WorldWideScience

Sample records for aftaler som vaerktoej

 1. Voluntary agreements as instrument for reducing CO{sub 2} emission from the transportation; Frivillige aftaler som vaerktoej til at reducere CO2-udslippet fra trafikken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  This report presents an analysis of the potential for making voluntary agreements between the Danish state, the counties and the municipalities with the purpose of reducing CO{sub 2} emissions from the transport sector. Voluntary agreements focusing on the use of local means could lead to an estimated reduction of almost 5000,000 tonnes CO{sub 2}, if Danish municipalities make a one-time investment of 600 million DKK. Compared to Denmark's CO{sub 2} commitments following the ratification of the Kyoto Protocol, 500,000 tonnes constitute a rather small but still appreciable amount of CO{sub 2}. It is argued that, presently, Danish municipalities cannot identify appropriate political and economical incentives to launch a specific CO{sub 2} initiative and, finally, it is concluded that the cost-effectiveness of using local means specifically targeted at CO{sub 2} is far too low compared to other means such as using the flexible mechanisms outlined in the Kyoto Protocol. It is problematic to politically legitimate measures that focus specifically on the use of local means to reduce CO{sub 2} emissions from the transport sector. If a wider focus is accepted, including focus on additional effects such as reduced air pollution, reduced number of traffic accidents and improved health, the cost-effectiveness assessment would look rather different and offer more legitimacy to the use of local means in Danish municipalities. A hitch-hiking strategy should be introduced in both existing and coming local spatial planning activities. One example could be the mandatory local Agenda 21 strategies that Danish municipalities must prepare according to the Danish Planning Act. Another example could be strategic environmental assessments of programmes and plans that are introduced in the European Union SEA Directive. In the report it is argued that if a voluntary agreement initiative, with the purpose of introducing CO{sub 2} hitch-hiking strategies in local spatial planning, is launched, it should be aimed at individual municipalities and preferably in the form of pilot projects. In a pilot project initiative economic incentives are important but not decisive. (BA)

 2. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  Skole og familie skal samarbejde mere og bedre. Det er alle enige om. Alligevel går det ikke altid sådan. Forældre bliver ofte skuffede over det, der opleves som skolens manglende lydhørhed.  Og lærere ser forældresamarbejdet som præget af forældrenes manglende engagement, egocentriske fokus på e...

 3. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  for en række forhold i skolen. Denne diskurs bakkes op med nye former for samarbejde som ansvarsspil og familieklasser. Disse nye former støder dog ind i eksisterende diskurser og rutiner i skolens hverdag. Hermed opstår det paradoks, at retten til at beskrive barn, problemer og mål for samarbejdet...

 4. Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation og skilsmisse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2014-01-01

  Artiklen omhandler retsforholdet mellem ægtefæller ved indgåelse af aftaler om lejemålet ved separartion og skilsmisse. Det undersøges, hvilke omstændigheder domstolene tillægger betydning ved tilsidesættelse af ægtefællernes aftale om retten til lejemålet som urimelig, jf. ægteskabslovens § 58 og...

 5. Relationen som udviklingsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jette Susanne

  2011-01-01

  betydninger, som ligger i relationen til Den betydningsfulde Anden. Teoretikere som Daniel Stern og Susan Hart inddrages som teoretisk inspiration for at redegøre for begreber som intersubjektivitet, regulering, afstemning, RIG og mentalisering. Temaer som anderledeshed, resiliens og betydningen af narrativer...

 6. Palmeolie som funktional food

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miquel Becker, Eleonor-Carmen; Schrøder, Marie T.; Skibsted, Leif Horsfelt

  2006-01-01

  Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare.......Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare....

 7. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen.......Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen....

 8. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...

 9. Artikelskrivning som eksamensform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Domino; Stentoft, Diana

  2013-01-01

  I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka...

 10. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 11. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 12. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 13. Musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler.......Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler....

 14. Konflikter som ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  2014-01-01

  Denne tekst fokuserer på konflikter som et nyttigt og meningsfuldt aspekt i organisatorisk praksis, og magtforhold diskuteres i forlængelse heraf som et forhold, der vedrører vores håndtering af konflikter. Konflikter kan opfattes negativt, altså som noget, der skal undgås. Konfliktbegrebet...... indeholder dog også dynamiske og konstruktive elementer, som er hensigtsmæssige at være opmærksom på. Ikke mindst fordi konflikter – og i bredere forstand sociale og kulturelle forskelle og uenigheder - i en vis forstand er uundgåelige elementer i enhver form for samarbejde og organisation) I denne artikel...... argumenterer jeg derfor for, at problemet ofte ikke er konflikterne i sig selv, men snarere opstår, når konflikter betragtes som et problem....

 15. Tidssans som dannelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...... høflighed, rolleforståelse etc. For det tredje kan dannelsens iagttagelsesform reducere tidslig kompleksitet, som når vi tale om tidssans, situationssans. Artiklen undersøger tidssans som et andet forhold en stedssans. Luhmanns teoriudvikling har som ingen anden samfundsteori og de færreste filosofiske...

 16. Skjern Enge som rollemodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herbst, Mathias; Ringgaard, Rasmus; Schelde, Kirsten

  2011-01-01

  Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008.......Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008....

 17. Demokrati som transgression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Martin Bak; Agustin, Oscar Garcia

  2011-01-01

  Selv om der er en tendens til diskursiv lukning i den offentlige debat (Laclau & Mouffe), er der ifølge Rancière altid en ’partage du sensible’, som kan blive overskredet og fremme sociale ændringer. Demokrati kan ses som en transgressiv bevægelse mod grænserne med det mål at omdefinere det fælles...

 18. Design som Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 19. SOM Hardware-Accelerator

  OpenAIRE

  Rüping, Stefan; Porrmann, Mario; Rückert, Ulrich

  1997-01-01

  Many applications of Selforganizing Feature Maps (SOMs) need a high performance hardware system in order to be efficient. Because of the regular and modular structure of SOMs , a hardware realization is obvious. Based on the idea of a massively parallel system, several chips have been designed, manufactured and tested by the authors. In this paper a high performance system with the latest NBISOM_25 chips is presented. The NBISOM_25 integrated circuit contains 25 processing elements in a 5 by ...

 20. Podcast som eksamenform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Mølle Lindelof

  2011-12-01

  Full Text Available I efteråret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” på Performance-design, RUC. Forsøget udsprang af en grundlæggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et ønske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. Nærværende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af forsøget for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave sådanne forsøg, som tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage digital teknologi i undervisningen på en måde, som kan kombinere faglige og pædagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

 1. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 2. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 3. Arkitekturtegning som efleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  . Gennem erfaringer med undervisning og kunstnerisk forskning/produktion møder vi her et studie, som søger mod indsigt og læring gennem fordybelse i tegningen; i relation til tilblivelse, arkitektonisk orden, transformation, udfoldelse af relationer og betydninger, mv., som en del af den æstetiske...... arkitektur, og i denne proces tegnes en poetik, der udfoldes parrallet til en italesættelse; et rum for tegningen og et andet for sproget. På afdeling 6. Arkitektur, rum og form, Kunstakademiets Arkitektskole er der igennem årene i undervisningen udviklet et omfattende materiale i relation til den...

 4. Kommunikation som udenrigspolitik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2010-01-01

  Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik......Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik...

 5. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 6. Pooh som vi spiser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Delmar, Charlotte

  2007-01-01

  fortælling sin egen historie, og udarbejder nye historier, som opmuntrer og styrker. Projektet er anderledes og kreativt. Børnene uddannes ikke til kroniske patienter men dannes i stedet til livsdu- elige mennesker. Projektet forventes færdigt i 2008 og rummer kun foreløbige resultater....

 7. Design som kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensum...

 8. Gruppeeksamen som strategisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank; Bang, Janne

  2014-01-01

  Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet....

 9. Design som kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er. Det andet...

 10. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 11. Ergoterapi som hensyntagende undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  1999-01-01

  En ergoterapeut i Sønderjylland satte sig for at slå bro over den grå zone mellem hospitalets behandling og de ofte manglende kommunale træningstilbud. Hun oprettede en privat vævestue, som senere blev et tilbud under den hensyntagende specialundervisning i et lokalt oplysningsforbunds regi. Nu kan...

 12. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 13. Forfatteren som eksperimentator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  imidlertid belyse nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst de seneste ti år omkring dekadence, religiøsitet og genre i Sult. I det kun halvandet år Ny Jord eksisterede sattes dagsordenen for en fornyelse af litteraturen med fokus på dens forhold til naturvidenskaben. Dette skete sideløbende med, at...

 14. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 15. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Stockhausens samlinger, der betegnes som "fastlægge" - "omridse" - "antyde" og "fremkalde" og om, hvordan verbal notation i nyere musik især bruges til at beskrive generelle karakteristika, rammer, udgangspunkter samt evt. specifikke spilleregler (der kan være betingede af hvis-så-typen og derved have en...

 16. Dada som spontaneitetens Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2008-01-01

  Dada er kendetegnet ved en opløsning af alle traditionelle kunstformer og -udtryk. Men Hugo Ball havde sin oprindelig inspiration fra Wassily Kandinsky og dennes scenekompositioner som bud på en ny, levende monumentalkunst. Derfor er det rimeligt at spørge efter, i hvilken hans ambition med...

 17. Harry Potter som transmedia storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waade, Anne Marit; Toft-Nielsen, Claus

  2015-01-01

  Hvordan kan vi begribe og analysere store blockbustere som f.eks. Ringenes Herre og Star Wars? Hvordan kan vi forholde os analytisk til populære tv-serier som f.eks. Sex and the City, LOST, Game of Thrones og Walking Dead? Hvordan kan vi forstå og analysere den hype som disse store megahit...

 18. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  værelset? Ønsker de bare succes i den overfladiske medieverden, hvor det kun handler om at se ud og blive berømt? Til det kan man både svare ja og nej. Kroppen - og særligt unges kroppe ? er da en slags monitorering af, hvad der foregår i vores samfund. Men måske er det ikke altid sådan, som vi tror....

 19. Kulturanalyse som kulturkamp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2005-01-01

  I artiklen diskuterer jeg sammenhængen mellem samtidsanalysen og ønsket om at gøre en politisk og/eller kulturel forskel i denne samtid – kort sagt mellem kulturanalyse og kulturkamp. Jeg ser på, hvordan sammenhængen mellem kulturanalyse og kulturforandring etableres i Kants oplysningstænkning, og...... hvordan de sidste 20 års diskussion af det moderne og det postmoderne hos Jürgen Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richard Rorty og Richard Shusterman arver forestillingen om kulturanalytikeren som kulturel og politisk aktør. Samtidig diskuterer jeg teoretikernes grænsedragninger i to veletablerede...

 20. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 1. Fællesskaber som udgangspunkt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freudendal-Pedersen, Malene; Hartmann-Petersen, Katrine

  2006-01-01

  bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt...

 2. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 3. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 4. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 5. Rollspel som arbetsmetod i ungdomsverksamheten

  OpenAIRE

  Valkeakari, Lena

  2011-01-01

  Studien gjordes som ett beställningsarbete till Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt. I studien kommer jag kort att berätta om Röda Korset och om rollspel, samt sedan fördjupar mig i samarbets-/ ungdomsprojektet På Flykt som genomfördes i med FRK Helsingfors och Nylands- Åboland- Ålands- och Österbottens svenska distrikt. Syftet med denna studie var att undersöka hur Finlands Röda Korsets ungdomsverksamhet i fortsättningen skulle kunna använda sig av rollspel i som arbetsmetod i ...

 6. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 7. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 8. Torah som kult- og kommentarobjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2008-01-01

  Artiklen korrigerer Assmanns evolutionære og basale skelnen mellem mundtlige og skriftlige kulturer ved at illustrere, hvordan jødedommen - en skriftreligion - i dens mest centrale religiøse handlinger udviser træk, som Assmann normalt ville forbinde med kultreligioner. Hvis man i stedet anerkend...

 9. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...

 10. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 11. Development of ESCO as a tool for realising energy efficiency in small and medium sized industry; ESCO = Energy Service Company; Udvikling af ESCO som vaerktoej til realisering af energieffektivisering i smaa og mellemstore erhvervsvirksomheder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, Ove Folmer (DS Haandvaerk og Industri, Odense (Denmark))

  2011-07-01

  The project carried out an advisory process in 10 different SME (small and medium-sized enterprises). The process was based on energy management and employee involvement in energy conservation activities, which has led to a wide variety of projects in companies that have focused on the initiation and solution of diverse energy-saving activities. Results of the project consist of a series of case studies that describe the processes that have been implemented in the company. The selected cases demonstrate the diversity of businesses, their energy saving potential and need for funding. It also describes and assesses the various financing possibilities, a model for qualitative advising in SMEs and a module for the training of the people involved - including installers, craftsmen and advisor. (LN)

 12. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 13. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  dyrkelse af dyrebilleder, billedforbuddet og Bibelens mange forskellige sproglige gudsbilleder. Det understreges, at Gud transcenderer kønsforskellene, både når Gud skildres som person og som et dyr. Herpå gennemgås billedet af Gud som en ørn og som en løve. Om Gud bruges både person- og dyrebilleder, og i...

 14. Cooperative water-SOM interactions derived from the organic compound effect on SOM hydration

  Science.gov (United States)

  Borisover, Mikhail

  2014-05-01

  Interactions of water molecules with soil organic matter (SOM) may affect the ability of SOM to participate in multiple physical, chemical and biological processes. Specifically, water-SOM interactions may have a profound effect on interactions of organic compounds with SOM which is often considered as a major natural sorbent controlling the environmental fate of organic pollutants in the soil environment. Quantification of water - SOM interactions may be carried out by using water vapor sorption isotherms. However, water sorption isotherms providing macroscopic thermodynamic data do not allow examining water-SOM interactions on a microenvironment scale. The examination of water-SOM interactions in a local SOM environment may be carried out by determining the response of the SOM hydration to sorption of probe organic compounds. Recently, the model-free approach was proposed which allows quantifying effects of sorbing organic molecules on water - SOM interactions, by using relatively more available data on the effect of water activity on organic compound - SOM interactions. Therefore, this thermodynamic approach was applied to the experimental data describing sorption of organic compounds by SOM, both from the vapor and liquid phases, at various water activities. Hence, the response of water interactions with the model SOM materials such as a humic acid and an organic matter-rich peat soil to the presence of various organic sorbates was evaluated. Depending on a molecular structure of organic sorbates probing various molecular environments in SOM, the SOM-bound water may be driven in or out of the SOM sorbents. Organic compounds containing the atoms of oxygen, nitrogen or sulfur and preferring a relatively "polar" SOM microenvironment demonstrate the distinct enhancing effect on water-SOM interactions. In contrast, the "low-polarity" organic compounds, e.g., hydrocarbons or their halogen-substituted derivatives, produce a weakening effect on water-SOM interactions

 15. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...

 16. Musik som kommunikativ emotionel praksis i Armadillo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Have, Iben

  2014-01-01

  , at denne kompetence bør anerkendes som en særlig form for musikalsk viden, som vi trækker på i vores hverdagslige forståelse af audiovisuelle medietekster. Lydsiden til den danske krigs-dokumentar Armadillo fra 2010 vil blive brugt som eksempel – både på den emotionelle praksis, der knytter sig til det...

 17. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 18. Dokumentarfilmen som frit kunstnerisk udtryk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Jacobsen

  1996-09-01

  Full Text Available Dokumentarfilmen eksisterer i spændingsfeltet mellem kunst, industri og politik. Modsat fiktionsfilmen har den aldrig været økonomisk rentabel, hvad der har gjort den afhængig af eksterne financieringskilder. I denne artikel belyser Ulla Jacobsen dokumentarfilmens historie i et økonomisk perspektiv og behandler de finansielle faktorers konsekvenser for indhold, tendens og æstetik. Hvor dokumentarfilmen i mellemkrigstiden var af- hængig af stat og private sponsorer, der satte deres præg på indhold og politisk tendens, er den i efterkrigstiden blevet afhængig af public service TV og offentlige fonde. Dette har medført en spaltning i hhv. journalistiske og auteur-prægede dokumentarfilm i Vesteuropa; denne oversigt bygger på rapporten "The Eurepean Documentary Sector", som forfatteren sam- men med Gitte Hansen har skrevet for EU´s Documentary-program.

 19. An Improved MULTI-SOM Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imen Khanchouch

  2013-07-01

  Full Text Available This paper proposes a clustering algorithm based on the Self Organizing Map (SOM method. To find theoptimal number of clusters, our algorithm uses the Davies Bouldin index which has not been usedpreviously in the multi-SOM. The proposed algorithm is compared to three clustering methods based onfive databases. Results show that our algorithm is as performing as concurrent methods.

 20. Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  Lektor, cand.mag. Karen Bjerg Petersens afhandling 'Undervisningsfaget dansk som andetsprog for voksne: Nogle udviklingstendenser' undersøger læreplansudviklingen i dansk som andetsprog (DsA) for voksne udlændinge med fokus på tiden efter 2003. Hovedfokus i undersøgelsen er formålet for undervisn...

 1. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 2. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 3. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 4. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 5. Biblioteket som strategisk faktor i byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte; Hvenegaard, Casper

  2011-01-01

  Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator.......Artikel om biblioteket rolle i forbindelse med byudvikling. Konkrete eksempler fra bl.a. Malmø, Seattle og Salt Lake City. Især fokuseres på biblioteket som ikon, placemaker og katalysator....

 6. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 7. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  betydning og dels som resultat af børns læring af visuelle koder og tilblivelsesmuligheder i samspil med deres omverden. Artiklens andet formål er at gøre rede for og diskutere hvordan børns tegninger kan anvendes som forskningsdata . I artiklen præsenterer jeg eksempler på forskellige tegnematerialer og......Der er to formål med denne artikel. Det ene formål er at vise, hvordan børns tegninger kan betragtes som udtryk for børns personlige, erfaringsbaserede og kønnede orienteringer, sådan som de viser sig i børns tegninger. Børns tegninger betragtes dels som artikulationer af endnu ikke tematiseret...... hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...

 8. Principal temporal extensions of SOM: Overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Salah Salhi

  2009-12-01

  Full Text Available The resolution of multy variable complex problems such as the multy speaker speech recognition and independently of context, requires the application of neural structures. One tool which proves to be powerful in the classification field, is the kohonen map called SOM.This map is characterized by the representation of static data. Thus, we ought to enrich the intelligibility and the performance of this model in order to reach what biology imposes by handling a kind of logical pile "memory" with the introduction of temporal context which realise feedbacks that integrate respectively the leaky integrators concept for the TKM. The recurrent leaky integrators idea for the recurrent SOM ‘RSOM’ in an improvement of theTKM. More recently, the principle of self reference for the recursive SOM. In other case, we are introducing the possibility to obtain hybridization with GA in an attempt to reach thenatural evolution of the human thought as regards to recognition.

 9. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 10. Musiklytning og indre billeder som klinisk vurderingsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikteraiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor...... patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikrerapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet "Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulange psykiatriske patienter", præsenteress først den teoretiske begrundelse...... for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres....

 11. Kjenneteikn ved yoga som bevegelsessystem. Ein intervjustudie

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakgrunn: Yoga er opprinneleg eit klassisk indisk filosofisk system med røter fleire tusen år tilbake i tid. I vesten har det ofte vore mest fokus på yoga som fysisk disiplin beståande av stillingar (asanas) og pust (pranayama), også kalla hatha yoga. I dei seinare år har yoga har har hatt ei jamn auke i popularitet, og er også gjenstand for mykje forsking innan medisin og helsefag. Det presenterast ofte som ein kontrast til anna trening. Føremål: Å få auka kunnskap om kjenn...

 12. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 13. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 14. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 15. Amatørfilmen som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 16. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 17. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 18. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 19. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 20. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 1. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 2. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  OpenAIRE

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 3. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...

 4. Double Competition for Information-Theoretic SOM

  OpenAIRE

  Ryotaro Kamimura

  2014-01-01

  In this paper, we propose a new type of informationtheoretic method for the self-organizing maps (SOM), taking into account competition between competitive (output) neurons as well as input neurons. The method is called ”double competition”, as it considers competition between outputs as well as input neurons. By increasing information in input neurons, we expect to obtain more detailed information on input patterns through the information-theoretic method. We applied the informationtheoretic...

 5. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 6. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 7. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 8. Sikkerhed - men ikke som i retssikkerhed

  OpenAIRE

  I Dali, Vår; Bohm, Petra; Brønd, Oline; Matthiesen, Tobias

  2010-01-01

  Dette projekt tager sit udgangspunkt i en skeptisk indstilling til den danske antiterrorlovgivning, idet den muligvis kan krænke vores retssikkerhed. Studiets formål er at bibringe med en forståelse til at begribe, hvordan de danske politikere har kunnet gennemføre en lovgivning, der har rejst stor kritik af principiel karakter. For at besvare dette spørgsmål har vi først lokaliseret konfliktpunkterne i terrorlovgivningen. Teoretisk har vi gjort brug af Ulrich Becks risikosamfund, som d...

 9. Skønlitteraturen som opposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en...... analyse af Troels-Lunds position i det historievidenskabelige samfund – fra kampen for at blive accepteret til den efterfølgende udgrænsning....

 10. Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svith, Flemming

  2015-01-01

  anvendt i antropologiske redaktionsstudier af journalisters positioneringer. Denne artikel fremhæver feltteoriens styrke på mesoniveau til at begrebsliggøre strukturer, der eksisterer i historisk afgrænsede perioder. Der hersker specifikke konkurrence-dynamikker mellem polariserede nyhedsmedier og mellem...... polariserede journalister, som disponerer nyhedsmedier og journalister til at handle på bestemte måder. Jeg undersøger feltteoriens følsomhed over for historisk afgrænsede konkurrenceforhold i en dansk case gennem konstruktion af fire felter, der demonstrerer forskellige konkurrencelogikker mellem henholdsvis...... aviser og journalister....

 11. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard K...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 12. A mechanistic accounting of SOM speciation and kinetics in soils

  Science.gov (United States)

  Maggi, F.; Riley, W. J.; Guerry, N.; Torn, M. S.; Kleber, M.

  2012-12-01

  The nature and dynamics of soil organic matter (SOM) are arguably far from being understood and accurately represented in current site, regional, and global land use and climate models. Whereas consolidated models make use of aggregated pools describing SOM with characteristic turnover times such as inert, passive, slow cycling, and fast cycling, or linking the turnover time to the molecular weight of the compound, recent analyses of SOM below the top soil suggest that those approaches only partially capture SOM dynamics, and that SOM stability may largely be determined by biological and chemical protection as well as other environmental factors rather than the molecular structure of the compound and its molecular weight. We introduce here a new paradigm of SOM speciation and kinetics that explicitly decouples the assumed recalcitrance and turnover time from the SOM molecular density and structure in favour of a mechanistic accounting of microbially mediated processes and chemo-physical interactions among the various SOM species and soil environment. These processes include microbial assimilation, respiration and C recycling; depolymerization of solid litter, root exudates, and dead cells into various decomposed SOM groups; and incorporation of soluble SOM species into a protected phase not available to chemical and biological agents. SOM was described by means of functional compounds including mono- and polysaccharides, lignin, amino compounds, organic acids, nucleic acids, lipids, and phenols, each being accounted for by one or more representative species in the model. Fungal and bacterial microbial functional groups were used to characterize depolymerization and respiration rates. The SOM reaction network and characteristics, its mathematical inclusion within the TOUGHREACT framework, and some preliminary results of modeling grasslands and forested ecosystems are presented here. Biogeochemical reaction network of SOC pathways. Steady state vertical contentration

 13. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 14. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  Idéhistorisk kan Descartes' indvirkning på tiden, der fulgte, næppe forestilles vid nok i sin udbredelse, fastslår Hegel, der af samme grund opfatter Descartes som en historisk 'Hero, der endnu engang startede sagen helt forfra og konstituerede filosofien på ny'. Schelling er for så vidt enig, men......: 'Hvad er det første for mig' - og svaret var: 'Det er jeg selv'. Cogito-argumentet, der implicerer en forudgående beslutning om at drage alt i tvivl, manifesterer således en historisk enestående 'frigørelse fra al autoritet' (Schelling). Ifølge Schelling - der ligesom Schopenhauer og Nietzsche havde...... hængende i 'ordenes snare', som Nietzsche bemærker i et af de efterladte fragmenter, der - sammen med et længere uddrag af Schellings forelæsninger "Om den nyere filosofis historie" - er oversat i dette nummer af Slagmark.     ...

 15. UNSUPERVISED HORIZONTAL COLLABORATION BASED IN SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Mesghouni

  2011-06-01

  Full Text Available In this paper we present a new approach of collaborative classification allowing protecting the confidentiality of the data by using the self organizing map of Kohonen. Having a collection of databases distributed on several different sites, so, the problem consists in clustering each of these bases by considering the data and the classifications of the others base coworkers, without omitting however to respect the constraint of confidentiality which forbids the sharing of data between the various centers. To do it, our approach is subdivided into two phases: a local phase and a collaborative phase. The local phase would mean applying the classic algorithm of Kohonen, locally and independently on each of the databases, what will end in the obtaining of a map (SELF-ORGANIZING MAP for each of these bases. The phase of collaboration would mean making each of the databases collaborate with all the map SOM partners in the other bases obtained during the local phase. So, as result we obtain on each of the sites a map close to the SOM which we would have obtained if we had disregarded the constraint of confidentiality, namely make databases collaborate they same. In thestemming from both phases, all the maps will be enriched. The article presents the formalism of the approach as well as its validation. The proposed approach was validated on several databases and the experimental results showed very promising performances.

 16. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 17. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 18. Tværfaglighed som ideal og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Nielsen, Annegrete; Vallgårda, Signild

  2014-01-01

  Uddannelsespolitisk fokuseres der i stigende grad på tværfaglighed. Nye uddannelser, som kombinerer flere discipliner, etableres, og tværfaglighed er ofte et kriterium for finansiering af forskningsprojekter. Tværfaglighed associeres af mange med attraktive egenskaber og muligheder som skræddersy...

 19. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 20. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; Heijden, van der Ferdi

  2010-01-01

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM su

 1. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 2. Musikken som et narrativt virkemiddel i The Simpsons

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Denne avhandlingen tar for seg musikken som et narrativt virkemiddel i den amerikanske tegnefilmserien The Simpsons som produseres av 20th Century Fox. Forfatteren har vært til stede på flere innspillinger av musikken til The Simpsons i Los Angeles, har møtt komponisten og mange av hans medarbeidere og har fått oppleve den delen av apparatet som ligger bak produksjonen av musikken til denne tegnefilmserien. The Simpsons er i en unik posisjon siden det legges inn store ressurser på den...

 3. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  OpenAIRE

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 4. Én at bli' som

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kamilla

  2011-01-01

  til forskellige emner (i dette tilfælde dan- nelsesidealer) læses frem. I kapitel 4 præsenteres oplysningstidens pædagogiske idealer hos John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Her fremhæves, hvorledes deres ideal om, hvordan barnet skal udvikle sig, i høj grad hænger sammen med samfundsintegration. Det......, repræsenteret af Charles Dickens. Heri ses, hvordan den engelske romantik følger en mere pragmatisk linje fra John Locke og fremhæver den sociale integration på bekostning af individets potentiale. Samtidig trækkes tråde til nyere pædagogisk teori med John Dewey, som forsøger at finde balancen mellem individ...... to the ‘scheme of the text’ – where the textual attitude towards different subjects are stated. In chapter 4 the Enlightment and the pedagogical ideas of John Locke and Jean- Jacques Rousseau are presented. It is emphasized how their idealism of a child’s development is closely connected to integration...

 5. Den monofone lyrik: puisque som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ægidius, Adam

   Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....... Findes der indikationer på, at lyrikken er monofon, sådan som Bakhtine hævdede? Konnektoren puisque bruges i romaner ofte til at skabe dækket direkte tale, mens den – som jeg her viser det –  i lyrik kun iscenesætter digterens egen stemme....

 6. Dimensionality Reduction using SOM based Technique for Face Recognition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinesh Kumar

  2008-05-01

  Full Text Available Unsupervised or Self-Organized learning algorithms have become very popular for discovery of significant patterns or features in the input data. The three prominent algorithms namely Principal Component Analysis (PCA, Self Organizing Maps (SOM, and Independent Component Analysis (ICA have widely and successfully been used for face recognition. In this paper a SOM based technique for dimensionality reduction has been proposed. This technique has also been successfully used for face recognition. A comparative study of PCA, SOM and ICA along with the proposed technique for face recognition has also been given. Simulation results indicate that SOM is better than the other techniques for the given face database and the classifier used. The results also show that the performance of the system decreases as the number of classes increase.

 7. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 8. Gentrifikationen som en erfarenhet - en fallstudie om Fiskars bruk

  OpenAIRE

  Harrikari, Martina Patricia

  2006-01-01

  Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för lÀsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjÀrrutlånas endast som microfiche.

 9. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin [Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education, Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037 (China)], E-mail: liangyan661982@163.com, E-mail: jinglingshen@gmail.com, E-mail: pywgq2004@163.com

  2008-07-07

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 10. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og k...

 11. Dynamic Object Identification with SOM-based neural networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksey Averkin

  2014-03-01

  Full Text Available In this article a number of neural networks based on self-organizing maps, that can be successfully used for dynamic object identification, is described. Unique SOM-based modular neural networks with vector quantized associative memory and recurrent self-organizing maps as modules are presented. The structured algorithms of learning and operation of such SOM-based neural networks are described in details, also some experimental results and comparison with some other neural networks are given.

 12. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 13. Matematiklæreren som forsker? Matematikdidaktisk aktionsforskning som eksempel på en metode i professionsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2003-01-01

  af Gordon Wells), som især er knyttet til den angelsaksiske Action Research-bevægelse. Der gøres rede for, hvordan elementer fra hver af de tre fremmer skabelsen af ny praksisbaseret, teoriudviklende viden med potentiale for praksisændring, og der gives eksempler på anvendelse i nyere danske......The Journal 'Agora' 2. 2003 Kort beskrivelse: Matematikdidaktisk aktionsforskning diskuteres i artiklen som model for produktion af socialt robust viden. Abstract: I artiklen skitseres tre aspekter af praksisorienterede forskningssamarbejder: først den hollandske matematikdidaktiske Developmental...... Research, som er en metode til at organisere forskning, dernæst den danske forskningsmodel Kritisk Forskning, som expliciterer hvordan (matematik-)didaktisk forskning i samarbejde mellem forskere og lærere kan føre til ændringer af lærernes praksis og til sidst ideen om Communities of Inquiry (formuleret...

 14. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 15. Color Image Segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Komang Ariana

  2014-05-01

  Full Text Available Color image segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM, is proposed in this study. RGB color space is used as input in the process of clustering by SOM. Measurement of the distance between weight vector and input vector in learning and recognition stages in SOM method, uses Normalized Euclidean Distance. Then, the validity of clustering result is tested by Davies-Bouldin Index (DBI and Validity Measure (VM to determine the most optimal number of cluster. The clustering result, according to the most optimal number of cluster, then is processed with spatial operations. Spatial operations are used to eliminate noise and small regions which are formed from the clustering result. This system allows segmentation process become automatic and unsupervised. The segmentation results are close to human perception.

 16. Som fisken i vattnet på torra land

  OpenAIRE

  Hallström, Gustav

  2015-01-01

  Vad gör en fiskmarknad i Stockholm? Projektet, som utgår från idén om en fiskmarknad på Skeppsbron i Gamla stan, har fokuserats på en alternativ lösning där fisk och grönsaker odlas i ett slutet system – akvaponi. Anledning till den alternativa ingången är Östersjöns dåliga hälsotillstånd, som är en följd av en lång tids ogenerade föroreningar. Östersjöfisken är i dag förbjuden att sälja som matfisk inom EU, men svenska politiker har aktivt sökt, och fått, dispens för en inhemsk försäljning a...

 17. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Full Text Available Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA and Self Organizing Map (SOM for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy modeling for technology marketing. Also PCA and SOM are used to analyze patent data in STP modeling. To verify improved performance of our study, we make experiments using patent data from USPTO.

 18. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 19. TFT och EFT som terapeutiska metoder vid traumabehandling

  OpenAIRE

  Brandeker Hausmann, Eila; Hjertner, Cecilia

  2008-01-01

  TFT (Thought Field Therapy) och EFT (Emotional Freedom Techniques) är två energipsykologiska metoder som använts vid ångestproblematik. Energipsykologi är ett samlingsnamn för metoder med influenser från bland annat traditionell kinesisk medicin. TFT och EFT har diskuterats som ett komplement till vedertagen behandling vid traumatisering. Föreliggande uppsats syftade till att undersöka området energipsykologi och belysa TFT och EFT för traumabehandling. Datainsamling genomfördes i två steg ge...

 20. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreassen, Pernille

  rådgivning og vejledning. Projektet afsluttes af Region Syddanmark i slutningen af 2007. Denne evaluering fokuserer på organisatoriske aspekter og motionsformidling i forbindelse med Motion som Medicin. Evalueringen er baseret på personlige og telefoniske interviews med Motion i Håndkøb- og Motion på Recept....... Endelig blev der udført en mindre e-survey blandt motionsudbydere, såsom idrætsforeninger og kommercielle motionscentre, samt en række personlige interviews med ledere af idrætsforeninger og motionscentre....

 1. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 2. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 3. The Coke Zero Game - Analyse af advergames som kommunikationsprodukt

  OpenAIRE

  Scherfig, Valentin T.; Bendixen, Maria; Larsen, Line N.; Gudmundsson, Soffia

  2010-01-01

  Dette projekt behandler kommunikationsgenren advergames, med udgangspunkt i The Coke Zero Game (2008). Spillet analyseres som kommunikationsprodukt, ved brug af spilteori og empiri i form af fokusgruppeinterview. Opgaven konkluderer på, hvorvidt spillet formår at kommunikere et givent budskab.

 4. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  skift mellem niveauerne i den model for matematisk begrebsdannelse og ?udvikling gennem matematisering som danner grundlagt for Realistic Math Education. I foredraget gives eksempler på hvordan brugen af CAS fremmer fleksibiliteten i gymnasieelevers opfattelse af differentialligninger og deres løsning...

 5. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  former for kritik af det moderne projekt, en kritik som deler mange lighedspunkter med Frankfurterskolen. Disse ligheder kom blandt andet til syne i Kardinal Ratzingers berømte debat med Habermas, men ligeledes i nogle af hans seneste skrifter, især hans meget omtalte tredje encyklik, Caritas in Veritate...

 6. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 7. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 8. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 9. Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liburd, Janne J.

  bæredygtig udvikling. Med reference til beskyttelsesklassifikationer af the International Union for Conservation of Nature [IUCN] præsenteres menneskers forskellige værdigrundlag for naturbeskyttelse. I IUCN-klassifikationssystemet er nationalparker hjemmehørende i kategori 2, som indikerer høj beskyttelse...

 10. Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tormod Øia

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i en serie empiriske funn fra Ung i Oslo undersøkelsene (1996, 2006, 2012 som indikerer at ungdom i Norge er blitt mindre opprørske og opposisjonelle og at generasjonskløfta er blitt betydelig mindre. Hva ligger bak ei slik utvikling? Forfatterne retter oppmerksomheten mot noen historiske utviklingstrekk som danner bakgrunn for framveksten av de moderne ungdomssubkulturene og generasjons-motsetningene slik vi har kjent dem fra etterkrigstida og framover. Disse motsetningene konfronteres med nye empiriske indikasjoner på endringer i ungdoms oppfatninger av «de signifikante andre», der foreldre og nær familie har fått fornya tillit og betydning. Vi argumenterer så for at ei ny og mer elastisk voksenrolle har vokst fram. Til dette bildet hører også at sosialiseringsinstitusjonene har fått en økende innflytelse på barn og unges oppvekst, og at muligheten for kontroll og kontakt generasjonene i mellom også styrkes av den nye digitale teknologien. Ettersom de transnasjonale musikkbaserte ungdomssubkulturene tradisjonelt har fungert som spydspissene i motsetningene og «fremmedheten» mellom generasjonene, gjennomgår vi de tre mest aktuelle av disse for å vurdere om vi her finner tendenser til at også disse subkulturelle uttrykka har blitt mer stuereine og mindre opposisjonelle. Vi konkluderer så med at bildet av ungdom som opprørsk og i konflikt med voksengenerasjonen, i dag ser ut til å måtte vike til fordel for et bilde som impliserer en ny, mer «positiv» og dialogisk relasjon mellom ungdom og voksne.

 11. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 12. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 13. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 14. Everybody loves Spotify : Bloggen som social marknadsföring

  OpenAIRE

  Svensson, Emma; Andersson, Mattias

  2009-01-01

  Spotify är en laglig musiktjänst som startades år 2006 mitt i den heta debatt om olaglig fildelning. I vår uppsats vill vi undersöka hur företaget använder sociala medier och specifikt bloggen i sin marknadsföring; vilken bild de förmedlar till sina användare och hur de förmedlar denna bild. För att kunna besvara dessa frågor följde vi Spotifys blogg under tre månader år 2009; januari, maj och oktober, totalt 68 inlägg. Vi undersökte inläggen genom en kvalitativ textanalys och med retorik som...

 15. Spelifiering som hjälpmedel i klassrumsundervisning

  OpenAIRE

  Aronsson, Hannes; Björklund, Linnéa

  2015-01-01

  Spelmarknaden världen över är starkt växande, och en allt större andel av befolkningen uppger att de spelar. På senare år har det blivit populärt att använda sig av element av det som gör spel så engagerande och beroendeframkallande inom andra områden. Detta är vad som kallas spelifiering. Spelifiering har på senaste tiden blivit lite av ett modeord. Det har använts i åtskilliga smartphoneapplikationer för att hjälpa användare att hålla motivationen uppe vid till exempel fysisk träning eller ...

 16. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenø......Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som...

 17. Knowledge Management in Edaphology Using Self Organizing Map (Som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.Meenakshi

  2012-11-01

  Full Text Available In this paper, we propose a proficient method for knowledge management in Edaphology using self organizing map (SOM. The method will assist the edaphologists and those related with agriculture in a big way by finding out the plants apt for the input query. The method has three phases namely dataset processing, neuron training and testing phase. The input data is first converted and normalized in the data processing phase. The SOM is constructed from the processed dataset after the neuron training. The plant name is outputted in response to the input user query in the testing phase. We have added the screen shots of the proposed method in the result section and also evaluated the method with use of evaluation metric values of number of plants retrieved, time of computation and memory usage. The experimental results portrayed that the knowledge engineering approach achieved persistent and compact data storage and faster and knowledge retrieval even for the unknown variables.

 18. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 19. Den som dræber spændingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  TV 2's stort lancerede krimithriller ’Den som dræber’ er klicheernes holdeplads. Det gør det til en kedelig oplevelse at tænde for TV 2 søndag aften kl. 20. TV 2 har udfordret DR på sendetidspunktet, men har for lidt at byde på. Der er tale om ren rutine. Ingen af genrens centrale elementer glimrer...

 20. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 1. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 2. Clustering analysis of ancient celadon based on SOM neural network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU ShaoHuai; FU Lue; LIANG BaoLiu

  2008-01-01

  In the study,chemical compositions of 48 fragments of ancient ceramics excavated in 4 archaeological kiln sites which were located in 3 cities (Hangzhou,Cixi and Longquan in Zhejiang Province,China) have been examined by energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) technique.Then the method of SOM was introduced into the clustering analysis based on the major and minor element compositions of the bodies,the results manifested that 48 samples could be perfectly distributed into 3 locations,Hangzhou,Cixi and Longquan.Because the major and minor ele-ment compositions of two Royal Kilns were similar to each other,the classification accuracy over them was merely 76.92%.In view of this,the authors have made a SOM clustering analysis again based on the trace element compositions of the bodies,the classification accuracy rose to 84.61%.These results indicated that discrepancies in the trace element compositions of the bodies of the ancient ce-ramics excavated in two Royal Kiln sites were more distinct than those in the major and minor element compositions,which was in accordance with the fact.We ar-gued that SOM could be employed in the clustering analysis of ancient ceramics.

 3. Clustering analysis of ancient celadon based on SOM neural network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  In the study, chemical compositions of 48 fragments of ancient ceramics excavated in 4 archaeological kiln sites which were located in 3 cities (Hangzhou, Cixi and Longquan in Zhejiang Province, China) have been examined by energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) technique. Then the method of SOM was introduced into the clustering analysis based on the major and minor element compositions of the bodies, the results manifested that 48 samples could be perfectly distributed into 3 locations, Hangzhou, Cixi and Longquan. Because the major and minor element compositions of two Royal Kilns were similar to each other, the classification accuracy over them was merely 76.92%. In view of this, the authors have made a SOM clustering analysis again based on the trace element compositions of the bodies, the classification accuracy rose to 84.61%. These results indicated that discrepancies in the trace element compositions of the bodies of the ancient ceramics excavated in two Royal Kiln sites were more distinct than those in the major and minor element compositions, which was in accordance with the fact. We argued that SOM could be employed in the clustering analysis of ancient ceramics.

 4. Æstetiske læreprocesser som performative handlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2009-01-01

    Med afsæt i en analyse af et samtidskunstværk undersøger artiklen nogle af de konsekvenser, forskellen mellem en repræsentativ og en performativ tilgang til begrebet form kan tænkes at have for begrebet 'æstetiske læreprocesser'. Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith...... Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'. Som en modsætning hertil bruger...... Butler betegnelsen performance om bevidst konstruerede og iscenesatte handlinger, der tager afsæt i identitetsmatricerne med henblik på at udforske, udfordre og evt. forandre dem. Butlers teori anvendes til problematisere gængse teorier om æstetiske læreprocesser,  som, ifølge forfatteren, har en ikke...

 5. Classification of EMG Signal Based on Human Percentile using SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.H. Jali

  2014-07-01

  Full Text Available Electromyography (EMG is a bio signal that is formed by physiological variations in the state of muscle fibre membranes. Pattern recognition is one of the fields in the bio-signal processing which classified the signal into certain desired categories with subject to their area of application. This study described the classification of the EMG signal based on human body percentile using Self Organizing Mapping (SOM technique. Different human percentile definitively varies the arm circumference size. Variation of arm circumference is due to fatty tissue that lay between active muscle and skin. Generally the fatty tissue would decrease the overall amplitude of the EMG signal. Data collection is conducted randomly with fifteen subjects that have numerous percentiles using non-invasive technique at Biceps Brachii muscle. The signals are then going through filtering process to prepare them for the next stage. Then, five well known time domain feature extraction methods are applied to the signal before the classification process. Self Organizing Map (SOM technique is used as a classifier to discriminate between the human percentiles. Result shows that SOM is capable in clustering the EMG signal to the desired human percentile categories by optimizing the neurons of the technique.

 6. Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisbeth Klastrup

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i forfatterens personlige erfaring med weblog-mediet beskriver artiklen forskellige måder at bruge weblogs på som forsker. Der gives en kort introduktion til webloggen som genre, og der gives eksempler på fire måder at bruge bloggen på: som åben notesbog, som netværksskaber og -vedligeholder, som værktøj til kollaborativt samarbejde og vidensdeling og som ”blæksprutteindsamler” af viden. I en efterfølgende diskussion understreges det, at bloggen både er et stykke socialt software og en måde at udtrykke og profilere sig på som individuel forsker.

 7. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 8. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl;

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 9. Reformasjonen i bilder : reformasjonsmaleren Lucas Cranach som didaktiker

  OpenAIRE

  Danielsen, Ruth

  2004-01-01

  Denne publikasjonen handler om billedkunstneren Lucas Cranach som var den lutherske reformasjons maler og billeddidaktiker. Ruth Danielsen viser hvordan han polemiserte med bilder, hvordan han propaganderte med dem, og framfor alt, hvordan han underviste med dem. Maleren var altså religionsdidaktiker. Forfatteren søker - i et tilgjengelig språk, og med bruk av et stort billedmateriale - å vise at Cranachs bilder fremdeles kan og bør brukes for å skape innsikt i og forståelse for reformasjonen...

 10. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 11. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 12. Typiske iPhone- og Android-brukere og smarttelefonen som kulturelt og personlig artefakt

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Den første smarttelefonen ble lansert av Apple i 2007 og ble kalt iPhone. Siden da har flere produsenter lansert sine egne smarttelefoner, samtidig som Apple har lansert nye utgaver av iPhone. iPhone og Android er nå de mest solgte smarttelefonene i Norge, og til tross for at de fleste smarttelefoner har mange likhetstrekk er det likevel forskjell på hvem som velger iPhone og hvem som velger Android. Debattene rundt hvem som velger hva og hvorfor den ene er bedre enn den andre oppstår så fort...

 13. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 14. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 15. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 16. Matchmaking i mobilen : En studie om Tinder som dejtingapplikation

  OpenAIRE

  Richiello, Isabella; Zwahlen, Stina

  2015-01-01

  Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av applikationen. Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta ...

 17. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 18. Krigens fjendebilleder: Kosovokrisen 1998-99 som informationskrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karsten Fledelius

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen er en kritisk historisk analyse af, hvordan NATOs krigsmæssige indsats mod Serbien-Montenegro i foråret 1999 blev ledsaget af en medie- mæssig offensiv, der satte vestlige nyhedsmedier under pres for at bakke op om krigen. Medierne viste sig at have begrænset modstandskraft, og en klodset serbisk mediestrategi gjorde sit til, at det lykkedes at få hovedpar- ten af presse, tv og radio i de vestlige lande til at acceptere den uerklærede krig som legitim, ja, endda legal – selvom tilgængelige oplysninger burde have skabt en mere analytisk og kritisk holdning til NATOs informations- strategi.

 19. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 20. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 1. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 2. Sproglige og studiemæssige udfordringer hos studerende med dansk som andetsprog - pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Pia Hildebrand

  2015-01-01

  Denne rapport beskriver et pilotprojekt ved Rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet. Projekt har undersøgt, hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer, som studerende med dansk som andetsprog tilknyttet enheden, har....

 3. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 4. Self-organizing map (SOM) of space acceleration measurement system (SAMS) data

  Science.gov (United States)

  Sinha, A.; Smith, A. D.

  1999-01-01

  In this paper, space acceleration measurement system (SAMS) data have been classified using self-organizing map (SOM) networks without any supervision; i.e., no a priori knowledge is assumed regarding input patterns belonging to a certain class. Input patterns are created on the basis of power spectral densities of SAMS data. Results for SAMS data from STS-50 and STS-57 missions are presented. Following issues are discussed in details: impact of number of neurons, global ordering of SOM weight vectors, effectiveness of a SOM in data classification, and effects of shifting time windows in the generation of input patterns. The concept of 'cascade of SOM networks' is also developed and tested. It has been found that a SOM network can successfully classify SAMS data obtained during STS-50 and STS-57 missions.

 5. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Europa Blues (2001) - kvalificerer til en sådan bestemmelse. Også krimien kan nærme sig en form for katharsis, ikke blot i narrativ forstand, som opklaringens vellykkethed, men snarere i en krydret stemning af heling og bevidshed om helingens sårbarhed. Som musik, som en sofistikeret, melankolsk blues-fornemmelse....

 6. Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen

  OpenAIRE

  Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea

  2015-01-01

  Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer med ansatte i en fast-food restaurant, både før og etter innføringen av et pinssystem. Pinssystemet, som belønningssystemer generelt, hadde til formål å øke de ansattes motivasjon. Dette ledet til vårt første forskningsspørsmål, som var: Hvordan opplever ansatte i en fast-food...

 7. Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Senderovitz, Martin; Klyver, Kim

  2009-01-01

  Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske u...

 8. DYNAMIC NETWORK ANOMALY INTRUSION DETECTION USING MODIFIED SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneetha.A.S

  2012-05-01

  Full Text Available Detection of unexpected and emerging new threats has become a necessity for secured internet communication with absolute data confidentiality, integrity and availability. Design and development of such a detection system shall not only be new, accurate and fast but also effective in a dynamic environment encompassing the surrounding network. In this paper, an algorithm is proposed for anomaly detection through modifying the Self – Organizing Map (SOM, by including new neighbourhood updating rules and learning rate dynamically in order to overcome the fixed architecture and random weight vector assignment. The algorithm initially starts with null network and grows with the original data space as initial weight vectors. New nodes are created using distance threshold parameter and their neighbourhood is identified using connection strength. Employing learning rule, the weight vector updation is carried out for neighbourhood nodes. Performance of the new algorithm is evaluated for using standard bench mark dataset. The result is compared with other neural network methods, shows 98% detection rate and 2% false alarm rate.

 9. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 10. Bluetooth Low Energy som trådlös standard för hemautomation

  OpenAIRE

  Englund, Albin; Suther, Magnus

  2013-01-01

  Allmänheten har en stor efterfrågan av produkter inom området för hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressanta produkter som underlättar vardagen. Lösningar som IR och Wi-Fi ger inte de förutsättningar som krävs för att på ett energisnålt och praktiskt sätt erbjuda sådana produkter, något som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan användas för att automatisera ett hem. F...

 11. Fault diagnosis of rocket engine ground testing bed with self-organizing maps (SOMs)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHU Ning; FENG Zhi-gang; WANG Qi

  2009-01-01

  To solve the fault diagnosis problem of liquid propellant rocket engine ground testing bed, a fault diagnosis approach based on self-organizing map (SOM) is proposed. The SOM projects the multidimensional ground testing bed data into a two-dimensional map. Visualization of the SOM is used to cluster the ground testing bed data. The out map of the SOM is divided to several regions. Each region is represented for one fault mode. The fault mode of testing data is determined according to the region of their labels belonged to. The method is evaluated using the testing data of a liquid-propellant rocket engine ground testing bed with sixteen fault states. The results show that it is a reliable and effective method for fault diagnosis with good visualization property.

 12. Ledarens värderingar som CSR strategi : Hur fortlever värderingarna utan ledaren?

  OpenAIRE

  Berri, Robar; Aden, Faduma

  2011-01-01

  CSR har växt fram i samband med att ansvarslöst företagande uppmärksammat och allmänhetens medvetenhet kring sociala frågor ökat. En del småföretag i textilindustrin har positionerat sig som etiska och miljövänliga. Ledarna i dessa småföretag har styrt företagen utifrån värderingar som är kopplade till deras personliga värderingar. Syftet med studien är att belysa hur små modeföretag som implementerat CSR i konkurrensstrategin hanterar problemen som uppstår vid ledarens avgång. För studien ha...

 13. Visionen som drivkraft - hvordan kommer en vision til syne for sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frode Boye

  2012-01-01

  En vision er ikke nødvendigvis visionær men er først og fremmest noget som kommer til syne - noget man ser for sig - og typisk i et fremtidsblik. En vision der ikke kommer til syne for sig selv vil kun vanskeligt kunne bære billeder frem, og i organisationer vil visioner der ikke genkendes som vi...

 14. Den, som protesterer, er gået i fælden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondrup, Johnny Johansen

  2007-01-01

  En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi).......En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi)....

 15. Succeser og fiaskoer i Fischer Boels periode som landbrugskommisær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2010-01-01

  Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område......Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område...

 16. The importance of a branding strategy for Facebook success: Case Chiva-Som International Health Resort

  OpenAIRE

  Leskinen, Aleksi

  2016-01-01

  The thesis will investigate how a hotel resort can utilize Facebook effectively as a marketing tool while correlating and strengthening their brand image through a Facebook page. The hotel in question, Chiva-Som International Health Resort, is a high end luxury resort based in Thailand. The thesis was developed during an internship period at Chiva-Som corporate headquarters. Theory of this thesis will examine how branding has developed over time, different aspects of branding and how com...

 17. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 18. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og u...

 19. Assessment of climate change impact on SOM balance with the Austrian Carbon Calculator

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Sedy, Katrin; Zethner, Gerhard; Formayer, Herbert

  2015-04-01

  Soil organic matter (SOM) balance depends on climate and climate change due to the impact on SOM turnover conditions as well as on cropping and crop yields. The Austrian Carbon calculator (ACC) is a tool for the comparison of future land use scenarios with the current agriculture in order to identify opportunities to sustain the SOM balance. The ACC can be used in a regional mode as well as in local mode for the assessment of single farm fields. The assessment is based on the concept of Biologic Active Time (BAT). BAT is calculated based on soil data from the Austrian eBod map and climate data for past and future on a 1 km grid. The ACC was implemented for the regions Mühlviertel and Marchfeld. Crop yields are calculated based on statistics from the Austrian agricultural sub regions "Kleinproduktionsgebiet" for the most common crops. The regional scenarios consist of the abundance of crops, the part of nitrogen added as mineral fertilizer and the part of irrigation. The local soil management is calculated based on crop rotations with yields, organic amendments, irrigation and the tillage system (ploughed or not ploughed). The SOM balance is assessed with the reproduction index (REP_IX) that is calculated as the quotient from carbon reproduction (Carbon flux into SOM) and the BAT value. This way REP_IX includes the impact from management as well as from climate. If the future management will not change REP_IX the SOM balance will be the same as well. This methodology helps to adapt the management to future conditions to sustain the current SOM conditions without an absolute assessment if the current SOM state is optimal or not. The regional results of ACC will be made available as thematic maps on the project web site. For local applications farmer can use the tool to analyze their special site conditions and management plans to assess the management options under climate change conditions. The described concept can be improved if reliable information about the

 20. Transcription Factor SomA Is Required for Adhesion, Development and Virulence of the Human Pathogen Aspergillus fumigatus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Jan Lin

  Full Text Available The transcription factor Flo8/Som1 controls filamentous growth in Saccharomyces cerevisiae and virulence in the plant pathogen Magnaporthe oryzae. Flo8/Som1 includes a characteristic N-terminal LUG/LUH-Flo8-single-stranded DNA binding (LUFS domain and is activated by the cAMP dependent protein kinase A signaling pathway. Heterologous SomA from Aspergillus fumigatus rescued in yeast flo8 mutant strains several phenotypes including adhesion or flocculation in haploids and pseudohyphal growth in diploids, respectively. A. fumigatus SomA acts similarly to yeast Flo8 on the promoter of FLO11 fused with reporter gene (LacZ in S. cerevisiae. FLO11 expression in yeast requires an activator complex including Flo8 and Mfg1. Furthermore, SomA physically interacts with PtaB, which is related to yeast Mfg1. Loss of the somA gene in A. fumigatus resulted in a slow growth phenotype and a block in asexual development. Only aerial hyphae without further differentiation could be formed. The deletion phenotype was verified by a conditional expression of somA using the inducible Tet-on system. A adherence assay with the conditional somA expression strain indicated that SomA is required for biofilm formation. A ptaB deletion strain showed a similar phenotype supporting that the SomA/PtaB complex controls A. fumigatus biofilm formation. Transcriptional analysis showed that SomA regulates expression of genes for several transcription factors which control conidiation or adhesion of A. fumigatus. Infection assays with fertilized chicken eggs as well as with mice revealed that SomA is required for pathogenicity. These data corroborate a complex control function of SomA acting as a central factor of the transcriptional network, which connects adhesion, spore formation and virulence in the opportunistic human pathogen A. fumigatus.

 1. The influence of woody thickening on SOM dynamics along a precipitation gradient in West Africa

  Science.gov (United States)

  Saiz, Gustavo; Bird, Michael; Wurster, Christopher; Ascough, Philippa; Veenendaal, Elmar; Butterbach-Bahl, Klaus; Schrodt, Franziska; Domingues, Tomas; Feldpausch, Ted; Braojos, Victor; Lloyd, Jonathan

  2014-05-01

  We made use of the carbon isotopic composition of soil organic matter (SOM) in bulk and fractionated samples to assess the influence of C3/C4 vegetation on SOM dynamics in semi-natural tropical ecosystems sampled along a precipitation gradient in West Africa. The non-linear nature of the relationship between δ13C and SOC content observed across the latitudinal gradient strongly suggests that in addition to the inherent differences in the input rates and turnover times of tree and grass-derived carbon, the broad range of edaphic characteristics may have a major effect in both the physical protection of particulate organic carbon and the chemical stabilization of 13C enriched microbial metabolites. The stable carbon isotopic composition of SOM with depth indicated that there was a larger proliferation in woody vegetation with increasing precipitation, with such trend being also heavily dependent on the characteristics of the soils. An unbiased assessment of the potential impact of tropical vegetation thickening on SOM dynamics is characteristically difficult given the confounding effects posed by the interaction of varying climatic and edaphic factors. Therefore, in order to minimize the impact of those factors, we selected two neighboring transitional ecosystems (a closed savanna woodland and a semideciduous dry forest) occurring in soils of comparable characteristics. Both sites showed varying degrees of δ13C enrichment with depth in bulk and fractionated SOM. Moreover, radiocarbon analyses of sand-size aggregates (>53 μm HF) yielded relatively short MRT, which shows highly dynamic SOM processes even in fairly deep locations. Interestingly, the most stable SOM fraction associated to silt and clay (

 2. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 3. ”Ungdomens segrande tro” : Unison sång som social och kultiverande folkhögskolepraktik

  OpenAIRE

  Nylander, Erik

  2008-01-01

  Vad kan en samling sånger säga oss om de gemenskaper, ideal och problembilder som artikulerats i den svenska folkbildningshistorien? Utifrån Hola folkhögskolas sångrepertoar från första halvan av 1900-talet riktas här uppmärksamheten mot diskurser som presenterats som betydelsebärande vid en storskalig utbildningsinstitution. Fokus ligger framförallt vid politiska visioner och performativa ideal såsom de besjungits vid lektioner, samkväm och kafferaster. Uppsatsen relaterar ocksa...

 4. Image Clustering Method Based on Density Maps Derived from Self-Organizing Mapping: SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kohei Arai

  2012-07-01

  Full Text Available A new method for image clustering with density maps derived from Self-Organizing Maps (SOM is proposed together with a clarification of learning processes during a construction of clusters. It is found that the proposed SOM based image clustering method shows much better clustered result for both simulation and real satellite imagery data. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. In accordance with the experimental results with Landsat-5 TM image, it takes more than 20000 of iteration for convergence of the SOM learning processes.

 5. Musik och språk i förskolan : Musik som ett pedagogiskt verktyg

  OpenAIRE

  Christensen, Marie

  2013-01-01

  I den här studien har jag undersökt hur förskollärare kan använda musik som ett pedagogiskt verktyg i barnens språkutveckling samt vilka likheter och samband som finns mellan språk och musik. Jag har undersökt fem förskollärares erfarenhet och tankar kring detta. I studien har jag intervjuat fem förskollärare som arbetar mycket med musik tillsammans med barn. Resultatet visar att musik och språk har mycket gemensamt, båda innehåller bland annat rytm, ton, klang dynamik och uttryck. Förskollär...

 6. Clustering of landforms using self-organizing maps (SOM) in the west of Fars province

  Science.gov (United States)

  Mokarram, Marzieh; Sathyamoorthy, Dinesh

  2016-06-01

  The aim of this study is to cluster landforms in the west of the Fars province, Iran using self-organizing maps (SOM). In SOM, according to qualitative data, the clustering tendencies of landforms were investigated using six morphometric parameters, which were slope, profile, plan, elevation, curvature and aspect. First, topographic position index (TPI) was used to prepare the landform classification map. The results of SOM showed that there were five classes for landform classification in the study area. Cluster 5 corresponds to high slope, high elevation but with different of concavity and convexity that consist of ridge landforms. Cluster 3 corresponds to flat areas, possibly plantation areas, in medium elevation and almost flat terrain. Clusters 1, 2 and 4 correspond to channels with different slope conditions.

 7. Faktorer som påvirker maksimal køllehodehastighet hos elitespillere i golf

  OpenAIRE

  Hagan, Andreas

  2009-01-01

  Slaglengde er en viktig del av prestasjonen i golf. For å kunne slå ballen langt kreves høy køllehodehastighet. Mye av den tidligere litteraturen over viktige faktorer for høy køllehodehastighet bygger på studier av forskjeller mellom mannlige amatører og mannlige profesjonelle golfspillere. Faktorer som blir sett på som avgjørende for køllehodehastighet er; styrke, antropometri, kølleparametre, bevegelsesutslag og timing. Det er store forskjeller i slaglengde mellom mannlige og k...

 8. Kartlegging av lese- og skrivekompetanse som ledd i ein attføringsprosess

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Undersøkinga og oppgåva mi er sentrert rundt fylgjande problemstilling: Kva samanheng er det mellom brukarar ved AiR sine vurderingar av eigen arbeidsrelatert lese- og skrivekompetanse og faktiske testresultat av kartleggingsverktøyet Rådgiveren? Funn frå internasjonale undersøkingar som IALS (International Adult Literacy Survey) og ALL (Adult Literacy and Life Skills Survey) viser til at ein bekymringsverdig stor del av den norske arbeidsstokken har lese- og skriveevner som ifylgje OECD ...

 9. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 10. Regnbed som tiltak for overvannshåndtering i småhusbebyggelse

  OpenAIRE

  Saksæther, Vegard; Kihlgren, Kjetil Strand

  2012-01-01

  Klimafremskrivninger varsler en fremtid med hyppigere og mer intense nedbørhendelser. Stadig utbygging av flere sentrumsnære boliger medfører høyere grad av fortetting, og skaper store avrenningsvolum som infrastrukturen ofte ikke er dimensjonert for å takle. Store investeringskostnader knyttet til oppgradering av ledningsnett fremmer nytenking, og resulterer i at overvann i større grad håndteres lokalt. Denne oppgaven omhandler regnbed som tiltak for overvannshåndtering. Regnbed kan beskrive...

 11. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 12. Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

  OpenAIRE

  Størksen, Ingunn

  2008-01-01

  Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og tiltak omkring barn og samlivsbrudd har i hovedsak vært rettet mot barn og ungdom i skolen. På bakgrunn av forskning fra andre land vil jeg i denne artikkelen presentere mulige konsekvenser blant yngre barn som har opplevd samlivsbrudd. Videre vil jeg gå igjennom noen mulige...

 13. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 14. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  OpenAIRE

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 15. Kontraktetablering i supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Karen Vibeke; Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet behandler kontraktetablering i supervision, et element, der ofte er blevet negligeret eller endog helt forbigået ved indledningen af supervisionsforløb. Sikre aftaler om emner som tid, sted, procedurer for fremlæggelse, fortrolighed, ansvarsfordeling og evaluering skaber imidlertid tryghed...

 16. Gravida som äter vegankost upplever att de bemöts annorlunda av barnmorskan i jämförelse med gravida som äter blandkost : en enkätstudie

  OpenAIRE

  Lundberg, Richard

  2014-01-01

  Bakgrund Det finns studier som antyder att barnmorskors kunskaper inom näringslära skulle kunna vara otillräckliga, att barnmorskor upplever sig ha begränsade kunskaper om vegetarisk kost, och att de känner sig obekväma i att ge kostråd till gravida som äter en vegetarisk kost. Det saknas idag studier som undersöker hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans bemötande beträffande kost. Syfte Att undersöka hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans bemötande beträffande kos...

 17. Rapport 2 om forsøg ved Gl. Skagen med lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, H. F.

  Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999.......Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999....

 18. Rapport 3 om forsøg ved Gl. Skagen med lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, H. F.

  Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999.......Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen i januar 1999....

 19. Forskeres arbejde med oplevelser af børns tegninger som forskningsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  I tegning får børn mulighed for at give visuelt udtryk for forhold der optager dem. Den slags visuelle fremstillinger kan præsentere oplevelser, engagement og emotionelle kvaliteter der ikke er enkle at gøre sprogligt rede for. I videnskabelige undersøgelser kan børns tegninger bruges som...... at gøre rede for hvordan forskerens sanselige og æstetiske oplevelser af børns tegninger kan gøres transparente ved at tegninger betragtes som ’æstetiske objekter’ som led i forskningsprocessen. In art and drawing children can visually express phenomena in their mind such as feelings, emotions...... udgangspunkt for undersøgelse af forhold, der kan være vanskelige at udtrykke sprogligt. Når børnetegninger anvendes som forskningsmateriale er det en udfordring at gøre det transparent hvordan tegninger på særlige måder bidrager til viden om det, forskeren ønsker at undersøge. Formålet med denne artikel er...

 20. AKSOM - Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorhauge, Sally

  2016-01-01

  Denne artikel er en præsentation af projektet AKSOM: Dets resultatmål, om følgeforskningen, om slutbrugerne og om de erfaringer, som vi har gjort siden projektets start i september 2015. Senere artikler vil præsentere følgeforskningens resultater....

 1. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 2. CO2 i jorden er lige så godt som penge i banken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  DMU leder et stort projekt som skal dokumentere hvor meget CO2 landbruget har sparet klimaet for ved at stoppe for halmafbrænding, skovrejsning, etablering af vådområder og andre tiltag. Regeringen har valgt at benytte sig af artikel 3.4 i Kyoto-protokollen og anvende 72 mio. kr. på at forbedre d...

 3. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 4. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 5. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 6. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  Recirculation of nutrients from wood chip combustion by ash fertilisation of forest systems can be used to re-introduce nutrients that are otherwise lost, counteracting nutrient depletion due to whole tree harvesting. However, the effects of ash application on soil organic matter (SOM) composition......, turnover and stability are unknown. The aim of the study was to investigate how ash fertilisation of forest soils affects SOM composition and stability to microbial degradation over time. O-horizon and 0–5 cm mineral soil samples were collected from two coniferous forest sites, one in Finland and one...... spectroscopy (FTIR-PAS) analysis of bulk soil samples. Ash fertilisation of forest soils affected SOM composition in the O-horizon, but not in the top 5 cm of the mineral soil. The pH and biodegradability of SOM were increased in the O-horizon. The changes in SOM composition consisted of enrichment of Fe...

 7. SOM-based Hybrid Neural Network Model for Flood Inundation Extent Forecasting

  Science.gov (United States)

  Chang, Li-Chiu; Shen, Hung-Yu; Chang, Fi-John

  2014-05-01

  In recent years, the increasing frequency and severity of floods caused by climate change and/or land overuse has been reported both nationally and globally. Therefore, estimation of flood depths and extents may provide disaster information for alleviating risk and loss of life and property. The conventional inundation models commonly need a huge amount of computational time to carry out a high resolution spatial inundation map. Moreover, for implementing appropriate mitigation strategies of various flood conditions, different flood scenarios and the corresponding mitigation alternatives are required. Consequently, it is difficult to reach real-time forecast of the inundation extent by conventional inundation models. This study proposed a SOM-RNARX model, for on-line forecasting regional flood inundation depths and extents. The SOM-RNARX model is composed of SOM (Self-Organizing Map) and RNARX (recurrent configuration of nonlinear autoregressive with exogenous inputs). The SOM network categorizes various flood inundation maps of the study area to produce a meaningful regional flood topological map. The RNARX model is built to forecast the total flooded volume of the study area. To find the neuron with the closest total inundated volume to the forecasted total inundated volumes, the forecasted value is used to adjust the weights (inundated depths) of the closest neuron and obtain a regional flood inundation map. The proposed methodology was trained and tested based on a large number of inundation data generated by a well validated two-dimensional simulation model in Yilan County, Taiwan. For comparison, the CHIM (clustering-based hybrid inundation model) model which was issued by Chang et al. (2010) was performed. The major difference between these two models is that CHIM classify flooding characteristics, and SOM-RNARX extracts the relationship between rainfall pattern and flooding spatial distribution. The results show that (1)two models can adequately provide on

 8. Solid oxide membrane (SOM) process for ytterbium and silicon production from their oxides

  Science.gov (United States)

  Jiang, Yihong

  The Solid oxide membrane (SOM) electrolysis is an innovative green technology that produces technologically important metals directly from their respective oxides. A yttria-stabilized zirconia (YSZ) tube, closed at one end is employed to separate the molten salt containing dissolved metal oxides from the anode inside the YSZ tube. When the applied electric potential between the cathode in the molten salt and the anode exceeds the dissociation potential of the desired metal oxides, oxygen ions in the molten salt migrate through the YSZ membrane and are oxidized at the anode while the dissolved metal cations in the flux are reduced to the desired metal at the cathode. Compared with existing metal production processes, the SOM process has many advantages such as one unit operation, less energy consumption, lower capital costs and zero carbon emission. Successful implementation of the SOM electrolysis process would provide a way to mitigate the negative environmental impact of the metal industry. Successful demonstration of producing ytterbium (Yb) and silicon (Si) directly from their respective oxides utilizing the SOM electrolysis process is presented in this dissertation. During the SOM electrolysis process, Yb2O3 was reduced to Yb metal on an inert cathode. The melting point of the supporting electrolyte (LiF-YbF3-Yb2O3) was determined by differential thermal analysis (DTA). Static stability testing confirmed that the YSZ tube was stable with the flux at operating temperature. Yb metal deposit on the cathode was confirmed by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS). During the SOM electrolysis process for silicon production, a fluoride based flux based on BaF2, MgF2, and YF3 was engineered to serve as the liquid electrolyte for dissolving silicon dioxide. YSZ tube was used to separate the molten salt from an anode current collector in the liquid silver. Liquid tin was chosen as cathode to dissolve the reduced silicon during

 9. SOM storage and pool distribution in forest soils along climatic and altitudinal gradients across Switzerland

  Science.gov (United States)

  Gosheva, Sia; Müller, Mirjam; Walthert, Lorenz; Zimmermann, Stephan; Niklaus, Pascal A.; González Domínguez, Beatriz R.; Abiven, Samuel; Hagedorn, Frank

  2016-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays a key role for a number of soil and ecosystem functions. Yet our quantitative understanding of the main driving factors is uncertain. SOM consists of a continuum of compounds ranging from slightly altered plant residues, known as particulate OM (POM) to mineral-associated OM (mOM). POM is the most rapidly cycling and hence vulnerable fraction of SOM. Therefore, it might respond particularly sensitive to climate change. In grassland soils, SOM content as well as the contribution of POM was found to increase with increasing elevation, which suggests that climate exerts a major control on SOM stability and storage. Little is known, however, for forest soils where a substantial fraction of POM is stored in the organic layer. In our study based on 1000 soil profiles, we explore the controlling factors of SOM stocks and the distribution of POM in the organic layer as well as within mineral soils in forests across Switzerland. We hypothesize that (i) elevation and hence climate have rather negligible effects on carbon (C) stocks, but exert large effects on SOM quality (contribution of POM, SOM depth distribution, and C/N ratio); (ii) furthermore, we postulate to find an elevational effect on C stocks in the organic layer but not in the mineral soil. We examined SOM stocks in the organic layer and the mineral soil of 1000 soil profiles. Mineral soils (0-20cm) from a subset of 54 sites were separated into free light fraction and occluded light fraction, representing POM, while fine heavy fraction and coarse heavy fraction represented the mineral-associated OM. The sites, all located in Swiss forests, were distributed along a great elevational gradient ranging between 277 and 2207 m a.s.l., and spanning a gradient in mean annual temperatures (MAT) from 0.6 to 11.9 °C, and mean annual precipitation (MAP) from 704 to 2340 mm. Our results indicate that POM and C/N ratio are more closely related to elevation and climate compared to mOM. For C

 10. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 11. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland.

  Science.gov (United States)

  Gruba, Piotr; Socha, Jarosław; Błońska, Ewa; Lasota, Jarosław

  2015-07-15

  In this study we investigated the effect of fine (ϕsoils, site moisture, metal (Al and Fe) of soil organic matter (SOM) and forest species composition on the spatial distribution of carbon (C) pools in forest soils at the landscape scale. We established 275 plots in regular 200×200m grid in a forested area of 14.4km(2). Fieldwork included soil sampling of the organic horizon, mineral topsoil and subsoil down to 40cm deep. We analysed the vertical and horizontal distribution of soil organic carbon (SOC) stocks, as well as the quantity of physically separated fractions including the free light (fLF), occluded light (oLF) and mineral associated fractions (MAF) in the mineral topsoil (A, AE) horizons. Distribution of C in soils was predominantly affected by the variation in the FF content. In soils richer in the FF more SOC was accumulated in mineral horizons and less in the organic horizons. Accumulation of SOC in mineral soil was also positively affected by the degree of saturation of SOM with Al and Fe. The increasing share of beech influenced the distribution of C stock in soil profiles by reducing the depth of O horizon and increasing C stored in mineral soil. The content of FF was positively correlated with the content of C in MAF and fLF fractions. The content of oLF and MAF fractions was also positively influenced by a higher degree of metal saturation, particularly Al. Our results confirmed that Al plays an important role in the stabilization of SOM inside aggregates (CoLF) and as in CMAF fractions. We also found a significant, positive effect of beech on the CfLF and fir on the CoLF content. PMID:25829288

 12. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 13. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  OpenAIRE

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 14. Lærere og Wikipedia : fire læreres forhold til Wikipedia som kilde i samfunnsfag

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er: ”Hvordan forholder fire lærere seg til Wikipedia som kilde i samfunnsfag?” Wikipedia regnes som en relevant læringsressurs i samfunnsfag av mange elever: leksikonet fanger opp elementer som læreboka ikke gjør, og forskning viser at elever ofte bruker Wikipedia. Læreres holdning til ulike kilder har betydning for hvordan kilder behandles i undervisningen, for hvilke kilder elever bruker og hvordan de bruker dem. Fordi læreren har e...

 15. Coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid: Det er jo mennesker som fungerer. Det er ikke metoder, ikke sant.

  OpenAIRE

  Bø, Siri Nielsen

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om coaching og faglig veiledning i sosialt arbeid. Jeg har intervjuet syv personer som har forbindelse til sosialt arbeid som arbeidsfelt. Formålet med undersøkelsen har vært å utforske hvilke forskjeller og likheter informantene har opplevd mellom coaching og faglig veiledning, samt hvilke tanker de har om bruk av coaching i sosialt arbeid. Resultatene viser at informantene er delt i synet på om coaching utgjør et eget fagfelt som har flere ...

 16. Skolledares samtal om elever i särskolan : En diskursanalys av det som framkommer i samtal mellan skolledare

  OpenAIRE

  Angerud, Jonas

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan och de underliggande frågeställningarna är att undersöka vilka förhållningssätt som framkommer i samtalen kring dessa elever och tillhörande särskoleverksamhet. Metoden som används är fokusgruppsdiskussioner för datainsamling, samt diskursanalys som teori och metod för analys. Totalt deltog åtta stycken skolledare uppdelade på två stycken fokusgrupper. Det insamlade materialet transkriberades och analyserad...

 17. Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørtoft, Kamilla; Wistoft, Karen

  ARTICLES, PsycInfo, Sage Knowledge, Sociological abstracts og google scholar, mens et enkelt studie er fundet gennem forskere på Århus Universitet. Der blev læst abstracts for 120 tekster, hvoraf 36 gik videre til fuldtekstlæsning, mens 18 studier blev inddraget i reviewet. Gennemgangen af de inddragede tekster...... en særlig kombination af pædagogiske faktorer af menneskelig og materiel karakter, som påvirker individuel identitetsdannelse og sociale kompetencer i positiv retning. Dette understreges af gennemgående fund omkring individers styrkede tro på egne evner som følge af deltagelse i skole- og...

 18. Adversary phase change detection using S.O.M. and text data

  International Nuclear Information System (INIS)

  In this work, we developed a self-organizing map (SOM) technique for using web-based text analysis to forecast when a group is undergoing a phase change. By 'phase change', we mean that an organization has fundamentally shifted attitudes or behaviors. For instance, when ice melts into water, the characteristics of the substance change. A formerly peaceful group may suddenly adopt violence, or a violent organization may unexpectedly agree to a ceasefire. SOM techniques were used to analyze text obtained from organization postings on the world-wide web. Results suggest it may be possible to forecast phase changes, and determine if an example of writing can be attributed to a group of interest.

 19. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 20. Computerspil som adspredelse, samvær og konflikt i hverdagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brus, Anne Birgitte; Thorhauge, Anne Mette; Gregersen, Andreas Lindegaard

  2016-01-01

  I det aktuelle arbejdspapir opsummerer vi 19 kvalitative interviews omkring computerspil i hverdagslivet som det tager sig ud hos 14-16 årige piger og drenge. Interviewene har fokuseret på, hvordan computerspil indgår som en del af forskellige unges hverdagsliv, herunder hvordan spilaktivitet bli...... bliver en del af hverdagens rutiner, sociale samvær og konflikter. På den måde kontekstualiserer og udfolder interviewundersøgelsen en række af de forhold, der blev påvist medspørgeskemaundersøgelsen, herunder sammenhængen mellem spillemønstre,fællesskaber og konflikt omkring spillene....

 1. Särskilda hjälpmedel som alternativ till polisens tjänstevapen

  OpenAIRE

  Thuresson, Thomas; Persson, Daniel

  2003-01-01

  Arbetet behandlar tre icke dödliga vapnen - taser, beanbag och OC-spray (pepparspray) - som kan komma att användas som särskilda hjälpmedel vid polisens våldsanvändning. Vi har haft en del motgångar med vår informationsinhämntning. De personer inom polisen är insatta i dessa tre hjälpmedel har, p g a olika skäl inte kunnat hjälpa oss. Däremot har vi fått hjälp från bl a medicinskt kunniga personer (rättsläkare), så vi på så sätt har fått uppgifter om hur de särskilda hjälpmedlen påverkar krop...

 2. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious software for attack purpose in host system. In our methodology SOM network control the iteration of distance of different parameters of ensembling our experimental result show that better empirical evaluation on KDD data set 99 in comparison of existing ensemble classifier.

 3. A Hybrid SOM-SVM Approach for the Zebrafish Gene Expression Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Wei Wu; Xin Liu; Min Xu; Jin-Rong Peng; Rudy Setiono

  2005-01-01

  Microarray technology can be employed to quantitatively measure the expression of thousands of genes in a single experiment. It has become one of the main tools for global gene expression analysis in molecular biology research in recent years. The large amount of expression data generated by this technology makes the study of certain complex biological problems possible, and machine learning methods are expected to play a crucial role in the analysis process. In this paper,we present our results from integrating the self-organizing map (SOM) and the support vector machine (SVM) for the analysis of the various functions of zebrafish genes based on their expression. The most distinctive characteristic of our zebrafish gene expression is that the number of samples of different classes is imbalanced. We discuss how SOM can be used as a data-filtering tool to improve the classification performance of the SVM on this data set.

 4. Relativistic quantum dynamics of a spinless particle in the Som-Raychaudhuri spacetime

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhi; Long, Zheng-wen; Long, Chao-yun; Wu, Ming-li

  2015-03-01

  The Klein-Gordon equation under the influence of the gravitational field produced by a topology such as the Som-Raychaudhuri spacetime and the Klein-Gordon oscillator in the presence of a uniform magnetic field as well as without magnetic field are investigated. Moreover, the Klein-Gordon equation with a cylindrically symmetric scalar potential in the background spacetime is also studied. By using the quasi-analytical ansatz approach, we obtain the energy eigenvalues and corresponding wave functions of these systems. They show that the energy levels of the considered physical systems depend explicitly on the angular deficit α and the vorticity parameter Ω which characterize the global structure of the metric in the Som-Raychaudhuri spacetime.

 5. Den som inte finns : Att vara kille med ätstörningsberoende

  OpenAIRE

  Svensson, Linda; Friman, Amelie

  2016-01-01

  Ätstörningar är en sjukdom som drabbar både tjejer och killar. Det framkommer i artiklarna att det finns en felaktig bild av att killar inte drabbas av psykiska sjukdomar såsom ätstörningar. Då ätstörningar hos killar är ett dolt problem fokuserar detta arbete på att beskriva hur det är att vara kille med ätstörningsberoende. Metoden är en systematisk litteraturöversikt där tolv vetenskapliga artiklar inom området ”killar med ätstörningsberoende” kvalitetsgranskades och analyserades. Utifrån...

 6. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 7. Biochar stability and priming effect on SOM decomposition in two European short rotation coppices

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Viger, Maud; Jenkins, Joe; Girardin, Cyril; Baronti, Silvia; Zaldei, Alessandro; Taylor, Gail; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2014-05-01

  Biochar application to agricultural soils has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. In two (Italy and UK) short rotation coppice systems (SRCs) the present study aimed to asses, through continuous soil respiration monitoring and δ13C periodic measurements, the stability of biochar in field conditions, the effect of plant roots on biochar stability, the effect of biochar on original soil organic matter (SOM) decomposition. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB) varied according to the site and sampling date: at the Italian site, it was between 7% and 37%; at the UK site, it varied between 12% and 32%. At both sites, fB was generally higher in the presence of roots (Rtot) than in trenched plots (Rh) where the root growth was excluded. This suggests a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, a decreased decomposition rate of original SOM after soil biochar addition (-10% and -14% at Italian and UK site, respectively) was observed, suggesting a protective effect of biochar on SOM. In summary, regardless of the experimental site, biochar showed a slow decomposition and a protective effect on original SOM, confirming the carbon mitigation potential of this technology. However, the mechanisms that are behind the observed results deserve to be investigated more deeply in a long-term perspective, in order to understand the real potential of biochar as a strategy for soil C sequestration.

 8. Færgefart som Forretning. A/S Lillebelts-Overfarten 1920-1972

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Anne Dorthe; Poulsen, Bo

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres selskabet A/S Lillebelts-Overfarten som forretning. A/S Lillebelts-Overfarten stod for driften af færgeoverfarten mellem Assens på Vestfyn og Aarøsund på Haderslev Næs. I kølvandet på Genforeningen blev selskabet dannet i Assens i 1920, hvor købmænd og borgere tog...

 9. Solid Oxide Membrane (SOM) Process for Facile Electrosynthesis of Metal Carbides and Composites

  Science.gov (United States)

  Zou, Xingli; Chen, Chaoyi; Lu, Xionggang; Li, Shangshu; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2016-09-01

  Metal carbides (MCs) and composites including TiC, SiC, TaC, ZrC, NbC, Ti5Si3/TiC, and Nb/Nb5Si3 have been directly electrosynthesized from their stoichiometric metal oxides/carbon (MOs/C) mixture precursors by an innovative solid oxide membrane (SOM)-assisted electrochemical process. MOs/C mixture powders including TiO2/C, SiO2/C, Ta2O5/C, ZrO2/C, Nb2O5/C, TiO2/SiO2/C, Nb2O5/SiO2 were pressed to form porous pellets and then served as cathode precursors. A SOM-based anode, made from yttria-stabilized zirconia (YSZ)-based membrane, was used to control the electroreduction process. The SOM electrochemical process was performed at 1273 K (1000 °C) and 3.5 to 4.0 V in molten CaCl2. The oxygen component contained in the MOs/C precursors was gradually removed during electroreduction process, and thus, MOs/C can be directly converted into MCs and composites at the cathode. The reaction mechanism of the electroreduction process and the characteristics of the obtained MCs and composites products were systematically investigated. The results show that the electrosynthesis process typically involves compounding, electroreduction, dissolution-electrodeposition, and in situ carbonization processes. The products can be predesigned and controlled to form micro/nanostructured MCs and composites. Multicomponent multilayer composites (MMCs) have also been tried to electrosynthesize in this work. It is suggested that the SOM-assisted electroreduction process has great potential to be used for the facile and green synthesis of various MCs and composites.

 10. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis;

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 11. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 12. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Science.gov (United States)

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 13. Lyd som kommunikation. En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Bruhn Jensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyden har ikke noget videnskabeligt hjem – i modsætning til f.eks. faste og levende billeder, der traditionelt er blevet studeret af henholdsvis kunsthistorien og filmvidenskaben. Denne artikel giver en oversigt over de mange, meget forskellige slags forskning om lyd. Formålet er at stimulere og kvalificere mere medieforskning om lyd. Hovedvægten ligger på lyd som kommunikation i og omkring medierne – som en kilde til mening og en ressource i social og kulturel handling, snarere end på lyd i et teknisk eller akustisk perspektiv (se f.eks. Plomp, 2002. Første del af artiklen gennemgår forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til lydens tre grundformer – tale, musik og soundscapes eller lydmiljøer. Det midterste afsnit diskuterer den tidligere forsknings relevans for forskellige slags medier; artiklen skelner her mellem tre grader af medier. Og artiklens sidste del samler de tværfaglige indsigter i en dagsorden for (meget mere medieforskning om lyd som kommunikation.

 14. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 15. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 16. MOOC som studievalgsvejledning, læringsobjekt og redskab i markedsføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2015-09-01

  Full Text Available Artiklen redegør for to forsøg med at anvende MOOC-formatet (Massive Open Online Course i en dansk, regional sammenhæng. Forsøgene er tænkt som et bud på en mulig vej til at nedbringe studiefrafald gennem bedre information på ungdomsuddannelserne om, hvad et universitetsstudium indebærer. De to MOOC-produkter bidrager såvel som supplement til studievalgsvejledningen, som læringsobjekt og som et middel til at markedsføre videregående uddannelser. De to produkter henvender sig endvidere til ansatte i regionens virksomheder og organisationer med formidling af viden og et tilbud om aktivt og dialogisk at sætte sig ind i et genstandsfelt. Udviklingen af konceptet rammesættes indledningsvis af en skitsering af studievalgsproblematikken, af MOOC som fænomen, samt af en oversigt over tilsvarende anvendelser af MOOC-formatet. Herefter præsenteres de to uddannelsesdesigns samt brugernes afprøvning og evaluering af dem. This paper introduces two experiments in designing a Danish regional MOOC (Massive Open Online Course. The intention is to suggest a way of reducing dropout-rates in higher education by offering high school students a realistic impression of subjects and work formats taught in a university program. The MOOC-products serve not only as a supplement to career guidance, but also as learning objects designed for the high school level, and as a means of marketing university programs. The MOOC-courses also target employees in regional companies and organizations by offering active dialogical research communications in relevant subjects. Framing the account of the design, implementation, test and evaluation of the two MOOC-courses, the paper first outlines the current problems with career choice and dropout rates, introduces the MOOC-phenomenon, and accounts for similar uses of MOOCs in qualifying for university enrollment, and for supplementing high school teaching.

 17. Soil moisture availability and variability controls on microbial communities and SOM dynamics

  Science.gov (United States)

  Tiemann, Lisa; Billings, Sharon

  2014-05-01

  Many microbial communities are not resistant to changes in their environment, and the subsequently new and structurally distinct communities are not always functionally redundant with their predecessors. As a result, environmental change can lead to long-term changes in microbially-mediated ecosystem processes. More specifically, changes in soil moisture regimes can alter microbial physiology and resource demands, and therefore alter how microbes process soil organic matter (SOM). To better understand how antecedent moisture regime can influence current SOM transformations, and to better predict how future climate regimes may influence SOM dynamics in carbon (C)-rich soils, we assessed microbial communities and their C dynamics across four sites within a grassland precipitation gradient of 485 to 1003 mm y-1. The soil microbial communities residing at these sites are compositionally distinct from each other, yet all exhibit C mineralization rates and microbial biomass C highly correlated with contemporary site soil moisture. We used laboratory incubation and reciprocal transplant approaches to investigate how changing soil moisture regimes may influence these soils microbial communities and the SOM transformations they mediate. To mimic projected future moisture regimes across this gradient, we brought soils into the lab and subjected them to different degrees of soil moisture variability for 72 weeks, altering the frequency of water additions but not the total amount added. In soils subjected to a long interval (LI) treatment intended to induce moisture stress with water applied once at the beginning of each two-week cycle, 1.4 to 2.0 times more C was mineralized compared to soils undergoing a short interval (SI) treatment, for which four wetting events were evenly distributed over each two-week cycle. This result was most pronounced in soils from the mesic end of the gradient, where rainfall is more evenly temporally distributed. These results drove an increase

 18. CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN BASKET MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gregorius Satia Budhi

  2008-01-01

  Full Text Available Basketball World has grown rapidly as the time goes on. This is signed by many competition and game all over the world. With the result there are many basketball players with their different playing characteristics. Demand for a coach or scout to look for or search great players to make a solid team as a coach requirement. With this application, a coach or scout will be helped in analyzing in decision making. This application uses Self Organizing Maps algorithm (SOM for Cluster Analysis. The real NBA player data is used for competitive learning or training process and real player data from Indonesian or Petra Christian University Basketball Players is used for testing process. The NBA Player data is prepared through cleaning process and then is transformed into a form that can be processed by SOM Algorithm. After that, the data is clustered with the SOM algorithm. The result of that clusters is displayed into a form that is easy to view and analyze. This result can be saved into a text file. By using the output / result of this application, that are the clusters of NBA player, the user can see the statistics of each cluster. With these cluster statistics coach or scout can predict the statistic and the position of a testing player who is in the same cluster. This information can give a support for the coach or scout to make a decision. Abstract in Bahasa Indonesia : Dunia bola basket telah berkembang dengan pesat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam dan jenis kompetisi dan pertandingan baik dunia maupun dalam negeri. Sehingga makin banyak dilahirkannya pemain berbakat dengan berbagai karakteristik permainan yang berbeda. Tuntutan bagi seorang pelatih/pemandu bakat, untuk dapat melihat secara jeli dalam memenuhi kebutuhan tim untuk membentuk tim yang solid. Dengan dibuatnya aplikasi ini, maka akan membantu proses analisis dan pengambilan keputusan bagi pelatih maupun pemandu bakat Aplikasi ini

 19. ”Det som skvalper omkring i hjärnan är det som kommer ut.” : En intervjustudie av kompositionsprocessen i folkmusik.

  OpenAIRE

  Pär, Kunze

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur kompositörer inom genren svensk folkmusik idag går till väga när de komponerar ny musik, hur deras arbetsprocess ser ut och vilka arbetssätt de använder sig av. Det teoretiska perspektivet är hämtat från Stan Bennet och Max Grafs tidigare forskning om hur kompositionsprocessen ser ut för kompositörer inom konstmusikgenren. Ett didaktiskt perspektiv används också som utgångspunkt. Bakgrunden till arbetet baserar jag på tidigare forskning om komposi...

 20. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 1. What’s in a name? Benämning som management-metod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Holmblad Brunsson

  2012-01-01

  Full Text Available

  Många känner vid det här laget till begreppet managementmode. Uppfattningarna om hur organisationer bör styras för att bli framgångsrika kommer och går. Knappast någon organisation vill dock bli anklagad för att införa nya styrformer som tillfälligtvis råkar vara populära. Organisationer vill tvärtom markera att de är speciella.

  Ett skäl till att det har blivit populärt med processer kan vara att de – till skillnad från procedurer – tycks förekomma naturligt och därför inte kan hänföras till något managementmode. Det hindrar inte att sammansättningar med ordet process, som processorientering, processledning eller processtyrning, kan mötas med misstro av dem som blir föremål för sådana nya styrformer och i praktiken utsätts för omorganisation och andra förändringar. Kanske blir det lättare att processorientera en verksamhet om förändringarna genomförs under en unik beteckning. Den här artikeln handlar om Lotta och Esther, framför allt om Esther.

 2. I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

  OpenAIRE

  Pedersen, Trond

  2006-01-01

  Pilene for den norske økonomi peker oppover, presset i arbeidsmarkedet øker og enkelte næringer har problemer med å få tak i nok arbeidskraft. For å senke presset er det viktig å få flest mulig inn i arbeidsmarkedet. Ett av hovedmålene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er å øke integreringen av personer med redusert arbeidsevne. Mange funksjonshemmede ønsker dessuten å jobbe. I hvilken grad blir funksjonshemmede som ønsker jobb fanget opp av arbeidskontorene og de...

 3. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  OpenAIRE

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 4. Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projekt

  OpenAIRE

  Andersson, Antonia; Trygg, Emeli

  2013-01-01

  Syfte: Att identifiera metoder för projektledare att använda motivation för att minimera negativ stress. Metod: Kvalitativa djupintervjuer Slutsatser: Vi har definierat tre metoder som bidrar till att en internaliseringskedja påbörjas. Internalisering ökar den inre motivationen både hos projektledare och hos projektdeltagare och kan bidra till att minska negativ stress. Den första metoden handlar om att utveckla en modell gällande vilken information projektledare behöver från beställare när p...

 5. Kroppen som monitor:at være ung i en kropskultur

  OpenAIRE

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. S...

 6. Viljestyrke -­ Med Viljestyrke som nøkkel til måloppnåelse.

  OpenAIRE

  Settevik, Sofie; Ramfjord, Hege; Nergård, Cecilie Yun

  2014-01-01

  I denne oppgaven har vi sett på fenomenene viljestyrke og selvledelse. Vi ønsket å undersøkte om viljestyrken kunne bedres ved å sette seg spesifikke mål, trening av viljestyrken og se på veien for å oppnå de målene man har satt. Formålet med oppgaven er å finne ut om bevisst bruk av viljestyrke kan føre til måloppnåelse, igjennom å bruke eksperiment på oss selv. I eksperimentet er tre teorier blitt brukt som utgangspunkt; Unleashing wilpower resources av Tom Karp og Lars Lægre...

 7. Ole Johan Berntsen Kvasnes - mannen som ble NS-biskop i Stavanger

  OpenAIRE

  Torgersen, Harald Brummenæs

  2012-01-01

  I denne oppgaven ønsker jeg å se nærmere på OJBKs liv og virke. Jeg vil undersøke grunnene til at han forble lojal overfor den etablerte statskirken og ble en såkalt nazibiskop, og hvordan han utførte sin tjeneste. En historisk beskrivelse av OJBKs liv vil kaste lys både over geistliges vei inn i Nasjonal Samling(NS) og over kirkekampen. Han var den som på partiets vegne tok eksplisitt teologisk stilling til bekjennelsesdokumentet Kirkens grunn. OJBKs forhold til Det norske Mis...

 8. Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag

  OpenAIRE

  Eliassen, Sara Ødegaard

  2013-01-01

  Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar på om RLE- undervisning kan ha noen påvirkning på hvorvidt elever viser respekt for andre livstolkninger enn sin egen. Oppgaven er empirisk og det er gjort kvalitativ forskning. Det empiriske materialet består av 40 elevtekster, skrevet av 20 informanter som går i 10.klasse. ...

 9. Raseborg som turistdestination : En undersökning bland utländska turister

  OpenAIRE

  Fagerström, Sabina

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett uppdrag av Raseborg stads turistbyrå. Raseborg stads turistbyrå erbjuder kundbetjäning för både privata personer och grupper. Den fyrstjärniga turistbyrån är huvudansvarig för stadens turistmarknadsföring och informerar om turistattraktioner, evenemang, inkvartering och restauranger samt erbjuder guideförmedling och ett utbud av souvenirer. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de utländska turisternas bakomliggande orsaker till valet av Raseborg som desti...

 10. Inducción de embriogénesis somática en alstroemeria spp.

  OpenAIRE

  Cruz, Ivan Guillermo; Angarita, Antonio; Mosquera, Teresa

  2011-01-01

  Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de inducir la embriogénesis somática en el genotipo de Alstroemeria AAZ59 como alternativa ante las dificultades que presenta su propagación y por su importancia como flor de corte. A tal fin, se evaluó el tipo de explante con mayor potencial embriogénico y su interacción con reguladores de crecimiento, la consistencia del medio de cultivo y el fotoperiodo. Así mismo, se probaron cinco reguladores de crecimiento: 2,4-D, tidiazuron (TDZ), picl...

 11. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  OpenAIRE

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 12. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Artiklen redegør for begreberne velfærdsteknologi og læringsteknologi i uddannelseskontekst, hvor indførelsen af disse præges af multiple dagsordener,hvor hensigterne både er at initiere den lærendes selvansvarlighed og at øge kvaliteten af uddannelsessystemets ydelser. Artiklen sætter fokus på d...... nye uddannelsesformat MOOCs (Massive Open Online Courses), som diskuteres både i forhold til en generel moderniseringsdiskurs og i forhold til forståelse og udfoldelse af formatet....

 13. Application of growing hierarchical SOM for visualisation of network forensics traffic data.

  Science.gov (United States)

  Palomo, E J; North, J; Elizondo, D; Luque, R M; Watson, T

  2012-08-01

  Digital investigation methods are becoming more and more important due to the proliferation of digital crimes and crimes involving digital evidence. Network forensics is a research area that gathers evidence by collecting and analysing network traffic data logs. This analysis can be a difficult process, especially because of the high variability of these attacks and large amount of data. Therefore, software tools that can help with these digital investigations are in great demand. In this paper, a novel approach to analysing and visualising network traffic data based on growing hierarchical self-organising maps (GHSOM) is presented. The self-organising map (SOM) has been shown to be successful for the analysis of highly-dimensional input data in data mining applications as well as for data visualisation in a more intuitive and understandable manner. However, the SOM has some problems related to its static topology and its inability to represent hierarchical relationships in the input data. The GHSOM tries to overcome these limitations by generating a hierarchical architecture that is automatically determined according to the input data and reflects the inherent hierarchical relationships among them. Moreover, the proposed GHSOM has been modified to correctly treat the qualitative features that are present in the traffic data in addition to the quantitative features. Experimental results show that this approach can be very useful for a better understanding of network traffic data, making it easier to search for evidence of attacks or anomalous behaviour in a network environment.

 14. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 15. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 16. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 17. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 18. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  OpenAIRE

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 19. Innovative use of self-organising maps (SOMs) in model validation.

  Science.gov (United States)

  Jolly, Ben; McDonald, Adrian; Coggins, Jack

  2016-04-01

  We present an innovative combination of techniques for validation of numerical weather prediction (NWP) output against both observations and reanalyses using two classification schemes, demonstrated by a validation of the operational NWP 'AMPS' (the Antarctic Mesoscale Prediction System). Historically, model validation techniques have centred on case studies or statistics at various time scales (yearly/seasonal/monthly). Within the past decade the latter technique has been expanded by the addition of classification schemes in place of time scales, allowing more precise analysis. Classifications are typically generated for either the model or the observations, then used to create composites for both which are compared. Our method creates and trains a single self-organising map (SOM) on both the model output and observations, which is then used to classify both datasets using the same class definitions. In addition to the standard statistics on class composites, we compare the classifications themselves between the model and the observations. To add further context to the area studied, we use the same techniques to compare the SOM classifications with regimes developed for another study to great effect. The AMPS validation study compares model output against surface observations from SNOWWEB and existing University of Wisconsin-Madison Antarctic Automatic Weather Stations (AWS) during two months over the austral summer of 2014-15. Twelve SOM classes were defined in a '4 x 3' pattern, trained on both model output and observations of 2 m wind components, then used to classify both training datasets. Simple statistics (correlation, bias and normalised root-mean-square-difference) computed for SOM class composites showed that AMPS performed well during extreme weather events, but less well during lighter winds and poorly during the more changeable conditions between either extreme. Comparison of the classification time-series showed that, while correlations were lower

 20. Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

  OpenAIRE

  Didner, Olof; Ingvarsson, Gustaf

  2015-01-01

  Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag. För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden ...

 1. Ungas perspektiv på stödsamtal som behandlingsmetod för depression : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Saarinen, Catrine

  2014-01-01

  Depression kallas vår tids folksjukdom. Allt fler yngre människor drabbas av depression vilket är ett problem både för individen och för samhället. Det är viktigt att de unga får hjälp i ett så tidigt skede som möjligt och att hjälpen är så effektiv som möjligt. De unga är själva experter på hurdan hjälp de behöver och syftet med detta arbete är därför att ur ungdomarnas eget perspektiv få fram deras upplevelser, erfarenheter, åsikter, och tankar om stödsamtal med en professionell som stöd, h...

 2. High dimension feature extraction based visualized SOM fault diagnosis method and its application in p-xylene oxidation process☆

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ying Tian; Wenli Du; Feng Qian

  2015-01-01

  Purified terephthalic acid (PTA) is an important chemical raw material. P-xylene (PX) is transformed to terephthalic acid (TA) through oxidation process and TA is refined to produce PTA. The PX oxidation reaction is a complex process involving three-phase reaction of gas, liquid and solid. To monitor the process and to im-prove the product quality, as wel as to visualize the fault type clearly, a fault diagnosis method based on self-organizing map (SOM) and high dimensional feature extraction method, local tangent space alignment (LTSA), is proposed. In this method, LTSA can reduce the dimension and keep the topology information simultaneously, and SOM distinguishes various states on the output map. Monitoring results of PX oxidation reaction process in-dicate that the LTSA–SOM can wel detect and visualize the fault type.

 3. Vertikalt växthus : Ett gestaltningsförslag av växthus som bostadskomplement

  OpenAIRE

  Bjarnegren Westerlund, Anna; Prim, Johan

  2013-01-01

  Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer är vertikala odlingar en alternativ lösning. I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden som präglar dess form och tekniska lösningar. Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ...

 4. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

  OpenAIRE

  Lundqvist, Johan

  2013-01-01

  Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. Några allmänna kunskapsteoretiska problem, samt några av reliabilismens problem presenteras. De mest relevanta problem är följande: fallet med en elak demon, klärvoajans samt Mr. Truetemp, och generalitetsproblemet. En formell och schematisk pre...

 5. Intern Employer Branding : att marknadsföra sig som arbetsgivare gentemot sina anställda

  OpenAIRE

  Nylander, Camilla; Bergsbo, Hanna

  2008-01-01

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ledningen i den aktuella organisationen arbetar för att marknadsföra sig gentemot sina medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare vill vi beskriva och analysera om medarbetarna uppfattar organisationen som en attraktiv arbetsgivare och vad som bidrar till deras uppfattning. Vi har också för avsikt att beskriva och analysera hur uppfattningarna mellan ledning och medarbetare stämmer överens. För att få svar på vårt syfte...

 6. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...... et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer....

 7. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 8. Tillgänglig turism : Personer med funktionshinder som ny målgrupp

  OpenAIRE

  Feric, Edita

  2009-01-01

  Tillgänglighet handlar om rätten att kunna delta. Att kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Att ha samma möjligheter som alla andra. Tillgänglighet är därmed en fråga om respekt. I ett otillgängligt samhälle respekteras inte den grundläggande principen om allas lika värde. Det är otryggt, ojämlikt och i grunden odemokratiskt. Samhället i dagens Sverige är inte tillräckligt tillgängligt för personer med funktionshinder. Dessa människor räknas inte in i olika samhälleliga...

 9. Förälderns depression och barnets resiliens : En litteraturstudie som belyser barnperspektiv

  OpenAIRE

  Lindroos, Mariann

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att öka beredskap hos personal som via sitt yrke kan komma i kontakt med barnfamiljer där en förälder lider av depression. Detta examensarbete handlar om hur barn påverkas av föräldrars depression samt hur barnets resiliens kan förstärkas. Genom denna litteraturstudie besvaras följande frågeställningar: 1) Hur påverkas barnets välmående av förälderns depression? och 2) Vilka faktorer kan stärka barnets resiliens i ett förebyggande syfte? Med hjälp av innehållsanalys...

 10. A NUDEZ DO SOM E DA FACE: O PORNÔ VANGUARDA DE BEAUTIFUL AGONY

  OpenAIRE

  Nunes Oliveira, Selma; Da Silva Alves, Guilherme Di Angellis

  2014-01-01

  O artigo propõe uma discussão acerca da série de vídeos eróticos/pornôs Beautiful Agony (www.beautifulagony.com), que exibe headshots de homens e mulheres se masturbando. Ao comparar a estrutura narrativa da série com a obra de vanguarda Blowjob, de Andy Warhol, a pesquisa observa a presença de elementos eróticos e artísticos diluídos no pornográfico, tornando limitadoras definições fixas dos conceitos e dos conteúdos. Em Beautiful Agony, o som e as expressões faciais cumprem aquilo que Linda...

 11. Som, audiência e arquivo: a RDP África como case study

  OpenAIRE

  Jordão, Ana Cristina Rosário

  2009-01-01

  Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação No contexto do som enquanto corpus da rádio importa saber qual a relevância e o tratamento que é dado na RDP África, estação de rádio do Grupo RTP, à produção diária de sons tomando-se estes como uma mais valia para a produção radiofónica futura e para a própria história da radiodifusão em Portugal ao mesmo tempo que se avalia até que ponto a produção sonora da mesma estação está relacionada com a sua audiência par...

 12. 'De digitale elever' som genstand for ledelse af læring i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbøg, Sofie

  2016-01-01

  Mange børn er i dag allerede fra en tidlig alder erfarne teknologibrugere. Denne omstændighed har fået flere folkeskoler til at medtænke elevernes digitale erfaringer og kompetencer fra fritidslivet som centrale ressourcer i undervisningen. Kapitlet undersøger, hvordan ’de digitale elever’ på...... forskellige måder gøres til genstand for ledelse på en skole, der arbejder med at inddrage elevernes digitale erfaringer og kompetencer gennem digitalt projektarbejde. Kapitlet viser, at der knytter sig en lang række kausale antagelser og forhåbninger til de digitale elever, og at disse virker bestemmende...... for både lærerens ledelsesopgave og rollefordelingen mellem lærer og elever i det digitale projektarbejde. Disse antagelser og forhåbninger diskuteres kritisk i lyset af nyere studier af folkeskoleelevers digitale kompetencer....

 13. Copper Prototype Measurements of the HOM, LOM and SOM Couplers for the ILC Crab Cavity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burt, G.; Ambattu, P.K.; Dexter, A.C.; /Lancaster U.; Bellantoni, L.; /Fermilab; Goudket, P.; McIntosh, P.A.; /Daresbury; Li, Z.; Xiao, L.; /SLAC

  2008-06-23

  The ILC Crab Cavity is positioned close to the IP and delivered luminosity is very sensitive to the wakefields induced in it by the beam. A set of couplers were designed to couple to and damp the spurious modes of the crab cavity. As the crab cavity operates using a dipole mode, it has different damping requirements from an accelerating cavity. A separate coupler is required for the monopole modes below the operating frequency of 3.9 GHz (known as the LOMs), the opposite polarization of the operating mode (the SOM), and the modes above the operating frequency (the HOMs). Prototypes of each of these couplers have been manufactured out of copper and measured attached to an aluminum nine cell prototype of the cavity and their external Q factors were measured. The results were found to agree well with numerical simulations.

 14. Copper Prototype Measurements of the HOM, LOM And SOM Couplers for the ILC Crab Cavity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burt, G.; Ambattu, P.K.; Dexter, A.C.; /Lancaster U.; Bellantoni, L.; /Fermilab; Goudket, P.; McIntosh, P.A.; /Daresbury; Li, Z.; Xiao, L.; /SLAC

  2011-11-04

  The ILC Crab Cavity is positioned close to the IP and delivered luminosity is very sensitive to the wakefields induced in it by the beam. A set of couplers were designed to couple to and damp the spurious modes of the crab cavity. As the crab cavity operates using a dipole mode, it has different damping requirements from an accelerating cavity. A separate coupler is required for the monopole modes below the operating frequency of 3.9 GHz (known as the LOMs), the opposite polarization of the operating mode (the SOM), and the modes above the operating frequency (the HOMs). Prototypes of each of these couplers have been manufactured out of copper and measured attached to an aluminum nine cell prototype of the cavity and their external Q factors were measured. The results were found to agree well with numerical simulations.

 15. Computer Vision for Skin Cancer Diagnosis and Recognition using RBF and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abrham Debasu Mengistu

  2015-12-01

  Full Text Available Human skin is the largest organ in our body which provides protection against heat, light, infections and injury. It also stores water, fat, and vitamin. Cancer is the leading cause of death in economically developed countries and the second leading cause of death in developing countries. Skin cancer is the most commonly diagnosed type of cancer among men and women. Exposure to UV rays, modernize diets, smoking, alcohol and nicotine are the main cause. Cancer is increasingly recognized as a critical public health problem in Ethiopia. There are three type of skin cancer and they are recognized based on their own properties. In view of this, a digital image processing technique is proposed to recognize and predict the different types of skin cancers using digital image processing techniques. Sample skin cancer image were taken from American cancer society research center and DERMOFIT which are popular and widely focuses on skin cancer research. The classification system was supervised corresponding to the predefined classes of the type of skin cancer. Combining Self organizing map (SOM and radial basis function (RBF for recognition and diagnosis of skin cancer is by far better than KNN, Naïve Bayes and ANN classifier. It was also showed that the discrimination power of morphology and color features was better than texture features but when morphology, texture and color features were used together the classification accuracy was increased. The best classification accuracy (88%, 96.15% and 95.45% for Basal cell carcinoma, Melanoma and Squamous cell carcinoma respectively were obtained using combining SOM and RBF. The overall classification accuracy was 93.15%.

 16. O uso do ultra-som (US na reumatologia Ultrasound (US use in rheumatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Beatriz Cordeiro de Azevedo

  2005-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos, a ultra-sonografia tem consolidado o seu papel como importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação de doenças com comprometimento do sistema musculoesquelético. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas na utilização do ultra-som (US, como novos transdutores, softwares e o Doppler, tornou possível a visualização de estruturas intra-articulares e da vascularização sinovial. Atualmente, além de auxiliar no diagnóstico de lesões de partes moles e identificação de coleções líquidas, o ultra-som tem sido empregado na avaliação de estruturas articulares comprometidas por doenças reumáticas e como guia para a realização de procedimentos em reumatologia.In the past years, ultrasonographic studies achieved a solid position as an important method of imaging diagnosis in the evaluation of musculoskeletal diseases. Visualization of intra-articular structures and synovial vascular flow improved with the development of new ultrasound technologies, as better transducers, software and Doppler techniques. Ultrasound is being applied as an assistant diagnostic tool in the identification of soft tissue lesions and fluid collections, evaluation of articular structures compromised by rheumatic diseases and also as a guidance tool for invasive procedures in rheumatology, like joint aspiration and injection.

 17. The novel somatostatin analog SOM230 is a potent inhibitor of hormone release by growth hormone- and prolactin-secreting pituitary adenomas in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  L.J. Hofland (Leo); A-J. van der Lely (Aart-Jan); S.W.J. Lamberts (Steven); A. Beckers (Albert); J. van der Hoek (Joost); P.M. van Koetsveld (Peter); W.W. de Herder (Wouter); M. Waaijers (Marlijn); D. Sprij-Mooij (Diana); C. Bruns (Christian); G. Weckbecker (Gisbert); R.A. Feelders (Richard)

  2004-01-01

  textabstractTo determine the inhibitory profile of the novel somatostatin (SRIF) analog SOM230 with broad SRIF receptor binding, we compared the in vitro effects of SOM230, octreotide (OCT), and SRIF-14 on hormone release by cultures of different types of secreting pituitary adenom

 18. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 19. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

  kirkegårde. Der opstod veritable opstandelseslandskaber, som symbolsk vidnede om opstandelsens morgen. Særlig tydeligt hos the German moravians (in Greenland from 1733), hvor den døde ved begravelsen under ledsagelse af basuner førtes fra den "nedre menighed" til den "øvre menighed" for sammen med dem, der...

 20. Undringsfællesskabet som vej til U-læring på højere uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2010-01-01

  Innovationsforskeren C.O.Scharmer taler om undring som afgørende for radikale innovationsprocesser. I artiklen spørges der til undringens fænomenologi og undringsbaseret undervisning, og dannelsesprocesser sættes i forhold til Scharmers U-Teori og også en kritisk reservation i forhold til denne....

 1. Florence Nightingale som symbolsk overgangsfigur i lærebøger for sygeplejersker - et lille stykke sygeplejehistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Emmy Brandt

  2009-01-01

  Artiklen er et lille indlæg om, hvordan man har anvendt Florence Nightingale i danske lærebøger for sygeplejersker som en legitimeringsfigur i forbindelse med forandringer inden for det danske hospitalsvæsen. Perioden, der behandles, er tiden før og efter skiftet til den kliniske medicin i Danmark...

 2. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.;

  2002-01-01

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7...

 3. Det som händer på hotellet, hamnar på TripAdvisor : En kvalitativ studie av hotell i Karlstad

  OpenAIRE

  Gabrielsson, Elin; Hedlund, Lisa

  2015-01-01

  Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och reflekterar över vad som är pålit...

 4. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 5. SOM Based Visualization Technique For Detection Of Cancerous Masses In Mammogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.Pitchumani Angayarkanni

  2011-09-01

  Full Text Available Breast cancer is the most common form of cancer in women. An intelligent computer-aided diagnosis system can be very helpful for radiologist in detecting and diagnosing micro calcifications patterns earlier and faster than typical screening programs. In this paper, we present a system based on gabor filter based enhancement technique and feature extraction techniques using texture based segmentation and SOM(Self Organization Map which is a form of Artificial Neural Network(ANN used to analyze the texture features extracted. SOM determines which texture feature has the ability to classify benign, malignant and normal cases. Watershed segmentation technique is used to classify cancerous region from the non cancerous region. We have investigated and analyzed a number of feature extraction techniques and found that a combination of ten features, such as Cor-relation, Cluster Prominence, Energy, Entropy, Homogeneity, Difference variance, Difference Entropy, Information Measure, and Normalized are calculated. These features gives the distribution of tonality information and was found to be the best combination to distinguish a benign micro calcification pattern from one that is malignant and normal. The system was developed on a Windows platform. It is an easy to use intelligent system that gives the user options to diagnose, detect, enlarge, zoom, and measure distances of areas in digital mammograms. Further Using Linear Filtering Technique and the Texture Features as Mask are convolved with the segmented image .The tumor is detected using the above method and using watershed segmentation, a fair segmentation is obtained The artificial neural network with unsupervised learning together with texture based approach leads to the accuracy and positive predictive value of each algorithm were used as the evaluation indicators. 121 records acquired from the breast cancer patients at the MIAS database. The results revealed that the accuracies of texture

 6. Skogen som lärandemiljö : Hur skogen används i förskolan och vad som påverkar användningen

  OpenAIRE

  Nilsson, Sofie

  2014-01-01

  Syftet med studien var att undersöka hur skogen används som en lärandemiljö för barnen, och vad som påverkar användandet. För att undersöka detta användes två metoder. Det var enskilda semistrukturerade intervjuer med pedagoger. Även verksamhetsförlagda observationer utifrån ett observationsschema med kategorier användes. Intervjuerna och observationerna genomfördes tillsammans med sex verksamma förskolepedagoger, på två olika förskolor. Det framkom att pedagogerna såg stora möjligheter med s...

 7. Handledningsmetoder som främjar en fortsatt amning : En kvalitativ studie över handledningsmetoder som påverkar längden för amning

  OpenAIRE

  Nylén, Camilla

  2015-01-01

  Sammandrag: I Finland är amningsstiden långt under rekommendationerna trots mammornas positiva syn på amning. Med amning går det att förebygga många sjukdomar både hos barnet och mamman och därför är det viktigt att utveckla amningshandledningen. Arbetet är en del av projektet 5-stars för Lojo sjukhus som vill ha evidensbaserat stöd för utvecklandet av amningshandledningen. Syftet med arbetet är att få en bredare kunskap om vilka handledningsmetoder som stöder mammor och deras amningslängd...

 8. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 9. Finnes det lesere til avisen om 30 år? : en undersøkelse om barn og unges avislesing og deres refleksjoner over avisen som medium

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Det vil fortsatt finnes avislesere om 30 år, men hva slags aviser avhenger av avisene selv, og om de tar dagens barn og unge på alvor. De fleste av de 24 skoleelevene, som i fire måneder gjennom spørreskjemaer, gruppediskusjoner og skriftlige oppgaver reflekterte over sin avislesing, ønsker å kunne lese avis også i framtiden, enten på papir eller på nett. De oppfatter papiraviser som mer seriøse enn nettaviser. De er opptatt av sladrestoff, men for dem betyr sladder også å bry seg om hva som ...

 10. Image Clustering by Neural Network (SOM using Contents of Color and Texture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Divakar Singh R. C. Jain

  2012-04-01

  Full Text Available The rapid development in computer technology for multimedia databases, digital media results in increase in the usage of digital images. Vast amount of data can be hidden in the form of digitized image. Image mining is used to extract such kind of data and potential information from general collections of images. Image Clustering groups the images into classes of similar images without prior knowledge. CBIR has extensive potential applications. Visual content of still images are used by CBIR to search for similar images in large scale. Thus the search for the relevant information in the large space of image and video databases become more challenging and interesting too. This paper discuss the concept of image clustering by self-organizing map (SOM using the contents color and texture as image features for improving user interaction with image retrieval systems . The visual content of an image is analyzed in terms of low-level features extracted from the image. For color feature extraction, HSV color model and texture Gabor filter is presented.

 11. Undersökning om USB-minnet som medium för film

  OpenAIRE

  Smeds, Richard

  2010-01-01

  Har film på USB-minnen någon framtid på marknaden, satsar företagen på detta nya medium eller är DVD och Blu-Ray för starka? Det försöker jag reda ut i denna avhandling. Jag går igenom prisnivåer och kvaliteten på filmer som köps direkt på USB-minnen. För att komma fram till några resultat så har jag skaffat en film på USB-minne och jämfört den med filmer på DVD och Blu-Ray både praktiskt och teoretiskt. Jag har med hjälp av ett frågeformulär tagit reda på vad allmänheten vet om ämnet och hur...

 12. Diplomuddannelse i erhvervspædagogik som kompetenceudviklingsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Jan; Rasmussen, Carsten Lund; Hansen, Jens Ager;

  kompetenceudvikling • Udvikling af studiekompetence • Skoleudvikling. Som metoder til at indhente viden herom, har vi foretaget en række interviews med lærere og ledere på udvalgte skoler, foretaget en spørgeundersøgelse via brev til ca. 100 skoler, analyseret relevante skolers forskellige offentlige dokumenter...... iværksat et indslusningsprogram for den nye lærer. Disse skoler udmærker sig også ved at være (på vej til at blive) lærende skoler, hvor man ikke bare kan og vil tale om pædagogik, men sætter handling bag. I projektet har vi også sat fokus på de studerendes vanskeligheder med at læse og anvende teori. De...... diplomforløbet. • Der foreligger til brug herfor allerede en række eksempler på god praksis, der er beskrevet og afprøvet: forkurser, der introducerer læreren til arbejdspladsen og lærerarbejdet, læse- og skrivekurser, vejledningsordninger, der er sat i system. Der foreligger også en række værktøjer, der kan...

 13. Groundwater level prediction using a SOM-aided stepwise cluster inference model.

  Science.gov (United States)

  Han, Jing-Cheng; Huang, Yuefei; Li, Zhong; Zhao, Chunhong; Cheng, Guanhui; Huang, Pengfei

  2016-11-01

  Accurate groundwater level (GWL) prediction can contribute to sustaining reliable water supply to domestic, agricultural and industrial uses as well as ecological services, especially in arid and semi-arid areas. In this paper, a regional GWL modeling framework was first presented through coupling both spatial and temporal clustering techniques. Specifically, the self-organizing map (SOM) was applied to identify spatially homogeneous clusters of GWL piezometers, while GWL time series forecasting was performed through developing a stepwise cluster multisite inference model with various predictors including climate conditions, well extractions, surface runoffs, reservoir operations and GWL measurements at previous steps. The proposed modeling approach was then demonstrated by a case of an arid irrigation district in the western Hexi Corridor, northwest China. Spatial clustering analysis identified 6 regionally representative central piezometers out of 30, for which sensitivity and uncertainty analysis were carried out regarding GWL predictions. As the stepwise cluster tree provided uncertain predictions, we added an AR(1) error model to the mean prediction to forecast GWL 1 month ahead. Model performance indicators suggest that the modeling system is a useful tool to aid decision-making for informed groundwater resource management in arid areas, and would have a great potential to extend its applications to more areas or regions in the future. PMID:27494607

 14. Spatial optical modulator (SOM): high-density diffractive laser projection display

  Science.gov (United States)

  Yun, SangKyeong; Song, JongHyeong; Yeo, InJae; Choi, YoonJoon; Yurlov, Victor; An, SeungDo; Park, HeungWoo; Yang, HaengSeok; Lee, YeongGyu; Han, KyuBum; Shyshkin, Ihar; Lapchuk, Anatoliy; Oh, KwanYoung; Ryu, SeungWon; Jang, JaeWook; Park, ChangSu; Kim, ChunGi; Kim, SunKi; Kim, EungJu; Woo, KiSuk; Yang, JeongSuong; Kim, EuiJoong; Kim, JooHong; Byun, SungHo; Lee, SeungWoo; Lim, OhkKun; Cheong, JongPil; Hwang, YoungNam; Byun, GiYoung; Kyoung, JeHong; Yoon, SangKee; Lee, JaeKwang; Lee, TaeWon; Hong, SeokKee; Hong, YoonShik; Park, DongHyun; Kang, JungChul; Shin, WooChul; Lee, SungIl; Oh, SungKyung; Song, ByungKi; Kim, HeeYeoun; Koh, ChongMann; Ryu, YungHo; Lee, HyunKee; Baek, YoungKi

  2007-02-01

  A new type of diffractive spatial optical modulators, named SOM, has been developed by Samsung Electro-Mechanics for laser projection display. It exhibit inherent advantages of fast response time and high-performance light modulation, suitable for high quality embedded laser projection displays. The calculated efficiency and contrast ratio are 75 % and 800:1 respectively in case of 0 th order, 67 % and 1000:1 respectively in case of +/-1st order. The response time is as fast as 0.7 μs. Also we get the displacement of 400 nm enough to display full color with single panel in VGA format, as being 10 V driven. Optical module with VGA was successfully demonstrated for its potential applications in mobile laser projection display such as cellular phone, digital still camera and note PC product. Electrical power consumption is less than 2 W, volume is less than 13 cc. Brightness is enough to watch TV and movie in the open air, being variable up to 6 lm. Even if it's optimal diagonal image size is 10 inch, image quality does not deteriorate in the range of 5 to 50 inch because of the merit of focus-free. Due to 100 % fill factor, the image is seamless so as to be unpleasant to see the every pixel's partition. High speed of response time can make full color display with 24-bit gray scale and cause no scan line artifact, better than any other devices.

 15. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 16. Fysioterapi för tonåriga flickor och unga kvinnor som insjuknat i anorexi

  OpenAIRE

  Frondén, Kerstin

  2014-01-01

  Ätstörningar är psykosomatiska problem som kretsar kring en stark rädsla för viktupp-gång, försök att begränsa ätandet och den centrala betydelsen av vikt och kroppsform för självkänslan. Trots att patienterna har en viktig gemensam nämnare i sina ätstör-ningssymptom kan de också vara mycket olika med avseende på faktorer som bakgrund, övriga symptom och personlighet Debuten för anorexia nervosa varierar, men den infall-ler oftast under de senare tonåren, det vill säga vid 16-19 års ålder, me...

 17. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 18. Demand response er som at købe benzin når den er billigst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2005-01-01

  Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem.......Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem....

 19. Konsekvent, transparent och attraktiv. : En studie kring hur en organisation kan arbeta med Employer Branding som strategi.

  OpenAIRE

  Eriksson, Tommy

  2012-01-01

  Employer Branding är ett begrepp som fått stort genomslag i organisationer världen över. Begreppet innebäratt företag arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera, motivera och behålla personal.Ett företag som vill utveckla sitt Employer Brand är Arizona Chemical. Arizona Chemical ligger i den lillabruksorten Sandarne strax söder om Söderhamn. Arizona Chemical har gett mig i uppdrag att ge konkretaråd på Employer Branding strategier utifrån företagets förutsättningar. Genom int...

 20. Läraren som en resurs : Lean för att resurseffektivisera lärarens arbetsuppgifter

  OpenAIRE

  Andersson, Erik; Segerholm, Magnus

  2014-01-01

  Sammanfattning Uppsatsen kommer att fokusera på hur skolans viktigaste resurs, läraren, används i dagens skolklimat. Information som presenteras i vår rapport utgörs av två delar. Produktionsteorier som är vanliga inom industrin beskrivs och vi gör en ansats att anpassa dessa till skolans värld. Arbetets andra del består av en empirisk studie där lärare blivit djupintervjuade och där elever svarat på en enkät. Gymnasieskolor i Stockholm, Umeå och Västerås har fått utgöra grunden för den empir...

 1. IA som strategi for lengre yrkeskarrierer. En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Liste over artikler. Artikkel 2,3 og 4 er fjernet grunnet utgiverrestriksjoner. Artikkel 1. Midtsundstad, T. (2008). Virksomheten som sosialpolitisk aktør. Tidsskrift for velferdsforskning, 11(1), 17-33. Artikkel 2. Midtsundstad, T. I. (2011). Inclusive workplaces and older employees: an analysis of companies' investment in retaining senior workers. The international journal of human resource management, 22(06), 1277-1293. DOI: 10.1080/09585192.2011.559099 Artikkel 3. Midtsundsta...

 2. The importance of a branding strategy for Facebook success: Case on Chiva-som International Health Resort

  OpenAIRE

  Leskinen, Aleksi

  2016-01-01

  This thesis will look in to how one hotel resort can utilize Facebook effectively as a marketing tool all while correlating its brand image through the Facebook page. The hotel resort in question is a high end luxury resort based in Thailand named Chiva-som International Health Resort, a portion of this thesis was developed during an internship period at Chiva-som’s corporate headquarters. Theory of this thesis will examine how branding has developed over time, different aspects of brand...

 3. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.  This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 4. Yttria stabilized zirconia membrane stability in molten fluoride fluxes for low-carbon magnesium production by the SOM process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milshtein J.

  2013-01-01

  Full Text Available The Solid Oxide Membrane (SOM process for magnesium production involves the direct electrolysis of magnesium oxide for energy efficient and low-carbon magnesium production. In the SOM process, magnesium oxide is dissolved in a molten oxy-fluoride flux. An oxygen-ion-conducting SOM tube, made from yttria stabilized zirconia (YSZ, is submerged in the flux. The operating life of the electrolytic cell can be improved by understanding degradation processes in the YSZ, and one way the YSZ degrades is by yttria diffusion out of the YSZ. By adding small amounts of YF3 to the flux, yttria diffusion can be controlled. The diffusion of yttria into the flux was quantified by determining the yttria concentration profile as a function of immersion time in the flux and distance from the flux-YSZ interface. Yttria concentrations were determined using x-ray spectroscopy. The diffusion process was modeled using a numerical approach with an analytic solution to Fick’s second law. These modeling and experimental methods allowed for the determination of the optimum YF3 concentration in the flux to minimize yttria diffusion and improve membrane stability. Furthermore, the effects of common impurities in magnesium ores, such as calcium oxide, silica, and sodium oxide/sodium peroxide, on YSZ stability are being investigated.

 5. Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voutilainen A.

  2012-11-01

  Full Text Available The Self-Organizing Map (SOM proved to be the method of choice for analysing a large heterogeneous ecological dataset. In addition to distributing the data into clusters, the SOM enabled hunting for correlations between the data components. This revealed logical and plausible relationships between and within the environment and groups of organisms. The main conclusions derived from the results were: (i the structure of early summer plankton community significantly differed from that of late summer community in Lake Pyhäselkä and (ii plankton community in late summer was characterized by two functional groups. The first group was formed mainly by phytoplankton, rotifers, and small cladocerans, such as Bosmina spp., and driven by water temperature. The second group was formed by small copepods and the abundant generalist herbivorous cladocerans Daphnia cristata and Limnosida frontosa, which, in turn, associated with chlorophyll a concentration. Biomasses of Bosmina spp. and D. cristata showed decreasing monotonic trends during a 20-year study period supposedly due to oligotrophication. Versatile possibilities to cluster data and hunt for correlations between data components offered by the SOM decisively helped to reveal associations across the original variables and draw conclusions. The results would have been undetectable solely on the basis of unorganised values.

 6. Desenvolvimento de Software Educacional para Representação e Reconhecimento de Som Aplicado à Ausculta Cardiovascular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Carlos da C. Costa

  2015-07-01

  Full Text Available No ensino da medicina, especificamente, em laboratórios de estudos e práticas, existe uma preocupação de resguardar o máximo o paciente, buscando o mínimo de constrangimento, porém sem deixar que o aprendizado seja prejudicado. Com o objetivo de capacitar o discente para a prática em ausculta cardiovascular, sem que o contato com o paciente seja necessário, foi desenvolvido o sistema CARDIOS. Contendo informações de doenças cardiovasculares, o aluno conhece o som e o respectivo registro gráfico. A utilização de aparelhos específicos, como um estetoscópio eletrônico, promove a visualização e amplificação do som em tempo real. O uso de agentes inteligentes possibilita o reconhecimento do som cardíaco, classificando-o em normal ou patológico.

 7. Tool for system optimisation; Electric motors; Vaerktoej til brug ved systemoptimering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, Sandie B.; Jespersen, P.T.; Hvenegaard, C.M. (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark))

  2011-09-15

  The report describes in detail the development of models of belt transmissions, gears and motor and frequency converter, which is the core of the tool. The report also contains a detailed example of using the program for optimization of a ventilation system. With the tool it is possible to design an energy efficient system, where each individual component is energy efficient and where the components are adjusted relative to demand. (LN)

 8. Smal är lika med lycklig? : En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos två unga kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Johnsson, My; Nilsson, Lilliann

  2010-01-01

  Anorexia Nervosa är en sjukdom som debuterar i tonåren och som främst drabbar flickor. Personer med anorexi har en intensiv rädsla för så kallad normalvikt, samt viktuppgång. Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med denna sjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie. Studien genomfördes, genom analys av två självbiografiska böcker. Analysen som valdes var en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes i sex steg och resulterade i tjugosex kategori...

 9. Development of SOM combustion model for Reynolds-averaged and large-eddy simulation of turbulent combustion and its validation by DNS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  The derivation and closure methods of the second-order moment (SOM) combus- tion model are proposed. The application of this model to Reynolds averaged (RANS) and large-eddy simulation (LES) of turbulent swirling diffusion combustion, jet diffusion combustion, and bluff-body stabilized premixed combustion is sum- marized. It is indicated that the SOM model is much better than the eddy-beak-up (EBU) and presumed PDF models widely used in commercial software and engi- neering. The SOM modeling results are close to those obtained using the most accurate but much more complex PDF equation model. Moreover, it can save much more computation time than the PDF equation model. Finally, the SOM model is validated by the direct numerical simulation (DNS) of turbulent reacting channel flows.

 10. Upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som äter Low Carb High Fat (LCHF)-kost

  OpenAIRE

  Henningson, Johanna; Carlbaum, Emelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Det har varit mycket diskussioner om vilken kost som är lämplig vid typ-2 diabetes. LCHF-kost har på senare tid blivit uppmärksammad som ett bra alternativ. Det finns flera vetenskapliga studier avseende de fysiologiska effekterna av LCHF-kost, men inte på den självupplevda hälsan hos dem som följer kosten. Syfte: Att undersöka upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som äter enligt LCHF-kost och vilket bemötande de fått av sjukvårdspersonal relaterat till kostva...

 11. Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer : Genomfört som en fallstudie på köksprojekt

  OpenAIRE

  Almén, Christofer; Samzelius, Olof

  2015-01-01

  Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri. Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och överproduktion. Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och bistår Ikea med monterin...

 12. SlSOM inhibits seed germination by regulating the expression of ABA/GA metabolic genes and SlABI5 in Solanum lycopersicum

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SUN Xiao-chun; GAO Yong-feng; ZHANG Ning; LI Hui-rong; YANG Shu-zhang; LIU Yong-sheng

  2015-01-01

  SOM encodes a nucleus-localized CCCH-type zinc finger protein and negatively regulates seed germination in Arabidopsis thaliana. We have previously demonstrated that ectopic expression of SlABI3, an important transcription factor in abscisic acid (ABA) signaling pathway, resulted in alteration of SlSOM expression patterns in both leaf and seed of tomato. In this study, we aimed to elucidate the function of tomato SlSOM in regarding to seed germination and seedling development. Here, we constructed SlSOM over-expression vector pBI121-SOM driven by CaMV 35S promoter, and the recombinant plasmid was incorporated into wild-type tomato by the method of Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. The result showed that over-expression of SlSOM conferred enhanced responses to exogenous ABA application during seed germination and seedling development. In addition, ectopic expression of SlSOM resulted in the alteration of expression level of ABA/GA (gibberel ins) metabolic genes, such as SlABA1, SlCYP707A1, SlGA3ox2, and SlGA2ox4, in both leaf and seed. The ABA anabolic gene SlABA1 and the GA catabolic gene SlGA2ox4 were up-regulated while the ABA catabolic gene SlCYP707A1 and the GA anabolic gene SlGA3ox2 were down-regulated. Compared to wild type, the expression level of SlABI5 was increased by about 40–50%in transgenic seeds while adding exogenous ABA treatment. These results support the notion that SlSOM inhibits seed germination by regulating ABA/GA metabolic genes and SlABI5 expression in Solanum lycopersicum.

 13. Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 14. Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving land cover classification with MODIS time-series

  Science.gov (United States)

  Lawawirojwong, Siam

  Classification of remote sensing data has long been a fundamental technique for studying vegetation and land cover. Furthermore, land use and land cover maps are a basic need for environmental science. These maps are important for crop system monitoring and are also valuable resources for decision makers. Therefore, an up-to-date and highly accurate land cover map with detailed and timely information is required for the global environmental change research community to support natural resource management, environmental protection, and policy making. However, there appears to be a number of limitations associated with data utilization such as weather conditions, data availability, cost, and the time needed for acquiring and processing large numbers of images. Additionally, improving the classification accuracy and reducing the classification time have long been the goals of remote sensing research and they still require the further study. To manage these challenges, the primary goal of this research is to improve classification algorithms that utilize MODIS-EVI time-series images. A supervised self-organizing map (SSOM) and a soft supervised self-organizing map (3SOM) are modified and improved to increase classification efficiency and accuracy. To accomplish the main goal, the performance of the proposed methods is investigated using synthetic and real landscape data derived from MODIS-EVI time-series images. Two study areas are selected based on a difference of land cover characteristics: one in Thailand and one in the Midwestern U.S. The results indicate that time-series imagery is a potentially useful input dataset for land cover classification. Moreover, the SSOM with time-series data significantly outperforms the conventional classification techniques of the Gaussian maximum likelihood classifier (GMLC) and backpropagation neural network (BPNN). In addition, the 3SOM employed as a soft classifier delivers a more accurate classification than the SSOM applied as

 15. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 16. Biochar mineralization and priming effect on SOM decomposition. Results from a field trial in a short rotation coppice in Italy

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Panzacchi, Pietro; Delle Vedove, Gemini; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2016-04-01

  Biochar application to soil has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation, helping at the same time to maintain soil fertility. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. The present study aimed to assess the stability of biochar, its effect on original soil organic matter (SOM) decomposition, and the effect of plant roots on biochar stability in field conditions in Northern Italy, for a three-year monitoring period within the EuroChar project. The experiment was conducted in a poplar short rotation coppice (SRC). Biochar produced from maize (δ13C = -13.8‰) silage pellets in a gasification plant was applied in a poplar short rotation coppice (SRC) plantation in Northern Italy. Root exclusion subplots were established using the trenching method to measure heterotrophic respiration. Total (Rtot) and heterotrophic (Rh) respiration were measured every 2 hours in control and biochar-treated soil, with a closed dynamic soil respiration system. δ13C of the soil-emited CO2 was periodically measured using the Keeling plot method. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB), was calculated using an isotopic mass balance. Results showed that fB varied between 7% and 37% according to the sampling date, and was generally higher in the presence of roots than in trenched plots where the root growth was excluded. Without roots, only the 14% of the carbon originally added with biochar was decomposed. In the presence of roots, this percentage increased to 21%, suggesting a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, biochar decreased the decomposition of original SOM by about 17%, suggesting a protective effect of biochar on SOM.

 17. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 18. Factores que influyen en la embriogénesis somática in vitro de palmas (arecaceae)

  OpenAIRE

  María Viñas; Jiménez, Víctor M.

  2012-01-01

  Título en ingles: Factors affecting in vitro somatic embryogenesis of palms (Arecaceae) Resumen La embriogénesis somática (ES) es una vía de desarrollo in vitro que presenta una serie de ventajas sobre otras técnicas utilizadas para la regeneración de palmas. Esta técnica tiene gran potencial para superar las limitaciones observadas al tratar de propagar clonalmente estas plantas utilizando yemas basales. A pesar de la conocida recalcitrancia que presentan las palmas al cultivo in vitro, si...

 19. Rektor som leder og veileder i en lærende skole : organisasjonsteoretiske perspektiver og empiriske eksempler

  OpenAIRE

  2009-01-01

  1.Problemområde Internasjonale undersøkelser som PISA gjennomført av OECD, viser over tid at norske elever presterer dårligere enn forventet i forhold til ressursbruken i norsk skole. Dette har bidratt til et økt fokus på innhold og resultater i skolen, og er med på å danne utgangspunkt for flere iverksatte reformer i norsk skole de siste tiår. Både innhold i læreplaner, arbeidsmetoder, styringsprinsipper og lokal handlefrihet har vært gjenstand for store endringer. Forskning viser at sko...

 20. Inducción de proembriones somáticos en ave del paraíso (Strelitzia reginae Banks)

  OpenAIRE

  Amaury Martín Arzate Fernández; José Luis Piña Escutia; Hilda Araceli Zavaleta Mancera

  2008-01-01

  El ave del paraíso (Strelitzia reginae Banks) es una planta ornamental que por su belleza es altamente cotizada como flor de corte. Se propaga por semilla y por división de matas, aunque ambos métodos son muy lentos. La multiplicación de plantas in vitro vía embriogénesis somática, ha sido exitosamente establecida en muchas especies ornamentales. Para S. reginae no existen reportes de su propagación mediante dicho proceso ya que presenta serios problemas de oscurecimiento de los explantes cul...

 1. En malstrøm til begjær. Moskenesstraumen som myte og metafor hos Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Even Arntzen

  2003-08-01

  Full Text Available Gjennom uminnelige tider har mennesket vært fascinert av havet. I en rekke skapelsesmyter fremstår gjerne havet som en positiv størrelse, en pulserende og livgivende urtidsstrøm. Men ved siden av å være en raus kilde til liv, er havet også nært forbundet med undergang og død,forlis og drukning. Få havstykker har som den beryktede Moskenesstraumen fått denne havets dobbelthet knyttet til seg - på den ene siden verdens største barselseng, på den annen side dødens grusomme svelg. Kanskje med unntak av Bermuda-trianglet i Sargassohavet, stedet hvor skip, og etter hvert også fly, angivelig skal ha forsvunnet sporløst i årevis, er det neppe noe havområde i verden som opp gjennom århundrene er blitt beskrevet og illustrert i tilsvarende grad som Moskenesstraumen. I denne artikkelen skal jeg rette fokus mot tre av de mange som, på høyst forskjellig vis, har latt seg fascinere og inspirere av Moskenesstraumen, nemlig Petter Dass, Edgar Allan Poeog Jules Verne.

 2. Calogênese, embriogênese somática e isolamento de protoplastos em variedades de laranja doce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benedito Vagner Augusto

  2000-01-01

  Full Text Available Com o objetivo de produzir calos embriogênicos de citros, óvulos abortados de frutos maduros de 6 variedades de laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck, ?Bahia Cabula?, ?Baianinha?, ?Hamlin?, ?Orvalho de Mel?, ?Rubi? e ?Valência? foram introduzidos em meio de cultivo MT modificado com adição de extrato de malte, com e sem adição de 5 mg L-1 benziladenina (BA. Os calos obtidos das variedades ?Bahia Cabula?, ?Orvalho de Mel?, ?Rubi? e ?Valência? foram cultivados em meio basal MT, contendo os carboidratos maltose, galactose, lactose, glicose ou sacarose nas concentrações de 18; 37; 75; 110 e 150 mM para a indução da embriogênese somática. Os calos destas mesmas variedades foram submetidos ao isolamento de protoplastos, com o uso de 3 soluções enzimáticas. Os resultados revelaram que há influência do genótipo sobre a calogênese. A embriogênese somática foi estimulada na presença de galactose, para a maioria das variedades. A solução enzimática composta de 1% de celulase, 1% de macerase e 0,2% de pectoliase foi a mais adequada para o isolamento de protoplastos a partir de calos das variedades de laranja doce estudadas.

 3. Med sång som yrke : En kvalitativ studie om hur yrkesförberedande sångundervisning kan bedrivas med syfte att ge eleven en god förberedelse för yrkeslivet

  OpenAIRE

  Forsman, Viktoria

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa undervisningsmoment utöver musikalisk och sångteknisk träning som i yrkesförberedande sångundervisning förbereder sångeleven för yrkeslivet som professionell sångare. Detta för att främja arbetstrivseln hos professionella sångare. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i hermeneutiken och socialpsykologin och har utförts med kvalitativ intervju som metod. Fyra professionella sångare har använts som informanter. I bakgrundsavsnittet presenteras litteratur o...

 4. Effektiviserad kunskapsöverföring : En utvärdering av olika system som förbättrar kunskapsöverföringen mellan Stockholms stads kontor

  OpenAIRE

  Danielsson, André; Zakeri, Moien

  2015-01-01

  I denna rapport undersöks olika system för hanteringen av forskning och utvecklingsprojekt som Stockholms stad kan använda som en gemensam plattform med syfte att sprida information och kunskap gällande projekt. Målet med rapporten var att hitta en anpassad kravspecifikation som summerade de tre kontorens gemensamma arbetsprocesser. Kravspecifikationen var ett hjälpmedel för att finna och utvärdera olika system som främjar hanteringen av Stockholms stads forskning och utvecklingsprojekt. En k...

 5. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 6. Quantitative functional assessment of SOM dynamics in changing land-use and landscape conditions at the Central region of Russia

  Science.gov (United States)

  Vasenev, I. I.; Valentini, R.

  2012-12-01

  Terrestrial ecosystems are a major player in the global and regional carbon cycles acting as carbon stocks and carbon sources. Soil organic matter (SOM) is the largest carbon stock in the most of terrestrial ecosystems.Soil CO2 emission is a predominant terrestrial carbon outflow, including autotrophic respiration of plant roots and heterotrophic microbial respiration. The capacity for carbon sequestration is widely accepted as a principal soil ecological function. Soil respiration is assumed as an important carbon source, included in the studies, assessing carbon budget in changing land-use and landscape conditions. The Central region of the European territory of Russia is especially interested for this kind of researches due to essential original spatial heterogeneity of its forest and forest-steppe soils and landscapes that has been further complicated by a specific land-use history and different-direction soil successions as a results of past century environmental changes and human impacts. SOM stocks and especially CO2 emission demonstrates a very high spatial and temporal variability here, which is mutual feature for most regional natural and man-changed ecosystems and may have a strong influence on land-use and farming change strategy and climate change. However quite a few studies focus on this problem here with application of modern field tools and quantitative functional assessment of SOM dynamics variability at the level of changing elementary soil cover patterns (ESCP) that includes in the key issues of our project. Development the zonal-regional set of criteria for logically formalized distinguishing of the most "stable" & "hot" areas in soil cover patterns make it possible for quantitative assessment of dominating in them elementary landscape, soil-forming and degradation processes. The received data essentially expand known ranges of the soil forming processes (SFP) rate «in situ». In case of mature southern taiga ecosystems mutual for them the

 7. Metropollandsbygden såsom invånarna upplever den : Nuläget och önskningar inför framtiden

  OpenAIRE

  Liimatainen, Anne; Uusitalo, Tero

  2012-01-01

  Hur upplever invånarna Nylands metropollandsbygd? I denna skrift öppnas begreppet metropollandsbygd och här beskrivs hur den landsbygd, som är en del av Helsingfors metropolområde, är som plats för boende, arbete och företagande, rekreation samt turism. Dessutom innehåller publikationen en beskrivning av invånarnas syn och önskningar på metropollandsbygden och dess utveckling fram till år 2025. Publikationen grundar sig på en invånarenkät, som genomfördes år 2011 inom ramen för Västnylands By...

 8. Spår av lärande – föremål som källa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 9. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 10. Konstruktionen af it-systemet ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” som løsningen på problemer i den socialfaglige sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fahnøe, Kristian

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger hvordan it-systemet ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” (DUBU) konstrueres som løsning på problemer på området vedrørende udsatte børn og unge. It-systemet, der skal bidrage til digitalisering af den kommunale sagsbehandling på området, er udviklet i et nationalt...... at løse via digitalisering, der fremstår som en simpel løsning. Med det afsæt undersøges to påstande om it-DUBU, der i forbindelse med udviklingen og implementeringen fremstiller systemet som relevant og attraktiv for kommunerne. Den først påstand er, at digitaliseringen med DUBU kan reducere udgifterne...

 11. "Jag hade velat bli som Bill Gates" : En kvalitativ studie om ungdomars tankar och handlingar inför deras framtida utbildnings- och yrkesval

  OpenAIRE

  Egeskog, Johanna; Larsson, Emelie

  2015-01-01

  Den obeslutsamhet som finns kring val av framtida yrke och utbildning är ett väldigt intressant område, då alla människor står inför de valen någon gång i livet. Det kan finnas en rad olika faktorer som påverkar utbildnings- och yrkesval. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen kring ungdomars tankar angående framtida utbildnings- och yrkesval. Vi avser att undersöka de faktorer som främst påverkar ungdomar inför deras utbildnings- och yrkesval och hur de planerar att ta sig dit....

 12. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 13. Dinámica de competencia entre líneas celulares somáticas en quimeras de hydractinia symbiolongicarpus (cnidaria: hydrozoa)

  OpenAIRE

  RYAN S SCHWARZ; Cadavid, Luis F.

  2011-01-01

  Los invertebrados coloniales y sésiles con frecuencia se fusionan con conespecíficos para formar quimeras. Estas quimeras son un ejemplo de selección natural actuando al interior del individuo en donde células genéticamente distintas compiten por acceso tanto a la línea somática como a la germinal. En este estudio se analizaron las variaciones temporal y espacial de linajes celulares somáticos en quimeras establecidas en el laboratorio del hidroide colonial Hydractinia symbiolongicarpus...

 14. Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper

  inden for New Literacy Studies, og den baserer sig på en diskussion og kombination af forskellige positioner inden for New Literacy Studies: Literacy i socialsemiotisk perspektiv repræsenteret ved Günther Kress, literacy i socialt situeret perspektiv repræsenteret ved James Paul Gee og literacy som...... betingelser for elevers tekstbaserede læring relateres afhandlingens literacy-forståelse desuden til et samlet forskningsmæssigt blik på literacy. Dette implicerer at den semiotiske og etnografiske optik som er repræsenteret inden for New Literacy Studies, relateres til den kognitive optik der tidligere har...

 15. Identificación, caracterización y aislamiento de células madre somáticas del endometrio murino y humano.

  OpenAIRE

  Cervelló Alcaraz, Irene

  2008-01-01

  RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la identificación de células madre somáticas en el endometrio murino y humano. En la mayoría de los tejidos de individuos adultos, existen pequeñas poblaciones de células indiferenciadas que poseen la capacidad de diferenciarse a tipos celulares maduros, dividiéndose a su vez para mantener el balance necesario de células progenitoras indiferenciadas. Estas células reciben el nombre de células madre somáticas y se caracteri...

 16. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  OpenAIRE

  Hinsby Cadillo Quiroz; Jorge León Quispe

  2014-01-01

  El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos). Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicaci...

 17. Stedsidentitet og ferdselsårer : planlegging av ferdselsårer for gående og syklende som et bidrag til Tangens identitet

  OpenAIRE

  Schjerve, Mina Nikoline Ekeberg

  2014-01-01

  For at et sted skal være attraktivt å bo på bør man kjenne en tilhørighet til stedet. Denne tilhørigheten henger sammen med stedsidentiteten. I denne oppgaven har jeg benyttet et caseområde, Tangen, som står ovenfor store forandringer gjennom en forventet innbyggervekst og flytting av nåværende jernbanetrassé og togstasjon. Denne forandringen kan utfordre den eksisterende stedsidentiteten til de som allerede bor på Tangen. Min innfallsvinkel på dette er å benytte ferdselsårer for gående og sy...

 18. Rapport från internationell konferens i Montreal 11-13 okt 98: Nya informationsteknologier som stöd för beslutsprocesser i byggandet

  OpenAIRE

  Klein, Helena

  1998-01-01

  Rapport från en internationell konferens i Montreal 11-13 oktober 1998 "The First International Conference on New Information Technologies for Decision Making in Civil Engineering". Författaren (som är bibliotekarie) var den enda representanten från Sverige bland ca 280 forskare från 26 länder, och berättar om sitt eget bidrag: "CER: A Handy Tool for the Civil Engineer", men tar även hjälp av 5 olika forskare och professorer i V-huset LTH som själva väljer ut och recensera...

 19. Musikern som varumärke : En kvalitativ studie om hur frilansande folkmusiker   lanserar sig själva

  OpenAIRE

  Lindblom, Hanna

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att få en inblick i hur frilansande folkmusiker i Sverige gör för att lansera sig själva som artister, vilka redskap som används samt vilken funktion dessa redskap fyller. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fyra frilansmusiker inom den folkmusikaliska genren. Musikbranschens förändrade förutsättningar, ställda i relation till Lundberg, Malm & Ronströms (2000) begrepp görare, vetare och makare, utgör de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen....

 20. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church

 1. Preliminary results on the influence of mineralogy on the turnover rates of SOM from different Hungarian soils

  Science.gov (United States)

  Zacháry, Dóra; Szalai, Zoltán; Jakab, Gergely; Németh, Tibor; Sipos, Péter; Filep, Tibor

  2016-04-01

  Fine textured soils generally considered containing more microbial biomass, and having a lower rate of biomass turnover and organic matter decomposition than coarse textured soils. In spite of this, several recent studies have shown contradicting trends. For example, the relative importance of different clay minerals for stabilizing SOM remains an open question. The aim of this study is to evaluate soil mineralological effect on the turnover of SOM by identifying and quantifying soil phyllosilicates. Our samples are derived from C3 forests and C3 croplands from different sites of Hungary. C4 maize residues are added to the soils in order to get natural 13C enrichment as tracer for the young carbon. Bulk samples of the soils from 0 to 20 cm depth were collected. The samples were dried at room temperature and preincubated in the dark for 4 months at 20 °C. The basic soil properties (pH, cation exchange capacity) were analysed after 2 mm sieving and homogenization. The amount of total C and N in the soils and maize residues were analysed using NDIR-chemiluminescent analyzer (Tekmar Dohrman Apollo 9000N). Particle size distribution was determined by laser diffraction (Fritsch Analysette MicroTec 22 plus) and particle imaging method (Malvern Morphologi G3-ID). The mineralological composition of the samples was determined by X-ray diffraction (Philips PW 1730 X-ray diffractometer). Moist soil equivalent to 400 g dry soil mixed with 2 g maize leaves is kept in air tight glass chambers for 183 days at 20°C. The leaves had previously been dried at 60 °C, were cut into pieces and sieved through a 2 mm mesh. The evolved CO2 is trapped by 10 mL 2 M NaOH, which is exchanged on day 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 and subsequently every 31 days. The fractional abundance of 13C of the soils, the plant material and the evolved CO2 is measured with isotope ratio mass spectrometer (Thermo Scientific Delta V IRMS). Our work show the preliminary results on the link between phyllosilicate

 2. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  OpenAIRE

  Pablo Escovedo Helayel; Diogo Brüggemann da Conceição; Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho

  2007-01-01

  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e mai...

 3. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 4. A COMPARISON STUDY FOR INTRUSION DATABASE (KDD99, NSL-KDD BASED ON SELF ORGANIZATION MAP (SOM ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LAHEEB M. IBRAHIM

  2013-02-01

  Full Text Available Detecting anomalous traffic on the internet has remained an issue of concern for the community of security researchers over the years. The advances in the area of computing performance, in terms of processing power and storage, have fostered their ability to host resource-intensive intelligent algorithms, to detect intrusive activity, in a timely manner. As part of this project, we study and analyse the performance of Self Organization Map (SOM Artificial Neural Network, when implemented as part of an Intrusion Detection System, to detect anomalies on acknowledge Discovery in Databases KDD 99 and NSL-KDD datasets of internet traffic activity simulation. Results obtained are compared and analysed based on several performance metrics, where the detection rate for KDD 99 dataset is 92.37%, while detection rate for NSL-KDD dataset is 75.49%.

 5. Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

  OpenAIRE

  Örtengren, Malin; Torstensson, Tobias

  2007-01-01

  Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna ...

 6. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 7. Efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas en vacas holstein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roy Andrade B

  2010-08-01

  Full Text Available Objetivo. Valorar el efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas (CCS en vacas Holstein Friesian cruzadas. Materiales y métodos. La zona de estudio está localizada en el Valle de Cuche municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá- Colombia. La muestra experimental se conformó de 20 vacas primíparas y 20 vacas multíparas en un 75% y 87.5% de pureza Holstein Friesian, las cuales fueron agrupadas de acuerdo al número de lactancias. Se dividió la población de estudio en dos unidades experimentales; en una unidadse realizó ordeño mecánico y amamantamiento de las crías (AR y en la otra se hizo ordeño mecánico sin amamantamiento de las crías (CA, el amamantamiento se efectuó desde el día 4 hasta el 84 de edad de las crías para ambos sistemas. El experimento se realizó de enero de 2008 a Octubre de 2008, comenzando el día 4 posparto hasta el final de la lactancia. Resultados. La incidencia de los casos de mastitis de vacas fueron de 17.5 para CA y 6.25% para AR. El efecto entre el sistema crianza y la semana de lactación en CCS es altamente significativa (p<0.001, en CA las vacas mostraron valores de significancia mayores (p<0.001 comparados con las vacas asignadas al tratamiento de AR durante las semanas 2-14 de lactación. Conclusiones. El sistema de amamantamiento restringido disminuye significativamente los conteos de células somáticas y mejora sustancialmente la sanidad de la ubre.

 8. Rod-like particles matching algorithm based on SOM neural network in dispersed two-phase flow measurements

  Science.gov (United States)

  Abbasi Hoseini, Afshin; Zavareh, Zahra; Lundell, Fredrik; Anderson, Helge I.

  2014-04-01

  A matching algorithm based on self-organizing map (SOM) neural network is proposed for tracking rod-like particles in 2D optical measurements of dispersed two-phase flows. It is verified by both synthetic images of elongated particles mimicking 2D suspension flows and direct numerical simulations-based results of prolate particles dispersed in a turbulent channel flow. Furthermore, the potential benefit of this algorithm is evaluated by applying it to the experimental data of rod-like fibers tracking in wall turbulence. The study of the behavior of elongated particles suspended in turbulent flows has a practical importance and covers a wide range of applications in engineering and science. In experimental approach, particle tracking velocimetry of the dispersed phase has a key role together with particle image velocimetry of the carrier phase to obtain the velocities of both phases. The essential parts of particle tracking are to identify and match corresponding particles correctly in consecutive images. The present study is focused on the development of an algorithm for pairing non-spherical particles that have one major symmetry axis. The novel idea in the algorithm is to take the orientation of the particles into account for matching in addition to their positions. The method used is based on the SOM neural network that finds the most likely matching link in images on the basis of feature extraction and clustering. The fundamental concept is finding corresponding particles in the images with the nearest characteristics: position and orientation. The most effective aspect of this two-frame matching algorithm is that it does not require any preliminary knowledge of neither the flow field nor the particle behavior. Furthermore, using one additional characteristic of the non-spherical particles, namely their orientation, in addition to its coordinate vector, the pairing is improved both for more reliable matching at higher concentrations of dispersed particles and

 9. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder...

 10. Application of SOM Network in Evaluation of Professional Titles%SOM网络在高校教师职称评审中的应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张吉刚; 梁娜

  2013-01-01

  自组织映射(SOM)是一种竞争型无指导学习的神经网络方法.SOM神经网络已广泛地应用于模式聚类、模式识别、拓扑不变性映射等方面.论文利用SOM对某高校2012年晋级副教授的46位教师的实际数据进行聚类分析,建立职称评审决策模型.首先,选取影响指标:SCI/EI篇数,一级核心论文篇数,二级核心论文篇数等作为SOM神经网络的输入模式;然后,用SOM进行聚类;最后,对聚类结果进行分析得出各类的特征和等级.实验结果表明,利用SOM对高校教师职称数据进行聚类分析是可行的、有效的,可以避开人的主观因素,更迅速客观地得到聚类结果.它为高校教师职称的评审提供了一种新的参考依据,具有较好的应用前景.%Self-Organizing Map (SOM) is a competitive unsupervised learning neural network method. The SOM neural network has been widely used in pattern classification and recognition, and topology invariance mapping, etc. This paper delves into the application of SOM in the clustering analysis of 46 teachers' promotion to associate professor in the institution in 2012, and constructs an decision model. First, it selects numbers of core papers and papers as the input mode of SOM. Then, it uses SOM to cluster. Finally, it obtains the features and level by analyzing the clustering results. The experimental results show that SOM is feasible and effective to the cluster analysis of teachers' professonal titles evaluation. And it can avoid subjective factors and more rapidly and objectively get the clustering results. It provides a new reference basis for making a list of enrollment plan and an enrollment propaganda program for teachers' professonal titles evaluation, which has potential prospects.

 11. Imaging Vis-NIR spectroscopy - mapping SOM quality and quantity in undisturbed soil profiles of semiarid steppe in Inner Mongolia

  Science.gov (United States)

  Zeh, Lilli; Buddenbaum, Henning; Steffens, Markus

  2014-05-01

  Though soil organic matter (SOM) constitutes a small fraction of most topsoils, it plays a decisive role to many soil functions such as nutrient sorption, aggregate stability and water holding capacity. Unfortunately this important factor for soil quality is difficult to investigate due to both the elaborate techniques required and organic matters high variability over small scales. In this study VIS-NIR laboratory imaging spectroscopy is used to measure quality and quantity of SOM with a high spatial resolution in undisturbed soil profiles. Special attention is paid to changes in the amount of particulate organic matter (POM) and its chemical composition. It is known that grazing has an undisputable negative effect on soil organic carbon stocks. Therefore management of a spacious ecosystem such as semiarid steppes is supposed to be an important factor for carbon sequestration. We sampled two different sites from the semiarid steppe ecosystem in Inner Mongolia, China. One continuously grazed and the other ungrazed since 1979, both were classified as Calcic Chernozems. We expect longterm grazing to decrease carbon contents and most pronounced POM fractions as sensitive indicators. A stainless steel box (100×100×300 mm3) was used to sample undisturbed soil profiles. Until further investigations the soil boxes were dried at 30C. A hyperspectral camera recorded their visible and near infrared reflectance (400 to 1000 nm in 160 bands) with a spatial resolution of 63×63 µm2 per pixel. This procedure was repeated over three vertical cuts at a lateral distance of 25 mm through the soil boxes. After each image recording the profile was divided into ten equal squares (each 50×50 mm2). Mixed samples were extracted from each square to a depth of 5 mm. Density fractionation was used to separate fractions of POM with different degrees of decomposition. POM quality and quantity was correlated to the most relevant spectral regions. Instead of elaborated laboratory techniques

 12. Distribution characteristics of SOM and nitrogen on the eastern slope of Gongga Mountain%贡嘎山东坡土壤有机质及氮素分布特征

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王琳; 欧阳华; 彭奎

  2004-01-01

  The distribution of soil organic matter (SOM) and nitrogen on Gongga Mountain was studied in this paper. The results showed that the content of SOM and nitrogen (N) of A horizon had an ascending trend with the increase of the elevation. The vegetation types distributed higher than the mixed broad-leaved and coniferous forest have the irregular trends. In the transitional zone vegetation such as mixed trees and treeline, the content of SOM and N is higher than other vegetation types. The distribution of SOM and N of A horizon is dependent on the synthetic effect of climate and vegetation types. The vertical distribution of SOM and N in soil profiles has the similar trends for all kinds of vegetation types, i.e., the content of A horizon is higher than that of the B and C horizons, which is the same to the distribution of dead animal and plant in soil. The soil C:N is between 7 and 25, which is relatively low comparing to the appropriate C:N of 25-30. The ratio of soil carbon to nitrogen (C:N)increases with the increase of the elevation, but its vertical distribution in soil horizons varies with different vegetation types. The N exists in SOM mainly in the form of organic nitrogen, and the soil C:N correlates significantly with SOM.

 13. Snurrstol, befordran eller att lösa problem och se resultat av det? : En studie som undersöker vilka faktorer som är viktiga för motivationen hos anställda i olika organisationsformer.

  OpenAIRE

  Ewing, Mikael; Wahlström, Carl

  2011-01-01

  Uppsatsen syftar till att undersöka och diskutera vad som är viktigt för motivationen hos anställda i två olika organisationsformer (privata och ideella) och jämföra om det finns någon skillnad mellan dem. I studien introduceras två teoretiska spår, där det första identifierar vilka olika organisationsegenskaper som karaktäriserar respektive organisationsform. Det andra beskriver motivationsteorier från bland annat Abraham Maslow (1943 och 1954) och Frederick Irving Herzberg (Jacobsen, 1998)....

 14. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  OpenAIRE

  Jakob Linaa Jensen

  2009-01-01

  Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem...

 15. Språket som hydra - några tankar om språkvtenskapliga analysperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Svensson

  2010-10-01

  Full Text Available Den moderna språkvetenskapen har förgrenats i ett mycket stort antal traditioner med varierande vetenskapsteoretiska och metodiska utgångspunkter. I artikeln diskuteras tre olika områden med fokus på satsgrammatik, text respektive språkhandlingar. Likheter och skillnader lyfts fram, framför allt med avseende på relationen till begreppen system och bruk. En viktig skillnad mellan de olika områdena är deras respektive kvalificeringskriterier, grammatikalitet, koherens och ”lyckadhet”. Områdena skiljer sig också åt vad gäller möjligheterna till systembaserade generaliseringar respektive nödvändigheten av bruksbaserade tolkningar. Undersökningar av satsgrammatiska fenomen klarar sig ganska bra utan explicita redogörelser för autentiskt bruk, medan undersökningar av språkhandlingar är helt beroende av dem, åtminstone då undersökningarna avser annat än tillrättalagda exempel. I artikeln diskuteras också möjligheten att förstå komplexa texter som språkhandlingar.

 16. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Escovedo Helayel

  2007-02-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e maior segurança. CONTEÚDO: O artigo revisa os aspectos relativos aos mecanismos físicos para formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de visualização das agulhas de bloqueio e as técnicas e o treinamento em bloqueios guiados por ultra-som. CONCLUSÕES: Os passos para se obter sucesso em anestesia regional incluem a identificação exata da posição dos nervos, a localização precisa da agulha, sem lesões nas estruturas adjacentes e, finalmente, a injeção cuidadosa de anestésico local junto aos nervos. Embora a neuroestimulação forneça grande auxílio na identificação dos nervos, esta não consegue, isoladamente, preencher todas essas exigências. Por isso, acredita-se que os bloqueios guiados por ultra-som serão a técnica de eleição para anestesia regional num futuro não muito distante.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las técnicas de bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se basan en la visualización directa de las estructuras nerviosas, de la aguja de bloqueo y de las estructuras anatómicas adyacentes. De esa manera, se puede depositar la solución de anestésico local precisamente en torno de los nervios y acompañar su dispersión en tiempo real, obteniéndose así, un bloqueo más eficaz, de menor latencia, menor dependencia de

 17. 'Black star': uma mutação somática natural da uva fina de mesa cv. Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Ruffo Roberto

  2012-09-01

  Full Text Available A uva fina de mesa 'Black Star', originada de uma mutação somática da uva cv. Brasil em Marialva-PR, é descrita quanto às suas principais características físico-químicas e produtivas. Suas bagas, com sementes, apresentam formato elipsoide alongado com coloração vermelho-escura, tendendo ao preto durante a maturação plena. O ciclo, o desempenho produtivo e a suscetibilidade às doenças fúngicas assemelham-se aos da cv. Itália. Durante a maturação plena, apresenta teor médio de sólidos solúveis de 14ºBrix, 0,6% de ácido tartárico e índice de maturação de 21. Trata-se de nova cultivar de uva fina de mesa com potencial de cultivo no Brasil.

 18. MRA Images Identification of the Artery Blood Vessel of the Knee with SOM LVQ Neural Networks as Auxiliary.

  Science.gov (United States)

  Huang, Hung-Chun; Chien, Chia-Hung; Shih, Ting-Fang; Chong, Fok-Ching

  2005-01-01

  The ways of angiography are divided into two kinds at present: the invasive type and the non invasive type. Because the magnetic resonance angiography (MRA) has advantages of the non invasive type, thus people can accept MRA more easily. Presently, to diagnoses for the initial stage triage of the blood vessel on clinic by MRA mostly. We to be allowed to see clearly that the shape of lower limb artery which like the dendrite and the blood vessel is thick from the trunk to the thin branch, also we can see the narrow embolism and the blocked place through MRA. This study is aiming at the image of artery of blood vessel by MRA assay, and is attempting to use two-dimensional structure of SOM and LVQ to make out topologies for the shape of artery of blood vessel. We expect that MRA could be useful tools for earlier on the quick triage and auxiliary diagnosis of doctors. By actual examples truly prove that patients after peripheral arterial occlusive disease (PAOD) treatment can diagnose effectively, shorten the time of patients waiting for reports and improve the whole efficiency of the medical treatment system.

 19. El volcanismo del complejo Marifil en Arroyo Verde, vertiente suroriental del Macizo de Somún Cura, Chubut

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo J Márquez

  2010-05-01

  Full Text Available Se describen en este trabajo las facies volcánicas pertenecientes al Complejo Marifil que afloran en la localidad de Arroyo Verde, vertiente suroriental del macizo de Somún Cura, provincia del Chubut. Se discriminan facies de ignimbritas riolíticas, brechas piroclásticas, domos y domos vítreos traquíticos y diques riolíticos. Las relaciones de campo indican que las ignimbritas fueron el primer evento eruptivo que se alternaron con esporádicas coladas de bloques y cenizas. Luego se produjo la intrusión de las facies dómicas y por último la de los diques riolíticos. Las facies descriptas tienen composiciones que varían entre riolitas y traquitas con altos contenidos de K, característicos de las rocas pertenecientes a este complejo. Teniendo en cuenta las características observadas se propone un mecanismo fisural de erupción en esta localidad.

 20. "Att göra det som kan anses annorlunda naturligt" : - en studie om regnbågsbarn inom grundskolans tidigare år

  OpenAIRE

  Hjalmar, Susanna

  2009-01-01

  Detta är en examination skriven inom lärarprogrammet på Stockholms universitet under institutionen för specialpedagogik. Examinationen berör regnbågsbarn, barn som växer upp med samkönade föräldrar och den miljö de möter i skolan. Undersökning faller under det kvalitativa perspektivet och innehåller observationer samt intervjuer på totalt tre olika skolor i en storstad.Intervjuerna som genomförts på skolorna har uppgått till nio stycken och har då innefattat lärare, förskollärare samt fritids...

 1. Arbetslöshet bland unga vuxna : En kvalitativ studie om ungas upplevelse av sin situation som arbetslös

  OpenAIRE

  Elander, Sophia

  2014-01-01

  Denna uppsats kommer att behandla arbetslöshet bland unga vuxna som just nu befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program via ett specifikt företag här i Sverige. Företagets arbete syftar bland annat till att hjälpa långtidsarbetslösa till sysselsättning. Syftet med undersökningen är att utifrån informanternas upplevelse analysera vad som påverkar just deras arbetslöshet. Jag har utifrån en kvalitativ metod genomfört sex intervjuer med unga män i åldrarna 22-26 år. Materialet har sedan a...

 2. ViBlioSOM: Visualización de información bibliométrica mediante el mapeo autoorganizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sotolongo Aguilar, Gilberto

  2002-12-01

  Full Text Available In this paper the use of a visualization tool that helps researchers discover knowledge in databases is described. The paper presents the scientific and technological maps associated with bibliometric indicators. The maps are based on the concept of Self-Organizing Maps (SOM which is a particularly robust form of unsupervised neural networks. Examples illustrating the visualization of information are included in the paper.

  En este trabajo se describe el uso de una herramienta de visualización que facilita descubrir conocimientos en bases de datos. Se presentan los mapas científico-tecnológicos asociados a los indicadores bibliométricos. Los mapas están basados en el concepto de los mapas auto-organizados (SOM, Self-Organizing Maps y basados en la tecnología de las redes neuronales no supervisadas. Se incluyen ejemplos que permiten ilustrar la visualización de los resultados.

 3. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 4. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 5. Musik och Språkutveckling : Musik som ett pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass

  OpenAIRE

  Ericsson, Linnea

  2014-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur musik kan vara främjande för barns språkutveckling. Jag har studerat gemensamma aspekter mellan musik och språk och undersökt hur pedagoger arbetar med musik som en språkfrämjande metod i förskolan. Jag har besökt fyra förskolor, på varje skola har jag intervjuat en pedagog och observerat en musiksamling. Jag har observerat både yngre och äldre barn, från ett år till sex år gamla. Ingen av skolorna har musik som profil, men pedagogerna förklarade att ...

 6. Lärarutbildningens dynamik : En undersökning av de underlag som förändrar lärarutbildningen

  OpenAIRE

  Edvardsson, Peter; Dahlström, Anders

  2010-01-01

  Vi har gjort en textanalys på de två senaste statliga offentliga utredningarna, som föreslår en ny lärarutbildningsreform, med deras tillhörande propositionerna. I dessa har vi undersökt hur reformerna motiveras och legitimeras genom argumentationen. Vi har sedan delat in argumentationen i olika kategorier för att få en bättre struktur och kartläggning av de olika typer av argument som förekom. Vi kom fram till att de flesta argument yrkar på en lärarutbildningsreform tar sin utgångspunkt i a...

 7. Uppfattningar om hälsocoaching : En kvalitativ studie som belyser en grupp människors tankar om begreppet hälsocoaching

  OpenAIRE

  Dahlström, Sanna

  2013-01-01

  Allt fler människor i vårt samhälle lider av ohälsa, detta av diverse bakomliggande orsaker. Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, typ 2- diabetes samt cancer är några av de sjukdomar som kan kopplas till denna problematik. Kostnaderna för sjukvården i samhället visar en successiv ökning som inte tycks avta. Att arbeta mer hälsofrämjande inom sjukvården skulle kunna reducera vissa av dessa kostnader. Detta skulle kunna ske genom att erbjuda ...

 8. Influencia del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Liusvert Pérez Pérez

  2012-08-01

  Full Text Available Título en ingles: Influence of light type and intensity on induction and proliferation of somatic embryos in soybean Resumen: La embriogénesis somática representa una alternativa para la regeneración de plantas, sobre la cual influyen diversos factores durante el cultivo in vitro. Entre estos, las condiciones de iluminación durante la formación de embriones somáticos es determinante. Sin embargo, no existen trabajos que refieran el efecto de la luz solar en la formación de embriones somáticos de soya. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya cultivar INCASoy-27. Para ello, cotiledones inmaduros de 3,0-4,0 mm de longitud fueron colocados en medio de cultivo con 40 mg.l-1 de ácido 2,4-diclorofenoxiacético, sacarosa 3% y pH 7,0 en cámaras de crecimiento con luz artificial e intensidades luminosas de 5-10 µmol.m-2.s-1 y 68-73 µmol.m-2.s-1, y en cámaras de crecimiento con luz solar con 50-65µmol.m-2.s-1. El mayor número de cotiledones embriogénicos (95,31 se obtuvo en condiciones de luz artificial con alta intensidad luminosa. La mayor formación de embriones somáticos se obtuvo en luz artificial (9,65 y luz solar (8,45 respectivamente con alta intensidad luminosa. No se encontraron diferencias significativas en la multiplicación de los embriones somáticos, al emplear ambas fuente de luz con alta intensidad luminosa. Esta es la primera referencia sobre formación y multiplicación de embriones somáticos de soya con empleo de luz solar. Palabras clave: Cultivo de tejido; embriogénesis somática; fotoperíodo; Glycine max. Abstract: The somatic embryogenesis represents an alternative for the regeneration of plants, in which influence diverse factors during the cultivation. Among these factors, the conditions of illumination during the induction of somatic embryos are determinant. However, works not exist that refer the effect

 9. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perea Dallos Margarita

  2006-06-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min. El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estableció probando 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 mg/L de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/L de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/L de 2,4-D.  Adicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1,0 y 2,0 mg/L de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5 % de  hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática fue el que contenía 0,5 mg/L de TDZ y 1 mg/L de 2,4-D; y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el regulador

 10. Aplicaciones de la embriogénesis somática para la propagación y mejora de Quercus ilex L. y Pinus spp.

  OpenAIRE

  Blasco Carlos, Miquel

  2013-01-01

  Esta tesis está enfocada a la aplicación de la embriogénesis somática para la conservación y mejora de Quercus ilex L., Pinus pinaster Aiton y Pinus pinea L., especies forestales representativas de los bosques de la Península Ibérica. La propagación clonal mediante embriogénesis somática (ES) es la herramienta más adecuada para la propagación de genotipos de élite y para la implementación de la llamada silvicultura multivarietal. Además los cultivos embriogénicos son explantos adecuados para ...

 11. Evaluering af fem års forsøg ved Gl. Skagen med lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.

  2005-01-01

  Forsøg med anvendelse af lodrette drænrør som kyststabiliseringsmetode blev igangsat ved Gl. Skagen, Klitplantagen, i januar 1999. Nærværende rapport, der er udarbejdet efter anmodning fra Skagen Kommune, indeholder opmålingsdata samt databearbejdning fra opmålinger dækkende 5 år og 3 måneder....

 12. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  OpenAIRE

  EVANDRO FARID ZAGO; XAMAN KORAI PINHEIRO MINILLO

  2008-01-01

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 13. Conseqüências da falência de um Estado: pirataria nas águas da Somália

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EVANDRO FARID ZAGO

  2008-11-01

  Full Text Available

  Anos de falência estatal culminam no

  desenvolvimento, na costa da Somália, do maior pólo

  de pirataria do mundo.

 14. Introdução à arqueologia da escuta: do som e da voz como objetos de enunciação1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ivan Capeller

  2011-07-01

  Full Text Available A arqueologia da escuta rompe com os limites estreitos da história da música e abre a possibilidade de uma nova compreensão da historicidade dos regimes de escuta, não mais entendidos apenas como o reflexo passivo de uma percepção dos sons determinada pela fisiologia da audição, mas epistemologicamente re-configurados pelo conceito de objeto-som, de Pierre Schaeffer.

 15. 基于小波和SOM网络的医学图像融合%Medical Image Fusion Based on Wavelet and SOM Network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王安娜; 杨铭如; 刘坐乾; 王婷君

  2009-01-01

  A medical image fusion mcthod based on the wavelet transformation and Self-Organization feature Map(SOM) neural network is proposed in this paper. Wavelet transformation of image is done. The wavelet coefficients are used as the characteristics. The SOM network is used to realize the cluster of images and the fuzzy classification is done. The image pixels fusion weights are determined according to the classified result. The fusion image is obtained. Simulation experimental results show this method can get better performance.%提出一种基于小波变换和自组织特征映射(SOM)神经网络的医学图像融合方法,对图像进行小波变换,以图像的小波系数为特征,采用SOM网络对图像进行聚类,并进行模糊分类,从而确定像素融合的权重,得到融合图像.仿真实验结果表明,该方法能够获得良好的性能.

 16. Características agronômicas e morfológicas de cafeeiro 'Catuaí Vermelho' propagado por embriogênese somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Henrique Siqueira de Carvalho

  2011-04-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar características agronômicas e morfológicas de plantas de Coffea arabica, cultivar Catuaí Vermelho IAC 44, propagadas por embriogênese somática. O experimento foi instalado em janeiro de 2005, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com dez repetições. As plantas foram avaliadas mensalmente quanto ao desenvolvimento vegetativo, de junho de 2005 a janeiro de 2006, e as avaliações agronômicas foram realizadas dois anos e meio após o início do experimento. A produtividade de grãos foi avaliada durante as quatro primeiras colheitas. Cafeeiros provenientes de embriogênese somática apresentam desenvolvimento inicial mais rápido do que as plantas obtidas de sementes e, aos 30 meses após plantio no campo, têm diâmetro de copa superior ao de plantas de origem seminal. O desempenho agronômico de plantas de C. arabica produzidas por embriogênese somática é semelhante ao de plantas oriundas de sementes, e não há restrições agronômicas para a sua utilização.

 17. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de, E-mail: rnavarro@ipen.b [Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), Sao Paulo, SP (Brazil); Bueno, Elaine I., E-mail: ebueno@ifsp.gov.b [Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), SP (Brazil)

  2011-07-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 18. Híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos entre Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum y la especie silvestre Solanum circaeifolium Bitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Espejo

  2013-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de obtener híbridos somáticos interespecíficos, se fusionaron protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Los productos de fusión fueron cultivados en el medio V-KM suplementado con albúmina de suero bovino. Las primeras divisiones celulares ocurrieron a los 3 a 4 días de cultivo. Después de la formación de colonias se observó una rápida proliferación de callos, a partir de los cuales se regeneraron 19 plantas. El análisis molecular usando RAPD, confirmó que los regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales, sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides. En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las líneas parentales. Este estudio muestra la producción de híbridos somáticos de papa con el método de fusión presentado.

 19. Jag har själv varit ung och blivit betraktad som bromskloss : En undersökande studie om kompetensöverföring i och med generationsväxlingen

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Johansson, Sofia

  2010-01-01

  I och med den stora generationsväxlingen som den svenska arbetsmarknaden står inför ville vi undersöka kompetensöverföringen mellan de avgående 40 – talisterna och den nya arbetskraft som ska ta över. Vi utförde vår undersökning på Uddeholms AB i Hagfors och undersökningen berörde de anställdas syn på kompetens, vad de tyckte var viktigt att föra över till nästa generation samt vilka skillnader som fanns generationerna emellan. Som utgångspunkt har vi använt oss av fem stycken teoriområden so...

 20. Omvårdnad som främjar hälsa och lindrar patientens lidande vid sexuellt självskadebeteende : Sjuksköterskans upplevda erfarenhet och kunskap

  OpenAIRE

  Holm, Linda; Rodriguez, Simone

  2014-01-01

  Bakgrund och problemformulering: Sex som självskadebeteende är ett ämne som fått ökad medial uppmärksamhet de senaste åren. Den vetenskapliga forskningen är emellertid eftersatt. Syfte: Att undersöka upplevd erfarenhet och befintligt kunskapsläge om sex som självskadebeteende samt vilka omvårdnadsinsatser som ges till patienter med självskadebeteende. Detta för att kunna se hur lidande lindras och hälsa främjas i det dagliga vårdandet. Metod: Tvärsnittsstudie där 70 legitimerade sjukskötersko...

 1. Man eller kvinna i VK? : En studie om hur män och kvinnor framställs i tidningen VK samt vad för genusdiskurser som förekommer

  OpenAIRE

  Dahlström, Sanne

  2013-01-01

  Medier speglar inte verkligheten utan förmedlar endast gestaltningar av verkligheten som människor kommer i kontakt med mer eller mindre dagligen. Journalister väljer och väljer bort vad som ska få utrymme och vad som inte ska få det. Bläddrar man igenom dagstidningar får man lätt intrycket att kvinnor får mindre utrymme än män trots att Sverige anses som mer jämställt än de flesta länder.Syftet med den här uppsatsen är att se hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i tidningen VK när ...

 2. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 3. Integrated resource planning. From the idea to the tool. Main report; Integreret ressourceplanlaegning. Fra ide til vaerktoej. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-10-01

  The Danish cooperative electric utilities ELSAM and ELKRAFT and power distribution companies NESA and HEF/ELSAM have developed the integrated resource planning (IRP) according to international criteria and adjusted it to the Danish situation in the field of electric power supply. The purpose is to develop and improve the knowledge, methods and calculation tools, useful in planning tasks. Realistic and relevant calculation problems are given to demonstrate the function of the methods recommended here. A software and a database is established. This project should not be considered as the source of an integrated resource plan for the participating companies, it is meant to discuss the charges and social economy, demand side management (DSM), production and transmission, environmental aspects, consumer expectations etc., in terms of the Danish experience. Electric utilities should be serviced by a few special computer centers, analyzing current IRP/DSM values and optimizing their activities. These centers should apply the same software in order to improve their efficiency and comparability. (EG)

 4. Bygda som bustad

  OpenAIRE

  Villa, Mariann

  2005-01-01

  The article presents some comparative statistics on social contact in rural and urban areas. Rural areas are defined as sparsely populated areas, and urban areas are defined as densely populated areas. Data are obtained from the Norwegian surveys of level of living in 1980,1983,1987,1991 and 1995. There are statistically significant differences between rural and urban areas considering social contact between neighbours. More peolple in rural areas have contact with neighbors and family member...

 5. Botiga virtual "Som Moto"

  OpenAIRE

  Aguilera Ruiz, Francisco Javier

  2016-01-01

  En aquest treball de fi de carrera es porta a terme el desenvolupament de un projecte web, una botiga virtual dedicada a la comercialització de productes per motoristes: cascos, guants i jaquetes. Hi havia dos requisits principals que havia de complir el projecte, el primer era la usabilitat de la web, per a un client havia de ser molt fàcil fer qualsevol tipus d¿operació a la web, i el segon requisit era el de proporcionar al propietari de la web les eines necessàries per portar a terme un c...

 6. Lymfom fejltolket som osteomyelitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brand, Eske; Klit, Jakob

  2015-01-01

  Patients are admitted based on a tentative diagnosis. If that is incorrect it may have negative consequences for the patient and the system. In this case we present an eight-month elucidation with several diagnostic procedures with a tentative diagnosis of osteomyelitis. This diagnosis was kept...

 7. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an “uncertain” masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Olive...

 8. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an ‘uncertain’ masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Olive...

 9. Billygten som urbant fikspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2002-01-01

  I en studiekreds på KA, udsprunget af Lektor Bo Grönlunds kursus "Nyere Byteori - formuleret af ikke arkitekter - set i et arkitektperspektiv", læses, diskuteres og skrives der essays om moderne byteori. I den forbindelse har Katja Bülow afprøvet Henri Lefebvres rytmeanalyse. Den franske sociolog...

 10. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse.......Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse....

 11. Empowerment som frihedsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisat...

 12. HR som business partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; Jensen, André Barsøe

  2014-01-01

  De fleste af os vælger at antage, at forandringer kan styres, i hvert fald til en vis grad. Ellers ville man også kunne falde i en slags handlingslammelse, og det er ikke, hvad der efterspørges fra HR’s ansvarlige. Der kræves resultater. HR er gennem en årrække blevet langt mere strategisk, hvor HR...... deltager i de strategiske beslutningsprocesser, og det kræver HR-medarbejdere, der forstår forretningen....

 13. Fortvivlelse som mulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2015-01-01

  It is a widely accepted opinion that children should not be exposed to feelings of despair or meaninglessness. Based on an analysis of two picturebooks, Shaun Tan’s The Red Tree (2001) and Lone Munksgaard Nielsen and Pia Thaulov’s The Boy Who Lost Himself (2015), this article demonstrates, however...

 14. Industriel patriarkalisme som moderniseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Marianne Rostgård

  2003-01-01

  The article discusses the scope and role of paternalism in industry during the coming of age of a modern industrial society in Denmark, in the late 19th and 20th centuries. Industrial paternalism is seen as a strategy for social inclusion, based on construction and legitimation of a societal order...

 15. Musik som medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Den første bog, der beskriver bredden inden for området MusikMedicin, starter helt ved begyndelsen, ved ”cellernes sang”, og går derefter videre til at berette om et utal af undersøgelser og teorier om, hvordan musik påvirker både foster og mor, planter og dyr, krop og følelser, immunsystem og...

 16. Klassisk musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af interviews, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede...... at kombinere en mysikpsykologisk og en hermeneutisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter. Selvbiografiens styrke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening...

 17. Radio som Rumforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2012-01-01

  Da radioproducenterne Peter Kristiansen og Clemens Johansen i samarbejde med forfatteren Per Højholt i 1968-69 omformede Højholts seneste digt Turbo til en radiomontage, døbte de udsendelsen Turbo. En Space-ficering af Per Højholts digt. At radioudgaven af et digt kaldtes en space-ficering, peger...

 18. Kroppen som orakel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess; Grünenberg, Krsitina; Hillersdal, Line;

  2011-01-01

  Den kinesiologiske kropsforståelse indeholder elementer, der trækker på både de bio-medicinske forklaringer af kroppens funktioner, samt på helhedsorienterede ideer om sammenhæng mellem kroppe, genstande og ikke-fysiske tilstande. Det kalejdoskopiske kropssyn gør den kinesiologiske behandling til...

 19. Elevcentrering som nutidshistoriskt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Ulf; Petersson, Kenneth; Krejsler, John B.

  2015-01-01

  The purpose of this chapter is to discuss the ideas about learning and pupil centring which form the basis for contemporary narratives about school and education. This takes place against the background of the concepts of learning which during recent decades have become givens, or perhaps it could...... be said, have become established as dogma in the conversations, writings and thinking about ourselves, others, education, work and society. Within school and higher education concepts like learning, lifelong learning, learning targets, learning environments and situational learning have largely replaced...... and superseded concepts of past dominance, such as training, teaching and education. The concepts have furthermore become part of the conversations around a range of other societal activities, such as work, relationships, life style, and leisure activities. The talk about learning environments, for instance...

 20. Charterturisme som en produkt:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2011-01-01

  Canaria. Results show that the charter tourists were active in navigating between a series of central dilemmas posed by the consumption of a mass product in an individualized societal context, thereby shaping their experiences to form a desirable tourist product.......Charter tourism as a product: A sociological analysis of agency in the experience economy In recent years charter tourism as a convenient and cost-effective mode of travelling has been declining. This may be related to dominating societal ideals promoting self-actualization, individual exploration...... and spontaneity. However, not much is known about the development of ideals and practices among charter tourists. By use of ethnographic fieldwork methodology, including pre-departure and post-travel telephone interviews, this exploratory study investigated a group of Danish charter tourists travelling to Gran...

 1. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...

 2. Videnskabshistorie som god formidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian Hvidtfelt; Nielsen, Henry

  2008-01-01

  Videnskabshistorie har måske aldrig været mere populært end nu, hvilket bevidnes af de mange bøger, der fulgte i kølvandet på Dava Sobels bog Longitude (1995). I disse år bliver de mest populære videnskabshistoriebøger dog forfattet af professionelle journalister og forfattere, ikke...... universitetsansatte videnskabshistorikere. Det har fået mange professionelle videnskabshistorikere til at bekymre sig om, hvordan deres fag bliver formidlet til en bredere offentlighed. Nogle mener, at videnskabshistorikere burde interessere sig meget mere for at formidle deres eget arbejde til forskellige målgrupper...

 3. Tvil som drivkraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Johannesen

  2013-06-01

  Full Text Available Title: Doubt as a driving forceAbstract: In this paper I explore what happens when the philosopher Emmanuel Levinas's texts encounters material from conversations with early childhood educators in two different early childhood education settings. In the conversations with the educators, I hear an approach to understanding children's expressions that are consistent with Levinas’ claims. They want to open up the children's contributions, and they want to learn. I have used the term doubt to describe the processes where the educators are opening up to the other, in this case children aged one to three and their physical expression and further to show how this may be a practice that allows the children have a real opportunity to influence and thus participate in the development of the pedagogical thinking. The early childhood educators are challenged by the children and each other, and this creates energy and commitment. On this basis I claim that the doubt is a driving force in their work to develop the pedagogical thinking.This practice may be in contrast with thoughts of the time favoring and expecting measurable results in educational establishments. This can also be seen as opposition to and criticism of the desire to map children's knowledge and skills as this mapping might reduce children to the notion we have of them, both as groups and as individuals and not open up to their contributions.

 4. Svindel som sportsgren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2015-01-01

  Korruption, doping og matchfixing er daglig kost i sportens verden. Publikum lever fint med det for det er gået hen og blevet en del af fortællingen – et drama i dramaet. Men hvorfor slår myndighederne hårdt ned på multinationale Volkswagen, når de snyder med softwaren i deres biler, men ikke på...

 5. Kommunikationsformer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetmar, Vibeke

  2011-01-01

  In the article, the term ways of communicating refers to the many ways in which oral and written communication functions in contexts inside and outside of school. It also refers to one of eight categories in a didactic model which has been constructed in order to provide a solid foundation...... for the description of classroom practices. The aim is twofold: on the one hand to argue for the collaborative development of theoretical didactic models based on the comparative approach and on the other hand to introduce ways of communicating as a category highly relevant for the understanding and description...... of classroom practices. Drawing on the works of researchers in the fields of discourse analysis, literacy and educational sciences, the main point is that the discipline-specific ways of knowing and doing should not be seen as separate from the ways in which communication takes place inside the disciplines...

 6. Funktionsevneudredning som redskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonfils, Inge Storgaard; Wind, Thea

  2014-01-01

  Artiklen beskriver erfaringer med brug af ICF i det socialpædagogiske arbejder i en række sociale tilbud i Region H. Artiklen sætter fokus på processen med at lære det nye redskab at kende, de faglige udfordringer og gevinster og hvordan ICF får betydning i brugernes hverdag.......Artiklen beskriver erfaringer med brug af ICF i det socialpædagogiske arbejder i en række sociale tilbud i Region H. Artiklen sætter fokus på processen med at lære det nye redskab at kende, de faglige udfordringer og gevinster og hvordan ICF får betydning i brugernes hverdag....

 7. Arkitektur som forskningsfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Haugdal

  2015-12-01

  Full Text Available This article gives a brief overview of research on architecture by art historians at UiT The Arctic University of Norway, and addresses some challenges for research on buildings within the discipline of Art history generally, and in the northernmost parts of Scandinavia particularly. Art history’s history of monuments has during the last four to five decades been expanded by new theoretical and aesthetic perspectives on architecture, and is questioned by a more comprehensive and socially distinguished research on the built environment. Researchers on architecture in the northern areas experience  these tensions more directly, which thus provides an opportunity to question methods of writing architectural history.

 8. Hernier som medicinsk sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, J.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  include patients with Ehlers-Danlos, Marfans syndrome, osteogenesis imperfecta, cutis laxa, and patients with abdominal aortic aneurysms, colonic diverticula or stress urinary incontinence. Looking ahead, the perspective may be individualization of the operative technique for patients with a hernia...

 9. Film som kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2013-01-01

  Films by artists induce scholars to work across art, film and cultural history. Accordingly, this article adopts an interdisciplinary approach to the British-Nigerian artist Yinka Shonibare’s film Un Ballo in Maschera (2004). The film is grounded in Shonibare’s unique use of African-print fabric...... connotations of the African-print fabric, which are also central to the critique of power in Un Ballo in Maschera. Its critical agenda is then analysed and put into historical perspective by relating the film to Black British film. A comparison with the Black Audio Film Collective’s key work Handsworth Songs...... in conjunction with references to European cultural and political history, but the film is also – it is alleged – rooted in Black British cinema and the transnational postcolonialism which emerged in the UK of the 1980s. The article starts with a general introduction to Shonibare’s art and the colonial...

 10. Unyttig som en rose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer aktuel higher education research (universitetspædagogik) i lyset af "the ontological turn"(Barnett) og forbinder dannelsesbegrebet i universitetstænkning og undervisning med et eksistentiel dannelsesbegreb. Kun derved åbnes der også for en mere undringsorienteret og ontologisk...

 11. Facilitering som styringsredskab

  OpenAIRE

  Jørgensen, Karen Overgaard

  2006-01-01

  #This thesis surveys facilitation as a new tool of steering within the public sector in Denmark. It is explored how facilitation is articulated and practiced among facilitators from the public, private and voluntary sector. Furthermore, the facilitator’s challenges by using facilitation are examined. The thesis is based on the presumption that facilitation is articulated by rationalities, which influence how facilitation is practiced and performed. Also, a facilitator is seen as a performer a...

 12. Diskursetik som demokratisk deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2006-01-01

  På baggrund af Niklas Luhmanns systemteoretiske beskrivelse af differentieringen og magtfordelingen mellem det moderne samfunds funktionelle kommunikationssystemer analyseres, hvorledes politiske diskurser kan gribe ind i kommunikationssystemernes selvregulering, idet artiklen her trækker på Jügen...

 13. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports an unde...

 14. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR-applikat......Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 15. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 16. Forandring som forankring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Skou

  2014-01-01

  Vi er, om vi vil det eller ej, vævet ind i fællesskabet. Om det er fællesskabet, der lider under individualitens udbrudsforsøg eller individet, der begrænses af fællesskabets snærende bånd er blot et spørgsmål om synsvinkel. I mit liv er individualitet ikke blot egocentri men tværtimod et levende...

 17. Tillidsunderskud som ledelsesudfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jagd, Søren

  2009-01-01

  Tillid i organisationer nyder i disse år stigende opmærksomhed blandt forskere og praktikere. Men hvad vil det sige at praktisere tillidsbaseret ledelse? Hvorfor kan man påstå, at mange organisationer lider af tillidsunderskud? Og hvor skal ledere sætte ind for at skabe tillidsbaserede organisati......Tillid i organisationer nyder i disse år stigende opmærksomhed blandt forskere og praktikere. Men hvad vil det sige at praktisere tillidsbaseret ledelse? Hvorfor kan man påstå, at mange organisationer lider af tillidsunderskud? Og hvor skal ledere sætte ind for at skabe tillidsbaserede...

 18. Om professionalisering som legitimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2011-01-01

  Artiklen foreslår fire argumenter til at kvalificere forståelsen af professionalisering: Det epistemologiske argument understreger at kodningen af blikket afgør, hvad ’professionalisering’ kan betyde for os. Det professionssociologiske argument peger på, at reformpresset på lærere, sygeplejersker m...

 19. Kroppen som interaktionsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortbek, Karen Johanne

  domains and scopes of application, e.g. experience environments, playgrounds, commercial game applications, exercising, artistic installations, and public as well as private spaces. This thesis explores how the body can be used in interaction contexts in relation to interaction devices, and by this - how...... developed for the Wisdom Well (e.g. Stepstone) using participatory design with children and teachers. We particularly benefited from "Fictional Inquiry" workshops that explored potentials and revealed challenges in utilizing bodily-kinesthetic potentials for an interactive floor. Theoretically, I have...

 20. Handicap som risikofaktor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2010-01-01

  psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...

 1. Participation som organisatorisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2009-01-01

  Hensigten med artiklen er at give et bidrag til forståelsen af begrebet organisatorisk participation både teoretisk og ud fra praksis. Det gøres ud fra analyser og tematiseringer af participationens mangfoldighed, participationssystemers konstituering, participationens substans og finalitet samt...

 2. Dansk sang som identitetshistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2008-01-01

  Anmeldelse af Georg Metz' bog med kultur- og identitetshistoriske kommentarer til 117 danske sange, salmer og viser. Udgivelsesdato: 201108......Anmeldelse af Georg Metz' bog med kultur- og identitetshistoriske kommentarer til 117 danske sange, salmer og viser. Udgivelsesdato: 201108...

 3. Transgene mus som sygdomsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schuster, Mikkel Bruhn; Porse, Bo Torben

  2003-01-01

  Transgenic animal models have proven to be useful tools in understanding both basic biology and the events associated with disease. Recent technical advances in the area of genomic manipulation in combination with the availability of the human and murine genomic sequences now allow the precise...... tailoring of the mouse genome. In this review we describe a few systems in which transgenic animal models have been employed for the purpose of studying the etiology of human diseases. Udgivelsesdato: 2003-Feb-17...

 4. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 5. Grundvand fra skove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raulund-Rasmussen, Karsten; Hansen, Karin Irene

  Rapporten dokumenterer, at skov beskytter grundvand der kan bruges til drikkevand og at risikoen for forurening er lille. En udnyttelse af grundvandet har ingen negative konsekvenser for skovene, hverken for træerne eller for biodiversiteten, hvis den ikke foregår i områder som er i forbindelse m...... vådområder i skoven. Der gives et samlet overblik over den viden, der findes om grundvand fra skovene. Rapporten beskæftiger sig også med økonomiske, juridiske og skattemæssige aspekter i forbindelse med aftaler om "produktion" af rent drikkevand mellem skovejere og vandværker....

 6. Influência da contagem de células somáticas sobre os componentes do leite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Taís Maziero Montanhini

  2013-06-01

  Full Text Available mastite é uma inflamação da glândula mamária caracterizada por alterações do tecido glandular, causando distúrbios funcionais no quarto mamário afetado. Por sua vez, estes distúrbios induzem a diminuição na produção do leite e alterações em sua composição centesimal, suas propriedades físico-químicas, bacteriológicas e sensoriais.O objetivo foi avaliar a influência da contagem de células somáticas (CCS sobre os componentes do leite. Foram avaliados os resultados de 156.465 amostras analisadas pelo laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, durante o período de julho a setembro de 2012. Foram determinadas a CCS e os teores de proteína, gordura, lactose, sólidos totais, caseína e extrato seco desengordurado (ESD. A gordura apresentou maior coeficiente de variação, seguida pelos teores de caseína, proteína, sólidos totais, ESD e, finalmente, o componente que apresentou menor variação foi a lactose. Entre as amostras avaliadas, 47,4% apresentaram ao menos um resultado em desacordo com os limites estipulados pela legislação brasileira. Para a CCS, 21,8% das amostras apresentaram resultados acima do padrão. O teor de gordura apresentou correlação positiva com a CCS. Por outro lado, o teor lactose e o ESD apresentaram correlação negativa com a CCS. O teor de proteína total não sofreu influência da CCS, no entanto, a caseína apresentou correlação positiva com a CCS. A mastite afeta a qualidade do leite, uma vez que promove alterações significativas nos seus componentes, principalmente gordura, lactose e caseína.

 7. Células somáticas no leite em rebanhos brasileiros Somatic cells in milk of brazilian herds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Fernando Machado

  2000-06-01

  Full Text Available No banco de dados do Laboratório de Fisiologia da Lactação da ESALQ - USP, Piracicaba, SP, foi realizado um levantamento da contagem de células somáticas (CCS de amostras de leite de tanques coletadas entre dezembro de 1996 a julho de 1998, com o objetivo de se caracterizar a situação atual da sanidade da glândula mamária dos rebanhos. Os 7941 dados foram analisados através de estatística descritiva. A média de CCS foi 641 mil cél. mL-1, sendo 767 mil cél. mL-1 o desvio padrão. Os dados de CCS foram transformados para log2 CCS e reanalizados. A nova média foi de 307 mil cél. mL-1, sendo que este valor representa melhor a média de CCS dos rebanhos, devido à característica exponencial da população de dados obtida. Os rebanhos foram distribuídos em classes de CCS. Foram encontradas as seguintes porcentagens da população: 26, 53, 71, 83, 89 e 93% com CCS abaixo de 250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 mil cél. mL-1 respectivamente. Os quartis das amostras analisada foram 25, 50, 75, 90, 95, 99 e 100% apresentando 244, 468, 815, 1302, 1797, 4099, 9223 mil cél. mL-1 respectivamente.A survey of data of the Lactation Physiology Laboratory of ESALQ - USP, Piracicaba, SP, Brazil was performed to characterize the somatic cell count (SCC of herds. Descriptive statistics was used to analyze results of 7941 records collected between December 1996 and July 1998. The SCC mean was 641 thousand cells mL-1, standart deviation 767 thousand cells mL-1. The log2 transformation was also applied to SCC values, a new mean was calculated and then again transformed into SCC (307 thousand cells mL-1. This was the best way to present the real SCC values of the herds. The population of herds are distributed according to SCC count, considering the SCC limits of 250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 thousand cells mL-1, in the following percentages: 26, 53, 71, 83, 89, 93%. The quartiles of the samples were 25, 50, 75, 90, 95, 99 e 100% showing 244, 468, 815

 8. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Polican Ciena

  2009-06-01

  Full Text Available O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm², na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6 submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 0,5 W/cm²; e G3 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 1 W/cm². A ciatalgia foi provocada por lesão cirúrgica de compressão do nervo no membro posterior direito de todos os animais. O tratamento na região do procedimento cirúrgico, iniciado no 3º dia pós-operatório, consistiu em 10 sessões diárias de 5 minutos. Verificou-se a dor pelo do tempo de elevação da pata (TEP durante a marcha, medido pré-cirurgia e em mais cinco momentos. Os resultados mostram aumentos no TEP em todos os grupos após a lesão; e, naqueles tratados com ultra-som terapêutico, houve diminuição significativa da TEP, restaurando-se os valores iniciais, sendo mais precoce e intensa em G2. Conclui-se que a entrega na forma continua do ultra-som terapêutico foi eficaz na redução da dor ciática.Therapeutic ultrasound is a physical therapy resource for relieving sciatic pain. The aim of this study was to assess the effectiveness of continuous therapeutic ultrasound in two different power densities (0,5 W/cm² and 1 W/cm², on reducing pain in rats submitted to a sciatica experimental model. Twenty rats were used, divided into 3 groups: G1 (n=6 submitted to sciatica and placebo treatment; G2 (n=7 submitted to sciatica and treated with 0.5 W/cm² ultrasound; and G3 (n=7, submitted to sciatica and treated with 1 W/cm² ultrasound. Sciatica was provoked by surgical nerve compression on the right posterior limb of all animals. Treatment on the

 9. 基于SOM的WSN节点定位算法与仿真实现%Node Localization Algorithm and Simulation for WSN Based on SOM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  田莹; 张淑芳

  2011-01-01

  结合自组织神经网络(Self Organizing Maps,SOM)算法无监督学习特征和WSN自组织特点,提出了一种分布式的基于自组织神经网络的节点定位算法(Distributed Self-Organizing-Map and Received Signal Strength Indication,DSOM-RSSI)。DSOM-RSSI使WSN中的节点自组织为多个交叠的簇,通过多个簇头的并行计算,实现分布式的节点定位。DSOM-RSSI直接利用无线信号强度指示值进行定位,减少了以往把无线信号强度转化%Based on the unsupervised learning of Self Organizing Maps(SOM) combined with the self organizing character of WSN,a DSOM-RSSI(Distributed Self Organizing Maps and Received Signal Strength Indication) localization algorithm was proposed.The main idea of DSOM-RSSI is,firstly,sensor nodes were organized into multiple joined clusters,and then the SOM localization algorithm was implemented on multi cluster heads simultaneous,finally the distributed self-localization was implemented on all the nodes.During the localization,SOM worked based on RSSI,by this mean,the error and computation caused by transforming RSSI into distance were decreased in DSOM-RSSI.Simulation results show that DSOM-RSSI outperforms SOM-Central on both localization precise and the time complexity of algorithm.

 10. Research on the clustering by using SOM network model%利用SOM网络模型进行聚类研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨晨; 闫薇

  2014-01-01

  自组织特征映射(SOM)是Kohonen提出的一种人工神经网络模型,其整个学习过程是在输入样本空间内进行,并以欧氏距离为度量.本文先介绍了SOM网络模型的来源,接着对SOM网络的结构与学习过程进行了介绍,最后给出了一个SOM网络模型在聚类中的程序实例.

 11. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach

  Science.gov (United States)

  Wojtal-Frankiewicz, Adrianna; Kruk, Andrzej; Frankiewicz, Piotr; Oleksińska, Zuzanna; Izydorczyk, Katarzyna

  2015-01-01

  The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM) was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring) corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring) with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer) was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer), was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA) of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal plankton dynamics

 12. Síntomas somáticos funcionales, psicopatología y variables asociadas: un análisis en diferentes poblaciones pediátricas

  OpenAIRE

  Serra Giacobo, Rodrigo

  2012-01-01

  Las quejas físicas son bastante frecuentes en niños y adolescentes, siendo muchos de los síntomas de patología desconocida. Estos también han sido denominados como síntomas somáticos funcionales (SSF). Una variedad de SSF son comunes en la infancia, especialmente dolores de barriga, dolor de cabeza, cansancio, dolores en la espalda entre otros. La mayoría de las investigaciones, tanto en población general como clínica, demuestra que hay una frecuencia similar de los SSF tanto en niños com...

 13. Esplenectomia subtotal para tratamento do hipodesenvolvimento somático e sexual secundário a esplenomegalia Subtotal splenectomy for treatment of splenomegalic growth and sexual hypodevelopments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andy Petroianu

  2002-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: "Nanismo esplênico" é condição clínica decorrente de processo imunitário relacionado ao baço e tem como tratamento preconizado a esplenectomia total. Seguindo uma linha de pesquisa voltada ao estudo da esplenectomia subtotal em diferentes afecções, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento somático de pacientes portadores deste hipodesenvolvimento esplenomegálico, submetidos à esplenectomia subtotal com preservação do pólo superior esplênico irrigado apenas pelos vasos esplenogástricos. MÉTODO: Quatro pacientes masculinos (14, 14, 16 e 17 anos com esplenomegalia (três de etiologia esquistossomática e um com cirrose auto-imune e retardo do desenvolvimento somático e sexual foram submetidos à esplenectomia subtotal. As indicações para cirurgia foram sangramento de varizes do esôfago e pancitopenia. RESULTADOS: Em todos os casos houve retomada do crescimento e após um ano eles já se encontravam dentro da faixa de desenvolvimento somático e sexual compatível com a idade. CONCLUSÃO: O hipodesenvolvimento esplenomegálico não é decorrente da presença do baço, mas de seu crescimento; a esplenectomia subtotal é um procedimento adequado para tratar o retardo de desenvolvimento somático e sexual por esplenomegalia.BACKGROUND: According to the literature, splenic dwarfism is an immune disease due to the splenic presence and its treatment is total splenectomy. Following a line research related to subtotal splenectomy, the aim of this study was to verify whether a conservative procedure on the spleen by preserving the upper splenic pole vascularized only by the splenogastrics vessels is an adequate procedure to treat splenic dwarfism. METHOD: Four male teenagers (14, 14, 16 and 17 years old with splenomegaly (3 due to schistosomiasis and other due to auto-immune cirrhosis presented growth and sexual hypodevelopment and were submited to subtotal splenectomy. Surgical indications were oesophageal

 14. Folkmusik på piano : En studie av tre folkmusikpianisters spelsätt och deras förhållningssätt till pianot som folkmusikinstrument

  OpenAIRE

  Wikström, Fanny

  2010-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en inblick i hur pianot används inom den svenska folkmusiken. Bakgrundskapitlet handlar om folkmusikgruppernas och instrumenteringens utveckling inom svensk folkmusik. Jag har intervjuat tre aktiva folkmusikpianister och lyssnat på och analyserat deras spel. Det följer även med en cd-skiva med ljudexempel från intervjutillfällena. Vi pratade om karaktärsdrag som de lyfter fram i spelet, om deras inställning till folkmusiktraditionen, pianots möjlighet...

 15. Skønlitteraturen som opposition. Den historievidenskabelige udgrænsning af Troels-Lund i 1870’erne.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pelle Oliver Larsen

  2011-06-01

  Full Text Available Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en analyse af Troels-Lunds position i det historievidenskabelige samfund – fra kampen for at blive accepteret til den efterfølgende udgrænsning.

 16. Skønlitteraturen som opposition. Den historievidenskabelige udgrænsning af Troels-Lund i 1870’erne.

  OpenAIRE

  Pelle Oliver Larsen

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en analyse af Troels-Lunds position i det historievidenskabelige samfund – fra kampen for at blive accepteret til den efterfølgende udgrænsning.

 17. La hipótesis del Marcador Somático y su nivel de incidencia en el proceso de toma de decisiones

  OpenAIRE

  Márquez, María del Rocío; Salguero Alcañiz, María del Pilar; Alameda Bailén, José Ramón

  2013-01-01

  Las funciones ejecutivas son un conjunto integrado de habilidades implicadas en la producción, supervisión y control de conductas dirigidas a objetivos. Relacionado con las funciones ejecutivas están los procesos de toma de decisiones, estos procesos según la teoría del Marcador Somático dependen de manera fundamental de los mecanismos neurales que regulan la homeostasis, las emociones y los sentimientos. Para su evaluación se viene utilizando como instrumento la “Iowa Gambling...

 18. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM Approach.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrianna Wojtal-Frankiewicz

  Full Text Available The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer, was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal

 19. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach.

  Science.gov (United States)

  Wojtal-Frankiewicz, Adrianna; Kruk, Andrzej; Frankiewicz, Piotr; Oleksińska, Zuzanna; Izydorczyk, Katarzyna

  2015-01-01

  The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM) was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring) corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring) with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer) was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer), was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA) of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal plankton dynamics

 20. 基于SOM的多维信息可视化研究%Visualization of Multi-dimensional Information Based on SOM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  芮小平; 张立强

  2011-01-01

  Process massive and multi-dimensional information is a research hot in recent years and visualization technology provides a new approach for us to analyze and understand massive information. SOM is a method that can reduce the dimension of high dimension data thorough self organizing. This paper introduced the principle of multidimensional information visualization based on SOM. The method obtains prototype vectors by vector quantization and trains the network by batch training. Then, it projects the trained data into lower dimensional space by multi-dimensional scaling method. It brings out 3 kinds of visualization modes based on SOM which are map grid match, cluster based and variable based. This paper used SOM method to visualize SARS information in China in 2003 and results showed that it was a practical method to analyze multi-dimensional information.%处理数量巨大且富含多维信息的数据正成为人们关注的热点,可视化技术为分析和处理海量信息提供了新的手段.SOM能够通过自组织的方式实现高维数据的降维.本文介绍了基于SOM法的多维信息可视化技术.该方法先通过SOM矢量量化法建立原型矢量,然后通过SOM的批量训练实现降维,并用多维比例缩放法实现降维后的数据在低维空间坐标上的投影.在此基础上,分别阐述了地图网格映射、基于聚类的可视化和基于变量的可视化3种可视化方法.论文最后用SOM方法对2003年中国非典的多维信息进行了可视化分析,验证了该方法的实用性.

 1. El volcanismo bimodal del volcán cerro Corona, Alta Sierra de Somún Curá, provincia de Río Negro Bimodal volcanism of the Cerro Corona volcano in the Alta Sierra de Somún Curá (Río Negro province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Maro

  2012-03-01

  Full Text Available La Alta Sierra de Somún Curá es uno de los complejos volcánicos terciarios postplateau en el ambiente de la meseta basáltica de Somún Curá, en la Patagonia extrandina. En ella se encuentra el cerro Corona, un volcán en escudo que corresponde al centro de mayor altura en la región. Está construido por rocas efusivas y piroclásticas subordinadas, fundamentalmente traquiandesíticas-basálticas, con variaciones traquíticas tanto en sus flancos como en su cráter. A pesar de la bimodalidad compositional con una importante discontinuidad entre el 54 y 58 % en peso de SiO2, el presente trabajo propone que las traquitas son el producto de la evolución por cristalización fraccionada de las traquiandesitas basálticas, con cierta influencia de recargas máficas a la cámara magmática de acuerdo a la presencia de texturas de desequilibrio en los fenocristales, principalmente de las rocas félsicas.The Cerro Corona is a shield volcano situated in the Alta Sierra de Somún Curá, one of the tertiary volcanic complex that constitute the Meseta de Somún Curá, in the Extrandean Patagonia. It is the highest center in the region and it is compound mainly of basaltic trachyandesites, with trachytic variations on its flanks and crater. Despite the compositional bimodality with an important compositional gap between 54% and 58% in weight in SiO2, this work suggests that trachytes are the product of the evolution of basaltic trachyandesites through fractional crystallization, with some influence of mafic recharge to the magmatic chamber, in agreement with the presence of disequilibrium textures in fenocrystals, essentially in felsic rocks.

 2. Factores que influyen en la embriogénesis somática in vitro de palmas (Arecaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Viñas

  2012-06-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false ES-CO X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Título en ingles: Factors affecting in vitro somatic embryogenesis of palms (Arecaceae Resumen La embriogénesis somática (ES es una vía de desarrollo in vitro que presenta una serie de ventajas sobre otras técnicas utilizadas para la regeneración de palmas. Esta técnica tiene gran potencial para superar las limitaciones observadas al tratar de propagar clonalmente estas plantas utilizando yemas basales. A pesar de la conocida recalcitrancia que presentan las palmas al cultivo in vitro, si se utilizan los reguladores de crecimiento apropiados, el tipo y el estado de desarrollo del explante adecuados, así como genotipos con buena respuesta, es muy probable que se obtengan buenos resultados. Esto ha sido demostrado parcialmente en Phoenix dactylifera (palma dátil, Elaeis guineensis (palma aceitera, Bactris gasipaes (pejibaye y Cocos nucifera (coco. También se ha logrado generar protocolos eficientes en otras palmas menos estudiadas, como Geonoma gamiova (una palma ornamental, Euterpe edulis (palmito dulce y Areca catechu (palma de betel. La inducción de ES se ha conseguido principalmente con el uso de auxinas. De ellas, la que se ha utilizado con más frecuencia es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D, aunque en algunos casos (como en pejibaye y palma aceitera se ha usado picloram y dicamba, también con buenos resultados. Los explantes más utilizados han sido inflorescencias, ápices y segmentos basales de hojas, todos con un estado de desarrollo incipiente. También se ha visto que el tamaño del explante y el medio de cultivo juegan un papel importante en la respuesta. En este trabajo se presenta una recopilación de los trabajos más importantes sobre ES en esta familia de plantas y del efecto de varios factores sobre su establecimiento y desarrollo. Palabras clave: Explante; genotipo; medio de cultivo; regeneración; reguladores de crecimiento

 3. Mutações somáticas na videira Niagara Somatic mutations of the niagara grape in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. Inglez de Sousa

  1959-01-01

  Full Text Available A videira Niagara, de bagas brancas e arredondadas, originou-se de cruzamento em que participaram as espécies Vitis labrusca L. e V. vinifera L. Foi introduzida no Brasil em 1894 e, a partir de 1910, começou a ser largamente difundida pelos vinhedos brasileiros, notadamente nos do Estado de São Paulo, onde é considerada a variedade de maior importância econômica. Existem neste Estado cerca de 27 milhões de pés de Niagara, que produzem anualmente perto de 50 mil toneladas de uvas frescas, representando um valor aproximado de 500 milhões de cruzeiros. A partir de 1933 foram observadas na região de Jundiaí, Estado de São Paulo, al-algumas mutações somáticas da Niagara original. Pela ordem em que tais mutações apareceram, é a seguinte sua relação: 1 BAGA ROSADA ARREDONDADA, em 1933; 2 BAGA BRANCA ARREDONDADA GIGANTE, em 1937; 3 BAGA BRANCA OVAL, em 1938; 4 BAGA ROSADA ARREDONDADA GIGANTE, em 1941; 5 BAGA RAJADA ARREDONDADA, em 1947; 6 FORMA STECK, em 1951: e 7 BAGA ROSADA OVAL ou NIAGRA MARAVILHA, em 1958. Algumas dessas mutações apresentam ponderável importância econômica: é o caso da Niagara Rosada, que constitui atualmente talvez 60 % das videiras plantadas no Estado de São Paulo. Outras, como Niagara Branca Oval, Niagara Branca Gigante, Niagara Rosada Gigante e Niagara Maravilha, terão provàvelmente apreciável difusão entre os viticultures. As formas denominadas Gigantes são mutações auto-tetraplóides da Niagara original. Procurou-se descrever a origem e as características principais de cada uma das variantes de Niagara encontradas, documentando-as por meio de dados ampelométricos, desenhos e fotografias.The Niagara variety of grape originated from a cross between Vitis labrusca L. and V. vinifera L. It has a heterozygous behavior and possess round white berries. Its introduction in Brazil dates back to 1894. Since 1910 it has become a popular variety in Brazilian vineyards and specially in those planted in

 4. Survival and growth of Salmonella and Vibrio in som-fak, a Thai low-salt garlic containing fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernbom, Nete; Ng, Yin; Paludan-Müller, Christine;

  2009-01-01

  and potential growth of Salmonella enterica serovar Weltevreden, S. enterica serovar Enteritidis, Vibrio cholerae and V. parahaemolyticus as influenced by the preservation parameters (sodium chloride, garlic and lactic acid) present in the Thai fermented fish product som-fak. The inhibitory effects of sodium...... chloride (0–4%), garlic (0–10%) and lactic acid (pH levels as in som-fak) were measured in modified brain heart infusion (BHI) broth at 30 °C. All bacteria were inhibited by 8–10% sodium chloride. Salmonella grew in all concentrations of garlic whereas Vibrio spp. were inhibited by 1.0–1.5%. Lactic acid...... was inhibitory at levels above 1.5%. The combinations of sodium chloride, lactic acid and garlic showed a distinct hurdle effect in the broth system. Neither S. Enteritidis, V. cholerae nor V. parahaemolyticus grew in garlic (0.5–1%), regardless of the level of sodium chloride (0.5–4% (w/v)), when lactic acid (0...

 5. El volcanismo bimodal del volcán cerro Corona, Alta Sierra de Somún Curá, provincia de Río Negro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Maro

  2012-03-01

  Full Text Available La Alta Sierra de Somún Curá es uno de los complejos volcánicos terciarios postplateau en el ambiente de la meseta basáltica de Somún Curá, en la Patagonia extrandina. En ella se encuentra el cerro Corona, un volcán en escudo que corresponde al centro de mayor altura en la región. Está construido por rocas efusivas y piroclásticas subordinadas, fundamentalmente traquiandesíticas-basálticas, con variaciones traquíticas tanto en sus flancos como en su cráter. A pesar de la bimodalidad compositional con una importante discontinuidad entre el 54 y 58 % en peso de SiO2, el presente trabajo propone que las traquitas son el producto de la evolución por cristalización fraccionada de las traquiandesitas basálticas, con cierta influencia de recargas máficas a la cámara magmática de acuerdo a la presencia de texturas de desequilibrio en los fenocristales, principalmente de las rocas félsicas.

 6. Self-Organizing Map (SOM) and Support Vector Machine (SVM) Models for the Prediction of Human Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR/ ErbB-1) Inhibitors.

  Science.gov (United States)

  Kong, Yue; Qu, Dan; Chen, Xiaoyan; Gong, Ya-Nan; Yan, Aixia

  2016-01-01

  EGFR (ErbB-1/HER1) kinase plays an important role in cancer therapy. Two classification models were established to predict whether a compound is an inhibitor or a decoy of human EGFR (ErbR-1) by using Kohonen's self-organizing map (SOM) and support vector machine (SVM). A dataset containing 1248 ATP binding site inhibitors and 3090 decoys was collected and randomly divided into a training set (831 inhibitors and 2064 decoys) and a test set (417 inhibitors and 1029 decoys). The descriptors that represent molecular structures were calculated by software ADRIANA.Code. Thirteen significant descriptors including five global descriptors and eight 2D property autocorrelation descriptors were selected by Pearson correlation analysis and stepwise analysis. The prediction accuracies on training set and test set are 98.5% and 96.3% for SOM model, 99.0% and 97.0% for SVM model, respectively. Both of these two classification models have good performance on distinguishing EGFR inhibitors from decoys. PMID:27074760

 7. Efeitos do ultra-som de baixa intensidade na veia auricular de coelhos Effects of low intensity ultrasound in the auricular vein of rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Araújo

  2003-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar a ação do ultra-som na veia auricular de coelhos. MÉTODOS: Vinte coelhos foram divididos em dois grupos de dez animais diferindo com relação ao local da aplicação, do ultra-som, o modo e o intervalo de tempo para a análise histopatológica (3 e 7 dias. Os animais foram submetidos à aplicação de ultra-som contínuo e pulsado em dois segmentos venosos da orelha previamente determinados. Cada animal foi o seu próprio controle. Empregou-se a freqüência de 3MHz, intensidade de 3W/cm² nos ciclos pulsado e contínuo por 10 minutos, de forma estacionária. O grupo I foi submetido a eutanásia após 3 dias e o grupo II em 7 dias contemplando a fase aguda do processo inflamatório. Empregou-se o teste exato de Fisher e o teste de Mc Nemar para análise estatística. RESULTADOS: Obteve-se trombose venosa e aumento de linfócitos de forma significativa (p= 0,032 nos grupos tratados com o modo contínuo. O modo pulsado não provocou efeitos deletérios. Outros achados foram congestão, edema, hemorragia e lesão da parede vascular. CONCLUSÕES: O ultra-som pulsado não provoca qualquer alteração na parede vascular nas condições do experimento.O ultra-som contínuo induz a trombose venosa e aumento dos linfócitos de forma significativa.PURPOSE: The purpose of this experimental work was evaluate the effects of low intensity in the auricular vein of rabbits. METHODS: Twenty rabbits were divided in two groups of ten animals. The groups differed about the place where the continuous and pulsed ultrasound were applied and the period that the material was collected for the morphologic examination (3 and 7 days. Acoustic coupling gel was used on marginal ear vein, each animal underwent continuous and pulsed ultrasound treatment, in segments previously marked with indelible ink. Each animal provided its own control. Ultrasound was used in the frequency of 3MHz, intensity of 3W/cm² in the pulsed and continuous modes during 10min

 8. Formación de embriones somáticos a partir de semillas inmaduras en Sorghum bicolor variedad CIAP 132-R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayelín Rodríguez Urquiza

  2014-08-01

  Full Text Available Existen varios protocolos de regeneración de plantas vía embriogénesis somática de Sorghum bicolor (L. Moench, sin embargo los porcentajes de formación de callos con estructuras embriogénicas y regeneración de plantas son bajos. Es por ello que esta investigación tuvo como objetivo generar embriones somáticos en sorgo rojo variedad  CIAP 132-R. Se ensayaron diferentes concentraciones de 2,4-D para la formación de callos, así como tres concentraciones de ácido ascórbico para eliminar la exudación de compuestos fenólicos por el explante. También para la formación de los embriones somáticos a partir de los callos se evaluaron diferentes concentraciones de 2,4-D y 6-BAP. El mayor porcentaje de formación de callos (57.5 % se alcanzó con 18.1 µM de 2,4-D. Con la adición al medio de cultivo de 50.0 mg.l-1 de ácido ascórbico fue posible eliminar los compuestos fenólicos en el explante y en el medio de cultivo, además permitió incrementar el porcentaje de formación de callos con estructuras embriogénicas hasta un 95 %. El número mayor de embriones somáticos por callo se alcanzó en el medio de cultivo con concentraciones de 4,52 µM de 2,4-D, combinada con 2,22 µM de 6-BAP. Por primera vez, se logró la formación eficiente de embriones somáticos a partir de los callos obtenidos de semillas inmaduras  germinadas como explante inicial en la variedad CIAP 132-R.ABSTRACTSeveral protocols of plant regeneration via somatic embryogenesis from Sorghum bicolor (L. Moench have been development, however the percentage of calluses with embryogenic structures and plant regeneration are low. Therefore this study aimed to generate somatic embryos in red sorghum variety CIAP 132-R. Different concentrations of 2,4-D for callus formation, and three concentrations of ascorbic acid to remove phenolics exudation were assayed by explant. For the formation of embryos different concentrations of 2,4-D and 6-BAP were evaluated. The highest

 9. Embriogênese somática a partir de calos de cultivares de laranja doce Somatic embryogenesis from calli of sweet orange cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lívia Mendes de Castro

  2010-08-01

  Full Text Available A regeneração de plantas, por organogênese ou embriogênese somática, a partir do cultivo de células e tecidos vegetais in vitro, é a base para a utilização da biotecnologia no melhoramento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a embriogênese somática a partir de calos embriogênicos das cultivares de laranjeiras doces 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde' e 'Westin', em função da composição dos meios de cultura relacionada à fonte e concentração de diferentes carboidratos, utilizando-se meio de cultura MT modificado com 500mg L-1 de extrato de malte, acrescido de sacarose, galactose, glicose, sorbitol, lactose ou maltose, nas concentrações de 18, 37, 75, 110 ou 150mM à 27°C. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial cinco (cultivares x seis (fontes de carboidratos x cinco (concentrações das fontes de carboidratos no meio de cultura, com cinco repetições. A formação de embriões somáticos variou conforme a cultivar, e as laranjeiras 'Hamlin' e 'Natal' registraram o maior número de embriões, enquanto 'Lima Verde' e 'Westin' apresentaram menores números. A melhor fonte de carboidratos para indução de embriogênese somática foi a maltose, seguida pela lactose, nas concentrações de 37 e 75mM. Embriogênese somática não foi observada nos meios de cultura contendo galactose, glicose ou sorbitol para nenhuma cultivar estudada.Plant regeneration, by organogenesis or somatic embryogenesis, from cell cultures and in vitro plant tissue culture is the basis for biotechnology usage in plant breeding. This research aimed to evaluate somatic embryogenesis from embryogenic calli of 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde', and 'Westin' sweet orange cultivars related to culture medium composition as source and concentration of carbohydrates with the use of MT culture medium modified with 500mg L-1 of malt extract, supplemented with sucrose, galactose, glucose, maltose

 10. Scrum som möjliggörare för kunskapsöverföring? : - en studie om kunskapsöverföring mellan utvecklare på ett mjukvaruföretag

  OpenAIRE

  Larsdotter Nilsson, Emma

  2014-01-01

  Kunskap är som mest användbar när den har inflytande och delas med andra varför medarbetarna inom en organisation bör ha möjlighet att lära av varandra. Då en individ delar eller sprider sin kunskap och erfarenhet till någon annan benämns det som kunskapsöverföring. Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kunskapsöverföring mellan utvecklare möjliggörs när en organisation inom mjukvaruindustrin använder Scrum som arbetsmetod. Studien avser även undersöka huruvida metoden på något ...

 11. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 12. Discursos em disputa: uma leitura alternativa acerca dos dilemas da ação internacional na Somália durante a década de 1990

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Regina Fernandez Y Garcia Moreno

  2014-01-01

  Full Text Available O artigo aborda os dilemas enfrentados pelos atores internacionais nas operações de paz levadas a cabo na Somália na década de 1990. Busca-se evidenciar as narrativas divergentes articuladas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas vis-à-vis o "Outro" somali. Sugere-se que os principais dilemas experimentados pela ONU e pelos Estados Unidos na Somália não foram de natureza técnica, concernente a problemas de coordenação entre as principais forças envolvidas, como usualmente se argumenta. Diferentemente, argumenta-se que existiu uma disputa de natureza política entre os Estados Unidos e a ONU na Somália, amparada por discursos distintos sobre o "Outro" somali.

 13. Alea iacta est – Tärningen är kastad : En studie om vad som förklarar mindre aktiebolags val mellan regelverken K2 och K3.

  OpenAIRE

  Antonsson, Jenny; Boström, Camilla

  2014-01-01

  Bakgrund: 97 procent av alla svenska företag har stått inför valet mellan regelverken K2 och K3. De nya regelverken, som gäller för mindre företag, ska tillämpas i alla årsredovisningar efter den 1 januari 2014. Tidigare studier i redovisningsval visar att företag inte alltid är rationella, utan att helt andra faktorer påverkar valen, därför uppkom intresset av att undersöka vad som påverkat företag i valet mellan K2 och K3. Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vad som har påverkat ...

 14. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality

  OpenAIRE

  Jakob Linaa Jensen

  2009-01-01

  Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fe...

 15. Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2011-11-01

  Full Text Available Om man betraktar slöjd ur en nordisk kulturell synvinkel kan man säga att slöjden inte längre bara är ett hantverk utan är något som överförts också till utbildningens formella rum och vidare till storstadens informella rum. Inom aktuell slöjdpedagogisk forskning blir det därför tydligt att det finns behov att diskutera slöjdens betydelse både i och utanför skola och utbildning nu och i framtiden. Syftet med artikeln är att beskriva hur den slöjdpedagogiska forskaren kan använda etnografi som ett metodiskt angreppssätt. Artikelskribenterna1 är intresserade av två ytterligheter: slöjdaktiviteter i förskolan och slöjd i storstadens subkultur. Lärande och identitet betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. För analysen används Foucaults diskursteori (1980, 1993, eftersom etnografin alltid är knuten till en kulturell kontext. I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet. Teorin belyses genom exempel dels genom barns berättelser om sina upplevelser av artefakter som de själva skapat, dels genom aktivisters berättelser medierade genom deras artefakter. I fokus ligger en vald social inramning som överspänner både det formella och det informella rummet (Lave & Wenger, 2003. Artikeln visar hur man kan använda etnografisk metod som redskap för att lyfta fram hur de som gör slöjd lär sig färdigheter och hur de genom slöjd ger uttryck för sin identitet. Slöjd i detta sammanhang kan beskrivas som en kommunikativ estetisk gestaltning.Sökord: metod, slöjd, etnografi, kulturteori, diskursanalysURN:NBN:no-29954

 16. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  OpenAIRE

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 17. Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide.:Et interventionsstudie om ”literacy” i naturfag i udskolingen

  OpenAIRE

  Bremholm, Jesper

  2014-01-01

  Fokus i dette studie er tekster som læringsressource i naturfagsundervisningen i udskolingen, og det involverer dermed de to fagdidaktiske forskningsfelter literacy og naturfagsdidaktik. Afsættet for studiet er tre forskningsunderbyggede problematikker som repræsenterer forskellige perspektiver på sammenvævningen af literacy og naturfag. For det første at naturfag og i særdeleshed de tekster der anvendes i den naturfaglige undervisning, for mange elever udgør et fremmedartet og utilnærmeligt ...

 18. Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Louise Sarauw

  2014-03-01

  Full Text Available Med den kommende studiefremdriftsreform følger både krav om hurtigere gennemførelse og en fleksibilisering af systemet, der skal lette meritoverførslen og gøre det nemmere at sammenstykke en uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser. Artiklen diskuterer de nye tiltag som en bestemt styring af de studerendes uddannelsesnavigation: Hvad sker der, når vi giver den enkelte studerende større frihed til at sammensætte uddannelse på tværs af moduler, der ikke har nogen på forhånd tilrettelagt (faglig progression mellem sig? Vil den øgede valgfrihed medvirke til at motivere de studerende, højne gennemførelsen og gøre dem mere arbejdsmarkedsparate, sådan som regeringen fremlægger det? Og er prisen i givet fald en fragmentering af viden og instrumentel overfladelæring blandt de studerende, sådan som kritikerne foreslår?  The aim of the so-called ‘speed-up’ reform is to cut the time available for students to complete their university studies. One consequence of the reform is the increased requirement for flexibility within the Danish higher education system. To cope with the reform, the system will need to facilitate transfer of credits and make it easier for students to compose more personalized learning portfolios, which can include courses from different institutions and study programmes. The article discusses the possible implications of this new approach to steering students through the higher education system: What happens when we allow the individual student to compose a personal profile from different modules with no intentional progression between them? Will the students’ increased freedom serve to motivate them, make them complete their studies more quickly and make them more fit for the labour market like the Danish government presumes? Or will this be at the expense of leaving students with fragmented knowledge and superficial understandings as suggested by the critics?

 19. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinsby Cadillo Quiroz

  2014-06-01

  Full Text Available El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos. Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicación de la técnica modificada de “filtración de la muestra” y utilizando a E. coli ATCC 13706 como cepa hospedero. Los Coliformes fecales (CF, E. coli (EC y Enterococos (EN fueron cuantificados por el método del Número Más Probable (NMP. Para efectos de análisis estadístico se consideró niveles de contaminación fecal en función de valores arbitrarios de <1000 CF/100 mL (“baja contaminación” y >1000 CF/100 mL (“alta contaminación”. Las playas evaluadas presentaron niveles de contaminación fecal de <3 a 2,4 x 105 CF y EC y <3 a 2,4 x 104 EN. En las muestras con “baja contaminación” fecal, el 32% de los recuentos de los colifagos fueron mayores que los de CF y EC; miemtras que en las muestras con “alta contaminación” ningún recuento de colifagos superó a los de CF o EC. Por otro lado, de acuerdo al análisis estadístico de componentes principales los colifagos y Enterococos fueron los mejores indicadores de contaminación fecal en las playas evaluadas. Asimismo, se determinó correlaciones estadísticamente significativas entre colifagos, CF y EC; siendo mayor en muestras con alta contaminación (r = 0,89 que en aquellas con baja contaminación (r = 0,43. Mediante la cuantificación de colifagos en las muestras evaluadas se determinó estadísticamente el valor de 115 UFP/100 mL como criterio calificativo de balneabilidad para las playas de la zona evaluada. De acuerdo a nuestros resultados los colifagos som

 20. Caracterização da preferência sistemática por um som em casos de desvio fonológico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keske-Soares, Marcia

  2008-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi analisar o sistema fonológico de cinco crianças com preferência sistemática por um som de acordo com os estudos de Weiner (1981 e Yavas e Hernandorena (1989, 1991. A amostra está composta por cinco sujeitos (quatro meninos e uma menina, com idade de 6:4 (S1, 4:11 (S2, 4:4 (S3, 5:5 (S4 e 5:1 (S5. Os dados de fala foram snalisados através da avaliação fonológica. Para análise da fala utilizaram-se análises contrastiva e de traços. Os sesultados obtidos na análise dos dados de fala dos cinco sujeitos são descritos e comparados aos padrões identificados pelos autores acima citados quanto à preferência sistemática por um som. O S1 apresenta preferência por /s/e/z/, afetando a classe das fricativas; S2, por /f/ e /v/, substituindo fricativas e plosivas; S3, por /t/ e /d/, afetando as fricativas; S4 por /k/ e /g/ afetando plosivas e fricativas; S5, pela global /?/, substituindo fricativas e plosivas. Conclui-se que os resultados confirmam que o nível do desvio é variável, com o sistema fonológico ininteligível devido á perda de contraste. Porém, é necessário estudar um número maior de sujeitos e saber o tipo de desordem para atentar para o diagnóstico e a terapia. Além disso, é importante que os terapeutas da fala, ao detectarem e tratarem o desvio fonológico, conheçam as características dos sistemas com preferência sistemática por um som

 1. Músculo tiroaritenoideo e som basal: uma revisão de literatura Thyroarytenoid muscle and vocal fry: a literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Aparecida Cielo

  2011-09-01

  Full Text Available O trabalho do fonoaudiólogo utiliza-se de exercícios vocais como o som basal (SB, que se origina da grande atividade contrátil do músculo laríngeo intrínseco tiroaritenoideo (TA. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura relacionada ao TA e ao SB. Realizou-se levantamento bibliográfico dos últimos 20 anos sobre o assunto nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Verificou-se que o feixe interno do TA apresenta fibras de contração lenta, isotônicas, resistentes à fadiga; o feixe externo apresenta fibras de contração rápida, fatigáveis, isométricas. O SB caracteriza-se pela percepção dos pulsos de vibração glótica durante a emissão nas frequências mais graves da tessitura vocal (crepitação em graves ou vocal fry, principalmente pela ação do TA, especialmente sua porção interna, que se encurta de forma evidente, soltando a mucosa em grande volume ao longo da borda livre, aumentando a pressão subglótica e os níveis de jitter, shimmer e ruído, e reduzindo o fluxo aéreo. Com base na literatura, a exercitação isométrica do TA externo ocorreria com o SB sustentado na frequência mais grave possível ao sujeito (contração máxima, durante seis segundos, de cinco a dez vezes diárias, compatível com o predomínio de fibras de contração rápida. Na exercitação isotônica do TA interno, utilizar-se-iam sons agudos para estirá-lo, alternando emissões em SB (contração concêntrica e em registro modal de cabeça ou em falsete (sons hiperagudos (contração excêntrica, com várias séries diárias de oito a 12 repetições, compatível com o predomínio de fibras de contração lenta.The work of speech-language pathologists uses exercises such as the vocal fry (VF, which originates from the great contractile activity of the intrinsic laryngeal thyroarytenoid muscle (TA. The aim of this study was to review the literature related to TA and VF. A literature review of the

 2. Grå ekonomi inom byggbranschen : Anmälningsförfarandet som bekämpningsåtgärd

  OpenAIRE

  Öster, Jenny

  2016-01-01

  Byggbranschen är en av de branscher som rör sig mest inom den ekonomiska gråzonen. I försök att stävja den grå ekonomin infördes 1.7.2014 ett nytt anmälningsförfarande inom byggbranschen. Syftet med detta lärdomsprov är att reda ut byggföretagens och Skatteförvaltningens åsikter kring anmälningsförfarandet. Hur byggföretag upplever att verka inom byggbranschen är en annan fråga jag vill besvara. Slutligen vill jag ta reda på om Skatteförvaltningen anser att en tillräcklig kontroll uppnåtts in...

 3. Reprogramación directa de células somáticas adultas a células germinales meióticas

  OpenAIRE

  Martínez Arroyo, Ana María

  2014-01-01

  El desarrollo de la línea germinal comienza en la especie humana durante el desarrollo embrionario con la aparición de las células germinales primordiales (CGP) desde el epiblasto proximal en la semana 2 a 3 de gestación. Las CGP migran a las crestas gonadales y cambian su perfil de expresión genético y epigenético desde un patrón somático predefinido a un patrón germinal. Durante el proceso de maduración germinal que depende del sexo del embrión, la adquisición del patrón gamético permite qu...

 4. Ultra-som contínuo no tratamento da fasciíte plantar crônica Continuous ultrasound for chronic plantar fasciitis treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Graciele Zanon

  2006-01-01

  Full Text Available Neste trabalho avaliou-se a eficácia do ultra-som contínuo e alta intensidade como tratamento na fasciíte plantar. Foram avaliadas 22 pessoas, com dor a mais de seis meses, através de questionário funcional e escala visual para a dor no primeiro apoio matinal. Vinte e sete pés foram distribuídos nos grupos: grupo 1 (alongamento + ultra-som desligado e grupo 2 (alongamento + ultra-som 2 w/cm². Após 15 sessões de tratamento, foi realizada análise dos valores absolutos e das porcentagens de melhora das variáveis coletadas. Houve melhora funcional para os dois grupos, sem diferença entre eles. A análise dos valores absolutos de intensidade de dor (primeira, oitava e última sessão mostrou semelhança entre os grupos. A porcentagem de melhora nas 15 sessões não apresentou diferença entre os grupos. Esta porcentagem também foi calculada para dois períodos (antes e após a oitava sessão. Notou-se que a porcentagem de melhora das 15 sessões do grupo2 (46,5% foi inferior à porcentagem das oito primeiras sessões do grupo1 (54,6%. Portanto, o ultra-som contínuo com alta intensidade não acrescentou ganhos em relação à função e à dor; além disso, apenas a realização de alongamentos específicos foi eficaz para a redução de mais de 50% da dor na fasciíte plantar crônica.In this study, the efficiency of continuous high-power ultrasound was assessed for plantar fasciitis treatment. Twenty two individuals were assessed, reporting pain lasting more than six months, through a functional questionnaire and visual scale for pain at the first morning load. Twenty seven feet were distributed into two groups: group 1 (stretching + ultrasound turned off and group 2 (stretching + 2 w/cm² ultrasound. After 15 treatment sessions, an analysis of the absolute values and improvement percentages for collected variables was performed. A functional improvement was seen for both groups, with no difference between them. The analysis of the

 5. Stereotyper och normbrytningar : En studie av en lärobok i spanska som främmande språk, Amigos, ur ett genusperspektiv

  OpenAIRE

  Torres, Romyna Olea

  2015-01-01

  Denna studie undersöker Amigos tres (2010), en lärobok i spanska som främmande språk för den svenska grundskolan. Syftet är att få kunskap om hur genus skildras och i vilken utsträckning könsroller skiljer sig från normer och stereotyper, funktioner och lägen mellan könen. Fokus har även varit på vilka sammanhang manliga och kvinnliga karaktärer finns, i vilken utsträckning och på vilket sätt beskrivningarna skiljer sig från den stereotypa bilden av manligt och kvinnligt. En kvalitativ textan...

 6. Genotypic and phenotypic characterization of garlic-fermenting lactic acid bacteria isolated from som-fak, a Thai low-salt fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Valyasevi, R.; Huss, Hans Henrik;

  2002-01-01

  AIMS: To evaluate the importance of garlic for fermentation of a Thai fish product, and to differentiate among garlic-/inulin-fermenting lactic acid bacteria (LAB) at strain level. METHODS AND RESULTS: Som-fak was prepared by fermentation of a mixture of fish, salt, rice, sucrose and garlic. p......H decreased to 4.5 in 2 days, but omitting garlic resulted in a lack of acidification. LAB were predominant and approximately one third of 234 isolated strains fermented garlic and inulin (the carbohydrate reserve in garlic). These strains were identified as Lactobacillus pentosus and Lact. plantarum...... AND IMPACT OF THE STUDY: The present study indicates the role of fructans (garlic/inulin) as carbohydrate sources for LAB. Fructan fermenters may have several biotechnological applications, for example, as probiotics....

 7. Transposón Hsmar2 y su uso en la generación de vectores útiles en terapia génica somática

  OpenAIRE

  Alba Fernández, Raúl; Bosch i Merino, Assumpció; Chillón Rodríguez, Miguel; Danos, Olivier; Gil Guiñon, Estel

  2008-01-01

  Transposón Hsmar2 y su uso en la generación de vectores útiles en terapia génica somática. La invención se refiere a la generación del primer transposón activo humano de ADN, el transposón Hsmar2, así como al análisis de su actividad en células de mamífero y en particular en células humanas. Concretamente, la invención se refiere a la caracterización funcional de Hsmar2 y a su capacidad de transponer fragmentos de ADN que se encuentran flanqueados por las secuencias TR de Hsmar2 de un genoma ...

 8. Suitability evaluation of regional coastal ecotourism based on SOM neural network model:a case study of Qingdao,Yantai,Weihai and Rizhao of Shandong Province

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHENG Zhen-yu

  2010-01-01

  Development of coastal ecotourism has been a focus of Shandong government,and the suitability evaluation of regional coastal ecotourism is crucial for the reasonable plan and sustainable development of Shandong coctstal ecotourism.By using MATLAB language to establish a SOM neural network model,this paper evaluates the coastal ecotourism suitability of four regions.Qingdao,Yantai,Weihai and Rizhao of Shandong Province and divides 33 subordinate regions of those four cities into four categories,i.e.regions poorly suitable for ecotourism resources,regions highly suitable for coastal ecotourism,regions secondly suitable for coastal ecotourism,regions ordinarily suitable for coastal ecotourism.Related suggestions on development of regional coastal ecotourism have been given in the final conclusions.

 9. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

  OpenAIRE

  Andersson, Marie

  2006-01-01

  Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. Eftersom könsstympning är en sedvänja som praktiserats i tusentals år världen över och fortfarande utövas i flera länder idag, väcktes ett intresse att ta reda på omständigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes...

 10. O uso do ultra-som na movimentação dentária induzida The use of ultrasound in induced dental movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Gabriel do Lago Prieto

  2005-10-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo avaliar histologicamente o mecanismo de remodelação do periodonto de sustentação dos dentes caninos de cães adultos jovens, sob aplicação de forças ortodônticas com e sem a utilização do ultra-som. Oito cães sem raça definida, de ambos os gêneros, com 1 a 2 anos de idade, pesando de 10 a 15 Kg, receberam uma força de 150g estabelecida por uma mola superelástica, colocada por mesial do primeiro molar superior direito e tracionada até a face distal do canino superior direito. O grupo controle foi constituído por 4 animais e os demais representaram o grupo experimental. Estimulações de ultra-som foram aplicadas nos animais do grupo experimental, durante 20 minutos diários, sobre a região de movimentação dentária, com 200 microssegundos de largura de pulso e 1.000Hz de freqüência de repetição de pulso. Um animal de cada grupo foi sacrificado nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias. Os hemiarcos dentários foram removidos, fixados em solução de Bouin e foram obtidos cortes histológicos com coloração de Hematoxilina e Eosina e Tricrômico de Masson para análise de microscopia óptica. Os aspectos histológicos mostraram-se diferentes entre os dois grupos, sendo que os animais estimulados pelo ultra-som responderam com intensa neoformação vascular e celular no LP e osso alveolar, apresentando maior organização nas fibras colágenas e regularização dos tecidos mineralizados. Estes resultados sugerem que o ultra-som pode ser indicado na estabilização dos dentes de ancoragem, estimulando a neoformação óssea mais rápida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática.The purpose of the present study was to evaluate differences in the mechanism of periodontium remodeling of canine teeth of young adult dogs subjected to orthodontic forces with and without the use of ultrasound stimulation. Eight dogs of both sexes, of undefined breed, aged 1-2 years and weighing 10-15kg were

 11. Erfarenheter från användning av sekantpålning som stödkonstruktion : Fallstudier från projekt i Sverige

  OpenAIRE

  Höglund, Marcus; Forsén, Oscar

  2015-01-01

  Målet med rapporten är att redovisa erforderliga maskiner, personal och erfarenhetsdata för sekantpålning. Detta kan utnyttjas vid jämförelse med andra pålningsmetoder av företag.   Sekantpålning används som en stödkonstruktion, vars uppgift är att stötta jordmassor vid schakt. De positiva egenskaperna med denna är en bidragande faktor till ett ökat utnyttjande av metoden. Genom att uppnå lägre vibrationsnivåer och minimera grundvattensänkning får metoden ett ökat mervärde. Sekantpålningsmeto...

 12. Embriogénesis somática y producción de callo embriogénico friable de dos cultivares de yuca (Manihot esculenta Crantz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Ochoa

  2012-08-01

  Full Text Available Título en ingles: Somatic Embryogenesis and friable embryogenic callus production in two cassava cultivars (Manihot esculenta Crantz Resumen: La yuca (Manihot esculenta Crantz es un cultivo de alta importancia en países tropicales. La transformación genética de yuca ha sido posible desde hace 15 años mediante la producción que callo embriogénico friable (CEF a partir de embriones somáticos. En el presente trabajo se evalúan la inducción de embriones somáticos usando tres diferentes auxinas sintéticas y la producción de CEF a partir de éstos en los cultivares de yuca SG107-35 y BRA685. Estos cultivares son resistentes a la bacteriosis vascular de yuca cuyo agente causal es Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, una de las principales limitantes del cultivo. Los resultados obtenidos muestran que en ambos cultivares la hormona Picloram a una concentración de 12 mg/l fue más eficiente que 2,4-D y Dicamba para producir embriones somáticos. Adicionalmente se consiguió la producción de CEF y la regeneración de plantas mediante embriogénesis somática en el cultivar BRA685. Los resultados del presente trabajo son importantes para evaluar la transformabilidad de distintos cultivares de yuca. Actualmente este número es bastante reducido principalmente porque la producción de CEF es fuertemente influenciada por el genotipo. Por tal razón solo se transforma de manera rutinaria y eficiente en el cultivar 60444. La posibilidad de transformación de distintos cultivares de yuca permitirá explotar la enorme variabilidad del cultivo, invitándonos a aumentar los esfuerzos para mejorar y universalizar los protocolos de transformación de yuca. Palabras clave: Picloram, regeneración, dependencia del genotipo.  Abstract: The cassava (Manihot esculenta Crantz crop has a very important role as a food, feed and a raw material in developing countries; therefore it is a priority to develop technologies oriented to the solution of problems and

 13. Multiplicación de Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla e Hylocereus polyrhizus (pitahaya roja vía organogénesis somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocío Stella Suárez Román

  2014-09-01

  Full Text Available Pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus y roja (Hylocereus polyrhizus se multiplicaron vía organogénesis somática, a partir de hojas cotiledonares y fragmentos de cladodio provenientes de plántulas con 20 días de desarrollo, en medio Murashige & Skoog (MS suplementado con auxinas (ANA y citocininas (Kinetina y BAP. En el medio de cultivo M3 (BAP + Kinetina 2 mg/l se obtuvieron entre cuatro y nueve brotes enraizados de 4 cm de longitud, en un periodo de 30 días. En pitahaya roja se desarrolló mayor número de brotes. En todos los medios estudiados se observó formación de callo, siendo más alto el número en el medio con altas concentraciones de ANA. Las vitroplantas en fase de climatización alcanzaron 100% de sobrevivencia y presentaron respuestas diferenciales al sustrato empleado.

 14. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 15. Social-Ecological Patterns of Soil Heavy Metals Based on a Self-Organizing Map (SOM: A Case Study in Beijing, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binwu Wang

  2014-03-01

  Full Text Available The regional management of trace elements in soils requires understanding the interaction between the natural system and human socio-economic activities. In this study, a social-ecological patterns of heavy metals (SEPHM approach was proposed to identify the heavy metal concentration patterns and processes in different ecoregions of Beijing (China based on a self-organizing map (SOM. Potential ecological risk index (RI values of Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, As, Cd and Pb were calculated for 1,018 surface soil samples. These data were averaged in accordance with 253 communities and/or towns, and compared with demographic, agriculture structure, geomorphology, climate, land use/cover, and soil-forming parent material to discover the SEPHM. Multivariate statistical techniques were further applied to interpret the control factors of each SEPHM. SOM application clustered the 253 towns into nine groups on the map size of 12 × 7 plane (quantization error 1.809; topographic error, 0.0079. The distribution characteristics and Spearman rank correlation coefficients of RIs were strongly associated with the population density, vegetation index, industrial and mining land percent and road density. The RIs were relatively high in which towns in a highly urbanized area with large human population density exist, while low RIs occurred in mountainous and high vegetation cover areas. The resulting dataset identifies the SEPHM of Beijing and links the apparent results of RIs to driving factors, thus serving as an excellent data source to inform policy makers for legislative and land management actions.

 16. Criopreservação e embriogênese somática de calos de Dimocarpus longan Cryopreservation and somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazumitsu Matsumoto

  2004-12-01

  Full Text Available Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de crioprotetores na criopreservação e da sacarose na embriogênise somática de calos de Dimocarpus longan. Após degelo os calos foram cultivados em meio de multiplicação, e a massa da matéria fresca foi determinada. Para se obter os embriões somáticos, calos e massas pro-embriônicas foram transferidos para meio de cultura contendo diferentes concentrações de sacarose. Entre os crioprotetores, a mistura de 5% de glicerol + 5% de dimetilsulfóxido proporcionou a maior quantidade de massa fresca dos calos. O maior número de embriões foi obtido no meio de cultura com 50 g L-1 de sacarose. Os resultados mostram que calos de Dimocarpus longan podem ser criopreservados e plântulas podem ser obtidas.Cryoprotectors on cryopreservation and sucrose on somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli were evaluated. The post-thaw calli were cultivated on multiplication medium, and the obtained fresh matter mass was measured. In order to obtain somatic embryos, calli and pro-embryonic masses were transferred into culture medium containing different concentrations of sucrose. Among the cryoprotectors, the mixture of 5% glycerol + 5% dimethylsulfoxide provided the largest quantity of calli fresh matter. The highest number of embryos was obtained on the culture medium with 50 g L-1 sucrose. The results show that Dimocarpus longan calli can be cryopreserved and plantlets be obtained.

 17. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L. inifap 1 y su descripción histológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Alejandro-Lázaro

  2015-01-01

  Full Text Available La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de las fitohormonas ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D y thidiazuron (TDZ son importantes para inducir la embriogénesis somática (ES primaria en cacao. Adicionalmente para generar la ESS se han utilizado fitohormonas. En la presente investigación, fueron establecidos cuatro tratamientos con fregmentos de cotiledón, con 2,4-D y TDZ en forma combinada e independiente, incluyendo un testigo sin fitohormonas. Los resultados mostraron, que los fragmentos de cotiledón cultivados sin fitohormonas favorece la ESS, obteniendo un promedio de seis embriones somáticos secundarios (ESs a los 210 días de cultivo contra uno para el tratamiento suplementado con TDZ. El meristemo apical y radicular se presentó en un periodo de 240 días, se observaron embriones somáticos con estructuras externas como: cotiledones, ápices y raíces. Los resultados mostraron que la exclusión del 2,4-D y el thidiazuron no son importantes para inducir la ESS. El mayor número de ESs se encontró en un medio desprovisto de fitohormonas por lo que esta información es relevante, debido a que los explantes de cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios, generan mayor número de ESs en esta especie. Estos resultados constituyen el primer reporte de la inducción de la ESs sin fitohormonas.

 18. Embriogénesis somática de Citrus macrophylla Wester con el empleo del Pectimorf® y análogos de brasinoesteroides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes Bao Fundora

  2013-06-01

  Full Text Available Título en ingles: Somatic embryogenesis of Citrus macrophylla Wester using Pectimorf® and analogues of brassinosteroids Resumen Los cítricos son frutales muy utilizados como patrones de injerto. Para incrementar la cantidad de estos cultivos en las plantaciones citrícolas, se pueden usar técnicas de propagación in vitro como la embriogénesis somática, que requiere medios de cultivos artificiales y fitohormonas. Debido a los altos costos de las fitohormonas, una alternativa cubana es el uso de biorreguladores del crecimiento de producción nacional como: los análogos de brasinoesteroides: 25(R 2α, 3α, dihidroxi 5α espirostan- 6-ona (Biobras-6 y C: 25(R 2α, 3α, 5α, trihidroxiespirostan-6-ona (MH-5 y una mezcla de oligogalacturónido de grado de polimerización entre 10-14 (Pectimorf®.  Estos biorreguladores son efectivos en los procesos morfogenéticos como sustitutos o complemento de las auxinas y citoquininas. El presente trabajo estuvo dirigido a determinar el efecto del Pectimorf® y los brasinoesteroides como sustitutos de las fitohormonas tradicionales en el desarrollo de la embriogénesis somática y en la obtención de una línea celular embriogénica de Citrus macrophylla Wester. Se utilizó el medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS (1962, suplementado con los biorreguladores del crecimiento MH-5, Biobras-6 y Pectimorf®. Mediante la embriogénesis somática se obtuvieron embriones, raíces y plántulas, en todos los tratamientos. En la formación de plántulas estos biorreguladores fueron muy efectivos. Palabras clave: cultivo in vitro; Citrus; biorreguladores del crecimiento. Abstract Citrus fruits are widely used as rootstock. To increase the amount of these crops in plantations, in vitro propagation techniques such as somatic embryogenesis can be used, which requires artificial culture media and plant hormones. Due to the high cost of the plant hormone, a Cuban alternative is the use of cuban bioregulators growth

 19. Modificações vocais acústicas produzidas pelo som hiperagudo Acoustic vocal modifications produced by high-pitched sound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geise Roman-Niehues

  2010-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: descrever as modificações vocais acústicas após a produção da técnica vocal do som hiperagudo em mulheres adultas jovens, sem queixas vocais e com laringe normal. MÉTODOS: participaram do estudo 23 sujeitos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preencheram um questionário, realizaram avaliação otorrinolaringológica com laringoscopia indireta, exame dos órgãos fonoarticulatórios e funções estomatognáticas e triagem auditiva. Realizaram o som hiperagudo em três séries de 15 repetições, em tempo máximo de fonação com intervalos de 30 segundos de repouso passivo entre cada série. A análise vocal acústica foi realizada através do Multi-Dimensional Voice Program, Modelo 5105, da Kay Pentax. RESULTADOS: na avaliação acústica vocal, após o som hiperagudo, constatou-se o aumento das medidas de frequência fundamental e das medidas de perturbação da frequência fundamental, diminuição das medidas de perturbação da intensidade, ruído, quebra de voz, irregularidade da voz e tremor, mas não houve significância estatística em todas as medidas oferecidas pelo programa. CONCLUSÃO: neste grupo, os sons hiperagudos não produziram efeitos acústicos estatisticamente significantes sobre o sinal vocal.PURPOSE: to describe acoustic vocal modifications that may occur after the vocal technique production of high-pitched sound in young adult women without voice complaints and with normal larynx. METHODS: 23 subjects participated in the study and signed the Free and Clarified Consent, completed a questionnaire, the ear, nose and throat evaluation was performed with indirect laryngoscopy; stomatognathic system evaluation, and hearing screening. They produced the high-pitched sound in three series of fifteen repetitions, maximum time speech with intervals of 30-second rest between each series. Vocal acoustic analysis was carried out using the Multi-Dimensional Voice Program Model 5105, of Kay

 20. Efecto de los biorreguladores del crecimiento en la embriogénesis somática de mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tan.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reina M. Hernández

  2010-01-01

  Full Text Available La regeneración de plantas in vitro vía embriogénesis somática es un prerrequisito indispensable, para la aplicación de algunas herramientas de la Biotecnología en la mejora genética de las plantas y más aún en el caso de los cítricos. Para aumentar la cantidad de estos cultivos en las plantaciones, se pueden usar técnicas de propagación in vitro, como la embriogénesis somática, que requieren de medios de cultivo artificiales y fitohormonas. Debido a los altos costos de las fitohormonas, una alternativa cubana es el uso de biorreguladores del crecimiento de producción nacional, como el Pectimorf ® y los análogos de brasinoesteroides: Biobras-6 y MH5. Estos biorreguladores, al igual que el 24-Epibrasinólido, son efectivos en los procesos morfogenéticos, generalmente a bajas concentraciones, como sustitutos o complementos de las auxinas y citoquininas. Se empleó la técnica de cultivo de óvulos fecundados in vitro, para obtener una línea celular embriogénica de Citrus reshni Hort. ex Tan y como fuente de óvulos fecundados, se tomaron ovarios de dicha especie procedentes de árboles de la Estación de Cítricos de Ceiba del Agua en Caimito, provincia La Habana. Para el mantenimiento de la línea embriogénica, se utilizaron callos embriogénicos de la línea celular establecida. Este trabajo estuvo dirigido a evaluar el efecto del Pectimorf ® y los brasinoesteroides, MH5, Biobras-6 y 24-Epibrasinólido, en la obtención y el mantenimiento de la línea celular embriogénica de mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tan.. En los resultados se pudo comprobar un incremento en la masa fresca del callo embriogénico en un menor tiempo de cultivo mediante el uso de estos biorreguladores.

 1. 基于SOM聚类的电网可视化数据挖掘模型%Visual Data Mining Model in Power Grid Based on SOM Clustering

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭晓利; 曲朝阳; 李晓栋; 张加玲; 孟凡奇

  2012-01-01

  面对电力系统中海量的多维数据,传统的可视化数据挖掘无法满足空间数据处理的需要,多维数据可视化也不利于用户获取知识。因此提出了基于SOM(自组织特征映射网络)聚类的电网可视化数据挖掘新模型VSDMmodel,模型利用改进的SOM聚类算法对高维电网数据进行降维,提出一种基于颜色映射的可视化方法,对聚类结果进行低维展现,加快了用户对挖掘结果的理解,并且允许用户对结果中感兴趣的区域加以深入分析,实现对电力系统海量数据的可视化挖掘。%The traditional visual data mining can't handle the spatial data when facing the huge amounts of multidimensional data in power system, and the multidimensional data visualization was also not conducive to collect the knowledge for the users. Therefore, the article put forward a new visualization of data mining model-VSDMmodel which based on SOM (Self-organizing feature map) clustering. The model used the improved SOM clustering algorithm to reduce the dimension of high dimensional data in grid and proposed a visualization method based on the color map to show the results in low-dimensional visualization. It can speed up the comprehension to the mining results; and it also allows users to analyze the interesting region in depth. Finally the model can mine the power system massive data in a visual method.

 2. Fissura palatina reparada: fechamento velofaríngeo antes e durante o som basal Cleft palate repair: velopharyngeal closure before and during the basal tone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giseane Conterno

  2010-04-01

  Full Text Available Portadores de fissura palatina apresentam inadequado fechamento velofaríngeo (FVF, com consequente hipernasalidade vocal que pode ser diminuída com o som basal. OBJETIVO: Comparar o FVF durante a realização do som basal com a emissão em registro modal, em pacientes com fissura palatina pós-forame reparada. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de Casos com quatro homens adultos, portadores de fissura palatina pós-forame reparada. Imagens do FVF por nasofaringoscopia, durante a emissão da vogal [a] em registro modal e basal. Julgamento das imagens realizado por quatro otorrinolaringologistas. RESULTADOS: Em três sujeitos, não houve mudança no tipo de FVF entre os registros analisados; as modificações que ocorreram na maioria dos sujeitos referem-se apenas ao grau de movimentação das estruturas envolvidas, pois, em registro basal, o movimento das paredes laterais da faringe se manteve, o movimento da parede posterior da faringe estabilizou, o movimento do véu palatino diminuiu discretamente, e a Prega de Passavant se evidenciou. CONCLUSÕES: O tipo de FVF se manteve em três dos quatro sujeitos analisados, quando comparado o registro modal com o basal, havendo modificações no grau da movimentação das estruturas envolvidas, evidenciando a Prega de Passavant.Patients with palatine fissure have inadequate velopharyngeal closure (VPC, with consequent vocal hypernasality which can be reduced by a basal tone. AIM: to compare VPC during a basal tone with the emission of a modal recording, in patients with repaired post-foramen palatine fissure. MATERIALS AND METHODS: case study with four adult men, all with repaired post-foramen palatine fissure. VPC images through nasal-pharyngoscopy during the emission o f the [a] vowel in a modal and basal recording. The images were studied by four ENTs. RESULTS: in three subjects there was no change in the type of VPC considering the recordings analyzed; the changes which happened to most of the subjects

 3. Somatic embryogenesis from zygotic embryos of Euterpe oleracea Mart. Embriogênese somática em embriões zigóticos de Euterpe oleracea Mart.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana da Silva Ledo

  2002-12-01

  Full Text Available The aim of this work was to study the morphogenetic responses of zygotic embryos of açai palm (Euterpe oleracea Mart. submitted to several conditions of in vitro culture. Several research experiments were conducted, in laboratory, using vegetable material collected from açai palm plants at Embrapa Amazon Oriental, Belém-PA, Brazil. It was possible to verify the expression of a direct, repetitive and no-synchronized model of somatic embryogenesis in mature zygotic embryos cultivated in primary MS medium supplemented with 2,4-D (339.36 muM and transferred to a secondary MS medium in the presence of NAA (0.537 muM and 2iP (12.30 muM. The conversion of somatic embryos into seedlings was reached after 210 days with the transfer of the cultures to a third medium with sucrose and mineral salts concentrations reduced to a half, without growth regulators.O objetivo do presente trabalho foi estudar as diferentes respostas morfogenéticas de embriões zigóticos de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart. submetidos a várias condições de cultura in vitro. Os experimentos foram conduzidos em laboratório, com material vegetal coletado de plantas de açaí da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA, Brasil. Foi possível verificar a expressão de um modelo de embriogênese somática direto, repetitivo e assincronizado em embriões zigóticos maduros cultivados em meio primário MS, suplementado com 339,36 miM de 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D, e transferidos para meio secundário MS na presença de 0,537 miM de ácido 1-naftalenoacético (ANA e 12,30 miM de 2-isopenteniladenina (2iP. A conversão de embriões somáticos em plântulas foi alcançada aos 210 dias da inoculação com a transferência das culturas para um terceiro meio com a concentração de sais e sacarose reduzida pela metade e ausência de reguladores de crescimento.

 4. Politisk kronik 2. halvår 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Lars

  2014-01-01

  Regeringens indgåelse af en aftale om en skattereform med Venstre og De Konservative frem for med Enhedslisten den 22. juni 2012 gav yderligere næring til den uenighed, der var i Socialistisk Folkeparti om partiets overordnede politiske linje. Uenigheden var blevet klart demonstreret op til...... partiets landsmøde i april 2012, hvor den nyvalgte landsledelse skulle vælge ny næstformand. Som det er sket så ofte før, er det ved næstformandsvalg, at partiinterne stridigheder kommer frem til overfladen, da det trods alt ikke er helt så dramatisk, som det er at tage et direkte formandsopgør. I sin...

 5. 基于SOM神经网络的坦克作战效能评估%Evaluation of Tank Combat Efficiency Based on SOM Neural Network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  冯根生; 刘宪军; 方龙; 杨涛

  2015-01-01

  坦克作战效能评估是一个多属性评估问题,通过建立自组织特征映射神经网络(SOM)的坦克作战效能评估模型,通过该模型的二维拓扑有序映射图,可以清晰地观察到不同型号坦克的作战效能特征;并通过MAT-LABR2010a训练、仿真,对我国某型坦克的作战效能进行相似性预测评估.%The evaluation of combat efficiency of tank is a problem of multiple attributes,so through the self-organizing feature map of tank operational efficiency evaluation type and the two dimensional topologically ordered map of such type,characteristics of different types of tank combat efficiency can be clearly observed. Then,the assessment of the similarity of the combat efficiency of a certain type of tank can be predicted through MATLABR2010a training and simulating.

 6. Detection and preliminary characterization of a narrow spectrum bacteriocin produced by Lactobacillus pentosus K2N7 from Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nisit Watthanasakphuban

  2016-02-01

  Full Text Available A total of 48 lactic acid bacteria (LAB exhibited antagonistic activity against Lactobacillus sakei subsp. sakei JCM 1157 or Staphylococcus aureus DMST 8840. Only strain K2N7 was selected for characterization of bacteriocin activity. It was identified as Lactobacillus pentosus based on 16S rDNA analysis. The maximum bacteriocin production was detected in early stationary phase of growth. It was found to be sensitive to proteolytic enzymes (trypsin, proteinase K, pronase E and -chymotrypsin. The bacteriocin K2N7 was heat stable (2 h at 100ºC and retained activity over a wide pH range (2.0-12.0. Bacteriocin K2N7 has a narrow inhibitory spectrum restricted to genus Lactobacillus including Lactobacillus plantarum D6SM3, a bacterial strain known to cause overfermentation in Kung-Som. The peptide was purified by 60% ammonium sulphate precipitation followed by sequential cation exchange chromatography and hydrophobic interaction characteristic. The molecular mass of bacteriocin K2N7 (2.017 kDa was determined by matrix-assisted laser desorption/ionization time-offlight mass spectrometry analysis (MALDI-TOF MS.

 7. Exploration of a capability-focused aerospace system of systems architecture alternative with bilayer design space, based on RST-SOM algorithmic methods.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhifei; Qin, Dongliang; Yang, Feng

  2014-01-01

  In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA), a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory) and SOM (self-organized mapping) techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space) to C-space (configuration space), and then from C-space to D-space (design space), respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation.

 8. Exploration of a capability-focused aerospace system of systems architecture alternative with bilayer design space, based on RST-SOM algorithmic methods.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhifei; Qin, Dongliang; Yang, Feng

  2014-01-01

  In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA), a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory) and SOM (self-organized mapping) techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space) to C-space (configuration space), and then from C-space to D-space (design space), respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation. PMID:24790572

 9. Exploration of a Capability-Focused Aerospace System of Systems Architecture Alternative with Bilayer Design Space, Based on RST-SOM Algorithmic Methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhifei Li

  2014-01-01

  Full Text Available In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA, a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory and SOM (self-organized mapping techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space to C-space (configuration space, and then from C-space to D-space (design space, respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation.

 10. Segmentation and profiling consumers in a multi-channel environment using a combination of self-organizing maps (SOM method, and logistic regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Ali Akbar Afjeh

  2014-05-01

  Full Text Available Market segmentation plays essential role on understanding the behavior of people’s interests in purchasing various products and services through various channels. This paper presents an empirical investigation to shed light on consumer’s purchasing attitude as well as gathering information in multi-channel environment. The proposed study of this paper designed a questionnaire and distributed it among 800 people who were at least 18 years of age and had some experiences on purchasing goods and services on internet, catalog or regular shopping centers. Self-organizing map, SOM, clustering technique was performed based on consumer’s interest in gathering information as well as purchasing products through internet, catalog and shopping centers and determined four segments. There were two types of questions for the proposed study of this paper. The first group considered participants’ personal characteristics such as age, gender, income, etc. The second group of questions was associated with participants’ psychographic characteristics including price consciousness, quality consciousness, time pressure, etc. Using multinominal logistic regression technique, the study determines consumers’ behaviors in each four segments.

 11. O ultra-som na artropatia hemofílica subaguda do joelho Ultrasound in knee sub-acute hemophilic arthropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Mario Bellegard

  2006-01-01

  Full Text Available São apresentados 4 casos de Artropatia Hemofílica Subaguda de Joelho em seus aspectos clínicos, radiográficos e ultra-sonográficos. A radiografia tem alterações discretas nas fases iniciais da Artropatia Hemofílica (AH. São enfatizados os aspectos do ultra-som, que proporcionou imagem direta da membrana sinovial no recesso capsular anterior do joelho. Discutimos a possibilidade de utilização da ultra-sonografia como marcador de atividade inflamatória.Here we present 4 cases of Knee Sub-Acute Hemophilic Arthropathy according to clinical, X-ray and ultrasound aspects. The X-ray images show subtle changes in the early phases of Hemophilic Arthropathy (HA. Ultrasound aspects are emphasized, which provided direct image of the synovial membrane at the knee anterior capsular recess. We discuss the potential ultrasound use as a marker of inflammatory activity.

 12. Sintomas somáticos de depressão em pacientes portadores de retocolite ulcerativa idiopática Síntomas somáticos de depresión en pacientes con rectocolitis ulcerosa idiopática Somatic symptoms of depression in patients with idiopathic ulcerative colitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taís de Souza Serafim

  2009-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar os sintomas depressivos mais freqüentes entre portadores da doença Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI e compará-los a um grupo de controle. MÉTODO: A amostra compôs-se de 100 indivíduos adultos portadores de RCUI que freqüentavam o Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que foram comparados a 100 indivíduos isentos da doença. Após os procedimentos éticos devidos todos responderam ao Inventário de Depressão de Beck. RESULTADOS: Dos 21 sintomas depressivos, seis mostraram valores estatísticos significativos para: distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, fadiga, perda do apetite, preocupação somática e diminuição de libido. CONCLUSÃO: Verificou-se que os doentes apresentaram com mais freqüência sintomas depressivos da esfera somática quando comparados ao grupo de controle. A similaridade dos sintomas entre a doença e os sintomas depressivos faz com que os doentes sejam freqüentemente subdiagnosticados.OBJETIVO: Identificar los síntomas depresivos más frecuentes entre portadores de la enfermedad Rectocolitis Ulcerativa Idiopática (RCUI y compararla a un grupo de control. MÉTODO: La muestra estuvo compuesta de 100 individuos adultos portadores de RCUI que frecuentaban El Consultorio Externo de Enfermedades Inflamatorias del Colon del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo que fueron comparados con 100 individuos libres de la enfermedad. Después de los respectivos procedimientos éticos todos respondieron al Inventario de Depresión de Beck. RESULTADOS: De los 21 síntomas depresivos, seis mostraron valores estadísticos significativos para: distorsión de la imagen corporal, inhibición para el trabajo, fatiga, pérdida del apetito, preocupación somática y disminución de la libido. CONCLUSIÓN: Se verificó que los enfermos presentaron

 13. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 14. Analys över Potentialen av OlikaAnvändningsområden för NyaSolfångarinstallationer på Sjukhus iStockholmsområdet med SollentunaSjukhus som Exempel

  OpenAIRE

  Kyhlberg, Carl; Jarméus, Magnus

  2013-01-01

  Projektet har undersökt potentialen av nya solfångarinstallationer i Stockholmsområdet. Behoven, platsen och byggnaden som har använts för beräkningarna har varit baserade på Sollentuna sjukhus. Målet var att undersöka vilken typ av solfångarsystem som är mest ekonomiskt och energimässigt lönsam. Dessutom har flödesscheman för solfångarsystemen skapats och inkluderas med en grundläggande styrning. Värmen från en solfångarinstallation kan användas inom flera olika områden. Den kan exempelvis v...

 15. Frivillig men motvillig? – En kartläggning av faktorer som bidrar till intentioner att lämna respektive stanna i anställningen hos gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten.

  OpenAIRE

  Andersson, Magnus; Berggren, Caroline

  2015-01-01

  Försvarsmakten har nyligen ersatt värnplikten med ett personalförsörjningssystem där gruppbefäl och soldater anställs på samma villkor som på den civila arbetsmarknaden. En oväntad konsekvens av detta är en oönskat hög personalomsättning inom denna anställningskategori. Syftet med denna studie var att kartlägga faktorer som bidrar till intentionen att stanna kvar i eller lämna sin anställning hos kategorin gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten. Ett konceptuellt ramverk ...

 16. De faktorer som anses vara viktiga för god fysioterapi – klienternas syn på kvaliteten av hemma given fysioterapi : En kvalitativ studie om kvalitet och kundnöjdhet

  OpenAIRE

  Gruner, Oskar

  2014-01-01

  Detta är ett kvalitativt utformat examensarbete om de äldres uppfattning om kvaliteten och kundnöjdheten gällande fysioterapi de fått hemma. Syftet med arbetet är att kartlägga vad de äldre anser att kvalitet betyder för dem, samt vilka faktorer som påverkar den. Lika viktigt är också att få veta vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten för dessa klienter. Frågeställningarna är följande: Vad betyder kvalitativ fysioterapi för de äldre, och hurudan förväntas fysioterapin vara för att göra de ...

 17. Efeitos do ultra-som terapêutico sobre o crescimento longitudinal do fêmur e da tíbia em ratos Effects of therapeutic ultrasound on longitudinal growth of the femur and tibia in rats

  OpenAIRE

  Alfredo Alcantara Barreto; Romi Kawasaki Alcantara Barreto; Hamilton da Rosa Pereira; William Saad Hosnne

  2011-01-01

  OBJETIVO: Estudar efeitos do ultra-som terapêutico sobre o crescimento do fêmur e da tíbia, em ratos jovens. MÉTODO: Ratus norvegicus com quatro semanas de vida, machos, totalizando 115 animais, divididos em quatro grupos, foram submetidos ao ultra-som terapêutico (0,8 MHz, cabeçote fixo, pulso contínuo, por dez minutos, durante dez dias), na face medial do joelho direito, nas potências de 0,0 W/cm2 (grupo controle), 0,5 W/cm2 (grupo G2), 1,0 W/cm2 (grupo G3), e 1,5 W/cm2 (grupo G4). Lâminas ...

 18. Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 : En jämförelsestudie mellan två branscher

  OpenAIRE

  Höglund, Angelica; Wiman, Julia

  2016-01-01

  Titel: Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 Författare: Angelica Höglund och Julia Wiman Handledare: Klas Sundberg Bakgrund och problem: Det nya K-regelverket som infördes 1 januari 2014 innebär att mindre onoterade företag idag har valmöjligheten att välja mellan regelverken K2 och K3. För dessa mindre företag är valet av regelverk viktigt då det kommer att påverka företagets räkenskaper. Syfte: Syftet med studien är att studera fördelningen av K2 och K3 för mindre onoterad...

 19. Efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa en la Embriogénesis somática de cacao (Theobroma cacao L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisette Valverde Cerdas

  2016-03-01

  Full Text Available Se llevó a cabo una investigación con el fin de establecer la metodología adecuada para inducir embriogénesis somática en cacao, a partir de semillas maduras. Se estudió el efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa sobre la respuesta embriogénica. Los dos cultivares mostraron diferente respuesta morfogénica y en ambos, estuvo influenciada por el pH, la luz y la concentración de sacarosa. La mejor respuesta embriogénica se obtuvo con un pH de 6,7. El número de embriones producidos fue mayor bajo condiciones de oscuridad que en presencia de luz. La formación de callo y la diferenciación de embriones somáticos estuvo directamente influenciada por la concentración de azúcar en el medio de cultivo. La mayor cantidad de embriones se obtuvo con niveles de sacarosa entre 4% y 6% para el híbrido UF-613xIMC-67 y niveles entre 2% y 4% de sacarosa para el cultivar CATIE-1000. Se presento una embriogénesis somática directa. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de continuar realizando estudios con esta especie.

 20. Petrología de la secuencia volcánica cenozoica en el área del arroyo Ranquil Huao: Meseta de Somún Curá. Patagonia Extraandina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. B. Remesal

  2002-09-01

  Full Text Available En el norte de la Patagonia extraandina, involucrando parte de las provincias geográficas de Río Negro y Chubut se extiende un amplio derrame basáltico tipo plateau. El valle del arroyo Ranquil Huao, en el sector austral del plateau, en las proximidades de la localidad de Telsen, expone una secuencia interesante y bastante completa de esa asociación volcánica cenozoica. En este corte es posible estudiar no sólo los flujos basálticos correspondientes a la Formación Somún Curá, sino también los derrames denominados Basalto La Mesada, incluidos en la Superunidad Quiñelaf y los depósitos tobáceos del Grupo Sarmiento. Los basaltos de la Formación Somún Curá presentan rasgos petrográficos y geoquímicos similares a los del Basalto La Mesada (Superunidad Quiñelaf. El flujo piroclástico que se intercala en la parte más alta de la Formación Somún Curá complementa la estratigrafía conocida para esta unidad. Las características de las basanitas aflorantes en el tramo medio del valle del arroyo Ranquil Huao permiten diferenciarlas de las rocas que constituyen las otras unidades basálticas en la secuencia.