WorldWideScience

Sample records for aftaler som vaerktoej

 1. Voluntary agreements as instrument for reducing CO{sub 2} emission from the transportation; Frivillige aftaler som vaerktoej til at reducere CO2-udslippet fra trafikken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  This report presents an analysis of the potential for making voluntary agreements between the Danish state, the counties and the municipalities with the purpose of reducing CO{sub 2} emissions from the transport sector. Voluntary agreements focusing on the use of local means could lead to an estimated reduction of almost 5000,000 tonnes CO{sub 2}, if Danish municipalities make a one-time investment of 600 million DKK. Compared to Denmark's CO{sub 2} commitments following the ratification of the Kyoto Protocol, 500,000 tonnes constitute a rather small but still appreciable amount of CO{sub 2}. It is argued that, presently, Danish municipalities cannot identify appropriate political and economical incentives to launch a specific CO{sub 2} initiative and, finally, it is concluded that the cost-effectiveness of using local means specifically targeted at CO{sub 2} is far too low compared to other means such as using the flexible mechanisms outlined in the Kyoto Protocol. It is problematic to politically legitimate measures that focus specifically on the use of local means to reduce CO{sub 2} emissions from the transport sector. If a wider focus is accepted, including focus on additional effects such as reduced air pollution, reduced number of traffic accidents and improved health, the cost-effectiveness assessment would look rather different and offer more legitimacy to the use of local means in Danish municipalities. A hitch-hiking strategy should be introduced in both existing and coming local spatial planning activities. One example could be the mandatory local Agenda 21 strategies that Danish municipalities must prepare according to the Danish Planning Act. Another example could be strategic environmental assessments of programmes and plans that are introduced in the European Union SEA Directive. In the report it is argued that if a voluntary agreement initiative, with the purpose of introducing CO{sub 2} hitch-hiking strategies in local spatial planning, is launched, it should be aimed at individual municipalities and preferably in the form of pilot projects. In a pilot project initiative economic incentives are important but not decisive. (BA)

 2. Har vi en aftale?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  Der er ikke mange, der bryder sig om skole-hjem samtaler. Røde kinder, sænkede blikke og fødder, der kører over gulvet, præger situationen. Og det er ikke kun eleverne, der bliver ilde berørt. En af afhandlingens pointer er, at familien gennem de seneste 5-10 år er blevet italesat som ansvarlig...

 3. Relationen som udviklingsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Jette Susanne

  2011-01-01

  betydninger, som ligger i relationen til Den betydningsfulde Anden. Teoretikere som Daniel Stern og Susan Hart inddrages som teoretisk inspiration for at redegøre for begreber som intersubjektivitet, regulering, afstemning, RIG og mentalisering. Temaer som anderledeshed, resiliens og betydningen af narrativer...

 4. Palmeolie som funktional food

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miquel Becker, Eleonor-Carmen; Schrøder, Marie T.; Skibsted, Leif Horsfelt

  2006-01-01

  Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare.......Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare....

 5. Barnehagen som skrivende organisasjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Berntsen Brennås

  2016-11-01

  Full Text Available  Denne artikkelen vil, gjennom posthumane innganger, gi et bilde på hvordan skriving som metode kan synliggjøre og dekonstruere dominerende diskurser, og betydningen overskridelser kan ha for pedagogisk praksis. Jeg har vært opptatt av å gå inn i skriving som overskridende metode, som kunnskaping i, om og med egne praksiser. Gjennom utforskning av teoretiske innganger i møte med datamaterialet er det tre sentrale trekk som utpeker seg når barnehagen som skrivende organisasjon tematiseres, det er betydningen av dekonstruksjon, affektive kaosorienterte forståelser og ontologiske mellomrom for bevegelse av handlingsmønstre i pedagogisk praksis. Er det slik at ved å dekonstruere dominerende diskurser, gjennom affektive kaosorienterte forståelser, skapes det rom for mulige ontologiske mellomrom - som videre kan føre til overskridelser i pedagogisk praksis? Det handler i så måte om hvordan vi gjennom skriftliggjøring av de små og nære hendelser i det levende livet i barnehagen kan dekonstruere dominerende diskurser og bryte etablerte handlingsmønstre, gjennom skrivehistorier som diffraksjonsapparat. Gjennom affektive kaosorienterte forståelser befinner vi oss i et mellomrom mellom det som er og det som kan bli, og i dette mellomrommet forstyrrer og utfordrer vi pedagogiske praksiser som "tas for gitt". På bakgrunn av det kan man gjennom denne studien tenke barnehagen som lærende organisasjon med skriving som overskridende metode som kompetansestrategi.Mine funn kan tye på at skriving som metode gjennom ovennevnte prosesser kan bidra til overskridelser, som deretter skaper mulighetsbilder for å styrke barnehagen som pedagogisk institusjon, samtidig som det åpner for innganger til å nytenke kunnskapsstrukturer - og innganger til barnehagefaglig arbeid.  

 6. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen.......Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen....

 7. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 8. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 9. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 10. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 11. Tidssans som dannelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...

 12. Musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler.......Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler....

 13. Design som kreativ proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver. Næst-bagest i kompendiet er der instruktioner til øvelser, der er tænkt som en hjælp til at komme i gan...

 14. Podcast som eksamensform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindelof, Anja Mølle

  2011-01-01

  Artiklen undersøger inddragelsen af digital teknologi i forbindelse med undervisning og eksamen ud fra et enkeltstående forsøg med podcast som eksamensform. Artiklen argumenterer for, at inddragelsen af digitale medier i undervisning og evaluering skal forstås som en naturlig konsekvens af det...

 15. Artikelskrivning som eksamensform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Domino; Stentoft, Diana

  2013-01-01

  I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka...

 16. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 17. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 18. Design som Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 19. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 20. Portfolio som undervisningsmedie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 1. Podcast som eksamenform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Mølle Lindelof

  2011-12-01

  Full Text Available I efteråret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” på Performance-design, RUC. Forsøget udsprang af en grundlæggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et ønske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. Nærværende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af forsøget for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave sådanne forsøg, som tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage digital teknologi i undervisningen på en måde, som kan kombinere faglige og pædagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

 2. Arkitekturtegning som efleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  . Gennem erfaringer med undervisning og kunstnerisk forskning/produktion møder vi her et studie, som søger mod indsigt og læring gennem fordybelse i tegningen; i relation til tilblivelse, arkitektonisk orden, transformation, udfoldelse af relationer og betydninger, mv., som en del af den æstetiske...... arkitektur, og i denne proces tegnes en poetik, der udfoldes parrallet til en italesættelse; et rum for tegningen og et andet for sproget. På afdeling 6. Arkitektur, rum og form, Kunstakademiets Arkitektskole er der igennem årene i undervisningen udviklet et omfattende materiale i relation til den...

 3. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 4. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 5. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 6. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært ...

 7. Design som kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensu...

 8. Design som kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (i...

 9. Fiktion som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgård, Anne Line

  2015-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en fiktiv historie om en ung kvindes liv i millionbyen Recife i Nordøstbrasilien. Den beskriver, hvordan antropologens fiktion blev oplevet af en ung kvinde i felten. Artiklen handler på den baggrund om, hvordan fiktion kan bruges som antropologisk metode. I det...

 10. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 11. Forfatteren som eksperimentator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  imidlertid belyse nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst de seneste ti år omkring dekadence, religiøsitet og genre i Sult. I det kun halvandet år Ny Jord eksisterede sattes dagsordenen for en fornyelse af litteraturen med fokus på dens forhold til naturvidenskaben. Dette skete sideløbende med...

 12. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 13. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 14. Forandringsledelse som responsiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  en forandringsproces. Lidt skarpt stillet op tilbyder det ene perspektiv en struktur, som kan tilvejebringe det rette fundament for iværksættelsen af en forandringsproces, mens det andet perspektiv leverer det fornødne refleksions-skyts til at gå ind i forandringsprocessens udvikling og turde bryde...

 15. Inklusion som begreb og styringsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kornerup, Ida

  2009-01-01

  Kapitlet giver en indføring i, hvornår inklusion sættes på dagsordenen og antager forskellige betydninger. Det beskriver og dykker ned i inklusion som politisk betydning, som pædagogisk tiltag og praksis samt inklusion som en individuelt oplevet erfaring. der sluttes af med at runde sammenstødet ...

 16. Informatikken som utopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 17. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 18. Fazendo sentido do som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonora Albano

  2008-04-01

  Full Text Available É um lugar comum na Linguistica deste século dizer-se que são fonológicas apenas aquelas diferenças de som que ervem para distinguir significações (Jakobson 1976:12[1932], Troubetzkoy1957119391: 1-15, Chomsky & Halle 1968:3-14. 0 que poucos linguistas reconhecem é que essa afirmação pode ser virada pelo avesso se interpretada à luz da Semántica e da Pragmática contemporâneas. Para simplificar, tomemos como ponto-de-partida a distinção feita por Lyons entre significado descritivo e não descritivo (1977, vol. 1:50-56. Se esse último contribui para diferenciar entre os enunciados possíveis, então há mais trilhas entre o som e a "coisa" do que sonha a nossa vã Fonologia. Pois um signatum elástico, variável, que vai além de um estado de coisas determinado num mundo objetivo, para incluir o social e até subjetivo, como querem, por exemplo, Austin (1962, Searle(1969 ou Ducrot (1973, supõe também um signans elástico, variável, que possa, ao menos, apontar para os contornos - vagos - de um tal real. Em outras palavras, assumir a existência de uma lista aberta de diferenças de sentido implica abrir mão de uma lista fechada de diferenças pertinentes de som.

 19. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 20. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 1. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 2. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 3. Som en Draabe i Havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindegaard, Hanne

  2004-01-01

  Teknologi og materialitet er temaer etnologer traditionelt har forsket i, men som i mange år har været lavt prioriteret. Gennem en præsentation af et forskningsprojekt omkring etableringen af det københavnske kloaksystem, vise artiklen, hvordan man konkret kan studere de materielle elementer som...

 4. Fællesskaber som udgangspunkt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freudendal-Pedersen, Malene; Hartmann-Petersen, Katrine

  2006-01-01

  bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt...

 5. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 6. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 7. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 8. Sproget som ændringsagent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  Artiklen peger på forskellige muligheder for aktivt at bruge sproget som ændringsagent gennem at gribe ind i de tænketeknologier eller de diskursive praksisser, vi lever vores liv så selvfølgeligt igennem. Ideen er at skubbe og tviste betydninger 'indefra' og derigennem gribe ændrende ind i tekno...

 9. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 10. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 11. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 12. Torah som kult- og kommentarobjekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2008-01-01

  Artiklen korrigerer Assmanns evolutionære og basale skelnen mellem mundtlige og skriftlige kulturer ved at illustrere, hvordan jødedommen - en skriftreligion - i dens mest centrale religiøse handlinger udviser træk, som Assmann normalt ville forbinde med kultreligioner. Hvis man i stedet anerkend...

 13. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  dyrkelse af dyrebilleder, billedforbuddet og Bibelens mange forskellige sproglige gudsbilleder. Det understreges, at Gud transcenderer kønsforskellene, både når Gud skildres som person og som et dyr. Herpå gennemgås billedet af Gud som en ørn og som en løve. Om Gud bruges både person- og dyrebilleder, og i...

 14. Development of ESCO as a tool for realising energy efficiency in small and medium sized industry; ESCO = Energy Service Company; Udvikling af ESCO som vaerktoej til realisering af energieffektivisering i smaa og mellemstore erhvervsvirksomheder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, Ove Folmer (DS Haandvaerk og Industri, Odense (Denmark))

  2011-07-01

  The project carried out an advisory process in 10 different SME (small and medium-sized enterprises). The process was based on energy management and employee involvement in energy conservation activities, which has led to a wide variety of projects in companies that have focused on the initiation and solution of diverse energy-saving activities. Results of the project consist of a series of case studies that describe the processes that have been implemented in the company. The selected cases demonstrate the diversity of businesses, their energy saving potential and need for funding. It also describes and assesses the various financing possibilities, a model for qualitative advising in SMEs and a module for the training of the people involved - including installers, craftsmen and advisor. (LN)

 15. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...

 16. Brug computeren som kreativt musikinstrument

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vognæs, Stig Peter; Just, Morten

  2008-01-01

  et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra...

 17. Musik som kommunikativ emotionel praksis i Armadillo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Have, Iben

  2014-01-01

  , at denne kompetence bør anerkendes som en særlig form for musikalsk viden, som vi trækker på i vores hverdagslige forståelse af audiovisuelle medietekster. Lydsiden til den danske krigs-dokumentar Armadillo fra 2010 vil blive brugt som eksempel – både på den emotionelle praksis, der knytter sig til det...

 18. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 19. Fonetisk variation som social praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maegaard, Marie

  2010-01-01

  VARIATION I KØBENHAVNSK Sproglig variation kan betragtes på mange måder og ud fra mange forskellige perspektiver alt afhængig af erkendelsesinteresse og fagligt ståsted. I denne artikel vil jeg redegøre for et praksisperspektiv på sproglig variation, og jeg vil give eksempler på analyser af...... fonetisk variation blandt københavnske unge set som social praksis. Fonetisk variation i københavnsk er i de fleste kvantitative sociolingvistiske undersøgelser studeret med udgangspunkt i makrosociale kategorier baseret på alder, køn eller socialklasse (eks. Brink & Lund 1975, Jørgensen 1980, Gregersen...

 20. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 1. An Improved MULTI-SOM Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imen Khanchouch

  2013-07-01

  Full Text Available This paper proposes a clustering algorithm based on the Self Organizing Map (SOM method. To find theoptimal number of clusters, our algorithm uses the Davies Bouldin index which has not been usedpreviously in the multi-SOM. The proposed algorithm is compared to three clustering methods based onfive databases. Results show that our algorithm is as performing as concurrent methods.

 2. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 3. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 4. Internettet som personaliseret og socialt medie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2010-10-01

  Spørgsmålet, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opstå gennem personaliserede og sociale medier. Målet at identificere en række centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muliggør, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

 5. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 6. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 7. Indexing spoken audio by LSA and SOMs

  OpenAIRE

  2000-01-01

  This paper presents an indexing system for spoken audio documents. The framework is indexing and retrieval of broadcast news. The proposed indexing system applies latent semantic analysis (LSA) and self-organizing maps (SOM) to map the documents into a semantic vector space and to display the semantic structures of the document collection. The SOM is also used to enhance the indexing of the documents that are difficult to decode. Relevant index terms and suitable index weights are computed by...

 8. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 9. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 10. Musiklytning og indre billeder som klinisk vurderingsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikteraiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor...... patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikrerapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet "Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulange psykiatriske patienter", præsenteress først den teoretiske begrundelse...... for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres....

 11. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  I erkendelse af, at lederen meget vanskeligt kan fungere som coach i rendyrket form, vil forfatteren diskutere de særlige udfordringer, der ligger i at være leder og coach på én gang. Som fundament til forståelse af coaching og lederskab tages udgangspunkt i en beskrivelse af coachingens tre gene...... den stigende nødvendighed i, at lederen kan fungere dialogorienteret og mod udvikling af den relationsskabte organisation (jf. Helth i denne bog)....

 12. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 13. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 14. Brorfelde Observatorium åbner som oplevelsescenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie K. L.; Olsen, Mia Bjørg Stolberg

  2014-01-01

  bygningerne, som er tegnet af den anerkendte arkitekt Kaj Gottlob, og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark. I disse fantastiske rammer er der fuld gang i udviklingen af et oplevelsescenter, der skal sætte...

 15. Askese som social/politisk mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Der flere historiske eksempler på askese som middel til social og politisk mobilisering. Gandhis brug af faste og seksuel afholdenhed i sin kamp for national selvstændighed er et kendt eksempel fra nyere tid. Joseph Alters bog Gandhi’s Body: Sex, Diet, and the Politics of Nationalism fra 2000 er en...

 16. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 17. Skønlitteraturen som opposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 18. Læringssamtalen som grep og begrep

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen- Høines, Marit; Alrø, Helle

  2013-01-01

  Forskningsprosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP) studerer kvaliteter ved samtaler i relasjon til kvaliteter ved matematikklæring. Analyser skal gi grunnlag for å kvalifisere samtaler som læringssamtaler. Dette kapitlet diskuterer relasjoner mellom kommunikasjon og læring. He...

 19. Amatørfilmen som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 20. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 1. PROGRAMLEDELSE SOM REDSKAB TIL KONCEPTDREVET ORGANISATIONSUDVIKLING

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Rikke Vestergaard

  2015-01-01

  Forandringsprogrammer har vundet indpas som en organisatorisk teknologi, der skal hjælpe organisationer med at operere på sig selv på en bred front på en effektiv måde. Programorganiseringen anvendes eksempelvis i forbindelse med konceptdrevet organisationsudvikling mod lean eller lignende...

 2. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 3. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 4. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  Idéhistorisk kan Descartes' indvirkning på tiden, der fulgte, næppe forestilles vid nok i sin udbredelse, fastslår Hegel, der af samme grund opfatter Descartes som en historisk 'Hero, der endnu engang startede sagen helt forfra og konstituerede filosofien på ny'. Schelling er for så vidt enig, men...... også mere kritisk: 'Jeg tvivler, jeg tænker, altså er jeg! / [...] Descartes' berømte Cogito ergo sum [...] har virket som en magisk formular', noterer han i sine forelæsninger "Om den nyere filosofis historie". Mens Thales af Milet havde spurgt efter det første i naturen, spurgte Descartes nu kun...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 5. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 6. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 7. Bæredygtighed som demokratisk forandringshorisont

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egmose, Jonas

  2015-01-01

  Den etablerede miljøindsats oplever i disse år et stadig større civilsamfundsmæssigt akkompagnement: Økologiske initiativer, transition towns og urbane haver spirer frem som hverdagslivsbaserede modsvar på stadig mere omfattende økologiske og sociale udfordringer. Men hvordan skabes synergi melle...... for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling, etableret på tværs af ENSPAC og PAES ved Roskilde Universitet...

 8. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 9. Læring som tegnskabende aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringskou, Lea Thomsen; Ahm, Jacob Noer

  2016-01-01

  En central del i pædagogens arbejde i skole og SFO er at understøtte elevernes læring. En af de nicher, hvor pædagogen i dag arbejder med læring i skoledelen, er som klasseleder i understøttende undervisning. Understøttende undervisning er en kategori, der generelt er kendetegnet ved at være vagt...

 10. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 11. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 12. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 13. Designtænkning som didaktisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, Rikke Toft; Paaskesen, Rikke Berggreen

  2017-01-01

  Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkeligedidaktiskemetoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder, derunderstøtter elevens teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Dette forsøger denne artikel...... atadressere gennem at tilbyde en generel forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempelfor, hvorledes mankan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologieri undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkendelæringsdesign...

 14. Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svith, Flemming

  2015-01-01

  anvendt i antropologiske redaktionsstudier af journalisters positioneringer. Denne artikel fremhæver feltteoriens styrke på mesoniveau til at begrebsliggøre strukturer, der eksisterer i historisk afgrænsede perioder. Der hersker specifikke konkurrence-dynamikker mellem polariserede nyhedsmedier og mellem...... polariserede journalister, som disponerer nyhedsmedier og journalister til at handle på bestemte måder. Jeg undersøger feltteoriens følsomhed over for historisk afgrænsede konkurrenceforhold i en dansk case gennem konstruktion af fire felter, der demonstrerer forskellige konkurrencelogikker mellem henholdsvis...... aviser og journalister....

 15. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard K...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 16. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 17. UNSUPERVISED HORIZONTAL COLLABORATION BASED IN SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Mesghouni

  2011-06-01

  Full Text Available In this paper we present a new approach of collaborative classification allowing protecting the confidentiality of the data by using the self organizing map of Kohonen. Having a collection of databases distributed on several different sites, so, the problem consists in clustering each of these bases by considering the data and the classifications of the others base coworkers, without omitting however to respect the constraint of confidentiality which forbids the sharing of data between the various centers. To do it, our approach is subdivided into two phases: a local phase and a collaborative phase. The local phase would mean applying the classic algorithm of Kohonen, locally and independently on each of the databases, what will end in the obtaining of a map (SELF-ORGANIZING MAP for each of these bases. The phase of collaboration would mean making each of the databases collaborate with all the map SOM partners in the other bases obtained during the local phase. So, as result we obtain on each of the sites a map close to the SOM which we would have obtained if we had disregarded the constraint of confidentiality, namely make databases collaborate they same. In thestemming from both phases, all the maps will be enriched. The article presents the formalism of the approach as well as its validation. The proposed approach was validated on several databases and the experimental results showed very promising performances.

 18. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 19. Én at bli' som

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kamilla

  2011-01-01

  , repræsenteret af Charles Dickens. Heri ses, hvordan den engelske romantik følger en mere pragmatisk linje fra John Locke og fremhæver den sociale integration på bekostning af individets potentiale. Samtidig trækkes tråde til nyere pædagogisk teori med John Dewey, som forsøger at finde balancen mellem individ...... Werther and Elective Af- finities. Chapter 6 is about the English Romantic Movement, represented by Charles Dick- ens. In this we see how the English Romanticism follows a more pragmatic line originating from John Locke, and how it emphasizes the social integration at the expense of the potential...

 20. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 1. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 2. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 3. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 4. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 5. Dimensionality Reduction using SOM based Technique for Face Recognition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinesh Kumar

  2008-05-01

  Full Text Available Unsupervised or Self-Organized learning algorithms have become very popular for discovery of significant patterns or features in the input data. The three prominent algorithms namely Principal Component Analysis (PCA, Self Organizing Maps (SOM, and Independent Component Analysis (ICA have widely and successfully been used for face recognition. In this paper a SOM based technique for dimensionality reduction has been proposed. This technique has also been successfully used for face recognition. A comparative study of PCA, SOM and ICA along with the proposed technique for face recognition has also been given. Simulation results indicate that SOM is better than the other techniques for the given face database and the classifier used. The results also show that the performance of the system decreases as the number of classes increase.

 6. Teorien som mulighed for at tænke anderledes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en værkstøj......Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en...

 7. Dynamic Object Identification with SOM-based neural networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksey Averkin

  2014-03-01

  Full Text Available In this article a number of neural networks based on self-organizing maps, that can be successfully used for dynamic object identification, is described. Unique SOM-based modular neural networks with vector quantized associative memory and recurrent self-organizing maps as modules are presented. The structured algorithms of learning and operation of such SOM-based neural networks are described in details, also some experimental results and comparison with some other neural networks are given.

 8. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin [Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education, Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037 (China)], E-mail: liangyan661982@163.com, E-mail: jinglingshen@gmail.com, E-mail: pywgq2004@163.com

  2008-07-07

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 9. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og k...

 10. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 11. Information-Theoretic Active SOM for Improving Generalization Performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ryotaro Kamimura

  2016-10-01

  Full Text Available In this paper, we introduce a new type of information-theoretic method called “information-theoretic active SOM”, based on the self-organizing maps (SOM for training multi-layered neural networks. The SOM is one of the most important techniques in unsupervised learning. However, SOM knowledge is sometimes ambiguous and cannot be easily interpreted. Thus, we introduce the information-theoretic method to produce clearer and interpretable representations. The present method extends this information-theoretic approach into supervised learning. The main contribution can be summarized by three points. First, it is shown that clear representations by the information-theoretic method can be effective in training supervised learning. Second, the method is sufficiently simple where there are two separated components, namely, information maximization and error minimization component. Usually, two components are mixed in one framework, and it is difficult to compromise between them. In addition, the knowledge obtained by this information-theoretic SOM can be used to solve the shortage of unlabeled data, because the information maximization component is unsupervised and can process all input data with and without labels. The method was applied to the well-known image segmentation datasets. Experimental results showed that clear weights were produced and generalization performance was improved by using the information-theoretic SOM. In addition, the final results were stable, almost independent of the parameter values.

 12. Color Image Segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Komang Ariana

  2014-05-01

  Full Text Available Color image segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM, is proposed in this study. RGB color space is used as input in the process of clustering by SOM. Measurement of the distance between weight vector and input vector in learning and recognition stages in SOM method, uses Normalized Euclidean Distance. Then, the validity of clustering result is tested by Davies-Bouldin Index (DBI and Validity Measure (VM to determine the most optimal number of cluster. The clustering result, according to the most optimal number of cluster, then is processed with spatial operations. Spatial operations are used to eliminate noise and small regions which are formed from the clustering result. This system allows segmentation process become automatic and unsupervised. The segmentation results are close to human perception.

 13. Application of Improved SOM Neural Network in Anomaly Detection

  Science.gov (United States)

  Jiang, Xueying; Liu, Kean; Yan, Jiegou; Chen, Wenhui

  For the false alarm rate, false negative rate, training time and other issues of SOM neural network algorithm, the author Gives an improved anomaly detection SOM algorithm---FPSOM through the introduction of the learning rate, which can adaptively learn the original sample space, better reflects the status of the original data. At the same time, combined with the artificial neural network, The author also gives the intelligent detection model and the model of the training module, designed the main realization of FPSOM neural network algorithm, and finally simulation experiments were carried out in KDDCUP data sets. The experiments show that the new algorithm is better than SOM which can greatly shorten the training time, and effectively improve the detection rate and reduce the false positive rate.

 14. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 15. Application of SOM in a health evaluation system

  OpenAIRE

  2007-01-01

  A health evaluation system was constructed which visualizes the living habits and health state from a person's checkup list by using the feature of SOM that multi-dimensional data can be mapped onto a two-dimensional surface. Here, three examples cases are reported. A change to the health region of the map by taking medication was visualized by the SOM from the conventional numerical expression. Also, the specific sick record converges towards the sick region of the map when the disease progr...

 16. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Full Text Available Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA and Self Organizing Map (SOM for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy modeling for technology marketing. Also PCA and SOM are used to analyze patent data in STP modeling. To verify improved performance of our study, we make experiments using patent data from USPTO.

 17. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 18. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  En række af de læringsmæssige gevinster som brugen af laptops i højniveau undervisningen i gymnasiet kan give, kan sammenfattes under betegnelsen fleksibilitet i de matematiske begreber der arbejdes med. Denne fleksibilitet omfattet både beherskelse af skift mellem forskellige repræsentationer og...

 19. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 20. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 1. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 2. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 3. Globalisering som spørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise; Nielsen, Gritt

  2012-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan konkurrerende forestillinger om ’globaliseringen’ aktuelt bruges til at promovere en række divergente uddannelsespolitiske tiltag. Med eksempel i Bologna-processen viser kapitlets forfattere, hvordan man fra national og international side bruger ’globaliseringen’ som...

 4. Praksisnær undervisning som kritisk matematikkundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alrø, Helle; Johnsen- Høines, Marit

  2013-01-01

  En gruppe lærerstudenter planlegger undervisning som skal involvere samarbeid med en offshore-bedrift. De vil legge til rette for et kritisk læringperspektiv der elevene lærer matematikk og reflekterer kritisk over hvordan matematikk brukes i arbeidslivet. De vil at elevene skal utføre oppdrag fo...

 5. Museer og Kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sattrup, Lise; Bernhardt, Nana

  2014-01-01

  Hvordan kan museer og kulturinstitutioner spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner, hvor viden ikke blot er noget, der deles og stilles til rådighed, men skabes mellem museer og brugere? Hvordan kan aktiv deltagelse, selvrefleksion og flerstemmighed integreres i museernes ...

 6. Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liburd, Janne J.

  bæredygtig udvikling. Med reference til beskyttelsesklassifikationer af the International Union for Conservation of Nature [IUCN] præsenteres menneskers forskellige værdigrundlag for naturbeskyttelse. I IUCN-klassifikationssystemet er nationalparker hjemmehørende i kategori 2, som indikerer høj beskyttelse...

 7. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 8. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle d...

 9. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 10. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 11. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 12. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 13. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 14. Videoreportern : uppstickaren som dras med sina begränsningar

  OpenAIRE

  Sahlin, Josefina

  2013-01-01

  Ny teknik har både möjliggjort att videoreportrar som yrkesgrupp finns, men också för nya typer av innehåll och berättande (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Videoreportern nämns ofta i studier som tar upp ny journalistik i den digitala världen, men har inte varit i fokus i någon större undersökning. Syftet i denna studie är att ta fram och klargöra vad för slags nyhetsinslag en videoreporter producerar, samt hur formen av videoreporters inslag skiljer sig från andra teams inslag (e...

 15. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenø......Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som...

 16. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

  . Afhandlingens fokus er på faget modedesign og modedesigneres gestaltning af tredimensionel form på en krop, via et todimensionelt materiale. Opgavens analyse er bygget op om to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af to kvalitative interviews med to modedesignere, den anden er teoretiske begreber...... åbne og neuropsykologen og pædagogen Howard Garners Multiples Intelligences. Herudover er Kvale/Brinkmanns fænomenologisk baserede bog InterView, om kvalitativ interviewpraksis i forskningsøjemed blevet anvendt i forbindelse med forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af det empiriske materiale....... Som narrativ struktur igennem teksten anvendes en tredeling af design-processen, som herigennem opererer med delfaserne før, under og efter, eller hvad man også kan kalde for tilblivelse, udvikling og realisering....

 17. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreassen, Pernille

  Fyns Amt iværksatte i 2005 projektet Motion som Medicin med tilbuddene Motion på Recept og Motion i Håndkøb. Deltagerne i Motion på Recept gennemfører i alt fire måneder med superviseret træning, rådgivning og vejledning i forhold til motionsvaner. Deltagerne i Motion i Håndkøb modtager udelukken...

 18. Kødet som forståelses- og kommunikationsmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et fors...

 19. La Societat Catalana de Medicina Psico-somàtica

  OpenAIRE

  Bernardo Arroyo, Miquel; García Sánchez, Salvador, 1955-

  1985-01-01

  L'editorial del primer número de la revista Psychosomatic Medicine deia, l'any 1939:'... l'objecte de la Medicina Psicosomática és estudiar en la seva interacció els aspectes psicològics i fisiològics de totes les funcions corporals normals i anormals, per aixi integrar la teràpia somàtica i la psicoteràpia. ...

 20. Den som dræber spændingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  TV 2's stort lancerede krimithriller ’Den som dræber’ er klicheernes holdeplads. Det gør det til en kedelig oplevelse at tænde for TV 2 søndag aften kl. 20. TV 2 har udfordret DR på sendetidspunktet, men har for lidt at byde på. Der er tale om ren rutine. Ingen af genrens centrale elementer glimrer...

 1. Æstetiske læreprocesser som performative handlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illeris, Helene

  2009-01-01

    Med afsæt i en analyse af et samtidskunstværk undersøger artiklen nogle af de konsekvenser, forskellen mellem en repræsentativ og en performativ tilgang til begrebet form kan tænkes at have for begrebet 'æstetiske læreprocesser'. Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith...... Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'. Som en modsætning hertil bruger...... Butler betegnelsen performance om bevidst konstruerede og iscenesatte handlinger, der tager afsæt i identitetsmatricerne med henblik på at udforske, udfordre og evt. forandre dem. Butlers teori anvendes til problematisere gængse teorier om æstetiske læreprocesser,  som, ifølge forfatteren, har en ikke...

 2. Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisbeth Klastrup

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i forfatterens personlige erfaring med weblog-mediet beskriver artiklen forskellige måder at bruge weblogs på som forsker. Der gives en kort introduktion til webloggen som genre, og der gives eksempler på fire måder at bruge bloggen på: som åben notesbog, som netværksskaber og -vedligeholder, som værktøj til kollaborativt samarbejde og vidensdeling og som ”blæksprutteindsamler” af viden. I en efterfølgende diskussion understreges det, at bloggen både er et stykke socialt software og en måde at udtrykke og profilere sig på som individuel forsker.

 3. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 4. Back analysis based on SOM-RST system

  CERN Document Server

  Owladeghaffari, H

  2009-01-01

  This paper describes application of information granulation theory, on the back analysis of Jeffrey mine southeast wall Quebec. In this manner, using a combining of Self Organizing Map (SOM) and rough set theory (RST), crisp and rough granules are obtained. Balancing of crisp granules and sub rough granules is rendered in close-open iteration. Combining of hard and soft computing, namely finite difference method (FDM) and computational intelligence and taking in to account missing information are two main benefits of the proposed method. As a practical example, reverse analysis on the failure of the southeast wall Jeffrey mine is accomplished.

 5. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 6. Didaktik som iagttagelse af undervisning og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina Bering

  frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring. Her kommer det ikke til udtryk som en interesse for processer, men i form af en interesse for undervisningens resultater italesat gennem begreber...... siderne ikke smelter sammen til en form for mellemting, men hvor forskellen netop opretholder sin spændstighed. Vores udgangspunkt er også, at der er brug for at rehabilitere undervisningsbegrebet og at formulere en didaktik, der begrebsliggør den dobbelthed, vi netop har beskrevet. En didaktik, hvis tema...

 7. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en define...... definering eller afklaring af, hvad der forstås ved modellering indenfor henholdsvis matematik og naturfag....

 8. Reformasjonen i bilder : reformasjonsmaleren Lucas Cranach som didaktiker

  OpenAIRE

  Danielsen, Ruth

  2004-01-01

  Denne publikasjonen handler om billedkunstneren Lucas Cranach som var den lutherske reformasjons maler og billeddidaktiker. Ruth Danielsen viser hvordan han polemiserte med bilder, hvordan han propaganderte med dem, og framfor alt, hvordan han underviste med dem. Maleren var altså religionsdidaktiker. Forfatteren søker - i et tilgjengelig språk, og med bruk av et stort billedmateriale - å vise at Cranachs bilder fremdeles kan og bør brukes for å skape innsikt i og forståelse for reformasjonen...

 9. Reell kompetens som resurs i högre utbildning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Andersson

  2011-03-01

  Full Text Available Studenters reella kompetens kan ligga till grund för tillgodoräknanden i högre utbildning, men har även betydelse för den pedagogiska processen i en utbildning. Här diskuteras hur den reella kompetensen kan ses som en resurs i dessa båda avseenden. Begreppen reell kompetens och lärande behandlas, liksom relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av den reella kompetens som tidigare lärande lett till. Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella kompetensen tas tillvara och underlättar studentens lärprocess under utbildningens gång.Students' "real" or actual competence can be the basis for credits and exemptions in higher education, but is also important in relation to the educational process. Here, real/actual competence as a resource is discussed in both these aspects. The concepts real/actual competence and learning are discussed, as well as the relation between experiences, learning and recognition of competence based on prior learning. Recognition could take place through formal "validation" where credits are assigned, but also when it is taken account of and makes the learning process in a course/programme easier.

 10. IT-implementering som læreproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat......Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med...... resultaterne af evalueringen. Undersøgelsen har spurgt til, hvilke viden 6 repræsentative brugere har om den elektroniske OmsorgsJournal, og hvilke af den viden, der er resultat af uformelle og formelle læreprocesser. Brugernes viden om OmsorgsJournalen lader sig sammenfatte til 3 videnstyper af mere eller...... mindre konkret art. Der var viden om den elektroniske journal som 1) en med bestemte funktioner for hardware og software, som 2) et til at udføre mere eller mindre specifikke arbejdsopgaver og -mål - om dokumentation, informationsudveksling og på længere sigt kvalitetssikring og styring af kerneydelser...

 11. Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving

  OpenAIRE

  Guidon, Karoline Moen

  2014-01-01

  Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i kroppsøving?» Metoden som er benyttet i denne oppgaven er litteraturstudie. Resultatene i oppgaven bygger på de artiklene som er valgt ut, og viser at faktorene som inngår i selvbestemmelsesteorien (autonomi, relasjon og kompetanse) og i et oppgaveorientert motivasjonsklima har p...

 12. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 13. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 14. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 15. Matchmaking i mobilen : En studie om Tinder som dejtingapplikation

  OpenAIRE

  Richiello, Isabella; Zwahlen, Stina

  2015-01-01

  Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av applikationen. Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta ...

 16. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 17. No Future på norsk : en analyse av norsk punk som negativ dialektikk

  OpenAIRE

  Tischendorf, Joakim Stegen

  2008-01-01

  Punk er en eksplisitt negativ subkultur. Theodor W. Adorno er en eksplisitt negativ kulturkritiker. I denne oppgaven kobles punkkulturens praksis med Adornos tanker om den negative dialektikk. Med utgagnspunkt i norske punktekster og internasjonale punk-koder argumenterer jeg for at punk kan leses som et uttrykk for den samme paradoksale tilstanden som Adorno uttrykker i Negative Dialektik.

 18. Rusland som stormagt: Hvad kan vi lære af Syrien og Ukraine?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2016-01-01

  Kapitlet diskuterer Rusland som stormagt og hvad konflikterne i Syrien og Ukraine fortæller os om Ruslands varetagelse af stormagtsrollen. På den baggrund udledes tre læresætninger om Rusland som stormagt: 1) Rusland er en regional stormagt; 2) Rusland og Vesten har brug for hinanden; 3) Vesten...

 19. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 20. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 1. Sproglige og studiemæssige udfordringer hos studerende med dansk som andetsprog - pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Pia Hildebrand

  2015-01-01

  Denne rapport beskriver et pilotprojekt ved Rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet. Projekt har undersøgt, hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer, som studerende med dansk som andetsprog tilknyttet enheden, har....

 2. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 3. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Europa Blues (2001) - kvalificerer til en sådan bestemmelse. Også krimien kan nærme sig en form for katharsis, ikke blot i narrativ forstand, som opklaringens vellykkethed, men snarere i en krydret stemning af heling og bevidshed om helingens sårbarhed. Som musik, som en sofistikeret, melankolsk blues-fornemmelse....

 4. FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halvor Spetalen

  2012-04-01

  Full Text Available Denne artikkelen bygger på et FoU prosjekt gjennomført ved yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag (YFL RM-fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden april 2011 til mai 2012. Prosjektet hadde flere formål: 1 styrke FoU kompetansen blant lærere som leder yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved HiOA. 2 samle og systematisere grunnleggende kunnskap (baseline om forhold ved den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag (RM-fag, 3 knytte yrkesfaglærerstudentenes bachelorarbeider til den innsamlede empirien slik at resultatene fra baselineundersøkelsen utdypes gjennom studentenes bacheloroppgaver, og 4 utvikle yrkesfaglærerstudentenes FoU kompetanse gjennom aktiv deltakelse i konkrete forskningsoppgaver. Erfaringene så langt er at FoU-prosjektet har gitt mer systematisk kunnskap om den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag, økt kompetanse i å gjennomføre forskningsprosesser og samtidig utviklet en arbeidsform der yrkesfaglærerstudentene er medforskere på en naturlig måte.

 5. 'It Takes Two to Tango' - dans som kulturteoretisk figuration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Damsholt

  2016-07-01

  Full Text Available ’It takes two to tango’ – siger man ofte, når man vil understrege, at hele ansvaret for en konflikt sjældent hviler på en enkelt person, men oftest er fordelt på flere. Og samtidig understreger man, at tango (eller konflikt ikke bare er en ’ting’ eller et stabiliseret faktum, men et mønster der må praktiseres. Spørgsmålet er, om det er en ren tilfældighed, at det netop er fra dansen, man henter en figur for distribueret og kollektivt ansvar og for praktisering af mønstre? Det kunne også være, at der i brugen af dans som metafor ligger et potentiale for at understrege særlige dimensioner, der oven i købet matcher nye udviklinger indenfor kulturteorien. I dette bidrag skal vi se nærmere på, hvilke dimensioner og betydninger det i så fald kunne være, at dansefiguren tilbyder kulturteorier og kulturanalyser.

 6. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Hovstadius

  2013-01-01

  Full Text Available På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %. Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

 7. DYNAMIC NETWORK ANOMALY INTRUSION DETECTION USING MODIFIED SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneetha.A.S

  2012-05-01

  Full Text Available Detection of unexpected and emerging new threats has become a necessity for secured internet communication with absolute data confidentiality, integrity and availability. Design and development of such a detection system shall not only be new, accurate and fast but also effective in a dynamic environment encompassing the surrounding network. In this paper, an algorithm is proposed for anomaly detection through modifying the Self – Organizing Map (SOM, by including new neighbourhood updating rules and learning rate dynamically in order to overcome the fixed architecture and random weight vector assignment. The algorithm initially starts with null network and grows with the original data space as initial weight vectors. New nodes are created using distance threshold parameter and their neighbourhood is identified using connection strength. Employing learning rule, the weight vector updation is carried out for neighbourhood nodes. Performance of the new algorithm is evaluated for using standard bench mark dataset. The result is compared with other neural network methods, shows 98% detection rate and 2% false alarm rate.

 8. Portfolio som orienterings- og evalueringsredskab i it-baseret uddannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Jæger

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel sigter på at diskutere og problematisere udvalgte punkter ved anvendelse af portfolio i IT-baseret videreuddannelse. Punkterne til diskussion er i høj grad udvalgt på baggrund af egne erfaringer med brug af portfolio på IT-baseret uddannelse. Portfolioen er i dansk sammenhæng et relativt nyt lærings- og evalueringsredskab, og der er således stadig en række grundlæggende spørgsmål vedrørende den didaktiske brug og det læringsmæssige potentiale ved portfolioen, som bør gøres til genstand for udredning, erfaringsopsamling og diskussion sideløbende med udvikling af digitale portfolio-systemer. Vi vil i det følgende primært bidrage til diskussionen af de mere grundlæggende spørgsmål omkring portfolio ved at fokusere på, hvilke kompetencer portfolioen kan styrke og vise samt spørgsmålet om evaluering.

 9. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 10. Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Senderovitz, Martin; Klyver, Kim

  2009-01-01

  Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske u...

 11. Stabilization of microbial biomass in soils: Implications for SOM formation and xenobiotics degradation

  Science.gov (United States)

  Miltner, A.; Kindler, R.; Achtenhagen, J.; Nowak, K.; Girardi, C.; Kästner, M.

  2012-04-01

  Soil organic matter (SOM) plays an important role in soils. It is the carbon source and the habitat of many soil microorganisms, its quality and quantity thus affect soil microbial activity. Therefore, the amount and composition of SOM determines soil quality, but SOM formation and stabilization are not yet sufficiently understood. Recently, microbial biomass residues could be identified as a significant source of SOM. We incubated 13C-labelled bacterial cells for 224 days in an agricultural soil and traced the fate of the 13C label of bacterial biomass in soil by isotopic analysis. The data were combined to a mass balance, and the biomass residues were visualized by scanning electron microscopy (SEM). A high percentage of the biomass-derived carbon (in particular from proteins) remained in soil, mainly in the non-living part of SOM, after extended incubation. The SEM micrographs only rarely showed intact cells. Instead, organic patchy fragments of 200-500 nm size were abundant. These fragments were associated with all stages of cell envelope decay and fragmentation, indicating specific disintegration processes of cell walls. Similar fragments developed on initially clean and sterile in situ microcosms during exposure in groundwater, thus providing clear evidence for their microbial origin. Microbial cell envelope fragments thus contribute significantly to SOM formation. A significant contribution of cell envelope fragments to SOM formation provides a simple explanation for the development of the small, nano-scale patchy organic materials observed in soil electron micrographs. It also suggests that microstructures of microbial cells and of small plant debris provide the molecular architecture of SOM attached to particle surfaces. This origin and macromolecular architecture of SOM is consistent with most observations on SOM, e.g. the abundance of microbial-derived biomarkers, the low C/N ratio, the water repellency and the stabilization of microbial biomass. The

 12. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre...

 13. Succeser og fiaskoer i Fischer Boels periode som landbrugskommisær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels; Zobbe, Henrik

  2010-01-01

  Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område......Når Mariann Fischer Boel nu overlader posten som EU's landbrugskommisær til rumæneren Dacian Ciolos, slutter endnu en periode med dansk ledelse af dette vigtige EU-område...

 14. Visionen som drivkraft - hvordan kommer en vision til syne for sig selv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frode Boye

  2012-01-01

  En vision er ikke nødvendigvis visionær men er først og fremmest noget som kommer til syne - noget man ser for sig - og typisk i et fremtidsblik. En vision der ikke kommer til syne for sig selv vil kun vanskeligt kunne bære billeder frem, og i organisationer vil visioner der ikke genkendes som vi...

 15. Den, som protesterer, er gået i fælden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondrup, Johnny Johansen

  2007-01-01

  En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi).......En litteraturhistorisk kommentar til Knud Romer Jørgensens bog "Den som blinker er bange for døden" (2006), der sammenblander to læserpagter: fiktionspagten ("roman") og referentialitetspagten (selvbiografi)....

 16. Fotografier som børns perspektiver på deres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Helle Schjellerup

  2013-01-01

  forståelse af de nævnte spørgsmål ud fra et børneperspektiv. Som et ud af flere metodiske redskaber har jeg anvendt kameraer. De deltagende børn fik udleveret et kamera, så de via deres egne fotografier kunne skabe fortællinger om deres hverdagsliv, som jeg efterfølgende har kunnet studere. Kapitlet...

 17. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og u...

 18. Assessment of climate change impact on SOM balance with the Austrian Carbon Calculator

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Sedy, Katrin; Zethner, Gerhard; Formayer, Herbert

  2015-04-01

  Soil organic matter (SOM) balance depends on climate and climate change due to the impact on SOM turnover conditions as well as on cropping and crop yields. The Austrian Carbon calculator (ACC) is a tool for the comparison of future land use scenarios with the current agriculture in order to identify opportunities to sustain the SOM balance. The ACC can be used in a regional mode as well as in local mode for the assessment of single farm fields. The assessment is based on the concept of Biologic Active Time (BAT). BAT is calculated based on soil data from the Austrian eBod map and climate data for past and future on a 1 km grid. The ACC was implemented for the regions Mühlviertel and Marchfeld. Crop yields are calculated based on statistics from the Austrian agricultural sub regions "Kleinproduktionsgebiet" for the most common crops. The regional scenarios consist of the abundance of crops, the part of nitrogen added as mineral fertilizer and the part of irrigation. The local soil management is calculated based on crop rotations with yields, organic amendments, irrigation and the tillage system (ploughed or not ploughed). The SOM balance is assessed with the reproduction index (REP_IX) that is calculated as the quotient from carbon reproduction (Carbon flux into SOM) and the BAT value. This way REP_IX includes the impact from management as well as from climate. If the future management will not change REP_IX the SOM balance will be the same as well. This methodology helps to adapt the management to future conditions to sustain the current SOM conditions without an absolute assessment if the current SOM state is optimal or not. The regional results of ACC will be made available as thematic maps on the project web site. For local applications farmer can use the tool to analyze their special site conditions and management plans to assess the management options under climate change conditions. The described concept can be improved if reliable information about the

 19. Transcription Factor SomA Is Required for Adhesion, Development and Virulence of the Human Pathogen Aspergillus fumigatus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Jan Lin

  Full Text Available The transcription factor Flo8/Som1 controls filamentous growth in Saccharomyces cerevisiae and virulence in the plant pathogen Magnaporthe oryzae. Flo8/Som1 includes a characteristic N-terminal LUG/LUH-Flo8-single-stranded DNA binding (LUFS domain and is activated by the cAMP dependent protein kinase A signaling pathway. Heterologous SomA from Aspergillus fumigatus rescued in yeast flo8 mutant strains several phenotypes including adhesion or flocculation in haploids and pseudohyphal growth in diploids, respectively. A. fumigatus SomA acts similarly to yeast Flo8 on the promoter of FLO11 fused with reporter gene (LacZ in S. cerevisiae. FLO11 expression in yeast requires an activator complex including Flo8 and Mfg1. Furthermore, SomA physically interacts with PtaB, which is related to yeast Mfg1. Loss of the somA gene in A. fumigatus resulted in a slow growth phenotype and a block in asexual development. Only aerial hyphae without further differentiation could be formed. The deletion phenotype was verified by a conditional expression of somA using the inducible Tet-on system. A adherence assay with the conditional somA expression strain indicated that SomA is required for biofilm formation. A ptaB deletion strain showed a similar phenotype supporting that the SomA/PtaB complex controls A. fumigatus biofilm formation. Transcriptional analysis showed that SomA regulates expression of genes for several transcription factors which control conidiation or adhesion of A. fumigatus. Infection assays with fertilized chicken eggs as well as with mice revealed that SomA is required for pathogenicity. These data corroborate a complex control function of SomA acting as a central factor of the transcriptional network, which connects adhesion, spore formation and virulence in the opportunistic human pathogen A. fumigatus.

 20. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  OpenAIRE

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 1. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 2. Image Clustering Method Based on Density Maps Derived from Self-Organizing Mapping: SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kohei Arai

  2012-07-01

  Full Text Available A new method for image clustering with density maps derived from Self-Organizing Maps (SOM is proposed together with a clarification of learning processes during a construction of clusters. It is found that the proposed SOM based image clustering method shows much better clustered result for both simulation and real satellite imagery data. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. It is also found that the separability among clusters of the proposed method is 16% longer than the existing k-mean clustering. In accordance with the experimental results with Landsat-5 TM image, it takes more than 20000 of iteration for convergence of the SOM learning processes.

 3. Comparison and Retrieval of Liver Diseases Based on the Performance of SVM and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Suganya

  2012-12-01

  Full Text Available In this study, we distinguish the liver tumor by SVM and SOM classification. LPND (Laplacian Pyramid based Nonlinear DiTusion is the proposed speckle reduction technique for preprocessing the image. In Feature extraction, we segment the image based on mean, variance, entropy and fractal dimension. The four layer hierarchical scheme is used for classifying benign and malignant tumors. In the Wrst layer the normal tissue distinguishes from abnormal tissues. The second layer distinguishes cyst from abnormal tissues. Cavernous Hemangioma is identiWed in third layer. At last hepatoma is identiWed from undeWned tissues. Self Organizing Map (SOM and Support Vector Machine (SVM algorithms are used to classify the features extracted from liver diseases. Using performance metrics such as sensitivity and specificity, our results demonstrate that the SVM provide better retrieval than SOM.

 4. Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine W. Jensen

  2011-03-01

  Full Text Available I denne artikel argumenterer vi for, at der er et behov for flere og varierede metoder og tilgange indenfor universitetspædagogisk forskning i kandidatspecialer. Ønsket er at udvide forskningsfeltet, så der kommer et supplement til den overvejende problemorienterede og pragmatiske tilgang, som dominerer på feltet i dag. Vi forsøger at optegne feltets alleredeeksisterende tilgange til forskning i kandidatspecialet samt at udpege, hvorledes andre tilgange kan være givende som supplement til feltet. Vores sigte er at påpege vigtigheden af, atspecialet ikke blot ses som noget, man gør, eller noget, man ved noget om, men i høj grad også har at gøre med noget, man er eller bliver til.

 5. Clustering of landforms using self-organizing maps (SOM) in the west of Fars province

  Science.gov (United States)

  Mokarram, Marzieh; Sathyamoorthy, Dinesh

  2016-06-01

  The aim of this study is to cluster landforms in the west of the Fars province, Iran using self-organizing maps (SOM). In SOM, according to qualitative data, the clustering tendencies of landforms were investigated using six morphometric parameters, which were slope, profile, plan, elevation, curvature and aspect. First, topographic position index (TPI) was used to prepare the landform classification map. The results of SOM showed that there were five classes for landform classification in the study area. Cluster 5 corresponds to high slope, high elevation but with different of concavity and convexity that consist of ridge landforms. Cluster 3 corresponds to flat areas, possibly plantation areas, in medium elevation and almost flat terrain. Clusters 1, 2 and 4 correspond to channels with different slope conditions.

 6. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 7. Sobre o som no cinema de horror: padrões recorrentes de estilo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Carreiro

  2011-07-01

  Full Text Available

  Este artigo procura listar alguns recursos estilísticos recorrentes no som do cinema de horror, examinando e discutindo algumas razões pelas quais essas ferramentas narrativas se tornaram populares entre cineastas, compositores e sound designers. Assim, partimos de uma definição estável do horror como gênero e analisamos a recorrência de certas técnicas narrativas em cada componente do som no cinema – voz, música e efeitos sonoros – em filmes que encaixam nessa definição.

 8. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 9. Hallidays socialsemiotik, APPRAISAL som stærkt semantisk analyseredskab og LCT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Kristine

  2016-01-01

  I præsentationen diskuteres teoretiske udfordringer og nyudviklinger ved i et empirisk studie af elevers tekster om skønlitterære tekster i L1-faget dansk (8. klasse) at forstå forholdet mellem tekster og undervisningskontekster med afsæt i Hallidays socialsemiotiske sprogmodel og ved samtidig...... antal elevtekster som i de registre, elever gennem undervisning inviteres til at instantiere, er blandt andet Hallidays socialsemiotiske forståelse af text som en semantisk helhed uden klart afgrænset begyndelse og ende (fx Halliday,2002a (1977), 2002b). Præsentationen diskuterer først brugen af...

 10. Changes in SOM composition and stability to microbial degradation over time in response to wood chip ash fertilisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette; Saarsalmi, Anna; Peltre, Clement

  2016-01-01

  in Denmark, where ash had been spread at different times. Changes in SOM biodegradability were estimated based on an incubation experiment, expressed as percentage of initial carbon. Changes in SOM composition were characterised using thermal analysis and Fourier transform mid-infrared photoacoustic...

 11. Vurdering af Story/Dialogue-metoden som evalueringsmetode inden for sundhedsfremme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  2009-01-01

  kapitel omhandler et pilotprojekt, hvor metoden er tilpasset og suppleret med elementer fra Appreciative Inquiry-teorien og Affordance-teorien for at kunne anvendes sammen med børn. Pilotprojektet har som formål at styrke deltagelsesaspektet, dialogen og engagementet, at indkredse metoden i en didaktisk...

 12. Application of Multi-SOM clustering approach to macrophage gene expression analysis.

  Science.gov (United States)

  Ghouila, Amel; Yahia, Sadok Ben; Malouche, Dhafer; Jmel, Haifa; Laouini, Dhafer; Guerfali, Fatma Z; Abdelhak, Sonia

  2009-05-01

  The production of increasingly reliable and accessible gene expression data has stimulated the development of computational tools to interpret such data and to organize them efficiently. The clustering techniques are largely recognized as useful exploratory tools for gene expression data analysis. Genes that show similar expression patterns over a wide range of experimental conditions can be clustered together. This relies on the hypothesis that genes that belong to the same cluster are coregulated and involved in related functions. Nevertheless, clustering algorithms still show limits, particularly for the estimation of the number of clusters and the interpretation of hierarchical dendrogram, which may significantly influence the outputs of the analysis process. We propose here a multi level SOM based clustering algorithm named Multi-SOM. Through the use of clustering validity indices, Multi-SOM overcomes the problem of the estimation of clusters number. To test the validity of the proposed clustering algorithm, we first tested it on supervised training data sets. Results were evaluated by computing the number of misclassified samples. We have then used Multi-SOM for the analysis of macrophage gene expression data generated in vitro from the same individual blood infected with 5 different pathogens. This analysis led to the identification of sets of tightly coregulated genes across different pathogens. Gene Ontology tools were then used to estimate the biological significance of the clustering, which showed that the obtained clusters are coherent and biologically significant.

 13. Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berggren Olsen, Mette; Sørensen, Hanne Birke; Houlind, Kim Christian

  Kombineret laser Doppler flowmetri og spectrophotometri som metode til vurdering af mikrocirculation Berggren, MB, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Kolding, mette.marie.berggren.olsen@slb.regionsyddanmark.dk; Houlind, K, lektor, afdelingslæge, Ph.d., Karkirurgisk afdeling, Kolding, kim...

 14. Metodekombination som mulig tilgang til studiet af komplekse fænomener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sophie Danneris

  2014-01-01

  For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed er det vanskeligt at måle effekterne af beskæftigelsesindsatsen. Mulige langsigtede effekter som selvforsørgelse eller uddannelse er vanskelige at forbinde kausalt til indsatserne, og i mange tilfælde er de langsigtede ef...

 15. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...

 16. Organisationskultur som læreproces og kommunikation: Svendborg Fingarveri, 1931-1990

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per H.

  2005-01-01

  Review of: Organisationskultur som laereproces og kommunikation: Svendborg Fingarveri, 1931-1990 [Organizational Culture as Learning Process and Communication: Svendborg Tannery, 1931-1990]. By Jørgen Gleerup. Odense: University Press of Southern Denmark, 1998 (2nd ed., 2003). 207 pp. Illustrations...

 17. Palaeocene-early Eocene inversion of the Phuquoc-Kampot Som Basin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fyhn, Michael B. W.; Pedersen, Stig A.S.; Boldreel, Lars Ole

  2010-01-01

  The little explored Cambodian and Vietnamese Phuquoc–Kampot Som Basin is a Late Jurassic to Early Cretaceous foreland basin developed in response to the build-up of a palaeo-Pacific magmatic arc. A combination of seismic data, well data and outcrop geology complemented by fission track and U/Pb a...

 18. Velfærdsteknologi og læringsteknologi med MOOC som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik; Heilesen, Simon

  2015-01-01

  Kapitlet redegører for ‘Velfærdsteknologi’ i forhold til begrebet 'læringsteknologi’. Læringsteknologi bestemmes som velfærdsteknologi udfoldet inden for uddannelsessystemet. Ligesom velfærdsteknologi indføres læringsteknologi med multiple dagsordener, hvor hensigterne både er at tilskynde den læ...

 19. SINs and SOMs: Neural microcircuits for size tuning in the zebrafish and mouse visual pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alison J. Barker

  2013-05-01

  Full Text Available In many animals, a fast and reliable circuit for discriminating between predator-sized objects and edible (prey-sized objects is necessary for survival. How are receptive fields in visual brain areas organized to extract information about size? Recent studies from the zebrafish optic tectum and the mouse visual cortex suggest de novo shaping of receptive fields by subtypes of inhibitory neurons. Del Bene et al. (2010 describe a population of GABAergic neurons in the zebrafish optic tectum (Superficial Interneurons, SINs that are necessary for size filtering during prey capture. Adesnik et al. (2012 describe a somatostatin-expressing interneuron population (SOMs that confers surround suppression on layer II/III pyramidal cells in mouse V1. Strikingly both the SINs and the SOMs, display size-dependent response properties. Increasing visual stimulus size increases excitatory input to these neurons. Dampening SIN or SOM activity alters tuning of neighboring circuits such that they lose preference for small objects. Both results provide exciting evidence for mechanisms of size filtering in visual circuits. Here we review the roles of the SINs and the SOMs and speculate on the similarity of such spatial filters across species.

 20. SOM-based Hybrid Neural Network Model for Flood Inundation Extent Forecasting

  Science.gov (United States)

  Chang, Li-Chiu; Shen, Hung-Yu; Chang, Fi-John

  2014-05-01

  In recent years, the increasing frequency and severity of floods caused by climate change and/or land overuse has been reported both nationally and globally. Therefore, estimation of flood depths and extents may provide disaster information for alleviating risk and loss of life and property. The conventional inundation models commonly need a huge amount of computational time to carry out a high resolution spatial inundation map. Moreover, for implementing appropriate mitigation strategies of various flood conditions, different flood scenarios and the corresponding mitigation alternatives are required. Consequently, it is difficult to reach real-time forecast of the inundation extent by conventional inundation models. This study proposed a SOM-RNARX model, for on-line forecasting regional flood inundation depths and extents. The SOM-RNARX model is composed of SOM (Self-Organizing Map) and RNARX (recurrent configuration of nonlinear autoregressive with exogenous inputs). The SOM network categorizes various flood inundation maps of the study area to produce a meaningful regional flood topological map. The RNARX model is built to forecast the total flooded volume of the study area. To find the neuron with the closest total inundated volume to the forecasted total inundated volumes, the forecasted value is used to adjust the weights (inundated depths) of the closest neuron and obtain a regional flood inundation map. The proposed methodology was trained and tested based on a large number of inundation data generated by a well validated two-dimensional simulation model in Yilan County, Taiwan. For comparison, the CHIM (clustering-based hybrid inundation model) model which was issued by Chang et al. (2010) was performed. The major difference between these two models is that CHIM classify flooding characteristics, and SOM-RNARX extracts the relationship between rainfall pattern and flooding spatial distribution. The results show that (1)two models can adequately provide on

 1. Assessment of management systems according to their impact on SOM turnover on regional scale

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Gründling, Ralf; Witing, Felix

  2016-04-01

  Models are widely used to predict SOM dynamics as reaction on management and climate. But the predicted SOM dynamics depend also on the initial conditions that on field scale are much better available from direct measurements than on regional scale. In the case of the models CANDY and CCB that are both build upon the same turnover equations it is possible to predict the steady state amount of SOM from the carbon reproduction flux (Crep) -the amount of carbon from fresh organic matter that is incorporated into SOM - and from the average turnover conditions that are expressed as Biologic Active Time (BAT). Both variables are combined to a new indicator, the reproduction index: REP_IX= Crep / BAT The required data base comprises climate data (air temperature and rainfall), topsoil texture (clay and fine silt) as well as crop yield and amount of organic amendments. An implicit information base comes from the model parameters that describe the relation between yield and amount of crop residues and root material as well as the quality of the different sources of fresh organic matter. According to the models the time course of SOM for a given management system is completely defined by the initial SOM content and the REP_IX. Any change in climate or management leading to a different REP_IX can be compensated by appropriate measures that will restore the previous value of REP_IX. This concept was applied for two regions in Austria (Mühlviertel and Marchfeld) and for the federal state Saxony in Germany in order to identify possible changes in carbon cycling and to identify adaptation messages. Depending on the individual situation it may be sufficient to have an increase in crop yields to stabilize SOM storage against climate change - as it has been shown in some long term experiments. In other cases it may be recommended to introduce additional intercrops to increase the Crep flux or to increase areas with conservation tillage to decrease BAT. Those measures may also be

 2. International privatret på formuerettens område

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lookofsky, Joseph; Hertz, Ketilbjørn

  Bogen omhandler denne de IP-regler, der har tilknytning til og størst betydning for danske formueretlige discipliner (aftaler, køb, delikt, tingsret osv.). Denne udgave omfatter en række nye retsafgørelser, bl.a. vedr. Bruxelles I-forordningen, som har væsentlig betydning for forståelsen af vores...

 3. Kontraktetablering i supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Karen Vibeke; Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet behandler kontraktetablering i supervision, et element, der ofte er blevet negligeret eller endog helt forbigået ved indledningen af supervisionsforløb. Sikre aftaler om emner som tid, sted, procedurer for fremlæggelse, fortrolighed, ansvarsfordeling og evaluering skaber imidlertid tryghed...

 4. Debatindlæg Politiken: Dansk nytænkning skal sætte skub i grøn energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  C. Brun, Peter; Nielsen, Laura

  2012-01-01

  Lektor Laura Nielsen har sammen med Senior Vice President Peter C. Brun fra Vestas haft et indlæg i Politiken om grøn vækst. Artiklen omhandler en ny aftale om handel med grønne energi produkter "Sustainable Energy Trade Agreement" som det danske EU formandsskab har tilkendegivet, at det vil...

 5. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 6. The New and Computationally Efficient MIL-SOM Algorithm: Potential Benefits for Visualization and Analysis of a Large-Scale High-Dimensional Clinically Acquired Geographic Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tonny J. Oyana

  2012-01-01

  Full Text Available The objective of this paper is to introduce an efficient algorithm, namely, the mathematically improved learning-self organizing map (MIL-SOM algorithm, which speeds up the self-organizing map (SOM training process. In the proposed MIL-SOM algorithm, the weights of Kohonen’s SOM are based on the proportional-integral-derivative (PID controller. Thus, in a typical SOM learning setting, this improvement translates to faster convergence. The basic idea is primarily motivated by the urgent need to develop algorithms with the competence to converge faster and more efficiently than conventional techniques. The MIL-SOM algorithm is tested on four training geographic datasets representing biomedical and disease informatics application domains. Experimental results show that the MIL-SOM algorithm provides a competitive, better updating procedure and performance, good robustness, and it runs faster than Kohonen’s SOM.

 7. Er danske sygeplejersker "klædt på" til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita

  alternativ behandling forekommer af og til, dialogen indgår dog sjældent som et fast punkt i planlagte samtaler, ligesom langt de fleste sygeplejersker aldrig giver konkrete anbefalinger om alternativ behandling. Sygeplejersker anser alternativ behandling som et meget bredt felt, som også afspejler sig i...

 8. Comparison of lead isotopes with source apportionment models, including SOM, for air particulates.

  Science.gov (United States)

  Gulson, Brian; Korsch, Michael; Dickson, Bruce; Cohen, David; Mizon, Karen; Davis, J Michael

  2007-08-01

  We have measured high precision lead isotopes in PM(2.5) particulates from a highly-trafficked site (Mascot) and rural site (Richmond) in the Sydney Basin, New South Wales, Australia to compare with isotopic data from total suspended particulates (TSP) from other sites in the Sydney Basin and evaluate relationships with source fingerprints obtained from multi-element PM(2.5) data. The isotopic data for the period 1998 to 2004 show seasonal peaks and troughs that are more pronounced in the rural site for the PM(2.5).samples but are consistent with the TSP. The Self Organising Map (SOM) method has been applied to the multi-element PM(2.5) data to evaluate its use in obtaining fingerprints for comparison with standard statistical procedures (ANSTO model). As seasonal effects are also significant for the multi-element data, the SOM modelling is reported as site and season dependent. At the Mascot site, the ANSTO model exhibits decreasing (206)Pb/(204)Pb ratios with increasing contributions of fingerprints for "secondary smoke" (industry), "soil", "smoke" and "seaspray". Similar patterns were shown by SOM winter fingerprints for both sites. At the rural site, there are large isotopic variations but for the majority of samples these are not associated with increased contributions from the main sources with the ANSTO model. For two winter sampling times, there are increased contributions from "secondary industry", "smoke", "soil" and seaspray with one time having a source or sources of Pb similar to that of Mascot. The only positive relationship between increasing (206)Pb/(204)Pb ratio and source contributions is found at the rural site using the SOM summer fingerprints, both of which show a significant contribution from sulphur. Several of the fingerprints using either model have significant contributions from black carbon (BC) and/or sulphur (S) that probably derive from diesel fuels and industrial sources. Increased contributions from sources with the SOM summer

 9. How the type of pyrogenic organic matter determines the SOM quality in amended soils

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Gartzia-Bengoetxea, Nahia; Morangues, Lur; Arias-Gonzalez, Ander

  2016-04-01

  Charred biomass can be used as an organic amendment and to enhance the C sink capacity of soils. There are two types of by-products containing pyrogenic OM that could be used to improve in agricultural or forestry, biochar and wood ash. Due to their different heating conditions under which it is produced (pyrolysis, combustion and different temperatures, feedstocks,..), the properties of this pyrogenic OM might be highly variable, which could affect the SOM quality and the C sink capacity of the amended soil. The purpose of this study was to assess how SOM quality is influenced by pyrogenic organic matter with different degree of carbonization. Biochar and bottom wood ash were added to two Atlantic forest soils (Pinus radiata, 12 °C, 1200 mm) with different texture, clayey loam and sandy loam. The experiment consisted in a randomized block trials, in which different doses of biochar (0, 3, 9, 18 Mh ha-1) and wood ash (0, 1.5, 4.5, and 9 Mg ha-1) were added. The Biochar applied (pH: 9.8; C: 87 %) was produced by the pyrolysis of Myscanthus sp. at 450°C in a Pyreg® pyrolysis unit. The bottom wood ash (pH: 10.6; C: 30 %) was produced by combustion in a biomass power plant. The aromatization/carbonization was lightly higher in biochar than in wood ash. This latter by-product, in addition to the black carbon, it also contained mineral ash, as well as unburnt or lightly charred plant biomass. The evolution of soil chemical and SOM properties were monitored over three years by solid state Differential Scanning Calorimetry (DSC) and 13C CPMAS NMR. These techniques were applied in bulk samples and also in fractions of different densityes. The changes in microbial activity were studied by analysis of microbial biomass C and basal respiration and soil microbial community. Three years after applications the SOM content increased lightly in the treatment receiving the highest doses of biochar and wood ash, specially in the clay loam soil. SOM in the treated soils displayed a

 10. A Hybrid SOM-SVM Approach for the Zebrafish Gene Expression Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Wei Wu; Xin Liu; Min Xu; Jin-Rong Peng; Rudy Setiono

  2005-01-01

  Microarray technology can be employed to quantitatively measure the expression of thousands of genes in a single experiment. It has become one of the main tools for global gene expression analysis in molecular biology research in recent years. The large amount of expression data generated by this technology makes the study of certain complex biological problems possible, and machine learning methods are expected to play a crucial role in the analysis process. In this paper,we present our results from integrating the self-organizing map (SOM) and the support vector machine (SVM) for the analysis of the various functions of zebrafish genes based on their expression. The most distinctive characteristic of our zebrafish gene expression is that the number of samples of different classes is imbalanced. We discuss how SOM can be used as a data-filtering tool to improve the classification performance of the SVM on this data set.

 11. Relativistic quantum dynamics of a spinless particle in the Som-Raychaudhuri spacetime

  Science.gov (United States)

  Wang, Zhi; Long, Zheng-wen; Long, Chao-yun; Wu, Ming-li

  2015-03-01

  The Klein-Gordon equation under the influence of the gravitational field produced by a topology such as the Som-Raychaudhuri spacetime and the Klein-Gordon oscillator in the presence of a uniform magnetic field as well as without magnetic field are investigated. Moreover, the Klein-Gordon equation with a cylindrically symmetric scalar potential in the background spacetime is also studied. By using the quasi-analytical ansatz approach, we obtain the energy eigenvalues and corresponding wave functions of these systems. They show that the energy levels of the considered physical systems depend explicitly on the angular deficit α and the vorticity parameter Ω which characterize the global structure of the metric in the Som-Raychaudhuri spacetime.

 12. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 13. Embriogénesis somática en papa cvs. Atlantic y Fritolay-1867

  OpenAIRE

  2005-01-01

  El empleo del cultivo in vitro de células y tejidos vegetales para la obtención de embriones somáticos, se considera como un método eficiente para la propagación de un número de especies de importancia agronómica y hortícola, entre las que se encuentra la papa Solanum tuberosum L. El objetivo del presente estudio fue la obtención de células embriogénicas a partir de explantes de mesófilo de hoja de papa cultivares Fritolay-1867 y Atlantic. La formación de embriones somáticos de papa ‘Fritolay...

 14. Computerspil som adspredelse, samvær og konflikt i hverdagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brus, Anne Birgitte; Thorhauge, Anne Mette; Gregersen, Andreas Lindegaard

  2016-01-01

  I det aktuelle arbejdspapir opsummerer vi 19 kvalitative interviews omkring computerspil i hverdagslivet som det tager sig ud hos 14-16 årige piger og drenge. Interviewene har fokuseret på, hvordan computerspil indgår som en del af forskellige unges hverdagsliv, herunder hvordan spilaktivitet bli...... bliver en del af hverdagens rutiner, sociale samvær og konflikter. På den måde kontekstualiserer og udfolder interviewundersøgelsen en række af de forhold, der blev påvist medspørgeskemaundersøgelsen, herunder sammenhængen mellem spillemønstre,fællesskaber og konflikt omkring spillene....

 15. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious software for attack purpose in host system. In our methodology SOM network control the iteration of distance of different parameters of ensembling our experimental result show that better empirical evaluation on KDD data set 99 in comparison of existing ensemble classifier.

 16. Koranen som træningsprogram: Et case study af sura 18

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Mette Bjerregaard

  2016-01-01

  DANSK RESUME: I denne artikel undersøger jeg en fortælling i Koranens sura 18 med særlig henblik på de etiske aspekter af denne fortællings verdensbillede.Indledningsvis præsenterer jeg den eskatologiske tematik, som er dominerende i Koranen, herunder de forskellige opfattelser af belønning og...... straf. Herefter diskuterer jeg de moralske implikationer, der følger af ideen om guddommeligt sanktionerede handlinger og om eksistensen af en Dommens dag. I lyset af denne diskussion, og på baggrund af en nærmere analyse af sura 18, argumenterer jeg for, at koranisk fromhed og korrekt tro kan ses som...

 17. Solid Oxide Membrane (SOM) Process for Facile Electrosynthesis of Metal Carbides and Composites

  Science.gov (United States)

  Zou, Xingli; Chen, Chaoyi; Lu, Xionggang; Li, Shangshu; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2016-09-01

  Metal carbides (MCs) and composites including TiC, SiC, TaC, ZrC, NbC, Ti5Si3/TiC, and Nb/Nb5Si3 have been directly electrosynthesized from their stoichiometric metal oxides/carbon (MOs/C) mixture precursors by an innovative solid oxide membrane (SOM)-assisted electrochemical process. MOs/C mixture powders including TiO2/C, SiO2/C, Ta2O5/C, ZrO2/C, Nb2O5/C, TiO2/SiO2/C, Nb2O5/SiO2 were pressed to form porous pellets and then served as cathode precursors. A SOM-based anode, made from yttria-stabilized zirconia (YSZ)-based membrane, was used to control the electroreduction process. The SOM electrochemical process was performed at 1273 K (1000 °C) and 3.5 to 4.0 V in molten CaCl2. The oxygen component contained in the MOs/C precursors was gradually removed during electroreduction process, and thus, MOs/C can be directly converted into MCs and composites at the cathode. The reaction mechanism of the electroreduction process and the characteristics of the obtained MCs and composites products were systematically investigated. The results show that the electrosynthesis process typically involves compounding, electroreduction, dissolution-electrodeposition, and in situ carbonization processes. The products can be predesigned and controlled to form micro/nanostructured MCs and composites. Multicomponent multilayer composites (MMCs) have also been tried to electrosynthesize in this work. It is suggested that the SOM-assisted electroreduction process has great potential to be used for the facile and green synthesis of various MCs and composites.

 18. Biochar stability and priming effect on SOM decomposition in two European short rotation coppices

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Viger, Maud; Jenkins, Joe; Girardin, Cyril; Baronti, Silvia; Zaldei, Alessandro; Taylor, Gail; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2014-05-01

  Biochar application to agricultural soils has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. In two (Italy and UK) short rotation coppice systems (SRCs) the present study aimed to asses, through continuous soil respiration monitoring and δ13C periodic measurements, the stability of biochar in field conditions, the effect of plant roots on biochar stability, the effect of biochar on original soil organic matter (SOM) decomposition. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB) varied according to the site and sampling date: at the Italian site, it was between 7% and 37%; at the UK site, it varied between 12% and 32%. At both sites, fB was generally higher in the presence of roots (Rtot) than in trenched plots (Rh) where the root growth was excluded. This suggests a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, a decreased decomposition rate of original SOM after soil biochar addition (-10% and -14% at Italian and UK site, respectively) was observed, suggesting a protective effect of biochar on SOM. In summary, regardless of the experimental site, biochar showed a slow decomposition and a protective effect on original SOM, confirming the carbon mitigation potential of this technology. However, the mechanisms that are behind the observed results deserve to be investigated more deeply in a long-term perspective, in order to understand the real potential of biochar as a strategy for soil C sequestration.

 19. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 20. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  OpenAIRE

  Deepak Rathore; Anurag Jain

  2012-01-01

  In current scenario of internet technology security is big challenge. Internet network threats by various cyber-attack and loss the system data and degrade the performance of host computer. In this sense intrusion detection are challenging field of research in concern of network security based on firewall and some rule based detection technique. In this paper we proposed an Ensemble Cluster Classification technique using som network for detection of mixed variable data generated by malicious ...

 1. Solid Oxide Membrane (SOM) Process for Facile Electrosynthesis of Metal Carbides and Composites

  Science.gov (United States)

  Zou, Xingli; Chen, Chaoyi; Lu, Xionggang; Li, Shangshu; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2017-02-01

  Metal carbides (MCs) and composites including TiC, SiC, TaC, ZrC, NbC, Ti5Si3/TiC, and Nb/Nb5Si3 have been directly electrosynthesized from their stoichiometric metal oxides/carbon (MOs/C) mixture precursors by an innovative solid oxide membrane (SOM)-assisted electrochemical process. MOs/C mixture powders including TiO2/C, SiO2/C, Ta2O5/C, ZrO2/C, Nb2O5/C, TiO2/SiO2/C, Nb2O5/SiO2 were pressed to form porous pellets and then served as cathode precursors. A SOM-based anode, made from yttria-stabilized zirconia (YSZ)-based membrane, was used to control the electroreduction process. The SOM electrochemical process was performed at 1273 K (1000 °C) and 3.5 to 4.0 V in molten CaCl2. The oxygen component contained in the MOs/C precursors was gradually removed during electroreduction process, and thus, MOs/C can be directly converted into MCs and composites at the cathode. The reaction mechanism of the electroreduction process and the characteristics of the obtained MCs and composites products were systematically investigated. The results show that the electrosynthesis process typically involves compounding, electroreduction, dissolution-electrodeposition, and in situ carbonization processes. The products can be predesigned and controlled to form micro/nanostructured MCs and composites. Multicomponent multilayer composites (MMCs) have also been tried to electrosynthesize in this work. It is suggested that the SOM-assisted electroreduction process has great potential to be used for the facile and green synthesis of various MCs and composites.

 2. Faults detection approach using PCA and SOM algorithm in PMSG-WT system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Lamine FADDA

  2016-07-01

  Full Text Available In this paper, a new approach for faults detection in observable data system wind turbine - permanent magnet synchronous generator (WT-PMSG, the studying objective, illustrate the combination (SOM-PCA to build Multi-local-PCA models faults detection in system (WT-PMSG, the performance of the method suggested to faults detection in system data, finding good results in simulation experiment.

 3. Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Bjerstedt

  2015-12-01

  Full Text Available En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

 4. Feature combination analysis in smart grid based using SOM for Sudan national grid

  Science.gov (United States)

  Bohari, Z. H.; Yusof, M. A. M.; Jali, M. H.; Sulaima, M. F.; Nasir, M. N. M.

  2015-12-01

  In the investigation of power grid security, the cascading failure in multicontingency situations has been a test because of its topological unpredictability and computational expense. Both system investigations and burden positioning routines have their limits. In this project, in view of sorting toward Self Organizing Maps (SOM), incorporated methodology consolidating spatial feature (distance)-based grouping with electrical attributes (load) to evaluate the vulnerability and cascading impact of various part sets in the force lattice. Utilizing the grouping result from SOM, sets of overwhelming stacked beginning victimized people to perform assault conspires and asses the consequent falling impact of their failures, and this SOM-based approach viably distinguishes the more powerless sets of substations than those from the conventional burden positioning and other bunching strategies. The robustness of power grids is a central topic in the design of the so called "smart grid". In this paper, to analyze the measures of importance of the nodes in a power grid under cascading failure. With these efforts, we can distinguish the most vulnerable nodes and protect them, improving the safety of the power grid. Also we can measure if a structure is proper for power grids.

 5. Learning analytics som udgangspunkt for refleksion over didaktisk design i blended learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Mette Nortvig

  2016-11-01

  Full Text Available Denne artikel vil tage udgangspunkt i learning analytics, som et nyt felt i forskningen inden for bl.a. it-didaktisk design, og artiklen vil argumentere for, at learning analytics kan og bør bidrage til designrefleksioner. Med udgangspunkt i empiri fra et blended learning-baseret mastermodul ved [X] Universitet vil artiklen præsentere, analysere og diskutere to cases, hvori learning analytics spiller en central rolle. I den ene case undersøges det, hvordan studerende bruger og interagerer med video podcasts som forberedelse til face-to-face undervisning, når podcasten henviser til andre læringsressourcer hhv. fungerer som stand-alone ressource. I den anden case undersøges, – ligeledes gennem learning analytics – hvilken indflydelse øjenkontakt har for de studerendes interaktion med video podcasts og for deres udbytte af dens indhold. Artiklen peger på, hvordan et mix af kvantitative og kvalitative data kan bidrage til at udvide forståelse af studerendes læring og interaktioner med læringsressourcer, og den argumenterer for, at der med inddragelse af learning analytics kan skabes anledning til nye refleksioner over et didaktisk design.

 6. Djævelen som Guds advokat - Nietzsche, filosofien og Paulus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Carsten

  2012-01-01

  Artiklen tegner et dobbeltportræt af Paulus og Nietzsche ud fra en række nyere diskussioner om Nietzsches syn på Paulus hos aktuelle Nietzscheforskere, men også med udblik til den Paulus-renæssance, som har fundet sted i filosofien. Med det sidste tænkes navnlig på den franske filosof Alain Badious...... tese om Paulus som universalismens tænker. Artiklen fremhæver, hvordan hermeneutiske, kommunikationsteoretiske og semiotiske tilgange i den nyere tyske forskning navnlig hos Werner Stegmaier har ændret synet på forholdet mellem Nietzsches ’tegn’ (Dionysos, Zarathustra, ’anti-krist’) over for Nietzsches...... retfærdiggørelse ved troen. Nietzsches forhold til kristendommen er ikke kun bestemt af negative vurderinger, men tillige af en ambivalent taknemmelighed, som når han i den sene fase af forfatterskabet på en gang identificerer sig med Dionysos og ’den korsfæstede’....

 7. Distinct roles of SOM and VIP interneurons during cortical Up states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Garrett T. Neske

  2016-07-01

  Full Text Available During cortical network activity, recurrent synaptic excitation among pyramidal neurons is approximately balanced by synaptic inhibition, which is provided by a vast diversity of inhibitory interneurons. The relative contributions of different interneuron subtypes to inhibitory tone during cortical network activity is not well understood. We previously showed that many of the major interneuron subtypes in mouse barrel cortex are highly active during Up states (Neske et al., 2015; while fast-spiking (FS, parvalbumin (PV-positive cells were the most active interneuron subtype, many non-fast-spiking (NFS, PV-negative interneurons were as active or more active than neighboring pyramidal cells. This suggests that the NFS cells could play a role in maintaining or modulating Up states. Here, using optogenetic techniques, we further dissected the functional roles during Up states of two major NFS, PV-negative interneuron subtypes: somatostatin (SOM-positive cells and vasoactive intestinal peptide (VIP-positive cells. We found that while pyramidal cell excitability during Up states significantly increased when SOM cells were optogenetically silenced, VIP cells did not influence pyramidal cell excitability either upon optogenetic silencing or activation. VIP cells failed to contribute to Up states despite their ability to inhibit SOM cells strongly. We suggest that the contribution of VIP cells to the excitability of pyramidal cells may vary with cortical state.

 8. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 9. Om betydningen af den senmoderne danske (K/M/L)-variation som henholdsvis Pige-sprog og Drenge-sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Tore

  2010-01-01

  stærkt i forhold til både (M)- og (K)-farvning. Denne artikel ser nærmere på hvordan taler-køn spiller ind. (M)-farvning vurderes gennemgående og konsistent mere positivt som Drenge-sprog end som Pige-sprog. I hovedsag vurderes (K)-Drenge mere positivt end (K)-Piger mht. ’superiore’ værdier, men mere...

 10. Biodegradation of pyrene by Phanerochaete chrysosporium and enzyme activities in soils: effect of SOM, sterilization and aging.

  Science.gov (United States)

  Wang, Cuiping; Sun, Hongwen; Liu, Haibin; Wang, Baolin

  2014-05-01

  The impacts of soil organic matter (SOM), aging and sterilization on the production of lignin peroxidase (LiP) and manganese peroxidase (MnP) by Phanerochaete chrysosporium during the biodegradation of pyrene in soils were investigated. The biodegradation of pyrene by P. chrysosporium decreased with increasing SOM content, whereas the maximum activities of LiP and MnP increased, which indicates that SOM outweighed pyrene in controlling enzyme production. Sterilization enhanced the degradation of pyrene due to the elimination of competition from indigenous microbes, whereas aging led to a reduction in the degradation of pyrene primarily through changes in its sorbed forms. Both sterilization and aging could reduce SOM content and alter its structure, which also influenced the bioavailability of pyrene and the enzyme activity. The sterilization and aging processes caused changes in the degradation of pyrene, and the enzyme activities were greater in soils with high SOM contents. MnP was related to the degradation of pyrene to a greater extent, whereas LiP was more related to the decomposition of SOM.

 11. What’s in a name? Benämning som management-metod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Holmblad Brunsson

  2012-01-01

  Full Text Available

  Många känner vid det här laget till begreppet managementmode. Uppfattningarna om hur organisationer bör styras för att bli framgångsrika kommer och går. Knappast någon organisation vill dock bli anklagad för att införa nya styrformer som tillfälligtvis råkar vara populära. Organisationer vill tvärtom markera att de är speciella.

  Ett skäl till att det har blivit populärt med processer kan vara att de – till skillnad från procedurer – tycks förekomma naturligt och därför inte kan hänföras till något managementmode. Det hindrar inte att sammansättningar med ordet process, som processorientering, processledning eller processtyrning, kan mötas med misstro av dem som blir föremål för sådana nya styrformer och i praktiken utsätts för omorganisation och andra förändringar. Kanske blir det lättare att processorientera en verksamhet om förändringarna genomförs under en unik beteckning. Den här artikeln handlar om Lotta och Esther, framför allt om Esther.

 12. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 13. Fatigue Level Estimation of Bill Based on Acoustic Signal Feature by Supervised SOM

  Science.gov (United States)

  Teranishi, Masaru; Omatu, Sigeru; Kosaka, Toshihisa

  Fatigued bills have harmful influence on daily operation of Automated Teller Machine(ATM). To make the fatigued bills classification more efficient, development of an automatic fatigued bill classification method is desired. We propose a new method to estimate bending rigidity of bill from acoustic signal feature of banking machines. The estimated bending rigidities are used as continuous fatigue level for classification of fatigued bill. By using the supervised Self-Organizing Map(supervised SOM), we estimate the bending rigidity from only the acoustic energy pattern effectively. The experimental result with real bill samples shows the effectiveness of the proposed method.

 14. Design Hybrid method for intrusion detection using Ensemble cluster classification and SOM network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepak Rathore

  2012-09-01

  Full Text Available In current scenario of internet technology security is bigchallenge. Internet network threats by various cyber-attackand loss the system data and degrade the performance ofhost computer. In this sense intrusion detection arechallenging field of research in concern of networksecurity based on firewall and some rule based detectiontechnique. In this paper we proposed an Ensemble ClusterClassification technique using som network for detectionof mixed variable data generated by malicious software forattack purpose in host system. In our methodology SOMnetwork control the iteration of distance of differentparameters of ensembling our experimental result showthat better empirical evaluation on KDD data set 99 incomparison of existing ensemble classifier.

 15. Mærkværdiggørelse som litteraturpædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørbech, Helle

  2008-01-01

  Artiklen tegner konturerne af en litteraturpædagogisk strategi, der tager afsæt i et af avantgardekunstens greb, det surrealistiske møde eller øjeblik. Med dette eksperiment ønsker den at argumentere for et nyt perspektiv på forholdet mellem litteraturundervisning, dannelse og fremmedhedserfaring...... og at pege på, hvordan tankemåder inden for nyere litteraturteori kunne udmøntes i en litteraturpædagogisk strategi, som fokuserer på tekstens elementer af ubestemthed og potentialitet....

 16. Hannah Arendt og det totalitære samfunn : en analyse av 'totalitarisme' som politisk konsept med utgangspunkt i Hanah Arendts tenkning

  OpenAIRE

  Hansen, Kari Edvardsdal

  2003-01-01

  Sammendrag: Oppgaven er en teoretisk analyse av ’totalitarisme’ som politisk konsept. Utgangspunktet er Hannah Arendts teori om totalitære samfunn slik hun gjør rede for i Origins of Totalitarianism (1951). Hun tar utgangspunkt i Hitlers Tyskland og Sovjetunionen under Stalin, og ved å trekke paralleller mellom disse regimene identifiserer hun kjennetegn som hun mener samlet utgjør fenomenet ’totalitarisme’/ ’totalitær stat’. De kjennetegnene Arendt identifiserer som definitoriske kjennet...

 17. Application of growing hierarchical SOM for visualisation of network forensics traffic data.

  Science.gov (United States)

  Palomo, E J; North, J; Elizondo, D; Luque, R M; Watson, T

  2012-08-01

  Digital investigation methods are becoming more and more important due to the proliferation of digital crimes and crimes involving digital evidence. Network forensics is a research area that gathers evidence by collecting and analysing network traffic data logs. This analysis can be a difficult process, especially because of the high variability of these attacks and large amount of data. Therefore, software tools that can help with these digital investigations are in great demand. In this paper, a novel approach to analysing and visualising network traffic data based on growing hierarchical self-organising maps (GHSOM) is presented. The self-organising map (SOM) has been shown to be successful for the analysis of highly-dimensional input data in data mining applications as well as for data visualisation in a more intuitive and understandable manner. However, the SOM has some problems related to its static topology and its inability to represent hierarchical relationships in the input data. The GHSOM tries to overcome these limitations by generating a hierarchical architecture that is automatically determined according to the input data and reflects the inherent hierarchical relationships among them. Moreover, the proposed GHSOM has been modified to correctly treat the qualitative features that are present in the traffic data in addition to the quantitative features. Experimental results show that this approach can be very useful for a better understanding of network traffic data, making it easier to search for evidence of attacks or anomalous behaviour in a network environment.

 18. Differences in SOM decomposition and temperature sensitivity among soil aggregate size classes in a temperate grasslands.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qing Wang

  Full Text Available The principle of enzyme kinetics suggests that the temperature sensitivity (Q10 of soil organic matter (SOM decomposition is inversely related to organic carbon (C quality, i.e., the C quality-temperature (CQT hypothesis. We tested this hypothesis by performing laboratory incubation experiments with bulk soil, macroaggregates (MA, 250-2000 μm, microaggregates (MI, 53-250 μm, and mineral fractions (MF, MF>bulk soil >MI(P <0.05. The Q10 values were highest for MA, followed (in decreasing order by bulk soil, MF, and MI. Similarly, the activation energies (Ea for MA, bulk soil, MF, and MI were 48.47, 33.26, 27.01, and 23.18 KJ mol-1, respectively. The observed significant negative correlations between Q10 and C quality index in bulk soil and soil aggregates (P<0.05 suggested that the CQT hypothesis is applicable to soil aggregates. Cumulative C emission differed significantly among aggregate size classes (P <0.0001, with the largest values occurring in MA (1101 μg g-1, followed by MF (976 μg g-1 and MI (879 μg g-1. These findings suggest that feedback from SOM decomposition in response to changing temperature is closely associated withsoil aggregation and highlights the complex responses of ecosystem C budgets to future warming scenarios.

 19. Radon som sporgas for jordluftindtrængning til hus ved forurenet renserigrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, C.E.

  2001-01-01

  I nærværende undersøgelse anvendes radon-222, som er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som sporgas for jordluftindtrængning til et hus, der er nabo til en forurenet renserigrund. Dette er muligt, da poreluftkoncentrationen af radon i jorden underhuset er omkring 1000 gange højere end...... udeluftens koncentration, og selv en meget lille indtrængning af jordluft til huset kan derfor have stor betydning for dets radonkoncentration. Undersøgelsen bygger bl.a. på kontinuerte målinger af radon,differenstryk, atmosfæretryk, og temperaturer i indeklimaet samt spotmålinger af radon under terrændækket...... indtrængning af radon (dvs. at radon trænger ind med en trykdreven luftstrøm) fra jorden under huset, når vakuumanlægget er slukket. Under en række simplificerende antagelser kan det beregnes, atindtrængningen af luft fra det kapillarbrydende lag (dvs. "jordluft") er omkring 1 m"3/h, når vakuumanlægget er...

 20. Brand management og den refleksive forbruger - med semiotik som hjælpedisciplin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Kritisk eftertanke er et væsentligt træk ved den refleksive forbruger - ofte parret med en vis negativitet overfor et brand, en reklame eller forbrugerisme i al almindelighed. Den refleksive forbrugertype kommer til udtryk hos for eksempel en anti-branding guru som Naomi Klein og hendes...... bestseller bog "No Logo" eller i græsrodsbevægelsen Adbusters ( https://www.adbusters.org/ ), der efterhånden i mange år har udsendt et månedsmagasin med kritik af forbrugersamfundet og al dets reklame og branding. Disse anti-forbrugs og anti-branding bevægelser udspringer af, og er identifikationspunkter...... - den refleksive forbruger skal have noget, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i endnu højere grad end - alle andre forbrugere signalerer den refleksive forbruger sin...

 1. Effect of microbial enzyme allocation strategies on stoichiometry of soil organic matter (SOM) decomposition

  Science.gov (United States)

  Wutzler, Thomas

  2014-05-01

  We explored different strategies of soil microbial community to invest resources into extracellular enzymes by conceptual modelling. Similar to the EEZY model by Moorhead et al. (2012), microbial community can invest into two separate pools of enzymes that depolymerize two different SOM pools. We show that with assuming that a fixed fraction of substrate uptake is allocated to enzymes, the microbial dynamics decouples from decomposition dynamics. We propose an alternative formulation where investment into enzymes is proportional to microbial biomass. Next, we show that the strategy of optimizing stoichiometry of decomposition flux according to microbial biomass stoichiometry yield less microbial growth than the strategy of optimizing revenue of the currently limiting element. However, both strategies result in better usage of the resources, i.e. less C overflow or N mineralization, than the strategy of equal allocation to both enzymes. Further, we discuss effects of those strategies on decomposition of SOM and priming at different time scales and discuss several abstractions from the detailed model dynamics for usage in larger scale models.

 2. Innovative use of self-organising maps (SOMs) in model validation.

  Science.gov (United States)

  Jolly, Ben; McDonald, Adrian; Coggins, Jack

  2016-04-01

  We present an innovative combination of techniques for validation of numerical weather prediction (NWP) output against both observations and reanalyses using two classification schemes, demonstrated by a validation of the operational NWP 'AMPS' (the Antarctic Mesoscale Prediction System). Historically, model validation techniques have centred on case studies or statistics at various time scales (yearly/seasonal/monthly). Within the past decade the latter technique has been expanded by the addition of classification schemes in place of time scales, allowing more precise analysis. Classifications are typically generated for either the model or the observations, then used to create composites for both which are compared. Our method creates and trains a single self-organising map (SOM) on both the model output and observations, which is then used to classify both datasets using the same class definitions. In addition to the standard statistics on class composites, we compare the classifications themselves between the model and the observations. To add further context to the area studied, we use the same techniques to compare the SOM classifications with regimes developed for another study to great effect. The AMPS validation study compares model output against surface observations from SNOWWEB and existing University of Wisconsin-Madison Antarctic Automatic Weather Stations (AWS) during two months over the austral summer of 2014-15. Twelve SOM classes were defined in a '4 x 3' pattern, trained on both model output and observations of 2 m wind components, then used to classify both training datasets. Simple statistics (correlation, bias and normalised root-mean-square-difference) computed for SOM class composites showed that AMPS performed well during extreme weather events, but less well during lighter winds and poorly during the more changeable conditions between either extreme. Comparison of the classification time-series showed that, while correlations were lower

 3. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  OpenAIRE

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 4. Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

  OpenAIRE

  Didner, Olof; Ingvarsson, Gustaf

  2015-01-01

  Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag. För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden ...

 5. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  OpenAIRE

  Hernández Reyes, Juan Manuel; Bedolla Cedeño, José Luís Carlos

  2008-01-01

  Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un...

 6. High dimension feature extraction based visualized SOM fault diagnosis method and its application in p-xylene oxidation process☆

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ying Tian; Wenli Du; Feng Qian

  2015-01-01

  Purified terephthalic acid (PTA) is an important chemical raw material. P-xylene (PX) is transformed to terephthalic acid (TA) through oxidation process and TA is refined to produce PTA. The PX oxidation reaction is a complex process involving three-phase reaction of gas, liquid and solid. To monitor the process and to im-prove the product quality, as wel as to visualize the fault type clearly, a fault diagnosis method based on self-organizing map (SOM) and high dimensional feature extraction method, local tangent space alignment (LTSA), is proposed. In this method, LTSA can reduce the dimension and keep the topology information simultaneously, and SOM distinguishes various states on the output map. Monitoring results of PX oxidation reaction process in-dicate that the LTSA–SOM can wel detect and visualize the fault type.

 7. Bygningsingeniøruddannelsen på DTU - med speciel vægt på beton som byggemateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob Steen; Geiker, Mette Rica

  2005-01-01

  Der sker store forandringer af bygningsingeniøruddannelserne ved DTU. BYG•DTU blev dannet i 2001 som en sammenslutning af de fleste bygningsingeniørfag. En strategi for BYG•DTU fra 2003, et stort generationsskifte og indførelse af Bolognadeklarationen er grundlag for en fornyelse af bygningsingen......Der sker store forandringer af bygningsingeniøruddannelserne ved DTU. BYG•DTU blev dannet i 2001 som en sammenslutning af de fleste bygningsingeniørfag. En strategi for BYG•DTU fra 2003, et stort generationsskifte og indførelse af Bolognadeklarationen er grundlag for en fornyelse af...

 8. Suberin-derived aliphatic monomers as biomarkers for SOM affected by root litter contribution

  Science.gov (United States)

  Kogel-Knabner, I.; Spielvogel, S.-; Prietzel, J.-

  2012-12-01

  The patchy distribution of trees and ground vegetation may have major impact on SOC variability and stability at the small scale. Knowledge about correlations between the pattern of tree and ground vegetation, SOC stocks in different soil depths and the contribution of root- vs. shoot-derived carbon to different SOC fractions is scarce. We have tested analysis of hydrolysable aliphatic monomers derived from the biopolyesters cutin- and suberin to investigate whether their composition can be traced back after decay and transformation into soil organic matter (SOM) to study SOM source, degradation, and stand history. The main objective of this study was to elucidate the relative abundance of cutin and suberin in different particle size and density fractions of a Norway spruce and a European beech site with increasing distance to stems. Soil samples, root, bark and needle/leave samples were analyzed for their cutin and/or suberin signature. Previous to isolation of bound lipids, sequential solvent extraction was used to remove free lipids and other solvent extractable compounds. Cutin- and suberin-derived monomers were extracted from the samples using base hydrolysis. Before analysis by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), extracts were derivatized to convert compounds to trimethylsilyl derivatives. Statistical analysis identified four variables which as combined factors discriminated significantly between cutin and suberin based on their structural units. We found a relative enrichment of cutin and suberin contents in the occluded fraction at both sites that decreased with increasing distance to the trees. We conclude from our results that (i) patchy above- and belowground carbon input caused by heterogeneous distribution of trees and ground vegetation has major impact on SOC variability and stability at the small scale, (ii) tree species is an important factor influencing SOC heterogeneity at the stand scale due to pronounced differences in above- and

 9. Characterization of interstitial lung disease in chest radiographs using SOM artificial neural network

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Azevedo-Marques, P.M. de; Ambrosio, P.E.; Pereira, R.R. Jr.; Valini, R. de A.; Salomao, S.C. [Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, Univ. of Sao Paulo (Brazil)

  2007-06-15

  This paper presents an automated approach to apply a self-organizing map (SOM) artificial neural network (ANN) as a tool for feature extraction and dimensionality reduction to recognize and characterize radiologic patterns of interstitial lung diseases in chest radiography. After feature extraction and dimensionality reduction a multilayer perceptron (MLP) ANN is applied for radiologic patterns classification in normal, linear, nodular or mixed. A leave-one-out methodology was applied for training and test over a database containing 17 samples of linear pattern, 9 samples of nodular pattern, 9 samples of mixed pattern and 18 samples of normal pattern. The MLP network provided an average result of 88.7% of right classification, with 100% of right classification for linear pattern, 55.5% for nodular pattern, 77.7% for mixed pattern and 100% for normal pattern. (orig.)

 10. SOM-based nonlinear least squares twin SVM via active contours for noisy image segmentation

  Science.gov (United States)

  Xie, Xiaomin; Wang, Tingting

  2017-02-01

  In this paper, a nonlinear least square twin support vector machine (NLSTSVM) with the integration of active contour model (ACM) is proposed for noisy image segmentation. Efforts have been made to seek the kernel-generated surfaces instead of hyper-planes for the pixels belonging to the foreground and background, respectively, using the kernel trick to enhance the performance. The concurrent self organizing maps (SOMs) are applied to approximate the intensity distributions in a supervised way, so as to establish the original training sets for the NLSTSVM. Further, the two sets are updated by adding the global region average intensities at each iteration. Moreover, a local variable regional term rather than edge stop function is adopted in the energy function to ameliorate the noise robustness. Experiment results demonstrate that our model holds the higher segmentation accuracy and more noise robustness.

 11. Bearing Condition Recognition and Degradation Assessment under Varying Running Conditions Using NPE and SOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaohui Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Manifold learning methods have been widely used in machine condition monitoring and fault diagnosis. However, the results reported in these studies focus on the machine faults under stable loading and rotational speeds, which cannot interpret the practical machine running. Rotating machine is always running under variable speeds and loading, which makes the vibration signal more complicated. To address such concern, the NPE (neighborhood preserving embedding is applied for bearing fault classification. Compared with other algorithms (PCA, LPP, LDA, and ISOP, the NPE performs well in feature extraction. Since the traditional time domain signal denoising is time consuming and memory consuming, we denoise the signal features directly in feature space. Furthermore, NPE and SOM (self-organizing map are combined to assess the bearing degradation performance. Simulation and experiment results validate the effectiveness of the proposed method.

 12. O uso do ultra-som (US na reumatologia Ultrasound (US use in rheumatology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Beatriz Cordeiro de Azevedo

  2005-12-01

  Full Text Available Nos últimos anos, a ultra-sonografia tem consolidado o seu papel como importante meio de diagnóstico por imagem na avaliação de doenças com comprometimento do sistema musculoesquelético. O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas na utilização do ultra-som (US, como novos transdutores, softwares e o Doppler, tornou possível a visualização de estruturas intra-articulares e da vascularização sinovial. Atualmente, além de auxiliar no diagnóstico de lesões de partes moles e identificação de coleções líquidas, o ultra-som tem sido empregado na avaliação de estruturas articulares comprometidas por doenças reumáticas e como guia para a realização de procedimentos em reumatologia.In the past years, ultrasonographic studies achieved a solid position as an important method of imaging diagnosis in the evaluation of musculoskeletal diseases. Visualization of intra-articular structures and synovial vascular flow improved with the development of new ultrasound technologies, as better transducers, software and Doppler techniques. Ultrasound is being applied as an assistant diagnostic tool in the identification of soft tissue lesions and fluid collections, evaluation of articular structures compromised by rheumatic diseases and also as a guidance tool for invasive procedures in rheumatology, like joint aspiration and injection.

 13. Winter climate extremes and their role for priming SOM decomposition under the snow

  Science.gov (United States)

  Gavazov, Konstantin; Bahn, Michael

  2015-04-01

  The central research question of this project is how soil respiration and soil microbial community composition and activity of subalpine grasslands are affected by extreme winter climate events, such as mid-winter snowmelt and subsequent advanced growing season date. In the scope of this talk, focus will be laid on the assumptions that (1) reduced snow cover leads to intensive freeze-thaw cycles in the soil with larger amplitudes of microbial biomass, DOC and soil CO2 production and efflux over the course of winter, and shifts peak microbial activity to deeper soil layers with limited and recalcitrant substrate; (2) causes a shift in microbial community composition towards decreased fungal/bacterial ratios; and (3) results in a stronger incorporation of labile C in microbial biomass and more pronounced priming effects of soil organic matter turnover. Our findings indicate that snow removal, induces a strong and immediate negative effect on the physiology of soil microbes, impairing them in their capacity for turnover of SOM in the presence of labile substances (priming). This effect however is transient and soil microbes recover within the same winter. The reason for that is that snow removal did not produce any measurable (PLFA) changes in soil microbial community composition. The advanced start of the growing season, as a result of snow removal in mid-winter, granted the bacterial part of the microbial community more active in the uptake of labile substrates and the turnover of SOM than the fungal one. This finding is in line with the concept for a seasonal shift towards bacterial-dominated summer microbial community composition and could bring about implications for the plant-microbe competition for resources at the onset of the growing season.

 14. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 15. The novel somatostatin analog SOM230 is a potent inhibitor of hormone release by growth hormone- and prolactin-secreting pituitary adenomas in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  L.J. Hofland (Leo); A-J. van der Lely (Aart-Jan); S.W.J. Lamberts (Steven); A. Beckers (Albert); J. van der Hoek (Joost); P.M. van Koetsveld (Peter); W.W. de Herder (Wouter); M. Waaijers (Marlijn); D. Sprij-Mooij (Diana); C. Bruns (Christian); G. Weckbecker (Gisbert); R.A. Feelders (Richard)

  2004-01-01

  textabstractTo determine the inhibitory profile of the novel somatostatin (SRIF) analog SOM230 with broad SRIF receptor binding, we compared the in vitro effects of SOM230, octreotide (OCT), and SRIF-14 on hormone release by cultures of different types of secreting pituitary adenom

 16. Prøvningsmetoder for isoleringsmateriale som underlag for tagpap = Testing methods for insulating material used as underlay for roofing felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nicolajsen, Asta

  Rapporten redegør for UEAtc's prøvningsmetoder til vurdering af isoleringsmaterialer som underlag for tagpap. Disse metoder er udviklet ud fra de beskrevne isoleringstykkelser, som anvendes i Centraleuropa. I rapporten vurderes i hvilket omfang prøvningsmetoderne også er egnede for danske forhold....

 17. Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn [Find My Family - On biology, identity and kinship on television] Sporløs – Om biologi, identitet og slægten som fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Frello

  2011-12-01

  Full Text Available During recent years, the Danish public service television station (DR has launched several documentary serials that focus on kinship and genealogy. Genealogy makes ‘good TV’ because it enables an immediate identification with the protagonist of the programme. Furthermore, the protagonist’s personal story can function as a vehicle for telling other stories. However, the way kinship is depicted in the serials presupposes that a person’s knowledge about her biological kin equals knowledge about her personal identity. The article analyses the serial Find my Family (Danish: Sporløs, discussing the naturalisation of biological kin and the possible consequences of the conceptualisation of kinship that is taken for granted in the serial.DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

 18. Undringsfællesskabet som vej til U-læring på højere uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2010-01-01

  Innovationsforskeren C.O.Scharmer taler om undring som afgørende for radikale innovationsprocesser. I artiklen spørges der til undringens fænomenologi og undringsbaseret undervisning, og dannelsesprocesser sættes i forhold til Scharmers U-Teori og også en kritisk reservation i forhold til denne....

 19. Effektregnskab for projektet ”Museet som kulturøkonomisk drivkraft i yderområdet”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Stine

  Effektregnskabet for projektet Museet som kulturøkonomisk drivkraft i yderområdet er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet, 2012. Rapporten er gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA, KulturarvNord og Skagens Museum. Effektregnskabet tager udgangspunkt i en model...

 20. Grønland som del af den bibelske fortælling - en 1700-tals studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Kathrine

  2010-01-01

   For missionærerne i Grønland som for de fleste andre i 1700-tallet var Bibelen en historisk sand fortælling om verden, der omfattede hele verdenshistorien fra Skabelsen til de sidste tider. Bibelen var ikke bare en sand historie om fortiden, den var også en sand historie om nutiden og om fremtid...

 1. ”Nye Blade til Danmarks Æreskrans”. – Havforsker Johannes Schmidt som fundraiser og mediestrateg i 1920erne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Bo

  2013-01-01

  Johannes Schmidt var i de første årtier af 1900-tallet Danmarks mest berømte og hædrede havforsker. Schmidt var forrest med nye metoder og teorier, som stadig citeres i faglitteraturen. En af hemmelighederne bag successen var Schmidts evne til at promovere sine forskningsprojekter og rejse penge....

 2. Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la leche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernández Reyes, Juan Manuel

  2008-09-01

  Full Text Available Este trabajo es una revisión sobre la importancia de las células somáticas en la calidad de la leche. Las células somáticas son, entre otras, células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La determinación del contenido de células somáticas de la leche del tanque, o de los cuartos de la glándula mamaria de las vacas, es el medio auxiliar de diagnóstico más importante para juzgar el estado de salud de la ubre de un hato Con los resultados de las células somáticas se corrobora la calidad de la leche, loque le garantiza a la población consumir productos de buena calidad y de buena presentación, y al ganadero obtener una mayor producción al tener su hato sano y por lo tanto, mayores ingresos por venta de la leche.

 3. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 4. Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuva Bjørkvold

  2015-10-01

  Full Text Available Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyseres utviklingen av én elevtekst, samskrevet av åtte elever. Denne kasusstudien følger skriveprosessen til en gruppe elever på sjuende trinn som deltar i forskningskonkurransen "Nysgjerrigper". Tekstens forløp fra tegning, via avskrift til en populærvitenskapelig artikkel, blir satt inn i en kontekst gjennom videoobservasjon og elevintervjuer. Tekster i elevenes forskningsarbeid er utgangpunkt for studien. Jeg bruker en triangulering av datamateriale gjennom 14 timer videoobservasjon med helklassekamera og hodekamera på tre elever, innsamling av 53 elevtekster samt video- og tekststimulerte intervju av elever. Literacyhendelsene i hele tekstutviklingsløpet, kalt tekstbanen, analyseres ved bruk av skrivetrekanten. Funn tyder på at lærerens innføring av interne mottakere – elever på skolen, og påpeking av eksterne mottakere – juryen i forskningskonkurransen, ser ut til å påvirke elevene til å utvikle teksten. Jeg drøfter om en literacydidaktikk kan konkretiseres ved å framheve skriving som sosial praksis. Nøkkelord: Literacy, literacydidaktikk, skriving, mottakerbevissthet, tekstbane, Nysgjerrigper, kasusstudieAbstractFactual writing in school tends to consist of direct copying with the teacher as the only recipient. This article shows another praxis, with students appropriating the content because they have someone other than the teacher as audience. This case study analyses the writing process of a collectively written student text produced by eight students in grade 7. The text was produced as part of their participation in the research competition "Nysgjerrigper". The process of text production is traced, placed in context through video observation and student interviews, from

 5. SOM Based Visualization Technique For Detection Of Cancerous Masses In Mammogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.Pitchumani Angayarkanni

  2011-09-01

  Full Text Available Breast cancer is the most common form of cancer in women. An intelligent computer-aided diagnosis system can be very helpful for radiologist in detecting and diagnosing micro calcifications patterns earlier and faster than typical screening programs. In this paper, we present a system based on gabor filter based enhancement technique and feature extraction techniques using texture based segmentation and SOM(Self Organization Map which is a form of Artificial Neural Network(ANN used to analyze the texture features extracted. SOM determines which texture feature has the ability to classify benign, malignant and normal cases. Watershed segmentation technique is used to classify cancerous region from the non cancerous region. We have investigated and analyzed a number of feature extraction techniques and found that a combination of ten features, such as Cor-relation, Cluster Prominence, Energy, Entropy, Homogeneity, Difference variance, Difference Entropy, Information Measure, and Normalized are calculated. These features gives the distribution of tonality information and was found to be the best combination to distinguish a benign micro calcification pattern from one that is malignant and normal. The system was developed on a Windows platform. It is an easy to use intelligent system that gives the user options to diagnose, detect, enlarge, zoom, and measure distances of areas in digital mammograms. Further Using Linear Filtering Technique and the Texture Features as Mask are convolved with the segmented image .The tumor is detected using the above method and using watershed segmentation, a fair segmentation is obtained The artificial neural network with unsupervised learning together with texture based approach leads to the accuracy and positive predictive value of each algorithm were used as the evaluation indicators. 121 records acquired from the breast cancer patients at the MIAS database. The results revealed that the accuracies of texture

 6. Da música ao som, a emergência do som na música dos séculos XX e XXI – uma pequena introdução

  OpenAIRE

  Solomos, Makis

  2015-01-01

  International audience; Em 2013, publiquei na França um livro chamado Da música ao som, a emergência do som na música dos séculos XX e XXI (Solomos, 2013). Aqui será apresentada a introdução deste livro com o objetivo de divulgá-lo ao público de língua portuguesa. O texto é fruto de muitos anos de pesquisa, iniciadas com minha tese de doutorado que tratava da noção de “sonoridade” em obras de Xenakis dos anos 1950-1960 (desde Metastaseis até o concerto para piano Synaphai). Estas pesquisas fo...

 7. Mikroturbin som Range Extender : Analys av mikroturbinens förutsättningar att användas som sekundär kraftkälla i en seriehybridbil

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Gasturbiner används idag främst i olika typer av kraftvärmeanläggningar, tidigare fanns det även gasturbiner som användes för framdrivning av olika fordon, men dessa har till stor del konkurrerats ut av dieselmotorn eftersom de inte har kunnat mäta sig med dieselmotorns bränsleeffektivitet. Små gasturbiner som har en effekt under 500 kW brukar kallas för mikroturbiner. Kännetecknande för denna typ av gasturbiner är att de ofta bara har en roterande axel och roterar i höga hastigheter.Syftet m...

 8. Discrimination between Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Using SOM and PSO-SVM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shih-Ting Yang

  2013-01-01

  Full Text Available In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM and particle swarm optimization (PSO for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM, were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 9. Spatial optical modulator (SOM): high-density diffractive laser projection display

  Science.gov (United States)

  Yun, SangKyeong; Song, JongHyeong; Yeo, InJae; Choi, YoonJoon; Yurlov, Victor; An, SeungDo; Park, HeungWoo; Yang, HaengSeok; Lee, YeongGyu; Han, KyuBum; Shyshkin, Ihar; Lapchuk, Anatoliy; Oh, KwanYoung; Ryu, SeungWon; Jang, JaeWook; Park, ChangSu; Kim, ChunGi; Kim, SunKi; Kim, EungJu; Woo, KiSuk; Yang, JeongSuong; Kim, EuiJoong; Kim, JooHong; Byun, SungHo; Lee, SeungWoo; Lim, OhkKun; Cheong, JongPil; Hwang, YoungNam; Byun, GiYoung; Kyoung, JeHong; Yoon, SangKee; Lee, JaeKwang; Lee, TaeWon; Hong, SeokKee; Hong, YoonShik; Park, DongHyun; Kang, JungChul; Shin, WooChul; Lee, SungIl; Oh, SungKyung; Song, ByungKi; Kim, HeeYeoun; Koh, ChongMann; Ryu, YungHo; Lee, HyunKee; Baek, YoungKi

  2007-02-01

  A new type of diffractive spatial optical modulators, named SOM, has been developed by Samsung Electro-Mechanics for laser projection display. It exhibit inherent advantages of fast response time and high-performance light modulation, suitable for high quality embedded laser projection displays. The calculated efficiency and contrast ratio are 75 % and 800:1 respectively in case of 0 th order, 67 % and 1000:1 respectively in case of +/-1st order. The response time is as fast as 0.7 μs. Also we get the displacement of 400 nm enough to display full color with single panel in VGA format, as being 10 V driven. Optical module with VGA was successfully demonstrated for its potential applications in mobile laser projection display such as cellular phone, digital still camera and note PC product. Electrical power consumption is less than 2 W, volume is less than 13 cc. Brightness is enough to watch TV and movie in the open air, being variable up to 6 lm. Even if it's optimal diagonal image size is 10 inch, image quality does not deteriorate in the range of 5 to 50 inch because of the merit of focus-free. Due to 100 % fill factor, the image is seamless so as to be unpleasant to see the every pixel's partition. High speed of response time can make full color display with 24-bit gray scale and cause no scan line artifact, better than any other devices.

 10. Discrimination between Alzheimer's disease and mild cognitive impairment using SOM and PSO-SVM.

  Science.gov (United States)

  Yang, Shih-Ting; Lee, Jiann-Der; Chang, Tzyh-Chyang; Huang, Chung-Hsien; Wang, Jiun-Jie; Hsu, Wen-Chuin; Chan, Hsiao-Lung; Wai, Yau-Yau; Li, Kuan-Yi

  2013-01-01

  In this study, an MRI-based classification framework was proposed to distinguish the patients with AD and MCI from normal participants by using multiple features and different classifiers. First, we extracted features (volume and shape) from MRI data by using a series of image processing steps. Subsequently, we applied principal component analysis (PCA) to convert a set of features of possibly correlated variables into a smaller set of values of linearly uncorrelated variables, decreasing the dimensions of feature space. Finally, we developed a novel data mining framework in combination with support vector machine (SVM) and particle swarm optimization (PSO) for the AD/MCI classification. In order to compare the hybrid method with traditional classifier, two kinds of classifiers, that is, SVM and a self-organizing map (SOM), were trained for patient classification. With the proposed framework, the classification accuracy is improved up to 82.35% and 77.78% in patients with AD and MCI. The result achieved up to 94.12% and 88.89% in AD and MCI by combining the volumetric features and shape features and using PCA. The present results suggest that novel multivariate methods of pattern matching reach a clinically relevant accuracy for the a priori prediction of the progression from MCI to AD.

 11. Implementation of Self Organizing Map (SOM) as decision support: Indonesian telematics services MSMEs empowerment

  Science.gov (United States)

  Tosida, E. T.; Maryana, S.; Thaheer, H.; Hardiani

  2017-01-01

  Information technology and communication (telematics) is one of the most rapidly developing business sectors in Indonesia. It has strategic position in its contribution towards planning and implementation of developmental, economics, social, politics and defence strategies in business, communication and education. Aid absorption for the national telecommunication SMEs is relatively low; therefore, improvement is needed using analysis on business support cluster of which basis is types of business. In the study, the business support cluster analysis is specifically implemented for Indonesian telecommunication service. The data for the business are obtained from the National Census of Economic (Susenas 2006). The method used to develop cluster model is an Artificial Neural Network (ANN) system called Self-Organizing Maps (SOM) algorithm. Based on Index of Davies Bouldin (IDB), the accuracy level of the cluster model is 0.37 or can be categorized as good. The cluster model is developed to find out telecommunication business clusters that has influence towards the national economy so that it is easier for the government to supervise telecommunication business.

 12. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 13. A Comunicação no Cinema dos Sentidos: Abordando a Imersão sob a Perspectiva do Som

  OpenAIRE

  OPOLSKI, Débora Regina

  2015-01-01

  O presente trabalho pretende abordar a imersão criada pelo Cinema dos Sentidos sob a perspectiva do som. De acordo com Robert Stam (2011), no Cinema dos Sentidos, a sensação predomina sobre a narrativa e o som cinematográfico aparece como um elemento capaz de aumentar a sensação de realidade da imagem. A criação da imersão é discutida com base em três aspectos sonoros: o estabelecimento do ponto de escuta; o som no supercampo em conjunto com as questões da espacialidade sonora e; o hiper-real...

 14. Demand response er som at købe benzin når den er billigst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2005-01-01

  Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem.......Vi har vænnet os til at benzinpriserne varierer voldsomt. Vi har vænnet os til at holde i kø ved tankstationen og købe mest muligt benzin når prisen er lavest. Sådan er Demand Response, som vi også vil opleve i fremtidens energisystem....

 15. Ungdomars matvanor : en kvantitativ studie om matvanor bland elever som studerar andra året på gymnasiet

  OpenAIRE

  Smedlund, Malin; Virta, Jennifer; Wörgren, Ida

  2013-01-01

  Detta examensarbete är en del av projektet unga i Botnia och behandlar matvanorna hos elever som studerar andra året på gymnasiet. Syftet med denna studie är att undersöka hur matvanorna ser ut hos ungdomarna. Forskningsfrågorna lyder enligt följande: Hur ofta äter ungdomarna godis, snabbmat och snacks? Vilka måltider äter ungdomarna och vad består dessa av? Äter ungdomarna skollunchen? Om inte, vad äter de istället? Undersökningen utgår från Erikssons och Orems teorier om hälsa. Som data...

 16. Topological Maps of Kohonen Self-Organization (SOM Applied To the Study of Sediments Contaminated With Heavy Metals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naoual Monyr, Abdelaziz Abdallaoui

  2016-04-01

  Full Text Available This work aims to apprehend the history of the metallic pollution in the retaining of the Sidi Chahed dam since its inception in 1997 through the sediments of 4 carrots levied the level the embouchures the main wadis (Wadi Mikkes, embouchure Wadi Mikkes, embouchure Wadi Lmallah and embouchure Wadi Jajouiyne. The classification of data by self-organizing maps Kohonen allowed understanding and visualizing the spatial and temporal distribution of samples. Principal component analysis (PCA and hierarchical classification of SOM maps (SOM AHC were also used for validating the obtained results. Correlations and relationships between the samples and the variables can be easily visualized using the viewing of planes of components of the self-organizing map. The results have highlighted the dependencies between the different metal elements and the classification of studied sediments into four classes into function of four stations coring and their pollution levels

 17. Om betydningen af den senmoderne danske (K/M/L-variation som henholdsvis Pige-sprog og Drenge-sprog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Kristiansen

  2010-10-01

  Full Text Available Ved Sprogforandringscentret (DGCSS ved Københavns Universitet gennemfører vi ret omfattende undersøgelser af unge menneskers holdninger til den sproglige variation der er en del af deres hverdag. Hvis vi omtaler denne variation som (K-farvning, (M-farvning og (L-farvning af dansk ’standardsprog’, viser vores resultater at (M-farvet sprogbrug kommer bedst ud når vurderingen gælder ’dynamiske’ værdier (’spændende’, ’tjekket’ o.l., mens (K-farvet sprogbrug klarer sig lige så godt eller bedre når det drejer sig om ’superiore’ værdier (’klog’, ’seriøs’ o.l.. (L-farvning nedvurderes generelt og stærkt i forhold til både (M- og (K-farvning. Denne artikel ser nærmere på hvordan taler-køn spiller ind. (M-farvning vurderes gennemgående og konsistent mere positivt som Drenge-sprog end som Pige-sprog. I hovedsag vurderes (K-Drenge mere positivt end (K-Piger mht. ’superiore’ værdier, men mere negativt  mht. ’dynamiske’ værdier; (K-Drenge nedvurderes især som ’kedelige’ og ’utjekkede’. Taler-kønnets betydning for vurderingen af (L-farvning varierer mere de undersøgte steder imellem.

 18. ”Det er bare DU som kan føle det, du føler”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bissenbakker, Mons; Petersen, Michael Nebeling

  2017-01-01

  SKAMs sæson 3 re-politiserer de klichéer, serien ellers bevæger sig på kanten af, og derfor bliver den heldigvis alt andet end en dødssyg ”universel kærlighedshistorie”. I stedet tilbyder sæsonen noget så sjældent som et queer blik på hverdagshomofobi og en mulighed for alternative alliancer mell...... queers, crips og sekularisme-kritikere....

 19. The biomonitoring and bioremediation of toxic water resulting from municipal waste storage of Somârd, Sibiu county

  OpenAIRE

  2013-01-01

  This paper presents information from the specialty literature and laboratory experimental results on biomonitoring, phytoextraction, biodegradation, and biotransformation of toxic water pollutants at the biotechnology laboratory of the Faculty of Environmental Science and Engineering. The study was conducted in laboratory micro tanks with contaminated water from the municipal landfill water storage pit with toxic bund of Somârd/Medias, Sibiu County, in order to research and develo...

 20. Florence Nightingale som symbolsk overgangsfigur i lærebøger for sygeplejersker - et lille stykke sygeplejehistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Emmy Brandt

  2009-01-01

  Artiklen er et lille indlæg om, hvordan man har anvendt Florence Nightingale i danske lærebøger for sygeplejersker som en legitimeringsfigur i forbindelse med forandringer inden for det danske hospitalsvæsen. Perioden, der behandles, er tiden før og efter skiftet til den kliniske medicin i Danmar....... Skiftet fra den klassifikatoriske til den kliniske medicin sker i Danmakr i midten af 1800-tallet. Analysen er inspireret af den franske filosof Michel Foucault....

 1. Application of the Statistical Oxidation Model (SOM to Secondary Organic Aerosol formation from photooxidation of C12 alkanes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Seinfeld

  2013-02-01

  Full Text Available Laboratory chamber experiments are the main source of data on the mechanism of oxidation and the secondary organic aerosol (SOA forming potential of volatile organic compounds. Traditional methods of representing the SOA formation potential of an organic do not fully capture the dynamic, multi-generational nature of the SOA formation process. We apply the Statistical Oxidation Model (SOM of Cappa and Wilson (2012 to model the formation of SOA from the formation of the four C12 alkanes, dodecane, 2-methyl undecane, cyclododecane and hexylcyclohexane, under both high- and low-NOx conditions, based upon data from the Caltech chambers. In the SOM, the evolution of reaction products is defined by the number of carbon (NC and oxygen (NO atoms, and the model parameters are (1 the number of oxygen atoms added per reaction, (2 the decrease in volatility upon addition of an oxygen atom and (3 the probability that a given reaction leads to fragmentation of the molecules. Optimal fitting of the model to chamber data is carried out using the measured SOA mass concentration and the aerosol O:C atomic ratio. The use of the kinetic, multi-generational SOM is shown to provide insights into the SOA formation process and to offer promise for application to the extensive library of existing SOA chamber experiments that is available.

 2. Application of the Statistical Oxidation Model (SOM to secondary organic aerosol formation from photooxidation of C12 Alkanes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Seinfeld

  2012-10-01

  Full Text Available Laboratory chamber experiments are the main source of data on the mechanism of oxidation and the secondary organic aerosol (SOA forming potential of volatile organic compounds. Traditional methods of representing the SOA formation potential of an organic do not fully capture the dynamic, multi-generational nature of the SOA formation process. We apply the Statistical Oxidation Model (SOM of Cappa and Wilson (2012 to model the formation of SOA from the formation of the four C12 alkanes, dodecane, 2-methyl undecane, cyclododecane and hexylcyclohexane, under both high- and low-NOx conditions, based upon data from the Caltech chambers. In the SOM, the evolution of reaction products is defined by the number of carbon (NC and oxygen (NO atoms, and the model parameters are (1 the number of oxygen atoms added per reaction, (2 the decrease in volatility upon addition of an oxygen atom and (3 the probability that a given reaction leads to fragmentation of the molecules. Optimal fitting of the model to chamber data is carried out using the measured SOA mass concentration and the aerosol O : C atomic ratio. The use of the kinetic, multi-generational SOM is shown to provide insights into the SOA formation process and to offer promise for application to the extensive library of existing SOA chamber experiments that is available.

 3. At undervise på poststrukturalistisk - undervisning i organisation og ledelse som en selv-refleksiv iagttagelsesmaskine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Breum Amhøj

  2012-03-01

  Full Text Available Den offentlige sektor er i krise og skal genopfindes, lyder den danske ledelsesdebat. Lederuddannelser som MPA og Diplom i Ledelse udpeges som svar på, hvordan vi kan skabe de ledere, der med refleksiv distance proaktivt kan sætte præmisserne for, hvordan den skal genskabes. Men hvordan kan vi indenfor de eksisterende undervisningsformer omsætte ledelsesdebatten i en konkret undervisning i organisation og ledelse? Sådan lyder spørgsmålet i nærværende artikel. Artiklen er normativ i den forstand, at den giver et bud på, hvordan undervisning i organisation og ledelse kan designes, så den ikke blot ansporer de studerende til læse og anvende tekster, der handler om at genopfinde den, men også får et glimt af, hvordan de selv er – og proaktivt kan være - med til at genopfinde, skabe og lede den offentlige sektor gennem deres valg af iagttagelser af organisationen. Artiklen tilbyder ikke ny viden om organisation og ledelse eller nye undervisningsteknikker men viser, hvordan forholdsvis velkendte teknikker ud fra en poststrukturalistisk optik bliver en slags social teknologi. Herfra bliver de ikke neutrale metoder til at formidle eller anvende en ny viden om vores organisationer. Derimod bliver de teknikker, hvormed man som underviser proaktivt kan skabe betingelserne for en ny måde at se på.

 4. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 5. Sinéreses cromossômicas: projeto de complementaridade semiósica entre som e cor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eufrásio Prates

  2008-11-01

  Full Text Available O trabalho de Basbaum transita, transdisciplinarmente, pelos campos da neurologia cognitiva, arte, fí­sica, matemática, tecnologia, misticismo e teosofia, trazidos à baila para compor a teia da sinestesia ontológica do cromo-som, complexo indissociável e simultâneo de som e cor, como busca de interconexões originárias entre som e cor a partir da esfera da primeiridade peirciana, da constituição mesma do fenômeno sinestésico. Palavras-chave Sinestesia, primeiridade. Abstract The work of Basbaum as a research on the originary interconnections between sound and color based upon the Peircian firstness sphere concern, the constitution of the synesthesic phenomenon itself , goes transdisciplinarly through the fields of cognitive neurology, arts, physics, mathematics, technology, mysticism and theosophy, all of them with regard to the weaving of the ontological; synesthesia of the chromosound, an indissociable and simultaneous complex ofsound and color. Keywords Synesthesic phenomenon, Peircian firstness.

 6. Analysing a large dataset on long-term monitoring of water quality and plankton with the SOM clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voutilainen A.

  2012-11-01

  Full Text Available The Self-Organizing Map (SOM proved to be the method of choice for analysing a large heterogeneous ecological dataset. In addition to distributing the data into clusters, the SOM enabled hunting for correlations between the data components. This revealed logical and plausible relationships between and within the environment and groups of organisms. The main conclusions derived from the results were: (i the structure of early summer plankton community significantly differed from that of late summer community in Lake Pyhäselkä and (ii plankton community in late summer was characterized by two functional groups. The first group was formed mainly by phytoplankton, rotifers, and small cladocerans, such as Bosmina spp., and driven by water temperature. The second group was formed by small copepods and the abundant generalist herbivorous cladocerans Daphnia cristata and Limnosida frontosa, which, in turn, associated with chlorophyll a concentration. Biomasses of Bosmina spp. and D. cristata showed decreasing monotonic trends during a 20-year study period supposedly due to oligotrophication. Versatile possibilities to cluster data and hunt for correlations between data components offered by the SOM decisively helped to reveal associations across the original variables and draw conclusions. The results would have been undetectable solely on the basis of unorganised values.

 7. Desenvolvimento de Software Educacional para Representação e Reconhecimento de Som Aplicado à Ausculta Cardiovascular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Carlos da C. Costa

  2015-07-01

  Full Text Available No ensino da medicina, especificamente, em laboratórios de estudos e práticas, existe uma preocupação de resguardar o máximo o paciente, buscando o mínimo de constrangimento, porém sem deixar que o aprendizado seja prejudicado. Com o objetivo de capacitar o discente para a prática em ausculta cardiovascular, sem que o contato com o paciente seja necessário, foi desenvolvido o sistema CARDIOS. Contendo informações de doenças cardiovasculares, o aluno conhece o som e o respectivo registro gráfico. A utilização de aparelhos específicos, como um estetoscópio eletrônico, promove a visualização e amplificação do som em tempo real. O uso de agentes inteligentes possibilita o reconhecimento do som cardíaco, classificando-o em normal ou patológico.

 8. Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulze, Christiane; Greve, Carsten

  for levering af en service eller et produkt (Domberger 1998:12). Kontrakter er dog ikke bare en entydig formel aftale, der forstås på samme måde af enhver aktør. Tværtimod er kontrakter også afhængige af læsernes perspektiv såvel som omgivelsens normer, traditioner og legale rammer. Den er derved ikke...

 9. Development of SOM combustion model for Reynolds-averaged and large-eddy simulation of turbulent combustion and its validation by DNS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  The derivation and closure methods of the second-order moment (SOM) combus- tion model are proposed. The application of this model to Reynolds averaged (RANS) and large-eddy simulation (LES) of turbulent swirling diffusion combustion, jet diffusion combustion, and bluff-body stabilized premixed combustion is sum- marized. It is indicated that the SOM model is much better than the eddy-beak-up (EBU) and presumed PDF models widely used in commercial software and engi- neering. The SOM modeling results are close to those obtained using the most accurate but much more complex PDF equation model. Moreover, it can save much more computation time than the PDF equation model. Finally, the SOM model is validated by the direct numerical simulation (DNS) of turbulent reacting channel flows.

 10. Primeira transferência: afastar a sugestão do somático

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Villa

  2008-12-01

  Full Text Available Além da simpatia, da empatia, na origem da neurose de transferência, há um ponto central, ponto de antipatia, em que psicanalista e psicanalisando apreendem o real do corpo. Além do corpo psíquico, se entrevê o fundo das coisas: a carne em sofrimento que nunca é vista. Nesse momento do tratamento ouve-se a força de atração do recalcamento orgânico. O autor volta a um momento princeps da invenção freudiana: o sonho "da injeção de Irmã", para examinar sua hipótese de que o trabalho do sonho revela uma das funções do psíquico - afastar a sugestão do somático.First transference: des-suggesting the somatic. In the origin of transference neurosis, beyond sympathy and empathy, we can meet an umbilical point, which is an antipathy point where patient and analyst encounter the real of the body. Beyond the psychic body, we can see "the bottom of things": the suffering flesh, which is never seen. This moment of cure is the one where can be heard the strength of attraction from the organic repression. In order to explore this hypothesis, the author goes back to a moment of Freudian finding: the dream of Irma. He suggests that the work of the dream shows a function of the psychic, which is the desuggestion of somatic.

 11. Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper

  . Desuden kompletterer elevernes udsagn de øvrige analyser ved at fremhæve motivationen og interessens betydning for udbyttet af anvendelsen af læseguide, lige som de sætter lys på den problematik at læseguiden i kraft af sin umiddelbare lighed med arbejdsspørgsmål og tekstopgaver der er udbredt som genre...

 12. SlSOM inhibits seed germination by regulating the expression of ABA/GA metabolic genes and SlABI5 in Solanum lycopersicum

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SUN Xiao-chun; GAO Yong-feng; ZHANG Ning; LI Hui-rong; YANG Shu-zhang; LIU Yong-sheng

  2015-01-01

  SOM encodes a nucleus-localized CCCH-type zinc finger protein and negatively regulates seed germination in Arabidopsis thaliana. We have previously demonstrated that ectopic expression of SlABI3, an important transcription factor in abscisic acid (ABA) signaling pathway, resulted in alteration of SlSOM expression patterns in both leaf and seed of tomato. In this study, we aimed to elucidate the function of tomato SlSOM in regarding to seed germination and seedling development. Here, we constructed SlSOM over-expression vector pBI121-SOM driven by CaMV 35S promoter, and the recombinant plasmid was incorporated into wild-type tomato by the method of Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. The result showed that over-expression of SlSOM conferred enhanced responses to exogenous ABA application during seed germination and seedling development. In addition, ectopic expression of SlSOM resulted in the alteration of expression level of ABA/GA (gibberel ins) metabolic genes, such as SlABA1, SlCYP707A1, SlGA3ox2, and SlGA2ox4, in both leaf and seed. The ABA anabolic gene SlABA1 and the GA catabolic gene SlGA2ox4 were up-regulated while the ABA catabolic gene SlCYP707A1 and the GA anabolic gene SlGA3ox2 were down-regulated. Compared to wild type, the expression level of SlABI5 was increased by about 40–50%in transgenic seeds while adding exogenous ABA treatment. These results support the notion that SlSOM inhibits seed germination by regulating ABA/GA metabolic genes and SlABI5 expression in Solanum lycopersicum.

 13. Monitoring of changes in lactic acid bacteria during production of Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som) by culturing method and PCR-DGGE technique

  OpenAIRE

  Kanokwan Thongruck; Sutanate Saelao; Punnanee Sumpavapol; Soottawat Benjakul; Suppasil Maneerat

  2017-01-01

  The lactic acid bacteria (LAB) ecology of Kung-Som, a traditional Thai fermented shrimp, was investigated using culture-dependent and culture-independent methods. Kung-Som was fermented at room temperature under anaerobic condition for 7 days using autochthonous fermentation. The viable counts revealed a dominance of LAB, from the 16S rRNA gene V6-V8 sequence analysis of the isolates, Enterococcus faecalis, Enterococcus sanguinicola, Weissella cibaria, Weissella confusa, Enterococ...

 14. Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving land cover classification with MODIS time-series

  Science.gov (United States)

  Lawawirojwong, Siam

  Classification of remote sensing data has long been a fundamental technique for studying vegetation and land cover. Furthermore, land use and land cover maps are a basic need for environmental science. These maps are important for crop system monitoring and are also valuable resources for decision makers. Therefore, an up-to-date and highly accurate land cover map with detailed and timely information is required for the global environmental change research community to support natural resource management, environmental protection, and policy making. However, there appears to be a number of limitations associated with data utilization such as weather conditions, data availability, cost, and the time needed for acquiring and processing large numbers of images. Additionally, improving the classification accuracy and reducing the classification time have long been the goals of remote sensing research and they still require the further study. To manage these challenges, the primary goal of this research is to improve classification algorithms that utilize MODIS-EVI time-series images. A supervised self-organizing map (SSOM) and a soft supervised self-organizing map (3SOM) are modified and improved to increase classification efficiency and accuracy. To accomplish the main goal, the performance of the proposed methods is investigated using synthetic and real landscape data derived from MODIS-EVI time-series images. Two study areas are selected based on a difference of land cover characteristics: one in Thailand and one in the Midwestern U.S. The results indicate that time-series imagery is a potentially useful input dataset for land cover classification. Moreover, the SSOM with time-series data significantly outperforms the conventional classification techniques of the Gaussian maximum likelihood classifier (GMLC) and backpropagation neural network (BPNN). In addition, the 3SOM employed as a soft classifier delivers a more accurate classification than the SSOM applied as

 15. In situ visualisation and characterisation of the capacity of highly reactive minerals to preserve soil organic matter (SOM) in colloids at submicron scale.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Jian; Wen, Yongli; Li, Huan; Hao, Jialong; Shen, Qirong; Ran, Wei; Mei, Xinlan; He, Xinhua; Yu, Guanghui

  2015-11-01

  Mineral-organo associations (MOAs) are a mixture of identifiable biopolymers associated with highly reactive minerals and microorganisms. However, the in situ characterization and correlation between soil organic matter (SOM) and highly reactive Al and Fe minerals are still unclear for the lack of technologies, particularly in the long-term agricultural soil colloids at submicron scale. We combined several novel techniques, including nano-scale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS), X-ray absorption near edge structure (XANES) and confocal laser scanning microscopy (CLSM) to characterise the capacity of highly reactive Al and Fe minerals to preserve SOM in Ferralic Cambisol in south China. Our results demonstrated that: (1) highly reactive minerals were strongly related to SOM preservation, while SOM had a more significant line correlation with the highly reactive Al minerals than the highly reactive Fe minerals, according to the regions of interest correlation analyses using NanoSIMS; (2) allophane and ferrihydrite were the potential mineral species to determine the SOM preservation capability, which was evaluated by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fe K-edge XANES spectroscopy techniques; and (3) soil organic biopolymers with dominant compounds, such as proteins, polysaccharides and lipids, were distributed at the rough and clustered surface of MOAs with high chemical and spatial heterogeneity according to the CLSM observation. Our results also promoted the understanding of the roles played by the highly reactive Al and Fe minerals in the spatial distribution of soil organic biopolymers and SOM sequestration.

 16. Tool for system optimisation; Electric motors; Vaerktoej til brug ved systemoptimering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, Sandie B.; Jespersen, P.T.; Hvenegaard, C.M. (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark))

  2011-09-15

  The report describes in detail the development of models of belt transmissions, gears and motor and frequency converter, which is the core of the tool. The report also contains a detailed example of using the program for optimization of a ventilation system. With the tool it is possible to design an energy efficient system, where each individual component is energy efficient and where the components are adjusted relative to demand. (LN)

 17. Uso do ultra-som para punção venosa central em paciente obeso com adenomegalia cervical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaderson Wollmeister

  2008-08-01

  Full Text Available JUSTIFICATICA E OBJETIVOS: As técnicas clássicas para punção venosa central são realizadas com base em referências anatômicas de superfície e conhecimento da anatomia vascular da região em que se realizará a punção. O uso do ultra-som permite a realização da punção sob visão direta das estruturas vasculares, peri-vasculares e da agulha de punção. O objetivo deste relato foi descrever o uso do ultra-som no auxílio de acesso venoso central em paciente obeso e com adenomegalias. RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, branco, 28 anos, 1,70 m, 120 kg, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerose nodular. Solicitado ao Serviço de Anestesiologia do Hospital Governador Celso Ramos, punção de veia jugular interna direita guiada por ultra-som devido à presença de gânglio supraclavicular que prejudicava a referência anatômica de punção e à obesidade do paciente. Após a obtenção da melhor imagem a veia jugular interna esquerda foi puncionada e colocado um cateter venoso de triplo lúmen. A punção foi única, com progressão fácil do cateter e realizada sem complicações. CONCLUSÕES: O uso da ultra-sonografia para punção venosa central pode evitar complicações tornando o procedimento mais seguro para o paciente.

 18. Biochar mineralization and priming effect on SOM decomposition. Results from a field trial in a short rotation coppice in Italy

  Science.gov (United States)

  Ventura, Maurizio; Alberti, Giorgio; Panzacchi, Pietro; Delle Vedove, Gemini; Miglietta, Franco; Tonon, Giustino

  2016-04-01

  Biochar application to soil has been proposed as a promising strategy for carbon (C) sequestration and climate change mitigation, helping at the same time to maintain soil fertility. However, most of the knowledge on biochar stability is based on short-term lab incubation experiments, as field studies are scarce. Therefore, little is known about the interactions between biochar and roots and the related effects on biochar stability in field conditions. The present study aimed to assess the stability of biochar, its effect on original soil organic matter (SOM) decomposition, and the effect of plant roots on biochar stability in field conditions in Northern Italy, for a three-year monitoring period within the EuroChar project. The experiment was conducted in a poplar short rotation coppice (SRC). Biochar produced from maize (δ13C = -13.8‰) silage pellets in a gasification plant was applied in a poplar short rotation coppice (SRC) plantation in Northern Italy. Root exclusion subplots were established using the trenching method to measure heterotrophic respiration. Total (Rtot) and heterotrophic (Rh) respiration were measured every 2 hours in control and biochar-treated soil, with a closed dynamic soil respiration system. δ13C of the soil-emited CO2 was periodically measured using the Keeling plot method. The percentage of biochar-derived soil respiration (fB), was calculated using an isotopic mass balance. Results showed that fB varied between 7% and 37% according to the sampling date, and was generally higher in the presence of roots than in trenched plots where the root growth was excluded. Without roots, only the 14% of the carbon originally added with biochar was decomposed. In the presence of roots, this percentage increased to 21%, suggesting a positive priming effect of roots on biochar decomposition. On the other hand, biochar decreased the decomposition of original SOM by about 17%, suggesting a protective effect of biochar on SOM.

 19. Embriogênese somática do caquizeiro Somatic embryogenesis of japanese persimmon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dayse Cristina de Carvalho

  2004-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi o estabelecimento de um protocolo para a embriogênese somática do caquizeiro. Como explantes, foram utilizados embriões zigóticos em diversos estádios de desenvolvimento, retirados de frutos coletados de plantas adultas a campo, a partir de quatro semanas após o pleno florescimento até 22 semanas. O meio básico para os experimentos foi o MS½NO3. O meio inicial de indução foi suplementado com 20µM de 2,4-D e 2µM de cinetina. Os calos escuros obtidos foram repicados para outro meio de indução, com concentrações 10 ou 20 µM de 2,4-D e 2 µM de cinetina. Os calos com massas pró-embriogênicas obtidos foram transferidos para meio de manutenção e multiplicação com 2 µM de cinetina e 2,4-D nas concentrações 2,5; 5,0 e 10 µM. As massas embriogênicas formadas foram transferidas para meio de maturação suplementado com 0,5 µM de AIB e as concentrações 5; 10 e 20 µM de 2-iP. Os embriões formados foram isolados em dois meios de conversão, sendo o primeiro com 5 µM de 2-iP, 5 µM de AG3 e 0,5 µM de AIB e o segundo com 0,5 µM de AG3 e BAP, nas concentrações 0; 0,25; 0,5 e 1,0 µM. Como resultados, obteve-se o padrão indireto de embriogênese somática a partir de embriões zigóticos maduros, com mais de 22 semanas de formação, quando cultivados em meio de cultura com 10 µM de 2,4-D combinado com 2 µM de cinetina. A manutenção e a multiplicação das culturas embriogênicas foram mais eficientes com 5 µM de 2,4-D, na qual os pró-embriões avançaram para o estádio globular. Na fase de maturação, as concentrações de 2-iP testadas atuaram promovendo os embriões globulares a estádios mais avançados da ontogenia como cordiforme, torpedo e cotiledonar. A suplementação do meio de cultura com 1 µM de BAP e 0,5 µM de AG3 gerou a formação de plantas mais desenvolvidas, com maior número e tamanho de folhas.The goal of this work was to develop a protocol for persimmon cloning

 20. Patterning of impoundment impact on chironomid assemblages and their environment with use of the self-organizing map (SOM)

  Science.gov (United States)

  Penczak, Tadeusz; Kruk, Andrzej; Grzybkowska, Maria; Dukowska, Małgorzata

  2006-11-01

  The paper assesses the impact of the Jeziorsko dam reservoir on chironomid assemblages and selected environmental factors in the Warta River, Poland, by means of patterns recognized with the self-organizing map (SOM, Kohonen unsupervised artificial neural network). Over 1988-1996, in four annual cycles, a total of 233 monthly samples were collected in a seven order section of the river at two sites: WAA (backwater) located about 2 km upstream from the Jeziorsko Reservoir, and WAB (tailwater) located about 1.5 km downstream from the reservoir's dam. At each site three habitats were selected: H 1, H 2 and H 3 at WAA, and H 11, H 12 and H 13 at WAB. H 1 and H 11 were located in the depositional area close to the banks, H 2 and H 12 about 6-7 m towards the mid-river and H 3 and H 13 in the mid-river. SOM effectively vertically separated H 1 and H 11 (bank habitats) from H 3 and H 13 (the mid-river zone of both sites) and H 2 (the transition zone of the upstream site). The H 12 samples were scattered all over SOM but still exhibited a slight temporal gradient. At the end of the study the water discharge, especially in summers, stabilized at WAB at a level lower than natural and as a result submerged macrophytes appeared at H 12 making the abundance of macroinvertebrates increase very quickly. Moreover, a weaker horizontal grouping of samples by season and by site of collection (upstream or downstream from the reservoir) was observed over SOM: 1) bank upstream habitat H 1, with hydrological regime resembling natural, was separated from the downstream H 11, which enlarged and contracted in response to dam operation, 2) deeper habitats were less dependent on water level and this is why they underwent seasonal fluctuations. To sum up, the deepest habitats were most resistant to water level fluctuations, while the formerly most productive habitat at the tailwater WAB site, H 11, became the most negatively impacted. Nevertheless, the reservoir has not negatively influenced

 1. ”Det er bare DU som kan føle det, du føler”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bissenbakker, Mons; Nebeling Petersen, Michael

  2017-01-01

  SKAMs sæson 3 re-politiserer de klichéer, serien ellers bevæger sig på kanten af, og derfor bliver den heldigvis alt andet end en dødssyg ”universel kærlighedshistorie”. I stedet tilbyder sæsonen noget så sjældent som et queer blik på hverdagshomofobi og en mulighed for alternative alliancer mell...... queers, crips og sekularisme-kritikere. Alliancer, der bevæger sig igennem – men også hinsides The Feminist Killjoy....

 2. En malstrøm til begjær. Moskenesstraumen som myte og metafor hos Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Even Arntzen

  2003-08-01

  Full Text Available Gjennom uminnelige tider har mennesket vært fascinert av havet. I en rekke skapelsesmyter fremstår gjerne havet som en positiv størrelse, en pulserende og livgivende urtidsstrøm. Men ved siden av å være en raus kilde til liv, er havet også nært forbundet med undergang og død,forlis og drukning. Få havstykker har som den beryktede Moskenesstraumen fått denne havets dobbelthet knyttet til seg - på den ene siden verdens største barselseng, på den annen side dødens grusomme svelg. Kanskje med unntak av Bermuda-trianglet i Sargassohavet, stedet hvor skip, og etter hvert også fly, angivelig skal ha forsvunnet sporløst i årevis, er det neppe noe havområde i verden som opp gjennom århundrene er blitt beskrevet og illustrert i tilsvarende grad som Moskenesstraumen. I denne artikkelen skal jeg rette fokus mot tre av de mange som, på høyst forskjellig vis, har latt seg fascinere og inspirere av Moskenesstraumen, nemlig Petter Dass, Edgar Allan Poeog Jules Verne.

 3. Calogênese, embriogênese somática e isolamento de protoplastos em variedades de laranja doce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benedito Vagner Augusto

  2000-01-01

  Full Text Available Com o objetivo de produzir calos embriogênicos de citros, óvulos abortados de frutos maduros de 6 variedades de laranja doce (Citrus sinensis L. Osbeck, ?Bahia Cabula?, ?Baianinha?, ?Hamlin?, ?Orvalho de Mel?, ?Rubi? e ?Valência? foram introduzidos em meio de cultivo MT modificado com adição de extrato de malte, com e sem adição de 5 mg L-1 benziladenina (BA. Os calos obtidos das variedades ?Bahia Cabula?, ?Orvalho de Mel?, ?Rubi? e ?Valência? foram cultivados em meio basal MT, contendo os carboidratos maltose, galactose, lactose, glicose ou sacarose nas concentrações de 18; 37; 75; 110 e 150 mM para a indução da embriogênese somática. Os calos destas mesmas variedades foram submetidos ao isolamento de protoplastos, com o uso de 3 soluções enzimáticas. Os resultados revelaram que há influência do genótipo sobre a calogênese. A embriogênese somática foi estimulada na presença de galactose, para a maioria das variedades. A solução enzimática composta de 1% de celulase, 1% de macerase e 0,2% de pectoliase foi a mais adequada para o isolamento de protoplastos a partir de calos das variedades de laranja doce estudadas.

 4. Quantitative functional assessment of SOM dynamics in changing land-use and landscape conditions at the Central region of Russia

  Science.gov (United States)

  Vasenev, I. I.; Valentini, R.

  2012-12-01

  Terrestrial ecosystems are a major player in the global and regional carbon cycles acting as carbon stocks and carbon sources. Soil organic matter (SOM) is the largest carbon stock in the most of terrestrial ecosystems.Soil CO2 emission is a predominant terrestrial carbon outflow, including autotrophic respiration of plant roots and heterotrophic microbial respiration. The capacity for carbon sequestration is widely accepted as a principal soil ecological function. Soil respiration is assumed as an important carbon source, included in the studies, assessing carbon budget in changing land-use and landscape conditions. The Central region of the European territory of Russia is especially interested for this kind of researches due to essential original spatial heterogeneity of its forest and forest-steppe soils and landscapes that has been further complicated by a specific land-use history and different-direction soil successions as a results of past century environmental changes and human impacts. SOM stocks and especially CO2 emission demonstrates a very high spatial and temporal variability here, which is mutual feature for most regional natural and man-changed ecosystems and may have a strong influence on land-use and farming change strategy and climate change. However quite a few studies focus on this problem here with application of modern field tools and quantitative functional assessment of SOM dynamics variability at the level of changing elementary soil cover patterns (ESCP) that includes in the key issues of our project. Development the zonal-regional set of criteria for logically formalized distinguishing of the most "stable" & "hot" areas in soil cover patterns make it possible for quantitative assessment of dominating in them elementary landscape, soil-forming and degradation processes. The received data essentially expand known ranges of the soil forming processes (SFP) rate «in situ». In case of mature southern taiga ecosystems mutual for them the

 5. Efeitos do som basal em fendas glóticas Effects of vocal fry incomplete glottal closure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovana de Paula Bolzan

  2008-01-01

  Full Text Available TEMA: som basal em fendas glóticas. PROCEDIMENTOS: participaram desta pesquisa dois sujeitos do sexo feminino, com idades entre 20 e 40 anos e diagnóstico otorrinolaringológico de fenda em ampulheta. Houve gravação da emissão sustentada da vogal /a/ e exame videolaringoestroboscópico, imediatamente a seguir, os sujeitos realizaram o som basal em três séries de 15 repetições, e foram submetidos a novo exame laríngeo e gravação da vogal. Os dados pré e pós-realização do som basal foram submetidos às analises acústica, perceptivo-auditiva e videolaringoestroboscópica, realizadas por juízes (três fonoaudiólogas e três otorrinolaringologistas, respectivamente. RESULTADOS: em ambos os sujeitos, houve melhora no fechamento glótico e amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora no tipo de voz; aumento das medidas de ruído e de Jitter. CONCLUSÃO: o som basal promoveu redução das fendas glóticas e aumento da amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais; piora do tipo de voz, que ficou mais ruidoso; aumento das medidas de ruído e de Jitter, sugerindo irregularidade vibratória, provavelmente devido ao efeito do ajuste do som basal ao mobilizar intensamente a mucosa.BACKGROUND: vocal fry in incomplete glottal closure. PROCEDURE: two individuals aged between 20 and 40 years old presenting an otolaryngological diagnosis of ampoule chink were part of the study. A recording of the sustained emission of /a/ vowel took place, as well as a videostroboscopic examination. Right after, the individuals completed the vocal fry in three series of 15 repetitions, being submitted to a new laryngeal examination and to the vowel’s recording. Both pre-vocal and post vocal fry data were assessed through acoustic, perceptive-auditive and videostroboscopic analysis, carried out by judges (three speech and language pathologists and three otolaryngologists, respectively. RESULTS: for both individuals, there was an improvement

 6. Skriveramme som støtte i arbeidet med fagskriving? Studie av 8. klasse elevers tekstskaping i samfunnsfag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Kristine Øgreid

  2016-01-01

  Full Text Available Bruk av formmønster blir jevnlig diskutert som støtte i skriveopplæringen. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisning der bruk av skriveramme inngår, og elevtekster i et skriveprosjekt i en 8. klasse i samfunnsfag. Skriveprosessen er studert og beskrevet gjennom observasjonsnotater og video-opptak, og elevenes tekster er samlet inn som sluttprodukt og tolket i lys av prosesssen rundt skriverammen. Med utgangspunkt i måten skriverammen er realisert i elevenes tekster, kan tekstene sorteres i fire kategorier: 1 Rammen er integrert, 2 Rammen er uthevet, 3 Rammen overskrides og 4 Ingen ramme. Gjennom å sammenligne tekster der rammen ikke synes å ha hatt betydning for tekstskapingen, kategori 4, med de andre kategoriene, diskuteres rammens støtte både ut fra skrivepedagogisk og historiefaglig perspektiv. Undersøkelsen av tekstene i de tre første kategoriene tyder på skriverammen har fungert som støtte, ikke bare i forbindelse med tekstoppbygging, men også som en katalysator for innholdsgenerering og faglig forståelse. Bruk av rigide rammer i skriveopplæringen er kritisert for å fremme en instrumentell og sjangerformalistisk skrivepedagogikk kjennetegnet av reproduksjon og imitasjon av tekstmønstre. Dette ser her ut til å motvirkes av lærerens innramming av skriverammen i en skriveprosess som er kjennetegnet av sterk lærerstyring, steg-for-steg-metodikk og gjennomgående dialog mellom lærer og elever.Nøkkelord: fagspesifikk literacy, literacydidaktikk, skriving i samfunnsfag, skriverammeAbstractTeaching form and the use of models are frequently discussed as a means of supporting school writing instruction. This study investigates the relation between teaching which incorporates the use of writing frames and student texts produced in a writing project conducted in a 8th grade Social Studies classes in a Norwegian lower secondary school. The writing process is examined and described

 7. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  OpenAIRE

  Adriano Polican Ciena; Jaques Jean Junqueira Oliveira; Núbia Broetto Cunha; Gladson Ricardo Flor Bertolini

  2009-01-01

  O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm²), na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6) submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7) submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som ...

 8. Spår av lärande – föremål som källa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 9. Influencia do ultra-som na permeação cutanea da cafeina : estudo em fragmentos de pele e em adipocitos isolados de suinos

  OpenAIRE

  Maria Silvia Mariani Pires de Campos

  2004-01-01

  Resumo: O ultra-som tem sido usado extensivamente nas últimas décadas para terapias físicas e como promotor de penetração cutânea de fármacos. O uso do ultra-som como facilitador de absorção cutânea é conhecido por fonoforese ou sonoforese. Os objetivos do presente trabalho foram analisar o efeito do ultra-som sobre a permeação cutânea da cafeína aplicada localmente, sobre a pele, e analisar a resposta lipolítica de adipócitos isolados de suínos após este tratamento. A cafeína inibe a fosfodi...

 10. Effects of fermentation time and low temperature during the production process of Thai pickled fish (pla-som) on the viability and infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariae.

  Science.gov (United States)

  Onsurathum, Sudarat; Pinlaor, Porntip; Haonon, Ornuma; Chaidee, Apisit; Charoensuk, Lakhanawan; Intuyod, Kitti; Boonmars, Thidarut; Laummaunwai, Porntip; Pinlaor, Somchai

  2016-02-02

  Contamination of a popular fermented fish dish, pla-som, by Opisthorchis viverrini metacercariae (OVMC) is a possible cause of carcinogenic liver fluke infection in Thailand. Affected individuals are at risk of bile duct cancer, which is a major health problem for people in the Greater Mekong Subregion. In order to investigate concerns about food safety, we studied the effects of fermentation time and low temperature on the viability and infectivity of OVMC during the pla-som production process. Pla-som was prepared at room temperature for up to 1 week in duplicate experiments using cyprinid freshwater fish obtained from an O. viverrini-endemic area. OVMC were then isolated and identified under a stereomicroscope. Complete and viable OVMC were found on days 1-4 of fermentation, while their morphology was degenerated thereafter. After OVMC were fed to hamsters, the percentage of the worm recovery after 1 to 2 months of infection was 52%, 44.7%, 11.3% and 1% for days 1, 2, 3 and 4, respectively. In order to measure the effect of low temperature on OVMC, fish were kept in a refrigerator (4 °C) for up to five days and then subsequently fermented for three days. In fish stored in a refrigerator for 1 and 2 days, viable OVMC were clearly observed and were able to infect hamsters, a worm-recovery percentage of 3.3% and 12.7%, respectively. By contrast, in pla-som prepared from fish stored for 3 to 5 days, OVMC were degenerated and could not infect the host. In conclusion, pla-som fermentation for more than four days and refrigerating fish for three days before pla-som processing can prevent O. viverrini infection. This study may increase awareness of fermented-fish dish preparation to prevent liver fluke infection.

 11. Uso de inibidores das histonas deacetilases na transferência nuclear de células somáticas em bovinos

  OpenAIRE

  2016-01-01

  A clonagem de mamíferos por transferência nuclear de células somáticas (TNCS) ainda é afetada pela baixa eficiência. As modificações epigenéticas estabelecidas durante o processo de diferenciação celular estão entre os principais fatores. Uma vez que estas modificações atuam como barreiras epigenéticas restringindo a reprogramação do núcleo somático. Considerando isso, a maioria dos fatores que promovem a descondensação da cromatina, incluindo os inibidores das Histonas Deacetilases (HDACis),...

 12. Musikern som varumärke : En kvalitativ studie om hur frilansande folkmusiker   lanserar sig själva

  OpenAIRE

  Lindblom, Hanna

  2010-01-01

  Denna uppsats syftar till att få en inblick i hur frilansande folkmusiker i Sverige gör för att lansera sig själva som artister, vilka redskap som används samt vilken funktion dessa redskap fyller. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fyra frilansmusiker inom den folkmusikaliska genren. Musikbranschens förändrade förutsättningar, ställda i relation till Lundberg, Malm & Ronströms (2000) begrepp görare, vetare och makare, utgör de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen....

 13. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  OpenAIRE

  Hinsby Cadillo Quiroz; Jorge León Quispe

  2014-01-01

  El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos). Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicaci...

 14. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 15. Fortællingens kraft - lyd og billeder som afsæt for refleksion på modul 8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Toftdahl; Villadsen, Dorte Buxbom

  2013-01-01

  Når sygeplejerskestuderende skal ud i den kliniske praksis i psykiatrien, er de ofte præget af negative tanker og bekymringer om det psykiatriske speciale. I artiklen beskrives hvordan vi ved sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg har forsøgt at åbne op for disse tanker og overvejelser på en for os n...... måde. Vi har nemlig arbejdet med brug af lyd- og billedspor som den første aktivitet de studerende møder i den teoretiske undervisning i sygepleje på modul 8. Lyden er oplæsning af tidligere studerendes tanker forud for, under og efter den psykiatriske periode....

 16. Fermentation and microflora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, M.; Sophanodora, P.

  2002-01-01

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7......% salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation...

 17. Efeitos do ultra-som terapêutico na prevenção de aderências tendinosas

  OpenAIRE

  Rosângela Lobato

  2002-01-01

  O trabalho realizado estudou experimentalmente os efeitos do ultra-som terapêutico na prevenção de aderências tendinosas e no reparo tendíneo. Foi selecionado para o estudo o tendão flexor profundo do 3º dedo na transição das zonas 3 e 4 da pata dianteira direita de coelho. Foram utilizados 30 coelhos fêmeas adultas jovens, com peso corporal médio de 2,7 Kg, divididos em 3 grupos (A, B e C) de 10 animais, sob anestesia para a produção da lesão no tendão, feita por escarificação com o uso do b...

 18. A COMPARISON STUDY FOR INTRUSION DATABASE (KDD99, NSL-KDD BASED ON SELF ORGANIZATION MAP (SOM ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LAHEEB M. IBRAHIM

  2013-02-01

  Full Text Available Detecting anomalous traffic on the internet has remained an issue of concern for the community of security researchers over the years. The advances in the area of computing performance, in terms of processing power and storage, have fostered their ability to host resource-intensive intelligent algorithms, to detect intrusive activity, in a timely manner. As part of this project, we study and analyse the performance of Self Organization Map (SOM Artificial Neural Network, when implemented as part of an Intrusion Detection System, to detect anomalies on acknowledge Discovery in Databases KDD 99 and NSL-KDD datasets of internet traffic activity simulation. Results obtained are compared and analysed based on several performance metrics, where the detection rate for KDD 99 dataset is 92.37%, while detection rate for NSL-KDD dataset is 75.49%.

 19. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 20. Efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas en vacas holstein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roy Andrade B

  2010-08-01

  Full Text Available Objetivo. Valorar el efecto del amamantamiento restringido en los conteos de células somáticas (CCS en vacas Holstein Friesian cruzadas. Materiales y métodos. La zona de estudio está localizada en el Valle de Cuche municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá- Colombia. La muestra experimental se conformó de 20 vacas primíparas y 20 vacas multíparas en un 75% y 87.5% de pureza Holstein Friesian, las cuales fueron agrupadas de acuerdo al número de lactancias. Se dividió la población de estudio en dos unidades experimentales; en una unidadse realizó ordeño mecánico y amamantamiento de las crías (AR y en la otra se hizo ordeño mecánico sin amamantamiento de las crías (CA, el amamantamiento se efectuó desde el día 4 hasta el 84 de edad de las crías para ambos sistemas. El experimento se realizó de enero de 2008 a Octubre de 2008, comenzando el día 4 posparto hasta el final de la lactancia. Resultados. La incidencia de los casos de mastitis de vacas fueron de 17.5 para CA y 6.25% para AR. El efecto entre el sistema crianza y la semana de lactación en CCS es altamente significativa (p<0.001, en CA las vacas mostraron valores de significancia mayores (p<0.001 comparados con las vacas asignadas al tratamiento de AR durante las semanas 2-14 de lactación. Conclusiones. El sistema de amamantamiento restringido disminuye significativamente los conteos de células somáticas y mejora sustancialmente la sanidad de la ubre.

 1. Desenvolvimento motor e crescimento somático de crianças com diferentes contextos no ensino infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Décio Rodrigues

  2013-09-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes contextos no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e no crescimento somático de crianças no ensino infantil. Participaram deste estudo 50 crianças: 25 tiveram educação física com um professor da área e 25 crianças tiveram atividades com o professor responsável pela turma. Crianças foram avaliadas no início e final do ano letivo quanto a dados antropométricos, dobras cutâneas, medidas de atividade física e realizaram os subtestes do TGMD-2. No início do ano letivo, nenhuma diferença foi observada entre os grupos. No final do ano letivo, crianças que tiveram atividades com o professor da sala apresentaram redução no nível de atividade física, enquanto que crianças com educação física com o professor especialista apresentaram manutenção no nível de atividade física e melhor desenvolvimento das habilidades motoras. O envolvimento em diferentes contextos de aulas de educação física não é suficiente para promover alteração somática em crianças ao longo do ano letivo. Entretanto, educação física com o professor especialista melhora o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e promove manutenção do nível de atividade física em crianças no ensino infantil.

 2. Fermentation and microflora of plaa-som, a thai fermented fish product prepared with different salt concentrations.

  Science.gov (United States)

  Paludan-Müller, Christine; Madsen, Mette; Sophanodora, Pairat; Gram, Lone; Møller, Peter Lange

  2002-02-25

  Plaa-som is a Thai fermented fish product prepared from snakehead fish, salt, palm syrup and sometimes roasted rice. We studied the effects of different salt concentrations on decrease in pH and on microflora composition during fermentation. Two low-salt batches were prepared, containing 6% and 7% salt (w/w) as well as two high-salt batches, containing 9% and 11% salt. pH decreased rapidly from 6 to 4.5 in low-salt batches, whereas in high-salt batches, a slow or no decrease in pH was found. Lactic acid bacteria (LAB) and yeasts were isolated as the dominant microorganisms during fermentation. LAB counts increased to 10(8)-10(9) cfu g(-1) and yeast counts to 10(7)-5 x 10(7) cfu g(-1) in all batches, except in the 11% salt batch, where counts were 1-2 log lower. Phenotypic tests, ITS-PCR, carbohydrate fermentations and 16S rRNA gene sequencing identified LAB isolates as Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus alimentarius/farciminis, Weisella confusa, L. plantarum and Lactococcus garviae. The latter species was only isolated from high-salt batches. Phenotypic characteristics, ITS-PCR and carbohydrate assimilation identified 95% of the yeasts as Zygosaccharomyces rouxii. It is concluded that the fermentation of plaa-som is delayed by a salt-level of 9% due to an inhibition of LAB growth. The growth of Z. rouxii has no influence on the fermentation rate, but may contribute positively to the flavour development of the product.

 3. Rod-like particles matching algorithm based on SOM neural network in dispersed two-phase flow measurements

  Science.gov (United States)

  Abbasi Hoseini, Afshin; Zavareh, Zahra; Lundell, Fredrik; Anderson, Helge I.

  2014-04-01

  A matching algorithm based on self-organizing map (SOM) neural network is proposed for tracking rod-like particles in 2D optical measurements of dispersed two-phase flows. It is verified by both synthetic images of elongated particles mimicking 2D suspension flows and direct numerical simulations-based results of prolate particles dispersed in a turbulent channel flow. Furthermore, the potential benefit of this algorithm is evaluated by applying it to the experimental data of rod-like fibers tracking in wall turbulence. The study of the behavior of elongated particles suspended in turbulent flows has a practical importance and covers a wide range of applications in engineering and science. In experimental approach, particle tracking velocimetry of the dispersed phase has a key role together with particle image velocimetry of the carrier phase to obtain the velocities of both phases. The essential parts of particle tracking are to identify and match corresponding particles correctly in consecutive images. The present study is focused on the development of an algorithm for pairing non-spherical particles that have one major symmetry axis. The novel idea in the algorithm is to take the orientation of the particles into account for matching in addition to their positions. The method used is based on the SOM neural network that finds the most likely matching link in images on the basis of feature extraction and clustering. The fundamental concept is finding corresponding particles in the images with the nearest characteristics: position and orientation. The most effective aspect of this two-frame matching algorithm is that it does not require any preliminary knowledge of neither the flow field nor the particle behavior. Furthermore, using one additional characteristic of the non-spherical particles, namely their orientation, in addition to its coordinate vector, the pairing is improved both for more reliable matching at higher concentrations of dispersed particles and

 4. Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det fælles omdrejningspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie

  . Beskrivelse af den metode som er anvendt Metodisk er projektet tilrettelagt som et casestudie af et musikterapiforløb. I læringsmodellen tages afsæt i Tom Kitwoods teori og værdigrundlag om en personorienteret omsorg. Dementia Care Mapping (DCM) anvendes i læringsforløbet til at belyse de relationelle møder...

 5. Different chemical composition of free light, occluded light and extractable SOM fractions in soils of Cerrado and tilled and untilled fielfds, Minas Gerais, Brazil: a pyrolysis-GC/MS study

  NARCIS (Netherlands)

  Buurman, P.; Roscob, R.

  2011-01-01

  To investigate both the effect of land-use systems on SOM characteristics and the effect of occlusion in aggregates on chemical composition of the occluded fraction, SOM fractions of soils under Cerrado, no-tillage and conventional tillage, were investigated. Free light, occluded light and extractab

 6. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie;

  (Deutch et al 2007, Deutch et al. 2006). Kontaminanter som via kosten indtages af mennesker vil - afhængig af stof-fernes iboende egenskaber- i forskellig grad blive optaget, omsat, nedbrudt, udskilt og ophobet i kroppen. Nogle kontaminanter vil over lang tid blive ophobet i fx lever, nyre eller fedtvæv...

 7. CeO2-Y2O3-ZrO2 Membrane with Enhanced Molten Salt Corrosion Resistance for Solid Oxide Membrane (SOM) Electrolysis Process

  Science.gov (United States)

  Zou, Xingli; Li, Xin; Shen, Bin; Lu, Xionggang; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2017-02-01

  Innovative CeO2-Y2O3-ZrO2 membrane has been successfully developed and used in the solid oxide membrane (SOM) electrolysis process for green metallic materials production. The x mol pct ceria/(8- x) mol pct yttria-costabilized zirconia ( xCe(8- x)YSZ, x = 0, 1, 4, or 7) membranes have been fabricated and investigated as the membrane-based inert anodes to control the SOM electroreduction process in molten salt. The characteristics of these fabricated xCe(8- x)YSZ membranes including their corrosion resistances in molten salt and their degradation mechanisms have been systematically investigated and compared. The results show that the addition of ceria in the YSZ-based membrane can inhibit the depletion of yttrium during the SOM electrolysis, which thus makes the ceria-reinforced YSZ-based membranes possess enhanced corrosion resistances to molten salt. The ceria/yttria-costabilized zirconia membranes can also provide reasonable oxygen ion conductivity during electrolysis. Further investigation shows that the newly modified 4Ce4YSZ ceramic membrane has the potential to be used as novel inert SOM anode for the facile and sustainable production of metals/alloys/composites materials such as Si, Ti5Si3, TiC, and Ti5Si3/TiC from their metal oxides precursors in molten CaCl2.

 8. CeO2-Y2O3-ZrO2 Membrane with Enhanced Molten Salt Corrosion Resistance for Solid Oxide Membrane (SOM) Electrolysis Process

  Science.gov (United States)

  Zou, Xingli; Li, Xin; Shen, Bin; Lu, Xionggang; Xu, Qian; Zhou, Zhongfu; Ding, Weizhong

  2016-10-01

  Innovative CeO2-Y2O3-ZrO2 membrane has been successfully developed and used in the solid oxide membrane (SOM) electrolysis process for green metallic materials production. The x mol pct ceria/(8-x) mol pct yttria-costabilized zirconia (xCe(8-x)YSZ, x = 0, 1, 4, or 7) membranes have been fabricated and investigated as the membrane-based inert anodes to control the SOM electroreduction process in molten salt. The characteristics of these fabricated xCe(8-x)YSZ membranes including their corrosion resistances in molten salt and their degradation mechanisms have been systematically investigated and compared. The results show that the addition of ceria in the YSZ-based membrane can inhibit the depletion of yttrium during the SOM electrolysis, which thus makes the ceria-reinforced YSZ-based membranes possess enhanced corrosion resistances to molten salt. The ceria/yttria-costabilized zirconia membranes can also provide reasonable oxygen ion conductivity during electrolysis. Further investigation shows that the newly modified 4Ce4YSZ ceramic membrane has the potential to be used as novel inert SOM anode for the facile and sustainable production of metals/alloys/composites materials such as Si, Ti5Si3, TiC, and Ti5Si3/TiC from their metal oxides precursors in molten CaCl2.

 9. Monitoring of changes in lactic acid bacteria during production of Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som by culturing method and PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kanokwan Thongruck

  2017-02-01

  Full Text Available The lactic acid bacteria (LAB ecology of Kung-Som, a traditional Thai fermented shrimp, was investigated using culture-dependent and culture-independent methods. Kung-Som was fermented at room temperature under anaerobic condition for 7 days using autochthonous fermentation. The viable counts revealed a dominance of LAB, from the 16S rRNA gene V6-V8 sequence analysis of the isolates, Enterococcus faecalis, Enterococcus sanguinicola, Weissella cibaria, Weissella confusa, Enterococcus sp., Leuconostoc pseudomesenteroides and Lactobacillus plantarum were observed. The total microbial community was profiled without cultivation by analyzing the DNA that was directly extracted from the Kung-Som samples. The 16S rRNA gene V6-V8 regions were used as targets in the denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE, profiling of the LAB. Pediococcus argentinicus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus garvieae, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei and Lact. plantarum were observed. Our results provide evidence of the necessity to combine the two methods for better description of microbial communities in Kung-Som fermentation.

 10. Fysiologisk baseret farmaco-kinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustavson, Kim; Riget, Frank Farsø; Bonefeld-Jørgensen, Eva Cecilie;

  Eksponeringen og belastningen af mennesker for kontaminanter i det arktiske område har været belyst i en lang række studier (Johansen et al. 2004, Bonefeld-Jørgensen 2010). Ud fra kontaminantkoncentrationer i kostemner som hvaler, fugle, isbjørne, rensdyr, fisk, moskusokser og importerede føde-va...

 11. A Color Image Segmentation Method Based on SOM Network%基于SOM神经网络的颜色图像分割

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈可佳; 姜远; 周志华

  2003-01-01

  This paper presents an image segmentation method based on SOM network. This method clusters the pixels of the raw images according to the color and spacial information. Then, after removing separate pixels, scattered regions are combined so that segmented image regions are obtained.

 12. Genotypic and phenotypic characterization of garlic-fermenting lactic acid bacteria isolated from som-fak, a Thai low-salt fermented fish product

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paludan-Müller, Christine; Valyasevi, R.; Huss, Hans Henrik

  2002-01-01

  AIMS: To evaluate the importance of garlic for fermentation of a Thai fish product, and to differentiate among garlic-/inulin-fermenting lactic acid bacteria (LAB) at strain level. METHODS AND RESULTS: Som-fak was prepared by fermentation of a mixture of fish, salt, rice, sucrose and garlic. pH d...

 13. Skrift som illustration, illustration som skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkvig, Henrik

  2014-01-01

  Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’.......Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’....

 14. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 15. Práticas de autoconhecimento: um estudo comparativo entre ioga, zen-budismo e psicoterapia somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volnei Jorge Pinheiro Junior

  2012-06-01

  Full Text Available Introdução: O presente trabalho buscou estudar e comparar três práticas de autoconhecimento orientais e ocidental: a Ioga; o Zen-Budismo; e a Psicoterapia de base somática. Foi ao encontro da necessidade de ampliar o entendimento sobre as práticas de autoconhecimento orientais cada vez mais popularizadas pelo mundo, e possibilitou uma comparação com um correlato ocidental, uma vez que há um déficit na produção de pesquisas que visam reconhecer os aspectos subjetivos destas práticas. Objetivos: Reconhecer as possíveis influências das práticas orientais na subjetividade de indivíduos ocidentais. Reconhecer os níveis de tais influências e compará-las a uma prática ocidental semelhante, proporcionando intercambio de técnicas e procedimentos. Método: O estudo é de cunho exploratório, qualitativo e comparativo, com amostra não probabilística por acessibilidade. O projeto foi aprovado previamente pelo comitê de ética da Universidade Positivo. Participaram do estudo 9 participantes, sendo 3 praticantes do Ioga, 3 do Zen-Budismo e 3 que passaram por um processo de Psicoterapia Somática, todos por um período mínimo de 4 e máximo de 40 anos. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas, sendo estas gravadas, transcritas, analisadas e categorizadas. Houve comparação entre os dados tratados das 3 práticas/processos. Resultados: A análise do discurso apontou mudanças, em geral positivas, em áreas ligadas às relações interpessoais, empatia, autoconhecimento, autoconfiança, autoaceitação, consciência de si, controle emocional, qualidade das atividades diárias e na relação com a vida. As técnicas e procedimentos proporcionaram experiências positivas no desenvolvimento de uma melhor percepção e compreensão de si, bem como na qualidade de suas relações, fundamentando o intercâmbio das técnicas (meditação e grounding – técnica derivada da psicoterapia de base som

 16. Ação do paradiclorobenzeno sôbre os cromossômios somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cândida H. T. Mendes Conagin

  1950-01-01

  Full Text Available Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata e Aloë sp., pela aplicação do processo Meyer para o estudo dos cromossômios somáticos. Em linhas gerais, o processo consta das seguintes fases : a tratamento de raízes por uma solução saturada de paradiclorobenzeno ; b fixação em Carnoy ; c hidrólise em HCl a 10%, a 60°C durante dois minutos ; d lavagens em água destilada ; e lavagens em ácido acético a 45% ; f coloração dos esfregaços pela orceína acética. Em virtude dêsse tratamento, os cromossômios se contraem e se apresentam bem separados nas placas metafásicas, sendo facilitada a sua determinação numérica. As constrições, a duplicidade e os satélites nos cromossômios, ficam também postos em evidência. Trata-se de um processo que pode substituir, com a vantagem da rapidez, o processo lento, de exame dos cromossômios somáticos por meio de cortes de material incluído em parafina, nas espécies estudadas.The effects of a prefixation treatment with paradichlorobenzene on the somatic chromosomes of Coffea arabica, Allium cepa, Arachis prostrata and Aloë sp. have been studied. The following schedule was followed for treating root tips : a prefixation in a solution of paradichlorobenzene ; b fixation in Carnoy ; c hydrolisis in 10 per cent HCI for two minutes at 60°C ; d washing in distilled water ; e washing in 45 per cent acetic acid ; f smearing and staining in aceto-orcein. Good smears were obtained with root tips of Coffea arabica, Allium cepa and Aloe sp. The chromosomes of Coffea arabica were well scattered in the cells. The long chromosomes of Allium cepa and Aloe sp. were also well separated from each other. No difference in the chromosomes was noticed in smears made from paradichlorobenzene treated and untreated root tips of Arachis prostrata. This technique can substitute the paraffin method to advantage for counting chromosome number in root tip

 17. Ultra-som terapêutico na cicatrização tecidual Therapeutic ultrasound in the tissue healing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Débora Cristina Olsson

  2008-08-01

  Full Text Available Visando a minimizar o período de tratamento cicatricial em diversos tecidos, buscam-se alternativas à terapia convencional que colaborem com o processo reparativo criando um microambiente ideal para sua ocorrência. Dentre os inúmeros benefícios das técnicas aplicáveis à medicina regenerativa, o ultra-som terapêutico (UST é prática adjuvante cada vez mais freqüente. Os modelos experimentais de terapia sonora em animais têm propiciado informações relevantes para o tratamento de vários tipos de lesões; todavia, apesar de serem muito utilizados, ainda existem controvérsias em relação aos seus potenciaia biológicos de acordo com a modalidade e a dosimetria indicadas para cada caso. Os efeitos biofísicos do ultra-som (US sobre o reparo tecidual são pouco compreendidos, sendo seu uso muitas vezes negligenciado ou fundamentado na experiência prática, o que resulta em procedimentos errôneos. O objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar informações sobre o UST, relatar a existência de riscos de danos celulares decorrentes da inadequada aplicação e revelar a importância de seus mecanismos de ação nos tecidos, tanto no sentido físico, como nos seus aspectos biológicos.Aiming to minimize the cicatricial treatment period, alternatives have been searched to conventional therapy, among which the therapeutic ultrasound is a practice more and more frequent. However, despite of being used in the treatment of various lesions types, there are still controversies related to its real therapeutical value and the indicated dosimetry for each case. The ultrasound effect on the tissue repair is little understood, and its use is seldom based on the practical experience, what sometimes results in wrong procedures. This review has the objective to show the therapeutic ultrasound information and to reveal the importance of its mechanisms in the tissues in the physical and biological aspects.

 18. SOM quality and phosphorus fractionation to evaluate degradation organic matter: implications for the restoration of soils after fire

  Science.gov (United States)

  Merino, Agustin; Fonturbel, Maria T.; Omil, Beatriz; Chávez-Vergara, Bruno; Fernandez, Cristina; Garcia-Oliva, Felipe; Vega, Jose A.

  2016-04-01

  The design of emergency treatment for the rehabilitation of fire-affected soils requires a quick diagnosis to assess the degree of degradation. For its implication in the erosion and subsequent evolution, the quality of soil organic matter (OM) plays a particularly important role. This paper presents a methodology that combines the visual recognition of the severity of soil burning with the use of simple analytical techniques to assess the degree of degradation of OM. The content and quality of the OM was evaluated in litter and mineral soils using thermogravimetry-differential scanning calorimetry (DSC-TG) spectroscopy, and the results were contrasted with 13C CP-MAS NMR. The types of methodologies were texted to assess the thermal analysis: a) the direct calculation of the Q areas related to three degrees of thermal stabilities: Q1 (200-375 °C; labil OM); Q2 (375-475 °C, recalcitrant OM); and Q3 (475-550 °C). b) deconvolution of DSC curves and calculation of each peak was expressed as a fraction of the total DSC curve area. Additionally, a P fractionation was done following the Hedley sequential extraction method. The severity levels visually showed different degrees of SOM degradation. Although the fire caused important SOM losses in moderate severities, changes in the quality of OM only occurred at higher severities. Besides, the labile organic P fraction decreased and the occluded inorganic P fraction increased in the high severity soils. These changes affect the OM processes such as hydrophobicity and erosion largely responsible for soil degradation post-fire. The strong correlations between the thermal parameters and NMR regions and derived measurements such as hydrophobicity and aromaticity show the usefulness of this technique as rapid diagnosis to assess the soil degradation.The marked loss of polysaccharide and transition to highly thermic-resistant compounds, visible in deconvoluted thermograms, which would explain the changes in microbial activity

 19. Distribution characteristics of SOM and nitrogen on the eastern slope of Gongga Mountain%贡嘎山东坡土壤有机质及氮素分布特征

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王琳; 欧阳华; 彭奎

  2004-01-01

  The distribution of soil organic matter (SOM) and nitrogen on Gongga Mountain was studied in this paper. The results showed that the content of SOM and nitrogen (N) of A horizon had an ascending trend with the increase of the elevation. The vegetation types distributed higher than the mixed broad-leaved and coniferous forest have the irregular trends. In the transitional zone vegetation such as mixed trees and treeline, the content of SOM and N is higher than other vegetation types. The distribution of SOM and N of A horizon is dependent on the synthetic effect of climate and vegetation types. The vertical distribution of SOM and N in soil profiles has the similar trends for all kinds of vegetation types, i.e., the content of A horizon is higher than that of the B and C horizons, which is the same to the distribution of dead animal and plant in soil. The soil C:N is between 7 and 25, which is relatively low comparing to the appropriate C:N of 25-30. The ratio of soil carbon to nitrogen (C:N)increases with the increase of the elevation, but its vertical distribution in soil horizons varies with different vegetation types. The N exists in SOM mainly in the form of organic nitrogen, and the soil C:N correlates significantly with SOM.

 20. El volcanismo del complejo Marifil en Arroyo Verde, vertiente suroriental del Macizo de Somún Cura, Chubut

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo J Márquez

  2010-05-01

  Full Text Available Se describen en este trabajo las facies volcánicas pertenecientes al Complejo Marifil que afloran en la localidad de Arroyo Verde, vertiente suroriental del macizo de Somún Cura, provincia del Chubut. Se discriminan facies de ignimbritas riolíticas, brechas piroclásticas, domos y domos vítreos traquíticos y diques riolíticos. Las relaciones de campo indican que las ignimbritas fueron el primer evento eruptivo que se alternaron con esporádicas coladas de bloques y cenizas. Luego se produjo la intrusión de las facies dómicas y por último la de los diques riolíticos. Las facies descriptas tienen composiciones que varían entre riolitas y traquitas con altos contenidos de K, característicos de las rocas pertenecientes a este complejo. Teniendo en cuenta las características observadas se propone un mecanismo fisural de erupción en esta localidad.

 1. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som Bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido Ultrasound-guided nerve blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Escovedo Helayel

  2007-02-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e maior segurança. CONTEÚDO: O artigo revisa os aspectos relativos aos mecanismos físicos para formação de imagens, a anatomia ultra-sonográfica do neuroeixo e dos plexos braquial e lombossacral, os equipamentos e materiais empregados nos bloqueios, os ajustes do aparelho de ultra-som para melhorar as imagens, os planos de visualização das agulhas de bloqueio e as técnicas e o treinamento em bloqueios guiados por ultra-som. CONCLUSÕES: Os passos para se obter sucesso em anestesia regional incluem a identificação exata da posição dos nervos, a localização precisa da agulha, sem lesões nas estruturas adjacentes e, finalmente, a injeção cuidadosa de anestésico local junto aos nervos. Embora a neuroestimulação forneça grande auxílio na identificação dos nervos, esta não consegue, isoladamente, preencher todas essas exigências. Por isso, acredita-se que os bloqueios guiados por ultra-som serão a técnica de eleição para anestesia regional num futuro não muito distante.JUSTIFICATIVA Y OBJETIVOS: Las técnicas de bloqueos nerviosos guiados por ultrasonido se basan en la visualización directa de las estructuras nerviosas, de la aguja de bloqueo y de las estructuras anatómicas adyacentes. De esa manera, se puede depositar la solución de anestésico local precisamente en torno de los nervios y acompañar su dispersión en tiempo real, obteniéndose así, un bloqueo más eficaz, de menor latencia, menor dependencia de

 2. MRA Images Identification of the Artery Blood Vessel of the Knee with SOM LVQ Neural Networks as Auxiliary.

  Science.gov (United States)

  Huang, Hung-Chun; Chien, Chia-Hung; Shih, Ting-Fang; Chong, Fok-Ching

  2005-01-01

  The ways of angiography are divided into two kinds at present: the invasive type and the non invasive type. Because the magnetic resonance angiography (MRA) has advantages of the non invasive type, thus people can accept MRA more easily. Presently, to diagnoses for the initial stage triage of the blood vessel on clinic by MRA mostly. We to be allowed to see clearly that the shape of lower limb artery which like the dendrite and the blood vessel is thick from the trunk to the thin branch, also we can see the narrow embolism and the blocked place through MRA. This study is aiming at the image of artery of blood vessel by MRA assay, and is attempting to use two-dimensional structure of SOM and LVQ to make out topologies for the shape of artery of blood vessel. We expect that MRA could be useful tools for earlier on the quick triage and auxiliary diagnosis of doctors. By actual examples truly prove that patients after peripheral arterial occlusive disease (PAOD) treatment can diagnose effectively, shorten the time of patients waiting for reports and improve the whole efficiency of the medical treatment system.

 3. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L.) inifap 1 y su descripción histológica

  OpenAIRE

  A. Alejandro-Lázaro; A. Azpeitia-Morales; L. Sáenz-Carbonell; F . Mirafuentes Hernández

  2015-01-01

  La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS) en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de l...

 4. "Som natt och dag" : Kvinnors upplevelser av att leva med IBS och behandling med låg FODMAP-kost

  OpenAIRE

  Börjesson, Louise; Lindberg, Emelie

  2014-01-01

  Introduktion: Irritable Bowel Syndrome, IBS, är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen i västvärlden med en prevalens på cirka 15-20 % i befolkningen. IBS är generellt sett dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och majoriteten som drabbas är kvinnor under 40 år. Behandling med låg FODMAP-kost är den mest effektiva kostbehandlingen vid IBS. Det finns få kvalitativa studier om IBS och behandling med låg FODMAP-kost och det behövs en ökad förståelse av hur det är att lev...

 5. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära - patienternas upplevelser : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Berggren, Margareta; Ekdahl, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund: Globalt begår över 800 000 personer suicid varje år, det är en person var 40:e sekund. Av dessa är det cirka 1 100 personer som begår suicid i Sverige. Under det senaste decenniet har suicid minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Suicid är den näst vanligaste orsaken till död hos 15-29 åringar. Det finns en klyfta i form av brist på kommunikation mellan vårdpersonal och personer som är suicidala. För att minska denna klyfta bör vårdpersonalen lyssna mer uppmär...

 6. Inducción de la embriogénesis somática en mango de hilacha (Mangifera indica L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perea Dallos Margarita

  2006-06-01

  Full Text Available En esta investigación se estudió el establecimiento de un medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática a partir de embriones cigóticos y tejido nucelar de frutos inmaduros de mango de hilacha. Se ensayaron nueve tratamientos de desinfección resultantes de la combinación de tres concentraciones de hipoclorito de sodio (2,5, 3,5 y 4,5%, aplicadas durante tres intervalos de tiempo (30, 45 ó 60 min. El medio de cultivo para la inducción de la embriogénesis somática se estableció probando 18 medios de cultivo, cinco adicionados con 0, 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 mg/L de 2,4-D y 13 medios suplementados con 0, 0,5, 1,0, 1,5 y 2,0 mg/L de TDZ en combinación con 0, 1,0 y 2,0 mg/L de 2,4-D.  Adicionalmente, se experimentó con cuatro medios de cultivo adicionados con 0, 0,5, 1,0 y 2,0 mg/L de ácido giberélico para la germinación de los embriones somáticos. Mediante observación, se estudió la influencia de las diferentes concentraciones de ácido diclorofenoxiacético y de thidiazurom sobre los explantes utilizados; adicionalmente, se evaluó la formación de las diferentes etapas de la embriogénesis somática. Por medio de cortes histológicos, se estableció el origen de los embriones somáticos y las diferencias, a nivel celular, entre cada uno de sus estadios. Se estudió el proceso de formación del callo friable y embriogénico. Todos los tratamientos de desinfección fueron igualmente efectivos, pero se recomienda el uso de una concentración de 4,5 % de  hipoclorito de sodio, durante 60 minutos. El medio de cultivo más favorable para la inducción de la embriogénesis somática fue el que contenía 0,5 mg/L de TDZ y 1 mg/L de 2,4-D; y para la germinación, el carente de reguladores de crecimiento. En los medios de cultivo suplementados únicamente con 2,4-D se formaron embriones indirectos, mientras que en los que contenían 2,4-D más TDZ se observaron embriones directos e indirectos, de acuerdo con el regulador

 7. Patologia de neonatos bovinos originados por meio da técnica de transferência nuclear de células somáticas – clonagem

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Os mecanismos de morte em animais clonados a partir de células somáticas são poucos elucidados. Malformações de órgãos, alterações de tamanho e peso desses animais foram anomalias já descritas, porém em casos isolados. Desse modo, estudos nos níveis anatomo e histopatológicos são de suma importância para ajudar a compreensão dos fatores responsáveis pelos altos índices de insucessos com a utilização da TNCS (transferência nuclear de células somáticas). Assim, o presente trabalho foi realizado...

 8. Influencia del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Liusvert Pérez Pérez

  2012-08-01

  Full Text Available Título en ingles: Influence of light type and intensity on induction and proliferation of somatic embryos in soybean Resumen: La embriogénesis somática representa una alternativa para la regeneración de plantas, sobre la cual influyen diversos factores durante el cultivo in vitro. Entre estos, las condiciones de iluminación durante la formación de embriones somáticos es determinante. Sin embargo, no existen trabajos que refieran el efecto de la luz solar en la formación de embriones somáticos de soya. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del tipo e intensidad de luz en la formación y multiplicación de embriones somáticos de soya cultivar INCASoy-27. Para ello, cotiledones inmaduros de 3,0-4,0 mm de longitud fueron colocados en medio de cultivo con 40 mg.l-1 de ácido 2,4-diclorofenoxiacético, sacarosa 3% y pH 7,0 en cámaras de crecimiento con luz artificial e intensidades luminosas de 5-10 µmol.m-2.s-1 y 68-73 µmol.m-2.s-1, y en cámaras de crecimiento con luz solar con 50-65µmol.m-2.s-1. El mayor número de cotiledones embriogénicos (95,31 se obtuvo en condiciones de luz artificial con alta intensidad luminosa. La mayor formación de embriones somáticos se obtuvo en luz artificial (9,65 y luz solar (8,45 respectivamente con alta intensidad luminosa. No se encontraron diferencias significativas en la multiplicación de los embriones somáticos, al emplear ambas fuente de luz con alta intensidad luminosa. Esta es la primera referencia sobre formación y multiplicación de embriones somáticos de soya con empleo de luz solar. Palabras clave: Cultivo de tejido; embriogénesis somática; fotoperíodo; Glycine max. Abstract: The somatic embryogenesis represents an alternative for the regeneration of plants, in which influence diverse factors during the cultivation. Among these factors, the conditions of illumination during the induction of somatic embryos are determinant. However, works not exist that refer the effect

 9. ViBlioSOM: Visualización de información bibliométrica mediante el mapeo autoorganizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sotolongo Aguilar, Gilberto

  2002-12-01

  Full Text Available In this paper the use of a visualization tool that helps researchers discover knowledge in databases is described. The paper presents the scientific and technological maps associated with bibliometric indicators. The maps are based on the concept of Self-Organizing Maps (SOM which is a particularly robust form of unsupervised neural networks. Examples illustrating the visualization of information are included in the paper.

  En este trabajo se describe el uso de una herramienta de visualización que facilita descubrir conocimientos en bases de datos. Se presentan los mapas científico-tecnológicos asociados a los indicadores bibliométricos. Los mapas están basados en el concepto de los mapas auto-organizados (SOM, Self-Organizing Maps y basados en la tecnología de las redes neuronales no supervisadas. Se incluyen ejemplos que permiten ilustrar la visualización de los resultados.

 10. Introdução à arqueologia da escuta: do som e da voz como objetos de enunciação1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ivan Capeller

  2011-07-01

  Full Text Available A arqueologia da escuta rompe com os limites estreitos da história da música e abre a possibilidade de uma nova compreensão da historicidade dos regimes de escuta, não mais entendidos apenas como o reflexo passivo de uma percepção dos sons determinada pela fisiologia da audição, mas epistemologicamente re-configurados pelo conceito de objeto-som, de Pierre Schaeffer.

 11. Híbridos somáticos obtenidos por fusión de protoplastos entre Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum y la especie silvestre Solanum circaeifolium Bitter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa Espejo

  2013-03-01

  Full Text Available Con la finalidad de obtener híbridos somáticos interespecíficos, se fusionaron protoplastos de la especie tetraploide Solanum tuberosum y de la especie silvestre diploide Solanum circaeifolium utilizando polietilenglicol. Los productos de fusión fueron cultivados en el medio V-KM suplementado con albúmina de suero bovino. Las primeras divisiones celulares ocurrieron a los 3 a 4 días de cultivo. Después de la formación de colonias se observó una rápida proliferación de callos, a partir de los cuales se regeneraron 19 plantas. El análisis molecular usando RAPD, confirmó que los regenerantes presentaban segmentos de ADN de ambos parentales, sugiriendo su posible naturaleza de híbridos somáticos. Las observaciones del número de cromosomas indicaron que todos los híbridos fueron aneuploides. En condiciones de invernadero, los regenerantes derivados de la fusión de protoplastos, mostraron características morfológicas intermedias entre las líneas parentales. Este estudio muestra la producción de híbridos somáticos de papa con el método de fusión presentado.

 12. Self-organizing maps of Kohonen (SOM) applied to multidimensional monitoring data of the IEA-R1 nuclear research reactor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Affonso, Gustavo S.; Pereira, Iraci M.; Mesquita, Roberto N. de, E-mail: rnavarro@ipen.b [Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), Sao Paulo, SP (Brazil); Bueno, Elaine I., E-mail: ebueno@ifsp.gov.b [Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo (IFSP), SP (Brazil)

  2011-07-01

  Multivariate statistics comprise a set of statistical methods used in situations where many variables are database space subsets. Initially applied to human, social and biological sciences, these methods are being applied to many other areas such as education, geology, chemistry, physics, engineering, and many others. This spectra expansion was possible due to recent technological development of computation hardware and software that allows high and complex databases to be treated iteratively enabling further analysis. Following this trend, the neural networks called Self-Organizing Maps are turning into a powerful tool on visualization of implicit and unknown correlations in big sized database sets. Originally created by Kohonen in 1981, it was applied to speech recognition tasks. The SOM is being used as a comparative parameter to evaluate the performance of new multidimensional analysis methodologies. Most of methods require good variable input selection criteria and SOM has contributed to clustering, classification and prediction of multidimensional engineering process variables. This work proposes a method of applying SOM to a set of 58 IEA-R1 operational variables at IPEN research reactor which are monitored by a Data Acquisition System (DAS). This data set includes variables as temperature, flow mass rate, coolant level, nuclear radiation, nuclear power and control bars position. DAS enables the creation and storage of historical data which are used to contribute to Failure Detection and Monitoring System development. Results show good agreement with previous studies using other methods as GMDH and other predictive methods. (author)

 13. Efeito do ultra-som sobre sobre a nocicepção e o processo inflamatório em modelos animais e sobre a estrutura química de fármacos

  OpenAIRE

  Barnes, Dênis

  2008-01-01

  Os efeitos do ultra-som têm sido amplamente estudados, o ultra-som constituindo-se uma técnica fisioterapêutica bastante comum. Há dois tipos de pulso, comumente utilizados na prática clinica do ultra-som terapêutico, o contínuo e o pulsado. O ultra-som per se é usado para reduzir a dor e o edema, contudo tem sido usada para aumentar a absorção transdérmica de moléculas de fármacos através da pele, a fonoforese. Há um limitado número de publicações na área e os dados obtidos são bastante conf...

 14. Application of the Recursive SOM Neural Network in Short-term Traffic Flow Prediction%递推SOM神经网络在短时交通流预测中的应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  黄杰; 李军; 郭翔

  2015-01-01

  For short-term traffic flow prediction, the method of recursive self-organizing map ( SOM) neural network is proposed. On the basis of the associative memory technology of SOM neural network, the ResSOM model considering feedback and the SOMSD model capable using structured information are given respectively. The method of recursive SOM uses full SOM as the replicated neuron, and the combination of historical activities and current information as the input; it learns time series dynamics by training the weight value of neuron and context information. The method of recursive SOM is applied in prediction of measured traffic flow data of an area, and comparison with existing method is conducted, the experimental results show that the method of recursive SOM effectively improves the prediction accuracy;it is superior to other methods under the same circumstances.%针对短时交通流预测,提出递归自组织映射( SOM)神经网络方法。根据SOM神经网络的联想记忆技术,分别给出考虑了反馈的RecSOM模型和能够利用结构化信息的SOMSD模型。递推SOM方法用全SOM作为重复神经元,用历史活动与当前信息的组合作为输入,通过训练神经元的权值及上下文信息学习时序动态。将递推SOM方法应用于预测某地区实测交通流数据,并与现有方法进行比较。试验结果表明,递推SOM方法能有效改善预测精度,在同等情况下优于其他方法。

 15. ”Det gör så ont. Varför gör det så ont.” : en lesing av Per Olov Enquists roman Kapten Nemos bibliotek som traumefortelling

  OpenAIRE

  Syversen-Meijer, Eli Marie

  2015-01-01

  Hypotesen for masteroppgaven er at Per Olov Enquists roman Kapten Nemos bibliotek kan leses som en traumefortelling, en skjønnlitterær fremstilling av traumer traumatiske reaksjoner. Oppgaven tar for seg hvorvidt den narrative fremstillingen av minner i romanen indikerer at hypotesen stemmer. Oppgavens problemstilling er hvordan tekstens tomrom, et begrep som stammer fra den tyske resepsjonsteoretikeren Wolfgang Iser, kan fylles ved hjelp av kunnskap om traumers natur og uttrykk. Samtidig leg...

 16. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Dahl

  2016-01-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om norske engelsklæreres kompetanse i å arbeide med barn som har et annet morsmål enn norsk, og som lærer engelsk som fremmedspråk. Problemstillingene er "Hva slags utdanning og kunnskap innen flerspråklighet har engelsklærere i Norge?," "I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?" og "Hvilken type kunnskap, ferdigheter og ressurser føler de behov for?". Vi presenterer resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse hvor i alt 176 engelsklærere deltok. I tillegg presenterer vi resultater fra fokusintervjuer med i alt fire lærere fra to skoler. Resultatene viser at selv om engelsklærerne til en viss grad føler seg forberedt på arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål, har svært få av dem utdanning som fokuserer på flerspråklighet. Svarene fra spørreundersøkelsen og fra intervjuene viser at engelsklærerne gjerne vil ha mer kompetanse på dette området. Vi vil derfor understreke betydningen av utdanning i teori og praksis om flerspråklig utvikling og flerkulturell utdanningsteori, og ikke minst betydningen av tilgang til faglig utvikling som fokuserer på flerspråklighet i skolen og i samfunnet for engelsklærere i Norge.Nøkkelord: engelsklærere, kompetanse, språkpedagogisk kunnskap,flerspråklighet, lærerutdanningAbstractThis paper examines the extent to which English teachers in Norway are prepared to work with children whose mother tongue is not Norwegian, and who are acquiring English as a foreign language. The research questions are “What type of education and knowledge in the area of multilingualism do English teachers in Norway have?,” To what extent do English teachers in Norway feel they are prepared to teach in a multicultural and multilingual classroom?,” and “What kinds of knowledge, skills and resources do they feel a need for?” We present the results of a national survey completed by 176

 17. Coaching som styringsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anita Monnerup

  2010-01-01

  Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om......Coaching er ikke et neutralt værktøj, men producerer begrænsninger og muligheder for, hvad der kan tales om...

 18. Industriel patriarkalisme som moderniseringsstrategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Marianne Rostgård

  2003-01-01

  The article discusses the scope and role of paternalism in industry during the coming of age of a modern industrial society in Denmark, in the late 19th and 20th centuries. Industrial paternalism is seen as a strategy for social inclusion, based on construction and legitimation of a societal order...

 19. Mutter som kogebogsforfatter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nyvang, Caroline

  2008-01-01

  for mange husmødre. Denne artikel sætter fokus på de danske trykte kogebøger i 1800-tallet. Formålet er dels at give en overordnet karakteristik af en genres tilblivelse, dels at præsentere konkrete eksempler på, hvorledes danske husmødre blev tildelt en central rolle i periodens kogebøger, køkkener og...

 20. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)...

 1. Kommunikationsformer som didaktisk kategori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetmar, Vibeke

  2011-01-01

  . Within this point of view, didactic research should focus on the processes of recontextualising (Basil Bernstein 1996) through which disciplinary knowledge and methods are transformed from domains outside school into classrooms inside school, i.e. from disciplinary to school-only ways of communicating...

 2. Film som kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2013-01-01

  Films by artists induce scholars to work across art, film and cultural history. Accordingly, this article adopts an interdisciplinary approach to the British-Nigerian artist Yinka Shonibare’s film Un Ballo in Maschera (2004). The film is grounded in Shonibare’s unique use of African-print fabric...... connotations of the African-print fabric, which are also central to the critique of power in Un Ballo in Maschera. Its critical agenda is then analysed and put into historical perspective by relating the film to Black British film. A comparison with the Black Audio Film Collective’s key work Handsworth Songs...... in conjunction with references to European cultural and political history, but the film is also – it is alleged – rooted in Black British cinema and the transnational postcolonialism which emerged in the UK of the 1980s. The article starts with a general introduction to Shonibare’s art and the colonial...

 3. Diskursetik som demokratisk deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2006-01-01

  På baggrund af Niklas Luhmanns systemteoretiske beskrivelse af differentieringen og magtfordelingen mellem det moderne samfunds funktionelle kommunikationssystemer analyseres, hvorledes politiske diskurser kan gribe ind i kommunikationssystemernes selvregulering, idet artiklen her trækker på Jügen...

 4. Klassisk musik som identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Empirisk baserede studier af musik og identitet udføres ofte på basis af interviews, spørgeskemaer, kliniske musikterapi-sessioner, deltagerobservation eller musikterapi-studenters korte, utrykte beretninger om musikken i deres eget liv. I denne artikel bygger forfatteren derimod på publicerede...... at kombinere en mysikpsykologisk og en hermeneutisk-litterær tilgang når artiklen frem til, at det på basis af de tre selvbiografier er muligt at skitsere disse tre individuelle musiker-identiteter. Selvbiografiens styrke er i denne sammenhæng, at den er en fortælling om hele livet, der giver livet mening...

 5. Musik som medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Den første bog, der beskriver bredden inden for området MusikMedicin, starter helt ved begyndelsen, ved ”cellernes sang”, og går derefter videre til at berette om et utal af undersøgelser og teorier om, hvordan musik påvirker både foster og mor, planter og dyr, krop og følelser, immunsystem og...

 6. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  summerhouse. Theoretically, the analysis is inspired by Søndergaard’s theory on post-traditional gender as constant negotiation of fluid gender boundaries. Cooking can be a way of doing this balancing project, as seen in the case of The Naked Chef. It is argued that in Spise med Price cooking is used...... masculinity to a post-traditional era. Finally, it is suggested that Spise med Price could be seen as part of a tendency for cooking shows that portray men escaping the post-traditional social scene and its imperative for gender negotiation....

 7. Werking bodemherbiciden soms overschat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  De werkingsduur van Goltix en isoproturon wordt in de praktijk overschat, zo blijkt uit onderzoek. De duurwerking kan worden verlengd door vaker te bespuiten in lage dosering. Een verslag over bodemherbiciden en bodemeigenschappen

 8. Landskabet som verdensbillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  himle, der introduceres i oldtidens og middelalderens landskabsbilleder, findes et vidnesbyrd for, hvordan kosmos udspaltes i en kaotisk Moder Jord og en uforgængelig, maskulin himmel. Endelig påviser bogen, at landskabsbilleders indlemmelse eller udelukkelse af kultiveringsspor (fx marker, veje, hegn...

 9. Hernier som medicinsk sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, J.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  include patients with Ehlers-Danlos, Marfans syndrome, osteogenesis imperfecta, cutis laxa, and patients with abdominal aortic aneurysms, colonic diverticula or stress urinary incontinence. Looking ahead, the perspective may be individualization of the operative technique for patients with a hernia...

 10. Hjemmesygeplejersken som konsulent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Espander, Tina; Præstegaard, Jeanette; Glasdam, Stinne

  2013-01-01

  ‘profile for community nurses’. This article presents a concept for reflection on practice which consists of a competence-developmental project. The project takes origin in Wacherhausens theory of reflection on practice, in ‘Appreciative Inquiry’, comprising appreciatory communication, and in the method......In consequence of the municipality reform and the consequent sliding of services from hospital to primary healthcare, a Danish municipal wished to strengthen their community nurses professional competences, fellow-feeling and collegiate spirit by taking starting point in their newly developed...... ‘The narrative team-reflection’. The concept is about the community nurses in practicing and analyzing appreciatory communication here and now and in giving and receiving constructive mono- and interprofessional feedback. In conclusion, the developed concept for reflection on practice generates fellow...

 11. Dada som spontaneitetens Gesamtkunstwerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  2008-01-01

  dadaseancerne var at skabe en ny umiddelbar sammehæng i kunsten eller ligefrem en spontan forening af kunstarterne. Artiklen undersøger det spørgsmål i en sammenligning med kunstsynet hos Richard Wagner og Friedrich W. Nietzsche. Den er et afsnit fra den endnu upublicerede afhandling, Fra Bayreuth til Bauhaus...

 12. Empowerment som frihedsgode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2005-01-01

  Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisat...

 13. Film som kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2013-01-01

  connotations of the African-print fabric, which are also central to the critique of power in Un Ballo in Maschera. Its critical agenda is then analysed and put into historical perspective by relating the film to Black British film. A comparison with the Black Audio Film Collective’s key work Handsworth Songs......Films by artists induce scholars to work across art, film and cultural history. Accordingly, this article adopts an interdisciplinary approach to the British-Nigerian artist Yinka Shonibare’s film Un Ballo in Maschera (2004). The film is grounded in Shonibare’s unique use of African-print fabric...... in conjunction with references to European cultural and political history, but the film is also – it is alleged – rooted in Black British cinema and the transnational postcolonialism which emerged in the UK of the 1980s. The article starts with a general introduction to Shonibare’s art and the colonial...

 14. Verden som interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

  Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07......Oversættelse af Peter Weibels tekst "The World as Interface" i Passepartout # 27. Interfacekulturens æstetik. Udgivelsesdato: 28.04.07...

 15. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR-applikat......Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 16. Identitet som indpakning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nickelsen, Niels Christian

  2009-01-01

  observationer og drejer sig om, at forstå det tværfaglige arbejdes forskellige ordninger og kontroverser på et hospice, samt hvad der sker i mødet mellem fagene. Observationerne knytter sig til hvordan professionerne identificerer hinanden i forbindelse med nogle kontroverser, og hvordan dette leder til særlige...

 17. Magt som krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  Der er tale om en præsentation af Michel Foucaults forelæsninger om krig og samfund, udgivet posthumt under titlen "Society Must be Defended". Et hovedtema er diskurser om klasse, race og magt i tidlig fransk historieskrivning....

 18. Forandring som forankring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Skou

  2014-01-01

  Vi er, om vi vil det eller ej, vævet ind i fællesskabet. Om det er fællesskabet, der lider under individualitens udbrudsforsøg eller individet, der begrænses af fællesskabets snærende bånd er blot et spørgsmål om synsvinkel. I mit liv er individualitet ikke blot egocentri men tværtimod et levende...

 19. Tillidsunderskud som ledelsesudfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jagd, Søren

  2009-01-01

  Tillid i organisationer nyder i disse år stigende opmærksomhed blandt forskere og praktikere. Men hvad vil det sige at praktisere tillidsbaseret ledelse? Hvorfor kan man påstå, at mange organisationer lider af tillidsunderskud? Og hvor skal ledere sætte ind for at skabe tillidsbaserede organisati......Tillid i organisationer nyder i disse år stigende opmærksomhed blandt forskere og praktikere. Men hvad vil det sige at praktisere tillidsbaseret ledelse? Hvorfor kan man påstå, at mange organisationer lider af tillidsunderskud? Og hvor skal ledere sætte ind for at skabe tillidsbaserede...

 20. Billygten som urbant fikspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Katja

  2002-01-01

  I en studiekreds på KA, udsprunget af Lektor Bo Grönlunds kursus "Nyere Byteori - formuleret af ikke arkitekter - set i et arkitektperspektiv", læses, diskuteres og skrives der essays om moderne byteori. I den forbindelse har Katja Bülow afprøvet Henri Lefebvres rytmeanalyse. Den franske sociolog...

 1. Time banking som ledelsesteknologi

  OpenAIRE

  Steensberg, Maja; Nielsen, Nadia Holm; Thomsen, Søren Tolshave

  2014-01-01

  This project examines how the English time banks Timber Wharf, Echo and Fair Shares affect their members and local environments. Based on Nikolas Rose’s theory on governmentality it is discussed, whether the time banks, understood as political actors, are challenging or reproducing neo-liberal governance. It is concluded that the way the time banks facilitates the concept of timebanking differs greatly. These different conducts are shaping the way in which the time banks are used by their mem...

 2. Handlekompetence som didaktisk begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingvorsen, Flemming Erichs

  2002-01-01

  My main objective in this dissertation will be to seek what I find to be the key elements in the obligations of the modern school system, in terms of social education. I have chosen to do this from a general didactic point of view. I intend to involve in this the formation of the social and perso...... and personal education - and standing, and what this should consist of at a deeper level, and at the same time try to offer a solution as to how the school system should work to ahieve this ideal....

 3. Fibromyalgi som neurogen smertetilstand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amris, Kirstine; Jespersen, Anders

  2010-01-01

  Fibromyalgia is characterised by chronic widespread pain and mechanical hyperalgesia. It is associated with a higher pain intensity, fewer pain-free intervals and more pronounced pain-related interference in function than other musculoskeletal pain conditions. Increasing evidence supports an unde...

 4. Radio som Rumforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2012-01-01

  Da radioproducenterne Peter Kristiansen og Clemens Johansen i samarbejde med forfatteren Per Højholt i 1968-69 omformede Højholts seneste digt Turbo til en radiomontage, døbte de udsendelsen Turbo. En Space-ficering af Per Højholts digt. At radioudgaven af et digt kaldtes en space-ficering, peger...

 5. Handicap som risikofaktor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2010-01-01

  psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...

 6. Elevcentrering som nutidshistoriskt problem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Ulf; Petersson, Kenneth; Krejsler, John B.

  2015-01-01

  The purpose of this chapter is to discuss the ideas about learning and pupil centring which form the basis for contemporary narratives about school and education. This takes place against the background of the concepts of learning which during recent decades have become givens, or perhaps it could...... be said, have become established as dogma in the conversations, writings and thinking about ourselves, others, education, work and society. Within school and higher education concepts like learning, lifelong learning, learning targets, learning environments and situational learning have largely replaced...... and superseded concepts of past dominance, such as training, teaching and education. The concepts have furthermore become part of the conversations around a range of other societal activities, such as work, relationships, life style, and leisure activities. The talk about learning environments, for instance...

 7. Thomas Mann som bibelfortolker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2007-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med Thomas Manns reception og transformation af den gammeltestamentlige fortælling om Josef og hans brødre. Særlig interesse samler sig om de gudsbilleder, værket indeholder, herunder relationen til Satan. Det karakteristiske ved Manns gudsbillede er, at Gud ikke er tydelig...

 8. Kroppen som styreform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Hans

  2015-01-01

  Afsløringerne af et vidtfavnende nationalt dopingsystem sætter streg under, hvor langt russerne vil gå for at nå til tops. Præsident Putin indgår direkte med egen krop i den nye idrætspolitik.......Afsløringerne af et vidtfavnende nationalt dopingsystem sætter streg under, hvor langt russerne vil gå for at nå til tops. Præsident Putin indgår direkte med egen krop i den nye idrætspolitik....

 9. Tots som africans

  OpenAIRE

  Bosch, Alfred 1961-

  2001-01-01

  La història tradicional ha considerat que Àfrica no tenia motor històric per sí mateixa tot i que, essent el bressol de la humanitat, és aquest continent qui colonitza primer el món. Malgrat el que s'ha dit, hi ha història a Àfrica fins i tot abans de la colonització europea que va trobar un continent prou evolucionat per impedir un genocidi a l'americana. I també hi ha història africana després, amb les independències i amb la Négritude de la part francòfona i el panafricanisme dels drets ci...

 10. Kvalitative observationer som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kornerup, Ida; Christensen, Kira Saabye

  2014-01-01

  Kapitlet er en indføring i, hvordan studerende og pædagogisk personale selv kan observere, analysere og reflektere over pædagogisk praksis. Kapitlet tager afsæt i en hermeneutisk og interaktionistisk forståelse af verden. Til kapitler knytter sig materiale der kan downloades på bogens hjemmeside....

 11. Leder som coach

  OpenAIRE

  Nielsen, John Kurt; Kornerup, Peter

  2006-01-01

  Through the last century there have been great changes in the relation between managers and em-ployees. Now company and employee want development special personal development. Many com-panies choose to make the manager coach for his employees. Whitmore says that the coach should not be partial toward the employee and there may not be any power. According to Foucault this is not possible because the manager has personal interests and decides how the employee shall work so he can not been neut...

 12. Tvil som drivkraft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Johannesen

  2013-06-01

  Full Text Available Title: Doubt as a driving forceAbstract: In this paper I explore what happens when the philosopher Emmanuel Levinas's texts encounters material from conversations with early childhood educators in two different early childhood education settings. In the conversations with the educators, I hear an approach to understanding children's expressions that are consistent with Levinas’ claims. They want to open up the children's contributions, and they want to learn. I have used the term doubt to describe the processes where the educators are opening up to the other, in this case children aged one to three and their physical expression and further to show how this may be a practice that allows the children have a real opportunity to influence and thus participate in the development of the pedagogical thinking. The early childhood educators are challenged by the children and each other, and this creates energy and commitment. On this basis I claim that the doubt is a driving force in their work to develop the pedagogical thinking.This practice may be in contrast with thoughts of the time favoring and expecting measurable results in educational establishments. This can also be seen as opposition to and criticism of the desire to map children's knowledge and skills as this mapping might reduce children to the notion we have of them, both as groups and as individuals and not open up to their contributions.

 13. Politik som fiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2017-01-01

  Hvor politisk kommunikation tidligere var domineret af tre M’er – Marketing, Meningsmåling og Massemedier - så er vi i dag trådt ind i en ny epoke domineret af tre F’er: Følelser, Fiktioner og Facebook. Med udgangspunkt i et casestudie af Trumps kampagne i 2016. og de tre begreber - politisk...... marketing, politiske informationscyklusser og policy professionelle søger artiklen at forklare spillereglerne for vor tids politiske kommunikation, de demokratiske konsekvenser heraf, samt anvise nye behov i forskningen indenfor politisk kommunikation....

 14. Madlavning som maskulin eskapisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2013-01-01

  The boom in food television has presented a whole new gallery of celebrity chefs. It is striking that the majority are men and that many of them can be read as ways of negotiating an “uncertain” masculine position through cooking. A case in point is The Naked Chef (1999–2001) in which Jamie Oliver...... uses cooking to balance competing discourses on masculinity in his cosmopolitan London life style. This article sets out to compare the way masculinity is performed through cooking in The Naked Chef and the popular Danish food show Spise med Price (2008– ), in which two brothers cook in an isolated...... masculinity to a post-traditional era. Finally, it is suggested that Spise med Price could be seen as part of a tendency for cooking shows that portray men escaping the post-traditional social scene and its imperative for gender negotiation....

 15. Videnskabshistorie som god formidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian Hvidtfelt; Nielsen, Henry

  2008-01-01

  . Andre synes at være tilfredse med kun at opholde sig i videnskabshistoriens hyperprofessionelle, men for den almindelige borger uforståelige og uinteressante, elfenbenstårn. I denne artikel vil vi dels redegøre for nogle af de internationale diskussioner om videnskabshistoriens popularisering, dels...

 16. Ironi som effektiv kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse.......Definition af begrebet ironi i modsætning til sarkasme, satire, parodi, fiktion, pådutning og underforståelse....

 17. Augmented reality som wearable

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Rahn, Annette

  2015-01-01

  Artiklen omhandler design og implementering af Augmented Reality (AR) i form af en wearable i sygeplejerskeuddannelsens anatomiundervisning, mere specifikt undervisning i lungeanatomi og respiration, med fokus på potentialer for visuel læring. Projektet undersøger, hvordan en udviklet AR...

 18. Lymfom fejltolket som osteomyelitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brand, Eske; Klit, Jakob

  2015-01-01

  Patients are admitted based on a tentative diagnosis. If that is incorrect it may have negative consequences for the patient and the system. In this case we present an eight-month elucidation with several diagnostic procedures with a tentative diagnosis of osteomyelitis. This diagnosis was kept...

 19. Kroppen som interaktionsredskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortbek, Karen Johanne

  Traditional interaction techniques only challenges limited parts of the human body - usually only the eyes and the pointing finger. Recently, however, a growing interest has emerged in developing new perspectives on designing for bodily interaction. These designs function within a wide range...

 20. Multimodalisering som stilladsering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kasch, Henrik

  2015-01-01

  Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med læsekompeten......Universal Design for Learning viser os, hvordan vi kan bruge digitale læremidler til inkluderende undervisning ved at stilladsere traditionelle læremidler i bund. I kapitlet gennemgås UDLs principper, og hvordan disse kan omsættes i en inkluderende undervisningspraksis i arbejdet med...... læsekompetencer i faget engelsk....

 1. HR som business partner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Birger; Jensen, André Barsøe

  2014-01-01

  De fleste af os vælger at antage, at forandringer kan styres, i hvert fald til en vis grad. Ellers ville man også kunne falde i en slags handlingslammelse, og det er ikke, hvad der efterspørges fra HR’s ansvarlige. Der kræves resultater. HR er gennem en årrække blevet langt mere strategisk, hvor ...

 2. Participation som organisatorisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2009-01-01

  Hensigten med artiklen er at give et bidrag til forståelsen af begrebet organisatorisk participation både teoretisk og ud fra praksis. Det gøres ud fra analyser og tematiseringer af participationens mangfoldighed, participationssystemers konstituering, participationens substans og finalitet samt...

 3. Dansk sang som identitetshistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2008-01-01

  Anmeldelse af Georg Metz' bog med kultur- og identitetshistoriske kommentarer til 117 danske sange, salmer og viser. Udgivelsesdato: 201108......Anmeldelse af Georg Metz' bog med kultur- og identitetshistoriske kommentarer til 117 danske sange, salmer og viser. Udgivelsesdato: 201108...

 4. Ramme- og lokalaftaler om organisering af virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter

  En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne.......En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne....

 5. Influência da contagem de células somáticas sobre os componentes do leite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Taís Maziero Montanhini

  2013-06-01

  Full Text Available mastite é uma inflamação da glândula mamária caracterizada por alterações do tecido glandular, causando distúrbios funcionais no quarto mamário afetado. Por sua vez, estes distúrbios induzem a diminuição na produção do leite e alterações em sua composição centesimal, suas propriedades físico-químicas, bacteriológicas e sensoriais.O objetivo foi avaliar a influência da contagem de células somáticas (CCS sobre os componentes do leite. Foram avaliados os resultados de 156.465 amostras analisadas pelo laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, durante o período de julho a setembro de 2012. Foram determinadas a CCS e os teores de proteína, gordura, lactose, sólidos totais, caseína e extrato seco desengordurado (ESD. A gordura apresentou maior coeficiente de variação, seguida pelos teores de caseína, proteína, sólidos totais, ESD e, finalmente, o componente que apresentou menor variação foi a lactose. Entre as amostras avaliadas, 47,4% apresentaram ao menos um resultado em desacordo com os limites estipulados pela legislação brasileira. Para a CCS, 21,8% das amostras apresentaram resultados acima do padrão. O teor de gordura apresentou correlação positiva com a CCS. Por outro lado, o teor lactose e o ESD apresentaram correlação negativa com a CCS. O teor de proteína total não sofreu influência da CCS, no entanto, a caseína apresentou correlação positiva com a CCS. A mastite afeta a qualidade do leite, uma vez que promove alterações significativas nos seus componentes, principalmente gordura, lactose e caseína.

 6. Células somáticas no leite em rebanhos brasileiros Somatic cells in milk of brazilian herds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Fernando Machado

  2000-06-01

  Full Text Available No banco de dados do Laboratório de Fisiologia da Lactação da ESALQ - USP, Piracicaba, SP, foi realizado um levantamento da contagem de células somáticas (CCS de amostras de leite de tanques coletadas entre dezembro de 1996 a julho de 1998, com o objetivo de se caracterizar a situação atual da sanidade da glândula mamária dos rebanhos. Os 7941 dados foram analisados através de estatística descritiva. A média de CCS foi 641 mil cél. mL-1, sendo 767 mil cél. mL-1 o desvio padrão. Os dados de CCS foram transformados para log2 CCS e reanalizados. A nova média foi de 307 mil cél. mL-1, sendo que este valor representa melhor a média de CCS dos rebanhos, devido à característica exponencial da população de dados obtida. Os rebanhos foram distribuídos em classes de CCS. Foram encontradas as seguintes porcentagens da população: 26, 53, 71, 83, 89 e 93% com CCS abaixo de 250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 mil cél. mL-1 respectivamente. Os quartis das amostras analisada foram 25, 50, 75, 90, 95, 99 e 100% apresentando 244, 468, 815, 1302, 1797, 4099, 9223 mil cél. mL-1 respectivamente.A survey of data of the Lactation Physiology Laboratory of ESALQ - USP, Piracicaba, SP, Brazil was performed to characterize the somatic cell count (SCC of herds. Descriptive statistics was used to analyze results of 7941 records collected between December 1996 and July 1998. The SCC mean was 641 thousand cells mL-1, standart deviation 767 thousand cells mL-1. The log2 transformation was also applied to SCC values, a new mean was calculated and then again transformed into SCC (307 thousand cells mL-1. This was the best way to present the real SCC values of the herds. The population of herds are distributed according to SCC count, considering the SCC limits of 250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 thousand cells mL-1, in the following percentages: 26, 53, 71, 83, 89, 93%. The quartiles of the samples were 25, 50, 75, 90, 95, 99 e 100% showing 244, 468, 815

 7. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 8. Ultra-som terapêutico contínuo térmico em modelo experimental de ciatalgia Continuous thermic therapeutic ultrasound in sciatica experimental model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Polican Ciena

  2009-06-01

  Full Text Available O ultra-som é um recurso fisioterapêutico que pode atuar na redução dos sintomas da ciatalgia. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do ultra-som terapêutico, no modo contínuo, em duas diferentes densidades de potência (0,5 W/cm² e 1 W/cm², na redução do quadro álgico em ratos submetidos a modelo experimental de ciatalgia. Foram utilizados 20 ratos, divididos em 3 grupos: G1 (n=6 submetido à ciatalgia e a tratamento placebo; G2 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 0,5 W/cm²; e G3 (n=7 submetido à ciatalgia e tratado com ultra-som com 1 W/cm². A ciatalgia foi provocada por lesão cirúrgica de compressão do nervo no membro posterior direito de todos os animais. O tratamento na região do procedimento cirúrgico, iniciado no 3º dia pós-operatório, consistiu em 10 sessões diárias de 5 minutos. Verificou-se a dor pelo do tempo de elevação da pata (TEP durante a marcha, medido pré-cirurgia e em mais cinco momentos. Os resultados mostram aumentos no TEP em todos os grupos após a lesão; e, naqueles tratados com ultra-som terapêutico, houve diminuição significativa da TEP, restaurando-se os valores iniciais, sendo mais precoce e intensa em G2. Conclui-se que a entrega na forma continua do ultra-som terapêutico foi eficaz na redução da dor ciática.Therapeutic ultrasound is a physical therapy resource for relieving sciatic pain. The aim of this study was to assess the effectiveness of continuous therapeutic ultrasound in two different power densities (0,5 W/cm² and 1 W/cm², on reducing pain in rats submitted to a sciatica experimental model. Twenty rats were used, divided into 3 groups: G1 (n=6 submitted to sciatica and placebo treatment; G2 (n=7 submitted to sciatica and treated with 0.5 W/cm² ultrasound; and G3 (n=7, submitted to sciatica and treated with 1 W/cm² ultrasound. Sciatica was provoked by surgical nerve compression on the right posterior limb of all animals. Treatment on the

 9. 基于SOM的WSN节点定位算法与仿真实现%Node Localization Algorithm and Simulation for WSN Based on SOM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  田莹; 张淑芳

  2011-01-01

  结合自组织神经网络(Self Organizing Maps,SOM)算法无监督学习特征和WSN自组织特点,提出了一种分布式的基于自组织神经网络的节点定位算法(Distributed Self-Organizing-Map and Received Signal Strength Indication,DSOM-RSSI)。DSOM-RSSI使WSN中的节点自组织为多个交叠的簇,通过多个簇头的并行计算,实现分布式的节点定位。DSOM-RSSI直接利用无线信号强度指示值进行定位,减少了以往把无线信号强度转化%Based on the unsupervised learning of Self Organizing Maps(SOM) combined with the self organizing character of WSN,a DSOM-RSSI(Distributed Self Organizing Maps and Received Signal Strength Indication) localization algorithm was proposed.The main idea of DSOM-RSSI is,firstly,sensor nodes were organized into multiple joined clusters,and then the SOM localization algorithm was implemented on multi cluster heads simultaneous,finally the distributed self-localization was implemented on all the nodes.During the localization,SOM worked based on RSSI,by this mean,the error and computation caused by transforming RSSI into distance were decreased in DSOM-RSSI.Simulation results show that DSOM-RSSI outperforms SOM-Central on both localization precise and the time complexity of algorithm.

 10. Clinical analysis of secretory otitis media(SOM) in children%儿童分泌性中耳炎临床治疗分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵巍

  2015-01-01

  Objective :To investigate therapeutic effect of secretory otitis media(SOM ) in children .Meth‐ods18 children cases of adenoid hypertrophy with SOM treated by adenoidectomy combined with surgery were retro‐spectively analyzed .ResultsAll the cases of OME were followed up at least 6 months after operation .The effects of 7 ears with puncture of tympanum were 70% ,but the effects were 92% in 25 ears with tympanostomy tubes .A child was suffered from adenoid hypertrophy again after surgery .Conclusions :The therapeutic effect of transnasal en‐doscopic adenoidectomy combined with tympanostomy tubes is the best on adenoid hypertrophy with SOM .%目的:探讨腺样体肥大引起分泌性中耳炎的原因及手术疗效。方法:总结分析18例儿童腺样体肥大伴分泌性中耳炎患儿临床资料,观察手术治疗后效果情况。结果:所有病例随访半年以上,单纯鼓膜穿刺治疗7耳,有效率70%。鼓膜置管25耳治疗有效率92%。腺样体肥大术后复发1例。结论:内窥镜下腺样体吸切同时行鼓膜置管术对儿童分泌性中耳炎治疗效果最佳。

 11. Condición somática de la almeja Polymesoda solida (Veneroidea: Corbiculidae) durante el periodo lluvioso, en el Parque Natural Isla de Salamanca, Caribe colombiano

  OpenAIRE

  Virginia De La Hoz Aristizábal, María

  2009-01-01

  Se evaluó la condición somática de la almeja Polymesoda solida en tres lagunas del Parque Isla de Salamanca (abril a noviembre de 2004), durante el periodo lluvioso. En 60 individuos por laguna, se analizaron mensualmente índices de condición, rendimiento, relación talla-peso y madurez gonadal en fresco. También se midió salinidad, temperatura, pH, oxígeno disuelto, transparencia y profundidad del agua. Los mayores índices de condición coincidieron con descensos en el nivel del río Magdalena,...

 12. Research on the clustering by using SOM network model%利用SOM网络模型进行聚类研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  杨晨; 闫薇

  2014-01-01

  自组织特征映射(SOM)是Kohonen提出的一种人工神经网络模型,其整个学习过程是在输入样本空间内进行,并以欧氏距离为度量.本文先介绍了SOM网络模型的来源,接着对SOM网络的结构与学习过程进行了介绍,最后给出了一个SOM网络模型在聚类中的程序实例.

 13. 基于SOM的多维信息可视化研究%Visualization of Multi-dimensional Information Based on SOM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  芮小平; 张立强

  2011-01-01

  Process massive and multi-dimensional information is a research hot in recent years and visualization technology provides a new approach for us to analyze and understand massive information. SOM is a method that can reduce the dimension of high dimension data thorough self organizing. This paper introduced the principle of multidimensional information visualization based on SOM. The method obtains prototype vectors by vector quantization and trains the network by batch training. Then, it projects the trained data into lower dimensional space by multi-dimensional scaling method. It brings out 3 kinds of visualization modes based on SOM which are map grid match, cluster based and variable based. This paper used SOM method to visualize SARS information in China in 2003 and results showed that it was a practical method to analyze multi-dimensional information.%处理数量巨大且富含多维信息的数据正成为人们关注的热点,可视化技术为分析和处理海量信息提供了新的手段.SOM能够通过自组织的方式实现高维数据的降维.本文介绍了基于SOM法的多维信息可视化技术.该方法先通过SOM矢量量化法建立原型矢量,然后通过SOM的批量训练实现降维,并用多维比例缩放法实现降维后的数据在低维空间坐标上的投影.在此基础上,分别阐述了地图网格映射、基于聚类的可视化和基于变量的可视化3种可视化方法.论文最后用SOM方法对2003年中国非典的多维信息进行了可视化分析,验证了该方法的实用性.

 14. Long-Term Patterns in the Population Dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and Cyanobacteria in a Shallow Reservoir: A Self-Organising Map (SOM) Approach

  Science.gov (United States)

  Wojtal-Frankiewicz, Adrianna; Kruk, Andrzej; Frankiewicz, Piotr; Oleksińska, Zuzanna; Izydorczyk, Katarzyna

  2015-01-01

  The recognition of long-term patterns in the seasonal dynamics of Daphnia longispina, Leptodora kindtii and cyanobacteria is dependent upon their interactions, the water temperature and the hydrological conditions, which were all investigated between 1999 and 2008 in the lowland Sulejow Reservoir. The biomass of cyanobacteria, densities of D. longispina and L. kindtii, concentration of chlorophyll a and water temperature were assessed weekly from April to October at three sampling stations along the longitudinal reservoir axis. The retention time was calculated using data on the actual water inflow and reservoir volume. A self-organising map (SOM) was used due to high interannual variability in the studied parameters and their often non-linear relationships. Classification of the SOM output neurons into three clusters that grouped the sampling terms with similar biotic states allowed identification of the crucial abiotic factors responsible for the seasonal sequence of events: cluster CL-ExSp (extreme/spring) corresponded to hydrologically unstable cold periods (mostly spring) with extreme values and highly variable abiotic factors, which made abiotic control of the biota dominant; cluster CL-StSm (stable/summer) was associated with ordinary late spring and summer and was characterised by stable non-extreme abiotic conditions, which made biotic interactions more important; and the cluster CL-ExSm (extreme/summer), was associated with late spring/summer and characterised by thermal or hydrological extremes, which weakened the role of biotic factors. The significance of the differences between the SOM sub-clusters was verified by Kruskal-Wallis and post-hoc Dunn tests. The importance of the temperature and hydrological regimes as the key plankton-regulating factors in the dam reservoir, as shown by the SOM, was confirmed by the results of canonical correlation analyses (CCA) of each cluster. The demonstrated significance of hydrology in seasonal plankton dynamics

 15. A APLICABILIDADE DO ULTRA-SOM DE 3 MHZ ASSOCIADO A FONOFORESE NO TRATAMENTO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG NA REGIÃO GLÚTEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natália Horácio FONSECA

  2015-12-01

  Full Text Available A celulite é caracterizada por ser um distúrbio que ocorre no tecido subcutâneo ou hipoderme, que provoca alteração na superfície da pele, causada pelo excesso de células de gordura no tecido adiposo que se espalha pela derme indo em direção a epiderme formando assim ondulações da celulite ou nódulos. O ultra-som é um aparelho que atualmente vem sendo muito utilizado no tratamento do fibro edema gelóide (FEG, trazendo como benefício o rearranjo das fibras de colágeno e a melhora do tecido. O objetivo do presente estudo foi demonstrar a eficácia do ultra-som aliado a fonoforese na diminuição do fibro edema gelóide (FEG na região glútea. Os instrumentos utilizados para análise e coleta de dados foram a ficha de avaliação e registro fotográfico, que foi realizado com uma paciente do sexo feminino, 23 anos, apresentando grau II na região do glúteo. A paciente foi submetida a 20 sessões de tratamento, feito 2 vezes por semana com aplicação do ultra-som na frequência de 3Mhz e intensidade de 0,5 W/cm², modo contínuo com 1 minuto cada quadrante de acoplamento da ERA, associado à fonoforese com o uso do Eletrogel, à base de arnica, centella asiática, castanha da índia, erva mate e gengibre. A resposta fisioterapêutica foi satisfatória sem contrai os glúteos e nos testes de casca de laranja e de preensão. Conclui-se que o ultra-som associado a fonoforese melhora a aparência da pele e o quadro da celulite com satisfação por parte da paciente.

 16. Terapias somáticas para transtornos psiquiátricos resistentes ao tratamento Somatic therapies for treatment-resistant psychiatric disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael J Braga

  2007-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: O presente artigo é uma revisão do conhecimento atual relativo às terapias somáticas em psiquiatria, com foco em transtornos psiquiátricos resistentes ao tratamento usual. MÉTODO: Foi realizada uma pesquisa computadorizada da literatura no Medline utilizando as palavras "eletroconvulsoterapia", "estimulação magnética transcraniana", "terapia magnética convulsiva", "estimulação do nervo vago" e "estimulação cerebral profunda", com todos os termos traduzidos para o idioma inglês. Referências listadas em cada artigo foram também analisadas. RESULTADOS: O desenvolvimento de novos tratamentos psiquiátricos não farmacológicos nas últimas décadas renovou o interesse em terapias somáticas. A despeito de a eletroconvulsoterapia continuar a ser o único tratamento somático com eficácia estabelecida, a estimulação magnética transcraniana, a terapia magnética convulsiva, a estimulação do nervo vago e a estimulação cerebral profunda são potencialmente novas modalidades de tratamento psiquiátrico. CONCLUSÕES: Novas modalidades de tratamento ainda padecem de falta de conhecimento cientifico adequado. Entretanto, estratégias somáticas ainda representam uma promessa como formas mais eficazes e seguras de tratamento psiquiátrico.OBJECTIVE: This paper reviews the current knowledge of somatic treatment in psychiatry, with a focus on treatment-resistant psychiatric disorders. METHOD: A computerized search of the literature was conducted on Medline using the words "electroconvulsive therapy", "transcranial magnetic stimulation", "vagus nerve stimulation", "deep brain stimulation" and "magnetic seizure therapy". References from each paper were also screened. RESULTS: The development of new non-pharmacological psychiatric interventions in the past decades has renewed the clinical and research interest in somatic therapies. Although electroconvulsive therapy remains the only somatic treatment with undisputed efficacy

 17. Kritisk Diskurs Analyse - en verden af tekster

  OpenAIRE

  Thomasen, Bo; Willumsen, Christine Fonager; Trokmar, Daniel; Olsen, Jeanet Ruthkjær; Sørensen, Lasse; Henningsen, Mette; Engelschmidt, Morten Bruno

  2005-01-01

  Dette projekt omhandler Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som metode anvendt på et medie - CNN nyhedskanal. Metodens styrker og svagheder undersøges. Den valgte case omhandler ”The summit of the Americas”, der fandt sted den 4. og 5. november 2005, blandt amerikanske ledere om en fri-handels-aftale. Projektet undersøger diskursbegrebet, og der gøres således rede for Focault, Laclau og Mouffe, diskurspsykologien samt Norman Faircloughs diskursopfattelse. Projektet er en...

 18. El volcanismo bimodal del volcán cerro Corona, Alta Sierra de Somún Curá, provincia de Río Negro Bimodal volcanism of the Cerro Corona volcano in the Alta Sierra de Somún Curá (Río Negro province

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Maro

  2012-03-01

  Full Text Available La Alta Sierra de Somún Curá es uno de los complejos volcánicos terciarios postplateau en el ambiente de la meseta basáltica de Somún Curá, en la Patagonia extrandina. En ella se encuentra el cerro Corona, un volcán en escudo que corresponde al centro de mayor altura en la región. Está construido por rocas efusivas y piroclásticas subordinadas, fundamentalmente traquiandesíticas-basálticas, con variaciones traquíticas tanto en sus flancos como en su cráter. A pesar de la bimodalidad compositional con una importante discontinuidad entre el 54 y 58 % en peso de SiO2, el presente trabajo propone que las traquitas son el producto de la evolución por cristalización fraccionada de las traquiandesitas basálticas, con cierta influencia de recargas máficas a la cámara magmática de acuerdo a la presencia de texturas de desequilibrio en los fenocristales, principalmente de las rocas félsicas.The Cerro Corona is a shield volcano situated in the Alta Sierra de Somún Curá, one of the tertiary volcanic complex that constitute the Meseta de Somún Curá, in the Extrandean Patagonia. It is the highest center in the region and it is compound mainly of basaltic trachyandesites, with trachytic variations on its flanks and crater. Despite the compositional bimodality with an important compositional gap between 54% and 58% in weight in SiO2, this work suggests that trachytes are the product of the evolution of basaltic trachyandesites through fractional crystallization, with some influence of mafic recharge to the magmatic chamber, in agreement with the presence of disequilibrium textures in fenocrystals, essentially in felsic rocks.

 19. Mutações somáticas na videira Niagara Somatic mutations of the niagara grape in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. Inglez de Sousa

  1959-01-01

  Full Text Available A videira Niagara, de bagas brancas e arredondadas, originou-se de cruzamento em que participaram as espécies Vitis labrusca L. e V. vinifera L. Foi introduzida no Brasil em 1894 e, a partir de 1910, começou a ser largamente difundida pelos vinhedos brasileiros, notadamente nos do Estado de São Paulo, onde é considerada a variedade de maior importância econômica. Existem neste Estado cerca de 27 milhões de pés de Niagara, que produzem anualmente perto de 50 mil toneladas de uvas frescas, representando um valor aproximado de 500 milhões de cruzeiros. A partir de 1933 foram observadas na região de Jundiaí, Estado de São Paulo, al-algumas mutações somáticas da Niagara original. Pela ordem em que tais mutações apareceram, é a seguinte sua relação: 1 BAGA ROSADA ARREDONDADA, em 1933; 2 BAGA BRANCA ARREDONDADA GIGANTE, em 1937; 3 BAGA BRANCA OVAL, em 1938; 4 BAGA ROSADA ARREDONDADA GIGANTE, em 1941; 5 BAGA RAJADA ARREDONDADA, em 1947; 6 FORMA STECK, em 1951: e 7 BAGA ROSADA OVAL ou NIAGRA MARAVILHA, em 1958. Algumas dessas mutações apresentam ponderável importância econômica: é o caso da Niagara Rosada, que constitui atualmente talvez 60 % das videiras plantadas no Estado de São Paulo. Outras, como Niagara Branca Oval, Niagara Branca Gigante, Niagara Rosada Gigante e Niagara Maravilha, terão provàvelmente apreciável difusão entre os viticultures. As formas denominadas Gigantes são mutações auto-tetraplóides da Niagara original. Procurou-se descrever a origem e as características principais de cada uma das variantes de Niagara encontradas, documentando-as por meio de dados ampelométricos, desenhos e fotografias.The Niagara variety of grape originated from a cross between Vitis labrusca L. and V. vinifera L. It has a heterozygous behavior and possess round white berries. Its introduction in Brazil dates back to 1894. Since 1910 it has become a popular variety in Brazilian vineyards and specially in those planted in

 20. El volcanismo bimodal del volcán cerro Corona, Alta Sierra de Somún Curá, provincia de Río Negro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Maro

  2012-03-01

  Full Text Available La Alta Sierra de Somún Curá es uno de los complejos volcánicos terciarios postplateau en el ambiente de la meseta basáltica de Somún Curá, en la Patagonia extrandina. En ella se encuentra el cerro Corona, un volcán en escudo que corresponde al centro de mayor altura en la región. Está construido por rocas efusivas y piroclásticas subordinadas, fundamentalmente traquiandesíticas-basálticas, con variaciones traquíticas tanto en sus flancos como en su cráter. A pesar de la bimodalidad compositional con una importante discontinuidad entre el 54 y 58 % en peso de SiO2, el presente trabajo propone que las traquitas son el producto de la evolución por cristalización fraccionada de las traquiandesitas basálticas, con cierta influencia de recargas máficas a la cámara magmática de acuerdo a la presencia de texturas de desequilibrio en los fenocristales, principalmente de las rocas félsicas.

 1. Efeitos do ultra-som de baixa intensidade na veia auricular de coelhos Effects of low intensity ultrasound in the auricular vein of rabbits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Araújo

  2003-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar a ação do ultra-som na veia auricular de coelhos. MÉTODOS: Vinte coelhos foram divididos em dois grupos de dez animais diferindo com relação ao local da aplicação, do ultra-som, o modo e o intervalo de tempo para a análise histopatológica (3 e 7 dias. Os animais foram submetidos à aplicação de ultra-som contínuo e pulsado em dois segmentos venosos da orelha previamente determinados. Cada animal foi o seu próprio controle. Empregou-se a freqüência de 3MHz, intensidade de 3W/cm² nos ciclos pulsado e contínuo por 10 minutos, de forma estacionária. O grupo I foi submetido a eutanásia após 3 dias e o grupo II em 7 dias contemplando a fase aguda do processo inflamatório. Empregou-se o teste exato de Fisher e o teste de Mc Nemar para análise estatística. RESULTADOS: Obteve-se trombose venosa e aumento de linfócitos de forma significativa (p= 0,032 nos grupos tratados com o modo contínuo. O modo pulsado não provocou efeitos deletérios. Outros achados foram congestão, edema, hemorragia e lesão da parede vascular. CONCLUSÕES: O ultra-som pulsado não provoca qualquer alteração na parede vascular nas condições do experimento.O ultra-som contínuo induz a trombose venosa e aumento dos linfócitos de forma significativa.PURPOSE: The purpose of this experimental work was evaluate the effects of low intensity in the auricular vein of rabbits. METHODS: Twenty rabbits were divided in two groups of ten animals. The groups differed about the place where the continuous and pulsed ultrasound were applied and the period that the material was collected for the morphologic examination (3 and 7 days. Acoustic coupling gel was used on marginal ear vein, each animal underwent continuous and pulsed ultrasound treatment, in segments previously marked with indelible ink. Each animal provided its own control. Ultrasound was used in the frequency of 3MHz, intensity of 3W/cm² in the pulsed and continuous modes during 10min

 2. Embriogênese somática a partir de calos de cultivares de laranja doce Somatic embryogenesis from calli of sweet orange cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lívia Mendes de Castro

  2010-08-01

  Full Text Available A regeneração de plantas, por organogênese ou embriogênese somática, a partir do cultivo de células e tecidos vegetais in vitro, é a base para a utilização da biotecnologia no melhoramento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a embriogênese somática a partir de calos embriogênicos das cultivares de laranjeiras doces 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde' e 'Westin', em função da composição dos meios de cultura relacionada à fonte e concentração de diferentes carboidratos, utilizando-se meio de cultura MT modificado com 500mg L-1 de extrato de malte, acrescido de sacarose, galactose, glicose, sorbitol, lactose ou maltose, nas concentrações de 18, 37, 75, 110 ou 150mM à 27°C. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial cinco (cultivares x seis (fontes de carboidratos x cinco (concentrações das fontes de carboidratos no meio de cultura, com cinco repetições. A formação de embriões somáticos variou conforme a cultivar, e as laranjeiras 'Hamlin' e 'Natal' registraram o maior número de embriões, enquanto 'Lima Verde' e 'Westin' apresentaram menores números. A melhor fonte de carboidratos para indução de embriogênese somática foi a maltose, seguida pela lactose, nas concentrações de 37 e 75mM. Embriogênese somática não foi observada nos meios de cultura contendo galactose, glicose ou sorbitol para nenhuma cultivar estudada.Plant regeneration, by organogenesis or somatic embryogenesis, from cell cultures and in vitro plant tissue culture is the basis for biotechnology usage in plant breeding. This research aimed to evaluate somatic embryogenesis from embryogenic calli of 'Hamlin', 'Pêra', 'Natal', 'Lima Verde', and 'Westin' sweet orange cultivars related to culture medium composition as source and concentration of carbohydrates with the use of MT culture medium modified with 500mg L-1 of malt extract, supplemented with sucrose, galactose, glucose, maltose

 3. Formación de embriones somáticos a partir de semillas inmaduras en Sorghum bicolor variedad CIAP 132-R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayelín Rodríguez Urquiza

  2014-08-01

  Full Text Available Existen varios protocolos de regeneración de plantas vía embriogénesis somática de Sorghum bicolor (L. Moench, sin embargo los porcentajes de formación de callos con estructuras embriogénicas y regeneración de plantas son bajos. Es por ello que esta investigación tuvo como objetivo generar embriones somáticos en sorgo rojo variedad  CIAP 132-R. Se ensayaron diferentes concentraciones de 2,4-D para la formación de callos, así como tres concentraciones de ácido ascórbico para eliminar la exudación de compuestos fenólicos por el explante. También para la formación de los embriones somáticos a partir de los callos se evaluaron diferentes concentraciones de 2,4-D y 6-BAP. El mayor porcentaje de formación de callos (57.5 % se alcanzó con 18.1 µM de 2,4-D. Con la adición al medio de cultivo de 50.0 mg.l-1 de ácido ascórbico fue posible eliminar los compuestos fenólicos en el explante y en el medio de cultivo, además permitió incrementar el porcentaje de formación de callos con estructuras embriogénicas hasta un 95 %. El número mayor de embriones somáticos por callo se alcanzó en el medio de cultivo con concentraciones de 4,52 µM de 2,4-D, combinada con 2,22 µM de 6-BAP. Por primera vez, se logró la formación eficiente de embriones somáticos a partir de los callos obtenidos de semillas inmaduras  germinadas como explante inicial en la variedad CIAP 132-R.ABSTRACTSeveral protocols of plant regeneration via somatic embryogenesis from Sorghum bicolor (L. Moench have been development, however the percentage of calluses with embryogenic structures and plant regeneration are low. Therefore this study aimed to generate somatic embryos in red sorghum variety CIAP 132-R. Different concentrations of 2,4-D for callus formation, and three concentrations of ascorbic acid to remove phenolics exudation were assayed by explant. For the formation of embryos different concentrations of 2,4-D and 6-BAP were evaluated. The highest

 4. Discursos em disputa: uma leitura alternativa acerca dos dilemas da ação internacional na Somália durante a década de 1990

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Regina Fernandez Y Garcia Moreno

  2014-01-01

  Full Text Available O artigo aborda os dilemas enfrentados pelos atores internacionais nas operações de paz levadas a cabo na Somália na década de 1990. Busca-se evidenciar as narrativas divergentes articuladas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas vis-à-vis o "Outro" somali. Sugere-se que os principais dilemas experimentados pela ONU e pelos Estados Unidos na Somália não foram de natureza técnica, concernente a problemas de coordenação entre as principais forças envolvidas, como usualmente se argumenta. Diferentemente, argumenta-se que existiu uma disputa de natureza política entre os Estados Unidos e a ONU na Somália, amparada por discursos distintos sobre o "Outro" somali.

 5. Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2011-11-01

  Full Text Available Om man betraktar slöjd ur en nordisk kulturell synvinkel kan man säga att slöjden inte längre bara är ett hantverk utan är något som överförts också till utbildningens formella rum och vidare till storstadens informella rum. Inom aktuell slöjdpedagogisk forskning blir det därför tydligt att det finns behov att diskutera slöjdens betydelse både i och utanför skola och utbildning nu och i framtiden. Syftet med artikeln är att beskriva hur den slöjdpedagogiska forskaren kan använda etnografi som ett metodiskt angreppssätt. Artikelskribenterna1 är intresserade av två ytterligheter: slöjdaktiviteter i förskolan och slöjd i storstadens subkultur. Lärande och identitet betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. För analysen används Foucaults diskursteori (1980, 1993, eftersom etnografin alltid är knuten till en kulturell kontext. I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet. Teorin belyses genom exempel dels genom barns berättelser om sina upplevelser av artefakter som de själva skapat, dels genom aktivisters berättelser medierade genom deras artefakter. I fokus ligger en vald social inramning som överspänner både det formella och det informella rummet (Lave & Wenger, 2003. Artikeln visar hur man kan använda etnografisk metod som redskap för att lyfta fram hur de som gör slöjd lär sig färdigheter och hur de genom slöjd ger uttryck för sin identitet. Slöjd i detta sammanhang kan beskrivas som en kommunikativ estetisk gestaltning.Sökord: metod, slöjd, etnografi, kulturteori, diskursanalysURN:NBN:no-29954

 6. Caracterização morfológica, bioquímica e proteomica da embriogênese zigótica e somática de goiabeira serrana (Acca sellowiana (O. Berg.) Burret)

  OpenAIRE

  Inocente, Gabriela Claudia Cangahuala

  2007-01-01

  Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias. Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais Nesta seção, estudaram-se as proteínas expressas em embriões somáticos de A. sellowiana em diferentes estádios de desenvolvimento. O objetivo foi detectar e identificar proteínas diferencialmente expressas durante os diferentes estádios de desenvolvimento do embrião somático. Usando a alta resolução do gel bidimensional de poliacrilamida (2-DE) ob...

 7. La importancia de la detección y el tratamiento de los síntomas somáticos en pacientes latinoamericanos con depresión mayor

  OpenAIRE

  Jorge M. Tamayo; Rovner,Jorge; Muñoz, Rodrigo

  2007-01-01

  OBJETIVO: La depresión mayor es una enfermedad caracterizada por la presencia tanto de síntomas mentales como somáticos, los cuales afectan en forma significativa los procesos diagnósticos y terapéuticos así como el pronóstico. MÉTODO: Usamos una búsqueda de artículos publicados hasta Junio 2006 cruzando términos que nos permitieran incluir artículos que hiciesen referencia a la comorbilidad entre depresión mayor y síntomas somáticos, a la prevalencia de dicha comorbilidad en Latinoamericanos...

 8. Músculo tiroaritenoideo e som basal: uma revisão de literatura Thyroarytenoid muscle and vocal fry: a literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Aparecida Cielo

  2011-09-01

  Full Text Available O trabalho do fonoaudiólogo utiliza-se de exercícios vocais como o som basal (SB, que se origina da grande atividade contrátil do músculo laríngeo intrínseco tiroaritenoideo (TA. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura relacionada ao TA e ao SB. Realizou-se levantamento bibliográfico dos últimos 20 anos sobre o assunto nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Web of Science e Google Scholar. Verificou-se que o feixe interno do TA apresenta fibras de contração lenta, isotônicas, resistentes à fadiga; o feixe externo apresenta fibras de contração rápida, fatigáveis, isométricas. O SB caracteriza-se pela percepção dos pulsos de vibração glótica durante a emissão nas frequências mais graves da tessitura vocal (crepitação em graves ou vocal fry, principalmente pela ação do TA, especialmente sua porção interna, que se encurta de forma evidente, soltando a mucosa em grande volume ao longo da borda livre, aumentando a pressão subglótica e os níveis de jitter, shimmer e ruído, e reduzindo o fluxo aéreo. Com base na literatura, a exercitação isométrica do TA externo ocorreria com o SB sustentado na frequência mais grave possível ao sujeito (contração máxima, durante seis segundos, de cinco a dez vezes diárias, compatível com o predomínio de fibras de contração rápida. Na exercitação isotônica do TA interno, utilizar-se-iam sons agudos para estirá-lo, alternando emissões em SB (contração concêntrica e em registro modal de cabeça ou em falsete (sons hiperagudos (contração excêntrica, com várias séries diárias de oito a 12 repetições, compatível com o predomínio de fibras de contração lenta.The work of speech-language pathologists uses exercises such as the vocal fry (VF, which originates from the great contractile activity of the intrinsic laryngeal thyroarytenoid muscle (TA. The aim of this study was to review the literature related to TA and VF. A literature review of the

 9. 实木地板缺陷形态学分割与SOM识别%Wood floor defects segmentation and recognition based on morphological and SOM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张怡卓; 曹军; 许雷; 于慧伶

  2013-01-01

  针对实木地板的活节、死节、虫眼、裂纹缺陷在线检测速度慢及准确率低的问题,提出在提取R分量图像基础上,利用数学形态学优选缺陷种子点,设计缺陷图像快速增长策略,完成图像缺陷的快速分割;给出了以缺陷面积、边缘灰度均值、内部灰度均值、长宽比为特征的特征提取方法与步骤;构建了基于自组织映射(SOM)神经网络的缺陷辨识模型.实验结果表明:R分量可以准确表征缺陷信息;基于形态学的缺陷分割与SOM网络的缺陷辨识具有快速性和准确性,缺陷分割用时18.8 ms,缺陷分类用时4 ms,平均辨识准确率在89%以上,可以满足木地板缺陷在线检测的速度和准确率要求.%Sound knots, dead knots, pin knots and cracks are the most ordinary wood floor defects. With solving the problems of low speed and low accuracy of online detection against these defects, a wood floor defect detection method is proposed. It extracted R component image at first, and then used mathematical morphological methods to optimize the process of seed selection. With the help of defect image rapid growth strategy, the rapid segmentation of image defect was realized. At last a defect identification model based on self-organizing feature map (SOM) network and with defect area, edge gray-scale average value, inner gray-scale average value and length-width ratio as characteristics was constructed. The result of the experiment show that R component can give accurate information about the defects, and the defect identi fication method based on SOM network is rapid and accurate. Defect segmentation and classification take 18. 8 ms and 4ms respectively, and the average accuracy rate of defect identification is above 89% ,which can meet the speed and accuracy requirements of online detection.

 10. Contagem de células somáticas no leite de vacas suplementadas no pré-parto com selênio e vitamina E

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paschoal Juliana Jorge

  2006-01-01

  Full Text Available O selênio e a vitamina E são antioxidantes importantes na defesa de células e tecidos e atuam diretamente na manutenção da saúde do úbere, influenciando a contagem de células somáticas, indicador no leite da mastite. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da suplementação do selênio e da vitamina E sobre a contagem de células somáticas no leite de vacas da raça holandesa, durante o período das águas. Oitenta animais foram distribuídos em quatro tratamentos: controle; suplementação com 2,5mg Se dia-1; suplementação com 1000 UI vit. E dia-1 e suplementação com 2,5mg Se + 1000 UI vit. E dia-1. A suplementação foi iniciada 30 dias antes da provável data de parição, prolongando-se até o parto. Amostras do volumoso e do concentrado foram colhidas, quinzenalmente, para análise bromatológica completa e levantamento dos níveis de selênio. O sangue foi colhido antes do início da suplementação, no parto, 30 e 60 dias após o parto, para determinação dos níveis de Se no soro sangüíneo das vacas. O leite foi colhido semanalmente para determinação da contagem de células somáticas (CCS. O período de colheita iniciou-se logo após o período colostral, prolongando-se até a décima segunda semana de lactação. Um mês após a suplementação, as vacas que receberam selênio apresentaram níveis séricos superiores (P0,05 a CCS nas doze primeiras semanas de lactação e não foi encontrado efeito de interação entre os dois elementos.

 11. Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Louise Sarauw

  2014-03-01

  Full Text Available Med den kommende studiefremdriftsreform følger både krav om hurtigere gennemførelse og en fleksibilisering af systemet, der skal lette meritoverførslen og gøre det nemmere at sammenstykke en uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser. Artiklen diskuterer de nye tiltag som en bestemt styring af de studerendes uddannelsesnavigation: Hvad sker der, når vi giver den enkelte studerende større frihed til at sammensætte uddannelse på tværs af moduler, der ikke har nogen på forhånd tilrettelagt (faglig progression mellem sig? Vil den øgede valgfrihed medvirke til at motivere de studerende, højne gennemførelsen og gøre dem mere arbejdsmarkedsparate, sådan som regeringen fremlægger det? Og er prisen i givet fald en fragmentering af viden og instrumentel overfladelæring blandt de studerende, sådan som kritikerne foreslår?  The aim of the so-called ‘speed-up’ reform is to cut the time available for students to complete their university studies. One consequence of the reform is the increased requirement for flexibility within the Danish higher education system. To cope with the reform, the system will need to facilitate transfer of credits and make it easier for students to compose more personalized learning portfolios, which can include courses from different institutions and study programmes. The article discusses the possible implications of this new approach to steering students through the higher education system: What happens when we allow the individual student to compose a personal profile from different modules with no intentional progression between them? Will the students’ increased freedom serve to motivate them, make them complete their studies more quickly and make them more fit for the labour market like the Danish government presumes? Or will this be at the expense of leaving students with fragmented knowledge and superficial understandings as suggested by the critics?

 12. Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camilla Björklund

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: The aim of this study is to identify different ways of reasoning when preschool children create stories based on a given theme and with both a traditional and an unfamiliar framework for stories. 17 children participated in the study and the analysis shows three different ways to create stories: 1 stories with a fairy tale structure; 2 expressionist and fragmented accounts; 3 stories focusing on weather and seasonal changes. The cultural tools that children are offered (structure of a story are used by some children to create traditional stories, but not as a tool for creating new forms of stories. The results show that children’s knowledge of the content within the stories and their conceptual understanding seem to play an important role for the ways in which the structure of stories are used as tools for reasoning.Sammadrag: Syftet med denna studie är att klargöra olika sätt att resonera när förskolebarn själva konstruerar berättelser utifrån ett givet tema och inför en traditionell och en mer kontroversiell form för berättelser. 17 barn deltog i studien och analysen visar på tre olika sätt att konstruera berättelser: 1 Berättelser med sagostruktur; 2 Expressionistiska och fragmentariska redogörelser; 3 Berättelser med fokus på väder- och årstidsväxlingar. Det kulturella redskap som barnen erbjuds (berättelsestrukturen används av en del av barnen för att skapa traditionella berättelser, men inte som stöd för nyskapade former av berättelser. Resultaten visar att barn kunnande om innehållet i berättelserna och begreppsförståelse tycks spela en betydelsefull roll för hur barns berättelser används som redskap för resonemang.

 13. Appendix D: Use of wave scenarios to assess potential submerged oil mat (SOM) formation along the coast of Florida and Alabama

  Science.gov (United States)

  Dalyander, P. Soupy; Long, Joseph W.; Plant, Nathaniel G.; Thompson, David M.

  2013-01-01

  During the Deepwater Horizon oil spill, oil in the surf zone mixed with sediment in the surf zone to form heavier-than-water sediment oil agglomerates of various size, ranging from small (cm-scale) pieces (surface residual balls, SRBs) to large mats (100-m scale, surface residue mats, SR mats). Once SR mats formed in the nearshore or in the intertidal zone, they may have become buried by sand moving onshore or alongshore. To assist in locating possible sites of buried oil, wave scenarios previously developed by the U.S. Geological Survey (USGS) were used to determine the depths at which surface oil had the potential to mix with suspended sediment. For sediment to mix with floating oil and form an agglomerate of sufficient density to sink to the seafloor, either the water must be very shallow (e.g., within the swash zone) or sediment must be suspended to the water surface in sufficient concentrations to create a denser-than-sea water agglomerate. The focus of this study is to analyze suspended sediment mixing with surface oil in depths beyond the swash zone, in order to define the seaward limit of mat formation. A theoretical investigation of sediment dynamics in the nearshore zone revealed that non-breaking waves do not suspend enough sediment to the surface to form sinking sand/oil agglomerates. For this study, it was assumed that the cross-shore distribution of potential agglomerate formation is associated with the primary breaker line, and the presence of plunging breakers, over the time frame of oiling. The potential locations of submerged oil mats (SOMs) are sites where (1) possible agglomerate formation occurred, where (2) sediment accreted post-oiling and buried the SOM, and where (3) the bathymetry has not subsequently eroded to re-expose any mat that may have formed at that site. To facilitate identification of these locations, the range of water level variation over the time frame of oiling was also prescribed, which combined with the wave-breaking depth

 14. Caracterização da preferência sistemática por um som em casos de desvio fonológico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keske-Soares, Marcia

  2008-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi analisar o sistema fonológico de cinco crianças com preferência sistemática por um som de acordo com os estudos de Weiner (1981 e Yavas e Hernandorena (1989, 1991. A amostra está composta por cinco sujeitos (quatro meninos e uma menina, com idade de 6: 4 (S1, 4: 11 (S2, 4: 4 (S3, 5: 5 (S4 e 5: 1 (S5. Os dados de fala foram snalisados através da avaliação fonológica. Para análise da fala utilizaram-se análises contrastiva e de traços. Os sesultados obtidos na análise dos dados de fala dos cinco sujeitos são descritos e comparados aos padrões identificados pelos autores acima citados quanto à preferência sistemática por um som. O S1 apresenta preferência por /s/e/z/, afetando a classe das fricativas; S2, por /f/ e /v/, substituindo fricativas e plosivas; S3, por /t/ e /d/, afetando as fricativas; S4 por /k/ e /g/ afetando plosivas e fricativas; S5, pela global /?/, substituindo fricativas e plosivas. Conclui-se que os resultados confirmam que o nível do desvio é variável, com o sistema fonológico ininteligível devido á perda de contraste. Porém, é necessário estudar um número maior de sujeitos e saber o tipo de desordem para atentar para o diagnóstico e a terapia. Além disso, é importante que os terapeutas da fala, ao detectarem e tratarem o desvio fonológico, conheçam as características dos sistemas com preferência sistemática por um som

 15. Uso de colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en playas de “la Costa Verde”, Lima–Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinsby Cadillo Quiroz

  2014-06-01

  Full Text Available El presente estudio fue realizado con el objetivo de evaluar el uso de los colifagos somáticos como indicadores de contaminación fecal en aguas recreacionales marinas. Los colifagos somáticos fueron cuantificados en 140 muestras provenientes de 5 playas del circuito de la “Costa Verde”, Lima, y correlacionados con los indicadores de contaminación fecal convencionales (Coliformes fecales, E. coli y Enterococos. Los colifagos fueron determinados por el método de “capa simple” previa aplicación de la técnica modificada de “filtración de la muestra” y utilizando a E. coli ATCC 13706 como cepa hospedero. Los Coliformes fecales (CF, E. coli (EC y Enterococos (EN fueron cuantificados por el método del Número Más Probable (NMP. Para efectos de análisis estadístico se consideró niveles de contaminación fecal en función de valores arbitrarios de <1000 CF/100 mL (“baja contaminación” y >1000 CF/100 mL (“alta contaminación”. Las playas evaluadas presentaron niveles de contaminación fecal de <3 a 2,4 x 105 CF y EC y <3 a 2,4 x 104 EN. En las muestras con “baja contaminación” fecal, el 32% de los recuentos de los colifagos fueron mayores que los de CF y EC; miemtras que en las muestras con “alta contaminación” ningún recuento de colifagos superó a los de CF o EC. Por otro lado, de acuerdo al análisis estadístico de componentes principales los colifagos y Enterococos fueron los mejores indicadores de contaminación fecal en las playas evaluadas. Asimismo, se determinó correlaciones estadísticamente significativas entre colifagos, CF y EC; siendo mayor en muestras con alta contaminación (r = 0,89 que en aquellas con baja contaminación (r = 0,43. Mediante la cuantificación de colifagos en las muestras evaluadas se determinó estadísticamente el valor de 115 UFP/100 mL como criterio calificativo de balneabilidad para las playas de la zona evaluada. De acuerdo a nuestros resultados los colifagos som

 16. Pautas gráficas de vulnerabilidad somática en niños de 6 a 12 años

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azucena Borelle

  2015-01-01

  Full Text Available El desarrollo y jerarquización de las técnicas proyectivas en la actualidad, se debe en parte, a la rigurosidad de sus premisas de base y a la búsqueda de indicadores determinados para la detección de cualidades específicas. Tal es el caso del Test Persona Bajo la Lluvia (PBLL, cuyas características permiten apreciar ciertas variables privilegiadas en la clínica psicosomática a partir de la inclusión del elemento lluvia en la consigna. La presente investigación es la continuación de un trabajo anterior (Borelle, Maida & De Luca, 2013, publicado en calidad de avances, cuyos resultados correspondían a la mitad de la muestra actualmente presentada. El estudio es de carácter exploratorio- descriptivo con un diseño de tipo comparativo grupo-control. Se parte de la hipótesis que en los protocolos PBLL de niños con trastornos somáticos se registran pautas gráficas específicas. La muestra estuvo constituida por 100 ni- ños entre 6 y 12 años con enfermedades somáticas, pacientes de Hospitales Públicos, y como grupo control 100 niños entre 6 y 12 años seleccionados al azar, cumpliendo con similares características sociodemográficas que el grupo clínico. Los resultados hallados aparecen en correlato a las afirmaciones teóricas que suponen que el niño con una organización psíquica a predominio psicosomático presentaría alteraciones en la construcción del esquema corporal, fallas en las barreras de protección contra estímulos y una mentalización deficitaria. Se espera aportar ítems específicos para la detección de vulnerabilidad somática, los que junto a los provenientes de otras técnicas, faciliten la comprensión de la economía psicosomática del niño.

 17. A influência do afastamento por acidente de trabalho sobre a ocorrência de transtornos psíquicos e somáticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabethe Cristina Borsonello

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo verificar a associação entre o afastamento por acidente de trabalho e a ocorrência de ansiedade e de depressão, averiguando se houve desencadeamento de transtornos somáticos e/ou transtornos nas relações sociais dos indivíduos. Em todos os casos estudados, constatamos que houve aumento significativo de sintomas após o afastamento e que o retorno ao trabalho foi impossibilitado devido à persistência da patologia e ao desenvolvimento de outras manifestações. Assim, o afastamento pôde ser considerado um estímulo estressor, pois além de causar transtornos psíquicos provocou alterações orgânicas.

 18. Ultra-som contínuo no tratamento da fasciíte plantar crônica Continuous ultrasound for chronic plantar fasciitis treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Graciele Zanon

  2006-01-01

  Full Text Available Neste trabalho avaliou-se a eficácia do ultra-som contínuo e alta intensidade como tratamento na fasciíte plantar. Foram avaliadas 22 pessoas, com dor a mais de seis meses, através de questionário funcional e escala visual para a dor no primeiro apoio matinal. Vinte e sete pés foram distribuídos nos grupos: grupo 1 (alongamento + ultra-som desligado e grupo 2 (alongamento + ultra-som 2 w/cm². Após 15 sessões de tratamento, foi realizada análise dos valores absolutos e das porcentagens de melhora das variáveis coletadas. Houve melhora funcional para os dois grupos, sem diferença entre eles. A análise dos valores absolutos de intensidade de dor (primeira, oitava e última sessão mostrou semelhança entre os grupos. A porcentagem de melhora nas 15 sessões não apresentou diferença entre os grupos. Esta porcentagem também foi calculada para dois períodos (antes e após a oitava sessão. Notou-se que a porcentagem de melhora das 15 sessões do grupo2 (46,5% foi inferior à porcentagem das oito primeiras sessões do grupo1 (54,6%. Portanto, o ultra-som contínuo com alta intensidade não acrescentou ganhos em relação à função e à dor; além disso, apenas a realização de alongamentos específicos foi eficaz para a redução de mais de 50% da dor na fasciíte plantar crônica.In this study, the efficiency of continuous high-power ultrasound was assessed for plantar fasciitis treatment. Twenty two individuals were assessed, reporting pain lasting more than six months, through a functional questionnaire and visual scale for pain at the first morning load. Twenty seven feet were distributed into two groups: group 1 (stretching + ultrasound turned off and group 2 (stretching + 2 w/cm² ultrasound. After 15 treatment sessions, an analysis of the absolute values and improvement percentages for collected variables was performed. A functional improvement was seen for both groups, with no difference between them. The analysis of the

 19. Multiplicación de Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla e Hylocereus polyrhizus (pitahaya roja vía organogénesis somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocío Stella Suárez Román

  2014-09-01

  Full Text Available Pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus y roja (Hylocereus polyrhizus se multiplicaron vía organogénesis somática, a partir de hojas cotiledonares y fragmentos de cladodio provenientes de plántulas con 20 días de desarrollo, en medio Murashige & Skoog (MS suplementado con auxinas (ANA y citocininas (Kinetina y BAP. En el medio de cultivo M3 (BAP + Kinetina 2 mg/l se obtuvieron entre cuatro y nueve brotes enraizados de 4 cm de longitud, en un periodo de 30 días. En pitahaya roja se desarrolló mayor número de brotes. En todos los medios estudiados se observó formación de callo, siendo más alto el número en el medio con altas concentraciones de ANA. Las vitroplantas en fase de climatización alcanzaron 100% de sobrevivencia y presentaron respuestas diferenciales al sustrato empleado.

 20. Efeitos da aplicação do ultra-som de baixa intensidade na retração de caninos

  OpenAIRE

  Zavaglia Neto, Regynaldo [UNESP

  2004-01-01

  Este trabalho busca avaliar na movimentação ortodôntica os efeitos de uma tecnologia chamada Ultra-Som de Baixa Intensidade, que produz alterações à nível celular nos tecidos aplicados, permitindo maximizar as respostas da remodelação óssea. As comprovações em animais já indicam a possibilidade de potencializar a movimentação ortodôntica, fazendo a aplicação durante 20 minutos diários. Para a avaliação com seres humanos, dez pacientes Classe II divisão 1 que necessitavam de extração dos prime...

 1. O uso do ultra-som na movimentação dentária induzida The use of ultrasound in induced dental movement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Gabriel do Lago Prieto

  2005-10-01

  Full Text Available Este trabalho teve por objetivo avaliar histologicamente o mecanismo de remodelação do periodonto de sustentação dos dentes caninos de cães adultos jovens, sob aplicação de forças ortodônticas com e sem a utilização do ultra-som. Oito cães sem raça definida, de ambos os gêneros, com 1 a 2 anos de idade, pesando de 10 a 15 Kg, receberam uma força de 150g estabelecida por uma mola superelástica, colocada por mesial do primeiro molar superior direito e tracionada até a face distal do canino superior direito. O grupo controle foi constituído por 4 animais e os demais representaram o grupo experimental. Estimulações de ultra-som foram aplicadas nos animais do grupo experimental, durante 20 minutos diários, sobre a região de movimentação dentária, com 200 microssegundos de largura de pulso e 1.000Hz de freqüência de repetição de pulso. Um animal de cada grupo foi sacrificado nos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias. Os hemiarcos dentários foram removidos, fixados em solução de Bouin e foram obtidos cortes histológicos com coloração de Hematoxilina e Eosina e Tricrômico de Masson para análise de microscopia óptica. Os aspectos histológicos mostraram-se diferentes entre os dois grupos, sendo que os animais estimulados pelo ultra-som responderam com intensa neoformação vascular e celular no LP e osso alveolar, apresentando maior organização nas fibras colágenas e regularização dos tecidos mineralizados. Estes resultados sugerem que o ultra-som pode ser indicado na estabilização dos dentes de ancoragem, estimulando a neoformação óssea mais rápida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática.The purpose of the present study was to evaluate differences in the mechanism of periodontium remodeling of canine teeth of young adult dogs subjected to orthodontic forces with and without the use of ultrasound stimulation. Eight dogs of both sexes, of undefined breed, aged 1-2 years and weighing 10-15kg were

 2. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. Eftersom könsstympning är en sedvänja som praktiserats i tusentals år världen över och fortfarande utövas i flera länder idag, väcktes ett intresse att ta reda på omständigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes...

 3. Embriogénesis somática y producción de callo embriogénico friable de dos cultivares de yuca (Manihot esculenta Crantz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Camilo Ochoa

  2012-08-01

  Full Text Available Título en ingles: Somatic Embryogenesis and friable embryogenic callus production in two cassava cultivars (Manihot esculenta Crantz Resumen: La yuca (Manihot esculenta Crantz es un cultivo de alta importancia en países tropicales. La transformación genética de yuca ha sido posible desde hace 15 años mediante la producción que callo embriogénico friable (CEF a partir de embriones somáticos. En el presente trabajo se evalúan la inducción de embriones somáticos usando tres diferentes auxinas sintéticas y la producción de CEF a partir de éstos en los cultivares de yuca SG107-35 y BRA685. Estos cultivares son resistentes a la bacteriosis vascular de yuca cuyo agente causal es Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, una de las principales limitantes del cultivo. Los resultados obtenidos muestran que en ambos cultivares la hormona Picloram a una concentración de 12 mg/l fue más eficiente que 2,4-D y Dicamba para producir embriones somáticos. Adicionalmente se consiguió la producción de CEF y la regeneración de plantas mediante embriogénesis somática en el cultivar BRA685. Los resultados del presente trabajo son importantes para evaluar la transformabilidad de distintos cultivares de yuca. Actualmente este número es bastante reducido principalmente porque la producción de CEF es fuertemente influenciada por el genotipo. Por tal razón solo se transforma de manera rutinaria y eficiente en el cultivar 60444. La posibilidad de transformación de distintos cultivares de yuca permitirá explotar la enorme variabilidad del cultivo, invitándonos a aumentar los esfuerzos para mejorar y universalizar los protocolos de transformación de yuca. Palabras clave: Picloram, regeneración, dependencia del genotipo.  Abstract: The cassava (Manihot esculenta Crantz crop has a very important role as a food, feed and a raw material in developing countries; therefore it is a priority to develop technologies oriented to the solution of problems and

 4. O som na docuficção: “Erasmus now! a redenção de uma docuficção”

  OpenAIRE

  2014-01-01

  A presente dissertação desenvolve um trabalho teórico-prático realizado acerca da utilização e importância do som na realização e pós produção de uma docuficção, género fílmico que engloba duas vertentes cinematográficas, o documentário e a ficção. Serão assim analisados, cada um destes dois géneros, desde as suas diferenças às suas principais características. Com este trabalho pretende-se ainda dar a conhecer a experiência vivida por três alunos do segundo ano do mestrado Comunicação Multimé...

 5. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 6. Criopreservação e embriogênese somática de calos de Dimocarpus longan Cryopreservation and somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazumitsu Matsumoto

  2004-12-01

  Full Text Available Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de crioprotetores na criopreservação e da sacarose na embriogênise somática de calos de Dimocarpus longan. Após degelo os calos foram cultivados em meio de multiplicação, e a massa da matéria fresca foi determinada. Para se obter os embriões somáticos, calos e massas pro-embriônicas foram transferidos para meio de cultura contendo diferentes concentrações de sacarose. Entre os crioprotetores, a mistura de 5% de glicerol + 5% de dimetilsulfóxido proporcionou a maior quantidade de massa fresca dos calos. O maior número de embriões foi obtido no meio de cultura com 50 g L-1 de sacarose. Os resultados mostram que calos de Dimocarpus longan podem ser criopreservados e plântulas podem ser obtidas.Cryoprotectors on cryopreservation and sucrose on somatic embryogenesis of Dimocarpus longan calli were evaluated. The post-thaw calli were cultivated on multiplication medium, and the obtained fresh matter mass was measured. In order to obtain somatic embryos, calli and pro-embryonic masses were transferred into culture medium containing different concentrations of sucrose. Among the cryoprotectors, the mixture of 5% glycerol + 5% dimethylsulfoxide provided the largest quantity of calli fresh matter. The highest number of embryos was obtained on the culture medium with 50 g L-1 sucrose. The results show that Dimocarpus longan calli can be cryopreserved and plantlets be obtained.

 7. Learning design som systematisk alternativ til one-hit wonders – implementering af educational it i de våde fag på Aarhus Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2016-05-01

  Full Text Available Aarhus Universitet (AU vedtog i 2011 en ambitiøs politik for educational it med en række indsatsområder, hvoraf særligt anskaffelsen og implementeringen af en fælles e-læringsplatform, uddannelse af universitetets undervisere samt udvikling af undervisningen er af højeste prioritet (Aarhus Universitet, 2011. Pga. begrænsede midler har der imidlertid været behov for en ekstraordinær systematisk og effektiv måde at håndtere implementerings- og udviklingsarbejdet på. Dette bevirkede, at Science and Technology (ST i 2013 udviklede et learning design-framework, STREAM (Godsk, 2013, til at guide transformeringen af kurser og som et omdrejningspunkt for uddannelse af undervisere på fakultetets adjunktpædagogikum. I 2015 blev STREAM endvidere adopteret af Faculty of Health (HE og her yderligere operationaliseret til et såkaldt toolkit vha. Dee Finks castle-top diagram for således at muliggøre eksplicit design af sammenhængende undervisningsforløb (Conole & Fill, 2005; Fink, 2013. En operationalisering, der betød, at learning design-tilgangen også kunne benyttes til at pædagogisk kvalificere implementeringen og ibrugtagningen af universitetets nye e-læringsplatform, Blackboard Learn. I artiklen beskriver vi vores learning design-framework, STREAM, de dertilhørende toolkits ved de våde fag (dvs. fag på HE og ST ved AU, samt tre cases omkring hvorledes framework er anvendt til såvel uddannelse af undervisere og transformering af kurser. Ydermere reflekteres der over learning design-tilgangen som metode til systematisk og effektiv implementering og udvikling af educational it ved et universitet.

 8. Social-Ecological Patterns of Soil Heavy Metals Based on a Self-Organizing Map (SOM: A Case Study in Beijing, China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binwu Wang

  2014-03-01

  Full Text Available The regional management of trace elements in soils requires understanding the interaction between the natural system and human socio-economic activities. In this study, a social-ecological patterns of heavy metals (SEPHM approach was proposed to identify the heavy metal concentration patterns and processes in different ecoregions of Beijing (China based on a self-organizing map (SOM. Potential ecological risk index (RI values of Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, As, Cd and Pb were calculated for 1,018 surface soil samples. These data were averaged in accordance with 253 communities and/or towns, and compared with demographic, agriculture structure, geomorphology, climate, land use/cover, and soil-forming parent material to discover the SEPHM. Multivariate statistical techniques were further applied to interpret the control factors of each SEPHM. SOM application clustered the 253 towns into nine groups on the map size of 12 × 7 plane (quantization error 1.809; topographic error, 0.0079. The distribution characteristics and Spearman rank correlation coefficients of RIs were strongly associated with the population density, vegetation index, industrial and mining land percent and road density. The RIs were relatively high in which towns in a highly urbanized area with large human population density exist, while low RIs occurred in mountainous and high vegetation cover areas. The resulting dataset identifies the SEPHM of Beijing and links the apparent results of RIs to driving factors, thus serving as an excellent data source to inform policy makers for legislative and land management actions.

 9. Petrología de la secuencia volcánica cenozoica en el área del arroyo Ranquil Huao: Meseta de Somún Curá. Patagonia Extraandina Petrology of volcanic sequence in the Arroyo Ranquil Huao: Meseta de Somún Curá,. extra-andean patagonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. B. Remesal

  2002-09-01

  Full Text Available En el norte de la Patagonia extraandina, involucrando parte de las provincias geográficas de Río Negro y Chubut se extiende un amplio derrame basáltico tipo plateau. El valle del arroyo Ranquil Huao, en el sector austral del plateau, en las proximidades de la localidad de Telsen, expone una secuencia interesante y bastante completa de esa asociación volcánica cenozoica. En este corte es posible estudiar no sólo los flujos basálticos correspondientes a la Formación Somún Curá, sino también los derrames denominados Basalto La Mesada, incluidos en la Superunidad Quiñelaf y los depósitos tobáceos del Grupo Sarmiento. Los basaltos de la Formación Somún Curá presentan rasgos petrográficos y geoquímicos similares a los del Basalto La Mesada (Superunidad Quiñelaf. El flujo piroclástico que se intercala en la parte más alta de la Formación Somún Curá complementa la estratigrafía conocida para esta unidad. Las características de las basanitas aflorantes en el tramo medio del valle del arroyo Ranquil Huao permiten diferenciarlas de las rocas que constituyen las otras unidades basálticas en la secuencia.In the northern side of the extra andean Patagonia, in portions of Rio Negro and Chubut provinces, extensive basaltic lava flows plateaux type are exposed. On the southern side of the plateaux, in the Ranquil Huau stream valley, close to Telsen locality, a large succesion of volcanic and vocaniclastic rocks is exposed. The basaltic lava flows of Somuncura Formation and the Basalto La Mesada (Quiñelaf Superunit and the volcanisclastic deposits of the Sarmiento Group are exposed in the area. The different groups of basalts are identified by petrographyc and geochemical distinctive features. In the upper level of Somún Curá Formation a basic pyroclastic flow is interbedded. The basic rocks exposed in the medium level of the valley have distinctive characteristics and they are named as Basanitas Ranquil Huao. The analized units

 10. Embriogénesis somática secundaria en el genotipo de cacao (Theobroma cacao L. inifap 1 y su descripción histológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Alejandro-Lázaro

  2015-01-01

  Full Text Available La embriogénesis somática aplicada para la propagación clonal de plantas de cacao, aun es de baja eficiencia, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la respuesta de los cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios como fuente de explante para inducir embriogénesis somática secundaria (ESS en presencia de fitohormonas y sin estas en el genotipo de cacao inifap 1, asi como describir los eventos de la ESS desde los 30 hasta los 240 días de cultivo. El uso de las fitohormonas ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D y thidiazuron (TDZ son importantes para inducir la embriogénesis somática (ES primaria en cacao. Adicionalmente para generar la ESS se han utilizado fitohormonas. En la presente investigación, fueron establecidos cuatro tratamientos con fregmentos de cotiledón, con 2,4-D y TDZ en forma combinada e independiente, incluyendo un testigo sin fitohormonas. Los resultados mostraron, que los fragmentos de cotiledón cultivados sin fitohormonas favorece la ESS, obteniendo un promedio de seis embriones somáticos secundarios (ESs a los 210 días de cultivo contra uno para el tratamiento suplementado con TDZ. El meristemo apical y radicular se presentó en un periodo de 240 días, se observaron embriones somáticos con estructuras externas como: cotiledones, ápices y raíces. Los resultados mostraron que la exclusión del 2,4-D y el thidiazuron no son importantes para inducir la ESS. El mayor número de ESs se encontró en un medio desprovisto de fitohormonas por lo que esta información es relevante, debido a que los explantes de cotiledones procedentes de embriones somáticos primarios, generan mayor número de ESs en esta especie. Estos resultados constituyen el primer reporte de la inducción de la ESs sin fitohormonas.

 11. Fuzzy Rule Extraction by Fusing SOM and Wang-Mendel Method%融合自组织映射与Wang-Mendel方法的模糊规则提取

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  於东军; 谌贻华; 于海瑛

  2011-01-01

  To solve the problem that too many fuzzy rules may be extracted by the classic Wang-Mendel method,a novel rule extraction method which combines self-organizing map (SOM) and Wang-Mendel method is presented. Original samples are firstly learned by the SOM,and rules are further extracted from the codebook vectors of the learned SOM by the Wang-Mendel method. The proposed method decreases the number of the extracted rules and the time consumption because the codebook vectors of the learned SOM achieves the pattern distribution knowledge of the original samples and the number of the codebook vectors is far less than that of the original samples. Experimental results on chaotic time series prediction demonstrate the effectiveness of the proposed method.%为解决经典Wang-Mendel方法提取模糊规则时得到的规则数目较多的问题,该文提出一个融合自组织映射(SOM)网络和Wang-Mendel方法的规则提取方案.利用SOM对原始样本进行学习,再使用Wang-Mendel方法从SOM的原型向量中提取规则.因为SOM的原型向量学习得到了原始样本的模式分布规律,并且原型向量的数量远小于原始学习样本的数量,所以该方法降低了提取的规则数目及耗费时间.有关混沌时间序列预测的实验结果表明了该文方法的有效性.

 12. Embriogénesis somática de Citrus macrophylla Wester con el empleo del Pectimorf® y análogos de brasinoesteroides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourdes Bao Fundora

  2013-06-01

  Full Text Available Título en ingles: Somatic embryogenesis of Citrus macrophylla Wester using Pectimorf® and analogues of brassinosteroids Resumen Los cítricos son frutales muy utilizados como patrones de injerto. Para incrementar la cantidad de estos cultivos en las plantaciones citrícolas, se pueden usar técnicas de propagación in vitro como la embriogénesis somática, que requiere medios de cultivos artificiales y fitohormonas. Debido a los altos costos de las fitohormonas, una alternativa cubana es el uso de biorreguladores del crecimiento de producción nacional como: los análogos de brasinoesteroides: 25(R 2α, 3α, dihidroxi 5α espirostan- 6-ona (Biobras-6 y C: 25(R 2α, 3α, 5α, trihidroxiespirostan-6-ona (MH-5 y una mezcla de oligogalacturónido de grado de polimerización entre 10-14 (Pectimorf®.  Estos biorreguladores son efectivos en los procesos morfogenéticos como sustitutos o complemento de las auxinas y citoquininas. El presente trabajo estuvo dirigido a determinar el efecto del Pectimorf® y los brasinoesteroides como sustitutos de las fitohormonas tradicionales en el desarrollo de la embriogénesis somática y en la obtención de una línea celular embriogénica de Citrus macrophylla Wester. Se utilizó el medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS (1962, suplementado con los biorreguladores del crecimiento MH-5, Biobras-6 y Pectimorf®. Mediante la embriogénesis somática se obtuvieron embriones, raíces y plántulas, en todos los tratamientos. En la formación de plántulas estos biorreguladores fueron muy efectivos. Palabras clave: cultivo in vitro; Citrus; biorreguladores del crecimiento. Abstract Citrus fruits are widely used as rootstock. To increase the amount of these crops in plantations, in vitro propagation techniques such as somatic embryogenesis can be used, which requires artificial culture media and plant hormones. Due to the high cost of the plant hormone, a Cuban alternative is the use of cuban bioregulators growth

 13. Modificações vocais acústicas produzidas pelo som hiperagudo Acoustic vocal modifications produced by high-pitched sound

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geise Roman-Niehues

  2010-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: descrever as modificações vocais acústicas após a produção da técnica vocal do som hiperagudo em mulheres adultas jovens, sem queixas vocais e com laringe normal. MÉTODOS: participaram do estudo 23 sujeitos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preencheram um questionário, realizaram avaliação otorrinolaringológica com laringoscopia indireta, exame dos órgãos fonoarticulatórios e funções estomatognáticas e triagem auditiva. Realizaram o som hiperagudo em três séries de 15 repetições, em tempo máximo de fonação com intervalos de 30 segundos de repouso passivo entre cada série. A análise vocal acústica foi realizada através do Multi-Dimensional Voice Program, Modelo 5105, da Kay Pentax. RESULTADOS: na avaliação acústica vocal, após o som hiperagudo, constatou-se o aumento das medidas de frequência fundamental e das medidas de perturbação da frequência fundamental, diminuição das medidas de perturbação da intensidade, ruído, quebra de voz, irregularidade da voz e tremor, mas não houve significância estatística em todas as medidas oferecidas pelo programa. CONCLUSÃO: neste grupo, os sons hiperagudos não produziram efeitos acústicos estatisticamente significantes sobre o sinal vocal.PURPOSE: to describe acoustic vocal modifications that may occur after the vocal technique production of high-pitched sound in young adult women without voice complaints and with normal larynx. METHODS: 23 subjects participated in the study and signed the Free and Clarified Consent, completed a questionnaire, the ear, nose and throat evaluation was performed with indirect laryngoscopy; stomatognathic system evaluation, and hearing screening. They produced the high-pitched sound in three series of fifteen repetitions, maximum time speech with intervals of 30-second rest between each series. Vocal acoustic analysis was carried out using the Multi-Dimensional Voice Program Model 5105, of Kay

 14. Efecto de los biorreguladores del crecimiento en la embriogénesis somática de mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tan.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reina M. Hernández

  2010-01-01

  Full Text Available La regeneración de plantas in vitro vía embriogénesis somática es un prerrequisito indispensable, para la aplicación de algunas herramientas de la Biotecnología en la mejora genética de las plantas y más aún en el caso de los cítricos. Para aumentar la cantidad de estos cultivos en las plantaciones, se pueden usar técnicas de propagación in vitro, como la embriogénesis somática, que requieren de medios de cultivo artificiales y fitohormonas. Debido a los altos costos de las fitohormonas, una alternativa cubana es el uso de biorreguladores del crecimiento de producción nacional, como el Pectimorf ® y los análogos de brasinoesteroides: Biobras-6 y MH5. Estos biorreguladores, al igual que el 24-Epibrasinólido, son efectivos en los procesos morfogenéticos, generalmente a bajas concentraciones, como sustitutos o complementos de las auxinas y citoquininas. Se empleó la técnica de cultivo de óvulos fecundados in vitro, para obtener una línea celular embriogénica de Citrus reshni Hort. ex Tan y como fuente de óvulos fecundados, se tomaron ovarios de dicha especie procedentes de árboles de la Estación de Cítricos de Ceiba del Agua en Caimito, provincia La Habana. Para el mantenimiento de la línea embriogénica, se utilizaron callos embriogénicos de la línea celular establecida. Este trabajo estuvo dirigido a evaluar el efecto del Pectimorf ® y los brasinoesteroides, MH5, Biobras-6 y 24-Epibrasinólido, en la obtención y el mantenimiento de la línea celular embriogénica de mandarina Cleopatra (Citrus reshni Hort. ex Tan.. En los resultados se pudo comprobar un incremento en la masa fresca del callo embriogénico en un menor tiempo de cultivo mediante el uso de estos biorreguladores.

 15. 基于SOM聚类的电网可视化数据挖掘模型%Visual Data Mining Model in Power Grid Based on SOM Clustering

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭晓利; 曲朝阳; 李晓栋; 张加玲; 孟凡奇

  2012-01-01

  面对电力系统中海量的多维数据,传统的可视化数据挖掘无法满足空间数据处理的需要,多维数据可视化也不利于用户获取知识。因此提出了基于SOM(自组织特征映射网络)聚类的电网可视化数据挖掘新模型VSDMmodel,模型利用改进的SOM聚类算法对高维电网数据进行降维,提出一种基于颜色映射的可视化方法,对聚类结果进行低维展现,加快了用户对挖掘结果的理解,并且允许用户对结果中感兴趣的区域加以深入分析,实现对电力系统海量数据的可视化挖掘。%The traditional visual data mining can't handle the spatial data when facing the huge amounts of multidimensional data in power system, and the multidimensional data visualization was also not conducive to collect the knowledge for the users. Therefore, the article put forward a new visualization of data mining model-VSDMmodel which based on SOM (Self-organizing feature map) clustering. The model used the improved SOM clustering algorithm to reduce the dimension of high dimensional data in grid and proposed a visualization method based on the color map to show the results in low-dimensional visualization. It can speed up the comprehension to the mining results; and it also allows users to analyze the interesting region in depth. Finally the model can mine the power system massive data in a visual method.

 16. Fissura palatina reparada: fechamento velofaríngeo antes e durante o som basal Cleft palate repair: velopharyngeal closure before and during the basal tone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giseane Conterno

  2010-04-01

  Full Text Available Portadores de fissura palatina apresentam inadequado fechamento velofaríngeo (FVF, com consequente hipernasalidade vocal que pode ser diminuída com o som basal. OBJETIVO: Comparar o FVF durante a realização do som basal com a emissão em registro modal, em pacientes com fissura palatina pós-forame reparada. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de Casos com quatro homens adultos, portadores de fissura palatina pós-forame reparada. Imagens do FVF por nasofaringoscopia, durante a emissão da vogal [a] em registro modal e basal. Julgamento das imagens realizado por quatro otorrinolaringologistas. RESULTADOS: Em três sujeitos, não houve mudança no tipo de FVF entre os registros analisados; as modificações que ocorreram na maioria dos sujeitos referem-se apenas ao grau de movimentação das estruturas envolvidas, pois, em registro basal, o movimento das paredes laterais da faringe se manteve, o movimento da parede posterior da faringe estabilizou, o movimento do véu palatino diminuiu discretamente, e a Prega de Passavant se evidenciou. CONCLUSÕES: O tipo de FVF se manteve em três dos quatro sujeitos analisados, quando comparado o registro modal com o basal, havendo modificações no grau da movimentação das estruturas envolvidas, evidenciando a Prega de Passavant.Patients with palatine fissure have inadequate velopharyngeal closure (VPC, with consequent vocal hypernasality which can be reduced by a basal tone. AIM: to compare VPC during a basal tone with the emission of a modal recording, in patients with repaired post-foramen palatine fissure. MATERIALS AND METHODS: case study with four adult men, all with repaired post-foramen palatine fissure. VPC images through nasal-pharyngoscopy during the emission o f the [a] vowel in a modal and basal recording. The images were studied by four ENTs. RESULTS: in three subjects there was no change in the type of VPC considering the recordings analyzed; the changes which happened to most of the subjects

 17. Detection and preliminary characterization of a narrow spectrum bacteriocin produced by Lactobacillus pentosus K2N7 from Thai traditional fermented shrimp (Kung-Som

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nisit Watthanasakphuban

  2016-02-01

  Full Text Available A total of 48 lactic acid bacteria (LAB exhibited antagonistic activity against Lactobacillus sakei subsp. sakei JCM 1157 or Staphylococcus aureus DMST 8840. Only strain K2N7 was selected for characterization of bacteriocin activity. It was identified as Lactobacillus pentosus based on 16S rDNA analysis. The maximum bacteriocin production was detected in early stationary phase of growth. It was found to be sensitive to proteolytic enzymes (trypsin, proteinase K, pronase E and -chymotrypsin. The bacteriocin K2N7 was heat stable (2 h at 100ºC and retained activity over a wide pH range (2.0-12.0. Bacteriocin K2N7 has a narrow inhibitory spectrum restricted to genus Lactobacillus including Lactobacillus plantarum D6SM3, a bacterial strain known to cause overfermentation in Kung-Som. The peptide was purified by 60% ammonium sulphate precipitation followed by sequential cation exchange chromatography and hydrophobic interaction characteristic. The molecular mass of bacteriocin K2N7 (2.017 kDa was determined by matrix-assisted laser desorption/ionization time-offlight mass spectrometry analysis (MALDI-TOF MS.

 18. SOM-based Pattern Generator: Pattern Generation Based on the Backward Projection in a Self-Organizing Map and Its Applications

  Science.gov (United States)

  Wakuya, Hiroshi; Ishiguma, Takahiro

  A major feature of the self-organizing map (SOM) is a topology-preserving projection from the input layer to the competitive layer, and it has been used mainly as an analytical tool for discovering underlying rules in the given data set. Even though recent splendid progress in this area, there are few novel ideas to break such a conventional style. On the contrary, based on its distinctive nature, a new method for generating patterns through backward projection from the competitive layer to the input layer is proposed recently. Moreover, a promising technology for producing animation as a series of backward-projected patterns along with any pathways on the competitive layer is presented. Then, in order to carry out further considerations, some computer simulations with a variety of posed stick figures are tried in this paper. After training, four kinds of pathways, which correspond to different movements such as dancing, exercising and walking, are prepared. Though some of them does not contain any training samples, all of them worked well as we have intended in advance. As a result, it is found that the proposed method shows good performance and it is also confirmed its effectiveness.

 19. Consideraciones sobre el empleo de antisueros somáticos en la clasificación por serotipos de cepas de Pseudomonas aeruginosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aniel Moya

  2007-07-01

  Full Text Available El lipopolisacárido (LPS de bacterias gramnegativas se emplea en el desarrollo de candidatos vacunales, como antígeno expuesto en la preparación o formando parte de esta para aumentar su poder inmunogénico. Sin embargo, esta estructura química de la membrana externa puede ser también utilizada para clasificar bacterias. Según el LPS, presente en la membrana externa bacteriana, Pseudomonas aeruginosa se puede clasificar en 20 tipos somáticos diferentes, clasificación muy útil para estudios epidemiológicos. P. aeruginosa expone sus LPS en la membrana de forma estable, pero ocurren cambios en el fenotipo del LPS bacteriano durante la infección, sucesos que dificultan su clasificación. En estos momentos, los estudios que se desarrollan en el Instituto Finlay necesitan del empleo de tecnologías modernas de clasificación y del diagnóstico molecular para poder establecer patrones más precisos de expresión de los LPS por métodos que junto a los ya existentes permitan diferenciar cepas bacterianas de la misma especie en cualquier tipo de infección.

 20. 基于改进的SOM和ART的动态手势识别%Dynamic Gesture Recognition Based on Improved SOM and ART Neural Network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周维柏; 李蓉

  2011-01-01

  提出一种动态手势识别算法,将动态手势识别问题转换为轨迹识别间题.首先以SOM算法作为分类器提取手势特征,将多维手势信息投影到二维平面中,根据每帧的顺序产生一平面轨迹,将产生的平面轨迹输人到改进的ART网络进行识别.实验结果表明,该算法用于动态手势识别是可行的且性能稳定.%A dynamic gesture recognition algorithm was presented, which could convert the dynamic gesture recognition problem to track identification problem, First, the SOM algorithm as classifier was used to extract gesture characteristics, then the multi-dimensional gesture information was projected in the two-dimension plane. A plane trajectory was generated by the order of each frame, and the produced plane trajectory was input to identify by the improved ART network. The experiments showed that the algorithm for dynamic gestures was feasible, and its perforrnance was stable.

 1. Obtención de suspensiones celulares y embriones somáticos de cafeto (Coffea canephora P. con el empleo de metabolitos bacterianos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Esther González Vega

  2011-08-01

  Full Text Available Obtaining of cell suspensions and somatic embryos of coffee (Coffea canephora P. using of bacterial metabolites  ResumenLa embriogénesis somática es importante como sistema modelo para estudiar el desarrollo de eventos fisiológicos, citológicos y moleculares que sustentan la embriogénesis en plantas, por ser un sistema adecuado para la propagación masiva de especies vegetales y servir de herramienta para el mejoramiento genético, la conservación de germoplasma y la validación de nuevos productos biológicos, y facilitar la producción a gran escala a través del cultivo en medio líquido y su aplicación en biorreactores, proporcionando alta frecuencia de multiplicación, rápido crecimiento del embrión, facilidad de absorción de nutrientes y reducción de la labor de subcultivo. En este trabajo se empleó la embriogénesis somática como vía de multiplicación para evaluar el efecto de metabolitos bacterianos en la inducción de suspensiones celulares y embriones somáticos en tres genotipos de cafeto pertenecientes a Coffea canephora P. variedad Robusta. Para ello se estudiaron densidades de inóculo entre 0,2, 0,5, 1,0 y 3,0 gMF/L-1, y se evaluó el efecto de diferentes medios de cultivo en el desarrollo del proceso. Los resultados mostraron un comportamiento diferenciado en el genotipo M-28, en medios de cultivo suplementados con reguladores de crecimiento convencionales y en los alternativos. Se evidenció una fuerte relación entre la viabilidad celular y el número de células, ante las diferentes condiciones de cultivo y según la densidad de inóculo, se observó un amplio rango de tamaño y forma en las poblaciones de embriones somáticos. Los porcentajes de conversión de ES con el medio MDE-2 evidenciaron mejoras de este indicador para el cultivo del cafeto.Palabras clave: Coffea canephora, Robusta, densidad de inóculo, germinación, conversión.  AbstractThe somatic embryogenesis is important as model system to study

 2. Stationary satellite image classification based on SOM neural network%基于SOM神经网络的静止卫星云图分类

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  石小云

  2011-01-01

  利用FY-2C的红外和可见光自旋扫描辐射器(VISSR)多通道云图数据对云进行分类,提出了一种利用云图红外、可见光谱段数据,基于SOM神经网络的云分类算法。设计并编写了实际云图客观云分类程序,该程序输入为9个从VISSR各通道数据中提取出的特征,将数据分为8种不同的类型,并输出分类后的图像。%Claasifying clouds with multi-channel image data of VISSR,a clouds-classification algorithm is put forward using IR and VIS data based on SOM neural network.The actual cloud classification and objective cloud classification procedures are designed and written.The program inputs nine characteristics extracted from VISSR multi-channel data.The data are divided into eight different types and the classified image is output.

 3. Segmentation and profiling consumers in a multi-channel environment using a combination of self-organizing maps (SOM method, and logistic regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Ali Akbar Afjeh

  2014-05-01

  Full Text Available Market segmentation plays essential role on understanding the behavior of people’s interests in purchasing various products and services through various channels. This paper presents an empirical investigation to shed light on consumer’s purchasing attitude as well as gathering information in multi-channel environment. The proposed study of this paper designed a questionnaire and distributed it among 800 people who were at least 18 years of age and had some experiences on purchasing goods and services on internet, catalog or regular shopping centers. Self-organizing map, SOM, clustering technique was performed based on consumer’s interest in gathering information as well as purchasing products through internet, catalog and shopping centers and determined four segments. There were two types of questions for the proposed study of this paper. The first group considered participants’ personal characteristics such as age, gender, income, etc. The second group of questions was associated with participants’ psychographic characteristics including price consciousness, quality consciousness, time pressure, etc. Using multinominal logistic regression technique, the study determines consumers’ behaviors in each four segments.

 4. Exploration of a capability-focused aerospace system of systems architecture alternative with bilayer design space, based on RST-SOM algorithmic methods.

  Science.gov (United States)

  Li, Zhifei; Qin, Dongliang; Yang, Feng

  2014-01-01

  In defense related programs, the use of capability-based analysis, design, and acquisition has been significant. In order to confront one of the most challenging features of a huge design space in capability based analysis (CBA), a literature review of design space exploration was first examined. Then, in the process of an aerospace system of systems design space exploration, a bilayer mapping method was put forward, based on the existing experimental and operating data. Finally, the feasibility of the foregoing approach was demonstrated with an illustrative example. With the data mining RST (rough sets theory) and SOM (self-organized mapping) techniques, the alternative to the aerospace system of systems architecture was mapping from P-space (performance space) to C-space (configuration space), and then from C-space to D-space (design space), respectively. Ultimately, the performance space was mapped to the design space, which completed the exploration and preliminary reduction of the entire design space. This method provides a computational analysis and implementation scheme for large-scale simulation.

 5. Punção venosa guiada por ultra-som em unidade de terapia intensiva Ultrasound-guided venous cannullation in critical care unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uri Adrian Prync Flato

  2009-06-01

  Full Text Available A utilização da ultrassonografia inserida no contexto de terapia intensiva possibilita a realização de procedimentos invasivos e diagnósticos beira-leito. Através da portabilidade dos equipamentos atuais, associado ao treinamento da equipe, sua implementação assegura diminuição das complicações relacionada á inserção assim como segurança aos pacientes. Sua implementação reduz complicações graves relacionada ao cateter, como pneumotórax e lesão vascular, entre outras. Provavelmente, em um futuro próximo, com a facilitação de aquisição de equipamentos de ultra-som e treinamento adequado da equipe, esta ferramenta se tornará indispensável na prática clinica diária.Use of ultrasound introduced as part of intensive care therapy makes viable bedside invasive procedures and diagnosis. Due to portability, combined with team training, its use guarantees less complications related to insertion, as well as patients' safety. It also reduces severe conditions related to the catheter, such as pneumothorax among others. Probably, in a near future, as purchase of ultrasound equipment becomes easier and team training more adequate, this tool will become essential in daily clinical practice.

 6. O ultra-som na artropatia hemofílica subaguda do joelho Ultrasound in knee sub-acute hemophilic arthropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Mario Bellegard

  2006-01-01

  Full Text Available São apresentados 4 casos de Artropatia Hemofílica Subaguda de Joelho em seus aspectos clínicos, radiográficos e ultra-sonográficos. A radiografia tem alterações discretas nas fases iniciais da Artropatia Hemofílica (AH. São enfatizados os aspectos do ultra-som, que proporcionou imagem direta da membrana sinovial no recesso capsular anterior do joelho. Discutimos a possibilidade de utilização da ultra-sonografia como marcador de atividade inflamatória.Here we present 4 cases of Knee Sub-Acute Hemophilic Arthropathy according to clinical, X-ray and ultrasound aspects. The X-ray images show subtle changes in the early phases of Hemophilic Arthropathy (HA. Ultrasound aspects are emphasized, which provided direct image of the synovial membrane at the knee anterior capsular recess. We discuss the potential ultrasound use as a marker of inflammatory activity.

 7. Sintomas somáticos de depressão em pacientes portadores de retocolite ulcerativa idiopática Síntomas somáticos de depresión en pacientes con rectocolitis ulcerosa idiopática Somatic symptoms of depression in patients with idiopathic ulcerative colitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taís de Souza Serafim

  2009-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Identificar os sintomas depressivos mais freqüentes entre portadores da doença Retocolite Ulcerativa Idiopática (RCUI e compará-los a um grupo de controle. MÉTODO: A amostra compôs-se de 100 indivíduos adultos portadores de RCUI que freqüentavam o Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que foram comparados a 100 indivíduos isentos da doença. Após os procedimentos éticos devidos todos responderam ao Inventário de Depressão de Beck. RESULTADOS: Dos 21 sintomas depressivos, seis mostraram valores estatísticos significativos para: distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, fadiga, perda do apetite, preocupação somática e diminuição de libido. CONCLUSÃO: Verificou-se que os doentes apresentaram com mais freqüência sintomas depressivos da esfera somática quando comparados ao grupo de controle. A similaridade dos sintomas entre a doença e os sintomas depressivos faz com que os doentes sejam freqüentemente subdiagnosticados.OBJETIVO: Identificar los síntomas depresivos más frecuentes entre portadores de la enfermedad Rectocolitis Ulcerativa Idiopática (RCUI y compararla a un grupo de control. MÉTODO: La muestra estuvo compuesta de 100 individuos adultos portadores de RCUI que frecuentaban El Consultorio Externo de Enfermedades Inflamatorias del Colon del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo que fueron comparados con 100 individuos libres de la enfermedad. Después de los respectivos procedimientos éticos todos respondieron al Inventario de Depresión de Beck. RESULTADOS: De los 21 síntomas depresivos, seis mostraron valores estadísticos significativos para: distorsión de la imagen corporal, inhibición para el trabajo, fatiga, pérdida del apetito, preocupación somática y disminución de la libido. CONCLUSIÓN: Se verificó que los enfermos presentaron

 8. Efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa en la Embriogénesis somática de cacao (Theobroma cacao L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisette Valverde Cerdas

  2016-03-01

  Full Text Available Se llevó a cabo una investigación con el fin de establecer la metodología adecuada para inducir embriogénesis somática en cacao, a partir de semillas maduras. Se estudió el efecto del pH, la luz y la concentración de sacarosa sobre la respuesta embriogénica. Los dos cultivares mostraron diferente respuesta morfogénica y en ambos, estuvo influenciada por el pH, la luz y la concentración de sacarosa. La mejor respuesta embriogénica se obtuvo con un pH de 6,7. El número de embriones producidos fue mayor bajo condiciones de oscuridad que en presencia de luz. La formación de callo y la diferenciación de embriones somáticos estuvo directamente influenciada por la concentración de azúcar en el medio de cultivo. La mayor cantidad de embriones se obtuvo con niveles de sacarosa entre 4% y 6% para el híbrido UF-613xIMC-67 y niveles entre 2% y 4% de sacarosa para el cultivar CATIE-1000. Se presento una embriogénesis somática directa. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de continuar realizando estudios con esta especie.

 9. Plant regeneration from proroplasts of alfalfa (Medicago sativa via somatic embryogenesis Regeneração de plantas a partir de protoplastos de alfafa (Medicago sativa via embriogênese somática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariza Monteiro

  2003-12-01

  Full Text Available Alfalfa is one of the most frequently studied species from the production of tissue culture-derived embryos point of view. In this study, five alfalfa cultivars were analyzed with reference to their ability to regenerate plants from protoplast cultures via somatic embryogenesis. Plant regeneration from leaf-derived protoplasts isolated from the cultivar Rangelander was achieved using a protocol defined for alfalfa cell suspension-derived embryogenesis. Because of its high efficiency, this procedure is recommended for protoplast electroporation-mediated genetic transformation of alfalfa.A alfafa é uma das espécies mais freqüentemente estudadas do ponto de vista da produção de embriões somáticos derivados da cultura de tecidos. Neste trabalho, cinco cultivares de alfafa foram analisados com referência à capacidade de regenerar plantas a partir de culturas de protoplastos via embriogênese somática. Regeneração de plantas a partir de protoplastos isolados de folhas da cultivar Rangelander foi obtida usando-se um protocolo definido para embriogênese somática derivada de suspensões celulares de alfafa. Em função da sua alta eficiência, recomenda-se o uso deste procedimento para transformação genética de alfafa mediada por eletroporação de protoplastos.

 10. Importância do ultra-som tridimensional na avaliação anorretal Importance of the tridimensional ultrasound in the anorectal evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sthela Maria Murad Regadas

  2005-12-01

  Full Text Available RACIONAL: A endosonografia anorretal constitui-se atualmente no principal exame de imagem para avaliar algumas das afecções anorretais. OBJETIVO: Demonstrar a importância do ultra-som tridimensional na avaliação anatômica do canal anal e no diagnóstico de afecções anorretais. MÉTODO: Foram realizados 74 exames, sendo 23 pacientes normais (13 mulheres e 51 com afecções benignas e malignas (33 mulheres. Foi utilizado um aparelho de ultra-som com transdutor tridimensional 360°. Os indivíduos normais foram avaliados em plano sagital mediano, com relação ao comprimento do canal anal, do esfíncter anal interno, do esfíncter anal externo e do defeito anatômico, no quadrante anterior. RESULTADOS: Comparando homens normais com as mulheres, não houve diferenças no comprimento médio do canal anal e do esfíncter anal interno. Já o comprimento médio do esfíncter anal externo é maior no homem e o defeito anatômico anterior é maior na mulher. Nos doentes com afecções anorretais, foram diagnosticadas 11 lesões esfincterianas, 8 fístulas anais, 7 abscessos, 1 endometriose perirretal, 1 cisto pré-sacral, 3 tumores no canal anal e 10 no reto. Houve coincidência entre os achados cirúrgicos e ultra-sonográficos em todos os pacientes operados. CONCLUSÃO: A avaliação ultra-sonográfica tridimensional evidenciou as diferenças anatômicas entre os sexos, justificando a maior freqüência de distúrbios do assoalho pélvico no sexo feminino. Diagnosticou as afecções anorretais em múltiplos planos com elevada resolução espacial, adicionando informações importantes para a decisão terapêutica, assemelhando-se à ressonância nuclear magnética com bobina intra-retal, com a vantagem de ser mais fácil, mais rápido, de baixo custo e com melhor tolerância.BACKGROUND: Anorectal endosonography is actually the main image exam to evaluate some anorectal diseases. AIM: To show the three-dimensional endosonography importance in the

 11. Influence of the power level of an ultra-sonic system on dental cavity preparation Influência do nível de potência de um sistema de ultra-som em preparos cavitários

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Érika Botelho Josgrilberg

  2007-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the shape of dental cavities made with the CVDentus® system using different ultrasound power levels. One standard cavity was made on the buccal aspect of 15 bovine incisors with a CVDentus® cylindrical bur (82142. The sample was divided into three groups: G1 - ultrasound with power II; G2 - ultrasound with power III; and G3 - ultrasound with power IV. A standardizing device was used to obtain standardized preparations and ultrasound was applied during one minute in each dental preparation. The cavities were sectioned in the middle, allowing observation of the cavity’s profile with a magnifying glass, and width and depth measurement using the Leica Qwin program. The Kruskal-Wallis (p O objetivo deste estudo foi avaliar o formato dos preparos cavitários realizados com o sistema CVDentus® utilizando potências variadas do ultra-som. Uma cavidade padronizada foi realizada na face vestibular de 15 incisivos bovinos utilizando as pontas cilíndricas CVDentus® (82142. A amostra foi dividida em 3 grupos: G1 - ultra-som com potência II; G2 - ultra-som com potência III; e G3 - ultra-som com potência IV. Foi utilizada uma máquina padronizadora de preparos cavitários e o ultra-som foi aplicado durante 1 minuto em cada preparo. As cavidades foram seccionadas no centro, permitindo a visualização do perfil cavitário em uma lupa estereoscópica, e esse foi medido em largura e profundidade por meio do programa Leica Qwin. O teste estatístico Kruskal-Wallis (p < 0,05 e o método de Dunn demonstraram diferenças entre os formatos das cavidades produzidas com as potências III e IV. Entretanto, as cavidades realizadas com a potência III apresentaram dimensões semelhantes às da ponta utilizada. Concluiu-se que a potência indicada pelo fabricante (III é a mais adequada para uso do sistema CVDentus®.

 12. 基于SOM网的风电变流器故障诊断%Fault Diagnosis of Wind Turbine's Converter Based on SOM Neural Net

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王占霞; 张晓波

  2011-01-01

  我国新疆、甘肃、宁夏、内蒙、浙江、黑龙江、江苏、广东等都在大规模建设风电场,这些风电场建成后,其故障维护就有了很大市场.以新疆风电场为基础,尝试开发用于风力机故障智能诊断的系统.首先介绍了风力机及其变频器系统的结构,分析了变频器的故障机理.使用SOM神经网络对风机变流器进行了诊断,用数据验证了诊断结果.把传统的电力电子设备故障诊断技术与新疆风力机变频器的故障诊断相结合,为风电大面积推广应用产生了积极作用.%Large-scaledwindpowerfarms are underconstruction at present in Xinjiang Gansu Ningxia Inner Magnolia,Heilongjiag Jiangsu Guangdong and other provinces and autonomous repons in China The completion and operation of these wind farms will create a huge market of wind farm maintenance service. This paper introduced a fault diagnosis system for converters of wind turbines based on wind farms in Xinjiang This paper firstly introduced the structure of the wind turbine and its converter and analyzed causes of converters' faults The SOM neural net was used to diagnose the faults and the data generated verified its effect The study innovatively combines the traditional fault diagnosis technology for electncal and electronic devices with the fault diagnosis technology for wind turbines'converters in Xinpang wind farms, and will play a positive role in popularization of the technique in more wind farms.

 13. Automatic lithofacies segmentation from well-logs data. A comparative study between the Self-Organizing Map (SOM) and Walsh transform

  Science.gov (United States)

  Aliouane, Leila; Ouadfeul, Sid-Ali; Rabhi, Abdessalem; Rouina, Fouzi; Benaissa, Zahia; Boudella, Amar

  2013-04-01

  The main goal of this work is to realize a comparison between two lithofacies segmentation techniques of reservoir interval. The first one is based on the Kohonen's Self-Organizing Map neural network machine. The second technique is based on the Walsh transform decomposition. Application to real well-logs data of two boreholes located in the Algerian Sahara shows that the Self-organizing map is able to provide more lithological details that the obtained lithofacies model given by the Walsh decomposition. Keywords: Comparison, Lithofacies, SOM, Walsh References: 1)Aliouane, L., Ouadfeul, S., Boudella, A., 2011, Fractal analysis based on the continuous wavelet transform and lithofacies classification from well-logs data using the self-organizing map neural network, Arabian Journal of geosciences, doi: 10.1007/s12517-011-0459-4 2) Aliouane, L., Ouadfeul, S., Djarfour, N., Boudella, A., 2012, Petrophysical Parameters Estimation from Well-Logs Data Using Multilayer Perceptron and Radial Basis Function Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science Volume 7667, 2012, pp 730-736, doi : 10.1007/978-3-642-34500-5_86 3)Ouadfeul, S. and Aliouane., L., 2011, Multifractal analysis revisited by the continuous wavelet transform applied in lithofacies segmentation from well-logs data, International journal of applied physics and mathematics, Vol01 N01. 4) Ouadfeul, S., Aliouane, L., 2012, Lithofacies Classification Using the Multilayer Perceptron and the Self-organizing Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science Volume 7667, 2012, pp 737-744, doi : 10.1007/978-3-642-34500-5_87 5) Weisstein, Eric W. "Fast Walsh Transform." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/FastWalshTransform.html

 14. Factores ambientales que afectan el recuento de células somáticas en leche de búfalos (Bubalus bubalis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geovanny Mendoza-Sánchez

  2009-12-01

  Full Text Available Considerando que el recuento de células somáticas (RCS de muestras de leche es una valioso indicador de la salud de la ubre de búfalas, se desarrolló el presente trabajo con el fin de estimar la relación existente entre algunos factores ambientales y el RCS, verificando la frecuencia de ocurrencia de muestras analizadas en clases de recuentos muy altos, altos, medios y bajos. Fueron analizadas informaciones de 23.534 muestras de controles de leche (RCS, referentes a 2.198 lactancias de animales de la raza murrah con edades entre los dos y quince años, hijas de 187 reproductores; estos muestreos fueron realizados durante siete años. Los resultados indicaron que de manera general, ocurrieron bajos, medios, altos y muy altos RCS para, 96,34%, 2,3%, 0,96% y 0,4% de las muestras, respectivamente. Las clases de bajos y medios RCS, fueron las que presentaron las mayores frecuencias, confirmando que en búfalos, hay una tendencia a menores recuentos que en los bovinos. Se presentaron diferencias entre las medias del RCS por orden de parto y por estación de parto, y hubo diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05 para las medias del RCS en algunos controles. En relación con el orden de parto fueron observadas diferencias entre las frecuencias de los RCS, siendo que, de modo general, a medida que aumentó el orden del parto, disminuyó el porcentaje de bajos recuentos y aumentaron las frecuencias de recuentos medios, altos y muy altos. Los resultados indicaron que los efectos de hacienda, año y orden de parto deben ser considerados en la comparación entre animales.

 15. Validación de la versión española de la escala Screening for Somatoform Symptoms-2 para la evaluación de síntomas somáticos en Atención Primaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margalida Gili

  2015-05-01

  Conclusiones: La versión española de la SOMS-2 constituye un instrumento de cribado eficaz, útil y de fácil administración para la evaluación de los trastornos somatomorfos en AP. Los resultados de sensibilidad, especificidad y consistencia interna son similares a los de estudios previos de validación de la SOMS-2 en otras lenguas europeas.

 16. Planlægning som teater og byen som scene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Anne Birte

  2015-01-01

  The paper analyses the iconic urban planning of Vancouver, Canada. In its transformation process from ressource periphery to service economic hub, planners have mobilized the population in the search for sustainable solutions to Vancouver's growth. Inspiration has been taken from the notion of 'the...... experience economy'. This entails a focus on user experience, stakeholder involvement, cross sectional cooperation and an integrative perspective of the urban landscapes and urban life. Vancouver today is acknowledged as one of the worlds most liveable cities....

 17. Tavshed som magt og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Hanne Marlene

  2012-01-01

  Different forms of silence exist. The article draws attention to the dynamic process of silencing that takes place within discourse which is a constituting feature of any text. Although silence is elusive, the article outlines three different techniques that can help researchers within the social...... sciences to uncover glimpses of silence: comparative discourse analysis, deconstruction and memory work....

 18. Pædagogen som socialarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Holger

  2007-01-01

  The subject of this project is the educator as social worker. The new ministerial order regarding educators training demands more specialism, a demand that seems to make an inquiry into relation between social work theory and social work necessary. What characterizes the object and the field...... of knowledge of this profession? What defines the theory, the methods and the ethics of this Profession? And what will the result of the specialization of the educators profession be on a bildung-related level of reflection? The evolution of the social politics of the 19th and 20th century, culminating...... with the development of the welfare state, is examined as the material background for social work theory. The historical development of social work theory is examined by an analysis of the patterns sedimentated in both broad and narrow conceptions of what constitutes social work theory. The relation of social work...

 19. Køn som infrastruktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  , which are then used to structure the Danish welfare system. Installed in this omnipotent system, the gender categories create a needed order in everyday life and, thus, become invisible. But for transgendered citizens, who live in and embody the boarderland between ‘male' and ‘female', the categories...

 20. Høflighed som filter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2007-01-01

  Vi elsker det naturlige og uforfalskede. Især når det gælder børn. Men det er ikke altid en fornøjelse at være i selskab med Det naturlige Barn. Der er behov for, at høfligheden kommer ind i pædagogikken igen og sikrer, at naturligheden bliver til at holde ud....

 1. Kroppen husker som en elefant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Østergaard, Per

  2008-01-01

  Ofte kan vi lynhurtigt afgøre, hvad vi kan lide, og hvad vi ikke kan lide - og ligeså ofte uden overhovedet at kunne forklare, hvor- for det lige præcis er sådan, det er. Denne "irrationelle" forbrugeradfærd har længe interesseret både forskere og praktikere, og i de seneste år har vi også fået e...

 2. Musik som kommunikationsform med demensramte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  I demensomsorgen er der stadig brug for at formulere metoder der beskriver og dokumenterer, hvordan det er muligt at dække psykosociale behov hos svært demensramte. Et forskningsprojekt fra Institut for Musik og Musikterapi, AAU, viser, at sang kan regulere urolig adfærd, skabe struktur omkring et...

 3. Renaissancen og middelalderen som periodiseringsbegreber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gamrath, Helge Chr.

  2002-01-01

  system, (2) the break-through of the secularisation of science, the humanities, culture and art (during the 15th and 16th centuries), and not in the least (3) the new consciousness of history (the here and now concept!), which arose in Italy in the 15th century, and which broke the millennial...

 4. Kirken som gik i havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rensbro, Henriette; Engberg, Nils; Kieffer-Olsen, Jakob

  2016-01-01

  with earth and grass, conceals two older walls: a first wall built of turf with a ditch in front of it; it has been proposed that it was linked with the churchyard of a wooden church. Then a stone wall, also with a ditch. Bricks have been found in this connection, and it must have belonged with the stone...... church; then, after much sanding-up, another stone wall, now without an accompanying ditch. Two nearby abandoned churches, Rubjerg and Lyngby (fig.3), are also in danger of falling victim to the sea. It is the hope of the authors that they too can be investigated. Much new knowledge can be gained here...

 5. Läraren som konkurrensmedel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Frostenson

  2011-01-01

  Full Text Available The teacher as a means of competition. Source of knowledge, supportive coach or non-existent? The purpose of the article is toshow empirically how upper-secondary schools describe, understand andpresent teachers in their external communication. The ambition is to demonstrate to what extent and how teachers’ competencies are stressed by local school management in a competitive setting. Swedish upper-secondary schools’ Internet communication to external audiences is content analyzed. Private and public schools are compared. The study finds that teachers’ qualities and competencies are rarely communicated. Other aspects are emphasized. When teachers are mentioned, it is usually as a depersonalized category whose function is stressed, for example the role of the teacher in the pedagogical concept or idea that the school adopts. In practice, no differences between private and public schools are found. The findings of the study can be understood in the context of the ongoing discussion on teachers’ status. By being “non-existent” in the external communication, the image of the teachers as a group with low professional status is sustained.

 6. Ligestillingspolitik som diskurs og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Anette; Dahlerup, Drude

  The book discusses, why Danish policies of gender equality has had a weak organisational basis and a narrow agenda, compared to other Nordic countries. It contains analyses of the concept of gender equality, policies at the national and local level, discourses of affirmative action...

 7. Kaposis sarkom tolket som haematom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balle, Jesper R; Hasselager, Thomas

  2010-01-01

  Kaposi's sarcoma is a frequent skin cancer in HIV-positive patients, but is relatively uncommon in HIV-negative and non-immune compromised patients. We present a case of Kaposi's sarcoma of the face and scalp in a HIV-negative male with previous facial basal cell carcinoma....

 8. Spisning som udtryk for livsappetit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2010-01-01

  Artiklen henvender sig til pædiatriske sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den beskriver, hvordan overvægtige børn og børn med diabetes italesætter deres spisning. Hovedbudskabet er, at en stærk livshistorie styrker børnenes livsmod. Den narrative tilgang er dermed anvendelig i sundhedsfremmende...

 9. Virksomheden som felt: et casestudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bourdieu, Pierre

  2012-01-01

  Oversættelse af Pierre Bourdieu: “Annexe. Le champ de l’entreprise: une étude de cas”, i Les structures sociales de l’économie (Editions du Seuil, 2000), s. 267-270, med tilladelse fra Polity Press.......Oversættelse af Pierre Bourdieu: “Annexe. Le champ de l’entreprise: une étude de cas”, i Les structures sociales de l’économie (Editions du Seuil, 2000), s. 267-270, med tilladelse fra Polity Press....

 10. Harry Potter som transmedia storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waade, Anne Marit; Toft-Nielsen, Claus

  2015-01-01

  illustrerer? Hvert enkelt eksempel indeholder en række forskellige typer tekster og medier, alt fra bøger, film, tegnserie, computerspil, hjemmesider, omtaler i nyhedsmedierne, diskussionssider på Facebook, fanfiktion, spoilers og merchandises. Nogle af disse tekster er produceret af afsenderen, f...

 11. Marte Meo Metode som magtteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  Pårørendeskole til pårørende for at forbedre kommunikation og samvær med familiemedlemmer med demens. Ægtefæller fortalte, at de oplevede at skulle påtage sig større ansvar, end de allerede havde, og at de gjorde modstand mod undervisernes formidlingsmåde og fortolkning af Marte Meo, der blev...

 12. Podemos som postkrise-parti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2015-01-01

  Podemos er et nyt politisk parti i Spanien, stiftet efter finanskrisen. Partiet har allerede opnået stor tilslutning og forventes at komme til at spille en rolle i spansk politik efter det nationale valg i efteråret 2015. Podemos repræsenterer en ny type venstrefløjsparti med tætte relationer til...

 13. Augmented reality som wearable technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahn, Annette

  2016-01-01

  “How Augmented reality can facilitate learning in visualizing human anatomy “ At this station I demonstrate how Augmented reality can be used to visualize the human lungs in situ and as a wearable technology which establish connection between body, image and technology in education. I will show t...... MSO, Aalborg University, Copenhagen. Annette Rahn, MSc, senior lecturer and teacher in anatomy and physiology at the School of Nursing, VIA Health- and Welfare Technology, VIA University College.......“How Augmented reality can facilitate learning in visualizing human anatomy “ At this station I demonstrate how Augmented reality can be used to visualize the human lungs in situ and as a wearable technology which establish connection between body, image and technology in education. I will show...

 14. Kirken som profetisk kritisk stemme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lodberg, Peter

  2006-01-01

  Artiklen beskriver med udgangspunkt i erfaringerne fra den sydafrikanske kirkekamp mod apartheid, hvor kirker reflekterer over deres rolle i det offentlige politiske rum.......Artiklen beskriver med udgangspunkt i erfaringerne fra den sydafrikanske kirkekamp mod apartheid, hvor kirker reflekterer over deres rolle i det offentlige politiske rum....

 15. Prostitutionskritikere fremstilles som nypuritanske snerper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2015-01-01

  Kritiske stemmer i prostitutionsdebatten marginaliseres og spørgsmålet om vi ønsker en yderligere neoliberal og almen varegørelse af seksualitet og forholdene mellem mennesker rejses ikke.......Kritiske stemmer i prostitutionsdebatten marginaliseres og spørgsmålet om vi ønsker en yderligere neoliberal og almen varegørelse af seksualitet og forholdene mellem mennesker rejses ikke....

 16. A first-in-man study to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of pasireotide (SOM230, a multireceptor-targeted somatostatin analog, in healthy volunteers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golor G

  2012-04-01

  Full Text Available Georg Golor1, Ke Hu2, Matthieu Ruffin3, Alexandra Buchelt3, Emmanuel Bouillaud3, Yanfeng Wang2, Mario Maldonado31Parexel International GmbH, Berlin, Germany; 2Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA; 3Novartis Pharma AG, Basel, SwitzerlandAbstract: Pasireotide (SOM230 is a multireceptor-targeted somatostatin analog with high binding affinity for four of the five somatostatin receptor subtypes (sst1,2,3 and sst5, and potential clinical activity in several neuroendocrine and oncologic conditions, including acromegaly, Cushing’s disease, and neuroendocrine tumors (NET. This manuscript reports the first-in-man dose-escalation study of pasireotide, evaluating its safety, tolerability, and pharmacokinetics (PK in healthy male volunteers. A single dose of pasireotide 1–1200 µg was administered subcutaneously in four to eight subjects per dose level, with two additional subjects per cohort administered placebo. PK and safety evaluations were carried out over 7 days post-dose. Growth hormone (GH suppression was evaluated using a GH-releasing hormone stimulation test on Day –1 and Day 1 at 3–5 hours post-injection. Seventy-two subjects completed the study. Pasireotide was well tolerated with no serious adverse events observed at any dose. Transient elevations in blood glucose levels were observed 2–6 hours after administration of pasireotide at doses between 200 µg and 1200 µg, but this resolved without intervention by 23 hours post-dosing. The maximum tolerable dose was not established within the tested range. Pasireotide demonstrated a favorable PK profile with fast absorption (tmax: 0.25–0.5 hours, low clearance (CL/F: 8–13 L/hour, long effective elimination half-life (mean t½,ß: 7–11 hours, and a proportional dose-exposure relationship. GH suppression of 79%–96% was observed at single pasireotide doses between 200 µg and 1200 µg. In conclusion, pasireotide demonstrated favorable safety, tolerability, and PK profiles

 17. Suplementação de vacas leiteiras com homeopatia: células somáticas do leite, cortisol e imunidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.R.M. Silva

  2011-08-01

  Full Text Available Avaliou-se o efeito da suplementação de uma combinação homeopática sobre a contagem de células somáticas do leite (CCS, o teor sanguíneo de cortisol e a resposta de anticorpos neutralizantes antivírus da raiva de vacas leiteiras. Trinta e duas vacas Holandesas em lactação foram blocadas em pares e aleatoriamente alocadas a um de dois tratamentos por 63 dias, posterior a um período de padronização de 14 dias. A CCS mensurada no final da padronização ajustou os valores semanais de CCS no modelo de análise estatística. Os tratamentos foram: 150 gramas de uma combinação homeopática (Hypothalamus, 10-30; Colibacilinum, 10-30; Streptococus Beta Hemolyticum, 10-60; Streptococus Uberis, 10-60; Phytolacca, 10-60; Calcium Phosphoricum, 10-30; Natrum Muriaticum, 10-60; Urtica Urens, 10-30; Silicea Terra, 10-400 em veículo mineral, ou 150 gramas do mesmo veículo mineral (controle. A homeopatia tendeu a aumentar a CCS de 124 para 222 x1.000 células mL-1 (P=0,09 e a CCS linearizada (P=0,08. Não foram detectados efeitos de tratamento sobre a concentração sérica de cortisol após estresse induzido por aspiração percutânea do saco ventral do rúmen (P=0,59 ou sobre o título de anticorpos neutralizantes em resposta à vacinação antivírus da raiva (P=0,40. A suplementação com homeopatia tendeu a aumentar a CCS de vacas com baixa CCS.

 18. Stomatal analysis of citrus somatic hybrids obtained by protoplast fusion Análise estomática de híbridos somáticos de citros obtidos por fusão de protoplastos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa

  2004-03-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate leaf epidermis morphological characteristics of three citrus somatic hybrids, compared to their parents. Parental and somatic hybrid young leaves were collected and processed for scanning electron microscope observations. Citrus polyploid hybrids have fewer stomata per area and these are larger compared to their diploid parental parents. No differences in internal arrangement of the stomatal cells were detected between parental plants and somatic hybrids. Additional studies may determine if these differences will influence physiological behavior of the plants in the field.O objetivo deste trabalho foi avaliar as características morfológicas de três híbridos somáticos de citros, comparando-as com as de seus respectivos parentais. Folhas jovens dos híbridos somáticos e seus respectivos parentais foram coletadas e preparadas para observações em microscópio eletrônico de varredura. Híbridos poliplóides de citros apresentam menor número de estômatos por área, com maior tamanho individual quando comparados com aqueles das plantas diplóides parentais. Não foram observadas diferenças no arranjo interno das células estomáticas entre as plantas parentais e os híbridos somáticos. Investigações adicionais poderão determinar se essas diferenças poderão influenciar o comportamento fisiológico dessas plantas no campo.

 19. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  OpenAIRE

  Ekström, Veronica

  2016-01-01

  I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoret...

 20. Solutions to Traveling Salesman Problem (TSP) Based on Self-Organizing Maps (SOM)%基于自组织网络的货郎担问题解决方案

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  田胜

  2005-01-01

  货郎担问题(Traveling Salesman Problem,TSP)作为组合数学中的经典问题,具有一定的研究价值.首先陈述了基于自组织网络(Self-Organizing Maps,SOM)的TSP问题的解决方案,然后着重分析为什么SOM网络能够体现这样的计算智能,并探讨了如何将其应用到其它的优化问题当中.