WorldWideScience

Sample records for af torakal cyste

 1. Pulmoner Hemosiderozisde Toraks BT Bulguları: Olgu Sunumu

  OpenAIRE

  Üner, Abdurrahman; Etlik, Ömer; Uzun, Kürşat; Temizöz, Osman; Gencer, Mehmet; UYGAN, İsmail

  2009-01-01

  SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1) Pulmoner Hemosiderozisde Toraks BT Bulguları: Olgu Sunumu Abdurrahman Üner, Ömer Etlik, Kürşat Uzun, Osman Temizöz, Mehmet Gencer, İsmail Uygan Özet: İdiopatik pulmoner hemosiderozis (IPH), akciğerde rekurren alveoler hemoraji, hemoptizi atakları ve demir eksikliği anemisi ile karekterize olan bir hastalıktır. Genellikle çocuklarda ve genç adultlarda görülür. İlk kez 4 ay önce öksürükle...

 2. Tweedimensionele generatorfunksie vir die vektorkardiogram vir gebruik in volume-geleidingsmodelle van die toraks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. A. Geldenhuys

  2006-09-01

  Full Text Available ’n Elektrokardiogram (EKG meet die elektriese aktiwiteit van die hart op die veloppervlak. Volumegeleidingsmodelle van die toraks kan ontwerp word om hierdie metings te simuleer. ’n Generatorfunksie, wat die elektriese aktiwiteit van die hart beskryf, word benodig om hierdie simulasies aan te dryf. Hoewel soortgelyke simulasies van variërende kompleksiteit in die literatuur bespreek word, is daar ’n behoefte aan ’n vereenvoudigde, dog omvattende benadering wat kan dien as inleiding tot die onderwerp of vir gevalle waar ’n eerste-orde-benadering tot die probleem voldoende is. In hierdie artikel word ’n oorsig gegee oor die vektorinterpretasie van die EKG, ook bekend as ’n vektorkardiogram (VKG, in die tweedimensionele menslike frontale vlak. Die afleiding van die ekwivalente elektriese dipool (met ander woorde die kardiale vektor vanaf die VKG, wat gebruik kan word as ’n stroombron-generatorfunksie vir volumegeleidingsmodelle wat die EKG simuleer, word bespreek. ’n Prosedure om so ’n volume-geleidingsmodel met die eindige-element-tegniek te implementeer en die vereenvoudigde tweedimensionele generatorfunksie te gebruik, sowel as die resultate daarvan, word bespreek. Die algemene kenmerke van gemete EKG-afleidings stem ooreen met dié wat deur die eenvoudige model voorspel word.

 3. Tarlov Cysts

  Science.gov (United States)

  ... Awards Enhancing Diversity Find People About NINDS NINDS Tarlov Cysts Information Page Synonym(s): Perineural Cysts, Sacral Nerve Root ... research is being done? Clinical Trials What are Tarlov Cysts? Tarlov cysts are sacs filled with cerebrospinal fluid ...

 4. Ovarian Cyst

  Science.gov (United States)

  MENU Return to Web version Ovarian Cyst Overview What is an ovarian cyst? An ovarian cyst is a fluid-filled sac in or on the ovary. There are several types of ovarian cysts. Many ovarian cysts are noncancerous cysts that ...

 5. Ovarian Cysts

  Science.gov (United States)

  ... new cysts. A health problem that may involve ovarian cysts is polycystic ovary syndrome (PCOS). Women with ... male hormones, irregular or no periods and small ovarian cysts. Dept. of Health and Human Services Office ...

 6. LCA af genbrug af mursten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Astrup, Thomas Fruergaard

  Der er gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af genbrug af mursten. Modelleringen er baseret på, hvordan Virksomheden ”Gamle Mursten” forbereder de gamle mursten med henblik på, at de kan genbruges i nybyggeri. Som alternativ til direkte genbrug nedknuses murstensaffaldet og anvendes som...... fyldmateriale ved anlægsarbejder. Under forudsætning af, at en genbrugt mursten teknisk og funktionelt erstatter en ny mursten, er genbrug i varierende grad en mere fordelagtig behandlingsmetode end genanvendelse i forhold til forskellige påvirkninger af miljøet....

 7. Ovarian chocolate cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Accurate preoperative staging of ovarian chocolate cysts is very important because recent hormonal therapy has been effective in low stage patients. However, it has been difficult to assess the preoperative stage of ovarian chocolate cysts. We evaluated the diagnostic potential of MRI in preoperative staging of 15 overian chocolate cysts. It was well known that the older the ovarian chocolate cyst was the more iron content it had. We examined the iron contents effect on T1 and T2 relaxation times in surgically confirmed chocolate cysts (stage II: 3 cases, stage III: 3 cases and stage IV: 9 cases by AFS classification, 1985) employing the 0.15-T MR system and 200 MHz spectrometer. There was a positive linear relation between T1 of the lesion using the MR system (T1) and T1 of the resected contents using the spectrometer (sp-T1); r = 0.93. The same relation was revealed between T2 and sp-T2; r = 0.87. It was indicated that T1 and T2 using the MR system was accurate. There was a negative linear relation between T1 and the iron contents ( r = -0.81) but no relation between T2 and the iron contents. T1 was 412 ± 91 msec for stage II, 356 ± 126 msec for stage III and 208 ± 30 msec for stage IV. T1 for stage IV was shorter than that for stage II and III, statistically significant differences were noted (p < 0.05). Thus, T1 was useful in differentiating a fresh from an old ovarian chocolate cyst. We concluded that T1 relaxation time using the MR system was useful for the staging of an ovarian chocolate cyst without surgery. (author)

 8. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 9. Ganglion Cysts

  Science.gov (United States)

  ... a Hand Therapist? Media Find a Hand Surgeon Ganglion Cysts Email to a friend * required fields From * ... in to name and customize your collection. DESCRIPTION Ganglion cysts are very common lumps within the hand ...

 10. Formstykker af papiruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om formstykker af papiruld, udarbejdet af Miljø Isolering Aps under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om formstykker af papiruld, udarbejdet af Miljø Isolering Aps under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 11. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affaldsbehandling

  OpenAIRE

  Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter

  2014-01-01

  Udledning af de stærke drivhusgasser metan og lattergas sker fra forskellige processer i behandlingen af affald. Eksempelvis kan affald, der bliver deponeret, danne metan, og behandlingen af spildevand kan danne lattergas og metan. Udledningen af drivhusgasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, men størrelsen af disse udledninger er svær at bestemme grundet de store områder, hvorfra udledningen sker. I afhandlingen ”Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affa...

 13. [Tailgut cysts].

  Science.gov (United States)

  Vega Menéndez, Daniel; Quintáns Rodríguez, Antonio; Hernández Granados, Pilar; Nevado Santos, Manuel; García Sabrido, José Luis; Rueda Orgaz, José Antonio; Ochando, Federico; Ojeda Pérez, Felipe; Loinaz, Carmelo

  2008-02-01

  Retrorectal cystic hamartomas (tailgut cysts) are rare congenital lesions thought to arise from remnants of the embryonic postanal gut. They predominantly occur as asymptomatic retrorectal multicystic masses in women. The treatment of choice is by complete surgical excision. The most important complications of these cysts are infection with a secondary fistula and malignant degeneration. The differential diagnosis includes a wide variety of conditions that occur in the retrorectal space. In this article, 3 cases showing different surgical technical aspects of treatment are presented. In addition, the aetiopathogenic features and histopathological appearance, clinical presentation and complications, imaging features and differential diagnosis of tailgut cysts are described. PMID:18261408

 14. Avancering af maksillen ved brug af osseodistraktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kristian; Svenstrup, M; Nørholt, Sven Erik;

  2010-01-01

  Formålet med denne litteraturgennemgang er at danne en oversigt over foreliggende videnskabelig litteratur inden for emnet anvendelse af distraktionsosteogenese til ændring af maksillens position. Materialer og metoder – I artiklen gennemgås behandlingssekvens og typer af distraktionsudstyr....... Gennemgangen omfatter emnerne: 1) stabilitet og recidiv, 2) peroperativ og postoperativ morbiditet samt gener, 3) ændringer af blødtvæv under distraktion, 4) ændringer af velopharynx og taleevne samt 5) psykosociale effekter af behandlingen. Resultater – De eksisterende artikler har samlet set generelle...... metodologiske begrænsninger, hvorfor evidensniveauet i den nuværende videnskabelige litteratur er begrænset. Et enkelt studie viser en postoperativ mere stabil position af maksillen efter distraktionsosteogenese (DO). For de to typer af behandlinger er morbiditetsraten ens, mens morbiditetstyperne varierer. Der...

 15. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.;

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 16. Metodeforbedring af Papiruldsisolering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume afrapport om udvikling af en forbedret metide til fremstilling af papiruldsisolering,udarbejdet af tømrermester Henning Baadsmand under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume afrapport om udvikling af en forbedret metide til fremstilling af papiruldsisolering,udarbejdet af tømrermester Henning Baadsmand under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 17. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 18. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 19. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 20. Simulering af fotoinitieret nedbrydning af maling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiil, Søren

  2013-01-01

  Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden.......Beskyttende malingslag udsat for sollys, ilt og vand forvitrer gennem en række komplicerede fysiske og kemiske processer. Glasovergangstemperaturen af malingen og tilstedeværelsen af små mængder lysstabilisatorer har stor indflydelse på nedbrydningshastigheden....

 1. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af...

 2. Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Brogaard, Line Kai-Sørensen;

  Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald. Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening...... in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt...... fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer. Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO...

 3. Styring af blodfortyndende medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kallestrup, Lisbeth

  2010-01-01

  Artiklen beskriver sygeplejerskers dosering af AK- behandling. Hovedbudskabet er, at kvaliteten af doseringen til patienterne bevares eller måske forbedres, såfremt ansvaret for doseringen overdrages fra læger til sygeplejersker. Udgivelsesdato: 23092010...

 4. Vi lever af myter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bilde, Per

  2005-01-01

  En kritisk gennemgang af en kronik om regeringens forsknings- og universitetspolitik af Helge Sander, Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling: "Myter om universiteter står for fald" (Morgenavisen Jyllands-Posten 11/11 2005)...

 5. Evaluering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Torben K.

  2007-01-01

  evaluering, læring og spørgeskemaer - en række generelle principper og hensyn ved evaluering af undervisning I notatets anden del fremsættes et konkret forslag til en procedure for evaluering af undervisning......evaluering, læring og spørgeskemaer - en række generelle principper og hensyn ved evaluering af undervisning I notatets anden del fremsættes et konkret forslag til en procedure for evaluering af undervisning...

 6. Regulering af lysesiv

  OpenAIRE

  Buttenschøn, R.M.; Nielsen, L.

  2004-01-01

  Lysesiv optrader ofte som problemart i forbindelse med retablering af naturenge og ved etablering af "våde enge". Marginalisering og ekstensivering af engdriften i Danmark og andre europæiske lande har betydet, at lysesiv har bredt sig og mange steder betragtes som et stort problem. Målrettet græsning er en af mulighederne for bekæmpelse.

 7. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 8. Kombinationseffekter af pesticider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kudsk, Per; Andersen, Helle Raun; Cedergreen, Nina;

  Resumé: Effekten af 101 tokomponentblandinger og 20 trekomponentblandinger bestående af 22 forskellige pesticider blev undersøgt i 7 forskellige testsystemer. Effekterne af blandingerne blev sammenholdt med pesticidernes virkningsmekanismer/virkemåder med henblik på at undersøge, om det med...

 9. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 10. Udvidelse af Drastrup kildeplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jacob Birk; Grønvald, Per; Thomsen, Janni; Bliksted, Torsten

  håndteret ved at opstille flere modeller af områdets hydrogeologi, dels ved en såkaldt prædiktionsanalyse, hvor usikkerhedsbidraget fra modellens parametre belyses. Den samlede risikovurdering viste, at den ønskede udvidelse af kildepladsen indebar en risiko for sænkning af grundvandsstanden til et kritisk...

 11. Renovering af enfamiliehuset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Bech-Danielsen, Claus

  Meddelelsen beskriver et pilotprojekt, der undersøger hvilke arkitektoniske og økologiske overvejelser ejere af enfamiliehuse gør sig, når de renoverer deres huse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i to kvarterer dels fra begyndelsen af 1950'erne, dels fra slutningen af 1960'erne. Gennem spørgeske...

 12. Optimering af kollektiv transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Allan; Petersen, Hanne Løhmann

  2013-01-01

  Det kollektive transportsystem er af vital betydning for specielt de større byer. Uden det kollektive udbud af trafik vil vejene sande til, og mobiliteten (fremkommeligheden) mindskes væsentligt. De fleste mennesker, der gør brug af det kollektive transportsystem, stiller sig spørgsmål som: Kan d...

 13. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 14. Efterforskning af drab i Kosovo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2000-01-01

  Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse.......Gennemgang af baggrunden for den retsmedicinske mission til Kosovo i 1999, og af 50 obduktioner udført af forfatteren i denne forbindelse....

 15. Adrenal Cyst Presenting as Hepatic Hydatid Cyst

  OpenAIRE

  Abdulla Darwish; Veena Nagaraj; Mohmmed B. Mustafa; Ahmed Al Ansari

  2013-01-01

  Introduction. Although adrenal cysts are uncommon, the incidence rate is increasing with the advances in radiological technologies. The incidental detection of adrenal cysts nowadays has become more frequent as a result of the increase usage of high quality imaging modalities. Adrenal cysts originate from the adrenal gland and can be classified into either true or pseudocyst. Presentation of Case. In this report, we described an adrenal cyst of endothelial type, in a 30-year-old lady who was ...

 16. Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger B; Brinch-Pedersen, Henrik; Lange, Mette;

  2008-01-01

  Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener, som benyttes i forbindelse med selektion af genetisk modificerede celler, er generelt uønskede i planter, som skal dyrkes kommercielt. En ny...... metode gør det muligt at fremstille genetisk modificerede bygplanter uden brug af selektionsgener. Udgivelsesdato: Juni 2008...

 17. Evaluering af VIFT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  & Nordsjælland, og CPH West med støtte fra Undervisningsministeriets pulje til udvikling af videncenterfunktioner.   Evalueringen, der er gennemført af lektor Michael Svendsen Pedersen (Evaluator), Institut for Pædagogik og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, i perioden april 2008 - oktober 2009, har......Denne rapport indeholder en ekstern evaluering af aktiviteter i VIFT, Videncenter for bedre undervisning af tosprogede elever, der er etableret som et samarbejde mellem Videncenter for tosprogethed & interkulturalitet (UC2) ved Professionshøjskolen København (UCC), tidligere CVU København...... været opdelt i to faser: En kvalitetssikrende følgeevaluering og en afsluttende indikatorbaseret evaluering, og denne rapport er opdelt i to hovedafsnit der indeholder resultaterne af hver af de to typer evaluering....

 18. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 19. Konstruktion af transducer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars; Nielsen, Martin Pram

  Formålet med dette midtvejsprojekt er at udarbejde en transducer til måling af pressers stivhed. Dette er gjort på baggrund af en gennemgang af både presse- og stativ-typer samtidig med at udbøjningssituationen beskrives. Der introduceres en ide, der udgør grundkonceptet for opmålingsproceduren o...... færdige transducer – Load cellen. Strain gauge sørger for dataopsamlingen fra load cellen. Disse kalibreres således at transduceren er klar til de videre målinger der ligger i forlængelse af dette projekt....

 20. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.;

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter.......Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 1. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Hedvig

  , bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere. Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune. Den overordne konklusion...... er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i...

 2. Forbrug af oplevelser – oplevelser af forbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2011-01-01

  Vi lever i et overflodssamfund, hvor det er svært at komme i tanker om noget, vi mangler. Men også i en ”glædesløs økonomi”, hvor vi ikke bliver berusende lykkelige af at spise os mætte eller smide det snavsede tøj i en vaskemaskine, som vasker det renere end rent, uden at vi behøver røre en finger...... kunne mærkes i form af nydelse og sanseligt eller følelsesmæssigt nærvær i situationen her og nu....

 3. Emission af ammoniak fra landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 4. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 5. Redesign af logistiksystemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian; Johannsen, Bjørn

  1997-01-01

  Brüel og Kjær har gennem en årrække arbejdet med en strategi for redesign af logistiksystemet, en høj grad af outsourcing samy direkte leverancer til end-user. Med udgangspunkt i koncepterne for Business Reengineering. Supply Chain Management og kompleksitetsanalyse introduceres problemstillingen...

 6. Kvalitetssikring af pressvejseprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mogens H.

  Det oprindelige formål med dette arbejde var udvikling af procesovervågning til pressvejsning ved en udvalgt hovedgeometri. Hovedgeometrien, ring/rør geometrien i materialekombinationerne stålring til tinbronzerør, blev valgt efter en forundersøgelse. På baggrund af et litteraturstudie samt indle...

 7. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 8. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 9. Hormonforstyrrende effekter af kombinationer af pesticider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinggaard, Anne Marie; Hass, Ulla; Nellemann, Christine;

  Resumé: Hvad sker der, når vi mennesker udsættes for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider gennem kosten? Miljøstyrelsen har undersøgt pesticidblandinger i cellekulturer og i dyreforsøg for at vurdere samspillet mellem stofferne. Undersøgelserne har fokuseret på østrogene og antiandrogene...

 10. Rådgivning af storforbrugere af alkohol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beich, Anders

  1996-01-01

  målsætning for ændring af drikkevaner forbliver patientens. Stort alkoholforbrug er en underdiagnosticeret tilstand. I gængs praksis erkendes mindre end 25%. Det diskuteres, hvornår det er acceptabelt, at lægen sætter dagsordenen for konsultationen ved uopfordret at bringe alkohol på bane. Udgivelsesdato...

 11. Lumbar Intraspinal Extradural Ganglion Cysts

  OpenAIRE

  Cho, Sung Min; Rhee, Woo Tack; Choi, Soo Jung; Eom, Dae Woon

  2009-01-01

  The lumbar intraspinal epidural ganglion cyst has been a rare cause of the low back pain or leg pain. Ganglion cysts and synovial cysts compose the juxtafacet cysts. Extensive studies have been performed about the synovial cysts, however, very little has been known about the ganglion cyst. Current report is about two ganglion cysts associated with implicative findings in young male patients. We discuss about the underlying pathology of the ganglion cyst based on intraoperative evidences, asso...

 12. Pilonidal cyst resection

  Science.gov (United States)

  Pilonidal abscess; Pilonidal dimple; Pilonidal disease; Pilonidal cyst; Pilonidal sinus ... An infected pilonidal cyst or abscess requires surgical drainage. It will not heal with antibiotic medicines. If you continue to have infections, ...

 13. Ledelse af vejledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frode Boye

  2014-01-01

  Denne artikel handler om samspillet mellem vejledning som funktion, ledelse og de organisatoriske processer i skolen. Det er artiklens ambition at argumentere for nogle særlige ledelsesmæssige fokuseringer i en skoleorganisation hvor vejledningsfunktioner af forskellige grunde ser ud til at skulle...... derfor indledningsvist et billede af hvordan man kan forstå ledelsesbetingelserne i en organisation som skolen: uden en sådan forståelsesramme risikerer konteksten for vejledningsfunktionerne at blive en art black box hvor ledelseskraften bliver prisgivet tilfældigheder. Omvendt er valget af...

 14. Beware the Tarlov cyst.

  Science.gov (United States)

  Hirst, Jane E; Torode, Hugh; Sears, William; Cousins, Michael J

  2009-01-01

  Tarlov cysts are sacral perineural cysts. This case report describes the clinical course after biopsy of a very large Tarlov cyst via laparoscopy, which was thought preoperatively to be an adnexal mass. It serves as a warning against attempting biopsy or resection of these lesions. PMID:19110185

 15. Termisk forgasning af biomasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indlæggene i referatet er gengivet efter båndoptagelser. Der er dog foretaget nogle enklte omskrivninger af hensyn til læseligheden. Foredragsholdernes overheads er endvidere blevet lagt ind i referatet....

 16. Kritik af pseudovidenskab censureret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2014-01-01

  Weekendavisen har afvist at bringe et indlæg af Jørgen Øllgaard om deres egen dækning af Helmuth Nyborg og sagen om hans forskning i IQ, som UVVU har dømt uredelig. Måske er UVVU bedre til at tage sig af bevidst fusk i god normal videnskab end til sager, som angår "patologisk videnskab" ("fringe...... science") med varierende grader af marginalitet. Dette begreb kan både dække hvad Kuhn ville kalde "revolutionær videnskab", som blot endnu ikke er anerkendt men starter med nogle få forskeres vilde ideer, og så især det, som dårligt nok kan testes, efterprøves, og som måske langsomt opløses hvis det...

 17. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 18. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 19. Bearbejdning af Luhmanns organisationsteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Nils

  Som titlen siger, er det en gennemgang/præsertation af Luhmanns organisationsteori. Der er lagt særlig vægt på emnerne beslutning, ledelse opg forandring......Som titlen siger, er det en gennemgang/præsertation af Luhmanns organisationsteori. Der er lagt særlig vægt på emnerne beslutning, ledelse opg forandring...

 20. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.;

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni...

 1. Bilateral retinal cyst accompanying with renal and thyroidal multiorgan cyst

  OpenAIRE

  Amber Şenel; Rıfat Rasier; Alper Şengül; Erdal Yüzbaşıoğlu; Özgür Artunay; Halil Bahçecioğlu

  2011-01-01

  Although retinal cysts are commonly seen in von Hippel Lindau syndrome, bilateral retinal cysts can occasionally appear unrelated to this syndrome. Retinal cysts can be confused with retinal tumours and infectious diseases of retina. In this report we represent a patient demonstrating bilateral retinal cyst accompanying with renal and thyroidal multiorgan cysts without Von-Hippel Lindau syndrome.

 2. Simulering af fossilt energiforbrug & emissioner af drivhusgasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels; Fenger, J.

  2000-01-01

  Øget jordbehandling ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i det økologiske jordbrug har givet en forventning om et højere energiforbrug i økologisk end i konventionelt jordbrug. Beregninger viser imidlertid, at der på landsplan spares energi ved omlægning til økologisk jordbrug. Dette skyldes primært, a...... der i økologisk jordbrug ikke anvendes kunstgødning. Rapporten belyser effektive veje til at mindske energiforbrug og udledning af drivhusgasser, som at mindske produktionen, indføre mere energieffektive teknologier og evt. øge bioenergiproduktionen....

 3. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 4. AFS controlling algorithm

  Science.gov (United States)

  Liu, Hong; Jiang, Lanfang; Wang, Gengjie; Wang, Li

  2008-12-01

  Adaptive front lighting system (i.e., AFS) is the development trend of lighting system of motor vehicles. AFS means that headlamp can adjust beam direction to get best illumination according to road condition and its bodywork. The paper discusses the AFS key techniques: establishing calculation formulae of vehicle body state concerned road condition and steering state. Because of sensor technology limitations, it only can deal with inclination and turn of vehicle body state by means of sensor's signals. This paper studies the relationship between inclination and turn of the body and lamp lighting on the base of relative standards, and gives out the calculation formulae for the body and lamp lighting adjustment, also discusses its dynamical properties. The study is basic work for lighting adjustment automatically.

 5. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 6. Evaluering af sunddialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Kjærgaard Thorsen, Mille

  Kroniske patienter oplever øget kontrol med deres sygdom, og forebyggelsessygeplejersker får styrket fagligheden og samarbejdet med patienternes egen læge via it-støttede forebyggelsessamtaler. Det viser en evaluering af værktøjet Sunddialog.......Kroniske patienter oplever øget kontrol med deres sygdom, og forebyggelsessygeplejersker får styrket fagligheden og samarbejdet med patienternes egen læge via it-støttede forebyggelsessamtaler. Det viser en evaluering af værktøjet Sunddialog....

 7. Bilateral lateral periodontal cyst

  OpenAIRE

  Govil, Somya; Gupta, Vishesh; Misra, Neeta; Misra, Pradyumna

  2013-01-01

  The bilateral lateral periodontal cyst is a rare nasological entity, which despite clinical and radiological presentation is being diagnosed by histological characteristics. It is asymptomatic in nature and is observed in routine radiography. The aim and objective of this article is to present a rare case of bilateral lateral periodontal cyst in a 14-year-old child. The clinical and radiographical findings, along with its management have been discussed. Enucleation of bilateral cyst without e...

 8. Hemorrhagic Lumbar Synovial Cyst

  OpenAIRE

  Park, Hyun Seok; Sim, Hong Bo; Kwon, Soon Chan; Park, Jun Bum

  2012-01-01

  Synovial cysts of the lumbar spine are an uncommon cause of back and radicular pain. These cysts most frequently present as back pain, followed by chronic progressive radiculopathy or gradual onset of symptoms secondary to spinal canal compromise. Although less common, they can also present with acute spinal cord or root compression symptoms. We report of a case in which hemorrhaging into a right L2-3 facet synovial cyst caused an acute onset of back pain and radiculopathy, requiring surgical...

 9. Daughter cyst sign

  OpenAIRE

  Randazzo, William Thoburn; Franco, Arie; Hoossainy, Saudiqa; Lewis, Kristopher Neal

  2012-01-01

  The daughter cyst sign is a specific indicator of an uncomplicated ovarian cyst and pathologically represents a stimulated ovarian follicle. This finding must be differentiated from an ectopic pregnancy in a patient who has the potential to become pregnant. We report an uncomplicated ovarian cyst in a 3-year-old female with McCune-Albright syndrome and precocious puberty mimicking an ectopic pregnancy.

 10. Intravesical hydatid cyst.

  Science.gov (United States)

  Sallami, Sataa; Nouira, Yassine; Kallel, Yousri; Gargouri, Mourad; Horchani, Ali

  2005-11-01

  A case of intravesical hydatid cyst is reported. The cyst was completely evacuated cystoscopically with intravesical instillation of a scolicidal agent (hydrogen peroxide) to destroy scolices and daughter cysts. The postoperative course was uneventful, and follow-up did not show evidence of recurrence. Because this is the first case, to our knowledge, to be reported, little is known about the nonoperative management of such hydatid localization. A recommendation is made, however, to adopt this minimally invasive procedure. PMID:16286147

 11. Hydatid cyst of mediastinum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sehgal S

  2008-01-01

  Full Text Available We report a case of hydatid cyst of the mediastinum in a 32-year-old female patient who was admitted with chest pain. CT scan reported posterior mediastinal mass towards the right side. Surgical exploration revealed a loculated cyst in posterior mediastinum on the right side, adherent to the overlying lung and underlying bone. Posterolateral thoracotomy was performed for cyst aspiration and excision. The patient was discharged on albendazole.

 12. Subcutaneous bronchogenic cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vivek Manchanda

  2010-01-01

  Full Text Available Bronchogenic cysts occur due to the anomalous development of the primitive tracheobronchial tree early in fetal life. They are usually present in middle mediastinum. Rarely, they have been found in other locations. We describe two patients with subcutaneous bronchogenic cysts located over manubrium sterni with special emphasis on the difficulties in pre-operative diagnosis. The two boys were managed by complete excision of the cysts. The children are well on follow-up.

 13. Semimembranosus ganglion cyst

  OpenAIRE

  Ananthi Kumarasamy, Suba; Kannadath, Bijun Sai; Soundamourthy, Sandosh; Subramanian, Aruna; Sankappa P Sinhasan; Ramachandra V. Bhat

  2014-01-01

  Ganglion cysts are tumor-like lesions in the soft tissues, generated by mucoid degeneration of the joint capsule, tendon or tendon sheaths on the dorsum of hand, wrist and foot. However, an intratendinous origin for a ganglion cyst is extremely rare. During dissection of the popliteal fossa, a cyst of 2.5 cm×2 cm×0.5 cm was observed in the tendon of right semimembranosus, 3.5 cm above the insertion of the muscle. Contrast X-ray revealed the cyst as not communicating with the knee joint or any...

 14. Et pust af storhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2005-01-01

  I forsommeren dette år gik Council of Europe's Museum Prize 2005 til det Byzantinske Museum i Thessaloniki, Makedonien. Prisen er uddelt siden 1977 og tildelt museer, der har bidraget betydeligt til formidlingen af den europæiske kulturarv. Forfatteren har vurderet, hvad der fik juryen i...

 15. Benchmark af erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogetoft, Peter; Wittrup, Jesper

  I dette arbejdspapir diskuterer vi, hvorledes de danske erhvervsskoler kan benchmarkes, og vi præsenterer resultaterne af en række beregningsmodeller. Det er begrebsmæssigt kompliceret at benchmarke erhvervsskolerne. Skolerne udbyder en lang række forskellige uddannelser. Det gør det vanskeligt at...

 16. Anskydning af vildt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Noer, H.; Madsen, J.; Hartmann, P.; Kanstrup, N.; Kjær, T.

  indsamlet i samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. Desuden har Danmarks Jægerforbund og en række andre institutioner, organisationer og enkeltpersoner bidraget til undersøgelserne. Omfanget af anskydninger for forskellige vildtarter I februar 1998 blev 127 gråænder...

 17. Inklusion af utilpassede unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  2015-01-01

  Anholt-projektet repræsenterer en alternativ pædagogisk interventionsform for utilpassede og sårbare unge. Projektet, der i en årrække har været afprøvet af ungdomsskoler og ungdomsorganisationer i Danmark, Tyskland, Østrig, Spanien, Portugal og Italien, bygger på tanker om erfaringsbaseret, ufor...

 18. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 19. Optimal indretning af biblioteksrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Pernille Gaardsted; Hansen, Lotte; Nielsen, Bo Gerner

  2012-01-01

  I forbindelse med kurset ”Brugeradfærd og interaktive informationsrum” på 5. semester ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har vi foretaget et observationsstudie af studerendes aktiviteter og ejendele på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB). Formålet med projektopgaven var at undersøge...

 20. Brug af forskningsbaseret viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2013-01-01

  Artiklen anvender LP-modellen som et eksempel på, hvordan forskningsbaseret viden kan anvendes til kvalitetsudvikling. Ikke organiseret som top-styrede projekter, heller ikke som ”bottom-up- styrede”, men som en kombination af disse. Med eksempler fra den forskningsbaserede viden fra empirien, der...

 1. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombination...

 2. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  I rapporten beskrives et demonstrationsprojekt, som viser, at det er muligt at opnå yderligere energibesparelse i parcelhuse, der i forvejen opfylder kravene for at få udstedt energiattest. Projektet er gennemført i tre parcelhuse i Toftlund, som en del af Brundtlandbyprojektet. Energirenoveringe...

 3. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 4. Nibe Bredning, klapning af oprensningsmaterialer og vurdering af sedimentspredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torben; Bentzen, Thomas Ruby

  Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden til Nibe samt Draget. Klappladsen for begge lokaliteter er umiddelbart nordvest for Klitgaard Hage. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt sedimenttransport. Til formå...

 5. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 6. Vejledning i projektering af ventilationsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dinesen, J.

  vedligeholdelse. Vejledningens dimensioneringsforslag er baseret på et omfattende erfaringsmateriale, som er indsamlet dels af det rådgivende ingeniørfirma Crone & Koch, dels i forbindelse med det arbejde, der udføres af Byggeriets Indeklima Målestation (BIM). Ved bearbejdningen af materialet har civilingeniør...

 7. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 8. Simple Kidney Cysts

  Science.gov (United States)

  ... ended or closed at one end; some newer machines are designed to allow the person to lie in a more open space. Like CT scans, MRIs can show cysts and tumors. [ Top ] How are simple kidney cysts treated? Treatment is not needed for ...

 9. Penile Epidermal Inclusion Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. El-Shazly

  2012-01-01

  Full Text Available We report a case of epidermal inclusion cyst in a 32-year-old male. This was a complication of circumcision that was neglected over years to form stones and urethrocutaneous fistula. Complete excision of the cyst and repair of the fistula were performed successfully. Histopathological examination confirmed our diagnosis.

 10. Simple Kidney Cysts

  Science.gov (United States)

  ... cysts do not enlarge the kidneys, replace their normal structure, or cause reduced kidney function like cysts do in people with PKD. ... the kidneys and what do they do? The kidneys are two bean-shaped organs, each about the size of a fist. They are located near the ...

 11. Epidermoid cyst post dermofasciectomy.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Henry, Francis P

  2010-01-01

  We report the finding of an unusual presentation of an epidermoid cyst 3 years following dermofasciectomy for Dupuytren\\'s disease. Epidermoid cysts remain a rare entity in the palmoplanter distribution but also a very unusual finding within the confines of a full thickness skin graft.

 12. Management of ovarian cysts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Ulla Breth; Tabor, Ann; Mosgaard, Berit Jul;

  2004-01-01

  . METHODS: Articles concerning ovarian cysts from a medline literature search during the period 1985-2003 were included in addition to articles found as references in the initial publications. RESULTS: Different methods for discriminating between benign and malignant ovarian cysts are discussed. The...... diagnosis and the treatment are assessed in relation to age, menopausal status, pregnancy, and whether the cyst is presumed to be benign or malignant. In general, expectant management is the choice in premenopausal and pregnant women with non-suspicious cysts and normal levels of CA-125. In postmenopausal...... findings. CONCLUSIONS: The preoperative discrimination between benign and malignant ovarian cysts is a challenge. Multimodal methods improve the results of single modalities, but we still need improved preoperative diagnostic tools. Furthermore, these methods should be validated in consecutive patient...

 13. Imaging of tailgut cysts.

  Science.gov (United States)

  Shetty, Anup S; Loch, Ronald; Yoo, Naomi; Mellnick, Vincent; Fowler, Kathryn; Narra, Vamsi

  2015-10-01

  Tailgut cysts are congenital lesions that arise from the primitive hindgut in the true embryonic tail but fail to regress during gestation. These lesions are rare and more frequently encountered later in life and more commonly in women, and are the most common primary retrorectal tumor. Tailgut cysts may be asymptomatic or cause rectal bleeding, pain, or symptoms related to mass effect on the rectum or bladder. Pathologically, tailgut cysts are typically multilocular, lined with a variety of epithelial cell types, and are most frequently benign. Imaging is the linchpin of diagnosis due risks associated with biopsy. The purpose of this pictorial review is to present the spectrum of imaging findings associated with tailgut cysts on CT and MRI with focus on the use of advanced MRI and diffusion-weighted imaging. We present case examples of tailgut cysts, their CT and MR imaging findings, and diagnostic and management considerations. PMID:26017036

 14. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 15. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 16. Aflivning af heste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlshøj, Merete; Fredsbo, Louise; Buhl, Rikke

  2007-01-01

  Det er efterhånden sjældent at heste dør af alderdøm. Ofte må ejer træffe den vanskelige beslutning om at lade hesten aflive. Da der tit er tale om en kær ven, er hesteejeren følelsesmæssigt påvirket. Det er derfor afgørende, at aflivningen foretages fagligt korrekt og professionelt.......Det er efterhånden sjældent at heste dør af alderdøm. Ofte må ejer træffe den vanskelige beslutning om at lade hesten aflive. Da der tit er tale om en kær ven, er hesteejeren følelsesmæssigt påvirket. Det er derfor afgørende, at aflivningen foretages fagligt korrekt og professionelt....

 17. Opbygning af alliance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Inge Nygaard

  2002-01-01

  Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på...... dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken, APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra...

 18. EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om status for udarbejdelsen af EU standarder for isoleringsmateriale af cellulosefibre, udarbejdet af Landsforeningen Økologisk Byggeri under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om status for udarbejdelsen af EU standarder for isoleringsmateriale af cellulosefibre, udarbejdet af Landsforeningen Økologisk Byggeri under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 19. Epidemiologi af spiseforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk so...

 20. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 1. Optisk kvantificering af gopler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang

  , udført i glasfiberarmeret polyester. Lyspanelerne består af et antal kraftige lysdioder med Fresnell-linser som leverer en meget høj lysintensitet. Paravanen trækkes med lav hastighed (1 knob) i stålwirer efter et skib. Kameraet er et IQeye602 netværkskamera som leverer billeder med en opløsning på 1600...

 2. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 3. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 4. Oesophageal duplication cyst mimicking hydatid cyst in endemic areas

  Science.gov (United States)

  Akin, Melih; Yildiz, Abdullah; Karadag, Cetin Ali; Sever, Nihat; Dokucu, Ali Ihsan

  2015-01-01

  The cystic appearance of both oesophageal duplications and pulmonary hydatid cysts can cause a misdiagnosis very easily due to rarity of cystic oesophageal duplications beside the higher incidence of hydatid cyst, especially in endemic areas. Here we report a 7-year-old girl with an oesophageal duplication cyst on the left side misdiagnosed as a hydatid cyst. The aim of the study is to report rare oesophageal duplications in the differential diagnosis of intrathoracic cysts. PMID:26702290

 5. Laparoscopic Drainage of a Hepatic Echinococcal Cyst: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steven B. Goldin

  2011-01-01

  Full Text Available The Echinococcus granulosus tapeworm causes hepatic echinococcosis. It is endemic in the Mediterranean region, Middle East, and South America. Human infection is secondary to accidental consumption of ova in feces. Absorption through the bowel wall and entrance into the portal circulation leads to liver infection. This case involves a 34 y/o Moroccan male with an echinococcal liver cyst. His chief complaint was RUQ pain. The patient was treated with albendazole and praziquantel. His PMH and PSH was noncontributory. Patient was not on any other medications. ROS was otherwise unremarkable. The patient was AF VSS. He was tender to palpation in RUQ. Liver function tests were normal. Echinococcal titers were positive. CT demonstrated a large cystic lesion in the right lobe of the liver measuring 13.5 cm in diameter. The patient underwent successful laparoscopic drainage and excision of echinococcal cyst. Final pathology demonstrated degenerating parasites (E. granulosus of echinococcal cyst.

 6. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Arbejdsmiljøinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 7. Bilateral Testicular Epidermoid Cysts

  OpenAIRE

  Norman Loberant; Shweta Bhatt; Edward Messing; Dogra, Vikram S.

  2011-01-01

  Testicular epidermoid cysts are the most common benign tumors of the testes, but account for only 1-2% of all testicular tumors. In a young man presenting with a testicular mass, a high index of suspicion must be maintained for the malignant testicular germ cell tumor, which is 50-times more common than testicular epidermoid cyst. Bilateral testicular epidermoid cysts are a very rare condition, with only a few reports in the literature. It is extremely important in this condition to make a co...

 8. [Cysts of the liver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hillingso, J.G.; Kirkegaard, P.

  2008-01-01

  guided drainage to resections and liver transplantation are discussed. It is concluded that up to 25% of cysts must be treated surgically, because recurrence after percutaneous or laparoscopic treatment is between 5% and 71%, and only resection or liver transplantation are curative Udgivelsesdato: 2008/4/14......Cysts of the liver are discovered in connection with a scope of diseases ranging from simple, infectious, or parasitic to neoplastic cysts. Symptoms, paraclinical, radiological and diagnostic characteristics are described with emphasis on ruling out malignancy. The treatment options from ultrasound...

 9. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene; Finster, Kai; Jensen, Vibeke Frøkjær; Heuer, Ole E.

  2007-01-01

  Forekomsten af antibiotikaresistens i forskellige patogene bakterier fra hunde blev bestemt og resultaterne sammenholdt med forbrug af antibiotika til hunde i Danmark. I undersøgelsen indgik isolater af Staphylococcus intermedius (n=201), Streptococcus canis (n=37), Pseudomonas aeruginosa (n=39......), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 10. Evaluering af lokale udviklingsprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  gode evalueringsmodeller, samt hvilken betydning mål og indhold har for anvendelse af en konkret evalueringsmodel. I HPA-projektet sigtes imod såvel handlingsorienteret evaluering, såkaldt selvevaluering, som virkningsevaluuering. Rapporten opstiller modeller for de forskellige evalueringstyper og......Rapporten udgør arbejdspapir nr 14 i forskningsprojektet "Handlekompetence i pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt (HPA-projektet). Rapporten diskuterer det grundlæggende spørgsmål: Hvad er evaluering? Herunder spørgsmål om hvilke dimensioner der skal medtænkes i...

 11. Pancreas and cyst segmentation

  Science.gov (United States)

  Dmitriev, Konstantin; Gutenko, Ievgeniia; Nadeem, Saad; Kaufman, Arie

  2016-03-01

  Accurate segmentation of abdominal organs from medical images is an essential part of surgical planning and computer-aided disease diagnosis. Many existing algorithms are specialized for the segmentation of healthy organs. Cystic pancreas segmentation is especially challenging due to its low contrast boundaries, variability in shape, location and the stage of the pancreatic cancer. We present a semi-automatic segmentation algorithm for pancreata with cysts. In contrast to existing automatic segmentation approaches for healthy pancreas segmentation which are amenable to atlas/statistical shape approaches, a pancreas with cysts can have even higher variability with respect to the shape of the pancreas due to the size and shape of the cyst(s). Hence, fine results are better attained with semi-automatic steerable approaches. We use a novel combination of random walker and region growing approaches to delineate the boundaries of the pancreas and cysts with respective best Dice coefficients of 85.1% and 86.7%, and respective best volumetric overlap errors of 26.0% and 23.5%. Results show that the proposed algorithm for pancreas and pancreatic cyst segmentation is accurate and stable.

 12. Om anvendelsen af Foucaults magtbegreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg

  Artiklen argumenterer for, at anvendelsen af Foucaults magtbegreb er knyttet til analysen og problematiseringen af de værdier, som forandringsprocesser i organisationer og andre sociale sammenhænge hviler på. Mere præcist argumenteres der for, at magtbegrebet er udviklet i forhold til at konfront......Artiklen argumenterer for, at anvendelsen af Foucaults magtbegreb er knyttet til analysen og problematiseringen af de værdier, som forandringsprocesser i organisationer og andre sociale sammenhænge hviler på. Mere præcist argumenteres der for, at magtbegrebet er udviklet i forhold til at...

 13. Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meier, Kristian; Norberg, Elise; Sørensen, Anders Christian;

  en havbrugsvirksomhed, der opdrætter og eksporterer ørreder og rogn. I forhold til de deltagende virksomheders forskellige behov har der været følgende leverancer i avlsprojektet: 1) Typeavlsplaner for havbrugsvirksomheder, 2) Etablering af basepopulation for Musholm A/S, 3) Optimering af avlsplaner...

 14. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 15. THYROGLOSSAL DUCT CYST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Târcoveanu

  2009-02-01

  Full Text Available The thyroglossal duct cyst (TDC results from a failure in obliterating the embryogenic duct produced during thyroid migration and it represents the most common type of developmental cyst encountered in the neck region. Ectopic thyroid tissue neoplasias are rare, and even rarer when associated with the TDC. Methods: During the period 1998-2008, in the First Surgical Clinic, University Hospital “St. Spiridon” Iasi, 14 patients with thyroglossal duct cyst were diagnosed and treated. All records were reviewed for age and sex, diagnostic methods, sizes, surgical management and recurrences. Results: All patients with thyroglossal duct cysts are described as midline cysts of the neck. The ratio females/males was 6/1 with mean age 37.6 years (13-60 years. One case was with an external fistula. The treatment performed was a variant of Sistrunk’s procedure in which the thyroglossal tract was excised to a variable extent, but in all cases with central hyoidectomy. The size of the cyst ranged from 1.2 to 4 cm (mean 2.6 cm. Postoperative course was unventful in all cases. No recurrence was recorded in this series. We describe a case, a 19 years old female with thyroid papillary carcinoma evolving from a TDC. The literature is reviewed. Conclusion: The standard surgical approach to TDC is Sistrunk's operation with low recurrence rates. Malignancy within a thyroglossal duct cyst is very rare but should be included in the differential diagnosis of a neck mass. In such cases total thyroidectomy with removal of the tumour of thyroglossal duct and the body of the hyoid bone are recommended – because the carcinoma may be multifocal and because a lymphatic invasion of the thyroid may take place – in order to ensure a correct follow-up.

 16. Choledochal cysts: diagnosis and treatment.

  Science.gov (United States)

  Popova-Jovanovska, R; Genadieva-Dimitrova, M; Trajkovska, M; Serafimoski, V

  2012-01-01

  The aim of this study is to show the different diagnostic procedures and treatment in patients diagnosed with congenital choledochal cysts. Choledochal cysts are congenital anomalies of the bile ducts and include cystic dilatation of the extrahepatic and intrahepatic biliary ducts or both. The study shows ten patients diagnosed as having choledochal cysts. Diagnosis was established by clinical and radiographic findings including: ultrasound (US), magnetic resonance cholangiopancreatograpy (MRCP), endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) and cytological examination of the bile juice. In the study choledochal cysts were classified according to the Todani classification. Most common cysts were type I (six cases); type III (one case), type IVa (one case) and two patients were type V cysts (Caroli disease). The most frequent symptoms were abdominal pain, jaundice and cholangitis. US findings were sensitive for the preliminary diagnosis of choledochal cysts in all the patients. MRCP accurately defined the cyst anatomy and the site of the biliary origin in all the cases with extrahepatic cysts. In three cases ERCP clearly demonstrated the cyst and by PTC smaller cysts were well defined. Cytological examination of the bile juice obtained during the PTC procedure showed malignant cells in one case. Therefore pancreaticoduodenectomy was performed and pathological examination showed associated cholangiocarcinoma. Five years after the operation the patient was well and free of the disease. Five patients underwent surgical treatment with a total cyst excision and Roux-en-Y hepaticojejunostomy while the surgical approach in two patients was partial cyst excision and cystojejunostomy. Patients with Caroli disease were conservatively treated and 3 with interventional endoscopic procedures. Despite US evidence suggesting choledochal cyst diagnosis, other supportive radiographic imaging modalities such as MRCP, ERCP and

 17. Simulering af dagslys i digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2004-01-01

  Projektet undersøger via forskellige simuleringer af dagslys, kvaliteten af visualiseringer af komplekse lysforhold i digitale modeller i forbindelse med formidling af arkitektur via nettet. I en digital 3D model af Utzon Associates Paustians hus, simulers naturligt dagslysindfald med  forskellig...... Renderingsmetoder som: "shaded render" /  ”raytraceing” /  "Final Gather /  ”Global Illumination”...

 18. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et...... og genrer - eksempelvis sms, gyserfortællinger og rollespil - muliggør improvisationer og giver børnene lejlighed til at afprøve mundtlige, skriftlige, billedlige og lydlige udtryksformer på nye måder. It muliggør i denne forbindelse, ikke mindst via mediernes kobling til børnenes legekultur uden for...

 19. Dimensionering af plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Der er fortsat stor interesse for bygning af plansiloer til ensilage, og SBI's afdeling for landbrugsbygninger er derfor i gang med at udarbejde et sæt byggeblade herom. For at kunne dimensionere sådanne siloer er det nødvendigt at kende størrelsen af de tryk, ensilagen udøver på silosiderne, og ...

 20. Medieret Vejledning af Problemorienteret Projektarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn, Pernille

  2006-01-01

  Denne artikel ser nærmere på de ændrede betingelser og nye udfordringer, en vejleder af problemorienteret projektarbejde står over for i forbindelse med IKT-medieret vejledning af projektgrupper med geografisk adskilte deltagere. Artiklen anvender empiri om en vejleders situation i forhold til ve...

 1. Kvalifikation af den optiske aftastning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sobiecki, René

  Hvor koordinatmålemaskinen i årtier har indtaget en nøgleposition i en virksomhed til fremskaffelse af måledata, ser vi nu en udvikling i retning af mere og mere optisk måleudstyr. Profilprojektoren er vendt tilbage i en ny avanceret form. Fordele og ulemper ved mekanisk kontra optisk måling er v...

 2. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.;

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 3. Seminar om evaluering af forskningsprogrammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders Stig Skau; Pedersen, Søren Marcus

  Dette Working Paper sammenfatter indlæg og konklusioner fra et seminar om evaluering af Fødevareministeriets Forskningsprogrammer afholdt den 26. februar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. På seminaret blev et nyt metodeoplæg til...

 4. Recurrent intramedullary cervical ependymal cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chhabra R

  2003-01-01

  Full Text Available We report a rare case of high cervical intramedullary ependymal cyst in a young boy. This was associated with atlantoaxial dislocation. After partial removal and marsupialization, the cyst recurred and needed radical total resection.

 5. Fat Necrosis and Oil Cysts

  Science.gov (United States)

  ... Granular cell tumors Fat necrosis and oil cysts Mastitis Duct ectasia Other non-cancerous breast conditions Summary ... References Previous Topic Granular cell tumors Next Topic Mastitis Fat necrosis and oil cysts Fat necrosis happens ...

 6. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth;

  har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også...... vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider...... for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen...

 7. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 8. CERVICAL SYNOVIAL CYST: CASE REPORT

  OpenAIRE

  Found, Ernest; Bewyer, Dennis

  2011-01-01

  A 47-year-old female school teacher with a six-week history of left-sided scapular and arm pain is presented. We report her evaluation and treatment Although lumbar degenerative synovial cysts have been reported over 200 times in the literature,6 cervical synovial cysts are much more rare. This case reports a cervicothoracic junction degenerative synovial cyst presenting as radiculopathy.

 9. Tailgut cyst. A case report.

  Science.gov (United States)

  Deltour, D; Veys, E

  2011-01-01

  Tailgut cysts, also called retro-rectal cystic hamartomas or mucin-secreting cysts, are uncommon vestigial masses. They can become complicated with infection or neoplastic degeneration. Surgery is the only treatment. We report here a case of a tailgut cyst in a 60-year-old female, that was discovered 10 years ago but not investigated. PMID:21780528

 10. Pilonidal cyst of the clitoris.

  Science.gov (United States)

  Kanis, Margaux J; Momeni, Mazdak; Zakashansky, Konstantin

  2014-01-01

  A pilonidal cyst is an epithelialized sinus tract or cyst containing hair follicles with a surrounding inflammatory reaction. It usually develops in the sacrococcygeal region with few reports of its development in the genitalia. We present a case of a periclitoral pilonidal cyst in a young woman and its management. PMID:25181383

 11. Bone cysts: unicameral and aneurysmal bone cyst.

  Science.gov (United States)

  Mascard, E; Gomez-Brouchet, A; Lambot, K

  2015-02-01

  Simple and aneurysmal bone cysts are benign lytic bone lesions, usually encountered in children and adolescents. Simple bone cyst is a cystic, fluid-filled lesion, which may be unicameral (UBC) or partially separated. UBC can involve all bones, but usually the long bone metaphysis and otherwise primarily the proximal humerus and proximal femur. The classic aneurysmal bone cyst (ABC) is an expansive and hemorrhagic tumor, usually showing characteristic translocation. About 30% of ABCs are secondary, without translocation; they occur in reaction to another, usually benign, bone lesion. ABCs are metaphyseal, excentric, bulging, fluid-filled and multicameral, and may develop in all bones of the skeleton. On MRI, the fluid level is evocative. It is mandatory to distinguish ABC from UBC, as prognosis and treatment are different. UBCs resolve spontaneously between adolescence and adulthood; the main concern is the risk of pathologic fracture. Treatment in non-threatening forms consists in intracystic injection of methylprednisolone. When there is a risk of fracture, especially of the femoral neck, surgery with curettage, filling with bone substitute or graft and osteosynthesis may be required. ABCs are potentially more aggressive, with a risk of bone destruction. Diagnosis must systematically be confirmed by biopsy, identifying soft-tissue parts, as telangiectatic sarcoma can mimic ABC. Intra-lesional sclerotherapy with alcohol is an effective treatment. In spinal ABC and in aggressive lesions with a risk of fracture, surgical treatment should be preferred, possibly after preoperative embolization. The risk of malignant transformation is very low, except in case of radiation therapy. PMID:25579825

 12. SEBACEOUS CYSTS MINOR SURGERY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gusti Ayu Agung Laksemi

  2013-12-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Minor surgery is small surgery or localized example cut ulcers and boils, cyst excision, and suturing. Somethings that need to be considered in the preparation of the surgery is minor tools, operating rooms and operating tables, lighting, maintenance of tools and equipment, sterilization and desinfection equipment, preparation of patients and anesthesia. In general cysts is walled chamber that consist of fluid, cells and the remaining cells. Cysts are formed not due to inflammation although then be inflamed. Lining of the cysts wall is composed of fibrous tissue and usually coated epithelial cells or endothelial. Cysts formed by dilated glands and closed channels, glands, blood vessels, lymph channels or layers of the epidermis. Contents of the cysts wall consists of the results is serum, lymph, sweat sebum, epithelial cells, the stratum corneum, and hair. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 13. Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Corell, Dennis Dan;

  Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt.......Denne rapport indeholder en beskrivelse af arbejdet udført i og resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ” Udvikling af CO2 neutralt byrumsarmatur” og udgør slutrapportering for dette projekt....

 14. Afcheckning af fugtmåleceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om fugtmåleceller til måling af fugt i isoleringsmaterialer, udarbejdet af Bygge- og Miljøteknik under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om fugtmåleceller til måling af fugt i isoleringsmaterialer, udarbejdet af Bygge- og Miljøteknik under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 15. Congenital pancreatic cysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seddighy A

  1998-07-01

  Full Text Available Congenital cyst of the pancreas is an uncommon problem in the pediatric patient. The common symptoms at the time of diagnosis have been abdominal mass and pain or fullness, nausea and vomiting. Despite of various paraclinic methods for diagnosis, ultrasound is now recognized as the most effective and best noninvasive method for diagnosis of pancreatic cyts. Surgical intervention is the best mode of therapy. Upper abdominal cystic mass are seen in the fetus and newborn infants. In Amirkabir Hospital, during 12 years from 1981 to 1993, 8 pancreatic cysts have been operated on and only in this case it was congenital.

 16. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft;

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 17. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 18. AF Termination: the Holy Grail of Persistent AF Ablation?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis H. Lau, MBBS

  2010-06-01

  Full Text Available The optimal catheter ablation approach for longstanding persistent atrial fibrillation (AF remains elusive despite significant advances made in our understanding of this arrhythmia. A recent systematic review highlighted the significant variation in procedural success rate both within and between techniques, necessitating repeat ablation procedures and anti-arrhythmic drugs to achieve improved outcomes in those with long-standing persistent AF.1 Indeed, current expert consensus statement recommended ablation beyond ostial pulmonary vein isolation for these patients.2 Despite incorporating various substrate modification techniques which commonly include linear lesions and targeting of complex fractionated electrograms, the reported success rates from various laboratories are still below par to those in paroxysmal AF patients.1 Perhaps the often dilated and chronically remodeled atria in longstanding persistent AF patients harbor complex structural substrates capable of maintaining the arrhythmia beyond amelioration even with extensive catheter ablation in some. Certainly, this reflects our incomplete understanding of the complex mechanisms underlying this arrhythmia.

 19. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 20. Estimering af afløbskoefficienter ved brug af vejrradarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahm, Malte

  2013-01-01

  Korrekt bestemmelsen af et oplands afløbskoefficienter er essentielt i forbindelse med afløbsteknisk modellering. Specielt i forbindelse med realtidsstyring, da afløbskoefficienterne er styrende for afløbssystemets massebalance. Dette studie viser en effektiv metode til at estimere de hydrologiske...... parametre på deloplandsniveau på baggrund af afstrømningsmålinger for hele oplandet kombineret med vejrradar data....

 1. Effektivisering af forbelastning ved anvendelse af vertikaldræn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, B. S.; Sørensen, Carsten S.

  2000-01-01

  delelementer af vejen, udføres vejen ved forbelastning. Sætninger fra traditionel konsolidering af forbelastning vil tage 30 år. Da denne periode skal reduceres til 20 måneder, vælges at etablere vertikal dræn gennem forbelastningsdæmningen. Herved reduceres drænvejen fra 6,O m til 0,5 m og drænretningen...

 2. Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch Christensen, Maria; Kristensen, Rikke Holmslykke; Warming-Rasmussen, Bent

  Besvigelser i form af misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation er et fænomen, som desværre forekommer jævnligt både i Danmark og i udlandet. Fænomenet har derfor stor relevans og bevågenhed blandt danske selskabers stakeholdere. Når skaden er sket, handler diskussionen typisk om...... virkede så tillidsvækkende, og at besvigelsen var udført meget snedigt, så ingen havde fattet mistanke! Netop adresseringen af dette er motivationen til denne bog. Bogens første del beskæftiger sig således med analysen af personen bag besvigelsen og dennes beslutningsproces. Analysen lægger op til et nyt...... arbejdspapir med optegnelser af ledende medarbejderes ansvarsområder og observationer af deres aktuelle situation. Bogens anden del analyserer en række besvigelsessager fra praksis og giver eksempler på revisionshandlinger, som ville have opdaget besvigelsen. Der lægges op til endnu et arbejdspapir, som samler...

 3. Dokumentation af konvertering af trafiktal til emissionsopgørelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kveiborg, Ole; Jensen, Thomas Christian

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er ansvarlig for at opgøre og rapportere danske drivhusgas-emissioner til Klimakonventionen, Geneve-konventionen og EU’s overvågningsmekanisme for driv-husgasser. Til brug for opgørelser af emissioner fra transportområdet har DMU behov for en række oplysninger fra...... Transportministeriet. Vejdirektoratet (VD) har hidtil stået for levering af disse oplysnin-ger. DMU skal nu som følge af Danmarks og EU’s ratificering af Kyoto-protokollen dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger for at sikre de årlige opgørelser. Derfor ønskes nu en mere formaliseret aftale...... vedrørende levering af oplysninger for transportområdet. Dette notat sammenfatter de konverteringsrutiner og metoder, der er anvendt for at beregne bestan-den af køretøjer, deres trafikarbejde, hastigheder, last mv....

 4. Odonto calcifying cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nalini Aswath

  2013-01-01

  Full Text Available The calcifying odontogenic cyst (COC is reported to be associated with odontoma in 24% of cases. Separation of the cases of calcifying odontogenic cyst associated with odontoma (COCaO may lead to a better understanding of the pathogenesis of this lesion. The literature revealed 52 cases of COCaO. The male to female ratio was 1:1.9, with a mean age of 16 years. Most common location was the maxilla (61.5%. The radiographic appearance of most cases (80.5% was a well-defined, mixed radiolucent-radiopaque lesion. Histologically, the lesions consisted of a single large cyst with tooth-like structures as an integral part, giving the impression of a single lesion. In addition to the unique histologic features, differences in gender and distribution were found between the cases of COCaO and those of simple COC. COCaO may be regarded as a separate entity and classified as a benign, mixed odontogenic tumor. The term odontocalcifying odontogenic cyst is suggested.

 5. Aspergilloma in bronchogenic cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  We present a case of Aspergilloma complicating an intrapulmonary bronchogenic cyst in a young man, presenting with recurrent hemoptysis. The patient was studied by plain X-ray and chest CT. The diagnosis was confirmed by postoperative pathologic study. 13 refs

 6. Air Facility System (AFS) Widget

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Air Facility System (AFS) widget allows users to enter a specific location and retrieve facilities in the area of interest for stationary sources of air...

 7. Nyt planetsystem opdaget af Kepler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchhave, Lars C. Astrup

  2010-01-01

  Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden......Ved hjælp af NASA-satellitten Kepler har astronomerne fundet to planeter, der kredser om en fjern stjerne. Der er muligvis også en tredje planet, der ikke er meget større end Jorden...

 8. Identificering af teknologi gennem narrativer

  OpenAIRE

  Stoustrup, Sune Wiingaard; Rising, Carl Johan; Petersen, Mikael

  2011-01-01

  Denne rapport arbejder med en gennemgang af den såkaldte 3D printer teknologi. Denne vil sættes i sammenhæng med et teknologifilosofisk ’form of life ́ forståelse fremsat af Langdon Winner, samt en metode til at udrede det komplekse forhold: menneske-teknologi, med aktør-netværk teori som værktøj.

 9. En beskrivelse af tidligere stofmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hecksher, Dorte

  2004-01-01

  Artiklen fokuserer på en del af et sample fra en større opfølgningsundersøgelse af døgnbehandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i Danmark. Formålet med artiklen er at beskrive den stoffri gruppe forud for indskrivning i døgnbehandling og i de første to år efter udskrivning fra døgnbehandling. ...

 10. Dimensionering af rørisolering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olufsen, P.

  Meddelelsen gennemgår metoderne til dimensionering af termisk isolering af tekniske installationer i bygninger med hovedvægten på isolering af rør og beholdere i varme- og brugsvandsanlæg. Grundlaget for opstilling af mindstekrav til rørisolering diskuteres og der sammenlignes med tilsvarende...

 11. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 12. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 13. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 14. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 15. Vi lever i en verden af ting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2009-01-01

  Vi lever i en verden af ting Vi lever i en verden af ting. Menneskeligt frembragte påvirkninger, konstruktioner og manipulationer af vores natur, hvis det da er vores natur. Vi lever også i et særligt innovations-regime, hvor vi bliver vurderet på og defineret af, hvad og hvordan vi kan bidrage med...

 16. Behandling af historiske data for hele Limfjorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Peter

  2008-01-01

  forekomst af PSP-toksinproducerende alger, har projektet bl.a. vist, at der er forskel på ophobning af algetoksiner i muslinger afhængigt af om de vokser på et lineopdrætsanlæg eller som bundmuslinger. Endvidere er der blevet identificeret en række mulige tilpasninger af prøvetagningsprogrammerne, som kan...

 17. Demokratiseringen af den politiske diskurs i Polen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnfast, Juni Søderberg

  1999-01-01

  Gennem en analyse af brugen af personlige pronominer i politiske tekster fra udvalgte, polske medier diskuteres forandringerne i den polske, politiske diskurs gennem 1980'erne. Det påvises at det kommunistiske styres anvendelse af pronominet 'vi' skifter konnotationer i retning af en mindre ideol...

 18. Cyst initiation, cyst expansion and progression in ADPKD

  OpenAIRE

  Happé, Hester

  2012-01-01

  Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is characterized by large fluid-filled cysts and progressive deterioration of renal function necessitating renal replacement therapy. In this thesis different phases of ADPKD were studied. First, we studied the initiation of cyst formation. We showed that the proliferative status of the renal tissue is important for the rate at which cysts are formed after Pkd1 conditional deletion. In addition we concluded that improper positioning of cent...

 19. Optimering af slutrensning på jorddambrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønborg, Ole; Frier, Jens-Ole

  betydeligt skridt fremad indenfor de afdækkede nøgleområder. Nærværende rapport er resultatet af fase 1 og beskæftiger sig derfor med afdækning af den tilgængelige viden indenfor området, vurdering af denne viden og udpegning af den vidensmangel, der er særlig vigtig for implementering af den optimale...

 20. AF Termination: the Holy Grail of Persistent AF Ablation?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis H. Lau

  2010-05-01

  Full Text Available The optimal catheter ablation approach for long-standing persistent atrial fibrillation (AF remains elusive despite significant advances made in our understanding of this arrhythmia. A recent systematic review highlighted the significant variation in procedural success rate both within and between techniques, necessitating repeat ablation procedures and anti-arrhythmic drugs to achieve improved outcomes in those with long-standing persistent AF . Indeed, current expert consensus statement recommended ablation beyond ostial pulmonary vein isolation for these patients . Despite incorporating various substrate modification techniques which commonly include linear lesions and targeting of complex fractionated electrograms, the reported success rates from various laboratories are still below par to those in paroxysmal AF patients.

 1. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina;

  afgørende betydning for hvilken påvirkning af overfladevand, de kan have. Projektet viser, at det er muligt at opstille i alt 6 typologier for lossepladserne. Forureningsstofferne som findes i lossepladser, og som kan true overfladevand er opdelt i 3 grupper: ”klassiske” perkolatparametre, miljøfremmede...... organiske stoffer samt tungmetaller. I forhold til truslen mod overfladevand er forekomsten af organisk stof, ammonium og jern fundet særligt interessante, i det de alle er potentielt iltforbrugende ved udsivning til overfladevand. Ammonium, jern, en række tungmetaller samt specifikke miljøfremmede stoffer...... har også en toksisk effekt, som er afspejlet i stoffes miljøkvalitetskrav. Forureningsstoffernes transportveje fra en losseplads mod overfladevand afhænger af lossepladsens typologi. Der er identificeret i alt 4 betydende transportveje fra en losseplads via grundvand til overfladevand: Umættet...

 2. Intraspinal Ganglion Cyst

  OpenAIRE

  Mun, Jong Hyeon; Lee, Rae Seop; Lim, Byung Chan; Lim, Jun Seob; Cho, Kyu Yong

  2012-01-01

  The pathogenesis of juxtafacet cysts is closely related to degenerative instability of the lumbar spine and degenerative changes in the ligamentum flavum and the facet joint. A 56-year-old man presented with severe right thigh pain and numbness for 1 month after a laminar fracture of the L4 spine. Magnetic resonance imaging revealed a heterogenous cystic mass surrounding the facet joint between the fourth and fifth lumbar vertebrae on the right side. Conservative therapy was unsuccessful and ...

 3. Tailgut cysts: MRI findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aflalo-Hazan, V.; Rousset, P.; Lewin, M.; Azizi, L. [Hopital Saint Antoine, Department of Radiology, PARIS Cedex 12 (France); Mourra, N. [Hopital Saint Antoine, Department of Pathology, PARIS Cedex 12 (France); Hoeffel, C. [Hopital Robert Debre, Department of Radiology, Reims Cedex (France)

  2008-11-15

  Magnetic resonance imaging (MRI) features of 11 surgically resected pelvic tailgut cysts were analyzed with reference to histopathologic and clinical data. Homogeneity, size, location, signal intensity, appearance and presence of septa and/or nodules and/or peripheral rim and involvement of surrounding structures were studied. Histological examination demonstrated 11 tailgut cysts (TGC), including one infected TGC and one TGC with a component of adenocarcinoma. Lesions (3-8 cm in diameter) were exclusively or partly retrorectal in all cases but one, with an extension down the anal canal in five cases. Lesions were multicystic in all patients but one. On T1-weighted MR images, all cystic lesions contained at least one hyperintense cyst. The peripheral rim of the cystic lesion was regular and non or moderately enhancing in all cases but the two complicated TGC. Nodular peripheral rim and irregular septa were seen in the degenerated TGC. Marked enhancement of the peripheral structures was noted in the two complicated TGC. Pelvic MRI is a valuable tool in the preoperative evaluation of TGC. (orig.)

 4. Tailgut cysts: MRI findings.

  Science.gov (United States)

  Aflalo-Hazan, V; Rousset, P; Mourra, N; Lewin, M; Azizi, L; Hoeffel, C

  2008-11-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) features of 11 surgically resected pelvic tailgut cysts were analyzed with reference to histopathologic and clinical data. Homogeneity, size, location, signal intensity, appearance and presence of septa and/or nodules and/or peripheral rim and involvement of surrounding structures were studied. Histological examination demonstrated 11 tailgut cysts (TGC), including one infected TGC and one TGC with a component of adenocarcinoma. Lesions (3-8 cm in diameter) were exclusively or partly retrorectal in all cases but one, with an extension down the anal canal in five cases. Lesions were multicystic in all patients but one. On T1-weighted MR images, all cystic lesions contained at least one hyperintense cyst. The peripheral rim of the cystic lesion was regular and non or moderately enhancing in all cases but the two complicated TGC. Nodular peripheral rim and irregular septa were seen in the degenerated TGC. Marked enhancement of the peripheral structures was noted in the two complicated TGC. Pelvic MRI is a valuable tool in the preoperative evaluation of TGC. PMID:18566821

 5. Radiculopathy Caused by Discal Cyst

  OpenAIRE

  Kim, Sae Young

  2013-01-01

  Discal cyst is an intraspinal cyst with a distinct communication with the corresponding intervertebral disc. It is a rare condition and could present with radiculopathy similar to that caused by lumbar disc herniation. We present a patient with a large discal cyst in the ventrolateral epidural space of the 5th lumbar vertebral (L5) level that communicated with the adjacent 4th lumbar and 5th lumbar intervertebral disc, causing L5 radiculopathy. We alleviated the radiating pain with selective ...

 6. Ganglion Cyst of the Wrist and Hand

  Science.gov (United States)

  .org Ganglion Cyst of the Wrist and Hand Page ( 1 ) Ganglion cysts are the most common mass or lump ... can quickly appear, disappear, and change size. Many ganglion cysts do not require treatment. However, if the ...

 7. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  Cleantech anses i de fleste industrialiserede lande for den nye vækstbølge, der både skal fastholde arbejdspladser og beskæftigelse og også redde miljøet. Danmark har været early-mover på vindkraft. Aktiv ledelse har til dato fastholdt et forspring. Denne aktive ledelse har sikret anvendelse af...... nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp for...... økonomisk bæredygtighed præger ledelsesprocesserne. Studiet giver et sæt anbefalinger til en justering af egen-forståelsen i den bredere del af cleantech-sektoren med fokus på ledelse, som i denne sektor i særlig grad skal håndtere krav ud over den klassiske supply chain i form af politiske dagsordener i...

 8. Diagnostik og behandling af pankreascyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Martin; Mortensen, Michael Bau

  2014-01-01

  Incidental cystic lesions of the pancreas are often detected due to the increased use of cross-sectional imaging. Since mucinous cysts have a malignant potential, whereas pseudocysts and serous cystadenomas are benign, the distinction is of key clinical importance. Current recommendations advocat...

 9. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 10. Implementering af drift i byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Torben; Erichsen, Pia Bruun

  med i byggeriet. Som følge af dette skal der løbende skabes nye relationer mellem parterne, og der skal arbejdes sammen på nye måder. De forskellige barrierer syntes at være mest fremtrædende ved offentlige byggerier, men også private innovative byggerier er præget af barriererne. Der er flere....... Løsningsforslagene kan næppe gennemføres og vise effekt med det samme, men flere af dem vil kunne sættes i gang på relativt kort sigt. Rapporten undlader at behandle spørgsmålet om, hvor meget driftsovervejelser skal dominere i forhold til æstetiske og arkitektoniske hensyn. Den har således alene til hensigt at få...

 11. Rapportering af diagnostiske undersøgelser af faldvildt 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chriél, Mariann; Hansen, Mette Sif; Larsen, Gitte;

  i grævling for første gang i denne epidemi. Der modtaget mange rådyr til undersøgelse, der giver et godt kendskab til de problemer der ses i bestanden. Der er fortsat mange rådyr med dårlige tænder og deraf følgende ringe kondition på grund af mange gamle dyr i bestandene. Der blev gennemført en...... undersøgelse af snabelklove hos rådyr, da denne tilstand ses relativt hyppigt. Materialet er indsamlet over flere år, og afslørede at mange klovben er drejede. En lignende tilstand kendes fra heste og kvæg efter pludselige foderskift eller fodring med for store mængder energi og resulterer i snabelklove....../-hove. Det hyppige fund af drejede klovben hos rådyr kunne tyde i samme retning. I 2014 fandt det første udbrud af influenza A virus blandt spættede sæler sted i Europa. Dette udbrud centrerede sig omkring Danmark og resulterede i stor dødelighed blandt sælerne pga. samtidig bakteriel lungebetændelse...

 12. Tailgut cyst in a child

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Podberesky, Daniel J.; Emery, Kathleen H.; Care, Marguerite M.; Anton, Christopher G. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Radiology, Cincinnati, OH (United States); Falcone, Richard A.; Ryckman, Frederick C. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Pediatric Surgery, Cincinnati, OH (United States); Miles, Lili [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Pathology, Cincinnati, OH (United States)

  2005-02-01

  Tailgut cyst, or retrorectal cystic hamartoma, is a rare congenital lesion found in the presacral space. The lesion has been infrequently reported in the literature. We report the MRI findings of a tailgut cyst in a 2-year-old girl who presented with a sacral dimple and skin discoloration. (orig.)

 13. Tailgut cyst in a child.

  Science.gov (United States)

  Podberesky, Daniel J; Falcone, Richard A; Emery, Kathleen H; Care, Marguerite M; Anton, Christopher G; Miles, Lili; Ryckman, Frederick C

  2005-02-01

  Tailgut cyst, or retrorectal cystic hamartoma, is a rare congenital lesion found in the presacral space. The lesion has been infrequently reported in the literature. We report the MRI findings of a tailgut cyst in a 2-year-old girl who presented with a sacral dimple and skin discoloration. PMID:15351921

 14. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 15. Opkomsten af den ansvarstagende familie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  Engang gik grænsen mellem skole og hjem ved skolens port. I dag outsourcer skolen stadigt mere ansvar til forældre. Er det godt for skolen, eller trækker det handlekraften ud af lærerne? Og hvor går grænsen for, hvad forældrene skal blande sig i?...

 16. Bliver seksualitetsforskningen lykkelig af moralismeanklager?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Maja Bissenbakker

  2010-01-01

  Anmeldelse: ‘Piger bliver ikke lykkelige af analsex’ er underholdende og sine steder forstemmende læsning om de problematiske måder, hvorpå offentlige debatter de seneste år har gjort seksualitet til genstand for en overvældende bekymring og deraf følgende krav om regulering og kontrol"...

 17. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  er baseret på besvarelser fra 1775 private danske arbejdsgivere i 2006. Artiklen dokumenterer, at i en situation med højkonjunktur er specielt lang forudgående ledighed et meget dårligt signal at sende til arbejdsgiverne. Artiklen dokumenterer også, at erfaring med ansættelse af ældre og indvandrere...

 18. Fluoridering af drikkevandet i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Spliid, Henrik; Bruvo, M.; Bardow, A.; Ekstrand, K.

  2010-01-01

  Første gang sammenhængen mellem caries (huller i tænderne) og fluoridindholdet i drikkevand blev diskuteret i vandværkskredse i Danmark var ved årsmødet i 1958. Her blev det oplyst, at fluorid i drikkevand beskytter mod caries, men man konstaterede også, at der nok ikke var stemning for fluorid......-tilsætning til drikkevandet (fluoridering). Siden da er emnet ikke taget op. Formålet med dette indlæg er at besvare spørgsmålene: 1. Er der behov for fluoridering af drikkevandet i Danmark? 2. Er der alternativer? Hvordan påvirker blødgøring af vand og andre vandbehandlingsmetoder dental caries hos børn og unge......? Som baggrund herfor vil vi redegøre for resultaterne af et netop afsluttet studium af sammenhængen mellem caries og drikkevandets sammensætning, specielt m.h.t. luoridindholdet og vandets calciumindhold (hårdhed). Undersøgelsen bekræfter, at fluorid i drikkevand i væsentlig grad beskytter mod caries...

 19. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 20. Modernisering af de danske selskabslove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Neville, Mette; Sørensen, Karsten Engsig

  2003-01-01

  Artiklen gennemgår de ændringer i aktie- og anpartsselskabslovens som blev gennemført i foråret 2003, og som blandt andet tillader en øget brug af IT i forbindelse med generalforsamlinger samt selskabets kommunikation med aktionærerne....

 1. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere...

 2. Evaluering af ICDP i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja

  2015-01-01

  skridt – noget ingen tidligere har kunnet gøre” (interview faglig udvikler) ICDP programmet anvender video og billeder i arbejdet med otte samspilstemaer og syv sensitiveringsprincipper. Familiebehandlerne har ændret pædagogisk praksis i arbejdet med styrkelse af udfordrede forældres forældrekompetencer...

 3. Patentering af det humane genom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2004-01-01

  Direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser blev gennemført i dansk ret med ikrafttrædelse den 30. juli 2000. Direktivet indeholder i artikel 5 en central bestemmelse som giver adgang til patent på humane gener. I artikel 5, stk. 3, er indføjet et skærpet krav til...

 4. Atrial Fibrillation (AF or AFib)

  Science.gov (United States)

  ... Pressure High Blood Pressure Tools & Resources Stroke More Atrial Fibrillation (AF or AFib) Updated:Feb 10,2016 What ... to the Terms and Conditions and Privacy Policy Atrial Fibrillation • Introduction • What is Atrial Fibrillation? • Why AFib Matters • ...

 5. THYROGLOSSAL CYST OUR EXPERIENCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balasubramanian Thiagarajan

  2013-01-01

  Full Text Available This study shares our experiences in managing patients with thyroglossal cysts. These are common midline tumors of neck. Characteristically these masses move on protrusion of tongue due to their intimate relationship with hyoid bone. Adults commonly presented with this lesion even though literature review suggests it to be common in children. All these patients underwent surgerybecause of the presence of mass rather than any symptoms. All 30 patients taken up in this study had a normal functioning thyroid in the normal position in addition to the cystic lesion.

 6. Paraurethral cyst. A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio Vega Azcúe

  2011-03-01

  Full Text Available The paraurethral or Skene’s duct cyst, is a rare diagnostic entity in a newborn. It represents less than 0,5 % of congenital malformations of the urinary tract. All over the world it is reported an incidence of 1:2000 to 1:7000 in female births. In the newborn, the paraurethral cyst is caused by retention of secretions in the Skene's gland due to the obstruction of its ducts. Most of these cysts decrease in size during the first four to eight weeks, but they may cause symptoms of infection or urinary obstruction. They can also get formed from persistent embryonic remains of the mesonephric ducts (Wolffian duct, known as Gartner cysts and from the occlusion of unfused paramesonephric ducts (Müllerian. The case of a 25-day-old female, diagnosed with paraurethral cyst that underwent surgery and evolved successfully is presented.

 7. Hydatid cyst of the pancreas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čolović Radoje B.

  2004-01-01

  Full Text Available Hydatid cyst of the pancreas is rare. During the last 30 years, less than 40 cases have been reported in journals on Medline. This is a case report of a 35-year old woman with 2-year history of epigastric pain in whom an ultrasound and computed tomography showed the cyst of the body and tail of the pancreas 6x7 cm in diameters, which was supposed to be hydatid one. During surgery, an isolated hydatid cyst of the pancreas was found without communication with the pancreatic duct. The content of the cyst was removed, and pericyst was partially excised and drained. The recovery was uneventful and the patient has remained symptom free so far. Although rare, hydatid cyst should be considered in the differential diagnosis of the cystic lesions of the pancreas, particularly in patients coming from endemic areas and without history of pancreatitis.

 8. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 9. Test af studerendes begrebsforståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Olling Rebsdorf

  2006-03-01

  Full Text Available Denne oversigtsartikel præsenterer aspekter af den såkaldte Force Concept Inventory test til måling af studerendes begrebsforståelse i introducerende fysikkurser. Artiklen beskriver testens rationale, giver et overblik over testens fremkomst og præsenterer de konklusioner, uddannelsesforskere har draget af testens interessante resultater samt forskellige kritikpunkter aftesten. Endelig inddrages en kvalitativ diskussion af testens anvendelse i en dansk universitetspædagogisk sammenhæng.

 10. Kortlægning af unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skou, Carl Verner

  2009-01-01

  Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009......Computerprogram til Windows XP/Vista platformen til indberetning af unge under 18 år til registering af stofmisbrug og sociale data. Udgave: 1.0.1.1 Udgivelsesdato: 01-01-2009...

 11. Fekvensomformerbaseret design af hydraulikenhed til laboratorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Georg Kronborg; Schroll, Esbjørn

  Konceptuelt design af en ferkvensomformerbaseret hyraulisk power supply til IKS. Sammenligning af traditionelt pumpedesign med varaiabelt deplacement og en konstant-pump drevet af en AC-motor med frekvensomformer. Frekvensomformer-løsningen er et interressant alternativ for fremtidige power supply's....

 12. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 13. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 14. Kvægbedriften - udledning af drivhusgasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth

  2011-01-01

  Med et klimaregnskab for kvægbedriften får driftslederen et grundlag for at vurdere bedriftens status og muligheder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. I klimaregnskabet er den enkelte bedrifts årlige udledningen af klimagasser fra produktion og forbrug af foder, gødning og andre drift...

 15. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 16. Omlægning af bilafgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  Bilafgifterne i Danmark er høje set i en international sammenligning. Beskatningen har imidlertid vægt på anskaffelse af bil, mens eksternaliteterne hovedsagelig er knyttet til anvendelsen af bilen. I artiklen analyseres mulighederne for og konsekvenserne af en afgiftsomlægning inden for et 'skat...

 17. Renovering af radiatoranlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, J.

  Rapporten beskriver fremgangsmåden ved en renovering, der omfattede udskiftning af dårligt fungerende komponenter og indregulering. Der redegøres for den komfortforbedring og de energibesparelser, der blev opnået og der gives anvisning på beregning af fremløbstemperatur og brug af kurveskiver for...

 18. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik; Canibe, Nuria; Poulsen, Hanne Damgaard

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 19. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach;

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... statistisk sikkert med 3 %. Stigningen i energiværdien ved fermentering af korn kunne ikke vises ved foderanalyser (FEsv), hvilket viser, at in vitro-analyserne EFOS og EFOSi ikke kan anvendes til vurdering af effekten af fermentering. Fordøjeligheden af fosfor i foderblandinger baseret på byg eller hvede og...... tilskudsfoder steg statistisk sikkert ved fermentering af kornet. Der blev ikke tilsat mikrobiel fytase. Ved fermentering af byg steg fordøjeligheden af fosfor i foderblandingen fra 32 til 47 %, og ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af fosfor i blandingen fra 43 til 57 %. Fordøjeligheden af fosfor i...

 20. Imaging of nasopharyngeal cysts and bursae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ben Salem, D.; Ricolfi, Frederic [CHU DIJON, Service de Neuroradiologie et de Radiologie des Urgences, Dijon, Cedex (France); Duvillard, Christian; Ballester, Michel [CHU DIJON, Service d' ORL, Dijon, Cedex (France); Assous, Dorothee [CHU DIJON, Service d' Anatomie et de Cytologie Pathologiques Faculte de Medecine, Dijon, Cedex (France); Krause, Denis [CHU DIJON, Service d' Imagerie Diagnostique et Interventionnelle, Dijon, Cedex (France)

  2006-10-15

  Cysts and bursae of the nasopharynx are uncommon and seldom symptomatic when compared with malignant tumors of this region. However, it is noteworthy that in the presence of symptoms, a good knowledge of their radiological appearance is useful to establish the correct diagnosis. Cysts of Rathke's pouch, pharyngeal bursa of Luschka, Tornwaldt's cysts, retentional cysts of the seromucinous glands, oncocytic cysts, intra-adenoid cysts, branchial cysts, prevertebral or retropharyngeal abscess and pseudocysts of the nasopharynx will be discussed in this paper. (orig.)

 1. Penile Epidermal Cyst: A Case Report.

  Science.gov (United States)

  Kumaraguru, Veerapandian; Prabhu, Ravi; Kannan, Narayanasamy Subbaraju

  2016-05-01

  Epidermal cysts also known as epidermoid cysts, is one of the common benign tumours presenting anywhere in the body. However, epidermal cyst in the penis is very rare. This condition in children is usually congenital due to abnormal embryologic closure of the median raphe; hence, it is termed as median raphe cysts (MRCs). Penile epidermal cysts may occur in adults following trauma or surgery due to epidermal elements being trapped within closed space. During wound healing, trapped squamous epithelium, undergoing keratinisation leads to cyst formation. Here, we report a rare case of patient with a penile epidermoid cyst whose main complaints was discomfort during coitus. PMID:27437298

 2. Ovarian cysts on prenatal MRI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemec, Ursula [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Nemec, Stefan F., E-mail: stefan.nemec@meduniwien.ac.at [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Medical Genetics Institute, Cedars Sinai Medical Center, 8700 Beverly Boulevard, PACT Suite 400, Los Angeles, CA 90048 (United States); Bettelheim, Dieter [Department of Obstetrics and Gynaecology, Division of Prenatal Diagnosis and Therapy, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Brugger, Peter C. [Center of Anatomy and Cell Biology, Integrative Morphology Group, Medical University Vienna, Waehringerstrasse 13, A-1090 Vienna (Austria); Horcher, Ernst [Department of Pediatric Surgery, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Schoepf, Veronika [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria); Graham, John M.; Rimoin, David L. [Medical Genetics Institute, Cedars Sinai Medical Center, 8700 Beverly Boulevard, PACT Suite 400, Los Angeles, CA 90048 (United States); Weber, Michael; Prayer, Daniela [Department of Radiology, Division of Neuroradiology and Musculoskeletal Radiology, Medical University Vienna, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna (Austria)

  2012-08-15

  Objective: Ovarian cysts are the most frequently encountered intra-abdominal masses in females in utero. They may, at times, require perinatal intervention. Using magnetic resonance imaging (MRI) as an adjunct to ultrasonography (US) in prenatal diagnosis, we sought to demonstrate the ability to visualize ovarian cysts on prenatal MRI. Materials and methods: This retrospective study included 17 fetal MRI scans from 16 female fetuses (23-37 gestational weeks) with an MRI diagnosis of ovarian cysts after suspicious US findings. A multiplanar MRI protocol was applied to image and to characterize the cysts. The US and MRI findings were compared, and the prenatal findings were compared with postnatal imaging findings or histopathology. Results: Simple ovarian cysts were found in 10/16 cases and complex cysts in 7/16 cases, including one case with both. In 11/16 (69%) cases, US and MRI diagnoses were in agreement, and, in 5/16 (31%) cases, MRI specified or expanded the US diagnosis. In 6/16 cases, postnatal US showed that the cysts spontaneously resolved or decreased in size, and in 1/16 cases, postnatal imaging confirmed a hemorrhagic cyst. In 4/16 cases, the prenatal diagnoses were confirmed by surgery/histopathology, and for the rest, postnatal correlation was not available. Conclusion: Our results illustrate the MRI visualization of ovarian cysts in utero. In most cases, MRI will confirm the US diagnosis. In certain cases, MRI may provide further diagnostic information, additional to US, which is the standard technique for diagnosis, monitoring, and treatment planning.

 3. Spinal perineurial and meningeal cysts.

  Science.gov (United States)

  Tarlov, I M

  1970-12-01

  Perineurial cysts may be responsible for clinical symptoms and a cure effected by their removal. They do not fill on initial myelography but may fill with Pantopaque some time, days or weeks, after Pantopaque has been instilled into the subarachnoid space. Perineurial cysts arise at the site of the posterior root ganglion. The cyst wall is composed of neural tissue. When initial myelography fails to reveal an adequate cause for the patient's symptoms and signs referable to the caudal nerve roots, then about a millilitre of Pantopaque should be left in the canal for delayed myelography which may later reveal a sacral perineurial cyst or, occasionally, a meningeal cyst. Meningeal diverticula occur proximal to the posterior root ganglia and usually fill on initial myelography. They are in free communication with the subarachnoid space and are rarely in my experience responsible for clinical symptoms. Meningeal diverticula and meningeal cysts appear to represent a continuum. Pantopaque left in the subarachnoid space may convert a meningeal diverticulum into an expanding symptomatic meningeal cyst, as in the case described. Many cases described as perineurial cysts represent abnormally long arachnoidal prolongations over nerve roots or meningeal diverticula. In general, neither of the latter is of pathological significance. Perineurial, like meningeal cysts and diverticula, may be asymptomatic. They should be operated upon only if they produce progressive or disabling symptoms or signs clearly attributable to them. When myelography must be done, and this should be done only as a preliminary to a probable necessary operation, then patient effort should be made to remove the Pantopaque. PMID:5531903

 4. MR imaging of pineal cysts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahn, Yong Sik; Yu, Hyeon; Kim, Wan Tae; Bae, Jin Woo; Moon, Hee Jung; Shin, Hyun Ja [Korea Veterans Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1999-09-01

  To evaluate the incidence and characteristic findings of pineal cyst incidentally detected on magnetic resonance (MR) imaging. Brain MR images obtained in 2432 patients were retrospectively reviewed to determine the incidence and MR findings of pineal cysts, which were evaluated according to their size, shape, location, signal intensity, interval change, contrast enhancement and mass effect on adjacent structures. Cysts were encountered in 107(4.4 %) of 2432 patients evaluated. their size ranged from 1 X 1 X 1 to 15 X 8 X 9 (mean, 5.97 X 3.82 X 4.82)mm. All were spherical (n=53) or oval (n=54) in shape. Their margin was smooth and they were homogeneous in nature. On T1-weighted images, the cysts were seen to be hyperintense (n=57) or isointense (n=50) to cerebrospinal fluid, but less so than brain parenchyma. T2-weighted images showed them to be isointense (n=51)or hyperintense (n=56) to cerebrospinal fluid. The cysts were centrally located in 65 cases and eccentrically in 42. Compression of the superior colliculi of the tectum was demonstrated in 17 cases (15.9 %). NO patients presented clinical symptoms or signs related to either pineal or tectal lesions. Peripheral enhancement around the cyst after Gd-DTPA injection was demonstrated in 51 cases(100 %). Follow-up examinations in 19 cases demonstrated no interval change. The incidence of pineal cysts was 4.4 %. The MR characteristics of simple pineal cysts include: (1) an oval or spherical shape, (2) a smooth outer margin and homogeneous nature, (3) isosignal or slightly high signal intensity to cerebrospinal fluid on whole pulse sequences, (4) ring enhancement after contrast injection, (5) an absence of interval change, as seen during follow up MR study. These MR appearances of pineal cysts might be helpful for differentiating them from pineal tumors.

 5. Ovarian cysts on prenatal MRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: Ovarian cysts are the most frequently encountered intra-abdominal masses in females in utero. They may, at times, require perinatal intervention. Using magnetic resonance imaging (MRI) as an adjunct to ultrasonography (US) in prenatal diagnosis, we sought to demonstrate the ability to visualize ovarian cysts on prenatal MRI. Materials and methods: This retrospective study included 17 fetal MRI scans from 16 female fetuses (23–37 gestational weeks) with an MRI diagnosis of ovarian cysts after suspicious US findings. A multiplanar MRI protocol was applied to image and to characterize the cysts. The US and MRI findings were compared, and the prenatal findings were compared with postnatal imaging findings or histopathology. Results: Simple ovarian cysts were found in 10/16 cases and complex cysts in 7/16 cases, including one case with both. In 11/16 (69%) cases, US and MRI diagnoses were in agreement, and, in 5/16 (31%) cases, MRI specified or expanded the US diagnosis. In 6/16 cases, postnatal US showed that the cysts spontaneously resolved or decreased in size, and in 1/16 cases, postnatal imaging confirmed a hemorrhagic cyst. In 4/16 cases, the prenatal diagnoses were confirmed by surgery/histopathology, and for the rest, postnatal correlation was not available. Conclusion: Our results illustrate the MRI visualization of ovarian cysts in utero. In most cases, MRI will confirm the US diagnosis. In certain cases, MRI may provide further diagnostic information, additional to US, which is the standard technique for diagnosis, monitoring, and treatment planning.

 6. Neonatal Ovarian Cyst: A Case Report

  OpenAIRE

  Fateme Haji Ebrahim Tehrani; Zohreh Kavehmanesh; Mahbod Kaveh; Fateme Davari Tanha

  2007-01-01

  Background: Ovarian cysts are the most frequent, prenatally diagnosed intra-abdominal cysts. Prenatal ultrasonography allows diagnosis of ovarian cysts and may suggest antenatal complications. The management of fetal ovarian cysts is still controversial despite the improvement in prenatal diagnosis with ultrasonography. Some studies suggest an aggressive management, while others plead for a conservative one.Case report:  We report on the first successfully treated large neonatal ovarian cyst ...

 7. [Tarlov cyst and symptomatic bladder disfuction].

  Science.gov (United States)

  Ruibal Moldes, M; Sánchez Rodríguez-Losada, J; López García, D; Casas Agudo, V; Janeiro País, J M; González Martín, M

  2008-01-01

  Tarlov cysts or perineural cyst are lesions of the nerve roots located at the sacral level and uncertain aetiology. Most of these cysts remain asymptomatic with no clinical relevance. The symptomatic cysts are uncommon and the usual symptoms are pain or radiculopathy. We report the case of a 53-year-old woman witha symptomatic cyst (with a history of frequency and urgency syndrom), that disappears after surgery. PMID:19143297

 8. Teflon sponge shunt for recurrent arachnoid cyst

  OpenAIRE

  Goel Atul; Shah Abhidha; Pareikh Samir

  2007-01-01

  A 50-year-old female presented with complaints of progressive ataxia. Investigations showed a large intradural arachnoid cyst located anterior to the brainstem. Following marsupialization of the cyst she improved remarkably in her symptoms. The symptoms recurred nine months later and investigations revealed recurrence of the cyst. The cyst was evacuated again and two Teflon sponge sheets were placed such that they traversed the length of the cyst cavity and extended into the cisterna magna. A...

 9. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget...... markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste...

 10. Splenic hydatid cyst attacking retroperitoneum.

  Science.gov (United States)

  Kaya, Bülent; Uçtum, Yalım; Kutanış, Rıza

  2010-01-01

  Hydatid disease most commonly affects the liver and lungs but no organ is immune. Splenic hydatid cyst is a rare clinical entity. Although the patients are usually asymptomatic, the disease may present with secondary infection, adhesion to adjacent organs with fistulisation or rupture into abdominal cavity. We present a 67 year old women with splenic hydatid cyst. Severe adhesions and tumorlike growth were found in the retroperitoneal region. To our knowledge, retroperitoneal invasion with a splenic hydatid cyst is a very rare clinical condition. Total splenectomy was performed without complication. PMID:21391192

 11. Lung cysts in chronic paracoccidioidomycosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andre Nathan Costa

  2013-06-01

  Full Text Available On HRCT scans, lung cysts are characterized by rounded areas of low attenuation in the lung parenchyma and a well-defined interface with the normal adjacent lung. The most common cystic lung diseases are lymphangioleiomyomatosis, Langerhans cell histiocytosis, and lymphocytic interstitial pneumonia. In a retrospective analysis of the HRCT findings in 50 patients diagnosed with chronic paracoccidioidomycosis, we found lung cysts in 5 cases (10%, indicating that patients with paracoccidioidomycosis can present with lung cysts on HRCT scans. Therefore, paracoccidioidomycosis should be included in the differential diagnosis of cystic lung diseases.

 12. Renal hydatid cyst treatment: retroperitoneoscopic "closed cyst" pericystectomy.

  Science.gov (United States)

  Ozden, Ender; Bostanci, Yakup; Mercimek, Mehmet Necmettin; Yakupoglu, Yarkin Kamil; Yilmaz, Ali Faik; Sarıkaya, Saban

  2011-03-01

  Cystic hydatid disease is an endemic disease caused by the larval form of Echinococcus spp. Isolated renal involvement is extremely rare. The treatment methods for renal hydatid disease require some form of intervention, ranging from traditional open techniques to laparoscopic techniques. Herein, we present a large hydatid cyst in the lower pole of the left kidney in a 43-year-old male patient who was treated by the "closed cyst" method via the retroperitoneal laparoscopic approach to prevent soiling of the peritoneal cavity. To our knowledge, this is the first case of a renal hydatid cyst treated by preserving the renal parenchyma by pericystectomy via the retroperitoneoscopic laparoscopic approach in an adult patient. No complications occurred during the perioperative and postoperative periods. After 9 months of follow up, the patient was asymptomatic with no evidence of clinical recurrence. Retroperitoneoscopic laparoscopic closed cyst pericystectomy can be an alternative minimally invasive treatment technique for the treatment of renal hydatid disease. PMID:21226768

 13. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 14. A Rare Case of Mediastinal Cyst: Thoracic Duct Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duygu Mergan

  2016-01-01

  Full Text Available Thoracic duct cysts are very rarely observed cysts of the mediastinum. These cysts, which can become established in the costovertebral sulcus or the visceral compartment, have generally been reported at the level of the 10th and 11th vertebrae; however, they can be observed at any location along the ductus [1]. A 37-year-old male patient complained of chest pain for the last 3 months that especially increased after meals. He complained of shortness of breath while walking or going up the stairs, for the last month. The lung graphy showed an increased darkening at a 5x6cm smooth (clean-cut, regular, orderly bordered shadow just behind the heart shadow. The patient%u2019s computed thorax tomography showed a retrocardiac-paravertebral, middle line positioned, 8.5x7x6 cm proportioned, regular bordered, thin walled, homogenous cystic bulk at the subcarinal level. The patient, who could not be relieved with medical treatment, was taken to surgery. The lesion was reached by right posterolateral thoracotomy, and drainage of lymph-containing cystic fluid and excision of the cyst walls were performed by incising the thoracic duct cyst with a mediastinal pleura incision. Mass ligation was then performed to the thoracic duct. We wanted to present our thoracic duct cyst case in this article due to the currently limited number of actual cases reported in the literature.

 15. Mullerian duct cyst misdiagnosed as ovarian cyst: a rare case report

  OpenAIRE

  Alpana Singh; Sneha Shree; Vandana Mishra; Gita Radhakrishnan

  2016-01-01

  The Mullerian duct cyst is a remnant of the caudal ends of the fused embryologic paramesonephric ducts (or Mullerian ducts). Preoperative distinction of ovarian cyst from a Mullerian duct cyst is important and is based on visualization of the ipsilateral ovary separate from the mass. Mullerian duct cysts may also be mistaken as paratubal, paraovarian or peritoneal inclusion cysts and hydrosalpinx. Thus, preoperative diagnosis of Mullerian cyst of the uterus can be very challenging. However, w...

 16. Pancreatic cyst in the mediastinum

  International Nuclear Information System (INIS)

  On concrete example it is shown that diagnosis of pancreatic cyst localized in thoracic and peritoneal cavities is difficult. The diagnosis may be corrected only after histological analysis and dynamic observation

 17. Giant adrenal cyst: case study.

  Science.gov (United States)

  Poiana, Catalina; Carsote, Mara; Chirita, Corina; Terzea, Dana; Paun, S; Beuran, M

  2010-01-01

  One of the rarest situations regarding an adrenal incidentaloma is an adrenal cyst. We present the case of a 61-year-old male patient diagnosed with peritonitis. During surgery, a right adrenal tumor of 2 cm is discovered. The patient was referred to endocrinology. 6 months later the diameter of the tumor is 7 times bigger than the initial stage. It has no secretory phenotype, except for the small increase of serum aldosterone and the 24-h 17-ketosteroids. Open right adrenalectomy is performed and a cyst of 15 cm is removed. The evolution after surgery is good. The pathological exam reveals an adrenal cyst with calcifications and osteoid metaplasia. The immunohistochemistry showed a positive reaction for CD34 and ACT in the vessels and VIM in the stroma. The adrenal cysts are not frequent and represent a challenge regarding the preoperative diagnostic and surgical procedure of resection. The pathological exam highlights the major aspects. PMID:20945822

 18. Prenatal and postnatal sonographic findings of uncomplicated ovarian cysts: 'Daughter cyst' sign

  International Nuclear Information System (INIS)

  To compare pre- and postnatal sonographic findings of ovarian cysts in neonates and to present a 'daughter cyst' sign for uncomplicated ovarian cysts. The study group consisted of six cases of neonatal ovarian cysts which were evaluated by both prenata (mean, IUP 36 weeks+3 days) and postnatal(mean, 2 days after birth) ultrasound studies. Two ovarian cysts were confirmed by surgery and the remaining four were clinically diagnosed. Postnatal sonography was prospectively evaluated and prenatal ultrasound scans were retrospectively evaluated. The size, contents, and wall thickness of the cyst were evaluated. We also analyzed presence or absence of a 'daughter cyst' , defined as a small cyst surrounded by a complete wall, protruding into the cyst lumen or along the cyst wall. Pathologic correlation of the daughter cyst was performed in two cases. The mean sizes of the ovarian cysts were 59.6 X 46.1 mm on prenatal and 73.0 X 49.2 mm on postnatal studies. Five were anechoic and thin walled cysts on both pre- and postnatal studies. One case revealed debris in the cyst lumen on prenatal study but was completely involuted on postnatal study. All six were unilocular in shape. The 'daughter cyst' sign was seen in two on prenatal and in four (80%) on postnatal studies. The 'daughter cyst' on sonography was corresponded to a follicle on pathology. The 'daughter cyst' sign appeared to be helpful for the diagnosis of neonatal ovarian cyst on both pre- and postnatal ultrasound studies.

 19. Hydatid cyst of the tibia.

  OpenAIRE

  Madiwale C; Shenoy A; Joshi A; Vora I; Hemmadi S; Bhosale P

  1992-01-01

  A case of hydatid cyst of the tibia, which manifested as a pathologic fracture is being reported. Pain and swelling of left lower limb with inability to bear the weight were the main features. Tender swelling was also noted at the upper and middle third of tibia. Open biopsy revealed the hydatid cyst wall and scolices of Echinococcus granulosus. Albendazole treatment was followed by curettage and bone grafting.

 20. Hydatid cyst of the tibia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Madiwale C

  1992-10-01

  Full Text Available A case of hydatid cyst of the tibia, which manifested as a pathologic fracture is being reported. Pain and swelling of left lower limb with inability to bear the weight were the main features. Tender swelling was also noted at the upper and middle third of tibia. Open biopsy revealed the hydatid cyst wall and scolices of Echinococcus granulosus. Albendazole treatment was followed by curettage and bone grafting.

 1. Tuberculosis cysts of the mediastinum

  International Nuclear Information System (INIS)

  A 71-year-old woman was admitted to the hospital with polycystic deformations in the left pulmonary hilus in the mediastinum, found in a routine chest X-ray. The patient had earlier been treated for pulmonary tuberculosis. Mediastinotomia was performed and thin-walled cysts with a creamy type of were found. Microbiological examinations revealed evidence of bacilli tubercles. Medical treatment for tuberculosis was begun, which led to recovery with regression of the cysts. (orig.)

 2. Hydatid Cyst of Ovary: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Khosravi Maharlooei

  2009-03-01

  Full Text Available Echinococcus granulosus is considered the major cause of humanhydatid cysts. Usually the duration of cyst formation is 10-20 years. This period shortens significantly upon rupture of aprimary cyst. The literature describes low incidence of primaryinvolvement of ovary as a site of hydatid cyst formation. Ourcase is the first report on ovarian hydatid cyst in Iran. A 60-year-old woman was presented with abdominal pain in the leftlower quadrant area. Paraclinical data were suggestive of neoplasiaand preoperative diagnosis was ovarian tumor. Duringlaparotomy, multiple cysts resembling hydatid cysts were observedin the left ovary. Pathological examination confirmed thediagnosis of hydatid cyst. Although there is a small possibilityof secondary ovarian echinococcal disease, it is more probablefor this case to be primary infection, as the patient had developedovarian hydatid cysts 15 years after hepatic involvementand recurrence after 30 months is very uncommon.

 3. Percutaneous transcatheter sclerotherapy of oophoritic cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: To evaluate the clinical value of percutaneous transcatheter sclerotherapy in oophoritic cysts. Methods: Seventy six oophoritic cysts incluoling 48 simple and 28 chocolate cysts of 64 patients were treated with percutaneous transcatheter sclerotherapy under CT guidance. 4F multisideholes pigtail catheter was introduced into cyst using absolute alcohol as sclerosing agents. Results: The successful rate of percutaneous oophoritc cyst puncture was 100% in all 64 patients. Among them 58 were cured (90.6%), 6 improved significantly (9.4%). The total effective rate reached 100% with no serious complications. Conclusions: Catheterization sclerotherapy for oophoritic cyst is a simple, complete, safe and effective method. (authors)

 4. Spontaneous hygroma in intracranial arachnoid cyst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Agnoli, A.L.

  1984-06-01

  Anamnesis and treatment of two cases of arachnoid cysts extending into the subarachnoid space are described. No traumatic incident was discovered in the previous history of these two patients. The causal genesis of neurological signs of deficiency in patients with arachnoid and acquired cysts is discussed. However, the cause of the development of a subdural hygroma in arachnoid cysts remains unclarified. CT findings of arachnoid cysts with a hypodense zone between brain surface and the vault of the cranium always require an investigation into the possibility of a spontaneous emptying of the cyst or of a congenital and not only localised extension of the cyst itself.

 5. Giant muellerian duct cyst: a case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Han, Yoo Mie; Lee, Sun Wha; Park, Young Yo [College of Medicine, Ewha Womans University, Seoul (Korea, Republic of)

  1995-07-15

  We report a case of giant Muellerian duct cyst in a 6 month-old-boy with urinary tract infection. A mass displacing the bladder and prostatic urethra anteriorly was found on the voiding cystourethrogram, and it was a oval shaped retrovesical anechoic cyst on the abdominal ultrasonogram. On MRI, it was a tear-drop shaped cyst of isosignal intensity with a projection toward the prostatic urethra and located in the midline of vesicorectal space. Grossly, the cyst had communication with prostatic urethra and both vas deferenses were drained to the cyst. Pathologically it was confirmed as a Muellerrian duct cyst lined with squamous spithelium.

 6. Vurdering af sikkerhedsniveau for betonelementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard

  I dette notat vurderes muligheden for at anvende partialkoefficienterne i tillægget til kapitel 5 til DS411 (2006) sammen med DS409:1998, DS410:1998 og DS 411:1998 (1998 normerne). Da det i henhold til bl.a. DS409 ikke umiddelbart er tilladt at blande partialkoefficienter (og andre regler) i fors...... forskellige normsystemer, undersøges i dette notat specifikke tilfælde, hvor mindst samme sikker-hedsniveau opnås ved ovennævnte kombination af partialkoefficienter og normsystemer....

 7. MANAGEMENT OF OVARIAN CYST BY AYURVEDIC TREATMENT: A CASE REPORT

  OpenAIRE

  Sehgal Himanshu; Rao M.M.; Sharma Gagandeep

  2011-01-01

  Ovarian cysts are fluid filled sacs inside the ovary that are common among women during their reproductive years. Most cysts are harmless and go away without any treatment, but some may cause problems such as rupturing, bleeding, or pain; and surgery may be required to remove the cyst(s). When the follicles (sacs) in the ovaries do not rupture, they form small cysts called 'simple cysts'. These form whenever ovary produces too much of estrogen hormone. 'Dermoid cysts' & 'chocolate cysts' are ...

 8. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 9. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...... udvikle kulturens normer og heraf følgende regulering af bl.a. kroppe. I de dele af undersøgelsen, hvor selve udviklingen af kropsopfattelser er i fokus, trækkes der endvidere på religionssociologen Robert Bellahs og psykologen Merlin Donalds teorier om kulturel evolution med henblik på at formulere...

 10. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 11. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten; Sejr, K.

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 12. Bliver fjernvarmen en del af fremtidens energisystem?

  OpenAIRE

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  2007-01-01

  Fjernvarmen er ikke i fokus, når forskere og politikere analyserer fremtidens energisystem. Det viser et litteraturstudie af dansk og international litteratur om fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem. Projektet kan ses på www.danskfjernvarme.dk. I litteraturstudiet er 15 danske og internationale databaser afsøgt for litteratur om fjernvarmens rolle i fremtiden. 45 Artikler og rapporter blev udvalgt. Resultatet af litteraturstudieter blandt andet, at:• der findes kun få videnskabelige a...

 13. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 14. NIR optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Vibeke Tølbøl; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch; Volmer, Susanne

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 15. Kvægbedriften - udledning af drivhusgasser

  OpenAIRE

  Kristensen, Troels; Mogensen, Lisbeth

  2011-01-01

  Med et klimaregnskab for kvægbedriften får driftslederen et grundlag for at vurdere bedriftens status og muligheder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. I klimaregnskabet er den enkelte bedrifts årlige udledningen af klimagasser fra produktion og forbrug af foder, gødning og andre driftsfaktorer beregnet som summen af drivhusgasserne metan, lattergas og kuldioxid. Den samlede udledning er efterfølgende fordelt på produkterne mælk, kød og salgsafgrøder. I denne artikel beskrives grun...

 16. Opstilling af ventilationsarmaturer i CFD-beregninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter V.

  2009-01-01

  Opstilling af armaturer i CFD-beregninger er et område, hvor ventilationsbranchen skal tilføre CFD-metoderne en specialviden, som ikke på forhånd er indlagt i programmerne. I artiklen bringes nogle eksempler på specificering af en indblæsningsåbning......Opstilling af armaturer i CFD-beregninger er et område, hvor ventilationsbranchen skal tilføre CFD-metoderne en specialviden, som ikke på forhånd er indlagt i programmerne. I artiklen bringes nogle eksempler på specificering af en indblæsningsåbning...

 17. Dermoid cyst of the ovary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Unsuspectable chronic rupture was discovered during surgical remotion of a very large ovarian dermoid cyst. Abdomen X-ray, US and CT examinations were presurgically performed. Standing X-ray projection of the abdomen allowed the appearing of a new radiographic finding of dermoid cyst, the ''fat floating'' as the equivalent of the ''gravity dependent layering'' in US and CT features. Thisding of dermoid cyst, the ''fat floating'' as the equivalent of the ''gravity dependent layering'' in US and CT features. This radiographic sign appears as an horizontal line between two soft tissues of different opacity; it is caused by oleous and sebaceous fluid floating over serous fluid and over serous fluid and over intracystic debris. Literature was reviewed and radiographic findings in dermoid cyst were reconsidered; the sign of ''fat floating'' could enhance the diagnostic accuracy of abdomen X-ray. So when a pelvic or an abdominal-pelvic mass is discovered in a young woman, standing projection is required for abdomen X-ray. Rupture of a dermoid cyst may happen without notice and chronically; CT has been more accurate than US in evaluating rupture, in particular the peritoneal spread of oleous pseudocyst

 18. Choroid plexus cysts. MR and CT findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  The MRI and CT characteristics of choroid plexus cysts in the lateral ventricles were investigated. Of eight patients with choroid plexus cysts, six had bilateral and multiple cysts that were small in size, and two patients had unilateral solitary cysts. Choroid plexus cysts were well visualized on T2-WI and proton density-WI with higher signal intensity than the CSF in the lateral ventricles. The walls of cysts were well enhanced with Gd-DTPA. MRI has a distinct advantage over conventional CT for visualization of choroid plexus cysts that are small in size, which may be multiple and bilateral. With the widespread use of MRI, asymptomatic choroid plexus cysts may become common incidental findings. (author)

 19. Convexity leptomeningeal cysts diagnosed by scinticisternography

  International Nuclear Information System (INIS)

  The scintigraphic diagnosis of eight convexity leptomeningeal cysts is described; the cysts appear as a local collection of abnormal radioactivity, best seen at 48 hours. The correlation of the scintigraphic findings with clinical, radiological, and operative findings is discussed

 20. A huge presacral Tarlov cyst. Case report.

  Science.gov (United States)

  Ishii, Kazuhiko; Yuzurihara, Masahito; Asamoto, Shunji; Doi, Hiroshi; Kubota, Motoo

  2007-08-01

  Perineural cysts have become a common incidental finding during lumbosacral magnetic resonance (MR) imaging. Only some of the symptomatic cysts warrant treatment. The authors describe the successful operative treatment of a patient with, to the best of their knowledge, the largest perineural cyst reported to date. A 29-year-old woman had been suffering from long-standing constipation and low-back pain. During an obstetric investigation for infertility, the clinician discovered a huge presacral cystic mass. Computed tomography myelography showed the lesion to be a huge Tarlov cyst arising from the left S-3 nerve root and compressing the ipsilateral S-2 nerve. The cyst was successfully treated by ligation of the cyst neck together with sectioning of the S-3 nerve root. Postoperative improvement in her symptoms and MR imaging findings were noted. Identification of the nerve root involved by the cyst wall, operative indication, operative procedure, and treatment of multiple cysts are important preoperative considerations. PMID:17688070

 1. Ganglion cysts and carpal tunnel syndrome.

  Science.gov (United States)

  Kerrigan, J J; Bertoni, J M; Jaeger, S H

  1988-09-01

  We review 12 cases of ganglion cyst with carpal tunnel syndrome in 11 patients seen at the Hand Rehabilitation Center. Mean age was 42 years (range, 28 to 60 years). One half of the cysts were associated with direct trauma, usually with wrist hyperextension. Symptoms usually developed after the appearance or sudden growth of the cyst. Motor conduction or distal sensory latency was abnormal in seven of eight studied cases. Tinel's sign on tapping the cyst may be pathognomonic for this syndrome. Cyst removal and incision of the flexor retinaculum relieved the symptoms in 11 cases. The other case had total resolution after spontaneous cyst rupture. This syndrome is successfully treated with cyst decompression with release of the carpal canal and has an excellent prognosis. To our knowledge this represents the largest operative series of carpal tunnel syndrome and ganglion cyst. PMID:3241055

 2. Isolated Enteric Cyst in the Neck

  OpenAIRE

  Amit Mahore; Raghvendra Ramdasi; Palak Popat; Shilpa Sankhe; Vishakha Tikeykar

  2014-01-01

  We report an extremely rare case of isolated enteric cyst in the neck region which was diagnosed on the histopathological examination. It was suspected to be duplication cyst on radiology. We have also evaluated the differential diagnosis and management issues.

 3. Hypervirkelig(?). Studier af ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af ungdom og skoleliv i udkanten af Kathmandu, analyserer artiklen samspillet mellem 'det moderne', uddannelse og identitet blandt unge der lever i udkanten af den globale periferi.I modsætning til studier der beskæftiger sig med om og hvordan uddannelse bi...... fremtiden. Teoretisk trækker deres på begreber og positioner fra postmoderne metodologiskeog filosofiske orienteringer - repræsenteret blandt andre af Popkewitz, Maclure og Baudrillard....

 4. Biliary tract duplication cyst with gastric heterotopia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cystic duplications of the biliary tract are rare anomalies, easily mistaken for choledochal cysts. Surgical drainage is the preferred therapy for choledochal cyst, but cystic duplication necessitates surgical excision as duplications may contain heterotopic gastric mucosa leading to peptic ulceration of the biliary tract. We report a case of biliary tract duplication cyst containing heterotopic alimentary mucosa which had initially been diagnosed and surgically treated as a choledochal cyst. (orig.)

 5. Diagnosis and management of bilateral nasolabial cysts

  OpenAIRE

  Rajkumar Parwani; Simran Parwani; Sangeeta Wanjari

  2013-01-01

  Nasolabial cysts are painless, submucosal, non-odontogenic jaw cysts presenting as soft tissue swellings in the maxillary anterior mucolabial fold lateral to midline, leading to elevation of nasal ala. Present case documents bilateral nasolabial cysts in a 69-year-old Asian female patient. In the present case, extraoral swelling of maxillary lip and elevation of nasal ala was observed on right side of the face. Intraorally, soft and fluctuant bilateral cysts were observed. Straw-colored fluid...

 6. Proximal Sciatic Nerve Intraneural Ganglion Cyst

  OpenAIRE

  Fee, Dominic B.; Swartz, Karin R.; Michael Boland; Dianne Wilson

  2009-01-01

  Intraneural ganglion cysts are nonneoplastic, mucinous cysts within the epineurium of peripheral nerves which usually involve the peroneal nerve at the knee. A 37-year-old female presented with progressive left buttock and posterior thigh pain. Magnetic resonance imaging revealed a sciatic nerve mass at the sacral notch which was subsequently revealed to be an intraneural ganglion cyst. An intraneural ganglion cyst confined to the proximal sciatic nerve has only been reported once prior to 2009.

 7. Ovarian Dermoid Cyst Causing Distal Ureteral Obstruction

  OpenAIRE

  Aiken, WD; Mayhew, RG; Mitchell, S; Stennett, M; Johnson, P.

  2015-01-01

  A case of a 45-year old woman with an ovarian dermoid cyst causing ureteric colic secondary to distal ureteral obstruction is reported. The dermoid cyst was observed on computed tomography to be adjacent to and compressing the distal left ureter and this was confirmed at surgical exploration. Following oophorectomy, the patient's symptoms completely resolved and the excised ovarian cyst was confirmed on pathological evaluation to be a dermoid cyst. This appears to be the first reported case o...

 8. Management of ovarian cysts in infants

  OpenAIRE

  Yan Xue-qiang; Zheng Nan-nan; Yu Lei; Lu Wei; Bian Hong-qiang; Yang Jun; Duan Xu-fei; Qin Xin-ke

  2015-01-01

  Background: To discuss the experience of diagnosis and treatment of ovarian cyst in infants. Materials and Methods: A retrospective review was conducted on 20 infants who suffered from ovarian cyst. Results: There were no dysplasia ovarian was found in children which were preoperatively diagnosed simplex cyst. Within thirteen children preoperatively detected mixed cystic-solid lesion, six cases ovarian cysts disappeared and two cases underwent poor blood supply in the following time. Conclusi...

 9. Cervical thoracic duct cyst: a case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Sang Hyun; Han, Jong Kyu; Lee, Chi Kyu; Jo, Sung Sik; Kim, Hyung Hwan; Bae, Won Kyung; Kim, Il Yung [Chunan Hospital Soonchunhyang University, Chunan (Korea, Republic of)

  2007-06-15

  Thoracic duct cysts are uncommon lesions that most commonly occur in the abdominal and thoracic portion of the thoracic duct: the cervical portion is the rarest location. The main causes of thoracic duct cyst are surgical injuries such as neck dissection and blunt trauma. We report here on a rare case of spontaneous cervical thoracic duct cyst that was noted on ultrasonography and CT. The thoracic duct cyst was confirmed by fine needle aspiration and it was treated by sclerotherapy.

 10. Clinical Experience of Symptomatic Sacral Perineural Cyst

  OpenAIRE

  Jung, Ki Tae; Lee, Hyun Young; Lim, Kyung Joon

  2012-01-01

  Tarlov or perineural cysts are nerve root cysts found most commonly at the sacral spine level arising between covering layers of the perineurium and the endoneurium near the dorsal root ganglion and are usually asymptomatic. Symptomatic sacral perineural cysts are uncommon but sometimes require surgical treatment. A 69-year-old male presented with pain in the buttock. He was diagnosed as having a sacral cyst with magnetic resonance imaging. For the nonoperative diagnosis and treatment, caudal...

 11. Biliary tract duplication cyst with gastric heterotopia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grumbach, K.; Baker, D.H.; Weigert, J.; Altman, R.P.

  1988-05-01

  Cystic duplications of the biliary tract are rare anomalies, easily mistaken for choledochal cysts. Surgical drainage is the preferred therapy for choledochal cyst, but cystic duplication necessitates surgical excision as duplications may contain heterotopic gastric mucosa leading to peptic ulceration of the biliary tract. We report a case of biliary tract duplication cyst containing heterotopic alimentary mucosa which had initially been diagnosed and surgically treated as a choledochal cyst.

 12. Måling af friktion ved hjælp af spindelpressen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Poul

  Teknisk Manual. Denne rapport gennemgår forsøgsopstillinger på spindelpressen til måling af friktion. Der bliver kort gennemgået hvilket udstyr der skal bruges, og hvordan data opsamles og transducerne kalibreres. Rapporten er en hjælp til opstilling af udstyret. Beskrivelser af testprincipper og...

 13. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Bardow, Allan;

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 14. Report of Two Cases of Combined Odontogenic Tumors: Ameloblastoma with Odontogenic Keratocyst and Ameloblastic Fibroma with Calcifying Odontogenic Cyst.

  Science.gov (United States)

  Neuman, Ashley Nicole; Montague, Lindsay; Cohen, Donald; Islam, Nadim; Bhattacharyya, Indraneel

  2015-09-01

  Combined odontogenic neoplasms have rarely been documented. Such tumors have also been described by other researchers as "hybrid" lesions. The histologic features are often identical to other individually well-established odontogenic neoplasms such as ameloblastoma, adenomatoid odontogenic tumor, ameloblastic fibroma (AF), and ameloblastic fibro-odontoma. Their clinical presentation is variable, ranging from cysts to neoplasms showing varying degrees of aggressive behavior. Most combined tumors contain features of one of the odontogenic tumors in combination with either a calcifying odontogenic cyst (COC) or a calcifying epithelial odontogenic tumor. We present two new cases of combined odontogenic tumors: an ameloblastoma with an odontogenic keratocyst and an AF with COC. Predicting clinical outcome is challenging when a combination tumor is encountered due to the paucity of such lesions. One must understand salient features of these entities and differentiate them from the more common conventional neoplasms to expand classification and provide prognostic criteria. PMID:25552434

 15. A RARE INTERESTING CASE OF HUGE OMENTAL CYST MIMICKING AN OVARIAN CYST

  OpenAIRE

  Venkateswara Rao

  2014-01-01

  Omental cysts are very rare and usually present with painless abdominal swelling. An incidence of about 1 in 105000 to 140000 cases is reported in the literature 1. Omental cysts are 3 to 10 times rare than the mesenteric cysts. Ovarian cyst is the commonest ovarian mass in the gynecology outpatient department. A very rare huge Omental cystic mass is diagnosed provisionally as ovarian cyst and laparotomy was done. Our hospital is a 500 bedded rural based teaching hospital ...

 16. Primary Peritoneal Hydatid Cyst Presenting as Ovarian Cyst Torsion: A Rare Case Report

  OpenAIRE

  Gandhiraman, Kavitha; Balakrishnan, Renukadevi; Ramamoorthy, Rathna; Rajeshwari, Raja

  2015-01-01

  Hydatid cyst disease is a zoonotic disease caused by Echinococcus granulosus, E.multilocularis or E.Vogli. The most common primary site is liver (75%) followed by lungs (5-15%) and other organs constitute 10-20%. Peritoneal hydatid cysts are very rare especially primary peritoneal hydatid. Secondary peritoneal hydatid cysts are relatively common, which usually occurs due to rupture of primary hepatic hydatid cyst. We present a rare case of large primary peritoneal hydatid cyst misdiagnosed as...

 17. Concomitant bilateral testicular epidermoid cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Epidermoid cyst of the testis is a rare benign germ tumor, comprising 1-2% of all resected benign testicular masses. Approximately 300 cases have been reported to date. Unilateral involvement has often been reported in the English literature. However, bilateral occurrence is very rare and to the best of our knowledge, there only 3 previous reports of bilateral testicular epidermoid cysts. The fact that they are completely benign makes them amenable to treatment by local excision, thereby saving patient from orchidectomy. Recognition of their characteristic ulatrsonographic features is very important to avoid unnecessary intervention. We present here, a case of bilateral epidermoid cyst in which characteristic ultrasound (US) findings allowed testis-sparing enucleation instead of radical orchiectomy. (author)

 18. [Giant intradiploic infratentorial epidermoid cyst].

  Science.gov (United States)

  Alberione, F; Caire, F; Fischer-Lokou, D; Gueye, M; Moreau, J J

  2007-10-01

  Epidermoid cysts are benign, uncommon lesions (1% of all intracranial tumors). Their localization is intradiploic in 25% of cases, and exceptionally subtentorial. We report here a rare case of giant intradiploic infratentorial epidermoid cyst. A 74-year old patient presented with recent diplopia and sindrome cerebellar. CT scan and MR imaging revealed a giant osteolytic extradural lesion of the posterior fossa (5.2 cm x 3.8 cm) with a small area of peripheral enhancement after contrast injection. Retrosigmoid suboccipital craniectomy allowed a satisfactory removal of the tumor, followed by an acrylic cranioplasty. The outcome was good. Neuropathological examination confirmed an epidermoid cyst. We review the literature and discuss our case. PMID:18008017

 19. Hydatid cysts of the lung

  Science.gov (United States)

  Widdrington, J D; Echevarria, C; Bone, M; Ellis, R

  2010-01-01

  Cystic hydatid disease is a zoonosis caused by infection with the larval cysts of Echinococcus granulosus. Cysts commonly develop in the liver and lungs. Diagnosis in non-endemic regions is often delayed due to a failure to consider hydatidosis. This results from a non-specific presentation and a failure to record an accurate geographical history. The diagnosis requires integrating an appropriate index of suspicion with correct interpretation of imaging and serological tests. In our case, a 44-year-old woman of Yemeni origin presented to a UK hospital with chest pain, pruritus and weight loss. Following detection of pulmonary nodules, a CT-guided biopsy was carried out to exclude malignancy. Iatrogenic cyst rupture precipitated an acute eosinophilic pleurisy. Cystic hydatid disease was subsequently diagnosed following strongly positive hydatid serological tests. This case illustrates the importance of considering diagnoses appropriate to an individual's geographical history particularly in the context of rising immigration and foreign travel. PMID:22778194

 20. Spontaneous hemorrhage into a lumbar synovial cyst

  OpenAIRE

  Cicuendez, Marta; Jose F Alen; Ana RAMOS; Lobato, Ramiro D.; Lagares, Alfonso

  2010-01-01

  Lumbar synovial cysts frequently present with back pain, chronic radiculopathy and/or progressive symptoms of spinal canal compromise. These cysts generally appear in the context of degenerative lumbar spinal disease. Few cases of spontaneous hemorrhage into synovial cysts have been reported in the literature.

 1. Spontaneous regression of an intraspinal disc cyst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demaerel, P.; Eerens, I.; Wilms, G. [University Hospital, Leuven (Belgium). Dept. of Radiology; Goffin, J. [Dept. of Neurosurgery, University Hospitals, Leuven (Belgium)

  2001-11-01

  We present a patient with a so-called disc cyst. Its location in the ventrolateral epidural space and its communication with the herniated disc are clearly shown. The disc cyst developed rapidly and regressed spontaneously. This observation, which has not been reported until now, appears to support focal degeneration with cyst formation as the pathogenesis. (orig.)

 2. Degenerative intraspinal cyst of the cervical spine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hidetoshi Nojiri

  2009-08-01

  Full Text Available We describe two cases of degenerative intraspinal cyst of the cervical spine that caused a gradually progressive myelopathy. One case had a cyst that arose from the facet joint and the other case had a cyst that formed in the ligamentum flavum. The symptoms improved immediately after posterior decompression by cystectomy with laminoplasty.

 3. A retrospective study of ovarian cysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shivaji Neelgund

  2016-06-01

  Conclusions: Unilocular simple ovarian cysts are usually functional ovarian cysts and resolve spontaneously. Therapy by 3 to 6 months of Oral Contraceptives, usually resolves them and this also helps to distinguish between physiological and pathological ovarian cysts [Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2016; 5(6.000: 1969-1973

 4.  DMU's vurdering af problemer vedrørende udvikling af glyfosatresistens som følge af anvendelsen af glyfosat i glyfosattolerante afgrøder, set i dansk sammenhæng

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2010-01-01

  hinanden følgende år. Det resistente ukrudt vil, hvis der ikke indføres tiltag der reducerer udviklingen af resistent ukrudt, medføre at anvendelsen af herbicider forøges, hvilket igen potentielt vil øge belastningen af natur og miljø. Det er ved anvendelse af nogle simple forholdsregler i dyrkningen af...

 5. Intraosseous ganglion cyst of olecranon

  OpenAIRE

  Abolghasem Zarezadeh; Mohsen Nourbakhsh; Hamidreza Shemshaki; Mohammad Reza Etemadifar; Farhad Mazoochian

  2012-01-01

  Intraosseous ganglia are benign cysts that usually can be seen in lower extremity; especially around ankle. These cysts have fewer incidences in upper extremity, mainly around the wrist. They are extremely rare in olecranon. These lesions are often asymptomatic. Patient was a 75-year-old man who had trauma many years ago. When he came to our clinic, he complained of severe pain around his elbow that he could not do ordinary activity. He had local tenderness in elbow and 30 degree limitation i...

 6. Ecchinococcal cyst of the liver

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Yun Ju; Kim, Sun Hee [Maryknoll Hospital, Busan (Korea, Republic of)

  1994-12-15

  Hydatid disease is a parasitic infestation with the larval stage of echinococcus which is found most frequently in Mediterranean area, Australia, and south America, and rarely in Korea. The case presented herein was a 43-year-old man who had been to the middle East Asia for three years. His initial ultrasonogram showed a well-defined cystic mass in the right hepatic lobe. It was surrounded by three layers of capsule and contained multiple small daughter cysts with echogenic debris. Computed tomograms and magnetic resonance images showed similar findings. Ultrasonography was the most accurate among the three imaging modalities in demonstrating the internal architecture of the echinococal cyst

 7. Ecchinococcal cyst of the liver

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hydatid disease is a parasitic infestation with the larval stage of echinococcus which is found most frequently in Mediterranean area, Australia, and south America, and rarely in Korea. The case presented herein was a 43-year-old man who had been to the middle East Asia for three years. His initial ultrasonogram showed a well-defined cystic mass in the right hepatic lobe. It was surrounded by three layers of capsule and contained multiple small daughter cysts with echogenic debris. Computed tomograms and magnetic resonance images showed similar findings. Ultrasonography was the most accurate among the three imaging modalities in demonstrating the internal architecture of the echinococal cyst

 8. I skyggen af den tyske stormagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lammers, Karl Christian

  2011-01-01

  Undersøgelse af de hemmelige dansk- tyske militærsonderinger fra 1906 om evt. militært samarbejde......Undersøgelse af de hemmelige dansk- tyske militærsonderinger fra 1906 om evt. militært samarbejde...

 9. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  , den er forståelig, overskuelig og nem at gå til SEG mangler en bedre beskrivelse af konteksten (eksempelvis hvilken type borger og om samtalen var planlagt) og har tendens til at virke overfladisk Boksen om samtalens struktur i SEG giver store problemer, idet der ofte vil svares nej på trods af...

 10. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... navigation og opgaveløsning. Undersøgelsen viser didaktisk designs potentiale i forhold til den operationelle del af it-undervisningen. Begrebet Pervasive Learning Game åbner nogle muligheder for at inddrage nye medier kombineret med en remediering af allerede kendte medier i bestræbelserne på at danne og...

 11. Planlægning af laboratorier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Registrering af bygherrens eller brugernes krav til bygningernes omfang, udformning og indretning er første fase i en byggeopgaves programlægning. Denne anvisning giver en oversigt over de spørgsmål, som bør være afklarede og indeholdt i byggeprogrammet som basis for projektering af laboratorieby...

 12. Medieleg af 1. og 2. grad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  : Medieleg af 1. og 2. grad. Luhmann definerer systemer som “enheder, der lader sig skelne fra deres omverden” og hvor denne skelnen gælder “både for ydre iagttagere og […] for selviagttagelse” (Luhmann 1997, p.46). I denne artikels kontekst, kan denne systemiske opfattelse af leg ses i sammenhæng med...

 13. Medieleg af 1. og 2. grad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  Niklas Luhmanns forståelse af menneskelig aktivitet som sociale systemer foreslå at medieleg kan deles op i to forskellige - men nært forbundne - begreber: Medieleg af 1. og 2. grad. Luhmann definerer systemer som "enheder, der lader sig skelne fra deres omverden" og hvor denne skelnen gælder "både for...

 14. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 15. Grønland stiger af havet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Steen; Khan, Shfaqat Abbas

  En af de varme sommernyheder er, at Grønlands bjergtinder stiger mod himmelen i takt med, at indlandsisen tynder ud. Det viser dansk forskning, som bliver bakket op af amerikanske målinger fra Nasa. Newton har besøgt Nasa på Grønland og interviewet den danske forsker bag de nye resultater....

 16. Lys, ilt og vands nedbrydning af maling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiil, Søren

  Udendørsmaling forvitrer gennem en række fysiske og kemiske mekanismer. En ingeniørmæssig forståelse af nedbrydningsprocesserne giver et solidt grundlag for at fortolke data fra acceæererede test og for at vurdere relevansen af en given test....

 17. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter;

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 18. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 19. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 20. Faldende incidens af kirurgisk behandlet kolesteatom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Djurhuus, Bjarki; Faber, Christian; Skytthe, Axel

  2010-01-01

  Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2010;57(10):A4186......Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2010;57(10):A4186...

 1. Værdisætning af beskyttelse og rensning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasler, B.; Lundhede, T.; Martinsen, L.;

  Værdierne af grundvandsbeskyttelse og rent drikkevand handles ikke på et marked og de har derfor ikke en pris. Med værdisætningsmetoder er det muligt at beregne befolkningens præferencer af effekterne af grundvandsbeskyttelse og rensning i kroner. Resultaterne af undersøgelsen viser at danskerne...... har en positiv betalingsvilje for at beskytte grundvandet ud over det beløb de betaler for vand i dag. Betalingsviljen for beskyttelse af vandet overstiger betalingsviljen for at rense grundvandet...

 2. HYDATID CYST PRESENTING AS OVARIAN CYST : A CASE REPORT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen

  2015-06-01

  Full Text Available Echinococcosis is a zoonotic disease which may present as potential health hazard to human. In developing country like India , it is a significant health problem. Surgery is the treatment of choice for hydatid cyst. Recurrence may be avoided by antihelminthic supplements post - surgery

 3. Computed tomography of intraspinal ganglion cysts and synovial cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  CT findings of intraspinal ganglion and synovial cysts of the facet joint include ; 1) a cystic hypodense mass adjacent to the facet joint, 2) frequent calcification in its margin, 3) poor delineation of the ligamentum flavum at the capsular portion. The last finding is the most pathognomonic of the diseases. (author)

 4. Juxta-facet cysts: MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  The term juxta-facet cyst summarizes synovial cysts, arising from degenerated facet joints and ganglion cysts, developing from mucinous degeneration of periarticular connective tissue. Most juxta-facet cysts are observed at the L4/5 level, which generally has the most motion within the lumbar spine. In this retrospective study 31 juxta-facet cysts in 28 patients were detected within 2898 lumbar MRI studies over a 2-year period (frequency 1%). 24 patients complained of back and lower extremity pain, the other 4 patients had unilateral back pain. In 7 cases radicular symptoms were observed, in 6 patients a neurogenic claudication. In 78% of the patients juxta-facet cysts were responsible for clinical symptoms. MRI is the diagnostic imaging technique of choice due to a high sensitivity. The juxta-facet cysts were located extradural, laterally to the thecal sack and adjacent to a degenerated facet joint. In all but one cases the cysts showed a signal intensity equivalent to cerebrospinal fluid. T2-weighted pulse sequences in sagittal orientation were very useful in delineating the hypointense cyst wall. In 1 patient with acute radicular pain MRI demonstrated a subacute hemorrhage within a juxta-facet cyst. Calcifications and gas-filled cysts can be missed with MRI, but will be demonstrated by computed tomography. 45% of the juxta-facet cysts showed an enhancement of the cyst wall after injection of Gd-DTPA. Spontaneous reduction or resolution of the cyst may occur during rest. Injection of corticosteroids into the corresponding facet joint may reduce the inflammatory process and resolve the symptoms in up to 70%. Surgical resection of the cyst is indicated in case of intractable pain and significant neurologic deficit and generally produces good relief from radicular symptoms. (orig.)

 5. Chronic hematic cyst of the temporomandibular joint

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hematic cyst refers to accumulation of blood or blood breakdown products in a non epithelium-lined fibrous tissue capsule. Hepatic cyst is a term often used for deeply placed, incompletely resorbed hematoma hemorrhagic cyst, which may remain unchanged and unidentified for long periods of time. Trauma is the major causative factor, although it is often vague or totally uncalled by the patient. Chronic hematic cysts are uncommon lesions those can present diagnostic challenge. In this article we report a first case of a chronic hematic cyst of the temporomandibular joint TMJ. (author)

 6. Extensive Epidermoid Cyst and Breathing Difficulty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciro Dantas Soares

  2015-01-01

  Full Text Available Epidermoid cysts are common cystic lesions in the skin, ovaries, and testicles, but their occurrence in the oral cavity is uncommon. They consist of cysts delimited by a fibrous capsule without cutaneous annexes and are lined by stratified squamous epithelium. The differential diagnosis includes ranula, dermoid cysts, and lingual thyroid. Despite their benign presentation, these cysts can cause functional limitations, requiring special clinical attention for extensive lesions located in regions that preserve vital structures. This paper aims to report a case of epidermoid cyst in patient with swallowing and breathing difficulty, highlighting the clinical and surgical planning.

 7. Clinical experience of symptomatic sacral perineural cyst.

  Science.gov (United States)

  Jung, Ki Tae; Lee, Hyun Young; Lim, Kyung Joon

  2012-07-01

  Tarlov or perineural cysts are nerve root cysts found most commonly at the sacral spine level arising between covering layers of the perineurium and the endoneurium near the dorsal root ganglion and are usually asymptomatic. Symptomatic sacral perineural cysts are uncommon but sometimes require surgical treatment. A 69-year-old male presented with pain in the buttock. He was diagnosed as having a sacral cyst with magnetic resonance imaging. For the nonoperative diagnosis and treatment, caudal peridurography and block were performed. After the treatment, the patient's symptom was relieved. We suggest a caudal peridural block is effective in relieving pain from a sacral cyst. PMID:22787551

 8. [Ganglion cysts of the hand and wrist].

  Science.gov (United States)

  Sarig, Oren; Hass, Avraham; Oron, Amir

  2013-10-01

  Ganglion cysts are considered the most common tumor of the wrist and hand. They are most common between the second and fourth decades of life. The most common anatomical location is the dorsal wrist. This article includes a general review of these cysts including symptoms, pathology and methods of diagnosis, as well as a review of these cysts in specific anatomic locations. The article also includes an updated review of the literature comparing open surgery vs. arthroscopic treatment. The authors believe that arthroscopic surgery of ganglion cysts will gain an important role in the treatment of these cysts. PMID:24450035

 9. Bilateral Radicular Cyst in Mandible: An Unusual Case Report

  OpenAIRE

  Bava, Fareed Ahmed; Umar, Dilshad; Bahseer, Bahija; Baroudi, Kusai

  2015-01-01

  A radicular cyst is one of the furthermost everyday odontogenic cysts of the anterior maxilla, not regularly comprehended in youth. They are found mostly at the apices of the tooth (periapical cyst), lateral surface of the roots (lateral radicular cyst) and remains in the jaw after removal of the offending tooth (residual cyst). The radicular cyst has been catalogued as an inflammatory cyst, as an outcome to pulpal necrosis succeeding caries, with a linked periapical inflammatory reaction. Th...

 10. Arachnoid cyst of the middle cranial fossa

  International Nuclear Information System (INIS)

  The middle cranial fossa is the most common site for intracranial arachnoid cysts. Galassi and his associates have provided a useful classification of middle fossa arachnoid cysts based on their computed tomographic appearances. The Type I cyst is a small lenticular lesion. The Type II cyst is quadrangular in shape, reflecting a completely open insula. The Type III cyst appears as a large area of smoothly rounded lucency, with a significant compression of the brain. We report a 2-year-old boy with a middle fossa arachnoid cyst. This cyst differed from the type of Galassi's classification in its extension. Computerized tomograms showed low-density lesions of the bilateral middle cranial fossa and suprasellar area, which was not enhanced with contrast medium. Magnetic Resonance Imaging (MRI) showed a CSF-like pattern (Kjos) and revealed delicate anatomical structures in the surrounding brain. Arachnoid cysts are usually single lesions. However, not infrequently these cystic cavities may be divided by membranous septa into two or more compartments. Bilateral, more or less symmetrical arachnoid cysts in the middle cranial fossa as seen in this patient, however, seem to be very rare. Only a few such cases have been reported previously. MRI was superior to X-ray CT in characterizing intracranial cystic lesions because of its ability to categorize cysts into Kjos's three groups on the basis of the intensity pattern of the cyst contents, thereby improving diagnostic specificity and patient management. (author)

 11. Symptomatic Tarlov cyst: report and review.

  Science.gov (United States)

  Chaiyabud, Pradit; Suwanpratheep, Kitti

  2006-07-01

  Tarlov or perineural cysts are nerve root cysts found most commonly at the sacral spine level arising between covering layers of the perineurium and the endoneurium near the dorsal root ganglion. The cysts are relatively rare and most of them are asymptomatic. Some Tarlov cysts can exert pressure on nerve elements resulting in pain, radiculopathy and even multiple radiculopathy of cauda equina. There is no consensus on the appropriate therapeutic options of Tarlov cysts. The authors present a case of two sacral cysts diagnosed with magnetic resonance imaging. The initial symptoms were low back pain and sciatica and progressed to cauda equina syndrome. Surgical treatment was performed by sacral laminectomy and wide cyst fenestration. The neurological deficits were recovered and had not recurred after a follow-up period of nine months. The literature was reviewed and discussed. This is the first reported case in Thailand. PMID:16881441

 12. Ganglion cysts in a juvenile dog.

  Science.gov (United States)

  Cho, K O; Park, N Y; Kang, M I; Umemura, K; Itakura, C

  2000-07-01

  Ganglion cysts were diagnosed in a 4-month-old male Afghan Hound. Grossly, the subcutaneous ovoid cysts around the caudal right elbow joint and left ischiatic tuberosity had abundant mucinous fluid and internal folding. The lesions recurred twice around the elbow joint after surgical removal. Neither cyst communicated with the joint cavity. Histologically, the cyst wall consisted of inner myxomatous and outer immature connective tissue. Some parts of the cyst wall had various stages of myxoid metaplasia of collagen tissue leading to new cyst formation. Ultrastructural study revealed that cells in the myxoid metaplastic lesion had well-developed cytoplasmic secretory elements, including abundant rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and many smooth-walled vesicles. These ganglion cysts apparently resulted from the metaplasia of fibroblasts to secreting cells. PMID:10896396

 13. New insights about suprapatellar cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomislav Crnkovic

  2012-02-01

  Full Text Available bursa is located between the quadriceps tendon and femur, and it develops before the birth as a separate synovial compartment proximal to the knee joint. By the fifth month of fetal life there is a suprapatellar septum between the knee joint cavity and suprapatellar bursa which later perforates and involutes in a way that a normal communication between the cavity of bursa and knee is established. A small portion of the embrionic septum can later lag as more or less expressed suprapatellar plica. In case when suprapatellar plica has a small communication with valve mechanism or in case of complete septum, bursa becomes a separate compartment and potential location for the suprapatellar cyst development. Magnetic resonance imaging is recognised as the gold standard in diagnosis of knee cysts because of its ability to show cystic nature of the lesion, its relationship with other anatomic structures, as well as to establish whether other knee pathologies are present. Considering treatment possibilities, majority of cysts around the knee resolve spontaneously and should be treated by aspiration and application of corticosteroids. Suprapatellar cyst is a very rare knee pathology and it can in some occasions be treated using open or arthroscopic surgery.

 14. True Intramural Esophageal Duplication Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Al-Riyami

  2015-11-01

  Full Text Available Esophageal duplication is the second most common site of gastrointestinal duplication and most cases present with complications. These complications include bleeding, infection, dysphagia, and dyspnea. We report an incidental case of a true intramural esophageal duplication cyst in a new military recruit. The patient was diagnosed in Armed Forces Hospital, Oman. The patient came for a pre-recruitment routine check-up, he was found to have a suspicious soft tissue lesion on chest X-ray. He was referred to the thoracic surgeon for further investigations. The investigations included computed tomography and magnetic resonance imaging chest scans, barium swallow, endoscopy and, finally, an endoscopic ultrasound. All workup pointed to a diagnosis of esophageal duplication cyst; therefore, the decision was made to excise the lesion after discussion with the patient about the possible diagnosis and nature of the treatment. The cyst was completely excised thoracoscopically with uneventful recovery. The patient was discharged a few days later and was doing well in subsequent visits to the outpatient department. The histopathological exam confirmed the diagnosis of a true congenital duplication cyst, which was lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium overlying double layers of thick bundles of smooth muscle fibers.

 15. Splenic Hydatid Cysts: 17 Cases.

  Science.gov (United States)

  Ozogul, Bunyami; Kisaoglu, Abdullah; Atamanalp, Sabri Selcuk; Ozturk, Gurkan; Aydinli, Bulent; Yıldırgan, Mehmet İlhan; Kantarcı, A Mecit

  2015-12-01

  Hydatid cyst disease, which is endemically observed and an important health problem in our country, involves the spleen at a frequency ranking third following the liver and the lungs. In this study, we aimed to evaluate the efficacy and results of management in splenic hydatid cysts. The demographic data, localization, diagnosis, treatment methods, and the length of postoperative hospital stay of patients with splenic hydatid cysts in a 12-year period were evaluated retrospectively. Seventeen cases were evaluated. Among these, 13 were females and four were males. Seven had solitary splenic involvement, eight had involvement of both the spleen and the liver, and two had multiple organ involvement. Ten had undergone splenectomy, one had undergone distal splenectomy, and the remaining cases had undergone different surgical procedures. The patients had received albendazole treatment in the pre- and postoperative period. One patient had died secondary to hypernatremia on the first postoperative day. The clinical picture in splenic hydatid cysts, which is seen rarely, is usually asymptomatic. The diagnosis is established by ultrasonography and abdominal CT. Although splenectomy is the standard mode of treatment, spleen-preserving methods may be used. PMID:26730005

 16. Prenatal and postnatal sonographic findings of uncomplicated ovarian cysts: 'Daughter cyst' sign

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rhee, Chang Soo; Kim, Mi Jeong; Lee, Jin Hee; Kim, Hun; Lee, Hee Jung; Shon, Chul Ho; Lee, Sung Moon; Kim, Jung Sik; Kim, Hong; Woo, Seung Koo [Keimyung University School of Medicine, Taegu (Korea, Republic of)

  1999-03-15

  To compare pre- and postnatal sonographic findings of ovarian cysts in neonates and to present a 'daughter cyst' sign for uncomplicated ovarian cysts. The study group consisted of six cases of neonatal ovarian cysts which were evaluated by both prenata (mean, IUP 36 weeks+3 days) and postnatal(mean, 2 days after birth) ultrasound studies. Two ovarian cysts were confirmed by surgery and the remaining four were clinically diagnosed. Postnatal sonography was prospectively evaluated and prenatal ultrasound scans were retrospectively evaluated. The size, contents, and wall thickness of the cyst were evaluated. We also analyzed presence or absence of a 'daughter cyst' , defined as a small cyst surrounded by a complete wall, protruding into the cyst lumen or along the cyst wall. Pathologic correlation of the daughter cyst was performed in two cases. The mean sizes of the ovarian cysts were 59.6 X 46.1 mm on prenatal and 73.0 X 49.2 mm on postnatal studies. Five were anechoic and thin walled cysts on both pre- and postnatal studies. One case revealed debris in the cyst lumen on prenatal study but was completely involuted on postnatal study. All six were unilocular in shape. The 'daughter cyst' sign was seen in two on prenatal and in four (80%) on postnatal studies. The 'daughter cyst' on sonography was corresponded to a follicle on pathology. The 'daughter cyst' sign appeared to be helpful for the diagnosis of neonatal ovarian cyst on both pre- and postnatal ultrasound studies.

 17. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 18. Instagram - æstetisering af hverdagslivet

  OpenAIRE

  Bach-Dal, Amalie; Breede, Camilla; Hoppe, Ene; Mølgaard, Nina; Karlsson, Sara; Thrane, Kaper

  2013-01-01

  I projektet vil det sociale medie Instagram, blive belyst grundet dets stadig voksende popularitet i vores samfund. I takt med teknologiens udvikling i samfundet samt internettets tilgængelighed for den almene borger, bidrager Instagram til selvfremstilling og æstetisering af hverdagen for brugerne af fotodelings mediet. Projektet redegør for de ændringer og udviklinger, det digitale fotografi har gennemgået frem mod den visuelle fremstilling af hverdagen på internettet i dag. Herefter fø...

 19. Strategier for udredning og behandling af dyspepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jarbøl, Dorte Ejg; Kjeldsen, H.C.; Schaffalitzky de Muckadell, Ove B.

  2004-01-01

  almen praksis er empirisk behandling med antisekretorisk medicin, med efterfølgende endoskopi for nonrespondere. Noninvasiv test for Helico-bacter pylori (Hp) efterfulgt af eradikationskur til Hp-positive (Hp- test-and-treat ) er en strategi, der anbefales i flere guidelines til yngre patienter......Dyspepsi er et heterogent symptomkompleks, der dækker over smerte og ubehag i den øvre del af abdomen. Selv om området er genstand for stor opmærksomhed, er der ikke konsensus om den optimale udrednings- og behandlingsstrategi. Den mest anvendte strategi i behandlingen af ikkeundersøgt dyspepsi i...

 20. Reflektion over diskrimination af personer med fedme

  OpenAIRE

  Overbye, Adam Brandt; Møller-Nybye, Andreas; Lysell, Jimmy René; Bunch-Nielsen, Jonathan; Knudsholt, Martin; Commerou, Peter Winther; Papanikolaou, Phoivos Apollon

  2008-01-01

  Fedme er et voksende problem ikke kun i den vestlige verden men også i udviklingslande. Problemet har nået det punkt, hvor det kan kaldes en epidemi. I takt med udbredelsen af fedme er et interessant spørgsmål opstået med hensyn til forskelsbehandlingen af personer med fedme. I hvilken grad er denne forskelsbehandling diskriminerende eller legitim? Der forelægger ingen dokumentation for diskrimination af fedme, men der er dokumentation for fordomme mod personer med fedme. I denne rapport vil ...

 1. Congenital cervical bronchogenic cyst: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kiralj Aleksandar

  2015-01-01

  Full Text Available Introduction. Bronchogenic cysts are rare congenital anomalies of the embryonic foregut. They are caused by abnormal budding of diverticulum of the embryonic foregut between the 26th and 40th day of gestation. Bronchogenic cysts can appear in the mediastinum and pulmonary parenchyma, or at ectopic sites (neck, subcutaneous tissue or abdomen. So far, 70 cases of cervical localization of bronchogenic cysts have been reported. Majority of bronchogenic cysts have been diagnosed in the pediatric population. Bronchogenic cysts of the cervical area are generally asymptomatic and symptoms may occur if cysts become large or in case of infection of the cyst. The diagnosis is made based on clinical findings, radiological examination, but histopathologic findings are essential for establishing the final diagnosis. Treatment of cervical bronchogenic cyst involves surgical excision. Case Outline. Authors present a case of a 6-year-old female patient sent by a pediatrician to a maxillofacial surgeon due to asymptomatic lump on the left side of the neck. The patient had frequent respiratory infections and respiratory obstructions. Magnetic resonance imaging (MRI of the neck was performed and a well-circumscribed cystic formation on the left side of the neck was observed, with paratracheal location. The complete excision of the cyst was made transcervically. Histopathological findings pointed to bronchogenic cyst. Conclusion. Cervical bronchogenic cysts are rare congenital malformations. Considering the location, clinical findings and the radiological features, these cysts resemble other cervical lesions. Surgical treatment is important because it is both therapeutic and diagnostic. Reliable diagnosis of bronchogenic cysts is based on histopathological examination.

 2. Complex renal cysts associated with crizotinib treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  An apparent causal association between crizotinib treatment and renal cyst development emerged during clinical trials in anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive non–small cell lung cancer (NSCLC). Serious adverse event (SAE) reports of renal cysts from a safety database of 1375 patients from four clinical trials were reviewed. A blinded, retrospective, independent radiologic review (IRR) was performed using scans from patients on study for ≥6 months in three clinical trials; risk factors for renal cyst development were assessed. Among 17 patients with renal cysts reported as SAEs, evidence of invasion into adjacent structures was noted in seven patients, with no evidence of malignancy found. These patients generally did not require dose reductions, none required permanent crizotinib discontinuation due to this AE, and most continued treatment with clinical benefit. In the blinded IRR, among 255 crizotinib-treated patients, 22%, 3%, and 2% had preexisting simple cysts, complex cysts, or both, respectively. At the 6-month tumor assessment, 9% of all patients had acquired new cysts, and 2% of patients with preexisting cysts had developed new cysts and enlargements (>50%) of preexisting simple cysts. Asians appeared to have an increased risk of developing new cysts on treatment; Koreans in particular had 5.18 times higher odds of developing cysts than non-Asians (95% confidence interval, 1.51–17.78; P = 0.05). Crizotinib treatment appears to be associated with an increased risk of development and progression of renal cysts in patients with ALK-positive NSCLC. While close monitoring is recommended, dosing modification was not generally necessary, allowing patients to remain on crizotinib treatment

 3. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME. Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Musaeus

  2015-10-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation for, hvordan kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse med evalueringsrapport om underviseres brug af Blackboard som beslutningsstøtte for feedback og pædagogisk intervention. Artiklen slutter med en diskussion af, hvordan data til læringsanalytik bør indsamles i LMS og bruges til afrapportering og undervisningsudvikling.

 4. Udvikling af sensorsystem for robotbaseret rengøring af svinestalde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nils Axel; Braithwaite, Ian David; Sørensen, Torben;

  2005-01-01

  Manuel rengøring af svinestalde er både meget sundhedsskadeligt og samtidig meget uinspirerende. Arbejdsmiljøet forværres løbende under arbejdet da der under rengøringen (med en højtryksrenser) hvirvles snavs, mikroorganismer og vand op, som personalet derefter indånder. DTU er derfor i samarbejde...... med Forskningscenter Bygholm ved at udvikle et sensorsystem til detektering af renhedsgraden med mere, således at dette beskidte staldvaskarbejde kan automatiseres med en vaskerobot. Med et fleksibelt sensorsystem bliver vaskerobotten en intelligent servicerobotløsning til rengøring af svinestalde og...... forbedre de nuværende arbejdsbetingelser for staldpersonalet. Selvom der her fokuseres på rensning af svinestalde forventes det, at sensorsystemet på sigt ville kunne anvendes i forbindelse med rensning af en bred vifte af bygninger inden for fødevareindustrien og andre industrier med et lignende behov....

 5. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  trematode-inficerede strandsnegle vil øge deres konsumptionsrate under varmere forhold for at imødekomme de ekstra energiomkostninger, der er forbundet med den øgede produktion af cercarier. Vores hypotese var derfor, at kombinationen af global opvarmning og parasitisme kan neutralisere den nuværende...... negative effekt, trematode-infektioner har på strandsneglens konsumption af grønne makroalger. For at teste denne hypotese undersøgte vi den kombinerede effekt af temperatur og infektion på strandsneglenes konsumption af makroalgen Ulva lactuca i et mikrokosmos eksperiment. Eksperimentet viste en markant...... synergieffekt af parasitisme og temperatur på konsumptionsraten hos store strandsnegle (³ 1,1 g våd vægt). Mens inficerede snegle havde lavere konsumptionsrate end uinficerede individer ved 18 ºC, var der ingen forskel ved 21 ºC. Det tyder derfor på, at synergien mellem parasitisme og en realistisk...

 6. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med ...... igangværende PSO FU 2201 ”Opgradering af restprodukter” (”Askepot”), og det skulle derfor også undersøges, om den elektrodialytiske rensningsproces evt. kunne kombineres med den vaskeproces, der benyttes til rensning af aske i FU 2201....

 7. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete;

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf...... sundhed. Disse virkninger bunder for det første i såkaldt overtypning, for det andet i en øget forekomst af arvelige sygdomme, som ikke er direkte relateret til de avlsmål, der forfølges, og for det tredje i avlsrelaterede adfærdsproblemer. Efter at der er gjort rede for forekomsten af dyrevelfærdsmæssige...

 8. Edb-program optimerer nettilslutning af motorstyring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steffan; Asiminoaei, Lucian; Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  er der også et forøget behov for at beregne konsekvenserne på nettet i form af harmoniske strømme og spændinger. Danfoss har i mange år haft muligheden for at tilbyde beregninger til kunderne og deres anlæg, men efterhånden var behovet for nøjagtige og kundetilpassede beregninger evt. i form af...

 9. Evaluering af IKT-forsøgsbyggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, L.; Beim, A.

  2001-01-01

  Artiklen gennemgår en evaluering af et forsøgsbyggeri i Ringsted som har indbyggede IKT-løsninger. Dette med henbilk på hjemmearbejdspladser for handicappede beboere.......Artiklen gennemgår en evaluering af et forsøgsbyggeri i Ringsted som har indbyggede IKT-løsninger. Dette med henbilk på hjemmearbejdspladser for handicappede beboere....

 10. Please change your AFS/Linux Passwords

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Following some serious computer break-ins, which have exposed a number of passwords, users of AFS and Linux systems, including LXPLUS, are requested to change passwords as soon as possible. This especially concerns passwords typed at CERN, as well as any typed at remote sites while connected through CERN, since 18 March 2003. Use 'kpasswd' to change your AFS passwords. Further password advice is at: http://cern.ch/security/passwords Denise Heagerty, CERN Computer Security Officer, Computer.Security@cern.ch

 11. Undervisning med brug af struktureret gruppearbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2011-01-01

  Introduktion til undervisningspraksis baseret på Cooperative Learning og tilsvarende forståelser af struktureret gruppearbejde. Artiklen tager udgangspunkt i følgeforskning og pædagogisk udviklingsarbejde på Petersmindeskolen i Vejle.......Introduktion til undervisningspraksis baseret på Cooperative Learning og tilsvarende forståelser af struktureret gruppearbejde. Artiklen tager udgangspunkt i følgeforskning og pædagogisk udviklingsarbejde på Petersmindeskolen i Vejle....

 12. Anmeldelse af Because digital writing matters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2014-01-01

  Digitale teknologier gør en forskel på skriftlig formidling. Anmelselse af Because digital writing matters, Danielle Nicole Devoss, Elyse Eidman Aadahl and Troy Hicks, The National Writing Project, San Fransisco, 2010.......Digitale teknologier gør en forskel på skriftlig formidling. Anmelselse af Because digital writing matters, Danielle Nicole Devoss, Elyse Eidman Aadahl and Troy Hicks, The National Writing Project, San Fransisco, 2010....

 13. A ganglion cyst derived from a synovial cyst: A case report.

  Science.gov (United States)

  Kizilay, Zahir; Yilmaz, Ali; Gurcan, Sevilay; Berber, Osman; Ozsunar, Yelda; Eliyatkın, Nuket

  2015-01-01

  The synovial and ganglion cysts originating from the facet joint have been named under the name of the Juxtafacet cyst by the several researchers. They put forward that the synovial cyst originated from the synovial joint. But, they failed to clarify the pathophysiology of the formation of the ganglion cyst. In this case report, we reported a 67-year-old male patient was referred to the emergency from another center with the complaint of a left leg pain and weakness in the left foot and patient was treated with microchirurgical technique. His patological examination was evaluated a ganglion cyst. We have discussed and explained the pathophysiology of the formation of a ganglion cyst derivered from a synovial cyst. And separately, we have presented the spinal cysts by grouping them under a new classification called a cystic formation of the soft tissue attachments of the mobile spine as well as dividing them into sub-groups. PMID:26652879

 14. Müllerian-type, cutaneous ciliated cyst in the gluteal cleft mimicking a pilonidal cyst.

  Science.gov (United States)

  Oh, Jin Sol; Bhalla, Varun K; Needham, Lance; Sharma, Suash; Pipkin, Walter L; Hatley, Robyn M; Howell, Charles G

  2014-05-01

  A cutaneous ciliated cyst is a rare entity found predominantly in the lower extremities and perineal region of young females. Although initially described by Hess in 1890, the present day term, "cutaneous ciliated cyst," was proposed by Farmer in 1978 and includes a wide array of cyst types. Despite their typical female predominance and location, many have described cutaneous ciliated cysts in males and atypical locations. In addition, Mullerian cysts in the posterior mediastinum and the retroperitoneum have been reported. To date, only 40 cases have been reported in the literature of a Mullerian-type, cutaneous ciliated cyst. Here, we report a case of 13-year-old female with one in the gluteal cleft, initially presenting as a pilonidal cyst. We also discuss the differential diagnosis of pediatric sacrococcygeal lesions and pathogenesis of a Mullerian-type, cutaneous ciliated cyst. PMID:23913265

 15. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft;

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 16. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  OpenAIRE

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie; Cederberg, Tommy Licht

  2013-01-01

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan væ...

 17. STBC AF relay for unmanned aircraft system

  Science.gov (United States)

  Adachi, Fumiyuki; Miyazaki, Hiroyuki; Endo, Chikara

  2015-01-01

  If a large scale disaster similar to the Great East Japan Earthquake 2011 happens, some areas may be isolated from the communications network. Recently, unmanned aircraft system (UAS) based wireless relay communication has been attracting much attention since it is able to quickly re-establish the connection between isolated areas and the network. However, the channel between ground station (GS) and unmanned aircraft (UA) is unreliable due to UA's swing motion and as consequence, the relay communication quality degrades. In this paper, we introduce space-time block coded (STBC) amplify-and-forward (AF) relay for UAS based wireless relay communication to improve relay communication quality. A group of UAs forms single frequency network (SFN) to perform STBC-AF cooperative relay. In STBC-AF relay, only conjugate operation, block exchange and amplifying are required at UAs. Therefore, STBC-AF relay improves the relay communication quality while alleviating the complexity problem at UAs. It is shown by computer simulation that STBC-AF relay can achieve better throughput performance than conventional AF relay.

 18. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 19. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth;

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 20. Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgård Petersen, Anders; Lundhede, Thomas; Bruun, Hans Henrik; Heilmann-Clausen, Jacob; Thorsen, Bo Jellesmark; Rahbek, Carsten; Strange, Niels

  2016-01-01

  areal på mindst 75.000 ha løvskov uden forstlig drift vil gøre en afgørende forskel for biodiversiteten. Et netværk af urørt løvskov af denne størrelsesorden, placeret ud fra kendskab til arternes udbredelse, er nødvendigt for at sikre hovedparten af den skovlevende biodiversitet i Danmark på lang sigt....... En indsats i statsskovene kan ikke stå alene. En stor del af den skovlevende biodiversitet findes kun i områder med meget lidt statsskov. Derfor er en betydelig indsats i private skove nødvendig. I det udpegede biodiversitetsnetværk på 75.000 ha er ca. 22.000 ha statsskov svarende til ca. 20 % af det...... samlede statsskovareal. Differentierede driftsmål for skovene kan sikre både biodiversiteten og skovens andre samfundsgoder. Størstedelen af det udpegede biodiversitetsnetværk er ikke sammenfaldende med de vigtigste områder for de øvrige samfundsgoder, hvilket reducerer eventuelle konflikter. På de...

 1. Subarachnoid cyst in a cat

  International Nuclear Information System (INIS)

  A five-year-old domestic longhair was presented with hind-limb ataxia and some degree of incontinence of two weeks' duration. An enlarged spinal canal from the twelfth thoracic (T-12) vertebra to the third lumbar (L(3)) vertebra was identified on survey radiographs. An intradural-extramedullary cavity at the twelfth (T-12) and thirteenth (T-13) thoracic vertebrae, filled with contrast material, was demonstrated on myelography. A left-sided hemilaminectomy was performed over this region, and a subarachnoid cavitation or cyst was found to be the cause of the severe spinal-cord compression. The cyst was drained. The cat showed improvement in the neurological signs during the first three weeks postoperatively. Six months later no neurological deficits were identified on follow-up examination

 2. Intraosseous ganglion cyst of olecranon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abolghasem Zarezadeh

  2012-01-01

  Full Text Available Intraosseous ganglia are benign cysts that usually can be seen in lower extremity; especially around ankle. These cysts have fewer incidences in upper extremity, mainly around the wrist. They are extremely rare in olecranon. These lesions are often asymptomatic. Patient was a 75-year-old man who had trauma many years ago. When he came to our clinic, he complained of severe pain around his elbow that he could not do ordinary activity. He had local tenderness in elbow and 30 degree limitation in extension. In radiography, lytic, multiloculated lesion existed in region of olecranon. After excisional biopsy was done, cavity was cleaned completely with curette and was filled with autogenous bone. At 10-year follow-up, the patient was completely asymptomatic. Control radiograph showed cavity filled completely by bone; there was no evidence of relapse.

 3. Recurrent Primary Spinal Hydatid Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Okan Turk

  2015-03-01

  Full Text Available Primary hydatid disease of spine is rare and spinal hydatitosis constitute only 1% of all hydatitosis. We report a case of recurrent primary intraspinal extradural hydatid cyst of the thoracic region causing progressive paraparesis. The patient was operated 16 years ago for primary spinal hydatid disease involvement and was instrumented dorsally for stabilization. The magnetic resonance imaging (MRI of thoracic spine showed a cystic lesion at T11-12 level and compressed spinal cord posterolaterally. Intraspinal cyst was excised through T11-12 laminectomy which made formerly. The early postoperative period showed a progressive improvement of his neurological deficit and he was discharged with antihelmintic treatment consisting of albendazole and amoxicillin-sulbactam combination. [Cukurova Med J 2015; 40(Suppl 1: 84-89

 4. Magnetic resonance imaging for postoperative maxillary cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  Magnetic resonance images of 47 patients with postoperative maxillary cyst were analyzed for size, location, and signal intensity. The smallest cyst was confirmed at surgery to be 1 cmx1 cmx1 cm and the largest 5 cmx5 cmx5 cm. The cysts were usually found in the superomedial and inferomedial parts of the maxillary sinus (44%). Many patients (60%) had multiple cysts or bilateral cysts (30%). In most the signal intensity was low in the T1-weighted SE (500/40) images and high in the T2-weighted SE (2000/80) images. Cysts with a hemorrhagic component, though rare, showed high signal intensity in both T1-and T2-weighted images. (author)

 5. Unusual Cases of Epidermoid cyst: Case Series

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lalita Yadav

  2013-09-01

  Full Text Available In the oro-facial region cystic lesions of different etiologies are encountered owing to the presence of the teeth in the jaw bones. A bewildering variety of developmental, odontogenic and non-odontogenic cysts are seen. Epidermoid cyst is a rare developmental cyst of the oro-facial region which results from entrapped epidermal elements without adnexal appendages. Dermoid and epidermoid cysts occur in oro-facial region with an incidence of 6.9-7% and represents less than 0.01% of all oral cavity cysts. Here we report two cases of epidermoid cysts occurring at unusual locations involving upper left maxillary region lateral to the nose and pinna of the ear.

 6. Glandular odontogenic cyst: A diagnostic dilemma.

  Science.gov (United States)

  Shah, Amisha A; Sangle, Amit; Bussari, Smita; Koshy, Ajit V

  2016-01-01

  Glandular odontogenic cyst (GOC) is a rare and uncommon jaw bone cyst of odontogenic origin described in 1987 by Gardener et al. as a distinct entity. It is a cyst having an unpredictable, potentially aggressive behavior, and has the propensity to grow in large size with relatively high recurrence rate. It poses a diagnostic challenge as it can be clinically and histopathologically confused with lateral periodontal cyst, botryoid odontogenic cyst, radicular and residual cysts with mucous metaplasia, and low-grade mucoepidermoid carcinoma. The present case report describes GOC in both male and female patients with intra-oral swelling following extraction of 36 and 46, respectively. Careful histopathological examination is needed to diagnose GOC, and a careful long-term follow-up is advocated. PMID:27134453

 7. Management of ovarian cysts in infants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Xue-qiang

  2015-01-01

  Full Text Available Background: To discuss the experience of diagnosis and treatment of ovarian cyst in infants. Materials and Methods: A retrospective review was conducted on 20 infants who suffered from ovarian cyst. Results: There were no dysplasia ovarian was found in children which were preoperatively diagnosed simplex cyst. Within thirteen children preoperatively detected mixed cystic-solid lesion, six cases ovarian cysts disappeared and two cases underwent poor blood supply in the following time. Conclusion: Adverse effects for ovarian cyst in infants can be prevented by agressive surgical intervention. Harmful effects of ovarian cyst can be prevented by positive surgical intervention despite the diagnostic difficulties in children with clinical symptoms of this condition.

 8. Lymphoepithelial cyst of the submandibular gland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Saneem Ahamed

  2014-01-01

  Full Text Available Lymphoepithelial cysts are benign, slowly growing unilocular or multilocular lesions that appear in the head and neck. They are also called Branchial cyst. The head and neck sites are the salivary glands(more commonly parotid and rarely submandibular gland and the oral cavity (usually the floor of the mouth. there are various methods of investigation available today, of which Fine needle aspiration cytology (FNAC can be used to provide an immediate diagnosis of a lymphoepithelial cyst. The other investigations include, Ultrasonogram,and Computed tomography.It usually occurs due to the process of lymphocyte-induced cystic ductular dilatation and the confirmatory diagnosis is always made postoperatively by histopathological examination. The mainstay in the treatment of a lymphoepithelial cyst remains the surgical approach, which includes complete enucleation of the cyst along with total excision of the involved salivary gland. This is a report of a lymphoepithelial cyst involving the submandibular salivary gland and its management.

 9. Echinoccocal cyst affecting the mandible

  OpenAIRE

  Bhola, Nitin; Jadhav, Anendd; Borle, Rajiv; Shukla, Samarth

  2015-01-01

  Echinococcosis is a parasitic infection also called as hydatid disease or hydatidosis. Hydatidosis is a cyclo-zoonotic infection of the larvae form of Echinococcus granulosus (canine tapeworm). The majority of hydatid cysts are seen in the liver (65%) as most of the embryos are trapped within it. Infratemporal region is an unusual site for hydatidosis and has been sparsely reported in the literature. To the best of our knowledge, this is the fourth and perhaps the largest case report of hydat...

 10. P-Fuzzy Sets(AF,AF)and its Applications%P-模糊集(AF,AF)及其应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  闫立梅; 徐凤生; 史开泉

  2011-01-01

  By introducing dynamic characteristics to finite ordinary set X, the ordinary set Xwas improved and P-sets (packet sets) was proposed. P-sets is a pair of sets composed of internal P-set XF (internal packet set XF) and outer P-set XF (outer packet set XF), or, (XF, XF) is P-sets. P-sets has dynamic characteristics, that is, internal P-set has internal dynamic characteristics and outer P-set has outer dynamic characteristics. P-sets (XF , XF) was introduced to fuzzy set A of L. A. Zadeh,the fuzzy set A of L. A. Zadeh was improved,P-fuzzy sets(packet fuzzy sets) was given. P-fuzzy sets is a pair of fuzzy sets composed of internal P-fuzzy set AF (internal packet fuzzy set AF )and outer P-fuzzy set AF (outer packet fuzzy set AF) ,or, (AF ,AF) is P-fuzzy sets. P-fuzzy sets has dynamic characteristics, some properties and applications of P-fuzzy sets were given. Under certain conditions, P-fuzzy sets (AF ,AF)can come back to the original of ordinary fuzzy set A of L. A. Zadeh. P-fuzzy sets has more extensive applications than fuzzy set of L. A. Zadeh. P-fuzzy sets is a new direction of fuzzy set theory and applied research.%把动态特性引入到有限普通集合X内,改进了普通集合X,提出了P-集合(packet sets);P-集合是由内P-集合XF(internal packet set XF)与外P-集合XF(outer packet set XF)构成的集合对;或者(XF,XF)是P-集合.P-集合具有动态特性:内P-集合具有内-动态特性,外P-集合具有外-动态特性.把P-集合(XF,XF)引入到L.A.Zadeh模糊集A中,改进L.A.Zadeh模糊集A,提出P-模糊集(packet fuzzy sets).P-模糊集是由内P-模糊集AF(internal packet fuzzy setAF)与外P-模糊集AP(outer packet fuzzy set AF)构成的模糊集合对,或者(AF,AF)是P-模糊集.P-模糊集具有动态特性,给出了P-模糊集的若干特征与应用.在一定条件下,P-模糊集(AF,AF)能够回到L.A.Zadeh模糊集A的"原点".P-模糊集比L.A.Zadeh模糊集具有更大的应用空间.P-模糊集是模糊集理论与应用中的一个新的研究方向.

 11. Cysts of the semilunar cartilage

  International Nuclear Information System (INIS)

  On the basis of the studies listed in the bibliography, this dissertation reports on the pathology, clinical symptoms and radiology of cysts of the semilunar cartilage. The author analyses 118 cases of his own, with special regard to the results of pneumo-arthrographic investigations carried through according to a special technique by Schaefer. In the course of this work, measurements of the meniscal base are for the first time used as radiological criteria indicating the presence of a cyst of the semilunar cartilage. Furthermore the well-known radiological signs of cysts, such as bone defects according to Albert and Keller, light central spot in the meniscal body, as well as Rauber's sign and horizontal rupture, are investigated as to the frequency of their incidence. For that purpose all the X-ray pictures were subjected to a further dose scrutiny. A list of all the 118 cases with their clinical and radiological data is found in the annex, together with the results of the operations and patho-anatomical investigations. (orig.)

 12. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 13. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 14. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 15. Computeren som medskaber af form – og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elkær, Tim Nøhr

  2015-01-01

  projekter realiseret i Danmark som "Den Blå Planet" af 3XN (2013) og i projekter udarbejdet af danske arkitektvirksomheder i udlandet som: "Assar Children's Discovery Centre" af Henning Larsen Architects (2013) og "West 57'th Street" af BIG (2014). Denne afhandling undersøger mulighederne, som designere får...

 16. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 17. Udvikling af informationskompetence i problemorienterede læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars; Nielsen, Jørgen Lerche

  begreberne om problemorienteret projektarbejde og informationskompetence i forhold til forståelsen af læring og af sammenhængen mellem information og viden. Og artiklen peger på betydningen af relationer og oplevelsen af relevans for at skabe sammenhæng mellem bibliotekers og uddannelsers praksis. Artiklen...

 18. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 19. Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesegas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jakob Munkholt

  Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas.......Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas....

 20. Midline Prostatic Cyst Marsupialization Using Holmium Laser

  OpenAIRE

  Mehmet Kilinc; Yunus Emre Goger; Mesut Piskin; Mehmet Balasar; Abdulkadir Kandemir

  2015-01-01

  Many of the prostatic cysts are asymptomatic and only 5% are symptomatic (Hamper et al., 1990; Higashi et al., 1990). These symptoms include pelvic pain, hematospermia, infertility, voiding dysfunction, prostatitis-like syndrome, and painful ejaculation. Treatment of prostatic cysts includes TRUSG guided drainage, endoscopic transurethral resection, and in some cases even open surgery. In the literature, endoscopic interventions use marsupialization of the midline prostatic cyst with transure...

 1. Young girl with multiple intracranial hydatid cyst

  OpenAIRE

  Sen, Nani; Laha, Debal; P K Gangopadhyay; Mohanty, B.C.

  2012-01-01

  8 years young girl presented with uncontrolled seizures in obtunded and bedridden state. MRI brain showed multiple extra-axial coalescent cystic lesions in bilateral frontotemporo parietal regions – diagnosed as multiple hydatid cyst. We used irrigation saline during surgery and a total 35 cysts were removed intact, one by one separately and histologically confirmed as hydatid cyst. Postoperatively, patient showed marked neurological improvement and was seizure free.

 2. Syringomyelia Associated with a Spinal Arachnoid Cyst

  OpenAIRE

  Kim, Min-Su; Kim, Seong-Ho

  2009-01-01

  While syringomyelia is not a rare spinal disorder, syringomyelia associated with a spinal arachnoid cyst is very unusual. Here, we report a 62-year-old man who suffered from gait disturbance and numbness of bilateral lower extremities. Spinal magnetic resonance imaging (MRI) showed the presence of a spinal arachnoid cyst between the 7th cervical and 3rd thoracic vertebral segment and syringomyelia extending between the 6th cervical and 1st thoracic vertebral segment. The cyst had compressed t...

 3. Relationship of Simple Renal Cyst to Hypertension

  OpenAIRE

  Kim, Su-Mi; Chung, Tae-Heum; Oh, Myoung-Soon; Kwon, Sung-Gul; Bae, Sung-Jin

  2014-01-01

  Background Simple renal cyst is the most common cystic deformation found in adults. However, there were a few systematic Korean reports for the clinical symptoms and complications of simple renal cysts. The author's purpose was to determine the relationship between simple renal cysts diagnosed by abdominal ultrasonography and hypertension. Methods Among 13,482 persons who took a routine physical examination at Ulsan University Hospital in 2002, 5,127 persons who took medical examinations agai...

 4. Radiofrequency Ablation of Hepatic Cysts : Case Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radiofrequency ablation has been frequently performed on intra-hepatic solid tumor, namely, hepatocellular carcinoma, metastatic tumor and cholangio carcinoma, for take the cure. But, the reports of radiofrequency ablation for intrahepatic simple cysts are few. In vitro experiment of animal and in vivo treatment for intrahepatic cysts of human had been reported in rare cases. We report 4 cases of radiofrequency ablation for symptomatic intrahepatic cysts

 5. The Drosophila cyst stem cell lineage

  OpenAIRE

  Zoller, Richard; Schulz, Cordula

  2012-01-01

  In all animals, germline cells differentiate in intimate contact with somatic cells and interactions between germline and soma are particularly important for germline development and function. In the male gonad of Drosophila melanogaster, the developing germline cells are enclosed by somatic cyst cells. The cyst cells are derived from cyst stem cells (CySCs) of somatic origin and codifferentiate with the germline cells. The fast generation cycle and the genetic tractability of Drosophila has ...

 6. An unusual cause of posterior mediastinal cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sahajal Dhooria

  2015-01-01

  Full Text Available Cystic lesions of the mediastinum may be congenital or acquired. The differential diagnosis depends on their location in the mediastinum. Cysts in the posterior mediastinum are generally developmental cysts and are neurogenic or of foregut origin. We report the case of a 14-year-old boy, who presented with dry cough and progressively increasing breathlessness, and was found to have a cystic lesion in the posterior mediastinum. Fine needle aspiration from the cyst helped make a diagnosis of tuberculosis.

 7. An unusual cause of posterior mediastinal cyst

  OpenAIRE

  Sahajal Dhooria; Valliappan Muthu; Ritesh Agarwal

  2015-01-01

  Cystic lesions of the mediastinum may be congenital or acquired. The differential diagnosis depends on their location in the mediastinum. Cysts in the posterior mediastinum are generally developmental cysts and are neurogenic or of foregut origin. We report the case of a 14-year-old boy, who presented with dry cough and progressively increasing breathlessness, and was found to have a cystic lesion in the posterior mediastinum. Fine needle aspiration from the cyst helped make a diagnosis of tu...

 8. Biocontrol: Fungal Parasites of Female Cyst Nematodes

  OpenAIRE

  Kerry, Brian

  1980-01-01

  Three species of fungi, Catenaria auxiliarls (Kühn) Tribe, Nematophthora gynophila Kerry and Crump, and a Lagenidiaceous fungus have been found attacking female cyst nematodes. All are zoosporic fungi which parasitize females on the root surface, cause the breakdown of the nematode cuticle, and prevent cyst formation. Their identification and some aspects of their biology are reviewed. N. gynophila is widespread in Britain and reduces populations of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae...

 9. Microendoscopic medial facetectomy for lumber facet cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report on three cases of lumbar intraspinal facet cysts treated by microendoscopic resection. The chief complaint in all three cases was radiculopathy, which was confirmed by a facetgram. A CT facetgram showed the connection between the degenerated facet joints and the cysts. Microendoscopic medial facetectomy was performed, and the cysts were resected. There was no increase in lumbar segmental instability, and the patients have been symptom-free for 13 to 20 months postoperatively. (author)

 10. Ovarian hydatid cyst: A case report

  OpenAIRE

  Cattorini, L.; Trastulli, S.; Milani, D.; Cirocchi, R.; Giovannelli, G.; Avenia, N; Sciannameo, F.

  2011-01-01

  Discovering an hydatid cyst in pelvic region, especially as primary localization, is a rare event; as a matter of fact according to data provided by literature the incidence is between 0.2 and 2.25%. The ovarian involvement is often secondary to a cyst's dissemination localized in a different site. When possible the optimal treatment is represented by radical laparotomic cystectomy. We report a case of an old woman affected by this pathology that we have treated with a cyst's marsupialization...

 11. Transient sexual precocity and ovarian cysts.

  OpenAIRE

  Lyon, A. J.; de Bruyn, R; Grant, D B

  1985-01-01

  Nine girls presenting under the age of 7 years with unsustained sexual precocity are described. Large ovarian cysts were detected by ultrasound in three and laparotomy in one. In two girls the symptoms resolved after surgical removal of the cyst; the other seven had spontaneous remission of symptoms, but in two of these transient breast development and bleeding recurred: further ovarian cyst formation was found in one of these patients. Endocrine studies performed before resolution of the cys...

 12. Vanishing large ovarian cyst with thyroxine therapy

  OpenAIRE

  Dharmshaktu, Pramila; Kutiyal, Aditya; Dhanwal, Dinesh

  2013-01-01

  Summary A 21-year-old female patient recently diagnosed with severe hypothyroidism was found to have a large ovarian cyst. In view of the large ovarian cyst, she was advised to undergo elective laparotomy in the gynaecology department. She was further evaluated in our medical out-patient department (OPD), and elective surgery was withheld. She was started on thyroxine replacement therapy, and within a period of 4 months, the size of the cyst regressed significantly, thereby improving the cond...

 13. Isolated hydatid cyst of the adrenal gland

  OpenAIRE

  Grubor Nikica; Čolović Radoje; Radak Vladimir; Čolović Nataša

  2006-01-01

  Introduction: Hydatid cyst of the adrenal gland is extremely rare even in generalized hydatid disease, with less than 20 cases reported in world literature including those found in autopsy. Case outline: The authors present the second case of the adrenal gland hydatid cyst described in Serbian literature, in 52-year old woman. During the investigation for the epigastric pain by ultrasonography and computed tomography, calcified cyst of the sixth segment of the liver, 44Ч39 mm in diameter, was...

 14. [A neonate with an interlabial cyst].

  Science.gov (United States)

  Kuipers, Bart C W; Jansen, Esther J S; van Mil, Edgar G A H

  2015-01-01

  During a routine physical examination of a term, healthy neonate of Somalian origin we observed an anteriorly located interlabial yellow cyst with visible vascularisation on the outer surface. It caused lateralisation of the urinary meatus without notable obstruction. A Skene's duct cyst, or paraurethral cyst, was clinically diagnosed with spontaneous regression. This is a self-limiting phenomenon of unknown origin that rarely requires surgical drainage in case of urinary obstruction. PMID:25563786

 15. Intratendinous ganglion cyst of the semimembranosus tendon

  OpenAIRE

  Kim, S K; Park, J. M.; Choi, J E; Rhee, S K; Shim, S. I.

  2010-01-01

  Intratendinous ganglion cyst is a very rare lesion with an unknown aetiology that originates within the tendon. We encountered a case of 43-year-old woman who complained of a palpable, non-tender mass in the thigh with increasing swelling. An intratendinous ganglion cyst in the semimembranosus tendon of the lower extremity was diagnosed and located by ultrasound and MRI. Nine months after a surgical excision, there were recurrent ganglion cysts along the semimembranosus tendon. We describe th...

 16. Lymphoepithelial cyst of the submandibular gland

  OpenAIRE

  A Saneem Ahamed; V Sadesh Kannan; K Velaven; G R Sathyanarayanan; Roshni, J.; E Elavarasi

  2014-01-01

  Lymphoepithelial cysts are benign, slowly growing unilocular or multilocular lesions that appear in the head and neck. They are also called Branchial cyst. The head and neck sites are the salivary glands(more commonly parotid and rarely submandibular gland) and the oral cavity (usually the floor of the mouth). there are various methods of investigation available today, of which Fine needle aspiration cytology (FNAC) can be used to provide an immediate diagnosis of a lymphoepithelial cyst. The...

 17. Caroli's disease misdiagnosed as hydatid liver cysts.

  OpenAIRE

  Akoglu, M.; B. R. Davidson

  1991-01-01

  A 27 year old woman who presented with upper abdominal pain was found on ultrasonography to have multiple liver cysts consistent with hydatid disease. Three years previously she had undergone evacuation of multiple infected liver cysts thought to be due to hydatid disease. Computed tomographic scanning supported the diagnosis of hydatid disease affecting the right lobe of the liver. At laparotomy the right lobe contained multiple cysts which were removed by right lobectomy. Histology revealed...

 18. Diagnosis and evaluation of renal cysts.

  Science.gov (United States)

  Waterman, Jack

  2014-12-01

  Renal cysts are commonly encountered in clinical practice. Although most cysts found on routine imaging studies are benign, there must be an index of suspicion to exclude a neoplastic process or the presence of a multicystic disorder. This article focuses on the more common adult cystic diseases, including simple and complex renal cysts, autosomal-dominant polycystic kidney disease, and acquired cystic kidney disease. PMID:25439536

 19. The Baker's cyst - a diagnostic problem

  International Nuclear Information System (INIS)

  Precise definition of Baker's cyst has been prevented by variety of synonyms. Following anatomical description, Baker's determination, and investigations of myself one should differentiate between the rupture of capsule, bursa semimembranos-gastrocnemia, and Baker's cyst because thea are clearly independent from the pathologic-anatomical point of view. Clinical importance of Baker's cyst in connection with further diseases of the knee joint and therapeutical possibilities are discussed. (orig.)

 20. Surgical treatment of sacral perineural cyst--case report.

  Science.gov (United States)

  Matsumoto, Hiroaki; Matsumoto, Shigeo; Miki, Takanori; Miyaji, Yuki; Minami, Hiroaki; Masuda, Atsushi; Tominaga, Shogo; Yoshida, Yasuhisa; Yamaura, Ikuya; Natsume, Shigeatsu; Yoshida, Kozo

  2011-01-01

  A 67-year-old man presented with persistent penis and scrotum pain due to S-2 and S-3 radiculopathy caused by a sacral perineural cyst. The cyst was treated with microsurgical partial cyst removal and cyst wall imbrication, together with closure of the point through which cerebrospinal fluid (CSF) flowed from the subarachnoid space into the cyst cavity. His pain resolved without recurrence of the cyst or complications. Symptomatic perineural cysts are quite rare. Surgical closure of the point through which CSF flows from the subarachnoid space into the cyst cavity is the most important intervention for symptomatic perineural cysts. If the source of CSF leakage cannot be detected, placement of a cyst-subarachnoid shunt should be considered in addition to partial cyst removal and cyst wall imbrication. PMID:22198114

 1. Improved In Vitro Excystation Procedure for Giardia lamblia Cysts

  OpenAIRE

  Rice, Eugene W.; Schaefer, Frank W.

  1981-01-01

  Giardia lamblia cysts obtained from human symptomatic and asymptomatic donors were excysted in vitro. Excystation averaged 87% for cysts from symptomatic donors and 70% for cysts from asymptomatic donors.

 2. Hip labral cyst caused by psoas impingement.

  Science.gov (United States)

  Tey, Marc; Alvarez, Sonia; Ríos, Jose L

  2012-08-01

  Hip labral impingement can cause labral tears and secondary paralabral cyst formation. Femoroacetabular impingement is the main cause of labral impingement, but other conditions such as iliopsoas tendon impingement are described. There is no description of labral cyst resulting from psoas impingement treated arthroscopically in the literature. We present the case of a young sportsman with groin pain caused by psoas impingement with a labral tear and secondary paralabral cyst who was treated arthroscopically by cyst debridement, psoas tenotomy, and labral repair. PMID:22840990

 3. Hydatid cyst involving the aortic arch.

  Science.gov (United States)

  Apaydin, Anil Z; Oguz, Emrah; Zoghi, Mehdi

  2007-03-01

  We report a very rare case of primary mediastinal hydatid cyst which invaded the ascending aorta and the aortic arch which initially presented as a cranial mass. Aortic wall is a very unusual site for the hydatid cysts. To the best of our knowledge, this is the first reported case of hydatid cyst located within the aortic arch lumen. Patient underwent ascending aortic and hemiarch replacement under hypothermic circulatory arrest and removal of the cyst. Patient had an uneventful recovery and has been on follow-up. Although the literature data are very limited, we believe that the aortic procedure of choice should be graft interpositon rather than patch repair. PMID:17215134

 4. MRI of symptomatic sacral perineural cyst.

  Science.gov (United States)

  Araki, Y; Tsukaguchi, I; Ishida, T; Ootani, M; Yamamoto, T; Tomoda, K; Mitomo, M

  1992-01-01

  Sacral perineural cyst is a relatively rare condition. To our knowledge, reports of MR findings associated with sacral perineural cyst have been limited to only six cases. We present for the first time high field MR findings in a case of sacral perineural cyst. The cyst appeared as a cystic lesion in the sacral spinal canal and had intermediate signal intensity on T1W images and high signal intensity on T2*W images compared with CSF. Slight erosion remodeling of the sacrum was also seen anteriorly. Our case was symptomatic and present with radiculopathy (sciatic pain). Surgical treatment was done to result in dramatic improvement of the sciatic pain. PMID:1337620

 5. Concomitant pituitary adenoma and Rathke's cleft cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  We reviewed the clinical, radiological and surgical findings in patients with both pituitary adenoma and Rathke's cleft cyst. We retrospectively selected patients with both lesions from the 374 patients in whom a sellar/juxtasellar lesion was detected on MRI at 1.5 tesla. All patients received intravenous contrast medium. Concomitant pituitary adenoma and Rathke's cleft cyst were found in eight patients (2.1 %). The frequency of the combination was 3.5 % of pituitary adenomas and 11 % of Rathke's cleft cysts. Symptoms were always due to the adenoma, secreting adrenocorticotrophin in two patients and growth hormone in six. The adenoma was larger in five patients, and the cyst in three. The cysts gave variable signal. The adenoma was adjacent to the cyst in seven patients, and enclosed it in the other patient. As a result of experience with MRI, concomitant pituitary adenoma and Rathke's cleft cyst are now known not to be as rare as thought previously. When a nonenhancing cyst-like structure is demonstrated in a patient with pituitary adenoma, the possibility of a coexisting Rathke's cleft cyst should be considered. (orig.)

 6. Diagnosis and management of bilateral nasolabial cysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajkumar Parwani

  2013-01-01

  Full Text Available Nasolabial cysts are painless, submucosal, non-odontogenic jaw cysts presenting as soft tissue swellings in the maxillary anterior mucolabial fold lateral to midline, leading to elevation of nasal ala. Present case documents bilateral nasolabial cysts in a 69-year-old Asian female patient. In the present case, extraoral swelling of maxillary lip and elevation of nasal ala was observed on right side of the face. Intraorally, soft and fluctuant bilateral cysts were observed. Straw-colored fluid was aspirated from the right cyst. Radiographically, erosion of bone in a "cupping" fashion was observed in the region of left cyst. The cysts were enucleated using intraoral approach. Histopathology of the right-sided cyst revealed a cystic cavity lined by stratified squamous cells along with a few mucosal cells. At few places, stratified squamous and pseudostratified columnar epithelia with many cilia and goblet cells were also evident. Capsule was loosely arranged with fibrous tissue and chronic inflammatory infiltrate. Left-sided cystic specimen showed two or more layered stratified squamous lining epithelium with thin capsule. Diagnosis of bilateral nasolabial/nasoalveolar cysts was confirmed.

 7. A Case Report of Enterogenous Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Amini, M.D.

  2007-09-01

  Full Text Available Foregut cysts are various congenital lesions originated from emberyonic foregut. Bronchogenic, enterogenous and neuroenteric cysts are the most frequent forms of foregut cysts. They create different clinical symptoms based on their location. Enterogenous cysts comprise 4-5 percent of posterior mediastinal cysts and include esophageal, gastric and enteric cysts. A 61 year old woman referred to surgical clinic with dysphasia and regurgitation 6 months ago whose illness aggravared over the last 3 months. In physical examination, a lesion was seen in the right site of posterior mediastinum. Surgical excision was done and a ciliated columnar epithelium with two thin muscular layers were reported in pathology. In reality, the distinction between esophageal and bronchogenic cysts is not always clear. Both cysts present in mediastinum and their epithelial tissues are non-specific, however presence or lack of muscle layer in cyst-wall, proximity to gastrointestinal tract or tracheobronchial tree, adaption of clinical symptoms with paraclinic results and observations during surgical procedure can reveal certain diagnosis.

 8. A radiologic study of dentigerous cysts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Tae Won; You Dong Soo [Dept. of Oral Radiology, College of Dentistry, Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of)

  1982-11-15

  A radiologic study of 139 dentigerous cysts (128 patients) indicated the followings: 1. There was higher incidence in males (62.99%) than in females (37.01%). The most common age group was 11-20 years and the average age was 23.6 years. 2. The most common clinical symptoms was swelling of the jaws (49 cases, 33.09%), and no symptoms was presented in 26 cases (18.71%). 3. Dentigerous cysts were found to be slightly more common in the maxilla (53.24%) than in the mandible (46.76%) and there was almost no difference in occurrence between right and left side. The maxillary supernumerary tooth was the most frequent site of the dentigerous cyst and no dentigerous cyst was found to be related to a deciduous tooth. 4. The most common radiographic findings was root resorption of the adjacent teeth (33.09%), and the central dentigerous cysts were 78 cases (56.12%), the lateral dentigerous cysts were 61 cases (43.88%). 5. The increased radiolucency at the crown portion of the tooth in a cystic cavity was seen in 44 cases (31.65%), and a case of dentigerous cyst was found in a edentulous patient, and 16 cases of multiple dentigerous cysts were found in 5 patients. 6. The ameloblastic changes in 8 cases, the keratinization of the cyst wall in 2 cases, and a case of epidermoid carcinoma were confirmed microscopically.

 9. A radiologic study of dentigerous cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  A radiologic study of 139 dentigerous cysts (128 patients) indicated the followings: 1. There was higher incidence in males (62.99%) than in females (37.01%). The most common age group was 11-20 years and the average age was 23.6 years. 2. The most common clinical symptoms was swelling of the jaws (49 cases, 33.09%), and no symptoms was presented in 26 cases (18.71%). 3. Dentigerous cysts were found to be slightly more common in the maxilla (53.24%) than in the mandible (46.76%) and there was almost no difference in occurrence between right and left side. The maxillary supernumerary tooth was the most frequent site of the dentigerous cyst and no dentigerous cyst was found to be related to a deciduous tooth. 4. The most common radiographic findings was root resorption of the adjacent teeth (33.09%), and the central dentigerous cysts were 78 cases (56.12%), the lateral dentigerous cysts were 61 cases (43.88%). 5. The increased radiolucency at the crown portion of the tooth in a cystic cavity was seen in 44 cases (31.65%), and a case of dentigerous cyst was found in a edentulous patient, and 16 cases of multiple dentigerous cysts were found in 5 patients. 6. The ameloblastic changes in 8 cases, the keratinization of the cyst wall in 2 cases, and a case of epidermoid carcinoma were confirmed microscopically.

 10. Retrorectal hamartoma: A 'tail' of two cysts!

  Science.gov (United States)

  Peter, Prasant; George, Uttam; Peacock, Mark

  2010-05-01

  Retrorectal hamartomas or tail gut cysts are rare congenital anomalies most commonly seen in a retrorectal location; most common in middle aged women. This article describes the radiological appearance in two cases of tail gut cysts in males, one a child with a visible perianal swelling since birth and the other, a 72-year-old man with symptoms for one week. In both, the tailgut cysts were in a right perirectal location. Presentation in such a location in males, at extremes of age, is unusual for tailgut cysts. PMID:20607026

 11. Unusual Cases of Epidermoid cyst: Case Series

  OpenAIRE

  Lalita Yadav; Geetpriya Kaur; Naveen Puri; Varun Rastogi; Rachna Sharma

  2013-01-01

  In the oro-facial region cystic lesions of different etiologies are encountered owing to the presence of the teeth in the jaw bones. A bewildering variety of developmental, odontogenic and non-odontogenic cysts are seen. Epidermoid cyst is a rare developmental cyst of the oro-facial region which results from entrapped epidermal elements without adnexal appendages. Dermoid and epidermoid cysts occur in oro-facial region with an incidence of 6.9-7% and represents less than 0.01% of all oral cav...

 12. In vitro function of cyst epithelium from human polycystic kidney.

  OpenAIRE

  Perrone, R D

  1985-01-01

  It is thought that cysts in polycystic kidneys originate from nephron segments and function in a manner similar to the segment or origin. The indirect evidence for this derives from studies of microanatomy and cyst fluid composition. Cysts with low Na+ have been classified as distal, whereas cysts with high Na+ have been classified as proximal. In order to directly determine the transport characteristics of cyst epithelium, cysts from a human polycystic kidney were studied in vitro using Ussi...

 13. Tarlov cyst: Case report and review of literature

  OpenAIRE

  Prashad Bhagwat; Jain Anil; Dhammi Ish

  2007-01-01

  We describe a case of sacral perineural cyst presenting with complaints of low back pain with neurological claudication. The patient was treated by laminectomy and excision of the cyst. Tarlov cysts (sacral perineural cysts) are nerve root cysts found most commonly in the sacral roots, arising between the covering layer of the perineurium and the endoneurium near the dorsal root ganglion. The incidence of Tarlov cysts is 5% and most of them are asymptomatic, usually detected as inciden...

 14. Rationalerne bag de geografiske placeringer af vidensbaserede virksomheder i Danmark

  OpenAIRE

  Smith, Miriam Lerkenfeld; Jensen, Jon Gudmann; Jensen, Maria Nymann; Nielsen, Ann Cecilie; Fabech, Maja Yoon

  2006-01-01

  Projektet handler om danske vidensvirksomheders rationaler bag den geografiske placering af disses afdelinger i Danmark. Dette belyses af to teorier, omhandlende den kreative klasse og kompetenceklynger, udarbejdet af henholdsvis Richard Florida og Michael Porter begge amerikanske teoretikere. Med et udgangspunkt i den kritiske realisme foretages selvstændigt bearbejdelse af allerede eksisterende empirisk materiale, i form af to rapporter der behandler den kreative klasses geografiske placeri...

 15. Multi-vesicular pulmonary hydatid cyst, the potent underestimated factor in the formation of daughter cysts of pulmonary hydatid disease

  OpenAIRE

  Mohsen Sokouti; Babak Sokouti; Behrooz Shokouhi; Mohammad Hossein Rahimi-Rad

  2015-01-01

  Pulmonary multi-vesicular hydatid disease (HD) with Echinococcus granulosus is rare. A 28-year-old woman presented to our center with cough and respiratory distress. Chest x-ray and computerized tomography scan revealed bilateral giant cysts with water-lily sign (ruptured hydatid cysts). The left cyst was in vicinity of heart. With thoracotomy cysts of both lungs were removed. Thousands of translucent, homogenized small daughter cysts were discovered from the left side cyst. Pathologic examin...

 16. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender ...

 17. National monitorering af diabetesforekomst på basis af administrative sundhedsregistre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jette Kolding; Green, Anders; Carstensen, Bendix;

  2005-01-01

    Introduktion: Regeringens Diabeteshandlingsplan anbefalede i 2003 at etablere en national diabetes database med henblik på monitorering af diabetesforekomsten og kvalitetsudvikling. Formålet med denne undersøgelse er at validere en national algoritme til identifikation af erkendt diabetes og sa...

 18. A RARE INTERESTING CASE OF HUGE OMENTAL CYST MIMICKING AN OVARIAN CYST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Venkateswara Rao

  2014-03-01

  Full Text Available Omental cysts are very rare and usually present with painless abdominal swelling. An incidence of about 1 in 105000 to 140000 cases is reported in the literature 1. Omental cysts are 3 to 10 times rare than the mesenteric cysts. Ovarian cyst is the commonest ovarian mass in the gynecology outpatient department. A very rare huge Omental cystic mass is diagnosed provisionally as ovarian cyst and laparotomy was done. Our hospital is a 500 bedded rural based teaching hospital attached to a Government Medical college at Anantapuramu, Andhra Pradesh.

 19. Two cases of symptomatic perineural cysts (tarlov cysts) in one family: a case report.

  Science.gov (United States)

  Park, Hyun Jun; Kim, Il Sup; Lee, Sang Won; Son, Byung Chul

  2008-09-01

  Symptomatic sacral perineural cysts are uncommon. Several hypotheses have been proposed to explain the etiologies of perineural cysts, but the accurate etiologies remain unclear. We experienced two cases of symptomatic sacral perineural cysts (Tarlov cysts) in one family, who presented with perianal paresthesia. Both of them were operated and postoperatively their symptoms were disappeared immediately. We experienced the excellent treatment outcome with the surgical management of symptomatic perineural cysts in the sacral region. We assume that the theory of congenital origin including a familial tendency is the most plausible of the hypotheses that have been proposed. PMID:19096672

 20. Hvad er kvalitet af svinekød? Resultater af en kvalitativ undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone; Andersson, Marchen

  1998-01-01

  at indikere god kvalitet. Desuden skulle undersøgelsen give information om, hvad forbrugerne forbinder med god kvalitet af svinekød, samt give indikation af, hvordan forbrugernes kvalitetsopfattelse relaterer sig til svinekøds fysiologiske karakteristika. Undersøgelsen blev gennemført som en...... fokusgruppediskussion med tyske forbrugere, hvor rigtige kødprøver blev anvendt som stimuli, mens der sideløbende blev foretaget tekniske målinger af kødkvaliteten. Det teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen er sammenfattet i Total Food Quality-modellen, der beskriver, hvordan forbrugernes opfattelse af kvalitet af...... fødevarer hænger sammen med købsintentioner og mere objektive kriterier for fødevarekvalitet (Grunert, Hartvig Larsen, Madsen & Baadsgaard, 1996). Total Food Quality-modellen skelner eksplicit mellem kvalitetsforventninger og erfaret kvalitet. Udgangspunktet er, at forbrugerne danner kvalitetsforventninger...

 1. Merværdien af LEADER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Annette Aagaard; Nielsen, Niels Christian

  Formålet med anvendelse af LEADER-metoden er at sikre, at der tildeles midler til lokale projekter på en sådan måde, at de baserer sig på lokale strategier, vurderinger og hvad der efterspørges lokalt. I Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper (LAG’er), sammenslutninger med foreningsstruktur der...... analyse af hvordan og i hvilket omfang fem danske LAG’er arbejder efter LEADER-principperne. Anvendelse af LEADER-metoden forudsætter dog, at den lokale udvikling sker ud fra en vedtaget strategi og i et lokalt offentligt-privat partnerskab – i et samarbejde, der kan tænke på tværs af interesser og skabe...... netværk og nye samarbejdsrelationer. Der bliver imidlertid stadig stillet spørgsmål til metodens effektivitet i forhold til jobskabelse og økonomisk udvikling. Derfor efterspørges der fra flere sider indikatorer for hvorvidt og hvordan anvendelsen af LEADER bidrager eller giver ekstra værdi til programmer...

 2. Classification, mechanism and surgical treatments for spinal canal cysts

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jianjun Sun

  2016-01-01

  A variety of cystic lesions may develop in spinal canal. These cysts can be divided into intramedullary, intradural, extradural, cervical, thoracic, lumbar, and sacral cysts according to anatomical presentation, as well as arachnoid, meningeal, perineural, juxtafacet, discal, neurenteric cysts, and cyst-like lesions according to different etiologies. Mechanisms of initiation and growth vary for different cysts, such as congenital, trauma, bleeding, inflammatory, instability, hydrostatic pressure, osmosis of water, secretion of cyst wall, and one-way-valve effect, etc. Up to now, many treatment methods are available for these different spinal canal cysts. One operation method can be applied in cysts with different types. On the other hand, several operation methods may be utilized in one type of cyst according to the difference of location or style. However, same principle should be obeyed in surgical treatment despite of difference among spinal canal cysts, given open surgery is melely for symptomatic cyst. The surgical approach should be tailored to the individual patient.

 3. Sonographic Spectrum of Tunica Albuginea Cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel M Alvarez

  2011-01-01

  Full Text Available Tunica albuginea (TA cyst is the most common extratesticular benign mass, which is usually palpable. Ultrasound examination is the imaging modality of choice to characterize palpable testicular lesions. This pictorial essay presents the spectrum of sonographic features of TA cysts in order to assist radiologists in making the correct diagnosis and avoid unnecessary surgeries.

 4. Bilateral Pulmonary Cyst in a Child

  OpenAIRE

  Ravinder K Gupta, Ritu Gupta

  2008-01-01

  A four year old male child presented with history of cough for last six months. Chest skiagram and CTscan of mediastinum revealed bilateral pulmonary hydatid cyst. Serology did authenticate diagnosis. Thechild was prescribed albendazole for 6 months and was advised to come for follow up. The case ofbilateral pulmonary hydatid cyst is being presentated because of rarity.

 5. Bilateral Pulmonary Cyst in a Child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravinder K Gupta, Ritu Gupta

  2008-04-01

  Full Text Available A four year old male child presented with history of cough for last six months. Chest skiagram and CTscan of mediastinum revealed bilateral pulmonary hydatid cyst. Serology did authenticate diagnosis. Thechild was prescribed albendazole for 6 months and was advised to come for follow up. The case ofbilateral pulmonary hydatid cyst is being presentated because of rarity.

 6. Cardiac hydatid cyst revealed by ventricular tachycardia

  OpenAIRE

  Ibn Elhadj, Zied; Boukhris, Marouane; Kammoun, Ikram; Halima, Afef Ben; Addad, Faouzi; Kachboura, Salem

  2013-01-01

  Hydatid disease is a human parasitic infestation caused by the larval stage of Echinococcus Granulosus. The liver and the lungs are the most common locations. Cardiac involvement is rare and accounts for 0.5–2% of all hydatid disease. We report an unusual presentation of cardiac hydatid cyst revealed by ventricular tachycardia in a patient with a history of cerebral hydatid cyst.

 7. Retroperitoneal Cyst: An Uncommon Presentation of Filariasis

  OpenAIRE

  Senthil Ganesan; Saurabh Galodha; Rajan Saxena

  2015-01-01

  Primary retroperitoneal parasitic cysts are rare. Here we report about a middle aged male patient from rural north India with a recent onset of central abdominal retroperitoneal lump, pain, and fever. After surgical resection due to diagnostic uncertainty, at histopathology, it turned out be a filarial cyst. After receiving a course of diethylcarbamazine, the patient is asymptomatic at 4 months' follow-up.

 8. [Isolated epidermal cysts of the vulva].

  Science.gov (United States)

  Kalampalikis, A; Scheungraber, C; Goetze, S; Schliemann, S; Elsner, P

  2016-07-01

  Vulvar cysts are rare und benign entities. They are epidermoid cysts which may develop following trauma or surgery. They can also spontaneously develop. They vary in number and size. They grow slowly and tend to show calcification. The treatment consists of surgical removal. Other methods are pinch-punch excision, heat application, and incision. PMID:26857133

 9. Ruptured corpus luteal cyst: CT findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Choi, Hyuck Jae; Kim, Seung Hyup; Kim, Sun Ho; Kim, Hyo Cheol; Park, Chang Min; Lee, Hak Jong; Moon, Min Hoan; Jeong, Jun Yong [Seoul National University Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  2003-03-01

  To evaluate the CT findings of ruptured corpus luteal cysts. Six patients with a surgically proven ruptured corpus luteal cyst were included in this series. The prospective CT findings were retrospectively analyzed in terms of the size and shape of the cyst, the thickness and enhancement pattern of its wall, the attenuation of its contents, and peritoneal fluid. The mean diameter of the cysts was 2.8 (range, 1.5-4.8) cm; three were round and three were oval. The mean thickness of the cyst wall was 4.7 (range, 1-10) mm; in all six cases it showed strong enhancement, and in three was discontinuous. In five of six cases, the cystic contents showed high attenuation. Peritoneal fluid was present in all cases, and its attenuation was higher, especially around the uterus and adnexa, than that of urine present in the bladder. In a woman in whom CT reveals the presence of an ovarian cyst with an enhancing rim and highly attenuated contents, as well as highly attenuated peritoneal fluid, a ruptured corpus luteal cyst should be suspected. Other possible evidence of this is focal interruption of the cyst wall and the presence of peritoneal fluid around the adnexa.

 10. Hydatid cyst of ovary- a rare entity

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Hydatid disease is a zoonosis caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. It is prevalent in areas where livestock is raised in association with dogs. Humans are the accidental intermediate host. Primary peritoneal echinococcosis is a rarely observed clinical condition. We report a case of peritoneal hydatid cyst diagnosed incidentally during an operation performed for suspected ovarian cyst.

 11. Retroperitoneal bronchogenic cyst: a case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sohn, Kyung Myung; Kim, Ki Jun; Maeng, E-So [The Catholic University of Korea, College of Medicine, Incheon (Korea, Republic of)

  2007-11-15

  An retroperitoneal bronchogenic cyst is extremely rare and often mimics other cystic disease such as a lymphangioma, pseudocyst, or cystic tumor of the pancreas. We have recently experienced a case of a peripancreatic bronchogenic cyst in 32-year-old woman. We report this case with a description of the CT findings and a review of the literature.

 12. Orbital dermoid and epidermoid cysts: Case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veselinović Dragan

  2010-01-01

  Full Text Available Introduction. Dermoid and epidermoid cysts of the orbit belong to choristomas, tumours that originate from the aberrant primordial tissue. Clinically, they manifest as cystic movable formations mostly localized in the upper temporal quadrant of the orbit. They are described as both superficial and deep formations with most frequently slow intermittent growth. Apart from aesthetic effects, during their growth, dermoid and epidermoid cysts can cause disturbances in the eye motility, and in rare cases, also an optical nerve compression syndrome. Case Outline. In this paper, we described a child with a congenital orbital dermoid cyst localized in the upper-nasal quadrant that was showing signs of a gradual enlargement and progression. The computerized tomography revealed a cyst of 1.5-2.0 cm in size. At the Maxillofacial Surgery Hospital in Niš, the dermoid cyst was extirpated in toto after orbitotomy performed by superciliary approach. Postoperative course was uneventful, without inflammation signs, and after two weeks excellent functional and aesthetic effects were achieved. Conclusion. Before the decision to treat the dermoid and epidermoid cysts operatively, a detailed diagnostic procedure was necessary to be done in order to locate the cyst precisely and determine its size and possible propagation into the surrounding periorbital structures. Apart from cosmetic indications, operative procedures are recommended in the case of cysts with constant progressions, which cause the pressure to the eye lobe, lead to motility disturbances and indirectly compress the optical nerve and branches of the cranial nerves III, IV and VI.

 13. Intraosseous keratin cyst of the distal phalanx

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rohini Prasad

  2015-01-01

  Full Text Available Keratin or epidermoid cysts of the phalanges are rare lesions mimicking osteolytic lesions such as infection, malignancy and other tumours. Definitive diagnosis can be made by histopathology only and treatment is by simple excision and curettage. We present a case of intraosseous keratin cyst of the distal phalanx and review of literature.

 14. Epidermoid cyst of clitoris mimicking clitoromegaly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aggarwal Satish

  2010-01-01

  Full Text Available Clitoromegaly in pediatric and adolescent age group is usually indicative of a disorder of sexual differentiation. We report a girl child presenting with clitoral enlargement due to an epidermoid cyst. The cyst was excised with complete cosmetic recovery.

 15. Unusual Perirenal Location of a Tailgut Cyst

  OpenAIRE

  Kang, Joon-Won; Kim, Seung Hyup; Kim, Kyung Won; Moon, Seung Kyu; Kim, Chong Jai; Chi, Je Geun

  2002-01-01

  The authors describe a case in which a tailgut cyst occurred at an unusual location in a 22-year-old woman referred for abdominal discomfort and urinary frequency. The left abdomen contained a palpable mass, found at imaging studies to be a homogeneous, unilocular and cystic, and anterior to the left kidney. After surgical excision, it was shown to be a tailgut cyst.

 16. Unusual perirenal location of a tailgut cyst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kang, Joon Won; Kim, Seung Hyup; Kim, Kyung Won; Moon, Seung Kyu; Kim, Chong Jai; Chi, Je Geun [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2002-12-01

  The authors describe a case in which a tailgut cyst occurred at an unusual location in a 22-year-old woman referred for abdominal discomfort and urinary frequency. The left abdomen contained a palpable mass, found at imaging studies to be a homogeneous, unilocular and cystic, and anterior to the left kidney. After surgical excision, it was shown to be a tailgut cyst.

 17. Evaluering af politisk-administrative reformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breidahl, Karen Nielsen; Gjelstrup, Gunnar; Hansen, Morten Balle;

  2015-01-01

  To af de største politisk-administrative reformer i Norden i 2000erne var reformen af arbejds- og velfærdsadministrationen i Norge (NAV-reformen) og kommunalreformen i Danmark. De to reformer har en række kendetegn til fælles – også med andre store politisk-administrative reformer. De blev vedtaget...... centrale og berørte såvel central- som lokal- og regional administration. Sidst men ikke mindst er begge reformer blevet evalueret, hvilket internationale undersøgelser har peget på har været undtagelsen snarere end reglen for reformer af denne karakter. Det er derfor interessant at analysere de to...

 18. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 19. Midline Prostatic Cyst Marsupialization Using Holmium Laser.

  Science.gov (United States)

  Kilinc, Mehmet; Goger, Yunus Emre; Piskin, Mesut; Balasar, Mehmet; Kandemir, Abdulkadir

  2015-01-01

  Many of the prostatic cysts are asymptomatic and only 5% are symptomatic (Hamper et al., 1990; Higashi et al., 1990). These symptoms include pelvic pain, hematospermia, infertility, voiding dysfunction, prostatitis-like syndrome, and painful ejaculation. Treatment of prostatic cysts includes TRUSG guided drainage, endoscopic transurethral resection, and in some cases even open surgery. In the literature, endoscopic interventions use marsupialization of the midline prostatic cyst with transurethral resection (TUR) or transurethral incision with endoscopic urethrotomy (Dik et al., 1996; Terris, 1995). Holmium: YAG laser was employed for the marsupialization of the cyst wall in midline prostatic cyst treatment for the first time in the present study. Symptoms, treatment, and follow-up are presented in this paper. PMID:26101688

 20. Pilonidal cyst on the vault: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BORGES GUILHERME

  1999-01-01

  Full Text Available Pilonidal cysts and sinuses are described as dermoid cysts which contain follicles of hairs and sebaceous glands. They clinically present as a classic case of inflammation which comes with pain, local infection and redness. The origin of pilonidal disease remains controverse. There are many hypothesis as lack of hygiene on the affected area and a penetration and growth of a hair in the subcutaneus tissue caused by constant friction or direct trauma on the damaged area. The option for clinical treatment is very frequent. However, taking into consideration the incidence and the possibility of recidive, surgical treatment is presently recommended. Complications include cellulitis and abscess formation. Pilonidal cysts are mostly found on the sacral region. In the literature is found description of pilonidal cysts on the penis, interdigital region on the hands as well as on the cervical region. We present a case of pilonidal cyst located on the vault biparietal region, without malignant degeneration.

 1. Fetal goiter and bilateral ovarian cysts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Pernille; Sundberg, Karin; Juul, Anders; Skibsted, Lillian

  2008-01-01

  A unique case of fetal goiter accompanied by bilateral ovarian cysts in a mother treated with methimazole for Graves'disease is reported. The abnormal findings were detected by ultrasound at 31 weeks of gestation. Umbilical fetal blood sampling revealed elevated serum TSH, normal concentrations of...... each injection and followed by a gradual reduction of fetal goiter as well as the left ovarian cyst. The right cyst ruptured spontaneously. At 36 weeks + 4 days, the patient underwent elective caesarean section and gave birth to a female, weighing 2,880 g with 1- and 5-min Apgar scores of 10. The...... thyroid gland appeared normal in size, and cord blood TSH and free T 4 were both within normal limits. At ultrasound control6 days later, the right ovarian cyst was not visible, while the left cyst was still present. Thus, our report supports previous findings that fetal goiter can be treated successfully...

 2. Fetal goiter and bilateral ovarian cysts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Pernille; Sundberg, Karin; Juul, Anders; Skibsted, Lillian

  2008-01-01

  A unique case of fetal goiter accompanied by bilateral ovarian cysts in a mother treated with methimazole for Graves'disease is reported. The abnormal findings were detected by ultrasound at 31 weeks of gestation. Umbilical fetal blood sampling revealed elevated serum TSH, normal concentrations of...... each injection and followed by a gradual reduction of fetal goiter as well as the left ovarian cyst. The right cyst ruptured spontaneously. At 36 weeks + 4 days, the patient underwent elective caesarean section and gave birth to a female, weighing 2,880 g with 1- and 5-min Apgar scores of 10. The...... thyroid gland appeared normal in size, and cord blood TSH and free T 4 were both within normal limits. At ultrasound control 6 days later, the right ovarian cyst was not visible, while the left cyst was still present. Thus, our report supports previous findings that fetal goiter can be treated...

 3. Multiple mediastinal hydatid cysts: a case report.

  Science.gov (United States)

  Rahimi-Rad, Mohammad Hossein; Mahmodlou, Rahim

  2009-01-01

  Hydatid cyst (HC) in mediastinum is very rare. To the best of our knowledge, a case with multiple HCs in mediastinum is not reported already. We herein report a case of multiple HCs of the mediastinum and liver in a - 50 year-old woman presented with chest pain, cough and dyspnea for about two years. She had been treated for tuberculosis for 20 years. Chest CT scan showed multiple cysts in posterior mediastinum and one cyst in left lobe of liver. Via right posterolateral thoracotomy, multiple cysts were excised in mediastinum. And then, hepatic left lobe cyst was removed trans-diaphragmatically. Histopathologic examination confirmed HCs. Despite its rarity, primary HCs should be considered in the differential diagnosis of mediastinal multiple cystic lesions in endemic regions. PMID:20067057

 4. Sacral perineural cyst accompanying disc herniation.

  Science.gov (United States)

  Ju, Chang Il; Shin, Ho; Kim, Seok Won; Kim, Hyeun Sung

  2009-03-01

  Although most of sacral perineural cysts are asymptomatic, some may produce symptoms. Specific radicular pain may be due to distortion, compression, or stretching of nerve root by a space occupying cyst. We report a rare case of S1 radiculopathy caused by sacral perineural cyst accompanying disc herniation. The patient underwent a microscopic discectomy at L5-S1 level. However, the patient's symptoms did not improved. The hypesthesia persisted, as did the right leg pain. Cyst-subarachnoid shunt was set to decompress nerve root and to equalize the cerebrospinal fluid pressure between the cephalad thecal sac and cyst. Immediately after surgery, the patient had no leg pain. After 6 months, the patient still remained free of leg pain. PMID:19352483

 5. Recurrent intramedullary epidermoid cyst of conus medullaris.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Fleming, Christina

  2011-01-01

  Spinal intramedullary epidermoid cyst is a rare condition. Recurrent epidermoid cyst in the spine cord is known to occur. The authors describe a case of recurrent conus medullaris epidermoid cyst in a 24-year-old female. She initially presented at 7 years of age with bladder disturbance in the form of diurnal enuresis and recurrent urinary tract infection. MRI lumbar spine revealed a 4 cm conus medullaris epidermoid cyst. Since the initial presentation, the cyst had recurred seven times in the same location and she underwent surgical intervention in the form of exploration and debulking. This benign condition, owing to its anatomical location, has posed a surgical and overall management challenge. This occurrence is better managed in a tertiary-care centre requiring multi-disciplinary treatment approach.

 6. LCA af Biovækst

  OpenAIRE

  Møller, Jacob

  2012-01-01

  DTU ha færdiggjort en rapport, der beskriver en LCA (livscyklusvurdering) af kildesorteret organisk dagrenovation på BioVækst, et kombineret biogas- og komposteringsanlægRapporten beskriver en livscyklusbaseret miljøvurdering vha. LCA modellen EASEWASTE, for to behandlingsmetoder for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).De to behandlingsmetoder er hhv. biologisk behandling med produktion af biogas og kompost på BioVækstanlægget og affaldsforbrænding på Vestforbrænding.

 7. Verifikation af optiske koordinatmålemaskiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik

  Kalibrering af optiske måleudstyr kalibreres ofte på en måde der ikke er valgt hensigtsmæ ssig, set i forhold til de emner der efterfølgende måles på udstyret. Det er ofte ”de forhåndenvæ rende søms” metode der anvendes. Udviklingen af optiske måleudstyr går stæ rkt for tiden, og understøttes kra...

 8. Et studie af credit ratings for lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kenneth; Jensen, Anders Bønnelykke; Thomsen, Rene Østergaard

  Rapportens primære målgruppe er studerende ved de finansielle uddannelser, og forudsætter et vist kendskab til makroøkonomi og statistik. Den vil kunne læses af studerende på 3. semester på både finansøkonom- og finansbachelor-uddannelserne. I rapporten diskuteres og opdateres Cantor og Packers m...... model for forudsigelse/forståelse af landes credit ratings vha. makroøkonomiske størrelser. Den anvendte model er lineær regression....

 9. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  OpenAIRE

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  Den foreliggende rapport bygger på en analyse af 871 huskesedler. Sedlerne er dels indsamlet i Jylland og dels i København. Indsamlingen af forbrugernes kasserede huskesedler er foregået såvel inde i dagligvarebutikkerne (indkøbskurve, affaldsspande) som ude foran butikkerne (parkeringsplads, indkøbsvogne). Dataindsamlingen omfatter de største supermarkeder og discountbutikker samt Bilka. Det vedhæftede appendiks forenden indeholder en nærmere redegørelse for den anvendte metodiske fremga...

 10. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management......Denne artikel beskriver med udgangspunkt i artikler og virksomhedseksempler udviklingen inde for supply chain strategimodeller. Ved hjælp af tidligere udviklede koncepter besvares spørgsmålet: “Hvad er den rette supply chain for mine produkter?”. Virksomhedseksempler beskriver, hvordan supply chain...... (SCM), bliver behandlet og der udvikles en DCM-strategimodel....

 11. Analyse af vindklima ved Navitas Park

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Michael R.; Lauridsen, Thomas Bank

  Formålet med denne vindklimaanalyse er at afklare, hvorvidt opførelsen af Navitas Park på Århus Havn vil medføre uhensigtsmæssige eller farlige vindforhold for fodgængere i området omkring bygningen.......Formålet med denne vindklimaanalyse er at afklare, hvorvidt opførelsen af Navitas Park på Århus Havn vil medføre uhensigtsmæssige eller farlige vindforhold for fodgængere i området omkring bygningen....

 12. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 13. Effekt af døgnregulering af jagt på gæs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, J.; Jørgensen, H. E.; Hansen, F.

  I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om jagttider er jagt på gæs pr. 1. september 1994 kun tilladt i tidsrummet 1½ time før solopgang til kl. 10 om formiddagen; fra 1. september 1997 blev jagttiden ændret fra kl. 10 til kl. 11. Formålet med indførelsen af døgnreguleringen var...... at give de efterårsrastende gæs bedre muligheder for uforstyrret at søge føde i dagtimerne og dermed medvirke til at gæssene opholdt sig i længere tid på de danske rastepladser. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen har DMU i efterårene 1994-1997 undersøgt effekten af døgnreguleringen af gåsejagt...... på gæssenes brug af de danske rastepladser og på jagtudbyttet af gæs i Danmark. Undersøgelsen har fokuseret på grågås og kortnæbbet gås, med supplerende data på canadagås. Indførelsen af døgnregulering af gåsejagt siden 1994 gav ikke anledning til et påviseligt større antal efterårsrastende gæs på de...

 14. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 15. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 16. Ultrasonographic Findings of Choledochal Cyst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, C.M.; Seo, I. J.; Kim, H. Y.; Eun, C. K.; Yoon, Y.; Lee, S. H.; Kim, S. Y.; An, C. Y. [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1982-12-15

  The authors evaluated six cases of surgically proven choledochal cysts diagnosed by real time ultrasonography. The results were as follows: 1. The male to female ratio was 1:5, and the age distribution was 5 cases in adult and one in 5 year old girl. 2. The most frequent symptom was abdominal pain, which was followed by palpable mass and thin jaundice in frequency order. 3. All of them were type A' of Kimura classification, morphologically. 4. Of 5cases, 2 cases showed markedly distended gallbladder. Remaining one case was received cholecystectomy 15 years before this study. 5. Associated choledocholithiasis was reported to be rare, but we found 2 cases of multiple stones and 2 cases of single stone. 6. Combined other lesions were found in 3 cases - - chronic pancreatitis,pancreatic cancer, and ascites by bile leakage. 7. Ultrasonography can easily evaluate intrahepatic bile duct as well as extrahepatic bile duct, so the authors correctly diagnosed choledochal cyst type A' of Kimura classification by ultrasonography alone in 3 cases among 6

 17. Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

  OpenAIRE

  Guldager, Peter

  2000-01-01

  I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament afhængigt af, om kapita...

 18. Analyse af burst-fase fænomenet ved hydrolyse af cellulose

  OpenAIRE

  Olsson, Kim

  2009-01-01

  Dette projekt tager udgangspunkt i den ikke‐lineære kinetik der observeres i form af en burst‐fase i kalorimetriske forsøg, når cellulase‐systemer og β‐glucosidase samarbejder om at nedbryde forskellige cellulosiske substrater. Burstfasen ses i form af en høj varmeudvikling, der kort tid efter falder drastisk. I dette projekt blev følgende teorier, der kunne ligge til baggrund for den ikke‐lineære kinetik, undersøgt: 1. Uproduktiv og inhiberende binding af cellulase til cellulos...

 19. Squamous cell carcinoma arising in an odontogenic cyst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yu, Jae Jung; Hwang, Eui Hwan; Lee, Sang Rae [Kyunghee University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of); Choi, Jeong Hee [Chonnam National University College of Medicine, Kwangju (Korea, Republic of)

  2003-12-15

  Squamous cell carcinoma arising in an odontogenic cyst is uncommon. The diagnosis of carcinoma arising in a cyst requires that there must be an area of microscopic transition from the benign epithelial cyst lining to the invasive squamous cell carcinoma. We report a histopathologically proven case of squamous cell carcinoma arising in a residual mandibular cyst in a 54-year-old woman.

 20. Laparoscopic management of mesenteric cyst: a case report

  OpenAIRE

  Theodoridis, Theodoros D.; Zepiridis, Leonidas; Athanatos, Dimitrios; Tzevelekis, Filippos; Kellartzis, Diamantis; Bontis, John N

  2009-01-01

  Mesenteric cysts are rare intra-abdominal lesions with variable clinical symptoms and signs that make pre-operative diagnosis difficult. Optimal treatment is surgical excision of the cyst with laparotomy or laparoscopy. We present a case of mesenteric cyst that was misdiagnosed as para-ovarian cyst and managed laparoscopically by gynaecologists.

 1. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 2. [The "globulomaxillary cyst" a specific entity or a myth?].

  Science.gov (United States)

  Häring, Philipp; Filippi, Andreas; Bornstein, Michael M; Altermatt, Hans Jörg; Buser, Daniel; Lambrecht, J Thomas

  2006-01-01

  The following review investigates the term and concept of the globulomaxillary cyst as a correct clinico-pathological diagnosis to describe a so-called fissural cyst said to be caused by epithelial entrapment between the nasal and maxillary process. After analyzing the available literature it has to be concluded that neither from an embryologic nor from a clinical or pathohistological standpoint the term globulomaxillary cyst represents a real entity by itself. Therefore, globulomaxillary cysts have to be diagnosed alternatively after a thorough clinical, radiological and histological examination as other odontogenic cysts like dentigerous cysts or odontogenic keratocysts, odontogenic tumors like ameloblastoma, central giant cell tumors, solitary bone cysts, etc. PMID:16708524

 3. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 4. Dimensionering af naturlig ventilation ved termisk opdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Rapporten behandler et simpelt formelsæt til beregning af naturlig ventilation ved termisk opdrift. Der betragtes først det simple tilfælde med to åbninger og ensartet indetemperatur. Derefter vises, hvordan formelsættet kan udvides til også at omfatte rum med temperaturlagdeling og med åbninger ...

 5. Skal religion ud af det offentlige rum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås...

 6. Implementering af ITIL® IT-governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salling, Allan

  -forskningsproblem. ITIL-litteraturen anviser bl.a. Critical Success Factors (CSF) som en løsning. Baseret på et identificeret litteraturgap blev det besluttet at undersøge, om kendte CSF kunne løse problemet. På den baggrund er der gennemført et aktionsforskningsprojekt, hvor ITILimplementeringsproblemet søges løs ved...... hjælp af kendte CSF. Der blev udvalgt en egnet caseorganisation, og det blev besluttet at fokusere på ITILs Change Management proces. Et et stigende pres fra IT-revisionen medførte et behov for succesfuld ITIL-implementering, og IT-ledelsen var opsat på at løse dette problem ”én gang for alle......”. Aktionsforskningen gav (især) i begyndelsen positive resultater, og der kunne præsenteres handleanvisninger til forbedret operationalisering af CSF. Imidlertid opstod der problemer længere inde i forløbet. Det blev tydeligt, at selv de bedste CSF ikke kunne løse problemerne. En bredere afsøgning af teorien viste...

 7. LCA af Biovækst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob

  DTU ha færdiggjort en rapport, der beskriver en LCA (livscyklusvurdering) af kildesorteret organisk dagrenovation på BioVækst, et kombineret biogas- og komposteringsanlæg Rapporten beskriver en livscyklusbaseret miljøvurdering vha. LCA modellen EASEWASTE, for to behandlingsmetoder for kildesorteret...

 8. Udvikling af virksomhedens transformationssystem (produktions- og distributionssystemet)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Janus Dore

  Denne ph.d.-afhandling behandler emnet udvikling af den industrielle produktionsvirksomheds transformationssystem, der omfatter virksomhedens samlede produktions- og distributionssystem. Der er i de senere år komet stigende fokus på virksomhedernes evne til at skabe differentieret og kundetilpass...

 9. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 10. Om institutionalisering af børneopdragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Eva

  2009-01-01

    Kapitlet beskæftiger sig med konsekvenser ved institutionsophold. Ikke de psykologiske konsekvenser, som institutionsophold kan have for det enkelte barn, men de mere kollektive implikationer ved, at børneopdragelse gennem de sidste 50 år er blevet et samfundsanliggende. Diskussionen består af ...

 11. Modellering, test og fortolkning af indirekte revisionsbeviser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  vil være påvirket af kildens troværdighed og rapportens relevans. I dette indlæg vises, hvordan den normative teori bag den Bayesianske flertrinsmodel giver mulighed for at hypoteser kan udledes og testes. Et 2*2 eksperimentielt design er testet på 89 revisorer med tre hovedresultater, nemlig (1...

 12. Husker du? Nutidig genlyd af fortid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Charlotte Rørdam

  moderne nostalgi til længsel efter (for)tid. Min tese er, at lyden er en vigtig formidler af den forgangne tid, som de følgende analyserede filmserier fremstiller som positiv. Reklamefilmen kan ikke aktivere nærsansernes lugt og smag og dermed være den kilde til erindring, som Proust genoplevede – nemlig...

 13. Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Shaukat, Fatima

  forståelsesramme for digitale ydelser, byggeleverancer og informationer, som beskrives i seks faglige spor: Økonomi, marked/brugere, produkt/egenskaber, proces/aktører, informatik/bim og innovation/læring/benchmarking. Udredningen fremlægger forslag til fælles branchekoncept for bygherrens beskrivelse af digitale...

 14. Evaluering af elevernes personlige og sociale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2003-01-01

  I artiklen beskrives forudsætninger og fremgangsmåder ved evaluering af elevernes personlige og sociale kompetencer. Det betones, at evalueringen ikke alene bør have fokus på eleverne, men i høj grad også på undervisningen....

 15. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet ...

 16. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 17. Minocycline hydrochloride sclerotherapy of renal cysts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shin, Se Kweon; Kweon, Tae Beom; Seong, Hun; Jang, Kyung Jae; Chun, Byung Hee [Dae Dong General Hospital, Pusan (Korea, Republic of); Kim, Hack Jin [Pusan National University College of Medicine, pusan (Korea, Republic of)

  1994-08-15

  To report the effectiveness of Minocin sclerotherapy in the treatment of renal cysts. We performed minocin sclerotherapy to 19 patients with 21 renal cysts composed of 17 cases of solitary renal cyst and three cases of multiple renal cyst and one case of polycystic kidney confirmed by ultrasound and CT. After aspiration of cyst fluid, if the amount was less than 50 ml, 500 mg of minocin was mixed with 3 ml of normal saline, if more than 50 ml, 1000 mg of minocin mixed with 5 ml of normal saline were injected, and each case was followed-up over 3 months by ultrasound. Of all 21 renal cysts, 14 cases were followed-up three months after minocin sclerotherapy. In 12 of 14 case, the size of the cysts decreased by 10% or collapsed completely. Of the remaining two cases, one collapsed after 6 months while the other recurred after 6 months. Three cases were followed up after 20 months and only one of them recurred. 19 of all 21 cases(91%) were cured, and two of 21 cases(9%) were recurred. Pain was the only complaint and four of 10 cases needed analgesics. Sclerotherapy with minocin has low recurrence-rate and low complication, and relatively early high cure-rate.

 18. Isolated retroperitoneal hydatid cyst invading splenic hilum.

  Science.gov (United States)

  Ozturk, Safak; Unver, Mutlu; Kibar Ozturk, Burcin; Kebapci, Eyup; Bozbiyik, Osman; Erol, Varlık; Zalluhoglu, Nihat; Olmez, Mustafa

  2014-01-01

  Introduction. Hydatid disease (HD) is an infestation that is caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. The liver is affected in approximately two-thirds of patients, the lungs in 25%, and other organs in a small proportion. Primary retroperitoneal hydatid cyst is extremely rare. The most common complaint is abdominal pain; however, the clinical features of HD may be generally dependent on the location of the cyst. Case Presentation. A 43-year-old female was admitted with the complaint of abdominal pain. Her physical examination was normal. Computed tomography (CT) revealed a 17 × 11 cm cystic lesion, with a thick and smooth wall that is located among the left liver lobe, diaphragm, spleen, tail of the pancreas, and transverse colon and invading the splenic hilum. Total cystectomy and splenectomy were performed. Pathological examination was reported as cyst hydatid. Discussion. Cysts in the peritoneal cavity are mainly the result of the spontaneous or traumatic rupture of concomitant hepatic cysts or surgical inoculation of a hepatic cyst. Serological tests contribute to diagnosis. In symptomatic and large hydatid peritoneal cysts, surgical resection is the only curative treatment. Total cystectomy is the gold standard. Albendazole or praziquantel is indicated for inoperable and disseminated cases. Percutaneous aspiration, injection, and reaspiration (PAIR) technique is another nonsurgical option. PMID:24790764

 19. Isolated Retroperitoneal Hydatid Cyst Invading Splenic Hilum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Safak Ozturk

  2014-01-01

  Full Text Available Introduction. Hydatid disease (HD is an infestation that is caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. The liver is affected in approximately two-thirds of patients, the lungs in 25%, and other organs in a small proportion. Primary retroperitoneal hydatid cyst is extremely rare. The most common complaint is abdominal pain; however, the clinical features of HD may be generally dependent on the location of the cyst. Case Presentation. A 43-year-old female was admitted with the complaint of abdominal pain. Her physical examination was normal. Computed tomography (CT revealed a 17 × 11 cm cystic lesion, with a thick and smooth wall that is located among the left liver lobe, diaphragm, spleen, tail of the pancreas, and transverse colon and invading the splenic hilum. Total cystectomy and splenectomy were performed. Pathological examination was reported as cyst hydatid. Discussion. Cysts in the peritoneal cavity are mainly the result of the spontaneous or traumatic rupture of concomitant hepatic cysts or surgical inoculation of a hepatic cyst. Serological tests contribute to diagnosis. In symptomatic and large hydatid peritoneal cysts, surgical resection is the only curative treatment. Total cystectomy is the gold standard. Albendazole or praziquantel is indicated for inoperable and disseminated cases. Percutaneous aspiration, injection, and reaspiration (PAIR technique is another nonsurgical option.

 20. Surgical treatment of congenital biliary duct cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wang De-chun

  2012-03-01

  Full Text Available Abstract Background It is acknowledged that total cyst excision is a safe and ideal surgical treatment for congenital biliary duct cyst, compared to simple internal drainage. The aim of this study was to determine the optimal operation occasion and the effect of laparoscopy on congenital biliary duct cyst based upon total cyst excision. Methods From January 2002 to January 2011, 217 patients were admitted to Southwest Hospital for congenital biliary duct cyst. To determine the optimal surgery occasion, we divided these subjects into three groups, the infant group (age ≤ 3 years, the immaturity group (3 18 years, and then evaluated the feasibility, risk and long-term outcome after surgery in the three groups. To analyze the effect of laparoscopic technique on congenital biliary duct cyst, we divided the patients into the laparoscopy and the open surgery groups. Results Among the three groups, the morbidity from cholangiolithiasis before surgical treatment had obvious discrepancy (p 0.05. Similarly, no significant discrepancy was observed in the morbidity from postoperative complications or long-term postoperative complications (p > 0.05 between the laparoscopic and the open surgery groups. Conclusions We conclude that total cyst excision should be performed as early as possible. The optimal treatment occasion is the infant period, and laparoscopic resection may be a new safe and feasible minimally invasive surgery for this disease.

 1. CT Imaging Findings of Ruptured Ovarian Endometriotic Cysts: Emphasis on the Differential Diagnosis with Ruptured Ovarian Functional Cysts

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this study is to assess the prevalence of abnormal CT findings in patients with surgically proven ruptured endometriotic cysts, as compared with those abnormal CT findings of ruptured ovarian functional cysts. This study included 13 retrospectively identified patients with surgically confirmed ruptured ovarian endometriotic cysts and who had also undergone preoperative CT scanning during the previous seven years. As a comparative group, 25 cases of surgically confirmed ruptured ovarian functional cysts were included. We assessed the morphologic features of the cysts and the ancillary findings based on CT. For the endometriotic cysts, the mean maximum cyst diameter was significantly larger than that of the functional cysts (70.1 mm versus 36.4 mm, respectively, p < 0.05). The endometriotic cysts frequently had a multilocular shape and a thicker cyst wall, as compared to that of functional cysts, and these differences were statistically significant. Among the ancillary findings, endometriotic cysts showed a significantly higher prevalence of loculated ascites, ascites confined to the pelvic cavity without extension to the upper abdomen, and peritoneal strandings and infiltrations (p < 0.05). Although 11 of the 25 cases of functional cysts showed active extravasation of contrast material at the ovarian bleeding site, only one of 13 cases of endometriotic cysts showed active extravasation. The diagnosis of ruptured endometriotic cyst should be suspected for a woman in whom CT reveals the presence of multilocular or bilateral ovarian cysts with a thick wall and loculated ascites confined to the pelvic cavity with pelvic fat infiltrations

 2. CT Imaging Findings of Ruptured Ovarian Endometriotic Cysts: Emphasis on the Differential Diagnosis with Ruptured Ovarian Functional Cysts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Young Rae [Kangbuk Samsung Hospital, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2011-02-15

  The purpose of this study is to assess the prevalence of abnormal CT findings in patients with surgically proven ruptured endometriotic cysts, as compared with those abnormal CT findings of ruptured ovarian functional cysts. This study included 13 retrospectively identified patients with surgically confirmed ruptured ovarian endometriotic cysts and who had also undergone preoperative CT scanning during the previous seven years. As a comparative group, 25 cases of surgically confirmed ruptured ovarian functional cysts were included. We assessed the morphologic features of the cysts and the ancillary findings based on CT. For the endometriotic cysts, the mean maximum cyst diameter was significantly larger than that of the functional cysts (70.1 mm versus 36.4 mm, respectively, p < 0.05). The endometriotic cysts frequently had a multilocular shape and a thicker cyst wall, as compared to that of functional cysts, and these differences were statistically significant. Among the ancillary findings, endometriotic cysts showed a significantly higher prevalence of loculated ascites, ascites confined to the pelvic cavity without extension to the upper abdomen, and peritoneal strandings and infiltrations (p < 0.05). Although 11 of the 25 cases of functional cysts showed active extravasation of contrast material at the ovarian bleeding site, only one of 13 cases of endometriotic cysts showed active extravasation. The diagnosis of ruptured endometriotic cyst should be suspected for a woman in whom CT reveals the presence of multilocular or bilateral ovarian cysts with a thick wall and loculated ascites confined to the pelvic cavity with pelvic fat infiltrations

 3. Progress of dinoflagellate cyst research in the China seas

  OpenAIRE

  Haifeng Gu; Tingting Liu; Dongzhao Lan

  2011-01-01

  The resting cyst plays an important role in the life cycle of certain dinoflagellates. Cyst formation is of great significance to populations in terms of perseverance and dispersal. Dinoflagellates producing cysts spend much more time in the sediment than in the water column, and studies on cysts help to uncover dinoflagellate diversity. Cyst diversity and abundance within sediments can reflect the history of overlying dinoflagellates and environmental conditions, and thus serve as a historic...

 4. Current Therapies for Pulmonary Hydatid Cyst and its Complications

  OpenAIRE

  Ali Kılıçgün; Suat Gezer

  2011-01-01

  Aim: In this study, we aimed to investigate the first presenting complaints and operative results of patients who were operated for lung hydatid cyst and to determine the rate of co-existing liver hydatid cysts. Methods: Seventy patients who had been operated for lung hydatid cyst between 2004 and 2008 were included in the study. Clinical, radiological and surgical data of these patients were evaluated retrospectively. Results: The cyst(s) were perforated in 30 patient...

 5. Rare Bilateral Nasopalatine Duct Cysts: A Case Report

  OpenAIRE

  Cicciù, Marco; Grossi, Giovanni Battista; Borgonovo, Andrea; Santoro, Giacomo; Pallotti, Francesco; Maiorana, Carlo

  2010-01-01

  The nasopalatine duct cyst (NPDC) is the most common of the non-odontogenic cyst of the jaws. This cysts are usually central or unilateral with no prevalence of side occurrence. The NPDC is the most frequent developmental, nonodontogenic cyst of the jaws. This cyst originates from epithelial remnants from the nasopalatine duct. The cells could be activated spontaneously during life, or are eventually stimulated by the irritating action of various agents (infection, etc.). Generally, patients ...

 6. Bilateral orthokeratinized odontogenic cyst: A rare case report and review

  OpenAIRE

  Rahul Devidas Pimpalkar; Barpande, Suresh R; Bhavthankar, Jyoti D; Mandale, Mandakini S

  2014-01-01

  Orthokeratinized odontogenic cyst (OOC) is a developmental cyst of jaw and was initially considered by the World Health Organization (1992) as the uncommon orthokeratinized variant of odontogenic keratocyst (OKC). However, studies have shown that OOC has peculiar clinicopathologic aspects when compared with other developmental odontogenic cysts, especially OKC. So orthokeratinized odontogenic cyst now stands out to be a distinct entity. Clinically, it occurs as a single cyst, shows a predilec...

 7. Ganglion cysts of the wrist: pathophysiology, clinical picture, and management

  OpenAIRE

  Gude, Warren; Morelli, Vincent

  2008-01-01

  This article reviews what is known about ganglion cyst formation, natural history (50% of cysts will spontaneously resolve), diagnosis, and management of this common malady. Although the exact mechanism of cyst formation is unknown, most current theories hold that extra-articular mucin “droplets” coalesce to form the main body of the tumor. Only subsequently are the “cyst wall” and pedicle (connecting the cyst to a nearby synovial joint) formed. Treatment options include watchful waiting, non...

 8. Ganglion Cyst of the Posterior Longitudinal Ligament Causing Lumbar Radiculopathy

  OpenAIRE

  Cho, Sung-Min; Rhee, Woo-Tack; Lee, Sang-Youl; Lee, Sang-Bok

  2010-01-01

  Degenerated conditions such as herniated disc or spinal stenosis are common etiologies of lumbar radiculopathy. Less common etiologies include spinal extradural cyst such as synovial cysts and ganglion cysts. Ganglion cyst of the posterior longitudinal ligament (PLL) of the spine is a rare entity that can result in classical sciatica. Posterior longitudinal ligament cyst has no continuity with the facet joint and has no epithelial lining. Two young male patients presented with unilateral scia...

 9. Endoscopic Fenestration of Pseudo Cyst in Acute Pancreatitis

  OpenAIRE

  Fuminori Yamagishi; Mistuyosi Shimoda; Takashi Sakamoto; Kastunori Tauchi; Kastuo Shimada; Takeichi Goka; Tadashi Bandou; Masao Fujimaki; Ademar Yamanaka

  1998-01-01

  We report a case of pseudo cyst accompanied by acute pancreatitis which was successfully treated by endoscopic cyst-gastrostomy. It had been enlarged recurrently after twice simple needle aspiration under ultrasonic monitoring. Because of the infection of the cyst, rapid and complete drainage was needed. Upper gastro-intestinal endoscopy showed a large bulge of the stomach which was compressed by paragastric pancreatic cyst. Endoscopic ultrasonography revealed that the cyst wall was attached ...

 10. Multiple giant pilar cyst distributed over the body since childhood

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Asilian

  2016-01-01

  Full Text Available Trichilemmal cyst or pilar cyst is defined as a cyst containing keratin and its breakdown products. It is usually situated on the scalp with a wall resembling external hair root sheath. In this case report we present a 55-year-old man with multiple giant pilar cysts that were distributed over the whole body since childhood. One of the cyst on the chest was transformed to squamous cell carcinoma (SCC.

 11. Health Information in Somali (af Soomaali): MedlinePlus

  Science.gov (United States)

  ... Information Translations PET (Positron Emission Tomography) Scan Sawirka PET (Positron Emission Tomography) - af Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Stress Muga Sawirka Qiimeynta Cadaadiska Nafsadda - af Soomaali (Somali) ...

 12. Iværksættelser af vanvid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Jacob

  2013-01-01

  Anmeldelse af Maurice Blanchot, "Dagens vanvid" / "Mit dødsøjeblik" og Laura Riding, "En anonym bog"......Anmeldelse af Maurice Blanchot, "Dagens vanvid" / "Mit dødsøjeblik" og Laura Riding, "En anonym bog"...

 13. Vindstødsinducerede svingninger af afbarduneret antennemast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Leif; Svenningsen, Klaus Bukh

  Dette eksamensprojekt omhandler en teoretisk og praktisk bestemmelse af vindstødsinducerede svingninger af en afbarduneret antennemast. Antennemasten, der tilhører Post- og Telegrafsvæsnet, er beliggende i Frejlev syd for Aalborg....

 14. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie;

  50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 15. Vejledning af adjunkter - oplevelse af og betingelser for faglig pædagogisk vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2007-01-01

  Artiklen tilbyder en teoretisk og didaktisk refleksion over adjunkt-vejleder interaktion. På baggrund heraf konkluderes, at eventuelle vanskeligheder med at tolke præmisserne for interaktionen kan hænge sammen med, at interaktionen ofte udfolder sig inden for en dobbeltkodning. Didaktisk analyse ...... modsvarer de krav til didaktisk kompetence, som adjunkten står overfor. Artiklen afrundes med skitsering af strategier for henholdsvis opløsning og håndtering af de beskrevne modsætninger....

 16. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 17. Cysts

  Science.gov (United States)

  ... most likely form during the early weeks of fetal development even though symptoms may not be noticed until ... tumors. Likely form during the early weeks of fetal development even though the symptoms may not be noticed ...

 18. Post-traumatic leptomeningeal cyst in adult

  International Nuclear Information System (INIS)

  This is a report of a rare case of post-traumatic leptomeningeal cyst in a 25 year old female, who received depressed and compound fracture in the left fronto-temporal bone and linear fractures in the left temporal bone following a traffic accident. Plain skull series obtained on 4 months after the trauma demonstrates a leptomeningeal cyst measuring 2.0 X 1.5 X 0.5 cm in its dimension in the left fronto-temporal bone associated with linear fractures. Etiology, pathogenesis, symptoms and signs, roentgenological findings, differential diagnosis, prognosis and treatment of leptomeningeal cyst are discussed with a review of the literature

 19. Unusual facet cyst containing struvite and hydroxyapatite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grantham, M.; Richmond, B. [Dept. of Musculoskeletal Radiology, Cleveland Clinic Foundation, OH (United States)

  2001-01-01

  This case report describes a patient with severe back pain and radiculopathy. She was found to have a facet cyst within the lumbar spine that appeared to contain calcium on MRI and CT. Upon aspiration the cyst was found to contain calcium ammonium phosphate (struvite) and calcium phosphate (hydroxyapatite). Ammonia production in the presence of urease-producing bacteria is responsible for the production of struvite in the human body. We postulate that there was a prior infection of the facet with urease-producing bacteria, thus accounting for the production of the struvite within the facet cyst. (orig.)

 20. Unusual facet cyst containing struvite and hydroxyapatite

  International Nuclear Information System (INIS)

  This case report describes a patient with severe back pain and radiculopathy. She was found to have a facet cyst within the lumbar spine that appeared to contain calcium on MRI and CT. Upon aspiration the cyst was found to contain calcium ammonium phosphate (struvite) and calcium phosphate (hydroxyapatite). Ammonia production in the presence of urease-producing bacteria is responsible for the production of struvite in the human body. We postulate that there was a prior infection of the facet with urease-producing bacteria, thus accounting for the production of the struvite within the facet cyst. (orig.)

 1. Laparoscopic management of neonatal ovarian cysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oak Sanjay

  2005-01-01

  Full Text Available The first prenatal detection of an ovarian cyst was by Valenti in 1975. Since then antenatal and neonatal ovarian cysts are encountered more frequently due to the improvement of imaging techniques as well as routine antenatal ultrasound scanning. We discuss here the laparoscopic management of three cases of neonatal ovarian cysts. This approach is well tolerated by neonates, and it may overcome the controversy between the ′wait and see′ policy and early surgical intervention, as laparoscopy has both diagnostic and therapeutic value with minimal morbidity, and ovarian salvage whenever possible.

 2. Sacral perineural cysts: imaging and treatment options.

  Science.gov (United States)

  Landers, J; Seex, K

  2002-04-01

  Perineural cysts are an uncommon radiological finding and a rare cause of radicular leg pain. We report the clinical findings, imaging and operative appearances of a patient who presented with radicular leg and perineal pain, which was found to be associated with multiple sacral perineural cysts. The diagnostic and treatment options are explored. In particular, the use of percutaneous fine-needle cyst drainage as a guide to the value of surgery is discussed. Postoperative complications, such as pseudomeningocoele can occur, but may be effectively treated with lumbar drainage. PMID:12046741

 3. Computed tomography of postoperative maxillary cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  We evaluated the computed tomographic (CT) findings of 15 cases of postoperative maxillary cysts in comparison with 7 cases of malignant tumors of maxillary sinus. The characteristic CT appearance of the postoperative maxillary cyst was a well-defined round expansile mass. The margin of the bone defect was smooth with a thinned and expanded outer bony shell. These CT findings should strongly suggest the diagnosis of postoperative maxillary cyst in patients with previous history of surgery for maxillary sinusitis (usually 10-40 years previously). (author)

 4. Z PLASTY IN PILONIDAL CYST REPAIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A BEHDAD

  2000-06-01

  Full Text Available Introduction. The present study was coducted to evaluate the outcome and complications of Z plasty in pilonidal cyst repair. Methods. Sixty patients with pilonidal cyst were selected and repaired by Z plasty method in Al-Zahra hospital (affiliated to Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. The patients were followed for 6 months and complications such as seruma, infection and replapse wre evaluated. Results. The incidence of seruma, infection and relapse after Z plasty was 6.6, 1.6 and 3.4 percent, respectively. Discussion. Z plasty is a choice operation for pilonidal cyst repair.

 5. Multi-vesicular pulmonary hydatid cyst, the potent underestimated factor in the formation of daughter cysts of pulmonary hydatid disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Sokouti

  2015-01-01

  Full Text Available Pulmonary multi-vesicular hydatid disease (HD with Echinococcus granulosus is rare. A 28-year-old woman presented to our center with cough and respiratory distress. Chest x-ray and computerized tomography scan revealed bilateral giant cysts with water-lily sign (ruptured hydatid cysts. The left cyst was in vicinity of heart. With thoracotomy cysts of both lungs were removed. Thousands of translucent, homogenized small daughter cysts were discovered from the left side cyst. Pathologic examinations revealed the ruptured hydatid cysts of both lungs with daughter cysts on the left lung cyst. To best of our knowledge probably this is the first report of multi-vesicular HD in lung. We suppose that the heart pulsation was effective in the formation of daughter cysts.

 6. Multi-vesicular pulmonary hydatid cyst, the potent underestimated factor in the formation of daughter cysts of pulmonary hydatid disease.

  Science.gov (United States)

  Sokouti, Mohsen; Sokouti, Babak; Shokouhi, Behrooz; Rahimi-Rad, Mohammad Hossein

  2015-01-01

  Pulmonary multi-vesicular hydatid disease (HD) with Echinococcus granulosus is rare. A 28-year-old woman presented to our center with cough and respiratory distress. Chest x-ray and computerized tomography scan revealed bilateral giant cysts with water-lily sign (ruptured hydatid cysts). The left cyst was in vicinity of heart. With thoracotomy cysts of both lungs were removed. Thousands of translucent, homogenized small daughter cysts were discovered from the left side cyst. Pathologic examinations revealed the ruptured hydatid cysts of both lungs with daughter cysts on the left lung cyst. To best of our knowledge probably this is the first report of multi-vesicular HD in lung. We suppose that the heart pulsation was effective in the formation of daughter cysts. PMID:26180389

 7. Tumor-heterogenitet: Betydning af klon-evolution under cancersygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  De senere års cancerforskning viser, at cellulær evolution er afgørende for forståelse af sygdomsudviklingen, og sandsynligvis også for fremtidig behandling af cancer hos dyr og mennesker.......De senere års cancerforskning viser, at cellulær evolution er afgørende for forståelse af sygdomsudviklingen, og sandsynligvis også for fremtidig behandling af cancer hos dyr og mennesker....

 8. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 9. Botryoid odontogenic cyst developing from lateral periodontal cyst: A rare case and review on pathogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piyush Arora

  2012-01-01

  Full Text Available Botryoid odontogenic cyst (BOC is considered to be a polycystic variant of the lateral periodontal cyst (LPC as the specimen resembled a cluster of grapes. It is a non-inflammatory odontogenic cyst. The BOCs can be unicystic or multicystic. These cysts have potential to extend in the bone and become multilocular and they have a high recurrence rate. Till now, only 73 cases of BOC have been reported. The pathogenesis of BOC is still debatable. We review different pathogenesis proposed for BOC and discuss a rare case of BOC developing from lining of an abnormally large LPC which showed aggressive behaviour in terms of growth and size.

 10. Echinoccocal cyst affecting the mandible.

  Science.gov (United States)

  Bhola, Nitin; Jadhav, Anendd; Borle, Rajiv; Shukla, Samarth

  2015-01-01

  Echinococcosis is a parasitic infection also called as hydatid disease or hydatidosis. Hydatidosis is a cyclo-zoonotic infection of the larvae form of Echinococcus granulosus (canine tapeworm). The majority of hydatid cysts are seen in the liver (65%) as most of the embryos are trapped within it. Infratemporal region is an unusual site for hydatidosis and has been sparsely reported in the literature. To the best of our knowledge, this is the fourth and perhaps the largest case report of hydatidosis involving the mandible in the literature in right infratemporal region involving the ramus condyle unit in a 35-year-old female with chief complaint of pain on right side of temporomandibular joint area on mastication, and opening and closing of mouth. PMID:26389049

 11. Immediat indsættelse af enkelttandsimplantater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartlev, Jens; Kohberg, Peter; Ahlmann, Søren;

  2015-01-01

  Immediat indsættelse af enkelttandsimplantater Formål – At vurdere behandlingsresultat og patienttilfredshed efter immediat indsættelse af enkelttandsimplantat og cementering af en provisorisk krone i samme behandlingsseance, hvor behandlingen var blevet foretaget i privat praksis. Materiale og m...

 12. Dimensionering af varme- og ventilationsanlæg til stalde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, J.

  Fra tid til anden har der været rejst kritik af de dimensioneringsregler vedrørende varme- og ventilationsanlæg i staldbygninger, som er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut. En af årsagerne hertil er måske, at der fra instituttets side ikke er gjort tilstrækkelig godt rede for, på hvilk...

 13. Analyse af friktionsforhold ved kold, halvvarm og varm formgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Post-Pedersen, Bente

  Det foreliggende arbejde indeholder en gennemgang af state-of-the-art indenfor testning af friktionsforhold ved kold, halvvarm og varmformgivning. Principper og resultater for en række tribologiske teste er gennemgået. En kritisk vurdering af testenes anvendelse er foretaget. Der er gennemført en...

 14. Renovering af Skive Stadion : konsolideringsforsøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steenfelt, Jørgen S.

  I forbindelse med opgradering af Skive Stadion til Olympisk niveau, skal kunststofbanens fremtidige sætninger vurderes nærmere. Generelt er der på lokaliteten et 2-3 meter tykt sandfyldlag underlejret af postglaciale, marine gytje- og sandaflejringer. Undersiden af gytjeaflejringerne er i ca 9...

 15. To-eksponent formel til dimensionering af varmtvandsbeholdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Niels Uhre

  2010-01-01

  Dette hæfte er udarbejdet i forbindelse med kurset BTINS3 ved Ingeniørhøjskolen i Århus. I kurset undervises studerende bl.a. i dimensionering af varmtvandsbeholdere ? herunder bestemmelse af afkølinger og beholderydelsens afhængighed af det dimensionerende temperatursæt. I undervisningen inddrages...

 16. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i jule...

 17. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 18. Sætningsforhold og varmeledningsevne af alternative isoleringsmaterialer - litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport, der præsenterer et litteraturstudie over metoder til undersøgelse af sætningsforhold og varmeledningsevne for alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Teknologisk Institut og DELTA Akustik & Vibration under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig...... isolering"...

 19. Right ventricular hydatid cyst ruptured to pericardium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feridoun Sabzi

  2015-01-01

  Full Text Available Cardiac hydatidosis is rare presentation of body hydatidosis. Incidence of cardiac involvements range from 5% to 5% of patients with hydatid disease. Most common site of hydatid cyst in heart is interventricular septum and left ventricular free wall. Right ventricular free wall involvement by cyst that ruptured to pericardial cavity is very rare presentation of hydatid cyst. Cardiac involvement may have serious consequences such as rupture to blood steam or pericardial cavity. Both the disease and its surgical treatment carry a high complication rate, including rupture leading to cardiac tamponade, anaphylaxis and also death. In the present report, a 43-year-old man with constrictive pericarditis secondary to a pericardial hydatid cyst is described.

 20. Nasolabial Cyst Associated with Odontogenic Infection.

  Science.gov (United States)

  Martini, Eveline Claudia; Coppla, Fabiana Madalozzo; Campagnoli, Eduardo Bauml; Bortoluzzi, Marcelo Carlos

  2016-01-01

  The nasolabial cyst or Klestadt cyst is a relatively uncommon nonodontogenic cyst that develops in the nasal alar region; it has uncertain pathogenesis. This lesion has slow growth and variable dimensions and is characterized clinically by a floating tumefaction in the nasolabial fold area around the bridge of the nose, causing an elevation of the upper lip and relative facial asymmetry. Diagnosis is primarily made clinically; if necessary, this is complemented by imaging. This paper reports the case of a 39-year-old male patient who complained of pain in the right upper premolar region and poor aesthetics due to a firm tumor in the right wing of the nose. Initially, this was thought to be due to an odontogenic abscess; however, the differential diagnosis was that a nasolabial cyst was communicating with the apex of teeth 14 and 15. Surgical treatment was carried out, followed by histopathological examination and concomitant endodontic treatment of the teeth involved. PMID:26904312

 1. Nasolabial Cyst Associated with Odontogenic Infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eveline Claudia Martini

  2016-01-01

  Full Text Available The nasolabial cyst or Klestadt cyst is a relatively uncommon nonodontogenic cyst that develops in the nasal alar region; it has uncertain pathogenesis. This lesion has slow growth and variable dimensions and is characterized clinically by a floating tumefaction in the nasolabial fold area around the bridge of the nose, causing an elevation of the upper lip and relative facial asymmetry. Diagnosis is primarily made clinically; if necessary, this is complemented by imaging. This paper reports the case of a 39-year-old male patient who complained of pain in the right upper premolar region and poor aesthetics due to a firm tumor in the right wing of the nose. Initially, this was thought to be due to an odontogenic abscess; however, the differential diagnosis was that a nasolabial cyst was communicating with the apex of teeth 14 and 15. Surgical treatment was carried out, followed by histopathological examination and concomitant endodontic treatment of the teeth involved.

 2. Surgical results of sacral perineural (Tarlov cysts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanaka,Masato

  2006-02-01

  Full Text Available

  The purpose of this study was to investigate the surgical outcomes and to determine indicators of the necessity of surgical intervention. Twelve consecutive patients harboring symptomatic sacral perineural cysts were treated between 1995 and 2003. All patients were assessed for neurological deficits and pain by neurological examination. Magnetic resonance of imaging, computerized tomography, and myelography were performed to detect signs of delayed filling of the cysts. We performed a release of the valve and imbrication of the sacral cysts with laminectomies in 8 cases or recapping laminectomies in 4 cases. After surgery, symptoms improved in 10 (83% of 12 patients, with an average follow-up of 27 months. Ten patients had sacral perineural cysts with signs of positive filling defect. Two (17% of 12 patients experienced no significant improvement. In one of these patients, the filling defect was negative. In conclusion, a positive filling defect may become an indicator of good treatment outcomes.

 3. Surgical results of sacral perineural (Tarlov) cysts.

  Science.gov (United States)

  Tanaka, Masato; Nakahara, Shinnosuke; Ito, Yasuo; Nakanishi, Kazuo; Sugimoto, Yoshihisa; Ikuma, Hisanori; Ozaki, Toshifumi

  2006-02-01

  The purpose of this study was to investigate the surgical outcomes and to determine indicators of the necessity of surgical intervention. Twelve consecutive patients harboring symptomatic sacral perineural cysts were treated between 1995 and 2003. All patients were assessed for neurological deficits and pain by neurological examination. Magnetic resonance of imaging, computerized tomography, and myelography were performed to detect signs of delayed filling of the cysts. We performed a release of the valve and imbrication of the sacral cysts with laminectomies in 8 cases or recapping laminectomies in 4 cases. After surgery, symptoms improved in 10 (83%) of 12 patients, with an average follow-up of 27 months. Ten patients had sacral perineural cysts with signs of positive filling defect. Two (17%) of 12 patients experienced no significant improvement. In one of these patients, the filling defect was negative. In conclusion, a positive filling defect may become an indicator of good treatment outcomes. PMID:16508691

 4. Duplication Cyst of the Sigmoid Colon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bastian Domajnko

  2009-01-01

  Full Text Available A 21-year-old male with developmental delay presented with abdominal pain of two days' duration. He was afebrile and his abdomen was soft with mild diffuse tenderness. There were no peritoneal signs. Plain x-ray demonstrated a large air-filled structure in the right upper quadrant. Computed tomography of the abdomen revealed a 9×8 cm structure adjacent to the hepatic flexure containing an air-fluid level. It did not contain oral contrast and had no apparent communication with the colon. At operation, the cystic lesion was identified as a duplication cyst of the sigmoid colon that was adherent to the right upper quadrant. The cyst was excised with a segment of the sigmoid colon and a stapled colo-colostomy was performed. Recovery was uneventful. Final pathology was consistent with a duplication cyst of the sigmoid colon. The cyst was attached to the colon but did not communicate with the lumen.

 5. Post-traumatic extensive knee ganglion cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehran Mahvash

  2011-08-01

  Full Text Available A rare case of a posttraumatic extensive ganglion cyst of the anterolateral thigh with connection to the knee joint is presented. A 54- year-old man presented a palpable mass in the anterolateral region of his right thigh with a 15 months existing sense of fullness and tightness. He had an accident with his bicycle 21 months ago. Magnetic resonance imaging (MRI was performed showing a cyst inside the quadriceps femoris muscle between vastus lateralis and intermedius with connection to recessus suprapatellaris and knee joint. In addition MRI detected a traumatic lesion in the quadriceps femoris tendon in the near of the knee joint. The ganglion cyst was 18 cm long and was excised completely. Intraope - ratively, the knee joint connection was confirmed and excised as well. The ganglion cyst was filled with a gelatinous and viscous fluid.

 6. Dermoid cyst in the mouth floor

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Dermoid cyst account for the 0.01 % of all cysts of buccal cavity. Its more frequent location is in the mouth floor. This is the case of a female patient aged 19 who approximately 7 years noted an increase of volume under tongue growing gradually and noting outside face and the discomfort at to speak and to chew. Complementary studies were conducted and under general anesthesia a surgical exeresis was carried out by intrabuccal approach achieving excellent esthetic and functional results. Histopathologic diagnosis matched with a dermoid cyst of mouth floor. Patient has not lesion recurrence after three years after operation. We conclude that the Dermoid cyst of mouth floor appear as benign tumor of middle line. The intrabuccal exeresis demonstrates esthetic and functional benefits. (author)

 7. Lumbar discal cyst causing bilateral radiculopathy

  OpenAIRE

  Hyung-Jun, Kwak; Dae-Yong, Kim; Tae-Ho, Kim; Ho-Sang, Park; Jae-Sung, Kim; Jae-Won, Jang; Jung-Kil, Lee; Pawl, Ron; Nancy E Epstein; Bydon, Ali

  2011-01-01

  Background: Discal cyst is a rare lesion that can result in clinical symptoms typical of disc herniation manifesting as a unilateral single nerve root lesion. To the best of the authors’ knowledge, this is the first reported case of discal cyst resulting in bilateral radiculopathy. Case Description: A 48-year-old female presented with bilateral sciatica and neurogenic claudication for 3 months. Magnetic resonance imaging revealed an extradural cystic lesion compressing the ventral aspect of t...

 8. Uncommon Locations and Presentations of Hydatid Cyst

  OpenAIRE

  Sachar, S; Goyal, S; Sangwan, S.

  2014-01-01

  Background: Hydatid disease (HD) is an ancient disease and even was known to Hippocrates. This disease involves all human parts and most common affected organs are liver and lungs. Incidence of unusual site is about 8-10%. The clinical picture depends upon the involved organs, its effects on adjacent structures, complications due to secondary infection, rupture, and anaphylaxis caused by hydatid cysts. Aim: The aim of this study was to find out incidence of unusual location of hydatid cyst in...

 9. Retroperitoneal Cyst: An Uncommon Presentation of Filariasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Senthil Ganesan

  2015-01-01

  Full Text Available Primary retroperitoneal parasitic cysts are rare. Here we report about a middle aged male patient from rural north India with a recent onset of central abdominal retroperitoneal lump, pain, and fever. After surgical resection due to diagnostic uncertainty, at histopathology, it turned out be a filarial cyst. After receiving a course of diethylcarbamazine, the patient is asymptomatic at 4 months’ follow-up.

 10. Lumbar disc cyst with contralateral radiculopathy

  OpenAIRE

  Kishore Tourani; Belman Murali; Akshay Sahoo; Dandu Ravi Varma; Narayan Prasad

  2012-01-01

  Disc cysts are uncommon intraspinal cystic lesions located in the ventrolateral epidural space. They communicate with the nucleus pulposus of the intervertebral disc and cause symptoms by radicular compression. We report a unique case of lumbar disc cyst that was associated with disc herniation and contralateral radiculopathy. A 22 year old male presented with one month history of back-ache radiating to the left leg. Magnetic Resonance Imaging (MRI) showed L3-L4 disc herniation with annular t...

 11. Orbital dermoid and epidermoid cysts: Case study

  OpenAIRE

  Veselinović Dragan; Krasić Dragan; Stefanović Ivan; Veselinović Aleksandar; Radovanović Zoran; Kostić Aleksandar; Cvetanović Marija

  2010-01-01

  Introduction. Dermoid and epidermoid cysts of the orbit belong to choristomas, tumours that originate from the aberrant primordial tissue. Clinically, they manifest as cystic movable formations mostly localized in the upper temporal quadrant of the orbit. They are described as both superficial and deep formations with most frequently slow intermittent growth. Apart from aesthetic effects, during their growth, dermoid and epidermoid cysts can cause disturbances in the eye motility, and i...

 12. Vesicoovarian Fistula on an Endometriosis Abscessed Cyst

  OpenAIRE

  Tran, C; M. Even; Carbonnel, M.; Preaux, F.; Isnard, F.; Rault, A.; Rouanne, M.; Ayoubi, J. M.

  2014-01-01

  We report the case of a patient who developed a vesicoovarian fistula on an endometriosis abscessed cyst. The patient presented with an advanced endometriosis stage IV complicated with a right ovarian abscessed cyst of 10 cm. A first coelioscopy with cystectomy was realized. After surgery, a voiding cystography highlighted a fistula between the ovarian abscess and the bladder. A second surgery by median laparotomy was realized with the resection of the right ovarian abscess and the resection ...

 13. Recurring Acute Abdomen, Ovarian Cyst and Hypothyroidism

  OpenAIRE

  T Rohatgi, N Rohatgi and K Buckshee

  2007-01-01

  Spontaneous ovarian hyperstimulation, large ovarian cyst and multicystic ovaries associated with primaryhypothyroidism is infrequently reported and not widely recognized in gynaecologic literature. We reporta case of a 15 year old girl who had an acute abdomen and emergency laparotomy revealed bilaterallyenlarged ovaries, a large ovarian cyst with torsion in the right ovary and ascites. Thus right adnexa wasremoved. At that time thyroid dysfunction was neither suspected nor investigated. Five...

 14. Primary Pelvic Hydatid Cyst Obstructing the Labour

  OpenAIRE

  Sandhya S. Ware; Suwarna B Patil; Dilip S Sarate; Vinod K Sawaitul

  2015-01-01

  Hydatid disease, caused by Echinococcus granulosus, is a common parasitic infection of the liver. Primary pelvic hydatid cyst is an extremely rare condition and occurs in approximately 0.7% of patients. Hydatid disease in pregnancy is a very rare condition with incidence of 1/20000 pregnancies. We report here an unusual case of hydatid cyst of the pelvis in a 30 years old multigravida presenting with obstructed labour. Ultrasonography showed well defined mixechoic c...

 15. Post-traumatic extensive knee ganglion cyst

  OpenAIRE

  Mehran Mahvash; Majid Hashemi; Homajoun Maslehaty; Alexandros Doukas; Petridis, Athanasios K.; Hubertus Maximilian Mehdorn

  2011-01-01

  A rare case of a posttraumatic extensive ganglion cyst of the anterolateral thigh with connection to the knee joint is presented. A 54- year-old man presented a palpable mass in the anterolateral region of his right thigh with a 15 months existing sense of fullness and tightness. He had an accident with his bicycle 21 months ago. Magnetic resonance imaging (MRI) was performed showing a cyst inside the quadriceps femoris muscle between vastus lateralis and intermedius with connection to recess...

 16. Intraosseous Ganglion Cyst of the Lunate

  OpenAIRE

  Nazerani, Shahram; Ebrahimpour, Adel; Najafi, Arvin; Shams Koushki, Ehsan

  2012-01-01

  Intraosseous ganglia can affect the carpal bones of the hand and must be considered in the differential diagnosis of wrist pain. A 38-year-old female presented with a 14-month history of left wrist pain and a radiolucent cystic lesion was seen computed tomography (CT) scanning. Characteristic radiographic findings of a cyst in association with a fine sclerotic rim was apparent. We report an unusual presentation of a ganglion cyst in the lunate bone with excellent treatment outcome.

 17. Thyroglossal duct cysts: sonographic findings revisited

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Sun Mi; Lee, Kyu Ho; Yoon, Jong Hyun; Shin, Ji Hoon; Choi, Choong Gon; Shu, Dae Chul; Kim, Sang Yoon [Ulsan Univ. College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2001-01-01

  The purpose of this study was to review and re-evaluate the well-known ultrasonographic characteristics of cysts of the thyroglossal duct. We retrospectively reviewed the ultrasonographic findings in 31 patients with pathologically proven cysts of the thyloglossal duct. Assessment involve the following variables: relationship to the hyoid bone,location,shape,size,margin,internal echogenicity,the presence of septa,solid component,and thickness of the cystic wall. The echogenicity of cystic contents was evaluated in 23 cysts for which surgical or aspiration biopsy reports were available.Cysts were closely attached to the hyoid bone in 30 cases (97%). Their location was infrahyoid in 14 cases, hyoid in 11, and surprahyoid in six; and midline in 18, both midline and of-midline in nine, and off-midline in four. A triangular shape was seen in 15 cases ,a round or oval shape in 12, and a lobulated shape in three. Their diameter varied from 1 to 3.8 (mean,2) cm, while internal echogenicity was hypoechoic in 12 cases, anechoic in ten, and isoechoic in nine. Septations were noted in six cases, and a solid component in two.The cystic wall was less than 1mm in six. Among 23 cases, the cystic contents were mucous in 18, serous in three , and purulent in two. The echogenicity of cysts with mucous content varied,while serous or purolent cysts were isoechoic. The characteristic sonographic finding of cyst of the thyroglossal duct is a centrally located triangular neck cyst, closely related to the hyoid bone.

 18. Unusual Perirenal Location of a Tailgut Cyst

  Science.gov (United States)

  Kang, Joon-Won; Kim, Kyung Won; Moon, Seung Kyu; Kim, Chong Jai; Chi, Je Geun

  2002-01-01

  The authors describe a case in which a tailgut cyst occurred at an unusual location in a 22-year-old woman referred for abdominal discomfort and urinary frequency. The left abdomen contained a palpable mass, found at imaging studies to be a homogeneous, unilocular and cystic, and anterior to the left kidney. After surgical excision, it was shown to be a tailgut cyst. PMID:12514346

 19. Thyroglossal duct cysts: sonographic findings revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this study was to review and re-evaluate the well-known ultrasonographic characteristics of cysts of the thyroglossal duct. We retrospectively reviewed the ultrasonographic findings in 31 patients with pathologically proven cysts of the thyloglossal duct. Assessment involve the following variables: relationship to the hyoid bone,location,shape,size,margin,internal echogenicity,the presence of septa,solid component,and thickness of the cystic wall. The echogenicity of cystic contents was evaluated in 23 cysts for which surgical or aspiration biopsy reports were available.Cysts were closely attached to the hyoid bone in 30 cases (97%). Their location was infrahyoid in 14 cases, hyoid in 11, and surprahyoid in six; and midline in 18, both midline and of-midline in nine, and off-midline in four. A triangular shape was seen in 15 cases ,a round or oval shape in 12, and a lobulated shape in three. Their diameter varied from 1 to 3.8 (mean,2) cm, while internal echogenicity was hypoechoic in 12 cases, anechoic in ten, and isoechoic in nine. Septations were noted in six cases, and a solid component in two.The cystic wall was less than 1mm in six. Among 23 cases, the cystic contents were mucous in 18, serous in three , and purulent in two. The echogenicity of cysts with mucous content varied,while serous or purolent cysts were isoechoic. The characteristic sonographic finding of cyst of the thyroglossal duct is a centrally located triangular neck cyst, closely related to the hyoid bone

 20. Thyroglossal duct cyst carcinoma in child †

  OpenAIRE

  Tahir, Asil; Sankar, Velayutham; Makura, Zvoru

  2015-01-01

  Papillary thyroid carcinoma occurring in a thyroglossal cyst is a rare condition especially in children, and there is no consensus regarding management. There are only 10 other documented cases in the English literature for children under the age of 12. We discuss one such case. A 10-year-old female child with an 8-month history of a midline neck cyst underwent Sistrunk's procedure as surgical treatment after clinical and ultrasound scan confirmation. An incidental 9-mm papillary carcinoma wa...