WorldWideScience

Sample records for zistmohiti-ye batriha-ye masraf

 1. Samsun İli Bafra İlçesinde İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Toplam Masraf, İş Gücü Gereksinimi ve İş Başarılarının Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taner Yıldız

  2016-12-01

  Full Text Available Bu çalışma, Samsun ili Bafra ilçesi ova kesiminde ikinci ürün silajlık mısır üreten işletmelerde toplam masraf, iş gücü gereksinimi ve iş başarılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; toplam değişken ve sabit masraflar 2827,80 TL ha-1 ve 4224,60 TL ha-1 olarak hesaplanmıştır. Değişken ve sabit masrafların toplam üretim masrafları içerisindeki payları sırasıyla, %40,10 ve %59,90 olarak belirlenmiştir. Değişken masraflar içerisinde en yüksek payı gübreleme (%10,30 ve ilaçlama masrafları (%7,00 alırken; sabit masraflarda en yüksek payı ise arazi kiralama masrafı (%24,70 oluşturmuştur. En yüksek iş gücü gereksinimi hasat işlemlerinde (4,28 h ha-1 ve en düşük iş gücü gereksinimi ise ilaçlama işlemlerinde (2,35 h ha-1 ortaya çıkmıştır. İş başarıları bakımından en yüksek iş başarısı, nakliye işlemlerinde (0,53 ha h-1 elde edilmiştir.

 2. A study of the use and impacts of LifeStraw in a settlement camp in southern Gezira, Sudan.

  Science.gov (United States)

  Elsanousi, Salwa; Abdelrahman, Samira; Elshiekh, Ibtisam; Elhadi, Magda; Mohamadani, Ahmed; Habour, Ali; ElAmin, Somaia E; ElNoury, Ahmed; Ahmed, Elhadi A; Hunter, Paul R

  2009-09-01

  This paper reports a study of the LifeStraw in El-Masraf camp within Gezira State, Sudan. A total of 647 eligible subjects participated in the study. Two week incidence of diarrhoeal rates were estimated by a community survey some four months before and again four months after provision of the LifeStraw. In addition counts were kept of people attending at the community clinic with diarrhoea. Compliance rates were good with 86.5% of people saying they always used it and only 3.7% saying they had never used it. In a before implementation survey 16.8% of participants reported diarrhoea in the previous 2 weeks compared with only 15.3% in a survey after implementation. Similarly 58 people presented to the clinic as a new case of diarrhoea in the four months before compared with only six in the four months after implementation. When compared with diarrhoeal attendances at the regional hospital, this was a statistically significant decline in attendances (pLifeStraw is likely to find a role as an adjunct to water quality interventions aimed at the home. However, more research is needed to assess the long-term impact and uptake of these devices before their definitive value can be assessed.

 3. Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları: Fethiye İlçesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hicran Ekmekci

  2017-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada Fethiye ilçesinde alabalık işletmelerinin ekonomik yapısı ve sorunları incelenmiştir. Fethiye ilçesinde kültür balıkçılığı yapan işletmelerde girdilerin belirlenmesi, ekonomik durumlarının ortaya koyulması, pazar durumlarının araştırılması ve sorunlarının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca karşılaşılan sorunlara çözüm olanakları getirilmeye çalışılmıştır. Fethiye ilçesinde 17 alabalık işletmesi ile görüşülmüştür. İlçede yer alan 17 işletmeden yüz yüze görüşme usulüyle anket yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde MS Excel, SPSS programı kullanılmıştır. Üretim yapan işletmelerin %52,9’u dağ eteğinde, %35,3’ü açık arazide ve %11,8’i vadi arasında kurulmuştur. İşletmelerin %58,8’i şahıs işletmesi, %17,6’sı basit ortaklık ve %23,5’i ise ticari ortaklık şeklindedir. Aktif sermaye içerisinde en fazla payı %70,3 oranı ile işletme sermayesi oluşturmaktadır. Çiftlik sermayesinin payı ise %29,7’dir. Pasif sermaye içinde öz sermayenin payı %93,9 olup, yabancı sermaye kullanımı düşüktür (%6,1. Maliyetler içerisinde değişen masrafın payı %83,6’dır. Sabit masraf ise %16,4 paya sahiptir. Üretimle ilgili sorunların başında yem maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Yem masrafları toplam işletme masraflarının %63,4’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Üreticilere teknik bilgi anlamında destek verilmeli, yöre halkının ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 4. Çimento Stabilizasyonlu Zeminin Esnek Üstyapı Maliyetine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baha Vural Kök

  2012-03-01

  Full Text Available Yol otoriteleri, dayanıklı minimum bakım gerektiren, trafik güvenliği yüksek, uzun ömürlü ve ekonomik yolları hedeflemektedirler. Taşıma gücü zayıf zeminlerde ekonomik bir üstyapı inşası güç olmaktadır. Bu çalışmada düşük taşıma güçlü zeminlerde yapılacak olan çimento stabilizasyonunun taşıma gücüne ve üstyapı maliyetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla %4-%16 aralığında çimento ile stabilize edilen düşük taşıma güçlü bir zeminin Kaliforniya Taşıma Oranları (CBR tespit edilmiştir. CBR'da meydana gelen artışın üstyapı maliyetine etkisi MATLAB programı vasıtasıyla binlerce alternatif dikkate alınarak tespit edilmiştir. Sonuçta zemin CBR değerinin artması ile azalan üstyapı maliyeti ile zeminin CBR değerini artırmak için yapılan ilave masraf arasındaki optimum çimento oranı belirlenmiştir.

 5. Patates Üretim Maliyetleri ve Karlılığındaki Değişim: Niğde İli Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Karsan

  2017-06-01

  Full Text Available Niğde ili, Türkiye’de patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2000-2014 döneminde Niğde ilindeki patates üretim maliyeti ve gelirdeki değişimlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Niğde ilinde patates üretiminden elde edilen mutlak kar 2014 yılı için 355,6 TL/da olarak hesaplanmıştır. İncelenen yıllar arasında mutlak karın en yüksek olduğu yıl (450,8 TL/da 2005 yılı en düşük olduğu yıl ise (-329,7 TL/da 2012 yılıdır. 2012 yılı dışında incelenen yılların tamamında gayri safi üretim değeri, üretim masrafını karşılayabilmektedir. Ancak, üretim maliyetlerinin artması ile mutlak ve nispi karlar azalma eğilimi göstermiştir.