WorldWideScience

Sample records for zintniski praktisks konferences

 1. Praktiske færdigheder i professionsrettede sundhedsuddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Munch Nielsen

  2013-09-01

  Full Text Available Artiklen har fokus på, hvordan læring af praktiske færdigheder kan understøttes og evalueres. Forfatterne er i forbindelse med en litteraturgennemgang blevet opmærksomme på, at der i såvel sygeplejerskeuddannelsen som i lægeuddannelsen arbejdes med at skærpe et analytisk perspektiv på og finde systematiske metoder, som kan give støtte til læring og evaluering af praktiske færdigheder. Artiklen argumenterer for potentialerne i at udvikle et såkaldt globalt vejlednings- og evalueringsinstrument, der er knyttet til læring af praktiske færdigheder. Et globalt instrument er kendetegnet ved at være generisk (kan anvendes til forskellige praktiske procedurer, holistisk (inddrager såvel humanistiske som proceduremæssige og tekniske elementer, multi­professionelt (kan anvendes af forskellige professioner, multigraderet (kan anvendes af såvel novicer som erfarne praktikere og multimodalt (kan anvendes i forskellige kontekster. I artiklen præsenteres og diskuteres potentialerne i to globale instrumenter eller modeller til læring og evaluering af praktiske færdigheder. De to model­­ler er The Leicester Clinical Procedure Assessment Tool og Model for prak­tisk færdighedsudøvelse. Med artiklen vil vi gerne invitere til fagdidaktiske drøftelser med andre universiteter og professionshøjskoler om at videreudvikle globale undervisnings- og evalueringsinstrumenter. Bag dette ligger også et ønske om at få en dybere indsigt i de praktiske handlingers natur. Målet med at udvikle et globalt vejlednings- og evalueringsredskab er at styrke de studerendes kompetencer til at udføre praktiske handlinger med kvalitet samt at give dem redskaber til at tilegne sig nye praktiske færdigheder i deres fremtidige karriere.  The article focuses on how the learning of practical skills can be supported and evaluated. In connection with a literature review, the authors became aware of efforts to find an analytical perspective and a systematic

 2. Fagdidaktik og demokrati i skolens praktiske fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haastrup, Lisbeth; Andersen, Lisa Monica

  2019-01-01

  ”almen” og ”boglig” linje. De praktiske fag er dermed på demokratisk vis blevet udbredt til alle. Med skolereformen år 2014 erstattes håndarbejde og sløjd af det nye fag håndværk og design, mens hjemkundskab skifter navn til madkundskab. Fagene har imidlertid langt færre timer end tidligere, og grænsen...... livsformer, bevægelser og partier politisk gennemslagskraft som understøtter nye demokratiforståelser og dannelsesmål i skolen. De praktiske fag blev fælles for alle elever på tværs af land og by 1956, på tværs af køn i 1975, og med enhedsskolen er der er ikke længere en formel opdeling mellem eleverne på...... mellem dem er blevet mere flydende. Den enkelte elevs praktiske-, æstetiske- og kropslige læreprocesser er i fokus ud fra et mere alment didaktisk, end fagdidaktisk perspektiv og de praktiske fags måde at bidrage til demokratiske dannelse er forandret til mål om samarbejde eleverne imellem og deltagelse...

 3. Sådan læres praktiske færdigheder i færdighedslaboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riemenschneider, Anni Vester; Møller, Else

  2012-01-01

  . Modellen give rde studerende en opfattelse af sikkerhed, når deres udførelse bliver evalueret på baggrund af modellens komponenter. Videooptagelserne viser, at undervisningen i praktiske færdigheder omfatter den kompleksitet som praktiske færdigheder rummer og som modellen lægger op til. Analyse af...

 4. 13. pracovní konference Biografu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vojtíšková, Kateřina

  2011-01-01

  Roč. 17, č. 54 (2011), s. 11-19 ISSN 1211-5770. [13. pracovní konference Biografu. Hoješín, 17.06.2011-19.06.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : Conference * Sociology * Qualitative research Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 5. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Eksistensanalyse: Fra filosofisk terapi til praktisk etik og etisk praksis Eksistensanalysen har iscenesat sig selv som en filosofisk og ikke psykologisk baseret form for psykoterapi, hvis anliggende skal forstås ud fra etiske og ikke medicinske begreber. For helt at løsrive eksistensanalysen fra...

 6. Håndbog i praktisk hjælp eBog

  DEFF Research Database (Denmark)

  René, Michael

  Håndbog i praktisk hjælp er en opslagsbog med masser af nyttig viden om rengøring, hygiejne og opbevaring af fødevarer. Bogen indeholder afsnit om forskellige rengøringsmidler, om rengøring af forskellige materialer og om fjernelse af pletter, og der er en beskrivelse af forholdsregler i forbinde......://michaelrene.com/forfatter/ Anmeldelse: http://www.michaelrene.com/Munksgaard/AnmeldelseHaandbogIpraktiskhjaelp.png...

 7. Håndbog i praktisk hjælp iBog

  DEFF Research Database (Denmark)

  René, Michael

  Håndbog i praktisk hjælp er en opslagsbog med masser af nyttig viden om rengøring, hygiejne og opbevaring af fødevarer. Bogen indeholder afsnit om forskellige rengøringsmidler, om rengøring af forskellige materialer og om fjernelse af pletter, og der er en beskrivelse af forholdsregler i forbinde......://michaelrene.com/forfatter/ Anmeldelse: http://www.michaelrene.com/Munksgaard/AnmeldelseHaandbogIpraktiskhjaelp.png...

 8. 10. ročník „Berlin 10“ konference v Jihoafrické republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burešová, Iva

  -, č. 4 (2012) E-ISSN 1805-2800. [Berlin10. Stellenbosch, 06.11.2012-08.11.2012] Keywords : conferences * Berlin Open Access Conference * open access http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/10-rocnik-%E2%80%9Eberlin-10-konference-v-jihoafricke-republice/

 9. Konference Parasitic Relations in Academic Publishing / Parazitické vztahy v akademickém publikování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Podloucká, Karolina

  -, č. 2-3 (2016) E-ISSN 1805-2800 Keywords : evaluation * conference * open access * research and development * parasitic relations https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-parasitic-relations-in-academic-publishing-paraziticke-vztahy-v-akademickem-publikovani/

 10. Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Michalec, Vít; Neprašová, Renáta

  2017-01-01

  Roč. 54, 1/2 (2017), s. 70-73 ISSN 1212-5326. [Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha, 20.04.2016-22.04.2016] Institutional support: RVO:68378092 Keywords : conference * lexicography * dictionary Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 11. Pozvánka na konferenci "Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Dlouhý

  2010-12-01

  Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUPwww.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků.   Bližší informace: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D., předseda organizačního výboru ( ivo.machar@upol.cz; tel. +420 585 635 188   V rámci projektu: „Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi“ reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086

 12. Utrinki s konference "Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Izobraževanje odraslih ne poteka v praznem prostoru. Tako kot druge prakse in vede drži zrcalo družbenemu, ekonomskemu ter političnemu položaju in razvoju družbe. V njem se zrcalijo družbena razmerja in odsevajo duhovne predstave, pa tudi kulturni dosežki in vrednote posameznega družbenega okolja. Še več, sistem je temelj, ki spodbuja in omejuje razvoj izobraževanja odraslih. Vprašanja sistema in razvoja izobraževanja odraslih v različnih državah smo obravnavali na konferenci Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih. Konferenca je potekala v Balatonalmadi na Madžarskem v organizaciji madžarskega inštituta za kulturo in Lazsla Harangija, človeka z razvitim smislom za animacijo ljudi.

 13. Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  René, Miloš

  2002-01-01

  Roč. 12, č. 6 (2002), s. 22-23 ISSN 0862-996X. [Konference uživatelů GIS systémů ESRI a ERDAS /11./. Praha, 24.10.2002-25.10.2002] Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908 Keywords : GIS * flood Subject RIV: JC - Computer Hardware ; Software

 14. "Minulost je bitevním polem současníků". Konference k osmdesátinám Viléma Prečana

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoppe, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 20, 1/2 (2013), s. 236-241 ISSN 1210-7050. ["Minulost je bitevním polem současníků". Konference k osmdesátinám Viléma Prečana. Praha, 24.01.2013-25.01.2013] Institutional support: RVO:68378114 Keywords : Vilém Prečan Subject RIV: AB - History

 15. U mosta slúžiti. Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vytlačil, Lukáš

  2016-01-01

  Roč. 53, 2/3 (2016), s. 302-304 ISSN 0018-7003. [U mosta slúžiti. Mezinárodní vědecká konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů. Praha, 29.09.2016-30.09.2016] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : dominicans * conferences * medieval music * graduals * medieval music theory * Hieronymus de Moravia Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 16. Duchovní hudba – Hudba slovanské vzájemnosti – Hudba po roce 1989, výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s., Praha 29.–30. 11. 2013

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gabrielová, Jarmila; Vozková, Jana

  2014-01-01

  Roč. 51, 1-2 (2014), s. 203-205 ISSN 0018-7003. [Duchovní hudba – Hudba slovanské vzájemnosti – Hudba 203 po roce 1989, výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s. Praha, 29.-30.11.2013] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : musicological conference * conference report Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 17. Výstupy 2. národní konference o ženách ve vědě. Gender jako sociální inovace: rovné příležitosti v měnícím se akademickém prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Červinková, Alice; Pavlík, P.; Linková, Marcela; Tenglerová, Hana; Vohlídalová, Marta

  2011-01-01

  Roč. 19, č. 2 (2011), s. 70-71 ISSN 1210-6658. [2. národní konference o ženách ve vědě. Praza, 22.09.2011] R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender equality * science * policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 18. Public Libraries in Denmark - Development and Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbeshausen, Hans

  2015-01-01

  Konference: Forksningsbiblioteker, Videnskab, Kommunikation; organiseret af: Vernadsky National Library of Ukraine......Konference: Forksningsbiblioteker, Videnskab, Kommunikation; organiseret af: Vernadsky National Library of Ukraine...

 19. Urban restrukturering og byidentitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvorning, Jens

  2002-01-01

  Bidrag til publikationen i forbindelse med EU-konference samt uddrag af forskningsprojektet: Urban restrukturering......Bidrag til publikationen i forbindelse med EU-konference samt uddrag af forskningsprojektet: Urban restrukturering...

 20. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 1. Inform@ed space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Peter; Olsen, Kasper Nefer

  2001-01-01

  Inform@ed space Sensorial Perception And Computer Enchancement - bidrag til Nordisk Arkitekturforskningsforenings IT-konference, AAA april 2001.......Inform@ed space Sensorial Perception And Computer Enchancement - bidrag til Nordisk Arkitekturforskningsforenings IT-konference, AAA april 2001....

 2. En modell for jordmorstudenters praktiske studier sett i lys av ulike læringsteorier – et vitenskapelig essay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Aune

  2014-05-01

  Full Text Available I prosjektet «Kontinuitet i omsorgen gjennom svangerskap, fødsel og barseltid» var målet å få kunnskap om hvorvidt en slik modell i de praktiske studiene ville gi jordmorstudentene en økt forståelse for jordmorfaget, med vekt på å fremme et normalt svangerskap, fødsel og barseltid. Målsettingen med dette vitenskapelige essayet er å sette prosjektet inn i en pedagogisk referanseramme, der jordmorstudentenes læreprosess og den grunnleggende forståelsen for jordmorfaget ses i lys av ulike læringsteorier. Jordmorstudentenes læring kan settes i et overordnet konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv. Carl Rogers teori om relasjonens betydning som en forutsetning for å utvikle personlig vekst og modenhet er sentral. Helhetlig læring er en prosess som berører hele mennesket i interaksjon med sine omgivelser, og i denne betydningen inkluderer læring utvikling av relasjoner. Det var nyttig å benytte Carr og Kemmis modell som et verktøy for å analysere aksjonslæringsprosessen, siden denne modellen tar hensyn til den sosiale dimensjonen med samhandling mellom aktørene. Summary In the project «Continuity of care during pregnancy, childbirth and the postnatal period», the objective was to gain insight into whether the outlined model of care in practical studies would increase student midwives’ understanding of midwifery when the emphasis was on the promotion of normal pregnancy, childbirth and the postnatal period. The aim of this scientific essay is to put the project into a pedagogic framework in which the student midwives’ learning process and fundamental understanding of midwifery are viewed in the light of different learning theories. The learning of student midwives can be studied through constructivist and socio-cultural perspectives. Carl Roger's theory of the significance of relationships for achieving personal growth and maturity is essential. Holistic learning is a process that emphasizes the human wholeness in

 3. Vliv chronického podávání captoprilu na vasokonstrikci vyvolanou noradrenalinem (NA) u SHR a WKY : In vivo studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pintérová, Mária; Kuneš, Jaroslav; Dobešová, Zdenka; Zicha, Josef

  2008-01-01

  Roč. 50, č. 9 (2008), K168-K168 ISSN 0010-8650. [Konference ČSH /25./, Konference prac. skupiny preventivní kardiologie ČKS /17./, Konference prac. skupiny srdeční selhání ČKS /13./. 02.10.2008-04.10.2008, Český Krumlov] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/08/0139 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * captopril * norepinephrine-induced vasoconstriction * SHR and WKY rat Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 4. Age friendly Cities and action research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, John

  Pater til workshop om Community and Spatial Exclusion til ROSEnet konference: Reducing Old-age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy......Pater til workshop om Community and Spatial Exclusion til ROSEnet konference: Reducing Old-age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy...

 5. Forskellighed i supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Birgitte; Beck, Emma

  2009-01-01

  Indtryk og tendenser fra den anden danske konference om supervision, som blev holdt på Københavns Universitet i oktober 2008......Indtryk og tendenser fra den anden danske konference om supervision, som blev holdt på Københavns Universitet i oktober 2008...

 6. When did religion, cognition and culture emerge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2015-01-01

  Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014.......Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014....

 7. Prevalence hypertenze u osob s metabolickým syndromem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomečková, Marie; Grünfeldová, H.; Peleška, Jan; Hanuš, P.; Šedová, Michaela

  2008-01-01

  Roč. 50, č. 9 (2008), s. 165-166 ISSN 0010-8650. [Konference České společnosti pro hypertenzi /25./, Konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS /17./, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS /13./. 02.10.2008-04.10.2008, Český Krumlov] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014; GA AV ČR 1ET200300413 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : metabolic ký syndrom * prevalence hypertenze Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 8. Akutní infarkt myokardu u pacientů s diabetem a nediabetiků. Podle dat z registru ALERT-CZ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanuš, P.; Reissigová, Jindra; Grünfeldová, H.; Svobodová, I.; Janský, P.; Monhart, Z.; Widimský, P.; Vojáček, J.; Zvárová, Jana

  2010-01-01

  Roč. 52, č. 9 (2010), s. 578-578 ISSN 0010-8650. [Konference České společnosti pro hypertenzi /27./, Konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS /19./, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS /15./. 07.10.2010-09.10.2010, Mariánské Lázně] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : akutní infarkt myokardu * diabetes mellitus * rizikové faktory aterosklerózy Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 9. Co přináší srovnání registru ALERT-CZ s dřívějším pilotním registrem akutního infarktu myokardu?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peleška, Jan; Reissigová, Jindra; Tomečková, Marie; Grünfeldová, H.; Janský, P.; Monhart, Z.; Vojáček, J.; Widimský, P.; Zvárová, Jana

  2010-01-01

  Roč. 52, č. 9 (2010), s. 573-573 ISSN 0010-8650. [Konference České společnosti pro hypertenzi /27./, Konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS /19./, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS /15./. 07.10.2010-09.10.2010, Mariánské Lázně] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : registr akutního infarktu myokardu * rizikové faktory infarktu myokardu * PCI a akutní farmakoterapie infarktu myokardu Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 10. Brugerens arme og ben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2006-01-01

  Omsorgsarbejde, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsarbejdere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og praktiske elementer. Disse er tæt forbundne via arbejdets mellemmenneskelige karakter. I denne artikel er det samspillet mellem diskurs og plejepraksis i h...

 11. Er verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en løsning på problemet eller findes de samme problemer som før?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2009-01-01

  10% (1939) til 55% (1990) (62,25% i 1998) ‑ jf. Petersen (1992/3, især p. 72), Nørholm (1997a, b, c, 1999). Hele uddannelsen ser ud til at indeholde (praktiske) teorier for det praktiske arbejde (jf. Durkheim 1975), en socialt og symbolsk nødvendig del af praktikken, men hverken teori i egen ret......, 1992), Durkheims teori om forskellige former for teori/viden (1975), teoriens rolle for praktiske uddannelser (fx Petersen 2001, 1997/8), samt videnskabelige teorier om evalueringer (Nørholm 2008, 2003). Derudover inddrages teorier af Lundgren, Callewaert, Broady og andre. Selvforståelsen er her...

 12. Formalizace doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2007

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peleška, Jan; Anger, Z.; Buchtela, David; Tomečková, Marie; Veselý, Arnošt; Zvárová, Jana; Zvolský, Miroslav

  2008-01-01

  Roč. 50, č. 9 (2008), s. 168-168 ISSN 0010-8650. [Konference České společnosti pro hypertenzi /25./, Konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS /17./, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS /13./. 02.10.2008-04.10.2008, Český Krumlov] R&D Projects: GA AV ČR 1ET200300413 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : formalizace lékařských doporučení * diagnostické a léčebné postupy * editor GLIF modelu Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 13. Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Hansen, Liselotte Kruse

  2012-01-01

  fusionere med en praktisk guide. Til dette formål har vi udviklet konceptet til en ny type hybridordbog, der kan tilfredsstille de intenderede brugeres informationsbehov i kommunikative, kognitive og praktiske situationer. Udviklingen er sket i samarbejde med den førende udbyder af online ordbøger i Danmark...

 14. Texas Yehaa !!!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellberg, Kurt

  2001-01-01

  Indtryk fra et besøg på SLA, Special Libraries Associations årlige konference, San Antonio, Texas, USA, 9.-13. juni 2001. "An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage"......Indtryk fra et besøg på SLA, Special Libraries Associations årlige konference, San Antonio, Texas, USA, 9.-13. juni 2001. "An Information Odyssey: Seizing the Competitive Advantage"...

 15. Comment on the session on the risks and liabilities of financial markets

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jesper Lau

  2014-01-01

  Antologi baseret på indlæg fra en konference i Stockholm i august 2013. Bidraget kommenterer bl.a. på fordele og ulemper ved skøn i finansiel regulering.......Antologi baseret på indlæg fra en konference i Stockholm i august 2013. Bidraget kommenterer bl.a. på fordele og ulemper ved skøn i finansiel regulering....

 16. Tape dig selv!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Bente Annie Sørine; Neergaard, Christian; Seest, Kristian

  Håndbog med over 50 tape-teknikker, hvor den klassiske hvide sportstape (Dream Tape) og den originale kinesiotape (Kinesio Tex Gold) bruges. Konkrete anvisninger og praktiske råd gives......Håndbog med over 50 tape-teknikker, hvor den klassiske hvide sportstape (Dream Tape) og den originale kinesiotape (Kinesio Tex Gold) bruges. Konkrete anvisninger og praktiske råd gives...

 17. Fonetiker for retten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Casper Hartmann

  2010-01-01

  Det handler hverken om CSI eller om 'stemmeaftryk'; alligevel lægger det første danske ph.d.-projekt om taleridentifikation op til masser af praktiske konsekvenser Udgivelsesdato: 20.05......Det handler hverken om CSI eller om 'stemmeaftryk'; alligevel lægger det første danske ph.d.-projekt om taleridentifikation op til masser af praktiske konsekvenser Udgivelsesdato: 20.05...

 18. Kommentarer til FN-rapport om religionsfrihed i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  Papiret kommenterer Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief on his mission to Denmark. Papiret dannede grundlag for mundtlige kommentarer ved konference på Christiansborg 24.11.17......Papiret kommenterer Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief on his mission to Denmark. Papiret dannede grundlag for mundtlige kommentarer ved konference på Christiansborg 24.11.17...

 19. Revit Architecture 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skauge, Jørn

  2011-01-01

  Bogen gennemgår et praktisk projekt fra fundament til tag. Desuden gennemgås visualisering af modellen. Hvis du påtænker at anvende Revit et dette et must.......Bogen gennemgår et praktisk projekt fra fundament til tag. Desuden gennemgås visualisering af modellen. Hvis du påtænker at anvende Revit et dette et must....

 20. Stata - En praktisk introduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderskov, Kim Mannemar

  Denne guide introducerer læseren til statistikprogrammet Stata og gennemgår, hvordan Stata anvendes til vicenskabelig analyse af kvantitave data. Gennem en række eksempler og øvelser guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate analyser samt lineær regression. Derudover behandles...... emner som fx illustration af resultaterne fra interaktionsmodeller. Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i metode- og statistikundervisningen på BA-niveau. Den er også velegnet til erfarne brugere af andre programmer og til Stata...

 1. Terapeuters brug af selvafsløring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2009-01-01

  Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision......Når terapeuten åbner for sin egen person over for klienten, kan det være en virksom intervention. Artiklen rummer teoretiske og praktiske refleksioner over self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision...

 2. Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2012-03-01

  Full Text Available Sredi finančne krize se vse bolj izgublja spomin na to, kaj nam je Evropska unija dala doslej in nam daje zdaj, tudi na področju izobraževanja odraslih, zato je morebiti prav, da se vrnemo k preglednim vtisom s konference, ki je zaznamovala deseti rojstni dan programa Grundtvig. Konference Deset let programa Grundtvig ali deset let inovativnosti in inovacij v izobraževanju odrasli v Bruslju sem se resda udeležila kot predstavnica AGE Platform Europe, vodilne evropske organizacije za vprašanja starejših, kjer delujem kot izvedenka za zaposlovanje in izobraževanje starejših. Uradno sicer ne, v resnici pa sem na tej konferenci zagovarjala tudi stališča slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda stališča, ki smo jih razvili v slovenski andragogiki.

 3. Signets Albert Camus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Poul Søren

  2010-01-01

  Liste med relevant information om den franske forfatter og Nobelprismodtager Albert Camus - fremstillet i forbindelse med 50-året for forfatterens død og i forbindelse med en konference om forfatteren på Syddansk Universitet......Liste med relevant information om den franske forfatter og Nobelprismodtager Albert Camus - fremstillet i forbindelse med 50-året for forfatterens død og i forbindelse med en konference om forfatteren på Syddansk Universitet...

 4. En ny by i byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2003-01-01

  Kunstakademiets Arkitektskoles Center for Tværfaglige Urbane Studier (Kactus, konference på Arkitektskolen 23. april 2003 om: Massekonsum og bymønstre, storcentre og indkøbsgader, velfærdstatsby og kollektivt forbrug, livsstilsgrupper og identitetsdannelser. 77 billedsider......Kunstakademiets Arkitektskoles Center for Tværfaglige Urbane Studier (Kactus, konference på Arkitektskolen 23. april 2003 om: Massekonsum og bymønstre, storcentre og indkøbsgader, velfærdstatsby og kollektivt forbrug, livsstilsgrupper og identitetsdannelser. 77 billedsider...

 5. Udvendig undersøgelse og vaginal eksploration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydahl, Eva

  2011-01-01

  Bogen er en nyskabelse udfra Dyre Trolles klassiske Ars Pariendi, der er en praktisk håndbog til studerende og personale agerende inden for obstetrik. Undertegnede har bidraget med : 1 kapitel omhandlende den udvendige undersøgelse og den vaginale eksploration.......Bogen er en nyskabelse udfra Dyre Trolles klassiske Ars Pariendi, der er en praktisk håndbog til studerende og personale agerende inden for obstetrik. Undertegnede har bidraget med : 1 kapitel omhandlende den udvendige undersøgelse og den vaginale eksploration....

 6. Planning urban settlements for quality of life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Groth, N.; Hansen, K.E.; Björnberg, U.

  Notatet er et indlæg på den Europæiske Økonomiske Kommissions (ECE) konference om by- og regionforskning, tema II: "Research on the Quality of Life in Urban Settlements, Warszawa, maj 1976. I notatet opstilles en begrebsramme for livskvalitetsbegrebet, og man diskuterer hvorledes livskvalitetsana......Notatet er et indlæg på den Europæiske Økonomiske Kommissions (ECE) konference om by- og regionforskning, tema II: "Research on the Quality of Life in Urban Settlements, Warszawa, maj 1976. I notatet opstilles en begrebsramme for livskvalitetsbegrebet, og man diskuterer hvorledes...

 7. S kolesom prek meja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Kos

  1999-01-01

  Full Text Available Prispevek opisuje namen in vsebino mednarodne Velo-City konference 1999 Gradec-Maribor ter organizacijsko izvedbo tega kolesarskega razvojno načrtovalskega srečanja. Osredotoča se zlasti na resolucijo konference o kolesarskoprometni politiki, na nastajajoče omrežje evropskih kolesarskih povezav in na prometno načrtovalsko delavnico o problematičnem trgu v Mariboru. Opisuje vsebinske sklope strokovnih prispevkov na srečanju in obkonferenčno dogajanje. V zaključku navaja nekaj koristnih naslovov za pridobitev dodatnih informacij zlasti o trajnostnem prometnem načrtovanju.

 8. Storytelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2015-01-01

  Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling.......Dette kapitel introducerer til storytelling som kommunikationsdisciplin. Der præsenteres dels en teoretisk forståelse af, hvordan mennesket tænker i og skaber mening gennem historier, dels en række praktiske værktøjer til arbejdet med storytelling....

 9. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn; Hansen, Klavs Feilberg

  Borup Seniorby er et demonstrationsbyggeri hvori der både er anvendt alternative isoleringsmaterialer og mineraluld. Denne rapport introducerer byggeriet og redegør for byggeprocessen samt håndteringen af de valgte isoleringsprodukter. Ni forskellige produkter, enten i form af løsfyld eller...

 10. Skrot Amok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lis; Lund Jensen, Birgitte

  Bogen henvender sig især til pædagoger og lærere og studerende indenfor det pædagogiske felt. Her uddybes hvordan læring og udvikling kan finde sted gennem arbejdet med praktisk formgivning. Med inspiration fra kunsten giver vi eksempler på kreativt arbejde med genbrug og skrot.......Bogen henvender sig især til pædagoger og lærere og studerende indenfor det pædagogiske felt. Her uddybes hvordan læring og udvikling kan finde sted gennem arbejdet med praktisk formgivning. Med inspiration fra kunsten giver vi eksempler på kreativt arbejde med genbrug og skrot....

 11. Skrivning som del af legende læring og lærerig leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström professor m.so., Stig; Jensen, Anders Skriver

  2012-01-01

  Kapitlet gør rede for, hvordan pædagoger i børnehaven kan lægge begrebet ’literacy’ til grund for en alsidig tilgang til skrivning og skrivelyst. Vi indkredser literacy-kompetence og literacy-pædagogik teoretisk, og kommer med en række praktiske eksempler fra børnehavens hverdag.......Kapitlet gør rede for, hvordan pædagoger i børnehaven kan lægge begrebet ’literacy’ til grund for en alsidig tilgang til skrivning og skrivelyst. Vi indkredser literacy-kompetence og literacy-pædagogik teoretisk, og kommer med en række praktiske eksempler fra børnehavens hverdag....

 12. Social work and disability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2018-01-01

  Anmeldelsen sammenligner indledningvist dansk og britisk socialpædagogisk arbejde med udviklingshæmmede, pointerer nogle ligheder og forskelle og diskuterer derefter bogens teoretiske grundlag og praktiske perspektiver....

 13. Discrepancy in HbA1c Measurements Performed at Different Local Laboratories and a Selected Central Reference Laboratory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, O.N.; Olivarius, Niels de Fine; Petersen, P.H.

  1993-01-01

  De aktuelle meget store praktiske problemer med laboratoriernes forskellige normalområder for Hæmoglobin A1c er illustreret vha. resultater fra projektet Diabetesomsorg i almen praksis. Udgivelsesdato: 1994...

 14. The SUP Proposal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jesper Lau

  2015-01-01

  Baseret på en konference om Kommissionens forslag til et ny direktiv om enkeltmandsejede private selskaber (SUP) beskriver artiklen reglerne om registrering og kapital for et SUP efter det opr. forslag....

 15. ACADIA 2010 konference: listener

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsgaard Thomsen, Mette; Karmon, Ayelet

  2010-01-01

  This paper presents the thinking and making of the architectural research probe Listener. Developed as an interdisciplinary collaboration between textile design and architecture, Listener explores how information based fabrication technologies are challenging the material practices of architecture....... The paper investigates how textile design can be understood as a model for architectural production providing new strategies for material specification and allowing the thinking of material as inherently variegated and performative. The paper traces the two fold information based strategies present...

 16. Operationsanalyse - the science of the better

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Jens

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i en række historiske og moderne eksempler gennemgås matematikkens udvikling og fremskridt, og det demonstreres hvordan matematisk teori bliver omsat til praktisk anvendelse. Med opgaver....

 17. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. General facts about partnerships

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther-Sørensen, Niels

  1995-01-01

  Publikationen indeholder nationalrapporter og generalrapport til konference afholdt af International Fiscal Association i september 1995 om behandlingen af deltagere i interessentskaber m.v. i den internationale skatteret. NWS har udarbejdet den danske nationalrapport....

 19. Kritisk Utopisk Aktionsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Aagaard; Nielsen, Birger Steen

  2005-01-01

  Artiklen præsenterer en aktionsforskningstradition - dens videnskabsteori og praktiske metoder. Desuden diskuteres generalisering eller almengøringsspørgsmålet i aktuel aktionsforskning. Artiklen har udgangspunkt i en casehistorie om naturforvaltning og borgerinddragelse...

 20. Praktiske færdigheder i professionsrettede sundhedsuddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Munch Nielsen

  2013-09-01

      The article focuses on how the learning of practical skills can be supported and evaluated. In connection with a literature review, the authors became aware of efforts to find an analytical perspective and a systematic method that can support learning and evaluation of practical skills in both nursing and medicine. The article argues in favour of the benefits of developing a so-called global instrument in teaching and formative evaluation. Two potential models are presented and discussed: The Leicester Clinical Procedure Assessment Tool and The Model of Practical Skill Performance. The authors hope this research will stimulate interest in other research settings. Collaboration is needed both on the development of global instruments that help students strengthen competence and improve their performance, and on the development of a deeper understanding of the nature of practical skills.

 1. Conflict resolution for the helping professions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2018-01-01

  Anmeldelsen omhandler en særdeles gennemarbejdet og praktisk anvendelig håndbog i konfliktløsning. Anmeldelsen rejser en indvending, nemlig hvorvidt alle konflikter kan (og måske også skal) løses....

 2. Biologi og/eller engineering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugbjerg, Peer

  2018-01-01

  Engineering i skolen er en anvendelsesorienteret og problemløsende undervisning, hvor eleverne lærer at udvikle konkrete løsninger på praktiske problemer. I elevernes arbejde indgår faglig viden og teknologi...

 3. New Religions and Globalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 4. Den reflekterende mentor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trine Hinchley, Harck; Day, Barbara Noel; Kaiser, Birte

  Bogen belyser mentorskaber både praktisk og teoretisk for at kvalificere følgende niveuaer: * Individniveauet - mentors kompetenceudvikling * Det relationelle - kvalificering af mentorskabet og relationen mellem mentor og mentee * Det organisatoriske - kvalificering af organisationens opgaveløsning...

 5. Betonkonstruktioners levetid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund Larsen, E.

  Der redegøres for anvendelse af praktiske data fra eksisterende arkiver til bestemmelse af egenskabsudviklinger. Derudover vises eksempler på synergieffekter af forskellige skadesmekanismer. Det drejer sig om alkalikiselreaktioner, frost-tø-påvirkninger og armeringskorrosion....

 6. Arbejdet under forandring - forandring af arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  I september 1966 afholdtes en nordisk konference om arbejdsliv i Danmark. der var 120 deltagere fra Finland, Norge, Svaerige og Danmark. Konferencen samlede arbejdslivshistorikere, sociologier og ingeniører til en diskussion om forandringsprocesser i arbejdslivet.I denne udgivelse, som er...

 7. Workshop doktorandů v Ústavu geoniky AVČR, v.v.i

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kirchner, Karel

  2010-01-01

  Roč. 29, č. 1 (2010), s. 59-62 ISSN 1213-1075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Geography * Workshop * PhD. students http://geography.cz/informace-cgs/o-informacich-cgs/aktualni-obsah/icgs012010_konference_aktivity/

 8. Menneskerettigheder 2011/2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Kompendiet indeholder en komprimeret fremstilling af de væsentligste forskrifter i Den Europæiske Manneskerettighedskonvention (EMRK), særligt om EMRK's praktiske betydning, de personlige rettigheder (liv, frihed, privatliv, familieliv, religion, ytringer og foreningsfrihed), de økonomiske rettig...

 9. Výskyt aspergilů v jeskyních České republiky, Slovenska, Rumunska a Španělska

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nováková, Alena; Hubka, Vít

  -, č. 125 (2013), s. 20 ISSN 1213-5887. [Česko-slovenská vědecká mykologická konference /3./. 29.08.2013-31.08.2013, Olomouc] Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:61388971 Keywords : aspergilli * caves * Europe Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 10. Fearing Secularism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sheikh, Mona Kanwal

  Secularism and Beyond - Comparative Perspectives: International og interdisciplinær konference, 29. maj-1. juni, 2007Arrangeret af Anders Berg-Sørensen for "Religion i det 21. århundrede" i samarbejde med kolleger fraKøbenhavns Universitet og universiteterne i Wien og Birmingham...

 11. Půdní mikroskopické houby ve vybraných hnědouhelných výsypkách České republiky a Německa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nováková, Alena

  -, č. 101 (2007), s. 45 ISSN 1213-5887. [Konference Houby v antropogenním prostředí. 14.04.2007, Praha] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : soil microfungi * brown coal dumps * Czech Republic Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 12. Lavt elforbrug til ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jagemar, L.; Bergsøe, Niels Christian

  Rapporten giver gode råd om mulige energibesparelser og praktiske projekteringshensyn, som er forbundet med udformning af energieffektiv ventilation i ikke blot kontorbygninger, men i alle bygninger med komfortventilationsanlæg. I forbindelse med projektering af ventilationsanlæg har interessen...

 13. Somatisk embryogense og kryopræservering af eg og bøg

  DEFF Research Database (Denmark)

  MMH Kristensen, Michel; Find, Jens; Krogstrup, Peter

  Somatisk embryogenese og kryopræservering af eg og bøg Traditionel vegetativ formering af eg og bøg er vanskeligt, dyrt og har ingen større praktisk anvendelse i skovbruget. Opbevaring af agern og bog i frøbanker erligeledesproblematiskidetspiringsevnenfalderdramatiskalleredeiløbetafdetoførsteåre......Somatisk embryogenese og kryopræservering af eg og bøg Traditionel vegetativ formering af eg og bøg er vanskeligt, dyrt og har ingen større praktisk anvendelse i skovbruget. Opbevaring af agern og bog i frøbanker...... holdbarheden er flere hundrede år. Arbejdet med eg og bøg er en del af et større projekt, Videreudvikling af bioteknologiske metoder, med henblik på forædling og opbevaring af plantegenetiske ressourcer for skovtræer i Danmark 2003- 2006. Det overordnede formål med projektet var at udvikle metoder til...

 14. Konference VALDOR a projekt ARGONA

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vajdová, Zdenka

  2009-01-01

  Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1144-1147 ISSN 0038-0288. [Values in Decisions On Risk. Stockholm, 08.06.2009-11.06.2009] R&D Projects: GA MŠk 2D06006; GA MŠk 2D06001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : risk management * nuclear waste sitting * risk communication Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.562, year: 2009

 15. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 16. Konference Distillation and Absorption 2010

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena

  2009-01-01

  Roč. 103, č. 10 (2009), s. 862 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk LA320 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : conference * announcement * distillation and absorption Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 17. Konference Community, work and family

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena

  2009-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2009), s. 61-63 ISSN 1213-0028. [Community, Work and Family III. International Conference: Innovation and Sustainability. Utrecht, 16.04.2009-18.04.2009] R&D Projects: GA AV ČR 1QS700280503; GA ČR GA403/09/1839; GA AV ČR IAA700280804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : Work / life balance * gender equality Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 18. Vliv ozářenosti na růst a fotosyntézu rostlin slunečnice stresovaných suchem a působením kyseliny abscisové

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hronková, Marie; Šimková, Marie; Šantrůček, Jiří; Vašková, M.; Dobrev, Petre; Pešek, Bedřich; Trávníčková, Alena

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 110-111 [Konference experimentální biologie rostlin, 11. dny fyziologie rostlin. 09.07.2007-12.07.2007, Olomouc] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA601410505 Keywords : plant physiology Subject RIV: ED - Physiology

 19. Math2Earth and the many faces of mathematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen omhandler fagdidaktiske problemstillinger, der ofte dukker op i forbindelsen med matematik i anvendelse. Blandt andet er der en tendens til at matematik overses, når den er indlejret i en praktisk anvendelsessituation. Omvendt sker det ofte, at matematiske muligheder ikke udnyttes, hvor ...

 20. Perception, adfærd og oplevet arkitektonisk kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorson Fich, Lars; Harder, Henrik; Suenson, Valinka

  2011-01-01

  Dette paper beskriver, hvordan man med udgangspunkt i en RFID baseret kortlægning af menneskers adfærd i bygningsrum teoretisk og praktisk kan arbejde evidensbaseret med perception i betydningen af "menneskers opfattelse og fortolkning af deres omgivelser". Paperet opbygger gennem en kombination af...

 1. Computer Aided Design in England

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grau, K.(red.); Sigrist, F.(red.)

  Meddelelsen, der er på engelsk, bringer i fortsættelse af SBI-meddelelse 41 redigerede uddrag af leverandørernes introduktionsmateriale til seks CAD-systemer. Materialet indeholder værdifulde redegørelser for systemernes principielle opbygning og deres praktiske funktion og ydeevne....

 2. Feltarbejde i demokratiets tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten; Skovbo, Stig; Kok Hansen, Ib

  Forord ved Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg. Bogen er skrevet af tre erfarne valgobservatører på opfordring fra NIRAS, som administrerer Udenrigsministeriets Freds og Stabiliserings Beredskab (FSB). Den indeholder en kombination af forsknings-baseret viden, praktiske erfaringer fra arbejdet s...

 3. Hope and Resilience - Suicide Prevention in the Arctic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Cecilia Petrine; Larsen, Christina Viskum Lytken

  Konference rapport fra seminaret "Hope and Resilience in Suicide Prevention", der blev afholdt i Nuuk, november 2009. Rapporten beskriver baggrunden for seminaret og indeholder referater af oplæg fra seminaret givet af forskere, praktikere og unge. Et væsentligt indhold i rapporten er desuden...

 4. EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam

  2015-01-01

  I maj 2013 var Europa-Kommisionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder ('European Public Sector Accounting Standards' EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union...

 5. Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Sebastian; Jensen, Ane; Johannsen, Bjørn Friis

  2011-01-01

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin årlige konference i 2011 den 30.-31. maj med temaet “Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder”. På konferencen arbejdede ca. 100 personer fra alle niveauer i universitetsverdenen på at beskrive hvordan vi kan...

 6. Makota JamaBuchi: Živeti z izobraževanjem odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1998-12-01

  primerjalne andragogike z Univerze Rjucu Kejdžaj na Japonskem. Tokratno srečanje je bilo v Sloveniji, in sicer na konferenci ISCE, Mednarodnega društva za primerjalno andragogiko, ki je v organizaciji Andragoškega centra Slovenije potekala v Radovljici.

 7. "Brugerens arme og ben"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  Omsorgspraksis, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsydere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og ikke-diskursive elementer. Disse er imidlertid tæt forbundne via arbejdets mellem-menneskelige karakter. I dette paper er det samspillet mellem diskurs og plej...

 8. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 9. Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Christopher; Christensen, Inger-Marie F.; Blok, Rasmus

  2009-01-01

  Artiklen videregiver en række praktiske erfaringer med anvendelse af webkonferencesystemet Adobe Connect Pro i forbindelse med undervisning på Syddansk Universitet (SDU). Via tre pilotprojekter fra forskellige fagområder præsenteres de første konkrete og indledende erfaringer med anvendelsen af det...

 10. Dynamically planning the transportation of patients: A case study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Christian Holk

  2005-01-01

  Artiklen omhandler en praktisk appliaktion af det dynamiske pickup-and-delivery problem med tidsvinduer og sidebegrænsninger. Disse omfatter heterogene vognkapaciteter, vogn/kunde relationer, maksimal rutevarighed og maksimal køretid for kunden. Metoden som anvendelse til løsning af problemet er ...

 11. Praktisk tilgang til den hyponatriæmiske patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard-Steensen, Christian; Ring, Troels

  2012-01-01

  Hyponatraemia with cerebral symptoms is a medical emergency. Prompt management of airway, breathing and circulation together with repeated boluses of 2 ml/kg 3% NaCl constitute a rational treatment. The goal is remission of symptoms. After the initial correction, the main concern is to avoid over...... overcorrection, thus reducing the risk of osmotic demyelination. P-[Na(+)] and diuresis must be measured frequently together with diuresis. Definitive treatment should be directed toward the aetiology....

 12. Praktisk tilgang til den hyponatriæmiske patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Overgaard-Steensen, Christian; Ring, Troels

  2012-01-01

  Hyponatraemia with cerebral symptoms is a medical emergency. Prompt management of airway, breathing and circulation together with repeated boluses of 2 ml/kg 3% NaCl constitute a rational treatment. The goal is remission of symptoms. After the initial correction, the main concern is to avoid over...

 13. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 14. Den Praktiske Teologis grundlagsspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Bent Flemming

  2014-01-01

  . The book’s preoccupation with modern hermeneutics is questioned through a reference to P. Bourdieu’s theory of practice. Alexander Deeg’s book on the liturgical tradition of German Lutheranism renews a wide discussion of the Lutheran conceptualism of the externality of the Word. The book suggests a new...

 15. Enzymová extenze chitooligomerů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáková, Jana; Schmidt, D.; Huňková, Zdenka; Thiem, J.; Křen, Vladimír

  1999-01-01

  Roč. 93, č. 11 (1999), s. 750 ISSN 0009-2770. [Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /34./. 15.11.1999-17.11.1999, Liblice] R&D Projects: GA ČR GA303/99/1382 Keywords : enzymes * immunology * medicina Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 16. Megastock'97 Kongres, Juni, 1997, Sapporo, Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heller, Alfred

  1997-01-01

  Report on experiences, contacts and novelties in the technics of energy storage made at the Megastock'97 konference in Sapporo, Japan, seen from a Danish point of view.A number of methods and technics for energy storgare are discussed and recommendations to the Ministery of Environment and Energy...

 17. Formal and Informal Volunteering in a Nordic Context: the Case of Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov; Rosdahl, David; Koch-Nielsen, Inger

  2008-01-01

  På baggrund af data fra den nationale kortlægning af frivilligt arbejde i Danmark sammenlignes tre former for civilt engagemenet: formelt frivilligt arbejde, uformel praktisk hjælp og økonomisk bistand. Betydningen af forskellige former for personlige og sociale ressourcer undersøges i en multiva...

 18. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 19. Aerob slamstabilisering. Driftserfaringer. Slamstabilitet

  OpenAIRE

  Haugan, B.-E.

  1981-01-01

  Det er foretatt en driftsundersøkelse av 8 renseanlegg for å kartlegge praktiske erfaringer med aerob slamstabilisering. Videre er det foretatt en driftsoppfølging av to renseanlegg for å koble driftsdata sammen med slamkvaliteten. Det er foretatt materialbalanse gjennom stabiliseringstrinnet NTNF's utvalg for drift av renseanlegg

 20. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 1. Byens puls rykker indendørs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2003-01-01

  Fusionen mellem GlaxoWellcome og SmithKlineBeecham er beseglet med opførelsen af et nyt hovedkontor lidt uden for London. Anlæggets største attraktion er en 150 meter lang glasoverdækket gade, der rummer en række praktiske og sociale funktioner....

 2. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del ...

 3. Příprava atropoizomerních pyridinů [2+2+2] cyklotrimerizací nitrilů s alkyny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrdina, R.; Dufková, L.; Scott, M.; Kotora, Martin

  2004-01-01

  Roč. 98, č. 11 (2004), s. 1013-1014 ISSN 0009-2770. [Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii. Konference /39./. 26.11.2004-28.11.2004, Nymburk] R&D Projects: GA ČR GA203/01/0863 Keywords : puridine * cyclotrimerization * cobalt Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 4. Efektivnost finančních trhů v tranzitivních ekonomikách - případ makroekonomických informací

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Podpiera, Richard

  2000-01-01

  Roč. 50, č. 11 (2000), s. 635-637 ISSN 0015-1920. [1. výroční konference České společnosti ekonomické. 17.11.2000, Praha] Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904 Keywords : market efficiency * emerging market s Subject RIV: AH - Economics

 5. Liberalizace v síťových odvětvích ve světle vstupu do EU

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lízal, Lubomír

  2000-01-01

  Roč. 50, č. 11 (2000), s. 620-621 ISSN 0015-1920. [1. výroční konference České společnosti ekonomické. 17.11.2003, Praha] Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904 Keywords : international policy coordination * monopoly * regulation Subject RIV: AH - Economics

 6. Archeologie středověkých konstrukčních technologií - sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 39, č. 1 (2014), s. 241-255 ISSN 0231-5823. [Mezinárodní konference archeologie středověku /45./. Kutná Hora, 16.09.2013-19.09.2013] Institutional support: RVO:67985912 Keywords : burials * coffin * construction * Middle Ages * Bohemia Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 7. Miljøledelse: Tanker, erfaringer og visioner. John Parm Ulhøi og Henning Madsen (red.)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Madsen, Henning

  Bogen indeholder udvalgte og bearbejdede bidrag fra en international konference, som blev afholdt i 1996 med Handelshøjskolen i Århus som arrangør. Bogen giver et overblik over centrale elementer i miljøledelse, og bringer de nyeste forskningsresultater inden for området - med udgangspunkt i prak...

 8. Styrket færdighedstræning eller afsporende forstyrrelse? Digitalisering af undervisning i øvelseslaboratorier på professionsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kathrine; Nielsen, Marianne

  2014-01-01

  I arbejdet med tilegnelse af praktiske færdigheder i professionsuddannelser, er værdien af digitalisering omdiskuteret. Der hersker således uenighed om digitalisering blot medfører passiv iagttagelse af udførelsen af færdigheder, eller om digitalisering kan medvirke til at styrke de studerendes...

 9. Vibrational Quantum Transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, Mads

  Denne afhandling beskriver teoretisk og numerisk arbejde, som undersøger indflydelsen af vibrationer på varmetransport og strøm i realistiske nanoskala systemer. Den vigtigste og mest tidskrævende del af dette arbejde har været at designe og implementere en praktisk metode til at beregne vibratio...

 10. Grundlæggende EMC II - standarder og testmetoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Keld; Lysgaard, Per; Mandrup, Lars

  Intentionen med dette kompendium er at supplere ompendiet "Grundlæggende EMC I". "Grundlæggende EMC I" beskriver EMC- fænomenerne og teoretiske/praktiske hensyn ved konstruktion af elektronisk udstyr. "Grundlæggende EMC II" supplerer med en oversigt over legale EMC-krav, præsentation af standarde...

 11. Statusrapport, Teaching Lab, 2007-2012, Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roswall, Torben Bo

  2013-01-01

  Rapporten gør rede for det forskningsmæssige grundlag for Teaching Lab, udviklingsfaserne, den praktiske udmøntning, resultater af den løbende evaluering – herunder ”Bridging The Gap”-følgeforskning – samt en spejling af Teaching Lab i resultaterne af den nyeste, internationale forskning i...

 12. Holistic Evaluation of Sustainable Buildings through a Symbiosis of Quantitative and Qualitative Assessment Methods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Knudstrup, Mary-Ann; Heiselberg, Per

  Gennem de sidste årtier har der været en stigende interesse for kvantitativ vurdering af bygningens ydeevne i overensstemmelse med den tekniske og praktiske udvikling af bæredygtige bygninger. Nu begynder konturerne af en mere holistisk tilgang til bæredygtige bygninger at vinde frem, for eksempe...

 13. Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik

  2008-01-01

  Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i...... udviklingen fra gruppe til team skildres....

 14. Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kloužková, A.; Zemenová, P.; Frolík, Jan; Svobodová, Ljuba

  2014-01-01

  Roč. 39, č. 1 (2014), s. 75-87 ISSN 0231-5823. [Mezinárodní konference archeologie středověku /45./. Kutná Hora, 16.09.2013-19.09.2013] Institutional support: RVO:67985912 Keywords : pottery * Lažany * XRD, XRF, DSC analyses Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. Somalia. Relativ orden i det statsløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Farah, Abdulkadir Osman

  2012-01-01

  Anarkiet i Somalia er til debat på dagens konference i Istanbul. Adjunkt Abdulkadir Osman Farah fra AAU, forklarer, at demokratisk udvikling, handel, rejser, iværksætterinitiativer og investeringer har resulteret i 3 pct. gennemsnitlig økonomisk vækst per år i Somalia, hvorfor de har oplevet grad...

 16. Fyzická geografie – vize české vědy pro 21. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kirchner, Karel; Kolejka, Jaromír

  -, - (2009), s. 25-25 [Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 10.06.2009-11.06.2009, Olomouc] Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : physical geography * landscape Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 17. Jak otevřít přístup k Open Access?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burešová, Iva

  -, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : open access Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/31/

 18. Hledání genů kontrolujících odpověď myši na parazitického prvoka Leishmania major

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schlegel, David; Havelková, Helena; Demant, P.; Lipoldová, Marie

  X, č. 24 (2002), s. 1210-6267 [Genetická konference - Perspektivy genetiky - genomy a genová exprese. 05.02.2002-06.02.2002, Brno] R&D Projects: GA ČR GA310/00/0760 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915 Keywords : chromosome * Leishmania * mouse Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 19. Izotopová frakcionace vody v systému půda-rostlina-atmosféra a její využití ve fyziologii a ekologii rostlin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šantrůček, Jiří

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 24 [Konference experimentální biologie rostlin, 11. dny fyziologie rostlin. 09.07.2007-12.07.2007, Olomouc] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA601410505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : plant physiology * Isotope fractionation Subject RIV: ED - Physiology

 20. Rekruttering og reproduktion : Om italesættelser og praktikker i pædagoguddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Søren Gytz

  domæne sat i en responsiv position. Afhandlingen beskriver pædagoguddannelsens reproduktive og dominerende funktion: Uddannelsen kan alene henvise til en praktisk metier og en feminin omsorgshabitus og i uddannelsessammenhæng er den placeret mellem to stole, det vil sige hverken et håndværk eller en...

 1. One Year Study Plan: A Method for Holistic Evaluation of Sustainable Buildings of the Future

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2010-01-01

  Interessen for kvantitativ vurdering af bygningers energimæssige ydeevne er øget gennem de seneste årtier i takt med den tekniske og praktiske udvikling af bæredygtige bygninger. Nu begynder konturerne af en mere holistisk tilgang til bæredygtige bygninger at dukke op, og den stadig mere holistis...

 2. Den juridiske metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Louring; Werlauff, Erik

  DEN JURIDISKE METODE – en introduktion (2. udgave 2016) er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber. Bogen omhandler juridisk metode gennem 2000 år, retsområderne, udstedelse af retsregler, domstolene og deres...

 3. Civil Procedure in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Petersen, Lars Lindencrone

  Værket gennemgår regler og praksis for civilprocessen ved danske domstole, ligesom også voldgift i Danmark behandles. Der skrives ud fra begge forfatteres betydelige teoretiske viden og praktiske erfaring på området. I vidt omfang inddrages og analyseres retspraksis i form af afgørelser fra dansk...

 4. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 5. Designede turiststeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bærenholdt, Jørgen Ole

  2015-01-01

  Turister besøger steder, og det er dette kapitels ide at netop det oplevelsesorienterede besøg rummer et perspektiv, som kan tilføre vores teoretiske og praktiske omgang med steder nye perspektiver. I en verden, som betegnes som globaliseret og forbundet, er det blevet tydeligere, at den besøgendes...

 6. Netplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, S.

  Anvisningen er udarbejdet som grundlag for den byggetekniske undervisning og som støtte for praksis ved planlægning og styring af bygge- og anlægsarbejder. Netplanlægningens teori og den praktiske anvendelse af netplanlægningsmetoden gennemgås. Desuden omtales netplanlægning med edb, og der gives...

 7. Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bravermanová, H.; Březinová, Helena; Hlaváček, P.

  1998-01-01

  Roč. 23, - (1998), s. 471-492 ISSN 0231-5823. [Celostátní konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky k problematice archeologie středověkých komunikací. Prachatice, 06.10.1997-10.10.1997] Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Linguists and lawyers. Issues we confront : Arbeiten zu Sprache und Recht. Ed. by Jan Engberg, Anna Trosborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg, Jan; Trosborg, Anna

  Bogen er et samleværk, der bygger på bidrag til en større international konference om sprog og jura, afholdt ved HHÅ i august 1994. Bidragene er skrevet dels af jurister, der arbejder med forbedring og effektivisering af sprogbrugen inden for det juridiske område, dels af lingvister, der arbejder...

 9. Toxicita těžkých kovů na řasy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cepák, Vladislav; Furnadzhieva, S.; Lukavský, Jaromír

  2001-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2001), s. 87-91 ISSN 1213-3434. [Pracovní konference ČBS. Rožmberk nad Vltavou, 05.11.2001-08.11.2001] R&D Projects: GA ČR GA204/99/1235 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : toxicity * heavy metals * algae Subject RIV: EF - Botanics

 10. Trioorganotin compounds, cognate ligands, of nuclear retinoid X receptors - biological effects in human breats cancer cell lines

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brtko, J.; Toporová, L.; Macejová, D.; Hunáková, L.; Bobálová, Janette

  2017-01-01

  Roč. 10, suppl. 1 (2017), s. 19-19 ISSN 1337-6853. [Mezioborová toxikologická konference /22./ TOXCON 2017. 21.06.2017-23.06.2017, Plzeň] Grant - others:AV ČR(CZ) SAV-15-01 Program:Bilaterální spolupráce Institutional support: RVO:68081715 Keywords : receptor * organotin compounds * cancer

 11. Introduction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2010-01-01

  Introduktion til Religion in the 21st Century, der indeholder bidrag fra den afsluttende konference i Københavns Universitets satsningsområde 2003-2007 om Religion i det 21. århundrede. Bidrag om 'Political and Intellectual Challenge', 'The Religion and Science Debate', 'Islam and State Politics......', 'Secularism and State Politics' of 'Denmark and the Cartoons'....

 12. Diagnosis and Elimination of Thallium after an Intentional Intoxication

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pelclová, D.; Šenholdová, Z.; Lukáš, E.; Urban, P.; Ridzoň, P.; Vlček, K.; Navrátil, Tomáš

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s. 249-250 ISSN 0009-2770. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : Prussian blue * excretion * neurological * alopecia Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.683, year: 2007

 13. Paradoxes in corporate theories of technological innovations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm; Holm(ORG), Claus

  1996-01-01

  Artiklen har været præsenteret ved ovennævnte konference. Artiklen analyserer nogle tilsyneladende paradokser, der optræder inden for de virksomhedsrelaterede teorier om innovationsledelse. Løsningen heraf fremtræder som nogle af de centrale opgaver at få løst i den kommende tid. Der pointeres im...

 14. Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag - DAF 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jacob Reinholdt; Ryborg, Christina Trankjær; Smidth, Margrethe

  2013-01-01

  Ideen om DAF udsprang på en indisk restaurant for to år siden, da repræsentanter fra det daværende Forskningsudvalg var til Society for Academic Primary Care (SAPC) i Bristol. En konference, hvor den nyeste forskning og de hotteste forskere inden for almen medicin i Storbritannien var repræsenteret...

 15. Medicoteknik 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Aasted; Sørensen, John Kryger; Jeppesen, Lau

  2011-01-01

  Efter at have gennemført kurset vil den studerende være i stand til at - forstå principperne for måling af human fysiologiske signaler med elektroder for et udvalg af signaltyper, - anvende et praktisk elektrodebaseret målesystem til klinisk måling, - foretage en vurdering af fejlkilder ved elekt...

 16. Støtte til udsatte børnefamilier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Skov, Peter Rohde; Munkholt Sørensen, Kresta

  Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’ er de to familiebevarende foranstaltninger i serviceloven, som familier oftest visiteres til i Danmark. Dette studie er et af de første, der kortlægger, hvordan kommunerne udmønter de to foranstaltninger, og måler samtidig effekten ved et random...

 17. Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse - en vej til inkluderende læringsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldt-Rasmussen, Sanne; Rasmussen, Kristian; Ottesen, Claus Løgstrup

  2017-01-01

  Kapitlet beskriver, hvordan man via arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter kan skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. I kapitlet giver vi først en kort teoretisk indføring i begreberne, hvorefter vi gennemgår en række praktiske øvelser, som er blevet udviklet og...

 18. MATLAB syntaksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skajaa, Anders; Jørgensen, Jakob Heide

  MATLAB er et matematik-program som fokuserer på anvendelsen af matricer og vektorer. Deraf navnet MATrix LABoratory. Denne bog er en praktisk vejledning i at forstår og anvende MATLAB syntaksen og fungerer som en hurtig genvej til dig, der skal i gang med at anvende MATLAB i forbindelse med fx dit...

 19. F. X. Šalda MMXVII - Konference

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čiháková, Barbora; Šnellerová, T.

  2018-01-01

  Roč. 66, č. 1 (2018), s. 125-127 ISSN 0009-0468 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Šalda, F. X. * criticism Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 20. Idræt på hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Martin Elmbæk

  Den 1. juni 2015 udkom læremidlet Idræt på hjernen, som har til formål at støtte elever og lærere i at bruge teori i den praktiske idrætsundervisning og - kort sagt - få idræt på hjernen. Læremidlet er rettet mod folkeskolens ældste klasser. Det er lektor Martin Elmbæk Knudsen fra Læreruddannelse...... ved UC Syddanmark, som står bag det nye materiale i samarbejde med KOSMOS. Læremidlet Idræt på hjernen præsenterer en ny måde at sammenkoble idrætsteori med idrætspraksis. Ambitionen med Idræt på hjernen er at give elever og lærere en håndsrækning til at inddrage teori i den praktiske...... grafiske tilrettelæggelse/design/layout og produktion samt de interaktive elementer, der gør det muligt at støtte materialet gennem brug af smart devices, QR-koder og web....

 1. Srovnání koroze historických a moderních materiálů na bázi železa

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Majtás, Dušan; Pérez-Estébanez, Marta; Kreislová, K.; Mácová, Petra

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 1 (2016), s. 74-79. ISBN 978-80-87896-32-7. ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno, 13.09.2016-15.09.2016] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219 Keywords : cultural heritage * metallic objects * corrosion Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials

 2. Evolution of learning and memory (a brief sketch)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Telenský, Petr

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.2 (2007), s. 94-96 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /13./. 06.06.2007-09.06.2007, Luhačovice] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC554 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpr1 * learning * memory * evolution Subject RIV: FH - Neurology

 3. Pesticide Exposure According To The Czech Toxicological Information Centre From 1997 To 2005

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rakovcová, H.; Pelclová, D.; Říčařová, B.; Navrátil, Tomáš

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s. 258-259 ISSN 0009-2770. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : pesticide s * Czech Toxicological Information Centre * rodenticides Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.683, year: 2007

 4. Development of novel highly selective phosphinic pseudopeptide inhibitors of Zn-metalloenzyme betaine: homocysteine S-methyltransferase

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Collinsová, Michaela

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 4 (2002), s. 210-211 ISSN 0009-2770. [Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. 22.05.2002-25.05.2002, Velké Meziříčí] Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : phosphinic pseudopeptides Subject RIV: CE - Biochemistry

 5. Pražští Židé a první křížová výprava

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Charvát, Petr

  2009-01-01

  Roč. 34, - (2009), s. 835-838 ISSN 0231-5823. [Mezinárodní konference archeologů středověku /40./. Plzeň, 15.09.2008-19.09.2008] R&D Projects: GA AV ČR IAA800020804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : medieval history * Prague * Jews Subject RIV: AB - History

 6. Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.

  2012-01-01

  Roč. 18, 1-1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985904 ; RVO:67985971 Keywords : evaluation Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/11/

 7. Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lhoták, Martin

  2012-01-01

  Roč. 2012, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : Czech digital library * digital libraries * digitization Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/75/

 8. Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mašková, Ludmila; Ďurovič, M.; Straka, R.; Smolík, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 2016 (2016), s. 49-52 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno, 13.09.2016-15.09.2016] R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020 Keywords : Ag/Cu coupons * indoor air quality * library Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://hdl.handle.net/11104/0262209

 9. Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Bečva River, Czech Republic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Baran, Roman; Kubečka, Jan; Kubín, M.; Lojkásek, B.; Mrkvička, T.; Ricard, Daniel; Rulík, M.

  2015-01-01

  Roč. 86, č. 2 (2015), s. 805-811 ISSN 0022-1112. [Česká ichtyologická konference /13./. Červená nad Vltavou, 24.10.2012-26.10.2012] Institutional support: RVO:60077344 Keywords : alpine bullhead * brown trout * macroinvertebrates * organic carbon * shading * water temperature Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 1.246, year: 2015

 10. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub; Součková, M.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Benešová, M.; Ďurovič, M.

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 2015 (2015), s. 145-147 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Plzeň, 08.09.2015-10.09.2015] R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020 Keywords : indoor air quality * archive * indoor monitoring Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://hdl.handle.net/11104/0250539

 11. Charakterizace integrasy Masonova-Pfizerova opičího viru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krejčík, Z.; Snášel, Jan; Rosenberg, Ivan; Ruml, T.; Pichová, Iva

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 4 (2002), s. 223 ISSN 0009-2770. [Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. 22.05.2002-25.05.2002, Velké Meziříčí] Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : Mason-Pfizer monkey virus Subject RIV: CE - Biochemistry

 12. Rend og hop på Jellingmonumenterne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Nørregaard; Larsen, Lars Kjær

  2017-01-01

  Hvad kan museerne tilbyde de mindste børn, og hvordan bliver pædagogerne klædt bedre på til børnenes møde med museet? Disse emner diskuteres og gives der svar på i denne antologi, baseret på det nationale Netværk for Pædagogisk Museologis konference i november 2016....

 13. Neuroprotektivní peptidy se vztahem k Alzheimerově nomoci

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Slaninová, Jiřina; Patočka, J.

  2003-01-01

  Roč. 7, Suppl. 2 (2003), s. 122-123 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /11./. Luhačovice, 11.06.2003-14.06.2003] R&D Projects: GA ČR GA305/03/1100 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : Alzheimer's disease * humanin * rattin Subject RIV: CE - Biochemistry

 14. Nitric oxide and non-quantal acetylcholine release

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vyskočil, František

  2003-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2003), s. 241-243 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /11./. Luhačovice, 11.06.2003-14.06.2003] R&D Projects: GA ČR GA305/02/1333 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100003 Keywords : nitric oxide Subject RIV: ED - Physiology

 15. Neurotoxické peptidy se vztahem k Alzheimerově nemoci

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Patočka, J.; Slaninová, Jiřina

  2003-01-01

  Roč. 7, Suppl. 2 (2003), s. 99-102 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /11./. Luhačovice, 11.06.2003-14.06.2003] R&D Projects: GA ČR GA305/03/1100 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : Alzheimer's disease * neuropeptide * amyloid beta peptide Subject RIV: CE - Biochemistry

 16. Solid Oxide Fuel Cell Cathodes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jimmi

  2008-01-01

  Afgørende for den praktiske anvendelse af fastoxidbrændselsceller (SOFC) er at der sikres en tilstrækkelig levetid af cellerne. Disse er opbygget af tynde keramiske lag og porøse elektrodestrukturer, og det er derfor vigtigt at opnå et større kendskab til den strukturelle stabilitet, især af de s...

 17. Friluftsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentsen, Peter; Andkjær, Søren; Ejbye-Ernst, Niels

  Denne helt nye lærebog tematiserer og diskuterer teoretiske og praktiske aspekter af i Danmark. Bogen giver en indføring i friluftsliv som samfundsmæssig fænomen, og hvordan friluftsliv kan inddrages i undervisningen og i det pædagogiske arbejde. Målet med bogen er at vise den mangfoldighed af mu...

 18. Digital representation and learning of cultural heritage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lasse Juel

  2008-01-01

  Artiklen præsenterer og gennemgår de teknologier den moderne kulturarvsformidling kan anvende. De afgørende spørgsmål er, hvordan moderne teknologier praktisk kan tænkes ind i kulturarvsformidling, og hvordan de besøgende eller brugerne kan interagere og lære det formidlede indhold. De valgte tek...

 19. Kontraktudarbejdelse 2010/2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  Bogen gennemgår de vigtigste teoretiske og praktiske spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af en kontrakt hhv. forhandling om et kontraktudkast udarbejdet af andre. Således gennemgår den spørgsmål om parternes identitet, kravene til og specifikation af hver parts ydelse, spørgsmål om parternes...

 20. Transformation af nydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ljungdalh, Anders Kruse

  2013-01-01

  Det overordnede emne for dette essay er de teknikker og praksisser som kan tages i anvendelse når mennesker skal eller vil forandre sin smag. Der fokuseres derfor ikke på selve den subjektive lyst, men derimod på det praktisk-tekniske arbejde det er at transformere måden at nyde på. Dette arbejde...

 1. Læreplanernes blinde vinkler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe

  2014-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan arbejdet med læreplaner kan forstærke en opdeling i, hvad der tæller som pædagogisk arbejde, og hvad der regnes som praktisk eller omsorgsmæssigt arbejde. Det betyder, at en stor del af institutionshverdagen udgrænses fra pædagogiske diskussioner, og at man overser, hvor...

 2. The production of temporality in our conduct of everyday life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  personligt, fagligt eller videnskabeligt. I forlængelse heraf, må teoretiske og forståelsesmæssige dilemmaer anskues som uløseligt forbundne med praktiske forhold og menneskers situerede handlinger, perspektiver og ståsteder i det fælles. Gennem en årrække er dette blevet belyst og udforsket på interessant...

 3. Prostorové chování, neuropřenašeče a kognitivní mapy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš

  2006-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2006), s. 22-22 ISSN 1211-8818. [Konference „Kognice 2006“. 06.10.2006-07.10. 2006, Praha] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory Subject RIV: FH - Neurology

 4. Příběh zdánlivě obyčejného venkovského domu č.p.17 v Petrovicích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hůrková, Ludmila

  -, č. 13 (2015), s. 39-47 ISSN 1802-8128. [Specializovaná konference stavebně historického průzkumu /13./. Slaný, 17.06.2014-20.06.2014] Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Prague-Petrovice * country building * late Middle Ages * late baroque or classicist outbuilding * architecture in the country in the 20th century Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 5. Vlastnická struktura a výkonnost firem vzešlých z české kupónové privatizace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kočenda, Evžen

  2002-01-01

  Roč. 52, č. 11 (2002), s. 638-639 ISSN 0015-1920. [2. výroční konference České společnosti ekonomické. 23.11.2002, Praha] R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904 Keywords : ownership structure * voucher privatization * type of owner Subject RIV: AH - Economics

 6. Alotermní fluidní zplyňování biomasy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pohořelý, Michael; Jeremiáš, Michal; Skoblia, Sergej; Vosecký, Martin; Kameníková, Petra; Šyc, Michal; Tošnarová, Markéta; Punčochář, Miroslav; Svoboda, Karel

  2009-01-01

  Roč. 1, - (2009), s. 23-30 ISSN 1804-2058. [mezinárodní konference Chemie energetických cyklů /7./. Praha, 09.09.2008-10.09.2008] R&D Projects: GA MŠk 2B08048 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : fluidized bed * gasified * allothermal Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering http://paliva.vscht.cz/

 7. Ohlédnutí za Studentskou literárněvědnou konferencí 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svobodová, Barbora

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 4 (2014), s. 681-683 ISSN 0009-0468. [Studentská literárněvědná konference. Psaní jako (tvůrčí) proces. Praha, 24042014-25042014] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Writing as a creative process * Czech literature * The Students’ Literary Studies Conference 2014 Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. Azid sodný a animální modely demence Alzheimerova typu. Část II – Chronická subkutánní aplikace mladým i starým zvířatům, shrnutí výsledků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krištofíková, Z.; Ort, Michael; Helešic, V.; Vrbacký, Marek; Majer, E.; Bureš, Jan; Stuchlík, Aleš; Řípová, D.

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 30-33 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : Sodium azide * Alzheimer’s dementia * memory Subject RIV: FH - Neurology

 9. Jsou elektronická lékařská doporučení pro nestabilní anginu pectoris přínosem?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peleška, Jan; Anger, Z.; Aschermann, M.; Buchtela, David; Tomečková, Marie; Veselý, Arnošt; Zvárová, Jana

  2003-01-01

  Roč. 2, Suppl A (2003), s. 17-18 ISSN 1213-807X. [Konference pracovní skupiny akutní kardiologie České kardiologické společnosti /2./. 11.12.2003-13.12.2003, Karlovy Vary] R&D Projects: GA MŠk LN00B107 Keywords : guidelines in cardiology * unstable angina pectoris * electronic medical guidelines Subject RIV: BD - Theory of Information

 10. Patofyziologický význam neuroinfekce v neurovývojovém modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejkalová, H.; Ruml, T.; Rumlová, M.; Lipovová, P.; Klaschka, Jan; Šťastný, František

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl. 1 (2007), s. 92-93 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /13./. 06.06.2007-09.06.2007, Luhačovice] R&D Projects: GA MZd NR8797 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z50110509 Keywords : schizopfrenia * animal model * gp 120 * HIV-1 CA * quinolinic acid * behaviour

 11. Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doleželová, Jana; Chmelařová, Zdeňka

  2012-01-01

  Roč. 2012, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : institutional repository * ASEP Analytics * Academy of Sciences Library * evaluation Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/55

 12. Dopaminergní modulace v animálním modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel; Páleníček, T.; Horáček, J.

  2006-01-01

  Roč. 10, č. S1 (2006), s. 28-28 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /48./. 04.01.2006-08.01.2006, Jeseník] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/06/1231 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : dopamine Subject RIV: FH - Neurology

 13. Arachidonic Acid Derivatives in the Exhaled Breath Condensate in Pneumoconioses and their Correlation with Individual Factors

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pelclová, D.; Fenclová, Z.; Kačer, J.; Navrátil, Tomáš; Kuzma, Marek; Lebedová, J.; Klusáčková, P.

  2007-01-01

  Roč. 101, s (2007), s144-s146 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA MZd NR9338 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z50200510 Keywords : silica * asbestos * leukotrienes Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 14. Leksikon over ordbøger og leksika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pálfi, Loránd-Levente

  , psykologi, svejseteknik osv.? Denne bog giver svaret. Leksikon over ordbøger og leksika er den første af sin art på dansk. I omtrent 700 artikler (inkl. henvisningsartikler) omtales her over 1.900 forskellige danske ordbøger og leksika primært udgivet i tidsrummet 1990–2010. Bogen er tænkt som et praktisk...

 15. BR15-Værktøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  BR15 Værktøjet giver svar på hovedparten af de problemstillinger håndværkere og entreprenører støder på i anvendelsen af det nye Bygningsreglement i forbindelse med renoveringsopgaver. Værktøjet er let, praktisk og overskueligt, og du kan ved hjælp af alfabetiske lister over bygningsdele og...

 16. Tillid på bundlinjen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Niels; Kampmann, No Emil Sjöberg

  Bogen viser hvilket enormt potentiale, der ligger i at arbejde med tillid som et bærende princip. Den gør praktisk og konkret rede for, hvordan lederen kan gribe arbejdet med tillid an, så det kan ses på bundlinjen. En lang række offentlige virksomheder fortæller om de resultater, de har opnået ved...

 17. Grænser, barrierer og broer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nortvig, Anne Mette; Christiansen, René B.; Karlsen, Asgjerd Vea

  2015-01-01

  ledelsesmæssige muligheder for, at skoleklasser i grundskolen kan arbejde sammen og lære på tværs af de tre landes grænser. Nogle af de helt overordnede mål for projektet har således været at udvikle grænseoverskridende undervisningsmodeller i Norden, der kunne mindske de mentale og praktiske barrierer for en...

 18. Effect of uric acid on oxidative damage

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buňková, Radka; Papežíková, Ivana; Podborská, Martina; Lojek, Antonín

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s170-s171 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GP204/07/P539 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : uric acid * lipid peroxidation * HPLC Subject RIV: BO - Biophysics

 19. A comparison of antioxidant properties of uric acid, allantoin and allantoic acid

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Papežíková, Ivana; Lojek, Antonín; Číž, Milan

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s247-S248 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GP204/07/P539 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : uric acid * antioxidants * allantoin Subject RIV: BO - Biophysics

 20. Modulation of rat blood phagocyte activity by serotonin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Okénková, Kateřina; Lojek, Antonín; Kubala, Lukáš; Číž, Milan

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s245-s246 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/04/0897 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : phagocytes * serotonin * reactive oxygen species Subject RIV: BO - Biophysics

 1. Inhibitors of NADPH oxidase decrease endotoxin mediated induction of inducible nitric oxide expression in mouse macrophages

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krejčová, Daniela; Okénková, Kateřina; Konopka, Roman; Lojek, Antonín; Kubala, Lukáš

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s203-s204 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/06/1197 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : lipopolysaccharide * inhibitors of NADPH oxidase * macrophage s Subject RIV: BO - Biophysics

 2. Forskning indenfor Augmented Reality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rahn, Annette

  Oplæg vil tage udgangspunkt i en artikel (vedhæftet) som er udgivet i december 2015 i tidsskriftet Læring og Medier (LOM) samt et paper, som skal præsenteres ved en konference i maj. Der vil være særligt fokus på metoden omkring design-based-research-approach, samt at være deltagende i eget forsk...

 3. Monoaminergní receptory v mechanismu účinku antipsychotik

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková-Valešová, V.; Páleníček, T.; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš; Horáček, J.

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.1 (2008), s. 30-30 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /50./. 09.01.2008-13.01.2008, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpr1 * schizophrenia * antipsychotics Subject RIV: FH - Neurology

 4. Cell cycle-dependent changes in localization of a 210 k Da microtubule-interacting protein in Leishmania

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Libusová, Lenka; Dráberová, Eduarda; Juliano, C.; Viklický, Vladimír; Fiori, P.; Cappuccinelli, P.; Dráber, Pavel

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 4 (2002), s. 226-227 [Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. 22.05.2002-25.05.2002, Velké Meziříčí] R&D Projects: GA ČR GA304/00/0553; GA AV ČR IAA5052004 Keywords : Leishmania * cell cycle * microtubule Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 5. Analýza barokní piety pomocí kombinace XRF zobrazování a RTG počítačové tomografie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vavřík, Daniel; Kumpová, Ivana; Lauterkranc, J.; Vopálenský, Michal; Žemlička, J.

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 1 (2017), s. 35-39 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Litomyšl, 19.09.2017-21.09.2017] R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02M022 Keywords : X-ray computed tomography * X-ray flourescence imaging * cultural heritage * data fusion Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage OBOR OECD: Arts, Art history

 6. Průzkum historických materiálů s využitím rentgenové radiografie a tomografie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kumpová, Ivana; Vavřík, Daniel; Vopálenský, Michal

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 1 (2017), s. 159-159 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. 19.09.2017-21.09.2017, Litomyšl] EU Projects: European Commission(XE) ATCZ38 - Com3d-XCT Keywords : X-Ray imaging * X-Ray tomography * TORATOM * historical materials * non-destructive testing Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage OBOR OECD: Arts, Art history

 7. Donor-akceptorové systémy jako materiály pro molekulární elektroniku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dekoj, Václav; Bělohradský, Martin; Lipnická, Šárka; Starý, Ivo

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 5 (2008), s. 369-369 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /8./. 10.06.2008-13.06.2008, Devět skal - Žďárské vrchy] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : oligophenylenacetylenes * TTF * molecular wires Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 8. Oligofenylenacetyleny nesoucí tetrathiafulvalenové jednotky jako materiály pro molekulární elektroniku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dekoj, Václav; Bělohradský, Martin; Starý, Ivo

  2009-01-01

  Roč. 103, č. 5 (2009), s. 432-433 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /9./. 26.05.2009-29.05.2009, Devět skal - Žďárské vrchy] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : oligophenylacetylenes * tetrahiafulvalene * molecular electronics Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 9. The effect of carvedilol on the oxidative burst of rat phagocytes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Moravcová, Aneta; Lojek, Antonín; Číž, Milan; Pečivová, J.; Jančinová, V.; Nosál, R.

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s232-s233 E-ISSN 1213-7103. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/07/1511 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : carvedilol * phagocytes * oxidative burst Subject RIV: BO - Biophysics

 10. Musik til hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 11. Sammenhæng mellem fodring og gødningskonsistens hos malkekøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bligaard, H B; Petersen, M B; Trinderup, M

  Der er mange bud på sammenhæng mellem fodringen og gødningskonsistensen base-ret på praktiske erfaringer. Blandt andet tyder erfaringerne på, at mere græs og et højt proteinindhold kan give en mere tynd gødning, hvorimod fodring med majs- og helsædsensilage kan give en mere fast gødning. Formålet...

 12. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 13. Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laštovková, Jitka

  2006-01-01

  Roč. 42, č. 5 (2006), s. 1009-1010 ISSN 0038-0288. [European Studies: between Globalisation and Regionalism. Šiauliai, 12.05.2006-03.05.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : conference * European identitiy * globalization Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.128, year: 2006

 14. Amotivační syndrom uživatelů konopných drog: mýtus nebo realita?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Miovský, Michal; Gabrhelík, R.

  2003-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2003), s. 65,84 [Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci /9./ a konfernce sekce AT při ČL JEP /42./. 19.05.2003-23.05.2003, Měřín] R&D Projects: GA ČR GA406/02/1449 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : Cannabis * Amotivational Syndrome Subject RIV: AN - Psychology

 15. Reaktivita N-chráněných 3-amino-1,2-epoxy-4-fenylbutanů, klíčových synthonů pro přípravu hyroxyethylaminových isosterů peptidové vazby

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hradilek, Martin

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 4 (2002), s. 218 ISSN 0009-2770. [ Sigma -Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. 22.05.2002-25.05.2002, Velké Meziříčí] R&D Projects: GA ČR GP203/02/P095 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Key words : hyroxyethylamine isosters Subject RIV: CE - Biochemistry

 16. Využití porózního hydrogelu jako 3D scaffoldu pro růst leukemických B lymfocytů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Studená, R.; Horák, Daniel; Baloun, J.; Plichta, Zdeněk; Pospíšilová, S.

  2017-01-01

  Roč. 30, Supplementum 1 (2017), S184-S186 ISSN 0862-495X. [Brněnské onkologické dny /41./ a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky /31./. Brno, 26.04.2017-28.04.2017] Institutional support: RVO:61389013 Keywords : hematooncology * leukemia * hydrogel Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry OBOR OECD: Polymer science http://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/213.pdf

 17. Enzymová a neenzymová složka antioxidační kapacity plazmy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koudelová, J.; Rauchová, Hana; Novotná, M.; Paclt, I.

  2001-01-01

  Roč. 5, Suplementum 2 (2001), s. 58-59 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /10./. Luhačovice, 06.06.2001-09.06.2001] R&D Projects: GA MŠk LN00A069 Grant - others:GA UK(CZ) 22/2001/C/1.LF Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Keywords : catalase * antioxidant potential * hypobaric hypoxia Subject RIV: CE - Biochemistry

 18. Působení přirozených antioxidantů v anaerobním metabolizmu glukózy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rauchová, Hana; Koudelová, J.

  2001-01-01

  Roč. 5, Suplementum 2 (2001), s. 113-114 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /10./. Luhačovice, 06.06.2001-09.06.2001] R&D Projects: GA MŠk LN00A069 Grant - others:GA UK(CZ) 22/2001/C/1.LF Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922 Keywords : hypobaric hypoxia * hypoxia glucose * antioxidants Subject RIV: CE - Biochemistry

 19. Potential Fallouts of Accidental Ingestion of Limescale Removers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Navrátil, Tomáš; Říčařová, B.; Šenholdová, Z.; Rakovcová, H.; Pelclová, D.

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 14 (2007), s. 138-140 ISSN 0009-2770. [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007] R&D Projects: GA ČR GA203/07/1195 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : Limescale remover * titratable acid reserve (TAR) * water acidity Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.683, year: 2007

 20. Production of Al-Si-Fe-Xalloys by Powder Mettalurgy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Školáková, A.; Novák, P.; Vojtěch, D.; Kubatík, Tomáš František

  2014-01-01

  Roč. 14, č. 3 (2014), s. 437-441 ISSN 1213-2489. [Mezinárodní konference „Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů/3./. Litoměřice, 22.10.2014-24.10.2014] Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Aluminium alloys * powder metallurgy * NiTi * mechanical alloying * reactive sintering Subject RIV: JG - Metallurgy http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XIV_2014-3.pdf

 1. Vliv dopaminových D1 receptorů na kognitivní funkce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2007-01-01

  Roč. 11, S1 (2007), s. 41-41 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /49./. 10.01.2007-14.01.2007, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA MŠk 1M0517; GA MŠk LC554 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory * dopamine Subject RIV: FH - Neurology

 2. To migrate, or not to migrate: partial diel horizontal migration of fish in a temperate freshwater reservoir

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Muška, Milan; Tušer, Michal; Frouzová, Jaroslava; Draštík, Vladislav; Čech, Martin; Jůza, Tomáš; Kratochvíl, Michal; Mrkvička, T.; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Vašek, Mojmír; Kubečka, Jan

  2013-01-01

  Roč. 707, č. 1 (2013), s. 17-28 ISSN 0018-8158. [Česká ichtyologická konference /13./. Červená nad Vltavou, 24.10.2012-26.10.2012] R&D Projects: GA MZe(CZ) QH81046; GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : diel activity * diurnal migration * individual decision making * horizontal hydroacoustics * purse seining * cyprinids Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 2.212, year: 2013

 3. Základní aspekty tradiční výroby vápna - výběr surovin a výpal

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Válek, Jan; Jiroušek, Josef; Matas, Tomáš; van Halem, Eveline; Frankl, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2014), s. 67-76. ISBN 978-80-86562-11-7. ISSN 1802-8128. [Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu /12./. Roudnice nad Labem, 18.06.2013-21.06.2013] R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV010 Keywords : lime * lime kiln * lime technologies * traditional lime production * experimental lime production Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.svornik.cz

 4. Hudební regionalistika – Stará hudba v nové době

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bajgarová, Jitka; Vozková, Jana

  2013-01-01

  Roč. 50, 1-2 (2013), s. 192-194 ISSN 0018-7003. [Hudební regionalistika – Stará hudba v nové době. Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o.s., Praha, 23.–24. 11. 2012. Praha, 23.11.2012-24.11.2012] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : musicology * early music * regionalism Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 5. Nová etnografie? „Virtuální etnografická procházka“ jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhá, Marie

  2012-01-01

  Roč. 3, č. 3 (2012), s. 169-176 E-ISSN 1801-8807. [8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 18.10.2012-19.10.2012] R&D Projects: GA MŠk LM2010006 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : etnography * facebook * methodology Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://antropologie.zcu.cz/nova-etnografie-virtualni-etnograficka-prochazka-jako-priklad-vedeni-etnografickeho-vyzkumu-v-dobe-internetu

 6. Úloha serotoninových -1A receptorů na učení a paměť – význam pro schizofrenii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková-Valešová, V.; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš; Horáček, J.

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 8-11 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MZd(CZ) NR9178; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : serotonine receptors * memory * learning Subject RIV: FH - Neurology

 7. Amount species of halucinogenic mushrooms contain major psychoactive alkaloid psilocybin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rambousek, Lukáš; Páleníček, T.; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš; Valeš, Karel

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.1 (2008), s. 45-45 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /50./. 09.01.2008-13.01.2008, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA MZd(CZ) NR9178; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * psilocin * rat * memory Subject RIV: FH - Neurology

 8. Aktivita laktátdehydrogenázy v séru a v mozkové kůře nezralých a dospělých potkanů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koudelová, J.; Rauchová, Hana; Vokurková, Martina

  2005-01-01

  Roč. 9, č. S2 (2005), s. 59-60 ISSN 1211-7579. [Celostátní konference biologické psychiatrie /12./. 15.06.2005-18.06.2005, Luhačovice] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/04/0500; GA MZd(CZ) NR7786 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : lactate dehydrogenase * cerebral cortex * immature and mature rat Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 9. Activation of lipase from .I.Geotrichum candidum./I. and its enantioselectivity towards xenobiotic substrates

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kejík, Z.; Zarevúcka, Marie; Demnerová, K.

  2003-01-01

  Roč. 97, č. 5 (2003), s. 293-294 ISSN 0009-2770. [Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů /3./. 04.06.2003-07.06.2003, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA MŠk OC D13.10 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : lipase * enantioselectivity Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 10. Základní principy a problémy dendrochronologie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvorská, Jitka; Poláček, Lumír

  2000-01-01

  Roč. 25, - (2000), s. 435-442 ISSN 0231-5823. [Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí /31./. Banská Bystrica, 27.09.1999-30.09.1999] Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916 Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 11. Orientace v prostoru podle abstraktních vizuálních stimulů : transformace geometrických vlastností stimulů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nekovářová, Tereza; Nedvídek, Jan; Klement, Daniel; Rokyta, R.; Bureš, Jan

  2009-01-01

  Roč. 13, č. 4 (2009), s. 181-185 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuro psychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA AV ČR KJB500110704 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cognition * geometry of space * macaque Subject RIV: FH - Neuro logy

 12. Strukturně-aktivní studie fragmentů peptidu "cocaine - and amphetamine regulated transcript"

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Maixnerová, Jana; Blokešová, Darja; Železná, Blanka; Maletínská, Lenka

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 5 (2008), s. 384-384 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /8./. 10.06.2008-13.06.2008, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA ČR GA303/05/0614 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : CART peptide * fragments * binding * PC12 cells Subject RIV: CE - Biochemistry

 13. X-ray computer tomography in geotechnics

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blaheta, Radim; Kohut, Roman; Kolcun, Alexej; Souček, Kamil; Staš, Lubomír

  2011-01-01

  Roč. 21, č. 3 (2011), s. 12-12 ISSN 1213-3825. [Defektoskopie 2011 - Mezinárodní konference /41./. 09.07.2011-11.11.2011, Ostrava] R&D Projects: GA ČR GA105/09/1830 Grant - others:GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03/0082 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Source of funding: O - operačné programy Keywords : X-ray CT * geocomposite * FEM * homogenization Subject RIV: JQ - Machines ; Tools

 14. Kesk-Euroopa ühtsus ja kirevus / Marju Ilves

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Marju

  2003-01-01

  Arvustus: Közép-Eur̤pa : egység és sokszÍnüség : a Nyelvek Eur̤pai ⁹ve 2001 z{u00E1r̤konferenci{u00E1j{u00E1nak elöad{u00E1sai / szerkesztök: Gad{u00E1nyi K{u00E1roly, Pusztay J{u00E1nos. Szombathely, 2002

 15. Technologie stavby klenutí oblouků středověkých kamenných říčních mostů v Čechách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cihla, M.; Drdácký, Miloš; Frankeová, Dita; Panáček, M.; Slížková, Zuzana

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2014), s. 137-164. ISBN 978-80-86562-11-7. ISSN 1802-8128. [Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu /12./. Roudnice nad Labem, 18.06.2013-21.06.2013] R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP105/12/G059 Keywords : middle ages * arched bridges * barrel vaulting * stereotomy * stone blocks * hydraulic lime mortar Subject RIV: JN - Civil Engineering http://www.itam.cas.cz/index.php?pid=5

 16. Účinek D1 agonisty na výkon v prostorové úloze AAPA ve zvířecím modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš; Kenney, Jana

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.1 (2008), s. 36-36 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /50./. 09.01.2008-13.01.2008, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA MZd(CZ) NR9178; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * D1 agonist * animal model of schizophrenia * memory Subject RIV: FH - Neurology

 17. Vliv agonisty metabotropních glutamátových receptorů ACPD na kognitivní deficit v animálním modelu schizofrenního chování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Svoboda, Jan; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.1 (2008), s. 36-36 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /50./. 09.01.2008-13.01.2008, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA MZd(CZ) NR9178; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * mGLUR agonist * animal model of schizophrenia * memory Subject RIV: FH - Neurology

 18. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Předběžná zpráva z let 1997-1998

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Špaček, J.; Boháčová, Ivana

  2000-01-01

  Roč. 25, - (2000), s. 307-322 ISSN 0231-5823. [Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí /31./. Banská Bystrica, 27.09.1999-30.09.1999] R&D Projects: GA ČR GA404/99/1060 Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 19. Interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend

  Interviewet spiller en afgørende rolle i en stor del kvalitativ forskning. Men det er samtidig en kompleks disciplin, der rummer mange faldgruber og kræver fintfølende analytiske kompetencer. I denne bog giver Steinar Kvale og Svend Brinkmann en introduktion til de teoretiske og praktiske aspekte...... disciplin gennem en præsentation af dets syv stadier, hvor forfatterne klæder læseren fagligt på til at planlægge og foretage interviews....

 20. Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhde, Zuzana; Górska, Magdalena

  2007-01-01

  Roč. 43, č. 4 (2007), s. 874-878 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA AV ČR 1QS700280503 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender * conference * multicultural ism Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.169, year: 2007

 1. Konference Fathers and Paternity Leave: Men Do It

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Maříková, Hana

  2006-01-01

  Roč. 42, č. 14 (2006), s. 833-835 ISSN 0038-0288. [Fathers and Paternity Leave: Men Do It] R&D Projects: GA AV ČR IAA700280504 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : parental leave * paternity leave * fathering Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.128, year: 2006

 2. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 3. Medicinstuderende har udbytte af praktisk kursus i klinisk ultralydsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bessmann, Ebbe Lahn; Bitsch, Mikael

  2012-01-01

  Ultrasound scanning (US) is a new universal medical tool that may be compared to the stethoscope. Both are highly operator-dependent examinations used for screening, and both should be followed by more conclusive examinations. Clinical ultrasound can be seen as an extension of the clinical...

 4. Ti praktiske, teoribaserede råd til planlaeggere af kliniske kurser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, Thomas; Westphall, Ian; Blichfeldt, Susanne

  2008-01-01

  pattern recognition and hypothetic-deductive approaches. Interactive approaches, for example, questioning, quizzes or buzz groups imply active involvement and participation. Quizzes and MCQ-testing can provide a formative 'check-up' on learning and point to gaps in understanding for the teachers...

 5. Navigační úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA): užitečná metoda pro hodnocení prostorové kognice a chování laboratorních zvířat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrásek, Tomáš; Benkovičová, Kristína; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2009-01-01

  Roč. 13, č. 4 (2009), s. 195-200 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuro psychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MZd(CZ) NR9178; GA MZd(CZ) NR9180 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : spatial learning * AAPA * place navigation Subject RIV: FH - Neuro logy

 6. Orientace potkana a člověka ve vícečetných referenčních rámcích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Telenský, Petr; Svoboda, Jan; Klement, Daniel; Vlček, Kamil; Blahna, Karel

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 40-43 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA ČR(CZ) GD206/05/H012 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : navigation * rat * human Subject RIV: FH - Neurology

 7. Využití lipas z Geotrichum candidum 4013 pro přípravu farmaceuticky významných látek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hlavsová, K.; Zarevúcka, Marie; Macková, M.; Sovová, Helena

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 5 (2007), s. 438 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /7./. 12.06.2007-15.06.2007, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA ČR GA203/04/0120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z40720504 Keywords : lipase * supercritical carbon dioxide * hydrolysis Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 8. Multiple defects in negative regulation of PKB/Akt pathway sensitize cancer cells to anti proliferative effect of non steroidal anti inflammatory drugs

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lincová, Eva; Souček, Karel; Staršíchová, Andrea; Pernicová, Zuzana; Hampl, A.; Kozubík, Alois

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 5 (2008), s. 384 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /8./. 10.06.2008-13.06.2008, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA204/07/0834 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : PKB/Akt signaling pathway * NSAIDs * prostate cancer Subject RIV: BO - Biophysics

 9. Fish occurrence in the fishpass on the lowland section of the River Elbe, Czech Republic, with respect to water temperature, water flow and fish size

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Prchalová, Marie; Horký, P.; Slavík, O.; Vetešník, Lukáš; Halačka, Karel

  2011-01-01

  Roč. 60, č. 2 (2011), s. 104-114 ISSN 0139-7893. [Česká ichtyologická konference /12./. Vodňany, 19.05.2010-20.05.2010] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500450513 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60930519 Keywords : migration * fish * water flow * water temperature * fishpass Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology Impact factor: 0.554, year: 2011 http://www.ivb.cz/folia/60/2/050-2010.pdf

 10. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 11. Integreret rapportering i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam; Sonnerfeldt, Amanda

  2017-01-01

  Formålet med denne artikel er at bidrage til en dybere forståelse af fænomenet integreret rapporte-ring () og, hvordan IIRC’s begrebsramme afspejles i praksis i virksomheder og af interessen-ter. Artiklen tager udgangspunkt i nyere empiriske forskningsprojekter, som bringer viden omkring......; 1) brugeres (stakeholders) informationsbehov, herunder anvendelsen og nytteværdien af og 2) praktiske udfordringer samt ’best practice’ tendenser inden for (ACCA, 2016; ACCA 2017; AcE, 2017; IFAC 2017)....

 12. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības pārskats (2011–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lienīte Šarkūna

  2016-12-01

  Full Text Available 2011. gadā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika vairāki starptautiski un valstiski nozīmīgi pasākumi, starp tiem – pirms 20 gadiem notikušajiem 1991. gada barikāžu laika notikumiem veltītie. Tos atzīmējot, 12. janvārī muzejā atklāja izstādi un konferenci par ārstiem 1991. gada barikādēs.

 13. Application of Microscopy and X-ray Diffraction in Optimization of the Production of NiTi Alloy by Powder Metallurgy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, P.; Školáková, A.; Vojtěch, V.; Knaislová, A.; Pokorný, P.; Moravec, H.; Kopeček, Jaromír; Karlík, M.; Kubatík, Tomáš František

  2014-01-01

  Roč. 14, č. 3 (2014), s. 387-392 ISSN 1213-2489. [Mezinárodní konference „Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů/3./. Litoměřice, 22.10.2014-24.10.2014] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03044S Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271 Keywords : powder metallurgy * NiTi, * mechanical alloying * reactive sintering Subject RIV: JG - Metallurgy; JG - Metallurgy (FZU-D) http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XIV_2014-3.pdf

 14. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. Příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bláha, R.; Frolík, Jan; Sigl, J.

  2003-01-01

  Roč. 28, - (2003), s. 525-537 ISSN 0231-5823. [Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře /34./. Opava, 23.09.2002-27.09.2002] R&D Projects: GA AV ČR KSK8002119 Keywords : Middle Ages * Pottery * Eastern Bohemia Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 15. Interakce N-terminálního zbytku kyseliny myristové s matrixovým proteinem Mason-Pfizerova opičího viru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Prchal, J.; Doležal, M.; Vlach, J.; Lipov, J.; Rumlová, Michaela; Hunter, E.; Ruml, T.; Hrabal, P.

  2009-01-01

  Roč. 103, č. 5 (2009), s. 446-446 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /9./. 26.05.2009-29.05.2009, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0520 Grant - others:GA ČR(CZ) GA203/07/0872 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : retroviruses * matrix protein * myristic acid Subject RIV: CE - Biochemistry

 16. Využití axiálně chirálních karbamátů a karbonátů pro stanovení absolutní konfigurace aminů a alkoholů metodou 1H NMR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hartwich, Petr; Streinz, Ludvík

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 5 (2006), s. 382-382 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie, molekulární biologie a oborů příbuzných. Konference Sigma-Aldrich /6./. 14.06.2006-17.06.2006, Devět skal] Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : 1H NMR method Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 17. Bib:talk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Khawaja, Iram

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 18. En evaluering af projektet 'bib:talk unge mødes' på Ballerup Bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Staunæs, Dorthe

  2007-01-01

  På Ballerup Bibliotekerne blev ord som integration og gensidig forståelse omsat til praktisk handling i 2006. Med økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for skole- og folkebiblioteker kørte Ballerup Bibliotekerne i efteråret et dialogprojekt "Unge mødes og dialog opstår. Vores ...... opbygget, har løftet BIB:talk-projektets kvalitet markant. Opbakningen fra resten af personalet på biblioteket har været fantastisk og alle har følt ejerskab til projektet....

 19. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 20. Data-medielinien på Maribo Gymnasium - et bud på det tidssvarende gymnasium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Weischer

  1989-08-01

  Full Text Available Den 9. -11. december 1988 blev der på Danmarks Lærerforenings kursus- center "Skarrildhus" ved Herning afholdt en nordisk konference om "De elektroniske billedmedier og mediepædagogikken" arrangeret af SMID. I konferencen deltog bl.a. forskere og undervisere inden for folkeskolen, gymnasiet og HF. Ole Weischers artikel demonstrerer, at data-medielinien på Maribo Gym- nasium endte som en ren medielinie, og at mediefaget - for ham at se - bør findes inden for rammerne af fagene: billedkunst, musik, samfunds- fag og dansk.

 1. VODENJE PROJEKTOV VIRTUALNIH SKUPIN V VIRTUALNIH SKUPNOSTIH ZA ODPRTOKODNI RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

  OpenAIRE

  Harej Pulko, Katja

  2009-01-01

  S prihodom interneta, se je spremenil način povezovanja in komunikacije med ljudmi. Pred tem smo lahko s sogovornikom komunicirali le preko stacionarnega telefona, pisem ali, če smo se z osebo srečali »v živo«. Nato so postale aktualne video konference, mobilni telefoni in internet. Danes se zdi, da gre čas hitreje. A vendarle hitrost časa ostaja enaka. Le komunikacija je lahko bolj dinamična, več možnosti imamo za sodelovanje in povezovanje, tudi z ljudmi na drugi strani sveta. Za komunikaci...

 2. Systematická hudební věda.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gabrielová, Jarmila

  2011-01-01

  Roč. 48, č. 1 (2011), s. 126-127 ISSN 0018-7003. [ Systematic ká hudební věda. Hudební sbírky a hudební sběratelství ve vztahu k muzejní a arcivní praxi, výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o.s. Praha, 03.12.2010-04.12.2010] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : systematic musicology * music collections * Annual conbcerence of the CSHV Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 3. Neuroendocrine differentiation of prostate cancer cells

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Souček, Karel; Pernicová, Zuzana; Lincová, Eva; Staršíchová, Andrea; Kozubík, Alois

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 5 (2008), s. 393 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. Konference Sigma-Aldrich /8./. 10.06.2008-13.06.2008, Devět skal - Žďárské vrchy] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA204/07/0834; GA ČR(CZ) GA310/07/0961 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : neuroendocrine differentiation * prostate cancer * neuroendocrine-like cells Subject RIV: BO - Biophysics

 4. Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

  OpenAIRE

  Sundius, Erik

  2014-01-01

  Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell ...

 5. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 6. Turen går til Second Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Inger-Marie F.

  2009-01-01

  Artiklen giver et overblik over Second Life for at gøre det lettere for især nybegyndere at orientere sig og planlægge mere målrettede og dermed succesfulde besøg i den virtuelle verden. Artiklen går ikke i dybden men forsyner læseren med en indledende begrebsafklaring, fakta, praktiske oplysninger...... og links til yderligere information. Sidste del af artiklen indeholder slurls til og beskrivelser af interessant steder i Second Life, som er et besøg værd....

 7. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 8. Microsoft SQL serveris 2008 Pārskatu servisi.

  OpenAIRE

  Vugulis, Kristaps

  2010-01-01

  Darbā apskatīts un vispārīgi raksturots MS SQL Server 2008 Pārskatu Serviss, tājā iekļauti rīki un lietojumprogrammas.Praktiskā daļa ir veltīta divu DBVS - MS SQL Server un MySQL salīdzināšanai, SQL Server 2008 uzstādīšanai un Pārskatu Servera konfigurācijai. Atslēgvārdi: SQL serveris, pārskats, biznesa inteliģence, datu bāzes vadības sistēma

 9. Online Communities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Henrik; Lassen, Astrid Heidemann; Gorm Hansen, Katrine

  ”Online Communities” er et medie for brugere og fagfolk, hvor de kan mødes digitalt for at dele erfaringer, og dette kan anvendes som inspiration indenfor Brugerdreven Innovation. Via ”desk research” kan virksomheder opnå adgang til varierende mængder af brugere på en forholdsvist enkelt måde. I...... denne rapport beskrives eksperimentets opbygning, resultater og mulige værdi. Vi håber hermed på at kunne give praktisk indsigt i, hvorledes virksomheder fra byggematerialeindustrien kan agere i online communities....

 10. Militær ledelse i et professionsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Katrine; Holsting, Vilhelm Stefan

  Begrebet ”militær ledelse” anvendes både bredt om alle de ledelsesformer, der udøves i en militær kontekst og mere snævert som den specifikke ledelsesform, der knytter sig til militære operationer. Det efterlader imidlertid spørgsmålet om, hvorved militær ledelse adskiller sig fra andre former fo...... etik, dvs. en bestemt professionsdannelse, som ikke kan erhverves udenfor det militære praksisfællesskab, men som opbygges gennem en løbende teoretisk og praktisk disciplinering....

 11. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 12. Isothermal Martensite Formation

  OpenAIRE

  Villa, Matteo; Somers, Marcel A. J.; Pantleon, Karen

  2014-01-01

  Isoterm, dvs. tidsafhængig, martensitdannelse i stål blev iagttaget for første gang i fyrrene af det forrige århundrede og bliver til stadighed behandlet som en undtagelse i beskrivlesen af martensitdannelse, som i almindelighed betragtes som atermisk, dvs. uafhængig af tid. For nylig har forståelsen af isoterm martensitdannelse fået en ny praktisk anvendelse, idet denne mekanisme anses for at give anledning til en markant forbedring af stålprodukter med højt kulstofindhold efter kryogen beha...

 13. Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena

  2015-01-01

  Roč. 16, č. 2 (2015), s. 102-103 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA ČR GA15-13766S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : feminist economics * gender and powerty * gender and economic crisis * global justice Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 14. Konference o divadelním strukturalismu v Brně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Ondřej

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 5 (2011), s. 775-778 ISSN 0009-0468. [Prague Semiotic Stage Revisited. Brno, 27.06.2011-29.06.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Structuralism * Theatre studies * Semiotics Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 15. Zpráva z konference Ženy a ekonomika

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cidlinská, Kateřina; Červinková, Alice; Ortenová, Alena

  2011-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2011), s. 86-92 ISSN 1213-0028. [Ženy a ekonomika. Praha, 17.03.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : economy * women * report Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 16. Konference Knižní kultura 19. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holubová, Markéta

  2017-01-01

  Roč. 104, č. 4 (2017), s. 518-519 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : book culture * conference * 19. century Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts

 17. Estery vybraných mastných kyselin a biologicky aktivních alkoholů jako možné hormonogenní látky při regulaci hmyzích škůdců

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jurček, O.; Moravcová, J.; Wimmer, Zdeněk

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 5 (2006), s. 387-388 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie, molekulární biologie a oborů příbuzných. Konference Sigma-Aldrich /6./. 14.06.2006-17.06.2006, Devět skal] R&D Projects: GA MŠk(CZ) OC D29.001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : esters * hormonogen substances Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 18. Biotransformace monoterpenických směsí pomocí in vitro kultury Picea abies

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořáková, M.; Valterová, Irena; Vaněk, Tomáš

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 5 (2006), s. 380 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie, molekulární biologie a oborů příbuzných. Konference Sigma-Aldrich /6./. 14.06.2006-17.06.2006, Devět skal] R&D Projects: GA MŠk 1P04OC926.001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : biotransformation * turpentine * in vitro culture Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 19. Syntéza modifikovaných nukleozidov a oligonukleotidov nesúcich bipyridínové alebo fenantrolínové ligandy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vrábel, Milan; Hocek, Michal

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 5 (2006), s. 411 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie, molekulární biologie a oborů příbuzných. Konference Sigma-Aldrich /6./. 14.06.2006-17.06.2006, Devět skal] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/03/0035 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : oligonucleotides * electrochemistry * cross coupling reactions Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 20. Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben; Krogh, Trine Kjær

  Denne bog udgør et praksisnært, forskningsbaseret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Den giver mulighed for, at læseren kan gøre sig praktiske erfaringer med sprogarbejde i en tryg ramme. I samarbejde med pædagoger er der til bogen produceret en række film, som – sammen ...... med relevante klip fra YouTube og internetbaserede artikler – ligger på den tilhørende hjemmeside. Læseren afprøver således sin viden via bogens mange øvelser og refleksionsspørgsmål, der tager udgangspunkt i hjemmesidens materiale....

 1. Websiteanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  2014-01-01

  Studier i design og analyse af æstetiske aspekter i planlægning og brug af websites har kun i et begrænset omfang været under reflektorisk behandling. Det er baggrunden for dette kapitel, som indleder med en gennemgang af æstetikkens rolle i webdesign for derefter at se på genrer og stilarter i...... webdesign. Efterfølgende opstilles en model til analyse af visuel kommunikation på websites. Modellens teoretiske grundlag vil blive introduceret, og dens praktiske anvendelse vil blive demonstreret ved en sammenlignende analyse af Københavns Kommunes og multikunstner Henrik Vibskovs hjemmesider og Facebook-sider....

 2. Det indre og ydre liv på arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2006-01-01

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar......-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og...

 3. Learning Objects Web

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blåbjerg, Niels Jørgen

  2005-01-01

  Learning Objects Web er et DEFF projekt som Aalborg Universitetsbibliotek har initieret. Projektet tager afsæt i de resultater og erfaringer som er opnået med vores tidligere projekt Streaming Webbased Information Modules (SWIM). Vi har et internationalt netværk af interessenter som giver os...... sparring og feedback i forhold til udviklingskoncept både omkring de teoretiske rammer og i forhold til praktisk anvendelse af vores undervisningskoncept. Med disse rygstød og input har vi forfulgt ønsket om at videreudvikle SWIM i det nye projekt Learning Objects Web. Udgivelsesdato: juni...

 4. Molekylærbiologer afslører bakteriers giftige hemmelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boesen, Thomas; Andersen, Gregers Rom

  2005-01-01

  niveau af, hvordan toksinet ødelægger sit mål. Forskningsresultaterne publiceres i det ansete tidsskrift Nature i dag.   De nye resultater kan få stor betydning, da denne type toksiner produceres af en række alvorlige sygdomsfremkaldende bakterier såsom pertussis (der giver kighoste), difteri, kolera......, coli og pseudomonas. Danskere vaccineres mod pertussis og difteri, og kolera er praktisk taget udryddet grundet forbedret hygiejne, men under naturkatastrofer og i udviklingslandene er disse bakterier stadigvæk skyld i sygdom og død.   Pseudomonas bakterier er i den vestlige verden mest kendt fra...

 5. Learning design – praktisk planlægning af et blended undervisningsforløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Saltoft

  undervisningsplanlægning. Model og toolkit introduceres desuden generelt som planlægningsværktøj på Health til planlægning af blendede undervisningsforløb. På workshoppen præsenteres learning design-model og toolkit, samt de teoretiske rammer, som de valg, der er truffet i forbindelse med udviklingen, er baseret på......I 2011 vedtog Aarhus Universitet en politik for educational it, der indeholdt visioner for anskaffelse af et nyt learning management system (LMS), undervisningsudvikling og uddannelse af undervisere. Blackboard blev anskaffet, og implementering samt uddannelse af undervisere startede i slutningen...... udvidet kursus. For at eksplicitere og kvalitetssikre undervisningsplanlægningen med educational it blev det besluttet at binde undervisningen i Blackboard op på et learning design med en central learning design-model, som skulle lægge op til at skabe sammenhængende undervisning, understøtte aktiverende...

 6. Konference Regionálne disparity v Strednej Európe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vajdová, Zdenka

  2007-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1071-1072 ISSN 0038-0288. [Regionálne disparity v Strednej Európe. Bratislava, 25.10.2007-26.10.2007] R&D Projects: GA MŠk 2D06001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : regional disparities * regional policy * international conference Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.169, year: 2007

 7. Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  -1296. Konference d. 29.-30. maj 2012 - Gode undervisnings- og vejledningspraksisser – hvordan? Kobbernagel, C., Schøder, K. C., & Drotner, K. (2011). Unges medie- og museumsbrug: sammenhænge og perspektiver. Syddansk Universitet. http://www.dream.dk/files/pdf/11dreamrapport05.pdf MacArthur Foundation. (2011). Re......-imagining Learning in the 21st Century. http://www.macfound.org/atf/cf/%7Bb0386ce3-8b29-4162-8098-e466fb856794%7D/DIGITALMEDIA- LEARNING.PDF Stenalt, Maria Hvid ; Jensen, Tine Wirenfeldt (2008). ”Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? : Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum”. In: Dansk...

 8. Ene Käpp ali optimizem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1998-12-01

  Full Text Available Na »Konferenci o vlogi in organizaciji izobraževanja odraslih v času prehoda«, ki je bila novembra lani v Tallinnu, glavnem mestu Estonije, smo srečevali nekaj razsvetljenih obrazov organizatorjev. Med njimi je bila Ene Kapp, kratko pristriženih las, živahnega videza in prodornega glasu. Ene Kapp je neprestano bedela nad nami. Tisti, ki so povezani z estonskim izobraževanjem odraslih, jo poznajo že dolgo. Srečujejo se z njo na ANDRAS-u, estonskem združenju za izobraževanje odraslih.

 9. Svært ved grammatikken - del 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Line Burholt; Boye, Kasper

  2016-01-01

  Denne artikel er anden del af en artikelserie om baggrunden for grammatiske vanskeligheder. Den første artikel (bragt i Logos nr. 75) forklarede hvorfor grammatik er vigtigt for mennesker, og hvorfor det er vigtigt at have en teori om grammatik når man skal afgrænse, undersøge og behandle...... grammatiske vanskeligheder. Artiklen viste også at en klar og praktisk anvendelig definition er nødvendig, men at eksisterende traditionelle teorier giver uklare kriterier for forskellen på grammatik og leksikon. I denne anden del af artikelserien præsenterer vi en ny teori om grammatisk status (Boye & Harder...

 10. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 11. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 12. Jonometrijas un jonu hromatogrāfijas izmantošana jonu šķidrumu analīzē

  OpenAIRE

  Liberts, Andrejs

  2008-01-01

  Darbā ir apkopota literatūra par jonu šķidrumiem, jonometriju un jonu hromatogrāfiju. Noteikti tetrafluorborātjona jonselektīvā elektroda raksturlielumi, pārbaudītas tā praktiskās izmantošanas iespējas jonu šķidrumu analīzē, eksperimentāli atrasti potenciometriskie selektivitātes koeficienti. Veikta tetrafluorborātjonu saturošu jonu šķidrumu jonometriska noteikšana ar standartpiedevu metodi. Iegūtie rezultāti statistiski izvērtēti. Veikta arī hlorīdjonu un bromīdjonu saturošu jonu š...

 13. Mi-spillet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund; Hejlesen, Stine

  2003-01-01

  MI-spillet er et undervisningsspil til folkeskolens mellemtrin og udskolingen. Spillet omformer Howard Gardners teori om de mange intelligenser til et praktisk og håndgribeligt værktøj til brug i folkeskolen. Spillet indeholder et undervisningsmateriale bestående af lærervejledning og kopimappe...... emnebaseret eller tværfagligt arbejde. Alt materialet ligger samlet på en cd-rom, hvorfra materialet printes. Skolen kan derfor ved køb af én cd-rom printe og producere et ubegrænset antal spil. Cd-rommen indeholder: 1. Lærervejledning 2. MI-spillet * Gulvpladerne * Spørgsmål til spillet * Bilag til...

 14. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 15. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 16. Drømmefabrikken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Affonso Grisolli

  1994-09-01

  Full Text Available Som mangeårig producent af telenovelaer både i Brasilien og Portugal, kender Grisolli alle sider af telenovelaen: Novelaen som de fattiges drøm om rigdom og succes, novelaen som et redskab i TV-kanalernes kamp om seerne, som exportvare, som glansbillede under det brasillianske dik- tatur, som industriprodukt og som politisk igangsætter. I denne artikel be- skriver Grisolli sine erfaringer med gode og dårlige sider af telenovela- fascinationen i Latinamerika og præsenterer en ny genre, som er på vej frem i Brasilien, mini-serien. Artiklen er Grisollis foredrag på Folkekirkens Nødhjælps Konference om TV og Video i Latinamerika, november 1992.

 17. Mezinárodní konference "Contested Terrains of Globalization" v Kalifornii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Štěch, Ondřej

  2007-01-01

  Roč. 55, č. 6 (2007), s. 942-945 ISSN 0015-1831 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06013 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Globalization * Social movement Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 18. MAPP-konference med fokus på branding af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2002-01-01

  Branding af fødevarer har været aktuel i de seneste år, men branding har en lang historie bag sig. Konceptet opstod under den industrielle revolution. Her dannede masseproduktion og nye former for distribution grundlag for nye måder at kommunikere på mellem fødevareproducenter og forbrugere. De...... seneste fem til ti år har interessen for branding af fødevarer nået nye højder - både inden for forskning og i fødevarevirksomhedernes hverdag. Mærker skaber præferencer Traditionelt hjælper et mærke forbrugerne til at gøre brug af tidligere erfaringer. Mærker hjælper forbrugerne til at genkøbe fødevarer......, der er sunde og smager godt. De vil også vide, hvordan fødevarer bliver produceret, markedsført osv. De vil have indsigt i producentens strategi og værdigrundlag samt fødevarernes symbolske, sociale og psykologiske betydning. Ingen af disse aspekter kan ses eller lugtes. De baserer sig udelukkende på...

 19. II. mezinárodní konference Etnolingvistika – onomastika – etimologija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janyšková, Ilona

  2012-01-01

  Roč. 81, č. 4 (2012), s. 496-499 ISSN 0037-6736 R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1346 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : ethnolinguistics * onomastics * etymology Subject RIV: AI - Linguistics

 20. Terminology in Professional Life: The Status of the Present and the Needs of the Future

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nataša Logar

  2017-01-01

  Full Text Available V okviru konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika je v petek, 30. 9. 2016, na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekal panel na temo terminologije v poklicnem vsakdanu. V razpravi je sodelovalo šest govorcev oz. govork, in sicer Katja Benevol Gabrijelčič (Islovar, Urban Bren (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Sašo Dolenc (Kvarkadabra, Katarina Krapež (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Miro Romih (Amebis, d. o. o., Kamnik, Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Sekcija za terminološke slovarje. Razpravo je pripravila in povezovala Nataša Logar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

 1. Konference Music, body and stage: The iconography of music theater and opera

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vácha, Štěpán

  2008-01-01

  Roč. 20, č. 1 (2008), s. 7-8 ISSN 0862-612X Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : music iconography * theater * opera Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_1_2008.pdf

 2. Konference Die Zeit a moderna / Die Zeit und die Moderne (1894-1904)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kostrbová, Lucie

  2010-01-01

  Roč. 2, č. 1 (2010), s. 159 ISSN 1803-9243 R&D Projects: GA ČR GA405/08/0087 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70900502 Keywords : Modernism * Central Europe * conference Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 3. Konference Asociace globálních studií na Floridě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhde, Zuzana

  2009-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2009), s. 55-60 ISSN 1213-0028. [Global Studies Association North America conference 2009: Globalization and the Struggle for Peace and Human Rights. Boca Raton, 08.05.2009-10.05.2009] R&D Projects: GA AV ČR 1QS700280503 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : globalization * human right Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences

 4. Studentská literárněvědná konference 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svobodová, Barbora

  2014-01-01

  Roč. 17, č. 1 (2014), s. 233-235 ISSN 1213-2144 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : The Students’ Literary Studies Conference 2014 * Writing as a creative process Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 5. Medicīniskās terminoloģijas mācīšana augstskolas līmenī

  OpenAIRE

  Ulmane, Alise

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt veiksmīgākos medicīniskās terminoloģijas pasniegšanas metodes augstskolas līmeņa studentiem. Izmantojot triangulācijas metodi, autore analizēja augstskolas pasniedzēju, praktizējošo fizioterapeitu un studentu viedokļus par fizioterapijas specialitātes medicīniskās terminoloģijas atlasi un mācīšanas veidiem. Teorētiskajā daļā autore apskata dažādas terminoloģijas mācīšanas klasifikācijas un medicīniskā diskursa īpatnības. Apkopojot praktiskās daļas rezultātu...

 6. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 7. Diskursive dilemmaer i ledelse og organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frimann, Søren

  2016-01-01

  Kapitlet diskuterer de forskellige og ofte modstridende opfattelser af ledelse i organisationer og i ledelsesteorier. Forskellige diskurser om ledelse og organisation giver ofte udfordringer og dilemmaer i teori og i organisationers praksis samt mellem konsulentydelser, lederuddannelser og den...... praktiske virkelighed i organisationer. Dilemmaer viser sig ofte i konkret sprogbrug som semantiske modsætningspar, for eksempel udvikling-drift, management-leadership, individ-gruppe, forandring-stabilitet, kontrol-tillid, resultater-relationer, produkt-proces, direktiv leder-leder som facilitator....../coach/konsulent. Målet med dette kapitel er at skabe et overblik på et metaplan over forskellige paradigmer inden for organisation, kommunikation og ledelse, som ofte udgør den klangbund, dilemmaer og modsætninger udspringer af i teori og praksis.Først introduceres en case og empiriske eksempler fra lederes dilemmaer og...

 8. Legal Language – a Cultural Ambassador. A Language for Various Purposes, not only a Language for Specific Purposes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cancino, Rita

  2014-01-01

  to another. It means also overcoming the typical blindness to one’s own culture. The Spanish-Danish Legal Language course introduces Danish language students to a new world of cultural knowledge, as they generally have insignificant knowledge of Danish law and the Danish legal system. Furthermore, they have......KONFERENCE SINGAPORE Culture-related competence Courses in comparative Spanish -Danish legal language: A cultural Kinder egg? Learning comparative legal language is not only a question of linguistic competence, but it is also cultural training in which the students achieve culture......-related competences as culture is implicitly embedded in many legal terms in the shape of historical, societal and legal knowledge from two different worlds. Students need to understand these legal terms, fixed expressions, metaphors, collocations, etc. in order to be able to translate from one legal language/culture...

 9. Mobilo ierīču skriešanas aplikāciju izmantošanas iespējas interešu izglītībā sākumskolas vecumposmā

  OpenAIRE

  Pluģis, Mārtiņš

  2017-01-01

  21. gadsimta tehnoloģiju pasaulē gandrīz katram cilvēkam ir viedtālrunis, kurā ir daudz daţādas aplikācijas. Mobilo ierīču lietotāju vidū, kuri īsteno veselīgu dzīvesveidu, populāras ir fizisko aktivitāšu aplikācijas. Mūsdienās arvien jaunākiem bērniem ir pašiem savi viedtālruņi vai pieeja tiem. Diplomdarba tēma - Mobilo ierīču skriešanu aplikāciju izmantošanas iespējas interešu izglītībā sākumskolas vecumposmā. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, nobeiguma secinājumiem u...

 10. Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frida Hastrup

  2014-11-01

  Full Text Available Gennem en dialog med botanikere udsendt fra England til Britisk Indien for at udvikle handel med frugt i begyndelsen af det 20. århundrede udforsker denne artikel, hvad naturressourcer kan være i et kulturanalytisk perspektiv. Artiklen introducerer ideerne i forskningsprojektet Natural Goods? og tilbyder et radikalt etnografisk greb om naturressourcer, hvor disse anses for genereret og løbende kvalificeret i felten gennem en serie af møder mellem forskellige parter – mennesker, frugter eller andet. Den bærende idé i artiklen såvel som i forskningsprojektet som helhed er, at naturressourcer bliver til det, de er, gennem en detaljemættet og omhyggelig kollektiv forarbejdningsproces, som er praktisk og analytisk i en og samme bevægelse, hvilket har stor betydning for, hvad etnografi og feltarbejde kan være.

 11. Osmá studentská literárněvědná konference

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kořínek, Pavel

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 5 (2009), s. 767-769 ISSN 0009-0468. [Literární historie, sémiotika a fikce. Praha, 29.04.2009-30.04.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Czech literature * literary theory * Macura, Vladimír Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 12. Konference Beyond the Leaky Pipeline: Future Challenges for Research on Gender and Science

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela; Tenglerová, Hana

  2010-01-01

  Roč. 11, č. 2 (2010), s. 76-83 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender and science * women in science * science related professions Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 13. Konference: Musik und Musikpraxis im Kontext der Hofkultur Kaiser Rudolfs II. in Prag

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Muchka, Ivan

  2008-01-01

  Roč. 20, č. 2 (2008), s. 22-23 ISSN 0862-612X Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : Rudolfine music * Prague * conference Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_2_2008.pdf

 14. Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Pérez Skardhamar

  2016-04-01

  Full Text Available Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future

 15. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 16. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 17. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 18. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 19. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  OpenAIRE

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 20. Alternative rum til læring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Nielsen, Camilla Kirketerp

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører, samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 1. Alternative rum til læring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Kirketerp Nielsen, Camilla

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er o omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 2. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...... nazismen. Svaret er ja; ved at skelne skarpt mellem på den ene side filosofi og på den anden side både egen livshistorie og praktisk (uddannelses)politik og pædagogik, er det muligt for Arendt at tænke racialiserende og socialt og institutionelt at racediskriminere. Men artiklen peger også på at der andre...... steder i Arendts værk kunne være inspirationer til en mangfoldig skole i det senmoderne multietniske og multikulturelle samfund, også det aktuelle danske...

 3. Sådan får du frigjort energi til alt det sjove

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Bülow, Cecilie

  2016-01-01

  altid energi tilbage til at lave det, man synes er sjovt. Gå i teatret eller i biografen. At gå til foredrag eller måske bare gå på café med veninderne – eller ud og få en øl med gut- terne. Men meget kan ændres med planlæg- ning og ved at tænke anderledes om hvor- dan hverdagen med fibromyalgi......Du kender det fra din egen hverdag. Det kan være svært at finde energien til alle de praktiske gøremål. Vaske tøj, lave mad, gøre rent osv. Når du har fibromyalgi bliver tingene bare mere besværlige, giver smerter og gør dig træt. Og når man bruger alle kræfterne på pligterne, så er der ikke...

 4. Videnskabsteori i et problemorienteret og progressivt læringsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovbjerg, Helle Marie; Winther, Frederikke

  2018-01-01

  Artiklen giver et bud på videnskabsteoriundervisningens funktion som grundlag for indsigt og handling på en universitetsuddannelse, funderet på problembaseret læring (PBL). Artiklens refleksion over hensigtsmæssig videnskabsteori-undervisning i en PBL-kontekst er baseret på generelle erfaringer med...... undervisning og vejledning i det videnskabsteoretiske perspektiv på forskellige semestre på bacheloruddannelsen Humanistisk Informatik på AAU i København samt undervisningseksperimenter på 1. og 5. semester i efteråret 2014. En af artiklens centrale pointer er, at arbejdet med empiriske problemstillinger og...... videnskabsteoretisk refleksion bør anses som de to sider af den mønt, man kan kalde akademisk projektarbejde. Artiklen argumenterer for, at jo mere empirisk og praktisk orienteret studiet er, jo større vægt bør der lægges på den videnskabsteoretiske dimension, herunder de studerendes evne til at reflektere over...

 5. Medialiseret forældreskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Damkjær, Maja

  , at kommunikation om familie på sociale netværksmedier, især Facebook, er forbundet med nye forventninger til, hvordan forældre bør agere kommunikativt. Casestudiets hovedbidrag er udkrystalliseringen af fire typer kommunikativ orientering, som karakteriserer forældres tilgang til Facebook som socialt netværksmedie...... såvel praktisk som socialt og identitetsmæssigt. Digitale medier tilbyder en lang række ressourcer målrettet familiestiftelsen, ikke blot netsteder med artikler, services og produkter, men også online-fora, hvor forældre kan mødes og udveksle tips og tanker. Samtidig giver sociale netværksmedier, ikke...... medier spiller i overgangen til forældreskabet. Specifikt sigter afhandlingen på at besvare følgende forskningsspørgsmål: Hvilke kulturelle og sociale dynamikker og forandringsprocesser, herunder hvilke muligheder og udfordringer, knytter sig til den rolle, som de digitale medier i dag spiller i...

 6. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 7. Fortid eller framtid? (Lingvistisk kompetansebygging i fremmedspråksfagene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Petter Helland

  2014-09-01

  Full Text Available Hvilken plass har grammatikk i moderne fremmedspråksundervisning? Vi tar utgangspunkt i Læreplanen i fremmedspråk fra Kunnskapsløftet 2006 og diskuterer de tre hovedområdene med vekt på Kommunikasjon. På grunnlag av Heimark (2013 ser vi på hvilket syn fremmedspråkslærere tillegger grammatikken i en moderne praktisk-kommunikativ tilnærming. Deretter presiserer vi hva slags (implisitt definisjon av grammatikk-termen lærerne legger til grunn. To varianter (svak og sterk av det kommunikative paradigmet undersøkes og vi viser hvordan form-komponenter har fått en gjenvunnet plass i nyere teorier med et ganske nytt innhold. Deretter ser vi på grammatikk-termen i lys av teorier om mellomspråk (eller interlanguage. Resultatet vi kommer fram til er en ny retning for fremmedspråksundervisning som integrerer elementer fra lingvistisk teori, innlæringsteorier og didaktisk teori.

 8. Mindfulness for unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Undersøgelsen af, hvordan interventionsforløbet Mindfulness for unge virkede, er baseret på kvalitative interview med 24 elever i 9. klasse, som har deltaget i Mindfulness for unge i 8 uger. Resultater: Det fælles mindfulnessforløb i klassen har lært mange af eleverne at kunne bruge deres bevidste...... opmærksomhed til at forholde sig til deres situation, tilstand og muligheder, så de udvikler deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og stress. Det er oplevelser og erfaringer med de praktiske mindfulness-øvelser, der har været særlig betydningsfuldt. Overordnet ser Mindfulness for unge ud til...... at kunne bidrage til at forebygge stress i skolen for en del elever, når mindfulness-instruktørens undervisning følges op og faciliteres af en mindfulnesspraktiserende lærer, der kender klassen og eleverne godt. Interesse og opbakning fra skolens ledelse og elevernes familier er også væsentligt...

 9. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 10. Persona

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene

  Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede typer eller segmenter. Så enkel er sandheden bag Persona, en brugerfokuseret designmetode, som nu breder sig fra interaktion i it til andre områder. Aktører i fremtidens udviklingsprojekter må tidligt kunne se modtagerne...... af deres produkter for sig, hvad enten det drejer sig om en internetportal eller en møbelfabrik. Udviklere må kunne beskrive nye brugere in persona, i et livagtigt design, som om de med deres forskellige holdninger, ønsker og vaner allerede var godt i gang med at føre et produkts muligheder ud i...... forskningsprojekt og fem års erfaring med at løse opgaver for erhvervslivet gør Danmarks førende ekspert i persona nu sin egen tilgang til metoden praktisk tilgængelig. Udviklere af it, kommunikationsløsninger og innovative produkter af enhver art inviteres til at studere processen trin for trin....

 11. Digital Humanities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Hans Jørn

  2015-01-01

  overgangen fra trykkekultur til digital kultur. For det første problemstillingen omkring digitalisering af litterær kulturarv med fokus på kodning og tagging af teksten samt organisering i hypertekststrukturer. For det andet reorganiseringen af det digitale dokument i dataelementer og database. For det......Artiklen præsenterer først nogle generelle problemstillinger omkring Digital Humanities (DH) med det formål at undersøge dem nærmere i relation til konkrete eksempler på forskellige digitaliseringsmåder og ændringer i dokumentproduktion. I en nærmere afgrænsning vælger artiklen den tendens i DH......, der betragter DH som forbundet med "making" og "building" af digitale objekter og former. Dette kan også karakteriseres som DH som praktisk-produktiv vending. Artiklen har valgt tre typer af digitalisering. De er valgt ud fra, at de skal repræsentere forskellige måder at håndtere digitaliseringen på...

 12. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 13. 7. evropská konference o genderové rovnosti ve vysokém školství

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2012-01-01

  Roč. 13, č. 2 (2012), s. 96-105 ISSN 1213-0028. [European Conference on Gender Equality in Higher Education /7./. Bergen, 29.08.2012-31.08.2012] R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : gender in higher education * structural change * women in science Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 14. Zpráva z 11. konference Evropské sociologické asociace Crisis, Critique and Change

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2013-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2013), s. 86-91 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LE12003 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : academic capitalism * transformation of higher education Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 15. Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lux, Martin; Vojtková, Michaela

  2009-01-01

  Roč. 45, č. 5 (2009), s. 1141-1142 ISSN 0038-0288. [ENHR 09 Prague: Changing Housing Markets : Integration and Segmentation. Praha, 28.06.2009-01.07.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : international conference * housing * integration Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.562, year: 2009 www.enhr2009.cz

 16. Zpráva z 8. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2007), s. 101-104 ISSN 1213-0028. [ESA Conference Conflict , Citizenship and Civil Society/ 8. Glasgow, 03.09.2007-06.09.2007] R&D Projects: GA MPS 1J034/05-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : citizenship * family Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 17. Pædagogisk improvisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Dorthe Riis; Leegaard, Sarah Palle

  2017-01-01

  Sarah Palle Leegaard og Dorthe Riis Kristensen indleder deres artikel ”Pædagogisk improvisation” med at konstatere, at ”begrebet pædagogisk improvisation er en definition på pædagogens grundlæggende faglighed på højde med det at trække vejret”. Når vi trækker vejret ind, tager vi dét til os, som...... pædagogisk improvisation er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt, hvor Sarah Palle Leegaard og Dorthe Riis Kristensen har fokus på det, de betegner som pædagogens upåagtede faglighed i skoleregi. Hensigten er at udvikle en tydelig fagforskel i henholdsvis lærer- og pædagogprofessionen med henblik...... på at styrke samarbejdet. På baggrund af undersøgelser i praksis i form af bl.a. interviews med lærere og pædagoger, iagttagelser af situationer fra samarbejdet i klasserummet samt oplæg og praktiske øvelser i pædagogisk improvisation (dans) redegør artiklen for, hvordan de deltagende lærere og...

 18. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 19. Ledelsesbaseret coaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  Hvordan coacher man som leder? Når jeg sidder i kursuslokalet og træner spørgeteknikker, går det fint, men når jeg skal bruge det hjemme i min organisation, fungerer det slet ikke. Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten...... - det er udgangspunktet for denne bog. Forfatternes argument er, at der er sket en kortslutning i den måde, coaching er overført fra idrættens og terapiens verden til den organisatoriske hverdag. I denne bog giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer omsat til en ledelsesmæssig...... kontekst, og de byder på en række praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil. Ledelsesbaseret coaching henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at bringe coaching et skridt videre ind i organisationerne som en ledelsesform, der rummer stort potentiale...

 20. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 1. Mundtlig eksamen via Adobe Connect - erfaringer og retningslinjer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christopher Kjær

  2011-12-01

  Full Text Available I løbet af de sidste tre år har der på Syddansk Universitet (SDU været afholdt mere end 20 mundtlige kandidatforsvar samt andre mundtlige eksaminationer via webkonferencesystemet Adobe Connect. På baggrund heraf, er formålet med denne artikel, at videregive de praktiske erfaringer fra gennemførelsen af disse eksaminationer samt at opstille nogle hensigtsmæssige retningslinjer for dem, der ønsker at give sig i kast med mundtlig eksamination via Adobe Connect. Der indledes derfor med en generel præsentation af Adobe Connect samt de elementer ved systemet som oftest anvendes i forbindelse med mundtlig eksamination. Herefter præsenteres de typiske årsagerne til, at Adobe Connect anvendes til eksamination. I forlængelse heraf gennemgås nogle scenarier for afholdelse af mundtlig eksamination i systemet. Nogle af disse scenarier suppleres med beskrivelser af deltagernes oplevelser og erfaringer med gennemførelsen af mundtlige eksaminationer via Adobe Connect. Der afsluttes med nogle opsamlende retningslinjer for gennemførelse af mundtlig eksamination via Adobe Connect.

 2. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 3. Konference Nineteenth-Century Programme Music, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca 25.-27. listopadu 2016

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Myslivcová, Eva; Zapletal, Miloš

  2016-01-01

  Roč. 53, č. 4 (2016), s. 419-420 ISSN 0018-7003. [Nineteenth-Century Programme Music . Lucca, 25.11.2016-27.11.2016] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Programme Music * Nineteenth-Century Music Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage OBOR OECD: Performing arts studies ( Music ology, Theater science, Dramaturgy)

 4. Mezinárodní konference o starší populární literatuře

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jaluška, Matouš

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 1 (2015), s. 131-134 ISSN 0009-0468. [Popular Literature in the Ancient and Medieval World. Praha, 13.11.2014–14.11.2014] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Popular Literature * Premodern * Genology Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 5. Konference Krajiny snů a výstava Vltavské ostrovy v Praze, 28. ledna 2015

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sedlická, Kateřina

  2015-01-01

  Roč. 102, č. 1 (2015), s. 102-104 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : conference * historical geography * unrealized projects * middle ages * modern times * exhibition * Prague River Islands Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 6. Anvendelse af computere som terapeutisk værktøj i arbejdet med teenagere med ASD -  et praktisk eksperiment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Morten

  Much theory and pedagogical work has been devoted to improve the social competences of the individuals who suffer from ASD. The main activity has been human social interaction. B.J. Fogg has in his book, “Persuasive Technology” has proved, that technology can be used under certain conditions...... to change attitude or behavior for individuels. The experiments goal is to verify, how the kombination of a Personal Digital Assistents and the Persuasive functional role, social actors can be a valuable pedagogical tool when improving individuals, who suffers from ASD in a mild degree, social skills...

 7. Å ta spørsmål om form på alvor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liv Mildrid Gjernes

  2017-01-01

  Full Text Available I dette essayet vil jeg prøve å vise hvordan Åpen forms metode, som ble utviklet i Bergen på 1970-tallet, og som senere har blitt brukt i undervisninga ved Bergen arkitekthøgskole, også kan anvendes som verktøy i faget kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanninga. Åpen form undersøker et intersubjektivt og innovativt rom, tuftet på individets erfaringsverden, egenverdi og skapende mot. I et deltakende samspill kan Åpen form kommuniseres inn i en felles forståelse, tolket, utført, vist og avklaret gjennom praktiske handlinger og øvelser. Jeg tar utgangspunkt i 1 Viktor Papaneks tilnærming med at det å forme i seg selv er en grunnleggende menneskelig aktivitet, går videre til Hansjörg Hohrs «estetiske læreprosesser» og fortsetter med 2 Oskar Hansens begrep om «Open Form», praktisert og utviklet av Svein Hatløy og arkitektgruppa Gult Felt gjennom ulike symposier og prosjekter på Vestlandet. Den åpne tilnærminga til form blir belyst spesielt med 3 «Warszawa-spelet» og med et lite eksempel fra egen didaktisk praksis. For videre å underbygge en kunstdidaktisk tilnærming, tolker jeg 4 Åpen forms metode i et fenomenologisk perspektiv og avrunder essayet med min overbevisning om 5 «det estetiske som kunnskapsform» i forlengelse av definisjonen til pedagogene Austring og Sørensen og min egen erfaring fra praksis som kunstner og som lærer i arbeid med form. Åpen form som metode har referanser i kunstfeltets mangfoldige estetiske praksiser. Denne tenkinga kan la seg utvikle og bruke som en didaktisk formel også i mer almendannende undervisning. Som lærerutdanner med kunstfaglig bakgrunn, ser jeg her en mulighet til å styrke og synliggjøre estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanninga. Metoden representerer en åpen og praktisk undersøkende holdning til form i et materielt og romlig uttrykk. I et forsøk på å løfte fram dette enkle men anvendelige tenkesettet, vil jeg trekke inn både biografiske og

 8. Genrer og medier - et kort overblik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerry Palmer

  1990-08-01

  Full Text Available Det er vanskeligt at finde korte oversigter på dansk over fænomenet "genrer og medier". Selv i det nye opslagsværk MEDIEHÅNDBOGEN (Gyldendal 1990 leder man forgæves efter en selvstændig artikel om genre, og henvises blot artikler om "blandingsgenrer", "film" og "journa- listiske fortællerformer". Både for at dække dette hul i medie-faglittera- turen og for at forsyne de mere specifikke artikler om genreproblem- stillinger i dette nummer med et indledende rids bringer vi her Jerry Palmers lille artikel, der dels anskuer genre i et kort historisk perspek- tiv (tilbage til Platon og Aristoteles, dels opridser nogle positioner i den nyere debat. Palmer diskuterer bl.a., om det er muligt entydigt at kategorisere en tekst som tilhørende én bestemt genre, og om genretilhørsforhold skyldes iboende træk ved teksten selv, eller er afledt af kommunikationsproces- sen i dens helhed, specielt på modtagersiden? Artiklen, der blev præsen- teret ved IAMCRs konference i Bled (1990 er oversat og bearbejdet af Henning Silverbrandt.

 9. Zelenka Festival Praha 2015 a první ročník mezinárodní konference

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vytlačil, Lukáš

  47 2015, č. 6 (2015), s. 85-89 ISSN 0862-8505. [Nové pohledy na život a dílo Jana Dismase Zelenky. Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Puškinovo náměstí 9, Praha 6, 15.10.2015-15.10.2015] Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Jan Dismas Zelenka * baroque music * musicological conferences * history of music Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 10. Online test, selvevaluering og læring - hvem hjælper vi med e-læring?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Lykke Nielsen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i målsætninger, målgruppe og undervisningserfaringer fra arabiskuddannelserne ved Syddansk Universitet beskriver artiklen, hvordan online test, selvevaluering og læringsplaner er blevet inddraget i undervisning for at fremme de studerendes udvikling fra elev til studerende og siden lære at tage mere ansvar for egen læring. Artiklen beskriver, hvordan redskaberne er blevet integreret i universitetets e-læringsplatform, og hvilke praktiske og læringsmæssige problemer det har affødt. Artiklen konkluderer tentativt (i, at det kræver obligatorisk brug af e-læringsredskaberne, hvis man ønsker at alle studerende skal benytte dem; (ii at køn og etnisk baggrund ser ud til at spille ind på brugen af e-lærings-redskaberne; samt at (iii de studerende, der kunne have mest gavn af at udnytte e-læringsredskaberne, er dem, der bruger dem mindst.

 11. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 12. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 13. Dvě konference o Němcích ze středovýchodní Evropy ve Freiburku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nosková, Jana

  2017-01-01

  Roč. 104, č. 2 (2017), s. 264-267 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Germans * Central Eastern Europe * Freiburg * Ethnology * Anthropology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology , Ethnology OBOR OECD: Antropology, ethnology

 14. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 15. Mezinárodní konference o etnických menšinách. Praha 9.-10. února 2012

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valášková, Naďa; Weinerová, Renata

  2012-01-01

  Roč. 99, č. 1 (2012), s. 115-117 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : conference * minority ethnic groups * stereotypes * prejudices * conflicts Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.094, year: 2012

 16. Konference Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holubová, Markéta

  2014-01-01

  Roč. 101, č. 1 (2014), s. 107-108 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : conference * gender study Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.094, year: 2012

 17. Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Jelenc

  1996-12-01

  Full Text Available Letos smo v Sloveniji prvič pripravili Teden vseživljenjskega učenja (TVU, ki je potekal od 30. septembra do 5. ok­ tobra. Njegovo uspešnost potrjuje podatek, da se je za organizacijo prireditev odločilo 55 izvajalcev (toliko jih je bi­ lo po uradnih prijavah, sicer pa gotovo še več, ki so pripravili več kot 400 različnih dogodkov na 113 prireditvah v 40 krajih po vsej Sloveniji. Če podrobneje pogledamo, kakšne dejavnosti so potekale in kako so bile organizirane, vidimo, da so prevladovale predstavitve dejavnosti, programov in projektov izvajalskih organizacij in Andragoške­ga centra Slovenije, povezane z dnevi odprtih vrat in razstavami. Nekatere oblike pa so bile tudi bolj aktivne (delav­nice, usposabljanje, svetovanje, preizkusi znanja, omizja, predstavitve knjig in publikacij, posveti, pogovori in raz­prave, manj formalne (kulturne prireditve, družabna in klubska srečanja ter slovesne (sprejemi, podelitve priznanj ali nagrad. Vrstile so se tudi predstavitve dejavnosti učenja in izobraževanja v nakupovalnih središčih in knjižni­cah, prispevki na radiu, televiziji in v časnikih, razprave o TVU na sejah občinskih skupščin in tiskovne konference.

 18. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 19. Konference o srovnávacím výzkumu bydlení, Delft, Nizozemsko, 24.3. – 25.3. 2010

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sládek, Jan

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 5 (2010), s. 9 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA ČR GA403/09/1915 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : methodology * city * theory Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/179_soc.web._05-2010%20final!.pdf

 20. Zpráva z mezinárodní konference Community, Work and Family: Making the Connection in a Global Context

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2007), s. 66-70 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MPS 1J034/05-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : work family balance * social policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 1. "Velký umělec zítřka půjde do podzemí." O konferenci Reflexe undergroundu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čáslavová, Petra

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 3 (2016), s. 472-475 ISSN 0009-0468. [Reflexe undergroundu. Praha, 22.09.2015] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : underground * conference Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 2. Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sulitka, Andrej

  2015-01-01

  Roč. 102, č. 4 (2015), s. 496-497 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : migration * compatriots * the Czech lands in the 20th century * migration as a result of war * resettlement due to the economic and political reasons Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 3. Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sulitka, Andrej

  2016-01-01

  Roč. 103, č. 2 (2016), s. 286-288 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : conference * Regional State Archives Prague * Museum Podblanicko * Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic * the forced displacement of the population * migration * the 20th century Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 4. Zpráva z výroční konference Britské sociologické asociace: Glasgow 7. - 9. dubna 2010

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Formánková, Lenka

  2010-01-01

  Roč. 11, č. 1 (2010), s. 95-100 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA AV ČR IAA700280804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : BSA * inequalities * social justice Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 5. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 6. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 7. Zpráva z konference: Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.-13.X.2016

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cibulka, Pavel

  2017-01-01

  Roč. 7, 1 (12) (2017), s. 129-132 ISSN 2084-1213. [Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.10.2016-13.10.2016] Institutional research plan: CEZ:AV0Z8015903 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Poznań * Brno * scientific cooperation OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 8. Konference "Praha jako místo soužití národnostních menšin", Praha 26. 11. 2013

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valášková, Naďa

  2014-01-01

  Roč. 101, č. 2 (2014), s. 234-235 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Prague * the national minorities * coexistence * countrymen Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.094, year: 2012

 9. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 10. Videndeling i læringsforløb - Erfaringer fra undervisning på Masteruddannelsen i It og læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Fibiger

  2005-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Masteruddannelsen i IKT og læring (MIL bygger på en kombination af tilstedeværelsesseminarer og netbaserede perioder. Uddannelsen er endvidere organiseret som en blanding af kursusforløb og projektperioder. Specielt i forbindelse med kursusforløb er det vigtigt, at arbejdsopgaverne i den netbaserede periode er klart definerede, og artiklen giver et bud på en metodik. Samtidig er en vigtig del af didaktikken at planlægge, hvordan arbejdet i ”grupperummet” og i ”klasserummet” kan supplere hinanden. I tilrettelæggelsen af kurset i Didaktisk design på MIL har vi forsøgt at vægte det kollaborative arbejde i grupperne, bl.a. understøttet af et praksisfællesskab omkring analyse og produktion. Vanskelighederne ligger i at gøre klasserummet til et meningsfuldt forum for videndeling. Erfaringen er, at de såkaldte metakonferencer ofte ender med at blive forum for udveksling af praktiske informationer i stedet for at føre til egentlig faglig videndeling. Artiklen diskuterer i forbindelse hermed forskellige metoder til at gøre klasserummet til et meningsfuldt forum for kooperativ videndeling. Endelig diskuterer artiklen udviklingen i brugen af konferencer, hvor de asynkrone konferencer som rum for refleksion i stigende grad blandes med hurtige mundrette proceskommentarer og ofte suppleres med synkrone systemer som Messenger og Skype.

 11. Videndeling i læringsforløb - Erfaringer fra undervisning på Masteruddannelsen i It og læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Fibiger

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Masteruddannelsen i IKT og læring (MIL bygger på en kombination af tilstedeværelsesseminarer og netbaserede perioder. Uddannelsen er endvidere organiseret som en blanding af kursusforløb og projektperioder. Specielt i forbindelse med kursusforløb er det vigtigt, at arbejdsopgaverne i den netbaserede periode er klart definerede, og artiklen giver et bud på en metodik. Samtidig er en vigtig del af didaktikken at planlægge, hvordan arbejdet i ”grupperummet” og i ”klasserummet” kan supplere hinanden. I tilrettelæggelsen af kurset i Didaktisk design på MIL har vi forsøgt at vægte det kollaborative arbejde i grupperne, bl.a. understøttet af et praksisfællesskab omkring analyse og produktion. Vanskelighederne ligger i at gøre klasserummet til et meningsfuldt forum for videndeling. Erfaringen er, at de såkaldte metakonferencer ofte ender med at blive forum for udveksling af praktiske informationer i stedet for at føre til egentlig faglig videndeling. Artiklen diskuterer i forbindelse hermed forskellige metoder til at gøre klasserummet til et meningsfuldt forum for kooperativ videndeling. Endelig diskuterer artiklen udviklingen i brugen af konferencer, hvor de asynkrone konferencer som rum for refleksion i stigende grad blandes med hurtige mundrette proceskommentarer og ofte suppleres med synkrone systemer som Messenger og Skype.

 12. Příběh války. Vědecko-pedagogická konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beranská, Veronika

  2017-01-01

  Roč. 104, č. 2 (2017), s. 259-261 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : World War II * Association of the Czechs from Volynia and their friends * Volynia Czechs * Chamber of deputies Parliament of the Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Antropology, ethnology

 13. Současné tendence ve výzkumu péče: Zpráva z mezinárodní konference Critical Care

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uhde, Zuzana

  2012-01-01

  Roč. 13, č. 2 (2012), s. 113-115 ISSN 1213-0028. [Critical Care: Advancing an Ethics of Care in Theory and Practice. Brighton, 13.09.2012-14.09.2012] R&D Projects: GA ČR GAP404/10/0021 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : care * gender * conference Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 14. Pohlaví a gender v biomedicínském výzkumu a klinické medicíně: zpráva z konference

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2012-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2012), s. 104-108 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : gender in knowledge production * gendered innovations * gender mainstreaming Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 15. Mezinárodní konference k 150. výročí narození srbského geologa, geografa a etnografa Jovana Cvijiće

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšilová, Jana

  2016-01-01

  Roč. 103, č. 1 (2016), s. 137-138 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Jovan Cvijić * Ethnology * Geology * Conference * 150th Anniversary of Birth Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 16. Stavění mostů ve švédském Lundu - zpráva z konference o osvojování jazyka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Özörencik, Helena; Hromadová, M.

  2015-01-01

  Roč. 6, č. 2 (2015), s. 175-178 ISSN 1804-3240 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : language acquisition * langauge policy * interdisciplinary research * multilingualism Subject RIV: AI - Linguistics

 17. Lokalna agenda 21 in trajnostni razvoj: primer mesta Harran v Turčiji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reyhan Genli Yiğiter

  2011-01-01

  Full Text Available Enaindvajseto stoletje je začetek nove dobe, v kateri bo treba k urbanemu razvoju na mednarodni in nacionalni ravni, k enakosti, kontinuiteti, sposobnosti ter administraciji s številnimi akterji in sistemi naselij pristopiti z novo etiko upravljanja naselij. Koncept trajnostnega razvoja je bil prvič predstavljen na konferenci o nacionalnem razvoju in okolju leta 1992 v Riu de Janeiru (znani tudi pod imenom »Earth Summit«, kjer so sprejeli akcijski načrt Agenda 21. Ta obsežni dokument določa dolžnosti vlad, nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, organov Organizacije združenih narodov, razvojnih organizacij ter vseh oseb in ustanov, ki vplivajo na okolje. Na tej podlagi pričujoča raziskava ocenjuje rastočo potrebo po urbani preobrazbi v Turčiji na različnih ravneh v okviru lokalne agende 21, pri kateri lahko sodelujejo različni akterji. Prispevek se teh vprašanj ne loteva le s stališča države, temveč tudi s stališča vseh akterjev, ki so jim bile dodeljene dolžnosti. Preučuje filozofijo programa lokalne agende 21 in njegovo izvajanje v občini Harran ter tudi raven doseženih ciljev lokalne agende 21 v Turčiji in politike, povezane z obravnavanim primerom. V prispevek so vključeni predlogi, ki bodo vsem lokalnim oblastem v Turčiji omogočili, da bodo lahko pregledale svoje programe v okviru akcijskega načrta lokalna agenda 21 in tako sodelovale v procesu urbane preobrazbe, razvile lokalne politike trajnostnega razvoja ter pripravile kratkoročne in dolgoročne načrte za reševanje težav.

 18. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 19. Internet video - teknik og pædagogik mødes på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorte Sidelmann Jørgensen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  I nærværende UNEV tema som omhandler universiteternes brug af digital video tegnes en status over dette nye medies anvendelse rundt om i landet. En række af de flittigste brugere, som også har været iblandt de første på området, fortæller om deres praktiske erfaringer, som naturligt nok har været af både teknologisk og pædagogisk art. Som universitetsundervisere og forskere er vi vandt til et relativt lavt budget, og vi har måttet klare mange teknologiske opgaver uden professionel hjælp. Til gengæld stimulerer denne situation underviseren til at inddrage pædagogiske og teknologiske aspekter samtidigt, når videomediet og det nye potentialer skal afprøves og implementeres. Som læringsmedie adskiller Internet video sig på mange måder fra TV og analoge videobånd. De indlysende forskelle – om mulighederne for uafhængighed af tid og sted – kan snart erkendes og beskrives, men erfaringerne tyder på at disse forskelle, når det gælder om at stimulere læringen, måske er mindre betydningsfulde end mulighederne for at indarbejde, forankre og samvirke netbaseret video med øvrige læringsaktiviteter. Det aktuelle tema viser at de tekniske muligheder er tilgængelige og at vi mange steder er kommet godt i gang, men også at der er langt igen før danske universiteter til fulde har lært at udnytte potentialerne i digital video.

 20. Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Folkestad

  2010-07-01

  Full Text Available Universitetsbiblioteket i Bergen har utarbeidd eit modulbasert kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet. Biblioteket har samarbeidd med fakultetet om innhald, tidspunkt og annonsering, for i størst mogeleg grad å nå studentane og tilpasse til deira behov. Kurset er ikkje obligatorisk, men anbefalast sterkt av fakultetet, som vektlegg overførbare ferdigheiter hjå doktorandane. Evalueringane så langt er svært gode, og kurset vidareførast derfor i noverande form. Generell teori er skilt ut, og presentert i tre plenumssesjonar over til saman 5 timar: 1 Strukturelle trekk ved vitskapleg litteratur, generell søketeknikk, reiskapar for søk og gjenfinning, oppdateringstenester og evaluering av skriftleg materiale 2 Siteringsstatistikk 3 Publisering, inklusive opphavsrettslege problemstillingar, Open Access, sjølvarkivering og institusjonelle arkiv. Stoff som knyttast til praktiske ferdigheiter vert presentert i workshop-form for mindre grupper i kursrom med PC-tilgang. Vi tilbyr såleis valfrie, separate, 1-2 t workshops i databasesøking, inndelt etter plattform (i.e. alle Thomson-Reutersbasane samla, alle CSA-basane samla osb.. Vidare tilbyr vi 2 t workshops i referansehandtering (EndNote. For nye brukarar vektleggast innlegging av referansar, val av stil, generering av referanselister og bruk av EndNote med Word, for erfarne brukarar vektleggast fulltekstnedlasting, oppretting av bibliografi frå fleire dokument, samarbeid om EN-bibliotek og oppretting av nye stilar. Med modulbasert kurs står studentane fritt til å stå over kjent stoff, kombinere databasekurs eller EndNote-nivå, eller kome tilbake for modular som er meir relevante seinare i løpet. I denne presentasjonen leggast vekta på plenumssesjon 1 og workshop-modulane.

 1. ”Å skape forbindelser”. Atelierets plass og atelieristens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Carlsen

  2013-06-01

  Full Text Available Forming har gitt viktige bidrag til det helhetlige kunnskapssyn som lenge har vært dominerende i norsk barnehagepedagogikk, men fagfeltet er nå lavere prioritert i forhold til aktiviteter som er ment å fremme ferdigheter innenfor språk og matematikk. Debatten om kvalitet i norsk barnehage proble-matiserer krav om testing av små barns ferdigheter innenfor avgrensede kunnskapsområder. Med et formingsfaglig fokus er det av interesse å se nærmere på barnehagene i Reggio Emilia, Italia, der barns praktisk skapende virksomhet gis høy prioritet med et atelier i hver barnehage. Den anerkjente kvaliteten i disse barnehagene (Wingert & Kantrowitz, 1991; Gardner, 2001; Gardner, 2006 begrun-ner en nærmere undersøkelse av atelierets betydning i denne pedagogiske praksisen.Målsettingen med artikkelen er å belyse atelierets funksjon i barnehagene i Reggio Emilia, hvilken rolle estetisk skapende virksomhet oppfattes å ha i barns læring, og å undersøke den kompetansen som kreves av atelieristen med ansvar for arbeidet i atelieret. Artikkelens empiriske materiale er hentet inn gjennom et intervju med atelierist Vea Vecchi i april 2010.Med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming drøftes metodiske spørsmål omkring kvalitativt intervju og behandling av kvalitative data ved hjelp av oversetter. Metodiske valg i forbindelse med intervjuet som er gjennomført diskuteres. Resultater av intervjuet presenteres og analyseres, og atelierets egenart og atelieristens kompetanse diskuteres. Begrepet atelierismen etableres. Katego-riene som er resultat av analysen synes brukbare som utgangspunkt for undersøkelser av atelierismen i ulike kontekster.Søkeord: Atelier, atelierist/atelierista, atelierismen, estetiske læreprosesser, kvalitativt intervju, Reggio Emilia.

 2. ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarja Alatalo

  2017-03-01

  Full Text Available Den här studien tar sin utgångspunkt i ett kompetensutvecklingsprojekt där lärare i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju lärare i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt lärarna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot lärarnas beskrivningar av det egna, men också elevernas meningsskapande. Studiens grund i sociokulturell teori och pragmatismens begrepp, erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg, synliggjorde lärarnas fördjupade förståelse för elevers skriftspråksutveckling. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya erfarenheter för att skapa ny kunskap hos både lärare och elever. Exempelvis beskriver lärare hur elever i samband med bedömningsaktiviteten upptäckte att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde lärarna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling om skriftspråksutveckling kan öka förskoleklasslärares möjligheter att stimulera elever vidare och öka elevernas förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav.

 3. Udržitelný rozvoj a genderové nerovnosti. Zpráva z konference Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Marková Volejníčková, Romana; Pospíšilová, Marie

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2017), s. 221-224 ISSN 2570-6578 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : sustainable development * gender * globalization Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517

 4. Jedenáctá mezinárodní konference o barokní hudbě, The Royal Northern College of Music, Manchester 14.–18. 7. 2004

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kapsa, Václav

  2004-01-01

  Roč. 41, 3-4 (2004), s. 399-402 ISSN 0018-7003. [Biennial International Conference on Baroque Music /11./. Manchester, 04.07.14-04.07.18] R&D Projects: GA ČR(CZ) GD408/03/H049 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9058907 Keywords : baroque music * conference * report Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

 5. Multidisciplinární a intersekcionální výzvy. Zpráva ze Sedmé mezinárodní konference Community, work and family

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2017), s. 175-178 ISSN 2570-6578 R&D Projects: GA ČR GA15-13766S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : intersectional approach * Community * work and family conference Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/44-rocnik-18-cislo-2-2017-postkolonialni-a-dekolonialni-mysleni-ve-feminismu/531

 6. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 7. Mezinárodní konference Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion, Monte Verità, Ascona, Lago Maggiore, Švýcarsko, 8.–13. 7. 2007

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Simonová, Natalie

  2007-01-01

  Roč. 43, č. 5 (2007), s. 1080-1081 ISSN 0038-0288. [Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion. Ascona, 08.07.2007-13.07.2007] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA403/06/1241 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : educational expansion * educational inequality Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.169, year: 2007

 8. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 9. En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mette Mørcke

  2015-03-01

  Full Text Available Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet.   In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ

 10. Samtalekarismaet og symmetriproblemet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Dam Hede

  2011-12-01

  Full Text Available Artiklen argumenterer for at coachingdiskursen ikke primært har sin oprindelse i sporten, men derimod i en fleksibel model for sammenhængen mellem ledelse, subjektivitet og erkendelse. Med inspiration fra Michel Foucault udvikles en analysestrategi - truth game analysis - der kan operere på to niveauer, som ellers kan være svære at forene: det genealogiske niveau og det empiriske niveau. Det centrale tema i analysen er udviklingen af teknikker og praksisser for, hvordan en professionel samtalepartner kan bistå et andet menneske med at vende sig imod det, der er særligt væsentligt for den enkelte selv og det fællesskab, han definerer sig i forhold til. Dermed bliver coachingforløbet forpligtet på en "sandhedskontrakt", hvor "vendingerne imod det væsentlige" bliver de afgørende sandhedsproducerende momenter for samtalens udvikling og resultat. Artiklen konstruerer begrebet samtalekarismaet som den betegnelse for den effekt, hvor coachee i kraft af samtalen oplever at få del i en rigere forståelse af sig selv og sine muligheder. Problemet er at erkendelsesarbejdet i samtalen er betinget af en række udfordringer, som har med samtalens socialitet og interaktion at gøre, dvs. samtalens praktiske tilegnelse på trods af og ved hjælp af: Ulige fordeling af magt, frihed, position og autoritet, ulige fordeling af rettigheder og pligter til at spørge og svare; blandede motiver i forhold til, hvad den ene vil opnå af den anden og omvendt - og altså alt det, der hører til det projektive univers som grundvilkår for samtalens udvikling, vedligeholdelse - og mulige sammenbrud. Disse udfordringer håndteres under samtalebetegnelsen symmetriproblemet, som samtidig bygger på en antagelse (jeg-du-hypotesen om at samtalens effektivitet som strategi for subjektivitet og erkendelse forudsætter udviklingen af en særlig relationel kvalitet imellem de samtalende, som går på tværs af samtalens komplekse fordeling af strategiske ressourcer

 11. Mezinárodní vědecké konference v Bělehradu a Sarajevu ke 100. výročí vzniku první světové války

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hladký, Ladislav

  2014-01-01

  Roč. 100, č. 2 (2014), s. 439-451 ISSN 0037-6922 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : First World War * history * the hundredth anniversary of the beginning of the First World War in 1914 * international science conferences * Belgrade * Sarajevo * Czech-South Slavic relations Subject RIV: AB - History

 12. Sexuality: zpráva z 2. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí konané v Nitře

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sloboda, Zdeněk

  2008-01-01

  Roč. 9, č. 2 (2008), s. 85-87 ISSN 1213-0028. [ Sexuality 2008. Nitra, 20.09.2007-21.09.2007] R&D Projects: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : sexualities * sexuality * conference Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 13. Sexuality: zpráva z 2. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí konané v Nitře

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sloboda, Zdeněk

  2008-01-01

  Roč. 9, č. 2 (2008), s. 85-87 ISSN 1213-0028. [ Sexuality : 2. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Sexuality II". Nitra, 30.09.2008-01.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : sexualities * sexuality * conference Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 14. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Roued-Cunliffe

  2016-10-01

  Full Text Available Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale platforme. Dybde i læring og reflekteret/reflekterende feedback er aspekter, som bliver centrale, når fagligt indhold på skrift indlejres i en digital læringskontekst. I artiklen tages udgangspunkt i TEACHs universitetspædagogiske initiativer inden for skriftlig læring og erfaringerne fra universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet. Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse diskuteres aspekter som tekstnære vs. åbne spørgsmål, de studerendes motivation for skrivning, deres vurdering af egen arbejdsindsats, en vurdering af de studerendes tidsforbrug og de studerendes holdning over for den foretrukne feedback - underviserens eller peer-to-peer. Der afsluttes med anbefalinger, som baserer sig på dette forsøg. This article reports on our attempts to promote accountability and commitment among our students through digital writing exercises. These combine writing as a reflective and required learning process with the collaborative possibilities that exist in using a digital platform. When using this kind of platform the depth of understanding and the quality of the feedback are important aspects of the learning experience. The study is based on the university’s TEACH programme, which focuses on writing in higher education, and it also draws on our experience from the university’s pedagogy course. Some of the ideas were tested on students from the Bachelor programme at the Royal School of Library and

 15. Konference o mírových iniciativách za první světové války na papežské koleji Santa Maria dell'Anima v Římě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šístek, František

  2017-01-01

  Roč. 103, č. 1 (2017), s. 231-235 ISSN 0037-6922 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8015903 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : First World War * Peace Initiatives * Charles I of Austria Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 16. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 17. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenche Sortvik

  2016-06-01

  diskuterast dominerande tendensar i lys av sjukepleievitskapens historiske oppkomst ved Universitetet i Bergen. Arbeidsmåten vert gjort i forlenging av sosiologen Pierre Bourdieus teori om å forstå notidige praktikkar i historisk lys. Resultat: Fleirtalet av oppgåvene er kvalitative (71,4%, og nyttar fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Dei kvantitative oppgåvene (26,2% er hovudsakleg forankra i medisinsk fagterminologi. Problemstillingane er i hovudsak frå eigen praksis og praktisk nytteeffekt vert vektlagt. Ei av mastergradsoppgåvene kombinerer kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Spørsmål som vert diskutert er korleis det kan ha seg at mastergradsoppgåvene framstår som dei gjer, og kva som påverkar sjukepleias handlerom i det akademiske felt?

 18. Zpráva z konference o domácím násilí "A co příjde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta

  2008-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2008), s. 68-68 ISSN 1213-0028. [„A co přijde poté? Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí…“. Praha, 21.11.2008] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : domestic violence Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www. gender online.cz

 19. What is capitalism and what comes next? První společná konference slovenské asociace pro sociální antropology a české asociace pro sociální antropologii v Pezinoku 21.-22. 9. 2009

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Uherek, Zdeněk

  2010-01-01

  Roč. 97, č. 1 (2010), s. 76-77 ISSN 0009-0794 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : social anthropology * Slovak Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.343, year: 2010

 20. Mezinárodní vědecká konference Raně novověké město jako komunikační uzel – Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (Praha 25.–26. května 2016)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sterneck, Tomáš

  2016-01-01

  Roč. 135, č. 2 (2016), s. 513-515 ISSN 0323-052X Institutional support: RVO:67985963 Keywords : history * towns * communication Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 1. Konference Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin (Hradec Králové 29. 6. - 1. 7. 2016)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kessler, Vojtěch

  2016-01-01

  Roč. 114, č. 1 (2016), s. 164-165 ISSN 0037-6833 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : conference * military * austro-prussian war Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 2. Celostátní setkání černobylských a volyňských krajanů a konference s názvem Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: přínos a perspektivy. Litoměřice, 8. 10. 2016

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beranská, Veronika

  2016-01-01

  Roč. 103, č. 4 (2016), s. 656-657 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Ukraine * compatriots * resettlement * integration Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 3. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 4. Professional Feedback Loop: How Can Practising Teachers’ Reflection Inform English Language Teacher Education?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Evelyn Flognfeldt

  2016-04-01

  Full Text Available Denne artikkelen presenterer en studie av den type læring praktiserende engelsklærere i norsk grunnskole selv rapporterer etter et års videreutdanningsstudium i engelsk. Et pedagogisk utviklingsprosjekt på egen skole inngikk som en sentral del av studiet. Studien gir et innblikk i hvilke aspekter ved skolefaget engelsk som erfarne lærere definerer som hoved­utfordringer i undervisningen og utbyttet de har hatt av prosjektene sine. Artikkelen bygger på data fra den kritiske refleksjonen som lærerne gir uttrykk for mot slutten av prosjektene sine. På bakgrunn av kvalitativ innholdsanalyse av prosjektrapportene identifiseres vesentlige felles språkdidaktiske elementer i lærernes konseptualisering av sin egen rolle og egne prioriteringer overfor elevenes læring. Denne typen lærerforskning kan få viktige følger for opplæringen i studiefaget engelsk i lærerutdanningen. Relevante forestillinger blant praktiserende lærere kan kanaliseres tilbake til lærerutdanningen for på den måten å mediere studentenes profesjonsforberedelse og deres framtidige arbeid som engelsklærere. Sentrale språkdidaktiske tema blir trukket fram, som i sin tur kan fungere som analytiske begreper og verktøy for engelskstudentene i forberedelsen til de komplekse praktiske utfordringer i klasse­rommet. Kontakt med denne typen forskning på egen undervisning som erfarne lærere har gjennomført med fokus på det de opplever som engelskfaglige utfordringer, kan hjelpe lærerstudentene til å knytte sammen teori og praksis og bidra til å senke deres affektive filter når de starter som lærere. Denne artikkelen munner ut i en diskusjon om hvilke former denne tilbakemeldingen fra praksisfeltet kan ta.Nøkkelord: utdanning av engelsklærere, profesjonsutvikling, læreres forskning, læreres læring, språkdidaktikkAbstractThis article presents a study of the learning reported by practising teachers of English in Norwegian primary and lower secondary schools

 5. „Je nutné, aby lidi měli pocit, že na tom večírku musí být“: Zpráva z konference Strukturální změna na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2014-01-01

  Roč. 15, č. 1 (2014), s. 78-84 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LE12003 Institutional support: RVO:68378025 Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/406

 6. 2. národní konference o ženách a vědě. Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tenglerová, Hana

  2011-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2011), s. 99-106 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender and science * research assessment * feminism Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 7. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  r som renarna bedoms ha behov av detta foder. De två senare uppgifterna grundas på uppskattningar av personer med stor erfarenhet av renskotsel. Den årliga produktionen av trådlavar består dels av lavtillvåxten i det betningsbara hojdintervallet, dels av trådlav som faller ner på snon. Barrdominerade bestånd aldre ån hundra år antas vara trådlavbårande, men åven denna areal reduceras med hånsyn till praktisk tillgånglighet. Årlig produktion av trådlav inom råckhåll for renen skattas som produkt av mångden trådlav, dess tillvåxtprocent och arealen. Av den trådlav som årli-gen faller ner på marken antas en fjårdedel vara tillgånglig under vårvintern. Efterfrågan på trådlav beråknas på i princip samma sått som efterfrågan på marklav, men antal betningsda-gar per år åk lågre eftersom trådlav huvudsakligen år ett visserligen hogkvalitativt och låttillgångligt, men dock nodfoder. Resultaten år osåkra av två huvudorsaker. Dels pga inverkan av faktorer som inte ingår i modellen, dels osåkerhetejn i de faktorer som ingår i modellen. Modellen innehåller uppenbart forenklingar av verkliga samband. Dessa forenklingar beror huvudsakligen på viss brist på grunddata. Mojligheterna att dra såkre slutsatser kommer att oka i takt med båttre kunskap om utnyttjade samband och uppgifter. Den geografiska indelningen i lånsdelar beror på utformningen av riksskogstaxeringen. Forhållandena kan givetvis variera inom dessa lånsdelar, som var och en består av ett flertal samebyar. Resultaten får således inte tillåmpas på enskilda samebyar. Studien visar på en metod for att belysa hur renskotselns lavbete kommer att utvecklas i relation till virkes-produktionen. Resultaten år dock allt for osåkra for att man skall kunna dra några såkra slutsatser. Resultaten antyder emellertid att for vissa områden finns redan i dag en brist på lavbete for den renpopulation som kalkylerats med i denna studie. Beråkningarna antyder att