WorldWideScience

Sample records for zdravstvenata sostojba kaj

 1. Epoetin alfa ja namaluva nefrotoksicnosta inducirana so cisplatin kaj staorci

  Dimce Zafirov

  2006-06-01

  Full Text Available Klinickata efikasnost na cisplatin kako antitumorski lek e nesomnena, no dozno-limitiracki faktor za negova upotreba pretstavuva izrazitata nefrotoksicnost. Najnovite istrazuvawa pokazuvaat deka epoetin alfa moze da ima znacajna uloga ne samo vo terapiski celi za korekcija na razni vidovi na anemii, tuku istiot moze da bide efikasen i kako nevroprotektiv, hepatoprotektiv, kardioprotektiv i osobeno znacajno kako nefroprotektiv kaj nefrotoksicnost inducirana od preparati na baza na platina. Glavna cel na ovaa studija bese da se utvrdi efektot na epoetin alfa vo prevencijata na nefrotoksicnost eksperimentalno inducirana so dolgotrajna administracija na cisplatin vo doza od 2 mg/kg/t.t./nedela vo tek na 8 nedeli, kaj Wistar staorci. Dobienite rezultati od ovaa studija pokazuvaat deka epoetin alfa signifikantno gi ublazuva funkcionalnite bubrezni poremetuvawa inducirani so dolgotrajna administracija na cisplatin, ja podobruva opstata sostojba i go namaluva mortalitetot kaj ispituvanite zivotni.

 2. ENVAZA VINBERO KAJ KULTIVADO

  HUANG Yinbao

  1997-01-01

  Preskaǔ iuj nacioj tra la mondo ornamassiajn ambrojn kaj domojn kultivante envazajnflorojn.Sed nur malmultaj familioj kultivasvinberojn en vazoj por beligi loejojn.Fakte laenvaza vinbero estas bona kaj ideala planto beli-ganta loejon.La verda foliaro,la zigzaga

 3. Hundo kaj Lupo

  Heren

  1996-01-01

  En fora profunda montaro sin kaas pen-trinda vilaeto de kelkaj familioj.Ali,izolitakaj kvazaǔ forgesita de la mondo,kondukas nurvojstreko,kiu serpentumas suprenis mont-talio.La unika uzebla transportilo estas azeno.Sed la vilaanoj vivas kaj laboras tie,genera-cion post generacio,en paco,harmonio,amike-co kaj helpemo.Ili agas laǔ sia maniero,mal-multe sciante la mondon ekster la vilaeto.

 4. Regido kaj almozulo

  2000-01-01

  En mia lernejo mi altiras la intereson de la lernantoj al legado de raond-famaj verkoj por gejunuloj per ludoimitado. Simplas ekzemple la imitado lau la verko Regido kaj almozulo de Mark Twain[tuejn], usona verkisto. Povas partopreni po du ludantoj: la regido kaj la almozulo. Ludiloj estas dek du kartoj, po du por ciu litero, jene.. C G M P R S. Tiujn kartojn metu sur la tablon, kun la litero-flanko suben, po ses antau ciu ludanto. La ludantoj (duopoj) povas esti elektatal de la gvidanto, au

 5. Kaj Munk 1898 - 1944

  2010-01-01

  Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst og dramatiker, der spillede en stor rolle i mellemkrigstidens scenekunst. Som politisk skribent blev han under 2. verdenskrig et vigtigt symbol på den nationale modstand mod både den tyske besættelse og samarbejdspolitikken.......Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst og dramatiker, der spillede en stor rolle i mellemkrigstidens scenekunst. Som politisk skribent blev han under 2. verdenskrig et vigtigt symbol på den nationale modstand mod både den tyske besættelse og samarbejdspolitikken....

 6. Kaj Munk 1898 - 1944

  2010-01-01

  Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst og dramatiker, der spillede en stor rolle i mellemkrigstidens scenekunst. Som politisk skribent blev han under 2. verdenskrig et vigtigt symbol på den nationale modstand mod både den tyske besættelse og samarbejdspolitikken.......Kaj Harald Leininger Munk var en dansk præst og dramatiker, der spillede en stor rolle i mellemkrigstidens scenekunst. Som politisk skribent blev han under 2. verdenskrig et vigtigt symbol på den nationale modstand mod både den tyske besættelse og samarbejdspolitikken....

 7. La diablo kaj la kamparano

  Kizeyidioko Mayinda, Zairio

  1997-01-01

  I am kamparano kulturanta sian kampon vidis diablon~1, kiu alproksimigas al li kaj subite demandas: —Kion vi faras ci tie? —Mi preparas la teron. —Kiu permesis al vi kulturi tiun ci teron? Cu vine scias, ke gi apartenas al mi? —Pardonu, sed mi devas kulturi por vivi.

 8. Zamenhof kaj la Honora Legio

  1996-01-01

  Dum pluraj jaroj la klopodoj por havigi aǔtentajn dokumentojn kaj oficialajn atestilojn pri laordeno de la honora Legio al Zamenhof restis senfruktaj.La arkivaj respondeculoj obstine mutisrilate la oftajn petojn de multaj francaj esperantistoj.Nun fine Roberto Lloancy sukcesis rompila muron de silento.

 9. Minoritataj lingvoj inter forpaso kaj agonio

  Bernard Golden

  1997-01-01

  La mortintaj kornvaJa kaj mallksa’lingVOjLa kornvala lingvo,apartenanta a1 la keltalingvobran~o de 1a hind.e6ropa familio。estasparenca al la kitara kaj bretona,ankorafl paro—latai en Kimri02‘kai Bretoni03 respektive.LaIingva teritorio de Ia kornvaIa troyigis en la pIej

 10. Kaj Franck - täna / Piret Veigel

  Veigel, Piret, 1961-

  2004-01-01

  Kaasaegse soome disaini näitus "Kaj Franck - täna" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kaj Franci loomingu kõrval eksponeeritakse temanimelise disainipreemiaga auhinnatud kujundajate ja noorte soome disainerite töid. Loetletud 18 osalejat

 11. Kelke da aferoj pri Xu Shouzhen kaj Yang Fuchen

  Fu; Xianpei

  2000-01-01

  Antau 50 jaroj, la 7-an de decembro 1949, martiroj Xu Shouzhen(Eltunko) kaj Yang Fuchen(Yang Qiuzhen) oferis sian vivon al la movado por Esperanto kaj demokratio en Chengdu, la cefurbo de la provinco Sichuan. Xu Shouzhen estis kompetenta cina esperantisto. Komence de la 40-aj jaroj li venis de Chongqing al Chengdu kaj aktivis por nia lingvo. Tiam Li Shijun(Laulum) enhospitaligis en

 12. Det Virtuelle Forskerværksted for Kaj Munk Studier

  Sandborg-Petersen, Ulrik; Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer design af tekstdatabase for Kaj Munks forfatterskab og et alment tilgængeligt website for dette forfatterskab.......Artiklen diskuterer design af tekstdatabase for Kaj Munks forfatterskab og et alment tilgængeligt website for dette forfatterskab....

 13. IEF-Internacia Ekonomika Fakvortaro Stato de traduko kaj eldono

  Bruno Vogelmann

  1997-01-01

  La vere necesa IEF eldonitas unuafoje en 1974 de " EKI-Instituto p0r Esperanto en Komerco kaj Industrio" dum la estraraneco de ERIK CARLEN-Svedio, E. L. M. WENSING-Nederlando kaj BRUNO VOGELMANN-Ger-manio ce Eldonejo KLUWER en NL-DEVEN-

 14. Efektite na prostaciklin vo tretmanot na dijabeticnata nefropatija kaj staorci

  Jasmina Trojacanec

  2006-06-01

  Full Text Available Mikrovaskularnite komplikacii, a pred se dijabeticnata nefropatija, se edni od najteskite komplikacii na dijabetot, od koi vo golema mera zavisi i prognozata na dijabetot kaj ovie pacienti. Etiopatogenezata na ovaa komplikacija e multifaktorijalna i za sega se uste ne kompletno rasvetlena, a vklucuva morfoloski, patolosko-anatomski i biohemiski metabolni narusuvanja. Se smeta deka narusuvanjeto na modularnata funkcija na endoteliumot moze da bide kriticen i inicijalen faktor vo razvojot na dijabeticnite vaskularni komplikacii. Vrz osnova na farmakodinamskite efekti koi sto gi poseduva prostaciklinot (PGI2 i negovite analozi, se smeta deka istite moze da bidat korisni vo tretmanot na dijabeti~nata nefropatija. Osnovna cel na ovaa studija be{e da se procenat efektite na prostaciklin (PGI2 vo tretmanot na dijabeticnata nefropatija, eksperimentalno predizvikana so streptozocin. Kaj normotenzivni staorci od sojot Wistar, eksperimentalno bese induciran najprvin dijabet so ednokratna i.p. administracija na streptozocin (STZ, a kako komplikacija na dijabetot i jasni znaci i simptomi na dijabeticna nefropatija (proteinurija, zgolemeno serumsko nivo na urea i kreatinin, poliurija, zgolemena aktivnost na NAG vo mockata. Tretman so prostaciklin (p.o. vo doza od 0.1 mg/kg /t.t./den, vo tekot na 4 nedeli, dovede do signifikantno namaluvanje na simptomite i znacite na bubreznite ostetuvanja, vo odnos na grupata zivotni koi ne primaa prostaciklin. Vrz osnova na dobienite rezultati moze da se zakluci deka prostaciklinot moze da ima znacajna uloga vo tretmanot na dijabeticnata nefropatija, eksperimentalno inducirana so streptozocin.

 15. Annotated text databases in the context of the Kaj Munk corpus

  Sandborg-Petersen, Ulrik

  linguistic annotations of text. As I show in Chapter 10, it is certainly the case that all of the annotations with which we in the Kaj Munk Research Centre have desired to enrich the Kaj Munk Corpus, can be expressed in the EMdF model. The MQL query language is a “full access language”, supporting the four......D work has been carried out under the organizational umbrella of the Kaj Munk Research Centre at Aalborg University, Denmark. Kaj Munk (1898–1944) was an influential and prolific playwright, journalist, pastor, and poet, whose influence was widely felt — both inside and outside of Denmark — during...... the period between World War I and World War II. He was murdered by Gestapo in early January 1944 for his resistance stance. The two main tasks of the Kaj Munk Research Centre in which I have been involved during my PhD work are: a) Digitizing the nachlass of Kaj Munk, and b) Making the texts of Kaj Munk...

 16. Tempa voja^go kaj geodezioj en ^generala relativeco / Time travel and geodesics in general relativity

  Paiva, F M

  2011-01-01

  In the homogeneous metric of Som-Raychaudhuri, in general relativity, we study the three types of geodesics: timelike, null, and spacelike; in particular, the little known geodesics of simultaneities. We also study the non-geodetic circular motion with constant velocity, particularly closed timelike curves, and time travel of a voyager. ------------------- ^Ce la ^Generala Relativeco, en homogena metriko de Som-Raychaudhuri, ni studas geodeziojn de la tri tipoj: tempa, nula, kaj spaca, speciale la malmulte konatajn samtempajn geodeziojn. Ni anka^u studas ne-geodezian cirklan movadon kun konstanta rapido, speciale fermitajn kurbojn de tempa tipo, kaj movadon de voja^ganto al estinto.

 17. Excavations at Kanjetar and Kaj on the Saurashtra Coast, Gujarat

  Gaur, A.S.; Sundaresh; Abhayan, G.S.; Joglekar, P.P.

  . Interestingly one bone could be identified to that of Genus Equus; but the species could not be securely identified. Six fragments of the domestic cat were recovered that belong to a single animal. There were no cut marks on all these fragments but all were... cakes, beads, etc. which indicates that Kanjetar was not an urban centre, and may be categorized as a village settlement. The role of the site in overseas trade is not securely identifiable. The pottery of Kanjetar closely resembles with the Prabhas...

 18. "Kaj" je Frederick Winslow Taylor = “What” is Frederick Winslow Taylor

  Andrej Markovic

  2006-06-01

  Full Text Available Raising the issue of Taylor and his scientific management after less than a hundred years seems at first glance to be quite anachronistic. Today we are more likely to find Taylor’s works in antique shops than in the libraries of the schools of management. Has the memory of utilitarian and pragmatic managerial knowledge of a century back faded, or are we in a way ashamed of Taylor, the protagononist of management? How does the research into the origin and nature of management affect the efficiency of a particular manager, which seems to be the objective of management education? What is the difference between Taylor's management and contemporary management? Is it merely less scientific in approach? And where is modern management developing, if no longer in the field of exact science? And where do key notions of contemporary management, like ‘mission’ and ‘vision’ belong? Has management since its beginings proved to be only knowledge for managing organizations, or does it go beyond that? In a brief analysis of Taylor’s scientific management the author of the article tries to answer the above mentioned questions. Some of the questions are, however, only touched upon, awaiting an answer in the future.

 19. Zerazione, pseudoordinamento e numeri Escheriani. Nulacio, pseudoordigo kaj Esheraj nombroj. Zeration, pseudoorder and Escherian numbers

  Reale, Cesco

  2012-01-01

  Observing the existing relationships between the elementary operations of addition, multiplication (iteration of additions) and exponentiation (iteration of multiplications), a new operation (named zeration) is defined, consistently with these laws and such that addition turns out to be an iteration of zerations. Zeration turns out to be consistent with Ackermann's function. After defining the inverse operation of zeration (named antizeration), we observe that R is not closed under it. So a new set of numbers is defined (named E, Escherian numbers), such that antizeration is closed on it. After defining the concept of pseudoorder (analogous to the order, but not transitive), addition and multiplication on E are analysed, and a correspondence between E and C is found. Finally, zeration is extended to C, in such a way that antizeration is closed on C too. English keywords: hyper-operations, zeration, Ackermann function, intransitive order, not transitive order, new number sets. Osservando le relazioni esistenti...

 20. Climate, vegetation and ecology during Harappan period: Excavations at Kanjetar and Kaj, mid-Saurashtra coast, Gujarat

  Farooqui, A.; Gaur, A.S.; Prasad, V.

  environment. Primary source of information are the fossil pollen records collected from lake, wetland, and near-shore marine sediments, supplemented extensively by plant macrofossil, phytolith, stable carbon isotope records and evidences of human habitation... fossils or sub-fossils are not damaged or totally destroyed (Patterson 2002). However, acid- resistant thecamoebians having autogenous proteinaceous theca have been reported from the palynological slides of Holocene sediments from the fjords of Vancouver...

 1. E-Movado en Azio

  1996-01-01

  Koreio Esperanto venis el Rusio, Cinio kaj Japanio, interalie studentoj lernintaj Esperanton en Japanio kaj Cinio enkondukis kaj disvastigis in en Koreio. La plej frua esperantisto estis HONG Myungheui(1888-1986), verkisto kaj poste vicefministro de Norda Koreio. Li eklernis Esperanton en Sanhajo irkaǔ 1910,oni diras. En 1916 kaj 1917 okazis malgrandaj kursoj. En 1920 KIM Ok(Vercla E. Kim), kiu lernis Esperanton en Japanio, gvidis la unuan publikan kurson de Esperanto en YMCA en

 2. EKSKURSO AL CANGYAN-MONTO

  Verkita; de; Li; Shijun

  1999-01-01

  La Pekina Esperanto-Asocio preskaǚ sta-rigis tradicion organizi ekskurson printempe kajaǚtune. En la pasinta jaro, ni ekskursis al In-terna Mongolio kaj habis agrablajn renkontiojnkun geesperantistoj en Huhehot kaj Baotou. i-

 3. Soome disaini ikoonid kantud ajastu vaimust / Kai Lobjakas

  Lobjakas, Kai, 1975-

  2004-01-01

  Soome nüüdisdisaini näitus "Kaj Franck - täna" Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Tallinnas. DesignForum Finland kureeritaval näitusel on Kaj Franck keskpunktiks, millega suhestatakse tänaseid kujundajaid. Kaj Francki loomingust

 4. 国际世运动态

  1997-01-01

  〈Hungario〉 Struktura kaj Socilingvistika Esploro de Esperanto Budapesto: Steleto kaj ILEI, 1997. Redaktis Ilona Koumy kaj Marta Kovacs. 165p. 21 cm. Memorlibro honore al prof. Istvan Szerdahelyi. Dudeko da fakaj elkonferencaj artikoloj de renomaj autoroj, i. a. Traunmuller, Vaha, Piron, Sevcenko, Blanke, Ertl.

 5. Manifesto de Prago de la movado per la internacia lingvo Esperanto

  1996-01-01

  Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto,direktas ci tiun manifeston al ciuj registaroj, internaciaj organizajoj, kaj homoj de bona volo,deklaras nian intencon firmvole plu labori por la celoj ei tie esprimitaj,kaj invitas ciun unuopan organizajon kaj homon alibi al nia strebado.

 6. Al legantoj

  1996-01-01

  Jam alvenis la jaro 1996 kun plena espero!En la kuranta jaro okazos en nia lando la 1-a Azia Kongreso de Esperanto kaj la somera se-majno de inaj junaj esperantistoj, kaj festiosla 45-jario de EL kaj la 100-jara datreveno denaskio de la estimata k-do Hujucz, eksprezi-danto de nia ligo. Kredeble, tiu i jaro estos

 7. 丹戎巴葛(英文)

  Singapura Legendo

  1994-01-01

  Antaǔcirkaǔ 600 jaroj,dum la regado deDasja Raga,miloj kaj miloj da glavofisoj saltisal marbordo,la glavofisoj saltis forte kaj fori-oze,kaj trapikis per sia"glavo"brustojn de ho-moj.Nekalkuleblaj kadavroj kusis senorde surla marbordo.

 8. Kial Kato Raton Mortigas

  于京要

  1994-01-01

  Antaue kato kaj rato estis bonaj amikoj, kiuj kune vivis, mangis kaj ludis. Iutage bona informo atingis al ilia domo: Oni elektos 12 animalojn por signi jarojn kaj arangos elektitajn animalojn en ordo de sin-anonco. Kutime la kato aktivis rage kaj dormis nokte, male la rato dormis tage kaj aktivis nokte. La kato diris al la rato: "Ni devas iri al la anoncloko. frue. Mi ciam profunde dormas tutnokte. Morgau matene vi veku min kaj ni kune iru tien pot gajni bonajn poziciojn. " La rato respondis: "Mia frato, bonvole trankviligu. Mi certe vekos vin frue. " Post endormigo de la kato, la rato pensis: La kato kuras pli rapide ol mi; se ni iros

 9. Vizito al Interna Mongolio(2)

  Sabira Stahlberg(Finnlando)

  1994-01-01

  La unuan de oktobro—kiel konate nacia festotago—je la oka matene aperis s-ro Li Sen, lia nepo, f-ino Qin kaj s-roj Xiao kaj Bao, por kune kun mi viziti la plej grandan cevalkurejon en Azio. Jen, mi tuj pensis, jen ebleco por mi vidi almenau la cevalojn, se mi ne vidos ankau iom da stepo kaj blua cielo...

 10. Internacia Esperanto-Movado

  1996-01-01

  BritioLa nova brita grupo EKO-Fonduso celas kreskigi lafidon de esperantistoj pri sia propra lingvo kaj tieskomerca valoro. Inter iaj 14 fundamentaj principoj es-tas:malalta kotizo por membroj kaj subtenantoj;pago alvarbinto de nova membro; profitdoneco de iuj iaj pro-jektoj;uzo de iuj enspezoj por kreskigi la membraron;moderneco de reklamaj kaj instruaj materialoj. (El Es-peranto)eio

 11. TRA LA MONDO

  1999-01-01

  Kie flago farias fiagoMarte okazas kursofinaj ceremonioj enjapanaj lernejoj.Kutime estas kantata la naciahimno"Kimigayo"kaj hisata la nacia flago Hi-nomaru.Jen malofta ebleco por lernantoj kajinstruistoj partopreni nacian ceremonion.Ne iuj lernejoj,tamen,okazigas tiunceremonion,ar instruisto-sindikatokontraǔstaras kaj himnon kaj flagon.Propo-nante nenian anstataǔajon,ili simple argumen-tas kontraǔties"altrudo" fare de la

 12. 世界各地(英文)

  1996-01-01

  Sankcio suferigas popolonOkaze de 1’ golfmilito en 1991~1 UN~2 decidissankciojn kontraǔ Irako, por tiel puni diktatoronSadam Husejn~3.Pro tio, la popolo iraka suferasneimageble terure.Tion asertas ne la iraka registaro,sed seriozakaj fidinda NAO(Nutraja kaj AgrikulturaOrganizajo de UN)~4. Laǔ indikoj~5 de NAO lasituacio "cie en la lando ias pli kaj plikatastrofa", kaj minacas "ruinio de agrikulturo

 13. OMA■E

  李士俊

  1996-01-01

  (Verkita dum la Cseh-seminario~1, Majenco~2,1958)u li estas flava hundo? -Ne, li estas instruisto.~3Li enpuas gramatikon per ekzemploj kaj persisto.u estas li objekto? -Ne, li verve vivas tre-tre~4;kaj liaj vortoj trafas nin imprese kaj penetre~5.u la instruisto sidas?-Ne, la instruisto iras.Li gestas, prenas, metas, montras;preskaǔ li kuiras~6.

 14. Internacia Esperanto-Movado

  1996-01-01

  UEA Post la estrar-kunsido de UEA, Lee Chong-Yeong flugis la 1-an de aprilo al Litovio kaj tie, helpate de estrarano Povilas Jegorovas, "vendis Esperanton" al tatprezidento Algirdas Brazauskas, al ministroj kaj aliaj litovaj eminentuloj. En la mateno de la dua tago la prezidento akceptis en sia laborambro lin kaj liajn kolegojn. En malstrea konversacio, Brazauskas agnoskis, ke Litovio spertas seriozajn lingvajn problemojn lige kun sia EU-

 15. INSTRUA METODO DE ESPERANTO EN SUPERAJ LERNEJOJ

  Li Weilun

  1996-01-01

  1. Diferenco inter inoj kaj eǚropanoj en lernadode EsperantoEsperanto estas tre proksima al la eǚropajlingvoj kaj diferenca de la ina lingvo. Tial es-tas pli facile por eǚropanoj lerni Esperanton. Ilipovas kompreni multajn vortojn sen traduki kajgramatikajn regulojn sen ekspliki. Oni povasuzi rektan metodon por instrui ilin. Kontraǚe,Esperanto kaj la ina lingvo estas diferencaj.

 16. PLEJ RAPIDE TRA PARIZO

  1994-01-01

  Povas esti tre malpla■e en urbegoj, se estas du lokoj, kie flugma■ino povas alteri■i, kaj oni devas rapi-de transiri de unu al la alia. Tiel estas ekzemple en Parizo. Foje mi alteri■is en Charles-de-Gaulle[elparolu■arl de gol’], kaj devis reekflugi el Orly[orli’]. Mi havis malmulte da tempo inter la alveno en unu kaj laflugo el la alia. Kaj jen la personaro, kiu funkciigas la publikajn transportojn, tiutage ne ofieis, ■ar la ■tatomalkonsentis altigi ■ian laborpagon. La urbo estis tiom plena je veturiloj, ke estis preskaǔneeble

 17. Tulevikulinn Malmö sadamasse / Tõnu Vare

  Vare, Tõnu, 1947-

  2001-01-01

  Elamumessi "Bo'01" puhuks ehitatavast linnaosast. Tulevikumaja eeskujuks saab arhitektide Kaj Wartiaise ja Ingrid Reppeni kuuekorruseline Havshus. 2003. aastaks valmib 45-korruseline Santiago Calatrava projekteeritud elamu Turning Torso

 18. Tulevikulinn Malmö sadamasse / Tõnu Vare

  Vare, Tõnu, 1947-

  2001-01-01

  Elamumessi "Bo'01" puhuks ehitatavast linnaosast. Tulevikumaja eeskujuks saab arhitektide Kaj Wartiaise ja Ingrid Reppeni kuuekorruseline Havshus. 2003. aastaks valmib 45-korruseline Santiago Calatrava projekteeritud elamu Turning Torso

 19. TRA LA MONDO

  Nova; tragika; mistifiko

  2000-01-01

  Nova tragika mistifikoLa jusesinta milito en Jugoslavio estaskroma,nova pruvo kiel la tutmondaj,"opin-iokanaligantoj"(Kiel ilin difinas Rejna deJong)ankoraǔfoje sukcesis perforti la veron,mistifiki kaj kretenigi la homaron,por klopodikonvinkiin pri la justeco kaj neeviteblo de mili-

 20. La Lago Ora Bovo(Popolrakonto de Hangzhou)

  1997-01-01

  Anta tre tre longe,la Okcidenta Lago es-tis nomata la lago Ora Bovo.En la lago vivis ora bovo.Se senpluva vet-ero longe daris kaj la lago sekiis,do la orabovo aperis kaj elvomis akvon bupleno-post-buplene is la lago denove pleniis.

 1. MEMORE AL AMIKO

  Osmo; BULLER

  1999-01-01

  Skuis min la novajo, ke mia amiko kajkolego Dai Song’en forlais nin por iam. Lakruela fatalo foriris lin, kiam li ankoraǚ estismeze de sia laboro, plena de planoj kaj tiel ju-ha. Kun muta senpovo ni devas subii al lasenkompata trudo de la sorto, kvankam la men-so ribelas kaj rifuzas kredi ke ipovas esti vero.

 2. Du fratinoj

  1996-01-01

  Vivis iam du fratinoj-Aje kaj Fatme.Iliapatrino estis duon-patrino por Fatme kaj in neamis.Foje i diris al sia edzo:-Faru kion ajn,sed mi ne plu volas vidiFatme.La sekvan tagon la patro forkondukis la

 3. Relativeca Dopplera efiko inter du akcelataj korpoj - I

  Paiva, F M

  2008-01-01

  We describe the Doppler effect between equally accelerated light source and observer under the special relativity. The proper accelerations are constant and parallel. An English version is available by request. - - - - - - - - - - - Ni priskribas luman Doppleran efikon inter same akcelataj fonto kaj observanto ^ce special-relativeco. La propraj akceloj estas konstantaj kaj paralelaj.

 4. DE TIAM MI ESTAS ESPERANTISTO

  Verkis V.Setala

  1996-01-01

  En 1903, iufoje mi vojais de Bukareto alKonstantinpolo, kaj mi prenis sidlokon en larestoracia vagono. Apenaǚ mi sidiis, mividis ke iu eksterlandano penas komprenigi alkelnero kion li deziras. La kelnero uzas sian tu-tan lingvoscion: li parolas rumane, serbe,turke, bulgare kaj ruse, sed vane! La fremd-landano ne komprenas e unu vorton. Mi

 5. PREHOD IZ SIX SIGMA V LEAN SIX SIGMA

  Veršič, Matjaž

  2010-01-01

  Spoznanje podjetij, da ne morejo prodati vsega, kar proizvedejo, je s sabo prineslo zavedanje o pomenu kakovosti. Danes podjetja brez zagotavljanja kakovosti ne morejo obstati. Kakovost morajo opredeliti kot tisto, ki jo s svojimi željami opredelijo kupci oz. v ospredje je stopil glas kupca. Kupec je tisti, ki odloča, kaj je kvalitetno in kaj ni

 6. Familio kun multaj infanoj

  Nicolae; Macovei

  1999-01-01

  Tute ne estas malkonvenajo, familio kunmultaj infanoj. Se estas vilaga familio, mivolas diri. En norda Rumanio la familioj en lavilagetoj kalkulas inter kvar kaj dek sep infanojpo familio. Pro religiaj principoj oni ne mal-helpas al la ido-naskado. La spertoj montras, ke en la familiojmalricaj formigas reguloj kaj estas fartaj agoj

 7. La migranta angilo

  -RobertRoze; Francio

  1997-01-01

  En marto kaj aprilo, la seksmaturaj~1 angiloj~2 demetas siajn ovojn~8 en la varmaj kaj pro-fundaj akvoj de la Sargasmaro~4. El la ovoj, kiuj eskapas ciujn predantojn~5, elovigas~5 travideblaj salikokformaj larvoj~7 milimetrojn longaj nomi-

 8. Espero de la akvo en florvazo (Fabelo)

  Lu Moje

  1997-01-01

  En delikata kabineto trovigas florvazo kun antikveca belo, plena de akvo, kaj en akvo staras umearbo. La akvo en la vazo versita de servistino matene plendas, gemas kaj grumblas: "Mi ja ne volas logi trankvile en tia vazo, tiel malvasta kiel malliberejo, vivi en tia loko ec unu minuton

 9. Näpud saviseks

  2004-01-01

  Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis ehtenäitus "Laegas" kuni 17. X, soome disaineri Kaj Francki ja 11 temanimelise preemi laureaadi loomingu näitus kuni 14. XI. Võimalusest osaleda keraamika ja viltimise töötoas

 10. Henning Witte : Estonia-film tuleb / Villem Valme

  Valme, Villem, 1977-

  2000-01-01

  Kavandatavast katastrooffilmist "Baltic Storm", mis on ajendatud väidetest, et "Estonia" uppus maffiavandenõu tõttu. Stsenaristideks on Juta Rabe, Henning Witte ja Kaj Holmberg. Ka : Nädal nr. 47, lk. 5

 11. Dzhulija Ormond znajet, potshemu pogibla "Estonija"?

  2000-01-01

  Kavandatavast katastrooffilmist "Baltic Storm", mis on ajendatud väidetest, et "Estonia" uppus maffiavandenõu tõttu. Stsenaristideks on Juta Rabe, Henning Witte ja Kaj Holmberg. Peaossa loodetakse mängima Hollywoodi staar Julia Ormond

 12. Jutta Rabe teeb Estonia hukust uue filmi

  2002-01-01

  Eile alustas Saksa ajakirjanik Jutta Rabe oma filmi "Baltic Storm" võtetega, mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Peale Rabe on stsenaristid veel saksa advokaat Henning Witte ja rootslane Kaj Holmberg

 13. Mifologija zapolnila jõhviskije võstavotshnõje zalõ / Peeter Lilleväli

  Lilleväli, Peeter

  2002-01-01

  Soome instituudi organiseeritud näitus Tove Janssoni muumidest ja Kaj Stenvalli satiirilistest pardimaalidest kultuurikeskuse näitusesaalis ning kunstide kooli saalis. Kommenteerib Soome instituudi kultuurisekretär Juha Matti Aronen

 14. Möödunud sajandi mütoloogia vallutas Jõhvi näitusesaalid / Peeter Lilleväli

  Lilleväli, Peeter

  2002-01-01

  Soome instituudi organiseeritud näitus Tove Janssoni muumidest ja Kaj Stenvalli satiirilistest pardimaalidest kultuurikeskuse näitusesaalis ning kunstide kooli saalis. Kommenteerib Soome instituudi kultuurisekretär Juha Matti Aronen

 15. Doppleraj efikoj \\^ce Schwarzschild

  Paiva, F M

  2009-01-01

  Motion of bodies and light rays are studied in the gravitational field of Schwarzschild. Several Doppler effects are described. ----- Movado de korpoj kaj lumo estas studitaj en gravita kampo de Schwarzschild. Pluraj Doppleraj efikoj estas priskribitaj.

 16. Kial zebroj havas striojn?

  Robert Roze,Francio

  1996-01-01

  Zebrostrioj ne estas koketao sedprotektao,kiu kamuflas la zebron,erarigas lamalamikojn,forigas la insektojn kaj utilas kielnefalseblaj legitimaoj...Unuvorte,ili estasnepre necesaj por la senzorga vivo de ta afrikazebro.Inter multnombraj teorioj oni tradicie klar-

 17. Vallandamine ja vastutus / Marjatta Pietilä

  Pietilä, Marjatta

  2004-01-01

  Nõuandeid vallandamisega seotud negatiivsete emotsioonide vältimiseks. Uue töökoha leidmise ja töökarjääri teenuste pakkumisega tegeleva firma DBM tegevdirektor Kaj Richter tutvustab oma kogemusi

 18. Eestis on sadakond kaatrit, mis panevad pead pöörama / Kerli Nõu

  Nõu, Kerli

  2005-01-01

  Peamised merekaatrite müüjad Eestis on Viktor Siilatsile kuuluv ettevõte Balti Merekaatrid ja Kaj Sarlini Baltic Boat Service. Veesõidukiärist Eestis. Lisa: Lisatasud. Kommenteerivad Jüri Uppin ja Aadu Luukas

 19. Duobla Soleco

  Bai Song

  1996-01-01

  Sinjoro Gao estas altas-tatura, elegante vestita, tamensilentema intelektulo. Atuneli faris la unuan oficvojaonpost sia eklaboro en la institu-cio. Unuflanke li preparis sinpor la vojao, kaj aliflanke limeditis pri si mere:"Kial lakolegoj kromnomas min

 20. Neforgeseblaj Kvin Tagoj en Fuzhou

  1996-01-01

  Je la 27-a de la lasta dec,post la kunveno deKAEM kaj LKK en Shanghai,mi flugis alFuzhou por eesti la 10-jaran jubileon de laFuzhou-a Esperanto-Lernejo.Tie mi agrablepasigis kvin tagojn,dume mi multe lernis,multespertis kaj multe uis.La vizito faris sur min pro-fundan impreson neforgeseblan.

 1. Internacia Esperanto-Movado

  1996-01-01

  AkademioKvar monatojn post la elekto de la nova es-traro,Akademio de Esperanto kompletigis siajnrangojn elektante per sekreta vo(?)dono la direk-torojn de la Sekcioj kaj Komisionoj.Post la kompletigo de la strukturo,laAkademia potencialo povos plene efektivi(?)i.Lasekcioj estas volonte je dispono de la tuta esper-antistaro por oritrakti demandojn kaj konsideri

 2. La arbo de la vero

  Eric; Coffinet

  2000-01-01

  La Dia Patro havas du filojn: la pli maljuna estas nigra kaj la alia estas blanka. Iam la Dia Patro decidas instrui la veron al siaj du filoj. Li do skribas cion en du samaj libroj kaj donas po unu libro al siaj filoj dirante: "Karaj filoj miaj, zorge studu tiun libron, car en gi estas mia tuta scio." La du filoj goje revenas hejmen por legi la libron, sed dum la vojago la nigra filo subite

 3. From Geocaching to Mobile Persuasive Learning

  Gram-Hansen, Lasse Burri; Gram-Hansen, Sandra Burri; Øhrstrøm, Peter

  This paper presents some of the initial steps taken towards digital mediation of the cultural heritage related to Danish author Kaj Munk and the impact these steps have had on the ongoing research on persuasive learning.......This paper presents some of the initial steps taken towards digital mediation of the cultural heritage related to Danish author Kaj Munk and the impact these steps have had on the ongoing research on persuasive learning....

 4. Festparolado de Chen Yuan

  2000-01-01

  Estas granda fojo por mi gratuli la oran jubileon de "E1 Popola Cinio". Permesu al mi paroli unue Esperante kaj poste nacilingve por esprimi miajn korajn bondezirojn al la gastoj, venintaj de malproksime por festi kune kun ni la jubileon. Cetere, mi faras tion por montri al la publiko, ke la artefarita lingvo Esperanto estas la plej efika komunikilo, gi povas esprimi cian penson kaj cian senton de la homa socio.

 5. 狗和猫的故事

  季银庚

  2001-01-01

  Longe, longe antaǚe iuj aliaj animaloj trovis lamanaojn nur post kiam ili unue ilin ekvidis, sed lakato flarinte per la nazo kaj tuj trovis sian manaon.Tion eksciis la hundo kaj diris al la kato:"Bonvoluinstrui al mi, ankaǚ mi volus trovi la manaon nurflarinte per la nazo."La kato konsentis. La hundo restis en la hejmo de

 6. 世界语是欧洲语吗?(英文)

  Nagata Akiko

  1994-01-01

  Cu Esperanto estas eǔropa lingvo?"Jes"kaj"ne".Esperanto povas esti perfekte bonakomuna lingvo por la tuta Eǔropo.Tial"jes".Sed"ne",car Esperanto ne estas proprao deEǔropo;i havas la celon aparteni al iuj na-cioj,kun sia internacia karaktero.Kiel lingvo,Esperanto estas supernacia kaj superregiona,malgraǔla aspekto eǔropa pro siaj alfabeto kajvortaro.

 7. “Ni devas labori ■iuflanke”

  1997-01-01

  En la 1-a Azia Kongreso de E-o enanhajo,nia raportisto Wang Jianbing intervjuis s-ton LeeChong-Yeong.Dum la parolado,li parolis pri sia nova ideo,ina E-movado,junulara E-mova-lo,sia malsama personeco...Lia afableco kaj humileco donis profundan impreson al nia raportis-to.La intervjuo daris unu kaj duonan horojn.Jen estas lia parolado.—La Red.

 8. En Idealist som 1920´ernes Herodes-drama

  Andersen, Lise Præstgaard

  2011-01-01

  Kaj Munks Herodes-drama (1928) sammenlignes med Hebbels (1849) og Lagerkvists roman Mariamne (1967) om kærlighedsforholdet mellem erodes og hans hustru. Overmennesketemaet hos Munk og de sproglige og stilistiske eksperimenter er karakteristiske for 1920´erne.......Kaj Munks Herodes-drama (1928) sammenlignes med Hebbels (1849) og Lagerkvists roman Mariamne (1967) om kærlighedsforholdet mellem erodes og hans hustru. Overmennesketemaet hos Munk og de sproglige og stilistiske eksperimenter er karakteristiske for 1920´erne....

 9. LA SIRENO KIU FORGESIS KIEL NA I

  Anne Johnson

  1996-01-01

  Irena estas sireno. Si Ioas en la Kariba Maro ne longe for de Kubo. Apud la Insulo de la Gejunuloj estas multe da insuletoj kaj kelkfoje Irena eliras la akron kaj sunbanas sin. Se vi kredus pri sirenoj,eble ankaǔ vi vidus in. Estas varme, en la Kariba Maro la tutan jaron, do, i ne bezonas vestojn. Si envolvas sin en sia longa hararo kiam i volas kovri sin. Kiel vi scias, Sirenoj malsimilas al homoj nur ar anstataǔ krurojn,ili havas fivostojn. Kial mi agas kiel fakulo pri sirenoj? Do,la

 10. Kongresa Rezolucio: Al nova monda lingva ordo

  1996-01-01

  La 81-a Universala Kongreso de Esperanto, OkaZinta de la 20-a gis la 27-a de julio 1996 enPrago, eeha RespubIiko, kie kunvenis 2972kongresanoj el 66 landoj,audinte la debatojn kaj rekomendojn de eksper-toj el Unuigintaj Nacioj, Unesko, Europa Par-lamento kaj aliaj internaciaj organizajoj,kadrede la Nitobe-Simpozio de InternaciajOrganizajoj pri"Lingvo por internaciaj paco kajdemokratio". konstatinte la gravecon de la principoj esprimi-’taj en la Manifesto de Prago,

 11. La relativeca tempo -- II / The relativistic time -- II

  Paiva, F M

  2011-01-01

  The theory of relativity showed that several Newtonian ideas about spacetime are imperfect. We present here some relativistic concepts related to these ideas: simultaneity of events and synchronization of clocks (both along a line in the space frame), gravitational Doppler effect, and time travel. --------- La relativeca teorio montris ke pluraj Newtonaj ideoj pri la spacotempo estas malperfektaj. Tie cxi ni prezentas kelkajn relativecajn konceptojn iel rilatajn al tiuj ideoj: samtempecon de eventoj kaj sinkronon de horlogxoj (ambaux laux linio en la spaca reto), gravitan Doppleran efikon, kaj vojagxon kun reveno al estinto.

 12. Prevajalska Mimesis

  Kajetan Gantar

  2000-12-01

  znanosti nima kaj iskati. Ker moje razglabljanje izhaja ravno iz takšnih neznanstvenih pogojnikov, se vnaprej opravičujem za svoje odstopanje od standardnega referata. In sicer bom izhajal iz predpostavke: Kaj, če bi Aristoteles v svojo Poetiko vključil tudi prevodno književnost? Kakšni bi bili njegovi pogledi na prevod in prevajanje, kako bi ta pojav opredelil in ovrednotil, kakšna stališča bi pri tem zavzemal? Sam sem si že večkrat zastavil takšna in podobna vprašanja.

 13. Motivating the Interest in Danish Literature with Mobile Persuasive Learning

  Gram-Hansen, Sandra Burri; Dyrby Kristensen, Karina; Gram-Hansen, Lasse

  2013-01-01

  This paper analyses and discusses the potential of Mobile Persuasive Learning (MPL) in relation to learning scenarios that involve complex and interdisciplinary learning material. A specific example of MPL is presented, which has been developed with the intent to motivate the interest of the life...... and works of Danish author and playwright Kaj Munk. A Persuasive Learning Design (PLD) is tried in a specific learning scenario that aims to introduce the history of Kaj Munk to students in lower secondary education in Vester Hassing in Northern Jutland. The methodological background for the chosen scenario...

 14. Pri tofuo/tohuo/toǔfuo kai soikazeo

  AHN Song-san

  1997-01-01

  Manajoj el la t.n.sojfabo estas popularakaj gravaj en la orienta Azio,por inoj,japanojkaj koreoj.Science kaj praktike,la plantoj fabo kajsojfabo ne estas samaj legumenacaj specioj.Lavorto fabo(Vicia faba L.)estas uzata anka

 15. Pri“Kompleksaj Tempoj”

  1997-01-01

  Kiam mi lernis participojn,mi rimarkis,ke iuj tiuj frazoj,inigitaj el Esperantaj mode-laj frazoj pri"kompleksaj tempoj"a"kunmeti-taj verbformoj",povas esti esprimitaj per"sim-plaj tempoj".Praktike estas nenecese kaj nea-

 16. Roheline disain / Villem Loigom

  Loigom, Villem

  2007-01-01

  Ökodisainist. Mõiste eco design (green design) kasutusele võtnud austria disaineri Victor Papaneki (1927-1999) soovitusi. Näiteks toodud Ikea toolid ja 1995. a. Jan Drangeri disainitud täispuhutavad Rolig-toolid, 1958. a. Kaj Francki loodud Kartio klaasid jm

 17. Roheline disain / Villem Loigom

  Loigom, Villem

  2007-01-01

  Ökodisainist. Mõiste eco design (green design) kasutusele võtnud austria disaineri Victor Papaneki (1927-1999) soovitusi. Näiteks toodud Ikea toolid ja 1995. a. Jan Drangeri disainitud täispuhutavad Rolig-toolid, 1958. a. Kaj Francki loodud Kartio klaasid jm

 18. Interesaj Landnomoj

  1996-01-01

  Multaj landoj en la mondo sin kronas perinteresaj nomoj pro sia speciala produktajo,karakteriza geografia situo, historia okazo kaj eclegendo.Sube mi donas kelkajn ekzemplojn.Aǔstralio signifas "suda kontinento".Antaǔ miloj da jaroj, eǔropanoj, precipe grekoj,

 19. KONGRESA DEKLARACIO DE LA UNUA AZIA KONGRESO DE ESPERANTO EN SANHAJO

  1996-01-01

  Ni,aziaj esperantistoj,kongresante por launua fojo inter aziarioj mem,en la historia urbcSanhajo,goje konfirmas,ke Esperanto,la in-ternacia lingvo,tre SUkcese kaj bonege fUDkciaskiel Ia komuna interkomunikilo inter azianoj.

 20. Employment Relations in Denmark

  Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen; Andersen, Søren Kaj

  2011-01-01

  Jørgen Steen Madsen, Jesper Due og Søren Kaj Andersen har skrevet et kapitel om udviklingen i dansk arbejdsmarkedsregulering til bogen International and Comparative Employment Relations, redigeret af Greg Bamber, Russell Lansbury og Nick Wailes. Bogen indeholder bidrag, der præsenterer og...

 1. Tudengite hea esinemine Willem C. Vis'i nimelisel harjutuskohtuvõistlusel

  2013-01-01

  XX Willem C. Vis’i nimelise rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel Viinis saavutas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkond (Kristina Promet, Jaana Lints, Edgar-Kaj Velbri ja Sandra-Kristin Noot) 290 ülikooli seast 84. koha

 2. Film o katastrofje "Estonii" budjet javno daljok ot deistvitelnosti

  2001-01-01

  Kavandatavast katastrooffilmist "Baltic Storm", mis on ajendatud väidetest, et parvlaev "Estonia" uputati. Stsenaristiks on saksa teleajakirjanik Jutta Rabe, kes koos advokaat Kaj Holmbergiga lõi selleks puhuks stuudio Top Story. Peaosalisi mängivad Greta Scacchi (41) ja Jürgen Prochnow (60)

 3. Saksa press käsitleb Estonia huku filmi blufina

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastus poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe, Kaj Holmberg ja Birgit Stein, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder. Filmi vaieldavast konteptsioonist ja vastukajadest Saksa ajakirjanduses. Ka Eesti suursaadiku Riina Kionka arvamus

 4. Teema endiselt õhus / Andres Laasik

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2003-01-01

  Saksa poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku : stsenarist, produtsent Jutta Rabe : režissöör Reuben Leder. Filmi Tallinna esilinastusel viibinud ajalehe Washington Times Balti korrespondendi Drew Wilsoni ja filmi stsenaristi ja kaasprodutsendi Kaj Holmbergi ütlusi teema kohta

 5. Film Estonia katastroofist jääb tegelikkusest kaugele / Kristjan Jaak Kangur

  Kangur, Kristjan Jaak

  2001-01-01

  Kavandatavast katastroofifilmist "Baltic Storm", mis on ajendatud väidetest, et parvlaev "Estonia" uputati. Stsenaristiks on saksa teleajakirjanik Jutta Rabe, kes koos advokaat Kaj Holmbergiga lõi selleks puhuks stuudio Top Story. Peaosalisi mängivad Greta Scacchi (41) ja Jürgen Prochnow (60)

 6. Estonia huku filmi eesmärk : alustada tuleb uut uurimist / Tarmo Michelson

  Michelson, Tarmo, 1975-

  2002-01-01

  Saksamaa toimuvad poliitilise põnevusfilmi "Baltic Storm" võtted. Film mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Filmivõtetest räägib assistent Helje Kaskel

 7. Jutta Rabe esitles filmi Estoniast / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2002-01-01

  Saksamaal demonstreeriti esimesi kaadreid poliitilisest põnevusfilmist "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis

 8. Vandenõu Läänemerel / Katrin Laur

  Laur, Katrin

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastus poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe, Kaj Holmberg ja Birgit Stein, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Filmi vaieldavast konteptsioonist ja vastukajadest

 9. Estonia hukk jõuab suvel kinodesse / Tarmo Michelson

  Michelson, Tarmo, 1975-

  2002-01-01

  Nädal tagasi alustati Berliinis poliitilise põnevusfilmi "Baltic Storm" võtetega, mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow

 10. Rakonto

  2000-01-01

  En la sama lando,kie vi vivas,estis junaesperantisto.Li 1egis la esperantajn gazetojn,liestis leganto de la gazetoj.En la gazeto estismultaj anoncoj kaj inter la anoncoj li Vidis la je-nan:Bela,juna,eleganta,simpatia hotentotafraǔlino deziras korespondi kun inteligenta sin-ioro.Adreso:Fraǔlino A.Mumin,Hotento-

 11. 世界各地

  EL MONATO

  1997-01-01

  Japanio :Geknaboj malmult asLa 5a de majo estas tago de infanoj.Tiukadre la japana registaro publikigis statis-tikon pri geknaboj (15-jaraj kaj pli junaj) enJapanio.Laǔ la statistiko la nombro de gekn-aboj nun estas 19 870 000,kiu estas je 320 000

 12. Content, Context & Connectivity Persuasive Interplay

  Sørensen, Christian Grund

  2013-01-01

  is discussed. Focus is here on The Kaj Munk Study Edition, The Conceptual Pond, Immersive Layers Design, and Generative Learning Objects (GLOs) which are applications affiliated with the Munk case. This paper explores the persuasive potential of the interplay between the different applications for the benefit...

 13. Ni mar■u por niaj morgaǔaj tagoj

  1996-01-01

  La establo de Komisiono pri Azia Esperan-to-Movado(KAEM)estas granda paso por pli-fortigi la kunlaboron de esperantistajorganizajoj kai individuoj en i tiu mondparto,kie konstante progresas la penado desamideanoj sukcese apliki nian lingvon al la ak-tualaj postuloj kaj bezonoj de la popoloj en di-

 14. Por Peco da Viando

  徐锦明

  1997-01-01

  Tio okazis antaǜ pli ol 20 jaroj, kaj tiamnia vilago,situanta en montregiono, estis sufice malrica. Kutime, en la festaj tagoj oni ciamaniere preparas bongustajn pladojn. Senescepte tion faris ankaǜ mia najbara familio, kiu konsistis el

 15. Kial vir-hundoj levas malantaǔan kruron por urini?

  Sok Samnang; Kambogo

  1997-01-01

  Antaǜ tre longa tempo en iu vilago vivis maljunaj geedzoj. Ili havis neniun infanon kaj estis tre malricaj. Ili tre volis oferi ion al labonzoj, sed havis nenion. Iutage la maljunulino diris al sia edzo: "Nun niaj najbaroj rikoltas sian rizon. Se ni irus

 16. La festo de nova ignamo

  AHAMEFULE; Benedict; Anauo; kaj; Oguinye; Princo-Henriko

  1999-01-01

  lbo nomias unu el la tri efaj triboj enNierio. Ibo-anoj hejmas plejparte en la orien-taj kaj mez-okcidentaj partroj de la lando, kajforrnas irkaǚ sesonon de la tuta loantaro. LaIbo-anoj parolas la lingvon igbo.

 17. ALINA

  Jozef Pawel Bielinski

  1997-01-01

  Mi estas emerito kaj logas kun la familio de mia filino.En somero dum varmaj tagoj miiras kun nepino al la proksima parko.Dum lanepino estas okupita pri diversaj infanludoj,milegas gazetojn. Ci—jare en mia proksimeco sidas juna patri—no,kiu venas kun du infanoi:unu bebo en ve—

 18. Salutletero al la 4a ina Kongreso de Esperanto

  1999-01-01

  Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj,Ne havante la eblon partopreni per-sone en la Kongreso,mi sendas pere deprez.Tan mian koran saluton al iuj par-toprenantoj de la Kongreso.En mia ima-go mi sidas nun inter vi,samideanoj el di-

 19. Internacia Esperanto--Movado

  1996-01-01

  BelgioEn la belga magazino "Knack"(11 okt.1995) aperis 5-paa artikolo de L. Willems pri lamultlingveco de la mondo kaj pri Esperanto.BulgarioLa 14-a sesio de Internacia Somera E-Uni-versitato okazos en Veliko Tarnovo (Bulgario) de

 20. Morfolosko-anatomski karakteristiki na koren i herba od Eryngium campestre L. (Apiaceae

  Flurim Nebija

  2006-04-01

  Full Text Available Izvrseno e proucuvawe na morfolosko-anatomskata gradba na korenot i herbata od rastenieto Eryngium campestre L., Apiaceae. Definirani se elementite sto se znacajni za identifikacijata na drogata: kaj listovite debela kutikula, mezofil so izolateralna gradba, so palisadno tkivo na gornata i dolnata strana na listot i so mnogu reduciran sungerest parenhim; karakteristicen raspored na mehanicko kolemhinsko tkivo, osobeno vo listovite, karakteristicni nabori na kutikulata na listovite. Vo prasokot od herbata se izdvojuvaat fragmenti od traheite so specificni prstenesti nabori, delovi od epidermisot so stomite, druzi i kolenesti mehanicki vlakna so specificna forma. Kaj korenot i kaj stebloto karakteristicni se sekretornite kanali i prisustvoto na golemi kolicini na druzi od kalcium oksalat. Dopolnitelno, kaj korenot se zabelezuva tipicen raspored na tkiva sto e karakteristicen za sekundarna gradba na koren, so srcevinski zraci vo drvoto i vo korata, mlecni cevki, peridermis na periferija, karakteristicen raspored na sprovodni snopcinja i golem broj druzi, osobeno vo drvoto. Vo prasokot od korenot se izdvojuvaat fragmenti od trahei so spiralni zadebeluvanja, fragmenti od peridermisot i od plutata, delovi od parenhimot na korata so druzi i poedinecni druzi.

 1. Jodo en la homa korpo

  1997-01-01

  Jodo estas mikroelemento,kiu ludas gra-van rolon en la homa fiziologio,malgraǔ tio,keia totala pezo en la homa korpo estas nur 25miligramoj.Kaj plie,duono de i trovias en latiroidaj glandoj.En la jodomankaj regionoj pro

 2. Estu Apatia kontraǔ Tenta■oj

  Heren

  1996-01-01

  Antaǔ nelonge mi vizitis la templon nomatan"Kivieta Monto" kaj havis agrablan paroladonkun la taǔisto-abato.Li rakontis al mi kelkajntaǔismajn anekdotojn.Liaj vortoj nun ankoraǔrestas en mia frea memoro.Li diris:"iajabomenindajoj en la mondo devenas de avidego

 3. Labori en Arabio

  Javier Gómez Kolombio

  1997-01-01

  Saǜda Arabio estas lando, kies logantoj es-tas grandparte alilandaj. Tie vi povas trovi multajn soforojn* pakistanajn, benzin*-staciis-tojn bangladesajn, ingenierojn* usonajn kaj britain, vendistojn filipinajn. Ankafǜ hindoj es-tas multegaj en ciuj laborlokoj. Araboj estas

 4. Tudengite hea esinemine Willem C. Vis'i nimelisel harjutuskohtuvõistlusel

  2013-01-01

  XX Willem C. Vis’i nimelise rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel Viinis saavutas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkond (Kristina Promet, Jaana Lints, Edgar-Kaj Velbri ja Sandra-Kristin Noot) 290 ülikooli seast 84. koha

 5. PARA'04, State-of-the-art in scientific computing

  Madsen, Kaj; Wasniewski, Jerzy

  This meeting in the series, the PARA'04 Workshop with the title ``State of the Art in Scientific Computing'', was held in Lyngby, Denmark, June 20-23, 2004. The PARA'04 Workshop was organized by Jack Dongarra from the University of Tennessee and Oak Ridge National Laboratory, and Kaj Madsen and J...

 6. Brorfelde Observatorium åbner som oplevelsescenter

  Bouchet, Julie K. L.; Olsen, Mia Bjørg Stolberg

  2014-01-01

  bygningerne, som er tegnet af den anerkendte arkitekt Kaj Gottlob, og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark. I disse fantastiske rammer er der fuld gang i udviklingen af et oplevelsescenter, der skal sætte...

 7. KIEL KLARIGI VORTOJN?

  1996-01-01

  Por posedi lingvon oni devas lerni vortojn.En lingva instruado klarigi vortojn estas unu ella gravaj taskoj.Kiel fari tion? Jen kelkajmetodoj:I.Intuicia metodoTiu i metodo estas vaste uzata en elemen-ta kurso, precipe pot komencantoj,ar ilikonas nur malmultajn vortojn, kaj multaj fun-

 8. Esperanto-Movado en Azio

  DOI IEKO

  1996-01-01

  VjetnamioOni povas dividi la historion en 5 periodo-in:1932~1956Kiam Vjetnamio estis ankoraǚ franca kolo-nio, franca laboristo, Lucien Peraire, vojaisper biciklo tra pluraj landoj: Centra Eǚropo,Siberio,Japanio, Cinio,...Javo, Aǚstraliokaj Ameriko, kaj li enkondukis Esperantonankaǚ en i tiun landon.En 1932 eldoniis la unua vjetnamlingva

 9. Pri I J K(介绍国际青年世界语者大会)

  王瑞祥

  1994-01-01

  ■irkaǔ160 esperantistoj el 33 landoj kun granda entuziasmo partoprenis en la 49-a Interna-cia Junulara Kongreso(IJK) de la 7-a ■is la 14-a de aǔgusto 1993 en la urbo Vraca, Bulgario.La inaǔguro okazis en la Urba Artgalerio. Aliaj kunvenoj estis aran■itaj en apudurba univer-sitata kvartalo, kie la ■eestantoj ankaǔ lo■is. Tage,LKK organizis interesajn programerojn laǔ lagustoj de la junuloj. Estis diskuto pri la modernaj tendencoj en Esperanto-Komunumo, prelegoj dela"kongresa universitato", renkonti■oj de redaktoroj de junularaj gazetoj kaj de partopernantoj deIJK en la jaro 1963, kiu okazis ankaǔ en Vraca, diversaj kursoj, forumo pri Bulgario, internaci-aj ekzamenoj de UEA/ILEI kaj pluraj Esperant-lingvaj videofilm-prezentoj. Interalie, la revuo

 10. Internacia Esperanto-Movado

  1996-01-01

  AǔstralioEn Perth estas fonduso starigita de s-inoEinihovici,kiu donas salajron por unu instruis-to,kaj tri privataj lernejoj akceptis Esperantonen la kadro de"eksterplanaj temoj",du aranisinstruadon aliuj lernejanoj,la tria(la plejgranda)nut al liber-voluloj.Ekde februaro1996 proksimume 220 infanoj,3-12jaraj,rice-vis instruadon,unu fojon semajne.e la plejjunaj la lecionoj daǔris nur 15-20 minutojn,ela plej aaj 30.S-ro Trevor Steele instruis ilin.El la sama fonduso venis mono por sendi unulernejanon kaj patr(in)on al la Infana Kongre-seto apud Prago.(Trevor Steele)Brazilo

 11. Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika

  Zaviršek, Manca

  2015-01-01

  V magistrskem delu obravnavamo ugotavljanje računalniškega znanja, ki ga učenci pridobijo z aktivnostmi Računalništvo brez računalnika. Najprej opredelimo, kaj sploh je računalniško znanje in kaj so računalniški koncepti, ter se posvetimo sodobnim pristopom k poučevanju računalništva, kjer je v ospredju reševanje problemov, uresničujemo pa jih lahko z aktivnostmi Računalništvo brez računalniki in z nalogami s tekmovanja Bober. V empiričnem delu nas zanima, ali je ugotavljanje znanja, pridoblj...

 12. Dopplera efiko de luma ebeno vidata per akcelata observanto

  Paiva, F M

  2008-01-01

  A plane lights on monochromatically and immediately after lights off, while an observer starts moving out from the plane, perpendicularly to it, with constant proper acceleration. Special relativity predicts that the observer will see a light circle always in the direction opposite to the plane, without Doppler effect, and that the circle will seem to progressively shrink to a point. ----- Ebeno eklumi^gas unukolore kaj tuj poste mallumi^gas, dum observanto ekmovi^gas orte el ebeno kun konstanta propra akcelo. Special-relativeco anta^udiras, ke observanto vidos luman cirklon ^ciam en direkto mala al la ebeno, sen Dopplera efiko, kaj ke tiu cirklo ^sajnos progrese eti^gi ^gis punkto.

 13. Oscillation of a rigid rod in the special relativity

  Paiva, F M

  2012-01-01

  In the special relativity, a rigid rod slides upon itself, with one extremity oscillating harmonically. We discovered restrictions in the amplitude of the motion and in the length of the rod, essential to eliminate unphysical solutions. ------- Cxe la speciala relativeco, rigida stango movigxas sur si mem, kun unu fino oscilante harmonie. Ni malkovris limigajn kondicxojn pri la amplitudo de movado kaj pri la longo de stango, necesegaj por elimini ne-fizikajn solvojn.

 14. 盘点现代设计大师

  萧柏; Dio; James

  2012-01-01

  弗兰克Kaj Franck,1911—1989卡亚·弗兰克,芬兰玻璃及陶瓷设计师,1911年生于维堡(Vyborg)。弗兰克早年就学于赫尔辛基艺术设计大学(Taideteollinenkorkeakoulu),师从阿图·布鲁默(Arttu Brummer)学习家具设计。求学期间一次参

 15. La Preter■oseo

  李士俊; Ronald Cecil Gates

  1994-01-01

  Li stariis,iris malalti la televidilon,kaj ekri-gardis sian edzinon,i reciprokis lian maltrankvilan esp-rimon."Cu tio estis konsilinda?"i demandis.Li kun-premis la lipojn."Ne!Mi opinias,ke he.Tamen…"Liresidiis sur la fotelo."Vi bone scias,ke en intervjuooni ne havas Ia tempon pot plene antaǔpensi iun re-

 16. Estonia hukk jõuab Eesti kinodesse sügisel / Tiit Tuumalu

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2003-01-01

  Saksamaal peatselt esilinastuv poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena, jõuab Eestis siinse levitaja Mati Seppingu sõnul linale novembri alul. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist on kapten Arvo Kallase rollis Rein Oja

 17. Tra la Mondo

  ■,■en

  2000-01-01

  La blua "oro" ciam malsuficos Akvo estas viva kaj ekonomia bazo de ciu homa socio. Tiu fundamento lastatempe estas tiara pli ofte minacata. Ci-momente en la mondo suferas 300 milionoj da homoj pro akvomanko. Kun pliiganta malsufico plialtigas la dangero je militkonfliktoj pro la blua "oro". La malsufico de akvo minaeas estigi en la unua jardeko de la nova jarmilo tio, kio estis en

 18. Cu vi parolas Esperante?

  Andrzej; Pettyn

  1999-01-01

  LA DEKA LECIONOKiom da mono vi bezonas?—Barbara:Mi foriras aeti ion pormani.u vi deziras ion de mi?—Sinjoro Petro(la edzo de Barbara):Aetu por mi skatolon da cigaredoj aǔeble...aetu por mi du skatolojn dacigaredoj kaj unu skatolon da alume-toj.—B:Bone.u vi ankoraǔ deziras ion?—P:Ne,dankon.Estasio.u vihavas monon?

 19. Malsamkoloraj Legomoj Ludas Malsaman Rolon por la Homa Fiziologia Funkcio

  Trad.de Liu Caisheng

  1996-01-01

  Ni bone scias, ke manaoj estas gravajpor la homa vivo, tial ni devas doni grandan a-tenton ne nut al ilia kvanto, sed ankaǚ al iliakvalito.Legomoj estas nemankigebla manao,kvankam ni inoj rigardas ilin kiel akcesorajnmanaojn, tamen ilia funkcio estas neniommalpli grava ol tiu de tiel nomataj efajmanaoj, kiaj pano kaj rizo. Ni bezonas dekojnda specoj de vitaminoj, mineralaj elementoj,

 20. LASTNOSTI DOBRIH SPLETNIH STRANI NA PRIMERU PODJETJA EBAY

  Jerebic, Tomaž

  2014-01-01

  V diplomskem projektu bomo najprej spoznali osnove elektronskega poslovanja. Ogledali si bomo njegov razvoj skozi zgodovino, razne vrste in oblike, predstavili modele elektronskega poslovanja, poglavje pa bomo zaključili z njegovimi prednostmi ter slabostmi. Naslednje poglavje bo namenjeno spletnemu nakupovanju, ki je vedno bolj razširjeno. Začeli bomo z njegovimi prednostmi in slabostmi, nato pa nadaljevali s pastmi, ki smo jih lahko kaj kmalu deležni pri omenjeni vrsti nakupovanja. Predstav...

 1. Recruiting medical groups for research process evaluation of a recruitment procedure in general practice

  Riis, Allan; Jensen, Cathrine Elgaard; Maindal, Helle Terkildsen

  Kaj Munk er en central person i det kulturelle og politiske landskab i Danmark i 1930’erne og frem til mordet i januar 1944. Få har som han delt danskerne i det 20. århundrede, både i sin levetid og efter sin død. Eksempelvis blev han på den ene side kaldt ’charlatan’ af Christian Reventlow, og p...

 2. PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE

  2012-01-01

  Diplomsko delo predstavlja planiranje in razvoj kadrov na Ministrstvu za zunanje zadeve. V prvem, teoretičnem delu smo se seznanili s kadrovsko politiko, njenimi načeli in cilji, definirali pojem kadrovska funkcija ter njene naloge. V nadaljevanju smo podrobneje opisali planiranje kadrov, ki je nujnost za sodobno organizacijo, saj so plani kadrov pomembno sredstvo za stabilno poslovanje in iskanje odgovorov, kaj je potrebno opraviti, da bi organizacija dosegla cilje, kdaj in kako ter katere v...

 3. Ulogata na endoetelin-1 vo razvojot na dijabeticna nefropatija inducirana so streptozocin

  Jasmina Trojacanec

  2006-06-01

  Full Text Available Dijabeticnata nefropatija pretstavuva edna od hronicnite mikrovaskularni komplikacii na dijabetot, so multifaktorijalna i ne do kraj rasvetlena etiopatogeneza. So ogled na toa sto kaj pacientite so dijabet, osobeno kaj onie so dijabeticna nefropatija, se najdeni zgolemeni vrednosti na endotelin-1, se pretpostavuva deka istiot moze da ima znacajna uloga vo razvojot na dijabeticnata nefropatija. Osnovna cel na nasata studija bese da se detektiraat promenite vo plazmatskoto nivo na endotelin-1 po eksperimentalno induciran dijabet, i dijabeticna nefropatija kaj staorci so streptozocin. So ogled na dobro poznatite efekti na AKE-inhibitorite, vo ovaa studija go ispituvavme i vlijanieto na enalapril (AKE inhibitor na plazmatskite koncentracii na endotelin-1, kako i negovite efekti vo tretmanot na dijabeti~na nefropatija. Ednokratnata i.p. administracija na streptozocin (STZ predizvika signifikantno zgolemuvanje na plazmatskite koncentracii na endotelin-1, proprateni so jasno izrazeni simptomi i znaci na dijabeticna nefropatija (mikroalbuminurija, zgolemeni urinarni vrednosti na N-acetyl-fl-D-glucosamidase, zgolemeni serumski koncentracii na urea, poliurija. Cetiri nedelniot tretman so enalapril dovede do signifikantno namaluvanje na plazmatskite koncentracii na endotelin-1 i do podobruvanje na simtomite i znacite na dijabeticnata nefropatija. Dobienite rezultati potvrduvaat deka endotelin-1 moze da ima znacajna uloga vo razvojot i progresijata na dijabeticnata nefropatija, a AKE inhibitorite, odnosno enalapril, mozat da ja ublazat i usporat progresijata na dijabeticnata nefropatija

 4. APLIKACIJA IOS ZA METEOROLOŠKE PODATKE IN ZAJEMANJE Z RASPBERRY PI IZ VREMENSKE POSTAJE

  Prša, Denis

  2016-01-01

  Za diplomsko nalogo smo razvili skupek aplikacij s katerimi obdelamo podatke iz vremenske postaje in jih prikažemo uporabniku. Podatke s pomočjo programske opreme zajemamo, pošiljamo, shranjujemo in prikazujemo uporabnikom. Za diplomsko delo smo razvili aplikacijo za mobilne operacijske sisteme iOS 9. Pri ustvarjanju aplikacije smo uporabili različne komponente in tehnologije, kiatere so bolj podrobno opisane v nadaljevanjuSpoznali bomo na kak način smo razvijali aplikacijo in kaj vse smo upo...

 5. Sodnika trije liki: Jupiter, Heraklej, Hermes

  Ost, François

  2012-01-01

  To, da nimamo nobenega naveznega lika sodnika in nobene enopomenske opredelitve tega poklica, izhaja danes precej manj iz odsotnosti ozirov kot iz njihovega preobilja. Preobilje ozirov je seveda znak ponovoveštva. Kaj naj vendar pravnik in posebej še sodnik nadene nase, da bo oblačilo ustrezalo številnim vlogam, ki jih od njega zahtevamo? – Akademik Ost začne razpravo z obuditvijo dveh skrajnjih likov pravnosti – Jupitra in Herakleja – da bi med njima izrisal Hermesa, ki s svojo zapletenostjo...

 6. ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI KOMPAS D.D.

  Leovac, Marina

  2012-01-01

  Sodobni ljudje živimo s stresom. Nekaterim stresorjem se ni možno izogniti, ker nas določene vrste stresa vodijo skozi življenje. Odmerek stresa nam lahko tudi pomaga, saj z njim razčlenimo, kaj želimo narediti in česa ne, pomaga nam, da zrastemo v zrele in samozavestne ljudi. Seveda, stres je treba obvladati, saj če ga ne obvladamo, izgubimo nadzor nad seboj. Posledice stresa nas lahko psihično uničijo, prav tako vplivajo na našo produktivnost pri delu. Anketa, ki je bila narejena v EU, ...

 7. In memoriam Otmar Črnilogar (1931-1999

  Gregor Pobežin

  2002-07-01

  Full Text Available V predalu pisalne mize imam zajeten snop člankov, s katerimi so se različni pisci, med njimi največ primorskih, tako ali drugače spominjali Otmarja Črnilogarja. Zato lahko ugotovim, da mnogi vedo, kdo je bil, kje je živel in kaj je delal. Pa vendar bi lahko dejal, da ga je v resnici malokdo zares poznal. Moj stric je bil, kakor je sam dejal, predvsem duhovnik- in to je bil rad. Jaz sem ga doživljal po svoje in bilo je dobro.

 8. POZNAVANJE PLANETOV PRI UČENCIH NA RAZREDNI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA

  Makovec, Julijana

  2009-01-01

  Namen raziskave je ugotoviti poznavanje planetov med učenci nižjih razredov osnovne šole. Zanimalo nas je, koliko učenci poznajo planete po imenu in kako jih prepoznajo na podlagi slikovnega gradiva. V nadaljevanju smo želeli raziskati predstave učencev o planetih in njihovih lastnostih. Pri tem nas je zanimalo, ali učenci poznajo velikosti planetov in razmere na njih in ali ločijo planete od zvezd in naravnih satelitov. Na koncu pa smo preverili še, kaj učenci vedo o opazovanju planetov. Ugo...

 9. UPRAVITELJ OGRODJA SPLETNEGA PORTALA Z UPORABO JQUERY IN JQUERY UI

  Molan, Denis

  2011-01-01

  V diplomskem delu bomo na začetku predstavili JS (JavaScript) ogrodja, ki omogočajo spletnim razvijalcem enostavno in hitro izvedbo interaktivnih in obogatenih spletnih aplikacij za končnega uporabnika. Le-ta bomo predstavili na splošno, in sicer njihove prednosti ter slabosti. Z osvojenimi osnovami se bomo kasneje globlje osredotočili na jQuery in jQuery UI JS ogrodji, ki sta trenutno največ v uporabi in poznani na samem World Wide Webu (WWW). Za vsako bomo spoznali, kaj nam omogoča, in sled...

 10. Implementacija sistemskih organizacijskih postavitev pri ustanovitvi računovodskega podjetja Aktiva 3000 d.o.o.

  2016-01-01

  Drznost in inovativnost nam dajeta moč, da raziščemo in prikažemo kako lahko z metodo organizacijske sistemske postavitve dobimo nove, sveže uvide v procesu ustanavljanja računovodskega podjetja. Vsak organizacijski sistem se začne z idejo, namenom, cilji, poslanstvom in vizijo. Predstavljamo svojo idejo, kaj delati, kako delati, postavili smo si cilje, preverili svoje zmožnosti, analizirali konkurenco, analizirali, kako deluje trg, analizirali smo vsako podrobnost, ki vpliva na uspešn...

 11. Development of HTML game eith mobile controler

  2014-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo izdelavo računalniške igre s pomočjo spletnih tehnologij HTML5, CSS3 in Javascript. Spoznamo, kaj so omenjene tehnologije in kako jih lahko uporabimo za izdelavo iger, ki tečejo v spletnih brskalnikih. Prav tako spoznamo spletne tehnologije Node.js, Socket.io in Express Framework, s katerimi postavimo ogrodje aplikacije, na kateri se igra odvija na način strežnik/odjemalec. S pridobljenim znanjem izdelamo igro, ki deluje v spletnih brskalnikih, medtem ko jo upora...

 12. Maritime archaeology of Gujarat: Northwest coast of India

  Gaur, A.S.; Sundaresh

  Dwarka (Visawada) and Kanjetar and Kaj near Mul Dwarka (Kodinar). All the three Dwarka have ancient temples dated to the 10th -12th century AD. Nonetheless, these sites were busy ancient ports and perhaps temples were served as coastal marker points... of the anchors took place during the manufacturing stage and not during the anchoring processes. A composite anchor made of lime stone was found at the site. A few unfinished anchors were found from Gogha and Hathab. However, these anchors were submerged in 5...

 13. VLOGA DRUŽBENIH MEDIJEV KOT ORODJE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

  Karpač, Jure

  2011-01-01

  Družbeni mediji spreminjajo način, kako ljudje med seboj komuniciramo. V diplomski nalogi obravnavamo družbene medije in vpliv, ki ga imajo na množično komuniciranje in delovanje stroke odnosov z javnostmi. Zanima nas, ali strokovnjaki za odnose z javnostmi menijo, da družbeni mediji spreminjajo način delovanja odnosov z javnostmi in v kolikšni meri jih v svojem delovanju že uporabljajo. Skozi teoretično analizo spoznamo, kaj družbeni mediji sploh so in kakšen vpliv imajo na že obstoječe komu...

 14. UVEDBA IP TELEFONIJE V MEDNARODNO PODJETJE

  Goršič, Matej

  2009-01-01

  Diploma opisuje postopen prehod iz klasičnega tipa telefonije na IP (Internet Protocol) telefonijo. To je korak, ki so ga mnoga podjetja v svetu že opravila, veliko jih pa še čaka. Predstavili bomo ozadje klasične in IP telefonije ter osnovne gradnike. Poskušali bomo pojasniti, zakaj je zdaj pravi trenutek za ta prehod ter kaj potrebujemo, morda pa bomo tudi koga opogumili za podoben poseg. Opisan je postopni prehod na IP telefonijo. To pomeni, da v prvem koraku še obdržimo klasično centr...

 15. Estonia hukk jõuab kinolinale / Anari Koppel

  Koppel, Anari

  2003-01-01

  Saksamaal esilinastub 2. oktoobril poliitiline põnevusfilm "Balti torm" ("Baltic Storm"), mis kujutab parvlaev "Estonia" hukku venelaste vandenõu tulemusena. Film jõuab Eestis linale novembri alul. Produtsendid on Jutta Rabe ja Kaj Holmberg, režissöör ja üks stsenariste Reuben Leder, peaosades Greta Scacchi ja Jürgen Prochnow. Kaasa teeb ka Donald Sutherland USA kindrali rollis. Eesti näitlejaist teevad kaasa Rein Oja ja väikeses rollis Urmas Alenderi lesk Helje Kaskel. Kõlab ka U. Alenderi laul

 16. ANALIZA OPISNEGA OCENJEVANJA: PERSPEKTIVA UČITELJEV IN STARŠEV

  Kranjčec, Eva

  2014-01-01

  Magistrsko delo z naslovom Analiza opisnega ocenjevanja: perspektiva učiteljev in staršev je nastalo z namenom, da predstavim mnenja staršev o razumljivosti in informativnosti opisnih ocen, ter podam njihove predloge za izboljšanje le teh. Namen magistrskega dela pa je tudi, predstaviti stališča opisnega ocenjevanja s strani učiteljev, kako se lotevajo zapisa opisnih ocen, kaj jim predstavlja največ težav in kakšni so njihovi predlogi za spremembe opisnega ocenjevanja. V teoretičnem delu...

 17. UPORABA ČRTNE KODE ZA UPRAVLJANJE IZDELKOV V SKLADIŠČU

  Drofenik, Darja

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili sistem upravljanja izdelkov v skladišču z uporabo črtne kode. Opisali smo različne vrste črtnih kod, njihovo uporabo in strukturo. Seznanili smo se s čitalniki črtne kode. Spoznali smo, kaj je pomembno pri izdelavi črtnih kod. V praktičnem delu pa smo posebno pozornost posvetili postopku izvažanja in dovažanja izdelkov v skladišču. Opisali smo potrebne ukrepe za uvedbo črtne kode v postopek skladiščenja. Na koncu smo še predstavili delovanje aplikacije za up...

 18. SEGMENTACIJA TRGA V PODJETJU SI.MOBIL

  Mihelič, Urša

  2014-01-01

  Problem, ki smo ga obravnavali, je bila manjša prodaja od pričakovane, s posebnim poudarkom na segmentaciji trga. Je namreč eden od močnejših dejavnikov pri izplenu podjetja Si.mobil. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na segmentacijo trga na splošno. S pomočjo literature smo ugotavljali, kaj sploh pomeni pojem segmentacija trga, kakšne so ravni segmentiranja, kakšni so postopki in faze segmentiranja trga ter tudi kakšne so osnove za segmentiranje porabniškega trga. O...

 19. PODOBA ŽENSK NA NASLOVNICAH ŽENSKIH REVIJ

  Šela, Tina

  2010-01-01

  Ženske revije veljajo za lahkoten žanr, ki se je v zadnjem času zelo razširil. Zanje je značilno, da bralke obravnavajo kot potrošnice in s svojimi idealiziranimi podobami žensk na naslovnicah zbujajo pri bralkah negativen odnos do svojega telesa ter jih silijo, da ga vedno znova izpopolnjujejo. V diplomski nalogi smo preučili: kaj so ženske revije, katere so njihove značilnosti, razvoj ženskih revij na Slovenskem ter njihovo ciljno publiko. Posvetili smo se grafični podobi naslovnic žens...

 20. TEAM BUILDING V VELIKEM TRGOVSKEM PODJETJU

  Ajdovec, Andreja

  2014-01-01

  V magistrski nalogi smo raziskovali, kaj zaposleni v velikem trgovskem podjetju menijo o uvedbi team buildinga, ki so se ga udeležili v letu 2012. Veliko trgovsko podjetje ima v sklopu Kadrovskega sektorja tudi službo Razvoja kadrov, kamor je umeščena služba Izobraževanja, katera skrbi, da se zaposleni v sklopu službe redno udeležujejo različnih vrst izobraževanj. Eno izmed teh izobraževanj je tudi obvezna delavnica team buildinga. O team buildingu je dostopna domača in tuja literatura, ...

 1. STRES V DELOVNEM OKOLJU

  Erazem, Jure

  2014-01-01

  Vsak izmed nas se slej kot prej sooči s težavami zaradi stresa v delovnem okolju. Le-ta namreč v današnjem času zelo hitro narašča, zato moramo najti način, kako se spoprijeti z njim kot delavec ali kot organizacija. Lahko je neopazen, dokler ni prepozno, zaradi česar lahko resno zbolimo. V diplomskem delu smo najprej opredelili stres, pri čemer smo natančno opisali, kaj stres sploh je. Potem smo opredelili vrste stresa, v nadaljevanju pa smo se posvetili stresu na delovnem mestu. Pri ome...

 2. Musikterapiuddannelsen 25 år - Festskrift

  Tony Wigram: "An Englishman in Denmark" - What have I learned from Dansk Musikterapi Søren Willert: "Verdens bedste universitetsstudium..." - musikterapistudiet som universitets-pædagogisk lærestykke Lars Ole Bonde: Musikterapiuddannelsens opbygning 1981-2007         Ulla Holck: Tuba som...... Wigram: Doctoral Research School in Music Therapy, Aalborg University Lars Ole Bonde: Forskerskolen i musikterapi - en international succes Peder Kaj Pedersen: Musikterapeutiske forskningsstrategier. Profane replikker fra sidelinien Anne Steen Møller: "Musikterapeut? Hvor spændende! Hvad laver sådan én...

 3. HUMURO

  1994-01-01

  VIVU LA REGOMalgraǔ kreskanta reputacio en la pro-duktado de bona vino, Aǔstralio estas, laǔonidiro, lando kie viroj estas viroj, kaj inojestas inoj。La eksa kolonio e■tiomplenkreskis ke ■i volas forigi la simbolan su-vernecon de la brita re■ino Elizabeta.Sed certaj aliaj"re■inoj"ne feli■as。Pot la ■iujara belee-konkurso Miss WinterSun(fraǔlino Vintra Suno)viro enskribi■i.

 4. Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo

  Purkat, Maja

  2016-01-01

  V magistrskem delu sem obravnavala problematiko prehoda iz vrtca v šolo za otroke s posebnimi potrebami. Najprej sem predstavila pojem prehoda oziroma tranzicije na splošno, nato pa sem se bolj osredotočila na obdobje, ko otroci prvič vstopajo v šolo. Opisala sem dva prevladujoča pristopa do tranzicije v času prvega vstopa v šolo – pripravljenost na šolo in tranzicijo z vidika ekološkega modela. Predstavila sem, zakaj lahko prehod v šolo predstavlja oviro, kaj lahko ta prehod otežuje in kakšn...

 5. New evidence of marine archaeology around Mul Dwarka (Kodinar), Gujarat coast, India

  Gaur, A.S.; Sundaresh; Tripati, S.

  ancient temples dated to the 10 th -12 th century AD. Nonetheless, these sites were ancient busy ports and perhaps temples were served as coastal marker point for navigator and also they worship before embarking on the long voyage. Figure 4. Kaj... and Environment. 33(2):99-104 Hegde, K.T.M., K.K. Bhan, V.H. Sonawane, K. Krishnan, and D.R. Shah 1990. Excavation at Nageswar-Gujarat. Baroda: M.S. University. IAR-Indian Archaeology-A Review, 1957-58. Archaeological Survey of India, New Delhi...

 6. Vintra rakonto

  Nicolae; MACOVEI

  2000-01-01

  Mont-eto da neo alt-iis antaǔ kajmalantaǔ mi.La neo estis tiel alta kiel mi.Migrup-igisin sen zorgo pri iu arta aǔ apartamaniero.Laovelilo en miaj manoj faris mir-ind-ajoin.Mi prenis kaj re-prenis direkton al laloko.kie devis trovii la ka-ejo.La celo de mia laboro…ne,ne laboro,ariuj festis en tiu tago,estis helpi al iu et-uloliberii el la neo-kolekt-eg-ao.Ke estas mal-

 7. Lotusov porod

  Cugmas, Eva

  2017-01-01

  Uvod: Lotusov porod je porodna praksa, kjer popkovine po porodu ne prekinejo, ampak jo pustijo, da se nekaj dni po rojstvu loči od otrokovega popka. S tem se otroku omogoči nežen prehod v življenje zunaj maternice. Namen: Z diplomskim delom je avtorica želela ugotoviti, kaj je lotusov porod in kako se izvaja. Prav tako je bil namen ugotoviti, zakaj se družine odločajo za lotusov porod ter kakšne so njegove prednosti oziroma tveganja. Metode dela: Pri pisanju diplomskega dela je bila uporablje...

 8. SharePoint kot šolsko spletno mesto

  Stropnik, Tomaž

  2010-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo možnosti Windows SharePoint Services 3.0 kot spletno mesto šole. V prvem delu predstavimo izobraževalno lokalno omrežje, kaj vse ga sestavlja in kje vse se uporablja ter prikažemo njegove prednosti. V nadaljevanju se seznanimo s sestavo Windows SharePoint Services, njegovo zgodovino in njegovo uporabo. V naslednji točki povežemo obe prejšnji točki z uporabo orodja Windows SharePoint Services v izobraževalne namene. V zadnji točki imamo predstavljen praktični de...

 9. Reālijas latviešu–vācu tulkojumos tūrisma jomā

  Kiršnere, Kristiāna

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis ir noteikt reāliju tulkošanas problēmas tūrisma tīmekļa vietnēs un noteikt piemērotākos risinājumus, lai iegūtu adekvātu tulkojumu, jo reālijas ir vienas no svarīgākajām un kultūrspecifiskākajām tulkošanas problēmām, kuras atstāj iespaidu uz visa teksta sapratni un tulkojuma kvalitātes noteikšanu. Darbā veikta tūrisma nozares tūrisma tekstu tulkošanas pamatu analīze, veikta reāliju klasifikācija un atbilstošāko tulkošanas stratēģiju noteikšana un raksturošana. Reāliju...

 10. Japānas tradicionālās un modernās kultūras izpausmes Masaši Kišimoto mangā „Naruto”

  2013-01-01

  Bakalaura darbs „Japānas tradicionālās un modernās kultūras izpausmes Masaši Kišimoto mangā „Naruto”” ir veltīts Japānas tradicionālās un modernās kultūras izpētei, kas atspoguļota vienā no mūsdienu populārākajām mangām „Naruto”. Darba mērķis ir atrast, izpētīt un sistematizēt Japānas tradicionālās un populārās kultūras saistības ar „Naruto” mangas stāstu, personāžiem un idejām. Šī tēma ir aktuāla, jo „Naruto” manga ir viena no populārākajām mangām un tā gūst strauju popularitāti ārpus ...

 11. The greek infinitive in variable deliberative, principally dependent questions: an interpretation in terms of naturalness theory

  Jerneja Kavčič

  2004-12-01

  Full Text Available In the present paper I investigate the use of the infinitive in dependent delibera­ tive clauses in Greek, a phenomenon occurring in several (modern languages, cf. Slovene Nisem vedel, kaj storiti. 'I didn't know what to do?', English I didn't know what to do., German Was tun? 'What to do?'l. In the first part I present the development of deliberative infinitive clauses in Post-Classical Greek with a special emphasis on the use of this form in two Early Byzantine prose writings (in Pratum Spirituale and in Vita Theodori Syceotae, both belonging to the 6th;7th century AD, where some peculiarities are observed. In the second part an attempt is made to interpret the basic characteristics of the Greek infinitive in dependent deliberative clauses from the perspective of Naturalness Theory.

 12. La Forto de Rigardo(daǔrigo)

  Claude Piron

  1994-01-01

  3Jam la saman vesperon Iljo ree staris e lapordo.Kontraǔ sia volo,i enlasis lin~1.Kieliufoje antaǔe,i sentis’ sin senpova rilate al li~2.Rimarki tion kaǔzis elaltion.Ie en i ja brilisespero,ke i-foje,post la interveno de s-ino Ir-ma,i sukcesos diri "ne".io rekomenciis,kiel antaǔe.Monon lirolis,kaj gekunion.Dum li kuis sur i,isentis la ufojan strangan kunecon de plezurokun malato,de karula ligiteco kun malamoforjetema ;~4 refoje i pensis:" Kiel malsimpla miestas! Mi ne komprenas min".Kai tui poste

 13. Munk og Shakespeare

  2011-01-01

  Anker Gemzøes bidrag gælder Munks forhold til sit store forbillede, Shakespeare. Tre skuespil er genstand for analysen: En Idealist, Shakespeares Hamlet omsat af Kaj Munk og Cant. I hvert af disse dramaer bruger Munk en speciel strategi i forhold til sit litterære forlæg. Gemzøe ser i Herodes......-stykket ”et motivisk tag-selv-bord”, hvor forfatteren har benyttet sig meget frit af mange detaljer fra Shakespeares værker. Munks Hamlet-version omtales som ”døgnpolitiksuppe”, og ”aktualiseringsstrategien” i forhold til Shakespeare ses som en indskrænkning af originalens format til aktuel revyagtig satire...

 14. Antihipertensīvo līdzekļu aprite pilsētas un lauku aptiekā

  2015-01-01

  Hipertensija ir viena no izplatītākajām slimībām pasaulē, izraisot insultu, infarktu un nieru slimības. Ar to slimo gan sievietes, gan vīrieši vecumā no 45 gadiem un tā ir jāārstē visu mūžu. Katru gadu hipertensijas pacientu skaits pieaug. Hipertensijas ārstēšanai nozīmē vairākas medikamentu grupas, gan monoterapijā, gan medikamentu grupas kombinācijās. Visbiežāk lietotās grupas ir angiotensīna konvertējošā enzīma inhibitori, angiotensīna II receptora blokatori, kalcija kanāla blokatori, β...

 15. History of Academic Neurology in Latvia / Akadēmiskās Neiroloģijas Vēsture Latvijā

  Balta Anita

  2015-09-01

  Full Text Available Raksts sniedz īsu ieskatu akadēmiskās neiroloģijas attīstībā Latvijā dažādos laika periodos, sākot no tās pirmsākumiem neilgi pēc Latvijas Republikas dibināšanas, līdz pat šim brīdim, kā arī par izcilākajām personībām neiroloģijā, kuru devums attiecīgajā zinātnes jomā ir bijis visievērojamākais.

 16. "Min Vilje, Gud, i din! Min Aand mod dig!"

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  Artiklen analyserer to af Kaj Munks dramaer m.h.p. hans brug af bibelske forlæg. I analysen af "Samson", der bygger på den bibelske fortælling i Dommerbogen 13-16, vises det, hvordan Munk supplerer den knappe bibelske fortælling. Han giver en overraskende skildring af Israels Gud, men uden...... at forlade det bibelske univers. Hans personer er mangefacetterede, og kvinderne, der spiller en meget væsentlig rolle i dramaet, karakteriseres bl.a. gennem stof hentet fra andre bibelske kvinder. I "En Idealist" er hovedmotivet hentet fra fortællingerne om Esau og Jakob i Første Mosebog. Dramaet spiller...

 17. Talent management ve vybrané společnosti

  Šimonová, Lucie

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast Talent managementu, přičemž její první část je věnována předložení teoretických poznatků, které se týkají vymezení a popisu základních pojmů jako je „talent“, „Talent management“ či „motivace“. Tyto poznatky jsou následně využity při zpracování části praktické, a to ve spolupráci s vybranou společností, jež má o zavedení Talent managementu zájem. This master’s thesis is focused on Talent management. First part is devoted to theoretical knowledge w...

 18. Motivace zaměstnanců ve výrobním podniku

  Matajová, Iva

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců, a to konkrétně ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V úvodní části práce jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu motivace. Následuje analýza stávajících motivačních faktorů ve firmě, na kterou navazuje dotazníkové šetření. Na výsledcích tohoto šetření jsou založena závěrečná doporučení pro zvýšení pracovní motivace zaměstnanců. This master thesis deals with motivation of emplyees in the company Daikin Device Czech Re...

 19. The ancestral process of long term seed bank models

  Blath, Jochen; Kurt, Noemi; Spanò, Dario

  2012-01-01

  We present a new model for the evolution of genetic types in the presence of so-called seed banks, i.e., where individuals may obtain their genetic type from ancestors which have lived in the near as well as the very far past. The classical Wright-Fisher model, as well as a seed bank model with bounded age distribution considered by Kaj, Krone and Lascoux (2001) are special cases of our model. We discern three parameter regimes of the seed bank age distribution, which lead to substantially different behaviour in terms of genetic variability, in particular with respect to fixation of types and time to the most recent common ancestor. We prove that for age distributions with finite mean, the rescaled ancestral process converges to a time-changed Kingman coalescent, while in the case of infinite mean, ancestral lineages might not merge at all with positive probability. Further, we present a construction of the forward in time process in equilibrium. The mathematical methods are based on renewal theory, the urn p...

 20. Konstrukce zařízení pro vakuové lisování plastů

  Chlup, Pavel

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro vakuové lisování plastů jakožto významné metody zpracování plastových polotovarů. V rešeržní části diplomové práce je popsán princip této metody, oblast využití mezi ostatními technologiemi zpracování plastů, základní informace týkající se používaných polotovarů a tvářecích forem. Jsou navrženy tři varianty řešení. Po zhodnocení těchto variant je zvolena konečná podoba zařízení. Samotná konstrukční práce obsahuje návrh vakuového...

 1. Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru

  Szabó, Peter

  2012-01-01

  Cílem této práce je lokalizace a návrh optimálního řešení problému, způsobujícího vzájemnou nekompatibilitu SMTP proxy-serveru AVG Linux Server Edition a poštovního serveru Microsoft Exchange. Práce popisuje různé možnosti řešení tohoto problému a určuje tu nejvhodnější z nich. V teoretické části poskytuje tato práce základní přehled o protokolu SMTP a o protokolech serveru Microsoft Exchange. Dále popisuje nejčastější hrozby týkajíci se e-mailové komunikace uživatelů a různé způsoby ochrany ...

 2. Evaluation of Anticancer Activity of Fruit and Leave Extracts from Virus Infected and Healthy Cultivars of Vitis vinifera.

  Esfahanian, Zahra; Behbahani, Mandana; Shanehsaz, Mehrnaz; Hessami, Mohammad Javad; Nejatian, Mohammad Ali

  2013-01-01

  Grape virus diseases are a serious problem in Iran. Leaves and fruits of grape have been used for different purposes like cooking in Iran. The present investigation was carried out to study on the cytotoxic-activities of extracts of fruits and leaves of Vitis vinifera from both virus-free and virus-infected grape cultivars against breast cancer cell line (MDAMB- 231) and human embryonic kidney normal cell line (HEK 293). IN THIS EXPERIMENTAL STUDY, THE CONSIDERED GRAPE CULTIVARS WERE AS FOLLOWS: Rish Baba Sefid, Shahani Ghasre Shirin, Rotabi Zarghan, Asgari Najaf Abad, Fars, Kaj Angor Bojnord, Sarkesh Shiraz and Siahe Zarqan. A real-time multiplex polymerase chain reaction (real-time Multiplex PCR) assay was applied to detect virus infected cultivars. The cytotoxic effect of the methanol extracts of different Vitis vinifera varieties on cultured cells was monitored using (3- (4, 5-Dimethylthiazol-2-yl) -2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay at different concentrations (62.5, 125, 250, 500, 750, 1000 μg mL(-1)). Among these cultivars, Grapevine fanleaf virus (GFLV) along with related symptoms was detected in Siahe Zarqan and Fars. Methanolic extracts of leaves and fruits of Vitis vinifera from both virus free and virus infected cultivars showed a range of limited to moderate cytotoxic activity. However, methanol extract of leaves belonged to virus infected cultivars was found to have strong cytotoxic effect against MDA-MB-231 at different concentrations. Grapevine fanleaf virus (GFLV) can potentially increase the cytotoxicity of grape cultivars.

 3. European Summer School for Scientometrics (ESSS)

  Pavelová, Alena

  2012-01-01

  Konference ESSS nabízí základní vzdělávání týkající se hlavních aspektů kvantitativní analýzy vědy a techniky. Je to jakýsi vstupní kurz do této problematiky. Určena je zejména pro politiky, vědce, hodnotitele kvality výzkumu, informační pracovníky a knihovníky. ESSS se skládá z přípravného kurzu a konference. Naše účast na této akci byla klíčová pro úkol PHÚ E.2 Vytváření analytických výstupů výkonů české vědy z citačních databází ve fondu NTK pro MŠMT. Zřizovatelem jsme byli pověřeni účastí...

 4. Preču zīmju datubāzes Eiropas intelektuālā īpašuma aizsardzības nacionālajās institūcijās

  Kurzemniece, Anda

  2006-01-01

  Viens no rūpnieciskā īpašuma veidiem ir preču zīmes. Tās ieņem nozīmīgu lomu katra uzņēmuma darbībā un attīstībā. Katras valsts nacionālā intelektuālā īpašuma institūcija veido valsts preču zīmju reģistru, un mūsdienās lielākajā daļā valstu ir pieejamas preču zīmju datubāzes. Pētījumā tiek aplūkotas Eiropas intelektuālā īpašuma institūciju preču zīmju brīvpieejas datubāzes. Pētījums sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti preču zīmju viedi, funkcijas, preču zīmju reģistrācija un ...

 5. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

  Kauliņš, Edgars

  2010-01-01

  Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir viena no cilvēka svarīgākajām dzīves daļām. Tas ir atpūtas laiks no darba ikdienas, ko darbinieks ir tiesīgs izmantot tieši tā, kā to darbinieks vēlas. Liela loma ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piemērošanā ir darba devējiem. Kā arī būtiska loma ir gan starptautiskajām organizācijām, kas veido tiesību normas, kuras valstis ievieš savā tiesību sistēmā, gan nacionālajām tiesām un starptautiskajām tiesām, kas veido praksi, tādējādi rodas izpratne par to, ka...

 6. Detekce a rozpoznání objektů v obraze

  Muzikářová, Michaela

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly lidského a počítačového vidění, dále detekce a rozpoznání objektů včetně vybraných metod. Další sekce obsahuje popis umělých neuronových sítí, které byly pro práci hlouběji nastudovány, spolu s jejich využitím k rozpoznání objektů. Následují informace, týkající se vybraných mobi...

 7. Razvoj nevladnih organizacij

  Bojan Žnidaršič

  2000-12-01

  Full Text Available Učenje je vedno dvosmeren proces, v katerem se vsakdo lahko kaj nauči (Each one teach one. To velja tudi za učenje med generacijami, pri čemer se starejši lahko učimo lahkotnosti komuniciranja mlajših generacij. Starši lahko pri razvoju otrok opažamo zanimiv proces učenja. Zelo hitro, vsekakor še pred vstopom v malo šolo, se otrok nauči vseh bistvenih spretnosti za življenje. V procesu rednega izobraževanja jih izpopolnjuje in specializira. Od intenzivnosti učenja v najrosnejših letih je odvisno razmerje med osvojeno teorijo in prakso, ko posameznik konča bolj ali manj travmatično formalno šolanje. Pravo vseživljenjsko učenje se začenja s svobodo odločanja, saj dobi odrasel posameznik možnost izbiranja smeri, vsebin in medot učenja.

 8. Galda spēļu vizuālā noformējuma izstrādes principi

  2015-01-01

  Latvijas Univeritātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas Mākslas profesionālā bakalaura studiju programmas 4. kursa studenta Eduarda Frolova (Stud. apl. Nr. Ef11008) diplomdarbā „Galda spēļu vizuālā noformējuma izstrādes principi” tiek izpētīta galda spēļu vizuālā un spēles dizaina vēsture, attīstība un izcelsmes avoti. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par piecām pazīstamākajām galda spēlēm cilvēces vēs...

 9. The Proposal for Improvement of Supply Management

  Kučerová, Kamila

  2016-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na studii a optimalizaci řízení zásob ve společnosti Kordárna Plus, a. s. V teoretické části jsou popsány charakteristiky základních pojmů týkajících se řízení zásob, jejich klasifikace, nákladů s nimi spojených a metod řízení zásob. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu zásob, na proces obstarávání, skladování a kontrolu zásob. Tato analýza odkryla nedostatky, pro které budou navržena řešení. Návrhy by měly vést ke zlepšení řízení zásob ve společn...

 10. Studie řízení zásob v obchodní organizaci

  Valčíková, Kateřina

  2012-01-01

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii a optimalizaci řízení zásob v obchodní organizaci. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy týkající se řízení zásob. V praktické části se zaměřím na analýzu současného stavu zásob, třídění zásob, analýzu činnosti dodavatelů. Na základě analýzy současného stavu stanovím nedostatky a navrhnu řešení těchto nedostatků. Tento návrh povede k efektivnějšímu řízení zásob v dané organizaci. This thesis focuses on the study and optimization...

 11. Homeopātija – starp alternatīvo un biomedicīnas nozari Latvijā

  Sirsone, Vita

  2015-01-01

  Homeopātija ir viena no populārākajām alternatīvās medicīnas praksēm Latvijā. Homeopātija ir ārstu papildspecialitāte, tāpēc visiem homeopātiem ir biomedicīnas izglītība. Pētījumā tiek pievērsta uzmanība ārstiem homeopātiem, kas apvieno biomedicīnu ar alternatīvo ārstniecības praksi, tādā veido tuvinot homeopātiju biomedicīnai. Pētījuma teorētiskajā daļā pētu robežas, kuras, apvienojot dažādās medicīnas specialitātes, tiek pārkonstruētas. Robežas tiek skatītas epistemioloģiskajā, leģitimitāte...

 12. Bezdarbs, tā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību laika posmā no 2004.-2012.gadam

  Poikāne, Laima

  2012-01-01

  Bezdarbs un tā apmērs konkrētā valstī, reģionā kādā noteiktā laika vienībā ir viens no svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, jo tas rada virkni nelabvēlīgu ekonomisku un sociālu zaudējumu. Tā kā bezdarba līmenis pēdējo gadu laikā un arī šobrīd ir viena no aktuālākajām problēmām Latvijas sabiedrībai, šajā darbā tika veikta bezdarba ietekmējošo faktoru analīze laika posmā no 2004. – 2012. gadam. Šie faktori tika atlasīti, balstoties gan uz makroekonomikas pētnieku, gan arī uz Latvijas m...

 13. Vizualizācijas metodes izmantošana matemātikas apguvei jaunāko klašu skolēniem ar mācīšanās grūtībām

  2012-01-01

  Darbs „Vizualizācijas metodes izmantošana matemātikas apguvē jaunāko klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” veltīts vienai no aktuālākajām problēmām parastajā vispārizglītojošajā skolā. Darba autore: Natālija Ivaščenko. Darbā pētīta vizualizācijas ietekmes nozīme uz matemātikas apgūšanu bērniem ar mācīšanās grūtībām. Matemātikas apguve sagādā grūtības ne tikai bērniem ar uztveres traucējumiem, bet bieži grūtības ir arī vairāku tēmu apguvē. Skolotāja uzdevums ir palīdzēt skolēnam ...

 14. Hermann Diels: začetki filolofije pri Starih Grkih - 2. del

  Ignacija J. Fridl

  2000-07-01

  Full Text Available Najvišja stopnja filološke kritike se ukvarja z vprašanji pristnosti. Tudi ta se je z največjim uspehom razvila že v 5. stoletju. Že takratje bilo postavljeno t.i. 'homersko vprašanje', ki še danes buri filološke duhove. Kdaj je živel, kaj je napisal mož, ki ga imenujemo Homer? Tako se je takrat enako kot danes glasil problem, in tisti, kije prvi določil življenjski čas starih pesnikov Homerja in Hezioda ter poskušal uspešno ločiti pristnega od nepristnega Homerja, ni bil nihče drug kot Herodot, ki ga povsem upravičeno častimo kot očeta zgodovine, ki pa je, kot bi rad pokazal v nadaljevanju, tudi pionir naše filološke znanosti.

 15. Munk og Shakespeare

  2011-01-01

  Anker Gemzøes bidrag gælder Munks forhold til sit store forbillede, Shakespeare. Tre skuespil er genstand for analysen: En Idealist, Shakespeares Hamlet omsat af Kaj Munk og Cant. I hvert af disse dramaer bruger Munk en speciel strategi i forhold til sit litterære forlæg. Gemzøe ser i Herodes......-stykket ”et motivisk tag-selv-bord”, hvor forfatteren har benyttet sig meget frit af mange detaljer fra Shakespeares værker. Munks Hamlet-version omtales som ”døgnpolitiksuppe”, og ”aktualiseringsstrategien” i forhold til Shakespeare ses som en indskrænkning af originalens format til aktuel revyagtig satire...... med klare nazistiske sympatier. Gemzøe tager imidlertid særlig Cant under luppen. I en omhyggelig nærlæsning af teksten viser han at Shakespeare-inspirationen i dette stykke – det efter hans opfattelse mest shakespeareske af alle Munks dramaer – gælder både form og indhold. Han henviser bl.a. til King...

 16. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru

  Binek, Martin

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První část zahrnuje obecnější poznatky týkající se jednofázových motorů a podklady pro analytický výpočet. Druhá část pracuje s konkrétní technickou dokumentací motoru. Ta zahrnuje vytvoření modelu tohoto motoru v programu RMxprt, analytický výpočet pro ověření vlastností motoru ...

 17. Skolotāja iespējas sākumskolas skolēnu disciplinētības un mācību sasniegumu veicināšanā angļu valodā

  2014-01-01

  Viena no būtiskākajām problēmām, ar ko saskaras mūsdienu skolotājs klasē, ir disciplīnas trūkums, kas, savukārt, ir viens no skolēnu sasniegumus ietekmējošiem faktoriem. Ir ļoti svarīgi, lai skolotājs spētu konstatēt skolēnu neapmierinošās uzvedības cēloņus, ka arī izvēlētos atbilstošu klasvadības modeli darbā ar konkrēto klasi. Pētījums galvenokārt attiecas uz angļu valodas priekšmeta apguvi 4. klasē, kurā tika konstatētas ilgstošas disciplīnas problēmas, kā arī zināšanu un prasmju trūkum...

 18. Dzejniece Li Cjindžao (1084. - 1151.) un Sun dinastijas kulūra

  Lapšina, Aelita

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Dzejniece Li Cjindžao (1084 - 1151) un Sun dinastijas kultūra”. Darbā tiek pētīta Sun dinastijas vēsture un kultūra, svarīgie notikumi un izgudrojumi, attiecības valstī un literatūras nozarē. Viena no pazīstamākajām tā laika personām ir dzejniece Li Cjindžao, par kuru plašāk ir aprakstīts darbā. Mūsdienās, pateicoties vairākām pētniecības programmām, mēs esam iepazinuši Ķīnu no daudzām pusēm, tomēr tik un tā paliek neizpētīti vairāku vēstures momentu un personu vēs...

 19. Návrh efektivního motivačního programu ve společnosti MEGATECH INDUSTRIES s.r.o.

  Brabcová, Alena

  2011-01-01

  Předmětem diplomové práce je navržení motivačního programu pro vybranou společnost. V práci jsou nejprve popsány teoretické poznatky týkající se této problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. Praktická část práce je zaměřena na popis společnosti MEGATECH Industries s. r. o. a na analýzu současného motivačního programu. Pro získání informací od zaměstnanců bylo využito dotazníkového šetření. V poslední části práce jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu. Th...

 20. Produkce, charakterizace a využití biomasy různého původu

  Gojkovic, Živan

  2014-01-01

  Úprava biomasy je jedním z nejdůležitějších problémů v moderních přírodních vědách, protože je základní kategorií týkající se zemědělství, potravinářství, ekologie, zpracování odpadu a biotechnologie. Ať už živočišného, rostlinného nebo mikrobiálního původu, biomasa představuje obrovský zdroj surovin jako potravin, čistých chemikálií, bioaktivních molekul atd., jejichž izolace, charakterizace a formulace může vést k zajímavým novým produktům určeným pro lidskou spotřebu, nebo jako nový materi...

 1. Transformations between UML and First Order Logic

  Birģelis, J

  2008-01-01

  Ar katru dienu MDA pamatnostādnes kļūst aizvien populārākas programmatūras inženierijā. Lai arī viena no galvenajām idejām, ideja, ka programmatūru jāvar automātiski pārvērst no projektējuma modeļiem līdz izejas kodam un otrādi, vēl nav pilnībā realizēta, tomēr eksistē daudz iestrādes, kā to var realizēt daļēji. Piem., viena no populārākajām modelēšanas valodām, kas daļēji atbalsta šādu ideju ir UML. Šo valodu plaši lieto programmatūras projektu izstrādē. tā atbalsta daudz diagrammu, kas ļauj...

 2. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440

  Blažková, Eva

  2012-01-01

  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými kroužky. Modifikací stávajícího způsobu těsnění za nový druh těsnícího materiálu, zejména z expandovaného grafitu, lze podstatně snížit tlak v těsnící ploše a tím i napjatost svorníků a přírubového spoje. Nové řešení utěsnění spoje kolektoru a víka by mělo zvýšit životnost spoje ...

 3. LGBT tiesību attīstība Baltijas valstīs salīdzinājumā ar politiskajiem procesiem

  Āboliņa, Ance

  2013-01-01

  Darbā aplūkota LGBT tiesību attīstība Baltijas valstīs kopš neatkarības atjaunošanas. Tika izvēlēts pētīt tieši LGBT tiesības, jo šī diskriminācijas forma ir viena no visaugstākajām ES. Mērķis ir noskaidrot, vai veiktās izmaiņas likumos ir dēļ valstu vēlmes pievienoties ES. Tika apskatīts gan nosacījumu kopums, kas jāizpilda iestājoties ES, gan arī kādi likumi tika grozīti un kad, kā arī viedokļu izpausmes sabiedrībā. Tika secināts, ka likuma grozījumi ir veikti dēļ ES nosacījumu izpildes, ta...

 4. Aptiekā gatavojamo zāļu formu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze, derīguma termiņa izvērtēšana atkarībā no iegūtajiem rezultātiem

  Mickeviča, Sintija

  2012-01-01

  Šajā bakalaura darbā tiek pētīta viena no būtiskākajām farmācijas problēmām par aptiekā gatavojamām zāļu formām (turpmāk tekstā arī ekstemporālā receptūra). Aptiekās nav pieejama vienota informācija par zāļu gatavošanu, uzglabāšanu, stabilitāti un derīguma termiņa novērtēšanu, informācija ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Latvijā ir saglabājušies padomju laiku (turpmāk tekstā PSRS) priekšraksti, pēc kuriem vadīties zāļu gatavošanā, tiek izmantotas vairākas citu valstu farmakop...

 5. On the superimposition of heterogeneous traffic at large time scales

  Lopez-Oliveros, Luis

  2010-01-01

  Various empirical and theoretical studies indicate that cumulative network traffic is a Gaussian process. However, depending on whether the intensity at which sessions are initiated is large or small relative to the session duration tail, Mikosch et a. (Ann Appl Probab, 12:23-68, 2002) and Kaj and Taqqu (Progress Probab, 60:383-427, 2008) have shown that traffic at large time scales can be approximated by either fractional Brownian motion (fBm) or stable Levy motion. We study distributional properties of cumulative traffic that consists of a finite number of independent streams and give an explanation of why Gaussian examples abound in practice but not stable Levy motion. We offer an explanation of how much vertical aggregation is needed for the Gaussian approximation to hold. Our results are expressed as limit theorems for a sequence of cumulative traffic processes whose session initiation intensities satisfy growth rates similar to those used in Mikosch et a. (Ann Appl Probab, 12:23-68, 2002).

 6. Problematika návrhu a testování betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

  2016-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou vodonepropustných betonů a testováním jejich vlastností. Teoretická část je pojata formou rešerše o dosavadních poznatcích týkajících se vodonepropustných betonů. Důraz je kladen zejména na možnosti použití vodonepropustného betonu pro konstrukce, jako jsou např. tunelová ostění. Experimentální část je zaměřena na laboratorní testování vodonepropustných betonů. Byl zkoumán zejména vliv různých příměsí jako částečná náhrada cementu. Byl sledován vývoj pe...

 7. Vodonepropustné betonové konstrukce a předpisy pro jejich navrhování a provádění

  2016-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou vodonepropustných betonových konstrukcí, jejich návrhem, výrobou a testováním vlastností dle předpisů používaných v ČR a zahraničí. Teoretická část je pojata formou rešerše o dosavadních poznatcích týkajících se vodonepropustných konstrukcí a vodonepropustných betonů. Experimentální část je zaměřena na návrh receptur betonu, vyplývajících z poznatků jednotlivých předpisů. Byl zkoumán zejména vliv různých druhů cementů a příměsi jako částečné náhrady ce...

 8. Baroque in Croatia. Presentation of Baroque culture in Croatia in the socialist period

  Dubravka Botica

  2016-12-01

  Full Text Available This article analyses examples of the way in which Baroque art and culture was presented to broader audiences in Croatia while that country still formed a part of Yugoslavia. Such examples include the Croatia in the Seventeenth Century exhibition, which took place in 1958 at the City of Zagreb Museum, as well as texts giving an overview of the monuments of a number of municipalities in north-western Croatia published in the late 1970s and early 1980s by Anđela Horvat (1911–1985 in the journal Kaj. The above-mentioned exhibition reflected many key ideas of the 1950s, which constituted the formative period of socialist society’s cultural and artistic identity, all the way from its design set-up and its educational purpose to its ideologically determined emphasis, which concentrated on the subject of daily life in the seventeenth century. By the 1980s this ideologically determined emphasis was less present, leaving much more space for the analysis of Baroque monuments, as well as of the people who commissioned them – the nobility – who, in contrast to earlier times, were then seen as active participants in cultural and art life of the Baroque period.

 9. Mārketinga komunikācijas augstas klases viesnīcā: "Hotel Grand Palace".

  Liepiņš, Lauris

  2014-01-01

  Autors ir izpētījis un izanalizējis mārketinga komunikācijas darbību augstas klases viesnīcā, balstoties ne tikai uz teorētiskajām, bet arī praktiskajām zināšanām, par piemēru ņemot 5 zvaigžņu viesnīcu „Grand Palace”. Darba praktiskajai daļai izvēlētā viesnīca „Grand Palace” ir viena no dārgākajām viesnīcām Latvijā, kas pārsvarā apkalpo biznesa ceļotājus un augsta līmeņa tūristus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti mārketinga kom...

 10. Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD

  Švaňhal, Radek

  2008-01-01

  Tato bakalářská práce analyzuje využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD (výpočet proudění metodou konečných objemů). Práce v první části popisuje způsob přípravy modelu kapaliny protékající oběžným kolem Francisovy turbíny a uvádí obzvláště užitečné funkce a vhodné postupy. V druhé části je rozebrány výhody přípravy modelů v programu SolidWorks. V poslední části je popsána tvorba sítě konečných objemů pro sestrojený model v programu Gambit. Závěrem je zhodnocen celkový přínos použit...

 11. Natureza e cultura na paisagem amazônica: uma experiência fotográfica com ressonâncias na cosmologia ameríndia e na ecologia histórica

  Patrick Pardini

  Full Text Available Enquanto experiência artística, o projeto fotográfico "Arborescência - fisionomia do vegetal na paisagem amazônica" proporciona ao autor uma série de descobertas: a paisagem como entrelaçamento de Natureza e Cultura (a presença indireta do homem; o face a face com 'sujeitos vegetais'; as relações de continuidade, indiferenciação e equivalência entre o 'natural' (heterogêneo, espontâneo, nativo, rural e o 'cultural' (homogêneo, cultivado, exótico, urbano na experiência da paisagem vegetal; a arborescência como "imagem cósmica" (Gaston Bachelard, onde o alto (céu, luz, galhos, água celeste e o baixo (terra, sombra, raízes, água terrestre são pólos equivalentes e reversíveis. Tal experiência encontra ressonâncias na eco-cosmologia das sociedades da floresta amazônica. A cosmologia ameríndia é uma "ecologia simbólica" (Philippe Descola, pois elabora "uma complexa dinâmica de trocas e transformações entre sujeitos humanos e não humanos, visíveis e invisíveis" (Bruce Albert; a ecologia ameríndia é uma "cosmologia posta em prática" (Kaj Århem, na qual animais caçados e plantas cultivadas são 'parentes' que é preciso seduzir ou coagir. Tal modelo constitui uma forma de "socialização da natureza" (Descola, de "humanização da floresta" (Evaristo Eduardo de Miranda e de "antropização indireta" dos ecossistemas amazônicos (Descola, geradora de "matas culturais" (William Balée.

 12. The Activity of Oxidative Stress Markers in Acute Respiratory Distress Syndrome / Oksidativa Stresa Marķieru Aktivitate Akuta Respiratora Distresa Sindroma Gadījuma

  Šarkele Marina

  2014-12-01

  Full Text Available Akūts respirators distresa sindroms (ARDS ir viena no biežākajām komplikācijām, kas saistīta ar smagu hipoksēmiju un augstu mirstību intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas pacientu vidū. Līdzsvara traucējumi starp oksidantiem un antioksidantiem var nopietni ietekmēt ARDS patofizioloģiju. Dinamikā tika novēroti 17 pacienti ar ARDS septiņu dienu laikā kopš iekļaušanas pētījumā ar mērķi sekot izmaiņām oksidantu un antioksidantu aktivitātē. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem tika secināts, ka pacientiem ar ARDS dinamiski izmainās tādu oksidantu aktivitāte kā malondialdehīds un slāpekļa oksīds. Mirušo pacientu grupā oksidantu un antioksidantu līmenis bija atšķirīgs salīdzinājumā ar izdzīvojušiem pacientiem. Paaugstināta tiobarbitūrskābes atvasinājumu un glutationperoksidāzes aktivitāte pirmajā dienā kopš iekļaušanas pētījumā pozitīvi korelē ar nelabvēlīgu slimības iznākumu pacientiem ar akūtu respiratoru distresa sindromu.

 13. Keepers of the double stars

  Tenn, Joseph S.

  2013-03-01

  Astronomers have long tracked double stars in efforts to find those that are gravitationally-bound binaries and then to determine their orbits. Early catalogues by the Herschels, Struves, and others began with their own discoveries. In 1906 court reporter and amateur astronomer Sherburne Wesley Burnham published a massive double star catalogue containing data from many observers on more than 13,000 systems. Lick Observatory astronomer Robert Grant Aitken produced a much larger catalogue in 1932 and coordinated with Robert Innes of Johannesburg, who catalogued the southern systems. Aitken maintained and expanded Burnham's records of observations on handwritten file cards, and eventually turned them over to the Lick Observatory, where astrometrist Hamilton Jeffers further expanded the collection and put all the observations on punched cards. With the aid of Frances M. "Rete" Greeby he made two catalogues: an Index Catalogue with basic data about each star, and a complete catalogue of observations, with one observation per punched card. He enlisted Willem van den Bos of Johannesburg to add southern stars, and together they published the Index Catalogue of Visual Double Stars, 1961.0. As Jeffers approached retirement he became greatly concerned about the disposition of the catalogues. He wanted to be replaced by another "double star man," but Lick Director Albert E. Whitford had the new 120-inch reflector, the world's second largest telescope, and he wanted to pursue modern astrophysics instead. Jeffers was vociferously opposed to turning over the card files to another institution, and especially against their coming under the control of Kaj Strand of the United States Naval Observatory. In the end the USNO got the files and has maintained the records ever since, first under Charles Worley, and, since 1997, under Brian Mason. Now called the Washington Double Star Catalog (WDS), it is completely online and currently contains more than 1,200,000 measures of more than 125

 14. Hamilton Jeffers and the Double Star Catalogues

  Tenn, Joseph S.

  2013-01-01

  Astronomers have long tracked double stars in efforts to find those that are gravitationally-bound binaries and then to determine their orbits. Court reporter and amateur astronomer Shelburne Wesley Burnham (1838-1921) published a massive double star catalogue containing more than 13,000 systems in 1906. The next keeper of the double stars was Lick Observatory astronomer Robert Grant Aitken (1864-1951), who produced a much larger catalogue in 1932. Aitken maintained and expanded Burnham’s records of observations on handwritten file cards, eventually turning them over to Lick Observatory astrometrist Hamilton Moore Jeffers (1893-1976). Jeffers further expanded the collection and put all the observations on punched cards. With the aid of Frances M. "Rete" Greeby (1921-2002), he made two catalogues: an Index Catalogue with basic data about each star, and a complete catalogue of observations, with one observation per punched card. He enlisted Willem van den Bos of Johannesburg to add southern stars, and they published the Index Catalogue of Visual Double Stars, 1961.0. As Jeffers approached retirement he became greatly concerned about the disposition of the catalogues. He wanted to be replaced by another "double star man," but Lick Director Albert E. Whitford (1905-2002) had the new 120-inch reflector, the world’s second largest telescope, and he wanted to pursue modern astrophysics instead. Jeffers was vociferously opposed to turning over the card files to another institution, and especially against their coming under the control of Kaj Strand of the U.S. Naval Observatory. In the end the USNO got the files and has maintained the records ever since, first under Charles Worley (1935-1997), and, since 1997, under Brian Mason. Now called the Washington Double Star Catalog (WDS), it is completely online and currently contains more than 1,000,000 measures of more than 100,000 pairs.

 15. Bioactive ingredients of rose hips (Rosa canina L with special reference to antioxidative and anti-inflammatory properties: in vitro studies

  Winther K

  2016-02-01

  Full Text Available Kaj Winther,1 Anne Sophie Vinther Hansen,1 Joan Campbell-Tofte2 1Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Frederiksberg C, Denmark; 2Coordinating Research Unit, Frederiksberg University Hospital, Copenhagen, Denmark Abstract: Rosa canina pseudo fruits, often referred to as rose hips, have been used as herbal medicine for more than 2,000 years, yet research has only recently begun to clarify specific mechanisms by which this plant product affects human health. Numerous compounds have been identified, and speculations of their bioactivity have implicated flavonoids, carotenoids, and fatty acids (FAs. With more than 4,500 representatives, flavonoids have been subjected to comprehensive research, with results that suggest various individual structures may be health-promoting compounds, also in rose hips. The importance of carotenoids from R. canina is currently being debated, because the demonstration of specific bioactivity among this group is presently less clear. The benefits of specific FAs have been investigated for decades, and several types of FAs are termed “essential” for human health. The specific mechanisms for bioactivity associated with three FAs that are abundant in R. canina fruits have been clarified in research. For example, linoleic acid, α-linolenic acid (mostly present in the seeds from R. canina and a galactolipid ((2S-1,2-di-O-[(9Z,12Z,15Z-octadeca-9-12-15-trienoyl]-3-O-β-d-galactopyranosyl glycerol, referred to as GOPO, have been shown to have anti-inflammatory properties. The aim of this review is to critically analyze the published literature on rose hip research, with emphasis on the broadness and varying significance of the publications. Initially, we describe the chemical ingredients of R. canina pseudo fruits, with some focus on what ingredients are found in the whole pseudo fruit and what we know is confined to the seeds (achene seeds, and/or the shells (hypanthium. Then, we evaluate

 16. Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

  Vendula Záhumenská

  2014-11-01

  Full Text Available Lokalita Na Plachtě je ekosystém na okraji krajského města Hradec Králové, kde v průběhu posledních 20 let vznikl konflikt zájmů mezi environmentalisty a místními developery ohledně rozvoje a komerčního využití místa. Tato případová studie je zaměřena na otázku významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí a na popis konkrétních možností ovlivnění kauzy dotýkající se environmentálních otázek. Studie se věnuje popisu jednotlivých událostí, které vedly až k vyhlášení lokality Na Plachtě za přírodní památku, a podrobně zkoumá především možnost změny územního plánu, která by podstatně zvýšila ochranu dané lokality před zastavěním. Věnuje se však i dalším způsobům, jak může veřejnost zasáhnout do rozhodování o svém nejbližším okolí a jak může ovlivnit činnost veřejné správy.

 17. Harnessing the potential clinical use of medicinal plants as anti-diabetic agents

  Campbell-Tofte JI

  2012-08-01

  Full Text Available Joan IA Campbell-Tofte,1 Per Mølgaard,2 Kaj Winther11Department of Clinical Biochemistry, Frederiksberg University Hospital, Frederiksberg, Denmark; 2Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, DenmarkAbstract: Diabetes is a metabolic disorder arising from complex interactions between multiple genetic and/or environmental factors. The characteristic high blood sugar levels result from either lack of the hormone insulin (type 1 diabetes, T1D, or because body tissues do not respond to the hormone (type 2 diabetes, T2D. T1D patients currently need exogenous insulin for life, while for T2D patients who do not respond to diet and exercise regimes, oral anti-diabetic drugs (OADs and sometimes insulin are administered to help keep their blood glucose as normal as possible. As neither the administration of insulin nor OADs is curative, many patients develop tissue degenerative processes that result in life-threatening diabetes comorbidities. Several surveys of medicinal plants used as anti-diabetic agents amongst different peoples have been published. Some of this interest is driven by the ongoing diabetes pandemic coupled with the inadequacies associated with the current state of-the-art care and management of the syndrome. However, there is a huge cleft between traditional medicine and modern (Western medicine, with the latter understandably demanding meaningful and scientific validation of anecdotal evidence for acceptance of the former. The main problems for clinical evaluation of medicinal plants with promising anti-diabetic properties reside both with the complexity of components of the plant materials and with the lack of full understanding of the diabetes disease etiology. This review is therefore focused on why research activities involving an integration of Systems Biology-based technologies of pharmacogenomics, metabolomics, and bioinformatics with standard clinical data

 18. Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

  Vendula Záhumenská

  2014-11-01

  Full Text Available Lokalita Na Plachtě je ekosystém na okraji krajského města Hradec Králové, kde v průběhu posledních 20 let vznikl konflikt zájmů mezi environmentalisty a místními developery ohledně rozvoje a komerčního využití místa. Tato případová studie je zaměřena na otázku významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí a na popis konkrétních možností ovlivnění kauzy dotýkající se environmentálních otázek. Studie se věnuje popisu jednotlivých událostí, které vedly až k vyhlášení lokality Na Plachtě za přírodní památku, a podrobně zkoumá především možnost změny územního plánu, která by podstatně zvýšila ochranu dané lokality před zastavěním. Věnuje se však i dalším způsobům, jak může veřejnost zasáhnout do rozhodování o svém nejbližším okolí a jak může ovlivnit činnost veřejné správy.

 19. Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí (anglická verze

  Vendula Záhumenská

  2015-06-01

  Full Text Available Lokalita Na Plachtě je ekosystém na okraji krajského města Hradec Králové, kde v průběhu posledních 20 let vznikl konflikt zájmů mezi environmentalisty a místními developery ohledně rozvoje a komerčního využití místa. Tato případová studie je zaměřena na otázku významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí a na popis konkrétních možností ovlivnění kauzy dotýkající se environmentálních otázek. Studie se věnuje popisu jednotlivých událostí, které vedly až k vyhlášení lokality Na Plachtě za přírodní památku, a podrobně zkoumá především možnost změny územního plánu, která by podstatně zvýšila ochranu dané lokality před zastavěním. Věnuje se však i dalším způsobům, jak může veřejnost zasáhnout do rozhodování o svém nejbližším okolí a jak může ovlivnit činnost veřejné správy. Českou verzi textu najdete zde.

 20. MEASURE CHARACTERISTICS OF MOTOR TESTS OF MOVEMENT FREQUENCY WITH STUDENT FROM MACEDONIA AND KOSOVO

  Georgi Georgiev

  2014-06-01

  Full Text Available Introduction: The tests of good measure characteristics are a multiple matter of interest. They can be property used in the work of selecting young athletes as well as programming the physical activities and giving marks in classes. There are many authors who have conducted researches and established measure characteristics of motor tests. Measure characteristics are constantly an actual issue for research. This research was conducted with the aim of establishing and comparing the measure characteristics of the used motor tests of movement frequencies with 11-year-old students from Macedonia and Kosovo. Methods: The sample of respondents consists of 180 male students at the age of 11 (100 from Macedonia and 80 from Kosovo. They were tested with three composite motor tests to assess the movement frequency. For the obtained data there calculated: basic descriptive parameters, Pearson coefficient of correlation, factor analyse, Cronbach α and Spearman-Brown’s coefficients (Vincent, 2005. Results: On the based of the received results, it is obvious that regarding the three tests satisfactory measure characteristics are established (validity and reliability. Discussion: In kinesiology, by using motor tests, we indirectly form a concept about the motor abilities of the respondents. That is why, it is of great importance to use tests that have satisfactory measure characteristics. The used tests are recommended for application in assessing motor abilities’ movement frequency. The final results correspond to a great extent with the researches of Metikos et al, (1989, Georgiev (1996, 2007, Pireva (2013 and other. References: Georgiev G (1996. Definiranje na stepenot na faktorskata validnost, relijabilnost i drugi merni karakteristiki vo biomotorniot prostor kaj učenicite od dvata pola od 11-godišna vozrast. (Magisterski trud, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Fakultet za fizička kultura, Skopje. Georgiev G (2007. Sport i nauka, 5, 224

 1. Pohyby lidské existence jako možný základ pro studium sportovního života Movements of human existence as a possible background for the study of a sporting life

  Miloš Bednář

  2006-02-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá pohyby lidské existence a snaží se popsat jejich zvláštní "topografii" – přičemž pozornost je vždy věnována celkové lidské existenci. Prostředí těchto pohybů navrhujeme nazývat homodromem. Sekundárním cílem je získat širší základ pro kontext sportu. Zaprvé (I analyzujeme dva krajní postoje týkající se našich možností vytvářet konkrétní a osobní projekty našeho způsobu života: na jedné straně je představují mytologické sudičky a na druhé straně zvláště existencialisté se svým konceptem "prázdné svobody". Vyrovnaný postoj přináší český filosof Jan Patočka na pozadí Heidegge rovy proslulé Dasein analýzy (II. Zdá se, že jde o nejúplnější pohled týkající se pohybu naší existence. Tento specifický pohyb rozdělil do tří fází: 1. pohyb sebezakotvení, instiktivní pohyb naší existence; 2. pohyb sebezbavení se, pohyb kdy se smiřujeme s realitou, s níž jsme v kontaktu; 3. pohyb sebenalezení, který může být popsán jako "prožívání pravdy". Tuto strukturu se snažíme pečlivě analyzovat. Všechny tři pohyby jsou také nazírány skrze vztahy k dalším lidem. Další část (III ukazuje zvláštní "topografii" lidské existence ve své dynamice. Sledujeme zde zvláště "vertikální transcendentnost" a pozornost věnujeme jak zkušenosti se zenitem, tak i nadirem. Dále uvádíme některé faktory, které mají silnější vliv na náš osobní homodrom: existenciálie jako "kategorie" lidské existence, EHE (Exceptional Human Experiences, tj. výjimečné lidské zkušenosti a další hluboké zkušenosti různého druhu, horizonty externích vlivů – horizonty času, smyslu, horizonty sociálních vlivů atd., hodnoty a jejich hierarchie. Používáme je v kontextu sportu (IV. Zvláštní pozornost je věnována termínu metanoia a posuzujeme dva důležité zlomy na homodromu sportovce. Místo závěru jsou otev

 2. Sebepercepce trenérů národního volejbalového týmu postižených Self-perception of national team coaches in volleyball for the disabled

  Rajko Vute

  2005-02-01

  Full Text Available Příspěvek se pokusí odpovědět na základní otázky týkající se trenérů volejbalu pro postižené: jejich sebepercepce, jejich vnímání ideálního trenéra, a statisticky zachytit významnost rozdílů mezi těmito dvěma kategoriemi. Výzkumný vzorek se skládal ze 32 trenérů národních volejbalových týmů tělesně postižených. Data byla shromážděna během Mistrovství Evropy žen ve volejbalu vsedě, Mistrovství Evropy mužů ve volejbalu vsedě a Světového poháru mužů ve volejbalu vestoje. Sběr dat byl dokončen v roce 2003. Inventář CSPL-TT94 (Seznam sebepercepce trenérů se skládá z 26 položek, týkajících se osobních kvalit trenérů, které jsou důležité pro úspěšné trénování týmů. Sedmibodová stupnice od 0 do 6 umožňuje získat informace o úrovni sebeprecepce trenérů a jejich ideální charakteristiky. Sebepercepce trenérů ukazuje, že silná stránka jejich osobních charakteristik důležitých pro trénování volejbalu pro postižené je v jejich motivaci, zodpovědnosti a sebedůvěře, zatímco charakteristiky jako úzkost, starost, agresivita a individualismus měly nižší bodové hodnocení. Ideální trenér je vynikající v motivaci, zodpovědnosti a sebeovládání s malou úzkostí. Mezi 20 z 26 osobních charakteristik důležitých pro trénování volejbalu pro postižené jsme nalezli statisticky významné rozdíly. Prezentované poznatky jsou významné pro ty, kteří jsou zapojeni v tréninku vrcholových volejbalistů s postižením a pokouší se vytvořit lepší klima sportujícím osobám s postižením. This study attempted to answer the basic questions concerning coaches of volleyball for the disabled: their self-perception, their perception of an ideal coach, and statistically significant differences among those two categories. The research sample consisted of 32 coaches of the national teams in volleyball for the disabled. Data was gathered

 3. Effect of the different cover crops on the soil moisture in a Hungarian vineyard

  Donkó, Ádám; Miglécz, Tamás; Valkó, Orsolya; Deák, Balázs; Kelemen, András; Török, Péter; Tóthmérész, Béla; Drexler, Dóra

  2017-04-01

  Since many years it is well known that the one-sided mechanical soil cultivation of vineyard inter-rows has many disadvantages. Growers can choose from alternative tillage technologies, such as the usage of green manure, or covering the inter-rows with straw mulch. Another possible technology is tto cover the inter-rows with species-rich seed mixtures. However, selection of the most suitable species is crucial; we have to take into consideration the age of the vines, and the specific characteristics of the vineyards involved. Species rich cover crop technology has many advantages: 1) it helps to prevent erosion and creates easier cultivation circumstances, 2) it has a positive effect on soil structure, soil fertility and ecosystem services, 3) we can create native mixtures from local provenance, adapted to the local climate/vine region/vineyard which enhances the nature conservation value of our site. But, they should not compete significantly with the grapevines, or negatively influence produce quality. In the year of 2012 we created, and started to study three different cover-crop mixtures in Hungarian wine regions under on-farm conditions: Biocont-Ecovin mixture, Mixture of Legumes, Mixture of Grass and Herbs. The results of the botanical surveys, yield and pruning weight were published in many papers and presentations before (e.g. Miglécz et al. 2015, Donkó et al. 2016). Besides the above measures, one key point of the effectiveness and sustainability of the living mulch vegetation is the level of soil moisture. That is why we started to investigate the soil moisture (vol %) of different treatments (Biocont-Ecovin mixture, Mixture of Legumes, Mixture of Grass and Herbs, coverage with Lolium perenne, and Control (spontaneous weed flora)) in at the Feind Winery in Balatonfőkajár (Hungary). The investigated variety is Welschriesling on loamy soil (Tihany Formation), planted in 2010. The seed mixtures were sown in the spring of 2013. We measured soil moisture

 4. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 5. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības p

 6. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 7. Somatická analýza posluchačů tělesné výchovy ve čtyřletém sledovaném období Somatic analysis of PE students within a four-year research period

  Vojtěch Gajda

  2006-02-01

  Full Text Available Moderní pojetí interpretuje sportovní výkon jako vymezený systém prvků, které jsou označovány jako komponenty, determinanty, faktory apod. Velmi důležitou skupinou faktorů jsou faktory somatické, které se týkají podpůrného systému. Za somatické faktory považujeme tělesnou výšku, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a z nich tedy plynoucí tělesnou stavbu (velmi často vyjádřenou somatotypem. Příspěvek se zabývá tělesnou stavbou studentů oboru TV 1. ročníku, které můžeme považovat za selektovanou skupinu populace s poměrně velkým objemem pohybové aktivity. Šetření bylo prováděno v letech 2001–2004 a bylo do něj zařazeno 265 studentů (166 mužů a 99 žen. Pro zjištění tělesné stavby byl určován somatotyp podle metodiky Heath-Certer (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Při srovnání průměrných somatotypů studentů tělesné výchovy v jednotlivých letech jsme nezaznamenali významné rozdíly. Za výjimku můžeme považovat snad jen endomorfní komponentu u mužů, která měla výrazně klesající trend (hodnota se blížila k hranici statistické významnosti α = 0,05. Vzhledem k tomu, že považujeme studenty tělesné výchovy za selektovanou populaci s velkým objemem pohybové aktivity, předpokládali jsme u nich výrazný rozvoj habitu a typ somatotypu, kterým se většina přiblíží optimálnímu somatotypu pro studenty TV (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Měření však ukázala, že studenti výrazně zaostávají především v oblasti mezomorfie, což ukazuje také srovnání s populačním normativem. Domníváme se, že zjištěné hodnoty mohou vypovídat o klesající úrovni fyzického a s tím souvisejícího somatického rozvoje naší populace. Modern theories and studies interpret sport performance as a defined system of elements which are characterized as components, determiners, factors, etc. Somatic factors concerning the support system

 8. K tematski številki »O knjigi«

  Ana Vogrinčič Č.

  2010-12-01

  ukvarja z vlogo, ki jo je knjiga – kot objekt in subjekt – zavzela v literarni produkciji nemško govorečih pregnancev. T. i. »literarnemu« sklopu sledita prispevka, ki osvetljujeta zgodovinsko oddaljen čas in v ospredje postavljata pomenljivo razmerje med tedanjo rokopisno in tiskano knjižno kulturo. Študija Ivana Lupića pokaže na pomen marginalij oziroma robnih zabeležk, ki se v opisanem primeru izkažejo kot dragocen vir informacij raziskovalcem shakespearijancem; Emma J. Clery pa skozi analizo delovanja prve zasebne britanske založbe in tiskarne – Strawberry Hill Horacea Walepola – tematizira telesnost knjige v širšem kontekstu ustvarjalnega procesa produkcije in potrošnje. Prispevka zaznamujeta prehod od pretežno tekstualnih k zunajbesedilnim vidikom knjige in s tem k zadnjemu vsebinskemu razdelku, ki knjigo predstavi skozi pogled gledalca in ne bralca. Članek Alenke Spacal na primeru del renesančne slikarke Sofonisbe Anguissola knjigo obravnava kot avtoportretni atribut in preučuje njeno spremenljivo sporočilnost, najizraziteje pa onkraj besednega poseže projekt nizozemske oblikovalke Fleur Thio z naslovom New Ways of Reading, ki z domiselnim poigravanjem s klasično knjižno formo ponuja duhovit komentar k sodobnim bralnim praksam. Kot je ob fotografijah svojih del za Ars & Humanitas zapisala avtorica, so »preoblikovane knjige nastale kot posledica mojega preizpraševanja o tem, kaj se zgodi, če malce posežeš v ustaljeno knjižno formo, in ali lahko že drobcena sprememba vpliva na to, kako beremo. Vsaka od petih knjig predstavlja različne bralne profile in vabi k premisleku«. Fotografije s kratko avtorsko razlago – tudi z namenom opozoriti na večrazsežnost fenomena knjige – razločujejo posamične skupine člankov. Tematsko številko Ars & Humanitas o knjigi sklepa besedilo gostujoče urednice, ki ponudi panoramski pregled vse številčnejših knjig o branju (in nebranju ter se ob tem navezuje na nove bralne in knji

 9. Postoje studentů sportovní výchovy ke sportovní aktivitě nevidomých v Maďarsku a jejich možné příčiny Attitudes of students in sport education to the sport activity of blind people in Hungary and possible reasons for them

  Gábor Ramocsa

  2007-02-01

  Full Text Available Velmi nízká účast nevidomých na sportovních aktivitách je způsobena především nedostatečnými znalostmi odborníků v oblasti sportu pro postižené osoby. Sportovní trenéři a 582 budoucí učitelé tělesné výchovy byli dotazováni na znalosti a představy o sportovních aktivitách osob s postižením, především nevidomých. Průzkum prokázal, že učitelům tělesné výchovy a trenérům, kteří se účastní sportovních aktivit určených pro postižené, dobré úmysly v zásadě neschází a že hlavní překážkou je nedostatek témat týkajících se sportu pro postižené v osnovách studijních oborů. Janečka, Kudláček a Válková (2003 zdůraznili zásadní potřebu speciálně připravených učitelů tělesné výchovy, a to především na základních školách. Osobní zkušenosti a přímý kontakt s nevidomými sportovci nemohou být nahrazeny audiovizuálními vzdělávacími metodami. Nevidomí se nemohou v důsledku svého postižení stát trenéry, takže sport pro nevidomé musí být rozvíjen s aktivní podporou a spoluprací se sportovními odborníky bez zrakového postižení. Sport pro postižené musí být vyučován jako samostatný předmět nebo alespoň jako samostatný a zdůrazňovaný úsek již stávajícího běžného předmětu, jako je teorie tréninku. Z metodického hlediska je zásadní a nenahraditelný osobní kontakt s nevidomými a také praktická setkání v průběhu výchovy (Asjborn & Tonjum, 1986. Studenti by neměli školu opouštět bez specifických znalostí o sportu pro postižené a o možných způsobech zapojení nevidomých do sportovních aktivit. Takový mnohostranný přístup ke vzdělávání je budoucí a moderní metodou výuky. The very low participation of blind people in sport is fundamentally caused by the inappropriate knowledge of experts on disabled – specific areas of sport. Sport coaches and 582 students learning to be PE teachers

 10. Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors

  Jiří Mudrák

  2015-03-01

  Full Text Available Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors Relationship between the age-related cognitive decline and decline in cognitive processing speed, in a variety of cognitive motor tasks was examined. The sample consisted of 33 well-adjusted older adults (on average 68 years old, recruited from several physical activity programs. The participants performed five cognitive tests selected from the Vienna test system battery. Subsequently, the relationship of their age and the measures of cognitive function was analyzed. It was found that the age of respondents was related only to their performance in complex tasks which included a processing speed component. The participant’s performance in simple tasks and in measures unaffected by processing speed was unrelated to age. Results are consistent with the processing speed theory of adult age differences in cognition (Salthouse, 1996. Furthermore, the performance in complex cognitive tasks was influenced by the level of participation in leisure physical activities; this suggests that physically active lifestyle may limit the impact of age on cognitive function. Stárnutí a rychlost zpracování kognitivních funkcí V předkládáné studii se zabýváme některými aspekty věkem podmíněného úbytku kognitivních funkcí. Konkrétně zkoumáme předpoklady vycházející z teorie rychlosti zpracování (Salthouse, 1996 týkající se toho, že věkem podmíněný pokles kognitivních funkcí je dán především poklesem rychlosti kognitivních procesů, což se projevuje především u komplexních kognitivních úkolů. Vzorek v naší studii se skládal z 33 seniorů a seniorek (průměrný věk byl 68 let, které jsme oslovili prostřednictvím několika programů pro seniory. Respondenti byli testováni prostřednictvím pěti testů kognitivních funkcí, které jsme vybrali z testové baterie Vienna test systém. Následně jsme analyzovali

 11. Obituary: Richard L. (Dick) Walker, Jr., 1938-2005

  Pier, Jeffrey R.; Mason, Brian

  2005-12-01

  . While measuring known systems for orbital analysis, he discovered 22 pairs (mostly additional components to these systems) and moving pairs, and his highlighting the rapid motion of these systems resulted in them being placed on many programs and led to the more definitive orbits of today. As a staff member of the Flagstaff Station, Dick was, for over 30 years, one of the principal observers on the 61-inch parallax program. He also ventured into other areas of astronomy, including planetary systems. He is credited with discovering the moon of Saturn, Epimetheus, in December 1966, with the USNO Flagstaff Station 61-inch Kaj Strand Astrometric Reflector. He also obtained photographic plates to determine accurate positions of the outer planets for the Voyager 2 approaches to Uranus in 1986 and Neptune in 1989. It is interesting to note that Dick's career in observational astronomy spanned three different eras of astronomical instrumentation and technique. He began his career doing eyeball astronomy, using a filar micrometer to measure double star separations. Photographic astronomy then became dominant and he took many thousands of plates. During the last ten years of his career, electronic cameras, primarily CCDs, replaced photographic plates. He readily adapted to the changing technologies. A man of many interests, Dick was fascinated by the history of astronomy, especially archeoastronomy, as well as Egyptology. He taught himself the language of hieroglyphics. In 1977, having accumulated several weeks of vacation time, he set off on a trek to walk the Nile for 500 miles from Aswan to Cairo. One night, in the town Asyut along the Nile, he was brought into the police station. The local inhabitants found it hard to credit his story that he was simply on a walk and questioned him as a possible Israeli spy. Following his retirement from the Naval Observatory, Dick consulted in a couple of construction projects. He designed the analemma and the skywalk star fields for the

 12. Physical culture as a part of civil society [Tělesná kultura jako součást občanské společnosti

  Bohuslav Hodaň

  2010-12-01

  ělání, poněvadž ta je garantována státem. Dále jsou popisovány problémy vztahů mezi pohybovou rekreací a občanskou společností, resp. sportem a občanskou společností. Tyto problémy jsou řešeny z hlediska veřejného prospěchu a jsou chápány v různých úrovních. V závěru jsou poznámky týkající se dobrovolnictví jako velmi významného aspektu aktivit realizovaných v rámci tělesné kultury. ZÁVĚRY: Z práce vyplývá, že tělesná kultura je se svými socio-politickými konsekvencemi velmi významnou součástí občanské společnosti. Tento závěr je významný z hlediska pochopení jejího smyslu.

 13. The relationship between pelvis inclination, exercise and low back pain (LBP during pregnancy [Vztah mezi bolestí zad, sklonem pánve a vhodnou pohybovou aktivitou v těhotenství

  Marcela Minaříková

  2011-09-01

  žíšové. Zjišťovali jsme sklon pánve (pomocí neinvazivního antropometrického měření a sledovali jsme existenci bolesti v této oblasti, a to klinickým vyšetřením pomocí Patrik-Feberova testu a Provokačního testu posteriorní pánevní bolesti, a subjektivně pomocí standardizovaného dotazníku týkajícího se Low Back Pain. VÝSLEDKY: Statistická analýza pomocí t-testu pro nezávislé výběry prokázala významný rozdíl mezi sklonem pánve žen pravidelně sportujících a nesportujících. Analýza pomocí Wilcoxon-Whiteova i pomocí mediánového testu prokázala, že existuje významný rozdíl mezi subjektivním pociťováním bolesti u žen pravidelně cvičících a necvičících. Dále byl pomocí Spearmanova korelačního koeficientu prokázán statisticky významný vztah mezi sklonem pánve a cítěním bolesti stanovené v dotazníku škálou 1 – 10 bodů. ZÁVĚRY: Pomocí metod matematické statistiky naše studie potvrdila významnou roli tělesné aktivity v období gravidity ve vztahu k cítění bolesti a ke sklonu pánve. Tyto výsledky považujeme za velmi důležité zejména z hlediska prevence LBP u těhotných.

 14. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: Slope influence [Kinematická analýza, síla holí a spotřeba energie u severské chůze: Vliv sklonu podložky

  Jakub Krejčí

  2011-06-01

  necessary to enhance the involvement of the upper limbs.[VÝCHODISKA: Několik studií, které se týkají severské chůze bylo již publikováno, avšak obvykle byly zaměřeny fyziologické nebo kinematické parametry. Až do současnosti byla prezentována pouze jedna studie, která zkoumala velikost síly, kterou při severské chůzi působí subjekt na hole. V naší pilotní studii je severská chůze posuzována komplexněji prostřednictvím fyziologických a biomechanických metod. CÍLE: Cílem pilotní studie bylo porovnat biomechanické a fyziologické parametry při chůzi s a bez holí při různém sklonu podložky. METODIKA: Studie se zúčastnil jeden muž. Při chůzi na běhátku byly sledovány základní časové, úhlové a silové parametry, spotřeba energie a intenzita zatížení. Subjekt absolvoval devíti minutové měření (severská chůze, chůze, které se skládalo ze tří tříminutových intervalů s různým sklonem podložky (0 %, 5 %, 10 %. VÝSLEDKY: Severská chůze se vzhledem k chůzi bez holí vyznačovala při všech sklonech podložky menší flexí v kyčelním a kolenním kloubu, menší dorzální flexí v hlezenním kloubu a větší extenzí v kyčelním kloubu. Maximum plantární flexe při severské chůzi nebylo ovlivněno sklonem povrchu (na rozdíl od chůze bez holí. Při severské chůzi došlo ve všech sklonech podložky ke snížení frekvence kroku. Parametry velikost impulsu síly a maximální využití síly odvozené ze síly naměřené na holích vykazoval rozdíly mezi pravou a levou končetinou. Spotřeba kyslíku a srdeční frekvence při severské chůzi byly při srovnání s chůzí bez holí větší ve všech sledovaných podmínkách. ZÁVĚRY: Sklon podložky ovlivňuje jak chůzi bez holí, tak chůzi s holemi. Důvodem je větší pohyb těžiště ve vertikálním směru. Při severské chůzi a mírném sklonu podložky vyšetřovaná osoba reagovala na vyšší energetické po

 15. Úvodník 2007/II/2

  Jana Dlouhá

  2007-08-01

  Tentokrát jsme se zaměřili na interdisciplinární téma. Ne všechny články se ho týkají – zdá se, že pro jejich pečlivé zpracování bylo málo času. My i naši autoři s údivem zjišťujeme, že napsat a posléze zpracovat text pro recenzovanou rubriku zabere spoustu času, samotné recenzní řízení je totiž záležitost časově náročná. Některé články se vracejí k přepracování, musíme znovu oslovit recenzenty, zda jsou s úpravami spokojeni, nebo dokonce zahájit nové kolečko posuzování a dalších úprav textu... Máme ale štěstí, připomínky bývají velmi užitečné, autoři jsou nakonec rádi, že mají rovnocenného partnera v dialogu, který někdy výrazně zlepšuje úroveň jejich práce. Příspěvek recenzentů ke konečné podobě článku se snažíme řádně ocenit – posudky se souhlasem všech zúčastněných zveřejňujeme (uvádíme je na konci textů. Jaké články tentokrát vydáváme, to si můžete podrobně prohlédnout v obsahu čísla – zde jsou i jejich krátké anotace. Takže můžeme jen stručně upozornit na nová témata či prvky, které nás příjemně překvapily. Polemický článek o zakladateli hlubinné ekologie Arne Naessovi píše Bohuslav Binka. K praxi vysokoškolského vzdělávání směřují Petr Šauer a Aleš Lisa – popisují „případy“ využití případových studií ve výuce. Wendy Drozenová zahajuje cyklus svých koláží a Rohan Wickramasinghe rozebírá ekologické prvky v různých náboženstvích na jeho rodné Srí Lance. Téma etiky, zdá se, přetrvalo (rozebírali jsme jej v minulém čísle a objevuje se v mnoha příspěvcích. Katka Jančaříková píše o úctě k životu a školní praxi vycházející z rámcových vzdělávacích programů; František Murgaš o kvalitě života a indikátorech, které by ji mohly měřit. Roel Stemmer, ze svého čistě osobního hlediska, směřuje k jednotě všeho živého, a to v rovině n

 16. What is good sport: Plato's view Co je to dobrý sport: Platónův pohled

  Jernej Pisk

  2006-02-01

  toward the fulfillment of self, all the way to the ideal – the idea itself. And only sport like that can bring true contentment to the human – the reasonable being. With this sport is essentially intervening in the sphere of philosophical cognition. The goodness of sport is no more determined by physical dimensions of space and time, but indeed, as Plato shows, the true good sport goes beyond these borders. In this manner sport goes beyond the physical world and touches the everlasting and unchangeable world of ideas. And the world of ideas is for Plato tópos where the very truth reveals itself. So, sport could be a useful means for the philosophical investigation of humans and the world. Jednou z nejobvyklejších Platónových otázek, které nacházíme v jeho dialozích, je "Co je něco?" Touto otázkou většinou Platón přiměl své protějšky k uznání, že ve skutečnosti úplně nerozumí tomu, co je čím, přestože částečně tomu rozumí. Uvědomění si svého neúplného chápání je prvním krokem na filosofické cestě k pravdě. Stejně jako ve starověku se dnes Platón táže i nás – moderní filosofy sportu – "Co je to sport?" nebo lépe "Co je to dobrý sport?" Pravděpodobně nejlepší Platónovu odpověď na tuto otázku lze nalézt v základních konceptech jeho filosofie týkající se hierarchického rozdělení státu a lidské duše do tří úrovní. Vzhledem k tomu, že sport je odvozen od člověka, může být také prospěšnost sportu rozdělena do tří úrovní. Nejnižší úroveň sportu odpovídá první části duše – žádostivé duši. Na této úrovni je sport založen na získávání materiálních statků v podobě cen na soutěžích. Z filosofického hlediska je to nejnižší možnou úrovní prospěšnosti sportu. Druhá úroveň sportu odpovídá druhé části duše – emocionální duši. Sport je na této úrovni založen na elementárním starověkém agónu, který se snaží dojít napln

 17. Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

  Damir Karpljuk

  2008-04-01

  Full Text Available V okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná, se její život v mnoha ohledech změní, protože se začne přizpůsobovat dítěti ve svém těle. Přeje si dobře se cítit, v bezpečí dosáhnout stanoveného termínu a porodit zdravé dítě. Průzkum jsme prováděli u 163 těhotných žen na konci druhého trimestru těhotenství. Článek představuje vztah mezi sportovní aktivitou a duševním stavem během těhotenství. Srovnávali jsme dvě skupiny žen – ženy s pravidelnou tělesnou aktivitou (PTA a ženy s nízkou úrovní tělesné aktivity (NTA – a zkoumali vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním stavem. První část výzkumu se zaměřovala na tělesnou aktivitu, a to zvláště na její četnost, formu a typ. Skupina PTA sestávala z 69 těhotných žen, které se pravidelně věnují organizovaným sportovním aktivitám ve sportovních střediscích nebo které jsou tělesně aktivní neorganizovaně třikrát až čtyřikrát za týden. V potaz jsme brali aktivity trvající 30 a více minut. Skupina NTA sestávala z 94 těhotných žen, které se tělesným aktivitám věnují pouze příležitostně nebo které nejsou tělesně aktivní. Druhá část výzkumu týkajícího se duševního stavu těhotných žen obsahovala 45 položek, které se týkaly jejich duševního stavu. U každé položky ženy určovaly svůj duševní stav na pětistupňové škále (nikdy, málo, občas, často, skoro pořád. Z celkového počtu mělo 20 položek prevalenci pozitivního duševního stavu a 25 prevalenci negativního duševního stavu. U obou skupin jsme analyzovali duševní stav a vztahy mezi pravidelnou sportovní aktivitou a nízkou sportovní aktivitou a duševním stavem v druhém trimestru, kdy jsou těhotné ženy nejčastěji a nejsnáze tělesně aktivní. Pomocí faktorové analýzy jsme prokázali, že u skupiny PTA je prvním eliminovaným faktorem faktor spojený s pozitivními emocemi, což vysv

 18. Úvodník

  Jana Dlouhá

  2013-09-01

  ází jako např. DOAJ atd. Ve spolupráci s vydavatelstvím Karolinum Univerzity Karlovy v Praze bude Envigogika také zařazena do databáze CrossRef a každý článek získá své jedinečné číslo DOI.V následujících letech tak bude připraveno několik anglických čísel časopisu, a ty ponesou v názvu pro snadnou orientaci označení „ENGLISH ISSUE“. Na základě zkušeností z tohoto období se pak rozhodneme, zda ve vydávání na jedné straně čistě anglických, na straně druhé českých/slovenských čísel pokračovat, nebo zda se v budoucnu vrátíme k číslům dvojjazyčným, například tematicky zaměřeným.Ale nyní se můžete podívat do obsahu tohoto prvního anglického čísla Envigogiky: V textu Jana Činčery si můžete přečíst o hodnocení interaktivní výstavy určené pro středoškolské studenty, která se zaměřuje na globální problémy a zodpovědnost konzumentů. Autor, který sledoval její působení na třech školách, dochází k zajímavému závěru: i když byla výstava úspěšná z hlediska zaujetí studentů a napomohla zvýšení jejich povědomí o daných problémech, někteří studenti ji hodnotili jako manipulativní, zatímco v jiných vyvolala pocit bezmoci. V článku je navržena změna strategie výuky a provádění aktivit týkajících se globálních problémů. Vzdělávací aspekty kurzu Environmentální ekonomie a politiky vyučovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze zkoumal Petr Šauer a Martin Zahradník. Výzkum se zaměřil na postoje studentů vůči životnímu prostředí a na jejich hodnocení různých částí kurzu; snažil se odpovědět na otázku, v čem byl pro studenty kurz přínosný, jaké preferovali informační zdroje a jakou roli v jejich přístupu ke studiu sehrál zájem o stav životního prostředí. Autoři dospěli k závěru, že environmentální ekonomii považují za užitečnou jak studenti klasifikovaní jako „environmentalisté“, tak i