WorldWideScience

Sample records for zdravia pri praci

 1. Pisanie o pracy akademickiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joss Winn

  2015-12-01

  Full Text Available Niniejszy tekst wzywa do powrotu do teorii pracy rozwijanej przez Marksa, czy raczej do Marksowskiej negatywnej krytyki pracy oraz jej „decydującej” roli w rozumieniu ekonomii politycznej szkolnictwa wyższego. Autor twierdzi, że krytyka kapitalizmu i jego pozornej złożoności musi zostać podjęta w oparciu o bezpośrednią krytykę pracy, nie zaś z punktu widzenia pracy, jak miało to miejsce zarówno w marksistowskich, jak i nie-marksistowskich badaniach nad pracą. Przyglądając się egzemplarycznym artykułom poświęconym „pracy akademickiej”, niniejszy artykuł zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie stosowania Marksowskiej metody abstrakcji w celu zrozumienia konkretnego społecznego świata kapitału. Na koniec sugeruje, że przyszłość pracy akademickiej leży raczej w jej zaprzeczeniu i przekroczeniu niż w wysiłkach mających na celu oparcie się „logice” pomnażania wartości.

 2. [Medycyna Pracy: the scopus-based analysis of citations].

  Science.gov (United States)

  Przyłuska, Jolanta

  2006-01-01

  Medycyna Pracy, a Polish bimonthly published since 1950, forms a long-standing documentation of studies carried out in the area of workers' health protection. The journal is primarily addressed to occupational health physicians and work hygiene specialists in Poland. It is indexed by numerous foreign information services (e.g., MEDLINE, EMBASE, BIOSIS PREVIEWS, BIOLOGICAL ABSTRACTS, SCOPUS) and thus promotes Polish research in occupational medicine throughout the world. The quantitative analysis for the years 1996-2005, grounded on the SCOPUS database, presents an average number of citations concerning a given volume, frequency of citations, articles most frequently cited, and countries, in which articles published in Medycyna Pracy have been referred to. A growing number of citations observed in the recent years signify the importance of issues investigated and discussed in the journal as well as its role in the world-wide circulation of scientific information.

 3. MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI

  OpenAIRE

  Kerin, Tjaša

  2011-01-01

  V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomembnost motivacije pri likovni vzgoji ter navedli nekaj možnosti za uspešno realizacijo le-te. Dotaknili smo se tudi individualizacije pri likovni vzgoji ter sredstev za spodbujanje motivacije. V empiričnem delu dela predsta...

 4. Učinkovitost terapevtskega ultrazvoka pri zmanjševanju bolečine pri artrozi kolena

  OpenAIRE

  Blas, Marjeta

  2018-01-01

  Uvod: Artroza je degenerativni proces, ki lahko privede do deformacije kolenskega sklepa ter predvsem pri starejših povzroči težave pri vsakodnevnih opravilih in zmanjša kakovost njihovega življenja. Glavni simptom je bolečina. Pomembno vlogo pri zdravljenju ima fizioterapija. Inštrumentalna fizioterapija, kot je ultrazvok, se pogosto uporablja za zmanjševanje bolečine ali kot predpriprava na vadbo. Namen: Namen diplomskega dela je na osnovi pregleda objavljene strokovne in znanstvene literat...

 5. G-Quadruplexes influence pri-microRNA processing.

  Science.gov (United States)

  Rouleau, Samuel G; Garant, Jean-Michel; Bolduc, François; Bisaillon, Martin; Perreault, Jean-Pierre

  2018-02-01

  RNA G-Quadruplexes (G4) have been shown to possess many biological functions, including the regulation of microRNA (miRNA) biogenesis and function. However, their impact on pri-miRNA processing remains unknown. We identified G4 located near the Drosha cleavage site in three distinct pri-miRNAs: pri-mir200c, pri-mir451a, and pri-mir497. The folding of the potential G4 motifs was determined in solution. Subsequently, mutations disrupting G4 folding led to important changes in the mature miRNAs levels in cells. Moreover, using small antisense oligonucleotides binding to the pri-miRNA, it was possible to modulate, either positively or negatively, the mature miRNA levels. Together, these data demonstrate that G4 motifs could contribute to the regulation of pri-mRNA processing, a novel role for G4. Considering that bio-informatics screening indicates that between 9% and 50% of all pri-miRNAs contain a putative G4, these structures possess interesting potential as future therapeutic targets.

 6. Presence of pRI1:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  This study focused on the molecular characterization of a small cryptic, mobilizable plasmid (6038 bp) sequenced from an E. faecium 9631160-1 of poultry origin. Sequence analysis of pRI1 revealed seven open reading frames. pRI1 contained an IS 100% identical to ISEfa4. This insertion element...... almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...

 7. Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj

  OpenAIRE

  Radić, Janja

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu predstavljam tehniko hipnoze kot metodo za izboljšanje spomina pri pričah in žrtvah kaznivih dejanj. Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, nato pa podam še njeno definicijo in tehnike. Poleg načina uporabe hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj, predstavim tudi njene prednosti in slabosti, opišem potek hipnotiziranja ter vlogo in funkcijo hipnotizerja. V zadnjih dveh poglavjih pojasnim vpliv spomina na hipnotične informacije ter predstavim pravn...

 8. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness

 9. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells.

  Science.gov (United States)

  Milczarek, Magdalena; Chodyński, Michał; Filip-Psurska, Beata; Martowicz, Agnieszka; Krupa, Małgorzata; Krajewski, Krzysztof; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2013-10-31

  Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201) and tacalcitol (PRI-2191) were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 10. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Kutner

  2013-10-01

  Full Text Available Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201 and tacalcitol (PRI-2191 were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 11. Uporaba BIM pri projektiranju cestne infrastrukture

  OpenAIRE

  Svetina, Gregor

  2018-01-01

  Magistrsko delo obravnava uporabo informacijskega modeliranja gradenj (angl. Building Information Modeling, kratica BIM) v infrastrukturnih projektih. Pri tem je kot primer uporabljen projekt Druge cevi predora Karavanke, pri katerem je bil BIM dejansko uporabljen. Naredili smo modele cest, ki se bodo uporabljale za odvoz materiala na deponije. Najprej je predstavljenih nekaj osnov o BIM-u, vključno s predstavitvami lastnosti 3D, 4D, 5D in 6D modelov, ovrednotenjem BIM-a, stopnjami podrobn...

 12. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  This paper comments on the recently published work dealing with the problem in the determination of the theoretical output of the bucket wheel excavator. It also includes remarks on the inadequacy in the problem approach and highlights the mistakes in the mathematical model. This work emphasizes the demand for a much wider and deeper approach to the problem of determining the output of the bucket wheel excavator. Opublikowany niedawno artykuł autorstwa Che i Chena (2014) poświecony jest ważnej kwestii jaką jest określenie teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej. W załączonym przeglądzie literatury Che i Chen (2014) nie umieścili pozycji odnoszących się do metod urabiania, parametrów pracy koparki oraz teoretycznej wydajności wydobycia i być może to właśnie jest przyczyną pewnych niedokładności powstałych w trakcie rozwiązywania problemu. Intencją autora obecnej publikacji było: • Odniesienie się do krytycyzmu wyrażonego przez Che i Chena (2014) dotyczącego procedury obliczania prędkości w ruchu łukowym podanej w cytowanej literaturze przedmiotu (Pajer i in., 1971; Vetrov, 1971; Rasper, 1975; Durst i Vogt, 1988); • Zbadanie różnic pomiędzy procedurą określania teoretycznej wydajności zaproponowaną w pracy Che i Chena (2014) a odpowiednimi rozwiązaniami podanymi w literaturze; • Określenie prawidłowości i stosowalności teorii zaprezentowanej w pracy Che i Chena (2014) poprzez porównanie wyników uzyskanych z wykorzystaniem ich teorii oraz teorii podanych w wymienionych pozycjach literatury. W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym " Uprzednio stosowane metody określania teoretycznej wydajności pracy koparki kołowej wielonaczyniowej" autorzy nie podali głównych odniesień literaturowych z których zaczerpnięte zostały równania (1)-(6)**. Ponadto, nie podali charakterystyki modelu działania koparki, na podstawie którego wyprowadzone zostały rzeczone równania, co stanowi powa

 13. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 14. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Słowa kluczowe: zdolność do pracy zawodowej, obciążenie psychospołeczne, pielęgniarstwo. Key words: work ability, psychosocial load, nursing.       Streszczenie Wstęp. Każdego roku wśród Polaków zwiększa się odsetek osób starszych. Starzenie się społeczeństwa sprawia, że w kraju rośnie zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Tymczasem wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem w Polsce należy do najniższych w Europie. Niedobór kadr wymusza na pracujących wykonywanie większej liczby zadań w tym samym czasie, obciążając ich organizm zarówno w wymiarze fizycznym jaki i psychologicznym. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena zdolności do pracy zawodowej i zagrożeń psychospołecznych wśród personelu pielęgniarskiego .Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grudniu 2015 roku wśród aktywnych zawodowo pielęgniarek. Badania prowadzono przy użyciu: Indeksu zdolności do pracy zawodowej (WAI, części D Skali Ryzyka Psychospołecznego oraz autorskiej ankiety. Wyniki. Zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oceniono na umiarkowaną (44,4% oraz dobrą (44,4%. Uzyskano silną korelację ujemną pomiędzy wynikiem wskaźnika WAI a wiekiem (r=-0,68; p=0,002 oraz stażem pracy ogółem(r=-0,55; p=0,02. Istotną korelację zdolności do pracy zawodowej, tym razem dodatnią, otrzymano w zestawieniu z oceną satysfakcji zawodowej (r=0,61, p=0,007. Wnioski. Zdolność do pracy zawodowej wśród badanych pielęgniarek znajduje się na poziomie umiarkowanym oraz dobrym. Jej poziom obniża się wraz z wiekiem, stażem pracy oraz spadkiem satysfakcji zawodowej. Na stanowisku pracy pielęgniarki wykazano występowanie wielu zagrożeń psychospołecznych.   Summary Introduction. Every year an increase is observed in the percentage of the elderly Polish population. Due to the ageing of society there is a growing demand for nursing care.  However, the employment rate of nurses in direct patient

 15. VLOGA DIGITALNIH POTRDIL PRI ELEKTRONSKEM POSLOVANJU

  OpenAIRE

  Zorman, Tjaša

  2010-01-01

  Uporaba elektronskega poslovanja je danes v svetu in pri nas zelo razširjena. Število uporabnikov elektronskega bančništva kot elementa elektronskega poslovanja se je od leta 2000 do leta 2008 povečalo skoraj za 30-krat. Vedno večje število uporabnikov kaže na pomembnost in uporabnost elektronskega bančništva pri nas. Del uspešnosti elektronskega bančništva lahko pripišemo njegovi varnosti, ki s svojimi elementi sodi v sam vrh kakovosti. Uporabniki elektronskega bančništva se zavedajo, d...

 16. Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri osnovnošolcih

  OpenAIRE

  Smole, Valentina

  2014-01-01

  V diplomskem delu Pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti pri osnovnošolcih so predstavljene smernice zdravega prehranjevanja pri otrocih, pomen zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti za zdravje osnovnošolskih otrok ter vloga medicinske sestre pri promociji zdrave prehrane in telesne aktivnosti. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jo izvedli med otroci osmega in devetega razreda osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolcev d...

 17. Three causes of variation in the photochemical reflectance index (PRI) in evergreen conifers.

  Science.gov (United States)

  Wong, Christopher Y S; Gamon, John A

  2015-04-01

  The photochemical reflectance index (PRI) reflects diurnal xanthophyll cycle activity and is also influenced by seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios. Both changing pigment pools and xanthophyll cycle activity contribute to photoprotection in evergreen conifers exposed to boreal winters, but they operate over different timescales, and their relative contribution to the PRI signal has often been unclear. To clarify these responses and their contribution to the PRI signal, leaf PRI, pigment composition, temperature and irradiance were monitored over 2 yr for two evergreen conifers (Pinus contorta and Pinus ponderosa) in a boreal climate. PRI was affected by three distinct processes operating over different timescales and exhibiting contrasting spectral responses. Over the 2 yr study period, the greatest change in PRI resulted from seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios, followed by a previously unreported shifting leaf albedo during periods of deep cold. Remarkably, the smallest change was attributable to the xanthophyll cycle. To properly distinguish these three effects, interpretation of PRI must consider temporal context, physiological responses to evolving environmental conditions, and spectral response. Consideration of the separate mechanisms affecting PRI over different timescales could greatly improve efforts to monitor changing photosynthetic activity using optical remote sensing. © 2014 The Authors New Phytologist © 2014 New Phytologist Trust.

 18. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Science.gov (United States)

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 19. Structural and functional characterization of the CAP domain of pathogen-related yeast 1 (Pry1) protein

  Science.gov (United States)

  Darwiche, Rabih; Kelleher, Alan; Hudspeth, Elissa M.; Schneiter, Roger; Asojo, Oluwatoyin A.

  2016-06-01

  The production, crystal structure, and functional characterization of the C-terminal cysteine-rich secretory protein/antigen 5/pathogenesis related-1 (CAP) domain of pathogen-related yeast protein-1 (Pry1) from Saccharomyces cerevisiae is presented. The CAP domain of Pry1 (Pry1CAP) is functional in vivo as its expression restores cholesterol export to yeast mutants lacking endogenous Pry1 and Pry2. Recombinant Pry1CAP forms dimers in solution, is sufficient for in vitro cholesterol binding, and has comparable binding properties as full-length Pry1. Two crystal structures of Pry1CAP are reported, one with Mg2+ coordinated to the conserved CAP tetrad (His208, Glu215, Glu233 and His250) in spacegroup I41 and the other without divalent cations in spacegroup P6122. The latter structure contains four 1,4-dioxane molecules from the crystallization solution, one of which sits in the cholesterol binding site. Both structures reveal that the divalent cation and cholesterol binding sites are connected upon dimerization, providing a structural basis for the observed Mg2+-dependent sterol binding by Pry1.

 20. Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malgorzata Gamian-Wilk

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd teoretyczny, dotyczący problematyki mobbinguw miejscu pracy z perspektywy przejawów wpływu społecznego. Porównanonegatywne działania, charakterystyczne dla mobbingu, do procesu manipulacji orazdo taktyk wpływu społecznego, pojawiających się w miejscu pracy. Przedstawionoźródła i czynniki ryzyka rozwoju mobbingu, które mogą ułatwiać lub dawać przyzwoleniena  stosowanie taktyk manipulacji. Wykazano, że  w  procesie mobbingu występują takie strategie wpływu społecznego, jak manipulacja w języku i procesiekomunikacji, ostracyzm czy też plotka. Dyskusji poddano regulacyjną rolę negatywnychsposobów oddziaływania i strategii wpływu dla funkcjonowania i przetrwaniagrupy i organizacji, co przyczyniać się może do utrwalania się rozwoju mobbingu.

 1. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 2. Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina

  OpenAIRE

  Žibert, Maja

  2015-01-01

  Diplomska naloga z naslovom Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina v veliki meri preverja izvajanje vsebine dokumenta Strateško akcijski načrt pri vzpostavitvi destinacije Mirnska dolina na terenu. Vsebina dokumenta se dotika posameznih prioritet trajnostnega razvoja destinacije. Na terenu smo preko intervjujev s posameznimi deležniki vseh treh sektorjev, ki sestavljajo destinacijo želeli izvedeti, kako oni doživljajo prioritete razvoja. V diplomski nalogi je ...

 3. Uporaba kreativnih medijev pri delu z mladimi v družbi tveganja

  OpenAIRE

  Zaner, Tamara

  2017-01-01

  Kot socialni pedagogi in pedagoginje se pri svojem delu nenehno srečujemo z mladimi. Ti se v sodobni družbi, srečujejo z negotovostjo, dvomi in posledično tudi stiskami, ki segajo v vse dimenzije njihovega življenja. Pri svojem delu sem temeljila na Beckovem pojmovanju današnje družbe, pri razumevanju položaja mladih pa izhajala iz koncepta življenjske usmerjenosti, socialnega pedagoga Hansa Thierscha. Namen raziskovalnega dela je preveriti, kako s pomočjo kreativnih medijev prispevati k opol...

 4. POGODBENA IN IZVENPOGODBENA RAZMERJA MSP-JEV PRI MEDNARODNIH POSLIH

  OpenAIRE

  Vindiš, Jure

  2011-01-01

  Problem, katerega si bomo postavili v ospredje, je, kako so urejena pogodbena razmerja pri mednarodnih poslih malih in srednje velikih podjetij. Skušali bomo ugotoviti, v kolikšni meri so pogodbe pri poslovanju doma in mednarodni menjavi determinirane, in kateri so mehanizmi, s katerimi se podjetja zavarujejo, da se pogodbeni partner drži pogodbe. Osnovo za raziskovalna izhodišča bomo jemali iz študije iz leta 1963 z naslovom Preliminarna študija izvenpogodbenih razmerij v pos...

 5.  Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halina Waniak-Michalak

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu było ustalenie, czy informacje o wolontariuszach ujawniane przez organizacje non-profit prowadzące działalność pożytku publicznego w Polsce są porównywalne oraz czy pozwalają ocenić wpływ wolontariatu na wyniki finansowe tych organizacji. Na podstawie badań literaturowych wskazano możliwości wyceny wartości wolontariatu w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie. Postawiony cel był realizowany poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod analizy statystycznej na próbie 315 fundacji w Polsce. Studia literaturowe wykazały wiele barier związanych z pomiarem pracy wolontariuszy i jej raportowaniem, co uniemożli-wia przy obecnym stanie wiedzy oraz nastawieniu menedżerów organizacji non-profit uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniach finansowych. Badania empiryczne wykazały natomiast niedostateczność informacji o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach merytorycznych fundacji w Polsce. Prezentowana informacja nie pozwala na ocenę wpływu wolontariatu na wyniki osiągane przez fundacje, ani na porów-nywanie tych informacji pomiędzy organizacjami.

 6. 'Mastspuit met sensoren brengt middel effectiever aan' (onderzoek praktijkproeven PRI en PPO)

  NARCIS (Netherlands)

  Engels, A.; PPO BBF Boomkwekerij,; PRI,; Nieuwenhuizen, A.T.

  2011-01-01

  In mei 2011 starten Plant Research International (PRI), PPO Boomkwekerij en Damcon de eerste praktijkproeven met sensoren op de mastspuit. Dit prototype spuit alleen als het bladeren detecteert. Projectleider Ard Nieuwenhuizen van PRI is ervan overtuigd dat kwekers met zo'n type spuit middelen

 7. Donava in Sava pri Strabonu in v napisih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Šašel Kos

  2010-12-01

  Full Text Available V članku so zbrana in komentirana tista mesta v Strabonovi 7. knjigi, kjer piše o Donavi in Savi. Že Herodot je Donavo opredelil kot najpomembnejšo njemu znano reko; pri grških piscih se je zanjo uveljavilo tračansko ime Istros, ki se je tudi pozneje uporabljalo za spodnji tok Donave. Zgornji tok se je imenoval Danuvius/Danubius, ime je verjetno keltsko. Kot božanstvu so Danuviju postavljali oltarje; blizu sotočja Drave in Donave so skupaj z njim počastili tudi boga Drava. Savo je poosebljal bog Savus, ki so ga častili ob zgornjem, nevarnejšem toku reke do Siscije. Skupaj z Adsaluto sta imela svetišče nad brzicami pri Podkraju nasproti Hrastnika, blizu območja nevarnih slapov. Strabon poleg drugih rek dvakrat omenja sicer neznani Noar, ki so ga enačili s celo vrsto rek, med drugim tudi z Odro, vendar je natančna analiza Strabonovega besedila pokazala, da gre lahko le za spodnji tok Save. Izviri Save Dolinke v Zelencih pri Podkorenu so bili sveti kraj, kjer so častili Saverkno.

 8. Dieta pri hiperholesterolemiji

  OpenAIRE

  Čerček Vilhar, Emanuela

  2017-01-01

  Holesterol je maščobna molekula, ki v telesu opravlja mnogo funkcij. Njegova biosinteza in pot po telesu kot nepolarna molekula je izredno zapletena. Pri tem se vključuje v lipoproteine in prehaja v jetra, kjer poteka glavna pot presnavljanja ter tvorba žolčnih soli. Značilno je, da holesterol v našem organizmu izvira iz dveh virov. Eno tretjino ga zaužijemo s hrano, preostanek pa ga tvorimo sami iz predhodne molekule acetil-CoA. Ljudje se v današnjem času čedalje pogosteje srečujejo s poviša...

 9. Dimeric structure of the N-terminal domain of PriB protein from Thermoanaerobacter tengcongensis solved ab initio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liebschner, Dorothee [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Brzezinski, Krzysztof [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); University of Bialystok, 15-399 Bialystok (Poland); Dauter, Miroslawa [Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Dauter, Zbigniew, E-mail: dauter@anl.gov [National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States); Nowak, Marta; Kur, Józef; Olszewski, Marcin, E-mail: dauter@anl.gov [Gdansk University of Technology, 80-952 Gdansk (Poland); National Cancer Institute, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439 (United States)

  2012-12-01

  The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium T. tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure has been solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. PriB is one of the components of the bacterial primosome, which catalyzes the reactivation of stalled replication forks at sites of DNA damage. The N-terminal domain of the PriB protein from the thermophilic bacterium Thermoanaerobacter tengcongensis (TtePriB) was expressed and its crystal structure was solved at the atomic resolution of 1.09 Å by direct methods. The protein chain, which encompasses the first 104 residues of the full 220-residue protein, adopts the characteristic oligonucleotide/oligosaccharide-binding (OB) structure consisting of a five-stranded β-barrel filled with hydrophobic residues and equipped with four loops extending from the barrel. In the crystal two protomers dimerize, forming a six-stranded antiparallel β-sheet. The structure of the N-terminal OB domain of T. tengcongensis shows significant differences compared with mesophile PriBs. While in all other known structures of PriB a dimer is formed by two identical OB domains in separate chains, TtePriB contains two consecutive OB domains in one chain. However, sequence comparison of both the N-terminal and the C-terminal domains of TtePriB suggests that they have analogous structures and that the natural protein possesses a structure similar to a dimer of two N-terminal domains.

 10. VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH

  OpenAIRE

  Jaušovec, Špela

  2015-01-01

  Osnovni namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju motenj vedenja pri otrocih in mladostnikih ter obravnavati vpliv motenj vedenja na otrokovo funkcioniranje in vedenje. O motnjah vedenja je napisanega že veliko, še več pa ostaja neraziskanega in nerazumljenega. Magistrsko delo je zasnovano teoretično. S pomočjo strokovne literature in virov tako poskuša podrobno opredeliti motnje vedenja, njihove varovalne dejavnike in dejavnike tveganja, definirati družinsko in šolsko...

 11. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 12. Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jindra Kulich

  1996-12-01

  Full Text Available DACUM je razmeroma nov sistem logično razvrščenih postopnih korakov, ki jih je mogoče uporabiti za večjo učinkovitost pri strokovnem izobraževanju delavcev. Sistem DACUM je sestavljen iz petih zaporednih korakov. Prva dva obsegala analizo delovnih nalog in določanje storilnostnih ciljev. Pri naslednjih treh korakih mentor določi izpeljavo izobraževanja, izbira postopek vrednotenja, učne metode in izobraževalna sredstva. Izobraževalni program sestavljajo sploš­ ne naloge, delne naloge in posamezne naloge. Glede na te tri ravni je kot primer razčlenjeno usposabljanje natakarja.

 13. Analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu

  OpenAIRE

  Kozole, Rok

  2017-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena analiza igre branilcev v conski obrambi 5:1 pri rokometu. Obrambna formacija 5:1 je po obrambi 6:0 druga najpogosteje uporabljena obrambna formacija, katere se poslužujejo tako ekipe iz vrhunskega rokometa kot tudi ekipe, ki tekmujejo v ligah nižje kakovosti. V skladu s hitrim razvojem rokometne igre se je razvijala tudi obramba 5:1. Obrambna formacija 5:1 se pri mlajših rokometaših uporablja tudi kot prehodna obramba oz. temelj za prehod iz bolj globokih (...

 14. VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

  OpenAIRE

  Marčec, Tamara

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše de...

 15. Uporaba e-gradiv pri pouku računalništva v osnovni šoli

  OpenAIRE

  Benedičič, Andrej

  2015-01-01

  V zadnjih nekaj letih se je pouk v osnovnih in srednjih šolah pri nas in po svetu močno spremenil, k čemur je pripomogel tudi razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Dandanes si pouka brez uporabe IKT pri vseh učnih predmetih skoraj ne moremo več predstavljati. V šole so tako prišle elektronske table, interaktivne table, tablice, glasovalne naprave in ostale elektronske naprave, ki lahko ob ustrezni uporabi pripomorejo k večji aktivnosti učencev med poukom in izb...

 16. Spectral Similarity and PRI Variations for a Boreal Forest Stand Using Multi-angular Airborne Imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Markiet

  2017-09-01

  Full Text Available The photochemical reflectance index (PRI is a proxy for light use efficiency (LUE, and is used in remote sensing to measure plant stress and photosynthetic downregulation in plant canopies. It is known to depend on local light conditions within a canopy indicating non-photosynthetic quenching of incident radiation. Additionally, when measured from a distance, canopy PRI depends on shadow fraction—the fraction of shaded foliage in the instantaneous field of view of the sensor—due to observation geometry. Our aim is to quantify the extent to which sunlit fraction alone can describe variations in PRI so that it would be possible to correct for its variation and identify other possible factors affecting the PRI–sunlit fraction relationship. We used a high spatial and spectral resolution Aisa Eagle airborne imaging spectrometer above a boreal Scots pine site in Finland (Hyytiälä forest research station, 61°50′N, 24°17′E, with the sensor looking in nadir and tilted (off-nadir directions. The spectral resolution of the data was 4.6 nm, and the spatial resolution was 0.6 m. We compared the PRI for three different scatter angles ( β = 19 ° , 55 ° and 76 °, defined as the angle between sensor and solar directions at the forest stand level, and observed a small (0.006 but statistically significant (p < 0.01 difference in stand PRI. We found that stand mean PRI was not a direct function of sunlit fraction. However, for each scatter angle separately, we found a clear non-linear relationship between PRI and sunlit fraction. The relationship was systematic and had a similar shape for all of the scatter angles. As the PRI–sunlit fraction curves for the different scatter angles were shifted with respect to each other, no universal curve could be found causing the observed independence of canopy PRI from the average sunlit fraction of each view direction. We found the shifts of the curves to be related to a leaf structural effect on canopy

 17. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies the significance of PriSM in biology and medicine. This perspective aims to highlight some recent advances of the research on PriSM. This paper starts with description of the intriguing similarities between PriSM and prions, discusses the paradoxical features of PriSM, introduces the methods for elucidating the biological functions of PriSM, illustrates several examples of beneficial aspects of PriSM, and finishes with the promises and current challenges in the research of PriSM. We anticipate that the research of PriSM will contribute to the fundamental understanding at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology and ultimately lead to a new paradigm of molecular (or supramolecular) therapeutics for biomedicine.

 18. The Quantification Process for the PRiME-U34i

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hwang, Mee-Jeong; Han, Sang-Hoon; Yang, Joon-Eon

  2006-01-01

  In this paper, we introduce the quantification process for the PRIME-U34i, which is the merged model of ETs (Event Trees) and FTs (Fault Trees) for the level 1 internal PSA of UCN 3 and 4. PRiME-U34i has one top event. Therefore, the quantification process is changed to a simplified method when compared to the past one. In the past, we used the text file called a user file to control the quantification process. However, this user file is so complicated that it is difficult for a non-expert to understand it. Moreover, in the past PSA, ET and FT were separated but in PRiMEU34i, ET and FT were merged together. Thus, the quantification process is different. This paper is composed of five sections. In section 2, we introduce the construction of the one top model. Section 3 shows the quantification process used in the PRiME-U34i. Section 4 describes the post processing. Last section is the conclusions

 19. Mass spectrometric investigation of neutral and charged constituents in saturated vapor over PrI3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Motalov, V.B.; Vorobiev, D.E.; Kudin, L.S.; Markus, T.

  2009-01-01

  The Knudsen effusion mass spectrometric technique was used to study vapor species over praseodymium triiodide. The monomer, PrI 3 , and dimer, Pr 2 I 6 , molecules and the negative ions, PrI 4 - and Pr 2 I 7 - , were observed in saturated vapor in the temperature range from 856 K to 1048 K. The partial vapor pressures of neutral constituents were determined and the enthalpies of sublimation obtained using the second and the third laws of thermodynamics (Δ s H deg. (298.15 K) = 291 ± 4 kJ mol -1 for PrI 3 , and Δ s H deg. (298.15 K) = 400 ± 30 kJ mol -1 for Pr 2 I 6 ). The equilibrium constants for various ion molecular reactions were measured and the enthalpies of reactions obtained. The enthalpies of formation, Δ f H deg. (298.15 K) kJ mol -1 , of gaseous molecules and ions were calculated and are as follows: -374 ± 6 (PrI 3 ), -929 ± 30 (Pr 2 I 6 ), -867 ± 30 (PrI 4 - ), -1432 ± 50 (Pr 2 I 7 - )

 20. PRiFi Networking for Tracking-Resistant Mobile Computing

  Science.gov (United States)

  2017-11-01

  conjunction with other relevant services, including Tor for tracking-resistant inter-organizational communication, distributed protocols for the...is a hardened, fully deployable PriFi implementation that can be used in conjunction with other relevant services, including Tor for tracking

 1. Draft Genome Sequence of the Antagonistic Rhizosphere Bacterium Serratia plymuthica Strain PRI-2C

  NARCIS (Netherlands)

  Garbeva, P.; van Elsas, J.D.; de Boer, W.

  Serratia plymuthica strain PRI-2C is a rhizosphere bacterial strain with antagonistic activity against different plant pathogens. Here we present the 5.39-Mb (G+C content, 55.67%) draft genome sequence of S. plymuthica strain PRI-2C with the aim of providing insight into the genomic basis of its

 2. Stres pri delu v nujni medicinski pomoči - prehospitalna enota

  OpenAIRE

  Ploder, Matej

  2013-01-01

  Izhodišča: V diplomskem delu smo se lotili vprašanja, kako stres vpliva na delo reševalcev v prehospitalni enoti nujne medicinske pomoči. Reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči se vsakodnevno srečujejo s situacijami, ki vplivajo na njihovo nadaljnjo delo, počutje in psihično stabilnost, predvsem pa na njihovo zdravje, od tragičnih nesreč, katerim so priča, do trenutkov, ko svojega poslanstva ne bi zamenjali za nič na svetu. Pri raziskavi smo ugotavljali, kaj reševalcem sploh predstavl...

 3. Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-10-01

    Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra Pielęgniarstwa Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Siedlce   Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin Department of Nursing Collegium Mazovia Innovative School Siedlce     dr n.med. Kinga Kulczycka, mgr Monika Grenda, dr n.med. Ewa Stychno     Słowa kluczowe: obciążenie pracą, narażenie zawodowe, pielęgniarki Key words: work load, occupational exposure, nurses Streszczenie Badaniem relacji zachodzących między pracownikiem, stanowiskiem i środowiskiem pracy zajmuje się ergonomia. Nauka ta zainteresowana jest głównie poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesu pracy oraz dostosowanie ich do właściwości biologicznych człowieka. Zagrożenia zdrowia w pracy pielęgniarki pediatrycznej stanowią poważny problem, zarówno medyczny jak i społeczny. Czynniki stanowiące trudności w wykonywaniu pracy zawodowej prowadzą często do nadmiernego obciążenia. Celem pracy jest wskazanie czynników wywołujących obciążenie fizyczne u pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych. Materiał i metody : Badania przeprowadzono w grupie 110 pielęgniarek zatrudnionych na trzech oddziałach pediatrycznych od lutego do kwietnia 2015 roku. Narzędziem badawczym był  zmodyfikowany kwestionariusz do badania obciążenia  IMDS oraz ilościowy pomiar obciążenia QWI. Opracowanie STATISTICA PL 10, i EXCELL. P<=0,05. Część badawcza. Przyjmowane niefizjologiczne pozycje oraz czynności wykonywane w skręcie, pozycji kucznej i z obciążeniem kończyn górnych stanowią podstawowe trudności. Pielęgniarki postrzegają zbyt małą przestrzeń pracy, oraz skrępowanie ciała podczas realizacji zadań nad pacjentami. Wnioski:  Planowanie zadań ich przydzielanie powinno uwzględniać odpowiednie tempo i obciążenie pracą oraz

 4. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Science.gov (United States)

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 5. Physiological validation of photochemical reflectance index (PRI) as a photosynthetic parameter using Arabidopsis thaliana mutants.

  Science.gov (United States)

  Kohzuma, Kaori; Hikosaka, Kouki

  2018-03-25

  Non-photochemical quenching (NPQ) is the most important photoprotective system in higher plants. NPQ can be divided into several steps according to the timescale of relaxation of chlorophyll fluorescence after reaching a steady state (i.e., the fast phase, qE; middle phase, qZ or qT; and slow phase, qI). The dissipation of excess energy as heat during the xanthophyll cycle, a large component of NPQ, is detectable during the fast to middle phase (sec to min). Although thermal dissipation is primarily investigated using indirect methods such as chlorophyll a fluorescence measurements, such analyses require dark adaptation or the application of a saturating pulse during measurement, making it difficult to continuously monitor this process. Here, we designed an unconventional technique for real-time monitoring of changes in thylakoid lumen pH (as reflected by changes in xanthophyll pigment content) based on the photochemical reflectance index (PRI), which we estimated by measuring light-driven leaf reflectance at 531 nm. We analyzed two Arabidopsis thaliana mutants, npq1 (unable to convert violaxanthin to zeaxanthin due to inhibited violaxanthin de-epoxidase [VDE] activity) and npq4 (lacking PsbS protein), to uncover the regulator of the PRI. The PRI was variable in wild-type and npq4 plants, but not in npq1, indicating that the PRI is related to xanthophyll cycle-dependent thermal energy quenching (qZ) rather than the linear electron transport rate or NPQ. In situ lumen pH substitution using a pH-controlled buffer solution caused a shift in PRI. These results suggest that the PRI reflects only xanthophyll cycle conversion and is therefore a useful parameter for monitoring thylakoid lumen pH (reflecting VDE activity) in vivo. Copyright © 2018 The Authors. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. PriBots: Conversational Privacy with Chatbots

  OpenAIRE

  Harkous, Hamza; Fawaz, Kassem; Shin, Kang G.; Aberer, Karl

  2016-01-01

  Traditional mechanisms for delivering notice and enabling choice have so far failed to protect users’ privacy. Users are continuously frustrated by complex privacy policies, unreachable privacy settings, and a multitude of emerging standards. The miniaturization trend of smart devices and the emergence of the Internet of Things (IoTs) will exacerbate this problem further. In this paper, we propose Conversational Privacy Bots (PriBots) as a new way of delivering notice and choice through a two...

 7. Photosynthetic Efficiency of Northern Forest Ecosystems Using a MODIS-Derived Photochemical Reflectance Index (PRI)

  Science.gov (United States)

  Middleton, E. M.; Huemmrich, K. F.; Landis, D. R.; Black, T. A.; Barr, A. G.; McCaughey, J. H.

  2016-01-01

  This study evaluates a direct remote sensing approach from space for the determination of ecosystem photosynthetic light use efficiency (LUE), through measurement of vegetation reflectance changes expressed with the Photochemical Reflectance Index (PRI). The PRI is a normalized difference index based on spectral changes at a physiologically active wavelength (approximately 531 nanometers) as compared to a reference waveband, and is only available from a very few satellites. These include the two Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometers (MODIS) on the Aqua and Terra satellites each of which have a narrow (10-nanometer) ocean band centered at 531 nanometers. We examined several PRI variations computed with candidate reference bands, since MODIS lacks the traditional 570-nanometer reference band. The PRI computed using MODIS land band 1 (620-670 nanometers) gave the best performance for daily LUE estimation. Through rigorous statistical analyses over a large image collection (n equals 420), the success of relating in situ daily tower-derived LUE to MODIS observations for northern forests was strongly influenced by satellite viewing geometry. LUE was calculated from CO2 fluxes (moles per moles of carbon absorbed quanta) measured at instrumented Canadian Carbon Program flux towers in four Canadian forests: a mature fir site in British Columbia, mature aspen and black spruce sites in Saskatchewan, and a mixed deciduous/coniferous forest site in Ontario. All aspects of the viewing geometry had significant effects on the MODIS-PRI, including the view zenith angle (VZA), the view azimuth angle, and the displacement of the view azimuth relative to the solar principal plane, in addition to illumination related variables.Nevertheless, we show that forward scatter sector views (VZA, 16 degrees-45 degrees) provided the strongest relationships to daily LUE, especially those collected in the early afternoon by Aqua (r squared = 0.83, RMSE (root mean square error) equals 0

 8. Photochemical Reflectance Index (PRI) as a proxy of Light Use Efficiency (LUE) and transpiration in Mediterranean crop sites

  Science.gov (United States)

  LE Dantec, V.; Chebbi, W.; Boulet, G.; Merlin, O.; Lili-Chabaane, Z.; Er Raki, S.; Ceschia, E.; Khabba, S.; Fanise, P.; Zawilski, B.; Simonneaux, V.; Jarlan, L.

  2016-12-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is based on the short term reversible xanthophyll pigment changes accompanying plant stress and therefore of the associated photosynthetic activities. Strong relationships between PRI and Light Use Efficiency (LUE) were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). But very few previous works have explored the potential link with plant water status. In this study, we have first analyzed the link between PRI and LUE at canopy scale on two different crops in terms of canopy structure and crop management: olive grove (Tunisia) and wheat grown under different water regimes (irrigated or rainfed) and climate zones (France, Morocco). We have investigated the daily and seasonal dynamics of PRI; linking its variations to meteorological factors (global radiation and sun angle effects, soil water content, relative air humidity …) and plant processes. The highest correlations were mainly observed in clear skies conditions. We have found, whatever site, linear negative relationships between PRI and LUE using data acquired in midday (i.e. in solar zenithal angle condition). Linear link between PRI and sapflow measurements was also revealed. This correlation was obtained over periods characterized by a moderate soil water deficit, i.e. by when transpiration rate was mainly control by Vapor Pressure Deficit. We will then briefly presented alternative and complementary approaches to this index, to detect different level of water stress using thermal infrared emissions.

 9. Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui

  OpenAIRE

  Jakimavičiūtė, Judita

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procese, iškeltos vartotojų elgsenos problemos, susiję su vartotojo sprendimu pirkti bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama vartotojų elgsenos samprata, pateikiamos skirtingos Lietuvos bei užsienio autorių nuomonės apie vidinių ir išorinių veiksnių įtaką vartotojų elgsenai bei vartotojų sprendimo priėmimo procesui. Antroje...

 10. PSIHOLOŠKI VIDIKI BARV PRI IZDELAVI LOGOTIPA

  OpenAIRE

  Bauman, Anja

  2015-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge so psihološki vidiki barv pri izdelavi logotipa. Diplomska naloga zajema tako teoretični kot tudi empirični del. V teoretičnem delu je predstavljen logotip in njegovi kriteriji uspešnosti. Prav tako pa so predstavljene tudi barve, njeni učinki ter značilnosti. Empirični del diplomske naloge pa se ukvarja z analizo obstoječih in izdelanih logotipov.

 11. Načrtovani preventivni hišni obisk pri nosečnici

  OpenAIRE

  Hofinger Mihelič, Špela

  2009-01-01

  Rojstvo zdravega otroka je nedvomno eden izmed najpomembnejših dogodkov v življenju posameznika in družine. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti v kolikšni meri se pri nosečnicah vključuje v preventivo patronažna medicinska sestra (PMS) in kaj nosečnice pričakujejo od njenega hišnega obiska. Cilj je bil oceniti želje nosečnic po hišnem obisku PMS in ugotoviti kje dobijo nosečnice največ informacij o nosečnosti in zdravem načinu življenja ter ugotoviti koliko so nosečnice poučene o pravicah...

 12. SOCIAL PRACTICE PERFORMED BY BALINESE SCULPTORS IN DISTRICTS OF UBUD AND SUKAWATI TO PRY INTO THE LAW OF PHORNOGRAPHY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Ketut Sudita

  2013-02-01

  Full Text Available Balinese sculptors in districts of Ubud and Sukawati, Gianyar, Bali pry into the Law of Pornography. Those who agree state that the law is needed to maintain the morality which has been getting worse, and those who disagree state that it may emasculate their freedom and creativities. This study gives answers to (1 what social practices were performed by the Balinese sculptors to pry into the Law of Pornography?, (2 why did they pry into the application of the law?, and (3 what was the meaning of their prying? Several relevant critical theories such as the theory of structuration, the theory of hegemony, and the theory of aesthetics were eclectically used in this study. The data needed were collected through observation, in-depth interview, documentation study, and library research. The result of the study showed that the Balinese sculptors showed their resistance to the application of the law by making adaptation, changing profession, and still producing pornographic works. The sanction which might be imposed upon them, the consumers of pornographic works decreased, and they were eliminated from exhibitions scared them when they pried into the law. What they did could not be separated from economic, political, ideological, moral, and ethic factors. The meaning of their prying was that it caused them to lose their idealism, their consumers went down, and the number of pornographic works dropped as well.

 13. Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE): A Randomized Trial of a Parent Training for Child Behavior Problems.

  Science.gov (United States)

  Schilling, Samantha; French, Benjamin; Berkowitz, Steven J; Dougherty, Susan L; Scribano, Philip V; Wood, Joanne N

  Child-Adult Relationship Enhancement in Primary Care (PriCARE) is a 6-session group parent training designed to teach positive parenting skills. Our objective was to measure PriCARE's impact on child behavior and parenting attitudes. Parents of children 2 to 6 years old with behavior concerns were randomized to PriCARE (n = 80) or control (n = 40). Child behavior and parenting attitudes were measured at baseline (0 weeks), program completion (9 weeks), and 7 weeks after program completion (16 weeks) using the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) and the Adult Adolescent Parenting Inventory 2 (AAPI2). Linear regression models compared mean ECBI and AAPI2 change scores from 0 to 16 weeks in the PriCARE and control groups, adjusted for baseline scores. Of those randomized to PriCARE, 43% attended 3 or more sessions. Decreases in mean ECBI intensity and problem scores between 0 and 16 weeks were greater in the PriCARE group, reflecting a larger improvement in behavior problems [intensity: -22 (-29, -16) vs -7 (-17, 2), P = .012; problem: -5 (-7, -4) vs -2 (-4, 0), P = .014]. Scores on 3 of the 5 AAPI2 subscales reflected greater improvements in parenting attitudes in the PriCARE group compared to control in the following areas: empathy toward children's needs [0.82 (0.51, 1.14) vs 0.25 (-0.19, 0.70), P = .04], corporal punishment [0.22 (0.00, 0.45) vs -0.30 (-0.61, 0.02), P = .009], and power and independence [0.37 (-0.02, 0.76) vs -0.64 (-1.19, -0.09), P = .003]. PriCARE shows promise in improving parent-reported child-behavior problems in preschool-aged children and increasing positive parenting attitudes. Copyright © 2016 Academic Pediatric Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from phylog...

 15. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep

  2010-01-01

  NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... increased PRI and drought treatment reduced NDVI values. The significant treatment effect on photochemical efficiency of plants detected with PRI could not be detected by fluorescence measurements. However, we found canopy level measured PRI to be very sensitive to soil reflectance properties especially...

 16. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Stychno, Ewa; Kulczycka, Kinga

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12....

 17. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Science.gov (United States)

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 18. Analiza pracy wybranych stopni wodnych na odcinku Noteci Bystrej w warunkach zagrożenia powodziowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Płaczek

  2016-12-01

  Full Text Available Celem przestawionej publikacji jest analiza warunków przepływu oraz pracy budowli wodnych usytuowanych na odcinku Noteci Bystrej od stopnia Romanowo do jazu w Rosku. Obiekt badawczy zostały wybrany z dwóch powodów: (1 dla tego odcinka rzeki Noteć zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego jako wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE w ramach prac nad projektem ISOK, (2 na wymienionym odcinku znajduje się szereg budowli piętrzących posiadających zdolność retencjonowania wody i oddziaływania na falę wezbraniową. W ramach badań wykorzystano szeroko narzędzia GIS oraz modelowania matematycznego.

 19. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Ewa Stychno; Kinga Kulczycka

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2...

 20. La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques

  OpenAIRE

  Touzeil-Divina, Mathieu

  2009-01-01

  Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition) qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon ...

 1. Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market

  OpenAIRE

  Leśniewska, Aleksandra; Stosik, Aneta

  2016-01-01

  Leśniewska Aleksandra, Stosik Aneta. Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):25-35. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61707 http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3831 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B ...

 2. Prières et service public Prayers and the civil service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilles J. Guglielmi

  2009-04-01

  Full Text Available La marque de la séparation des Eglises et de l’Etat semble en France suffisamment forte pour que les points de contact entre service public et prière soient rares et plutôt indirects, à partir de comportements qui n’ont en général pas pour objet d’opposer le seul acte de prière aux normes juridiques et sociales environnantes. Néanmoins à partir des systèmes juridiques et des pratiques d’autres pays d’Europe, les arrêts pragmatiques de la Cour européenne des droits de l'homme révèlent une retenue comparable, même si leur fondement est nécessairement différent.Dans son ensemble, la jurisprudence de la Cour permet de constater que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont parfois à l’égard de la prière des attitudes restrictives qui dépendent soit d’une sorte de protection de la religion dominante par rapport aux cultes minoritaires, soit d’un refus implicite de l’athéisme. En revanche, la notion de service public, n’étant pas universellement reconnue en Europe, ne fournit pas un cadre de raisonnement juridique signifiant dans les arrêts, ce qui ne permet d’identifier les rapports entre prières et service public que par le biais du contexte dans lequel se produisent les actes de prière.The mark of the separation between the Church and the State seems sufficiently strong in France so that the points of contact between the civil service and prayer are rare and rather indirect, starting with behaviours which do not have in general aim to oppose the sole act of prayer to the legal and social standards surrounding (First part. Nevertheless the legal systems and practices of other countries of Europe reveal the pragmatic judgements of the European Court of Human Rights and their comparable reserve, even if their base is necessarily different (Second part.As a whole, the decisions of the Court make it possible to note that the Member States of the Council of Europe sometimes have restrictive attitudes

 3. Visible Light Excited Catalysis and Reusability Performances of TiO2@Pr:Y2SiO5 Upconversion Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Jiao

  2017-01-01

  Full Text Available To get high efficiency photodegradation on pollutants under visible light, Pr(III doped Y2SiO5 upconversion materials and anatase TiO2 nanofilm coated Pr:Y2SiO5 composite have been prepared by using a sol-gel method. XRD and SEM test results indicated that TiO2 nanofilm was well coated on Pr:Y2SiO5 to form TiO2@Pr:Y2SiO5 composite particles with the sizes of 0.5–1.0 μm. To avoid secondary pollution resulting from incomplete recovery of catalyst particles, TiO2@Pr:Y2SiO5 was loaded on the glass fiber filters by using a dip-coating method. It is found that the catalyst particles were embedded into the carrier firmly, even after having been reused for 6 times. The luminescence intensities of TiO2@Pr:Y2SiO5 were getting down sharply with the coating contents of TiO2 increased, which was attributed to the adsorption of the luminescence by the TiO2 film in situ. As a result, TiO2@Pr:Y2SiO5 with 4% TiO2, which presented lowest luminescence intensity, showed the highest efficiency on the photodegradation of nitrobenzene wastewater. The catalysts loaded on glass fiber filters showed excellent reusability on the photodegradation of nitrobenzene and presented a photodegradation rate of 95% at the first time and up to 75.9% even after 6 times of reusing by the treatment time of 12 h.

 4. VLOGA ODRASLIH OSEB PRI SPODBUJANJU BRALNE MOTIVACIJE

  OpenAIRE

  Kralj, Saša

  2010-01-01

  Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja. Učitelji in knjižničarji imajo velik pomen pri spodbujanju branja. S svojim znanjem o dobrobiti branja, z uporabo različnih metod in oblik dela lahko pritegnejo starše in skupaj spodbujajo učence k branju ter tako skušajo vzgojiti bralca za vse življenje. Namen diplomskega dela je osvetliti pomen branja, bralne pismeno...

 5. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 6. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stychno

  2016-10-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga   Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome       Streszczenie Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cel pracy Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.   Summary Workaholism is a

 7. Co jest stawką mobilności pracy? Granice, migracje, współczesny kapitalizm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandro Mezzadra

  2016-09-01

  Full Text Available Prezentowany tekst rozpoczyna się od krótkiego omówienia kilku wpływowych badań na temat mobilności pracy w ramach historycznego i współczesnego kapitalizmu. Później, opierając się na ustaleniach z ostatniej książki autora, Border as Method, or, the Multiplication of Labour (napisanej razem z Brettem Neilsonem, przechodzi do namysłu nad znaczeniem upowszechnienia się granic w epoce globalizacji z perspektywy „późnego” kapitalizmu. W ostatniej części autor skupia się na podmiotowym wymiarze polityki migracji, dostarczając w tym kontekście wielu przykładów z różnych części świata (w tym z regionu Pacyfiku.

 8. Solution structure of the N-terminal domain of a replication restart primosome factor, PriC, in Escherichia coli

  Science.gov (United States)

  Aramaki, Takahiko; Abe, Yoshito; Katayama, Tsutomu; Ueda, Tadashi

  2013-01-01

  In eubacterial organisms, the oriC-independent primosome plays an essential role in replication restart after the dissociation of the replication DNA-protein complex by DNA damage. PriC is a key protein component in the replication restart primosome. Our recent study suggested that PriC is divided into two domains: an N-terminal and a C-terminal domain. In the present study, we determined the solution structure of the N-terminal domain, whose structure and function have remained unknown until now. The revealed structure was composed of three helices and one extended loop. We also observed chemical shift changes in the heteronuclear NMR spectrum and oligomerization in the presence of ssDNA. These abilities may contribute to the PriC-ssDNA complex, which is important for the replication restart primosome. PMID:23868391

 9. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from...... of a procedure for developing general markers serving as common anchor loci across species. To accommodate users with special preferences, configuration settings and criteria can be customized....

 10. POMEN MEDNARODNE OBDAVČITVE PRI POSAMZNIH VRSTAH DOHODKOV

  OpenAIRE

  Lipovčić, Dijana

  2013-01-01

  Med dohodke iz kapitala spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Države svoje rezidente obdavčujejo po načelu svetovnega dohodka, nerezidente pa glede na vir dohodka. Problem pri mednarodni obdavčitvi je možnost dvojnega obdavčevanja, saj je lahko davčni zavezanec obdavčen v tujini, kjer je dohodek dosegel, in tudi v državi rezidentstva. Države zato sklepajo sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V diplomskem seminarju smo primerjali obdavčitev dohodkov iz kapitala v Slo...

 11. Povezanost modulacije refleksa H pri prehodu iz leže v stojo in mejami stabilnosti v stoji pri baletnih plesalcih

  OpenAIRE

  Lešnik, Tjaša

  2017-01-01

  Da bi ugotovili povezanost modulacije refleksa H in mej stabilnosti pri baletnih plesalcih, smo izmerili amplitudo refleksa H in izvedli štirismerni test mej stabilnosti. Refleks H je bil izmerjen osmim profesionalnim baletnim plesalcem, aktivnim članom baletnega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana in Maribor (1 moški in 7 žensk, povprečna starost: 25±4,2 let, povprečna višina: 169,25±5,4 cm in povprečna teža: 56,45± 10,1 kg). Vsi merjenci so zaključili najmanj 10 let plesnega...

 12. VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Metod

  2010-01-01

  Diplomsko delo predstavlja vlogo operativnega managementa pri razvoju Unicredit Banka Slovenije d.d. Operativni management predstavlja ključen kader, ki s svojim znanjem, sposobnostjo in pripravljenostjo lahko pripelje do realizacije ciljev in razvoja banke. V teoretičnem delu gre za pregled strokovne literature na področju organizacije, managerja, managementa, operativnega managementa, operativnega managementa v Unicredit Banki Slovenije d.d. V empiričnem delu je predstavljena raziskav...

 13. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 14. SODOBNE REŠITVE PRI UPORABI NAKUPOVALNIH VREČK

  OpenAIRE

  Zupanc, Simona

  2016-01-01

  Diplomska naloga opisuje velik problem sodobne družbe - prenasičenost z odpadnimi plastičnimi vrečkami, ki zelo obremenjujejo okolje in potrebujejo izjemno veliko časa za razgradnjo. Naloga se ukvarja tudi z možnimi alternativnimi rešitvami za to pereče vprašanje. V prvem poglavju je predstavljena problematika plastične embalaže. Pri tem smo se predvsem osredotočili na problem plastičnih vrečk HDPE (polietilen visoke gostote- vrečke, katere se uporabljajo za sadje, zelenjavo in mesne izde...

 15. PREPOZNAVNOST PLESNEGA LJUDSKEGA IZROČILA PRI OSNOVNOŠOLCIH

  OpenAIRE

  Žižek, Tamara

  2016-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Prepoznavnost plesnega ljudskega izročila pri osnovnošolcih sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ples na splošno ter ljudski ples, osredotočili smo se bolj podrobno na en slovenski ljudski ples, ki se imenuje štajeriš. Predstavili smo tudi poučevanje ljudskih plesov, kaj je pomembno za vodenje folklorne skupine, opisali oblačila, ki se imenujejo narodne noše, ter na kratko predstavili nekaj izbranih šeg in navad naših prednikov...

 16. Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših

  OpenAIRE

  Podvratnik, Jerica

  2018-01-01

  Uvod: Ravnotežje je potrebno za vzdrževanje stabilnega položaja med gibanjem, pri prehodih v različne položaje in med izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti. Med teste za ocenjevanje sistemov ravnotežja spada modificiran test senzorične interakcije. S postopkom stabilometrije se s pomočjo pritiskovne plošče zabeleži gibanje središča pritiska. Za uporabno meritev je potrebno, da preiskovanec vzdržuje položaj vsaj 30 sekund. Namen: Z meritvami časa in gibanja središča pritiska pri testu stoje na en...

 17. Možnosti prihrankov električne energije pri cestni razsvetljavi, ki se prilagaja količini prometa

  OpenAIRE

  BAVČAR, JERNEJ

  2018-01-01

  V diplomskem delu sem predstavil način in predlog, kako zmanjšati stroške porabe električne energije in svetlobno onesnaževanje z javno razsvetljavo. Pri analizi podatkov sem si pomagal s programom MATLAB. Dobljene vrednosti sem nato obdelal v programskem orodju MS Excel. Na začetku najprej preletim zgodovino razvoja umetne razsvetljave in razvoja javne razsvetljave v Sloveniji in svetu. Za tem opišem veljavne zahteve glede javne razsvetljave in elemente, ki so upoštevani pri načrtovanju n...

 18. Regulation of pri-microRNA BIC transcription and processing in Burkitt lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Kluiver, J.; van den Berg, Anke; de Jong, Doetje; Blokzijl, T.; Harms, G.; Bouwman, E.; Jacobs, Susan; Poppema, Sibrand; Kroesen, Bart-Jan

  2007-01-01

  BIC is a primary microRNA (pri-miR-155) that can be processed to mature miR-155. In this study, we show the crucial involvement of protein kinase C (PKC) and nuclear factor-kappa B (NF-kappa B) in the regulation of BIC expression upon B-cell receptor triggering. Surprisingly, Northern blot analysis

 19. Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Polnik

  2017-09-01

  Full Text Available Górnicze maszyny zasilane są często z akumulatorów składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który po przekroczeniu określonych stężeń staje się gazem wybuchowym. Zagrożenie to jest znane większości użytkownikom maszyn z zasilaniem akumulatorowym, stąd ich zainteresowanie jego wyeliminowania bądź możliwie największego zminimalizowania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia gazu elektrolitycznego - wodoru wewnątrz skrzyni akumulatorowej, w trakcie pracy górniczej lokomotywy akumulatorowej z rekuperacją energii w czasie hamowania elektrycznego, jak również podczas ładowania baterii ogniw w komorze ładowania w kopalni. Zaproponowano rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji maszyn zasilanych z baterii ogniw ołowiowych w postaci autonomicznego systemu monitorowania parametrów baterii ogniw ołowiowych. Omówiono jego budowę oraz zasadę działania. Wskazano zalety jakie będzie mógł uzyskać użytkownik poprzez zastosowanie opracowanego systemu.

 20. Protection during work with ionizing radiation sources; Ochrana pri praci se zdroji ionizujiciho zareni

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The publication has been set up as a textbook for training courses dealing with health protection during work with ionizing radiation, designed for supervisory staff and persons directly responsible for activities which involve the handling of ionizing radiation sources. The book consists of a preface and the following chapters: (1) Fundamentals of ionizing radiation physics; (2) Quantities and units used in ionizing radiation protection; (3) Principles of ionizing radiation dosimetry; (4) Biological effects of ionizing radiation; (5) An overview of sources of public irradiation; (6) Principles and methods of health protection against ionizing radiation; (7) Examples of technical applications of sources of ionizing radiation; (8) Personnel and working environment monitoring; (9) Documentation maintained at sites with ionizing radiation sources; (10) Methods of personnel protection against external irradiation and internal radionuclide contamination; (11) Radiation incidents and accidents; (12) Health care of personnel exposed to the ionizing radiation risk; (12) Additional radiation protection requirements in handling radioactive substances other than sealed sources; (13) Measurement and metrology. (P.A.).

 1. IZRAŽANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH

  OpenAIRE

  Kumer, Monika

  2012-01-01

  V diplomskem delu Izražanje neprijetnih čustev pri predšolskih otrocih so podrobneje predstavljena naslednja neprijetna čustva: jeza, strah, žalost, sram, ljubosumje, gnus. V teoretičnem delu sem najprej opredelila čustva kot del duševnih procesov, pojem čustva definirala glede na različne avtorje in različne teorije ter opisala osnovne značilnosti čustev. Navedla sem, kako lahko čustva med seboj razlikujemo (afekti in razpoloženja, osnovna in sestavljena čustva oz. temeljna in kompleksna ...

 2. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li Y

  2016-07-01

  Full Text Available Ying Li, Qian Xu, Jingwei Liu, Caiyun He, Quan Yuan, Chengzhong Xing, Yuan Yuan Tumor Etiology and Screening Department of Cancer Institute and General Surgery, the First Affiliated Hospital of China Medical University, and Key Laboratory of Cancer Etiology and Prevention (China Medical University, Liaoning Provincial Education Department, Shenyang, People’s Republic of China Abstract: The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC risk has been reported. However, the role of this polymorphism in the prognosis of GC remains largely elusive. Sequenom MassARRAY platform method and the polymerase chain reaction (PCR-restriction fragment length polymorphism were used to investigate pri-let-7a-1 rs10739971 G→A in 334 GC patients. Real-time PCR detected expression of mature let-7a in serum and tissue. Patients with AA or GA+AA genotypes of the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism demonstrated significantly longer survival time than those with the wild GG genotype. Stratified analysis indicated that survival time was significantly longer in women with AA or GA+AA genotypes and in Borrmann type I/II patients with GA heterozygote or GA+AA genotypes. AA genotype was more frequent in the lymphatic-metastasis-negative subgroup. Serum mature let-7a expression in healthy people with the GA heterozygote and the GA+AA genotype was higher than in those with the GG genotype, and the difference remained significant in the female healthy subgroup. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might be a biomarker for GC prognosis, especially for female and Borrmann type I/II patients. The pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might affect serum mature let-7a expression, and partly explain the mechanism of the relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and GC survival. Keywords: miRNA, let-7a, polymorphism, gastric cancer, prognosis, expression

 3. Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono proces przystąpienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do współtworzenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, a potem katalogu centralnego NUKAT . Autorki omówiły procedury związane ze współkatalogowaniem. Szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zaprezentowały rozwiązania i ustalenia wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej usprawniające pracę katalogerów oraz jej udział w projektach i szkoleniach organizowanych przez NUKAT. Zaprezentowano również jhp KABA powstały w latach 90. XX wieku, służący do opracowania przedmiotowego zbiorów w polskich bibliotekach akademickich. Artykuł podsumowuje dziesięć lat czynnej współpracy z NUKAT -em, ale stanowi również o okresie przygotowania do jej wdrożenia.

 4. STRATEGIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA PRI DELU V MERCATORJU D.D.

  OpenAIRE

  Črnila, Marija

  2009-01-01

  V prvem delu naloge je prikazan poklic prodajalca pri nas. Delo se osredotoči na zdravstvene izostanke z dela v Sloveniji. V tem kontekstu so predstavljena posamezna teoretična izhodišča. Nakazane so ločnice med zdravstvenimi izostanki z dela in delodajalci. V osrednjem delu naloge je predstavljena strategija za promocijo zdravja v delovnem okolju, možnosti za zniževanje bolniškega staleža, Luksemburška deklaracija. Osvetljeno je vprašanje dimenzij zdravega življenjskega sloga. Z delom ...

 5. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 6. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 7. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Experimental Biology.

 8. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah

  OpenAIRE

  Žitko, Urša

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah. V teoretičnem delu so predstavljene domače naloge: njihova zgodovina, namen in več klasifikacij vrst domačih nalog. Domače naloge so namenjene učencem, da z njimi usvojijo in utrdijo obravnavano snov. Domača naloga učencem omogoča učenje uporabe postopkov, ki jih že poznajo, in pridobivanje novih spretnosti za nadaljnje razumevanje snovi. Z rednim pisanjem domačih nalog se učenci naučijo vestnega in sam...

 9. Identification and analysis of genetic variations in pri-miRNAs expressed specifically or at a high level in sheep skeletal muscle.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei Zhang

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs are key regulators in miRNA-mediated gene regulatory networks and play important roles in many biological processes, such as growth and development of mammals. In this study, we used microarrays to detect 261 miRNAs that are expressed in sheep skeletal muscle. We found 22 miRNAs that showed high levels of expression and equated to 89% of the total miRNA. Genetic variations in these 22 pri-miRNAs were further investigated using polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP and sequencing. A total of 49 genetic variations, which included 41 single nucleotide polymorphisms (SNPs and 8 deletions/insertions, were identified in four sheep breeds. Three variations were further researched in a larger sample set, including five sheep breeds with different meat production performances. We found that the genotype and allele frequencies of the CCC deletion/insertion in pri-miR-133a were significantly related to the sheep meat production trait. Finally, cell assays and quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR were employed to investigate the effect of pri-miRNA genetic variation on the miRNA biogenesis process. The results confirmed that genetic variations can influence miRNA biogenesis and increase or decrease the levels of mature miRNAs, in accordance with the energy and stability change of hair-pin secondary structures. Our findings will help to further the understanding of the functions of genetic variations in sheep pri-miRNAs in skeletal muscle growth and development.

 10. Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik

  OpenAIRE

  Jeraj, Tina; Susman, Katarina

  2017-01-01

  Otroci se z risankami srečujejo že zelo zgodaj, tako v domačem kot v učnem okolju. Uporaba animiranih filmov pri pouku predstavlja motivacijsko orodje, poleg tega pa se ob premišljenem izboru risanke in spremljevalnih dejavnosti učenci tudi učijo. V prispevku je predstavljena raziskava o zastopanosti naravoslovnih tematik in naravoslovnih spodrsljajev (napak, ki so v nasprotju z realnostjo) v naboru risank, ki so trenutno aktualne med učenci. V okviru pedagoške raziskave smo v skupini tretješ...

 11. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 12. Anksioznost učencev 6. razreda osnovne šole pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo

  OpenAIRE

  Praček, Anja

  2017-01-01

  Magistrsko delo obravnava anksioznost šestošolcev pri pouku angleščine kot tujega jezika v povezavi z njihovo učno uspešnostjo pri pouku angleščine. Pouk angleščine se v marsičem razlikuje od drugih šolskih predmetov in prav ta posebna učna situacija lahko pri učencih izzove anksioznost. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je s pomočjo literature na kratko predstavljena trenutna situacija poučevanja in učenja angleščine v slovenskih javnih...

 13. Characterization of Staphylococcus aureus Primosomal DnaD Protein: Highly Conserved C-Terminal Region Is Crucial for ssDNA and PriA Helicase Binding but Not for DnaA Protein-Binding and Self-Tetramerization.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yen-Hua Huang

  Full Text Available The role of DnaD in the recruitment of replicative helicase has been identified. However, knowledge of the DNA, PriA, and DnaA binding mechanism of this protein for the DnaA- and PriA-directed replication primosome assemblies is limited. We characterized the DNA-binding properties of DnaD from Staphylococcus aureus (SaDnaD and analyzed its interactions with SaPriA and SaDnaA. The gel filtration chromatography analysis of purified SaDnaD and its deletion mutant proteins (SaDnaD1-195, SaDnaD1-200 and SaDnaD1-204 showed a stable tetramer in solution. This finding indicates that the C-terminal region aa 196-228 is not crucial for SaDnaD oligomerization. SaDnaD forms distinct complexes with ssDNA of different lengths. In fluorescence titrations, SaDnaD bound to ssDNA with a binding-site size of approximately 32 nt. A stable complex of SaDnaD1-195, SaDnaD1-200, and SaDnaD1-204 with ssDNA dT40 was undetectable, indicating that the C-terminal region of SaDnaD (particularly aa 205-228 is crucial for ssDNA binding. The SPR results revealed that SaDnaD1-195 can interact with SaDnaA but not with SaPriA, which may indicate that DnaD has different binding sites for PriA and DnaA. Both SaDnaD and SaDnaDY176A mutant proteins, but not SaDnaD1-195, can significantly stimulate the ATPase activity of SaPriA. Hence, the stimulation effect mainly resulted from direct contact within the protein-protein interaction, not via the DNA-protein interaction. Kinetic studies revealed that the SaDnaD-SaPriA interaction increases the Vmax of the SaPriA ATPase fivefold without significantly affecting the Km. These results indicate that the conserved C-terminal region is crucial for ssDNA and PriA helicase binding, but not for DnaA protein-binding and self-tetramerization.

 14. Replication restart in UV-irradiated Escherichia coli involving pols II, III, V, PriA, RecA and RecFOR proteins.

  Science.gov (United States)

  Rangarajan, Savithri; Woodgate, Roger; Goodman, Myron F

  2002-02-01

  In Escherichia coli, UV-irradiated cells resume DNA synthesis after a transient inhibition by a process called replication restart. To elucidate the role of several key proteins involved in this process, we have analysed the time dependence of replication restart in strains carrying a combination of mutations in lexA, recA, polB (pol II), umuDC (pol V), priA, dnaC, recF, recO or recR. We find that both pol II and the origin-independent primosome-assembling function of PriA are essential for the immediate recovery of DNA synthesis after UV irradiation. In their absence, translesion replication or 'replication readthrough' occurs approximately 50 min after UV and is pol V-dependent. In a wild-type, lexA+ background, mutations in recF, recO or recR block both pathways. Similar results were obtained with a lexA(Def) recF strain. However, lexA(Def) recO or lexA(Def) recR strains, although unable to facilitate PriA-pol II-dependent restart, were able to perform pol V-dependent readthrough. The defects in restart attributed to mutations in recF, recO or recR were suppressed in a recA730 lexA(Def) strain expressing constitutively activated RecA (RecA*). Our data suggest that in a wild-type background, RecF, O and R are important for the induction of the SOS response and the formation of RecA*-dependent recombination intermediates necessary for PriA/Pol II-dependent replication restart. In con-trast, only RecF is required for the activation of RecA that leads to the formation of pol V (UmuD'2C) and facilitates replication readthrough.

 15. UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN MOBILNIH APLIKACIJ PRI OPAZOVANJU NEBA

  OpenAIRE

  Rogač, Vida

  2015-01-01

  Astronomija je veda, ki je spremljala že pračloveka. Ljudje so se že od nekdaj orientirali po zvezdah. Dandanes astronomije, razen znanstvenih raziskovanj, ne uporabljamo več v tovrstne namene, ampak je ta za večino le hobi. Ljudje se ozirajo v nebo in poskušajo prepoznati objekte, ki jih lahko opazijo na nebu. Pri tem si lahko s pomočjo novih tehnologij pomagamo kar sami. Poiščemo ustrezen računalniški program ali mobilno aplikacijo, ki nam točno poimenuje svetlo piko na nočnem nebu, ki jo o...

 16. KRMILJENJE MIKROKRMILNIŠKEGA MODULA ARDUINO IN NJEGOVA UPORABA PRI KOMUNIKACIJI Z OSTALIMI NAPRAVAMI

  OpenAIRE

  Ekart, Matej

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali mikrokrmilniški modul Arduino. Opisali smo strojno opremo modela Uno, ki ga uporabljamo v praktičnem delu, ter predstavili osnovne karakteristike ostalih modelov. V nadaljevanju smo spoznali odprtokodno razvojno okolje Arduino in Arduino programski jezik. V praktičnem delu smo preverili, kako se odprtokodna platforma Arduino izkaže v praksi. Razvili smo avtomatski sistem za samodejno zalivanje, pri čemer smo uporabili številne dodatne komponente, ki smo ji...

 17. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Lepe-Soltero

  2017-12-01

  Full Text Available The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana, ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 18. Annotating and quantifying pri-miRNA transcripts using RNA-Seq data of wild type and serrate-1 globular stage embryos of Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Lepe-Soltero, Daniel; Armenta-Medina, Alma; Xiang, Daoquan; Datla, Raju; Gillmor, C Stewart; Abreu-Goodger, Cei

  2017-12-01

  The genome annotation for the model plant Arabidopsis thaliana does not include the primary transcripts from which MIRNAs are processed. Here we present and analyze the raw mRNA sequencing data from wild type and serrate-1 globular stage embryos of A. thaliana , ecotype Columbia. Because SERRATE is required for pri-miRNA processing, these precursors accumulate in serrate-1 mutants, facilitating their detection using standard RNA-Seq protocols. We first use the mapping of the RNA-Seq reads to the reference genome to annotate the potential primary transcripts of MIRNAs expressed in the embryo. We then quantify these pri-miRNAs in wild type and serrate-1 mutants. Finally, we use differential expression analysis to determine which are up-regulated in serrate-1 compared to wild type, to select the best candidates for bona fide pri-miRNAs expressed in the globular stage embryos. In addition, we analyze a previously published RNA-Seq dataset of wild type and dicer-like 1 mutant embryos at the globular stage [1]. Our data are interpreted and discussed in a separate article [2].

 19. Vloga medicinske sestre pri skrbi za otroka z očesno protezo

  OpenAIRE

  Lukić, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Retinoblastom je najpogostejši maligni tumor, ki se velikokrat pojavi v otroški dobi. Bolezen je sicer redka, a zelo nevarna, saj lahko uniči tako otrokovo oko kot tudi njegov vid. Pomembna je hitra prepoznava tega nevarnega tumorja, takojšna diagnostika in zdravljenje. Večje tveganje za nastanek retinoblastoma obstaja pri otrocih, katerih bolezen se je v družini že pojavila. Namen: Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti, na kakšen način in kako lahko medicins...

 20. Monitoring phenology of photosynthesis in temperate evergreen and mixed deciduous forests using the normalized difference vegetation index (NDVI) and the photochemical reflectance index (PRI) at leaf and canopy scales

  Science.gov (United States)

  Wong, C. Y.; Arain, M. A.; Ensminger, I.

  2016-12-01

  Evergreen conifers in boreal and temperate regions undergo strong seasonal changes in photoperiod and temperatures, which determines their phenology of high photosynthetic activity in the growing season and downregulation during the winter. Monitoring the timing of the transition between summer activity and winter downregulation in evergreens is difficult since this is a largely invisible process, unlike in deciduous trees that have a visible budding and a sequence of leaf unfolding in the spring and leaf abscission in the fall. The light-use efficiency (LUE) model estimates gross primary productivity (GPP) and may be parameterized using remotely sensed vegetation indices. Using spectral reflectance data, we derived the normalized difference vegetation index (NDVI), a measure of leaf "greenness", and the photochemical reflectance index (PRI), a proxy for chlorophyll:carotenoid ratios which is related to photosynthetic activity. To better understand the relationship between these vegetation indices and photosynthetic activity and to contrast this relationship between plant functional types, the phenology of NDVI, PRI and photosynthesis was monitored in an evergreen forest and a mixed deciduous forest at the leaf and canopy scale. Our data indicates that the LUE model can be parameterized by NDVI and PRI to track forest phenology. Differences in the sensitivity of PRI and NDVI will be discussed. These findings have implications to address the phenology of evergreen conifers by using PRI to complement NDVI in the LUE model, potentially improving model productivity estimates in northern hemisphere forests, that are dominated by conifers.

 1. La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques Death of a couple: prayer(s) and public life

  OpenAIRE

  Mathieu Touzeil-Divina

  2009-01-01

  Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition) qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon ...

 2. Developmentally regulated expression and complex processing of barley pri-microRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kruszka Katarzyna

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNAs (miRNAs regulate gene expression via mRNA cleavage or translation inhibition. In spite of barley being a cereal of great economic importance, very little data is available concerning its miRNA biogenesis. There are 69 barley miRNA and 67 pre-miRNA sequences available in the miRBase (release 19. However, no barley pri-miRNA and MIR gene structures have been shown experimentally. In the present paper, we examine the biogenesis of selected barley miRNAs and the developmental regulation of their pri-miRNA processing to learn more about miRNA maturation in barely. Results To investigate the organization of barley microRNA genes, nine microRNAs - 156g, 159b, 166n, 168a-5p/168a-3p, 171e, 397b-3p, 1120, and 1126 - were selected. Two of the studied miRNAs originate from one MIR168a-5p/168a-3p gene. The presence of all miRNAs was confirmed using a Northern blot approach. The miRNAs are encoded by genes with diverse organizations, representing mostly independent transcription units with or without introns. The intron-containing miRNA transcripts undergo complex splicing events to generate various spliced isoforms. We identified miRNAs that were encoded within introns of the noncoding genes MIR156g and MIR1126. Interestingly, the intron that encodes miR156g is spliced less efficiently than the intron encoding miR1126 from their specific precursors. miR397b-3p was detected in barley as a most probable functional miRNA, in contrast to rice where it has been identified as a complementary partner miRNA*. In the case of miR168a-5p/168a-3p, we found the generation of stable, mature molecules from both pre-miRNA arms, confirming evolutionary conservation of the stability of both species, as shown in rice and maize. We suggest that miR1120, located within the 3′ UTR of a protein-coding gene and described as a functional miRNA in wheat, may represent a siRNA generated from a mariner-like transposable element. Conclusions Seven of the

 3. Ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli szkół średnich w kontekście zagrożeń zdrowia związanych z miejscem pracy = Assessment of the health needs of secondary school teachers in the context of health risks at the workplace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wodzyńska

  2016-05-01

  2Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa   mgr Katarzyna Wodzyńska mgr Joanna Skonieczna dr n. med. Dominik Olejniczak dr n. o zdr. Urszula Religioni   Słowa kluczowe: potrzeba zdrowotna, nauczyciele, promocja zdrowia, miejsce pracy Key words: need care, teachers, health promotion, workplace   Streszczenie Wstęp Nauczyciel w swoim zawodzie narażony jest na wiele niekorzystnych czynników. Miejsce pracy oraz warunki jakie w nim panują, w znacznym stopniu wpływają na zdrowie i samopoczucie. Odpowiednia ergonomia stanowiska pracy jest w tej kwestii bardzo istotna. Głównym celem pracy jest zbadanie i ocena potrzeb zdrowotnych nauczycieli, które są związane z charakterem, miejscem wykonywanej  pracy oraz występujących w niej zagrożeń zdrowia. Materiał i metody W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym wykonywania zawodu nauczyciela wzięło udział 283 nauczycieli z dwunastu  szkół średnich znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wypełniony przez nauczycieli kwestionariusz składał się z 21 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2 Pearsona oraz R Spearmana. Za istotne różnice uznano te, dla których prawdopodobieństwo p<0.05. Wyniki Blisko połowa respondentów wskazała, że praca ma istotny wpływ na zdrowie. Według 20,5% badanych wykonywany zawód w średnim stopniu wpływa na stan zdrowia, zaś 18% wszystkich respondentów uważa, że udział czynników pracy w ogólnym samopoczuciu jest niewielki. Zmęczenie jest jedną z najczęstszych dolegliwości wśród nauczycieli. 18,1% badanych deklaruje że odczuwa je codziennie, zaś u 39,7% respondentów występuje ono często, bo 2-3 razy w tygodniu. Wnioski Uzyskane wyniki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż nauczyciele mają świadomość wpływu pracy na zdrowie, jak również są świadomi dolegliwo

 4. Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici:

  OpenAIRE

  Božič, Zoran

  2000-01-01

  The typical settings in Matkova Tina, Sreča (Happiness) and Krst pri Savici (The Baptism by the Savica) is locations near a water. Water symbolically bathes away guilt of the central characters, i.e. the innkeeper's Tina, Strežkova Tinka and Črtomir, who all yearned for love but ended up as outcasts and doers of action with fatal consequences. Tina, Tinka and Črtomir did the stations along the river Soča. The river is marked by the figure of the Christian saint John Nepomuce, protector agains...

 5. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shi, Ting-Yan; Cheng, Xi; Wu, Xiaohua; Wei, Qingyi; Chen, Xiao-Jun; Zhu, Mei-Ling; Wang, Meng-Yun; He, Jing; Yu, Ke-Da; Shao, Zhi-Ming; Sun, Meng-Hong; Zhou, Xiao-Yan

  2013-01-01

  MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015). However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566) on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings

 6. Cyrillic alphabet as the designation of national identity among students of University of Priština with temporary head office in Kosovska Mitrovica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miketić Sanja D.

  2016-01-01

  Full Text Available The relationship between culture and nationality and in that sense - national identity of a particular community - is a known thing for a long time. Nationality is usually strongly connected to culture. We will only mention few of their joint characteristics: language, religion, art, customs, tradition etc. In this article special attention will be paid to one of the features of national identity - language - and we will focus on the usage of Cyrillic alphabet of our target group (students of University of Priština, with temporary head office in Kosovska Mitrovica. The study consists of two smaller researches. In the first part we explored reactions of students at University of Priština and we assumed that they will have different reactions towards Cyrillic alphabet and Latin alphabet used as stimuli-words comparing to pupils of Belgrade and Zrenjanin high schools and students of University of Belgrade, Novi Sad and Niš presented in The associative dictionary of Serbian language (Asocjativni rečnik srpskog jezika, 2005. In the second part we tried to find out if our informants prefer the usage of Cyrillic or Latin alphabet, and which one they find better in the esthetic sense. We compared attitudes of students who enroll University of Priština to attitudes of students who enroll University of Belgrade and differences between their attitudes. With both researches we wanted to see if there are formed verbal stereotypes with positive or negative connotation, and what are the attitudes on using Cyrillic alphabet among students in the age of expansion of Latin alphabet. We concluded that Cyrillic alphabet is more used and valued at University of Priština than in the rest of Republic of Serbia and the reason for that might be the stronger sense of national identity among these students.

 7. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 8. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 9. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 10. Vías de señalización en enfermedades priónicas

  OpenAIRE

  Rodríguez Fernández, Agustí

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas, también conocidas como EETs (Encefalopatías Espongiformes Transmisibles), son un grupo de enfermedades neurodegenerativas fatales que, debido a su transmisibilidad potencial han tenido un gran impacto social, político y económico en las últimas décadas. Las EETs afectan a los humanos y a algunos grupos de animales, presentan largos períodos de incubación y producen la muerte pocos meses después de la aparición de la sintomatología clínica. Su origen se atribuye a ...

 11. Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

  OpenAIRE

  ANDREJC, GAŠPER

  2017-01-01

  Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razširitve v spletnem brskalniku ter zalednega sistema. Diploma poleg idejne zasnove predstavlja tudi uporabo JavaEE mikrostoritev in ostalih tehnologij ter argumentira, zakaj so izbrani okvirji najprimernejši za takšno rešitev. Cilj...

 12. Vloga medicinske sestre pri nefarmakološki obravnavi otrok in mladostnikov z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

  OpenAIRE

  Močnik, Anja

  2017-01-01

  Uvod: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo spada v skupino vedenjskih in čustvenih motenj. Odkrita je pri približno 3 do 5 % šoloobveznih otrok. Trije osnovni simptomi so pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost. Med dejavnike nastanka štejemo biokemične, genetske in nevrološke, diagnosticiranje pa poteka na podlagi simptomov. Kompleksnost problema zahteva celosten pristop, zavračanje farmakološkega zdravljenja s strani nekaterih posameznikov pa nas spodbuja...

 13. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 14. Les prières et le droit. Considérations d’une sociologue Prayers and the Law. Reflections of a sociologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Azria

  2009-04-01

  Full Text Available Les points de rencontre entre prière et droit sont nombreux, y compris en France où, du fait de la Séparation, on serait fondé à considérer de telles rencontres comme illégitimes sinon impossibles, la prière se référant au religieux donc à la sphère privée et le droit à la justice donc à la sphère publique. Cet essai se propose de démontrer que dans la réalité, les cloisons entre le privé et le public sont moins étanches et les relations entre la religion et le droit plus étroites qu’il n’y paraît. Après avoir évoqué les systèmes de droit religieux (droit canon, charia, halakha produits en marge des droits nationaux, rappelé la diversité des liens juridiques entre État et religion (théocratie, monarchie de droit divin, religion d’État – avec ou sans reconnaissance de minorités religieuses tolérées –, religion de la majorité, pluralisme, Concordat, laïcité, séparation, athéisme d’État et la pluralité des niveaux et sources de normativité au sein même des systèmes religieux, l’article se concentre sur la prière et en décline les différents aspects. En effet, la prière n’est pas plus monolithique que le droit. Exercice solitaire ou pratique collective, expression spontanée ou normée de la foi, du sentiment religieux ou de l’appartenance confessionnelle, affirmation identitaire ou communautaire, la prière est diverse dans ses formes et ses contenus comme dans ses usages. Acte social ou militant, dès lors qu’elle se risque à franchir le seuil de la sphère privée du religieux, la prière rencontre la loi.Meeting points between prayers and the law are many, including in France where, because of the separation between the Church and the State, one would be entitled to consider such junctures as illegitimate if not impossible since prayer is linked to the religious and therefore the private sphere whereas law concerns justice and therefore the public sphere. The present essay

 15. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 16. Improvement of the design and generation of highly specific plant knockdown lines using primary synthetic microRNAs (pri-smiRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alves Leonardo

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background microRNAs (miRNAs are endogenous small non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. In plants, they typically show high complementarity to a single sequence motif within their target mRNAs and act by catalyzing specific mRNA cleavage and degradation. miRNAs are processed from much longer primary transcripts via precursor miRNAs containing fold-back structures. Leaving these secondary structures intact, miRNAs can be re-designed experimentally to target mRNAs of choice. Results We designed primary synthetic miRNAs (pri-smiRNAs on the basis of the primary transcript of the Arabidopsis MIR159A gene by replacing the original miR159a and the corresponding miR159a* with novel sequences, keeping the overall secondary structure as predicted by the program RNAfold. We used the program RNAhybrid to optimize smiRNA design and to screen the complete Arabidopsis transcriptome for potential off-targets. To improve the molecular cloning of the pri-smiRNA we inserted restriction sites in the original MIR159A primary transcript to easily accommodate the smiRNA/smiRNA* DNA fragment. As a proof-of-concept, we targeted the single gene encoding chalcone synthase (CHS in Arabidopsis. We demonstrate smiRNA(CHS expression and CHS mRNA cleavage in different transgenic lines. Phenotypic changes in these lines were observed for seed color and flavonol derivatives, and quantified with respect to anthocyanin content. We also tested the effect of mismatches and excess G:U base pairs on knockdown efficiency. Conclusions RNAhybrid-assisted design of smiRNAs and generation of pri-smiRNAs using a novel vector containing restriction sites greatly improves specificity and speed of the generation of stable knockdown lines for functional analyses in plants.

 17. Povezanost barv in čustev pri učencih v 4. razredu osnovne šole

  OpenAIRE

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  V magistrski nalogi se dotikamo področja barv, ki imajo lahko močan učinek na človeško telo in emocije. Že kot otroci uporabljamo barve tako v domačem okolju kot šoli. Po mnenju strokovnjakov naj bi ravno uporaba posameznih barv razodevala otrokovo emocionalno življenje. Pri tem je pomembno poudariti, da se barvno izražanje otrok skozi njihov razvoj spreminja, nadgrajuje, spreminja se otrokova uporaba in odnos do barv. Raziskave, ki so bile opravljene na tem področju, kažejo, da lahko ravno n...

 18. Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)

  OpenAIRE

  Koser Dolenc, Martina

  2016-01-01

  Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posredniška pogodba urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ) in sicer v členih od 837. do 850. Posredniška pogodba je dvostranska obvezna, odplačna, neoblična pogodba. Pravna pravila v zvezi s posredniško pogodbo po OZ so večinoma dispoziti...

 19. Diurnal and Seasonal Responses of High Frequency Chlorophyll Fluorescence and PRI Measurements to Abiotic Stress in Almonds

  Science.gov (United States)

  Bambach-Ortiz, N. E.; Paw U, K. T.

  2016-12-01

  Plants have evolved to efficiently utilize light to synthesize energy-rich carbon compounds, and at the same time, dissipate absorbed but excessive photon that would otherwise transfer excitation energy to potentially toxic reactive oxygen species (ROS). Nevertheless, even the most rapidly growing plants with the highest rates of photosynthesis only utilize about half of the light their leaves absorb during the hours of peak irradiance in sun-exposed habitats. Usually, that daily peak of irradiance coincides with high temperature and a high vapor pressure deficit, which are conditions related to plant stomata closure. Consequently, specially in water stressed environments, plants need to have mechanisms to dissipate most of absorbed photons. Plants avoid photo-oxidative damage of the photosynthetic apparatus due to the formation of ROS under excess light using different mechanisms in order to either lower the amount of ROS formation or detoxify already formed ROS. Photoinhibition is defined as a reduction in photosynthetic activity due largely to a sustained reduction in the photochemical efficiency of Photosystem II (PSII), which can be assessed by monitoring Chlorophyll a fluorescence (ChlF). Alternatively, monitoring abiotic stress effects upon photosynthetic activity and photoinhibition may be possible using high frequency spectral reflectance sensors. We aim to find the potential relationships between high frequency PRI and ChlF as indicators of photoinhibition and permanent photodamage at a seasonal scale. Preliminary results show that PRI responses are sensitive to photoinhibition, but provide a poor representation of permanent photodamage observed at a seasonal scale.

 20. VPLIV SPOMINSKEGA TRENINGA NA KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI SPOMIN PRI POSAMEZNIKIH S PRIDOBLJENO MOŽGANSKO POŠKODBO

  OpenAIRE

  Ogrizek, Tjaša

  2015-01-01

  Namen te študije je bil preveriti vpliv spominskega treninga N-back na kratko- in dolgotrajne spominske sposobnosti pri udeležencih s pridobljeno možgansko poškodbo. V ta namen sta se izoblikovali dve hipotezi, in sicer (H1) kratkotrajni spomin udeležencev se bo izboljšal ter (H2) dolgotrajni spomin udeležencev se ne bo spremenil. Udeleženci v študiji so bili trije posamezniki, stari 38, 31 ter 26 let, ki imajo pridobljeno možgansko poškodbo. Metodološki pripomočki, uporabljeni v študiji, so ...

 1. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 2. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 3. Arc in a Gas Flowing Through a Magnetic Field; Duga v potoke gaza pri nalichii magnitnogo polya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baranov, V. Ju.; Vasil' eva, I. A.; Ul' janov, K. N. [Vsesojuznyj Jelektrotehnicheskij Institut Im.V.I. Lenina, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-10-15

  The authors have previously shown that ad.c. electric arc can be used in the pre-ionizer of a non-equilibrium MHD generator. The pre-ionizer must be located immediately before the duct inlet, where the magnetic field is fairly strong and may have a substantial effect on the current in the gas flow. In the present paper they consider the behaviour of an electric arc in a gas flowing through a magnetic field. The experiments were carried out with argon, using the apparatus described in Ref. [1] of the paper. The flow was set up in a closed glass loop by means of an electromagnetic accelerator (MHD motor). By suitably treating and adjusting the loop it was possible to conduct the investigations in spectrally pure argon. The pressure varied between 1 and 100 mm Hg, and the flow velocity V{sub 0}{<=} 10{sup 4} cm/sec. The magnetic field in the accelerator (B{sub 1}) and near the arc (B{sub 2}) varied between zero and 7 x 10{sup 3} Oe. The spatial distribution of the electron concentration (n{sub e}) and the electron temperature (T{sub e}) were measured using probe and spectrum analysis methods. The gas temperature (T{sub g} ) was measured by the hot wire method and the flow velocity with the help of pitot tubes. Experiments were carried out in both decelerating and accelerating magnetic fields. (author) [Russian] Jelektricheskaja duga postojannogo toka mozhet byt' ispol'zovana v kachestve jelementa predionizatora v neravnovesnom MGDG. Predionizator dolzhen byt' raspolozhen neposredstvenno pered kanalom generatora v oblasti dostatochno sil'nogo magnitnogo polja, kotoroe mozhet sushhestvenno povlijat' na protekanie toka v potoke. Issledovano povedenie jelektricheskoj dugi v potoke pri nalichii magnitnogo polja. Jeksperimenty byli vypolneny v argone na ustanovke, opisannoj v rabote [1] . Potok v zamknutom stekljannom konture sozdavalsja pri pomoshhi jelektromagnitnogo uskoritelja (MGD dvigatelja). Sootvetstvujushhaja obrabotka i trenirovka kontura davala vozmozhnost

 4. Evalvacija nivojskega pouka pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredih na osnovnih šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

  OpenAIRE

  Lalić, Marko

  2012-01-01

  Mnenja o učni diferenciaciji in individualizaciji pouka ter z njima povezanim nivojskim poukom so že od samega začetka predmet nasprotujočih si mnenj tako pri strokovnjakih kot pri laikih. Nivojski pouk, ki je v veljavi vse od leta 1996, je poskrbel, da proces poučevanja poteka na drugačnem učiteljevem pristopu, na večji učenčevi aktivnosti, povezovanju učnih vsebin in prilagajanju učenčevih individualnih posebnosti. Leta 2006 je bil nivojski pouk kot sistemski ukrep opuščen. Šolam pa je bilo...

 5. Obravnava vedenja in komunikacije po načelih ABA metode pri dvojčkih z avtističnimi motnjami

  OpenAIRE

  Berlot, Barbara

  2017-01-01

  Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komunikacije z okoljem. Ravno pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost komuniciranja z okoljem pri osebah z avtistično motnjo pomembno vplivata na uspešnost vključevanja teh oseb v različne vzgojno-izobraževalne programe. Namen kvalitativne študi...

 6. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Science.gov (United States)

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 7. Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

  OpenAIRE

  Senekovič, Jasna

  2017-01-01

  V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Tako smo v teoretičnem delu najprej opredelili osnovne pojme izvršilne funkcije, samoregulacija, metakognicija, učenje učenja in učne težave, posebej še primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Podrobneje sm...

 8. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 9. Persistent organic pollutants, heavy metals and radioactivity in the urban soil of Priština City, Kosovo and Metohija.

  Science.gov (United States)

  Gulan, Ljiljana; Milenkovic, Biljana; Zeremski, Tijana; Milic, Gordana; Vuckovic, Biljana

  2017-03-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), heavy metals content and radioactivity levels were measured in 27 soil samples collected from Priština, the capital of Kosovo and Metohija. The sixteen PAHs, twelve OCPs and six PCBs congeners were determined by gas chromatography system with mass spectrometry detection. Although the use of PCBs and OCPs was prohibited decades ago residues of those compounds still existed in measurable concentrations in soils of Priština. PAHs were also present in analyzed samples but their mean concentration was significantly lower than mean concentrations of PAHs previously reported in urban areas in the world. The concentrations of heavy metals (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn) were determined by the EDTA extraction protocols, along with their extractable concentrations. The activity concentrations of natural radionuclides ( 226 Ra, 232 Th and 40 K) were determined by gamma spectrometry method. The Shapiro-Wilk normality test found that activity concentrations of natural radionuclides were normally distributed. Radiological risk was estimated through the annual effective dose, gonadal dose equivalent, excess lifetime cancer risk, radium equivalent activity, external and internal hazard indexes. Spearman correlation coefficient was used for analysis of correlations between physicochemical properties, heavy metal contents and radionuclide activity concentrations. Strong positive correlation between 226 Ra and 232 Th was found, as well as among pairs of As-Cd and Co-Mn. Very strong positive correlation (0.838) at the 0.01 significance level was noted for Pb-Zn pair. Strong correlations indicate common occurrence of these elements in the nature, as well as geogenic association. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Thermochemical cycles for the heat and cold long-range transport. Final report of the PRI 9.2 Cold transport. Annual report of the PR 2-8; Cycles thermochimiques pour le transport de chaleur et de froid a longue distance. Rapport final du PRI 9.2. Transport de froid. Rapport annuel du PR 2-8

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luo, L.; Tondeur, D. [Laboratoire des Sciences du Genie Chimique (LSGC), 54 - Nancy (France); Mazet, N.; Neveu, P.; Stitou, D.; Spinner, B. [Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes (IMP), 66 - Perpignan (France)

  2004-07-01

  This PRI deals with the use of thermochemical processes, based on solid-gas reversible transformation, to transfer heat of cold at long-range distance (> 10 km), in order to enhance the energy efficiency. Four main aspects have been studied to confirm the process feasibility: the process identification and the operating conditions, the selection of compatible reagents, the design of an auto-thermal reactor and the gas transport impact on the global performances. (A.L.B.)

 11. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 12. mirEX: a platform for comparative exploration of plant pri-miRNA expression data.

  Science.gov (United States)

  Bielewicz, Dawid; Dolata, Jakub; Zielezinski, Andrzej; Alaba, Sylwia; Szarzynska, Bogna; Szczesniak, Michal W; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia; Karlowski, Wojciech M

  2012-01-01

  mirEX is a comprehensive platform for comparative analysis of primary microRNA expression data. RT-qPCR-based gene expression profiles are stored in a universal and expandable database scheme and wrapped by an intuitive user-friendly interface. A new way of accessing gene expression data in mirEX includes a simple mouse operated querying system and dynamic graphs for data mining analyses. In contrast to other publicly available databases, the mirEX interface allows a simultaneous comparison of expression levels between various microRNA genes in diverse organs and developmental stages. Currently, mirEX integrates information about the expression profile of 190 Arabidopsis thaliana pri-miRNAs in seven different developmental stages: seeds, seedlings and various organs of mature plants. Additionally, by providing RNA structural models, publicly available deep sequencing results, experimental procedure details and careful selection of auxiliary data in the form of web links, mirEX can function as a one-stop solution for Arabidopsis microRNA information. A web-based mirEX interface can be accessed at http://bioinfo.amu.edu.pl/mirex.

 13. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

  OpenAIRE

  Kuplenk, Petra

  2017-01-01

  Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo na usvojenih spretnostih. V empirič...

 14. NON-GENICULATE CORALLINE ALGAE (CORALLINALES, RHODOPHYTA FROM THE LOWER OLIGOCENE OF POLJŠICA PRI PODNARTU (NORTHERN SLOVENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUKA GALE

  2009-03-01

  Full Text Available Despite their increasing importance in sedimentology and palaeoecology, non-geniculate coralline algae remain virtually overlooked in Slovenia. Though these plants are present or even abundant in the Cretaceous and Cainozoic strata, they have never been studied in detail with notable exception of corallines from the Lower Oligocene beds in the area of Gornji Grad. Poljšica pri Podnartu is another locality where Lower Oligocene beds are exposed, considered as equivalent to the former. The studied profile consists of pebbly limestone, mudstone, sandstone and limestone. Limestones contain abundant non-geniculate coralline algae. Nine species from six genera of these corallines have been identified: Lithoporella melobesioides (Foslie Foslie, 1909, Neogoniolithon contii (Mastrorilli Quaranta et al., 2007, Spongites sp., Lithothamnion sp. 1, Lithothamnion sp. 2, Mesophyllum sp. 1, Mesophyllum sp. 2, Mesophyllum sp. 3 and Sporolithon sp. Some of these species are described from Slovenia for the first time. 

 15. La mort d’un couple : prière(s et vie publiques Death of a couple: prayer(s and public life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathieu Touzeil-Divina

  2009-04-01

  Full Text Available Si, avant la Loi du 5 décembre 1905, les Eglises et l’Etat concrétisaient matériellement leurs liens étroits par des rites officiels nommés prières publiques, ceux-ci sont censés avoir été supprimés depuis. C’est l’histoire de cette suppression (après en avoir retenu une définition qui est ici envisagée à travers trois secteurs cardinaux de l’action administrative : la vie universitaire, parlementaire et judiciaire. Dans ces trois hypothèses les prières publiques ont été supprimées de façon différente (respectivement : par désuétude, par une Loi constitutionnelle et par circulaire. On constatera, enfin, l’actualité (troublante de certains de ces rites non exclus totalement de notre vie publique … laïque.If, before the law from December 5, 1905 law, Churches and the State would concretely manifest their close links through official rites called public prayers, these rites are supposed to have since been abolished. This article deals with the history of this abolition – which it first defines – through the study of the three central sectors of the public sector’s activity: university, parliament and judiciary life. In these three hypotheses, prayers have been abolished in various ways (respectively: by obsolescence, by constitutional statute-law and by decree. It will eventually focus on the (disquieting actuality of some of these rites not entirely excluded from our « secular » public life.

 16. Las élites gobernantes priístas del Estado de México: su conformación y redes 1942-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Abigail Morales Gómez

  2006-01-01

  Full Text Available El análisis que se realiza a lo largo de este texto tiene como objetivo explicar la conformación de las élites gubernamentales priístas en las sucesiones del ejecutivo local del Estado de México. Lo cual se pretende demostrar a través de una revisión teórica de las élites y desde la concepción del término; misma que para el caso de estudio se llevó a cabo mediante el reconocimiento de las redes de los principales actores políticos, lo que permite mostrar que sus relaciones de amistad, familiares o laborales son las que le posibilitan ascender y formar parte de las élites gubernamentales.

 17. Oscilacije nagibnog sklopa oruđa pri opaljenju / Oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Ristić

  2005-03-01

  Full Text Available U radu su opisane oscilacije nagibnog sklopa artiljerijskog oruđa koje nastaju pri opaljenju. Nagibni sklop prikazanje kao kruto telo sa jednim stepenom slobode kretanja (rotacija u vertikalnoj ravni. Model oscilovanja upoređenje sa eksperimentalnim rezultatima realnog modela oscilovanja oruđa (oscilacije nagibnog sklopa sa više stepeni slobode kretanja. Date su razlike između proračunskog i realnog modela oscilovanja i analiza njihovih parametara. / The oscillation of elevating group on artillery weapon during firing test are described in this paper. The elevation group is represented a rigid body of DOF (rotation in vertical plane. The model oscillation is compared -with the experimental results of real model oscillation (oscillations of elevating group with more degrees of freedom. A difference sizes among simplify and real model oscillation are given, and some of their parameters are analyzed.

 18. Anxiety, Self-Esteem and Coping With Stress in Secondary School Students in Relation to Involvement in Organized Sports / Anksioznost, Samospoštovanje In Spoprijemanje S Stresom Pri Srednješolcih V Povezavi Z Vključenostjo V Organizirano Športno Aktivnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolenc Petra

  2015-09-01

  Full Text Available Cilj. Namen raziskave je bil preučiti raven samospoštovanja in anksioznosti ter uporabo različnih strategij spoprijemanja s stresom pri srednješolskih mladostnikih v povezavi z vključenostjo v redno in organizirano športno vadbo.

 19. Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kryńska Elżbieta

  2014-09-01

  Full Text Available Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających nautrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi.

 20. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shuo Zhang

  2016-05-01

  Full Text Available Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD and phallacidin (PCD in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+ in multiple reaction monitoring (MRM mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD, lower limit of quantification (LLOQ, accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 1. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  OpenAIRE

  Szczepański, Jan Karol

  2017-01-01

  Wydział Prawa i Administracji Tematem pracy jest opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z międzynarodowym prawem podatkowym sensu largo. Punktem wyjścia dla pracy jest zarysowanie pojęcia transgranicznego spadku (transgranicznej darowizny), które uzasadnia trójpłaszczyznową analizę reguł podatkowych. Pierwsza część pracy prezentuje zagadnienia teoretycznoprawne dotyczące opodatkowania nieodpłatnego transferu majątku mortis causa czy int...

 2. Krwotok położniczy – zasady współpracy położnika i anestezjologa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Nowacka

  2012-04-01

  Full Text Available Krwotok położniczy wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów ciężarnych irodzących. Prawie 88% kobiet umiera w ciągu pierwszych czterech godzin od momentu jego wystąpienia. Znajomość mechanizmów regulują‑ cych homeostazę ustroju ciężarnej ma ogromne znaczenie w postępowaniu terapeutycznym w przypadku wystą‑ pienia krwotoku okołoporodowego. O tym, jak trudno rozpoznać i zdefiniować krwotok położniczy, dowodzi obecność kilkunastu różnych jego definicji. Z punktu widzenia zmian hemodynamicznych, następstw ogólno‑ ustrojowych i konieczności podjęcia określonych decyzji terapeutycznych bardzo użyteczne wydają się pojęcia oceniające szybkość utraty wokreślonym przedziale czasowym: skumulowana utrata krwi wynosząca 150 ml/min lub 1,5 ml/kg m.c./min oraz utrata 50% objętości krwi krążącej w ciągu 3 godzin. Rokowanie w krwotoku położ‑ niczym zależy od wielu elementów, do których zaliczamy: szybkie rozpoznanie, powiadomienie i wdrożenie algo‑ rytmu postępowania terapeutycznego oraz efektywne działanie interdyscyplinarne różnych zespołów biorących udział w procesie diagnostyczno‑leczniczym. Niezbędna jest jednoczasowa, efektywna współpraca doświadczo‑ nego zespołu anestezjologicznego, ginekologiczno‑położniczego, bloku operacyjnego, zespołów pracowni dia‑ gnostyczno‑laboratoryjnych oraz regionalnego centrum krwiodawstwa. Skoordynowanie pracy dużej liczby ludzi, często „rozrzuconych” w strukturach organizacyjnych szpitala na różnych piętrach lub w oddzielnych budyn‑ kach, jest niezmiernie trudne. Opracowanie algorytmu postępowania uwzględniającego kolejność i sposób powiadamiania oraz wdrażanie określonych procedur w poszczególnych jednostkach organizacyjnych decydu‑ ją o przeżyciu pacjentki i późniejszej jakości życia. Większość czynności w ciężkim krwotoku położniczym (resu‑ scytacja, monitorowanie, opanowywanie

 3. Development of Geiger-Mueller counters for operation at high temperatures; Mise au point de compteurs Geiger-Mueller fonctionnant a haute temperature; Razrabotka schetchikov Gejgera-Myullera, rabotayushchikh pri povyshennoj temperature; Contadores Geiger-Mueller que funcionan a temperaturas elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Draghicescu, M [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1962-04-15

  Counters of this type are necessary for radioactive logging at great depths; they have to operate normally at temperatures up to 180{sup o}C. In order to preserve their characteristics under such conditions, the work function of the cathode has been improved by a special treatment. Tests have been made on counters with graphite, copper and wolfram cathodes in a glass envelope. The method is simple, and can easily be employed in industry. (author) [French] De tels compteurs sont necessaires pour le sondage radioactif aux grandes profondeurs; ils doivent fonctionner dans des conditions normales jusqu'a la temperature de 180{sup o}C. Afin qu'ils puissent conserver leurs caracteristiques jusqu'a cette temperature, on a agi sur le travail de sortie de la cathode par un traitement adequat. On a fait l'essai sur des compteurs avec cathode de graphite, de cuivre ou de tungstene, dans un ballon de verre. La methode proposee est simple et peut etre appliquee facilement dans l'industrie. (author) [Spanish] Se requiere este tipo de contador para la determinacion de la radiactividad a grandes profundidades; debe ser capaz de funcionar normalmente a temperaturas hasta de 180{sup o}C. A fin de que sus caracteristicas se conserven inalteradas hasta tales temperaturas, se ha modificado la funcion de trabajo del catodo mediante un tratamiento adecuando. Se han ensayado contadores con catodo de grafito, de cobre o de wolframio en un balon de vidrio. El metodo propuesto es simple y puede aplicarse facilmente en la industria. (author) [Russian] Podobnye schetchiki neobkhodimy dlya radioaktivnogo karottazha na bol'shikh glubinakh; oni dolzhny funktsionirovat' v normal'nykh usloviyakh pri temperature do 180{sup o}C. Nakonets, dlya togo, chtoby oni mogli sokhranyat' svoi osobennosti pri ehtoj temperature, bylo obrashcheno vnimanie na rabotu katodnogo vykhoda pri pomoshchi sootvetstvuyushchej obrabotki. Byl proveden opyt na schetchikakh s grafitovym, mednym ili vol'framovym katodom v

 4. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Science.gov (United States)

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-08-30

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD.

 5. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 6. A Privacy Protection User Authentication and Key Agreement Scheme Tailored for the Internet of Things Environment: PriAuth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuwen Chen

  2017-01-01

  Full Text Available In a wearable sensor-based deployment, sensors are placed over the patient to monitor their body health parameters. Continuous physiological information monitored by wearable sensors helps doctors have a better diagnostic and a suitable treatment. When doctors want to access the patient’s sensor data remotely via network, the patient will authenticate the identity of the doctor first, and then they will negotiate a key for further communication. Many lightweight schemes have been proposed to enable a mutual authentication and key establishment between the two parties with the help of a gateway node, but most of these schemes cannot enable identity confidentiality. Besides, the shared key is also known by the gateway, which means the patient’s sensor data could be leaked to the gateway. In PriAuth, identities are encrypted to guarantee confidentiality. Additionally, Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH key exchange protocol has been adopted to ensure the secrecy of the key, avoiding the gateway access to it. Besides, only hash and XOR computations are adopted because of the computability and power constraints of the wearable sensors. The proposed scheme has been validated by BAN logic and AVISPA, and the results show the scheme has been proven as secure.

 7. Praca emocjonalna a bibliotekarze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janas Magdalena

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad pracą emocjonalną prowadzone za granicą oraz w Polsce. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w kontekście pracy biblioteki akademickiej oraz wytyczne ALA dotyczące pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych.

 8. Las redes sociales en las campañas de los candidatos a diputados locales del PRI , el PAN y el PRD en las elecciones de 2015 en el Estado de México / Social media in local campaigns of pri , pan and prd candidates in the 2015 State of Mexico legislative elections

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leticia Heras Gómez

  2018-01-01

  Full Text Available El objetivo del artículo es examinar la comunicación política de los partidos a través de las redes sociales (Facebook y Twitter en las elecciones de 2015 para el Congreso local del Estado de México. Con este fin, se realizó un análisis de contenido de todos los mensajes en redes sociales de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI el Partido Acción Nacional (PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD a partir de una muestra de nueve de los 45 distritos electorales uninominales, con base en una codificación que clasifica su contenido en ocho categorías relevantes. Contrario a los supuestos de la literatura sobre la posmodernización de las campañas electorales, los resultados del estudio muestran que el uso político de las redes sociales en las elecciones locales en México es todavía limitado y que los canales basados en Internet aún no han logrado desplazar a las formas tradicionales de comunicación ni de participación electoral. En general, los datos revelan que las redes sociales se utilizan esencialmente como agenda o diario de actividades de los candidatos, los cuales buscan una mayor visibilidad de su imagen, pero con escasa incidencia en los resultados electorales. / The aim of this article is to examine political party communication through social media (Facebook and Twitter in the 2015 local congressional elections of the State of Mexico. According to that purpose, we carried out a content analysis of social media messages of all congressional candidates of the PRI, PAN, and PRD from a sample of nine single-member districts out of 45, by using a coding of eight relevant categories. The results of our study show that the political use of social media in local elections in México is still quite limited and that Internet channels have not replaced traditional methods of political communication and electoral participation, which is contrary to the assumptions of post-modernization literature

 9. Skala Satysfakcji z Pracy – Pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy

  OpenAIRE

  Zalewska, Anna

  2003-01-01

  A new concept of job satisfaction demands an independent measure of two components of job satisfaction (its emotional and cognitive aspects). A classification of techniques for assessing the cognitive aspect of job satisfaction is made and their usefulness for study of different topics is presented. The Satisfaction With Job Scale allows to measure the cognitive aspect of overall job satisfaction. The paper indicates the sources of construction of The Satisfaction With Job Scale. ...

 10. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 11. Odkryć ukryte... Praca socjalna w Polsce z perspektywy women's/gender/feminist studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kola

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zaprezentowanie rzadkiej i mało rozpowszechnionej perspektywy rozumienia pracy socjalnej nie tylko jako dyscypliny naukowej czy akademickiej, ale także jako określonych działań wspierających. Autorka włącza badania z zakresu studiów nad kobiecością, studiów genderowych oraz feministycznych do analizy profesjonalnej pracy socjalnej, polityki społecznej, praw społecznych itd. W artykule opisuje się akty opresji za pomocą tych współczesnych teorii, które są pomocne dla praktyki pracy socjalnej, wyjaśnia źródła mechanizmów odpowiedzialnych za opresję oraz wskazuje na możliwe rozwiązania.

 12. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 13. El silenciamiento de la proteína priónica celular (PrPC mediante RNA de interferencia (siRNA reduce la infección por HSV-1 y HSV-2 en células SK-SY5Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth Ortega-Soto

  2012-01-01

  Full Text Available Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs son enfermedades neurodegenerativas fatales que afectan a humanos y ciertas especies animales. La hipótesis más aceptada indica que el agente infeccioso, denotado como prion y compuesto principalmente por la Proteína Priónica Scrapie (PrPSc, corresponde a una conformación anormal de una proteína codificada por el huésped denominada Proteína Priónica Celular (PrPC, cuya función es aún desconocida; sin embargo, la expresión ubicua de PrPC así como su elevado grado de conservación entre especies, sugieren un papel importante para esta proteína. En este trabajo se detectó a la PrPC en diferentes tipos celulares incluyendo un cultivo primario de células de peces (Tilapia, Oreochromis spp.. Además, basándonos en la secuencia de la PrPC humana, se diseñó un RNA de interferencia (siRNA con el fin de silenciar el gen PRNP en células neuronales SK-SY5Y. El siRNA diseñado inhibió la expresión de PrPC a lo largo de las 96 h post-transfección y las células silenciadas fueron menos susceptibles a la infección por HSV-1 y HSV-2, en comparación con células no transfectadas con el siRNA.

 14. Expression of genes for microRNA-processing enzymes is altered in advanced non-alcoholic fatty liver disease.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Haveesh; Estep, Michael; Birerdinc, Aybike; Afendy, Arian; Moazzez, Amir; Elariny, Hazem; Goodman, Zachary; Chandhoke, Vikas; Baranova, Ancha; Younossi, Zobair M

  2013-08-01

  Recently, microRNAs (miRNA) have been linked to the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and its progression to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). First transcribed as pri-miRNA, these molecules are further processed by a complex of endonuclear and cytosolic RNA binding molecules to form mature miRNAs. The aim of this study is to investigate mechanisms of miRNA regulation in the visceral adipose of obese NAFLD patients via measuring expression of miRNA processing enzymes and pri-miRNA. Total RNAs were extracted from visceral adipose tissue (VAT) samples collected from patients undergoing bariatric surgery. All patients had biopsy-proven NAFLD (NASH patients [n = 12] and non-NASH NAFLD [n = 12]). For each patient, we profiled mRNA levels for three miRNA processing elements (Drosha, DGCR8, and Dicer1) and seven pri-miRNAs (pri-miR-125b-2, pri-miR-16-2, pri-miR-26a-1, pri-miR-26a-2, pri-miR-7-1, pri-miR-7-2, and pri-miR-7-3). Expression of Dicer1, Drosha and DGCR8 was significantly increased within the NASH cohort along with expression of pri-miR-7-1. The presence of focal necrosis on the liver biopsy correlated significantly with levels of Dicer1 and DGRC8. Both NASH and ballooning degeneration of hepatocytes correlated negatively with the expression levels of hsa-miR-125b. Histologic NASH correlated positively with the expression levels of pri-miR-16-2 and pri-miR-7-1. The presence of the hepatocyte's ballooning degeneration in the liver biopsy correlated positively with pri-miR-26a-1 and pri-miR-7-1. The expression profile of pri-miR-125b-2 also correlated positively with body mass index. Our findings support the hypothesis that VAT-derived miRNA may contribute to the pathogenesis of NASH in obese patients. © 2013 Journal of Gastroenterology and Hepatology Foundation and Wiley Publishing Asia Pty Ltd.

 15. Cold distribution networks. Cold distribution by two-phase refrigerant fluid. Case of ice slurries; Reseaux de distribution de froid. Distribution de froid par fluide frigoporteur diphasique. Cas du coulis de glace stabilisee (2002 - 2004). Rapport final (1er juillet 2004). Programme energie. PRI 9.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lallemand, A. [Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008, 69 - Villeurbanne (France); Mercier, P. [CEA Grenoble, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETH), 38 (France); Royon, L. [Paris-1 Univ., Lab. de Biorheologie et d' Hydrodynamique Physico-Chimique, 75 (France); Dumas, J.P. [L' Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies Industrielles, Lab. de Thermique Energetique et Procedes, 64 - Pau (France); Guilpart, J. [URGPAN/CEMAGRE, 33 - Bordeaux (France)

  2004-07-01

  This PRI aims to participate to the development of alternate solutions for refrigerant fluids, for the cold transport and more specially a two phase refrigerant fluid: the stabilized ice slurry. The research program presented three main axis: design, realization and characterization of stabilized ice slurry, experimental studies of transport and transfer properties, study of online measurement process of the solid content. A simulation has been realized to evaluate the energy efficiency of this refrigerant use. (A.L.B.)

 16. Hydroxycinnamic derivatives content in plant organs linked to harvest time of Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ / Obsah hydroxyškoricových derivátov v rastlinných orgánoch Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ v závislosti od termínu zberu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekeľová D.

  2015-06-01

  Full Text Available Salvia officinalis L. (šalvia lekarska je vyznamnou silicovou liečivou rastlinou domacou v oblasti Stredomoria, pre farmaceuticke učely sa pestuje. Okrem silice sa na biologickom učinku rastliny podieľaju hlavne diterpeny, triterpeny a fenolove latky typu hydroxyškoricovych derivatov a flavonoidov. Je zname, že obsah a kvalita silice v šalvii koliše v zavislosti od rastlinnej časti, vyvinovej fazy, klimatickych a podnych podmienok. V našej praci sme sledovali kolisanie obsahu celkovych hydroxyškoricovych derivatov (THD a samotnej kyseliny rozmarinovej (RA v nadzemnych častiach šalvie lekarskej v roznych terminoch zberu. Obsah THD v suchych listoch (Salviae officinalis folium stanoveny liekopisnou metodou kolisal v jednotlivych terminoch zberu od 3,06 % do 3,52 %, najvyšši bol v listoch z vyhonkov najmladšich rastlin a z novonarastenych vyhonkov v septembri. Podobne kolisanie obsahu THD v jednotlivych zberoch bolo aj v stonkach, tie však obsahovali len 1,33 - 3,04 %. Rovnaku variabilitu obsahu sme zaznamenali pri kyseline rozmarinovej, jej obsah v listoch kolisal od 0,76 % do 1,65 % a v stonkach od 0,19 % do 0,83 %. Najvyšši obsah THD a RA bol vo vrcholovych listoch, najnižši v listoch umiestnenych v strede stonky. Počas kvitnutia rastliny sa obsah THD a RA v listoch znižil.

 17. Stres i wypalenie zawodowe w pracy ratowników medycznych = Stress and a burn-out syndrome at work among paramedics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Żurowska-Wolak

  2015-06-01

  4.      Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa     Adres do korespondencji: Magdalena Żurowska-Wolak tel: 503 196 836;  e- mail: m_zurowska@vp.pl   Streszczenie: Zawód ratownika medycznego jest jednym zawodów, w których narażenie na stres jest wysokie oraz istnieje ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego. Celem badania było poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, stosowanych przez ratowników medycznych oraz występowania wśród nich objawów wypalenia zawodowego. Najczęstszym z nich było występowanie dużego zmęczenia po pracy. Większość badanych (64%  potwierdziła wykorzystywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, jak również niekonstruktywne stosowanie używek, w szczególności kofeiny i nikotyny, których spożycie wzrastało w sytuacjach trudnych. Na podstawie badań można wnioskować, że wśród ratowników medycznych, pracujących w Krakowie i okolicach, występuje niebezpiecznie dużo objawów wypalenia zawodowego. Świadczy to o potrzebie stworzenia i realizacji przez ich pracodawców działań, obniżających poziom stresu wśród pracowników oraz zapobiegających wystąpieniu wypalenia zawodowego – jak debriefing, trenieng technik radzenia sobie ze stresem czy wspierania aktywności fizycznej. Jest to o tyle istotne, iż skutki stresu oraz wypalenia odczuwają nie tylko sami ratownicy. Skutki te są dolegliwe także dla pracodawców, którzy zatrudniają gorzej funkcjonujących pracowników oraz pacjentów, otrzymujących usługi o niższej jakości.   Abstract: Paramedics are one of the professions where the risk of exposure to stress is high as well as the risk of occurrence of the burnout syndrome. The aim of the study was to analyze methods of stress reduction and symptoms of the burnout syndrome among 122 paramedics from Kraków and surrounding area. The most prevalent symptom was severe tiredness after working hours. The majority of respondents

 18. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 19. OCENITEV REVIZIJSKEGA TVEGANJA

  OpenAIRE

  Sać, Teuta

  2011-01-01

  V računovodskih izkazih se pojavijo posamezne napačne navedbe, ki lahko izvirajo iz naslova prevare ali napake. Revizorja pri revidiranju spremljajo tveganja, da ne bo odkril napačne navedbe in izrazil napačnega mnenja o poštenosti in resničnosti računovodskih izkazov, ki ga imenujemo revizijsko tveganje. Revizijsko tveganje je sestavljeno iz tveganja pri delovanju, tveganja pri kontroliranju in tveganja pri odkrivanju. Na tveganje pri delovanju lahko vplivajo okoliščine znotraj podjetja...

 20. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Gierczak

  2016-06-01

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie     Streszczenie   1. Wprowadzenie i cel pracy Jednym z czynników zaliczających się do zagrożeń w środowisku pracy jest obciążenie mięśniowo-szkieletowe. Stanowisko przedstawiciela handlowego jest stosunkowo nowym, dlatego warto bliżej zapoznać się z jego charakterystyką. Celem pracy było zbadanie i porównanie wielkości obciążenia statycznego w środowisku pracy przedstawicieli handlowych dwóch różnych firm. 2. Materiał i metoda Ocena obciążenia dotyczyła przedstawicieli handlowych pracujących w dwóch różnych firmach zróżnicowanych branżowo. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 r. i została do niego wykorzystana metoda OWAS (Ovako Working Posture Analysis System. 3. Wyniki Przedstawiona ocena przedstawiciela zakładu 1. potwierdza, że w przypadku badanego stanowiska pracy istnieje średnie ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to o tym, iż pozycje ciała przyjmowane przez pracowników, mogą mieć negatywne skutki zdrowotne, dlatego warto rozważyć propozycję zmiany warunków pracy. Przedstawiona ocena pracownika zakładu 2. wykazała, że w przypadku analizowanego stanowiska pracy istnieje małe ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to, że pozycje ciała przyjmowane przez pracowników w przedstawionym wymiarze czasowym nie powinny mieć negatywnych skutków zdrowotnych, więc nie trzeba zmieniać warunków pracy. Wskazane jest aby okresowo przeprowadzać ocenę na obu stanowiskach pracy. 4. Wnioski Należy indywidualnie podchodzić do każdego stanowiska przy ocenie ryzyka obciążeniem statycznym. Gdy występuje średnie ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego nie jest obowiązkowe natychmiastowe zmienianie warunków pracy tego stanowiska jednakże wskazana jest regularna jego ocena oraz rozważenie możliwości korzystnych zmian. Obciążenie statyczne jako

 1. Dynamics of spectral bio-indicators and their correlations with light use efficiency using directional observations at a Douglas-fir forest

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Hilker, Thomas; Coops, Nicholas C.; Black, T. Andrew; Krishnan, Praveena

  2009-09-01

  The carbon science community must rely on satellite remote sensing to obtain global estimates of photosynthetic activity, typically expressed as net primary production (NPP), gross primary production (GPP) or light use efficiency (LUE). The photochemical reflectance index (PRI), calculated as a normalized difference reflectance index using a physiologically active green band (~531 nm) and another physiologically insensitive green reference band (~570 nm), denoted as PRI(570), has been confirmed in many studies as being strongly related to LUE. Here, we examined the potential of utilizing PRI(570) observations under different illumination conditions for canopy LUE estimation of a forest. In order to evaluate this, directional hyperspectral reflectance measurements were collected continuously throughout the daytime periods using an automated spectroradiometer in conjunction with tower-based eddy covariance fluxes and environmental measurements at a coastal conifer forest in British Columbia, Canada throughout the 2006 growing season. A parameter calculated as the PRI(570) difference (dPRI(570)) between shaded versus sunlit canopy foliage sectors showed a strong correlation to tower-based LUE. The seasonal pattern for this correlation produced a dramatic change from high negative (r ~ -0.80) values in the springtime and early fall to high positive values (r ~ 0.80) during the summer months, which could represent the seasonality of physiological characteristics and environmental factors. Although the PRI(570) successfully tracked canopy LUE, one or both of its green bands (~531 and 570 nm) used to calculate the PRI are unavailable on most existing and planned near-term satellites. Therefore, we examined the potential to use 24 other spectral indexes for LUE monitoring that might be correlated to PRI, and thereby a substitute for it. We also continued our previous investigations into the influence of illumination conditions on the observed PRI(570) and other indexes

 2. Dynamics of spectral bio-indicators and their correlations with light use efficiency using directional observations at a Douglas-fir forest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M; Hilker, Thomas; Coops, Nicholas C; Black, T Andrew; Krishnan, Praveena

  2009-01-01

  The carbon science community must rely on satellite remote sensing to obtain global estimates of photosynthetic activity, typically expressed as net primary production (NPP), gross primary production (GPP) or light use efficiency (LUE). The photochemical reflectance index (PRI), calculated as a normalized difference reflectance index using a physiologically active green band (∼531 nm) and another physiologically insensitive green reference band (∼570 nm), denoted as PRI(570), has been confirmed in many studies as being strongly related to LUE. Here, we examined the potential of utilizing PRI(570) observations under different illumination conditions for canopy LUE estimation of a forest. In order to evaluate this, directional hyperspectral reflectance measurements were collected continuously throughout the daytime periods using an automated spectroradiometer in conjunction with tower-based eddy covariance fluxes and environmental measurements at a coastal conifer forest in British Columbia, Canada throughout the 2006 growing season. A parameter calculated as the PRI(570) difference (dPRI(570)) between shaded versus sunlit canopy foliage sectors showed a strong correlation to tower-based LUE. The seasonal pattern for this correlation produced a dramatic change from high negative (r ∼ −0.80) values in the springtime and early fall to high positive values (r ∼ 0.80) during the summer months, which could represent the seasonality of physiological characteristics and environmental factors. Although the PRI(570) successfully tracked canopy LUE, one or both of its green bands (∼531 and 570 nm) used to calculate the PRI are unavailable on most existing and planned near-term satellites. Therefore, we examined the potential to use 24 other spectral indexes for LUE monitoring that might be correlated to PRI, and thereby a substitute for it. We also continued our previous investigations into the influence of illumination conditions on the observed PRI(570) and other

 3. Working conditions as one of the areas for implementing the concept of corporate social responsibility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cierniak-Emerych Anna

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problem urzeczywistniania koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR w przedsiębiorstwach. Skupiono się na jednym z jej obszarów, tj. kształtowaniu warunków pracy, odnosząc się przy tym przede wszystkim do określonych standardów oraz norm międzynarodowych dotyczących CSR. Ukazano okoliczności podejmowania w przedsiębiorstwach działań zorientowanych na doskonalenie warunków pracy i związki tych działań z urealnianiem CSR.

 4. Microprocessor Recruitment to Elongating RNA Polymerase II Is Required for Differential Expression of MicroRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria A. Church

  2017-09-01

  Full Text Available The cellular abundance of mature microRNAs (miRNAs is dictated by the efficiency of nuclear processing of primary miRNA transcripts (pri-miRNAs into pre-miRNA intermediates. The Microprocessor complex of Drosha and DGCR8 carries this out, but it has been unclear what controls Microprocessor’s differential processing of various pri-miRNAs. Here, we show that Drosophila DGCR8 (Pasha directly associates with the C-terminal domain of the RNA polymerase II elongation complex when it is phosphorylated by the Cdk9 kinase (pTEFb. When association is blocked by loss of Cdk9 activity, a global change in pri-miRNA processing is detected. Processing of pri-miRNAs with a UGU sequence motif in their apical junction domain increases, while processing of pri-miRNAs lacking this motif decreases. Therefore, phosphorylation of RNA polymerase II recruits Microprocessor for co-transcriptional processing of non-UGU pri-miRNAs that would otherwise be poorly processed. In contrast, UGU-positive pri-miRNAs are robustly processed by Microprocessor independent of RNA polymerase association.

 5. The place of Political Risk Insurance in the political risk management strategy of multinational corporations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Iftinchi

  2016-06-01

  Full Text Available Confronted with a variety of political risks that affect their international activities, multinational corporations (MNCs can use Political Risk Insurance (PRI as a method to mitigate some of those risks. The aim of this article is to present the main characteristics of the PRI policies and participants, to highlight its benefits and to put forward three limitations that prevent MNCs in using PRI in their political risk management strategy (fluctuating capacity on the market, high premium rates and small compensation value. The recent trend in incorporating corporate social responsibility requirements as a pre-condition for providing PRI can contribute to lowering PRI premium rates.

 6. Remote Sensing of Light Use Efficiency in a Boreal Forest and Peatland in James Bay, Quebec

  Science.gov (United States)

  Rogers, Cheryl

  The photochemical reflectance index (PRI) is a remotely sensed vegetation index that detects a decrease in spectral reflectance at 531nm associated with xanthophyll cycle activity. PRI has been shown to track light use efficiency (LUE) in a number of plant species. PRI shows great promise in improving our ability to sense photosynthetic fluxes of CO2 remotely. However, it has not been tested in all environments, and its applicability is particularly uncertain for peatland environments dominated by mosses. This research investigates the ability of PRI to track LUE in a boreal forest and peatland, and examines the spectral signal associated with xanthophyll cycle activity in heterogeneous peatland plots. This research also investigates the relationship between PRI and leaf area index (LAI) over space and time in a peatland. We found most plots examined in the peatland site did not exhibit a spectral signal associated with xanthophyll cycle activity when exposed to a transition from dark conditions to full sunlight. This transition should lead to a de-epoxidation of xanthophylls in leaf tissues and a decrease in reflectance at 531nm. Plots that did show the decrease in reflectance at 531nm after this change in light conditions also displayed a decrease in PRI. This indicates that PRI effectively detects the 531nm signal as well as xanthophyll cycle activity and light stress in these plots. However, the variability in the strength of the spectral response to changing light conditions may confound the PRI signal in practice, and make it difficult to interpret results of airborne or satellite data. We also found PRI at the peatland site to be sensitive to and directly correlated with spatial variability in LAI, and negatively correlated with temporal variability in LAI. These characteristics may result in further difficulties applying PRI in peatlands. PRI and LUE were correlated at both the forest and peatland site, however at both sites the PRI signal saturated around

 7. Biological Evaluation of Double Point Modified Analogues of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 as Potential Anti-Leukemic Agents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aoife Corcoran

  2016-02-01

  Full Text Available Structurally similar double-point modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2 were screened in vitro for their pro-differentiating activity against the promyeloid cell line HL60. Their affinities towards human full length vitamin D receptor (VDR and metabolic stability against human vitamin D 24-hydroxylase (CYP24A1 were also tested. The analogues (PRI-1730, PRI-1731, PRI-1732, PRI-1733 and PRI-1734 contained 5,6-trans modification of the A-ring and of the triene system, additional hydroxyl or unsaturation at C-22 in the side chain and reversed absolute configuration (24-epi at C-24 of 1,25D2. As presented in this paper, introduction of selected structural modifications simultaneously in two distinct parts of the vitamin D molecule resulted in a divergent group of analogues. Analogues showed lower VDR affinity in comparison to that of the parent hormones, 1,25D2 and 1,25D3, and they caused effective HL60 cell differentiation only at high concentrations of 100 nM and above. Unexpectedly, introducing of a 5,6-trans modification combined with C-22 hydroxyl and 24-epi configuration switched off entirely the cell differentiation activity of the analogue (PRI-1734. However, this analogue remained a moderate substrate for CYP24A1, as it was metabolized at 22%, compared to 35% for 1,25D2. Other analogues from this series were either less (12% for PRI-1731 and PRI-1733 or more (52% for PRI-1732 resistant to the enzymatic deactivation. Although the inactive analogue PRI-1734 failed to show VDR antagonism, when tested in HL60 cells, its structure might be a good starting point for our design of a vitamin D antagonist.

 8. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 9. Free Vibration of Piezo-Nanowires Using Timoshenko Beam Theory with Consideration of Surface and Small Scale Effects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oveisi Atta

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ efektów powierzchniowych na poprzeczne drgania swobodne nanodrutów piezoelektrycznych (nanowires, NW. Model dynamiczny NW stworzono posługujac sie nielokalna teoria belki Timoszenki. Stosujac te teorie, przy uwzglednieniu zarówno efektów powierzchniowych i efektów nielokalnych, obliczono czestotliwosci drgan własnych nanodrutu. Uzyskane rozwiazanie, o formie zamknietej, pozwala takze obliczyc podstawowe napiecie wyboczenia. Ponadto, zbadano wpływ efektów małej skali na resztkowe naprezenie powierzchniowe i potencjał elektryczny. Wyniki pracy moga byc uzyteczne przy projektowaniu przyrzadów wykorzystujacych nanodruty piezoelektryczne.

 10. SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU DLA ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17 – WYNIKI BADAŃ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bęczkowski Grzegorz

  2015-08-01

  Full Text Available Przedmiotem artykułu są badania w locie nowo opracowanego systemu wyświetlania parametrów lotu (SWPL. Omawiany system przeznaczony jest do zobrazowania na wyświetlaczu przeziernym umieszczonym przed okiem pilota pełnej informacji pilotażowo-nawigacyjnej, ostrzeganiu o sytuacji niebezpiecznej na pokładzie śmigłowca i sygnalizacji błędów pracy systemów pokładowych. System przystosowany jest do pracy w warunkach dziennych i nocnych, przy czym w warunkach nocnych współpracuje z goglami noktowizyjnymi stosowanymi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

 11. United States Air Force Statistical Digest, Fiscal Year 1957. Twelfth Edition

  Science.gov (United States)

  1957-09-30

  ACCIIENrS CAUSING FACTORS td AU" PRI AI.L PRJ ALL PRI ALL PRI ALL PRI ALL PRI SEcoND QI.IARTER (CONI" D) nmER • (CONT’D) Jet ~ (cant’d) B-52...unobllga:ted balancea tranaterred to the Treasury and \\Ulll~ted b&1&ncea at ~.1.ng ~tions tranaterred ’to "Mit account.a.. , td CUb tral:aterred traD...8217~ ~ 4𔃻 !!&f 5,806-----p:g6F . ,1 150 l,303 1,951 RT-33. 460 99 97 150 114 T-6. 9,733 l,2B1 2,928 2,416 3,108 T-33 . 3, l53 795 838 887 633 OURKEY 124

 12. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 13. La preghiera del poeta nell’Alcibiade Secondo: un modello filosofico e cultuale*

  OpenAIRE

  Scrofani, Giorgio

  2012-01-01

  Dans le Second Alcibiade, Socrate propose une prière simple pour les « bonnes choses » comme exemple de la manière adéquate de s’adresser aux dieux et il l’attribue au « poète ». Jusqu’à présent, une telle prière a été étudiée comme exemple de prière philoso­phique, c’est-à-dire en tant que discours sur la prière plutôt que comme prière en tant que telle. Même si elle fait partie intégrante de l’enseignement proposé par Socrate dans ce dialogue, sa signification véritablement liturgique ne pe...

 14. Integrating Chlorophyll fapar and Nadir Photochemical Reflectance Index from EO-1/Hyperion to Predict Cornfield Daily Gross Primary Production

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qingyuan; Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Huemmrich, K. Fred; Cook, Bruce D.; Corp, Lawrence A.; Kustas, William P.; Russ, Andrew L.; Prueger, John H.; Yao, Tian

  2016-01-01

  The concept of light use efficiency (Epsilon) and the concept of fraction of photosynthetically active ration (PAR) absorbed for vegetation photosynthesis (PSN), i.e., fAPAR (sub PSN), have been widely utilized to estimate vegetation gross primary productivity (GPP). It has been demonstrated that the photochemical reflectance index (PRI) is empirically related to e. An experimental US Department of Agriculture (USDA) cornfield in Maryland was selected as our study field. We explored the potential of integrating fAPAR(sub chl) (defined as the fraction of PAR absorbed by chlorophyll) and nadir PRI (PRI(sub nadir)) to predict cornfield daily GPP. We acquired nadir or near-nadir EO-1/Hyperion satellite images that covered the cornfield and took nadir in-situ field spectral measurements. Those data were used to derive the PRI(sub nadir) and fAPAR (sub chl). The fAPAR (sub chl) is retrieved with the advanced radiative transfer model PROSAIL2 and the Metropolis approach, a type of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) estimation procedure. We define chlorophyll light use efficiency Epsilon (sub chl) as the ratio of vegetation GPP as measured by eddy covariance techniques to PAR absorbed by chlorophyll (Epsilon(sub chl) = GPP/APAR (sub chl). Daily Epsilon (sub chl) retrieved with the EO-1 Hyperion images was regressed with a linear equation of PRI (sub nadir) Epsilon (sub chl) = Alpha × PRI (sub nadir) + Beta). The satellite Epsilon(sub chl- PRI (sub nadir) linear relationship for the cornfield was implemented to develop an integrated daily GPP model [GPP = (Alpha × PRI(sub nadir) + Beta) × fAPAR (sub chl) × PAR], which was evaluated with fAPAR (sub chl) and PRI (sub nadir) retrieved from field measurements. Daily GPP estimated with this fAPAR (sub chl-) PRI (nadir) integration model was strongly correlated with the observed tower in-situ daily GPP (R(sup 2) = 0.93); with a root mean square error (RMSE) of 1.71 g C mol-(sup -1) PPFD and coefficient of variation (CV) of 16

 15. Annotation of mammalian primary microRNAs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enright Anton J

  2008-11-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNAs (miRNAs are important regulators of gene expression and have been implicated in development, differentiation and pathogenesis. Hundreds of miRNAs have been discovered in mammalian genomes. Approximately 50% of mammalian miRNAs are expressed from introns of protein-coding genes; the primary transcript (pri-miRNA is therefore assumed to be the host transcript. However, very little is known about the structure of pri-miRNAs expressed from intergenic regions. Here we annotate transcript boundaries of miRNAs in human, mouse and rat genomes using various transcription features. The 5' end of the pri-miRNA is predicted from transcription start sites, CpG islands and 5' CAGE tags mapped in the upstream flanking region surrounding the precursor miRNA (pre-miRNA. The 3' end of the pri-miRNA is predicted based on the mapping of polyA signals, and supported by cDNA/EST and ditags data. The predicted pri-miRNAs are also analyzed for promoter and insulator-associated regulatory regions. Results We define sets of conserved and non-conserved human, mouse and rat pre-miRNAs using bidirectional BLAST and synteny analysis. Transcription features in their flanking regions are used to demarcate the 5' and 3' boundaries of the pri-miRNAs. The lengths and boundaries of primary transcripts are highly conserved between orthologous miRNAs. A significant fraction of pri-miRNAs have lengths between 1 and 10 kb, with very few introns. We annotate a total of 59 pri-miRNA structures, which include 82 pre-miRNAs. 36 pri-miRNAs are conserved in all 3 species. In total, 18 of the confidently annotated transcripts express more than one pre-miRNA. The upstream regions of 54% of the predicted pri-miRNAs are found to be associated with promoter and insulator regulatory sequences. Conclusion Little is known about the primary transcripts of intergenic miRNAs. Using comparative data, we are able to identify the boundaries of a significant proportion of

 16. Compounds Labelled with Low-Energy Gamma-Ray Emitters for Medical Isotope Scanning; Gammagraphie au Moyen de Composes Marques avec des Emetteurs Gamma de Faible Energie; Soedineniya, ispol'zuemye pri meditsinskom izotopnom skennirovanii, mechennye s pomoshch'yu gamma-izluchatelej nizkoj ehnergii; Compuestos Marcados con Emisores Gamma de Baja Energia para la Exploracion Medica Mediante Isotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, K. E.; Zum Winkel, K.; Georgi, M. [Czerny-Krankenhaus der Universitat Heidelberg, Federal Republic of Germany (Germany)

  1964-10-15

  por los tejidos del cuerpo limita la profundidad a que las lesiones pueden ser visualizadas. En organos de grandes dimensiones, como el higado, se evita la superposicion de las radiaciones procedentes de la parte posterior del organo, lo que permite detectar mejor las lesiones superficiales. El. emisor,gamma de baja energia mas importante es el {sup 125}I. Para la exploracion de la tiroides se utiliza en forma de yoduro. El Rosa Bengala marcada con {sup 125}I es un compuesto adecuado para la exploracion del higado. Tambien puede utilizarse albumina desnaturalizada por el calor, marcada con {sup 125}I. Para la exploracion del rinon se ha comprobado que el hipuran marcado con {sup 125}I da buenos resultados cuando se inyecta por via intramuscular con hialuronidasa a fin de lograr un nivel uniforme de radiactividad en este organo. Otro emisor gamma de baja energia muy util para la exploracion medica es el {sup 197}Hg que puede utilizarse en forma de cloruro para la exploracion de los rinones y el bazo. Deben tomarse precauciones especiales para evitar la superposicion del rinon y el bazo. La exploracion da mejores resultados si se utiliza {sup 197}Hg marcado con neohidrina. Este compuesto puede emplearse tambien para la localizacion de tumores del cerebro. Los autores presentan centelleogramas tipicos de tumores de la tiroides, del higado, del bazo, del rinon y del cerebro obtenidos con emisores gamma de baja energia y con nuclidos y compuestos tradicionales, y examinan las ventajas que ofrecen los primeros. (author) [Russian] Gammaizluchateli nizkoj jenergii imejut osobye preimushhestva pri ispol'zovanii ih dlja medicine - skogo scintilljacionnogo skennirovanija po dvum prichinam: 1. Svincovaja zashhita kollimatorov znachitel'no jeffektivnee. Pojetomu mozhno primenjat' tonkostennye kollimatory s mnogokratnoj fokusirovkoj, dobivajas' pri jetom naibol'shego geometricheskogo razreshenija, i v svjazi s jetim- vozmozhnosti obnaruzhenija nebol'shih porazhenij. 2. Pogloshhenie

 17. Dissecting the interactions of SERRATE with RNA and DICER-LIKE 1 in Arabidopsis microRNA precursor processing

  KAUST Repository

  Iwata, Yuji; Takahashi, Masateru; Fedoroff, Nina V.; Hamdan, Samir

  2013-01-01

  ). In the present study, we examined primary miRNA precursor (pri-miRNA) processing by highly purified recombinant DCL1 and SE proteins and found that SE is integral to pri-miRNA processing by DCL1. SE stimulates DCL1 cleavage of the pri-miRNA in an ionic strength

 18. Characteristics of Body Composition Highly Qualified Dancers and Dancers Latin American Style of Dance Sports in Light of Typology of Somatic A. Wanky and Kretschmer

  OpenAIRE

  Pilewska, Wiesława; Pilewski, Robert; Żukow, Walery

  2013-01-01

  Zdaniem teoretyków sportu budowa ciała sportowców różni się zdecydowanie od budowy osób nie zajmujących się sportem, co ma istotne znaczenie w działalności sportowej. W wielu dyscyplinach sportowych określona budowa ciała osobników predestynuje do podejmowania określonej aktywności ruchowej. Stwierdzono, iż specyfika budowy somatycznej zawodników uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy a z punktu widzenia biomechaniki związana jest z efektywnością wykonywanych ćwiczeń. W pracy pod...

 19. Behavior and sensitivity of an optimal tree diameter growth model under data uncertainty

  Science.gov (United States)

  Don C. Bragg

  2005-01-01

  Using loblolly pine, shortleaf pine, white oak, and northern red oak as examples, this paper considers the behavior of potential relative increment (PRI) models of optimal tree diameter growth under data uncertainity. Recommendations on intial sample size and the PRI iteractive curve fitting process are provided. Combining different state inventories prior to PRI model...

 20. FORMY DYSKRYMINACJI KOBIET NA POLSKIM RYNKU PRACY

  OpenAIRE

  Kalinowska-Nawrotek, Barbara

  2004-01-01

  The subject of this paper is the analysis of gender inequalities in the professional sphere on the Polish labour markets from 1992 till 2003. In the beginning the definition and the forms of discrimination against women on the labour market were presented. Next the trial of the identification and the materialization of discrimination of women on the Polish labour market was raised on the basis of statistical data (GUS, Eurostat) and the results of public survey (bulletins of CB...

 1. Improved plant nitrogen nutrition contributes to higher water use efficiency in tomatoes under alternate partial root-zone irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann

  2010-01-01

  stomatal conductance during the treatment. At the end of the experiment, N accumulation and 15N recovery was highest in FI, intermediate in PRI and lowest in DI. In addition, PRI plants consistently allocated more N into the upper and middle leaf layers than in the FI and DI treatments. The improved N...... nutrition and distribution in the canopy may indicate that PRI plants have a greater photosynthetic capacity than DI plants; this is confirmed by the observed positive linear relationship between specific leaf N content and δ13C. It is concluded that PRI improves N nutrition and optimises N distribution...

 2. ZADOVOLJSTVO GOSTOV S POMURSKIMI GOSTILNAMI

  OpenAIRE

  Stanko, Renata

  2011-01-01

  Ljudje smo različni. Različno vrednotimo in ocenjujemo iste stvari. Imamo različne okuse, različne zahteve, obenem pa imamo svoja pričakovanja. Od gostincev in pri njih zaposlenih pričakujemo, da bodo poznali naše zahteve in pričakovanja ter jih brezhibno zadovoljili. Še posebej, ker so nas k njim napotili naši prijatelji oz. družina, ki so bili zelo zadovoljni ali zato, ker je od naše prisotnosti v gostilni odvisen naš družbeni položaj. Prenos informacij med prijatelji in družinskim...

 3. Evaluating the relationship between the photochemical reflectance index and the light use efficiency in a mangrove forest with Spartina alterniflora invasion

  Science.gov (United States)

  Shi, C.; Wang, L.; Yang, S.

  2017-12-01

  Mangrove forest is an important component of wetland ecosystems, which has high productivity, strong carbon sequestration capacity and great ecological values. The light use efficiency (LUE) of photosynthesis is a major parameter for estimating plant productivity. Recent studies have shown that the photochemical reflectance index (PRI) has a strong relationship with LUE and the relationship is significantly influenced by plant species and environmental factors. In this paper, we evaluated the relationship between PRI and LUE for different mangrove species (Avicennia marina and Aegiceras corniculatum) and the effects of Spartina alterniflora invasion on the PRI-LUE relationship. The results showed that the LUE of mangroves had a good correlation with PRI, and the correlation of Avicennia marina was stronger than that of Aegiceras corniculatum. In addition, the invasion of Spartina alterniflora impaired the PRI-LUE relationship for both mangrove species.

 4. Selective inhibitor of Wnt/β-catenin/CBP signaling ameliorates hepatitis C virus-induced liver fibrosis in mouse model.

  Science.gov (United States)

  Tokunaga, Yuko; Osawa, Yosuke; Ohtsuki, Takahiro; Hayashi, Yukiko; Yamaji, Kenzaburo; Yamane, Daisuke; Hara, Mitsuko; Munekata, Keisuke; Tsukiyama-Kohara, Kyoko; Hishima, Tsunekazu; Kojima, Soichi; Kimura, Kiminori; Kohara, Michinori

  2017-03-23

  Chronic hepatitis C virus (HCV) infection is one of the major causes of serious liver diseases, including liver cirrhosis. There are no anti-fibrotic drugs with efficacy against liver cirrhosis. Wnt/β-catenin signaling has been implicated in the pathogenesis of a variety of tissue fibrosis. In the present study, we investigated the effects of a β-catenin/CBP (cyclic AMP response element binding protein) inhibitor on liver fibrosis. The anti-fibrotic activity of PRI-724, a selective inhibitor of β-catenin/CBP, was assessed in HCV GT1b transgenic mice at 18 months after HCV genome expression. PRI-724 was injected intraperitoneally or subcutaneously in these mice for 6 weeks. PRI-724 reduced liver fibrosis, which was indicated by silver stain, Sirius Red staining, and hepatic hydroxyproline levels, in HCV mice while attenuating αSMA induction. PRI-724 led to increased levels of matrix metalloproteinase (MMP)-8 mRNA in the liver, along with elevated levels of intrahepatic neutrophils and macrophages/monocytes. The induced intrahepatic neutrophils and macrophages/monocytes were identified as the source of MMP-8. In conclusion, PRI-724 ameliorated HCV-induced liver fibrosis in mice. We hypothesize that inhibition of hepatic stellate cells activation and induction of fibrolytic cells expressing MMP-8 contribute to the anti-fibrotic effects of PRI-724. PRI-724 is a drug candidate which possesses anti-fibrotic effect.

 5. Neutron Tests at the Start-Up of EDF1; Les essais neutroniques au demarrage du reacteur EDF1; Nejtronnye izmereniya pri puske reaktora EDF1; Ensayos neutronicos efectuados durante la puesta en marcha del reactor EDF1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teste du Bailler, A. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Janin, R. [Electricite de France, Paris (France)

  1963-10-15

  ehksperimental'nykh metodov, razrabotannykh na reaktorakh v Markule, byla provedena vo vremya puska reaktora EDF.1. Izmereniya kasalis' glavnym obrazom ehffektivnosti upravlyayushchikh sterzhnej pri razlichnykh p ogruzh eniyakh. Opredelyaetsya skhema pod''ema s terzhnej, kotoraya pozvolyaet poluchat' polnuyu moshchnost' prk soblyudenii opredelennykh ogranichenij v temperature obolochek i gaza. Parallel'no byli provedeny izmereniya potoka pri razlichnykh polozheniyakh kompensiruyushchikh sterzhnej i pri razlichnykh zagruzkakh poglotitelej v opredelennykh kanalakh, v zavisimosti ot predvaritel'nykh raschetov v dvukhraehmernom izmerenii. Ehti izmereniya byli polucheny putem aktivatsii tochechnykh detektorov s primeneniem obychnogo metoda otravleniya vozdukha. Pri nekotorykh urovnyakh temperatury (do 140{sup o}C) byli provedeny izmereniya koehffitsientov reaktivnosti i ehffektivnosti reguliruyushchikh sterzhnej. V to zhe vremya putem aktivatsii sootvetstvuyushchikh detektorov (uran, plutonij, lyutetsij, marganets, indij, zoloto) byli provedeny izmereniya koehffitsientov spektra. Dlya izmereniya ehffektivnosti nekotorykh kompensiruyushchikh sterzhnej byl ispol'zovan ostsillyatsionnyj metod. Nakonets, s tselyakh izucheniya zashchity i povrezhdeniya grafita byli provedeny izmereniya potoka bystrykh nejtronov. (author)

 6. Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Piegza

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na scho‑ rzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psy‑ chicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psy‑ chiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W cięż‑ kich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna, występuje odmienne postrzeganie pro‑ blemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

 7. Photoperiod and temperature constraints on the relationship between the photochemical reflectance index and the light use efficiency of photosynthesis in Pinus strobus.

  Science.gov (United States)

  Fréchette, Emmanuelle; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2016-03-01

  The photochemical reflectance index (PRI) is a proxy for the activity of the photoprotective xanthophyll cycle and photosynthetic light use efficiency (LUE) in plants. Evergreen conifers downregulate photosynthesis in autumn in response to low temperature and shorter photoperiod, and the dynamic xanthophyll cycle-mediated non-photochemical quenching (NPQ) is replaced by sustained NPQ. We hypothesized that this shift in xanthophyll cycle-dependent energy partitioning during the autumn is the cause for variations in the PRI-LUE relationship. In order to test our hypothesis, we characterized energy partitioning and pigment composition during a simulated summer-autumn transition in a conifer and assessed the effects of temperature and photoperiod on the PRI-LUE relationship. We measured gas exchange, chlorophyll fluorescence and leaf reflectance during the photosynthetic downregulation in Pinus strobus L. seedlings exposed to low temperature/short photoperiod or elevated temperature/short photoperiod conditions. Shifts in energy partitioning during simulated autumn were observed when the pools of chlorophylls decreased and pools of photoprotective carotenoids increased. On a seasonal timescale, PRI was controlled by carotenoid pool sizes rather than xanthophyll cycle dynamics. Photochemical reflectance index variation under cold autumn conditions mainly reflected long-term pigment pool adjustments associated with sustained NPQ, which impaired the PRI-LUE relationship. Exposure to warm autumn conditions prevented the induction of sustained NPQ but still impaired the PRI-LUE relationship. We therefore conclude that alternative zeaxanthin-independent NPQ mechanisms, which remain undetected by the PRI, are present under both cold and warm autumn conditions, contributing to the discrepancy in the PRI-LUE relationship during autumn. © The Author 2016. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 8. A Method of the Wear Prognosis of Sliding Bearings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miszczak Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Rozwazania przedstawione w niniejszej pracy obejmuja komputerowa analize prognozy zuzycia łozyska slizgowego z wykorzystaniem rozwiazan równan rekurencyjnych oraz danych eksperymentalnych.

 9. Antitumor properties of (5E,7E) analogs of vitamin D3.

  Science.gov (United States)

  Filip, B; Milczarek, M; Wietrzyk, J; Chodyński, M; Kutner, A

  2010-07-01

  Geometric isomers (5E,7E) of major active metabolites of vitamin D3 [1alpha,25(OH)2D3 and (24R)-1,24(OH)2D3] were synthesized by a new convenient procedure. Vitamin D triene system of the metabolites was first derivatized as a Diels-Alder adduct. Removal of the triene protecting group, in a key synthetic step, yielded the title compounds PRI-2208 and PRI-2209, respectively. The analogs were examined for their antiproliferative activity in vitro against human breast cancer cells (MCF-7) and promyelocytic leukemia (HL-60) cells. The activity was compared with one of the parent compounds. Both analogs examined revealed similar or higher antiproliferative activity compared to 1alpha,25(OH)2D3 or to (24R)-1,24(OH)2D3. The studies of calcemic activity in vivo showed that analogs PRI-2208 and PRI-2209 did not influence the serum calcium level in doses, in which 1alpha,25(OH)2D3 or (24R)-1,24(OH)2D3 significantly increased this level. The antitumor activity of these analogs in the LLC mice tumor model was studied. Analog PRI-2208 was found to be more active in inhibiting LLC tumor growth than 1alpha,25(OH)2D3, as well as than PRI-2191 and PRI-2209. Copyright (c) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. [Compliance with process indicators in people with type 2 diabetes and linking incentives in Primary Care].

  Science.gov (United States)

  Pascual de la Pisa, Beatriz; Márquez Calzada, Cristina; Cuberos Sánchez, Carla; Cruces Jiménez, José Miguel; Fernández Gamaza, Manuel; Martínez Martínez, María Isabel

  2015-03-01

  Pay-for-performance programs to improve the quality of health care are extending gradually, particularly en Primary Health Care. Our aim was to explore the relationship between the degree of compliance with the process indicators (PrI) of type 2 diabetes (T2DM) in Primary Care and linkage to incentives. Cross-sectional, descriptive, observational study. Six Primary Health Care centers in Seville Aljarafe District randomly selected and stratified by population size. From 3.647 adults included in Integrated Healthcare Process of T2DM during 2008, 366 patients were included according sample size calculation by stratified random sampling. PrI: eye and feet examination, glycated hemoglobin, lipid profile, microalbuminuria and electrocardiogram. Confounding: Age, gender, characteristics town for patients and professional variables. The mean age was 66.36 years (standard deviation [DE]: 11,56); 48.9% were women. PrI with better compliance were feet examination, glycated hemoglobin and lipid profile (59.6%, 44.3% and 44%, respectively). 2.7% of patients had simultaneous compliance of the six PrI and 11.74% of patients three PrI linkage to incentives. Statistical association was observed in the compliance of the PrI incentives linked or not (P=.001). The degree of compliance with the PrI for screening chronic complications of T2DM is mostly low but this was higher on indicators linked to incentives. Copyright © 2013 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 11. The thermodynamic characteristics of vaporization in the NaI-PrI3 system

  Science.gov (United States)

  Motalov, V. B.; Kudin, L. S.; Markus, T.

  2009-05-01

  The vaporization of the NaI-PrI3 quasi-binary system was studied by high-temperature mass spectrometry over the whole concentration range. At 623-994 K, saturated vapor contained not only (NaI) n and (PrI3) n molecules ( n = 1, 2) and Na+(NaI) n ( n = 0-4) and I-(PrI3) n ( n = 1-2) ions but also mixed molecular and ionic associates recorded for the first time (NaPrI4, Na2PrI5, NaPrI{3/+}, Na2PrI{4/+}, Na3PrI{5/+}, Na4PrI{6/+}, NaPrI{5/-}, and NaPr2I{8/-}). The partial vapor pressures of molecules were calculated, and the equilibrium constants of the dissociation of neutral and charged associates were measured. The enthalpies of molecular and ion-molecular reactions were determined, and the enthalpies of formation of gaseous molecules and ions were obtained.

 12. New features of current-driven low-frequency instabilities in a Q-machine plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dimitriu, Dan-Gheorghe; Ignatescu, Valerian; Lozneanu, Erzilia; Sanduloviciu, Mircea; Ionita, Codrina; Schrittwieser, Roman Wolfgang

  2001-01-01

  Among the instabilities in a low-density magnetized plasma column, the electrostatic ion-cyclotron instability (EICI) and the potential relaxation instability (PRI) are the best known and most thoroughly investigated. Both instabilities are excited by drawing an electron current parallel to the magnetic field towards a circular collector (CO), which is inserted into the plasma column perpendicular to the axis. For the PRI, the radius of CO must be considerably larger than the ion gyroradius so that the ion trajectories can be approximated as one-dimensional. For the EICI, the radius of CO must be considerably smaller than that of the plasma column, but also larger than one ion gyroradius. A transition from the PRI into the EICI was reported earlier. A certain range of CO radii was found where both instabilities could be excited simultaneously. We report on a strong modulation of the EICI by the PRI, obtained for gradually increasing the CO bias, with the EICI appearing at first, and later the PRI. The EICI frequency was about four times larger than that of the PRI. The modulation not only affects the amplitude but also the frequency of the EICI. This leads to the formation of sidebands in the spectrum around f EICI with a frequency difference equal to ± f PRI . In addition, we find that the EICI frequency depends not only on the magnetic field strength but also on the CO current. Our data also show a strong non-linear dependence of the PRI frequency on the magnetic field strength. To explain these features, we propose a new phenomenological model, which is able to clarify the role of complex space charge configurations for low frequency instabilities in a low-density magnetized plasma column. (authors)

 13. Następstwa zdrowotne pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy = The health consequences of occupational exposure to cytostatics among nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Cieślicka

  2016-09-01

  Agnieszka Cieślicka1, Magda Gębka2, Marcin Rząca3, Katarzyna Kocka4, Agata Pietraszek3, Agnieszka Bartoszek4, Marianna Charzyńska-Gula5   1. Blok Operacyjny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 3. Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Streszczenie Wprowadzenie. Stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym leki cytostatyczne działają toksycznie nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na zdrowe. Przyjęcie chemioterapii wiąże się z występowaniem u pacjentów licznych, mocno nasilonych objawów niepożądanych. Kontakt z tymi lekami ma także personel. Toksyczne cytostatyki są wchłaniane przez personel drogą wziewną, kontaktową przez skórę, co ma miejsce nie tylko podczas przygotowywania i podawania leków przez personel pielęgniarski ale także przez kontakt z wydzielinami pacjentów. Ich wpływ na zdrowie pielęgniarek i pielęgniarzy nie jest obojętny. Cel. Celem badań było zbadanie następstw zdrowotnych pracy w narażeniu na leki cytostatyczne w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. Materiał i metody. Uczestnikami badania były pielęgniarki i pielęgniarze lubelskich szpitali w liczbie 97 osób, podający pacjentom i/lub przygotowujący leki cytostatyczne. Narzędzia badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, składający się z 14 pytań. Wyniki. Personel pielęgniarski pracujący w narażeniu na leki cytostatyczne obserwował u siebie następujące objawy: nadmierne łzawienie, suchość spojówek, zaczerwienienie i swędzenie oczu (47%, podra

 14. Scanning in Thyroid Cancer; Exploration des tumeurs de la thyroide; Ispol'zovanie radioizotopov pri issledovanii raka shchitovidnoj zhelezy; Exploracion de los tumores tiroideos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, Franz K [Radioisotope Centre, University of Southern California School of Medicine, Los Angeles, CA (United States)

  1959-07-01

  methode qui permette de suivre l'evolution de la maladie. (author) [Spanish] La exploracion de los tumores de la tiroides reviste interes para: 1. El diagnostico preoperatorio de los nodulos tiroideos; 2. La localization de metastasis del cancer de tiroides; 3. El tratamiento de los enfermos tiroidectomizados, con metastasis del cancer de la tiroides. El autor describe el aspecto de los nodulos tiroideos en el centelleograma y proporciona algunos resultados preliminares obtenidos con el empleo del fosforo radiactivo y con el recuento externo de los nodulos < inactivos > mediante un contador Geiger-Mueller. El autor describe asimismo la localizacion de las metastasis del cancer de la tiroides, destacando, especialmente, el empleo de la hormona tirotropica. Ese metodo ha permitido comprobar que las tres cuartas partes de los enfermos que padecen de tumores metastaticos de la tiroides tienen metastasis activas. Estudia detalladamente la tecnica de la ablation de los restos glandulares que suelen quedar despues de la tiroidectomia total, asi como el tratamiento de las metastasis. La exploracion de las metastasis constituye el mejor medio para observar la evolucion de la enfermedad. (author) [Russian] Primenenie radioizotopov v issledovanii raka shchitovidnoj zhelezy rekomenduetsya v sleduyushchikh sluchayakh: 1. Predoperatsionny j diagnoz uzelkovogo utolshcheniya shchitovidnoj zhelezy; 2. Lokalizatsiya metastazov raka shchitovidnoj zhelezy; 3. Lechenie bol'nykh s udalennoj shchitovidnoj zhelezoj, no s metastazami, obrazovann{sup m}i rakom ehtoj zhelezy; Opisyvaetsya vliyanie uzelkovykh utolshchenij shchitovidnoj zhelezy na etsiitigrammu. Soobshchaetsya o nekotorykh predvaritel'nykh rezul'tatakh opredeleniya < kholodnykh > utolshchenij pri pomoshchi radioaktivnog o fosfora i naruzhnogo primeneniya schetchika Gejgera-Myullera. Opisyvaetsya lokalizatsiya metastazov raka shchitovidnoj zhelezy i v osobennosti ispol'zovanie dlya ehtoj Deli gormona perednej doli gipofiza. S pomoshch

 15. PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

  OpenAIRE

  Osterc, Miša

  2016-01-01

  Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja,...

 16. Subepidermal moisture detection of heel pressure injury: The pressure ulcer detection study outcomes.

  Science.gov (United States)

  Bates-Jensen, Barbara M; McCreath, Heather E; Nakagami, Gojiro; Patlan, Anabel

  2018-04-01

  We examined subepidermal moisture (SEM) and visual skin assessment of heel pressure injury (PrI) among 417 nursing home residents in 19 facilities over 16 weeks. Participants were older (mean age 77 years), 58% were female, over half were ethnic minorities (29% African American, 12% Asian American, 21% Hispanic), and at risk for PrI (mean Braden Scale Risk score = 15.6). Blinded concurrent visual assessments and SEM measurements were obtained at heels weekly. Visual skin damage was categorised as normal, erythema, stage 1 PrI, deep tissue injury (DTI) or stage 2 or greater PrI. PrI incidence was 76%. Off-loading occurred with pillows (76% of residents) rather than heel boots (21%) and often for those with DTI (91%). Subepidermal moisture was measured with a device where higher readings indicate greater moisture (range: 0-70 tissue dielectric constant), with normal skin values significantly different from values in the presence of skin damage. Subepidermal moisture was associated with concurrent damage and damage 1 week later in generalised multinomial logistic models adjusting for age, diabetes and function. Subepidermal moisture detected DTI and differentiated those that resolved, remained and deteriorated over 16 weeks. Subepidermal moisture may be an objective method for detecting PrI. © 2017 Medicalhelplines.com Inc and John Wiley & Sons Ltd.

 17. Global Prioritization of Disease Candidate Metabolites Based on a Multi-omics Composite Network

  Science.gov (United States)

  Yao, Qianlan; Xu, Yanjun; Yang, Haixiu; Shang, Desi; Zhang, Chunlong; Zhang, Yunpeng; Sun, Zeguo; Shi, Xinrui; Feng, Li; Han, Junwei; Su, Fei; Li, Chunquan; Li, Xia

  2015-01-01

  The identification of disease-related metabolites is important for a better understanding of metabolite pathological processes in order to improve human medicine. Metabolites, which are the terminal products of cellular regulatory process, can be affected by multi-omic processes. In this work, we propose a powerful method, MetPriCNet, to predict and prioritize disease candidate metabolites based on integrated multi-omics information. MetPriCNet prioritized candidate metabolites based on their global distance similarity with seed nodes in a composite network, which integrated multi-omics information from the genome, phenome, metabolome and interactome. After performing cross-validation on 87 phenotypes with a total of 602 metabolites, MetPriCNet achieved a high AUC value of up to 0.918. We also assessed the performance of MetPriCNet on 18 disease classes and found that 4 disease classes achieved an AUC value over 0.95. Notably, MetPriCNet can also predict disease metabolites without known disease metabolite knowledge. Some new high-risk metabolites of breast cancer were predicted, although there is a lack of known disease metabolite information. A predicted disease metabolic landscape was constructed and analyzed based on the results of MetPriCNet for 87 phenotypes to help us understand the genetic and metabolic mechanism of disease from a global view. PMID:26598063

 18. Aplikacija za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android

  OpenAIRE

  Puhmeister, Sandro

  2016-01-01

  V tem diplomskem delu smo implementirali aplikacijo za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android, pri čemer smo postopek prepoznavanja vrste razdelili na štiri ključne faze: zajem slik, obdelavo slik, luščenje značilnic in določitev vrste. Pri zajetju slik smo uporabili privzeto aplikacijo operacijskega sistema Android, kjer uporabnik zajame dve fotografiji (fotografira spodnjo in vrhnjo površino lista) za obdelavo slik. Pri obdelavi slik sm...

 19. Upravljanje in ravnanje s človeškimi viri v logistiki Slovenske vojske : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Žižek, Martin

  2010-01-01

  Upravljanje s človeškimi viri (HRM — Human resource management) je zelo pomemben segment delovanja vsake organizacije. Zanemarjanje tega pomembnega segmenta delovanja lahko odločilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu in posledično na rezultate organizacije. Ker pa organizacijo vodijo ljudje, je treba omogočiti dobre delovne pogoje in tako pri zaposlenih ustvariti zadovoljstvo pri delu in jim vzbuditi občutek pripadnosti. Ravnanje s človeškimi viri je proces, ki zaje...

 20. Empowerment von Frauen in Indien

  OpenAIRE

  Langenbacher, Nora

  2018-01-01

  The aim of this dissertation was to study whether the participation of women in India’s local governance institutions, the Panchayati Raj Institutions (PRI) which was guaranteed by a quota, really leads to empowerment. To counter the political and socio-economic marginalization of Indian women, a reservation of 33 per cent of all PRI-seats for women became law in 1993 as part of two constitutional amendments. Not only were the PRI expected to spark more sustainable bottom-up development; the ...

 1. Utilizing In Situ Directional Hyperspectral Measurements to Validate Bio-Indicator Simulations for a Corn Crop Canopy

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Huemmrich, Karl F.; Zhang, Qingyuan; Campbell, Petya K. E.; Corp, Lawrence A.; Russ, Andrew L.; Kustas, William P.

  2010-01-01

  Two radiative transfer canopy models, SAIL and the two-layer Markov-Chain Canopy Reflectance Model (MCRM), were coupled with in situ leaf optical properties to simulate canopy-level spectral band ratio vegetation indices with the focus on the photochemical reflectance index in a cornfield. In situ hyperspectral measurements were made at both leaf and canopy levels. Leaf optical properties were obtained from both sunlit and shaded leaves. Canopy reflectance was acquired for eight different relative azimuth angles (psi) at three different view zenith angles (Theta (sub v)), and later used to validate model outputs. Field observations of photochemical reflectance index (PRI) for sunlit leaves exhibited lower values than shaded leaves, indicating higher light stress. Canopy PRI expressed obvious sensitivity to viewing geometry, as a function of both Theta (sub v) and psi . Overall, simulations from MCRM exhibited better agreements with in situ values than SAIL. When using only sunlit leaves as input, the MCRM-simulated PRI values showed satisfactory correlation and RMSE, as compared to in situ values. However, the performance of the MCRM model was significantly improved after defining a lower canopy layer comprised of shaded leaves beneath the upper sunlit leaf layer. Four other widely used band ratio vegetation indices were also studied and compared with the PRI results. MCRM simulations were able to generate satisfactory simulations for these other four indices when using only sunlit leaves as input; but unlike PRI, adding shaded leaves did not improve the performance of MCRM. These results support the hypothesis that the PRI is sensitive to physiological dynamics while the others detect static factors related to canopy structure. Sensitivity analysis was performed on MCRM in order to better understand the effects of structure related parameters on the PRI simulations. Leaf area index (LAI) showed the most significant impact on MCRM-simulated PRI among the parameters

 2. Sila kojom vazduh pritiska pokretnu ploču/Force of the air pressure on a moving plate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid Ivanovich Gretchihin

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je razrađena matematički model gasodinamičkog opstrujavanja ravne ploče pri njenom kretanju sa pozitivnim i negativnim napadnim uglom. Pokazano je da pri malim brzinama kretanja, silu uzgona i čeoni otpor određuje gasodinamički tok vazduha u izlaznoj oblasti opstrujavanja, a pri brzinama kretanja koje su bliske brzini zvuka odlučujuću ulogu vrši uzajamno udarno dejstvo ploče sa molekulima okružujuće sredine u ulaznoj oblasti opstrujavanja. Otcepljena struja iza ploče se ne pojavljuje pri malim brzinama kretanja. Određeni su uslovi kada čeoni otpor i sila uzgona ploče menjaju znak. / (ruski Razrabotana matematičeskaja model' gazodinamičeskogo obtekanija ploskoj plastiny pri ee dviženii s položitel'nym i otricatel'nym uglom ataki. Pokazano, čto pri malyh skorostjah dviženija plastiny pod''emnaja sila i lobovoe soprotivlenie opredeljajutsja gazodinamikoj tečenija vozduha v tyl'noj oblasti, a pri skorostjah dviženija blizkih k skorosti zvuka rešajuščuju rol' vypolnjaet udarnoe vzaimodejstvie plastiny s molekulami okružajuščej sredy v perednej oblasti. Sryvnoe tečenie za plastinoj pri malyh skorostjah dviženija ne voznikaet. Opredeleny uslovija, kogda lobovoe soprotivlenie i pod''emnaja sila plastiny izmenjaet znak. / This paper developed a mathematical model of gas dynamic fluid flow for a flat plate during its movement with positive and negative angles of attack. It is shown that at low velocities, the lifting force and the frontal resistance are determined by gasdynamic air flow in the fluid flow exit areawhile at velocities close to the speed of sound the decisive role is played by a mutualeffect of the pplate coliding with molecules of the surrounding environment in the fluid flow incidence field. The airflow behind the plate does not appear at low velocities. The conditions when the frontal resistance and the lifting force change the sign are determined.

 3. GenBank blastx search result: AK060750 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 2e-12 +2 ...

 4. GenBank blastx search result: AK058518 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence.|PRI PRI 1e-24 +2 ...

 5. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 6. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 7. Detennination Qf Optimuni on-fann Seed Pri~ing Time for Maize ...

  African Journals Online (AJOL)

  maize seed to on-far111 priming is an important development which can be used to improve ... Key words: semi-arid: crop establishment; sorghum; maize: on-farm seed priming; Zimbapwe. ... faster growth and higher yield after seed prim-, ing.

 8. Retrieval of the photochemical reflectance index for assessing xanthophyll cycle activity: a comparison of near-surface optical sensors

  Science.gov (United States)

  Harris, A.; Gamon, J. A.; Pastorello, G. Z.; Wong, C. Y. S.

  2014-11-01

  Unattended optical sensors are increasingly being deployed on eddy covariance flux towers and are often used to complement existing vegetation and micrometeorological measurements to enable assessment of biophysical states and biogeochemical processes over a range of spatial scales. Of particular interest are sensors that can measure the photochemical reflectance index (PRI), which can provide information pertaining to leaf pigments and photosynthetic activity. This interest has facilitated the production of a new range of lower-cost multispectral sensors specifically designed to measure temporal changes in the PRI signal. However, little is known about the characteristics (spectral, radiometric and temporal) of many of these PRI sensors, making it difficult to compare data obtained from these sensors across time, geographical locations and instruments. Furthermore, direct testing of the capability of these sensors to actually detect the conversion of the xanthophyll cycle, which is the original biological basis of the PRI diurnal signal, is largely absent, often resulting in an unclear interpretation of the signal, particularly given the wide range of factors now known to influence PRI. Through a series of experiments, we assess the sensitivity of one of the leading brands of PRI sensor (Skye SKR 1800) to changes in vegetation photosynthetic activity in response to changing irradiance. We compare the results with those obtained using a more expensive industry-standard visible to near-infrared hyperspectral spectrometer (PP Systems UniSpec) and determine the radiometric compatibility of measurements made by the different instruments. Results suggest that the SKR 1800 instrument is able to track rapid (seconds to minutes) and more gradual diurnal changes in photosynthetic activity associated with xanthophyll cycle pigment conversion. Measurements obtained from both the high and lower cost instrument were significantly linearly correlated but were subject to a large

 9. Li tter Fall i n A Pri mary an d Two Logged -over Lowland Tropical Rainfore sts in Pasirmayang, Jam bi.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  UPIK ROSALI NA WAS R IN

  1999-01-01

  Full Text Available Litte r accu mulatio n in a prim ary and a log g ed-ove r lo wland dipterocarp fore st at Pa si rmayang, Ja mbi wa s measu red u sin g the litte r trap met hod . In the p rimary fore st , tra p s were placed in fou r d istinc t areas, reflectin g th e su ccess ion stages of the fo rest fr om building t o mat u ration. In the logged-over fo re st , litter p roduc tion w a s measured at two differe nt si tes, one cut in 197 9/1980 a nd t h e second i n 1 983/1984. In the prim ary fore st , ave rage litter production during the ob serv ation period wa s 925 g m"2yr '. In the lo gged -over f o r e st , ave rage l itte r production wa s 721 g m '2 yr1 for t h e sit e cut in 1979 /198 0 and 70 6 g m '2 yr1 f o r the site cut in 19 83/1 984 . Leave s com p ri sed the major con tri butor of litter wit h 67% of tota l litter produced in t h e pri m ary forest, 67% of total litter i n the 1979/ 1980 cut log g ed-o ver fore st, and 65 % of total li tter in the 1983/1984 cut logged-over fore st . The pu rp ose of the stu dy wa s to use litte r fa ll a s a measure of forest pro ductivi ty to a ssess the recovery of log g ed -over forests and , t o pro v ide a basi s for co mpariso n o f forest-de rived land practices for app ropriate fo re st manage ment stra tegies .

 10. The Relationship between Blood Injury and Absorbed Dose in Criticality Accidents; Relations entre la Deterioration du Sang et la Dose Absorbee lors d'Accidents Dus a la Formation d'un Etat Critique; Svyaz' mezhdu velichinoj pogloshchennoj dozy pri avariyakh na reaktorakh, dostigshikh kritichnosti, i narusheniem sostava krovi; Relacion entre las Hemolesiones y la Dosis Absorbida en los Accidentes de Criticidad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dennis, J. A. [Health Physics and Medical Division, Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1964-03-15

  absorbidas por el tronco humano. Examina la relacion entre estas estimaciones de dosis y los valores del diagrama del recuento sanguineo basado en el sistema de valoracion propuesto por N. Wald y G. E. Thoma para las desviaciones con respecto a los indices normales de linfocitos, neutrofilos y plaquetas en la sangre periferica. Demuestra que un parametro basado en la dosis gamma absorbida superficialmente y en la actividad del {sup 24}Na en la sangre concuerda mas satisfactoriamente con el diagrama mencionado y se presta mejor para pronosticar la gravedad de una radiolesion que cualquiera de las estimaciones dosimetricas corrientes. En general, la EBR de las dosis de particulas pesadas de retroceso deducida de estas observaciones armoniza con los valores obtenidos en experimentos realizados con perros. (author) [Russian] Dlja opredelenija dozy, pogloshhennoj poverhnost'ju tela cheloveka,vychisljalis' dozy nejtronnogo i gamma-obluchenij dlja lic, podvergshihsja oblucheniju pri avarijah na reaktorah, dostigshih kritichnosti. Izuchalas' svjaz' mezhdu jetimi dozami i ''profil'nym sostavom krovi'' po metodu M. Uolda i Dzh. Toma dlja otklonenij ot normy limfocitov, nejtrofil'nyh lejkocitov i trombocitov. Pokazano, chto velichina dozy, poluchennaja pri podschete poverhnostnoj pogloshhennoj dozy gamma- obluchenija i urovnja aktivnosti natrija-24 v krovi, v bol'shej stepeni soglasuetsja s profil'nym sostavom krovi i javljaetsja bolee nadezhnym prognosticheskim priznakom pri ocenke ste peni luch ev o go porazhenija, chem standartnye metody ocenki doz obluchenija. Otnositel'naja biologicheskaja jeffektivnost' doz tjazhelyh chastic otdachi, poluchennyh pri jetih nabljudenijah, v obshhem so glasuetsja s velichinami, poluchennymi v rezul'tate jeksperimentov na sobakah. (author)

 11. GenBank blastx search result: AK107763 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available isease and variant metachromatic leukodystrophy) variant, clone: SYN03435.|PRI PRI 3e-11 +3 ... ...AK107763 002-133-A11 AK223290.1 Homo sapiens mRNA for prosaposin (variant Gaucher d

 12. Simulation Method of Designing and Selecting Tensioning Systems for Mining Belt Conveyors

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2014-03-01

  This article deals with a methodology developed to design and select tensioning systems with using simulation studies on a belt conveyor model. It describes the structure of a dynamic model of a belt conveyor with distributed parameters and details of physical models of the applied belt tensioning systems. For proper display and comparison of work described tensioning systems are shown examples of the results of simulations carried out on a discrete model of the mining belt conveyor. Presented methodology has been verified through industrial research and realization of a number of complex projects requiring simulation tests of take-up systems of belt conveyors. W artykule przedstawiono symulacyjną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy, wykorzystującą wyniki badań modelowych, będącą często wymaganym rozszerzeniem stosowanych analitycznych metod obliczeniowych (Kulinowski, 2013b). Z uwagi na zjawiska falowe występujące w taśmie podczas nieustalonych stanów pracy przenośników taśmowych, rozruchu, hamowania i pracy przy zmiennej ilości nadawy, wyniki obliczeń uzyskane z wykorzystaniem standardowych metod obliczeniowych można uznać jedynie za szacunkowe lub wstępne do przeprowadzenia badań symulacyjnych. Charakter rozruchu przenośnika taśmowego zależy od typu zastosowanego urządzenia rozruchowego i napinającego, mas wprowadzanych w ruch oraz od własności sprężystych taśmy. Problemy związane z analizą pracy układów napędowych i urządzeń napinających podczas rozruchu przenośników cięgnowych rozwiązano z wykorzystaniem modelu dyskretnego o parametrach rozłożonych (Dolipski et al., 2012; Kulinowski, 2012) opisanego w pierwszej części publikacji. Badania symulacyjne przeprowadzone na takim modelu umożliwiają ocenę pracy przenośnika taśmowego wykorzystującego taśmę z rdzeniem tkaninowym lub stalowym, dlatego też kolejny rozdział artykułu poświęcono modelom reologicznym taśm przeno

 13. Vloga tiskanih filmskih plakatov v dobi elektronskih medijev

  OpenAIRE

  Gliha, Ajda

  2017-01-01

  Filmski plakat je spremljevalni material filma že od njegovega nastanka. Imel je pomembno vlogo vzpostaviti komunikacijo z občinstvom in občinstvo privabiti k ogledu filma. Filmska industrija pa je skozi leta doživela veliko sprememb na vseh področjih svojega delovanja, tako pri produkciji filma kot tudi pri oglaševanju filma. Zaradi napredka v tehnologiji, pojava elektronskih medijev in sprememb pri oglaševanju filma sta vloga in prihodnost tiskanega filmskega plakata vprašljiva. Cilj diplom...

 14. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

  OpenAIRE

  Klun, Tina

  2017-01-01

  Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnj...

 15. GenBank blastx search result: AK060824 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK060824 001-034-B04 U75295.1 Human fatty aldehyde dehydrogenase (ALDH10) gene, alternative...ly spliced exon 9', and complete cds for alternatively spliced product.|PRI PRI 3e-91 +1 ...

 16. GenBank blastx search result: AK104746 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104746 001-038-E07 U75295.1 Human fatty aldehyde dehydrogenase (ALDH10) gene, alternative...ly spliced exon 9', and complete cds for alternatively spliced product.|PRI PRI 1e-102 +2 ...

 17. Identification of 11-amino acid peptides that disrupt Notch-mediated processes in Drosophila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yeh Hsiao-Fong

  2011-06-01

  Full Text Available Abstract Background The conserved Notch signaling pathway regulates cell fate decisions and maintains stem cells in multicellular organisms. Up-regulation of Notch signaling is observed in several types of cancer and is causally involved in proliferation and survival of cancer cells. Thus, it is of great interest to look for anti-Notch reagents for therapeutic purposes. In model animal Drosophila, Notch signaling restricts selection of sensory organ precursors (SOPs during external sensory (ES organ development. To look for novel genes that can suppress Notch signaling, we performed a gain-of-function modifier screen to look for genes that enhance the phenotype of ectopic ES organs induced by overexpression of phyllopod, a gene required for SOP specification. Results From the gain-of-function screen, we discovered that overexpression of polished rice/tarsal-less (pri/tal increases the numbers of ES organs as well as SOPs. pri/tal is a polycistronic gene that contains four short open reading frames encoding three 11-amino acid and one 32-amino acid peptides. Ectopic expression of the 11 amino-acid peptides recapitulates the pri/tal misexpression phenotype in ectopic ES organ formation. In situ hybridization experiment reveals that pri/tal mRNA is expressed in the SOPs of the chemosensory organs and the stretch-sensing chordotonal organs. In Drosophila wing development, the Notch signaling pathway mediates the formation of the dorsal-ventral (DV compartmental boundary and the restriction of the vein width from the primordial veins, the proveins. We also found that pri/tal mRNA is expressed in the DV boundary and the longitudinal proveins, and overexpression of Pri/Tal peptides disrupts the DV boundary formation and helps to expand the width of the wing vein. Genetic analyses further show that a Notch loss-of-function allele strongly enhances these two phenotypes. Cut and E(splmβ are target genes of the Notch pathway in DV boundary formation and

 18. A new method to evaluate patient characteristic response to ultrafiltration during hemodialysis.

  Science.gov (United States)

  Casagrande, G; Teatini, U; Romei Longhena, G; Miglietta, F; Fumero, R; Costantino, M L

  2007-05-01

  Several factors are involved in the pathogenesis of dialysis discomfort interfering with optimal fluid removal and reducing the efficacy of the treatment; the most important one is a decrease in blood volume caused by an imbalance between ultrafiltration (UF) and plasmarefilling (PR) rates. This study is aimed at devising a method to tailor the dialysis therapy to each individual patient, by analyzing the relationship between PR and UF during the sessions in stable patients and widening the knowledge of fluid exchanges during the treatment. Thirty stable patients undergoing maintenance hemodialysis were enrolled. Three dialysis sessions were monitored for each patient; systemic pressure, blood composition, blood volume % variation, weight loss and conductivity were recorded repeatedly. A Plasma Refilling Index (PRI), defined and calculated by means of parameters measured throughout the dialysis, was introduced as a novel instrument to study plasma refilling phenomena. Results. The PRI provides understanding of patient response (in terms of plasma refilling) to the set UF. In the monitored sessions, the PRI trend is found to be characteristic of each patient; a PRI course that is at variance with the characteristic trend is a signal of inadequate or unusual dialysis scheduling. Moreover, statistical analysis highlights two different PRI trends during the first hour and during the rest of the treatment, suggesting the presence of different treatment phases. The main advantage of the PRI index is that it is non-invasive peculiar to each patient and easy to compute in a dialysis routine based on online data recorded by the monitor. A deviation from the characteristic trend may be a warning for the clinician. The analysis of the PRI trend also suggests how to modulate UF as a function of interstitial to intravascular fluid removal balance during dialysis.

 19. GenBank blastx search result: AK105761 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-115 +2 ...

 20. GenBank blastx search result: AK061863 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 2e-47 +2 ...

 1. GenBank blastx search result: AK104686 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-48 +1 ...

 2. Solution Method of Multi-Product Two-Stage Logistics Problem with Constraints of Delivery Course

  Science.gov (United States)

  Ataka, Shinichiro; Gen, Mitsuo

  The logistics network design is one of the important phase of Supply Chain Management (SCM) and it is the problem that should be optimized for long-term promotion of efficiency of the whole supply chain. Usually a plant produces different type of products. Even if it is a factory of the same company, delivery is different by a kind of a produced product. The restrictions which this model has are deeply concerned with TP in the real world. In this paper, we consider the logistics network design problems with multi-products and constraints for delivery course. To solve the problem, we used a hybrid priority-based Genetic Algorithm (h-priGA), and we tried the comparison experiment with priority-based Genetic Algorithm (priGA)and h-priGA, we show it about the effectiveness of h-priGA.

 3. Comparative effects of partial root-zone irrigation and deficit irrigation on phosphorus uptake in tomato plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Jensen, Christian Richardt

  2012-01-01

  The comparative effects of partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on phosphorus (P) uptake in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants were investigated in a split-root pot experiment. The results showed that PRI treatment improved water-use efficiency (WUE) compared...... to the DI treatment. PRI-treated plants accumulated significantly higher amounts of P in their shoots than DI plants under organic maize straw N fertilisation, whereas similar levels of shoot P accumulation were observed under mineral N fertilisation. Thus, the form of N fertiliser, and thereby...... the different plant N status, affected the accumulation of P in shoots, as reflected by a higher plant N:P ratio following mineral N fertilisation than after organic N fertilisation. Compared to the DI treatment, PRI significantly increased both the physiological and agronomic efficiencies of P-use under...

 4. Alternate partial root-zone irrigation improves fertilizer-N use efficiency in tomatoes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Jensen, Lars Stoumann

  2013-01-01

  The objective of this study was to investigate the comparative effects of alternative partial root-zone irrigation (PRI) and deficit irrigation (DI) on fertilizer-N use efficiency in tomato plants under mineral N and organic N fertilizations. The plants were grown in split-root pots in a climate......-controlled glasshouse and were subjected to PRI and DI treatments during early fruiting stage. When analyzed across the N fertilizer treatments, PRI treatment led to significantly higher N yield, agronomic N use efficiency (ANUE), and apparent N recovery efficiency (ANRE) as compared with the DI treatment, indicating...... significantly higher fertilizer-N use efficiency and soil N availability as well as enhanced plant’s N acquisition ability in the PRI treatment. Analysis across the irrigation treatments showed that the mineral N fertilizer treatment (MinN) significantly increased N yield, ANUE and ANRE relative to the organic...

 5. Travel agency electronic business

  OpenAIRE

  Bjelobrk, Jelena

  2018-01-01

  Turizem in informacijska tehnologija sta dve največji in najbolj dinamični panogi v današnjem času. Obe panogi se zelo hitro razvijata in povpraševanje po njiju strmo raste. Posebno vlogo pri tem ima internet, ki je prenosni medij in omogoča najcenejši prenos podatkov in povezuje ljudi. Prav tako ima internet zelo pomembno vlogo pri turističnem trženju saj je njegova funkcija zelo pomembna pri distribuciji turističnih storitev. Internet predstavlja zelo pomembno vlogo za potencialnega turista...

 6. ENHANCEMENT OF RESISTANCE TO OXIDATIVE DEGRADATION OF NATURAL RUBBER THROUGH LATEX DEGRADATION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1998-01-01

  A fully characterised natural rubber latex was subjected to mechanical degradation by stirring at intervals. The resistance to oxidative degradation of the different samples were studied by measuring the Plasticity retention indices (PRI).The results show that there is an enhancement of the PRI from 57% for the undegraded rubber to 79% for the one-hour degraded sample. Further degradation resulted in decrease of PRI as time of degradation increased. Therefore, the one-hour degraded sample is a special rubber with high oxidation resistance which is of great importance in engineering.

 7. UPORABA INTERNETA ZA NEPOSREDNO PRODAJO

  OpenAIRE

  Tomec, Matej

  2010-01-01

  Namen diplomskega dela je preučiti internet, kot nov medij in njegovo vlogo pri prodaji. Da je internet kot medij nekaj posebnega in da nudi več priložnosti, kot nevarnosti, sem dokazal s primerjavo s tradicionalnimi mediji. Posebej sem še izpostavil slabosti in prednosti e-nakupovanja, ter s tem želel ugotoviti, na kaj morajo biti podjetja pozorna, da bodo pri prodaji preko interneta uspešna. Razlogi, zakaj večina slovenskih podjetij pri spletni prodaji ni uspešna v tolikšni meri, kot bi si ...

 8. ZAZNAVANJE IN UPORABA BANČNIH STORITEV V SRBIJI

  OpenAIRE

  Novak, Klavdija

  2016-01-01

  Odjemalci in njihove navade se spreminjajo. Pričakovanja odjemalcev so vse višja, zahteve po enostavni uporabniški izkušnji postajajo splošno veljavne. Kakovost storitev in servisa pridobivata na pomenu. Podjetja morajo postati bolj hitra in agilna pri prilagajanju odjemalcem in trgu. Ko se podjetje usmerja na nove trge, mora pri tem upoštevati še posebnosti ciljnega trga in načrtovanje postane še bolj zahtevno. Globalizacija trga prinaša priložnosti za mnoga podjetja, ki morajo biti pred...

 9. The computerized point of order processing at the dairying plant

  OpenAIRE

  Pankauskienė, Dalia

  2007-01-01

  Darbe išanalizuota IS kūrimo principai ir problemos, pieno perdirbimo įmonės veikla. Pasirinktos užsakymų priėmimo sistemos projektavimo ir projekto realizavimo priemonės. Atliktas užsakymų priėmimo IS projektavimas. Sukurta duomenų bazė, kurios pagalba suprojektuota užsakymų priėmimo kompiuterizuota darbo vieta pieno perdirbimo įmonėje. Company’s business computerization stands for creating and installing an information system which would satisfy all company’s needs. Such system’s creatio...

 10. PLESNA VZGOJA V OKVIRU ENOMESEČNEGA NAČRTOVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

  OpenAIRE

  Zadravec, Kristina

  2012-01-01

  Načrtovanje, kot proces institucionalne vzgoje, ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so opisani vidiki, ki se upoštevajo pri načrtovanju dejavnosti v predšolskem obdobju, ravni in področja kakovosti v vrtcu, modeli načrtovanja kurikuluma (učno-snovni, učno-ciljni in razvojno-procesni model načrtovanja), opisani so različni pristopi pri načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu (Pedagogika Marie Montessori, Valdorfska pedagogika, High/Scopov ...

 11. Recepcijska zmožnost mladega bralca – razvijanje recepcijske zmožnosti zaznavanja, doživljanja in vrednotenja književne osebe

  OpenAIRE

  Jerčič Pšeničnik, Simona

  2016-01-01

  V zadnjem desetletju smo priča spreminjanju bralnih navad otrok in mladostnikov. Opazen je premik od tradicionalnega branja knjig za zabavo do novih bralnih priložnosti, ki jih ponujajo internet in drugi multimedijski sistemi. Računalniki in druge naprave, ki sočasno prikazujejo besedilo, slike, filme in zvoke, so že splošno rabljena orodja, ki lahko pomagajo pri razvijanju otrokovih bralnih zmožnosti. Vsekakor pa ima pri tem pomembno vlogo učitelj, ki bi moral biti usposobljen za pogovor o l...

 12. Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606–1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darja Koter

  2003-12-01

  Full Text Available Proučevanje zgodovine izdelovanja inštrumentov in posameznih izdelovalcev na Slovenskem nima dolge tradicije. Na ta del glasbene preteklosti je strokovno in drugo javnost prvi opozoril Josip Mantuani ob 60-letnici ljubljanske Glasbene matice leta 1932, ki je ob tej priložnosti v Narodnem domu v Ljubljani organizirala veliko razstavo Razvoj glasbe pri Slovencih, kjer so bili z izdelki predstavljeni tudi nekateri starejši in sodobni domači izdelovalci inštrumentov. Med najmanj razvitimi segmenti muzikologije na Slovenskem sta organologija glasbenih inštrumentov in zgodovina izdelovanja glasbil. Večje strokovne pozornosti so bile deležne predvsem orgle in orglarji. Orglarstvo in posamezne mojstre so od sedemdesetih let naprej proučevali Ladislav Šaban, Milko Bizjak in Edo Škulj, v zadnjem desetletju pa se stopnjuje zanimanje še za izdelovalce drugih inštrumentov, ki so v preteklih stoletjih delovali na ozemlju današnje Slovenije. Rezultati posameznih študij so objavljeni v različnih publikacijah, revijah, zbornikih in leksikonih, nekaj podatkov o izdelovalcih pa najdemo tudi v tuji literaturi. Da bi bilo poznavanje zgodovine izdelovanja glasbil in posameznih mojstrov bolj pregledno in dostopnejše, je nujno, da objavljene dosežke strnemo v obliki gesel z vsemi najbolj vitalnimi podatki, s čimer bodo imeli uporabniki boljši dostop do informacij. Pri oblikovanju gesel je bila upoštevana metodologija, ki se je uveljavila v nemški in angleški leksikografski literaturi. Imena izdelovalcev so zapisana v izvirni obliki, ponekod pa so dodane še različice priimkov in imen, ki jih najdemo v primarnih virih. Pri rojstnih podatkih so navedene letnice rojstva in smrti ter natančni datumi, kadar so znani. V primerih, kjer čas rojstva ni ugotovljen, so pomembne letnice delovanja posameznika. Primer: CAJHEN, (Zeichen, Martin (1855–1863. Pri poklicu je mogočih več navedb, npr. izdelovalec orgel, organist, trgovec z glasbili ... Kadar

 13. The adsorption of hydrogen on a molecular sieve at -196{sup o}C and the observation of an isotope effect; Adsorption d'hydrogene sur un tamis moleculaire a -196{sup o}C et observation d'un effet isotopique; Absorbtsiya vodoroda na molekulyarnom fil'tre pri -196{sup o} i nablyudenie rezul'tatov dejstviya izotopov; Adsorcion de hidrogeno en un tamiz molecular a -196{sup o}C y observacion de un efecto isotopico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duncombe, W G [Wellcome Research Laboratories, Beckenham, Kent (United Kingdom)

  1962-03-15

  adsorbio en el tamiz molecular cerca del 99 % del hidrogeno inicial antes de comenzar la desorcion por bombeo. Por lo tanto, parece probable que el considerable fraccionamiento observado tenga lugar principalmente durante la desorcion y que el efecto carezca de importancia cuando el tamiz se emplea para manipular pequenos volumenes de isotopos del hidrogeno ya que, por lo general, la desorcion total se efectuara por calentamiento. (author) [Russian] Ispytyvalsya molekulyarnyj fil'tr Linde 4 A v kachestve vozmozhnogo sredstva obrashcheniya s nebol'shimi ob{sup e}mami izotopov vodoroda v vakuume, vmesto primenyayushchegosya v nastoyashchee vremya nasosa Toiplera. Davlenie ravnovesiya (P) izmeryaetsya razlichnymi ob{sup e}mami (V) vodoroda, absorbiruemogo odnim grammom fil'tra pri temperature -196{sup o}. EHksperimenty s aktivirovannym drevesnym uglem pokazyvayut preimushchestvo fil'tra kak absorbenta vodoroda. Odin gramm fil'tra v sisteme s ob{sup e}mom v 500 ml absorbiruet okolo 97 % odnogo ml obraztsa vodoroda. Absorbtsiya neznachitel'na pri temperature -78{sup o}, i desorbtsiya yavlyaetsya kolichestvennoj i b'kpro protekaet pri komnatnoj temperature. Vozmozhnost' rezul'tatov dejstviya izotopa izuchalas' putem absorbirovaniya izmeryaemykh ob{sup e}mov tritiya (5 millikyuri/mol') pri ravnomernom davlenii okolo 5 mm, pri ehtom proiskhodilo vykachivanie sistemy v periode do 15 minut i izmerenie ob{sup e}ma ostatochnogo vodoroda. Poslednij prevrashchalsya kolichestvenno v vodu, zatem v butan i gaz. Udel'naya aktivnost' byla vsegda vyshe, chem aktivnost' tritiya, kotoryj prokhodil 10 tsiklov absorbtsii i desorbtsii bez promezhutochnogo vykachivaniya s tem, chtoby ne bylo nikakikh chistykh poter' gaza. EHto imelo takuyu zhe udel'nuyu aktivnost', kak u neobrabotannogo tritiya, vzyatogo iz rezervnoj kolby. Bylo obnaruzheno, chto logarifm (ostatochnyj ob{sup e}m/nachal'nyj ob{sup e}m) proportsionalen 1/logarifm (ostatochnaya udel'naya aktivnost'/ nachal'naya udel'naya aktivnost') v

 14. GenBank blastx search result: AK059429 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059429 001-027-F01 S81752.1 DPH2L=candidate tumor suppressor gene {ovarian cancer critical region of delet...ion} [human, 9 week fetal and placental tissues, mRNA, 2233 nt].|PRI PRI 2e-64 +2 ...

 15. The Drug war: Diplomatic and Security Implications for Mexico and the United States

  Science.gov (United States)

  2011-06-10

  The PRI electoral gains will make it impossible for President Calderon to push significant reforms through without serious concessions to the PRI-if...August 2002), 5. 83 GLOSSARY Commission Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Mexico’s National Commission on Human Rights. Counter-drug

 16. GenBank blastx search result: AK059663 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059663 001-031-E04 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine dependence... related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 7e-29 +3 ...

 17. GenBank blastx search result: AK059413 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059413 001-027-D02 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine dependence... related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 9e-12 +1 ...

 18. GenBank blastx search result: AK062146 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK062146 001-045-G12 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine dependence... related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 2e-80 +1 ...

 19. 1995-1996 annual report of the Petroleum Recovery Institute

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-01-01

  Financial performance and technical achievements were highlighted in the Petroleum Recovery Institute's 1995-96 annual review, with a special review of PRI's involvement with microgravity science. A list of PRI research and technology contracts and research reports from 1995-1996 was also included

 20. A reliability analysis of a natural-gas pressure-regulating installation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerbec, Marko

  2010-01-01

  A case study involving analyses of the operability, reliability and availability was made for a selected, typical, high-pressure, natural-gas, pressure-regulating installation (PRI). The study was commissioned by the national operator of the natural-gas, transmission-pipeline network for the purpose of validating the existing operability and maintenance practices and policies. The study involved a failure-risk analysis (HAZOP) of the selected typical installation, retrieval and analysis of the available corrective maintenance data for the PRI's equipment at the network level in order to obtain the failure rates followed by an elaboration of the quantitative fault trees. Thus, both operator-specific and generic literature data on equipment failure rates were used. The results obtained show that two failure scenarios need to be considered: the first is related to the PRI's failure to provide gas to the consumer(s) due to a low-pressure state and the second is related to a failure of the gas pre-heating at the high-pressure reduction stage, leading to a low temperature (a non-critical, but unfavorable, PRI state). Related to the first scenario, the most important cause of failure was found to be a transient pressure disturbance back from the consumer side. The network's average PRI failure frequency was assessed to be about once per 32 years, and the average unavailability to be about 4 minutes per year (the confidence intervals were also assessed). Based on the results obtained, some improvements to the monitoring of the PRI are proposed.

 1. A reliability analysis of a natural-gas pressure-regulating installation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerbec, Marko, E-mail: marko.gerbec@ijs.s [Jozef Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana (Slovenia)

  2010-11-15

  A case study involving analyses of the operability, reliability and availability was made for a selected, typical, high-pressure, natural-gas, pressure-regulating installation (PRI). The study was commissioned by the national operator of the natural-gas, transmission-pipeline network for the purpose of validating the existing operability and maintenance practices and policies. The study involved a failure-risk analysis (HAZOP) of the selected typical installation, retrieval and analysis of the available corrective maintenance data for the PRI's equipment at the network level in order to obtain the failure rates followed by an elaboration of the quantitative fault trees. Thus, both operator-specific and generic literature data on equipment failure rates were used. The results obtained show that two failure scenarios need to be considered: the first is related to the PRI's failure to provide gas to the consumer(s) due to a low-pressure state and the second is related to a failure of the gas pre-heating at the high-pressure reduction stage, leading to a low temperature (a non-critical, but unfavorable, PRI state). Related to the first scenario, the most important cause of failure was found to be a transient pressure disturbance back from the consumer side. The network's average PRI failure frequency was assessed to be about once per 32 years, and the average unavailability to be about 4 minutes per year (the confidence intervals were also assessed). Based on the results obtained, some improvements to the monitoring of the PRI are proposed.

 2. osamosvojitvi slovenije leta 1991

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elke Tharun

  2003-12-01

  Full Text Available Nemške občine se razlikujejo med seboj po svoji upravi v smislu samouprave, ki je za-gotovljena z ustavo. Neposredna posledica je vedno več omejitev pri prenosu odgovor-nosti, na področju financ in pri evropskem upravljanju.

 3. The RNA-binding protein HOS5 and serine/arginine-rich proteins RS40 and RS41 participate in miRNA biogenesis in Arabidopsis

  KAUST Repository

  Chen, Tao; Cui, Peng; Xiong, Liming

  2015-01-01

  MicroRNAs are a class of small regulatory RNAs that are generated from primary miRNA (pri-miRNA) transcripts with a stem-loop structure. Accuracy of the processing of pri-miRNA into mature miRNA in plants can be enhanced by SERRATE (SE

 4. GenBank blastx search result: AK106998 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK106998 002-120-B12 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 1e-29 +3 ...

 5. GenBank blastx search result: AK059494 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK059494 001-028-H05 AB179082.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-12630, similar to human oculocer...ebrorenal syndrome of Lowe (OCRL), transcriptvariant a, mRNA, RefSeq: NM_000276.3.|PRI PRI 7e-40 +2 ...

 6. GenBank blastx search result: AK062242 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:14115 IMAGE:3938510), complete cds.|PRI PRI 3e-31 +1 ... ...AK062242 001-047-E10 BC007878.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 7. GenBank blastx search result: AK110760 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:14115 IMAGE:3938510), complete cds.|PRI PRI 1e-100 +1 ... ...AK110760 002-170-H05 BC007878.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 8. GenBank blastx search result: AK060732 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:22893 IMAGE:4065221), complete cds.|PRI PRI 1e-113 +3 ... ...AK060732 001-032-A05 BC023983.1 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 9. GenBank blastx search result: AK062242 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:22893 IMAGE:4065221), complete cds.|PRI PRI 3e-31 +1 ... ...AK062242 001-047-E10 BC023983.1 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 10. GenBank blastx search result: AK104686 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104686 001-036-C11 BC034481.1 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase... E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:26350 IMAGE:4824846), complete cds.|PRI PRI 3e-20 +1 ...

 11. GenBank blastx search result: AK060732 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:14115 IMAGE:3938510), complete cds.|PRI PRI 1e-113 +3 ... ...AK060732 001-032-A05 BC007878.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 12. GenBank blastx search result: AK061863 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061863 001-040-H03 BC034481.1 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase... E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:26350 IMAGE:4824846), complete cds.|PRI PRI 2e-18 +2 ...

 13. GenBank blastx search result: AK110760 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:2355 IMAGE:2822372), complete cds.|PRI PRI 1e-100 +1 ... ...AK110760 002-170-H05 BC008933.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 14. GenBank blastx search result: AK060732 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:2355 IMAGE:2822372), complete cds.|PRI PRI 1e-113 +3 ... ...AK060732 001-032-A05 BC008933.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 15. GenBank blastx search result: AK105105 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:22893 IMAGE:4065221), complete cds.|PRI PRI 2e-26 +3 ... ...AK105105 001-100-E08 BC023983.1 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 16. GenBank blastx search result: AK105105 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:14115 IMAGE:3938510), complete cds.|PRI PRI 2e-26 +3 ... ...AK105105 001-100-E08 BC007878.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 17. GenBank blastx search result: AK062242 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available E1, alpha polypeptide (maple syrup urine disease), mRNA (cDNA clone MGC:2355 IMAGE:2822372), complete cds.|PRI PRI 3e-31 +1 ... ...AK062242 001-047-E10 BC008933.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase

 18. Sumerian Proverbs. Glimpses of Everyday Life in Ancient Mesopotammia. By Edmund I. Gordon with a chapter by Thorkild Jacobsen. (Museum Monographs. Published by The University ivrus,eum. University of Pennsylvania. Philadelphia 1959, 7,50. XXVI + 556 str.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viktor Korošec

  1961-12-01

  Full Text Available Stari pregovori in reki so dragocene priče ljudske modrosti in ljudskega naziranja o življenju in družbi. Posebno priljubljeni so bili na Starem vzhodu. Tako so pri Egipčanih nastali obširni "modrostni spisi". biblija ima posebno knjigo Pregovorov (Mišle Šelomo. Zelo razširjeni so pa bili tudi pri starih Sumercih. Njihovi pisarji so v mestih Nippurju, Uru (in najbrž tudi drugod sestavljali cele zbirke takih rekov. Navadno so to kratka pravila, življenjske maksime, včasih samoumevne resnice, včasih kratke, nekoliko sarkastične zgodbice.

 19. MOTIVIRANOST SLOVENSKIH IN ŠPANSKIH UČENCEV ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ

  OpenAIRE

  Jurak, Teja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi primerjamo motivacijo učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) osnovne šole (OŠ) v Sloveniji in Španiji za učenje tujega jezika (angleščine) ter motivacijo mlajših učencev v primerjavi s starejšimi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Osredotočamo se na učenje tujega jezika v otroštvu, pri tem pa najprej opredelimo pojem motivacija, motivacija pri učenju, torej učna motivacija in njene vrste, kot sta notranja in zunanja motivacija ter specifično pri učenj...

 20. PWR core design calculations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trkov, A; Ravnik, M; Zeleznik, N [Inst. Jozef Stefan, Ljubljana (Slovenia)

  1992-07-01

  Functional description of the programme package Cord-2 for PWR core design calculations is presented. Programme package is briefly described. Use of the package and calculational procedures for typical core design problems are treated. Comparison of main results with experimental values is presented as part of the verification process. (author) [Slovenian] Opisali smo programski paket CORD-2, ki se uporablja pri projektnih izracunih sredice pri upravljanju tlacnovodnega reaktorja. Prikazana je uporaba paketa in racunskih postopkov za tipicne probleme, ki nastopajo pri projektiranju sredice. Primerjava glavnih rezultatov z eksperimentalnimi vrednostmi je predstavljena kot del preveritvenega procesa. (author)

 1. The photochemical reflectance index provides an optical indicator of spring photosynthetic activation in evergreen conifers.

  Science.gov (United States)

  Wong, Christopher Y S; Gamon, John A

  2015-04-01

  In evergreens, the seasonal down-regulation and reactivation of photosynthesis is largely invisible and difficult to assess with remote sensing. This invisible phenology may be changing as a result of climate change. To better understand the mechanism and timing of these hidden physiological transitions, we explored several assays and optical indicators of spring photosynthetic activation in conifers exposed to a boreal climate. The photochemical reflectance index (PRI), chlorophyll fluorescence, and leaf pigments for evergreen conifer seedlings were monitored over 1 yr of a boreal climate with the addition of gas exchange during the spring. PRI, electron transport rate, pigment levels, light-use efficiency and photosynthesis all exhibited striking seasonal changes, with varying kinetics and strengths of correlation, which were used to evaluate the mechanisms and timing of spring activation. PRI and pigment pools were closely timed with photosynthetic reactivation measured by gas exchange. The PRI provided a clear optical indicator of spring photosynthetic activation that was detectable at leaf and stand scales in conifers. We propose that PRI might provide a useful metric of effective growing season length amenable to remote sensing and could improve remote-sensing-driven models of carbon uptake in evergreen ecosystems. © 2015 The Authors. New Phytologist © 2015 New Phytologist Trust.

 2. Complications from arteriovenous malformation radiosurgery: multivariate analysis and risk modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flickinger, John C.; Kondziolka, Douglas; Pollock, Bruce E.; Maitz, Ann H.; Lunsford, L. Dade

  1997-01-01

  Purpose/Objective: To assess the relationships of radiosurgery treatment parameters to the development of complications from radiosurgery for arteriovenous malformations (AVM). Methods and Materials: We evaluated follow-up imaging and clinical data in 307 AVM patients who received gamma knife radiosurgery at the University of Pittsburgh between 1987 and 1993. All patients had regular clinical or imaging follow up for a minimum of 2 years (range: 24-96 months, median = 44 months). Results: Post-radiosurgical imaging (PRI) changes developed in 30.5% of patients with regular follow-up magnetic resonance imaging, and were symptomatic in 10.7% of all patients at 7 years. PRI changes resolved within 3 years developed significantly less often (p = 0.0274) in patients with symptoms (52.8%) compared to asymptomatic patients (94.8%). The 7-year actuarial rate for developing persistent symptomatic PRI changes was 5.05%. Multivariate logistic regression modeling found that the 12 Gy volume was the only independent variable that correlated significantly with PRI changes (p < 0.0001) while symptomatic PRI changes were correlated with both 12 Gy volume (p = 0.0013) and AVM location (p 0.0066). Conclusion: Complications from AVM radiosurgery can be predicted with a statistical model relating the risks of developing symptomatic post-radiosurgical imaging changes to 12 Gy treatment volume and location

 3. GenBank blastx search result: AK105069 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105069 001-045-C01 AB169286.1 Macaca fascicularis testis cDNA, clone: QtsA-18648, similar to human mortali...ty factor 4 like 2 (MORF4L2), mRNA, RefSeq: NM_012286.1.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 4. GenBank blastx search result: AK105761 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK105761 001-202-D07 BC040139.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase... E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), transcript variant 1, mRNA (cDNA clone MGC:48849 IMAGE:5493159), complete cds.|PRI PRI 1e-115 +2 ...

 5. GenBank blastx search result: AK104686 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104686 001-036-C11 BC040139.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase... E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), transcript variant 1, mRNA (cDNA clone MGC:48849 IMAGE:5493159), complete cds.|PRI PRI 1e-48 +1 ...

 6. GenBank blastx search result: AK061863 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061863 001-040-H03 BC040139.2 Homo sapiens branched chain keto acid dehydrogenase... E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), transcript variant 1, mRNA (cDNA clone MGC:48849 IMAGE:5493159), complete cds.|PRI PRI 2e-47 +2 ...

 7. Ból głowy wśród personelu medycznego = Headache among medical Staff

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Kozak-Putowska

  2016-06-01

  3.       Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska     Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Joanna Iłżecka Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej UM w Lublinie 20-081 Lublin ul. S. Staszica 4/6 tel. 505569275 e-mail: joanna.ilzecka@umlub.pl   Abstrakt Wprowadzenie. Ból głowy jest powszechną dolegliwością mogącą wynikać z procesu chorobowego toczącego się w organizmie, jak też być skutkiem negatywnych zachowań zdrowotnych, nieprawidłowego stylu życia lub szkodliwych warunków pracy. Cel pracy. Analiza częstości i przyczyn występowania bólu głowy wśród personelu medycznego i jego wpływ na funkcjonowanie w pracy i wypełnianie obowiązków zawodowych. Materiał i metody. Badaniami objęto 145 osób, pracujących w szpitalach w Lublinie oraz Warszawie. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki i wnioski. Stwierdzono, że średnio połowa badanego personelu medycznego jest zdania, że praca zawodowa, którą wykonują jest przyczyną bólu głowy. Wynika to z sytuacji stresowych mających związek ze specyfiką pracy oraz szkodliwych warunków pracy. Główna przyczyna bólu głowy wśród personelu medycznego to kontakt ze środkami do dezynfekcji powierzchni i skóry oraz kontakt z różnorodnymi środkami medycznymi i lekami.   Słowa kluczowe: ból głowy, kadry medyczne szpitala, praca zawodowa.   Abstract Introduction. Headache is a common condition that may result from an ongoing disease process in the body as well as be the result of negative health behaviors, improper lifestyle or harmful working conditions. Purpose. The aim of the work was the analysis of the frequency and the causes of headache among medical staff and its impact on the functioning of the working and professional duties. Material and methodology. The study group consisted of 145 people, chosen randomly,  working in hospitals in Lublin and Warsaw. The study was

 8. Carbon retention in the soil–plant system under different irrigation regimes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Liu, Fulai; Andersen, Mathias Neumann

  2010-01-01

  their environmental impacts. Tomato plants (Lycopersicon esculentum L., var. Cedrico) were grown in split-root pots in a climate-controlled glasshouse and were subjected to full irrigation (FI), deficit irrigation (DI) and alternate partial root-zone irrigation (PRI) at early fruiting stage. In Exp. I, each plant...... to a greater microbial activity in the two treatments; particularly the PRI induced drying and wetting cycles of the soils may cause an increase of microbial activities and respiration rate, which could lead to more C losses from the soil. However, in both experiments the total C concentration in the PRI...... in the two experiments might have affected the C retention in the soil and in the plant biomass. Nevertheless, with a same degree of water saving, PRI was superior to DI in terms of enhancing C concentration in the plant biomass, which might have contributed to a better fruit quality in tomatoes as reported...

 9. The thermodynamic characteristics of vaporization of praseodymium triiodide

  Science.gov (United States)

  Motalov, V. B.; Kudin, L. S.; Markus, T.

  2009-03-01

  The vaporization of praseodymium triiodide was studied by high-temperature mass spectrometry. Monomeric (PrI3) and dimeric (Pr2I6) molecules and the PrI{4/-} and Pr2I{7/-} negative ions were recorded in saturated vapor over the temperature range 842-1048 K. The partial pressures of neutral vapor components were determined. The enthalpies of sublimation Δs H o(298.15 K) in the form of monomers (291 ± 10 kJ/mol) and dimers (400 ± 30 kJ/mol) were calculated by the second and third laws of thermodynamics. The equilibrium constants of ion-molecular reactions were measured and the enthalpies of the reactions determined. The enthalpies of formation Δf H o(298.15 K) of molecules and ions in the gas phase were calculated (-373 ± 11, -929 ± 31, -865 ± 25, and -1433 ± 48 kJ/mol for PrI3, Pr2I6, PrI{4/-}, and Pr2I{7/-}, respectively).

 10. A new polymorphism biomarker rs629367 associated with increased risk and poor survival of gastric cancer in chinese by up-regulated miRNA-let-7a expression.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: Variant in pri-miRNA could affect miRNA expression and mature process or splicing efficiency, thus altering the hereditary susceptibility and prognosis of cancer. We aimed to assess miRNA-let-7 single nucleotide polymorphisms (SNP associated with the risk and prognosis of gastric cancer (GC as predicting biomarkers, and furthermore, its possible mechanisms. METHODS: A two-stage case-control study was designed to screen four miRNA SNPs (pri-let-7a-2 rs629367 and rs1143770, pri-let-7a-1 rs10739971, pri-let-7f-2 rs17276588 in 107 GC patients, 107 atrophic gastritis (AG, and matched 124 controls using PCR-RFLP. Two promising SNPs were validated in another independent 1949 samples (including 579 gastric cancer patients, 649 atrophic gastritis and 721 controls using Sequenom MassARRAY platform and sequencing. RESULTS: We found that pri-let-7a-2 rs629367 CC variant genotype was associated with increased risks of gastric cancer and atrophic gastritis by 1.83-fold and 1.86-fold, respectively. For gastric cancer prognosis, patients with rs629367 CC genotype had significantly poorer survival than patients with AA genotype (log-rank P = 0.004. We further investigated the let-7a expression levels in serum and found that let-7a expression elevated gradually for rs629367 AA, CA, CC genotype in the atrophic gastritis group (P = 0.043. Furthermore, we confirmed these findings in vitro study by overexpressing let-7a carrying pri-let-7a-2 wild-type A or polymorphic-type C allele (P<0.001. CONCLUSIONS: pri-let-7a-2 rs629367 CC genotype could increase the risks of gastric cancer as well as atrophic gastritis and was also associated with poor survival of gastric cancer, which possibly by affecting the mature let-7a expression, and could serve as a predicting biomarker for high-risk and poor prognosis of gastric cancer.

 11. Obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni v referenčni ambulanti družinske medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alenka Terbovc

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Model referenčnih ambulant družinske medicine prinaša spremembe v obravnavi pacientov. Namen raziskave je bil preučiti dejavnike tveganja, ki prispevajo k zmanjšanju nastanka srčno-žilnih bolezni z nefarmakološkimi ukrepi pri pacientih v referenčni ambulanti družinske medicine. Metode: Narejena je bila retrogradna raziskava podatkov pacientov, ki so bili obravnavani v referenčnih ambulantah za srčno-žilno ogroženost. Naključni raziskovalni vzorec je obsegal 128 pacientov, ki so v obdobju od 1. maja do 25. avgusta 2014 v referenčni ambulanti družinske medicine opravili presejalni in kontrolni pregled. Podatki so bili analizirani z opisno statistiko in hi-kvadrat testom. Rezultati: Pri obravnavanih pacientih so bili pri kontrolnem pregledu v primerjavi s presejalnim ugotovljeni višji deleži urejenih preiskovanih parametrov, in sicer pri krvnem tlaku (41,6 %, holesterolu (45,5 % in krvnem sladkorju (53,3 %, zmanjšal se je tudi delež kadilcev, in sicer za 4 %. Visoka srčno-žilna ogroženost (20–40 % se je pri kontrolni meritvi znižala na 28 %, zelo visoka na 6,6 %. Po obravnavi v ambulanti se je telesna aktivnost, izvajana od 2- do 4-krat na teden, povečala na 54,3 % oz. telesna aktivnost, izvajana 5-krat na teden, na 19,4 %. Statistično značilne razlike so se pokazale pri krvnem tlaku (χ2 = 8,780, p = 0,003 in holesterolu (χ2 = 4,781, p = 0,029. Diskusija in zaključek: Po ambulantni obravnavi se je pri pacientih pomembno izboljšala vrednost nekaterih dejavnikov tveganja, kar je moč pripisati kakovostni obravnavi, ki jo omogoča model referenčnih ambulant, in vlogi diplomirane medicinske sestre v tem modelu.

 12. Patients with restored occlusions. Part III: The effect of occlusal splint therapy and occlusal adjustments on TMJ dysfunction.

  Science.gov (United States)

  Lederman, K H; Clayton, J A

  1983-07-01

  An earlier study of 50 patients with occlusions restored by fixed partial dentures indicated a high percent (68%) of TMJ dysfunction. Occlusal interferences can play a significant role in causing TMJ dysfunction. To determine the significance of occlusal interferences, occlusal splints were placed in 10 of these restored patients who had moderate to severe dysfunction. The PRI was used to detect the presence or absence of TMJ dysfunction. The PRI TMJ dysfunction scores were reduced in all 10 patients after use of the occlusal splint. Five of the patients achieved reproducible tracings (no TMJ dysfunction) during the experiment time of 7 months. The occlusion of two patients was adjusted to eliminate the need for the occlusal splint. Patients who wore the splint 24 hours a day showed a significant (0.0004 level) reduction in TMJ dysfunction. Those patients who did not wear the splint regularly or had high levels of stress had PRI scores that varied. This finding indicates that the occlusal splint is not a treatment, as its removal permits reactivation of the occlusal interference. Resolution of dysfunction did not occur until occlusal interferences were removed. The changes in PRI scores to different dysfunction categories (none, slight, moderate, and severe) for the experimental group were significant at the 0.01 level. A control group of five patients had similar pantographic tracings but no other treatment. Their PRI scores varied, but there was no significant change in PRI scores or dysfunction categories. It was concluded that occlusal interferences were active causes of TMJ dysfunction in 10 of 36 patients in a population with restored occlusions.

 13. SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.; Visser, de W.; Brandenburg, W.A.; Jongschaap, R.E.E.; Werf, van der A.K.; Deelman, Berth-Jan; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola

  2016-01-01

  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen,

 14. GenBank blastx search result: AK104229 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK104229 006-307-D03 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 3e-41 +3 ...

 15. GenBank blastx search result: AK058642 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK058642 001-018-E05 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 2e-18 +3 ...

 16. GenBank blastx search result: AK061708 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK061708 001-037-F11 AF023268.1 Homo sapiens clk2 kinase (CLK2), propin1, cote1, glucocerebro...sidase (GBA), and metaxin genes, complete cds; metaxin pseudogene and glucocerebrosidase pseudogene; and thrombospondin3 (THBS3) gene, partial cds.|PRI PRI 1e-41 +3 ...

 17. New imaging systems in nuclear medicine. Technical progress report, January 1, 1982-December 31, 1983

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brownell, G.L.

  1983-01-01

  A new instrumentation concept has been developed for the analogue ring detector (PR-I) and its success has been demonstrated. Software for PRI has been developed. Studies of new instrumentation methods and materials include extension of the analog concepts to higher spatial resolution, higher data rates and cylindrical shaped detectors

 18. Prihodnja osvetlitev in nočna podoba mest: študija primera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Rankel

  2014-06-01

  Full Text Available Prihodnja osvetlitev na podlagi polprevodniških virov svetlobe bo spremenila nočno podobo mest. Možnosti njihove umestitve in uporabe v urbanem prostoru so številne. V članku zato proučujemo, ali bi njihova prihodnja uporaba v splošni zunanji razsvetljavi pozitivno vplivala na človekovo sprejemanje tako osvetljenega urbanega prostora. Na podlagi inovativne uporabe omenjenih virov svetlobe smo izoblikovali dva različna koncepta osvetlitve. Prvi koncept temelji na ploskovni osvetlitvi, drugi pa na detajlnem prikazu arhitekturno–urbanih elementov. Predlogi za osvetlitev so bili narejeni na petih različnih lokacijah mesta. Poleg izpolnjevanja funkcionalnih potreb upoštevajo tudi urbanistični in arhitekturni vidik osvetljevanja. Z ocenami afektivne kakovosti slikovnih prikazov smo predstavili in proučevali temeljna afektivna stanja anketiranih. Ugotovitve kažejo, da so se anketiranci pri večini predlogov strinjali pri ocenah spremenljivk »prijetnost« in »pozornost. Statistika pokaže med konceptoma značilne razlike pri ocenah obeh spremenljivk. Pri neposredni primerjavi obeh konceptov smo ugotovili, da je naklonjenost anketirancev do določenega osvetlitvenega koncepta odvisna tudi od mestne lokacije. S člankom želimo poudariti pomen nočne podobe mesta pri razvoju prihodnjih strategij osvetlitve, ki temeljijo na polprevodniških virih svetlobe.

 19. Establishment of the Relationship between the Photochemical Reflectance Index and Canopy Light Use Efficiency Using Multi-angle Hyperspectral Observations

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qian; Chen, Jing; Zhang, Yongguang; Qiu, Feng; Fan, Weiliang; Ju, Weimin

  2017-04-01

  The gross primary production (GPP) of terrestrial ecosystems constitutes the largest global land carbon flux and exhibits significant spatial and temporal variations. Due to its wide spatial coverage, remote sensing technology is shown to be useful for improving the estimation of GPP in combination with light use efficiency (LUE) models. Accurate estimation of LUE is essential for calculating GPP using remote sensing data and LUE models at regional and global scales. A promising method used for estimating LUE is the photochemical reflectance index (PRI = (R531-R570)/(R531 + R570), where R531 and R570 are reflectance at wavelengths 531 and 570 nm) through remote sensing. However, it has been documented that there are certain issues with PRI at the canopy scale, which need to be considered systematically. For this purpose, an improved tower-based automatic canopy multi-angle hyperspectral observation system was established at the Qianyanzhou flux station in China since January of 2013. In each 15-minute observation cycle, PRI was observed at four view zenith angles fixed at solar zenith angle and (37°, 47°, 57°) or (42°, 52°, 62°) in the azimuth angle range from 45° to 325° (defined from geodetic north). To improve the ability of directional PRI observation to track canopy LUE, the canopy is treated as two-big leaves, i.e. sunlit and shaded leaves. On the basis of a geometrical optical model, the observed canopy reflectance for each view angle is separated to four components, i.e. sunlit and shaded leaves and sunlit and shaded backgrounds. To determine the fractions of these four components at each view angle, three models based on different theories are tested for simulating the fraction of sunlit leaves. Finally, a ratio of canopy reflectance to leaf reflectance is used to represent the fraction of sunlit leaves, and the fraction of shaded leaves is calculated with the four-scale geometrical optical model. Thus, sunlit and shaded PRI are estimated using

 20. Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy

  OpenAIRE

  Góralewska-Słońska, Anna

  2013-01-01

  The purpose of this article is to present the problem of flirting and romance in the workplace, especially the consequences of sexual harassment. This paper presents the development of the organizational climate creating by flirting and romance at work. It also presents the issue of sexual harassment by defining the concept, forms and types. The study identifies the determinants of sexual harassment related to the organization. The article is also a theoretical basis for the resea...

 1. Nova libro pri interlingvistiko

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 2. Chlorophyll fluorescence, photochemical reflective index and normalized difference vegetative index during plant senescence.

  Science.gov (United States)

  Cordon, Gabriela; Lagorio, M Gabriela; Paruelo, José M

  2016-07-20

  The relationship between the Photochemical Reflectance Index (PRI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and chlorophyll fluorescence along senescence was investigated in this work. Reflectance and radiance measurements were performed at canopy level in grass species presenting different photosynthetic metabolism: Avena sativa (C3) and Setaria italica (C4), at different stages of the natural senescence process. Sun induced-chlorophyll fluorescence at 760nm (SIF 760 ) and the apparent fluorescence yield (SIF 760 /a, with a=irradiance at time of measurement) were extracted from the radiance spectra of canopies using the Fraunhofer Line Discrimination-method. The photosynthetic parameters derived from Kautsky kinetics and pigment content were also calculated at leaf level. Whilst stand level NDVI patterns were related to changes in the structure of canopies and not in pigment content, stand level PRI patterns suggested changes both in terms of canopy and of pigment content in leaves. Both SIF 760 /a and Φ PSII decreased progressively along senescence in both species. A strong increment in NPQ was evident in A. sativa while in S. italica NPQ values were lower. Our most important finding was that two chlorophyll fluorescence signals, Φ PSII and SIF 760 /a, correlated with the canopy PRI values in the two grasses assessed, even when tissues at different ontogenic stages were present. Even though significant changes occurred in the Total Chlr/Car ratio along senescence in both studied species, significant correlations between PRI and chlorophyll fluorescence signals might indicate the usefulness of this reflectance index as a proxy of photosynthetic RUE, at least under the conditions of this study. The relationships between stand level PRI and the fluorescence estimators (Φ PSII and SIF 760 /a) were positive in both cases. Therefore, an increase in PRI values as in the fluorescence parameters would indicate higher RUE. Copyright © 2016 Elsevier GmbH. All

 3. A New Polymorphism Biomarker rs629367 Associated with Increased Risk and Poor Survival of Gastric Cancer in Chinese by Up-Regulated miRNA-let-7a Expression

  Science.gov (United States)

  Xu, Qian; Dong, Qiguan; He, Caiyun; Liu, Wenjing; Sun, Liping; Liu, Jingwei; Xing, Chengzhong; Li, Xiaohang; Wang, Bengang; Yuan, Yuan

  2014-01-01

  Background Variant in pri-miRNA could affect miRNA expression and mature process or splicing efficiency, thus altering the hereditary susceptibility and prognosis of cancer. We aimed to assess miRNA-let-7 single nucleotide polymorphisms (SNP) associated with the risk and prognosis of gastric cancer (GC) as predicting biomarkers, and furthermore, its possible mechanisms. Methods A two-stage case-control study was designed to screen four miRNA SNPs (pri-let-7a-2 rs629367 and rs1143770, pri-let-7a-1 rs10739971, pri-let-7f-2 rs17276588) in 107 GC patients, 107 atrophic gastritis (AG), and matched 124 controls using PCR-RFLP. Two promising SNPs were validated in another independent 1949 samples (including 579 gastric cancer patients, 649 atrophic gastritis and 721 controls) using Sequenom MassARRAY platform and sequencing. Results We found that pri-let-7a-2 rs629367 CC variant genotype was associated with increased risks of gastric cancer and atrophic gastritis by 1.83-fold and 1.86-fold, respectively. For gastric cancer prognosis, patients with rs629367 CC genotype had significantly poorer survival than patients with AA genotype (log-rank P = 0.004). We further investigated the let-7a expression levels in serum and found that let-7a expression elevated gradually for rs629367 AA, CA, CC genotype in the atrophic gastritis group (P = 0.043). Furthermore, we confirmed these findings in vitro study by overexpressing let-7a carrying pri-let-7a-2 wild-type A or polymorphic-type C allele (Pcancer as well as atrophic gastritis and was also associated with poor survival of gastric cancer, which possibly by affecting the mature let-7a expression, and could serve as a predicting biomarker for high-risk and poor prognosis of gastric cancer. PMID:24760009

 4. Microprocessor Activity Controls Differential miRNA Biogenesis In Vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Conrad

  2014-10-01

  Full Text Available In miRNA biogenesis, pri-miRNA transcripts are converted into pre-miRNA hairpins. The in vivo properties of this process remain enigmatic. Here, we determine in vivo transcriptome-wide pri-miRNA processing using next-generation sequencing of chromatin-associated pri-miRNAs. We identify a distinctive Microprocessor signature in the transcriptome profile from which efficiency of the endogenous processing event can be accurately quantified. This analysis reveals differential susceptibility to Microprocessor cleavage as a key regulatory step in miRNA biogenesis. Processing is highly variable among pri-miRNAs and a better predictor of miRNA abundance than primary transcription itself. Processing is also largely stable across three cell lines, suggesting a major contribution of sequence determinants. On the basis of differential processing efficiencies, we define functionality for short sequence features adjacent to the pre-miRNA hairpin. In conclusion, we identify Microprocessor as the main hub for diversified miRNA output and suggest a role for uncoupling miRNA biogenesis from host gene expression.

 5. Dissecting the interactions of SERRATE with RNA and DICER-LIKE 1 in Arabidopsis microRNA precursor processing

  KAUST Repository

  Iwata, Yuji

  2013-08-05

  Efficient and precise microRNA (miRNA) biogenesis in Arabidopsis is mediated by the RNaseIII-family enzyme DICER-LIKE 1 (DCL1), double-stranded RNA-binding protein HYPONASTIC LEAVES 1 and the zinc-finger (ZnF) domain-containing protein SERRATE (SE). In the present study, we examined primary miRNA precursor (pri-miRNA) processing by highly purified recombinant DCL1 and SE proteins and found that SE is integral to pri-miRNA processing by DCL1. SE stimulates DCL1 cleavage of the pri-miRNA in an ionic strength-dependent manner. SE uses its N-terminal domain to bind to RNA and requires both N-terminal and ZnF domains to bind to DCL1. However, when DCL1 is bound to RNA, the interaction with the ZnF domain of SE becomes indispensible and stimulates the activity of DCL1 without requiring SE binding to RNA. Our results suggest that the interactions among SE, DCL1 and RNA are a potential point for regulating pri-miRNA processing. 2013 The Author(s) 2013.

 6. "Informacja chce by? wolna". Strategie kontroli i taktyki uwalniania informacji w epoce cyfrowej

  OpenAIRE

  Banaszak, Ada

  2016-01-01

  W niniejszej pracy przygl?dam si? wybranym strategiom kontroli informacji w epoce cyfrowej oraz taktykom jej uwalniania ? dzia?aniom haker?w i haktywist?w, takich jak Richard Stallman, za?o?yciel ruchu wolnego oprogramowania, Julian Assange, cypherpunk i redaktor naczelny WikiLeaks, czy Anonymous. Aleksander Kmak

 7. Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Słowińska

  2011-10-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono historię leczenia operacyjnego stawówśródręczno-paliczkowych ręki z użyciem endoprotez u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów w Klinice Reumoortopedii InstytutuReumatologii w Warszawie (ryc. 1–4.

 8. Jak3, STAT3, and STAT5 inhibit expression of miR-22, a novel tumor suppressor microRNA, in cutaneous T-Cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sibbesen, Nina A; Kopp, Katharina L; Litvinov, Ivan V

  2015-01-01

  the promoter of the miR-22 host gene, and (iii) inhibition of Jak3, STAT3, and STAT5 triggers increased expression of pri-miR-22 and miR-22. Curcumin, a nutrient with anti-Jak3 activity and histone deacetylase inhibitors (HDACi) also trigger increased expression of pri-miR-22 and miR-22. Transfection...

 9. Utjecaj bakteriološke kakvoće mlijeka na trajnost pasteriziranog mlijeka

  OpenAIRE

  Kršev, Ljerka; Tratnik, Ljubica; Pirjavec, Irena; Borović, Anica

  1992-01-01

  Tijekom ljetnog razdoblja kontrolirana je mikrobiološka kakvoća 10 skupnih uzoraka sirovog mlijeka. Nakon pasterizacije (80 °C/60") istih uzoraka određena je mikrobiološka kakvoća i održivost pri temperaturi okoline i pri +8 °C. Pasterizirano se mlijeko može čuvati do 5 dana.

 10. Uvod v tematski sklop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florence Gacoin-Marks

  2009-12-01

  Slovenski raziskovalni prostor seveda premore veliko več zanimivih raziskav v zvezi z Afriko, zato lahko samo obžalujemo, da nekateri raziskovalci pri tej publikaciji niso mogli sodelovati in da zato njihova stroka tukaj ni zastopana. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri projektu s kakovostnimi in raznovrstnimi razpravami.

 11. Mají Češi dobrou práci? I.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vinopal, Jiří

  2015-01-01

  Roč. 8, červen (2015) ISSN 1803-3687 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020046 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : quality of working life * job satisfaction * SQWL Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praci.html

 12. Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Szwajdler

  2015-04-01

    E-mail: szwajdli@onet.eu     Abstract         The main purpose of this work is to show diversity of tax regimes for sportsmen. The author focuses on tax regulations in Germany and in France. In this work is showed, that  not only tax regimes, which are applicable to all sportsmen, are in force, but also regimes, which are applicable only to sportsmen who are non- residents. Author of this article is going to answer , if it is necessary to  treat sportsmen in other way than other taxpayers. In this work, the author analyses legal regulations and specialist literature. Key words: taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes.   Streszczenie         Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie na różnorodność systemów opodatkowania sportowców. Autor  skupia się przede wszystkim na regulacjach obowiązujących we Francji oraz w Niemczech. W pracy zostało wskazane, że specyficzne systemy opodatkowania sportowców dzielą się na konstrukcje prawne dotyczące wszystkich sportowców oraz na rozwiązania jurydyczne mające zastosowanie tylko do nierezydentów. Autor odpowiada w niniejszym artykule na pytanie, czy istnieją powody, dla których sportowcy powinny być opodatkowani w sposób odmienny, niż pozostali podatnicy. W pracy zastosowana została metoda polegająca na analizie tekstów prawnych oraz poglądów doktryny. Słowa kluczowe: opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.

 13. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de cultivares de alface do grupo crespa em cultivo hidropônico Adaptability and phenotypic stability of crisp lettuce cultivars in hydroponics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronan Gualberto

  2009-03-01

  Full Text Available Considerando as diferentes estações climáticas em que a alface é cultivada durante o ano, é de se esperar a ocorrência de uma elevada interação genótipo x ambiente. Em função disto, neste trabalho estudou-se o desempenho produtivo, adaptabilidade e estabilidade fenotípica de seis cultivares de alface do grupo crespa (Deisy, Elba, Sabrina, Summer Green, Vera e Verônica, em sistema hidropônico NFT, instalado em casa-de-vegetação, na Universidade de Marília (SP. Foram conduzidos nove ensaios em três épocas (outono: Out n; inverno: Inv n e; primavera: Pri n, em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, avaliando-se quatro plantas por parcela. Ocorreram diferenças significativas entre ambientes (épocas de semeadura. Verificou-se que, de maneira geral, os três plantios realizados no outono apresentaram valores médios de produtividade (Out1 = 3,1; Out2 = 5,3 e; Out3 = 4,6 kg m² superiores aos realizados no inverno (Inv1 = 3,6; Inv2 = 3,5 e; Inv = 3,7 kg m² e primavera (Pri1 = 4,0; Pri2 = 3,6 e; Pri3 = 3,2 kg m². Embora a interação cultivares x ambientes também tenha sido significativa, para produtividade, à exceção dos ambientes Inv3 e Pri1, não ocorreram diferenças significativas entre as cultivares dentro de cada época de plantio e, para número de folhas por planta, ocorreram diferenças significativas entre as cultivares somente no ambiente Out3. As cultivares Deyse e Verônica foram as únicas a mostrarem adaptabilidade a todos ambientes estudados para produtividade; todas as cultivares apresentaram instabilidade para essa mesma característica. Para o número de folhas por planta, somente a cultivar Summer Green apresentou comportamento altamente previsível (estável, no entanto, mostrou-se adaptada somente aos ambientes desfavoráveis.Considering the climatic seasons in which lettuce is cultivated, probably a high interaction genotype x environment could be obtained. The yield

 14. Development of microstructure of steel for thermal power generation: Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije:

  OpenAIRE

  Bevilaqua, T.; Fujda, M.; Kuskulic, T.; Kvackaj, Tibor; Pokorny, I.; Weiss, M.

  2007-01-01

  The evolution of microstructure during the reheating and cooling of steel for thermal power generation was investigated. On the basis of the microstructure produced during cooling a CCT diagram is proposed Raziskan je bil razvoj mikrostrukture pri segrevanju in ohlajanju jekel za toplotno generacijo energije. Na podlagi mikrostrukture, ki je nastala pri ohlajanju, je bil predložen CCT-diagram.

 15. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 16. Mají Češi dobrou práci? II.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vinopal, Jiří

  2015-01-01

  Roč. 8, červen (2015) ISSN 1803-3687 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020046 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : quality of working life * job satisfaction * SQWL Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobrou-praciII.html

 17. Remote sensing of photosynthetic-light-use efficiency of a Siberian boreal forest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nichol, C.J.; Grace, J.; Shibistova, O.; Matsubara, S.

  2002-01-01

  The relationship between a physiological index called the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthetic light-use-efficiency (LUE) of a Siberian boreal forest during the winter-spring transition, or green-up period, was investigated in 2000. During this time the photosynthetic apparatus was considered under stress as a result of extremes of temperature (from -20 to 35 deg C) coupled with a high radiation load. Reflectance measurements of four stands were made from a helicopter-mounted spectro radiometer and PRI was calculated from these data. Eddy covariance towers were operating at the four stands and offered a means to calculate LUE. A significant linear relationship was apparent between PRI, calculated from the helicopter spectral data, and LUE, calculated from the eddy covariance data, for the four sites sampled. Reflectance measurements were also made of a Scots pine stand from the eddy covariance tower. Needles were also sampled during the time of spectral data acquisition for xanthophyll pigment determination. Strong linear relationships were observed among PRI, the epoxidation state of the xanthophyll cycle (EPS) and LUE over the green-up period and the diurnal cycle at the canopy scale

 18. Community Awareness on Rabies Prevention and Control in Bicol, Philippines: Pre- and Post-Project Implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toni Rose M. Barroga

  2018-02-01

  Full Text Available Rabies is endemic in the Philippines. To support the rabies campaign in the Bicol region at the southeastern part of Luzon, the BAI-OIE Stop Transboundary Animal Diseases and Zoonoses (STANDZ Rabies project was implemented in the pilot provinces of Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, and Masbate. A community awareness survey was conducted with the residents of these provinces to determine their knowledge, attitude, and practices (KAP on rabies during the start and end of the project. Qualitative, descriptive research was done with a structured KAP questionnaire. Pet owners in the pilot provinces were chosen as respondents. Results showed that respondents know that they can acquire rabies in animals through the bite of a rabid dog (pre-project implementation (PRI: 19.6%, post-project implementation (POI: 38.0%. Vaccination was the top rabies preventive measure (PRI: 61.8%, POI: 92.8%. Biting incidents were noted in some respondents, and observing the dog and killing it immediately were some of the actions taken by bite victims. If a supposed rabid dog was seen, respondents would either: immediately kill the dog (PRI: 20.3%, POI: 13.7%, report it to authorities (PRI: 26.3%, POI: 63.1%, and capture and observe the dog concerned (PRI: 13.5%, POI: 6.0%. Pet owners increased their KAP about rabies prevention and control as compared to the pre-implementation study. However, certain gaps in their KAP need to be given attention; thus continuous education of pet owners must be done.

 19. On the use of leaf spectral indices to assess water status and photosynthetic limitations in Olea europaea L. during water-stress and recovery.

  Science.gov (United States)

  Sun, Pengsen; Wahbi, Said; Tsonev, Tsonko; Haworth, Matthew; Liu, Shirong; Centritto, Mauro

  2014-01-01

  Diffusional limitations to photosynthesis, relative water content (RWC), pigment concentrations and their association with reflectance indices were studied in olive (Olea europaea) saplings subjected to water-stress and re-watering. RWC decreased sharply as drought progressed. Following rewatering, RWC gradually increased to pre-stress values. Photosynthesis (A), stomatal conductance (gs), mesophyll conductance (gm), total conductance (gt), photochemical reflectance index (PRI), water index (WI) and relative depth index (RDI) closely followed RWC. In contrast, carotenoid concentration, the carotenoid to chlorophyll ratio, water content reflectance index (WCRI) and structural independent pigment index (SIPI) showed an opposite trend to that of RWC. Photosynthesis scaled linearly with leaf conductance to CO2; however, A measured under non-photorespiratory conditions (A1%O2) was approximately two times greater than A measured at 21% [O2], indicating that photorespiration likely increased in response to drought. A1%O2 also significantly correlated with leaf conductance parameters. These relationships were apparent in saturation type curves, indicating that under non-photorespiratory conditions, CO2 conductance was not the major limitations to A. PRI was significant correlated with RWC. PRI was also very sensitive to pigment concentrations and photosynthesis, and significantly tracked all CO2 conductance parameters. WI, RDI and WCRI were all significantly correlated with RWC, and most notably to leaf transpiration. Overall, PRI correlated more closely with carotenoid concentration than SIPI; whereas WI tracked leaf transpiration more effectively than RDI and WCRI. This study clearly demonstrates that PRI and WI can be used for the fast detection of physiological traits of olive trees subjected to water-stress.

 20. Development of an Army Stationary Axle Efficiency Test Stand - Interim Report TFLRF No. 471

  Science.gov (United States)

  2015-09-01

  Bartlesville, Oklahoma 74003-6670 31-Mar-20 PRI GL 0721 76 MP Gear Lube SAE 80W-90 Raloy Lubricantes, S.A. de C.V. Av. Del Convento No.111 Parque ...de C.V. Av. Del Convento No.111 Parque Industrial Santiago Tianguistenco C.P. 52600, Mexico 30-Jun-19 PRI GL 0706 Transmisión SAE 80W-90 GL-5 MB SAE

 1. Canopy Vegetation Indices from In situ Hyperspectral Data to Assess Plant Water Status of Winter Wheat under Powdery Mildew Stress.

  Science.gov (United States)

  Feng, Wei; Qi, Shuangli; Heng, Yarong; Zhou, Yi; Wu, Yapeng; Liu, Wandai; He, Li; Li, Xiao

  2017-01-01

  Plant disease and pests influence the physiological state and restricts the healthy growth of crops. Physiological measurements are considered the most accurate way of assessing plant health status. In this paper, we researched the use of an in situ hyperspectral remote sensor to detect plant water status in winter wheat infected with powdery mildew. Using a diseased nursery field and artificially inoculated open field experiments, we detected the canopy spectra of wheat at different developmental stages and under different degrees of disease severity. At the same time, destructive sampling was carried out for physical tests to investigate the change of physiological parameters under the condition of disease. Selected vegetation indices (VIs) were mostly comprised of green bands, and correlation coefficients between these common VIs and plant water content (PWC) were generally 0.784-0.902 ( p powdery mildew stress. The Photochemical Reflectance Index (PRI) was sensitive to physiological response influenced by powdery mildew, and the relationships of PRI with chlorophyll content, the maximum quantum efficiency of PSII photochemistry (Fv/Fm), and the potential activity of PSII photochemistry (Fv/Fo) were good with R 2 = 0.639, 0.833, 0.808, respectively. Linear regressions showed PRI demonstrated a steady relationship with PWC across different growth conditions, with R 2 = 0.817 and RMSE = 2.17. The acquired PRI model of wheat under the powdery mildew stress has a good compatibility to different experimental fields from booting stage to filling stage compared with the traditional water signal vegetation indices, WBI, FWBI 1 , and FWBI 2 . The verification results with independent data showed that PRI still performed better with R 2 = 0.819 between measured and predicted, and corresponding RE = 8.26%. Thus, PRI is recommended as a potentially reliable indicator of PWC in winter wheat with powdery mildew stress. The results will help to understand the physical state of

 2. Insights into the evolution of enzyme substrate promiscuity after the discovery of (βα)₈ isomerase evolutionary intermediates from a diverse metagenome.

  Science.gov (United States)

  Noda-García, Lianet; Juárez-Vázquez, Ana L; Ávila-Arcos, María C; Verduzco-Castro, Ernesto A; Montero-Morán, Gabriela; Gaytán, Paul; Carrillo-Tripp, Mauricio; Barona-Gómez, Francisco

  2015-06-10

  Current sequence-based approaches to identify enzyme functional shifts, such as enzyme promiscuity, have proven to be highly dependent on a priori functional knowledge, hampering our ability to reconstruct evolutionary history behind these mechanisms. Hidden Markov Model (HMM) profiles, broadly used to classify enzyme families, can be useful to distinguish between closely related enzyme families with different specificities. The (βα)8-isomerase HisA/PriA enzyme family, involved in L-histidine (HisA, mono-substrate) biosynthesis in most bacteria and plants, but also in L-tryptophan (HisA/TrpF or PriA, dual-substrate) biosynthesis in most Actinobacteria, has been used as model system to explore evolutionary hypotheses and therefore has a considerable amount of evolutionary, functional and structural knowledge available. We searched for functional evolutionary intermediates between the HisA and PriA enzyme families in order to understand the functional divergence between these families. We constructed a HMM profile that correctly classifies sequences of unknown function into the HisA and PriA enzyme sub-families. Using this HMM profile, we mined a large metagenome to identify plausible evolutionary intermediate sequences between HisA and PriA. These sequences were used to perform phylogenetic reconstructions and to identify functionally conserved amino acids. Biochemical characterization of one selected enzyme (CAM1) with a mutation within the functionally essential N-terminus phosphate-binding site, namely, an alanine instead of a glycine in HisA or a serine in PriA, showed that this evolutionary intermediate has dual-substrate specificity. Moreover, site-directed mutagenesis of this alanine residue, either backwards into a glycine or forward into a serine, revealed the robustness of this enzyme. None of these mutations, presumably upon functionally essential amino acids, significantly abolished its enzyme activities. A truncated version of this enzyme (CAM2

 3. Wybrane modele stochastyczne łuku elektrycznego

  OpenAIRE

  Grabowski, Dariusz; Grabowski, Dariusz

  2015-01-01

  Prezntacja przedstawiona na zebraniu Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i Telekomunikacji w dniu 8.01.2014 r. W prezentacji przedstawiono wybrane modele łuku elektrycznego stosowane do analizy pracy pieców łukowych. Presentation delivered during meeting of the Department of Electrical Engineering, Computer Science and Telecomunications on 2014.01.08

 4. VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA ZANESLJIVOST ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA

  OpenAIRE

  BOŽIČ, DUŠAN

  2017-01-01

  Zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z električno energijo predstavlja primarno nalogo elektroenergetskih sistemov, na kar kaže tudi spreminjanje načina regulacije sistemskih operaterjev v dereguliranih trgih z električno energijo. Regulatorji pri regulaciji sistemskih operaterjev namreč vse pogosteje uvajajo regulacijo kakovosti dobave električne energije, ki v ospredje postavlja prav zanesljivost sistema. Prihodki sistemskih operaterjev so pri regulaciji kakovosti dobave električne en...

 5. UNICOAT. Development Laboratory Characterization and Field Evaluation

  Science.gov (United States)

  1990-03-30

  PROBLEMS 4bD 4E2UIRED AIhTE4HANCE THE IMPORTANCE OF THIS MATERIAL IS T4aT IT WILL PROVIDE AN ALTERNATIVE SOURCE FOR A FLEVIBLE PRiMER. THIS PRiMED IS...ICCA’- on tiis 9-!4 i𔃿 was e:Lfflient. NADEP Norfolk personnel tD . Cddmani iriiortei NAD (C..-eu oi ttog snort out 1,+e. tor. CcidMAn ,totaed that

 6. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Swoboda

  2017-03-01

  Full Text Available Matematyka w szerokim zakresie posługuje się zapisem symbolicznym, ale symbol matematyczny nie jest jedynym sposobem kodowania informacji. Zwłaszcza na etapie nauczania wczesnoszkolnego stosuje się różne sposoby reprezentowania pojęć i relacji matematycznych. Na ogół to nauczyciel decyduje o wyborze formy reprezentacji. Jednak w procesie rozwiązywania matematycznych problemów jest zaangażowany uczeń, a zastosowany sposób kodowania związków powinien wspierać jego pracę umysłową. W badaniu opisanym w tym artykule sprawdzono, w jaki sposób różne reprezentacje mogą wpłynąć na efekt pracy nad nietypowym zadaniem matematycznym. Zadanie było rozwiązywane przez uczniów 7–8-letnich w ramach kółka matematycznego. Wybrane do analizy przykłady wskazują na silny związek między wyborem reprezentacji, a końcowym wynikiem pracy ucznia.

 7. Obrazowania niskopułapowe w badaniach krajobrazu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan Jankowicz

  2015-06-01

  Full Text Available Bezpieczeństwo technologii (lotów fotogrametrycznych, podniesienie ich jakości oraz obniżenie nakładów pracy i kosztów, również dotyczących późniejszych opracowań i aktualizacji, będących ich rezultatem – to problemy zawsze aktualne. Możliwość zastosowania w modelowaniu 3D dla analiz przestrzennych obrazów terenu z lotów na niskich pułapach, kilkadziesiąt metrów nad terenem, bezzałogowych, małych platform lotniczych (BŚL, wyposażonych w niewielkie kamery cyfrowe wydaje się godna uwagi. W niniejszej pracy przedstawiono próbę zastosowania do modelowania 3D terenu obrazów definiowanych jako niskopułapowe, czyli obrazów rejestrowanych z bezzałogowych środków (platform lotniczych (BŚL z niskich pułapów lotniczych, tj. wysokości lotu nie przekraczającej 100 metrów nad średnim poziomem obrazowanego terenu.

 8. Pervaporative desulfurization of gasoline – separation of thiophene/n-heptane mixture / Perwaporacyjne odsiarczanie benzyny – separacja mieszanin tiofen/n-heptan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rychlewska Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available W pracy zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia w perwaporacyjnym odsiarczaniu benzyny krakingowej. Przedstawiono kryteria wstępnego doboru materiału warstwy aktywnej membran. Omówiono ponadto wpływ typowych węglowodorów oraz związków siarkoorganicznych obecnych w benzynie krakingowej na selektywność i właściwości transportowe membran jak również wpływ parametrów procesowych (temperatury nadawy, ciśnienia po stronie permeatu oraz szybkości przepływu nadawy na efektywność procesu perwaporacyjnego odsiarczania. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania komercyjnych membran kompozytowych z warstwą aktywną wykonaną z poli(dimetylosiloksanu (PDMS w procesie perwaporacyjnego odsiarczania benzyny pochodzącej z fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC. Określono wpływ stężenia organicznych związków siarki na efektywność ich usuwania z organicznych mieszanin tiofen/n-heptan metodą perwaporacji próżniowej.

 9. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 10. Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Pater

  2011-12-01

  Full Text Available Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest większe niż w podobnejpopulacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranychdanych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZSa ZUM (tab. I. Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorychna RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samejchoroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymii biologicznymi.Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększonąumieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono równieżhipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteusmirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorychna RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzykowpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozyoraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.

 11. Po sledeh postsocialističnega prestrukturiranja mest: spreminjajoča se središča v srednje- in vzhodnoevropskih prestolnicah

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasna MARIOTTI

  2016-06-01

  Full Text Available Hitre politične in gospodarske spremembe po padcu socializma so povzročile dinamične procese urbanega prestrukturiranja v mestih, pri čemer so stare vzorce in modele rasti zamenjali tisti, pri katerih sta bila kapital in tržno gospodarstvo ključna za rast in razvoj. Preobrazba v tržno gospodarstvo in ponovna uvedba lastništva zemljišč sta zahtevali nov, decentralizirani sistem odločanja, kar je neposredno vplivalo na zgradbo in obliko mest. Med urbanimi preobrazbami so prišle jasno do izraza spremembe v lokacijskih vzorcih trgovskih objektov v mestih, ki so ponazarjale različne vzorce prostorske organizacije postsocialističnih mest. V članku avtorja preučujeta in predstavita nekatere posebnosti te preobrazbe v Bukarešti, Budimpešti, Pragi in Sofiji pred padcem socializma in po njem. Na podlagi analize izbranih mest predstavita procese postsocialističnega prostorskega prestrukturiranja, pri čemer preučujeta spremembe njihovih središč, ki so povzročile razdrobljenost mest in razpadanje urbanega tkiva. V primerjalni študiji je poleg tega prikazano, kako se v mestih s podobno preteklostjo lahko pojavijo različni razvojni vzorci.

 12. Selective blockade of microRNA processing by Lin-28

  Science.gov (United States)

  Viswanathan, Srinivas R.; Daley, George Q.; Gregory, Richard I.

  2012-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) play critical roles in development, and dysregulation of miRNA expression has been observed in human malignancies. Recent evidence suggests that the processing of several primary miRNA transcripts (pri-miRNAs) is blocked post-transcriptionally in embryonic stem (ES) cells, embryonal carcinoma (EC) cells, and primary tumors. Here we show that Lin-28, a developmentally regulated RNA-binding protein, selectively blocks the processing of pri-let-7 miRNAs in embryonic cells. Using in vitro and in vivo studies, we demonstrate that Lin-28 is necessary and sufficient for blocking Microprocessor-mediated cleavage of pri-let-7 miRNAs. Our results identify Lin-28 as a negative regulator of miRNA biogenesis and suggest that Lin-28 may play a central role in blocking miRNA-mediated differentiation in stem cells and certain cancers. PMID:18292307

 13. Towards an understanding of miRNA regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Trine Ilsø

  miRNAs are well-known regulators of gene expression. They function post-transcriptionally by binding to complementary sites within the 3´UTR of target mRNAs, which mediates translational repression and destabilization. However, miRNA expression itself is also subjected to regulation. Here, we...... report a new method to investigate and potentially characterize the pri-miRNA transcript. Overexpression of a transdominant Drosha mutant, which is unable to cleave its substrate, enables stabilization of the pri-miRNA transcript. Drosha mutant immunoprecipitation from the nuclear compartment...... is performed followed by high-throughput sequencing (nuclear Drosha Mt2 RIPseq). This method allows for the detection of global pri-miRNA signature and also provides a method to potentially identify new Drosha substrates. Furthermore, data on the identification of a novel endogenous circular RNA sponge (ciRS-7...

 14. Progress towards phosphorus-33 production: studies on the enrichment of sulphur-33 by means of anion exchangers; Mise au point d'une methode de production du phosphore-33: etudes sur l'enrichissement du soufre-33 au moyen d'echangeurs anioniques; Uspekhi v poluchenii fosfora-33: izuchenie obogashcheniya sery-33 pri pomoshchi anionnykh obmennikov; Progresos on la produccion de fosforo-33: estudios realizados sobre el enriquecimiento del azufre-33 por medio de intercambiadores anionicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forberg, S; Westermark, T [Division of Physical Chemistry, Kungl. Tekniska Hogskolan, Stockholm 70 (Sweden)

  1962-01-15

  {sup 33}S mediante intercambio quimico entre el HSO{sub 3}{sup -} y el H{sub 2}SO{sub 3} para la produccion del {sup 33}P, por ser el metodo que mejores perspectivas ofrece. Encontraron que el desplazamiento mediante HCl del HSO{sub 3}{sup -} fijado en los intercambiadores anionicos constituye un metodo excelente para lograr condiciones de contracorriente y de reflujo total en este sistema. Destacan algunos inconvenientes del metodo, que derivan de la necesidad de trabajar con un reflujo muy intenso. En el instituto de tecnologia de Estocolmo se ha construido una instalacion en que se aplica este proceso, y la memoria indica los parametros obtenidos y la experiencia adquirida durante su funcionamiento, asi como los resultados experimentales. El enriquecimiento obtenido, muy inferior al calculado segun los resultados de laboratorio, se atribuye a la formacion de una ''cola'' de H{sub 2}SO{sub 3} en la fase HCl. Los autores han investigado este problema y encuentran que quiza se pudiera resolver empleando disolventes organicos en vez de soluciones acuosas. (author) [Russian] V kachestve naibolee perspektivnogo sposoba polucheniya P{sup 33} bylo vybrano obogashchenie S{sup 33} khimicheskim obmenom mezhdu HSO{sub 3} i H{sub 2}SO{sub 3}. Vytesnenie HSO{sub 3} pri pomoshchi HCl iz anionnykh obmennikov okazalos' ochen' udobnym metodom dlya polucheniya protivotecheniya i sozdaniya massovogo potoka flegmy dlya ehtoj sistemy. Ukazyvayutsya nekotorye prisushchie sisteme nedostatki, svyazannye s trebovaniyami intensivnogo potoka flegmy. Dlya osushchestvleniya ehtogo protsessa pri institute byla sozdana osobaya ustanovka, v doklade izlagayutsya poluchennye parametry, operativnyj opyt i rezul'taty. Blagodarya obrazovaniyu H{sub 2}SO{sub 3} pri vytesnenii HSO{sub 3} s pomoshch'yu HCl dostigalos' znachitel'no men'shee obogashchenie, chem ehto predpolagalos' pri provedenii laboratornykh rabot. Bylo provedeno izuchenie ehtoj problemy, i vozmozhnym putem, veroyatno

 15. IZBOLJŠAVA STATISTIČNEGA NADZORA PROCESA V PODJETJU VIP - VIRANT D.O.O.

  OpenAIRE

  Dolžan, Tomaž

  2014-01-01

  Tema diplomske naloge so kabelski snopi oziroma povezave, ki se uporabljajo v namen avtomobilske industrije. Pri obravnavanih kabelskih snopih gre za problematiko statističnega nadzora proizvodnega procesa. V nalogi smo se ukvarjali z izboljšavo dosedanjega statističnega nadzora proizvodnega procesa in pri tem dobili tudi konkretne podatke za dva parametra, katera smo merili. Meritve smo opravljali na podlagi jemanja vzorcev iz proizvodnega procesa. Opisali smo preteklo stanje statističnega n...

 16. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 17. Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháčová, J.; Staněk, S.; Vavro, Martin

  2012-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2012), s. 49-58 ISSN 1213-1962 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : alkali activated system * geopolymer * binder Subject RIV: JN - Civil Engineering http://www.fast.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fast/cs/okruhy/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-fast-2012-2.pdf.

 18. Avtomatsko vodenje pri avtonomnih jadrnicah

  OpenAIRE

  ROJE, MARIN

  2016-01-01

  Avtonomne jadrnice so robotska plovila, ki brez potrebe po človekovih posegih uporabljajo veter za pogon in upravljajo z jadri in krmilom. Namen razvoja teh plovil je izdelava jadrnice brez posadke, ki omogoča popolno samostojno jadranje, varno plovbo in izvajanje dolgoročnih nalog na morju. Najpomembnejši sistemi avtonomnih jadrnic so: sistem za dolgoročno načrtovanje plovne poti v odvisnosti od vremenskih razmer, sistem za kratkoročno preusmerjanje jadrnice v odvisnosti od trenutnih pod...

 19. Primenenie piyavita pri sakharnom diabete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E V Mikhaylova

  1999-06-01

  Full Text Available Актуальность. Микроциркуляторные сосудистые нарушения при сахарном диабете (СД носят вторичный характер, но необходимость их коррекции выходит на первый план, так как они являются причиной стойких, некупируемых сахароснижающими препаратами патологических состояний (нефропатия, ретинопатия и др., ведущих к инвалидизации. Имеются данные о влиянии пиявита на реологические свойства крови, васкулярно-тромбоцитарный гемостаз, липидный обмен, атерогенез. Цель. Изучение влияния Пиявита на реологические свойства крови, васкулярно-тромбоцитарный гемостаз, липидный обмен, атерогенез. Материалы и методы Обследовано 30 человек: 22 больных сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 41 года до 67 лет и 8 больных с СД 1 типа в возрасте от 17 до 42 лет. 13 пациентов с СД 2 получали инсулин и сахароснижаюшие препараты, 9 ? только сахароснижаюшие препараты. Все больные СД 1 типа находились на инсулинотерапии. На фоне указанных методов лечения больным назначали Пиявит. Лечение пиявитом проводили в течение 3 нед. по 300 мг 2 раза в день. Результаты. Данные свидетельствуют об улучшении показателей липидного обмена: снижении уровня холестерина сыворотки крови и триглицеридов. Полученные результаты свидетельствуют о снижении гиперкогуляционного потенциала крови и усилении фибринолитической активности крови под влиянием пиявита. Выводы. На фоне лечения пиявитом у больных сахарным диабетом отмечено улучшение показателей липидного обмена и системы гемостаза. Пиявит можно рекомендовать для комплексной терапии больных сахарным диабетом 1 и 2 типа.

 20. Above-ground net primary productivity in young stands of beech and spruce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pajtík Jozef

  2013-09-01

  Full Text Available V tejto práci sme pomocou kombinácií kontinuálnych meraní a deštruktívnych odberov vzorníkov sledovali a porovnali zásobu nadzemnej biomasy a ročnú primárnu produkciu (NPP v prirodzene obnovených mladých porastoch buka a smreka. Na vybranej lokalite predpokladáme, že zmenené klimatické podmienky budú lepšie vyhovovať buku pred v súčasnosti prevládajúcim smrekom. Lokalita Vrchslatina sa nachádza v južnej časti Veporských vrchov v nadmorskej výške 977 m nad morom (48° 38΄ 50΄΄ N, 19° 36΄ 07΄΄ E. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 900 mm, priemerná ročná teplota je 5,2 °C. Na sledovanej lokalite sme pozorovali odlišný priebeh rastu buka a smreka. Pri buku bola pozorovaná menšia medziročná mortalita, udržiaval sa až prehustený zápoj, v ktorom sa aj podúrovňové stromy snažili dostať do úrovne. Toto sa prejavilo na tvare kmeňov, ktoré sú tenké a vysoké. Štíhlostný koeficient sa pri stromoch so strednou hrúbkou a strednou výškou postupne zvyšoval od 1,19 do 1,40. Pri smreku dochádza k vyššej mortalite, vrastavé a podúrovňové stromy odumierajú z dôvodu nedostatku svetla. Stromy rastú viac do hrúbky, čo sa odráža aj na štíhlostnom koeficiente, ktorý bol po celé obdobie viac-menej konštantný a pohyboval sa v rozpätí 0,89 až 0,93 (tab. 1. Zásoby kmeňa sú pri smreku v jednotlivých rokoch o 3 - 10 m3.ha-1 väčšie ako pri buku (tab. 3. Po prepočítaní na sušinu je vplyvom rozdielnej objemovej hmotnosti (obr. 5 celková zásoba sušiny drevných častí (kmeň a konáre väčšia pri buku (tab. 3. Najväčší rozdiel medzi drevinami je v zásobe asimilačných orgánov, ktorá je pri smreku viac než trojnásobná (tab. 3 a 4. Počas rastu dochádza pri obidvoch drevinách k zvyšovaniu podielu kmeňa a znižovaniu podielu asimilačných orgánov (obr. 2. Hlavný medzidruhový rozdiel pri pomerne vyrovnaných hektárových zásobách je v

 1. Vegetation Function and Physiology: Photosynthesis, Fluorescence and Non-photochemical Quenching (NPQ)

  Science.gov (United States)

  Zhang, Q.; Yao, T.

  2017-12-01

  Photosynthesis is a basic physiological function of vegetation that relies on PAR provided through photosynthetic pigments (mainly chlorophyll) for plant growth and biomass accumulation. Vegetation chlorophyll (chl) content and non-chlorophyll (non-chl) components vary with plant functional types (PFTs) and growing stages. The PAR absorbed by canopy chlorophyll (APARchl) is associated with photosynthesis (i.e., gross primary production, GPP) while the PAR absorbed by canopy non-chl components (APARnon-chl) is not associated with photosynthesis. Under non-optimal environmental conditions, vegetation is "stressed" and both photosynthesis (GPP) and light use efficiency are reduced, therefore, excess portions of APARchl are discarded as fluorescence or non-photochemical quenching (NPQ). The photochemical reflectance index (PRI) is a measurement related to NPQ. Both PRI and yield of solar induced chlorophyll fluorescence (SIFyield = SIF/APARchl) have been proposed as possible bio-indicators of LUEchl. We have successfully developed an algorithm to distinguish between chlorophyll and non-chl components of vegetation, and to retrieve fractional absorptions of PAR by chlorophyll (fAPARchl) and by non-chl components (fAPARnon-chl) with surface reflectance of MODIS bands 1 - 7. A method originally pioneered by Hanan et al. (2002) has been used to retrieve fAPAR for vegetation photosynthesis (fAPARPSN) at flux tower sites based on the light response curve of tower net ecosystem exchange (NEE) and incident PAR at low light intensity. We have also retrieved the PRI from MODIS data (bands 11 and 1) and have derived SIFyield with the Global Ozone Monitoring Experiment - 2 (GOME-2) SIF data. We find that fAPARPSN at flux tower sites matches well with site fAPARchl, and ratio fAPARnon-chl/fAPARchl varies largely. APARchl can explain >=78% variation in seasonal GPP . We disentangle the possible impact of fAPARchl on PRI from physiological stress response, disentangle the possible

 2. JOSIP KOZARAC IN CROATIAN CHILDREN’S LITERATURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berislav Majhut

  2017-01-01

  Full Text Available Josip Kozarac (1858–1906 is considered to be one of the most important Slavonian and Croatian writers of Realism. However, the beginnings of his literary work written for children are seldom mentioned and even less frequently studied. Indeed, a few remarks about that part of Kozarac’s literary work disagree on which stories belong to The Tales of Grandfather Niko (Priče djeda Nike. Such an attitude towards what constitutes the corpus of Kozarac’s work under this title is closely linked to the issue of the affiliation of these stories to children’s literature. This study attempts to provide answers to two intertwined questions: first, do Priče djeda Nike (The Tales of Grandfather Niko belong to children’s literature and second, what is the exact scope of the work known as Priče djeda Nike? Having established that Priče djeda Nike undoubtedly belong to children’s literature, we will try to find their place in the history of Croatian children’s literature. We will argue that this work represents a transitory form of narration between, on the one hand, moralistic stories (which we find in the very popular translations of the stories by German authors Christoph Schmid and Franz Hoffmann and their Croatian epigones and, on the other, entrepreneurship narratives by Davorin Trstenjak, U radu je spas (Labor Will Save Us from 1885 and Dragoslav Heiligstein, Zlatne ruke (Golden Hands from 1930, which paved the way for socially engaged realistic novels, such as Mato Lovrak’s Vlak u snijegu (A Train in the Snow published in 1933 and Družba Pere Kvržice (Pero Kvržica’s Gang published in 1933, and Josip Pavičić’s Poletarci, published in 1937. The study will show that the number of stories published in the first monographic edition of Priče djeda Nike is different from the number of stories published in Pučke novine. The study also analyzes which stories Kozarac himself considered as those belonging to Priče djeda Nike.

 3. PRIMERJAVA TEHNIK OGLAŠEVANJA: INTERNETNO OGLAŠEVANJE VS. TISKANI MEDIJI

  OpenAIRE

  Sibila, Andrej

  2012-01-01

  Internet in spletne strani so postali nepogrešljiv del poslovnega okolja. Prav tako se pri poslovanju sodobnega podjetja povečuje vloga oglaševanja na internetu, ki postaja pomemben del pri razvoju podjetja, širjenju poslovanja, racionalizaciji stroškov in nenazadnje sledenju trendom prihodnosti. Diplomska naloga vsebuje primerjavo tehnik oglaševanja med internetnim oglaševanjem in oglaševanjem v tiskanih medijih v Sloveniji. Najprej opredelimo problem, ki ga raziskujemo v diplomski n...

 4. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 5. Pomen standardov v geodetski izmeri

  OpenAIRE

  Janež, Žiga

  2016-01-01

  Med geodetskim delom se mnogokrat srečamo s takšnimi ali drugačnimi normativnimi dokumenti in pravnimi predpisi. Normativni dokumenti praviloma predpisujejo geodetske protokole za zagotavljanje predpisanih natančnosti. V nalogi so obravnavani normativni dokumenti za dva tipa geodetskih meritev, bolj natančen pri pregradnih objektih ter manj natančen pri detajlni izmeri. Najprej so na splošno predstavljeni normativni dokumenti ter njihove značilnosti. Temu sledi pregled normativnih dokument...

 6. Mechanisms of bacterial DNA replication restart

  Science.gov (United States)

  Windgassen, Tricia A; Wessel, Sarah R; Bhattacharyya, Basudeb

  2018-01-01

  Abstract Multi-protein DNA replication complexes called replisomes perform the essential process of copying cellular genetic information prior to cell division. Under ideal conditions, replisomes dissociate only after the entire genome has been duplicated. However, DNA replication rarely occurs without interruptions that can dislodge replisomes from DNA. Such events produce incompletely replicated chromosomes that, if left unrepaired, prevent the segregation of full genomes to daughter cells. To mitigate this threat, cells have evolved ‘DNA replication restart’ pathways that have been best defined in bacteria. Replication restart requires recognition and remodeling of abandoned replication forks by DNA replication restart proteins followed by reloading of the replicative DNA helicase, which subsequently directs assembly of the remaining replisome subunits. This review summarizes our current understanding of the mechanisms underlying replication restart and the proteins that drive the process in Escherichia coli (PriA, PriB, PriC and DnaT). PMID:29202195

 7. Detecting Inter-Annual Variations in the Phenology of Evergreen Conifers Using Long-Term MODIS Vegetation Index Time Series

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Ulsig

  2017-01-01

  Full Text Available Long-term observations of vegetation phenology can be used to monitor the response of terrestrial ecosystems to climate change. Satellite remote sensing provides the most efficient means to observe phenological events through time series analysis of vegetation indices such as the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI. This study investigates the potential of a Photochemical Reflectance Index (PRI, which has been linked to vegetation light use efficiency, to improve the accuracy of MODIS-based estimates of phenology in an evergreen conifer forest. Timings of the start and end of the growing season (SGS and EGS were derived from a 13-year-long time series of PRI and NDVI based on a MAIAC (multi-angle implementation of atmospheric correction processed MODIS dataset and standard MODIS NDVI product data. The derived dates were validated with phenology estimates from ground-based flux tower measurements of ecosystem productivity. Significant correlations were found between the MAIAC time series and ground-estimated SGS (R2 = 0.36–0.8, which is remarkable since previous studies have found it difficult to observe inter-annual phenological variations in evergreen vegetation from satellite data. The considerably noisier NDVI product could not accurately predict SGS, and EGS could not be derived successfully from any of the time series. While the strongest relationship overall was found between SGS derived from the ground data and PRI, MAIAC NDVI exhibited high correlations with SGS more consistently (R2 > 0.6 in all cases. The results suggest that PRI can serve as an effective indicator of spring seasonal transitions, however, additional work is necessary to confirm the relationships observed and to further explore the usefulness of MODIS PRI for detecting phenology.

 8. Seasonal photosynthetic activity in evergreen conifer leaves monitored with spectral reflectance

  Science.gov (United States)

  Wong, C. Y.; Gamon, J. A.

  2013-12-01

  Boreal evergreen conifers must maintain photosynthetic systems in environments where temperatures vary greatly across seasons from high temperatures in the summer to freezing levels in the winter. This involves seasonal downregulation and photoprotection during periods of extreme temperatures. To better understand this downregulation, seasonal dynamics of photosynthesis of lodgepole (Pinus contorta D.) and ponderosa pine (Pinus ponderosa D.) were monitored in Edmonton, Canada over two years. Spectral reflectance at the leaf and stand scales was measured weekly and the Photochemical Reflectance Index (PRI), often used as a proxy for chlorophyll and carotenoid pigment levels and photosynthetic light-use efficiency (LUE), was used to track the seasonal dynamics of photosynthetic activity. Additional physiological measurements included leaf pigment content, chlorophyll fluorescence, and gas exchange. All the metrics indicate large seasonal changes in photosynthetic activity, with a sharp transition from winter downregulation to active photosynthesis in the spring and a more gradual fall transition into winter. The PRI was a good indicator of several other variables including seasonally changing photosynthetic activity, chlorophyll fluorescence, photosynthetic LUE, and pigment pool sizes. Over the two-year cycle, PRI was primarily driven by changes in constitutive (chlorophyll:carotenoid) pigment levels correlated with seasonal photosynthetic activity, with a much smaller variation caused by diurnal changes in xanthophyll cycle activity (conversion between violaxanthin & zeaxanthin). Leaf and canopy scale PRI measurements exhibited parallel responses during the winter-spring transition. Together, our findings indicate that evergreen conifers photosynthetic system possesses a remarkable degree of resilience in response to large temperature changes across seasons, and that optical remote sensing can be used to observe the seasonal effects on photosynthesis and

 9. High dielectric constant PrYxOy sensing films electrolyte-insulator-semiconductor pH-sensor for the detection of urea

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Min-Hsien; Lee, Cheng-Da; Pan, Tung-Ming

  2009-01-01

  In this paper, we describe the structural and sensing properties of high-k PrY x O y sensing films deposited on Si substrates through reactive co-sputtering. Secondary ion mass spectrometry and atomic force microscopy were employed to analyze the compositional and morphological features of these films after annealing at various temperatures. The electrolyte-insulator-semiconductor (EIS) device incorporating a PrY x O y sensing membrane that had been annealed at 800 o C exhibited good sensing characteristics, including a high sensitivity (59.07 mV pH -1 in solutions from pH 2 to 12), a low hysteresis voltage (2.4 mV in the pH loop 7 → 4 → 7 → 10 → 7), and a small drift rate (0.62 mV h -1 in the buffer solution at pH 7). The PrY x O y EIS device also showed a high selective response towards H + . This improvement can be attributed to the small number of crystal defects and the large surface roughness. In addition, the enzymatic EIS-based urea biosensor incorporating a high-k PrY x O y sensing film annealed at 800 o C allowed the potentiometric analysis of urea, at concentrations ranging from 1 to 16 mM, with a sensitivity of 9.59 mV mM -1 .

 10. Vrednotenje elektronskega referenčnega servisa "Vprašaj knjižničarja" s strani knjižničnih uporabnikov

  OpenAIRE

  Svetličič, Tjaša

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava referenčni servis "Vprašaj knjižničarja" (RSVK) v sistemu COBISS.SI. Namen magistrskega dela je ugotoviti njegovo prepoznavnost med uporabniki knjižnic. Prav tako magistrsko delo raziskuje pomen strokovnosti RSVK pri obravnavi razpoložljivih informacij in posredovanju le teh uporabnikom. Cilj je tudi ugotoviti pogostost rabe servisa, namen, kakovost servisa in pojavnost težav pri uporabi le tega. Teoretičnemu delu sledi raziskovalni del, ki prikazuje rezultate ankete...

 11. OBRAVNAVA PACIENTA S PSIHOZO

  OpenAIRE

  Majcen, Sabrina

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pacienta s psihozo, pri katerem se kažejo problemi pri vsakodnevnem funkcioniranju zaradi številnih dejavnikov, ki so povezani s samo boleznijo. V teoretičnem delu je zajeta opredelitev psihoze, vrste psihotičnih motenj, znaki in simptomi ter načini zdravljenja. Posebno poglavje smo namenili zdravstveni negi pacienta s to boleznijo ter kakovosti življenja. V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, ki smo jo izve...

 12. UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA V BANKI

  OpenAIRE

  Coklin, Tanja

  2010-01-01

  Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Ker je ena od njihovih osnovnih dejavnosti dajanje kreditov, so najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju. Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Kreditnemu tveganju se ni mogoče izogniti, ga pa je mogoče zmanjšati. S tem namenom banke upravljajo in obvladujejo kreditno tveganje, ki so mu izpostavljene. Pri tem so omejene z zakonskimi predpisi. Oba procesa morata poteka...

 13. Samopodoba in učni uspeh

  OpenAIRE

  Oprčkal, Tanja

  2016-01-01

  V diplomski nalogi sem obravnavala tematiko samopodobe in učnega uspeha. Samopodoba je pomemben pokazatelj otrokovega duševnega zdravja in hkrati njegovega razvoja in funkcioniranja kasneje v življenju. Sodobna spoznanja kažejo, da je prav obdobje otroštva najpomembnejše za oblikovanje posameznikove samopodobe in njenih posameznih sestavin. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti stopnjo splošne samopodobe pri učencih. Želela sem ugotoviti, ali obstajajo razlike pri stopnji samopodobe glede na...

 14. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 15. Life cycle of a data warehousing project in healthcare.

  Science.gov (United States)

  Verma, R; Harper, J

  2001-01-01

  Hill Physicians Medical Group (and its medical management firm, PriMed Management) early on recognized the need for a data warehouse. Management demanded that data from many sources be integrated, cleansed, and formatted. As a first step, an operational data store (ODS) was built and populated with data from the main transactional system; encounter data were added. The ODS has served its purpose well and has whetted management's appetite for more information and faster, more reliable access, all in one location. PriMed hired Annams Systems Consulting (Annams) for this effort. A team was formed, made up of consultants from Annams and members of PriMed's information services (IS) team. The "classical" approach is being taken: enhancing the ODS, which is largely normalized in structure, and integrating data from various sources, along with enforcing business rules. The team is designing and implementing data marts and a "star schema" style of data modeling--a useful tool for management to evaluate results before investing further.

 16. Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Król

  2017-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie. Na badanym obszarze zidentyfikowano dwa szczególnie cenne przyrodniczo gatunki: kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L., krzewu spotykanego jedynie w południowej części Polski, w żyznych lasach liściastych oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb., gatunku wskaźnikowego klasy Querco-Fagetea obszarów najcieplejszych. W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

 17. FUNKCJA SUM HARMONICZNYCH W SKRÓCONEJ PROCEDURZE OZNACZANIA ZESPOLONEGO MODUŁU SZTYWNOŚCI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej POŻARYCKI

  2016-07-01

  Full Text Available W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfalto-wych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.

 18. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 19. Pripoved v literaturi in filmu

  OpenAIRE

  Mušič, Nika

  2018-01-01

  Magistrsko delo preučuje pripoved v literaturi in filmu, pri čemer se opira tako na dognanja strukturalistične naratologije kot tudi na raziskave postklasične naratologije, in sicer predvsem kognitivnih pristopov. Pripoved je v delu predstavljena glede na širšo terminološko opredelitev, torej kot semiotična reprezentacija oziroma fenomen onstran medija, pri tem pa so definirani tudi minimalni pogoji pripovednosti. Obenem je glede na ožjo določitev pripoved obravnavana kot komunikacijsko razme...

 20. Optimizacija razvoza po lastnih prodajalnah izbranega podjetja

  OpenAIRE

  Bagari, Jasmina

  2015-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo problematiko optimizacije razvoza pekovskih izdelkov v lastne prodajalne. Reševanja problematike smo se lotili s pomočjo sledilnega sistema Trak 8. Najprej smo naredili posnetek stanja in nato analizirali pridobljene podatke. Prišli smo do zaključka, da lahko proge razvoza bolj racionalno in točno načrtujemo. S tem odpravimo podvojene kilometre, prazne kilometre in zmanjšamo stroške razvoza. Po prestrukturiranju vseh prog smo prišli do spoznanja, da lahko lastne ...

 1. BARVA IN BARVANJE BOMBAŽA Z NARAVNIMI BARVILI

  OpenAIRE

  Munda, Tamara

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali možnosti barvanja bombažne tkanine z naravnimi rastlinskimi barvili, pridobljenimi iz kurkume, koprive in hrastovega lubja. Barvanje je potekalo po izčrpalnem postopku, ob dodatku različnih kovinskih soli (Fe, Al, Cu) ali brez njih, pri različnih pH vrednostih. Kovinske soli vplivajo na barvni ton in boljše vezanje barvila z vlaknom. Po barvanju smo vzorce oprali. Izvedli smo tudi spektrofotometrično vrednotenje barve na opranih in neopranih vzorcih. Pri barvan...

 2. Perspektiven der Stadtentwicklung der Stadt Rehau/Oberfranken

  OpenAIRE

  Maier, Jörg; Kadner, Beate; Gutgesell, Matthias

  2018-01-01

  Perspektive razvoja mesta Rehau/Oberfranken – Prispevek k aplikativnem geografskem proučevanju malih mest V preteklih letih so se pogoji razvoja mest in občin močno spremenili. Internacionalizacija gospodarstva, vse večje konkurenca, spremembe gospodarske strukture, novi življenjski stili ter zmanjševanje števila prebivalcev so v današnjem času pomembna izhodišča pri načrtovanju razvoja občin. Tudi v prihodnje je pričakovati spremembe glede oskrbe, gospodarskih razmer, socialnih razmer in ...

 3. POMEN DOJENJA ZA OTROKA IN MATER

  OpenAIRE

  Apat, Alja

  2014-01-01

  Dojenje je naravni način hranjenja otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Omogoča optimalno telesno in duševno rast ter razvoj otroka. Materino mleko vsebuje vsa življenjsko pomembna hranila v pravilnem ravnovesju. Dojenje ima mnoge prednosti, tako za mater, ki doji, kakor za njenega otroka. Pomembno vlogo pri dojenju imajo tudi medicinske sestre v porodnišnici in patronažne medicinske sestre. Njihova naloga je tudi zdravstveno-vzgojno delo pri dojenju. Cilj raziskave je bil ugotoviti os...

 4. Społeczeństwo informacyjne w gminie Sędziszów Małopolski

  OpenAIRE

  Kolbusz, Janusz; Gątarski, Jakub; Hajder, Piotr

  2014-01-01

  Rozdział trzynasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”. W pracy, scharakteryzowano społeczeństwo informacyjne oraz wykluczenie cyfrowe w gminie Sędziszów Małopolski. Zaprezentowano wyniki badań dostępności sieci Internet dla mieszkańców gminy oferowanej przez operatorów przewodowych i bezprzewodowych. Mariusz Nycz

 5. Improved method for prioritization of disease associated lncRNAs based on ceRNA theory and functional genomics data.

  Science.gov (United States)

  Wang, Peng; Guo, Qiuyan; Gao, Yue; Zhi, Hui; Zhang, Yan; Liu, Yue; Zhang, Jizhou; Yue, Ming; Guo, Maoni; Ning, Shangwei; Zhang, Guangmei; Li, Xia

  2017-01-17

  Although several computational models that predict disease-associated lncRNAs (long non-coding RNAs) exist, only a limited number of disease-associated lncRNAs are known. In this study, we mapped lncRNAs to their functional genomics context using competing endogenous RNAs (ceRNAs) theory. Based on the criteria that similar lncRNAs are likely involved in similar diseases, we proposed a disease lncRNA prioritization method, DisLncPri, to identify novel disease-lncRNA associations. Using a leave-one-out cross validation (LOOCV) strategy, DisLncPri achieved reliable area under curve (AUC) values of 0.89 and 0.87 for the LncRNADisease and Lnc2Cancer datasets that further improved to 0.90 and 0.89 by integrating a multiple rank fusion strategy. We found that DisLncPri had the highest rank enrichment score and AUC value in comparison to several other methods for case studies of alzheimer's disease, ovarian cancer, pancreatic cancer and gastric cancer. Several novel lncRNAs in the top ranks of these diseases were found to be newly verified by relevant databases or reported in recent studies. Prioritization of lncRNAs from a microarray (GSE53622) of oesophageal cancer patients highlighted ENSG00000226029 (top 2), a previously unidentified lncRNA as a potential prognostic biomarker. Our analysis thus indicates that DisLncPri is an excellent tool for identifying lncRNAs that could be novel biomarkers and therapeutic targets in a variety of human diseases.

 6. Inhibition of Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP-response Element-binding Protein (CREB-binding Protein (CBP/β-Catenin Reduces Liver Fibrosis in Mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yosuke Osawa

  2015-11-01

  Full Text Available Wnt/β-catenin is involved in every aspect of embryonic development and in the pathogenesis of many human diseases, and is also implicated in organ fibrosis. However, the role of β-catenin-mediated signaling on liver fibrosis remains unclear. To explore this issue, the effects of PRI-724, a selective inhibitor of the cAMP-response element-binding protein-binding protein (CBP/β-catenin interaction, on liver fibrosis were examined using carbon tetrachloride (CCl4- or bile duct ligation (BDL-induced mouse liver fibrosis models. Following repetitive CCl4 administrations, the nuclear translocation of β-catenin was observed only in the non-parenchymal cells in the liver. PRI-724 treatment reduced the fibrosis induced by CCl4 or BDL. C-82, an active form of PRI-724, inhibited the activation of isolated primary mouse quiescent hepatic stellate cells (HSCs and promoted cell death in culture-activated HSCs. During the fibrosis resolution period, an increase in F4/80+ CD11b+ and Ly6Clow CD11b+ macrophages was induced by CCl4 and was sustained for two weeks thereafter, even after having stopped CCl4 treatment. PRI-724 accelerated the resolution of CCl4-induced liver fibrosis, and this was accompanied by increased matrix metalloproteinase (MMP-9, MMP-2, and MMP-8 expression in intrahepatic leukocytes. In conclusion, targeting the CBP/β-catenin interaction may become a new therapeutic strategy in treating liver fibrosis.

 7. Spectral Bio-indicator Simulations for Tracking Photosynthetic Activities in a Corn Field

  Science.gov (United States)

  Cheng, Yen-Ben; Middleton, Elizabeth M.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Corp, Lawrence; Campbell, Petya; Kustas, William

  2011-01-01

  Accurate assessment of vegetation canopy optical properties plays a critical role in monitoring natural and managed ecosystems under environmental changes. In this context, radiative transfer (RT) models simulating vegetation canopy reflectance have been demonstrated to be a powerful tool for understanding and estimating spectral bio-indicators. In this study, two narrow band spectroradiometers were utilized to acquire observations over corn canopies for two summers. These in situ spectral data were then used to validate a two-layer Markov chain-based canopy reflectance model for simulating the Photochemical Reflectance Index (PRI), which has been widely used in recent vegetation photosynthetic light use efficiency (LUE) studies. The in situ PRI derived from narrow band hyperspectral reflectance exhibited clear responses to: 1) viewing geometry which affects the asset of light environment; and 2) seasonal variation corresponding to the growth stage. The RT model (ACRM) successfully simulated the responses to the variable viewing geometry. The best simulations were obtained when the model was set to run in the two layer mode using the sunlit leaves as the upper layer and shaded leaves as the lower layer. Simulated PRI values yielded much better correlations to in situ observations when the cornfield was dominated by green foliage during the early growth, vegetative and reproductive stages (r = 0.78 to 0.86) than in the later senescent stage (r = 0.65). Further sensitivity analyses were conducted to show the important influences of leaf area index (LAI) and the sunlit/shaded ratio on PRI observations.

 8. „Tutaj jest bardzo zimno…”. Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Mazurczak

  2009-01-01

  Full Text Available W jednej z największych w Polsce kolekcji pocztówek, znajdującej się w ikonograficznych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, znalazło się prawie sto kartek od jednego nadawcy, Wery V. – niemieckiej urzędniczki Stowarzyszenia Rolników Kraju Warty (Landesbauernschaft Wartheland, do tego samego odbiorcy – jej matki zamieszkałej w Hamburgu, wysyłanych z Poznania w latach 1941-1944. Początkowo Poznań był dość atrakcyjnym i spokojnym miejscem pracy w porównaniu z często bombardowanym Hamburgiem – pensja bez podatku, niektóre artykuły reglamentowane w Rzeszy tu bez kartek dla urzędników niemieckich, trzy naloty alianckie. W miarę upływu wojny pogarszały się warunki życia i pracy Wery. Prawdopodobnie obawa przed cenzurą i autocenzurą sprawiły, że nie ujawniła swego stosunku do narodowego socjalizmu. Jej postawę wobec Polaków trudno uznać za wrogą. Czas wolny przeznaczała przede wszystkim na korespondencję, poszukiwanie artykułów trudnych do zdobycia w głębi Rzeszy, wysyłanie paczek ze zdobyczami lub praniem czy ubraniami do przerobienia. Rzadko bywała w kinie, kawiarni, teatrze i operze – jeśli tak, to często z powodu zimna. Dużo pisała o pogodzie, niewiele o swej pracy. Dopiero od sierpnia 1944 roku, kiedy zapanował chaos, informowała o zmianach w jej biurze i o zamykaniu oddziałów zamiejscowych.Pisane przez nią widokówki były uzupełnieniem listów do matki. Lektura całej ko-respondencji pozwoliłaby na pełniejsze odtworzenie życia codziennego Wery V.w Poznaniu.

 9. Zespoły bólowe kręgosłupa w grupie fizjoterapeutów = Spine pain syndromes in a group of physiotherapists

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2016-06-01

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     Słowa kluczowe: zespół bólowy kręgosłupa, fizjoterapeuta. Keywords: spinal pain syndrome, physical therapist.           Streszczenie Zgodnie z wynikami badań z 2005 roku przeprowadzonymi przez European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w krajach Unii Europejskiej najbardziej powszechnym problemem zdrowotnym związanym z pracą są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Celem pracy była ocena stopnia niepełnosprawności będącej wynikiem bólu kręgosłupa w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Narzędziem badawczym były: NDI (NECK DISABILITY INDEX oraz ODI (OSWESTRY DISABILITY INDEX. Ocena stopnia niepełnosprawności   mierzonej za pomocą kwestionariuszy ODI i NDI pozwoliła zakwalifikować fizjoterapeutów do przedziału wskazującego na łagodną niepełnosprawność. W badanej grupie dolegliwości bólowe kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym zwiększają się wraz z wiekiem oraz stażem pracy.   Summary According to research conducted in 2005 by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in the European Union the most common health problem is work-related musculoskeletal disorders. The aim of the study is to assess the degree of disability in the occupational group of physiotherapists, measured by questionnaires NDI (NECK DISABILITY INDEX  and ODI (OSWESTRY DISABILITY INDEX. Assessment of the degree of disability as measured by questionnaires ODI and NDI helped qualify physiotherapists compartment indicating a mild disability. Back pain in the cervical and lumbar increases with age and seniority.

 10. Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin

  OpenAIRE

  Kostanjevec, Stojan; Erjavšek, Martina

  2017-01-01

  Na zdravje in kakovost življenja posameznika vpliva stopnja njegove prehranske pismenosti, katere pomemben del so tudi usvojene prehranske veščine in od katerih je odvisen izbor hrane, ki jo posameznik pripravlja in uživa. Prehransko vešč posameznik je zmožen uporabiti usvojeno prehransko znanje pri načrtovanju prehrane, nakupovanju živil in pri pripravi obrokov hrane. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere prehranske veščine usvojijo osnovnošolci v šolskem in domačem okolju ter kako pogost...

 11. Coherent radar observations of a storm sudden commencement having a preliminary reverse impulse

  International Nuclear Information System (INIS)

  McDiarmid, D.R.; Nielsen, E.

  1987-01-01

  Observations of the February 4, 1983, storm sudden commencement (ssc) by the STARE and SABRE radar systems are presented. The observing stations were in the dusk sector, where the ssc was accompanied by a preliminary reverse impulse (PRI). The radar data show the PRI to be a consequence of the ssc compression wave producing an initial antisunward flow. The polarization of the ssc electric field in the ionosphere is seen to have both longitudinal and latitudinal structure. The observations are discussed in terms of the propagation of the ssc disturbance throughout the magnetosphere

 12. MANAGEMENT PROJEKTOV UVAJANJ POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV CRM

  OpenAIRE

  Prah, Luka

  2013-01-01

  Projektni management je apliciranje znanja, veščin, orodji in tehnik na aktivnosti projekta, da dosežemo ali presežemo potrebe in pričakovanja interesne skupine. Projektni managerjem ni cilj samo doseganje specifičnega časa, stroškov in kvalitete projekta, temveč tudi organiziranje celotnega procesa, da le ta dosega pričakovanja ljudi, ki so vključeni v projekt ali le ta vpliva na njih. Projekt je dejansko začasno prizadevanje kreacije edinstvenega produkta ali storitve, ki poteka zunaj vsako...

 13. Kako z didaktično igro otroku približati temo o smrti in žalovanju

  OpenAIRE

  Stanković Petrović, Sanja

  2017-01-01

  V diplomski nalogi predstavljamo smrt in žalovanje kot pomembno temo, ki je del vzgoje in izobraževanja otrok v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu utemeljujemo, da je smrt del življenja ter da je potrebno otroku predstaviti jasne in razumljive informacije vezane na to temo, ob tem pa upoštevati otrokovo razvojno stopnjo in individualne značilnosti. Prav tako je pomembno, da odrasli dobro poznamo in razumemo procese žalovanja, tako pri odraslih kot pri otrocih, saj se proces žalovanja lah...

 14. Izdelava spletne strani z uporabo programske opreme kot storitve

  OpenAIRE

  ŠIMŠIĆ, LUKA

  2017-01-01

  Diplomsko delo obravnava izdelavo spletnih strani z uporabo programske opreme kot storitve (SaaS, Software as a Service), pri čemer sem se osredotočil na platformo Wix. Programska oprema kot storitev se ne namešča na lokalni računalnik, saj se nahaja na strežniku ponudnika. Uporabniki pri naročilu uporabe take programske opreme plačajo le tiste storitve, ki jih dejansko potrebujejo. Do programske opreme kot storitve lahko dostopamo od povsod, kjer imamo internetno povezavo, vendar je za to po...

 15. PREPREČEVANJE VENTILATORSKE PLJUČNICE

  OpenAIRE

  Mori, Jernej

  2016-01-01

  Ventilatorska pljučnica (VAP) je med najpogostejšimi zapleti pri pacientih, ki ležijo v intenzivni enoti in so priklopljeni na mehanično ventilacijo. VAP podaljša ležalno dobo na intenzivni enoti, pogosto povzroči smrt pacienta in predstavlja velik dodaten strošek za zdravstveni sistem. Namen diplomskega dela je bil opisati in predstaviti ukrepe za preprečevanje VAP. V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno (opisno) metodo dela, pri kateri nam je bila v pomoč domača, predvsem pa tuja lite...

 16. OPREMLJENOST ŠOL Z DIDAKTIČNIMI PRIPOMOČKI ZA PODROČJE ARITMETIKE IN ALGEBRE V PRVEM TRILETJU IN NJIHOVA RACIONALNA UPORABA

  OpenAIRE

  Sraka, Petra

  2011-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni didaktični pripomočki na splošno, sledi pregled terminov, ki so se zanje uporabljali skozi zgodovino vse do danes, klasifikacija ter lastnosti temeljnih didaktičnih pripomočkov. Podane so osnovne smernice kritične izbire ter racionalne uporabe pripomočkov pri pouku matematike. Bolj podrobno so predstavljeni didaktični pripomočki pri pouku matematike v sklopu aritmetike in algebre v prvem triletju osnovne šole oziroma tisti pripomočki, ki jih predpisuje učni ...

 17. Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

  OpenAIRE

  Möderndorfer, Tjaša

  2018-01-01

  Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Naša tema se nanaša na šport, zato si v nadaljevanju pogledamo delovanje športnih organizacij. Za pripravo strategije trženja pregledamo okolje in vse deležnike, ki so pos...

 18. Uporaba nabora multimedijskih orodij za mednarodno predstavitev mostu "Pašerele" čez reko Sočo na Goriškem

  OpenAIRE

  POPIT, DIJANA

  2017-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen potek projekta, ki smo ga začeli izvajati v maju 2014 pod mentorstvom dr. Franca Policardija, glavnega distributerja uporabljenega gradiva g. Maria Mute ter g. Petra Gruntarja, ki nam je pomagal pri rekonstrukciji mostu v AvtoCAD-u 2012. Problem našega projekta je bil kako z uporabo standardnih metod in multimedije zabrisati mejo, ki je nastala med Slovenijo in Italijo, bolj natančno med potomci ljudi, ki so nekdaj živeli pod skupno državo Avstro-Ogrsko. O...

 19. FINANČNO NAČRTOVANJE

  OpenAIRE

  Jurjevčič, Bor

  2009-01-01

  V diplomskem delu smo opisali problem finančnega načrtovanja v slovenskih podjetjih, pri tem pa smo se omejili na mikropodjetja in mala podjetja ter samostojne podjetnike, še posebej pa smo se posvetili finančnemu načrtu diverzifikacije lastnega podjetja, FI BOR, d. o. o. V prvem delu diplomske naloge smo opisali teoretičen vidik in pomen finančnega načrtovanja za podjetja, izvedeli anketo med podjetji o njihovem finančnem načrtovanju, pri čemer smo ugotovili, da se anketirana podjetja p...

 20. FANTAZIJSKI ROMAN IME VETRA V SLOVENSKEM PREVODU

  OpenAIRE

  Jus, Suzana

  2016-01-01

  V zadnjih letih postajajo poleg fantazijske literature za otroke vse bolj priljubljeni tudi fantazijski romani za mladino in odrasle. Tako je lani na police knjigarn prišel slovenski prevod Rothfussovega romana Ime vetra. Ta specifični žanr je za prevajalca posebej trd oreh – zaradi dolžine literarnega dela potrebuje poleg izpiljenega znanja jezika, natančnosti in iznajdljivosti tudi dobršno mero potrpljenja, če želi, da je delo prevedeno dobro in dosledno. Pri tem je pomembno, da skuša poleg...

 1. Strategije drevesnega preiskovanja Monte Carlo

  OpenAIRE

  VODOPIVEC, TOM

  2018-01-01

  Po preboju pri igri go so metode drevesnega preiskovanja Monte Carlo (ang. Monte Carlo tree search – MCTS) sprožile bliskovit napredek agentov za igranje iger: raziskovalna skupnost je od takrat razvila veliko variant in izboljšav algoritma MCTS ter s tem zagotovila napredek umetne inteligence ne samo pri igrah, ampak tudi v številnih drugih domenah. Čeprav metode MCTS združujejo splošnost naključnega vzorčenja z natančnostjo drevesnega preiskovanja, imajo lahko v praksi težave s počasno konv...

 2. Deleuze and the teenage mother: trouble makers for education and transition

  OpenAIRE

  Kamp, Annelies

  2014-01-01

  The title of this chapter is doing some work, albeit in a somewhat awkward fashion. Giles Deleuze appears, philosopher of a “bastard kind” (Massumi 1992, 1). Deleuze opens the work because he, and his concepts, do something they are rather good at: a bit of troubling, a bit of “prying open” of habitual ways of thinking (Massumi 1987, xv). In this chapter that bit of troubling and prying open is directed toward a rethinking of youth transition and the role of schools in that particular form of...

 3. Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja

  OpenAIRE

  Rosandić, Anabela

  2016-01-01

  Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele upravljanja riz...

 4. How important are peatlands globally in providing drinking water resources?

  Science.gov (United States)

  Xu, Jiren; Morris, Paul; Holden, Joseph

  2017-04-01

  The potential role of peatlands as water stores and sources of downstream water resources for human use is often cited in publications setting the context for the importance of peatlands, but is rarely backed up with substantive evidence. We sought to determine the global role of peatlands in water resource provision. We developed the Peat Population Index (PPI) that combines the coverage of peat and the local population density to show focused (hotspot) areas where there is a combination of both large areas of peat and large populations who would potentially use water sourced from those peatlands. We also developed a method for estimating the proportion of river water that interacted with contributing peatlands before draining into rivers and reservoirs used as a drinking water resource. The Peat Reservoir Index (PRI) estimates the contribution of peatlands to domestic water use to be 1.64 km3 per year which is 0.35 % of the global total. The results suggest that although peatlands are widespread, the spatial distribution of the high PPI and PRI river basins is concentrated in European middle latitudes particularly around major conurbations in The Netherlands, northern England, Scotland (Glasgow) and Ireland (Dublin), although there were also some important systems in Florida, the Niger Delta and Malaysia. More detailed research into water resource provision in high PPI areas showed that they were not always also high PRI areas as often water resources were delivered to urban centres from non-peat areas, despite a large area of peat within the catchment. However, particularly in the UK and Ireland, there are some high PRI systems where peatlands directly supply water to nearby urban centres. Thus both indices are useful and can be used at a global level while more local refinement enables enhanced use which supports global and local peatland protection measures. We now intend to study the impacts of peatland degradation and climate change on water resource

 5. Molecular assembly and biosynthesis of acetylcholinesterase in brain and muscle: The roles of t-peptide, FHB domain and N-linked glycosylation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicky P. Chen

  2011-10-01

  Full Text Available Acetylcholinesterase (AChE is responsible for the hydrolysis of the neurotransmitter, acetylcholine, in the nervous system. The functional localization and oligomerization of AChE T variant are depending primarily on the association of their anchoring partners, either collagen tail (ColQ or proline rich membrane anchor (PRiMA. Complexes with ColQ represent the asymmetric forms (A12 in muscle, while complexes with PRiMA represent tetrameric globular forms (G4 mainly found in brain and muscle. Apart from these traditional molecular forms, a ColQ-linked asymmetric form and a PRiMA-linked globular form of hybrid cholinesterases (ChEs, having both AChE and BChE catalytic subunits, were revealed in chicken brain and muscle. The similarity of various molecular forms of AChE and BChE raises interesting question regarding to their possible relationship in enzyme assembly and localization. The focus of this review is to provide current findings about the biosynthesis of different forms of ChEs together with their anchoring proteins.

 6. Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Avtorica v tem prispevku obravnava vprašanje: kako se učijo manj izobraženi odrasli. V zvezi s tem se ustavi tudi pri motivaciji za izobraževanje pri takšnih odraslih učencih in ugotavlja, da imajo le življenjske potrebe, ne pa tudi izobraževalnih. Pri tem uporabljajo tudi posebne načine učenja. Vse to narekuje mentorju drugačno programiranje in izpeljavo izobraževalnega programa. Vprašanje, ki se mu Dušana Findeisen najbolj posveti, je vprašanje mentorjevega diskurza, ki mora biti čim bolj podobno diskurzu, ki ponazarja delo. Mentorjeva govorica ne sme biti formalizirana in do kraja strukturirana. Mentor naj jo takoj oblikuje. Uporablja naj dosti parafraz. Njegova misel “Se mora iskati”. Svoja spoznanja avtorica opira na izkušnje pridobljene v jezikovnih tečajih, po programih, ki temeljijo na analiziranih govornih in drugih potrebah skupine, to je programih, namenjenih skupinam natakarjev in sprevodnikov na vlakih intercity.

 7. Photoacoustic Transformation at Oppositely Directed Interaction Electromagnetic Waves in the Magnetoactive Two-Layer Medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mityurich G.S.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy sa badania nad foto-akustyczna generacja dzwieku w magnetoaktywnych układach dwuwarstwowych, w warunkach interferencji tunelowej fal elektromagnetycznych. Badano warunki całkowitego wytłumienia amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji polaryzacji przeciwbieznych, oddziałujacych wzajemnie fal, ich faz poczatkowych oraz intensywnosci jednej z przeciwbieznych wiazek. Praca przedstawia efektywna metode sterowania termooptyczna generacja dzwieku w strukturach magnetoaktywnych, podczas tunelowej interferencji fal elektromagnetycznych.

 8. Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vičarová, H.; Ščučka, Jiří; Martinec, Petr; Handzelová, B.

  2013-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2013), s. 39-49 ISSN 1804-4824 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0082 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : sandstone * pores * water absorption * evaporation * hydrofobizing agents Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf

 9. Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Handzelová, B.; Martinec, Petr; Ščučka, Jiří; Vičarová, H.

  2013-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2013), s. 31-38 ISSN 1804-4824 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0082 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : greywacke * water absorption * evaporation * thermal stability * porosity Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf

 10. The Prying Eye: Ethics of Photojournalism.

  Science.gov (United States)

  Mundt, Whitney R.; Broussard, E. Joseph

  A national sample of journalists, consisting of 700 television news photographers, newspaper photographers, television news directors, newspaper editors, and journalism educators, was asked to evaluate the ethical conduct in eight situations involving alleged invasion of privacy by photography. The respondents found journalistic conduct to be…

 11. Animal Representations on Ceremonial Objects Found in the Tumulus at Črnolica pri Šentjurju at the Foot of Rifnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iztok Vrenčur

  2013-07-01

  Full Text Available The years 1985 and 1986 saw a rescue excavation by archaeologists from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Celje Regional Office, performed on the severely damaged Iron Age tumulus in the village of Črnolica pri Šentjurju. The village lies in the close vicinity of the Rifnik hill, the site of one of the largest known hilltop settlements in Slovenia dating from the Late Bronze and Iron Ages. The excavation in Črnolica yielded a stone grave chamber of monumental dimensions, together with fragmented and decontextualised grave goods. These included a large set of quality ceramic vessels, a considerable number of bronze vessels, glass cups, fibulae, and a horse harness. Of special importance are three bronze items fabricated in Etruria, which carry the protomas of an aquatic bird, horses, and a ram. The burial dates to the Hallstatt C2 period or the second half of the 7th century BC. Aquatic birds are positioned on all four vertexes of the presentatoio, a special type of vessel presumably used for libation rituals. Comparable items have come to light in the richest graves of the Iron Age aristocracy of Etruria, Latium Vetus and Bologna, and date to the end of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC. The aquatic bird sculptures on the presentatoio are stylised, displaying features of the Late Italic Geometric style. This motif marks various Late Bronze and Iron Age items associated with ritual activities in the greater part of Europe, connecting them with prehistoric religious beliefs. While the assumption that they refer to the sun divinisation cult is not proven, they must have signified some prehistoric aspect of the holy or numinous. The two anthropomorphic legs with an attached horse protoma found in the Črnolica tumulus were reconstructed as a part of a tripod of small dimensions, which can be classified as a member of the so-called horse tripod family, fine products of the Italic Geometric style

 12. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  captura de neutrones termicos del boro hace posible determinar estratos boriferos en la zona del sondeo empleando los metodos E.G.N. y E.N.N. La influencia del agua se elimina mediante sondeos inversos. Este metodo, asi como otros sistemas de exploracion por activacion neutronica, han sido aplicados tambien en diversos yacimientos de cobre, manganeso, aluminio y otros minerales. La exploracion por activacion continua esta indicada cuando el periodo de semi [Russian] Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh metody yadernoj geofiziki primenyayutsya glavnym obrazom pri karotazhe razvedochnykh skvazhin. Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh Sovetskogo Soyuza nakhodyat shirokoe proizvodstvennoe primenenie sleduyushchie vidy radioaktivnogo ili yadernogo karotazha (RK): plotnostnoj ili gamma-gamma karotazh (GGK) s istochnikom izlucheniya Co{sup 60}, selektivnyj gamma-gamma karotazh (SGGK) s istochnikom myagkogo izlucheniya tipa S75, nejtron-nejtronnyj karotazh (NNK) i nejtronnyj gamma karotazh s Ro-Ve istochnikom nejtronov, akti- vatsionnyj, v chastnosti nepreryvnyj, karotazh s tem zhe istochnikom, a takzhe foto-nej- tronnyj karotazh s gamma-izluchatelem Sb{sup 124}. Osnovnaya zadacha RK na rudnykh mestorozhdeniyakh - vydelenie rudnykh zon v razreze skvazhin, chto sokrashchaet intervaly oprobovaniya, i orientirovochnaya otsenka soderzhaniya poleznogo komponenta in situ. Na ugol'nykh mestorozhdeniyakh RK reshaet zadachu opredeleniya glubiny zaleganiya, moshchnosti i stroeniya ugol'nykh plastov. ' Metody GGK i SGGK osnovany na registratsii rasseyannogo gamma-izlucheniya istochnika. Pri dostatochnoj zhestkosti izlucheniya istochnika i slaboj chuvstvitel'nosti indikatora intensivnost' rasseyannogo izlucheniya zavisit tol'ko ot plotnosti porody i rasstoyaniya mezhdu istochnikom i indikatorom. EHto sluchaj GGK, kotorym ugol'nye plasty vydelyayutsya po maksimumam rasseyannogo izlucheniya. V SGGK sushchestvenna registratsiya myagkoj chasti spektra rasseyannogo izlucheniya

 13. Direct Measurement of Tritium in Biological Materials with the Liquid Scintillation Counter; Determination quantitative directe du tritium dans les substances biologiques, au moyen de compteurs a scintillations a liquides; Neposredstvennoe izmerenie kolichestva tritiya v biologicheskikh materialakh pri pomoshchi zhidkogo stsintillyatsionnogo schetchika; Determinacion cuantitativa directa del tritio en sustancias biologicas mediante contadores de centelleador liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Halvorsen, K [Institutt for Atomenergi, Kjeller, Lillestroem (Norway)

  1962-01-15

  muestras de tejidos de raton a los que se habia inyectado previamente timidina marcada con tritio. Despues de inyectar al raton una dosis del orden de 1 {mu}c de timidina tritiada por gramo de peso corporal, se pudieron seguir durante un mes las transformaciones metabolicas de la timidina incorporada al acido desoxirribonucleico (DISIA) de los distintos tejidos. (author) [Russian] V literature uzhe soobshchalos' o sposobakh izmereniya kolichestva tritiya v tkanyakh zhivotnykh i v izolirovannykh srezakh tkanej. Odnako pri vsekh opisyvaemykh rabotakh dlya otscheta impul'sov obraztsov primenyalsya zhidkostnyj stsintillyatsionnyj spektrometr sovpadenij. Pri vypolnenii nastoyashchej raboty dlya izmerenij byl ispol'zovan zhidkostnyj stsintillyatsionnyj schetchik s odnim fotoehlementom. Issledovalis' glavnym obrazom neposredstvennoe rastvorenie tkanej zhivotnykh v giamine 10-KH i otschet impul'sov vzvesi liofilirovannoj tkani v stsintilliruyushchikh gelyakh. Razlichnye tkani, kak naprimer, pechen', kishechnik, krov' i kozha mogut byt' neposredstvenno rastvoreny v giamine i aktivnost' ikh izmerena s tochnost'yu do 10-15 protsentov. Budut obsuzhdeny metody vvedeniya popravki na gashenie i nekotorye yavleniya fosforestsentsii, poskol'ku oni vliyayut na otschet impul'sov v schetnom ustrojstve s edinym fotoehlementom. KHotya chuvstvitel'nost' ehtogo metoda predstavlyaetsya neskol'ko men'shej, chem pri ispol'zovanii schetchika sovpadenij, odnako ehtot metod udovletvoritelen dlya mnogikh vidov primenenij. Predstavlyaemaya rabota byla provedena na obraztsakh tkanej myshi posle predvaritel'noj in{sup e}ktsii mechennogo tritiem timidina. Pri vpryskivanii v mysh' dozy priblizitel'no v 1 mikrokyuri tritirovannogo timidina na gramm vesa ee tela, metabolicheskaya sud'ba timidina, pogloshchennogo deoksiribonukleinovoj kislotoj razlichnykh tkanej, mogla byt' proslezhena v techenie tselogo mesyatsa. (author)

 14. The utility of presacral drainage in penetrating rectal injuries in adult and pediatric patients.

  Science.gov (United States)

  Savoie, Kate B; Beazley, Thomas M; Cleveland, Brent; Khaneki, Sina; Markel, Troy A; Hammer, Peter M; Savage, Stephanie; Williams, Regan F

  2017-11-01

  With changing weaponry associated with injuries in civilian trauma, there is no clinical census on the utility of presacral drainage (PSD) in penetrating rectal injuries (PRIs), particularly in pediatric patients. Patients with PRI from July 2004-June 2014 treated at two free-standing children's hospitals and two adult level 1 trauma centers were compared by age (pediatric patients ≤16 years) and PSD. A stratified analysis was performed based on age. The primary outcome was pelvic/presacral abscess. We identified 81 patients with PRI; 19 pediatric, 62 adult. Forty patients had PSD; only three pediatric patients had a drain. Adult patients were more likely to have sustained gunshot wounds (84%), whereas pediatric patients were more likely to sustain impalement injuries (59%). Pediatric patients were more likely to have distal extraperitoneal injuries (56% versus 27% in adults, P = 0.03). PSD was more common in adult patients (59% versus 14%, P = 0.0004), African-Americans (71% versus 11% Caucasian, P adult and pediatric patients. There were three cases of pelvic/presacral abscess, all in the adult patients (P = 0.31); one patient with PSD and two without PSD (P = 0.58). In stratified analysis, there were no differences in any infectious complication between those with and without PSD. Pelvic/presacral abscess is a rare complication of PRI, especially in pediatric patients. PSD is not associated with decreased rates of infectious complications and may not be necessary in the treatment of PRI. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Evidence of a robust relationship between solar-induced chlorophyll fluorescence and gross primary productivity across dryland ecosystems of southwestern North America

  Science.gov (United States)

  Smith, W. K.; Biederman, J. A.; Scott, R. L.; Moore, D. J.; Kimball, J. S.; He, M.; Yan, D.; Hudson, A.; Barnes, M.; MacBean, N.; Fox, A. M.; Litvak, M. E.

  2017-12-01

  Satellite remote sensing provides unmatched spatiotemporal information on multiple facets of vegetation dynamics including seasonal to interannual total photosynthesis, termed gross primary productivity (GPP). Yet, our understanding of the relationship between GPP and remote sensing observations - and how this relationship changes with scale, biophysical constraint, vegetation type, etc. - remains limited. This knowledge gap is especially apparent for dryland ecosystems, which have high spatial and temporal variability and are under-represented by long-term, continuous field measurements. Here, utilizing a new synthesis of eddy covariance flux tower data for southwestern North America, we present a first assessment of the ability of novel satellite remote sensing vegetation proxies to accurately capture seasonal to interannual GPP dynamics across the region. We evaluate the greenness-based Enhanced Vegetation Index (EVI) and emerging proxies linked to plant physiological function, Solar-Induced Fluorescence (SIF) and Photochemical Reflectivity Index (PRI). We find that SIF observations more consistently correlate with seasonal GPP dynamics (R = 0.90) compared to EVI (R = 0.85) and PRI (R = 0.78). More, we find that SIF observations are also more sensitive to interannual GPP variability (linear slope = 0.80) relative to EVI (linear slope = 0.63) and PRI (linear slope = 0.35). This is likely due to increased sensitivity of SIF to GPP during periods of decoupling between greenness and photosynthesis due to water-limitation / stomatal closure. Conversely, EVI and PRI observations better capture spatial GPP variability between flux tower sites. These results suggest that combinations of these independent vegetation growth proxies could yield synergistic improvements in satellite-based GPP estimates.

 16. Rare Drosha Splice Variants Are Deficient in MicroRNA Processing but Do Not Affect General MicroRNA Expression in Cancer Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie E. Grund

  2012-03-01

  Full Text Available Drosha is a key enzyme in microRNA biogenesis, generating the precursor miRNA (pre-miRNA by excising the stem-loop embedded in the primary transcripts (pri-miRNA. The specificity for the pri-miRNAs and determination of the cleavage site are provided by its binding partner DGCR8, which is necessary for efficient processing. The crucial Drosha domains for pri-miRNA cleavage are the middle part, the two enzymatic RNase III domains (RIIID, and the dsRNA binding domain (dsRBD in the C-terminus. Here, we identify alternatively spliced transcripts in human melanoma and NT2 cell lines, encoding C-terminally truncated Drosha proteins lacking part of the RIIIDb and the entire dsRBD. Proteins generated from these alternative splice variants fail to bind to DGCR8 but still interact with Ewing sarcoma protein (EWS. In vitro as well as in vivo, the Drosha splice variants are deficient in pri-miRNA processing. However, the aberrant transcripts in melanoma cells do not consistently reduce mature miRNA levels compared with melanoma cell lines lacking those splice variants, possibly owing to their limited abundance. Our findings show that alternative processing-deficient Drosha splice variants exist in melanoma cells. In elevated amounts, these alternatively spliced transcripts could provide one potential mechanism accounting for the deregulation of miRNAs in cancer cells. On the basis of our results, the search for alternative inactive splice variants might be fruitful in different tumor entities to unravel the molecular basis of the previously observed decreased microRNA processing efficiency in cancer.

 17. Mononuclear Amido and Binuclear Imido Zirconium Complexes Supported by Dibenzotetraaza[14]annulene Ligands. X-ray Structure of [(Me(4)taa)Zr(&mgr;-NR)(2)Zr(NHR)(2)] (R = Bu(t) or 2,6-C(6)H(3)Me(2)).

  Science.gov (United States)

  Nikonov, Georgii I.; Blake, Alexander J.; Mountford, Philip

  1997-03-12

  Reaction of 2 equiv of Li[NH-2,6-C(6)H(3)R(2)] with [(Me(4)taa)ZrCl(2)] (Me(4)taaH(2) = tetramethyldibenzotetraaza[14]annulene) gives the bis(amido) derivatives [(Me(4)taa)Zr(NH-2,6-C(6)H(3)R(2))(2)] [R = Pr(i) (1) and Me (2)]. Addition of Me(4)taaH(2) to [Zr(N-2,6-C(6)H(3)Pr(i)(2))(NH-2,6-C(6)H(3)Pr(i)(2))(2)(py)(2)] also affords 1. The reaction of 2 equiv of aryl or alkyl amines H(2)NR with the bis(alkyl) complex [(Me(4)taa)Zr(CH(2)SiMe(3))(2)] is the most versatile method for preparing [(Me(4)taa)Zr(NHR)(2)] (R = 2,6-C(6)H(3)Pr(i)(2), 2,6-C(6)H(3)Me(2), Ph, or Bu(t)). Reaction of 1 equiv of Me(4)taaH(2) with the binuclear complexes [(Bu(t)NH)(2)Zr(&mgr;-NBu(t))(2)Zr(NHBu(t))(2)] or [(py)(HN-2,6-C(6)H(3)Me(2))(2)Zr(&mgr;-N-2,6-C(6)H(3)Me(2))(2)Zr(NH-2,6-C(6)H(3)Me(2))(2)(py)] gives the asymmetrically substituted derivatives [(Me(4)taa)Zr(&mgr;-NR)(2)Zr(NHR)(2)] [R = Bu(t) (6) or 2,6-C(6)H(3)Me(2) (8)], which have been crystallographically characterized.

 18. Using a New Measurement to Evaluate Pain Relief Among Cancer Inpatients with Clinically Significant Pain Based on a Nursing Information System: A Three-Year Hospital-Based Study.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei-Yun; Chu, Chi-Ming; Sung, Chun-Sung; Ho, Shung-Tai; Wu, Yi-Syuan; Liang, Chun-Yu; Wang, Kwua-Yun

  2016-11-01

  Developing a new measurement index is the first step in evaluating pain relief outcomes. Although the percentage difference in pain intensity (%PID) is the most popular indicator, this indicator does not take into account the goal of pain relief. Therefore, the aims of this study were to develop a pain relief index (PRI) for outcome evaluation and to examine the index using demographic characteristics of cancer inpatients with clinically significant pain. Retrospective cohort study. A national hospital. All cancer inpatients. Pain intensity was assessed using a numerical rating scale, a faces pain scale or the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Behavioral Tool. Using a nursing information system, a pain score database containing data from 2011 through 2013 was analyzed. Cancer patients representing 93,812 hospitalizations were considered in this study. We focused on cancer patients for whom the worst pain intensity (WPI) was ≥ 4 points. PRI values of -62.02% to -72.55% were observed in the WPI ≥ 7 and 4 ≤ WPI ≤ 6 groups. Significant (P 65 years old, those who were admitted to the medicine or gynecology and those who had a hospital stay > 30 days. This hospital-based study demonstrated that the PRI is an effective and valid measure for evaluating outcome data using an electronic nursing information system. We will further define the meaningful range of percentage difference in PRI from various perspectives. © 2016 American Academy of Pain Medicine. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 19. NAJPOGOSTEJŠE NEGOVALNE DIAGNOZE V RIZIČNI NOSEČNOSTI

  OpenAIRE

  Rogelšek, Klavdija

  2011-01-01

  Vsaka nosečnost je edinstvena in le redka poteka brez težav. Zelo pomembno je, da je ženska na nosečnost temeljito pripravljena, tako telesno kot duševno. Poznavanje simptomov nosečnosti je za žensko pomembno, saj ji lahko pomagajo pri razumevanju lastnega telesa in pri prilagajanju na številne težave, ki spremljajo to obdobje. Čeprav nosečnost ni bolezen, ampak normalen fiziološki proces, je povezana z določenim tveganjem. Tveganja za mater in otroka pa lahko večinoma zmanjšamo, če opozoril...

 20. Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metka Špes

  2008-12-01

  Full Text Available Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju.

 1. SEGMENTACIJA TRGA V PODJETJU SI.MOBIL

  OpenAIRE

  Mihelič, Urša

  2014-01-01

  Problem, ki smo ga obravnavali, je bila manjša prodaja od pričakovane, s posebnim poudarkom na segmentaciji trga. Je namreč eden od močnejših dejavnikov pri izplenu podjetja Si.mobil. V teoretičnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na segmentacijo trga na splošno. S pomočjo literature smo ugotavljali, kaj sploh pomeni pojem segmentacija trga, kakšne so ravni segmentiranja, kakšni so postopki in faze segmentiranja trga ter tudi kakšne so osnove za segmentiranje porabniškega trga. O...

 2. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO

  OpenAIRE

  Bunšek, Dejan

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem primerjal spletno bančništvo Probanke in NLB za prebivalstvo. Omenjeni sistem se pri Probanki imenuje Prosplet, pri NLB-ju pa NLB Klik. V teoretičnem delu sem raziskal razlike med izrazoma spletna stran in spletni portal, da sem kasneje lažje naredil primerjavo spletnih strani Probanke in NLB-ja. V teoretičnem delu sem prav tako ugotavljal razlike med spletnim bančništvom in elektronskim bančništvom, da ne bi zamenjevali teh podobnih, a različnih pojmov. Spletno banč...

 3. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tetens, Inge

  This opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) deals with the setting of Dietary Reference Values (DRVs) for protein. The Panel concludes that a Population Reference Intake (PRI) can be derived from nitrogen balance studies. Several health outcomes possibly...... for growth and maintenance. For pregnancy, an intake of 1, 9 and 28 g/d in the first, second and third trimesters, respectively, is proposed in addition to the PRI for non-pregnant women. For lactation, a protein intake of 19 g/d during the first six months, and of 13 g/d after six months, is proposed...

 4. Neuronal activity rapidly induces transcription of the CREB-regulated microRNA-132, in vivo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nudelman, Aaron Samuel; DiRocco, Derek P; Lambert, Talley J

  2010-01-01

  Activity-dependent changes in gene-expression are believed to underlie the molecular representation of memory. In this study, we report that in vivo activation of neurons rapidly induces the CREB-regulated microRNA miR-132. To determine if production of miR-132 is regulated by neuronal activity its......, olfactory bulb, and striatum by contextual fear conditioning, odor-exposure, and cocaine-injection, respectively, also increased pri-miR-132. Induction kinetics of pri-miR-132 were monitored and found to parallel those of immediate early genes, peaking at 45 min and returning to basal levels within 2 h...

 5. OBNAŠANJE ŽVIŽGAČEV V RAČUNOVODSTVU - PRIMER SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Koprivnik, Tamara

  2016-01-01

  Še vedno živimo v času slabega gospodarskega stanja, katerega posledice se kažejo tudi v porastu gospodarskega kriminala. Glede na to, da je gospodarski kriminal vedno težje odkrivati, so lahko žvižgači ključnega pomena pri odkrivanju in preprečevanju le-tega. V podjetjih so pogosto priča gospodarskemu kriminalu ravno računovodje, zato smo se v magistrskem delu osredotočili na njih. Problem, ki smo si ga zastavili v magistrskem delu je, da ni znano, kateri demografski dejavniki vplivajo na ob...

 6. Rast podjetja s pomočjo nakupa in prodaje franšize na primeru podjetja x

  OpenAIRE

  Bratkovič, Svarun

  2017-01-01

  Eden izmed razlogov, ki sili podjetje k rasti je rast obstoječih in pojav novih kKonkurenčnih podjetij.ca ki se pojavlja na trgu, na katerem deluje podjetje, sili le-to k rasti. Saj ima Rastoča podjetja imajo za cilj ohranjati oziroma povečevati velikost svojega vsako podjetje cilj, da bi pridobilo kar se da velik tržngai deleža, dobička itd. Podjetje prične uradno delovati z vpisomn v sodni register. Podjetja nato strmijo k njihovem Nato se prične njihova pot razvojau in rasti. To lahko...

 7. PROBLEM RAZVAJENOSTI OTROK IN POUK KNJIŽEVNOSTI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Videtič, Mojca

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo skušali prikazati, kolikšna je vključenost elementov razvajenosti v berilih za tretje triletje osnovnih šol. Pri analizi smo se omejili na berila iz Kataloga učbenikov. Skušali smo predstaviti problematiko razvajenosti v okviru pouka književnosti. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili pojme, ki so ključni pri analizi tega problema (načini razvajanja, posledice razvajenosti, čustvena inteligenca), in skušali podati nekaj predlogov za lažje in uspešnejše delo z raz...

 8. OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU TAMES D.O.O.

  OpenAIRE

  Šegula, Andreja

  2014-01-01

  Kljub tehnološkemu napredku, ki v današnjem času olajšuje življenje, vse večkrat obstaja občutek, da se je vedno težje upirati vsakdanjim pritiskom. Prav zato so pri usklajevanju delovnih in domačih obveznosti potrebni koristni napotki za obvladovanje in nadziranje neprestanih zahtev. Zaradi prevelikih delovnih obremenitev se zaposleni v delovnem okolju nenehno srečujejo s stresom. Zato je potrebno uvesti rešitve, ki bodo pomagale pri boljšem obvladovanju teh težav in ki bodo v življenje vnes...

 9. Antioksidacijska svojstva i stabilnost boje tijekom ubrzanog i prirodnog starenja piva tamnih piva

  OpenAIRE

  Herceg, Filip

  2015-01-01

  Pivo je piće dobiveno alkoholnom fermentacijom sladovine, većinom pripravljene samo od ječmenog slada, no mogu se dodati i neslađene žitarice, kao što su kukuruz, pšenica ili riža. Smatra se dobrim izborom polifenola kojima je izvorište u ječmenom sladu i hmelju. U ovom je radu određivan oksidacijski profil dva različita tipa hrvatskih tamnih piva podvrgnutih ubrzanom postupku starenja (6 dana pri 42 oC) i prirodnom starenju (4 mjeseca pri sobnoj temperaturi). U uzorcima su određivani udjel u...

 10. PODJETNIŠTVO ZA ŽENSKE - VPLIV PODJETNIŠKEGA UDEJSTVOVANJA NA ŽIVLJENSKO ZADOVOLJSTVO

  OpenAIRE

  Velcer, Maja

  2016-01-01

  Podjetništvo že od nekdaj velja za specifični način kariernega udejstvovanja, katerega se lotijo tisti posamezniki, ki še posebej cenijo neodvisnost in svobodo pri življenjskih odločitvah. V tem smislu podjetništvo ni zgolj način kariernega delovanja, pač pa gre za način življenja, ki podjetniku omogoča izpolnjevanje lastnega potenciala na najvišjem nivoju. Če je torej podjetništvo način življenja, potem nas zanima ali je lahko tudi pomemben dejavnik pri doseganju življenjskega zadovo...

 11. NAČRTOVANJE MEDIJEV S POMOČJO SPLETNE PLATFORME ADBRIXX

  OpenAIRE

  Zadravec, Mateja

  2015-01-01

  Digitalizacija in svetovni splet sta že nekaj časa sestavni del našega vsakdana, tega se zavedata tudi oglaševalska in medijska stroka. Načrtovanje medijev in zakup oglasnega prostora pri tem nista izjemi. Namen našega magistrskega dela je raziskati programatično oz. spletno načrtovanje medijev, predvsem pa ugotoviti, v kakšni meri ta inovativen pristop pripomore k bolj učinkovitemu in uspešnemu načrtovanju medijev. Pri tem smo se usmerili na programatično oz. spletno načrtovanje in zakup ogl...

 12. Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Makowska

  2016-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono efekty oczyszczania małych ilości ścieków w bioreaktorach porcjowych. Przebadano dwa równolegle pracujące reaktory, z czego jeden był klasycznym systemem SBR, a drugi to reaktor SBBR ze złożem ruchomym. Obydwa ciągi technologiczne oczyszczały taką samą ilość ścieków bytowych wstępnie podczyszczonych w piaskowniku. Trzy kolejne serie badań różniły się długością napowietrzania. Porównano pracę reaktorów w kolejnych seriach oraz analizowano wyniki uzyskane w obu systemach. Największą skuteczność usuwania związków węgla organicznego (jako ChZT i azotu (jako N-NH4 uzyskano w reaktorze SBBR w trzeciej serii badań (średnio odpowiednio 90 i 62%. Reaktor SBBR pracował bardziej stabilnie oraz usuwał na drodze biologicznej fosfor z największą średnią skutecznością 83% w serii trzeciej. Ścieki oczyszczone w tym reaktorze charakteryzowały się mniejszym stężeniem zawiesiny, co świadczy o skuteczniejszej pracy reaktora z wypełnieniem w fazie sedymentacji.

 13. Comparison of Resistance Index Some Potato Cultivars to the Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say (Col.: Chrysomelidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ghassemi-Kahrizeh

  2016-03-01

  Full Text Available Introduction: Potato, Solanum tuberosum L. is an important crop with 5.24 million tons of production on 210,000 hectares of irrigated land in Iran. Several pests attack the potato crop which among them the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say, is the most important defoliating pest of potato throughout the world and Iran and considerably reduce crop yield. Growers rely on pesticides to control this pest in the field but this insect is well known for its rapid resistance development to pesticides, so that it has developed field resistance to nearly all insecticides used against it and it is now resistant to more than 40 chemical insecticides. The problems of insecticide resistance, combined with continuing environmental concerns associated with chemical pesticide use, have provided a considerable stimulus over the past 50 years for the development of alternative control methods. Host plant resistance is considered to be an important part of integrated pest management (IPM system of this pest, which is compatible with sustainable control methods and can reduce the use of chemical insecticides .With the aim of identifying the existence of resistance resources, a study was conducted to evaluate and comparison the resistance index (PRI of 33 potatocultivarsto the Colorado potato beetle. Detected resistant variety (ies could be used as a resistance source for IPM programs of this pest. Materials and Methods: Greenhouse and field experiments were conducted to compare resistance index (PRI of 33 potato cultivars to the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say, in Naghadeh region during 2007-2008. In a choice test, the numbers of attracted beetles to each cultivar was determined as antixenosis index in the field. Also, Percentage of larval and pupal mortality were determined and used as the antibiosis index under greenhouse conditions. To evaluate the tolerance index, infested and non infested plots were planted and

 14. Go! Pasia. Asian market entry and development strategy of Poznan University of Economics

  OpenAIRE

  Das, Swajan

  2015-01-01

  Master Thesis: Go! Pasia. Asian market entry and development strategy of Poznan University of Economics. Temat pracy magisterskiej: Go! Pasia. Strategia wejścia i działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku azjatyckim. In his thesis, the author presents a market entry and development strategy for Poznan University of Economics in order to enter into 15 Asian markets, divided into 5 identical markets, for attracting students at its campus. After identifying the importance...

 15. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 16. Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kurzawa

  2011-01-01

  Full Text Available Artykuł omawia działalność naukową i zasługi w zakresie pracy bibliotecznej twórcy Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej – mgra Andrzeja Karpowicza. Portret Andrzeja Karpowicza przedstawiony został na szerokim tle piśmiennictwa i źródeł do dziejów wolnomularstwa oraz sylwetek autorów zajmujących się wskazaną problematyką.

 17. Method of obtaining concentrated preparations of Cl{sup 36} and Br{sup 82} by recoil nuclei under exposure to high-density neutron fields; Preparation de composes du chlore-36 et du brome-82 de haute activite specifique, par exposition de noyaux de recul a des champs neutroniques intenses; Poluchenie kontsentrirovannykh preparatov Cl{sup 36} i Br{sup 82} metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh polyakh vysokoj plotnosti; Obtencion de compuestos de cloro-36 y de bromo-82 de alta actividad especifica por retroceso de nucleos en campos neutronicos intensos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurchatova, L N; Kurchatov, B V

  1962-01-15

  resultado de la superposicion de toda una serie de procesos : formacion de atomos de cloro radiactivo, separacion radiolitica del haluro, difusion de los productos obtenidos en la red cristalina del carbono, su sorcion en la superficie y su recombinacion en distintos centros. La extraordinaria variedad de condiciones en que se forman e interaccionan los productos de irradiacion con el esqueleto carbonico y su superficie depende de un gran numero de factores, a saber : la estructura ultramicroscopica, la naturaleza de los nuevos compuestos, que estan relacionados con el tipo de compuestos superficiales, la existencia en la superficie del carbono de centros con un espectro continuo de energia de sorcion, la probable formacion de diversos centros estacionarios de recombinacion por irradiacion del carbono, etc. Por ello, las tecnicas utilizadas ofrecen la posibilidad de realizar una gran variedad de experimentos a fin de establecer las condiciones optimas de enriquecimiento. (author) [Russian] Klassicheskij metod polucheniya kontsentrirovannykh radioaktivnykh preparatov Stsilarda-CHalmersa obychno rassmatrivaetsya kak malo ehffektivnyj pri ispol'zovanii bol'shikh integral'nykh potokov nejtronov iz-za znachitel'nogo razlozheniya obluchaemogo soedineniya pod dejstviem radiatsii. Avtorami najdeny soedineniya broma i khlora s uglerodom, pozvolyayushchie poluchat' sushchestvennoe obogashchenie radioaktivnymi izotopami khlora i broma metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh potokakh poryadka 10{sup 13} nejtr./sek-cm{sup 2}. EHti soedineniya otvechayut formule C{sub n}X, gde X-Cl ili Br, N = 10 + 20 dlya soedineniya khlora i 25 + 70 -dlya soedinenij broma. Oni dostatochno ustojchivy termicheski i khimicheski. Soedinenie sostava C{sub 30}Br vyderzhivaet nagrevanie do 300{sup o}C v atmosfere argona bez otshchepleniya broma; ono razlagaetsya polnost'yu pri temperature 600{sup o}C. Ukazannoe soedinenie broma s uglerodom prakticheski ustojchivo k vozdejstviyu vodnykh rastvorov

 18. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na aktywność ruchową pracowników biurowych = The impact of selected sociodemographic factors on motor activity of the office workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-06-01

  3Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     STRESZCZENIE Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u ludzi narażonych na długotrwały bezruch wynikający m.in. z rodzaju wykonywanej pracy. Celem pracy było poznanie socjodemograficznych uwarunkowań aktywności ruchowej w grupie zawodowej pracowników biurowych. Materiał i metody: Przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród 937 pracowników zatrudnionych w biurach na terenie województwa lubelskiego. Zastosowano technikę ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnością respondentów a wybranymi cechami socjodemograficznymi sprawdzono przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Wśród pracowników stwierdzono zróżnicowaną aktywność ruchową ze względu na płeć, wiek, stan cywilny, jak i miejsce zamieszkania. Czynna forma spędzania czasu wolnego dominuje wśród pracowników w wieku 35-45 lat (p=,0004 oraz osób po rozwodzie (p=,041. Mężczyźni (p=,014 oraz osoby w wieku 35-45 lat (p=,006 i mieszkańcy miast wojewódzkich (p=,021 częściej deklarują regularne podejmowanie minimum jednej formy aktywności fizycznej. Wnioski: Osoby poniżej 35 lat, jak i powyżej 45 lat, zamieszkujące tereny typowo rolnicze, samotne ze szczególnym uwzględnieniem grupy kobiet, wymagają podjęcia ukierunkowanych działań aktywizujących w środowisku pracy. Objęcie tych grup wsparciem informacyjnym może prowadzić do zwiększenia skuteczności realizowanych w miejscu pracy programów promocji zdrowego stylu życia. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności działań prozdrowotnych może być organizacja szczególnych form promowania aktywności z uwzględnieniem zróżnicowania preferencji ruchowych w obrębie poszczególnych grup socjodemograficznych.   Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, promocja zdrowia, pracownicy administracyjni.     ABSTRACT

 19. TGF-β/Smad2/3 signaling directly regulates several miRNAs in mouse ES cells and early embryos.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicholas Redshaw

  Full Text Available The Transforming Growth Factor-β (TGF-β signaling pathway is one of the major pathways essential for normal embryonic development and tissue homeostasis, with anti-tumor but also pro-metastatic properties in cancer. This pathway directly regulates several target genes that mediate its downstream functions, however very few microRNAs (miRNAs have been identified as targets. miRNAs are modulators of gene expression with essential roles in development and a clear association with diseases including cancer. Little is known about the transcriptional regulation of the primary transcripts (pri-miRNA, pri-miR from which several mature miRNAs are often derived. Here we present the identification of miRNAs regulated by TGF-β signaling in mouse embryonic stem (ES cells and early embryos. We used an inducible ES cell system to maintain high levels of the TGF-β activated/phosphorylated Smad2/3 effectors, which are the transcription factors of the pathway, and a specific inhibitor that blocks their activation. By performing short RNA deep-sequencing after 12 hours Smad2/3 activation and after 16 hours inhibition, we generated a database of responsive miRNAs. Promoter/enhancer analysis of a subset of these miRNAs revealed that the transcription of pri-miR-181c/d and the pri-miR-341∼3072 cluster were found to depend on activated Smad2/3. Several of these miRNAs are expressed in early mouse embryos, when the pathway is known to play an essential role. Treatment of embryos with TGF-β inhibitor caused a reduction of their levels confirming that they are targets of this pathway in vivo. Furthermore, we showed that pri-miR-341∼3072 transcription also depends on FoxH1, a known Smad2/3 transcription partner during early development. Together, our data show that miRNAs are regulated directly by the TGF-β/Smad2/3 pathway in ES cells and early embryos. As somatic abnormalities in functions known to be regulated by the TGF-β/Smad2/3 pathway underlie tumor

 20. Wi-Fi Hotspot Auto-Discovery: A Practical & Energy-Aware System for Smart Objects using Cellular Signals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nithyananthan Poosamani

  2015-08-01

  Full Text Available The Internet of Things (IoT paradigm aims to interconnect a variety of heterogeneous Smart Objects (SO using energy-efficient methodologies and standard communication protocols. A majority of consumer devices sold today come equipped with wireless LAN and cellular technology to connect with the world-wide network. To discover Wi-Fi hot spots, there is a need for constant scanning of Wi-Fi radio in these devices and results in significant battery drain. We present PRiSM, a practical system to automatically locate Wi-Fi hotspots while Wi-Fi radio is turned off, by using the statistical characteristics of cellular signals. Cellular signals are received at zero extra cost in mobile devices and hence PRiSM is highly energy-efficient. It is a lightweight client-side only implementation and needs no prior knowledge on floor plans or wireless infrastructure. We implement PRiSM on Android-based devices and show up to 96% of energy savings in Wi-Fi sensing operations which is equivalent to saving up to 16% of total battery capacity, together with an average prediction accuracy of up to 98%.

 1. Tri prvine konstrukcije prostorske identitete v soseskah Mađir v Banjaluki (Bosna in Hercegovina in Ilsvika v Trondheimu (Norveška

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Kuvač

  2017-06-01

  Full Text Available Sodobni svet je priča hitri urbanizaciji, povečevanju števila mestnega prebivalstva, stalni rasti mest in gradnji novih sosesk. Slednjim pogosto primanjkuje prvin lastne identitete z vidika kraja in ljudi, ki tam živijo, zato jih je treba ustvariti skupaj s fizično in naravno strukturo kraja ter kulturno identiteto ljudi. Konstrukcija prostorske identitete je v članku z metodo kvalitativne analize obravnavana na podlagi primera dveh »novih« mestnih sosesk: soseske Mađir v bosanski Banjaluki in soseske Ilsvika v norveškem Trondheimu. Avtorja ju primerjata na podlagi modela trikotnika, ki vključuje tri prvine konstrukcije identitete kot tri točke analize: a prostorski kontekst, b sodelovanje pri načrtovanju in gradnji ter c dogajanje v kraju. Med obema kulturnima kontekstoma in načinoma konstrukcije prostorske identitete so podobnosti in razlike. Raziskava je pokazala vsesplošen pomen obravnavanega pojava, pri čemer proces lahko izboljšamo z uporabo pozitivnih izkušenj drugih, ki jih prilagodimo posameznemu okolju. Zaradi pomembnosti in medsebojne povezave treh prvin, vključenih v konstrukcijo prostorske identitete, bi jih bilo treba uskladiti na vseh stopnjah razvoja.

 2. Immunoprecipitation of Tri-methylated Capped RNA.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Karen E; Barr, Jamie A; Xie, Mingyi; Steitz, Joan A; Martinez, Ivan

  2018-02-05

  Cellular quiescence (also known as G 0 arrest) is characterized by reduced DNA replication, increased autophagy, and increased expression of cyclin-dependent kinase p27 Kip1 . Quiescence is essential for wound healing, organ regeneration, and preventing neoplasia. Previous findings indicate that microRNAs (miRNAs) play an important role in regulating cellular quiescence. Our recent publication demonstrated the existence of an alternative miRNA biogenesis pathway in primary human foreskin fibroblast (HFF) cells during quiescence. Indeed, we have identified a group of pri-miRNAs (whose mature miRNAs were found induced during quiescence) modified with a 2,2,7-trimethylguanosine (TMG)-cap by the trimethylguanosine synthase 1 (TGS1) protein and transported to the cytoplasm by the Exportin-1 (XPO1) protein. We used an antibody against (TMG)-caps (which does not cross-react with the (m 7 G)-caps that most pri-miRNAs or mRNAs contain [Luhrmann et al ., 1982]) to perform RNA immunoprecipitations from total RNA extracts of proliferating or quiescent HFFs. The novelty of this assay is the specific isolation of pri-miRNAs as well as other non-coding RNAs containing a TMG-cap modification.

 3. The RNA-binding protein HOS5 and serine/arginine-rich proteins RS40 and RS41 participate in miRNA biogenesis in Arabidopsis

  KAUST Repository

  Chen, Tao

  2015-07-30

  MicroRNAs are a class of small regulatory RNAs that are generated from primary miRNA (pri-miRNA) transcripts with a stem-loop structure. Accuracy of the processing of pri-miRNA into mature miRNA in plants can be enhanced by SERRATE (SE) and HYPONASTIC LEAVES 1 (HYL1). HYL1 activity is regulated by the FIERY2 (FRY2)/RNA polymerase II C-terminal domain phosphatase-like 1 (CPL1). Here, we discover that HIGH OSMOTIC STRESS GENE EXPRESSION 5 (HOS5) and two serine/arginine-rich splicing factors RS40 and RS41, previously shown to be involved in pre-mRNA splicing, affect the biogenesis of a subset of miRNA. These proteins are required for correct miRNA strand selection and the maintenance of miRNA levels. FRY2 dephosphorylates HOS5 whose phosphorylation status affects its subnuclear localization. HOS5 and the RS proteins bind both intronless and intron-containing pri-miRNAs. Importantly, all of these splicing-related factors directly interact with both HYL1 and SE in nuclear splicing speckles. Our results indicate that these splicing factors are directly involved in the biogenesis of a group of miRNA.

 4. In-vivo quantification of primary microRNA processing by Drosha with a luciferase based system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allegra, Danilo; Mertens, Daniel

  2011-01-01

  Research highlights: → Posttranscriptional regulation of miRNA processing is difficult to quantify. → Our in-vivo processing assay can quantify Drosha cleavage in live cells. → It is based on luciferase reporters fused with pri-miRNAs. → The assay validates the processing defect caused by a mutation in pri-16-1. → It is a sensitive method to quantify pri-miRNA cleavage by Drosha in live cells. -- Abstract: The RNAse III Drosha is responsible for the first step of microRNA maturation, the cleavage of primary miRNA to produce the precursor miRNA. Processing by Drosha is finely regulated and influences the amount of mature microRNA in a cell. We describe in the present work a method to quantify Drosha processing activity in-vivo, which is applicable to any microRNA. With respect to other methods for measuring Drosha activity, our system is faster and scalable, can be used with any cellular system and does not require cell sorting or use of radioactive isotopes. This system is useful to study regulation of Drosha activity in physiological and pathological conditions.

 5. Zespołowe stymulowanie wzrostu wydajności pracy. System „Improshare''

  OpenAIRE

  Dymarski, Włodzimierz

  1991-01-01

  Stimulating productivity through the participation of employees in gains resulting from its increase makes it necessary to distinguish between two levels of productivity: the acceptable level and the stimulated level. A prerequisite for the implementation of such motivation systems is the prior attainment of the first of the mentioned levels. Such systems may be divided into two groups. To the first one belong the systems in which a key role is played by the normative share ...

 6. Skutki nowych form organizacyjnych dla pracy mistrzów w ich ocenie

  OpenAIRE

  Paul, Jadwiga

  1987-01-01

  Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 7. Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników

  OpenAIRE

  Ulrych, Wojciech

  2013-01-01

  The paper presents the essence of time management in a managerial work taking into account both the unresolved issues for decades in this area, as well as new issues arising from the process of globalization. The previous problems concern too long working hours for managers and fragmented structure of operations while the short time spent for each of them. These problems have been still actual but the new ones have appeared. They are associated with the ability to delegate tasks, ...

 8. Načrtovanje nabave v okviru javnih naročil v podjetju dem d.o.o.

  OpenAIRE

  Helbl, Matej

  2017-01-01

  Zaradi evropskih direktiv in zakonskih zahtev Zakona o javnem naročanju ZJN-3 bo teženj po celovitem obvladovanju nabav, vključno z načrtovanjem le-teh, pri javnih naročnikih na splošnem in prav tako infrastrukturnem področju v prihodnosti vse več. Da celotni sistem javnega naročanja deluje in sledi ciljem javnega naročanja, morajo naročniki pri izvajanju postopkov javnih naročil spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Zmotno je prepričanje naročnikov, da temeljna načela veljajo samo...

 9. IDEJNA ZASNOVA GORSKE KOČE S SAMOZADOSTNO OSKRBO ENERGIJE

  OpenAIRE

  Stopar, Ana

  2012-01-01

  V današnjem času, ko smo priča številnim podnebnim spremembam, moramo posvetiti večjo pozornost varstvu okolja. Desetletja smo z okoljem delali samo z ozirom na našo korist in »ugodje« ter s tem povzročili številne negativne vplive na našo okolico. Ekološko zavedanje se je v zadnjem času močno povečalo in tako prišlo v vse stroke, tudi v arhitekturo in v gradbeništvo. Trajnostna arhitektura je postala osnovna komponentna sonaravnega razoja. Posegi v prostor se omejujejo na najmanjšo možno mer...

 10. Baština Starog grada Zrinskih

  OpenAIRE

  Kovač, Ivana

  2017-01-01

  Stari grad Zrinskih priča bogate, zanimljive i velike priče u svakom svojem kutku. Dvorac je prepun kulturne baštine koja će svakog ostaviti bez daha i dat će nam nove poglede na hrvatsku povijest, a još više na međimursku povijest. U ovom završnom radu pisat ću o ljepotama kraja, povijesnim zbivanjima i kulturnoj baštini grada, od samog početka pa do danas. Posebno ću se posvetiti predmetima koji su nam ostavili naši preci, a najviše umjetnosti grada i okolice. Čakovečki stari grad ima djelo...

 11. OBDAVČITEV ŠTUDENTSKEGA DELA IN NJEGOVA PRAVNA UREDITEV

  OpenAIRE

  Grobelnik, Andreja

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo obravnavali pravno ureditev in obdavčitev študentskega dela v Sloveniji ter v Nemčiji. Proučili smo glavne razlike in podobnosti pri nas in v Nemčiji. Glavna razlika je ta, da so nemški študentje izenačeni z ostalimi državljani ter da jim teče delovna doba za opravljeno delo. Naravnani so k študiju, pri nas pa postavljajo na prvo mesto delo in delovne izkušnje. Razlika je tudi v tem, da si morajo študenti v Nemčiji sami plačevati posamezne prispevke in zavarovanja te...

 12. Transferencias de recursos y partidos políticos. Estudio de los municipios mexicanos.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silverio Tamez Garza

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze how much influence the political party with the largest nationwide (Partido Revolucionario Institucional: PRI in the Congress, specifically the House of Representatives, in the distribution of the Funds of Branch 23: Paving Fund and Sports Spaces for Municipalities, for the year 2010 which is when this fund was created and for the year 2011. The results of our analysis were that there is a positive impact in the influence of the political party with the largest presence in the Chamber of Deputies in the allocation of resources to those municipalities that are governed by mayors from the PRI.

 13. SOX9 regulates microRNA miR-202-5p/3p expression during mouse testis differentiation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wainwright, Elanor N; Jorgensen, Joan S; Kim, Youngha

  2013-01-01

  MicroRNAs are important regulators of developmental gene expression, but their contribution to fetal gonad development is not well understood. We have identified the evolutionarily conserved gonadal microRNAs miR-202-5p and miR-202-3p as having a potential role in regulating mouse embryonic gonad....... Expression of the primary transcript of miR-202-5p/3p remained low in XY gonads in a conditional Sox9-null mouse model, suggesting that pri-miR-202 transcription is downstream of SOX9, a transcription factor that is both necessary and sufficient for male sex determination. We identified the pri-miR-202...

 14. Development of a primer–probe energy transfer based real-time PCR for the detection of Swine influenza virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kowalczyk, Andrzej; Markowska-Daniel, Iwona; Rasmussen, Thomas Bruun

  2013-01-01

  Swine influenza virus (SIV) causes a contagious and requiring official notification disease of pigs and humans. In this study, a real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay based on primer–probe energy transfer (PriProET) for the detection of SIV RNA was developed...... of the specific product amplification. The assay is specific for influenza virus with a sensitivity of detection limit of approximately 10 copies of RNA by PCR. Based on serial dilutions of SIV, the detection limit of the assay was approximately 0.003 TCID50/ml for H1N1 A/Swine/Poland/KPR9/2004 virus. The Pri...

 15. Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Kranjc

  2000-12-01

  Full Text Available RevijaAndragoška spoznanja, prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, praznuje peto obletnico izhajanja. Člani uredniškega odbora se skupaj z avtorji in bralci veselimo tega jubileja. Pred očmi imamo začetna prizadevanja, da je revija sploh nastala, in nato prizadevanja za njen obstoj, pri pridobivanju novih sodelavcev, širjenju kroga bralcev in zagotavljanju materialnih sredstev, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na občasne težave. Večina truda pa je bila posvečena temu, da bi revija opravljala svoje osnovno poslanstvo.

 16. Razvoj jedilniškega stola

  OpenAIRE

  Kermc, Klemen

  2014-01-01

  Stol je danes nepogrešljiv del pohištva, saj si nihče več ne predstavlja življenja brez njega. Z njim se srečujemo praktično na vsakem koraku, nepogrešljiv je že ob jutranji kavi, nato v službi, pa čeprav samo v času počitka, prav tako pri obedu ter večernem počitku. Pri razvoju je treba upoštevati vse operacije skozi celoten proces njegovega nastanka. Za začetek je potrebna ideja, nato se ta ideja oceni ter oblikuje in testira koncept izdelka. Sledi razvoj strategije trženja, naredi se poslo...

 17. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 18. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 19. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 20. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 1. Somatyczna determinacja płciowa w nadwadze i otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Zych

  2015-12-01

  Full Text Available Wstęp: Somatyczne wielkości, takie jak masa (Mc i wysokość ciała (Wc, są używane do wyliczania wskaźników wagowo--wzrostowych i stanowią pomoc w diagnozowaniu nadwagi i otyłości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena nadwagi i otyłości kobiet i mężczyzn w świetle prostych wskaźników somatycznych. Materiał i metody: W prezentowanej pracy porównano wskaźniki somatyczne 179 kobiet i 181 mężczyzn z nadwagą i otyłością. Do oceny somatycznej badanych użyto: Mc, Wc oraz wskaźników wagowo-wzrostowych: Queteleta, BMI, Rohrera i smukłości. Wyniki: W badanych grupach kobiety i mężczyźni byli w zbliżonym wieku, grupy te różniły się istotnie omawianymi wskaźnikami somatycznymi. Porównania podgrup kobiet i mężczyzn o podobnej wielkości BMI wykazały, że są oni w podobnym wieku i różnią się w zakresie Mc, Wc oraz wskaźników: Queteleta, Rohrera i smukłości. Natomiast między podgrupami kobiet, jak i między podgrupami mężczyzn, występowały istotne różnice wiekowe, Mc oraz wskaźników: BMI, Queteleta, Rohrera i smukłości. Wnioski: Powyższe dane wskazują, że pomimo braku różnic wieku między badanymi kobietami i mężczyznami z podobnym lub różnym BMI istnieje wyraźna somatyczna determinacja płciowa, natomiast w obrębie tej samej płci, różniącej się wskaźnikiem BMI, wiek badanych jest czynnikiem determinacji somatycznej. Wykazano też, że badane wskaźniki somatyczne mają różną moc predykcyjną w zakresie oceny nadwagi i stopnia otyłości badanych kobiet i mężczyzn.

 2. Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce

  OpenAIRE

  Krakowiak, Beata

  2013-01-01

  The article presents the museums, their potential and their significance for cultural tourism in Poland. Its aims are achieved through a presentation of registered national museums, ‘monuments of history’, museum buildings and the cultural activities undertaken by these institutions Artykuł dotyczy potencjału muzealnego oraz jego znaczenia dla turystyki kulturowej w Polsce. Zamierzone cele pracy realizowane są poprzez prezentację muzeów rejestrowanych, narodowych, muzeów-pomników histor...

 3. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  OpenAIRE

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 4. Local partnerships in the social security system of the region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łoś-Tomiak Anna

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule dokonano interpretacji stanu bezpieczeństwa społecznego przez pryzmat lokalnego partnerstwa międzysektorowego. Określone zostały podstawy współpracy podejmowanej przez organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny, ze wskazaniem na współpracę fi nansową. Analizy dokonano na przykładzie współdziałania miasta Zielonej Góry i sektora pozarządowego, w latach 2009-2013

 5. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 6. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 7. Microstructure and Corrosion Resistance Characteristics of Cr-Co-Mo Alloys Designed for Prosthetic Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustyn-Pieniążek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch stopów: Co-Cr-Mo i Co-Cr-W-Mo wraz z ilościową ana- lizą punktową składu chemicznego przy wykorzystaniu mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. W ramach pracy wykonano również badania odporności korozyjnej stopów w środowisku sztucznej śliny. Mikrostruktura badanych stopów miała budowę dendrytyczną. W przestrzeniach międzydendrytycznych występowała eutektyka składająca się z węglików stopowych i auste- nitu kobaltowego. Osnowę dendrytyczną stanowił roztwór stały chromu, molibdenu i węgla w kobalcie (yCo, zaś wydzielenia występujące w obszarach międzydendrytycznych były bogate w Cr i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-Mo oraz W i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-W-Mo. Analizowane materiały wykazywały zbliżone przebiegi krzywych polaryzacji. Z otrzymanych wartości potencjału bezprądowego oraz na podstawie szerokiego obszaru pasywacji tych stopów można wnioskować o ich wysokiej odporności korozyjnej w badanym środowisku.

 8. Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Koniewski

  2013-09-01

  Full Text Available Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Analizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r. Analizy objęły 3883 uczniów z 246 oddziałów, ze 137 szkół i 202 nauczycieli matematyki oraz 4119 uczniów z 260 oddziałów, ze 143 szkół i 215 nauczycieli języka polskiego. Wariancja wyników egzaminów przypisana nauczycielom wyniosła 12% (matematyka i 8% (kompetencje językowe. W modelu uwzględniającym m.in.: wcześniejsze osiągnięcia, inteligencję, zmienne statusowe rodziny ucznia, efekt nauczyciela wyjaśnił 5% (matematyka i 4% (kompetencje językowe wariancji wyników egzaminu. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Skala „autorytet nauczyciela/utrzymanie dyscypliny” wyjaśniła 91% efektu nauczyciela w nauczaniu matematyki i 81% w nauczaniu języka polskiego, przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, inteligencji, zmiennych statusowych rodziny ucznia i lokalizacji gimnazjum.

 9. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gajderowicz

  2013-06-01

  Full Text Available Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 10. Radiation protection at the RA Reactor in 1989, Part -2, Decontamination, collection of treatment of fluid and solid radioactive waste, Annex 3; Deo 2 - Zastita od zracenja kod reaktora RA u 1989. godini, Dekontaminacija i intervencija, sakupljanje i obrada tecnih i cvrstih radioaktivnih otpadnih materija za potrebe reaktora RA - Prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mandic, M; Vukovic, Z; Plecas, I; Knezevic, Lj; Lazic, S; Bacic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  Certain amount of solid waste results from RA reactor operation, the mean quantity of which depends on the duration of reactor operation and related activities. During repair, when reactor is not operated as well under accidental conditions, the quantity of waste is higher, dependent on the type of repair and comprehensiveness of decontamination of the working surface, contaminated tools and components. The waste is sorted and packed on the spot where they appeared according to the existing regulations and principles of radiation protection with aim to minimize unnecessary exposure of the radiation protection personnel who deals with control, transport, radioactive waste treatment and decontamination. During exceptional operations (decontamination, repair, bigger volume of contaminated material, etc.) professional staff of the Radiation protection department gives recommendations and helps in planning the actions related to repair, sorting and packaging of radioactive waste in special containers, identification of the contaminants, etc. [Serbo-Croat] Tokom rada reaktora RA dolazi do stvaranja odredjenih cvrstih otpadnih materijala cija prosecna kolicina zavisi od vremena rada reaktora i aktivnosti koje se tamo obavljaju. Tokom remonta, kada reaktor ne radi kao i pri akcidentalnim situacijama nastaju vece kolicine otpadnih materijala koje zavise od obima i vrste remontnih operacija i obima dekontaminacije kontaminirane radne povrsine i kontaminiranog alata, predmeta, opreme, itd. Nastali otpadni materijali se razvrstavaju i pakuju na mestu nastanka prema odgovarajucim propisima u skladu sa principima zastite od zracenja i aspekta bezbednosti u cilju minimiziranja nepotrebnog ozracivanja ljudstva za preuzimanje, kontrolu, transport, naknadnu obradu RAO i dekontaminaciju. Pri nerutinskim operacijama (dekontaminacija, remont, kontaminiarni otpadni materijal velike zapremine i sl.), strucna sluzba Institita ZASTITA pruza strucne konsultacije i pomaze pri planiranju

 11. Las elecciones mexicanas de 1995

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alonso LUJAMBIO

  2009-11-01

  Full Text Available RESUMEN: El artículo analiza las elecciones estatales y locales celebradas en México en 1995. El autor destaca cuatro factores presentes en estos comiciones. En primer lugar, se celebraron en un contexto de crisis económica. En segundo lugar, el PRI cosechó los peores resultados electorales de su historia. En tercer lugar, los procesos electorales (salvo quizá el de Yucatán fueron limpios y transparentes. Por último, la competitividad del mercado electoral aumentó al concentrarse el voto opositor en una de las opciones, de la centro-derecha representada por el Partido Acción Nacional (PAN, y al perder presencia el partido opositor de centro-iexquierda Partido de la Revolución Democrática (PRD. Así, pues, tendió a fortalecerse el esquema bipartito PRI-PAN y a debilitarse el tripartidismo PRD-PRI-PAN. El autor concluye que 1995 fue un año de aceleración para el proceso de transición a la democracia en México.ABSTRACT: This article analyzes the local and federal state elections held in México in 1995. The author mark four principal factors in this elections. First, this elections took place in a context of economical crisis. Second, the PRI had got the worst results in his history. Third, the elections (xcepts maybe in Yucatán were clean. At last, the election competitiveness increased because of the concentration of the opposing vote in the Partido de Acción Nacional (PAN, centre-right. The centre-leftist Partido de la Revolución Democrática (PRD losed influence. The author conclusion is that 1995 was a year in wich the transition to democracy go faster.

 12. Radiation protection at the RA Reactor in 1995, Part -2, Annex 2, Decontamination and actions, collection of liquid effluents and solid radioactive waste; Deo 2 - Prilog 2 - Dekontaminacija i intervencije, skupljanje tecnih efluenata i cvrstih radioaktivnih otpadnih materijala

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mandic, M; Vukovic, Z; Lazic, S; Plecas, I; Voko, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1995-12-01

  Certain amount of solid waste results from RA reactor operation, the mean quantity of which depends on the duration of reactor operation and related activities. During repair, when reactor is not operated as well under accidental conditions, the quantity of waste is higher, dependent on the type of repair and comprehensiveness of decontamination of the working surface, contaminated tools and components. The waste is sorted and packed on the spot where they appeared according to the existing regulations and principles of radiation protection with aim to minimize unnecessary exposure of the radiation protection personnel who deals with control, transport, radioactive waste treatment and decontamination. During exceptional operations (decontamination, repair, bigger volume of contaminated material, etc.) professional staff of the Radiation protection department gives recommendations and helps in planning the actions related to repair, sorting and packaging of radioactive waste in special containers, identification of the contaminants, etc. [Serbo-Croat] Tokom rada reaktora RA dolazi do stvaranja odredjenih cvrstih otpadnih materijala cija prosecna kolicina zavisi od vremena rada reaktora i aktivnosti koje se tamo obavljaju. Tokom remonta, kada reaktor ne radi kao i pri akcidentalnim situacijama nastaju vece kolicine otpadnih materijala koje zavise od obima i vrste remontnih operacija i obima dekontaminacije kontaminirane radne povrsine i kontaminiranog alata, predmeta, opreme, itd. Nastali otpadni materijali se razvrstavaju i pakuju na mestu nastanka prema odgovarajucim propisima u skladu sa principima zastite od zracenja i aspekta bezbednosti u cilju minimiziranja nepotrebnog ozracivanja ljudstva za preuzimanje, kontrolu, transport, naknadnu obradu RAO i dekontaminaciju. Pri nerutinskim operacijama (dekontaminacija, remont, kontaminiarni otpadni materijal velike zapremine i sl.), strucna sluzba Institita ZASTITA pruza strucne konsultacije i pomaze pri planiranju

 13. Experimental Investigation of the Effect of the Excess Fuel Coefficient on the Electrical Conductivity of Potassium-Seeded Hydrocarbon Fuel Combustion Products; 042d 041a 0421 041f 0414

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gol' denberg, S. A.; Zimin, Je. P.; Levlev, V. N.; Popov, V. A. [Energeticheskij Institut Im. G.M.Krzhizhanovskogo, Moskva, USSR (Russian Federation)

  1968-11-15

  zavisimosti mezhdu ionizaciej dobavki kalija i sostavom produktov sgoranija dvuh uglevodorodnyh topliv: benzina i metana. Variacija sostava produktov sgoranija obespechivalas' izmeneniem kojefficienta izbytka topliva v gorjuchej smesi. Izmerenija provodilis' pri neskol'kihfiksirovannyh znachenijah temperatury v diapazone ot 1850 do 3000 Degree-Sign K (polnoe davlenie - 1 at). Temperatura podderzhivalas' postojannoj (putem razbavlenija produktov sgoranija azotom). Poluchennye jeksperimental'nye dannye po provodimosti sootvetstvujut parcial'nomu davleniju dobavki kalija (1%). V oblasti vysokih temperatur (pri ispol'zovanii benzina v kachestve topliva) izmerenija provodilis' neposredstvenno pri dobavke 1%, togda kak v oblasti nizkih temperatur (pri ispol'zovanii metana v kachestve topliva) izmerenija provodilis' pri dobavke 3 x 10{sup -2}% a zatem rezul'taty byli pereschitany na dobavku 1%. Dlja izmerenija provodimosti ispol'zovalis' metod rezonansnogo kontura i metod zatuhanija radiovoln ({lambda} = 0,8 sm). Temperatura produktov sgoranija izmerjalas' po obrashheniju D-linii natrija. Izmerenija pokazali, chto jelektroprovodnost' produktov sgoranija s dobavkoj kalija umen'shaetsja pri umen'shenii kojefficienta izbytka topliva. Pri dostatochno bol'shih kojefficientah izbytka topliva jeto snizhenie projavljaetsja slabo. Rezkoe snizhenie jelektroprovodnosti (v neskol'ko raz) sosredotocheno v oblasti znachenij kojefficienta izbytka topliva, priblizitel'no ot 1 do 1,7. Dlja interpretacii jeksperimental'nyh dannyh ispol'zovalis'-rezul'taty teoreticheskogo rascheta vlijanija gidroksila ON na process ionizacii dobavki kalija cherez obrazovanie gidrookisi KON i zahvat chasti svobodnyh jelektronov s obrazovaniem otricatel'nogo iona ON{sup -}. Takoe sravnenie prodemonstrirovalo horoshee kachestvennoe soglasovanie jeksperimental'nyh i raschetnyh dannyh, chto podtverzhdaet pravil'nost' rassmatrivaemogo mehanizma vlijanija opredelennogo sostava produktov sgoranija na ionizaciju dobavki

 14. Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji

  OpenAIRE

  Reuter, Magdalena

  2012-01-01

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Filozofii Tematyka rozprawy doktorskiej to „Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji”. W języku potocznym termin „konfabulacja” oznacza celowe zmyślanie i jest identyfikowany z kłamstwem. Tymczasem w neuropsychologii i psychologii poznawczej „konfabulacja” nie oznacza kłamstwa lecz raczej błędnie ugruntowane przekonanie na temat percepcji lub pamięci. W pierwszej części pracy próbuję odpowiedzieć na pytania: czym ...

 15. Liver Scanning with Colloidal Radiogold; Exploration du foie a l'aide de l'or radioactif colloidal; Issledovanie pecheni pri pomoshchi radioaktivnogo kolloidal'nogo zolota; Exploracion del higado con oro coloidal radiactivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donato, L; Becchini, M F; Panichi, S [Centro di Medicina Nucleate, University of Pisa (Italy)

  1959-07-01

  esquemas anatomico y funcional. (author) [Russian] Avtory soobshchayut o svoem opyte v ispol'zovanii kolloidal'nog o zolota Ah{sup 198} dlya issledovaniya pecheni. Dlya polucheniya chetkogo razgranicheniya pecheni ot sosednikh organov i okru-zhayushchikh tkanej obychno trebuetsya doza mechenykh ehlementov, sootvetstvuyushcha ya 2,5 {mu}C/Kg. Vsya protsedura issledovaniya, kotoraya nachinaetsya cherez 30 minut posle vnutrivennogo vspryskivaniya, zanimaet okolo 90 minut pri ispol'zovanii polnost'yu avtomaticheskoj apparatury. Verkhnie i bokovye kontury pecheni obychno luchshe razlichayutsya chem nizhnie. Ispol'zovanie fokusiruyushchi kh kollimatorov (poristogo tipa) znachitel'no uluchshaet poluchaemye rezul'taty. V obychnykh usloviyakh pechen' yavlyaetsya edinstvennym organom, kotoryj chetko viden na ehkrane. V nekotorykh sluchayakh pri splenomegalii i tsirroza pecheni mozhno krome togo videt' i selezenku, veroyatno v svyazi s sokrashcheniem retikulo-ehndotelialyyuj sistemy pecheni. Sudya po priobretennomu avtorami opytu, dannyj metod ves'ma maloehffektive n dlya opredeleniya nebol'shikh metastazov pecheni, kotorye ne izmenyayut ob{sup e}ma i Formy poslednej. Dazhe v sluchayakh podtverzhdennog o operatsiej nalichiya mnozhestva razbrosannykh melkikh uzelkov metastaticheskog o kharaktera issledovaniya ehtim metodom dali neyasnye rezul'taty. Ispol'zovanie radioaktivnog o zolota-198 mozhet v sluchayakh rasseyannogo ili zonal'nogo rasshireniya - nezavisimo ot prichiny - sposobstvovat' vyyasnesho, vyzvany li ehti izmeneniya rasshireniem normal'no funktsioniruyushche j tkani ili zhe nalichem v tkani pecheni patologicheski kh obrazovanij. Ochen' udalnym okazalos' sochetanie radioizotopnog o issledovaniya pecheni s issledovaniem ee konturov rentgenovskimi luchami posle provedeniya pnevmoperitoneuma, tak kak ono pozvolyaet provesti sravnenie mezhdu anatomicheskim i funktsional'ny m sostoyaniem dannogo organa. Kontury, poluchaemye na stsintigrammakh i na rentgenovskikh snimkakh

 16. Monitoring Spring Recovery of Photosynthesis and Spectral Reflectance in Temperate Evergreen and Mixed Deciduous Forests

  Science.gov (United States)

  Wong, C. Y.; Arain, M. A.; Ensminger, I.

  2015-12-01

  Evergreen conifers in boreal and temperate regions undergo strong seasonal changes in photoperiod and temperatures, which characterizes their photosynthetic activity with high activity in the growing season and downregulation during the winter season. Monitoring the timing of the transitions in evergreens is difficult since it's a largely invisible process, unlike deciduous trees that have a visible budding and senescence sequence. Spectral reflectance and the photochemical reflectance index (PRI), often used as a proxy for photosynthetic light-use efficiency, provides a promising tool to track the transition of evergreens between inactive and active photosynthetic states. To better understand the relationship between PRI and photosynthetic activity and to contrast this relationship between plant functional types, the spring recovery of an evergreen forest and mixed deciduous forest was monitored using spectral reflectance, chlorophyll fluorescence and gas exchange. All metrics indicate photosynthetic recovery during the spring season. These findings indicate that PRI can be used to observe the spring recovery of photosynthesis in evergreen conifers but may not be best suited for deciduous trees. These findings have implications for remote sensing, which provides a promising long-term monitoring system of whole ecosystems, which is important since their roles in the carbon cycle may shift in response to climate change.

 17. Impulsive sounds change European seabass swimming patterns: Influence of pulse repetition interval

  International Nuclear Information System (INIS)

  Neo, Y.Y.; Ufkes, E.; Kastelein, R.A.; Winter, H.V.; Cate, C. ten; Slabbekoorn, H.

  2015-01-01

  Highlights: • We exposed impulsive sounds of different repetition intervals to European seabass. • Immediate behavioural changes mirrored previous indoor & outdoor studies. • Repetition intervals influenced the impacts differentially but not the recovery. • Sound temporal patterns may be more important than some standard metrics. - Abstract: Seismic shootings and offshore pile-driving are regularly performed, emitting significant amounts of noise that may negatively affect fish behaviour. The pulse repetition interval (PRI) of these impulsive sounds may vary considerably and influence the behavioural impact and recovery. Here, we tested the effect of four PRIs (0.5–4.0 s) on European seabass swimming patterns in an outdoor basin. At the onset of the sound exposures, the fish swam faster and dived deeper in tighter shoals. PRI affected the immediate and delayed behavioural changes but not the recovery time. Our study highlights that (1) the behavioural changes of captive European seabass were consistent with previous indoor and outdoor studies; (2) PRI could influence behavioural impact differentially, which may have management implications; (3) some acoustic metrics, e.g. SEL cum , may have limited predictive power to assess the strength of behavioural impacts of noise. Noise impact assessments need to consider the contribution of sound temporal structure

 18. UPORABA DIGITALNEGA FOTOAPARATA PRI MULTIMODALNEM NADZORU OKOLJA

  OpenAIRE

  Sedej, Gašper

  2011-01-01

  V diplomskem delu opisujemo sistem, ki smo ga razvili za multimodalni oddaljeni nadzor okolja. Sistem je sestavljen iz več komponent, med katerimi ima ključno vlogo digitalni fotoaparat. Ta je uporabljen za zajemanje žive slike in hkrati tudi fotografij z visoko ločljivostjo. Fotoaparat nadzira računalniški strežnik, ki poganja programsko opremo gPhoto. Video zajemamo preko fotoaparatovega analognega priključka in slikovnega pretvornika, ki pretvori analogni video signal v digitalnega. Strežn...

 19. Fyzioterapia pri paréze nervus facialis

  OpenAIRE

  DANANAJOVÁ, Lucia

  2011-01-01

  The subject of this bachelor?s thesis is physiotherapy for peripheral paralysis of a facial nerve (nervus facialis), specifically Bell?s palsy. This is a paralysis of the mimetic muscles affecting an entire half of a face. It is typified by a rapid onset, usually on waking in the morning, and normally follows a predictable course. The most notable objective symptom is a marked facial asymmetry together with a complete change in the facial expression. For most patients prognosis is good, many ...

 20. Pri delezhke Tsheburashki mehh letit po storonam

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Vene ärimees ostab ameerika kompaniilt Films by Jove kollektsiooni nõukogude multifilmide (547 filmi) levitamisõigused, et anda need üle loodavale laste telekanalile Venemaal. Lähemalt laste multifilmide lemmikkangelasest Tsheburashkast, mille loojaks kirjanik Eduard Uspenski

 1. Narusheniya v sisteme gemostaza pri sakharnom diabete i puti ikh korrektsii pri naznachenii kombinirovannoy terapii Diabetonom MV i metforminom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Sergeevich Ametov

  2007-09-01

  Full Text Available Для больных сахарным диабетом характерно атеротромботическое состояние, обусловленное множественными нарушениями в системе гемостаза. Гемостатические нарушения у больных сахарным диабетом являются обычно комплексными и включают активацию естественных механизмов системы коагуляции, подавление фибринолитической активности, а также различные нарушения функции тромбоцитов

 2. Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: „Krok po kroku – razem do sukcesu!”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tetiana Burłajenko

  2015-04-01

  Full Text Available Prezentujemy wypracowania optymalnego programu „Krоk po kroku – razem dо sukcesu!” z użyciem nauki w formie gry przy kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty, w którym przyszli zawodowcy mogą zdobyć doświadczenia w komunikacji, aktywnej współpracy, umiejętność mówienia krótko i konstruktywnie, oceniać siebie i innych, zrozumieć innych

 3. Characteristic of Carbon Nanotubes Modified with Cobalt, Copper and Bromine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zygoń P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nanorurek węglowych w stanie surowym, po oczyszczeniu jak również po modyfikacji. Zostały przyłączone grupy funkcyjne oraz nanocząstki metali, pochodzące od siarczanu kobaltu, octanu miedzi i mieszaniny bromowodoru z bromem. Dla takich nanorurek przeprowadzono badania powierzchni na mikroskopie sił atomowych (AFM, badania rentgenograficzne (analiza składu fazowego, określenie wielkości krystalitów oraz badania spektroskopowe Raniana.

 4. México: contexto econômico e estratégias eleitorais Mexico: economic context and electoral strategies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Alvarez Béjar

  2000-01-01

  Full Text Available Este "exercício de economia política para a análise da conjuntura" examina diversas dimensões do desempenho recente da economia mexicana para no final orientar a análise para a dimensão política, especialmente no que concerne aos mecanismo de sustentação do poder do PRI e às alianças das principais forças eleitorais.This "exercise in political economy directed to the analysis of the conjuncture" examines several dimensions of the recent performance of the Mexican economy, finishing by focusing the analysis on the political dimension, specially concerning the mechanisms for buttressing the power of the PRI and the alliances between the main electoral forces.

 5. Određivanje krutosti planetarnog prenosnika / Determination of gear mesh stiffness in planetary gearing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojislav Batinić

  2008-04-01

  Full Text Available Kontaktna krutost zubaca jedan je od glavnih generatora unutrašnjih dinamičkih sila u spregama zupčanika planetarnih prenosnika. Neophodan je pri opisivanju dinamičkog ponašanja planetarnih prenosnika, tj. pri postavljanju jednačina dinamičke ravnoteže. U radu je prikazan metodološki pristup analitičkom i eksperimentalnom određivanju krutosti posmatranog planetarnog prenosnika. / Gear mesh stiffness in planetary gearing is one of the main generators of internal dynamic forces. It is necessary in describing dynamic behavior of planetary trains, i.e. in defining their equations of dynamic balance. This paper presents a methodological approach to experimental and analytical calculation of stiffness in planetary gearing.

 6. Optimalizácia monitorovania sieťovej prevádzky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Jakab

  2013-06-01

  Full Text Available Tento príspevok sa zaoberá otvorenými problémami vyskytujúcimi sa pri pasívnom prístupe merania sieťových charakteristík. Opisuje najpoužívanejšie prístupy merania sieťových parametrov ako aj charakteristiky, ktoré sa pri monitorovaní najčastejšie sledujú. Hlavným cieľom tohto príspevku je predstavenie konceptuálneho návrhu riešenia opísaných problémov, ktorý by sa mal docieliť automatizovaným prispôsobením exportu záznamov o tokoch prevádzky k aktuálnemu stavu siete.

 7. Nutritional responses to soil drying and rewetting cycles under partial root-zone drying irrigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Yaosheng; Jensen, Christian Richardt; Liu, Fulai

  2017-01-01

  signaling that regulates stomatal aperture. PRI induced soil DRW cycles and more soil water dynamics in the root zone enhance soil nutrient mineralization process and thus increase the bioavailability of soil nutrients, resulting in improved nitrogen (N) and phosphorus (P) uptake, in which soil microbial...... processes play a key role. Studies investigating how soil DRW cycles and water dynamics under PRI on nutrient transport in soil solution, soil microbe mediated P transformation, interactions between phytohormones and nutrient uptake, root morphological and architectural traits for nutrient acquisition......Abstract Repeated soil drying and rewetting (DRW) cycles occur in rainfed and irrigated agriculture. The intensity and frequency of DRW cycles regulate both microbial physiology and soil physical processes, hereby affecting the mineralization and immobilization of soil nutrients...

 8. Čemu (ali sploh čemu služi diploma iz družboslovja ali humanistike in pomen izobraževanja odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2011-03-01

  Full Text Available Avtorica obravnava usklajenost formalne izobrazbe z zaposlitvijo, ki je različna na različnih področjih dela in v različnih evropskih državah. Zaposlenost na svojem področju diplomantom omogoča, da ostanejo na delovnem mestu. Omogoča jim tudi boljši zaslužek. Za boljšo usklajenost izobrazbe z zaposlitvijo je pomembno izobraževanje odraslih in tudi to, kar počnemo v »resnem prostem času«. V nadaljevanju razprave Dušana Findeisen predstavi zbrana pričevanja o tem, kako individualizirano poteka življenjska in poklicna pot diplomantov s področja družboslovja in humanistike, in o pomenu izobraževanja odraslih pri tem.

 9. Regulacja rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską

  OpenAIRE

  Wiśniewski, Zenon

  2004-01-01

  The author analyses the problem of labour market regulation. He underlines that the labour market regulation in Poland is connected with qualitatively different problems that in the EU countries. Unemployment is counteracted in completely different institutional conditions. A technological and production gap cannot be diminished, however, without a reform of tie old employment system. Restructuring of the economy calls for creating elastic labour market structures. Reforms going in this direc...

 10. Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležalová, Hana; Doležal, M.; Mikoláš, M.; Kondras, I.; Korban, Z.

  -, č. 273 (2006), s. 95-102 ISSN 0372-9508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : work safety * controlling * post audit method Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine

 11. Isolation and characterization of differentially expressed genes in ...

  African Journals Online (AJOL)

  USER

  Through reverse transcriptase-polymerase chain reaction analysis, priA homologue and AP-1 like transcription factor ... The oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, and white button mushroom ..... differential display of RAPD. FEMS Microbiol.

 12. Uwarunkowania zdrowia psychicznego nauczycieli w kontekście stresu zawodowego = Determinants of teachers' mental health in the context of occupational stress

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Olejniczak

  2015-11-01

    Słowa kluczowe: uwarunkowania zdrowia, nauczyciel, stres. Key words: health determinants, teacher, occupational stress.   Streszczenie   Wykonywanie zawodu nauczyciela niesie ze sobą wiele satysfakcji, ale wiąże się również z narażeniem na wiele zagrożeń zdrowia, specyficznych dla tego zawodu. Identyfikacja zagrożeń pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia ich i poprawi tym samym stan zdrowia tej grupy zawodowej. Celem niniejszej pracy jest określenie uwarunkowań stresu wśród nauczycieli, jego objawów, sposobów radzenia sobie z nim, a także poszukiwanie związków stresu z płcią, wiekiem, stażem i miejscem pracy.  W badaniu wzięło udział 440 nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkołach muzycznych. Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskowano, iż istnieje konieczność intensyfikacji działań profilaktycznych w grupie nauczycieli, którzy w swojej pracy doświadczają czynników przyczyniających się do występowania stresu zawodowego. Działania powinny być skierowane zarówno na redukcję (lub pomniejszenie oddziaływania samego czynnika oraz na rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem nim spowodowanym.   Abstract   Teaching profession carries with it a lot of satisfaction, but also is associated with exposure to many health hazards specific to the profession. Their identification will help to reduce the risk of threats, thereby improve the health of this professional group. The aim of this study is to determine the conditions of stress among teachers, its symptoms, how to deal with it, as well as seeking relationships stress to gender, age, seniority and place of work. The study involved 440 teachers working in schools, primary schools, middle schools, secondary schools and music schools. Based on these results it was concluded that The existence need to intensify prevention in a group of teachers who in their work experience factors that contribute to the

 13. Wartość przepływu brzegowego jako wyznacznik degradacji uregulowanego koryta rzecznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Plesiński

  2016-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono zależność między erozją dna rzecznego a warto¬ścią przepływu brzegowego. Na podstawie czteroletnich obserwacji terenowych potoku Porębianka na odcinku istnienia kaskady bystrzy o zwiększonej szorstkości zauważono duże zmiany w morfologii koryta rzecznego, m.in. takie jak jego pogłębienie. Celem pracy było określenie zmienności poziomu dna rzecznego i jego wpływ na przepływ brzegowy. Analizie poddano nie tylko wartość samego przepływu brzegowego, ale również i odpowiadające mu napełnienie. Wyznaczenie przepływu brzegowego wykonano przy użyciu czterech metod z pomocą modelu komputerowego HEC-RAS. W rezultacie stwierdzono, że wyznacznikiem erozji dennej w korytach uregulowanych za pomocą budowli poprzecznych jest zwiększająca się wartość napełnienia dla przepływu brzegowego, ale tylko w przypadku, gdy poziom dna koryta obniża się poniżej korony przelewu obiektu przegradzającego koryto znajdującego się poniżej analizowanego odcinka. W pozostałych przypadkach, wyznacznikiem obniże¬nia się dna koryta rzecznego jest wzrastająca wartość przepływu brzegowego.

 14. Labour Market Developments in the Maritime Industry of the South Baltic Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernacki Dariusz

  2014-03-01

  Full Text Available Dwa główne cele badań, to analiza stanu gospodarki morskiej i zatrudnienia w Rejonie Południowego Bałtyku oraz zidentyfikowanie sektorów gospodarki morskiej wykazujących potencjał dla rozwoju i określenie wpływu, jaki będzie to miało na zatrudnienie i wymagane kwalifikacje zawodowe, a także na możliwości wymiany międzyregionalnej pracowników. Badania porównawcze przeprowadzono dla czterech nadmorskich regionów UE, a mianowicie Meklemburgii-Przedpomorza Przedniego(D, województw: Zachodniopomorskiego i Pomorskiego (PL oraz Regionu Kłajpedy (LT. Wskazano na perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych segmentów gospodarki morskiej i ustalono związany z tym wpływ na rynki pracy w poszczególnych regionach. Analiza porównawcza poszczególnych segmentów gospodarki morskiej Rejonu Południowego Bałtyku umożliwiła zidentyfikowanie różnic w możliwościach ich rozwoju i w efektach popytu na pracę i na kwalifikacje zawodowe dla każdego z regionów. Zjawisko zróżnicowanego potencjału rozwoju rynków pracy w wyróżnionych segmentach gospodarki morskiej w ujęciu międzyregionalnym przedstawiono w formie wielokryterialnych macierzy prognoz popytu na pracę.

 15. Characterisation of Fractures and Fracture Zones in a Carbonate Aquifer Using Electrical Resistivity Tomography and Pricking Probe Methodes

  Science.gov (United States)

  Szalai, Sandor; Kovacs, Attila; Kuslits, Lukács; Facsko, Gabor; Gribovszki, Katalin; Kalmar, Janos; Szarka, Laszlo

  2018-04-01

  Position, width and fragmentation level of fracture zones and position, significance and characteristic distance of fractures were aimed to determine in a carbonate aquifer. These are fundamental parameters, e.g. in hydrogeological modelling of aquifers, due to their role in subsurface water movements. The description of small scale fracture systems is however a challenging task. In the test area (Kádárta, Bakony Mts, Hungary), two methods proved to be applicable to get reasonable information about the fractures: Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Pricking-Probe (PriP). PriP is a simple mechanical tool which has been successfully applied in archaeological investigations. ERT results demonstrated its applicability in this small scale fracture study. PriP proved to be a good verification tool both for fracture zone mapping and detecting fractures, but in certain areas, it produced different results than the ERT. The applicability of this method has therefore to be tested yet, although its problems most probably origin from human activity which reorganises the near-surface debris distribution. In the test site, both methods displayed fracture zones including a very characteristic one and a number of individual fractures and determined their characteristic distance and significance. Both methods prove to be able to produce hydrogeologically important parameters even individually, but their simultaneous application is recommended to decrease the possible discrepancies.

 16. Simulacioni model višelamelastih frikcionih sklopova / Simulation model of multiple plate friction clutches and brakes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar Grkić

  2009-01-01

  Full Text Available Višelamelasti frikcioni sklopovi koriste se za promenu stepena prenosa u planetarnim menjačkim prenosnicima motornih vozila. Razvijeni simulacioni model frikcione spojnice i kočnice omogućava simulaciju rada menjačkog prenosnika pri promeni stepena prenosa. Primenom razvijenog modela moguće je na bazi simulacije analizirati prelazni proces pri promeni stepena prenosa i obezbediti identifikaciju relevantnih parametara bez izrade većeg broja fizičkih prototipova. Na taj način obezbeđuje se smanjenje troškova i skraćenje procesa razvoja novih prenosnika snage, uz poboljšanje upotrebnog kvaliteta. Simulacioni model može da se koristi i pri razvoju upravljačkog sistema menjačkog prenosnika za definisanje potrebnih karakteristika njegovih komponenata. / Multiple plate friction clutches and brakes are used for gear shifting within planetary gear trains of motor vehicles. The developed simulation model of the friction clutch and brake enables the simulation and the analysis of the planetary gear train transitional processes during gear shifting and provides identification of relevant parameters without making numerous physical prototypes. Costs are thus reduced and time for developing new gear trains shortened, while the product quality is increased. The simulation model can be use additionally in developing steering systems of planetary gear trains for defining characteristics of their components.

 17. Tatiana Detlofson: "Mandariinide" film on nagu väike kalliskivi üüratus meres / intervjueerinud Annela Laaneots

  Index Scriptorium Estoniae

  Detlofson, Tatiana

  2016-01-01

  Intervjuu Oscari nominatsiooni jõudnud Eesti filmi "Mandariinid" PR-tegija Tatiana Detlofsoniga filmi PR-i eduteguritest. Filmi meeskond pälvis Aasta Suhtekorraldaja 2015 tiitli professionaalse ja tulemusliku PR-töö eest

 18. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 19. Assignment of usefulness of physiotherapy applied to sports training in the case of Szczecin swimmers

  OpenAIRE

  Łubkowska, Wioletta; Troszczyński, Jezrzy; Sieńko-Awierianów, Elżbieta

  2014-01-01

  Celem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania fizjoterapii w odnowie biologicznej pływaków. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Analizie poddano opinie, zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety, 30 pływaków wysokiej klasy sportowej w wieku 15-27 lat. Badania przeprowadzono w 2012 r. na Floating Arena w Szczecinie. Z odnowy biologicznej po wysiłku fizycznym korzysta 100% badanych. Najczęściej stosowanym zabiegiem fizykoterapeutycznym w odnowie biologicznej pływaków jest masaż su...

 20. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 1. Thermo-Mechanical Model of a TIG Welding Process for the Aircraft Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hojny M.

  2013-12-01

  Full Text Available Spawanie metodą TIG jest jedną z ważniejszych metod używanych w przemyśle lotniczym. Wiele komponentów samolotu powstaje dzięki tej metodzie. Model termo-mechaniczny wspomnianego procesu jest konieczny do dokładnej analizy zjawisk powstających podczas procesu. W prezentowanej pracy opracowano model termo-mechaniczny w kontekście analizy deformacji spawanych elementów. Porównanie otrzymanych wyników na drodze symulacji z wynikami eksperymentalnymi wykazało poprawne odwzorowanie zjawisk zachodzących podczas procesu spawania.

 2. WYKSZTAŁCENIE ABSOLWENTÓW ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA POZYCJI RYNKOWEJ UCZELNI

  OpenAIRE

  Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna

  2004-01-01

  Przyjmując jako fakt powstanie i istnienie w Polsce rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym (koncepcja rynku edukacyjnego) należy traktować wykształcenie jako produkt rynkowy. W artykule przedstawiono wykształcenie jako produkt powstały w wyniku świadczenia usługi edukacyjnej, którego jakość kształtuje wizerunek uczelni, która ten produkt "wytworzyła". Miarą sukcesu uczelni jest pozycja jej absolwentów na rynku pracy. Katarzyna Szczepańska

 3. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 4. Skuteczność kampanii promocyjnej wykorzystującej product placement

  OpenAIRE

  Bombik, Magdalena

  2011-01-01

  Celem pracy jest analiza zasad wykorzystania product placement, poznanie opinii na temat tej formy promocji, poznanie zasad i realiów, w jakich jest on wykorzystywany i odkrycie na jakim poziomie kształtuje się lokowanie produktu w Polsce, zakładając, że w Ameryce jest to jedna z najpopularniejszych niestandardowych form promocji. Istotną częścią projektu były przeprowadzone badania bezpośrednie w okresie 26-27.02.2011 roku. Wykorzystaną metodą badawczą była ankieta, a techniką - ankieta bezp...

 5. Gospodynie domowe. Izolacja jako opresja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorothy Hobson

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł oparty jest na badaniach autorki nad kulturą młodych gospodyń domowych z klasy robotniczej, przebywających w domu z małymi dziećmi. W badaniach wykorzystano wywiady z tymi kobietami, skoncentrowane na ich roli jako gospodyń i matek oraz na ich rozumieniu tej roli względem do- świadczeń z wykonywanej wcześniej pracy zarobkowej. Autorka, analizując subiektywne relacje badanych, wskazuje m.in. na ujawniające się w nich poczucie opresji.

 6. Elongated Hypocotyl 5-Homolog (HYH Negatively Regulates Expression of the Ambient Temperature-Responsive MicroRNA Gene MIR169

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phanu T. Serivichyaswat

  2017-12-01

  Full Text Available Arabidopsis microRNA169 (miR169 is an ambient temperature-responsive microRNA that plays an important role in stress responses and the floral transition. However, the transcription factors that regulate the expression of MIR169 have remained unknown. In this study, we show that Elongated Hypocotyl 5-Homolog (HYH directly binds to the promoter of MIR169a and negatively regulates its expression. Absolute quantification identified MIR169a as the major locus producing miR169. GUS reporter assays revealed that the deletion of a 498-bp fragment (–1,505 to –1,007, relative to the major transcriptional start site of MIR169a abolished its ambient temperature-responsive expression. DNA-affinity chromatography followed by liquid chromatography-mass spectrometry analysis identified transcription factor HYH as a trans-acting factor that binds to the 498-bp promoter fragment of pri-miR169a. Electrophoretic mobility shift assays and chromatin immunoprecipitation–quantitative PCR demonstrated that the HYH.2 protein, a predominant isoform of HYH, directly associated with a G-box-like motif in the 498-bp fragment of pri-miR169a. Higher enrichment of HYH.2 protein on the promoter region of MIR169a was seen at 23°C, consistent with the presence of more HYH.2 protein in the cell at the temperature. Transcript levels of pri-miR169a increased in hyh mutants and decreased in transgenic plants overexpressing HYH. Consistent with the negative regulation of MIR169a by HYH, the diurnal levels of HYH mRNA and pri-miR169a showed opposite patterns. Taken together, our results suggest that HYH is a transcription factor that binds to a G-box-like motif in the MIR169a promoter and negatively regulates ambient temperature-responsive expression of MIR169a at higher temperatures in Arabidopsis.

 7. Implementasi Automatic Packet Reporting System (APRS Untuk Paket Data Pemantauan dan PengukuranUntuk Paket Data Pemantauan dan Pengukuran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arief Goeritno

  2016-03-01

  Full Text Available Telah dilakukan implementasi Automatic Packet Reporting System (APRS untuk paket data pemantauan dan pengukuran melalui tujuan penelitian, berupa: a penyetelan program aplikasi pada jaringan APRS dan b pengukuran terhadap penerimaan data berdasarkan kinerja sensor-sensor. Penyetelan program aplikasi APRS merupakan konfigurasi perangkat lunak untuk APRS yang akan digunakan pada stasiun penerimaan data APRS dengan program aplikasi yang biasa digunakan, yaitu hyperterminal dan UI-View 32. Pengukuran penerimaan data berdasarkan kinerja sensor yang dilakukan melalui proses perekaman pada stasiun penerimaan data APRS. Kinerja sensor-sensor akan diamati pada stasiun pengiriman dan data hasil pengamatan akan dapat diterima pada stasiun penerimaan secara real time. Program aplikasi berbasis hyperterminal dan UI View 32 telah berhasil melakukan proses handshaking antara Terminal Node Controller (TNC dan komputer, sehingga data telemetri dari stasiun pengiriman paket data dapat diterima di stasiun penerimaan. Data telemetri dapat diamati pada stasiun penerimaan dan dapat diperoleh secara real time dengan format: YB0LRB-11>BEACON,WIDE2-1 [05/18/2014 04:03:49]: : T#010,008,093,004,122,075. Notifikasi YB0LRB-11 merupakan stasiun pengiriman paket data telemetri, kemudian data tersebut akan diterima pada stasiun penerima YD1PRY dengan format: YD1PRY-2>APLPN,ARISS [05/18/2014 04:03:07]: : !06.30.37S/106.48.26E#. Notifikasi tersebut merupakan pengiriman informasi data posisi oleh stasiun YD1PRY untuk inisialisasi pada jaringan APRS. Stasiun YB0LRB-11 ketika mengirim paket data telemetri dengan format: YB0LRB-11>BEACON,WIDE2-1 [05/18/2014 04:00:49]: : T#001,004,035,005,122,075. Paket data dari stasiun YB0LRB yang dipancar ulang atau digipeater dengan format: YB0LRB-11>BEACON,YD1PRY-2,WIDE2* [05/18/2014 04:00:50]: : T#001,004,035,005,122,075. Sensor pengukuran berkinerja relatif stabil, walaupun terdapat nilai simpangan pengukuran sebesar 1 cm atau

 8. Los medios de comunicación en la construcción de la cultura política democrática en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline PESCHARD

  2009-11-01

  Full Text Available RESUMEN: El texto ofrece un balance del comportamiento de los medios de comunicación durante la época de la hegemonía del PRI en México, poniendo énfasis en la «unilateralidad informativa» que caracterizó a la cobertura de las campañas políticas en radio y televisión Para atender a esta disparidad informativa, desde 1994, el Instituto Federal Electoral ha realizado monitoreos de los principales noticieros en medios electrónicos durante las campañas electorales, y desde entonces la información que sobre los eventos de campaña ofrecen los medios en su conjunto ha sido más equilibrada, pues al menos los tres principales contendientes han obtenido un espacio relativamente equitativo. No obstante, al descender a nivel de los diferentes estados de la república mexicana, puede apreciarse que en 1997 y durante el primer mes de campaña del 2000, algunas estaciones de radio y canales de televisión siguen presentando sesgos a favor de alguno de los partidos políticos.ABSTRACT: During the long period of political hegemony of the PRI in Mexico, the information about electoral campaigns reported by the mass media was clearly biased against opposition parties because the PRI received over 80% of the time given to the parties. From 1994 on, the Federal Electoral Institute has been monitoring the main newsreels on radio and television during electoral campaigns and has found that as a whole, the transmission of the electoral activities of the three main political parties has been balanced. However, when analyzing newsreels in the different states, the bias is still present, but in 1997 it favoured only the PRI, and during the first month of the Presidential campaign of 2000 it favoured the three main parties. This shows that the media have become pluralistic.

 9. GenBank blastx search result: AK242766 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available r calpain 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence. PRI 2e-33 1 ...

 10. GenBank blastx search result: AK242717 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available r calpain 6, a glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1) pseudogene and the 3' end of the DCX gene for doublecortex; lissencephaly, X-linked (doublecortin), complete sequence. PRI 2e-37 1 ...

 11. Economic Criteria Applied to Nuclear Materials Management; Criteres Economiques Applicables a la Gestion des Matieres Nucleaires; Ehkonomicheskie kriterii, primenyaemye pri kontrole i uchete yadernykh materialov; Criterios Economicos Aplicados a la Administracion de Materiales Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shelley, W. J.; Kuehn, M. N. [Mallinckrodt Chemical Works, St. Charles, MS (United States)

  1966-02-15

  procedimientos, las tecnicas, el proceso de las operaciones y la forma en que el personal lleva a cabo su cometido. Esta atencion y la voluntad de corregir los. errores permitiran asegurar el equilibrio optimo de los costos y las necesidades. (author) [Russian] Kontrol' i uchet jadernyh materialov dolzhny vsegda igrat' vspomogatel'nuju rol' pri vypolnenii osnovnoj zadachi obrabotki jadernyh materialov, t.e. vyrabotki jenergii ili proizvodstva konechnyh produktov. V svjazi s jetim otvetstvennye za kontrol' i uchet jadernyh materialov dolzhny postojanno reagirovat' na nuzhdy, svjazannye s vypolneniem osnovnoj proizvodstvennoj zadachi, i prisposablivat' neobhodimye sistemy k jetomu processu s tem, chtoby osushhestvljat' kontrol' i uchet jadernyh materialov pri optimal'nyh zatratah. V svjazi s sistemoj kontrolja i ucheta jadernyh materialov neobhodimo tshhatel'no izuchat' rjad faktorov, kotorye vlijajut na ee stoimost'. Razrabotannaja sistema kontrolja dolzhna dopolnjat' proizvodstvennyj process, obespechivaja minimal'nye rashody na soderzhanie personala, analizy i minimal'nyj pereryv proizvodstvennogo processa. Sistema kontrolja dolzhna sochetat'sja s proizvodstvnnymi potrebnostjami dlja togo, chtoby poluchennaja kolichestvennaja informacija bystro postupala licam, osushhestvljajushhim kontrol' za rabotoj. Sistema registracii i vydachi svedenij dolzhna obespechivat' maksimum dopolnitel'nyh dannyh. Ona dolzhna byt' shodnoj s sistemami, kotorye ispol'zujut postavshhiki i potrebiteli, i davat', pri vozmozhnosti, dopolnitel'nuju informaciju, svjazannuju s partijami jadernogo materiala. Dannye,poluchaemye dlja kontrolja za jadernymi materialami, dolzhny byt' tol'ko takimi, kotorye neobhodimye celjah obespechenija togo, chtoby ne bylo nikakih znachitel'nyh poter', hishhenij, nezakonnogo prisvoenija ili ispol'zovanija ne po naznacheniju jadernyh materialov. Dopolnitel'nye dannye dolzhny podvergat'sja tochno takoj zhe neobhodimoj strogoj proverke, kotoroj podvergajutsja dannye

 12. Novel Method of Unambiguous Moving Target Detection in Pulse-Doppler Radar with Random Pulse Repetition Interval

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liu Zhen

  2012-03-01

  Full Text Available Blind zones and ambiguities in range and velocity measurement are two important issues in traditional pulse-Doppler radar. By generating random deviations with respect to a mean Pulse Repetition Interval (PRI, this paper proposes a novel algorithm of Moving Target Detection (MTD based on the Compressed Sensing (CS theory, in which the random deviations of the PRIare converted to the Restricted Isometry Property (RIP of the observing matrix. The ambiguities of range and velocity are eliminated by designing the signal parameters. The simulation results demonstrate that this scheme has high performance of detection, and there is no ambiguity and blind zones as well. It can also shorten the coherent processing interval compared to traditional staggered PRI mode because only one pulse train is needed instead of several trains.

 13. Knowledge acquisition on hazards in chemical and process industry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vojnovic, D; Kozuh, M [Inst. Jozef Stefan, Ljubljana (Slovenia)

  1992-07-01

  The knowledge acquisition for probabilistic risk assessment and operational safety improvements are described. The procedure HazOp (Hazard and Operability Study) are used for hazard identification. The acquainted knowledge is condensed in the form of cause-consequence matrix which is very convenient for plant logic model start point definition. At the end, the possibility for HazOp performance support by use of Artificial Intelligence approach is considered. (author) [Slovenian] V clanku se obravnava zbiranje znanja za potrebe verjetnostne ocene tveganja in izboljsanja obratovalne varnosti. Opisan je postopek za razpoznavanje nevarnosti po metodi HazOp. Zbrano znanje je predstavljeno v obliki vzrocno posledicne matrike, kar je primerna oblika za nadaljno uporabo pri logicnem modeliranju objekta. Ravno tako je obravnavana moznost uporabe diagnosticnih metod (umetna inteligenca) pri HazOp analizi. [author].

 14. Povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev: moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matej Groselj

  2016-12-01

  Full Text Available Članek preučuje moderacijski vpliv psihološkega opolnomočenja na povezavo avtentičnega in transformacijskega vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev. Hipoteze razvijemo in empirično preizkusimo z uporabo multiple regresijske analize na vzorcu 126 zaposlenih v mednarodnem tehnološkem podjetju. Rezultati kažejo, da psihološko opolnomočenje nastopa kot moderator povezave vodenja z inovativnim vedenjem sledilcev tako pri avtentičnem, kot pri transformacijskem vodenju. Prispevek raziskave vidimo v širjenju nabora raziskav o povezovanju vodenja in inovativnosti, primerjavi povezave dveh teorij vodenja z inovativnostjo ter v boljšem razumevanju moderacijskih procesov, s katerimi vodje spodbujajo inovativno vedenje sledilcev. V diskusiji obravnavamo teoretične prispevke, priporočila za prakso, omejitve in priložnosti za prihodnje raziskovanje.

 15. Četrta konferenca o izobraževanju in učenju starejših

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1998-12-01

  Full Text Available Pravijo, da je Univerza v Ulmu "najvišja nemška univerza". Najvišja zato, ker stoji zunaj mesta na vzpetini. Res je, da slovi po svojih tehniških fakultetah, pa vendar v Ulmu niso pozabili na družbene vede. Znanja iz teh ved si je na Univerzi v Ulmu moč pridobiti pri ZAWIW, Univerzitetnem centru za splošno nadaljevalno izobraževanje. Pri tem centru pa je leta 1994 nastal tudi sedež Evropske zveze "Učenje v poznejših letih". Tako je v njenem okviru lani potekala v Ulmu že četrta konferenca, posvečena izobraževanju in učenju starejših odraslih.

 16. Plasma Containment and Stability in a Megajoule Theta-Pinch Experiment; Confinement et Stabilite du Plasma dans un Dispositif a Striction Azimutale de un Megajoule; Uderzhanie i ustojchivost' plazmy pri provedenii ehksperimenta s' megadzhoulevym teta-pinchem; Confinamiento y Estabilidad del Plasma en un Experimento de Estriccion Azimutal de 1 MJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bodin, H. A.B.; Green, T. S.; Newton, A. A.; Niblett, G. B.F.; Reynolds, J. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Culham Laboratory, Abingdon, Berks. (United Kingdom)

  1966-04-15

  tecnicas: las principales son la interferometrta optica para evaluar el numero total de particulas capturadas, un analisis de la emision en la zona continua del espectro visible para obtener la densidad de lineas en funcion de la posicion axial, y el empleo de microsondas piezoelectricas de presion para medir el tamaflo de la abertura de perdidas. Los resultados muestran que el plasma sufre difusion del campo magnetico en las fases iniciales y enfriamiento de los electrones por irradiacion debida a impurezas o por conduccion termica a lo largo de las lineas de fuerza. Como consecuencia, el valor {beta} del plasma desciende a 0,5 aproximadamente, a la densidad magnetica maxima, con lo que se agrandan las aberturas magneticas de los extremos de la bobina, originando asi el escape axial del plasma. Los principales problemas aun pendientes de solucion se refieren al perfeccionamiento de un dispositivo de precalentamiento que permita obtener un plasma de temperatura mas elevada con un valor {beta} proximo a la unidad, y a la reduccion de la velocidad de perdida de energia delos electrones. (author) [Russian] Pri provedenii poslednih jeksperimentov po polucheniju vysokotemperaturnoj plazmy na tetatrone byla ispol'zovana bystraja megadzhoulevaja batareja kondensatorov. Odnozahodnaja katushka, dlinoj 200 sm i diametrom 10 sm, sozdaet pole intensivnost'ju 76 kg s poluperiodom 12 mksek. Dejterievyj gaz ispol'zuetsja pri nachal'nyh davlenijah v diapazone 10-50 militor. i predvaritel'no ioniziruetsja aksial'nym tokom. Posledujushhee smeshhenie plazmy k stenkam kvarcevoj razrjadnoj trubki ustranjaetsja v rezul'tate umen'shenija izgiba uderzhivajushhih magnitnyh silovyh linij s ispol'zovaniem linii parallel'nogo polosnogo propuskanija mezhdu katushkoj i kollektorom. Budet obsuzhden vopros o proishozhdenii krugovogo dvizhenija plazmy s maloj amplitudoj vokrug central'noj osi ravnovesija, tak nazyvaemogo javlenija ''kachanija''. Obshhie osobennosti razrjada analizirovalis' putem

 17. Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek = An analysis of the causes of occupational stress in the opinions of nurses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Pietraszek

  2016-09-01

  • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adres korespondencyjny: Agata Pietraszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4/6, 20-059 Lublin, e mail: agata.pietraszek.umlub@gmail.com   Streszczenie Wstęp. Stres zawodowy występuje wtedy, kiedy pracownicy doświadczają dyskomfortu psychicznego związanego z warunkami bądź wymaganiami pracy, w sytuacji, gdy przekraczają one ich możliwości. Cel badań. Celem badani było poznanie opinii pielęgniarek na temat czynników stresogennych występujących w miejscu pracy. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 278 osób wykonujących zawód pielęgniarki. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 10.0. Wyniki i wnioski. Większość badanych pielęgniarek była usatysfakcjonowana z pracy zawodowej (85%. Nawet 95,6% badanych twierdziło, że zawód pielęgniarki jest stresujący. Dodatkowo 56,1% badanych twierdziło, że jest codziennie narażona na stres zawodowy. Znaczny odsetek respondentów deklarowało radzenie sobie ze stresem w pracy. Czynniki, które wywołują znaczący poziom stresu wśród większości pielęgniarek to niska pensja (43,53%, a także nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i konieczność reanimacji (39,93%. Zmienne, które istotnie różnicują opinie badanego personelu pielęgniarskiego to: wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, liczba potomstwa, pełnione stanowisko oraz kontakt ze śmiercią i umieraniem pacjentów w codziennej praktyce zawodowej. Słowa kluczowe: stres psychologiczny; pielęgniarki; narażenie zawodowe Abstract Introduction. Occupational stress occurs when workers experience mental discomfort due to

 18. GenBank blastx search result: AK241408 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available dependent regulator of chromatin (subfamily a, member 1), the 5' end of the OCRL gene for oculocerebrorenal syndrome of Lowe and two CpG islands, complete sequence. PRI 1e-21 1 ...

 19. GenBank blastx search result: AK242828 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available dependent regulator of chromatin (subfamily a, member 1), the 5' end of the OCRL gene for oculocerebrorenal syndrome of Lowe and two CpG islands, complete sequence. PRI 3e-51 1 ...

 20. Radioactive rare earths from fallout for study of particle movement in the sea; Etude du mouvement des particules dans la mer a l'aide de terres rares radioactives provenant de retombees; Ispol'zovanie osazhdayushchikhsya pri vypadenii radioaktivnykh redkikh zemel' dlya issledovaniya dvizheniya chastits v more; Estudio del movimiento de las particulas en el mar con ayuda de tierras raras radiactivas procedentes de las precipitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, Thomas T [Clark University, Worcester, MA (United States); Bowen, Vaughan T [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1962-01-15

  'interpreter les resultats de cette etude dans le cadre general de la geochimie marine des cations trivalente, et de mettre en evidence les aspects particuliers et l'utilite generale de cet essai d'utilisation des retombees comme indicateurs. (author) [Spanish] En el marco de un vasto estudio sobre la distribucion en el oceano Atlantico de los raclionuclidos de periodo largo procedentes de precipitaciones radiactivas, se han efectuado numerosas mediciones de la concentracion del cerio-144 y del promecio-147. Una comporacion de las variaciones horizontales y verticales de estas concentraciones con las concentraciones del estroncio-90, que fueron medidas al mismo tiempo, demuestra que las tierras rasas suelen abundar menos en las aguas superficiales que los nuclidos que se sabe son solubles. Esta observacion, unida al hecho de que se ha observado a menudo un enriquecimiento de las aguas profundas en tierras raras, permite afirmar que esos elementos experimentan un rapido transporte vertical al fijarse a particulas en vias de sedimentacion. Esta hipotesis es perfectamente compatible con el comportamiento ''radiocoloidal'' caracteristico de las tierras raras al pH del agua de mar. En la memoria se procura interpretar este estudio en el contexto de las propiedades generales de los cationes trivalentes en geoquimica marina; asimismo, se ponen de manifiesto los aspectos caracteristicos y la utilidad general de este ensayo de utilizacion de las precipitaciones como indicadores radiactivos. (author) [Russian] V kachestve chasti podrobnogo issledovaniya raspredeleniya dolgozhivushchikh radioizotopov, osevshikh pri vypadenii v Atlanticheskom okeane, bylo prodelano znachitel'noe chislo zamerov kontsentratsii tseriya-144 i prometiya-147. Sopostavlenie ehtikh kontsentratsij po mere ikh izmeneniya kak v gorizontal'nom, tak i v verti-kal'nom napravleniyakh s odnovremenno zamerennymi kontsentratsiyami strontsiya-90 pokazyvaet, chto redkie zemli nakhodyatsya obychno v men'shikh kolichestvakh na

 1. Search Results | Page 4 | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Results 31 - 40 of 59 ... The mission of the Caribbean Policy Research Institute (CaPRI) is to create ... Hungry Cities Initiative: Informality, Inclusive Growth, and Food Security in ... Opportunities in CARICOM Migration : Brain Circulation, Diasporic ...

 2. Download this PDF file

  African Journals Online (AJOL)

  2006-12-01

  Dec 1, 2006 ... stone for human health and survival, and where conservation biologists understand that ... market conditions or local institutions do not provide them ..... maintenance and restoration of forests that protect birds, pri- mates and ...

 3. "Hacer o no hacer" (To do or not to do). Mexican Foreign Policy and UN Peacekeeping Operations in the 21st Century

  National Research Council Canada - National Science Library

  Encinas-Valenzuela, Jesus E

  2006-01-01

  On December 1, 2000 a new administration took over the presidency of Mexico. This event was much anticipated because the new president, Vicente Fox, belonged to a different party than the PRI, the established official party...

 4. EX1607 Water Column Summary Report and Profile Data Collection

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A complete set of water column profile data and CTD Summary Report (if generated) generated by the Okeanos Explorer during EX1607: CAPSTONE Wake Island PRI MNM...

 5. Uudised : Balleti võlumaailm. Agent M sai maha uue plaadi, singli ja videoga

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Rahvusooper Estonia, eesotsas Mai Murdmaa, Tatjana Järvi ja Lemme Järviga, korraldab põhikoolinoortele balletti tutvustavaid etendusi. Alternatiivrokki viljeleva ansambli Agent M heliplaadist "Spionaazh" ja videost laulule "Queen of the World" (www.agentm.pri.ee)

 6. The 'econoll1.ics' ofll1.edical technology

  African Journals Online (AJOL)

  issues in health-care technology, social, ethical, legal and cultural issues ... eventual, generally high cost ofhealth care is defi- .... nity nurse - the most important person in most pri- .... the sensationalist possibilities of a new cancer cure story.

 7. 2007 national roadside survey of alcohol and drug use by drivers : drug results.

  Science.gov (United States)

  2009-12-01

  This report presents the first national prevalence estimates for drug-involved driving derived from the recently : completed 2007 National Roadside Survey (NRS). The NRS is a national field survey of alcohol- and drug-involved : driving conducted pri...

 8. Bourse de recherche : Innovation en matière de vaccins pour le bétail

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  6 sept. 2017 ... Date butoir : le 6 septembre 2017 Prière de noter que toutes les demandes doivent être présentées en ligne. Cette bourse de recherche est accessible uniquement aux citoyens kenyans.

 9. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC098389.1 BC098389 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:5284386), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 10. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC064380.1 BC064380 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:5733897), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 11. GenBank blastx search result: AK289049 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK289049 J090092N07 BC022513.1 BC022513 Homo sapiens coagulation factor VIII, procoagulant component (hemoph...ilia A), mRNA (cDNA clone IMAGE:4815208), complete cds. PRI 0.0 0 ...

 12. Gene duplication as a major force in evolution

  Indian Academy of Sciences (India)

  ers were developed, and the 1990s, when genome sequenc- ing became ... transposed gene copies have been maintained in the human genome over the past 63 ..... competent artificial chromosome (TAC) libraries as the pri- mary substrates ...

 13. What does primary health care cost and can we afford to find out ...

  African Journals Online (AJOL)

  Accurate information on the costs of providing priInary health care (PHC) ... if the Government's stated commitment to an adequate PHC system is to be realised. ... to generate accurate cost accounting information is a serious shortcoIDing.

 14. Nebesedno komuniciranje pri prodaji izdelkov blagovne znamke "HAPPENING"

  OpenAIRE

  Šuhel, Kristina

  2009-01-01

  Komuniciranje spremlja človeka skozi vso njegovo življenje. Glede nato, da skoraj tretjino življenja preživimo v službi, velik del komunikacij poteka prav na delovnem mestu. Podjetje komunicira z obstoječimi, možnimi uporabniki, z zaposlenimi … Komuniciranje poteka z namenom, saj želimo od prejemnika sporočila določen odziv. Največji del komuniciranja zajema prav nebesedno komuniciranje, s katerim želi izvajalec marketinga ustvariti sliko o sebi in pripraviti javnost do aktivnosti, npr. do...

 15. APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV

  OpenAIRE

  Vergot, Leonida

  2012-01-01

  V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obdržijo in povečujejo. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept vitke proizvodnje. Diplomsko delo na teoretičnih in praktičnih primerih opisuje uvajanje načel vitke proizvodnje...

 16. KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

  OpenAIRE

  Potrpin, Tea

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bontonu oziroma medkulturnim razlikam. Analizirali smo dosedanje skupno poslovanje teh dveh držav ter ugotovili, da sta Slovenija in Kitajska povezani še iz časov Jugoslavije. Očitno smo uspeli dobro preučiti njihovo kulturo (in Kit...

 17. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

  OpenAIRE

  Zoran Novaković

  2007-01-01

  Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni...

 18. UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

  OpenAIRE

  Narat, Jernej

  2012-01-01

  Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike. Planiranje in vodenje proizvodnje z rešitvami, ki jih ponuja Heijunka tehnika vodi uporabnika do zmanjšanja zalog končnih izdelkov brez ogrožanja dobav kupcu. Učinek zmanjšanja zalog se zaradi uporabe Heijunka tehnike pre...

 19. Prying into the Prion Hypothesis for Parkinson's Disease.

  Science.gov (United States)

  Brundin, Patrik; Melki, Ronald

  2017-10-11

  In Parkinson's disease, intracellular α-synuclein inclusions form in neurons. We suggest that prion-like behavior of α-synuclein is a key component in Parkinson's disease pathogenesis. Although multiple molecular changes are involved in the triggering of the disease process, we propose that neuron-to-neuron transfer is a crucial event that is essential for Lewy pathology to spread from one brain region to another. In this review, we describe key findings in human postmortem brains, cultured cells, and animal models of disease that support the idea that α-synuclein can act as a prion. We consider potential triggers of the α-synuclein misfolding and why the aggregates escape cellular degradation under disease conditions. We also discuss whether different strains of α-synuclein fibrils can underlie differences in cellular and regional distribution of aggregates in different synucleinopathies. Our conclusion is that α-synuclein probably acts as a prion in human diseases, and a deeper understanding of this step in the pathogenesis of Parkinson's disease can facilitate the development of disease-modifying therapies in the future. Dual Perspectives Companion Paper: Parkinson's Disease Is Not Simply a Prion Disorder, by D. James Surmeier, José A. Obeso, and Glenda M. Halliday. Copyright © 2017 the authors 0270-6474/17/379808-11$15.00/0.

 20. BOL I SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA

  2015-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta i put njegovog širenja od mjesta ozljede do korteksa s posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane i važnosti njenog pravodobnog i pravovaljanog liječenja Istaknuto je značenje nociceptora (prihvatača bolnih podražaja) i kemijskih posrednika (neurotransmitera) te alogenih tvari koje se oslobađaju na mjestu ozljede i podražuju nocicepcijske neurone. U liječenju je naglašena primjena farmakoterapije (analgetici). Kao ...