WorldWideScience

Sample records for zastosowanie nowego analogu

 1. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 2. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 3. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 4. Analogue Gravity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barceló Carlos

  2005-12-01

  Full Text Available Analogue models of (and for gravity have a long and distinguished history dating back to the earliest years of general relativity. In this review article we will discuss the history, aims, results, and future prospects for the various analogue models. We start the discussion by presenting a particularly simple example of an analogue model, before exploring the rich history and complex tapestry of models discussed in the literature. The last decade in particular has seen a remarkable and sustained development of analogue gravity ideas, leading to some hundreds of published articles, a workshop, two books, and this review article. Future prospects for the analogue gravity programme also look promising, both on the experimental front (where technology is rapidly advancing and on the theoretical front (where variants of analogue models can be used as a springboard for radical attacks on the problem of quantum gravity.

 5. Analogue Gravity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Barceló

  2011-05-01

  Full Text Available Analogue gravity is a research programme which investigates analogues of general relativistic gravitational fields within other physical systems, typically but not exclusively condensed matter systems, with the aim of gaining new insights into their corresponding problems. Analogue models of (and for gravity have a long and distinguished history dating back to the earliest years of general relativity. In this review article we will discuss the history, aims, results, and future prospects for the various analogue models. We start the discussion by presenting a particularly simple example of an analogue model, before exploring the rich history and complex tapestry of models discussed in the literature. The last decade in particular has seen a remarkable and sustained development of analogue gravity ideas, leading to some hundreds of published articles, a workshop, two books, and this review article. Future prospects for the analogue gravity programme also look promising, both on the experimental front (where technology is rapidly advancing and on the theoretical front (where variants of analogue models can be used as a springboard for radical attacks on the problem of quantum gravity.

 6. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 7. BALANOL ANALOGUES

  DEFF Research Database (Denmark)

  1997-01-01

  The present invention relates to a solid phase methodology for the preparation of a combinatorial library of structural analogues of the natural product balanol (ophiocordin, azepinostatin), which is a protein kinase C (PKC) and protein kinase A (PKA) inhibitor. The method comprises solid...

 8. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 9. Analogue MIMO Detection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  McNamara Darren

  2006-01-01

  Full Text Available In this contribution we propose an analogue receiver that can perform turbo detection in MIMO systems. We present the case for a receiver that is built from nonlinear analogue devices, which perform detection in a "free-flow" network (no notion of iterations. This contribution can be viewed as an extension of analogue turbo decoder concepts to include MIMO detection. These first analogue implementations report reductions of few orders of magnitude in the number of required transistors and in consumed energy, and the same order of improvement in processing speed. It is anticipated that such analogue MIMO decoder could bring about the same advantages, when compared to traditional digital implementations.

 10. Analogue circuits simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mendo, C

  1988-09-01

  Most analogue simulators have evolved from SPICE. The history and description of SPICE-like simulators are given. From a mathematical formulation of the electronic circuit the following analysis are possible: DC, AC, transient, noise, distortion, Worst Case and Statistical.

 11. ACTINOMYCIN D ANALOGUES

  DEFF Research Database (Denmark)

  1997-01-01

  The present invention relates to new compounds being structurally and functionally similar to Actinomycin D and to combinatorial libraries of such compounds. The Actinomycin D analogues according to the present invention comprise two linear or cyclic peptide moieties constituted by $g...

 12. Cobalamin analogues in humans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hardlei, Tore Forsingdal; Obeid, Rima; Herrmann, Wolfgang

  2013-01-01

  BACKGROUND: Haptocorrin (HC) carries cobalamin analogues (CorA), but whether CorA are produced in the body is unknown. All cobalamins (Cbl) to the foetus are delivered by the Cbl-specific protein transcobalamin (TC), and therefore analysis of cord serum for CorA may help to clarify the origin...

 13. NATURAL ANALOGUE SYNTHESIS REPORT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simmons, A.M.

  2004-01-01

  The purpose of this report is to present analogue studies and literature reviews designed to provide qualitative and quantitative information to test and provide added confidence in process models abstracted for performance assessment (PA) and model predictions pertinent to PA. This report provides updates to studies presented in the Yucca Mountain Site Description (CRWMS M and O 2000 [151945], Section 13) and new examples gleaned from the literature along with results of quantitative studies conducted specifically for the Yucca Mountain Project (YMP). The intent of the natural analogue studies was to collect corroborative evidence from analogues to demonstrate additional understanding of processes expected to occur during postclosure at a potential Yucca Mountain repository. The report focuses on key processes by providing observations and analyses of natural and anthropogenic (human-induced) systems to improve understanding and confidence in the operation of these processes under conditions similar to those that could occur in a nuclear waste repository. The process models include those that represent both engineered and natural barrier processes. A second purpose of this report is to document the various applications of natural analogues to geologic repository programs, focusing primarily on the way analogues have been used by the YMP. This report is limited to providing support for PA in a confirmatory manner and to providing corroborative inputs for process modeling activities. Section 1.7 discusses additional limitations of this report. Key topics for this report are analogues to emplacement-drift degradation, waste-form degradation, waste-package degradation, degradation of other materials proposed for the engineered barrier, seepage into drifts, radionuclide flow and transport in the unsaturated zone (UZ), analogues to coupled thermal-hydrologic-mechanical-chemical processes, saturated-zone (SZ) transport, impact of radionuclide release on the biosphere

 14. Natural Analogue Synthesis Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A. M. Simmons

  2002-05-01

  The purpose of this report is to present analogue studies and literature reviews designed to provide qualitative and quantitative information to test and provide added confidence in process models abstracted for performance assessment (PA) and model predictions pertinent to PA. This report provides updates to studies presented in the ''Yucca Mountain Site Description'' (CRWMS M and O 2000 [151945], Section 13) and new examples gleaned from the literature, along with results of quantitative studies conducted specifically for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). The intent of the natural analogue studies was to collect corroborative evidence from analogues to demonstrate additional understanding of processes expected to occur during postclosure at a potential Yucca Mountain repository. The report focuses on key processes by providing observations and analyses of natural and anthropogenic (human-induced) systems to improve understanding and confidence in the operation of these processes under conditions similar to those that could occur in a nuclear waste repository. The process models include those that represent both engineered and natural barrier processes. A second purpose of this report is to document the various applications of natural analogues to geologic repository programs, focusing primarily on the way analogues have been used by the YMP. This report is limited to providing support for PA in a confirmatory manner and to providing corroborative inputs for process modeling activities. Section 1.7 discusses additional limitations of this report. Key topics for this report are analogues to emplacement drift degradation, waste form degradation, waste package degradation, degradation of other materials proposed for the engineered barrier, seepage into drifts, radionuclide flow and transport in the unsaturated zone (UZ), analogues to coupled thermal-hydrologic-mechanical-chemical processes, saturated zone (SZ) transport

 15. CEC natural analogue working group

  International Nuclear Information System (INIS)

  Come, B.; Chapman, N.A.

  1986-01-01

  The second meeting of the CEC Natural Analogue Working Group took place on June 17-19, 1986, hosted by the Swiss NAGRA in Interlaken (CH). A review of recent progress in natural analogue programmes was carried out, and complemented by detailed discussions about geomicrobiology, archaeological analogues, natural colloids, and use of analogues to increase confidence in safety assessments for radioactive waste disposal. A statement drafted by the Group, and the presentations made, are put together in this report

 16. CEC Natural Analogue Working Group

  International Nuclear Information System (INIS)

  Come, B.; Chapman, N.A.

  1989-01-01

  The central theme for the third meeting of the CEC analogue working group was ''How can analogue data be used for performance assessments, both in support of the results and for presentation to the public''. This report puts together the most recent achievements in this field, together with a review of on-going natural analogue programmes

 17. Natural analogue working group

  International Nuclear Information System (INIS)

  Come, B.; Chapman, N.

  1986-01-01

  A Natural Analogue Working Group was established by the Commission of the European Communities in 1985. The purpose of this group is to bring together modellers with earth scientists and others, so that maximum benefit can be obtained from natural analogue studies with a view to safe geological disposal of radioactive waste. The first meeting of this group was held in Brussels from November 5 to 7, 1985. The discussions mainly concerned the identification of the modellers' needs and of the earth scientists' capacity to provide for them. Following the debates, a written statement was produced by the Group; this document forms the core of the present Report. Notes and outlines of many of the presentations made are grouped in four appendixes. The valuable contribution of all those involved in the meeting is gratefully acknowledged

 18. Aspartame and Its Analogues

  Science.gov (United States)

  Pavlova, L. A.; Komarova, T. V.; Davidovich, Yurii A.; Rogozhin, S. V.

  1981-04-01

  The results of studies on the biochemistry of the sweet taste are briefly reviewed. The methods of synthesis of "aspartame" — a sweet dipeptide — are considered, its structural analogues are described, and quantitative estimates are made of the degree of sweetness relative to sucrose. Attention is concentrated mainly on problems of the relation between the structure of the substance and its taste in the series of aspartyl derivatives. The bibliography includes 118 references.

 19. The Palmottu analogue project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahonen, L.; Blomqvist, R.; Suksi, J.

  1993-01-01

  The report gives a summary of the results of investigations carried out in 1992 at the Palmottu natural analogue study site, which is a small U-Th mineralization in Nummi-Pusula, southwestern Finland. Additionally, the report includes several separate articles dealing with various aspects of the Palmottu Analogue Project: (1) deep groundwater flow, (2) interpretation of hydraulic connections, (3) characterization of groundwater colloids, (4) uranium mineral-groundwater equilibrium, (5) water-rock interaction and (6) modelling of in situ matrix diffusion. The Palmottu Analogue Project aims at a more profound understanding of radionuclide transport processes in fractured crystalline bedrock. The essential factors controlling transport are groundwater flow and interaction between water and rock. Accordingly, the study includes (1) structural interpretations partly based on geophysical measurements, (2) hydrological studies including hydraulic drill-hole measurements, (3) flow modelling, (4) hydrogeochemical characterization of groundwater, uranium chemistry and colloid chemistry, (5) mineralogical studies, (6) geochemical interpretation and modelling, (7) studies of radionuclide mobilization and retardation including matrix diffusion, and (8) modelling of uranium series data. Palaeohydrogeological aspects, due to the anticipated future glaciation of the Fennoscandian Shield, are of special interest. Quaternary sediments are studied to gain information on post-glacial migration in the overburden. (orig.)

 20. Quantum analogue computing.

  Science.gov (United States)

  Kendon, Vivien M; Nemoto, Kae; Munro, William J

  2010-08-13

  We briefly review what a quantum computer is, what it promises to do for us and why it is so hard to build one. Among the first applications anticipated to bear fruit is the quantum simulation of quantum systems. While most quantum computation is an extension of classical digital computation, quantum simulation differs fundamentally in how the data are encoded in the quantum computer. To perform a quantum simulation, the Hilbert space of the system to be simulated is mapped directly onto the Hilbert space of the (logical) qubits in the quantum computer. This type of direct correspondence is how data are encoded in a classical analogue computer. There is no binary encoding, and increasing precision becomes exponentially costly: an extra bit of precision doubles the size of the computer. This has important consequences for both the precision and error-correction requirements of quantum simulation, and significant open questions remain about its practicality. It also means that the quantum version of analogue computers, continuous-variable quantum computers, becomes an equally efficient architecture for quantum simulation. Lessons from past use of classical analogue computers can help us to build better quantum simulators in future.

 1. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 2. Revealing Television's Analogue Heroes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanessa Jackson

  2013-12-01

  Full Text Available In this article I will argue that we need to create new archival models in order to preserve and share knowledge of historical, ‘hidden’ television professions and production cultures. Oral history traditions of recording life stories give us a useful starting point. Engineering ‘encounters’ between skilled television technicians, and the now obsolete equipment they operated in the 1970s and 80s, is challenging for a myriad of reasons, but videoing the interaction of man and machine provides us with a rich insight into how analogue television was produced and broadcast. Social media enables us to disseminate these histories in new and innovative ways..

 3. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 4. Alligator Rivers analogue project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duerden, P.

  1990-01-01

  Australian Nuclear Science and Technology Organization has extensively evaluated uranium ore bodies in the Alligator Rivers Uranium Province in Australia as analogues of radioactive waste repositories. The work was extended for a three-year program as an international project based on the Koongarra uranium deposit and sponsored by the OECD Nuclear Energy Agency. The technical program comprises six major sub-projects involving modelling and experimental work: modelling of radionuclide migration; hydrogeology of the Koongarra uranium deposit; uranium/thorium series disequilibria studies; groundwater and colloid studies; fission product studies; transuranic nuclide studies; an outline of the technical programs and a summary of progress in the technical sub-projects is given. This is followed by a series of technical reports which briefly describe current research tasks, and which have been separately indexed

 5. A Short Term Analogue Memory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Peter Jivan

  1992-01-01

  A short term analogue memory is described. It is based on a well-known sample-hold topology in which leakage currents have been minimized partly by circuit design and partly by layout techniques. Measurements on a test chip implemented in a standard 2.4 micron analogue CMOS process show a droop...

 6. Od biurokracji do nowego zarządzania publicznego

  OpenAIRE

  Zalewska-Turzyńska, Magdalena

  2012-01-01

  The civil service and broader the public administration, should be more often the domain of managers, politicians apart from lawyers. Classically, the public management has adopted a hierarchical basis, the slim organizational structure with many levels and a small span of management – commonly called a bureaucratic. Currently, the term 'bureaucracy' is a synonym for lazy, inefficient, although it originally meant specialization, formalization, centralization, and the continuit...

 7. Chemopreventive properties of curcumin analogues ...

  African Journals Online (AJOL)

  Chemopreventive properties of curcumin analogues, ... These compounds .... using microscope with 400 × magnification. APC ... Figure 3: Microscopic images of rat colorectal tissue stained with APC rabbit polyclonal antibody with different.

 8. Introduction to electronic analogue computers

  CERN Document Server

  Wass, C A A

  1965-01-01

  Introduction to Electronic Analogue Computers, Second Revised Edition is based on the ideas and experience of a group of workers at the Royal Aircraft Establishment, Farnborough, Hants. This edition is almost entirely the work of Mr. K. C. Garner, of the College of Aeronautics, Cranfield. As various advances have been made in the technology involving electronic analogue computers, this book presents discussions on the said progress, including some acquaintance with the capabilities of electronic circuits and equipment. This text also provides a mathematical background including simple differen

 9. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  % surowic wykryto obecność przeciwciał dlaB. burgdorferi, głównie w klasie IgG. Wykonano test potwierdzenia metodąWestern-blotting i w ponad 50% frakcji γ uzyskano potwierdzenieobecności tych przeciwciał, w 22% surowic uzyskano wyniki wątpliwe,w pozostałych 28% frakcji γ występowały co najmniej przeciwciaładla antygenu p41. Autorzy mają nadzieję, że opracowane przeznich nowe podejście, po niezbędnych dla celów rutynowej diagnostykiuproszczeniach, znajdzie zastosowanie w serodiagnostyce boreliozy.Jest to cel przyszłych badań, jakie będą prowadzone w Zakładzie Mikrobiologiii Serologii IR przy współpracy z innymi zakładami.

 10. Superconductive analogue of spin glasses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feigel'man, M.; Ioffe, L.; Vinokur, V.; Larkin, A.

  1987-07-01

  The properties of granular superconductors in magnetic fields, namely the existence of a new superconductive state analogue of the low-temperature superconductive state in spin glasses are discussed in the frame of the infinite-range model and the finite-range models. Experiments for elucidation of spin-glass superconductive state in real systems are suggested. 30 refs

 11. Causal structure of analogue spacetimes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barcelo, Carlos; Liberati, Stefano; Sonego, Sebastiano; Visser, Matt

  2004-01-01

  The so-called 'analogue models of general relativity' provide a number of specific physical systems, well outside the traditional realm of general relativity, that nevertheless are well-described by the differential geometry of curved spacetime. Specifically, the propagation of perturbations in these condensed matter systems is described by 'effective metrics' that carry with them notions of 'causal structure' as determined by an exchange of quasi-particles. These quasi-particle-induced causal structures serve as specific examples of what can be done in the presence of a Lorentzian metric without having recourse to the Einstein equations of general relativity. (After all, the underlying analogue model is governed by its own specific physics, not necessarily by the Einstein equations.) In this paper we take a careful look at what can be said about the causal structure of analogue spacetimes, focusing on those containing quasi-particle horizons, both with a view to seeing what is different from standard general relativity, and what the similarities might be. For definiteness, and because the physics is particularly simple to understand, we will phrase much of the discussion in terms of acoustic disturbances in moving fluids, where the underlying physics is ordinary fluid mechanics, governed by the equations of traditional hydrodynamics, and the relevant quasi-particles are the phonons. It must however be emphasized that this choice of example is only for the sake of pedagogical simplicity and that our considerations apply generically to wide classes of analogue spacetimes

 12. Status of natural analogue studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sekine, Keiichi

  1994-03-01

  This report is based on the materials for the meeting at the Nuclear Safety Commission of Japan held on September 1993. Details are as follows: Alteration of glass as the study of alteration of natural minerals; alteration of uranium minerals, migration of uranium and thorium series radionuclides, alteration of chlorite, fixation of uranium alteration of minerals and migration of uranium as the study of alligator rivers analogue project held at Koongarra uranium deposit, Australia. (author)

 13. Natural and archaeological analogues: a review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brookins, D.G.

  1987-01-01

  In this chapter natural analogues in the geomedia for various aspects of radioactive waste disposal are discussed. Particular reference is made to the Okla Natural Reactor in Gabon. Igneous contact zones are discussed and natural analogues of waste-form materials. The importance of archaeological remains and anthropogenic materials left by man, in assessing weathering conditions and serving as radioactive waste analogues, is also emphasised. (UK)

 14. The Valles natural analogue project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stockman, H.; Krumhansl, J.; Ho, C.; McConnell, V.

  1994-12-01

  The contact between an obsidian flow and a steep-walled tuff canyon was examined as an analogue for a highlevel waste repository. The analogue site is located in the Valles Caldera in New Mexico, where a massive obsidian flow filled a paleocanyon in the Battleship Rock tuff. The obsidian flow provided a heat source, analogous to waste panels or an igneous intrusion in a repository, and caused evaporation and migration of water. The tuff and obsidian samples were analyzed for major and trace elements and mineralogy by INAA, XRF, X-ray diffraction; and scanning electron microscopy and electron microprobe. Samples were also analyzed for D/H and 39 Ar/ 4O isotopic composition. Overall,the effects of the heating event seem to have been slight and limited to the tuff nearest the contact. There is some evidence of devitrification and migration of volatiles in the tuff within 10 meters of the contact, but variations in major and trace element chemistry are small and difficult to distinguish from the natural (pre-heating) variability of the rocks

 15. CO2 Capture with Enzyme Synthetic Analogue

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cordatos, Harry

  2010-11-08

  Overview of an ongoing, 2 year research project partially funded by APRA-E to create a novel, synthetic analogue of carbonic anhydrase and incorporate it into a membrane for removal of CO2 from flue gas in coal power plants. Mechanism background, preliminary feasibility study results, molecular modeling of analogue-CO2 interaction, and program timeline are provided.

 16. Synthesis and anticancer evaluation of spermatinamine analogues

  KAUST Repository

  Moosa, Basem; Sagar, Sunil; Li, Song; Esau, Luke; Kaur, Mandeep; Khashab, Niveen M.

  2016-01-01

  analogues and their cytotoxic evaluation against three human cancer cell lines i.e. cervix adenocarcinoma (HeLa), breast adenocarcinoma (MCF-7), and prostate carcinoma (DU145). Analogues 12, 14 and 15 were found to be the most potent against one or more cell

 17. Synthesis and biological evaluation of febrifugine analogues.

  Science.gov (United States)

  Mai, Huong Doan Thi; Thanh, Giang Vo; Tran, Van Hieu; Vu, Van Nam; Vu, Van Loi; Le, Cong Vinh; Nguyen, Thuy Linh; Phi, Thi Dao; Truong, Bich Ngan; Chau, Van Minh; Pham, Van Cuong

  2014-12-01

  A series of febrifugine analogues were designed and synthesized. Antimalarial activity evaluation of the synthetic compounds indicated that these derivatives had a strong inhibition against both chloroquine-sensitive and -resistant Plasmodium falciparum parasites. Many of them were found to be more active than febrifugine hydrochloride. The tested analogues had also a significant cytotoxicity against four cancer cell lines (KB, MCF7, LU1 and HepG2). Among the synthetic analogues, two compounds 17b and 17h displayed a moderate cytotoxicity while they exhibited a remarkable antimalarial activity.

 18. Antimicrobial Activity of Resveratrol Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malik Chalal

  2014-06-01

  Full Text Available Stilbenes, especially resveratrol and its derivatives, have become famous for their positive effects on a wide range of medical disorders, as indicated by a huge number of published studies. A less investigated area of research is their antimicrobial properties. A series of 13 trans-resveratrol analogues was synthesized via Wittig or Heck reactions, and their antimicrobial activity assessed on two different grapevine pathogens responsible for severe diseases in the vineyard. The entire series, together with resveratrol, was first evaluated on the zoospore mobility and sporulation level of Plasmopara viticola (the oomycete responsible for downy mildew. Stilbenes displayed a spectrum of activity ranging from low to high. Six of them, including the most active ones, were subsequently tested on the development of Botrytis cinerea (fungus responsible for grey mold. The results obtained allowed us to identify the most active stilbenes against both grapevine pathogens, to compare the antimicrobial activity of the evaluated series of stilbenes, and to discuss the relationship between their chemical structure (number and position of methoxy and hydroxy groups and antimicrobial activity.

 19. Condensed matter analogues of cosmology

  Science.gov (United States)

  Kibble, Tom; Srivastava, Ajit

  2013-10-01

  It is always exciting when developments in one branch of physics turn out to have relevance in a quite different branch. It would be hard to find two branches farther apart in terms of energy scales than early-universe cosmology and low-temperature condensed matter physics. Nevertheless ideas about the formation of topological defects during rapid phase transitions that originated in the context of the very early universe have proved remarkably fruitful when applied to a variety of condensed matter systems. The mathematical frameworks for describing these systems can be very similar. This interconnection has led to a deeper understanding of the phenomena in condensed matter systems utilizing ideas from cosmology. At the same time, one can view these condensed matter analogues as providing, at least in a limited sense, experimental access to the phenomena of the early universe for which no direct probe is possible. As this special issue well illustrates, this remains a dynamic and exciting field. The basic idea is that when a system goes through a rapid symmetry-breaking phase transition from a symmetric phase into one with spontaneously broken symmetry, the order parameter may make different choices in different regions, creating domains that when they meet can trap defects. The scale of those domains, and hence the density of defects, is constrained by the rate at which the system goes through the transition and the speed with which order parameter information propagates. This is what has come to be known as the Kibble-Zurek mechanism. The resultant scaling laws have now been tested in a considerable variety of different systems. The earliest experiments illustrating the analogy between cosmology and condensed matter were in liquid crystals, in particular on the isotropic-to-nematic transition, primarily because it is very easy to induce the phase transition (typically at room temperature) and to image precisely what is going on. This field remains one of the

 20. Rethinking of the criteria for natural analogue study. A case of Tono natural analogue study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshida, Hidekazu

  1996-01-01

  Natural analogue regarding long-term performance of the geological disposal system for radioactive waste isolation is essentially the study of geochemical process which has been evolved in geological environment. All geochemical studies, however, will not be nominated as natural analogue studies. It is, therefore, important to be clear the criteria for natural analogue study with the view of analogy by following three categories, (1) Conceptual model development, (2) Data provision and (3) Model testing, for the concept of geological disposal and safety assessment model. Rethinking of the criteria for natural analogue study through the case of Tono Natural Analogue Study, and the usefulness of natural analogue study for the safety assessment of geological disposal system in Japan have been presented in this paper. (author)

 1. International video project on natural analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guentensperger, Marcel

  1993-01-01

  A natural analogue can be defined as a natural process which has occurred in the past and is studied in order to test predictions about the future evolution of similar processes. In recent years, natural analogues have been used increasingly to test the mathematical models required for repository performance assessment. Analogues are, however, also of considerable use in public relations as they allow many of the principles involved in demonstrating repository safety to be illustrated in a clear manner using natural systems with which man is familiar. The international Natural Analogue Working Group (NAWG), organised under the auspices of the CEC, has recognised that such PR applications are of considerable importance and should be supported from a technical level. At the NAWG meeting in Pitlochry, Scotland (June 1990), it was recommended that the possibilities for making a video film on this topic be investigated and Nagra was requested to take the lead role in setting up such a project

 2. Natural analogues and radionuclide transport model validation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lever, D.A.

  1987-08-01

  In this paper, some possible roles for natural analogues are discussed from the point of view of those involved with the development of mathematical models for radionuclide transport and with the use of these models in repository safety assessments. The characteristic features of a safety assessment are outlined in order to address the questions of where natural analogues can be used to improve our understanding of the processes involved and where they can assist in validating the models that are used. Natural analogues have the potential to provide useful information about some critical processes, especially long-term chemical processes and migration rates. There is likely to be considerable uncertainty and ambiguity associated with the interpretation of natural analogues, and thus it is their general features which should be emphasized, and models with appropriate levels of sophistication should be used. Experience gained in modelling the Koongarra uranium deposit in northern Australia is drawn upon. (author)

 3. The Planetary Terrestrial Analogues Library (PTAL)

  Science.gov (United States)

  Werner, S. C.; Dypvik, H.; Poulet, F.; Rull Perez, F.; Bibring, J.-P.; Bultel, B.; Casanova Roque, C.; Carter, J.; Cousin, A.; Guzman, A.; Hamm, V.; Hellevang, H.; Lantz, C.; Lopez-Reyes, G.; Manrique, J. A.; Maurice, S.; Medina Garcia, J.; Navarro, R.; Negro, J. I.; Neumann, E. R.; Pilorget, C.; Riu, L.; Sætre, C.; Sansano Caramazana, A.; Sanz Arranz, A.; Sobron Grañón, F.; Veneranda, M.; Viennet, J.-C.; PTAL Team

  2018-04-01

  The Planetary Terrestrial Analogues Library project aims to build and exploit a spectral data base for the characterisation of the mineralogical and geological evolution of terrestrial planets and small solar system bodies.

 4. Between Analogue and Digital Diagrams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoltan Bun

  2012-10-01

  Full Text Available This essay is about the interstitial. About how the diagram, as a method of design, has lead fromthe analogue deconstruction of the eighties to the digital processes of the turn of the millennium.Specifically, the main topic of the text is the interpretation and the critique of folding (as a diagramin the beginning of the nineties. It is necessary then to unfold its relationship with immediatelypreceding and following architectural trends, that is to say we have to look both backwards andforwards by about a decade. The question is the context of folding, the exchange of the analogueworld for the digital. To understand the process it is easier to investigate from the fields of artand culture, rather than from the intentionally perplicated1 thoughts of Gilles Deleuze. Both fieldsare relevant here because they can similarly be used as the yardstick against which the era itselfit measured. The cultural scene of the eighties and nineties, including performing arts, movies,literature and philosophy, is a wide milieu of architecture. Architecture responds parallel to itsera; it reacts to it, and changes with it and within it. Architecture is a medium, it has always beena medium, yet the relations are transformed. That’s not to say that technical progress, for exampleusing CAD-software and CNC-s, has led to the digital thinking of certain movements ofarchitecture, (it is at most an indirect tool. But the ‘up-to-dateness’ of the discipline, however,a kind of non-servile reading of an ‘applied culture’ or ‘used philosophy’2 could be the key.(We might recall here, parenthetically, the fortunes of the artistic in contemporary mass society.The proliferation of museums, the magnification of the figure of the artist, the existence of amassive consumption of printed and televised artistic images, the widespread appetite for informationabout the arts, all reflect, of course, an increasingly leisured society, but also relateprecisely to the fact

 5. Insulin analogues with improved absorption characteristics.

  Science.gov (United States)

  Brange, J; Hansen, J F; Langkjaer, L; Markussen, J; Ribel, U; Sørensen, A R

  1992-01-01

  The insulin preparations available today are not ideal for therapy as s.c. injection does not provide a physiological insulin profile. With the aim to improve the absorption properties recombinant DNA technology has been utilized to design novel insulin molecules with changed physico-chemical characteristics and hence altered subcutaneous absorption kinetics. Soluble, long-acting human insulin analogues in which the isoelectric point has been increased from 5.4 to approx. 7 are absorbed very slowly, providing a more constant basal insulin delivery with lower day-to-day variation than present protracted preparations. In addition they have better storage stability. Rapid-acting human insulin analogues with largely reduced self-association are absorbed substantially faster from subcutaneous tissue than current regular insulin and thus are better suited for bolus injection. The absorption kinetics of these analogues have been able to explain the mechanism behind the dose effect on insulin absorption rate.

 6. Synthesis and anticancer evaluation of spermatinamine analogues

  KAUST Repository

  Moosa, Basem

  2016-02-04

  Spermatinamine was isolated from an Australian marine sponge, Pseudoceratina sp. as an inhibitor of isoprenylcystiene carboxyl methyltransferase (Icmt), an attractive and novel anticancer target. Herein, we report the synthesis of spermatinamine analogues and their cytotoxic evaluation against three human cancer cell lines i.e. cervix adenocarcinoma (HeLa), breast adenocarcinoma (MCF-7), and prostate carcinoma (DU145). Analogues 12, 14 and 15 were found to be the most potent against one or more cell lines with the IC50 values in the range of 5 - 10 μM. The obtained results suggested that longer polyamine linker along with aromatic oxime substitution provided the most potent analogue compounds against cancer cell lines.

 7. Analogue alternative the electronic analogue computer in Britain and the USA, 1930-1975

  CERN Document Server

  Small, James S

  2013-01-01

  We are in the midst of a digital revolution - until recently, the majority of appliances used in everyday life have been developed with analogue technology. Now, either at home or out and about, we are surrounded by digital technology such as digital 'film', audio systems, computers and telephones. From the late 1940s until the 1970s, analogue technology was a genuine alternative to digital, and the two competing technologies ran parallel with each other. During this period, a community of engineers, scientists, academics and businessmen continued to develop and promote the analogue computer.

 8. Prussian Blue Analogues of Reduced Dimensionality

  NARCIS (Netherlands)

  Gengler, Regis Y. N.; Toma, Luminita M.; Pardo, Emilio; Lloret, Francesc; Ke, Xiaoxing; Van Tendeloo, Gustaaf; Gournis, Dimitrios; Rudolf, Petra

  2012-01-01

  Mixed-valence polycyanides (Prussian Blue analogues) possess a rich palette of properties spanning from room-temperature ferromagnetism to zero thermal expansion, which can be tuned by chemical modifications or the application of external stimuli (temperature, pressure, light irradiation). While

 9. The Palmottu analogue project: overview for 1993

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruskeeniemi, T.; Blomqvist, R.; Suksi, J.; Niini, H.

  1994-01-01

  This article gives a summary of the activities carried out within the Palmottu analogue project in 1993. It consists of (1) an introductory part, followed by (2) a geological description of the site, and (3)an up-to-date summary of the results of the project. (orig.) (33 refs., 6 figs.)

 10. Somatostatin analogue scintigraphy and tuberculosis: case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Biancheri, I.; Rudenko, B.; Vautrin, P.; Raddoul, J.; Lamfichek, N.; Kantelip, B.; Mantion, G.

  2005-01-01

  Scintigraphy using a radiolabelled somatostatin analogue (111 In-pentetreotide) is useful in the detection of neuroendocrine tumors. But this radiopharmaceutical accumulates also in solid tumours or in inflammatory diseases such as granulomatosis. We present a case of 111 In-pentetreotide uptake in a tuberculous adenopathy. (author)

 11. Analogue computer display of accelerator beam optics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brand, K.

  1984-01-01

  Analogue computers have been used years ago by several authors for the design of magnetic beam handling systems. At Bochum a small analogue/hybrid computer was combined with a particular analogue expansion and logic control unit for beam transport work. This apparatus was very successful in the design and setup of the beam handling system of the tandem accelerator. The center of the stripper canal was the object point for the calculations, instead of the high energy acceleration tube a drift length was inserted into the program neglecting the weak focusing action of the tube. In the course of the installation of a second injector for heavy ions it became necessary to do better calculations. A simple method was found to represent accelerating sections on the computer and a particular way to simulate thin lenses was adopted. The analogue computer system proved its usefulness in the design and in studies of the characteristics of different accelerator installations over many years. The results of the calculations are in very good agreement with real accelerator data. The apparatus is the ideal tool to demonstrate beam optics to students and accelerator operators since the effect of a change of any of the parameters is immediately visible on the oscilloscope

 12. Scintigraphy with labelled analogues of the somatostatin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duet, M.; Ajzenberg, C.; Warnet, A.; Mundler, O.

  1998-01-01

  The receptors of the somatostatin have been localized in a big number of tumors, whom a great number are neuro-endocrine tumors. However, some tumors that have not this differentiation (breast cancer, lymphomas, cerebral tumors) possess them as well. Analogues of somatostatin, labelled with isotopes having a gamma emission, allow from now their detection in vivo. (N.C.)

 13. Ultrasound exfoliation of inorganic analogues of graphene

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Štengl, Václav; Henych, Jiří; Slušná, Michaela; Ecorchard, Petra

  2014-01-01

  Roč. 9, APR (2014), s. 1-14 ISSN 1556-276X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-05146S Institutional support: RVO:61388980 Keywords : Ultrasound * Exfoliation * Graphene inorganic analogues Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry Impact factor: 2.779, year: 2014

 14. MARSI: metabolite analogues for rational strain improvement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cardoso, João G. R.; Zeidan, Ahmad A; Jensen, Kristian

  2018-01-01

  reactions in an organism can be used to predict effects of MAs on cellular phenotypes. Here, we present the Metabolite Analogues for Rational Strain Improvement (MARSI) framework. MARSI provides a rational approach to strain improvement by searching for metabolites as targets instead of genes or reactions...

 15. A novel lunar bed rest analogue.

  Science.gov (United States)

  Cavanagh, Peter R; Rice, Andrea J; Licata, Angelo A; Kuklis, Matthew M; Novotny, Sara C; Genc, Kerim O; Englehaupt, Ricki K; Hanson, Andrea M

  2013-11-01

  Humans will eventually return to the Moon and thus there is a need for a ground-based analogue to enable the study of physiological adaptations to lunar gravity. An important unanswered question is whether or not living on the lunar surface will provide adequate loading of the musculoskeletal system to prevent or attenuate the bone loss that is seen in microgravity. Previous simulations have involved tilting subjects to an approximately 9.5 degrees angle to achieve a lunar gravity component parallel to the long-axis of the body. However, subjects in these earlier simulations were not weight-bearing, and thus these protocols did not provide an analogue for load on the musculoskeletal system. We present a novel analogue which includes the capability to simulate standing and sitting in a lunar loading environment. A bed oriented at a 9.5 degrees angle was mounted on six linear bearings and was free to travel with one degree of freedom along rails. This allowed approximately 1/6 body weight loading of the feet during standing. "Lunar" sitting was also successfully simulated. A feasibility study demonstrated that the analogue was tolerated by subjects for 6 d of continuous bed rest and that the reaction forces at the feet during periods of standing were a reasonable simulation of lunar standing. During the 6 d, mean change in the volume of the quadriceps muscles was -1.6% +/- 1.7%. The proposed analogue would appear to be an acceptable simulation of lunar gravity and deserves further exploration in studies of longer duration.

 16. Cephalostatin analogues--synthesis and biological activity.

  Science.gov (United States)

  Flessner, Timo; Jautelat, Rolf; Scholz, Ulrich; Winterfeldt, Ekkehard

  2004-01-01

  Starting off in the early 90's the field of cephalostatin analogues has continually expanded over the last 10 years. First syntheses prepared symmetric analogues like 14b (119) and 26 (65), which were subsequently desymmetrized to provide analogues like beta-hydroxy ketone 31 (19). Importantly the straightforward approach provided already compounds with mu-molar potency and the same pattern of activity as cephalostatin 1 (1) (see Chapter 2.1). Chemically more demanding, two new methods for the directed synthesis of (bissteroidal) pyrazines were devised and subsequently applied to a wide variety of differently functionalized coupling partners. These new methods allowed for the synthesis of various analogues (Chapter 2.2.; and, last but not least, for the totals synthesis of several cephalostatin natural products; Chapter 1.). Functionalization and derivatization of the 12-position was performed (Chapter 2.1 and 3) and synthetic approaches to establish the D-ring double bond were successfully investigated (Chapter 3). [figure: see text] Dealing synthetically with the spiroketal moiety, novel oxidative opening procedures on monomeric delta 14, 15-steroids were devised as well as intensive studies regarding spiroketal synthesis and spiroketal rearrangements were conducted (Chapter 3.2. and 4.). Last but not least direct chemical modification of ritterazines and cephalostatins were studied, which provided a limited number of ritterazine analogues (Chapter 4.). All these synthetic activities towards analogues are summarized in Fig. 18. During this period of time the growing number of cephalostatins and ritterazines on the one hand and of analogues on the other hand provided several SAR trends, which can guide future analogue synthesis. The combined SAR findings are displayed in Fig. 19. So far it is apparent that: Additional methoxylations or hydroxylations in the steroidal A ring core structure (1-position) are slightly decreasing activity (compare cephalostatin 1 1 to

 17. Boron hydride analogues of the fullerenes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quong, A.A.; Pederson, M.R.; Broughton, J.Q.

  1994-01-01

  The BH moiety is isoelectronic with C. We have studied the stability of the (BH) 60 analogue of the C 60 fullerene as well as the dual-structure (BH) 32 icosahedron, both of them being putative structures, by performing local-density-functional electronic calculations. To aid in our analysis, we have also studied other homologues of these systems. We find that the latter, i.e., the dual structure, is the more stable although the former is as stable as one of the latter's lower homologues. Boron hydrides, it seems, naturally form the dual structures used in algorithmic optimization of complex fullerene systems. Fully relaxed geometries are reported as well as electron affinities and effective Hubbard U parameters. These systems form very stable anions and we conclude that a search for BH analogues of the C 60 alkali-metal supeconductors might prove very fruitful

 18. Studies of natural analogues and geological systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brandberg, F.; Grundfelt, B.; Hoeglund, L.; Skagius K.; Karlsson, F.; Smellie, J.

  1993-04-01

  This review has involved studies of natural analogues and natural geological systems leading to the identification and quantification of processes and features of importance to the performance and safety of repositories for radioactive waste. The features and processes selected for the study comprise general geochemical issues related to the performance of the near- and far-field, the performance and durability of construction materials and the effects of glaciation. For each of these areas a number of potentially important processes for repository performance have been described, and evidence for their existence, as well as quantification of parameters of models describing the processes have been sought from major natural analogue studies and site investigations. The review has aimed at covering a relatively broad range of issues at the expense of in-depth analysis. The quantitative data presented are in most cases compilations of data from the literature; in a few cases results of evaluations made within the current project are included

 19. Lead optimization of antimalarial propafenone analogues.

  Science.gov (United States)

  Lowes, David; Pradhan, Anupam; Iyer, Lalitha V; Parman, Toufan; Gow, Jason; Zhu, Fangyi; Furimsky, Anna; Lemoff, Andrew; Guiguemde, W Armand; Sigal, Martina; Clark, Julie A; Wilson, Emily; Tang, Liang; Connelly, Michele C; Derisi, Joseph L; Kyle, Dennis E; Mirsalis, Jon; Guy, R Kiplin

  2012-07-12

  Previously reported studies identified analogues of propafenone that had potent antimalarial activity, reduced cardiac ion channel activity, and properties that suggested the potential for clinical development for malaria. Careful examination of the bioavailability, pharmacokinetics, toxicology, and efficacy of this series of compounds using rodent models revealed orally bioavailable compounds that are nontoxic and suppress parasitemia in vivo. Although these compounds possess potential for further preclinical development, they also carry some significant challenges.

 20. The Brookhaven electron analogue, 1953--1957

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plotkin, M.

  1991-12-18

  The following topics are discussed on the Brookhaven electron analogue: L.J. Haworth and E.L. VanHorn letters; Original G.K. Green outline for report; General description; Parameter list; Mechanical Assembly; Alignment; Degaussing; Vacuum System; Injection System; The pulsed inflector; RF System; Ferrite Cavity; Pick-up electrodes and preamplifiers; Radio Frequency power amplifier; Lens supply; Controls and Power; and RF acceleration summary.

 1. Electromagnetic wave analogue of electronic diode

  OpenAIRE

  Shadrivov, Ilya V.; Powell, David A.; Kivshar, Yuri S.; Fedotov, Vassili A.; Zheludev, Nikolay I.

  2010-01-01

  An electronic diode is a nonlinear semiconductor circuit component that allows conduction of electrical current in one direction only. A component with similar functionality for electromagnetic waves, an electromagnetic isolator, is based on the Faraday effect of the polarization state rotation and is also a key component of optical and microwave systems. Here we demonstrate a chiral electromagnetic diode, which is a direct analogue of an electronic diode: its functionality is underpinned by ...

 2. The Brookhaven electron analogue, 1953--1957

  International Nuclear Information System (INIS)

  Plotkin, M.

  1991-01-01

  The following topics are discussed on the Brookhaven electron analogue: L.J. Haworth and E.L. VanHorn letters; Original G.K. Green outline for report; General description; Parameter list; Mechanical Assembly; Alignment; Degaussing; Vacuum System; Injection System; The pulsed inflector; RF System; Ferrite Cavity; Pick-up electrodes and preamplifiers; Radio Frequency power amplifier; Lens supply; Controls and Power; and RF acceleration summary

 3. Analogue to Digital and Digital to Analogue Converters (ADCs and DACs): A Review Update

  CERN Document Server

  Pickering, J.

  2015-06-15

  This is a review paper updated from that presented for CAS 2004. Essentially, since then, commercial components have continued to extend their performance boundaries but the basic building blocks and the techniques for choosing the best device and implementing it in a design have not changed. Analogue to digital and digital to analogue converters are crucial components in the continued drive to replace analogue circuitry with more controllable and less costly digital processing. This paper discusses the technologies available to perform in the likely measurement and control applications that arise within accelerators. It covers much of the terminology and 'specmanship' together with an application-oriented analysis of the realisable performance of the various types. Finally, some hints and warnings on system integration problems are given.

 4. Breast cancer imaging using radiolabelled somatostatin analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dalm, Simone U.; Melis, Marleen; Emmering, Jasper; Kwekkeboom, Dik J.; Jong, Marion de

  2016-01-01

  Imaging and therapy using radiolabelled somatostatin analogues are methods successfully used in patients with somatostatin receptor (SSTR)-expressing neuroendocrine tumours. Since these techniques were first introduced, many improvements have been made. SSTR expression has also been reported on breast cancer (BC). Currently mammography, magnetic resonance imaging and ultrasound are the most frequent methods used for BC imaging. Since SSTR expression on BC was demonstrated, clinical studies examining the feasibility of visualizing primary BC using SSTR radioligands have been performed. However, to date SSTR-mediated nuclear imaging is not used clinically in BC patients. The aim of this review is to assess whether recent improvements made within nuclear medicine may enable SSTR-mediated imaging to play a role in BC management. For this we critically analysed results of past studies and discussed the potential of the improvements made within nuclear medicine on SSTR-mediated nuclear imaging of BC. Seven databases were searched for publications on BC imaging with SSTR radioligands. The papers found were analysed by 3 individual observers to identify whether the studies met the pre-set inclusion criteria defined as studies in which nuclear imaging using radiolabelled SST analogues was performed in patients with breast lesions. Twenty-four papers were selected for this review including studies on SSTR-mediated nuclear imaging in BC, neuroendocrine BC and other breast lesions. The analysed studies were heterogeneous with respect to the imaging method, imaging protocol, patient groups and the radiolabelled SST analogues used. Despite the fact that the analysed studies were heterogeneous, sensitivity for primary BC ranged from 36–100%. In a subset of the studies LN lesions were visualized, but sensitivity was lower compared to that for primary tumours. A part of the studies included benign lesions and specificity ranged from 22–100%. Furthermore, false negatives and

 5. The Greenland analogue project. Yearly report 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harper, J; Brinkerhoff, D; Johnson, J [University of Montana, Missoula (United States); Ruskeeniemi, T; Engstroem, J; Kukkonen, I [Geological Survey of Finland (Finland); and others

  2012-04-15

  A four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and subsurface conditions, Greenland Analogue Project (GAP), has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO to advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet, east of Kangerlussuaq, and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project begins in 2009 and is scheduled for completion in 2012. Our current understanding of the hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with cold climate conditions and glacial cycles, and their impact on the long-term performance of deep geological repositories for spent nuclear fuel, will be significantly improved by studying a modern analogue. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of the parameters and processes needed to achieve a better understanding of how an ice sheet may impact a deep repository, and will provide measurements, observations and data that may significantly improve our safety assessments and risk analyses of glaciation scenarios. This report was produced by the GAP team members and presents an overview of the activities within the GAP during the interval January 1 to December 31, 2010, as well as research results obtained during this time frame. Research for the GAP is ongoing, and additional results related to the data presented here may become available in the future and will be presented in subsequent annual reports. (orig.)

 6. The Greenland analogue project. Yearly report 2010

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harper, J.; Brinkerhoff, D.; Johnson, J.; Ruskeeniemi, T.; Engstroem, J.; Kukkonen, I.

  2012-04-01

  A four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and subsurface conditions, Greenland Analogue Project (GAP), has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO to advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet, east of Kangerlussuaq, and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project begins in 2009 and is scheduled for completion in 2012. Our current understanding of the hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with cold climate conditions and glacial cycles, and their impact on the long-term performance of deep geological repositories for spent nuclear fuel, will be significantly improved by studying a modern analogue. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of the parameters and processes needed to achieve a better understanding of how an ice sheet may impact a deep repository, and will provide measurements, observations and data that may significantly improve our safety assessments and risk analyses of glaciation scenarios. This report was produced by the GAP team members and presents an overview of the activities within the GAP during the interval January 1 to December 31, 2010, as well as research results obtained during this time frame. Research for the GAP is ongoing, and additional results related to the data presented here may become available in the future and will be presented in subsequent annual reports. (orig.)

 7. The Lehmer Matrix and Its Recursive Analogue

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  LU factorization of matrix A by considering det A = det U = ∏n i=1 2i−1 i2 . The nth Catalan number is given in terms of binomial coefficients by Cn...for failing to comply with a collection of information if it does not display a currently valid OMB control number . 1. REPORT DATE 2010 2. REPORT...TYPE 3. DATES COVERED 00-00-2010 to 00-00-2010 4. TITLE AND SUBTITLE The Lehmer matrix and its recursive analogue 5a. CONTRACT NUMBER 5b

 8. Nuclear waste geochemistry: natural and anthropic analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petit, J.C.

  1997-01-01

  The geochemical evolution of nuclear waste storage is difficult to describe, due to the long time scales involved, the radioactivity confinement complexity and the un-natural radionuclides which evolution is not known. In order to carry out a long term prediction, a special approach is used, based on a combination of experiments conducted in laboratories and in situ, modelizations and comparisons with process and material analogues (natural or man-made, such as basaltic and rhyolitic volcanic glasses, plutonium, historical and archaeological artefacts)

 9. Electronic analogue simulator of radio cardiograms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roux, G.; Lansiart, A.; Vernejoul, P. de; Kellershohn, C.

  1967-01-01

  The various parameters of the heart pump and of the blood circulation can be determined by radio-cardio-graphical techniques. The curves thus obtained can be more easily used in radiocardiography if the electronic analogue simulator described here is employed. The experimental and simulated radio-cardiograms are made to coincide by varying the electrical parameters of the simulator. Using simple charts it is possible to obtain directly the actual original physiological parameters from these electrical parameters. Some examples are given showing the excellent accuracy obtained in the determination of ejection indices by the simulator. (authors) [fr

 10. Natural Analogues of CO2 Geological Storage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perez del Villar, L.; Pelayo, M.; Recreo, F.

  2007-01-01

  Geological storage of carbon dioxide is nowadays, internationally considered as the most effective method for greenhouse gas emission mitigation, in order to minimize the global climate change universally accepted. Nevertheless, the possible risks derived of this long-term storage have a direct influence on its public acceptance. Among the favourable geological formations to store CO2, depleted oil and gas fields, deep saline reservoirs, and unamiable coal seams are highlighted. One of the most important objectives of the R and D projects related to the CO2 geological storage is the evaluation of the CO2 leakage rate through the above mentioned geological formations. Therefore, it is absolutely necessary to increase our knowledge on the interaction among CO2, storage and sealing formations, as well as on the flow paths and the physical resistance of the sealing formation. The quantification of the CO2 leakage rate is essential to evaluate the effects on the human and animal health, as well as for the ecosystem and water quality. To achieve these objectives, the study of the natural analogues is very useful in order to know the natural leakage rate to the atmosphere, its flow paths, the physical, chemical and mineralogical modifications due to the long term interaction processes among the CO2 and the storage and sealing formations, as well as the effects on the groundwaters and ecosystems. In this report, we have tried to summarise the main characteristics of the natural reservoirs and surficial sources of CO2, which are both natural analogues of the geological storage and CO2 leakage, studied in EEUU, Europe and Australia. The main objective of this summary is to find the possible applications for long-term risk prediction and for the performance assessment by means of conceptual and numerical modelling, which will allow to validate the predictive models of the CO2 storage behaviour, to design and develop suitable monitoring techniques to control the CO2 behaviour

 11. Digital and analogue industrial radiography, application fields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Willems, Peter; Millord, Erik Yardin

  2000-01-01

  Full text: Reusable phosphor screens for computer radiography (CR), amorphous selenium screens for direct radiography (DR), film digitalisation (FD) constitute imaging methods accepted by industry and are used for non-destructive radiographic testing (RT). Economic pressures are involving and affecting digital RT technology. Standards and codes for film radiography and radioscopy qualification do no longer cover the wide range of digital RT applications. It will be our task to optimise the performance of digital RT characterisation and to create appropriate examination methods to use all these new and existent technologies. In the meantime, an increasing automation and control of manual methods of analogue radiography can as well be expected. (author)

 12. U.S. Nuclear Regulatory Commission natural analogue research program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovach, L.A.; Ott, W.R.

  1995-01-01

  This article describes the natural analogue research program of the U.S. Nuclear Regulatory Commission (US NRC). It contains information on the regulatory context and organizational structure of the high-level radioactive waste research program plan. It also includes information on the conditions and processes constraining selection of natural analogues, describes initiatives of the US NRC, and describes the role of analogues in the licensing process

 13. Conformationally restrained aromatic analogues of fosmidomycin and FR900098.

  Science.gov (United States)

  Kurz, Thomas; Schlüter, Katrin; Pein, Miriam; Behrendt, Christoph; Bergmann, Bärbel; Walter, Rolf D

  2007-07-01

  The synthesis and in-vitro antimalarial activity of conformationally restrained bis(pivaloyloxymethyl) ester analogues of the natural product fosmidomycin is presented. In contrast to alpha-aryl-substituted analogues, conformationally restrained aromatic analogues exhibit only moderate in-vitro antimalarial activity against the chloroquine-sensitive strain 3D7 of Plasmodium falciparum. The most active derivative displays an IC(50) value of 47 microM.

 14. Andrographolide and analogues in cancer prevention.

  Science.gov (United States)

  Mishra, Siddhartha Kumar; Tripathi, Swati; Shukla, Archana; Oh, Seung Hyun; Kim, Hwan Mook

  2015-01-01

  Andrographis paniculata is a medicinal plant traditionally used for treatment of cough and cold, fever, laryngitis, and several infectious diseases. Extracts of A. paniculata have shown versatile potency against various diseases including cancer. The active biomolecules of A. paniculata mainly are lactone and diterpene. Andrographolide and analogues have been widely used for prevention of different diseases. Andrographolides have shown potent antiinflammatory and anticancer activities. It showed potentials as chemopreventive agents by suppressing growth of cancer cells by inhibiting NF-kappaB, PI3K/AKT and other kinase pathways and by inducing apoptosis. Andrographolide induced both intrinsic and extrinsic apoptosis pathway in different cancer cells via expression of different anti-apoptotic protein like Bax, p53, and activated caspases. Andrographolide was successfully used as an antineoplastic drug in cancer chemotherapy. Andrographolide inhibited the growth of human breast, prostate, and hepatoma tumors. Andrographolide and analogues need to be subjected to further clinical and biomedical studies in cancer chemoprevention. Andrographolide could be potent anticancer agent when used in combination with other chemotherapeutic agents.

 15. Statistical analogues of thermodynamic extremum principles

  Science.gov (United States)

  Ramshaw, John D.

  2018-05-01

  As shown by Jaynes, the canonical and grand canonical probability distributions of equilibrium statistical mechanics can be simply derived from the principle of maximum entropy, in which the statistical entropy S=- {k}{{B}}{\\sum }i{p}i{log}{p}i is maximised subject to constraints on the mean values of the energy E and/or number of particles N in a system of fixed volume V. The Lagrange multipliers associated with those constraints are then found to be simply related to the temperature T and chemical potential μ. Here we show that the constrained maximisation of S is equivalent to, and can therefore be replaced by, the essentially unconstrained minimisation of the obvious statistical analogues of the Helmholtz free energy F = E ‑ TS and the grand potential J = F ‑ μN. Those minimisations are more easily performed than the maximisation of S because they formally eliminate the constraints on the mean values of E and N and their associated Lagrange multipliers. This procedure significantly simplifies the derivation of the canonical and grand canonical probability distributions, and shows that the well known extremum principles for the various thermodynamic potentials possess natural statistical analogues which are equivalent to the constrained maximisation of S.

 16. Space Analogue Environments: Are the Populations Comparable?

  Science.gov (United States)

  Sandal, G. M.

  Background: Much of our present understanding about psychology in space is based on studies of groups operating in so-called analogue environments where personnel are exposed to many of the same stressors as those experienced by astronauts in space. One possible problem with extrapolating results is that personnel operating in various hazardous and confined environments might differ in characteristics influencing coping, interaction, and performance. The object of this study was to compare the psychological similarity of these populations in order to get a better understanding of whether this extrapolation is justifiable. The samples investigated include polar crossings (N= 22), personnel on Antarctic research stations (N= 183), several military occupations (N= 187), and participants in space simulation studies (N=20). Methods: Personnel in each of these environments were assessed using the Personality Characteristic Inventory (PCI) and Utrecht Coping List (UCL). The PCI is a multidimensional trait assessment battery that measures various aspects of achievement orientation and social competence. The UCL is a questionnaire designed to assess habitual coping strategies when encountering stressful or demanding situations. Results: Only minor differences in use of habitual coping strategies were evident across the different samples. In relation to personality scores, the military subjects and participants in space simulation studies indicated higher competitiveness and negative instrumentality compared to both the personnel on Antarctic research stations and participants in polar expedition. Among the personnel on Antarctic research stations, significant gender differences were found with women scoring lower on competitiveness, negative instrumentality and impatience/irritability. Compared to the other samples, the participants in polar expeditions were found to be more homogeneous in personality and no significant gender differences were evident on the traits that

 17. Glaciation and geosphere evolution - Greenland Analogue Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hirschorn, S.; Vorauer, A.; Belfadhel, M.B.; Jensen, M.

  2011-01-01

  The deep geological repository concept for the long-term management of used nuclear fuel involves the containment and isolation of used nuclear fuel in a suitable geological formation. A key objective of the Canadian Nuclear Waste Management Organization (NWMO) geoscience technical research program is to advance the understanding of geosphere stability and its resilience to perturbations over time frames of relevance to a deep geological repository. Glaciation has been identified as the most probable and intense perturbation relevant to a deep geological repository associated with long-term climate change in northern latitudes. Given that the North American continent has been re-glaciated nine times over the past million years, it is strongly expected that a deep geological repository within a suitable crystalline or sedimentary rock formation in Canada will be subject to glaciation events associated with long-term climate change. As such, NWMO's geoscience research program has placed particular emphasis on investigations of the response of the geosphere to glaciations. As surface conditions change from present day conditions to periglacial, followed by ice-sheet cover of variable thickness and rapid glacial retreat, transient geochemical, hydraulic, mechanical and temperature conditions will be simultaneously imposed on groundwater systems. NWMO research activities related to glaciation events and their impacts on groundwater system evolution are being undertaken using a multi-disciplinary approach aimed at collecting multiple lines of evidence. These investigations include assessment of the: Impact of an ice sheet on groundwater composition at repository depth using the Greenland Ice Sheet as an analogue to future glaciations in North America; Expected physical and temporal surface boundary conditions related to potential future glaciation events by estimating the magnitude and time rate of change of ice sheet thickness, ground surface temperature and

 18. Electromagnetic wave analogue of an electronic diode

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shadrivov, Ilya V; Powell, David A; Kivshar, Yuri S; Fedotov, Vassili A; Zheludev, Nikolay I

  2011-01-01

  An electronic diode is a nonlinear semiconductor circuit component that allows conduction of electrical current in one direction only. A component with similar functionality for electromagnetic waves, an electromagnetic isolator, is based on the Faraday effect of rotation of the polarization state and is also a key component in optical and microwave systems. Here we demonstrate a chiral electromagnetic diode, which is a direct analogue of an electronic diode: its functionality is underpinned by an extraordinarily strong nonlinear wave propagation effect in the same way as the electronic diode function is provided by the nonlinear current characteristic of a semiconductor junction. The effect exploited in this new electromagnetic diode is an intensity-dependent polarization change in an artificial chiral metamolecule. This microwave effect exceeds a similar optical effect previously observed in natural crystals by more than 12 orders of magnitude and a direction-dependent transmission that differs by a factor of 65.

 19. Reflective analogue optical link operating issues

  CERN Document Server

  Batten, Jeremy

  1996-01-01

  The proposed readout of analogue data from CMS tracker will use an optical fibre link. The choice of transmitter/receiver technology, however, has been the subject of intense research and development by the RD23 collaboration. One solution uses passive devices, multi-quantum well modulators, at the detector front end, and continuous wave driving lasers at the readout back end. This system has been tested at Imperial College. We report on the following: problems of noise associated with multimoded behaviour of a degraded laser; measurements of laser wavelength dependence on both drive current and temperature; and modulator reflectance dependence on laser wavelength. We extrapolate the findings to system issues, highlighting the degree of temperature control required of the driving laser.

 20. The gravitational analogue of the Witten effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foda, O.

  1984-06-01

  In the presence of massive fermions, and assuming a non-vanishing theta-parameter as the only source of CP-violation, the Witten effect [a shift in the electric charge of a magnetic monopole due to CP-non-conservation] is shown to follow from an anomalous chiral commutator. Next, given the gravitational contribution to the chiral anomaly, the corresponding anomalous commutator for Dirac fermion currents in a gravitational background is derived. From that, we infer the equivalence of a theta R-tilde R term in the Lagrangian to a shift in the mass parameter of the NUT metric, in proportion to theta. This is interpreted as the gravitational analogue of the Witten effect. Its relevance to certain Kaluza-Klein monopoles is briefly discussed. (author)

 1. Gravitational analogue of the Witten effect

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Foda, O. (International Centre for Theoretical Physics, Trieste (Italy))

  1985-07-22

  In the presence of massive fermions, and assuming a non-vanishing theta-parameter as the only source of CP violation, the Witten effect (a shift in the electric charge of a magnetic monopole due to CP non-conservation) is shown to follow from an anomalous chiral commutator. Next, given the gravitational contribution to the chiral anomaly, the corresponding anomalous commutator for Dirac fermion currents in a gravitational background is derived. From that, we infer the equivalence of a thetaR tildeR term in the lagrangian to a shift in the mass parameter of the NUT metric, in proportion to theta. This is interpreted as the gravitational analogue of the Witten effect. Its relevance to certain Kaluza-Klein monopoles is briefly discussed.

 2. The gravitational analogue of the Witten effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foda, O.

  1985-01-01

  In the presence of massive fermions, and assuming a non-vanishing theta-parameter as the only source of CP violation, the Witten effect (a shift in the electric charge of a magnetic monopole due to CP non-conservation) is shown to follow from an anomalous chiral commutator. Next, given the gravitational contribution to the chiral anomaly, the corresponding anomalous commutator for Dirac fermion currents in a gravitational background is derived. From that, we infer the equivalence of a thetaR tildeR term in the lagrangian to a shift in the mass parameter of the NUT metric, in proportion to theta. This is interpreted as the gravitational analogue of the Witten effect. Its relevance to certain Kaluza-Klein monopoles is briefly discussed. (orig.)

 3. Solution Processed PEDOT Analogues in Electrochemical Supercapacitors.

  Science.gov (United States)

  Österholm, Anna M; Ponder, James F; Kerszulis, Justin A; Reynolds, John R

  2016-06-01

  We have designed fully soluble ProDOTx-EDOTy copolymers that are electrochemically equivalent to electropolymerized PEDOT without using any surfactants or dispersants. We show that these copolymers can be incorporated as active layers in solution processed thin film supercapacitors to demonstrate capacitance, stability, and voltage similar to the values of those that use electrodeposited PEDOT as the active material with the added advantage of the possibility for large scale, high-throughput processing. These Type I supercapacitors provide exceptional cell voltages (up to 1.6 V), highly symmetrical charge/discharge behavior, promising long-term stability exceeding 50 000 charge/discharge cycles, as well as energy (4-18 Wh/kg) and power densities (0.8-3.3 kW/kg) that are comparable to those of electrochemically synthesized analogues.

 4. Synthesis of an Orthogonal Topological Analogue of Helicene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wixe, Torbjörn; Wallentin, Carl‐Johan; Johnson, Magnus T.

  2013-01-01

  The synthesis of an orthogonal topological pentamer analogue of helicene is presented. This analogue forms a tubular structure with its aromatic systems directed parallel to the axis of propagation, which creates a cavity with the potential to function as a host molecule. The synthetic strategy r...

 5. Uncertainties and credibility building of safety analyses. Natural analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Laciok, A.

  2001-07-01

  The substance of natural analogues and their studies is defined as a complementary method to laboratory and in-situ experiments and modelling. The role of natural analogues in the processes of development of repositories is defined, mainly in performance assessment of repository system and communication with public. The criteria for identification of natural analogues which should be evaluated in the phase of initiation of new studies are specified. Review part of this report is divided to study of natural analogues and study of anthropogenic and industrial analogues. The main natural analogue studies performed in various countries, in different geological setting, with various aims are characterized. New results acquired in recently finished studies are included: Palmottu (2nd phase of project financed by European Commission), Oklo (results of research financed also by European Commission), Maqarin (3rd phase) and other information obtained from last meetings and workshops of NAWG. In view of the fact that programmes of development of deep repositories in Czech and Slovak Republics are interconnected, the natural analogues studies carried out in the Czech republic are incorporated in separate chapter - study of uranium accumulation in Tertiary clays at Ruprechtov site and study of degradation of natural glasses. In final part the areas of natural analogue studies as an integral part of development of deep geological repository are proposed along with characterization of broader context and aspects of realization of these studies (international cooperation, preparation and evaluation of procedures, communication with public). (author)

 6. Insulin analogues and severe hypoglycaemia in type 1 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, P L; Hansen, L S; Jespersen, M J

  2012-01-01

  The effect of insulin analogues on glycaemic control is well-documented, whereas the effect on avoidance of severe hypoglycaemia remains tentative. We studied the frequency of severe hypoglycaemia in unselected patients with type 1 diabetes treated with insulin analogues, human insulin, or mixed...

 7. Magnetic properties of Proxima Centauri b analogues

  Science.gov (United States)

  Zuluaga, Jorge I.; Bustamante, Sebastian

  2018-03-01

  The discovery of a planet around the closest star to our Sun, Proxima Centauri, represents a quantum leap in the testability of exoplanetary models. Unlike any other discovered exoplanet, models of Proxima b could be contrasted against near future telescopic observations and far future in-situ measurements. In this paper we aim at predicting the planetary radius and the magnetic properties (dynamo lifetime and magnetic dipole moment) of Proxima b analogues (solid planets with masses of ∼ 1 - 3M⊕ , rotation periods of several days and habitable conditions). For this purpose we build a grid of planetary models with a wide range of compositions and masses. For each point in the grid we run the planetary evolution model developed in Zuluaga et al. (2013). Our model assumes small orbital eccentricity, negligible tidal heating and earth-like radiogenic mantle elements abundances. We devise a statistical methodology to estimate the posterior distribution of the desired planetary properties assuming simple lprior distributions for the orbital inclination and bulk composition. Our model predicts that Proxima b would have a mass 1.3 ≤Mp ≤ 2.3M⊕ and a radius Rp =1.4-0.2+0.3R⊕ . In our simulations, most Proxima b analogues develop intrinsic dynamos that last for ≥4 Gyr (the estimated age of the host star). If alive, the dynamo of Proxima b have a dipole moment ℳdip >0.32÷2.9×2.3ℳdip , ⊕ . These results are not restricted to Proxima b but they also apply to earth-like planets having similar observed properties.

 8. Evolving a polymerase for hydrophobic base analogues.

  Science.gov (United States)

  Loakes, David; Gallego, José; Pinheiro, Vitor B; Kool, Eric T; Holliger, Philipp

  2009-10-21

  Hydrophobic base analogues (HBAs) have shown great promise for the expansion of the chemical and coding potential of nucleic acids but are generally poor polymerase substrates. While extensive synthetic efforts have yielded examples of HBAs with favorable substrate properties, their discovery has remained challenging. Here we describe a complementary strategy for improving HBA substrate properties by directed evolution of a dedicated polymerase using compartmentalized self-replication (CSR) with the archetypal HBA 5-nitroindole (d5NI) and its derivative 5-nitroindole-3-carboxamide (d5NIC) as selection substrates. Starting from a repertoire of chimeric polymerases generated by molecular breeding of DNA polymerase genes from the genus Thermus, we isolated a polymerase (5D4) with a generically enhanced ability to utilize HBAs. The selected polymerase. 5D4 was able to form and extend d5NI and d5NIC (d5NI(C)) self-pairs as well as d5NI(C) heteropairs with all four bases with efficiencies approaching, or exceeding, those of the cognate Watson-Crick pairs, despite significant distortions caused by the intercalation of the d5NI(C) heterocycles into the opposing strand base stack, as shown by nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Unlike Taq polymerase, 5D4 was also able to extend HBA pairs such as Pyrene: varphi (abasic site), d5NI: varphi, and isocarbostyril (ICS): 7-azaindole (7AI), allowed bypass of a chemically diverse spectrum of HBAs, and enabled PCR amplification with primers comprising multiple d5NI(C)-substitutions, while maintaining high levels of catalytic activity and fidelity. The selected polymerase 5D4 promises to expand the range of nucleobase analogues amenable to replication and should find numerous applications, including the synthesis and replication of nucleic acid polymers with expanded chemical and functional diversity.

 9. Natural analogues of nuclear waste glass corrosion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abrajano, T.A. Jr.; Ebert, W.L.; Luo, J.S.

  1999-01-01

  This report reviews and summarizes studies performed to characterize the products and processes involved in the corrosion of natural glasses. Studies are also reviewed and evaluated on how well the corrosion of natural glasses in natural environments serves as an analogue for the corrosion of high-level radioactive waste glasses in an engineered geologic disposal system. A wide range of natural and experimental corrosion studies has been performed on three major groups of natural glasses: tektite, obsidian, and basalt. Studies of the corrosion of natural glass attempt to characterize both the nature of alteration products and the reaction kinetics. Information available on natural glass was then compared to corresponding information on the corrosion of nuclear waste glasses, specifically to resolve two key questions: (1) whether one or more natural glasses behave similarly to nuclear waste glasses in laboratory tests, and (2) how these similarities can be used to support projections of the long-term corrosion of nuclear waste glasses. The corrosion behavior of basaltic glasses was most similar to that of nuclear waste glasses, but the corrosion of tektite and obsidian glasses involves certain processes that also occur during the corrosion of nuclear waste glasses. The reactions and processes that control basalt glass dissolution are similar to those that are important in nuclear waste glass dissolution. The key reaction of the overall corrosion mechanism is network hydrolysis, which eventually breaks down the glass network structure that remains after the initial ion-exchange and diffusion processes. This review also highlights some unresolved issues related to the application of an analogue approach to predicting long-term behavior of nuclear waste glass corrosion, such as discrepancies between experimental and field-based estimates of kinetic parameters for basaltic glasses

 10. MAQARIN natural analogue study: phase III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alexander, W R; Mazurek, M; Waber, H N [Univ. of Berne (Switzerland). Institutes of Geology, Mineralogy and Petrology, Rock-Water Interaction Group (GGWW); Arlinger, J; Erlandson, A C; Hallbeck, L; Pedersen, K [Goeteborg University (Sweden). Dept. of General and Marine Microbiology; Boehlmann, W; Fritz, P; Geyer, S; Geyer, W; Hanschman, G; Kopinke, F D; Poerschmann, J [Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (Germany); Chambers, A V; Haworth, A; Ilett, D; Linklater, C M; Tweed, C J [AEA Technology plc, Harwell (United Kingdom); Chenery, S R.N.; Kemp, S J; Milodowski, A E; Pearce, J M; Reeder, S; Rochelle, C A; Smith, B; Wetton, P D; Wragg, J [British Geological Survey, Keyworth (United Kingdom); Clark, I D [Univ. of Ottawa (Canada). Dept. of Geology; Hodginson, E; Hughes, C R [Univ. of Manchester (United Kingdom). Dept. of Earth Sciences; Hyslop, E K [British Geological Survey, Edinburgh (United Kingdom); Karlsson, F [Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Stockholm (Sweden); Khoury, H N; Salameh, E [Univ. of Jordan, Amman (Jordan); Lagerblad, B [Cement Institute, Stockholm (Sweden); Longworth, G [Univ. of Manchester (United Kingdom). Dept. of Geology; Pitty, A F [Private consultant, Norwich (United Kingdom); Savage, D [QuantiSci Ltd, Melton Mowbray (United Kingdom); Smellie, J A.T. [ed.; Conterra AB, Uppsala (Sweden)

  1998-12-01

  This report represents the conclusion to Phase III of the Maqarin Natural Analogue Study. The main thrust was to establish the origin and chemistry of the Western Springs hyper alkaline groundwaters (Na/K enriched Ca(OH){sub 2} type) and to study their interaction with rocks of different compositions, as natural analogues to key processes that might occur at an early stage within the `alkali disturbed zone` of cementitious repositories in different host rocks. Whilst earlier studies at Maqarin were very much site-specific and process-oriented, Phase III provided a regional perspective to the geological evolution of the Maqarin region. This was made possible by greater field access which allowed a more systematic structural and geomorphological study of the area. This has resulted in a greater understanding of the age and spatial relationships concerning formation of the cement zones through spontaneous combustion of the Bituminous Marls, and the subsequent formation of high pH groundwaters at the Eastern and Western Springs locations. At the Western Springs locality, hydrochemical and hydrogeological evaluation of new and published data (plus access to unpublished data), together with detailed mineralogical and geochemical studies, helped to clarify the very earliest stage of cement leachate/host rock interaction. The data were used also to test coupled flow/transport codes developed to assess the long-term evolution of a cementitious repository. Additional objectives addressed include: a) rock matrix diffusion, b) the occurrence and chemical controls on zeolite composition, e) the occurrence and chemical controls on clay stability, and d) the role of microbes, organics and colloids in trace element transport. The Maqarin site now provides a consistent picture explaining the origin of the hyperalkaline groundwaters, and is therefore a unique location for the examination of the mechanisms and processes associated with cementitious repositories. Application of these

 11. MAQARIN natural analogue study: phase III

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alexander, W.R.; Mazurek, M.; Waber, H.N.; Arlinger, J.; Erlandson, A.C.; Hallbeck, L.; Pedersen, K.; Chambers, A.V.; Haworth, A.; Ilett, D.; Linklater, C.M.; Tweed, C.J.; Chenery, S.R.N.; Kemp, S.J.; Milodowski, A.E.; Pearce, J.M.; Reeder, S.; Rochelle, C.A.; Smith, B.; Wetton, P.D.; Wragg, J.; Clark, I.D.; Karlsson, F.; Khoury, H.N.; Salameh, E.; Lagerblad, B.; Longworth, G.; Savage, D.; Smellie, J.A.T.

  1998-12-01

  This report represents the conclusion to Phase III of the Maqarin Natural Analogue Study. The main thrust was to establish the origin and chemistry of the Western Springs hyper alkaline groundwaters (Na/K enriched Ca(OH) 2 type) and to study their interaction with rocks of different compositions, as natural analogues to key processes that might occur at an early stage within the 'alkali disturbed zone' of cementitious repositories in different host rocks. Whilst earlier studies at Maqarin were very much site-specific and process-oriented, Phase III provided a regional perspective to the geological evolution of the Maqarin region. This was made possible by greater field access which allowed a more systematic structural and geomorphological study of the area. This has resulted in a greater understanding of the age and spatial relationships concerning formation of the cement zones through spontaneous combustion of the Bituminous Marls, and the subsequent formation of high pH groundwaters at the Eastern and Western Springs locations. At the Western Springs locality, hydrochemical and hydrogeological evaluation of new and published data (plus access to unpublished data), together with detailed mineralogical and geochemical studies, helped to clarify the very earliest stage of cement leachate/host rock interaction. The data were used also to test coupled flow/transport codes developed to assess the long-term evolution of a cementitious repository. Additional objectives addressed include: a) rock matrix diffusion, b) the occurrence and chemical controls on zeolite composition, e) the occurrence and chemical controls on clay stability, and d) the role of microbes, organics and colloids in trace element transport. The Maqarin site now provides a consistent picture explaining the origin of the hyperalkaline groundwaters, and is therefore a unique location for the examination of the mechanisms and processes associated with cementitious repositories. Application of these

 12. Natural analogues in Posiva's Safety Case

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marcos, Nuria; Seppaelae, T.

  2008-01-01

  The Safety Case is a broader concept than Performance Assessment that allows better the use of natural analogues and observations from nature to understand the behaviour of the system and the processes at the site. Natural analogues are mostly use to add confidence to the safety of geological disposal with respect to: Design (depth and multi-barrier system), Materials (long-term durability), and Processes (understanding the long-term behaviour/evolution of the system). Ice ages and erosion: largest boulders released and transported by ice during the most recent ice age are well below 20 m. 25 glacial cycles would be necessary to erode in this fashion 500 m of bedrock. During the last million years only about 8-9 glacial cycles are known to have occurred. Geosphere stability: Minor possibility of damaging earthquakes due to the geological position of the Olkiluoto site in the Fennoscandian Shield. Magnitudes of earthquakes historically and over the last 40 years have been less than 3 in the area next to Olkiluoto. Stability, U, and flow rates at Olkiluoto: Shallow ground-waters: Assuming a discharge flow rate (DFR) of about 200000 m"3/km"2/year, the average concentration of U in gw was 3.7 μg/L. At depth 375 m: Assuming a discharge flow rate of about 1680 m"3/km"2/year, the average concentration of U in gw was 0.21 μg/L. At depth 475 m: Discharge flow rate of about 730 m"3/km"2/year, the average concentration of U in gw was 0.04 μg/L

 13. MAQARIN natural analogue study: phase III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alexander, W R; Mazurek, M; Waber, H N [Univ. of Berne (Switzerland). Institutes of Geology, Mineralogy and Petrology, Rock-Water Interaction Group (GGWW); Arlinger, J; Erlandson, A C; Hallbeck, L; Pedersen, K [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of General and Marine Microbiology; Boehlmann, W; Fritz, P; Geyer, S; Geyer, W; Hanschman, G; Kopinke, F D; Poerschmann, J [Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (Germany); Chambers, A V; Haworth, A; Ilett, D; Linklater, C M; Tweed, C J [AEA Technology plc, Harwell (United Kingdom); Chenery, S R.N.; Kemp, S J; Milodowski, A E; Pearce, J M; Reeder, S; Rochelle, C A; Smith, B; Wetton, P D; Wragg, J [British Geological Survey, Keyworth (United Kingdom); Clark, I D [Univ. of Ottawa (Canada). Dept. of Geology; Hodginson, E; Hughes, C R [Univ. of Manchester (United Kingdom). Dept. of Earth Sciences; Hyslop, E K [British Geological Survey, Edinburgh (United Kingdom); Karlsson, F [Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Stockholm (Sweden); Khoury, H N; Salameh, E [Univ. of Jordan, Amman (Jordan); Lagerblad, B [Cement Inst., Stockholm (Sweden); Longworth, G [Univ. of Manchester (United Kingdom). Dept. of Geology; Pitty, A F [Private consultant, Norwich (United Kingdom); Savage, D [QuantiSci Ltd, Melton Mowbray (United Kingdom); Smellie, J A.T. [ed.; Conterra AB, Uppsala (Sweden)

  1998-12-01

  This report represents the conclusion to Phase III of the Maqarin Natural Analogue Study. The main thrust was to establish the origin and chemistry of the Western Springs hyper alkaline groundwaters (Na/K enriched Ca(OH){sub 2} type) and to study their interaction with rocks of different compositions, as natural analogues to key processes that might occur at an early stage within the `alkali disturbed zone` of cementitious repositories in different host rocks. Whilst earlier studies at Maqarin were very much site-specific and process-oriented, Phase III provided a regional perspective to the geological evolution of the Maqarin region. This was made possible by greater field access which allowed a more systematic structural and geomorphological study of the area. This has resulted in a greater understanding of the age and spatial relationships concerning formation of the cement zones through spontaneous combustion of the Bituminous Marls, and the subsequent formation of high pH groundwaters at the Eastern and Western Springs locations. At the Western Springs locality, hydrochemical and hydrogeological evaluation of new and published data (plus access to unpublished data), together with detailed mineralogical and geochemical studies, helped to clarify the very earliest stage of cement leachate/host rock interaction. The data were used also to test coupled flow/transport codes developed to assess the long-term evolution of a cementitious repository. Additional objectives addressed include: a) rock matrix diffusion, b) the occurrence and chemical controls on zeolite composition, e) the occurrence and chemical controls on clay stability, and d) the role of microbes, organics and colloids in trace element transport. The Maqarin site now provides a consistent picture explaining the origin of the hyperalkaline groundwaters, and is therefore a unique location for the examination of the mechanisms and processes associated with cementitious repositories. Application of these

 14. Natural analogues of nuclear waste glass corrosion.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abrajano, T.A. Jr.; Ebert, W.L.; Luo, J.S.

  1999-01-06

  This report reviews and summarizes studies performed to characterize the products and processes involved in the corrosion of natural glasses. Studies are also reviewed and evaluated on how well the corrosion of natural glasses in natural environments serves as an analogue for the corrosion of high-level radioactive waste glasses in an engineered geologic disposal system. A wide range of natural and experimental corrosion studies has been performed on three major groups of natural glasses: tektite, obsidian, and basalt. Studies of the corrosion of natural glass attempt to characterize both the nature of alteration products and the reaction kinetics. Information available on natural glass was then compared to corresponding information on the corrosion of nuclear waste glasses, specifically to resolve two key questions: (1) whether one or more natural glasses behave similarly to nuclear waste glasses in laboratory tests, and (2) how these similarities can be used to support projections of the long-term corrosion of nuclear waste glasses. The corrosion behavior of basaltic glasses was most similar to that of nuclear waste glasses, but the corrosion of tektite and obsidian glasses involves certain processes that also occur during the corrosion of nuclear waste glasses. The reactions and processes that control basalt glass dissolution are similar to those that are important in nuclear waste glass dissolution. The key reaction of the overall corrosion mechanism is network hydrolysis, which eventually breaks down the glass network structure that remains after the initial ion-exchange and diffusion processes. This review also highlights some unresolved issues related to the application of an analogue approach to predicting long-term behavior of nuclear waste glass corrosion, such as discrepancies between experimental and field-based estimates of kinetic parameters for basaltic glasses.

 15. Analogue Hawking radiation from astrophysical black-hole accretion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Das, Tapas K

  2004-01-01

  We show that spherical accretion onto astrophysical black holes can be considered as a natural example of an analogue system. We provide, for the first time, an exact analytical scheme for calculating the analogue Hawking temperature and surface gravity for general relativistic accretion onto astrophysical black holes. Our calculation may bridge the gap between the theory of transonic astrophysical accretion and the theory of analogue Hawking radiation. We show that the domination of the analogue Hawking temperature over the actual Hawking temperature may be a real astrophysical phenomenon, though observational tests of this fact will at best be difficult and at worst might prove to be impossible. We also discuss the possibilities of the emergence of analogue white holes around astrophysical black holes. Our calculation is general enough to accommodate accreting black holes with any mass

 16. Analogues of uracil nucleosides with intrinsic fluorescence (NIF-analogues): synthesis and photophysical properties.

  Science.gov (United States)

  Segal, Meirav; Fischer, Bilha

  2012-02-28

  Uridine cannot be utilized as fluorescent probe due to its extremely low quantum yield. For improving the uracil fluorescence characteristics we extended the natural chromophore at the C5 position by coupling substituted aromatic rings directly or via an alkenyl or alkynyl linker to create fluorophores. Extension of the uracil base was achieved by treating 5-I-uridine with the appropriate boronic acid under the Suzuki coupling conditions. Analogues containing an alkynyl linker were obtained from 5-I-uridine and the suitable boronic acid in a Sonogashira coupling reaction. The uracil fluorescent analogues proposed here were designed to satisfy the following requirements: a minimal chemical modification at a position not involved in base-pairing, resulting in relatively long absorption and emission wavelengths and high quantum yield. 5-((4-Methoxy-phenyl)-trans-vinyl)-2'-deoxy-uridine, 6b, was found to be a promising fluorescent probe. Probe 6b exhibits a quantum yield that is 3000-fold larger than that of the natural chromophore (Φ 0.12), maximum emission (478 nm) which is 170 nm red shifted as compared to uridine, and a Stokes shift of 143 nm. In addition, since probe 6b adopts the anti conformation and S sugar puckering favored by B-DNA, it makes a promising nucleoside analogue to be incorporated in an oligonucleotide probe for detection of genetic material.

 17. Analogue to Digital and Digital to Analogue (AD/DA) Conversion Techniques: An Overview

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva

  2002-01-01

  The basic ideas behind modern Analogue to Digital and Digital to Analogue (AD/DA) conversion methods will be introduced: a general view of the importance of these devices will be given, along with the digital representation of time-varying, real-world analogue signals. Some CERN applications will be outlined. The variety of conversion methods, their limitations, error sources and measurement methods will form the major part of this presentation. A review of the technological progress in this field over the last 30 years will be presented, concluding with the present 'state of the art' and a quick look at what is just around the corner. This Technical Training Seminar is in the framework of the FEED-2002 Lecture Series, and it is a prerequisite to attending to any of the FEED-2002 Terms. FEED-2002 is a two-term course that will review the techniques dealing with closed loop systems, focussing on time-invariant linear systems. (free attendance, no registration required) More information on the FEED-2002 ...

 18. The Greenland Analogue Project. Yearly Report 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-12-15

  A deep geological repository for spent nuclear fuel needs to be designed to keep used nuclear fuel isolated from mankind and the environment for a million years. Within this time frame glacial conditions are expected in regions that have been glaciated in the past two to ten million years. Climate induced changes such as the growth of ice sheets and permafrost will influence and alter the ground surface and subsurface environment, including its hydrology, which may impact repository safety. Glaciation impact assessments have to-date used over-simplified models and conservative assumptions, for example in the representation of ice sheet hydrology, that do not reflect the complexity of natural systems and processes. This is largely due to lack of direct observations of such processes from existing ice sheets, which if more readily available could help reduce uncertainties and provide a strong scientific basis for the treatment of glacial impacts in safety assessments. Our current understanding of the hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with glacial cycles and their impact on the long-term performance of deep geological repositories for spent nuclear fuel will be significantly improved by studying a modern analogue. To advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository, the Greenland Analogue Project (GAP), a four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and sub-surface conditions, has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet east of Kangerlussuaq and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project is planned to run from 2009 until 2012. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of

 19. The Greenland Analogue Project. Yearly Report 2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  2010-12-01

  A deep geological repository for spent nuclear fuel needs to be designed to keep used nuclear fuel isolated from mankind and the environment for a million years. Within this time frame glacial conditions are expected in regions that have been glaciated in the past two to ten million years. Climate induced changes such as the growth of ice sheets and permafrost will influence and alter the ground surface and subsurface environment, including its hydrology, which may impact repository safety. Glaciation impact assessments have to-date used over-simplified models and conservative assumptions, for example in the representation of ice sheet hydrology, that do not reflect the complexity of natural systems and processes. This is largely due to lack of direct observations of such processes from existing ice sheets, which if more readily available could help reduce uncertainties and provide a strong scientific basis for the treatment of glacial impacts in safety assessments. Our current understanding of the hydrological, hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with glacial cycles and their impact on the long-term performance of deep geological repositories for spent nuclear fuel will be significantly improved by studying a modern analogue. To advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository, the Greenland Analogue Project (GAP), a four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and sub-surface conditions, has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet east of Kangerlussuaq and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project is planned to run from 2009 until 2012. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of

 20. Use of analogues to build technologists' confidence: NAnet

  International Nuclear Information System (INIS)

  Noseck, Ulrich

  2008-01-01

  The relevance of analogues to radioactive waste management stems from the long timescales that have to be considered. Periods up to a million or more years into the future need to be considered and these are beyond experimental investigation and human experience. Within the last years the term 'Natural Analogue' has got a much wider meaning and includes man-made analogues as well. The role of natural analogues in the safety case depends amongst others on the time scale to be covered. Therefore, it is useful to classify them by the time period addressed in the study. Here it is referred to: industrial analogues which started earliest 150 years ago, archaeological analogues, which cover time frames between the past 10 000 and 150 years, and geological analogues, which usually cover time frames of more than 10 000 years and in most cases more than million years. The current interest in analogues in different countries is reflected by several recent review projects with emphasis on the application of natural analogue study results in performance assessment. The most recent international review was performed within the 5. EURATOM Framework of the EC by the NAnet project, a network on the review of natural analogue studies with emphasis on the application of analogues in long-term safety assessment and communication. The overall aim of the NAnet project was to review the past and present use and understanding of natural analogues, and to make recommendations for their future use. The project covered 'traditional' natural analogue studies, such as large-scale investigations of radionuclide transport around uranium ore bodies, and process or mechanistic analogue studies such as those examining natural glass and bentonite clay stability. To complete the picture, a restricted range of other studies of natural systems which employ a similar philosophy to analogues was also included in the scope. These included studies which have examined radionuclide transport and retardation

 1. A chemoselective and continuous synthesis of m-sulfamoylbenzamide analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arno Verlee

  2017-02-01

  Full Text Available For the synthesis of m-sulfamoylbenzamide analogues, small molecules which are known for their bioactivity, a chemoselective procedure has been developed starting from m-(chlorosulfonylbenzoyl chloride. Although a chemoselective process in batch was already reported, a continuous-flow process reveals an increased selectivity at higher temperatures and without catalysts. In total, 15 analogues were synthesized, using similar conditions, with yields ranging between 65 and 99%. This is the first automated and chemoselective synthesis of m-sulfamoylbenzamide analogues.

 2. A Low-cost Multi-channel Analogue Signal Generator

  CERN Document Server

  Müller, F; The ATLAS collaboration; Shen, W; Stamen, R

  2009-01-01

  A scalable multi-channel analogue signal generator is presented. It uses a commercial low-cost graphics card with multiple outputs in a standard PC as signal source. Each color signal serves as independent channel to generate an analogue signal. A custom-built external PCB was developed to adjust the graphics card output voltage levels for a specific task, which needed differential signals. The system furthermore comprises a software package to program the signal shape. The signal generator was successfully used as independent test bed for the ATLAS Level-1 Trigger Pre-Processor, providing up to 16 analogue signals.

 3. Conjugate dynamical systems: classical analogue of the quantum energy translation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Torres-Vega, Gabino

  2012-01-01

  An aspect of quantum mechanics that has not been fully understood is the energy shift generated by the time operator. In this study, we introduce the use of the eigensurfaces of dynamical variables and commutators in classical mechanics to study the classical analogue of the quantum translation of energy. We determine that there is a conjugate dynamical system that is conjugate to Hamilton's equations of motion, and then we generate the analogue of the time operator and use it in the translation of points along the energy direction, i.e. the classical analogue of the Pauli theorem. The theory is illustrated with a nonlinear oscillator model. (paper)

 4. UK Natural Analogue Coordinating Group: fourth annual report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Read, D.; Hooker, P.J.

  1992-01-01

  HMIP has a research programme investigating some naturally radioactive sites as geochemical analogues of radionuclide migration. All of the analogue sites under investigation, both in the U.K. and overseas, are located where elevated uranium concentrations occur naturally. Coordination of the programme is achieved through the UK Natural Analogue Co-ordinating Group (NACG) which has met three times in this reporting period. The NACG is steered by the British Geological Survey. Its purpose is to ensure that the different research projects have an integrated function aimed at increasing our understanding of natural geochemical processes. Effort is also being expended in testing research models which may be used in such assessments. (author)

 5. Long-term predictions using natural analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ewing, R.C.

  1995-01-01

  One of the unique and scientifically most challenging aspects of nuclear waste isolation is the extrapolation of short-term laboratory data (hours to years) to the long time periods (10 3 -10 5 years) required by regulatory agencies for performance assessment. The direct validation of these extrapolations is not possible, but methods must be developed to demonstrate compliance with government regulations and to satisfy the lay public that there is a demonstrable and reasonable basis for accepting the long-term extrapolations. Natural systems (e.g., open-quotes natural analoguesclose quotes) provide perhaps the only means of partial open-quotes validation,close quotes as well as data that may be used directly in the models that are used in the extrapolation. Natural systems provide data on very large spatial (nm to km) and temporal (10 3 -10 8 years) scales and in highly complex terranes in which unknown synergisms may affect radionuclide migration. This paper reviews the application (and most importantly, the limitations) of data from natural analogue systems to the open-quotes validationclose quotes of performance assessments

 6. Can stroke patients use visual analogue scales?

  Science.gov (United States)

  Price, C I; Curless, R H; Rodgers, H

  1999-07-01

  Visual analogue scales (VAS) have been used for the subjective measurement of mood, pain, and health status after stroke. In this study we investigated how stroke-related impairments could alter the ability of subjects to answer accurately. Consent was obtained from 96 subjects with a clinical stroke (mean age, 72.5 years; 50 men) and 48 control subjects without cerebrovascular disease (mean age, 71.5 years; 29 men). Patients with reduced conscious level or severe dysphasia were excluded. Subjects were asked to rate the tightness that they could feel on the (unaffected) upper arm after 3 low-pressure inflations with a standard sphygmomanometer cuff, which followed a predetermined sequence (20 mm Hg, 40 mm Hg, 0 mm Hg). Immediately after each change, they rated the perceived tightness on 5 scales presented in a random order: 4-point rating scale (none, mild, moderate, severe), 0 to 10 numerical rating scale, mechanical VAS, horizontal VAS, and vertical VAS. Standard tests recorded deficits in language, cognition, and visuospatial awareness. Inability to complete scales with the correct pattern was associated with any stroke (P<0.001). There was a significant association between success using scales and milder clinical stroke subtype (P<0.01). Within the stroke group, logistic regression analysis identified significant associations (P<0.05) between impairments (cognitive and visuospatial) and inability to complete individual scales correctly. Many patients after a stroke are unable to successfully complete self-report measurement scales, including VAS.

 7. Glucagon-like peptide-1 analogues: An overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vishal Gupta

  2013-01-01

  Full Text Available Abnormalities of the incretin axis have been implicated in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 and gastroinhibitory intestinal peptide constitutes >90% of all the incretin function. Augmentation of GLP-1 results in improvement of beta cell health in a glucose-dependant manner (post-prandial hyperglycemia and suppression of glucagon (fasting hyperglycemia, amongst other beneficial pleiotropic effects. Native GLP-1 has a very short plasma half-life and novel methods have been developed to augment its half life, such that its anti-hyperglycemic effects can be exploited. They can be broadly classified as exendin-based therapies (exenatide, exenatide once weekly, DPP-4-resistant analogues (lixisenatide, albiglutide, and analogues of human GLP-1 (liraglutide, taspoglutide. Currently, commercially available analogues are exenatide, exenatide once weekly, and liraglutide. This review aims to provide an overview of most GLP-1 analogues.

 8. an assessment of billing electricity consumers via analogue meters

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  ABSTRACT. This paper assesses the perception of billing consumers via analogue meter in Kano Electricity ... the successor companies of Power Holding Company ... Nassarawa computer center was established in 1991. .... The value 7.2 is.

 9. Solistatinol, a novel phenolic compactin analogue from Penicillium solitum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Thomas Ostenfeld; Lange, Lene; Schnorr, Kirk

  2007-01-01

  Solistatinol, a novel phenolic compactin analogue, has been isolated from Penicillium solitum using a UV-guided strategy. The structure and relative stereochemistry were determined by NMR spectroscopy and mass spectrometry. The absolute stereochemistry was determined by chemical degradation...

 10. From BPA to its analogues: Is it a safe journey?

  Science.gov (United States)

  Usman, Afia; Ahmad, Masood

  2016-09-01

  Bisphenol-A (BPA) is one of the most abundant synthetic chemicals in the world due to its uses in plastics. Its widespread exposure vis-a-vis low dose effects led to a reduction in its safety dose and imposition of ban on its use in infant feeding bottles. This restriction paved the way for the gradual market entry of its analogues. However, their structural similarity to BPA has put them under surveillance for endocrine disrupting potential. The application of these analogues is increasing and so are the studies reporting their toxicity. This review highlights the reasons which led to the ban of BPA and also reports the exposure and toxicological data available on its analogues. Hence, this compilation is expected to answer in a better way whether the replacement of BPA by these analogues is safer or more harmful? Copyright © 2016. Published by Elsevier Ltd.

 11. Synthesis and antiplatelet activity of thioaryloxyacids analogues of clofibric acid.

  Science.gov (United States)

  Ammazzalorso, Alessandra; Amoroso, Rosa; Baraldi, Mario; Bettoni, Giancarlo; Braghiroli, Daniela; De Filippis, Barbara; Giampietro, Letizia; Tricca, Maria L; Vezzalini, Francesca

  2005-09-01

  The thiophene-, benzothiazole- and pyridine-thioaryloxyacids analogues of clofibric acid were synthesized and their antiplatelet activity was screened. Some compounds exhibited antiaggregating properties. The platelet-related haemostasis was measured on a PFA-100 analyzer using bull blood.

 12. Modeling of NAD+ analogues in horse liver alcohol dehydrogenase

  NARCIS (Netherlands)

  Beijer, N.A.; Buck, H.M.; Sluyterman, L.A.A.E.; Meijer, E.M.

  1990-01-01

  So far, the interactions of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) derivatives with dehydrogenases are not very well understood. This hampers the introduction of NAD+ analogues with improved characteristics concerning industrial application. We have developed an AMBER molecular mechanics model in

 13. Algorithmic fundamentals of computerized tomography and of transverse analogue tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heckmann, K.

  1981-01-01

  Computerized tomography and transverse analogue tomography are two different approaches to the same goal, namely, transverse tomography. The algorithm is discussed and compared. Transverse tomography appears capable of further development, judging by this comparison. (orig.) [de

 14. Analogue and Mixed-Signal Integrated Circuits for Space Applications

  CERN Document Server

  2014-01-01

  The purpose of AMICSA 2014 (organised in collaboration of ESA and CERN) is to provide an international forum for the presentation and discussion of recent advances in analogue and mixed-signal VLSI design techniques and technologies for space applications.

 15. Kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy with somatostatin analogues.

  NARCIS (Netherlands)

  Rolleman, E.J.; Melis, M.; Valkema, R.; Boerman, O.C.; Krenning, E.P.; Jong, M. de

  2010-01-01

  This review focuses on the present status of kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) using radiolabelled somatostatin analogues. This treatment modality for somatostatin receptor-positive tumours is limited by renal reabsorption and retention of radiolabelled peptides

 16. an assessment of billing electricity consumers via analogue meters

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  Keywords: Electricity Distribution, Consumers, Analogue Meter, Billing, Nigeria. INTRODUCTION. Electricity ... the energy usage of a typical electricity consumer in one month is several ..... improve on distribution network. In addition it should.

 17. Insulin analogues in pregnancy and specific congenital anomalies

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Jong, Josta; Garne, Ester; Wender-Ozegowska, Ewa

  2016-01-01

  Insulin analogues are commonly used in pregnant women with diabetes. It is not known if the use of insulin analogues in pregnancy is associated with any higher risk of congenital anomalies in the offspring compared with use of human insulin. We performed a literature search for studies of pregnant...... women with pregestational diabetes using insulin analogues in the first trimester and information on congenital anomalies. The studies were analysed to compare the congenital anomaly rate among foetuses of mothers using insulin analogues with foetuses of mothers using human insulin. Of 29 studies, we...... samples in the included studies provided insufficient statistical power to identify a moderate increased risk of specific congenital anomalies. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd....

 18. 3-alkyl fentanyl analogues: Structure-activity-relationship study

  OpenAIRE

  Vučković, Sonja; Savić-Vujović, Katarina; Srebro, Dragana; Ivanović, Milovan; Došen-Mićović, Ljiljana; Stojanović, Radan; Prostran, Milica

  2012-01-01

  Introduction. Fentanyl belongs to 4-anilidopiperidine class of synthetic opioid analgesics. It is characterized by high potency, rapid onset and short duration of action. A large number of fentanyl analogues have been synthesized so far, both to establish the structure-activity-relationship (SAR) and to find novel, clinically useful analgesic drugs. Objective. In this study, newly synthesized 3-alkyl fentanyl analogues were examined for analgesic activity and compared with fentanyl. Methods. ...

 19. Analogue Signal Processing: Collected Papers 1994-95

  DEFF Research Database (Denmark)

  1996-01-01

  This document is a collection of the papers presented at international conferences and in international journals by the analogue signal processing group of Electronics Institute, Technical University of Denmark, in 1994 and 1995.......This document is a collection of the papers presented at international conferences and in international journals by the analogue signal processing group of Electronics Institute, Technical University of Denmark, in 1994 and 1995....

 20. Analogue Signal Processing: Collected Papers 1996-97

  DEFF Research Database (Denmark)

  1997-01-01

  This document is a collection of the papers presented at international conferences and in international journals by the analogue signal processing group of the Department of Information Technology, Technical University of Denmark, in 1996 and 1997.......This document is a collection of the papers presented at international conferences and in international journals by the analogue signal processing group of the Department of Information Technology, Technical University of Denmark, in 1996 and 1997....

 1. Synthesis of tritium labelled phosphonate analogues of sphinganine-1-phosphate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schick, Andreas; Schwarzmann, Guenter; Kolter, Thomas; Sandhoff, Konrad

  1997-01-01

  Tritiated phosphonate analogues 9 and 10 are prepared as analogues of sphinganine-1-phosphate 4. The key step in this synthesis is the catalytic tritiation of the triple bond in reduction of the protected diethyl-3-(S)-tert.-butoxycarbonylamino -4-hydroxy-5-tridecinyl-1-phosphonate by means of sodium boro[ 3 H]hydride as tritium source. These compounds are synthesized to study their metabolic stability and to evaluate their biological properties. (author)

 2. The Greenland Analogue Project, Yearly Report 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  To advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository, the Greenland Analogue Project (GAP), a four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and sub-surface conditions, has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet east of Kangerlussuaq and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project is planned to run from 2009 until 2012. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of the parameters and processes needed to achieve a realistic understanding of how an ice sheet may impact a deep repository, and will provide measurements, observations and data that may significantly improve our safety assessments and risk analyses of glaciation scenarios. The project includes three sub-projects (A-C) with specific individual objectives, which collectively aim at contributing knowledge and input to the overall project aim. Three field campaigns were carried out in SPA during 2009. These campaigns focused on: (1) deployment and maintenance of AWS and GPS stations and to test the deep-look radar equipment; (2) investigating the hydrological processes and feedbacks and testing of passive seismic equipment; (3) downloading of weather station data and GPS data and winterizing the equipment. An extensive archive of real-time satellite remote sensing datasets has been obtained to be able to better constraint the surface elevation and dynamics of basal hydrological mechanisms. From this archive it has been possible to obtain Russell Glacier Cachment (RGC)-wide constraints on annual, seasonal and specific temporal snapshots of surface speed, initial lake and moulin distribution, drainage and network connections along with the temporal

 3. The Greenland Analogue Project, Yearly Report 2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  2011-08-01

  To advance the understanding of processes associated with glaciation and their impact on the long-term performance of a deep geological repository, the Greenland Analogue Project (GAP), a four-year field and modelling study of the Greenland ice sheet and sub-surface conditions, has been initiated collaboratively by SKB, Posiva and NWMO. The study site encompasses a land terminus portion of the Greenland ice sheet east of Kangerlussuaq and is in many ways considered to be an appropriate analogue of the conditions that are expected to prevail in much of Canada and Fennoscandia during future glacial cycles. The project is planned to run from 2009 until 2012. The GAP will conduct the first in situ investigations of some of the parameters and processes needed to achieve a realistic understanding of how an ice sheet may impact a deep repository, and will provide measurements, observations and data that may significantly improve our safety assessments and risk analyses of glaciation scenarios. The project includes three sub-projects (A-C) with specific individual objectives, which collectively aim at contributing knowledge and input to the overall project aim. Three field campaigns were carried out in SPA during 2009. These campaigns focused on: (1) deployment and maintenance of AWS and GPS stations and to test the deep-look radar equipment; (2) investigating the hydrological processes and feedbacks and testing of passive seismic equipment; (3) downloading of weather station data and GPS data and winterizing the equipment. An extensive archive of real-time satellite remote sensing datasets has been obtained to be able to better constraint the surface elevation and dynamics of basal hydrological mechanisms. From this archive it has been possible to obtain Russell Glacier Cachment (RGC)-wide constraints on annual, seasonal and specific temporal snapshots of surface speed, initial lake and moulin distribution, drainage and network connections along with the temporal

 4. Characterisation of insulin analogues therapeutically available to patients

  KAUST Repository

  Adams, Gary G.

  2018-03-29

  The structure and function of clinical dosage insulin and its analogues were assessed. This included \\'native insulins\\' (human recombinant, bovine, porcine), \\'fast-acting analogues\\' (aspart, glulisine, lispro) and \\'slow-acting analogues\\' (glargine, detemir, degludec). Analytical ultracentrifugation, both sedimentation velocity and equilibrium experiments, were employed to yield distributions of both molar mass and sedimentation coefficient of all nine insulins. Size exclusion chromatography, coupled to multi-angle light scattering, was also used to explore the function of these analogues. On ultracentrifugation analysis, the insulins under investigation were found to be in numerous conformational states, however the majority of insulins were present in a primarily hexameric conformation. This was true for all native insulins and two fast-acting analogues. However, glargine was present as a dimer, detemir was a multi-hexameric system, degludec was a dodecamer (di-hexamer) and glulisine was present as a dimer-hexamer-dihexamer system. However, size-exclusion chromatography showed that the two hexameric fast-acting analogues (aspart and lispro) dissociated into monomers and dimers due to the lack of zinc in the mobile phase. This comprehensive study is the first time all nine insulins have been characterised in this way, the first time that insulin detemir have been studied using analytical ultracentrifugation and the first time that insulins aspart and glulisine have been studied using sedimentation equilibrium. The structure and function of these clinically administered insulins is of critical importance and this research adds novel data to an otherwise complex functional physiological protein.

 5. Application of natural analogues in the Yucca Mountain project - overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simmons, Ardyth M.

  2003-01-01

  The Natural Analogue Synthesis Report (NASR) [1] provides a compilation of information from analogues that test, corroborate, and add confidence to process models and model predictions pertinent to total system performance assessment (TSPA). The report updated previous work [2] with new literature examples and results of quantitative studies conducted by the Yucca Mountain Project (YMP). The intent of the natural analogue studies was to collect corroborative evidence from analogues to demonstrate greater understanding of processes expected to occur during postclosure of a proposed Yucca Mountain repository. Natural analogues, as used here, refer to either natural or anthropogenic systems in which processes similar to those expected to occur in a nuclear waste repository are thought to have occurred over long time periods (decades to millenia) and large spatial scales (up to tens of kilometers). In the past, the YMP has used analogues for testing and building confidence in conceptual and numerical process models in a number of ways. Yucca Mountain mineral alteration phases provided a self-analogue for postclosure alteration [3]. Thermodynamic parameters for silica minerals of the Wairakai, New Zealand geothermal field were added to databases used in geochemical modeling [4]. Scoping calculations of radionuclide transport using the Yucca Mountain TSPA numerical model were conducted for the Peqa Blanca site [5]. Eruption parameters from the Cerro Negro volcano, Nicaragua, were used to verify codes that model ash plume dispersion [6]. Analogues have also been used in supplemental science and performance analyses to provide multiple lines of evidence in support of both analyses and model reports (AMRs) [7]; in screening arguments for inclusion or exclusion of features, events, and processes (FEP)s in TSPAs; in the quantification of uncertainties [7]; in expert elicitations of volcanic and seismic hazards [8, 9] and in peer reviews [10]. Natural analogues may be applied

 6. Habitability & Astrobiology Research in Mars Terrestrial Analogues

  Science.gov (United States)

  Foing, Bernard

  2014-05-01

  We performed a series of field research campaigns (ILEWG EuroMoonMars) in the extreme Utah desert relevant to Mars environments, and in order to help in the interpretation of Mars missions measurements from orbit (MEX, MRO) or from the surface (MER, MSL), or Moon geochemistry (SMART-1, LRO). We shall give an update on the sample analysis in the context of habitability and astrobiology. Methods & Results: In the frame of ILEWG EuroMoonMars campaigns (2009 to 2013) we deployed at Mars Desert Research station, near Hanksville Utah, a suite of instruments and techniques [A, 1, 2, 9-11] including sample collection, context imaging from remote to local and microscale, drilling, spectrometers and life sensors. We analyzed how geological and geochemical evolution affected local parameters (mineralogy, organics content, environment variations) and the habitability and signature of organics and biota. Among the important findings are the diversity in the composition of soil samples even when collected in close proximity, the low abundances of detectable PAHs and amino acids and the presence of biota of all three domains of life with significant heterogeneity. An extraordinary variety of putative extremophiles was observed [3,4,9]. A dominant factor seems to be soil porosity and lower clay-sized particle content [6-8]. A protocol was developed for sterile sampling, contamination issues, and the diagnostics of biodiversity via PCR and DGGE analysis in soils and rocks samples [10, 11]. We compare the 2009 campaign results [1-9] to new measurements from 2010-2013 campaigns [10-12] relevant to: comparison between remote sensing and in-situ measurements; the study of minerals; the detection of organics and signs of life. Keywords: field analogue research, astrobiology, habitability, life detection, Earth-Moon-Mars, organics References [A] Foing, Stoker & Ehrenfreund (Editors, 2011) "Astrobiology field Research in Moon/Mars Analogue Environments", Special Issue of International

 7. Assessment of six dissimilarity metrics for climate analogues

  Science.gov (United States)

  Grenier, Patrick; Parent, Annie-Claude; Huard, David; Anctil, François; Chaumont, Diane

  2013-04-01

  Spatial analogue techniques consist in identifying locations whose recent-past climate is similar in some aspects to the future climate anticipated at a reference location. When identifying analogues, one key step is the quantification of the dissimilarity between two climates separated in time and space, which involves the choice of a metric. In this communication, spatial analogues and their usefulness are briefly discussed. Next, six metrics are presented (the standardized Euclidean distance, the Kolmogorov-Smirnov statistic, the nearest-neighbor distance, the Zech-Aslan energy statistic, the Friedman-Rafsky runs statistic and the Kullback-Leibler divergence), along with a set of criteria used for their assessment. The related case study involves the use of numerical simulations performed with the Canadian Regional Climate Model (CRCM-v4.2.3), from which three annual indicators (total precipitation, heating degree-days and cooling degree-days) are calculated over 30-year periods (1971-2000 and 2041-2070). Results indicate that the six metrics identify comparable analogue regions at a relatively large scale, but best analogues may differ substantially. For best analogues, it is also shown that the uncertainty stemming from the metric choice does generally not exceed that stemming from the simulation or model choice. A synthesis of the advantages and drawbacks of each metric is finally presented, in which the Zech-Aslan energy statistic stands out as the most recommended metric for analogue studies, whereas the Friedman-Rafsky runs statistic is the least recommended, based on this case study.

 8. Insulin analogues and cancer: a note of caution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph A.M.J.L. eJanssen

  2014-05-01

  Full Text Available Abstract In view of the lifelong exposure and large patient populations involved, insulin analogues with an increased mitogenic effect in comparison to human insulin may potentially constitute a major health problem, since these analogues may possibly induce the growth of pre-existing neoplasms. At present, the available data suggest that insulin analogues are safe. In line with these findings, we observed that serum of diabetic patients treated with insulin analogues, compared to that of diabetic patients treated with human insulin, did not induce an increased phosphorylation of tyrosine residues of the insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR. However, the classical model of the IGF-IR signaling may be insufficient to explain (all mitogenic effects of insulin analogues since also non-canonical signaling pathways of the IGF-IR may play a major role in this respect. Although phosphorylation of tyrosine residues of the IGF-IR is generally considered to be the initial activation step within the intracellular IGF-IR signaling pathway, it has been found that cells undergo a signaling switch under hyperglycemic conditions. After this switch, a completely different mechanism is utilized to activate the mitogenic (mitogen-activated protein kinase (MAPK pathways of the IGF-IR that is independent from tyrosine phosphorylation of the IGF-IR. At present it is unknown whether activation of this alternative intracellular pathway of the IGF-IR occurs during hyperglycemia in vivo and whether it is stronger in patients treated with (some insulin analogues than in patients treated with human insulin. In addition, it is unknown whether the insulin receptors (IRs also undergo a signaling switch during hyperglycemia. This should be investigated in future studies. Finally, relative overexpression of IR isoform A (IR-A in (pre cancer tissues may play a key role in the development and progression of human cancers during treatment with insulin (analogues. Further

 9. MARKOV GRAPHS OF ONE–DIMENSIONAL DYNAMICAL SYSTEMS AND THEIR DISCRETE ANALOGUES AND THEIR DISCRETE ANALOGUES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SERGIY KOZERENKO

  2016-04-01

  Full Text Available One feature of the famous Sharkovsky’s theorem is that it can be proved using digraphs of a special type (the so–called Markov graphs. The most general definition assigns a Markov graph to every continuous map from the topological graph to itself. We show that this definition is too broad, i.e. every finite digraph can be viewed as a Markov graph of some one–dimensional dynamical system on a tree. We therefore consider discrete analogues of Markov graphs for vertex maps on combinatorial trees and characterize all maps on trees whose discrete Markov graphs are of the following types: complete, complete bipartite, the disjoint union of cycles, with every arc being a loop.

 10. Fungal growth inhibitory properties of new phytosphingolipid analogues.

  Science.gov (United States)

  Mormeneo, D; Manresa, A; Casas, J; Llebaria, A; Delgado, A

  2008-04-01

  To study the growth inhibitory properties of a series of phytosphingosine (PHS) and phytoceramide (PHC) analogues. A panel of two yeast (Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae) and six moulds (Aspergillus repens, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Cladosporium cladosporioides, Arthroderma uncinatum and Penicillium funiculosum) has been used in this study. A series of new PHS and PHC analogues differing at the sphingoid backbone and the functional group at C1 position were synthesized. Among PHS analogues, 1-azido derivative 1c, bearing the natural D-ribo stereochemistry, showed a promising growth inhibitory profile. Among PHC analogues, compound 12, with a bulky N-pivaloyl group and a Z double bond at C3 position of the sphingoid chain, was the most active growth inhibitor. Minimal inhibitory concentration values were in the range of 23-48 micromol l(-1) for 1c and 44-87 micromol l(-1) for 12. Only scattered data on the antifungal activity of phytosphingolipids have been reported in the literature. This is the first time that a series of analogues of this kind are tested and compared to discern their structural requirements for antifungal activity.

 11. On the robustness of entanglement in analogue gravity systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bruschi, D E; Friis, N; Fuentes, I; Weinfurtner, S

  2013-01-01

  We investigate the possibility of generating quantum-correlated quasi-particles utilizing analogue gravity systems. The quantumness of these correlations is a key aspect of analogue gravity effects and their presence allows for a clear separation between classical and quantum analogue gravity effects. However, experiments in analogue systems, such as Bose–Einstein condensates (BECs) and shallow water waves, are always conducted at non-ideal conditions, in particular, one is dealing with dispersive media at non-zero temperatures. We analyse the influence of the initial temperature on the entanglement generation in analogue gravity phenomena. We lay out all the necessary steps to calculate the entanglement generated between quasi-particle modes and we analytically derive an upper bound on the maximal temperature at which given modes can still be entangled. We further investigate a mechanism to enhance the quantum correlations. As a particular example, we analyse the robustness of the entanglement creation against thermal noise in a sudden quench of an ideally homogeneous BEC, taking into account the super-sonic dispersion relations. (paper)

 12. A preliminary feasibility study on natural analogue in Korea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Chun Soo; Bae, Dae Seok; Kim, Kyung Su; Koh, Yong Kwon; Park, Byung Yun

  2000-03-01

  Preliminary study on the assessment of natural analogue study in Korea for the deep geological disposal of high-level radioactive waste was carried out. The project on natural analogue study in other countries are introduced. The uranium-bearing deposit in Okcheon belt are summarized, which reported to be uranium-bearing minerals in order to assess to feasibility for natural analogue study in Korea. Among the uranium-bearing deposits, the Deokpyeong area, reported to be the highest reservoir and grade, are selected as the study site, and the elementary investigation, including survey of radioactivity and geochemistry are carried out. According to the investigation of surface environment, the radioactivity and uranium content in the surface water and shallow groundwater does not show any anormal values. However, the radioactivity is expected to be increased in depth and the groundwater reacted with uranium-bearing graphite formation shows high unanium content, indicating the potential possibility for natural analogue study in Korea. In future, if more detail study are performed, the assessment of natural analogue study in Korea are expected.

 13. Concise synthesis of new bridged-nicotine analogues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crestey, François; Hooyberghs, Geert; Kristensen, Jesper Langgaard

  2012-01-01

  This study describes a very efficient strategy for the synthesis of two new bridged-nicotine analogues. Starting from either 4- or 3-chloropyridine the desired tricyclic ring systems are accessed in just three steps in 23% and 40% overall yield, respectively.......This study describes a very efficient strategy for the synthesis of two new bridged-nicotine analogues. Starting from either 4- or 3-chloropyridine the desired tricyclic ring systems are accessed in just three steps in 23% and 40% overall yield, respectively....

 14. Naturally occurring crystalline phases: analogues for radioactive waste forms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haaker, R.F.; Ewing, R.C.

  1981-01-01

  Naturally occurring mineral analogues to crystalline phases that are constituents of crystalline radioactive waste forms provide a basis for comparison by which the long-term stability of these phases may be estimated. The crystal structures and the crystal chemistry of the following natural analogues are presented: baddeleyite, hematite, nepheline; pollucite, scheelite;sodalite, spinel, apatite, monazite, uraninite, hollandite-priderite, perovskite, and zirconolite. For each phase in geochemistry, occurrence, alteration and radiation effects are described. A selected bibliography for each phase is included

 15. Analogues of luteinizing hormone-releasing hormone containing cytotoxic groups.

  Science.gov (United States)

  Janáky, T; Juhász, A; Bajusz, S; Csernus, V; Srkalovic, G; Bokser, L; Milovanovic, S; Redding, T W; Rékási, Z; Nagy, A

  1992-02-01

  In an attempt to produce better cytotoxic analogues, chemotherapeutic antineoplastic radicals including an alkylating nitrogen mustard derivative of D-phenylalanine (D-melphalan), reactive cyclopropane, anthraquinone derivatives [2-(hydroxymethyl)anthraquinone and the anticancer antibiotic doxorubicin], and an antimetabolite (methotrexate) were coupled to suitably modified agonists and antagonists of luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH). Analogues with D-lysine6 and D-ornithine6 or N epsilon-(2,3-diaminopropionyl)-D-lysine and N delta-(2,3-diaminopropionyl)-D-ornithine were used as carriers for one or two cytotoxic moieties. The enhanced biological activities produced by the incorporation of D amino acids into position 6 of the agonistic analogues were further increased by the attachment of hydrophobic cytotoxic groups, resulting in compounds with 10-50 times higher activity than LH-RH. Most of the monosubstituted agonistic analogues showed high affinities for the membrane receptors of human breast cancer cells, while the receptor binding affinities of peptides containing two cytotoxic side chains were lower. Antagonistic carriers [Ac-D-Nal(2)1,D-Phe(4Cl)2,D-Trp3,Arg5,D-Lys6,D-Ala10] LH-RH [where Nal(2) is 3-(2-naphthyl)alanine], [Ac-D-Nal(2)1,D-Phe(4Cl)2,D-Trp3,Arg5,N epsilon-(2,3-diaminopropionyl)-D-Lys6,D-Ala10]LH-RH, and their D-Pal(3)3 homologs [Pal(3) is 3-(3-pyridyl)alanine] as well as [Ac-D-Nal(2)1,D-Phe(4Cl)2,D-Pal(3)3,Tyr5,N epsilon-(2,3-diamino-propionyl)-D-Lys6,D-Ala10]LH-RH were linked to cytotoxic compounds. The hybrid molecules inhibited ovulation in rats at doses of 10 micrograms and suppressed LH release in vitro. The receptor binding of cytotoxic analogues was decreased compared to the precursor peptides, although analogues with 2-(hydroxymethyl)anthraquinone hemiglutarate had high affinities. All of the cytotoxic analogues tested inhibited [3H]thymidine incorporation into DNA in cultures of human breast and prostate cancer cell lines

 16. A Low-cost Multi-channel Analogue Signal Generator

  CERN Document Server

  Muller, F; Shen, W; Stamen, R

  2009-01-01

  A scalable multi-channel analogue signal generator is presented. It uses a commercial low-cost graphics card with multiple outputs in a standard PC as signal source. Each color signal serves as independent channel to generate an analogue signal. A custom-built external PCB was developed to adjust the graphics card output voltage levels for a specific task, which needed differential signals. The system furthermore comprises a software package to program the signal shape. The implementation of the signal generator is presented as well as an application where it was successfully utilized.

 17. Design of a saturated analogue and digital current transducer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pross, Alexander

  2002-01-01

  This project describes the development of a new analogue and digital current transducer, providing a range of new theoretical design methods for these novel devices. The main control feature is the limit cycling operation, and the novel use of the embedded sigma-delta modulator sensor structure to derive a low component count digital sensor. The research programme was initiated into the design, development and evaluation of a novel non-Hall sensing analogue and digital current transducer. These transducers are used for measurement of high currents in power systems applications. The investigation is concerned with a new design which uses a magnetic ferrite core without an air gap for current measurement. The motivation for this work was to design a new control circuit which provides a low component count, and utilises the non-linear properties of the magnetic ferrite core to transmit direct current. The use of a limit cycle control circuit was believed to be particularly suitable for the analogue and digital transducers, for two main reasons: the low component count, and the output signal is directly digital. In line with the motivations outlined above, the outcome of the research has witnessed the design, development and evaluation of a practically realisable analogue and digital current transducer. The design procedure, which is documented in this thesis, is considered to be a major contribution to the field of transducers design and development using a control systems approach. Mathematical models for both analogue and digital transducers were developed and the resulting model based predictions were found to be in good agreement with measured results. Simplification of the new model sensing device was achieved by approximating the non-linear ferrite core using FFT analysis. This is also considered to be a significant contribution. The development analogue and digital current censors employed a sampled data control systems design and utilised limit cycling

 18. Naturally occurring crystalline phases: analogues for radioactive waste forms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haaker, R.F.; Ewing, R.C.

  1981-01-01

  Naturally occurring mineral analogues to crystalline phases that are constituents of crystalline radioactive waste forms provide a basis for comparison by which the long-term stability of these phases may be estimated. The crystal structures and the crystal chemistry of the following natural analogues are presented: baddeleyite, hematite, nepheline; pollucite, scheelite;sodalite, spinel, apatite, monazite, uraninite, hollandite-priderite, perovskite, and zirconolite. For each phase in geochemistry, occurrence, alteration and radiation effects are described. A selected bibliography for each phase is included.

 19. Neurochemical binding profiles of novel indole and benzofuran MDMA analogues.

  OpenAIRE

  Shimshoni, JA; Winkler, I; Golan, E; Nutt, D

  2016-01-01

  3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) has been shown to be effective in the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) in numerous clinical trials. In the present study, we have characterized the neurochemical binding profiles of three MDMA-benzofuran analogues (1-(benzofuran-5-yl)-propan-2-amine, 5-APB; 1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine, 6-MAPB; 1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine, 5-MAPB) and one MDMA-indole analogue (1-(1H-indol-5-yl)-2-methylamino-propan-1-...

 20. Optimization of gefitinib analogues with potent anticancer activity.

  Science.gov (United States)

  Yin, Kai-Hao; Hsieh, Yi-Han; Sulake, Rohidas S; Wang, Su-Pei; Chao, Jui-I; Chen, Chinpiao

  2014-11-15

  The interactions of gefitinib (Iressa) in EGFR are hydrogen bonding and van der Waals forces through quinazoline and aniline rings. However the morpholino group of gefitinib is poorly ordered due to its weak electron density. A series of novel piperazino analogues of gefitinib where morpholino group substituted with various piperazino groups were designed and synthesized. Most of them indicated significant anti-cancer activities against human cancer cell lines. In particular, compounds 52-54 showed excellent potency against cancer cells. Convergent synthetic approach has been developed for the synthesis of gefitinib intermediate which can lead to gefitinib as well as numerous analogues. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. Analogue studies at the french atomic commission (CEA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petit, J.C.

  1986-06-01

  The different research activities of the French Atomic Energy Commission in the analogue study field are presented. Most of them are conducted in collaboration with major research organisations, both french and international. In fact, the scientific community has been associated to these programmes at different steps of their realisation. The brief description presented illustrates the great diversity and complementarity of actions conducted by CEA for better understanding, through the study of natural analogues, the basic processes that will rule the long term behaviour of high level radwaste materials in a repository and hence contributing to hopefully guaranty disposal safety

 2. Natural analogues, paradigm for manmade repositories for radioactive wastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pavelescu, M.; Pavelescu, A.

  2004-01-01

  Natural analogues are given by nature. They show the results of natural processes which have lasted thousands or millions of years. They provide an excellent example of what could happen in an underground site, offering in the same time the opportunity to test by observation and measurement, many of the geochemical processes that are expected to influence in a realistic and appropriate way, the predicted reliability of the radioactive waste repository over long periods of geological time. The natural analogue studies attempt to understand the multiprocessing complexity of the natural system, which contrasts with the limitations of the laboratory experiments and bring arguments to overcome the difficult time scale issue. By this the natural analogues are a useful paradigm for manmade repository for radioactive wastes. The paper discusses the implicit link in the public mind between natural analogues and manmade waste repository with an accent of the positive impact on public acceptance. It is also discussed the decisive qualities of the natural analogues concerning providing valid long term data and increasing the confidence of the public for manmade repositories. The debate is conducting in terms of sustainable development, having at base high-level principles in order to protect humans and their environment, both now and in the future, from potential hazards arising from such wastes. Safe radwaste management involves the application of technology and resources in a regulated manner so that the public, workers and the environment are protected in accordance with the accepted national and international standards. There are at least seven high-level principles which are mentioned in the paper. It is presented the general concept of the deep geological repository, very important for an acceptable solution for the management of nuclear waste, what is a prerequisite for a renewal of nuclear power. Further are introduced natural and archaeological (manufactured) analogue

 3. Evaluation of the antibacterial spectrum of drosocin analogues

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, F.J.; Kaman-van Zanten, W.E.; Vries-van de Ruit, A.M.B.C. de; Voskamp-Visser, I.; Hooft, P.A.V. van; Mars-Groenendijk, R.H.; Visser, P.C. de; Noort, D.

  2006-01-01

  Drosocin is a 19-mer, cationic antimicrobial peptide from Drosophila melanogaster. The aim of the study was to examine the antibacterial spectrum of unglycosylated drosocin analogues. Furthermore, the amino acid sequence of DnaK, drosocin's intracellular target, from susceptible species was aligned

 4. Trehalose Analogues: Latest Insights in Properties and Biocatalytic Production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maarten Walmagh

  2015-06-01

  Full Text Available Trehalose (α-d-glucopyranosyl α-d-glucopyranoside is a non-reducing sugar with unique stabilizing properties due to its symmetrical, low energy structure consisting of two 1,1-anomerically bound glucose moieties. Many applications of this beneficial sugar have been reported in the novel food (nutricals, medical, pharmaceutical and cosmetic industries. Trehalose analogues, like lactotrehalose (α-d-glucopyranosyl α-d-galactopyranoside or galactotrehalose (α-d-galactopyranosyl α-d-galactopyranoside, offer similar benefits as trehalose, but show additional features such as prebiotic or low-calorie sweetener due to their resistance against hydrolysis during digestion. Unfortunately, large-scale chemical production processes for trehalose analogues are not readily available at the moment due to the lack of efficient synthesis methods. Most of the procedures reported in literature suffer from low yields, elevated costs and are far from environmentally friendly. “Greener” alternatives found in the biocatalysis field, including galactosidases, trehalose phosphorylases and TreT-type trehalose synthases are suggested as primary candidates for trehalose analogue production instead. Significant progress has been made in the last decade to turn these into highly efficient biocatalysts and to broaden the variety of useful donor and acceptor sugars. In this review, we aim to provide an overview of the latest insights and future perspectives in trehalose analogue chemistry, applications and production pathways with emphasis on biocatalysis.

 5. Combinatorial Solid-Phase Synthesis of Balanol Analogues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, John; Lyngsø, Lars Ole

  1996-01-01

  The natural product balanol has served as a template for the design and synthesis of a combinatorial library using solid-phase chemistry. Using a retrosynthetic analysis, the structural analogues have been assembled from three relatively accessible building blocks. The solid-phase chemistry inclu...

 6. A Short Review on Cardiotonic Steroids and Their Aminoguanidine Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arturo San Feliciano

  2000-01-01

  Full Text Available A short review on cardiotonic steroids and their analogues is presented. The natural, semisynthetic and synthetic derivatives, as well as their mechanism of action and structure-activity relationships are shown, with a special reference to aminoguanidine derivatives.

 7. Synthesis and biological evaluation of novel gramicidin s analogues

  NARCIS (Netherlands)

  Tuin, A.W.; Palachanis, D.K.; Buizert, A.; Grotenbreg, G.M.; Spalburg, E.; Neeling, A.J. de; Mars-Groenendijk, R.H.; Noort, D.; Marel, G.A. van der; Overkleeft, H.S.; Overhand, M.

  2009-01-01

  The synthesis of three new analogues of the cyclic cationic antimicrobial peptide Gramicidin S is described. These derivatives contain a modified turn region in which the DPhe-Pro motif has been replaced by a constrained furanoid sugar amino acid or a flexible linear aminoethoxy acetic acid moiety.

 8. A new analogue of fatty alcohol from Tamarix hampeana L.

  Science.gov (United States)

  Aykac, Ahmet; Akgül, Yurdanur

  2010-01-01

  New analogues of a long-chain secondary alcohol (1) and laserine (2) were isolated from the flowers of Tamarix hampeana L. The isolated compounds were identified using 1D and 2D NMR, LCMS/APCI, and chemical methods. Laserine was isolated for the first time from T. hampeana L.

 9. An Analysis of an Autoclitic Analogue in Pigeons

  Science.gov (United States)

  Kuroda, Toshikazu; Lattal, Kennon A.; García-Penagos, Andrés

  2014-01-01

  Using a conditional discrimination procedure, pigeons were exposed to a nonverbal analogue of qualifying autoclitics such as "definitely" and "maybe." It has been suggested that these autoclitics are similar to tacts except that they are under the control of private discriminative stimuli. Instead of the conventional assumption…

 10. Difference in brain activations during appreciating paintings and photographic analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoshinori eMizokami

  2014-07-01

  Full Text Available Several studies have investigated neural correlates of aesthetic appreciation for paintings but to date the findings have been heterogeneous. This heterogeneity may be attributed to previous studies’ measurement of aesthetic appreciation of not only the beauty of paintings but also the beauty of motifs of the paintings. In order to better elucidate the beauty of paintings, it seems necessary to compare aesthetic appreciation of paintings and photographic analogues which included corresponding real images. We prepared for famous painters’ pictures and their photographic analogues which were set up to resemble each painting in order to investigate the hypothesis that there exist specific neural correlates associated with the aesthetic appreciation for paintings. Forty-four subjects participated in functional magnetic resonance study which required comparisons of aesthetic appreciation of paintings of still life and landscape versus photographic analogues including corresponding real images of still life and landscape. Bilateral cuneus and the left lingual gyrus were activated in the comparison of aesthetic appreciation of paintings versus photographic analogues. In conclusion, the present findings suggest a possibility of the existence of specific neural correlates associated with the aesthetic appreciation for paintings and that bilateral cuneus and the left lingual gyrus may be involved.

 11. BlockLevel Bayesian Diagnosis of Analogue Electronic Circuits

  NARCIS (Netherlands)

  Krishnan, Shaji; Krishnan, Shaji; Kerkhoff, Hans G.; Doornbosch, Klaas D.; Brand, Rudi

  2010-01-01

  Daily experience with product designers, test and diagnosis engineers it is realized that the depth of interaction among them, ought to be high for successful diagnosis of analogue circuits. With this knowledge in mind, a responsibility was undertaken to choose a popular diagnostic method and define

 12. An azumamide C analogue without the zinc-binding functionality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Jesper; Kitir, Betül; Wich, Kathrine

  2014-01-01

  + - coordinating moiety. Herein, we describe the synthesis of an azumamide analogue lacking its native Zn 2+ -binding group and evaluation of its inhibitory activity against recombinant human HDAC1 – 11. Furthermore, kinetic investigation of the inhibitory mechanism of both parent natural product and synthetic...

 13. Reasoning by analogy: rational foundation of natural analogue studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petit, J.-C.

  1992-01-01

  Long-term extrapolations concerning the safety of a nuclear waste repository cannot be satisfactorily made on the sole basis of short-term laboratory investigations. Most nuclear countries have hence developed an approach relying on the following research directions: 1. laboratory experiments; 2. in situ testing; 3. modeling; and 4. natural analogues, which are the only means by which very slow mechanisms can be identified and by which long-term predictions of models can be tested for pertinence (if not truly validated). Although the field of natural analogues has grown very rapidly in recent years, receiving support from varied specialists and institutions involved in radioactive waste disposal, there is not yet a full consensus on their actual usefulness. More problematic is the criticism sometimes made that analogical reasoning is not ''true science'' and that information retrieved from the study of natural analogues will always remain questionable. The present paper gives some clues about the exact status of reasoning by analogy, compared to more ''scientific'' ways of deriving information from investigated systems. It is not a thorough discussion of this very complex, and by far too philosophical issue but we hope, at least, to present to readers of papers devoted to natural analogue studies arguments showing that this approach has some sound foundation. (author)

 14. Analogues of estradiol as potential breast tumor imaging agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gibson, R.E.; Rzeszotarski, W.J.; Ferriera, N.L.; Jagoda, E.M.; Reba, R.C.; Eckelman, W.C.

  1984-01-01

  The radioiodinated analogue of estradiol, 11β-methoxy-17α-[/sup 125/I]iodovinylestradiol (MIVE/sub 2/), has been shown to be a good candidate for the imaging of estrogen dependent breast tumors. Although there has been no extensive study on the sensitivity of radiotracers of this type, the authors have not observed localization of the radiotracer in metastatic lesions containing less than 20 fmole estrogen receptor/mg protein or in bone metasteses. In order to improve the sensitivity, they have examined several structural analogues of moxestrol (the parent structure for MIVE/sub 2/) for affinity to the ER isolated from immature rat uterus. The 11β-ethyl analogue (EEE/sub 2/) of ethynyl estradiol (EE/sub 2/) exhibits the highest affinity with the 11β-methyl analogue second best. Although the lipophilicity is also very high this compound should not be much more lipophilic than 16-iodoestradiol or MIVE/sub 2/ since the introduction of iodine increases the log P by greater than 1. The distribution of the tritiated derivative of EEE/sub 2/ is under study

 15. Block-level Bayesian diagnosis of analogue electronic circuits

  NARCIS (Netherlands)

  Krishnan, S.; Doornbos, K.D.; Brand, R.; Kerkhoff, H.G.

  2010-01-01

  Daily experience with product designers, test and diagnosis engineers it is realized that the depth of interaction among them, ought be high for sucessfull diagnosis of analogue circuits. With this knowledge in mind, a responsibility was undertaken to choose a popular diagnostic method and define a

 16. Vitamin E analogues and immune response in cancer treatment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomasetti, M.; Neužil, Jiří

  2007-01-01

  Roč. 76, - (2007), s. 463-491 ISSN 0083-6729 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z50520701 Keywords : vitamin E analogues * inducers of apoptosis * immune surveillance Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 3.889, year: 2007

 17. Influence of Bakuchiol, a JH analogue from Bemchi ( Psoralea ...

  African Journals Online (AJOL)

  The influence of a juvenile hormone analogue (JHA), bakuchiol on the silk yield of silkworm, Bombyx mori L. was studied involving two popular commercial hybrids, KA x NB4D2 (bivoltine x bivoltine) and PM x NB4D2 (multivoltine x bivoltine). The compound was administered topically to 5th instars at 24, 48, 72 and 96 h as ...

 18. Thymidine analogues to assess microperfusion in human tumors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Janssen, Hilde L.; Ljungkvist, Anna S.; Rijken, Paul F.; Sprong, Debbie; Bussink, Jan; Kogel, Albert J. van der; Haustermans, Karin M.; Begg, Adrian C.

  2005-01-01

  Purpose: To validate the use of the thymidine analogues as local perfusion markers in human tumors (no labeling indicates no perfusion) by comparison with the well-characterized perfusion marker Hoechst 33342. Methods and Materials: Human tumor xenografts from gliomas and head-and-neck cancers were injected with iododeoxyuridine (IdUrd) or bromodeoxyuridine (BrdUrd) and the fluorescent dye Hoechst 33342. In frozen sections, each blood vessel was scored for the presence of IdUrd/BrdUrd labeling and Hoechst in surrounding cells. The percentage of analogue-negative vessels was compared with the fraction of Hoechst-negative vessels. Collocalization of the two markers was also scored. Results: We found considerable intertumor variation in the fraction of perfused vessels, measured by analogue labeling, both in the human tumor xenografts and in a series of tumor biopsies from head-and-neck cancer patients. There was a significant correlation between the Hoechst-negative and IdUrd/BrdUrd-negative vessels in the xenografts (r 85, p = 0.0004), despite some mismatches on a per-vessel basis. Conclusions: Thymidine analogues can be successfully used to rank tumors according to their fraction of perfused vessels. Whether this fraction correlates with the extent of acute hypoxia needs further confirmation

 19. Mutasynthesis of fluorinated pactamycin analogues and their antimalarial activity.

  Science.gov (United States)

  Almabruk, Khaled H; Lu, Wanli; Li, Yuexin; Abugreen, Mostafa; Kelly, Jane X; Mahmud, Taifo

  2013-04-05

  A mutasynthetic strategy has been used to generate fluorinated TM-025 and TM-026, two biosynthetically engineered pactamycin analogues produced by Streptomyces pactum ATCC 27456. The fluorinated compounds maintain excellent activity and selectivity toward chloroquine-sensitive and multidrug-resistant strains of malarial parasites as the parent compounds. The results also provide insights into the biosynthesis of 3-aminobenzoic acid in S. pactum.

 20. Synthesis of ribavirin 2’-Me-C-nucleoside analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fanny Cosson

  2017-04-01

  Full Text Available An efficient synthetic pathway leading to two carbonated analogues of ribavirin is described. The key-steps in the synthesis of these ribosyltriazoles bearing a quaternary carbon atom in the 2’-position are an indium-mediated alkynylation and a 1,3-dipolar cyclization.

 1. Using natural analogue studies in the secondary science curriculum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ebert, E.K.

  1995-01-01

  This paper discusses an atomic theory unit of a high school chemistry course taught in Nevada. The unit is based on the application of natural analogues to nuclear waste issues. The paper focuses on the students' reactions to the subject material

 2. Analogue Building Blocks Based on Digital CMOS Gates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mucha, Igor

  1996-01-01

  Low-performance analogue circuits built of digital MOS gates are presented. Depending on the threshold voltages of the technology used the final circuits can be operated using low supply voltages. The main advantage using the proposed circuits is the simplicity and ultimate compatibility...... with the design of digital circuits....

 3. Rubrene analogues with the aggregation-induced emission enhancement behaviour

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Xiaoxu; Sørensen, Jakob Kryger; Fu, Xiaowei

  2014-01-01

  In the light of the principle of aggregation-induced emission enhancement (AIEE), the rubrene analogue with orange light-emitting properties is designed and synthesized by substituting the phenyl side groups of rubrene with thienyl groups. To the best of our knowledge, this is the first report on...

 4. Mammary analogue secretory carcinoma: A rare salivary gland tumour

  African Journals Online (AJOL)

  Salivary gland malignancy is rare, with a global annual incidence of. 3 per 100 000 people.[1,2] A rare salivary gland tumour, mammary analogue secretory carcinoma (MASC), has only recently been described.[3] The few reports and studies concerning MASC have been published in several pathology journals. We report ...

 5. Charged Analogues of Henning Knutsen Type Solutions in General Relativity

  Science.gov (United States)

  Gupta, Y. K.; Kumar, Sachin; Pratibha

  2011-11-01

  In the present article, we have found charged analogues of Henning Knutsen's interior solutions which join smoothly to the Reissner-Nordstrom metric at the pressure free interface. The solutions are singularity free and analyzed numerically with respect to pressure, energy-density and charge-density in details. The solutions so obtained also present the generalization of A.L. Mehra's solutions.

 6. Lysine-vasopressin analogues with glycoconjugates in position 8

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Marcinkowska, A.; Borovičková, Lenka; Slaninová, Jiřina; Grzonka, Z.

  2006-01-01

  Roč. 80, č. 5 (2006), s. 759-766 ISSN 0137- 5083 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : glycoconjugates * glycopeptides * lysine-vasopressin analogues Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.491, year: 2006

 7. Análogos de insulina Insulin analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel E. Licea Puig

  2006-12-01

  diabetes mellitus (DM. The recombinant technology of deoxyribonucleic acid (DNA has allowed the development of human insulin; however, this has not totally solved the problems related to immunogenecity, among other problems. Therefore, the new technologies are applied to create insulin analogues. It is our purpose to review relevant pharmacological and clinical aspects related to the insulin analogues, as well as their usefulness in the treatment of DM. The insulin analogues result from biochemical modifications of human insulin. These modifications of the insulin molecule alter not only the absorption, but also the beginning and duration of the action, which offer advantages over the conventional insulins. At present, there are three rapid acting insulin analogues: insulin lispro, insulin aspart and glulisine; and three long acting analogues; glargine, detemir and albulin. Albulin is the latest long acting analogue reported. At present, it is being subjected to various in vitro and in vivo studies. Besides, there have been developed diverse formulations where the rapid acting insulin analogues are premixed with the long acting analogues. The rapid acting insulin analogues have showed a modest global benefit against the conventional insulins in type 1 diabetics. The long acting analogues focus their attention in those persons with DM with nocturnal hypoglycemic episodes. Longer term studies are necessary to confirm the safety and benefits of these preparations, as well as to determine their effect on the micro- and macroangiopathic complications of DM.

 8. Sulphamoylated 2-methoxyestradiol analogues induce apoptosis in adenocarcinoma cell lines.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Visagie

  Full Text Available 2-Methoxyestradiol (2ME2 is a naturally occurring estradiol metabolite which possesses antiproliferative, antiangiogenic and antitumor properties. However, due to its limited biological accessibility, synthetic analogues have been synthesized and tested in attempt to develop drugs with improved oral bioavailability and efficacy. The aim of this study was to evaluate the antiproliferative effects of three novel in silico-designed sulphamoylated 2ME2 analogues on the HeLa cervical adenocarcinoma cell line and estrogen receptor-negative breast adenocarcinoma MDA-MB-231 cells. A dose-dependent study (0.1-25 μM was conducted with an exposure time of 24 hours. Results obtained from crystal violet staining indicated that 0.5 μM of all 3 compounds reduced the number of cells to 50%. Lactate dehydrogenase assay was used to assess cytotoxicity, while the mitotracker mitochondrial assay and caspase-6 and -8 activity assays were used to investigate the possible occurrence of apoptosis. Tubulin polymerization assays were conducted to evaluate the influence of these sulphamoylated 2ME2 analogues on tubulin dynamics. Double immunofluorescence microscopy using labeled antibodies specific to tyrosinate and detyrosinated tubulin was conducted to assess the effect of the 2ME2 analogues on tubulin dynamics. An insignificant increase in the level of lactate dehydrogenase release was observed in the compounds-treated cells. These sulphamoylated compounds caused a reduction in mitochondrial membrane potential, cytochrome c release and caspase 3 activation indicating apoptosis induction by means of the intrinsic pathway in HeLa and MDA-MB-231 cells. Microtubule depolymerization was observed after exposure to these three sulphamoylated analogues.

 9. Neurochemical binding profiles of novel indole and benzofuran MDMA analogues.

  Science.gov (United States)

  Shimshoni, Jakob A; Winkler, Ilan; Golan, Ezekiel; Nutt, David

  2017-01-01

  3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) has been shown to be effective in the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) in numerous clinical trials. In the present study, we have characterized the neurochemical binding profiles of three MDMA-benzofuran analogues (1-(benzofuran-5-yl)-propan-2-amine, 5-APB; 1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amine, 6-MAPB; 1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine, 5-MAPB) and one MDMA-indole analogue (1-(1H-indol-5-yl)-2-methylamino-propan-1-ol, 5-IT). These compounds were screened as potential second-generation anti-PTSD drugs, against a battery of human and non-human receptors, transporters, and enzymes, and their potencies as 5-HT 2 receptor agonist and monoamine uptake inhibitors determined. All MDMA analogues displayed high binding affinities for 5-HT 2a,b,c and NE α2 receptors, as well as significant 5-HT, DA, and NE uptake inhibition. 5-APB revealed significant agonist activity at the 5-HT 2a,b,c receptors, while 6-MAPB, 5-MAPB, and 5-IT exhibited significant agonist activity at the 5-HT 2c receptor. There was a lack of correlation between the results of functional uptake and the monoamine transporter binding assay. MDMA analogues emerged as potent and selective monoamine oxidase A inhibitors. Based on 6-MAPB favorable pharmacological profile, it was further subjected to IC 50 determination for monoamine transporters. Overall, all MDMA analogues displayed higher monoamine receptor/transporter binding affinities and agonist activity at the 5-HT 2a,c receptors as compared to MDMA.

 10. Analogue Electrical Circuit for Simulation of the Duffing-Holmes Equation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tamaseviciute, E.; Tamasevicius, A.; Mykolaitis, G.

  2008-01-01

  An extremely simple second order analogue electrical circuit for simulating the two-well Duffing-Holmes mathematical oscillator is described. Numerical results and analogue electrical simulations are illustrated with the snapshots of chaotic waveforms, phase portraits (Lissajous figures...

 11. Deficiencies in fat-soluble vitamins in long-term users of somatostatin analogue

  NARCIS (Netherlands)

  Fiebrich, H. -B.; van den Berg, G.; Kema, I. P.; Links, T. P.; Kleibeuker, J. H.; van Beek, A. P.; Walenkamp, A. M. E.; Sluiter, W. J.; de Vries, E. G. E.

  2010-01-01

  P>Background Somatostatin analogues are administered to control hormone hypersecretion in acromegaly and carcinoid patients. Somatostatin analogues can increase fat in the stools, which can lead to loss of fat-soluble vitamins. The effect of long-term somatostatin analogue use on vitamin levels

 12. Nucleoside analogues are activated by bacterial deoxyribonucleoside kinases in a species-specific manner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandrini, Michael; Clausen, Anders; On, Stephen L. W.

  2007-01-01

  To investigate the bactericidal activity of antiviral and anticancer nucleoside analogues against a variety of pathogenic bacteria and characterize the activating enzymes, deoxyribonucleoside kinases (dNKs). Several FDA-approved nucleoside analogue drugs were screened for their potential bacteric......-specific manner. Therefore, nucleoside analogues have a potential to be employed as antibiotics in the fight against emerging multiresistant bacteria....

 13. On Using Current Steering Logic in Mixed Analogue-digital Circuits

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehmann, Torsten

  1998-01-01

  The authors investigate power supply noise in mixed analogue-digital circuits, arising from communication between the analogue and digital parts of the circuit. Current steering techniques and proper buffering are used to show which noise currents can be reduced and which cannot. In addition......, a high-swing current steering buffer for driving analogue switches or external digital signals is proposed....

 14. Alligator Rivers Analogue project. Application of scenario development method in evaluation of the Koongarra Analogue. Final Report - Volume 16

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skagius, K. [Kemakta Consultants co., Stockholm (Sweden); Wingefors, S. [Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm (Sweden)

  1992-12-31

  The study of natural analogues has been established as one of the most important methods for validation of concepts and models applied for the assessment of long-term performance of repositories for nuclear waste. The objectives of such studies range from detailed investigations of processes and features on a small scale to attempts of explaining the evolution of whole sites. For studies of specific processes it may well be as important to consider the larger scale settings as boundary conditions. This appreciation of context and an integrated view may be as important for evaluation of most natural analogues as for performance assessments. This is more evident the more the evaluation depends on a knowledge about the evolution of the natural analogue. The attempted formulation of scenarios of the Koongarra Analogue has been based on the external conditions and external features. A rapid weathering of the host rock, i.e. the chlorite schist, is assumed to have started around the onset of the Pleistocene Ice Age (ca 1.6 Ma BP). The eventual oxidation and mobilization of the uranium ore could then have occurred under unsaturated or saturated conditions. This leads to the following major scenarios: (1) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions, with a periodical evolution of the dispersion fan in conjunction with alternating dry (glacial) and wet (interglacial) periods during the Pleistocene Ice Age; (2) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions as a single event, taking place either early or late during the Pleistocene Ice Age; (3)Uranyl Phosphates formed under saturated conditions, in conjunction with periods of higher and lower flow due to the climatic cycling. Although the original objectives may not have been fully achieved, this work is believed to contribute to a better understanding of the Koongarra Analogue as well as to give a basis for further scenario work

 15. Alligator Rivers Analogue project. Application of scenario development method in evaluation of the Koongarra Analogue. Final Report - Volume 16

  International Nuclear Information System (INIS)

  Skagius, K.; Wingefors, S.

  1992-01-01

  The study of natural analogues has been established as one of the most important methods for validation of concepts and models applied for the assessment of long-term performance of repositories for nuclear waste. The objectives of such studies range from detailed investigations of processes and features on a small scale to attempts of explaining the evolution of whole sites. For studies of specific processes it may well be as important to consider the larger scale settings as boundary conditions. This appreciation of context and an integrated view may be as important for evaluation of most natural analogues as for performance assessments. This is more evident the more the evaluation depends on a knowledge about the evolution of the natural analogue. The attempted formulation of scenarios of the Koongarra Analogue has been based on the external conditions and external features. A rapid weathering of the host rock, i.e. the chlorite schist, is assumed to have started around the onset of the Pleistocene Ice Age (ca 1.6 Ma BP). The eventual oxidation and mobilization of the uranium ore could then have occurred under unsaturated or saturated conditions. This leads to the following major scenarios: (1) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions, with a periodical evolution of the dispersion fan in conjunction with alternating dry (glacial) and wet (interglacial) periods during the Pleistocene Ice Age; (2) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions as a single event, taking place either early or late during the Pleistocene Ice Age; (3)Uranyl Phosphates formed under saturated conditions, in conjunction with periods of higher and lower flow due to the climatic cycling. Although the original objectives may not have been fully achieved, this work is believed to contribute to a better understanding of the Koongarra Analogue as well as to give a basis for further scenario work

 16. Alligator Rivers Analogue project. Application of scenario development method in evaluation of the Koongarra Analogue. Final Report - Volume 16

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skagius, K [Kemakta Consultants co., Stockholm (Sweden); Wingefors, S [Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm (Sweden)

  1993-12-31

  The study of natural analogues has been established as one of the most important methods for validation of concepts and models applied for the assessment of long-term performance of repositories for nuclear waste. The objectives of such studies range from detailed investigations of processes and features on a small scale to attempts of explaining the evolution of whole sites. For studies of specific processes it may well be as important to consider the larger scale settings as boundary conditions. This appreciation of context and an integrated view may be as important for evaluation of most natural analogues as for performance assessments. This is more evident the more the evaluation depends on a knowledge about the evolution of the natural analogue. The attempted formulation of scenarios of the Koongarra Analogue has been based on the external conditions and external features. A rapid weathering of the host rock, i.e. the chlorite schist, is assumed to have started around the onset of the Pleistocene Ice Age (ca 1.6 Ma BP). The eventual oxidation and mobilization of the uranium ore could then have occurred under unsaturated or saturated conditions. This leads to the following major scenarios: (1) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions, with a periodical evolution of the dispersion fan in conjunction with alternating dry (glacial) and wet (interglacial) periods during the Pleistocene Ice Age; (2) Uranyl Phosphates formed under unsaturated conditions as a single event, taking place either early or late during the Pleistocene Ice Age; (3)Uranyl Phosphates formed under saturated conditions, in conjunction with periods of higher and lower flow due to the climatic cycling. Although the original objectives may not have been fully achieved, this work is believed to contribute to a better understanding of the Koongarra Analogue as well as to give a basis for further scenario work

 17. Synthesis and antioxidant activity of peptide-based ebselen analogues.

  Science.gov (United States)

  Satheeshkumar, Kandhan; Mugesh, Govindasamy

  2011-04-18

  A series of di- and tripeptide-based ebselen analogues has been synthesized. The compounds were characterized by (1)H, (13)C, and (77)Se NMR spectroscopy and mass spectral techniques. The glutathione peroxidase (GPx)-like antioxidant activity has been studied by using H(2)O(2) , tert-butyl hydroperoxide (tBuOOH), and cumene hydroperoxide (Cum-OOH) as substrates, and glutathione (GSH) as a cosubstrate. Although all the peptide-based compounds have a selenazole ring similar to that of ebselen, the GPx activity of these compounds highly depends on the nature of the peptide moiety attached to the nitrogen atom of the selenazole ring. It was observed that the introduction of a phenylalanine (Phe) amino acid residue in the N-terminal reduces the activity in all three peroxide systems. On the other hand, the introduction of aliphatic amino acid residues such as valine (Val) significantly enhances the GPx activity of the ebselen analogues. The difference in the catalytic activity of dipeptide-based ebselen derivatives can be ascribed mainly to the change in the reactivity of these compounds toward GSH and peroxide. Although the presence of the Val-Ala-CO(2) Me moiety facilitates the formation of a catalytically active selenol species, the reaction of ebselen analogues that has a Phe-Ile-CO(2) Me residue with GSH does not generate the corresponding selenol. To understand the antioxidant activity of the peptide-based ebselen analogues in the absence of GSH, these compounds were studied for their ability to inhibit peroxynitrite (PN)-mediated nitration of bovine serum albumin (BSA) and oxidation of dihydrorhodamine 123. In contrast to the GPx activity, the PN-scavenging activity of the Phe-based peptide analogues was found to be comparable to that of the Val-based compounds. However, the introduction of an additional Phe residue to the ebselen analogue that had a Val-Ala dipeptide significantly reduced the potency of the parent compound in PN-mediated nitration. Copyright

 18. Phosphorylation of inositol 1,4,5-trisphosphate analogues by 3-kinase and dephosphorylation of inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate analogues by 5-phosphatase

  NARCIS (Netherlands)

  Dijken, Peter van; Lammers, Aleida A.; Ozaki, Shoichiro; Potter, Barry V.L.; Erneux, Christophe; Haastert, Peter J.M. van

  1994-01-01

  A series of P-32-labeled D-myo-inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate [Ins(1,3,4,5)P-4] analogues was enzymically prepared from the corresponding D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate [Ins(1,4,5)P-3] analogues using recombinant rat brain Ins(1,4,5)P-3 3-kinase and [gamma-P-32]ATP. Ins(1,4,5)P-3 analogues

 19. Solving overvoltage protection problems by means of an analogue computer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stephanides, N

  1964-03-21

  The importance of improving overvoltage protection and reducing insulation level for voltages of 525 and 765 kV is fully realized. A digital computer may be used to determine, according to the Bergson procedure, the voltage distribution at different points of a given network but this procedure is very time-wasting. An analogue simulation is described, which, by giving an instantaneous display of the overvoltage wave on the screen of a cathode ray oscillograph, is better suited for the overvoltage protection study and satisfies also the conditions related to wave reproducibility. The method of simulating inductors, capacitors, and lightning arrestors (by using transistors) is shown and special emphasis is put on the surge generator analogue for which thyration tubes are used in order to get a linear front-increase of the impulse testing wave. The results obtained are accurate within 1 to 2% as compared with calculated values. Ten figures and seven references are given.

 20. Highly potent metallopeptide analogues of luteinizing hormone-releasing hormone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bajusz, S.; Janaky, T.; Csernus, V.J.; Bokser, L.; Fekete, M.; Srkalovic, G.; Redding, T.W.; Schally, A.V.

  1989-01-01

  Metal complexes related to the cytotoxic complexes cisplatin [cis-diamminedichloroplatinum(II)] and transbis(salicylaldoximato)copper(II) were incorporated into suitably modified luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) analogues containing D-lysine at position 6. Some of the metallopeptides thus obtained proved to be highly active LH-RH agonists or antagonists. Most metallopeptide analogues of LH-RH showed high affinities for the membrane receptors of rat pituitary and human breast cancer cells. Some of these metallopeptides had cytotoxic activity against human breast cancer and prostate cancer and prostate cancer cell lines in vitro. Such cytostatic metallopeptides could be envisioned as targeted chemotherapeutic agents in cancers that contain receptors for LH-RH-like peptides

 1. Aminopropyl carbazole analogues as potent enhancers of neurogenesis.

  Science.gov (United States)

  Yoon, Hye Jin; Kong, Sun-Young; Park, Min-Hye; Cho, Yongsung; Kim, Sung-Eun; Shin, Jae-Yeon; Jung, Sunghye; Lee, Jiyoun; Farhanullah; Kim, Hyun-Jung; Lee, Jeewoo

  2013-11-15

  Neural stem cells are multipotent and self-renewing cells that can differentiate into new neurons and hold great promise for treating various neurological disorders including multiple sclerosis, Parkinson's disease, and Alzheimer's disease. Small molecules that can trigger neurogenesis and neuroprotection are particularly useful not only because of their therapeutic implications but also because they can provide an invaluable tool to study the mechanisms of neurogenesis. In this report, we have developed and screened 25 aminopropyl carbazole derivatives that can enhance neurogenesis of cultured neural stem cells. Among these analogues, compound 9 demonstrated an excellent proneurogenic and neuroprotective activity with no apparent toxicity. We believe that compound 9 can serve as an excellent lead to develop various analogues and to study the underlying mechanisms of neurogenesis. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Some fluorescence properties of dimethylaminochalcone and its novel cyclic analogues

  Science.gov (United States)

  Tomečková, Vladimíra; Poškrobová, Martina; Štefanišinová, Miroslava; Perjési, Pál

  2009-12-01

  This paper demonstrates the basic character (polarity, solubility, colour, absorption and fluorescence quantum yield) of synthetic dimethylaminochalcone ( 1) and its cyclic analogues measured in toluene, chloroform, dimethylsulfoxide and ethanol, which have been studied by absorption and fluorescence spectroscopy. The biologically active dye 4'-dimethylaminochalcone ( 1b) and its less flexible analogues 4-dimethylaminoindanone ( 2b), -tetralone ( 3b), and -benzosuberone ( 4b) are lipophilic molecules that displayed the best solubility in toluene and chloroform. The highest fluorescence and quantum yields of compounds 1 and 2 have been obtained in DMSO and chloroform. Quenching effect of fluorescence compounds ( 1- 4) has been studied in the mixture of the most polar organic solvents DMSO and water. In the presence of water, fluorescence of compound 1 has been quenched the best from all studied chalcones and emission maxima of molecules 1- 4 have been shifted to the longer wavelengths. Quenching effect of fluorescence by water was in order 1 > 2 > 3 > 4.

 3. From the Canadian High Arctic to Mars by Analogue

  Science.gov (United States)

  Soare, R. J.; Pollard, W. H.

  2002-12-01

  Planetary scientists are limited in their understanding of physical bodies in the solar system by the lack of primary data or knowledge. Analogue science is science practised in absentia, precisely in those instances when a non-terrestrial physical environment lies beyond one's direct, empirical grasp. Recognising that some environments on Earth may mirror present or past conditions on Mars, planetary scientists have invoked terrestrial analogues with increasing regularity over the last thirty years as fonts of putative understanding. Notwithstanding its ubiquity in planetary science, analogical reasoning has stood, by and large, unconstrained by rules or guidelines of usage. In order to redress this imbalance we propose to take two steps: 1. introduce primary data on newly discovered pingos at Axel Heiberg Island in the Canadian High Arctic, and 2. coalesce these and related data on Martian glacial, peri-glacial and fluvio-glacial landforms as a model with which to evaluate the meaningfulness of analogical reasoning in planetary science.

 4. Effect of sulfur analogue of lysine on bacterial protein biosynthesis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tanaka, Hidehiko; Soda, Kenji.

  1976-01-01

  S-(beta-Aminoethyl)-L-cysteine, a sulfur analogue of lysine inhibited strongly growth of Escherichia coli A-19, and weakly that of Corynebacterium sp. isolated from soil, but did not inhibit growth of Aerobacter aerogenes. In Corynebacterium sp. the inhibitory effect was markedly enhanced in the presence of L-threonine. The inhibition of growth by S-(beta-aminoethyl)-L-cysteine was rapidly reversed by the addition of L-lysine. S-(beta-Aminoethyl)-L-cysteine inhibited protein synthesis and the activity of lysyl-tRNA synthetase from E. coli and A. aerogenes. All the other lysine analogues tested inhibited the activity of enzyme, but S-(beta-aminoethyl)-L-cysteine derivatives, S-(beta-N-acetyl-aminoethyl)-L-cysteine and S-(beta-aminoethyl)-alpha-N-acetyl-L-cysteine were not effective. (auth.)

 5. Optical analogue of relativistic Dirac solitons in binary waveguide arrays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tran, Truong X., E-mail: truong.tran@mpl.mpg.de [Department of Physics, Le Quy Don University, 236 Hoang Quoc Viet str., 10000 Hanoi (Viet Nam); Max Planck Institute for the Science of Light, Günther-Scharowsky str. 1, 91058 Erlangen (Germany); Longhi, Stefano [Department of Physics, Politecnico di Milano and Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza L. da Vinci 32, I-20133 Milano (Italy); Biancalana, Fabio [Max Planck Institute for the Science of Light, Günther-Scharowsky str. 1, 91058 Erlangen (Germany); School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, EH14 4AS Edinburgh (United Kingdom)

  2014-01-15

  We study analytically and numerically an optical analogue of Dirac solitons in binary waveguide arrays in the presence of Kerr nonlinearity. Pseudo-relativistic soliton solutions of the coupled-mode equations describing dynamics in the array are analytically derived. We demonstrate that with the found soliton solutions, the coupled mode equations can be converted into the nonlinear relativistic 1D Dirac equation. This paves the way for using binary waveguide arrays as a classical simulator of quantum nonlinear effects arising from the Dirac equation, something that is thought to be impossible to achieve in conventional (i.e. linear) quantum field theory. -- Highlights: •An optical analogue of Dirac solitons in nonlinear binary waveguide arrays is suggested. •Analytical solutions to pseudo-relativistic solitons are presented. •A correspondence of optical coupled-mode equations with the nonlinear relativistic Dirac equation is established.

 6. Ribosome-catalyzed formation of an abnormal peptide analogue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roesser, J.R.; Chorghade, M.S.; Hecht, S.M.

  1986-01-01

  The peptidyl-tRNA analogue N-(chloracetyl) phenylalanyl-tRNA/sup Phe/ was prepared by chemical aminoacylation and prebound to the P site of Escherichia coli ribosomes in response to poly(uridylic acid). Admixture of phenylalanyl-tRNA/sup Phe/ to the A site resulted in the formation of two dipeptides, one of which was found by displacement of chloride ion from the peptidyl-tRNA. This constitutes the first example of ribosome-mediated formation of a peptide of altered connectivity and suggests a need for revision of the current model of peptide bond formation. Also suggested by the present finding is the feasibility of utilizing tRNAs to prepare polypeptides of altered connectivity in an in vitro protein biosynthesizing system. [ 32 P]-oligo(rA), [ 3 H]- and [ 14 C] phenylalanines were used in the assay of the peptidye-tRNA analogue

 7. Antimalarial activity of abietane ferruginol analogues possessing a phthalimide group.

  Science.gov (United States)

  González, Miguel A; Clark, Julie; Connelly, Michele; Rivas, Fatima

  2014-11-15

  The abietane-type diterpenoid (+)-ferruginol, a bioactive compound isolated from New Zealand's Miro tree (Podocarpus ferruginea), displays relevant pharmacological properties, including antimicrobial, cardioprotective, anti-oxidative, anti-plasmodial, leishmanicidal, anti-ulcerogenic, anti-inflammatory and anticancer. Herein, we demonstrate that ferruginol (1) and some phthalimide containing analogues 2-12 have potential antimalarial activity. The compounds were evaluated against malaria strains 3D7 and K1, and cytotoxicity was measured against a mammalian cell line panel. A promising lead, compound 3, showed potent activity with an EC50 = 86 nM (3D7 strain), 201 nM (K1 strain) and low cytotoxicity in mammalian cells (SI>290). Some structure-activity relationships have been identified for the antimalarial activity in these abietane analogues. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Anti-cancer activities of diospyrin, its derivatives and analogues

  KAUST Repository

  Sagar, Sunil

  2010-09-01

  Natural products have played a vital role in drug discovery and development process for cancer. Diospyrin, a plant based bisnaphthoquinonoid, has been used as a lead molecule in an effort to develop anti-cancer drugs. Several derivatives/analogues have been synthesized and screened for their pro-apoptotic/anti-cancer activities so far. Our review is focused on the pro-apoptotic/anti-cancer activities of diospyrin, its derivatives/analogues and the different mechanisms potentially involved in the bioactivity of these compounds. Particular focus has been placed on the different mechanisms (both chemical and molecular) thought to underlie the bioactivity of these compounds. A brief bioinformatics analysis at the end of the article provides novel insights into the new potential mechanisms and pathways by which these compounds might exert their effects and lead to a better realization of the full therapeutic potential of these compounds as anti-cancer drugs. © 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 9. Anti-cancer activities of diospyrin, its derivatives and analogues

  KAUST Repository

  Sagar, Sunil; Kaur, Mandeep; Minneman, Kenneth P.; Bajic, Vladimir B.

  2010-01-01

  Natural products have played a vital role in drug discovery and development process for cancer. Diospyrin, a plant based bisnaphthoquinonoid, has been used as a lead molecule in an effort to develop anti-cancer drugs. Several derivatives/analogues have been synthesized and screened for their pro-apoptotic/anti-cancer activities so far. Our review is focused on the pro-apoptotic/anti-cancer activities of diospyrin, its derivatives/analogues and the different mechanisms potentially involved in the bioactivity of these compounds. Particular focus has been placed on the different mechanisms (both chemical and molecular) thought to underlie the bioactivity of these compounds. A brief bioinformatics analysis at the end of the article provides novel insights into the new potential mechanisms and pathways by which these compounds might exert their effects and lead to a better realization of the full therapeutic potential of these compounds as anti-cancer drugs. © 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 10. Optoelectronic analogue signal transfer for LHC detectors, 1991

  CERN Document Server

  Dowell, John D; Homer, R J; Jovanovic, P; Kenyon, I; Staley, R; Webster, K; Da Via, C; Feyt, J; Nappey, P; Stefanini, G; Dwir, B; Reinhart, F K; Davies, J; Green, N; Stewart, W; Young, T; Hall, G; Akesson, T; Jarlskog, G; Kröll, S; Nickerson, R; Jaroslawski, S; CERN. Geneva. Detector Research and Development Committee

  1991-01-01

  We propose to study and develop opto-electronic analogue front-ends based on electro-optic intensity modulators. These devices translate the detector electrical analogue signals into optical signals which are then transferred via optical fibres to photodetector receivers at the remote readout. In comparison with conventional solutions based on copper cables, this technique offers the advantages of high speed, very low power dissipation and transmission losses, compactness and immunity to electromagnetic interference. The linearity and dynamic range that can be obtained are more than adequate for central tracking detectors, and the proposed devices have considerable radiation- hardness capabilities. The large bandwidth and short transit times offer possibilities for improved triggering schemes. The proposed R&D programme is aimed at producing multi-channel "demonstrator" units for evaluation both in laboratory and beam tests. This will allow the choice of the most effective technology. A detailed study wil...

 11. Somatostatin analogues labelled with 99mTc

  International Nuclear Information System (INIS)

  Obenaus, Esteban R.; Crudo, Jose L.; Edreira, Martin M.; Castiglia, Silvia G.

  1999-01-01

  Biological and radiochemical studies have been carried out on two labelled somatostatin analogues, the peptide RC-150 and the Tyr 3 -Octreotide. Both analogues have been labelled with 99m Tc using the direct and the indirect method and MAG-3 and HYNIC as chelating agents. By the direct method RC-150 was labelled using sodium ascorbate and dithionite as reducing agents. The radiochemical purity was 70%. By the indirect method, in the case of RC-160 with MAG-3 a radiochemical purity higher than 70% was attained while a purity of 100% was reached in the case of Tyr 3 -Octreotide with HYNIC. The biological distribution of HYNIC-Tyr 3 -Octreotide has been studied in rats. (author)

 12. Higher-dimensional analogues of Donaldson-Witten theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acharya, B.S.; Spence, B.

  1997-01-01

  We present a Donaldson-Witten-type field theory in eight dimensions on manifolds with Spin(7) holonomy. We prove that the stress tensor is BRST exact for metric variations preserving the holonomy and we give the invariants for this class of variations. In six and seven dimensions we propose similar theories on Calabi-Yau threefolds and manifolds of G 2 holonomy, respectively. We point out that these theories arise by considering supersymmetric Yang-Mills theory defined on such manifolds. The theories are invariant under metric variations preserving the holonomy structure without the need for twisting. This statement is a higher-dimensional analogue of the fact that Donaldson-Witten field theory on hyper-Kaehler 4-manifolds is topological without twisting. Higher-dimensional analogues of Floer cohomology are briefly outlined. All of these theories arise naturally within the context of string theory. (orig.)

 13. 18F-Labelled metomidate analogues as adrenocortical imaging agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Erlandsson, Maria; Karimi, Farhad; Lindhe, Orjan; Langstroem, Bengt

  2009-01-01

  Introduction: Two- and one-step syntheses of 18 F-labelled analogues of metomidate, such as 2-[ 18 F]fluoroethyl 1-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate (1), 2-[ 18 F]fluoroethyl 1-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate (2), 2-[ 18 F]fluoroethyl 1-[(1R)-1-(4-bromophenyl)ethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate (3), 3-[ 18 F]fluoropropyl 1-[(1R)-1-(4-bromophenyl)ethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate (4) and 3-[ 18 F]fluoropropyl 1-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate (5) are presented. Methods: Analogues 1-5 were prepared by a two-step reaction sequence that started with the synthesis of either 2-[ 18 F]fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate or 3-[ 18 F]fluoropropyl 4-methylbenzenesulfonate. These were used as 18 F-alkylating agents in the second step, in which they reacted with the ammonium salt of a 1-[(1R)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid. One-step-labelling syntheses of 1, 2 and 5 were also explored. Analogues 1-4 were biologically validated by frozen-section autoradiography and organ distribution. Metabolite analysis was performed for 2 and 3. Results: The radiochemical yield of the two-step synthesis was in the range of 10-29% and that of the one-step synthesis was 25-37%. Using microwave irradiation in the one-step synthesis of 1 and 2 increased the radiochemical yield to 46±3% and 79±30%, respectively. Conclusion: Both the frozen-section autoradiography and organ distribution results indicated that analogue 2 has a potential as an adrenocortical imaging agent, having the highest degree of specific adrenal binding and best ratio of adrenal to organ uptake among the compounds studied.

 14. Application of analogue computers to radiotracer data processing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chmielewski, A.G.

  1979-01-01

  Some applications of analogue computers for processing the flow-system radiotracer-investigation data are presented. Analysis of the impulse response shaped to obtain the frequency response of the system under consideration can be performed on the basis of an estimated transfer function. Furthermore, simulation of the system behaviour for other excitation functions is discussed. Simple approach is made for estimating the model parameters in situations where the input signal is not approximated by the unit impulse function. (author)

 15. Synthetic histatin analogues with broad-spectrum antimicrobial activity.

  OpenAIRE

  Helmerhorst, E J; Van't Hof, W; Veerman, E C; Simoons-Smit, I; Nieuw Amerongen, A V

  1997-01-01

  Histatins are salivary histidine-rich cationic peptides, ranging from 7 to 38 amino acid residues in length, that exert a potent killing effect in vitro on Candida albicans. Starting from the C-terminal fungicidal domain of histatin 5 (residues 11-24, called dh-5) a number of substitution analogues were chemically synthesized to study the effect of amphipathicity of the peptide in helix conformation on candidacidal activity. Single substitutions in dh-5 at several positions did not have any e...

 16. Matrix diffusion model. In situ tests using natural analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rasilainen, K. [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1997-11-01

  Matrix diffusion is an important retarding and dispersing mechanism for substances carried by groundwater in fractured bedrock. Natural analogues provide, unlike laboratory or field experiments, a possibility to test the model of matrix diffusion in situ over long periods of time. This thesis documents quantitative model tests against in situ observations, done to support modelling of matrix diffusion in performance assessments of nuclear waste repositories. 98 refs. The thesis includes also eight previous publications by author.

 17. Kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy with somatostatin analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rolleman, Edgar J.; Melis, Marleen; Valkema, Roelf; Krenning, Eric P.; Jong, Marion de [Erasmus MC, Department of Nuclear Medicine, V 220, Rotterdam (Netherlands); Boerman, Otto C. [Radboud University Hospital, Department of Nuclear Medicine, Nijmegen (Netherlands)

  2010-05-15

  This review focuses on the present status of kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) using radiolabelled somatostatin analogues. This treatment modality for somatostatin receptor-positive tumours is limited by renal reabsorption and retention of radiolabelled peptides resulting in dose-limiting high kidney radiation doses. Radiation nephropathy has been described in several patients. Studies on the mechanism and localization demonstrate that renal uptake of radiolabelled somatostatin analogues largely depends on the megalin/cubulin system in the proximal tubule cells. Thus methods are needed that interfere with this reabsorption pathway to achieve kidney protection. Such methods include coadministration of basic amino acids, the bovine gelatin-containing solution Gelofusine or albumin fragments. Amino acids are already commonly used in the clinical setting during PRRT. Other compounds that interfere with renal reabsorption capacity (maleic acid and colchicine) are not suitable for clinical use because of potential toxicity. The safe limit for the renal radiation dose during PRRT is not exactly known. Dosimetry studies applying the principle of the biological equivalent dose (correcting for the effect of dose fractionation) suggest that a dose of about 37 Gy is the threshold for development of kidney toxicity. This threshold is lower when risk factors for development of renal damage exist: age over 60 years, hypertension, diabetes mellitus and previous chemotherapy. A still experimental pathway for kidney protection is mitigation of radiation effects, possibly achievable by cotreatment with amifostine (Ethylol), a radiation protector, or with blockers of the renin-angiotensin-aldosterone system. Future perspectives on improving kidney protection during PRRT include combinations of agents to reduce renal retention of radiolabelled peptides, eventually together with mitigating medicines. Moreover, new somatostatin analogues with lower

 18. Synthetic analogues of natural semiochemicals as promising insect control agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ujvary, Istvan; Toth, Miklos; Guerin, Patrick

  2000-01-01

  After decades of research and development, insect pheromones and other semiochemicals became indispensable tools of ecologically based agricultural pest and disease vector management programmes with main uses as: 1) detection and population monitoring of emerging and migrating insects, 2) mass trapping of insects, 3) combined formulation of semiochemicals and insecticides ('lure-and-kill'), and 4) mating disruption with specially formulated pheromone components. In spite of their demonstrated safety and biodegradability, the direct application of these semiochemicals for pest control has not fulfilled initial expectations. Nonetheless considerable field experience has been accumulated (Carde and Minks 1995). Evidently, two important factors limit the practical potential of these substances: 1) inherent in their particular mode of action, semiochemicals, especially pheromones, are effectively cleared by specific enzymes in the insect antennae, and 2) some of these compounds contain labile functional moieties that are prone to degradation (oxidation, isomerisation and polymerisation) under field conditions. Appropriate chemical modifications of these natural compounds, however, can circumvent these problems by providing synthetic analogues (sometimes also called parapheromones or antipheromones; for early studies, see Roelofs and Comeau 1971, Payne et al. 1973) which in ideal cases are not only more potent and environmentally acceptable but more economical as well. It should also be mentioned that many effective attractants have been discovered through the empirical screening of synthetic chemicals, some of which have actually turned out to be structural relatives of natural semiochemicals of the particular insect. In this paper, selected case studies of analogues of sex pheromones and kairomones will be presented. The examples from our work include nitrile bioisosteres of labile aldehyde pheromone components of the cranberry girdler moth, Chrysoteuchia topiaria

 19. Matrix diffusion model. In situ tests using natural analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rasilainen, K.

  1997-11-01

  Matrix diffusion is an important retarding and dispersing mechanism for substances carried by groundwater in fractured bedrock. Natural analogues provide, unlike laboratory or field experiments, a possibility to test the model of matrix diffusion in situ over long periods of time. This thesis documents quantitative model tests against in situ observations, done to support modelling of matrix diffusion in performance assessments of nuclear waste repositories

 20. Do film soundtracks contain nonlinear analogues to influence emotion?

  OpenAIRE

  Blumstein, Daniel T.; Davitian, Richard; Kaye, Peter D.

  2010-01-01

  A variety of vertebrates produce nonlinear vocalizations when they are under duress. By their very nature, vocalizations containing nonlinearities may sound harsh and are somewhat unpredictable; observations that are consistent with them being particularly evocative to those hearing them. We tested the hypothesis that humans capitalize on this seemingly widespread vertebrate response by creating nonlinear analogues in film soundtracks to evoke particular emotions. We used lists of highly rega...

 1. Cinnamoylated chloroquine analogues: A new structural class of antimalarial agents.

  Science.gov (United States)

  Gayam, Venkatareddy; Ravi, Subban

  2017-07-28

  A novel series of cinnamoylated chloroquine hybrid analogues were synthesized and evaluated as antimalarial agents. The trans cinnamic acid derivatives (3-8) were synthesized by utilizing substituted aldehydes and malanoic acid in DMF catalysed by DABCO. The final cinnamoylated chloroquine analogues (9-14) were synthesized by utilizing DCC coupling reagent. The amido chloroquine (17) was prepared from acid (16) and compound 2 in benzene using SOCl 2 as chlorinating agent. The corresponding ester (15) was prepared from 2-hydroxy acetophenone and 2-bromoacetates in actonitrile in presence of K 2 CO 3  as base followed by basic hydrolysis. The preparation of amide based chloroquine-chalcone analogues (18-22), were obtained by the combination of amido chloroquine (17) and aldehydes in 10% aq. KOH in methanol at room temperature. Further we prepared epichlorohydrin based chloroquine-chalcone analogues (25-28), by reacting the epoxide (24a, 24b and 24c) with 2 and methelenedioxy aniline. In vitro antimalarial activity against chloroquine sensitive strain 3D7, chloroquine resistant strain K1 of P. falciparum and in vitro cytotoxicity of compounds using VERO cell line was carried out. The synthesized molecules showed significant in vitro antimalarial activity especially against CQ resistant strain (K1). Among tested compounds, 13, 9 and 10 were found to be the most potent compounds of the series with IC 50 value of 44.06, 48.04 and 59.37 nM against chloroquine resistant K1 strain. Copyright © 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 2. Synthesis and Evaluation of Febrifugine Analogues as Potential Antimalarial Agents

  OpenAIRE

  Zhu, Shuren; Meng, Li; Zhang, Quan; Wei, Lai

  2006-01-01

  Febrifugine is an alkaloid isolated from Dichroa febrifuga Lour as the active component against Plasmodium falciparum. Strong liver toxicity has precluded febrifugine as a potential clinical drug. In this study novel febrifugine analogues were designed and synthesized. Lower toxicity was achieved by reducing or eliminating the tendency of forming chemically reactive and toxic intermediates and metabolites. Synthesized compounds were evaluated in vitro against chloroquine sensitive (D6) and ch...

 3. Localisation and mechanism of renal retention of radiolabelled somatostatin analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Melis, Marleen; Krenning, Eric P.; Bernard, Bert F.; Jong, Marion de [Erasmus MC, Department of Nuclear Medicine, Rotterdam (Netherlands); Barone, Raffaella [UCL, Centre of Nuclear Medicine and Laboratory of PET, Brussels (Belgium); Visser, Theo J. [Erasmus MC, Department of Internal Medicine, Rotterdam (Netherlands)

  2005-10-01

  Radiolabelled somatostatin analogues, such as octreotide and octreotate, are used for tumour scintigraphy and radionuclide therapy. The kidney is the most important critical organ during such therapy owing to the reabsorption and retention of radiolabelled peptides. The aim of this study was to investigate in a rat model both the localisation and the mechanism of renal uptake after intravenous injection of radiolabelled somatostatin analogues. The multi-ligand megalin/cubilin receptor complex, responsible for reabsorption of many peptides and proteins in the kidney, is an interesting candidate for renal endocytosis of these peptide analogues. For localisation studies, ex vivo autoradiography and micro-autoradiography of rat kidneys were performed 1-24 h after injection of radiolabelled somatostatin analogues and compared with the renal anti-megalin immunohistochemical staining pattern. To confirm a role of megalin in the mechanism of renal retention of [{sup 111}In-DTPA]octreotide, the effects of three inhibitory substances were explored in rats. Renal ex vivo autoradiography showed high cortical radioactivity and lower radioactivity in the outer medulla. The distribution of cortical radioactivity was inhomogeneous. Micro-autoradiography indicated that radioactivity was only retained in the proximal tubules. The anti-megalin immunohistochemical staining pattern showed a strong similarity with the renal [{sup 111}In-DTPA]octreotide ex vivo autoradiograms. Biodistribution studies showed that co-injection of positively charged d-lysine reduced renal uptake to 60% of control. Sodium maleate reduced renal [{sup 111}In-DTPA]octreotide uptake to 15% of control. Finally, cisplatin pre-treatment of rats reduced kidney uptake to 70% of control. Renal retention of [{sup 111}In-DTPA]octreotide is confined to proximal tubules in the rat kidney, in which megalin-mediated endocytosis may play an important part. (orig.)

 4. Kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy with somatostatin analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rolleman, Edgar J.; Melis, Marleen; Valkema, Roelf; Krenning, Eric P.; Jong, Marion de; Boerman, Otto C.

  2010-01-01

  This review focuses on the present status of kidney protection during peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) using radiolabelled somatostatin analogues. This treatment modality for somatostatin receptor-positive tumours is limited by renal reabsorption and retention of radiolabelled peptides resulting in dose-limiting high kidney radiation doses. Radiation nephropathy has been described in several patients. Studies on the mechanism and localization demonstrate that renal uptake of radiolabelled somatostatin analogues largely depends on the megalin/cubulin system in the proximal tubule cells. Thus methods are needed that interfere with this reabsorption pathway to achieve kidney protection. Such methods include coadministration of basic amino acids, the bovine gelatin-containing solution Gelofusine or albumin fragments. Amino acids are already commonly used in the clinical setting during PRRT. Other compounds that interfere with renal reabsorption capacity (maleic acid and colchicine) are not suitable for clinical use because of potential toxicity. The safe limit for the renal radiation dose during PRRT is not exactly known. Dosimetry studies applying the principle of the biological equivalent dose (correcting for the effect of dose fractionation) suggest that a dose of about 37 Gy is the threshold for development of kidney toxicity. This threshold is lower when risk factors for development of renal damage exist: age over 60 years, hypertension, diabetes mellitus and previous chemotherapy. A still experimental pathway for kidney protection is mitigation of radiation effects, possibly achievable by cotreatment with amifostine (Ethylol), a radiation protector, or with blockers of the renin-angiotensin-aldosterone system. Future perspectives on improving kidney protection during PRRT include combinations of agents to reduce renal retention of radiolabelled peptides, eventually together with mitigating medicines. Moreover, new somatostatin analogues with lower

 5. Transdermal delivery of a melanotropic peptide hormone analogue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dawson, B.V.; Hadley, M.E.; Kreutzfeld, K.; Dorr, R.T.; Hruby, V.J.; Al-Obeidi, F.; Don, S.

  1988-01-01

  We previously reported that topical application of [Nl3 4 ,D-Phe 7 ]alpha-MSH, a superpotent analogue of alpha-melanocyte stimulating hormone, to mice induces a darkening of follicular melanocytes throughout the skin. We now report that the melanotropin analogue can be delivered across mouse but not rat skin in an in vitro model system. Passage of the analogue from the topically applied vehicle (polyethylene glycol) across the skin into a subcutaneous receiving vessel was demonstrated by both bioassay as well as by radioimmunoassay. The bioassay data demonstrate that percutaneous absorption of the melanotropin did not result in loss of biological activity of the peptide. The differential penetration of the peptide across rodent skin reveals that one cannot predict percutaneous absorption of a substance across the stratum corneum from studies on a single species. The present results are the first to demonstrate, by direct quantitative measurements, that a bioactive peptide can be delivered across the vertebrate integument in vitro. These studies point out the potential of a topically applied melanotropin for tanning of the skin and possibly for treatment of certain hypopigmentary disorders

 6. Upgrading of analogue cameras using modern PC based computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pardom, M.F.; Matos, L.

  2002-01-01

  Aim: The use of computers along with analogue cameras enables them to perform tasks involving time-activity parameters. The INFORMENU system converts a modern PC computer into a dedicated nuclear medicine computer system with a total cost affordable to emerging economic countries, and easily adaptable to all existing cameras. Materials and Methods: In collaboration with nuclear medicine physicians, an application including hardware and software was developed by a private firm. The system runs smoothly on Windows 98 and its operation is very easy. The main features are comparable to the brand commercial computer systems; such as image resolution until 1024 x 1024, low count loss at high count rate, uniformity correction, integrated graphical and text reporting, and user defined clinical protocols. Results: The system is used in more than 20 private and public institutions. The count loss is less than 1% in all the routine work, improvement of uniformity correction of 3-5 times, improved utility of the analogue cameras. Conclusion: The INFORMENU system improves the utility of analogue cameras permitting the inclusion of dynamic clinical protocols and quantifications, helping the development of the nuclear medicine practice. The operation and maintenance costs were lowered. The end users improve their knowledge of modern nuclear medicine

 7. Manipulating lightcone fluctuations in an analogue cosmic string

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiawei Hu

  2018-02-01

  Full Text Available We study the flight time fluctuations in an anisotropic medium inspired by a cosmic string with an effective fluctuating refractive index caused by fluctuating vacuum electric fields, which are analogous to the lightcone fluctuations due to fluctuating spacetime metric when gravity is quantized. The medium can be realized as a metamaterial that mimics a cosmic string in the sense of transformation optics. For a probe light close to the analogue string, the flight time variance is ν times that in a normal homogeneous and isotropic medium, where ν is a parameter characterizing the deficit angle of the spacetime of a cosmic string. The parameter ν, which is always greater than unity for a real cosmic string, is determined by the dielectric properties of the metamaterial for an analogue string. Therefore, the flight time fluctuations of a probe light can be manipulated by changing the electric permittivity and magnetic permeability of the analogue medium. We argue that it seems possible to fabricate a metamaterial that mimics a cosmic string with a large ν in laboratory so that a currently observable flight time variance might be achieved.

 8. Metal ion interaction with phosphorylated tyrosine analogue monolayers on gold.

  Science.gov (United States)

  Petoral, Rodrigo M; Björefors, Fredrik; Uvdal, Kajsa

  2006-11-23

  Phosphorylated tyrosine analogue molecules (pTyr-PT) were assembled onto gold substrates, and the resulting monolayers were used for metal ion interaction studies. The monolayers were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), infrared reflection-absorption spectroscopy (IRAS), cyclic voltammetry (CV), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS), both prior to and after exposure to metal ions. XPS verified the elemental composition of the molecular adsorbate and the presence of metal ions coordinated to the phosphate groups. Both the angle-dependent XPS and IRAS results were consistent with the change in the structural orientation of the pTyr-PT monolayer upon exposure to metal ions. The differential capacitance of the monolayers upon coordination of the metal ions was evaluated using EIS. These metal ions were found to significantly change the capacitance of the pTyr-PT monolayers in contrast to the nonphosphorylated tyrosine analogue (TPT). CV results showed reduced electrochemical blocking capabilities of the phosphorylated analogue monolayer when exposed to metal ions, supporting the change in the structure of the monolayer observed by XPS and IRAS. The largest change in the structure and interfacial capacitance was observed for aluminum ions, compared to calcium, magnesium, and chromium ions. This type of monolayer shows an excellent capability to coordinate metal ions and has a high potential for use as sensing layers in biochip applications to monitor the presence of metal ions.

 9. q-bosons and the q-analogue quantized field

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nelson, C.A.

  1994-01-01

  The q-analogue coherent states |z > q are used to identify physical signatures for the presence of a q-analogue quantized radiation field in the | > q classical limit where |z| is large. In this quantum-optics-like limit, the fractional uncertainties of most physical quantities (momentum, position, amplitude, phase) which characterize the quantum field are O(1). They only vanish as O(1/|z|) when q = 1. However, for the number operator, N, and the N-Hamiltonian for a free q-boson gas, H N = ℎω(N + 1/2), the fractional uncertainties do still approach zero. A signature for q-boson counting statistics is that (ΔN) 2 / → 0 as |z| → ∞. Except for its O(1) fractional uncertainty, the q-generalization of the Hermitian phase operator of Pegg and Barnett, φ q , still exhibits normal classical behavior. The standard number-phase uncertainty-relation, ΔN Δφ q = 1/2, and the approximate commutation relation, [N,φ q ] = i, still hold for the single-mode q-analogue quantized field. So, N and φ q are almost canonically conjugate operators in the |z > q classical limit. The |z > q CS's minimize this uncertainty relation for moderate |z| 2

 10. Simulated Milky Way analogues: implications for dark matter direct searches

  Science.gov (United States)

  Bozorgnia, Nassim; Calore, Francesca; Schaller, Matthieu; Lovell, Mark; Bertone, Gianfranco; Frenk, Carlos S.; Crain, Robert A.; Navarro, Julio F.; Schaye, Joop; Theuns, Tom

  2016-05-01

  We study the implications of galaxy formation on dark matter direct detection using high resolution hydrodynamic simulations of Milky Way-like galaxies simulated within the EAGLE and APOSTLE projects. We identify Milky Way analogues that satisfy observational constraints on the Milky Way rotation curve and total stellar mass. We then extract the dark matter density and velocity distribution in the Solar neighbourhood for this set of Milky Way analogues, and use them to analyse the results of current direct detection experiments. For most Milky Way analogues, the event rates in direct detection experiments obtained from the best fit Maxwellian distribution (with peak speed of 223-289 km/s) are similar to those obtained directly from the simulations. As a consequence, the allowed regions and exclusion limits set by direct detection experiments in the dark matter mass and spin-independent cross section plane shift by a few GeV compared to the Standard Halo Model, at low dark matter masses. For each dark matter mass, the halo-to-halo variation of the local dark matter density results in an overall shift of the allowed regions and exclusion limits for the cross section. However, the compatibility of the possible hints for a dark matter signal from DAMA and CDMS-Si and null results from LUX and SuperCDMS is not improved.

 11. THE PENA BLANCA NATURAL ANALOGUE PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G. Saulnier and W. Statham

  2006-04-16

  The Nopal I uranium mine in the Sierra Pena Blanca, Chihuahua, Mexico serves as a natural analogue to the Yucca Mountain repository. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model simulates the mobilization and transport of radionuclides that are released from the mine and transported to the saturated zone. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model uses probabilistic simulations of hydrogeologic processes that are analogous to the processes that occur at the Yucca Mountain site. The Nopal I uranium deposit lies in fractured, welded, and altered rhyolitic ash-flow tuffs that overlie carbonate rocks, a setting analogous to the geologic formations at the Yucca Mountain site. The Nopal I mine site has the following analogous characteristics as compared to the Yucca Mountain repository site: (1) Analogous source--UO{sub 2} uranium ore deposit = spent nuclear fuel in the repository; (2) Analogous geology--(i.e. fractured, welded, and altered rhyolitic ash-flow tuffs); (3) Analogous climate--Semiarid to arid; (4) Analogous setting--Volcanic tuffs overlie carbonate rocks; and (5) Analogous geochemistry--Oxidizing conditions Analogous hydrogeology: The ore deposit lies in the unsaturated zone above the water table.

 12. THE PENA BLANCA NATURAL ANALOGUE PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL

  International Nuclear Information System (INIS)

  G. Saulnier; W. Statham

  2006-01-01

  The Nopal I uranium mine in the Sierra Pena Blanca, Chihuahua, Mexico serves as a natural analogue to the Yucca Mountain repository. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model simulates the mobilization and transport of radionuclides that are released from the mine and transported to the saturated zone. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model uses probabilistic simulations of hydrogeologic processes that are analogous to the processes that occur at the Yucca Mountain site. The Nopal I uranium deposit lies in fractured, welded, and altered rhyolitic ash-flow tuffs that overlie carbonate rocks, a setting analogous to the geologic formations at the Yucca Mountain site. The Nopal I mine site has the following analogous characteristics as compared to the Yucca Mountain repository site: (1) Analogous source--UO 2 uranium ore deposit = spent nuclear fuel in the repository; (2) Analogous geology--(i.e. fractured, welded, and altered rhyolitic ash-flow tuffs); (3) Analogous climate--Semiarid to arid; (4) Analogous setting--Volcanic tuffs overlie carbonate rocks; and (5) Analogous geochemistry--Oxidizing conditions Analogous hydrogeology: The ore deposit lies in the unsaturated zone above the water table

 13. Thymidine analogue-sparing highly active antiretroviral therapy (HAART).

  Science.gov (United States)

  Nolan, David; Mallal, Simon

  2003-02-01

  The use of alternative nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) to the thymidine analogues stavudine (d4T) and zidovudine(ZDV) has been advocated as a means of limiting long-term NRTI-associated toxicity, particularly the development of lipoatrophy or fat wasting. This approach reflects an increasing knowledge of the distinct toxicity profiles of NRTI drugs. However, recent clinical trials have demonstrated that the use of thymidine analogue NRTIs and newer alternative backbone NRTIs, such as tenofovir (TNF) and abacavir (ABC), is associated with comparable short-term efficacy and tolerability. Given the importance of toxicity profile differences in determining clinical management, it is important to recognise that d4T and ZDV cary significantly different risks for long-term NRTI toxicity. Recognising that all NRTIs, including thymidine analogues, have individual toxicity profiles provides a more appropriate basis for selecting optimal antiretroviral therapy. The safety and efficacy of TNF and ABC are also reviewed here, although the available data provide only limited knowledge of the long-term effects of these drugs in terms of toxicity and antiviral durability.

 14. Amphetamine-Like Analogues in Diabetes: Speeding towards Ketogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia M. Branis

  2015-01-01

  Full Text Available Obesity is common in patients with type 1 and type 2 diabetes. Amphetamine-like analogues comprise the most popular class of weight loss medications. We present a case of a 34-year-old African American female with a history of type 1 diabetes, dyslipidemia, and obesity who developed diabetic ketoacidosis (DKA after starting Diethylpropion for the purpose of weight loss. Shortly after starting Diethylpropion, she developed nausea, vomiting, and periumbilical pain. Blood work revealed glucose of 718 mg/dL, pH 7.32 (7.35–7.45, bicarbonate 16 mmol/L (22–29 mmol/L, and anion gap 19 mmol/L (8–16 mmol/L. Urine analysis demonstrated large amount of ketones. She was hospitalized and successfully treated for DKA. Diethylpropion was discontinued. Amphetamine-like analogues administration leads to norepinephrine release from the lateral hypothalamus which results in the appetite suppression. Peripheral norepinephrine concentration rises as well. Norepinephrine stimulates adipocyte lipolysis and thereby increases nonesterified fatty acids (NEFA availability. It promotes β-oxidation of NEFA to ketone bodies while decreasing metabolic clearance rate of ketones. In the setting of acute insulin deficiency these effects are augmented. Females are more sensitive to norepinephrine effects compared to males. In conclusion, amphetamine-like analogues lead to a release of norepinephrine which can result in a clinically significant ketosis, especially in the setting of insulin deficiency.

 15. Synthesis and preliminary pharmacological evaluation of asymmetric chloroquine analogues.

  Science.gov (United States)

  Witiak, D T; Grattan, D A; Heaslip, R J; Rahwan, R G

  1981-06-01

  Asymmetric chloroquine analogues (1-4) were prepared of known absolute configuration in order to assess stereochemical influences on selected biological activities. Since chloroquine has been shown to possess spasmolytic properties, analogues 1-4 were tested for similar pharmacological effects on smooth-muscle contraction. The (S)- and (R)-chlorochloroquine enantiomers (1 and 2, respectively) were more potent antispasmodics than the less lipophilic (S)- and (R)-hydroxychloroquines (3 and 4, respectively) when tested against KCl- or acetylcholine-induced contractions of the isolated mouse ileum. A membrane stabilizing mechanism of action for the chloroquine analogues is proposed since neither cellular toxicity nor calcium antagonism plays a role in the spasmolytic action of these compounds. Although compounds 1-4 also inhibited PGF2 alpha-induced contractions of the ileum, 1 was significantly more potent than 2; the latter in turn was equipotent to 3 and 4. It is tentatively proposed that 1 may possess stereoselective affinity for the PGF2 alpha receptor in the ileum. This observation may be further exploited to obtain more selective profiles of biological activity through molecular manipulation.

 16. Design and synthesis of biotin analogues reversibly binding with streptavidin.

  Science.gov (United States)

  Yamamoto, Tomohiro; Aoki, Kiyoshi; Sugiyama, Akira; Doi, Hirofumi; Kodama, Tatsuhiko; Shimizu, Yohei; Kanai, Motomu

  2015-04-01

  Two new biotin analogues, biotin carbonate 5 and biotin carbamate 6, have been synthesized. These molecules were designed to reversibly bind with streptavidin by replacing the hydrogen-bond donor NH group(s) of biotin's cyclic urea moiety with oxygen. Biotin carbonate 5 was synthesized from L-arabinose (7), which furnishes the desired stereochemistry at the 3,4-cis-dihydroxy groups, in 11% overall yield (over 10 steps). Synthesis of biotin carbamate 6 was accomplished from L-cysteine-derived chiral aldehyde 33 in 11% overall yield (over 7 steps). Surface plasmon resonance analysis of water-soluble biotin carbonate analogue 46 and biotin carbamate analogue 47 revealed that KD values of these compounds for binding to streptavidin were 6.7×10(-6)  M and 1.7×10(-10)  M, respectively. These values were remarkably greater than that of biotin (KD =10(-15)  M), and thus indicate the importance of the nitrogen atoms for the strong binding between biotin and streptavidin. © 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 17. Natural analogue studies as supplements to biomineralization research

  International Nuclear Information System (INIS)

  McNeil, M.B.

  1995-01-01

  Chemical reactions can alter the chemistry and crystal structure of solid objects over archeological or geological times, while preserving external physical shapes. The reactions resulting in these structures offer natural analogues to laboratory experiments in biomineralization and to biologically influenced alteration of nuclear waste packages, and thus, they offer the only available way of validating models that purport waste package behavior over archaeological or geological times. Potential uses of such analogues in the construction and validation of hypothetical mechanisms of microbiological corrosion and biomineralization are reviewed. Evidence from such analogues suggests that biofilms can control materials alteration in ways usually overlooked. The newly hypothesized mechanisms involve control by biofilms of the cation flow near the solid surface and offer plausible mechanisms for the formation of mixed-cation minerals under conditions that would lead to dealloying in abiotic experiments; they also account for the formation of unusual minerals [such as posnjakite, Cu 4 SO 4 (OH) 6· H 2 O] and mineral morphologies unusual in corrosion [malachite, Cu 2 CO 3 (OH) 2 , rarely forms botryoidally under corrosion conditions and its occasional presence on archaeological objects that appear to have undergone microbiological corrosion may be related to biofilm phenomena

 18. Decomposition of dioxin analogues and ablation study for carbon nanotube

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamauchi, Toshihiko

  2002-01-01

  Two application studies associated with the free electron laser are presented separately, which are the titles of 'Decomposition of Dioxin Analogues' and 'Ablation Study for Carbon Nanotube'. The decomposition of dioxin analogues by infrared (IR) laser irradiation includes the thermal destruction and multiple-photon dissociation. It is important for us to choose the highly absorbable laser wavelength for the decomposition. The thermal decomposition takes place by the irradiation of the low IR laser power. Considering the model of thermal decomposition, it is proposed that adjacent water molecules assist the decomposition of dioxin analogues in addition to the thermal decomposition by the direct laser absorption. The laser ablation study is performed for the aim of a carbon nanotube synthesis. The vapor by the ablation is weakly ionized in the power of several-hundred megawatts. The plasma internal energy is kept over an 8.5 times longer than the vacuum. The cluster was produced from the weakly ionized gas in the enclosed gas, which is composed of the rough particles in the low power laser more than the high power which is composed of the fine particles. (J.P.N.)

 19. Do film soundtracks contain nonlinear analogues to influence emotion?

  Science.gov (United States)

  Blumstein, Daniel T; Davitian, Richard; Kaye, Peter D

  2010-12-23

  A variety of vertebrates produce nonlinear vocalizations when they are under duress. By their very nature, vocalizations containing nonlinearities may sound harsh and are somewhat unpredictable; observations that are consistent with them being particularly evocative to those hearing them. We tested the hypothesis that humans capitalize on this seemingly widespread vertebrate response by creating nonlinear analogues in film soundtracks to evoke particular emotions. We used lists of highly regarded films to generate a set of highly ranked action/adventure, dramatic, horror and war films. We then scored the presence of a variety of nonlinear analogues in these film soundtracks. Dramatic films suppressed noise of all types, contained more abrupt frequency transitions and musical sidebands, and fewer noisy screams than expected. Horror films suppressed abrupt frequency transitions and musical sidebands, but had more non-musical sidebands, and noisy screams than expected. Adventure films had more male screams than expected. Together, our results suggest that film-makers manipulate sounds to create nonlinear analogues in order to manipulate our emotional responses.

 20. Manipulating lightcone fluctuations in an analogue cosmic string

  Science.gov (United States)

  Hu, Jiawei; Yu, Hongwei

  2018-02-01

  We study the flight time fluctuations in an anisotropic medium inspired by a cosmic string with an effective fluctuating refractive index caused by fluctuating vacuum electric fields, which are analogous to the lightcone fluctuations due to fluctuating spacetime metric when gravity is quantized. The medium can be realized as a metamaterial that mimics a cosmic string in the sense of transformation optics. For a probe light close to the analogue string, the flight time variance is ν times that in a normal homogeneous and isotropic medium, where ν is a parameter characterizing the deficit angle of the spacetime of a cosmic string. The parameter ν, which is always greater than unity for a real cosmic string, is determined by the dielectric properties of the metamaterial for an analogue string. Therefore, the flight time fluctuations of a probe light can be manipulated by changing the electric permittivity and magnetic permeability of the analogue medium. We argue that it seems possible to fabricate a metamaterial that mimics a cosmic string with a large ν in laboratory so that a currently observable flight time variance might be achieved.

 1. THE PENA BLANCA NATURAL ANALOGUE PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G.J. Saulnier Jr; W. Statham

  2006-03-10

  The Nopal I uranium mine in the Sierra Pena Blanca, Chihuahua, Mexico serves as a natural analogue to the Yucca Mountain repository. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model simulates the mobilization and transport of radionuclides that are released from the mine and transported to the saturated zone. the Pena Blanca Natural Analogue Model uses probabilistic simulations of hydrogeologic processes that are analogous to the processes that occur at the Yucca Mountain site. The Nopal I uranium deposit lies in fractured, welded, and altered rhyolitic ash flow tuffs that overlie carbonate rocks, a setting analogous to the geologic formations at the Yucca Mountain site. The Nopal I mine site has the following characteristics as compared to the Yucca Mountain repository site. (1) Analogous source: UO{sub 2} uranium ore deposit = spent nuclear fuel in the repository; (2) Analogous geologic setting: fractured, welded, and altered rhyolitic ash flow tuffs overlying carbonate rocks; (3) Analogous climate: Semiarid to arid; (4) Analogous geochemistry: Oxidizing conditions; and (5) Analogous hydrogeology: The ore deposit lies in the unsaturated zone above the water table. The Nopal I deposit is approximately 8 {+-} 0.5 million years old and has been exposed to oxidizing conditions during the last 3.2 to 3.4 million years. The Pena Blanca Natural Analogue Model considers that the uranium oxide and uranium silicates in the ore deposit were originally analogous to uranium-oxide spent nuclear fuel. The Pena Blanca site has been characterized using field and laboratory investigations of its fault and fracture distribution, mineralogy, fracture fillings, seepage into the mine adits, regional hydrology, and mineralization that shows the extent of radionuclide migration. Three boreholes were drilled at the Nopal I mine site in 2003 and these boreholes have provided samples for lithologic characterization, water-level measurements, and water samples for laboratory

 2. THE PENA BLANCA NATURAL ANALOGUE PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL

  International Nuclear Information System (INIS)

  G.J. Saulnier Jr; W. Statham

  2006-01-01

  The Nopal I uranium mine in the Sierra Pena Blanca, Chihuahua, Mexico serves as a natural analogue to the Yucca Mountain repository. The Pena Blanca Natural Analogue Performance Assessment Model simulates the mobilization and transport of radionuclides that are released from the mine and transported to the saturated zone. the Pena Blanca Natural Analogue Model uses probabilistic simulations of hydrogeologic processes that are analogous to the processes that occur at the Yucca Mountain site. The Nopal I uranium deposit lies in fractured, welded, and altered rhyolitic ash flow tuffs that overlie carbonate rocks, a setting analogous to the geologic formations at the Yucca Mountain site. The Nopal I mine site has the following characteristics as compared to the Yucca Mountain repository site. (1) Analogous source: UO 2 uranium ore deposit = spent nuclear fuel in the repository; (2) Analogous geologic setting: fractured, welded, and altered rhyolitic ash flow tuffs overlying carbonate rocks; (3) Analogous climate: Semiarid to arid; (4) Analogous geochemistry: Oxidizing conditions; and (5) Analogous hydrogeology: The ore deposit lies in the unsaturated zone above the water table. The Nopal I deposit is approximately 8 ± 0.5 million years old and has been exposed to oxidizing conditions during the last 3.2 to 3.4 million years. The Pena Blanca Natural Analogue Model considers that the uranium oxide and uranium silicates in the ore deposit were originally analogous to uranium-oxide spent nuclear fuel. The Pena Blanca site has been characterized using field and laboratory investigations of its fault and fracture distribution, mineralogy, fracture fillings, seepage into the mine adits, regional hydrology, and mineralization that shows the extent of radionuclide migration. Three boreholes were drilled at the Nopal I mine site in 2003 and these boreholes have provided samples for lithologic characterization, water-level measurements, and water samples for laboratory analysis

 3. Downscaling of surface moisture flux and precipitation in the Ebro Valley (Spain using analogues and analogues followed by random forests and multiple linear regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Ibarra-Berastegi

  2011-06-01

  Full Text Available In this paper, reanalysis fields from the ECMWF have been statistically downscaled to predict from large-scale atmospheric fields, surface moisture flux and daily precipitation at two observatories (Zaragoza and Tortosa, Ebro Valley, Spain during the 1961–2001 period. Three types of downscaling models have been built: (i analogues, (ii analogues followed by random forests and (iii analogues followed by multiple linear regression. The inputs consist of data (predictor fields taken from the ERA-40 reanalysis. The predicted fields are precipitation and surface moisture flux as measured at the two observatories. With the aim to reduce the dimensionality of the problem, the ERA-40 fields have been decomposed using empirical orthogonal functions. Available daily data has been divided into two parts: a training period used to find a group of about 300 analogues to build the downscaling model (1961–1996 and a test period (1997–2001, where models' performance has been assessed using independent data. In the case of surface moisture flux, the models based on analogues followed by random forests do not clearly outperform those built on analogues plus multiple linear regression, while simple averages calculated from the nearest analogues found in the training period, yielded only slightly worse results. In the case of precipitation, the three types of model performed equally. These results suggest that most of the models' downscaling capabilities can be attributed to the analogues-calculation stage.

 4. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 5. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 6. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 7. Quantum Analogues: From Phase Transitions to Black Holes and Cosmology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liberati, Stefano

  2008-01-01

  'And I cherish more than anything else the analogies, my most trustworthy masters. They know all the secrets of nature, and they ought to be least neglected in geometry.' These words of the great astronomer Johannes Kepler embody the philosophy behind the research recounted in this interesting book-a book composed of nine selected lectures (and a nice introduction by Bill Unruh) from the international workshop on 'Quantum Simulations via Analogues', which was held in the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Dresden during the summer of 2005. Analogue models of (and for) gravity have a long and distinguished history dating back to the earliest years of general relativity. However the last decade has seen a remarkable and steady development of analogue gravity models based on condensed matter systems, leading to some hundreds of published articles, numerous workshops, and several books. While the main driver for this booming field has definitely been the puzzling physics associated with quantum effects in black holes, more recently much attention has also been devoted to other interesting issues-such as cosmological particle production or the cosmological constant problem. Moreover, together with these new themes there has been a persistent interest in the possibility of simulating cosmic topological defects in the laboratory (although it should be said that momentum for this line of research has been somewhat weakened by the progressive decrease of interest in cosmological topological defects as an alternative to inflationary scenarios). All these aspects are faithfully accounted for in this book, which does a good job at presenting a vivid snapshot of many (if not quite all) of the most interesting lines of research in the field. All the articles have a self-consistent structure-which allows one to read them in arbitrary order and appreciate the full richness of each topic. However, when considered together I would say that they also provide a

 8. Intramolecular hydrogen bonding in malonaldehyde and its radical analogues.

  Science.gov (United States)

  Lin, Chen; Kumar, Manoj; Finney, Brian A; Francisco, Joseph S

  2017-09-28

  High level Brueckner doubles with triples correction method-based ab initio calculations have been used to investigate the nature of intramolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen atom transfer in cis-malonaldehyde (MA) and its radical analogues. The radicals considered here are the ones that correspond to the homolytic cleavage of C-H bonds in cis-MA. The results suggest that cis-MA and its radical analogues, cis-MA RS , and cis-MA RA , both exist in planar geometry. The calculated intramolecular O-H⋯O=C bond in cis-MA is shorter than that in the radical analogues. The intramolecular hydrogen bond in cis-MA is stronger than in its radicals by at least 3.0 kcal/mol. The stability of a cis-malonaldehyde radical correlates with the extent of electron spin delocalization; cis-MA RA , in which the radical spin is more delocalized, is the most stable MA radical, whereas cis-MA RS , in which the radical spin is strongly localized, is the least stable radical. The natural bond orbital analysis indicates that the intramolecular hydrogen bonding (O⋯H⋯O) in cis-malonaldehyde radicals is stabilized by the interaction between the lone pair orbitals of donor oxygen and the σ * orbital of acceptor O-H bond (n → σ * OH ). The calculated barriers indicate that the intramolecular proton transfer in cis-MA involves 2.2 kcal/mol lower barrier than that in cis-MA RS .

 9. Alligator Rivers Analogue Project. Final Report - Volume 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duerden, P [Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), Lucas Heights, NSW (Australia); Lever, D A [AEA Technology, Harwell (United Kingdom); Sverjensky, D A [Johns Hopkins Univ., Baltimore, MD (United States); Townley, L R [Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Wembley, WA (Australia). Div. of Water Resources

  1992-07-01

  This summary report, which highlights the work and findings of the Alligator Rivers Analogue Project (ARAP) is one of a series of 16 volumes, listed below. Detailed descriptions and results are provided in Volumes 2 to 16. Full acknowledgment to individual contributions is provided in the individual reports, and in Appendix I of this report. The findings from the technical studies are discussed in the context of assessments of the long-term performance of geological repositories for radioactive wastes, which are being undertaken in many countries. They are also considered in an integrated 'Scenario Development' approach, aimed to understand the formation of the ore deposit. Despite their inherent uncertainties, the findings provide a basis for assessing the way in which radionuclides will migrate in environments with a variety of geologic settings and over a range of different geologic timescales. Thus, section 2 of this report discusses the concept of using uranium deposits as natural analogues and refers to a number of such studies, including those at the Koongarra deposit in the Alligator Rivers Region of the Northern Territory of Australia. Section 3 reviews early scientific work in the Alligator Rivers Region and summarises the results of the analogue studies undertaken between 1981 and 1987 that were funded by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and the UK Department of the Environment (UKDoE). Section 4 describes the objectives of ARAP and the manner in which the study was conducted and provides a general outline of the project and a summary of the findings. A general description of the Koongarra ore deposit, the focus of ARAP, is provided in Section 5, with Sections 6-13 providing summaries of the work carried out to characterise the site in detail and provide data for modelling. Sections 14-18 discuss how this data was used in modelling and how the results may be applied for performance assessment studies. Finally, Section 19 considers the

 10. Recombinant erythropoietin and analogues: a challenge for doping control.

  Science.gov (United States)

  Pascual, J A; Belalcazar, V; de Bolos, C; Gutiérrez, R; Llop, E; Segura, J

  2004-04-01

  Erythropoietin (EPO) increases the number of circulating erythrocytes and thus muscle oxygenation. The availability of the recombinant protein (rEPO) has increased the risk of its illegal use in sports, its detection being a difficult challenge. Five different hematopoietic parameters were initially chosen as indirect markers of rEPO abuse: concentration of serum EPO, concentration of serum-soluble transferrin receptors (sTFr), hematocrit, percentage of reticulocytes, and percentage of macrocytes. New models considering only hemoglobin, serum EPO concentration, and percentage of reticulocytes are simpler and seem to be more sensitive when low doses of rEPO are used. A more direct method of urine analysis (isoelectrofocusing, double blotting, and chemiluminescent detection) based on the charge differences between rEPO and endogenous EPO, related to their carbohydrate composition, provides proof of rEPO use. Furthermore, this approach permits the detection of darbepoetin, a direct analogue of EPO also known as NESP ("new erythropoiesis stimulating protein"). Recently a protein conjugate, "synthetic erythropoiesis protein" (SEP), containing precision-length, monodisperse, negatively charged polymers instead of oligosaccharides has been synthesized. Finally, EPO-mimetics are molecules capable of acting as EPO in dimerizing the EPO receptor. Two kinds of EPO-mimetics have been described: peptides and nonpeptides. The enhancement of oxygen availability to muscles by rEPO, analogues, and mimetics constitutes one of the main challenges to doping control. Major steps have already been developed for detection ofrEPO and some analogues. In the near future, the transfection to an athlete's body of genes that code for erythropoietin might be an emerging doping issue, and sports authorities have incorporated "gene doping" among the prohibited practices.

 11. Migrastatin analogues inhibit canine mammary cancer cell migration and invasion.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Majchrzak

  Full Text Available BACKGROUND: Cancer spread to other organs is the main cause of death of oncological patients. Migration of cancer cells from a primary tumour is the crucial step in the complex process of metastasis, therefore blocking this process is currently the main treatment strategy. Metastasis inhibitors derived from natural products, such as, migrastatin, are very promising anticancer agents. Thus, the aim of our study was to investigate the effect of six migrastatin analogues (MGSTA-1 to 6 on migration and invasion of canine mammary adenocarcinoma cell lines isolated from primary tumours and their metastases to the lungs. Canine mammary tumours constitute a valuable tool for studying multiple aspect of human cancer. RESULTS: OUR RESULTS SHOWED THAT TWO OF SIX FULLY SYNTHETIC ANALOGUES OF MIGRASTATIN: MGSTA-5 and MGSTA-6 were potent inhibitors of canine mammary cancer cells migration and invasion. These data were obtained using the wound healing test, as well as trans-well migration and invasion assays. Furthermore, the treatment of cancer cells with the most effective compound (MGSTA-6 disturbed binding between filamentous F-actin and fascin1. Confocal microscopy analyses revealed that treatment with MGSTA-6 increased the presence of unbound fascin1 and reduced co-localization of F-actin and fascin1 in canine cancer cells. Most likely, actin filaments were not cross-linked by fascin1 and did not generate the typical filopodial architecture of actin filaments in response to the activity of MGSTA-6. Thus, administration of MGSTA-6 results in decreased formation of filopodia protrusions and stress fibres in canine mammary cancer cells, causing inhibition of cancer migration and invasion. CONCLUSION: Two synthetic migrastatin analogues (MGSTA-5 and MGSTA-6 were shown to be promising compounds for inhibition of cancer metastasis. They may have beneficial therapeutic effects in cancer therapy in dogs, especially in combination with other anticancer drugs

 12. Alligator Rivers Analogue Project. Final Report - Volume 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duerden, P.; Lever, D.A.; Sverjensky, D.A.; Townley, L.R.

  1992-01-01

  This summary report, which highlights the work and findings of the Alligator Rivers Analogue Project (ARAP) is one of a series of 16 volumes, listed below. Detailed descriptions and results are provided in Volumes 2 to 16. Full acknowledgment to individual contributions is provided in the individual reports, and in Appendix I of this report. The findings from the technical studies are discussed in the context of assessments of the long-term performance of geological repositories for radioactive wastes, which are being undertaken in many countries. They are also considered in an integrated 'Scenario Development' approach, aimed to understand the formation of the ore deposit. Despite their inherent uncertainties, the findings provide a basis for assessing the way in which radionuclides will migrate in environments with a variety of geologic settings and over a range of different geologic timescales. Thus, section 2 of this report discusses the concept of using uranium deposits as natural analogues and refers to a number of such studies, including those at the Koongarra deposit in the Alligator Rivers Region of the Northern Territory of Australia. Section 3 reviews early scientific work in the Alligator Rivers Region and summarises the results of the analogue studies undertaken between 1981 and 1987 that were funded by the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC) and the UK Department of the Environment (UKDoE). Section 4 describes the objectives of ARAP and the manner in which the study was conducted and provides a general outline of the project and a summary of the findings. A general description of the Koongarra ore deposit, the focus of ARAP, is provided in Section 5, with Sections 6-13 providing summaries of the work carried out to characterise the site in detail and provide data for modelling. Sections 14-18 discuss how this data was used in modelling and how the results may be applied for performance assessment studies. Finally, Section 19 considers the

 13. Design of insulin analogues for meal-related therapy.

  Science.gov (United States)

  Brange, J

  1993-01-01

  The human insulin in replacement therapy has a hexameric structure. Hexamerization of the insulin molecule facilitates biosynthesis and beta-cell storage of insulin, but is unnecessary for biologic activity and appears to contribute to delayed absorption of exogenous insulin from the subcutis. Insulin analogues with reduced self-association that are produced through recombinant DNA techniques have been shown to have in vivo activity comparable to that of human insulin and absorption kinetics characterized by higher and more constant rates of disappearance from the subcutaneous injection site. In preliminary studies in patients receiving insulin therapy, monomeric insulin analogues have been found to provide glycemic control in the postprandial period that is at least equivalent to that of human insulin. Findings in these studies suggest that the use of such analogues may provide meal-related insulin effects closer to those observed in the physiologic state by limiting excessive postprandial glucose excursions and decreasing the risk of late hypoglycemia. Banting and Best revolutionized diabetes therapy 70 years ago with the extraction of insulin from animal pancreas glands (J Lab Clin Med 7:464-472, 1922). Since that time, many refinements of the therapeutic properties of pharmaceutical preparations of the hormone have been introduced. Until recently, however, such advances have been limited to improvements in insulin purity, insulin species, and adjustment of the composition of the vehicle with respect to auxiliary substances and other additives. With the advent of recombinant DNA techniques, it has become possible to optimize the insulin molecule itself for purposes of replacement therapy.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 14. Are Structural Analogues to Bisphenol A Safe Alternatives?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenmai, Anna Kjerstine; Dybdahl, Marianne; Pedersen, Mikael

  2014-01-01

  Background: Bisphenol A (BPA) is a chemical with widespread human exposure suspected of causing low-dose effects. Thus, a need for developing alternatives to BPA exists. Structural analogues of BPA have already been detected in foods and humans. Due to the structural analogy of the alternatives......, there is a risk of effects similar to BPA.Objectives: The aim was to elucidate and compare the hazards of bisphenol B (BPB), bisphenol E (BPE), bisphenol F (BPF), bisphenol S (BPS) and 4-cumylphenol (HPP) to BPA.Methods: In vitro studies on steroidogenesis, receptor activity, and biomarkers of effect, as well...

 15. A high speed digital-to-analogue converter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hallgren, B.I.

  1974-02-01

  An 8-bit Digital-to-Analogue converter of the current-weighting type has been constructed using 8 monolithic integrated circuit transistor arrays -one for each bit. The D/A-converter has a voltage output within the range 0 to -2V. The settling time to within half of the least significant bit is about 50 nsec. The temperature dependence and transient response of the converter has been analysed using computer aided design techniques. A comparison is made between the experimental and simulated transient performance. (Auth.)

 16. Optical analogues of nanostructures with Rashba–Dresselhaus interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dragoman, Daniela

  2014-01-01

  We demonstrate that light propagation through uniaxial crystals with suitably oriented optical axes is quantitatively analogous to electron propagation in a two-dimensional electron gas in the presence of Rashba and/or Dresselhaus effects. It is shown that, through an appropriate shaping of light beams and a rigorous control of their incidence angle on properly oriented uniaxial crystals, it is possible to investigate independently the effects of angular divergence and energy broadening on electron wavefunction evolution. Such optical analogues could be useful in designing spintronic devices, in particular those relying on the equality of Rashba and Dresselhaus coefficients. (paper)

 17. Galaxies and Saturn's rings: Gravitational analogues of nonneutral plasmas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mark, J.W.K.

  1985-01-01

  Orbit and collective dynamics in disk galaxies and in Saturn's rings are gravitational analogues of those occurring in nonneutral plasmas. The interesting problems for such ''gravitational plasmas'' are analogous to single-disk studies of transverse dynamics in particle beams. Of particular interest are various orbit-resonances with spiral density and bending waves in these disks which are analogous to electrostatic waves in nonneutral beam plasmas. The background physics, terminology and results of astrophysical investigations in these fields are surveyed in this paper. 53 refs., 19 figs., 1 tab

 18. Application of FPGA's in Flexible Analogue Electronic Image Generator Design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kulla

  2006-01-01

  Full Text Available This paper focuses on usage of the FPGAs (Field Programmable Gate Arrays Xilinx as a part of our more complex workdedicated to design of flexible analogue electronic images generator for application in TV measurement technique or/and TV servicetechnique or/and education process. The FPGAs performs here the role of component colour R, G, B, synchronization and blanking signals source. These signals are next processed and amplified in other parts of the generator as NTSC/PAL source encoder and RF modulator. The main aim of this paper is to show the possibilities how with suitable development software use a FPGAs in analog TV technology.

 19. Combinatorial interpretations of binomial coefficient analogues related to Lucas sequences

  OpenAIRE

  Sagan, Bruce; Savage, Carla

  2009-01-01

  Let s and t be variables. Define polynomials {n} in s, t by {0}=0, {1}=1, and {n}=s{n-1}+t{n-2} for n >= 2. If s, t are integers then the corresponding sequence of integers is called a Lucas sequence. Define an analogue of the binomial coefficients by C{n,k}={n}!/({k}!{n-k}!) where {n}!={1}{2}...{n}. It is easy to see that C{n,k} is a polynomial in s and t. The purpose of this note is to give two combinatorial interpretations for this polynomial in terms of statistics on integer partitions in...

 20. Uranium series disequilibrium studies at the Broubster analogue site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Longworth, G.; Ivanovich, M.; Wilkins, M.A.

  1990-11-01

  Uranium series measurements at a natural analogue site at Broubster, Caithness have been used to investigate radionuclide migration over periods ranging from several hundred to 10 6 years. The measured values for the uranium concentration and activity values 234 U/ 238 U and 230 Th/ 234 U indicate that the geochemical system is more complicated than that originally proposed of uranium dispersion and water transport into a peat bog. There appears to be little thorium mobility although there is evidence for an appreciable fraction of thorium on the colloidal phase. (author)

 1. Uranium series disequilibrium studies at the Broubster analogue site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Longworth, G.; Ivanovich, M.; Wilkins, M.A.

  1989-09-01

  Uranium series measurements at a natural analogue site at Broubster, Caithness have been used to investigate radionuclide migration over a period of several hundred to 10 6 years. The measured values for the uranium concentration and activity ratios 234 U/ 238 U and 230 Th/ 234 U indicate that the geochemical system is more complicated than that originally proposed of uranium dispersion and water transport into a peat bog. There appears to be little thorium mobility although there is evidence for an appreciable fraction of thorium on the colloidal phases. (author)

 2. Computer-based Role Playing Game Environment for Analogue Electronics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lachlan M MacKinnon

  2009-02-01

  Full Text Available An implementation of a design for a game based virtual learning environment is described. The game is developed for a course in analogue electronics, and the topic is the design of a power supply. This task can be solved in a number of different ways, with certain constraints, giving the students a certain amount of freedom, although the game is designed not to facilitate trial-and-error approach. The use of storytelling and a virtual gaming environment provides the student with the learning material in a MMORPG environment.

 3. Pena Blanca Natural Analogue Project: Summary of activities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levy, S.; Goldstein, S.; Dobson, P.F.; Goodell, P.; Ku, T.-L.; Abdel-Fattah, A.; Saulnier, G.; Fayek, M.; de la Garza, R.

  2011-02-01

  The inactive Nopal I uranium mine in silicic tuff north of Chihuahua City, Chihuahua, Mexico, was studied as a natural analogue for an underground nuclear-waste repository in the unsaturated zone. Site stratigraphy was confirmed from new drill cores. Data from site studies include chemical and isotopic compositions of saturated- and unsaturated-zone waters. A partial geochronology of uranium enrichment and mineralization was established. Evidence pertinent to uranium-series transport in the soil zone and changing redox conditions was collected. The investigations contributed to preliminary, scoping-level performance assessment modeling.

 4. Pena blanca natural analogue project: summary of activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levy, Schon S.; Goldstein, Steven J.; Abdel-Fattah, Amr I.

  2010-01-01

  The inactive Nopal I uranium mine in silicic tuff north of Chihuahua City, Chihuahua, Mexico, was studied as a natural analogue for an underground nuclear-waste repository in the unsaturated zone. Site stratigraphy was confirmed from new drill core. Datafrom site studies include chemical and isotopic compositions of saturated- and unsaturated-zone waters. A partial geochronology of uranium enrichment and mineralization was established. Evidence pertinent to uranium-series transport in the soil zone and changing redox conditions was collected. The investigations contributed to preliminary, scoping-level performance assessment modeling.

 5. Pena blanca natural analogue project: summary of activities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levy, Schon S [Los Alamos National Laboratory; Goldstein, Steven J [Los Alamos National Laboratory; Abdel - Fattah, Amr I [Los Alamos National Laboratory

  2010-12-08

  The inactive Nopal I uranium mine in silicic tuff north of Chihuahua City, Chihuahua, Mexico, was studied as a natural analogue for an underground nuclear-waste repository in the unsaturated zone. Site stratigraphy was confirmed from new drill core. Datafrom site studies include chemical and isotopic compositions of saturated- and unsaturated-zone waters. A partial geochronology of uranium enrichment and mineralization was established. Evidence pertinent to uranium-series transport in the soil zone and changing redox conditions was collected. The investigations contributed to preliminary, scoping-level performance assessment modeling.

 6. Tidal regimes and salt marshes - the River Hamble analogue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gray, A.J.; Moy, I.L.; Warman, E.A.; Dawson, F.H.; Henville, P.

  1993-01-01

  Construction of estuarine tidal-energy barrages has a potentially major effect on the tidal regime of the estuary, particularly upstream of a barrage. Because tidal regime largely controls the distribution and species composition of intertidal plant and animal communities, it is important to understand how barrages may affect such communities. The main objectives of the research described in this report were to relate recent changes in tidal regime within an embanked area of salt marsh and mudflat to changes in the distribution of plant species. This was to test predictions about tidal control of species' range and to assess the site's suitability as an analogue of post-barrage conditions. (author)

 7. Pena Blanca Natural Analogue Project: Summary of activities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levy, S.; Goldstein, S.; Dobson, P.F.; Goodell, P.; Ku, T.-L.; Abdel-Fattah, A.; Saulnier, G.; Fayek, M.; de la Garza, R.

  2011-01-01

  The inactive Nopal I uranium mine in silicic tuff north of Chihuahua City, Chihuahua, Mexico, was studied as a natural analogue for an underground nuclear-waste repository in the unsaturated zone. Site stratigraphy was confirmed from new drill cores. Data from site studies include chemical and isotopic compositions of saturated- and unsaturated-zone waters. A partial geochronology of uranium enrichment and mineralization was established. Evidence pertinent to uranium-series transport in the soil zone and changing redox conditions was collected. The investigations contributed to preliminary, scoping-level performance assessment modeling.

 8. Automated Layout Generation of Analogue and Mixed-Signal ASIC's

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Rene

  search for better solutions can be guided into new and more prosperous areas of the search space. This feature also provides the designer with the ability to easily try out several implementation options, thus exploring the solution space, which are especially important in the early stages of the design...... is generated using a full-custom layout style and is based on a library of CMOS process independent device generators. The placement for the analogue circuit is derived using the interactive floorplan optimization algorithm described above. This ensures that a high degree of user control is implemented...

 9. Isosteric phosphonate pyrrolidine-based dinucleoside monophosphate analogues

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaněk, Václav; Buděšínský, Miloš; Kavenová, Ivana; Rinnová, Markéta; Rosenberg, Ivan

  2003-01-01

  Roč. 22, 5/8 (2003), s. 1065-1067 ISSN 1525-7770. [International Roundtable Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids /15./. Leuven, 10.09.2002-14.09.2002] R&D Projects: GA ČR GA203/01/1166; GA AV ČR IAA4055101 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Keywords : pyrrolidine-based phosphonate nucleotides * ApA analogues * triplex Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.813, year: 2003

 10. Nucleic Acid Analogue Induced Transcription of Double Stranded DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  1998-01-01

  RNA is transcribed from a double stranded DNA template by forming a complex by hybridizing to the template at a desired transcription initiation site one or more oligonucleic acid analogues of the PNA type capable of forming a transcription initiation site with the DNA and exposing the complex...... to the action of a DNA dependant RNA polymerase in the presence of nucleoside triphosphates. Equal length transcripts may be obtained by placing a block to transcription downstream from the initiation site or by cutting the template at such a selected location. The initiation site is formed by displacement...... of one strand of the DNA locally by the PNA hybridization....

 11. Synthesis, Preliminary Bioevaluation and Computational Analysis of Caffeic Acid Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiqian Liu

  2014-05-01

  Full Text Available A series of caffeic acid amides were designed, synthesized and evaluated for anti-inflammatory activity. Most of them exhibited promising anti-inflammatory activity against nitric oxide (NO generation in murine macrophage RAW264.7 cells. A 3D pharmacophore model was created based on the biological results for further structural optimization. Moreover, predication of the potential targets was also carried out by the PharmMapper server. These amide analogues represent a promising class of anti-inflammatory scaffold for further exploration and target identification.

 12. Enantioselctive Syntheses of Sulfur Analogues of Flavan-3-Ols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Lombardy

  2010-08-01

  Full Text Available The first enantioselective syntheses of sulfur flavan-3-ol analogues 1–8 have been accomplished, whereby the oxygen atom of the pyran ring has been replaced by a sulfur atom. The key steps were: (a Pd(0 catalyzed introduction of –S t-butyl group, (b Sharpless enantioselective dihydroxylation of the alkene, (c acid catalyzed ring closure to produce the thiopyran ring, and (d removal of benzyl groups using N,N-dimethylaniline and AlCl3. The compounds were isolated in high chemical and optical purity.

 13. Astrobiology Field Research in Moon/Mars Analogue Environments: Preface

  Science.gov (United States)

  Foing, B. H.; Stoker, C.; Ehrenfreund, P.

  2011-01-01

  Extreme environments on Earth often provide similar terrain conditions to landing/operation sites on Moon and Mars. Several field campaigns (EuroGeoMars2009 and DOMMEX/ILEWG EuroMoonMars from November 2009 to March 2010) were conducted at the Mars Desert Research Station (MDRS) in Utah. Some of the key astrobiology results are presented in this special issue on Astrobiology field research in Moon/Mars analogue environments relevant to investigate the link between geology, minerals, organics and biota. Preliminary results from a multidisciplinary field campaign at Rio Tinto in Spain are presented.

 14. Liposomes containing alkylated methotrexate analogues for phospholipase A(2) mediated tumor targeted drug delivery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaasgaard, Thomas; Andresen, Thomas Lars; Jensen, Simon Skøde

  2009-01-01

  of alkylated compounds in liposomes, it was demonstrated that the MTX-analogue partitioned into the water phase and thereby became available for cell uptake. It was concluded that liposomes containing alkylated MTX-analogues show promise as a drug delivery system, although the MTX-analogue needs to be more......Two lipophilic methotrexate analogues have been synthesized and evaluated for cytotoxicity against KATO III and HT-29 human colon cancer cells. Both analogues contained a C-16-alkyl chain attached to the gamma-carboxylic acid and one of the analogues had an additional benzyl group attached...... cytotoxicity was incorporated into liposomes that were designed to be particularly Susceptible to a liposome degrading enzyme, secretory phospholipase A(2) (sPLA(2)), which is found in high concentrations in tumors of several different cancer types. Liposome incorporation was investigated by differential...

 15. Isolation and structural identification of a novel minoxidil analogue in an illegal dietary supplement: triaminodil.

  Science.gov (United States)

  Lee, Ji Hyun; Park, Han Na; Park, Hyoung Joon; Kim, Nam Sook; Park, Sung-Kwan; Lee, Jongkook; Baek, Sun Young

  2018-01-01

  A new minoxidil analogue was detected in an illegal dietary supplement advertised as a hair-growth treatment. The analogue was identified using ultra-performance liquid chromatography (UPLC), high-resolution mass spectrometry (LC-HR-MS) and nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The compound was structurally elucidated as a minoxidil analogue in which the piperidinyl group of minoxidil was replaced with a pyrrolidinyl group corresponding to a molecular formula of C 8 H 13 N 5 O. The new analogue has been named triaminodil. As this is the first report of the compound, there are no chemical, toxicology or pharmacological data available.

 16. Applications of natural analogue studies to Yucca Mountain as a potential high level radioactive waste repository

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-02-01

  The 5-member group convened in Las Vegas, Nov. 11-13, 1991, to clarify the extent to which studies of natural analogues can assist the Yucca Mountain site characterization (SC) project. This document is to provide guidance and recommendations to DOE for the implementation of natural analogue studies in the SC program. Performance assessment, integrity of engineered barriers, and communication to the public and the scientific community are stressed. The reference design being developed by Babcock ampersand Wilcox Fuel Company are reviewed. Guidelines for selecting natural analogues are given. Quality assurance is discussed. Recommendations are given for developing an effective natural analogue program within the SC program

 17. Mathematically equivalent hydraulic analogue for teaching the pharmcokinetics and pharmacodynamics of atracurium

  NARCIS (Netherlands)

  Nikkelen, A.L.J.M.; Meurs, van W.L.; Ohrn, M.A.K.

  1997-01-01

  We evaluated the mathematical equivalence between the two-compartment pharmacokinetic model of the neuromuscular blocking agent atracurium and a hydraulic analogue that includes harmacodynamic principles.

 18. Mutnovsky and Gorely Volcanoes, Kamchatka as Planetary Analogue Sites

  Science.gov (United States)

  Evdokimova, N.; Izbekov, P. E.; Krupskaya, V.; Muratov, A.

  2016-12-01

  Recent advances in Mars studies suggest that volcanic rocks, which dominated Martian surface in the past, have been exposed to alteration processes in a water-bearing environment during Noachian, before 3.7 Gy. Active volcanoes on Earth are natural laboratories, where volcanic processes and their associated products can be studied directly. This is particularly important for studying of alteration of juvenile volcanic products in aqueous environment because of the transient nature of some of the alteration products, as well as the environment itself. Terrestrial analogues help us to better understand processes on Mars; they are particularly useful as a test sites for preparation to future Mars missions. In this presentation we describe planetary analogue sites at Mutnovsky and Gorely Volcanoes in Kamchatka, which might be helpful for comparative studies and preparation to future Mars missions. Mutnovsky and Gorely Volcanoes are located 75 km south of Petropavlovsk-Kamchatsky, in the southern part of the Kamchatka Peninsula, Russia. The modern volcanic landscape in the area was shaped in Holocene (recent 10,000 years) through intermittent eruption of magmas ranging in composition from basalts to dacites and rhyodacites, with basaltic andesite lavas dominating in the modern relief. Two localities could be of a particular interest: (1) Mutnovsky NW thermal field featuring processes of active hydrothermal alteration of lavas of basaltic andesite and (2) dry lake at the bottom of Gorely caldera featuring products of mechanical disintegration of basaltic andesite lavas by eolian processes with short seasonal sedimentation in aqueous environment.

 19. Backbone modified TBA analogues endowed with antiproliferative activity.

  Science.gov (United States)

  Esposito, Veronica; Russo, Annapina; Amato, Teresa; Varra, Michela; Vellecco, Valentina; Bucci, Mariarosaria; Russo, Giulia; Virgilio, Antonella; Galeone, Aldo

  2017-05-01

  The thrombin binding aptamer (TBA) is endowed with antiproliferative properties but its potential development is counteracted by the concomitant anticoagulant activity. Five oligonucleotides (ODNs) based on TBA sequence (GGTTGGTGTGGTTGG) and containing l-residues or both l-residues and inversion of polarity sites have been investigated by NMR and CD techniques for their ability to form G-quadruplex structures. Furthermore, their anticoagulant (PT assay) and antiproliferative properties (MTT assay), and their resistance in fetal bovine serum have been tested. CD and NMR data suggest that the investigated ODNs are able to form right- and left-handed G-quadruplex structures. All ODNs do not retain the anticoagulant activity characteristic of TBA but are endowed with a significant antiproliferative activity against two cancerous cell lines. Their resistance in biological environment after six days is variable, depending on the ODN. A comparison between results and literature data suggests that the antiproliferative activity of the TBA analogues investigated could depends on two factors: a) biological pathways and targets different from those already identified or proposed for other antiproliferative G-quadruplex aptamers, and b) the contribution of the guanine-based degradation products. Modified TBA analogues containing l-residues and inversion of polarity sites lose the anticoagulant activity but gain antiproliferative properties against two cancer cell lines. This article is part of a Special Issue entitled "G-quadruplex" Guest Editor: Dr. Concetta Giancola and Dr. Daniela Montesarchio. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Emissive Synthetic Cofactors: An Isomorphic, Isofunctional, and Responsive NAD+ Analogue.

  Science.gov (United States)

  Rovira, Alexander R; Fin, Andrea; Tor, Yitzhak

  2017-11-08

  The synthesis, photophysics, and biochemical utility of a fluorescent NAD + analogue based on an isothiazolo[4,3-d]pyrimidine core (N tz AD + ) are described. Enzymatic reactions, photophysically monitored in real time, show N tz AD + and N tz ADH to be substrates for yeast alcohol dehydrogenase and lactate dehydrogenase, respectively, with reaction rates comparable to that of the native cofactors. A drop in fluorescence is seen as N tz AD + is converted to N tz ADH, reflecting a complementary photophysical behavior to that of the native NAD + /NADH. N tz AD + and N tz ADH serve as substrates for NADase, which selectively cleaves the nicotinamide's glycosidic bond yielding tz ADP-ribose. N tz AD + also serves as a substrate for ribosyl transferases, including human adenosine ribosyl transferase 5 (ART5) and Cholera toxin subunit A (CTA), which hydrolyze the nicotinamide and transfer tz ADP-ribose to an arginine analogue, respectively. These reactions can be monitored by fluorescence spectroscopy, in stark contrast to the corresponding processes with the nonemissive NAD + .

 1. Martian analogue test site - pilbara craton, western Australia

  Science.gov (United States)

  Brown, A.; Allwood, A.; Walter, M. R.; van Kranendonk, M.

  All exploration for life elsewhere depends on extrapolation from our knowledge of Earth. If the target is former microbial life, for example on Mars, there is no better analogue on Earth than the 3.5 billion year old rocks of the Pilbara region, Western Australia. This area is home to signs of the earliest life on Earth in the form of microbe, many famous stromatolitic horizons and carbon isotope biosignatures. These occur in a volcanic terrain, with weathering and hydrothermal alteration, which also has some similarity to Mars. The geology of this region is known in detail after decades of mapping and other studies. Current work includes studies to resolve disputes about the biogenicity of the microfossils and stromatolites. On balance, biological origins are most likely. In any event, problems of demonstrating biogenicity on other planets will be far more severe, and the work on the Pilbara materials will illuminate those problems. Also underway is mineral mapping of the volcanic, hydrothermal and fossiliferous units using both airborne and hand-held short-wave infrared spectrometers, We are able to map the fossiliferous units using this technique and contend that it would be a powerful exploration technique on Mars and elsewhere. Using the Pilbara as an analogue for other bodies in the Solar System can extend to using it as a place to test instrument packages under realistic conditions. The region has good air and road access, and good supporting infrastructure.

 2. Metabolites of saxitoxin analogues in bivalves contaminated by Gymnodinium catenatum.

  Science.gov (United States)

  Vale, Paulo

  2010-01-01

  Bivalve metabolites of saxitoxin analogues, not present in microalgae, were recently described as an important toxin fraction in mussels contaminated by Alexandrium tamarense. These possess very low fluorescence, and require mass spectrometry detection. HILIC-MS was implemented to look for these metabolites in bivalves contaminated during Gymnodinium catenatum blooms at the Portuguese coast. The presence of M1 was tentatively identified in several bivalves, ranging from estuarine (Mytilus galloprovinciallis, Cerastoderma edule and Ruditapes decussatus) to oceanic habitat (Donax trunculus and Ensis spp.). It was hypothesized that M1 could contribute to an important fraction of the profile of STX analogues. M1 was more abundant in estuarine bivalves that retain longer PSP toxins, in the following order: mussels>cockles>clams. These data highlight that the study by fluorimetry alone of the carbamoyl, N-sulfocarbamoyl, and decarbamoyl families is manifestly insufficient to fully understand toxin dynamics in bivalves feeding on G. catenatum without a proper study of hydroxybenzoate and hydroxylated M-toxins.

 3. The role of natural analogues in safety assessment and acceptability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Papp, Toenis

  1987-01-01

  The safety assessment must evaluate the level of safety for a repository, the confidence that can be placed on the assessment and how well the repository can meet the acceptance criteria of the society. Many of the processes and phenomena that govern the long term performance of a deep geologic repository for radioactive waste also take place in nature. To investigate these natural analogues and try to validate the models on which the safety assessment are based is a main task in the effort to build of confidence in the safety assessments. The assessment of the safety of a repository can, however, not only be based on good models. The possible role of natural analogues or natural evidence in other parts of the safety assessment is discussed. Specially with regard to - the need to demonstrate that all relevant processes have been taken into account, and that the important ones have been validated to an acceptable level for relevant parameters spans, -the definition and analysis of external scenarios for the safety assessment and for the claim that all reasonable scenarios have been addressed, - the public confidence in the long-term relevance of the acceptance criteria. (author)

 4. Limonene hydroperoxide analogues show specific patch test reactions.

  Science.gov (United States)

  Christensson, Johanna Bråred; Hellsén, Staffan; Börje, Anna; Karlberg, Ann-Therese

  2014-05-01

  The fragrance terpene R-limonene is a very weak sensitizer, but forms allergenic oxidation products upon contact with air. The primary oxidation products of oxidized limonene, the hydroperoxides, have an important impact on the sensitizing potency of the oxidation mixture. One analogue, limonene-1-hydroperoxide, was experimentally shown to be a significantly more potent sensitizer than limonene-2-hydroperoxide in the local lymph node assay with non-pooled lymph nodes. To investigate the pattern of reactivity among consecutive dermatitis patients to two structurally closely related limonene hydroperoxides, limonene-1-hydroperoxide and limonene-2-hydroperoxide. Limonene-1-hydroperoxide, limonene-2-hydroperoxide, at 0.5% in petrolatum, and oxidized limonene 3.0% pet. were tested in 763 consecutive dermatitis patients. Of the tested materials, limonene-1-hydroperoxide gave most reactions, with 2.4% of the patients showing positive patch test reactions. Limonene-2-hydroperoxide and oxidized R-limonene gave 1.7% and 1.2% positive patch test reactions, respectively. Concomitant positive patch test reactions to other fragrance markers in the baseline series were frequently noted. The results are in accordance with the experimental studies, as limonene-1-hydroperoxide gave more positive patch test reactions in the tested patients than limonene-2-hydroperoxide. Furthermore, the results support the specificity of the allergenic activity of the limonene hydroperoxide analogues and the importance of oxidized limonene as a cause of contact allergy. © 2014 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 5. Cyclic cholecystokinin analogues with high selectivity for central receptors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Charpentier, B.; Pelaprat, D.; Durieux, C.; Dor, A.; Roques, B.P.; Reibaud, M.; Blanchard, J.C.

  1988-01-01

  Taking as a model the N-terminal folding of the cholecystokinin tyrosine-sulfated octapeptide deduced from conformational studies, two cyclic cholecystokinin (CCK) analogues were synthesized by conventional peptide synthesis. The binding characteristics of these peptides were investigated on brain cortex membranes and pancreatic acini of guinea pig. Compounds I and II were competitive inhibitors of [ 3 H]Boc[Ahx 28,31 ]CCK-(27-33) binding to central CCK receptors and showed a high degree of selectivity for these binding sites. This high selectivity was associated with a high affinity for central CCK receptors. Similar affinities and selectivities were found when 125 I Bolton-Hunter-labeled CCK-8 was used as a ligand. Moreover, these compounds were only weakly active in the stimulation of amylase release from guinea pig pancreatic acini and were unable to induce contractions in the guinea pig ileum. The two cyclic CCK analogues, therefore, appear to be synthetic ligands exhibiting both high affinity and high selectivity for central CCK binding sites. These compounds could help clarify the respective role of central and peripheral receptors for various CCK-8-induced pharmacological effects

 6. Proline analogue of nitrosourea as a new cytotoxic prodrug.

  Science.gov (United States)

  Stankiewicz-Kranc, Anna; Bielawska, Anna; Bielawski, Krzysztof; Skrzydlewska, Elzbieta

  2009-11-01

  Carmustine is frequently used as anticancer drug. High toxicity and low selectivity reduces the application of this drug. Though, there is a necessity to find new compounds characterized by similar therapeutic effects but a higher selectivity and safety. As a result, the proline analogue of nitrosourea, N-[N'-(2-bromophenyl)-N'-nitrosocarbamoyl]proline (AC), has been synthesized. The aim of this study was to compare the influence of carmustine and the proline analogue of nitrosourea on the antioxidant abilities of fibroblasts and leukemia cells, MOLT4. It was shown that carmustine as well as AC cause an increase in hydrogen peroxide concentration in normal and neoplastic cells. Incubation with both compounds led to a diminution of the activity of antioxidant enzymes such as superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and reductase. Changes in activity / level of antioxidant parameters were accompanied by augmentation of lipid and oxidative protein modifications. In conclusion, carmustine and AC cause changes in the antioxidative system of normal and MOLT4 cells and are a reason of oxidative stress formation.

 7. Active postoperative acromegaly: sustained remission after discontinuation of somatostatin analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Alvarez-Escola

  2016-11-01

  Full Text Available In patients with active acromegaly after pituitary surgery, somatostatin analogues are effective in controlling the disease and can even be curative in some cases. After treatment discontinuation, the likelihood of disease recurrence is high. However, a small subset of patients remains symptom-free after discontinuation, with normalized growth hormone (GH and insulin-like growth factor (IGF1 levels. The characteristics of patients most likely to achieve sustained remission after treatment discontinuation are not well understood, although limited evidence suggests that sustained remission is more likely in patients with lower GH and IGF1 levels before treatment withdrawal, in those who respond well to low-dose treatment, in those without evidence of adenoma on an MRI scan and/or in patients who receive long-term treatment. In this report, we describe the case of a 56-year-old female patient treated with lanreotide Autogel for 11 years. Treatment was successfully discontinued, and the patient is currently disease-free on all relevant parameters (clinical, biochemical and tumour status. The successful outcome in this case adds to the small body of literature suggesting that some well-selected patients who receive long-term treatment with somatostatin analogues may achieve sustained remission.

 8. The costal landslide from analogue experiments: perspectives and limitation

  Science.gov (United States)

  Del Ventisette, C.; Nolesini, T.; Moretti, S.; Fanti, R.

  2010-12-01

  Understanding the triggering mechanism of coastal landslides (triggered and/or developed at air-water interface) and their evolution is fundamental to evaluate their hazard and, predicting the energy, the associated tsunami risk. The aim of this work is to verify the suitability of analogue modelling to understand the triggering mechanism and the evolution of landslide along the costal line. As a starting case study the Sciara del Fuoco (SdF), northwest flank of the volcanic island of Stromboli (Italy), was chosen. The analogue modelling technique has been proven to represent an useful tool to understand many geological processes, as it allows studying the progressive deformation, providing also useful indications about the role of distinct factors controlling the final deformation pattern. The models simulated at a first approximation the geological geometries observed at Stromboli, a composite volcano forming the northernmost island of the Aeolian Archipelago (Tyrrhenian Sea). The activity of Stromboli volcano is characterized by a persistent mild explosive activity at the summit craters sporadically interrupted by episodes of lava effusion and violent paroxysmal explosions as in 2002-2003 and in 2007. During the 2002 effusion a large landslide occurred on the SdF. The landslide caused a tsunami, which produced severe damages along the island shores. A series of analogue models was performed to investigate the influence of two different types of triggering mechanism and the behaviour of landslides both in air and air-water interface: 1) surface bulging due to the intrusion of a dike; 2) accumulation of material due to an uppermost landslide or due to opening of a new vent. The models, constructed in a Plexiglas tank, were scaled to the natural prototype following the geometrical, rheological, kinematical and dynamical similarities (e.g. Hubbert, 1937; Ramberg, 1981). The modelling material (Fontainbleau sand and rice) was sieved on a slope, inclination of which

 9. In vitro structure-activity relationship of Re-cyclized octreotide analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dannoon, Shorouk F. [Department of Chemistry, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Bigott-Hennkens, Heather M. [Department of Veterinary Medicine and Surgery, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Ma Lixin [Department of Radiology, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); International Institute of Nano and Molecular Medicine, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Nuclear Science and Engineering Institute, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Research Service, Harry S. Truman Memorial Veterans' Hospital, Columbia, MO 65201 (United States); Gallazzi, Fabio [Structural Biology Core, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Lewis, Michael R., E-mail: lewismic@missouri.ed [Department of Veterinary Medicine and Surgery, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Department of Radiology, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Nuclear Science and Engineering Institute, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Research Service, Harry S. Truman Memorial Veterans' Hospital, Columbia, MO 65201 (United States); Jurisson, Silvia S., E-mail: jurissons@missouri.ed [Department of Chemistry, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Department of Radiology, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States); Nuclear Science and Engineering Institute, University of Missouri, Columbia, MO 65211 (United States)

  2010-07-15

  Introduction: Development of radiolabeled octreotide analogues is of interest for targeting somatostatin receptor (SSTR)-positive tumors for diagnostic and therapeutic purposes. We are investigating a direct labeling approach for incorporation of a Re ion into octreotide analogues, where the peptide sequences are cyclized via coordination to Re rather than through a disulfide bridge. Methods: Various octreotide analogue sequences and coordination systems (e.g., S{sub 2}N{sub 2} and S{sub 3}N) were synthesized and cyclized with nonradioactive Re. In vitro competitive binding assays with {sup 111}In-DOTA-Tyr{sup 3}-octreotide in AR42J rat pancreatic tumor cells yielded IC{sub 50} values as a measure of SSTR affinity of the Re-cyclized analogues. Three-dimensional structures of Re-cyclized Tyr{sup 3}-octreotate and its disulfide-bridged analogue were calculated from two-dimensional NMR experiments to visualize the effect of metal cyclization on the analogue's pharmacophore. Results: Only two of the 11 Re-cyclized analogues investigated showed moderate in vitro binding affinity toward somatostatin subtype 2 receptors. Three-dimensional molecular structures of Re- and disulfide-cyclized Tyr{sup 3}-octreotate were calculated, and both of their pharmacophore turns appear to be very similar with minor differences due to metal coordination to the amide nitrogen of one of the pharmacophore amino acids. Conclusions: Various Re-cyclized analogues were developed and analogue 4 had moderate affinity toward somatostatin subtype 2 receptors. In vitro stable studies that are in progress showed stable radiometal cyclization of octreotide analogues via NS{sub 3} and N{sub 2}S{sub 2} coordination forming five- and six-membered chelate rings. In vivo biodistribution studies are underway of {sup 99m}Tc-cyclized analogue 4.

 10. Climate Analogues for agricultural impact projection and adaptation – a reliability test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Swen P.M. Bos

  2015-10-01

  Full Text Available The climate analogue approach is often considered a valuable tool for climate change impact projection and adaptation planning, especially for complex systems that cannot be modelled reliably. Important examples are smallholder farming systems using agroforestry or other mixed-cropping approaches. For the projected climate at a particular site of interest, the analogue approach identifies locations where the current climate is similar to these projected conditions. By comparing baseline-analogue site pairs, information on climate impacts and opportunities for adaptation can be obtained. However, the climate analogue approach is only meaningful, if climate is a dominant driver of differences between baseline and analogue site pairs. For a smallholder farming setting on Mt. Elgon in Kenya, we tested this requirement by comparing yield potentials of maize and coffee (obtained from the IIASA Global Agro-ecological Zones dataset among 50 close analogue sites for different future climate scenarios and models, and by comparing local ecological knowledge and farm characteristics for one baseline-analogue pair.Yield potentials among the 50 closest analogue locations varied strongly within all climate scenarios, hinting at factors other than climate as major drivers of what the analogue approach might interpret as climate effects. However, on average future climatic conditions seemed more favourable to maize and coffee cultivation than current conditions. The detailed site comparison revealed substantial differences between farms in important characteristics, such as farm size and presence of cash crops, casting doubt on the usefulness of the comparison for climate change analysis. Climatic constraints were similar between sites, so that no apparent lessons for adaptation could be derived. Pests and diseases were also similar, indicating that climate change may not lead to strong changes in biotic constraints at the baseline site in the near future. From

 11. Cyprus natural analogue project (CNAP). Phase II Final Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alexander, W.R.; Milodowski, A.E.

  2011-02-01

  Due to the extremely slow kinetics of bentonite reaction in low alkali cement leachates, natural analogues would appear to be the only viable method of studying bentonite reaction. As a result of a review of the available literature, several sites in Cyprus were selected as particularly promising for this purpose. This report presents the results of two short field campaigns in Cyprus in November/December, 2008 and February, 2009. The main aim of these campaigns was to establish if appropriate sites existed for a natural analogue study of bentonite-low alkali cement leachate reaction. Focus is on mineralogical changes and not changes in physical properties (such as porosity and permeability) of bentonite as the industrially-processed bentonite used in a repository will be completely different in terms of its engineering and hydrogeological properties to the unprocessed natural bentonite or analogue smectite-rich materials. The first campaign was in the form of a reconnaissance study to identify sites of likely interest and the second, follow-up, campaign focussed on obtaining preliminary groundwater and solid phase (bentonites/clay-rich sediments/altered igneous rocks/soils) samples which would allow a more detailed assessment of several of the potential sites. A large amount of information was collected during these short field campaigns and subsequent laboratory analysis of the collected samples so, to keep the main report down to a digestible size, much of the supporting information has been collated in seven appendices. These include full details of all 30 sites visited during both campaigns along with sample details, information on the analytical techniques, the analytical raw data and numerous photographs of the sites. The intention is that this report will provide full supporting information for a potential Phase III and a detailed database for our colleagues at the Geological Survey Department (GSD) in Cyprus. Consequently, all the information acquired

 12. The ketamine analogue methoxetamine and 3- and 4-methoxy analogues of phencyclidine are high affinity and selective ligands for the glutamate NMDA receptor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bryan L Roth

  Full Text Available In this paper we determined the pharmacological profiles of novel ketamine and phencyclidine analogues currently used as 'designer drugs' and compared them to the parent substances via the resources of the National Institute of Mental Health Psychoactive Drug Screening Program. The ketamine analogues methoxetamine ((RS-2-(ethylamino-2-(3-methoxyphenylcyclohexanone and 3-MeO-PCE (N-ethyl-1-(3-methoxyphenylcyclohexanamine and the 3- and 4-methoxy analogues of phencyclidine, (1-[1-(3-methoxyphenylcyclohexyl]piperidine and 1-[1-(4-methoxyphenylcyclohexyl]piperidine, were all high affinity ligands for the PCP-site on the glutamate NMDA receptor. In addition methoxetamine and PCP and its analogues displayed appreciable affinities for the serotonin transporter, whilst the PCP analogues exhibited high affinities for sigma receptors. Antagonism of the NMDA receptor is thought to be the key pharmacological feature underlying the actions of dissociative anaesthetics. The novel ketamine and PCP analogues had significant affinities for the NMDA receptor in radioligand binding assays, which may explain their psychotomimetic effects in human users. Additional actions on other targets could be important for delineating side-effects.

 13. Low-cost SI-POF analogue TIA and equaliser

  Science.gov (United States)

  Lope, Ignacio; García del Pozo, Jose Maria; Mateo, Javier; Urdangarín, Julen; Celma, Santiago

  2012-11-01

  This article proposes the two first blocks of an analogue front-end suitable for plastic optical fibre systems suitable for the standard IEEE 1394. These blocks consist of a preamplifier followed by an equaliser which employs low-cost commercial components and are designed with two different bipolar technologies. With a supply voltage of 3.3 V, the front-end consumes 396 mW. The total gain is 70 dBΩ and it operates at up to 800 Mb/s. At this bit rate, with fibre lengths of up to 30 m, the circuit has a BER ≤ 10-12 and a maximum jitter of 170 psrms.

 14. Determination of micro amounts of praseodymium by analogue derivative spectrophotometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishii, Hajime; Satoh, Katsuhiko.

  1986-01-01

  Derivative spectrophotometry using the analogue differentiation circuit was applied to the determination of praseodymium at the ppm level. By the proposed method, in which the second or fourth derivative spectrum of the characteristic absorption band of praseodymium(III) at 444 nm is measured, as little as 3 ppm of praseodymium can be determined directly and easily even in the presence of large amounts of other rare earths without any prior separation. Interferences from neodymium, samarium, dysprosium, holmium and erbium ions which have characteristic absorption bands around 444 nm can easily be removed by utilizing the isosbestic point in the derivative spectra of praseodymium(III) and the interfering rare earth(III). (author)

 15. Thermal environment and sleep in winter shelter-analogue settings

  Science.gov (United States)

  Mochizuki, Yosuke; Maeda, Kazuki; Nabeshima, Yuki; Tsuzuki, Kazuyo

  2017-10-01

  We aimed to examine sleep in shelter-analogue settings in winter to determine the sleep and environmental conditions in evacuation shelters. Twelve young healthy students took part in the sleep study of two nights for seven hours from 0 AM to 7 AM in a gymnasium. One night the subject used a pair of futons and on the other the subject used emergency supplies consisting of four blankets and a set of portable partitions. Air temperature, humidity were measured around the sleeping subjects through the night. Sleep parameters, skin temperature, microclimate temperature, rectal temperature, and heart rate of the subjects were continuously measured and recorded during the sleeping period. The subjects completed questionnaires relating to thermal comfort and subjective sleep before and after sleep. The sleep efficiency indices were lower when the subjects slept using the blankets. As the microclimate temperature between the human body and blanket was lower, mean skin temperature was significantly lower in the case of blankets.

 16. q-analogue of the Krawtchouk and Meixner orthogonal polynomials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campigotto, C.; Smirnov, Yu.F.; Enikeev, S.G.

  1993-06-01

  The comparative analysis of Krawtchouk polynomials on a uniform grid with Wigner D-functions for the SU(2) group is presented. As a result the partnership between corresponding properties of the polynomials and D-functions is established giving the group-theoretical interpretation of the Krawtchouk polynomials properties. In order to extend such an analysis on the quantum groups SU q (2) and SU q (1,1), q-analogues of Krawtchouk and Meixner polynomials of a discrete variable are studied. The total set of characteristics of these polynomials is calculated, including the orthogonality condition, normalization factor, recurrent relation, the explicit analytic expression, the Rodrigues formula, the difference derivative formula and various particular cases and values. (R.P.) 22 refs.; 2 tabs

 17. On the quantum analogue of Galileo's leaning tower experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ali, Md Manirul; Majumdar, A S; Home, Dipankar; Pan, Alok Kumar

  2006-01-01

  The quantum analogue of Galileo's leaning tower experiment is revisited using wave packets evolving under the gravitational potential. We first calculate the position detection probabilities for particles projected upwards against gravity around the classical turning point and also around the point of initial projection, which exhibit mass dependence at both these points. We then compute the mean arrival time of freely falling particles using the quantum probability current, which also turns out to be mass dependent. The mass dependence of both the position detection probabilities and the mean arrival time vanish in the limit of large mass. Thus, compatibility between the weak equivalence principle and quantum mechanics is recovered in the macroscopic limit of the latter

 18. Pocos de Caldas, Minas Gerais, Brazil: a natural analogue study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smellie, J.

  1989-01-01

  The Pocos de Caldas natural analogue project is an internationally funded project hosted by Brazil; the contributary organizations are SKB (Sweden), NAGRA (Switzerland), DOE (United Kingdom) and the DOE (United States). The Project is a multidisciplinary study of two mineralized areas within an alkaline igneous caldera complex located near the town of Pocos de Caldas in the state of Minas Gerais. One area, the Osamu Utsumi mine, is characterized by redox deposits of secondary remobilized pitchblende, and the other area, Morro do Ferro, comprises a highly weathered deposit of thorium and REE with subordinate uranium. The project, scheduled for three years (1986-1989), is now entering its third and final year. The pilot and feasibility studies, which characterized the first year, helped to establish the major drilling programme and the sampling protocols for both rock and groundwater studies which constituted the major part of the second year. The latest status of the investigations are briefly reported

 19. Quasinormal modes and classical wave propagation in analogue black holes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berti, Emanuele; Cardoso, Vitor; Lemos, Jose P.S.

  2004-01-01

  Many properties of black holes can be studied using acoustic analogues in the laboratory through the propagation of sound waves. We investigate in detail sound wave propagation in a rotating acoustic (2+1)-dimensional black hole, which corresponds to the 'draining bathtub' fluid flow. We compute the quasinormal mode frequencies of this system and discuss late-time power-law tails. Because of the presence of an ergoregion, waves in a rotating acoustic black hole can be superradiantly amplified. We also compute superradiant reflection coefficients and instability time scales for the acoustic black hole bomb, the equivalent of the Press-Teukolsky black hole bomb. Finally we discuss quasinormal modes and late-time tails in a nonrotating canonical acoustic black hole, corresponding to an incompressible, spherically symmetric (3+1)-dimensional fluid flow

 20. Synthesis and antifungal evaluation of PCA amide analogues.

  Science.gov (United States)

  Qin, Chuan; Yu, Di-Ya; Zhou, Xu-Dong; Zhang, Min; Wu, Qing-Lai; Li, Jun-Kai

  2018-04-18

  To improve the physical and chemical properties of phenazine-1-carboxylic acid (PCA) and find higher antifungal compounds, a series of PCA amide analogues were designed and synthesized and their structures were confirmed by 1 H NMR, HRMS, and X-ray. Most compounds showed some antifungal activities in vitro. Particularly, compound 3d exhibited inhibition effect against Pyriculariaoryzac Cavgra with EC 50 value of 28.7 μM and compound 3q exhibited effect against Rhizoctonia solani with EC 50 value of 24.5 μM, more potently active than that of the positive control PCA with its EC 50 values of 37.3 μM (Pyriculariaoryzac Cavgra) and 33.2 μM (Rhizoctonia solani), respectively.

 1. The Mojave vadose zone: a subsurface biosphere analogue for Mars.

  Science.gov (United States)

  Abbey, William; Salas, Everett; Bhartia, Rohit; Beegle, Luther W

  2013-07-01

  If life ever evolved on the surface of Mars, it is unlikely that it would still survive there today, but as Mars evolved from a wet planet to an arid one, the subsurface environment may have presented a refuge from increasingly hostile surface conditions. Since the last glacial maximum, the Mojave Desert has experienced a similar shift from a wet to a dry environment, giving us the opportunity to study here on Earth how subsurface ecosystems in an arid environment adapt to increasingly barren surface conditions. In this paper, we advocate studying the vadose zone ecosystem of the Mojave Desert as an analogue for possible subsurface biospheres on Mars. We also describe several examples of Mars-like terrain found in the Mojave region and discuss ecological insights that might be gained by a thorough examination of the vadose zone in these specific terrains. Examples described include distributary fans (deltas, alluvial fans, etc.), paleosols overlain by basaltic lava flows, and evaporite deposits.

 2. Synthesis and antimalarial evaluation of prodrugs of novel fosmidomycin analogues.

  Science.gov (United States)

  Faísca Phillips, Ana Maria; Nogueira, Fátima; Murtinheira, Fernanda; Barros, Maria Teresa

  2015-01-01

  The continuous development of drug resistance by Plasmodium falciparum, the agent responsible for the most severe forms of malaria, creates the need for the development of novel drugs to fight this disease. Fosmidomycin is an effective antimalarial and potent antibiotic, known to act by inhibiting the enzyme 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate reductoisomerase (DXR), essential for the synthesis of isoprenoids in eubacteria and plasmodia, but not in humans. In this study, novel constrained cyclic prodrug analogues of fosmidomycin were synthesized. One, in which the hydroxamate function is incorporated into a six-membered ring, was found have higher antimalarial activity than fosmidomycin against the chloroquine and mefloquine resistant P. falciparum Dd2 strain. In addition, it showed very low cytotoxicity against cultured human cells. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. Synthesis of chiral chloroquine and its analogues as antimalarial agents.

  Science.gov (United States)

  Sinha, Manish; Dola, Vasanth R; Soni, Awakash; Agarwal, Pooja; Srivastava, Kumkum; Haq, Wahajul; Puri, Sunil K; Katti, Seturam B

  2014-11-01

  In this investigation, we describe a new approach to chiral synthesis of chloroquine and its analogues. All tested compounds displayed potent activity against chloroquine sensitive as well as chloroquine resistant strains of Plasmodium falciparum in vitro and Plasmodium yoelii in vivo. Compounds S-13 b, S-13c, S-13 d and S-13 i displayed excellent in vitro antimalarial activity with an IC50 value of 56.82, 60.41, 21.82 and 7.94 nM, respectively, in the case of resistant strain. Furthermore, compounds S-13a, S-13c and S-13 d showed in vivo suppression of 100% parasitaemia on day 4 in the mouse model against Plasmodium yoelii when administered orally. These results underscore the application of synthetic methodology and need for further lead optimization. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. A green multicomponent synthesis of tocopherol analogues with antiproliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Ingold, Mariana; Dapueto, Rosina; Victoria, Sabina; Galliusi, Germán; Batthyàny, Carlos; Bollati-Fogolín, Mariela; Tejedor, David; García-Tellado, Fernando; Padrón, José M; Porcal, Williams; López, Gloria V

  2018-01-01

  A one-pot efficient, practical and eco-friendly synthesis of tocopherol analogues has been developed using water or solvent free conditions via Passerini and Ugi multicomponent reactions. These reactions can be optimized using microwave irradiation or ultrasound as the energy source. Accordingly, a small library of 30 compounds was prepared for biological tests. The evaluation of the antiproliferative activity in the human solid tumor cell lines A549 (lung), HBL-100 (breast), HeLa (cervix), SW1573 (lung), T-47D (breast), and WiDr (colon) provided lead compounds with GI 50 values between 1 and 5 μM. A structure-activity relationship is also discussed. One of the studied compounds comes up as a future candidate for the development of potent tocopherol-mimetic therapeutic agents for cancer. Copyright © 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 5. Synthesis and biological evaluations of a series of thaxtomin analogues.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Hongbo; Wang, Qingpeng; Ning, Xin; Hang, Hang; Ma, Jing; Yang, Xiande; Lu, Xiaolin; Zhang, Jiabao; Li, Yonghong; Niu, Congwei; Song, Haoran; Wang, Xin; Wang, Peng George

  2015-04-15

  Thaxtomins are a unique family of phytotoxins with unique 4-nitroindole and diketopiperazine fragments possessing potential herbicidal activities. This work presents the total synthesis of natural product thaxtomin C and its analogues. The extensive structure-activity relationship study screens four effective compounds, including thaxtomin A and thaxtomin C. It is indicated that 4-nitro indole fragment is essential for phytotoxicity, while benzyl and m-hydroxybenzyl substituents on the diketopiperazine ring are favorable for the efficacy. The N-methylations on indole and diketopiperazine show weak influence on the herbicidal activities. The four selected compounds show effective herbicidal activities against Brassica campestris, Amaranthus retroflexus, and Abutilon theophrasti, which are comparable or better than dichlobenil, even at a dosage of 187.5 g ha(-1). Moreover, these four compounds show good crop-selective properties to different crops and exhibit moderate protoporphyrinogen oxidase (PPO) enzyme inhibition. The antifungal results indicate that thaxtomin C displays inhibition to a wide range of fungi.

 6. Possible charge analogues of spin transfer torques in bulk superconductors

  Science.gov (United States)

  Garate, Ion

  2014-03-01

  Spin transfer torques (STT) occur when electric currents travel through inhomogeneously magnetized systems and are important for the motion of magnetic textures such as domain walls. Since superconductors are easy-plane ferromagnets in particle-hole (charge) space, it is natural to ask whether any charge duals of STT phenomena exist therein. We find that the superconducting analogue of the adiabatic STT vanishes in a bulk superconductor with a momentum-independent order parameter, while the superconducting counterpart of the nonadiabatic STT does not vanish. This nonvanishing superconducting torque is induced by heat (rather than charge) currents and acts on the charge (rather than spin) degree of freedom. It can become significant in the vicinity of the superconducting transition temperature, where it generates a net quasiparticle charge and alters the dispersion and linewidth of low-frequency collective modes. This work has been financially supported by Canada's NSERC.

 7. Synthesis and Biological Evaluation of 7-Deoxy-Epothilone Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura M. Woods

  2017-03-01

  Full Text Available The synthesis of two deoxygenated analogues of potent epothilones is reported in an effort to analyze the relative importance of molecular conformation and ligand–target interactions to biological activity. 7-deoxy-epothilone D and 7-deoxy-(S-14-methoxy-epothilone D were prepared through total synthesis and shown to maintain the conformational preferences of their biologically active parent congeners through computer modeling and nuclear magnetic resonance (NMR studies. The significant decrease in observed potency for each compound suggests that a hydrogen bond between the C7-hydroxyl group and the tubulin binding site plays a critical role in the energetics of binding in the epothilone class of polyketides.

 8. Positron annihilation studies on nasicon analogues containing cation vacancies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sreeramalu, V.; Sreepad, H.R.; Chandrashekara, A.; Ravindrachary, V.; Gopal, S.

  1990-01-01

  Positron annihilation studies were carried out on the Nasicon analogue Na 2 (La, Al)Zr(PO 4 ) 3 compound for three different concentrations (2.2, 2.8 and 5.2 by wt.%) of ZrO 2 in the nutrient. Angular correlation study of annihilated photons reveals that the defect concentration is maximum for 2.8(wt.%) of ZrO 2 . Further, positron lifetime studies indicate that the positrons are trapped at cation vacancies. Application of a two state trapping model to this system made it possible to evaluate the lifetime of positrons in the Bloch state and of positrons trapped at cation vacancies. (author). 16 refs., 4 figs

 9. Modelling Planck-scale Lorentz violation via analogue models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weinfurtner, Silke; Liberati, Stefano; Visser, Matt

  2006-01-01

  Astrophysical tests of Planck-suppressed Lorentz violations had been extensively studied in recent years and very stringent constraints have been obtained within the framework of effective field theory. There are however still some unresolved theoretical issues, in particular regarding the so called 'naturalness problem' - which arises when postulating that Planck suppressed Lorentz violations arise only from operators with mass dimension greater than four in the Lagrangian. In the work presented here we shall try to address this problem by looking at a condensed-matter analogue of the Lorentz violations considered in quantum gravity phenomenology. specifically, we investigate the class of two-component BECs subject to laserinduced transitions between the two components, and we show that this model is an example for Lorentz invariance violation due to ultraviolet physics. We shall show that such a model can be considered to be an explicit example high-energy Lorentz violations where the 'naturalness problem' does not arise

 10. New analogues of ACPD with selective activity for group II metabotropic glutamate receptors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bräuner-Osborne, Hans; Madsen, U; Mikiciuk-Olasik, E

  1997-01-01

  In this study we have determined the pharmacology of a series of 1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid (1,3-ACPD) analogues at cloned metabotropic glutamic acid (mGlu) receptors. The new analogues comprise the four possible stereoisomers of 1-amino-1-carboxycyclopentane-3-acetic acid (1,3-hom...

 11. Design, synthesis and biological evaluation of Erythrina alkaloid analogues as neuronal nicotinic acetylcholine receptor antagonists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crestey, François; Jensen, Anders A.; Borch, Morten

  2013-01-01

  The synthesis of a new series of Erythrina alkaloid analogues and their pharmacological characterization at various nicotine acetylcholine receptor (nAChR) subtypes are described. The compounds were designed to be simplified analogues of aromatic erythrinanes with the aim of obtaining subtype...

 12. How Analogue Research Can Advance Descriptive Evaluation Theory: Understanding (and Improving) Stakeholder Dialogue

  Science.gov (United States)

  Campbell, Bernadette; Mark, Melvin M.

  2015-01-01

  Evaluation theories can be tested in various ways. One approach, the experimental analogue study, is described and illustrated in this article. The approach is presented as a method worthy to use in the pursuit of what Alkin and others have called descriptive evaluation theory. Drawing on analogue studies conducted by the first author, we…

 13. Genie in a blotter: A comparative study of LSD and LSD analogues' effects and user profile.

  Science.gov (United States)

  Coney, Leigh D; Maier, Larissa J; Ferris, Jason A; Winstock, Adam R; Barratt, Monica J

  2017-05-01

  This study aimed to describe self-reported patterns of use and effects of lysergic acid diethylamide (LSD) analogues (AL-LAD, 1P-LSD, and ETH-LAD) and the characteristics of those who use them. An anonymous self-selected online survey of people who use drugs (Global Drug Survey 2016; N = 96,894), which measured perceived drug effects of LSD and its analogues. Most LSD analogue users (91%) had also tried LSD. The proportion of U.K. and U.S. respondents reporting LSD analogue use in the last 12 months was higher than for LSD only. LSD analogue users described the effects as psychedelic (93%), over half (55%) obtained it online, and almost all (99%) reported an oral route of administration. The modal duration (8 hr) and time to peak (2 hr) of LSD analogues were not significantly different from LSD. Ratings for pleasurable high, strength of effect, comedown, urge to use more drugs, value for money, and risk of harm following use were significantly lower for LSD analogues compared with LSD. LSD analogues were reported as similar in time to peak and duration as LSD but weaker in strength, pleasurable high, and comedown. Future studies should seek to replicate these findings with chemical confirmation and dose measurement. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd.

 14. Do GnRH analogues directly affect human endometrial epithelial cell gene expression?

  KAUST Repository

  Zhang, Xiaomei; Bocca, Silvina Maria; Franchi, Anahí ; Anderson, Sandra; Kaur, Mandeep; Bajic, Vladimir B.; Oehninger, Sergio Carlos

  2010-01-01

  were: (i) to study the modulatory effect of GnRH analogues by RT-PCR [in the absence and presence of E2 and P4, and cyclic adenosine monophos-phate (cAMP)] on mRNA expression of genes modulated during the window of implantation in GnRH analogues

 15. Making Connections in Math: Activating a Prior Knowledge Analogue Matters for Learning

  Science.gov (United States)

  Sidney, Pooja G.; Alibali, Martha W.

  2015-01-01

  This study investigated analogical transfer of conceptual structure from a prior-knowledge domain to support learning in a new domain of mathematics: division by fractions. Before a procedural lesson on division by fractions, fifth and sixth graders practiced with a surface analogue (other operations on fractions) or a structural analogue (whole…

 16. Lactococcus lactis as expression host for the biosynthetic incorporation of tryptophan analogues into recombinant proteins

  NARCIS (Netherlands)

  El Khattabi, Mohamed; van Roosmalen, Maarten L.; Jager, Dennis; Metselaar, Heidi; Permentier, Hjalmar; Leenhouts, Kees; Broos, Jaap

  2008-01-01

  Incorporation of Trp (tryptophan) analogues into a protein may facilitate its structural analysis by spectroscopic techniques. Development of a biological system for the biosynthetic incorporation of such analogues into proteins is of considerable importance. The Gram-negative Escherichia coli is

 17. Kahalalide F analogues from the mucous secretion of Indian sacoglossan mollusc Elysia ornata

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Ciavatta, M.L.; PrabhaDevi; Carbone, M.; Mathieu, V.; Kiss, R.; Casapullo, A.; Gavagnin, M.

  , better delivery, or longer half-life. More than 150 analogues were obtained by solid phase peptide synthesis8,9 and more recently a semi-synthetic approach to produce KF analogues starting from natural KF has been also performed.10In parallel...

 18. Synthesis of the 4’-desmethoxy analogue of RU79115

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MICHEL KLICH

  2004-11-01

  Full Text Available The synthesis, and biological activity in vitro of the 4’-desmethoxy analogue (3 of RU 79115 (2 is described. Comparison of the biological activity of the two analogues clearly indicated the importance of the 4’-methoxy group in conferring good gyrase B inhibitory activity as well as antibacterial activity.

 19. Solid-phase synthesis of new saphenamycin analogues with antimicrobial activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Jane B.; de Visser, P.C.; Nielsen, H.K.

  2002-01-01

  in parallel with a series of differently substituted benzoic acid derivatives. Treatment with TFA-CH2Cl2 (5:995) released the expected saphenamycin analogues into solution. These new analogues were purified, characterized and screened for antimicrobial activity against Bacillus subtilis and Proteus mirabilis...

 20. Rheological and physical characteristics of crustal-scaled materials for centrifuge analogue modelling

  Science.gov (United States)

  Waffle, Lindsay; Godin, Laurent; Harris, Lyal B.; Kontopoulou, M.

  2016-05-01

  We characterize a set of analogue materials used for centrifuge analogue modelling simulating deformation at different levels in the crust simultaneously. Specifically, we improve the rheological characterization in the linear viscoelastic region of materials for the lower and middle crust, and cohesive synthetic sands without petroleum-binding agents for the upper crust. Viscoelastic materials used in centrifuge analogue modelling demonstrate complex dynamic behaviour, so viscosity alone is insufficient to determine if a material will be an effective analogue. Two series of experiments were conducted using an oscillating bi-conical plate rheometer to measure the storage and loss moduli and complex viscosities of several modelling clays and silicone putties. Tested materials exhibited viscoelastic and shear-thinning behaviour. The silicone putties and some modelling clays demonstrated viscous-dominant behaviour and reached Newtonian plateaus at strain rates clays demonstrated elastic-dominant power-law relationships. Based on these results, the elastic-dominant modelling clay is recommended as an analogue for basement cratons. Inherently cohesive synthetic sands produce fine-detailed fault and fracture patterns, and developed thrust, strike-slip, and extensional faults in simple centrifuge test models. These synthetic sands are recommended as analogues for the brittle upper crust. These new results increase the accuracy of scaling analogue models to prototype. Additionally, with the characterization of three new materials, we propose a complete lithospheric profile of analogue materials for centrifuge modelling, allowing future studies to replicate a broader range of crustal deformation behaviours.

 1. Design of Thymidine Analogues Targeting Thymidilate Kinase of Mycobacterium tuberculosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luc Calvin Owono Owono

  2013-01-01

  Full Text Available We design here new nanomolar antituberculotics, inhibitors of Mycobacterium tuberculosis thymidine monophosphate kinase (TMPKmt, by means of structure-based molecular design. 3D models of TMPKmt-inhibitor complexes have been prepared from the crystal structure of TMPKmt cocrystallized with the natural substrate deoxythymidine monophosphate (dTMP (1GSI for a training set of 15 thymidine analogues (TMDs with known activity to prepare a QSAR model of interaction establishing a correlation between the free energy of complexation and the biological activity. Subsequent validation of the predictability of the model has been performed with a 3D QSAR pharmacophore generation. The structural information derived from the model served to design new subnanomolar thymidine analogues. From molecular modeling investigations, the agreement between free energy of complexation (ΔΔGcom and Ki values explains 94% of the TMPKmt inhibition (pKi=-0.2924ΔΔGcom+3.234;R2=0.94 by variation of the computed ΔΔGcom and 92% for the pharmacophore (PH4 model (pKi=1.0206×pKipred-0.0832,  R2=0.92. The analysis of contributions from active site residues suggested substitution at the 5-position of pyrimidine ring and various groups at the 5′-position of the ribose. The best inhibitor reached a predicted Ki of 0.155 nM. The computational approach through the combined use of molecular modeling and PH4 pharmacophore is helpful in targeted drug design, providing valuable information for the synthesis and prediction of activity of novel antituberculotic agents.

 2. Highly potent metallopeptide analogues of luteinizing hormone-releasing hormone.

  Science.gov (United States)

  Bajusz, S; Janaky, T; Csernus, V J; Bokser, L; Fekete, M; Srkalovic, G; Redding, T W; Schally, A V

  1989-08-01

  Metal complexes related to the cytotoxic complexes cisplatin [cis-diamminedichloroplatinum(II)] and transbis(salicylaldoximato)copper(II) were incorporated into suitably modified luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) analogues containing D-lysine at position 6. Some of the metallopeptides thus obtained proved to be highly active LH-RH agonists or antagonists. For instance, SB-40, a PtCl2-containing metallopeptide in which platinum is coordinated to an N epsilon-(DL-2,3-diaminopropionyl)-D-lysine residue [D-Lys(DL-A2pr] at position 6, showed 50 times higher LH-releasing potency than the native hormone. SB-95, [Ac-D-Nal(2)1,D-Phe(pCl)2, D-Pal(3)2, Arg5,D-Lys[DL-A2pr(Sal2Cu)]6,D-Ala10]LH-RH, where Nal(2) is 3-(2-naphthyl)alanine, Pal(3) is 3-(3-pyridyl)alanine, and copper(II) is coordinated to the salicylideneimino moieties resulting from condensation of salicylaldehyde with D-Lys(DL-A2pr)6, caused 100% inhibition of ovulation at a dose of 3 micrograms in rats. Most metallopeptide analogues of LH-RH showed high affinities for the membrane receptors of rat pituitary and human breast cancer cells. Some of these metallopeptides had cytotoxic activity against human breast cancer and prostate cancer cell lines in vitro (this will be the subject of a separate paper on cytotoxicity evaluation). Such cytostatic metallopeptides could be envisioned as targeted chemotherapeutic agents in cancers that contain receptors for LH-RH-like peptides.

 3. Upgrading of analogue gamma cameras with PC based computer system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fidler, V.; Prepadnik, M.

  2002-01-01

  Full text: Dedicated nuclear medicine computers for acquisition and processing of images from analogue gamma cameras in developing countries are in many cases faulty and technologically obsolete. The aim of the upgrading project of International Atomic Energy Agency (IAEA) was to support the development of the PC based computer system which would cost 5.000 $ in total. Several research institutions from different countries (China, Cuba, India and Slovenia) were financially supported in this development. The basic demands for the system were: one acquisition card an ISA bus, image resolution up to 256x256, SVGA graphics, low count loss at high count rates, standard acquisition and clinical protocols incorporated in PIP (Portable Image Processing), on-line energy and uniformity correction, graphic printing and networking. The most functionally stable acquisition system tested on several international workshops and university clinics was the Slovenian one with a complete set of acquisition and clinical protocols, transfer of scintigraphic data from acquisition card to PC through PORT, count loss less than 1 % at count rate of 120 kc/s, improvement of integral uniformity index by a factor of 3-5 times, reporting, networking and archiving solutions for simple MS network or server oriented network systems (NT server, etc). More than 300 gamma cameras in 52 countries were digitized and put in the routine work. The project of upgrading the analogue gamma cameras yielded a high promotion of nuclear medicine in the developing countries by replacing the old computer systems, improving the technological knowledge of end users on workshops and training courses and lowering the maintenance cost of the departments. (author)

 4. State selective reactions of cosmic dust analogues at cryogenic temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perry, James Samuel Anthony

  2001-01-01

  Molecular hydrogen (H 2 ) is the most abundant molecule in interstellar space. It is crucial for initiating all of the chemistry in the Interstellar Medium (ISM) and consequently plays an important role in star formation. However, the amount of H 2 believed to exist in the ISM cannot be accounted for by formation through gas-phase reactions alone. The current, widely accepted theory, is that H 2 forms on the surface of cosmic dust grains. These grains are thought to be composed of amorphous forms of carbon or silicates with temperatures of around 10 K. This thesis describes a new experiment that has been constructed to study H 2 formation on the surface of cosmic dust analogues and presents the initial experimental results. The experiment simulates, through ultra-high vacuum and the use of cryogenics, the conditions of the ISM where cosmic dust grains and H 2 molecules exist. During the experiment, a beam of atomic hydrogen is aimed at a cosmic dust analogue target. H 2 formed on the target's surface is ionised using a laser spectroscopy technique known as Resonance Enhanced Multiphoton lonisation (REMPI) and detected using time-of-flight mass spectrometry. The sensitivity of REMPI is such that H 2 molecules can be ionised in selective internal energy states. This allows the rovibrational populations of the H 2 molecules desorbing from the cosmic dust targets to be determined, providing information on the energy budget of the H 2 formation process in the ISM. Preliminary results from the experiment show that H 2 molecules formed on a diamond-like-carbon surface have a significant non-thermal population of excited vibrational and rotational energy states. (author)

 5. Natural analogues of bitumen and bituminized radioactive waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hellmuth, K.-H.

  1989-07-01

  Occurrences of natural bitumen provide possibilities to identify and assess materials, processes, phenomena and conditions in nature which can serve as model cases valid also with respect to a final repository. Natural bitumens meet the basic requirements for use as natural analogues. In natural sites, processes of bitumen formation and degradation often work simultaneously. The major processes are thermal alteration, evaporation, reaction with water, biodegradation, oxidation, weathering and radiation degradation. Progress in analytical organic geochemistry made during recent years has enabled a deeper understanding of the structural and compositional effects of these processes on bitumen. This is necessary in natural analogue applications. The time scales involved in degradation processes, as observed in natural occurrences, exceed the time scales dictated by the half-lives of most important fission products in low and medium level waste by orders of magnitude. Only exposure to the weather at the surface leads to a more rapid destruction of bitumen. Trace metals in bitumen arenot released until the matrix is completely destroyed. Products of radiation degradation and weathering of bitumen are able, to a certain degree, to delay migration of the metal ions released. Impregnation with bitumen may effectively reduce the microbial decomposition of easily destructable organic waste components, as can be deduced on the basis of the excellent preservation of fossils observed in bitumen. The complexity of all the natural sites described requires extensive understanding of the origin and kind of organic material in bitumen, its maturation, migration, alteration and degradation and of the geological and tectonic evolution of the site. The latter is used for establishing the time scale

 6. Equivariant analogues of the Euler characteristic and Macdonald type equations

  Science.gov (United States)

  Gusein-Zade, S. M.

  2017-02-01

  One of the simplest and, at the same time, most important invariants of a topological space is the Euler characteristic. A generalization of the notion of the Euler characteristic to the equivariant setting, that is, to spaces with an action of a group (say, finite) is far from unique. An equivariant analogue of the Euler characteristic can be defined as an element of the ring of representations of the group or as an element of the Burnside ring of the group. From physics came the notion of the orbifold Euler characteristic, and this was generalized to orbifold Euler characteristics of higher orders. The main property of the Euler characteristic (defined in terms of the cohomology with compact support) is its additivity. On some classes of spaces there are additive invariants other than the Euler characteristic, and they can be regarded as generalized Euler characteristics. For example, the class of a variety in the Grothendieck ring of complex quasi-projective varieties is a universal additive invariant on the class of complex quasi-projective varieties. Generalized analogues of the Euler characteristic can also be defined in the equivariant setting. There is a simple formula — the Macdonald equation — for the generating series of the Euler characteristics of the symmetric powers of a space: it is equal to the series (1-t)-1=1+t+t^2+\\cdots independent of the space, raised to a power equal to the Euler characteristic of the space itself. Equations of a similar kind for other invariants (`equivariant and generalized Euler characteristics') are called Macdonald type equations. This survey discusses different versions of the Euler characteristic in the equivariant setting and describes some of their properties and Macdonald type equations. Bibliography: 59 titles.

 7. Comparison of Two Kinds of 64Cu Labelled Octreotide Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HAN Zhen-yi1;LIANG Ji-xin1;HU Ji2;LUO Hong-yi1;QING Jing2;CHEN Yu-qing2;LI Guang2;LI Hong-yu1,2

  2016-10-01

  Full Text Available Octreotide analogues DOTA-TOC and DOTA-TATE were labeled with 64Cu. The influences of the ratio of peptide mass to 64Cu activity, pH value, temperature and reaction time on labeling yield were investigated. The optimum labeling was determined. In vitro stability tests in saline and 10% bovine serum had been carried out. Biodistribution of the two radiolabelled compounds in normal mice and Micro PET imaging in nude mice bearing U87MG tumor had been evaluated. The results showed that the labeling yields of 64Cu-DOTA-TOC and 64Cu-DOTA-TATE were higher than 95%. Two kinds of octreotide analogues labeled with 64Cu were quite stable in saline and decomposed slowly in 10% bovine serum at 37 ℃. Biodistribution results in normal mice showed that two 64Cu labelled tracers had similar profiles. Both of the compounds washed out from the blood quickly. High uptake of radioactivity in liver and kidneys indicated the tracers were excreted via both hepatobiliary system and renal system. At the same time, compared to 64Cu-DOTA-TOC, higher radioactivity accumulation of 64Cu-DOTA-TATE in liver and kidneys was observed. Micro PET images of U87MG tumor-bearing nude mice with 64Cu-DOTA-TOC and 64Cu-DOTA-TATE showed the tumors very clearly. The radioactivity uptake of 64Cu-DOTA-TATE in tumor was higher than that of 64Cu-DOTA-TOC. This work has paved the way for further preclinical and clinical application of 64Cu-DOTA-TOC and 64Cu-DOTA-TATE as PET tumor imaging agents.

 8. The importance of analogue zeitgebers to reduce digital addictive tendencies in the 21st century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Montag

  2015-12-01

  Full Text Available Analogue zeitgebers such as wristwatches and alarm clocks are essential for structuring everyday life. Since the dawn of the digital revolution – particularly since the advent of the smartphone – mobile phones have increasingly replaced analogue zeitgebers as a means of telling time. This functionality may prove problematic, in that it may contribute to the overuse of digital media (e.g. when checking the time turns into extended use of other smartphone utilities, including Internet-based applications. Of N = 3084 participants, 45% reported wearing a wristwatch and 67% used an analogue alarm clock. We observed that participants who reported using analogue zeitgebers used their mobile-/smartphone significantly less. Use of analogue zeitgebers may prove a practical tool for therapeutic and preventative interventions for problematic Internet use in an increasingly digital age.

 9. Novel DOTA-based prochelator for divalent peptide vectorization: synthesis of dimeric bombesin analogues for multimodality tumor imaging and therapy.

  Science.gov (United States)

  Abiraj, Keelara; Jaccard, Hugues; Kretzschmar, Martin; Helm, Lothar; Maecke, Helmut R

  2008-07-28

  Dimeric peptidic vectors, obtained by the divalent grafting of bombesin analogues on a newly synthesized DOTA-based prochelator, showed improved qualities as tumor targeted imaging probes in comparison to their monomeric analogues.

 10. Rough Precipitation Forecasts based on Analogue Method: an Operational System

  Science.gov (United States)

  Raffa, Mario; Mercogliano, Paola; Lacressonnière, Gwendoline; Guillaume, Bruno; Deandreis, Céline; Castanier, Pierre

  2017-04-01

  In the framework of the Climate KIC partnership, has been funded the project Wat-Ener-Cast (WEC), coordinated by ARIA Technologies, having the goal to adapt, through tailored weather-related forecast, the water and energy operations to the increased weather fluctuation and to climate change. The WEC products allow providing high quality forecast suited in risk and opportunities assessment dashboard for water and energy operational decisions and addressing the needs of sewage/water distribution operators, energy transport & distribution system operators, energy manager and wind energy producers. A common "energy water" web platform, able to interface with newest smart water-energy IT network have been developed. The main benefit by sharing resources through the "WEC platform" is the possibility to optimize the cost and the procedures of safety and maintenance team, in case of alerts and, finally to reduce overflows. Among the different services implemented on the WEC platform, ARIA have developed a product having the goal to support sewage/water distribution operators, based on a gradual forecast information system ( at 48hrs/24hrs/12hrs horizons) of heavy precipitation. For each fixed deadline different type of operation are implemented: 1) 48hour horizon, organisation of "on call team", 2) 24 hour horizon, update and confirm the "on call team", 3) 12 hour horizon, secure human resources and equipment (emptying storage basins, pipes manipulations …). More specifically CMCC have provided a statistical downscaling method in order to provide a "rough" daily local precipitation at 24 hours, especially when high precipitation values are expected. This statistical technique consists of an adaptation of analogue method based on ECMWF data (analysis and forecast at 24 hours). One of the most advantages of this technique concerns a lower computational burden and budget compared to running a Numerical Weather Prediction (NWP) model, also if, of course it provides only this

 11. Iodination and stability of somatostatin analogues: comparison of iodination techniques. A practical overview.

  Science.gov (United States)

  de Blois, Erik; Chan, Ho Sze; Breeman, Wouter A P

  2012-01-01

  For iodination ((125/127)I) of tyrosine-containing peptides, chloramin-T, Pre-Coated Iodo-Gen(®) tubes and Iodo-Beads(®) (Pierce) are commonly used for in vitro radioligand investigations and there have been reliant vendors hereof for decades. However, commercial availability of these radio-iodinated peptides is decreasing. For continuation of our research in this field we investigated and optimized (radio-)iodination of somatostatin analogues. In literature, radioiodination using here described somatostatin analogues and iodination techniques are described separately. Here we present an overview, including High Performance Liquid Chromatography (HPLC) separation and characterisation by mass spectrometry, to obtain mono- and di-iodinated analogues. Reaction kinetics of (125/127)I iodinated somatostatin analogues were investigated as function of reaction time and concentration of reactants, including somatostatin analogues, iodine and oxidizing agent. To our knowledge, for the here described somatostatin analogues, no (127)I iodination and optimization are described. (Radio-)iodinated somatostatin analogues could be preserved with a >90% radiochemical purity for 1 month after reversed phase HPLC-purification.

 12. Labelling and evaluation of new stabilised neurotensin (8-13) analogues for SPET

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chavatte, K.; Terriere, D.; Jeannin, L.

  1998-01-01

  Neurotensin (8-13) analogues were biologically stabilised by replacement of the peptide bond between amino acids 8 and 9 by the reduced ψ(CH 2 -NH) isostere. DTPA analogues for In-111 labelling and 2-bromo-phenyl-acetyl analogues for radioiodination, showed receptor affinities in the low nanomolar range in combination with a biological half live in human plasma up to 275 minutes. Biodistribution studies in male Wistar rats of metabolically stabilised and non-stabilised 111 In-DTPA-NT(8-13) analogues showed a major clearance from the blood through the kidneys. 125 I-labelled Neurotensin (8-13) analogues showed accumulation up to 2.2% of the injected dose per g tissue in the liver which might be an important disadvantage when diagnosis of tumours in the gut is aimed. It is strongly suggested that stabilised neurotensin (8-13) analogues whether labelled with In-111, I-123 and the near future with Tc-99m, may act as new potential peptidergic radiopharmaceuticals for SPET diagnosis of different NT-receptor positive tumours like non-endocrine pancreas carcinoma, small cell lung carcinoma or colon adeno carcinoma. It is enticing to speculate that metabolically stabilised Neurotensin (8-13) analogues labelled with an appropriate isotope might be useful in therapy of different human cancers. (author)

 13. Natural analogues for containment-providing barriers for a HLW repository in salt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolf, J.; Noseck, U.

  2015-06-15

  In 2005, a German research project was started to develop a novel approach to prove safety for a HLW repository in a salt formation, to refine the safety concept, to identify open scientific issues and to define necessary R&D work. This project aimed at identifying the key information for a HLW repository in salt. One important question is how this information may be best fulfilled by natural analogue studies. This question is answered by starting a review of the required key information needs of the safety case (post-closure phase) in order to assess whether or not these requirements can be supported by natural analogues information. In order to structure the review and to address the key elements of the safety concepts, three types of natural analogues are distinguished: (i) natural analogues for the integrity of the geological barrier, (ii) natural analogues for the integrity of the geotechnical barriers and (iii) natural analogues for release scenarios. For the safety case in salt type (i) and (ii) are of highest importance and are treated in this paper. The assessment documented in this paper on the one hand indicates the high potential benefit of natural analogues for a safety case in salt and on the other hand helps to focus the available human and financial resources for the safety case on the most safety-relevant aspects. (authors)

 14. Meglitinide analogues in the treatment of type 2 diabetes mellitus.

  Science.gov (United States)

  Landgraf, R

  2000-11-01

  Type 2 diabetes mellitus is a complex heterogenous metabolic disorder in which peripheral insulin resistance and impaired insulin release are the main pathogenetic factors. The rapid response of the pancreatic beta-cells to glucose is already markedly disturbed in the early stages of type 2 diabetes mellitus. The consequence is often postprandial hyperglycaemia, which seems to be extremely important in the development of secondary complications, especially macrovascular disease. Therefore one of the main aims of treatment is to minimise blood glucose oscillations and attain near-normal glycosylated haemoglobin levels. Meglitinide analogues belong to a new family of insulin secretagogues which stimulate insulin release by inhibiting ATP-sensitive potassium channels of the beta-cell membrane via binding to a receptor distinct from that of sulphonylureas (SUR1/KIR 6.2). The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of repaglinide, the first drug of these new antihyperglycaemic agents on the market, and of nateglinide, which will be available soon, differ markedly from the currently used sulphonylureas [mainly glibenclamide (glyburide) and glimepiride]. Repaglinide and nateglinide are absorbed rapidly, stimulate insulin release within a few minutes, are rapidly metabolised in the liver and are mainly excreted in the bile. Therefore, following preprandial administration of these drugs, insulin is more readily available during and just after the meal. This leads to a significant reduction in postprandial hyperglycaemia without the danger of hypoglycaemia between meals. The short action of these compounds and biliary elimination makes repaglinide and nateglinide especially suitable for patients with type 2 diabetes mellitus who would like to have a more flexible lifestyle, need more flexibility because of unplanned eating behaviour (e.g. geriatric patients) or in whom one of the other first-line antidiabetic drugs, i.e. metformin, is strictly contraindicated (e

 15. Large seismic source imaging from old analogue seismograms

  Science.gov (United States)

  Caldeira, Bento; Buforn, Elisa; Borges, José; Bezzeghoud, Mourad

  2017-04-01

  In this work we present a procedure to recover the ground motions by a proper digital structure, from old seismograms in analogue physical support (paper or microfilm) to study the source rupture process, by application of modern finite source inversion tools. Despite the quality that the analog data and the digitizing technologies available may have, recover the ground motions with the accurate metrics from old seismograms, is often an intricate procedure. Frequently the general parameters of the analogue instruments response that allow recover the shape of the ground motions (free periods and damping) are known, but the magnification that allow recover the metric of these motions is dubious. It is in these situations that the procedure applies. The procedure is based on assign of the moment magnitude value to the integral of the apparent Source Time Function (STF), estimated by deconvolution of a synthetic elementary seismogram from the related observed seismogram, corrected with an instrument response affected by improper magnification. Two delicate issues in the process are 1) the calculus of the synthetic elementary seismograms that must consider later phases if applied to large earthquakes (the portions of signal should be 3 or 4 times larger than the rupture time) and 2) the deconvolution to calculate the apparent STF. In present version of the procedure was used the Direct Solution Method to compute the elementary seismograms and the deconvolution was processed in time domain by an iterative algorithm that allow constrains the STF to stay positive and time limited. The method was examined using synthetic data to test the accuracy and robustness. Finally, a set of 17 real old analog seismograms from the Santa Maria (Azores) 1939 earthquake (Mw=7.1) was used in order to recover the waveforms in the required digital structure, from which by inversion allows compute the finite source rupture model (slip distribution). Acknowledgements: This work is co

 16. The Greenland Analogue Project (GAP). Literature review of hydrogeology/ hydrogeochemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wallroth, Thomas; Lokrantz, Hanna; Rimsa, Andrius

  2010-09-01

  This report is produced as part of the Greenland Analogue Project (GAP), carried out as a collaboration project with the Canadian Nuclear Waste Management Organization (NWMO), Posiva Oy and the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). The overall aim of the project is to improve the current understanding of hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with continental-scale glacial periods including with the presence of permafrost and the advance/retreat of ice sheets. The project will focus on studying how an ice sheet affects groundwater flow and water chemistry around a deep geological repository in crystalline bedrock. The Greenland Analogue Project consists of three active sub-projects (A-C) with individual objectives. Field studies are conducted in the Kangerlussuaq region, in central Western Greenland. Sub-projects A and B collectively aim at improving the understanding of ice sheet hydrology by combining investigations on surface water processes with ice sheet drilling and instrumentation. In sub-project C, the penetration of glacial melt water into the bedrock, groundwater flow and the chemical composition of water will be studied. Main planned activities in sub-project C include drilling of a deep borehole in front of the ice sheet, in which different downhole surveys, sampling and monitoring will be carried out. The primary aim of this report is to review available information about hydrogeology and hydrogeochemistry in central Western Greenland, with special emphasis on the area around Kangerlussuaq. The relevant information about this area is however very limited, and it was decided to extend the review to briefly include studies made in other regions with similar conditions in terms of geology, climate and glaciology. The number of published studies made in other areas with glaciers, ice sheets or permafrost is very large, and the review and list of references in this report is far from complete. It is also obvious that both

 17. Efficacy of Antimicrobials on Bacteria Cultured in a Spaceflight Analogue

  Science.gov (United States)

  Nickerson, CA; Wotring, Virginia; Barrila, Jennifer; Crabbe, Aurelie; Castro, Sarah; Davis, Richard; Rideout, April; McCarthy, Breanne; Ott, C. Mark

  2014-01-01

  As humans travel in space, they will interact with microbial flora from themselves, other crewmembers, their food, and the environment. While evaluations of microbial ecology aboard the Mir and ISS suggest a predominance of common environmental flora, the presence of (and potential for) infectious agents has been well documented. Likewise, pathogens have been detected during preflight monitoring of spaceflight food, resulting in the disqualification of that production lot from flight. These environmental and food organisms range from the obligate pathogen, Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium), which has been responsible for disqualification and removal of food destined for ISS and has previously been reported from Shuttle crew refuse, to the opportunistic pathogen Staphylococcus aureus, isolated numerous times from ISS habitable compartments and the crew. Infectious disease events have affected spaceflight missions, including an upper respiratory infection that delayed the launch of STS-36 and an incapacitating Pseudomonas aeruginosa urinary tract infection of a crewmember during Apollo 13. These observations indicate that the crew has the potential to be exposed to obligate and opportunistic pathogens. This risk of exposure is expected to increase with longer mission durations and increased use of regenerative life support systems. As antibiotics are the primary countermeasure after infection, determining if their efficacy during spaceflight missions is comparable to terrestrial application is of critical importance. The NASA Rotating Wall Vessel (RWV) culture system has been successfully used as a spaceflight culture analogue to identify potential alterations in several key microbial characteristics, such as virulence and gene regulation, in response to spaceflight culture. We hypothesized that bacteria cultured in the low fluid shear RWV environment would demonstrate changes in efficacy of antibiotics compared to higher fluid shear controls

 18. Asymmetric gravitational spreading - Analogue experiments on the Svecofennian orogen

  Science.gov (United States)

  Nikkilä, Kaisa; Korja, Annakaisa; Koyi, Hemin; Eklund, Olav

  2015-04-01

  Over-thickened orogenic crust may suffer from rheological, gravitational and topographical unbalancing resulting in discharging via gravitational spreading. If the thickened orogen is also hot, then increased temperature may reduce the viscosity of the crust that may induce large-scale horizontal flow. The effect of flow on the crustal architecture has previously been modeled with symmetric two-way spreading or asymmetric one- or two-way spreading (like channel flow) experiments. Most models do not take into account of the contrasting mechanical properties of the juxtaposed terranes. We have made analogue experiments to study gravitational one-way spreading and the interplay between two crustal blocks with contrasting rheological properties. The models are 3 cm thick replicas of 60 km thick crust. They have three horizontal layers representing strong lower, weak middle and brittle upper crust. The models have cuts to study the effect of inherited crustal-scale weakness zones. The experiments have been conducted within a large centrifuge in the Hans Ramberg Tectonic Laboratory at Uppsala University. The analogue models propose that asymmetric, unilateral flow has different effect on the contrasting crustal units, in both horizontal and vertical directions. The laterally heterogeneous crust flows towards the direction of extension, and it rotates and extends the pre-existing weakness zones. The weakness zones facilitate exhumation and they increase strain rate. The weakness zones split the crust into subblocks, which stretch individually and which may show signatures of compression or rotation. The changes in thickness of the model reflect changes in the layers, which may thin or thicken depending on the mechanical properties of crustal layers. A consequence of this the total amount of flattening is less than the model extension. The results are compared to geophysical and geological data from Precambrian Svecofennian orogen in Fennoscandia. The comparison suggest

 19. The Greenland Analogue Project (GAP). Literature review of hydrogeology/ hydrogeochemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wallroth, Thomas; Lokrantz, Hanna; Rimsa, Andrius (Bergab Consulting Geologists, Goeteborg (Sweden))

  2010-09-15

  This report is produced as part of the Greenland Analogue Project (GAP), carried out as a collaboration project with the Canadian Nuclear Waste Management Organization (NWMO), Posiva Oy and the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). The overall aim of the project is to improve the current understanding of hydrogeological and hydrogeochemical processes associated with continental-scale glacial periods including with the presence of permafrost and the advance/retreat of ice sheets. The project will focus on studying how an ice sheet affects groundwater flow and water chemistry around a deep geological repository in crystalline bedrock. The Greenland Analogue Project consists of three active sub-projects (A-C) with individual objectives. Field studies are conducted in the Kangerlussuaq region, in central Western Greenland. Sub-projects A and B collectively aim at improving the understanding of ice sheet hydrology by combining investigations on surface water processes with ice sheet drilling and instrumentation. In sub-project C, the penetration of glacial melt water into the bedrock, groundwater flow and the chemical composition of water will be studied. Main planned activities in sub-project C include drilling of a deep borehole in front of the ice sheet, in which different downhole surveys, sampling and monitoring will be carried out. The primary aim of this report is to review available information about hydrogeology and hydrogeochemistry in central Western Greenland, with special emphasis on the area around Kangerlussuaq. The relevant information about this area is however very limited, and it was decided to extend the review to briefly include studies made in other regions with similar conditions in terms of geology, climate and glaciology. The number of published studies made in other areas with glaciers, ice sheets or permafrost is very large, and the review and list of references in this report is far from complete. It is also obvious that both

 20. How stakeholders view the use of analogues in safety cases: PAMINA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Atherton, Elizabeth; Bailey, Lucy

  2008-01-01

  The aim of this presentation is to provide an overview of some research that has been undertaken in the UK to investigate stakeholders' views of analogues. There are various reasons for using analogues including: to try and explain difficult concepts; to compare disposal facility features with familiar and/or natural systems; to provide an alternative, non-numerical line of reasoning to support the Safety Case conclusions; to provide evidence of behaviour over very long timescales, that cannot be achieved in the laboratory. There are some dangers when using analogues that people should be aware of: the analogue conditions may not be the same as those found in a disposal facility, so the analogue may have limited application. Some analogues may have negative implications, for example artefacts that have corroded. Analogues can be taken too far and used in inappropriate ways to try and support an assumption. So it is important to find out how stakeholders view the use of analogues in a safety case. NDA is involved in an EC funded project called Pamina (Performance Assessment Methodologies in Application). The project involves 26 partners from 11 European countries, plus other associated members and runs for 3 years from October 2006 to October 2009. The NDA is involved in several parts of the project: Exploring issues of modelling uncertainty; Evaluating effectiveness of approaches for communicating safety cases with stakeholders. NDA ran a workshop in October 2007 in Manchester. The aims of the workshop were to explore how different methods of communicating aspects of a safety case were received by stakeholders. The workshop presented stakeholders with: Examples of different repository concepts; Descriptions of barrier performance; Different ways of presenting numerical results; Use of natural analogues

 1. New analogues of Cucurbita maxima trypsin inhibitor III (CMTI III) with simplified structure.

  Science.gov (United States)

  Rolka, K; Kupryszewski, G; Rózycki, J; Ragnarsson, U; Zbyryt, T; Otlewski, J

  1992-10-01

  Seven new analogues of trypsin inhibitor CMTI III were obtained by solid-phase peptide synthesis. Three analogues contained only two, instead of three, disulfide bridges, whereas the molecules of the next four analogues were shortened at the N- and/or C-terminus. The elimination of one disulfide bridge in CMTI III induces a decrease in the association equilibrium constants by 6-7 orders of magnitude, whereas the removal of one, two or three amino-acid residues at the N- and/or C-terminus does not significantly affect the activity.

 2. Synthesis and bioactivity of analogues of the marine antibiotic tropodithietic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Rabe

  2014-08-01

  Full Text Available Tropodithietic acid (TDA is a structurally unique sulfur-containing antibiotic from the Roseobacter clade bacterium Phaeobacter inhibens DSM 17395 and a few other related species. We have synthesised several structural analogues of TDA and used them in bioactivity tests against Staphylococcus aureus and Vibrio anguillarum for a structure–activity relationship (SAR study, revealing that the sulfur-free analogue of TDA, tropone-2-carboxylic acid, has an antibiotic activity that is even stronger than the bioactivity of the natural product. The synthesis of this compound and of several analogues is presented and the bioactivity of the synthetic compounds is discussed.

 3. 0+ analogue state in 118Sb from 117Sn(p,nγ) reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pal, J.; Dey, C.C.; Bose, S.; Sinha, B.K.; Chatterjee, M.B.; Mahapatra, D.P.

  1996-01-01

  The analogue of the 0 + ground state in 118 Sn has been observed in the compound nucleus 118 Sb through 117 Sn(p,nγ) 117 Sb reaction. The neutron decays of this analogue resonance have been studied from the deexciting γ-rays of the residual nucleus 117 Sb. From off resonance excitation functions, spin assignments have been made to states in 117 Sb, on the basis of Hauser-Feshbach formalism. The resonance parameters of the isobaric analogue resonance have been determined, including the total, proton and neutron decay widths. (orig.)

 4. GnRH Analogues in the Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome

  Science.gov (United States)

  Alama, Pilar; Bellver, Jose; Vidal, Carmen; Giles, Juan

  2013-01-01

  The GnRH analogue (agonist and antagonist GnRH) changed ovarian stimulation. On the one hand, it improved chances of pregnancy to obtain more oocytes and better embryos. This leads to an ovarian hyper-response, which can be complicated by the ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). On the other hand, the GnRH analogue can prevent the incidence of OHSS: GnRH antagonist protocols, GnRH agonist for triggering final oocyte maturation, either together or separately, coasting, and the GnRH analogue may prove useful for avoiding OHSS in high-risk patients. We review these topics in this article. PMID:23825982

 5. Synthesis and Properties of Group IV Graphane Analogues

  Science.gov (United States)

  Goldberger, Joshua

  Similar to how carbon networks can be sculpted into low-dimensional allotropes such as fullerenes, nanotubes, and graphene with fundamentally different properties, it is possible to create similar ligand terminated sp3-hybridized honeycomb graphane derivatives containing Ge or Sn that feature unique and tunable properties. Here, we will describe our recent success in the creation of hydrogen and organic-terminated group IV graphane analogues, from the topochemical deintercalation of precursor Zintl phases, such as CaGe2. We will discuss how the optical, electronic, and thermal properties of these materials can be systematically controlled by substituting either the surface ligand or via alloying with other Group IV elements. Additionally, we have also developed an epitopotaxial approach for integrating precise thicknesses of germanane layers onto Ge wafers that combines the epitaxial deposition of CaGe2 precursor phases with the topotactic interconversion into the 2D material. Finally, we will describe our recent efforts on the synthesis and crystal structures of Sn-containing graphane alloys in order to access novel topological phenomena predicted to occur in these graphanes.

 6. Influence of digital and analogue cellular telephones on implanted pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Altamura, G; Toscano, S; Gentilucci, G; Ammirati, F; Castro, A; Pandozi, C; Santini, M

  1997-10-01

  The aim of this study was to find out whether digital and analogue cellular 'phones affect patients with pacemakers. The study comprised continuous ECG monitoring of 200 pacemaker patients. During the monitoring certain conditions caused by interference created by the telephone were looked for: temporary or prolonged pacemaker inhibition; a shift to asynchronous mode caused by electromagnetic interference; an increase in ventricular pacing in dual chamber pacemakers, up to the programmed upper rate. The Global System for Mobile Communications system interfered with pacing 97 times in 43 patients (21.5%). During tests on Total Access of Communication System telephones, there were 60 cases of pacing interference in 35 patients (17.5%). There were 131 interference episodes during ringing vs 26 during the on/off phase; (P 4 s) was seen at the pacemaker 'base' sensing value in six patients using the Global system but in only one patient using Total Access. Cellular 'phones may be dangerous for pacemaker patients. However, they can be used safely if patients do not carry the 'phone close to the pacemaker, which is the only place where high risk interference has been observed.

 7. Encoding complexity within supramolecular analogues of frustrated magnets

  Science.gov (United States)

  Cairns, Andrew B.; Cliffe, Matthew J.; Paddison, Joseph A. M.; Daisenberger, Dominik; Tucker, Matthew G.; Coudert, François-Xavier; Goodwin, Andrew L.

  2016-05-01

  The solid phases of gold(I) and/or silver(I) cyanides are supramolecular assemblies of inorganic polymer chains in which the key structural degrees of freedom—namely, the relative vertical shifts of neighbouring chains—are mathematically equivalent to the phase angles of rotating planar (‘XY’) spins. Here, we show how the supramolecular interactions between chains can be tuned to mimic different magnetic interactions. In this way, the structures of gold(I) and/or silver(I) cyanides reflect the phase behaviour of triangular XY magnets. Complex magnetic states predicted for this family of magnets—including collective spin-vortices of relevance to data storage applications—are realized in the structural chemistry of these cyanide polymers. Our results demonstrate how chemically simple inorganic materials can behave as structural analogues of otherwise inaccessible ‘toy’ spin models and also how the theoretical understanding of those models allows control over collective (‘emergent’) phenomena in supramolecular systems.

 8. Of mongooses and mitigation: ecological analogues to geoengineering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthews, H Damon [Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve W, Montreal, QC, H3G 1M8 (Canada); Turner, Sarah E, E-mail: dmatthew@alcor.concordia.c [Department of Anthropology, University of Calgary, Calgary (Canada)

  2009-10-15

  Anthropogenic global warming is a growing environmental problem resulting from unintentional human intervention in the global climate system. If employed as a response strategy, geoengineering would represent an additional intentional human intervention in the climate system, with the intent of decreasing net climate impacts. There is a rich and fascinating history of human intervention in environmental systems, with many specific examples from ecology of deliberate human intervention aimed at correcting or decreasing the impact of previous unintentionally created problems. Additional interventions do not always bring the intended results, and in many cases there is evidence that net impacts have increased with the degree of human intervention. In this letter, we report some of the examples in the scientific literature that have documented such human interventions in environmental systems, which may serve as analogues to geoengineering. We argue that a high degree of system understanding is required for increased intervention to lead to decreased impacts. Given our current level of understanding of the climate system, it is likely that the result of at least some geoengineering efforts would follow previous ecological examples where increased human intervention has led to an overall increase in negative environmental consequences.

 9. ENDOCRINE EVALUATION OF ATHLETE FOR TESTOSTERONE OR ITS ANALOGUES ABUSE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joško Osredkar

  2003-12-01

  Full Text Available Background. Doping involves the use of substances and methods prohibited by international and national sports institutions. The use of certain substances and methods is harmful to the human organism, so all sports organisations are trying to protect athletes from the harmful side effects of such substances and methods.Methods. The article deals with special protocol, which is used in the case, when the testosterone/epitestosterone ratio in urine is higher than 6 and less then 10. When establishing the use of testosterone or analogues, ketoconazol is used. If after the application the presence of a testosterone (T to epitestosterone (E ratio is greater than six (6 to one (1, there is an evidence of doping offence.Conclusions. In the case of T/E greater than 6, it is mandatory that the relevant medical authority conducts an investigation before the sample is declared positive. A full report should be written and should include a review of previous tests, subsequent tests and any results of endocrine investigations.

 10. Potential of carbon nanotube field effect transistors for analogue circuits

  KAUST Repository

  Hayat, Khizar

  2013-05-11

  This Letter presents a detailed comparison of carbon nanotube field effect transistors (CNFETs) and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) with special focus on carbon nanotube FET\\'s potential for implementing analogue circuits in the mm-wave and sub-terahertz range. The latest CNFET lithographic dimensions place it at-par with complementary metal oxide semiconductor in terms of current handling capability, whereas the forecasted improvement in the lithography enables the CNFETs to handle more than twice the current of MOSFETs. The comparison of RF parameters shows superior performance of CNFETs with a g m , f T and f max of 2.7, 2.6 and 4.5 times higher, respectively. MOSFET- and CNFET-based inverter, three-stage ring oscillator and LC oscillator have been designed and compared as well. The CNFET-based inverters are found to be ten times faster, the ring oscillator demonstrates three times higher oscillation frequency and CNFET-based LC oscillator also shows improved performance than its MOSFET counterpart.

 11. Bioactive phenylpropanoid analogues from Piper betle L. var. birkoli leaves.

  Science.gov (United States)

  Atiya, Akhtar; Sinha, Barij Nayan; Lal, Uma Ranjan

  2017-11-01

  Phytochemical analyses of the chloroform extract of Piper betle L. var. birkoli, Piperaceae, leaves led to the isolation of two new phenylpropanoid analogues: bis-chavicol dodecanoyl ester (2) and bis-hydroxychavicol dodecanoyl ester (3), along with one known compound: allyl-3-methoxy-4-hydroxybenzene (1) on the basis of spectroscopic data 1D ( 1 H and 13 C) and 2D ( 1 H- 1 H COSY and HMBC) NMR, as well as ESI-MS, FT-IR, HR-ESI-MS and LC-ESI-MS. Compound 2 and 3 exhibited excellent antioxidant DPPH radical scavenging activity with IC 50 values of 12.67 μg/mL and 1.08 μg/mL compared to ascorbic acid as a standard antioxidant drug with IC 50 value of 6.60 μg/mL. Evaluation of cytotoxic activity against two human oral cancer cell lines (AW13516 and AW8507) showed significant effect with GI 50 values of 19.61 and 23.01 μg/mL for compound 2 and 10.25 and 13.12 μg/mL for compound 3, compared to Doxorubicin ® as a standard cytotoxic drug with GI 50 value of < 10 μg/mL.

 12. Chemistry of group 9 dimetallaborane analogues of octaborane(12).

  Science.gov (United States)

  Barik, Subrat Kumar; Roy, Dipak Kumar; Ghosh, Sundargopal

  2015-01-14

  We report the synthesis, isolation and structural characterization of several moderately air stable nido-metallaboranes that represent boron rich open cage systems. The reaction of [Cp*CoCl]2, (Cp* = η(5)-C5Me5), with [BH3·thf] in toluene at ice cold temperature, followed by thermolysis in boiling toluene produced [(Cp*Co)B9H13], 1 [(Cp*Co)2B8H12], 2 and [(Cp*Co)2B6H10] 3. Building upon our earlier reactivity studies on rhodaboranes, we continue to explore the reactivity of dicobalt analogues of octaborane(12) cluster 3 with [Fe2(CO)9] and [Ru3(CO)12] at ambient conditions that yielded novel fused clusters [Fe2(CO)6(Cp*Co)2B6H10], 4 and [Ru4(CO)11(Cp*Co)2B3H3], 5 respectively. In an attempt to synthesize a heterometallic metallaborane compound we performed the reaction of [(Cp*Rh)2B6H10], 6 with [Cp*IrH4] that yielded a Ir-Ir double bonded compound [(Cp*Ir)2H3][B(OH)4], 7. All the new compounds have been characterized by IR, (1)H, (11)B, (13)C NMR spectroscopy, and the molecular structures were unambiguously established by X-ray diffraction analysis.

 13. Native copper as a natural analogue for copper canisters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marcos, N.

  1989-12-01

  This paper discusses the occurrence of native copper as found in geological formations as a stability analogue of copper canisters that are planned to be used for the disposal of spent nuclear fuel in the Finnish bedrock. A summary of several publications on native copper occurrences is presented. The present geochemical and geohydrological conditions in which copper is met with in its metallic state show that metallic copper is stable in a wide range of temperatures. At low temperatures native copper is found to be stable where groundwater has moderate pH (about 7), low Eh (< +100 mV), and low total dissolved solids, especially chloride. Microscopical and microanalytical studies were carried out on a dozen of rock samples containing native copper. The results reveal that the metal shows no significant alteration. Only the surface of copper grains is locally coated. In the oldest samples there exist small corrosion cracks; the age of the oldest samples is over 1,000 million years. A review of several Finnish groundwater studies suggests that there are places in Finland where the geohydrological conditions are favourable for native copper stability. (orig.)

 14. Antifolate resistance and its circumvention by new analogues.

  Science.gov (United States)

  Takemura, Y; Kobayashi, H; Miyachi, H

  2001-09-01

  We have established human leukemia cell lines made resistant to various antifolate drugs and analyzed resistance mechanisms developed in these cells at the cellular and molecular levels. The cells acquired resistance to antifolate drug(s) through: (1) impaired drug uptake via the reduced folate carrier, (2) increased activity of the target enzymes[dihydrofolate reductase(DHFR) or thymidylate synthase(TS)] resulted from a concomitant amplification and overexpression of their gene, (3) induction of a variant DHFR with a low affinity for antifolate drug(s) used for the selection of resistance, and (4) defective polyglutamation. Each resistance mechanism was not necessarily induced at random, but appeared to relate to the biochemical and pharmacological properties of the drug exposed, biological dispositions of the cells, drug-exposure manners to, or culture conditions of the cells. Since it has been shown that a minor modification at the specified position of the folate structure resulted in a drastic change in its pharmacological properties, many new compounds have been rationally designed on the basis of the knowledge of relationships between structure modifications and pharmacological properties. The step-by-step approach to the development of new analogues led to the discoveries of several promising antifolate drugs such as trimetrexate and raltitrexed, which can overcome the acquired and natural resistance to methotrexate, a classical antifolate, and clinical trials of these newer classes of antifolate compounds are currently underway.

 15. Superconducting Analogue of the Parafermion Fractional Quantum Hall States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abolhassan Vaezi

  2014-07-01

  Full Text Available Read-Rezayi Z_{k} parafermion wave functions describe ν=2+(k/kM+2 fractional quantum Hall (FQH states. These states support non-Abelian excitations from which protected quantum gates can be designed. However, there is no experimental evidence for these non-Abelian anyons to date. In this paper, we study the ν=2/k FQH-superconductor heterostructure and find the superconducting analogue of the Z_{k} parafermion FQH state. Our main tool is the mapping of the FQH into coupled one-dimensional chains, each with a pair of counterpropagating modes. We show that by inducing intrachain pairing and charge preserving backscattering with identical couplings, the one-dimensional chains flow into gapless Z_{k} parafermions when k<4. By studying the effect of interchain coupling, we show that every parafermion mode becomes massive except for the two outermost ones. Thus, we achieve a fractional topological superconductor whose chiral edge state is described by a Z_{k} parafermion conformal field theory. For instance, we find that a ν=2/3 FQH in proximity to a superconductor produces a Z_{3} parafermion superconducting state. This state is topologically indistinguishable from the non-Abelian part of the ν=12/5 Read-Rezayi state. Both of these systems can host Fibonacci anyons capable of performing universal quantum computation through braiding operations.

 16. Phospholipid analogue distributions of Iranian isolates of candida

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarei Mahmoudabadi, A.; Brucker, D.B.

  2004-01-01

  The aim of this study was to analyse polar lipids of candida species isolated from Ahwas (Iran) by fast Atom bombardment mass spectrometry . Nine isolates of Candida Sp. were identified by growth at 45 d ig c , production of chlamydoconidia on cornmeal agar, colonial colour on CHROMagar Candida, germ tube production and ID 32 C kits. Then polar lipids were extracted from freeze-dried cultures and analysed using Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry. The most intense carboxylate and phospholipid molecular species anions were of m/z 281 (C 1 8 : 1 ) and m/z 515 (PA 23:2). However, the most intense carboxylate and phospholipid analogues in Candida Parapsilosis were 292 (Un) and 555 (PA 26:3), which differed from other yeasts. Isolates were grouped by single linkage clustering based on correlation coefficient for strain pairs calculated with carboxylate and phospholipid molecular species distributions. Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry can differentiate the C. albicans based on analysis of polar lipid distributions.These findings support that differentiation between C. albicans and other species is possible based on polar lipids

 17. Design and synthesis of novel stiripentol analogues as potential anticonvulsants.

  Science.gov (United States)

  Aboul-Enein, Mohamed N; El-Azzouny, Aida A; Attia, Mohamed I; Maklad, Yousreya A; Amin, Kamilia M; Abdel-Rehim, Mohamed; El-Behairy, Mohammed F

  2012-01-01

  A series of stiripentol (STP) analogues namely, 2-[(1E)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-ylidene]-N-(aryl/H)hydrazinecarboxamides 7a-h, (±)-(5RS)-N-(aryl/H)-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-tert-butyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboxamides (±)-8a-h, and (±)-[(5RS)-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-tert-butyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl](aryl)methanones (±)-13a-f was synthesized by adopting appropriate synthetic routes and was pharmacologically evaluated in the preliminary anticonvulsant screens. The selected bioactive new chemical entities were subjected to ED(50) determination and neurotoxicity evaluation. The most active congeners are 7h in MES screen and (±)-13b in scPTZ screen which displayed ED(50) values of 87 and 110 mg/kg, respectively, as compared to that of STP (ED(50) = 277.7 and 115 mg/kg in MES and scPTZ, respectively). Copyright © 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 18. Implementation of Power Efficient Flash Analogue-to-Digital Converter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Taninki Sai Lakshmi

  2014-01-01

  Full Text Available An efficient low power high speed 5-bit 5-GS/s flash analogue-to-digital converter (ADC is proposed in this paper. The designing of a thermometer code to binary code is one of the exacting issues of low power flash ADC. The embodiment consists of two main blocks, a comparator and a digital encoder. To reduce the metastability and the effect of bubble errors, the thermometer code is converted into the gray code and there after translated to binary code through encoder. The proposed encoder is thus implemented by using differential cascade voltage switch logic (DCVSL to maintain high speed and low power dissipation. The proposed 5-bit flash ADC is designed using Cadence 180 nm CMOS technology with a supply rail voltage typically ±0.85 V. The simulation results include a total power dissipation of 46.69 mW, integral nonlinearity (INL value of −0.30 LSB and differential nonlinearity (DNL value of −0.24 LSB, of the flash ADC.

 19. Synthesis and metabolism of pheromones and pheromone analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ding, Y.S.

  1987-01-01

  [9, 10- 3 H 2 ]Z9-14:Ac was synthesized at high specific activity ( 3 H, 58 Ci/mmole) by partial tritiation of the corresponding alkyne and was converted to the labeled Z9-14:OH and Z9-14:Al to study tissue specificity of acetate esterase (E), alcohol oxidase (OX), and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in male and female Heliothis virescens. Soluble and membrane-associated enzyme activities were determined by radio-TLC assays. Compounds of the tritium-labeled Z11-16 series were synthesized and their in vitro fates examined as well. In order to achieve an alternative approach in which (1) pheromone receptor proteins would be stoichiometrically and irreversibly modified, or (2) pheromone-catabolizing enzymes are inactivated by tight-binding or irreversible inhibitors, we have designed analogues of pheromones of lepidopterous insect pests and assayed their biological activity in vitro and in vivo. Various fluorinated molecules such as acyl fluorides, fluoroolefins, 2-fluoro aldehydes, 2,2-difluoro aldehydes and trifluoromethyl ketones were synthesized. The synthesis of some other functional groups such as cyclopropanones, cyclopropanols, cyclopropyl carbinols, cyclopropyl aldehydes and Michael acceptors will also be discussed

 20. Potential of carbon nanotube field effect transistors for analogue circuits

  KAUST Repository

  Hayat, Khizar; Cheema, Hammad; Shamim, Atif

  2013-01-01

  This Letter presents a detailed comparison of carbon nanotube field effect transistors (CNFETs) and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) with special focus on carbon nanotube FET's potential for implementing analogue circuits in the mm-wave and sub-terahertz range. The latest CNFET lithographic dimensions place it at-par with complementary metal oxide semiconductor in terms of current handling capability, whereas the forecasted improvement in the lithography enables the CNFETs to handle more than twice the current of MOSFETs. The comparison of RF parameters shows superior performance of CNFETs with a g m , f T and f max of 2.7, 2.6 and 4.5 times higher, respectively. MOSFET- and CNFET-based inverter, three-stage ring oscillator and LC oscillator have been designed and compared as well. The CNFET-based inverters are found to be ten times faster, the ring oscillator demonstrates three times higher oscillation frequency and CNFET-based LC oscillator also shows improved performance than its MOSFET counterpart.

 1. Interactions of cisplatin analogues with lysozyme: a comparative analysis.

  Science.gov (United States)

  Ferraro, Giarita; De Benedictis, Ilaria; Malfitano, Annamaria; Morelli, Giancarlo; Novellino, Ettore; Marasco, Daniela

  2017-10-01

  The biophysical characterization of drug binding to proteins plays a key role in structural biology and in the discovery and optimization of drug discovery processes. The search for optimal combinations of biophysical techniques that can correctly and efficiently identify and quantify binding of metal-based drugs to their final target is challenging, due to the physicochemical properties of these agents. Different cisplatin derivatives have shown different citotoxicities in most common cancer lines, suggesting that they exert their biological activity via different mechanisms of action. Here we carried out a comparative analysis, by studying the behaviours of three Pt-compounds under the same experimental conditions and binding assays to properly deepen the determinants of the different MAOs. Indeed we compared the results obtained using surface plasmon resonance, isothermal titration calorimetry, fluorescence spectroscopy and thermal shift assays based on circular dichroism experiments in the characterization of the formation of adducts obtained upon reaction of cisplatin, carboplatin and iodinated analogue of cisplatin, cis-Pt (NH 3 ) 2 I 2 , with the model protein hen egg white lysozyme, both at neutral and acid pHs. Further we reasoned on the applicability of employed techniques for the study the thermodynamics and kinetics of the reaction of a metallodrug with a protein and to reveal which information can be obtained using a combination of these analyses. Data were discussed on the light of the existing structural data collected on the platinated protein.

 2. Of mongooses and mitigation: ecological analogues to geoengineering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matthews, H Damon; Turner, Sarah E

  2009-01-01

  Anthropogenic global warming is a growing environmental problem resulting from unintentional human intervention in the global climate system. If employed as a response strategy, geoengineering would represent an additional intentional human intervention in the climate system, with the intent of decreasing net climate impacts. There is a rich and fascinating history of human intervention in environmental systems, with many specific examples from ecology of deliberate human intervention aimed at correcting or decreasing the impact of previous unintentionally created problems. Additional interventions do not always bring the intended results, and in many cases there is evidence that net impacts have increased with the degree of human intervention. In this letter, we report some of the examples in the scientific literature that have documented such human interventions in environmental systems, which may serve as analogues to geoengineering. We argue that a high degree of system understanding is required for increased intervention to lead to decreased impacts. Given our current level of understanding of the climate system, it is likely that the result of at least some geoengineering efforts would follow previous ecological examples where increased human intervention has led to an overall increase in negative environmental consequences.

 3. The role of natural analogues in performance assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ewing, R.C.

  1992-01-01

  One of the unique and scientifically most challenging aspects of nuclear waste isolation is the extrapolation of short-term laboratory data (hours to years) to the long time periods (10 3 - 10 5 years) required by regulatory agencies for performance assessment. The direct verification of these extrapolations is not possible, but methods must be developed to demonstrate compliance with government regulations and to satisfy the lay public that there is a demonstrable and reasonable basis for accepting the long-term extrapolations. Natural systems provide perhaps the only means of partial verification, as well as data that may be used directly in the models that are used in the extrapolation. Natural systems provide data on very large spatial (m to km) and temporal (10 3 - 10 8 years) scales, and in highly complex terranes in which unknown synergisms may effect radionuclide migration. This paper reviews the application (and most importantly, the limitations) of data from natural analogue systems to the verification of performance assessments

 4. JACoW Lightweight acquisition system for analogue signals

  CERN Document Server

  Bielawski, Bartosz

  2018-01-01

  In a complex machine such as a particle accelerator there are thousands of analogue signals that need monitoring and even more signals that could be used for debugging or as a tool for detecting symptoms of potentially avoidable problems. Usually it is not feasible to acquire and monitor all of these signals not only because of the cost but also because of cabling and space required. The Radio Frequency system in the Large Hadron Collider (LHC) is protected by multiple hardware interlocks that ensure safe operation of klystrons, superconducting cavities and all the other equipment. In parallel, a diagnostic system has been deployed to monitor the health of the klystrons. Due to the limited amount of space and the moderate number of signals to be monitored, a standard approach with a full VME or Compact PCI crate has not been selected. Instead, small embedded industrial computers with Universal Serial Bus (USB) oscilloscopes chosen for the specific application have been installed. This cost effective, rapidly ...

 5. An analogue of Wagner's theorem for decompositions of matrix algebras

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ivanov, D N

  2004-01-01

  Wagner's celebrated theorem states that a finite affine plane whose collineation group is transitive on lines is a translation plane. The notion of an orthogonal decomposition (OD) of a classically semisimple associative algebra introduced by the author allows one to draw an analogy between finite affine planes of order n and ODs of the matrix algebra M n (C) into a sum of subalgebras conjugate to the diagonal subalgebra. These ODs are called WP-decompositions and are equivalent to the well-known ODs of simple Lie algebras of type A n-1 into a sum of Cartan subalgebras. In this paper we give a detailed and improved proof of the analogue of Wagner's theorem for WP-decompositions of the matrix algebra of odd non-square order an outline of which was earlier published in a short note in 'Russian Math. Surveys' in 1994. In addition, in the framework of the theory of ODs of associative algebras, based on the method of idempotent bases, we obtain an elementary proof of the well-known Kostrikin-Tiep theorem on irreducible ODs of Lie algebras of type A n-1 in the case where n is a prime-power.

 6. Nontoxic piperamides and their synthetic analogues as novel antifouling reagents

  KAUST Repository

  Huang, Xiang-Zhong

  2014-03-25

  Bioassay-guided isolation of an acetone extract from a terrestrial plant Piper betle produced four known piperamides with potent antifouling (AF) activities, as evidenced by inhibition of settlement of barnacle cypris larvae. The AF activities of the four piperamides and 15 synthesized analogues were compared and their structure-activity relationships were probed. Among the compounds, piperoleine B and 1-[1-oxo-7-(3′,4′-methylenedioxyphenyl)-6E-heptenyl]-piperidine (MPHP) showed strong activity against settlement of cyprids of the barnacle Balanus amphitrite, having EC50 values of 1.1 ± 0.3 and 0.5 ± 0.2 μg ml-1, respectively. No toxicity against zebra fish was observed following incubation with these two compounds. Besides being non-toxic, 91% of piperoleine B-treated cyprids and 84% of MPHP-treated cyprids at a concentration of 100 μM completed normal metamorphosis in recovery bioassays, indicating that the anti-settlement effect of these two compounds was reversible. Hydrolysis and photolysis experiments indicated that MPHP could be decomposed in the marine environment. It is concluded that piperamides are promising compounds for use in marine AF coatings. © 2014 © 2014 Taylor & Francis.

 7. Novel Carbonyl Analogues of Tamoxifen: Design, Synthesis, and Biological Evaluation

  Science.gov (United States)

  Kasiotis, Konstantinos M.; Lambrinidis, George; Fokialakis, Nikolas; Tzanetou, Evangelia N.; Mikros, Emmanuel; Haroutounian, Serkos A.

  2017-09-01

  Aim of this work was to provide tamoxifen analogues with enhanced estrogen receptor binding affinity. Hence, several derivatives were prepared using an efficient triarylethylenes synthetic protocol. The novel compounds bioactivity was evaluated through the determination of their receptor binding affinity and their agonist/antagonist activity against breast cancer tissue using a MCF-7 cell-based assay. Phenyl esters 6a,b and 8a,b exhibited binding affinity to both ERα and ERβ higher than 4-hydroxytamoxifen while compounds 13 and 14 have shown cellular antiestrogenic activity similar to 4-hydroxytamoxifen and the known estrogen receptor inhibitor ICI182,780. Theoretical calculations and molecular modelling were applied to investigate, support and explain the biological profile of the new compounds. The relevant data indicated an agreement between calculations and demonstrated biological activity allowing to extract useful structure-activity relationships. Results herein underline that modifications of tamoxifen structure still provide molecules with substantial activity, as portrayed in the inhibition of MCF-7 cells proliferation.

 8. Insulin analogues: have they changed insulin treatment and improved glycaemic control?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsbad, Sten

  2002-01-01

  To improve insulin therapy, new insulin analogues have been developed. Two fast-acting analogues with a more rapid onset of effect and a shorter duration of action combined with a low day-to-day variation in absorption rate are now available. Despite this favourable time-action profile most studies....... This is probably the main explanation for the absence of improvement in overall glycaemic control when compared with regular human insulin. A tendency to a reduction in hypoglycaemic events during treatment with fast-acting analogues has been observed in most studies. Recent studies have indicated that NPH insulin...... administered several times daily at mealtimes can improve glycaemic control without increasing the risk of hypoglycaemia. The fast-acting analogues are now also available as insulin mixed with NPH. Insulin glargine is a new long-acting insulin which is soluble and precipitates after injection, resulting...

 9. Synthesis and formulation studies of griseofulvin analogues with improved solubility and metabolic stability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Asger Bjørn; Andersen, Nikolaj Sten; Konotop, Gleb

  2017-01-01

  Griseofulvin (1) is an important antifungal agent that has recently received attention due to its antiproliferative activity in mammalian cancer cells. Comprehensive SAR studies have led to the identification of 2'-benzyloxy griseofulvin 2, a more potent analogue with low micromolar anticancer...... potency in vitro. Analogue 2 was also shown to retard tumor growth through inhibition of centrosomal clustering in murine xenograft models of colon cancer and multiple myeloma. However, similar to griseofulvin, compound 2 exhibited poor metabolic stability and aqueous solubility. In order to improve...... studies. The 2'-benzylamine analogue 10 proved to be the most promising compound with low μM in vitro anticancer potency, a 200-fold increase in PBS solubility over compound 2, and with improved metabolic stability. Furthermore, this analogue proved compatible with formulations suitable for both oral...

 10. Promising Strategy To Improve Charge Separation in Organic Photovoltaics : Installing Permanent Dipoles in PCBM Analogues

  NARCIS (Netherlands)

  de Gier, Hilde D.; Jahani, Fatemeh; Broer, Ria; Hummelen, Jan C.; Havenith, Remco W. A.

  2016-01-01

  A multidisciplinary approach involving organic synthesis and theoretical chemistry was applied to investigate a promising strategy to improve charge separation in organic photovoltaics: installing permanent dipoles in fullerene derivatives. First, a PCBM analogue with a permanent dipole in the side

 11. Multidisciplinary integrated field campaign to an acidic Martian Earth analogue with astrobiological interest: Rio Tinto

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gómez, F.; Walter, N.; Amils, R.; Rull, F.; Klingelhöfer, G.; Kvíderová, Jana; Sarrazin, P.; Foing, B.; Behar, A.; Fleischer, I.; Parro, V.; Garcia-Villadangos, M.; Blake, D.; Martin-Ramos, J. D.; Direito, S.; Mahapatra, P.; Stam, C.; Venkateswaran, K.; Voytek, M.

  2011-01-01

  Roč. 10, č. 3 (2011), 291-305 ISSN 1473-5504 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : astrobiology * extreme environments * Earth analogue Subject RIV: EF - Botanics Impact factor: 1.723, year: 2011

 12. The Synthesis of Active Metabolites and Analogues of Vitamin D3

  Science.gov (United States)

  Yakhimovich, R. I.

  1980-04-01

  The literature date on the synthesis of the active metabolites and analogues of vitamin D3 (cholecalciferol), which play an important role in regulating the homeostatis of calcium in the organism, are reviewed. The bibliography includes 150 references.

 13. Ugi-Smiles couplings of 4-substituted pyridine derivatives : a fast access to chloroquine analogues

  NARCIS (Netherlands)

  El Kaïm, Laurent; Grimaud, Laurence; Pravin, Patil; Patil, Pravin

  2012-01-01

  4-Hydroxy and mercapto pyridines were successfully tested in Ugi-Smiles couplings. Such multicomponent reactions applied to quinoline derivatives afford a very convenient and short synthesis of antimalarial analogues.

 14. Ugi-Smiles couplings of 4-substituted pyridine derivatives: a fast access to chloroquine analogues.

  Science.gov (United States)

  El Kaïm, Laurent; Grimaud, Laurence; Pravin, Patil

  2012-01-20

  4-Hydroxy and mercapto pyridines were successfully tested in Ugi-Smiles couplings. Such multicomponent reactions applied to quinoline derivatives afford a very convenient and short synthesis of antimalarial analogues. © 2011 American Chemical Society

 15. High-precision analogue peak detector for X-ray imaging applications

  OpenAIRE

  Dlugosz, Rafal Tomasz; Iniewski, Kris

  2007-01-01

  A new analogue high-precision peak detector is presented. Owing to its very low power consumption the circuit is particularly well suited for photon energy detection in multichannel receiver integrated circuits used in nuclear medicine.

 16. Luciferase-Specific Coelenterazine Analogues for Optical Contamination-Free Bioassays

  OpenAIRE

  Ryo Nishihara; Masahiro Abe; Shigeru Nishiyama; Daniel Citterio; Koji Suzuki; Sung Bae Kim

  2017-01-01

  Spectral overlaps among the multiple optical readouts commonly cause optical contamination in fluorescence and bioluminescence. To tackle this issue, we created five-different lineages of coelenterazine (CTZ) analogues designed to selectively illuminate a specific luciferase with unique luciferase selectivity. In the attempt, we found that CTZ analogues with ethynyl or styryl groups display dramatically biased bioluminescence to specific luciferases and pHs by modifying the functional groups ...

 17. Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Analogues of Chlorantraniliprole Containing Nitro Group

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FENG Qi; WANG Ming-zhong; XIONG Li-xia; LIU Zhi-li; LI Zheng-ming

  2011-01-01

  Twelve novel analogues of chlorantraniliprole containing nitro group were synthesized,and their structures were characterized by 1H NMR and high-resolution mass spectrometry(HRMS).Their evaluated insecticidal activities against oriental armyworm(Mythimna separata) indicate that the nitro-containing analogues showed favorable insecticidal activities,while the activity of compounds 5g at 0.25 mg/L was 40%,but still lower than chlorantraniliprole.

 18. Long-acting lipidated analogue of human pancreatic polypeptide is slowly released into circulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bellmann-Sickert, Kathrin; Elling, Christian E; Madsen, Andreas N

  2011-01-01

  The main disadvantages of peptide pharmaceuticals are their rapid degradation and excretion, their low hydrophilicity, and low shelf lifes. These bottlenecks can be circumvented by acylation with fatty acids (lipidation) or polyethylene glycol (PEGylation). Here, we describe the modification....... Lipidation resulted in prolonged action of the hPP analogue in respect of reducing food intake in mice after subcutaneous administration. Therefore, the lipidated hPP analogue could constitute a potential new therapeutic agent against obesity....

 19. Synthesis of the Insecticide Prothrin and Its Analogues from Biomass-Derived 5-(Cloromethyl)furfural

  Science.gov (United States)

  2013-12-19

  Synthesis of the Insecticide Prothrin and Its Analogues from Biomass-Derived 5‑(Chloromethyl) furfural Fei Chang,† Saikat Dutta,† James J. Becnel...derived platform chemical 5- (chloromethyl) furfural in six steps and overall 65% yield. Two structural analogues of prothrin were also prepared following...insecticidal activities. KEYWORDS: biomass, furans, pyrethroids, synthesis, 5-(chloromethyl) furfural ■ INTRODUCTION Previously, we have described the

 20. The Algebra of a q-Analogue of Multiple Harmonic Series

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoshihiro Takeyama

  2013-10-01

  Full Text Available We introduce an algebra which describes the multiplication structure of a family of q-series containing a q-analogue of multiple zeta values. The double shuffle relations are formulated in our framework. They contain a q-analogue of Hoffman's identity for multiple zeta values. We also discuss the dimension of the space spanned by the linear relations realized in our algebra.

 1. Benzoheterocyclic amodiaquine analogues with potent antiplasmodial activity: synthesis and pharmacological evaluation.

  Science.gov (United States)

  Ongarora, Dennis S B; Gut, Jiri; Rosenthal, Philip J; Masimirembwa, Collen M; Chibale, Kelly

  2012-08-01

  The synthesis and evaluation of antiplasmodial activity of benzothiazole, benzimidazole, benzoxazole and pyridine analogues of amodiaquine is hereby reported. Benzothiazole and benzoxazole analogues with a protonatable tertiary nitrogen atom possessed excellent activity against the W2 and K1 chloroquine resistant strains of Plasmodium falciparum, with IC(50)s ranging from 7 to 22 nM. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Synthesis of gallinamide A analogues as potent falcipain inhibitors and antimalarials.

  Science.gov (United States)

  Conroy, Trent; Guo, Jin T; Elias, Nabiha; Cergol, Katie M; Gut, Jiri; Legac, Jennifer; Khatoon, Lubna; Liu, Yang; McGowan, Sheena; Rosenthal, Philip J; Hunt, Nicholas H; Payne, Richard J

  2014-12-26

  Analogues of the natural product gallinamide A were prepared to elucidate novel inhibitors of the falcipain cysteine proteases. Analogues exhibited potent inhibition of falcipain-2 (FP-2) and falcipain-3 (FP-3) and of the development of Plasmodium falciparum in vitro. Several compounds were equipotent to chloroquine as inhibitors of the 3D7 strain of P. falciparum and maintained potent activity against the chloroquine-resistant Dd2 parasite. These compounds serve as promising leads for the development of novel antimalarial agents.

 3. Variation effect on the insecticide activity of DDT analogues. A chemometric approach

  Science.gov (United States)

  Itoh, S.; Nagashima, U.

  2002-08-01

  We investigated a variation effect on the insecticide activity of DDT analogues by using the first principles electronic structure calculations and the neural network analysis. It has been found that the charge distribution at the specific atomic sites in the DDT molecule is related to their toxicity. This approach can contribute to designing a new insecticide and a new harmlessness process of the DDT analogues.

 4. In vitro and in vivo potency of insulin analogues designed for clinical use.

  Science.gov (United States)

  Vølund, A; Brange, J; Drejer, K; Jensen, I; Markussen, J; Ribel, U; Sørensen, A R; Schlichtkrull, J

  1991-11-01

  Analogues of human insulin designed to have improved absorption properties after subcutaneous injection have been prepared by recombinant DNA technology. Five rapidly absorbed analogues, being predominantly in mono- or di-meric states in the pharmaceutical preparation, and a hexameric analogue with very low solubility at neutral pH and slow absorption, were studied. Receptor binding assays with HEP-G2 cells showed overall agreement with mouse free adipocyte assays. Two analogues, B28Asp and A21Gly + B27Arg + B30Thr-NH2, had nearly the same molar in vitro potency as human insulin. Another two showed increased adipocyte potency and receptor binding, B10Asp 194% and 333% and A8His + B4His + B10Glu + B27His 575% and 511%, while B9Asp + B27Glu showed 29% and 18% and the B25Asp analogue only 0.12% and 0.05% potency. Bioassays in mice or rabbits of the analogues except B25Asp showed that they had the same in vivo potency as human insulin 1.00 IU = 6.00 nmol. Thus the variation had the same in vivo potency as human insulin 1.00 IU = 6.00 nmol. Thus the variation in in vivo potency reflects the differences in receptor binding affinity. Relative to human insulin a low concentration is sufficient for a high affinity analogue to produce a given receptor complex formation and metabolic response. In conclusion, human insulin and analogues with markedly different in vitro potencies were equipotent in terms of hypoglycaemic effect. This is in agreement with the concept that elimination of insulin from blood and its subsequent degradation is mediated by insulin receptors.

 5. Paired Magmatic-Metallogenic Belts in Myanmar - an Andean Analogue?

  Science.gov (United States)

  Gardiner, Nicholas; Robb, Laurence; Searle, Michael; Morley, Christopher

  2015-04-01

  contrasting minerals endowment. The Mogok-Mandalay-Mergui (MMM) Belt hosts crustal-melt S-type granites with significant tin-tungsten mineralization, and contains the historically major tungsten deposit of Mawchi. The Wuntho-Popa Arc comprises I-type granites and granodiorites with porphyry-type copper-gold and epithermal gold mineralization, and includes the world-class Monywa copper mine. Recent U-Pb radiometric age dating has shown the potential for the two belts to be both active from the Late Cretaceous to Eocene. The spatial juxtaposition of these two sub-parallel belts, the implication of contemporary magmatism, and their distinct but consistent metallogenic endowment bears strong similarities to the metallogenic belts of the South American Cordillera. Here we investigate whether they together represent the magmatic and metallogenic expression of an Andean-type setting in Myanmar during the subduction of Neo-Tethys. In this analogue the Wuntho-Popa Arc represents a proximal I-type magmatic belt sited immediately above the eastwards-verging Neo-Tethys subduction zone. Exhibiting porphyry-type copper-gold and epithermal gold mineralization, this would therefore be the Myanmar equivalent of the Andean coastal copper belts. Conversely, the parallel MMM Belt, comprised of more distal crustal-melt S-type tin granites, would have an analogue in the Bolivian tin belt.

 6. Alligator Rivers Analogue project. Radionuclide transport. Final Report - Volume 14

  International Nuclear Information System (INIS)

  Golian, C.; Lever, D.A.; Baker, A.J.; Connell, L.D.; Bennett, D.G.; Read, D.; Lindgreen, M.; Pers, K.; Skagius, K.; Murakami, T.; Ohnuki, T.

  1992-01-01

  The Koongarra orebody and its associated dispersion fan are examined as a geological analogue for the transport of radionuclides from waste repositories. The aim is to build a consistent picture of the transport that has been taking place in the orebody and the important processes controlling the retardation of uranium series isotopes and to test models of radionuclide transport. A particularly distinctive feature of the Koongarra system is the strong seasonal dependence of the groundwater flow. However, the Koongarra system is similar to a radioactive waste disposal system in that mobilization of uranium is taking place as a result of the infiltration of groundwaters that are in gross chemical disequilibrium with the mineralogy of the primary ore body. There are considerable differences between the Koongarra uranium orebody and a radioactive waste repository, particularly a deep waste repository. The Koongarra system is shallow, affected by seasonal hydrogeological changes as well as climatic variations on a longer timescale and transport is taking place in a zone of active weathering. Some of these features make the Koongarra system harder to characterise than a deep repository. However, there are nevertheless many analogies between the processes occurring at Koongarra and those occurring around a deep or shallow waste repository. The difficulties encountered because of the heterogeneity of the Koongarra weathered zone mirror those to be addressed in assessing radionuclide transport in repository systems. The 234 U/ 238 U activity ratios in rock samples from the dispersion fan decrease in the direction of groundwater transport, whereas in many other systems it has been reported that 234 U is preferentially mobile relative to 238 U (Osmond and Cowart, 1982; Osmond et al., 1983). As most uranium resides in the rock rather than in the groundwater, the net recoil flux of uranium daughter radionuclides is usually from the rock to the groundwater, thus leading to ( 234

 7. Hypocalcemic action of the several types of salicylic acid analogues.

  Science.gov (United States)

  Kato, Y; Nishishita, K; Sakai, H; Tatsumi, M; Yamamoto, K

  1989-02-01

  The present study was performed to see the structure-activity relationships on the aspirin-induced hypocalcemia. Several kinds of salicylic acid (SA) analogues administered orally with a stomach tube. In general, the drugs were suspended in the 2% CMC solution. At the scheduled times after the treatment, 60 microliters of the blood was collected to determine the level of calcium. Aspirin, sodium salt of o-hydroxybenzoic acid (Na-salicylate), sodium salt of m- and p-hydroxybenzoic acid (HBA), 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHBA), PAS sodium dihydrate (PAS-Na), salicylamide (SAM) and 2% CMC control were used. Hypocalcemia was induced by aspirin and Na-salicylate but not by m- and p-HBA-Na. In addition, DHBA and PAS caused hypocalcemia when they were administered intravenously but not orally. These results suggest that the carboxyl group must be adjacent to the hydroxyl group on the benzene ring to induce this type of hypocalcemia and that the SA structure would be able to induce hypocalcemia, even in the presence of the additional third substituent on the same ring. On the comparison between aspirin-DL lysine (water soluble aspirin) and SA-DL lysine, SA-DL lysine, which is not an inhibitor of PG synthetase, was more effective on the hypocalcemic action than ASP-DL lysine. The phenomenon was observed at the stage especially immediately after intravenous injection, when the acetyl group may be more responsible to acetylate the PG synthetase in the aspirin-DL lysine group. The present results seems to be consistent with the previous hypothesis that PGs are not involved in the process of aspirin-induced hypocalcemia in the rat.

 8. 3D Strain Modelling of Tear Fault Analogues

  Science.gov (United States)

  Hindle, D.; Vietor, T.

  2005-12-01

  Tear faults can be described as vertical discontinuities, with near fault parallel displacements terminating on some sort of shallow detachment. As such, they are difficult to study in "cross section" i.e. 2 dimensions as is often the case for fold-thrust systems. Hence, little attempt has been made to model the evolution of strain around tear faults and the processes of strain localisation in such structures due to the necessity of describing these systems in 3 dimensions and the problems this poses for both numerical and analogue modelling. Field studies suggest that strain in such regions can be distributed across broad zones on minor tear systems, which are often not easily mappable. Such strain is probably assumed to be due to distributed strain and to displacement gradients which are themselves necessary for the initiation of the tear itself. We present a numerical study of the effects of a sharp, basal discontinutiy parallel to the transport direction in a shortening wedge of material. The discontinuity is represented by two adjacent basal surfaces with strongly contrasting (0.5 and 0.05) friction coefficient. The material is modelled using PFC3D distinct element software for simulating granular material, whose properties are chosen to simulate upper crustal, sedimentary rock. The model geometry is a rectangular bounding box, 2km x 1km, and 0.35-0.5km deep, with a single, driving wall of constant velocity. We show the evolution of strain in the model in horizontal and vertical sections, and interpret strain localization as showing the spontaneous development of tear fault like features. The strain field in the model is asymmetrical, rotated towards the strong side of the model. Strain increments seem to oscillate in time, suggesting achievement of a steady state. We also note that our model cannot be treated as a critical wedge, since the 3rd dimension and the lateral variations of strength rule out this type of 2D approximation.

 9. Intracellular accumulation of potent amiloride analogues by human neutrophils

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simchowitz, L.; Woltersdorf, O.W. Jr.; Cragoe, E.J. Jr.

  1987-01-01

  The mechanism of uptake of a series of amiloride derivatives by human neutrophils was investigated using [ 14 C]amiloride and the 14 C-labeled 5-(1-hexahydroazepinyl)-6-bromo analogue (BrMM) which is approximately 500-fold more potent than the parent compound at inhibiting Na+/H+ exchange. At an external concentration of 2 microM, the influx of BrMM at 37 degrees C was rapid, reaching a steady state by approximately 20 min. The rate of BrMM uptake (approximately 25 mumol/liter.min) was approximately 90-fold faster than for the same concentration of amiloride, a finding which correlates with differences in lipid partitioning of the two compounds. Uptake was unrelated to specific binding to Na+/H+ exchange transport sites: influx of either drug was nonsaturable whereas amiloride- and BrMM-mediated inhibition of Na+/H+ countertransport obeyed Michaelis-Menten kinetics with apparent Ki values of approximately 75 and approximately 0.2 microM. Entry occurred exclusively via the neutral (uncharged) forms (pK'a 8.40-8.55). Influx was markedly pH-dependent: it was enhanced by extracellular alkalinization and reduced by acidification. Influx was, however, insensitive to large changes in membrane voltage, thereby implying the protonated (charged) species to be impermeant. About 75% of the total intracellular pool of amiloride, but only approximately 25% of BrMM, is contained within the lysosomes, an expected consequence of the partitioning and subsequent trapping of a weak base within this strongly acidic subcellular compartment. With BrMM, there was a relative approximately 60-fold enrichment in the internal/external water concentration ratio of the drug; the value for amiloride was much less, approximately 4. This disparity is consistent with substantial binding of BrMM to internal constituents, presumably to proteins and/or nucleic acids

 10. Novel resveratrol analogues attenuate renal ischemic injury in rats

  Science.gov (United States)

  Khader, Adam; Yang, Weng-Lang; Kuncewitch, Michael; Prince, Jose M.; Marambaud, Philippe; Nicastro, Jeffrey; Coppa, Gene F.; Wang, Ping

  2014-01-01

  Background Renal ischemia-reperfusion (I/R) is a severe clinical complication with no specific treatment. Resveratrol has been shown as a promising experimental agent in renal I/R due to its effect on cellular energy metabolism, oxidative stress, and inflammation. Recently, we identified two biologically active resveratrol analogues (RSVAs), RSVA405 and RSVA314. We hypothesized that both RSAVs would attenuate I/R-induced renal injury. Methods Adult male rats were subjected to renal I/R through bilateral renal pedicle clamping for 60 min, followed by reperfusion. RSVA405 (3 mg/kg BW), RSVA314 (3 mg/kg BW), or vehicle (10% DMSO and 33% Solutol in PBS) was administered by intraperitoneal injection 1 h prior to ischemia. Blood and renal tissues were collected 24 h after I/R for evaluation. Results Administration of RSVA405 and RSVA314 significantly reduced the serum levels of renal dysfunction and injury markers, including creatinine, blood urea nitrogen, aspartate aminotransferase, and lactate dehydrogenase, compared to vehicle. The protective effect of RSVA405 and RSVA314 was also reflected on histologic evaluation. Both RSVAs reduced the number of apoptotic cells by more than 60% as determined by TUNEL assay, compared to vehicle. The renal ATP levels of the vehicle group was decreased to 52.4% of control, while those of the RSVA405 and RSVA314 groups were restored to 72.3% and 79.6% of control, respectively. Both RSVAs significantly reduced the protein expression of inducible nitric oxide synthase and nitrotyrosine, and the mRNA levels of TNF-α, IL-6 and IL-1β. Conclusions RSVA405 and RSVA314 attenuate I/R-induced renal injury through the modulation of energy metabolism, oxidative stress, and inflammation. PMID:25214260

 11. Rhenium Uptake as Analogue 96Tc by Steel Corrosion Products

  International Nuclear Information System (INIS)

  K.M. Krupka; C.F. Brown; H. Todd Schaef; S. M. Heald; M. M. Valenta; B. W. Arey

  2006-01-01

  Static batch experiments were used to examine the sorption of dissolved perrhenate [Re(VII)], as a surrogate for pertechnetate [Tc(VII)], on corrosion products of A-516 carbon steel coupons contacted with synthetic groundwater or dilute water. After 109 days of contact time, the concentration of dissolved Re(VII) in the synthetic groundwater matrix decreased by approximately 26%; the dilute water matrix experienced a 99% decrease in dissolved Re(VII) over the same time period. Bulk x-ray diffraction (XRD) results for the corroded steel coupons showed that the corrosion products consisted primarily of maghemite, lepidocrocite, and goethite. Analyses of the coupons by scanning electron microscopy/energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS) indicated that Re was present with the morphologically complex assemblages of Fe oxide/hydroxide corrosion products for samples spiked with the highest dissolved Re(VII) concentration (1.0 mmol/L) used for these experiments. Analyses of corroded steel coupons contacted with solutions containing 1.0 mmol/L Re(VII) by synchrotron-based methods confirmed the presence of Re sorbed with the corrosion product on the steel coupons. Analyses showed that the Re sorbed on these corroded coupons was in the +7 oxidation state, suggesting that the Re(VII) uptake mechanism did not involve reduction of Re to a lower oxidation state, such as +4. The results of our studies using Re(VII) as an analogue for 99 Tc(VII) suggest that 99 Tc(VII) would also be sorbed with steel corrosion products and that the inventory of 99 Tc(VII) released from breached waste packages would be lower than what is now conservatively estimated

 12. Somatostatin analogues labelled with 99mTc

  International Nuclear Information System (INIS)

  Obenaus, E.; Crudo, J.; Edreira, M.; Viaggi, M.; De Castiglia, S.G.

  2001-01-01

  The aim of the present work was to study the biological and radiochemical behaviour of two somatostatin analogues, the RC-160 and Tyr3Octreotide(TOC) peptides when labelling with 99m Tc by two methods: direct and indirect using S-benzoyl- mercaptoacetyl triglycine (MAG-3) and hydrazinonicotinamide (HYNIC) as chelating agents. RC-160 was labelled with 125I (30% labelling yield) in order to examine its receptor specificity and to study the biodistribution in normal animals. A total binding of 30% and a non specific binding lower than 10% was obtained. On the other hand, the RC-160 was labelled with 99m Tc by a direct method (70% labelling yield), using sodium ascorbate and dithionite in order to reduce the peptide and 99m Tc, respectively. The synthesis of RC-160 with S-benzoyl MAG-3 and TOC with HYNIC, for labelling with 99m Tc are also described. The conjugates were prepared on a small scale and labelled with the radionuclide using tricine as co-ligands for HYNIC conjugates. Chromatographic studies were performed using HPLC system and radiochemical purities higher than 75% and 95% were obtained respectively. Biodistributions studies in normal Wistar rats were performed and results were correlated with chromatographic and protein binding properties. Lower lipophilicity of the labelled conjugates resulted in a higher renal excretion. HYNIC-TOC complex showed promising results when labelling with 99m Tc using tricine as co-ligand although higher stability should be found for ternary co-ligands compared to tricine. (author)

 13. Sensitivity of groundwater recharge using climatic analogues and HYDRUS-1D

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Leterme

  2012-08-01

  Full Text Available The sensitivity of groundwater recharge to different climate conditions was simulated using the approach of climatic analogue stations, i.e. stations presently experiencing climatic conditions corresponding to a possible future climate state. The study was conducted in the context of a safety assessment of a future near-surface disposal facility for low and intermediate level short-lived radioactive waste in Belgium; this includes estimation of groundwater recharge for the next millennia. Groundwater recharge was simulated using the Richards based soil water balance model HYDRUS-1D and meteorological time series from analogue stations. This study used four analogue stations for a warmer subtropical climate with changes of average annual precipitation and potential evapotranspiration from −42% to +5% and from +8% to +82%, respectively, compared to the present-day climate. Resulting water balance calculations yielded a change in groundwater recharge ranging from a decrease of 72% to an increase of 3% for the four different analogue stations. The Gijon analogue station (Northern Spain, considered as the most representative for the near future climate state in the study area, shows an increase of 3% of groundwater recharge for a 5% increase of annual precipitation. Calculations for a colder (tundra climate showed a change in groundwater recharge ranging from a decrease of 97% to an increase of 32% for four different analogue stations, with an annual precipitation change from −69% to −14% compared to the present-day climate.

 14. Defining reference conditions for acidified waters using a modern analogue approach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simpson, Gavin L.; Shilland, Ewan M.; Winterbottom, Julie M.; Keay, Janey

  2005-01-01

  Analogue matching is a palaeolimnological technique that aims to find matches for fossil sediment samples from a set of modern surface sediment samples. Modern analogues were identified that closely matched the pre-disturbance conditions of eight of the UK Acid Waters Monitoring Network (AWMN) lakes using diatom- and cladoceran-based analogue matching. These analogue sites were assessed in terms of hydrochemistry, aquatic macrophytes and macro-invertebrates as to their suitability for defining wider hydrochemical and biological reference conditions for acidified sites within the AWMN. The analogues identified for individual AWMN sites show a close degree of similarity in terms of their hydrochemical characteristics, aquatic macrophytes and, to a lesser extent, macro-invertebrate fauna. The reference conditions of acidified AWMN sites are inferred to be less acidic than today and to support a wider range of acid-sensitive aquatic macrophyte and macro-invertebrate taxa than that recorded in the AWMN lakes over the period of monitoring since 1988. - The use of a palaeolimnological technique to identify modern ecological reference analogues for acidified lakes is demonstrated

 15. Bentonite analogue research related to geological disposal of radioactive waste: current status and future outlook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reijonen, H.M. [Saanio and Rickkola Oy, Helsinki (Finland); Russel, A.W. [Bedrock Geosciences, Auenstein (Switzerland)

  2015-06-15

  The practice of utilising natural analogues in assessing the long-term behaviour of various components of geological repositories for radioactive waste is already well established in most disposal programmes. Numerous studies on bentonites, focussing on bentonite interaction with other components of the engineered barrier system and a range of host rock environments, are present in the literature. In this article, recent bentonite natural analogue studies are briefly reviewed, and gaps in the current literature identified, with the aim of (1) suggesting where relevant new information could be obtained by data mining published bentonite natural analogue studies with a new focus on current safety case requirements, (2) collecting relevant information by revisiting known bentonite analogue sites and conducting investigations with more appropriate analytical techniques, and (3) identifying novel study sites where, for example, bentonite longevity in very dilute to highly saline groundwater conditions can be studied. It must be noted that the use of natural analogues in safety case development is likely to be site and repository design-specific in nature and thus emphasis is placed on the appropriate use of relevant natural analogue data on bentonite longevity. (authors)

 16. Optoelectronic properties of higher acenes, their BN analogue and substituted derivatives

  International Nuclear Information System (INIS)

  Armaković, Stevan; Armaković, Sanja J.; Holodkov, Vladimir; Pelemiš, Svetlana

  2016-01-01

  We have investigated optoelectronic properties of higher acenes: pentacene, hexacene, heptacene, octacene, nonacene, decacene and their boron-nitride (BN) analogues, within the framework of density functional theory (DFT). We have also investigated the optoelectronic properties of acenes modified by BN substitution. Calculated optoelectronic properties encompasses: oxidation and reduction potentials, electron and hole reorganization energies and energy difference between excited first singlet and triplet states ΔE(S_1−T_1). Oxidation and reduction potentials indicate significantly better stability of BN analogues, comparing with their all-carbon relatives. Although higher acenes possess lower electron and hole reorganization energies, with both best values much lower than 0.1 eV, their BN analogues also have competitive values of reorganization energies, especially for holes for which reorganization energy is also lower than 0.1 eV. On the other hand ΔE(S_1−T_1) is much better for BN analogues, having values that indicate that BN analogues are possible applicable for thermally activated delayed fluorescence. - Highlights: • Optoelectronic properties of structures based on higher acenes have been investigated. • Oxidation and reduction potentials together with reorganization energies are calculated. • TADF is analyzed through calculation of ΔE(S_1−T_1), which is much better for BN analogues. • Reorganization energies of acenes improve with the increase of number of benzene rings.

 17. Optoelectronic properties of higher acenes, their BN analogue and substituted derivatives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armaković, Stevan, E-mail: stevan.armakovic@df.uns.ac.rs [University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Physics, Trg Dositeja Obradovića 4, 21000, Novi Sad (Serbia); Armaković, Sanja J. [University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Biochemistry and Environmental Protection, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000, Novi Sad (Serbia); Holodkov, Vladimir [Educons University, Faculty of Sport and Tourism - TIMS, Radnička 30a, 21000, Novi Sad (Serbia); Pelemiš, Svetlana [University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Karakaj bb, 75400, Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)

  2016-02-15

  We have investigated optoelectronic properties of higher acenes: pentacene, hexacene, heptacene, octacene, nonacene, decacene and their boron-nitride (BN) analogues, within the framework of density functional theory (DFT). We have also investigated the optoelectronic properties of acenes modified by BN substitution. Calculated optoelectronic properties encompasses: oxidation and reduction potentials, electron and hole reorganization energies and energy difference between excited first singlet and triplet states ΔE(S{sub 1}−T{sub 1}). Oxidation and reduction potentials indicate significantly better stability of BN analogues, comparing with their all-carbon relatives. Although higher acenes possess lower electron and hole reorganization energies, with both best values much lower than 0.1 eV, their BN analogues also have competitive values of reorganization energies, especially for holes for which reorganization energy is also lower than 0.1 eV. On the other hand ΔE(S{sub 1}−T{sub 1}) is much better for BN analogues, having values that indicate that BN analogues are possible applicable for thermally activated delayed fluorescence. - Highlights: • Optoelectronic properties of structures based on higher acenes have been investigated. • Oxidation and reduction potentials together with reorganization energies are calculated. • TADF is analyzed through calculation of ΔE(S{sub 1}−T{sub 1}), which is much better for BN analogues. • Reorganization energies of acenes improve with the increase of number of benzene rings.

 18. Bentonite analogue research related to geological disposal of radioactive waste: current status and future outlook

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reijonen, H.M.; Russel, A.W.

  2015-01-01

  The practice of utilising natural analogues in assessing the long-term behaviour of various components of geological repositories for radioactive waste is already well established in most disposal programmes. Numerous studies on bentonites, focussing on bentonite interaction with other components of the engineered barrier system and a range of host rock environments, are present in the literature. In this article, recent bentonite natural analogue studies are briefly reviewed, and gaps in the current literature identified, with the aim of (1) suggesting where relevant new information could be obtained by data mining published bentonite natural analogue studies with a new focus on current safety case requirements, (2) collecting relevant information by revisiting known bentonite analogue sites and conducting investigations with more appropriate analytical techniques, and (3) identifying novel study sites where, for example, bentonite longevity in very dilute to highly saline groundwater conditions can be studied. It must be noted that the use of natural analogues in safety case development is likely to be site and repository design-specific in nature and thus emphasis is placed on the appropriate use of relevant natural analogue data on bentonite longevity. (authors)

 19. From boron analogues of amino acids to boronated DNA: potential new pharmaceuticals and neutron capture agents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Spielvogel, B.F.; Sood, Anup; Duke Univ., Durham, NC; Shaw, B.R.; Hall, I.H.

  1991-01-01

  Isoelectronic and isostructural boron analogues of the α-amino acids ranging from simple glycine analogues such as H 3 NBH 2 COOH and Me 2 NHBH 2 COOH to alanine analogues have been synthesised. A diverse variety of analogues, including precursors and derivatives (such as peptides) have potent pharmacological activity, including anticancer, antiinflammatory, analgesic, and hypolipidemic activity in animal model studies and in vitro cell cultures. Boronated nucleosides and (oligo)nucleotides, synthetic oligonucleotide analogues of ''antisense'' agents interact with a complementary nucleic acid sequence blocking the biological effect of the target sequence. Nucleosides boronated on the pyrimidine and purine bases have been prepared. It has been established that an entirely new class of nucleic acid derivatives is feasible in which one of the non-bridging oxygens in the internucleotide phosphodiester linkage can be replaced by an isoelectronic analogue, the borane group, (BH 3 ). The boronated oligonucleotides can be viewed as hybrids of the normal oxygen oligonucleotides and the methylphosphonate oligonucleotides. (author)

 20. Biomimetic synthesis, antimicrobial, antileishmanial and antimalarial activities of euglobals and their analogues.

  Science.gov (United States)

  Bharate, Sandip B; Bhutani, Kamlesh K; Khan, Shabana I; Tekwani, Babu L; Jacob, Melissa R; Khan, Ikhlas A; Singh, Inder Pal

  2006-03-15

  In the present communication, naturally occurring phloroglucinol-monoterpene adducts, euglobals G1-G4 (3b/a and 4a/b) and 16 new analogues (13a/b-18a/b and 19-22) were synthesized by biomimetic approach. These synthetic compounds differ from natural euglobals in the nature of monoterpene and acyl functionality. All of these compounds were evaluated for their antibacterial, antifungal, antileishmanial and antimalarial activities. Analogue 17b possessed good antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, while analogues 19-22 possessed potent antifungal activity against Candida glabrata with IC50s ranging from 1.5 to 2.5 microg/mL. Euglobals along with all synthesized analogues exhibited antileishmanial activity. Amongst these, euglobal G2 (3a), G3 (4a) and analogues 13a and 14a showed potent antileishmanial activity with IC50s ranging from 2.8 to 3.9 microg/mL. Analogue 16a possessed antimalarial activity against chloroquine sensitive D6 clone of Plasmodium falciparum. None of the compounds showed toxicity against mammalian kidney fibroblasts (vero cells) upto the concentration of 4.76 microg/ml.

 1. Recombinant DNA derived monomeric insulin analogue: comparison with soluble human insulin in normal subjects.

  Science.gov (United States)

  Vora, J P; Owens, D R; Dolben, J; Atiea, J A; Dean, J D; Kang, S; Burch, A; Brange, J

  1988-11-12

  To compare the rate of absorption from subcutaneous tissue and the resulting hypoglycaemic effect of iodine-125 labelled soluble human insulin and a monomeric insulin analogue derived by recombinant DNA technology. Single blind randomised comparison of equimolar doses of 125I labelled soluble human insulin and insulin analogue. Study in normal people at a diabetes research unit and a university department of medical physics. Seven healthy male volunteers aged 20-39 not receiving any other drugs. After an overnight fast and a basal period of one hour two doses (0.05 and 0.1 U/kg) of 125I labelled soluble human insulin and insulin analogue were injected subcutaneously into the anterior abdominal wall on four separate days. To find a fast acting insulin for meal related requirements in insulin dependent diabetics. MEASUREMENTS and main results--Residual radioactivity at the injection site was measured continuously for the first two hours after injection of the 125I labelled preparations and thereafter for five minutes simultaneously with blood sampling. Frequent venous blood samples were obtained over six hours for determination of plasma immunoreactive insulin, insulin analogue, glucose, and glucagon values. Time to 50% of initial radioactivity at the injection site for the insulin analogue compared with soluble insulin was 61 v 135 minutes (p less than 0.05) with 0.05 U/kg and 67 v 145 minutes (p less than 0.001) with 0.1 U/kg. Concentrations in plasma increased faster after the insulin analogue compared with soluble insulin, resulting in higher plasma concentrations between 10 and 150 minutes (0.001 less than p less than 0.05) after 0.05 U/kg and between 40 and 360 minutes (0.001 less than p less than 0.05) after 0.1 U/kg. The hypoglycaemic response to insulin analogue was a plasma glucose nadir at 60 minutes with both doses compared with 90 and 120 minutes with soluble insulin at 0.5 and 0.1 U/kg respectively. The response of glucagon substantiated the earlier and

 2. Prevention of postpartum haemorrhage with the oxytocin analogue carbetocin.

  Science.gov (United States)

  Rath, Werner

  2009-11-01

  Postpartum haemorrhage is the leading cause of maternal mortality worldwide: 67-80% of cases are caused by uterine atony. Preventive measures include prophylactic drug use to aid uterine contraction after delivery, thus avoiding severe blood loss and reducing maternal morbidity and mortality. Carbetocin is a synthetic analogue of oxytocin with a half-life approximately 4-10 times longer than that reported for oxytocin. It combines the safety and tolerability profile of oxytocin with the sustained uterotonic activity of injectable ergot alkaloids. Furthermore, carbetocin can be administered as a single dose injection either intravenously or intramuscularly rather than as an infusion over several hours as is the case with oxytocin. Carbetocin is currently indicated for prevention of uterine atony after delivery by caesarean section in spinal or epidural anaesthesia. Data from three randomised controlled trials in caesarean delivery and a meta-analysis indicate that carbetocin significantly reduces the need for additional uterotonic agents or uterine massage to prevent excessive bleeding compared with placebo or oxytocin. The risk of headache, tremor, hypotension, flushing, nausea, abdominal pain, pruritus and feeling of warmth was similar in women who received carbetocin or oxytocin. The findings from two more recent double-blind randomised trials and one retrospective study suggest that carbetocin may also represent a good alternative to conventional uterotonic agents for prevention of postpartum haemorrhage after vaginal deliveries. A reduced need for additional uterotonics was observed with carbetocin vs. oxytocin in high-risk women and carbetocin was at least as effective as syntometrine in low-risk women. In these studies of vaginal deliveries, carbetocin was associated with a low incidence of adverse effects and demonstrated a better tolerability profile than syntometrine. Carbetocin had a long duration of action compared with intravenous oxytocin alone and a

 3. Emotions and Habitability study in Moon Mars Analogue.

  Science.gov (United States)

  Mertens, Alexandre; Lia Schlacht, Irene

  Euro Moon Mars mission have been conducted by students and field researchers in the Mars Desert Research Station (MDRS) a habitat installed by the Mars Society (MS) in the Utah desert. The campaign was supported by ILEWG International Lunar Exploration Working Group, ESTEC, NASA Ames, and partners. It investigated human aspects of isolation in a Mars analogue base. The project is in line with the ILEWG which coordinates several MDRS missions, and contributes to the preparation of future Mars sample return missions. The objective is to study and improve the habitat dynamics in a closed and small environment. Investigation cover different fields as emotional, sociological and psychological aspects and a food study but also habitability aspects. The study has been conducted by asking to the crew members to perform task and fill in questionnaires before, during and after the simulation. Video recovering, pictures and heart rate counting will also be used. One of the main study subject, conducted by Bernard Rimé, concerns the sharing of emotions in an isolated environ-e ment. Another is "Mars Habitability Experiment", which responsible is Irene Schlacht, will try to determine whether humans need variability of stimuli such as it happens in the natural environment -e.g. seasonal changing -to gain efficiency, reliability and well-being. This study have been conducted from February 19 to April 19 on two crews presenting different aspects that could lead to various behaviours. The first crew is made of people from different countries that don't know each other very well. On the opposite, the second crew members have the same cultural background -they come from the same country, university -and they know each other for at least six months. This allow studying how the extreme conditions of the isolation affect the crew efficiency, creativity and sanity according to its homogeneity. Report on the science and technical results, and implications for Earth-Mars comparative stud

 4. Alligator Rivers Analogue project. Radionuclide transport. Final Report - Volume 14

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golian, C [Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Lucas Heights, NSW (Australia); Lever, D A; Baker, A J; Connell, L D [AEA Decommissioning and Radwaste, Harwell (United Kingdom); Bennett, D G; Read, D [WS Atkins Science and Technology Epsom Surrey (United Kingdom); Lindgreen, M; Pers, K; Skagius, K [Kemakta Consultants co., Stockholm (Sweden); Murakami, T; Ohnuki, T [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, IBARAKI (Japan)

  1993-12-31

  The Koongarra orebody and its associated dispersion fan are examined as a geological analogue for the transport of radionuclides from waste repositories. The aim is to build a consistent picture of the transport that has been taking place in the orebody and the important processes controlling the retardation of uranium series isotopes and to test models of radionuclide transport. A particularly distinctive feature of the Koongarra system is the strong seasonal dependence of the groundwater flow. However, the Koongarra system is similar to a radioactive waste disposal system in that mobilization of uranium is taking place as a result of the infiltration of groundwaters that are in gross chemical disequilibrium with the mineralogy of the primary ore body. There are considerable differences between the Koongarra uranium orebody and a radioactive waste repository, particularly a deep waste repository. The Koongarra system is shallow, affected by seasonal hydrogeological changes as well as climatic variations on a longer timescale and transport is taking place in a zone of active weathering. Some of these features make the Koongarra system harder to characterise than a deep repository. However, there are nevertheless many analogies between the processes occurring at Koongarra and those occurring around a deep or shallow waste repository. The difficulties encountered because of the heterogeneity of the Koongarra weathered zone mirror those to be addressed in assessing radionuclide transport in repository systems. The {sup 234}U/{sup 238}U activity ratios in rock samples from the dispersion fan decrease in the direction of groundwater transport, whereas in many other systems it has been reported that {sup 234}U is preferentially mobile relative to {sup 238}U (Osmond and Cowart, 1982; Osmond et al., 1983). As most uranium resides in the rock rather than in the groundwater, the net recoil flux of uranium daughter radionuclides is usually from the rock to the groundwater

 5. Synthesis and crystallochemical analysis of phosphoric analogue of troegerite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sidorenko, G.A.; Zhil'tsova, I.G.; Moroz, I.Kh.

  1975-01-01

  Uranyl phosphate is easily synthesized by adding a 0.36M solution of phosphorous acid of 60degC to a 0.5M solution of uranyle nitrate. The precipitate at pH 0.87-1.10 contains two morphologically different phases - one in the form of quadratic disks (''heavy'' phase) - the other in form of needle-crystals of size up to 0.1 mm (''light'' phase). X-ray analysis determined the ''heavy'' phase as meta-autunite, - the ''light'' phase as uranyl phosphate of composition (UO 2 ):(PO 4 )=3:2. Uranyl phosphate is straw-coloured, its specific weight is 3.45; the luminescence is similar to that of autunite; the refraction index is Nsub(g)=Nsub(m)=1.581; pr=1.570 with a slight pleochroism from light yellow to white; the interference colours are week; the extinction is direct. The chemical analysis of two independently obtained samples of uranyl phosphate was carried out. It led to the crystallo-chemical formula (UO 2 ) 3 (PO 4 ) 2 x 4,8H 2 O. The symmetry and the parameters of the elementary cell of the phosphate are determined: it is a rhombic cell with a=13.11+-0.01A, b=6.98+-0.01A, c=16.91+-0.03A and Z=3. The x-ray density is rho=3.53. The DTA curve shows a higher temperature at the beginning of the dehydration: nearly 120deg compared with the first endoeffect of N-metaautunite which occurs at 50deg. The i.r. spectrum gives a lower symmetry than for N-meta-autunite. The water in the uranyl phosphate is strongly orientated and coupled to the structure. Dumontite which has a ratio (UO 2 ):(PO 4 )=3:2 is found to have a analogous chemical composition to the uranyl phosphate. The parameters b and c are similar in both compounds. The formation of phosphate and the transformation into N-meta-autunite can take place even under natural coditions. The phosphoric analogue of troegerite has the same (UO 2 )/(PO 4 ) ratio but differs in the water content. The structural relations of the two compounds are still unknown

 6. Alligator Rivers Analogue project. Hydrogeological modelling. Final Report - Volume 6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Townley, L.R.; Trefry, M.G.; Barr, A.D.; Braumiller, S.

  1992-01-01

  This volume describes hydrogeological modelling carried out as part of the Alligator Rivers Analogue Project. Hydrogeology has played a key integrating role in the Project, largely because water movement is believed to have controlled the evolution of the Koongarra uranium Orebody and therefore affects field observations of all types at all scales. Aquifer testing described uses the concept of transmissivity in its interpretation of aquifer response to pumping. The concept of an aquifer, a layer transmitting significant quantities of water in a mainly horizontal direction, seems hard to accept in an environment as heterogeneous as that at Koongarra. But modelling of aquifers both in one dimension and two dimensionally in plan has contributed significantly to our understanding of the site. A one-dimensional model with three layers (often described as a quasi two dimensional model) was applied to flow between the Fault and Koongarra Creek. Being a transient model, this model was able to show that reverse flows can indeed occur back towards the Fault, but only if there is distributed recharge over the orebody as well as a mechanism for the Fault, or a region near the Fault, to remove water from the simulated cross-section. The model also showed clearly that the response of the three-layered system, consisting of a highly weathered zone, a fractured transmissive zone and a less conductive lower schist zone, is governed mainly by the transmissivity and storage coefficient of the middle layer. The storage coefficient of the higher layer has little effect. A two-dimensional model in plan used a description of anisotropy to show that reverse flows can also occur even without a conducting Fault. Modelling of a three-dimensional region using discrete fractures showed that it is certainly possible to simulate systems like that observed at Koongarra, but that large amounts of data are probably needed to obtain realistic descriptions of the fracture networks. Inverse modelling

 7. Alligator Rivers Analogue project. Hydrogeological modelling. Final Report - Volume 6

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Townley, L R; Trefry, M G; Barr, A D [CSIRO Div of Water Resources, PO Wembley, WA (Australia); Braumiller, S [Univ of Arizona, Tucson, AZ (United States). Dept of Hydrology and Water Resources; Kawanishi, M [Central Research Institute of Electric Power Industry, Abiko-Shi, Chiba-Ken (Japan); and others

  1993-12-31

  This volume describes hydrogeological modelling carried out as part of the Alligator Rivers Analogue Project. Hydrogeology has played a key integrating role in the Project, largely because water movement is believed to have controlled the evolution of the Koongarra uranium Orebody and therefore affects field observations of all types at all scales. Aquifer testing described uses the concept of transmissivity in its interpretation of aquifer response to pumping. The concept of an aquifer, a layer transmitting significant quantities of water in a mainly horizontal direction, seems hard to accept in an environment as heterogeneous as that at Koongarra. But modelling of aquifers both in one dimension and two dimensionally in plan has contributed significantly to our understanding of the site. A one-dimensional model with three layers (often described as a quasi two dimensional model) was applied to flow between the Fault and Koongarra Creek. Being a transient model, this model was able to show that reverse flows can indeed occur back towards the Fault, but only if there is distributed recharge over the orebody as well as a mechanism for the Fault, or a region near the Fault, to remove water from the simulated cross-section. The model also showed clearly that the response of the three-layered system, consisting of a highly weathered zone, a fractured transmissive zone and a less conductive lower schist zone, is governed mainly by the transmissivity and storage coefficient of the middle layer. The storage coefficient of the higher layer has little effect. A two-dimensional model in plan used a description of anisotropy to show that reverse flows can also occur even without a conducting Fault. Modelling of a three-dimensional region using discrete fractures showed that it is certainly possible to simulate systems like that observed at Koongarra, but that large amounts of data are probably needed to obtain realistic descriptions of the fracture networks. Inverse modelling

 8. Alligator Rivers Analogue project. Radionuclide transport. Final Report - Volume 14

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golian, C. [Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Lucas Heights, NSW (Australia); Lever, D.A.; Baker, A.J.; Connell, L.D. [AEA Decommissioning and Radwaste, Harwell (United Kingdom); Bennett, D.G.; Read, D. [WS Atkins Science and Technology Epsom Surrey (United Kingdom); Lindgreen, M.; Pers, K.; Skagius, K. [Kemakta Consultants co., Stockholm (Sweden); Murakami, T.; Ohnuki, T. [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, IBARAKI (Japan)

  1992-12-31

  The Koongarra orebody and its associated dispersion fan are examined as a geological analogue for the transport of radionuclides from waste repositories. The aim is to build a consistent picture of the transport that has been taking place in the orebody and the important processes controlling the retardation of uranium series isotopes and to test models of radionuclide transport. A particularly distinctive feature of the Koongarra system is the strong seasonal dependence of the groundwater flow. However, the Koongarra system is similar to a radioactive waste disposal system in that mobilization of uranium is taking place as a result of the infiltration of groundwaters that are in gross chemical disequilibrium with the mineralogy of the primary ore body. There are considerable differences between the Koongarra uranium orebody and a radioactive waste repository, particularly a deep waste repository. The Koongarra system is shallow, affected by seasonal hydrogeological changes as well as climatic variations on a longer timescale and transport is taking place in a zone of active weathering. Some of these features make the Koongarra system harder to characterise than a deep repository. However, there are nevertheless many analogies between the processes occurring at Koongarra and those occurring around a deep or shallow waste repository. The difficulties encountered because of the heterogeneity of the Koongarra weathered zone mirror those to be addressed in assessing radionuclide transport in repository systems. The {sup 234}U/{sup 238}U activity ratios in rock samples from the dispersion fan decrease in the direction of groundwater transport, whereas in many other systems it has been reported that {sup 234}U is preferentially mobile relative to {sup 238}U (Osmond and Cowart, 1982; Osmond et al., 1983). As most uranium resides in the rock rather than in the groundwater, the net recoil flux of uranium daughter radionuclides is usually from the rock to the groundwater

 9. Analogue experiments as benchmarks for models of lava flow emplacement

  Science.gov (United States)

  Garel, F.; Kaminski, E. C.; Tait, S.; Limare, A.

  2013-12-01

  experimental observations of the effect of wind the surface thermal structure of a viscous flow, that could be used to benchmark a thermal heat loss model. We will also briefly present more complex analogue experiments using wax material. These experiments present discontinuous advance behavior, and a dual surface thermal structure with low (solidified) vs. high (hot liquid exposed at the surface) surface temperatures regions. Emplacement models should tend to reproduce these two features, also observed on lava flows, to better predict the hazard of lava inundation.

 10. The synthesis and biochemical evaluation of thymidine analogues substituted with nido carborane at the N-3 position

  International Nuclear Information System (INIS)

  Byun, Youngjoo; Yan Junhua; Al-Madhoun, A.S.; Johnsamuel, Jayaseharan; Yang Weilian; Barth, R.F.; Eriksson, Staffan; Tjarks, Werner

  2004-01-01

  Several thymidine analogues substituted with closo- and nido-carborane at the N-3 position were synthesized. The nido-carboranyl thymidine analogues were designed to be effective substrates for human thymidine kinase 1 in combination with an increased water solubility sufficient for clinical application in boron neutron capture therapy. This was done because N-3 substituted closo-carboranyl thymidine analogues previously synthesized in our laboratories were good TK1 substrates but were poorly water-soluble. Newly synthesized zwitterionic amino nido- and the corresponding neutral closo-m-carboranyl thymidine analogues exhibited excellent TK1 phosphorylation rates up to 75% relative to thymidine, indicating that these compounds were good substrates for thymidine kinase 1. Thin layer chromatographic studies were indicative of increased hydrophilicity of the synthesized nido-carboranyl thymidine analogues compared with their closo-carboranyl counterparts and previously reported closo-carboranyl thymidine analogues

 11. A standardised study to compare prostate cancer targeting efficacy of five radiolabelled bombesin analogues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroeder, Rogier P.J. [Erasmus MC, Department of Nuclear Medicine, Rotterdam (Netherlands); Erasmus MC, Department of Experimental Urology, Rotterdam (Netherlands); Mueller, Cristina; Melis, Marleen L.; Breeman, Wout A.P.; Blois, Erik de; Krenning, Eric P.; Jong, Marion de [Erasmus MC, Department of Nuclear Medicine, Rotterdam (Netherlands); Reneman, Suzanne; Bangma, Chris H.; Weerden, Wytske M. van [Erasmus MC, Department of Experimental Urology, Rotterdam (Netherlands)

  2010-07-15

  Prostate-specific antigen (PSA)-based screening for prostate cancer (PC) has dramatically increased early diagnosis. Current imaging techniques are not optimal to stage early PC adequately. A promising alternative to PC imaging is peptide-based scintigraphy using radiolabelled bombesin (BN) analogues that bind to gastrin-releasing peptide receptors (GRPR) being overexpressed in PC. When labelled to appropriate radionuclides BN targeting of GRPRs may also provide applications for peptide radionuclide receptor therapy (PRRT). Assessment studies under identical experimental conditions allowing a reliable comparison of the potential of such analogues are lacking. This study was performed to evaluate and directly compare five promising radiolabelled BN analogues for their targeting efficacy for PC under standardised conditions. The BN agonists [{sup 111}In]DOTA-PESIN, [{sup 111}In]AMBA, [{sup 111}In]MP2346 and [{sup 111}In]MP2653 and one antagonist [{sup 99m}Tc]Demobesin-1 were evaluated in GRPR-overexpressing human PC-3 tumour-bearing mice to determine peptide stability in vivo, biodistribution and GRPR targeting potential by animal SPECT/CT imaging and ex vivo autoradiography. HPLC analysis of blood showed intact Demobesin-1 at 5 and 15 min after injection (64.1{+-}1.6% and 41.0{+-}01%, respectively) being much less for the other compounds. AMBA, the second most stable analogue, showed 36.1{+-}2.7% and 9.8{+-}1.1% intact peptide after 5 and 15 min. PC-3 tumour uptake at 1 h was comparable for Demobesin-1, AMBA, PESIN and MP2346 (3.0{+-}0.4, 2.7{+-}0.5, 2.3{+-}0.5 and 2.1{+-}0.9%ID/g, respectively), but very low for MP2653 (0.9 {+-} 0.2%ID/g). In addition, MP2346 showed undesirably high uptake in the kidneys (7.9{+-}1.9%ID/g) being significantly less for the other analogues. AMBA, MP2346 and PESIN revealed favourable increases in tumour to blood ratios over time while changes in tumour to kidney and pancreas ratios for Demobesin-1 from 1 to 24 h after injection were

 12. Systematic Review of the Cost Effectiveness of Insulin Analogues in Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus.

  Science.gov (United States)

  Shafie, Asrul Akmal; Ng, Chin Hui; Tan, Yui Ping; Chaiyakunapruk, Nathorn

  2017-02-01

  Insulin analogues have a pharmacokinetic advantage over human insulin and are increasingly used to treat diabetes mellitus. A summary of their cost effectiveness versus other available treatments was required. Our objective was to systematically review the published cost-effectiveness studies of insulin analogues for the treatment of patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) and type 2 diabetes mellitus (T2DM). We searched major databases and health technology assessment agency reports for economic evaluation studies published up until 30 September 2015. Two reviewers performed data extraction and assessed the quality of the data using the CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards) guidelines. Seven of the included studies assessed short-acting insulin analogues, 12 assessed biphasic insulin analogues, 30 assessed long-acting insulin analogues and one assessed a combination of short- and long-acting insulin analogues. Only 17 studies involved patients with T1DM, all were modelling studies and 12 were conducted in Canada. The incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) for short-acting insulin analogues ranged from dominant to $US435,913 per quality-adjusted life-year (QALY) gained, the ICERs for biphasic insulin analogues ranged from dominant to $US57,636 per QALY gained and the ICERs for long-acting insulin analogues ranged from dominant to $US599,863 per QALY gained. A total of 15 studies met all the CHEERS guidelines reporting quality criteria. Only 26 % of the studies assessed heterogeneity in their analyses. Current evidence indicates that insulin analogues are cost effective for T1DM; however, evidence for their use in T2DM is not convincing. Additional evidence regarding compliance and efficacy is required to support the broader use of long-acting and biphasic insulin analogues in T2DM. The value of insulin analogues depends strongly on reductions in hypoglycaemia event rates and its efficacy in lowering glycated haemoglobin

 13. The mucosal toxicity of different benzalkonium chloride analogues evaluated with an alternative test using slugs.

  Science.gov (United States)

  Adriaens, E; Dierckens, K; Bauters, T G; Nelis, H J; van Goethem, F; Vanparys, P; Remon, J P

  2001-07-01

  The objective of this study was to evaluate the mucosal toxicity of different benzalkonium chloride (BAC) analogues using slugs as the alternative test organism. The effect of different BAC analogues on the mucosal tissue of slugs was determined from the protein, lactate dehydrogenase, and alkaline phosphatase released from the foot mucosa after treatment. Additionally, mucus production and reduction in body weight of the slugs were measured. The eye irritation potency of the molecules was evaluated with the Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) assay. The antimicrobial activity of the different BAC analogues was also assessed. All BAC analogues induced severe damage to the mucosal epithelium of the slugs, and the irritation increased with decreasing alkyl chain length: BAC-C16 or = BAC-C16 > BAC-C12. The BAC-C14 exhibited higher activity than the BAC-mix. The toxicity and activity of BAC analogues depend on the alkyl chain length. The use of BAC-C14 as a conservative agent in pharmaceutical preparations instead of the BAC-mix should be considered.

 14. Vitamin D and Its Analogues Decrease Amyloid-β (Aβ Formation and Increase Aβ-Degradation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcus O. W. Grimm

  2017-12-01

  Full Text Available Alzheimer’s disease (AD is characterized by extracellular plaques in the brain, mainly consisting of amyloid-β (Aβ, as derived from sequential cleavage of the amyloid precursor protein. Epidemiological studies suggest a tight link between hypovitaminosis of the secosteroid vitamin D and AD. Besides decreased vitamin D level in AD patients, an effect of vitamin D on Aβ-homeostasis is discussed. However, the exact underlying mechanisms remain to be elucidated and nothing is known about the potential effect of vitamin D analogues. Here we systematically investigate the effect of vitamin D and therapeutically used analogues (maxacalcitol, calcipotriol, alfacalcidol, paricalcitol, doxercalciferol on AD-relevant mechanisms. D2 and D3 analogues decreased Aβ-production and increased Aβ-degradation in neuroblastoma cells or vitamin D deficient mouse brains. Effects were mediated by affecting the Aβ-producing enzymes BACE1 and γ-secretase. A reduced secretase activity was accompanied by a decreased BACE1 protein level and nicastrin expression, an essential component of the γ-secretase. Vitamin D and analogues decreased β-secretase activity, not only in mouse brains with mild vitamin D hypovitaminosis, but also in non-deficient mouse brains. Our results further strengthen the link between AD and vitamin D, suggesting that supplementation of vitamin D or vitamin D analogues might have beneficial effects in AD prevention.

 15. Vitamin D and Its Analogues Decrease Amyloid-β (Aβ) Formation and Increase Aβ-Degradation.

  Science.gov (United States)

  Grimm, Marcus O W; Thiel, Andrea; Lauer, Anna A; Winkler, Jakob; Lehmann, Johannes; Regner, Liesa; Nelke, Christopher; Janitschke, Daniel; Benoist, Céline; Streidenberger, Olga; Stötzel, Hannah; Endres, Kristina; Herr, Christian; Beisswenger, Christoph; Grimm, Heike S; Bals, Robert; Lammert, Frank; Hartmann, Tobias

  2017-12-19

  Alzheimer's disease (AD) is characterized by extracellular plaques in the brain, mainly consisting of amyloid-β (Aβ), as derived from sequential cleavage of the amyloid precursor protein. Epidemiological studies suggest a tight link between hypovitaminosis of the secosteroid vitamin D and AD. Besides decreased vitamin D level in AD patients, an effect of vitamin D on Aβ-homeostasis is discussed. However, the exact underlying mechanisms remain to be elucidated and nothing is known about the potential effect of vitamin D analogues. Here we systematically investigate the effect of vitamin D and therapeutically used analogues (maxacalcitol, calcipotriol, alfacalcidol, paricalcitol, doxercalciferol) on AD-relevant mechanisms. D₂ and D₃ analogues decreased Aβ-production and increased Aβ-degradation in neuroblastoma cells or vitamin D deficient mouse brains. Effects were mediated by affecting the Aβ-producing enzymes BACE1 and γ-secretase. A reduced secretase activity was accompanied by a decreased BACE1 protein level and nicastrin expression, an essential component of the γ-secretase. Vitamin D and analogues decreased β-secretase activity, not only in mouse brains with mild vitamin D hypovitaminosis, but also in non-deficient mouse brains. Our results further strengthen the link between AD and vitamin D, suggesting that supplementation of vitamin D or vitamin D analogues might have beneficial effects in AD prevention.

 16. Differential Top10 promoter regulation by six tetracycline analogues in plant cells

  Science.gov (United States)

  Love, John; Allen, George C.; Gatz, Christiane; Thompson, William F.; Brown, C. S. (Principal Investigator)

  2002-01-01

  The effects of five tetracycline analogues, anhydrotetracycline, doxycycline, minocycline, oxytetracycline, and tetracycline, on Top10 promoter activity in NT1 tobacco tissue culture cells have been analysed. The concentration that repressed Top10 promoter activity, the level of transgene repression and the kinetics of transgene de-repression were determined for each analogue, and could not be predicted from in vitro binding affinity to the tetracycline repressor or from comparison with animal cells. Doxycycline had the most potent effect on the Top10 promoter and completely inhibited transgene expression at 4 nmol l(-1). Tetracycline was the most versatile of the analogues tested; tetracycline inhibited the Top10 promoter at 10 nmol l(-1) and was easily washed out to restore Top10-driven expression in 12-24 h. A study was also made of the suitability for plant research of a novel tetracycline analogue, GR33076X. In animal cells, GR33076X de-repressed Top10 promoter activity in the presence of inhibitory concentrations of anhydrotetracycline. In NT1, it is shown that GR 33076X can antagonize repression of the Top10 promoter in the presence of tetracycline, but not of anhydrotetracycline or of doxycycline. Different tetracycline analogues can therefore be used to regulate the Top10 promoter in plant cells and this property may be exploited in planning an optimum course of transgene regulation.

 17. Accumulation of radium in relation to some chemical analogues in Dicranopteris linearis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chao, J.H.; Chuang, C.Y.

  2011-01-01

  This study elucidates the uptake and accumulation of radium in the field-growing fern Dicranopteris linearis by relating the radium concentration to some potential chemical analogues, including alkaline earth metals, rare earth elements, and some important heavy metals. Time-dependent accumulation of radium and these chemical analogues for D. linearis were described by the 228 Th/ 228 Ra activity ratio, an index for inferring plant age. The correlation between radium and these elements was assessed by statistical analysis and used as a reference to elucidate the uptake and accumulation of radium in relation to the chemical analogues. Analytical and statistical results showed that the concentrations of alkaline earth metals (except for Mg) rare earth elements and some heavy metals in D. linearis increased linearly with plant age. These elements, exhibiting a similar accumulation pattern to radium and significant correlation coefficients with radium, were considered as the chemical analogues to radium. Additionally, the plant/soil concentration ratios (CRs) for radium and most of these analogues in D. linearis exceeded 1, consistent with the definition of hyper-accumulator plants.

 18. Reversal of Proximal Renal Tubular Dysfunction after Nucleotide Analogue Withdrawal in Chronic Hepatitis B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abhasnee Sobhonslidsuk

  2017-01-01

  Full Text Available Aims. Proximal renal tubular dysfunction (PRTD is an infrequent complication after nucleotide analogue therapy. We evaluated the outcomes of PRTD and nephrotoxicity after nucleotide analogue withdrawal in chronic hepatitis B (CHB. Methods. A longitudinal follow-up study was performed in patients with PRTD after nucleotide analogue discontinuation. Serum and urine were collected at baseline and every 3 months for one year. The fractional excretion of phosphate (PO4, uric acid (UA, and potassium and tubular maximal reabsorption rate of PO4 to glomerular filtration rate (TmPO4/GFR were calculated. Renal losses were defined based on the criteria of substance losses. Subclinical PRTD and overt PRTD were diagnosed when 2 and ≥3 criteria were identified. Results. Eight subclinical and eight overt PRTD patients were enrolled. After nucleotide analogue withdrawal, there were overall improvements in GFR, serum PO4, and UA. Renal loss of PO4, UA, protein, and β2-microglobulin reduced over time. At one year, complete reversal of PRTD was seen in 13 patients (81.2%. Improvements in PRTD were seen in all but one patient. Conclusion. One year after nucleotide analogue withdrawal, PRTD was resolved in most patients. Changes in TmPO4/GFR, urinary protein, and β2-microglobulin indicate that urinary biomarkers may represent an early sign of PRTD recovery.

 19. Cytotoxicity Study of Cyclopentapeptide Analogues of Marine Natural Product Galaxamide towards Human Breast Cancer Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jignesh Lunagariya

  2017-01-01

  Full Text Available Herein, we report the cytotoxicity of cyclopentapeptide analogues of marine natural product galaxamide towards breast carcinoma cells and the underlying mechanisms. We examined the effect of the novel galaxamide analogues on cancer cell proliferation by MTT assay and also further examined the most active compound for morphological changes using Hoechst33342 staining technique, induction of apoptosis, cell cycle phases, mitochondrial membrane potential (MMP, and reactive oxygen species (ROS generation using flow cytometry in human breast cancer MCF-7 cells in vitro. Galaxamide and its analogues effectively induced toxicity in human hepatocellular carcinoma HepG2, human breast carcinoma MCF-7, human epitheloid cervix carcinoma HeLa, and human breast carcinoma MB-MDA-231 cell lines. Amongst them, compound 3 exhibited excellent toxicity towards MCF-7 cells. This galaxamide analogue significantly induced apoptosis in a dose-dependent manner in MCF-7 cells involves cell cycle arrest in the G1 phase, a reduction of MMP, and a marked increase in generation of ROS. Particularly, compound 3 of galaxamide analogues might be a potential candidate for the treatment of breast cancer.

 20. Occurrence and profiles of bisphenol analogues in municipal sewage sludge in China

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song, Shanjun; Song, Maoyong; Zeng, Luzhe; Wang, Thanh; Liu, Runzeng; Ruan, Ting; Jiang, Guibin

  2014-01-01

  Extensive use of bisphenol A and its analogues has caused increasing concern over the potential adverse health impacts of these chemicals. In this study, the presence and profiles of 13 bisphenols (BPs) were investigated in 52 municipal sewage sludge samples collected from 30 cities in China. Tetrabromobisphenol A was the most frequently observed analogue (geometric mean: 20.5 ng/g dw). Bisphenol A (4.69 ng/g dw), bisphenol S (3.02 ng/g dw), and bisphenol F (3.84 ng/g dw) were found with similar frequency. Other BP analogues such as tetrachlorobisphenol A, bisphenol AF, bisphenol E, and dihydroxybiphenyl were identified for the first time in sewage sludge in China. Significant correlations were found among BP concentrations, but no relationships were found with wastewater treatment plant characteristics. Profiles of the relative estradiol equivalents suggested that the estrogenic potential of BP mixtures may be associated with the occurrence and contributions of specific analogues. -- Highlights: • The profiles of various bisphenols were studied initially in sludge in China. • Analogous abundances were found for BPA, BPS and BPF. • Halo-substituted BPs have similar portions with BPA and its ascendant alternatives. • BPAF, TCBPA, BPE and DHBP were identified for the first time in sludge in China. -- We analyzed the profiles of bisphenol analogues in 52 sewage sludge samples with several bisphenols identified for the first time in wastewater treatment plants in China

 1. PENGEMBANGAN BERAS ANALOG DENGAN MEMANFAATKAN JAGUNG PUTIH [Development of White Corn-Based Rice Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santi Noviasari*

  2013-12-01

  Full Text Available White corn can be utilized as a source of non-rice carbohydrate in the manufacture of rice analogues. The rice analogues with rice-like characteristics were produced by an extrusion technique. The aim of this research was to develop rice analogues from white corn and to evaluate their physicochemical and sensory properties. The study was conducted in several stages, i.e. preparation, formulation, and physicochemical and sensory properties evaluation. The physicochemical properties of rice analogues evaluated included proximate nutritional composition, dietary fiber concentration, cooking time, water loss rate, color, and whiteness percentage, while their sensory preferences were evaluated using hedonic scale test. The rice analogues made of Pulut Harapan and Lokal Purbalingga corns (4.34:65.66% added with 30% sago starch, was found to be the most preferred. The moisture, ash, protein, fat, carbohydrate, and dietary fiber composition of this rice analog was 9.32, 0.38, 6.86, 1.22, 91.54, and 5.35%, respectively.

 2. Influence of prostaglandin analogues on epithelial cell proliferation and xenograft growth.

  Science.gov (United States)

  Tutton, P J; Barkla, D H

  1980-01-01

  The influence of two prostaglandin (PG) analogues, 16,16-dimethyl PG E2 and 16,16-dimethyl PG F2 alpha and of the cyclo-oxygenase inhibitor, flurbiprofen, on epithelial cell proliferation was assessed using a stathmokinetic technique. The epithelia examined were those of the jejunal crypts, the colonic crypts and that of dimethylhydrazine-induced adenocarcinomas of rat colon. The influence of the two prostaglandin analogues, and of flurbiprofen, on the growth of a human colorectal tumour propagated as xenografts in immune-deprived mice was also assessed. The PG E2 analogue transiently inhibited xenograft growth, but was without effect on the mitotic rate in the rat tissues. The PG F2 alpha analogue was also found to inhibit xenograft growth but, unlike the PG E2 analogue, it was found to be a strong inhibitor of cell proliferation in rat colonic tumours, and an accelerator of proliferation in jejunal-crypt cells. The only statistically significant effect of flurbiprofen was to accelerate cell division in the rat colonic tumours.

 3. Introducing New Antimalarial Analogues of Chloroquine and Amodiaquine: A Narrative Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arezoo Rafiee Parhizgar

  2017-03-01

  Full Text Available Antimalarial drugs with the 4-aminoquinoline scaffold such as the important drugs, chloroquine (CQ and amodiaquine (AQ, have been used to prevent and treat malaria for many years. The importance of these drugs is related to their simple usage, high efficacy, affordability, and cost-effectiveness of their synthesis. In recent years, with the spread of parasite resistance to CQ and cross-resistance to its other analogues have decreased their consumption in many geographical areas. On the other hand, AQ is an effective antimalarial drug which its usage has been restricted due to hepatic and hematological toxicities. The significance of the quinoline ring at quinoline-based antimalarial drugs has prompted research centers and pharmaceutical companies to focus on the design and synthesis of new analogues of these drugs, especially CQ and AQ analogues. Accordingly, various derivatives have been synthesized and evaluated in vitro and in vivo against the resistant strains of the malaria parasite to solve the problem of drug resistance. Also, the pharmacokinetic properties of these compounds have been evaluated to augment their efficacy and diminish their toxicity. Some of these analogues are currently in clinical and preclinical development. Consequently, the recent researches showed yet 4-aminoquinoline scaffold is active moiety in new compounds with antiplasmodial activity. Hence, the aim of this review article is to introduce of the novel synthetic analogues of CQ and AQ, which may constitute the next generation of antimalarial drugs with the 4-aminoquinoline scaffold.

 4. Introducing New Antimalarial Analogues of Chloroquine and Amodiaquine: A Narrative Review.

  Science.gov (United States)

  Parhizgar, Arezoo Rafiee; Tahghighi, Azar

  2017-03-01

  Antimalarial drugs with the 4-aminoquinoline scaffold such as the important drugs, chloroquine (CQ) and amodiaquine (AQ), have been used to prevent and treat malaria for many years. The importance of these drugs is related to their simple usage, high efficacy, affordability, and cost-effectiveness of their synthesis. In recent years, with the spread of parasite resistance to CQ and cross-resistance to its other analogues have decreased their consumption in many geographical areas. On the other hand, AQ is an effective antimalarial drug which its usage has been restricted due to hepatic and hematological toxicities. The significance of the quinoline ring at quinoline-based antimalarial drugs has prompted research centers and pharmaceutical companies to focus on the design and synthesis of new analogues of these drugs, especially CQ and AQ analogues. Accordingly, various derivatives have been synthesized and evaluated in vitro and in vivo against the resistant strains of the malaria parasite to solve the problem of drug resistance. Also, the pharmacokinetic properties of these compounds have been evaluated to augment their efficacy and diminish their toxicity. Some of these analogues are currently in clinical and preclinical development. Consequently, the recent researches showed yet 4-aminoquinoline scaffold is active moiety in new compounds with antiplasmodial activity. Hence, the aim of this review article is to introduce of the novel synthetic analogues of CQ and AQ, which may constitute the next generation of antimalarial drugs with the 4-aminoquinoline scaffold.

 5. Potential of Resveratrol Analogues as Antagonists of Osteoclasts and Promoters of Osteoblasts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kupisiewicz, Katarzyna; Boissy, Patrice; Abdallah, Basem M

  2010-01-01

  The plant phytoalexin resveratrol was previously demonstrated to inhibit the differentiation and bone resorbing activity of osteoclasts, to promote the formation of osteoblasts from mesenchymal precursors in cultures, and inhibit myeloma cell proliferation, when used at high concentrations....... In the current study, we screened five structurally modified resveratrol analogues for their ability to modify the differentiation of osteoclasts and osteoblasts and proliferation of myeloma cells. Compared to resveratrol, analogues showed an up to 5,000-fold increased potency to inhibit osteoclast...... differentiation. To a lesser extent, resveratrol analogues also promoted osteoblast maturation. However, they did not antagonize the proliferation of myeloma cells. The potency of the best-performing candidate in vitro was tested in vivo in an ovariectomy-induced model of osteoporosis, but an effect on bone loss...

 6. Receptor-isoform-selective insulin analogues give tissue-preferential effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vienberg, Sara Gry; Bouman, Stephan D; Sørensen, Heidi

  2011-01-01

  The relative expression patterns of the two IR (insulin receptor) isoforms, +/- exon 11 (IR-B/IR-A respectively), are tissue-dependent. Therefore we have developed insulin analogues with different binding affinities for the two isoforms to test whether tissue-preferential biological effects can...... be attained. In rats and mice, IR-B is the most prominent isoform in the liver (> 95%) and fat (> 90%), whereas in muscles IR-A is the dominant isoform (> 95%). As a consequence, the insulin analogue INS-A, which has a higher relative affinity for human IR-A, had a higher relative potency [compared with HI...... (human insulin)] for glycogen synthesis in rat muscle strips (26%) than for glycogen accumulation in rat hepatocytes (5%) and for lipogenesis in rat adipocytes (4%). In contrast, the INS-B analogue, which has an increased affinity for human IR-B, had higher relative potencies (compared with HI...

 7. Luciferase-Specific Coelenterazine Analogues for Optical Contamination-Free Bioassays.

  Science.gov (United States)

  Nishihara, Ryo; Abe, Masahiro; Nishiyama, Shigeru; Citterio, Daniel; Suzuki, Koji; Kim, Sung Bae

  2017-04-19

  Spectral overlaps among the multiple optical readouts commonly cause optical contamination in fluorescence and bioluminescence. To tackle this issue, we created five-different lineages of coelenterazine (CTZ) analogues designed to selectively illuminate a specific luciferase with unique luciferase selectivity. In the attempt, we found that CTZ analogues with ethynyl or styryl groups display dramatically biased bioluminescence to specific luciferases and pHs by modifying the functional groups at the C-2 and C-6 positions of the imidazopyradinone backbone of CTZ. The optical contamination-free feature was exemplified with the luciferase-specific CTZ analogues, which illuminated anti-estrogenic and rapamycin activities in a mixture of optical probes. This unique bioluminescence platform has great potential for specific and high throughput imaging of multiple optical readouts in bioassays without optical contamination.

 8. Lobatamide C: total synthesis, stereochemical assignment, preparation of simplified analogues, and V-ATPase inhibition studies.

  Science.gov (United States)

  Shen, Ruichao; Lin, Cheng Ting; Bowman, Emma Jean; Bowman, Barry J; Porco, John A

  2003-07-02

  The total synthesis and stereochemical assignment of the potent antitumor macrolide lobatamide C, as well as synthesis of simplified lobatamide analogues, is reported. Cu(I)-mediated enamide formation methodology has been developed to prepare the highly unsaturated enamide side chain of the natural product and analogues. A key fragment coupling employs base-mediated esterification of a beta-hydroxy acid and a salicylate cyanomethyl ester. Three additional stereoisomers of lobatamide C have been prepared using related synthetic routes. The stereochemistry at C8, C11, and C15 of lobatamide C was assigned by comparison of stereoisomers and X-ray analysis of a crystalline derivative. Synthetic lobatamide C, stereoisomers, and simplified analogues have been evaluated for inhibition of bovine chromaffin granule membrane V-ATPase. The salicylate phenol, enamide NH, and ortho-substitution of the salicylate ester have been shown to be important for V-ATPase inhibitory activity.

 9. The effect of synthetic ceramide analogues on gastritis and esophagitis in rats.

  Science.gov (United States)

  Kim, Sung Hyo; Um, Seung In; Nam, Yoonjin; Park, Sun Young; Dong, Je Hyun; Ko, Sung Kwon; Sohn, Uy Dong; Lee, Sang Joon

  2016-09-01

  The effects of ceremide analogues on esophagitis and gastritis in rats were examined. Gastritis induced by indomethacin was significantly reduced after CY3325 and CY3723 treatment, whereas other analogues had no effect. The amount of malondialdehyde in gastritis was significantly reduced by CY3325 or CY 3723. CY3325 or CY 3723 decreased the glutathione levels in gastritis. The myeloperoxidase level in gastritis is increased, and its increment was decreased by CY3325 and CY3723. In reflux esophagitis, the ulceration was decreased by CY3325, CY3723. The gastric volume and acid output are reduced, whereas the pH value is increased by CY3325 or CY3723 after esophagitis. These results suggest that ceramide analogues, CY3325 and CY3723, can prevent the development of gastritis and reflux esophagitis in rats.

 10. Pharmacological characterisation of strychnine and brucine analogues at glycine and alpha7 nicotinic acetylcholine receptors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders A.; Gharagozloo, Parviz; Birdsall, Nigel J M

  2006-01-01

  of tertiary and quaternary analogues as well as bisquaternary dimers of strychnine and brucine at human alpha1 and alpha1beta glycine receptors and at a chimera consisting of the amino-terminal domain of the alpha7 nicotinic receptor (containing the orthosteric ligand binding site) and the ion channel domain...... of strychnine and brucine, none of the analogues displayed significant selectivity between the alpha1 and alpha1beta subtypes. The structure-activity relationships for the compounds at the alpha7/5-HT3 chimera were significantly different from those at the glycine receptors. Most strikingly, quaternization...... of strychnine and brucine with substituents possessing different steric and electronic properties completely eliminated the activity at the glycine receptors, whereas binding affinity to the alpha7/5-HT3 chimera was retained for the majority of the quaternary analogues. This study provides an insight...

 11. Design, Synthesis and Cytotoxic Evaluation of o-Carboxamido Stilbene Analogues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamad Nurul Azmi

  2013-11-01

  Full Text Available Resveratrol, a natural stilbene found in grapes and wines exhibits a wide range of pharmacological properties. Resveratrol is also known as a good chemopreventive agent for inhibiting carcinogenesis processes that target kinases, cyclooxygenases, ribonucleotide reductase and DNA polymerases. A total of 19 analogues with an amide moiety were synthesized and the cytotoxic effects of the analogues on a series of human cancer cell lines are reported. Three compounds 6d, 6i and 6n showed potent cytotoxicity against prostate cancer DU-145 (IC50 = 16.68 µM, colon cancer HT-29 (IC50 = 7.51 µM and breast cancer MCF-7 (IC50 = 21.24 µM, respectively, which are comparable with vinblastine. The resveratrol analogues were synthesized using the Heck method.

 12. Premenstrual Exacerbation of Life-Threatening Asthma: Effect of Gonadotrophin Releasing Hormone Analogue Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alun L Edwards

  1996-01-01

  Full Text Available Variability in the severity of asthma during various phases of the menstrual cycle has been frequently suspected. However, the hormonal changes that might affect mediators of bronchospasm have yet to be elucidated. The case of a 41-year-old woman suffering from longstanding asthma with life-threatening exacerbations is reported. The patient was treated with buserelin, a gonadotropin releasing hormone (GnRH analogue, which created a temporary chemical menopause and thus permitted diagnosis of a premenstrual exacerbation of asthma and offered insight into potential therapy. GnRH analogues may therefore be of value in assessing women with severe asthma suspected to vary with the menstrual cycle. The addition of estrogens and progestins at the same time as treatment with GnRH analogue may be of value in determining the role of these hormones in the pathogenesis of menstrually related exacerbations of asthma.

 13. Design, synthesis, and biological evaluation of the first podophyllotoxin analogues as potential vascular-disrupting agents.

  Science.gov (United States)

  Labruère, Raphaël; Gautier, Benoît; Testud, Marlène; Seguin, Johanne; Lenoir, Christine; Desbène-Finck, Stéphanie; Helissey, Philippe; Garbay, Christiane; Chabot, Guy G; Vidal, Michel; Giorgi-Renault, Sylviane

  2010-12-03

  We designed and synthesized two novel series of azapodophyllotoxin analogues as potential antivascular agents. A linker was inserted between the trimethoxyphenyl ring E and the tetracyclic ABCD moiety of the 4-aza-1,2-didehydropodophyllotoxins. In the first series, the linker enables free rotation between the two moieties; in the second series, conformational restriction of the E nucleus was considered. We have identified several new compounds with inhibitory activity toward tubulin polymerization similar to that of CA-4 and colchicine, while displaying low cytotoxic activity against normal and/or cancer cells. An aminologue and a methylenic analogue were shown to disrupt endothelial cell cords on Matrigel at subtoxic concentrations, and an original assay of drug washout allowed us to demonstrate the rapid reversibility of this effect. These two new analogues are promising leads for the development of vascular-disrupting agents in the podophyllotoxin series.

 14. Field Exploration and Life Detection Sampling for Planetary Analogue Research (FELDSPAR): Variability and Correlation in Biomarker and Mineralogy Measurements from Icelandic Mars Analogues

  Science.gov (United States)

  Gentry, D.; Amador, E.; Cable, M. L.; Cantrell, T.; Chaudry, N.; Cullen, T.; Duca, Z.; Jacobsen, M.; Kirby, J.; McCaig, H.; hide

  2018-01-01

  In situ exploration of planetary environments allows biochemical analysis of sub-centimeter-scale samples; however, landing sites are selected a priori based on measurable meter- to kilometer-scale geological features. Optimizing life detection mission science return requires both understanding the expected biomarker distributions across sample sites at different scales and efficiently using first-stage in situ geochemical instruments to justify later-stage biological or chemical analysis. Icelandic volcanic regions have an extensive history as Mars analogue sites due to desiccation, low nutrient availability, and temperature extremes, in addition to the advantages of geological youth and isolation from anthropogenic contamination. Many Icelandic analogue sites are also rugged and remote enough to create the same type of instrumentation and sampling constraints typically faced by robotic exploration.

 15. The monoamine oxidase inhibition properties of selected structural analogues of methylene blue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Delport, Anzelle; Harvey, Brian H.; Petzer, Anél; Petzer, Jacobus P.

  2017-01-01

  The thionine dye, methylene blue (MB), is a potent inhibitor of monoamine oxidase (MAO) A, a property that may, at least in part, mediate its antidepressant effects in humans and animals. The central inhibition of MAO-A by MB has also been linked to serotonin toxicity (ST) which may arise when MB is used in combination with serotonergic drugs. Structural analogues and the principal metabolite of MB, azure B, have also been reported to inhibit the MAO enzymes, with all compounds exhibiting specificity for the MAO-A isoform. To expand on the structure-activity relationships (SARs) of MAO inhibition by MB analogues, the present study investigates the human MAO inhibition properties of five MB analogues: neutral red, Nile blue, new methylene blue, cresyl violet and 1,9-dimethyl methylene blue. Similar to MB, these analogues also are specific MAO-A inhibitors with cresyl violet (IC 50 = 0.0037 μM), Nile blue (IC 50 = 0.0077 μM) and 1,9-dimethyl methylene blue (IC 50 = 0.018 μM) exhibiting higher potency inhibition compared to MB (IC 50 = 0.07 μM). Nile blue also represents a potent MAO-B inhibitor with an IC 50 value of 0.012 μM. From the results it may be concluded that non-thionine MB analogues (e.g. cresyl violet and Nile blue) also may exhibit potent MAO inhibition, a property which should be considered when using these compounds in pharmacological studies. Benzophenoxazines such as cresyl violet and Nile blue are, similar to phenothiazines (e.g. MB), representative of high potency MAO-A inhibitors with a potential risk of ST. - Highlights: • MB analogues, cresyl violet and Nile blue, are high potency MAO-A inhibitors. • Nile blue also represents a potent MAO-B inhibitor. • Potent MAO-A inhibition should alert to potential serotonin toxicity.

 16. The quality of processed cheeses and cheese analogues the same brand domestic and foreign production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Bezeková

  2015-08-01

  Full Text Available Processed cheeses belong to Slovakia favorite dairy products. Processed cheeses are made from natural cheeses. In recent years the trend is to replace natural cheeses with other raw materials of non-dairy nature. The composition of the processed cheese analogues is not in many countries defined by legislation. The objective of this study was to determine and compare chemical properties (fat, dry matter, fat in dry matter, NaCl two samples of processed cheeses (C, D - Veselá krava and two samples cheese analogues (A, B - Kiri the same brand domestic and foreign production. The evaluated was taste of processed cheeses and cheese analogues, too. Chemical analysis and sensory analysis were repeated four times. The results of chemical analysis shows that all rated samples processed cheeses made on Slovakia fulfilled demands declared (dry matter and fat in dry matter as producers provided on the label. The most commonly fluctuate content of NaCl from 1 to 1.24 g.100g-1. The higher coefficient of variation in the determination of NaCl (3.88% was found in processed cheeses made in France. Processed cheese and cheese analogues made in France had not specified parameters for dry matter and fat in dry matter on the label. For production cheese analogues Kiri made in Slovakia was used different raw material than Kiri made in France. The taste of products was determined by descriptors - salty, slightly sweet, milky, buttery-creamy, fatty, sour, bitter, and unknown. The interesting that Kiri made in Slovakia had stronger milky and buttery-creamy taste than cheese analogue Kiri made in France. Significant differences were found in the slighty sweet taste of processed cheeses, the most points won processed cheese Veselá krava made in Slovakia.

 17. Physical Properties of Granulates Used in Analogue Experiments of Caprock Failure and Sediment Remobilisation

  Science.gov (United States)

  Kukowski, N.; Warsitzka, M.; May, F.

  2014-12-01

  Geological systems consisting of a porous reservoir and a low-permeable caprock are prone to hydraulic fracturing, if pore pressure rises to the effective stress. Under certain conditions, hydraulic fracturing is associated with sediment remobilisation, e.g. sand injections or pipes, leading to reduced seal capacity of the caprock. In dynamically scaled analogue experiments using granular materials and air pressure, we intent to investigate strain patterns and deformation mechanisms during caprock failure and fluidisation of shallow over-pressured reservoirs. The aim of this study is to improve the understanding of leakage potential of a sealing formation and the fluidisation potential of a reservoir formation depending on rock properties and effective stress. For reliable interpretation of analogue experiments, physical properties of analogue materials, e.g. frictional strength, cohesion, density, permeability etc., have to be correctly scaled according to those of their natural equivalents. The simulation of caprock requires that the analogue material possess a low permeability and is capable to shear failure and tensional failure. In contrast, materials representing the reservoir have to possess high porosity and low shear strength. In order to find suitable analogue materials, we measured the stress-strain behaviour and the permeability of over 25 different types of natural and artificial granular materials, e.g. glass powder, siliceous microspheres, diatomite powder, loess, or plastic granulate. Here, we present data of frictional parameters, compressibility and permeability of these granular materials characterized as a function of sphericity, grain size, and density. The repertoire of different types of granulates facilitates the adjustment of accurate mechanical properties in the analogue experiments. Furthermore, conditions during seal failure and fluidisation can be examined depending on the wide range of varying physical properties.

 18. Structure-function correlation of chloroquine and analogues as transgene expression enhancers in nonviral gene delivery.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Jianjun; Zeidan, Ryan; Mishra, Swaroop; Liu, Aijie; Pun, Suzie H; Kulkarni, Rajan P; Jensen, Gregory S; Bellocq, Nathalie C; Davis, Mark E

  2006-11-02

  To understand how chloroquine (CQ) enhances transgene expression in polycation-based, nonviral gene delivery systems, a number of CQ analogues with variations in the aliphatic amino side chain or in the aromatic ring are synthesized and investigated. Our studies indicate that the aliphatic amino moiety of CQ is essential to provide increased gene expression. Further, the enhancements are more dramatically affected by changes to the aromatic ring and are positively correlated to the strength of intercalation between DNA and the CQ analogues. Quinacrine (QC), a CQ analogue with a fused acridinyl structure that can strongly intercalate DNA, enhances transfection similarly to CQ at a concentration 10 times lower, while N(4)-(4-pyridinyl)-N(1),N(1)-diethyl-1,4-pentanediamine (CP), a CQ analogue that has a weakly intercalating pyridinyl ring, shows no effect on gene expression. Subtle change on the 7-substituent of the chloroquine aromatic structure can also greatly affect the ability of the CQ analogues to enhance transgene expression. Transfection in the presence of N(4)-(7-trifluoromethyl-4-quinolinyl)-N(1),N(1)-diethyl-1,4-pentanediamin e (CQ7a) shows expression efficiency 10 times higher than in the presence of CQ at same concentration, while transfection in the presence of N(4)-(4-quinolinyl)-N(1),N(1)-diethyl-1,4-pentanediamine (CQ7b) does not reveal any enhancing effects on expression. Through a number of comparative studies with CQ and its analogues, we conclude that there are at least three mechanistic features of CQ that lead to the enhancement in gene expression: (i) pH buffering in endocytic vesicles, (ii) displacement of polycations from the nucleic acids in polyplexes, and (iii) alteration of the biophysical properties of the released nucleic acid.

 19. A silyl andrographolide analogue suppresses Wnt/β-catenin signaling pathway in colon cancer.

  Science.gov (United States)

  Reabroi, Somrudee; Chairoungdua, Arthit; Saeeng, Rungnapha; Kasemsuk, Teerapich; Saengsawang, Witchuda; Zhu, Weiming; Piyachaturawat, Pawinee

  2018-05-01

  Hyperactivation of Wnt/β-catenin signaling implicated in oncogenesis of colorectal cancer (CRC) is a potential molecular target for chemotherapy. An andrographolide analogue, 3A.1 (19-tert-butyldiphenylsilyl-8, 17-epoxy andrographolide) has previously been reported to be potently cytotoxic toward cancer cells by unknown molecular mechanisms. The present study explored the anti-cancer activity of analogue 3A.1 on Wnt/β-catenin signaling in colon cancer cells (HT29 cells) which were more sensitive to the others (HCT116 and SW480 cells). Analogue 3A.1 inhibited viability of HT29 cells with IC 50 value of 11.1 ± 1.4 μM at 24 h, which was more potent than that of the parent andrographolide. Analogue 3A.1 also suppressed the proliferation of HT29 cells and induced cell apoptosis in a dose-dependent manner. Its apoptotic activity was accompanied with increased expressions of proteins related to DNA damages; PARP-1 and γ-H2AX. In addition, analogue 3A.1 significantly inhibited T-cell factor and lymphoid enhancer factor (TCF/LEF) promoter activity of Wnt/β-catenin signaling. Accordingly, the expressions of Wnt target genes and β-catenin protein were suppressed. Moreover, analogue 3A.1 increased the activity of GSK-3β kinase, which is a negative regulator responsible for degradation of intracellular β-catenin. This mode of action was further supported by the absence of the effects after treatment with a GSK-3β inhibitor, and over-expression of a mutant β-catenin (S33Y). Our findings reveal, for the first time, an insight into the molecular mechanism of the anti-cancer activity of analogue 3A.1 through the inhibition of Wnt/β-catenin/GSK-3β pathway and provide a therapeutic potential of the andrographolide analogue 3A.1 in CRC treatment. Copyright © 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 20. Exploration of charge states of balanol analogues acting as ATP-competitive inhibitors in kinases.

  Science.gov (United States)

  Hardianto, Ari; Yusuf, Muhammad; Liu, Fei; Ranganathan, Shoba

  2017-12-28

  (-)-Balanol is an ATP mimic that inhibits protein kinase C (PKC) isozymes and cAMP-dependent protein kinase (PKA) with limited selectivity. While PKA is a tumour promoter, PKC isozymes act as tumour promoters or suppressors, depending on the cancer type. In particular, PKCε is frequently implicated in cancer promotion, making it a potential target for anticancer drugs. To improve isozyme selectivity of balanol, exhaustive structural and activity relationship (SAR) studies have been performed in the last two decades, but with limited success. More recently, fluorination on balanol has shown improved selectivity for PKCε, although the fluorine effect is not yet clearly understood. Understanding the origin to this fluorine-based selectivity will be valuable for designing better balanol-based ATP mimicking inhibitors. Computational approaches such as molecular dynamics (MD) simulations can decipher the fluorine effect, provided that correct charges have been assigned to a ligand. Balanol analogues have multiple ionisable functional groups and the effect of fluorine substitutions on the exact charge state of each analogue bound to PKA and to PKCε needs to be thoroughly investigated in order to design highly selective inhibitors for therapeutic applications. We explored the charge states of novel fluorinated balanol analogues using MD simulations. For different potential charge states of these analogues, Molecular Mechanics Generalized Born Surface Area (MMGBSA) binding energy values were computed. This study suggests that balanol and the most potent fluorinated analogue (5S fluorine substitution on the azepane ring), have charges on the azepane ring (N1), and the phenolic (C6''OH) and the carboxylate (C15''O 2 H) groups on the benzophenone moiety, when bound to PKCε as well as PKA. To the best our knowledge, this is the first study showing that the phenolate group is charged in balanol and its analogues binding to the ATP site of PKCε. Correct charge

 1. Structure activity relationship study of curcumin analogues toward the amyloid-beta aggregation inhibitor.

  Science.gov (United States)

  Endo, Hitoshi; Nikaido, Yuri; Nakadate, Mamiko; Ise, Satomi; Konno, Hiroyuki

  2014-12-15

  Inhibition of the amyloid β aggregation process could possibly prevent the onset of Alzheimer's disease. In this article, we report a structure-activity relationship study of curcumin analogues for anti amyloid β aggregation activity. Compound 7, the ideal amyloid β aggregation inhibitor in vitro among synthesized curcumin analogues, has not only potent anti amyloid β aggregation effects, but also water solubility more than 160 times that of curcumin. In addition, new approaches to improve water solubility of curcumin-type compounds are proposed. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Determination of micro amounts of samarium and europium by analogue derivative spectrophotometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishii, H.; Satoh, K.

  1982-01-01

  Derivative spectrophotometry using the analogue differentiation circuit was applied to the determination of samarium and europium at ppm levels. By measuring the second or the fourth derivative spectra of the characteristic absorption bands of both the rare earth ions around 400 nm, they can be determined directly and selectively in the presence of large amounts of most other rare earths without any prior separation. Further, aptly selecting conditions for the measurement of the derivative spectra, the simultaneous determination of both the rare earth elements was feasible. The principle and the characteristics of analogue derivative spectrophotometry are also described. (orig.) [de

 3. Natural and Semisynthetic Analogues of Manadoperoxide B Reveal New Structural Requirements for Trypanocidal Activity

  Science.gov (United States)

  Chianese, Giuseppina; Scala, Fernando; Calcinai, Barbara; Cerrano, Carlo; Dien, Henny A.; Kaiser, Marcel; Tasdemir, Deniz; Taglialatela-Scafati, Orazio

  2013-01-01

  Chemical analysis of the Indonesian sponge Plakortis cfr. lita afforded two new analogues of the potent trypanocidal agent manadoperoxide B (1), namely 12-isomanadoperoxide B (2) and manadoperoxidic acid B (3). These compounds were isolated along with a new short chain dicarboxylate monoester (4), bearing some interesting relationships with the polyketide endoperoxides found in this sponge. Some semi-synthetic analogues of manadoperoxide B (6–8) were prepared and evaluated for antitrypanosomal activity and cytotoxicity. These studies revealed crucial structure–activity relationships that should be taken into account in the design of optimized and simplified endoperoxyketal trypanocidal agents. PMID:23989650

 4. Natural and Semisynthetic Analogues of Manadoperoxide B Reveal New Structural Requirements for Trypanocidal Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orazio Taglialatela-Scafati

  2013-08-01

  Full Text Available Chemical analysis of the Indonesian sponge Plakortis cfr. lita afforded two new analogues of the potent trypanocidal agent manadoperoxide B (1, namely 12-isomanadoperoxide B (2 and manadoperoxidic acid B (3. These compounds were isolated along with a new short chain dicarboxylate monoester (4, bearing some interesting relationships with the polyketide endoperoxides found in this sponge. Some semi-synthetic analogues of manadoperoxide B (6–8 were prepared and evaluated for antitrypanosomal activity and cytotoxicity. These studies revealed crucial structure–activity relationships that should be taken into account in the design of optimized and simplified endoperoxyketal trypanocidal agents.

 5. A regulator's perspective on the use of analogues for regulatory confidence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruiz, Carmen

  2008-01-01

  The NAA Study, promoted and coordinated by the CSN, was carried out in collaboration with ENRESA by CIEMAT and three Spanish Universities UZ, UDC and UCM. The 3 year Study, included in the CSN's R and D Programme, started in 1999, is focussed on Deep Geological disposal (DGD). CSN motivation for NA Analogues arose in 1997 as result of the emerging approaches to increase the confidence in the Safety Assessment (SA) considering multiple lines of reasoning show in: some international documents and some national regulation. After a first preliminary (1997-1998) study, the CSN noticed the large amount and dispersion of the information about NNA, and decided to launch a deeper Study with the aims of: Collecting and reviewing the results of all the relevant studies on analogues developed in the last decades in systematic way; Reaching a better understanding of their potential and real application to the SA and for communication purposes. The results of the Analogue Study has been structured in several documents with different levels of detail and technical content addressed to different audiences. Analogue studies are a source of knowledge for the understanding of the long-term behavior of DGD systems. They represent a complementary method to increase Confidence Building within PA. In the majority of the cases, analogues have been used to transmit information on generic aspects of the geological concept an easily understood message. The need to simplify the content to facilitate their understanding may imply different information to different audiences. Analogue studies are: Considered within the multiple lines of reasoning to increase the confidence in the SA; A source of knowledge for the understanding of the long-term behavior of DGD systems. They represent a complementary method to increase Confidence Building within SA. There are few examples of the direct use of data from natural analogue projects in the consulted SA. They are promoted by International organisations

 6. Mesoporous Prussian blue analogues: template-free synthesis and sodium-ion battery applications.

  Science.gov (United States)

  Yue, Yanfeng; Binder, Andrew J; Guo, Bingkun; Zhang, Zhiyong; Qiao, Zhen-An; Tian, Chengcheng; Dai, Sheng

  2014-03-17

  The synthesis of mesoporous Prussian blue analogues through a template-free methodology and the application of these mesoporous materials as high-performance cathode materials in sodium-ion batteries is presented. Crystalline mesostructures were produced through a synergistically coupled nanocrystal formation and aggregation mechanism. As cathodes for sodium-ion batteries, the Prussian blue analogues all show a reversible capacity of 65 mA h g-1 at low current rate and show excellent cycle stability. The reported method stands as an environmentally friendly and low-cost alternative to hard or soft templating for the fabrication of mesoporous materials.

 7. The uranium source-term mineralogy and geochemistry at the Broubster natural analogue site, Caithness

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milodowski, A.E.; Pearce, J.M.; Basham, I.R.; Hyslop, E.K.

  1991-01-01

  The British Geological Survey (BGS) has been conducting a coordinated research programme at the Broubster natural analogue site in Caithness, north Scotland. This work on a natural radioactive geochemical system has been carried out with the aim of improving our confidence in using predictive models of radionuclide migration in the geosphere. This report is one of a series being produced and it concentrates on the mineralogical characterization of the uranium distribution in the limestone unit considered as the 'source-term' in the natural analogue model

 8. Action of bicyclic isoxazole GABA analogues on GABA transporters and its relation to anticonvulsant activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolvig, T; Larsson, O M; Pickering, D S

  1999-01-01

  The inhibitory action of bicyclic isoxazole gamma-aminobutyric acid (GABA) analogues and their 4,4-diphenyl-3-butenyl (DPB) substituted derivatives has been investigated in cortical neurones and astrocytes as well as in human embryonic kidney (HEK 293) cells transiently expressing either mouse GA...... anticonvulsant activity, lack of proconvulsant activity and the ability of THPO to increase extracellular GABA concentration, indicate that these bicyclic isoxazole GABA analogues and their DPB derivatives may be useful lead structures in future search for new antiepileptic drugs....

 9. Self-Regular Black Holes Quantized by means of an Analogue to Hydrogen Atoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chang Liu

  2016-01-01

  Full Text Available We suggest a quantum black hole model that is based on an analogue to hydrogen atoms. A self-regular Schwarzschild-AdS black hole is investigated, where the mass density of the extreme black hole is given by the probability density of the ground state of hydrogen atoms and the mass densities of nonextreme black holes are given by the probability densities of excited states with no angular momenta. Such an analogue is inclined to adopt quantization of black hole horizons. In this way, the total mass of black holes is quantized. Furthermore, the quantum hoop conjecture and the Correspondence Principle are discussed.

 10. Biostructural and pharmacological studies of bicyclic analogues of the 3-isoxazolol glutamate receptor agonist ibotenic acid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydenvang, Karla Andrea; Pickering, Darryl S; Greenwood, Jeremy R

  2010-01-01

  We describe an improved synthesis and detailed pharmacological characterization of the conformationally restricted analogue of the naturally occurring nonselective glutamate receptor agonist ibotenic acid (RS)-3-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridine-7-carboxylic acid (7-HPCA, 5......) at AMPA receptor subtypes. Compound 5 was shown to be a subtype-discriminating agonist at AMPA receptors with higher binding affinity and functional potency at GluA1/2 compared to GluA3/4, unlike the isomeric analogue (RS)-3-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylic acid (5-HPCA, 4...

 11. Hormonal changes during GnRH analogue therapy in children with central precocious puberty

  DEFF Research Database (Denmark)

  Müller, J; Juul, A; Andersson, A M

  2000-01-01

  Gonadotropin releasing hormone analogues (GnRHa) have been used for treatment of central precocious puberty (CPP) for more than 15 years. They are generally considered safe although data on potential long-term side effects are scarce. However, GnRHa therapy has profound effects on both the hypoth......Gonadotropin releasing hormone analogues (GnRHa) have been used for treatment of central precocious puberty (CPP) for more than 15 years. They are generally considered safe although data on potential long-term side effects are scarce. However, GnRHa therapy has profound effects on both...

 12. The interaction of new piroxicam analogues with lipid bilayers--a calorimetric and fluorescence spectroscopic study.

  Science.gov (United States)

  Maniewska, Jadwiga; Szczęśniak-Sięga, Berenika; Poła, Andrzej; Sroda-Pomianek, Kamila; Malinka, Wiesław; Michalak, Krystyna

  2014-01-01

  The purpose of the present paper was to assess the ability of new piroxicam analogues to interact with the lipid bilayers. The results of calorimetric and fluorescence spectroscopic experiments of two new synthesized analogues of piroxicam, named PR17 and PR18 on the phase behavior of phospholipid bilayers and fluorescence quenching of fluorescent probes (Laurdan and Prodan), which molecular location within membranes is known with certainty, are shown in present work. The presented results revealed that, depending on the details of chemical structure, the studied compounds penetrated the lipid bilayers.

 13. Use of nucleoside (tide) analogues in patients with hepatitis B-related acute liver failure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dao, Doan Y; Seremba, Emmanuel; Ajmera, Veeral

  2012-01-01

  The efficacy of nucleoside(tide) analogues (NA) in the treatment of acute liver failure due to hepatitis B virus (HBV-ALF) remains controversial. We determined retrospectively the impact of NAs in a large cohort of patients with HBV-ALF.......The efficacy of nucleoside(tide) analogues (NA) in the treatment of acute liver failure due to hepatitis B virus (HBV-ALF) remains controversial. We determined retrospectively the impact of NAs in a large cohort of patients with HBV-ALF....

 14. Synthesis of new 3-and 4-substituted analogues of acyl homoserine lactone quorum sensing autoinducers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jacob Alsbæk; Severinsen, Rune Eg; Rasmussen, Thomas Bovbjerg

  2002-01-01

  The quorum sensing mechanism in Gram-negative bacteria uses small intercellular signal molecules, N-acyl-homoserine lactones (AHLs), to control transcription of specific genes in relation to population density. In this communication, we describe the parallel synthesis of new AHL analogues, in which...... substituents have been introduced into the 3- and 4-positions of the lactone ring. These analogues have been screened for their ability to activate and inhibit a Vibrio fischeri LuxI/LuxR-derived quorum sensing reporter system....

 15. French radioactive wastes performance assessment and the natural analogues approach: an overview

  International Nuclear Information System (INIS)

  Escalier des Orres, P.

  1988-10-01

  One of the main difficulties linked to the Radioactive Waste Performance Assessment calculations lies in the scale of time and space underlying these calculations: mechanisms and parameters can directly be affected by time or space dependency. The ''natural analogues'' approach has evident advantages, at least qualitative, to enlighten these aspects. It may also provide confidence in our ability to model partial or overall natural systems. The following paper gives the headlines of the use of the ''natural analogues'' methodology in the French Radioactive Wastes Performance Assessment in the field of waste disposal

 16. Recycling antimalarial leads for cancer: Antiproliferative properties of N-cinnamoyl chloroquine analogues.

  Science.gov (United States)

  Pérez, Bianca C; Fernandes, Iva; Mateus, Nuno; Teixeira, Cátia; Gomes, Paula

  2013-12-15

  Cinnamic acids and quinolines are known as useful scaffolds in the discovery of antitumor agents. Therefore, N-cinnamoylated analogues of chloroquine, recently reported as potent dual-action antimalarials, were evaluated against three different cancer cell lines: MKN-28, Caco-2, and MCF-7. All compounds display anti-proliferative activity in the micromolar range against the three cell lines tested, and most of them were more active than their parent drug, chloroquine, against all cell lines tested. Hence, N-cinnamoyl-chloroquine analogues are a good start towards development of affordable antitumor leads. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. QSAR Studies of 6-Amino Uracil Base Analogues: A Thymidine Phosphorylase Inhibitor in Cancer Therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surya Prakash B. N. Gupta

  2008-01-01

  Full Text Available A novel series of 6-amino uracil base analogue were synthesized. QSAR study was used to relate the selective nonsubstrate inhibitory activity of 6-amino uracil base analogue with various physicochemical descriptors. Stepwise multiple regression analysis was performed to find out the correlation between various physicochemical descriptors and biological activity of the compounds by using Openstat 2 version 6.5.1 and valstat statistical software. Out of the several equations developed, the best equation having the highest significance was selected for further study. The equation is able to explain 60% of total variance and are more than 95% significant as revealed by the F value.

 18. Dipolar Quinoidal Acene Analogues as Stable Isoelectronic Structures of Pentacene and Nonacene

  KAUST Repository

  Shi, Xueliang

  2015-10-08

  Quinoidal thia-acene analogues, as the respective isoelectronic structures of pentacene and nonacene, were synthesized and an unusual 1,2-sulfur migration was observed during the Friedel-Crafts alkylation reaction. The analogues display a closed-shell quinoidal structure in the ground state with a distinctive dipolar character. In contrast to their acene isoelectronic structures, both compounds are stable because of the existence of more aromatic sextet rings, a dipolar character, and kinetic blocking. They exhibit unique packing in single crystals resulting from balanced dipole-dipole and [C-H⋯π]/[C-H⋯S] interactions.

 19. ANALOGUE AND DIGITAL MINDSETS: SOME IMPLICATIONS FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN WESTERN AND EASTERN ORGANISATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hiroko Noma

  2012-01-01

  Full Text Available Globalising forces have given rise to new relationships between organisations operating in Eastern and Western cultural contexts. Despite the rich opportunities presented by globalisation, the literature indicates that managers are challenged by the complexity of intercultural communication. This scholarly paper discusses some implications of analogue and digital mindsets for the managers of organisations in which effective inter- cultural communication across Eastern and Western contexts is crucial. We do so by adopting a multidisciplinary approach to the phenomenon and suggesting how managers may capitalise on knowledge related to analogue and digital mindsets to foster creative and holistic approaches to communication.

 20. Isobaric analogue states of 73Ge via 72Ge(3He,d)73As reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramaswamy, C.R.; Puttaswamy, N.G.; Sarma, N.

  1974-01-01

  The 72 Ge( 3 He,d) 73 As reaction has been studied at 20 MeV incident 3 He energy using an MP tandem and a multigap spectrograph. The energy spectrum of deuterons in the region between 9 to 10.5 MeV excitation energy of 73 As shows analogue states corresponding to G.S., 570, 673, 805, 900, 1050, and 1350 KeV states of 73 Ge. Angular distributions for the analogue states and 1-values of the transferred protons are extracted. The results are compared with available data on the levels of 73 Ge. (author)

 1. Efficient synthesis of RITA and its analogues: derivation of analogues with improved antiproliferative activity via modulation of p53/miR-34a pathway.

  Science.gov (United States)

  Lin, Jinshun; Jin, Xiuli; Bu, Yiwen; Cao, Deliang; Zhang, Nannan; Li, Shangfu; Sun, Qinsheng; Tan, Chunyan; Gao, Chunmei; Jiang, Yuyang

  2012-12-28

  A novel approach to synthesize RITA by practical palladium-catalyzed C-C bond-forming Suzuki reactions at room temperature was developed, which was used for deriving a series of substituted tricyclic α-heteroaryl (furan/thiophene) analogues of RITA under mild conditions. These novel analogues showed notable antiproliferative activity against cancer cell lines with wild-type p53 (i.e., HCT116, A549, MCF-7 and K562), but much less activity in HCT116/p53(-/-) cells. In particular, compound 1f demonstrated promising antiproliferative activity compared to RITA, with IC(50) = 28 nM in MCF-7 vs. 54 nM for RITA, and cancer cell selectivity. Compound 1f markedly activated p53 in HCT116 cells at 100 nM, triggering apoptosis. Importantly, we found that both RITA and compound 1f induced G(0)/G(1) cell cycle arrest by up-regulating miR-34a, which in turn down-regulated the expression of cell cycle-related proteins CDK4 and E2F1. In summary, this study reports an effective synthetic approach for RITA and its analogues, and elucidates a novel antiproliferative mechanism of these compounds.

 2. VNIR spectral modeling of Mars analogue rocks: first results

  Science.gov (United States)

  Pompilio, L.; Roush, T.; Pedrazzi, G.; Sgavetti, M.

  Knowledge regarding the surface composition of Mars and other bodies of the inner solar system is fundamental to understanding of their origin, evolution, and internal structures. Technological improvements of remote sensors and associated implications for planetary studies have encouraged increased laboratory and field spectroscopy research to model the spectral behavior of terrestrial analogues for planetary surfaces. This approach has proven useful during Martian surface and orbital missions, and petrologic studies of Martian SNC meteorites. Thermal emission data were used to suggest two lithologies occurring on Mars surface: basalt with abundant plagioclase and clinopyroxene and andesite, dominated by plagioclase and volcanic glass [1,2]. Weathered basalt has been suggested as an alternative to the andesite interpretation [3,4]. Orbital VNIR spectral imaging data also suggest the crust is dominantly basaltic, chiefly feldspar and pyroxene [5,6]. A few outcrops of ancient crust have higher concentrations of olivine and low-Ca pyroxene, and have been interpreted as cumulates [6]. Based upon these orbital observations future lander/rover missions can be expected to encounter particulate soils, rocks, and rock outcrops. Approaches to qualitative and quantitative analysis of remotely-acquired spectra have been successfully used to infer the presence and abundance of minerals and to discover compositionally associated spectral trends [7-9]. Both empirical [10] and mathematical [e.g. 11-13] methods have been applied, typically with full compositional knowledge, to chiefly particulate samples and as a result cannot be considered as objective techniques for predicting the compositional information, especially for understanding the spectral behavior of rocks. Extending the compositional modeling efforts to include more rocks and developing objective criteria in the modeling are the next required steps. This is the focus of the present investigation. We present results of

 3. Development of a natural analogue database to support the safety case of the Korean radioactive waste disposal program

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baik, M.H.; Park, T.J.; Kim, I.Y.; Jeong, J. [Korea Atomic Research Institute, Yuseong-Gu, Daejeon (Korea, Republic of); Choi, K.W. [Korea Institute of Nuclear Safety, Yuseong-Gu, Daejeon (Korea, Republic of)

  2015-06-15

  In this study, the status of natural analogue studies in Korea is briefly summarized and applicability of existing natural analogue information to the Korean safety case has been evaluated. To enable effective application of natural analogue information to the overall evaluation of long-term safety (the 'safety case') for the geological disposal of radioactive wastes, a natural analogue database has been developed by collecting, classifying, and evaluating relevant data. The natural analogue data collected were classified into categories based on site information, components/processes of the disposal system, properties/phenomena, reference, safety case application, application method, and suitability to a safety case. Suitability of the natural analogue data to a specific safety case was evaluated based upon the importance and the applicability to the Korean safety case. As a result, 75 natural analogue datasets were selected as important for the Korean safety case. The database developed can now be utilized in the RD and D (Research, Development, and Demonstration) program development for natural analogue studies. In addition, the methodology developed and the database compiled in this study may assist in the development of safety case including safety assessment for high-level radioactive waste disposal in Korea as well as in other countries. (authors)

 4. A Sleeping Beauty DNA transposon-based genetic sensor for functional screening of vitamin D3 analogues

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunstrup, Nicklas Heine; Sharma, Nynne; Bak, Rasmus Otkjær

  2011-01-01

  Analogues of vitamin D3 are extensively used in the treatment of various illnesses, such as osteoporosis, inflammatory skin diseases, and cancer. Functional testing of new vitamin D3 analogues and formulations for improved systemic and topical administration is supported by sensitive screening me...

 5. Development of a natural analogue database to support the safety case of the Korean radioactive waste disposal program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baik, M.H.; Park, T.J.; Kim, I.Y.; Jeong, J.; Choi, K.W.

  2015-01-01

  In this study, the status of natural analogue studies in Korea is briefly summarized and applicability of existing natural analogue information to the Korean safety case has been evaluated. To enable effective application of natural analogue information to the overall evaluation of long-term safety (the 'safety case') for the geological disposal of radioactive wastes, a natural analogue database has been developed by collecting, classifying, and evaluating relevant data. The natural analogue data collected were classified into categories based on site information, components/processes of the disposal system, properties/phenomena, reference, safety case application, application method, and suitability to a safety case. Suitability of the natural analogue data to a specific safety case was evaluated based upon the importance and the applicability to the Korean safety case. As a result, 75 natural analogue datasets were selected as important for the Korean safety case. The database developed can now be utilized in the RD and D (Research, Development, and Demonstration) program development for natural analogue studies. In addition, the methodology developed and the database compiled in this study may assist in the development of safety case including safety assessment for high-level radioactive waste disposal in Korea as well as in other countries. (authors)

 6. A novel peptide sansalvamide analogue inhibits pancreatic cancer cell growth through G0/G1 cell-cycle arrest

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ujiki, Michael B.; Milam, Ben; Ding Xianzhong; Roginsky, Alexandra B.; Salabat, M. Reza; Talamonti, Mark S.; Bell, Richard H.; Gu Wenxin; Silverman, Richard B.; Adrian, Thomas E.

  2006-01-01

  Patients with pancreatic cancer have little hope for cure because no effective therapies are available. Sansalvamide A is a cyclic depsipeptide produced by a marine fungus. We investigated the effect of a novel sansalvamide A analogue on growth, cell-cycle phases, and induction of apoptosis in human pancreatic cancer cells in vitro. The sansalvamide analogue caused marked time- and concentration-dependent inhibition of DNA synthesis and cell proliferation of two human pancreatic cancer cell lines (AsPC-1 and S2-013). The analogue induced G0/G1 phase cell-cycle arrest and morphological changes suggesting induction of apoptosis. Apoptosis was confirmed by annexin V binding. This novel sansalvamide analogue inhibits growth of pancreatic cancer cells through G0/G1 arrest and induces apoptosis. Sansalvamide analogues may be valuable for the treatment of pancreatic cancer

 7. Maltose neopentyl glycol-3 (MNG-3) analogues for membrane protein study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cho, Kyung Ho; Husri, Mohd; Amin, Anowarul

  2015-01-01

  characteristics is necessary to advance MP research. Maltose neopentyl glycol-3 (MNG-3) has contributed to >10 crystal structures including G-protein coupled receptors. Here, we prepared MNG-3 analogues and characterised their properties using selected MPs. Most MNGs were superior to a conventional detergent, n...

 8. The IAEA report on the role of natural analogues in performance assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vovk, I.F.

  1989-01-01

  A working draft of the report was prepared with the assistance of a group of consultants who met in Vienna from 29 June to 3 July 1987. The draft was revised by an Advisory Group meeting in Vienna from 2 to 6 November 1987 and examined by the Technical Review Committee on Underground Disposal of Radioactive Waste (TRCUD) convened in Vienna from 15 to 19 February 1988. TRCUD recommended it for publication as a Technical Reports Series. The document appraises the use of natural analogues in improving confidence in the soundness of performance assessments for deep underground disposal of long-lived wastes. For this purpose it reviews several available performance assessments and identifies on this basis factors, processes or parameters which are important to their results, assesses the requirements for validation in each area and identifies those areas where analogues are appropriate. A special section is devoted to discussion of the quantitative and qualitative roles of the analogues. A number of conclusions reflect the state-of-the-art and may guide further natural analogue studies

 9. Using Maps of City Analogues to Display and Interpret Climate Change scenarios and their uncertainty

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kopf, S.; Minh, Ha-Duong; Hallegatte, St.

  2008-02-01

  We describe a method to represent the results of climate simulation models with analogues. An analogue to a city A is a city B whose climate today represents A's simulated future climate. Climates were characterized and compared non-parametrically, using the 30-years distribution of three indicators: Aridity Index, Heating Degree Days and Cooling Degree Days. Analogy was evaluated statistically with the two-samples Kolmogorov-Smirnov test, generalized to 3 dimensions. We looked at the climate of 12 European cities at the end of the century under an A2 climate change scenario. We used two datasets produced with high-resolution regional climate simulation models from the Hadley Center and Meteo France. Climate analogues were generally found southward of present locations, a clear warming trend even if much model and scenario uncertainty remains. Climate analogues provide an intuitive way to show the possible effects of climate change on urban areas, offering a holistic approach to think about how cities adapt to different climates. Evidence of its communication value comes from the reuse of our maps in teaching and in several European mass-media. (authors)

 10. Tensile behaviour and properties of a bone analogue composite (HA, HDPE) crosslinked by gamma radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Romero, G.; Smolko, Eduardo E.

  2005-01-01

  A natural composite material, hydroxyapatite (HA) and high density polyethylene (HDPE) crosslinked by ionizing radiations is been developed as a bioactive analogue material for bone replacement. Mechanical properties of the composites irradiated up to 300 kGy under tensile tests was studied. Gel content and micrographs of different composite fractures are shown. (author)

 11. Fourth natural analogue working group meeting and Pocos de Caldas project final workshop

  International Nuclear Information System (INIS)

  Come, B.; Chapman, N.A.

  1991-01-01

  The fourth meeting of the CEC-sponsored natural analogue working group (NAWG) was held in Pitlochry, Scotland, from 18 to 22 June 1990, and also included the final workshop of the Pocos de Caldas (Brazil) natural analogue project, sponsored by Nagra (CH), SKB (S) UK-DOE and US-DOE. About 80 specialists attended this meeting, originating from EC Member States and also Australia, Brazil, Canada, Finland, Japan, Sweden, Switzerland and the USA. The IAEA and OCDE-NEA were also represented. This plenary meeting was the opportunity to review and discuss five years of progress and activities of natural analogues in central areas of performance assessment: waste forms and engineered barriers, geochemistry and radionuclide speciation, radionuclide migration and the overall geological context of radwaste disposal. In addition, a feedback session provided the opportunity for regulators and those individuals who had advisory roles to give their views and impressions on the significance of natural analogue research. These proceedings, divided into two sessions, contain 32 technical papers and 14 abstracts of published papers

 12. 20(S)-Protopanaxadiol (PPD) analogues chemosensitize multidrug-resistant cancer cells to clinical anticancer drugs.

  Science.gov (United States)

  Liu, Junhua; Wang, Xu; Liu, Peng; Deng, Rongxin; Lei, Min; Chen, Wantao; Hu, Lihong

  2013-07-15

  Novel 20(S)-protopanoxadiol (PPD) analogues were designed, synthesized, and evaluated for the chemosensitizing activity against a multidrug resistant (MDR) cell line (KBvcr) overexpressing P-glycoprotein (P-gp). Structure-activity relationship analysis showed that aromatic substituted aliphatic amine at the 24-positions (groups V) effectively and significantly sensitized P-gp overexpressing multidrug resistant (MDR) cells to anticancer drugs, such as docetaxel (DOC), vincristine (VCR), and adriamycin (ADM). PPD derivatives 12 and 18 showed 1.3-2.6 times more effective reversal ability than verapamil (VER) for DOC and VCR. Importantly, no cytotoxicity was observed by the active PPD analogues (5μM) against both non-MDR and MDR cells, suggesting that PPD analogues serve as novel lead compounds toward a potent and safe resistance modulator. Moreover, a preliminary mechanism study demonstrated that the chemosensitizing activity of PPD analogues results from inhibition of P-glycoprotein (P-gp) overexpressed in MDR cancer cells. Copyright © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 13. Inhibition of food stimulated acid secretion by misoprostol, an orally active synthetic E1 analogue prostaglandin.

  OpenAIRE

  Ramage, J K; Denton, A; Williams, J G

  1985-01-01

  The effect of 200 micrograms misoprostol (a synthetic prostaglandin E1 analogue) on food stimulated intragastric acidity has been monitored over a 9 h period in 16 normal volunteers. Misoprostol caused a significant inhibition of intragastric acidity for 2 h post-dosing, but no significant effect was seen thereafter on either basal or food stimulated acidity.

 14. Liposomal delivery systems for anti-cancer analogues of vitamin E

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koudelka, S.; Knotigova, P.T.; Masek, J.; Prochazka, L.; Lukac, R.; Miller, A.D.; Neužil, Jiří; Turanek, J.

  2015-01-01

  Roč. 207, Jun 10 (2015), s. 59-69 ISSN 0168-3659 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109 Institutional support: RVO:86652036 Keywords : Alpha-tocopheryl succinate * Analogues of vitamin E * Anti-cancer drugs Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 7.441, year: 2015

 15. Synthetic ganglioside analogues for sensitive biosensing : improved probes for antibodies and bacterial toxins

  NARCIS (Netherlands)

  Pukin, A.V.

  2010-01-01

  This thesis describes the synthesis of analogues of human gangliosides and applications thereof for the detection and inhibition of bacterial toxins and antibodies. An efficient glycosylation method was developed for the synthesis of ω-functionalized alkyl lactosides (Chapter 2). These lactosides

 16. The effects of ACTH- and vasopressin-analogues on CO2-induced retrograde amnesia in rats

  NARCIS (Netherlands)

  Rigter, H.; Riezen, H. van; Wied, D. de

  Amnesia for a one-trial step-through passive avoidance response was induced in rats by application of CO2 until respiratory arrest occurred. The ACTH-analogue ACTH4–10 alleviated the amnesia when administered 1 hr prior to the retrieval test but not when given 1 hr prior to the acquisition trial.

 17. The anti-inflammatory activity of dillapiole and some semisynthetic analogues.

  Science.gov (United States)

  Parise-Filho, Roberto; Pastrello, Michelli; Pereira Camerlingo, Carla Emygdio; Silva, Gisele Juni; Agostinho, Leonardo Aguiar; de Souza, Thaís; Motter Magri, Fátima Maria; Ribeiro, Roberto Rodrigues; Brandt, Carlos Alberto; Polli, Michelle Carneiro

  2011-11-01

  Piper aduncum L. (Piperaceae) produces an essential oil (dillapiole) with great exploitative potential and it has proven effects against traditional cultures of phytopathogens, such as fungi, bacteria and mollusks, as well as analgesic action with low levels of toxicity. This study investigated the in vivo anti-inflammatory activity of dillapiole. Furthermore, in order to elucidate its structure-anti-inflammatory activity relationship (SAR), semisynthetic analogues were proposed by using the molecular simplification strategy. Dillapiole and safrole were isolated and purified using column chromatography. The semisynthetic analogues were obtained by using simple organic reactions, such as catalytic reduction and isomerization. All the analogues were purified by column chromatography and characterized by (1)H and (13)C NMR. The anti-inflammatory activities of dillapiole and its analogues were studied in carrageenan-induced rat paw edema model. Dillapiole and di-hydrodillapiole significantly (p<0.05) inhibited rat paw edema. All the other substances tested, including safrole, were less powerful inhibitors with activities inferior to that of indomethacin. These findings showed that dillapiole and di-hydrodillapiole have moderate anti-phlogistic properties, indicating that they can be used as prototypes for newer anti-inflammatory compounds. Structure-activity relationship studies revealed that the benzodioxole ring is important for biological activity as well as the alkyl groups in the side chain and the methoxy groups in the aromatic ring.

 18. Analogue trauma results in enhanced encoding of threat information at the expense of neutral information

  NARCIS (Netherlands)

  Krans, Julie; Reinecke, Andrea; de Jong, Peter J.; Naring, Gerard; Becker, Eni S.

  This study investigated whether trauma-related stimuli are preferentially processed at the expense of ongoing processing of neutral stimuli. Participants in the experimental group viewed negative pictures (Trauma) as an analogue trauma induction. Participants in the control group viewed visually

 19. Analogue scale modelling of extensional tectonic processes using a large state-of-the-art centrifuge

  Science.gov (United States)

  Park, Heon-Joon; Lee, Changyeol

  2017-04-01

  Analogue scale modelling of extensional tectonic processes such as rifting and basin opening has been numerously conducted. Among the controlling factors, gravitational acceleration (g) on the scale models was regarded as a constant (Earth's gravity) in the most of the analogue model studies, and only a few model studies considered larger gravitational acceleration by using a centrifuge (an apparatus generating large centrifugal force by rotating the model at a high speed). Although analogue models using a centrifuge allow large scale-down and accelerated deformation that is derived by density differences such as salt diapir, the possible model size is mostly limited up to 10 cm. A state-of-the-art centrifuge installed at the KOCED Geotechnical Centrifuge Testing Center, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) allows a large surface area of the scale-models up to 70 by 70 cm under the maximum capacity of 240 g-tons. Using the centrifuge, we will conduct analogue scale modelling of the extensional tectonic processes such as opening of the back-arc basin. Acknowledgement This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (grant number 2014R1A6A3A04056405).

 20. An Analogue of the Antibiotic Teicoplanin Prevents Flavivirus Entry In Vitro

  NARCIS (Netherlands)

  De Burghgraeve, Tine; Kaptein, Suzanne J. F.; Ayala Nunez, Nilda V.; Mondotte, Juan A.; Pastorino, Boris; Printsevskaya, Svetlana S.; de Lamballerie, Xavier; Jacobs, Michael; Preobrazhenskaya, Maria; Gamarnik, Andrea V.; Smit, Jolanda M.; Neyts, Johan

  2012-01-01

  There is an urgent need for potent inhibitors of dengue virus (DENV) replication for the treatment and/or prophylaxis of infections with this virus. We here report on an aglycon analogue of the antibiotic teicoplanin (code name LCTA-949) that inhibits DENV-induced cytopathic effect (CPE) in a

 1. Standardised Observation Analogue Procedure (SOAP) for Assessing Parent and Child Behaviours in Clinical Trials

  Science.gov (United States)

  Johnson, Cynthia R.; Butter, Eric M.; Handen, Benjamin L.; Sukhodolsky, Denis G.; Mulick, James; Lecavalier, Luc; Aman, Michael G.; Arnold, Eugene L.; Scahill, Lawrence; Swiezy, Naomi; Sacco, Kelley; Stigler, Kimberly A.; McDougle, Christopher J.

  2009-01-01

  Background: Observational measures of parent and child behaviours have a long history in child psychiatric and psychological intervention research, including the field of autism and developmental disability. We describe the development of the Standardised Observational Analogue Procedure (SOAP) for the assessment of parent-child behaviour before…

 2. Bivalent metal-based MIL-53 analogues: Synthesis, properties and application

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Yongxin; Liu, Dan; Wang, Cheng

  2015-01-01

  Trivalent metal-based MIL-53 (Al 3+ , Cr 3+ , Fe 3+ , In 3+ ) compounds are interesting metal–organic frameworks (MOFs) with breathing effect and are promising gas sorption materials. Replacing bridging μ 2 -OH group by neutral ligands such as pyridine N-oxide and its derivatives (PNOs), the trivalent metal-based MIL-53 analogous structures could be extended to bivalent metal systems. The introduction of PNOs and bivalent metal elements endows the frameworks with new structural features and physical and chemical properties. This minireview summarizes the recent development of bivalent metal-based MIL-53 analogues (Mn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ ), typically, focusing on the synthetic strategies and potential applications based on our own works and literatures. We present the synthetic strategy to achieve structures evolution from single-ligand-walled to double-ligand-walled channel. Properties and application of these new materials in a wide range of potential areas are discussed including thermal stability, gas adsorption, magnetism and liquid-phase separation. Promising directions of this research field are also highlighted. - Graphical abstract: The recent development of bivalent metal-based MIL-53 analogues (Mn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ ) on their synthetic strategies, properties and potential applications was reviewed. - Highlights: • Structure features of bivalent metal-based MIL-53 analogues are illustrated. • Important properties and application are presented. • Host–guest interactions are main impetus for liquid-phase separation. • Promising directions of bivalent metal-based MIL-53 analogues are highlighted

 3. Attributions about Perpetrators and Victims of Interpersonal Abuse: Results from an Analogue Study

  Science.gov (United States)

  Langhinrichsen-Rohling, Jennifer; Shlien-Dellinger, Rania K.; Huss, Matthew T.; Kramer, Vertrie L.

  2004-01-01

  This analogue study (written vignettes and videotapes) examines the influence of victim-perpetrator relationship (spouse or acquaintance), sex of perceiver, and type of abuse (psychological vs. physical) on attributions about victims and perpetrators of domestic abuse. College student participants (73 men, 108 women) were randomly assigned to…

 4. Testing the interval-level measurement property of multi-item visual analogue scales

  NARCIS (Netherlands)

  Krabbe, Paul F M; Stalmeier, Peep F M; Lamers, Leida M; Busschbach, Jan J V

  2006-01-01

  BACKGROUND: Conditions were studied that may invalidate health-state values derived from the visual analogue scale (VAS). METHODS: Respondents were asked to place cards with descriptions of EQ-5D health states on a 20 cm EuroQol VAS and modified versions of it, positioning them such that the

 5. Refining basal insulin therapy: what have we learned in the age of analogues?

  NARCIS (Netherlands)

  DeVries, J. H.; Nattrass, M.; Pieber, T. R.

  2007-01-01

  BACKGROUND: The basal insulin analogues glargine and detemir have been subject to a series of trials comparing their clinical profiles to the conventional preparation, neutral protamine Hagedorn (NPH). Careful review of these trials provides opportunities to learn clinically useful lessons about

 6. Nucleoside analogue 2’-C-methylcytidine inhibits hepatitis E virus replication but antagonizes ribavirin

  NARCIS (Netherlands)

  Qu, C. (Changbo); L. Xu (Lei); Y. Yin (Yuebang); M.P. Peppelenbosch (Maikel); Q. Pan (Qiuwei); W. Wang (Wenshi)

  2017-01-01

  textabstractHepatitis E virus (HEV) infection has emerged as a global health issue, but no approved medication is available. The nucleoside analogue 2’-C-methylcytidine (2CMC), a viral polymerase inhibitor, has been shown to inhibit infection with a variety of viruses, including hepatitis C virus

 7. Reasoning by analogy: rational foundation of natural analogue studies. [Application to radioactive waste disposal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petit, J.-C. (CEA Centre d' Etudes Nucleaires de Fontenay-aux Roses, (France). DRDD/SESD)

  1992-01-01

  Long-term extrapolations concerning the safety of a nuclear waste repository cannot be satisfactorily made on the sole basis of short-term laboratory investigations. Most nuclear countries have hence developed an approach relying on the following research directions: 1. laboratory experiments; 2. in situ testing; 3. modeling; and 4. natural analogues, which are the only means by which very slow mechanisms can be identified and by which long-term predictions of models can be tested for pertinence (if not truly validated). Although the field of natural analogues has grown very rapidly in recent years, receiving support from varied specialists and institutions involved in radioactive waste disposal, there is not yet a full consensus on their actual usefulness. More problematic is the criticism sometimes made that analogical reasoning is not ''true science'' and that information retrieved from the study of natural analogues will always remain questionable. The present paper gives some clues about the exact status of reasoning by analogy, compared to more ''scientific'' ways of deriving information from investigated systems. It is not a thorough discussion of this very complex, and by far too philosophical issue but we hope, at least, to present to readers of papers devoted to natural analogue studies arguments showing that this approach has some sound foundation. (author).

 8. Rat liver microsomal cytochrome P450-dependent oxidation of 3,5-disubstituted analogues of paracetamol

  NARCIS (Netherlands)

  Bessems, J.G.M.; Koppele, J.M. te; Dijk, P.A. van; Stee, L.L.P. van; Commandeur, J.N.M.; Vermeulen, N.P.E.

  1996-01-01

  1. The cytochrome P450-dependent binding of paracetamol and a series of 3,5-disubstituted paracetamol analogues (R = -F, -Cl, -Br, -I, -C(H)3, -C2H5, -iC3H7) have been determined with β-naphthoflavone (βNF)-induced rat liver microsomes and produced reverse type I spectral changes. K(s,app) varied

 9. Defining the selectivity of processes along the auxin response chain: a study using auxin analogues

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Simon, Sibu; Kubeš, Martin; Baster, P.; Robert, S.; Dobrev, Petre; Friml, J.; Petrášek, Jan; Zažímalová, Eva

  2013-01-01

  Roč. 200, č. 4 (2013), s. 1034-1048 ISSN 0028-646X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP305/11/0797 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Keywords : auxin analogues * auxin signalling * auxin transport Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology Impact factor: 6.545, year: 2013

 10. Field studies about radionuclide migration natural analogues and faults in clays

  International Nuclear Information System (INIS)

  Williams, G.M.; Hooker, P.J.; Brightman, M.A.

  1990-01-01

  This report puts together final reports of CEC contracts about the following topics: in situ determination of the effects of organics on the mobility of radionuclides in controlled conditions of groundwater flow (Drigg site); natural analogue studies of radionuclide migration (Loch Lomond, Broubster, Needle's Eye); faults in clays: their detection and characterization (Down Ampney site)

 11. Response shift in severity assessment of hand eczema with visual analogue scales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mollerup, Annette; Johansen, Jeanne D

  2015-01-01

  BACKGROUND: Hand eczema is a common and fluctuating disease. Visual analogue scales (VASs) are used to assess disease severity, both currently and when at its worst. However, such patient-reported outcomes may be at risk of being flawed owing to recall bias or response shifts. OBJECTIVE: To explore...

 12. A precision analogue integrator system for heavy current measurement in MFDC resistance spot welding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xia, Yu-Jun; Zhang, Zhong-Dian; Xia, Zhen-Xin; Zhu, Shi-Liang; Zhang, Rui

  2016-01-01

  In order to control and monitor the quality of middle frequency direct current (MFDC) resistance spot welding (RSW), precision measurement of the welding current up to 100 kA is required, for which Rogowski coils are the only viable current transducers at present. Thus, a highly accurate analogue integrator is the key to restoring the converted signals collected from the Rogowski coils. Previous studies emphasised that the integration drift is a major factor that influences the performance of analogue integrators, but capacitive leakage error also has a significant impact on the result, especially in long-time pulse integration. In this article, new methods of measuring and compensating capacitive leakage error are proposed to fabricate a precision analogue integrator system for MFDC RSW. A voltage holding test is carried out to measure the integration error caused by capacitive leakage, and an original integrator with a feedback adder is designed to compensate capacitive leakage error in real time. The experimental results and statistical analysis show that the new analogue integrator system could constrain both drift and capacitive leakage error, of which the effect is robust to different voltage levels of output signals. The total integration error is limited within  ±0.09 mV s −1 0.005% s −1 or full scale at a 95% confidence level, which makes it possible to achieve the precision measurement of the welding current of MFDC RSW with Rogowski coils of 0.1% accuracy class. (paper)

 13. An expeditious synthesis of imatinib and analogues utilising flow chemistry methods.

  Science.gov (United States)

  Hopkin, Mark D; Baxendale, Ian R; Ley, Steven V

  2013-03-21

  A flow-based route to imatinib, the API of Gleevec, was developed and the general procedure then used to generate a number of analogues which were screened for biological activity against Abl1. The flow synthesis required minimal manual intervention and was achieved despite the poor solubility of many of the reaction components.

 14. Cross-reactivity of amphetamine analogues with Roche Abuscreen radioimmunoassay reagents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cody, J.T.

  1990-01-01

  Cross-reactivity of amphetamine analogues with the Abuscreen amphetamine radioimmunoassay reagents was determined for both the standard and high specificity antibody systems. Compounds tested included 2-methoxyamphetamine, 4-hydroxymethamphetamine, 2,5-dimethoxyamphetamine (DMA), 4-bromo-2,5-dimethoxyamphetamine (DOB), 4-bromo-2,5-dimethoxy-beta-phenethylamine (BDMPEA), 3,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA), 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA), N,N-dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine and N-hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine (N-OH MDA), 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA), 3,4-methylenedioxyethylamphetamine (MDEA), 2,5-dimethoxy-4-ethylamphetamine, 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine (DOM), and 3,4,5-trimethoxyphenethylamine (mescaline). Blank negative reference material was spiked with 1,000 to 100,000 ng/mL of the amphetamine analogue and used as sample in the assays. MDA was the only analogue that showed cross reactivity equal to or greater than that of amphetamine. None of the other analogue compounds demonstrated a positive result at even the highest concentration; however several showed depressed counts at various concentration levels

 15. On the irrationality measure for a q-analogue of ζ(2)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zudilin, W V

  2002-01-01

  A Liouville-type estimate is proved for the irrationality measure of quantities. The proof is based on the application of a q-analogue of the arithmetic method developed by Chudnovsky, Rukhadze, and Hata and of the transformation group for hypergeometric series-the group-structure approach introduced by Rhin and Viola

 16. Epoxyeicosatrienoic acid analogue lowers blood pressure through vasodilation and sodium channel inhibition

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Khan, M. A. H.; Pavlov, T. S.; Christain, S. V.; Neckář, Jan; Staruschenko, A.; Gauthier, K. M.; Capdevila, J. H.; Falck, J. R.; Campbell, W. B.; Imig, J. D.

  2014-01-01

  Roč. 127, č. 7 (2014), s. 463-474 ISSN 0143-5221 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : angiotensin II * epithelial sodium channel (ENaC) * epoxyeicosatrienoic acid analogue * hypertension Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery Impact factor: 5.598, year: 2014

 17. Vaccination with IL-6 analogues induces autoantibodies to IL-6 and influences experimentally induced inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Pia; Jensen, Lene; Andersson, Christina

  2007-01-01

  ; yet they appear healthy and do not exhibit overt clinical or laboratory abnormalities. We induced comparable levels of aAb-IL-6 in different mouse strains by vaccination with immunogenic IL-6 analogues. We observed that the induced aAb-IL-6 protected against collagen-induced arthritis and experimental...

 18. A functional F analogue of AcMNPV GP64 is from the Agrotis segetum granulovirus

  NARCIS (Netherlands)

  Yin, F.; Wang, M.; Tan, Y.; Deng, F.; Vlak, J.M.; Hu, Z.H.; Wang, H.

  2008-01-01

  The envelope fusion protein F of Plutella xylostella granulovirus is a computational analogue of the GP64 envelope fusion protein of Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcMNPV). Granulovirus (GV) F proteins were thought to be unable to functionally replace GP64 in the AcMNPV pseudotyping

 19. Luminescence dating on Mars: OSL characteristics of Martian analogue materials and GCR dosimetry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jain, M.; Andersen, C.E.; Bøtter-Jensen, L.

  2006-01-01

  , and sedimentary precipitates such as sulphates and chlorides. We present here a preliminary investigation of the luminescence characteristics (sensitivity, dose response, fading) of some Martian analogue mineral and rock samples. These materials are likely to be zeroed by the solar UV light (200-300nm) under sub...

 20. Lateral line analogue aids vision in successful predator evasion for the brief squid, Lolliguncula brevis.

  Science.gov (United States)

  York, Carly A; Bartol, Ian K

  2014-07-15

  Cephalopods have visual and mechanoreception systems that may be employed to sense and respond to an approaching predator. While vision presumably plays the dominant role, the importance of the lateral line analogue for predator evasion has not been examined in cephalopods. To test the respective roles of vision and the lateral line analogue, brief squid, Lolliguncula brevis, were observed in the presence of summer flounder, Paralichthys dentatus, under light and dark conditions with their lateral line analogue intact and ablated. Hair cell ablation was achieved through a pharmacological technique used for the first time on a cephalopod. The proportion of predator-prey interactions survived was significantly higher in the light non-ablated and light ablated groups compared with the dark ablated group. The mean number of interactions survived varied across treatment groups with the light non-ablated group having significantly more success than the light ablated, dark non-ablated and dark ablated groups. These findings demonstrate that although vision is the primary sense, the lateral line analogue also contributes to predator evasion in squid. © 2014. Published by The Company of Biologists Ltd.

 1. Natural analogues to the conditions around a final repository for high-level radioactive waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smellie, J.A.T.

  1984-12-01

  This report documents the proceedings resulting from a Workshop held at Lake Geneva, Wisconsin, USA, from 1-3 October, 1984. The theme of the Workshop was entitled 'Natural analogues to the conditions around a final repository for high-level radioactive waste', and was restricted to ultimate disposal in a crystalline bedrock environment. The Workshop provided an important first step in co-ordinating and focussing different national and individual interests and approaches towards natural analogue studies. One of the points highlighted at the concluding forum of the meeting was the necessity to first define the geochemical processes which are assumed to occur after disposal of the radioactive waste, and then locate suitable analogue systems which can be used to test the mechanisms of one, or a simple combination of these geochemical processes. Even accepting that the choice of which geochemical process(es) to be selected for validation will be sensitive to individual national disposal strategies, farfield radionuclide retardation mechanisms in the geosphere were considered to be a central topic of importance, and should therefore be given high priority. At this early stage in the development of natural analogue studies it was not possible to cover all the important aspects. In retrospect, the role of the models should have received more attention; bridging the gap between geoscientists and the modellers was seen as being of prime importance in future meetings of this nature. (author)

 2. A phase II study of the vitamin D analogue Seocalcitol in patients with inoperable hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalhoff, K; Dancey, J; Astrup, L

  2003-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignant tumour, which has a poor prognosis. Surgical resection can be curative but most patients are inoperable and most chemotherapy agents have minimal activity in this disease. Seocalcitol, a vitamin D analogue, induces differentiation and inhibits...

 3. Flaviviridae viruses use a common molecular mechanism to escape nucleoside analogue inhibitors

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valdés, James J.; Butterill, Philip T.; Růžek, Daniel

  2017-01-01

  Roč. 492, č. 4 (2017), s. 652-658 ISSN 0006-291X R&D Projects: GA MZd(CZ) NV16-34238A; GA ČR GB14-36098G Institutional support: RVO:60077344 Keywords : Analogue * Flaviviridae * Interrogating * Polymerase * Virus * Water Subject RIV: EE - Microbiology, Virology OBOR OECD: Virology Impact factor: 2.466, year: 2016

 4. The first F-ring modified ciguatoxin analogue showing significant toxicity.

  Science.gov (United States)

  Ishihara, Yuuki; Lee, Nayoung; Oshiro, Naomasa; Matsuoka, Shigeru; Yamashita, Shuji; Inoue, Masayuki; Hirama, Masahiro

  2010-05-07

  Ciguatoxins, the principal causative toxins of ciguatera seafood poisoning, are potent neurotoxic polycyclic ethers. We report herein the total synthesis of a 10-membered F-ring analogue of 51-hydroxyCTX3C, which constitutes the first example of an F-ring modified ciguatoxin that exhibits potent cytotoxicity as well as mouse acute toxicity.

 5. Lithospheric-scale structures from the perspective of analogue continental collision.

  NARCIS (Netherlands)

  Sokoutis, D.; Burg, J.P.; Bonini, M.; Corti, G.; Cloetingh, S.A.P.L.

  2005-01-01

  Analogue models were employed to investigate continental collision addressing the roles of (1) a suture zone separating different crustal blocks, (2) mid-crustal weak layers and (3) mantle strengths. These models confirmed that low-amplitude lithospheric and crustal buckling is the primary response

 6. Design, Recombinant Fusion Expression and Biological Evaluation of Vasoactive Intestinal Peptide Analogue as Novel Antimicrobial Agent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chunlan Xu

  2017-11-01

  Full Text Available Antimicrobial peptides represent an emerging category of therapeutic agents with remarkable structural and functional diversity. Modified vasoactive intestinal peptide (VIP (VIP analogue 8 with amino acid sequence “FTANYTRLRRQLAVRRYLAAILGRR” without haemolytic activity and cytotoxicity displayed enhanced antimicrobial activities against Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 25923 and Escherichia coli (E. coli ATCC 25922 than parent VIP even in the presence of 180 mM NaCl or 50 mM MgCl2, or in the range of pH 4–10. VIP analogue 8 was expressed as fusion protein thioredoxin (Trx-VIP8 in E. coli BL21(DE at a yield of 45.67 mg/L. The minimum inhibitory concentration (MIC of the recombinant VIP analogue 8 against S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922 were 2 μM. These findings suggest that VIP analogue 8 is a promising candidate for application as a new and safe antimicrobial agent.

 7. Novel analogues of bradykinin conformationally restricted in the C-terminal part of the molecule

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sleszynska, M.; Wierzba, T. H.; Malinowski, K.; Borovičková, Lenka; Maluch, I.; Sobolewski, D.; Lammek, B.; Slaninová, Jiřina; Prahl, A.

  2011-01-01

  Roč. 17, č. 5 (2011), s. 366-372 ISSN 1075-2617 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : bradykinin analogues * B2 receptor antagonists * sterically restricted residue * in vivo rat blood pressure test * in vitro rat uterus Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 1.799, year: 2011

 8. Opposite responses of rabbit and human globin mRNAs to translational inhibition by cap analogues

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shakin, S.H.; Liebhaber, S.A.

  1987-01-01

  The translational efficiency of an mRNA may be determined at the step of translational initiation by the efficiency of its interaction with the cap binding protein complex. To further investigate the role of these interactions in translational control, the authors compare in vitro the relative sensitivities of rabbit and human α- and β-globin mRNAs to translational inhibition by cap analogues. They find that rabbit β-globin mRNA is more resistant to translational inhibition by cap analogues than rabbit α-globin mRNA, while in contrast, human β-globin mRNA is more sensitive to cap analogue inhibition than human α- and β-globin mRNAs is unexpected as direct in vivo and in vitro comparisons of polysome profiles reveal parallel translational handling of the α- and β-globin mRNAs from these two species. This discordance between the relative translational sensitivities of these mRNAs to cap analogues and their relative ribosome loading activities suggests that cap-dependent events may not be rate limiting in steady-state globin translation

 9. A novel approach towards the synthesis of pyrophosphate analogues of farnesyl pyrophosphate

  NARCIS (Netherlands)

  Valentijn, A.R.P.M.; Berg, O. van den; Marel, G.A. van der; Cohen, L.H.; Boom, J.H. van

  1994-01-01

  The synthesis of two new analogues (i.e. 3 and 4) of farnesyl pyrophosphate (FPP) containing a phosphonophosphate and a phosphonophosphonate moiety was accomplished via the phosphonomorpholidate. The latter was easily obtained by treatment of a phosphonic chloride with morpholine.

 10. THE USE OF THE PATENT ANALYSIS METHOD FOR FINDING ANALOGUES AND PROTOTYPES OF RECEIVED TECHNICAL SOLUTIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Petrova

  2016-03-01

  Full Text Available The research deals with the issue of the patent analysis efficiency, which is a necessary stage of seaching analogues and prototypes to obtain technical solutions. The article presents the results of analyzing the present automation systems for finding necessary information in the patent databases and identifies their advantages and disadvantages. It gives a description of the “Intellect” system, which is an example of software systems for the conceptual design stage support. Materials and Methods The article presents some of the possible ways to organize the patents-analogues search process and specific features of searching analogues and prototypes for the generated parametric structure scheme of the technical solution, which is the result of the synthesis of a new information-measuring and control system element in the “Intellect” system. The description of the proposed search query forming method is given. The article gives the structure of the patent passport, which must be stored in a database to organize the process of searcing analogues and prototypes. There given a description of algorithms for automatic adding a patent to the database, recalculating the weights while adding a patent by experts, identifying the fact of using different physical and technical effects in a patent. Results The final part of the article contains an example of the results of testing the developed subsystem implementing the proposed method. According to the test results it is concluded that the selected software and algorithmic solutions are effective.

 11. Synthetic Nucleic Acid Analogues in Gene Therapy: An Update for Peptide–Oligonucleotide Conjugates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Taskova, Maria; Mantsiou, Anna; Astakhova, Kira

  2017-01-01

  The main objective of this work is to provide an update on synthetic nucleic acid analogues and nanoassemblies as tools in gene therapy. In particular, the synthesis and properties of peptide–oligonucleotide conjugates (POCs), which have high potential in research and as therapeutics, are described...

 12. Identifying climate analogues for precipitation extremes for Denmark based on RCM simulations from the ENSEMBLES database

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Funder, S. G.; Madsen, H.

  2015-01-01

  Climate analogues, also denoted Space-For-Time, may be used to identify regions where the present climatic conditions resemble conditions of a past or future state of another location or region based on robust climate variable statistics in combination with projections of how these statistics cha...

 13. Covariant differential calculus on quantum Minkowski space and the q-analogue of Dirac equation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song Xingchang; Academia Sinica, Beijing

  1992-01-01

  The covariant differential calculus on the quantum Minkowski space is presented with the help of the generalized Wess-Zumino method and the quantum Pauli matrices and quantum Dirac matrices are constructed parallel to those in the classical case. Combining these two aspects a q-analogue of Dirac equation follows directly. (orig.)

 14. Natural analogue study on engineered barriers for underground disposal of radioactive wastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Araki, K.; Motegi, M.; Emoto, Y.; Kaji, Y.; Ikari, S.; Nada, T.; Watanabe, T.

  1989-01-01

  This is a report to develop the natural analogue methodology for the assessment of the life of the engineered barriers beyond the time period of normal experiments, 1000 years, for the disposal of low-level radioactive wastes with activity levels greater than those of wastes acceptable for shallow land burial in Japan. Geological and archeological events and objects available for the assessment of the possible life of each engineered barrier are surveyed. Taking heavy precipitation into account in Japan, a long-term, zero-release engineered barrier system using long-term durable materials based on the natural analogue events and objects is proposed along with the conventional type of water permeable engineered barrier system. The combination of the material quality and the environment that could be achieved within the repository is important for the long-term durability of the engineered barrier material. It is proposed that for the natural analogue study a physico-chemical methodology, which may be referred to as the physico-chemical natural history, is necessary to get parameters from the natural analogue events for the long-term assessment of the disposal system

 15. An enzymatic glycosylation of nucleoside analogues using beta-galactosidase from Escherichia coli

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blažek, Jiří; Jansa, Petr; Baszczyňski, Ondřej; Kaiser, Martin Maxmilian; Otmar, Miroslav; Krečmerová, Marcela; Dračínský, Martin; Holý, Antonín; Králová, B.

  2012-01-01

  Roč. 20, č. 9 (2012), s. 3111-3118 ISSN 0968-0896 R&D Projects: GA MŠk 1M0508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506 Keywords : glycosylation * galactosylation * beta-galactosidase * enzymatic synthesis * nucleoside * acyclic nucleoside analogues Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 2.903, year: 2012

 16. Synthesis of the insecticide prothrin and its analogues from biomass-derived 5-(Chloromethyl) furfural

  Science.gov (United States)

  Prothrin, a synthetic pyrethroid insecticide, was synthesized from the biomass-derived platform chemical 5 (chloromethyl)furfural in six steps and overall 65% yield. Two structural analogues of prothrin were also prepared following the same synthetic approach. Preliminary testing of these furan-base...

 17. Reliability and validity of the visual analogue scale for disability in patients with chronic musculoskeletal pain

  NARCIS (Netherlands)

  Boonstra, Anne M.; Schiphorst Preuper, Henrica R.; Reneman, Michiel F.; Posthumus, Jitze B.; Stewart, Roy E.

  To determine the reliability and concurrent validity of a visual analogue scale (VAS) for disability as a single-item instrument measuring disability in chronic pain patients was the objective of the study. For the reliability study a test-retest design and for the validity study a cross-sectional

 18. The CanMars Analogue Mission: Lessons Learned for Mars Sample Return

  Science.gov (United States)

  Osinski, G. R.; Beaty, D.; Battler, M.; Caudill, C.; Francis, R.; Haltigin, T.; Hipkin, V.; Pilles, E.

  2018-04-01

  We present an overview and lessons learned for Mars Sample Return from CanMars — an analogue mission that simulated a Mars 2020-like cache mission. Data from 39 sols of operations conducted in the Utah desert in 2015 and 2016 are presented.

 19. Raman spectroscopic characterisations and analytical discrimination between caffeine and demethylated analogues of pharmaceutical relevance

  Science.gov (United States)

  Edwards, H. G. M.; Munshi, T.; Anstis, M.

  2005-05-01

  The FT Raman spectrum of caffeine was analysed along with that of its demethylated analogues, theobromine and theophylline. The similar but not identical structures of these three compounds allowed a more detailed assignment of the Raman bands. Noticeable differences in the Raman spectra of these compounds were apparent and key marker bands have been identified for the spectroscopic identification of these three compounds.

 20. 8-Amido-Bearing pseudomycin B (PSB) analogue: novel antifungal agents.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Y Z; Sun, X; Zeckner, D J; Sachs, R K; Current, W L; Chen, S H

  2001-01-22

  During the course of a structure-activity relationship (SAR) study on novel depsinonapeptide pseudomycin B, we synthesized a total of 12 8-amidopseudomycin analogues via standard two-step sequence from either ZPSB 2 or AllocPSB 3. A number of these amides exhibited good in vitro antifungal activities.