WorldWideScience

Sample records for zariadenia ako zdroj

 1. Záložní zdroj (UPS)

  Mrázek, Petr

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich příčinám a následkům. Dále pak pokračuje stručnou historií UPS a následně také rozlišením jednotlivých architektur záložních zdrojů. Nechybí ani popis energetických zdrojů jakými jsou akumulátory, setrvačníky nebo palivové články. Část práce popisuje zabezpečení dodávky elektřin...

 2. Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? (Is Money a Source of Happiness in our lives?

  Otakar Horák

  2013-06-01

  Full Text Available This paper begins by referring to the research which distinguishes two different aspects of subjective well-being, namely 1. experiences of happiness – measured by frequency and intensity of joy, stress, anger, worry and sadness we experience at a certain moment and 2. life satisfaction. Survey shows that beyond an annual household income of $75 000 there is no increase in the experiences of happiness. The paper then refers to the psychological mechanisms and factors – namely hedonic adaptation, social comparison and stress as a result of a raise – that lower the capacity of money to buy us the experiences of happiness. Not only we get quickly used to the things we buy, money also puts us into stressful situations and makes us build barriers between people. The paper then specifies strategies of economic decision-making that contribute to the maximization of happiness, such as purchase of the experiences instead of the things, interrupted and postponed consumption, or prosocial spending. The research indicates that prosocial spending has higher causal impact on promoting happiness than personal spending. As a matter of fact, this phenomenon is not culturally limited to the West. Concluding assertion – expressed only in the form of hypothesis – says that prosocial spending which is a form of prosocial behavior strengthens – through production of happiness – mutual relations in the society (cooperation.

 3. 7. juunil kaitses Tallinna Ülikoolis oma doktoritööd Ako Sauga

  2006-01-01

  Ako Sauga doktoritöö teema oli "Influence of environmental fluctuations on dynamics of non-linear systems" (pealkiri eesti keeles : "Keskkonnaparameetrite fluktuatsioonide mõju mittelineaarsete süsteemide dünaamikale")

 4. Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR

  Lukášek, Kamil

  2011-01-01

  V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zd...

 5. A Far-Ultraviolet Survey of 47 Tucanae.II The Long-Period Cataclysmic Variable AKO 9

  Knigge, C; Shara, M M; Long, K S; Gilliland, R L; Knigge, Christian; Zurek, David. R.; Shara, Michael M.; Long, Knox S.; Gilliland, Ronald L.

  2003-01-01

  We present time-resolved, far-ultraviolet (FUV) spectroscopy and photometry of the 1.1 day eclipsing binary system AKO 9 in the globular cluster 47 Tucanae. AKO 9's FUV spectrum is blue and exhibits prominent C IV and He II emission lines. The spectrum broadly resembles that of long-period, cataclysmic variables in the galactic field. Combining our time-resolved FUV data with archival optical photometry of 47 Tuc, we refine AKO 9's orbital period and define an accurate ephemeris for the system. We also place constraints on several other system parameters, using a variety of observational constraints. We find that all of the empirical evidence is consistent with AKO 9 being a long-period dwarf nova in which mass transfer is driven by the nuclear expansion of a sub-giant donor star. We therefore conclude that AKO 9 is the first spectroscopically confirmed cataclysmic variable in 47 Tuc. We also briefly consider AKO 9's likely formation and ultimate evolution. Regarding the former, we find that the system was al...

 6. The impact of non-pharmacological treatments for diseases of the locomotor system on the prescribed drug use and lifestyles of the patients in the sanatoria in Busko-Zdroj

  Korczak Milena

  2015-12-01

  Full Text Available The article is the result of research on the impact of non-pharmacological therapies for diseases of the locomotor system on the prescribed drug use and lifestyles of the patients of the sanatoria in Busko-Zdroj. The reported research uses primary and secondary measures. The former includes the assessment of the impact of non-pharmacological sanatorium treatments for locomotor system diseases on the use of prescribed drug regimes, while the latter is aimed at assessing the patients’ quality of life. The research was conducted on adult patients of both genders in the sanatoria in Busko-Zdroj. The subjects were patients suffering from disorders of the musculoskeletal system such as rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis, osteoporosis and discopathies. The research included two visits, the first at the start of the research and the second at the end of the research. The patients were examined for a period of three consecutive weeks. The study involved 170 patients, 50% of them were women and 50% men.

 7. Analýza marketingovej stratégie ubytovacieho zariadenia Travellers Hostel Praha

  Javorská, Zuzana

  2013-01-01

  This work analyzes the marketing strategy of a hostel situated in the Prague downtown. It is divided into eight parts. The first section describes the theoretical marketing definitions. The second section is dedicated to tourism in Prague and Czech republic. The third section describes the chosen hostel and its history. The fourth section analyzes marketing activities of the hostel. The fifth and the sixth sections were dedicated to analyses of hostel environment and competition. The last sec...

 8. Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality

  Jana Dlouhá

  2015-12-01

  Full Text Available Prosazování otevřených vzdělávacích zdrojů (OER v dokumentech i praxi na různých úrovních souvisí mj. s možnostmi, které tyto zdroje nabízejí při studiu, sdílení, a popřípadě společné tvorbě souborů informací a poznatků, což má významné dopady na ekonomiku znalostí, ale i způsoby jejich vytváření a reprodukce ve vzdělávání. Článek představuje koncept OER s ohledem na jeho zakotvení v legislativě (problematika copyrightu, roli v celosvětových závazcích k udržitelnému rozvoji, a zejména souvislosti s pedagogickými přístupy v procesu jejich současné proměny a vývoje; poukazuje na inovační potenciál OER pro multidisciplinární obory životního prostředí a UR. Podává stručný přehled typů OER, které jsou v ČR k dispozici otevřenou formou pro studium oborů ŽP a UR, s využitím kvalitativní metody provádí jejich analýzu a navrhuje soubor kritérií, podle kterých lze jednoduše usuzovat na kvalitu daného zdroje. Hodnotí různé typy OER (po 3 v několika skupinách podle těchto kritérií a diskutuje celkovou povahu informačního prostředí, jak se studentům vysokých škol nabízí. Přehled o situaci OER je uzavřen konstatováním značných příležitostí zvláště v oblasti ŽP a UR, které souvisí s multidisciplinární povahou těchto oborů; tyto možnosti však nebývají naplněny především pro nesnadné rozlišení kvality zdroje v prostředí internetu, ale pravděpodobně i neschopnost samotných studentů takovou kvalitu posuzovat a možná i všeobecnou nedůslednost vysokoškolských učitelů při prosazování etických norem při studiu.

 9. Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu

  Poljak, Peter

  2013-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar výrobku a jeho vlastnosti. Práca obsahuje teoretický rozbor vybranej metódy ohýbania rúrok, popis vznikajúcich defektov a možnosti ich odstránenia. Následne je prevedený popis ohýbacieho zariadenia špeciálne navrhnutého na výrobu stabilizátorov. V rámci praktickej časti sú preve...

 10. Ako klamať pomocou štatistiky

  Štefan, Pavol

  2014-01-01

  This paper describes the misleading in statistical research and its incorrect presentation. It concentrates on presentation of statistical research, what is the most common source of misunderstanding of statistical results by public and by professionals. The basic factors, which influence the statistical research, is described within theoretical part of this paper. The particular examples, which demonstrates incorrect statistical approach and misleading presentation of statistical research, i...

 11. Franchising ako možná forma podnikania

  Kováčová, Katarína

  2013-01-01

  The Master Thesis describes franchising as a possible form of doing business and its application into reality. The goal is to sum up all the theoretical knowledge and to analyse the czech legislation that is related to franchise agreement. The theoretical part describes the overall character of franchising and a way of founding the franchise company. It also outlines the strenghts and weaknesses of franchising concerning both parties of this relationship. The practical part introduces a way h...

 12. Best practices v řízení lidských zdrojů

  Šikýř, Martin

  2006-01-01

  Dissertation characterizes the applicable best practices in human resource management and defines the essence of positive effect of applying best practices in human resource management on the performance achieved by the organization.

 13. Organizační struktury útvarů lidských zdrojů

  Míšková, Lenka

  2008-01-01

  This thesis deals with the organisational structure of human resources. The aim is to identify the role of HR in companies, explore the transformation process, recognize the main reasons for transformation and uncover the new structure of HR. This thesis places emphasis on the HR Business Partnership model and its three main parts - HR Business Partner, Shared Services Centre and Centre of Excellence. It is based partly on secondary data and partly on structured interviews with chosen companies.

 14. BOLOŇSKÝ PROCES: ZDROJ VNITŘNÍCH REFOREM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

  Ivana Kraftová

  2013-10-01

  Full Text Available The European university education passes through a fundamental change in last decades. Economic integration processes project into life of particular states, nations. In the second half of the 20th century, is searched a way to intensify a role of the European universities with their rich tradition in the interest of increasing Europe prosperity and competitiveness in the whole world framework. Fundamental ideas of the Bologna process are pure, easy and tolerance in principle. We can divide them in basic, initial (i.e. understandable and comparable system, two main levels/cycles – bachelor and master, creation and implementation of the ECTS, support of student and academic staff mobilities, cooperation in quality assurance, enforcement of European dimension, and extension (lifelong learning, diploma supplement, European qualification framework incl. national frameworks, doctoral education as the third level, interconnection of EHEA and ERA, joint degrees, quality standards and their implementation. Since the half of 90th of last century in the Czech Republic, has grown the number of students at particular universities, increased the number of universities and their faculties; the offer of tertiary education has been extended with number of non-university private higher schools and higher professional schools markedly. The reached higher level of education is a positive trend, if this aspect is regarded in general. However, we must see also a validity of the Gaussian distribution in connection with an population ability in education area. And more, a decrease of university education would be in direct discrepancy with understanding education as a competition advantage, as a necessary condition of dynamic growth of society welfare. The creation and implementation of the ECTS belong to initial ideas of the Bologna process. One of the most important functions – the education quality assurance – is closed implicitly among its three basic functions (allocation, cumulativeness, and transferability. A key question stays the providing desired learning outcomes and acquirement of needed competencies to be a graduate of a study programme, respectively a study specialisation. In certain sense, the learning outcomes and acquired competencies are inseparable. We could speak on the learning outcomes as competency holders. The Dublin descriptors, created in the Bologna process for a coordination of higher education, as well European Qualification Framework play an important role at competency determination. The ECTS, including definition of learning outcomes and relevant competencies, are getting a needful part of an approach of each academic staff to teaching. The Prague communiqué challenges universities to develop study programmes, which combine academic quality and permanent employability. A divergence from “academic” to pure “professional” education could mean as a result an increasing rate of flexibility and adaptability regarding deficiently wide education potential of a person. Economic, as well social consequences of such a situation are obvious. The European Commission sees the modernisation of the European universities as a way leading not only to the EHEA creation, but too the ERA creation. In this sense, the universities present an enormous potential, which can contribute markedly to strengthen competitiveness of the European economic area.

 15. Numerické modelování zdrojů světla

  Pavelka, Adam

  2011-01-01

  Diplomová práce se zabývá fotometrickými veličinami, používanými ve světelné technice. Jsou zde popsány metody pro modelování osvětlovacích soustav, jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále se práce zabývá modelováním dvou osvětlovacích soustav metodou ray-tracing v programovém prostředí MATLAB. V diplomové práci je popsán rozbor problematiky a postup při řešení programového návrhu. Získané modelové výsledky jsou srovnány s výsledky reálného měření obou osvětlovacích soustav, což umož...

 16. KOGNITÍVNE SKRESLENIA AKO SÚČASŤ SPRISAHANECKÝCH TEÓRIÍ

  Imrich Ruisel

  2015-09-01

  Full Text Available The beginnings of modern Greek philosophy have already indicated that man is not a reliable information processor, because he is unable to completely encompass the real world at a cognitive level. Thus, already Plato distinguished between the knowledge of the real true belief (epistémé and opinion (doxa. F. Bacon assumed that human senses are not the measure of reality. Psychologists A. Tversky and D. Kahneman pointed out that people do not follow rational arguments and set rules in their judgments. Rather, they use heuristics, which are simplified judgment rules that enable quick judgments, often biased by individual’s subjective beliefs. These wrong conclusions induce false ideas or fallacies. There are deductive and inductive fallacies. We contemplate the ratio of cognitive fallacies in forming and existence of conspiracy theories. Deliberate use of fallacies and biases is characteristic of the use of conspiracy theories in propaganda. Wrong judgments are made due to wrong understanding of coincidental events, insufficient processing of the laws of statistical regression and the tendency to search for confirmation. Preferred are verbal techniques in the form of naive and ritualized terms and statements based on unidentifiable fallacies.

 17. Guerilla marketing ako nový trend v marketingovej komunikácii

  Baraniaková, Júlia

  2010-01-01

  The goal of the bachelor thesis is to theoretically define guerrilla marketing as one of the new trends in marketing communication and to point out its advantages and disadvantages compared to traditional marketing communication. Moreover, the aim is to show its practical use on a company active on the Czech market (Nike CR) by individually interviewing its current marketing manager for CR and SR who explains the company's strategy in the field of guerilla marketing. Finally, the goal is to e...

 18. Internet ako prostriedok komunikácie a propagácie firiem

  Vongrejová, Alena

  2010-01-01

  The aim of the bachelor thesis was the practical ability to use emphirical datas about web page design and their application on chosen company. The thesis is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of the internet communication and analyzes all its parts in detail. The second section deals with the evolution of the internet communication and the history of the Internet till the present days. The second chapter sums all the obtained information and technologies used...

 19. Guerilla marketing ako nový trend v marketingovej komunikácii

  Baraniaková, Júlia

  2010-01-01

  The goal of the bachelor thesis is to theoretically define guerrilla marketing as one of the new trends in marketing communication and to point out its advantages and disadvantages compared to traditional marketing communication. Moreover, the aim is to show its practical use on a company active on the Czech market (Nike CR) by individually interviewing its current marketing manager for CR and SR who explains the company's strategy in the field of guerilla marketing. Finally, the goal is to e...

 20. Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB

  PAVLÍČEK, Petr

  2010-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci zajišťují, jsou popsány principy funkce lineárních stabilizátorů a základních typů DC/DC měničů. Uvedena je zde také teorie PID regulátorů. Praktická část práce se zabývá návrhem vhodné topologie DC/DC měniče, návrhem způsobu jeho řízení a vytvořením algoritmů k tomu určených. ...

 1. Perspektivy světelných zdrojů na globálním trhu

  Pařízek, Jiří

  2012-01-01

  This thesis analyzes the impact of energy efficiency measures that are currently implemented in the world. The main goal of this work is to analyze the global lighting market in relation to energy efficient standards, including the impact on the end user. To begin, the energy problem is introduced with emphasis on energy consumption and recommendations by the International Energy Agency in this area. The introduction of energy standards leads to the phasing out of incandescent light bulbs and...

 2. Úverové registre ako nástroj znižovania úverového rizika

  Bohumel, Michal

  2013-01-01

  This thesis deals with the credit bureaus, followed by an analysis of credit bureaus in Slovak and Czech banking sector and an overview of the operation of credit bureaus of European countries. In the initial part of the thesis I explains key concepts such as credit bureaus, bank risk, credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk. Then I deal with the issue of credit bureaus as an instrument of reducing credit risk. I discuss the importance of credit bureaus for banks and their ...

 3. Vytvorenie internetového obchodu, ako nadstavba kamenného obchodu spoločnosti

  Mokrý, Richard

  2012-01-01

  This diploma thesis concerns with electronic business. The technology of the trade, the internet and it's services and the history is described in the first chapter. Next chapter concerns with the general theoretical issues of electronic business. Defines relationships of particular subjects, such as client, seller or government service that appear in the terms and conditions of electronic business. Then describes the general model of electronic business. The third chapter is dedicated to gen...

 4. Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov

  Hudakova, Ivana

  2008-01-01

  The idea of leadership has fascinated people for centuries. Leadership, or leading, is an asocial process, where the leader is seeking for voluntary participation of the subordinated, thus striving to achieve the company's objectives. Leadership clearly proves to be more than exercising power and authority. It also covers a number of managerial abilities, such as susceptibility, motivation, scrupulousness, empathy and communication. Leadership has to be present at all levels of the organizati...

 5. Ako marketingové aktivity ovplyvňujú stravovacie návyky u detí

  Lipková, Jela

  2011-01-01

  This bachelor thesis aims to determine what is the impact of marketing activities on children, especially advertising, by creating the eating habits. The theoretical part deals with marketing communications and particular types of marketing communication tools. Further it focuses on the most famous communication tool, advertising and its effect on the children. In the theoretical part also deals with consumer behavior and factors that affect the individual consumers in the buying behavior, wh...

 6. Bankopoistenie ako súčasť českého finančného trhu

  Pastiranová, Oľga

  2012-01-01

  The thesis focuses on the issue of bancassurance and comprehensive view on this area of financial market applied to the current market conditions in Czech Republic. The thesis defines the theoretical concept of bancassurance, the causes of its formation, advantages and disadvantages resulting from cross-industry integration of the banking and insurance sector and the ways of cooperation between them. The thesis also analyses and compares a chosen bancassurance product offered by the most sign...

 7. Importance of automatic threshold for image segmentation for accurate measurement of fine roots of woody plants / Význam automatického prahovania na obrazovú segmentáciu pre presné merania jemných koreňov drevín

  Surový Peter

  2014-12-01

  Full Text Available Jemné korene sú považované za kľúčové orgány zabezpečujúce prežitie rastliny, jej rast a produkciu. Merania jemných koreňov sú ľahko a pohodlne vykonávateľné pomocou digitálneho obrazu. Popisné veličiny ako plocha koreňov, ich povrch, celková dĺžka či hrúbková štruktúra sa dajú získať z digitálneho obrazu. Analýza digitálneho obrazu pozostáva z niekoľkých krokov, z ktorých každý predstavuje potenciálny zdroj chyby merania. V tomto článku sa zameriavame na automatickú segmentáciu prahovaním a jej vplyv na veličiny získavané z digitálnych skenov jemných koreňov korkového duba (Quercus suber L.. Porovnávame 16 rôznych prahovacích metód a ich správnosť v porovnaní s binárnymi obrazmi vytvorenými ľudským hodnotiteľom. Zistili sme, že niektoré prahovacie metódy dávajú lepšie výsledky ako ostatné v odhade plochy koreňov, ale pred odhad dĺžky koreňov je poradie metód podľa ich správnosti len mierne odlišné

 8. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  Milan Jermář

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices, company culture, leadership, etc. The empirical investigation showed that the concept of strategic management of human resources in organizations is seen as one of the weakest aspect of organizations. Methodology/methods: The article is based on empirical research, which was attended by 52 companies. The investigation examined 25 characteristics of organizations. The main method used was a rating scale survey. Characteristics were identified as variables that may contribute to the development potential of companies especially by means of the human resources management, leadership etc.The other parts of the article analyze in detail the specifics of the strategic management of human resources. Recommendations for the implementation of strategic human resources management in practice are formulated with references to the relevant literature. Scientific aim: The article contributes to the understanding of strategic human resources management. Findings: Among the strongest characteristics of companies were: strong and clear strategy, behavior and skills of management, managerial discretion, knowledge and skills of employees. On the contrary among the weaknesses of the organizations in the sample were: practice of communicating in a firm, system of communication within the company, use of feedback, effective communication in search of new procedures, effective communication in setting goals, diversity and intensity of training, participation of employees in decision-making, inspiring management, quality of the work environment, human resources strategy of firms. Following the empirical investigation is suggested to implement the horizontal and vertical dimensions of the strategic management of human resources. Creating a strategy of human resource management then requires linking with the company strategy and intensive involvement of strategic thinking. Conclusions: In the assessment of strategic potential of human resources management it is necessery to focus on competencies of human resource management, on the way of creation of human resources strategy, or on how strong is linkage with the strategy and performance of the firm. In the paper we propose three conditions of application of strategic human resources management: condition of techniques, condition of complexity and condition of competencies.

 9. Využívání a ochrana přírodních zdrojů z hlediska práva

  Mazancová Dupláková, Daniela

  2012-01-01

  This thesis focuses on legislation governing the use and protection of natural resources. In each chapter this thesis undertakes a comparison of Czech and Slovak legislation which governs the use and protection of natural resources. This thesis is divided into five main chapters. The first chapter contains a general introduction of the role of natural resources in the society. The next chapter is focused on the regulation of the use and protection of natural resources through legislation, inc...

 10. Roadmapping při řízení technologií výroby energie z obnovitených zdrojů

  Katarzyna Halicka

  2015-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The main objective of this paper is to present the possibility of using the method of technology roadmapping to build the route of development of RES technologies. The article is of review-theoretical character and is the beginning of further work in this area. Methodology/methods: General scheme of route development of RES technologies has been developed, inter alia, on the basis of evaluation studies of Polish and foreign literature and conceptual study work in the field of graphic presentation of routes, as well as the experience of the author associated with the management and planning in the energy market. Scientific aim: The scientific purpose of this study was to identify and present the basic assumptions of the design of routes of development of RES technologies and to construct a general scheme of the routes of development of renewable energy technologies. Findings: This paper presents the basic principles for the design of routes of development of renewable energy technologies. Based on a detailed review of the designed routes of development of technologies in the area of renewable energy, recommendations for the design of routes of development of RES technologies have been formulated. Also, a base the concept of the routes of RES technologies has been proposed. Conclusions: The basic project of the RES route will enable the coordination of the development of the technological potential of renewable energy sources, as well as the development of the routes of implementation of the desired vision of the development of technologies using renewable energy sources in Poland in two time perspectives: 2030 and up to 2050. It will also generate the knowledge needed in the development of the appropriate energy policy of the country. Knowledge obtained in this way can provide a basis for energy security management of the state.

 11. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  Milan Jermář

  2013-01-01

  Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices, company cul...

 12. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  Jermář, Milan

  2013-01-01

  Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices,...

 13. Management vodních zdrojů: Případová studie nedostatku vody v Mexico City

  2010-01-01

  In the two past decades, the topic of water resources has occurred more abundantly, the water has become the object of many research institutions. While in the 19th and 20th centuries of human progress took place under the sign of coal and oil, today is coming to the forefront the issue of availability of water resources and the related need for effective management which would assure an even distribution. This diploma thesis aims to highlight the problems of water resource management, offers...

 14. Podniková kultura a její role v řízení lidských zdrojů

  PULKRÁBKOVÁ, Mirka

  2012-01-01

  The aim of this bachelor´s thesis is to specify a corporate culture of the company KOSTAL ČR, spol. s r.o. and to define the influence of the corporate culture on human resources management. Three research methods were used for the analysis of corporate environment: observation, analysis of company´s documents and the VSM 94 questionnaire. 100 employees participated in the questioning. Acquired data of the employees of production department were interpreted apart from the data of the technica...

 15. Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná (Friendship as a Private and Public Virtues

  Matúš Porubjak

  2008-03-01

  Full Text Available The aim of this article is to show a social role of friendship (filia in Classical Greece and to discover why, as Aristotle thinks, is filia the greatest good for the polis. The author bases his analysis on a comparison between Plato’s dialogue Lysis and Aristotle’s Politics (namely the book 1 and book 3. He distinguishes four types of filia, and shows the social role played by each one of them: the love of parents to children, the friendship between teenage boys of the same age, the love of elder men to boys, and the friendship between free adult citizens.

 16. Sociálny kapitál ako prevencia negatívnej agresivity adolescentov (Social Capital as a Prevention of Adolescents’ Aggressive Behaviours

  Andrea Božeková

  2014-12-01

  Full Text Available Aggression as undesirable risk behaviour is a serious social problem which requires effective prevention and intervention solutions. This paper focuses on concept of Social Capital as an important factor in reduction of aggressive behaviour in family, school and neighbourhood. Relationships amongst family members, the involvement of parents in school activities, the participation of young people at school events and hobby groups and the activitiesof local youth and religious institutions can be identified as relevant components of social capital decreasing juvenile aggression. Positive social relationships offer an adequate prevention of adolescent aggression but also facilitate the inclusion of young people (who during adolescence and “dramatic clashes” create their personal identity, ultimatelydetermining their life as adults into society.

 17. Ekonomika inovácie ako súčasť zvyšovania výkonnosti firmy

  Chromjaková Felicita

  2009-12-01

  Full Text Available Základom dobre nastavenej inovácie je jej správna ekonomika, teda znalosť prietoku hodnoty, participujúcej v rôznych etapách na tvorbe inovácií a komplexnom inovačnom procese firmy. Prietok hodnoty má zásadný význam pre ekonomiku inovácie v tom, že na základe optimálne definovaných inovačných metrík dokáže identifikovať reálne ekonomické vstupy a výstupy a priamo poukázať na inovačný potenciál firmy a jeho úspešnosť z hľadiska zvyšovania budúcej výkonnosti firmy.The basis of a well balanced innovation is its right economy, that is so the knowledge of the value throughput, participating in the various phases of creating the innovation and of a complex innovation process of the company. Value throughput has an essential importance for the innovation economy there, where on the basis of optimally defined innovation metrics can be identified real economical inputs and outputs and directly the innovation potential of the ompany and its success from the point of view of the increase of its future efficiency.

 18. Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti (The Laughter as a Power and Changes of Contemporary Human

  Romana Javorčeková

  2016-03-01

  Full Text Available This article deals with the power of laugh as an expression of a human evoked by emotional, cognitive, physiological, and expressive changes which cause further changes in another person and society. Ambivalence is one of the basic characteristics of laugh which is why it cannot be fullly grasped in theory, even though it has been proved that joy expressed by laugh is the most universal emotion. Examples from movies serve well to observe laugh as a form of social gesture in contemporary society.

 19. Ekonomický a politický vplyv Brazílie vo svetovej ekonomike ako súčasť BRICS

  2012-01-01

  Countries Brazil, Russia, India, China and South Africa represent under the acronym BRICS a group of rapidly expanding and for the future very promising world economies. Their growing influence on a wide range of areas increases their potential to become major global players in the near future. The main objective of this bachelor thesis is according to the recent development of the global economy outlined in the first chapter and the analysis of current economic and political position of BRIC...

 20. Využití zdrojů financování VaV ve vybraných podnicích odvětví elektrotechnického průmyslu

  Nina Bočková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This paper examines the impact of the Czech R&D Tax Incentives scheme on the number of Innovations and patenting. Czech R&D spending in business sector is low by OECD and EU Innovation standards. To achievement the aims of strategy Europa 2020 in 2005 the Czech government introduced a R&D Tax Incentives. This type of R&D Tax Incentives is the best in EU-27, how simulated ZEW Mannheim team used European Tax Analyser. Methodolgy/methods: We analysed the effects of R&D Tax Incentives on the likelihood of innovating and patenting in business companies, NACE 26.51 Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks. We used three databases: Database for Czech firms, data of Financial Administration of the Czech Republic and results of questionnaire Research and Development of Czech Statistical Office. Scientific aim: The aim of this paper is to analyze and assess the current state of investment in own R&D in manufacturing enterprises of electro technical industry in the Czech Republic, especially in relation to the actual realization of innovations and patents, financing sources used in relation to the size of the business. Czech companies using public subsidies to R&D activities, structural funding from EU, own resources and R&D Tax Incentives. Findings: The part of Manufacturing Industry is the part of the third fastest growing industry and the most R&D Tax Incentives volume (in CZK. R&D investment is for SME risky. SMEs likely produce for a large company, than starting new products line by themselves. Moreover, it is very difficult for financial and government institutions to judge the quality of the R&D investment because of its uncertain outcome and firms’ reluctance to disclose all of the relevant information. For SMEs, particularly small firms and start-ups, will be more likely to be credit constrained when investing in R&D. Conclusions: Enterprises of business sector with own R&D are more competitiveness than enterprises without this. The results financial measures the period 2007-2011 show a better stability of innovative firms in times of recession.

 1. Řízení lidských zdrojů se zaměřením na týmovou práci

  Trubačová, Iveta

  2014-01-01

  The Bachelor's thesis deals with issues of human resources management in general and focuses on teamwork. Closer attention is paid to goals and basic principles of human resources management, characteristics of teamwork, team efficiency and team roles. The aim of the thesis is the analysis of a work team in a limited company MalenaLak, s. r. o. Questionnaires were used as a quantitative data collection instrument. Applying this method team roles of individual team members and missing roles we...

 2. Prostředí pro monitorování přístupu ke zdrojům v síti s využitím technologie OnePK

  Kollát, Samuel

  2016-01-01

  V tejto práci je popísaný návrh, architektúra a implementácia systému, ktorý slúži k monitorovaniu služieb a súborov v počítačovej sieti. Monitorovací systém je založený na princípu softvérovo definovaných sietí. Prvá časť práce sa zameriava na popis princípov SDN a platformy OnePK, ktorá je využitá na návrh monitorovacieho systému. Samotné jadro práce sa zameriava na využitie platformy OnePK, návrh, dekompozíciu a výslednú implementáciu spojenú s testovaním monitorovacieho systému. This r...

 3. Zakotvená teória ako východisko pri hľadaní učiteľových stratégií k udržaniu svojej roly v triede

  Csaba Igaz

  2013-10-01

  Full Text Available Článok sa zaoberá možnosťami využitia zakotvenej teórie pri kvalitatívnej analýze vyučovacích hodín s cieľom identifikovať rolu učiteľa a stratégie, ktoré umožňujú udržanie tejto roly. Takáto analýza sa môže využiť pri zavádzaní nových metód a prostriedkov do vyučovacieho procesu, kedy charakteristika rozdielov v správaní sa učiteľa počas bežnej vyučovacej hodiny a hodiny, v ktorej sa uplatňujú nové metódy nám umožní odhaliť ich slabé stránky. V príspevku sa podrobne venujeme postupu analýzy vyučovacích hodín. Na konkrétnych príkladoch vysvetlíme nielen aplikáciu otvoreného, axiálneho a selektívneho kódovania ale aj tzv. prechodnej úrovne kódovania, ktorá predstavuje nový prvok v zakotvenej teórií.

 4. Pamäť ako múza: alétheia medzi enthusiasmom a epistémé (Memory as Muse: Alētheia between enthousiasm and epistēmē

  Zuzana Zelinová

  2015-09-01

  Full Text Available The contribution underlines the role of Mnēmosynē (Memory as the mother of the Muses as a constitutive aspect of archaic poetry based on the etymological relationship between alētheia (as true knowledge and lēthē (as forgetting, in which truth becomes – in a specific way – the negation of forgetting. The social role of the poet, who participates in perpetuation of truth, is closely related to the complementarity produced by Muse and Memory. The main purpose of this paper is to offer an answer to the question: “How can be this relationship transformed from the area of poiētikē technē to the area of philosophy and what is the place of Mnēmosynē in Plato´s anamnēsis (dialogue Meno?”

 5. Henry Kissinger a vietnamská vojna : myšlienky Henryho Kissingera ako akademika a praktická aplikácia z pozície štátnika

  Garbarčík, Marek

  2009-01-01

  The main objective of this thesis is to clarify the background of steps, taken by Henry Kissinger during the Vietnam War in time, when he occupied position of the National Security Advisor of the United States of America. The second objective is to point at the position and evolution of the Vietnam War in US foreign policy context. The first part deals with analysis of Kissinger's academic papers, thoughts and approaches. The second part focuses on the description of US presidents aprroaches ...

 6. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 7. Teoretické vymedzenie podnikového emailingu ako nástroja podnikového správania v systéme podnikovej identity

  Misun, Juraj

  2010-01-01

  Corporate Behavior is according to many renowned authors the most important instrument of the corporate identity. It defines how all employees of a company behave to themselves and to the external environment. At present time the email communication became very important not only for private use, but also to companies. Therefore companies should use an instrument of the corporate behavior called the corporate emailing.

 8. Operant learning and differential-reinforcement-of-low-rate 36-s responding in 5-HT1A and 5-HT1B receptor knockout mice.

  Pattij, T.; Broersen, L.M.; Linde, J. van der; Groenink, L.; Gugten, J. van der; Maes, R.A.A.; Olivier, B.

  2003-01-01

  Previous studies with mice lacking 5-HT(1A) (1AKO) and 5-HT(1B) (1BKO) receptors in hippocampus-dependent learning and memory paradigms, suggest that these receptors play an important role in learning and memory, although their precise role is unclear. In the present study, 1AKO and 1BKO mice were s

 9. Hypophagia and metabolic adaptations in mice with defective ATGL-mediated lipolysis cause resistance to HFD-induced obesity.

  Schreiber, Renate; Hofer, Peter; Taschler, Ulrike; Voshol, Peter J; Rechberger, Gerald N; Kotzbeck, Petra; Jaeger, Doris; Preiss-Landl, Karina; Lord, Caleb C; Brown, J Mark; Haemmerle, Guenter; Zimmermann, Robert; Vidal-Puig, Antonio; Zechner, Rudolf

  2015-11-10

  Adipose triglyceride lipase (ATGL) initiates intracellular triglyceride (TG) catabolism. In humans, ATGL deficiency causes neutral lipid storage disease with myopathy (NLSDM) characterized by a systemic TG accumulation. Mice with a genetic deletion of ATGL (AKO) also accumulate TG in many tissues. However, neither NLSDM patients nor AKO mice are exceedingly obese. This phenotype is unexpected considering the importance of the enzyme for TG catabolism in white adipose tissue (WAT). In this study, we identified the counteracting mechanisms that prevent excessive obesity in the absence of ATGL. We used "healthy" AKO mice expressing ATGL exclusively in cardiomyocytes (AKO/cTg) to circumvent the cardiomyopathy and premature lethality observed in AKO mice. AKO/cTg mice were protected from high-fat diet (HFD)-induced obesity despite complete ATGL deficiency in WAT and normal adipocyte differentiation. AKO/cTg mice were highly insulin sensitive under hyperinsulinemic-euglycemic clamp conditions, eliminating insulin insensitivity as a possible protective mechanism. Instead, reduced food intake and altered signaling by peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR-γ) and sterol regulatory element binding protein-1c in WAT accounted for the phenotype. These adaptations led to reduced lipid synthesis and storage in WAT of HFD-fed AKO/cTg mice. Treatment with the PPAR-γ agonist rosiglitazone reversed the phenotype. These results argue for the existence of an adaptive interdependence between lipolysis and lipid synthesis. Pharmacological inhibition of ATGL may prove useful to prevent HFD-induced obesity and insulin resistance.

 10. Vývoj ve vymezení daňového nerezidentství fyzických osob a příjmů ze zdrojů na území ČR dle zákona o daních z příjmů od roku 1993

  Karel Brychta

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of this paper which has come into being with the financial support of the Czech Science Foundation as an output of the grant project No. 402/09/P469 - Development and Competitiveness of the Czech Tax System in the Area of Taxation of Natural Persons Incomes is to describe changes in determination of natural persons tax non-residency and changes in specification of the incomes of tax non-residents having their source in the Czech Republic. Hence, the article is aimed at comparison of wording of Article 2 (with a view to determination of tax non-residency of natural persons and wording of Article 22 of the Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes of Natural Persons and Legal Entities, as amended (hereinafter Act on Income Taxes. The specified Articles of the Act on Income Taxes have been compared for the years 1993 - 2009 in wording that was valid and operative on 31 December of relevant year. For the year 2009 the decisive date was 31 July 2009. At the very beginning of the paper there are stated some starting points as to taxation of incomes of natural persons in the Czech Republic paying attention to the differences between tax residents and non-residents. The main part of the paper is granted to the results of carried out comparative analysis. In case of Article 2 of the Act on Income Taxes the main attention is paid to basic criteria and special regimes in relation to tax non-residency. As to Article 22 of the Act on Income Taxes is concerned there is a focus on identification of the main categories of incomes and number of particular incomes included in them together with identification whether the incomes in these basic categories are defined as enumerating every item or demonstrative ones. In this paper there are given also significant changes in wording of Article 22 of the Act on Income Taxes. On the basis of carried out comparison one can observe that the legal regulation has been already established (unchanging regarding determination of tax non-residency (Article 2 of the Act on Income Taxes, while as regards Article 22 of the Act on Income Taxes one can speak only about relative establishment. The latter article of the Act on Income Taxes has been relatively often a subject to partial changes. Since 1996 the changes, however, have not been of fundamental conceptual character. In connection with the issue of tax non-residents many other questions connected with the assessment of the development in this area arise. The results of this comparison can be used as a basis for another analysis, e. g. development in the system of taxation of tax non- residents and in the possibilities of tax optimization compared with those available for tax residents. This analysis based on description of the state de lege lata can be connected with de lege ferenda deliberation.

 11. Analýza výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných zemích Evropské unie

  Klement, Vítězslav

  2010-01-01

  The reason why is this topic nowadays actual is caused by wrong decisions of national governments from past years, which have crucial influence on the development of the national economy -- both state budget and expenditures of customers. This issue is so important, because first transparent reviews of impacts of energy production from renewable resources were published just in this year. Theoretical part is based on studying special sources and books and defines terms connected with this iss...

 12. Porovnání řešení oblasti "Řízení lidských zdrojů" v různých produktech pro malé a střední podniky.

  Kvasňa, Roman

  2009-01-01

  This diploma thesis is focusing on comparison of two information systems with the accent on the branch of human resources management for small and medium enterprises. This thesis has many goals: (1) to compare two human resources information systems for small and medium enterprises; (2) to find out and analyze the trends of human resources information systems; (3) to make a detailed list of functions of the human resources information system, choose the functions which are above standard, and...

 13. "Analýza podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v České republice a v některých vyspělých zemích, změny v letech 2010 - 2012"

  Juklíček, Jan

  2012-01-01

  This diploma thesis addresses the current analytical procedures and policies of renewable energy production in the Czech Republic and, mainly deals with the policy modifications that occurred between 2010 to 2012 which also influenced this policy. To give more explanation to the entire picture of the energetic situation in the Czech Republic we have to analyze the current potential situation of renewable and non renewable resources, the quality of electrical distribution network, the framewor...

 14. Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů z pohledu manažerů, personalistů a zaměstnanců

  Pejzlová, Zuzana

  2011-01-01

  This diploma thesis is focused on information systems for human resources management. These information systems represent connection of human resources management and information technologies. Information systems simplify decision-making process and make people management more efficient. An aim of the diploma thesis is evaluation of information systems for human resources management in Unicorn Systems a.s. - Unicorn Universe on basis of comparation with other chosen information systems from t...

 15. Lexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině : The Derinet Lexical Network: a Language Data Resource for Research into Derivation in Czech

  Magda Ševčíková

  2016-03-01

  Full Text Available The paper introduces the DeriNet lexical database, which includes more than 969,000 Czech words interconnected by 718,000 links corresponding to derivational relations (relations between a base word and a word derived from it. Derivational relations were identified by semi-automatic procedures and manual annotation. As the DeriNet network is fully compatible with a large inflectional dictionary of Czech (MorfFlex CZ, it can be used as a resource for an integrating approach to derivational and inflectional morphology of Czech both in linguistic research and in natural language processing.

 16. Disease: H00438 [KEGG MEDICUS

  Full Text Available Nasu and review. Neuropathology (2010) PMID:20836191 (gene, description) Bianchin MM, Martin KC, de Souza A...ko M, Sano K, Nakayama J, Amano N Nasu-Hakola disease: The first case reported by

 17. Original Article Risk Factors and Bacterial Profile of Suspected ...

  2011-08-11

  Aug 11, 2011 ... The aim of this study is to evaluate the bacterial profile, antibiotics susceptibility pattern and associated risk ..... Ako-Nai AK, Torimiro SEA, Lamikanra A and. Ogunbiyi AD ... Neonatal Septicaemia in Ilorin: Bacteria Pathogens.

 18. Jens Beckert, 2016, Fraud and Fantasy

  Harrington, Brooke

  2017-01-01

  Contribution to review symposium on: Jens Beckert (2016): Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Harvard University Press. Other ontributions from: Akos Rona-Tas (University of California, San Diego) ; William Deringer (Massachusetts Institute of Technology) and Jenny...

 19. Interferencije svojstvene kvantitativnim imunokemijskim metodama

  2009-01-01

  Antitijelo koje se u imunokemijskim metodama koristi kao reagens otkriva ciljni analit (antigen). Iako je nekovalentna veza između analita i komplementarnog antitijela specifična, moguće su lažno pozitivne ili negativne interferencije. Neke su interferencije slične interferencijama kod kemijskih analiza, a neke su svojstvene samo imunokemijskim analizama. Na interferencije u imunokemijskim metodama treba pomisliti ako se dobije neprihvatljiv rezultat, ako postoji nelinearnost prilikom razrjeđ...

 20. Napájecí zdroje SELV

  Friedl, Martin

  2008-01-01

  Cílem této diplomové práce bylo prostudovat požadované vlastnosti napájecích zdrojů SELV využívaných pro elektrická zařízení třídy III. V první části diplomové práce jsou shrnuty obecné poznatky o zdrojích. Především jsou zde rozebrány spínané zdroje SELV, jejich nadproudové, přepěťové a tepelné ochrany a možnosti řešení zdrojů SELV z hlediska požadované izolační bezpečnosti. Druhá část se zabývá konkrétním návrhem napájecího zdroje SELV 230VAC/24VDC s výstupním výkonem do 70W, jeho realizací...

 1. Příčiny poruch a selhání LED při provozu

  Petr DOLEŽAL

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu vzniku světla v LED světelných zdrojích. V textu nalezneme princip funkce LED, historii, možnosti regulace jasu, napájení a různé typy konstrukcí. Jsou zde popsány fotometrické a elektrické parametry. Další částí je popis vlivů vedoucích k poruchám a selháním LED světelných zdrojů. Praktická část práce obsahuje měření na vzorcích výkonové LED vyzařující bílé světlo a ověření provozních vlivů vedoucích k selhání LED světelných zdrojů. This ba...

 2. Testování komunikace ochran podle IEC 61850

  Bolgár, Robert

  2011-01-01

  Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za pomoci testovacieho zariadenia CMC 256plus od firmy OMICRON a jeho softvérového vybavenia „IEDScout“, „GOOSE Configuration“ a „QuickCMC“. Goal of this thesis is practical use of standard IEC 61850, which deals with communication between devices in substation. The main idea ...

 3. The Promotion of Teaching Excellence in Higher Education: A Comparison of the Australian and New Zealand Approaches

  Abbott, Malcolm

  2012-01-01

  In this paper a comparison is made between the structure and operations of the Australian Learning and Teaching Council and the Ako Aotearoa National Centre for Tertiary Teaching Excellence of New Zealand. Both of these organisations were established in the mid 2000s and were created at a time when higher education institutions in both countries…

 4. School Counselors' Attitudes towards Providing Services to Students Receiving Section 504 Classroom Accommodations: Implications for School Counselor Educators

  Romano, Dawn M.; Paradise, Louis V.; Green, Eric J.

  2009-01-01

  Questions have arisen regarding counselor's capabilities in assisting students with special needs (Milsom & Akos, 2003; Studer & Quigney, 2005). This study examined school counselors' training and attitudes toward providing services to students with learning disabilities who qualified for services only under Section 504 of the Rehabilitation Act.…

 5. GABA(A)-benzodiazepine receptor complex sensitivity in 5-HT(1A) receptor knockout mice on a 129/Sv background.

  Pattij, T.; Groenink, L.; Oosting, R.S.; Gugten, J. van der; Maes, R.A.A.; Olivier, B.

  2002-01-01

  Previous studies in 5-HT(1A) receptor knockout (1AKO) mice on a mixed Swiss Websterx129/Sv (SWx129/Sv) and a pure 129/Sv genetic background suggest a differential gamma-aminobutyric acid (GABA(A))-benzodiazepine receptor complex sensitivity in both strains, independent from the anxious phenotype. To

 6. Ühepäevaliblika lend üle valgete laikude / Sven Karja

  Karja, Sven, 1968-

  2000-01-01

  Teatrikriitika olukorrast - kiirtempo, esietenduse põhjal arvustamine, väikelinnateatrite keskmised lavastused jäävad kajastuseta. Vaadeldakse hooaja kolme "mahavaikitud " lavastust - Akos Kertészi "Lesed" Eili Neuhausi lavastuses Rakvere Teatris, Mario Fratti "Ohver" Madis Kalmeti lavastuses Pärnu Endlas ja David Williamsoni "Sõbrad ja raha" Viljandi Ugalas.

 7. Professional School Counseling Evaluation Rubric: Advocating for the Profession through Awareness and Accountability

  Morris, Carrie A. Wachter; Slaten, Christopher D.

  2014-01-01

  Professional school counselors have been advocating for their role as counselors in the schools for decades (Galassi & Akos, 2007; Gysbers, 2002; Slaten & Baskin, 2013). Although researchers have addressed this concern through advocacy in service and writing, school counselors continue to perform a significant amount of non-counseling…

 8. GPRC6a is not required for the effects of a high-protein diet on body weight in mice.

  Kinsey-Jones, James S; Alamshah, Amin; McGavigan, Anne K; Spreckley, Eleanor; Banks, Katherine; Cereceda Monteoliva, Nicholas; Norton, Mariana; Bewick, Gavin A; Murphy, Kevin G

  2015-06-01

  The G-protein coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A) is activated by proteinogenic amino acids and may sense amino acids in the gastrointestinal tract and the brain. The study investigated whether GPRC6A was necessary for the effects of low- and high-protein diets on body weight and food intake in mice. The role of GPRC6A in mediating the effects of a low-protein diet on body weight was investigated in GPRC6a knockout (GPRC6a-KO) and wild-type (WT) mice fed a control diet (18% protein) or a low-protein diet (6% protein) for 9 days. The role of GPRC6A in mediating the effects of a high-protein diet on body weight was investigated in GPRC6a-KO and WT mice fed a control diet (18% protein) or a high-protein diet (50% protein) for 5 weeks. A high-protein diet reduced body weight gain and food intake compared with a control diet in both WT and GPRC6a-KO mice. A low-protein diet decreased body weight gain in GPRC6a-KO mice. GPRC6A was not necessary for the effects of a low- or high-protein diet on body weight and likely does not play a role in protein-induced satiety. © 2015 The Obesity Society.

 9. Symposium: Aesthetic Education in Japan Today

  Okazaki, Ako; Masuda, Kingo; Kaneda, Takuya; Hino, Yoko; Okamoto, Yasuaki; Fukumoto, Kinichi; Nagamori, Motoki; Yamada, Kazumi; Motomura, Kenta; Ishizaki, Kazhiro; Okada, Masashi; Kaneko, Yoshimasa; Naoe, Toshio; Fujie, Mitsuru; Iwano, Masako

  2003-01-01

  The purpose of this symposium is to provide readers with a general understanding of Japanese art and aesthetics education and its interaction with other cultures. The essays cover a variety of topics, including historical, cross-cultural, theoretical, and practical perspectives. Following an introduction by Ako Okazaki, the following papers are…

 10. Generation of improved human cerebral organoids from single copy DYRK1A knockout induced pluripotent stem cells in trisomy 21: hypothetical solutions for neurodevelopmental models and therapeutic alternatives in down syndrome.

  Çağlayan, E Sacide

  2016-12-01

  Dual-specificity thyrosine phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1A) is a strong therapeutic target to ameliorate cognitive functions of Down Syndrome (DS). Genetic normalization of Dyrk1a is sufficient to normalize early cortical developmental phenotypes in DS mouse models. Gyrencephalic human neocortical development is more complex than that in lissencephalic mice; hence, cerebral organoids (COs) can be used to model early neurodevelopmental defects of DS. Single copy DYRK1A knockout COs (scDYRK1AKO-COs) can be generated from manipulated DS derived (DS-) induced pluripotent stem cells (iPSCs) and genetic normalization of DYRK1A is expected to result in corrected neurodevelopmental phenotypes that can be reminiscent of normal COs. DYRK1A knock-in (DYRK1AKI) COs can be derived after genetic manipulations of normal iPSCs and would be valuable to evaluate impaired neocortical development as can be seen in DS-COs. DYRK1A mutations cause severe human primary microcephaly; hence, dose optimization studies of DYRK1A inhibitors will be critical for prenatal therapeutic applications in DS. Several doses of DYRK1A inhibitors can be tested in the neurodevelopment process of DS-COs and DS-scDYRK1AKO-COs would be used as optimum models for evaluating phenotypic ameliorations. Overdose drug exposure in DS-COs can be explained by similar defects present in DS-baDYRK1AKO-COs and DYRK1AKO-COs. There are several limitations in the current CO technology, which can be reduced by the generation of vascularized brain-like organoids giving opportunities to mimic late-stage corticogenesis and complete hippocampal development. In the future, improved DS-DYRK1AKO-COs can be efficient in studies that aim to generate efficiently transplantable and implantable neurons for tissue regeneration alternatives in DS individuals. © 2016 International Federation for Cell Biology.

 11. Vícefázový serio-paralelní LLC rezonanční měnič

  2010-01-01

  Diplomová práce pojednává o návrhu spínaného napájecího zdroje středních a vysokých výkonů na principu vícefázového řízení spínání. Pro dosažení vysoké účinnosti, malých rozměrů a vyhovujících nákladů zdroj využívá sério-paralelního rezonančního obvodu typu LLC. Při spínání polovodičů je využívána technika ZVS (Zero Voltage Switching) na primární straně a ZCS (Zero Current Switching) na straně sekundární. Zdroj byl navržen na základě teoretických poznatků z oblasti principu spínání ve výkonov...

 12. Alternativní zdroje energie

  Stránský, Jaroslav

  2011-01-01

  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění skleníkových plynů. Vhodnou náhradu hledám v oblasti alternativních zdrojů energie, mezi které jsem zahrnul energii Slunce, vody, větru, geotermální energii, využití tepelných čerpadel, energii spalování, jadernou energii, palivové články a použití vodíku. O každém nahrazujícím...

 13. Metabolomic Identification of Subtypes of Nonalcoholic Steatohepatitis.

  Alonso, Cristina; Fernández-Ramos, David; Varela-Rey, Marta; Martínez-Arranz, Ibon; Navasa, Nicolás; Van Liempd, Sebastiaan M; Lavín Trueba, José L; Mayo, Rebeca; Ilisso, Concetta P; de Juan, Virginia G; Iruarrizaga-Lejarreta, Marta; delaCruz-Villar, Laura; Mincholé, Itziar; Robinson, Aaron; Crespo, Javier; Martín-Duce, Antonio; Romero-Gómez, Manuel; Sann, Holger; Platon, Julian; Van Eyk, Jennifer; Aspichueta, Patricia; Noureddin, Mazen; Falcón-Pérez, Juan M; Anguita, Juan; Aransay, Ana M; Martínez-Chantar, María Luz; Lu, Shelly C; Mato, José M

  2017-05-01

  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a consequence of defects in diverse metabolic pathways that involve hepatic accumulation of triglycerides. Features of these aberrations might determine whether NAFLD progresses to nonalcoholic steatohepatitis (NASH). We investigated whether the diverse defects observed in patients with NAFLD are caused by different NAFLD subtypes with specific serum metabolomic profiles, and whether these can distinguish patients with NASH from patients with simple steatosis. We collected liver and serum from methionine adenosyltransferase 1a knockout (MAT1A-KO) mice, which have chronically low levels of hepatic S-adenosylmethionine (SAMe) and spontaneously develop steatohepatitis, as well as C57Bl/6 mice (controls); the metabolomes of all samples were determined. We also analyzed serum metabolomes of 535 patients with biopsy-proven NAFLD (353 with simple steatosis and 182 with NASH) and compared them with serum metabolomes of mice. MAT1A-KO mice were also given SAMe (30 mg/kg/day for 8 weeks); liver samples were collected and analyzed histologically for steatohepatitis. Livers of MAT1A-KO mice were characterized by high levels of triglycerides, diglycerides, fatty acids, ceramides, and oxidized fatty acids, as well as low levels of SAMe and downstream metabolites. There was a correlation between liver and serum metabolomes. We identified a serum metabolomic signature associated with MAT1A-KO mice that also was present in 49% of the patients; based on this signature, we identified 2 NAFLD subtypes. We identified specific panels of markers that could distinguish patients with NASH from patients with simple steatosis for each subtype of NAFLD. Administration of SAMe reduced features of steatohepatitis in MAT1A-KO mice. In an analysis of serum metabolomes of patients with NAFLD and MAT1A-KO mice with steatohepatitis, we identified 2 major subtypes of NAFLD and markers that differentiate steatosis from NASH in each subtype. These might be

 14. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 15. Astrocyte IKKβ/NF-κB signaling is required for diet-induced obesity and hypothalamic inflammation.

  Douglass, J D; Dorfman, M D; Fasnacht, R; Shaffer, L D; Thaler, J P

  2017-04-01

  Obesity and high fat diet (HFD) consumption in rodents is associated with hypothalamic inflammation and reactive gliosis. While neuronal inflammation promotes HFD-induced metabolic dysfunction, the role of astrocyte activation in susceptibility to hypothalamic inflammation and diet-induced obesity (DIO) remains uncertain. Metabolic phenotyping, immunohistochemical analyses, and biochemical analyses were performed on HFD-fed mice with a tamoxifen-inducible astrocyte-specific knockout of IKKβ (Gfap(CreER)Ikbkb(fl/fl), IKKβ-AKO), an essential cofactor of NF-κB-mediated inflammation. IKKβ-AKO mice with tamoxifen-induced IKKβ deletion prior to HFD exposure showed equivalent HFD-induced weight gain and glucose intolerance as Ikbkb(fl/fl) littermate controls. In Gfap(CreER)TdTomato marker mice treated using the same protocol, minimal Cre-mediated recombination was observed in the mediobasal hypothalamus (MBH). By contrast, mice pretreated with 6 weeks of HFD exposure prior to tamoxifen administration showed substantially increased recombination throughout the MBH. Remarkably, this treatment approach protected IKKβ-AKO mice from further weight gain through an immediate reduction of food intake and increase of energy expenditure. Astrocyte IKKβ deletion after HFD exposure-but not before-also reduced glucose intolerance and insulin resistance, likely as a consequence of lower adiposity. Finally, both hypothalamic inflammation and astrocytosis were reduced in HFD-fed IKKβ-AKO mice. These data support a requirement for astrocytic inflammatory signaling in HFD-induced hyperphagia and DIO susceptibility that may provide a novel target for obesity therapeutics.

 16. Reverzibilna transformacija plastida u panaširanim listovima vrste Euonymus fortunei var. radicans

  Antica, Mariastefania; Wrischer, Mercedes

  1982-01-01

  Istraženi su ultrastruktura, sadržaj pigmenata i fotosintetska aktivnost plastida panaširanih listova vrste Euonymus fortunei var. radicans. Normalni kloroplasti središnjih tamnozelenih dijelova lista imaju velika grana, mnogo klorofila i visoku fotosintetsku aktivnost. Rubni dijelovi lista, koji sadrže mutirane plastide, vrlo su osjetljivi na osvjetljenje, te mijenjaju boju ovisno o intenzitetu svjetlosti. Ako rastu u sjeni, oni su svjetlozeleni i sadrže kloroplaste s malo grana. Na jakoj...

 17. Army Leader Transitions Handbook

  2008-01-01

  to improving the organization. The following are some effective methods and a compilation of techniques and considerations which have been used... improve your understanding of the environment. Outgoing Leader’s Assessment An important item to obtain from the current leader is a list of key contacts...The courseware allows users to tailor training materials to specific needs. Users access this at the CAL AKO website or Army eLearning https

 18. Considerations of Pharmacology on Fitness for Duty in the Operational Environment

  2007-05-01

  and Performance Division Biobehavior, Bioassessment & Biosurveillance Branch Brooks City-Base, TX 9. SPONSORING / MONITORING AGENCY NAME...S) AND ADDRESS(ES) 10. SPONSOR/MONITOR’S ACRONYM(S) Air Force Materiel Command Biobehavior, Bioassessment & Biosurveillance Branch 711 HPW/RHP 711...survey of all (active duty and deployed) Army aviators using the Army Knowl- edge Online (AKO) portal to ask individuals to anony- mously respond to

 19. Lack of CUL4B in Adipocytes Promotes PPARγ-Mediated Adipose Tissue Expansion and Insulin Sensitivity.

  Li, Peishan; Song, Yu; Zan, Wenying; Qin, Liping; Han, Shuang; Jiang, Baichun; Dou, Hao; Shao, Changshun; Gong, Yaoqin

  2017-02-01

  Obesity and obesity-associated diseases are linked to dysregulation of the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) signaling pathway. Identification of the factors that regulate PPARγ expression and activity is crucial for combating obesity. However, the ubiquitin E3 ligases that target PPARγ for proteasomal degradation have been rarely identified, and their functions in vivo have not been characterized. Here we report that CUL4B-RING E3 ligase (CRL4B) negatively regulates PPARγ by promoting its polyubiquitination and proteasomal degradation. Depletion of CUL4B led to upregulation of PPARγ-regulated genes and facilitated adipogenesis. Adipocyte-specific Cul4b knockout (AKO) mice being fed a high-fat diet exhibited increased body fat accumulation that was mediated by increased adipogenesis. However, AKO mice showed improved metabolic phenotypes, including increased insulin sensitivity and glucose tolerance. Correspondingly, there was a decreased inflammatory response in adipose tissues of AKO mice. Genetic inhibition of CUL4B thus appears to phenocopy the beneficial effects of PPARγ agonists. Collectively, this study establishes a critical role of CRL4B in the regulation of PPARγ stability and insulin sensitivity and suggests that CUL4B could be a potential therapeutic target for combating obesity and metabolic syndromes. © 2017 by the American Diabetes Association.

 20. Genetic and dietary interactions: role of angiotensin AT1a receptors in response to a high-fructose diet.

  Farah, Vera; Elased, Khalid M; Morris, Mariana

  2007-08-01

  The renin-angiotensin system (RAS) has been implicated in the cardiovascular complications of diabetes. We showed that a high-fructose diet increases blood pressure and plasma angiotensin and impairs glucose tolerance. We investigated the role of angiotensin AT(1a) receptors in the development of fructose-induced cardiovascular and metabolic dysfunction. Male angiotensin AT(1a) knockout (AT1aKO) and wild-type (AT1aWT) mice with arterial telemetric catheters were fed a standard diet or one containing 60% fructose. Fructose increased mean arterial pressure (MAP) in AT1aWT but only during the dark phase (8% increase). In AT1aKO mice, fructose unexpectedly decreased MAP, during both light and dark periods (24 and 13% decrease, respectively). Analytical methods were used to measure systolic arterial pressure (SAP) and pulse interval (PI) variability in time and frequency domains. In fructose-fed AT1aWT mice, there was an increase in SAP variance and its low-frequency (LF) domain (11 +/- 3 vs. 23 +/- 4 mmHg(2), variance, and 7 +/- 2 vs. 17 +/- 3 mmHg(2), LF, control vs. fructose, P fructose-fed AT1a WT compared with AT1aKO mice. Fructose inhibited glucose tolerance with a greater effect in AT1aWT mice. Fructose increased plasma cholesterol in both groups (P fructose diet decreased blood pressure.

 1. Phenolic compounds variation in Mentha L. Species in the course of a four-years period / Kolísanie fenolových látok v rôznych druhoch Mentha L. Počas 4 ročného obdobia

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Mäty patria medzi významné rastliny čeľade Lamiaceae. Okrem silice obsahujú množstvo cenných fenolových látok, vrátane flavonoidov a fenolových kyselín, ktoré sa spolupodieľajú na farmakologickej aktivite mäty. V našej práci sme hodnotili kolísanie obsahu fenolových látok počas 4 rokov vegetácie. Pri 1- až 4-ročných rastlinách sme porovnali v suchých listoch obsah hydroxyškoricových derivátov vyjadrených ako kyselina rozmarínová (λ = 505 nm, polyfenolov a trieslovín vyjadrených ako kyselina rozmarínová (λ = 760 nm a flavonoidov vyjadrených ako luteolín-7-O-glukozid (λ = 392 nm a kvercetín (λ = 420 nm. Využili sme spektrofotometrické metódy Európskeho liekopisu. Naše výsledky poukazujú na vysoké hodnoty fenolových látok najmä v 3- a 4-ročných porastoch.

 2. Pik3r1 Is Required for Glucocorticoid-Induced Perilipin 1 Phosphorylation in Lipid Droplet for Adipocyte Lipolysis.

  Kuo, Taiyi; Chen, Tzu-Chieh; Lee, Rebecca A; Nguyen, Nguyen Huynh Thao; Broughton, Augusta E; Zhang, Danyun; Wang, Jen-Chywan

  2017-06-01

  Glucocorticoids promote lipolysis in white adipose tissue (WAT) to adapt to energy demands under stress, whereas superfluous lipolysis causes metabolic disorders, including dyslipidemia and hepatic steatosis. Glucocorticoid-induced lipolysis requires the phosphorylation of cytosolic hormone-sensitive lipase (HSL) and perilipin 1 (Plin1) in the lipid droplet by protein kinase A (PKA). We previously identified Pik3r1 (also called p85α) as a glucocorticoid receptor target gene. Here, we found that glucocorticoids increased HSL phosphorylation, but not Plin1 phosphorylation, in adipose tissue-specific Pik3r1-null (AKO) mice. Furthermore, in lipid droplets, the phosphorylation of HSL and Plin1 and the levels of catalytic and regulatory subunits of PKA were increased by glucocorticoids in wild-type mice. However, these effects were attenuated in AKO mice. In agreement with reduced WAT lipolysis, glucocorticoid- initiated hepatic steatosis and hypertriglyceridemia were improved in AKO mice. Our data demonstrated a novel role of Pik3r1 that was independent of the regulatory function of phosphoinositide 3-kinase in mediating the metabolic action of glucocorticoids. Thus, the inhibition of Pik3r1 in adipocytes could alleviate lipid disorders caused by excess glucocorticoid exposure. © 2017 by the American Diabetes Association.

 3. Genetic deletion of NR3A accelerates glutamatergic synapse maturation.

  Maile A Henson

  Full Text Available Glutamatergic synapse maturation is critically dependent upon activation of NMDA-type glutamate receptors (NMDARs; however, the contributions of NR3A subunit-containing NMDARs to this process have only begun to be considered. Here we characterized the expression of NR3A in the developing mouse forebrain and examined the consequences of NR3A deletion on excitatory synapse maturation. We found that NR3A is expressed in many subcellular compartments, and during early development, NR3A subunits are particularly concentrated in the postsynaptic density (PSD. NR3A levels dramatically decline with age and are no longer enriched at PSDs in juveniles and adults. Genetic deletion of NR3A accelerates glutamatergic synaptic transmission, as measured by AMPAR-mediated postsynaptic currents recorded in hippocampal CA1. Consistent with the functional observations, we observed that the deletion of NR3A accelerated the expression of the glutamate receptor subunits NR1, NR2A, and GluR1 in the PSD in postnatal day (P 8 mice. These data support the idea that glutamate receptors concentrate at synapses earlier in NR3A-knockout (NR3A-KO mice. The precocious maturation of both AMPAR function and glutamate receptor expression are transient in NR3A-KO mice, as AMPAR currents and glutamate receptor protein levels are similar in NR3A-KO and wildtype mice by P16, an age when endogenous NR3A levels are normally declining. Taken together, our data support a model whereby NR3A negatively regulates the developmental stabilization of glutamate receptors involved in excitatory neurotransmission, synaptogenesis, and spine growth.

 4. A Multi-Purpose Astronaut Shower for Long-Duration Mirogravity Missions

  Bernasconi, M. C.; Versteeg, M.; Zenger, R.

  An initial study for an Advanced Kind Of Shower (AKOS) has attempted to define the need and advantages, as well as develop a concept, for an astronaut's shower. Relying on past studies, on flight experiences, and on the ensuing critiques, and building on an interdisciplinary approach, the study defined a modular piece of equipment that - using parts inspired by commercially- available products - that for the first time could satisfy different functions for the hygiene, well-being, and health support of the crew members.

 5. DEFINIRANJE PODRUČJA I POTENCIJAL RAZVOJA SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA HRVATSKE U KOMPARATIVNOM KONTEKSTU

  Vincetić, Vlatka; Babić, Zdenko; Baturina, Danijel

  2013-01-01

  Socijalno poduzetništvo i socijalna ekonomija u protekla se tri desetljeća kontinuirano razvijaju na globalnoj razini, kako u razvijenim zemljama, ako i u zemljama u razvoju. Socijalno poduzetništvo prestavlja kišobran termin za velik raspon inovativnih i dinamičnih internacionalnih praksi i diskursa u socijalnom i ekološkom području. Za neke je paradigma socijalnog poduzetništva panaceja rješavanju problema tržišnih neuspjeha, dok je za druge manifestacija dodatne ekspanzije i dominacije pos...

 6. Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene

  Pavao Tekavčić

  1978-12-01

  Full Text Available U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu, kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica, i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì ( è brutta. U studiju ovih dvaju tipova rečenica mogu se razlikovati neke sintaktičke i semantičke kategorije: 1 identitet/kontrast, 2 djelomičnost/potpunost, S afirmacija/ negacija svakoga od dvaju članova, 4 pozitivno/negativno (semantičko značenje članova. U članku se studira semantička prihvatljivost rečenica, restrikcije u upotrebi triju glavnih veznika (però, bensì, ma i mogućnost elipse drugoga pomoćnog glagola. Ako prvi član (A nije negiran, moguć je jedino veznik u značenju 'ali', ali samo onda ako se radi o djelomičnom identitetu i djelomičnom kontrastu, dok je isključen ako se izražava potpuni identitet (*Laura è bella pero è bella ili potpuni kontrast (*Laura è bella pero è brutta. Veznik pero u današnjem talijanskom jeziku ima samo značenje 'ali' Ako je prvi član negiran, uz 'ali' moguce je i 'nego' (tal.bensì, ali s razlikom u značenju (Laura non è bella pero è simpatica. I Laura non è bella bensi è simpatica. Veznik 'nego' isključen je samo onda kada se izražava potpuni identitet (jer nema smisla zamjenjivati jedan pojam drugim, ako su identični, dok je u drugim slučajevima - uz veće ili manje razlike, i ev u posebnim slučajevima - prihvatljiv. Dok però znači samo 'ali' a bensì samo 'nego', treći veznik, ma, koji je danas najčešći, pokriva oba ta značenja. Stoga, ako je prvi član negiran, može doći do dvoznačnosti: Laura non è bella, ma è simpatica može značiti da L. nije lijepa nego simpatična (supstitutivna reč. ili da nije lijepa ali  je simpatična (adverzativna reč.. U takvim rečenicama elipsa drugoga pomoćnog glagola postaje distinktivna: dok će se rečenica Laura non è bella

 7. Utjecaj stupnja uglazbljenosti teksta na upamćivanje teksta

  Mutak, Augustin; Vranić, Andrea

  2017-01-01

  Introspektivni nalazi pokazuju kako ljudi lakše i dulje pamte uglazbljeni materijal od drugih vrsta materijala. Sukladno tome, pokazuje se i da ljudi vjeruju da je glazba dobar mnemonik te da pomaže upamćivanju. Međutim, eksperimentalne provjere ne potvrđuju ove teze. U eksperimentima se pokazuje kako je pozitivan utjecaj glazbe na upamćivanje ovisan o uvjetima upamćivanja (npr. uglazbljen i neuglazbljen tekst pamte se jednako dobro ako je brzina prezentiranja riječi ista). Utjecaj stupnja ug...

 8. Lack of Adipocyte AMPK Exacerbates Insulin Resistance and Hepatic Steatosis through Brown and Beige Adipose Tissue Function

  Mottillo, Emilio P; Desjardins, Eric M; Crane, Justin D

  2016-01-01

  Brown (BAT) and white (WAT) adipose tissues play distinct roles in maintaining whole-body energy homeostasis, and their dysfunction can contribute to non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and type 2 diabetes. The AMP-activated protein kinase (AMPK) is a cellular energy sensor, but its role...... in mitochondrial structure, function, and markers of mitophagy. In response to a high-fat diet, iβ1β2AKO mice more rapidly developed liver steatosis as well as glucose and insulin intolerance. Thus, AMPK in adipocytes is vital for maintaining mitochondrial integrity, responding to pharmacological agents...... and thermal stress, and protecting against nutrient-overload-induced NAFLD and insulin resistance....

 9. Serbo-Croatian. SC-15A. Part 3. Advanced Grammar and Syntax,

  1983-09-01

  ORGANIZATION G OFFICE SYMBOL 7&, NAME OF MONITORING ORGANIZATION National Cryptol ogle School (it opplicabieI Ft . Ceo. C. Feade, MI) 20755J E311 6c... poci sam ako niko nece doci. 29 Identify the construction of the following sentences: 1. Najveca je zirna kada se sunce radja. 2. Dijete se veseli...biti. Perfective verbs: V Sutra cu to svrsiti. •I / Poci cemo u 10 sati. 48 The relative future, which mostly relates to the past, is used in narratives

 10. Najčešće sintaktičke pogreške u publicističkome stilu (na primjeru "Glasa Istre")

  2013-01-01

  U radu se opisuju najčešće sintaktičke pogreške u Glasu Istre, najčitanijim dnevnim novinama u Istri. Analiza obuhvaća dvadesetak brojeva s posebnim naglaskom na položaj enklitike, sročnost s brojevima, veznike budući da, ni i niti, s obzirom na (to da), ukoliko i ako, prijedloge nasuprot, unatoč, usprkos, kroz, po, putem, s(a), zbog i radi, posvojni genitiv, posvojni pridjev i dekompoziciju predikata. Uvažavajući pravila i posebnosti publicističkoga stila, komparativnom se analizom propisâ i...

 11. Geodetski časopisi u Emerging Sources Citation Indexu

  Nedjeljko Frančula

  2016-06-01

  U ESCI su uvršteni časopisi od regionalne važnosti i časopisi iz znanstvenih područja u nastajanju. Časopisi uvršteni u ESCI bit će nakon određenog vremena, ako zadovolje kriterije Thomson Reutersa, uvršten u SCIE, SSCI ili A&HCI. Za časopise uvrštene u ESCI, trenutno ih je 2589, ne izračunava se faktor odjeka.

 12. The Magnitude and Regional Distribution of Needs for Hydropower - Phase II Future Electric Power Supply and Demand. Volume 4

  1981-09-01

  llliN015 COAPS Of INGINUaS HIL MACii’III’!"UOE AND REGIONAl OISTRi8UTION OF NEED JOR UYOROPOM:Il Til( NATIONAl ttYOfiOPOWt:R STUDY PROJECTIONS OF...AWO, IL UNO IS COaPS Of INGINIUl THE MAGNifUOl. AND REGIONAL lliSTHIBUTION Of NHO FOR HVCROPOWI:H Tttl:: NATIONAL tiVOROPOWlH STIJOY PROJECTIONS OF...RUOUICU CHICAGO, IlliNOIS coaPS Of INGINIIaJ lHl MAUNITI)(lE AkO REGIONAL OISTRI&UTION Of NEED FOR HVOROPOWt:U THE NATIONAL HVUAOPOWER STUIJV

 13. Cognitive Load Study Using Increasingly Immersive Levels of Map-based Information Portrayal on the End User Device

  2012-09-01

  based games 4.69 Internet 5.38 AKO 4.06 My Pay 4.13 Smart phone 4.91 Army digital systems (e.g. FBCB2) 1.81 I would self rate my computer skills...monitoring it. 1 Letting objects rotate around me makes pathfinding tougher when referencing the map. 1 Knowing which building is which is...position relative to the route. A fixed perspective allows you to pathfind to and from your point of departure without known waypoints changing

 14. New Roles of Syntaxin-1A in Insulin Granule Exocytosis and Replenishment.

  Liang, Tao; Qin, Tairan; Xie, Li; Dolai, Subhankar; Zhu, Dan; Prentice, Kacey J; Wheeler, Michael; Kang, Youhou; Osborne, Lucy; Gaisano, Herbert Y

  2017-02-10

  In type-2 diabetes (T2D), severely reduced islet syntaxin-1A (Syn-1A) levels contribute to insulin secretory deficiency. We generated β-cell-specific Syn-1A-KO (Syn-1A-βKO) mice to mimic β-cell Syn-1A deficiency in T2D. Glucose tolerance tests showed that Syn-1A-βKO mice exhibited blood glucose elevation corresponding to reduced blood insulin levels. Perifusion of Syn-1A-βKO islets showed impaired first- and second-phase glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) resulting from reduction in readily releasable pool and granule pool refilling. To unequivocally determine the β-cell exocytotic defects caused by Syn-1A deletion, EM and total internal reflection fluorescence microscopy showed that Syn-1A-KO β-cells had a severe reduction in the number of secretory granules (SGs) docked onto the plasma membrane (PM) at rest and reduced SG recruitment to the PM after glucose stimulation, the latter indicating defects in replenishment of releasable pools required to sustain second-phase GSIS. Whereas reduced predocked SG fusion accounted for reduced first-phase GSIS, selective reduction of exocytosis of short-dock (but not no-dock) newcomer SGs accounted for the reduced second-phase GSIS. These Syn-1A actions on newcomer SGs were partly mediated by Syn-1A interactions with newcomer SG VAMP8.

 15. Postnatal handling reverses social anxiety in serotonin receptor 1A knockout mice.

  Zanettini, C; Carola, V; Lo Iacono, L; Moles, A; Gross, C; D'Amato, F R

  2010-02-01

  Mice lacking the serotonin receptor 1A (Htr1a knockout, Htr1a(KO)) show increased innate and conditioned anxiety. This phenotype depends on functional receptor activity during the third through fifth weeks of life and thus appears to be the result of long-term changes in brain function as a consequence of an early deficit in serotonin signaling. To evaluate whether this phenotype can be influenced by early environmental factors, we subjected Htr1a knockout mice to postnatal handling, a procedure known to reduce anxiety-like behavior and stress responses in adulthood. Offspring of heterozygous Htr1a knockout mice were separated from their mother and exposed 15 min each day from postnatal day 1 (PD1) to PD14 to clean bedding. Control animals were left undisturbed. Maternal behavior was observed during the first 13 days of life. Adult male offspring were tested in the open field, social approach and resident-intruder tests and assessed for corticosterone response to restraint stress. Knockout mice showed increased anxiety in the open field and in the social approach test as well as an enhanced corticosterone response to stress. However, while no effect of postnatal handling was seen in wild-type mice, handling reduced anxiety-like behavior in the social interaction test and the corticosterone response to stress in knockout mice. These findings extend the anxiety phenotype of Htr1a(KO) mice to include social anxiety and demonstrate that this phenotype can be moderated by early environmental factors.

 16. What are you waiting for?

  CERN video productions

  2012-01-01

  Video artists: Sandor Tokai, Gyorgy Ujhazi, Akos Ancsin, Otto Varga (students / video artists at the University of Debrecen, Hungary and highschool students – refer to themselves as the Lightscribblers) Soundtrack: Akos Szilagyi (student and composer from the University of Szeged, Hungary, who goes under the name of Rise of Day) Summary: This video was made as part of the outreach needs for the European Commission Marie Curie Actions of which CERN is a major beneficiary. The emphasis is on reaching out to communicate science and advertise the projects to the general public. The specific aim of this video is to inspire university graduates to start a research career in science and technology. As CERN is such a major beneficiary of funding for the Marie Curie well as to reach the general public who are not aware of CERN and Marie Curie opportunities. Recent experience has shown that there is a lack of good candidates and this video is intended to create an awareness among graduates that CERN and the Marie Cur...

 17. Transcriptome of pancreas-specific Bmpr1a-deleted islets links to TPH1–5-HT axis

  Fang-Xu Jiang

  2015-08-01

  Full Text Available Bone morphogenetic protein (BMP signaling is crucial for the development and function of numerous organs, but its role on the function of pancreatic islets is not completely clear. To explore this question, we applied the high throughput transcriptomic analyses on the islets isolated from mice with a pancreas-specific deletion of the gene, Bmpr1a, encoding the type 1a BMP receptor. Consistently, these pBmpr1aKO mice had impaired glucose homeostasis at 3 months, and were more severely affected at 12 months of age. These had lower fasting blood insulin concentrations, with reduced expression of several key regulators of β-cell function. Importantly, transcriptomic profiling of 3-month pBmpr1aKO islets and bioinformatic analyses revealed abnormal expression of 203 metabolic genes. Critically among these, the tryptophan hydroxylase 1 gene (Tph1, encoding the rate-limiting enzyme for the production of 5-hydroxytryptamine (5-HT was the highest over-expressed one. 5-HT is an important regulator of insulin secretion from β cells. Treatment with excess 5-HT inhibited this secretion. Thus our transcriptomic analysis links two highly conserved molecular pathways the BMP signaling and the TPH1–5-HT axis on glucose homeostasis.

 18. Vyukový program pro demonstraci metod texturování 3D objektů

  Kukla, Michal

  2008-01-01

  Práca sa zaoberá vývojom aplikácie pre demonštrovanie metód texturovania 3D objektov. Práca obsahuje teoreticky rozobrané jednotlivé metódy textúrovania, ktoré tvoria základ pre návrh obsahu demonštrácie. Požiadavky na aplikáciu sú analyzované a aplikované pre vytvorenie návrhu aplikácie. Postupy pri implementácii jednotlivých metód textúrovania a popis ovládacích prvkov aplikácie sú popísané v závere práce. Program môže slúžiť ako demonštračný  pri výučbe alebo tiež ako študijný materiá...

 19. A Far-Ultraviolet Spectroscopic Survey of the Globular Cluster 47 Tuc

  Knigge, C; Zurek, D R; Long, K S; Gilliland, R L

  2000-01-01

  We present preliminary results from a FUV spectroscopic and photometric survey of the globular cluster 47 Tuc. Our main goal is to either confirm or rule out the existence of a large population of CVs in the core of this cluster. We have so far identified approximately 425 FUV sources, most of which are probably hot, young WDs. However, we have also found approximately 30 FUV sources whose position in a FUV-optical color-magnitude diagram makes them strong CV candidates. If most or all of these objects are eventually confirmed as CVs, the large CV population predicted by tidal capture theory has finally been found. Our data has also allowed us to resolve the long-standing puzzle surrounding AKO 9, a UV-bright and highly variable 1.1 day binary system in 47 Tuc. AKO 9 is the brightest FUV source in our data and presents a blue FUV spectrum with strong CIV and HeII emission lines. Its spectrum is similar to that of the long-period, DN-type field CV GK Per. Based on this similarity and other evidence, we suggest...

 20. Konkurenční zpravodajství a konkurenceschopnost podniků

  Brázdilová, Miroslava

  2005-01-01

  Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své...

 1. Charakterizace chemického složení dehtu po zplyňování biomasy

  Mahelová, Zora

  2016-01-01

  Biomasa je obnovitelný zdroj energie a představuje vhodnou alternativu fosilních paliv. Vhodnými metodami energetického využití biomasy jsou její spalování nebo zplyňování. V posledních letech je velký zájem právě o zplyňování, jehož principem je konverze organického materiálu na využitelný plynný produkt, zvaný syntézní plyn. Ten je možné využít jako palivo pro výrobu energie. Jako vedlejší produkt spalování a zplyňování biomasy však vzniká velké množství dehtu. Dehet je tvořen rozmanitou sm...

 2. Research of Financing Technological Equipment in Process of Loading and Transportation of Sand and Gravel/ Výzkum Financování Technologických Zařízení V Procesu Nakládání A Dopravy Štěrkopísků

  Kučerová Lucie

  2012-12-01

  Full Text Available Příspěvek se zabývá problematikou financování technologických investic. Konkrétně jde o proces nakládání a dopravy štěrkopísků. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Hlavním cílem příspěvku je zjistit, z jakých zdrojů je financován proces nakládání a dopravy štěrkopísků ve vybraných podnicích. Dalším cílem bylo vyhodnotit, zda vybrané průmyslové podniky outsourcují proces nakládání a dopravy. Pokud ano, pak bylo zapotřebí zjistit, jaký je nejčastější důvod takového rozhodnutí. Problematika financování technologických procesů při nakládání a dopravě štěrkopísků představuje zajímavou oblast, která doposud nebyla zmapována.

 3. Využití biomasy v energetických výrobnách ČR

  Červinka, Petr

  2009-01-01

  Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. Současný evropský trend směřuje ke stále většímu využívání obnovitelných zdrojů energie, kde významnou roli zaujímá biomasa. The main idea of this project is get to know a distribution of biomass .We will serve out biomass acording to its types and using of it, we are...

 4. Fundamentální analýza numerických dat pro automatický trading

  Huf, Petr

  2016-01-01

  Tato práce se zabývá využitím fundamentální analýzy v automatickém obchodování. Technická analýza využívá k predikci ceny hlavně její historické hodnoty a indikátory z této ceny odvozené. Fundamentální analýza naopak využívá informace z různých zdrojů k predikci cenového signálu, přičemž v této práci byly zkoumány pouze kvantitativní zdroje dat. Konkrétně se jedná o počasí, Forex, Google Trends, WikiTrends, historické ceny různých futures a souhrnná fundamentální data (porodnost, migrace, \\do...

 5. Fotovoltaické články v architektuře

  Bidlová, Jitka

  2010-01-01

  Stále častěji se setkáváme s instalacemi obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nich je přeměna slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických článcích. Instalace fotovoltaických systémů do budov a krajiny se stává moderním přístupem k architektuře a urbanismu, čímž vytváří nový architektonický výraz - "solar design", který přináší nejenom energetický profit, ale úspěšně nahrazuje tradiční materiály a jejich užitné vlastnosti. Nowadays there are more and more installations of ...

 6. Návrh malého vodního zdroje

  Pušec, Daniel

  2014-01-01

  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří mezi nejefektivnější, co se investice a návratnosti týká i co do šetrnosti k životnímu prostředí. V současné době instalovaný výkon vodních zdrojů elektrické energie v Evropské unii čítá zhruba 180GW (nezahrnující přečerpávací vodní elektrárny), ale téměř 90% je pokryto z velk...

 7. Produkce, charakterizace a využití biomasy různého původu

  Gojkovic, Živan

  2014-01-01

  Úprava biomasy je jedním z nejdůležitějších problémů v moderních přírodních vědách, protože je základní kategorií týkající se zemědělství, potravinářství, ekologie, zpracování odpadu a biotechnologie. Ať už živočišného, rostlinného nebo mikrobiálního původu, biomasa představuje obrovský zdroj surovin jako potravin, čistých chemikálií, bioaktivních molekul atd., jejichž izolace, charakterizace a formulace může vést k zajímavým novým produktům určeným pro lidskou spotřebu, nebo jako nový materi...

 8. Návrh vf měřiče impedance

  Wiesner, Jiří

  2015-01-01

  V první části práce se pojednává o základních metodách pro měření neznámé impedance. Po určení parametrů požadovaného impedančního analyzátoru byla zvolena metoda střídavého Wheatstonova nevyváženého můstku. Jako zdroj harmonického signálu byl vybrán obvod přímé digitální syntézy a samotné měření zajišťuje analogový vektorvoltmetr. Následně je diskutována problematika určování znaménka fáze neznámé impedance. V práci je popsáno zapojení obvodů AD8302 a obvodu přímé digitální syntézy AD9958, p...

 9. Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android

  Douděra, Martin

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování zdrojů. V práci jsou vysvětleny obecné principy tvorby aplikace pro platformu Android a dále plánování pomocí Ganttova diagramu. Je zde také uveden návrh aplikace a jeho následná implementace na cílovou platformu. Výsledná aplikace je zveřejněna na Google Play. This the...

 10. Projektové řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu

  Janková, Martina

  2012-01-01

  V diplomové práci je řešena problematika projektového řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu firmy. Řešení této problematiky je provedeno na základě publikací uvedených v informačních zdrojích, které vytvářejí popis výchozích podmínek pro teoretickou část práce. Na základě analýzy informačního managementu firmy je zpracován model projektového řízení firmy s výběrem použitelných metod umělé inteligence v projektování HelpDesku pro uvedenou firmu. Issues of the...

 11. Teplotní jevy v olověných akumulátorech

  Kovařík, Lukáš

  2011-01-01

  Diplomová práce se zabývá teplotními jevy v olověných bateriích a teoretickým rozborem problematiky olověných akumulátorů. Po úvodních kapitolách, kde je popsána historie a rozdělení elekrochemických zdrojů následuje popis jednotlivých částí a funkce olověného akumulátoru, VRLA baterie a popsán je tepelný lavinový jev. Podrobněji je popsána výroba a způsob měření experimentálních článků, naměřené hodnoty jsou zpracovány a z výsledků měření je vyvozen závěr. This thesis project solve proble...

 12. Hodnocení finanční stability podniku

  Mol, Erik

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční stability podniku XY, s.r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a finanční ukazatelé. V praktické části je zpracována finanční analýza podniku za období 2010 až 2013, vycházející ze zdrojů poskytnutých firmou. Na závěr jsou návrhy a doporučení pro zlepšení finanční situace podniku. This bachlor’s thesis deals with evaluation of financial stability of the company XY, s.r.o. based on ...

 13. Zdroje elektrické energie v ČR se zaměřením na využívání biomasy

  VACEK, Tomáš

  2009-01-01

  Cílem této práce je seznámení s jednotlivými druhy zdrojů elektrické energie v České republice, jejich výkonovou a výrobní bilancí, dále pak se stupni regulace od zdroje (v našem případě elektrárnou ) ,až po spotřebič . Tato práce se zabývá rozdělení elektráren ,jejich výkony a množstvím elektrické energie dodané do sítě . Jako v celém světě, tak i na našem území jsou stále jako palivo do elektráren nejčastěji používány neobnovitelné fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jejichž zásoby se ...

 14. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 15. Hlf is a genetic modifier of epilepsy caused by voltage-gated sodium channel mutations.

  Hawkins, Nicole A; Kearney, Jennifer A

  2016-01-01

  Mutations in voltage-gated sodium channel genes cause several types of human epilepsies. Often, individuals with the same sodium channel mutation exhibit diverse phenotypes. This suggests that factors beyond the primary mutation influence disease severity, including genetic modifiers. Mouse epilepsy models with voltage-gated sodium channel mutations exhibit strain-dependent phenotype variability, supporting a contribution of genetic modifiers in epilepsy. The Scn2a(Q54) (Q54) mouse model has a strain-dependent epilepsy phenotype. Q54 mice on the C57BL/6J (B6) strain exhibit delayed seizure onset and improved survival compared to [B6xSJL/J]F1.Q54 mice. We previously mapped two dominant modifier loci that influence Q54 seizure susceptibility and identified Hlf (hepatic leukemia factor) as a candidate modifier gene at one locus. Hlf and other PAR bZIP transcription factors had previously been associated with spontaneous seizures in mice thought to be caused by down-regulation of the pyridoxine pathway. An Hlf targeted knockout mouse model was used to evaluate the effect of Hlf deletion on Q54 phenotype severity. Hlf(KO/KO);Q54 double mutant mice exhibited elevated frequency and reduced survival compared to Q54 controls. To determine if direct modulation of the pyridoxine pathway could alter the Q54 phenotype, mice were maintained on a pyridoxine-deficient diet for 6 weeks. Dietary pyridoxine deficiency resulted in elevated seizure frequency and decreased survival in Q54 mice compared to control diet. To determine if Hlf could modify other epilepsies, Hlf(KO/+) mice were crossed with the Scn1a(KO/+) Dravet syndrome mouse model to examine the effect on premature lethality. Hlf(KO/+);Scn1a(KO/+) offspring exhibited decreased survival compared to Scn1a(KO/+) controls. Together these results demonstrate that Hlf is a genetic modifier of epilepsy caused by voltage-gated sodium channel mutations and that modulation of the pyridoxine pathway can also influence phenotype

 16. Využití návrhového vzoru Model-View-Controller ve webových aplikacích

  Margai, Ladislav

  2013-01-01

  Obsah práce je zameraný na využitie návrhového vzoru Model-View-Controller vo webových aplikáciach. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvej kapitole je vysvetlený model MVC ako taký a nutné úpravy interpretácie pre použitie vo webových aplikáciach. V druhej kapitole je popísaný vývoj od konceptu webových formulárov až po MVC a porovnanie týchto dvoch technológií. Tretia kapitola sa zameriava na prácu s Razor engine. Posledné tri kapitoly popisujú samostatný vývoj aplikácie. Conte...

 17. Optimalizácia monitorovania sieťovej prevádzky

  František Jakab

  2013-06-01

  Full Text Available Tento príspevok sa zaoberá otvorenými problémami vyskytujúcimi sa pri pasívnom prístupe merania sieťových charakteristík. Opisuje najpoužívanejšie prístupy merania sieťových parametrov ako aj charakteristiky, ktoré sa pri monitorovaní najčastejšie sledujú. Hlavným cieľom tohto príspevku je predstavenie konceptuálneho návrhu riešenia opísaných problémov, ktorý by sa mal docieliť automatizovaným prispôsobením exportu záznamov o tokoch prevádzky k aktuálnemu stavu siete.

 18. Microwave embrittlement and desulphurisation of coal

  A.J.Merchant

  1998-09-01

  Full Text Available Mikrovlnné žiarenie frekvencie 2,45 GHz bolo použité na vzorkách uhlia z rôznych anglických lokalit, na ich tepelnú predúpravu pred rozpojovaním. Získané údaje poukazujú na vplyv mikrovlnnej tepelnej úpravy na relatívnu melite¾nos uhlia. Výrazná redukcia ( 20 –40 % relatívnej energie mletia bola zaznamenaná už po pomerne krátkom èase pôsobenia mikrovlnného žiarenia (3 –8 min. Vplyv mikrovlnnej predúpravy na fyzikálnu a chemickú štruktúru uhlia, ako aj na odsírenie uhlia, bol tiež analyzovaný.

 19. Dijalektika samoće

  Paz, Octavio

  1991-01-01

  Samoća - osjećaj i spoznaja da si sam, otuđen od svijeta i od sebe sama - nije isključivo meksička osobina. Svi se ljudi, u nekom trenutku života, osjećaju usamljenima. A oni to i jesu, živjeti znači biti odijeljen od onoga što smo bili da bismo se približili onome što ćemo biti u tajnovitoj budućnosti. Samoća je najdublja činjenica ljudskog postojanja. Čovjek je jedno biće koje zna da je samo i jedino koje traži drugo. Njegova priroda - ako se ta riječ može upotrijebiti u odnosu na čovjeka, ...

 20. Rodinný dům

  Uhrinec, Marek

  2014-01-01

  Bakalárska práca je projekt rodinného domu v meste Louny. Rodinný dom je projektovaný ako dvojpodlažný dom s jedným podzemným podlažím. Budova je navrhnutá pre štyri osoby. Dom má plochú strechu. Nadzemné murivo je tvorené systémom POROTHERM. Nosné múry v prvom podzemnom poschodí sú tvorené systémom Prefa BTB. Priečky sú taktiež tvorené systémom POROTHERM. Hlavný vstup do budovy je situovaný na severovýchod. V suteréne sa nachádza technická miestnosť, sušiareň, sklad zeleniny, sklad, chodba a...

 1. KRIŽOBOLJA I OZLJEDE MALIH ZGLOBOVA TE LIGAMENTARNO-MIŠIĆNOG APARATA LUMBALNE KRALJEŽNICE U SPORTAŠA

  2007-01-01

  SAŽETAK Bavljenje sportom izlaže kralježnicu, posebno njezin lumbalni dio, povećanom opterećenju, zbog čega su u sportaša česte ozljede ligamentarno-mišićnog aparata i zglobova kralježnice. Do njihova oštećenja najčešće dolazi zbog naglih i snažnih kretnji – istezanja i rotacije, kojima su izloženi u sportu. Glavni je simptom križobolja praćena spazmom paravertebralne muskulature. Liječenje je konzervativno te ako se pravodobno ne započne s odgovarajućom terapijom m...

 2. Minimally invasive veneers: current state of the art

  Vanlıoğlu BA

  2014-11-01

  Full Text Available Burçin Akoğlu Vanlioğlu, Yasemin Kulak-Özkan University of Marmara, Department of Prosthetic Dentistry, Istanbul, TurkeyAbstract: Ceramic veneers are considered a conservative solution for patients requiring improvement of the shape, color, or position of their anterior teeth. Ceramic veneers have been extensively and successfully used to mask intrinsic staining, to give the appearance of straightening, and to correct minor malformations of anterior teeth without the removal of substantial amounts of sound tooth substance. The current literature was reviewed to search for the most important parameters determining the long-term success and correct application of ceramic veneers. Keywords: ceramic veneers, esthetic treatment

 3. Restauracije mliječnih zuba cirkonijskim krunicama kod djece s ranim karijesom

  Karaca, Serhat; Ozbay, Gizem; Kargul, Betul

  2013-01-01

  Rani dječji karijes (ECC) razarajući je oblik truljenja zuba koji pogađa predškolsku djecu. Obično se pojavljuje na mliječnim maksilarnim sjekutićima dojenčadi i vrlo male djece. Ti su zubi vrlo važni za fizički izgled, pa ako nestane njihova struktura to ne utječe samo na estetiku nego kompromitira i žvakanje, a uzrokuje i teškoće u socijalnoj i psihološkoj prilagodbi djeteta. Estetska restauracija mliječnih sjekutića može se obaviti različitim materijalima, primjerice, gotovim cirkonij...

 4. Návrh internetových stránek

  Chomo, Martin

  2009-01-01

  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre novovznikajúcu firmu za účelom jej propagácie a prieniku na inak ťažko dostupné trhy. Obsah práce popisuje postup pri vytváraní internetovej prezentácie firmy, grafický design, samotné programovanie stránok ako aj umiestnenie stránok na internet a návrh ich zviditežnenia prostredníctvom i-marketingu. Nakoniec sa táto bakalárska práca zaoberá finančným zhodnotením navrhovaného projektu- nákladov a predpokladaných prínosov. T...

 5. FGF21 does not require adipocyte AMP-activated protein kinase (AMPK) or the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase (ACC) to mediate improvements in whole-body glucose homeostasis

  Mottillo, Emilio P; Desjardins, Eric M; Fritzen, Andreas Mæchel

  2017-01-01

  1β2AKO) and littermate controls were fed a high fat diet (HFD) and treated with native FGF21 or saline for two weeks. Additionally, HFD-fed mice with knock-in mutations on the AMPK phosphorylation sites of acetyl-CoA carboxylase (ACC)1 and ACC2 (DKI mice) along with wild-type (WT) controls received...... AMPK and were not associated with changes in browning of white (WAT) and brown adipose tissue (BAT). Lastly, we assessed whether FGF21 exerted its effects through the AMPK/ACC axis, which is critical in the therapeutic benefits of the anti-diabetic medication metformin. ACC DKI mice had improved...... the inhibitory action of AMPK on ACC. This is in contrast to the anti-diabetic medication metformin and suggests that the treatment of obesity and diabetes with the combination of FGF21 and AMPK activators merits consideration....

 6. Vodonik kao energetski vektor budućnosti - hidridi i baterije na vodonik / Hydrogen as an energy vector of the future: Hydrides and bacteria exploiting the hydrogen

  Mitar Konjević

  2005-09-01

  Full Text Available Vodonik predstavlja ekološki čist i praktično neiscrpan energent, relativno lak za skladištenje, transport i korišćenje. Međutim, zbog visoke cene dobijanja još uvek ne konkuriše aktuelnim fosilnim gorivima. Ako se pretpostavlja da će vodonik predstavljati vrlo važan energetski vektor u budućnosti, interesantno je pokazati mogućnosti njegovog korišćenja u vidu hidrida i gorivnih ćelija. / Hydrogen represents the ecologically clean and practically inexhaustible energetic element, relatively easy for storage, transportation and exploitation. Nevertheless, due to high price of its production, hydrogen has not yet been a competition to actual fossil fuels. If we suppose that hydrogen will be pretty important vector in future, it is interesting to show the exploitation possibilities of hydrogen informs of hydrides and fuel cells.

 7. Vision system for dial gage torque wrench calibration

  Aggarwal, Neelam; Doiron, Theodore D.; Sanghera, Paramjeet S.

  1993-11-01

  In this paper, we present the development of a fast and robust vision system which, in conjunction with the Dial Gage Calibration system developed by AKO Inc., will be used by the U.S. Army in calibrating dial gage torque wrenches. The vision system detects the change in the angular position of the dial pointer in a dial gage. The angular change is proportional to the applied torque. The input to the system is a sequence of images of the torque wrench dial gage taken at different dial pointer positions. The system then reports the angular difference between the different positions. The primary components of this vision system include modules for image acquisition, linear feature extraction and angle measurements. For each of these modules, several techniques were evaluated and the most applicable one was selected. This system has numerous other applications like vision systems to read and calibrate analog instruments.

 8. PROBLEMI NAPLATE POTRAŽIVANJA U PODUZEĆIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Ljubić, Dara

  2008-01-01

  Zastoj u gospodarskom rastu, kriza i recesija pogađaju sve zemlje i sva poduzeća. Nitko ih ne želi, a svi bi ih željeli što prije proći i sa što manje posljedica. Vrlo je važno spoznati činitelje zbog kojih se pojavljuju ti problemi kako bi se na njih moglo utjecati i usmjeravati ih u željenom pravcu. Nedvojbeno je da se problemi s nenaplaćenim potraživanjima pojavljuju s početkom krize, da najavljuju krizu i da je snažno produbljuju ako se brzo i učinkovito ne riješe. S toga stajališta može ...

 9. Regulatory effects of adenosine A2A receptors on psychomotor ability and mood behavior of mice

  Li JIANG

  2011-07-01

  Full Text Available Objective To explore the effects of gene knock-out,agonist or inhibitor of adenosine A2A receptor on the locomotor activity,and anxiety-or depression-like behavior of mice.Methods Male C57BL/6 mice,comprising those underwent gene knock-out of adenosine A2A receptor(A2AKO and their wild-type(WT littermates,were assigned into A2AKO group and WT group.Another batch of male C57BL/6,specific-pathogen-free(SPF mice,were assigned into SCH58261 group,CGS21680 group and control group.Mice of aforesaid 3 groups were transperitoneally administered with SCH58261,a specific inhibitor of adenosine A2A receptor at a dose of 2mg/kg,CGS21680,a specific agonist of adenosine A2A receptor at a dose of 0.5mg/kg,and vehicle(0.25ml,comprising DMSO and saline,respectively.Ten minutes after injection,mice of the 3 groups underwent open-field test,elevated plus-maze test and forced swimming test to detect their locomotor activity,anxiety-and depression-like behavior.Results a Compared with WT group,the total movement distance decreased(P 0.05.b Compared with control group,the total movement distance decreased and the stay time in the peripheral area increased significantly in the open field test(P 0.05.Conclusions The agonist of adenosine A2A receptor may depress the spontaneous motility and exploratory behavior,and exacerbate the anxiety and depression,and it simulates the effect induced by knock-out of A2A receptor gene,but it is opposite to the effect induced by A2A receptor inhibitor.

 10. Snaha o udržateľný spôsob života sa začína na tanieri každého Slováka

  Diana Rodáková

  2011-12-01

  Full Text Available „V dňoch ako je tento si znovu uvedomujem, čo som vám tvrdil už stokrát: so svetom nie je nič v neporiadku. V neporiadku je náš pohľad na svet.“ Henry Miller Aj toto je jeden z citátov, ktoré na mňa ako na mladého a stále tvárneho človeka zapôsobili. Neraz sa práve moja generácia nazýva apatickou, bez snahy niečo zmeniť, vyrastajúcou v obkľúčení kníh, tabuliek, vzorcov a iných bariér, chrániacich ju pred skutočným svetom a uvedomením si priorít. Téma smerovania Slovenska v uplynulom desaťročí je pre mňa aktuálnou hlavne z toho dôvodu, že vzhľadom na môj vek práve toto obdobie intenzívnejšie vnímam a nie som zdeformovaná staršími názormi na ekológiu a trvalú udržateľnosť, od ktorých sa staršia generácia často nedokáže odosobniť.

 11. Posmrtna oprema

  Fernando Iwasaki

  2015-06-01

  Full Text Available Časna majka podigne pogled prema nebu kao da na njemu traži Božji znak dok joj je u očima oteklim od cjelonoćne molitve zablistala suza.– Kažete, sestro, da stari profesor odbija ići na misu?– Tako je, časna majko. Osim toga proklinje i vrijeđa presvetu Djevicu Mariju.– Nije važno, sestro. Odvedite ga u šetnju vrtom.– Da, časna majko.– Sestro…– Molim, časna majko?– Neka izgleda kao nesreća. Jedne noći nisam mogao zaspati, pa mi je mama stavila pod jastuk knjigu Put u središte Zemlje, rekla je da ću, ako brzo zaspim, sanjati baš te pustolovine. I kako sam te noći sanjao da sam se spustio do samog središta Zemlje, otada svake noći pod jastuk stavljam knjige, stripove i časopise koje želim sanjati. Kada sam se upisao na fakultet, oduševljeno sam otkrio da trik funkcionira s bilješkama, videosnimkama i fotografijama mojih kolegica. Tako sam diplomirao s najboljim ocjenama, zaradio gomilu novca i ostvario što god sam si zacrtao, sve dok mi večeras supruga nije zaprijetila da će me ostaviti ako ne bacim u smeće taj prastari jastuk iz djetinjstva. Jedva sam je uspio nagovoriti da na njemu odspava do jutra i sama otkrije zbog čega mi se toliko sviđa.

 12. Estimation of Avalanche Hazard in the Settlement of Magurka using Elba+ Model / Posúdenie Ohrozenosti Osady Magurky Lavínami S Použitím Modelu Elba+

  Bartík Martin

  2013-06-01

  Full Text Available V našej študií sme sa zamerali na moderné softvérové aplikácie umožňujúce simuláciu lavíny. Použili sme model ELBA+, pomocou ktorého sme snažili zhodnotiť ohrozenosť horského prostredia v okolí starej banskej osady Magurka (1 036 m n. m., ktorá leží v závere Ľupčianskej doline pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Do histórie sa zapísala hlavne lavína v doline Ďurková zo 14. marca 1970, ktorá dodnes patrí medzi najväčšie lavíny zaznamenané na Slovensku. S použitím archívnych údajov Strediska lavínovej prevencie v Jasnej sme sa pokúsili o jej čo najvernejšiu rekonštrukciu. Následne sme sa pokúsili o simuláciu lavíny v doline Viedenka pri použití rovnakej výšky snehu v odtrhovom pásme ako sa predpokladá pri lavíne v roku 1970. Keďže časť osady Magurka je situovaných pri ústí tejto doliny, ktorá má priamejší aj kratší priebeh ako dolina Ďurková, skúmali sme možnosť jej zásahu lavínou.

 13. Occupational Competence for Improving Industrial Enterprise Competitive Standards / Profesní Kompetence Pro Zlepšení Konkurenčních Standardů Průmyslového Podniku

  Krčmarská Lucie

  2013-09-01

  Full Text Available Úspěchy firem jsou většinou poměřovány jejich dosaženými výsledky. Za základ těchto úspěchů lze považovat úroveň kompetencí lidí, kteří pro firmu pracují. Kompetence lidí chápeme jako souhrn dosahovaného výkonu a přinášeného potenciálu. Jestliže chybí jedno, pak chybí i kompetence jako celek. Problémy, které vznikají ve firmách můžete tedy převést na chybějící nebo nedostačující kompetence a je tedy nutné doplnit to, co v oblasti kompetencí chybí. Uvědomí-li si firma význam kompetencí lidí ve vztahu k úspěchům nebo neúspěchům a zaměří-li se na jejich rozvoj, odstraňuje tím příčiny vznikajících problémů, ne jen jejich viditelné problémy. Článek je zaměřen na posouzení kompetencí a kompetenčních modelů jako významného nástroje v oblasti řízení lidských zdrojů.

 14. Hodnocení udržitelnosti moštárny v Hostětíně

  Jan Labohý

  2015-03-01

  Full Text Available Článek představuje a hodnotí Hostětínskou moštárnu – projekt zaměřený na udržitelný rozvoj místní ekonomiky v podmínkách České republiky. Tento projekt je podrobně popsán: jeho vznik, postupné rozvíjení, zdroje financování, vztahy s dotčenými aktéry. Na základě poznatků vědy udržitelnosti a podrobného popisu samotného projektu navrhli autoři komplexní indikátory k hodnocení projektu ve vztahu k různým typům kapitálu dle Meadowse. Povaha udržitelnosti je pak hodnocena s ohledem na použité technologie, včetně využívaných zdrojů energie, suroviny v procesu výroby (v tomto případě jablka, jejichž odrůdy jsou místním kulturním dědictvím, konečné výrobky a odpady. Vliv na místní ekonomiku je měřen pomocí indikátoru „lokální multiplikátor“. Hodnocená naznačuje, že původní cíle projektu moštárny byly naplněny a projekt tak podporuje udržitelný rozvoj na místní úrovni.

 15. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 16. Development of Modern Marathons and Distance Running

  Sasho Belovski

  2014-07-01

  Moderní marathon a distanční běh zažívají výrazný rozmach a přitahují stále větší zájem všech zainteresovaných osob – stakeholderů běžeckého sportu. Můžeme však konstatovat, že mezi aktivními běžci jakož i mezi dalšími lidmi, kteří jsou přímo či nepřímo s distančním během spojeni, nejsou vědomosti o jeho současném rozvoji příliš hluboké. Tato práce chce nabídnout vybrané, zásadní události moderní historie distančního běhu, a sloužit tak nejen zaníceným aktivním běžcům a organizátorům běžeckých závodů, ale též historikům, studentům a akademikům jako zdroj užitečných informací a základ pro budoucí vědeckou činnost.

 17. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 18. THE INFLUENCE OF FLOOR QUALITY ON DAIRY COW BEHAVIOUR AND THEIR BODY CLEANLINESS VPLYV KVALITY PODLAHY NA SPRÁVANIE DOJNÍC A ICH ČISTOTU POVRCHU TELA

  Emília KUŠNÍROVÁ

  2012-03-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the influence of floor quality on the behaviour and cleanliness of the diary cow‘s body. The analysis results show that cows housed in the section with the separated manure solids spent more time lying (41.47% and also laid less in the corridor manure (0.91% than the cows in the section with separated manure solids and the rubber mats where they were laying generally less (35.71%, they spent more time lying in the corridor manure (1.55% and in terms of preference of lying area the cows clearly preferred the separated manure solids (25.8%. Based on observations we can say that cows housed in sections of slurry solid phase were cleaner (average 6.13 points than cows in the section with the rubber and a separated manure (averagely 7.28 points. Nowadays the free housing systems with different types of litter and boxes are frequently used, while the proper littering influences the lying preferences of an animal. In practice, for the dairy cows the deepened lying boxes littered with natural materials such as sawdust, shavings, straw, dried manure and sand boxes or elevated boxes covered with a synthetic material, mattresses or mats are used.Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv kvality podlahy na správanie a čistotu povrchu tela dojníc. Z analýzy výsledkov vyplýva, že dojnice ustajnené v sekcii so separovaným kalom hnojovice venovali ležaniu väčšiu časť (41,47% a ležali aj menej v hnojnej chodbe (0,91% ako dojnice v sekcii so separovaným kalom hnojovice aj gumenými matracmi, kde dojnice celkovo menej ležali (35,71%, viac času ležali v hnojnej chodbe (1,55% a z hľadiska uprednostňovania ležoviska ležali jednoznačne viac na separovanom kale hnojovice (25,8%. Na základe pozorovaní možno povedať, že dojnice ustajnené v sekciách so separovaným kalom hnojovice boli čistejšie (priemerne 6,13 bodov ako dojnice v sekcii so separovaným kalom hnojovice aj gumou (priemerne 7,28 bodov. V s

 19. Afferent input selects NMDA receptor subtype to determine the persistency of hippocampal LTP in freely behaving mice

  Jesús Javier Ballesteros

  2016-10-01

  Full Text Available The glutamatergic N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR is critically involved in many forms of hippocampus-dependent memory that may be enabled by synaptic plasticity. Behavioral studies with NMDAR antagonists and NMDAR subunit (GluN2 mutants revealed distinct contributions from GluN2A- and GluN2B-containing NMDARs to rapidly and slowly acquired memory performance. Furthermore, studies of synaptic plasticity, in genetically modified mice in vitro, suggest that GluN2A and GluN2B may contribute in different ways to the induction and longevity of synaptic plasticity. In contrast to the hippocampal slice preparation, in behaving mice, the afferent frequencies that induce synaptic plasticity are very restricted and specific. In fact, it is the stimulus pattern, and not variations in afferent frequency that determine the longevity of long-term potentiation (LTP. Here, we explored the contribution of GluN2A and GluN2B to LTP of differing magnitudes and persistencies in freely behaving mice. We applied differing high-frequency stimulation (HFS patterns at 100 Hz to the hippocampal CA1 region, to induce NMDAR-dependent LTP in wild-type (WT mice, that endured for 24h (late (L-LTP. In GluN2A-KO mice, E-LTP (HFS, 50 pulses was significantly reduced in magnitude and duration, whereas LTP (HFS, 2 x 50 pulses and L-LTP (HFS, 4 x 50 pulses were unaffected compared to responses in WT animals. By contrast, pharmacological antagonism of GluN2B in WT had no effect on E-LTP but significantly prevented LTP. E- LTP and LTP were significantly impaired by GluN2B antagonism in GluN2A-KO mice. These data indicate that the pattern of afferent stimulation is decisive for the recruitment of distinct GluN2A and GluN2B signaling pathways that in turn determine the persistency of hippocampal LTP. Whereas brief bursts of patterned stimulation preferentially recruit GluN2A and lead to weak and short-lived forms of LTP, prolonged, more intense, afferent activation recruits GluN2B

 20. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 1. Řídicí modul BLDC motoru

  2016-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou hardvéru a softvéru pre riadenie a reguláciu vysokootáčkového pohonu s BLDC motorom, ktorý bude slúžiť ako vreteno pre CNC frézovačku. V práci je podrobne popísaný návrh schémy zapojenia a dosky plošných spojov silovej časti, riadiacej časti a napájacej časti trojfázového tranzistorového meniča riadeného DSP procesorom. Taktiež je podrobne popísaný program DSP procesora pre riadenie a reguláciu BLDC motora, ktorého funkcia je overovaná pomocou ...

 2. Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI

  Norbert Ádám

  2013-12-01

  Full Text Available V článku uvedená architektúra je založená na výpočtovom modeli „data flow“, v ktorom riadenie výpočtu je založené na spracovaní toku dát. Základným prvkom DF architektúry je koordinačný procesor (CP, ktorý je zodpovedný za riadenie a organizáciu vykonávania inštrukcií. Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako dynamický multifunkčný systém. Pri vykonávaní operácií môže CP prechádzať rôznymi stavmi, v dôsledku čoho táto jednotka predstavuje dynamický prúdový systém. Prechod a poradie prechodu medzi jednotlivými stavmi CP je podmienený typom spracovaného operátora pri interpretovaní prúdu operandov. Z možných typov operátorov, článok uvádza mikroprogramové riadenie pre jednovstupové operátory.

 3. Sewerage Pumping Station Optimization Under Real Conditions

  Chabal Lukas

  2014-12-01

  Full Text Available Pre výstavbu stokovej siete v rovinatom území je typické značné množstvo čerpacích staníc (ČS, čo implikuje pravdepodobnosť vzniku technických problémov a zvyšuje náklady na prevádzku. Príspevok je zameraný na spôsoby odkanalizovania obcí situovaných v rovinatom území, kde je potrebné budovať veľký počet čerpacích staníc (ČS. Problémy nastávajú pri niekoľkonásobnom sériovom, paralelnom alebo kombinovanom zapojení ČS. Spotreba energie tvorí často najväčšiu nákladovú položkou celkových nákladov generovaných počas životného cyklu čerpadla. Náklady na energiu môžu dominovať ostatným nákladom, hlavne ak je čerpadlo v chode viac ako 2000 hodín za rok (Wilson et al., 2010.

 4. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 5. Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium

  2013-01-01

  Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. Práca sa ďalej zameriava na praktické využitie vyššie uvedených mikroorganizmov na účely výroby vodíku. Ako jedno z možných rastových médií pre vyššie uvedené baktérie predstavuje srvátku z mliekarenských výrob. V experimentálnej časti práce bola použitá polymerázová reťazov...

 6. Uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka i akcelerometara na grešku u određivanju pozicije aviona / Size effect of the inertial measurement unit and inside IMU accelerometers on aircraft position error

  Slobodan Janićijević

  2003-03-01

  Full Text Available U ovom članku analiziran je uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka (IMB u avionu i mesta ugradnje akcelerometara u IMB na tačnost određivanja pozicije pomoću bes-platformskog inercijalnog navigacijskog sistema (BINS. Pokazano je da se ovi uticaji ne mogu uvek zanemariti. Izračunata je ukupna greška u određivanju pozicije aviona ako se IMB ugrađuje van centra rotacije aviona, a akcelerometri van centra IMB. Predložena je optimalna orijentacija akcelerometara u IMB-u, kako bi se minimizirao uticaj ugradnje akcelerometara van centra IMB na tačnost određivanja pozicije aviona. Predložen je i način kompenzacije greške. / This paper analyzes the mounting offset size effect of the inertial measurement unit (IMU in aircraft and accelerometers mounting offset size effect in the IMU on the accuracy of strap down inertial navigation system (SDINS. It is also shown that these effects cannot be always neglected. The total size effect error for the IMU has been the computed. An accelerometers optimum orientation inside the IMU has been proposed to minimize size effects on the accuracy of navigation parameters. A manner to compensate these size effects has been proposed as well.

 7. 2011 Einstein Fellows Chosen

  2011-03-01

  ASA has announced the selection of the 2011 Einstein Fellows who will conduct research related to NASA's Physics of the Cosmos program, which aims to expand our knowledge of the origin, evolution, and fate of the Universe. The Einstein Fellowship provides support to the awardees for three years, and the Fellows may pursue their research at a host university or research center of their choosing in the United States. The new Fellows will begin their programs in the fall of 2011. The new Einstein Fellows and their host institutions are listed below: * Akos Bogdan (Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Mass.) * Samuel Gralla (University of Maryland, College Park, Md.) * Philip Hopkins (University of California at Berkeley) * Matthew Kunz (Princeton University, Princeton, N.J.) * Laura Lopez (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.) * Amy Reines (National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, Virg.) * Rubens Reis (University of Michigan, Ann Arbor) * Ken Shen (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Calif.) * Jennifer Siegal-Gaskins (California Institute of Technology, Pasadena) * Lorenzo Sironi (Harvard University, Cambridge, Mass.) NASA has two other astrophysics theme-based fellowship programs: the Sagan Fellowship Program, which supports research into exoplanet exploration, and the Hubble Fellowship Program, which supports research into cosmic origins. More information on the Einstein Fellowships can be found at: http://cxc.harvard.edu/fellows/

 8. Planetary Systems and the Origins of Life

  Pudritz, Ralph; Higgs, Paul; Stone, Jonathon

  2013-01-01

  Preface; Part I. Planetary Systems and the Origins of Life: 1. Observations of extrasolar planetary systems Shay Zucker; 2. The atmospheres of extrasolar planets L. Jeremy Richardson and Sara Seager; 3. Terrestrial planet formation Edward Thommes; 4. Protoplanetary disks, amino acids and the genetic code Paul Higgs and Ralph Pudritz; 5. Emergent phenomena in biology: the origin of cellular life David Deamer; Part II. Life on Earth: 6. Extremophiles: defining the envelope for the search for life in the Universe Lynn Rothschild; 7. Hyperthermophilic life on Earth - and on Mars? Karl Stetter; 8. Phylogenomics: how far back in the past can we go? Henner Brinkmann, Denis Baurain and Hervé Philippe; 9. Horizontal gene transfer, gene histories and the root of the tree of life Olga Zhaxybayeva and J. Peter Gogarten; 10. Evolutionary innovation versus ecological incumbency Adolf Seilacher; 11. Gradual origins for the Metazoans Alexandra Pontefract and Jonathan Stone; Part III. Life in the Solar System?: 12. The search for life on Mars Chris McKay; 13. Life in the dark dune spots of Mars: a testable hypothesis Eörs Szathmary, Tibor Ganti, Tamas Pocs, Andras Horvath, Akos Kereszturi, Szaniszlo Berzci and Andras Sik; 14. Titan: a new astrobiological vision from the Cassini-Huygens data François Raulin; 15. Europa, the Ocean Moon: tides, permeable ice, and life Richard Greenberg; Index.

 9. Vyhodnotenie a zlepšenie internetovej marketingovej stratégie zavedeného internetového obchodu

  Marcely, Peter

  2011-01-01

  Úspech spoločnosti venujúcej sa elektronickému predaju je hlboko prepojený s nástrojmi internetového marketingu. Široká škála týchto produktov je zložitá na zoptimalizovanie a nastavenie celého procesu tak, aby pracoval efektívne. Efektívnosť v tomto prípade značí pozitívny návrat investície, ktorú do nástrojov vkladáme. Orientácia na zákazníka je dôležitý faktor pre všetky e-business spoločnosti. Zákazníci vyžadujú veľké množstvo doručovacích a platobných možností ako aj rýchlu zákaznícku po...

 10. Resposta taquicárdica e controle autonômico no exercício físico em modelo genético de insuficiência cardíaca Tachycardic response and autonomic control in physical exercise in genetic model of cardiac insufficiency

  Telma F. Cunha

  2009-08-01

  Full Text Available O aumento da atividade nervosa simpática e a taquicardia em repouso ou durante esforços físicos estão associados ao aumento da morbimortalidade, mesmo na ausência de sinais clínicos de doença cardíaca. Sabendo-se da importância dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos na modulação da atividade nervosa e frequência cardíaca (FC, o presente trabalho utiliza um modelo genético de cardiomiopatia induzida por excesso de catecolaminas circulantes baseado na inativação gênica dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos em camundongos (α2A/α2CKO para verificar a resposta da FC ao exercício físico (EF, assim como o controle simpatovagal da FC ao EF. Testou-se a hipótese de que haveria resposta taquicárdica exacerbada durante o EF nos camundongos α2A/α2CKO mesmo quando a função cardíaca ainda estivesse preservada em repouso, sendo o receptor α2A-adrenérgico o principal responsável por essa resposta. Camundongos machos da linhagem C57Bl6J, controle (CO e com inativação gênica para os receptores α2A (α2AKO, α2C α2CKO e α2A/α2CKO foram submetidos a um teste de tolerância ao esforço físico. Outros dois grupos de camundongos, CO e α2A/α2CKO, foram submetidos ao bloqueio farmacológico dos receptores muscarínicos e β-adrenérgicos e ao EF progressivo para se avaliar a contribuição simpatovagal para a taquicardia de EF. Observou-se intolerância ao esforço físico (1.220 ± 18 e 1.460 ± 34 vs. 2.630 ± 42m, respectivamente e maior taquicardia ao EF (765 ± 16 e 792 ± 13 vs. 603 ± 18bpm, respectivamente nos camundongos α2AKO e α2A/α2CKO vs. CO. Além disso, o balanço autonômico estava alterado nos camundongos α2A/α2CKO pela hiperatividade simpática e menor efeito vagal cardíaco. Esses resultados demonstram a importância dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos no controle autonômico não só no repouso, mas também durante o EF, sendo o receptor α2A-adrenérgico o responsável pela hiperatividade simp

 11. Krizni menadžment u funkciji nove teorije menadžmenta

  Jelena Legčević

  2014-10-01

  Full Text Available Današnji globalizacijski trendovi zahvatili su cijeli svijet i nemoguće je u njima ne sudjelovati. Svijet je u svim svojim pojavnostima postao uistinu međuovisan pa više nije moguće ignorirati novonastale promjene, a zbog kompleksnosti sustava teško je u njemu uspostaviti ravnotežu. Krize danas pogađaju gospodarske subjekte, političke i državne institucije, kao i različite druge organizacije, ali i čovjeka kao osobu. Krizni menadžment je bolji i učinkovitiji ako je krizna strategija određena pravovremeno. Svaka kriza ima svoj put za rješenje, ali je potrebno dobro razmotriti elemente koji ulaze u procjenu rizika s kojima se ulazi u krizu ili kriznu situaciju. Najbolji je način prevencije i obrane od krize osposobiti vlastito osoblje ili utemeljiti krizni stožer u kojemu će se nalaziti stručnjaci kojima su poznati svi alati i sva sredstva s pomoću kojih će se moći predvidjeti i riješiti kriza.

 12. Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích

  2009-01-01

  Ciežom tento prace bolo zoznámiť sa so sieťovými prvkami konvergovaných sieti. V dnes dobe sa kladie na sieťové prvky vežký dôraz preto je dôležité ako bude riešená priorita. V teoretická časť sa zaobera sieťovými prvkami a neurónovými sieťami. Neurónové siete boli rozoberané od vzniku až po súčastnosť. Úlohou bolo navrhnúť topologiu neurónovej, ktorá by dokázala riadiť sieťový prvok. Jedná sa o trojvrstvovú preceptrónovú sieť so štyrmy vstupmy a jedným výstupom. Simulácia bola uskutočnená v ...

 13. Organizacija tehnološkog procesa remonta složenih tehničkih sistema u tehničkom remontnom zavodu u Čačku

  Vojkan M. Radonjić

  2014-04-01

  Full Text Available Složeni tehnički sistemi (STS od ostalih tehničkih sistema (TS razlikuju se po konstrukciji i nameni, koja može biti: zaštita ljudi, materijalnih bogatstava i teritorije. Ako želimo da STS budu ispravni i imaju zadovoljavajući nivo pouzdanosti i gotovosti,  sistem remonta mora biti u stanju da podrži zahteve koji proističu iz njihove specifičnosti. Sistem njihovog remonta mora biti programiran, a upravljanje njime zasnovano na konceptu QMS (Quality management system. Organizacija remonta STS za potrebe sistema odbrane Republike Srbije, u Tehničkom remontnom zavodu u Čačku (TRZ, primer je organizacije u koju je implementiran  procesni model sistema upravljanja kvalitetom (QMS. Ovaj članak opisuje proces remonta STS u TRZ sa njegovim procesnim sistemom upravljanja kvalitetom (QMS, koji je preduslov za efikasan i efektivan proces remonta. Proces remonta prikazan je na primeru remonta guseničnog borbenog vozila. 

 14. Solidification of fly ash from municipal solid waste incinerator by the use of sorel cement

  Hepworth Malcolm T.

  1996-03-01

  Full Text Available Spaľovanie tuhého komunálneho odpadu významne redukuje objem a hmotnosť tuhého komunálneho odpadu, avšak zvyšky po spaľovaní sú klasifikované ako nebezpečné odpady. Použitím stabilizačnej technológie solidifikácie popolčeka z elektrostatických odlučovačov spaľovne na komunálny odpad využitím Sorelovho cementu vznikne popolčekový cement, ktorého environmentálne a inžinierske vlastnosti ponúkajú možnosť jeho užitočného využitia pre účely stavebníctva.

 15. Založení internetové cestovní agentury

  Solárik, Róbert

  2011-01-01

  Táto diplomová práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre online cestovnú agentúru s cieľom zistiť, či je ekonomicky výhodné začať podnikať v turistickom ruchu ako predajca zájazdov cez internet. Táto práca tiež vykonáva analýzy okolia a podáva odporučenia vo forme časového harmonogramu, marketingového plánu, operačného plánu a finančného plánu. Na základe predpokladaných finančných výkazov hodnotí ekonomickú výhodnosť projektu. This dissertation thesis focuses on creating...

 16. Identification and Pharmacological Analysis of High Efficacy Small Molecule Inhibitors of EGF-EGFR Interactions in Clinical Treatment of Non-Small Cell Lung Carcinoma: a Computational Approach.

  Gudala, Suresh; Khan, Uzma; Kanungo, Niteesh; Bandaru, Srinivas; Hussain, Tajamul; Parihar, Ms; Nayarisseri, Anuraj; Mundluru, Hema Prasad

  2015-01-01

  Inhibition of EGFR-EGF interactions forms an important therapeutic rationale in treatment of non-small cell lung carcinoma. Established inhibitors have been successful in reducing proliferative processes observed in NSCLC, however patients suffer serious side effects. Considering the narrow therapeutic window of present EGFR inhibitors, the present study centred on identifying high efficacy EGFR inhibitors through structure based virtual screening strategies. Established inhibitors - Afatinib, Dacomitinib, Erlotinib, Lapatinib, Rociletinib formed parent compounds to retrieve similar compounds by linear fingerprint based tanimoto search with a threshold of 90%. The compounds (parents and respective similars) were docked at the EGF binding cleft of EGFR. Patch dock supervised protein-protein interactions were established between EGF and ligand (query and similar) bound and free states of EGFR. Compounds ADS103317, AKOS024836912, AGN-PC-0MXVWT, GNF-Pf-3539, SCHEMBL15205939 were retrieved respectively similar to Afatinib, Dacomitinib, Erlotinib, Lapatinib, Rociletinib. Compound- AGN-PC-0MXVWT akin to Erlotinib showed highest affinity against EGFR amongst all the compounds (parent and similar) assessed in the study. Further, AGN-PC-0MXVWT brought about significant blocking of EGFR-EGF interactions in addition showed appreciable ADMET properties and pharmacophoric features. In the study, we report AGN-PC-0MXVWT to be an efficient and high efficacy inhibitor of EGFR-EGF interactions identified through computational approaches.

 17. Reducing urban diffuse pollution and surface water flooding using retrofit street trees

  Rothwell, James; Stringer, Pete; Causer, Katherine; Ryan, Matt; Mangan, Steve; Appleton, Ian; Savage, Mike

  2016-04-01

  Nature-based solutions for the management of urban stormwater have been growing in popularity, but there is a lack of empirical performance data for field-scale installations, especially in a UK context. To address this deficiency, a novel retrofit street tree demonstration project was commissioned in the City of Salford, near Manchester (UK). Three fifteen year-old London Plane trees were planted within a large roadside tree trench on an urban residential street. The DeepRoot Silvia Cell modular suspended pavement system was used to maximise soil volume, avoid compaction and support large tree growth. Road runoff is directed to the tree trench via AKO Slot Kerbs. Water is then distributed evenly throughout the whole system via a perforated pipe. Excess water is conveyed out of the system via an underdrain, which is subsequently connected to the sewer network. The tree trench is lined with an impermeable membrane. Access chambers are positioned on the inflow and outflow of the tree trench to facilitate hydrological and water quality monitoring. Installation was completed in autumn 2015 and monitoring will be conducted over a three year period. This paper will provide an overview of the installation process and present initial results on the pollutant removal performance and hydrological functioning of the system.

 18. Úloha UNASUR v latinskoamerických integračných procesoch na začiatku 21. storočia

  Marián Šabo

  2013-01-01

  Jedným z najnovších a najambicióznejších integračných zoskupení v Latinskej Amerike je Únia juhoamerických národov (UNASUR), vytvorená v roku 2008 na podporu regionálnej integrácie v otázkach demokracie, vzdelávania, energetiky, životného prostredia, infraštruktúry a bezpečnosti a so zámerom odstrániť sociálnu nerovnosť a vylúčenie. Vytvorená je podľa vzoru Európskej únie a rovnako ako EÚ má UNASUR veľmi rozsiahle a ambiciózne ciele. Hlavným cieľom UNASUR je politická, ekonomická, sociálna a ...

 19. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 20. The saker falcon (Falco cherrug population, diet and nest boxes in Slovakia: LIFE-project report 2011–2014

  Chavko Jozef

  2014-12-01

  Full Text Available Od októbra 201 0 do decembra 201 4 bol realizovaný projekt LIFE09 NAT/HU/000384 v štyroch Chránených vtácích územiach na Slovensku. Projekt nadviazal na predchádzajúci LIFE projekt, realizovaný v rokoch 2006 až 201 0. Oba projekty podporovali pravidelné sledovanie populácie sokola rároha a nové prístupy pre zachovanie druhu. Projekt LIFE09 prispel k zvýšeniu poznatkov o zložení potravy a rovnako aj o správaní sa tohto druhu. Populácia bola silne ovplyvnená v roku 201 3 mimoriadne zlými poveternostnými podmienkami pocasia (1 ,79 vyleteného mládata na zapocaté hniezdenie. Aj ked sa predpokladá, že celková populácia je vyššia, v roku 201 4 bolo zistených na Slovensku spolu 31 párov sokola rároha. Analýzou potravy (2991 jedincov, bolo identifikovaných 47 druhov koristi, z ktorých vtáky boli dominantné (80 %. Viac ako polovicu potravy tvoril holub domáci (Columba livia f. domestica (59 %

 1. Sergej Dovlatov: Kofer /S ruskog preveo Petar Karavlah

  Petar Karavlah

  2012-12-01

  Full Text Available Kuja iz Ureda za vize rekla je: „Svaki emigrant ima pravo na tri kofera. Takva je norma. To su posebni propisi ministarstva.“Nije imalo smisla proturječiti. Ali ipak sam morao: „Samo tri kofera?! Što bih trebao sa stvarima?“„Na primjer?“„Na primjer, sa svojom zbirkom trkaćih auta?“„Prodajte je“, odsutno odgovori službenica. Zatim doda, lagano se namrštivši: „Ako nečim niste zadovoljni, podnesite žalbu.“„Zadovoljan sam.“Nakon zatvora bio sam svime zadovoljan.„Pa onda se i ponašajte tako.“Za tjedan dana već sam pakirao stvari. Ispostavilo se da mi je bio dovoljan jedan jedini kofer. Gotovo sam zaplakao od muke. Pa imao sam trideset i šest godina. Od toga sam osamnaest godina radio. Zaradio bih pa kupio nešto. Mislio sam da imam nekakvu imovinu. A na kraju – jedan kofer. I to prilično skromnih dimenzija. Ispada da sam siromah? Kako je do toga došlo?Knjige? Imao sam uglavnom zabranjene knjige. One nisu prolazile kroz carinu. Morao sam ih podijeliti poznanicima zajedno s takozvanim arhivom.

 2. Slovak brown coals as a feedstock for the active coke production

  Sobolewski Aleksander

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sa venuje pozornos možnostiam výroby aktívneho koksu zo slovenského hnedého uhlia Bane Cíge¾. Príprava aktívneho koksu bola uskutoènená v laboratórnych podmienkach a v poloprevádzke. Surové uhlie sa podrobilo vysokoteplotnej pyrolýze v retorte s pevným roštom, v klasickej rotaènej peci, ako aj vo fluidnom reaktore. Následne boli urèované adsorpèné charakteristiky získaného aktívneho koksu, ktoré sa porovnávali s charakteristikami komerène vyrábaného koksu. V príspevku sa taktiež diskutujú možnosti aplikácie pripraveného aktívneho koksu v technológiách ochrany životného prostredia.

 3. Obligations Related to the Transportation of pet Animals (Eu Legislation / Povinnosti Súvisiace S Prepravou Spoločenských Zvierat (Európska Legislatíva

  Pavlíková Barbara

  2015-06-01

  Full Text Available Prispevok sa zaobera otazkou, ktoru často riešia majitelia spoločenskych zvierat vo všetkych členskych štatoch EU. Poskytuje bližši pohľad na povinnosti spojene s cestovanim so zvieraťom medzi členskymi štatmi, alebo medzi členskym štatom a treťou - nečlenskou krajinou. Zameriava sa na nekomerčnu prepravu, ako je napriklad dovolenka, vylet a podobne. Praca prostrednictvom syntezy, analyzy a porovnania ponuka prehľad zakladnych legislativnych aktov v predmetnej oblasti. Venuje sa tiež otazke tzv. pet pasu, najdoležitejšieho identifikačneho dokladu, vyžadovaneho pre spoločenske zvierata na uzemi EU. Možno v nej najsť aj definicie najčastejšie použivanej terminologie.

 4. "Trojitá hra" - FTTH

  Bobkovič, Peter

  2008-01-01

  Tento projekt sa zaoberá možnosťami realizácie pripojenia poslednej míle k užívatežovi pomocou FTTH, čo je optika až do domu. Celá práca je rozdelená na 2 časti a to všeobecný prehžad FTTH a vlastné meranie. Vo všeobecnom prehžade sú postupne uvedené druhy sietí FTTH, problematika s FTTH spojená, zmapovaná situácia vo svete a trojitá hra (cenník, ponuka TV a pod.). Vo druhej časti je vypracované postupné zmeranie a výsledky troch vykonaných meraní (PPM, OTDR, priama metóda) ako aj vzhžad čist...

 5. Empowering student leaders to nurture the first year experience through cross-cultural diversity. A Practice Report Nāu te raurau, Nāku te raurau, ka ora ai te iwi

  Deborah Laurs

  2013-08-01

  Full Text Available Victoria University offers a number of peer-support and mentoring programs for first-year students, including Te Pūtahi Atawahi (mentoring and holistic support for Māori and Pasifika students, PASS (Peer Assisted Study Support and Campus Coaches (Orientation Week guides. In the past, despite having similar goals of providing peer-support to foster a sense of community, such programs have operated in isolation. However, a recent initiative has seen the development of a core leadership training module, jointly designed and delivered by staff from Te Pūtahi Atawhai and Student Learning Support. Seeking to equip student-leaders with an understanding of some of the holistic Māori values, Kotahitanga (unity, Ako (teaching and learning, Manaakitanga (empathy/hospitality, Whakamana (respect, Whakanui (acknowledging success, Whakawhanaungatanga (building strong networks and Rangatiratanga (ability to bring groups together/Self-direction, this core training offers the potential to strengthen Treaty of Waitangi relationships and nurture inter-cultural awareness, developing a pan-university sense of belongingness in the process. 

 6. Skryté kurikulum, stále aktuální problém školy a pedagogiky

  Jitka Lorenzová

  2015-12-01

  Full Text Available Cílem studie je nabídnout pohled na skryté kurikulum v kontextu výzkumného zájmu pedagogiky, sociologie a kritických teorií o tuto problematiku a poukázat na jeho vybrané aktuální aspekty v praxi. Metodologie zpracování textu je založena na analýze a následné interpretaci odborné literatury, dokumentů a dalších relevantních zdrojů. Obsahově text nejdříve pojednává o pojetí skrytého kurikula, přístupech k jeho zkoumání a obsazích učení, které jsou skrytým kurikulem předávány. Dále věnuje pozornost skrytému kurikulu na mikro a makroúrovni školy a společnosti a přibližuje kritické pedagogické a sociologické teorie, pro něž byl zájem o tuto problematiku zvláště charakteristický. Na závěr jsou prezentovány vybrané problémy působení skrytého kurikula, a to ve vztahu k otázkám skrytých významů školní komunikace, moci diskursu jako nositele genderových poselství a diskursivních praktik umožňujících reprodukovat sociokulturní znevýhodnění, nulového, vizuálního a antiekologického kurikula.

 7. Unexplained Brightening of Unusual Star

  1997-01-01

  the observations, it had become the brightest star in the core of the cluster. Caption to ESO PR Photo 04/97 [GIF, 6k] Earlier in 1996, this star - that carries the designation AKO 9 - has been found to be a double system of two stars that revolve around each other with an orbital period of just over 1 day. They are so close to each other that, at the distance of 47 Tucanae, they are observed as a single point of light. However, as seen from the Earth, one of the components moves in front of the other during eclipses once per revolution. When this happens, the brightness of the double star diminishes by about 1 magnitude for a short time. What is the cause for the brightening? The astronomers believe that the unexpected brightening of AKO 9 is connected to some kind of unusual event in this double system. There are in principle several possibilities, none of which, however, appears to be the true cause. In fact, it has not yet been possible to identify unambiguously the source of the observed phenomenon. In some double stars that consist of a solar-type star with a cooler and heavier companion, magnetic activity has been observed in the companion's upper layers. This may lead to a rapid brightness increase, but never by a factor as large as that observed in AKO 9 . Another possibility is that the system consists of a cool and large star together with a rather compact companion, a so-called white dwarf star. The latter is surrounded by a rotating accretion disc of matter and is no larger than the Earth although it weighs as much as the Sun. The accretion disc mainly contains matter that has been transferred from the cool star into an orbit around the white dwarf. In such a system instabilities in the accretion disc may occur from time to time which give rise to X-ray emission and also leads a significant increase in the ultraviolet brightness of the system. Nevertheless, the other observed properties of AKO 9 do not indicate that it is a binary system of this type. In

 8. Lietuvių kalbos postpoziciniai vietininkai

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  Full Text Available POSTPOSITIONAL LOCATIVES IN LITHUANIANSummaryThe paper argues that postpositional locatives in Lithuanian (inessive, illative, adessive, allative are not formations of the same epoch, but rather they were formed at different times; the pro­cess of their formation must have been long and continued right up to the appearance of the first Lithuanian printed book when the case-forms fell into a decline. First came singular forms, next — plural forms. More complicated and protracted was the development of inessive and adessive case-forms.Ā- and ē-stem sg. iness. and ill. forms (e. g. šakojè, žẽmėje, šakõn, žẽmėn are considered to be the oldest. The other sg. ill. and particularly sg. iness. forms are products of later development, as they are, as a rule, constructed in the above-mentioned pattern. The paper gives a detailed analysis of the case-forms and on the basis of the analysis it argues that the singular of all postpositional locatives had already been formed and become stable by the beginning of the period of writing -nothing of the kind can be said of the plural. Only illative and allative possessed then stable plural forms.The development of pl. iness. and adess. forms was hindered by the residual ancient Indo-European locative in -su. The centre of the author's attention, however, is the interrelationship of the case-forms and particularly the origin and development of pl. iness. and adess. case-forms.On the basis of a detailed analysis of the old writings, the author argues that the pl. iness. šakosa derives not from šakose, as is generally assumed, but it presents by itself a transformed version of the older form šakosu. The form šakose is to be derived not from the pl. acc. * šakā́s + *éп, but it should be treated as a transform of šakosu от šakosa in -e from the sg. inessive, cf. šakojè. Pl. adess. šakosumpi is not a transform of šakosempi, as is generally assumed, but the older variant of the

 9. Inter- and intra-annual dynamics of height increment in young beech and spruce stands in relation to tree size and weather conditions

  Konôpka Bohdan

  2014-03-01

  Full Text Available Počas rokov 2009-2013 sme sledovali sezónnu dynamiku výškového prírastku, ako aj celoročný výškový prírastok v bukových a smrekových mladinách rastúcich na totožnom stanovišti. Výsledky naznačili, že medziročné zmeny základných porastových charakteristík, a to najmä hustota porastu, boli výraznejšie v smrečine než v bučine. Omnoho vyššia stromová mortalita v smrečine sa vysvetlila nižšou intenzitou svetla pod korunovou vrstvou smrekov, resp. vyššou toleranciou buka na zatienenie. Veľké medzidruhové rozdiely sa zaznamenali v „načasovaní“ výškového prírastku. Konkrétne výškový prírastok bukov začal každoročne skôr ako výškový prírastok smrekov. Ďalej, terminál smrekov rástol dlhšie (približne 70 dní v porovnaní s bukmi (45 dní. Porovnanie priebehov výškových prírastkov vzhľadom na prostredie naznačilo, že principiálny vplyv mala globálna radiácia. V bučine bola maximálna intenzita výškového prírastku počas dní s maximálnou úrovňou globálnej radiácia, a to v rokoch 2009 a 2011, zároveň pokles intenzity sa objavil simultánne s poklesom globálnej radiácie počas roku 2012. V smrečine intenzita výškového prírastku predstavovala jednovrcholovú krivku - s najvyššou intenzitou prírastku v dňoch maximálnych hodnôt globálnej radiácie počas 2009 a 2012. Na druhej strane sa zaznamenal dvojvrcholový výskyt maxím intenzity výškového prírastku smrekov v 2010 a 2011. Tento jav súvisel s dočasným poklesom globálnej radiácie v týchto rokoch. Medzidruhové rozdiely v načasovaní výškového prírastku môžu mať relevanciu v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok. Napríklad pri epizódach sucha v polovici vegetačného obdobia, keďže výškový prírastok je vtedy už ukončený pri bukoch avšak na smrekoch ešte prebieha

 10. Modelling height to diameter ratio – an opportunity to increase Norway spruce stand stability in the Western Carpathians

  Bošeľa Michal

  2014-06-01

  Full Text Available Smrek je jednou z najrozšírenejších a ekonomicky najdôležitejších ihličnatých drevín v Európe. Taktiež je drevinou veľmi často poškodzovanou vetrovými kalamitami. Štíhlostný kvocient (pomer výšky a hrúbky stromu sa považuje za vhodný indikátor statickej stability jednotlivých stromov a porastov. Preto cieľom práce bola identifikácia hlavných faktorov, ktoré majú významný vplyv na hodnoty kvocientu. Jednoduchý model bol vytvorený ako pomôcka pre lesníka pri rozhodovaní o intenzite prebierok v smrekových porastoch s cieľom potenciálneho zvýšenia statickej stability a zachovania optimálnej produkcie. Využili sa údaje Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (260 plôch a taktiež údaje z predchádzajúcich výskumných projektov (48 plôch tak aby reprezentovali čo najširšie rozpätie ekologických podmienok, v ktorých smrek v súčasnosti rastie. Výsledky ukázali, že najvýznamnejšími ekologickými faktormi boli: nadmorská výška a bonita stanovišťa. Taktiež niektoré porastové charakteristiky sa významne podieľali na variabilite kvocientu: podiel koruny z výšky stromu, hustota porastu a stredná porastová výška reprezentujúca rastovú fázu porastu. Výsledky ďalej preukázali, že ekologické podmienky sú významnejšie ako porastové charakteristiky, a preto tieto treba brať do úvahy pri rozhodovacom procese. To znamená, že ak sa porast nachádza na pre smrek veľmi bonitnom stanovišti, sú potrebné silnejšie prebierky od mladých rastových fáz, aby sa ovplyvňovaním hrúbkového prírastku vyrovnal vplyv rýchleho výškového rastu. Zároveň je dôležitá rozdielna intenzita výškového a hrúbkového rastu počas vývoja porastu

 11. Selected Issues of Legislation with regard to Operating Pharmacies in the Slovak Republic / Vybrané problémy právnej úpravy prevádzkovania lekární v podmienkach Slovenskej republiky

  Capandová Petra

  2015-06-01

  Full Text Available Medzi základné práva a slobody, upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky patrí aj právo na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, právo na zdravotnícke pomôcky za zákonom stanovených podmienok. Tieto práva sú garantované v ustanovení Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v rámci ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a vzťahujú sa na každú fyzickú osobu, t. j. na človeka. Keďže sú tieto práva považované za ľudské práva v zmysle medzinárodného práva, sú garantované aj v mnohostranných medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právna úprava prevádzkovania lekární v Slovenskej republike zahŕňa široké spektrum otázok a je pomerne rozsiahla. Snahou zákonodarcu bolo nastaviť také pravidlá, ktoré by stransparentnili a zjednodušili právne prostredie v tomto sektore. V niektorých oblastiach sú pravidlá dané legislatívou Európskej únie a slovenský právny poriadok ich iba prevzal. Najdôležitejším prvokom v tejto sfére, ktorý nie je priamo upravovaný legislatívou EÚ, je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a využívanie systému verejného zdravotného poistenia v tejto oblasti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa spájajú s postavením prevádzkovateľa lekárne a jeho povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona o liekoch a s ktorými sa musí ako prevádzkovateľ lekárne vysporiadať. Táto oblasť podnikania je pomerne prísne regulovaná a preto je potrebné byť oboznámený s príslušnými právnymi predpismi. Príspevok z právno-teoretického hľadiska rieši viaceré otázky upravené v zákone o liekoch, či vyhláške o správnej lekárenskej praxi.

 12. Informacioni sistemi održavanja u Vojsci Srbije i Crne Gore i okruženju / Informational systems of maintenance in the Army of Serbia and Montenegro and environment

  Saša Veselinović

  2005-05-01

  Full Text Available Efikasno upravljanje sistemom održavanja moguće je samo ako vrh upravljačke strukture ima pravovremene i kvalitetne informacije o stanju sistema. Ovakve informacije moguće je obezbediti primenom odgovarajućeg automatizovanog informacionog sistema. U svetu postoje programski paketi za automatizaciju informacionog sistema održavanja pomoću kojih se vode podaci o stanju sredstava, toku održavanja, troškovima, nabavci rezervnih delova, a pojedini sistemi omogućavaju i statističko predviđanje otkaza. Informacioni sistem održavanja koji funkcioniše u Vojsci Srbije i Crne Gore je manuelan, a uspostavljen je pre uvođenja računara u operativnu upotrebu. Tokom eksploatacije sistem je više puta dograđivan i prilagođavan za automatizaciju. Aplikacije koje su trenutno u funkciji u pojedinim jedinicama nisu sistemsko rešenje već pokušaji entuzijasta da olakšaju deo aktivnosti u svom radu, a vezane su prvenstveno za izradu izveštaja. / Management of system of maintenance on effective -way is possible only if management has opportune and quality information about state of system. Providing opportune and quality information is possible only with appropriate automotive information system. In The World exist many programs for automation information systems of maintenance, -which observe a data about condition of equipments, flow of maintenance, a costs, purchasing of pans, and some of them provide statistical predicting of failures. Information system of maintenance, which functioning in Military forces of State Union of Serbia and Montenegro, is manual and established before implementation of personal computer in operative use, but through couple projects accomplished for automation. A program, which are in use, in some units, aren't system solution, then attempting group enthusiastic people to make easiest some activity in his work on making reports.

 13. Ústav geotechniky SAV na prelome tisícroèí

  Krúpa Víazoslav

  2002-03-01

  Full Text Available Ústav geotechniky SAV vznikol na základe uznesenia Predsedníctva SAV zo dòa 10.11.1956, s úèinnosou od 1.1.1957. Jeho pôvodný názov bol Laboratórium baníctva SAV v Bratislave. Laboratórium, ktoré predsta-vovalo budúci základ ústavu, bolo v tom istom roku preložené do Košíc. Spoèiatku pôsobilo v priestoroch Baníckej fakulty VŠT a od r. 1961 v novopostavenej budove na Watsonovej ulici. Tu sídli dodnes, aj keï poèas 45 tich rokov sa na jej vstupe menili názvy: Ústav baníctva SAV (1960, Ústav vlastností hornín SAV (1967, Banícky ústav SAV (1975 a Ústav geotechniky SAV (1994. Od 1.1.1993 funguje ústav ako organizácia s príspevkovou formou hospodárenia.Poèas èinnosti ústavu tu pôsobili také významné osobnosti slovenskej vedy, ako napr. akademik Tibor Kolbenheyer, prof. Dr.hc.Dr.Ing. František Špaldon, DrSc., èlen korešpondent SAV, prof. Ing. ¼udovít Kovaniè, DrSc., prof. RNDr. Klára Tkáèová, DrSc., prof. Ing. Félix Sekula, DrSc., RNDr. Jozef Kupka, DrSc., prof. Gejza Dunay, DrSc., prof. Ing. Baltazár Frankoviè, DrSc., plk. prof. Ing. TobiᚠLazar, DrSc., doc. MUDr. Bernard Gomboš, CSc., Ing. Vincent Mihalík, CSc. a ïalší.Ústav geotechniky SAV v Košiciach je pod¾a Zriaïovacej listiny (è. 196/0214/95 zo dòa 23.3.1995, doplnenej dòa 6.5.1997 zameraný na „základný výskum v oblasti kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmanie stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitostí tvorby tuhých disperzií a modifikácie ich vlastností fyzikálnymi, mechanickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie interakcie fáz pri tvorbe disperzných sústav a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí. Ústav sa cie¾ovo orientuje na využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí, na rozpracovanie špièkových technológií v

 14. Genotype profiles of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis isolates recovered from animals, commercial milk, and human beings in North India.

  Singh, S V; Sohal, J S; Singh, P K; Singh, A V

  2009-09-01

  To understand the genetic diversity of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) isolates recovered from domestic and wild ruminants, commercial milk, and human beings in North India. Genotyping of MAP isolates (N=117) recovered from animals, commercial milk, and human beings in different regions of North India between 1998 and 2007 was carried out using IS1311 PCR-restriction enzyme analysis (REA) and short sequence repeat (SSR) typing (G and GGT repeat loci). Of the 117 MAP isolates recovered from North India, bison-type was the predominant (83.8%) genotype followed by cattle-type (16.2%). Bison-type was the exclusive genotype recovered from goats, sheep, buffaloes, and blue bulls. However, both bison-type and cattle-type genotypes were recovered from cattle, humans, and commercial bovine milk samples. The relative distribution of the two genotypes was different in the different regions. Bison-type was the major genotype at the Central Institute for Research on Goats (CIRG), Akos, Ajmer, and Mathura, whereas, cattle-type was the major genotype from New Delhi and Agra. SSR typing of these isolates revealed that all MAP bison-type isolates had an identical profile (7g4ggt) with respect to G and GGT repeat SSR loci. In this study the sheep-type genotype was not found in North India. This study is the first from India to report the presence of two kinds of MAP genotypes (cattle-type and bison-type). However, non-reporting of the sheep-type genotype may not mean that it is absent in North India; the use of multiple culture media to recover MAP from clinical samples for future investigations is advised.

 15. Fructose-induced increases in expression of intestinal fructolytic and gluconeogenic genes are regulated by GLUT5 and KHK.

  Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; Tharabenjasin, Phuntila; Gao, Nan; Ferraris, Ronaldo P

  2015-09-01

  Marked increases in fructose consumption have been tightly linked to metabolic diseases. One-third of ingested fructose is metabolized in the small intestine, but the underlying mechanisms regulating expression of fructose-metabolizing enzymes are not known. We used genetic mouse models to test the hypothesis that fructose absorption via glucose transporter protein, member 5 (GLUT5), metabolism via ketohexokinase (KHK), as well as GLUT5 trafficking to the apical membrane via the Ras-related protein in brain 11a (Rab11a)-dependent endosomes are required for the regulation of intestinal fructolytic and gluconeogenic enzymes. Fructose feeding increased the intestinal mRNA and protein expression of these enzymes in the small intestine of adult wild-type (WT) mice compared with those gavage fed with lysine or glucose. Fructose did not increase expression of these enzymes in the GLUT5 knockout (KO) mice. Blocking intracellular fructose metabolism by KHK ablation also prevented fructose-induced upregulation. Glycolytic hexokinase I expression was similar between WT and GLUT5- or KHK-KO mice and did not vary with feeding solution. Gavage feeding with the fructose-specific metabolite glyceraldehyde did not increase enzyme expression, suggesting that signaling occurs before the hydrolysis of fructose to three-carbon compounds. Impeding GLUT5 trafficking to the apical membrane using intestinal epithelial cell-specific Rab11a-KO mice impaired fructose-induced upregulation. KHK expression was uniformly distributed along the villus but was localized mainly in the basal region of the cytosol of enterocytes. The feedforward upregulation of fructolytic and gluconeogenic enzymes specifically requires GLUT5 and KHK and may proactively enhance the intestine's ability to process anticipated increases in dietary fructose concentrations. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 16. Outcomes from a US military neurology and traumatic brain injury telemedicine program.

  Yurkiewicz, Ilana R; Lappan, Charles M; Neely, Edward T; Hesselbrock, Roger R; Girard, Philip D; Alphonso, Aimee L; Tsao, Jack W

  2012-09-18

  This study evaluated usage of the Army Knowledge Online (AKO) Telemedicine Consultation Program for neurology and traumatic brain injury (TBI) cases in remote overseas areas with limited access to subspecialists. We performed a descriptive analysis of quantity of consults, response times, sites where consults originated, military branches that benefitted, anatomic locations of problems, and diagnoses. This was a retrospective analysis that searched electronic databases for neurology consults from October 2006 to December 2010 and TBI consults from March 2008 to December 2010. A total of 508 consults were received for neurology, and 131 consults involved TBI. For the most part, quantity of consults increased over the years. Meanwhile, response times decreased, with a mean response time of 8 hours, 14 minutes for neurology consults and 2 hours, 44 minutes for TBI consults. Most neurology consults originated in Iraq (67.59%) followed by Afghanistan (16.84%), whereas TBI consults mainly originated from Afghanistan (40.87%) followed by Iraq (33.91%). The most common consultant diagnoses were headaches, including migraines (52.1%), for neurology cases and mild TBI/concussion (52.3%) for TBI cases. In the majority of cases, consultants recommended in-theater management. After receipt of consultant's recommendation, 84 known neurology evacuations were facilitated, and 3 known neurology evacuations were prevented. E-mail-based neurology and TBI subspecialty teleconsultation is a viable method for overseas providers in remote locations to receive expert recommendations for a range of neurologic conditions. These recommendations can facilitate medically necessary patient evacuations or prevent evacuations for which on-site care is preferable.

 17. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 18. In vivo analysis of MEF2 transcription factors in synapse regulation and neuronal survival.

  M Waseem Akhtar

  Full Text Available MEF2 (A-D transcription factors govern development, differentiation and maintenance of various cell types including neurons. The role of MEF2 isoforms in the brain has been studied using in vitro manipulations with only MEF2C examined in vivo. In order to understand specific as well as redundant roles of the MEF2 isoforms, we generated brain-specific deletion of MEF2A and found that Mef2aKO mice show normal behavior in a range of paradigms including learning and memory. We next generated Mef2a and Mef2d brain-specific double KO (Mef2a/dDKO mice and observed deficits in motor coordination and enhanced hippocampal short-term synaptic plasticity, however there were no alterations in learning and memory, Schaffer collateral pathway long-term potentiation, or the number of dendritic spines. Since previous work has established a critical role for MEF2C in hippocampal plasticity, we generated a Mef2a, Mef2c and Mef2d brain-specific triple KO (Mef2a/c/dTKO. Mef2a/c/d TKO mice have early postnatal lethality with increased neuronal apoptosis, indicative of a redundant role for the MEF2 factors in neuronal survival. We examined synaptic plasticity in the intact neurons in the Mef2a/c/d TKO mice and found significant impairments in short-term synaptic plasticity suggesting that MEF2C is the major isoform involved in hippocampal synaptic function. Collectively, these data highlight the key in vivo role of MEF2C isoform in the brain and suggest that MEF2A and MEF2D have only subtle roles in regulating hippocampal synaptic function.

 19. In Vivo Analysis of MEF2 Transcription Factors in Synapse Regulation and Neuronal Survival

  Adachi, Megumi; Morris, Michael J.; Qi, Xiaoxia; Richardson, James A.; Bassel-Duby, Rhonda; Olson, Eric N.; Kavalali, Ege T.; Monteggia, Lisa M.

  2012-01-01

  MEF2 (A–D) transcription factors govern development, differentiation and maintenance of various cell types including neurons. The role of MEF2 isoforms in the brain has been studied using in vitro manipulations with only MEF2C examined in vivo. In order to understand specific as well as redundant roles of the MEF2 isoforms, we generated brain-specific deletion of MEF2A and found that Mef2aKO mice show normal behavior in a range of paradigms including learning and memory. We next generated Mef2a and Mef2d brain-specific double KO (Mef2a/dDKO) mice and observed deficits in motor coordination and enhanced hippocampal short-term synaptic plasticity, however there were no alterations in learning and memory, Schaffer collateral pathway long-term potentiation, or the number of dendritic spines. Since previous work has established a critical role for MEF2C in hippocampal plasticity, we generated a Mef2a, Mef2c and Mef2d brain-specific triple KO (Mef2a/c/dTKO). Mef2a/c/d TKO mice have early postnatal lethality with increased neuronal apoptosis, indicative of a redundant role for the MEF2 factors in neuronal survival. We examined synaptic plasticity in the intact neurons in the Mef2a/c/d TKO mice and found significant impairments in short-term synaptic plasticity suggesting that MEF2C is the major isoform involved in hippocampal synaptic function. Collectively, these data highlight the key in vivo role of MEF2C isoform in the brain and suggest that MEF2A and MEF2D have only subtle roles in regulating hippocampal synaptic function. PMID:22496871

 20. Ugovor o zajedničkom pothvatu (joint venture u naftnom sektoru

  Ratko Brnabić

  2014-10-01

  Full Text Available U radu se raspravlja o ugovoru o zajedničkom pothvatu koji je praktički neizostavan dio svake ozbiljnije operacije istraživanja, a potom i iskorištavanja ugljikovodika (proizvodnja naftnih derivata. Riječ je o skupom pothvatu uz koji se vezuju brojni rizici pa trgovci u tom području žele sklapanjem takvog ugovora zadržati mogućnost (izglede da ostvare dobit, ali pritom podijele rizik. U prvom dijelu rada daje se prikaz bitnih značajki zajedničkog pothvata s posebnim osvrtom na područje iskorištavanja ugljikovodika. S obzirom na okolnost da se za potrebe zajedničkog pothvata često osniva trgovačko društvo kapitala, raspravlja se o pravnim odnosima članova tog društva međusobno te prema upravi društva. Skreće se pozornost i na razlike u značenju pojma joint venture posebice u američkom i hrvatskom pravu što može izazvati ozbiljne pravne učinke ako ortaci nemaju sjedište u istoj državi. Nakon toga, obrađuju se bitna pitanja koja ugovorne strane neizostavno moraju urediti da bi se izbjegli sudski sporovi. To su, primjerice, pitanje područja istraživanja, pravni položaj operatora, sredstva osiguranja, standard kvalitete pri obavljanju poslova, pravo na informiranje i nadzor te pitanje sustava rješavanja sukoba u ortaštvu. U zaključku se iznose rezultati istraživanja te se upućuje na moguća rješenja za otvorena pitanja uređenja međusobnog odnosa ortaka u zajedničkom pothvatu.

 1. »Kommunikation und Kybernetik in Einzeldarstellungen”. Herausgegeben von H. Wolter und W. D. Keidel. Band 2: Structural Linguistics and Human Communication. An Introduction into the Mechanism of Language and the Methodology of Linguistics By Bertil Malmbe

  Žarko Muljačić

  1966-12-01

  Full Text Available Za razliku od priručnika istog pisca New Trends in Linguistics. An Orientation, Stockholm-Lund 1964 (koji predstavlja dotjerani i ažurirani prijevod švedskog originala iz 1959. god. i o kome v. recenziju koju smo objavili u »ZFLMS« X, Novi Sad 1967, str. 181-188, ova je odlična monografija namijenjena uzem krugu čitalaca koji već imaju dovoljnih znanja iz lingvistike i fonetike ili iz društvenih i prirodnih nauka, kojima su od koristi tekovine i metode suvremene lingvistike (psihologija, fonijatrija, logoterapija, metodika učenja stranih jezika, nauka o komunikacijama i sl.. Autor, ugledni romanist i profesor fonetike na sveučilištu u Lundu, a od nedavna i na Sorbonni, svijestan je opasnosti da će lingvistika, prikazana prvenstveno kao znanost koja studira jezično komuniciranje ljudi, nužno morati da se pozabavi i vrlo širokim krugom problema pa će tako neka poglavlja ispasti za jedne čitaoce prekomplicirapa a za druge preelementarna. Drugačije međutim nije moglo biti ako se željelo na relativno malenom prostoru prikazati tako različite pojmove kao sto su fonemi i značenje, decibeli i jezicna promjena, knjizevni stil i govorne smetnje. Metodski pristup gradi i kompozicija sasvim su drugačiji nego u New Trends in Linguistics. Dok su tamo poglavlja posvečena pojedinim lingvističkim školama i pravcima (a samo indirektno i nekim skupinama problema ukoliko se neka škola uglavnom njiina bavila, ova je monografija obrađena problemski.

 2. Enhancement of Adipocyte Browning by Angiotensin II Type 1 Receptor Blockade

  Tsukuda, Kana; Mogi, Masaki; Iwanami, Jun; Kanno, Harumi; Nakaoka, Hirotomo; Wang, Xiao-Li; Bai, Hui-Yu; Shan, Bao-Shuai; Kukida, Masayoshi; Higaki, Akinori; Yamauchi, Toshifumi; Min, Li-Juan; Horiuchi, Masatsugu

  2016-01-01

  Browning of white adipose tissue (WAT) has been highlighted as a new possible therapeutic target for obesity, diabetes and lipid metabolic disorders, because WAT browning could increase energy expenditure and reduce adiposity. The new clusters of adipocytes that emerge with WAT browning have been named ‘beige’ or ‘brite’ adipocytes. Recent reports have indicated that the renin-angiotensin system (RAS) plays a role in various aspects of adipose tissue physiology and dysfunction. The biological effects of angiotensin II, a major component of RAS, are mediated by two receptor subtypes, angiotensin II type 1 receptor (AT1R) and type 2 receptor (AT2R). However, the functional roles of angiotensin II receptor subtypes in WAT browning have not been defined. Therefore, we examined whether deletion of angiotensin II receptor subtypes (AT1aR and AT2R) may affect white-to-beige fat conversion in vivo. AT1a receptor knockout (AT1aKO) mice exhibited increased appearance of multilocular lipid droplets and upregulation of thermogenic gene expression in inguinal white adipose tissue (iWAT) compared to wild-type (WT) mice. AT2 receptor-deleted mice did not show miniaturization of lipid droplets or alteration of thermogenic gene expression levels in iWAT. An in vitro experiment using adipose tissue-derived stem cells showed that deletion of the AT1a receptor resulted in suppression of adipocyte differentiation, with reduction in expression of thermogenic genes. These results indicate that deletion of the AT1a receptor might have some effects on the process of browning of WAT and that blockade of the AT1 receptor could be a therapeutic target for the treatment of metabolic disorders. PMID:27992452

 3. Dnmt3a Regulates Proliferation of Muscle Satellite Cells via p57Kip2

  Naito, Masashi; Mori, Masaki; Inagawa, Masayo; Miyata, Kohei; Hashimoto, Naohiro; Tanaka, Sakae; Asahara, Hiroshi

  2016-01-01

  Cell differentiation status is defined by the gene expression profile, which is coordinately controlled by epigenetic mechanisms. Cell type-specific DNA methylation patterns are established by chromatin modifiers including de novo DNA methyltransferases, such as Dnmt3a and Dnmt3b. Since the discovery of the myogenic master gene MyoD, myogenic differentiation has been utilized as a model system to study tissue differentiation. Although knowledge about myogenic gene networks is accumulating, there is only a limited understanding of how DNA methylation controls the myogenic gene program. With an aim to elucidate the role of DNA methylation in muscle development and regeneration, we investigate the consequences of mutating Dnmt3a in muscle precursor cells in mice. Pax3 promoter-driven Dnmt3a-conditional knockout (cKO) mice exhibit decreased organ mass in the skeletal muscles, and attenuated regeneration after cardiotoxin-induced muscle injury. In addition, Dnmt3a-null satellite cells (SCs) exhibit a striking loss of proliferation in culture. Transcriptome analysis reveals dysregulated expression of p57Kip2, a member of the Cip/Kip family of cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKIs), in the Dnmt3a-KO SCs. Moreover, RNAi-mediated depletion of p57Kip2 replenishes the proliferation activity of the SCs, thus establishing a role for the Dnmt3a-p57Kip2 axis in the regulation of SC proliferation. Consistent with these findings, Dnmt3a-cKO muscles exhibit fewer Pax7+ SCs, which show increased expression of p57Kip2 protein. Thus, Dnmt3a is found to maintain muscle homeostasis by epigenetically regulating the proliferation of SCs through p57Kip2. PMID:27415617

 4. Fructose-induced increases in expression of intestinal fructolytic and gluconeogenic genes are regulated by GLUT5 and KHK

  Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; Tharabenjasin, Phuntila; Gao, Nan

  2015-01-01

  Marked increases in fructose consumption have been tightly linked to metabolic diseases. One-third of ingested fructose is metabolized in the small intestine, but the underlying mechanisms regulating expression of fructose-metabolizing enzymes are not known. We used genetic mouse models to test the hypothesis that fructose absorption via glucose transporter protein, member 5 (GLUT5), metabolism via ketohexokinase (KHK), as well as GLUT5 trafficking to the apical membrane via the Ras-related protein in brain 11a (Rab11a)-dependent endosomes are required for the regulation of intestinal fructolytic and gluconeogenic enzymes. Fructose feeding increased the intestinal mRNA and protein expression of these enzymes in the small intestine of adult wild-type (WT) mice compared with those gavage fed with lysine or glucose. Fructose did not increase expression of these enzymes in the GLUT5 knockout (KO) mice. Blocking intracellular fructose metabolism by KHK ablation also prevented fructose-induced upregulation. Glycolytic hexokinase I expression was similar between WT and GLUT5- or KHK-KO mice and did not vary with feeding solution. Gavage feeding with the fructose-specific metabolite glyceraldehyde did not increase enzyme expression, suggesting that signaling occurs before the hydrolysis of fructose to three-carbon compounds. Impeding GLUT5 trafficking to the apical membrane using intestinal epithelial cell-specific Rab11a-KO mice impaired fructose-induced upregulation. KHK expression was uniformly distributed along the villus but was localized mainly in the basal region of the cytosol of enterocytes. The feedforward upregulation of fructolytic and gluconeogenic enzymes specifically requires GLUT5 and KHK and may proactively enhance the intestine's ability to process anticipated increases in dietary fructose concentrations. PMID:26084694

 5. Transport, metabolism, and endosomal trafficking-dependent regulation of intestinal fructose absorption.

  Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; Gao, Nan; Ferraris, Ronaldo P

  2015-09-01

  Dietary fructose that is linked to metabolic abnormalities can up-regulate its own absorption, but the underlying regulatory mechanisms are not known. We hypothesized that glucose transporter (GLUT) protein, member 5 (GLUT5) is the primary fructose transporter and that fructose absorption via GLUT5, metabolism via ketohexokinase (KHK), as well as GLUT5 trafficking to the apical membrane via the Ras-related protein-in-brain 11 (Rab11)a-dependent endosomes are each required for regulation. Introducing fructose but not lysine and glucose solutions into the lumen increased by 2- to 10-fold the heterogeneous nuclear RNA, mRNA, protein, and activity levels of GLUT5 in adult wild-type mice consuming chow. Levels of GLUT5 were >100-fold that of candidate apical fructose transporters GLUTs 7, 8, and 12 whose expression, and that of GLUT 2 and the sodium-dependent glucose transporter protein 1 (SGLT1), was not regulated by luminal fructose. GLUT5-knockout (KO) mice exhibited no facilitative fructose transport and no compensatory increases in activity and expression of SGLT1 and other GLUTs. Fructose could not up-regulate GLUT5 in GLUT5-KO, KHK-KO, and intestinal epithelial cell-specific Rab11a-KO mice. The fructose-specific metabolite glyceraldehyde did not increase GLUT5 expression. GLUT5 is the primary transporter responsible for facilitative absorption of fructose, and its regulation specifically requires fructose uptake and metabolism and normal GLUT5 trafficking to the apical membrane. © FASEB.

 6. The Evaluation of Selected Air Pollutants in Košice for the Period 2008-2010 / Analýza Znečisťujúcich Látok Vo Vybraných Monitorovacích Staniciach Mesta Košice Za Obdobie 2008 - 2010

  Gergeľová Marcela

  2014-03-01

  Full Text Available Vo všeobecnosti kvalita ovzdušia je stanovená z obsahu znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie vychádzajú z platného legislatívneho rámca. V podmienkach SR kritéria kvality ovzdušia vyplývajú z vyhlášky MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia [1]. V nadväznosti na realizované merania je potrebné zvoliť efektívne nástroje potrebné pre preprocesing a postprocesing procesu plošného hodnotenia kvality ovzdušia. Príspevok si kladie za cieľ aplikovať vhodné nástroje GIS do hodnotiaceho procesu kvality ovzdušia v aglomerácií Košice za vybrané obdobie rokov 2008 - 2010. Pri celkovom zhodnotení predmetnej oblasti bolo uvažované so spracovaním informácií o emisiách deklarovaných ako tuhé znečisťujúce látky (TZL v zmysle konzervatívneho prístupu k hodnoteniu kvality ovzdušia za PM10. Pre posudzovanie boli použité ročenky a správy pre kvalitu ovzdušia v SR za rok 2008 - 2010 z SHMÚ a odborné publikácie

 7. Dnmt3a Regulates Proliferation of Muscle Satellite Cells via p57Kip2.

  Masashi Naito

  2016-07-01

  Full Text Available Cell differentiation status is defined by the gene expression profile, which is coordinately controlled by epigenetic mechanisms. Cell type-specific DNA methylation patterns are established by chromatin modifiers including de novo DNA methyltransferases, such as Dnmt3a and Dnmt3b. Since the discovery of the myogenic master gene MyoD, myogenic differentiation has been utilized as a model system to study tissue differentiation. Although knowledge about myogenic gene networks is accumulating, there is only a limited understanding of how DNA methylation controls the myogenic gene program. With an aim to elucidate the role of DNA methylation in muscle development and regeneration, we investigate the consequences of mutating Dnmt3a in muscle precursor cells in mice. Pax3 promoter-driven Dnmt3a-conditional knockout (cKO mice exhibit decreased organ mass in the skeletal muscles, and attenuated regeneration after cardiotoxin-induced muscle injury. In addition, Dnmt3a-null satellite cells (SCs exhibit a striking loss of proliferation in culture. Transcriptome analysis reveals dysregulated expression of p57Kip2, a member of the Cip/Kip family of cyclin-dependent kinase inhibitors (CDKIs, in the Dnmt3a-KO SCs. Moreover, RNAi-mediated depletion of p57Kip2 replenishes the proliferation activity of the SCs, thus establishing a role for the Dnmt3a-p57Kip2 axis in the regulation of SC proliferation. Consistent with these findings, Dnmt3a-cKO muscles exhibit fewer Pax7+ SCs, which show increased expression of p57Kip2 protein. Thus, Dnmt3a is found to maintain muscle homeostasis by epigenetically regulating the proliferation of SCs through p57Kip2.

 8. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 9. Chuck Palahniuk: Negdje mora puknuti / S engleskog prevela Valentina Lisak

  Chuck Palahniuk

  2011-12-01

  Full Text Available Iza zaključanih vrata zahoda u stražnjem dijelu antikvarnice Claire Upton razgovara na telefon. Glas joj odjekuje od poda i zidova: Koliko je teško provaliti nadzornu kameru? Ukrasti snimku? upita svog muža i počne plakati.U zadnjih tjedan dana bila je u tom dućanu već tri ili četiri puta. Jedan od onih gdje moraš ostaviti torbu na blagajni, inače te ne puste unutra. Moraš ostaviti i kaput, ako ima duboke, prostrane džepove. I kišobran, jer bi ljudi u nabore mogli ubacivati sitne predmete, češljeve, nakit i druge drangulije. Kraj starog blagajnika stoji sivi karton na kojem crnim markerom piše: “Ne volimo kad nas kradete!”Skidajući kaput, Claire reče: “Ja nisam lopov.”Stari blagajnik pogledom ju je odmjerio od glave do pete. Coknuo je jezikom i pitao: “Po čemu ste vi iznimka?”Za svaki ostavljeni predmet dao je Claire polovicu karte. Za torbicu hercova asa. Za kaput trefovu devetku. Za kišobran pikovu trojku.Pogledom je prešao preko Claireinih ruku, obrisa džepova na prsima i najlonki tražeći izbočine, nešto ukradeno. Iza prednjeg pulta po cijeloj su trgovini visjeli mali natpisi koji su upozoravali da je ovdje zabranjeno krasti. Kamere su nadzirale svaki prolaz, svaki kutak i sve prikazivale na malenom ekranu punom drugih ekrana. Trezor malih, crno-bijelih tv-ekrana iza blagajne gdje je sjedio starac i sve ih promatrao.

 10. Predictability of GNSS signal observations in support of Space Situational Awareness using passive radar

  Mahmud, M. S.; Lambert, A.; Benson, C.

  2015-07-01

  GNSS signals have been proposed as emitters of opportunity to enhance Space Situational Awareness (SSA) by tracking small items of space debris using bistatic radar. Although the scattered GNSS signal levels from small items of space debris are incredibly low, the dynamic disturbances of the observed object are very small, and the phase of the scattered signals is well behaved. It is therefore plausible that coherent integration periods on the order of many minutes could be achieved. However, even with long integration periods, very large receiver arrays with extensive, but probably viable, processing are required to recover the scattered signal. Such large arrays will be expensive, and smaller more affordable arrays will collect insufficient signal power to detect the small objects (relative to wavelength) that are necessary to maintain the necessary phase coherency. The investments necessary to build a large receiver array are unlikely without substantial risk reduction. Pini and Akos have previously reported on use of very large radio telescopes to analyse the short-term modulation performance of GNSS satellite signals. In this work we report on tracking of GPS satellites with a radio-astronomy VLBI antenna system to assess the stability of the observed GPS signal over a time period indicative of that proposed for passive radar. We also confirm some of the processing techniques that may be used in both demonstrations and the final system. We conclude from the limited data set that the signal stability when observed by a high-gain tracking antenna and compared against a high quality, low phase-noise clock is excellent, as expected. We conclude by framing further works to reduce risk for a passive radar SSA capability using GNSS signals. http://www.ignss.org/Conferences/PastConferencePapers/2015ConferencePastPapers/2015PeerReviewedPapers/tabid/147/Default.aspx

 11. REFORMA EKONOMIJE

  Joseph Stiglitz

  2013-12-01

  Full Text Available Dosta je krivice koja se deli u ovoj krizi. Videli smo ulogu regulatornih tela i zakonodavaca, FED-a i finansijera, svih njih koji su bili u igri. Svako od njih je govorio o svom interesu zauzimajući stav da su bili u pravu za ono što su radili a veoma često zasnivajući svoje stavove na ekonomskoj analizi. Kada počne raslojavanje pitanja šta je pošlo naopako ne može se izostaviti fokus sa ekonomske profesije. Naravno, nisu se svi ekonomisti pridružili slavi slobodnog ekonomskog tržišta i nisu svi bili sledbenici Miltona Fridmana. Iznenađujuće je što je ipak, veliki deo bio naklonjen tom pravcu. Ne samo da je njihov savet bio pogrešan već su bile pogrešne i osnovne pretpostavke i predviđanja. Relativno mali broj njih je mogao da vidi nadolazeću katastrofu. Nije bilo slučajno da su oni, koji su se zalagali za pravila koja su dovela do nesreće, bili toliko zaslepljeni svojom verom u slobodno tržište te nisu mogli da vide probleme koji nastaju. Ekonomija se promenila više nego što su to ekonomisti želeli da veruju, do te mere da je od naučne discipline postala navijačica discipline slobodnog tržišta. Ako SAD želi da uspe u reformi privrede, moraće da počne sa reformom ekonomije.

 12. Above-ground net primary productivity in young stands of beech and spruce

  Pajtík Jozef

  2013-09-01

  Full Text Available V tejto práci sme pomocou kombinácií kontinuálnych meraní a deštruktívnych odberov vzorníkov sledovali a porovnali zásobu nadzemnej biomasy a ročnú primárnu produkciu (NPP v prirodzene obnovených mladých porastoch buka a smreka. Na vybranej lokalite predpokladáme, že zmenené klimatické podmienky budú lepšie vyhovovať buku pred v súčasnosti prevládajúcim smrekom. Lokalita Vrchslatina sa nachádza v južnej časti Veporských vrchov v nadmorskej výške 977 m nad morom (48° 38΄ 50΄΄ N, 19° 36΄ 07΄΄ E. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 900 mm, priemerná ročná teplota je 5,2 °C. Na sledovanej lokalite sme pozorovali odlišný priebeh rastu buka a smreka. Pri buku bola pozorovaná menšia medziročná mortalita, udržiaval sa až prehustený zápoj, v ktorom sa aj podúrovňové stromy snažili dostať do úrovne. Toto sa prejavilo na tvare kmeňov, ktoré sú tenké a vysoké. Štíhlostný koeficient sa pri stromoch so strednou hrúbkou a strednou výškou postupne zvyšoval od 1,19 do 1,40. Pri smreku dochádza k vyššej mortalite, vrastavé a podúrovňové stromy odumierajú z dôvodu nedostatku svetla. Stromy rastú viac do hrúbky, čo sa odráža aj na štíhlostnom koeficiente, ktorý bol po celé obdobie viac-menej konštantný a pohyboval sa v rozpätí 0,89 až 0,93 (tab. 1. Zásoby kmeňa sú pri smreku v jednotlivých rokoch o 3 - 10 m3.ha-1 väčšie ako pri buku (tab. 3. Po prepočítaní na sušinu je vplyvom rozdielnej objemovej hmotnosti (obr. 5 celková zásoba sušiny drevných častí (kmeň a konáre väčšia pri buku (tab. 3. Najväčší rozdiel medzi drevinami je v zásobe asimilačných orgánov, ktorá je pri smreku viac než trojnásobná (tab. 3 a 4. Počas rastu dochádza pri obidvoch drevinách k zvyšovaniu podielu kmeňa a znižovaniu podielu asimilačných orgánov (obr. 2. Hlavný medzidruhový rozdiel pri pomerne vyrovnaných hektárových zásobách je v

 13. Inovační paradox a regionální inovační strategie

  Skokan Karel

  2010-12-01

  Full Text Available Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity, s jakou využívají alokované zdroje, přitom jedním z hlavních faktorů zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti jsou inovace. Současný pohled na inovace je založen na systémovém přístupu, podle kterého firmy neinovují izolovaně, ale v interakci s dalšími účastníky inovačních procesů. Teorie systémů inovací se stala jedním z hlavních východisek k porozumění znalostní společnosti, ale také nerovnoměrností ekonomického rozvoje v zaostalých regionech, které se dají vysvětlit pomocí tzv. inovačního paradoxu. Podle něj se zejména na regionální úrovni projevuje nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po finančních zdrojích a nabízených a poskytovaných službách při tvorbě a využívání znalostí na podporu inovací. Příčinou je nízká regionální kapacita tyto znalosti, fondy i služby využívat. Řešením se zdají být regionální inovační strategie, s jejichž podporou začala EU již v 90. letech. Cíl předkládaného článku je dvojí. V teoretické části objasňuje principy systémů inovací a inovačního paradoxu, jehož řešením je rozpracování regionálních inovačních strategií. Ve druhé části analyzuje a shrnuje přístup k regionálním inovačním strategiím v EU a v Česku v posledním desetiletí. Vyvozuje, že formální dokumenty inovačních strategií nemusí být nezbytnou podmínkou rozvoje systémů inovací.

 14. Forenzika elektronske pošte

  Milorad S. Markagić

  2013-10-01

  podataka, pa ih je jednostavnije analizirati i generisati izveštaj. Analiza elektronske pošte zasnovane na internet serverima Za personalnu komunikaciju često  se koriste Web servisi za elektronsku poštu: Google, Yahoo, Hotmail, gmail.... Ovi se servisi koriste bez upotrebe softvera klijenata elektronske pošte i sačinjavaju klijent-server sistem. Web mail sistem predaje elektronsku poruku koristeći SMTP protokol i koristeći POP ili IMAP protokole. Web pošta se ne čuva se na lokalnom računaru, osim ako to korisnik izričito ne zahteva, već ista ostaje memorisana na serveru. Pristup nalogu elektronske pošte na serveru ili prikupljanje podataka o korisničkom nalogu od strane pružaoca usluga umnogome smanjuje količinu posla forenzičkom istražiocu. Ako pristup nije dozvoljen, do web mail poruka može se doći pregledom radne i keš memorije. Kada korisnik proverava poruke, ili sastavlja novu, operativni sistem sačuva podatke sa ekrana na hard disku, pogotovo ako korisniku treba više  vreme da sastavi poruku. Privremeni dokumenti Operativni sistemi privremene dokumente kreiraju za aplikacije koje šalju i primaju podatke preko mreže. Ti se podaci prvo skladište u radnoj memoriji, a kada se ista popuni, operativni sistem pomera podatke niže na listu prioriteta podataka koji su potrebni aplikacijama i zapisuje ih na tvrdi disk. Ne postoji posebno i jedinstveno područje gde se čuvaju privremeni dokumenti jer neke aplikacije stvaraju dodatne privremene datoteke uz one što ih stvara operativni sistem. Aplikacije koje nemaju mogućnost privremenog čuvanja podataka, prepuštaju operativnom sistemu da ih memoriše koristeći swap datoteke ili virtualnu memoriju. Kada aplikaciji zatreba privremeno sačuvani podatak, operativni sistem ga šalje aplikaciji i briše sa hard diska. Iako se swap datoteke brišu, do podataka je ipak moguće doći, jer još uvek fizički postoje na disku Instant poruke U većim organizacijama komunikacija sa korisnicima se

 15. Afferent Input Selects NMDA Receptor Subtype to Determine the Persistency of Hippocampal LTP in Freely Behaving Mice

  Ballesteros, Jesús J.; Buschler, Arne; Köhr, Georg; Manahan-Vaughan, Denise

  2016-01-01

  The glutamatergic N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) is critically involved in many forms of hippocampus-dependent memory that may be enabled by synaptic plasticity. Behavioral studies with NMDAR antagonists and NMDAR subunit (GluN2) mutants revealed distinct contributions from GluN2A- and GluN2B-containing NMDARs to rapidly and slowly acquired memory performance. Furthermore, studies of synaptic plasticity, in genetically modified mice in vitro, suggest that GluN2A and GluN2B may contribute in different ways to the induction and longevity of synaptic plasticity. In contrast to the hippocampal slice preparation, in behaving mice, the afferent frequencies that induce synaptic plasticity are very restricted and specific. In fact, it is the stimulus pattern and not variations in afferent frequency that determine the longevity of long-term potentiation (LTP) in vivo. Here, we explored the contribution of GluN2A and GluN2B to LTP of differing magnitudes and persistence in freely behaving mice. We applied differing high-frequency stimulation (HFS) patterns at 100 Hz to the hippocampal CA1 region, to induce NMDAR-dependent LTP in wild-type (WT) mice, that endured for 24 h (late (L)-LTP). In GluN2A-knockout (KO) mice, E-LTP (HFS, 50 pulses) was significantly reduced in magnitude and duration, whereas LTP (HFS, 2 × 50 pulses) and L-LTP (HFS, 4 × 50 pulses) were unaffected compared to responses in WT animals. By contrast, pharmacological antagonism of GluN2B in WT had no effect on E-LTP but significantly prevented LTP. E-LTP and LTP were significantly impaired by GluN2B antagonism in GluN2A-KO mice. These data indicate that the pattern of afferent stimulation is decisive for the recruitment of distinct GluN2A and GluN2B signaling pathways that in turn determine the persistency of hippocampal LTP. Whereas brief bursts of patterned stimulation preferentially recruit GluN2A and lead to weak and short-lived forms of LTP, prolonged, more intense, afferent activation recruits

 16. Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca in Bulgaria

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available Štúdia prezentuje výsledky ochranárskych opatrení a ich vplyv na populáciu orla královského v Bulharsku. Druh sa vyskytuje v juhovýchodnej casti krajiny, v centrálnom Bulharsku je známy len jeden pár. V období 2009-201 3 bolo obsadených 28 rôznych hniezdnych teritórií. Populácia narástla o 20 %, pocet párov s hniezdnymi teritóriami sa zvýšil z 20 v roku 2009 na 24 v roku 201 3. Stredné hodnoty parametrov hniezdenia orlov královských boli v období 2009-201 3 nasledovné: produktivita (P 1 ,03 ± 0,1 8; hniezdna úspešnost (BS 1 ,1 8±0,21 , úspešnost vyletenia mládat (FS 1 .68±0,1 6. Rocná miera prežitia hniezdiacich jedincov bola 0,795-0,932. Najdôležitejším faktorom, spôsobujúcim mortalitu mladých orlov boli usmrtenia po zásahu elektrickým prúdom spolocne s nelegálnymi odstrelmi a otravami. Strážené páry mali vyššiu hniezdnu úspešnost (1 ,32±0,88 ako nestrážené páry (1 ,06±0,91 . Celkom bolo obsadených vtákmi rôznych druhov 39 % umelých hniezd inštalovaných v období 2009-201 3. V období 2008-201 3 bolo celkom 23 mladých orlov královských oznacených satelitnými vysielackami s GPS jednotkou. V teritóriách siedmich párov bolo izolovaných 608 nebezpecných stlpov elektrického vedenia. V jesennom a zimnom období (október až marec sa raz za týžden realizovalo prikrmovanie 1 4 párov orlov. Celkom sa zrealizovalo 483 prikrmovaní, na 450 z nich bolo súcastou sledovanie efektivity tejto cinnosti.

 17. Distribution, abundance, breeding parameters, threats and prey preferences of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca in European Turkey

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available V období 2008-201 3 bolo orlami královskými obsadených 32 rôznych hniezdnych teritórií. Tieto územia sa nachádzajú najmä v dvoch oblastiach: pohorie Derventa/Yıldız a územie na sever od Marmarského mora. Najbližšia vzdialenost medzi hniezdiskami bola 4,2 km. Stredná vzdialenost medzi pármi bola 1 0,44 ± 2,95 km. Priemerná hodnota hniezdnej úspešnosti v období 2008-201 3 vrátane 1 07 prípadov inkubácii bola 1 ,01±0,1 0. Priemerná hniezdna úspešnost vtákov v Marmarskom regióne (1 ,05±0,78 bola vyššia ako v oblasti pohorí Derventa/Yıldız (0,91±0,84. Predkladaná štúdia potravy orla královského bola založená na 582 zvyškoch koristi, obsahujúcej minimálne 70 taxónov. Cicavce boli najrozšírenejšie skupinou (46.5 %, nasledované vtákmi (32,4 % a plazmi (20,3 %. Najcastejšou koristou bol jež bledý (Erinaceus roumanicus a dva druhy korytnaciek - korytnacka zelenkastá (Eurotestudo hermanni a korytnacka grécka (Testudo graeca, ktoré dohromady predstavovali celkom 1 4,4 % z ulovenej koristi. Potravné spektrum sledovaných párov obsahoval tieto druhy koristi: cajka žltonohá (Larus michahellis, sysel pasienkový (Spermophilus citellus, domáca sliepka (Gallus gallus f. domestica a bocian biely (Ciconia ciconia. Tieto druhy dohromady tvorili 67,8 % z ulovenej koristi. Bol preukázaný štatisticky významný rozdiel (Z=2,52, p=0,01 v preferencii potravy orlov královských v oboch študovaných oblastiach.

 18. Acute ghrelin changes food preference from a high-fat diet to chow during binge-like eating in rodents.

  Bake, T; Hellgren, K T; Dickson, S L

  2017-04-01

  Ghrelin, an orexigenic hormone released from the empty stomach, provides a gut-brain signal that promotes many appetitive behaviours, including anticipatory and goal-directed behaviours for palatable treats high in sugar and/or fat. In the present study, we aimed to determine whether ghrelin is able to influence and/or may even have a role in binge-like eating behaviour in rodents. Accordingly, we used a palatable scheduled feeding (PSF) paradigm in which ad lib. chow-fed rodents are trained to 'binge' on a high-fat diet (HFD) offered each day for a limited period of 2 hours. After 2 weeks of habituation to this paradigm, on the test day and immediately prior to the 2-hour PSF, rats were administered ghrelin or vehicle solution by the i.c.v. route. Remarkably and unexpectedly, during the palatable scheduled feed, when rats normally only binge on the HFD, those injected with i.c.v. ghrelin started to eat more chow and chow intake remained above baseline for the rest of the 24-hour day. We identify the ventral tegmental area (VTA) (a key brain area involved in food reward) as a substrate involved because these effects could be reproduced, in part, by intra-VTA delivery of ghrelin. Fasting, which increases endogenous ghrelin, immediately prior to a palatable schedule feed also increased chow intake during/after the schedule feed but, in contrast to ghrelin injection, did not reduce HFD intake. Chronic continuous central ghrelin infusion over several weeks enhanced binge-like behaviour in palatable schedule fed rats. Over a 4-week period, GHS-R1A-KO mice were able to adapt and maintain large meals of HFD in a manner similar to wild-type mice, suggesting that ghrelin signalling may not have a critical role in the acquisition or maintenance in this kind of feeding behaviour. In conclusion, ghrelin appears to act as a modulating factor for binge-like eating behaviour by shifting food preference towards a more nutritious choice (from HFD to chow), with these effects

 19. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 20. Assessment of the efficacy of first-line antimalarial drugs after 5 years of deployment by the National Malaria Control Programme in Côte d'Ivoire

  Offianan AT

  2011-11-01

  Full Text Available Andre T Offianan1, Serge B Assi2, Aristide MA Coulibaly1, Landry T N'guessan1, Aristide A Ako1, Florence K Kadjo2, Moïse K San2, Louis K Penali2 1Malariology Department, Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire; 2National Malaria Control Programme, Abidjan, Côte d'Ivoire Background: The emergence of artemisinin resistance has raised concerns that the most potent antimalarial drug may be under threat. Artesunate + amodiaquine (ASAQ and artemether-lumefantrine (AL are respectively the first- and second-line treatments for uncomplicated falciparum malaria in Côte d'Ivoire. A comparison of the efficacy and safety of these two drug combinations was necessary to make evidence-based drug treatment policies. Methods: In an open-label, non inferiority, randomized, controlled clinical trial, children aged 6–59 months were randomized to receive ASAQ or AL. Both drug regimens were given for 3 days, and follow-up was for 28 days. The primary endpoint was the 28-day cure rates and was defined as proportion of patients with polymerase chain reaction (PCR-corrected cure rate after 28 days of follow-up. Findings: A total of 251 patients who were attending the Ayame and Dabakala hospitals and presenting with symptomatic acute uncomplicated falciparum malaria were randomized to receive ASAQ (128 and AL (123. The intention-to-treat analysis showed effectiveness rates of 94.5% and 93.5% for ASAQ and AL, respectively on day 28. After adjustment for PCR results, these rates were 96.1% and 96.8%, respectively. On day 28, the per-protocol analysis showed effectiveness rates of 98.4% and 96.6% for ASAQ and AL, respectively. After adjustment by PCR for reinfection, these rates were 100% for each drug, and both regimens were well tolerated. Conclusion: ASAQ and AL remain efficacious treatments of uncomplicated falciparum malaria in Ivorian children 5 years after adoption. The efficacy of ASAQ and AL in Côte d'Ivoire requires, therefore, continuous

 1. Demethylase Inhibitor Fungicide Resistance in Pyrenophora teres f. sp. teres Associated with Target Site Modification and Inducible Overexpression of Cyp51.

  Mair, Wesley J; Deng, Weiwei; Mullins, Jonathan G L; West, Samuel; Wang, Penghao; Besharat, Naghmeh; Ellwood, Simon R; Oliver, Richard P; Lopez-Ruiz, Francisco J

  2016-01-01

  Pyrenophora teres f. sp. teres is the cause of net form of net blotch (NFNB), an economically important foliar disease in barley (Hordeum vulgare). Net and spot forms of net blotch are widely controlled using site-specific systemic fungicides. Although resistance to succinate dehydrogenase inhibitors and quinone outside inhibitors has been addressed before in net blotches, mechanisms controlling demethylation inhibitor resistance have not yet been reported at the molecular level. Here we report the isolation of strains of NFNB in Australia since 2013 resistant to a range of demethylase inhibitor fungicides. Cyp51A:KO103-A1, an allele with the mutation F489L, corresponding to the archetype F495I in Aspergillus fumigatus, was only present in resistant strains and was correlated with resistance factors to various demethylase inhibitors ranging from 1.1 for epoxiconazole to 31.7 for prochloraz. Structural in silico modeling of the sensitive and resistant CYP51A proteins docked with different demethylase inhibitor fungicides showed how the interaction of F489L within the heme cavity produced a localized constriction of the region adjacent to the docking site that is predicted to result in lower binding affinities. Resistant strains also displayed enhanced induced expression of the two Cyp51A paralogs and of Cyp51B genes. While Cyp51B was found to be constitutively expressed in the absence of fungicide, Cyp51A was only detected at extremely low levels. Under fungicide induction, expression of Cyp51B, Cyp51A2, and Cyp51A1 was shown to be 1.6-, 3,- and 5.3-fold higher, respectively in the resistant isolate compared to the wild type. These increased levels of expression were not supported by changes in the promoters of any of the three genes. The implications of these findings on demethylase inhibitor activity will require current net blotch management strategies to be reconsidered in order to avoid the development of further resistance and preserve the lifespan of

 2. Podrumko

  Manfred Kyber

  2016-12-01

  Full Text Available Između ponoći i jednog sata oživi sve ono za što glupi ljudi vjeruju da oživjeti ne može. Ali zaista, mnogobrojne stvari koje inače samo ukočeno i mirno leže, kao da ne mogu reći ni „dobar dan“, sve one u to vrijeme ožive. I ne brinu mnogo o tome vjeruju li glupi ljudi u to ili ne. Tako i u tom starom gradiću oživje sve kada sat sa zvonika crkve Presvete Djevice Marije s dvanaest muklih, teških udaraca otkuca ponoć. Kamenje na pločniku počelo je razgovarati s vlatima trave koja je među njim rasla i pitalo je koliko još misli ostati. Zabati i erkeri kuća u uskim zamršenim uličicama kimali su jedni drugima, a ulične svjetiljke žalile su se na vjetar; prehladile su se jer on tako bezobzirno mijenja smjer.Također oživje sve i u starom vinskom podrumu staroga gradića. Mnogobrojne bačve koje stajahu jedne pokraj drugih, velike i male, zijevnuše i protegnuše se i ispružiše se, a kad bi jedna drugu pritom gurnula, rekla bi: „Oh, tisuću puta oprostite!“ Jer bačve su vrlo pristojne i znaju se lijepo ponašati. Tada bi sve uspravno stale na svoje debele nožice – naime, bačve imaju nožice, ako glupi ljudi ne znaju ni to – i sve bi se klanjale jedne drugima i kimale si i pozdravljale se na sve stane.

 3. Modelling the Uncertainty of Slope Estimation from a Lidar-Derived Dem: a Case Study from a Large-Scale Area in the Czech Republic / Modelovanie Neistoty Vo Výpočte Sklonov Z Lidarových Dmr; Prípadová Štúdia Vybraného Malého Územia V Čr

  Mudron Ivan

  2013-06-01

  Full Text Available Táto práca zhŕňa metódu a výsledky modelovania chýb a analýzu šírenia chýb vo výpočte sklonov z DMR získaných LIDAR-om v skúmanej lokalite okolia sútoku riek Olše a Stonávka. V terénnych analýzach výstupy uvedenej analýzy sú vždy funkciou vstupu. Na generovania pola výškových chýb boli použité dve rozdielne metódy podľa vstupných dát. Modelované chyby v nadmorských výškach následne vstupovali do analýzy šírenia chýb. Hlavným cieľom práce bolo tak ako aj poukázanie na význam kvality vstupných dát vo výpočte sklonov a odhad šírenej chyby z nadmorských výšok v sklonoch tak aj identifikácia chýb v DMR a ich dopad. Závislosti chýb boli vyhodnotené hlavne pre lepší odhad chyby v sklonoch. V simuláciách boli použité 4 vstupné DMR s rozlíšením 0.5, 1, 5 a 10 metrov s RMSE chybou do 0.317 metra (10 m DMR. Všetky DMR boli získané z mračna bodov získaných LIDAR metódou zberu dát. Šírenie chýb bolo modelované pomocou stochastickej simulácie Monte Carlo s 250 iteráciami. Článok sa zameriava na šírenie chýb z vysoko presných vstupných dát na malom území. RMSE chyba bola získaná v prvom prípade z dát získaných terénnym prieskumom (RTK GPS a v druhom prípade z porovnania dvoch kvalitatívne rozdielnych DMR. V prvom prípade sa vypočítali chyby vo výškach pomocou náhodného generátora chýb bez autokorelácie chýb. V druhom prípade sa s pomocou semivariogramu namodelovalo autokorelované pole chýb vo výškach. Použitím vhodných štatistík boli odvodené výsledky simulácie a overené stanovené hypotézy. Tak ako sa očakávalo chyby v sklonoch sú vyššie s zvyšujúcou sa chybou v nadmorských výškach. Tiež závislosti chýb od vypočítaných sklonov boli preskúmané, kde sa potvrdila závislosť chýb na sklonoch. Na druhej strane geológia nemala žiaden vplyv na chybu v sklonoch. Chyby namodelované bez autokorelácie nevedú vo v

 4. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Emil Šiška

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: The administration of some psychological methods can be a temporary source of stress and evoke in some patients a pathophysiological reaction with a negative health outcome. OBJECTIVE: The aim of the study was to find out whether the administration of the Rorschach Inkblot Method (RIM can change the autonomic nervous system (ANS activity in terms of shifting the sympathovagal balance towards sympathetic activity. METHODS: The RIM test was applied to 39 healthy females (22.8 ± 2.4 years. ANS activity was measured by the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV before, during, and after the RIM test. The same algorithm as in the previous procedure was employed in 30 healthy females (21.41 ± 1.7 years, however the Stroop color word test (SCWD, a very powerful stressor with a marked impact on ANS activity, instead of the RIM, was administered. Five relative parameters of SA HRV were used: percentages of VLF (very low frequency, LF (low frequency and HF (high frequency components (from the spectral power total and VLF/HF and LF/HF ratios. Changes in VLF/HF and LF/HF during the RIM and SCWT tests were used to compare the tests. RESULTS: During the RIM administration, a significant decrease in spectral power in HF (%, a significant increase in VLF (% and LF (%, and a significant increase in LF/HF and VLF/HF ratios have been shown. No significant differences in VLF/HF (markers of stressful situations among the RIM and the SCWT were found. CONCLUSIONS: The administration of the RIM can act as a powerful stressor and causes a significant decrease in parasympathetic activity and the shift of sympathovagal balance towards sympathetic activity. Administration of RIM and SCWT tests can produce stress of comparable intensity, with a similar impact on ANS activity. [VÝCHODISKA: Použití některých psychologických metod může přechodně působit jako zdroj stresu a u některých pacientů vyvolat patofyziologické reakce s negativn

 5. Teoretická východiska koncepčního plánování rozvoje sportovní infrastruktury v municipalitách Theoretical foundations of municipal sport infrastructure development conceptual planning

  Tomáš Dohnal

  2008-05-01

  Full Text Available Současná etapa rozvoje municipalit je charakterizována stálým zlepšováním a zdokonalováním jejich technické, dopravní a sociální infrastruktury. V rámci subsidiarizačních rozhodovacích procesů a s nimi související decentralizace finančních prostředků mají municipality více než v dřívějších dobách možnosti – kompetenční i finanční – rozhodovat o svém rozvoji včetně alokace zdrojů. Do sociální infrastruktury patří sportovní a tělovýchovná infrastruktura, která po dobudování technické infrastruktury obce (technické, dopravní atd. v současné době nabývá na významu. Katedra rekreologie na základě veřejných zakázek zpracovává projekty koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu krajů, měst a obcí, má tedy dostatek zkušeností ze zpracování těchto koncepcí na různých stupních státní správy a samosprávy. V koncepcích, které vycházejí z místních podmínek, je možno specifikovat obecné zákonitosti, na základě nichž lze vytvořit schéma obecně platných postupných kroků, vedoucích ke zpracování systémově založené, poptávkově orientované koncepce, uplatnitelné v praxi. Teoretická východiska zpracování těchto koncepcí vycházejí z interdisciplinárního pohledu na tělesnou kulturu a zdravý životní styl člověka, jsou však doplněna o zkušenosti z vlastního výzkumu a ze zahraničí, kde jsou navíc aplikovány kapacitní propočty, vedoucí ke stanovení potřebné infrastruktury jako podmínky k potenciálnímu rozvoji předmětné oblasti podle přání a potřeb místních obyvatel. It is not possible to create modern municipal sport infrastructure unless the newest scientific findings are used. Kinanthropology and other closely related scientific disciplines (mostly biomedicine, sociology, economy and urbanism offer an important insight into the problem. Next to the above mentioned the proposed theoretical basis of municipal

 6. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 7. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 8. Quo vadis hrvatsko športsko pravo (posebno na primjeru nacionalnog športskog saveza u stečaju i pretvorbe športskih objekata

  Hrvoje Kačer

  2011-12-01

  Full Text Available Športsko pravo je dosta mlada pravna grana, što po naravi stvari znači i opasnost od određenih nedostataka kojih nema u tradicionalnim pravnim granama kao što je npr. građansko ili kazneno pravo. Obzirom na pravno načelo koje kao trajno vrijedi u pravu općenito lex specialis derogat legi generali relativno je lako kada ta posebna (športska u ovom slučaju pravna norma postoji. Međutim, kada se u jednom tako naglašeno posebnom području (prepunom specifičnosti kao što je šport dogodi da posebne pravne norme nema i kada je nužno primijeniti onu pravnu normu kod čijeg donositelja zasigurno u razmišljanju nije bilo športa, nastaje problem, ponekad čak i prava pravna katastrofa. Drukčije sigurno nije moguće ocijeniti situaciju postojanja normative koja spriječava osnivanje drugog nacionalnog saveza dok postoji onaj nad kojim je otvoren stečaj, a još više kada dođe do otkupa tražbina prema stečajnom dužniku i na taj način preuzimanja stečajnog dužnika sa svim pravima (uključujući i onaj članstva u Hrvatskom olimpijskom odboru kao da se radi o stečaju neke tvornice npr. Jedini izlaz je u donošenju posebne, izvorno športske specijalističke pravne norme, ako je ikako moguće čak i uz tzv. povratni ili retroaktivni učinak te norme. Neposredan povod ovom tekstu su događanja u hrvatskom športu na način da su dva hrvatska nacionalna športska saveza (odbojka i golf doživjela stečajni postupak i primjenu onih pravnih normi (jer drugih nema koja vrijede npr. za stečaj trgovačkih društava.Nažalost, reakcija hrvatskog zakonodavca na način koji je bio za očekivati (ali i zahtijevati je izostala i otvorila (još jednom ustavnopravno pitanje da li i što učiniti (unutar sustava trodiobe vlasti i kako sankcionirati (osim rezultatom na izborima nedopustivu pasivnost zakonodavca koja se na primjeru športskog prava dogodila već više puta, a kao stalno obilježje u pravu općenito je postojeća i dogodila se i doga

 9. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  koji slijede u vlastitom su prijevodu, osim ako nije drugačije naznačeno. U 20. stoljeću oformio se, između ostalih, pristup da je zadatak prevoditelja prijevodom oponašati izvorno lirsko djelo, a uz to što prijevod treba preslikavati original, on također treba zadržati i njegovu poetsku vrijednost te u ciljnom jeziku funkcionirati kao samostalna poetska forma (bez glosa, komentara ili fusnota. Budući da je svaka pjesma priča za sebe, svaki je prevoditelj pri definiranju prioriteta (zvučnost? semantika? rima? ritam? prepušten samom sebi i konstantno se suočava s izborima (Jones (citat u Connolly 174 prevođenje poezije naziva “umjetnošću kompromisa”. W. S. Merwin opisuje svoj pristup prevođenju poezije na sljedeći način: “Znate, i dalje vjerujem da ne znam kako se prevodi i da to nitko ne zna. To je nemoguć, ali nužan proces, ne postoji savršen način da se on izvede i velik njegov dio mora se oblikovati u hodu za svaku pojedinačnu pjesmu.”

 10. ETIKA I POLITIKA NANOTEHNOLOGIJE

  Luciano Delbianco

  2013-07-01

  Full Text Available Nanotehnologija bi mogla postati najutjecajniji čimbenik koji je preuzeo tehnološku industriju još od pojave Interneta. Nanotehnologija može povećati brzinu memorijskih čipova, ukloniti čestice zagađivača iz vode i zraka i brže pronaći stanice raka. Nanotehnologija nam može izmaći kontroli i prouzročiti kraj našeg postojanja kao ljudskih bića. Nanotehnologija može ublažiti glad u svijetu, očistiti okoliš, izliječiti rak, zajamčiti biblijski raspon životnog vijeka ili stvoriti neizrecivo užasna superoružja. Nanotehnologija bi mogla biti novi azbest. Nanotehnologija može potaknuti ekonomski razvoj kroz širenje istraživanja. Nanotehnologija može naštetiti mogućnostima siromašnih u zemljama u razvoju. Nanotehnologija može ujednačiti veličine molekule sladoleda. Nanotehnologija može omogućiti digitalnom fotoaparatu da radi u mraku. Nanotehnologija može očistiti otrovni otpad na atomskoj razini. Nanotehnologija može temeljito promijeniti svijet. Nanotehnologija može postati instrument terorizma. Nanotehnologija može dovesti do sljedeće industrijske revolucije. Nanotehnologija može preobraziti industriju hrane. Nanotehnologija može popraviti ozonski omotač. Nanotehnologija može promijeniti sve.Sve su to naslovi koji započinju s «Nanotehnologija može…» Što bismo mi trebali zaključiti na temelju ovih nevjerojatno proturječnih obećanja i upozorenja? Kako jedna stvar može u sebi sadržavati toliko potencijala, čak i ako uzmemo u obzir hiperbolički entuzijazam stručnjaka za odnose s javnošću i novinara? Unatoč tim divljim obećanjima, postoji nešto što je specifično za nanotehnologiju, i postoji nekoliko vrlo specifičnih pitanja kojima bi se trebali baviti građani, političari, znanstvenici i poslovni ljudi zainteresirani za ovo područje. Da bismo procijenili etičke, pravne i političke aspekte nanotehnologije, ključno je razdvojiti potencijal nanotehnologije kojeg je moguće pratiti od

 11. Commercial-Scale Demonstration of the Liquid Phase Methanol (LPMEOH) Process

  None

  1998-12-21

  The Liquid Phase Methanol (LPMEOW) Demonstration Project at Kingsport Tennessee, is a $213.7 million cooperative agreement between the U.S. Department of Energy (DOE) and Air Products Liquid Phase Conversion Company, L.P. (the Partnership) to produce methanol from coal-derived synthesis gas (syngas). Air Products and Chemicals, Inc. (Air Products) and Eastman Chemical Company (Eastman) formed the Partnership to execute the Demonstration Project. The LPMEOW Process Demonstration Unit was built at a site located at the Eastman complex in Kingsport. During this quarter, initial planning and procurement work began on the seven project sites which have been accepted for participation in the off-site, methanol product-use test plan. Two of the projects have begun pre-testing of equipment and three other projects have commenced with equipment procurement, Methanol produced from carbon monoxide (CO)- rich syngas at the Alternative Fuels Development Unit (AFDU) in LaPorte, TX has been shipped to four of the project sites in anticipation of the start of testing during the first quarter of calendar year 1998. Catalyst activity, as defined by the ratio of the rate constant at any point in time to the rate constant for a freshly reduced catalyst (as determined in the laboratory autoclave), continued to decline more rapidly than expected. In response to concentrations of arsenic and sulfbr detected on catalyst samples from the LPMEOW Reactor, Eastman replaced both the arsine- and sulfiwremoval material in the Eastman guard bed which treats the primary syngas feed stream (&danced Gas) prior to its introduction into both the Eastman fixed-bed methanol plant and the LPMEOWM Demonstration Unit. After restarting the demonstration unit, the catalyst deactivation rate remained essentially unchanged. Parallel testing in the laboratory using arsine-doped, and subsequently arsine- and SuIfi-doped syngas, ako ftiIed to prove that arsine was responsible for the higher-than-expected rate of

 12. Fenomen “krov” u sociolingivstici (s romanskim primjerima

  Žarko Muljačić

  1984-12-01

  tipa (Švicarska Konfederacija, sa svojim kantonima, koji su ponekad dvojezični i višejezidni. Funkcije "krova" obavljaju jezici po izgradjenosti koji mogu biti dominantni ili kodominantni. U prvom slučaju nalazimo "jednostruki krov" a u drugom "složeni krov". Autoi izražava nadu da će slijepo ili u najmanju ruku nedobrovoljno prihvaćanje "krova" (do nedavna na snazi u centralističkim zemljama, sa reperkusijama koje još nisu uklonjene biti zamijenjeno s dobrovoljnim prihvaćanjem "krova", koji u zajedništvu ne smije biti "jednostruk" nego "složen" (jedna viša forma, koju autor naziva "složeni makro-krov", pokriva uostalom tiho i skoro nevidljivo sve evropske jezike, pa čak i one koji nisu članovi indoevropske jezične obitelji, U romanskom svijetu primjer za "složeni krov" je zasigurno Švicarska (nevolje izazvahe ressentimentom stanovništva novoosnovanog kantona Jura su prolazne prirode. Autor se takodjer ukratko osvrće na recentne pojave etnicističkih pokreta koji za "male" jezike po izgradjenosti u nastajanju nisu opasni ako se radi o stanovništvu koje već ima "svoj" jezik po izgradjenosti, nastao na osnovu forme i supstance istog "jezika po udaljenosti" (njem. Abstandsprache, tal. lingua per distanziazione; sit.venia verbo!. Time se misli na jezične planove pijemontskih, venetskih, lombardskih i sicilijanskih te nekih drugih autonomista (na pr. harpitanskih, u autonomnoj regiji Valle d'Aosta: Oni postaju opasni, i čovjek se ne može oteti dojmu da se radi ponekad o manipullianim pokretima po načelu: Divide et imperal, kad se unutar etničkih grupa koje su za dlaku izbjegle lingvicid ili su bile na najboljem putu da mu jednom podlegnu pojave "novi" jezici (kao što je to slučaj s najnovijim razvojem u većinski katalonskoj regiji valencija ili u nekim dijelovima okcitanije.

 13. Pre- and postsurgical diagnostics with dual-source computed tomography in cardiac surgery; Einsatz der Dual-source-Computertomographie in der prae- und postoperativen kardiochirurgischen Diagnostik

  Nikolaou, K.; Saam, T.; Rist, C.; Johnson, T.; Reiser, M.F.; Becker, C.R. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Vogt, F.; Oberhoffer, M.; Reichart, B. [Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Herzchirurgische Klinik und Poliklinik, Muenchen (Germany)

  2007-04-15

  -source CT shows great diagnostic potential in patients before or after cardiac surgery. DSCT provides a high diagnostic accuracy for detection of coronary artery stenosis before bypass surgery. DSCT also proved to be accurate in the assessment of patients who received aortic valve replacement. (orig.) [German] Ziel der Studie war es festzustellen, in wieweit die Dual-source-Computertomographie (DSCT) verschiedene prae- und postoperative diagnostische Fragestellungen in der Kardiochirurgie zu klaeren vermag. Zwanzig Patienten wurden einer DSCT des Herzens unterzogen. Das CT-Geraet mit 2 rotierenden Roentgenroehren (Somatom Definition, Siemens Medical Solutions, Forchheim, Deutschland) erreicht eine zeitliche Aufloesung von 83 ms. Das Patientenkollektiv bestand aus 2 Subkollektiven: Bei 10 Patienten mit bekannter koronarer Herzkrankheit (KHK) wurden vor einer geplanten Bypassoperation die Ergebnisse der DSCT-Koronarangiographie (CTA) und der quantitativen Katheterangiographie (QCA) verglichen, um die diagnostische Genauigkeit der DSCT zum Nachweis signifikanter Koronarstenosen (>50%) in einem Kollektiv mit grosser Vortestwahrscheinlichkeit fuer das Vorliegen einer KHK zu evaluieren. Bei 10 weiteren Patienten wurde nach Aortenklappenersatz (Homografts) im postoperativen Verlauf die Frage untersucht, ob eine Restenose ausgeschlossen und die Aortenklappenoeffnungsflaeche (AKOeF) im Vergleich zur Echokardiographie korrekt gemessen werden kann. Im Rahmen der praeoperativen Stenosenauswertung wurden 144 von 150 Koronararteriensegmenten (96%) in der CTA als ''beurteilbar'' eingestuft. Laut QCA lag bei allen Patienten eine signifikante KHK mit insgesamt 43 signifikant stenosierten Segmenten vor. Sensitivitaet und Spezifitaet der CTA lagen in der geblindeten Analyse bei 95% (41/43) und 93% (103/111), bei einem positiven und negativen Vorhersagewert (PPV, NPV) von 79% (31/39) und 98% (103/105). Bei den 10 Patienten mit Aortenklappendiagnostik waren alle CT

 14. L'emploi alternative de certains signes, à la languen'est pas absolumais con­ditionné

  Mihailo Stevanović

  1972-12-01

  Full Text Available L'aoriste et le présent des verbes perfectifs, par exemple, ne sont des oppositions syntaxiques que dans la narration et non, comme on le pensait, dans chaque emploi temporal relatif. Dans les exemples du type: Lujo ogrnū haljinicu, pa se spusti na travui leže -l'aoriste pourrait être substitué par le présent, et dans l'exemple suivant: Uveče ga brat njegov Milutin uzmē te ga iznesē I sàhrani kod crkve- le present pourrait être suhstitué par l'aoriste sans que le sensde ces phrases soit nullement changé. Pourtant dans les cas comme: Mi jedanput Šćepana zàcarismo et Razbolje se Vojvoda Dojčine u Solunu gradu bijelome, le présent ne pourrait pas être employé en fonction de l'aoriste temporel relatif parce que dans le premier exemple il ne s'agit pas de narration et dans le second, malgré le caractère narratif du vers, le présent ne pourrait pas signifier sans ambiguité l'accomplissement en une seule fois de l'action, mais il aurait suggeré sa répétition- significationque l'aoristen'a pas. Le deuxième cas de l'emploi frequent des formes verhales en tautqu'oppositions syntaxiques en serbo-croateest représenté parla function que le présent perfectif et le futur II ont d'exprimer des actions quin'ont pas encore été réalisées ou dont la realization n'est pas certaine. Mais l'emploi alternatif n'est pas absolu ici non plus: il est limité par l'impossibilité du present d'exprimer un accomplissement antérieur à une realization hypothétique de l'action, tandis que le future II, à côté de ce qu'il a en commun avec le présent, il a cette signification aussi (Čim stignemo do vase kuće, odmah ćemo produžiti, ako drugi  budu došli. On cite les constructions avec les prépositions prema et k(a+ datif comme un cas qui montre que l'emploi alternatif est limité. A savoir, ces deux constructions représentent les oppositions syntaxiques au cas où le verbe principal exprime le mouvement en direction du nom employ

 15. Romanian Association of Balneology Conference – 2015, 28 – 31 May, Băile Tuşnad

  MUNTEANU Constantin

  2015-05-01

  Full Text Available 1.\tProf. Onose G, MD, PhD, MSc, Univ. Assist. Haras MA, MD, PhD, Prof. Sinescu CJ, MD, PhD1,2, Univ. Assist. Daia CO, MD, PhD1,2, RDI Assist. Andone I, MD, Postgrad2, Onose VL, MD,3, Assist. Prof. Capisizu A, MD, PhD1,4, Prof. Grigorean VT, MD, PhD1,2, Assoc. Prof. Ciobotaru C, MD, PhD5,6, Sandu AM, MD, Postgrad.2, Assist. Prof. Blendea CD, MD, PhD7, 8 - BASIC WELLNESS FEATURES AND SOME RELATED ACTIONS, PROPENSIVE INCLUDING FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING - 2.\tOlga SURDU, T.V. SURDU, Monica SURDU - STATE OF ART of balneotherapy/thermalisme in Romania 3.\tIliuta Maria Alexandra - THE IMPORTANCE OF NUTRITION IN HEALTH PROGRAMS 4.\tDr. Dogaru Gabriela - THERAPEUTIC EFFECTS OF MINERAL WATERS IN RENAL DISEASES 5.\tVeryho N.S. - THERAPEUTIC EFFECT OF MINERAL WATER WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HUMIC ACIDS IN EXPERIMENTAL HEPATITIS INDUCED BY ACETAMINOPHEN 6.\tIoana Marian - SPA SEEN AS AN EXTENSION OF A HEALTH RESORT - A NECESSARY CONDITION FOR INTEGRATING ROMANIA IN THE LIST OF GLOBAL WELLNESS TOURISM DESTINATIONS 7.\tBilha Neli-Claudia, Bilha Stefan - THE BALNEARY TREATMENT COURSE – A BREATH OF LIFE 8.\tBilha Neli-Claudia, Bilha Stefan - WICH SALT MINE DO YOU RECOMMEND FOR SPELEOTHERAPY? Interdisciplinary project proposal. 9.\tGáspár Boróka, Gabriela Dogaru - BALNEOTHERAPY IN THE BOGHIŞ RESORT 10.\tDr. Luminita Aurelia Pasca - REHABILITATION OF ELDERLY PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE 11.\tDr. Luminita Aurelia Pasca, Dr. Valer Donca - GEROVITAL – PROPHYLAXIS OF AGING AND GERIATRIC TREATMENT 12.\tAndronache Cristina - IMPORTANCE OF REHABILITATION TREATMENT IN HEMOPHILIC ARTHROPATHY – A CASE REPORT 13.\tDr. Motricala Marieta, Molnar Akos - BALNEOTHERAPY IN BAILE TUSNAD 14.\tIoana Pop, Bianca Pop - MEDICAL REHABILITATION IN NEUROPATHIC PAIN 15.\tAmalia Salca¹, Nicoleta Stoica1, Gabriela Dogaru¹,² - BALNEOTHERAPY IN GONARTHROSIS 16.\tAlexandru Bogdan-Cătălin, Toşa Edith-Éva - USING PULSED SHORT WAVE (DIAPULSE COMPLEMENTARY TO

 16. Regulatory effects of adenosine A2A receptors on psychomotor ability and mood behavior of mice%腺苷A2A受体对小鼠精神运动和情绪行为的调控作用

  姜莉; 冉鸿; 段炜; 郑健

  2011-01-01

  目的 探讨腺苷A2A受体基因敲除、A2A受体激动剂干预或A2A受体抑制剂干预对小鼠运动活性、焦虑和抑郁样行为的影响.方法 取腺苷A2A受体基因敲除(A2AKO)的雄性小鼠(A2AKO组)及同窝野生型(WT)C57BL/6小鼠(WT组)待用.另取雄性清洁级C57BL/6小鼠,随机分为SCH58261组、CGS21680组和对照组,分别给予腺苷A2A受体特异性拮抗剂SCH58261(2mg/kg)、腺苷A2A受体特异性激动剂CGS21680(0.5mg/kg)和同体积(0.25ml)载体溶液(二甲基亚砜+生理盐水)腹膜腔注射,10min后待用.前述各组别小鼠均进行旷场、高架十字迷宫和强迫游泳实验,测定各组小鼠的运动活性、焦虑和抑郁样行为.结果 与WT组比较,A2AKO组旷场总运动路程缩短(P<0.001),周边区域的滞留时间延长(P<0.05),进入高架十字迷宫开臂的次数及在开臂滞留时间减少(P<0.05),强迫游泳的累计不动时间无显著差异(P>0.05),而CGS21680组旷场总运动路程缩短(P<0.01),周边区域滞留时间延长(P<0.01),进入高架十字迷宫开臂的次数及在开臂的滞留时间减少(P<0.01),强迫游泳的累计不动时间延长(P<0.001),而SCH58261组旷场总运动路程和中心区域活动路程延长(P<0.001),强迫游泳的累计不动时间缩短(P<0.01),高架十字迷宫试验各项指标无显著差异(P>0.05).结论 腺苷A2A受体激动剂可减少小鼠的自发和探索行为,加重焦虑和抑郁情绪,该效应与腺苷A2A受体基因敲除引发的效应相似,与腺苷A2A受体拮抗剂引发效应相反.%Objective To explore the effects of gene knock-out, agonist or inhibitor of adenosine A2A receptor on the locomotor activity, and anxiety- or depression-like behavior of mice. Methods Male C57BL/6 mice, comprising those underwent gene knock-out of adenosine AjA receptor (AjaKO) and their wild-type (WT) littermates, were assigned into A2A KO group and WT group. Another batch of male C57BL/6, specific

 17. Abundance, distribution and trend of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina breeding population in Slovakia

  Dravecký Miroslav

  2015-06-01

  Full Text Available Odhad pocetnosti hniezdnej populácie orla kriklavého na Slovensku bol publikovaný v rokoch 1955-2002. V tejto štúdii odhadujeme pocetnost hniezdnej populácie orla kriklavého k rokom 1997 a 2014. K roku 1997 bol odhadnutý celkový pocet 762 párov. V roku 2002 bol publikovaný odhad pocetnosti k roku 2000 vo výške 800-900 párov. K roku 2014 odhadujeme pocetnost hniezdnej populácie orla kriklavého na Slovensku na 600-800 párov a klesajúci trend vývoja populácie v rokoch 2000-2013 priemerne -23%. Náš odhad je podložený výsledkami extrapolácie údajov, získaných v rokoch 2011-2013 z ôsmich vybraných chránených vtácích území v rámci riešenia projektu LIFE09 NAT/SK/000396 „Ochrana orla kriklavého na Slovensku“. Pri štatistickej analýze pocetnosti, hustôt a trendov pre celý areál hniezdneho rozšírenia druhu na Slovensku sme vychádzali zo sumarizovaných poctov hniezdnych párov, ich hustôt a trendov vo vybraných územiach a z ich stratifikácie podla výsledkov ANOVA a zhlukovej analýzy. Pre 8 chránených vtácích území vcelku (n = 8 i v clenení podla kvadrátov Databanky Fauny Slovenska (n = 119 sme vypocítali intervalové odhady stredných hodnôt poctu párov (prosté i vážené aritmetické priemery a mediány. Ich sumarizáciou pri postupnom zväcšovaní vzorky (n = 8, 9, 11a 12 a extrapoláciou na celý areál hniezdneho rozšírenia druhu na Slovensku (ca 28 935 km2 sa výsledné odhady stredných hodnôt stabilizovali na úrovni 670 (aritmetický priemer s 95%LCL = 507 a 95%UCL = 834 resp. 765 (medián s 95%LCL = 393 a 95%UCL = 841 hniezdnych párov. Ako najspolahlivejší odhad pocetnosti hniezdnej populácie orla kriklavého na Slovensku k roku 2014 vychádza medián 765 párov v 95 %-nom intervale spolahlivosti od 393 do 841 párov a s medzikvartilovým rozpätím od 418 do 835 párov. Odhadujeme 23 %-ný pokles celoslovenskej populácie v rokoch 2000-2013, co predstavuje mierny

 18. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  sprchový systém s ventilátormi. Aktivity a odpočinok zvierat boli hodnotené v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po dobu 24 hodín. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola pouţitá neparametrická Kruskal-Wallisová jednofaktorová analýza rozptylu a mnohonásobný porovnávací test k zisťovaniu preukaznosti rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc. Zvýšené prúdenie vzduchu ventilátormi malo pozitívny účinok a zosilnilo ochladzovací efekt zvierat vyuţívajúcich evaporačné ochladzovanie sprchovým systémom. Bolo zistené preukazné predĺţenie celkovej doby leţania a skrátenie doby státia. Zvieratá v skupine SV so sprchami a ventilátormi leţali v boxoch dlhšie ako v skupine S so sprchami bez ventilátorov (10.76 h*d-1*ks-1 oproti 7.71 h*d-1*ks-1, P<0.001. Celkové leţanie v skupine SV predstavovalo 11.31 h*d-1*ks-1a v skupine S 10.22 h*d-1*ks-1. Menej ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov preukazne viac zalíhali do chodby (2.52 h*d-1*ks-1 oproti 0.56 h*d-1*ks-1, P<0.001, a to aj v nočnom období.

 19. Úvodník 2007/II/2

  Jana Dlouhá

  2007-08-01

  áboženské a dokonce organizační. Skutečně interdisciplinárně pojal svůj článek Jan Činčera – zkoumá možnosti využití informační vědy v environmentální výchově. Zabýváme se také celostním věděním, což ilustrujeme na příkladu pansofického systému J. A.  Komenského, a také se pokoušíme o vymezení pojmů v oblasti inter-, multi-, trans-disciplinární (Jana Dlouhá. Obecně ale doufáme, že takto zaměřená diskuze bude dále pokračovat. Určitě se podívejte i do dalších rubrik. Přečtete si například, jak Anna Hogenová recenzuje Přemítání o člověku, životě a době Jiřího Hermacha, dozvíte se, co představuje systém financování výzkumu v tzv. Rámcových programech Evropské komise, a zda zahrnuje výzkum pedagogický. Zjistíte, jak se jmenuje nejlepší kniha o environmentální psychologii nebo jaký nový magisterský obor otevírá Vysoká škola ekonomická v Praze. Pokud máte nedůvěru v časopisy jako je Envigogika, tak se zamyslete nad (nevýhodami a perspektivami elektronického publikování. Především ale využijte zdrojů, na které odkazujeme v článku o indikátorech vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V příštím čísle se totiž budeme věnovat hlavně tomu, jak lze programy environmentální / ekologické výchovy hodnotit. Příspěvky do recenzované rubriky ke zveřejnění v prosincovém čísle přijímáme do poloviny listopadu 2007, do ostatních rubrik průběžně. Protože bychom do budoucna chtěli využít všech interaktivních možností virtuálního prostředí, chceme postupně měnit publikační schéma, směřovat k co největší aktuálnosti. V následujícím čísle zkusíme články publikovat ihned, jakmile je dostaneme a zpracujeme; „oficiálně“ budou vydány rozesláním úvodníku a obsahu Envigogiky 3/2007 koncem roku. Nakonec musíme poděkovat nejen autorům, ale také recenzentům a všem, kteří přispěli k tomu, že se nám daří touto

 20. Úvodník 2011/VI/1

  Jana Dlouhá

  2011-05-01

  ů, jež zase mají být nabídnuty širšímu společenství přírodnímu k zálibnému pohledu, ochutnání, či přijetí jinému, třebas nechtěnému. V tomto dialogu či spíše vzájemném vylaďování, vyslovení a naslouchání, v symfonii pohybů a protipohybů je vše skutečné, zjevné, tvarem se vymezující nejen samo sebou v rámci tohoto vymezení, ale také a možná především komunikačním kanálem, skrze nějž se přenáší zprávy v čase, od rodových předků na potomky, a také v prostoru, od tvorů již někde kořenících do oblastí, které teprve mají být osídleny. A v rytmu tohoto pohybu, členěném do vět a pomlk podle střídání energetického přílivu či odlivu, je počátek slunovratu obdobím, kdy sebetvorba se pomalu přelévá do plodnosti, a po ní následuje pomalé zapomínání na tuto expanzi, ukládání energie na příště… A to je doba, kdy začíná léto kalendářní, uznané i jako čas volna školního. V přírodě pomalu končí růst a nabývání nových tvarů: energie se přijímá dlaněmi již otevřenými, je hnětena do podob skrytých, jejichž obsah je však vydatný. Do přírody v tomto bodě zlomu její živelnosti vstupujeme my – pro nás jsou prázdniny obdobím, kdy se jí chceme sytit; přicházíme ovšem už ke stolu prostřenému: není se na čem podílet, lze jen odpočívat a sklízet. To může být pro naši zkušenost s přírodou docela zásadní: vnímáme ji pak jako „univerzálního dárce“, místo pro rekreaci, zdroj plodin, prostor a čas bez konfliktů a vlastně i bez dějů. Nevidíme a doopravdy nemáme svůj podíl na novém utváření toho, co raší z kořenů, poupat a spěje k vydání semen, a tak se domníváme, že i náš vlastní životní růst a zrání se odehrává jaksi mimochodem… Události, které sdílíme, i jejich časování, spoluvytváří naši genetickou výbavu duševní, a je občas dobré si uvědomit jejic

 1. Úvodník 2008/III/2

  Jana Dlouhá

  2008-12-01

  pustili do tématu odcizování člověka přírodě. Kriticky jsme se „vrhli" na výsledky výzkumu, jehož obsah vydupala ze země Emilka Strejčková s výzkumným týmem, který dala dohromady. Rozvířili jsme odbornou diskusi, možná až příliš kritickou, ale tím také neukončenou. Pokračujeme v ní teď a milé Emilce posíláme ke čtení dva překlady ze zahraničních zdrojů: Článek Pojem místa a příslib ekopsychologie z Human Ecology Review rozebírá lidský vztah k místu, zkoumá odlišnosti mezi uměle vytvořenými a přírodními místy, a na základě konstruktů, jako je vazba a vztah k místu, dospívá k pochopení silných pout, která si lidé k místům vytvářejí, a která mohou mít vliv i na praxi (například při managementu území. Kapitola z knihy Psychologie udržitelného rozvoje Wesley P. Schultze s názvem Inkluze v přírodě: psychologie vztahů člověk-příroda se zabývá oním implicitním spojením, které vzniká mezi vlastním já člověka a přírodou, a prezentuje psychologický model inkluze v přírodě a jeho důsledky pro teorii i praxi. Oba texty odkazují do spřáteleného Portálu ekopsychologie. Ale dosti slov, jejichž počet by mohl navýšit sumu textů neodborných, strhnout časopis do kategorie nerecenzovaných, přesáhnout onu pomyslnou padesátiprocentní hranici, za kterou je vydavatelské peklo... Na závěr snad už jen zbývá poděkovat všem našim autorům, a také (a snad především recenzentům. Kvalita je do značné míry jejich zásluhou, a čím méně je viditelná jejich práce navenek, tím bývá podíl na výsledné podobě díla větší. I když nám nakonec k publikování zbývá jen málo článků - ty odmítnuté však často někde leží a dozrávají... Děkujeme nakonec i čtenářům, a těšíme se na další virtuální dialog i v novém roce! Jana a Jirka Dlouzí Lenka Pachmanová & redakce Envigogiky

 2. Spomenik ninskom biskupu Francescu Grassiju u Chioggi: prilog najranijoj aktivnosti venecijanskog kipara Paola Callala

  Damir Tulić

  2014-12-01

  Tagliapietre (Venecija, 1680. – 1747.. U Dalmaciji se relativno skroman opus dosada uočenih Callalovih sastoji od dva mramorna anđela postavljena uz glavni oltar u župnoj crkvi u Vodicama te četiri putta svirača smještena sa strane glavnog oltara, kao i onih na bočnom oltaru u župnoj crkvi u Sutivanu na otoku Braču. No, Callalovu ruku moguće je prepoznati i u jednoj skulpturi iz pozamašnog kiparskog programa na oltaru Presvetog Sakramenta u zadarskoj katedrali. Arhitekturu je 1719. izradio Antonio Viviani dok je bogatu kiparsku dekoraciju najvećim dijelom isklesao Francesco Cabianca (Venecija, 1666. - 1737.. U središnjoj niši oltara smješten je manji mramorni kip Žalosne Bogorodice s mrtvim Kristom u krilu. Mramorna zadarska Pietà teško se uklapa u katalog Francesca Cabiance, pogotovo ako se ima u vidu njegov kip istoimene tematike postavljen oko 1714. nad vrata u klaustru venecijanske crkve I Frari. Cabiancina venecijanska Pietà posjeduje oštrinu poteza dlijeta, određenu grubost izvedbe i robustnost tijela te drugačiju fizionomiju i draperiju od zadarskog djela. No, zadarska se Pietà može uključiti u katalog kipara Paola Callala. Pažljivo modelirani lik žalosne Majke te meko oblikovanu draperiju koja se oko stopala radijalno širi prema van možemo usporediti s kipovima Vjere i Nade na oltaru Sakramenta katedrale u Udine, nastalom nakon 1720. godine. Paralele u modeliranju Kristova tijela, a posebno lica suzdržane mimike, nalazimo na kipu Uskrslog na tabernakulu već spominjanog udineškog oltara, kao i u istovjetnom kipu na tabernakulu oltara župne crkve u Clauzettu, što ga također pripisujem Callalu, ali i na ranijim monumentalnijim primjerima, poput Krista s oltara Preobraženja nastalom 1708. za župnu crkvu u Labinu. Callalov spomenik ninskom biskupu Francescu Grassiju u Chioggi važan je pokazatelj razvoja osobnog stila majstora. Njegov se izričaj tako transformira iz ovog „mladenačkog djela“ punog siline i robusnosti u lirsku

 3. Úvodník 2012/VII/1

  Jana Dlouhá

  2012-05-01

  í?, musíme se o to pokusit sami a příznivá zpráva je, že můžeme být slyšet. Takže poslouchejte – nejen o Riu, třebaže se zde o něm píše a dokonce i tak docela aktivisticky cosi požaduje po vládcích našich. Především jsme tentokrát získali (a opečovali několik pozoruhodných textů recenzovaných: Marek Franěk diskutuje český překlad škály, která má testovat emocionální, kognitivní a zážitkové měřící spojení s přírodou – v anglosaském světě známe jako Nature Relatedness Scale, jejíž využití v našich kulturních podmínkách má své meze. Jan Činčera zkoumá, jak žáci čtvrtých tříd vnímají les, interpretují jeho systémovou podstatu a posuzují vlivy člověka na něj; používá při tom techniku mentálního mapování. Optimální podobu environmentální výchovy v předškolním vzdělávání hledají autorky Kateřina Jančaříková a Magdalena Kapuciánová – analyzují nedostatečnou pozornost věnovanou environmentální výchově v předškolním věku a navrhují, jak se s tím vypořádat: součástí textu je metodika poskytující učitelkám MŠ kritéria realizace a autoevaluace environmentální výchovy na této úrovni. Globální změně klimatu se věnuje Barbora Duží – uvádí možnosti didaktického zpracování tématu na úrovni středních škol a nabízí nástroj pro hodnocení různorodých informačních zdrojů pro potřeby výuky. Viera Chrenščová popisuje, do jaké míry jsou na slovenských základných školách využívané exkurze, a rozebírá názory učitelů na tuto organizační formu výuky. V části Envigogiky, která by nás měla spíše inspirovat, najdeme opravdu vydatný text Martina Říhy – podrobně v něm rozebírá, jakou by chtěl mít svou zemi - Českou republiku, a to ve všech oblastech hospodářství, politiky... Nové cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice

 4. Prikazi

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  zbornika jest i tema vlasništva pojedinog primjerka stare knjige. Upravo tu temu obradio je D. Shaw pod naslovom Tko je bio vlasnik ove knjige? Proučavanje porijekla knjiga u europskim razmjerima. Autor naglašava važnost katalogizacije na temelju pojedinog primjerka jer se jedino tako u kataložnom zapisu mogu zabilježiti sve karakteristike i posebnosti pojedinog primjerka građe. Upravo takav postupak opisa potaknuo je razvoj područja kojim se bavi autor u svome radu - proučavanja porijekla knjige. Važnost proučavanja prethodnih vlasnika jasno se vidi u mogućnosti okupljanja raspršenih knjižnica i privatnih zbirki koje svoju „pripadnost“ određenoj zbirci ponekad mogu dokazati jedino obilježjima vlasnika ili knjižnice kojoj su nekoć pripadali. Osim vlastoručnih potpisa vlasnika i pečata knjižnice, dokazi o prijašnjim vlasnicima mogu se istražiti i uz pomoć signatura, ex librisa, pečata na uvezima itd. Veliku pomoć u toj vrsti istraživanja pruža i Konzorcij europskih knjižnica (CERL koji nudi mrežnu bazu podataka o porijeklu knjiga. Posljednji rad u ovoj cjelini izradila je doktorska studentica M. Tomić pod naslovom Podaci o povijesti primjerka u hrvatskim katalozima stare i rijetke građe. Autorica je prikupila dostupne (tiskane kataloge te je kroz te kataloge i kataložne zapise starih i rijetkih knjiga u online katalozima istražila koliko se bilježe podaci o porijeklu primjerka. U radu su prikazani rezultati spomenutog istraživanja s posebnim osvrtom na podatke o povijesti primjerka ukoliko su (i ako su uopće uključeni u tiskane kataloge stare i rijetke građe u hrvatskim knjižnicama te u online katalozima hrvatskih knjižnica. Dodana vrijednost ovoga rada jest i bibliografija kataloga inkunabula, kataloga knjiga i rukopisa koji se nalaze u muzejskim knjižnicama i crkvenim ustanovama te kataloga izložbi starih i rijetkih knjiga. Neki od izvora koji su istraženi nisu ranije uključivani u postojeće bibliografije stare gra