WorldWideScience

Sample records for zariadenia ako zdroj

 1. Včelí jed ako zdroj antimikrobiálnych peptidov: Štúdium mechanizmu účinku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čujová, Sabína; Čeřovský, Václav

  2014-01-01

  Roč. 108, č. 5 (2014), s. 527 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /14./. 13.05.2014-16.05.2014, Milovy] Institutional support: RVO:61388963 Keywords : antimicrobial peptides * tryptophan fluorescence * calcein leakage Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 2. Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch? (Is Money a Source of Happiness in our lives?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otakar Horák

  2013-06-01

  Full Text Available This paper begins by referring to the research which distinguishes two different aspects of subjective well-being, namely 1. experiences of happiness – measured by frequency and intensity of joy, stress, anger, worry and sadness we experience at a certain moment and 2. life satisfaction. Survey shows that beyond an annual household income of $75 000 there is no increase in the experiences of happiness. The paper then refers to the psychological mechanisms and factors – namely hedonic adaptation, social comparison and stress as a result of a raise – that lower the capacity of money to buy us the experiences of happiness. Not only we get quickly used to the things we buy, money also puts us into stressful situations and makes us build barriers between people. The paper then specifies strategies of economic decision-making that contribute to the maximization of happiness, such as purchase of the experiences instead of the things, interrupted and postponed consumption, or prosocial spending. The research indicates that prosocial spending has higher causal impact on promoting happiness than personal spending. As a matter of fact, this phenomenon is not culturally limited to the West. Concluding assertion – expressed only in the form of hypothesis – says that prosocial spending which is a form of prosocial behavior strengthens – through production of happiness – mutual relations in the society (cooperation.

 3. ODNOSNI KONEKTOR ča/čь/š'to/š'to ako/ča U SANKTORALU HRVOJEVA MISALA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlasta Rišner

  1995-01-01

  Full Text Available This article describes the relation of the relative conector ča/čь/š'to/č'to and the clauses in which it appears. Relative clauses with the universal indefinites š'to ako/ča are also being considered and the aforesaid conectors are explained with respect to their (unchangeability, their pronominal and conjunctional nature. The subject of the description are also the extraposed and postposed appositive relative clauses with a proper name or a noun of its level as antecendent. These clauses are described as relative clauses in which the function of the antecedent is performed by a word without subject referenc, and the relative connector can be replaced with the deictic connector to. In the text which is being described (Sanktoral Hrvojeva misala the autor also considers the correlation of the lexemes ča and čto and exemplifies the thesis about the presence of the expression ča in relative and čto in non-relative clauses.

 4. Informační zdroj pro evaluaci - od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doleželová, Jana; Chmelařová, Zdeňka

  2012-01-01

  Roč. 2012, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : institutional repository * ASEP Analytics * Academy of Sciences Library * evaluation Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/55

 5. The impact of non-pharmacological treatments for diseases of the locomotor system on the prescribed drug use and lifestyles of the patients in the sanatoria in Busko-Zdroj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Korczak Milena

  2015-12-01

  Full Text Available The article is the result of research on the impact of non-pharmacological therapies for diseases of the locomotor system on the prescribed drug use and lifestyles of the patients of the sanatoria in Busko-Zdroj. The reported research uses primary and secondary measures. The former includes the assessment of the impact of non-pharmacological sanatorium treatments for locomotor system diseases on the use of prescribed drug regimes, while the latter is aimed at assessing the patients’ quality of life. The research was conducted on adult patients of both genders in the sanatoria in Busko-Zdroj. The subjects were patients suffering from disorders of the musculoskeletal system such as rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis, osteoporosis and discopathies. The research included two visits, the first at the start of the research and the second at the end of the research. The patients were examined for a period of three consecutive weeks. The study involved 170 patients, 50% of them were women and 50% men.

 6. Šach ako metafora matematiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kvasz, Ladislav

  2015-01-01

  Roč. 70, č. 3 (2015), s. 175-187 ISSN 0046-385X Grant - others:AV ČR(CZ) Fellowship J. E. Purkyně Institutional support: RVO:67985955 Keywords : chess * mathematics * philosophy of mathematics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 7. Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduard Petiška

  2018-01-01

  Full Text Available Otevřené vzdělávací zdroje (OER jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích. Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření. U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a frekvenci využívání, b účely využívání a c subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.

 8. Franšízing ako forma vstupu na trh

  OpenAIRE

  Kováčiková, Petra

  2010-01-01

  The goal of this thesis is to provide the entrepreneurs who decided too enter the Czech market with luxurious goods via franchise with a new source of information, help them to find the right way in the global and Czech market with luxury and help them by running their own franchise shop. The thesis starts with the theory of franchising, continues with the analysis of Czech and global market with luxury goods and at the end it focuses on the operational manual of a brand with luxury items. Th...

 9. Franchising ako metóda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Koreňová, Hana

  2008-01-01

  My Bachelor thesis analyzes franchising as the method of market entering.The analysis consists of two parts, theoretical and practical. The forms of expansion to the foreign markets are defined, while the accent is put on the franchising. SUBWAY, one of the world's most successful franchise companies, is taken to show how the concept operates. I tried to point out the problems which a young company must face in Czech Republic, find out the strengths and weaknesses of the concept, suggest the ...

 10. LTE-Advanced/WLAN testbed

  OpenAIRE

  Plaisner, Denis

  2017-01-01

  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté univerzálne pracovisko (testbed). Toto univerzálne pracovisko slúži na nastavovanie vysielacieho a prijímacieho zariadenia a na spracovávanie prenášaných signálov a ich vyhodnocovanie. Pre túto prácu je vybrané prostredie Matlab, cez ktoré sa ovládajú použité prístroje ako...

 11. Vůle – zdroj mobilitního vzestupu?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bariekzahyová, Tereza; Šafr, Jiří

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 4 (2011), s. 8-10 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : volition * ersonality traits * intergenerational mobility Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/189_SOCIOWEB_04_2011..pdf

 12. Koučing ako metóda vzdelávania zamestnancov

  OpenAIRE

  Kolesárová, Ľudmila

  2009-01-01

  The thesis introduces an area of corporate education, conditions of its systematic and efficient management and methods of training employees. The scope of this thesis is to analyze strengths and weaknesses of coaching if used as method of training employees. The analysis is mostly focused on internal coaching, compares advantages and disadvantages of internal coaching towards external and also focuses on coaching in general as a method used for training employees.

 13. Test kresby rodiny ako indikátor rodinnej ideológie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Sirkovská

  2011-12-01

  Full Text Available Author in the contribution devote to research of authority and subordination in the family from the perspective of visual anthropology. Everyday family life is controlled by a set of culturally specific values and norms that determine the appropriate family ideology. Research of the family dynamics can provide the basic image of the various forms of relationships. Author realized research of power manifestations in the mountain village at the north of Slovakia which is characterized by frequent occurrence of the patriarchal family. The authority in the patriarchal family ideology is attributed to older men belonging to the paternal lineage; it is typically associated with patrilineality, patrilocality and focusing on ancestors. The question is how can we explore the subjective perception of authority in the case of children. It seems to be very helpful to apply the special projective technique – the family drawing test. Aim of this contribution is to show not only interface between theoretical concepts and practical collection of empirical data in the field, but also the interpretation of specific children's drawings. End-of-conference, author would like to highlight that anthropologist has to detect the specific socio-cultural environment of studied families, because its knowledge plays the key role in the complex interpretation of visual material.

 14. Zákaznícky servis ako nástroj CRM

  OpenAIRE

  Smiková, Lenka

  2009-01-01

  The bachelor thesis analyzes and assesses the marketing mix of Prague City Apartments, s.r.o. It is focused on functioning of customer service as a part of the concept of Customer Relationship Management (CRM). The analysis is based on theoretical knowledge of marketing of services and CRM and on the importance of customer service in rendition of services, particularly in tourism and hotel industry. The thesis provides, via SWOT analysis, suggestions for improving quality of customer service ...

 15. Guerilla marketing ako nový trend v marketingovej komunikácii

  OpenAIRE

  Baraniaková, Júlia

  2010-01-01

  The goal of the bachelor thesis is to theoretically define guerrilla marketing as one of the new trends in marketing communication and to point out its advantages and disadvantages compared to traditional marketing communication. Moreover, the aim is to show its practical use on a company active on the Czech market (Nike CR) by individually interviewing its current marketing manager for CR and SR who explains the company's strategy in the field of guerilla marketing. Finally, the goal is to e...

 16. Věk jako zdroj sociální identity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trusinová, Romana

  2012-01-01

  Roč. 48, č. 1 (2012), s. 131-152 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk LM2010012 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : age * age identity * social identity Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.652, year: 2012 http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/122-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2012/2201

 17. Móda viktoriánské éry jako zdroj inspirace

  OpenAIRE

  RATSCHMANOVÁ, Lucie

  2016-01-01

  Master's thesis: Victorian era fashion theoretical and practical source of inspiration. Theoretical part of thesis explores fashion in 19 th century in UK in the context of contemporary facts. Thesis describes a development in particular parts of women's clothing which reflects former spirit and culture. In the next chapter is discussed how Victorian England has inspired nowadays fashion and its impact on modern subcultures. There are additionally added images for deeper understanding of this...

 18. Uhlí jako úložiště a zdroj plynů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weishauptová, Zuzana

  87 /138/, č. 9 (2008), s. 622-623 ISSN 0042-4544 R&D Projects: GA ČR GA106/08/1146 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : coal * carbon dioxide * methan Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 19. Výkonný ekologický zdroj energie na obzoru?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan; Weinzettl, Vladimír

  2004-01-01

  Roč. 2004, č. 2 (2004), s. 18-21 ISSN 1210-4728 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910 Keywords : tokamak, high-temperature plasma, energetics Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 20. Kmen Geotrichum candidum 4013 - zdroj biotechnologicky významných enzymů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hlavsová, Klára; Zarevúcka, Marie; Macková, M.; Wimmer, Zdeněk

  2007-01-01

  Roč. 48, - (2007), s. 189 ISSN 0009-0646. [24. kongres Československé společnosti mikrobiologické. 02.10.2007-05.10.2007, Liberec] R&D Projects: GA MŠk OC D30.001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50380511 Keywords : lipase * Geotrichum candidum Subject RIV: CC - Organic Chemistry

 1. Best practices v řízení lidských zdrojů

  OpenAIRE

  Šikýř, Martin

  2006-01-01

  Dissertation characterizes the applicable best practices in human resource management and defines the essence of positive effect of applying best practices in human resource management on the performance achieved by the organization.

 2. Nástroje motivace a stimulace lidských zdrojů

  OpenAIRE

  Zavoralová, Hana

  2009-01-01

  Bachelor thesis "Tools used for motivation and stimulation in human resources" acquaits to methods and tools used for motivating people in the organizations. The first chapter defines basic terms as motivation, motive and stimulation. Its subchapters deal with definitions about sources and process of motivation and stimulation. The second chapter presents theories about work motivation and theories about motivation and productive output. The third chapter shows tools of motivation and stimula...

 3. Etika ako prvá filozofia podľa Pierra Hadota (Ethics as a First Philosophy after Pierre Hadot

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Zvarík

  2018-03-01

  Full Text Available The review study focused on Czech translation of Pierre Hadot’s Qu’est-ce que la philosophie antique? is divided into three parts. In the first part the motivation behind the question “what is ancient philosophy?” is considered. On the one hand, Hadot aims to show that usual contemporary understanding of philosophy with its emphasis on discourse and theory does not provide adequate perspective to interpret ancient philosophy in its own right and thus the question on its nature must be asked anew. On the other hand, Hadot sees the core of ancient philosophy in specific praxis, not in theory, and this concept serves as norm for critical revision of the contemporary philosophy. The second part is addressed to the content of the chapters. The study accentuates that Hadot offers not only a description of various ancient philosophical schools and movements, but also presents a certain genealogy of the contemporary understanding of philosophy. The final part is dedicated to brief critical assessment of Hadot’s book and draws several conclusions concerning the institutional character of philosophy with regard to present crisis of humanities from its perspective.

 4. Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov

  OpenAIRE

  Hudakova, Ivana

  2008-01-01

  The idea of leadership has fascinated people for centuries. Leadership, or leading, is an asocial process, where the leader is seeking for voluntary participation of the subordinated, thus striving to achieve the company's objectives. Leadership clearly proves to be more than exercising power and authority. It also covers a number of managerial abilities, such as susceptibility, motivation, scrupulousness, empathy and communication. Leadership has to be present at all levels of the organizati...

 5. Implementace modulu řízení lidstkých zdrojů systému SAP

  OpenAIRE

  Kroupa, Filip

  2009-01-01

  This thesis is focused on implementation of SAP ERP system, specifically its human capital management module (HCM), in a real organization. Its goal is to describe problems this organization had to face and suggest improvements so that these problems would not repeat. In the first part of the thesis, author gives an introduction to human resources and time management of the employees (attendances, absences etc.). The role of HR department in the organization, its evolution and tasks, and how ...

 6. Lokalizace zdrojů akustické emise na geometricky řídkých konstrukcích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlada, Milan; Převorovský, Zdeněk

  2013-01-01

  Roč. 23, 1-2 (2013), s. 5-5 ISSN 1213-3825. [NDE fot Safety DEFEKTOSKOPIE 2013 and NDT Exhibition /43./. 05.11.2013-07.11.2013, Olomouc] R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/198 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : acoustic emission * location of AE sources * structural health monitoring Subject RIV: JR - Other Machinery

 7. Felix Vodička: Úkoly literární historie a jejich zdroj

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubíček, Tomáš

  2010-01-01

  Roč. 92, 1/2 (2010), s. 85-94 ISSN 0862-8459. [100 let generace prvních žáků PLK. Praha, 09.02.2009-09.02.2009] R&D Projects: GA ČR GA405/07/0077 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : history of literature * Vodička, Felix * structuralism Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti (The Laughter as a Power and Changes of Contemporary Human

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Javorčeková

  2016-03-01

  Full Text Available This article deals with the power of laugh as an expression of a human evoked by emotional, cognitive, physiological, and expressive changes which cause further changes in another person and society. Ambivalence is one of the basic characteristics of laugh which is why it cannot be fullly grasped in theory, even though it has been proved that joy expressed by laugh is the most universal emotion. Examples from movies serve well to observe laugh as a form of social gesture in contemporary society.

 9. Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bella, P.; Bosák, Pavel

  2013-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2013), s. 84-86 ISSN 1335-213X Institutional support: RVO:67985831 Keywords : ceiling channel * paragenesis * antigravitative erosion * definition * Zdeněk Roth * Domica Cave * Slovak Karst Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

 10. Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou? ( Virtue as a Bridge between Aristotle’s Ethics and Rhetoric?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Zvarík

  2017-12-01

  Full Text Available The article deals with the issue of relation between Aristotle’s ethics and art of rhetoric. On the one hand, his concept of rhetoric stresses its instrumental, morally neutral character, which is substantial for every art. On the other hand, it seems that for Aristotle if speaker is truly good rhetorician and persuades truthfully and for just cause, his speech should appear more persuasive than in case of artful defence of injustice. Thus, truthfulness and justice appear to have inherent persuasive effect. In order to clarify the relation between ethical and rhetorical normative claims author highlights distinctive character of art in comparison to Aristotle’s concepts of moral virtue and prudence (phronēsis and shows how this character of art is integrated into Aristotle’s concept of rhetoric and how it transforms the function of virtue in the scope of rhetorical activity. The primary goal of rhetorician is not to be moral, but merely to appear as such. This conclusion does not call for rejection of rhetoric in the eyes of prudent person. Rather, it is useful, because it provides means to realize ends that are in favour of good life of the city and his fellow citizens.

 11. Priateľstvo ako cnosť súkromná i verejná (Friendship as a Private and Public Virtues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matúš Porubjak

  2008-03-01

  Full Text Available The aim of this article is to show a social role of friendship (filia in Classical Greece and to discover why, as Aristotle thinks, is filia the greatest good for the polis. The author bases his analysis on a comparison between Plato’s dialogue Lysis and Aristotle’s Politics (namely the book 1 and book 3. He distinguishes four types of filia, and shows the social role played by each one of them: the love of parents to children, the friendship between teenage boys of the same age, the love of elder men to boys, and the friendship between free adult citizens.

 12. 'Jeden vel'ký kolektív': Folklór ako vystúpenie a organizácia

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Feinberg, Joseph Grim

  2016-01-01

  Roč. 48, č. 4 (2016), s. 357-376 ISSN 0049-1225 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : folklore * performativity * public sphere and privacy * aesthetic theory * social theory Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.283, year: 2016

 13. Zdroj výkladových vysvětlivek v nejstarší české bibli

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pytlíková, Markéta

  2013-01-01

  Roč. 5, č. 2 (2013), s. 119-129 ISSN 1804-1132 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : Old Czech Bible * translation * expository notes * commentary * Nicholas of Lyra * Glossa ordinaria Subject RIV: AI - Linguistics

 14. Analýza zdrojů návštěvnosti webových stránek

  OpenAIRE

  Kufová, Martina

  2012-01-01

  The bachelor's thesis deals with the topic of website traffic sources. The aim of the thesis is to find out what the traffic sources are, why they are important and how the companies could benefit from them. The thesis focuses especially on classification and definition of existing traffic sources, on finding of their main use in marketing strategies and on traffic sources comparison by chosen websites of a different specialisation, where it describes which one of the available traffic source...

 15. Roadmapping při řízení technologií výroby energie z obnovitených zdrojů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Halicka

  2015-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The main objective of this paper is to present the possibility of using the method of technology roadmapping to build the route of development of RES technologies. The article is of reviewtheoretical character and is the beginning of further work in this area. Methodology/methods: General scheme of route development of RES technologies has been developed, inter alia, on the basis of evaluation studies of Polish and foreign literature and conceptual study work in the field of graphic presentation of routes, as well as the experience of the author associated with the management and planning in the energy market. Scientific aim: The scientific purpose of this study was to identify and present the basic assumptions of the design of routes of development of RES technologies and to construct a general scheme of the routes of development of renewable energy technologies. Findings: This paper presents the basic principles for the design of routes of development of renewable energy technologies. Based on a detailed review of the designed routes of development of technologies in the area of renewable energy, recommendations for the design of routes of development of RES technologies have been formulated. Also, a base the concept of the routes of RES technologies has been proposed. Conclusions: The basic project of the RES route will enable the coordination of the development of the technological potential of renewable energy sources, as well as the development of the routes of implementation of the desired vision of the development of technologies using renewable energy sources in Poland in two time perspectives: 2030 and up to 2050. It will also generate the knowledge needed in the development of the appropriate energy policy of the country. Knowledge obtained in this way can provide a basis for energy security management of the state.

 16. HR outsourcing jako nový nástroj strategického řízení lidských zdrojů.

  OpenAIRE

  Nováčková, Lenka

  2007-01-01

  The dissertation thesis investigates the most up-to-date subject matter of contemporary business life, both internationally and locally -- Human Resources outsourcing, which appears to have become a new strategic tool for Human Resources Management. The concept means the strategically motivated external execution of some or all HR processes, which would otherwise be performed by internal staff, along with the assignment of the responsibility for those processes to external providers. Effectiv...

 17. Odstraňování železa a manganu z podzemních zdrojů vody

  OpenAIRE

  Lízalová, Zuzana

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou. Cílem práce je popsat současné možnosti odstraňování železa a manganu při úpravě podzemní vody na pitnou včetně uvedení přehledu konkrétních zařízení vodohospodářských firem používaných pro odželezování a odmanganování podzemní vody. The thesis deals with removal of iron and manganese from ground water in drinking water treatment. The aim of the thesis is to describe the possibilities...

 18. Využití polohových profilů pro lokalizaci zdrojů spojité akustické emise

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlada, Milan; Převorovský, Zdeněk; Sladký, Petr

  2013-01-01

  Roč. 23, 1-2 (2013), s. 6-6 ISSN 1213-3825. [NDE fot Safety DEFEKTOSKOPIE 2013 and NDT Exhibition /43./. 05.11.2013-07.11.2013, Olomouc] R&D Projects: GA MPO FR-TI3/755 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : continuous acoustic emission * position profile * AE source location Subject RIV: JR - Other Machinery

 19. Vliv obnovitelných zdrojů energie na cenovou volatilitu na evropských trzích s elektřinou

  OpenAIRE

  Líšková, Katarína

  2017-01-01

  Integration of renewable energy sources impacts electricity spot price and its variation. Remaining open question is, in which direction. Volatility fluctuations threaten secur- ity of electricity supply, influence trading strategies and create uncertainty in optimal installed capacity planning. In this thesis, drivers of price volatility in Czech and Ger- man day-ahead power market are analysed with an emphasis on penetration of renewable energy sources. To the best of our knowledge, this is...

 20. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Jermář

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices, company culture, leadership, etc. The empirical investigation showed that the concept of strategic management of human resources in organizations is seen as one of the weakest aspect of organizations. Methodology/methods: The article is based on empirical research, which was attended by 52 companies. The investigation examined 25 characteristics of organizations. The main method used was a rating scale survey. Characteristics were identified as variables that may contribute to the development potential of companies especially by means of the human resources management, leadership etc.The other parts of the article analyze in detail the specifics of the strategic management of human resources. Recommendations for the implementation of strategic human resources management in practice are formulated with references to the relevant literature. Scientific aim: The article contributes to the understanding of strategic human resources management. Findings: Among the strongest characteristics of companies were: strong and clear strategy, behavior and skills of management, managerial discretion, knowledge and skills of employees. On the contrary among the weaknesses of the organizations in the sample were: practice of communicating in a firm, system of communication within the company, use of feedback, effective communication in search of new procedures, effective communication in setting goals, diversity and intensity of training, participation of employees in decision-making, inspiring management, quality of the work environment, human resources strategy of firms. Following the empirical investigation is suggested to implement the horizontal and vertical dimensions of the strategic management of human resources. Creating a strategy of human resource management then requires linking with the company strategy and intensive involvement of strategic thinking. Conclusions: In the assessment of strategic potential of human resources management it is necessery to focus on competencies of human resource management, on the way of creation of human resources strategy, or on how strong is linkage with the strategy and performance of the firm. In the paper we propose three conditions of application of strategic human resources management: condition of techniques, condition of complexity and condition of competencies.

 1. Dostupnost zdrojů surovin a specializovaná výroba v době laténské

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mangel, T.; Danielisová, Alžběta

  2014-01-01

  Roč. 16, [1] (2014), s. 39-48 ISSN 1213-1628 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : raw materials * specialized production * La Tène period Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 2. Ekonomie obnovitelných zdrojů energie – příklad větrné energie v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ryvolová, I.; Zemplinerová, Alena

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 6 (2010), s. 814-825 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA MŠk LC542 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : renewable energy sources * energy market regulation * wind energy * redistributive transfers * interest groups Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2010

 3. Sportovní politika a financování sportu z veřejných zdrojů ve Finsku

  OpenAIRE

  Lísal, Kryštof

  2012-01-01

  : Title: Sport Policy and Sports Funding from Public Sources in Finland Objectives: The aim of this thesis is to describe how works sport culture in Finland. The thesis shows a high level of attention devote to sport and physical activities with focus on funding of the sport from public sources and lottery business (Veikkaus). The thesis provides knowledge and new information about sport culture in Finland. Methods: I have used methods of case studies and explanation, which allow me to analyz...

 4. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  OpenAIRE

  Milan Jermář

  2013-01-01

  Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices, company cul...

 5. Podmínky uplatnění strategického managementu lidských zdrojů v organizacích

  OpenAIRE

  Jermář, Milan

  2013-01-01

  Purpose of the article: The article discusses the importance of strategic management of human resources and the possibilities and conditions of its application in practice. The article is based on the empirical research that aims was to contribute to the knowledge of the potential business development opportunities through human resource management practices conceived as a strategic human resource management (with an emphasis on human capital, human resources management practices,...

 6. Řízení lidských zdrojů ve zvoleném podniku automobilového průmyslu

  OpenAIRE

  MÁSILKOVÁ, Veronika

  2013-01-01

  This thesis was focused on the Human resources management analysis of the selected company in the automotive industry. The aim of this thesis was to analyze the current system of human resource management in Valeo Compressor Europe, s. r. o. Management of the company was notified of the deficiencies that lead to a decrease in work efficiency and potential disincentives of workers. Improvement proposals were suggested to the plant for the future, which will lead to an improvement of the staff ...

 7. Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Biela, R.; Maršálková, Eliška; Čech, D.; Palčík, J.

  2014-01-01

  Roč. 64, č. 5 (2014), s. 14-17 ISSN 1211-0760 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : eutrophication * cyanobacteria * algae * phosphorus * nitrogen * reservoir * sediment Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 8. Etika a Morálka jako součást řízení lidských zdrojů

  OpenAIRE

  TICHÝ, Petr

  2009-01-01

  The goal of this diploma is to discover, how employees percive ethics and morality as an component of human resources management. For my survey were selected three farming businesses and one institution of public administration. I have chosen these businesses because of their diverse specialization. I made a guestion form which was given to 96 employees. In the first part of this diploma work I summarized theoretical infotmation about ethics, morality and human resource management. In methodo...

 9. Talent management a jeho využití při řízení lidských zdrojů v organizaci

  OpenAIRE

  Horvátová, Petra

  2010-01-01

  The wish of every organization is to achieve in advance stated objectives and to fulfill its tasks successfully. In order to be able to carry out its intentions, the organization has to employ all its resources – people, materials, technique and technologies, capital as well as methods – as efficiently as possible. A key element in the fulfillment of in advance stated objectives and achieving organization's required performance efficiency are human resources, mainly talented individu...

 10. O původu a zdrojích proměn české podnikatelské elity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír

  2008-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2008), s. 70-89 ISSN 1212-8112 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : entrepreneurship * efficiency * capital Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 11. Vernostné programy v leteckej spoločnosti ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkmi

  OpenAIRE

  Demčáková, Vanda

  2015-01-01

  This bachelors thesis Loyalty programs as a CRM tool used by airline describes the importance of Customer Relationship Management in todays competitive market and explains basic concepts of a relationship between organization and customers, such as customer value, satisfaction and loyalty. In the practical part is the knowledge from theoretical part applied on the specific airline. The practical part presents an assessment and evaluation of the loyalty program OK Plus Partner. To carry out th...

 12. Selektívny mutizmus ako úzkostná porucha? Stručný prehľad o etiológii selektívneho mutizmu

  OpenAIRE

  Gabriela Majerechová

  2015-01-01

  Selective mutism is a disorder in which a child fluently speaks in well-known situations but is mute in less known situations. Despite overall etiology research, causes of mutism are still unrevealed. The paper summarizes various research studies which focused on links between selective mutism and anxiety disorders, particularly social phobia. In spite of some empirical evidence, it is still impossible to state that the selective mutism is an anxiety disorder.

 13. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  OpenAIRE

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 14. Porovnanie aktivít CSR nadnárodnej spoločnosti ako celku a jej aktivít v rámci ČR

  OpenAIRE

  Konkoľová, Karolína

  2012-01-01

  The bachelor thesis deals with the topic of Corporate Social Responsibility (CSR). The aim is to compare CSR activities carried out by an international company on a supranational level with the activities realized on a local level in Czech Republic. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. The theoretical part deals with the concept of CSR, standards and organisations acting in this field and CSR reporting. The practical part goes into CSR of a global comp...

 15. Regionálne povedomie a identita regiónu ako premenné v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nikischer, Richard

  2014-01-01

  Roč. 13, č. 3 (2014), s. 83-91 ISSN 1336-2232. [Geografia a integrovaný výskum krajiny. Ružomberok, 10.09.2013-12.09.2013] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LG12023 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : institutionalization of the region * region al consciousness * identity of the region

 16. Identifikace zdrojů jemného (PM0,15 – 1,15) a hrubého (PM1,15 – 10) aerosolu v Mladé Boleslavi v zimě 2013

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorná, P.; Hovorka, J.; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Píšová, M.

  2014-01-01

  Roč. 2014, č. 1 (2014), s. 22-27 ISSN 1211-0337 Institutional support: RVO:68081715 Keywords : aerosol source apportionment * fine aerosol * coarse aerosol Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 17. Podpora rozhodování v klinické praxi interních oborů pomocí online informačních zdrojů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Papíková, Vendula; Papík, R.

  2007-01-01

  Roč. 53, 9 příloha (2007), s. 54-54 ISSN 0042-773X. [Kongres České internistické společnosti ČSL J.E. Purkyně /14./. 16.09.2007-19.09.2007, Praha] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Grant - others:GA AV ČR(CZ) IAA701010606 Program:IA Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : podpora lékařského rozhodování * vědecké lékařské informace * lékařské informační zdroje Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 18. Komparativní analýza nacionalismu a ideových zdrojů krajně pravicových subjektů v Rusku a na Ukrajině po rozpadu SSSR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Laryš

  2008-08-01

  Full Text Available This article presents a comparative analysis of Ukrainian and Russian forms of nationalism, deriving from the traditions of each country's history, its statehood traditions and processes of nation-building. In particular, the text compares far-right ideological tendencies in both countries. These subjects are analyzed and compared in terms of their deeper connection to the historical, political, social and economic specifics of Russia and the Ukraine.

 19. Využití různých typů zdrojů financování v investiční činnosti podniku

  OpenAIRE

  PODSKALSKÁ, Petra

  2007-01-01

  The aim of this final work was to analyse a company´s investment decision while considering the possibility of using different financial sources and on the basis of the analysis to choose the most advantageous financing alternative of the chosen investment. The discounted costs method was applied to the relevant calculations to sum up the investment efficiency, which was acquisite of different financial sources. The substance of that method is particular options comparing in term of their tot...

 20. Nadání nerozhoduje. Příspěvek ke hledání inspiračních zdrojů jezuitských školských her

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bobková, Kateřina

  2010-01-01

  Roč. 21, č. 3 (2010), s. 29-38 ISSN 0862-5409 R&D Projects: GA AV ČR IAA800150902 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : history * baroque theater * history of education Subject RIV: AB - History

 1. Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Straková, Jana

  2010-01-01

  Roč. 46, č. 2 (2010), s. 187-210 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : student achievement * socioeconomic status * tracking Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.389, year: 2010 http://sreview.soc.cas.cz

 2. Využití zdrojů financování VaV ve vybraných podnicích odvětví elektrotechnického průmyslu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Bočková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This paper examines the impact of the Czech R&D Tax Incentives scheme on the number of Innovations and patenting. Czech R&D spending in business sector is low by OECD and EU Innovation standards. To achievement the aims of strategy Europa 2020 in 2005 the Czech government introduced a R&D Tax Incentives. This type of R&D Tax Incentives is the best in EU-27, how simulated ZEW Mannheim team used European Tax Analyser. Methodolgy/methods: We analysed the effects of R&D Tax Incentives on the likelihood of innovating and patenting in business companies, NACE 26.51 Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks. We used three databases: Database for Czech firms, data of Financial Administration of the Czech Republic and results of questionnaire Research and Development of Czech Statistical Office. Scientific aim: The aim of this paper is to analyze and assess the current state of investment in own R&D in manufacturing enterprises of electro technical industry in the Czech Republic, especially in relation to the actual realization of innovations and patents, financing sources used in relation to the size of the business. Czech companies using public subsidies to R&D activities, structural funding from EU, own resources and R&D Tax Incentives. Findings: The part of Manufacturing Industry is the part of the third fastest growing industry and the most R&D Tax Incentives volume (in CZK. R&D investment is for SME risky. SMEs likely produce for a large company, than starting new products line by themselves. Moreover, it is very difficult for financial and government institutions to judge the quality of the R&D investment because of its uncertain outcome and firms’ reluctance to disclose all of the relevant information. For SMEs, particularly small firms and start-ups, will be more likely to be credit constrained when investing in R&D. Conclusions: Enterprises of business sector with own R&D are more competitiveness than enterprises without this. The results financial measures the period 2007-2011 show a better stability of innovative firms in times of recession.

 3. Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubíček, V.; Buchtele, Jaroslav; Kříž, Vlastimil

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 11 (2006), s. 351-353 ISSN 0375-8842 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : energy * coal * nuclear energy Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use

 4. Operant learning and differential-reinforcement-of-low-rate 36-s responding in 5-HT1A and 5-HT1B receptor knockout mice.

  NARCIS (Netherlands)

  Pattij, T.; Broersen, L.M.; Linde, J. van der; Groenink, L.; Gugten, J. van der; Maes, R.A.A.; Olivier, B.

  2003-01-01

  Previous studies with mice lacking 5-HT(1A) (1AKO) and 5-HT(1B) (1BKO) receptors in hippocampus-dependent learning and memory paradigms, suggest that these receptors play an important role in learning and memory, although their precise role is unclear. In the present study, 1AKO and 1BKO mice were

 5. Auxínom indukovaná špecifická degradácia proteínov v cicavčích bunkách ako experimentálny nástroj pre štúdium funkcie proteínov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ferencová, Ivana; Šolc, Petr

  2017-01-01

  Roč. 27, č. 4 (2017), s. 104-107 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1609 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : auxin * protein degradation * protein function determination Subject RIV: EA - Cell Biology OBOR OECD: Cell biology

 6. Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike ( “Plato as Pseudo-Socrates? Some Remarks on the Problems Related to the Autorship of a Philosophical Text in Antiquity“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Škvrnda ml.

  2017-12-01

  Full Text Available The following paper deals with the problematic category of authorship in ancient philosophical literature. Philosophers are divided into two groups: the first consist of non-writing protagonists (e. g. Socrates, Ammonius of Saccas, while the second category includes writing authors (e. g. Plato, Aristotle. Paper argues that with regard to their „historicity“, between these two groups of philosophers is no substantial difference. Philosophical texts were often written in co-authorship. Many students and later adherents passed their own doctrines off as teacherʼs originals. Moreover, due to the fact that the very texts were transcribed countless times, there is no certainty about original phrasing of the documents that came down to our modern or renaissance era. The „historicity“ of philosophersʼ attitudes and ideas therefore can not be deduced from the existence of authorized text, written by some particular author.

 7. The annual school reports as artefacts of book culture and sources on the history of Jewish education in Slovakia (Výročné správy škôl ako artefakty knižnej kultúry a pramene k dejinám židovského školstva na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Fircáková

  2016-09-01

  Full Text Available This paper outlines the history of the annual school reports publishing on the terri-tory of Slovakia. It also provides the basic bibliographic sources in which the annual school reports are registered. The annual school reports began to be systematically published in the second half of the 19th century. Also the Jewish schools, which history is much older (e. g. a school existed at the synagogue in Bratislava as early as 1416 published them. During the extensive research in libraries in Slovakias well as 21 titles of the annual school reports of some Jewish schools published in Slovakia until 1918 were found. The annual school reports of the primary schools, business schools, religious schools (the so-called talmudtóra, boys‘ schools, girls‘ schools and co-educational schools are among them. The content of the annual school reports of Jewish schools is presented in the example of the annual school report of the boys‘ public school associated with the business school in Bratislava and public school in Liptovsky Mikulas. As artefacts of book culture they are an especially a rich source of information about a particular school, they document publishing activities of a school or its founders and complete the knowledge about production of individual printers and printing houses. Through the ownership stamps and records they provide information about previous owners and assist in the reconstruction of the library stocks. At the moment known annual school reports of Jewish schools are certainly only a part of a larger, not yet fully discovered corpus (e. g. we can assume the existence of the annual school reports of the higher schools - yeshivas in Hebrew. Their systematic research, documentation and expert processing should become part of research and protection of Jewish cultural heritage in Slovakia.

 8. The Protective Effect of Antarctic Krill Oil on Cognitive Function by Inhibiting Oxidative Stress in the Brain of Senescence-Accelerated Prone Mouse Strain 8 (SAMP8) Mice.

  Science.gov (United States)

  Li, Qian; Wu, Fengjuan; Wen, Min; Yanagita, Teruyoshi; Xue, Changhu; Zhang, Tiantian; Wang, Yuming

  2018-02-01

  Alzheimer's disease (AD) is a common neurodegenerative disorder, and oxidative stress plays a vital role in its progression. Antarctic krill oil (AKO) is rich in polyunsaturated fatty acids, which has various biological activities, such as improving insulin sensitivity, alleviating inflammation and ameliorating oxidative stress. In this study, the protective effect of AKO against AD were investigated in senescence-accelerated prone mouse strain 8 (SAMP8) mice. Results showed that treatment with AKO could effectively ameliorate learning and memory deficits and ease the anxiety in SAMP8 mice by Morris water maze, Barnes maze test and open-field test. Further analysis indicated that AKO might reduce β-amyloid (Aβ) accumulation in hippocampus through decreasing the contents of malondialdehyde (MDA) and 7,8-dihydro-8-oxoguanine (8-oxo-G), increasing the superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities in the brain of SAMP8 mice. The results of Morris water maze, Barnes maze test and open-field test indicated that Antarctic krill oil (AKO) improved the cognitive function and anxiety of SAMP8 mice. AKO reduced the Aβ 42 level in hippocampus of SAMP8 mice. AKO ameliorated oxidative stress in brain rather than in serum and liver of SAMP8 mice. © 2018 Institute of Food Technologists®.

 9. Radon in waters from health resorts of the Sudety Mountains (SW Poland)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ciezkowski, W.; Przylibski, T.A.

  1997-01-01

  This paper discusses the geological background related to the presence of selected radon waters in the Sudety Mountains. Special attention is paid to radon waters whose chemical composition is formed within metamorphic rocks (mainly gneisses). The physical, chemical, and isotopic characteristics of the waters of Ladek Zdroj, Czerniawa Zdroj and Swieradow Zdroj are presented. The rocks at these locations are briefly characterized by their U, Th, and Ra contents. It was found that the basic role in enrichment of these waters with radon is played by the 100 m deep near-surface zone. This is related to the increased emanation coefficient in this zone as a consequence of weathering processes. It is also shown that the residence time of water in the rocks is not important for radon genesis. (author)

 10. Nigerian Hospital Practice - Vol 15, No 1-3 (2015)

  African Journals Online (AJOL)

  Therapeutic Efficacy of Intermittent Cryotherapy in the Management of Closed Soft Tissue Injuries · EMAIL FULL TEXT EMAIL FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT. AKO Henry, K Amadi, BG Ogundumade, 10-13 ...

 11. Jens Beckert, 2016, Fraud and Fantasy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrington, Brooke

  2017-01-01

  Contribution to review symposium on: Jens Beckert (2016): Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Harvard University Press. Other ontributions from: Akos Rona-Tas (University of California, San Diego) ; William Deringer (Massachusetts Institute of Technology) and Jenny...

 12. Geochemical assessment of fluoride enrichment and nitrate ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  62

  plants (organic load in soil), animal waste and anthropogenic input (fertilizer, ... shallow groundwater aquifer of Guna district is possessing highly permeable sediment or ... water and rainwater causes contamination of groundwater (Ako et al.

 13. Citizen science neboli zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu na příkladu sledování a ochrany vodních zdrojů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fabšičová, Martina; Fránková, Markéta; Šumberová, Kateřina

  2017-01-01

  Roč. 5, č. 1 (2017), s. 22-23 ISSN 2336-2243 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD14045 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : fishponds * nutriens * education Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour OBOR OECD: Marine biology, freshwater biology, limnology

 14. Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Horák, J.; Hopan, F.; Šyc, Michal; Machálek, P.; Krpec, K.; Ocelka, T.; Tomšej, T.

  2011-01-01

  Roč. 105, č. 11 (2011), s. 851-855 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : pollutant * emission * combustion Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use Impact factor: 0.529, year: 2011

 15. Vývoj ve vymezení daňového nerezidentství fyzických osob a příjmů ze zdrojů na území ČR dle zákona o daních z příjmů od roku 1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Brychta

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of this paper which has come into being with the financial support of the Czech Science Foundation as an output of the grant project No. 402/09/P469 - Development and Competitiveness of the Czech Tax System in the Area of Taxation of Natural Persons Incomes is to describe changes in determination of natural persons tax non-residency and changes in specification of the incomes of tax non-residents having their source in the Czech Republic. Hence, the article is aimed at comparison of wording of Article 2 (with a view to determination of tax non-residency of natural persons and wording of Article 22 of the Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes of Natural Persons and Legal Entities, as amended (hereinafter Act on Income Taxes. The specified Articles of the Act on Income Taxes have been compared for the years 1993 - 2009 in wording that was valid and operative on 31 December of relevant year. For the year 2009 the decisive date was 31 July 2009. At the very beginning of the paper there are stated some starting points as to taxation of incomes of natural persons in the Czech Republic paying attention to the differences between tax residents and non-residents. The main part of the paper is granted to the results of carried out comparative analysis. In case of Article 2 of the Act on Income Taxes the main attention is paid to basic criteria and special regimes in relation to tax non-residency. As to Article 22 of the Act on Income Taxes is concerned there is a focus on identification of the main categories of incomes and number of particular incomes included in them together with identification whether the incomes in these basic categories are defined as enumerating every item or demonstrative ones. In this paper there are given also significant changes in wording of Article 22 of the Act on Income Taxes. On the basis of carried out comparison one can observe that the legal regulation has been already established (unchanging regarding determination of tax non-residency (Article 2 of the Act on Income Taxes, while as regards Article 22 of the Act on Income Taxes one can speak only about relative establishment. The latter article of the Act on Income Taxes has been relatively often a subject to partial changes. Since 1996 the changes, however, have not been of fundamental conceptual character. In connection with the issue of tax non-residents many other questions connected with the assessment of the development in this area arise. The results of this comparison can be used as a basis for another analysis, e. g. development in the system of taxation of tax non- residents and in the possibilities of tax optimization compared with those available for tax residents. This analysis based on description of the state de lege lata can be connected with de lege ferenda deliberation.

 16. Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky. Nad příklady elektronické podoby Slovníku současné češtiny (nechybujte.cz, verze 2.0, 2016)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lišková, Michaela

  2017-01-01

  Roč. 54, 3/4 (2017), s. 47-50 ISSN 1212-5326 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : dictionary * exemplification * comicality * electronic lexicography Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics

 17. Přírodní a umělé kamenivo jako zdroj materiálu pro povrchovou úpravu účelových komunikací v městských parcích: laboratorní zkoušky a posouzení vzorků

  OpenAIRE

  Zárubová, Zuzana

  2014-01-01

  This thesis compares the results of laboratory analyzes sinks different grain size fractions of natural and artificial aggregate sieve analysis with the applicable standards for wet miw aggregate. The results used to evaluate the availability of materials for the production of wet mix aggregates in Moravia region, depending on the proximity of large cities with use of targeted communication in urban parks.

 18. Proměny v pohřebním ritu jako indikátor změn ve využití zdrojů sociálního prostředí starší doby bronzové

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Limburský, Petr; Koštová, Nikola

  2014-01-01

  Roč. 16, prosinec (2014), s. 53-57 ISSN 1213-1628 R&D Projects: GA ČR GP13-24252P Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Early Bronze Age * burial rite * social environment Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 19. Jak otevřít přístup k Open Access?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burešová, Iva

  -, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : open access Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/31/

 20. Reduced Dnmt3a increases Gdf5 expression with suppressed satellite cell differentiation and impaired skeletal muscle regeneration.

  Science.gov (United States)

  Hatazawa, Yukino; Ono, Yusuke; Hirose, Yuma; Kanai, Sayaka; Fujii, Nobuharu L; Machida, Shuichi; Nishino, Ichizo; Shimizu, Takahiko; Okano, Masaki; Kamei, Yasutomi; Ogawa, Yoshihiro

  2018-03-01

  DNA methylation is an epigenetic mechanism regulating gene expression. In this study, we observed that DNA methyltransferase 3a (Dnmt3a) expression is decreased after muscle atrophy. We made skeletal muscle-specific Dnmt3a-knockout (Dnmt3a-KO) mice. The regeneration capacity after muscle injury was markedly decreased in Dnmt3a-KO mice. Diminished mRNA and protein expression of Dnmt3a were observed in skeletal muscles as well as in satellite cells, which are important for muscle regeneration, in Dnmt3a-KO mice. Dnmt3a-KO satellite cell showed smaller in size (length/area), suggesting suppressed myotube differentiation. Microarray analysis of satellite cells showed that expression of growth differentiation factor 5 (Gdf5) mRNA was markedly increased in Dnmt3a-KO mice. The DNA methylation level of the Gdf5 promoter was markedly decreased in Dnmt3a-KO satellite cells. In addition, DNA methylation inhibitor azacytidine treatment increased Gdf5 expression in wild-type satellite cells, suggesting Gdf5 expression is regulated by DNA methylation. Also, we observed increased inhibitor of differentiation (a target of Gdf5) mRNA expression in Dnmt3a-KO satellite cells. Thus, Dnmt3a appears to regulate satellite cell differentiation via DNA methylation. This mechanism may play a role in the decreased regeneration capacity during atrophy such as in aged sarcopenia.-Hatazawa, Y., Ono, Y., Hirose, Y., Kanai, S., Fujii, N. L., Machida, S., Nishino, I., Shimizu, T., Okano, M., Kamei, Y., Ogawa, Y. Reduced Dnmt3a increases Gdf5 expression with suppressed satellite cell differentiation and impaired skeletal muscle regeneration.

 1. Návrh ubytovacího rezervačního internetového portálu

  OpenAIRE

  Čurilla, Miroslav

  2010-01-01

  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom ubytovacieho rezervačného internetového portálu. Cieľom práce je navrhnutie systému rezervovania ubytovania v ubytovacích zariadenia optimálnym spôsobom. Vedľajšími cieľmi je navrhnutie hardvérových, softvérových, bezpečnostných, marketingových a ekonomických riešení pri návrhu ubytovacieho rezervačné internetového portálu. This master’s thesis deals with the design of the internet portal for the reservation of accommodation. Its objective is the pro...

 2. Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lhoták, Martin

  2012-01-01

  Roč. 2012, č. 1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985971 Keywords : Czech digital library * digital libraries * digitization Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/75/

 3. Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.

  2012-01-01

  Roč. 18, 1-1 (2012) ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./. Praha, 22.05.2012-24.05.2012] Institutional support: RVO:67985904 ; RVO:67985971 Keywords : evaluation Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://www.inforum.cz/sbornik/2012/11/

 4. Use of SQL Databases to Support Human Resource Management

  OpenAIRE

  Zeman, Jan

  2011-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh SQL databáze pro podporu Řízení lidských zdrojů a její následné vytvoření v programu MS SQL Server. This thesis focuses on the design of SQL database for support Human resources management and its creation in MS SQL Server. A

 5. Experimental results on advanced inertial fusion schemes obtained within the HiPER project

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Batani, D.; Gizzi, L.A.; Koester, P.; Labate, L.; Honrubia, J.; Antonelli, L.; Morace, A.; Volpe, L.; Santos, J.J.; Schurtz, G.; Hulin, S.; Ribeyre, X.; Nicolai, P.; Vauzour, B.; Dorchies, F.; Nazarov, W.; Pasley, J.; Richetta, M.; Lancaster, K.; Spindloe, C.; Tolley, M.; Neely, D.; Kozlová, Michaela; Nejdl, Jaroslav; Rus, Bedřich; Wolowski, J.; Badziak, J.

  2012-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2012), s. 3-10 ISSN 0029-5922. [International Workshop and Summer School on Towards Fusion Energy /10./. Kudowa Zdroj, 12.06.2011-18.06.2011] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100502 Keywords : advanced ignition schemes * fast ignition * shock ignition Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism Impact factor: 0.507, year: 2012

 6. The Promotion of Teaching Excellence in Higher Education: A Comparison of the Australian and New Zealand Approaches

  Science.gov (United States)

  Abbott, Malcolm

  2012-01-01

  In this paper a comparison is made between the structure and operations of the Australian Learning and Teaching Council and the Ako Aotearoa National Centre for Tertiary Teaching Excellence of New Zealand. Both of these organisations were established in the mid 2000s and were created at a time when higher education institutions in both countries…

 7. Evaluation of Vertical Electrical Sounding Method for Groundwater ...

  African Journals Online (AJOL)

  Akorede

  Groundwater development in Nigeria is restricted by the fact that more than .... the joint and fracture systems in the un-weathered rocks ( Ako and Olorunfemi ... RESISTTM software and the known geology of the study area. The interpretation of ...

 8. Southwestern Division 2012 History Report

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  11,560,687 swimmers • 3,099,726 water skiers • 14,330,607 boaters • 24,071,146 sightseers • 20,097,446 fi shermen • 1,698,249 hunters...heavy involvement of counsel in all actions. Continue to refine procedures for processing border fence condemnations in Army Knowledge Online (AKO

 9. `Assessment of Hybrid White Yam (Discorea Rotundata) Genotypes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ako-Isu had black colour while the remaining amala samples had varying shades of grey colouration. Though all the elubo samples from the experimental yam genotypes were found to be usable in amala preparation, only the amala sample made from TDr 89/02677 compared favourably (especially in the handfeel sensory ...

 10. Ühepäevaliblika lend üle valgete laikude / Sven Karja

  Index Scriptorium Estoniae

  Karja, Sven, 1968-

  2000-01-01

  Teatrikriitika olukorrast - kiirtempo, esietenduse põhjal arvustamine, väikelinnateatrite keskmised lavastused jäävad kajastuseta. Vaadeldakse hooaja kolme "mahavaikitud " lavastust - Akos Kertészi "Lesed" Eili Neuhausi lavastuses Rakvere Teatris, Mario Fratti "Ohver" Madis Kalmeti lavastuses Pärnu Endlas ja David Williamsoni "Sõbrad ja raha" Viljandi Ugalas.

 11. 2551-IJBCS-Article-Innocent D Y Ahemidé

  African Journals Online (AJOL)

  hp

  l'asthme, la migraine et l'ictère (Akoègninou et al., 2006; Esimone et al., 2007). Sur le plan ..... 20Pdf/2013/October/101013896%20Eda gbo%20et20al.pdf. Ekhaise OF, Agboh MK, Uanseoje S. 2010. Evaluation of the Methanolic Extract of. Mistletoe (Tapinanthus bangwensis). Leaves Grown on Orange Trees for the.

 12. LABORARTORY BRNO

  OpenAIRE

  Krajčová, Petra

  2013-01-01

  Pri hmotovej skladbe som dbala na oslnenie, pohľadové osy, negatívne vplyvy (ako prach a hluk z dopravy) a chodca, ako základnú jednotku života v meste. Začala som uzavretím bloku. Vznikla príliš veľká hmota. Kultúrna inštitúcia ako stavba pre obyvateľov celého mesta by podľa mala byť odlíšená od svojho okolia. Mala by byť výrazna, a iná skladbou konštrukcie, ako aj celým výrazom. V minulosti sa takéto stavby umiestňovali na výrazne miesta, do zelene, kde bol na stavbu dobrý výhľad zo všetkýc...

 13. Indigenous Maori and Tongan Perspectives on the Role of Tongan Language and Culture in the Community and in the University in Aotearoa--New Zealand

  Science.gov (United States)

  Kepa, Mere; Atu, Linita Manu

  2006-01-01

  Po Ako, a community-based project, was created to break the experience of absence--cultural alienation and educational exclusion--overwhelming the Tongan students in Aotearoa New Zealand. In January 1991, not a single Tongan student attending Mt. Roskill Grammar School in Auckland passed the national examination for a School Certificate. In May…

 14. FGF21 does not require adipocyte AMP-activated protein kinase (AMPK) or the phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase (ACC) to mediate improvements in whole-body glucose homeostasis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mottillo, Emilio P; Desjardins, Eric M; Fritzen, Andreas Mæchel

  2017-01-01

  1β2AKO) and littermate controls were fed a high fat diet (HFD) and treated with native FGF21 or saline for two weeks. Additionally, HFD-fed mice with knock-in mutations on the AMPK phosphorylation sites of acetyl-CoA carboxylase (ACC)1 and ACC2 (DKI mice) along with wild-type (WT) controls received...

 15. GABA(A)-benzodiazepine receptor complex sensitivity in 5-HT(1A) receptor knockout mice on a 129/Sv background.

  NARCIS (Netherlands)

  Pattij, T.; Groenink, L.; Oosting, R.S.; Gugten, J. van der; Maes, R.A.A.; Olivier, B.

  2002-01-01

  Previous studies in 5-HT(1A) receptor knockout (1AKO) mice on a mixed Swiss Websterx129/Sv (SWx129/Sv) and a pure 129/Sv genetic background suggest a differential gamma-aminobutyric acid (GABA(A))-benzodiazepine receptor complex sensitivity in both strains, independent from the anxious phenotype. To

 16. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Ako, Essien-Eyo. Vol 8, No 3 (2011) - Articles A Semiotics of Cartoons in Two Nigerian Newspapers: The Punch and The Guardian Abstract. ISSN: 1813-2227. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL · AJOL's Partners · Terms and ...

 17. Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s.

  OpenAIRE

  Tománková, Jana

  2011-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné prostredie ako aj vonkajšie okolie. V teoretickej časti definuje teoretické východiská práce. Návrhová časť obsahuje návrh riešenia ako byť úspešný v konkurenčnom boji za pomoci stanovených cieľov a konkurenčnej výhody. Presented graduation theses concern proposition of co...

 18. Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS

  OpenAIRE

  Roščák, Michal

  2010-01-01

  V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom indukovanej plazmy (LIP). Obsahuje opis DP-LIBS aparatúry laboratória laserovej spektroskopie Fakulty strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, ako aj postup optimalizácie jej parametrov. Optimalizácia bola vykonaná pre detekciu chrómu v oceli s ohľadom na detekčné...

 19. Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek

  OpenAIRE

  Hároniková, Andrea

  2008-01-01

  Karotenoidy predstavujú jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších tried prirodzených pigmentov s významnými biologickými účinkami. V posledných rokoch sa intenzívne študuje mikrobiologická produkcia karotenoidov pred syntetickou výrobou. Táto práca bola poňatá ako zrovnávacia štúdia troch druhov kvasiniek, a to Rhodotorula glutinis, Rhodotorula rubra a Sporobolomyces roseus. Kvasinky boli kultivované na rôznych živných médiách, kde sa ako nutričné zdroje používali vybrané odpadové materiály...

 20. [Are children from resort spa healthy? The overweight and obesity in children from Kudowa-Zdrój].

  Science.gov (United States)

  Połubok, Joanna; Gonera, Aleksandra; Ubysz, Jakub; Wójcik, Maria; Kozicka, Marta; Barg, Ewa

  2015-12-15

  Overweight and obesity are becoming a more and more common problem among children and teenagers. . The aim of this study is to evaluate the development of children and teenagers from Kudowa-Zdroj and to assess the prevalence of overweight and obesity in this population. . The study included 545 children, aged 5-16 years from Kudowa-Zdroj. The following anthropometric parameters were assessed: body weight and height, BMI, Quetelet index, Rohrer's index, waist circumference, hip circumference and waist to height ratio (WHtR). . Overweight or obesity diagnosed by BMI SDS were observed in 26.7% of children from grades 0-3, 22.02% of children from grades 4-6 and 22.52% of Junior High School students. Students in grades 0-3 (mean 0.95 ± 2.17) achieved higher BMI SDS compared to students in grades 4-6 (mean 0.37 ± 1.71) and secondary school (mean 0.65 ± 1.61) (p= 0.023).Overweight or obesity diagnosed by Rohrer index SDS and Quetelet index SDS were observed in 22,84% and 17,13% children. Elevated value of the hip circumference SDS was found in 19.48% of children and waist circumference SDS was increased in 17.5% of children. In the group of children with overweight and obesity 59.4% had elevated waist circumference SDS and 53.4% waist circumference SDS. WHtR was elevated in 8.3% of children, more often in boys (p overweight and obesity. Overweight and obesity are common disorders among children from Kudowa-Zdroj. It is recommended to educate children, adolescence and their family about healthy lifestyle in order to reduce the prevalence of overweight and obesity. © Polish Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology.

 1. Assessing Army Professional Forums Metrics for Effectiveness and Impact

  Science.gov (United States)

  2006-10-01

  erso n n el ........................................................................................................................... 9 Functional R...treated like its analogue, a 1-5 ordinal rating scale. 21 .!: 0’ ) El ~ --S cl 0 P. 0~\\ E) m .0 ý ýg.ua+ co 0 - ~ a~ >V ~a 00 Ln 1cc) r.a 0 ~ ~ Q) u o u. 0... Broncos , etc.) have forums in AKO that post trends. These may be helpful resources. Occasionally, branch-specific professional publications, such as

 2. THE SURVEY OF ATTITUDES OF STUDENTS OF MANAGEMENT TOWARD TRAVEL TOUR PRICES

  OpenAIRE

  Lubomir Karas; Martina Ferencova

  2010-01-01

  When choosing travel tours several factors play an important role such as a destination, purpose of travel tour, the agency's reputation, mode of transportation, accommodation, food, but price and any discounts. This article discusses the survey of attitudes of students of Faculty of Management University of Presov in Presov toward travel tour prices. Príspevok vznikol ako sucast riesenia grantoveho projektu VEGA C. 1/0876/10.

 3. Army Leader Transitions Handbook

  Science.gov (United States)

  2008-01-01

  The courseware allows users to tailor training materials to specific needs. Users access this at the CAL AKO website or Army eLearning https...usarmy.skillport.com/ skillportfe/login/usarmylogin.cfm. New users must register with eLearning . Then login, select “Army Custom Curricula” and scroll to...challenges of your transition. Patience, flexibility and a good understanding of influence techniques on your part will help make any needed realignment a

 4. Astrocyte IKKβ/NF-κB signaling is required for diet-induced obesity and hypothalamic inflammation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.D. Douglass

  2017-04-01

  Full Text Available Objective: Obesity and high fat diet (HFD consumption in rodents is associated with hypothalamic inflammation and reactive gliosis. While neuronal inflammation promotes HFD-induced metabolic dysfunction, the role of astrocyte activation in susceptibility to hypothalamic inflammation and diet-induced obesity (DIO remains uncertain. Methods: Metabolic phenotyping, immunohistochemical analyses, and biochemical analyses were performed on HFD-fed mice with a tamoxifen-inducible astrocyte-specific knockout of IKKβ (GfapCreERIkbkbfl/fl, IKKβ-AKO, an essential cofactor of NF-κB-mediated inflammation. Results: IKKβ-AKO mice with tamoxifen-induced IKKβ deletion prior to HFD exposure showed equivalent HFD-induced weight gain and glucose intolerance as Ikbkbfl/fl littermate controls. In GfapCreERTdTomato marker mice treated using the same protocol, minimal Cre-mediated recombination was observed in the mediobasal hypothalamus (MBH. By contrast, mice pretreated with 6 weeks of HFD exposure prior to tamoxifen administration showed substantially increased recombination throughout the MBH. Remarkably, this treatment approach protected IKKβ-AKO mice from further weight gain through an immediate reduction of food intake and increase of energy expenditure. Astrocyte IKKβ deletion after HFD exposure—but not before—also reduced glucose intolerance and insulin resistance, likely as a consequence of lower adiposity. Finally, both hypothalamic inflammation and astrocytosis were reduced in HFD-fed IKKβ-AKO mice. Conclusions: These data support a requirement for astrocytic inflammatory signaling in HFD-induced hyperphagia and DIO susceptibility that may provide a novel target for obesity therapeutics. Keywords: Obesity, Astrocytes, Inflammation, Metabolism, Hypothalamus, Energy homeostasis

 5. Experimental investigation of hole boring and light sail regimes of RPA by varying laser and target parameters

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kar, S.; Kakolee, K.F.; Cerchez, M.; Doria, D.; Macchi, A.; McKenna, P.; Neely, D.; Osterholz, J.; Quinn, K.; Ramakrishna, B.; Sarri, G.; Willi, O.; Yuan, X.H.; Zepf, M.; Borghesi, Marco

  2013-01-01

  Roč. 55, č. 12 (2013), "124030-1"-"124030-6" ISSN 0741-3335 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : plasmas * absorption Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.386, year: 2013

 6. Generation of high-energy-density ion bunches by ultraintense laser-cone-target interaction

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Yang, X.H.; Yu, W.; Xu, H.; Zhuo, H.B.; Ma, Y.Y.; Zou, D.B.; Yu, T.P.; Ge, Z.Y.; Yin, Y.; Shao, F.Q.; Borghesi, Marco

  2014-01-01

  Roč. 21, č. 6 (2014), "0631053-1"-"0631053-7" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : temporal contrast * proton-beams * driven * acceleration * enhancement Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.142, year: 2014

 7. Characterisation of deuterium spectra from laser driven multi-species sources by employing differentially filtered image plate detectors in Thomson spectrometers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Alejo, A.; Kar, S.; Ahmed, H.; Krygier, A.G.; Doria, D.; Clarke, R.; Fernandez, J.; Freeman, R.R.; Fuchs, J.; Green, A.; Green, J.S.; Jung, D.; Kleinschmidt, A.; Lewis, C. L. S.; Morrison, J.T.; Najmudin, Z.; Nakamura, H.; Nersisyan, G.; Norreys, P.; Notley, M.; Oliver, M.; Roth, M.; Ruiz, J.A.; Vassura, L.; Zepf, M.; Borghesi, Marco

  2014-01-01

  Roč. 85, č. 3 (2014), , "093303-1"-"093303-7" ISSN 0034-6748 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk ED1.1.00/02.0061 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : acceleration driven * plasma interactions * ion-acceleration * generation Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.614, year: 2014

 8. Characterisation of deuterium spectra from laser driven multi-species sources by employing differentially filtered image plate detectors in Thomson spectrometers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Alejo, A.; Kar, S.; Ahmed, H.; Krygier, A.G.; Doria, D.; Clarke, R.; Fernandez, J.; Freeman, R.R.; Fuchs, J.; Green, A.; Green, J.S.; Jung, D.; Kleinschmidt, A.; Lewis, C. L. S.; Morrison, J.T.; Najmudin, Z.; Nakamura, H.; Nersisyan, G.; Norreys, P.; Notley, M.; Oliver, M.; Roth, M.; Ruiz, J.A.; Vassura, L.; Zepf, M.; Borghesi, Marco

  2014-01-01

  Roč. 85, č. 9 (2014), , "093303-1"-"093303-7" ISSN 0034-6748 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : acceleration driven * plasma interactions * ion-acceleration * generation Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.614, year: 2014

 9. Laser-driven ablation through fast electrons in PALS experiment at the laser radiation intensity of 1–50 PW/cm2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gus’kov, S.Yu.; Demchenko, N. N.; Kasperczuk, A.; Pisarczyk, T.; Kalinowska, Z.; Chodukowski, T.; Renner, Oldřich; Šmíd, Michal; Krouský, Eduard; Pfeifer, Miroslav; Skála, Jiří; Ullschmied, Jiří; Pisarczyk, P.

  2014-01-01

  Roč. 32, č. 1 (2014), s. 177-195 ISSN 0263-0346 R&D Projects: GA MŠk LM2010014; GA MŠk EE2.3.20.0279 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:AVČR(CZ) M100101208; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61389021 Keywords : inertial confinement fusion * shock ignition * laser-produced plasma * three-frame interferometry * X-ray spectroscopy * fast electron generation Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.295, year: 2014

 10. Charge steering of laser plasma accelerated fast ions in a liquid spray - creation of MeV negative ion and neutral atom beams

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schnürer, M.; Abicht, F.; Prasad, R.; Borghesi, Marco; Priebe, G.; Braenzel, J.; Andreev, A.; Nickles, P.V.; Jequier, S.; Tikhonchuk, V.; Ter-Avetisyan, Sargis

  2013-01-01

  Roč. 20, č. 11 (2013), "113105-1"-"113105-6" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : electron-capture * molecular-hydrogen * cross-sections * high-intensity * exchange * implantation Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.249, year: 2013

 11. Observation of repetitive bursts in emission of fast ions and neutrons in sub-nanosecond laser-solid experiments

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krása, Josef; Klír, D.; Velyhan, Andriy; Margarone, Daniele; Krouský, Eduard; Jungwirth, Karel; Skála, Jiří; Pfeifer, Miroslav; Kravárik, J.; Kubeš, P.; Řezáč, K.; Ullschmied, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 31, č. 3 (2013), s. 395-401 ISSN 0263-0346 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.20.0279; GA ČR GAP205/12/0454; GA MŠk LM2010014 Grant - others:OPVK 3 Laser Zdroj(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Program:EE Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61389021 Keywords : laser-plasma interactions * neutron yield scaling * bursts in ion emission Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers; BL - Plasma and Gas Discharge Physics (UFP-V) Impact factor: 1.701, year: 2013

 12. Hadronic and electromagnetic fragmentation of ultrarelativistic heavy ions at LHC

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Braun, H.H.; Fasso, Alberto; Ferrari, A.; Jowett, J.M.; Sala, P.R.; Smirnov, G.I.

  2014-01-01

  Roč. 17, č. 2 (2014), "021006-1"-"021006-14" ISSN 1098-4402 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : ions * accelerators * beams Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders Impact factor: 1.661, year: 2014

 13. Quadrupole lens-free multiple-profile diagnostics for emittance measurement of laser wakefield accelerated electron beams

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krůs, Miroslav; Laštovička, Tomáš; Levato, Tadzio

  2016-01-01

  Roč. 810, Feb (2016), s. 32-36 ISSN 0168-9002 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; AVČR(CZ) M100101210 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : scattering * plasma Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.362, year: 2016

 14. Time-resolved characterization of the formation of a collisionless shock

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ahmed, H.; Dieckmann, M.E.; Romagnani, L.; Doria, D.; Sarri, G.; Cerchez, M.; Ianni, E.; Kourakis, I.; Giesecke, A.L.; Notley, M.; Prasad, R.; Quinn, K.; Willi, O.; Borghesi, Marco

  2013-01-01

  Roč. 110, č. 20 (2013), "205001-1"-"205001-5" ISSN 0031-9007 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : cosmic-ray acceleration * laser-produced-plasma * supernova remnant * temperature * electrons * waves * ions Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 7.728, year: 2013

 15. Energetic beams of negative and neutral hydrogen from intense laser plasma interaction

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Abicht, F.; Prasad, R.; Borghesi, Marco; Priebe, G.; Braenzel, J.; Andreev, A.; Nickles, P.V.; Schnürer, M.; Jequier, S.; Revet, G.; Tikhonchuk, V.; Ter-Avetisyan, Sargis

  2013-01-01

  Roč. 103, č. 25 (2013), "253501-1"-"253501-5" ISSN 0003-6951 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : charge-exchange * cross-sections * atomic- hydrogen * helium ions * gases * potassium * protons Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.515, year: 2013

 16. Plasma-based creation of short light pulses: analysis and simulation of amplification and focusing

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Riconda, C.; Weber, Stefan A.; Lancia, L.; Marqués, J.-R.; Mourou, G.; Fuchs, J.

  2015-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2015), s. 014002 ISSN 0741-3335 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : plasma-based amplification * PIC simulations * parametric instabilities Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.404, year: 2015

 17. Bubble shape and electromagnetic field in the nonlinear regime for laser wakefield acceleration

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Li, X.F.; Yu, Q.; Gu, Yanjun; Huang, S.; Kong, Q.; Kawata, S.

  2015-01-01

  Roč. 22, č. 8 (2015), "083112-1"-"083112-6" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : electron-beams * plasma- waves * excitation * driven Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.207, year: 2015

 18. Characteristics of target polarization by laser ablation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krása, Josef; Delle Side, D.; Giuffreda, E.; Nassisi, V.

  2015-01-01

  Roč. 33, č. 4 (2015), 601-605 ISSN 0263-0346 R&D Projects: GA ČR GAP205/12/0454; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : Target current in laser-produced plasmas * positive and negative target polarization * space structure of ion front Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.649, year: 2015

 19. Two-dimensional simulations of laser–plasma interaction and hot electron generation in the context of shock-ignition research

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klimo, O.; Psikal, J.; Tikhonchuk, V.T.; Weber, Stefan A.

  2014-01-01

  Roč. 56, č. 5 (2014), 055010 ISSN 0741-3335 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : laser plasma interaction * stimulated Raman scattering * hot electrons * particle-in-cell simulation Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.186, year: 2014

 20. Temperature dependence of parametric instabilities in the context of the shock-ignition approach to inertial confinement fusion

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weber, Stefan A.; Riconda, C.

  2015-01-01

  Roč. 3, Feb (2015), e6 ISSN 2095-4719 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : inertial confinement fusion * shock ignition * laser- plasma interaction * parametric instabilities Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 1. Effects of buried high-Z layers on fast electron propagation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Yang, X.; Xu, H.; Zhuo, H.; Ma, Y.; Shao, F.; Yin, Y.; Borghesi, Marco

  2014-01-01

  Roč. 68, č. 2 (2014), s. 1-7 ISSN 1434-6060 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : laser-plasma interactions * short-pulse * hot-electrons * solid targets * transport * field Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.228, year: 2014

 2. Generation of hemispherical fast electron waves in the presence of preplasma in ultraintense laser-matter interaction

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Yang, H.X.; Ma, Y.Y.; Xu, H.; Shao, F.Q.; Yu, M.Y.; Yin, Y.; Zhuo, H.B.; Borghesi, Marco

  2013-01-01

  Roč. 31, č. 3 (2013), s. 379-386 ISSN 0263-0346 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : betatron resonance * electron plasma waves * ponderomotive force * preplasma Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.701, year: 2013

 3. Response of dosemeters in the radiation field generated by a TW-class laser system

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Olšovcová, Veronika; Klír, Daniel; Krása, Josef; Krůs, Miroslav; Velyhan, Andriy; Zelenka, Z.; Rus, Bedřich

  2014-01-01

  Roč. 161, 1-4 (2014), 343-346 ISSN 0144-8420 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA ČR GAP205/12/0454; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : radiology * nuclear medicine * medical imaging Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 0.913, year: 2014

 4. Effects of resistive magnetic field on fast electron divergence measured in experiment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Yang, H.X.; Zhuo, H.B.; Ma, Y.Y.; Xu, H.; Yu, T.P.; Zou, D.B.; Ge, Z.Y.; Xu, B.B.; Zhu, Q.J.; Shao, F.Q.; Borghesi, Marco

  2015-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2015), s. 025011 ISSN 0741-3335 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : fast electron * divergence measument * resistive magnetic field * laser-plasma interactions * short-pulse * acceleration Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.404, year: 2015

 5. Stable long range proton acceleration driven by intense laser pulse with underdense plasmas

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gu, Yanjun; Zhu, Z.; Li, F.X.; Yu, Q.; Huang, S.; Zhang, F.; Kong, Q.; Kawata, S.

  2014-01-01

  Roč. 21, č. 6 (2014), "063104-1"-"063104-6" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : ion-acceleration * fast ignition * generation * beams * targets Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.142, year: 2014

 6. Spectral characteristics of ultra-short laser pulses in plasma amplifiers

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Riconda, C.; Weber, Stefan A.; Lancia, L.; Marquès, J.-R.; Mourou, G.A.; Fuchs, J.

  2013-01-01

  Roč. 20, č. 8 (2013), "083115-1"-"083115-10" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; OPVK 3 Laser Zdroj(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Program:EE Institutional support: RVO:68378271 Keywords : amplification * compression * generation * intensity * extreme * optics * light Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.249, year: 2013

 7. Charge equilibrium of a laser-generated carbon-ion beam in warm dense matter

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gauthier, M.; Chen, S.N.; Lévy, A.; Audebert, P.; Blancard, C.; Ceccotti, T.; Cerchez, M.; Doria, D.; Floquet, V.; Lamour, E.; Peth, C.; Romagnani, L.; Rozet, J.-P.; Scheinder, M.; Shepherd, R.; Toncian, T.; Vernhet, D.; Willi, O.; Borghesi, Marco; Faussurier, G.; Fuchs, J.

  2013-01-01

  Roč. 110, č. 13 (2013), "135003-1"-"135003-5" ISSN 0031-9007 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : fast heavy-ions * stopping powers * energy-loss * states * solids * distributions * surface * plasma * foil Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 7.728, year: 2013

 8. Controllable high-quality electron beam generation by phase slippage effect in layered targets

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Yu, Q.; Gu, Yanjun; Li, X.F.; Huang, S.; Zhang, F.; Kong, O.; Ma, Y.Y.; Kawata, S.

  2014-01-01

  Roč. 21, č. 11 (2014), "113106-1"-"113106-6" ISSN 1070-664X R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : laser * plasma * electrons Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.142, year: 2014

 9. Microcontroller driven battery charger

  OpenAIRE

  Michalčík, Bohumil

  2012-01-01

  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. Návrh sa zakladá na dátových listoch výrobcov komponentov nabíjača, ako aj na doporučených zapojeniach týchto prvkov. Elektrická schéma ako aj doska plošných spojov je vytvorená v návrhovom systéme EAGLE 5.11.0 . Nabíjač je navrhnutý na nabíjanie olovených, NiMH, NiCd, LiPol a...

 10. Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS

  OpenAIRE

  Marušic, Marek

  2016-01-01

  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM útoku a demonštráciu jej výsledkov. Automatizáciou sa zjednoduší spustenie útoku bez nutnosti študovania rôznych manuálových stránok a aby sa používatelia vyhli pracnej konfigurácii MitM zariadenia a mohli jednoducho zachytiť a analyzovať SSL/TLS komunikáciu. Automatizácia ...

 11. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 12. Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku

  OpenAIRE

  Pribulla, Daniel

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie na parametre článku. Na vývoj zariadenia a simulácie bolo použité prostredie Matlab Simulink. Parametre modelu batérie boli určené na základe sérií meraní reálneho článku s kapacitou 250mAh pri rôznych teplotách. Za účelom merania bola zostrojená tepelná komora. Výkonová ...

 13. Environmental Insurance for Brownfields Redevelopment Activities and Feasibility Study as an basic part of Complex solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuzeviè Štefan

  2004-03-01

  Full Text Available Príspevok je venovaný problematike environmentálneho zabezpeèenia ako nového nástroja používaného pri realizácii environmentálne zameraných projektov. Environmentálne zabezpeèenie poskytuje komplex postupov ktoré tvoria súèas komunitných ekonomických rozvojových iniciatív. Komplexné riešenie environmentálnych problémov, medzi ktoré patria revitalizaèné a rekultivaèné práce oblastí postihnutých priemyselnou èinnosou sa v súèasnosti nezaobíde bez dôsledne pripraveného projektu s ekonomickými a environmentálnymi analýzami ich dopadu na životné prostredie a analýzami nákladov na jeho realizáciu, ako aj kladného vyjadrenia dotknutých strán. Environmentálne zabezpeèenie ako efektívny nástroj môže by súèasou komplexného riešenia environmentálnych problémov a jeho základnej èasti – prípravnej správy.

 14. Systemic insulin sensitivity is regulated by GPS2 inhibition of AKT ubiquitination and activation in adipose tissue.

  Science.gov (United States)

  Cederquist, Carly T; Lentucci, Claudia; Martinez-Calejman, Camila; Hayashi, Vanessa; Orofino, Joseph; Guertin, David; Fried, Susan K; Lee, Mi-Jeong; Cardamone, M Dafne; Perissi, Valentina

  2017-01-01

  Insulin signaling plays a unique role in the regulation of energy homeostasis and the impairment of insulin action is associated with altered lipid metabolism, obesity, and Type 2 Diabetes. The main aim of this study was to provide further insight into the regulatory mechanisms governing the insulin signaling pathway by investigating the role of non-proteolytic ubiquitination in insulin-mediated activation of AKT. The molecular mechanism of AKT regulation through ubiquitination is first dissected in vitro in 3T3-L1 preadipocytes and then validated in vivo using mice with adipo-specific deletion of GPS2, an endogenous inhibitor of Ubc13 activity (GPS2-AKO mice). Our results indicate that K63 ubiquitination is a critical component of AKT activation in the insulin signaling pathway and that counter-regulation of this step is provided by GPS2 preventing AKT ubiquitination through inhibition of Ubc13 enzymatic activity. Removal of this negative checkpoint, through GPS2 downregulation or genetic deletion, results in sustained activation of insulin signaling both in vitro and in vivo . As a result, the balance between lipid accumulation and utilization is shifted toward storage in the adipose tissue and GPS2-AKO mice become obese under normal laboratory chow diet. However, the adipose tissue of GPS2-AKO mice is not inflamed, the levels of circulating adiponectin are elevated, and systemic insulin sensitivity is overall improved. Our findings characterize a novel layer of regulation of the insulin signaling pathway based on non-proteolytic ubiquitination of AKT and define GPS2 as a previously unrecognized component of the insulin signaling cascade. In accordance with this role, we have shown that GPS2 presence in adipocytes modulates systemic metabolism by restricting the activation of insulin signaling during the fasted state, whereas in absence of GPS2, the adipose tissue is more efficient at lipid storage, and obesity becomes uncoupled from inflammation and insulin

 15. Geodetski časopisi u Emerging Sources Citation Indexu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedjeljko Frančula

  2016-06-01

  U ESCI su uvršteni časopisi od regionalne važnosti i časopisi iz znanstvenih područja u nastajanju. Časopisi uvršteni u ESCI bit će nakon određenog vremena, ako zadovolje kriterije Thomson Reutersa, uvršten u SCIE, SSCI ili A&HCI. Za časopise uvrštene u ESCI, trenutno ih je 2589, ne izračunava se faktor odjeka.

 16. Ekonomičnost preventivnog zatvaranja fisura (cost - benefit analiza)

  OpenAIRE

  Maras, Angelina

  1989-01-01

  U radu su prikazana dvogodišnja istraživanja na ukupno 216 prvih trajnih kutnjaka poslije preventivnog postupka zatvaranja jamica i fisura radi provjere djelotvornosti te metode i njezine ekonomičnosti. Ekonomska analiza »korist-troškovi« (benefit-cost) pokazuje da je taj omjer (k /t = 1,87) skoro dvostruko skuplji kad se stavlja jednoplošni amalgamski ispun nego ako je izvršeno zatvaranje fisura na žvačnim plohama trajnih kutnjaka bilo da se radi o utrošku vremena ili novčanom izno...

 17. AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) Regulates Energy Metabolism through Modulating Thermogenesis in Adipose Tissue

  Science.gov (United States)

  Wu, Lingyan; Zhang, Lina; Li, Bohan; Jiang, Haowen; Duan, Yanan; Xie, Zhifu; Shuai, Lin; Li, Jia; Li, Jingya

  2018-01-01

  Obesity occurs when excess energy accumulates in white adipose tissue (WAT), whereas brown adipose tissue (BAT), which is specialized in dissipating energy through thermogenesis, potently counteracts obesity. White adipocytes can be converted to thermogenic “brown-like” cells (beige cells; WAT browning) under various stimuli, such as cold exposure. AMP-activated protein kinase (AMPK) is a crucial energy sensor that regulates energy metabolism in multiple tissues. However, the role of AMPK in adipose tissue function, especially in the WAT browning process, is not fully understood. To illuminate the effect of adipocyte AMPK on energy metabolism, we generated Adiponectin-Cre-driven adipose tissue-specific AMPK α1/α2 KO mice (AKO). These AKO mice were cold intolerant and their inguinal WAT displayed impaired mitochondrial integrity and biogenesis, and reduced expression of thermogenic markers upon cold exposure. High-fat-diet (HFD)-fed AKO mice exhibited increased adiposity and exacerbated hepatic steatosis and fibrosis and impaired glucose tolerance and insulin sensitivity. Meanwhile, energy expenditure and oxygen consumption were markedly decreased in the AKO mice both in basal conditions and after stimulation with a β3-adrenergic receptor agonist, CL 316,243. In contrast, we found that in HFD-fed obese mouse model, chronic AMPK activation by A-769662 protected against obesity and related metabolic dysfunction. A-769662 alleviated HFD-induced glucose intolerance and reduced body weight gain and WAT expansion. Notably, A-769662 increased energy expenditure and cold tolerance in HFD-fed mice. A-769662 treatment also induced the browning process in the inguinal fat depot of HFD-fed mice. Likewise, A-769662 enhanced thermogenesis in differentiated inguinal stromal vascular fraction (SVF) cells via AMPK signaling pathway. In summary, a lack of adipocyte AMPKα induced thermogenic impairment and obesity in response to cold and nutrient-overload, respectively

 18. MENADŽMENT TURIZMA U NACIONALNIM PARKOVIMA

  OpenAIRE

  Jovičić, Dobrica; Ivanović, Vanja

  2004-01-01

  Obuhvaćajući, najčešće, velike i nenaseljene prostome cjeline, sa visokim stupnjem očuvanosti prirodne sredine, nacionalni parkovi spadaju među najznačajnije turističke vrijednosti, pružajući mogućnost najsvestranijeg turističkog aktiviranja. Međutim, turizam je po svojoj prirodi dinamična i disperzivna aktivnost, sklona stihiji i degradiranju prirodne sredine, ako nije dobro programski utemeljena i kontrolirana prikladnim planskim i organizacijskim mjerama. Imajući to u vidu, u radu su an...

 19. SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA

  OpenAIRE

  Bartolac, Andrea

  2013-01-01

  Prepoznavanje i razumijevanje različitih uzroka i pojavnosti ponašanja djece, osobito ako se razvoj i primjena socijalnih kompetencija ne odvijaju u okvirima socijalnih očekivanja i normativa, važno je za sve stručnjake koji rade s djecom, bez obzira veže li se njihovo područje djelovanja uz sustav socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja. U ovom se radu na temelju recentnije literature i istraživanja opisuju socijalni aspekti svakodnevnog života jedne od razvojnih teškoća samokont...

 20. The Body as an Interface

  OpenAIRE

  Kučerák, Michal

  2010-01-01

  MK: Telo ako rozhranie bakalárska esej Abstract: This bachelor thesis discusses the topic of body in video games in philosophical perspective. The main issues are: What is happening with the body of player during the play? How does this "works"? The essay itself contains definition of game as well, definition of video game provided by Juul and roots of video game itself as cyber culture (Levy) and technical image (Flusser). It shows the history and present of video gaming. The question whethe...

 1. Transport and dosimetric solutions for the ELIMED laser-driven beam line

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cirrone, G.A.P.; Romano, F.; Scuderi, Valentina; Amato, A.; Candiano, G.; Cuttone, G.; Giove, D.; Korn, Georg; Krása, Josef; Leanza, R.; Manna, R.; Maggiore, M.; Marchese, V.; Margarone, Daniele; Milluzzo, G.; Petringa, G.; Sabini, M.G.; Schillaci, F.; Tramontana, A.; Valastro, L.; Velyhan, Andriy

  2015-01-01

  Roč. 796, Oct (2015), s. 99-103 ISSN 0168-9002 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk EE2.3.30.0057 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; OP VK 4 POSTDOK(XE) CZ.1.07/2.3.00/30.0057 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : laser-driven ion * beam-transport * Faraday cup dosimetry * absolute dosimetry Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.200, year: 2015

 2. The Energy Selection System for the laser-accelerated proton beams at ELI-Beamlines

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tramontana, A.; Candiano, G.; Carpinelli, M.; Cirrone, G.A.P.; Cuttone, G.; Bijan Jia, S.; Korn, Georg; Licciardello, T.; Maggiore, Mario; Manti, L.; Margarone, Daniele; Pisciotta, P.; Romano, F.; Stancampiano, C.; Schillaci, Francesco; Scuderi, Valentina

  2014-01-01

  Roč. 9, May (2014), s. 1-11 ISSN 1748-0221 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk EE.2.3.20.0087 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; OP VK 2 LaserGen(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0087 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : instrumentation for hadron therapy * wake-field acceleration (laser-driven, electron-driven) * plasma diagnostics * charged-particle spectroscopy Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.399, year: 2014

 3. Advanced scheme for high-yield laser driven nuclear reactions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Margarone, Daniele; Picciotto, A.; Velyhan, Andriy; Krása, Josef; Kucharik, M.; Mangione, A.; Szydlowsky, A.; Malinowska, A.; Bertuccio, G.; Shi, Y.; Crivellari, M.; Ullschmied, Jiří; Bellutti, P.; Korn, Georg

  2015-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2015), s. 014030 ISSN 0741-3335 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910 Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61389021 Keywords : laser plasma * nuclear reaction * laser fusion Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics; BH - Optics, Masers, Lasers (UFP-V) Impact factor: 2.404, year: 2015

 4. Analysis of laser-generated plasma ionizing radiation by synthetic single crystal diamond detectors

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Marinelli, M.; Milani, E.; Prestopino, G.; Verona, C.; Verona-Rinati, G.; Cutroneo, M.; Torrisi, L.; Margarone, Daniele; Velyhan, Andriy; Krása, Josef; Krouský, Eduard

  2013-01-01

  Roč. 272, May (2013), s. 104-108 ISSN 0169-4332 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk EE.2.3.20.0087; GA MŠk(CZ) 7E09092; GA MŠk(CZ) LC528 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; OPVK 3 Laser Zdroj(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; OP VK 2 LaserGen(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0087; 7FP LASERLAB-EUROPE(XE) 228334 Program:EE; FP7 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : single crystal diamond * diamond detector * laser-generated plasma * ionizing radiation * time-of-fight spectrometer Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.538, year: 2013

 5. Genderový audit jako faktor úspěšnosti podniku

  OpenAIRE

  Činčalová Simona

  2016-01-01

  Příspěvek se zabývá konkurenceschopností podniků. Jeho cílem je charakterizovat vybraný faktor, který ovlivňuje úspěšnost podniků – genderový audit. Článek prezentuje sekundární údaje získané studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v této oblasti. Odvolává se na studii, která prezentuje odhad nevysvětlené genderové mzdové mezery. The paper deals with the competitiveness of companies. Its aim is to characterize the selected factor that affects the success of companies - a gender aud...

 6. Identifikace PHA produkujících bakterií pomocí nástrojů molekulární biologie

  OpenAIRE

  Gajdová, Barbora

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá identifikací bakterií, které jsou schopny produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). Mezi testovanými bakteriemi byli převážně zástupci rodu Pseudomonas, Lactobacillus, Bifidobacterium, dále vzorky z termofilní kultury a vzorky z přírodních zdrojů. Bakterie byly testovány pomocí molekulárně biologické metody PCR. Byla analyzována amplifikace genu kódujícího PHA syntázu (phaC). V první reakci byl detekován jak phaC gen zodpovědný za syntézu PHA, tak současně i 16S rRNA...

 7. Vypracování metodiky kalibrace vlhkoměrů

  OpenAIRE

  Malina, Pavel

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá vypracováním metodiky kalibrace vlhkoměrů. Cílem je zjistit z dostupných zdrojů co nejvíce informací o vlhkosti, vlhkoměrech, kalibraci a na základě tohoto vypracovat metodiku kalibrace vlhkoměrů. Součástí práce je také internetový systém online zpracování a správy výsledků kalibrace. This work deals with Elaboration of Methodology for Hydrometer Calibration. The main goal of this work is to gather together information about humidity, hygrometer, calibration and make m...

 8. Development of an energy selector system for laser-driven proton beam applications

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Scuderi, Valentina; Bijan Jia, S.; Carpinelli, M.; Cirrone, G.A.P.; Cuttone, G.; Korn, Georg; Licciardello, T.; Maggiore, Mario; Margarone, Daniele; Pisciotta, P.; Romano, F.; Schillaci, Francesco; Stancampiano, C.; Tramontana, A.

  2014-01-01

  Roč. 740, Mar (2014), 87-93 ISSN 0168-9002 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk EE.2.3.20.0087; GA MŠk EE2.3.30.0057 Grant - others:LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; OP VK 2 LaserGen(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0087; OP VK 4 POSTDOK(XE) CZ.1.07/2.3.00/30.0057 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : accelerated proton * therapy * plasma * pulses Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 1.216, year: 2014

 9. Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons on target front side

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klír, Daniel; Krása, Josef; Cikhardt, Jakub; Dudžák, Roman; Krouský, Eduard; Pfeifer, Miroslav; Řezáč, Karel; Sila, O.; Skála, Jiří; Ullschmied, Jiří; Velyhan, Andriy

  2015-01-01

  Roč. 22, č. 9 (2015), s. 093117-093117 ISSN 1070-664X R&D Projects: GA ČR GAP205/12/0454; GA MŠk(CZ) LG13029; GA MŠk LM2010014; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271 Keywords : plasma * femtosecond laser * nuclear-fusion * ion-beams * hot-electrons Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics; BL - Plasma and Gas Discharge Physics (FZU-D) OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics); Fluids and plasma physics (including surface physics) (FZU-D) Impact factor: 2.207, year: 2015 http://scitation.aip.org/content/aip/journal/pop/22/9/10.1063/1.4931460

 10. Fabrication of advanced targets for laser driven nuclear fusion reactions through standard microelectronics technology approaches.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Picciotto, A.; Crivellari, M.; Bellutti, P.; Barozzi, M.; Kucharik, M.; Krása, Josef; Swidlovsky, A.; Malinowska, A.; Velyhan, Andriy; Ullschmied, Jiří; Margarone, Daniele

  2017-01-01

  Roč. 12, October (2017), č. článku P10001. ISSN 1748-0221 Grant - others:OP VK 2 LaserGen(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0087; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271 Keywords : Nuclear instruments and methods for hot plasma diagnostics * Plasma generation (laserproduced, RF, x ray-produced) * Plasma diagnostics - charged-particle spectroscopy Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics; BL - Plasma and Gas Discharge Physics (FZU-D) OBOR OECD: 2.11 Other engineering and technologies; 2.11 Other engineering and technologies (FZU-D) Impact factor: 1.220, year: 2016 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/12/10/P10001/meta

 11. The First Test of the New Neutron Generator at the Všb / Technical University of Ostrava První Test Nového Neutronového Generátoru Na Všb-Tu Ostrava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexa Petr

  2013-09-01

  Full Text Available Kompaktní neutronový generátor MP320 (Thermo Scientific Inc. pracující na principu deuterium-tritiové reakce byl testován před plánovaným využitím jako zdroj neutronů pro neutronovou aktivační analýzu pomocí rychlých neutronů. Destičky vyrobené z Al, Fe, Sn a Si byly ozářeny svazkem neutronů s energií 14 MeV a byly identifikovány reakce indukované neutrony typické pro uvedené prvky.

 12. Mikroekonomická analýza odběratelů společnosti

  OpenAIRE

  Voháňková, Petra

  2007-01-01

  Práce se zabývá analýzou vývoje a struktury odběratelů společnosti, která vyrábí růžový porcelán. V práci je popsána pozice společnosti na trhu z hlediska dostupnosti zdrojů, možnosti ovlivnění cen výrobků a vyráběného množství. Poslední část práce je zaměřena na zjednodušenou analýzu elasticity poptávky po produktech společnosti a je vysloven názor na možnosti jejího ovlivnění.

 13. Measurement of the target current by inductive probe during laser interaction on terawatt laser system PALS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cikhardt, Jakub; Krása, Josef; De Marco, Massimo; Pfeifer, Miroslav; Velyhan, Andriy; Krouský, Eduard; Cikhardtová, B.; Klír, Daniel; Řezáč, Karel; Ullschmied, Jiří; Skála, Jiří; Kubeš, P.; Kravárik, J.

  2014-01-01

  Roč. 85, č. 10 (2014), s. 103507-103507 ISSN 0034-6748 R&D Projects: GA MŠk LM2010014; GA MŠk(CZ) LG13029; GA ČR GAP205/12/0454; GA MŠk EE2.3.20.0279 Grant - others:LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279 Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271 Keywords : laser PALS * laser-target interaction * target current * inductive probe Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics; BL - Plasma and Gas Discharge Physics (FZU-D) Impact factor: 1.614, year: 2014 http://dx.doi.org/10.1063/1.4898016

 14. Deuterium–deuterium nuclear reaction induced by high intensity laser pulses

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Torrisi, L.; Cavallaro, S.; Cutroneo, M.; Giuffrida, L.; Krása, Josef; Margarone, Daniele; Velyhan, Andriy; Kravarik, J.; Ullschmied, Jiří; Wolowski, J.; Szydlowski, A.; Rosinski, M.

  2013-01-01

  Roč. 272, May (2013), s. 42-45 ISSN 0169-4332 R&D Projects: GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk EE.2.3.20.0087; GA MŠk(CZ) LC528 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; OPVK 3 Laser Zdroj(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; OP VK 2 LaserGen(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0087; 7FP LASERLAB-EUROPE(XE) 228334 Program:EE; FP7 Keywords : D–D fusion * cross-section * laser-plasma Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 2.538, year: 2013

 15. Co je důležitější v krajině: estetika nebo biodiverzita?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojmír Vlašín

  2014-10-01

  Full Text Available Uvažujeme-li o hodnotách jako je estetika a biodiverzita musíme především definovat, z jakého zorného úhlu chceme tyto fenomény porovnávat. Pokud se postavíme na pozice biocentrického světonázoru (A. Schweitzer, A. Ness, J. Lovelock pak je otázka uvedená v názvu příspěvku bezesmyslu. Je totiž zřejmé, že život, příroda či biodiverzita je hodnotnou sama o sobě a estetika je mimo hru. Pokud se postavíme na pozice antropocentrického světonázoru, je možné krajinu vnímat jako životní prostor pro člověka a tedy jako (1 zdroj potravy (2 zdroj „rostných“ a nerostných surovin,(3 místo pro bydlení nebo (4 místo pro rekreaci. Pak je tedy možné postavit otázku, co očekáváme od krajiny, které funkce by měla plnit především. S ohledem na odpověď je pak třeba analyzovat míru významnosti estetiky (krásy a či biodiverzity (přírodní rozmanitosti pro krajinu.

 16. Library

  OpenAIRE

  Vaňková, Jana

  2015-01-01

  Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako verejná mestská knižnica pre širokú verejnosť s počtom knižných jednotiek 102 200. Nachádza sa tu oddelenie pre dospelých, ako aj pre deti, odborná literatúra, audiovizuálne oddelenie, počítačové učebne a študovne. V objekte sú umiestnené prevádzky kaviarne, galérie a univerzálna prednášková sála. Objekt má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, kde...

 17. Transcriptome of pancreas-specific Bmpr1a-deleted islets links to TPH1–5-HT axis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fang-Xu Jiang

  2015-08-01

  Full Text Available Bone morphogenetic protein (BMP signaling is crucial for the development and function of numerous organs, but its role on the function of pancreatic islets is not completely clear. To explore this question, we applied the high throughput transcriptomic analyses on the islets isolated from mice with a pancreas-specific deletion of the gene, Bmpr1a, encoding the type 1a BMP receptor. Consistently, these pBmpr1aKO mice had impaired glucose homeostasis at 3 months, and were more severely affected at 12 months of age. These had lower fasting blood insulin concentrations, with reduced expression of several key regulators of β-cell function. Importantly, transcriptomic profiling of 3-month pBmpr1aKO islets and bioinformatic analyses revealed abnormal expression of 203 metabolic genes. Critically among these, the tryptophan hydroxylase 1 gene (Tph1, encoding the rate-limiting enzyme for the production of 5-hydroxytryptamine (5-HT was the highest over-expressed one. 5-HT is an important regulator of insulin secretion from β cells. Treatment with excess 5-HT inhibited this secretion. Thus our transcriptomic analysis links two highly conserved molecular pathways the BMP signaling and the TPH1–5-HT axis on glucose homeostasis.

 18. Effect of Acrocomia aculeata Kernel Oil on Adiposity in Type 2 Diabetic Rats.

  Science.gov (United States)

  Nunes, Ângela A; Buccini, Danieli F; Jaques, Jeandre A S; Portugal, Luciane C; Guimarães, Rita C A; Favaro, Simone P; Caldas, Ruy A; Carvalho, Cristiano M E

  2018-03-01

  The macauba palm (Acrocomia aculeata) is native of tropical America and is found mostly in the Cerrados and Pantanal biomes. The fruits provide an oily pulp, rich in long chain fatty acids, and a kernel that encompass more than 50% of lipids rich in medium chain fatty acids (MCFA). Based on biochemical and nutritional evidences MCFA is readily catabolized and can reduce body fat accumulation. In this study, an animal model was employed to evaluate the effect of Acrocomia aculeata kernel oil (AKO) on the blood glucose level and the fatty acid deposit in the epididymal adipose tissue. The A. aculeata kernel oil obtained by cold pressing presented suitable quality as edible oil. Its fatty acid profile indicates high concentration of MCFA, mainly lauric, capric and caprilic. Type 2 diabetic rats fed with that kernel oil showed reduction of blood glucose level in comparison with the diabetic control group. Acrocomia aculeata kernel oil showed hypoglycemic effect. A small fraction of total dietary medium chain fatty acid was accumulated in the epididymal adipose tissue of rats fed with AKO at both low and high doses and caprilic acid did not deposit at all.

 19. Pharmacological Analysis of Vorinostat Analogues as Potential Anti-tumor Agents Targeting Human Histone Deacetylases: an Epigenetic Treatment Stratagem for Cancers.

  Science.gov (United States)

  Praseetha, Sugathan; Bandaru, Srinivas; Nayarisseri, Anuraj; Sureshkumar, Sivanpillai

  2016-01-01

  Alteration of the acetylation status of chromatin and other non-histone proteins by HDAC inhibitors has evolved as an excellent epigenetic strategy in treatment of cancers. The present study was sought to identify compounds with positive pharmacological profiles targeting HDAC1. Analogues of Vorinostat synthesized by Cai et al, 2015 formed the test compounds for the present pharmacological evaluation. Hydroxamte analogue 6H showed superior pharmacological profile in comparison to all the compounds in the analogue dataset owing to its better electrostatic interactions and hydrogen bonding patterns. In order to identify compounds with even better high affinity and pharmacological profile than 6H and Vorinostat, virtual screening was performed. A total of 83 compounds similar to Vorinostat and 154 compounds akin to analogue 6H were retrieved. SCHEMBL15675695 (PubCid: 15739209) and AKOS019005527 (PubCid: 80442147) similar to Vorinostat and 6H, were the best docked compounds among the virtually screened compounds. However, in spite of having good affinity, none of the virtually screened compounds had better affinity than that of 6H. In addition SCHEMBL15675695 was predicted to be a carcinogen while AKOS019005527 is Ames toxic. From, our extensive analysis involving binding affinity analysis, ADMET properties predictions and pharmacophoric mappings, we report Vorinostat hydroxamate analogue 6H to be a potential candidate for HDAC inhibition in treatment of cancers through an epigenetic strategy.

 20. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 1. Determination of gamma radiation shielding characteristics of some tropical woods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aigbosuria, E. F.

  2011-01-01

  This study compares the shielding characteristics of twenty-two tropical woods by using gamma scintillation detection method. Woods sourced are Anogeisus Leiocarpus(Ayin), Nesogordonia Papverifera(Oro), Entandrophragma Microphyllum(Anunje), Brachystagia Eurycoma(Ako), Cassia Alata(Asunrun), Afzelia Africana(Apa-Igbo), Khaya Grandifoliala(Gedu), Piptadenistrum Africana(Agbonyin), Nanclea Diderrehii(Opepe), Khaya Ivorensis(Oganwo), Chlorophora Excelsa(Iroko), Masonia altissima(Odogi), Entandrophragma Angolense(Ijebo), Altium Sativum(Ayo), Albizia Zygia(Ayunre), Terminalia Superba(Afara), Cordia Millenii(Omo), Melania(Melania), Pycnanthus Angolensis(Akomu), Triplochitons Scleroxylon(Arere), Pine(Pine), Ceiba Pentradra(Araba). The intensities of the emergent radiation were measured, when each of these woods were placed between a scintillation detector and a standard radioactive source. Analysis of result obtained shows an appreciable evidence of radiation attenuation due to the changes in the chemical composition of the woods and the dependence of the attenuation coefficient on energy and densities of these woods. The descending order of attenuation coefficient determined are; Ayin, Oro, Anuje, Ako, Asunrun, Apa-igbo Gedu, Agbonyin, Opepe Oganwo, Iroko Odogi , Ayo, Ayunre, Afara, Omo, Melania, Akomu, Arere, Pine, Araba. For a constant energy of 0.101MeV, the attenuation coefficient are 0.190cm -1 , 0.165cm -1 , 0.163cm -1 , 0.156cm -1 , 0.149cm -1 , 0.143cm -1 , 0.133cm -1 , 0.132cm -1 , 0.127cm -1 , 0.124cm -1 , 0.085cm -1 , 0.123cm -1 , 0.122cm -1 , 0.113cm -1 , 0.101cm -1 , 0.088cm -1 , 0.087cm -1 , 0.086cm -1 , 0.082cm -1 respectively. The wood in descending order of dependence of attenuation coefficient on density are: Ayin,Oro, Anunje,Ako,Asunrun,Apa-Igbo, Gedu, Agbonyin, Opepe, Oganwo, Iroko, Odogi, Ijebo, Ayo, Ayunre, Afara, Omo, Melania, Akomu, Arere, Pine and Araba. The half value layer shows the thickness at various energy regions.

 2. Determination of gamma radiation shielding characteristics of some tropical woods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aigbosuria, E F [Department of Computer Electronics/Physics, Lead City University, Ibadan (Nigeria)

  2011-10-24

  This study compares the shielding characteristics of twenty-two tropical woods by using gamma scintillation detection method. Woods sourced are Anogeisus Leiocarpus(Ayin), Nesogordonia Papverifera(Oro), Entandrophragma Microphyllum(Anunje), Brachystagia Eurycoma(Ako), Cassia Alata(Asunrun), Afzelia Africana(Apa-Igbo), Khaya Grandifoliala(Gedu), Piptadenistrum Africana(Agbonyin), Nanclea Diderrehii(Opepe), Khaya Ivorensis(Oganwo), Chlorophora Excelsa(Iroko), Masonia altissima(Odogi), Entandrophragma Angolense(Ijebo), Altium Sativum(Ayo), Albizia Zygia(Ayunre), Terminalia Superba(Afara), Cordia Millenii(Omo), Melania(Melania), Pycnanthus Angolensis(Akomu), Triplochitons Scleroxylon(Arere), Pine(Pine), Ceiba Pentradra(Araba). The intensities of the emergent radiation were measured, when each of these woods were placed between a scintillation detector and a standard radioactive source. Analysis of result obtained shows an appreciable evidence of radiation attenuation due to the changes in the chemical composition of the woods and the dependence of the attenuation coefficient on energy and densities of these woods. The descending order of attenuation coefficient determined are; Ayin, Oro, Anuje, Ako, Asunrun, Apa-igbo Gedu, Agbonyin, Opepe Oganwo, Iroko Odogi , Ayo, Ayunre, Afara, Omo, Melania, Akomu, Arere, Pine, Araba. For a constant energy of 0.101MeV, the attenuation coefficient are 0.190cm{sup -1}, 0.165cm{sup -1}, 0.163cm{sup -1}, 0.156cm{sup -1}, 0.149cm{sup -1}, 0.143cm{sup -1}, 0.133cm{sup -1}, 0.132cm{sup -1}, 0.127cm{sup -1}, 0.124cm{sup -1}, 0.085cm{sup -1}, 0.123cm{sup -1}, 0.122cm{sup -1}, 0.113cm{sup -1}, 0.101cm{sup -1}, 0.088cm{sup -1}, 0.087cm{sup -1}, 0.086cm{sup -1}, 0.082cm{sup -1} respectively. The wood in descending order of dependence of attenuation coefficient on density are: Ayin,Oro, Anunje,Ako,Asunrun,Apa-Igbo, Gedu, Agbonyin, Opepe, Oganwo, Iroko, Odogi, Ijebo, Ayo, Ayunre, Afara, Omo, Melania, Akomu, Arere, Pine and Araba. The half value

 3. Optimalizácia monitorovania sieťovej prevádzky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Jakab

  2013-06-01

  Full Text Available Tento príspevok sa zaoberá otvorenými problémami vyskytujúcimi sa pri pasívnom prístupe merania sieťových charakteristík. Opisuje najpoužívanejšie prístupy merania sieťových parametrov ako aj charakteristiky, ktoré sa pri monitorovaní najčastejšie sledujú. Hlavným cieľom tohto príspevku je predstavenie konceptuálneho návrhu riešenia opísaných problémov, ktorý by sa mal docieliť automatizovaným prispôsobením exportu záznamov o tokoch prevádzky k aktuálnemu stavu siete.

 4. Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky

  OpenAIRE

  Jarník, Lukáš

  2013-01-01

  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh kmitočtových filtrov s netradičnými aktívnymi prvkami. Sú tu prezentované aktívne prvky ako sú prúdové konvejory (GCC), napäťové konvejory (GVC), transkonduktančné zosilovače (OTA, CFTA), ktoré pracujú v prúdovom režime. V práci je ďalej navrhnutých a odsimulovaných šesť zapojení s aktívnymi prvkami (GCC), (CFTA), (OTA) a (GVC), ktoré vychádzaju z návrhu podla úplnej admitančnej siete. Jedno zapojenie bolo prakticky zrealizované a experimentálne over...

 5. Determination of Elevator Shaft Uprightness Applying the Terrestrial Laser Scanning Method / Určovanie Zvislosti Výťahovej Šachty Metódou Terestrického Laserového Skenovania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kovanič Ľudovít

  2013-09-01

  Full Text Available V príspevku sú prezentované výsledky geodetického merania a spracovania údajov na určenie geometrických parametrov výťahovej šachty použitím klasických a tiež moderných prístupov získavania meraných dát. Zámerom je overenie možnosti využitia terestrického laserového skenovania ako vhodnej, efektívnej a detailnej metódy pre zber priestorových údajov.

 6. Osigurateljev subrogacijski zahtjev prema prijevozniku : tumačenje Čl. III 6A Haško-Visbyjskih pravila : [prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan

  2003-12-01

  Full Text Available Osigurateljev subrogacijski zahtjev prema prijevozniku nije zahtjev za naknadu prema trećoj osobi u smislu čl. III 6A Haško-Visbyjkih pravila. Prijevoznik je tužena strana u sporu s pošiljateljem stvari i činjenica da (subrogacijom osiguratelj zauzima mjesto pošiljatelja ne stavlja prijevoznika u poziciju treće osobe. Položaj prijevoznika se ne mijenja ako pravo osobe koja je s njim sklopila ugovor bude prenijeto na temelju subrogacije na osiguratelja. Zbog toga se i na osiguratelja odnose rokovi zastare koji se primjenjuju prema osiguraniku za tražbine prema prijevozniku.

 7. Microwave embrittlement and desulphurisation of coal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.J.Merchant

  1998-09-01

  Full Text Available Mikrovlnné žiarenie frekvencie 2,45 GHz bolo použité na vzorkách uhlia z rôznych anglických lokalit, na ich tepelnú predúpravu pred rozpojovaním. Získané údaje poukazujú na vplyv mikrovlnnej tepelnej úpravy na relatívnu melite¾nos uhlia. Výrazná redukcia ( 20 –40 % relatívnej energie mletia bola zaznamenaná už po pomerne krátkom èase pôsobenia mikrovlnného žiarenia (3 –8 min. Vplyv mikrovlnnej predúpravy na fyzikálnu a chemickú štruktúru uhlia, ako aj na odsírenie uhlia, bol tiež analyzovaný.

 8. [An etymology of pharmacy in the Western languages].

  Science.gov (United States)

  Uchibayashi, Masao

  2003-01-01

  An etymological and semantic history of the terms of various pharmaceutical retailers in the West in presented. Apothecary is a combination of IE * apo- (separate) and * dhē (to place) which gave rise to the Greek term apothēkē, which originally meant a warehouse for food and wine. Pharmacy is a combination of the Greek term * pharama form IE * bher- (to charm, enchant) and -(a)-ko- resulting in * pharmako- (magic, charm, cure, potion, medicine) and in Latin pharmacie. Chemist's shop is the English version of an American drugstore. Further, such terms as dispensary, officinal and drug are etymologically discussed. Different usages in England and the U.S. of terms like shop and store are summarized. [Note:"IE" with asterisk stands for the Indo-European proto-languages which are the ancestors of most Western tongues.

 9. Internetová reklama pro MSP

  OpenAIRE

  Molnár, Peter

  2007-01-01

  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za použitia internetových foriem reklamy. The aim of this work is to point main forms of internet advertising, used by advertising campaign. The other aims are to point on usage of internet advertising in SME and layout of advertising campaign using internet forms of advertising....

 10. Kristološki naglasci govora o Božjem milosrđu u promišljanjima izabranih crkvenih otaca

  OpenAIRE

  Filić, Andrea

  2017-01-01

  Polazišno pitanje ovoga članka, nadahnuto tvrdnjama Waltera Kaspera, glasi: Ako milosrđe po definiciji u sebi nužno uključuje trpljenje može li se, dok držimo sigurnim da je netrpljivost jedna od bitnih vlastitosti božanske naravi, o njemu uopće govoriti, kako Kasper potiče, kao o temeljnom Božjem svojstvu i odrednici Božje biti? To se pitanje i odgovor na nj obrađuje pod kristološkim vidom i to na temelju promišljanja izabranih crkvenih otaca u čijim djelima pronalazimo govor o Božjem milosr...

 11. Vision system for dial gage torque wrench calibration

  Science.gov (United States)

  Aggarwal, Neelam; Doiron, Theodore D.; Sanghera, Paramjeet S.

  1993-11-01

  In this paper, we present the development of a fast and robust vision system which, in conjunction with the Dial Gage Calibration system developed by AKO Inc., will be used by the U.S. Army in calibrating dial gage torque wrenches. The vision system detects the change in the angular position of the dial pointer in a dial gage. The angular change is proportional to the applied torque. The input to the system is a sequence of images of the torque wrench dial gage taken at different dial pointer positions. The system then reports the angular difference between the different positions. The primary components of this vision system include modules for image acquisition, linear feature extraction and angle measurements. For each of these modules, several techniques were evaluated and the most applicable one was selected. This system has numerous other applications like vision systems to read and calibrate analog instruments.

 12. Ugrizna rana lica

  OpenAIRE

  Knežević, Bojana; Knežević, Predrag; Uglešić, Vedran; Zubčić, Vedran

  2006-01-01

  Ugrizne rane jedne su od najčešćih ozljeda u ljudi. Najčešći su ugrizi pasa (više od 80%), mačaka i ljudi. U velikom postotku ugrizne rane locirane su na licu, osobito kod djece. Najčešće bakterije koje se mogu naći u ugriznoj rani su aerobi i anaerobi iz oralne flore napadača i aerobi s kože žrtve. Liječenje ugriznih rana lica je specifično u odnosu prema ostalim dijelovima tijela. Ugrizne rane lica primarno se šivaju, a zbog dobre prokrvljenosti komplikacije su rijetke, no ako se dogode mog...

 13. Detekce provozu Skype pomocí dat NetFlow

  OpenAIRE

  Šebeň, Patrik

  2012-01-01

  NetFlow je sieťový protokol bežne používaný k zberu informácií o IP tokoch. Avšak existuje možnosť, ako použiť tieto zachytené dáta k identifikácií klientov v Skype komunikácií. Táto práca pojednáva o identifikácií určitých vzorov v Skype protokole a ich detekcií v NetFlow dátach. Týmto spôsobom sme schopný identifikovať nódy a supernódy v sieti Skype. NetFlow is a network protocol commonly used for collectiong IP traffic information. But there is a way to use this collected data for inden...

 14. ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita)

  OpenAIRE

  Janečková, Zuzana

  2012-01-01

  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania a následného odhaľovania (zverejňovanie). Nepracuje s pojmom „anonymita” len v doslovnom význame, ale chápe tento pojem ako „rozcestie” pre ďalšie spriaznené pojmy. Primárne sa zaoberá fenoménom „anonymous”. Pri skúmaní tejto problematiky sa zameriava na obdobie od 90-tych...

 15. Možnosti produkce pigmentů kvasinkami

  OpenAIRE

  Gonová, Dominika

  2016-01-01

  Karotenoidy sú prirodzene sa vyskytujúce pigmenty syntetizované kvasinkami, baktériami, vláknitými hubami i rastlinami. V posledných rokoch vzrastá záujem o štúdium týchto pigmentov a ich mikrobiologickú produkciu najmä vďaka významným biologickým účinkom pripisovaným práve karotenoidom. Táto bakalárska práca je koncipovaná ako porovnávacia štúdia šiestich karotenogenných kvasiniek, a to dvoch kmeňov druhu Rhodotorula glutinis, Rhodotorula mucilaginosa, Sporobolomyces roseus, Sporobolomyces m...

 16. Implicaciones en la secuenciación cronológica rupestre del grafismo figurativo mueble gravetiense peninsular

  OpenAIRE

  García Díez, Marcos; Ochoa Fraile, Blanca

  2012-01-01

  [ES] Partiendo de la caracterización del ciclo gráfico mueble figurativo del Gravetiense peninsular (Morín, Antoliñako koba, El Castillo, Les Mallaetes y El Parpalló), se exploran las relaciones gráficas entre cada una de las piezas y los conjuntos rupestres. Se reflexiona sobre el orden cronológico y la dispersión espacial de las similitudes gráficas en el ámbito de la Península Ibérica. Se concluye que el ciclo gráfico gravetiense se caracteriza por un alto grado de normativismo gráfico,...

 17. Regulatory effects of adenosine A2A receptors on psychomotor ability and mood behavior of mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li JIANG

  2011-07-01

  Full Text Available Objective To explore the effects of gene knock-out,agonist or inhibitor of adenosine A2A receptor on the locomotor activity,and anxiety-or depression-like behavior of mice.Methods Male C57BL/6 mice,comprising those underwent gene knock-out of adenosine A2A receptor(A2AKO and their wild-type(WT littermates,were assigned into A2AKO group and WT group.Another batch of male C57BL/6,specific-pathogen-free(SPF mice,were assigned into SCH58261 group,CGS21680 group and control group.Mice of aforesaid 3 groups were transperitoneally administered with SCH58261,a specific inhibitor of adenosine A2A receptor at a dose of 2mg/kg,CGS21680,a specific agonist of adenosine A2A receptor at a dose of 0.5mg/kg,and vehicle(0.25ml,comprising DMSO and saline,respectively.Ten minutes after injection,mice of the 3 groups underwent open-field test,elevated plus-maze test and forced swimming test to detect their locomotor activity,anxiety-and depression-like behavior.Results a Compared with WT group,the total movement distance decreased(P 0.05.b Compared with control group,the total movement distance decreased and the stay time in the peripheral area increased significantly in the open field test(P 0.05.Conclusions The agonist of adenosine A2A receptor may depress the spontaneous motility and exploratory behavior,and exacerbate the anxiety and depression,and it simulates the effect induced by knock-out of A2A receptor gene,but it is opposite to the effect induced by A2A receptor inhibitor.

 18. Experimental and theoretical studies of d-dot

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ishida, Takekazu; Fujii, Masaki; Abe, Taiji; Yamamoto, Masuo; Miki, Shigehito; Kawamata, Shuichi; Satoh, Kazuo; Yotsuya, Tsutomu; Kato, Masaru; Machida, Masahiko; Koyama, Tomio; Terashima, Takahito; Tsukui, Shigeki; Adachi, Motoaki

  2006-01-01

  We propose the idea of d-dot, where a d-wave superconducting dot is embedded in s-wave matrix. Spontaneous half vortices should appear in the four corners of the d-dot [M. Kato, M. Ako, M. Machida, T. Koyama, T. Ishida, Physica C 412-414 (2004) 352; M. Ako, M. Kato, M. Machida, T. Koyama, T. Ishida, Physica C 412-414 (2004) 544; M. Fujii, T. Abe, H. Yoshikawa, S. Miki, S. Kawamata, K. Satoh, T. Yotsuya, M. Kato, M. Machida, T. Koyama, T. Terashima, S. Tsukui, M. Adachi, T. Ishida, Physica C 426-431 (2005) 104]. Symmetric geometry and the fourfold symmetry of the d-dot would be suitable as a building block for constructing the novel physical systems. The phase dynamics of a closed 0-π junction, which can be realized in a small d x 2 -y 2 -dot, is mapped on a quantum two-level system when the system size is small enough. Using two-component Ginzburg-Landau equation, we study the physical properties of d-dots systematically. We prepare epitaxial YBa 2 Cu 3 O 7 (YBCO) films of thickness 100nm on SrTiO 3 substrates using a laser ablation apparatus. The d-dot is fabricated by a photolithography, electron beam lithography EB and an electron cyclotron resonance (ECR) etching, a focused ion beam microscope, and a lift-off technique. Local vortex profile is investigated using a SQUID microscope when d-dot is cooled in zero field

 19. Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan Wolff

  2017-11-01

  Full Text Available Materiju vađenja podrtina i potonulih stvari uređuju odredbe upravnopravne prirode koje reguliraju odnose između vlasnika podrtine ili potonule stvari, odnosno ovlaštene osobe i upravnih tijela, a kojima se uređuju razni pravni aspekti postupka vađenja. Pravo vaditi podrtinu ili potonulu stvar primarno ima njezin vlasnik odnosno ovlaštena osoba. Zakon vlasnicima podrtina i potonulih stvari, odnosno ovlaštenim osobama, ostavlja primjeren rok u kojem mogu pokrenuti upravni postupak za dobivanje dozvole za vađenje podrtine ili potonule stvari. Na taj način jamči se nepovredivost vlasništva i utvrđuje načelo prema kojem činjenica da je stvar potonula ili se nasukala ne utječe izravno na vlasnička prava njezina dotadašnjeg vlasnika. Međutim, ako vlasnik, odnosno ovlaštena osoba ne zatraži odobrenje za vađenje podrtine ili potonule stvari, ili kad bez opravdanog razloga prekine ili napusti započeto vađenje kao i u slučaju ako je ovlaštena osoba nepoznata, PZ nudi pravni okvir i omogućuje da vađenje podrtine ili potonule stvari poduzme pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. U okviru instituta vađenja podrtina i potonulih stvari uvodi se posebno pravno uređenje za nalaz stvari u moru te se precizno normiraju svi segmenti postupka vađenja kada ga poduzima pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. Uređuju se i sva relevantna pitanja u svezi postupanja s izvađenim stvarima kao što su njihovo čuvanje te u propisanim slučajevima mogućnost prodaje na javnoj dražbi. PZ-om se precizno uređuju obvezni odnosi koji nastaju između vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i poštenog nalaznika te vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i lučke kapetanije, ovisno o tome tko je poduzeo vađenje, a koji se odnose na plaćanje naknade za vađenje, čuvanje, nalazninu i druge tražbine koje zakon priznaje poštenim nalaznicima i lučkim kapetanijama. U okviru toga, uređuje se i posebno stvarnopravno uređenje za stjecanje prava vlasni

 20. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka v oblasti služeb B2B

  OpenAIRE

  Vlčková, Michaela

  2014-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nového marketingového odvětví zákaznické zkušenosti, a to v oblasti telekomunikačních služeb B2B. Teoretická část mapuje, zpracovává a shrnuje základní pojmy a informace z literárních zdrojů týkajících se téma spokojenosti zákazníků. V analytické části práce jsou obecná teoretická východiska na základě zmapování teoretických poznatků a také interních údajů společnosti Vodafone Czech Republic použita pro přípravu marketingového výzkumu, doporučení a ...

 1. Superkapacitory pro akumulaci energie

  OpenAIRE

  Kovařík, Jakub

  2017-01-01

  Tato práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitoru a pro následnou transformaci napětí na požadovanou hodnotu. V textu jsou uvedeny snižující a zvyšující spínaný měnič napětí včetně výpočtu jednotlivých součástek a také schéma měniče, který kombinuje oba dva typy. Pomocí simulačních programů byla ověřena funkce jednotlivých zapojení, které mohou posloužit jako záložní zdroj elektrické energie menšího výkonu. This paper describes the design of DC/DC converters d...

 2. Genderové mzdové rozdíly v mezinárodním kontextu

  OpenAIRE

  Činčalová, Simona

  2016-01-01

  Článek se zaměřuje na konkurenceschopnost podniků a zabývá se vybraným faktorem ovlivňujícím úspěšnost podniků, genderovým auditem. Genderový audit je souhrn přístupů a metod, jejichž společným cílem je analyzovat aktuální stav genderové rovnosti v podniku a poskytnout management podklady pro jeho další fungování v souladu s principy rovných příležitostí žen a mužů. Příspěvek prezentuje sekundární údaje, které jsou získány studiem dostupných zdrojů a zkoumá možná řešení v dané oblasti. Cílem ...

 3. Prostorové rozhraní informačního systému malé obce řešené v Open Source Software

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Jedlička

  2006-12-01

  Full Text Available Příspěvek si klade za cíl představit možnosti open source software pro implementaci prostorového rozhraní informačního systému malé obce.Zabývá se návrhem projektu po jednotlivých částech: identifikace požadavků zastupitelského úřadu (uživatele systému, popis obecné architektury systému a volba vhodných (nekomerčních technologií pro jeho implementaci. Součástí projektu je i popis vyvinuté technologie pro import nejdůležitějších datových vrstev (informací o vlastnictví do systému.Článek je doplněn výčtem využitelných datových zdrojů pro informační systém malé obce v České republice.

 4. Experimental study of the interaction of two laser-driven radiative shocks at the PALS laser

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Singh, R.L.; Stehlé, C.; Suzuki-Vidal, F.; Kozlová, Michaela; Larour, J.; Chaulagain, Uddhab P.; Clayson, T.; Rodriguez, R.; Gil, J.M.; Nejdl, Jaroslav; Krůs, Miroslav; Dostál, Jan; Dudžák, Roman; Barroso, P.; Acef, O.; Cotelo, M.; Velarde, P.

  2017-01-01

  Roč. 23, June (2017), s. 20-30 ISSN 1574-1818 R&D Projects: GA MŠk EE2.3.30.0057; GA MŠk EE2.3.20.0279; GA MŠk ED1.1.00/02.0061; GA MŠk(CZ) LM2015083 EU Projects: European Commission(XE) 284464 - LASERLAB-EUROPE Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061; OP VK 4 POSTDOK(XE) CZ.1.07/2.3.00/30.0057; LaserZdroj (OP VK 3)(XE) CZ.1.07/2.3.00/20.0279; ELI Beamlines(XE) CZ.1.05/1.1.00/02.0061 Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61389021 Keywords : radiative shocks * hydrodynamics laser-plasmas * spectroscopy * laboratory astrophysics Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics OBOR OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics) Impact factor: 0.908, year: 2016

 5. Technologie Silverlight

  OpenAIRE

  Kouba, Petr

  2011-01-01

  Diplomová práce se věnuje popisu technologie Silverlight, možnostem spouštění a vývoje aplikací. Dále je představena spojitost technologie Silverlight s technologií Windows Presentation Foundation a způsob vytváření uživatelských rozhraní v jazyce XAML. K propojení dat získaných nejen z webových služeb s ovládacími prvky uživatelského rozhraní slouží datové vazby. Koncept Windows Communication Foundation umožňuje relativně snadný vývoj aplikací získávajících data z různých zdrojů prostřednict...

 6. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero

  OpenAIRE

  Ansorge Libor; Kratochvíl Jiří

  2013-01-01

  Necitování zdrojů použitých ve vlastní práci je považováno za porušení citační etiky a především je v rozporu s autorským zákonem. Ve světě existuje řada citačních stylů, jejichž množství se odvíjí od různých požadavků jednotlivých vydavatelů. V takovéto situaci autorům usnadňují citování různé citační manažery, z nichž některé využívají jazyk Citation Style Language (CSL). Jedním z nich je i aplikace Zotero, pro kterou je v současnosti optimalizována šablona citační normy ČSN ISO 690, jež je...

 7. Geographic Information Systems in Developing Countries – What are the Ethical Issues we need to be aware of ? / Geografické Informační Systémy A Jejich Využití V Rozvojových Zemích - Jakým Etickým Otázkám Musíme Čelit?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pánek Jiří

  2013-06-01

  Full Text Available Využití geografických informačních systémů (GIS v rozvojových zemích se musí potýkat s historickou skepsí, kterou mapy, jako nástroj moci, mají mezi původními obyvateli. Participativní přístupy v mapování a GIS se snaží přistupovat k místním prostorovým znalostem s větší mírou společenské a etické zodpovědnosti. Článek se soustředí na popis vybraných důvodů, které vedly ke skeptickému postoji vůči GIS, a na identifikaci základních etických otázek sběru a interpretace prostorových informací v rozvojových zemích na příkladu mapování vodních zdrojů ve vesnici Koffiekraal v Jihoafrické republice.

 8. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 9. Ablation of an Ovarian Tumor Family Deubiquitinase Exposes the Underlying Regulation Governing the Plasticity of Cell Cycle Progression in Toxoplasma gondii.

  Science.gov (United States)

  Dhara, Animesh; de Paula Baptista, Rodrigo; Kissinger, Jessica C; Snow, E Charles; Sinai, Anthony P

  2017-11-21

  The Toxoplasma genome encodes the capacity for distinct architectures underlying cell cycle progression in a life cycle stage-dependent manner. Replication in intermediate hosts occurs by endodyogeny, whereas a hybrid of schizogony and endopolygeny occurs in the gut of the definitive feline host. Here, we characterize the consequence of the loss of a cell cycle-regulated o varian tu mor (OTU family) deubiquitinase, OTUD3A of Toxoplasma gondii (TgOTUD3A; TGGT1_258780), in T. gondii tachyzoites. Rather than the mutation being detrimental, mutant parasites exhibited a fitness advantage, outcompeting the wild type. This phenotype was due to roughly one-third of TgOTUD3A-knockout (TgOTUD3A-KO) tachyzoites exhibiting deviations from endodyogeny by employing replication strategies that produced 3, 4, or 5 viable progeny within a gravid mother instead of the usual 2. We established the mechanistic basis underlying these altered replication strategies to be a dysregulation of centrosome duplication, causing a transient loss of stoichiometry between the inner and outer cores that resulted in a failure to terminate S phase at the attainment of 2N ploidy and/or the decoupling of mitosis and cytokinesis. The resulting dysregulation manifested as deviations in the normal transitions from S phase to mitosis (S/M) (endopolygeny-like) or M phase to cytokinesis (M/C) (schizogony-like). Notably, these imbalances are corrected prior to cytokinesis, resulting in the generation of normal progeny. Our findings suggest that decisions regarding the utilization of specific cell cycle architectures are controlled by a ubiquitin-mediated mechanism that is dependent on the absolute threshold levels of an as-yet-unknown target(s). Analysis of the TgOTUD3A-KO mutant provides new insights into mechanisms underlying the plasticity of apicomplexan cell cycle architecture. IMPORTANCE Replication by Toxoplasma gondii can occur by 3 distinct cell cycle architectures. Endodyogeny is used by asexual

 10. Induced mutation for the improvement of soybean (Glycine max L.)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asencion, A.B.; Lapade, A.G.; Grafia, A.O.; Barrida, A.C.; Veluz, A.M.; Marbella, L.J.

  2004-01-01

  A study on the use of gamma radiation in the induction of mutations in eight varieties of soybean was conducted. The radiosensitivity of the seeds of both local and introduced soybean varieties was determined. The effects of gamma radiation in the M1 generation were evaluated. Percentage germination was not affected by doses of 200 and 250 Gy gamma radiation in all the eight soybean varieties. No significant differences in seedling height were observed at 200 Gy and the control except for the 250 Gy in BPI-Sy4, PSB-Sy4 and PSB-Sy5. In the Vietnamese varieties, significant differences in seedling height were obtained in doses of 200, 250 Gy and the control except for the variety AKO 6. There was significant difference in plant height of mature plants between the control and treatment dose of 250 Gy in varieties DT 95 and AKO 6. Likewise, significant differences in mature plant height were noted between the control and those at 250 Gy in local varieties BPI-Sy4, PSB-Sy5 and NSIC-Sy8. The number of days to flower was not affected by gamma radiation in both the local and introduced varieties. There were significant differences in the number of pods per plant between the control and a low dose of 200 Gy in Vietnamese variety DT 96 and the local varieties PSB-Sy4, PSB-Sy5 and NSIC-Sy8. The 3 types of chlorophyll mutation induced by gamma rays in the local varieties were: chlorina, striatia,and spotted yellow. Only chlorina mutant was induced in the introduced varieties. Desirable mutants that are early and high yielding were selected. Results of the drought tolerance tests indicated that the number of days to flowering of the control and 8 varieties was not affected by the duration of irrigation withdrawals 20,30,40 and 50 days after planting. Significant differences in seed weight among the different varieties were noted only in 20 and 30 day irrigation withdrawal treatment. When the effects of the different treatments were analyzed on a per variety bases, some of the

 11. Bone regeneration in critical bone defects using three-dimensionally printed β-tricalcium phosphate/hydroxyapatite scaffolds is enhanced by coating scaffolds with either dipyridamole or BMP-2.

  Science.gov (United States)

  Ishack, Stephanie; Mediero, Aranzazu; Wilder, Tuere; Ricci, John L; Cronstein, Bruce N

  2017-02-01

  Bone defects resulting from trauma or infection need timely and effective treatments to restore damaged bone. Using specialized three-dimensional (3D) printing technology we have created custom 3D scaffolds of hydroxyapatite (HA)/beta-tri-calcium phosphate (β-TCP) to promote bone repair. To further enhance bone regeneration we have coated the scaffolds with dipyridamole, an agent that increases local adenosine levels by blocking cellular uptake of adenosine. Nearly 15% HA:85% β-TCP scaffolds were designed using Robocad software, fabricated using a 3D Robocasting system, and sintered at 1100°C for 4 h. Scaffolds were coated with BMP-2 (200 ng mL -1 ), dypiridamole 100 µM or saline and implanted in C57B6 and adenosine A2A receptor knockout (A2AKO) mice with 3 mm cranial critical bone defects for 2-8 weeks. Dipyridamole release from scaffold was assayed spectrophotometrically. MicroCT and histological analysis were performed. Micro-computed tomography (microCT) showed significant bone formation and remodeling in HA/β-TCP-dipyridamole and HA/β-TCP-BMP-2 scaffolds when compared to scaffolds immersed in vehicle at 2, 4, and 8 weeks (n = 5 per group; p ≤ 0.05, p ≤ 0.05, and p ≤ 0.01, respectively). Histological analysis showed increased bone formation and a trend toward increased remodeling in HA/β-TCP- dipyridamole and HA/β-TCP-BMP-2 scaffolds. Coating scaffolds with dipyridamole did not enhance bone regeneration in A2AKO mice. In conclusion, scaffolds printed with HA/β-TCP promote bone regeneration in critical bone defects and coating these scaffolds with agents that stimulate A2A receptors and growth factors can further enhance bone regeneration. These coated scaffolds may be very useful for treating critical bone defects due to trauma, infection or other causes. © 2015 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 105B: 366-375, 2017. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 12. Afferent input selects NMDA receptor subtype to determine the persistency of hippocampal LTP in freely behaving mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Javier Ballesteros

  2016-10-01

  Full Text Available The glutamatergic N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR is critically involved in many forms of hippocampus-dependent memory that may be enabled by synaptic plasticity. Behavioral studies with NMDAR antagonists and NMDAR subunit (GluN2 mutants revealed distinct contributions from GluN2A- and GluN2B-containing NMDARs to rapidly and slowly acquired memory performance. Furthermore, studies of synaptic plasticity, in genetically modified mice in vitro, suggest that GluN2A and GluN2B may contribute in different ways to the induction and longevity of synaptic plasticity. In contrast to the hippocampal slice preparation, in behaving mice, the afferent frequencies that induce synaptic plasticity are very restricted and specific. In fact, it is the stimulus pattern, and not variations in afferent frequency that determine the longevity of long-term potentiation (LTP. Here, we explored the contribution of GluN2A and GluN2B to LTP of differing magnitudes and persistencies in freely behaving mice. We applied differing high-frequency stimulation (HFS patterns at 100 Hz to the hippocampal CA1 region, to induce NMDAR-dependent LTP in wild-type (WT mice, that endured for 24h (late (L-LTP. In GluN2A-KO mice, E-LTP (HFS, 50 pulses was significantly reduced in magnitude and duration, whereas LTP (HFS, 2 x 50 pulses and L-LTP (HFS, 4 x 50 pulses were unaffected compared to responses in WT animals. By contrast, pharmacological antagonism of GluN2B in WT had no effect on E-LTP but significantly prevented LTP. E- LTP and LTP were significantly impaired by GluN2B antagonism in GluN2A-KO mice. These data indicate that the pattern of afferent stimulation is decisive for the recruitment of distinct GluN2A and GluN2B signaling pathways that in turn determine the persistency of hippocampal LTP. Whereas brief bursts of patterned stimulation preferentially recruit GluN2A and lead to weak and short-lived forms of LTP, prolonged, more intense, afferent activation recruits GluN2B

 13. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 14. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Robová

  2013-10-01

  Full Text Available Článek je věnován přehledu a analýze našich i zahraničních výzkumů, které se zabývají vlivem technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice v období od devadesátých let dvacátého století až po současnost. Postupně jsou prezentovány a rozebírány metody i výsledky experimentů zaměřených na používání některých typů technologií, a to grafických kalkulátorů, programů dynamické geometrie a webových výukových zdrojů. Pozornost je věnována zejména relevantním výzkumům, které zkoumaly začlenění uvedených technologií do vyučování matematice na úrovni střední školy. Závěrem jsou shrnuty hlavní přínosy a rizika integrace těchto technologií a uvedeny současné trendy jejich integrace.

 15. Occupational Competence for Improving Industrial Enterprise Competitive Standards / Profesní Kompetence Pro Zlepšení Konkurenčních Standardů Průmyslového Podniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krčmarská Lucie

  2013-09-01

  Full Text Available Úspěchy firem jsou většinou poměřovány jejich dosaženými výsledky. Za základ těchto úspěchů lze považovat úroveň kompetencí lidí, kteří pro firmu pracují. Kompetence lidí chápeme jako souhrn dosahovaného výkonu a přinášeného potenciálu. Jestliže chybí jedno, pak chybí i kompetence jako celek. Problémy, které vznikají ve firmách můžete tedy převést na chybějící nebo nedostačující kompetence a je tedy nutné doplnit to, co v oblasti kompetencí chybí. Uvědomí-li si firma význam kompetencí lidí ve vztahu k úspěchům nebo neúspěchům a zaměří-li se na jejich rozvoj, odstraňuje tím příčiny vznikajících problémů, ne jen jejich viditelné problémy. Článek je zaměřen na posouzení kompetencí a kompetenčních modelů jako významného nástroje v oblasti řízení lidských zdrojů.

 16. Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2016-04-01

  Full Text Available Předložená metodika tvorby regionálních případových studií (PS udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za úkol ukázat, jakým způsobem lze ve výuce využít konkrétní případy z praxe a současně jak rozvíjet výzkumné nástroje relevantní pro místní environmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území; důraz je přitom kladen na regionální kontext a specifika. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open Educational Resources, OER umožní využít tyto materiály pro regionálně orientované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými aktéry.

 17. CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David

  2014-06-01

  Full Text Available Dnešní doba je charakteristická stále se zvětšujícím množstvím pořizovaných a zpracovávaných dat. Cílem tohoto článku je poukázat na různorodost současně používaných datových zdrojů, ukázat jejich specifika z pohledu řízení kvality a představit konkrétní metodiku, která umožňuje řízení kvality dat a informací napříč těmito zdroji. Hlavní součástí této metodiky je sada základních principů a činností, které je možné univerzálně aplikovat. Jedním z klíčových doporučení této metodiky je zaměření se na relativně malou sadu vlastností dat, kterou lze efektivně řídit. Součástí metodiky je rovněž model zralosti datového zdroje, který slouží pro zhodnocení míry rizika spojené s použitím konkrétního zdroje.

 18. Development of Modern Marathons and Distance Running

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sasho Belovski

  2014-07-01

  Moderní marathon a distanční běh zažívají výrazný rozmach a přitahují stále větší zájem všech zainteresovaných osob – stakeholderů běžeckého sportu. Můžeme však konstatovat, že mezi aktivními běžci jakož i mezi dalšími lidmi, kteří jsou přímo či nepřímo s distančním během spojeni, nejsou vědomosti o jeho současném rozvoji příliš hluboké. Tato práce chce nabídnout vybrané, zásadní události moderní historie distančního běhu, a sloužit tak nejen zaníceným aktivním běžcům a organizátorům běžeckých závodů, ale též historikům, studentům a akademikům jako zdroj užitečných informací a základ pro budoucí vědeckou činnost.

 19. Operation, maintenance and utilization of the RA reactor, Annual report for 1980; Pogon, odrzavanje i eksploatacija reaktora RA, Izvestaj o radu u 1980. godini

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-12-15

  During 1980 the activities of RA reactor staff was conducted in two directions: repair works and determination of the state of the existing equipment; and preparing and constructing additional equipment and completing the documentation needed to fulfill the new legal regulations. preparation of the existing equipment for future operation was finished, but construction of the additional equipment (according to the regulations) is not done at planned rate due to different reasons such as lack of budget, administration, import. This report includes a chapter devoted to the analysis of the operation difficulties that caused prohibition of reactor operation as well as difficulties in achievement of the planned activities for 1980. Data about financial issues are included as well. [Serbo-Croat] U toku 1980. godine rad OOUR-a Nuklearni reaktor RA odvijao se u dva smera: remontnim radovima i utvrdjivanju stanja postojece opreme i u pripremi i ugradnji potrebne dodatne opreme i kompletiranju neophodne dokumentacije prema novim zakonskim propisima. Priprema postojece opreme za rad je u potpunosti izvrsena, dok se projekti i ugradnja dodatne opreme (prema zakonskim obavezama) ne odvija potrebnom brzinom zbog raznih objektivnih razloga, kao nedostatak sredstava, odobrenja, uvoza. Ovaj izvestaj sadrzi poglavlje posveceno analizi teskoca u radu koje su dovele do zabrane rada reaktora, i teskoca u realizovanju plana rada u 1980. godini, ako i podatke o finansiranju projekta 'pogon, odrzavanje i eksploatacija reaktora RA'.

 20. Rupprech Rohr, Einführung in das Studium der Romanistik, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1964

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Muljačić

  1965-12-01

  Full Text Available U poslijeratno doba opaža se posvuda potreba da se studentima filoloških disciplina pruže upu te u struku koju su izabrali pa sli se tako i za pojedine romanske jezike i književnosti, i za romanistiku u cjelini pojavili u mnogim zemljama gel.je se ti predmeti uče i raznovrsni priručnici. Svima je cilj da, uz živu riječ nastavnika gornji o toj problematici nerijetko drže posebne kolegije, pomognu početnicima da se snadju u mnoštvu udžbenika i drugih knjiga te golemog broja znanstvenih priloga što izlaze u sve brojnijim časopisima u Evropi i van nje. Ako se zna da je preosjek znanja što ga tj.onose abiturijenti na ovom sektru opčenito niži nego prije tata, onda je shvatljivo da su neki autori takvih priručnika osjetili potrebu da svojim čitateljima pruže nešto više od šturih bibliografskih podataka. Stoga su mnoga djela preraslasažete, i te kako dobrodošle uvode u pojedine znanstvene discipline i njihove dijelove.

 1. Sewerage Pumping Station Optimization Under Real Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chabal Lukas

  2014-12-01

  Full Text Available Pre výstavbu stokovej siete v rovinatom území je typické značné množstvo čerpacích staníc (ČS, čo implikuje pravdepodobnosť vzniku technických problémov a zvyšuje náklady na prevádzku. Príspevok je zameraný na spôsoby odkanalizovania obcí situovaných v rovinatom území, kde je potrebné budovať veľký počet čerpacích staníc (ČS. Problémy nastávajú pri niekoľkonásobnom sériovom, paralelnom alebo kombinovanom zapojení ČS. Spotreba energie tvorí často najväčšiu nákladovú položkou celkových nákladov generovaných počas životného cyklu čerpadla. Náklady na energiu môžu dominovať ostatným nákladom, hlavne ak je čerpadlo v chode viac ako 2000 hodín za rok (Wilson et al., 2010.

 2. Uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka i akcelerometara na grešku u određivanju pozicije aviona / Size effect of the inertial measurement unit and inside IMU accelerometers on aircraft position error

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan Janićijević

  2003-03-01

  Full Text Available U ovom članku analiziran je uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka (IMB u avionu i mesta ugradnje akcelerometara u IMB na tačnost određivanja pozicije pomoću bes-platformskog inercijalnog navigacijskog sistema (BINS. Pokazano je da se ovi uticaji ne mogu uvek zanemariti. Izračunata je ukupna greška u određivanju pozicije aviona ako se IMB ugrađuje van centra rotacije aviona, a akcelerometri van centra IMB. Predložena je optimalna orijentacija akcelerometara u IMB-u, kako bi se minimizirao uticaj ugradnje akcelerometara van centra IMB na tačnost određivanja pozicije aviona. Predložen je i način kompenzacije greške. / This paper analyzes the mounting offset size effect of the inertial measurement unit (IMU in aircraft and accelerometers mounting offset size effect in the IMU on the accuracy of strap down inertial navigation system (SDINS. It is also shown that these effects cannot be always neglected. The total size effect error for the IMU has been the computed. An accelerometers optimum orientation inside the IMU has been proposed to minimize size effects on the accuracy of navigation parameters. A manner to compensate these size effects has been proposed as well.

 3. Empowering student leaders to nurture the first year experience through cross-cultural diversity. A Practice Report Nāu te raurau, Nāku te raurau, ka ora ai te iwi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah Laurs

  2013-08-01

  Full Text Available Victoria University offers a number of peer-support and mentoring programs for first-year students, including Te Pūtahi Atawahi (mentoring and holistic support for Māori and Pasifika students, PASS (Peer Assisted Study Support and Campus Coaches (Orientation Week guides. In the past, despite having similar goals of providing peer-support to foster a sense of community, such programs have operated in isolation. However, a recent initiative has seen the development of a core leadership training module, jointly designed and delivered by staff from Te Pūtahi Atawhai and Student Learning Support. Seeking to equip student-leaders with an understanding of some of the holistic Māori values, Kotahitanga (unity, Ako (teaching and learning, Manaakitanga (empathy/hospitality, Whakamana (respect, Whakanui (acknowledging success, Whakawhanaungatanga (building strong networks and Rangatiratanga (ability to bring groups together/Self-direction, this core training offers the potential to strengthen Treaty of Waitangi relationships and nurture inter-cultural awareness, developing a pan-university sense of belongingness in the process. 

 4. Architektúra a nevidiaci

  OpenAIRE

  Luciaková, Katarína

  2010-01-01

  Dizertačná práca rozoberá problematiku nevidiacich žudí vo vzťahu k architektúre. Pre prehžadnosť a určitú chronológiu javov, prácu rozdelím na určité celky, kapitoly. V prvej, úvodnej časti práce budem rozoberať vnímanie priestoru nevidiacou osobou z fyziologicko-psychologického hžadiska. Rozbor je vežmi dôležitý pre pochopenie predstáv, ktoré má nevidiaci človek. Taktiež je dôležitý fakt, akými prostriedkami sa nevidiaci k priestorovým informáciám dostáva a ako je schopný ich spracovať. Tak...

 5. Solidification of fly ash from municipal solid waste incinerator by the use of sorel cement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hepworth Malcolm T.

  1996-03-01

  Full Text Available Spaľovanie tuhého komunálneho odpadu významne redukuje objem a hmotnosť tuhého komunálneho odpadu, avšak zvyšky po spaľovaní sú klasifikované ako nebezpečné odpady. Použitím stabilizačnej technológie solidifikácie popolčeka z elektrostatických odlučovačov spaľovne na komunálny odpad využitím Sorelovho cementu vznikne popolčekový cement, ktorého environmentálne a inžinierske vlastnosti ponúkajú možnosť jeho užitočného využitia pre účely stavebníctva.

 6. Slovak brown coals as a feedstock for the active coke production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sobolewski Aleksander

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sa venuje pozornos možnostiam výroby aktívneho koksu zo slovenského hnedého uhlia Bane Cíge¾. Príprava aktívneho koksu bola uskutoènená v laboratórnych podmienkach a v poloprevádzke. Surové uhlie sa podrobilo vysokoteplotnej pyrolýze v retorte s pevným roštom, v klasickej rotaènej peci, ako aj vo fluidnom reaktore. Následne boli urèované adsorpèné charakteristiky získaného aktívneho koksu, ktoré sa porovnávali s charakteristikami komerène vyrábaného koksu. V príspevku sa taktiež diskutujú možnosti aplikácie pripraveného aktívneho koksu v technológiách ochrany životného prostredia.

 7. Krizni menadžment u funkciji nove teorije menadžmenta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Legčević

  2014-10-01

  Full Text Available Današnji globalizacijski trendovi zahvatili su cijeli svijet i nemoguće je u njima ne sudjelovati. Svijet je u svim svojim pojavnostima postao uistinu međuovisan pa više nije moguće ignorirati novonastale promjene, a zbog kompleksnosti sustava teško je u njemu uspostaviti ravnotežu. Krize danas pogađaju gospodarske subjekte, političke i državne institucije, kao i različite druge organizacije, ali i čovjeka kao osobu. Krizni menadžment je bolji i učinkovitiji ako je krizna strategija određena pravovremeno. Svaka kriza ima svoj put za rješenje, ali je potrebno dobro razmotriti elemente koji ulaze u procjenu rizika s kojima se ulazi u krizu ili kriznu situaciju. Najbolji je način prevencije i obrane od krize osposobiti vlastito osoblje ili utemeljiti krizni stožer u kojemu će se nalaziti stručnjaci kojima su poznati svi alati i sva sredstva s pomoću kojih će se moći predvidjeti i riješiti kriza.

 8. Resposta taquicárdica e controle autonômico no exercício físico em modelo genético de insuficiência cardíaca Tachycardic response and autonomic control in physical exercise in genetic model of cardiac insufficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telma F. Cunha

  2009-08-01

  Full Text Available O aumento da atividade nervosa simpática e a taquicardia em repouso ou durante esforços físicos estão associados ao aumento da morbimortalidade, mesmo na ausência de sinais clínicos de doença cardíaca. Sabendo-se da importância dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos na modulação da atividade nervosa e frequência cardíaca (FC, o presente trabalho utiliza um modelo genético de cardiomiopatia induzida por excesso de catecolaminas circulantes baseado na inativação gênica dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos em camundongos (α2A/α2CKO para verificar a resposta da FC ao exercício físico (EF, assim como o controle simpatovagal da FC ao EF. Testou-se a hipótese de que haveria resposta taquicárdica exacerbada durante o EF nos camundongos α2A/α2CKO mesmo quando a função cardíaca ainda estivesse preservada em repouso, sendo o receptor α2A-adrenérgico o principal responsável por essa resposta. Camundongos machos da linhagem C57Bl6J, controle (CO e com inativação gênica para os receptores α2A (α2AKO, α2C α2CKO e α2A/α2CKO foram submetidos a um teste de tolerância ao esforço físico. Outros dois grupos de camundongos, CO e α2A/α2CKO, foram submetidos ao bloqueio farmacológico dos receptores muscarínicos e β-adrenérgicos e ao EF progressivo para se avaliar a contribuição simpatovagal para a taquicardia de EF. Observou-se intolerância ao esforço físico (1.220 ± 18 e 1.460 ± 34 vs. 2.630 ± 42m, respectivamente e maior taquicardia ao EF (765 ± 16 e 792 ± 13 vs. 603 ± 18bpm, respectivamente nos camundongos α2AKO e α2A/α2CKO vs. CO. Além disso, o balanço autonômico estava alterado nos camundongos α2A/α2CKO pela hiperatividade simpática e menor efeito vagal cardíaco. Esses resultados demonstram a importância dos receptores α2A/α2C-adrenérgicos no controle autonômico não só no repouso, mas também durante o EF, sendo o receptor α2A-adrenérgico o responsável pela hiperatividade simp

 9. Obligations Related to the Transportation of pet Animals (Eu Legislation / Povinnosti Súvisiace S Prepravou Spoločenských Zvierat (Európska Legislatíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlíková Barbara

  2015-06-01

  Full Text Available Prispevok sa zaobera otazkou, ktoru často riešia majitelia spoločenskych zvierat vo všetkych členskych štatoch EU. Poskytuje bližši pohľad na povinnosti spojene s cestovanim so zvieraťom medzi členskymi štatmi, alebo medzi členskym štatom a treťou - nečlenskou krajinou. Zameriava sa na nekomerčnu prepravu, ako je napriklad dovolenka, vylet a podobne. Praca prostrednictvom syntezy, analyzy a porovnania ponuka prehľad zakladnych legislativnych aktov v predmetnej oblasti. Venuje sa tiež otazke tzv. pet pasu, najdoležitejšieho identifikačneho dokladu, vyžadovaneho pre spoločenske zvierata na uzemi EU. Možno v nej najsť aj definicie najčastejšie použivanej terminologie.

 10. "Trojitá hra" - FTTH

  OpenAIRE

  Bobkovič, Peter

  2008-01-01

  Tento projekt sa zaoberá možnosťami realizácie pripojenia poslednej míle k užívatežovi pomocou FTTH, čo je optika až do domu. Celá práca je rozdelená na 2 časti a to všeobecný prehžad FTTH a vlastné meranie. Vo všeobecnom prehžade sú postupne uvedené druhy sietí FTTH, problematika s FTTH spojená, zmapovaná situácia vo svete a trojitá hra (cenník, ponuka TV a pod.). Vo druhej časti je vypracované postupné zmeranie a výsledky troch vykonaných meraní (PPM, OTDR, priama metóda) ako aj vzhžad čist...

 11. Elementi koji diferenciraju ugovor o spašavanju od ugovora o tegljenju : (prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan Wolff

  2016-07-01

  Full Text Available Brod kojem su se zaustavili porivni strojevi, a uslijed toga vjetar i morska struja nosili su ga prema obali, zatražio je uslugu tegljenja. Između stranaka je sporno radi li se u konkretnom slučaju o ugovoru o tegljenju ili ugovoru o spašavanju. Spašavanje je svaka djelatnosti kojoj je svrha spašavanje osoba, brodova i stvari s tih brodova. Bitan element pojma spašavanja jest da se osoba, odnosno stvar koja se spašava nalazi u opasnosti (opasnost po život osoba, odnosno propast stvari. Pod spašavanjem se podrazumijeva i pružanje pomoći. Ako je pomoć pružena tegljenjem, to ne znači da se radi o pravnom poslu tegljenja. U konkretnom slučaju u pitanju nije bio komercijalni posao tegljenja već posao spašavanja.

 12. Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Ádám

  2013-12-01

  Full Text Available V článku uvedená architektúra je založená na výpočtovom modeli „data flow“, v ktorom riadenie výpočtu je založené na spracovaní toku dát. Základným prvkom DF architektúry je koordinačný procesor (CP, ktorý je zodpovedný za riadenie a organizáciu vykonávania inštrukcií. Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako dynamický multifunkčný systém. Pri vykonávaní operácií môže CP prechádzať rôznymi stavmi, v dôsledku čoho táto jednotka predstavuje dynamický prúdový systém. Prechod a poradie prechodu medzi jednotlivými stavmi CP je podmienený typom spracovaného operátora pri interpretovaní prúdu operandov. Z možných typov operátorov, článok uvádza mikroprogramové riadenie pre jednovstupové operátory.

 13. Conservation education in Madagascar: three case studies in the biologically diverse island-continent.

  Science.gov (United States)

  Dolins, Francine L; Jolly, Alison; Rasamimanana, Hantanirina; Ratsimbazafy, Jonah; Feistner, Anna T C; Ravoavy, Florent

  2010-05-01

  Few Malagasy children and adults are aware of the rare and unique fauna and flora indigenous to their island-continent, including flagship lemur species. Even the Malagasy ancestral proverbs never mentioned lemurs, but these same proverbs talked about the now extinct hippopotamus. Madagascar's geography, history, and economic constraints contribute to severe biodiversity loss. Deforestation on Madagascar is reported to be over 100,000 ha/year, with only 10-15% of the island retaining natural forest [Green & Sussman, 1990]. Educating children, teacher-training, and community projects about environmental and conservation efforts to protect the remaining natural habitats of endangered lemur species provide a basis for long-term changes in attitudes and practices. Case studies of three conservation education projects located in different geographical regions of Madagascar, Centre ValBio, Madagacar Wildlife Conservation Alaotra Comic Book Project, and The Ako Book Project, are presented together with their ongoing stages of development, assessment, and outcomes. We argue that while nongovernmental organizational efforts are and will be very important, the Ministry of Education urgently needs to incorporate biodiversity education in the curriculum at all levels, from primary school to university. (c) 2009 Wiley-Liss, Inc.

 14. 2011 Einstein Fellows Chosen

  Science.gov (United States)

  2011-03-01

  ASA has announced the selection of the 2011 Einstein Fellows who will conduct research related to NASA's Physics of the Cosmos program, which aims to expand our knowledge of the origin, evolution, and fate of the Universe. The Einstein Fellowship provides support to the awardees for three years, and the Fellows may pursue their research at a host university or research center of their choosing in the United States. The new Fellows will begin their programs in the fall of 2011. The new Einstein Fellows and their host institutions are listed below: * Akos Bogdan (Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Mass.) * Samuel Gralla (University of Maryland, College Park, Md.) * Philip Hopkins (University of California at Berkeley) * Matthew Kunz (Princeton University, Princeton, N.J.) * Laura Lopez (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.) * Amy Reines (National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, Virg.) * Rubens Reis (University of Michigan, Ann Arbor) * Ken Shen (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Calif.) * Jennifer Siegal-Gaskins (California Institute of Technology, Pasadena) * Lorenzo Sironi (Harvard University, Cambridge, Mass.) NASA has two other astrophysics theme-based fellowship programs: the Sagan Fellowship Program, which supports research into exoplanet exploration, and the Hubble Fellowship Program, which supports research into cosmic origins. More information on the Einstein Fellowships can be found at: http://cxc.harvard.edu/fellows/

 15. Impact of industrial structure and soil exposure on the regional variations in pulmonary nontuberculous mycobacterial disease prevalence.

  Science.gov (United States)

  Hamada, Satoshi; Ito, Yutaka; Hirai, Toyohiro; Murase, Kimihiko; Tsuji, Takahiro; Fujita, Kohei; Mio, Tadashi; Maekawa, Koichi; Fujii, Takashi; Ono, Shigeki; Nishimura, Takashi; Hayashi, Akihiko; Komori, Toshiaki; Fujita, Naohisa; Niimi, Akio; Ichiyama, Satoshi; Chin, Kazuo; Mishima, Michiaki

  2016-06-01

  The prevalence of pulmonary nontuberculous mycobacterial (pNTM) disease, including Mycobacterium avium complex (MAC), varies widely according to geographic region. However, the factors that influence regional variations in pNTM disease prevalence remain unknown. This study was undertaken to examine whether environmental or occupational factors or host traits could influence regional variations in pNTM disease prevalence. We collected laboratory data on pulmonary tuberculosis (pTB) and pNTM from two hospitals in the West Harima area of Japan and five hospitals in Kyoto City, Japan from 2012 to 2013. We estimated microbiological pNTM disease prevalence by multiplying all pTB cases in each area with the ratio of pNTM cases and pTB cases at the survey hospitals in each area. We administered a standardized questionnaire to 52 patients and 120 patients with pulmonary MAC (pMAC) disease at Ako City Hospital and Kyoto University Hospital, respectively. The estimated prevalence of microbiological pNTM disease in the West Harima area (85.4/100,000 population-years) was significantly higher than that observed in Kyoto City (23.6/100,000 population-years; pdisease prevalence. Copyright © 2016 Asian-African Society for Mycobacteriology. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Bezpečnost IoT

  OpenAIRE

  Hanzlíček, Martin

  2016-01-01

  Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením a autentizačný protokol typu klient-server. Výstupom práce budú tri aplikácie. Jedna bude určená pre Android Wear, ktorá otestuje časovú náročnosť daných výpočtov, komunikáciu s mobilným zariadením a tak tiež bude fungovať ako vydavateľ registrácie a overenia užívateľovi. ...

 17. Lietuvių kalbos postpoziciniai vietininkai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  Full Text Available POSTPOSITIONAL LOCATIVES IN LITHUANIANSummaryThe paper argues that postpositional locatives in Lithuanian (inessive, illative, adessive, allative are not formations of the same epoch, but rather they were formed at different times; the pro­cess of their formation must have been long and continued right up to the appearance of the first Lithuanian printed book when the case-forms fell into a decline. First came singular forms, next — plural forms. More complicated and protracted was the development of inessive and adessive case-forms.Ā- and ē-stem sg. iness. and ill. forms (e. g. šakojè, žẽmėje, šakõn, žẽmėn are considered to be the oldest. The other sg. ill. and particularly sg. iness. forms are products of later development, as they are, as a rule, constructed in the above-mentioned pattern. The paper gives a detailed analysis of the case-forms and on the basis of the analysis it argues that the singular of all postpositional locatives had already been formed and become stable by the beginning of the period of writing -nothing of the kind can be said of the plural. Only illative and allative possessed then stable plural forms.The development of pl. iness. and adess. forms was hindered by the residual ancient Indo-European locative in -su. The centre of the author's attention, however, is the interrelationship of the case-forms and particularly the origin and development of pl. iness. and adess. case-forms.On the basis of a detailed analysis of the old writings, the author argues that the pl. iness. šakosa derives not from šakose, as is generally assumed, but it presents by itself a transformed version of the older form šakosu. The form šakose is to be derived not from the pl. acc. * šakā́s + *éп, but it should be treated as a transform of šakosu от šakosa in -e from the sg. inessive, cf. šakojè. Pl. adess. šakosumpi is not a transform of šakosempi, as is generally assumed, but the older variant of the

 18. Selected Issues of Legislation with regard to Operating Pharmacies in the Slovak Republic / Vybrané problémy právnej úpravy prevádzkovania lekární v podmienkach Slovenskej republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Capandová Petra

  2015-06-01

  Full Text Available Medzi základné práva a slobody, upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky patrí aj právo na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, právo na zdravotnícke pomôcky za zákonom stanovených podmienok. Tieto práva sú garantované v ustanovení Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v rámci ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a vzťahujú sa na každú fyzickú osobu, t. j. na človeka. Keďže sú tieto práva považované za ľudské práva v zmysle medzinárodného práva, sú garantované aj v mnohostranných medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právna úprava prevádzkovania lekární v Slovenskej republike zahŕňa široké spektrum otázok a je pomerne rozsiahla. Snahou zákonodarcu bolo nastaviť také pravidlá, ktoré by stransparentnili a zjednodušili právne prostredie v tomto sektore. V niektorých oblastiach sú pravidlá dané legislatívou Európskej únie a slovenský právny poriadok ich iba prevzal. Najdôležitejším prvokom v tejto sfére, ktorý nie je priamo upravovaný legislatívou EÚ, je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a využívanie systému verejného zdravotného poistenia v tejto oblasti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa spájajú s postavením prevádzkovateľa lekárne a jeho povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona o liekoch a s ktorými sa musí ako prevádzkovateľ lekárne vysporiadať. Táto oblasť podnikania je pomerne prísne regulovaná a preto je potrebné byť oboznámený s príslušnými právnymi predpismi. Príspevok z právno-teoretického hľadiska rieši viaceré otázky upravené v zákone o liekoch, či vyhláške o správnej lekárenskej praxi.

 19. Outcomes from a US military neurology and traumatic brain injury telemedicine program.

  Science.gov (United States)

  Yurkiewicz, Ilana R; Lappan, Charles M; Neely, Edward T; Hesselbrock, Roger R; Girard, Philip D; Alphonso, Aimee L; Tsao, Jack W

  2012-09-18

  This study evaluated usage of the Army Knowledge Online (AKO) Telemedicine Consultation Program for neurology and traumatic brain injury (TBI) cases in remote overseas areas with limited access to subspecialists. We performed a descriptive analysis of quantity of consults, response times, sites where consults originated, military branches that benefitted, anatomic locations of problems, and diagnoses. This was a retrospective analysis that searched electronic databases for neurology consults from October 2006 to December 2010 and TBI consults from March 2008 to December 2010. A total of 508 consults were received for neurology, and 131 consults involved TBI. For the most part, quantity of consults increased over the years. Meanwhile, response times decreased, with a mean response time of 8 hours, 14 minutes for neurology consults and 2 hours, 44 minutes for TBI consults. Most neurology consults originated in Iraq (67.59%) followed by Afghanistan (16.84%), whereas TBI consults mainly originated from Afghanistan (40.87%) followed by Iraq (33.91%). The most common consultant diagnoses were headaches, including migraines (52.1%), for neurology cases and mild TBI/concussion (52.3%) for TBI cases. In the majority of cases, consultants recommended in-theater management. After receipt of consultant's recommendation, 84 known neurology evacuations were facilitated, and 3 known neurology evacuations were prevented. E-mail-based neurology and TBI subspecialty teleconsultation is a viable method for overseas providers in remote locations to receive expert recommendations for a range of neurologic conditions. These recommendations can facilitate medically necessary patient evacuations or prevent evacuations for which on-site care is preferable.

 20. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 1. Využitie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy z pohľadu učiteľov prvého stupňa ZŠ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Minárechová

  2017-07-01

  Full Text Available V príspevku sa venujeme metóde concept cartoons© a jej aplikácii do vyučovania prírodovedy na I.stupni ZŠ. Okrem toho stručne opisujeme  príručku k metóde concept cartoons© pre  ZŠ, ktorú sme zostavili v rámci našej dizertačnej práce. Pre lepšie posúdenie príručky a možnosti aplikácie metódy concept cartoons© na hodinách prírodovedy sme realizovali rozhovor s tromi učiteľkami primárneho vzdelávania.   Našim cieľom bolo zistiť  ich  názory  na vyučovanie pomocou concept cartoons© a na nami zostavenú metodickú rukoväť k metóde concept cartoons© pre I. stupeň ZŠ.  Prostredníctvom analýzy odpovedí učiteliek sme zistili prevažne pozitívny názor ako na samotnú metódu concept cartoons©, tak aj na zostavenú metodickú príručku k nej.

 2. Production of three types of krill oils from krill meal by a three-step solvent extraction procedure.

  Science.gov (United States)

  Xie, Dan; Mu, Hongyan; Tang, Tianpei; Wang, Xiaosan; Wei, Wei; Jin, Jun; Wang, Xingguo; Jin, Qingzhe

  2018-05-15

  In this study, a three-step extraction method (separately use acetone, hexane, and ethanol as extraction solvent in each step) was conducted to selectively extract three types of krill oils with different compositions. The lipid yields were 5.08% in step 1, 4.80% in step 2, and 9.11% in step 3, with a total of 18.99%. The krill oil extracted with acetone in step 1 (A-KO) contained the lowest contents of phospholipids (PL) (2.32%) and n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) (16.63%), but the highest levels of minor components (505.00 mg/kg of astaxanthin, 29.39 mg/100 g of tocopherols, 34.32 mg/100 g of vitamin A and 27.95 mg/g of cholesterol). By contrast, despite having traces of minor components, the krill oil extracted using ethanol in step 3 (E-KO) was the most abundant in PL (59.52%) and n-3 PUFA (41.74%). The krill oil extracted using hexane in step 2 (H-KO) expressed medium contents of all the testing indices. The oils showed significant differences in the antioxidant capacity (E-KO > H-KO > A-KO) which exhibited positive correlation with the PL content. These results could be used for further development of a wide range of krill oil products with tailor-made functions. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 4. Chuck Palahniuk: Negdje mora puknuti / S engleskog prevela Valentina Lisak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chuck Palahniuk

  2011-12-01

  Full Text Available Iza zaključanih vrata zahoda u stražnjem dijelu antikvarnice Claire Upton razgovara na telefon. Glas joj odjekuje od poda i zidova: Koliko je teško provaliti nadzornu kameru? Ukrasti snimku? upita svog muža i počne plakati.U zadnjih tjedan dana bila je u tom dućanu već tri ili četiri puta. Jedan od onih gdje moraš ostaviti torbu na blagajni, inače te ne puste unutra. Moraš ostaviti i kaput, ako ima duboke, prostrane džepove. I kišobran, jer bi ljudi u nabore mogli ubacivati sitne predmete, češljeve, nakit i druge drangulije. Kraj starog blagajnika stoji sivi karton na kojem crnim markerom piše: “Ne volimo kad nas kradete!”Skidajući kaput, Claire reče: “Ja nisam lopov.”Stari blagajnik pogledom ju je odmjerio od glave do pete. Coknuo je jezikom i pitao: “Po čemu ste vi iznimka?”Za svaki ostavljeni predmet dao je Claire polovicu karte. Za torbicu hercova asa. Za kaput trefovu devetku. Za kišobran pikovu trojku.Pogledom je prešao preko Claireinih ruku, obrisa džepova na prsima i najlonki tražeći izbočine, nešto ukradeno. Iza prednjeg pulta po cijeloj su trgovini visjeli mali natpisi koji su upozoravali da je ovdje zabranjeno krasti. Kamere su nadzirale svaki prolaz, svaki kutak i sve prikazivale na malenom ekranu punom drugih ekrana. Trezor malih, crno-bijelih tv-ekrana iza blagajne gdje je sjedio starac i sve ih promatrao.

 5. Fructose-induced increases in expression of intestinal fructolytic and gluconeogenic genes are regulated by GLUT5 and KHK

  Science.gov (United States)

  Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; Tharabenjasin, Phuntila; Gao, Nan

  2015-01-01

  Marked increases in fructose consumption have been tightly linked to metabolic diseases. One-third of ingested fructose is metabolized in the small intestine, but the underlying mechanisms regulating expression of fructose-metabolizing enzymes are not known. We used genetic mouse models to test the hypothesis that fructose absorption via glucose transporter protein, member 5 (GLUT5), metabolism via ketohexokinase (KHK), as well as GLUT5 trafficking to the apical membrane via the Ras-related protein in brain 11a (Rab11a)-dependent endosomes are required for the regulation of intestinal fructolytic and gluconeogenic enzymes. Fructose feeding increased the intestinal mRNA and protein expression of these enzymes in the small intestine of adult wild-type (WT) mice compared with those gavage fed with lysine or glucose. Fructose did not increase expression of these enzymes in the GLUT5 knockout (KO) mice. Blocking intracellular fructose metabolism by KHK ablation also prevented fructose-induced upregulation. Glycolytic hexokinase I expression was similar between WT and GLUT5- or KHK-KO mice and did not vary with feeding solution. Gavage feeding with the fructose-specific metabolite glyceraldehyde did not increase enzyme expression, suggesting that signaling occurs before the hydrolysis of fructose to three-carbon compounds. Impeding GLUT5 trafficking to the apical membrane using intestinal epithelial cell-specific Rab11a-KO mice impaired fructose-induced upregulation. KHK expression was uniformly distributed along the villus but was localized mainly in the basal region of the cytosol of enterocytes. The feedforward upregulation of fructolytic and gluconeogenic enzymes specifically requires GLUT5 and KHK and may proactively enhance the intestine's ability to process anticipated increases in dietary fructose concentrations. PMID:26084694

 6. Transport, metabolism, and endosomal trafficking-dependent regulation of intestinal fructose absorption

  Science.gov (United States)

  Patel, Chirag; Douard, Veronique; Yu, Shiyan; Gao, Nan; Ferraris, Ronaldo P.

  2015-01-01

  Dietary fructose that is linked to metabolic abnormalities can up-regulate its own absorption, but the underlying regulatory mechanisms are not known. We hypothesized that glucose transporter (GLUT) protein, member 5 (GLUT5) is the primary fructose transporter and that fructose absorption via GLUT5, metabolism via ketohexokinase (KHK), as well as GLUT5 trafficking to the apical membrane via the Ras-related protein-in-brain 11 (Rab11)a-dependent endosomes are each required for regulation. Introducing fructose but not lysine and glucose solutions into the lumen increased by 2- to 10-fold the heterogeneous nuclear RNA, mRNA, protein, and activity levels of GLUT5 in adult wild-type mice consuming chow. Levels of GLUT5 were >100-fold that of candidate apical fructose transporters GLUTs 7, 8, and 12 whose expression, and that of GLUT 2 and the sodium-dependent glucose transporter protein 1 (SGLT1), was not regulated by luminal fructose. GLUT5-knockout (KO) mice exhibited no facilitative fructose transport and no compensatory increases in activity and expression of SGLT1 and other GLUTs. Fructose could not up-regulate GLUT5 in GLUT5-KO, KHK-KO, and intestinal epithelial cell-specific Rab11a-KO mice. The fructose-specific metabolite glyceraldehyde did not increase GLUT5 expression. GLUT5 is the primary transporter responsible for facilitative absorption of fructose, and its regulation specifically requires fructose uptake and metabolism and normal GLUT5 trafficking to the apical membrane.—Patel, C., Douard, V., Yu, S., Gao, N., Ferraris, R. P. Transport, metabolism, and endosomal trafficking-dependent regulation of intestinal fructose absorption. PMID:26071406

 7. New Rules for Acquisition of Agricultural Land – – Case of Slovakia / Nové Pravidlá Pre Nadobúdanie Vlastníctva K Poľnohospodárskej Pôde – – Prípad Slovenska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lazíková Jarmila

  2015-06-01

  Full Text Available Príspevok analyzuje vývoj právnej úpravy devízového zákona vo vzťahu k nadobúdaniu pôdy cudzincami vrátane nového zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti 1. Júna 2014. Tento zákon neobmedzuje len nadobúdanie pôdy cudzincami, ale aj občanmi Slovenska. Na základe zákona, vlastník poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je oprávnený bez ďalších obmedzení previesť pozemok do vlastníctva (a osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, (b spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, (c príbuznej osobe, v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba.

 8. Pravni problemi morske obale : (u svjetlu europskog i hrvatskog prava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanja Seršić

  2015-09-01

  Full Text Available Pravni problemi morske obale je rad koncipiran na način da predstavi važeće zakonodavstvo do ulaska Hrvatske u Europsku uniju te pozitivno zakonodavstvo nakon ulaska u Europsku uniju, skupa s dostupnom nam sudskom praksom europskih sudova, a sve u odnosu na problematiku morske obale kao dijela pomorskog dobra Republike Hrvatske. U radu se apostrofira nepoznavanje ili nedovoljno poznavanje zakonodavca prilikom donošenja propisa koji tangiraju problematiku morske obale, čime unose nedosljednosti i zabunu u primjenu referentnih propisa te u konačnici i pravnu nesigurnost u ovoj oblasti u Republici Hrvatskoj. Naznačuju se i mogući pravci rješavanja uočenih problema kroz prijedloge primjene integralnog upravljanja morskom obalom uz anticipiranje nekih novih rješenja i ukazivanje na obvezu pridržavanja europskog zakonodavstva i posebno precedentnih odluka nadležnih europskih sudova. Zaključno se ukazuje da naši teoretičari i praktičari koji se bave reguliranjem materije koja se referira na morsku obalu, nažalost, ne uvažavaju propise i sudsku praksu Europske unije koji su postali sastavni dio našeg pozitivnog zakonodavstva. Stoga se Republika Hrvatska izlaže opasnosti da ju Europska unija kao i pojedini zainteresirani subjekti prozivaju za nepoštivanje prava i sankcioniraju u smislu europske sudske prakse, a da te opasnosti nismo uopće svjesni. Isto tako, gledanje na morsku obalu kao prirodni resurs koji u Hrvatskoj ni izdaleka nije iskorišten na adekvatan način, je nužnost koja se nameće Hrvatskoj kao jednoj prezaduženoj zemlji ako želi gospodarski napredak kako države tako i njenih stanovnika.

 9. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinko Hlača

  2010-12-01

  Full Text Available Pomorsko dobro oduvijek je bio prostor koji je kao najinteresantniji dio teritorija svake države, pa i Republike Hrvatske, bio izložen najrazličitijim nasrtajima (primjerice izgradnja marina, apartmanskih naselja, nasipanja mora i sl.. Granica pomorskog dobra počela je biti jako važna onoga časa kada su se na morskoj obali masovnije počeli graditi raznorazni objekti (vikendice, luke, plaže, turistički objekti i sl.. U Republici Hrvatskoj pomorsko dobro je opće dobro na kojem vlast ima država te ona za njega brine, održava ga i odgovara za njega. Prema mnijenju autora do sada se postupak određivanja granice pomorskog dobra te njezino evidentiranje u katastar i zemljišnu knjigu ne može ocijeniti zadovoljavajućom ocjenom. Ako se ima na umu da je prostor koji danas zauzima Republika Hrvatska često kroz povijest mijenjao državnu pripadnost onda i ne čudi anarhija na pomorskom dobru koja traje do danas. Stoga, sve do danas nije (razriješen problem stečenih prava na pomorskom dobru. Autori daju prikaz stvarnih prava za koja su mnijenja da se mogu smatrati stečenim na pravno valjan način. Nadalje, prikazuje se pravorijek Trgovačkog suda u Rijeci koji je razriješio (nevlasničke odnose u luci posebne namjene – brodogradilištu kao i pravorijek Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji je razmatrao razlučna prava na narečenoj luci posebne namjene. Na kraju rada autori iznose svoj stav na razmatranoj problematici te moguća rješenja de lege ferenda.

 10. Detection of tritium in the air surrounding the heavy water reactors; Elementi detekcije tricijuma u vazduhu kod teskovodnih nuklearnih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M; Matic-Vukmirovic, Z; Hadzisehovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1967-03-15

  This paper contains the study of the literature concerned with physical properties of the tritium, problems of detection control of the tritium level in the atmosphere in the vicinity of heavy water reactors. It is stated that a complete and efficient control of tritium activity, from radiation protection point of view can be achieved only by simultaneous triple measurements: direct measurement of tritium in the air by stationary or movable instruments; air sampling and measurement of activity by laboratory instrumentation; and measurement of tritium in the bio-material of the personnel who have inhaled air contaminated with tritium. Laboratory equipment was adapted for tritium detection in air samples. A method for measuring the specific tritium activity was developed and implemented. The tritium level and distribution in the air were measured during exchange of the fuel channel in the RA reactor. The obtained results indicate that tritium could be dangerous for the staff involved. Proucena je literatura u kojoj se tretiraju osnovne fizicke karakteristike tricijuma, kao i problemi detekcije i kontrole u vazduhu kod teskovodnih nuklearnih reaktora. Utvrdjeno je da kompletna i efikasna kontrola aktivnosti tricijuma, sa aspekta zastite od zracenja, moze biti ostvarena samo ako se vrse istovremeno trostruka merenja: merenje aktivnosti tricijuma u vazduhu direktno, prenosnim ili stacioniranim instrumentima; uzimanje uzoraka vazduha i merenje aktivnosti na laboratorijskoj aparaturi; i merenje aktivnosti tricijuma u biomaterijalu osoblja koje je udisalo vazduh kontaminiran tricijumom. Izvrsena je adaptacija laboratorijske aparature za potrebe detekcije tricijuma u uzorcima vazduha. Razradjen je i uhodan postupak merenja koncentracije aktivnosti tricijuma u uzorcima vazduha. Izvrsena su merenja i dobijeni su rezultati o nivou i raspodeli tricijuma u vazduhu pri operaciji zamene kanala sa gorivom na reaktoru RA u Vinci. Dobijeni rezultati ukazuju na opasnost koju po radno

 11. »Kommunikation und Kybernetik in Einzeldarstellungen”. Herausgegeben von H. Wolter und W. D. Keidel. Band 2: Structural Linguistics and Human Communication. An Introduction into the Mechanism of Language and the Methodology of Linguistics By Bertil Malmbe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Muljačić

  1966-12-01

  Full Text Available Za razliku od priručnika istog pisca New Trends in Linguistics. An Orientation, Stockholm-Lund 1964 (koji predstavlja dotjerani i ažurirani prijevod švedskog originala iz 1959. god. i o kome v. recenziju koju smo objavili u »ZFLMS« X, Novi Sad 1967, str. 181-188, ova je odlična monografija namijenjena uzem krugu čitalaca koji već imaju dovoljnih znanja iz lingvistike i fonetike ili iz društvenih i prirodnih nauka, kojima su od koristi tekovine i metode suvremene lingvistike (psihologija, fonijatrija, logoterapija, metodika učenja stranih jezika, nauka o komunikacijama i sl.. Autor, ugledni romanist i profesor fonetike na sveučilištu u Lundu, a od nedavna i na Sorbonni, svijestan je opasnosti da će lingvistika, prikazana prvenstveno kao znanost koja studira jezično komuniciranje ljudi, nužno morati da se pozabavi i vrlo širokim krugom problema pa će tako neka poglavlja ispasti za jedne čitaoce prekomplicirapa a za druge preelementarna. Drugačije međutim nije moglo biti ako se željelo na relativno malenom prostoru prikazati tako različite pojmove kao sto su fonemi i značenje, decibeli i jezicna promjena, knjizevni stil i govorne smetnje. Metodski pristup gradi i kompozicija sasvim su drugačiji nego u New Trends in Linguistics. Dok su tamo poglavlja posvečena pojedinim lingvističkim školama i pravcima (a samo indirektno i nekim skupinama problema ukoliko se neka škola uglavnom njiina bavila, ova je monografija obrađena problemski.

 12. Chromatographic method of measurement of helium concentration in underground waters for dating in hydrological questions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Najman, J.

  2008-04-01

  Research methods which use natural environmental indicators are widely applied in hydrology. Different concentrations of indicators and their isotopic components in ground waters allow to determine the genesis of waters and are valuable source of information about the water flow dynamics. One of the significant indicator is helium. The concentration of 4 He (helium) in ground water is a fine indicator in water dating in a range from a hundreds to millions of years (Aeschbach-Hertig i in., 1999; Andrews i in., 1989; Castro i in., 2000; Zuber i in., 2007). 4 He is also used for dating young waters of age about 10 years (Solomon i in., 1996). Thesis consist the description of elaborated in IFJ PAN in Krakow chromatographic measurement method of helium concentration in ground waters in aim of dating. Chapter 1 contain short introduction about ground water dating and chapter 2 description of helium property and chosen applications of helium for example in technology and earthquake predictions. Helium sources in ground waters are described in chapter 3. Helium concentration in water after infiltration (originated from atmosphere) to the ground water system depends mainly on the helium concentration coming from the equilibration with the atmosphere increased by additional concentration from '' excess air ''. With the increasing resistance time of ground water during the flow, radiogenic, non-atmospheric component of helium dissolves also in water. In chapter 4 two measurement methods of helium concentration in ground waters were introduced: mass spectrometric and gas chromatographic method. Detailed description of elaborated chromatographic measurement method of helium concentration in ground water contain chapter 5. To verify developed method the concentration of helium in ground waters from the regions of Krakow and Busko Zdroj were measured. For this waters the concentrations of helium are known from the earlier mass spectrometric measurements. The results of

 13. Analiza lecznictwa uzdrowiskowego dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym = Analysis of health spa treatment of children following cancer therapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Wawryków

  2016-02-01

                      Introduction: There is about 1200 new pediatric patients diagnosed with malignacies every year in Poland. Many of them requires a multi-stage, long-term and systematic rehabilitation after finished anti-cancer treatment. Specialized centers of physical and psychosocial rehabilitation take the main role in reducing the ate effects of anti-cancer treatment. There is only one rehabilitation center in Poland witch takes care of children with malignancies.                     Aim: The aim of this study was to analyze the health spa treatment of children after anti-cancer treatment on the example of Hematology Rehabilitation Hospital for Children "Orlik" in Kudowa Zdroj.                    Material and Methods: We studied a group of 3580 children and young adults (1865 girls and 1715 boys aged 1 to 21 years (mean age 11,53 years, median 12 years which were the patients in rehabilitation Hospital ,, Orlik" from 1 June 2007 to 31 May 2012.                    Results: In the analyzed period, in the  Hospital "Orlik" children after anti-cancer treatment accounted for about 26% of all hospitalized patients. Most of children after oncological treatment came from the Pomerania, Lower Silesia and Lublin, least - from Podlaskie, Lubuskie and Warmia - Mazury. Most of children were suffering from hematologic malignancies.                    Conclusions: Patients after cancer treatment are a small group of children hospitalized in the reporting center. Most children hospitalized in the Hospital Orlik came from leading centers in Poland oncological.

 14. Above-ground net primary productivity in young stands of beech and spruce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pajtík Jozef

  2013-09-01

  Full Text Available V tejto práci sme pomocou kombinácií kontinuálnych meraní a deštruktívnych odberov vzorníkov sledovali a porovnali zásobu nadzemnej biomasy a ročnú primárnu produkciu (NPP v prirodzene obnovených mladých porastoch buka a smreka. Na vybranej lokalite predpokladáme, že zmenené klimatické podmienky budú lepšie vyhovovať buku pred v súčasnosti prevládajúcim smrekom. Lokalita Vrchslatina sa nachádza v južnej časti Veporských vrchov v nadmorskej výške 977 m nad morom (48° 38΄ 50΄΄ N, 19° 36΄ 07΄΄ E. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 900 mm, priemerná ročná teplota je 5,2 °C. Na sledovanej lokalite sme pozorovali odlišný priebeh rastu buka a smreka. Pri buku bola pozorovaná menšia medziročná mortalita, udržiaval sa až prehustený zápoj, v ktorom sa aj podúrovňové stromy snažili dostať do úrovne. Toto sa prejavilo na tvare kmeňov, ktoré sú tenké a vysoké. Štíhlostný koeficient sa pri stromoch so strednou hrúbkou a strednou výškou postupne zvyšoval od 1,19 do 1,40. Pri smreku dochádza k vyššej mortalite, vrastavé a podúrovňové stromy odumierajú z dôvodu nedostatku svetla. Stromy rastú viac do hrúbky, čo sa odráža aj na štíhlostnom koeficiente, ktorý bol po celé obdobie viac-menej konštantný a pohyboval sa v rozpätí 0,89 až 0,93 (tab. 1. Zásoby kmeňa sú pri smreku v jednotlivých rokoch o 3 - 10 m3.ha-1 väčšie ako pri buku (tab. 3. Po prepočítaní na sušinu je vplyvom rozdielnej objemovej hmotnosti (obr. 5 celková zásoba sušiny drevných častí (kmeň a konáre väčšia pri buku (tab. 3. Najväčší rozdiel medzi drevinami je v zásobe asimilačných orgánov, ktorá je pri smreku viac než trojnásobná (tab. 3 a 4. Počas rastu dochádza pri obidvoch drevinách k zvyšovaniu podielu kmeňa a znižovaniu podielu asimilačných orgánov (obr. 2. Hlavný medzidruhový rozdiel pri pomerne vyrovnaných hektárových zásobách je v

 15. Forenzika elektronske pošte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milorad S. Markagić

  2013-10-01

  podataka, pa ih je jednostavnije analizirati i generisati izveštaj. Analiza elektronske pošte zasnovane na internet serverima Za personalnu komunikaciju često  se koriste Web servisi za elektronsku poštu: Google, Yahoo, Hotmail, gmail.... Ovi se servisi koriste bez upotrebe softvera klijenata elektronske pošte i sačinjavaju klijent-server sistem. Web mail sistem predaje elektronsku poruku koristeći SMTP protokol i koristeći POP ili IMAP protokole. Web pošta se ne čuva se na lokalnom računaru, osim ako to korisnik izričito ne zahteva, već ista ostaje memorisana na serveru. Pristup nalogu elektronske pošte na serveru ili prikupljanje podataka o korisničkom nalogu od strane pružaoca usluga umnogome smanjuje količinu posla forenzičkom istražiocu. Ako pristup nije dozvoljen, do web mail poruka može se doći pregledom radne i keš memorije. Kada korisnik proverava poruke, ili sastavlja novu, operativni sistem sačuva podatke sa ekrana na hard disku, pogotovo ako korisniku treba više  vreme da sastavi poruku. Privremeni dokumenti Operativni sistemi privremene dokumente kreiraju za aplikacije koje šalju i primaju podatke preko mreže. Ti se podaci prvo skladište u radnoj memoriji, a kada se ista popuni, operativni sistem pomera podatke niže na listu prioriteta podataka koji su potrebni aplikacijama i zapisuje ih na tvrdi disk. Ne postoji posebno i jedinstveno područje gde se čuvaju privremeni dokumenti jer neke aplikacije stvaraju dodatne privremene datoteke uz one što ih stvara operativni sistem. Aplikacije koje nemaju mogućnost privremenog čuvanja podataka, prepuštaju operativnom sistemu da ih memoriše koristeći swap datoteke ili virtualnu memoriju. Kada aplikaciji zatreba privremeno sačuvani podatak, operativni sistem ga šalje aplikaciji i briše sa hard diska. Iako se swap datoteke brišu, do podataka je ipak moguće doći, jer još uvek fizički postoje na disku Instant poruke U većim organizacijama komunikacija sa korisnicima se

 16. Perceptions of Patient Engagement Applications During Pregnancy: A Qualitative Assessment of the Patient's Perspective.

  Science.gov (United States)

  Goetz, Maren; Müller, Mitho; Matthies, Lina Maria; Hansen, Jenny; Doster, Anne; Szabo, Akos; Pauluschke-Fröhlich, Jan; Abele, Harald; Sohn, Christof; Wallwiener, Markus; Wallwiener, Stephanie

  2017-05-26

  highly frequented source of information. Expectations and usability requirements for those applications are also high, thus posing a challenge to interdisciplinary service providers. Patients' attitude toward integrating apps in routine care settings was positive with a favorable influence on patient empowerment. Health care professionals should guide pregnant women toward a successful integration of these educational tools in pregnancy care. ©Maren Goetz, Mitho Müller, Lina Maria Matthies, Jenny Hansen, Anne Doster, Akos Szabo, Jan Pauluschke-Fröhlich, Harald Abele, Christof Sohn, Markus Wallwiener, Stephanie Wallwiener. Originally published in JMIR Mhealth and Uhealth (http://mhealth.jmir.org), 26.05.2017.

 17. Podrumko

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manfred Kyber

  2016-12-01

  Full Text Available Između ponoći i jednog sata oživi sve ono za što glupi ljudi vjeruju da oživjeti ne može. Ali zaista, mnogobrojne stvari koje inače samo ukočeno i mirno leže, kao da ne mogu reći ni „dobar dan“, sve one u to vrijeme ožive. I ne brinu mnogo o tome vjeruju li glupi ljudi u to ili ne. Tako i u tom starom gradiću oživje sve kada sat sa zvonika crkve Presvete Djevice Marije s dvanaest muklih, teških udaraca otkuca ponoć. Kamenje na pločniku počelo je razgovarati s vlatima trave koja je među njim rasla i pitalo je koliko još misli ostati. Zabati i erkeri kuća u uskim zamršenim uličicama kimali su jedni drugima, a ulične svjetiljke žalile su se na vjetar; prehladile su se jer on tako bezobzirno mijenja smjer.Također oživje sve i u starom vinskom podrumu staroga gradića. Mnogobrojne bačve koje stajahu jedne pokraj drugih, velike i male, zijevnuše i protegnuše se i ispružiše se, a kad bi jedna drugu pritom gurnula, rekla bi: „Oh, tisuću puta oprostite!“ Jer bačve su vrlo pristojne i znaju se lijepo ponašati. Tada bi sve uspravno stale na svoje debele nožice – naime, bačve imaju nožice, ako glupi ljudi ne znaju ni to – i sve bi se klanjale jedne drugima i kimale si i pozdravljale se na sve stane.

 18. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 19. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 20. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 1. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 2. Distribution, abundance, breeding parameters, threats and prey preferences of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca in European Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available V období 2008-201 3 bolo orlami královskými obsadených 32 rôznych hniezdnych teritórií. Tieto územia sa nachádzajú najmä v dvoch oblastiach: pohorie Derventa/Yıldız a územie na sever od Marmarského mora. Najbližšia vzdialenost medzi hniezdiskami bola 4,2 km. Stredná vzdialenost medzi pármi bola 1 0,44 ± 2,95 km. Priemerná hodnota hniezdnej úspešnosti v období 2008-201 3 vrátane 1 07 prípadov inkubácii bola 1 ,01±0,1 0. Priemerná hniezdna úspešnost vtákov v Marmarskom regióne (1 ,05±0,78 bola vyššia ako v oblasti pohorí Derventa/Yıldız (0,91±0,84. Predkladaná štúdia potravy orla královského bola založená na 582 zvyškoch koristi, obsahujúcej minimálne 70 taxónov. Cicavce boli najrozšírenejšie skupinou (46.5 %, nasledované vtákmi (32,4 % a plazmi (20,3 %. Najcastejšou koristou bol jež bledý (Erinaceus roumanicus a dva druhy korytnaciek - korytnacka zelenkastá (Eurotestudo hermanni a korytnacka grécka (Testudo graeca, ktoré dohromady predstavovali celkom 1 4,4 % z ulovenej koristi. Potravné spektrum sledovaných párov obsahoval tieto druhy koristi: cajka žltonohá (Larus michahellis, sysel pasienkový (Spermophilus citellus, domáca sliepka (Gallus gallus f. domestica a bocian biely (Ciconia ciconia. Tieto druhy dohromady tvorili 67,8 % z ulovenej koristi. Bol preukázaný štatisticky významný rozdiel (Z=2,52, p=0,01 v preferencii potravy orlov královských v oboch študovaných oblastiach.

 3. Total flotation and backfill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Villachica León

  2001-03-01

  Full Text Available Kolektívna flotácia a zavážanie (TFB boli navrhnuté ako ve¾mi výhodný technologický postup pre dosiahnutie trvalého rozvoja pri podzemnej ažbe polymetalických rúd v Peru. Táto technológia zlepšuje ekonomiku, znaène znižuje väèšinu environmentálnych problémov, ktoré súvisia s prevádzkovaním jemných odpadov, kyslými vodami a nadmerným používaním chemikálií v úpravniach.Kolektívna flotácia (TF je založená na mimoriadne hrubom mletí a flotácii sulfidov neželezných kovov s výnimkou pyritu. Získaný produkt je kolektívny koncentrát s hmotnosou 15-25 % hmotnosti vyaženej rudy. Postup umožòuje ve¾mi jednoduchú schému aplikácie flotaèného režimu a flotaèného okruhu bez stupòov triedenia, zahusovania a filtrácie. Úpravne pracujúce v TF režime sú tak malé, že ich je možné inštalova v podzemí, èím sa znaène znížia náklady a infraštruktúra potrebné pre manipuláciu s rudou a jej dopravou na povrch.Odpady z TF prevádzkovanej v podzemí sú hrubozrné takže je možné ich zavážanie bez predchádzajúceho triedenia za úèelom odstránenia jemných podielov. Tým sa znižuje množstvo odpadu, ktoré sa má èerpa na povrch až na 5-10 % hmotnosti vyaženej rudy. Kolektívny koncentrát sa èerpá na povrch, kde sa premie¾a a separuje na koncentráty Cu, Pb a Zn a pyritový koncentrát. V prípade Peru táto separaèná jednotka (SP môže by vzdialená od miesta ažby.V prípade novej baníckej technológie TFB dochádza k dramatickým zmenám pri návrhu a projektovaní banského diela. Technológiu TFB je možné tiež úspešne aplikova v jestvujúcich baniach, kde je nutné aži hlboko uložené ložiská. V tejto práci sa popisujú skúšky s TFB technológiou pre Zn-Pb ložisko ve¾kej håbky. V týchto skúškach sa dosiahli výažnosti pre Zn a Pb do 90 % pre koncentrát tvoriaci 15 % vyaženej rudy pri hrubom mletí (25 % - 200 mesh pri

 4. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  koji slijede u vlastitom su prijevodu, osim ako nije drugačije naznačeno. U 20. stoljeću oformio se, između ostalih, pristup da je zadatak prevoditelja prijevodom oponašati izvorno lirsko djelo, a uz to što prijevod treba preslikavati original, on također treba zadržati i njegovu poetsku vrijednost te u ciljnom jeziku funkcionirati kao samostalna poetska forma (bez glosa, komentara ili fusnota. Budući da je svaka pjesma priča za sebe, svaki je prevoditelj pri definiranju prioriteta (zvučnost? semantika? rima? ritam? prepušten samom sebi i konstantno se suočava s izborima (Jones (citat u Connolly 174 prevođenje poezije naziva “umjetnošću kompromisa”. W. S. Merwin opisuje svoj pristup prevođenju poezije na sljedeći način: “Znate, i dalje vjerujem da ne znam kako se prevodi i da to nitko ne zna. To je nemoguć, ali nužan proces, ne postoji savršen način da se on izvede i velik njegov dio mora se oblikovati u hodu za svaku pojedinačnu pjesmu.”

 5. NASA's Chandra Reveals Origin of Key Cosmic Explosions

  Science.gov (United States)

  2010-02-01

  WASHINGTON -- New findings from NASA's Chandra X-ray Observatory have provided a major advance in understanding a type of supernova critical for studying the dark energy that astronomers think pervades the universe. The results show mergers of two dense stellar remnants are the likely cause of many of the supernovae that have been used to measure the accelerated expansion of the universe. These supernovae, called Type Ia, serve as cosmic mile markers to measure expansion of the universe because they can be seen at large distances, and they follow a reliable pattern of brightness. However, until now, scientists have been unsure what actually causes the explosions. "These are such critical objects in understanding the universe," said Marat Gilfanov of the Max Planck Institute for Astrophysics in Germany and lead author of the study that appears in the Feb. 18 edition of the journal Nature. "It was a major embarrassment that we did not know how they worked. Now we are beginning to understand what lights the fuse of these explosions." Most scientists agree a Type Ia supernova occurs when a white dwarf star -- a collapsed remnant of an elderly star -- exceeds its weight limit, becomes unstable and explodes. Scientists have identified two main possibilities for pushing the white dwarf over the edge: two white dwarfs merging or accretion, a process in which the white dwarf pulls material from a sun-like companion star until it exceeds its weight limit. "Our results suggest the supernovae in the galaxies we studied almost all come from two white dwarfs merging," said co-author Akos Bogdan, also of Max Planck. "This is probably not what many astronomers would expect." The difference between these two scenarios may have implications for how these supernovae can be used as "standard candles" -- objects of a known brightness -- to track vast cosmic distances. Because white dwarfs can come in a range of masses, the merger of two could result in explosions that vary somewhat in

 6. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1991; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1991. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-01-01

  zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije je u toku, ali njegova realizacija u 1991. godini kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. U 1991. godini na reaktoru RA je demontirana postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. Pri kraju je izrada odredjenih konstrukcionih elemenata za novu instrumentaciju, koju je prihvatio da realizuje Institut u Vinci, kako bi se ubrzala realizacija ovog projekta. Ako sva predvijena oprema ne bude isporucena do kraja marta 1992. godine, nece moci da se otpocne sa probnim radom reaktora u prvoj polovini 1993. godine, kako je planirano. Na realizaciji projekta u 1991. godini ucestvovalo je efektivno 53 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova. Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1992. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 7. Prikaz knjige: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Krešić

  2018-01-01

  Full Text Available Godina 2017. u svjetskim je razmjerima bila iznimno dinamična godina. Obilježila su je različita zbivanja koja u našem globalnom selu imaju posvemašnji utjecaj bilo da je riječ o prirodnim katastrofama (uragani, požari, poplave i potresi ili onima na koje je znatno više utjecaja imala ljudska ruka, od terorističkih samoubilačkih napada, nuklearnog mahnitanja sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, neobičnog predsjednikovanja Donalda Trumpa ili, ako pogledamo bliže našem dvorištu, migrantskih valova, pokretanja postupka britanskog izlaska iz Europske unije te pokušaja katalonske vlade da izbori neovisnost od Španjolske. Istodobno tu su godinu u Hrvatskoj obilježile duboke društvene podjele, ideološke svađe te iseljavanje znatnog broja građana. Nezadovoljstvo koje hrvatski građani osjećaju i izražavaju prema stanju u državi, funkcioniranju njezinih institucija i pravcu u kojem zemlja ide daje nam pravo, ali nas i obvezuje, svakog pojedinačno i društvo u cjelini, upitati se što smo učinili u proteklih nemalih dva i pol desetljeća, odnosno jesmo li učinili dovoljno kako bismo opravdali stečenu neovisnost o kojoj su brojne generacije prije nas sanjale. Upravo je protek čak četvrt stoljeća od stjecanja neovisnosti bio poticaj prof. Budislavu Vukasu, mlađem da se u godini obilježavanja 25. godišnjice prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode (22. svibnja, ali i obljetnice njezina međunarodnog priznanja (15. siječnja, pozabavi pitanjem hrvatske državnosti u prošlosti i njezinu kontinuitetu/diskontinuitetu kroz stoljeća. Rezultat njegova istraživanja je monografija Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na 240 stranica teksta monografija daje autorovo viđenje “fenomena kontinuiteta hrvatske državnosti” (str. 9, pri čemu se na događanja s početka devedesetih godina prošlog stoljeća može gledati kao na svojevrsnu kulminaciju spomenutog

 8. Commercial-Scale Demonstration of the Liquid Phase Methanol (LPMEOH) Process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  1998-12-21

  The Liquid Phase Methanol (LPMEOW) Demonstration Project at Kingsport Tennessee, is a $213.7 million cooperative agreement between the U.S. Department of Energy (DOE) and Air Products Liquid Phase Conversion Company, L.P. (the Partnership) to produce methanol from coal-derived synthesis gas (syngas). Air Products and Chemicals, Inc. (Air Products) and Eastman Chemical Company (Eastman) formed the Partnership to execute the Demonstration Project. The LPMEOW Process Demonstration Unit was built at a site located at the Eastman complex in Kingsport. During this quarter, initial planning and procurement work began on the seven project sites which have been accepted for participation in the off-site, methanol product-use test plan. Two of the projects have begun pre-testing of equipment and three other projects have commenced with equipment procurement, Methanol produced from carbon monoxide (CO)- rich syngas at the Alternative Fuels Development Unit (AFDU) in LaPorte, TX has been shipped to four of the project sites in anticipation of the start of testing during the first quarter of calendar year 1998. Catalyst activity, as defined by the ratio of the rate constant at any point in time to the rate constant for a freshly reduced catalyst (as determined in the laboratory autoclave), continued to decline more rapidly than expected. In response to concentrations of arsenic and sulfbr detected on catalyst samples from the LPMEOW Reactor, Eastman replaced both the arsine- and sulfiwremoval material in the Eastman guard bed which treats the primary syngas feed stream (&danced Gas) prior to its introduction into both the Eastman fixed-bed methanol plant and the LPMEOWM Demonstration Unit. After restarting the demonstration unit, the catalyst deactivation rate remained essentially unchanged. Parallel testing in the laboratory using arsine-doped, and subsequently arsine- and SuIfi-doped syngas, ako ftiIed to prove that arsine was responsible for the higher-than-expected rate of

 9. Psychologist in a Pocket: Lexicon Development and Content Validation of a Mobile-Based App for Depression Screening.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Paula Glenda Ferrer; Ramos, Roann Munoz; Bitsch, Jó Ágila; Jonas, Stephan Michael; Ix, Tim; See, Portia Lynn Quetulio; Wehrle, Klaus

  2016-07-20

  PiaP, we were able to gather 1762 main keywords and 9655 derivatives of main keywords. In addition, we compiled 823,869 spelling variations. Keywords included negatively-valenced words like "sad", "unworthy", or "tired" which are almost always accompanied by personal pronouns, such as "I", "I'm" or "my" and in Filipino, "ako" or "ko". For the content validation, only keywords with CVR equal to or more than 0.75 were included in the depression lexicon test-run version. The mean of all CVRs yielded a high overall CVI of 0.90. A total of 1498 main keywords, 8911 derivatives of main keywords, and 783,140 spelling variations, with a total of 793, 553 keywords now comprise the test-run version. The generation of the depression lexicon is relatively exhaustive. The breadth of keywords used in text analysis incorporates the characteristic expressions of depression and its related constructs by a particular culture and age group. A content-validated mobile health app, PiaP may help augment a more effective and early detection of depressive symptoms.

 10. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 11. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Šiška

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: The administration of some psychological methods can be a temporary source of stress and evoke in some patients a pathophysiological reaction with a negative health outcome. OBJECTIVE: The aim of the study was to find out whether the administration of the Rorschach Inkblot Method (RIM can change the autonomic nervous system (ANS activity in terms of shifting the sympathovagal balance towards sympathetic activity. METHODS: The RIM test was applied to 39 healthy females (22.8 ± 2.4 years. ANS activity was measured by the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV before, during, and after the RIM test. The same algorithm as in the previous procedure was employed in 30 healthy females (21.41 ± 1.7 years, however the Stroop color word test (SCWD, a very powerful stressor with a marked impact on ANS activity, instead of the RIM, was administered. Five relative parameters of SA HRV were used: percentages of VLF (very low frequency, LF (low frequency and HF (high frequency components (from the spectral power total and VLF/HF and LF/HF ratios. Changes in VLF/HF and LF/HF during the RIM and SCWT tests were used to compare the tests. RESULTS: During the RIM administration, a significant decrease in spectral power in HF (%, a significant increase in VLF (% and LF (%, and a significant increase in LF/HF and VLF/HF ratios have been shown. No significant differences in VLF/HF (markers of stressful situations among the RIM and the SCWT were found. CONCLUSIONS: The administration of the RIM can act as a powerful stressor and causes a significant decrease in parasympathetic activity and the shift of sympathovagal balance towards sympathetic activity. Administration of RIM and SCWT tests can produce stress of comparable intensity, with a similar impact on ANS activity. [VÝCHODISKA: Použití některých psychologických metod může přechodně působit jako zdroj stresu a u některých pacientů vyvolat patofyziologické reakce s negativn

 12. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 13. Romanian Association of Balneology Conference – 2015, 28 – 31 May, Băile Tuşnad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUNTEANU Constantin

  2015-05-01

  Full Text Available 1.\tProf. Onose G, MD, PhD, MSc, Univ. Assist. Haras MA, MD, PhD, Prof. Sinescu CJ, MD, PhD1,2, Univ. Assist. Daia CO, MD, PhD1,2, RDI Assist. Andone I, MD, Postgrad2, Onose VL, MD,3, Assist. Prof. Capisizu A, MD, PhD1,4, Prof. Grigorean VT, MD, PhD1,2, Assoc. Prof. Ciobotaru C, MD, PhD5,6, Sandu AM, MD, Postgrad.2, Assist. Prof. Blendea CD, MD, PhD7, 8 - BASIC WELLNESS FEATURES AND SOME RELATED ACTIONS, PROPENSIVE INCLUDING FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING - 2.\tOlga SURDU, T.V. SURDU, Monica SURDU - STATE OF ART of balneotherapy/thermalisme in Romania 3.\tIliuta Maria Alexandra - THE IMPORTANCE OF NUTRITION IN HEALTH PROGRAMS 4.\tDr. Dogaru Gabriela - THERAPEUTIC EFFECTS OF MINERAL WATERS IN RENAL DISEASES 5.\tVeryho N.S. - THERAPEUTIC EFFECT OF MINERAL WATER WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HUMIC ACIDS IN EXPERIMENTAL HEPATITIS INDUCED BY ACETAMINOPHEN 6.\tIoana Marian - SPA SEEN AS AN EXTENSION OF A HEALTH RESORT - A NECESSARY CONDITION FOR INTEGRATING ROMANIA IN THE LIST OF GLOBAL WELLNESS TOURISM DESTINATIONS 7.\tBilha Neli-Claudia, Bilha Stefan - THE BALNEARY TREATMENT COURSE – A BREATH OF LIFE 8.\tBilha Neli-Claudia, Bilha Stefan - WICH SALT MINE DO YOU RECOMMEND FOR SPELEOTHERAPY? Interdisciplinary project proposal. 9.\tGáspár Boróka, Gabriela Dogaru - BALNEOTHERAPY IN THE BOGHIŞ RESORT 10.\tDr. Luminita Aurelia Pasca - REHABILITATION OF ELDERLY PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE 11.\tDr. Luminita Aurelia Pasca, Dr. Valer Donca - GEROVITAL – PROPHYLAXIS OF AGING AND GERIATRIC TREATMENT 12.\tAndronache Cristina - IMPORTANCE OF REHABILITATION TREATMENT IN HEMOPHILIC ARTHROPATHY – A CASE REPORT 13.\tDr. Motricala Marieta, Molnar Akos - BALNEOTHERAPY IN BAILE TUSNAD 14.\tIoana Pop, Bianca Pop - MEDICAL REHABILITATION IN NEUROPATHIC PAIN 15.\tAmalia Salca¹, Nicoleta Stoica1, Gabriela Dogaru¹,² - BALNEOTHERAPY IN GONARTHROSIS 16.\tAlexandru Bogdan-Cătălin, Toşa Edith-Éva - USING PULSED SHORT WAVE (DIAPULSE COMPLEMENTARY TO

 14. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  sprchový systém s ventilátormi. Aktivity a odpočinok zvierat boli hodnotené v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po dobu 24 hodín. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola pouţitá neparametrická Kruskal-Wallisová jednofaktorová analýza rozptylu a mnohonásobný porovnávací test k zisťovaniu preukaznosti rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc. Zvýšené prúdenie vzduchu ventilátormi malo pozitívny účinok a zosilnilo ochladzovací efekt zvierat vyuţívajúcich evaporačné ochladzovanie sprchovým systémom. Bolo zistené preukazné predĺţenie celkovej doby leţania a skrátenie doby státia. Zvieratá v skupine SV so sprchami a ventilátormi leţali v boxoch dlhšie ako v skupine S so sprchami bez ventilátorov (10.76 h*d-1*ks-1 oproti 7.71 h*d-1*ks-1, P<0.001. Celkové leţanie v skupine SV predstavovalo 11.31 h*d-1*ks-1a v skupine S 10.22 h*d-1*ks-1. Menej ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov preukazne viac zalíhali do chodby (2.52 h*d-1*ks-1 oproti 0.56 h*d-1*ks-1, P<0.001, a to aj v nočnom období.

 15. Mathematical modeling and identification of the mathematical model parameters of diesel fuel injection systems / Математическое моделирование и идентификация параметров математической модели системы впрыска топлива дизельных двигателей / Matematičko modeliranje i identifikacija parametara matematikog modela sistema ubrizgavanja goriva kod dizel motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloljub S. Štavljanin

  2017-04-01

  ля идентификации неизвестных параметров модели. В статье представлены экспериментальные результаты наряду с результатами моделирования, а также анализ результатов процесса идентификации неизвестных параметров модели. / Cilj rada je da se istaknu, ako ne sve, a ono bar najvažnije prednosti koje donosi primena matematičkog modeliranja tokom projektovanja novog rešenja ili usavršavanja i optimizacije postojećeg objekta. Izloženi su osnovni principi izrade modela bez iznošenja detaljne matematičke interpretacije procesa iz čega sledi da model sadrži veći broj nepoznatih ili orjentaciono poznatih parametara i da nije moguće realizovati model tipa prozirne kibernetičke kutije. Da bi se ostvarila sinteza modela i eksperimentalnih rezultata neophodna je primena optimizacionih metoda za identifikaciju nepoznatih parametara modela. U radu su navedeni eksperimentalni rezultati uporedo sa rezultatima modeliranja i identifikacije kao i analiza postupka identifikacije nepoznatih parametara modela.

 16. The method of “external spiral” for solving a large system of linear equations / Применение метода «внешней спирали» при решении систем линейных уравнений с большим количеством неизвестных / Metoda 'spoljašnje spirale" za rešavanje linearnog sistema sa velikim brojem nepoznatih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksa S. Srdanov

  2018-04-01

  начений результатов, что приводит к проблемам: overflow и underflow; 3. изменение значений некоторых коэффициентов в исходной системе, что приводит к неустойчивости решения; 4. дополнительные требования вследствие конвергенции; 5. в случаях большого количества уравнений и неизвестных необходимо, чтобы матрица системы была или не слишком наполнена, или была симметричной, либо диагональной, и т.д. В данной работе представлены методы решения системы линейных уравнений с произвольным количеством уравнений и неизвестных, на которых не отражаются перечисленные проблемы. / Rešavanje linearnog sistema jednačina n × n može biti problem i za računar, pogotovo ako je potrebno tačno rešenje, čak i kada je broj jednačina i nepoznat i relativno mali (par hiljada. Sve postojeće metode su opterećene bar jednim od sledećih problema: 1. složenošću računanja izraženim kroz broj potrebnih operacija koje je potrebno izvršiti kako bi se došlo do rešenja; 2. potencijalnom mogućnošću neograničenog rasta veličina među rezultata, što uzrokuje probleme prekoračenja opsega (overflow i nedovoljne osetljivosti odnosno preciznosti (underflow; 3. promenom vrednosti nekih koeficijenata u polaznom sistemu, što uzrokuje nestabilnost rešenja; 4. dodatnim zahtevima, zbog konvergencije; 5. slučajevima velikog broja jednačina i nepoznatih koji zahtevaju da matrica sistema bude: ili slabo popunjena, ili simetrična, ili dijagonalna, itd. U ovom radu prezentuje se metoda za rešavanje sistema linearnih jednačina sa proizvoljnim brojem

 17. Vulnerability assessment and penetration testing in the military and IHL context / Оценка уязвимости и тестирование на взлом в военном и международном гуманитарном праве / Procena ranjivosti i testiranje otpornosti na upade u sistem u vojnom i kontekstu međunarodnog humanitarnog prava

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan D. Mladenović

  2017-04-01

  снованных на тех же технологиях, и они одинаково важны как для управления рисками в военных операциях в киберпространстве, так и в области обороны, разведки и международного гуманитарного права. / Procena ranjivosti i testiranje otpornosti na upade u sistem su ključne aktivnosti upravljanja rizikom u informacionoj bezbednosti, sajber odbrani i obaveštajnom radu vojnih organizacija. Ove aktivnosti su značajne u kontekstu izvođenja vojnih operacija, ali i u kontekstu Međunarodnog humanitarnog prava (IHL i sprovođenja zakona. Primena informacionih tehnologija u vojnom i civilnom okruženju povećava kompleksnost u oblasti upravljanja rizikom. Pored informacione bezbednosti, vojne organizacije imaju zadatak da preduzmu neophodne aktivnosti u oblasti sajber operacija, za svrhe odbrane i napada. Oni zavise od znanja i veština zasnovanih na tehnologiji i implementiraju ih specifične organizacije u okviru vojnih sistema. Procena ranjivosti za cilj ima otkrivanje prirode ranjivosti, bez razmatranja kako se one mogu koristiti za napad, dok testiranje otpornosti na upade u sistem koristi eksploite za upade u sisteme i tako procenjuje vrstu i stepen rizika koji ove ranjivosti predstavljaju za sistem. Međutim, čak i ako predstavljaju dve različite aktivnosti, sa različitim krajnjim ciljevima, oni su komplementarni i međuzavisni. Pošto je njihova zajednička odlika razvoj znanja i veština zasnovanih na istim tehnologijama, oni su od podjednake važnosti za upravljanje rizikom, vojne operacije u sajber prostoru i njihovu upotrebu za odbrambene i obaveštajne aktivnosti, kao i međunarodno humanitarno pravo.

 18. Prikazi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  zbornika jest i tema vlasništva pojedinog primjerka stare knjige. Upravo tu temu obradio je D. Shaw pod naslovom Tko je bio vlasnik ove knjige? Proučavanje porijekla knjiga u europskim razmjerima. Autor naglašava važnost katalogizacije na temelju pojedinog primjerka jer se jedino tako u kataložnom zapisu mogu zabilježiti sve karakteristike i posebnosti pojedinog primjerka građe. Upravo takav postupak opisa potaknuo je razvoj područja kojim se bavi autor u svome radu - proučavanja porijekla knjige. Važnost proučavanja prethodnih vlasnika jasno se vidi u mogućnosti okupljanja raspršenih knjižnica i privatnih zbirki koje svoju „pripadnost“ određenoj zbirci ponekad mogu dokazati jedino obilježjima vlasnika ili knjižnice kojoj su nekoć pripadali. Osim vlastoručnih potpisa vlasnika i pečata knjižnice, dokazi o prijašnjim vlasnicima mogu se istražiti i uz pomoć signatura, ex librisa, pečata na uvezima itd. Veliku pomoć u toj vrsti istraživanja pruža i Konzorcij europskih knjižnica (CERL koji nudi mrežnu bazu podataka o porijeklu knjiga. Posljednji rad u ovoj cjelini izradila je doktorska studentica M. Tomić pod naslovom Podaci o povijesti primjerka u hrvatskim katalozima stare i rijetke građe. Autorica je prikupila dostupne (tiskane kataloge te je kroz te kataloge i kataložne zapise starih i rijetkih knjiga u online katalozima istražila koliko se bilježe podaci o porijeklu primjerka. U radu su prikazani rezultati spomenutog istraživanja s posebnim osvrtom na podatke o povijesti primjerka ukoliko su (i ako su uopće uključeni u tiskane kataloge stare i rijetke građe u hrvatskim knjižnicama te u online katalozima hrvatskih knjižnica. Dodana vrijednost ovoga rada jest i bibliografija kataloga inkunabula, kataloga knjiga i rukopisa koji se nalaze u muzejskim knjižnicama i crkvenim ustanovama te kataloga izložbi starih i rijetkih knjiga. Neki od izvora koji su istraženi nisu ranije uključivani u postojeće bibliografije stare gra