WorldWideScience

Sample records for zakonom nelinejnosti utroennoj

 1. Le contrôle exercé par le juge administratif sur les autorités administratives indépendantes

  Gjidara, Marc

  2013-01-01

  Pojava i umnožavanje nezavisnih upravnih autoriteta predstavlja refleksiju velikih promjena organizacije uprave u Francuskoj. Prvu nezavisnu upravnu organizaciju uspostavila je Nacionalna komisija za slobodu informiranja Zakonom od 6. Siječnja 1978. Godine. Nezavisne upravne organizacije, danas, posebno susrećemo u ekonomskom i financijskom sektoru – gdje jamči ostvarivanje (zaštitu) prava svim sudionicima.

 2. POVEZANOST MED STOPNJO BREZPOSELNOSTI IN ZAPOSLOVANJEM TUJCEV

  Horvat, Jure

  2010-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene osnovne značilnosti zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki so v veljavi od decembra leta 2007. Ker je delovno dovoljenje pogoj za zaposlitev in delo tujcev iz tretjih držav, smo v diplomskem delu dokaj izčrpno prikazali vrste delovnih dovoljenj in postopke, ki so potrebni za pridobitev teh dovoljenj. Z novim zakonom so se prav na področju pridobitve delovnega dovoljenja postopki skrajšali in obseg dokazil zmanjšal, kar je precej olajšalo delo delodajalcem ...

 3. Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj

  Vučković Juroš, Tanja

  2015-01-01

  Krajem 2013. i u 2014. Hrvatsku su obilježile dvije vrlo različite promjene u statusu seksualnih manjina. Prvo, ustavnim referendumom istospolnim partnerima onemogućio se pristup instituciji braka. Drugo, novim Zakonom o životnom partnerstvu omogućila im se većina bračnih prava, osim zajedničkog usvajanja djece. Ovo jasno ilustrira sukobljene trendove hrvatskog društva. S jedne strane, poboljšanja u položaju seksualnih manjina mogla su se uočiti još 1970.-ih i 1980.-ih, a nakon prekida tih po...

 4. Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu

  Damir Aviani

  2013-01-01

  Zakon o općem upravnom postupku iz 2009. godine predstavlja značajnu novinu u hrvatskom upravnopostupovnom zakonodavstvu. Njime je prvi put u Republici Hrvatskoj, između ostaloga, provedena i opća pravna regulacija upravnih ugovora. Tim se zakonom posebno reguliraju brojna pitanja upravnih ugovora, kao što su uvjeti za njegovo sklapanje i njihov predmet, njihova ništetnosti, izmjena, raskid, te na kraju regulira i upravnu zaštitu stranaka kad javnopravno tijelo ne ispunjava svoje ugovorne obv...

 5. Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj

  Vučković Juroš, Tanja

  2015-01-01

  Krajem 2013. i u 2014. Hrvatsku su obilježile dvije vrlo različite promjene u statusu seksualnih manjina. Prvo, ustavnim referendumom istospolnim partnerima onemogućio se pristup instituciji braka. Drugo, novim Zakonom o životnom partnerstvu omogućila im se većina bračnih prava, osim zajedničkog usvajanja djece. Ovo jasno ilustrira sukobljene trendove hrvatskog društva. S jedne strane, poboljšanja u položaju seksualnih manjina mogla su se uočiti još 1970.-ih i 1980.-ih, a nakon prekida tih po...

 6. Pedagoške mjere u sustavu intervencija prema učenicima rizična ponašanja: kritička analiza

  Bouillet, Dejana

  2010-01-01

  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008.) poremećaji u ponašanju definirani su kao posebna potreba učenika. To znači da učenici takva ponašanja u školskim sredinama ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i oblike pomoći. U postojećem sustavu školskih ustanova učenici s poremećajima u ponašanju, međutim, rijetko primaju odgovarajuću stručnu pomoć, što dugoročno umanjuje njihove obrazovne mogućnosti. Istodobno, učenici u suvremenim socijaln...

 7. Anаlizа inicijаtivа izveštavanja o održivosti u elektro privredi Brazila

  Mariana Rocha Camargos

  2014-04-01

  Full Text Available U nastojanju da skrenu pažnju na sve veću zabrinutost povodom socijalnog i ekološkog uticaja organizacionih aktivnosti, određene kompanije su počele da objavljuju izveštaje o održivosti. Prateći svetski trend, velika većina kompanija iz brazilskog sektora za snabdevanje električnom energijom koristi okvir za Globalnu inicijativu izveštavanja (GRI kao model za izveštavanje o održivosti. U skladu sa zakonom, brazilska Državna agencija za električnu energiju (ANEEL zahteva drugačiji model Izveštavanja o korporativno društvenoj odgovornosti. U tom kontekstu, cilj ovog rada je bio da se proceni kako kompanije brazilske elektroprivrede koriste GRI smernice i uticaj zakonskih propisa na sadržaj ovog izveštaja. U tu svrhu je sprovedeno komparativno istraživanje izveštaja o održivosti iz 12 elektroprivrednih kompanija. Analizirani i poređeni su pokazatelji iz izveštaja iz 2010.godine kako bi se proverilo da li postoji obrazac po kom distributeri koriste smernice i svoje pokazatelje. Prvi rezultati pokazuju da usvojeni koncept održivosti, usklađenost sa GRI principima, izbor pokazatelja i kvalitet objavljenih informacija variraju u različitim kompanijama. Pojašnjen je i uticaj ANEEL-a na sadržaj GRI izveštaja. Uopšteno govoreći može se zaključiti da brazilske elektroprivredne kompanije nisu na dobar način koristile GRI model što ukazuje na činjenicu da se izveštavanje o održivosti u ovom sektoru mora unaprediti, posebno u pogledu transparentnosti i kvaliteta izveštaja.

 8. Kaznena djela u zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima s osvrtom na mjere opreza prema zakonu o kaznenom postupku

  Damir Primorac

  2011-12-01

  Full Text Available Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima donesen je 15. srpnja 2003. godine, a stupio je na snagu dana 23. srpnja 2003. godine. Zbog poteškoća do kojih je dolazilo uslijed primjene tog Zakona u praksi, pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, pa su tako bile sveukupno tri izmjene i dopune, i to 2006., 2009. i 2011. godine. Sve te izmjene i dopune dovele su do smanjena protupravnih ponašanja na stadionima, a zadnjom izmjenom i dopunom iz 2011. godine uvedena su četiri kaznena djela – Sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe, Organiziranje nasilja na športskim natjecanjima, Uništavanje stvari ili imovine na športskim natjecanjima te Nepoštivanje mjera i zabrane. Kada su u pitanju kaznena djela učinjena na športskim natjecanjima važno je spomenuti i dvije mjere opreza propisane Zakonom o kaznenom postupku (zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja te obveza redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu kojima se počiniteljima takvih kaznenih djela može, prije ili tijekom kaznenog postupka, zabraniti prisustvovanje određenim športskim natjecanjima uz obvezu da se u vrijeme tih športskih događanja počinitelji javljaju npr. u policijsku postaju nadležnu za područje njihovog prebivališta ili boravišta.

 9. Prikazi

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  srodnim informacijskim ustanovama gdje se pri obavljanju djelatnosti pružanja informacija moraju poštivati propisi o autorskopravnoj zaštiti. Knjiga može poslužiti kao priručnik, prvenstveno knjižničarima, nakladnicima, informacijskim stručnjacima i zaposlenicima u ostalim srodnim profesijama koji se u obavljanju svoje djelatnosti susreću s problemima autorskopravne naravi, ali i kao udžbenik studentima, jer na iscrpan i sveobuhvatan način donosi pregled primjene odredbi autorskog i srodnih prava u području informacijske djelatnosti.U prvom poglavlju objašnjava se pojam autorskog prava te pitanja zaštite autorskog prava u kontekstu slobodnog pristupa informacijama, daje se kratak povijesni pregled razvoja autorskog prava i opisuju najvažniji dokumenti s područja međunarodnog uređenja autorskog i srodnih prava. Sljedeća dva poglavlja bave se problematikom autorskog djela i pravima autora u kojima se navode i primjeri nakladničkog ugovora i ugovora o autorskom djelu.Poglavlje Iznimke i ograničenja od interesa za knjižnice i korisnike donosi upute knjižnicama kao ključnim sudionicima u primjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima s ciljem adekvatne primjene odredbi autorskog i srodnih prava. U poglavlju Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava iscrpno se navode i vrste licencnih ugovora s kojima se knjižnice sve češće susreću uslijed razvoja elektroničkog nakladništva. Takva vrsta autorskopravnog ugovora u nas nema poseban naziv i nije pobliže uređena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, već je općenito regulirana davanjem odobrenja (dozvole, tj. licence za korištenje određenog predmeta zaštite po Zakonu o obveznim odnosima.U knjizi se govori o autorskopravnim aspektima korištenja svih vrsta izvora i građe koji čine knjižnične zbirke i svim oblicima poslovanja u knjižnicama, od javne posudbe, korištenja bazama podataka i webom pa do digitalizacije.Opći cilj svih projekata digitalizacije jest pobolj