WorldWideScience

Sample records for zajeciem pnia ramienno-glowowego

 1. Krymskokaraimska wersja Melukhat Sha’ul. Wydanie krytyczne i analiza językoznawcza

  OpenAIRE

  Smętek, Dorota

  2012-01-01

  Wydział Neofilologii: Katedra Studiów Azjatyckich Rozprawa doktorska udostępnia w wydaniu krytycznym dramat p.t. Melukhat Sha’ul znajdujący się w krymskokaraimskim rękopisie zwanym medżumą i jest pierwszym opracowaniem naukowym tego dzieła. Oryginał rękopisu, o numerze VI-3/22, znajduje się na Krymie. Został on spisany przez Samuela Kohena w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, to znaczy w roku 1876 z krótkimi fragmentami zapisanymi w 1875 i 1879. Rękopis zawiera turkijskie tłumaczenie d...

 2. Contributo dos músculos respiratórios para a fisiopatologia da hipercápnia na doença pulmonar obstrutiva crónica estabilizada

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Bárbara

  2001-05-01

  Full Text Available RESUMO: Os doentes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (D.P.O.C. podem desenvolver hipercápnia crónica, em dado momento da sua história natural, correspondendo o aparecimento desta condição a uma fase de maior gravidade clinica. Os mecanismos fisiopatológicos que levam à hipercapnia crónica, são ainda hoje incompletarnente compreendidos. Apesar da retenção de CO2 estar na dependência da gravidade da obstrução das vias aéreas, existe uma variabilidade consideravel na relação entre os valores de PaCO2 eo Volume Expiratório Forçado em urn segundo (FEV1. Existem outros factores, como alteraçãoes de ventilação-perfusão, perturbações do comando ventilatório, fraqueza dos músculos respiratórios, o próprio padrão respiratório e a hiperinsuflação pulmonar, que tern sido referidos como condicionadores de retenção de dióxido de carbono. Este estudo teve como objectivo avaliar o contributo dos muscúlos respiratórios para a fisiopatologia da hipercapnia na D.P.O.C. estabili zada. Para isso estudámos a drive ventilatória, o padrão respiratório, as trocas gasosas e a forç dos mlisculos respirat6rios em 50 doentes com D.P.O.C. (sendo 27 normocapnicos e 23 hipercápnicos. Os resultados foram comparados com um grupo controlo constituido por 17 indíviduos sem doença cardiorespiratória.Os volumes pulmonares foram avaliados por pletismografia. O Volume de Gás Intratorácico (TGV foi utilizado como a medição mais aproximada da Capacidade Residual Funcional (FRC. A obstrução das vias aéreas foi avaliada mediante a determinação dos débitos forçados e da conductancia especifica (SGaw. O estudo do controlo da ventilação assentou na determinação, em repouso, da Pressão de Oclusão (PO,l, da Ventilação minuto (V’E e ainda na variaçãao destas vari

 3. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 4. DockoMatic: automated peptide analog creation for high throughput virtual screening.

  Science.gov (United States)

  Jacob, Reed B; Bullock, Casey W; Andersen, Tim; McDougal, Owen M

  2011-10-01

  The purpose of this manuscript is threefold: (1) to describe an update to DockoMatic that allows the user to generate cyclic peptide analog structure files based on protein database (pdb) files, (2) to test the accuracy of the peptide analog structure generation utility, and (3) to evaluate the high throughput capacity of DockoMatic. The DockoMatic graphical user interface interfaces with the software program Treepack to create user defined peptide analogs. To validate this approach, DockoMatic produced cyclic peptide analogs were tested for three-dimensional structure consistency and binding affinity against four experimentally determined peptide structure files available in the Research Collaboratory for Structural Bioinformatics database. The peptides used to evaluate this new functionality were alpha-conotoxins ImI, PnIA, and their published analogs. Peptide analogs were generated by DockoMatic and tested for their ability to bind to X-ray crystal structure models of the acetylcholine binding protein originating from Aplysia californica. The results, consisting of more than 300 simulations, demonstrate that DockoMatic predicts the binding energy of peptide structures to within 3.5 kcal mol(-1), and the orientation of bound ligand compares to within 1.8 Å root mean square deviation for ligand structures as compared to experimental data. Evaluation of high throughput virtual screening capacity demonstrated that Dockomatic can collect, evaluate, and summarize the output of 10,000 AutoDock jobs in less than 2 hours of computational time, while 100,000 jobs requires approximately 15 hours and 1,000,000 jobs is estimated to take up to a week. Copyright © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 5. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 6. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 7. Automatic determination of trunk diameter, crown base and height of scots pine (Pinus Sylvestris L.) Based on analysis of 3D point clouds gathered from multi-station terrestrial laser scanning. (Polish Title: Automatyczne okreslanie srednicy pnia, podstawy korony oraz wysokosci sosny zwyczajnej (Pinus Silvestris L.) Na podstawie analiz chmur punktow 3D pochodzacych z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego)

  Science.gov (United States)

  Ratajczak, M.; Wężyk, P.

  2015-12-01

  Rapid development of terrestrial laser scanning (TLS) in recent years resulted in its recognition and implementation in many industries, including forestry and nature conservation. The use of the 3D TLS point clouds in the process of inventory of trees and stands, as well as in the determination of their biometric features (trunk diameter, tree height, crown base, number of trunk shapes), trees and lumber size (volume of trees) is slowly becoming a practice. In addition to the measurement precision, the primary added value of TLS is the ability to automate the processing of the clouds of points 3D in the direction of the extraction of selected features of trees and stands. The paper presents the original software (GNOM) for the automatic measurement of selected features of trees, based on the cloud of points obtained by the ground laser scanner FARO. With the developed algorithms (GNOM), the location of tree trunks on the circular research surface was specified and the measurement was performed; the measurement covered the DBH (l: 1.3m), further diameters of tree trunks at different heights of the tree trunk, base of the tree crown and volume of the tree trunk (the selection measurement method), as well as the tree crown. Research works were performed in the territory of the Niepolomice Forest in an unmixed pine stand (Pinussylvestris L.) on the circular surface with a radius of 18 m, within which there were 16 pine trees (14 of them were cut down). It was characterized by a two-storey and even-aged construction (147 years old) and was devoid of undergrowth. Ground scanning was performed just before harvesting. The DBH of 16 pine trees was specified in a fully automatic way, using the algorithm GNOM with an accuracy of +2.1%, as compared to the reference measurement by the DBH measurement device. The medium, absolute measurement error in the cloud of points - using semi-automatic methods "PIXEL" (between points) and PIPE (fitting the cylinder) in the FARO Scene 5.x., showed the error, 3.5% and 5.0%,.respectively The reference height was assumed as the measurement performed by the tape on the cut tree. The average error of automatic determination of the tree height by the algorithm GNOM based on the TLS point clouds amounted to 6.3% and was slightly higher than when using the manual method of measurements on profiles in the TerraScan (Terrasolid; the error of 5.6%). The relatively high value of the error may be mainly related to the small number of points TLS in the upper parts of crowns. The crown height measurement showed the error of +9.5%. The reference in this case was the tape measurement performed already on the trunks of cut pine trees. Processing the clouds of points by the algorithms GNOM for 16 analyzed trees took no longer than 10 min. (37 sec. /tree). The paper mainly showed the TLS measurement innovation and its high precision in acquiring biometric data in forestry, and at the same time also the further need to increase the degree of automation of processing the clouds of points 3D from terrestrial laser scanning.

 8. Fisiopatologia da Dispneia em doentes cardíacos com Congestão Pulmonar** Trabalbo vencedor ex-aqueo do Prémio Thomé Villar/Boehringer Ingelheim, 1995

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Mota Carmo

  1997-03-01

  Full Text Available SUMÁRIO: O objectivo deste estudo foi avaliar a importância da comparticipação das alterações do controlo da ventilaçõe da força dos músculos respiratórios na génese da dispneia em doentes cardíacos com estase pulmonar. Para isso comparámos 48 doentes (GI, com uma idade média de 61 anos e uma pressão capilar pulmonar (PCP de 19,9 mmHg, com um grupo de 35 controlos (GII, com uma idade média de 62 anos. Foram efectuadas as seguintes avaliações: volumes e capacidades pulmonares pelo método de diluição do hétio e por pneumotacografia, pressão de oclusão e resposta ventilatória em hipercánia, bem como a quantificação simultânea da dispneia utilizando uma escala visual analógica. Foram também medidas as pressões máximas dos músculos respiratórios, ao nível da boca, em repouso. Os doentes cardíacos foram submetidos a cateterismo cardíaco direito com determinação do débito cardíaco por termodilui determinação. Nestes doentes encontrou-se um aumento da pressão de oclusão basal em comparação com o grupo controlo (P0,1 GI-1,7 cmH20 / GII -1,35 cmH20; p<0,001, provavelmente devido ao padrão espirométrico restritivo que apresentavam. Não se detectaram alterações na variação da P0,1 durante a prova de hiperclápnia pelo que admitimos que o controlo central da ventilação se encontrava integro. Durante esta prova e para um mesmo aumento da ventilação, os doentes cardiacos apresentaram um maior grau de dispneia. A redução das pressões máximas respiratórias, bem como o aumento da “drive” respiratória em repouso, poderão estar implicadas na génese da dispneia oeste grupo de doentes. ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate whether pulmonary congestion (PC in cardiac patients may induce changes in the control of breathing or in the

 9. Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Wrześniewska-Wal

  2015-06-01

  ązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi i uprawnionym instytucjom oraz podmiotom w sposób określony w przepisach prawa, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.   Summary: The medical profession can say that is a humanist, because at its core the life and health of man and the respect of this particular value, which is dignity. With dignity are all related legal regulations that protect the privacy of patients. These include provisions relating to privacy, professional secrecy and the protection of medical records. Every patient has the right to respect for privacy and dignity, in particular at the time of granting him health benefits. The doctor is obliged concern that the remaining medical staff observe these principles. Intimacy patient should refer to all feelings and actions not only related to the provision of health services. On such notions of intimacy consists of caring for the patient's welfare, respect for the patient's understanding of his situation. One element of these rights is also possible to contact a patient with others, to accompany a close relative when granting health benefits and the exercise by that person of patient care. Details of these contacts defined in the regulations or the hospital ward. With the right to privacy join safeguards for the protection of personal data. Data on the health of the patient are protected in two planes. This includes provisions on the patient's right to confidentiality of information associated with it and the provisions for the protection of medical records. Professional secrecy covers all information related to the patient and obtained in connection with the exercise of the medical profession. At the same time this obligation is not absolute because the legislature has exhaustively pointed to exceptions in this regard. The entity providing health services shall keep, store and share patient medical records and authorized institutions and entities in