WorldWideScience

Sample records for za tselite na

 1. Parametri za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Ugrinova

  2002-03-01

  Full Text Available Napraven e pregled na parametrite za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati. Za procena na kvalitetot na ispituvaniot materijal bea izvrseni fizicki, hemiski i bioloski ispituvanja spored postapkite dadeni vo Ph. Eur., DIN i spored DIN ISO standardite. Baranjata za kvalitet na ovoj vid ambalaza propisani spored Ph. Eur., DIN i DIN ISO standardite se razlikuvaat vo odnos na predvidenite parametri za fizicki, za hemiski i za bioloski ispituvanja. Isto taka, propisani se i razlicni granici na dozvoleno otstapuvanje na oddelni parametri.

 2. Muziki wa Hip Hop na Haki Za Kijamii: Dhima, Changamoto na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ni dhahiri kuwa haki za kijamii zinaweza kuwasilishwa kwa jamii pana kupitia sanaa ya hip hop. Makala haya basi, yanabainisha dhima na mchango wa muziki wa hip hop katika masuala ya haki za kijamii, yanafafanua changamoto za muziki huu katika kuwasilisha haki za kijamii na kutoa mapendekezo kwa makundi ...

 3. Prenova razsvetljave na Fakulteti za elektrotehniko

  OpenAIRE

  ŠTAJDOHAR, JAN

  2015-01-01

  Pri energetskem pregledu stavbe Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je razsvetljava prostorov na fakulteti v veliko primerih stara, neprimerna in energetsko potratna. V diplomski nalogi smo se posvetili energetski analizi prenove razsvetljave predavalnice P7 in kabineta AZ101. Pri načrtovanju in izbiri svetil smo upoštevali vse tehnične in energetske smernice za učinkovito razsvetljavo prostorov za izobraževanje. V uvodu smo opisali fizikalne osnove svetlobe, k...

 4. 'Iktibasi' katika Tenzi za Mwanakupona na Al-Inkishafi | Beja | Kioo ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya yanatazama tenzi za kale za Kiswahili kwa mkabala wa kitabu kitukufu cha Kurani na Sunnah za Mtume Muhammad (SAW). Wahakiki wengi wamechambua tenzi hizi za kale na kutoa maoni kwamba zina maudhui ya dini ya Kiislamu. Hata hivyo ushahidi halisi wa jinsi watunzi walivyochota maudhui yao ...

 5. Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lengo la makala hii ni kujadili dhima za Mbinu Linganishi katika kuhusisha lugha na lahaja. Data za makala hii zilikusanywa kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni usaili, ushuhudiaji, hojaji na majadiliano katika majopo. Utafiti ulifanyika Tanzania Bara hususan Mkoani Mtwara na Tanzania Visiwani katika maeneo ya ...

 6. Dhima ya Mianzo na Miisho katika Nathari za Kiswahili za Fasihi ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fasihi ya watoto hutofautiana na fasihi ya watu wazima katika maudhui, fani, mawanda, walengwa na hata umri. Pamoja na kutofautiana huko, bado dhima ya fasihi inabaki ileile ya kufundisha, kuburudisha, kuonya, kuadibu, kurithisha amali za jamii na kadhalika. Wataalamu mbalimbali wa fasihi wakiwapo waandishi, ...

 7. Mkanganyiko wa Dhana za Mzizi, Kiini na Shina katika Mofolojia ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kwa mwanazuoni yeyote ambaye anafahamikiwa na dhana za kimofolojia hakosi kuwa amewahi kuzitumia au kuzisoma au hata kuzieleza dhana za kiini, shina na mzizi. Mbali na matumizi ya dhana hizi ni ukweli usiopingika kwamba dhana hizi zimekuwa zikitumika katika kufasili dhana nyingine pia. Uambishaji, kwa ...

 8. ODLOČITVENI MODEL ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA ŠOLO ZA ČASTNIKE

  OpenAIRE

  Ogrinc, Matjaž

  2011-01-01

  Diplomsko delo se loteva postopka izbora najprimernejših kandidatk in kandidatov za šolanje na Šoli za častnike Slovenske vojske. Cilj naloge je razvrstitev in izbor najprimernejših kandidatov, ki sodelujejo na selekciji in bodo napoteni na šolanje v Šolo za častnike. Problem smo rešili z izgradnjo modela za večparametrsko odločanje. Odločitveni model je predstavljen z izbranimi kriteriji, ki so najbolj pomembni za končno oceno in razvrstitev kandidatov. Pri modeliranju večparametrskega model...

 9. Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo

  OpenAIRE

  Pezdevšek Malovrh, Špela; Košir, Boštjan; Krč, Janez

  2004-01-01

  Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje na stroju Timberjack 1270 D in potek enotedenskega tečaja. Narejena je primerjava med kandidatoma glede porabe časa in števila poškodb na virtualnem stroju in sestoju, ki jih je beležil program simulatorja. Podane so usmeritve...

 10. Kauli za utendwa/utendewa katika tamthilia za Machozi ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kazi hii ni ya utafiti wa kiisimu mitindo unaolenga kulinganisha na kulinganua kazi mbili za tamthiliya za Kiswahili ambazo ni Heshima Yangu (Muhando, 1974) na Machozi ya Mwanamke (Ngozi, 1977). Kwanza, makala inachunguza matumizi ya kauli za utendwa/utendewa katika tamthiliya hizi ili kujua kama ni ya hiari au ...

 11. PODJETNIŠTVO ZA ŽENSKE - VPLIV PODJETNIŠKEGA UDEJSTVOVANJA NA ŽIVLJENSKO ZADOVOLJSTVO

  OpenAIRE

  Velcer, Maja

  2016-01-01

  Podjetništvo že od nekdaj velja za specifični način kariernega udejstvovanja, katerega se lotijo tisti posamezniki, ki še posebej cenijo neodvisnost in svobodo pri življenjskih odločitvah. V tem smislu podjetništvo ni zgolj način kariernega delovanja, pač pa gre za način življenja, ki podjetniku omogoča izpolnjevanje lastnega potenciala na najvišjem nivoju. Če je torej podjetništvo način življenja, potem nas zanima ali je lahko tudi pomemben dejavnik pri doseganju življenjskega zadovo...

 12. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 13. SPLETNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE NASTAVITEV ZASEBNOSTI NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Žolek, Matija

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem zasebnosti na spletnem družbenem omrežju Facebook. Pravice do zasebnosti so vse bolj izpostavljene okolju, v katerem se nahajamo. Prav zaradi spletnih družbenih omrežij, kot je npr. Facebook, postaja vprašanje nadzora nad našo zasebnostjo in uporabo naših zasebnih podatkov tako zelo aktualna tematika. Facebook, kot vodilni med spletnimi družbenimi omrežji (Mba, 2013), vzbuja veliko vprašanj glede varnosti osebnih podatkov uporabnika. Naredili smo aplikacijo za...

 14. Juhudi za Vyombo vya Habari katika Kukuza na Kueneza Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vyombo vya habari ni asasi muhimu sana katika kukuza na kueneza lugha yoyote ile, hasa katika enzi hii ya utandawazi. Vyombo hivyo ni kama vile idhaa za redio, televisheni na magazeti. Katika nchi ya Kenya kuna vyombo vya habari vinavyotoa huduma anuwai kwa ajili ya kutosheleza mahitaji ya wateja wao. Katika ...

 15. Strelovodna zaščita za stanovanjski objekt

  OpenAIRE

  Kunšek, Rok

  2014-01-01

  V diplomskem delu je opisana zaščita stanovanjskega objekta pred udarom strele. Obravnavano je projektiranje, načrtovanje, izračun rizika in meritve. Podani so predlogi izvedbe strelovodne zaščite za stanovanjski objekt, ki so izdelani in izračunani z upoštevanjem najnovejših standardov s področja zaščite pred delovanjem strele. Za dodatno pomoč pri izdelavi lovilnega sistema je uporabljeno programsko orodje Ščit, ki je namenjeno projektiranju in dimenzioniranju strelovodne zaščite....

 16. RAZVOJ APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE SLIK IN ALBUMOV NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID

  OpenAIRE

  Kupnik, Domen

  2012-01-01

  V okviru diplomske naloge smo izdelali mobilno aplikacijo na operacijskem sistemu Android OS za upravljanje slik in albumov. V teoretičnem delu smo najprej predstavili že obstoječe podobne aplikacije. Nato smo se seznanili z arhitekturo operacijskega sistema Android OS in s kompletom za razvijanje aplikacij Android SDK. V nadaljevanju sledi še predstavitev lokacijskega podsistema Google Map ter podrobnejši opis uporabljenih funkcionalnosti. V praktičnem delu prikažemo implementacijo aplikacij...

 17. Uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih objekata na unutrašnjim plovnim putevima

  OpenAIRE

  Radojević M. Slobodan

  2012-01-01

  U radu se prikazuju uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih plovnih i drugih objekata na unutrašnjim plovnim putevima. Prikazani su osnovni načini podizanja plovnim dizalicama i osnovni tehnički podaci sa proračunskim pojedinostima za predložen postupak dizanja. Ukazano je na značaj dizanja potonulih objekata i njihovog uklanjanja iz unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji.

 18. OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU OPERATERJA V REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE

  OpenAIRE

  Piškur, Luka

  2016-01-01

  Hiter življenjski tempo sodobne družbe nas je v zadnjih letih privedel do tega, da ne najdemo kvalitetnega časa sami zase. Poslužujemo se nekvalitetne prehrane, ne najdemo časa za počitek, preplavljajo nas negativne misli in čustva. Tako doma kot na delovnem mestu se soočamo s frustracijami, roki in zahtevami, za katere se večina od nas sploh ne zaveda, kako stresni so. S prepoznavanjem simptomov stresa lahko naredimo prvi korak k temu, da izboljšamo kvaliteto našega življenja. Cilj diplo...

 19. Vrednotenje rešitve za prostoročno uporabo računalnika na osnovi naprave Emotiv EPOC++

  OpenAIRE

  Špindler, Matic

  2017-01-01

  Naprave in načini njihove uporabe za upravljanje računalnika se ne spreminjajo zelo pogosto. Z napredkom tehnologije se pojavljajo nove rešitve, ki so sedaj bolj dostopne in ponujajo nove načine interakcije z računalnikom. V tej magistrski nalogi bomo ovrednotili rešitev za prostoročno uporabo računalnika na osnovi možganskega komunikacijskega vmesnika (BCI) Emotiv EPOC+, ki nam omogoča upravljanje računalnika s pomočjo obrazne mimike in misli (EEG). Z raziskavo želimo preveriti uporabnost te...

 20. Primerjava orodij za avtomatizacijo testiranja uporabniških vmesnikov

  OpenAIRE

  GABER, DOMEN

  2018-01-01

  V diplomskem delu je predstavljeno delovanje in uporaba modernih orodij za avtomatizacijo testiranja uporabniških vmesnikov. Namen dela je primerjati izbrana orodja za avtomatizacijo testiranja in olajšati odločitev pri izboru orodja za avtomatizacijo testiranja. Glavni cilj avtomatizacije je zmanjšanje stroškov in hitrejše izvajanje testiranja. Na trgu je danes na voljo več orodij za avtomatizacijo testiranja, ki so si med seboj različna po zahtevnosti uporabe, načinu delovanja in podpor...

 1. Stroj za mešanje komposta

  OpenAIRE

  Žvikart, Klemen

  2015-01-01

  V podjetju BIJOL d.o.o iz Vuzenice je že dolgo prisotna ideja o lastnem proizvodu, saj si podjetje želi svojo dejavnost razširiti na več panog. Razviti stroj za mešanje komposta je bila ena izmed njih. Na tej osnovi in že vnaprej pripravljeni zasnovi, kako naj bi izgledal stroj za mešanje komposta, sem prevzel projekt in na osnovi lastne ideje skonstruiral stroj za mešanje. Namen te naloge je skonstruirati stroj ter pripraviti dokumentacijo. Poleg same izdelave stroja so cilji naloge tudi spo...

 2. Standard NIJ 0115.00 za testiranje otpornosti zaštitnih prsluka na ubode nožem i predmetima sa oštrim vrhom / NIJ 0115.00 standard for testing stab resistance of body armor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2008-04-01

  Full Text Available Standard NIJ 0115.00 (prema Nacionalnom institutu pravde SAD, namenjen je za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i metoda ispitivanja otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od uboda nožem i predmetima sa oštrim vrhom. Područje primene ovog standarda ograničeno je samo na pretnje ubodima, a ne na balističke pretnje, poput onih koje su obuhvaćene standardom NIJ 0101.04 za testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka. / In this work made presentation of NIJ 0115.04. (National Institute of Justice standard, witch purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing for the stab resistance of body armor intended to protect the torso against slash and stab threats. The scope of the standard is limited to stab resistance only; the standard does not address ballistic threats, as those are covered by NIJ Standard 0101.04. Ballistic Resistance of Personal Body Armor.

 3. „Ritualno” i „struktuirano” odbacivanje u arheološkim interpretacijama: primer sistema za vodosnabdevanje na lokalitetu „Kale” u Krševici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Vranić

  2016-11-01

  Full Text Available Pitanja vezana za rituale, kultove, religiju ili magiju predstavljaju važne ali u značajnoj meri zanemarene i teorijski nedovoljno precizno utemeljene teme u savremenim arheološkim interpretacijama. Cilj rada jeste da na konkretnim primerima potencijalno ritualnih aktivnosti vezanih za izgradnju i moguće „ritualno ubijanje” sistema za vodosnabdevanje na lokalitetu „Kale” u Krševici pokaže kako ovo zanemarivanje nije samo posledica aktuelnosti i trendova o odabiru istraživačkih tema, već se radi o ozbiljnijem problemu koji pokazuje određene nedostatke savremenih pristupa vezanih za arheologiju identiteta i koncepte struktuiranog ili simboličkog odbacivanja.

 4. Naravna interakcija za mobilno navidezno resničnost

  OpenAIRE

  PROSENIK, UROŠ

  2016-01-01

  Navidezna resničnost (angl. virtual reality, VR) na tehnološkem trgu povzdiguje vse več prahu. Prav tako vse več mobilnih naprav, ki jih uporabniki uporabljajo za vsakodnevne potrebe, podpira in je dovolj zmogljivih za izvajanje VR aplikacij. Zaradi tega se na trgu pojavlja vse večje število VR očal, ki skrbijo za projekcijo slike z zaslona mobilne naprave na uporabnikove oči. Ta očala so lahko od različnih proizvajalcev in raznovrstnih oblik. Mnoga ne posedujejo nobenih dodatnih kontrolnih g...

 5. Aplikacija za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android

  OpenAIRE

  Puhmeister, Sandro

  2016-01-01

  V tem diplomskem delu smo implementirali aplikacijo za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android, pri čemer smo postopek prepoznavanja vrste razdelili na štiri ključne faze: zajem slik, obdelavo slik, luščenje značilnic in določitev vrste. Pri zajetju slik smo uporabili privzeto aplikacijo operacijskega sistema Android, kjer uporabnik zajame dve fotografiji (fotografira spodnjo in vrhnjo površino lista) za obdelavo slik. Pri obdelavi slik sm...

 6. PRIRODOSLOVLJE U KURIKULUMU ZA OBVEZNO OBRAZOVANJE

  OpenAIRE

  Domazet, Mladen

  2007-01-01

  Obzirom na raskorak između na europskoj razini izražene potrebe za većim brojem stručnjaka u području prirodnih znanosti i tehnologije (okvirno: prirodoslovlja), te višim stupnjem opće razine prirodoznanstvene pismenosti, i opadanje interesa osnovnoškolaca za teme iz područja prirodoslovlja, prikazuju se struktura i karakteristike nekih nacionalnih okvirnih kurikuluma u području prirodoslovlja, kao jednog od čimbenika usvajanja znanja i vještina iz područja prirodoslovlja na...

 7. Alati za poboljšavanje kvalitete

  OpenAIRE

  Čelar, Dražen; Valečić, Vladimir; Željezić, Dubravko; Kondić, Živko

  2014-01-01

  Kvaliteta je postala svjetski pokret i način življenja. Uspjeh organizacije najviše zavisi o kvaliteti proizvoda ili usluga. Za to najveću odgovornost snosi uprava, ali pri tome svi zaposleni moraju participirati u ostvarivanju kvalitete. Kvaliteta jest i biti će ključ za poboljšanje konkurentnosti na tržištu. Kvaliteta je značajan faktor opstanka, poslovnog uspjeha i prosperiteta poduzeća. Ključni princip sistema kvaliteta je donošenje odluka na osnovu činjenica, do kojih se dolazi prikuplja...

 8. STROJEVI ZA PRIJENOS I DIZANJE

  OpenAIRE

  Mesić, Slaven

  2016-01-01

  U ovom završnom radu obrađeni su strojevi za prijenos i dizanje materijala. Strojevi za prijenos i dizanje su posebni strojevi namijenjeni unutarnjem (gradilišnom) transportu. Prikazane su opće podjele i karakteristike toranjskih dizalica, mobilnih dizalica, kabel kranova, „Derrick kranova“, mosnih kranova i građevinskih dizala. Uporaba strojeva za prijenos i dizanje je uvjetovana masom tereta koji je potrebno prenijeti te specifičnim uvjetima na gradilištu. Odabir potrebnog st...

 9. Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colin Titmus

  1995-12-01

  Full Text Available Poskušal sem predstaviti vso raznovrstnost izobraževalne ponudbe za odrasle. Ta je tako velika in raznovrstna, da se včasih in ponekod zdi, da so na voljo možnosti in priložnosti, ki lahko ustrežejo vsaki zahtevi po znanju, ki si jo le lahko zamislimo. In ne le to, očitno obstajajo tudi prepričljivi razlogi za začetek takega študija. Kljub temu pa se je v poljubnem letu tudi v državah, kjer imajo najvišjo stopnjo udeležbe, na primer na Švedskem in v ZDA, le manjšina odraslih vključila v nek strukturiran program namenskega učenja, ki je na voljo. Velik delež ljudi se nikoli ne odloči, da bi sodelovali v izobraževalnem programu za odrasle.

 10. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 11. Trening za razvijanje občutka za števila in količine pri predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

  OpenAIRE

  Kuplenk, Petra

  2017-01-01

  Tako otroci kot tudi odrasli se z matematiko srečujemo na vsakem koraku, pa naj bo to na poti v vrtec, službo ali pa pri delu doma. Matematika vsakodnevno vpliva na naše življenje in delo. Na delovnem mestu, v vrtcu, opažam vse večje težave otrok s posebnimi potrebami na področju razvoja občutka za števila in količine. V predšolskem obdobju je namreč nujno, da otroci razvijejo občutek za števila in količine, saj vsa nadaljnja matematična znanja temeljijo na usvojenih spretnostih. V empirič...

 12. Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Pšeničny

  2005-12-01

  Full Text Available Raziskavo sta avtorici posvetili preucevanju potreb po varovanju zaposlenih pred poklicno izgorelostjo, hkrati pa tudi spodbujanju njihove zavzetosti za delo. Podjetje, ki se zaveda pomena svojih virov, lahko v enem in drugem primeru s podobnimi izobrazevalnimi vsebinami in postopki oplemeniti svoj najpomembnejsi vir ljudi. Avtorici ugotavljata, da v zvezi s poklicno izgorelostjo danes ni vec poudarek na preucevanju osebnostnih lastnosti za delo »preveč« vnetih ljudi, marvec predvsem na proucevanju delovnega okolja in psiholoških delovnih okolisCin v podjetju. Poklicno izgorelost lahko prepreCimo tudi z znanstveno utemeljeno organiziranostjo podjetja ali ustanove; taksno, ki spodbuja formalne in neformalne komunikacijske okoliscine, pozitivne medsebojne in kolektivne odnose ter druge ugodne psihološke delovne okoliscine. Izobrazevanje za prepoznavanje in preprečevanje poklicne izgorelosti na eni strani ter izobrazevanje za spodbujanje zavzetosti za delo na drugi strani je posvečeno posameznikom, podjetjem, strokovni in široki javnosti.

 13. Analiza reklamnih poruka za prehrambene proizvode namijenjene djeci

  OpenAIRE

  Ivančić, Ana Lana

  2015-01-01

  Cilj ovoga rada bio je utvrditi broj i kvalitetu reklama za prehrambene proizvode namijenjene djeci koje se pojavljuju u različitim medijima: 1) televiziji (nacionalnoj i komercijalnoj), 2) tiskovinama (dnevnim tiskovinama, specijaliziranim časopisima za majke i časopisima općeg sadržaja) te na 3) Internet portalima (općeg i specijaliziranog sadržaja). U specijaliziranom dvomjesečniku za majke pojavljuje se tek 2,4% reklama za mlijeko i mliječne proizvode, a 17,7% za dehidriranu dječju hranu ...

 14. Kritički osvrt u odnosu na važeće propise s prijedlogom mjera za kvalitetnije upravljanje pomorskim dobrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2012-12-01

  Full Text Available Važećim propisima je određeno da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska, neposredno ili putem jedinica područne (regionalne samouprave (županija, odnosno jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine. Davanje ovlasti općinama i gradovima za redovito upravljanje pomorskim dobrom imalo je svoju dobru namjeru, ali u stvarnosti se ipak pokazalo da se od strane općina i gradova u okviru njihovih ovlasti ne upravlja kvalitetno i ne vodi dovoljno brige o pomorskom dobru. Učestale su pojave nekontroliranoga nasipanja građevinskog i drugih otpadnih materijala uz samu obalu, odnosno u more, uz privolu predstavnika lokalne samouprave, a često i u njihovoj režiji bez odgovarajućih akata za takovu gradnju. Smatramo da je potrebno potpunije urediti ovo pitanje i to tako da se detaljnije odredi konkretni sadržaj djelatnosti koje se mogu odobriti na pomorskom dobru na razini gradova/općina, ali da ih se uvjetuje zadovoljavanjem posebnih uvjeta, koji su predviđeni, primjerice, dokumentima prostornog uređenja te uvjeta koje određuju mjerodavna javnopravna tijela. Premda se na različite načine pristupa problemu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, smatramo da je potrebno doraditi sadašnje zakonsko određenje izvanrednoga upravljanja pomorskim dobrom na način da se u njega uključi i sanacija pomorskog dobra, koja je nužna zbog neodgovarajućeg održavanja pomorskog dobra izvan luka. Za davatelja koncesije prema važećim propisima nejasno su određeni kriteriji kojima se mora rukovoditi kod davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra kada se druge osobe djelomično ili u potpunosti isključuju iz upotrebe i iz korištenja pomorskog dobra pa je potrebno o tome voditi računa prilikom budućih izmjena tih propisa. (...

 15. Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Šajn

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorici preučujeta metodo življenjske zgodbe in njeno uporabnost za ugotavljanje izobraževalnih potreb in zanimanj generacij mlajših odraslih in generacij starejših odraslih. Preučujeta njihove generacijske značilnosti, ki se lahko kažejo bodisi v podobnosti bodisi v različnosti članov neke generacije do drugih. Ugotovljene potrebe in zanimanja, utemeljene na generacijskih značilnostih, je mogoče, takšno je spoznanje avtoric, uporabiti kot podlago za oblikovanje vsebine medgeneracijskih izobraževalnih programov. Mladost je čas vstopa v odraslost, čas prevzemanja socialnih vlog odraslih, značilnost današnjih mladih generacij pa je, da v odraslost vstopajo drugače; mladi so prepuščeni individualizmu, močno odvisni od svojega referenčnega okvira, nekatere dejavnosti, nekoč značilne za odrasle, so se premaknile v čas mladosti, druge spet daleč v prihodnost. Anja Šajn in Dušana Findeisen obravnavata tudi značilnosti oseb v poznejših letih življenja, njihovo prehojeno življenjsko pot ter dogodke na tej poti. Na podlagi teorije življenjskega kroga avtorici označita življenje kot potovanje od rojstva do smrti. Osebne izkušnje, kultura, pomembni osebni in družbeni dogodki, način, kako smo izkusili te dogodke, vse to nas posameznike in posamezne generacije naredi drugačne od drugih ljudi in drugih generacij. Medgeneracijsko učenje in izobraževanje lahko prispevata (ni pa nujno, da je tako k medsebojnemu poznavanju in priznavanju generacij in posledično k družbeni trdnosti. Temeljita na potrebah in zanimanjih generacij in lahko krepita vezi med generacijami, kajti družbene vezi se danes rahljajo do takšne mere, da se vse bolj oglaša potreba celo po novi družbeni pogodbi. Primarni cilj medgeneracijskega učenja ni učenje o neki temi, nekem vprašanju, je predvsem učenje o odnosih – sredi odnosov – in je učenje za skupnost, skupnost generacij, ugotavljata avtorici.

 16. Ekološko oblikovana embalaža za naravno kozmetiko

  OpenAIRE

  Šepec, Urša

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je bil raziskati področje ekološkega oblikovanja, zahteve in priporočila pri embaliranju na področju kozmetične industrije ter načrtovati in izdelati inovativno ekološko oblikovano funkcionalno embalažo za kolekcijo trdnih mil in šamponov, ki po odprtju služi kot podstavek za milo na umivalniku. Poleg embalaže smo izdelali tudi etikete za ostale kozmetične izdelke, kot so losjoni, kreme in mazila. V teoretičnem delu je opredeljeno ekološko oblikovanje embalaže ter s...

 17. UPORABA PISARNE V OBLAKU ZA POTREBE DRUŽINSKEGA IN MLADINSKEGA CENTRA

  OpenAIRE

  Repnik, Tina

  2013-01-01

  V diplomski nalogi smo v prvem delu teoretično obravnavali teledelo in računalništvo v oblaku. Preučili smo poznane rešitve računalništva v oblaku na trgu in se odločili za uporabo storitev enega izmed vodilnih podjetij s tega področja Google. Opredelili smo začetke in razvoj Googlea v svetu. Za potrebe Družinskega in mladinskega centra v Cerkljah smo z uporabo storitve Google Drive in Google Koledar ustvarili pisarno v oblaku. Za vse, ki niso vešči uporabe naštetih storitev, smo pripravi...

 18. IZBIRA REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI NA PRIMERU ŠTAJERSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA

  OpenAIRE

  Šumandl Kostov, Tea

  2015-01-01

  V poslovnem svetu je že dolgo znano, da so kupci jedro posla ter da uspeh podjetja temelji na učinkovitem upravljanju odnosov z njimi. Vsi cilji so osredotočeni na zadovoljevanje strank, tako da se te rade vračajo. Pogosto pa ti cilji predstavljajo oviro za podjetja, ki nimajo ustreznih orodij, opreme in metod. V današnjem času tehnologija podjetjem ponuja sisteme, ki zaposlenim omogočajo, da hitro pridobijo vse podatke o strankah. Ta koncept se imenuje upravljanje odnosov s strankami (v nada...

 19. PRIVLAČNOST FRANŠIZNEGA KONCEPTA ZA KOZMETIČNE SALONE PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.

  OpenAIRE

  Mijošek, Ivo

  2013-01-01

  Delo diplomskega seminarja se osredotoča na zgodovinski razvoj franšiznega koncepta, njegove različne oblike ter ključne pravice in dolžnosti, ki jih potencialni franšizij pridobi z odločitvijo za franšizo. Nadalje teoretični del seminarja opisuje ključne sestavine vsake franšizne pogodbe ter se osredotoča na prednosti ter slabosti franšiznega koncepta, tako za franšizorja kot za franšizija. Ključni prednosti za franšizorja sta hitra prisotnost na več tujih trgih ter deljena odgovornost na po...

 20. Izdelava 3D tiskalnika za ciljno nalaganje

  OpenAIRE

  Kaštigar, Žiga

  2017-01-01

  Delo zajema razvoj in izdelavo 3D-tiskalnika od zasnove ohišja do prilagojevanja programske opreme za pravilno delovanje s podanimi parametri. Obsega izbiro materialov, konstrukcijske rešitve problemov prenosa moči iz motorja na jermen ali navojno vreteno. Zastavljeni cilji diplomske naloge so izdelati tiskalnik za ciljno nalaganje materiala, z avtomatsko kalibracijo mize, zaprto ohišje z možnostjo tiska več vrst materialov, na tiskalnik priključen zaslon LCD z bralnikom spominskih kartic in ...

 1. Prijedlog dorade pravnog režima za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petar Kragić

  2018-02-01

  Full Text Available Cilj rada je predložiti određene dorade u domaćem pravnom režimu za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti. Pomorskopravni odnosi su specifični zbog međunarodnog karaktera plovidbe i konkurencije pravnih režima više država u uređenju pravnih odnosa koji proističu iz plovidbe. Zato, sugerira autor, za ocjenu da li je neka država pomorska nije odlučna dužina ili razvedenost njene obale, već da li njena vlada razumije specifične odnose vezane za pomorstvo i da li ih uređuje na način koji omogućuje razvoj pomorske privrede. Europska unija je prepoznala specifičnost pomorstva i dopustila svojim članicama da urede porezni sustav za brodarstvo drugačije od općeg poreznog sustava. Sada bi, drži autor, poseban sustav za uređenje nautičkog turizma trebalo kreirati i za jahte, u kojem niz odnosa – vezanih za tu djelatnost – treba urediti drugačije od općih odredbi. Sve to u cilju podizanja konkurentnosti hrvatskog nautičkog turizma, koji se bori na tržištu Sredozemlja s drugim, posebice za velike jahte, vrlo atraktivnim destinacijama. U radu se obrađuju administrativne procedure; kabotaža u uvjetima članstva u Europskoj uniji; porez na dodanu vrijednost na najamninu jahti; boravak posade jahti u Hrvatskoj; porezi na dohodak i doprinosi članova posade jahte; porez po tonaži i privremeni uvoz jahti. Posebice se razmatra članstvo Hrvatske u Europskoj uniji koje donosi prilike, ali i nameće ograničenja za standardne mjere protekcionizma i intervencionizma koje su povijesno koristile zemlje u razvoju da dostignu one razvijene. Ovaj je rad dio prijedloga većeg zahvata u zakonodavstvo za izmjenu određenog broja zakonskih rješenja primjenjivih na nautički turizam, koja nisu logična ili optimalna za tu gospodarsku granu.

 2. Odnos međunarodnoga i europskoga pravnog okvira za suzbijanje terorizma

  OpenAIRE

  Pedić, Žana

  2012-01-01

  U radu se razmatra složenost pravnog okvira za borbu protiv terorizma na univerzalnoj razini i na razini Europske Unije te njihov međuodnos. Navodi se problematika nepostojanja jedinstvene definicije terorizma, analizira se međunarodni pravni okvir kroz ulogu Ujedinjenih naroda u stvaranju međunarodnih pravnih i kvazipravnih instrumenata za borbu protiv terorizma, analizira se struktura sustava Europske Unije i njezina uloga u provedbi međunarodnih instrumenata za borbu protiv terorizma te pr...

 3. Razvoj in industrializacija močnostnega pretvornika za pogon sesalnika z vodnim filtrom

  OpenAIRE

  ŠUBIC, MIHA

  2015-01-01

  Magistrsko delo je osredotočeno na razvoj elektromehanskega pogona za sesalnik z vodnim filtrom ter na pripadajoče zahteve in postopke, ki jih narekuje tako imenovana industrializacija izdelka. Slednja se ne podreja le zahtevam naročnika, temveč splošnejšim predpisom ter standardom, ki regulirajo ustreznost izdelka za prodajo na svetovnih trgih. Elektromehanski pogon sesalnika z nazivno vhodno močjo 720 W sestavljata elektronsko komutiran motor (EKM) in elektronsko vezje, ki skrbi za zanes...

 4. Materijali za izradu mikroreaktora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zana Hajdari Gretić

  2017-11-01

  Full Text Available Mikroreaktori su reaktorski sustavi izvedeni u mikroskopskom mjerilu, a zbog svoje velike međufazne površine imaju prednosti u odnosu na klasične – makroreaktorske sustave. Odabir materijala za izradu mikroreaktora ovisi o vrsti reakcije koja se provodi u sustavu, kompatibilnosti otapala i materijala, mehaničkim zahtjevima te o cijeni i dostupnosti na tržištu. Materijali koji se najčešće upotrebljavaju za izradu su različite vrste stakla, keramike, metali te polimerni materijali. Ovisno o materijalu odabiru se postupci izrade, a najčešći postupci su jetkanje, litografija, pjeskarenje, strojna obrada, injekcijsko prešanje te aditivni postupci izrade. Cilj ovog rada je predstaviti najčešće materijale i postupke izrade mikroreaktora.

 5. Odgovornost za svijet u misli Romana Guardinija

  OpenAIRE

  Domazet, Anđelko

  2014-01-01

  Teološki opus Romana Guardinija snažno je svjedočanstvo nastojanja da se katolička teologija izvede iz tjesnoće stoljećima dugog nepovjerenja prema svijetu i otvori za istinsko evanđeosko zalaganje u svijetu. U ovom razmišljanju sažeto iznosimo na vidjelo autorovo poimanje kršćanske odgovornosti u svijetu i za svijet. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu analizira se Gaurdinijev pogled na moderno doba (novi vijek). Svjestan dvoznačnosti moderne svijesti, on pozitivnu dimenziju moder...

 6. Vgrajen sistem za kontrolo dostopa z modulom Bluetooth

  OpenAIRE

  PETROVSKA, ANA

  2014-01-01

  Vprašanje varnosti in zasebnosti je izziv že leta. Zaradi tega je pomembno imeti lasten system za nadzor dostopa, ki ga bo uporabnik nadzoroval ob vsakem trenutku, ko ima s seboj svojo mobilno napravo. V tem delu bomo predstavili vgrajen system za nadzor dostopa, temelječ na STM32F4 razvojni plošči. Razvojna plošča temelji na mikrokrmilniku STM32F407VGT6 z jedrom ARM® Cortex™-M4F in vgrajenim pomnilnikom Flash in SRAM. Na plošči so povezani Bluetooth modul HC-05, bralnik RFID in modul z ...

 7. »Za nov družbeni red«: genealogija samoupravljanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cirila Toplak

  2014-07-01

  Full Text Available V prispevku sem predstavila zgodovinski razvoj koncepta samoupravljanja iz političnoekonomske teorije, kot so ga utemeljili utopični socialisti in anarhisti, na primer Pierre Joseph Proudhon (Kaj je lastnina?, 1890, v našem prostoru pa krščanski socialist Andrej Gosar leta 1935 v knjigi Za nov družbeni red. Edvard Kardelj (Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 1979 je bil nato tvorec zakonodaje, ki je uvedla samoupravljanje v SFRJ v začetku 50. let 20. stoletja. Analizirala sem specifične okoliščine, ki so botrovale odločitvi za uvedbo samoupravljanja v SFRJ, ter razloge za njegov neuspeh oziroma prekinitev implementacije z razpadom Jugoslavije v začetku 90. let. Ocenila sem vpliv jugoslovanskega modela samoupravljanja na druge politične skupnosti v svetu do danes in kaj od tega koncepta je v sodobnosti ostalo oziroma oživelo v Sloveniji. V prispevku sem poskusila odgovoriti na naslednja vprašanja: Zakaj delavsko samoupravljanje v socialistični Sloveniji oziroma Jugoslaviji ni uspelo? Kako je mogoče koncept samoupravljanja misliti in reaktualizirati v sodobnem slovenskem politično-ekonomskem kontekstu? Ali avtonomizem, ki je ena izmed teoretskih podlag samoupravljanja, lahko konstituira učinkovito alternativo oziroma grožnjo neoliberalnemu globalnemu kapitalizmu?

 8. Bodimo soodgovorni za razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1997-12-01

  Full Text Available Živimo v času socialnih, ekonomskih in političnih sprememb. Prebivalstvo se stara, okolje je onesnaženo, ponekod ga je prizadela prehitra urbanizacija, želimo si boljšega življenja. Mnogi v tem vidijo izziv za delovanje in učenje. Pri prebivalcih in posameznikih se pojavljajo tudi mnoge nove potrebe, na katere se ne moreta odzvati ne trg ne država s svojimi institucijami. Tudi vloga podjetij, ki so nekoč skrbela za izobraževanje delavcev in njihovo socialno varnost, se spreminja. Če je izobraževanje strateška naložba podjetja, se potem lahko za gotovo sklepamo, da podjetja svoje prihodnosti ne želijo ustvarjati z manj izobraženimi ljudmi, takšnimi, ki so potrebni temeljnega izobraževanja za življenje in delo. Kako lahko pomagamo tem manj izobraženim, da se bodo znašli v novih razmerah?

 9. MOTIVIRANOST SLOVENSKIH IN ŠPANSKIH UČENCEV ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ

  OpenAIRE

  Jurak, Teja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi primerjamo motivacijo učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) osnovne šole (OŠ) v Sloveniji in Španiji za učenje tujega jezika (angleščine) ter motivacijo mlajših učencev v primerjavi s starejšimi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Osredotočamo se na učenje tujega jezika v otroštvu, pri tem pa najprej opredelimo pojem motivacija, motivacija pri učenju, torej učna motivacija in njene vrste, kot sta notranja in zunanja motivacija ter specifično pri učenj...

 10. Primerjava ogrodij entity framework in nhibernate za objektno - relacijsko preslikavo

  OpenAIRE

  Rola, Tadej

  2017-01-01

  V diplomskem delu primerjamo ogrodji za objektno-relacijsko preslikavo Entity Framework in NHibernate. Na začetku smo razložili klasičen način dostopa do podatkovne baze preko ADO.NET komponente, v nadaljevanju še O-RM tehnologijo. Nato je sledila podrobna predstavitev obeh ogrodij. V drugem delu diplomskega dela najprej razložimo in prikažemo glavne funkcionalnosti enega in drugega na praktičnem primeru. V zadnjem delu diplomskega dela pišemo o razlikah med enim in drugim ter njunih prednost...

 11. Investigation of corrosion of materials of the irradiation device in the RA reactor; Ispitivanje korozije materijala uredjaja za ozracivanje na reaktoru RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaric, M; Mance, A; Vlajic, M [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-12-15

  Devices for sample irradiation in the vertical RA reactor channels will be made of aluminium alloys. According to the regulations concerned with introducing materials into the RA reactor core, corrosion characterisation of these materials is an obligation. Corrosion properties of four aluminium alloys were investigated both in contact with stainless steel and without it. First part of this report deals with the corrosion testing of aluminium alloys in water by gravimetric and electrochemical methods. Bi-distilled water at temperatures less than 100 deg C was used. Second part is related to aluminium alloys corrosion in carbon dioxide gas under experimental conditions. The second part of research was initiated by the design of the head of the independent CO{sub 2} loop for samples cooling. [Serbo-Croat] Uredjaji za ozracivanje u vertikalnim kanalima reaktora RA, bice napravljeni od legura aluminjuma. Prema propisima o unosenju materijala u RA reaktor materijali se moraju prethodno ispitati i sa stanovista korozije. Ispitivane su korozione pojave na cetiri aluminjumske legure sa i bez kontakta sa nerdjajucim celikom. Prvi deo ovog rada tretira pitanje korozije legura aluminijuma u vodi gravimetrijskim i elektrohemijskim metodama. Koriscena je bidestilovana voda na temperaturi do 100 deg C. Drugi deo se odnosi na ispitivanje ponasanja legura aluminijuma u gasovitom ugljen dioksidu pod uslovima eksperimenta. Drugi deo istrazivanja izvrsen je za potrebe izgradnje glave petlje nezavisnog kola za hladjenje uzoraka gasovitim CO{sub 2}.

 12. Zaštitno-maskirni uređaj/Protective camouflage cover

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Ivanovich Golodyaev

  2014-10-01

  Full Text Available Jednolikost kamuflažno-zaštitnih konstrukcija znatno povećava 'preživljavanje' tenkova u marševskom položaju - glavne udarne sile. Jer, prilikom primene ove konstrukcije, protivnik će biti onemogućen da razlikuje tenk od automobila ili prazne prikolice. Cerada koja je izrađena od višeslojnog visokootpornog materijala obezbediće prevremeno detoniranje protivtenkovskih kumulativnih projektila. S obzirom na to da je većina projektila projektovana za napad na aktivni oklop, prva detonacija neće neposredno pogoditi oklop, već ceradu, a tek druga detonacija pogodiće aktivni oklop. Na taj način eksplozija aktivnog oklopa neutralisaće kumulativni mlaz. Ova konstrukcija je mnogo efikasnija od gumenih modela zaštite, a po ceni je znatno povoljnija. U članku je predočena analiza sredstava borbe s oklopnim vozilima i metode navođenja 'pametnih' projektila na cilj, kao i analiza metoda borbe sa sredstvima za napad. Takođe, opisani su načini borbe protiv 'pametnih' projektila, kao i način primene kamuflažno-zaštitne instalacije (uređaja. Članak sadrži podatke o patentu. / (ruski Edinoobrazie v maskirovočno-zaščitnyh konstrukcijah rezko uveličivajut vyživaemost' tankov na marše - osnovnoj udarnoj sily, t.k. pri ego primenenii budet složno otličit' tank ot av- tomobilja ili pustogo pricepa. Primenenie, pri ëtom, tenta iz mnogoslojnoj tkani vysokoj pročnosti obespečivaet preždevre- mennyj podryv protivotankovyh kumuljativnyh snarjadov. S uče- tom togo, čto bol'šaja čast' ëtih snarjadov rassčitana na aktiv- nuju bronju, pervyj vzryv budet ne na aktivnoj brone, a na tkani tenta, a vtoroj - osnovnoj vzryv proizojdet uže na aktivnoj brone, i kumuljativnaja struja budet razrušena vzryvom aktivnoj broni. Stoimost' konstrukcii značitel'no niže naduvnyh mode- lej tehniki, a po ëffektivnosti značitel'no ih prevoshodit. V stat'e privoditsja analiz sredstv bor'by s bronete- hnikoj i metody navedenija na cel' 'umnyh

 13. Naknada štete za onečišćenje mora iz kopnenih izvora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel Luttenberger

  2004-08-01

  Full Text Available Rad obrađuje složenu pravnu problematiku onečišćenja mora iz izvora na kopnu uz analizu odredaba Konvencije UN-a o pravu mora, Konvencije o sprečavanju onečišćenja iz izvora na kopnu, te Protokola o zaštiti Sredozemlja protiv onečišćenja iz kopnenih izvora i djelatnosti. Kao domaći izvori, rješenja Ustava i Deklaracije o zaštiti okoliša, te sustav zakona o zaštiti prirode i drugih ekoloških zakona, uz posebni naglasak na rješenja iz područja pomorstva. Naglašava se da je svrha regulative u propisivanju uređenja okoliša i načina obavljanja pojedinih djelatnosti, zajedno sa sustavom nadzora onečišćenja i sankcijama za nepridržavanje normi. Napominje se da je potrebno usvojiti propise tek nakon razmatranja stvarne mogućnosti primjene s odnosnim preventivnim mjerama i postupcima nakon nastupa štetnog događaja. Također se predlaže uspostava specijaliziranih neovisnih agencija zaduženih za nadzor oživotvorenja propisa.

 14. Zaštita pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinko Hlača

  2010-12-01

  Full Text Available Pomorsko dobro oduvijek je bio prostor koji je kao najinteresantniji dio teritorija svake države, pa i Republike Hrvatske, bio izložen najrazličitijim nasrtajima (primjerice izgradnja marina, apartmanskih naselja, nasipanja mora i sl.. Granica pomorskog dobra počela je biti jako važna onoga časa kada su se na morskoj obali masovnije počeli graditi raznorazni objekti (vikendice, luke, plaže, turistički objekti i sl.. U Republici Hrvatskoj pomorsko dobro je opće dobro na kojem vlast ima država te ona za njega brine, održava ga i odgovara za njega. Prema mnijenju autora do sada se postupak određivanja granice pomorskog dobra te njezino evidentiranje u katastar i zemljišnu knjigu ne može ocijeniti zadovoljavajućom ocjenom. Ako se ima na umu da je prostor koji danas zauzima Republika Hrvatska često kroz povijest mijenjao državnu pripadnost onda i ne čudi anarhija na pomorskom dobru koja traje do danas. Stoga, sve do danas nije (razriješen problem stečenih prava na pomorskom dobru. Autori daju prikaz stvarnih prava za koja su mnijenja da se mogu smatrati stečenim na pravno valjan način. Nadalje, prikazuje se pravorijek Trgovačkog suda u Rijeci koji je razriješio (nevlasničke odnose u luci posebne namjene – brodogradilištu kao i pravorijek Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koji je razmatrao razlučna prava na narečenoj luci posebne namjene. Na kraju rada autori iznose svoj stav na razmatranoj problematici te moguća rješenja de lege ferenda.

 15. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 16. POMEN DOJENJA ZA OTROKA IN MATER

  OpenAIRE

  Apat, Alja

  2014-01-01

  Dojenje je naravni način hranjenja otroka v prvih mesecih njegovega življenja. Omogoča optimalno telesno in duševno rast ter razvoj otroka. Materino mleko vsebuje vsa življenjsko pomembna hranila v pravilnem ravnovesju. Dojenje ima mnoge prednosti, tako za mater, ki doji, kakor za njenega otroka. Pomembno vlogo pri dojenju imajo tudi medicinske sestre v porodnišnici in patronažne medicinske sestre. Njihova naloga je tudi zdravstveno-vzgojno delo pri dojenju. Cilj raziskave je bil ugotoviti os...

 17. UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA POVEČANJE OBISKA SPLETNE STRANI

  OpenAIRE

  Kepnik, Valerija

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava uporabo socialnih omrežij za povečanje obiska spletne strani podjetja Tridens. Predstavljeno je podjetje, njihova spletna stran in socialna omrežja, ki jih uporabljajo. Za potrebe naloge so podrobno opisani: Facebook, blog, Twitter, Flickr, SlideShare, LinkedIn in YouTube. Predstavljene so tudi nekatere prednosti za podjetja, ki jih ponujajo socialna omrežja. V eksperimentalnem delu naloge je bila izvedena analiza obiskov na spletni strani in sicer pred uporabo s...

 18. Majukumu ya Wahusika Wanawake katika Tendi teule za Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Utendi ni mojawapo ya tanzu za fasihi ya Kiswahili ulio na historia ndefu. Miongoni mwa tendi hizi ni Utendi wa Mwanakupona, Utendi wa Fumo Liyongo, Utendi wa Swifa ya Nguvumali, Utendi wa Ngamia na Paa, na Utendi wa Mikidadi na Mayasa au Utendi wa Qiyama. Tendi hizi huwa na sifa zinazolandana upande wa ...

 19. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 20. APLIKACIJA ZA PRIKAZ SLEDENJA VOZIL NA OPERACIJSKEM SISTEMU iOS

  OpenAIRE

  Mlinar, Tilen

  2011-01-01

  V diplomski nalogi prikazujemo razvoj aplikacije za operacijski sistem iOS. Razvili smo aplikacijo za sledenje vozil. V teoretičnem delu se najprej seznanimo z operacijskim sistemom iOS ter njegovo arhitekturo, nato predstavimo arhitekturo aplikacij iOS. Sledi opis kompleta razvojnih orodij v iOS SDK. V nadaljevanju se seznanimo še s programskim jezikom Objective-C, lokacijsko odvisnimi storitvam, podsistemom MapKit in delovanjem aplikacije v ozadju operacijskega sistema. V praktičnem delu op...

 1. METODOLOGIJA ZA DIMENZIONIRANJE NESEMAFORIZIRANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČ

  OpenAIRE

  Vogrinec, Petra

  2010-01-01

  Promet je pomemben dejavnik v razvoju človeštva. Omogoča transport ljudi, tovora in informacij. Ker se cestni promet iz leta v leto povečuje, prihaja do večjih zamud in kolon na cestah in v križiščih. Če so povprečne zamude prevelike, je treba izvesti ukrepe za povečanje prepustnosti ceste oziroma križišča. V diplomi je predstavljena metodologija za dimenzioniranje nesemaforiziranih nivojskih križišč. Poudarek je na križišču glavne in stranske ceste. Izračun je narejen po »Highway Capacity...

 2. PRIMERJAVA OGRODIJ ZA RAZVOJ MOBILNIH IGER

  OpenAIRE

  Damiš, Aleksander

  2012-01-01

  V dobi vsestranske in vsakdanje uporabe pametnih mobilnih telefonov se posledično veča priljubljenost mobilnih iger. Zaradi zmogljivosti najnovejših mobilnih telefonov in zahtev trga po boljši odzivnosti, izvirni zgodbi in dobro zasnovani grafiki je razvoj sodobnih mobilnih iger vse prej kot lahek. V tem diplomskem delu je predstavljen postopek od načrtovanja do objave preproste mobilne igre za platformo iOS v treh različnih ogrodjih, ki omogočajo razvoj mobilnih iger tako začetnim navdušence...

 3. VMESNIK ZA DALJINSKO VODENJE NANO-ROBOTA

  OpenAIRE

  Kocmut, Silvester

  2015-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen programski uporabniški vmesnik za vodenje realnega nano-robota. Uporabniški vmesnik omogoča neposredno krmiljenje nano-robota. Realni nano-robot ima pet translacijskih osi, omogoča tudi montažo prijemala. Osi delujejo na osnovi piezoelektričnih aktuatorjev. Izhod iz inkrementalnih dajalnikov nam da povratno informacijo o gibanju. Uporabniški vmesnik omogoča ročno vodenje preko navideznih gumbov za vseh pet osi ter vodenje preko ročne ure EZ430-Chronos. Krmilj...

 4. Uporaba platforme Arduino za izdelavo vozlišča IoT na vezju ESP8266

  OpenAIRE

  SELAN, MATEJ

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena zasnova sistema za merjenje temperature in relativne vlage s pomočjo modula ESP8266 z brezžičnim spletnim dostopom do rezultatov meritev. Za merjenje temperature in vlažnosti skrbi digitalni merilni senzor DHT11, modul ESP8266 pa poleg osnovnih funkcij, potrebnih za prenos podatkov, zagotavlja tudi preprost strežnik za konfiguriranje. Sestavni deli naloge so analiza področja, modul ESP8266, serijski vmesnik FTDI, protokoli za povezovanje in ostala strojna op...

 5. Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Kranjc

  2000-12-01

  Full Text Available RevijaAndragoška spoznanja, prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, praznuje peto obletnico izhajanja. Člani uredniškega odbora se skupaj z avtorji in bralci veselimo tega jubileja. Pred očmi imamo začetna prizadevanja, da je revija sploh nastala, in nato prizadevanja za njen obstoj, pri pridobivanju novih sodelavcev, širjenju kroga bralcev in zagotavljanju materialnih sredstev, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na občasne težave. Večina truda pa je bila posvečena temu, da bi revija opravljala svoje osnovno poslanstvo.

 6. Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

  OpenAIRE

  Möderndorfer, Tjaša

  2018-01-01

  Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Naša tema se nanaša na šport, zato si v nadaljevanju pogledamo delovanje športnih organizacij. Za pripravo strategije trženja pregledamo okolje in vse deležnike, ki so pos...

 7. MOBILNA APLIKACIJA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV

  OpenAIRE

  Vantur, Blaž

  2015-01-01

  Cilj diplomske naloge je preučiti mobilni operacijski sistem Android in njegovo delovanje, izdelava preproste mobilne aplikacije za ustvarjanje dogodkov ter pošiljanje vabila preko SMS sporočila. V njej bomo opisali zgradbo Android sistema in funkcionalnosti, ki smo jih uporabili pri razvoju naše aplikacije.

 8. RAZVOJ REŠITVE ZA KONTROLO PRISTOPA

  OpenAIRE

  Sladič, Tim

  2016-01-01

  Diplomsko delo opisuje področje mikrokrmilnikov in razvoj rešitve za kontrolo pristopa. Rešitev deluje na principu oddaljenosti naprave od senzorja, preko brezžične tehnologije Bluetooth, ki ga imamo danes že skoraj v vsaki napravi.

 9. VODENJE PROJEKTOV VIRTUALNIH SKUPIN V VIRTUALNIH SKUPNOSTIH ZA ODPRTOKODNI RAZVOJ PROGRAMSKIH REŠITEV

  OpenAIRE

  Harej Pulko, Katja

  2009-01-01

  S prihodom interneta, se je spremenil način povezovanja in komunikacije med ljudmi. Pred tem smo lahko s sogovornikom komunicirali le preko stacionarnega telefona, pisem ali, če smo se z osebo srečali »v živo«. Nato so postale aktualne video konference, mobilni telefoni in internet. Danes se zdi, da gre čas hitreje. A vendarle hitrost časa ostaja enaka. Le komunikacija je lahko bolj dinamična, več možnosti imamo za sodelovanje in povezovanje, tudi z ljudmi na drugi strani sveta. Za komunikaci...

 10. Utafiti Wa Lahaja Za Kiswahili: Uzoefu Wa Uwandani | Ismail ...

  African Journals Online (AJOL)

  Katika ujumla wake, historia ya utafiti, na hasa utafiti wa uwandani, ni historia ya jitihada za binadamu katika kujishughulisha kwake ili ayaelewe masuala mengi mtambuka katika mazingira fungamanishi. Hakuna mtafiti yeyote anayeweza kudai kuwa utafiti wa mada fulani katika eneo fulani umekamilika na ...

 11. PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVEDBO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

  OpenAIRE

  Tršelič, Tugomir

  2014-01-01

  V diplomskem delu smo raziskali področje informacijske varnosti. Namen raziskave je bil priprava strokovnih podlag, na osnovi katerih smo pridobili podporo vodstva za vpeljavo sistema upravljanja z informacijsko varnostjo v podjetju. V raziskavo smo vključili ključne koncepte informacijske varnosti, pregled novih tehnologij, opravljene lokalne in globalne raziskave s področja varnostnih incidentov in pregled pomembne področne zakonodaje. Ugotovitve smo nadgradili s pregledom ključnih področni...

 12. Uporaba algoritmov inteligence rojev za rešitev problema dostavnih vozil

  OpenAIRE

  Hlastec, Urban

  2018-01-01

  V magistrski nalogi smo obravnavali in implementirali algoritem umetne kolonije čebel za reševanje problema dostavnih vozil z več skladišči. Zanimalo nas je, kako so algoritmi s področja inteligence rojev ustrezni in uporabni za reševanje optimizacijskih problemov. V nalogi smo združili algoritem umetne kolonije čebel ter algoritem za reševanje problema dostavnih vozil. Primerjali smo tudi rezultate pred optimizacijo različnih spremenljivk in po in tako ugotovili, kaj najbolj vpliva na hitros...

 13. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 14. IZDELAVA SPLETNE TRGOVINE ZA PRODAJO UNIKATNIH IZDELKOV

  OpenAIRE

  Vrečar, Maja

  2016-01-01

  Podjetje PAR, Maja Vrečar, s. p., izdeluje unikaten nakit iz polimerne gline in drugih materialov ter drobne uporabne predmete, kot so knjižna kazala ali obešalniki za torbice. Prodaja je do zdaj potekala prek zasebnih stikov in na sejmih. Udeležba na sejmih je majhna, prodaja pa je odvisna od številnih zunanjih dejavnikov. Dodatne zaplete povzroča tudi spremenjena davčna zakonodaja pri poslovanju z gotovino. Drugih ustreznih prodajnih kanalov podjetje nima, zato je prodaja slaba. Dobra alter...

 15. IZDELAVA E-UČBENIKA ZA PRVO POMOČ S PROGRAMOM ADOBE CAPTIVATE

  OpenAIRE

  Vrščaj, Sonja

  2013-01-01

  Diplomska naloga predstavlja in govori o izdelavi elektronskega učbenika za izbrano podjetje, ki se nanaša na tematiko prve pomoči. E-učbenik bo predstavljal obliko izobraževanja ob podpori računalniške tehnologije v programu Adobe Captivate 5.5., ki je namenjen oblikovanju interaktivnih vsebin za elektronsko učenje. V nalogi bodo obdelane teme, ki so pomembne za izdelavo e-učbenika. Podrobno si bomo ogledali potek izdelave e-učbenika v navedenem programu, proučili pa bomo tudi koncept izobra...

 16. Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili ...

  African Journals Online (AJOL)

  Data iliyotumika ni kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu (TUKI, 2013). Ili kukidhi malengo hayo tumetumia Nadharia ya Maana kama Dhana, ambapo tunahusisha maana (dhana) mpya za kipolisemia na maana ya msingi ya neno hilo. Matokeo ya utafiti huu yamebaini kuwa polisemia huwa na maana zaidi ya moja ...

 17. Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga

  OpenAIRE

  Matanovac Vučković, Romana

  2012-01-01

  U radu se obrazlaže stupnjevanje razlikovnosti u ispitivanju apsolutnih smetnji za registraciju nekog znaka kao žiga nakon harmonizacije žigovnoga prava u Europskoj uniji. Obrazlaže se i nerazdruživost između funkcije označivanja podrijetla i razlikovnosti žiga. S time u svezi obrađuju se Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. za usklađivanje propisa država članica koji se odnose na žigove (kodificirani tekst), Uredba Vijeća (EZ) 207/2009 od 26. veljače 2009...

 18. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 19. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 20. Raziskava o sprejemljivosti komasacije za urbano prenovo v Hongkongu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yung Yau

  2009-01-01

  Full Text Available Ker se Hongkong spopada z vse hujšim propadanjem, si mestne oblasti zelo prizadevajo za obnovo. Vendar se sanacija zaradi zamudnega in zahtevnega pridobivanja zemljišč pogosto zavleče. Obvezni odkupi pridobivanje zemljišč sicer pospešijo, vendar tej tehniki marsikdo očita, da ustvarja družbene napetosti med predstavniki za prenovo in prizadetimi lastniki posesti. Nekaj pravic prizadetim lastnikom zagotavlja zakon o zaščiti zasebne lastnine, vendar se nekateri odločijo še za dodatne ukrepe, da si zagotovijo udeležbo pri dobičku, ustvarjenim s prenovo. Prisilna selitev zaradi prenove lahko resno ogrozi socialne mreže. Zaradi teh težav so strokovnjaki predlagali »komasacijo« (ang. land readjustment. Ta tehnika zagotovi partnerski odnos med interesnimi skupinami, udeleženimi pri projektu prenove. V tujini uporabljajo komasacijo v različne namene, vendar je njena uporabnost za prenovo zgradb v Hongkongu vprašljiva. Ta prispevek se ukvarja s sprejemljivostjo komasacije v Hongkongu. Sestavili smo vprašalnik, ki ga je izpolnilo 356 prebivalcev mesta Kowloon City. Na podlagi rezultatov raziskave smo oblikovali predloge in praktične rešitve. Izsledki o trajnostni prenovi mest ponujajo dragocena spoznanja za javne upravljavce in mestne upravitelje.

 1. Asili na Chimbuko la Wazungumzaji wa Kimakunduchi: Hoja za ...

  African Journals Online (AJOL)

  Wakati tukiwa tunasherehekea mafanikio ya lugha ya Kiswahili katika nyanja mbalimbali, hatuna budi kujiuliza katika mijadala yetu ni kwa kiwango gani tumezishirikisha lahaja za Kiswahili katika kubaini mambo mbalimbali ikiwemo historia ya lugha hii. Tukumbuke kwamba wakati wa uteuzi wa lahaja ya Kiunguja kuwa ...

 2. Digitalni servo sistem za upravljanje infracrvenim lokatorom

  OpenAIRE

  Aleksandar Viličić; Mirko Jezdimirović

  2009-01-01

  U radu je predstavljen digitalni servo sistem sa pogonskim elektromotorom koji zamenjuje postojeći elektrohidraulički servo pogon na uređaju za upravljanje IC lokatorom, koji obezbeđuje zahtevanu tačnost pozicioniranja i praćenja sa minimalnim brzinama.

 3. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  OpenAIRE

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 4. Utjecaj ekologije na dizajn ambalaže

  OpenAIRE

  Brčić, Ira

  2015-01-01

  Otpad je sve veći problem zaštite okoliša u cijelom svijetu, pa tako i kod nas. Zaštita okoliša bi trebala biti sastavni dio načina života, a ne obveza stoga bi trebalo odgajati i educirati djecu već od rane dobi da je zaštita okoliša, uključujući otpad nešto o čemu moramo brinuti i voditi računa. Udio ambalažnog otpada neprestano raste i postao je jedan od štetnijih utjecaja na okoliš. Nedostatkom informiranja potrošača raste i gomilanje otpada. Za minimiziranje negativnog utjecaja na oko...

 5. Softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota / Software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalibor Petrović

  2006-07-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota. Softver je urađen sa numerom da konstruktorima omogući brzo i lako dobijanje potrebnih rezultata vezanih za stabilnost i upravljivost kod preliminarnih proračuna vezanih za ovu vrstu aviona. Program je urađen na osnovu analize velikog broja aviona iz ove klase, a njegova tačnost je testirana na avionu "Lasta". Rezultati koji su dobijeni ovim softverom bili su više od zadovoljavajućih, s obzirom na to da se radi o programu koji bi se koristio za preliminarni proračun. / This document introduced software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training. The purpose of this software is to provide a quicker and an easier way of getting results regarding preliminary calculation of stability and management for these types of airplanes. The program is based upon analysis of data gathered from a large number of tested airplanes of this class. The accuracy of the program has been tested on the airplane type 'Lasta' and results were more than satisfying, especially regarding the fact that the program is meant to be used for preliminary calculation.

 6. Kdo se izobražuje za partnerske odnose?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasa Rijavec Klobučar

  2004-12-01

  Full Text Available V prispevku avtorica analizira znacilnosti udelezencev izobrazevanja za partnerske odnose, ki obiskujejo Solo za zakon. Podatke interpretira v skladu s sistemsko relacijsko teorijo, ki cloveka ne obravnava posamicno, marveč z vidika odnosov, ki jih dejavno oblikuje z drugimi. Rezultati raziskave kazejo, da so moski bolj zadovoljni s partnerskim odnosom kot zenske. Oboji pricakujejo, da bo izobrazevanje pomagalo izboljsati njihove partnerske odnose, ne pa tudi komunikacije z otroki. Svoje odnose vecinoma dozivljajo kot konfliktne. 0 tem prica tudi dejstvo, da jih najbolj privlacijo teme, ki pojasnjujejo genezo konfliktov in obravnavajo naCine reševanja.

 7. RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMACIJE O BANKOMATIH

  OpenAIRE

  Jenko, Bojan

  2016-01-01

  Vsakodnevno se srečujemo z opravljanjem storitev na bančnih avtomatih, od dviga gotovine do nakupa mobi kartice. Če storitve opravljamo na vedno istem bančnem avtomatu, nam to postane rutina in se ne obremenjujemo z ostalimi težavami, ki lahko nastanejo, kot sta odpoved bančnega avtomata, ki ga po navadi uporabljamo, menjava okolja ipd. Začne se iskanje najbližjega bančnega avtomata, ki ustreza našim potrebam. Najbližji bančni avtomat pa ni nujno najboljša izbira, saj mogoče ne podpira želeni...

 8. Spletna aplikacija microCOMB za določanje komponent genske ekspresije

  OpenAIRE

  SKOK, BOŠTJAN

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izdelati spletno aplikacijo, ki deluje kot grafični vmesnik za uporabnike microCOMB-a in vzdržuje bazo genskih ekspresij. Glavne funkcije aplikacije so omogočiti uporabnikom posredovanje ekspresijskih podatkov v analizo in prikazati njene rezultate, vodenje zgodovine analiz in skrbeti za ažurnost javne baze ekspresijskih podatkov. V delu so opisane uporabljene tehnologije, arhitektura sistema, razvojni proces ter končna funkcionalnost aplikacije. Ob razvoju smo st...

 9. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1990 with the comparative evaluation for the period 1986-1990; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1990. godinu uz uporedni pregled za period 1986 - 1990

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1990, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1990. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjjring RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 10. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 11. KOMUNICIRANJE KOT ORODJE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV

  OpenAIRE

  Kastrevec, Marjana

  2012-01-01

  Komuniciranje sodi med najbolj običajne in vsakodnevne aktivnosti v našem ţivljenju. Za nas je komuniciranje pogosto samoumevno, če pa ga ţelimo bolje proučiti kaj hitro postane kompleksno in zahtevno. Vse naše delovanje je pod vplivom komuniciranja bodisi z drugimi, bodisi z nami samimi. Pravzaprav komuniciramo ves čas. Komuniciranje predstavlja neke vrste orodje, s pomočjo katerega ustvarjamo in negujemo odnose z drugimi. Ţivimo v času gospodarskih, druţbenih in okoljskih ...

 12. STRES NA DELOVNEM MESTU V TRGOVSKI ORGANIZACIJI X

  OpenAIRE

  Kureš, Anita

  2012-01-01

  Stres je tegoba sedanjega časa. Zmeraj več ljudi trpi za posledicami stresa na delovnem mestu, saj nam delo povzroča preveliko odgovornost, njemu tudi namenimo večino svojega časa, kar nam posledično zmanjšuje čas za sprostitev. Tako nam primanjkuje časa za zabavo, druženje s prijatelji, sprehode v naravi, telesno aktivnost in druge možnosti za sprostitev. Življenje nam prinaša nenehno nove izzive in obremenitve, pritiske, bojazni, ki sčasoma kopičijo stres v našem telesu. Vse to se nam odraž...

 13. RA Research reactor, Annual report 1968 - Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1968. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-12-15

  During 1968, the RA Reactor was operated at nominal power of 6.5 MW for 190 days, and during 50 days at lower power levels. Total production amounted to 31051 MWh which is 3.5% higher than planned. reactor was used for irradiation and experiments according to the demand of 600 users, of which 517 from the Institute and 83 externals users. This report contains detailed data about reactor power and experiments performed in 1968. It is concluded that the reactor operation was more successful than during previous years. There was only one longer interruption which lasted 27 hours because of the power cut on the cable for the pump station on Danube. Number of safety shutdowns were at the same level as during last year. The only significant incident in 1968 was air contamination with the radioactive argon in the reactor hall. The reactor operation was not interrupted although the hall was evacuated for two hours. The was no significant exposure of the staff. In April and September the integral dosed were higher than during other months because of the accident during refueling (mixing the slugs with irradiated and fresh fuel). There was no significant surface contamination, i.e. the decontaminated surface were negligible. Due to 'mixing' refueling scheme. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1968. godini radio na nominalnoj snazi od 6,5 MW 190 dana i 50 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31051 MWh odnosno 3,5% vise od planiranog. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 600 korisnika od cega 517 iz Instituta i 83 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Zakljucuje se da je reaktor radio uspesnije nego prethodnih godina. U toku 1968. godine samo je jedan duzi prekid u radu od 27 casova izazvan zbog proboja kablovske glave na odvodu za pumpnu stanicu na Dunavu. Sigurnosna zaustavljanja bila su na proslogodisnjem nivou. Jedini znacajniji incident u 1968. godini, bio je kontaminacija vazduha

 14. Smernice za izvedbo komunikacijskih povezav v sistemih za preskrbo s pitno vodo

  OpenAIRE

  PAVŠIČ, EDVARD

  2016-01-01

  Voda je osnovna človekova dobrina, ki spremlja človeštvo že od samega začetka. Zagotavljanje pitne vode je bilo nekoč velik izziv, prav nič drugače pa ni danes, kljub temu, da imamo visoko razvito tehnologijo za zajem, obdelavo in transport vode. V diplomskem delu primerjam stanje v sistemih za preskrbo s pitno vodo nekoč in danes ter nakažem možnosti za nadaljnji razvoj. Razdelam različne možnosti za prenos podatkov med soodvisnimi objekti vodovodnega sistema in ocenim njihove prednosti in s...

 15. Primernost drevesnih vrst za zasaditev deponije elektrofiltrskega pepela v Trbovljah

  OpenAIRE

  Taškar, Sašo

  2014-01-01

  Lokacija raziskovalne ploskve je na deponiji elektrofiltrskega pepela Prapretno v Trbovljah, na kateri je bilo zasajenih devet vrst dreves. Namen diplomskega dela je ugotoviti, katera vrsta se bo uspešno prilagodila danim razmeram, ki vladajo na tako degradiranih površinah. Od 2001 do 2008 so bili preučevani parametri, in sicer rast dreves v višino, razvoj koreninskega sistema, debelinska rast dreves in ekološke razmere, ki so v tem času vladale na območju deponije. Razlogi za slabo uspevanje...

 16. OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

  OpenAIRE

  Reisman, Nina

  2011-01-01

  Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta komunikacije ni naravna in ne predstavlja najboljšega ohranjanja gledalcev in poslušalcev. Začela se je uporabljati dvosmerna komunikacija. Trenutno v svetu najbolje poznan primer dvosmerne komunikacije je socialno omrežje F...

 17. RA Research reactor, Annual report 1988; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1988. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1988-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1989, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1989. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 18. VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU

  OpenAIRE

  Škarja, Peter

  2012-01-01

  Magistrska naloga obravnava vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v proizvodnem podjetju, pri čemer se osredotoča na 1. fazo Demingovega kroga – načrtovanje vzpostavitve SUIV. Sestavljena je iz dveh delov. V prvem delu so podane teoretične osnove s področja informacijske varnosti. Prikazana je zasnova modela načrtovanja SUIV s pomočjo smernic, ki jih podaja standard ISO/IEC 27003. V drugem, praktičnem delu je predstavljeno podjetje Vega International d.o.o. Opisano...

 19. VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

  OpenAIRE

  Štraus, Nataša

  2015-01-01

  Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnose z dobavitelji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Tesno je povezana z logistiko in njenimi strategijami. Pomembno vpliva na stroške vhodnih materialov, na konkurenčnost podjetja in posledično tudi na dobiček ...

 20. NAKUPOVANJE NA SPLETU

  OpenAIRE

  Visenjak, Monika

  2013-01-01

  Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu možnost hitrega, preprostega in učinkovitega nakupovanja od doma ali pisarne. Pomembno je, da se seznanijo z vsemi informacijami in pogoji spletnih trgovin, saj se lahko le tako izognejo nezadovoljstvu ob nakupu v spletni trgovi...

 1. Analýza nestrukturovaných dat z bankovních stránek na sociální síti Facebook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucie Šperková

  2014-12-01

  Full Text Available Sociální sítě jako novodobý kanál pro sdílení online Word of Mouth představuje pro bankovní společnosti příležitost, jak analyzovat komunikaci a názory svých zákazníků, které zde veřejně sdílejí. Článek ukazuje proces a výsledky pokročilé kontextové analýzy těchto nestrukturovaných dat vybraných veřejných bankovních stránek na sociální síti Facebook. Analýza zákaznických názorů, problémů a přání může hrát významnou roli pro pozici těchto společností na trhu a jejich orientaci na zákazníky. Využity byly metody shlukování a sentiment analýz, výsledky odrážejí stav chování zákazníků a bank na této síti. Článek zdůrazňuje důležitost problematiky Word of Mouth a jeho analýz informačními technologiemi. Zároveň diskutuje, jak analýza kontextu může přenést marketing na další úroveň identifikace zákazníkova chování a jeho vztahu ke společnosti.

 2. MARKETINŠKA STRATEGIJA ZA SPLETNO TRGOVINO KUPONI.ENAA.COM

  OpenAIRE

  Marzidošek, Dean

  2016-01-01

  Marketinška strategija za spletne trgovine je precej drugačna od klasične marketinške strategije. Seveda upošteva enake zakonitosti, vendar so v večini primerov klasični oglaševalski kanali, kot so na primer televizija, radio, tisk in podobno, popolnoma odsotni. Na drugi strani jih nadomeščajo digitalni kanali v popolnosti, ki se jim je treba tudi bolj podrobno posvetiti v spletni strategiji. Prednost digitalnih kanalov je v zelo dobri in hitri merljivosti rezultatov, dostopnost takšnih oglaš...

 3. UNAPRjEĐENjE OBRAZOVNOG SUSTAVA ZA POTREBE TURIZMA HRVATSKE I SLOVENIjE ELEMENTIMA PROjEKTNOG MENADžMENTA

  OpenAIRE

  Vrečko, Igor; Barilović, Zlatko

  2010-01-01

  Konkurentnost hrvatskog i slovenskog turizma na međunarodnom tržištu temelji se na uspješnosti izvođenja operativnih poslova, ali i na pripremi i izvođenju strateških i drugih projekata. Ti projekti od ključne su važnosti za njegov rast i razvoj, kao i poslovnih sustava koji djeluju unutar područja navedene gospodarske grane. Uspješno upravljanje projektima od ključne je važnosti za konkurentnost poslovnih sustava s područja turizma, iako se tome do sada nije pri...

 4. BOL I SMJERNICE ZA SUZBIJANJE BOLI PRI KRONIČNOJ RANI

  OpenAIRE

  PERSOLI-GUDELJ, MARIJANA; LONČARIĆ-KATUŠIN, MIRJANA; MIŠKOVIĆ, PETAR

  2016-01-01

  U ovom preglednom članku opisan je patomehanizam nastanka bolnog osjeta sa posebnim osvrtom na pojavu boli kod kronične rane. Prikazane su smjernice (preporuke) za njeno liječenje. U liječenju je stavljen naglasak na farmakoterapiju (analgetici). Kao temelj racionalne primjene analgetika preporuča se »trostupanjska» ljestvica SZO-e. Istaknuta je potreba kombinacije farmakoterapije s nefarmakološkim postupcima (kirurški, fi zikalni). Posebno je istaknut pozitivni učinak VIP svjetla na ubrza...

 5. ulinganishi wa muundo wa vitomeo katika kamusi mbili za kiswahili

  African Journals Online (AJOL)

  ULINGANISHI WA MUUNDO WA VITOMEO KATIKA KAMUSI MBILI ZA KISWAHILI - KIINGEREZA. E.K.F Chiduo. Abstract. Ulinganishi wa Kamusi Sanifu ya Kiswahili-Kiingereza (KSKK, 1993) na Kamusi ya Kiswahili- Kiingereza (KKK, TUKI 2001) unazingatia mtazamo wa Nkweti-Azel. Mtizamo huu unazingatia vipengelele ...

 6. Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji

  OpenAIRE

  Kolar, Mojca

  2018-01-01

  Po osamosvojitvi Slovenije se je na slovenskem trgu začela intenzivno razvijati tudi dejavnost zasebnega varovanja in število varnostnih služb je začelo strmo naraščati. Močna konkurenca med njimi je z leti prinesla v dejavnost varovanja veliko negativnih posledic. Ena izmed teh so tudi plače varnostnega osebja, ki so danes daleč pod slovenskim povprečjem. Toda za sistemom plač zaposlenih stoji plačni sistem storitev na trgu varovanja. Magistrska naloga obravnava problematiko neobičajno ...

 7. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1989; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1989. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1989, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1989. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 8. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 9. Izrada 2D video igre za iOS platformu

  OpenAIRE

  Kampuš, Dominik

  2016-01-01

  Tema ovog završnog rada temelji se na izradi 2D video igre za iOS mobilni uređaj te njezinoj demonstraciji na istom. Kroz rad su opisane sve bitne funkcije GameSalad Creator-a koje su potrebne kod izrade igre bazirane na 2 dimenzije. Također se prolazi kroz iOS operativni sustav, što je on i kako se razvijao. Spominje se i tema koja govori općenito o igrama na mobilnim uređajima. U završnom dijelu rada prikazan je postupak izrade, koje funkcije programa se točno koriste i kako se igra može te...

 10. Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida A. Mohorčič-Špolar

  1996-12-01

  Full Text Available Posvet s tem naslovom je (v organizaciji Andragoškega društva Slovenije potekal od 30. maja do l. junija 1996. Sodelovalo je več kot 100 udeležencev iz različnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Posvet je bil po eni strani odgovor Andragoškega društva Slovenije na izzive, ki jih izobraževalcem odraslih narekuje čas, v katerem živimo, po drugi strani pa priprava na posvet, ki ga bo v Hamburgu, julija 1997, organiziral Unesco, z geslom: Učenje odraslih, ključ za 21. stoletje. Hkrati pa je tudi čas za premislek o nadaljnjem delu društva.

 11. MCHANGO WA MWALIMU J.K. NYERERE KATIKA TAFSIRI NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kwa kuzingatia tafsiri mbili za J.K. Nyerere, Julius Kaizer (1963) na Mabepari wa Venus (1969), makala inaeleza: (i) kwa nini Mwalimu Nyerere alitafsiri maandishi ya Shakespeare, (ii) ufanisi wa tafsiri zake, na (iii) mchango wa tafsiri hizo. Makala inaonyesha kuwa tafsiri hizo zinazingatia mbinu za kisemantiki zaidi kuliko ...

 12. Uporaba nabora multimedijskih orodij za mednarodno predstavitev mostu "Pašerele" čez reko Sočo na Goriškem

  OpenAIRE

  POPIT, DIJANA

  2017-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen potek projekta, ki smo ga začeli izvajati v maju 2014 pod mentorstvom dr. Franca Policardija, glavnega distributerja uporabljenega gradiva g. Maria Mute ter g. Petra Gruntarja, ki nam je pomagal pri rekonstrukciji mostu v AvtoCAD-u 2012. Problem našega projekta je bil kako z uporabo standardnih metod in multimedije zabrisati mejo, ki je nastala med Slovenijo in Italijo, bolj natančno med potomci ljudi, ki so nekdaj živeli pod skupno državo Avstro-Ogrsko. O...

 13. Kadrovske odločitve na muzikoloških katedrah po letu 1945: Ocenjevanje objav na primeru Karla Blessingerja in Wernerja Korteja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Malkiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Skoraj vsi nosilci muzikoloških nazivov na univerzah in visokih šolah v Nemčiji so se po letu 1945 lahko vrnili na svoja mesta. Razlogi, zakaj je nekdo lahko ostal na svojem mestu v muzikologiji, zakaj so nekateri lahko nadaljevali svoje delo potem, ko jih je vojaška vlada za kratek čas odstavila in zakaj so bili drugi za stalno odstavljeni, so zelo različni.

 14. Arhitektonsko vrednovanje višestambenih zgrada i stanova za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata

  OpenAIRE

  Homadovski, Aleksandar; Rogić, Ivan

  1999-01-01

  Arhitektonskim vrednovanjem stanova, zgrada i okoliša obuhvaćene su ove sastavnice programa za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata: organizacija stana s rasporedom prostorija, kakvoćom izrade i položajem stana u zgradi, ekonomska vrijednost stana te teže prihvatljiva rješenja za korisnike koja se odnose na sadržaj, kakvoću i okolinu stana. Zaključuje se kako su u provedbi modeli stambenog zbrinjavanja različitih nositelja izgradnje pokazali kvalitativne različitosti te uputili ...

 15. Povijest kemije i kemijskog inženjerstva Pedeseta obljetnica osnutka poslijediplomskog studija korozije i zaštite materijala na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  OpenAIRE

  Esih, I.; Stupnišek-Lisac, E.; Martinez, S.

  2011-01-01

  Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta (današnjem Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije) Sveučilišta u Zagrebu odnosio se na područje "Korozija i zaštita materijala", a osnovan je ak. god. 1960/61. na poticaj akademika Miroslava Karšulina. Studij je obuhvaćao 3 semestra a završavao je izradom i obranom magistarskog rada. Godine 1980. provedena je reorganizacija kojom su svi poslijediplomski studiji ujedinjeni u poslijediplomski studij "Inžen...

 16. Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

  OpenAIRE

  Ošterbenk, Jure

  2015-01-01

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sl...

 17. So naše ciljne skupine res nedosegljive?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  1999-12-01

  Full Text Available Avtorica v tem prispevku načenja vprašanje načrtnega sodelovanja z javnimi občili, ki naj bi spremljalo delovanje izobraževalnih organizacijih ali projektnih skupin. Še posebej je sodelovanje s časniki, radiom in televizijo pomembno za tiste projektne skupine ali morda nevladne organizacije in izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo za spremembe v socialnem okolju in za skupine družbeno izločenih oseb. Posebej se posveti vprašanju v zvezi z mladimi, izpadlimi iz šole, in temu, kako jih doseči.

 18. Převodník Ethernet na RS-232

  OpenAIRE

  Dreiseitel, Jiří

  2012-01-01

  Práce je věnována problematice konstrukce převodníku Ethernet na RS-232 za pomocí jednočipového mikrokontroléru. Cílem je seznámit čtenáře se síťovou technologií Ethernet a technologií pro sériový přenos založený na protokolu RS-232 a zároveň s technologií vestavěných systémů pro konstrukci zařízení. Součástí práce je kompletní návrh převodníku Ethernet na RS-232 včetně návrhu a implementace firmware v jazyce C za využití LwIP TCP/IP stacku. Převodník je postaven na základě vývojového kitu ST...

 19. Ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca: primerjava in ovrednotenje z empiričnim modelom

  OpenAIRE

  Podbojec, Damir

  2017-01-01

  V magistrskem delu je predstavljen razvoj JavaScripta skozi čas, moderna ogrodja JavaScript, ki se uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, in orodja za razvoj za odjemalca, ki pospešujejo in pripomorejo k celotnemu razvojniškemu procesu. Analizirana je arhitektura današnjih dinamičnih spletnih aplikacij ter osnovne funkcionalnosti ogrodij JavaScript in orodij za razvoj za odjemalca. V namen lažje diferenciacije med ogrodji in lažje izbire ogrodij za razvoj dinamičnih spletnih apl...

 20. RA Research nuclear reactor - Annual report 1987; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj o radu za 1987. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1987-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1987, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1987. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3509/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjjring RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 1. Poenostavljen sistem za samodejno bočno parkiranje

  OpenAIRE

  ŠTROS, MATIC

  2014-01-01

  Diplomsko delo prikazuje poenostavljen sistem bočnega parkiranja na modelu vozila. Sistemi za bočno parkiranje se že pojavljajo v avtomobilski industriji in so zmožni detekcije praznega parkirnega mesta ter vožnje v parkirni prostor. Prednost takega sistema, vgrajenega v vozilo, je v tem, da lajša bočno parkiranje, ki ga mnogi neizkušeni vozniki ne obvladajo.

 2. DRŽAVNI ISPITI ZA SAMOSTALNO VOĐENJE ŠUMSKOG GOSPODARSTVA

  OpenAIRE

  uredništvo

  2015-01-01

  U prošlome smo se dvobroju Šumarskoga lista, obilježavajući 250. obljetnicu hrvatskoga šumarstva, osvrnuli na tekstove iz prvih godina njegovog tiskanja, povlačeći paralelu s današnjicom. Zbog uvida u povijesni slijed šumarske struke i interesantnost, pa i aktualnost tekstova, u ovome se dvobroju osvrćemo na tri teksta iz 1880. i 1881. god. vezana uz naslov. Prvi tekst odnosi se na „Naredbu c. k. ministarstva za poljodjelstvo od 13. veljače 1875, B 129/A. M., R.-G.-Bl. Br. 9, koja se odnosi n...

 3. Načrtovan porod na domu

  OpenAIRE

  Todorović, Tamara; Takač, Iztok

  2017-01-01

  Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s sp...

 4. Purification of cooling water for nuclear reactors using ion exchangers; Preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruvarac, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  Zirconiumphosphate, zirconiumoxide and natural magnetite as inorganic substances with favourable adsorption properties were the subject of investigations dealing with problems of water purification for nuclear rector cooling. Study on adsorption of impurities form reactor water to 300 deg C and 100 Atm was done by specially constructed autoclaves. On the other hand, a pre-project covering a laboratory plant for investigation of inorganic ion exchangers under real dynamic conditions is given. In order to obtain necessary data on the basis of which techno-economical analyses regarding utilization of zirconiumphosphate, zirconiumoxide and magnetite for water purification is cooling the reactors types BWR and PWR, could be performed, systematic investigations of physical and chemical properties of these substances were commenced. Equilibrium constants have been determined for adsorption processes at different pH values, as well as under various temperatures. Obtained equilibrium constants were used for calculation of thermodynamic quantities {delta}H, {delta}G and {delta}S (author) [Serbo-Croat] Cirkonijumfosfat, cirkonijumoksid i prirodni magnet, kao neorganski materijali sa pogodnim adsorpcionim osobinama, bili su predmet istrazivanja vezanih za probleme preciscavanja vode za hladjenje nuklearnih reaktora. Izucavanje adsorpcije necistoca iz reaktorske vode do 300 deg C i 100 Atm vrseno je pomocu specijalno konstruisanog autoklava, a za ispitivanje neorganskih jonoizmenjivaca pri realnim dinamickim uslovima dat je idejni projekt jednog laboratorijskog postrojenja. Za dobijanje potrebnih podataka, na osnovu kojih se mogu napraviti tehno-ekonomske analize o koriscenju cirkonijumfosfata, cirkoijumoksida i magnetita za preciscavanje vode za hladjenje reaktora tipa BWR i PWR, zapoceto je sa sistematskim proucavanjima fizickih i hemijskih osobina pomenutih materijala, odredjivane su konstante ravnoteze za procese adsorpcije pri razlicitim pH vrednostima, kao i na razlicitim

 5. PESTEL ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA NA PRIMERU PODJETJA KRKA D.D.

  OpenAIRE

  Horvat, Nada

  2014-01-01

  Farmacevtska industrija velja za uspešno ter zaradi prisotnosti multinacionalk za vplivno panogo, ki vpliva na državne vlade in izraža svojo moč vpliva na zunanje dejavnike okolja. Kljub velikosti in moči podjetij je farmacevtski trg dojemljiv na spremembe globalnega okolja. Spremembe, ki se odvijajo v zunanjem okolju podjetja, vplivajo na organizacijo in delovanje podjetja. Boljše je poznavanje zunanjih dejavnikov, ki imajo vpliv, hitreje in bolje se lahko podjetje nanje odzove ter ohrani us...

 6. Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2012-03-01

  Full Text Available Sredi finančne krize se vse bolj izgublja spomin na to, kaj nam je Evropska unija dala doslej in nam daje zdaj, tudi na področju izobraževanja odraslih, zato je morebiti prav, da se vrnemo k preglednim vtisom s konference, ki je zaznamovala deseti rojstni dan programa Grundtvig. Konference Deset let programa Grundtvig ali deset let inovativnosti in inovacij v izobraževanju odrasli v Bruslju sem se resda udeležila kot predstavnica AGE Platform Europe, vodilne evropske organizacije za vprašanja starejših, kjer delujem kot izvedenka za zaposlovanje in izobraževanje starejših. Uradno sicer ne, v resnici pa sem na tej konferenci zagovarjala tudi stališča slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in seveda stališča, ki smo jih razvili v slovenski andragogiki.

 7. Safety report for the Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels, Vol. VI; Album VI: Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1964-07-01

  First part of the safety report for the Independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the RA reactor vertical experimental channels contains descriptions of the independent CO{sub 2} loop, system for regulation, measurement and control od the loop parameters, description of the dosimetry system, and the plan for testing the experimental device before start-up. Second part of this analysis describes the influence of of the experimental device on the reactor operation under steady state conditions as follows: influence of the head of the independent coolant loop on the reactivity of the reactor core and influence on the reactor temperature coefficient. Third part of the report includes the analysis of possible accidents during operation of the independent CO{sub 2} coolant loop in the reactor. Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora RA sadrzi u prvom delu: opis nezavisnog kola CO{sub 2}, sistema za regulaciju, merenje i kontrolu parametara nezavisnog kola, sistema dozimetrijske kontrole i plan ispitivanja eksperimentalnih uredjaja pre pustanja u rad. Drugi deo ove analize obuhvata uticaj eksperimentalnog uredjaja na reaktor u normalnom rezimu rada i to: uticaj glave petlje nezavisnog kola CO{sub 2} za hladjenje uzoraka na reaktivnost reaktora i uticaj uredjaja na temperaturni koeficijent reaktora. Treci deo sadrzi analizu mogucih akcidenata u toku rada nezavisnog kola CO{sub 2} u reaktoru.

 8. VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE

  OpenAIRE

  Šavor, Gašper

  2011-01-01

  Informacijska tehnologija postaja vse bolj pomemben del poslovanja vsakega podjetja ter ţivljenja vsakega posameznika. Zato je v interesu vseh, da so ključne informacije dobro zaščitene. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili informacijske sisteme, njihovo delitev ter vrste. Prav tako smo podrobneje predstavili ţivljenjski cikel ter 4-stopenjski model razvoja informacijskega sistema. V osrednjem delu naloge smo se osredotočili na nevarnosti na področju informatike ter vrste zašči...

 9. Zaustavljanje broda koji nije u vlasništvu osobe odgovorne za pomorsku tražbinu : [prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2002-12-01

  Full Text Available Načelno, privremeno zaustavljen može biti samo brod čiji je vlasnik protivnik osiguranja, odnosno osoba odgovorna za pomorsku tražbinu čije se osiguranje traži. U skladu s tim nije dopušteno zaustavljanje broda u vlasništvu trgovačkog društva čiji je jedini član osoba odgovorna za pomorsku tražbinu.

 10. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za) of Madagascar.

  Science.gov (United States)

  Patrut, Adrian; Patrut, Roxana T; Danthu, Pascal; Leong Pock-Tsy, Jean-Michel; Rakosy, Laszlo; Lowy, Daniel A; von Reden, Karl F

  2016-01-01

  The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za) specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 11. Zaštita računarskih mreža / Protection of computer networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milojko Jevtović

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su obrađene metode napada, oblici ugrožavanja i vrste pretnji kojima su izložene računarske mreže, kao i moguće metode i tehnička rešenja za zaštitu mreža. Analizirani su efekti pretnji kojima mogu biti izložene računarske mreže i informacije koje se preko njih prenose. Opisana su određena tehnička rešenja koja obezbeđuju potreban nivo zaštite računarskih mreža, kao i mere za zaštitu informacija koje se preko njih prenose. Navedeni su standardi koji se odnose na metode i procedure kriptozaštite informacija u računarskim mrežama. U radu je naveden primer zaštite jedne lokalne računarske mreže. / In this paper different methods of attacks, threats and different forms of dangers to the computer networks are described. The possible models and technical solutions for networks protection are also given. The effects of threats directed to the computer networks and their information are analyzed certain technical solutions that provide necessary protection level of the computer networks as well as measures for information protection are also described. The standards for methods and security procedure for the information in computer networks are enlisted. There is also an example of protecting one local data network (in this paper.

 12. Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih

  OpenAIRE

  Ambrožič, Maja

  2016-01-01

  Ne glede na velikost organizacije, letni plačilni promet, organizacijsko strukturo, organizacijsko kulturo, naprave v lasti organizacije, poslovne prostore, organizacijsko klimo, organizacijsko strategijo, poslanstvo, vizijo, število zaposlenih itd v očeh javnosti vedno šteje oziroma organizacijo popolno predstavlja njena celostna grafična podoba. Celostna grafična podoba je identiteta organizacije, ki vključuje vso zgoraj našteto vsebino, ki jo mora grafični oblikovalec povezati v zaščitni g...

 13. Implementacija aplikacije Smart Watch Workout za naprave iOS s pametno uro Apple Watch

  OpenAIRE

  Skledar, Dejan

  2016-01-01

  V diplomskem delu opišemo in predstavimo naprave ter operacijske sisteme, na katerih teče naša aplikacija. Le-ta je namenjena mobilnim navdušencem, ki jim pomaga do vsakodnevne aktivnosti. Prav tako opišemo potek, razvoj in cilje končnega izdelka na napravi iPhone kot tudi na napravi Apple Watch. Podatki, ki so pomembni za pravilno delovanje aplikacij, se shranjujejo v lokalno podatkovno bazo.

 14. Usvojen prijedlog povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marija Pospišil Miler

  2012-12-01

  Full Text Available Izmjene Protokola iz 1996. godine (LLMC 1996 Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. godine (LLMC 1976 usvojene su 19. travnja 2012. na 99. zasjedanju Pravnog odbora IMO-a održanom u Londonu. Tim izmjenama iznos općeg (globalnog ograničenja odgovornosti za pomorske tražbine povećan je za 51% u odnosu na iznose iz čl. 3. LLMC 1996 koji se odnose na čl. 6.1(a i 6.1(b, LLMC 1976, dok iznosi iz čl. 7. Konvencije nisu mijenjani. Povećani iznosi primjenjivat će se od 8. lipnja 2015. godine. U radu se analiziraju razlozi koji su doveli do povećanja iznosa općeg (globalnog ograničenja odgovornosti kao i opravdanost ovog povećanja iznosa ograničenja odgovornosti ako se uzme u obzir da je samo u 1,34% slučajeva šteta prelazila sadašnji iznos ograničenja odgovornosti utvrđen u LLMC 1996. Analiziraju se pravne i ekonomske posljedice ovog povećanja iznosa općeg ograničenja odgovornosti te njegov neposredan utjecaj na druge međunarodne konvencije vezane na iznose općeg ograničenja odgovornosti kao što su Bunker konvencija iz 2001. i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Upozorava se, međutim, da tendencija koja vodi prema previsokim iznosima ograničenja odgovornosti može izazvati smanjenje interesa država za ratifikacijom LLMC 1996 što će se negativno odraziti na unifikaciju prava u odnosu na ovo pitanje. U radu se stoga razmatraju rješenja koja bi omogućila pravednu naknadu oštećenima i ostvarenje svrhe instituta ograničenja odgovornosti, a ne bi ugrozila unifikacijska nastojanja.

 15. Študija uporabnosti računalniških simulacij in animacija oblačil za potrebe manjših podjetij

  OpenAIRE

  Slakonja, Andreja

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je bil preučiti uporabnost računalniške simulacije in animacije oblačila za potrebe manjšega podjetja, izdelati kroj, simulacijo in animacijo oblačila na virtualnem parametričnem modelu v programu Marvelous Designer 3 ter zašiti realni model oblačila in ju primerjati. Nadalje je bil namen izdelati spletno stran za modno oblikovalko Barbaro F. V uvodnem delu je opisano modno oblikovanje in konstrukcija oblačil ter predstavitev oblikovalke Barbare F. V nadaljevanju so opi...

 16. Vloga medicinske sestre pri skrbi za otroka z očesno protezo

  OpenAIRE

  Lukić, Maja

  2017-01-01

  Uvod: Retinoblastom je najpogostejši maligni tumor, ki se velikokrat pojavi v otroški dobi. Bolezen je sicer redka, a zelo nevarna, saj lahko uniči tako otrokovo oko kot tudi njegov vid. Pomembna je hitra prepoznava tega nevarnega tumorja, takojšna diagnostika in zdravljenje. Večje tveganje za nastanek retinoblastoma obstaja pri otrocih, katerih bolezen se je v družini že pojavila. Namen: Namen diplomskega dela je s pomočjo pregleda literature ugotoviti, na kakšen način in kako lahko medicins...

 17. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za of Madagascar.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Patrut

  Full Text Available The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 18. Vpliv prehranskih terapij na preprečevanje presnovnega sindroma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Domen Viler

  2014-06-01

  Full Text Available Uvod: Namen raziskave je z uporabo pregleda literature predstaviti in analizirati rezultate raziskav, ki so proučevale vpliv prehranskih terapij na preprečevanje presnovnega sindroma. Metode: Za pregled literature in analizo so bile uporabljene primerjalne, presečne in longitudinalne raziskave, ki so bile objavljene od leta 2002 do 2012 v elektronskih bazah podatkov Medline in CINAHL. Skupno število zadetkov je bilo 166, v nadaljnjo analizo pa je bilo vključenih pet raziskav. Kriterij pri izboru raziskav je bil, da raziskave vključujejo podatke za vseh pet rizičnih dejavnikov presnovnega sindroma in prehransko terapijo. Rezultati: V raziskavah, ki so vključevale različne prehranske terapije, so največji poudarek na spremembo življenjskega sloga podale: zdrava uravnotežena prehrana, mediteranska prehrana, mediteranska prehrana z nižjim vnosom ogljikovih hidratov, konvencionalna prehrana za diabetike in lakto-vegetarijanska prehrana. Dieta z nizkim vnosom ogljikovih hidratov, nizkokalorična dieta in dieta z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in manjšim energijskim vnosom so bile bolj osredotočene na prehransko terapijo in niso podale ustreznih smernic za spremembo življenjskega sloga. Izbranih pet raziskav kaže statistično pomemben vpliv prehranskih terapij na znižanje telesne mase (p < 0,001. Diskusija in zaključek: Do sedaj so izvedene raziskave obravnavale le posamezen dejavnik presnovnega sindroma na zdravje in niso raziskovale vpliva vseh petih dejavnikov v kombinaciji s prehransko terapijo.

 19. Presidendi peolaua katavad Roman Zaštšerinski ja Imre Kose / Kristi Leppik

  Index Scriptorium Estoniae

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 14. veebr. 2008, lk. 2. Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu peakokad on restorani Ö peakokk Roman Zaštšerinski ja Imre Kose. Vt. samas: Retseptisoovitus 24. veebruariks

 20. Eksplozivne materije za neosetljiva ubojna sredstva / Explosive substances for insensitive munitions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2005-03-01

  Full Text Available U skladu sa sve strožim zahtevima za očuvanje životne sredine i većom bezbednošću, tendencije u razvoju suvremenih ubojnih sredstava (UbS, pored povećanja pouzdanosti i efikasnosti, usmerene su i na povećanje sigurnosti pri njihovoj proizvodnji, skladištenju, manipulaciji i upotrebi. Na taj način dobijena je nova kategorija UbS, tzv. neosetljiva UbS, kod kojih je verovatnoća neželjenog aktiviranja pod dejstvom spoljnih impulsa svedena na minimum. Suština rešavanja ovog problema je primena eksplozivnih materija koje su mnogo manje osetljive na spoljne uticaje u odnosu na standardne. Osnovni zahtev koji se pri tome postavlja je da taktičko-tehničke karakteristike ostanu na nivou ili budu bolje u odnosu na postojeća UbS. U radu je ukratko objašnjen koncept razvoja neosetljivih UbS i dat pregled najznačajnijih rezultata istraživanja u oblasti eksplozivnih materija koje zadovoljavaju zahteve za primenu u neosetljivim UbS. / According to severe environment protection and safety requirements, tendencies in development of modern munitions, besides of increasing reliability and efficiency, are directed to decreasing of danger during their processing, storing, handling and operating. In that manner the new category of munitions has been obtained, named insensitive munitions, with a minimum probability of unplanned activating. The best method for solving this problem is using of explosive substances that are more insensitive according to standard ones. The main requirement is the tactical and technical characteristics stay at the level or to be better according to the existing munitions. In this paper the developing concept of insensitive munitions is shortly explained and presented a review of most important research results of explosive materials that fulfill requirements for applying in insensitive munitions.

 1. Nadležnost upravnih sudova u zaštiti tržišnog natjecanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidija Rostaš-Beroš

  2014-01-01

  Full Text Available U radu se razmatra nadležnost upravnih sudova kroz do sada donesene zakone o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Kako su se mijenjali propisi kojima je uređivana zaštita tržišnog natjecanja, hrvatsko pravo tržišnog natjecanja sve se više usklađivalo s europskim pravom, što je bila i namjera s obzirom na pripreme, a zatim i ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Međutim, iz istog razloga je provedena i reorganizacija upravnog sudovanja pa su se mijenjali i upravni sudovi nadležni za ocjenjivanje zakonitosti akata donesenih u postupcima kontrole poštovanja pravila o tržišnom natjecanju.

 2. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1995, with comparative review for period 1991-1995; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1995. godinu, uz uporedni pregled za period 1991-1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1995-12-01

  Activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986, were continued during period 1991-1995. All the planned actions related to renewal of the reactor components were finished. The last, and at the same time most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation is underway, delayed. The delivery of components from USSR is late. Production of this instruments is financed by the IAEA according to the contract signed in December 1988 with Russian Atomenergoexport. According to this contract, it has been planned that the RA reactor instrumentation should be delivered to the Vinca Institute by the end of 1990. Only 56% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the temporary embargo imposed by the IAEA. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 47 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved during the period 1991-1995. This research reactor RA Annual is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] U periodu 1991-1995. godina nastavljeni su poslovi na revitalizaciji reaktora RA, zapocetoj 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom

 3. Frenulektomije - kada i zašto?

  OpenAIRE

  Kopić, Vlatko; Perić, Berislav; Macan, Darko

  2004-01-01

  Podatci iz literature često su dijametralno suprotni što se tiče potrebe da se izvede kirurški zahvat kod perzistentnoga frenuluma, bilo da se radilo o njegovoj izravnoj povezanosti s dijastemom medijanom ili ne. Različita su mišljenja o najpovoljnijem vremenu za zahvat ili na redoslijed intervencije kirurga, odnosno ortodonta. Većina se autora slaže u tome da je zahvat potreban, ali i da se s njim ne treba žuriti. Pojedini autori smatraju kako treba pričekati da iznikne trajni očnjak, a d...

 4. Makosa Yanayofanywa na Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili kama ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya, yanashughulika na makosa ambayo hufanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili katika shule za sekondari nchini Uganda. Mtafiti ameyaainisha makosa mbalimbali na kuyaeleza kiusahihi. Makala yanaeleza namna ambavyo makosa hayo hutokea. Yaani, kama ni makosa ...

 5. Possibilities for power reactor structural material and fuel testing in reactor RA; Mogucnosti reaktora RA za testiranje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Lazarevic, Dj; Stefanovic, D; Cupac, S; Pesic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1978-05-15

  Nuclear reactor RA at Vinca has been designed as a high flux general purpose research reactor. Among other it was intended to play a role of material testing reactor. A scope of activities of Material Laboratory and Reactor RA Department of Boris Kidric Institute is presented in this report. Reactor RA capacity for reactor structural material and fuel irradiation is also described. The increase of RA reactor irradiation capacity is based on the improvement of VISA type fuel channel for fast neutron irradiations, as well as on the general neutron flux increase, due to introduction of highly enriched uranium fuel into reactor core and the advanced in-core fuel management. The irradiation capacities described allow for the reactor material and fuel testing to the considerable extent. Istrazivacki reaktor RA u Vinci je projektovan kao visokofluksni istrazivacki reaktor opste namene. Pored ostalog, on je namenjen i za testiranje reaktorskih konstrukcionih materijala i goriva. U radu je dat pregled aktivnosti Laboratorije za materijale IBK i reaktora RA na tom podrucju, kao i opis povecanih mogucnosti reaktora RA za ozracivanje reaktorskih materijala i goriva u cilju njihovog testiranja. Povecanje mogucnosti reaktora RA zasniva se na usavrsavanju specijalnog gorivnog kanala tipa VISA (za ozracivanje materijala brzim neutronima), kao i na opstem povecanju neutronskog fluksa na osnovu uvodjenja i nacina koriscenja visokoobogacenog uranskog goriva u reaktoru RA. Opisane mogucnosti reaktora RA dozvoljavaju u znatnoj meri ispitivanje konstrukcionih materijala i goriva energetskih reaktora.

 6. Utjecaj guma za žvakanje u prevenciji karijesa

  OpenAIRE

  Janković, Bernard; Ciglar, Ivana; Knežević, Alena; Miletić, Ivana; Bračić, H.

  2003-01-01

  Zubni karijes je zbog svoje rasprostranjenosti u svijetu velik javnozdravstveni problem. Zbog toga ne iznenađuje činjenica da postoji velik broj materijala i postupaka kojima je svrha prevencija nastanka zubnoga karijesa. Jedan je od tih postupaka uporaba guma za žvakanje koje simuliranjem lučenja sline sprječavaju stvaranje dentobakterijskoga plaka na površinu zuba i uklanjaju već akumulirani plak. Ispitivanje je obuhvatilo 16 studenata (12 studentice i 4 studenta) 3., 4. i 5. godine Stomato...

 7. USPEŠNOST FRANŠIZNEGA POSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

  OpenAIRE

  Landeker, Jasmina

  2016-01-01

  V diplomskem projektu smo se osredotočili na franšizno poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem ter primerjali njuno uspešnost v poslovanju. Franšizing je poslovni model, ki se lahko uporablja v različnih industrijah – od prodaje na drobno, do različnih profesionalnih služb – kot način rasti in širitve poslovanja podjetnikov, ki so razvili in standardizirali svoje dejavnosti, ali kot vstop v podjetništvo in samozaposlovanje za podjetnike začetnike. Obstaja mnogo definicij in vrst franšiz, z ...

 8. Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Skitek

  2009-12-01

  Full Text Available Izobraževanje na Kitajskem je bilo vedno trdno povezano s Konfucijem in konfucianizmom, kar pa ni čudno, saj je bil Konfucij prvi, ki je poudarjal moč z nanja in izobraževanja. LR Kitajska je v zadnjih petdesetih letih počasi in postopoma začela uveljavljati določene spremembe v vzgojno-izobraževalni sistem. Kakšne so te spremembe in koliko nanje še vedno vpliva konfucianizem, bo osrednja tema pričujočega članka. Konfucianizem danes na Kitajskem ni preveč popularen, izobraženci pa so se razporedili v dve skupini: eni trdijo, da je njegov vpliv še vedno velik, drugi pa zatrjujejo, da nima več nobenega vpliva na sodobno življenje. Katera stran ima prav? Konfucij je v prvi vrsti poudarjal pomembnost moralnih vrednot vsakega človeka in prav moralne vrednote, za katere se je zavzemal, so še danes trdno zasidrane v kitajski kulturi. Ali je torej sploh mogoče popolnoma izriniti Konfucija iz sodobnega izobraževanja?

 9. Nobelova nagrada za kemiju 2005

  OpenAIRE

  Frkanec, Leo; Portada, Tomislav

  2006-01-01

  Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju podijelila su trojica dobitnika: Francuz Yves Chauvin, Amerikanci Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock. Prema obrazloženju Kraljevske švedske akademije znanosti, Nobelova nagrada dodijeljena im je za razvoj postupka metateze u organskoj sintezi. Osim velikog odjeka u akademskoj zajednici, laureati su svojim znanstvenim postignućima omogućili značajan napredak u kemijskoj industriji i proizvodnji kemikalija otvarajući pregršt novih mogućnosti za pripravu...

 10. MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

  OpenAIRE

  Orličnik, Urša

  2014-01-01

  Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija podjetja tako postaja vedno bolj pomemembna za preživetje podjetja. Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba stanja...

 11. Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših

  OpenAIRE

  Podvratnik, Jerica

  2018-01-01

  Uvod: Ravnotežje je potrebno za vzdrževanje stabilnega položaja med gibanjem, pri prehodih v različne položaje in med izvajanjem vsakodnevnih dejavnosti. Med teste za ocenjevanje sistemov ravnotežja spada modificiran test senzorične interakcije. S postopkom stabilometrije se s pomočjo pritiskovne plošče zabeleži gibanje središča pritiska. Za uporabno meritev je potrebno, da preiskovanec vzdržuje položaj vsaj 30 sekund. Namen: Z meritvami časa in gibanja središča pritiska pri testu stoje na en...

 12. Standardi za upravljanje sigurnošću podataka / Standards for management data security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Vuletić

  2006-10-01

  Full Text Available U radu su analizirani osnovni pojmovi vezani za upravljanje sigurnošću podataka. Ukazano je na potrebu i značaj standardizacije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, naročito prema standardima Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Standardization Organization - ISO. U završnom delu rada prikazane su proaktivne i reaktivne aktivnosti u upravljanju sigurnošću podataka. / In this article basic notions of management data security are analyzed. We indicated demand and importance of standardization in information-communication technology domain, especially according to International Standardization Organization. In the final part of the article we illustrated both proactive and reactive activities in management data security.

 13. Programski jezik MicroPython na mikrokrmilnikih ARM Cortex-M4

  OpenAIRE

  Brajnik, Mark

  2017-01-01

  V sklopu diplomske naloge je narejen pregled programskega jezika MicroPython in primerjava z najpogosteje uporabljenima programskima jezikoma za mikrokrmilnike. MicroPython smo uporabili za programiranje razvojne plošče Nucleo L476RG. Opravili smo namestitev MicroPython strojno-programske opreme na razvojno ploščo Nucleo L476RG, primerjali hitrost izvajanja programske kode z Arduinom Uno ter prikazali uporabo MicroPythona in Arduina na primerih sledilnega robota in PID krmiljenja elektromotor...

 14. Uvajanje CRM rešitev na primeru podjetja Aksel d.o.o.

  OpenAIRE

  Skaza, Gašper

  2016-01-01

  Z novejšimi tehnologijami prihaja potreba po tem, da se podjetja posvečajo prenovi zastarelih informacijskih sistemov, ki so v veliko primerih nekompatibilni z novejšo tehnologijo. Kratica CRM (angl. Customer Relationship Management) v slovenskem prevodu pomeni sisteme za upravljanje odnosov s strankami. CRM je rešitev, ki pomaga konkurenčnost podjetja dvigniti na višjo raven, saj je dandanes ključno, da se posvetimo stranki na sodobne načine. Ker je zadovoljstvo stranke ključno za zvestobo,...

 15. Model razmerij vrednosti lokacije nepremičnin na primeru Ljubljane.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franc J. Zakrajšek

  2004-01-01

  Full Text Available Predlog modela je računalniško podprt sistem za ocenjevanje vrednosti prostorske lokacije nepremičnin, tako zdajšnjih razmerij kot tudi simuliranje prihodnjih na osnovi domnevnih smeri razvoja, strateških ali konkretnih prostorskih odločitev. Model izhaja iz klasičnih metod množičnega vrednotenja nepremičnin, podprtega z geografskim informacijskim modelom. Uvaja pa precejšnjo novost na tem področju: uporabo metode analitičnega hierarhičnega procesiranja za določitev tehničnih koeficientov ugodnosti lokacije. Model je bil razvit v raziskavi Razvoj in implementacija regionalnega simulacijskega modela za ljubljansko urbano regijo, ki jo je financirala Mestna občina Ljubljana.

 16. RA Research reactor, Annual report 1969; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1969. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-12-15

  years of operation as well as purification of heavy water. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1969. godini radio na nominalnoj snazi 200 dana i 15 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31131 MWh odnosno 3.77% vise od planiranog. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimenta prema zahtevima 463 korisnika iz Instituta i 63 izvan Instituta. Ovaj izvestak sadrzi detaljne podatke o snazi na kojoj je reaktor radio tokom 1969. godine i o uradjenim eksperimentima. Zakljuceno je da je reaktor RA uspesno radio prema planu rada. Da nije bilo problema sa napajanjem elektricnom energijom tokom poslednja tri meseca i niskog vodostaja Dunava u septembru i oktobru protekle godine bila bi to najuspesnija godina od pustanja reaktora u pogon. Broj sigurnosnih zaustavljanja nije bio veci u odnosu na prethodne dve godine i pored poteskoca u poslednjem kvartalu. Osoblje je bilo izlozeno povecanim dozama zracenja usled tri incidenta. Jedan je bio raspadanje kenera sa srebrom (zbog duzeg stajanja u aktivnoj zoni), sto je uzrokovalo kontaminaciju radne platforme, tako da je fon porastao za 10 do 100 puta od normalnohg Druga dva slucaja su bila otkazivanje uredjaja za mesanje goriva u tehnoloskim kanalima. Zamena goriva je radjena cetiri puta u toku godine, utroseno je 499 svezih gorivnih elemenata. Primenjena je metoda mesanja svezih gorivnih elemenata sa koriscenim gorivnim elementima u gorivnom kanalu. Dekontaminacija povrsina bila je na nivou prethodnih godina i pored problema sa srebrom. Kako su sa reaktora tokom godine otisla dva saradnika sa visokom spremom broj ljudi je opao na neophodan minimum za pogon i odrzavanje reaktora. Navrsavajuci u ovoj godini deset godina rada moze se reci da su rad i stanje opreme na tehnicki solidnom nivou. Kako bi se posle deset godina rada izvrsila kontrola vaznih komponenti reaktora i obavila rekoncentracija teske vode, za 1970. godinu je planirano da se proizvodnja smanji na 25000 MWh, a baziran je na istim principima kao i planovi za prethodne

 17. MERJENJE USPEŠNOSTI SPLETNEGA OGLAŠEVANJA S POUDARKOM NA DRUŽBENIH MEDIJIH

  OpenAIRE

  Gojčič, Sara

  2015-01-01

  Splet mnogokrat igra pomembno vlogo pri nakupnih odločitvah potrošnikov, zato večina podjetij uporablja spletno oglaševanje, ki velja za transparentno obliko trženja. Pogosto k sami uspešnosti pripomore tudi prisotnost v več družbenih medijih, ki pa je odvisna predvsem od poslovne strategije podjetja. Za mnoga podjetja predstavljajo družbeni mediji poslovno priložnost, saj ponujajo priložnost za promocijo in neposredno komunikacijo, vendar je za njihovo upravljanje potreben celovit pristop na...

 18. Utjecaj napona mreže na karakteristiku momenta kaveznog asinkronog motora

  OpenAIRE

  Vusić, Mario

  2017-01-01

  Ovim radom prikazan je utjecaj napona mreže na momentnu karakteristiku kaveznog asinkronog motora, odnosno njegove vanjske karakteristike. Provedeni su pokusi ispitivanja kaveznog asinkronog motora kako bi se utvrdili parametri nadomjesne sheme. Dobiveni su parametri potom korišteni za računalnu simulaciju zaleta motora direktnim uključivanjem na mrežu u programskom paketu Matlab Simulink. Također proveden je i pokus zaleta asinkronog kaveznog motora u laboratoriju za električne strojeve ...

 19. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA NAJEMNEM BENCINSKEM SERVISU PETROL D.D.

  OpenAIRE

  Ravnihar, Petra

  2010-01-01

  Namen diplomske naloge je ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na najemnem bencinskem servisu Šenčur. Za celovit prikaz je predstavljeno podjetje Petrol d. d. kot celota, njihova vizija za prihodnost ter delovanje posameznih franšiz, kamor spada tudi najemni servis Šenčur. Zaposleni lahko predstavljajo za podjetja konkurenčno prednost. Upravljanje človeških virov in zavedanje o potrebi po tem lahko pomeni odločilno prednost določenega podjetja. V današnjem času zgolj upravljanje organizacij n...

 20. RA Research reactor, Annual report 1971; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1971. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1971-12-15

  effects. In the introduction of this report it has been emphasised that the decision makers should have in mind the negative effects of low budget on the reactor safe and reliable operation. For the sake of reactor, decision about the future operation and financing should be done as soon as possible, either to cease operation or continue with adequate financial support. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1971. godini radio na nominalnoj snazi 190 dana i 50 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 31606 MWh odnosno 5,3% vise od planiranog, sto je najvisa vrednost od kako je reaktor pusten u rad. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 425 korisnika od cega 370 iz Instituta i 55 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Odstupanja od plana, odnosno veceg ostvarenog rada bilo je u junu i decembru usled posebnih zahteva korisnika. Ukupni broj prekida rada bio je manji od svih prethodnih godina, uglavnom zbog manjeg broja nestanka napona u vreme rada reaktora. U toku godine bilo je samo jedno sigurnosno zaustavljanje, ciji je uzrok bila pojava laznog signala opreme za zastitu reaktora. Nijednog duzeg prekida rada nije bilo zbog neispravnosti opreme. Kracih prekida bilo je usled kidanja spojki na potisnom cevovodu tehnicke vode, sto je bilo izazvano klizanjem zemljista u podrucju crpne stanice na Dunavu. Ukupna doza ozracivanja ljudstva bila je manja nego prethodnih godina. Nije bilo ni jednog akcidenta niti slucaja koji bi se mogao nazvati akcidentom. Dekontaminirano je znatno manje povrsina nego ranijih godina. Zakljuceno je da je uspesan rad reaktora u 1971. godini rezultat valjanog rada u prethodnim godinama. Medjutim usled jos nedefinisane politike u pogledu buduceg rada, odnosno neizvesnosti u vezi finansiranja, neki poslovi su obustavljeni. Tu spada proucavanje mogucnosti prelaska na koriscenje visokoobogacenog goriva sto bi povecalo korisni neutronski fluks i ucinilo reakor konkurentnim za

 1. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1991; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1991. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-01-01

  zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije je u toku, ali njegova realizacija u 1991. godini kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. U 1991. godini na reaktoru RA je demontirana postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. Pri kraju je izrada odredjenih konstrukcionih elemenata za novu instrumentaciju, koju je prihvatio da realizuje Institut u Vinci, kako bi se ubrzala realizacija ovog projekta. Ako sva predvijena oprema ne bude isporucena do kraja marta 1992. godine, nece moci da se otpocne sa probnim radom reaktora u prvoj polovini 1993. godine, kako je planirano. Na realizaciji projekta u 1991. godini ucestvovalo je efektivno 53 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova. Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1992. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 2. Doping ve fitness a rekreační sport : obsahová analýza českých videí na YouTube

  OpenAIRE

  Miček, Jakub

  2016-01-01

  Bibliografický záznam MIČEK, Jakub. Doping ve fitness a rekreační sport: obsahová analýza českých videí na YouTube. Praha, 2016. 48 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, Institut sociologických důvodů. Katedra sociologie. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. Abstract Fitness and YouTube are very popular areas of entertainment these days. Despite the touchiness of this topic, there are many videos about doping being published on YouTube. Majority...

 3. ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV, S POUDARKOM NA MEDIACIJI V MIKRO IN MALIH PODJETJIH V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Gregorec, Beno

  2016-01-01

  Postopki alternativnega reševanja sporov postajajo vse bolj prepoznavni tudi na področju razreševanja sporov v gospodarstvu. Alternativno reševanje sporov predstavlja alternativo sodnim postopkom, saj gre za način mirnega reševanja sporov brez zavezujoče odločitve sodišča. Podjetja lahko nastale spore učinkovito rešujejo s postopkom mediacije, ki velja za najbolj razširjen postopek alternativnega reševanja sporov. Gospodarske družbe in podjetja se za postopek mediacije v splošnem odločajo pre...

 4. Annual report of the maintenance division for 1965; Godisnji izvestaj Odelenja odrzavanja za 1965. g

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolic, M [Reaktor RA, Odelenje odrzavanja, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1965-12-15

  The personnel of the Division is organized in groups, each responsible for a number of tasks related to maintenance of reactor mechanical structures, electric equipment, electronic equipment. According to the action plan for 1965 the division for RA reactor maintenance the main activities were: planned maintenance of the reactor components, planned repair of the main components, indispensable repairs during reactor operation, repair during planned shutdown periods and tasks related to improvement of operation components and systems. Quite a significant number of failures was related to electronic equipment resulting from failures of thermometers in the heavy water system due to vibrations of the pumps. A number of spare parts and tools were produced needed for maintenance of reactor components, as well as instruments for control and calibration of reactor measuring devices. [Serbo-Croat] Odelenje odrzavanja reaktora RA organizovano je po grupama, od kojih je svaka odgovorna za odrzavanje pojedinih delova sistema: masinske opreme, elektricne opreme, elektronskih uredjaja. Prema planu rada za 1965. godinu Odelenja za odrzavanje reaktora RA osnovne aktivnosti bile su: planirano odrzavanje komponenti reaktora, planirane popravke osnovnih komponenti, neodlozne popravke tokom eksploatacije i u toku planiranih zaustavljanja kao i usavrsavanje opreme i sistema. Znatan broj kvarova pojavio se na elektronskoj opremi usled kvarova termometara u sistemu teske vode usled vibracija koje izazivaju pumpe. Odredjeni broj delova izradjen je za potrebe odrzavanja komponenti reaktora, kao i instrumenata za kontrolu i kalibraciju mernih uredjaja.

 5. Nanašanje trdih zaščitnih prevlek s katodnim lokom: Cathodic arc plasma deposition of hard protective coatings:

  OpenAIRE

  Panjan, Peter

  2002-01-01

  The cathodic arc evaporation process is based upon the vacuum arc, the physics of which is still under investigation. This method is using almost exclusively for the deposition of wear-resistant coatings onto cutting and forming tools. The method is fast, effective, and relatively cost efficient. This paper reviews the arc evaporation process. Naparevanje s katodnim lokom temelji na plazemskem loku, ki ga prižegmo v vakuumu. Postopek se uporablja skoraj izključno za pripravo trdih zaščitni...

 6. Univerzalne vrednote multikulturnega sveta kot osnova za globalni novinarski etični kodeks

  OpenAIRE

  Belužić, Verena

  2016-01-01

  Hitre tehnološke spremembe so povzročile, da naš svet postaja vedno manjši. V preteklosti je novinarski etični kodeks segal do mej države v kateri je bil sprejet, danes teh mej ni več, zato se je pojavila potreba po globalni novinarski etiki, ki bi lahko pomenila rešitev za uspešno medkulturno novinarsko poročanje. Na osnovah idej kozmopolitizma in univerzalizma poskušajo nekateri strokovnjaki opredeliti globalno novinarsko etiko. Rezultat te diplome je primerjava novinarskih etičnih kodeksov...

 7. Analiza izobraževanja odraslih v Čas - Zasebni šoli za varnostno izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

  OpenAIRE

  Zidar, Nada

  2013-01-01

  Tema diplomske naloge obsega podroben prikaz izvajanja pridobitve srednje strokovne izobrazbe V. stopnje za tehnik/tehnica varovanja. Predstavljeno je izvajanje novega programa prve generacije v Republiki Sloveniji za tehnika varovanja. Uvod v obravnavano tematiko predstavlja ustanovitev in organiziranost Čas – Zasebne šole za varnostno izobraževanje d.o.o. vse od njene ustanovitve do danes, njeno organiziranost, izobraževalni program do možne zaposlitve po končanem izobraževanju. Na šoli nud...

 8. Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metka Špes

  2008-12-01

  Full Text Available Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju.

 9. Utjecaj infekcije virusom AEK na proizvodnju mlijeka francuske alpske koze u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Tariba

  2017-02-01

  Full Text Available Istraživan je utjecaj infekcije virusom artritis encefalitisa koza (AEK, kliničkog artritisa i subkliničkog mastitisa na trajanje laktacije, ukupno mlijeko i sastav mlijeka. Istraživanje je provedeno na uzorku od 808 koza pasmine francuska alpska koza s proizvodnih mliječnih farmi u Hrvatskoj. Uzeti su uzorci krvi za serološka testiranja i uzorci mlijeka za detekciju subkliničkog mastitisa. Prisutnost kliničkog artritisa dijagnosticirana je pregledom i palpacijom zglobova. Podaci o laktacijama i proizvodnji preuzeti su od Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA. Zasebno su testirani utjecaji AEK infekcije i kliničkog artritisa na ukupno mlijeko, trajanje laktacije i sastav mlijeka (mast, protein, laktoza pomoću GLM procedure za modele koji su uključivali godinu mjerenja, broj laktacije i subklinički mastitis. Infekcija AEK virusom potvrđena je u 53,72 % koza od ukupnog broja koza. Od ukupnog uzorka 23,08 % inficirano je s AEK i imalo subklinički mastitis bakterijske etiologije. Nadalje 22,47 % od ukupnog broja imalo je klinički artritis. Od ukupnog broja 16,95 % bilo je AEK pozitivno i imalo klinički artritis. Utjecaj infekcije virusom AEK potvrđen je za sva analizirana svojstva u smislu smanjenja proizvodnih rezultata. Klinički artritis je pokazao značajan utjecaj na smanjenje većine proizvodnih vrijednosti osim na ukupno mlijeko, udio (% masti laktoze i ukupnu laktozu (kg. Subklinički mastitis nije značajno utjecao na trajanje laktacije, kao ni udio (% i udio masti, proteina i laktoze.

 10. Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe

  OpenAIRE

  Marinčič, Andraž

  2015-01-01

  Poraba energije (toplota in hlad) v stavbah je odvisna od vrste dejavnikov. V diplomski nalogi sem se omejil na vpliv konstrukcijskih dejavnikov. Analiziral sem ukrepe za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe na nivoju zasnove transparentnega in netransparentnega dela stavbnega ovoja. Relativno učinkovitost posameznega ukrepa sem preverjal v odvisnosti od klimatskih parametrov izbranih krajev v Sloveniji. S pomočjo računalniškega programa za izračun energetske bilance sta...

 11. UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

  OpenAIRE

  Rošker, Roberta

  2016-01-01

  V času gospodarske krize se povečujejo davčne utaje, prevare, in sicer ne glede na velikost, dejavnost ali lokacijo podjetja. Raziskave kažejo, da je gospodarska kriza zmanjšala poslovno kulturo na vseh ravneh vodenja in nadziranja. Ta negativni pojav vpliva na to, da se pojavljajo nove oblike gospodarskega kriminala, ki jih je vse težje odkrivati. Odkrivanje le-teh predstavlja veliki izziv za Evropsko unijo, svet in tudi za Slovenijo, saj se izgubljajo milijarde evrov. V Sloveniji se med...

 12. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1996; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1996. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1996-12-01

  Activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986, were continued in 1996. All the planned actions related to renewal of the reactor components were finished. The last, and at the same time most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation is underway, delayed. The delivery of components from USSR is late. Production of this instruments is financed by the IAEA according to the contract signed in December 1988 with Russian Atomenergoexport. According to this contract, it has been planned that the RA reactor instrumentation should be delivered to the Vinca Institute by the end of 1990. Only 80% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the temporary embargo imposed by the IAEA. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 43 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved. Research reactor RA Annual report for year 1996 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] U toku 1996. godine nastavljeni su poslovi na revitalizaciji reaktora RA, zapocetoj 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom

 13. Primerjalna analiza platform za izdelavo spletnih mest google sites wix

  OpenAIRE

  Orešek, Mateja

  2017-01-01

  Tema diplomskega seminarja je izdelava spletnih mest s pomočjo brezplačnih orodij. V današnjem času podjetja nujno potrebujejo spletno mesto, saj večina ljudi pridobi informacije na svetovnem spletu in za nekatera podjetja je strošek izdelave spletnega mesta prevelik, zato smo v diplomskem projektu preverjali, ali lahko izdelamo spletno mesto brez znanja programiranja in ali je spletno mesto, izdelano z brezplačnimi orodji, vseeno lahko videti profesionalno. Namen diplomskega projekta je ...

 14. NAČRT MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA ZA PRODAJNI PROGRAM, PAPIRNE KONFEKCIJE

  OpenAIRE

  Žižek, Tina

  2016-01-01

  POVZETEK Ko govorimo o marketinškem komuniciranju je potrebno paziti na dejstvo, da mora tisti, ki pošilja sporočilo dobro poznati okolje tistega, kateremu je sporočilo namenjeno. To pomeni, da mora upoštevati morebitne posebnosti, ki so osnova za razmišljanje o posameznih segmentih. Pri tem pa ni pomembno samo komuniciranje organizacije z okoljem ampak tudi interno komuniciranje in v njegovem okviru komuniciranje top managementa podjetja s svojimi zaposlenimi. Pravilne odločitve glede iz...

 15. Recikliranje plastenk na kreativen način

  OpenAIRE

  Pavlin, Suzana

  2017-01-01

  Plastenke, poleg ostalih plastičnih izdelkov, v zadnjih letih predstavljajo pravo katastrofo za okolje. Domnevamo, da se le redko kdo vpraša, kaj se zgodi z njo po tem, ko je iz nje zaužil še zadnjo kapljico vode. Plastenka je lahko kot večina ostalih komunalnih odpadkov ponovno uporabljena, reciklirana, sežgana ali odložena na deponijo. V primeru nespoštovanja Zakona o varstvu okolja pa pristane v naravi, pogosto v morju, kjer prav počasi razpada in negativno vpliva na celoten ekosistem. V d...

 16. KONCIPIRANJE IN SNOVANJE NAPRAVE ZA SAMOPOSTREŽNO PRODAJO SVEČ

  OpenAIRE

  Banfi, Damir

  2010-01-01

  V diplomskem delu je opisano snovanje in koncipiranje naprave za prodajo sveč s pomočjo 3D programa. Prikazan je postopek snovanja z idejnimi rešitvami glavnih problemov in koncipiranje končnih rešitev. Opisan je vrstni red sestave in obdelovalni postopki ter narejena je tudi ocena lastnih stroškov. Najprej je predstavljen problem, sledijo opisane zahteve in rešitve do kateri smo prišli. Opisani so tudi nekateri problemi in predstavljeni načini obdelave in sestave samega elementa. Sledi i...

 17. Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje z električno energijo

  OpenAIRE

  PINTAR, MATEJ

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je predstaviti projekt »Izgradnja podatkovnega skladišča v družbi za trgovanje energije«. Diplomsko delo je razdeljeno na tri sklope. V prvem sklopu so, z namenom boljšega razumevanja tematike v nadaljevanju diplomskega dela, na kratko predstavljene značilnosti trga z električno energijo na primeru slovenskega trga z električno energijo. V drugem sklopu (tretje poglavje) so v ospredju osnove podatkovnega skladišča, razlike med dimenzijskim in normaliziranim pod...

 18. Ra reactor operation plan for 1976 - Annex 6; Prilog 6 - Plan rada reaktora RA za 1976. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  Contrary to previous years the RA reactor operation plan for 1976 is conditioned by more uncertainties than ever for the following reasons. It is planned for February to repair the components in order to eliminate the consequences of leaking from the vertical experimental channel VK-4 which happened in december 1975. Apart from this, measurements related to transfer of the core to highly enriched fuel under minimum power are foreseen to be performed in February. In April, it would be indispensable to locate the point of He gas leaking and its prevention. Core transfer to highly enriched fuel is planned for April for testing of the fuel elements under operating conditions and step by step increase of the power density up to the nominal power. Complete plan for core transfer would be available by the end of February 1976. It is planned to make-up for the mentioned delays from May-December 1976. [Serbo-Croat] Za razliku od prethodnih godina izrada plana rada reaktora RA za 1976. godinu vezana je za mnogo vise neizvesnosti nego ikada ranije iz sledecih razloga. U februaru se vrsi remont opreme i uklanjanja posledica procurivanja vertikalnog eksperimentalog kanala VK-4, koje se dogodilo decembra 1975. Sem toga u februaru se vrse merenja na minimalnim snagama u sklopu priprema za prelazak na novo gorivo. U aprilu ce biti neophodno lociranje mesta gde istice He gas kao i otklanjanje uzroka ovog curenja. Planirano je da se u aprilu ubaci novo gorivo u jezgro u cilju testiranja pod radnim uslovima uz postepeno povecanje snage do nominalne. Planirano je da se smanjeni obim rada usled navedenih uslova nadoknadi u potpunosti u periodu maj-decembar 1976.

 19. Upotreba začina u proizvodnji tradicionalnih sireva

  OpenAIRE

  Josipović, Renata; Markov, Ksenija; Frece, Jadranka; Stanzer, Damir; Cvitković, Ante; Mrvčić, Jasna

  2016-01-01

  Sir je visoko cijenjeni mliječni proizvod u mnogim zemljama svijeta, a posebna pažnja pridaje se tradicionalnim sirevima, koji nisu samo hrana već i dio kulture i obilježja neke zemlje. Zahvaljujući zemljopisnom položaju i klimatsko-vegetacijskoj raznolikosti Republike Hrvatske, u pojedinim regijama razvijena je proizvodnja različitih tradicionalnih sireva uz upotrebu začina. Kod proizvodnje sireva sa začinima, začini se dodaju ili u sir koji se potom oblikuje, ili se sir omata lišćem začinsk...

 20. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1969-07-01

  This publication covers nine review papers on the following topics related to the needs and utilization of nuclear reactors in the Boris Kidric Institute of nuclear sciences during previous twenty years: radiochemistry, hot atom chemistry, isotope production, spent nuclear fuel reprocessing, chemistry of transuranium elements; liquid radioactive waste processing, purification of reactor coolant water by inorganic ion exchangers, research related to deuterium concentration processes, and chemical dosimetry at the RA reactor. [Serbo-Croat] Ova publikacija obuhvata devet radova, po sledecim naslovima, a odnose se na potrebe i uslove nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' tokom prethodnih dvadeset godina: radiohemija, hemija vruceg atoma, proizvodnja radioaktivnih izotopa, prerada isluzenog nuklearnog goriva, hemija transuranskih elemenata, obrada radioaktivnih otpadnih voda, preciscavanje vode za hladjenje nuklearnih reaktora pomocu neorganskih jonoizmenjivaca, istrazivanje procesa za koncentrovanje deuterijuma i hemijska dozimetrija reaktora RA.

 1. RA Research reactor, Annual report 1986; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1986. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1986-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1985 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1986 godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 2. Prilog optimalnom projektovanju aktivnog sistema za oslanjanje vozila / A contribution to optimal design of vehicle active suspension system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Demić

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazanje sistem za aktivno oslanjanje vozila, uz korišćenje ravanskog modela vozila, bez filtera u povratnim spregama sistema za regulaciju. Za optimizaciju parametara PI kontrolera korišćena je metoda stohastičke parametarske optimizacije. Cilj optimizacije bio je istovremeno minimiziranje vibracijskih ubrzanja oslonjene mase i standardnog odstupanja sila u kontaktima točkova i tla, što poboljšava udobnost i ponašanje vozila na putu. / In this paper, an active suspension system is developed by use of a vehicle plane model without feedback filters in control system. A method of stochastic parameters optimization has been utilized in order to optimize PI controller parameters. The basic optimization goal was a simultaneous minimization of sprung mass acceleration and standard deviation of forces in tire-to-ground contact area, so as to improve vehicle comfort and handling performances.

 3. Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

  OpenAIRE

  Povše, Nika

  2017-01-01

  V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te ...

 4. Muundo wa Mashairi katika Diwani ya Mnyampala (1965) na Nafasi ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala hii pia inadadisi namna mbinu za kimuundo zilivyofanikisha usawiri na ubainishaji wa falsafa ya mtunzi kuhusu ushairi wa Kiswahili na nafasi ya ushairi katika jamii. Makala imeanza kwa kugusia usuli wa historia ya ushairi wa Kiswahili, historia fupi ya maisha ya Mathias Mnyampala na nadharia yake kuhusu ...

 5. Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Barszcz

  2016-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki zastosowania 3. modeli, adaptowanych dla zlewni Potoku Służewieckiego, do prognozy przepływów o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% wywołanych ulewami. Przepływy prognozowano w 4. przekrojach obliczeniowych Potoku Służewieckiego, zlokalizowanych na odcinku od km 0+000 do 6+576. Obliczone za pomocą modelu konceptualnego OTTHYMO potencjalne przepływy (spływy powierzchniowe przyjęto jako dane wejściowe do modelu hydraulicznego HEC-RAS, który umożliwił transformację przepływów w cieku i wyznaczenie przepływów w poszczególnych przekrojach obliczeniowych (przepływów zredukowanych. Niezależne obliczenia przepływów potencjalnych i zredukowanych przeprowadzono za pomocą modelu SWMM, który jest modelem dynamicznym o parametrach rozłożonych. Obliczone za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM przepływy zredukowane o prawdopodobieństwach przekroczenia 1, 2 i 10% są do siebie podobne w przekrojach obliczeniowych II, III i IV – w 7. na 9 przypadków różnice w przepływach nie przekraczają 25%. Największe wartości przepływów zredukowanych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia obliczono w przekroju II, przy zastosowaniu obydwu modeli. Przepływy zredukowane są mniejsze od przepływów potencjalnych obliczonych za pomocą modeli OTTHYMO i SWMM. Wyniki obliczeń wskazują na możliwość stosowania w zlewniach miejskich zarówno modelu HEC-RAS, jak i modelu SWMM.

 6. Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2009-12-01

  Full Text Available Avtorica predstavi pomen izobraževanja starejših odraslih za dejavno staranje v dolgem prehodnem obdobju, imenovanem »čas med delom, upokojitvijo in starostjo«. Ta koncept prehodnega obdobja, prehoda v starost, namreč danes nadomešča starejši koncept pokoja. V tem času ljudje v poznejših letih življenja opravljajo plačano delo, se izobražujejo, se (občasno vračajo na trg dela, delajo prostovoljno. Avtorica piše o prebivalstvenih spremembah in o pomenu izobraženosti vseh in vseh skupin starejših odraslih za soočanje s staranjem družbe. Dušana Findeisen zastane pri vprašanju značilnosti izobraževalnih programov za starejše odrasle, obravnava vrednote, nosilce in oblike izobraževanja starejših. Nazadnje opiše slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje kot konceptualno eno najbolj celostno domišljenih oblik in modelov izobraževanja ljudi v poznejših letih življenja.

 7. VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE

  OpenAIRE

  Matija, Sabina

  2013-01-01

  Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. Mladoletniško prestopništvo obsega kazniva dejanja in druge oblike deviantnega, negativnega odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, vendar je pri nas sprejeto ožje pojmovanje omenjenega pojava. Po tem konceptu obravnava kaz...

 8. Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr n. med. Mirosław Dąbkowski

  2010-09-01

  Full Text Available Leczenie ADHD opiera się na współpracy wszystkich osób z otoczenia dziecka: rodziców, nauczycieli, psychologów i lekarzy specjalistów. Ich zaangażowanie, a przede wszystkim wiedza na temat zaburzenia są niezbędne do tego, aby prawidłowo diagnozować i postępować w chorobie. Dlatego tak ważne jest, by dostarczać rzetelnych informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Niniejsza opinia ekspercka dotycząca proponowanych modeli rozwiązań w postępowaniu w ADHD jest aktualnym materiałem ujmującym problem nadpobudliwości ruchowej z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w terapię i leczenie zaburzenia. Autorzy tego interdyscyplinarnego dokumentu, będący członkami Kapituły Programu „Dziecko i świat za pan brat”, nadali mu unikalną wartość opartą na wieloletnim doświadczeniu i praktyce. Nadrzędnym ich celem jest poinformowanie Czytelnika, że ADHD jest chorobą, którą moż- na i trzeba skutecznie leczyć. Zachowanie właściwej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej oraz ścisła współpraca środowisk najbliższych dzieciom dają bowiem szansę na stabilne funkcjonowanie w społeczeństwie.

 9. Razširitev metode kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti

  OpenAIRE

  Bole, Borut

  2017-01-01

  Zaradi uveljavitve proizvodnje vedno številčnejših serij se v organizacijah pojavlja več posrednih stroškov, katerih upravljanje je zahtevnejše od neposrednih. Kot rešitev tega so se pojavile primernejše metode za celotno obvladovanje organizacije, ki vključujejo tudi metode za natančnejše kalkuliranje posrednih stroškov. Skupaj s tem se je razvila ideja o managementu organizacije, ki temelji na sestavinah dejavnosti in z njo združljiva ideja o kalkuliranju stroškov na podlagi sestavin dejavn...

 10. UPORABA COBIT 5 ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IT REŠITEV

  OpenAIRE

  Lončar, Tomaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni ključni pristopi za razumevanje spremljanja vrednotenja in ocenjevanja informacijske rešitve skeniranja evidenčnih listov o ravnanju z odpadki po priporočilih COBIT 5. Ključen prispevek dela predstavlja proučitev priporočil COBIT 5 in izvedba praktičnega primera na osnovi omenjenih priporočil. V teoretičnem delu se po poglavjih zvrstijo področja, ki opisujejo podjetje, kjer smo izvajali vrednotenje po COBIT 5 priporočilih, ter predstavitev samega COBIT-a....

 11. Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2011-12-01

  Full Text Available Tema rada je proučavanje tumačenja i primjene međunarodnih propisa o općem i posebnom ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj sudskoj praksi. U uvodnom dijelu objašnjava se gospodarska i pravna svrha instituta ograničenja odgovornosti te se daje prikaz njegova uređenja na međunarodnoj razini. Naglašava se njegova ključna uloga u razvitku brodarstva i međunarodne trgovine. Kritički se analiziraju novije ilustrativne odluke stranih sudova u kojima su protumačene i primijenjene nerijetko dvojbene odredbe međunarodnih ugovora kojima je uređena ova materija. Iznose se zaključci o trenutnoj kvaliteti pravnog uređenja toga instituta, uočavaju tendencije njegova budućeg razvitka te predlažu mjere potrebne za njegovu daljnju nadogradnju.

 12. Kuingiliana kwa Lugha ya Kiswahili na Kiingereza: Uswahilishaji wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kuingiliana kwa lugha ni taaluma katika uwanja wa isimu inayohusu lugha zinazoingiliana na kuathiriana. Kuingiliana kwa lugha sio jambo jipya katika dunia. Watu ambao ndio watumiaji wa lugha wamesababisha lugha kuiingiliana waliposafiri au kuhama sehemu moja hadi nyingine kutokana na sababu za kiuchumi, ...

 13. RA research nuclear reactor - Annual report 1985; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1985. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1985-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1985 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1985 godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA.

 14. Vjera kao hod temeljnog povjerenja. Bitnost primarnih iskustava za razvoj religioznosti

  OpenAIRE

  Stengl, Ivan

  2013-01-01

  U dinamičnom sučeljavanju s rezultatima drugih društvenohumanističkih disciplina, teologija promišlja u njihovu svjetlu put rasta u vjeri i osmišljava planove religioznog odgoja i naobrazbe. Ne umanjujući pozitivne efekte i plodnu suradnju (jačanje senzibilnosti za dobne, kulturne, socijalne i razvojno-psihološke specifičnosti osobe vjernika) prilog ukazuje i na granice mišljenja, kako postoji neosporna paralela psihičkog i religioznog razvoja osobnosti, te da religioznos...

 15. Kontrola kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza - predloženi model jugoslavenskog programa kontrole kvalitete za olovo i kadmij u krvi

  OpenAIRE

  Telišman, S.

  1983-01-01

  Istaknuta je nužnost osiguranja kvalitete kliničkih i toksikoloških analiza bioloških uzoraka i prikazane su osnovne karakteristike različitih modela programa kontrole kvalitete. Na osnovi iskustva, stečenog sudjelovanjem u različitim međunarodnim programima kontrole kvalitete (britanskom nacionalnom programu i programu zemalja Evropske zajednice za olovo u krvi, programu za olovo i kadmij u krvi koji su zajednički organizirali Ekološki program Ujedinjenih naroda i Svjetska zdravstvena organi...

 16. Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym – strategia internacjonalizacji szkoły wyższej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Szromnik

  2014-03-01

  Full Text Available Cel: Wyjaśnienie założeń i warunków realizacyjnych internacjonalizacji uczelni jako strategicznego kierunku jej rozwoju, a ponadto przedstawienie uniwersalnych scenariuszy strategicznych ekspansji uniwersytetu za granicą oraz determinantów sukcesu. Metodologia: Artykuł ma charakter koncepcyjny i opiera się na diagnozie oraz analizie na rynku usług edukacji uniwersyteckiej w Polsce. W wyniku studiów literatury specjalistycznej wyodrębniono główne zjawiska warunkujące funkcjonowanie i kierunki zmian szkolnictwa wyższego stanowiące ogólne tło rozważań i projektów szczegółowych. Wnioski: Autor wskazuje strategie uwarunkowania i procedury decyzyjne ekspansji uniwersytetu na zagraniczne rynki edukacji na poziomie wyższym. Akcentuje główne szanse i zagrożenia z tytułu działalności uczelni za granicą. Propozycje mają nie tylko charakter poznawczy, ale także mogą być podstawą ich aplikacji w realiach polskich uczelni. Oryginalność: Działalność uczelni zagranicznych na rodzimym rynku edukacyjnym jest zjawiskiem występujących w wielu krajach. W artykule zaproponowano koncepcję strategii internacjonalizacji uniwersytetu w jej wariancie ogólnym wraz ze szczegółową procedurą analityczno-decyzyjną. W piśmiennictwie fachowym ten aspekt rozwoju uczelni nie został rozwinięty zgodnie z założeniami marketingu międzynarodowego.

 17. Activities of the Service for maintenance of the RA reactor electronic equipment in 1979 - Report - Annex IV; Prilog IV Rad sluzbe za odrzavanje elektronske opreme reaktora RA u 1979. godini - Izvestaj -

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1979-12-15

  Within the organizational structure of the RA reactor staff, the Service for instrumentation maintenance has the following tasks: maintenance of the existing electronic equipment; participating in experiments planning and preparation of electronic equipment; purchasing new equipment, spare parts and components; construction of new equipment for internal needs; implementation of new equipment. Basic instrumentation of the reactor facility includes: control and protection system, and dosimetry system. [Serbo-Croat] U okviru organizacione seme OOUR nuklearni reaktor RA sluzba za odrzavanje instrumentacije postrojenja ima sledece zadatke: odrzavanje postojece elektronske opreme; ucesce u planiranju eksperimenata i priprema elektronske opreme; nabavka nove opreme, rezervnih delova i komponenti; rad na izradi elektronske opreme i uredjaja za sopstvene potrebe i izrada projekata u domenu reaktorske opreme i ucesce u ugradnji nove opreme. Osnovna instrumentacija postrojenja obuhvata: sistem za upravljanje i zastitu, sistem za tehnolosku kontrolu i sistem za dozimetrijsku kontrolu.

 18. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 19. Preparation of the capsule for the experiment with enriched fuel, task E-14-16-00-29; Priprema kapsula za eksperiment sa obogacenim gorivom, zad. E-14-16-00-29

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anastasijevic, P; Pavlovic, A; Zivkovic, S; Nikolic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-12-15

  Preparation of the experiment with highly enriched fuel was based on the experience gained in constructing the capsule for natural uranium fuel. The possibility of using capsules with enriched UO{sub 2} in the RA reactor was analyzed. Special attention was devoted to the analysis of heat removal from the fuel rods. Capsule for irradiation of enriched UO{sub 2} was designed. The most important change appeared in sealing zircaloy-2 with stainless steel part. This must be done by diffusion welding. Since there is no device for diffusion welding in our country the elements will be sent to Saclay, France. All the parts made of domestic material were fabricated in the Institute. Purchase of elements that must be imported is delayed due to procedures for obtaining foreign currency. The fabrication of the capsule can be completed within 25 days upon obtaining the mentioned material from abroad. This report contains the safety report for the experiment with the enriched fuel. Na osnovu dosadasnjeg rada i iskustva na izgradnji kapsula za neobogaceno gorivo izvrsena je priprema za eksperimenat sa obogacenim gorivom. Analizirana je mogucnost koriscenja kapsula sa obogadenim UO{sub 2} u reaktoru RA. Narocito je posvecena paznja analizi odvodjenja generisane toplote iz sipki gorivnih elemenata. Projektovana je kapsula za ozracivanje obogacenog UO{sub 2}. Najznacajnija izmena je kod spajanja dela od cirkaloja-2 sa delom od nerdjajuceg celika. To spajanje morace se izvrsiti na masini za difuziono zavarivanje. Kako takvu masinu nemamo u zemlji elemente cemo dati da se zavare u Saclay-u. Svi delovi za koje nije bio potreban uvozni materijal izradjeni su u nasem Institutu. Kapsula nije montirana jer materijal iz uvoza koji se ugradjuje u kapsulu nije jos stigao u zemlju. Nabavka uvoznlh elemenata nije izvrsena na vreme zbog zakasnjenja kod odobravanja deviznih sredstava. Potpuna montaza kapsule moze se obaviti 25 dana po dobijanju pomenutog materijala. U radu je dat i izvestaj o

 20. Vpliv osebnosti na vedenje pri igranju računalniških iger

  OpenAIRE

  Grudina, Rok

  2017-01-01

  Razvoj računalnikov je od konca 20. in na začetku 21. stoletja strmo narasel. Računalnike danes uporabljamo na vseh področjih. Mladostniki jih največkrat uporabljajo med preživljanjem prostega časa za igranje računalniških iger. Tako kot računalniki so se tudi računalniške igre skozi čas razvijale, da bi zadovoljile potrebe najbolj zahtevnih uporabnikov. Tako lahko danes vsak dobi igro po svojem okusu. Igre, ki so grafično izjemne, igre z zanimivo zgodbo in izzivi. Omogočajo vživetje v virtua...

 1. Nobelova nagrada za kemiju 2006.

  OpenAIRE

  Frkanec, L.; Portada, T.

  2006-01-01

  Ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju podijelila su trojica dobitnika: Francuz Yves Chauvin, Amerikanci Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock. Prema obrazloÞenju Kraljevske švedske akademije znanosti, Nobelova nagrada dodijeljena im je za razvoj postupka metateze u organskoj sintezi. Osim velikog odjeka u akademskoj zajednici, laureati su svojim znanstvenim postignuæima omoguæili i znaèajan napredak u kemijskoj industriji i proizvodnji kemikalija otvarajuæi pregršt novih moguænos...

 2. Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o.

  OpenAIRE

  Richter, Martin

  2006-01-01

  Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. za období 2002 až 2005. Unilever ČR je česká pobočka nadnárodního koncernu produkujícího potravinářské a spotřební zboží. Metodologická část práce popisuje úlohu finanční analýzy a jednotlivé její metody a postupy. Praktická část analyzuje společnost Unilever ČR se zaměřením na celkovou hospodářskou situaci a výsledky podnikových programů a strategií.

 3. VPLIV GOSPODARSKE IN FINANČNE KRIZE NA STRATEGIJO TRŽENJA PODJETJA NA MEDNARODNEM TRGU STAVBNEGA POHIŠTVA

  OpenAIRE

  Korpar, Daša

  2016-01-01

  Začetki gospodarske krize v letu 2008 imajo velik vpliv na gradbeno panogo. Dodana vrednost in proizvodnja sta se začeli občutno zmanjševati, kar je v letu 2009 povzročilo zmanjšanje bruto plač in števila zaposlenih. Močno krčenje v gradbeništvu je v letih 2010/2011 privedlo do stečaja dveh od treh največjih slovenskih gradbenih podjetij (SCT Ljubljana in Vegrad Velenje). Kljub težavam, ki jih je prinesla gospodarska kriza iz leta 2008, svet postaja vse bolj povezan in soodvisen. Sodobno svet...

 4. O razlagi sodnih precedensov in sodb ter posebej sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

  OpenAIRE

  Zupančič, Boštjan M.

  2014-01-01

  Sodba načeloma ni nekaj, kar je treba ali bi bilo sploh treba razlagati. Konkretna sodba inter partes mora razlagati abstraktno pravno normo. Vendar če bi bilo res, da so sodbe ESČP strogo omejene na učinek inter partes (kot je to zapisano v 46. členu Evropske konvencije), ne bi bilo potrebe po razlagi njihovega učinka erga omnes. Za ustavna sodišča in druga sodišča zadnje stopnje silogistično sklepanje (logična subsumpcija konkretnih dejstev pod abstraktno normo), ki so ga kontinentalni prav...

 5. Ufundishaji wa Kusoma na Kuandika Kiswahili: Uzoefu wa Idara ya ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya yanahusu shughuli za kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni katika Chuo Kikuu cha Sebha nchini Libya. Kwanza inaeleza historia ya Kiswahili – yaani kilianza lini kufundishwa kwa madhumuni gani na nani walikuwa wanzilishi. Halikadhalika makala ya naeleza utaratibu uliowekwa na idara ili kuweza ...

 6. NOVI OBLICI RADA KAO SUVREMENI IZAZOV ZA RADNO PRAVO – SLUČAJ UBER

  OpenAIRE

  Bjelinski Radić, Iva

  2017-01-01

  Pod utjecajem brzog razvoja digitalnih tehnologija u posljednje vrijeme je došlo do pojave novih oblika fleksibilnog zapošljavanja koje karakterizira snažna ili prevladavajuća podrška informacijske i komunikacijske tehnologije. Online platforma Uber za pružanje usluge gradskog prijevoza putnika jedan je od široj javnosti najpoznatijih predstavnika navedenih promjena u svijetu rada. Imajući u vidu da je pojava Ubera izazvala brojne kontroverze i postavila nove suvremene regul...

 7. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 8. RA Research reactor, Annual report 1972; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1972. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1972-12-15

  eksperimentima koji su obavljani. Odstupanja od plana bilo je u maju usled posebnih zahteva korisnika. Ukupni broj prekida rada bio je manji je svih prethodnih godina, uglavnom zbog najavljenih prekida napajanja elekticnom energijom. U toku godine bilo je samo jedno sigurnosno zaustavljanje, ciji je uzrok bila pojava laznog signala opreme za zastitu reaktora. Nijednog duzeg prekida rada nije bilo. Kraci prekid rada (kraci od 24 sata) je bio usled vadjenja kapsule UO{sub 2}a koja je bila postavljena u jezgro radi merenja prelaza toplote. Ukupna doza ozracivanja ljudstva bila je manja nego prethodnih godina. Dogodio se jedan akcident kontaminacije gasovima i aerosolima i to kratkozivecim izotopima. Dekontaminirano je znatno manje povrsina nego ranijih godina. Prakticno i nije bilo kontaminacije povrsina koje bi zahtevale intervencije ekipe za dekontaminaciju osim standardnih dekontaminacija posle izmene goriva. Zakljuceno je da uspesan rad reaktora u 1972. godini ima poseban znacaj kada se ima na umu kriza finansiranja izazvana neblagovremenim resavanjem statusa reaktora. U planu za sledecu godinu naglasava se potreba pravljenja dugorocnog plana koriscenja reaktora. Neophodno je izvrsiti i pripreme za prelazak na rad sa visokoobogacenim gorivom u 1974. godini, kao i realizacija projekta sistema za udesno hladjenja jezgra u slucaju isticanja teske vode, odnosno sprecavanje maksimalnog moguceg akcidenta.

 9. Utjecaj liberalizacije na tržište stočarskih proizvoda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ružica Lončarić

  2004-01-01

  Full Text Available Ulaskom u Svjetsku trgovinsku organizaciju Republika Hrvatska je dokazala spremnost za izazove liberalizacije i globalizacije svjetskoga tržišta. Ovom je koraku prethodilo i potpisivanju drugih značajnih dokumenata za uključenje u europski integracijski proces, kao što je Pakt o stabilizaciji u istočnoj Europi, Sporazum o stabilizaciji i Pridruživanju EU i RH, službeno priključenje CEFTA-i, te službena prijava za članstvo u EU, koji na provođenje određenih reformi i prilagodbu u političkome, gospodarskom i pravnom smislu. Kako se hrvatska poljoprivreda, pogotovo grana stočarstva, od osamostaljenja i prihvaćanja tržišnog sustava gospodarenja, nalazi u velikoj krizi, u radu se analizira položaj stočarstva s obzirom na uvjete proizvodnje i brojno stanje stoke, tržište stočarskih proizvoda uz pomoć dinamičke raščlambe sustava proizvodnje stočarskih proizvoda, te se daju prognoze na koji će se način odvijati adaptacija stočarstva u uvjetima EU s obzirom na konkurentnost naših stočarskih proizvoda u europskom okruženju tes obzirom na liberalizacijske obveze. Rezultati analizirani u radu pokazuju kako je hrvatska proizvodnja i tržište stočarskih proizvoda u dubokoj krizi, te da bi bilo potrebno poduzeti niz tržišno-cjenovnih mjera agrarne politike koje bi uredilo navedeno tržište s obzirom na obveze i pravila o liberalizaciji trgovine unutar europskog tržišta.

 10. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Dobnik, Monja

  2013-01-01

  Danes so zahvaljujoč napredni mobilni tehnologiji družbena omrežja z nami na vsakem koraku. Facebook (FB) se po priljubljenosti uvršča v sam vrh družbenih omrežij in glede na to, da ga uporablja že več kot milijarda zemljanov, ponuja tudi odlične trg za oglaševanje. To so ugotovili tudi slovenski podjetniki. V diplomski nalogi je predstavljeno, kako na FB oglašujejo nekatera slovenska podjetja, s pomočjo spletnega vprašalnika pa je ugotovljeno tudi, kaj o oglasih na FB menijo njegovi uporabni...

 11. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 12. INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

  OpenAIRE

  Čander, Tamara

  2016-01-01

  Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki povezujejo stvarnost z digitalnimi svetom preko senzorjev in značk, vgrajenih v naprave za vsakodnevno rabo. Čeprav si strokovnjaki o potencialni velikosti trga, ki ga ta fenomen odpira, niso povsem enotni, pa so vsi prepričan...

 13. Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov

  OpenAIRE

  Rejc, Sara

  2017-01-01

  Pred vami se nahaja diplomsko delo z naslovom Uporaba službenih psov za različne namene delovnih procesov. Glavni namen in cilj diplomskega dela je proučiti in opisati uporabo službenega psa, predvsem v policiji, vojski in zaporih, kar predstavlja jedro tega diplomskega dela. Želeli smo prikazati vsestransko uporabnost psov v svetu ljudi. Ugotovili smo, da je enota reševalnih psov pomemben del ekipe pri iskanju pogrešanih in poškodovanih oseb. Na tem mestu je podrobneje opisano šolanje psa in...

 14. Individualiziran program v posebnem programu vzgoje in izobraževanja - dober načrt dela ali le zakonska zahteva

  OpenAIRE

  Stergar, David

  2017-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena tematika oblikovanja individualiziranih programov (v nadaljevanju IP) v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Teoretični del diplomskega dela zajema zakonodajo na področju oblikovanja IP in usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, smernice za oblikovanje individualiziranih programov ter značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju ter motnjami avtističnega spektra, predstavljen pa je tudi potek individualiziranega programiranja v Centru za us...

 15. UTJECAJ KONCENTRACIJE IBA NA KVALITETU OŽILJAVANJA REZNICA ODABRANIH AUTOHTONIH SORATA MASLINA DUBROVAČKOG PODRUČJA

  OpenAIRE

  Barnjak Vukas, Marina; Marić, Mara; Marinović-Peričević, Marija

  2016-01-01

  U radu su prikazani rezultati jednogodišnjeg proučavanja utjecaja različitih koncentracija fitohormona IBA (2 000, 3 000, 4 000 i 5 000 ppm) na ožiljavanje reznica dubrovačkih sorta maslina: Velika sitnjaka, Sitnica, Kalamata i Uljarica. Sva su istraživanja obavljena u stakleniku Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, i dio su projekta ''Identifikacija i gospodarenje gen-fondom masline na području Dubrovačko-neretvanske županije'', za koje je planirano trajanje od tri godine...

 16. Oblikovanje in izdelava embalaže za nakit Katja Koselj Jewellery

  OpenAIRE

  Gregorka, Nika

  2017-01-01

  Dandanes je vloga videza embalaže vedno pomembnejša in je zato eden izmed bistvenih elementov pri darilni embalaži. Ker embalaža s svojo podobo izraža tudi kakovost izdelka, je le-ta včasih še pomembnejša kot izdelek, ki ga predstavlja. Potemtakem je pomembno, da je kakovostna, preprosta, koristna in okolju prijazna. V diplomskem delu smo predstavili izdelavo in načrtovanje embalaže za slovenski ročno izdelani nakit oblikovalke Katje Koselj. V pregledu literature smo opisali pojem embalaže, n...

 17. Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki na primeru Centra za ravnanje z odpadki Gajke : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Mohorič, Igor

  2011-01-01

  V magistrskem delu bomo predstavili celovit sistem ravnanja s komunalni odpadki od zbiranja, predelave, obdelave in odlaganja, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika. Z vidika veljavne zakonodaje bomo ocenili ustreznost sedanjih tehnologij obdelave in predelave za doseganje zakonskih zahtev. V drugem delu pa bomo poskušali rešiti problematiko bioloških odpadkov v ostanku komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju s pomočjo nove tehnologije obdelave. Kot končni produkt bomo pridobili sno...

 18. STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER

  OpenAIRE

  Turk, Janez

  2016-01-01

  Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glavni problem, ki smo se mu najbolj posvetili, je slab podatek o nagibu, ki ga pridobimo z zlivanjem senzorskih podatkov giroskopa in pospeškometra. Za izboljšanje delovanja je še veliko rezerve pri načrtovanju regulatorjev. Poleg...

 19. Roterdamska pravila : Novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transporta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borislav Ivošević

  2013-12-01

  Full Text Available U članku autor daje prikaz rješenja usvojenih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o međunarodnom prijevozu stvari u cijelosti ili djelomično morem, usvojenoj Rezolucijom UN od 11. prosinca 2008. godine, a otvorenoj za potpisivanje u Roterdamu 23. rujna 2009. godine, pod preporučenim nazivom “Roterdamska pravila”. Nakon uvodne analize stanja prava do donošenja ove nove Konvencije, konstatira se da se u materiji međunarodnog reguliranja pomorskih prijevoza po prvi puta, nakon što su Haška, Haško-Vizbijska i Hamburška pravila uređivala pitanje vozareve odgovornosti za robu koju je primio na prijevoz, regulira pomorskoprijevozni ugovor u cijelosti i uz dodatno reguliranje dijelova prijevoznog puta koji prethode ili slijede pomorski prijevoz. Autor daje prikaz sadržaja Roterdamskih pravila u cijelosti. Pritom se posebna pažnja posvećuje brojnim novim subjektima, institutima, dokumentima, te rješenjima koja se u Konvenciji zauzimaju, uvijek uz nastojanje da izlaganja budu potkrijepljena, ili pak kritički sagledana, u svjetlu do sada usvojenih rješenja pravne teorije, te poslovne i sudske prakse. Autor u zaključku iznosi i sučeljava oprečne stavove koji se u literaturi iznose, zauzima svoj stav prema njima i rješenjima sadržanima u Konvenciji, te razmatra moguća rješenja de lege ferenda za donošenje jednog prihvatljivog i racionalnog pravnog sistema odgovornosti za robu u prijevozu (pomorskom i multimodalnom na međunarodnom planu.

 20. Utjecaj recikliranog punila na svojstva asfaltnih mješavina

  OpenAIRE

  Androjić, Ivica; Kaluđer, Gordana

  2017-01-01

  U radu se daje prikaz provedenih dosadašnjih istraživanja s primjenom različitih recikliranih materijala koji se koriste kao zamjena za kameno punilo u asfaltnim mješavinama. Rad obuhvaća prikaz provedenih istraživanja o utjecaju otpadnog stakla, otpada cementne industrije, betona, opeke, keramike, letećeg pepela i drugih na fizikalno mehanička svojstva bitumenskih mješavina. Kao konačan rezultat donose se zaključci o mogućoj primjeni pojedinih recikliranih materijala kao zamjeni za standardn...

 1. Development of microstructure of steel for thermal power generation: Razvoj mikrostrukture jekel za termično generacijo energije:

  OpenAIRE

  Bevilaqua, T.; Fujda, M.; Kuskulic, T.; Kvackaj, Tibor; Pokorny, I.; Weiss, M.

  2007-01-01

  The evolution of microstructure during the reheating and cooling of steel for thermal power generation was investigated. On the basis of the microstructure produced during cooling a CCT diagram is proposed Raziskan je bil razvoj mikrostrukture pri segrevanju in ohlajanju jekel za toplotno generacijo energije. Na podlagi mikrostrukture, ki je nastala pri ohlajanju, je bil predložen CCT-diagram.

 2. ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martinková, Patrícia; Drabinová, Adéla; Houdek, Jakub

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 9 (2017), s. 16-35 E-ISSN 1805-9147 R&D Projects: GA ČR GJ15-15856Y Institutional support: RVO:67985807 Keywords : analýza testů * položková analýza * teorie odpovědi na položku * odlišné fungování položek * R * shiny Subject RIV: AM - Education OBOR OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [ and education systems] http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/index

 3. REVIZORJEVA OCENA TVEGANJA POMEMBNO NAPAČNE NAVEDBE ZARADI PREVARE V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH NA PODLAGI TRIANGULACIJE REVIZIJSKIH DOKAZOV

  OpenAIRE

  Ličen, Tomaž

  2013-01-01

  Pojem prevare je težko opredeljiv, saj je odvisen od tega, iz katerega zornega kota prevaro opazujemo. Po standardih jih delimo na poslovodske in zaposlenske. Motive za nastanek prevare smo predstavili s trikotnikom prevar, ki razlaga, da posamezniki zagrešijo prevaro, ko so prisotni trije dejavniki: pritisk, priložnost in racionalizacija. Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar nosi poslovodstvo, ki mora skrbeti za usmeritve in postopke, ki pomagajo dosegati kolikor mogoče p...

 4. Načrtovanje in montaža protivlomnega alarmnega sistema

  OpenAIRE

  ŠTULAR, ALEŠ

  2016-01-01

  Diplomsko delo obravnava vrste alarmnih sistemov za tehnično varovanje. V nadaljevanju se posvetimo osnovnim gradnikom protivlomnega alarmnega sistema. Našteti so elementi alarmnega sistema in opis njihovega delovanja. Posebno pozornost posvetimo prenosu alarmnih sporočil na varnostno nadzorni center. Zaradi velikih razlik v ceni ter zanesljivosti samih prenosnih poti, je potrebna velika pozornost pri izbiri prave. Naštete so najpogostejše prenosne poti in njihove glavne značilnosti. Na koncu...

 5. Učinak potonuća plovila na vezu na pravni odnos između stranaka ugovora o vezu i čuvanju plovila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Vincenca Padovan

  2018-02-01

  Full Text Available Slučajevi potonuća brodice ili jahte na vezu u marini nisu česti, ali statistika pokazuje da se povremeno događaju, i tada je vrlo vjerojatno da će incident u konačnici dovesti do spora za naknadu štete prouzročene potonućem između vlasnika odnosno korisnika brodice ili jahte i marine. Osim očite štete na samoj brodici ili jahti, takav incident u marini će neizbježno rezultirati troškovima vađenja, spašavanja ili uklanjanja potonulog plovnog objekta, a potencijalno i do štete na infrastrukturi i opremi marine. Takav štetni događaj utjecat će na ugovor o vezu između marine i vlasnika, odnosno korisnika brodice ili jahte. Odgovornost za štetu ovisit će o okolnostima svakog pojedinog slučaja, a interpretirat će se sukladno ugovoru o vezu i mjerodavnom nacionalnom pravu. Uzroci potonuća mogu biti razni, od ekstremnih vremenskih uvjeta, do tehničkih nedostataka koji brodicu odnosno jahtu čine nesposobnom za plovidbu, ili neadekvatnog veza, sidrenog sustava, opreme za vezivanje, poplave, požara, lošeg održavanja, sudara, i dr. U svakom pojedinom slučaju trebat će ustanoviti uzrok potonuća, i ovisno o tome utvrditi postoji li odgovornost jedne od ugovornih strana. Nadalje, postavlja se pitanje koja je sudbina ugovora o vezu nakon takvog potonuća, tj. ostaje li ugovor na snazi, ili automatski prestaje samom činjenicom potonuća, ili ima li koja od ugovornih strana pravo na raskid ili otkaz ugovora odnosno pravo na naknadu štete te koja se šteta u takvom slučaju naknađuje. Navedene pravne posljedice također će ovisiti o uzroku potonuća i uvjetima ugovora o vezu. Analizirajući učinak potonuća na ugovor o vezu, autorice razmatraju i statističke podatke o učestalosti takvih događaja u hrvatskim marinama, poslovnu praksu, interne protokole i opće uvjete poslovanja hrvatskih marina te općenito preventivne mjere koje koncesionari domaćih marina uobičajeno primjenjuju u interesu sigurnosti plovidbe. Analiza

 6. Prenosna peć za pečenje hleba - u funkciji obezbeđenja ishrane pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama/Movable oven for bread baking intended for food preparation in Serbian army peace corps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko M. Tešanović

  2014-10-01

  Full Text Available Peć za pečenje hleba u poljskim uslovima dodeljuje se jedinicama koje su po svom karakteru relativno stacionarne i kojima po veličini ne bi pripadale pokretne peći. Podesna je za pečenje hleba namenjenog jedinicama koje se nalaze u međunarodnim misijama, u uslovima otežanog snabdevanja, jer navike naših vojnika su da konzumiraju hleb, a ne keks. Peć je montažno-demontažnog tipa, prilagođena za korišćenje na svim vrstama terena. Jednostavne je konstrukcije, što omogućava da se demontira i lako prenosi sa mesta na mesto. / An oven for baking bread in field conditions is assigned to units that are by their nature relatively stationary and whose size does not require a movable bakery. It is intended for baking bread in our units located in international missions with supply difficulties, since our units have a habit od consuming bread instead of biscuits. The oven is of a prefabricated type, adapted for use in all types of terrains, simple design which makes it possible to be, dismantled and easily transported.

 7. The training of the staff for work with radioactive materials and work on nuclear reactor in the Institute; Obuka kadrova za rukovanje radioizotopima i pogon nuklearnih reaktora u Institutu 'Boris Kidric' - Vinca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M; Mladjenovic, O; Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1978-05-15

  A short informational review of the activities in the 'Boris Kidric' Institute on the training courses for the use of radioactive materials and for operating nuclear reactors including power reactors. The survey of the courses is given in the enclosures. (author) Kratak informativni pregled delatnosti u IBK na kursevima za obuku kadrova u rukovanju readioaktivnim materijalima i pogonu nuklearnih reaktora, ukljucujuci reaktore snage. pregled kurseva i materijala za njih dati su u prilozima. (author)

 8. MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  OpenAIRE

  Cestnik, Dušan

  2011-01-01

  Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storit...

 9. Uticaj oksidacije aktivnog uglja sumpornom kiselinom i impregnacije bakar-sulfatom na sorpcionu sposobnost gasnog filtra za zaštitu od dejstva amonijaka / Study of the effects of activated carbon oxidation with sulphuric acid and impregnation with copper sulphate on the protection capacity of gas filters against ammonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sretko Ilić

  2002-01-01

  Full Text Available U radu je istraživana mogućnost poboljšanja kvaliteta aktivnog uglja (AU za upotrebu u sredstvima za ličnu zaštitu respiratornih organa od dejstva amonijaka. Uzorci komercijalnih AU oksidovani su različitim količinama rastvora sumporne kiseline, masenih koncentracija 10% i 15%. Na uzorke AU tretirane kiselinom deponovan je zatim bakar-sulfat, metodom dvostruke impregnacije rastvorom bakar-sulfata do početne vlažnosti uzorka. Impregnisani AU ispitanje u sloju u gasnom filtru prečnika 105 mm, čije su visine imale vrednosti od 29 mm do 41 mm, a uslovi su bill: ulazna koncentracija amonijaka -3,5 mg/dm3 (zapreminska koncentracija 0,5%, protok gasne smeše vazduh-amonijak - 30 dm3/min, relativna vlažnost 70% i ambijentna temperatura. Proboj je detektovan kvalitativno, pomoću indikatorskog papirića safenolftaleinom. AU impregnisan novim postupkom obezbedio je u sloju visine 29 mm vreme proboja 108 min, a 160 min u sloju visine 41 mm. / The objective of this paper has been the study of the possibility to enhance the properties of activated carbon (AC for using it in respiratory protective devices for ammonia removal from the air. The commercial AC samples were oxidized with different amounts of 10% and 15% sulphuric acid solutions. The acid treated AC samples were the loaded with copper sulphate with twofold impregnation by the incipient wetness method. The impregnated AC was tested in a packed bed in the gas filter with a diameter of 105 mm and a bed depth ranging from 29 mm to 41 mm under the following test conditions inlet concentration of ammonia was 3,5 mg/dm3, flow rate of 30 dm3/min at 70% relative humidity and ambient temperature. The breakthrough was detected qualitatively by the phenolphtalein indicator paper. The new impregnated AC reached the breaktrough time of 108 min for a 29 mm bed depth, and 160 min for a bed depth of 41 mm.

 10. MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE

  OpenAIRE

  Kapić, Sara

  2010-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljen potek ustvarjanja in izvedbe dogodka, ki zajema številne aktivnosti, in sicer na primeru Nike konvencije. Namen diplomske naloge je namreč podati kritično oceno izvajanja aktivnosti, z namenom ugotoviti, katere aktivnosti bi se v okviru upravljanja z dogodkom lahko izpeljale boljše in podati predloge za uspešnejšo zasnovo in organizacijo naslednje Nike konvencije. Na podlagi posnetka je ugotovljeno, da je pri organizaciji, vodenju, izvedbi in nadzoru prihaja...

 11. Otvorena pitanja u primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s osvrtom na prijedlog izmjena i dopuna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2005-09-01

  Full Text Available Pomorsko dobro u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 određeno je kao u ranije važećem Pomorskom zakoniku. Za određivanje granice pomorskog dobra na obali i u lukama posebne namjene pojavljuju se dvojbe i pitanja na koja se daju različiti odgovori. No u lukama otvorenim za javni promet to je prilično jasno određeno pa su dvojbe i pitanja skoro isključena. Zakonom je izričito navedeno da morska obala uključuje i dio kopna nastao nasipavanjem, u dijelu koji služi iskorištavanju mora. Radi unošenja određene preciznosti predlažemo da se pitanje nasipa uredi slično odredbama Zakona o gradnji, odnosno da se pomorskim dobrom smatraju nasipi nastali nakon 15. veljače 1968. godine. Smatramo da je u Zakonu načinjen propust u tome što se u postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra nije zadržao institut Uredbe o granici pomorskog dobra (koju donosi Vlada RH a uz prethodno pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva RH. Mišljenja smo da bi prilikom izradbe detaljnih planova uređenja prostora na stručnu raspravu trebalo pozivati predstavnike Povjerenstva za granice pomorskog dobra i tražiti njihova mišljenja, odnosno očitovanja o tome da li predloženi planovi zadovoljavaju kriterije za utvrđivanje granice pomorskog dobra. Postupke dodjele koncesija na pomorskom dobru treba vezati uz donošenje rješenja o upisu pomorskog dobra u katastarske knjige, a potom raditi na sređivanju zemljišnih knjiga i evidenciji pomorskog dobra. (...

 12. Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla (I. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida Jarm

  2018-04-01

  Full Text Available Prethodne IUPAC-ove preporuke imenovanja (nomenklature jednonitnih polimera na osnovi podrijetla (NOP odnosile su se uglavnom na kopolimere, nelinearne polimere, združene polimere i generičke polimere. Pravila navedena u ovim preporukama omogućuju jasnije i preciznije imenovanje polimera na osnovi podrijetla, kako homopolimera tako i kopolimera. Prikazani sveobuhvatni sustav imenovanja polimera na osnovi podrijetla prihvatljiva je alternativa sustavu imenovanja polimera na osnovi strukture. Zbog raširene i česte uporabe dodatno su opisane i preporuke za uporabu uvriježenih imena polimera.

 13. Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 2-2005 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2005 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Krbavac

  2005-03-01

  Full Text Available Laser protiv minobacačkih napada; Poboljšana laka samohodna haubica 155 mm; Velika Britanija poboljšava moć zemaljske artiljerije; Laki raketni artiljerijski sistem LIMAWS(R; Poboljšani sistem PVO Osa–AKM; Južnokorejski višecevni raketni lanser 70 mm; Novi SUV za projektile Krasnopolj; Borbeno vozilo pešadije Marder MK 30; Novi čistač mina marinskog korpusa SAD; Izraelski oklopni transporter Nemerah; Sistem Protektor za oklopna vozila; Dodatna zaštita za lako oklopljena vozila Modernizovani lovački avion Su-27SM; Sistem za samozaštitu helikoptera; Bespilotni helikopter Little Bird; Bolja zaštita vozila M2 Bradley; „Elektromagnetni oklop“ za laki tenk Thunderbolt; Poboljšani ručni laserski daljinomer Vector; Ekonomišan sistem za identifikaciju; Lako vozilo za vatrenu podršku; Naoružana robotizovana vozila; Razvoj snažnijih tenkovskih motora u Rusiji; Motori za laka borbena vozila; Prvo terensko vozilo na vodonik; Nove tehnologije za borbu protiv bombi; Novi kineski i iranski RPG-7; Lako oklopno vozilo CM-32; Taktičko vozilo MTV A1+ 8×8; Ručni širokopojasni softverski radio; Sistem za akviziciju cilja na bespilotnoj letelici; Osmatrački radar nove generacije MRR-3D; Novi koncept brzih brodova; Patrolni čamac Super Dvora Mk III; Nova ruska podmornica Projekt 677; Višenamenski patrolni brod MOPV; Detektor za streljačko naoružanje; Laka verzija avioradara N011M Bars.

 14. UTJECAJ STUPNJA USVOJENOSTI MARKETING KONCEPCIJE NA PROFITABILNOST PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Nefat, Ariana; Belullo, Alen

  2000-01-01

  Autori su u radu istražili utjecaj stupnja usvojenosti marketing koncepcije na profitabilnost poduzeća izraženog putem ROA, jer tržišna orijentacija kao primjena marketing koncepcije univerzalno je prihvatljiva filozofija za istraživana poduzeća u Hrvatskoj. Nalaz njihova istraživanja potvrđuje hipotezu ovog rada da primjena marketing koncepcije pridonosi profitabilnosti poduzeća.

 15. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

  OpenAIRE

  Klun, Tina

  2017-01-01

  Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnj...

 16. Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku

  OpenAIRE

  Pribulla, Daniel

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie na parametre článku. Na vývoj zariadenia a simulácie bolo použité prostredie Matlab Simulink. Parametre modelu batérie boli určené na základe sérií meraní reálneho článku s kapacitou 250mAh pri rôznych teplotách. Za účelom merania bola zostrojená tepelná komora. Výkonová ...

 17. Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łazuga Kinga

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA. W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.

 18. MODEL SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI V DRŽAVNI UPRAVI

  OpenAIRE

  Tomažič, Samo

  2012-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena zasnova modela sistema za upravljanje informacijske varnosti za slovensko državno upravo. Informacijski sistemi v državni upravi morajo namreč zaradi svoje ključne vloge, ki jo opravljajo, delovati brezhibno, saj ima lahko že majhen izpad hujše ekonomske ali drugovrstne posledice, ki jih državljani čutimo neposredno. V okviru sistematične vpeljave sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v katerokoli organizacijo, se držimo štirih temeljnih faz ...

 19. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 20. Sistem za testiranje uporabniškega vmesnika vgradnega računalniškega sistema

  OpenAIRE

  VAČOVNIK, MARKO

  2017-01-01

  Grafični uporabniški vmesniki so zelo pomemben del naprav z zaslonom. Testiranje vmesnikov je v okviru razvoja programske opreme nepogrešljivo, kar pa predstavlja velik časovni in finančni vložek. Iz teh razlogov je smiselno kar se le da velik del testiranja avtomatizirati. Delo opisuje preverjanje pravilnosti prikaza receptov in njim pripadajočih nastavitev, ki so del uporabniškega vmesnika pečice z LCD zaslonom, občutljivim na dotik. Za preverjanje izpisanega besedila je uporabljen odprt...

 1. Majibu Kwa Makala “Mkanganyiko Wa Dhana Za Mzizi, Kiini Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Masuala yanayojadiliwa na Gambarage ni ya uwanja wa mofolojia au sarufimaumbo katika taaluma ya isimu. Uwanja huu unaochunguza maneno na muundo wake katika lugha unajihusisha na vipengele na michakato mingi ambayo, kwa hakika itabidi iendelee kuchunguzwa kwa namna mbalimbali. Mchunguzi wa ...

 2. Za balony do knihovny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jelínková, Andrea

  2017-01-01

  Roč. 69, č. 5 (2017), s. 192-192 ISSN 0011-2321 Keywords : ballooning * historical book collections * scientific literature Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/5-2017/poklady-knihoven-za-balony-do-knihovny-170-2496.htm

 3. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1997; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1997. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1997-12-01

  RA reactor is not in operation since 1984, activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986. The planned actions related to renewal of the reactor components were finished except for the most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation which was delayed. Only 80% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the sanctions imposed to our country. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 42 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved. Research reactor RA Annual report for year 1997 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] Reaktor RA nije u pogonu od 1984, aktivnosti na revitalizaciji, rekostrukciji i modernizaciji reaktorski sistema zapocete su 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Do septembra 1991. godine isporuceno svega 80% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju usled sankcija uvedenih od strane organizacije Ujedinjenih nacija. Demontirana je postojeca instrumentacija. Kontrola i odrzavanje celopkupne opreme postrojenja, kao i remontni radovi izvrsavani su redovno i efikasno. Kontrola goriva od strane safeguard inspektora MAAE obavljana

 4. VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

  OpenAIRE

  Marčec, Tamara

  2013-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše de...

 5. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 6. Prispevek k verodostojnosti podatkov o ustanovitvi čitalnic na Slovenskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manica Špendal

  2007-12-01

  Full Text Available Mnenja o datumih ustanovitve čitalnic na Slovenskem so deljena. Zlasti velja to za mariborsko in ljubljansko čitalnico. Medtem ko nekateri muzikologi trdijo, da je za Narodno slovansko čitalnico v Trstu (29. januarja 1861 bila kot druga ustanovljena ljubljanska Narodna čitalnica (20. oktobra 1861 in nato kot tretja mariborska Narodna slovanska čitalnica (4. septembra oziroma 10. novembra 1861, meni večina raziskovalcev tega obdobja, da je treba upoštevati formalni datum ustanovitve, ko so ustanovitelji s podpisi potrdili ustanovitveni zapisnik, kar je bilo v Mariboru 17. julija 1861.

 7. Nič več obljubljena dežela: dinamični premiki na slovenskem prevajalskem trgu in področju izobraževanja prevajalcev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nike K. Pokorn

  2016-12-01

  Full Text Available Namen članka je predstavitev razvoja prevajalskega trga, izobraževanja prevajalcev in poklica prevajalca na Slovenskem. Po kratkem pregledu slovenskih visokošolskih programov izobraževanja prevajalcev se članek na osnovi podatkov AJPES-a o poslovnih subjektih, ki so leta 2014 za svojo osrednjo dejavnost navedli prevajanje, in študije trga iz leta 2007 (Fišer 2008 osredotoči na spremembe prevajalskega trga. Opisano stanje je potem primerjano s podatki o zaposljivosti in povprečnemu zaslužku diplomantov Oddelka za prevajalstvo UL, pridobljenimi z anketama Oddelka za prevajalstvo in mednarodnega združenja CIUTI. Rezultati raziskav trga kažejo, da je prevajalska dejavnost na Slovenskem v nenehnem vzponu in da je slovenski prevajalski trg, podobno kot drugi evropski trgi, postal žrtev globalizacije dejavnosti, profitabilnost dejavnosti pa se ne odraža nujno tudi v prejemkih posameznih prevajalcev – ti so pogosto potisnjeni v položaj mezdnih delavcev, ki izgubljajo status strokovnjakov. V luči sodobnega trenda, ki vodi k pavperizaciji poklica, je na koncu poudarjena pomembna vloga stanovskih združenj.

 8. ETIČNOST MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA: PROMJENE I IZAZOVI

  OpenAIRE

  Milohnić, Ines; Šustar, Maja

  2013-01-01

  Mnoga hotelska poduzeća prepoznala su ulogu i značaj etike i etičnosti koji sve više dobivaju na afirmaciji posebice u profesiji odnosa s javnošću. Etičke dileme s kojima se susreću su sve češće, a odstupanja od etičkih normi sve izraženija. Radom se nastoji ukazati značaj etike, poštivanje etičkog kodeksa organizacije kao i razine neetičnosti u svakodnevnom poslovanju. Istraživanje je poduzeto tijekom 2013. godine i to kao on-line istraživanje, a ciljnu su skupinu činili menadžeri za odnose ...

 9. Atenica: u potrazi za izgubljenim spalištem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Staša Babić

  2016-11-01

  Full Text Available Funerarni konteksti svakako su arheološki zapisi u čijem formiranju značajnu ulogu igraju simboličke i kultne predstave zajednice. S druge strane, u odsustvu pisanih svedočanstava o tim predstavama, arheolozi su skloni da svoje interpretacije zasnivaju na uopštenim i pojednostavljenim idejama o „primitivnim” kultovima, kao što je „solarni kult”. U takvom postupku, tehnički aspekti zapisa zanemaruju se u korist tumačenja pretpostavljenih simboličkih „poruka”. Među kneževskim grobovima centralnog Balkana, humke u Atenici pored Čačka dugo su predstavljale jedini primer ove vrste sahrane koji je istražen u okviru sistematskih arheoloških istraživanja i stoga je čitav niz autora posvećivao posebnu pažnju konstrukciji ovih tumula i mogućnostima interpretacije rituala koji je pratio polaganje pokojnika. U ovom pogledu, naročito je značajna tzv. „ritualna površina” u okviru humke II – tri pravougaona prostora oivičena redovima oblutaka, sa pravilno raspoređenim levkastim jamama, ispunjenim tamnom zemljom, fragmentima keramike i gorelih kostiju. Interpretacije su se kretale od ideja o grobovima kremiranih ljudskih žrtava, preko replika svetilišta, sve do složene simbolike solarnog kulta, izražene numerološkim pravilnostima. S druge strane, budući da se radi o kremiranim pokojnicima, u okviru obe humke identifikovana su spališta – relativno male lučne konstrukcije od redova oblutaka, na kojima su takođe zapaženi tragovi gorenja. Niz praktičnih nelogičnosti koje proističu iz ovih tumačenja ostao je po strani, u nastojanju da se složeni ritual sahrane sa kremacijom poveže sa simboličkim predstavama percipiranim kao primerene za kulturni kontekst sahrana u Atenici – ljudske žrtve, solarni kult. U kružnom dokaznom postupku, ove su ideje, manje ili više prećutno, uzimane za početnu premisu šire interpretacije kultnih praksi zajednice koja je svoje istaknute članove sahranila pod humkama u

 10. Usporedba antibakterijske i antigljivične učinkovitosti otopina za dezinfekciju mekih kontaktnih leća

  OpenAIRE

  Kuzman, Tomislav; Pokupec, Rajko; Kalauz, Miro; Juri, Jelena; Bujger, Zdenko; Presečki, Aleksandra

  2008-01-01

  Cilj studije bio je usporediti antibakterijska i antigljivična svojstva pet tekućina za dezinfekciju mekih kontaktnih leća. Ispitane su slijedeće tekućine: Oxysept Comfort (Advanced Medical Optics), Nitilens One Step (Avizor), Opti-Free Express (Alcon Laboratories), Complete Moisture Plus (Advanced Medical Optics) i Nitilens All-in-one (Avizor). Usporedili smo njihovu učinkovitost u dezinfekciji fiziološke otopine eksperimentalno kontaminirane slijedećim mikroorganizmima (American Type Cultur...

 11. Safety report for the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels of the RA reactor; Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracenih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, A; Zivkovic, S; Milosevic, M; Strugar, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  Independent CO{sub 2} loop was designed for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels in the region of heavy water or in the graphite reflector. It is considered as a significant improvement of the RA reactor experimental possibilities. Six 'heads' are placed in vertical experimental channels and connected in parallel with the outer loop which contains out-of-reactor equipment. It is planned to irradiate samples in the 'heads' of the loop for the needs of Hot laboratory and Laboratory for reactor materials. Heat generated during sample irradiation is removed by CO{sub 2} circulation. This report contains detailed description of the main loop, auxiliary systems, calculation results of anti reactivity and activation of construction materials of the low-temperature CO{sub 2} loop. A separate chapter is devoted to control and regulation of temperature and pressure. Testing of the fundamental parameters of the coolant loop showed that it could fulfill more demanding tasks than designed by the project. Annex of this report includes results of leak testing for the loop 'heads' in vertical experimental channels VEK-6 and VEK-8 by helium leak detector. [Serbo-Croat] Nezavisno kolo CO{sub 2} namenjeno je za hladjenje uzoraka ozracivanih u VEK reaktora u zoni teske vode i u zoni grafita, i predstavlja znacajan doprinos povecanju eksperimentalnih mogucnosti reaktora RA. Sest 'glava' je postavljeno u vertikalne eksperimentalne kanale i paralelno vezano na spoljno kolo koje sadrzi vanreaktorsku opremu. U glavama petlje se predvidja ozracivanje raznovrsnih uzoraka materijala za potrebe Laboratorije za visoku aktivnost i Laboratorije za reaktorske materijale. Toplota koja se generise prilikom ozracivanja uzoraka odvodi se cirkulacijom CO{sub 2}. Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis: glavnog kola, pomocnih sistema; rezultate proracuna antireaktivnosti i aktivacije konstrukcionih elemenata glave niskotemperaturne petlje CO{sub 2}. Posebno poglavlje posveceno

 12. Project RA Research nuclear reactor - Annual report 1993 with comparative review for the period 1991 - 1993; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1993. godinu, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1993-12-15

  Research reactor RA Annual report for year 1993 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. First part includes 8 annexes describing reactor operation, activities of services for maintenance of reactor components and instrumentation, financial report and staffing. The ninth separate annex deals with the feasibility of RA reactor applications. Second part of the report is devoted to radiation protection issues and contains 4 annexes with data about radiation control of the working environment and reactor environment, description of decontamination activities, collection of radioactive wastes, and meteorology data. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1993. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA. Prvi deo sadrzi 8 priloga, koji opisuju rad reaktora i poslove sluzbi za odrzavanje opreme i komponenti, finansijski izvestaj, kadrovsku strukturu osoblja reaktora. Poseban prilog razmatra mogucnosti koriscenja istrazivackog reaktora RA. Drugi deo izvestaja o poslovima zastite od zracenja sadrzi 4 priloga sa podacima radijacione kontrole radne sredine i okoline reaktora, opis poslova dekontaminacije i sakupljanja radioaktivnih materija, kao i meteoroloske podatke.

 13. »Nočem biti odvisna«: Ali javne prevajalske in tolmaške storitve res negativno vplivajo na aktivno vključenost migrantov v državo gostiteljico?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nike Kocijančič Pokorn

  2016-12-01

  Full Text Available Prispevek se sprašuje o upravičenosti določenih političnih ukrepov, ki odrekajo zagotavljanje prevajanja in tolmačenja migrantom, ter zagovarja nove pristope k jezikovni in prevodni politiki, in sicer prek raziskave, ki je bila zasnovana kot odziv na trditve, da prevajalske in tolmaške storitve ovirajo integracijo nedavnih priseljencev. Raziskava je bila izvedena na skupini prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu v Ljubljani. Najprej smo zbrali podatke o jezikovnem ozadju vseh stanovalcev azilnega doma v avgustu 2014 (56 stanovalcev iz 19 različnih držav, nato pa sestavili reprezentativno skupino 18 prosilcev za mednarodno zaščito na podlagi njihovega maternega jezika in jih razdelili na dve skupini glede na čas bivanja v Sloveniji v času intervjuja (krajše ali daljše obdobje. Kvantitativne podatke o jezikovnih profilih smo zbrali z vprašalnikom, kvalitativne pa s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, izvedenih v letu 2014, in dveh ponovitvenih intervjujev v letu 2015. Nato smo kvalitativno analizirali transkripcije vseh posnetih intervjujev, pri čemer smo se osredotočali na jezikovne in komunikacijske rešitve na različnih stopnjah migrantovega življenja v državi gostiteljici. Rezultati kažejo, da je osnovne kompromise mogoče doseči, saj so prevajalske in tolmaške storitve komplementarni koraki do neodvisnosti in kot take ne ovirajo učenja dominantnega oz. nacionalnega jezika države gostiteljice, temveč ga podpirajo.

 14. Friction and wear behavior of TiC particle reinforced ZA43 matrix composites

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  谢贤清; 张荻; 刘金水; 吴人洁

  2001-01-01

  TiC/ZA43 composites were fabricated by XDTM and stirring-casting techniques. The tribology properties of the unreinforced ZA43 alloy and the composites were studied by using a block-on-ring apparatus. Experimental results show that the incorporation of TiC particles improves the microstructure of ZA43 matrix alloy. The coefficient of friction μ and the width of worn groove decrease with the increase of TiC volume fraction φ(TiC). The width of worn groove and μ of the composite during wear testing increase with increasing the applied load. Metallographic examinations reveal that unreinforced ZA43 alloy has deep ploughing grooves with obvious adhesion phenomenon, whereas TiC/ZA43 composites have smooth worn surface. Delamination formation is related to the fatigue cracks and the shear cracks on the surface.

 15. IZBRANE ZNAČILNOSTI MIKRO, MALIH, SREDNJE VELIKIH IN VELIKIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETIJ IZ ZASAVJA

  OpenAIRE

  Jurić, Ana

  2016-01-01

  Za slovensko gospodarstvo so pomembna tako mikro, mala in srednje velika kot velika podjetja. Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, ima svoje prednosti. Mikro podjetja so najmanjša podjetja, njihova prednost pa je, da npr. pri pravni obliki samostojni podjetnik (s. p.) ustanovitelj ne potrebuje začetnega kapitala, tudi ustanovitev je preprosta. Mala podjetja se zaradi majhnosti lahko veliko hitreje prilagodijo spremembam kot velika podjetja. Srednje velika podjetja lahko izkoriščajo pre...

 16. WPŁYW WIEKU NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE BETONU MODYFIKOWANEGO DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu po 2, 3, 7, 14, 28 i 56 dniach dojrzewania. Dodatek metakaolinitu użyto jako częściowy substytut cementu, dokonując wymiany 10% masy cementu na metakaolinit. Udział ten uznawany jest za optymalny z uwagi na inne niż wytrzymałość na ściskanie właściwości betonu, w tym trwałość betonu modyfikowanego metakaolinitem. Badania przeprowadzono także dla betonu tła, betonu bez dodatku metakaolinitu. Betony wykonano przy założeniu stałego stosunku woda/spoiwo, względnie woda/cement wynoszącego 0,45 oraz przy użyciu cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, piasku kwarcowego frakcji do 2 mm oraz grysu bazaltowego frakcji do 16 mm. W celu uzyskania pożądanej konsystencji mieszanki betonowej zastosowano upłynniacz na bazie estrów polikarboksylowych. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły wysoką aktywność pucolanową metakaolinitu już we wczesnym okresie dojrzewania betonu. W okresie między 3 a 7 dniem dojrzewania stwierdzono wolniejszy przyrost wytrzymałości na ściskanie w betonie niemodyfikowanym metakaolinitem, podczas gdy w betonie, w którym 10% masy cementu zastąpiono metakaolinitem uwidocznił się znaczący przyrost wytrzymałości na ściskanie. Po 2 dniach dojrzewania wytrzymałość na ściskanie betonu tła była nieznacznie wyższa od wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego. Korzystny wpływ dodatku metakaolinitu wynikający z jego wysokiej aktywności pucolanowej, jak również z uszczelniającego charakteru tego dodatku obserwowano jest zwłaszcza w okresie między 3 a 14 dniem dojrzewania. W tym okresie obserwowano znaczny przyrost wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego w porównaniu z wytrzymałością na ściskanie betonu tła. Po 7 i 14 dniach dojrzewania stwierdzono odpowiednio prawie 25% i 21% wzrost wytrzymałości na ściskanie na skutek użycia metakaolinitu.

 17. Primjena odredbi Pomorskog zakonika o izvanugovornoj odgovornosti vlasnika broda i brodara na jahte i brodice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorotea Ćorić

  2018-02-01

  Full Text Available Rad daje kratak prikaz osnovnih oblika izvanugovorne odgovornosti koje propisuje Pomorski zakonik. S obzirom da se zakonski oblici odgovornosti primjenjuju na sve plovne objekte, u radu se posebna pažnja posvećuje pitanju određivanja odgovorne osobe u slučajevima kada se radi o odgovornosti za štetu koju je prouzročila jahta ili brodica. Ističe se da važeća pravna regulativa koja se odnosi na nautički turizam, posebice na djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica u odnosu na osobe na strani jahte i brodice koristi različite pojmove i definicije što otežava utvrđivanje tko je nositelj imovinskopravne odgovornosti. U interesu zaštite potencijalnih oštećenika, posebice marina i drugih luka nautičkog turizma, u radu se daje prijedlog izmjena i dopuna Pomorskog zakonika u pogledu određivanja odgovornih osoba na strani jahti i brodica. Zaključno se naglašava da bi predložene izmjene i dopune Pomorskog zakonika pridonijele jasnijem i ispravnijem tumačenju i primjeni zakonskih odredbi te postizanju pravne sigurnosti.

 18. Tikuvõileivaduell / Roman Zaštšerinski ; interv. Jaanus Kulli

  Index Scriptorium Estoniae

  Zaštšerinski, Roman, 1978-

  2008-01-01

  Intervjuu kokk Roman Zaštšerinskiga, kes valmistas koos Imre Kosega ette Vabariigi Presidendi iseseisvuspäeva vastuvõtu menüü. Vt. samas: Roman Zaštšerinski menüü vabariigi presidendi vastuvõtul

 19. Utjecaj tretiranja različitim koncentracijama fitohormona na ožiljavanje reznica odabranih maslina Dubrovačko neretvanske županije (Velika sitnjaka, Sitnica, Uljarica, Kalamata)

  OpenAIRE

  Marić, Mara; Marinović-Peričević, Marija; Mračić, Iva

  2017-01-01

  U radu su prikazani rezultati praćenja proizvodnje reznica sorti masline Velike sitnjake, Sitnice, Uljarice i Kalamate u 2016. godini pod utjecajem tretiranja različitim koncentracijama fitohormona IBA (2000, 3000, 4000 i 5000 ppm) te su uspoređeni s rezultatima dobivenim u 2015. godine za iste sorte. Istraživanja su dio projekta Identifikacija i gospodarenje genfondom maslina na području Dubrovačko neretvanske županije” i provedena su na Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovnik...

 20. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1994; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1994. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1994-12-01

  pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije je u toku, ali njegova realizacija u 1994. godini kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. U 1991. godini na reaktoru RA je demontirana postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. U 1994. godini nastavljen je rad na razradi i dopuni sovjetskog projekta. Kontrola i odrzavanje celopkupne opreme postrojenja, kao i remontni radovi izvrsavani su redovno i efikasno. Veoma obiman remont sekundarnog kola hladjenja reaktora privodi se kraju i bice okoncan u prvoj polovini 1995. a u skladu postojecim zakonskim propisima i sa preporukama MAAE. Kontrola goriva od strane inspektora MAAE obavljana je jedanput mesecno. Na reaktoru RA u 1994. godini radilo je prosecno 47 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova.

 1. ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA

  OpenAIRE

  Kretič, Alenka

  2011-01-01

  Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se naredi obračun dohodnine za preteklo leto. Obračun nam pokaže, kolikšen znesek dohodnine je od vseh svojih dohodkov zavezan rezident RS plačati ter koliko je med letom že plačal. V primeru, da je med letom plačana akontacija dohodni...

 2. Patentna zaštita poverljivih pronalazaka / Patent protection of classified invention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Obrad T. Čabarkapa

  2008-10-01

  Full Text Available Svaki pronalazak za koji se utvrdi da je značajan za odbranu i bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivim. Za patentnu zaštitu poverljivih pronalazaka podnosi se prijava organu nadležnom za poslove odbrane, koji ima isključivo pravo da raspolaže poverljivim pronalascima1. U organizacijskoj jedinici nadležnoj za poslove naučne i inovacione delatnosti2 realizuje postupak ispitivanja poverljivih prijava patenata. Da bi se donela ocena o poverljivosti prijavljenog pronalaska neophodno je realizovati određene faze u postupku ispitivanja prijave. Poverljivi pronalazak se ne objavljuje, a pronalazač, nakon priznavanja patenta, u skladu sa zakonskim propisima, ima određena moralna i materijalna prava. / Every invention established to be of significance for defense or security of the Republic of Serbia is considered to be a classified invention. For the purpose of patent protection of classified inventions, a confidential application must be submitted to a relevant defense authority having the exclusive right to deal with classified inventions3. An organizational unit competent for scientific and innovation issues carries out the examination of classified patent applications. In order to evaluate classification of the submitted invention, regarding its significance for defense or security of the country as well as to make the final decision on the application, the examination procedure should be carried out through several phases. A classified invention is not to be published and once the patent has been approved, the inventor enjoys moral and material rights in accordance with law.

 3. Review of problems and methods for radiation risk assessment in the environment of a nuclear power plant; Pregled problematike in metodologije ocenjivanja radijacijske nevarnosti za okolico nuklearne elektrane

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grgic, M [Nuklearni institut ' Jozef Stefan' , Ljubljana (Yugoslavia)

  1966-07-01

  Radiation impact on the nuclear power plant environment is a very important problem which has to be solved during design and construction. Damage that could be caused by release of radioactive material into the environment should be estimated and the magnitude of nuclear and radiation risk of the power plant should be evaluated. In general the accuracy of estimation is rather poor due to statistical fluctuations of the conditions which influence radioactivity expansion in the environment, especially in the air. Different uncertainties and unresolved problems influence the inaccuracy. Since any real risk should be extremely small compared to potential risk i.e. risk induced by nuclear power plant without any safety measures, even inaccurate estimations are very useful. Method for environmental radiation risk assessment is based on relatively simple models of radiation expansion in the environment and in the air. These models are theoretically solved but they are based on relatively limited number of experimental data. Assessment of the radiation effects on the population health and mortality is an important problem. [Slovenian] Radiacijska nevarnost za okolico nuklearne elektrarne je zelo vazen problem, ki ga je treba resiti ze pri projektiranju in gradnji. Treba je oceniti skodo, ki bi jo povzrocila v okolici neka dolocena sprostitev radioaktivnosti in na osnovi tega dimenzionirati ukrepe nuklearne in radiacijske varnosti same elektrarne. Natancnost ocenjevanja je v splosnem zelo slaba. Temu so v precejsnji meri krive statisticne fluktuacije pogojev, ki vplivajo na razsirjanje radioaktivnosti v okolici, ziasti po zraku. Na nenatancnost pa vplivajo tudi razne nejasnosti in se nereseni problemi. Ken pa mora biti dejanska nevarnost izredno majhna v primerjavi s potencialne nevarnostjo oziroma z nevannostjo, ki bi jo predstavjala nuklearna elektrarna, ce bi zanemarili vse varnostne ukrepe, so tudi taksne nenatancne ocene zelo koristne. Metode ocenjevanja radiacijske

 4. STRATEGIJE VARNOSTNEGA KOPIRANJA PODATKOV IN REŠITVE ZA MALA PODJETJA

  OpenAIRE

  Kočevar, Dušan

  2012-01-01

  V diplomskem delu bomo definirali in predstavili strategije varnostnega kopiranja podatkov in pomen podatkov za podjetja. V teoretičnem delu smo opisali zgodovino varnostnega kopiranja in arhiviranja, medije za shranjevanje in podatkovne repozitorne modele. Opisali in primerjali smo strategije in pristope varnostnega kopiranja ter predstavili statistiko izgube podatkov. Zraven tradicionalnih pristopov smo predstavili tudi varnostno shranjeva...

 5. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  OpenAIRE

  Dijana Metlić

  2016-01-01

  Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasil...

 6. Uticaj amfibijskog transportera PTS-M na životnu sredinu/Influence of the amphibious transporter STM-M on environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad V. Kovačević

  2014-10-01

  Full Text Available Vojska Srbije je jedina institucija društvenog sistema Republike Srbije koja poseduje i namenski koristi amfibijska sredstva. Cilj članka jeste sagledavanje uticaja amfibijskih sredstava na tri, po mnogim ekolozima i najbitnija indikatora životne sredine: zemljištu, vazduhu i vodi. U članku su, pored uticaja amfibijskih sredstava na indikatore životne sredine, obrađene i mere za unapređenje i poboljšanje sistema zaštite životne sredine sa aspekta promene načina upotrebe i rekonstrukcije samih sredstava. Članak je nastao prevashodno na osnovu kombinacije iskustava autora u radu sa amfibijskim sredstvima, kao i na osnovu elementarnih teoretskih odredbi vezanih za sistem zaštite životne sredine. Prikazano je koliko samo jedan tip sredstava koje Vojska Srbije trenutno koristi može štetno da deluje na životnu sredinu. Treba uzeti u obzir činjenicu da u radu nisu obuhvaćeni svi štetni efekti rada amfibijskih sredstava, već samo negativni uticaji na osnovne indikatore životne sredine. / The Serbian Army is the only institution of the social system in the Republic of Serbia which posesses amphibious vehicles and uses them for their designated purpose. The goal of this paper is to draw conclusions regarding the influence of amphibious vehicles on the three parts of the environment many scientists find the most important: land, air and water. The paper processes the influence of amphibious military vehicles on the basic parts of environment, as well as the measures for the improvement of safety and environmental management systems regarding the change in the usage and reconstruction of the vehicles. This paper is based on the authors' own experience in work with amphibious vehicles combined with the basic theoretical postulates of the safety and environmental management systems. It also shows how many negative consequences on the environment can be caused by just one type of the military vehicles. It is very important to emphasize

 7. The ZaP Flow Z-Pinch Project

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shumlak, U.; Nelson, B. A.

  2005-01-01

  The results from the ZaP experiment are consistent with the theoretical predictions of sheared flow stabilization. Z pinches with a sheared flow are generated in the ZaP experiment using a coaxial accelerator coupled to an assembly region. The current sheet in the accelerator initially acts as a snowplow. As the Z pinch forms, plasma formation in the accelerator transits to a deflagration process. The plasma exits the accelerator and maintains the flow in the Z pinch. During the quiescent period in the magnetic mode activity at z=0 cm, a stable Z pinch is seen on the axis of the assembly region. The evolution of the axial velocity profile shows a large velocity shear is measured at the edge of the Z pinch during the quiescent period. The velocity shear is above the theoretical threshold. As the velocity shear decreases towards 0.1kV A , the predicted stability threshold, the quiescent period ends. The present understanding of the ZaP experiment shows that it may be possible for the Z pinch to operate in a steady state if the deflagration process can be maintained by constantly supplying neutral gas or plasma to the accelerator

 8. Twenty years of chemistry associated with the needs and utilization of nuclear reactors at the 'Boris Kidric' Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia; Dvadeset godina hemije vezane za potrebe i koriscenje nuklearnih reaktora u Institutu za nuklearne nauke 'Boris kidric' i Vinci - Radiohemija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dizdar, Z [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  The history of the work in the field of radiochemistry at the Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Yugoslavia, is given. The technical, organization and staff conditions on which further successful development in this domain depends are discussed (author) [Serbo-Croat] Daje se istorijat rada na radiohemiji u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' u Vinci od njegovog osnivanja do danas. Govori se o tehnickim, organizacionim i kadrovskim uslovima od kojih zavisi dalji uspesan razvoj ove oblasti (author)

 9. OGLAŠEVANJE PODJETJA TOMAŽ KOGOVŠEK S.P. NA SOCIALNIH OMREŽJIH

  OpenAIRE

  Kogovšek, Gašper

  2014-01-01

  Diplomsko delo odkriva pomembnost tržnih aktivnosti za sodobno podjetje na socialnih omrežjih. Opravljena raziskava je osredotočena na tržne aktivnosti podjetja Tomaž Kogovšek s.p., na socialnih omrežjih Facebook in Twitter. Podjetje želi z oglaševanjem na spletu razširiti prepoznavnost lastnih izdelkov in storitev med potrošnike, kajti taka oblika samopromocije doseže veliko potencialnih strank, hkrati pa ne zahteva velikih vložkov. V zadnjem času pa je oglaševanje na spletu tudi najuspešnej...

 10. RA reactor Action plan for 1978 - Annex VI; Prilog VI - Plan rada reaktora RA za 1978. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1977-12-15

  This annex include a detailed monthly action plan of the RA reactor for 1978. It was planned that the reactor will operate at nominal and lower power levels for 158 days. The plan is made with the aim to achieve same annual neutron flux as in 1977, which is somewhat higher then the annual production in the period from 1968-1975. [Serbo-Croat] Ovaj prilog sadrzi detaljan plan rada reaktora RA za 1978. godinu. Planirano je da reaktor radi na nominalnoj snazi of 6,5 MW i na manjim snagama ukupno 158 dana. Plan je napravljen tako da se ostvari godisnja proizvodnja neutronskog fluksa u obimu koji je relaizovan 1977. godine sto je nesto vise od godisnje proizvodnje u periodu 1968-1975.

 11. Odgoj za poduzetništvo u primarnom obrazovanju

  OpenAIRE

  Posavec, Mirjana

  2011-01-01

  Suvremena škola povećava važnost komunikacijskih i interpersonalnih vještina, a društvo treba široko obrazovane kadrove pripremljene za nove promjene što zahtijeva različite i inovativne pristupe u učenju. To uključuje stjecanje novih vještina i kompetencija. Jedna od takvih kompetencija jest odgoj i obrazovanje za poduzetništvo, koje se kao međupredmetna tema pojavljuje u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Školske zadruge imaju dugogodišnju predanost obrazovanju, a zadružne vrijednosti imaju m...

 12. Radiation damage of the construction materials, Phase II, Microstructure and grain size effects on irradiation hardening of low carbon steel for reactor tanks; Radijaciono ostecenje konstrukcionih materijala, II faza, Uticaj velicine zrna i mikrostrukture na radijaciono otvrdnjavanje niskougljenicnih celika za reaktorske sudove

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lazarevic, Dj; Milasin, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-05-15

  Influence of grain size on radiation damage of different steel types was investigated intensely during past few years. But the obtained data did not enable complete answer. The objective of here described experiments was to obtain new data about the influence of grain size on radiation hardening of the steel for reactor vessel fabrication. The steel was exposed to integral fast neutron flux bigger than 10{sup 19} n/cm{sup 2} and irradiation temperature less than 100 deg C. As a part of VISA-2/1 project these investigations we redone in cooperation with the CEN Saclay. Simultaneously, experimental procedures applied for obtaining samples with different grain sizes produced steels with different macrostructure. For that reason possible influence of microstructure should ne taken into account. In fact, it was found that the performance of samples depended more on microstructure than on the grain size. The most important results obtain from this experiments indicate the following: (1) samples with different grain size having ferrite-perlite structure showed the same tensile strength; (2) samples with cementite on the grain boundaries showed more intensive hardening after irradiation; (3) samples exposed to {gamma} radiation for obtaining bigger grains showed decreased hardening than samples deformed under room temperature and exposed to {alpha} radiation. Experiments were performed under 150 deg C. samples with ferrite-perlite microstructure showed further smaller increase of tensile limit and hardening. Uticaj velicine zrna na radijaciono otvrdnjavanje razlicitih tipova celika intenzivno je proucavan u toku poslednjih nekoliko godina. Medjutim, dobijeni podaci nisu omogucili da se u potpunosti odgovori na pitanje. Opisani eksperimenti imali su za cilj da pruze nove podatke o uticaju velicine zrna na radijaciono otvrdnjavanje date vrste celika za reaktorski sud, pri integralnom fluksu brzih neutrona > 10{sup 19} n/cm{sup 2} i temperaturi ozracivanja < 100 deg C. Kao

 13. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1975. Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1975. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1976-01-15

  The plan for 1975 was successfully fulfilled. This is reflected in research related to improvement of operating properties of the RA reactor, mostly due to the effort of the RA staff employed in operation and maintenance of the reactor. Fuel saving achieved by this activity amounted to about 38% (80% enriched fuel). Preliminary work is done, concerned with new reactor core with highly enriched fuel. This is a significant saving as well. New fuel elements have arrived at the end of this year. It is going to enable increase of neutron flux by 50% without changing the nominal operating power. The possibility of further improvement of the reactor are analyzed, to enable material testing and production of radioactive sources. Mid term plan for reactor operation was made according to this analysis. It is planned to further increase the neutron flux in isolated smaller zones, and building new experimental loops with cooling and fast neutron converters. Much was done to increase the safety level of reactor operation and preparing the safety report. [Serbo-Croat] Izvrsenje zadataka u 1975. godini bilo je uspesno. To se ogleda u povecanju istrazivackog rada vezanog za poboljsanje eksploatacionih karakteristika reaktora RA, pretezno koriscenjem sopstvenog kadra angazovanog u pogonu i odrzavanju reaktora. Ovim radom postignuta je usteda goriva od oko 38% (80% obogaceno gorivo). Izvrseni su preliminarni radovi na prevodjenju reaktora RA na novo gorivo, sto je takodje velika usteda. Novo gorivo je stiglo krajem godine i ono ce obezbediti porast neutronskog fluksa od 50%, bez promene nominalne snage reaktora. Izvrsena je analiza mogucnosti daljeg usavrsavanja reaktora za potrebe ispitivanja materijala kao i proizvodnju radioaktivnih izvora. Na osnovu ove analize nacinjen je srednjorocni program rada reaktora RA sa tezistem na daljem povecanju fluksa u izdvojenim manjim zonama i ugradnju 'hladjenih petlji' i brzih konvertora. Mnogo je ucinjeno na povecanju stepena sigurnosti

 14. Activities needed for exploitation of the RA reactor I-IV, Part III, IZ-093-0103-1961; Radovi za potrebe eksploatacije raktora RA - I-IV - III deo, IZ-093-0103-1961

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurida, V [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  For the purpose of designing the low-temperature loop at the RA reactor, a list of materials that would be irradiated in the reactor was made. This document includes a review of the radiochemistry data for the listed materials and data about thermal stability of the mentioned materials. Calculation of heat generated in listed samples was based on the theoretical and experimental results of radiation characteristics of the RA reactor. Maximum temperature values in the samples without forced cooling are calculated. [Serbo-Croat] Za potrebe projektovanja niskotemperaturne petlje na reaktoru RA nacinjen je pregled materijala za ozracivanje u reaktoru. Ovaj dokument sadrzi pregled radiajaciono hemijskih podataka za navedene materijale i podatke o termickoj stabilnosti pomenutih materijala. Toplota generisana u navedenim uzorcima racunata je uzimajuci u obzir osnovne podatke teorijske i eksperimentalne rezultate odredjivanja karakteristika zracenja u reaktoru. Izracunate su maksimalne temperature u uzorcima bez prinudnog hladjenja.

 15. Task 08/41, Low temperature loop at the RA reactor, Review I of materials planned for irradiation within the five-year plan of nuclear power development in Federal Peoples Republic of Yugoslavia; Zadatak 08/41, Niskotemperaturna petlja u reaktoru 'A', Pregled I materijala predvidjenih za ozracivanje petogodisnjim planom razvoja nuklearne energije FNRJ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milenkovic, S; Milasin, N [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  For the purpose of designing the low-temperature loop at the RA reactor, a list of materials that would be irradiated in the reactor was made. This review includes materials which should be irradiated in for isotope production and materials to be irradiated for research and testing purposes. The neutron flux needed for materials testing should be much higher than presently available neutron flux of 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec. [Serbo-Croat] Za potrebe projektovanja niskotemperaturne petlje na reaktoru RA nacinjen je pregled materijala za ozracivanje u reaktoru. Pregled sadrzi materijale za ozracivanje u cilju proizvodnje izotopa i materijale za specijalna ozracivanja u cilju ispitivanja materijala. Za ispitivanje materijala potreban bi bio fluks neutron koji je znatno veci od raspolozivog fluksa od 10{sup 12} n/cm{sup 2} sec.

 16. RA reactor operation and maintenance in 1990 with comparative evaluation from 1986-1990, Part 1; Deo 1 - Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1990. godini, uz uporedni pregled za period 1986-1990. godina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Vasovic, B; Sanovic, V [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  During the previous period RA reactor was not operated because the Committee of Serbian ministry for health and social care has cancelled the operation licence in August 1984. The reason was the non existing emergency cooling system and lack of appropriate filters in the special ventilation system. The new emergency cooling system and the reconstruction of the existing ventilation system were finished in 1989, the conditions for further reactor operation were fulfilled. In the meantime new licensing regulations adopted in 1988 were not demanding the mentioned conditions for reactors operated at power less than 10MW, RA reactor power being 6.5 MW. But the reactor could not be restarted due to planned renewal of the reactor instrumentation. It is planned to exchange the complete instrumentation by the end of 1991. Training program for the staff operating and maintaining the reactor components was prepared in 1985. Reconstruction, modification and construction of components demanded new documentation needed for further safe reactor operation. New version of RA reactor safety report was finished in 1986 according to the recommendations of IAEA and licensing regulations of Yugoslavia. In 1989, new documents were written covering regulations and instructions for reactor operation. The new reactor experimental loop was designed in 1986, and constructed and tested in 1990. All the reactor components were maintained by specific reactor services. Financing of the reactor remains a permanent problem. [Serbo-Croat] U proteklom periodu reaktor RA nije bio u pogonu zato sto je 30. jula 1984. godine Republicki komitet za zdravlje i socijalnu politiku republike Srbije, zabranio njegov rad zbog toga sto reaktor ne poseduje sistem za udesno hladjenje i ne poseduje odgovarajuce filtere u sistemu specijalne ventilacije. Radovi na izgradnji sistema za udesno hladjenje i rekonstrukciji postojeceg sistema specijalne ventilacije zavrseni su 1989. godine. Uslovi za nastavak rada reaktora

 17. Obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni v referenčni ambulanti družinske medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alenka Terbovc

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Model referenčnih ambulant družinske medicine prinaša spremembe v obravnavi pacientov. Namen raziskave je bil preučiti dejavnike tveganja, ki prispevajo k zmanjšanju nastanka srčno-žilnih bolezni z nefarmakološkimi ukrepi pri pacientih v referenčni ambulanti družinske medicine. Metode: Narejena je bila retrogradna raziskava podatkov pacientov, ki so bili obravnavani v referenčnih ambulantah za srčno-žilno ogroženost. Naključni raziskovalni vzorec je obsegal 128 pacientov, ki so v obdobju od 1. maja do 25. avgusta 2014 v referenčni ambulanti družinske medicine opravili presejalni in kontrolni pregled. Podatki so bili analizirani z opisno statistiko in hi-kvadrat testom. Rezultati: Pri obravnavanih pacientih so bili pri kontrolnem pregledu v primerjavi s presejalnim ugotovljeni višji deleži urejenih preiskovanih parametrov, in sicer pri krvnem tlaku (41,6 %, holesterolu (45,5 % in krvnem sladkorju (53,3 %, zmanjšal se je tudi delež kadilcev, in sicer za 4 %. Visoka srčno-žilna ogroženost (20–40 % se je pri kontrolni meritvi znižala na 28 %, zelo visoka na 6,6 %. Po obravnavi v ambulanti se je telesna aktivnost, izvajana od 2- do 4-krat na teden, povečala na 54,3 % oz. telesna aktivnost, izvajana 5-krat na teden, na 19,4 %. Statistično značilne razlike so se pokazale pri krvnem tlaku (χ2 = 8,780, p = 0,003 in holesterolu (χ2 = 4,781, p = 0,029. Diskusija in zaključek: Po ambulantni obravnavi se je pri pacientih pomembno izboljšala vrednost nekaterih dejavnikov tveganja, kar je moč pripisati kakovostni obravnavi, ki jo omogoča model referenčnih ambulant, in vlogi diplomirane medicinske sestre v tem modelu.

 18. PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

  OpenAIRE

  Osterc, Miša

  2016-01-01

  Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja,...

 19. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 20. POSLOVNI POTENCIAL DRUŽBENEGA OMREŽJA INSTAGRAM NA PRIMERU PODJETJA X

  OpenAIRE

  Mujkanović, Maja

  2016-01-01

  V svetu sodobne tehnologije je že skoraj nujno, da podjetja za komuniciranje uporabljajo digitalne medije, saj jim omogočajo lažje približanje ciljni skupini in komuniciranje s svojimi odjemalci. Tako lahko podjetja izbirajo med različnimi družbenimi omrežji, sami pa morajo presoditi, kateri način komuniciranja je najbolj primeren glede na segment njihovih strank. Enega od načinov komuniciranja s strankami omogoča tudi družbeno omrežje Instagram, ki ga bomo kot poslovni potencial v nadalj...

 1. Načrtovanje vodnogospodarskih ureditev s programskim orodjem Autodesk CIVIL 3D

  OpenAIRE

  Lubej, Gorazd

  2016-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz samih osnov vodnogospodarskih ureditev ter primerjave načrtovanja s programskim orodjem AutoCAD 2015 z vmesnikom/vtičnikom Aquaterra in programskim orodjem Autodesk Civil 3D. Cilj je predstavitev dela oziroma postopka dela z obema programskima orodjema, da se dobi vpogled v potek dela z enim in drugim programom. Ugotovljeno je, da je za časovno omejeno pripravo načrtov (kratki rok izdelave načrta) primernejša uporaba programskega orodja AutoCAD 2015 z vmesniko...

 2. Analiza vpliva barve na učinkovitost grafično oblikovanega logotipa

  OpenAIRE

  Piko, Maja

  2017-01-01

  V magistrskem delu smo obravnavali vpliv barv na učinkovitost logotipa, pri čemer smo želeli ugotoviti, ali je barva najučinkovitejša za predstavljanje izbrane dejavnosti. Učinkovitost barve pomeni, da jo anketiranci prepoznajo kot najbolj preferenčno. Osrednji motiv naloge je bil dokazati vpliv barve na učinkovitost logotipa in njegovo boljšo povezanost, prepoznavnost ter pozitivno asociacijo na dejavnost, ki jo predstavlja. Logotip je sestavljen iz različnih elementov, eden izmed njih pa je...

 3. Activity of the RA Reactor Physics group in 1980 - Definition of the Operation conditions for future safe and economical RA reactor operation with 80% enriched fuel; Prilog Ia - Rad sluzbe za fiziku reaktora RA u 1980. godini - Definisanje pogonskih uslova za dalji siguran i ekonomican rad reaktora RA sa 80% obogacenim gorivom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-12-15

  During 1980. the RA reactor was not in operation. That is why this period was devoted to definition of operating conditions for further reactor operation with 80% enriched fuel. The fuel elements which were in the core at the moment of shutdown in March 1979will not be used again (388 80% enriched fuel elements, and 511 2% enriched fuel elements). The reactor will be operated only with 80% enriched fuel, staring with initiat core configuration with 440 elements on the borders gradually changing to equi;librium core with 720 fuel elements. The analyses were concerned with safety issues of future operation. [Serbo-Croat] Reaktor RA tokom 1980 godine nije radio. Zbog toga je ovaj period iskoriscen za intenzivan rad na definisanju pogonskih uslova za dalji rad reaktora sa 80% obogacenim gorivom. Gorivo sa kojim je reaktor prestao da radi marta 1979. godine (388 gorivnih elemenata 80% obogacenoh i 511 elementa 2% obogaceno) nece biti vraceno u jezgro, vec ce reaktor raditi samo sa 80% obogacenim gorivom, pocev od konfiguracije sa 440 elemenata na periferiji do ravnotezne konfiguracije sa 720 elemenata. Sve nalize su se bavile sigurnosnim aspektima rada reaktora sa visokoobogacenim gorivom u jezgru.

 4. UČITELJSKI NAZIVI IN STROKOVNA RAST UČITELJEV S POUDARKOM NA NARAVOSLOVJU

  OpenAIRE

  Lampret, Maja

  2010-01-01

  V diplomskem delu »Učiteljski nazivi in strokovna rast učiteljev s poudarkom na naravoslovju« sem skozi teoretično izhodišče opredelila kdo je učitelj in kakšne so njegove vloge ter proučila učiteljske nazive. Predstavila sem tudi zgodovino učiteljstva, učiteljev profesionalni razvoj in učiteljske nazive. V empiričnem delu naloge sem ugotavljala kdo učitelje največkrat predlaga za napredovanje v višji naziv, saj menim, da se učitelji za napredovanje v višji naziv pogosto predlagajo sami. Zani...

 5. RAZLIKE U UPRAVLJANJU VREMENOM HRVATSKIH MENADŽERA S OBZIROM NA SPOL I HIJERARHIJSKU RAZINU

  OpenAIRE

  Pološki Vokić, Nina; Mrđenović, Robert

  2008-01-01

  Na temelju anketnog upitnika za samo-evaluaciju aktivnosti upravljanja i aktivnosti gubljenja vremena, na uzorku od 151 menadžera, istraživano je upravljanje vremenom hrvatskih menadžera te utjecaj dvije individualne karakteristike (spola i hijerarhijske razine) na njihovu uspješnost pri tome. Istraživanje je pokazalo da: (1) su hrvatski menadžeri prosječno dobri u upravljanju vremenom, (2) da ne postoje značajne razlike u upravljanju vremenom menadžera s obzirom na njihov spol, te (3) da pos...

 6. Vpliv kaizna na proizvodno linijo podjetja TPV d.d.

  OpenAIRE

  Gramc, Nina

  2013-01-01

  Domnevamo lahko, da je filozofija Kaizen eden od vzrokov in hkrati motivator za dolgoročno konkurenčno prednost podjetja. Koncept je definiran kot obsežen organizacijski proces, osredotočen na kontinuiteto izboljšav in načrtno vključevanje vsakega posameznika v organizaciji v iskanje izboljšav. Zato je lahko prav Kaizen eden ključnih pokazateljev, ki loči med uspehom enih in odpovedjo oziroma propadom drugih podjetij. Razmere, ki jih dandanes srečujemo v podjetju (razne napake, strojelomi...

 7. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 8. Dolovací modul systému pro dolování z dat na platformě NetBeans

  OpenAIRE

  Výtvar, Jaromír

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je získat přehled o procesu získávání znalostí z databází a analýza dolovacího systému vyvíjeného na FIT VUT v Brně na platformě NetBeans za účelem vytvoření nového dolovacího modulu. Ze získaných znalostí bylo rozhodnuto o vytvoření modulu pro dolování odlehlých hodnot a doplnění existujícího modulu regrese o nový algoritmus vícenásobné lineární regrese založený na zobecněných lineárních modelech. Nové dolovací metody využívají existující řešení na straně Oracle da...

 9. Alloying of titanium by oxygen during chamber electroslag remelting/Legiranje titanijuma kiseonikom u peći za elektropretapanje pod troskom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anatoliy D. Ryabtsev

  2014-10-01

  Full Text Available The paper presents the results of alloying titanium by oxygen in the process of chamber electroslag remelting. As an oxygen-containing ligature, we used the electrodes-satellite from the reaction mass residues mixture from the retort lid for magnesium thermal reduction of a titanium sponge, a specially prepared gaseous argon oxygen mixture containing 30% oxygen applied directly to the melting space, microsize (10-15 mm powder particles of titanium oxide and titanium oxide nanopowder with a particle size of 21 ± 5 nm. The structure and the properties of titanium alloyed by oxygen from the oxygen-containing ligature, gas phase and titanium oxide powder during chamber electroslag remelting of the titanium sponge are investigated. It was found that at the oxygen content of 0.053%mas. to 0.22%mas. in the metal formed a homogeneous single-phase structure typical for commercial titanium formed by polyhedral grains of the α-phase. The increase of the oxygen concentration in titanium for more than 0.22%mas. leads to the formation of the microstructure with a typical needle structure, which allows it to be classified as the α ׳-phase. / U radu su prikazani rezultati legiranja titanijuma kiseonikom u procesu elektropretapanja pod troskom u peći. Za vezivo, koje sadrzi kiseonik, korišćene su satelit elektrode iz reakcije masenih ostataka mešavine iz poklopca retorte za termalnu redukciju magnezijumtitanijumskog sunđera, specijalno pripremljena mešavina gasa argona i kiseonika sa 30% kiseonika primenjena direktno na mesto topljenja, čestice praha titanijum-oksida mikroveličine 10-15mm i nanoprah titanijum-oksida veličine čestica od 21± 5 nm. Ispitane su struktura i karakteristike titanijuma legiranog kiseonikom iz veziva , gasne faze i praha titanijum-oksida tokom elektropretapanja titanijumovog sunđera pod troskom u peći. Utvrđeno je da se pri sadržaju kiseonika od 0.053%mas.do 0.22%mas. u metalu formira homogena jednofazna struktura tipična

 10. Regulations and instructions for RA reactor operation; Propisi i uputstva za pogon reaktora 'A'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1989-07-01

  This regulatory guide consists of following 4 chapters: Description of the RA reactor, organization scheme, regulations for performing experiments; Regulations for staff on duty; Instructions for operating the vacuum systems, heavy water and helium systems; and evacuation in case of accident. [Serbo-Croat] Ovaj pravilnik sadrzi sledeca 4 poglavlja: Opis reaktora RA, sema organizacije rada, propisi za izvodjenje eksperimenata; Pravilnik za rad dezurnog osoblja; Uputstva za rada sa vakuum sistemima, sistemom teske vode, sistemom helijuma; evakuacija u slucaju udesa.

 11. PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

  OpenAIRE

  Krošel, Marina

  2015-01-01

  V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg dela vstopam tudi sama. Kakšno obliko zaposlitve naj pričakujem? Katera je za delodajalca najbolj sprejemljiva? Kakšna je zakonodaja na tem področju? Ali me varuje Zakon o delovnih razmerjih? Kolektivna pogodba? Sindikati? Kaj ...

 12. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 2-2007 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2007 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Krbavac

  2007-04-01

  Full Text Available Poboljšani karabin HK 417; Laki automatski lanseri granata L134A1; Bacač granata M100 GREM; Automatski minobacački sistem za upravljanje vatrom Scorpion; Laki PA raketni lanseri MST; Novi kineski prenosni PA raketni sistemi; Troslojni protivraketni odbrambeni sistem; Brodski PA raketni sistem Štilj-1; Izvozni helikopteri kompanije Kamov; Bespilotna letelica za lociranje radarskih signala; Nove varijante bespilotnih letelica Predator; Oklopni transporteri BTR-80UP za iračku armiju; Poboljšana varijanta oklopnog transportera Iguana; Novi inžinjerijski tenkovski sistem Velike Britanije; Inžinjerijsko borbeno vozilo Terrier; Kamioni i tegljači KAMAZ; Osmatračka vozila Fennek za holandsku armiju; Dansko sanitetsko vozilo DURO III P 6×6; Podvodne mine M2004; Radio-uređaj jurišne pešadije Eagle; Uređaj za noćno osmatranje Pathfinder; Sredstva za zaštitu vazduhoplova i zemaljskih borbenih sistema; Provera sintetičkih goriva na bombarderu B-52 H.

 13. Izbor faktora rotacije vektora potiska za balističku raketu sa Lambertovim vođenjem / Choice of the rotational factor of the thrust vector for the ballistic missile with Lambert guidance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo V. Ćuk

  2008-04-01

  Full Text Available Predmet rada jeste primena Lambertovog vođenja na balističku raketu. Koristeći fundamentalnu jednačinu za upravljački vektor brzine razvijena je formula za određivanje ugla orijentacije vektora potiska u zavisnosti od faktora rotacije njegovog pravca. Izvedena formula zahteva Q-matricu koja povezuje diferencijalnu promenu vektora položaja rakete sa odgovarajućom diferencijalnom promenom korelisane brzine za fiksnu poziciju cilja i konstantno vreme slobodnog leta rakete. Izborom parametra rotacije vektora potiska dobijaju se različiti profili ugaonog položaja rakete i ugla njene brzine u zavisnosti od vremena. Podešavanjem parametra rotacije vektora potiska moguće je ostvariti prekid rada raketnog motora pri nultom napadnom uglu i, na taj način, smanjiti početne poremećaje slobodnog leta rakete. / This paper deals with the application of the Lambert guidance to the ballistic missile. By using the fundamental equation for the velocity-to-be-gained, the demanded command for the thrust angle is developed in terms of the rotational factor of its direction. The developed formula requires the Q-matrix which links a differential change in the missile position vector to the corresponding differential change in the correlated velocity for the fixed target position and the constant time of free flight. The choice of the rotational parameter provides different profiles of the missile attitude and flight path angle with time. By adjusting the rotational parameter for the thrust vector, the cut-off of the rocket engine can occur at zero angle of attack and the initial perturbations during free flight may be thus reduced.

 14. Tehnika za proizvodnju hrane u terenskim uslovima / Technology for food preparation in field conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko M. Tešanović

  2010-10-01

  Full Text Available U terenskim uslovima osnovna sredstva za pripremanje hrane su pokretne kuhinje. One se koriste u miru za vreme izvođenja vežbi, logorovanja, za obuku vojnika kuvara i u vojnim školama za obuku studenata i učenika intendantske službe. Izuzetno, mogu se koristiti za kuvanje jela kada se vojni restorani adaptiraju ili se zbog drugih razloga hrana ne može pripremati u njima. U Vojsci Srbije danas su u upotrebi sledeće vrste pokretnih kuhinja: kuhinja autoprikolica od 250, 200, 300 i 400 l i kuhinja tovarna od 25 l. Za pripremu hrane u terenskim uslovima OS NATO koriste veoma raznovrstan park poljskih tehničkih sredstava. / In field conditions, the basic means for food preparation are mobile kitchens. Mobile kitchens are used in peace time during exercise and camping as well as for training military chefs and students of logistic support in military schools. Exceptionally, they can be used for cooking meals when repairing or adapting military restaurants or for some other valid reasons. In the Army of Serbia today, there are the following types of mobile kitchens: mobile kitchen 250, 200, 300 and 400 l and a kitchen pack of 25 l. For the preparation of food in field conditions, NATO forces use a very versatile choice of field technical resources.

 15. Vpliv socialnega omrežja Facebook na šolsko uspešnost srednješolcev v Sloveniji

  OpenAIRE

  Bratuša, Tadeja

  2012-01-01

  Danes se učitelji vse bolj zavedajo, da vdor modernih tehnologij spreminja način podajanja znanj mladim. Vedno pogosteje vključujejo uporabo interaktivne table, različne video vsebine za popestritev in motivacijo mladih ter pri nas še ne tako razvite možnosti spletnega socialnega omrežja Facebook kot učnega orodja. Največjo pozornost smo namenili prav spletnemu socialnemu omrežju Facebook kot potencialnemu pripomočku za podajanje, razlaganje in utrjevanje šolskih vsebin. V teoretičnem del...

 16. Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestu

  OpenAIRE

  Jergovski, Antonija

  2010-01-01

  Koliko god društvo u kojem živimo bilo razvijeno i osviješteno, čini se da neki oblici diskriminacije još uvijek nisu iščezli te pogađaju različite skupine ljudi. Oblik diskriminacije o kojemu će biti riječi u ovom radu odnosi se na diskriminaciju koja se pojavljuje na radnom mjestu, a dotiče se isključivo žena. Radi se o obliku diskriminacije za koji se uvriježio naziv „glass ceiling“ („stakleni strop“), i kojim se pokušava oslikati situacija u kojoj se mnoge žene nađu tijekom svoje karijere...

 17. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels [Analýza fáze přechodu do letu ve skoku na lyžích u skupin závodníků s různou výkonností

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Janurová

  2011-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Obtaining a long jumping distance is necessary in order to succeed among the best competitors in the Nordic combined. The body movement during the take-off and early flight is considered to be the most important factor for length of the jump. OBJECTIVE: The purpose of this study was to assess the technique of the start of the early flight phase among three groups of Nordic combined competitors representing different performance levels, and to compare them with a group of ski jumpers. METHODS: Thirty competitors from both sport disciplines (Nordic combined and ski jumping, who performed ski jumps using an HS-134 m jumping hill during the 2009 Nordic World Ski Championships in Liberec, were divided into three subgroups based on jump length. Two-dimensional kinematic data were collected for the lower extremities, the trunk, and the skis of the competitors. RESULTS: The elite Nordic combined group showed a greater in-run velocity than did the two other performance groups (p CONCLUSIONS: The results indicated that ski jumping competitors took a better aerodynamic position in the section 0-5 m behind the edge of the jumping hill. The Nordic combined competitors used a higher average in-run velocity to achieve ski jump length comparable to those of ski jumpers.[VÝCHODISKA: Dosažení kvalitního výkonu ve skoku na lyžích je nezbytným předpokladem pro výsledné umístění v závodech severské kombinace. Za rozhodující pro provedení skoku na lyžích bývá označována fáze odrazu a následného přechodu do letu. Kinematická analýza těchto fází skoku pro skokany na lyžích byla provedena mnoha autory. Pro závodníky v severské kombinaci je počet výstupů minimální. Vysoké požadavky na provedení pohybu v odrazové fázi skoku (maximální síla odrazu, extrémně krátký čas realizace způsobují, při různých antropomotorických parametrech skokanů, vysokou interindividuální variabilitu provedení nejen

 18. RA Research reactor, Annual report 1970 - Operation and maintenance; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1970. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1970-12-15

  the pool. Refuelling was done three times by 'mixing' the irradiated fuel slugs with 5 to 6 fresh ones. Total exposure of the staff was increased due to activities during the shut-down period. Individual maximum exposure dose was not higher than 3.5 R. Cooperation with the French partner, concerned with the possibility of using 93% enriched fuel instead of the present low enriched, was continued. This would enable achievement of higher neutron flux, order of magnitude of 10{sup 14} n/cm{sup 2} sec. It is mentioned that there is doubt whether the plan for 1971 could be fulfilled for financial difficulties. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1970. godini radio na nominalnoj snazi 160 dana i 40 dana na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 25968 MWh odnosno 3.87% vise od planiranog. Plan rada razlikovao se od prethodnih godina zbog slanja teske vode na rekoncentraciju u Francusku. Izotopski sastav teske vode je opao na 99.05% a posle rekoncentracije iznosi 99,96%. Odstupanje od plana rada u septembru mesecu bilo je izazvano kasnjenjem prispeca teske vode usled administrativnih teskoca i transporta. Pocetak kampanje odlozen je i zbog posledica ostecenja kosuljice jednog gorivnog elementa, sto se dogodilo odmah po pocetku rada pa je reaktor bio zaustavljen. U oktobru i novembru reaktor je radio 28 odnosno 25 dana respektivno sto je omogucilo da se nadoknadi izgubljeno vreme. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 390 korisnika od cega 340 iz Instituta i 50 za korisnika izvan Instituta. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne podatke o radu i eksperimentima koji su obavljani. Zakljucuje se da je reaktor radio uspesno prema planu rada. Kracih zastoja u radu bilo je samo zbog teskoca sa cevovodima tehnicke vode kao posledica klizanja zemljista. Reaktor je samo dva puta sigurnosno zaustavljan zbog neispravnosti opreme odnosno laznog signala elektronske aparature sistema upravljanja. Vreme dok reaktor nije radio iskorisceno je za inspekciju unutrasnjosti reaktorskog suda. Pomocu

 19. Irradiation and study of irradiated full elements and sintered UO{sub 2} fuel; Ozracivanje i ispitivanje ozracenih gorivnih elemenata i goriva na bazi sinterovanog UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-11-15

  This review contains the activities related to the development of UO{sub 2} fuel elements, based on study of the processes in the fuel. This work was done during development, irradiation and testing of certain type of fuel rods and fuel assemblies. A feasibility study for irradiation of fuel elements in our country or abroad was done by analysing the defined problem and our capabilities in this field. Izlozen je pregled potrebnih radova na ozracivanju vezanih za razvoj gorivnih elemenata sa UO{sub 2} gorivom, prikazan kroz rad na osnovnim usmerenim istrazivanjima procesa i pojave u gorivu, kroz razvoj odredjenog tipa gorivnih elemenata ozracivanjem i ispitivanjem ozracenih gorivnih sipki i sklopova gorivnih elemenata. Na osnovu tako postavljenog problema i nasih mogucnosti za rad na ovom polju izvrsena je analiza celishodnosti ozracivanja gorivnih elemenata (goriva) kod nas, odnosno u inostranstvu (author)

 20. Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom

  OpenAIRE

  Popović, Iva A.

  2017-01-01

  Izvod: MALDI TOF (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization Time-Of-Flight) masena spektrometrija je meka jonizaciona tehnika koja se prvenstveno koristi za analizu biomolekula (proteina i nukleinskih kiselina) i omogućava detekciju molekula uz veoma nizak stepen fragmentacije. Kako bi se sprečila/ublažila fragmentacija izazvana direktnom ekscitacijom laserom, uzorak se meša sa matricama koje imaju visok apsorpcioni koeficijent u oblasti u kojoj laser emituje. Primarn...

 1. Analiza štetnog uticaja vibracija na posadu u transportnim sredstvima vojske Srbije / Analysis of risks from crew exposure to vibrations in military transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Snežana B. Jovanović

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazana metoda za procenu rizika nastalog usled izloženosti čoveka vibracijama. Merenja vibracija koje se prenose na celo telo i na sistem šaka-ruka izvršena su za posadu helikoptera, rečnog broda i terenskog vozila. Izmerene vibracije ocenjene su prema kriterijumima 'štetnosti po zdravlje' i 'kvaliteta komfora'. / This paper presents test methods for assessing risks arising from human exposure to vibrations. The measuring of vibrations transmitted to the 'whole-body' and human 'hand-arm' system is carried out for helicopter, river boat and off-road vehicle crews. The measured vibrations are assessed according to the criteria of the 'health quality' level and the 'comfort quality' level.

 2. Iskolčenje i snimanje trase magistralnog plinovoda na dionici Kutina - Slavonski Brod

  OpenAIRE

  Sabolov, Tomislav

  2006-01-01

  U ovom članku dan je prikaz geodetskih radova prilikom iskolčenja i snimanja trase magistralnog plinovoda na dionici Kutina – Slavonski Brod. Iskolčenje i snimanje cijele trase obavljeno je dvjema različitim metodama: primjenom GPS sustava Thales Navigation ProMark2 i totalnim mjernim stanicama Leica TC 605 i TCR 407 power stations. Na kraju je objašnjen postupak izrade geodetskog elaborata za katastar vodova prema propisima Pravilnika o katastru vodova.

 3. Marketingová analýza úspěšnosti projektu ZaNázory.cz

  OpenAIRE

  Pohan, Lukáš

  2012-01-01

  The bachelor thesis analyses the ZaNázory.cz project, its various parts and its success as well as its target audience. The analysis of the project is based on experience from the making of this project. Other field of interest of this thesis is to evaluate the success of this project in present and its future forecasts and compares the estimated target audience with real target audience at present.

 4. Farmakoekologija – okolišna sudbina lijekova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerije Vrček

  2017-03-01

  Full Text Available Lijekovi koji se upotrebljavaju za preventivu ili terapiju završavaju u otpadnim vodama, rijekama, jezerima i morima, ali također u vodi za piće. U posljednjih je dvadesetak godina objavljeno na stotine analitičkih studija koje pokazuju prisutnost gotovo svih terapijskih skupina u okolišu. Koncentracije lijekova u okolišu su niske, ali to ne znači da rizik za ljude ili okoliš ne postoji, jer lijekovi su kemikalije dizajnirane da izazivaju biološke učinke upravo pri vrlo niskim dozama. Pojavnost svakog lijeka u okolišu izravno je povezana s intenzitetom njegove primjene. Stoga su psihoaktivni lijekovi, poput karbamazepina, najčešća farmaceutska zagađivala okoliša. Detekcija sve viših koncentracija lijekova u okolišu nije rezultat razvoja analitičke kemije i preciznosti instrumenata, već je posljedica porasta uporabe lijekova. Poseban problem lijekova u okolišu predstavljaju njihovi razgradni produkti ili metaboliti. Pod utjecajem svjetla ili prilikom kemijske obrade otpadnih voda mnogi se lijekovi transformiraju u nove strukture o kojima znanost vrlo malo zna. Neki metaboliti mogu biti toksičniji od ishodnih spojeva. Također, metaboliti mogu biti otporniji prema biorazgradnji, pa se dulje vremena zadržavaju u okolišu. Metaboliti se najčešće ne razmatraju prilikom službenih procjena okolišnog rizika lijekova. Konačne potvrde da lijekovi zaista dovode do ekoloških katastrofa nalaze se u objavljenim znanstvenim studijama koje prikazuju kolaps riblje populacije u Sjevernoj Americi, zbog djelovanja sintetskih estrogena ili nestanak ptica na indijskom potkontinentu uslijed veterinarske uporabe Voltarena. Budući da je ekološka cijena uporabe lijekova mjerljiva, rasprave o niskim ili (nedovoljnim dozama lijekova u okolišu zapravo su – zakašnjele. Lijekovi i njihovi razgradni produkti već djeluju na žive organizme, a pitanje je vremena kad će slični učinci biti uočeni i u ljudskoj populaciji.

 5. Experimental RA reactor operation with 80% enriched fuel - Program of experimental operation: a) Program of experimental operation with 80% enriched fuel at low power, b) contents of the experimental operation with 80% enriched fuel at higher power levels; Program probnog rada: a) Program probnog rada reaktora sa 80% obogacenim gorivom na malim snagama, b) sadrzaj programa probnog rada reaktora RA sa 80% obogacenim gorivom na vecim snagama

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R; Sotic, O; Skoric, M; Cupac, S; Bulovic, V; Maric, I; Marinkov, L [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  Highly enriched (80%) uranium oxide fuel was regularly used in the mixed reactor core with the 2% enriched fuel since 1976. The most important changes related to reactor operation, in comparison with the original design project were related to reactor core fuelling schemes. At the end of 1979 reactor was shutdown due to the corrosion coating noticed on some fuel elements and due to decrease quality of the heavy water. Subsequently the Sanitary inspector of Serbia has prohibited further reactor operation. Restart of the reactor will not be a simple continuation of operation. It is indispensable to perform complete experimental program including measurements of critical parameters at different power levels for the core with fresh 80% enriched fuel. The aim of this document is to obtain working permission and its contents are in agreement with the procedure demanded by the Safety Committee of the Institute. It includes results of optimization and safety analysis for the initial reactor core. Since the permission for restart is not obtained, a separate RA reactor safety report is prepared in addition to the program for experimental operation. This report includes: detailed program for reactor experimental operation with 80% enriched fuel in the core at low power levels, and contents of the experimental operation with 80% enriched fuel in the core at higher power levels. [Serbo-Croat] Od decembra 1976. godine redovno je korisceno 80% obogaceno gorivo u mesanoj resetki reaktorskog jezgra sa 2% obogacenim gorivom. Najvece izmene na reaktoru u odnosu na originalni projekat izvrsene su u nacinu rukovanja gorivom. Krajem marta 1979. godine obustavljen je rad reaktora usled naslaga na gorivnim elementima i loseg stanja teske vode. Naknadno je izdata zabrana za rad reaktora od strane Sanitarnog inspektora SR Srbije. Ponovno pustanje reaktora u rad nece biti jednostavan nastavak rada. Neophodno je da se izvede kompletan program merenja kriticnih parametara i drugih

 6. Vpliv prepričanj uporabnikov na njihova stališča do marketinškega komuniciranja na družbenih omrežjih

  OpenAIRE

  Tomše, Denis; Snoj, Boris

  2015-01-01

  Družbena omrežja postajajo pomemben kanal marketinškega komuniciranja. Dosedanje raziskave so se lotevale predvsem vpliva prepričanj uporabnikov o določenih dejavnikih na njihova stališča do oglaševanja in do spletnega oglaševanja, malo pa je znanega o vplivu prepričanj uporabnikov na stališča in vedenje uporabnikov družbenih omrežij do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih. Rezultati te raziskave kažejo, da imajo prepričanja o osebnih dejavnikih (informacije o izdelkih, zadovoljstvo/ za...

 7. Annual report for 1979, Results of environmental radioactivity control on the 'B. Kidric' Institute site - precipitations, dust deposition, soil, plants, river sludge (Danube), Annex 2; Godisnji izvestaj za 1979. godinu, Rezultati rada na poslovima kontrole radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji Instituta 'B.Kidric' Deo: padavine i natalozena prasina, vode, zemljiste, rastinje, recni mulj (Dunav), Prilog 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ajdacic, N; Martic, M; Vujovic, V; Janicijevic, Z; Jovanovic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  As previously, the control of the environmental radioactivity on the Institute site, was done by measuring the total beta activity of the following samples: precipitation, fallout deposits; water, soil, plants, and water and sediments from the Danube river at 1145 km. The regular control included 1706 samples. In addition to the regular control of the environment of the nuclear facility a number of water and heavy water samples were analyzed related to the repair and renewal actions at the RA reactor. Results of these analyses (total beta activity, electric conductivity and gamma spectrometry) were submitted in separate reports. Upon demand of the dosimetry service responsible for the control of the working environment of Radioisotope Laboratory 070, six samples (surface contamination, plants and soil) were taken from the area behind the HL building where radioactive waste is kept. Total beta activity of these samples has shown significant contamination of the soil and plants. Director and the decontamination service of the radiation protection laboratory were informed immediately about these results so that adequate measures could be undertaken. [Serbo-Croat] Kontrola radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji IBK, kao i prethodnih godina, vrsena je merenjem totalne beta radioaktivnosti uzoraka: padavina i natalozene prasine, voda, zemljista, rastinja i uzoraka vode i sedimenata uzimanih sa 1145 km reke Dunav. U okviru redovne kontrole sakupljeno je 1706 uzoraka. Pored redovne kontrole radioaktivnosti okoline nuklearnog postrojenja obradjeno je i mereno vise uzoraka voda, kao i teske vode (u vezi sa remontom reaktora RA), Rezultati ovih analiza (totalna beta aktivnost, elekticna provodljivost i gama specrometrijska analiza) podneti su u vidu posebnih izvestaja. Na zahtev dozimetrijske sluzbe odgovorne za kontrolu radne sredine u OOUR-070, odredjena je totalna beta aktivnost sest uzoraka briseva, rastinja i zemljista u cilju ustanovljavanja kontaminacije

 8. ODABIR I TRENING SENZORSKOG PANELA ZA PROCJENU TRPKOĆE VINA

  OpenAIRE

  Horvat, Sandra

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 9. Primerjava učinkovitosti različnih kombinacij herbicidov in njihov vpliv na plevelno združbo v vinogradu

  OpenAIRE

  Arnečič, Suzana

  2011-01-01

  V letih 2008 in 2009 smo na Univerzitetnem centru Meranovo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v vinogradu sorte 'Renski rizling' ugotavljali učinkovitost enajstih herbicidov oziroma njihovih kombinacij za zatiranje plevelne združbe pod trtami. Poskus je bil zastavljen po metodi naključnih blokov v treh ponovitvah. Ocenjevali smo učinkovitost herbicidov in pokrovnost tal s plevelno združbo. V letu 2008 je bila statistično značilna najmanjša pokrovnost tal s plevelno združbo pri obrav...

 10. Influence of the neutron flux shape on the value of absorbed neutron dose; Uticaj oblika neutronskog spektra na vrednost apsorbovane doze neutrona

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miric, I; Miric, P [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1974-07-01

  This paper deals with the study od specific doses dependence on the type and approximation procedures of neutron spectra. Values of specific dose rates (dose per neutron cm{sub 2}) were analysed for neutron spectra from RB reactor in Vinca, Crac facility in Valduc (France) and HPRR reactor in Oak Ridge (USA). Data used in this analysis were obtained by methods used in Harwell (AERE), Oak Ridge (ORNL), Chalk River (AECL), CEN de Cadarache (CEA) and in the Boris Kidric Institute (IBK). Specific absorbed neutron doses were determined for each of the estimated spectra and presented in the form of kerma/(n.cm{sup -2}) and rad/((n.cm{sup -2}) units. The obtained results have shown the influence of the flux approximation procedure on the values of conversion factors for obtaining neutron doses from neutron flux. U okviru ovog rada radjeno je na ispitivanju zavisnosti specificnih doza od vrste i nacina aproksimacije neutronskog spektra. U radu su analizirane vrednosti specificnih doza (doza po n.cm{sup -2}) za neutronske spektre koji se dobijaju oko sledecih nuklearnih postrojenja: reaktora RB u Vinci, postrojenja CRAC u Valduc-u (Francuska), reaktora HPRR u Oak Ridge-u (SAD). Za analizu su korisceni podaci dobijeni metodama koje se koriste u nuklearnim centrima Harwell (AERE), Oak Ridge-u (ORNL), Chalk River-u (AECL), CEN de Cadarache (CEA) i Institutu Boris Kidric (IBK). Za svaki procenjeni spektar odredjene su specificne apsorbovane doze neutrona izrazene u kerma/(n.cm{sup -2}) i rad/(n.cm{sup -2}) jedinicama. Dobijeni rezultati su pokazali koliko nacin aproksimacije spektra utice na vrednost konverzionih faktora koji sluze za prelazak sa fluksa na dozu neutrona (author)

 11. Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Mirosław Piotrowski

  2016-12-01

  Full Text Available JBiblioteka to innowacyjny pakiet startowy (oparty na open source CMS Joomla! dla bibliotek publicznych, kładący nacisk na dostępność stron internetowych (accessibility. Biblioteki za jego pomocą mogą wdrożyć gotowy portal internetowy, który z założenia spełnia wymagania standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines oraz użyteczności (usability serwisów www. Jest to niezwykle ważne ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526. Rozporządzenie to zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania serwisów www do standardu WCAG 2.0, uznanego w większości krajów Europy. W artykule zaprezentowano wyniki analizy eksperckiej dotyczącej przeglądu funkcjonalności pakietu JBiblioteka oraz analizy jego dostępności. Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie dostosowywania serwisów internetowych do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz zaznajomienie środowiska bibliotekarskiego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia jakości bibliotecznych serwisów internetowych.

 12. Instructions for RA reactor decontamination - Annex 10; Prilog 10 - Uputstvo za dekontaminaciju Reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1963-12-15

  Instructions for RA reactor decontamination includes: action plan for decontamination of the heavy water system by 7% water solution of H{sub 3}PO{sub 4} + 2% CrO{sub 3} acid; description of the preparatory work including calculation of the pipes volume and installation of special pipes; detailed instructions for decontamination procedure. [Serbo-Croat] Uputstvo za dekontaminaciju Reaktora RA sadrzi: plan operacija za dekontaminaciju sistema teske vode 7% vodenim rastvorom kiseline H{sub 3}PO{sub 4} + 2% CrO{sub 3}; opis pripremnih radova ukljucujuci proracun zapremine covovoda i montiranje posebnih cevovoda; detaljno uputstvo za izvodjenje operacija pri dekontaminaciji.

 13. Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka

  OpenAIRE

  Đunisijević-Bojović, Danijela M.

  2013-01-01

  Olovo i kadmijum spadaju u neesencijalne elemente koji u vrlo niskim koncentracijama mogu da deluju toksično kako na biljke tako i na živi svet uopšte. Interakcija između toksičnih teških metala i biljaka je od zanačaja za ekološku stabilnost ekosistema. Adaptivne strategije biljaka na povećane koncentracije teških metala su različite. Biljke su razvile složene mehanizme koji kontrolišu usvajanje i akumulaciju teških metala kao i detoksikaciju. Cilj ovog rada je utvrđivanje uticaja olova i...

 14. Napredni načini analize gesel in analiza lastnosti gesel slovenskih uporabnikov

  OpenAIRE

  Paulin, Primož

  2016-01-01

  V diplomski nalogi opišemo tipe gesel, njihov pomen in namene uporabe. Predstavimo načine shranjevanja gesel ter najpogostejše metode napadov na gesla. V nadaljevanju obravnavamo tehnike razbijanja gesel in za to potrebna orodja ter principe. Z izvedbo praktičnega razbijanja gesel s pomočjo mavričnih tabel predstavimo prednosti razbijanja gesel z grafično procesno enoto v primerjavi z osrednjo procesno enoto. S pomočjo vzorcev gesel slovenskih uporabnikov, zbranih v anketi, analiziramo navade...

 15. Analiza poslovnega okolja in priložnosti slovenskih podjetij na japonskem trgu

  OpenAIRE

  Slemenšek, Tomaž

  2017-01-01

  V današnjem svetu se srečujemo z intenzivnim mednarodnim trgovanjem in investiranjem. Mednarodna trgovina in tuje neposredne investicije lahko podjetjem in državam ustvarijo veliko pozitivnih učinkov, zato se veliko število podjetij odloči, da širijo svoj trg zunaj lastne države. Za vzpostavitev dobrih odnosov s tujimi podjetji in lažje nastopanje na tujem trgu, morajo podjetja narediti analizo poslovnega okolja ciljne države. Japonska predstavlja tretje največje gospodarstvo na svetu. Znana...

 16. Research nuclear reactor RA - Annual report 1992; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1992. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1992-12-01

  Research reactor RA Annual report for year 1992 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. First part includes 8 annexes describing reactor operation, activities of services for maintenance of reactor components and instrumentation, financial report and staffing. Second annex B is a paper by Z. Vukadin 'Recurrence formulas for evaluating expansion series of depletion functions' published in 'Kerntechnik' 56, (1991) No.6 (INIS record no. 23024136. Second part of the report is devoted to radiation protection issues and contains 4 annexes with data about radiation control of the working environment and reactor environment, description of decontamination activities, collection of radioactive wastes, and meteorology data. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1992. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA. Prvi deo sadrzi 8 priloga, koji opisuju rad reaktora i poslove sluzbi za odrzavanje opreme i komponenti, finansijski izvestaj, kadrovsku strukturu osoblja reaktora. Drugi prilog (B) je rad Z. Vukadina 'Recurrence formulas for evaluating expansion series of depletion functions' objavljen u casopisu Kerntechnik, 1991. Drugi deo izvestaja o poslovima zastite od zracenja sadrzi 4 priloga sa podacima radijacione kontrole radne sredine i okoline reaktora, opis poslova dekontaminacije i sakupljanja radioaktivnih materija, kao i meteoroloske podatke.

 17. PODJETNIŠKA AKTIVNOST NA KOROŠKEM

  OpenAIRE

  Marhl, Anja

  2010-01-01

  Da bi se posameznik podal na podjetniško pot mora zaznati poslovno priložnost, hkrati pa mora imeti tudi ustrezno znanje oziroma sposobnosti. Odločitev za podjetništvo je vedno osebna odločitev. Posameznik se mora sam odločiti ali bo deloval kot podjetnik, ali pa se bo ukvarjal s čim drugim. Koroška regija je ena izmed najstarejših slovenskih industrijskih regij. Prevladujejo predelovalne dejavnosti (proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnja iz gume in plastike ter proizvodnja ...

 18. RA reactor action plan for 1977 - Annex VI; Prilog VI - Plan rada reaktora RA za 1977. godinu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1976-12-15

  In the RA reactor action plan for 1977 it is foreseen that the reactor would be operated for 181 days, mostly at nominal power of 6.5 MW. It is planned to produce 28236 MWh in total. Five reactor core exchanges (refuelling) are planned. The plan includes time for repair of components as well as for cooling. [Serbo-Croat] Plan rada reaktora RA predvidja rad tokom 181 dana, vecim delom na nominalnoj snazi od 6,5 MW tokom 1977. godine. Planirano je da ukupni rad iznosi 28236 MWh. Planom je predvidjeno i pet izmena goriva kao i vreme potrebno za remont opreme i hladjenje.

 19. Cesta za divokým kaprem.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Blabolil, Petr

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 6 (2016) E-ISSN 1214-4029 R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:60077344 Keywords : common carp * habitat alteration * distribution Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour http://vesmir.cz/2016/06/28/cesta-za-prakaprem/

 20. MARIJANSKA PUČKA BLAGDANSKA IMENA NA DUBROVAČKOM PODRUČJU

  OpenAIRE

  Vulić, Sanja

  2009-01-01

  U radu se opisuju pučka imena blagdana Gospe Karmelske, Gospe od Anđela, Gospina Pohoda sv. Elizabeti, Gospe od Krunice, Gospe Snježne, Gospe od Zdravlja, Gospe Lurdske, Gospe Fatimske, Imena Marijina, Gospe od Sedam Žalosti, Bezgrješnoga Začeća, Velike Gospe, Male Gospe i nekih lokalnih svetkovina. Uglavnom se razmatraju pučka blagdanska imena koja sam prikupila osobnim terenskim istraživanjem u samom gradu Dubrovniku, u Postranju u Župi dubrovačkoj, u Trpnju i Orebiću na Pelješcu te na otok...

 1. Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

  OpenAIRE

  Bergauer, Radek

  2009-01-01

  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou porovnány s klasickou vzduchovou plazmou. The thermal parting by plasma is progressive technology of material cutting. There is a new method based on the plasma stabilization by the steam, beyond common systems with gas stab...

 2. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 3. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2014/Modern weapons and military equipment for issue 4-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen R. Tišma

  2014-10-01

  Full Text Available Nova radarska tehnologija za unapređeni RS PVD patriot PAC-3 MSE; Precizno vođena avio-bomba AASM debitovala na nefrancuskoj letelici; Pokrenut projekat novog latinoameričkog školskog aviona; Erbas planira osposobljavanje evrofajtera za protivbrodsku borbu; Kina planira izgradnju domaćeg nosača aviona do 2017. godine; Boing otkrio detalje o letelici fantom svift za program VTOL X-Plane; IOMAX nudi koncept lakog aviona arkeindžel; U planu „pojednostavljena“ verzija transportnog helikoptera NH90; Prototip helikoptera S-97 rejder bliže prvom letu; Ruski T-50 PAK-FA u fazi letnih ispitivanja sa naoružanjem; Laki prenosni raketni sistem za PVD verba ušao u naoružanje ruskih padobranaca; Iran lansirao novu verziju rakete nazeat; Reno predstavio demonstrator vozila 6x6 pod oznakom BMX-01; Izraelski IWI nudi novu snajpersku pušku dan .338; Kolt prikazao jurišnu pušku CK901; Nosač aviona „Vikramaditja“ uveden u naoružanje indijske mornarice; Patrolni brod Mornarice Vojske Crne Gore „Kotor“ ponovo plovi. / New radar technology for enhanced air defence missile system Patriot PAC-3 MSE; Precision-guided air bomb AASM debuted on non-French aircraft; Project for the new Latin American training aircraft; Airbus plans to give Eurofighter maritime strike capability; China plans to build domestic carriers by 2017; Boeing revealed details about Phantom Swift for VTOL X-Plane; Iomax offers the concept of a light aircraft Arckangel; "Simplified" version of the NH90 transport helicopter planned; A prototype S-97 helicopter Raider closer to first flight; Russian T-50 PAK-FA in the phase of weapons flight tests; MANPADS Verba entered service with of Russian paratroopers; Iran launched a new version of the Nazeat rocket; Renault presented demonstrator vehicles 6x6 under the designation BMX-01; Israeli IWI offers a new sniper rifle Day .338; Colt showed assault rifle CK901; Aircraft carrier "Vikramaditya" commisioned with the Indian Navy; The

 4. Primerjalna analiza medijskega oglaševanja slovenskih in tujih podjetij na socialnem omrežju Facebook

  OpenAIRE

  Božič, Rina

  2015-01-01

  Nenehen napredek v tehnologiji ima velik vpliv na trženjsko komunikacijo, ki se spreminja skozi čas. Podjetje mora dobro poznati prednosti svojih izdelkov in jih predstaviti ciljnim skupinam. Zaradi večjega dosega in boljše cenovne učinkovitosti podjetja uporabljajo oglaševanje preko socialnih omrežij. Tako lažje določijo ciljno skupino in merijo rezultate oglasa. V današnjem okolju je za preživetje na trgu nujno potreben tehnološki razvoj in sledenje novostim na področju trženja. Opisana...

 5. Utjecaj morala na odgoj: dodirne točke izmneđu odabranih teorija odgoja od antike do suvremenih dana

  OpenAIRE

  Sanković Ivančić, Martina

  2017-01-01

  Kada koristimo riječ podučavati vezano za neko područje, pretpostavljamo za cilj usvajanje onoga što podučavamo. U području odgoja nailazimo na problem: kako podučavati ono što smatramo moralno poželjnim ponašanjem i kako definirati dobro ponašanje? Definiranje pojma dobra je vrlo kompleksan zadatak u društvu u kojemu postoji pluralizam u pogledu vrijednosti. Kroz analizu filozofskih stajališta najvažnijih autora filozofije odgoja od antike do suvremenih dana pokušali smo pronaći zadovolj...

 6. KONSTRUIRANJE PRIPRAVE ZA VPENJANJE VPENJALNE GLAVE VEČOSNEGA STRUŽNEGA STROJA

  OpenAIRE

  Rupnik, Damijan

  2010-01-01

  V diplomskem delu sem skonstruiral pripravo za vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja. Ta priprava bo služila za prevoz in vpenjanje vpenjalne glave večosnega stružnega stroja EMAG REINECKER VSC 250 DS. Najprej sem si zamislil, kako naj bi naprava izgledala, nato pa sem s pomočjo sodobnih inženirskih metod (MKE metod, optimiranja) naredil različne preračune in simulacije, če bo naprava stabilna in gibljiva, zatem pa sem se lotil konstruiranja priprave. Če bo konstruiranje pripra...

 7. Sedimentation survey of Lago Loíza, Trujillo Alto, Puerto Rico, July 2009

  Science.gov (United States)

  Soler-López, Luis R.; Licha-Soler, N.A.

  2014-01-01

  Lago Loíza is a reservoir formed at the confluence of Río Gurabo and Río Grande de Loíza in the municipality of Trujillo Alto in central Puerto Rico, about 10 kilometers (km) north of the town of Caguas, about 9 km northwest of Gurabo, and about 3 km south of Trujillo Alto (fig. 1). The Carraizo Dam is owned and operated by the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA), and was constructed in 1953 as a water-supply reservoir for the San Juan Metropolitan area. The dam is a concrete gravity structure that is located in a shallow valley and has a gently sloping left abutment and steep right abutment. Non-overflow sections flank the spillway section. Waterways include an intake structure for the pumping station and power plant, sluiceways, a trash sluice, and a spillway. The reservoir was built to provide a storage capacity of 26.8 million cubic meters (Mm3) of water at the maximum pool elevation of 41.14 meters (m) above mean sea level (msl) for the Sergio Cuevas Filtration Plant that serves the San Juan metropolitan area. The reservoir has a drainage area of 538 square kilometers (km2) and receives an annual mean rainfall that ranges from 1,600 to 5,000 millimeters per year (mm/yr). The principal streams that drain into Lago Loíza are the Río Grande de Loíza, Río Gurabo, and Río Cañas. Two other rivers, the Río Bairoa and Río Cagüitas, discharge into the Río Grande de Loíza just before it enters the reservoir. The combined mean annual runoff of the Río Grande de Loíza and the Río Gurabo for the 1960–2009 period of record is 323 Mm3. Flow from these streams constitutes about 89 percent of the total mean annual inflow of 364 Mm3 to the reservoir (U.S. Geological Survey, 2009). Detailed information about Lago Loíza reservoir structures, historical sediment accumulation, and a dredge conducted in 1999 are available in Soler-López and Gómez-Gómez (2005). During July 8–15, 2009, the U.S. Geological Survey (USGS) Caribbean Water Science

 8. IMPLEMENTACIJA PORTEROVIH GENERIČKIH STRATEGIJA I POSTIZANJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI NA PRIMJERU AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE

  OpenAIRE

  Vrdoljak Raguž, Ivona; Tolušić, Marijan

  2012-01-01

  Predmet istraživanja ovog rada postizanje je konkuretske prednosti u automobilskoj industriji implementacijom Porterovih generičkih poslovnih strategija. Postizanje konkurentske prednosti nužno je ukoliko poduzeće želi dugoročno opstati na tržištu. Za odabir konkurentske strategije važan je relativni položaj poduzeća u industriji jer takvo pozicioniranje određuje hoće li profitabilnost poduzeća biti iznad ili ispod prosjeka industrije. Poduzeće u odnosu na konkurente primjenom Porterovih gene...

 9. Računalniška izdelava ocenjevalne razdelitve na mednarodnih razstavah mačk

  OpenAIRE

  LAMPER, DEAN

  2018-01-01

  Na mednarodni razstavi mačk je potrebno prijavljene mačke razdeliti med sodnike, da jih ocenijo. Pri pripravi te razdelitve je potrebno upoštevati mnogo kriterijev, prijavljenih mačk pa je lahko nekaj sto. Zahtevnost priprave dobre razdelitve tako presega človeške zmožnosti, zato smo želeli razdelitev mačk med sodnike optimizirati z metodami umetne inteligence. V nalogi je predstavljeno nekaj algoritmov, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo ocenjevalne razdelitve na mednarodni razstavi m...

 10. Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje

  OpenAIRE

  Podvornik, Nina

  2016-01-01

  Povečane potrebe po prometnem omrežju vodijo k dodatnim prometnim investicijam, ki so ne glede na njihov obseg, postavitev v prostor ter učinkovitost pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Investicije v prometno infrastrukturo lahko na sam razvoj vplivajo pozitivno (dvig gospodarske rasti, kakovost življenja, dostopnost idr.) in tudi negativno (različni vplivi na okolje). Ker so prometne investicije zelo obsežne, je vsestranska ocena le-teh ključnega pomena pri samem prometnem načrtovanju v...

 11. Wpływ Rafy Żoliborskiej na warunki przepływu na śródmiejskim odcinku Wisły w Warszawie (km 508–518

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sosnowska

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule omówiono wyniki obliczeń położenia zwierciadła wody na warszawskim odcinku Wisły w oparciu o pomiary geodezyjne. Pozwoliły one na utworzenie modelu rozpatrywanego odcinka Wisły dla przepływu ustalonego w programie HEC-RAS (wersja 4.1.0, za pomocą którego przeprowadzono symulacje różnych warunków przepływu. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji podjęto próbę określenia znaczenia Rafy Żoliborskiej dla śródmiejskiego odcinka Wisły w Warszawie. Analiza wykazała, że jest ona ważnym elementem w profilu podłużnym rzeki i ma wpływ na poziom zwierciadła wody w warszawskiej Wiśle.

 12. Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Grabińska

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój na wzrost rentowności przedsię- biorstw. Sformułowana na podstawie badań literaturowych hipoteza badawcza zakłada statystycznie istotny i dodatni wpływ intensywności wydatków B+R na wzrost rentowności w roku następnym. Została ona zweryfikowana za pomocą dwóch modeli, które, oprócz czynników wpływających na rentowność i zmiennych kontrolnych, obejmują dwie różne miary intensywności wydatków badawczo-rozwojowych, których wpływ na rentowność został stwierdzony w pracach innych autorów. Badanie zostało przeprowa- dzone za pomocą analizy regresji panelowej w wariancie odpornym (tzw. robust za pomocą modelu I (II na próbie 2123 (1940 rocznych sprawozdań finansowych 458 (384 amerykańskich spółek giełdowych z okresu obejmującego lata 2007–2016. Spółki amerykańskie zostały wybrane do próby badawczej ze względu na fakt, że US GAAP zasadniczo nie dopuszczają możliwości ujęcia (kapitalizacji w bilansie wydatków na badania i rozwój. W rezultacie wszystkie tego typu wydatki są widoczne bezpośrednio w sprawozdaniu finansowym. Badania zostały przeprowadzone z uwzględnieniem jednorocznego opóź- nienia czasowego wpływu wydatków B+R na wzrost rentowności. Wyniki analizy wskazują, że inten- sywność wydatków na badania i rozwój w sposób statystycznie istotny wpływają na wzrost rentowności badanych jednostek, co tym samym dostarcza argumentów na rzecz pozytywnej weryfikacji przyjętej w pracy hipotezy. Powyższe wyniki mogą mieć znacznie dla organów stanowiących regulacje rachunko- wości, jak również kadry zarządczej spółek przy podejmowaniu inwestycji w B+R, jak również użyt- kowników sprawozdań finansowych. The main aim of the paper is to investigate the impact of R&D expenditures on the growth of company profitability. On the basis of literature review a main hypothesis was formulated as follows: the

 13. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 14. Tribological and Corrosion Properties of Coatings Produced by Plasma Electrolytic Oxidation on the ZA27 Alloy

  Science.gov (United States)

  Li, Guangyin; Mao, Yifan; Li, Zhijian; Wang, Linlin; DaCosta, Herbert

  2018-05-01

  In this paper, a continuous and dense coating was deposited on samples of the ZA27 alloy through the plasma electrolytic oxidation (PEO) process to improve its wear and corrosion performance. A nontoxic and environmentally friendly inorganic salt, Na2SiO3, is chosen as electrolytes with different concentrations. The effect of the concentration of Na2SiO3 aqueous solutions on the coating performances was investigated. The coatings with 3Al2O3·2SiO2 (mullite), Zn2SiO4 and Al2O3 (either crystal phase or with some amorphous SiO2 phases) were formed by the PEO processes. It was found that the coating thickness increased with the increase in electrolyte concentration. However, the wear and corrosion resistance performance of the coatings did not improve as the coating's thickness increased. This was due to the fact that the coating produced with electrolytes of 10 g/L has a porous structure with large pore size. Among all the samples, coating produced by 15 g/L Na2SiO3 has the best wear and corrosion resistance, which is attributed to its continuous and dense structure with thickness of about 47 μm.

 15. Tribological and Corrosion Properties of Coatings Produced by Plasma Electrolytic Oxidation on the ZA27 Alloy

  Science.gov (United States)

  Li, Guangyin; Mao, Yifan; Li, Zhijian; Wang, Linlin; DaCosta, Herbert

  2018-04-01

  In this paper, a continuous and dense coating was deposited on samples of the ZA27 alloy through the plasma electrolytic oxidation (PEO) process to improve its wear and corrosion performance. A nontoxic and environmentally friendly inorganic salt, Na2SiO3, is chosen as electrolytes with different concentrations. The effect of the concentration of Na2SiO3 aqueous solutions on the coating performances was investigated. The coatings with 3Al2O3·2SiO2 (mullite), Zn2SiO4 and Al2O3 (either crystal phase or with some amorphous SiO2 phases) were formed by the PEO processes. It was found that the coating thickness increased with the increase in electrolyte concentration. However, the wear and corrosion resistance performance of the coatings did not improve as the coating's thickness increased. This was due to the fact that the coating produced with electrolytes of 10 g/L has a porous structure with large pore size. Among all the samples, coating produced by 15 g/L Na2SiO3 has the best wear and corrosion resistance, which is attributed to its continuous and dense structure with thickness of about 47 μm.

 16. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  OpenAIRE

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 17. [The life and work of Zaíra Cintra Vidal].

  Science.gov (United States)

  Lopes, G T; Caldas, N P; Lima, T C; Martingil, I C

  2001-01-01

  This is a social-historical study that aims at describing the trajectory of Zaíra Cintra Vidal, her participation in the Nursing School Rachel Haddock Lobo and in the Brazilian Association of Nursing (ABEn). The study is based on the concepts of symbolic power, habitus and symbolic struggle of Pierre Bourdieu. The primary sources are documents which were collected in the Documentation Center of Escola de Enfermagem Ana Neri (EEAN--Ana Neri School of Nursing) in the Federeal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and at the Memory Center of the Faculty of Nursing (FENF) in the State University of Rio de Janeiro (UERJ). The data was collected between August 2000 and April 2001 by means of document analysis script. The outcomes showed that Zaíra Cintra Vidal was born on 5 May 1903; graduated from the Nursing School of the National Public Health Department in 1926; studied and post-graduated in the United States from 1927 until 1929 and returned to Brazil in 1943. Zaíra Cintra Vidal was the founder of the Nursing School Rachel Haddock Lobo and was its first director for nine years. She also and took part in ABEn's Direction Board and in the Revista Anais de Enfermagem (Nursing Magazine).

 18. Odjeci talijanskoga kolonijalizma u Africi s kraja XIX. stoljeća u Istri prema pisanju Naše sloge

  OpenAIRE

  Orlović, David

  2013-01-01

  Članak se bavi analizom percepcije talijanskoga kolonijalizma u Africi s kraja XIX. stoljeća među istarskim Hrvatima koristeći pisanje Naše sloge, prvoga lista na hrvatskome jeziku u Istri. Rano talijansko kolonijalno širenje u Africi – od 1885. i zauzimanja luke Massawe u Eritreji do 1896. i poraza kod Adue u Etiopiji – u potpunosti se odvija za vrijeme izlaženja Naše sloge (1870. – 1915.). Naša sloga je čitatelje izvještavala o talijanskom kolonijalizmu isključivo u vrijeme eskalacije te...

 19. Vpliv inovativnega izobraževanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije na spremembe pedagoške paradigme

  OpenAIRE

  Flogie, Andrej

  2017-01-01

  Za temelj naloge smo postavili neposredno korelacijo med izobraževalno teorijo in prakso. Predstavljen je izvirni znanstveni prispevk na področju razvoja edukacijske znanosti, s katerim se ukvarjajo vse države članice Evropske unije. Temelj izobraževalni teoriji v nalogi tako predstavljajo pomembni filozofski koncepti izobraževalnih sistemov kot tudi učne paradigme zadnjega obdobja. Na teh dveh izhodiščih je opredeljena didaktika, njen razvoj skozi čas in posledično izobraževalni sistemi posa...

 20. Razvoj i validacija metode za određivanje fosfolipida u sojinom ulju

  OpenAIRE

  Rogulj, Ivana

  2016-01-01

  Trpkoća je taktilni osjet vina koji definiramo kao osjet suhoće u ustima te neugodan i grub osjet skupljanja i stezanja tkiva u usnoj šupljini. Kondenzirani tanini (proantocijanidini) su polifenolni spojevi odgovorni za senzorsko svojstvo trpkoće. U ovom radu proveden je razvoj i trening panela za kvantitativnu deskriptivnu analizu (QDA) intenziteta trpkoće vina numeriĉkom skalom od 0 do 7. Selekcija i trening kušaĉa provedeni su primjenom triangl, ranking testova i testova QDA, a kao referen...

 1. Ispitivanje pogodnosti za održavanje elektronskih uređaja / Demonstration and verification of the maintainability of electronic devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Ćosović

  2003-11-01

  Full Text Available Ispitivanje pogodnosti za održavanje, u toku razvoja uređaja, sastavni je deo Programa i plana pogodnosti za održavanje. U toku ispitivanja proveravaju se kvantitativni i kvalitativni parametri pogodnosti za održavanje. Ispitivanje kvantitativnih parametara vrši se primenom određenih statističkih metoda. U radu je dat primer primene statističkih metoda za ispitivanje pogodnosti za korektivno održavanje jednog elektronskog uređaja i analizirani su rezultati ispitivanja. / The demonstration and verification of maintainability during the development of a device is an integral part of the Maintainability Plan and Programme. During the demonstration and verification, the quantitative and qualitative parameters of maintainability are checked. The demonstration and verification of the maintainability parameters are done by applying certain statistical methods. An example of applying a statistical methods for testing the maintainability of corrective maintenance of radio is given in the work and the results of the demonstration and verification are analyzed.

 2. SPREMEMBE V PRIPOZNAVANJU PRIHODKOV IZ POGODB S STRANKAMI PO PREHODU NA MSRP 15

  OpenAIRE

  Kovačec, Gregor

  2016-01-01

  Prihodki so eden najpomembnejših faktorjev pri določanju uspešnosti poslovanja podjetja. Zaradi slabe urejenosti tega področja s strani tedanjih rešitev v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja oziroma ameriških Splošno sprejetih načel računovodenja (GAAP), sta se mednarodni odbor IASB in ameriški FASB že leta 2002 odločila, da je čas za prenovo obstoječih standardov. Maja 2014 je bil na podlagi sodelovanja obeh odborov izdan nov standard MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s strankami. MSR...

 3. UTJELOVLJENJE I TEOLOGIJA RELIGIJA Kritički osvrt na neka novija tumačenja utjelovljenja

  OpenAIRE

  Bižaca, Nikola

  2008-01-01

  U aktualnim diskusijama teologije religija jedna od središnjih tema je shvaćanje utjelovljenja Božje Riječi. U uvodnim razmišljanjima autor posvješćuje važnost utjelovljenja unutar jedne teologije religija koja želi biti kršćanska te stoga uvažava objavljenu kristocentričnost Božjeg stvaralačko-spasenjskog projekta, ali i dijaloški realistična te je otvorena za Božje djelovanje na prostorima drugih religijskih tradicija. Slijedi potom prikaz nekih vidova poimanja utjelovl...

 4. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Dudek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie od lat jest tematem badań naukowców. Wykazano znaczny wpływ tych czynników na zdrowie populacji. Bezrobocie, niski dochód, migracje oraz status rodziny (pełna, niepełna, rozbita wpływają na zdrowie rodziny i dzieci. Celem pracy było określenie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne młodzieży zamieszkującej miasto Rybnik. Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono pośród 391 uczniów rybnickich szkół. Poziom majętności rodziny określono za pomocą skali FAS. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. Wyniki. Badanie wykazało znaczący wpływ statusu rodziny na zachowania zdrowotne, uczniowie z rodzin rozbitych znacznie częściej sięgali po używki, oraz częściej zaniedbywali swoje zdrowie. Podobne wyniki wykazano wśród dzieci migrantów. Status materialny nie determinuje w tak dużym stopniu zachowań zdrowotnych nastolatków. Wnioski. Czynnik społeczno-ekonomiczne silnie determinują zdrowie młodzieży. Szczególnie narażeni na negatywne zachowania zdrowotne są nastolatkowie wychowujący się w rodzinach niepełnych oraz w rodzinach, w których co najmniej jeden z rodziców wyemigrował."

 5. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 6. Rsa algoritam i njegova praktična primena

  OpenAIRE

  Kuljanski R. Sonja

  2010-01-01

  RSA algoritam jeste algoritam sa javnim ključem koji uključuje tri koraka: generisanje ključa, enkripciju i dekripciju. RSA enkripciona šema je determinističaka što znači da se osnovni tekst uvek enkriptuje u isti šifrovani tekst za unapred zadati javni ključ. Da bi se izbegao ovaj problem, praktična implementacija RSA algoritma obično koristi neke strukture, kao što je dodavanje slučajnog teksta u samu poruku pre enkripcije. Ovo dodavanje obezbeđuje da osnovna poruka bude s...

 7. PRIMERJAVA POROČIL ZA VODENJE INFORMATIKE COBIT 4.1 IN COBIT 5

  OpenAIRE

  Štagar, Darja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili področja upravljanja informatike, ki jih je za uspešno poslovanje potrebno upravljati organizirano. Priporočljiva je uporaba različnih standardov in priporočil, zato smo v delu predstavili nekatere standarde in priporočila, ki to omogočajo. Glavna tema te naloge so priporočila za vodenje informatike CobIT, ki smo jih tudi podrobneje predstavili. Obravnavali smo zadnji dve različici, CobIT 4.1 in CobIT 5. Ker sta si med seboj bistveno različni, smo ju primerja...

 8. Implementace OpenVPN na platformě Windows CE

  OpenAIRE

  Ešner, Oldřich

  2008-01-01

  Motivací pro vznik této diplomové práce, která navazuje na stejnojmenný semestrální projekt, byl převod aplikace pro tvorbu virtuálních privátních sítí OpenVPN z operačního systému Windows XP na platformu Windows CE Embedded 6.0. Práce pojednává obecně o virtuálních privátních sítích, a podrobněji o jedné z jejich implementací - OpenVPN. Uvádí základní vlastnosti operačního systému Windows CE, dále popisuje princip ovladačů zařízení v operačních systémech na bázi Windows NT, používaný Windows...

 9. Obnavljanje cestovnih kolnika s obzirom na sustav održavanja

  OpenAIRE

  Gáspár, László

  2017-01-01

  Optimalizacija sustava gospodarenja kolnicima zahtijeva podatke o stvarnim vrijednostima parametara stanja kolnika, stvarnom poboljšanja stanja kolnika s obzirom na primjenu različitih strategija obnove te opsegu oštećenja kolnika prije i nakon obnove. Podaci o šest različitih parametara stanja kolnika (nosivost, ravnost, dubina kolotraga, makrotekstura, mikrotekstura, oštećenja površinskog sloja kolnika) upotrijebljeni su za poboljšanje odgovarajućih tehničkih specifikacija i daljnji razvoj ...

 10. GOSPODARJENJE Z ODPADKI IZ POLIMERNIH MATERIALOV S POUDARKOM NA EVROPSKI UNIJI

  OpenAIRE

  Sušec, Miloš

  2009-01-01

  Diplomsko delo opisuje gospodarjenje z odpadki iz polimernih materialov s poudarkom na Evropski uniji (EU). V začetku so predstavljene osnove polimernih materialov. V sklopu tega je obravnavana najobsežnejša skupina polimernih materialov, to so plastične mase, kjer so opisana področja njihove uporabe, razvoj proizvodnje in porabe teh materialov ter količine njihovih odpadkov v svetu, EU in Sloveniji. V nadaljevanju je predstavljena problematika trajnostnega sonaravnega razvoja, njegova so...

 11. Influence of absorbers on the reactivity of the reactor; Odredjivanje uticaja apsorbera na reaktivnost reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Influence of absorbers on the reactivity of the reactor was calculated by two-group diffusion theory applying corrections for boundary conditions derived from the transport theory because diffusion theory in not applicable in the vicinity of boundary surfaces especially in case of strong absorbers. This report shows the calculations of central absorber efficiency in the core with and without reflector, and efficiency of the group of absorbers randomly placed in the core. Approximation method for determining the efficiency of the absorber is described as well as numerical verification of results. Effective absorber dimensions and the influence of gaps on the reactor dimensions are shown. [Serbo-Croat] Uticaj apsorbera na reaktivnost reaktora racunat je primenom difuzione dvogrupne teorije uz korekcije kod primene granicnih uslova koje daje transportna teorija za efektivne dimenzije apsorbera posto difuziona teorija ne moze da primeni u blizini granicnih povrsina posebno kod jakih apsorbera. U ovom izvestaju dati su proracuni efektivnosti centralnog apsorbera u reflektovanom u nereflektovanom reaktoru, efektivnosti grupe proizvoljno ubacenih apsorbera. Dat je i prikaz aproksimativne metode za odredjivanje efektivnosti apsorbera kao i numericka provera rezultata. Prikazane su efektivne dimenzije apsorbera kao i uticaj supljina na kriticne dimenzije reaktora.

 12. Kvantitativna analiza utjecaja porasta razine Jadranskog mora na hrvatsku obalu: GIS pristup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fran Domazetović

  2017-01-01

  Full Text Available Procjene za prosječan porast morske razine na globalnoj razini do kraja 21. stoljeća najčešće variraju od 0,18 m do ≥ 1 m u odnosu na današnju razinu. Ako se razmatraju procjene koje obuhvaćaju i otapanje grenlandskog i antarktičkog ledenog pokrova, tada se može očekivati porast morske razine od 5 i više m. Sukladno s globalnim promjenama, razina Jadranskog mora također je u porastu. Radi analize potencijalne ugroženosti hrvatske obale od porasta morske razine, izrađena su tri modela porasta razine Jadranskog mora (od 1 m, 3 m i 6 m. Na temelju modela analizira se utjecaj porasta morske razine na različite socioekonomske segmente obalnog prostora. Cilj je istraživanja definirati najugroženije dijelove hrvatske obale. Kako bi se mogli diferencirati najugroženiji dijelovi, izrađen je Indeks ugroženosti obalnih općina ( . U izradi Indeksa koristili su se analizom utjecaja dobiveni kvantitativni podaci o prostornom obuhvatu poplavnih zona te ugroženosti stanovništva i prometne infrastrukture obalne zone. Navedenim su varijablama s pomoću Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP pridruženi različiti težinski koeficijenti, ovisno o važnosti varijable. Pri analizi svih triju modela uočeno je kako se Zadar i njegova okolica ističu kao najugroženije područje hrvatske obale. Zbog toga je na primjeru Zadra izvršena znatno detaljnija analiza mikrolokacijskog utjecaja porasta morske razine. Podaci dobiveni analizom različitih modela pokazuju kako je gotovo cijela hrvatska obala ugrožena, ali i da postoji velik nerazmjer u razini ugroženosti pojedinih dijelova hrvatske obale. Važnost je ovog istraživanja u tome što ono predstavlja temelj za pravovremenu adaptaciju na negativne utjecaje budućeg porasta razine Jadranskog mora.

 13. Control of radiation fields at the RA reactor (Radiological data relevant for the period when irregularities on the fuel elements were observed), Part 2, Annex 1; Kontrola radijacionih polja na reaktoru RA (Neki podaci relevantni za ocenu radijacione situacije na reaktoru za period u kome su otkrivene neregularnosti na reaktorskom gorivu), Prilog 1, Deo 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ninkovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  period in question to prove the above conclusion. [Serbo-Croat] U sklopu programa mera zastite od zracenja u radnoj sredini na reaktoru RA vrsi se kontrola i merenje osnovnih karakteristika radijacionih polja: nivoi gama zracenja na karaktoristicnim tackama reaktorskih sistema, nivoi gamma zracenja i neutrona u pojedinim radnim i tehnoloskim prostorijama, koncentracija radioaktivnih aerosola i sadrzaj radioaktivnih gasova u vazduhu radnih i tehnoloskih prostorija, nivoi kontaminacije radnih povrsina, alata, opreme i odece zaposlenih, kontrola individualnog izlaganja zracenju, evidencija i kontrola unutrasnjeg i spoljasnjeg manipulisanja kontaminiranim i aktiviranim predmetima, aktiviranim materijalima, radioaktivnim izvorima i radioaktivnim otpadnim materijalom. Svi podaci o merenjima karakteristika radijacionih polja registruju se u dnevnicima koje vodi dezurno osoblje i u periodicnim izvestajima. Uvidom u pomenute dnevnike i izvestaje, nisu uocena nikakva znacajna odstupanja u nivoima zracenja i merenim karakteristikama radijacionih polja za period februar-mart u odnosu na vrednosti iz prethodnih godina. U trenutku kada su otkrivene neregularnosti na gorivnim elementima iz poslednje sarze goriva u reaktoru, krajem marta ove godine, postavilo se pitanje da li doslo do isticanja fisionih produkata iz nekog elementa. Zahvaljujuci iskustvu stecenom prilikom prvog i do sada jedinog prskanja kosuljice gorivnog elementa, pre oko devet godina, moglo se sa visokim stepenom sigurnosti tvrditi da do toga nije doslo. Da je doslo do isticanja fisionih produkata znacajno bi se povecali nivoi zracenja na karakteristicnim tackama reaktorskih sistema, i u radnoj sredini povecao bi se i relativni sadrzaj fisionih produkata u rashadnom mediju, moguce bi bilo registrovati sveze fisione produkte kao sto je {sup 131} I, u vecim kolicinama. Medjutim, nista od toga nije registrovano. Moze se zakljuciti da nijedan gorini elemenat nije procurio, i da se sve standardne operacije manipulisanja

 14. SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVITKU MARKETINGA - OSVRT NA DIREKTNI MARKETING

  OpenAIRE

  Dvorski, Stjepan; Vranešević, Tihomir; Dobrinić, Damir

  2004-01-01

  Direktni marketing, kao marketinški pojam, javlja se početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, predstavljajući novi pristup u prodajnoj komunikaciji s tržištem. Za razliku od klasičnih metoda jednosmjernog komuniciranja (prodavač – kupac), direktni marketing se oslanja na dvosmjernu (interaktivnu) komunikaciju. Suštinu te komunikacije čini skup aktivnosti pomoću kojih prodavač izravno ulaže napore prema ciljanom potrošaču/korisniku kako bi dobio mjerljiv odgovor ili transakciju. V...

 15. Ekstrakcija kofeina iz različnih naravnih virov ter njegov učinek na izbrane škodljivce

  OpenAIRE

  Gačnik, Barbara

  2017-01-01

  Eden od pomembnejših sekundarnih metabolitov, ki ga najdemo v kavi, čajih, guarani itn. je kofein. Kofein rastlino ščiti pred herbivori in patogenimi organizmi. Naš namen je bil preveriti kakšne vsebnosti kofeina vsebujejo različni rastlinski viri in ali bi lahko kofein uporabili kot naravno sredstvo za varstvo rastlin pred škodljivci. V našem primeru sta bila to skladiščni škodljivec koruzni žužek (Sitophilus zeamais Motschulsky) in siva breskova uš (Myzus persicae Sulzer). Iz različnih nara...

 16. Návrh změn marketingových aktivit vybrané společnosti zaměřených na podporu volby dalšího vzdělávání

  OpenAIRE

  Šatníková, Zuzana

  2015-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na propagaci oboru Mechanik plastikářských strojů na Středním odborném učilišti Svitavy za podpory společnosti REHAU, s.r.o. za účelem získání více uchazečů o obor. Na základě finančních analýz a realizovaného marketingového výzkumu jsou provedeny návrhy. Pro SOU Svitavy a společnost REHAU, s.r.o. jsou navrženy změny komunikačních aktivit, vylepšení produktu školy a úprava personálního informačního systému. This Master’s thesis focuses on promoting of specializa...

 17. Transformacija koordinata između Gaus-Krigerove i Svetske poprečne Merkatorove projekcije za teritoriju Srbije / Procedure and formulas for coordinate transformations between the Gauss-Krüger projections and the Universal Transverse Mercator projections for Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevan Radojčić

  2008-10-01

  Full Text Available U radu je prikazan postupak i predložene su formule za transformacije iz Gaus-Krigerove projekcije, koja se koristi u Srbiji, u Svetsku poprečnu Merkatorovu projekciju i obratno. Osim preračunavanja između koordinata u ravni i na elipsoidu, date su i formule za Helmertovu sedmoparametarsku transformaciju između srpskog datuma i WGS84 (World Geodetic System 1984. / This paper gives a procedure and a complete set of formulas for transformations from the Gauss-Krüger projection, used in Serbia, to the Universal Transverse Mercator and vice versa. Besides the conversions between plane and ellipsoid coordinates, the paper gives the formulas for the Helmert's seven-parameter datum transformation between a Serbian datum and a WGS 84 (World Geodetic System 1984 one.

 18. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Trobec

  2014-12-01

  Full Text Available Uvod: Obseg znanja, ki ga medicinske sestre potrebujejo pri svojem delu, se stalno povečuje in s tem se spreminjajo tudi njihove kompetence. Naloga izobraževalnih ustanov je usposobiti diplomante za učinkovito soočanje z vse kompleksnejšimi zahtevami delovnega okolja in družbe. Osnovni namen pregleda literature je bil preučiti kompetence zdravstvene nege ter vpliv učnih metod na razvoj kompetenc. Metode: Opravljen je bil pregled literature, objavljene v obdobju 2000 do 2012. Uporabljene so bile baze podatkov CINAHL, Medline, ERIC, Academic Search Premier in Health Source: Nursing/Academic Edition, dostopne preko podatkovnih zbirk EBSCOhost/EIFL Direct, vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBIB.SI, relevantne spletne strani strokovnih organizacij zdravstvene nege ter elektronski in drugi tiskani viri. Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem okolju ter spremljanje in ocenjevanje kompetenc. Diskusija in zaključek: Preučevanje kompetenc v zdravstveni negi je aktualna tema, saj so ključne pri opredelitvi sposobnosti, spretnosti in znanj, ki jih medicinske sestre potrebujejo za zagotavljanje učinkovite in kakovostne zdravstvene nege.

 19. Activity of the Service for maintenance of mechanical structures of the RA reactor - Report for 1980, Annex II; Prilog II - Rad sluzbe za odrzavanje masinske opreme reaktora RA - Izvestaj za 1980. god

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radivojevic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-12-15

  Service for mechanical components at the RA reactor includes: control and maintenance of utility components, mechanical workshop, hot cells and storage. Control and maintenance of main components covers: reactor core, heavy water system, technical water system, gas system. This service is responsible for the following auxiliary systems: transportation units; spent fuel storage pool; special ventilation system; personal protection appliances; hot cells. Maintenance of the reactor building, ventilation, heating, water supply, sewage, fire protection devices, gas and compressed air systems are included. [Serbo-Croat] Sluzba za masinsku opremu nuklearnog reaktora RA obuhvata: kontrolu i odrzavanje masinske opreme postrojenja, masinsku radionicu, vruce komore i prirucni magacin. Kontrola i odrzavanje osnovnih sistema obuhvata centralno telo reaktora, sistem teske vode, sistem tehnicke vode, gasni sistem. Pomocni sistemi koji spadaju u delatnost ove sluzbe su: transportna oprema, bazen za odlezavanje ozracenog goriva, sistem specijalne ventilacije, licna zastitna sredstva, vruce komore. Odrzavanje zgrade reaktora, ventilacije i grejanja, vodovoda i kanalizacije, opreme za protivpozarnu zastitu, instalacije gasa i komprimovanog vazduha su takode zadatak ove Sluzbe.

 20. Terminology in Professional Life: The Status of the Present and the Needs of the Future

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nataša Logar

  2017-01-01

  Full Text Available V okviru konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika je v petek, 30. 9. 2016, na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekal panel na temo terminologije v poklicnem vsakdanu. V razpravi je sodelovalo šest govorcev oz. govork, in sicer Katja Benevol Gabrijelčič (Islovar, Urban Bren (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Sašo Dolenc (Kvarkadabra, Katarina Krapež (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Miro Romih (Amebis, d. o. o., Kamnik, Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Sekcija za terminološke slovarje. Razpravo je pripravila in povezovala Nataša Logar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

 1. Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Iwanowicz

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie oceny założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia bie- głych rewidentów oraz wskazanie przykładowych funkcji logistycznych mogących posłużyć biegłym rewidentom w tej ocenie. W wyniku przeprowadzonych badań, dziewięciu biegłych rewidentów na dziesięciu uznało, że weryfikacja założenia o kontynuacji działalności jest kluczowa z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie zaledwie trzech biegłych rewidentów wskazało, że wie, czym są modele dyskryminacyjne oraz oświadczyło, że rozumie sposób ich działania, a tylko jedna osoba potwierdziła, że korzystała z tego rodzaju modeli przy ocenie założenia o kontynuacji działalności. Po- nadto, pomimo rosnącego wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przed- siębiorstw wyestymowane do tej pory modele nie były skierowane do użycia bezpośrednio przez bie- głych rewidentów. Biorąc to pod uwagę, próba stworzenia modeli dyskryminacyjnych dla biegłych rewi- dentów nie jest tematem błahym i pozostaje atrakcyjnym obszarem do prowadzenia badań naukowych. Prezentowane w artykule autorskie funkcje logistyczne są wynikiem badań przeprowadzonych na próbie 545 sprawozdań finansowych, opublikowanych przez 140 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, w tym 80 spółek, które w rzeczywistości upadły, oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z dziesięcioma biegłymi rewidentami, którzy w tym czasie czynnie wykonywali swój zawód. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in. określenie funkcji dyskry- minacyjnych, spełniających postawione przez biegłych wymagania, jak również sprawdzenie ich uży- teczności.

 2. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa = Implementation of the objectives of health education in the Norwegian school system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Kilanowska

  2016-10-01

  Åsen skole, Lørenskog Norwegia   Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, Norwegia, szkoła, podstawa programowa, aktywność fizyczna, aktywność na świeżym powietrzu   Streszczenie W pracy podjęto problem i analizę realizacji założeń edukacji zdrowotnej w norweskim systemie szkolnictwa. Porównano także wybrane założenia edukacji zdrowotnej w Norwegii do realizacji edukacji zdrowotnej w Polsce. Publikacja jest częścią przygotowywanej rozprawy naukowej, w której podjęto się empirycznej analizy wyników badań przeprowadzonych w szkołach polskich i norweskich.   Keywords: health education, Norway, school, program, physical activity, outdoor activity   Summary At work it was decided an issue analysis and implementation of health education in the Norwegian school system. Compares the selected assumptions of health education in Norway to implement health education in Poland. The publication is part of a planned dissertation, in which it was decided to the empirical analysis of the results of the tests carried out in schools Polish and Norwegian.

 3. Pozice RM-Systému na českém kapitálovém trhu

  OpenAIRE

  Novotný, Josef

  2007-01-01

  Práce popisuje historický vývoj RM-Systému, okolnosti, za kterých byl založen,princip jeho fungování. Popisuje také trhy cenných papírů z teoretického hlediska, jejich dělení a systémy, na kterých fungují. Dále práce popisuje současnou pozici RM-Systému na českém trhu cenných papírů a zkoumá její možné příčiny.

 4. Rast podjetja s pomočjo nakupa in prodaje franšize na primeru podjetja x

  OpenAIRE

  Bratkovič, Svarun

  2017-01-01

  Eden izmed razlogov, ki sili podjetje k rasti je rast obstoječih in pojav novih kKonkurenčnih podjetij.ca ki se pojavlja na trgu, na katerem deluje podjetje, sili le-to k rasti. Saj ima Rastoča podjetja imajo za cilj ohranjati oziroma povečevati velikost svojega vsako podjetje cilj, da bi pridobilo kar se da velik tržngai deleža, dobička itd. Podjetje prične uradno delovati z vpisomn v sodni register. Podjetja nato strmijo k njihovem Nato se prične njihova pot razvojau in rasti. To lahko...

 5. Uporaba JavaEE mikrostoritev pri razvoju celovite rešitve za upravljanje s spletnimi oglasi

  OpenAIRE

  ANDREJC, GAŠPER

  2017-01-01

  Diplomska naloga govori o procesu razvijanja celovite rešitve za sledenje in upravljanje s spletnimi oglasi, kot pomoč uporabniku pri nakupu želenega izdelka. Končni izdelek diplomske naloge je rešitev, ki je sestavljena iz spletne aplikacije, mobilne aplikacije, razširitve v spletnem brskalniku ter zalednega sistema. Diploma poleg idejne zasnove predstavlja tudi uporabo JavaEE mikrostoritev in ostalih tehnologij ter argumentira, zakaj so izbrani okvirji najprimernejši za takšno rešitev. Cilj...

 6. DEJAVNIKI ZDRAVSTVENEGA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE

  OpenAIRE

  Vratarič, Marija Sabrina

  2015-01-01

  Patronažno varstvo zajema izredno pestro simptomatiko in problematiko. Potrebe po patronažni zdravstveni negi se po napovedih še povečujejo. Trendi sodobne družbe usmerjajo oskrbo posameznika tako, da ostane v domačem okolju čim dlje aktiven, zdrav in sposoben samooskrbe. Več vrst nasilja, promet in vremenske razmere, pravočasnost informacij ter neprimerno delovno okolje so dejavniki tveganja, ki smo jih v naši magistrski nalogi izpostavili in se v raziskavi tudi izkažejo za obremenjujoč...

 7. Česká literatura a kultura za protektorátu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Piorecký, Karel

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 3 (2017), s. 482-485 ISSN 0009-0468. [Česká literatura a kultura za protektorátu. Ostrava, 24.11.2016-25.11.2016] Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Czech literature * 1938-1945 Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 8. Greater Efficiency Observed 12 Months Post-Implementation of an Automatic Tube Sorting and Registration System in a Core Laboratory/ Veća Efikasnost Uočena 12 Meseci Posle Implementacije Sistema za Automatsko Sortiranje i Registrovanje Uzoraka u Centralnoj Laboratoriji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ucar Fatma

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Klasifikacija i registracija uzoraka u laboratorijama prepoznate su kao važni i dugotrajni procesi. Laboratorije su pod sve većim pritiskom da automatizuju postupke zbog velikog obima posla i smanje manuelne procedure i greške. Cilj ove studije bio je da se procene pozitivni efekti jednog sistema za automatsko registrovanje i sortiranje uzoraka na njihovu obradu.

 9. Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Dyląg

  2010-04-01

  Full Text Available Głównym przedmiotem działalności jednostek z branży deweloperskiej jest rea-lizacja kontraktów deweloperskich, polegających na budowie (bezpośrednio lub poprzez podwykonawców a następnie sprzedaży powierzchni w budynkach handlowych, rozrywkowych, biurowych, hotelowych i mieszkalnych. Brak precyzyjnych rozwią-zań dotyczących ujmowania przychodów z tych kontraktów powodował, że niektóre jednostki ujmowały przychody w momencie przekazania nieruchomości nabywcy (zgodnie z MSR 18 „Przychody”, natomiast inne ujmowały przychody w trakcie trwania okresu budowy tej nieruchomości (zgodnie z MSR 11 „Umowy o budowę”. Celem artykułu jest ocena – przyjmowanych przez spółki deweloperskie noto-wane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – rozwiązań dotyczących ujmowania przychodów i wyników z kontraktów deweloperskich oraz zaprezento-wanie wpływu interpretacji KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” na sprawozdawczość tych spółek.

 10. Zaštićena komunikacija putem infrastrukture sa javnim ključevima / Secure communication via public key infrastructure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Alfirević

  2007-01-01

  Full Text Available Jedan tok informacija u okviru računarskih sistema ostvaruje se slanjem elektronske pošte. Međutim, da bi se ispunili zahtevi za kvalitativnost informacije koju ta pošta prenosi, neophodno je da računarska mreža ispunjava osnovna četiri bezbednosna servisa: zaštitu tajnosti, integritet podataka autentikaciju i neporecivost. Ovaj rad predstavlja jedno od mogućih rešenja zaštićene komunikacije, primenom zaštićenog e-mail klijenta, sa prednostima koje donosi PKCS standard. / One of the information flows in a computer communication domain is accomplished by sending an e-mail, but in order to accomplish demands for information qualitativity that the e-mail contains, it's necessary for a computer network to provide the major four security services confidentiality, data integrity, authentication and non-repudiation. This work represents one of the possible solutions of secured communication applying a secured e-mail client with advantages that PKCS standard brings.

 11. NESMRTONOSNO ORUŽJE: NAČELO RAZMJERNOSTI U ORUŽANOM SUKOBU I PRAVO NA ZDRAVLJE U POLICIJSKIM POSTUPANJIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Hoffberger

  2017-01-01

  Full Text Available Kada se govori o oružju, obično se pod njime podrazumijeva primjena smrtonosne tehnologije. S druge strane, u i izvan oružanih sukoba, često se koristi i tzv. nesmrtonosno oružje, kojemu svrha nije ubijanje, već oneposobljavanje pojedinaca ili vojnih ciljeva. Budući da nesmrtonosno oružje ne mora nužno uzrokovati smrt, ali uzrokuje ozbiljna ranjavanja i velike patnje, korištenje takvih sredstava otvara brojna humanitarna pitanja i pitanja zaštite ljudskih prava. Zabrana uzrokovanja suvišnih ozljeda i nepotrebne patnje, kao i zabrana neselektivnih napada su jedne od najznačajnijih zabrana u međunarodnom ratnom pravu, a koje se mogu primijeniti i na korištenje nesmrtonosnog oružja u oružanom sukobu. Međutim, primjena načela razmjernosti može dovesti do opravdavanja korištenja nesmrtonosnog oružja. To se opravdava očekivanim prednostima njegove primjene u oružanom sukobu, koje pretežu u odnosu na uzrokovane ljudske patnje. Stoga se postavlja pitanje postoji li „crvena linija“ njegove primjene. Učestalo pozivanje na primjenu načela razmjernosti može poništiti cilj i svrhu Ženevskih konvencija te dovesti do opravdavanja nezakonitog korištenja nesmrtonosnog oružja. Osim u oružanim sukobima, nesmrtonosno se oružje može koristiti i u policijskim postupanjima. U tim slučajevima osobito značenje ima zaštita ljudskih prava. Pri tomu se u obzir ne smije uzeti samo zabrana mučenja i uzrokovanja nečovječnih ili ponižavajućih patnji te pravo na život, već i pravo na zdravlje. Pravo na zdravlje ograničava i postavlja granice uporabe nesmrtonosnog oružja izvan okvira oružanog sukoba.

 12. Feeding ecology and nutrition of an eastern gorilla group in the Mt. Kahuzi Region (République du Zaïre).

  Science.gov (United States)

  Casimir, M J

  1975-01-01

  An eastern gorilla group of the Mt. Kahuzi region (République du Zaïre) was studied over 15 months. Its migration route was determined, and the various biotopes it visited are described. A record was made of its main food plants, and of the plant parts eaten. For nine important food plants the protein content, the concentration of the individual amino acids and the water content were measured for the plant parts eaten and for those not eaten. For some of these plant parts the Na, K, Ca and Mg content were also determined. No general correlation between food selection and one or several of these factors could be found. The development and value of a traditionally determined mixed diet is discussed.

 13. Funzioni lessicali e aspettuali del preverbo za- nella Povest’ vremennych let

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luisa Ruvoletto

  2012-01-01

  Full Text Available This paper examines the forms of the za- prefixed verbs in the Old Russian text Povest’ vremennych let (11th-12th centuries. The study shows how this prefix, like other prefixes in Old Russian, has both lexical and aspectual functions, and that there is considerable interaction between the semantics of the prefix and the meaning of the unprefixed verb. Some groups of verbal forms can be found in which the prefix fulfils specific meanings. This analysis allows the detection of some “embryonic” forms of the lexical meanings and aspectual functions expressed in the modern Russian by the za- prefixed verbs in one of the oldest East Slavic texts. This is clearly of interest when delineating the semantic evolution of this prefix and its aspectual function in a diachronic perspective.

 14. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dijana Metlić

  2016-07-01

  Full Text Available Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasilja u Engleskoj, neposredno po bioskopskom prikazivanju filma. Ovaj tekst analizira specifičan Kjubrikov pristup adaptaciji književnog predloška, sa pozicije upotrebe filmskog kostima i umetničkih dela pop arta u njegovoj scenografiji, što postaju ključni elementi za konstruisanje nove slike budućeg društva, nastalog u periodu hladnoratovske krize, Vijetnamskog rata i učestalih protesta omladine nezadovoljne uslovima života koji im obezbeđuju njihovi očevi. U pitanju je klasno određen svet, korumpiran i sumoran, ispražnjen i bez vitalnosti. Bardžis predstavlja Englesku neposredno po završetku sukoba između modsa i rokera šezdesetih godina, a pre pojave pank pokreta u drugoj polovini sedamdesetih. Takvoj apokaliptičkoj viziji britanske budućnosti suprotstavlja se jaka i osvešćena individua oličena u harizmatičnom junaku Aleksu Dilarču, koji sa Kjubrikom konačno dobija i svoj „stvarni“, oživotvoreni lik zahvaljujući Malkolmu Mekdauelu koji tumači glavnu ulogu.

 15. DVOJNA OBDAVČITEV DOHODKOV V EU IN V SLOVENIJI IN NJEN VPLIV NA MIGRACIJSKE TOKOVE

  OpenAIRE

  Smrečnik, Sabina

  2017-01-01

  Vse več ljudi se zaradi vedno lažjega načina selitev in osebnih ali kakršnih koli drugih razlogov odloča, da se preselijo v drugo državo. Pri tem se soočajo z različnimi težavami, drugačno kulturo, tujim jezikom, spremenjenim načinom življenja in tudi z ureditvijo rezidentstva ter dvojnimi davki. Migracije poznamo že iz zgodovine. Ljudje so se zaradi najrazličnejših vzrokov preseljevali. Tudi danes se veliko selimo, naj gre le za vsakodnevne migracije iz kraja v kraj oziroma med bližnjimi ...

 16. Analiza koristnosti in stroškov

  OpenAIRE

  Škrjanec, Blaž

  2017-01-01

  V zaključni nalogi smo iskali rešitev za izkop jarka za polaganje optičnega kabla. V prvem delu smo predstavili analizo koristnosti, analizo stroškov, analizo koristnosti in stroškov ter metode odločanja. Na podlagi omenjenih metod za podporo odločanja smo v nadaljevanju prišli do končne odločitve. Na podlagi vseh zbranih rezultatov smo dokazali da je rovokopač najprimernejša rešitev za dani problem.

 17. Study of the absorbers and gaps influence on the reactor reactivity, IZ-061-0071-1961; Ispitivanje uticaja apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora, IZ-061-0071-1961

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  It has been foreseen by the contract to study theoretically and experimentally the influence of the absorbers and gaps on the reactivity of the reactor. Within theoretical study it was planned to develop a method and find the approximation methods for calculations of these effects. Experimental part include development of equipment and performing the experiment at the RB reactor. Since it has not been possible to perform the experiment due to lack of heavy water, only the theoretical part of the task was completed with additional theoretical study of the VISA-1 experimental loop. This report includes the following annexes: influence of absorbers and gaps on the reactivity of the reactor, and calculation of flux depression in the VISA-1 loop. [Serbo-Croat] Ugovor predvidja teorijske i eksperimentalne radove u vezi ispitivanja uticaja apsorbera i praznina na reaktivnost reaktora. Za teorijski deo predvidjena je razrada metode i nalazenje aproksimativnih metoda za proracun ovih efekata. Eksperimentalni deo predvidja pripremu uredjaj i izvodjenje eksperimenata na reaktoru RB. S obzirom na nedostatak teske vode i nemogucnost izvodjenja eksperimenata, zadatak je obavljan samo teorijski a dodata mu je i teorijska obrada petlje VISA-1. Zadatak sadrzi sledece priloge: uticaj apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora i proracun depresije fluksa u petlji VISA-1.

 18. Loodusfotograaf Sven Začek saab lindudega sõbraks / interv. Kristjan Roos

  Index Scriptorium Estoniae

  Začek, Sven, 1980-

  2012-01-01

  Tartu lähedal Kõrvekülas elavast 31-aastasest loodusfotograafist Sven Začekist sai Remo Savisaare ja Priit Vesilinnu kõrval kolmas eestlane, kelle fotosid on avaldanud mainekas loodusajakiri National Geographic

 19. PRAVNA ZAŠTITA STARIJIH OSOBA, OSOBITO S DUŠEVNIM SMETNJAMA, IZ HRVATSKE PERSPEKTIVE: ZAŠTO NAM JE POTREBNA KONVENCIJA UN-A O PRAVIMA STARIJIH OSOBA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stjepan Šikoronja

  2017-01-01

  Full Text Available U radu autori ukazuju na nelogičnosti koje vladaju u području međunarodno priznatih ljudskih prava. Rad se temelji na tvrdnji kako sve ranjivije skupine, kao što su starije osobe, djeca i osobe s invaliditetom, zahtijevaju od društva povećanu zaštitu njihovih prava i interesa, uz uvažavanje dodatnih razlika unutar tih samih skupina. Zaštitu su do sada, pod okriljem Ujedinjenih naroda dobili djeca i osobe s invaliditetom. Autori stoga u radu analiziraju postoji li, iz perspektive Republike Hrvatske, potreba za podržavanjem izrade i donošenja Konvencije za zaštitu prava starijih osoba pod okriljem Ujedinjenih naroda. Nastavno je prikazano trenutno stanje regulacije posebnih prava starijih osoba na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Autori se ujedno i osvrću na relevantne presude Europskog suda za ljudska prava u izlaganju glavnih problema s kojima se susreću starije osobe, a pogotovo one s duševnim smetnjama, u Republici Hrvatskoj. Na temelju analize postojećeg stanja predlažu koja bi prava, potencijalno, Konvencija UN-a o pravima starijih osoba mogla, odnosno trebala sadržavati.

 20. Integracija digitalne radio-difuzne mreže mobilne televizije i ćelijske mreže treće generacije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Manojle Šunjevarić

  2013-02-01

  Full Text Available Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 U radu su prikazani rezultati istraživanja mogućnosti za integraciju radio-difuznih mreža za mobilnu televiziju i ćelijskih mreža treće generacije (3G. Analizirani su trendovi u pogledu razvoja usluge mobilne televizije, i dosadašnja istraživanja koja imaju za cilj traženje optimalnih načina za integraciju različitih tipova mreža. U radu su analizirane postojeće tehnologije za mobilnu televiziju, s posebnim osvrtom na DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld tehnologiju. Analizirani su preduslovi, razlozi i mogućnosti za integraciju DVB-H i 3G mreže UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, a zaključci ovih analiza su potkrepljeni rezultatima praktičnog rada. Na osnovu svih ovih istraživanja donesen je zaključak o opravdanosti realizacije hibridne DVB-H/UMTS mreže.

 1. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 2. Mogućnosti unapređenja sistema ishrane na Vojnoj akademiji - ekonomski aspekt/Possibilities for improving the food system at the Military Academy: Economic aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša N. Arsić

  2014-10-01

  Full Text Available Proces profesionalizacije Vojske Srbije uslovio je kvalitativno-kvantitativne promene u kadrovskoj strukturi i doveo do smanjenja brojnog stanja njenih pripadnika. U kadetskom restoranu na Vojnoj akademiji došlo je do stvaranja infrastrukturnog i organizacionog balasta u kapacitetima za pripremu i podelu hrane koji sistem ishrane kadeta čini nerentabilnim. Izgrađeni kapaciteti projektovani su tako da omogućavaju pripremu i podelu 40% obroka više od realnih potreba, što u ekonomskom kontekstu sagledavanja finansijski bespotrebno opterećuje ograničeni iznos novčanih sredstava koja se za tu svrhu izdvajaju. U smislu zadovoljenja ekonomskih principa moguće je smanjiti ili sasvim eliminisati negativne efekte upošljavanjem viška kapaciteta ili pronalaženjem alternativnih načina kojima bi se funkcija ishrane u Vojnoj akademiji realizovala na racionalniji način. Rad predstavlja analizu 'za i protiv' koja u prvi plan ističe neke od relevantnih činjenica za pronalaženje celishodnijeg rešenja. Sistem ishrane u Vojnoj akademiji analiziran je kroz uzročno-posledične odnose faktora unutar i izvan sistema uz nastojanje da se njegovo funkcionisanje unapredi sa organizaciono-ekonomskog, tehničko-tehnološkog i nutritivno-bezbednosnog aspekta, a na osnovu savremenih naučnih saznanja i domaćih i stranih iskustava. / The process of professionalisation of the Serbian Army has caused qualitative and quantitative changes in the personnel structure and has led to the reduction in the numerical strength of its members. The restaurant at the Military Academy has faced infrastructural and organisational ballasts in its capacity for food preparation and distribution thus making the Military Academy food system uneconomic. The capacities of the restaurant are designed to allow for the preparation and distribution of 40% more meals than the actual needs, which, in the economic context, places unnecessary financial burden on the limited amount of funds

 3. IMPLEMENTACIJA IN UPORABA INFORMACIJSKE REŠITVE CRM NA PRIMERU ZALOŽNIŠKEGA PODJETJA

  OpenAIRE

  Lešnik Potočnik, Suzana

  2013-01-01

  Zaradi hitrih sprememb v podjetniškem poslovnem okolju in vse ostrejše konkurence znotraj posameznih panog predstavlja prilagodljivost, inovativnost in usmerjenost na stranke ključno konkurenčno prednost podjetja. Učinkovito orodje za uresničitev navedene usmerjenosti predstavlja strateška usmeritev podjetja, imenovana tudi upravljanje odnosov s strankami in jo označujemo s kratico CRM. CRM zadeva celotno podjetje, omogoča optimizacijo dobička in zadovoljstva strank ter združuje vse poslovne ...

 4. Microstructure, thermal behavior and mechanical properties of squeeze cast SiC, ZrO2 or C reinforced ZA27 composites

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-khair, M.T. Abou; Lotfy, A.; Daoud, A.; El-Sheikh, A.M.

  2011-01-01

  Research highlights: → ZA27 with 5% SiC, ZrO2 or C particles are synthesized by stirring then squeezed. → Particles refine the structure. 50 MPa decreases porosity% and increases density. → α and β nucleation temperatures of the composites are lower than those of the matrix. → Particles accelerate age hardening and increase peak hardness of the composites → Particles reduce the CTEs of composites compared to those of the matrix. - Abstract: ZA27 alloy based composites were synthesized by stirring method, followed by squeeze casting. Stir casting was employed successfully to incorporate 5 vol.% of various reinforcement particulates, namely, SiC, ZrO 2 or C. The porosity in the composites was decreased by squeeze pressure. The presence of particles and/or application of squeeze pressure during solidification resulted in considerable refinement in the structure of the composites. The microstructures, X-ray diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray analysis (EDXA) results indicated that no significant reactions occurred at the interface between the SiC or C particles and ZA27 alloy. However, in case of ZrO 2 reinforced ZA27, the ZrO 2 reacted with Cu present in the molten ZA27 alloy, forming Cu 5 Zr. Thermal analysis showed that both α and β nucleation and growth temperatures of the composites were lower than those of the ZA27 alloy. The presence of particles in the as-cast or squeezed composites led to not only an accelerated age hardening response, but also an increase in the peak hardness of the composites. The values of coefficient of thermal expansion (CTE) of the composites were drastically lower as compared to those of the ZA27 alloy. The tensile properties of the composites decreased as a result of the addition of the particles. Scanning electron microscope (SEM) pictures of the composites indicated that cracks mainly initiated at particle-matrix interface, propagated through the matrix and linked up with other cracks leading to failure of the

 5. Safety analysis for testing operation of the RA reactor in the Boris Kidric Institute, Vinca; Analiza sigurnosti rada reaktora 'RA' za probni rad u Institutu za nuklearne nauke 'Boris Kidric' - Vinca

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, M et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-09-15

  This safety report covers detailed description of the RA reactor core, reactor components, coolant system, control system, safety system, reactor building including site characteristics. A separate chapter is devoted to radiation protection and radioactive waste management. Organizational structure od the reactor staff as well as training program are included. The last chapter includes detailed emergency plans for three accidents classified in three categories. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj sadrzi detaljan opis reaktora RA, sistema za hladjenje, kontolno-sigurnosnog sistema, elektricnog sistema, zgrade sa instalacijama, ukljucujuci karakteristike lokacije. Posebno poglavlje opisuje sistem zastite od zracenja i rukovanje radioaktivnim otpadom. Opisana je organizacija rada i program obuke osoblja. Poslednje poglavlje sadrzi detaljan plan mera za slucaj udesa klasifikovanih u tri kategorije.

 6. Synthesis and characterization of ZA-27 alloy matrix composites reinforced with zinc oxide nanoparticles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.O. Fatile

  2017-06-01

  Full Text Available An investigation has been carried out on the synthesis and characterization of ZA-27 alloy composites reinforced with zinc oxide nanoparticles. This was aimed at developing high performance ZA-27 matrix nanocomposite with low density. The particle size and morphology of the zinc oxide (ZnO nanoparticles were investigated by Transmission Electron Microscope (TEM and the elemental composition was obtained from Energy Dispersive Spectroscopy (EDS attached to TEM and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF. ZA-27 nanocomposite samples were developed using 0, 1, 2, 3, 4 and 5 wt% of ZnO nanoparticles by double steps stir casting technique. Mechanical properties and Microstructural examination were used to characterize the composite samples produced. The results show that hardness and ultimate tensile strength of the composite samples increased progressively with increase in weight percentage of ZnO nanoparticles. Increase in Ultimate tensile strength (UTS of 10.2%, 21.1%, 22.3%, 35.5%, 33.4% and increase in hardness value of 8.2%, 14.8%, 21.7%, 27.9%, 27.1% were observed for nanocomposites reinforced with 1 wt%, 2 wt%, 3 wt%, 4 wt%, and 5 wt% ZnO nanoparticles respectively in comparison with unreinforced alloy. It was generally observed that composite sample containing 4 wt% of reinforcement has the highest tensile strength and hardness values. However, the fracture toughness and percent elongation of the composites samples slightly decreased with increase in ZnO nanoparticles content. Results obtained from the Microstructural examination using optical microscope and Scanning Electron Microscope (SEM show that the nanoparticles were well dispersed in the ZA-27 alloy matrix.

 7. Analiza metod scalania arkuszy Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej i Iłżanki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Gilewski

  2016-07-01

  Full Text Available Numeryczny Model Terenu znajduje coraz częstsze zastosowanie w inżynierii środowiska. Zaprezentowano aplikację pozwalającą na zamianę arkusza NMT w formacie TIN na rastrowy, a następnie połączenie wielu rastrów w jeden (mozaikowanie. Analizie poddano dokładność uzyskiwanych modeli w miejscach nakładania się arkuszy NMT. Łącznie analizie poddano 48 modeli rastrowych uzyskanych 2 metodami interpolacji, o 4 różnych rozdzielczościach i połączonymi za pomocą 6 metod mozaikowania.

 8. Određivanje pada početne brzine projektila na osnovu mere produženja barutne komore / Calculation of muzzle velocity loss based on propellant chamber elongation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slobodan Ilić

  2002-05-01

  Full Text Available U radu je prikazan postupak za proračun pada početne brzine projektila na osnovu mere produženja barutne komore. Proračuni su urađeni za artiljerijska oruđa koja koriste dvodelni metak. Za poznate unutrašnjobalističke metode Drozdova i Opokova modifikovano je programsko rešenje i prilagođeno rešavanju navedenog problema. Dobijeni rezultati su upoređeni sa spoljnobalističkim tablicama i remontnom dokumentacijom. / A method for calculation the loss of muzzle velocity is presented. The model is based on an erosion of the origin of rifling (elongation of propellant chamber and the known models of interior ballistics of Opokov and Drozdov. First, a computer version of these models is modified. The calculations are made for howitzers using a two-part cartridge. The numerical model has been applied to repair documents and ballistic tables.

 9. Medijska reprezentacija amok situacij in storilcev

  OpenAIRE

  Pavli, Kristina

  2015-01-01

  Amok je globalen medijski kulturni fenomen. Zaradi geografske omejenosti dogodka na določeno skupnost in okolje je večina z njim seznanjena prav preko množičnih medijev, ki vplivajo na javno razumevanje amok situacij. Vedejo se v skladu s tržnimi zakonitostmi in o kriminaliteti poročajo na senzacionalističen način, izpostavljenost prekomernemu nasilju v medijih pa ima lahko pri občinstvu za posledico zmanjšanje občutljivosti za nasilje, dojemanje grožnje za večjo, kot je v resnici, in posnema...

 10. Fantasia Katika Fasihi ya Kiswahili kwa Watoto | Herman | Kioo cha ...

  African Journals Online (AJOL)

  Katika kutumia lugha na mbinu nyingine za kisanaa katika kufikisha ujumbe kwa jamii, hasa ya watoto, wakati mwingine kuna kuvuka mipaka ya uhalisia kwa kuhusisha wahusika na mambo ya kinjozinjozi au kifantasia kwa makusudi. Mtindo huu wa kutumia fantasia katika kazi za fasihi ni kinyume kabisa na wanataaluma ...

 11. SIGURNOST U ŽIVOTNOJ I RADNOJ OKOLINI – PROMIDŽBA PUTEM POŠTANSKIH MARAKA

  OpenAIRE

  Aščić, Ivo; Binički, Marijan

  2012-01-01

  SAŽETAK: Uvođenjem poštanske marke sredinom 19. stoljeća, kao sredstva za plaćanje poštanskih usluga unaprijed, pojednostavljen je složeni proces prijenosa pošiljaka za sve sudionike u složenom poštanskom sustavu. Osim svoje primarne uloge, poštanska marka je naknadno dobila i brojne druge uloge: marketinško sredstvo, promidžba nacionalne baštine, sredstvo sakupljanja, itd. Zaštita na radu, zaštita od požara, sigurnost u prometu, zaštita okoline i medicina rada su vrlo popularne teme na pošta...

 12. Data of evolutionary structure change: 1A0ZA-2ZLWD [Confc[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 1A0ZA-2ZLWD 1A0Z 2ZLW A D -VLSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPT...R VQLSGEEKAAVLALWDKVN--EEEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFDSFGDLSNPGAVMGNPKVKAHGKKVLHSFGEGVHHLDNLKGTFAALSEL...ex>0 2ZLW D 2ZLWD

 13. PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA

  OpenAIRE

  Špoljar, Luka

  2014-01-01

  Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servis, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, agencije za delo) na podlagi napotnice. Gre za poseben sistem dela preko napotnic, ki ga ne pozna nobena evropska država. Mladim omogoča pridobivanje denarnih sredstev in nabiranje dragocenih neformalnih izkušenj, ki jim pomagajo pri kasnejšem vstopu na trg dela. Študentsko delo pa ima tudi nekaj neg...

 14. Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maša Mlinarič

  2003-12-01

  Full Text Available V informacijski druzbi ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje ni 'modna zapoved' izobrazevalnih teoretikov ali celo politikov, marvec prezivetvena pot reba. V evropskem prostoru, kjer tekmovalnost pogojuje uspeh vse druzbe, sta ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje steber gospodarskega, druzbenega pa tudi politicnega razvoja. Tako naj bi vsakdo imel dostop do ustreznega in kakovostnega solskega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih. Dostopnost solskega izobrazevanja in njegova kakovost pasta ob vplivu druzine temeljni pogo} za to, da se Clovek sploh ze li izobraze vati vse zivljenje. v ta namen potrebujemo kurikulume, ki bodo zmogli zagotoviti najpomembnejsa znanja in spretnosti za delo in seveda zivljenje. Potrebujemo pa tudi usposobljene ucitelje, da bodo motivirali otroke in mlade za ucenje skozi vse zivljenje.

 15. Prihodnja osvetlitev in nočna podoba mest: študija primera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Rankel

  2014-06-01

  Full Text Available Prihodnja osvetlitev na podlagi polprevodniških virov svetlobe bo spremenila nočno podobo mest. Možnosti njihove umestitve in uporabe v urbanem prostoru so številne. V članku zato proučujemo, ali bi njihova prihodnja uporaba v splošni zunanji razsvetljavi pozitivno vplivala na človekovo sprejemanje tako osvetljenega urbanega prostora. Na podlagi inovativne uporabe omenjenih virov svetlobe smo izoblikovali dva različna koncepta osvetlitve. Prvi koncept temelji na ploskovni osvetlitvi, drugi pa na detajlnem prikazu arhitekturno–urbanih elementov. Predlogi za osvetlitev so bili narejeni na petih različnih lokacijah mesta. Poleg izpolnjevanja funkcionalnih potreb upoštevajo tudi urbanistični in arhitekturni vidik osvetljevanja. Z ocenami afektivne kakovosti slikovnih prikazov smo predstavili in proučevali temeljna afektivna stanja anketiranih. Ugotovitve kažejo, da so se anketiranci pri večini predlogov strinjali pri ocenah spremenljivk »prijetnost« in »pozornost. Statistika pokaže med konceptoma značilne razlike pri ocenah obeh spremenljivk. Pri neposredni primerjavi obeh konceptov smo ugotovili, da je naklonjenost anketirancev do določenega osvetlitvenega koncepta odvisna tudi od mestne lokacije. S člankom želimo poudariti pomen nočne podobe mesta pri razvoju prihodnjih strategij osvetlitve, ki temeljijo na polprevodniških virih svetlobe.

 16. Uticaj transportnih protokola na efikasnost namenskih radio-komunikacija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ljubiša S. Nedeljković

  2014-04-01

  Full Text Available Savremene namenske radio-komunikacije zasnivaju se na internet protokolu. Efikasnost namenskih radio-komunikacija zavisi od propusnosti. Na propusnost namenskih radio-komunikacija utiču i transportni protokoli. U radu je analizirana propusnost transportnih protokola TCP (Transport Control Protocol i UDP (User Datagram Protocol u VF (visoko frekvencijskim i VVF (vrlo visoko- frekvencijskim namenskim radio-komunikacijama sa očekivanim vremenima kašnjenja i verovatnoćom greške po paketu podataka. Ocenjena je mogućnost njihove primene u namenskim radio-komunikacijama. Pri tome je uzet u obzir uticaj sledećih faktora: vreme povratnog puta, veličina paketa podataka, veličina prozora i verovatnoća greške po paketu podataka. Transportni protokol sa većom propusnošću pogodniji je za primenu u namenskim radio-komunikacijama. Veća propusnost transportnih protokola znači da je veća i propusnost namenskih radio-komunikacija. 

 17. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI

  OpenAIRE

  Čeh, Maja

  2013-01-01

  Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanj...

 18. RA Research nuclear reactor, Part 1, RA reactor operation and maintenance in 1993, with comparative review for the period 1991 - 1993, Annex 3; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - 1 Deo Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1993. godini, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993. - prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Mikic, N; Tanaskovic, M [Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1993-12-15

  RA reactor was not operated during 1993 because of the complete instrumentation exchange. Although it has been planned to exchange the complete instrumentation until the end of 1993, and to start reactor operation in the first half of 1993 this was not fulfilled because the instrumentation was not delivered until the end of 1993. Main activities during past seven years were related to construction of the emergency cooling system; repair and reconstruction of the system for handling the spent fuel and improvement of spent fuel storage conditions; exchange of the aged instrumentation. Other reactor components and systems, reactor core, primary coolant loop and gas circulation system are in good condition concerning future start-up. [Serbo-Croat] U 1993. godini reaktor nije bio u pogonu zbog zamene njegove celokupne instrumentacije. Iako je bilo planirano da se celokupna instrumentacija zameni do kraja 1993. te da reaktor pocne sa radom u prvoj polovini 1993. Ovo nije ispunjeno jer celokupna oprema nije isporucena ni do kraja 1993. godine. Osnovni zahvati koji su u proteklih sedma godina izvrseni, odnosili su se na izgradnju sistema za udesno hladjenje, rekonstrukciju sistema za rukovanje ozracenim gorivom i poboljsanje uslova za stokiranje ovog goriva, zamenu instrumentacije. Ostali sistemi reaktora, reaktorsko jezgro, primarno kolo hladjenja i sistem za cirkulaciju gasa su u dobrom stanju i mogu se nesmetano koristiti u buducem radu.

 19. O izposoji kulture in o nadvladi tuje kulture v dopolnilnem izobraževanju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Colin Titmus

  2006-12-01

  Full Text Available Pisec razpravlja o izposoji kulture med državami ali narodi na področju dopolnilnega izobraževanja odraslih. Poudari, da so nekateri pisci sprva zmotno primerjali model začetnega izobraževanja in prenos kulture, ki se vrši tam z dopolnilnim izobraževanjem. Začetno izobraževanje, ki ga zasnuje država, je moč obravnavati kat celoto in ga tudi kat celoto skupaj s kulturo, na kateri temelji, prenesti na tuja tla. Dopolnilno izobraževanje odraslih zasnuje skupina posameznikov. Še več, dopolnilno izobraževanje ne velja za celo državno področje, taka kat začetno. Pisec dokazuje, da izposoja kulture obstaja, pri čemer gre v novem kulturnem kontekstu bodisi za preprost prenos kulture iz enega izobraževalnega sistema v drugega, za prilagoditev izposojene kulture drugemu sistemu ali za preobrazbo izposojene kulture v nekaj novega. Kulturo si v izobraževanju lahko izposojamo po lastni volji ali pa nam jo vsilijo. V slednjem primeru najpogosteje, a ne vedno, budi odpor pri prejemnikih.

 20. KAKO ORGANIZIRATI MEDNARODNO POSLOVANJE PODJETJA

  OpenAIRE

  Karba, Eva

  2015-01-01

  Internacionalizacija poslovanja je za slovenska podjetja skoraj neizogibna, saj je Slovenija za večino podjetij premajhen trg, da bi bila konkurenčna podjetjem iz večjih držav. Podjetja, katerih cilj je razvoj in rast, morajo razmišljati o širjenju poslovanja preko svojih meja. Po odločitvi za prodor na tuji trg morajo objektivno oceniti svoje potenciale in jih upoštevati pri izbiri tujega trga. Nepravilen pristop v veliki meri vpliva prav na poslovanje matičnega podjetja. Zato se magistrsko ...

 1. VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE O INVESTIRANJU V OKOLJU PRIJAZNO TEHNOLOGIJO Z METODAMA AHP IN PRIME

  OpenAIRE

  Žokalj, Nejc

  2016-01-01

  Investicijske odločitve so z vidika podjetij pomembne poslovne odločitve. Bistven vpliv imajo na njihovo prihodnost saj imajo dolgoročne posledice za njegov nadaljnji razvoj in poslovanje. Kadar se podjetja odločijo za investicije (še posebej za večje oziroma radikalne), imajo predvidoma omejena finančna sredstva. Pri večkriterijskem odločanju si lahko pomagajo z analitičnimi orodji, saj je nujno potrebna skrbna proučitev možnih potencialnih načinov investiranja, da bi preprečili oportu...

 2. OPTIMIZACIJA IN VALIDACIJA HPLC METODE ZA UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI ARBUTINA V PRIPRAVKIH Z EKSTRAKTOM VEDNOZELENEGA GORNIKA (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI L.)

  OpenAIRE

  Rajh, Eva

  2010-01-01

  Pripravki, ki vsebujejo ekstrakt ali učinkovino vednozelenega gornika, se zaradi vsebnosti arbutina, ki ima antiseptično delovanje, pogosto uporabljajo kot uroantiseptiki za samozdravljenje. Za namene zagotavljanja ustrezne kakovosti in pravilnega odmerjanja galenskega izdelka, ki so ga razvili v Javnem zdravstvenem zavodu Mariborskih lekarn Maribor, smo optimirali in validirali HPLC metodo, ki omogoča ugotavljanje vsebnosti arbutina v pripravkih, ki vsebujejo ekstrakt vednozelenega gorni...

 3. Report on the activity of the RA reactor operation for the period from July 1 1961 - Sept. 30 1961; Tromesecni izvestaj za period od 1.VII do 30.IX 1961. g

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zecevic, V [Laboratorija za eksploataciju reaktora RA, Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-09-15

  During the reporting period the reactor was permanently ready for operation and responding to the demands of the experimenters. The reactor was operating for 408.5 hours at power levels from 50 - 5000 kW, or 1985 MWh in total, burnup of the first batch of fuel was 22.55%. Reactor core was made of 56 fuel channels. Activities related to construction of new and improvement of the existing equipment was continued in order to enable safe operation and successful utilization of the RA reactor. Exchange of the electronic tubes was continued in order to increase the stability of the reactor control and reactor protection systems. About 65% of tubes planned to be exchanged this year was done. Cooperation with the CEN Saclay, France related to construction of experimental loops VISA-1 and VISA-2 was continued as well as cooperation with Poland concerned with exchange of experts. The problem of lack of properly trained staff was nor solved. [Serbo-Croat] U izvestajnom periodu reaktor je uvek bio spreman za rad i odgovarao je zahtevima eksperimentatora. Reaktor je radio 408,5 casova na snagama od 50-5000 kW, odnosno ukupno 1985 MWh, pri cemu je ukupan utrosak prve sarze goriva bio 22,55%. Jezgro reaktora bilo je sacinjeno od 56 tehnoloskih kanala. Radi bezbednijeg pogona i sto uspesnije eksploatacije reaktora RA nastavljeno je sa radovima na realizaciji novih i poboljsanju postojecih uredjaja. U cilju povecanja stabilnosti elektronskih instrumenta u sistemu upravljanja i zastiti reaktora nastavljeno je sa zamenom elektronskih cevi, do sada je zamenjeno oko 65% radova predvidjenih za ovu godinu. Nastavljena je saradnja sa nuklearnim centrom u Saclay, Francuska na izradi petlje VISA-1 i VISA-2 i saradnja sa Poljskom u razmeni strucnjaka. Problem nedostatka kadrova nije resen.

 4. UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Lamberti

  2009-01-01

  Full Text Available Artykuł omawia działalność UNINETTUNO, największego wirtualnego uniwersytetu włoskiego o zasięgu międzynarodowym. Università Telematica Uninettuno to realizowany od 1990 roku, początkowo jako konsorcjum NETTUNO, włoski projekt kształcenia na odległość na poziomie uniwersyteckim. Obecnie działa w jedenastu krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, w Wielkiej Brytanii, Albanii i na Ukrainie. Jego działalność opiera się na oryginalnym psychopedagogicznym modelu opracowanym przez prof. M.A. Garito z Rzymu. Dzięki bardzo rozbudowanej bazie technologicznej studenci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych w czasie rzeczywistym jako wideokonferencje, słuchać wykładów transmitowanych za pośrednictwem sieci telewizji satelitarnych oraz korzystać z wykładów umieszczonych w Internecie w dogodnym dla siebie czasie. Bogata i wielojęzyczna oferta programowa stanowi ogromną szansę dla osób pracujących, które mogą zdalnie zdobyć dyplom uniwersytecki w wielu cenionych na rynku pracy specjalnościach.

 5. Additional instructions related to VISA-2 experiment for instrumentation personnel on duty; Dodatak instrukcijama za dezurne instrumentatore u vezi eksperimenta VISA-2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M; Nikolic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  For measuring the temperature gradients between the inlet and outlet water in the reactor channels with VISA-2 irradiation capsules, the previously used platinum resistance thermometers are replaced by thermocouples. This document includes detailed instructions for using these new instruments for measuring the temperature gradients in each reactor channel during experiments. [Serbo-Croat] Za merenje razlike temperature ulazne i izlazne vode u tehnoloskim kanalima sa kapsulama VISA-2, nalaze se umesto dosadasnjih platinskim otpornih termometara, termoparovi koji mere razliku temperature po svakom kanalu. Ovaj dokument sadrzi detaljna uputstva za koriscenje novih instrumenata za merenje razlike temperature tokom eksperimenta.

 6. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi

 7. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 8. Snovanje in konstruiranje nadstreška za lahka gospodarska vozila

  OpenAIRE

  Čirić, Sebastijan

  2015-01-01

  Diplomska naloga opisuje primer snovanja in konstruiranja nadstreška za lahka gospodarska vozila. Naloga vsebuje statični preračun nadstreška sprogramom Scia Engineer 2011.1 in izdelavo modela nadstreška ter tehnično dokumentacijo v programu Pro Engineer 5.0. Rezultati statičnega preračuna so analizirane vrednosti povesa in napetosti.

 9. Effects of minor scandium on as-cast microstructure, mechanical properties and casting fluidity of ZA84 magnesium alloy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pan Fusheng; Yang Mingbo; Cheng Liang

  2010-01-01

  The effects of minor Sc on the as-cast microstructure, mechanical properties and casting fluidity of the ZA84 magnesium alloy were investigated. The results indicate that the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase in the ZA84 alloy is refined with the addition of 0.12-0.35 wt.% Sc, and the formation of the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase is suppressed. An increase in Sc amount from 0.12 wt.% to 0.35 wt.% causes the morphology of the Mg 32 (Al,Zn) 49 phase to gradually change from coarse continuous and/or quasi-continuous net to relatively fine quasi-continuous and/or disconnected shapes. In addition, it is shown that the tensile and creep properties of the ZA84 alloy are improved, but the casting fluidity of the alloy is decreased with the addition of 0.12-0.35 wt.% Sc.

 10. Fatigue limit of Zircaloy-2 under variable one-directional tension and temperature 300 deg C; Granica zamora zircaloy-2, pri cisto jednosmerno promenljivom opterecenju (A=1) na zatezanje i temperaturi 300 deg C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spasic, Z; Simic, G [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-11-15

  A vacuum chamber wad designed and constructed. It was suitable for study of materials at higher temperatures in vacuum or controlled atmospheres. Zircaloy-2 fatigue at 300 deg C in argon atmosphere was measured. Character of strain is variable one directional (A=1) tension. Obtained results are presented in tables and in the form of Veler's curve. The obtained fatigue limit was {sigma} - 15 kp/mm{sup 2}. The Locati method was allied as well and fatigue limit value obtained was 15,75 kp/mm{sup 2}. Error calculated in reference to the previous value obtained by classical methods was 5%. Konstruisana je i izvedena vakuum-komora koja se pokazala prikladna za izucavanje osobina materijala na povisenim temperaturama u vakuumu ili kontrolisanim atmosferama. Izvrseno je ispitivanje zamaranja Zircaloy-2 na temperaturi 300 deg C u atmosferi preciscenog argona. Karakter opterecenja je bio cisto jednosmerno promenljivo opterecenje (A=1) na zatezanje. Dobiveni rezultati su dati tabelarno i u obliku Velerove krive. Dobijena je granica zamora {sigma} = 15 kp/mm{sup 2}. Primenjen je i metod Locati-a za priblizno odredjivanje granice zamora i dobijena je vrednost 15,75 kp/mm{sup 2}. Greska u odnosu na prethodnu granicu zamora dobijenu klasicnim metodom iznosi 5% (author)

 11. Service for maintenance of electrical equipment at the RA reactor, Report for 1977 - Annex III; Prilog III - Rad sluzbe za odrzavanje elektroopreme na reaktoru RA u 1977. godini - Izvestaj

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strezoski, V; Stamenkovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-12-15

  This report describes organisational structure of the Service dealing with control and maintenance of electrical supply system and equipment. It includes detailed data about electric power consumption, power cuts and failures during the past period. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje organizaciju rada Sluzbe za kontrolu i odrzavanje elektro-opreme i sadrzi detaljne podatke o potrosnji elektricne energije, smetnjama u napajanju elektricnom energijom, kvarovima u proteklom periodu.

 12. Recovery of Spider Communities After a Spontaneous Summer Fire in the Forb-Bunchgrass Steppe of Eastern Ukraine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Polchaninova Nina

  2015-06-01

  Full Text Available Antropogeni požari na zavarovanih območjih so v zadnjem času vse bolj pogosti. Proučevala sem odziv združbe pajkov po ekstenzivnem poletnem požaru v rezervatu ‘Striltsivskyi Steppe’ v vzhodni Ukrajini. V obdobju pred požarom sem našla 117 vrst pajkov, 40 vrst je bilo zabeleženih v prvem letu, 89 vrst pa v tretjem letu po požaru. Pajki, ki prebivajo na zeliščih, so začeli naseljevati požgane ploskve julija, ko so se začeli razširjati juvenilni osebki nove generacije. Septembra je bila njihova abundanca podobna kot v nemoteni stepi in po treh letih se je vrstna sestava pajkov popolnoma obnovila. Vrstna pestrost pajkov, ki prebivajo na tleh, se je v prvem letu po požaru zmanjšala, povečala pa se je njihova aktivna gostota. V tretjem letu sta bili vrstna pestrost in aktivna gostota višji kot na kontrolnih ploskvah. Nekatere kserofilne vrste so imele zaradi požara prednost. Vrste, ki jih najdemo v opadu, so izredno ranljive. Njihovo število in pestrost se v treh letih po požaru nista obnovila. Nekatere redke vrste z zaplatasto geografsko razširjenostjo, so izginile s tega območja. Odziv redkih vrst je glavna omejitev za uporabo ognja za naravovarstven način gospodarjenja. Predpogoj za njegovo uporabo je vzpostavitev ustreznih zatočišč (refugijev za ogrožene vrste.

 13. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 14. Experimental Study on Steel Tank Model Using Shaking Table/ Badania Eksperymentalne Modelu Zbiornika Stalowego Na Stole Sejsmicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burkacki Daniel

  2014-09-01

  Full Text Available Stalowe zbiorniki walcowe są bardzo popularnymi konstrukcjami używanymi do magazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ każde uszkodzenie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Trzęsienia ziemi są najbardziej niebezpiecznymi, a zarazem najbardziej nieprzewidywalnymi obciążeniami dynamicznymi, które mogą oddziaływać na tego typu konstrukcje. Z drugiej strony ruchy podłoża związane ze wstrząsami górniczymi są uważane za mniej groźne z powodu osiągania niższych poziomów wartości przyspieszeń. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na wykonanym w skali modelu rzeczywistego zbiornika zlokalizowanego na terenie Polski. Badania wykonano przy użyciu stołu sejsmicznego. Zakres badań obejmował testy harmoniczne właściwości dynamicznych oraz zachowanie się stalowego zbiornika walcowego podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych dla różnych poziomów wypełnienia cieczą. Wyniki badań pokazują, że produkt magazynowany może mieć znaczący wpływ na wartości parametrów dynamicznych oraz potwierdzają, iż poziom wypełnienia cieczą jest istotny w analizie konstrukcji. Porównanie odpowiedzi podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych wskazuje, iż to drugie wymuszenie może być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne.

 15. Primjena fotogrametrije i laserskog skeniranja kod zaštite spomenika kulturno historijske baštine : Application of photogrammetry and laser scanning in protecting the cultural and historical heritage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Admir Mulahusić

  2013-12-01

  Full Text Available U periodu dužem od stotinu godina fotogrametrija je imala i još uvijek ima veoma važnu ulogu u dokumentaciji kulturno-historijskog naslijeđa. Odabirom ispravne tehnologije omogućena je zaštita, očuvanje i valorizacija arhitektonskih, arheoloških i svih drugih oblika kulturne baštine. Mnoga nedavna tehnološka otkrića unaprijedila su fotogrametriju kao alat za snimanje, omogućavajući mnogo komplikovanija predstavljanja objekata. Na taj način je osiguran vjeran prikaz stvarnog svijeta, kao i brz protok podataka od stručnjaka do zainteresovanih korisnika. U ovom radu objašnjena je važnost očuvanja i dokumentiranja kulturno-historijske baštine. Dati su zanimljivi primjeri dokumentiranja kulturno-historijske baštine iz svijeta i Bosne i Hercegovine, korištenjem blizupredmetne fotogrametrije i laserskog skeniranja. : During the period of one hundred years photogrammetry has had and still has a very important role in the documentation of cultural heritage. Selecting proper technologies enabled the protection, preservation and valorisation of architectural, archaeological and other forms of cultural heritage. Many recent technological breakthroughs have improved photogrammetry, as a tool for capturing, allowing a representation of much more complicated objects. In this way the faithful representation of the real world as a fast flow of information from the experts to the user has been secured. This paper explains the importance of preserving and documenting the cultural and historical heritage. Interesting examples of documenting the cultural and historical heritage of the world and Bosnia and Herzegovina are given, using close-range photogrammetry and laser scanning.

 16. Ralstonia eutropha's Poly(3-hydroxybutyrate)(PHB) polymerase PhaC1 and PHB depolymerase PhaZa1 are phosphorylated in vivo.

  Science.gov (United States)

  Jüngert, Janina R; Patterson, Cameron; Jendrossek, Dieter

  2018-04-20

  In this study, we screened PHB synthase PhaC1 and PHB depolymerase PhaZa1 of Ralstonia eutropha for the presence of phosphorylated residues during the PHB accumulation and PHB degradation phase. Thr373 of PHB synthase PhaC1 was phosphorylated in the stationary growth phase but was not modified in the exponential and PHB accumulation phases. Ser35 of PHB depolymerase PhaZa1 was identified in phosphorylated form both in the exponential and in the stationary growth phase. Additional phosphosites were identified for both proteins in sample-dependent forms. Site-directed mutagenesis of the codon for Thr373 and other phosphosites of PhaC1 revealed a strong negative impact on PHB synthase activity. Modification of Thr26 and Ser35 of PhaZa1 reduced the ability of R. eutropha to mobilize PHB in the stationary growth phase. Our results show that phosphorylation of PhaC1 and PhaZa1 can be important for modulation of the activities of PHB synthase and PHB depolymerase. Importance Polyhydroxybutyrate (PHB) and related polyhydroxyalkanoates (PHAs) are important intracellular carbon and energy storage compounds in many prokaryotes. The accumulation of PHB or PHAs increases the fitness of cells during periods of starvation and other stress conditions. The simultaneous presence of poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) synthase (PhaC1) and PHB depolymerase (PhaZa1) on synthesized PHB granules in Ralstonia eutropha (alternative designation Cupriavidus necator ) has been previously shown in several laboratories. These findings imply that the activities of PHB synthase and PHB depolymerase should be regulated to avoid a futile cycle of simultaneous synthesis and degradation of PHB. Here, we addressed this question by identifying phosphorylation sites on PhaC1 and PhaZa1 and by site-directed mutagenesis of identified residues. Furthermore, we conducted in vitro and in vivo analysis of PHB synthase activity and PHB contents. Copyright © 2018 American Society for Microbiology.

 17. Hemijski udesi i procena rizika / Chemical accidents and hazard assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rade Biočanin

  2004-09-01

  Full Text Available Brojni su udesi vezani za transport i upotrebu hemijskih materija. Ova činjenica je važna i zbog toga što se naša zemlja nalazi na raskrsnici značajnih svetskih komunikacija kojima se ovakvi tereti prevoze. Veliki broj vrsta hemijskih materija može znatno da naruši životnu sredinu za duži period. Ovaj rad, kroz različite parametre, nastoji da prouči takvu mogućnost i ukaže na načine za prevenciju sličnih događaja i zaštitu stanovništva u miru i tokom ratnih dejstava. Ostvarenje projekta jedinstvenog sistema ABHO daje mogućnost da se, korišćenjem savremene opreme za komunikaciju i efikasnih jedinica za brzo reagovanje u realnom vremenu, uspešno obavi monitoring opasnosti, uzbunjivanje, zaštita i dekontaminacija. / There is a growing number of accidents involving hazardous chemical substances during transportation. Serbia and Montenegro are at the crossroads of numerous important European transport links where a lot of such transports pass through. A great number of such substances can considerably damage environment for a very long period of time. This paper studies such events applying different parameters; it tries to point at successful prevention and protection from this threat at peace, as well as during war operations. The realization of the universal and united system of the NBCD of the Army of Serbia and Montenegro, together with modern communication equipment and very effective mobile units, enables on - time reaction and successful monitoring, alarming, protection and decontamination.

 18. ZAGOTAVLJANJE DOSEGLJIVOSTI V OMREŽJU VOIP S POMOČJO TELEFONSKE CENTRALE ASTERISK

  OpenAIRE

  Vitez, Matej

  2011-01-01

  V diplomskem delu opisujemo razvoj sistema za zagotavljanje dosegljivosti. Sistem temelji na telefonski centrali Asterisk, v povezavi s podatkovno bazo PostgreSql in spletno storitvijo. Sistem omogoča zaposlenim v podjetju večjo dosegljivost za stranke. Uporabniki sistema za zagotavljanje dosegljivosti si lahko preko spletne storitve ogledajo podatke o klici, poslušajo glasovna sporočila, vpisujejo dogodke v koledar, katerim dodajo parametre, ki se navezujejo na dosegljivost v času dogodka. P...

 19. RA Research reactor, Annual report 1973; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1973. godinu - Pogon i odrzavanje

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milosevic, D et al. [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1973-12-15

  During 1973, RA reactor was operated at nominal power for 4687 hours and 54 hours at lower power levels. The total production was 30504 MWh which is 1.6% higher than planned. Practically there was no discrepancies from the plan, since the action plan was corrected at the beginning of this year caused by the demand of changing the schedule for refuelling for the purpose of 'power excursion' experiment. The reactor was used for irradiation and experiments according to the demand of 336 users. This report contains detailed data about reactor power and experiments performed in 1973. Total number safety shutdowns was 12, of which 7 were caused by power cuts. Three shutdowns caused by failures of the equipment were caused by failures of new electronic tubes. Two shutdowns were caused by the operators. There have been three shorter interruptions announced power cuts. Total personnel exposure dose was lower than during previous years. There were no accidents during this year. Decontamination of surfaces was less than during previous years. Practically there was no surface contamination, and the quantity of collected radioactive waste was lower than previously. There were no liquid radioactive effluents. It was concluded that the successful operation in 1973 has a special significance taking into account the financial crisis. There still remains a number of unsolved problems related to: completing the inventory of spare parts, exchange of some elements of the equipment, exchange of instrumentation, and purchase of the highly enriched fuel. [Serbo-Croat] Reaktor RA je u 1973. godini radio na nominalnoj snazi 4687 sati i 54 sata na manjim snagama. Ukupni rad iznosio je 30504 MWh odnosno 1,6% vise od planiranog. Prakticno nije bilo odstupanja od plana rada koji je pocetkom godine korigovan zbog promene planiranih izmena goriva usled izvodjenja eksperimenta 'ekskurzije snage'. Reaktor je koriscen za ozracivanja i eksperimente za 336 korisnika. Ovaj izvestaj sadrzi detaljne

 20. The Effect Of Enhanced UV-B Radiation On Norway Spruce (Picea Abies (L.) Karst.) And Consequences For The Mountain Forest; Ucinek Ultravijolicnega Sevanja Na Smreko (Picea abies (L.) Karst.) In Posledice Za Garski Gozdni Ekosistem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trošt Sedej, T.

  2005-07-01

  NaNorway spruce trees from the sub alpine stand are exposed not only to high UV-B radiation but also to a complex of other environmental factors, such as high photosynthetically active radiation, extreme temperature conditions, deficient water and mineral supply, which might cause stress responses. Current year needles from the sub alpine stand exhibited lower photochemical efficiency and total chlorophyll content compared to samples from lower altitudes. The result suggested that young needles were most vulnerable to stress factors, since the protective mechanisms were not fully developed. Current+1 year needles from the sub alpine stand exhibited lower ETSvalues and higher total UV-B absorbing compounds, which may be interpreted as most successful protection against UVB radiation of current+1 year needles among the three needle age classes.Despite the obtained results, the effect of a single stress factor on spruce could not be easily drawn out. Still, we may assume that the spruce is quite tolerant to high UV-B radiation and other extreme environmental factors in the mountains. [Serbian] Rastline, ki uspevajo v gorah, so pogosto izpostavljene stresnim razmeram, predvsem pove ani jakosti sevanja UV-B, skrajnim temperaturnim razmeram ter pomanjkanju vode in hranil. Odziv smreke na okoljske razmere je kompleksen. Pri enoletnih iglicah v visokogorju smo izmerili manjšo fotokemi no u inkovitost in vsebnost klorofilov, kar kaže na ob utljivost mladih iglic, kjer zaš itni mehanizmi še niso dokon no razviti. Pri starejših iglicah razlika ni bila ve statisti no zna ilna, zato sklepamo, da se poškodbe v drugem in tretjem letu prepre ijo ali popravijo. Pri dveletnih iglicah smreke z visokogorskega rastiš a je bil dihalni potencial zna ilno manjši in vsebnost UV-B absorbirajo ih snovi zna ilno ve ja, kar pojasnjujemo s tem, da so dveletne iglice z visokogorskega rastiš a med tremi starostnimi razredi najbolj odporne proti UV-B sevanju. Iz rezultatov sicer ne moremo

 1. Statistična ocena protipožarne varnosti večstanovanjskih zgradb v Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojko Kilar

  2009-01-01

  Full Text Available Skoraj tretjina stanovanjskih enot v Sloveniji se nahaja v večstanovanjskih objektih. Večina tovrstnih zgradb je bila zgrajena po drugi svetovni vojni, ko je bila potreba po ustreznih nastavitvenih objektih največja. Narejeni so bili v okviru gradbenih možnosti in zahtev časa. Vsako leto v teh objektih izbruhne več kot 200 požarov s smrtnimi žrtvami in z veliko gmotno škodo. Zaradi velikih naporov v preteklih stoletjih, ki so bili usmerjeni predvsem v zamenjavo gorljivega gradbenega materiala z negorljivim in z razvojem gasilske službe, sta se število požarov in njihov obseg zmanjšala, vendar ne odpravila. Nov, večji napredek na področju požarne varnosti večstanovanjskih zgradb je tako očiten šele v zadnjih nekaj letih, ko veljajo tudi strožji predpisi za gradnjo tovrstnih objektov. Razvoj znanosti in stroke je tudi na tem področju prinesel več novih rešitev za izboljšanje stanja, kar potrjujejo izkušnje iz tujine. Žal je pri nas uveljavitev varnostnih principov še vedno odvisna predvsem od zavesti uporabnikov, finančnih sredstev, hkrati pa so določeni postopki izvedbe bistveno bolj zapleteni zaradi novih lastniških razmerij. S pomočjo statističnih rezultatov popisa 2002 in sodobnih zahtev varstva pred požarom se želi v članku prikazati današnje stanje tega problema na državni in občinski ravni ter nakazati možnosti izboljšanje stanja. Avtorja v članku ugotavljata, da sodobnim zahtevam ne ustreza pravzaprav nobena starejša večstanovanjska zgradba. K sreči izboljšuje stanje na tem področju dejstvo, da je večina objektov pri nas zgrajena iz negorljivih materialov (beton, opeka, ki omejujejo širjenje požara.

 2. Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske : diplomsko delo visokošolskega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Kovšca, Anja

  2014-01-01

  Povzetek– Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske Zavzetost zaposlenih pomeni združitev predanosti, pripadnosti in produktivnosti, ki je hkrati tudi pomemben element konkurenčnosti. V teoretičnem delu naloge je pojasnjena zavzetost zaposlenih, ki se dotakne tudi zadovoljstva zaposlenih. Razčlenjeni so tudi stopnja in dejavnike zavzetosti zaposlenih. Zaključimo z vlogo vodij pri doseganju zavzetosti zaposlenih. V empiričnem delu preverimo začetna raziskovalna vprašanja, ki so zasnovana...

 3. Lancaster Summer School in Corpus Linguistics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaka Čibej

  2016-11-01

  Full Text Available Med 12. in 15. julijem je na Univerzi v Lancastru potekala poletna šola korpusnega jezikoslovja Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics and Other Digital Methods. Poletno šolo so organizirali UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language, ERC (Evropski svet za raziskave – European Research Council, CASS (ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Science in ESRC (Economic and Social Research Council, razdeljena pa je bila na šest programov, prilagojenih različnim področjem: Korpusno jezikoslovje za proučevanje jezikov (Corpus Linguistics for Language Studies, Korpusno jezikoslovje za družbene vede (Corpus Linguistics for Social Science, Korpusno jezikoslovje za humanistiko (Corpus Linguistics for Humanities, Statistika za korpusno jezikoslovje (Statistics for Corpus Linguistics, Geografski informacijski sistemi za digitalno humanistiko (Geographical Information Systems for the Digital Humanities in Korpusno podprta obdelava naravnih jezikov (Corpus-based Natural Language Processing.

 4. Procedure za prilaz i sletanje na aerodrome 'Nikola Tesla' i 'Batajnica' primenom RNP AR APCH i Baro-VNAV / Approach and landing procedures for airports 'Nikola Tesla' and 'Batajnica' using RNP AR APCH and Baro-VNAV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojislav S. Milosavljević

  2010-01-01

  Full Text Available Radi što adekvatnijeg odgovora na najnovije izazove tržišta vazdušnog prevoza javila se ideja da se aerodrom 'Batajnica' otvori i za civilni saobraćaj. Time bi se znatno promenila situacija u terminalnom vazdušnom prostoru, pa je potrebno razmotriti nove okolnosti i prema njima optimizovati terminalni prostor. Znatan deo optimizacije čini i definisanje procedura za prilaz i sletanje, kao i strateško razdvajanje prilaznih tokova. Predložene procedure konstruisane su primenom savremenih koncepcija i rešenja u civilnoj avijaciji: Performance-Based Navigation, Baro-VNAV i CDA, koja se vrlo uspešno već primenjuju širom sveta. / Introduction Numerous advantages of Performance-Based Navigation should be applied in reorganizing the terminal airspace around Belgrade after the opening of 'Batajnica' airport for civil operations. The concept of Performance-Based Navigation Contrary to conventional navigation which relies on navigation signals from ground navaids, PBN is predominantly based upon satellite navigation. RNP - Required Navigation Performance RNP is defined as a set of standards which specify required navigation performance accuracy of an aircraft in certain airspace. Some of its key features are monitoring of actually achieved navigational performances and navigation containment. Benefits and possible issues with RNP implementation Implementation of RNP leads to significant savings in fuel and time, it increases the efficiency of airspace and capacity, reduces ATC workload while on the other hand there are a number of issues that still should be addressed. Barometric Vertical Navigation (Baro-VNAV The essence of Baro-VNAV is calculation of the vertical component of a 3D flight path that aircraft should follow based on measured static pressure. CDA - Continuous Descent Approach By CDA, approach is flown with a constant gradient at minimal thrust instead of alternating descent and level flight with increased thrust as it is flown in

 5. BREZŽIČNI PRENOS SLIKE MULTIKOPTERJA S STABILIZACIJO KAMERE V OKOLJU LABVIEW

  OpenAIRE

  Cvirn, Sebastijan

  2013-01-01

  V delu je opisana izdelava multikopterja s šestimi motorji, hardverske modifikacije na oddajnem in sprejemnem modulu ter softverske na regulatorju hitrosti za brezkrtačne motorje. Opisano je tudi kako smo izvedli celoten stabilizacijski sistem za kamero. Načrtovanje celotnega dvosmernega stabilizacijskega sistema je potekalo v programu SolidWorks 2011. Stabilizacija temelji na odprtokodnem sistemu »BRUSHLESS GIMBAL«. Brezžičen analogni prenos slike na osebni računalnik je bil dosežen z brezpl...

 6. Avtomatsko vodenje pri avtonomnih jadrnicah

  OpenAIRE

  ROJE, MARIN

  2016-01-01

  Avtonomne jadrnice so robotska plovila, ki brez potrebe po človekovih posegih uporabljajo veter za pogon in upravljajo z jadri in krmilom. Namen razvoja teh plovil je izdelava jadrnice brez posadke, ki omogoča popolno samostojno jadranje, varno plovbo in izvajanje dolgoročnih nalog na morju. Najpomembnejši sistemi avtonomnih jadrnic so: sistem za dolgoročno načrtovanje plovne poti v odvisnosti od vremenskih razmer, sistem za kratkoročno preusmerjanje jadrnice v odvisnosti od trenutnih pod...

 7. ZAŠČITA IN VARNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA V HOTELU

  OpenAIRE

  Mavrin, Marko

  2016-01-01

  Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) skozi zadnja leta v hotelskih podjetjih kaže na številne pridobitve in priložnosti za izboljšanje poslovanja ter pridobivanja konkurenčne prednosti. Vsaka noviteta s seboj prinese tudi nova varnostna tveganja in nevarnosti, na katere mora biti podjetje pripravljeno. Ker so za uspešno delovanje podjetja pomembni podatki, predvsem pa obdelava podatkov, je ključno, da ne pride do razkritja podatkov tretji osebi. Varovanje in zaščita podatkov ...

 8. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 9. Virtualni sprehod

  OpenAIRE

  AMBROŽIČ, ŽIGA

  2017-01-01

  Preglejte področje ter uporabljene tehnologije za izdelavo panoramskih slikovnih in video vsebin. Izberite ustrezne tehnologije, strojno in programsko opremo za izdelavo lastne rešitve za zajem in ustrezno obdelavo panoramskih vsebin s pomočjo zrcalno-refleksnega fotoaparata. Rešitev demonstrirajte na primeru virtualnega sprehoda po Fakulteti za elektrotehniko, ter ga objavite v storitvi GoogleMaps.

 10. Merenje prelaznih opterećenja na dva modela u aero tunelu t-38 / Measurement of transient loads on two models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar Vitić

  2008-07-01

  Full Text Available Pri ispitivanju modela u "rafalnom" aerotunelu sa prekidnim dejstvom T-38, na Mahovim brojevima većim od 2, moraju se uzeti u obzir prelazne pojave koje se javljaju na početku i na kraju rada aerotunela. To su stanja kada su model i aerovaga izloženi velikim aerodinamičkim silama i momentima. Ova kombinovana opterećenja mogu oštetiti modele i aerovage, pa bi bilo potrebno unapred znati kolike se vrednosti očekuju za pojedine konfiguracije modela, kako bi se izvršio pravilan izbor aerovage i odgovarajućih materijala za izradu modela. U tu svrhu postoje dijagrami koji pružaju mogućnost procene ovih opterećenja. Dijagrami su dobijeni na osnovu ispitivanja nekoliko različitih modela na Mahovim brojevima većim od 2. U radu su prikazana merenja prelaznih opterećenja na još dva modela, a rezultati su upoređeni sa već postojećim dijagramima. / The T-38 wind tunnel is a blow down, intermittent-run type of wind tunnels. During model testing in the this type of wind tunnels, at Mach numbers higher than 2, transient loads which appear during the starting and stopping of the wind tunnel runs must be taken into consideration. These are the conditions when a model and the wind tunnel balance are exposed to large aerodynamic forces and moments. These combined loads can damage models and wind tunnel balances, and, for this reason, it is very important to determine them in advance for any particular model configuration so that an appropriate wind tunnel balance and materials for model manufacturing can be chosen. For that purpose there are graphs which give possibilities to estimate these loads. The graphs are based on experiments with a number of different models at Mach numbers higher than 2. This paper gives the measurements of transient loads on two more models and the results are compared with the already existing graphs.

 11. OBLIKOVANJE EKOLOŠKE EMBALAŽE

  OpenAIRE

  Vehovar, Barbara

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili ekološko oblikovanje embalaže, ki je vidno skozi grafično podobo in pomen le-tega za okolje. Najprej smo se posvetili embalaži in njenim značilnostim ter nadaljevali z ekološkim vidikom embalaže. Nato smo se osredotočili na ekološko oblikovanje ter elemente, ki asociirajo na ekološkost. Za konec smo analizirali nekaj embalaž kozmetičnih izdelkov ter oblikovali ekološko embalažo za enega od analiziranih, ki je po našem mnenju imel najmanj ekološko embalažo....

 12. Menedžment projektov in finančna dodana vrednost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Brcar

  2017-03-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Ali obstajajo statistično značilne povezave med dejavniki planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja in finančno dodano vrednostjo gradbenih projektov. Namen: Namen raziskave je bil opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov menedžment projektov na finančno dodano vrednost v izbranih slovenskih gradbenih podjetjih ter podati predloge za izboljšanje stanja. Metoda: V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 77 anketirancev iz slovenskih gradbenih podjetij, med katerimi je bila večina menedžerjev projektov. Rezultati: Na podlagi raziskave je razvidno, da imajo natančneje planirani gradbeni projekti statistično značilen vpliv na finančno dodano vrednost projektov, pri čemer imata največji vpliv ustrezno planiranje in preverjanje ciljev ter obvladovanje sprememb na projektu. Organizacija: Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo s področjem gradbenih projektov in njihovo uspešnostjo. Empirične ugotovitve iz raziskave naj bi spodbudile podjetja in druge organizacije, da bodo več časa namenila planiranju projekta. Originalnost: Prispevek raziskave k menedžerski znanosti in stroki je opravljena empirična raziskava in analiza vpliva dejavnikov menedžmenta na finančno dodano vrednost projekta, saj v zadnjih desetih letih v gradbeništvu ni bilo podobne raziskave. Omejitve: V raziskavi smo se omejili le na finančno dodano vrednost projektov, nismo se osredotočali na ostale dejavnike učinkovitosti projektov, na primer kakovost proizvoda ali procesa, zadovoljstvo uporabnika, zadovoljstvo odjemalcev in podobno.

 13. Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky

  OpenAIRE

  Csiba, Patrik

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich porovnáním. V další části jsou popisována experimentální měření, která jsou prováděna v domácím prostředí za použití dostupných modemů TMDSPLCKIT od firmy Texas Instruments, MT39-L1-ver.R modemů od firmy ModemTec a EVALKITST7580-1 od firmy STMicroelectronics. This bachelor p...

 14. Automated web page testing with Laravel

  OpenAIRE

  Volk, Matic

  2015-01-01

  Porast števila spletnih aplikacij je vplival na uporabo naprednih metod za njihov razvoj. V ospredju so agilne metode, ki vpeljujejo razvijanje, vključno s testiranjem. Testno voden način razvoja spletnih strani zajema pisanje testov, preden se začne implementacija posamezne funkcionalnosti spletne strani. V diplomski nalogi so opisani tipi testov, ki so prikazani tudi na primeru razvoja spletne strani. Testiranje poteka po komponentah glede na vlogo, ki je komponenti namenjena. Predstavljeni...

 15. Uticaj povećanja dometa na dinamičku stabilnost artiljerijskih raketa sa olučastim krilima / Influence of range extension on dynamic stability for artillery rockets with wrap around fins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo Ćuk

  2007-07-01

  Full Text Available U radu su prikazani efekti povećanja dometa artiljerijske rakete sa olučastim krilima na njenu dinamičku stabilnost. Totalni impuls raketnog motora, uvećan za 50% i let rakete kroz slojeve atmosfere sa malom gustinom vazduha povećavaju domet rakete za više od 75% od nominalnog dometa. Međutim, let rakete kroz razređeni vazduh proizvodi teškoće koje se odnose na dinamičku stabilnost. Male promene bočnog momenta indukovanog napadnim uglom i Magnusovog momenta mogu proizvesti nestabilnost kretanja i nedozvoljeni rast napadnog ugla. Određene su tolerancije bočnog momenta za osnovnu i poboljšanu varijantu rakete radi sprečavanja nestabilnog leta. Analiziran je, takođe uticaj povećanja dometa na verovatna odstupanja rakete po dometu i pravcu. / This paper presents the effects of the range extension of an artillery rocket with wrap around fins on its dynamic stability. The increased total impulse of the rocket engine for 50% and flight through the atmosphere layers with low air density extend the range for more than 75% of the nominal range. However, the flight of the unguided rocket through the rarefied air produces difficulties related to the dynamic stability. The small changes in the side moment which is induced by the angle of attack and Magnus moment of the improved rocket can produce instabilities in flight and increasement the angle of attack. The tolerances of the side moment were determined for both basic and improved type of the rocket in order to prevent instable flight. The influence of the range extension on the probable errors in range and cross-range was analyzed as well.

 16. AKREDITIVNI DOKUMENTI

  OpenAIRE

  Šušterič, Petra

  2009-01-01

  Začetki enotne ureditve dokumentarnega akreditiva segajo v leto 1933, ko so bila na zasedanju Mednarodne trgovinske zbornice na Dunaju sprejeta prva Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive, trenutno pa je v veljavi že njihova šesta revizija iz leta 2006 (EPO 600), ki se uporablja od 1. julija 2007. V mednarodnem poslovanju se za plačilo največkrat uporablja dokumentarni akreditiv. Definiramo ga kot nalog kupca oziroma nalogodajalca svoji banki (akreditivni banki), da naj ob p...

 17. Sustav obrazovanja kadrova za hotelijersko-turističko gospodarstvo

  OpenAIRE

  Peršić, Milena

  1995-01-01

  Kadrovi su osnovni društveni i gospodarski resurs razvoja svake djelatnosti, pa tako i pojedinih segmenata u strukturi hotelijersko-turističkog gospodarstva. Iz te spoznaje proizlazi potreba ustroja takvog obrazovnog sustava koji će postojećim i potencijalnim djelatnicima pružiti odgovarajuća znanja za što kvalitetnije uključivanje u sve segmente izvođačkog, informacijskog i upravljačkog sustava hotelskog poduzeća. Neusklađenost nastavnih planova, programa i obrazovnih profila sa stvarnim zah...

 18. Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP

  OpenAIRE

  Fuchs, Ondřej

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika s tím spojená, trendy a možné využití. Dále pak popsat možné technologie a protokoly pro přenos dat, skupiny výrobců zařízení a následně nastínit budoucnost Internetu věcí. Práce také zahrnuje návrh, implementaci a testování zařízení spadajícího do kategorie Internetu věcí....

 19. Program za vođenje personalne evidencije / Application program for personnel files

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Stojanović

  2002-03-01

  Full Text Available U radu je opisan Program za multikorisnički rad u mrežnom okruženju, koji je namenjen za vođenje personalne evidencije u okviru jedinice. Program je razvijen tako da u mrežnom okruženju radi sa bazom podataka, Microsoft SQL Server, a kada je mreža nefunkcionalna da radi lokalno sa MS Access, i da omogući automatsko ažuriranje podataka iz lokalne u glavnu bazu podataka. Prva verzija programa razvijena je i nalazi se u fazi probnog rada. / The paper presents an application program for personnel files of a unit. The application works in multi-user and network environment. It is developed to work with the Microsoft SQL Server database in network environment and to work with the MS Access database when network is not functional and to allow data synchronization between the local and the main database. The alpha version of the application program is finished and it is on a test drive now.

 20. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 1. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2015 / Modern weapons and military equipment for issue 1-2015 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladen R. Tišma

  2015-01-01

  Full Text Available Potpisan ugovor za opremanje evrofajtera AESA radarom kaptor E; U planu palubna verzija višenamenskog borbenog aviona PAK-FA; Leteći automobil iz Slovačke; Prvo sletanje F-35C na nosač aviona; Kineski borbeni avion J-31 zvanično predstavljen javnosti; Embraer predstavio prototip transportnog aviona KC-390; Rusija razvija novi avaks pod oznakom A-100; Poleteo prvi modernizovani bombarder Tu-160; Iran izvršio uspešna letna ispitivanja bespilotne letelice nastale od američke RQ-170; Rusija i Kina zajednički razvijaju najveći i najsnažniji helikopter na svetu; Litvanci razvijaju novi VHF radar za rano upozoravanje; Ukrajina razmatra licencnu proizvodnju aviona L-15; Nova protivradarska raketa za opremanje aviona PAK-FA ulazi u serijsku proizvodnju 2015. godine; SAD vrše konverziju televizijski vođenih Maverika u laserski vođene rakete; Lokid Martin oprema lovce F-22 raketama AIM-9X; Kina lansirala nove vojne satellite; Ukrajina razvija nove projektile i tragače; Rusija razvija novu generaciju satelita za rano upozoravanje. / Contract to equip Eurofighter with AESA radar Kaptor E signed; Carrier-based version of PAK-FA multirole fighter in plan; Flying car from Slovakia; F-35C first carrier landing; Chinese J-31 fighter aircraft officially presented to the public; Embraer unveiled a prototype of KC-390 transport aircraft; Russia develops new AWACS under the designation A-100; The first modernized bomber Tu-160 flies; Iran conducted a successful test flight of unmanned aircraft reverse-engineered from American RQ-170; China and Russia jointly to develop the largest and most powerful helicopter in the world; Lithuanians develops new VHF early warning radar; Ukraine considers the licensed production of L-15 aircraft; The new missile to equip the aircraft PAK-FA entered serial production in 2015; USN to convert TV-guided Mavericks to laser guided missiles; Lockheed Martin to equip F-22 fighters with AIM-9X missiles; China launched new

 2. Marketing research

  OpenAIRE

  Skopalová, Michaela

  2007-01-01

  Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která tvoří podklad marketingové analýzy. V praktické části je nejprve zhodnoceno postavení podniku na českém trhu a též byla vyhotovena interní analýza podniku. Poté následuje zahraniční marketingová analýza, ve které jsou hodnoceny jednotlivé proměnné, které mohou ovlivnit příp...

 3. Utjecaj imidža marke na odabir luksuznog kozmetičkog proizvoda

  OpenAIRE

  Jurić, Monika

  2018-01-01

  Ponašanje potrošača je dinamička interakcija spoznaje i čimbenika okružja koji se reflektiraju na ponašanje i promjenu raznih aspekata života potrošača. Danas diljem svijeta postoje milijarde potrošača koji kupuju proizvode. Kozmetički proizvod je svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima tijela (koža, kosa, nokti) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo radi njihova čišćenja, parfimiranja, zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgled...

 4. The Impact of Propeller on Aerodynamics of Aircraft / Wpływ Śmigła Na Aerodynamikę Samolotu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zalewski Wiesław

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu pracujących śmigieł na aerodynamikę samolotu na przykładzie dwusilnikowego, bezzałogowego samolotu o napędzie elektrycznym. Analiza koncentrowała się głównie na symulacji wzajemnego oddziaływania układu skrzydło-śmigło samolotu. Badano i porównywano trzy konfiguracje: samolot bez śmigieł, samolot ze śmigłami pchającymi i samolot ze śmigłami ciągnącym. Dla każdej konfiguracji wyznaczono rozkłady współczynników aerodynamicznych wzdłuż rozpiętości skrzydła oraz ich globalne wartości dla całego samolotu. Obliczenia wykonano za pomocą programu Fluent z implementacja modelu śmigła opartą na Teorii Elementu Łopaty.

 5. UPORABA SODOBNIH TEHNOLOGIJ SPLETNEGA OGLAŠEVANJA

  OpenAIRE

  Kostanjevec, Mateja

  2016-01-01

  Splet je postal za večino že skoraj nepogrešljiv del vsakdana. Na spletu iščemo informacije, delimo informacije, se družimo. Ker ogromno časa preživimo na spletu, je postalo zelo pomembno za podjetja, da so prisotna na spletu. Svoje potencialne kupce lahko na spletu dosežejo s postavitvijo spletnega mesta in spletnim oglaševanjem. V diplomskem delu smo najprej opredelili marketinško komuniciranje, katera so orodja in kako le ta vplivajo na potencialne kupce. Opredelili smo tudi oglaševan...

 6. Muzikologija – zapoznela znanstvena disciplina?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarina Bedina

  2003-12-01

  Full Text Available Prispevek obravnava mesto muzikologije in njeno družbeno vlogo na pragu združene Evrope ob velikih političnih spremembah, ki se zrcalijo v vseh humanističnih znanostih in vnašajo precej negotovosti, za katere nihče ne vé, kako bodo učinkovale na stroko (posebno pri narodih s komaj rojeno državno suverenostjo, zato sodijo na konico širšega zanimanja. Prispevek navezuje na znano nemško polemiko (Musik-wissenschaft – quo vadis?, ki jo je sprožilo ob koncu osemdesetih let splošno nezadovoljstvo nad premalo učinkovitim vplivom muzikologije na javno življenje in (spodletele poskuse za obnovo humanističnih načel. Pod drobnogled so postavili tedanje muzikološke stolice na univerzah z očitki o vsebinsko in idejno zgrešenem izobraževanju muzikologov. Aktualnost tega vprašanja je vsesplošna, ker je muzikologija povsod nacionalna veda in nanjo pade pretežni del odgovornosti za glasbeno ozaveščenost naroda. Slovenska muzikološka dediščina se žal ne more postavljati s priviligirano politično podporo. Odvisna je od lastnih moči, ne glede na to, da ji je urojena maloštevilnost; obilica raziskovalnega gradiva daleč presega obstoječe (po številu samo pomlajajoče se delovne moči. Zato je tem bolj odvisna od učinkovitosti koncepta, v katerem sta nadarjenost za stroko in osebnostna kreativnost poglavitni gibali. To postaja z novimi časi vse bolj problem slovenske muzikologije, ne meni pa se za prislovično »slovensko trdoživost«.

 7. Mobilna tehnologija i njezin utjecaj na ponašanje potrošača

  OpenAIRE

  Mičuda, Ana-Marija

  2017-01-01

  Mobilna tehnologija se svakog dana sve više razvija te preuzima vodeću ulogu u privatnom i poslovnom okruženju. Internet je sa svojim brojnim mogućnostima kao što su gledanje videa, slušanje glazbe, igranje video igra, čitanje vijesti i raznih drugih članaka, mogućnošću uspostave video poziva u bilo kojem dijelu svijeta te razvojem mogućnosti online kupovine, povezao svijet te omogućio brojne prednosti današnjem društvu. Razvojem mobilnih aplikacija za kupovinu kupcima su na raspolaganju ...

 8. The ZaP Flow Z-Pinch Project - Final Technical Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shumlak, Uri [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Nelson, Brian A. [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States)

  2013-12-31

  The ZaP Flow Z-Pinch Project is a project to extend the performance of the flow Z-pinch experiment at the University of Washington to investigate and isolate the relevant physics of the stabilizing effect of plasma flow. Experimental plasmas have exhibited an enhanced stability under certain operating parameters which generate a flow state (axial flows in Z-pinches and VH mode in tokamaks). Flow has also been suggested as the stabilizing mechanism in astrophysical jets.

 9. Delovnopravni položaj gradbenih inšpektorjev v Sloveniji od 1918 do 2015

  OpenAIRE

  Rakuljič Zelov, Jasna

  2016-01-01

  Za delovnopravna razmerja gradbenih inšpektorjev veljajo določbe predpisov, ki veljajo za vse javne uslužbence (Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in drugi), za vse inšpektorje na sploh (Zakon o inšpekcijskem nadzoru) in določbe 144. člena Zakona o graditvi objektov, kjer so določeni posebni pogoji glede izobrazbe, delovnih izkušenj in o strokovnih izpitih. V praksi se danes postavljajo vprašanja, ali je glede na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati gradbeni inšpektorji, smi...

 10. Agripinin portret u odnosu prema rimskim ženskim portretima s pulskog i nezakcijskog agera

  OpenAIRE

  Girardi Jurkić, Vesna; Džin, Kristina

  2006-01-01

  Za vrijeme zaštitnog arheološkog istraživanja (1987.-1988.) na forumu u Puli (Colonia Pola)otkrivena je mramorna ženska glava za koju se pretpostavlja da je portret Agripine Mlađe, ženecara Klaudija i majke cara Nerona. Skulptura je originalno vjerojatno bila postavljena na zidanojbazi u sjeveroistočnom zidu luksuzne prostorije popločene mramorom i ukrašene štukaturama nazidu kojega je baza bila ukrašena mramorom i štukom. Tri natpisa otkrivena u blizini tzv. Agripininekuće spominju careve Kl...

 11. NOVI NAČINI KOMPENZACIJE KRČENJA V CEMENTNIH PODLIVNIH MALTAH

  OpenAIRE

  Ambruš, Samanta

  2010-01-01

  Družba Kema Puconci, d.o.o. je izvozno naravnano podjetje, ki ima tehnološko najsodobnejšo organizirano proizvodnjo kremenovih peskov in materialov za zaključna dela v gradbeništvu. Z inovativno politiko, nenehnimi vlaganji ter odgovornim občutkom za prave priložnosti so se uspeli dvigniti iz povprečja naše panoge. Tako so danes prepoznavna družba v slovenskem in širšem gospodarskem prostoru s pozitivnimi trendi stalne rasti. Proizvodni program, ki zajema pester nabor izdelkov za celovite ...

 12. Preprosto aktivno varovanje elektronskih naprav pred prenapetostjo zaradi udara strele z uporabo detektorja strele AS3935

  OpenAIRE

  Golob, Uroš

  2016-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo življenjski cikel prototipa od ideje do delujoče naprave, ki poskuša z uporabo senzorja za zaznavo strele proizvajalca AMS AS3935 Franklin Lightning Sensor preprečiti nepotrebno škodo na elektronskih napravah. V teoretičnem delu opišemo pojav strele in obstoječe rešitve na področju varovanja pred prenapetostmi. Razvoja prototipa smo se lotili po temeljitem pregledu razvojnih platform ter izbrali najprimernejšo za razvoj naprave s senzorjem za zaznavanje strel. ...

 13. Perswazyjność komunikatów reklamowych w Internecie na podstawie analizy usług finansowych SKOK-ów

  OpenAIRE

  Idzik, Beata

  2014-01-01

  Praca jest wynikiem kilkuletnich obserwacji praktycznej strony funkcjonowania reklamy w zakresie usług finansowych. Autorka starała się oddać wyraz swojemu zainteresowaniu psychologią konsumenta, marketingiem w sektorze finansowym a także fascynacji możliwościom, jakie stwarzają w tym zakresie nowe technologie oparte na Internecie. Praca ma charakter teoretyczno - badawczy. W założeniach metodologicznych sformułowano problem badawczy, cele oraz cztery hipotezy badawcze, które poddano wery...

 14. NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU

  OpenAIRE

  Udovč, Marinka

  2014-01-01

  Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotno panogo, je prišlo do oškodovanja posameznikov in poseg zakonodajalca je bil nujen. Z namenom ureditve opravljanja dejavnosti nepremičninskega posredovanja in posledično tudi povečanja varnosti uporabnikov teh storitev je bil ...

 15. SKUPINSKO NAKUPOVANJE

  OpenAIRE

  Krajšek, Urška

  2013-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo spletne strani za skupinsko nakupovanje, njihov koncept in raziskavo o njihovem nadaljnjem razvoju. V uvodu smo opredelili problemsko stanje, predstavili okolje ter metode dela. Teoretični del zajema glavne značilnosti spletnega nakupovanja in spletnih strani za skupinsko nakupovanje. Raziskovalni del diplomskega dela zajema raziskavo o uporabi spletnih strani za skupinsko nakupovanje. Strani za skupinsko spletno nakupovanje so dokaj nov način spletnega nakupov...

 16. Web sustav upravljanja odnosima s kupcima tvrtke Salesforce

  OpenAIRE

  Huzejrović, Mateo

  2017-01-01

  U ovom završnom radu iznesene su činjenice vezane za sustave za upravljanje odnosa s kupcima, odnosno CRM, te načini na koje takvi sustavi utječu na poslovni, proizvodni i marketinški process unutar jedne tvrtke, istovremeno navodeći temeljne funkcije CRM-a, kako oni utječu i na koji način se može unaprijediti organizacija unutar jedne tvrtke. Na primjeru tvrtke Salesforce i njihove CRM web platforme, objašnjava se postupak unosa podataka, praćenja tokova aktivnih marketinških kampanja te...

 17. Neki aspekti poticanja marketinške učinkovitosti kod malih i srednjih poduzeća kroz implementaciju načela održivosti na području Koprivničko-križevačke županije

  OpenAIRE

  Jerčinović, Silvije

  2014-01-01

  Održivi razvitak predstavlja pretpostavku za marketinšku djelotvornost poslovnih subjekata kao i pretpostavku uravnoteženog društva. Primjena održivosti u poslovnim modelima podrazumijeva integraciju njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Kao jedan od značajnijih upravljačkih instrumenata, marketing u današnje vrijeme može imati neosporan i izuzetno jak utjecaj na društvo i okoliš. Prednost i svrha nove marketinške paradigme jest u tome da se temeljem novonastalih uvjeta može p...

 18. O mogućnostima naučnog objašnjenja zasnovanog na metodološkom individualizmu u antropologiji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzana Ignjatović

  2018-02-01

  Full Text Available Rad se bavi primenom metodološkog individualizma u antropologiji. U radu se preispituju kritike metodološkog individualizma koje ističu da ovaj pristup nije odgovarajući za antropologiju zbog specifičnosti te discipline. Autori polaze od toga da postoje prednosti ovog epistemološkog okvira za razumevanje fenomena kojima se bavi antropologija. Ispitivanje mogućnosti naučnog objašnjenja u okviru metodološkog individualizma stavlja se u relaciju sa suprotstavljenim epistemološkim okvirom metodološkog holizma. Druga pretpostavka autora je da antropologija nije isključivo holistička nauka, jer istorija antropološke teorije pokazuje da ova nauka ima tradiciju metodološkog individualizma. Rad prikazuje ključna dostignuća antropologa koji su svoje istraživačke i teorijske nalaze definisali primenom metodološkog individualizma. Takođe se ispituju alternativni oblici naučnog objašnjenja koji slede metodološki individualizam, u radovima savremenih antropologa (Holi, Štuhlik, kao i autora iz drugih oblasti koji slede isti metodološki postupak (Budon, a čiji zaključci su relevantni za antropologiju. Zaključak rada je da metodološki individualizam ima značajno mesto u antropologiji i da postoje područja ove discipline koja mogu imati heurističku korist od epistemoloških pristupa koji slede principe metodološkog individualizma.

 19. Vpeljava mikrostoritev v Java EE aplikacije

  OpenAIRE

  ARTAČ, BLAŽ

  2016-01-01

  Zahtevnost (poslovnih) aplikacij se povečuje dnevno. Aplikacije morajo biti skalabilne, delovati na več platformah hkrati (splet, pametni telefoni …), se povezovati in integrirati z zunanjimi storitvami, obdelovati velike količine podatkov v kratkem času, biti prilagojene za delovanje v oblaku … Kljub novim izzivom pa se razvoja takih aplikacij še vedno lotevamo na monoliten način, ki postaja čedalje manj primeren za sodobno, hitro rastoče (oblačno) okolje. Kot odgovor na to so se pojavile mi...

 20. Korelacija izoenzimske aktivnosti LDH sadržaja radikularnih cista s citološkom i mikrobiološkom analizom

  OpenAIRE

  Sulejmanagić, Halid; Galić, Miroslav; Jadrić, Stjepko

  1986-01-01

  Cilj ovoga rada bio je metodom elektroforeze na poliakrilamidnom gelu izdiferencirati pojedine izoenzime laktatdehidrogenaze iz uzoraka sadržaja radikularnih cista te pri tome ispitati postojanje korelacije između izoenzimatskog spektra sadržaja sa citološkom i mikrobiološkom analizom istog. Cjelokupna istraživanja su urađena na 9 uzoraka. Biokemijski dio uređen je na Institutu za biohemiju po metodi Bloemendaala, citološki na Institutu za patologiju, a mikrobiološki u specijalističkom labora...

 1. RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ognjen Jovović

  2007-05-01

  Full Text Available Ba sic for re a li za tion of to u rist mo ve ments lays in me e ting cul tu ral and rec re a ti onal ne eds of po ten tial cu sto mers. If we know that lar gest num ber of to u rists re pre sents part of rec re a ti o nal ones, than is not hard to re a li ze how lar ge po ten tial lays in that number of po ten tial gu ests. On this fact sho uld be bu ilt stra tegy of mo ve ment of to u rist of fer of Da ni lov grad for it ex tre me po ten ti als on which can be fo un ded con cre te pro ject. In this work are gi ven ba sic as sump ti ons for de ve lop ment of sport rec re a ti o nal sha pes of to u rism with stress to na tu ral po ten ti als of ri ver Ze ta its banks and its clo se sur ro un ding that di rectly de ter mine sha pe of sport rec re a ti o nal ac ti vi ti es that re pre sent ba sis of to u rist of fer. Of fer sho uld be cre a ted in that way that it is adap ted to wi de seg ment of rec re a ti o nal gu ests and not pro fes si o nal spor tsmen, alt ho ugh they al so sho uld not be un de re sti ma ted but one sho uld know that in or der to cre a te con di ti ons for ar ri val of sports pro fes si o nals of fer has to be com ple tely dif fe rent and mo re spe ci a li zed that re qu i res cre a ting of con di ti ons of existen ce of highly de ve lo ped sports in fra struc tu re, whi le for ama te urs a lot can be do ne in “system of im pro vi sing”, sa tisfying ba sic cri te ria – rec re a tion in con di ti ons of un touc hed and well pre ser ved na tu re with se cu ring ma xi mal le vel of se cu rity and pro tec tion of gu ests, in or der to pre vent pos si ble un wil ling con se qu en ces that can lead to in jury of gu ests and for de ve lop ment and re a li za tion of such pro ject one need a much less funds than is bu il ding of fa ci li ti es that sho uld me et stan dards of pro fes si o nal spor tsmen. Po ten tial of ri ver Ze ta are hu ge and at trac ti ve for which re pre sent na tu ral re so urce on which can be fo un ded

 2. Teknologi Proses Pembuatan Molecular Sieve TiZA Untuk Pemekatan Asam Nitrat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Nurdin

  2017-10-01

  Full Text Available Molecular sieve zeolit dapat memurnikan campuran larutan yang bersifat azeotrop yang tidak bisa dilakukan menggunakan metode distilasi biasa. Namun, masih memiliki kelemahan dalam half life time molecular sieve tersebut, khususnya stabilitas bahan apabila digunakan pada larutan yang bersifat korosif seperti larutan asam atau basa. Pada penelitian ini telah  dilakukan pembuatan molecular sieve zeolit A yang dimodifikasi  dengan penambahan 10% titanium. Molecular sieve titanium - zeolit A (TiZA dibuat dengan dengan metode hidrotermal pada temperatur 110 °C dan kalsinasi pada temperatur 500 °C. Karakterisasi dilakukan antara lain menggunakan X-ray Diffraction (XRD, Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX dan karakterisasi pori dengan metode physisorption menggunakan nitrogen pada temperatur 44 K. Molecular sieve TiZA yang dihasilkan stabil terhadap temperatur tinggi, dan larutan asam. Modifikasi zeolit A dengan titanium telah mampu meningkatkan stabilitas molecular sieve Ti-zeolit A dalam larutan asam nitrat selama 24 jam. Distribusi ukuran pori BJH (Barret Joyner Halenda  yang sempit menggambarkan ukuran yang homogen dengan didominasi oleh mikro porus dengan diameter rata-rata sekitar 4Å. Uji coba pemurnian asam nitrat dengan menggunakan molecular sieve secara single stage dapat meningkatkan kemurnian asam nitrat dari 70% hingga 85%.

 3. IV Training program for the staff of the laboratory for the RA reactor exploitation; IV Programi obuke osoblja Laboratorije za eksploataciju reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1960-07-01

  All the staff members of the laboratory for RA reactor exploitation are obliged to learn the following: fundamental properties of the RA reactor, the role and functionality of the reactor components, basic and auxiliary reactor systems, basics of radioactivity, measures for preventing contamination. The personnel working in shifts must be acquainted with the regulations and instructions for reactor operation. Training programs for reactor operators, mechanics, electricians, instrumentators and dosimetrysts are described separately. Svi saradnici Laboratorije za eksploataciju reaktora RA moraju poznavati sledece oblasti: Osnovne karakeristike reaktora RA, princip rada, ulogu i funkcionisanje komponenti reaktora, osnovnih i pomocnih sistema reaktora; osnovne pojmove o radioaktivnom zracenju, mere za sprecavanje kontaminacije. Osoblje koje radi u smenama mora dodatno poznavati propise i uputstva za rad reaktora. Posebno je naveden program obuke operatora reaktora, mehanicara, electricara, instrumentatora, dozimetrista.

 4. DINAMIČKA SVOJSTVA PJEŠAČKOG MOSTA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U OSIJEKU

  OpenAIRE

  Markotić, Mladen

  2017-01-01

  U diplomskom radu analiziran je dinamički odziv pješačkog mosta na Građevinskom fakultetu Osijek uslijed različitih opterećenja pješaka. Za ukupnu ocjenu ponašanja pješačkog mosta provedena je eksperimentalna i numerička analiza pomoću računalnog programa. Dinamičko ispitivanje provedeno je u više faza ovisno o promatranom opterećenju. U prvoj fazi analizirana su ambijentalna ispitivanja, a u ostalim fazama, promatrano je ponašanje konstrukcije pješačkog mosta uslijed hodanja i skakanja pješa...

 5. Probna istraživanja na trasi buduće autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osijek, arheološko nalazište AN 8 Beli Manastir – Atar, Napuštene njive

  OpenAIRE

  Buzov, Marija

  2014-01-01

  Institut za arheologiju proveo je probna arheološka istraživanja sustavom probnih rovova na trasi buduće autoceste A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Beli Manastir – Osijek, arheološko nalazište AN 8 Beli Manastir – Atar, Napuštene njive.

 6. Irradiation tasks within development of fuel elements in Sweden; Rad na ozracivanju u okviru razvoja gorivnih elemenata u Svedskoj

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stevanovic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1966-11-15

  This report contains description of the hot laboratory RMA for irradiation in the R-2 reactor in Studsvik. Activities of the AB Atomenegiyu concerning irradiation and testing of fuel rods and fuel elements are described, as well as methods for testing of irradiated samples in hot cells. Concerning the importance of the problem, determination of burnup level and neutron flux were examined particularly. Dat je opis vruce metalurske laboratorije RMA i sistema za ozracivanje u reaktoru R-2 u Studsviku. Prikazana je aktivnost AB Atomenergy u okviru razvoja gorivnih elemenata na ozracivanju i ispitivanju ozracenog goriva, gorivnih sipki i sklopova gorivnih elemenata. Prikazane su metode ispitivanja ozracenih uzoraka u vrucim celijama. S obzirom na vaznost problema, posebno je razradjeno pitanje odredjivanja stepena izgaranja i fluksa neutrona (author)

 7. Čisti život

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanja Cimer

  2016-06-01

  Full Text Available Ne, kažem.Znam, kad kažem „ne“, to je to s nama, čist račun, rekli smo, karte na stolu, vino, keksi, humor – presuhi; klima, poljupci, zemlja za cvijeće – prevlažni. Dogovori umjesto sapunica kao kod drugih. Ne gubimo vrijeme na stvari koje nikoga ne zanimaju, čak ih ni na televiziji ne gledamo, nemamo televizor, imamo pametnijeg posla, i zabavljamo se jer znamo da se svijet ne može spasiti, mi smo spašeni samo privremeno, vremena je malo i nikada ne bismo skočili, ali osjećali smo se tako živima dok su nam se noge klatile preko ograde na terasi zgrade. Gledala sam vrhove svojih tenisica, stražnja svjetla automobila koji su se tamo dolje redali jedan za drugim poput crvenih mrava, gurali se u kolonama kroz uske ulice, noge mi još nikada nisu djelovale toliko kratko.Kao na moru na madracu na napuhavanje, rekla sam i ugrizla se za jezik, koji je viski razvezao jer nisi izgledao kao da imaš madrac na napuhavanje.Samo te voda nosi kad padneš, objasnio si, zrak te ne nosi, a ipak si bio tako siguran u sebe, nikad nisi pogledao dolje, nikad se osvrnuo da pogledaš zabavu koju ostavljaš za sobom, nisi ništa propustio niti se ičega bojao, pa ni neoprezna tapšanja po leđima.

 8. Ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvalitete voda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Ptiček Siročić

  2016-09-01

  Full Text Available U ovom su radu analizirani fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoće otpadnih voda (kemijska potrošnja kisika (KPK, biokemijska potrošnja kisika (BPK5, koncentracija suspendiranih tvari tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj i kolovoz 2013. i 2014. godine na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Čakovec, koji je predviđen za drugi stupanj pročišćavanja. Ljetni mjeseci 2014. godine ne pokazuju značajnija odstupanja vrijednosti pojedinih pokazatelja, ali u odnosu na iste mjesece u 2013. godini srednje mjesečne vrijednosti znatno su niže i nalaze se unutar dopuštenih maksimalnih koncentracija. Rezultati za lipanj, srpanj i kolovoz 2013. i 2014. godine ukazuju na učinkovito pročišćavanje otpadnih voda na pročistaču.

 9. USMJERAVANJE RAZVOJA PODGORJA KROZ PROSTORNO-PLANSKU DOKUMENTACIJU

  OpenAIRE

  KORLAET, ARIANA; MAROHNIĆ KUZMANOVIĆ, VESNA; ŠEPAROVIĆ, DUBRAVKA

  2017-01-01

  prostorno-planske dokumentacije za ostvarivanje razvojnih mogućnosti Podgorja s obzirom na osobitosti njegova geografskog položaja, reljefno-klimatskih karakteristika i povijesnog naslijeđa, a posebno prednosti i ograničenja za njegov razvoj koja proizlaze iz sustava zaštite cijelog područja. Tematsko područje nalazi se cijelom svojom površinom unutar područja od posebnog interesa za Državu – Zaštićenog obalnog pojasa, unutar Parka prirode Velebit i ekološke mreže RH, odnosno e...

 10. Kontrastivna analiza oglasnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku

  OpenAIRE

  Brus, Mateja

  2017-01-01

  Namen magistrske naloge je analiza ter kontrastivna primerjava slovenskih in italijanskih oglasov za izdelke različnih področij. Naloga se osredotoča predvsem na uporabo izbranih jezikovnih sredstev, ki se pojavljajo v paralelnih besedilih za isti izdelek, in osvetli definicijo oglasa kot (jezikovnega in nejezikovnega) kontinuuma ter predstavi različne poglede na terminologijo, povezano z oglaševanjem. Dotakne se razvoja oglaševanja na slovenskih ter italijanskih tleh, kratko oriše razvoj dan...

 11. PRIMERJAVA KARAKTERISTIK ASINHRONSKIH IN SAMOZAGONSKIH SINHRONSKIH MOTORJEV S TRAJNIMI MAGNETI

  OpenAIRE

  Terbuc, Franc

  2009-01-01

  Cilj diplomske naloge je pripraviti in vzpostaviti eksperimentalni sistem za meritev karakteristik asinhronskega in samozagonskega sinhronskega motorja s trajnimi magneti enakih dimenzij, pri različnih vrednostih medfazne napetosti na sponkah motorja. Na podlagi izmerjenih karakteristik je opravljena primerjava karakteristik trifaznega asinhronskega motorja in trifaznega samozagonskega sinhronskega motorja s trajnimi magneti. Za meritev karakteristik obeh vrst motorjev je uporabljena eksperim...

 12. KOMUNIKACIJA IN VIZUALNA KOMUNIKACIJA

  OpenAIRE

  Petrena, Polona

  2013-01-01

  Področja komunikacije, vizualne komunikacije in psihologije komunikacije so med seboj tesno povezana in so neizbežni dejavniki našega vsakdanjega življenja. Diplomsko delo zajema opis dejstev ter ugotovitev za našteta področja in razjasnjuje razlike med besedno in nebesedno komunikacijo ter predelavo kognitivnih sporočil. Ugotovili smo, da ljudje že od nekdaj upodabljamo svoje ideje, sporočila in da smo močno dovzetni za vse oblike komunikacije. Na naše razumevanje in dojemanje sporočil pa im...

 13. Ocena prostorske razsežnosti žledoloma februarja 2014 v bukovih in smrekovih sestojih v občinah Tolmin in Dobrova - Polhov Gradec s pomočjo tehnologije daljinskega zaznavanja

  OpenAIRE

  Šafran, Aljoša

  2018-01-01

  V magistrskem delu obravnavamo žledolom, ki je ob koncu januarja in začetku februarja 2014 povzročil gmotno škodo ne le na vegetaciji, temveč tudi na energetski in železniški infrastrukturi. Po dosedanjih ocenah gre za enega izmed najobsežnejših žledolomov na območju Slovenije v zadnjih desetletjih. V raziskavi nas je zanimala prostorska razporeditev sprememb v biomasi bukovih in smrekovih sestojev na z žledom prizadetih območjih, zaznanih s pomočjo satelita Landsat. V raziskavo sta bili zaje...

 14. Športsko rekreativne aktivnosti pogodne za bolesnike s osteoporozom

  OpenAIRE

  ŠAKIĆ, Davorin; BADOVINAC, Olga; AMERL-ŠAKIĆ, Vjekoslava

  2000-01-01

  Tjelovježba i povećana tjelesna aktivnost neraskidivi su dio svakog preventivnog ili terapijskog postupka kod osteoporoze. Povećanje snage mišića uz opterećenje vlastitom težinom u uspravnom stavu važan su stimulator izgradnje kosti aksijalnog skeleta, čime se smanjuje rizik od frakture, a istodobno povećava potpora kralješnice i stoga su kolapsi kralješaka manje vjerojatni. Vježbom se povećava koordinacija pokreta i time smanjuje mogućnost pada, povećava sposobnost zaštite od posljedica pada...

 15. Izbor optimalnoga sustava deviznog tečaja za Republiku Hrvatsku

  OpenAIRE

  Koški, Dražen

  2008-01-01

  Cilj istraživanja, čiji su rezultati prikazani u ovome članku, bio je izabrati optimalan sustav deviznoga tečaja za Republiku Hrvatsku, dakako prije njezina ulaska u Europsku uniju. Analizirani su sustavi deviznoga tečaja – od sustava slobodno-fluktuirajućega deviznog tečaja do sustava bez domaće valute u optjecaju, naravno, uvažavajući klasifikaciju Međunarodnoga monetarnog fonda. Nakon toga provedena je komparacija temeljnih ekonomskih prednosti i nedostataka sustava fiksnoga de...

 16. Internetová reklama pro MSP

  OpenAIRE

  Molnár, Peter

  2007-01-01

  Cielom práce je poukázať na hlavné formy internetovej reklamy, ktoré sa používajú pri reklamných kampaniach. Dalšími cielmi je poukázať na využitie internetovej reklamy z pohladu MSP ako aj návrh reklamnej kampane za použitia internetových foriem reklamy. The aim of this work is to point main forms of internet advertising, used by advertising campaign. The other aims are to point on usage of internet advertising in SME and layout of advertising campaign using internet forms of advertising....

 17. Kultura športnega plesalca

  OpenAIRE

  Plohl, Martina

  2012-01-01

  Pogajanja so po navadi začetek sklepanja novih plesnih partnerstev, zato je pomembno, da kadar se pogajamo z nekom iz druge kulture za sklenitev plesnega partnerstva, je potrebno da se pozanimamo o kulturi in njenih značilnostih, ter poiščemo vsa odstopanja med našo in tujo kulturo. Le tako bomo lahko v pogajanjih uspešni, prav tako pa se bomo že na začetku izognili težavam in nesoglasjem v prihodnosti. Vse to je potrebno vedeti že pred samimi pogajanji, saj je od tega odvisen kasnejši uspeh...

 18. SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVA

  OpenAIRE

  Šimić, Nataša; Rupić, Lucijana; Gregov, Ljiljana; Nikolić, Matilda

  2015-01-01

  SAŽETAK: Neki od stresora u radnom okolišu medicinskih sestara, koji mogu pogodovati pojavi mobinga, su stalna briga za pacijente, smjenski i timski rad, poslovi rizični za zdravlje, i sl. Polazeći od ranijih istraživanja za očekivati je različite oblike mobinga na radnim mjestima medicinskih sestara, kao i primjenu različitih strategija suočavanja s ovim stresorom koje u dosadašnjim studijama nisu istraživane. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati vrste mobinga, kao i načine suočavanj...

 19. Exploring the Potentials of Lysinibacillus sphaericus ZA9 for Plant Growth Promotion and Biocontrol Activities against Phytopathogenic Fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zakira Naureen

  2017-08-01

  Full Text Available There is an ongoing hunt for biologically active compounds that can combat phytopathogenic fungi and improve plant growth without causing any hazards to the environment. Consequently the present study aims at deciphering the plant growth promotion and antifungal capability of Lysinibacillus sphaericus ZA9. The bacterium was previously isolated and identified in our laboratory from maize rhizosphere using 16S rRNA gene sequencing. The test bacterium L. sphaericus ZA9 was found to produce high quantity of IAA (697 μg/ mL; siderophores (195.79 μg/ mL, HCN and hydrolytic enzyme as compared to the reference strain Bacillus sphaericus Z2-7. The bacterium was also capable of solubilizing silicates (Si, phosphates (P, and potassium (K. The bacterium enhanced the seedling vigor and germination of seeds pretreated with it and promoted the shoot length of both cucumber and tomato seeds in greenhouse experiment. L. sphaericus ZA9 and its cell free culture supernatant showed varied antagonistic behavior against Alternaria alternata, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Sclerotinia sp., Bipolaris spicifera, Trichophyton sp. Fermentation broth culture of L. sphaericus ZA9 was then used to isolate antifungal metabolites by silica column chromatography. Identification and determination of antifungal compounds was carried out by Thin-layer chromatography (TLC followed by NMR spectroscopy. Two compounds were isolated and identified as 2-pentyl-4-quinolinecarboxylic acid (C15H17NO2 which is a quinoline alkaloid and 1- methylcyclohexene which is a cycloalkene. Compound 1; 2-Penthyl-4-quinolinecarboxylic acid was found to be highly antagonistic against most of the fungi tested as compared to the bacterium itself. Its activity was comparable to that of fungicide Benlate, while compound 2; 1- methylcyclohexene did not show any antifungal activity.

 20. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi

  OpenAIRE

  Lojdová Kateřina; Škarková Lucie; Lukas Josef

  2016-01-01

  Cílem výzkumu je popsat strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol. Právě řízení třídy je pro studenty učitelství na praxi obtížné. Nezvládnutí práce se třídou může vést až ke změně kariérní dráhy. Výzkum hloubkově interpretuje strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi a popisuje některé problémy, se kterými se studenti učitelství potýkají. Skrze strategie řízení třídy učitel ovlivňuje fyzický a sociální prostor školní třídy za ú...

 1. Metapodatki na knjižnem trgu

  OpenAIRE

  Jug, Tjaša

  2015-01-01

  Metapodatki ali podatki o podatkih so ključen element za učinkovito delovanje knjižnega trga, saj pomagajo knjigo najti, jo identificirati in tudi pridobiti. Kvalitetni metapodatki za knjige ravno tako olajšajo komunikacijo med poslovnimi partnerji in pripomorejo k večji prodaji nekega naslova. Različne organizacije v tujini vlagajo veliko energije v raziskovanje in optimizacijo metapodatkov, v Sloveniji pa to področje ni tako zelo raziskano in jasno. Namen pričujočega magistrskega dela je ug...

 2. Jaką teorią jest Marksowska teoria wartości opartej na pracy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Nowak-Posadzy

  2015-12-01

  Full Text Available Tak zwana teoria wartości opartej na pracy (odtąd LTV, niegdyś powód do dumy całego środowiska marksistowskiego, stawała się z upływem lat przedmiotem jego zakłopotania. Jej odrzucenie w ramach tradycji lewicowej, zarówno przez część filozofów, jak i ekonomistów, wpisuje się w szersze zjawisko zwane „kryzysem marksizmu”. Wówczas to filozoficzna część środowiska marksistowskiego, chcąc uwolnić marksizm od wad „ekonomizmu”, odcięła go także od zalet mogących płynąć z przyjęcia perspektywy ekonomii teoretycznej. Natomiast część ekonomiczna przywołanego środowiska, chcąc uwolnić ekonomię marksistowską od niedociągnięć tkwiących w LTV, odcięła ją także od szczególnego statusu przypisywanego w tej tradycji intelektualnej pojęciu pracy. Chociaż uniewinniono później LTV od zarzutu o domniemaną logiczną sprzeczność, to jedynie po to, aby skazać ją następnie na zapomnienie za jej rzekomą zbyteczność. W niniejszym artykule omówiona zostanie specyfika Marksowskiej wersji LTV. We wstępie podane zostaną cztery jakościowe założenia, które, zdaniem autora, przesądzają o charakterze Marksowskiej wersji LTV, W pierwszej części zarysowane zostanie miejsce LTV w historii myśli ekonomicznej. Druga część dotyczyć będzie losów Marksowskiej wersji LTV w ramach samej tradycji marksistowskiej. W trzeciej części omówiony zostanie problem wartości i jej pomiaru. Czwarta część zostanie poświęcona analizie problemu pracy i wyboru jednostki jej pomiaru, a także próbie zrekonstruowania Marksowskiej teorii reprodukcji pracowników za pomocą pracy. W części piątej podjęta zostanie kwestia tego, jak interpretuje się współcześnie status metodologiczny marksowskiej wersji LTV. Artykuł kończy podsumowanie.

 3. Habdelićev dikcionar (1670) kao izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja

  OpenAIRE

  Dugački, Vladimir

  2007-01-01

  Analizom rječnika isusovca Jurja Habdelića Dictionar ili Rechi Szlovenzske zvexega ukup zebrane… (1670) nastoji se pokazati koliko je to Habdelićevo djelo imalo utjecaja na standardiziranje hrvatskoga suvremenoga medicinskog nazivlja. U rječniku se nalaze nazivi za pojedine dijelove tijela, tjelesne mane, važnije bolesti, učestalije simptome, za neke profile zdravstvenih radnika, za zdravstvene postupke i medicinske instrumente, za neke vrste ljekovitih pripravaka, ali – što je vr...

 4. Emancipatorni potencial gibanj v vstajah v Sloveniji 2012–2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lana Zdravković

  2016-09-01

  Full Text Available Prispevek premišljuje emancipatorni potencial gibanj v vstajah 2012–2013, najbolj silovitih v zgodovini samostojne Slovenije. Ne glede na njihovo organizacijsko obliko (iniciativa, kolektiv, neformalno združenje, društvo, zavod, politična stranka …, čas nastanka ali številčnost je v središču predvsem njihovo razumevanje politike in potencial za razvoj strategij za politično delovanje. Pri tem avtorica izhajam iz temeljnega aksioma, da resen premislek o politiki nujno vključuje premislek o temeljni radikalni enakosti med ljudmi, to je politiki emancipacije, ki ji je inherentna egalitarna norma. Analiza temelji na intervjujih s sogovorniki iz 19 gibanj, aktivnih v času vstaj, in pokaže na nasprotja, ki so se vzpostavila med gibanji znotraj paradigme »možnega«, kjer je politika razumljena kot vladavina, in tista na področju »nemožnega«, to je izumljanja prostorov politike, ki bi temeljili na radikalni enakosti onkraj boja za oblast.

 5. Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606–1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darja Koter

  2003-12-01

  Full Text Available Proučevanje zgodovine izdelovanja inštrumentov in posameznih izdelovalcev na Slovenskem nima dolge tradicije. Na ta del glasbene preteklosti je strokovno in drugo javnost prvi opozoril Josip Mantuani ob 60-letnici ljubljanske Glasbene matice leta 1932, ki je ob tej priložnosti v Narodnem domu v Ljubljani organizirala veliko razstavo Razvoj glasbe pri Slovencih, kjer so bili z izdelki predstavljeni tudi nekateri starejši in sodobni domači izdelovalci inštrumentov. Med najmanj razvitimi segmenti muzikologije na Slovenskem sta organologija glasbenih inštrumentov in zgodovina izdelovanja glasbil. Večje strokovne pozornosti so bile deležne predvsem orgle in orglarji. Orglarstvo in posamezne mojstre so od sedemdesetih let naprej proučevali Ladislav Šaban, Milko Bizjak in Edo Škulj, v zadnjem desetletju pa se stopnjuje zanimanje še za izdelovalce drugih inštrumentov, ki so v preteklih stoletjih delovali na ozemlju današnje Slovenije. Rezultati posameznih študij so objavljeni v različnih publikacijah, revijah, zbornikih in leksikonih, nekaj podatkov o izdelovalcih pa najdemo tudi v tuji literaturi. Da bi bilo poznavanje zgodovine izdelovanja glasbil in posameznih mojstrov bolj pregledno in dostopnejše, je nujno, da objavljene dosežke strnemo v obliki gesel z vsemi najbolj vitalnimi podatki, s čimer bodo imeli uporabniki boljši dostop do informacij. Pri oblikovanju gesel je bila upoštevana metodologija, ki se je uveljavila v nemški in angleški leksikografski literaturi. Imena izdelovalcev so zapisana v izvirni obliki, ponekod pa so dodane še različice priimkov in imen, ki jih najdemo v primarnih virih. Pri rojstnih podatkih so navedene letnice rojstva in smrti ter natančni datumi, kadar so znani. V primerih, kjer čas rojstva ni ugotovljen, so pomembne letnice delovanja posameznika. Primer: CAJHEN, (Zeichen, Martin (1855–1863. Pri poklicu je mogočih več navedb, npr. izdelovalec orgel, organist, trgovec z glasbili ... Kadar

 6. Za fosilními dřevy do ománské pouště

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matysová, Petra

  89 /140/, č. 6 (2010), s. 360-363 ISSN 0042-4544 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : silicified wood * Permian * moganite Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy www.vesmir.cz/abstrakt/za-fosilnimi-drevy-geologie-do-omanske-pouste

 7. EKSPERIMENTALNA ANALIZA AKTIVNIH ZAVORNIH SISTEMOV OSEBNIH VOZIL

  OpenAIRE

  Bernad, Darjan

  2015-01-01

  Povzetek Varnost avtomobila, aktivna in pasivna, postajata vse bolj pomembna za uporabnike motornih vozil kot tudi za ostale udeležence v prometu. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Opisano je nekaj o samem razvoju aktivnih zavornih sistemov. V praktičnem delu diplomskega dela bo prikazan vpliv različnih zavornih sistemov na samo zavorno pot vozila. Cilj naloge je pokazati voznikom, kakšen vpliv na zavorno pot imajo obrabljene pnevmatike, zimske pnevmatike v let...

 8. PRIMERJAVA MED POPOLDANSKIM IN NAVADNIM SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM

  OpenAIRE

  Kavaš, Anita

  2012-01-01

  Svetovna gospodarska kriza je kriva, da v zadnjem času propada veliko število podjetij. Posledica tega je velika stopnja brezposelnosti. Nekateri posamezniki so tako prisiljeni ustanoviti svojo podjetje, spet drugi začutijo priložnost, ki se ponudi na trgu ob umiku prejšnjih podjetij za nove poslovne poti. Zaradi zgoraj naštetega je v porastu ustanavljanje osnovne oblike samozaposlitve – samostojnega podjetnika. Ker se ravno v tem času odražajo rezultati večletne recesije in je na trgu prese...

 9. APLIKACIJA NAČEL VITKE PROIZVODNJE PRI IZDELAVI KOMPRESORJEV

  OpenAIRE

  Vergot, Leonida

  2012-01-01

  V današnjem času, času hude konkurence, v hitro razvijajočem se okolju, ki ga narekujejo odprti trgi, globalizacija in rastoče zahteve kupcev, morajo podjetja na vsakem koraku izbrati rešitve za izboljšanje svojih procesov, da lahko dosežejo konkurenčno prednost, jo obdržijo in povečujejo. Za izboljšanje procesov v naši proizvodnji in dvig produktivnosti smo izbrali koncept vitke proizvodnje. Diplomsko delo na teoretičnih in praktičnih primerih opisuje uvajanje načel vitke proizvodnje...

 10. Devices for irradiation of materials in the fast neutron flux at the RA heavy water reactor in Vinca; Uredjaji za ozracivanje materijala u fluksu brzih neutrona na teskovodnom reaktoru RA u Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavicevic, M [The Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-07-01

  Full text: This paper covers the concept, design description and problems of constructing special experimental devices at the RA reactor in Vinca. These devices were used for irradiation of construction materials (graphite, Mg and Al oxides, steel and zircaloy) in the integral fast neutron flux of 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperature of samples cooled by heavy water circulating through the hollow uranium fuel elements was measured by thermocouples. Construction of the device, preparation of samples, related flux measurements as well as irradiation were done in cooperation with the nuclear center in Saclay, France. Brief review of the experiences gained in using these experimental spaces at the RA reactor as well as problems of transporting the irradiated capsules from Vinca to France is included. [Serbo-Croat] Pun tekst: Rad obuhvata koncepciju, tehnicki opis i probleme realizacije specijalnih eksperimentalnih uredjaja u reaktoru RA u Vinci, u kojima je tokom 1962. godine izvrseno, na temperaturama ispod 100 deg C, ozracivanje konstrukcionih materijala (grafita, Mg i Al-oksida, celika i cirkaloja) u integralnom fluksu brzih neutrona vrednosti 2 x 10{sup 20} n/cm{sup 2}. Temperatura uzoraka hladjenih teskom vodom, koja protice kroz suplje uranske elemente, merena je termoparovima. Realizacija uredjaja, priprema uzoraka, odgovarajuca merenja fluksa kao i sama ozracivanja vrsena su u saradnji sa Nuklearnim centrom u Saclay-u, Francuska. Dat je kraci pregled iskustava iz eksploatacije ovih novih eksperimentalnih prostora u reaktoru RA, kao i neki problemi vezani za transport aktivnih kapsula sa uzorcima od Vince do Saclay-a (author)

 11. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 12. DIJAGNOSTICIRANJE ORGANIZACIJSKE KLIME

  OpenAIRE

  Bogdanović, Mario

  2003-01-01

  U ovome radu prikazan je znanstveni model za dijagnosticiranje organizacijske klime na konkretnom istraživačkom primjeru, i to upotrebom njezine dvostruke konceptualizacije: kao psihološke klime (individualnih svojstava djelatnika organizacije), ali i klime kao organizacijskog obilježja tj. manifestacije organizacijske kulture. U tu je svrhu upotrijebljen validirani mjerni instrumentarij za svaki pristup zasebno, i to na stvarnom istraživačkom primjeru konkretnog poslovnog entiteta. ...

 13. TEHNOLOGIJA UZGOJA PRESADNICA Rosa canina L. I Pelargonium zonale L. U KULTURI TKIVA I NJIHOVA ADAPTACIJA U RAZLIČITIM SUPSTRATIMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Tkalec

  2017-01-01

  Full Text Available Cilj rada bio je utvrditi mogućnost dobivanja sadnoga materijala Rosa canina L. i Pelargonium zonale L. u kulturi tkiva te pogodnost alternativnih komponenti i njihovih mješavina kao supstrata za adaptaciju proizvedenih in vitro presadnica navedenih cvjetnih vrsta. U istraživanju analizirano je četiri alternativne komponente (ljuske od kakaovca (A, vrbina kora (B, supstrat nastao nakon proizvodnje šampinjona (C, piljevina (D te šest njihovih mješavina za uzgoj cvjetnih presadnica. Kao kontrolni supstrat analizirani su Klasman Potgrond P (za divlju ružu (E i Balkon – blumenerde (za pelargoniju (F. Statističkom obradom podataka, utvrđene su značajne razlike između svih tretmana (supstrata i njihovih analiziranih svojstava. Prosječan postotak adaptiranih presadnica u svim istraživanim supstratima iznosio je 54,68% za divlju ružu te 99,68% za pelargoniju. Najveće vrijednosti morfoloških pokazatelja divlje ruže utvrđene su na mješavini supstrata M2 (30% A + 20% B + 40% C + 10% D, gdje je zabilježen najveći broj izboja, broj listova, svježa nadzemna masa, ukupna svježa masa presadnice te odnos mase nadzemnoga dijela i korijena u svježem i suhome stanju. Kemijski sastav presadnica divlje ruže varirao je među tretmanima, no najviši sadržaj većine makro i mikroelemenata utvrđen je na presadnicama uzgajanim na supstratu od piljevine (D te kontrolnome supstratu (E. Kod pelargonije, najveće vrijednosti gotovo svih morfoloških pokazatelja zabilježene su, također, na mješavinama supstrata M4 (18% A + 22% B + 40% C + 20% D i M6 (18% A + 42% B + 20% C + 20% D. Nadalje, dok su najveće vrijednosti morfoloških pokazatelja utvrđene na presadnicama pelargonija uzgajanim na mješavinama, najviši sadržaj mikro i makroelemenata utvrđen je u presadnicama uzgajanim na alternativnim komponentama.

 14. Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2007-12-01

  Full Text Available Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravlja za čas predsedovanja Slovenije Evropski uniji konferenco na temo novih oblik solidarnosti med rodovi in novih oblik za vzpostavljanje solidarnosti – te starodavne družbene vezi. Solidarnost namreč zagotavlja, da se tisto, kar imamo, preteče k onim, ki tega nimajo. To je lahko marsikaj, tudi znanje in kultura.

 15. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 16. MOTIVACIJA PRI LIKOVNI VZGOJI

  OpenAIRE

  Kerin, Tjaša

  2011-01-01

  V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo splošen pojem motivacije, pomen motivacije ter teoretična izhodišča. Povezujemo splošna teoretična izhodišča s poučevanjem likovne vzgoje ter artikulacijske značilnosti pri njenem pouku. Ob tem smo tudi izpostavili pomembnost motivacije pri likovni vzgoji ter navedli nekaj možnosti za uspešno realizacijo le-te. Dotaknili smo se tudi individualizacije pri likovni vzgoji ter sredstev za spodbujanje motivacije. V empiričnem delu dela predsta...

 17. Možnosti prihrankov električne energije pri cestni razsvetljavi, ki se prilagaja količini prometa

  OpenAIRE

  BAVČAR, JERNEJ

  2018-01-01

  V diplomskem delu sem predstavil način in predlog, kako zmanjšati stroške porabe električne energije in svetlobno onesnaževanje z javno razsvetljavo. Pri analizi podatkov sem si pomagal s programom MATLAB. Dobljene vrednosti sem nato obdelal v programskem orodju MS Excel. Na začetku najprej preletim zgodovino razvoja umetne razsvetljave in razvoja javne razsvetljave v Sloveniji in svetu. Za tem opišem veljavne zahteve glede javne razsvetljave in elemente, ki so upoštevani pri načrtovanju n...

 18. UPORABA OKOLJU PRIJAZNIH SVEČ

  OpenAIRE

  Peternelj, Maja

  2016-01-01

  Slovenci smo eden od vodilnih narodov po porabi nagrobnih sveč. Tako v Sloveniji zaradi uporabe nagrobnih sveč letno nastane med 8.000 in 10.000 ton odpadkov, ki končajo na deponijah za komunalne odpadke. Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, škodljiv vpliv na okolje pa je njihovo odstranjevanje. Teh negativnih učinkov pa se ljudje sploh ne zavedamo. Več kot 95 % vseh sveč v Sloveniji ima ohišje iz PVC plastike, ki zaradi svojih neustreznih lastnosti ni primerno za snovno reciklažo. Na...

 19. Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Inđić

  2014-02-01

  Full Text Available Hemijski udesi kao neminovnost savremenog tehnološkog razvoja društva prouzrokuju brojne posledice na ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Jedinice atomsko-biološko-hemijske (ABH službe, kao specijalizovane jedinice Vojske Srbije, izvršavaju određene zadatke u okviru otklanjanja posledica hemijskih udesa. U radu je prikazano modeliranje efekata hemijskog udesa i jedan od načina za izbor jedinice ABH službe za angažovanje na otklanjanju posledica hemijskog udesa, korišćenjem metode analitičkih hijerarhijskih procesa.

 20. Sistemi za neposredno komunikacijo

  OpenAIRE

  KRAJAČIĆ, IVAN

  2016-01-01

  V sodobnem času imamo na voljo več načinov neposredne komunikacije, ki jih tehnično poimenujemo s pojmom poenotene komunikacije. Poslovnega sveta si v prihodnosti skoraj ni mogoče zamisliti brez ene izmed rešitev poenotenih komunikacij, saj s funkcionalnostmi, ki so del le teh, podjetja izboljšujejo svojo produktivnost, obenem pa zmanjšujejo stroške. Cilj poenotenih komunikacij je zagotoviti dosledno uporabniško izkušnjo s katerekoli lokacije in na katerikoli napravi. Ena izmed rešitev poenot...