WorldWideScience

Sample records for za merenje sile

 1. Merenje torzionih oscilacija pomoću mernih traka / Measurement of torsional vibrations by using strain gages

  Dragan Trifković

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazan je metod merenja torzionih oscilacija mehaničkih sistema na osnovu merenja torzionog napona pomoću mernih traka. Ovaj metod naročito je pogodan za proveru nivoa naprezanja elemenata sistema, koji prenose promenljive obrtne momente i torziono osciluju. Osim toga, mogu se određivati i kritične brzine obrtanja elemenata sistema, pri kojima se javljaju rezonantna naprezanja i otkazi sistema, kao što su: pojačana buka, trošenje zupčanika, zamor materijala, oštećenja i lomovi vratila, spojnica i si. Predložen je merni lanac u kojem centralno mesto zauzima suvremeni mobilni merni sistem Spider 8, koji omogućava merenje, obradu i prikaz rezultata pomoću računara. / In this work the measuring method of torsion vibrations is presented according to the measurement of torsion stress using strain gages. This method is particularly suitable in checking the system elements strain level that transfers changeable torsion moments and oscillate torsionally. Besides that, the system elements critical velocity rotation can be estimated, folio-wed by the resonant strain and problems in the function of that system such as: amplified noise, -wearing-out of gears, fatigue crack, damage and break of shafts and junctions etc. The measuring chain is proposed in -which the central part is a contemporary mobile system Spider 8, -which enables measurement, processing and displays measured results on a computer.

 2. Kampanje mjerenja apsolutnog i relativnog ubrzanja sile teže u „Osnovnoj gravimetrijskoj mreži Bosne i Hercegovine“ : Measurement campaign of absolute and relative gravity in "Basic gravimetric network of Bosnia and Herzegovina"

  Hasumana Abaza

  2014-12-01

  Full Text Available Mjerenje apsolutnog ubrzanja sile Zemljine teže u Bosni i Hercegovini izvršeno je na četiri stanice, a u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“. Mjerenje relativnog ubrzanja sile Zemljine teže također je završeno u Osnovnoj gravimetrijskoj mreži BiH na 60 tačaka, te je izvršeno povezivanje sa stanicama na kojim je mjereno apsolutno ubrzanje sile teže. Do sada urađen posao je odlična osnova za nastavak radova na regionalnom gravimetrijskom premjeru na putu ka konačnom cilju određivanja geoida za teritoriju BiH. : Absolute gravity measurements in Bosnia and Herzegovina were carried out at four stations within the project "Capacity building for improving land administration and procedures in Bosnia and Herzegovina“ - CILAP. Relative gravity measurements were also completed in the primary gravimetric network of Bosnia and Herzegovina at 60 points, followed by connecting points with absolute gravity data. So far, completed work is an excellent basis for continuing on regional gravity measurements and determining the geoid for the territory of Bosnia and Herzegovina.

 3. Stroj za razširjanje tankostenskih cevi

  Krajnc, Denis

  2013-01-01

  Namen je bil izdelati stroj za razširjanje tankostenskih cevi na enem koncu po upogibanju. Te cevi so poljubnih dolžin od 1,5 metra do največ 6 metrov. Premeri cevi znašajo 80 mm, 100 mm in 125 mm. Cevi se izdelujejo iz pločevine. Časovni obseg razširjanja ene cevi se spreminja sorazmerno z dolžino cevi. Pri montaži oziroma spajanju cevi, je potrebno na enem koncu cev razširiti, tako da je možna montaža brez orodja. Testirali smo sile med obdelovalnim postopkom razširjanja in izbrali pravo or...

 4. Procjena postupaka za smanjenje tvrdoće srčike biljke Agave americana

  Ramírez, José A.; Gómez-Ayala, Rocio C.; Jacques-Hernández, Cuauhtémoc; Vázquez, Manuel

  2006-01-01

  Biljka Agave americana sadrži inulin kao rezervu ugljikohidrata, stoga je zanimljiva za ekstrakciju inulina prešanjem. Prinos je procesa malen zbog velike tvrdoće srčike. Cilj je ovoga rada procjena prethodne obrade radi smanjenja tvrdoće pri prešanju biljke. Ispitana je i optimirana obrada biljke vodom, s 1 % masenog udjela sumporne kiseline ili 1 % masenog udjela natrijeve lužine. Prethodna obrada srčike A. americana s 1 % sumporne kiseline smanjila je tvrdoću s 30000 g na 2000 g (sile kida...

 5. Palijativna skrb za djecu

  Grbac, Josip; Štajduhar, Iva

  2013-01-01

  Pedijatrijska palijativna skrb aktivna je i potpuna skrb za bolesnu djetetovu osobu; njegovu somatsku, psihičku i umno-duhovnu dimenziju. Ona kao posebna medicinska specijalizacija, usko povezana s palijativnom skrbi za odrasle, povezuje ključne čimbenike palijativne skrbi s pedijatrijskom kliničkom praksom u cilju poboljšanja kvalitete posljednje faze djetetova života. Kod bolesna djeteta ovu vrstu skrbi potrebno je primijeniti već s dijagnozom oboljenja. Palijativni tretman usmjerava se ...

 6. Za kogo bolet budjem?

  2005-01-01

  Ajalehe Den za Dnjom toimetuses toimunud noorte poliitikute vestlusringis arutleti küsimuste üle, mis on ajendatud Eesti kultuuritegelaste pöördumisest seoses Eesti süüdistamisega Venemaa poolt inimõiguste pidevas rikkumises

 7. Diplomatska zaštita

  2012-01-01

  Članak je posvećen tradicionalnim načinima zaštite fizičkih osoba u slučaju povrede njihovih prava od strane stranih država, točnije, diplomatskoj zaštiti. Komisija za međunarodno pravo je 2006. godine dovršila Nacrt članaka o diplomatskoj zaštiti. Ovaj članak analizira Nacrt iz 2006. godine govoreći o tradicionalnim uvjetima za podizanje tužbe zbog posredne povrede koji su primjenjivi na diplomatsku zaštitu (državna pripadnost i iscrpljenje svih unutrašnjih pravnih sredstava). Poklanja se p...

 8. SISTEM ZA NADZOR PROMETA IPTV

  2013-01-01

  V diplomski nalogi bom predstavil sistem za nadzor prometa IPTV v telekomunikacijskem omrežju s pomočjo IPTV sond, ki nadzorujejo promet IPTV od dobavitelja signala pa vse do končnega uporabnika. V prvem delu sta opis in struktura elementov za delovanje IPTV, namenjenega za prenos signala od izvora do uporabnika storitev. Predstavljeni so standardi in mehanizmi stiskanja podatkov, pregled protokolov za prenos podatkov po omrežju ter elementi in arhitektura IPTV. V osrednjem delu naloge se bom...

 9. RAZVOJ TRANSPORTNE PRIKOLICE ZA KOLO

  Zupanc, Tomaž

  2010-01-01

  Diplomsko delo opisuje razvoj transportne prikolice za kolo, namenjene veliki množici kolesarjev, tistim, ki jo bodo uporabljali v vsakodnevne namene, pa tudi kolesarjem z avanturistično žilico za potovanja po širnem svetu. V uvodnih delih diplomskega dela so opisani načini transporta, nato prihodnost transporta z ekološkega pogleda in pa pregled obstoječih izdelkov na trgu. Cilji diplomskega dela so: razviti všečno, ergonomsko sprejemljivo prikolico za kolo, ki bi poleg funkcije transport...

 10. Pregled evropskih in mednarodnih pobud za mednarodne standarde uporabe testov

  Bartram, Dave

  2015-01-01

  Predstavljeni so vsi mednarodni, evropski in nacionalni projekti, povezani s standardi za uporabo testov, delo in raziskava delovne skupine za teste in testiranje v evropskem zduženju psihologov, evropske smernice za proces ocenjevanja, mednarodne smernice za uporabo testov.

 11. De fósiles, fantasmas, y algunas cosas más

  Rupérez, José Antonio; García, Manuel

  2011-01-01

  El Proceso de Resolución de Problemas aplicado a la búsqueda de números fósiles. Uso de tablas y esquemas de árbol en su resolución. Nuevos problemas a resolver y comentar, un par de ellos de abuelos.

 12. Rapid and punctuated Late Holocene recession of Siling Co, central Tibet

  Shi, Xuhua; Kirby, Eric; Furlong, Kevin P.; Meng, Kai; Robinson, Ruth; Lu, Haijian; Wang, Erchie

  2017-09-01

  Variations in the strength of the Asian monsoon during Holocene time are thought to have been associated with widespread changes in precipitation across much of Tibet. Local records of monsoon strength from cave deposits, ice cores, and lake sediments typically rely on proxy data that relate isotopic variations to changes in precipitation. Lake expansion and contraction in response to changing water balance are likewise inferred from sedimentologic, isotopic and paleobiologic proxies, but relatively few direct records of changes in lake volume from preserved shorelines exist. Here we utilize relict shoreline deposits and associated alluvial fan features around Siling Co, the largest lake in central Tibet, to reconstruct centennial-to-millennial-scale variations in lake area and volume over the Holocene. Mapping and surveying of lacustrine shorelines coupled with optically stimulated luminescence dating of associated deposits indicate protracted occupation of a highstand elevation from >8 ka to 4 ka, followed by rapid recession that was likely punctuated by several stillstands of centennial-scale duration. Calculation of the changes in lake surface area and past hydrologic indices of the Siling Co basin suggests the effective moisture during the early Holocene highstand was approximately three times greater than today. In contrast to other lakes in central and western Tibet, our results suggest that Siling Co did not begin to recede synchronously with decreasing solar insolation at ca. 9-8 ka. Rather, initial recession of Siling Co appears to correspond to a time period of enhanced aridity and weakened monsoon in both Africa and Asia at ca. 4.2 ka. Our results add to a growing body of literature that suggest a period of relatively severe aridity on the Tibetan Plateau at this time. We suggest that subsequent punctuated recession of Siling Co was punctuated by similar periods of abrupt climate change during the Late Holocene.

 13. Estado actual del conocimiento de los mamíferos fósiles de Chile

  Canto, Jhoann

  2010-12-01

  Full Text Available An updated revision is presented regarding fossil mammals of aquatic and terrestrial environments. This update includes up to year 2008. Those registrations of doubtful assignation or that couldn't be confirmed were not considered in this review. These new registrations are classified in four groups of time that extend from the Late Eocene–Early Oligocene to the Pleistocene-Recent. The evidence shows that the greatest quantity of fossils are concentrated from the Early Miocene to the Middle Miocene reaching 37 (41,5% genus of a total of 77 and 54 (49,5% fossil species of a total of 89. It is observed a significant increase in works devoted to paleontology of mammal fossils in Chile between 1981-2008.

  Se presenta una revisión de los mamíferos fósiles de Chile, de ambientes terrestres y acuáticos, conocidos hasta el año 2008; no se consideran aquellos registros de dudosa asignación o que no pudieron ser localizados. Los registros son agrupados en cuatro rangos temporales que se distribuyen a partir del Eoceno tardío–Oligoceno temprano hasta el Pleistoceno–Reciente. Se evidencia que la mayor cantidad de registros fósiles se concentra en el lapso Mioceno inferior a Mioceno medio, llegando a 37 (41,5% géneros de un total de 77 y 54 (49,5% especies fósiles de un total de 89. Se comprueba un aumento significativo de trabajos sobre paleontología en mamíferos fósiles en Chile entre 1981-2008.

 14. La palabra humanizada en la madurez poética de Jaime Siles

  Cecilia Castro Lee

  2010-06-01

  Full Text Available Este análisis de la poesía de Jaime Siles (Valencia 1951 se concentra en los poemarios, Himnos tardíos (1999 y Pasos en la nieve (2004, considerados por el autor mismo como su madurez poética. Su poesía temprana, de alta calidad estética, culta e intelectual, se orienta hacia la búsqueda de esencias y absolutos de la poesía pura. Los poemarios de su madurez revelan a un nuevo yo poético que toma conciencia de su humanidad. Su nueva poesía, intensamente lírica y rica en recursos estilísticos, ahonda en el misterio del tiempo, el ayer perdido y recobrado por la memoria, la nostalgia y la incertidumbre del ser en el mundo.The focal point of this essay on the poetry of Jaime Siles (Valencia 1951 is the analysis of two books of poetry, Himnos tardios (1999 and Pasos en la Nieve (2004, which the author himself considers his mature work. In his early poetry, Siles seeks purity of form through a learned and intellectual poetic expression of high aesthetic quality and originality. His mature work reveals a new poetic identity concerned with his own human condition. His new poetic voice becomes a lyrical meditation on the perils of humankind, the mystery of time, nostalgia and uncertainty, the loss of the past, death and the beyond.

 15. Turbinski regulator za male hidroelektrarne

  Bergoč, Primož

  2015-01-01

  V pričujočem delu je predstavljen razvoj turbinskega regulatorja za male hidroelektrarne s sinhronskim generatorjem. Turbinski regulator je pomemben člen vsakega hidro agregata, saj je njegova naloga vzdrževati turbino v želeni delovni točki glede na izbran režim obratovanja z reguliranjem odprtja izvršnih členov. Izvršni členi so lahko vodilnik, gonilnik ali iglasti ventil in odrezač, odvisno od vrste turbine. Algoritem turbinskega regulatorja smo izvedli na programirljivem logičnem krmi...

 16. MIKROKRMILNIŠKI VMESNIK ZA ZAJEMANJE PODATKOV

  Smodiš, Damjan

  2011-01-01

  V okviru diplomskega dela smo s pomočjo razvojnega orodja Easy Pic5, programskega jezika MikroC, 8-bitnega mikrokrmilnika in SD kartice velikosti 2 GB razvili mikrokrmilniški vmesnik za zajemanje podatkov analognih veličin preko vodila RS232. Za demonstracijo smo uporabili tri različne analogne senzorje. Uporabnik vnese izbiro preko računalniške tipkovnice. Podatki se shranijo v obliki .txt datoteke na SD kartico in so kasneje na voljo za nadaljnjo obdelavo.

 17. Invertebrados Fósiles del Paleozoico de Sonora, México

  Francisco Javier Cuen Romero

  2016-12-01

  Full Text Available A través de los fósiles es posible conocer la vida en el pasado geológico. La vida se originó en el mar hace 3700 Ma, siendo formas muy sencillas atribuibles a algas e invertebrados como las medusas; las primeras formas complejas se originaron a inicios del Paleozoico hace 541 Ma. El Paleozoico se divide en seis periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico; los cuales se caracterizan por una gran biodiversidad y abundancia de invertebrados. En Sonora se conocen diversas localidades con fósiles marinos del Paleozoico, destacando la presencia de poríferos, celenterados, braquiópodos, briozoarios, moluscos, artrópodos y equinodermos. El Paleozoico termina hace 252 Ma con la mayor extinción conocida en la historia de la biosfera, culminando con el 95% de las especies marinas.

 18. Merenje prelaznih opterećenja na dva modela u aero tunelu t-38 / Measurement of transient loads on two models

  Aleksandar Vitić

  2008-07-01

  Full Text Available Pri ispitivanju modela u "rafalnom" aerotunelu sa prekidnim dejstvom T-38, na Mahovim brojevima većim od 2, moraju se uzeti u obzir prelazne pojave koje se javljaju na početku i na kraju rada aerotunela. To su stanja kada su model i aerovaga izloženi velikim aerodinamičkim silama i momentima. Ova kombinovana opterećenja mogu oštetiti modele i aerovage, pa bi bilo potrebno unapred znati kolike se vrednosti očekuju za pojedine konfiguracije modela, kako bi se izvršio pravilan izbor aerovage i odgovarajućih materijala za izradu modela. U tu svrhu postoje dijagrami koji pružaju mogućnost procene ovih opterećenja. Dijagrami su dobijeni na osnovu ispitivanja nekoliko različitih modela na Mahovim brojevima većim od 2. U radu su prikazana merenja prelaznih opterećenja na još dva modela, a rezultati su upoređeni sa već postojećim dijagramima. / The T-38 wind tunnel is a blow down, intermittent-run type of wind tunnels. During model testing in the this type of wind tunnels, at Mach numbers higher than 2, transient loads which appear during the starting and stopping of the wind tunnel runs must be taken into consideration. These are the conditions when a model and the wind tunnel balance are exposed to large aerodynamic forces and moments. These combined loads can damage models and wind tunnel balances, and, for this reason, it is very important to determine them in advance for any particular model configuration so that an appropriate wind tunnel balance and materials for model manufacturing can be chosen. For that purpose there are graphs which give possibilities to estimate these loads. The graphs are based on experiments with a number of different models at Mach numbers higher than 2. This paper gives the measurements of transient loads on two more models and the results are compared with the already existing graphs.

 19. SPLETNI PORTAL ZA SODNEGA IZVRŠITELJA

  Kraljič, Boštjan

  2011-01-01

  Diplomska naloga predstavlja odprtokodno programsko orodje Joomla, za izdelavo in osveževanje spletnega portala. Xampp paket vsebuje vse potrebne komponente in module za izdelavo spletne strani in temelji na odprtokodni osnovi, spletni strežnik Apache, podatkovna baza Mysql in skriptni jezik PHP. Cilj diplomske naloge je izdelava, upravljanje in raba spletne strani sodnega izvršitelja. V uvodnem delu je opis postavitve spletnega portala CMS Joomla in opis uporabljenih orodij. V osred...

 20. TEHNOLOGIJA HTML5 ZA MOBILNE APLIKACIJE

  Cigan, Alen

  2015-01-01

  Diplomsko delo predstavlja novosti, ki jih prinaša tehnologija HTML5 za spletne strani in mobilne aplikacije. Predstavljeni so vsi najpomembnejši novi elementi in funkcije, ki so del HTML5. Opisali smo tudi glavne prednosti in slabosti ter opravili pregled zgodovine razvoja HTML-ja. Da bi prikazali prednosti tehnologije HTML5, smo razvili hibridno aplikacijo za mobilne naprave, ki je zaradi HTML5 neodvisna od mobilnega operacijskega sistema.

 1. An Analysis of Selected Properties of ZA Alloys

  Gervais, E.; Barnhurst, R. J.; Loong, C. A.

  1985-11-01

  Zinc-aluminum (ZA) alloys are a relatively new family of zinc foundry alloys having superior melting and casting characteristics and attractive mechanical properties. The ZA-8 and ZA-12 alloys are moderate to high strength materials while ZA-27 is a high-strength alloy. All can be sand cast, permanent molded and pressure die cast. An extensive characterization program is being implemented to develop appropriate and reliable engineering data for designers. Property development in all aspects of ZA metallurgy is welladvanced. The data available on selected physical and mechanical properties of ZA alloys is compared here with the properties of traditional casting alloys.

 2. Posodobitev opreme za poučevanje industrijskih krmilj v Laboratoriju za industrijsko robotiko

  Žefran, Gregor

  2016-01-01

  V Laboratoriju za industrijsko robotiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) je bila za nadaljnje poučevanje industrijskih krmilj potrebna posodobitev zastarele študijske opreme. Več kot 20 let stare programirljive logične krmilnike (PLK) serije FX proizvajalca Mitsubishi je bilo potrebno nadomestiti z novimi, sodobnimi PLK istega proizvajalca serije FX3GE. Najprej smo spoznali nove krmilnike, nato smo načrtovali električno vezavo krmilnikov v delovnih postajah,...

 3. NADGRADNJA STROJA ZA UPOGIBANJE PLOČEVINE

  MARINČIČ, JANEZ

  2016-01-01

  Diplomska naloga predstavi izvedbo projekta posodobitve stroja za upogibanje pločevine v družinskem podjetju Marinčič s.p.. Posodobitev stroja je podjetju omogočila enostavnejše in kvalitetnejše proizvajanje kovinskih profilov. Projekt posodobitve stroja je obsegal analiziranje težave pri dolgotrajnosti mehanskih nastavitev horizontalne osi stroja, preučevanje različnih možnosti rešitve in ustrezno načrtovanje, izbiro primerne opreme, izdelavo električnih shem stroja, razvoj kode za progra...

 4. Virusi influence – izazov za imunosni sustav

  Markotić, Alemka

  2011-01-01

  Virusi influence stalni su izazov za naš imunosni sustav. Umnožavaju se u epitelnim stanicama dišnog sustava, izazivaju staničnu smrt čime smanjuju učinkovitost cilija, omogućavajući dodatno naseljavanje drugih patogena (Streptococcus pneumoniae). Receptori slični Tollu (TLR, engl. Toll-like receptor), kao ključne komponente prirođene imunosti, važna su karika u imunoreakcijama na virus influence. TLR7 važan je endosomski receptor za ssRN virusa influence nakon čega slijede signalni mehanizmi...

 5. Restos fósiles de vertebrados en el yacimiento de «El Recuenco» (Guadalajara

  Pérez, B.

  1999-04-01

  Full Text Available El Recuenco fossil site is a filling of material from several tertiary stratigraphical units. Fossil remains are strongly eroded, broken and included in clasts of different lithology. Fossils seems to be reworked with rests from different ages. The locality is proposed to be of Plio-Pleistocene age.El yacimiento de El Recuenco está constituido por un relleno de materiales que proceden de diversas unidades estratigráficas terciarias. Los restos fósiles presentes aparecen muy rodados, fragmentados y la mayoría incluidos en clastos de diferentes litologías. Muy probablemente se trata de fósiles reelaborados, habiéndose producido mezcla de faunas de distinta edad. Se propone una edad de formación plio-pleistocena para la génesis de este depósito.

 6. Primer registro de aves fósiles (Pelecaniformes: Pelecanidae y un probable Odontopterygiformes: Pelagornithidae para el Mioceno Superior de Costa Rica

  Ana L. Valerio

  2013-12-01

  Full Text Available Se registran por primera vez para Costa Rica restos de dos aves marinas fósiles (Aves: Pelecaniformes y Odontopterygiformes procedentes de la Formación Curré de edad Mioceno Superior. Estos hallazgos están asociados a sedimentos marino someros y concuerdan con otros vertebrados fósiles marinos asociados como cetáceos, tiburones y rayas.

 7. Delayed Response of Lake Area Change to Climate Change in Siling Co Lake, Tibetan Plateau, from 2003 to 2013.

  Yi, Guihua; Zhang, Tingbin

  2015-10-30

  The Tibetan Plateau is a key area for research on global environmental changes. During the past 50 years, the climate in the Siling Co lake area has become continuously warmer and wetter, which may have further caused the increase in Siling Co lake area. Based on the Siling Co lake area (2003 to 2013) and climate data acquired from the Xainza and Baingoin meteorological stations (covering 1966 to 2013), we analyzed the delayed responses of lake area changes to climate changes through grey relational analysis. The following results were obtained: (1) The Siling Co lake area exhibited a rapid expansion trend from 2003 to 2013. The lake area increased to 2318 km², with a growth ratio of 14.6% and an annual growth rate of 26.84 km²·year(-1); (2) The rate of air temperature increase was different in the different seasons. The rate in the cold season was about 0.41 °C per ten years and 0.32 °C in hot season. Precipitation evidently increased, with a change rate of 17.70 mm per ten years in the hot season and a slight increase with a change rate of 2.36 mm per ten years in the cold season. Pan evaporation exhibited evidently decreasing trends in both the hot and cold seasons, with rates of -33.35 and -14.84 mm per ten years, respectively; (3) An evident delayed response of lake area change to climate change is observed, with a delay time of approximately one to two years.

 8. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za) of Madagascar.

  Patrut, Adrian; Patrut, Roxana T; Danthu, Pascal; Leong Pock-Tsy, Jean-Michel; Rakosy, Laszlo; Lowy, Daniel A; von Reden, Karl F

  2016-01-01

  The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za) specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry) radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 9. AMS Radiocarbon Dating of Large Za Baobabs (Adansonia za of Madagascar.

  Adrian Patrut

  Full Text Available The article reports the radiocarbon investigation of Anzapalivoro, the largest za baobab (Adansonia za specimen of Madagascar and of another za, namely the Big cistern baobab. Several wood samples collected from the large inner cavity and from the outer part/exterior of the tree were investigated by AMS (accelerator mass spectrometry radiocarbon dating. For samples collected from the cavity walls, the age values increase with the distance into the wood up to a point of maximum age, after which the values decrease toward the outer part. This anomaly of age sequences indicates that the inner cavity of Anzapalivoro is a false cavity, practically an empty space between several fused stems disposed in a ring-shaped structure. The radiocarbon date of the oldest sample was 780 ± 30 bp, which corresponds to a calibrated age of around 735 yr. Dating results indicate that Anzapalivoro has a closed ring-shaped structure, which consists of 5 fused stems that close a false cavity. The oldest part of the biggest za baobab has a calculated age of 900 years. We also disclose results of the investigation of a second za baobab, the Big cistern baobab, which was hollowed out for water storage. This specimen, which consists of 4 fused stems, was found to be around 260 years old.

 10. PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE

  2012-01-01

  Diplomsko delo predstavlja planiranje in razvoj kadrov na Ministrstvu za zunanje zadeve. V prvem, teoretičnem delu smo se seznanili s kadrovsko politiko, njenimi načeli in cilji, definirali pojem kadrovska funkcija ter njene naloge. V nadaljevanju smo podrobneje opisali planiranje kadrov, ki je nujnost za sodobno organizacijo, saj so plani kadrov pomembno sredstvo za stabilno poslovanje in iskanje odgovorov, kaj je potrebno opraviti, da bi organizacija dosegla cilje, kdaj in kako ter katere v...

 11. Standardi in metode za specifikacijo zahtev programske opreme

  2015-01-01

  V tem diplomskem delu primerjam tri izbrane standarde in metode za pisanje specifikacij zahtev programske opreme. Metoda specifikacij IEEE 830 in metoda primerov uporabe predstavljata starejšo, medtem ko uporabniške zgodbe predstavljajo novejšo generacijo metod za pisanje specifikacij. Vsaka od metod je najprej predstavljena teoretično, nato pa še na praktičnem primeru. Za praktični primer smo vzeli kar študentom na Fakulteti za računalništvo in informatiko dobro poznani sistem E-študent. ...

 12. POSODOBITEV SPLETNEGA PORTALA E-GRADIV FAKULTETE ZA LOGISTIKO

  Kajba, Zoran

  2013-01-01

  V diplomskem delu opišemo posodobitev portala Blend.Fl iz sistema za upravljanje vsebin Joomla 1.0 na verzijo 2.5. Portal Blend.Fl vsebuje komponente za delo z elektronskimi gradivi. Opišemo sistem za upravljanje vsebin Joomla in njegove razširitve, kjer smo implementacijo komponent dodatno preučili in prikazali. Predstavimo tudi komponenti sistema e-gradiv in njuno delovanje. Komponenti sta namenjeni urejanju poglavij in gradiv, namenjenih študentom Fakultete za logistiko, v povezavi s h...

 13. Kvaliteta vode za napajanje goveda - čimbenik dobrobiti

  Marjanović, Siniša; Tofant, Alenka

  2008-01-01

  U radu je opisana važnost higijenske ispravnosti vode za napajanje za zdravlje, proizvodnost i dobrobit goveda. U laboratoriju je određena kvaliteta vode iz četiri izvorišta, ispitivanjem organoleptičkih, fizikalno-kemijskih i bakterioloških parametara. Uzorci koji nisu zadovoljavali uvjete Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće su dezinficirani, in vitro, u laboratoriju s dezinficijensima na bazi klora i vodikova peroksida. Zatim je u pokusu u praksi, dezinficirana voda za napaja...

 14. Geometrija za analitike učenja

  Divjak, Blaženka; Maretić, Marcel

  2016-01-01

  Analitike učenja usredotočene su na obrazovne izazove vezane uz postizanje svrsishodnog učenja. Vrednovanje postizanja ishoda učenja izrazito utječe na učenje. Međutim, podaci o procesu vrednovanja vrlo rijetko se koriste u postojećim analitikama učenja. Nadalje, postojeće implementacije i analize procesa istorazinskog (vršnjačkog) vrednovanja nisu zadovoljavajuće. Ovaj rad predstavlja izradu i upotrebu matematičkog modela za opis i računanje vezano uz istorazinsko vrednovanje. Razvijeni mode...

 15. Metode izbora oblika zuba za mobilne proteze

  2001-01-01

  U radu su opisane različite metode koje pomažu izboru umjetnih zuba za potpune proteze. Prva je poznata teorija još iz prošloga stoljeća, a temelji se na Hipokratovoj podjeli temperamenta na neurotične, sangvinične, bilijarne i astenične tipove, pri čemu svakom temperamentu odgovara određen oblik zuba. Tu je teoriju istisnula geometrijska teorija Leona Williamsa (početak prošloga stoljeća) koja povezuje oblik lica i oblik zuba. Prema Williamsu, konturna linija gornjih središnjih sjekutića uma...

 16. Frenulektomije - kada i zašto?

  Kopić, Vlatko; Perić, Berislav; Macan, Darko

  2004-01-01

  Podatci iz literature često su dijametralno suprotni što se tiče potrebe da se izvede kirurški zahvat kod perzistentnoga frenuluma, bilo da se radilo o njegovoj izravnoj povezanosti s dijastemom medijanom ili ne. Različita su mišljenja o najpovoljnijem vremenu za zahvat ili na redoslijed intervencije kirurga, odnosno ortodonta. Većina se autora slaže u tome da je zahvat potreban, ali i da se s njim ne treba žuriti. Pojedini autori smatraju kako treba pričekati da iznikne trajni očnjak, a d...

 17. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 18. Pravica do svobode dela za invalide

  2016-01-01

  Čeprav države in mednarodne skupnosti posvečajo posebno pozornost zaposlovanju invalidov, se le-ti v primerjavi z ostalimi ljudmi, še vedno soočajo z večjo brezposelnostjo, manjšimi možnostmi za uspešno kariero in slabšim plačilom. Tudi v Sloveniji imamo zakonske ukrepe in spodbude, ki so namenjene dvigu zaposljivosti invalidov in zagotavljanju enakih možnosti na področju zaposlovanja. V primerjavi z Veliko Britanijo, ki se osredotoča na enake možnosti invalidov pri zaposlovanju in delu ter t...

 19. La colección de Invertebrados Fósiles del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC

  Diéguez, C.

  1997-12-01

  Full Text Available The main goal of the present work is to spread the knowledge about the composition of fossil Invertebrates Collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales. An historical analysis of the collection has been carried out due to the influence of historical trayectory on its composition and state of preservation.

  El principal objetivo del presente trabajo es dar a conocer la composición de la colección de Invertebrados fósiles del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se realiza un análisis de la historia de dicha colección desde su inicio hasta nuestros días, cuyos avatares han ejecido influencia en su composición y estado de conservación.

 20. Priprava 3D modelov za 3D tisk

  2015-01-01

  Po mnenju nekaterih strokovnjakov bo aditivna proizvodnja (ali 3D tiskanje) spremenila proizvodnjo industrijo, saj si bo vsak posameznik lahko natisnil svoj objekt po želji. V diplomski nalogi so predstavljene nekatere tehnologije aditivne proizvodnje. V nadaljevanju diplomske naloge je predstavljena izdelava makete hiše v merilu 1:100, vse od modeliranja do tiskanja. Poseben poudarek je posvečen predelavi modela, da je primeren za tiskanje, kjer je razvit pristop za hitrejše i...

 1. Strategická analýza Citibank a. s.

  Boháčová, Michaela

  2007-01-01

  Bakalářská práce si za svůj cíl vytyčila problematiku strategické analýzy, která je důležitou součástí tvorby strategie. Výstupem strategické analýzy je SWOT analýza. Na závěr práce jsou uvedeny a zhodnoceny používané strategie, které utváří rámec hospodaření Citibank a. s. Stručný obsah: 1. Strategická analýza 1.1. Externí analýza 1.2. Interní analýza 1.3. SWOT analýza 2. Vize a poslání Citibank 3. Zhodnocení zvolené strategie 3.1. Konkurenční strategie 3.2. Investiční strategie 3.3. Strateg...

 2. Morfología comparada de los dientes humanos fósiles de Ibeas (Sierra de Atapuerca, Burgos

  Bermúdez de Castro, J. M.

  1987-08-01

  Full Text Available This paper contains a morphological and comparative study of 68 human fossil teeth recovered from the "Sima de los Huesos" site of the Cueva Mayor-Cueva del Silo karst system (Sierra de Atapuerca, Ibeas de Juarros, Burgos. The morphology of the Ibeas teeth conforms with a pattern of expansion of the anterior dentition characterizing all the Middle Pleistocene human populations, and with a pattern of structural reduction of the posterior teeth characterizing the European population of that period. The Ibeas teeth share several morphological traits with those of other European, North African and Asian Middle Pleistocene fossils. However, the tooth morphology of the European group, in which the Ibeas fossils are included, shows remarkable differences with that of the other groups. This fact permits to reinforce the thesis that a distinctive hominid lineage was established in Europe during the Middle Pleistocene. On the other hand, the Ibeas teeth bring forward new evidence to support the hypothesis of a close filogenetic relationship between the Middle Pleistocene European population and the Nearderthals and, accordingly, of a local evolution during that period and the Early Upper Pleistocene.Este trabajo contiene el estudio morfológico comparado de un total de 68 dientes humanos fósiles recuperados en la Sima de los Huesos, yacimiento situado en el sistema kárstico Cueva Mayor-Cueva del Silo (Sierra de Atapuerca, Ibeas de Juarros, Burgos. La morfología de los dientes de Ibeas se ajusta a un modelo de expansión de la dentición anterior que caracteriza a todas las poblaciones humanas del Pleistoceno medio, y a un modelo de reducción estructural de la dentición posterior que caracteriza a la población europea de dicho periodo. Los dientes de Ibeas comparten diversos rasgos morfológicos con los dientes de otros fósiles mesopleistocenos de Europa, norte de Africa y este de Asia. Sin embargo, el grupo europeo, en el que se incluyen los fósiles

 3. Technická analýza

  Kosek, Lukáš

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy fungování měnového trhu (Forex) a technických identifikátorů. Výstupem práce je portfolio strategií, které je aplikováno na měnové páry Euro/Americký dolar a Britská libra/Americký dolar. Obchodní strategie jsou navrhnuté v programu Adaptrade Builder pomocí genetických algoritmů a následně otestované v obchodní platf...

 4. Bibliografija Elze Jereb za obdobje 1965-2015

  Metka Šorli

  2015-12-01

  Full Text Available Pri izdelavi bibliografije mag. Elze Jereb so mi bili v oporo bibliografski zapisi v cobissu (73 od 152 enot, med drugim tudi pri iskanju originalnih besedil, dostopnih v Osrednji humanistični knjižnici Filozofske fakultete, NUK-u in drugih slovenskih knjižnicah. Kljub želji po čim izčrpnejši predstavitvi profesoričinega opusa bibliografija ni popolna.* Zavestno so izvzeti številni predmetni izpitni katalogi za tuje jezike, kjer je sodelovala pri redakciji splošnega besedila, ter vsi ponatisi izdaj. Vrsto let je bila soavtorica predmetnih izpitnih katalogov za maturo iz francoščine (izdaje v letih 1993-2008 za maturo 1995-2010 ter glavna urednica dveh publikacij, revije Vestnik za tuje jezike in književnosti (1982-1988 in skupaj z Dragom Druškovičem - Livre slovène (1976-1981, kar ni vključeno v spodnji, po letnicah urejeni prikaz. Iz slednjega se je prav gotovo izmuznil še kak profesoričin prispevek (npr. nekateri prevodi, gradivo za seminarje, namenjene osnovnošolskim in srednješolskim profesorjem francoščine ter prevajalcem.

 5. Plantas Fósiles del Grupo Choiyoi, Cordillera Frontal a la Latitud del río Mendoza

  Magdalena Koukharsky

  2011-06-01

  Full Text Available En este trabajo se dan a conocer los primeros restos fósiles hallados en sedimentitas, cuyo componente clástico es de origen volcánico, intercaladas en la Formación Tambillos del Grupo Choiyoi, Cordillera Frontal de Mendoza. Los mismos consisten en abundantes improntas de Sphenophyta en estado de preservación regular a malo. En la zona estudiada, las rocas de la Formación Tambillos, que son dominantemente volcánicas ácidas y de edad pérmica temprana a media según correlaciones regionales, se depositaron sobre una discordancia erosiva labrada en lavas andesíticas intensamente propilitizadas que se atribuyen a la Formación Portezuelo del Cenizo. Los restos vegetales se encuentran a unos 23 metros de la base, contenidos en niveles de areniscas finas y pelitas depositadas en un ambiente fluvial (microdelta, en los bordes de un lago y fueron coetáneas con los primeros episodios de volcanismo riolítico en la región. Si bien la flora encontrada no permite definir la edad, las formas presentes son comunes en niveles del Carbonífero superior-Pérmico y Triásico de Argentina.

 6. Peta obletnica prve slovenske revije za izobrazevanje odraslih

  Ana Kranjc

  2000-12-01

  Full Text Available RevijaAndragoška spoznanja, prva slovenska revija za izobraževanje odraslih, praznuje peto obletnico izhajanja. Člani uredniškega odbora se skupaj z avtorji in bralci veselimo tega jubileja. Pred očmi imamo začetna prizadevanja, da je revija sploh nastala, in nato prizadevanja za njen obstoj, pri pridobivanju novih sodelavcev, širjenju kroga bralcev in zagotavljanju materialnih sredstev, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na občasne težave. Večina truda pa je bila posvečena temu, da bi revija opravljala svoje osnovno poslanstvo.

 7. Eksperimentalno ispitivanje svojstava tetrafluoretilena za izradu dentalnih implantata

  1983-01-01

  Ispitivana je reakcija tkiva na tetrafluoretilen, s namjerom da se istraži mogućnost njegove upotrebe za konstrukciju dentalnih implantata. Pokusi su vršeni na miševima, kojima je uz bedrenu kost usađen implantat. Životinje su usmrćene u određenim vremenskim razmacima, a komadići tkiva koji su okruživali implantat pripremljeni su za histološku analizu. Kontrastnost Teflona ispitana je rendgenološki na izvađenim ljudskim zubima u koje je bio ugrađen implantat. Rezultati su pokazali da je Teflo...

 8. IZDELAVA SPLETNE STRANI S SPLETNIM SISTEMOM ZA UREJANJE VSEBIN WEEBLY

  Remškar, Urša

  2016-01-01

  S tem diplomskim delom smo želeli spoznati zakonitosti delovanja spletnega sistema za urejanje spletnih vsebin Weebly in z njegovo pomočjo izdelati spletišče za podjetje Urko Fishing Adventures, ki še nima lastnih spletnih strani. Te so v prvi vrsti namenjene predstavitvi ponudbe in enostavnejši komunikaciji z domačimi, predvsem pa tujimi strankami, ki jih zanima športni ribolov na slovenskih rekah. Izdelava spletišča je zajemala več korakov od zasnove projekta, njegovega vodenja in organizac...

 9. UPORABA TEHNOLOGIJ ZA ZAGOTAVLJANJE REVIZIJSKE SLEDI V PRODUKTIH ORACLE

  Arko, Samo

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo se osredotočili na ranljivost in varovanje občutljivih podatkov v podatkovnih bazah. Natančneje kako nam tehnologija Oracle Database Vault omogoča zavarovanje dostopa do teh podatkov. V začetku smo predstavili podatkovne baze in njihove največje nevarnosti. Nato smo predelali zakone ter standarde na področju osebnih podatkov, potrebe po revizijski sledi in informacijski varnosti. V zaključku pa smo predelali tehnologije za varovanje podatkovnih baz in vodenje revi...

 10. ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE

  Ščurec, Barbara

  2011-01-01

  Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji. Za vsako podjetje je zelo pomembna organizacijska klima, ki trenutno vlada. Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji. Klima predstavlja trenutno stanje v organizaciji in jo proučujemo na podlagi vprašalnikov. Pomaga nam spoznati različnost človekovega vedenja v organizaciji. Zato si podjetja prizadevajo uresničiti takšno klimo, ki bi nudila najbolj...

 11. PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

  Osterc, Miša

  2016-01-01

  Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja,...

 12. Kdo se izobražuje za partnerske odnose?

  Natasa Rijavec Klobučar

  2004-12-01

  Full Text Available V prispevku avtorica analizira znacilnosti udelezencev izobrazevanja za partnerske odnose, ki obiskujejo Solo za zakon. Podatke interpretira v skladu s sistemsko relacijsko teorijo, ki cloveka ne obravnava posamicno, marveč z vidika odnosov, ki jih dejavno oblikuje z drugimi. Rezultati raziskave kazejo, da so moski bolj zadovoljni s partnerskim odnosom kot zenske. Oboji pricakujejo, da bo izobrazevanje pomagalo izboljsati njihove partnerske odnose, ne pa tudi komunikacije z otroki. Svoje odnose vecinoma dozivljajo kot konfliktne. 0 tem prica tudi dejstvo, da jih najbolj privlacijo teme, ki pojasnjujejo genezo konfliktov in obravnavajo naCine reševanja.

 13. UPORABA ANALITIČNEGA HIERARHIČNEGA PROCESA ZA OCENJEVANJE KMETIJSKO-OKOLJSKIH UKREPOV PROGRAMA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

  Huehner, Monica Rudawiro

  2015-01-01

  V številnih primerih in rezultatih, ki smo jih pridobili v pričujoči doktorski disertaciji, smo eno prioritetno učinkovitost dodelili številnim kmetijsko-okoljskim ukrepom za doseganje osrednjega cilja, za ocenjevanje kmetijsko-okoljskih ukrepov. S tem smo dokazali, da so ti ukrepi enakovredno prispevali k doseganju osrednjega cilja. Rezultati, ki smo jih pridobili pri ocenjevanju, jasno kažejo, da ekološke in integrirane metode kmetijske pridelave najpomembneje prispevajo k doseganju zastavl...

 14. Los Rinoceróntidos fósiles del Mioceno inferior de Buñel (Valencia

  Belinchón, M.

  1984-04-01

  Full Text Available We have studied the fossil Rhinocerotidae from Buñol (Valencia, Spain. It is realized as stratigraphic synthesis of the deposit and dated as Orleanium Mammal Age (lower-middle Aragonium, which is equivalent to the 4b Neogene MammaL Unit (zonation of Mein, 1976. We conclude that the fossil association is a thanatocoenosis, with strongly rounded elements. The paleoenvironment, in which this association was accumulated, was a marsh zone in the distal part of an alluvial fan. Two species of Rhinocerotidae have been determined, one of the ,genus Acerotherium and another of the genus Dicerorhinus. The second is more abundant than the former and probably it would be adapted to a marshy habitat. We describe and figure the more representative material of both species.

  Se han estudiado los Rinoceróntidos fósiles de Buñol (Valencia. Se realiza una síntesis estratigráfica del yacimiento, estableciéndose su edad orleaniense (Aragoniense inferior-medio, equivalente a la zona 4b de la zonación de Mein (1975. Se concluye que el yacimiento corresponde a una tanatocenosis, con elementos fuertemente rodados, acumulada en una zona palustre situada en la parte distal de un abanico aluvial. Se han determinado dos especies de Rinoceróntidos: una, correspondiente al género Aceratherium, está poco representada y otra, asignable al género Dicerorhinus, es más abundante y probablemente estaba adaptada a un hábitat pantanoso. Se describe y figura el material más representativo de ambas especies.

 15. Effect of Zr on behavior of compressive creep in as cast ZA27 alloy

  魏晓伟; 沈保罗

  2003-01-01

  The effect of Zr on the behavior of compressive creep in as cast ZA27 alloy was investigated in the temperature range of 20-160 ℃ and under different compressive stresses in the range of 50-137.5 MPa with special apparatus. The results show that the primary compressive creep strains and steady creep rates of ZA27-Zr alloy and ZA27 alloy increase with increasing temperature and stress. However, the primary compressive creep strain and steady creep rate of the ZA27-Zr alloy are lower than that of the ZA27 alloy below 100 ℃, but higher at 160 ℃. The compressive creep behaviors in both ZA27-Zr alloy and ZA27 alloy obey an empirical equation lnt=C-nlnσ+Q/RT, and the exponent stress n is 3.63 for ZA27-Zr alloy and 3.46 for ZA27 alloy, respectively, the activation energy Q is 87.32 kJ/mol for ZA27-Zr alloy and 81.09 kJ/mol for ZA27 alloy. Different material structural constants are associated with different compressive creep behaviors in the alloy. The compressive creep rate in the alloy is controlled by the lattice diffusion of zinc and dislocation limb.

 16. SISTEM ZA ZAZNAVANJE PREMIKOV Z VLAKENSKIM MICHELSONOVIM INTERFEROMETROM

  Hribar, Jernej

  2016-01-01

  Magistrsko delo opisuje senzorski sistem, ki je namenjen zaznavanju premikov ljudi po nadzorovanem območju. Podrobno je opisano teoretično ozadje in pa praktična izvedba takšnega sistema. Predstavljeni so tudi rezultati in smernice za nadaljnje delo.

 17. Manipulacija rezultatima sportskih natjecanja - kaznenopravna odgovornost za kazneno djelo prijevare

  Matko Pajčić

  2011-12-01

  Full Text Available Manipulacija rezultatima sportskih natjecanja ima povijest vjerojatno jednako dugu kao i sport sam; međutim za pretpostaviti je da se prije radilo o rijetkim, izoliranim slučajevima. No, u novije vrijeme, a kao posljedica velike komercijalizacije sporta, takvo postupanje, koje je u pravilu koruptivne prirode, sve je učestalije. Riječ je o pojavi koja je vrlo često povezana s klađenjem, no ne nužno, budući da su prisutna i namještanja rezultata isključivo s ciljem postizanja određenog sportskog rezultata, npr. ostanka u određenom rangu natjecanja ili slično. U radu se razmatraju pojavni oblici tih radnji te mogućnosti kažnjavanja počinitelja navedenih protupravnih radnji temeljem normi kaznenog prava. Od više mogućnosti uspostavljanja kaznenopravne odgovornosti za više različitih kaznenih djela, u ovom radu će biti razmotrena samo kaznenopravna odgovornost za kazneno djelo prijevare, dok će razmatranje drugih kaznenih djela pod koja se obično povezuju s namještanjem rezultata sportskih natjecanja (primanje mita, davanje mita, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, protupravno posredovanje, zlouporaba položaja i ovlasti i dr. biti predmet potanjeg razmatranja u posebnom radu.

 18. Den za Dnjom võib omanikku vahetada / Dannar Leitmaa

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti populaarsemat venekeelset nädalalehte Den za Dnjom välja andva OÜ Merger Meedia juhi Andres Tiisleri sõnul käivad läbirääkimised ajalehe müügiks. Krediidiinfo andmetel on ettevõtte maksuvõlg 1,225 miljonit krooni

 19. Los mamíferos fósiles del distrito de Puente de Piedra (Xenarthra, Glyptodontidae; Artiodactyla, Camelidae, Lamini, Grecia, provincia de Alajuela, Costa Rica

  Eduardo A Pérez

  2013-12-01

  Full Text Available Se presenta el segundo registro fósil de la familia Camelidae, y primero del género Palaeolama para Costa Rica, hallado junto a placas de Glyptotherium. Esta asociación proporciona nuevos datos del Gran Intercambio Biótico Americano. El fósil del Camelidae consiste de un metapodial posterior izquierdo. Con base en estudios anteriores de hallazgos de mamíferos fósiles en localidades cercanas se le asigna una edad Irvingtoniano Temprano.

 20. Sistemática y bioestratigrafía de los nanofósiles calcáreos del Cretácico del sudeste de la cuenca Austral, Santa Cruz, Argentina

  Pérez Panera, Juan P.

  2010-01-01

  La denominación nanofósiles calcáreos reúne una cantidad de restos de organismos no necesariamente relacionados filogenéticamente y es más bien un término técnico antes que biológico. Se aplica a un grupo de fósiles que presentan un registro geológico que va desde el Triásico Tardío hasta la actualidad. En busca de una definición más precisa se han propuesto una serie de nombres que hacen referencia a los diferentes grupos de nanofósiles calcáreos y organismos relacionados. Las diferencias en...

 1. El camino de los fósiles: las colecciones de mamíferos Pampeanos en los museos franceses e ingleses del siglo XIX

  Podgorny, Irina

  2001-12-01

  Full Text Available This paper analyzes the history of South American fossil mammal collections, especially those stored at the Paris Muséum d’Histoire Naturelle in the mid 19th century. Presenting the work of A. Bravard, the paper focuses on three aspects: the provincial collectors’ practices, the fossil collection’s transactions and the competence among European museums as a ground for acquiring such collections.

  En este trabajo se analiza la formación de las colecciones de mamíferos fósiles de la región del Río de La Plata tomando, como caso particular, las del Museo de Historia Natural de París de mitades del siglo XIX. Presentando el trabajo de A. Bravard, se presta especial atención a la obra de los «amateurs» de provincia, a las transacciones de compra y venta de colecciones de fósiles y a la competencia entre museos como argumento para justificar las mismas.

 2. ANALIZA IN UPORABA ORODIJ CAAT ZA REVIZIJO INFORMACIJSKIH SISTEMOV

  2010-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili in uporabili orodja CAAT, ki služijo kot pomoč pri revidiranju informacijskih sistemov. Predstavili smo tri orodja, to so IDEA, TopCAATs in ACL. Povzeli smo njihove temeljne funkcije, ki so uporabne pri revidiranju. V nadaljevanju smo sestavili testni primer na katerem smo preizkusili vsako izmed omenjenih orodij. Tako smo ugotovili prednosti in slabosti teh orodij na sploh, ter za vsakega posebej.

 3. IZDELAVA IGRALNEGA POGONA IN UREJEVALNIKA ZA IZDELAVO 2D IGER

  Kerec, Bojan

  2015-01-01

  V tem magistrskem delu predstavimo postopek izdelave igralnega pogona. Nalogo začnemo z opsiom razvoja igralnih pogonov skozi čas in pregledom obstoječih rešitev. Nato podamo prednosti in slabosti izdelave lastnega igralnega pogona in ovrednotimo smotrnost izbire že obstoječega igralnega pogona. Nadaljujemo s predstavitvijo igralnega pogona, ki smo ga razvili. Predstavimo arhitekture in organizacije sistemov igralnega pogona, podamo kratek pregled implementacije najpomembnejših sistemov in ...

 4. Utjecaj materijala za pakiranje na kvalitetu Kačkavalja

  Goce Talevski

  2017-02-01

  Full Text Available U ovom radu ispitivan je utjecaj različitog ambalažnog materijala (A - kontrolni uzorak, B - polimerna emulzija, C - vosak i D - polimerna folija na kvalitetu Kačkavalja. Najnižu pH vrijednost imao je uzorak zaštićen voskom, što je rezultat zadržavanja nastalih organskih kiselina i plinova od strane ambalažnog materijala. Statistički značajan utjecaj ambalažnih materijala (p<0.01 bio je utvrđen kod sadržaja suhe tvari, proteina i pepela, dok statistička značajnost nije bila utvrđena kod sadržaja masti kod Kačkavalja. Proteolitički procesi bili su izraženiji kod uzorka zaštićenog voskom i polimernom folijom, s višim razinama topljivog dušika, primarnih i sekundarnih dušičnih spojeva i koeficijenta zrelosti u odnosu na kontrolni uzorak i uzorak zaštićen polimernom emulzijom.

 5. RAZVOJ UPORABNIŠKO PRIJAZNE INFORMACIJSKE REŠITVE ZA ERGONOMSKO ANALIZO PO METODI OWAS

  Kebe, Jaka

  2014-01-01

  Obravnavani problem diplomske naloge se dotika metode v ergonomiji za ocenjevanje in analizo obremenitve telesnih segmentov zaposlenih na delovnem mestu. Metoda OWAS, ali tuje Ovako Working Posture Analysing System, je ena izmed pogosto uporabljenih metod. Metoda OWAS je univerzalna metoda za določanje preobremenjenosti segmentov človekovega gibalnega sistema. Metoda skrbi za ergonomsko analizo, vendar do sedaj še nismo zasledili ergonomsko ustreznega računalniškega programa, ki bi olajšal iz...

 6. Priročnik za razvojno psihologijo v programu predšolska vzgoja

  Potočnik, Nejc; Batistič Zorec, Marcela; Prosen, Simona

  2015-01-01

  Priročnik, namenjen študentom 1. letnika programa predšolska vzgoja, vsebuje navodila za vaje, integrirano prakso in seminarje ter strokovna besedila. Poleg splošnih navodil za seminarje in vaje, vsebuje tudi posamezna navodila za šest nalog, ki jih študentje opravijo v vrtcu v okviru integrirane prakse. Študent oz. študentka mora pred začetkom vaje in izvedbo praktične naloge na določeno temo prebrati ustrezno strokovno besedilo. Vaje in strokovna besedila obravnavajo naslednje teme: opazova...

 7. PRIMER REGISTRO DE TERMITEROS FÓSILES PARA EL PLEISTOCENO TARDÍO DE LA REGIÓN MESOPOTÁMICA (ARGENTINA: IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES

  Georgina Erra

  2015-11-01

  Full Text Available RESUMENEn esta contribución se da a conocer el primer registro de termiteros fósiles para la región Mesopotámica de Argentina, y su disposición espacial, al tiempo que se discuten sus afinidades taxonómicas e implicancias paleoambientales. Las estructuras fósiles pertenecen a nidificaciones de insectos sociales atribuibles a miembros de la Familia Termitidae, y se ubican en la zona de contacto entre la base de la Fm. Toropí/Yupoí (Pleistoceno tardío y el tope de la Fm. Ituzaingó (Mioceno tardío-Plioceno. Se las identifica en los alrededores del Arroyo Toropí (28°36’ S y 59°02’ W, Departamento Bella Vista, provincia de Corrientes. El estudio de las nidificaciones y su disposición espacial se realizó en cinco campos de termiteros mediante su relevamiento y descripción morfológica. La morfología de las estructuras estudiadas coincide claramente con la de los nidos de termitas, en donde resulta característica una fuerte muralla externa. La caracterización de campo, yacencia, desarrollo, frecuencia, tamaños e interrelaciones de los termiteros fósiles y actuales sugieren una estrecha similitud con montículos del género Cornitermes. La morfología presente muestra también cierta semejanza con Tacuruichnus farinai, descripta para el Piso/Edad Marplatense (Plioceno de la región Pampeana. Por otro lado, el análisis fitolítico indicó que las cantidades y las morfologías fitolíticas son semejantes tanto en los termiteros actuales como en los fósiles. Desde un punto de vista paleoambiental, la abundancia de estos termiteros en el contacto entre las mencionadas unidades indicaría la existencia de suelos bien desarrollados, con abundante vegetación graminosa y condiciones húmedas y cálidas con estacionalidad marcada.ABSTRACTIn this contribution we show the first termite nests fossil record presence from the Mesopotamian region of Argentina and its spatial distribution. At the same time taxonomic affinities and

 8. Tikuvõileivaduell / Roman Zaštšerinski ; interv. Jaanus Kulli

  Zaštšerinski, Roman, 1978-

  2008-01-01

  Intervjuu kokk Roman Zaštšerinskiga, kes valmistas koos Imre Kosega ette Vabariigi Presidendi iseseisvuspäeva vastuvõtu menüü. Vt. samas: Roman Zaštšerinski menüü vabariigi presidendi vastuvõtul

 9. Tikuvõileivaduell / Roman Zaštšerinski ; interv. Jaanus Kulli

  Zaštšerinski, Roman, 1978-

  2008-01-01

  Intervjuu kokk Roman Zaštšerinskiga, kes valmistas koos Imre Kosega ette Vabariigi Presidendi iseseisvuspäeva vastuvõtu menüü. Vt. samas: Roman Zaštšerinski menüü vabariigi presidendi vastuvõtul

 10. VAŽNOST I UTJECAJ USLUGA ZA KARIJERU U PRIPREMI STUDENTATA PRIŠTINSKOG SVEUČILISTA ZA TRŽIŠTE RADA

  Beka, Arlinda; Nikoçeviq, Elmedina

  2012-01-01

  Razvoj karijere studenata Sveučilišta u Prištini je vrlo važan i potreban faktor za njihovu profesionalnu pripremu. Do prije 7 godina, studentima se nije nudila bila kakva pomoć u savjetovanju ili bila koja praktična pomoć koja bi im pomogla u profesionalnoj pripremi za tržište rada. S otvaranjem prvog Centra za razvoj karijere, na Sveučilištu u Prištini počelo je i podizanje svijesti studenata za razvoj karijere i istodobno, studenti su počeli da shvaćaju važnost profesionalne pripreme pr...

 11. MODEL E-PRIJAVE ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE

  Lekše, Vlasta

  2010-01-01

  V času vedno večjega razvoja elektronskega poslovanja in informatike na področju državne uprave, se prijava sklenitve zakonske zveze na Upravni enoti Ljubljana, še vedno vodi na zastarel način. V magistrski nalogi smo proučili možnost modernizacije ter poenostavitev tega procesa, predvsem skrajšanja časa od prijave do potrditve termina sklenitve zakonske zveze. Nadgradnja obstoječe aplikacije, ki bi omogočala spletno rezervacijo termina in lokacije za sklenitev zakonske zveze, bi bila zel...

 12. Uporaba geotermalne energije za proizvodnjo električno energije

  Gorenc, Janez

  2016-01-01

  V energetski politiki se danes vse več posveča obnovljivim virom energije. Med obnovljive vire prištevamo tudi geotermalno energijo, katere možnosti uporabe za proizvodnjo električne energije v Sloveniji obravnava to diplomsko delo. Geotermalna energija je pravzaprav toplota, ki je akumulirana v notranjosti zemlje kot posledica različnih dejavnikov. Tektonski premiki ustvarjajo pogoje v strukturi zemlje, ki omogočajo izkoriščanje akumulirane toplote. Postopek obravnave in priprave perspekt...

 13. Interaktivna naloga za haptičnega rehabilitacijskega robota

  BEZOVŠEK, LUKA

  2017-01-01

  V diplomski nalogi smo izdelali računalniški program v obliki interaktivne igre, ki skupaj z rehabilitacijskim robotom tvori celovit sistem za rehabilitacijo zgornjih okončin v primeru nevroloških poškodb. S pregledom področja računalniške tehnologije, vhodnih naprav in navidezne resničnosti smo predstavili področja uporabe računalniške grafike in robotike v praksi ter hkrati izpostavili tudi prednosti uporabe tovrstnih tehnologij na področju rehabilitacije. Predstavili smo tudi programsko ok...

 14. TRAVERTIN - ARHITEKTONSKI KAMEN ZA OBNOVU ZAGREBAČKE KATEDRALE

  Crnković, Branko; Poggi, Francesco

  1995-01-01

  Za obnovu zagrebačke katedrale umjesto dosada ugrađenog litotamnijskog vapnenca ugrađuje se rimski travertin San Pietro classico iz ležišta u bazenu Acque Albule nedaleko Rima. Opisani su geneza i svojstva travertina. Izložene su razlike u genezi i svojstvima travertina i sedre. Travertin i sedra su tvorevine različitih genetskih procesa i ne mogu se međusobno poistovjećivati. Travertin je arhitektonski kamen od svjetskog značenja, a sedra od lokalnog, eventualno regionalnog.

 15. Analiza razvojnih okruženja za PLC

  Rešetar, Dejan

  2016-01-01

  U radu je provedena analiza sljedećih razvojnih okruženja za PLC (eng. Programmable Logic Controller): em4 soft, Step-7/MicroWIN v4.0, Codesys v3.5 i SoMachine Basic v1.4 SP1. Napravljen je i kratak uvod u povijest PLC-a kako bi se objasnio razlog razvoja PLC tehnologije. Sva navedena programska okruženja su instalirana na isto računalo te su istražene prednosti i nedostatci. Osim rada s programskim okruženjima PLC sustava, obrađene su komponente PLC sustava, PLC komunikacija i programski jez...

 16. Idejna zasnova centra za mlade s posebnimi potrebami

  2016-01-01

  Diplomska naloga obravnava temo, ki se nanaša na življenjski standard ljudi s posebnimi potrebami. Posredno prav tako revitalizira degradirano območje v Celju na lokaciji ob Mariborski cesti, kjer je nekdaj stala stavba Rakušovega mlina. Pripravljena je idejna zasnova centra za mlade s posebnimi potrebami, s poudarkom na kvalitetnejših pogojih in možnostjo raznolike dodatne izobrazbe, ki bi jim omogočila večjo samostojnost in samozavest v nadaljnjem življenju. V prvem delu je predstavlj...

 17. Friction and wear behavior of TiC particle reinforced ZA43 matrix composites

  谢贤清; 张荻; 刘金水; 吴人洁

  2001-01-01

  TiC/ZA43 composites were fabricated by XDTM and stirring-casting techniques. The tribology properties of the unreinforced ZA43 alloy and the composites were studied by using a block-on-ring apparatus. Experimental results show that the incorporation of TiC particles improves the microstructure of ZA43 matrix alloy. The coefficient of friction μ and the width of worn groove decrease with the increase of TiC volume fraction φ(TiC). The width of worn groove and μ of the composite during wear testing increase with increasing the applied load. Metallographic examinations reveal that unreinforced ZA43 alloy has deep ploughing grooves with obvious adhesion phenomenon, whereas TiC/ZA43 composites have smooth worn surface. Delamination formation is related to the fatigue cracks and the shear cracks on the surface.

 18. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4/2013

  Mladen R. Tišma

  2013-12-01

  Full Text Available Višenamenski borbeni avion MiG-29M/M2 preimenovan u MiG-35/D; Tekstron razvija laki jurišnik i izviđač; Boing i Saab o mogućnosti da ponude Gripen na konkursu T-X za novi avion za obuku američkog ratnog vazduhoplovstva; Predstavljena trenažna verzija ruskog borbenog helikoptera Mi-28; Nemački Evrofajteri dobijaju sposobnost za lovačko-bombarderska dejstva tek 2017. godine; Prikazan prototip S-350 Vitjaz, novog ruskog raketnog sistema za protivvazduhoplovnu odbranu; Poljskom RV-u isporučeni prvi modernizovani lovci MiG-29; Počela proizvodnja argentinskih školsko-borbenih aviona IA-63 Pampa III; Kineska borbena bespilotna letelica spremna za letna opitivanja; Helikopter Mi-8MSB oborio visinski rekord; Turski školski avion HÜRKUŞ izveo prvi let.

 19. Načrtovanje virtualne in realne robotske celice za navarjanje z ATIG postopkom z robotom ACMA XR701

  Leskovar, Jure

  2015-01-01

  Magistrsko delo obsega najprej akcije, ki so potrebne za vzpostavitev robota ACMA XR701 za potrebe navarjanja. Najprej je bilo potrebno skonstruirati držalo varilnega gorilnika in pripravo za formiranje korena zvarnih spojev (zaščito korena). Slednja omogoča tudi zvezno nastavitev po višini, kar omogoča nastavljanje dolžine obloka pri navarjanju. Sledilo je ročno programiranje robota od točke do točke za potrebe navarjanja. Prav tako se je robot programiral v virtualnem krmilniku in od tu se ...

 20. Constructional Profile of the Verbal Prefix ZA-: A Comparative Study of Russian and Polish

  Wojciech Lewandowski

  2011-02-01

  Full Text Available In this paper we investigate the semantic and syntactic properties of the prefix ZA- in Russian and Polish against the background of the Locative Alternation. We provide lists of alternating verbs for Russian and Polish and examine their occurrences with the prefix ZA- as presented in the Russian National Corpus and the Polish National Corpus. While the literature on the prefix ZA- mainly offers semantic analysis, we look at the “constructional profile” of ZA-, i.e. the relative frequency distribution of the two locative constructions for each ZA-verb. Our data suggest that there are both similarities and differences in the syntactic behavior of the corresponding ZA-verbs in Russian and Polish, although in general there is a strong tendency for ZA- to be used in the Goal-Object construction. We provide evidence that both constructions are possible with verbs like ‘hang’ and ‘pour’, which, according to lexical approaches, should not alternate. Our study fortifies the idea that prefixes and constructions correlate and that the Locative Alternation is construction-driven. The data analyzed also indirectly supports the classification of alternating verbs as “manner”, “path” and “hybrid”.

 1. APLIKACIJA IOS ZA METEOROLOŠKE PODATKE IN ZAJEMANJE Z RASPBERRY PI IZ VREMENSKE POSTAJE

  Prša, Denis

  2016-01-01

  Za diplomsko nalogo smo razvili skupek aplikacij s katerimi obdelamo podatke iz vremenske postaje in jih prikažemo uporabniku. Podatke s pomočjo programske opreme zajemamo, pošiljamo, shranjujemo in prikazujemo uporabnikom. Za diplomsko delo smo razvili aplikacijo za mobilne operacijske sisteme iOS 9. Pri ustvarjanju aplikacije smo uporabili različne komponente in tehnologije, kiatere so bolj podrobno opisane v nadaljevanjuSpoznali bomo na kak način smo razvijali aplikacijo in kaj vse smo upo...

 2. Vpliv spremembe dimenzij mostička na razporeditev napetosti v gravuri utopnega orodja za kovanje

  Salobir, Andrej

  2016-01-01

  Magistrsko delo prikazuje uporabo računalniških simulacij na področju kovanja v vročem. Na primeru kovanja ojnice, je s pomočjo računalniških simulacij in CAD programske opreme prikazana optimizacija geometrije kovaškega orodja. Izvedene so povezane simulacije procesa kovanja za izhodiščno in optimizirano geometrijo. Za 3D modeliranje je uporabljen programski paket Siemens NX 9.0, za izvedbo simulacij pa programski paket DEFORM 3D. Optimizacija geometrije utopnega orodja vključuje spremem...

 3. Balet v luči dijakov Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru

  Kmetec, Breda

  2016-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Balet v luči dijakov Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru smo v začetku predstavili s krajšim teoretičnim pregledom zgodovine plesa skozi obdobja. Več pozornosti smo v nadaljevanju namenili baletni umetnosti. Predstavili smo balet od izvora do 20. stoletja, oblačila v baletu, ki so se skozi obdobja spreminjala, baletni prostor, ki je ključnega pomena za učenje in poučevanje baleta. Nato smo teoretični del diplomskega dela smiselno povezali z empiričnim, zato ...

 4. Osiguravanje međuoperabilnosti za Internet stvari: iskustvo s testiranjem CoAP protokola

  Chen, Nanxing; Viho, César; Baire, Anthony; Huang, Xiaohong; Zha, Jiexi

  2014-01-01

  Constrained Application Protocol (CoAP) je specijalizirani prijenosni protokol, dizajniran za realizaciju međuoperabilnosti uz ograničene mrežame i čvorove za primjene poput pametne energije, automatizacije u zgradarstvu itd. Kao važan i sveprisutan protokol za Internet stvari CoAP bi mogao biti implementiran kod velikog broja pametnih uređaja kako bi se ostvarile kooperativne usluge. Zbog toga je od velike važnosti postic´i visoku razinu međuoperabilnosti CoAP implementacija. U tom kontekstu...

 5. Prve odluke Međunarodnog suda za pravo mora : (komentar)

  Vokić Žužul, Marina

  1999-01-01

  Prvi postupak pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu pokrenut je 13. studenoga 1997. godine u slučaju uzapćenja broda ''Saiga''. Država zastave broda Sveti Vincent i Grenadini podnijela je Sudu zahtjev za hitno oslobađanje broda i njegove posade, pozivajući se na članak 292. Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine. Svi suci, njih dvadeset i jedan, donijeli su 4. prosinca 1997. jednoglasnu odluku da je Sud nadležan za rješavanje toga predmeta. Glasujući 12 : 9 Sud je zaključio da ...

 6. Taktička primjena sustava za dobivanje komprimirane pjene

  Bognolo, Dario; Kršulja, Marko; Zeoli, Teodor

  2014-01-01

  CAFS je sustav za gašenje komprimiranom pjenom (Compressed Air Foam System) koji omogućuje aktivno i preventivno gašenje požara, a pogodan je kada požar poprima obilježja nekoliko vrsta požara. Zahvaljujući mogućnosti finoga doziranja vlažnosti pjene, višestruko se povećava učinkovitost samo jednoga spremnika vode na vatrogasnom vozilu. Ova karakteristika dolazi do izražaja poglavito u sredinama s ograničenim količinama vode. Dobro prianjanje na površine svih vrsta čini komprimiranu pjenu izu...

 7. Tepelná analýza Gunnovy diody

  Chára, Pavel

  2010-01-01

  Cílem bakalářské práce byla tepelná analýza Gunnovy diody. Model Gunnovy diody zahrnující tepelné jevy byl analyzován programem COMSOL Multiphysics. Dalším úkolem bylo navrhnout pro diodu vhodný chladič a jeho správnou funkci ověřit simulacemi. The aim of bachelor’s project has been thermal analysis of Gunn diode. Gunn diode model involving thermal effects was analyzed in COMSOL Multiphysics. Another task was to design a suitable heat sink for diode and its proper function to verify simula...

 8. Paleoecología: el uso de los quironómidos fósiles (Diptera: Chironomidae en reconstrucciones paleoambientales durante el Cuaternario en la Patagonia

  Julieta MASSAFERRO

  2009-01-01

  Full Text Available Entre los indicadores biológicos lacustres más utilizados en las reconstrucciones ambientales, se encuentran el polen, los ostrácodos y las diatomeas, y entre los insectos, los coleópteros y los quironómidos. Este grupo ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, debido a los resultados prometedores que se han obtenido en reconstrucciones climáticas realizadas en América del Norte y Europa. En América del Sur, el uso de los quironómidos fósiles en estudios cuaternarios es relativamente limitado, principalmente por su escaso conocimiento taxonómico regional. La mayor parte de estos estudios fueron realizados en lagos glaciares patagónicos de Argentina y Chile. Las larvas de quironómidos constituyen una valiosa herramienta paleolimnológica, por ser un grupo de organismos altamente sensible a cambios ambientales, tanto naturales como artificiales. Además, es un grupo de insectos ampliamente distribuido y con una abundancia y diversidad relativamente altas. Sus cápsulas cefálicas se preservan en los sedimentos lacustres y poseen caracteres importantes que permiten identificar géneros y muchas veces especies. El estudio de los ensambles de quironómidos en sedimentos lacustres puede ser utilizado con distintos objetivos, por ejemplo, para estudios de eutrofización, ya que responden rápidamente a cambios en la concentración de nutrientes, materia orgánica y otros elementos, como metales pesados. No obstante, uno de los potenciales más importantes de este grupo de insectos es su sensibilidad a los cambios de temperatura, por este motivo, la aplicación más importante de su estudio en sedimentos se centra en las reconstrucciones climáticas. Esta contribución es una síntesis de los resultados de los trabajos publicados en la Patagonia argentina y chilena, sobre la base del uso de los quironómidos fósiles en reconstrucciones paleoambientales.

 9. Koristi Inbound Marketing pristopa za slovenska izvozna podjetja v dobi globalizacije

  Vutkovič, Vanja

  2016-01-01

  Globalizacija vključuje veliko stvari: mednarodni pretok idej in znanja, izmenjavo kultur, globalno civilno družbo, in globalno okoljsko gibanje. Diplomsko delo pa govori predvsem o ekonomski globalizaciji, ki je posledica tesnejšega gospodarskega povezovanja držav, večjega pretoka blaga in storitev, kapitala in delovne sile in kako lahko slovenska podjetja izkoristijo Inbound marketing, da bodo več prodala v tujini. Z razvojem globalizacije se je pojavila posebna oblika mednarodnega po...

 10. Data of evolutionary structure change: 2ARDA-2O9ZA [Confc[Archive

  Full Text Available 2ARDA-2O9ZA 2ARD 2O9Z A A NKPIKNIVIVGGGTAGWMAASYLVRALQQQANITLIESA...EGTSEARELDGGPDHFYHSFGLLKYHEQIPLSHYWFDRSYRGKTVEPFDYACYKEPVILDANRSPRRLDGSKVTNYAWHFDAHLVADFLRRFATEKLGVRHVEDRVEHVQRDA...2ARD A 2ARDA 2ARD A 2ARDA KRWAV-ERGVN 2 2ARD A 2ARDA

 11. Microstructure and Tensile Behaviour of B4C Reinforced ZA43 Alloy Composites

  Adaveesh, B.; Halesh, G. M.; Nagaral, Madeva; Mohan Kumar, T. S.

  2016-09-01

  The work is carried out to investigate and study the mechanical properties of B4C reinforced ZA43 alloy metal matrix composites. In the present work ZA43 alloy is taken as the base matrix and B4C particulates as reinforcement material to prepare metal matrix composites by stir casting method. For metal matrix composites the reinforcement material was varied from 0 to 6 wt.% in steps of 3 wt.%. For each composite, the reinforcement particulates were preheated to a temperature of 300°C and dispersed into a vortex of molten ZA43 alloy. The microstructural characterization was done using scanning electron microscope. Mechanical properties like hardness, ultimate tensile strength and yield strength were evaluated as per ASTM standards. Further, scanning electron microphotographs revealed that there was uniform distribution of B4C particulates in ZA43 alloy matrix. Hardness, ultimate tensile strength and yield strength increased as wt.% of B4C increased in the base matrix.

 12. RAZVOJ VIRTUALNEGA MODELA ČLOVEŠKE ROKE ZA ERGONOMSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV

  Harih, Gregor

  2014-01-01

  Velik del ročnih opravil je še vedno opravljen s pomočjo ročnih orodij. Pravilna zasnova ročaja orodja je tako lahko ključnega pomena za preprečevanje obolenj. Obstoječe metode načrtovanja upoštevajo valjaste ročaje in podajajo smernice za določitev optimalnih premerov za povečanje zmogljivosti in zviševanje udobja ob zmanjševanju možnosti za nastanek akutnih in kumulativnih travmatičnih obolenj. Oblika ročaja in materiali ročaja doslej niso bili podrobneje raziskani, kar bi imelo vpliv na iz...

 13. Data of evolutionary structure change: 1DTGA-1B7ZA [Confc[Archive

  Full Text Available 1DTGA-1B7ZA 1DTG 1B7Z A A ---KTVRWCAVSEHEATKCQSFRDHMKSVIPSDGPSVAC...VAVVRKSDADLTWNSLSGKKSCHTGVGRTAAWNIPMGLLFNQTGSCKFDKFFSQSCAPGADPQSSLCALCVGNNENENKCMPNSEERYYGYTGAFRCLAEKAGDVAFV...> 0 1DTG A 1DTGAA 1DTGA LFSSP-HGKDL 1DTGA HMKSVIPSDGPSV

 14. Wear-Resistance Performance of ZA-27 Alloys Reinforced by Rare Earth Compounds

  2000-01-01

  The morphology of ZA-27 alloy reinforced by RE compounds and its wear-resistance were studied. It is found that some nodular second phases appear due to the addition of Si and RE, which can disperse in grain boundaries or between dendrite crystals so that the alloy has been refined. Energy spectrum analysis of scanning electron microscope shows that the second phases are complex compounds containing RE, Al, Zn and Si. The micro-hardness test indicates that micro-hardness values of the compounds are higher than those of the matrix. The wear-resistance of ZA-27 alloy reinforced by RE compounds is 4 times as high as that of ZA-27 alloy and also higher than that of ZA-27 alloy containing Si phase. The impact toughness of the alloy containing RE and Si is higher than that of the alloy containing Si.

 15. Loodusfotograaf Sven Začek saab lindudega sõbraks / interv. Kristjan Roos

  Začek, Sven, 1980-

  2012-01-01

  Tartu lähedal Kõrvekülas elavast 31-aastasest loodusfotograafist Sven Začekist sai Remo Savisaare ja Priit Vesilinnu kõrval kolmas eestlane, kelle fotosid on avaldanud mainekas loodusajakiri National Geographic

 16. Sliding wear and friction behavior of ZA-27 alloy reinforced by Mn-containing intermetallic compounds

  龙雁; 李元元; 张大童; 邱诚; 陈维平

  2002-01-01

  A ZA-27 alloy reinforced with M n-containing intermeta llic compounds was prepared and its tribological behaviors were investigated. By adding Mn, RE, Ti and B into ZA-27 alloy, the test alloy (ZMJ) was fabricated by sand casting. Microstructural analysis shows that considerable amount of Mn-containing intermetallic compounds such as Al5MnZn, Al9(MnZn)2 and Al65 Mn(RE)6Ti4Zn36 are formed. Compared to ZA-27, ZMJ shows better wear resistance, lower friction coefficient and lower temperature rise of worn surface under lubricated sliding condition. ZMJ also shows the lowest steady friction coefficient under dry friction condition. The wear resistance improvement of ZMJ is mainly attributed to the high hardness and good dispersion of these Mn-containing intermetallic compounds. It is indicated that the intermetallic compounds play a dominant role in reducing the sever adhesive and abrasive wear of the ZA-27 alloy.

 17. Loodusfotograaf Sven Začek saab lindudega sõbraks / interv. Kristjan Roos

  Začek, Sven, 1980-

  2012-01-01

  Tartu lähedal Kõrvekülas elavast 31-aastasest loodusfotograafist Sven Začekist sai Remo Savisaare ja Priit Vesilinnu kõrval kolmas eestlane, kelle fotosid on avaldanud mainekas loodusajakiri National Geographic

 18. Antibakterijski učinak materijala za punjenje korijenskih kanala, podloge i ispune kaviteta

  Suzana Ferk

  2011-02-01

  Full Text Available Cilj Ispitati antibakterijski učinak materijala za endodontsku opskrbu zuba. Metode Testom difuzije u agaru ispitivana su punila korijenskih kanala Ketac Endo, AH Plus, Diaket i gutaperka. Od materijala za podloge ispitivani su Cink Oksid/Eugenol cement, staklenoionomerni cementi Fuji II LC Improved i Ketac Cem, te Phosphatcement i Harvard cement. Kao materijali za deinitivne ispune ispitivani su amalgam, Ketac Molar i Fuji II LC Improved. Pri tomesu rabljene bakterije Streptococcus mutans, Streptotoccus mitis,Lactobacillus species, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,te polimikrobna suspenzija. Za svaku ispitivanu bakteriju na inokulirane ploče krvnog agara raspoređeni su uzorci materijala. Rezultati Antibakterijski učinak imali su slijedeći materijali: punila kanala - Diaket, AH Plus, Ketac Endo, a za podloge: Cink Oksid/ Eugenol cement, Phosphat i Harvard cement. Antibakterijskiučinak nisu pokazali amalgam, gutaperka, Fuji II LC Improved, Ketac Cem i Ketac Molar. Diaket je pokazao statistički značajno jači antibakterijski učinak naspram AH Plusa, Ketac Endoa i gutaperke(ps.mitis<0,05; ps.mutans<0,05; plactobacillus<0,05; penterococcus<0,05; pstaphilococcus<0,05; ppolimikrobni<0,05. Od materijala za podloge snažniji antibakterijski učinak pokazali su Phosphat cement, Harvard cement i Cink Oksid/Eugenol (ZnOE (p<0.05 prema Fuji II LC Improved i Ketac Cemu. Zaključak Prema rezultatima ovog istraživanja, s obzirom da materijali za ispune nisu pokazali antibakterijski učinak, prednost pri odabiru materijala za punjenje kanala i podloge treba dati materijalima s iskazanim najjačim antibakterijskim učinkom, kao što su Diaket i Phosphat cement.

 19. PREGLED REŠITEV ZA UVEDBO E-POSLOVANJA V MALIH PODJETJIH

  Radaković, Milan

  2012-01-01

  V sodobnem času se zavedamo pomembnosti informacijskih tehnologij in njihovega vpliva na kakovost dela v podjetjih, učinkovitost, organiziranost in inovativnost. Ponudba sodobnih informacijskih tehnologij in programov je na današnji dan zelo široka. Za pravilno izbiro potrebne tehnologije sta potrebna predhodni pregled in analiza obstoječe ponudbe. V diplomskem delu smo želeli narediti delni pregled aktualnih ponudb za mikro in mala podjetja s poudarkom na prednostih in slabostih posameznih r...

 20. VARNOSTNA TVEGANJA PRI RAZVOJU INFORMACIJSKIH REŠITEV S POMOČJO SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE VSEBIN

  Leskovar, Uroš

  2015-01-01

  V diplomskem delu je obravnavana problematika varnostnih tveganj pri razvoju in uporabi informacijskih rešitev kadar uporabljamo sisteme za upravljanje vsebin. Varnost v informacijskih sistemih je pogosto ogrožena, kljub vedno novejšim tehnologijam. Diplomsko delo zajema splošen opis treh najpogostejših sistemov za upravljanje vsebin, primerjavo preteklih testiranj sistemov, varnostno testiranje s pomočjo navodil drugih organizacij in pregled najpogostejših nevarnosti. Ugotovljeno je bilo, da...

 1. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 3/2013

  Mladen R. Tišma

  2013-10-01

  Full Text Available Lasta ponovo leti;Objavljeni novi taktičko-tehnički podaci za MiG-29M/M2;Saab razvija palubni Sea Gripen i opciono bespilotni Gripen OP;Čengdu prikazao model dvosede verzije aviona FC-1;Prikazan transportni avion C296W;Američka Kopnena vojska izabrala Bell V-280 Valor za svoj JMR-TD program 

 2. Prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem

  Zupančič, Marko

  2014-01-01

  Raziskava obravnava prilagoditev agilne metode za integracijo EDMS v obstoječi informacijski sistem. Problemsko stanje, ki ga v konkretnem poslovnem sistemu zaznavajo, je pomanjkanje definirane metodologije za integracijo EDMS, povprečna prekoračitev planiranih projektnih rokov od 20 % do 50 %, oteženo sledenje sprememb projekta, pomanjkanje testiranja in nedefinirano določanje prioritet zahtevam. Podan je pregled strokovne literature o agilnih metodah, EDMS, BPMN. Ugotovljeno je, da dok...

 3. Estudio paleobotánico de estróbilos y maderas subfósiles holocenas en el yacimiento de Cevico Navero (Palencia, España

  Roig, Sonia

  1997-06-01

  Full Text Available This paper reports results of work at the Cevico Navero site in Palencia, Spain. Macro- and microscopic study of the subfossil cones and trunks found at the site has permitted their identification to the species Pinus nigra. Radiocarbon dating of the wood indicates that this pine species was present in the región 3,500 years ago. The results are discussed in the context of other relevant literature. The dynamics of vegetation cover in the study área and the paleochorology of P. nigra are considered.Se exponen en este artículo los resultados del trabajo llevado a cabo en el yacimiento de Cevico Navero (Palencia, España en el que han sido hallados restos subfósiles de estróbilos y troncos. El estudio mediante anatomía comparada -macro y microscópica- de dichos materiales ha permitido asignarlos a la especie Pinus nigra. La datación radiocarbónica de la madera revela la presencia de esta especie de pino en esa zona de la provincia de Palencia hace unos 3.500 años. Con estos datos y otros bibliográficos se hace una discusión acerca de la posible dinámica de la cubierta vegetal en el ámbito geográfico considerado, así como de la paleocorología del propio P. nigra

 4. Tehnika za proizvodnju hrane u terenskim uslovima / Technology for food preparation in field conditions

  Branko M. Tešanović

  2010-10-01

  Full Text Available U terenskim uslovima osnovna sredstva za pripremanje hrane su pokretne kuhinje. One se koriste u miru za vreme izvođenja vežbi, logorovanja, za obuku vojnika kuvara i u vojnim školama za obuku studenata i učenika intendantske službe. Izuzetno, mogu se koristiti za kuvanje jela kada se vojni restorani adaptiraju ili se zbog drugih razloga hrana ne može pripremati u njima. U Vojsci Srbije danas su u upotrebi sledeće vrste pokretnih kuhinja: kuhinja autoprikolica od 250, 200, 300 i 400 l i kuhinja tovarna od 25 l. Za pripremu hrane u terenskim uslovima OS NATO koriste veoma raznovrstan park poljskih tehničkih sredstava. / In field conditions, the basic means for food preparation are mobile kitchens. Mobile kitchens are used in peace time during exercise and camping as well as for training military chefs and students of logistic support in military schools. Exceptionally, they can be used for cooking meals when repairing or adapting military restaurants or for some other valid reasons. In the Army of Serbia today, there are the following types of mobile kitchens: mobile kitchen 250, 200, 300 and 400 l and a kitchen pack of 25 l. For the preparation of food in field conditions, NATO forces use a very versatile choice of field technical resources.

 5. Konkretizacija pojma trajnostnega prostorskega razvoja za oceno osveščenosti otrok in mladostnikov

  Andreja Istenič Starčič

  2009-01-01

  Full Text Available Prispevek je usmerjen k celovitemu sooblikovanju pogojev za tvorno izobraževanje o učinkovitih, konkretnih prispevkih k trajnostni razvojni usmeritvi, s poudarkom na grajenem okolju oziroma arhitekturi. Opredeljuje vlogo izobraževanja o grajenem okolju oziroma arhitekturi v konceptu trajnostnega razvoja; določa izhodišča za prilagajanje načinov posredovanja arhitekturnih vsebin ter opredeljuje izobraževalne vsebine in njihove predstavitve glede na razvojne sposobnosti ciljne publike. Predstavlja torej razmislek o opredmetenju pojma trajnostni prostorski razvoj za oceno osveščenosti otrok in mladostnikov o »trajnostnih arhitekturnih« temah ter tudi za ugotavljanje usposobljenost vzgojiteljev in učiteljev za posredovanje znanja s področja grajenega okolja v povezavi s trajnostnim razvojem. Konkretizacija pomeni izbor in vizualizacijo aktualnih konkretnih pojavov v prostoru za izbrano ciljno publiko – v prispevku so prikazani vzorčni primeri. Prispeva k razvoju »kulturne« dimenzije trajnosti prostorskega razvoja. Prizadevanja vodijo k razvoju sistema vseživljenjskega učenja o arhitekturi ter njenem vplivu na naš vsakdan in naš jutri.

 6. Brezžično upravljanje mikrokrmilniškega sistema za enosmerne električne pogonske sklope

  OKORN, UROŠ

  2016-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen sistem za brezžično komunikacijo pogonskih sklopov, upravljan z mikrokrmilnikom. Opisani sta celotna zgodovina razvoja sistema in razširitev opravil, ki jih sistem upravlja. Razlog za razvoj takega sistema je bila nefleksibilna izbira med že narejenimi enostavnimi sistemi PLC ter cena za namenske, prilagojene sisteme po meri. V delu je opisana izdelava tiskanega vezja in programa za pripadajoči mikrokrmilnik ter brezžična povezava oddajnega daljinskega upravl...

 7. The ZaP Flow Z-Pinch Project

  Shumlak, U.; Golingo, R. P.; Nelson, B. A.; Crawford, E. A.; Forbes, E. T.; den Hartog, D. J.; Holly, D. J.; Nagata, M.

  2000-10-01

  Linear analysis shows that a sheared axial plasma flow can stabilize the m=1 kink instability in Z-pinches. This threshold value of flow shear can be satisfied with a peak flow velocity which is less than the Alfven speed for wavelengths typically seen in Z-pinch plasmas. Nonlinear simulations support the stabilizing effect. The ZaP Flow Z-Pinch Project seeks to experimentally verify this theory by generating Z-pinch plasmas with an inherent axial flow. The experiment produces Z-pinch plasmas which are 50 cm in length by initiating the plasma with a one meter coaxial gun. The coaxial gun generates the axial plasma flows. After leaving the coaxial gun the plasma assembles along the axis to form a flow Z-pinch. Magnetic probes measure the acceleration and assembly process, as well as, the evolution of the azimuthal mode fluctuation level. Axial flow profiles are determined by measurements of the Doppler shifts of impurity lines. Time-dependent density measurements are made using a laser interferometer. Gross plasma motion is determined by using a fast framing camera to detect visible emission. Recent results show a period of diminished fluctuation level when the plasma flow velocity is large. An overview of the experimental program and results will be presented.

 8. Presencia del género Stegomastodon entre los restos fósiles de mastodontes de Chile (Gomphotheriidae, Pleistoceno superior

  Alberdi, M. T.

  2005-04-01

  Full Text Available New Gomphotheriidae fossils encouraged the authors to study recently obtained them and review some others materials of this family that were classified in 2000 as Cuvieronius hyodon (Fischer. Together with new tusks remains, the recovery of the anterior portion of the cranial symphysis (alveolar zone of a skull from Taguatagua is remarkable. The morphology of the available tusks and the characteristics of the anterior part of the symphysis allow the assignment of these remains to Stegomastodon. The occurrence of this genus at the end of the Pleistocene in Chile is established. Fossils are compared with others remains from South America and probable dispersal routes through the Andes cordillera are discussed.Nuevos materiales fósiles de Gomphotheriidae obtenidos recientemente, estimularon a los autores a estudiarlos y a revisar algunos otros restos de esta familia, que habían sido asignados, el año 2000, a Cuvieronius hyodon (Fischer. Junto a nuevos restos de defensas, destaca la recuperación de la parte anterior de la sínfisis craneal (zona alveolar de un cráneo de Taguatagua. La morfología de las defensas disponibles y las características de la porción anterior de la sínfisis, permiten asignar estos materiales al género Stegomastodon, fundamentando así la presencia de este género en el Pleistoceno terminal de Chile. Se comparan con otros restos de América del Sur y se discuten las probables vías de migración de estos mamíferos a través de la cordillera de los Andes.

 9. Sb对ZA27合金尺寸稳定性及耐磨性的影响%Effect of Sb on Dimensional Stability and Wearing Resistance of ZA27 Alloy

  赵海瑞; 夏兰廷; 刘楠; 李桂玲

  2008-01-01

  通过对Zn+Sb二元及ZA27+Sb多元锌基合金的试验数据检测、分析表明:Sb在ZA27合金中与Al形成AlSb化合物相,减少了富Al的α相数量,Sb可钝化α枝晶.Sb的加入提高了合金的尺寸稳定性和耐磨性.含0.5%Sb时,使ZA27合金的磨损量减少59%,在含1.0%Sb时,ZA27合金的尺寸稳定性提高了81%.Sb对ZA27合金韧性产生不利影响.

 10. Consideraciones metodológicas sobre el análisis evolutivo: el caso de los morfotipos vertebrales actuales y fósiles del género Triturus (Caudata, Salamandridae

  González, J. E.

  1986-12-01

  Full Text Available Several multivariate models of the evolution of Triturus (Caudata, Salamandridae are inferred using both living species and the oldest measurable fossils of the genus (Lowermost Oligocene, Hoogbutsel, Belgium. Dendrograms are obtained by changes on the following parameters: a number of fossil forms; b morphological distance estimation; and e anatomical skeletal unit. The number of fossil species present at Hoogbutsel is discussed by comparison with the variability of living forms. The models are compared among themselves and with non-morphological ones. The lack of a perfect congruence seems to be a general phenomenon, although less evident concerning changes in the first case (a and more conspicous in the second (b and third (e cases. These results are combined in order to estimate a general evolutionary model that takes into account the fossil forms.

  Se infieren cuantitativamente diversos modelos sobre la evolución del género Triturus (Caudata, Salamandridae, utilizando especies actuales y los representantes fósiles medibles más antiguos (Oligoceno basal de Hoogbutsel, Bélgica. Se obtienen diversas estimaciones variando los siguientes factores iniciales: a número de especies fósiles; b fórmula de cálculo de semejanza morfológica, y e unidad anatómica esquelética. Se discute el número de especies presentes en Hoogbutsel mediante comparación con la variabilidad de las especies actuales. Estos modelos se comparan entre sí y con otros no fundamentados morfológicamente. La discrepancia es general entre las distintas inferencias, aunque es menor dentro del primer caso (a y máxima en el segundo (b. Conjugando estos resultados se presenta un modelo evolutivo que integra a los restos fósiles.

 11. ANALIZA UČBENIKOV ZA NARAVOSLOVJE V ŠESTEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

  Stajnko, Maja

  2011-01-01

  Vsako leto so učitelji postavljeni pred težko odločitev, kateri učbenik izbrati za predmet, katerega poučujejo. Izbirajo pa lahko med učbeniki različnih avtorjev in različnih založb. Prav tako pa je pomembno, da je te učbenike potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za tekoče šolsko leto, kajti le-ti učbeniki po predpisih zadoščajo osnovnim kriterijem — pokrivajo učne cilje in so strokovno vsebinsko ustrezni. V tem diplomskem smo želeli analizirati in primerjati učbenike za naravoslovje v ...

 12. Effect of Mn content on microstructure and mechanical properties of modified ZA-27 alloy

  李元元; 龙雁; 陈维平; 张大童; 邵明

  2002-01-01

  ZA-27 alloys reinforced by Mn-containing intermetallic compounds were prepared and the effect of Mn content on their mechanical properties were examined. By adding Mn, rare earth elements(RE) and Ti into ZA-27, experimental alloys were fabricated by sand casting. The volume fraction, grain size and morphology of the Mn-containing intermetallic compound phases vary with the changing of Mn content. Mechanical properties of the reinforced ZA-27 alloys at elevated temperatures were measured. The results show that the hardness, compressive strength and compressibility of experimental alloys increase with increasing Mn content until they reach a maximum at 0.5% Mn. Excessive and coarse hard phases would act as crack origins instead of dispersion strengthening particles. Best tensile properties of these alloys at elevated temperature can be achieved at a Mn content of 0.18 %.

 13. Especiación Química de Hidrocarburos Provenientes del Uso de Combustibles Fósiles en el Sector Industrial-Edición Única

  Aguilar Gómez, José A.

  2005-01-01

  La contaminación del aire urbano ha llegado a ser rápidamente un problema ambiental de interés pÚblico en las Últimás décadas, debido al crecimiento de la actividad industrial, del transporte, la quema de combustibles fósiles y las altas tasas de urbanización, lo que ha traído como consecuencia un incremento en la concentración y variedad de los contaminantes. Todos los grandes centros urbanos del mundo, como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), presentan problemás de calidad del...

 14. El rol de las trazas fósiles de tetrápodos en los modelos de icnofacies continentales en ambientes de climas áridos-semiáridos

  2010-01-01

  El modelo de icnofacies provee el marco conceptual principal sobre el que los datos icnológicos pueden ser interpretados ambientalmente. Tradicionalmente focalizado en el empleo de trazas fósiles de invertebrados, el modelo de icnofacies continentales se expandió sólo recientemente incluyendo a las huellas de tetrápodos. El objetivo de esta tesis es el de analizar el rol de las huellas de tetrápodos en la elaboración de modelos de icnofacies continentales así como en la reconstrucción de pale...

 15. Patentna zaštita poverljivih pronalazaka / Patent protection of classified invention

  Obrad T. Čabarkapa

  2008-10-01

  Full Text Available Svaki pronalazak za koji se utvrdi da je značajan za odbranu i bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivim. Za patentnu zaštitu poverljivih pronalazaka podnosi se prijava organu nadležnom za poslove odbrane, koji ima isključivo pravo da raspolaže poverljivim pronalascima1. U organizacijskoj jedinici nadležnoj za poslove naučne i inovacione delatnosti2 realizuje postupak ispitivanja poverljivih prijava patenata. Da bi se donela ocena o poverljivosti prijavljenog pronalaska neophodno je realizovati određene faze u postupku ispitivanja prijave. Poverljivi pronalazak se ne objavljuje, a pronalazač, nakon priznavanja patenta, u skladu sa zakonskim propisima, ima određena moralna i materijalna prava. / Every invention established to be of significance for defense or security of the Republic of Serbia is considered to be a classified invention. For the purpose of patent protection of classified inventions, a confidential application must be submitted to a relevant defense authority having the exclusive right to deal with classified inventions3. An organizational unit competent for scientific and innovation issues carries out the examination of classified patent applications. In order to evaluate classification of the submitted invention, regarding its significance for defense or security of the country as well as to make the final decision on the application, the examination procedure should be carried out through several phases. A classified invention is not to be published and once the patent has been approved, the inventor enjoys moral and material rights in accordance with law.

 16. Zaštita računarskih mreža / Protection of computer networks

  Milojko Jevtović

  2005-09-01

  Full Text Available U radu su obrađene metode napada, oblici ugrožavanja i vrste pretnji kojima su izložene računarske mreže, kao i moguće metode i tehnička rešenja za zaštitu mreža. Analizirani su efekti pretnji kojima mogu biti izložene računarske mreže i informacije koje se preko njih prenose. Opisana su određena tehnička rešenja koja obezbeđuju potreban nivo zaštite računarskih mreža, kao i mere za zaštitu informacija koje se preko njih prenose. Navedeni su standardi koji se odnose na metode i procedure kriptozaštite informacija u računarskim mrežama. U radu je naveden primer zaštite jedne lokalne računarske mreže. / In this paper different methods of attacks, threats and different forms of dangers to the computer networks are described. The possible models and technical solutions for networks protection are also given. The effects of threats directed to the computer networks and their information are analyzed certain technical solutions that provide necessary protection level of the computer networks as well as measures for information protection are also described. The standards for methods and security procedure for the information in computer networks are enlisted. There is also an example of protecting one local data network (in this paper.

 17. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 18. Razvoj tehnologije Stirling sunčevog tanjura za buduću primjenu

  Monne, Carlos; Bravo, Yolanda; Alonso, Sergio; MORENO, FRANCISCO; Munoz, Mariano

  2013-01-01

  Tehnologija Stirling sunčevog tanjura za proizvodnju električne energije, koristeći Stirling-ov motor napajan iz obnovljivog izvora energije kao što je sunce, predstavlja obećavajući razvoj u pogledu proizvodnje električne energije. S učinkovitošću od oko 30% tehnologija Stirling sunčevog tanjura jest najučinkovitiji solarni sustav za proizvodnju elekrične energije. Međutim, sadašnji napredak tehnologije nije dovoljan kako bi se postigla konkurentnost s drugim obnovljivim izvorima energije. P...

 19. PRIMERJAVA POROČIL ZA VODENJE INFORMATIKE COBIT 4.1 IN COBIT 5

  Štagar, Darja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili področja upravljanja informatike, ki jih je za uspešno poslovanje potrebno upravljati organizirano. Priporočljiva je uporaba različnih standardov in priporočil, zato smo v delu predstavili nekatere standarde in priporočila, ki to omogočajo. Glavna tema te naloge so priporočila za vodenje informatike CobIT, ki smo jih tudi podrobneje predstavili. Obravnavali smo zadnji dve različici, CobIT 4.1 in CobIT 5. Ker sta si med seboj bistveno različni, smo ju primerja...

 20. RAZVOJ MODULA ZA INTERAKTIVNI PRIKAZ LOKACIJE OBJEKTOV NA SVETOVNEM SPLETU S 3D GRAFIKO

  Škerjanec, Luka

  2015-01-01

  Tema diplomskega dela je razvoj modula za prikaz in upravljanje 3D objektov preko svetovnega spleta s pomočjo strojnega vmesnika za potrebe interaktivnega grafičnega prikaza lokacije. Rešitev omogoča interaktivni 3D prikaz v spletnem pregledovalniku. Razvoj rešitve je potekal na strežniku z nameščenim operacijskim sistemom Ubuntu 12.04 LTS, na katerega je povezan mikrokontroler Arduino Uno in potenciometri kot manipulatorji lokacije. Mikrokontroler Arduino Uno, na katerega so priklju...

 1. Načrtovanje elektronskega vezja za baterijsko napajan kuhinjski mešalnik

  TANŠEK, TADEJ

  2016-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljeno načrtovanje vezij za delovanje prenosne polnilne baterijske mešalne naprave (blender − električni mešalnik). V začetnem delu naloge pregledamo zgodovino razvoja Li-ion baterij, lastnosti tehnologije in z njo povezane omejitve. Pri polnjenju Li-ion baterij je zelo pomembno omejevanje toka in napetosti, ki morata biti pravilno izvedena, da ne pride do poškodb ali uničenja baterij. Celotni sistem mešalnika sestavlja pet sklopov: zunanji stikalni napajaln...

 2. Razvoj programa za bilježenje prijeanalitičkih pogrešaka

  Lippi, Giuseppe; Bonelli, Patrizia; Rossi, Rossana; Bardi, Mirco; Aloe, Rosalia; Caleffi, Alberta; Bonilauri, Enrichetta

  2010-01-01

  Uvod: Iako je doprinos laboratorijskoj dijagnostici od integralne važnosti u procesu donošenja kliničkih odluka, kvaliteta rada i sigurnost tijekom dijagnostičkih analiza od ključnog su značaja za unaprjeđenje zdravstvene zaštite koja je na visokom stupnju što se kvalitete i sigurnosti tiče. Unatoč izvanrednom napretku u kvaliteti cjelokupnog procesa laboratorijske analize, prijeanalitička varijabilnost predstavlja vodeći izvor pogrešaka i nesigurnosti. Uvođenje sistematične politike bilježen...

 3. PROTOTIPNA REŠITEV ZA SPREMLJANJE RAZVOJA OTROK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU

  Rozman, Jože

  2016-01-01

  V diplomski nalogi smo razvili prototipno rešitev elektronskega spremljanja napredka učencev v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Prikazali smo možnost vodenja dokumentacije z uporabo informacijske tehnologije. Zgradili smo relacijski podatkovni model, ki je osnova za podatkovne tabele, v katerih so sistematično razvrščeni podatki. Programska rešitev je izdelana v okolju Microsoft Access 2016. Razvita rešitev je namenjena demonstraciji brezpapirnega poslovanja. Za nadaljnji razvoj prototipa smo p...

 4. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA ZAVODU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO

  Lanišek, Urša

  2013-01-01

  Kot vemo, je izobraževanje zaposlenih dobra investicija in se obrestuje kratkoročno ter tudi dolgoročno. Izobraževanje zaposlenih zagotavlja uspešnost podjetja, v tem primeru Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Zaposleni, ki se pozitivno odzivajo na izobraževanja in se jih udeležujejo, se zavedajo, da je s tem povezana tudi njihova nadaljnja delovna kariera. Namen diplomske naloge je prikazati izobraževanje zaposlenih na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. ...

 5. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 6. PRIMERJAVA POROČIL ZA VODENJE INFORMATIKE COBIT 4.1 IN COBIT 5

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili področja upravljanja informatike, ki jih je za uspešno poslovanje potrebno upravljati organizirano. Priporočljiva je uporaba različnih standardov in priporočil, zato smo v delu predstavili nekatere standarde in priporočila, ki to omogočajo. Glavna tema te naloge so priporočila za vodenje informatike CobIT, ki smo jih tudi podrobneje predstavili. Obravnavali smo zadnji dve različici, CobIT 4.1 in CobIT 5. Ker sta si med seboj bistveno različni, smo ju primerja...

 7. KITAJSKA, PRILOŽNOST ALI TVEGANJE ZA NEMŠKO AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO - PRIMER BMW

  Grmek, Tine

  2014-01-01

  Nemška avtomobilska industrija je zelo pomembna za nemško gospodarstvo in zaposlovanje. Pomembni avtomobilski trgi za nemško avtomobilsko industrijo so poleg evropskega in ameriškega, še kitajski. Kitajska ima visoko gospodarsko rast in z njo se povečuje tudi povpraševanje po avtomobilih. Večina kitajskih proizvajalcev avtomobilov je v državni lasti. Ker kitajskim proizvajalcev manjkajo izkušnje, se združujejo v »Joint Venture« z mednarodnimi proizvajalci vozil. Kitajski trg ima vedno večjo k...

 8. UPORABA ČRTNE KODE ZA UPRAVLJANJE IZDELKOV V SKLADIŠČU

  Drofenik, Darja

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili sistem upravljanja izdelkov v skladišču z uporabo črtne kode. Opisali smo različne vrste črtnih kod, njihovo uporabo in strukturo. Seznanili smo se s čitalniki črtne kode. Spoznali smo, kaj je pomembno pri izdelavi črtnih kod. V praktičnem delu pa smo posebno pozornost posvetili postopku izvažanja in dovažanja izdelkov v skladišču. Opisali smo potrebne ukrepe za uvedbo črtne kode v postopek skladiščenja. Na koncu smo še predstavili delovanje aplikacije za up...

 9. Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem

  Benedičič, Maja

  2015-01-01

  V magistrskem delu govorimo o področju dostopnosti muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Obiskovanje le-teh predstavlja osebam s slepoto in slabovidnostjo eno izmed prostočasnih aktivnosti, kjer se lahko izobražujejo in družijo. Ker so razstave muzejev v veliko primerih zasnovane za videčo populacijo, imajo lahko osebe s slepoto in slabovidnostjo pri obiskovanju muzejev manj prijetne izkušnje. V svojem delu smo se osredotočili na dostopnost treh muzejev na Gorenjskem. S sistematič...

 10. In vitro osjetljivost bakterije Streptococcus oralis na različite otopine za ispiranje usta

  Cavalcanti, Alessandro Leite; LEITE,Rafaella Bastos; Oliveira, Mariana da Costa; Cabral Xavier, Alidianne Fábia; de Castro, Ricardo Dias

  2012-01-01

  Svrha: Otopine za ispiranje usta često su prvi izbor u slučaju kemijske kontrole zubnog biofilma. Željelo se in vitro procijeniti kakva je osjetljivost bakterije Streptococcus oralis (ATCC 10557) na komercijalne otopine za ispiranje usta koje se prodaju na brazilskom tržištu. Metode: Procjenjivalo se sedam otopina: Equate®, Colgate Plax Overnight®, Sanifill®, Cepacol Cool Citrus® i Oral-B® (cetylpyridinium chlorid – cetilpiridinij klorid), Listerine® (thymol – timol) i Peroxyl® (hydrogen ...

 11. Optimiranje podloge za proizvodnju β-galaktozidaze iz soja kvasca Kluyveromyces marxianus CCT 7082

  2008-01-01

  Ispitana je aktivnost β-galaktozidaze u sedam sojeva vrste Kluyveromyces u sintetskoj podlozi. Za optimiranje podloge odabran je soj Kluyveromyces marxianus CCT 7082 koji je proizveo najviše enzima. Pri određivanju najznačajnijih varijabla sastava podloge za proizvodnju enzima primijenjen je reducirani faktorski plan 2^(4-1). Istraženi su sljedeći parametri: koncentracija laktoze, kvaščeva ekstrakta i (NH4)2SO4 te pH-vrijednost, pa je utvrđeno da svi parametri značajno utječu na proizvodnju e...

 12. NAČINI UPORABE SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ ZA PROMOCIJO MALIH PODJETIJ

  Ribič, Robert

  2014-01-01

  Zaradi zniževanja stroškov in ogromnega števila ljudi, ki imajo profil na spletnih družbenih omrežjih, Facebook profil ima kar 750.000 Slovencev, vidijo podjetja spletna družbena omrežja, kot preprosto rešitev za doseganje njihovih marketinških ciljev. To tehniko uporabi veliko malih podjetij, ki nima velikih vsot namenjenih izključno za promocijo, saj jim predstavlja stroškovno učinkovito rešitev. Vendar se hitro pojavijo problemi, kot so ogromno vloženega časa brez konkretne prodaje, malo š...

 13. SPREMLJANJE ENERGIJSKE PORABE KIBERNETIČNE MOBILNE PLATFORME ZA SIMULACIJO MIKROLOGISTIČNIH PROCESOV

  Orehar, Luka

  2016-01-01

  V diplomskem delu je opisan razvoj programskega vmesnika za spremljanje porabe kibernetičnih robotskih platform. Opisana sta programska vmesnika za senzor napetosti in toka z jezikom JavaScript. Meritve so izvedene v realnem času, le-te je moč prikazati tudi na mobilnih napravah. S pomočjo preračuna je ob upoštevanju časa ocenjena poraba električne energije. Podatki o porabi so zapisani v podatkovno bazo Redis. Izvedene so bile meritve porabe pri različnih pogojih delovanja.

 14. In vitro osjetljivost bakterije Streptococcus oralis na različite otopine za ispiranje usta

  Cavalcanti, Alessandro Leite; Leite, Rafaella Bastos; Oliveira, Mariana da Costa; Cabral Xavier, Alidianne Fábia; Castro, Ricardo Dias de

  2012-01-01

  Svrha: Otopine za ispiranje usta često su prvi izbor u slučaju kemijske kontrole zubnog biofilma. Željelo se in vitro procijeniti kakva je osjetljivost bakterije Streptococcus oralis (ATCC 10557) na komercijalne otopine za ispiranje usta koje se prodaju na brazilskom tržištu. Metode: Procjenjivalo se sedam otopina: Equate®, Colgate Plax Overnight®, Sanifill®, Cepacol Cool Citrus® i Oral-B® (cetylpyridinium chlorid – cetilpiridinij klorid), Listerine® (thymol – timol) i Peroxyl® (hydrogen ...

 15. Paleodemografía del hipodigma de fósiles de homininos del nivel TD6 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos: estudio preliminar

  Varela, S.

  2006-12-01

  Full Text Available The Aurora Stratum of the TD6 level of the Pleistocene site of Gran Dolina (Trinchera del Ferrocarril, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain have yielded more than one hundred human fossil remains, of the species Homo antecessor and belonging to a minimum (MNI of nine individuals. In this paper we made the MNI determination and the age at death of the individuals, using data observed in the mandibular, maxillary, and dental remains. The previous taphonomic analysis concluded that the origin of the hominin accumulation was due to a punctual or recurrent episode of «gastronomic» cannibalism. Our analysis revealed that most individuals (N = 7 are immature between three and thirteen, whereas two are young adults between fifteen and eighteen. Considering this peculiar mortality distribution, alternative hypotheses on the possible scenarios in which hominins were apprehended, as well as the implications for the human behaviour in the Pleistocene are discussed.En el Estrato Aurora del nivel TD6 del yacimiento pleistoceno de Gran Dolina (Trinchera del Ferrocarril, Sierra de Atapuerca, Burgos se han obtenido más de cien restos fósiles de homininos de la especie Homo antecessor, que pertenecen a un mínimo (NMI de nueve individuos. En este trabajo realizamos la determinación del NMI y de la edad de muerte de los individuos, empleando datos observados en los restos de mandíbula, maxilar y dientes. El análisis tafonómico previo concluyó que el origen de la acumulación de los restos de homininos fue un acto puntual o recurrente de canibalismo de tipo «gastronómico ». Nuestro análisis revela que la mayor parte de los individuos (n = 7 son inmaduros, de entre tres y trece años, mientras que dos son adultos jóvenes, de entre quince y dieciocho años. En función de esta peculiar distribución de mortalidad se discuten hipótesis alternativas sobre los escenarios en los que los homininos fueron aprehendidos y las implicaciones que ello

 16. El origen y diversificación del crecimiento cambial atípico en plantas fósiles: procesos del desarrollo involucrado

  Josefina Bodnar

  2012-06-01

  Full Text Available En el registro fósil encontramos una serie de morfologías, cuyo origen sólo puede ser inferido a partir de los estudios ontogenéticos. De este modo, la comprensión de los procesos del desarrollo en plantas y el patrón resultante es de suma importancia en Paleobotánica. En este trabajo, se presenta la relación que existe entre los procesos del desarrollo y los diversos patrones observados en el crecimiento secundario de las plantas fósiles. Se estudiaron superficies pulidas, peels y cortes petrográficos de troncos silicificados correspondientes a Lycopsida, Sphenopsida, Medullosales, Corystospermales y Cycadales. Se identificaron una variedad de patrones cambiales, que pueden ser reunidos en dos grupos principales: patrón en espiral y variantes cambiales (e.g. unifacialidad, fragmentación radial y tangencial de elementos vasculares, polixilia, orientación inversa y sistema vascular medular. La aparición del patrón en espiral estuvo relacionada con el origen del clado de las Lygnophyta. Las variantes cambiales caracterizan grupos particulares, y han experimentado una diversificación evolutiva muy importante, vinculada con eventos del desarrollo.Origin and diversification of atypical cambial growth in fossil plants: developmental processes involved. We found a series of morphologies in the fossil record whose origin can only be inferred by means of ontogenetic studies. Therefore, comprehension of plant developmental processes and their resultant patterns are extremely important in Paleobotany. In this contribution, we exposed the relation between developmental processes and the different patterns observed in fossil plant secondary growth. Polished surfaces, peels and thin slides of silicified trunks belonging to Lycopsida, Sphenopsida, Medullosales, Corystospermales and Cycadales, were studied. We identified a diversity of cambial patterns which can be clustered in two main groups: whirling pattern and cambial variants (e

 17. Data of evolutionary structure change: 1CTMA-1E2ZA [Confc[Archive

  Full Text Available 1CTMA-1E2ZA 1CTM 1E2Z A A YPIFAQQNYENPREATGRIVCANCHLASKPVDIEVPQAV...EEEEEEEE EEEEEEEE - EEEEEEE EEE EEEEEEEEEE 0 1CTM A 1CTMA ILRKE--KGGYE ure>EEEE -- EEEure> ITALSEKKGGFE EEEE EEEure>

 18. Modification Mechanism of Rare Earth Elements in ZA27 Casting Alloys

  刘贵立; 李荣德

  2003-01-01

  The model of the liquid-phase ZA27 alloys was set up by molecular dynamics theory. The atomic structure of phase, RE-compounds, and the phase-liquid interface in ZA27 alloys were constructed by computer programming. Electronic structures of phase with rare earth elements dissolved and of phase-liquid interfaces with rare earth elements enrichment in ZA27 casting alloys were investigated by using the Recursion method. The ESE energy of RE elements and the structure energy of RE-compounds, phase, and the liquid-phase ZA27 alloys were calculated. The results show that rare earth elements are more stable to be in the phase interface than in phase, which explains the fact of very small solid so lubility of rare earth elements in phase, and the enrichment in the solid-liquid growth front. This makes dendrite melt and break down, dissociate and propagate. RE-compounds can act as heterogeneous nuclei for phase, leading to phase refinement. All above elucidates the modification mechanism of rare earth elements in zinc-aluminum casting alloys at electronic level.

 19. EFFECT OF ANNEALING ON DAMPING CAPACITIES OF AS-CAST ZA27 ALLOY

  Z.M. Zhang; J.C. Wang; H.Z. Liu; X.F. Guo

  2006-01-01

  ZA27 alloy was prepared by casting with permanent mold and then annealed at 250℃for 1-4h.The damping capacity of the alloy was measured using a testing apparatus based on the cantilever beam technique. It was found that the as-cast ZA27 alloy possesses high damping capacity with the value of 1.3 × 10-3 at 320Hz. After annealed at 250℃ for 1h, the damping capacity decreases to 1.1 × 10-3 and then remains constant even when the annealing time is increased to 4h. The microstructure of the as-cast ZA27 alloy consists of large dendrites of Al-rich primary α-phases, eutectoid (α + η) and nonequilibrium eutectic phases (α + η + ε). After annealing at 250℃ for 1h, the ε phase disappears due to dissolution into the matrix, and the spacing between the flakes of eutectoid increases. The further increase in the annealing time has little effect on the spacing. The damping mechanism of the alloy was discussed considering the thermoelastic damping and defect damping. The value of thermoelastic damping accounts only for 7%-8% in the overall damping in cantilever beam damping measurements and the damping capacity of the ZA27 alloy came mainly from defect damping.

 20. Presidendi peolaua katavad Roman Zaštšerinski ja Imre Kose / Kristi Leppik

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 14. veebr. 2008, lk. 2. Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu peakokad on restorani Ö peakokk Roman Zaštšerinski ja Imre Kose. Vt. samas: Retseptisoovitus 24. veebruariks

 1. Presidendi peolaua katavad Roman Zaštšerinski ja Imre Kose / Kristi Leppik

  Leppik, Kristi

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 14. veebr. 2008, lk. 2. Eesti Vabariigi aastapäeva presidendi vastuvõtu peakokad on restorani Ö peakokk Roman Zaštšerinski ja Imre Kose. Vt. samas: Retseptisoovitus 24. veebruariks

 2. ZaP-HD: High Energy Density Z-Pinch Plasmas using Sheared Flow Stabilization

  Golingo, R. P.; Shumlak, U.; Nelson, B. A.; Claveau, E. L.; Doty, S. A.; Forbes, E. G.; Hughes, M. C.; Kim, B.; Ross, M. P.; Weed, J. R.

  2015-11-01

  The ZaP-HD flow Z-pinch project investigates scaling the flow Z-pinch to High Energy Density Plasma, HEDP, conditions by using sheared flow stabilization. ZaP used a single power supply to produce 100 cm long Z-pinches that were quiescent for many radial Alfven times and axial flow-through times. The flow Z-pinch concept provides an approach to achieve HED plasmas, which are dimensionally large and persist for extended durations. The ZaP-HD device replaces the single power supply from ZaP with two separate power supplies to independently control the plasma flow and current in the Z-pinch. Equilibrium is determined by diagnostic measurements of the density with interferometry and digital holography, the plasma flow and temperature with passive spectroscopy, the magnetic field with surface magnetic probes, and plasma emission with optical imaging. The diagnostics fully characterize the plasma from its initiation in the coaxial accelerator, through the pinch, and exhaust from the assembly region. The plasma evolution is modeled with high resolution codes: Mach2, WARPX, and NIMROD. Experimental results and scaling analyses are presented. This work is supported by grants from the U.S. Department of Energy and the U.S. National Nuclear Security Administration.

 3. Data of evolutionary structure change: 1B1ZA-2NTSA [Confc[Archive

  Full Text Available 1B1ZA-2NTSA 1B1Z 2NTS A A DPDPSQLHRSSLVKNLQNIYFLYE-GDPVTHENVKSVDQ...ELDYKVRKYLTDNKQLYTN--------------GPSKYETGYIKFIPKNKESFWFDFF-PEPEFTQSKYLMIYKDNETLDSNTSQIEVYLTT-- ...ine> 2NTS A 2NTSA 2NTS A 2NTS.../line> PHE CA 274 2NTS A 2NTS

 4. Pokretanje doma za starije i nemoćne u Požeško-slavonskoj županiji

  Asančaić, Ana; Plazibat, Olga; Vukoja, Ivan; Vukoja, Marko

  2015-01-01

  Poslovni pothvat izgradnje doma za starije i nemoćne osobe u Požeško-slavonskoj županiji temelji se na demografskom trendu starenja stanovništva i povećanog iseljavanja mladih. Uočena je povećana potreba za odgovarajućim oblicima smještaja starijih i nemoćnih osoba, koji bi korisnike zadovoljavali kvalitetom sadržaja. Na osnovi Porterovog modela pet konkurentskih snaga pokazalo se da je industrija usluge smještaja u dom umjereno atraktivna; za ulazak novih pothvata, zbog prijetnje od ulaska n...

 5. Effects of Different Si/Al and Modification on Si Phase in ZA27 Alloys%不同Si/Al比和变质处理对ZA27合金中Si相形态的影响

  杨斌; 夏兰廷; 蔺虹宾; 刘楠

  2007-01-01

  分析了Al-Si合金中初生Si相的变化规律,并与相同Si/Al比的ZA27合金中析出的Si相作比较,提出了将Al-Si合金中对Si相的变质工艺应用到ZA27合金中,细化组织中的Si相.结果表明,在ZA27合金中Si相的变化规律与Al-Si合金中的Si相大致相同,用1.5%的Cu-P中间合金对ZA27合金进行变质处理,可获得良好的变质效果.

 6. Zaštita na radu prilikom izvođenja građevinskih radova i upotrebi mehanizacije

  Miloš Z. Petrović

  2014-04-01

  Full Text Available Zaštita prilikom rukovanja građevinskom mehanizacijom, kao i pri izvođenju građevinskih radova, bitan je i značajan faktor u celokupnom kompleksnom procesu izgradnje. Pažljivim rukovanjem štite se ljudski životi i životna sredina, kao i sami građevinski materijali. Pažljivim i dobrim rukovanjem i izvođenjem može se postići i finansijska ušteda i da ne dođe do dodatnih troškova. Mere zaštite koje treba preduzeti su: zaštita od opasnost u toku izvođenja radova i zaštita od opasnosti u toku eksplatacije objekta. Ova oblast je striktno definisana zakonskom regulativom. 

 7. Intenzitet trošenja materijala kočnica rudarskog stroja za podizanje tereta

  Ungureanu, Miorita; Ungureanu, Nicolae

  2017-01-01

  U radu se predstavlja dio istraživanja koja se odnose na tribološke aspekte kočnica rudarskog stroja za podizanje tereta. Istraživanje se sastoji od eksperimentalnog određivanja jačine trošenja za tarni materijal u dodiru s rubovima kočnicama. Oslanjajući se na uobičajena teoretska razmatranja i eksperimentalne modele, najprije je izmjeren intenzitet trenja tarnog materijala u skladu s početnom brzinom ruba kočnica, površinskom hrapavosti ruba i kontaktnim pritiskom između kočničke papuče i r...

 8. SOLIDIFICATION MICROSTRUCTURE AND FRACTURE MORPHOLOGY OF SiCp/ZA27 COMPOSITE

  2001-01-01

  Solidification microstructure and mechanical property are explored.Furthermore,tensile fracture and microstructure are analyzed by using SEM and JXA-840A electron-probe.The results indicate that SiC particles in SiCp/ZA27 composite are mainly distributed on interfaces or between dendrites and surrounded by primary α phase.The dendrite of α phase is fined by SiCp.The tensile strength at room temperature decreases with the increasing of SiCp addition.The tensile strength at elevated temperature increases with the addition of SiCp.The fracture of SiCp/ZA27 composites is the mixture of tough and brittle fracture.The carck is prone to extend along the interface and the region of dispersed shrinkage.

 9. Développement intégral : les églises du Zaïre

  Asch, Susan

  1987-01-01

  L'objet de cette communication est d'établir le contenu de ce qu'il convient d'appeler la "logique chrétienne" pour situer celle-ci par rapport à une "logique du développeur" et à une "logique paysanne" et enfin, pour définir les paramètres qui permettraient de différencier les "logiques chrétiennes" telles que sont les trois principales Eglises du Zaïre : "l'Eglise catholique" (romaine), l'"Eglise du Christ au Zaïre" (fédération de communautés protestantes) et l'"Eglise de Jesus-Christ sur T...

 10. Nezakonita trgovina z zaščitenimi živalskimi vrstami - primer tigra

  Zorič, Goran

  2016-01-01

  Nezakonita trgovina z zaščitenimi živalskimi vrstami je problem sodobne družbe, ki se je sorazmerno hitro razvil in žal še vedno narašča. Zajema celoten proces od ulova in tihotapljenja do distribucije. Pojav ogroža predvsem živali pa tudi ljudi, ki so zadolženi, da jih varujejo, saj predstavljajo oviro krivolovcem in organiziranim kriminalnim mrežam. Te mreže se dokopljejo do dobička z lovljenjem, tihotapljenjem in prodajo zaščitenih živali in njihovih delov. S tem škodijo ekosistemu, prav t...

 11. Funzioni lessicali e aspettuali del preverbo za- nella Povest’ vremennych let

  Luisa Ruvoletto

  2012-01-01

  Full Text Available This paper examines the forms of the za- prefixed verbs in the Old Russian text Povest’ vremennych let (11th-12th centuries. The study shows how this prefix, like other prefixes in Old Russian, has both lexical and aspectual functions, and that there is considerable interaction between the semantics of the prefix and the meaning of the unprefixed verb. Some groups of verbal forms can be found in which the prefix fulfils specific meanings. This analysis allows the detection of some “embryonic” forms of the lexical meanings and aspectual functions expressed in the modern Russian by the za- prefixed verbs in one of the oldest East Slavic texts. This is clearly of interest when delineating the semantic evolution of this prefix and its aspectual function in a diachronic perspective.

 12. Kulturno nasledstvo i turiz''m - za konstruiraneto na etnografskite kompleksi

  Stanka Janeva

  2008-01-01

  Full Text Available (bugarski Interes''t k''m kulturnoto bogatstvo na edin narod e sred osnovnite stimuli za razvitieto na turizma. Tendencijata da se revitalizirat tradiciite na edna ili druga kultura se nabljudava v strani po celija svjat. Vse po-često dnes v procesa na homogenizacija na kulturite različnite obščnosti izobretjavat prostranstva, koito sa svoeobrazni rezervati na kulturnoto nasledstvo. Te predlagat očakvanata kulturna različnost, t''rsena predimno v edno idealizirano minalo. Reaktiviraneto mu i 'živata istorija' stavat vse po-populjarni kato načini za privličane na turistite i provokira konstruiraneto na specifični prostranstva i s''zdavaneto na novi, specialno izgradeni atrakcii. Edna ot naj- atraktivnite formi na prezentirane na kulturnoto nasledstvo e etnografskijat kompleks. .

 13. Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (ocena knjige

  Karin Elena Sánchez

  2014-04-01

  Full Text Available Kolegialni coaching avtoric Zore Rutar Ilc, Blanke Tacer in Brigite Žarkovič Adlešič je prvi priročnik za to področje, ki je plod slovenskega znanja. Na eni strani je sistematičen, metodičen, do bralca prijazno zasnovan, didaktično bogat in strokoven vodnik po osnovah coachinga; na drugi strani temelji na praktičnih primerih, v katerih skozi refleksijo uporabnikov in preizkuševalcev coachinga bralcu omogoča neposreden vpogled v njihovo učenje, napredek in razvoj. Pri tem ponuja nekatere preproste tehnike, orodja in modele ter bralcu na slikovit način pokaže, kako jih uporabiti v praksi. Primere uporabe začini še z izkušnjami in refleksijo tistih, ki so to že storili.

 14. Značaj predstavke u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju korupcije

  Smolčić, Petar

  2009-01-01

  U članku se obrazlaže međusobni odnos pojmova - podnesak, peticija i predstavka, a daje se i definicija predstavke, pritužbe, prijave, prigovora i prijedloga. Razrađuje se značaj predstavke u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju korupcije, način zaprimanja, postupakprovjere navoda te način evidentiranja rada po predstavci.

 15. 54. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN 2010

  Nebojša N. Gaćeša

  2010-10-01

  Full Text Available U Donjem Milanovcu je od 7. do 11. juna 2010. godine održana 54. konferencija ETRAN 2010, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Republike Srbije, u organizaciji Društva za ETRAN i Instituta IMTEL. ETRAN je stručno društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. To je dobrovoljna, vanstranačka, nevladina, neprofitna i društvena organizacija stručnjaka koji rade u oblasti elektrotehnike i drugim oblastima u kojima se koriste metode i tehnike iz područja delatnosti elektrotehnike. Predsednik predsedništva društva za ETRAN je prof. dr Srđan Stanković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, potpredsednik je prof. dr Bratislav Milovanović sa Elektronskog fakulteta u Nišu, a sekretar je prof. dr Dušan Petrovački sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Konferencija ETRAN je najstarija i najuglednija naučno-stručna konferencija u zemlji, sa preko pola veka tradicije i desetinama hiljada publikovanih radova. ETRAN ima uspostavljeno partnerstvo s najvećom i najjačom stručnom organizacijom elektroinženjera na svetu, udruženjem IEEE. Delatnost ETRAN-a odvija se u okviru sledećih stručnih sekcija: Elektronika, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatika, Nuklearna tehnika, Akustika, Antene i prostiranje, Bio-medicinska tehnika, Veštačka inteligencija, Elektroenergetika, Električna kola, električni sistemi i obrada signala, Metrologija, Mikroelektronika i optoelektonika, Mikrotalasna i submilimetarska tehnika, Novi materijali i Robotika i fleksibilna automatizacija. Ove godine je za izlaganje na konferenciji, u okviru ovih 16 stručnih sekcija, prihvaćeno 315 radova.

 16. Nanošenje električnom iskrom za popravak alata

  J. Tušek; Kosec, L.; Lešnjak, A.; T. Muhič

  2012-01-01

  Nanošenje električnom iskrom postupak je za navarivanje tvrdih metalnih slitina, npr. karbida i stelita, na površinu novih ili starih elemenata strojeva. U tom postupku visoka struja provodi se kroz oscilirajuću elektrodu i supstrat na vrlo kratko vrijeme. U članku opisan je postupak i određeni su debljina nanesenog sloja, kemijski sastav, stupanj miješanja i hrapavost sloja.

 17. The ZaP Flow Z-Pinch Project - Final Technical Report

  Shumlak, Uri [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Nelson, Brian A. [Univ. of Washington, Seattle, WA (United States)

  2013-12-31

  The ZaP Flow Z-Pinch Project is a project to extend the performance of the flow Z-pinch experiment at the University of Washington to investigate and isolate the relevant physics of the stabilizing effect of plasma flow. Experimental plasmas have exhibited an enhanced stability under certain operating parameters which generate a flow state (axial flows in Z-pinches and VH mode in tokamaks). Flow has also been suggested as the stabilizing mechanism in astrophysical jets.

 18. Introduccion a un texto de Francisco J. Sáenz de Oíza = Introduction to a text of Francisco J. Sáenz de Oíza

  Vicente Sáenz Guerra

  2013-10-01

  Full Text Available ResumenIntroducción breve a un texto en el que Oíza reflexiona sobre el proceso creativo de Torres Blancas, desde su propia experiencia como autor. Su forma de trabajo como búsqueda ordenada y paciente mediante “aproximaciones sucesivas”, con referencias claras y dispares que siempre acompañan a todo proceso de creación. Por otro lado, se aborda la dificultad de “lectura” de una obra arquitectónica que se origina en su “escritura”.Palabras claveproceso, génesis, creación, lectura, escrituraAbstractA Brief introduction to Oíza´s text that reflects on the creative process of Torres Blancas, from his own experience as author. His way of working as orderly and patient search in "successive approximations", with clear and disparate references that always is joined to any process of creation. Also, deals with the difficulty of "reading" of a work of architecture that originates in "writing".Key wordsprocess, genesis, creation, reading, writing 

 19. Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Hradci Králové

  Drábková, Eva

  2017-01-01

  Diplomová práce řeší analýzu realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Hradec Králové. Cílem práce je stanovit faktory ovlivňující tržní cenu nebo tržní nájemné tohoto segmentu realitního trhu. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy související s tématem diplomové práce. Praktická část diplomové práce se sestává ze dvou částí. V první části bylo provedeno dotazníkové šetření, které probíhalo mezi provozovateli hostinských zařízení. Druhá část porovnává a vyhodnocuje dat...

 20. [The life and work of Zaíra Cintra Vidal].

  Lopes, G T; Caldas, N P; Lima, T C; Martingil, I C

  2001-01-01

  This is a social-historical study that aims at describing the trajectory of Zaíra Cintra Vidal, her participation in the Nursing School Rachel Haddock Lobo and in the Brazilian Association of Nursing (ABEn). The study is based on the concepts of symbolic power, habitus and symbolic struggle of Pierre Bourdieu. The primary sources are documents which were collected in the Documentation Center of Escola de Enfermagem Ana Neri (EEAN--Ana Neri School of Nursing) in the Federeal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and at the Memory Center of the Faculty of Nursing (FENF) in the State University of Rio de Janeiro (UERJ). The data was collected between August 2000 and April 2001 by means of document analysis script. The outcomes showed that Zaíra Cintra Vidal was born on 5 May 1903; graduated from the Nursing School of the National Public Health Department in 1926; studied and post-graduated in the United States from 1927 until 1929 and returned to Brazil in 1943. Zaíra Cintra Vidal was the founder of the Nursing School Rachel Haddock Lobo and was its first director for nine years. She also and took part in ABEn's Direction Board and in the Revista Anais de Enfermagem (Nursing Magazine).

 1. Deactivation and Regeneration of Ni/ZA Catalyst in Hydrocracking of Polypropylene

  Imam Khabib

  2014-07-01

  Full Text Available The phenomena of catalyst deactivation and the effects of regeneration method on the characteristics and activity of Ni/ZA catalyst after being used in a continuous cracking reaction of polypropylene have been studied. Ni/ZA catalyst was prepared using sonochemical method with total metal intake of 4%. Characteristics and activity of fresh, spent, and regenerated catalyst were evaluated to get a better understanding about the catalyst deactivation. Characteristics which have been observed include catalyst acidity, porosity, crystallinity, and surface morphology. Catalytic activity test of Ni/ZA catalyst on polypropylene cracking reaction at temperature of 500 °C with H2 flow rate of 20 mL/min and catalyst:feed ratio of 1:2 (w/w showed the decrease of some catalyst characteristics such as specific surface area, total pore volume, and acidity due to coke fouling over a five-times continuous experiment. Regeneration of catalyst with oxidation-reduction method has been able to increase the activity and acidity of catalyst up to 7.47% and 38.54%, respectively, compared to those of spent catalyst, while the catalyst surface area and total pore volume decreased up to 32.83% and 26.92%, respectively.

 2. Dopune i promjene ISKRA hrvatskih nacionalnih smjernica za liječenje i profilaksu infekcija mokraćnog sustava odraslih

  Škerk, Višnja; Tambić Andrašević, Arjana; Sušić, Edita

  2014-01-01

  Kod odabira lijeka za infekcije mokraćnog sustava (IMS) gledamo njegov spektar djelovanja, in vitro djelotvornost, farmakokinetiku, farmakodinamiku, nuspojave, interakcije s drugim lijekovima, kontraindikacije za primjenu, mjesto liječenja, cijenu, jednostavnost primjene, individualne osobine pojedinačnog bolesnika i pojedinačne infekcije, poziciju na listi HZZO. Kod određivanja empirijske antimikrobne terapije za IMS moramo imati uvid u lokalna istraživanja uzročnika pojedinih kliničkih sind...

 3. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2008 / Modern weapons and military equipment for issue 1-2008

  Mirko Krbavac

  2008-01-01

  Full Text Available Nove varijante oklopnih vozila Ukrajine; Modularno višenamensko vozilo NIMR II 4×4; Izviđačko vozilo Ferret – Stallion; Novo lako taktičko vozilo JLTV; Autonomno vozilo Avantguard; Nova srednjezaštićena patrolna vozila; Novi oklop za laka vozila; Modularni komplet MAPIK za oklopnu zaštitu vozila; Višenamenski radar EL/M-2084; Višestruki lansirni raketni sistem LYNX; Litvanski raketni sistem za male visine

 4. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 5. Softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota / Software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training

  Dalibor Petrović

  2006-07-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je softver za proračun uzdužne statičke stabilnosti i upravljivosti aviona za osnovnu obuku pilota. Softver je urađen sa numerom da konstruktorima omogući brzo i lako dobijanje potrebnih rezultata vezanih za stabilnost i upravljivost kod preliminarnih proračuna vezanih za ovu vrstu aviona. Program je urađen na osnovu analize velikog broja aviona iz ove klase, a njegova tačnost je testirana na avionu "Lasta". Rezultati koji su dobijeni ovim softverom bili su više od zadovoljavajućih, s obzirom na to da se radi o programu koji bi se koristio za preliminarni proračun. / This document introduced software for calculation of an axial static stability and management of airplanes for basic pilot training. The purpose of this software is to provide a quicker and an easier way of getting results regarding preliminary calculation of stability and management for these types of airplanes. The program is based upon analysis of data gathered from a large number of tested airplanes of this class. The accuracy of the program has been tested on the airplane type 'Lasta' and results were more than satisfying, especially regarding the fact that the program is meant to be used for preliminary calculation.

 6. Standard NIJ 0115.00 za testiranje otpornosti zaštitnih prsluka na ubode nožem i predmetima sa oštrim vrhom / NIJ 0115.00 standard for testing stab resistance of body armor

  Đuro Jovanić

  2008-04-01

  Full Text Available Standard NIJ 0115.00 (prema Nacionalnom institutu pravde SAD, namenjen je za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i metoda ispitivanja otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od uboda nožem i predmetima sa oštrim vrhom. Područje primene ovog standarda ograničeno je samo na pretnje ubodima, a ne na balističke pretnje, poput onih koje su obuhvaćene standardom NIJ 0101.04 za testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka. / In this work made presentation of NIJ 0115.04. (National Institute of Justice standard, witch purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing for the stab resistance of body armor intended to protect the torso against slash and stab threats. The scope of the standard is limited to stab resistance only; the standard does not address ballistic threats, as those are covered by NIJ Standard 0101.04. Ballistic Resistance of Personal Body Armor.

 7. Relación del índice de cristalinidad (IC con la edad y el contenido de iones F y CO3 en muestras de vertebrados fósiles

  Morales, J.

  2008-06-01

  Full Text Available The crystalline fraction of enamel, dentin and metapodial bone of modern and fossil mammals were studied by X-ray diffraction analysis. The powdered samples were collected from several equids, giraffids, rhinocerotids and proboscideans of Spanish Neogene deposits. Changes in the crystallinity index (CI of apatite are particularly useful to estimate later diagenetic changes in the fossil material. The enamel displays larger CI than dentine and metapodial bone since they have a more dense structure; furthermore there is not a clear relationship between the CI enlargement and the geological age of samples. In addition, the fluorine content increases during the fossilization process and accordingly the parameter CI increases in fossil samples. The carbonate enrichment is not linked to the age of the deposits; however this carbonate increase in enamel, dentine and metapodial bone reduces the CI parameter. The host sediments play an essential role in the crystallinity changes observed in fossil bones; e.g., in the silica sands case, samples display a high CI while in the claystone and chalks case, they display a lower crystallinity index.Se ha determinado el índice de cristalinidad (IC mediante difracción de rayos X de muestras actuales y fósiles pertenecientes a esmalte, dentina y hueso de metápodo de équidos, jiráfidos, rinocerótidos y proboscídeos de diferentes yacimientos neógenos españoles. Con estos valores de la cristalinidad del apatito se estima semicuantitativamente la evolución de los cambios diagenéticos ocurridos en el material óseo fósil. Se ha observado que el esmalte presenta un IC mayor que la dentina y hueso de metápodo, debido a su estructura más compacta. Sin embargo, no hay una correlación clara entre el incremento de la cristalinidad y la edad de las muestras. Además, el contenido de flúor aumenta durante los procesos de fosilización y como consecuencia aumenta el IC en las muestras fósiles. Por otro lado, el

 8. Descubrimiento de una tumba en el sitio lítico de la pampa de los fósiles, zona de Cupísnique y sus aplicaciones

  1974-01-01

  Full Text Available II est rendu compte de la découverte d'une tombe d’enfant dans l'atelier Nº 4 du site PV22-12, Pampa de los Fósiles. Cette tombe était recouverte par les déchets de taille de pointes du type connu sous le nom de pointe de Paiján. On peut donc la considérer comme associée à cette industrie et appartenant à la période précéramique ancienne. Le squelette fut trouvé assez détérioré, sa position restant cependant visible. Le sexe est indéterminé, l'âge, peu précis, se situe aux environs de 3 ans. Les caractéristiques du sédiment et les dimensions probables de la fosse conduisent à une évaluation de la profondeur atteinte par la déflation éolienne en cet endroit depuis l'époque de l'enterrement: environ 50 cm. Se da cuenta del hallazgo de una tumba de niño en el taller Nº 4 del sitio PV22-12, Pampa de los Fósiles. Esta tumba estaba cubierta por los desechos de talla de puntos del tipo conocido bajo el nombre de Paiján. Por lo tanto se la considera asociada a esta industria y perteneciente al período precerámico temprano. El esqueleto se encontró bastante destruido, pudiéndose sin embargo apreciar su posición. El sexo es indeterminado y la edad no muy precisa, se trata de un niño de alrededor de 3 años. Las características del sedimento y las posibles dimensiones de la fosa de entierro llevan a hacer una evaluación de la erosión eolica desde el tiempo del entierro: aproximadamente 50 cm.

 9. Tehnološka priprava za izdelavo gredi električne motorne žage.

  Thaler, Janez

  2013-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen postopek izdelave gredi motorne žage. Opisani so vsi proizvodni postopki s poudarkom na uporabi sodobnih CNC-tehnologij. Podrobno so predstavljene napredne numerično krmiljene stružnice in tehnološka priprava za struženje gredi. Na podlagi poznanih obdelovalnih procesov je v zaključku predlagana izboljšava proizvodnega procesa s ciljem izboljšati zanesljivost procesa in znižati stroške izdelave.

 10. Kontrola strukturnih i mikrostrukturnih karakteristika binarnih i ternarnih oksida titana za primenu u obnovljivim izvorima energije

  Veljković, Ivana

  2012-01-01

  U disertaciji je dat pregled binarnih i ternarnih oksidi titana, počev od fundamen-talnih principa, preko sinteze, karakterizacije i procesiranja, do konkretne primene. Osnovni cilj istraživanja bilo je uspostavljanje zavisnosti između sinteze, svojstava i primene nestehiometrijskih binarnih oksida: titan-monoksida (TiOx) i Manjelijevih faza (TinO2n-1), kao i ternarnih oksida: Li4Ti5O12 spinela i α-Li2-xTiO3-x (OH)x · yH2O koji sadrže litijum. Dobijeni materijali su ispitivani za primenu kao ...

 11. Nanoplazmonski metamaterijali za novu generaciju hemijskih, biohemijskih i bioloških senzora

  Tanasković, Dragan M.

  2016-01-01

  Potreba za osetljivim senzorima hemijskih, biohemijskih i bioloških agensa u današnjem svetu sve je veća, od industrije, preko biomedicine, do očuvanja okoline i protivterorističke odbrane. MeĎu najosetljivijim i najsvestranijim napravama ove vrste su elektromagnetni senzori, naročito oni koji svoju funkciju zasnivaju napovršinskimplazmonima-polaritonima (surface plasmons polaritons, SPP) na meĎupovršini metal-dielektrik. Sa dolaskom nanotehnologija otvorila se mogućnost da se proizvedu metal...

 12. SISTEM ZA ZAJEMANJE IN VIZUALIZACIJO GIBANJA Z UPORABO PLASTIČNIH OPTIČNIH VLAKEN

  2010-01-01

  V diplomski nalogi se bomo posvetili plastičnim optičnim vlaknom s katerimi bomo merili vzdolžne raztezke ter tako posredno zaznavali ter merili gibanje človeških delov telesa. Opisana bo izdelava in delovanje elektronskega vezja, ki temelji na mikrokrmilniku PIC18F4550. Za elektronski del smo poiskali najboljšo rešitev glede občutljivosti, izdelali smo senzorski merilni del sistema ter podrobno opisali delovanje vseh sklopov. Kot zaključek smo v virtualnem okolju izdelali 3D model človeka, k...

 13. UPORABA COBIT 5 ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IT REŠITEV

  Lončar, Tomaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni ključni pristopi za razumevanje spremljanja vrednotenja in ocenjevanja informacijske rešitve skeniranja evidenčnih listov o ravnanju z odpadki po priporočilih COBIT 5. Ključen prispevek dela predstavlja proučitev priporočil COBIT 5 in izvedba praktičnega primera na osnovi omenjenih priporočil. V teoretičnem delu se po poglavjih zvrstijo področja, ki opisujejo podjetje, kjer smo izvajali vrednotenje po COBIT 5 priporočilih, ter predstavitev samega COBIT-a....

 14. RAZVOJNI POMEN PLANIRANJA NASLEDSTVA V LASTNIŠTVU IN VODENJU ZA DRUŽINSKO PODJETJE

  Weindorfer, Petra

  2010-01-01

  Točka preloma, ko se začne podjetje dokončno opredeljevati kot družinsko podjetje, je trenutek umika podjetnika, ki je podjetje ustanovil, in prepuščanje funkcij v podjetju potomcem. Podjetja bodo v današnjih negotovih razmerah lažje preživela boj s konkurenco in se razvijala, če bodo planirala proces nasledstva, saj je planiranje procesa nasledstva zagotovo področje, katero lahko vpliva na nadaljnji razvoj in uspeh podjetja. Planiranje nasledstva bi moralo potekati v skladu z nasledstven...

 15. VLOGA DRUŽBENIH MEDIJEV KOT ORODJE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

  Karpač, Jure

  2011-01-01

  Družbeni mediji spreminjajo način, kako ljudje med seboj komuniciramo. V diplomski nalogi obravnavamo družbene medije in vpliv, ki ga imajo na množično komuniciranje in delovanje stroke odnosov z javnostmi. Zanima nas, ali strokovnjaki za odnose z javnostmi menijo, da družbeni mediji spreminjajo način delovanja odnosov z javnostmi in v kolikšni meri jih v svojem delovanju že uporabljajo. Skozi teoretično analizo spoznamo, kaj družbeni mediji sploh so in kakšen vpliv imajo na že obstoječe komu...

 16. MOBILNA APLIKACIJA ZA PODPORO ZDRAVEMU PREHRANJEVANJU NA OPERACIJSKEM SISTEMU iOS

  Kunej, Gorazd

  2014-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo mobilno aplikacijo za operacijski sistem iOS, ki omogoča izračun in beleženje potrebnih makrohranil, uporabo in dodajanje receptov ter beleženje zaužite hrane. Aplikacijo smo razvili s pomočjo orodja Xcode na operacijskem sistemu OSX. Aplikacija ima preprost in pregleden uporabniški vmesnik ter sledi oblikovalskim smernicam operacijskega sistema iOS7. Testirali smo jo s pomočjo orodja iOS simulator, vgrajenega v orodje Xcode ter na mobilnih telefonih iPhone 4s,...

 17. RAZVOJ IN KARAKTERIZACIJA OPTIČNIH Ru - SENZORJEV ZA DOLOČANJE KISIKA

  Kelc, Maja

  2012-01-01

  Rutenijevi kompleksi so daleč najbolj razširjeni O2 indikatorji, ker imajo učinkovito luminescenco, relativno stabilen kovina – ligand prenos naboja vzbujenega stanja, hiter odzivni čas, močno vidno absorpcijo, velike Stokes – ove preskoke in visoko fotokemično stabilnost. V diplomski nalogi smo za izdelavo senzorjev uporabili različne koncentracije rutenijevega kompleksa v različnih topilih. Preizkusili smo različne PVC folije uporabljene kot nosilec. Na »Spin – coaterju« smo optimirali p...

 18. UPORABA COBIT 5 ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IT REŠITEV

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni ključni pristopi za razumevanje spremljanja vrednotenja in ocenjevanja informacijske rešitve skeniranja evidenčnih listov o ravnanju z odpadki po priporočilih COBIT 5. Ključen prispevek dela predstavlja proučitev priporočil COBIT 5 in izvedba praktičnega primera na osnovi omenjenih priporočil. V teoretičnem delu se po poglavjih zvrstijo področja, ki opisujejo podjetje, kjer smo izvajali vrednotenje po COBIT 5 priporočilih, ter predstavitev samega COBIT-a....

 19. Inteligentni sustav strojnog vida za automatiziranu kontrolu kvalitete keramičkih pločica

  KESER, Tomislav; Hocenski, Željko; Hocenski, Verica

  2010-01-01

  U članku je prikazan automatizirani sustav za vizualnu kontrolu kvalitete keramičkih pločica uporabom strojnog računalnog vida. Proces proizvodnje keramičkih pločica u gotovo svim svojim fazama zadovoljavajuće je automatiziran, osim u fazi kontrole kvalitete, na kraju procesa. Kvaliteta keramičkih pločica provjerava se i ocjenjuje postupcima vizualne provjere kvalitete, gdje se ljudski čimbenik nastoji zamijeniti sustavom strojnog računalnog vida u funkciji povećanja kvalite...

 20. NAČRT MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA ZA PRODAJNI PROGRAM, PAPIRNE KONFEKCIJE

  Žižek, Tina

  2016-01-01

  POVZETEK Ko govorimo o marketinškem komuniciranju je potrebno paziti na dejstvo, da mora tisti, ki pošilja sporočilo dobro poznati okolje tistega, kateremu je sporočilo namenjeno. To pomeni, da mora upoštevati morebitne posebnosti, ki so osnova za razmišljanje o posameznih segmentih. Pri tem pa ni pomembno samo komuniciranje organizacije z okoljem ampak tudi interno komuniciranje in v njegovem okviru komuniciranje top managementa podjetja s svojimi zaposlenimi. Pravilne odločitve glede iz...

 1. Razlike pri prevajanju nemško-slovenskih navodil za uporabo zdravil podjetja Bayer

  2014-01-01

  Diplomsko delo predstavlja analizo štirih navodil za uporabo zdravil družbe Bayer, ki se v lekarnah dobijo brez recepta. Besedila so pisana v strokovnem jeziku, kar pomeni, da jih je zaradi strokovne farmacevtske terminologije težje prevajati in zato potrebujejo dodatno pozornost. Kot že samo ime pove, je strokovni jezik v veliki meri namenjen stroki, obstajajo pa besedila, ki so kljub strokovnemu jeziku posplošena in namenjena laikom. Tako so besedila v tem diplomskem delu namenjena ljudem, ...

 2. MIKROKRMILNIŠKI SISTEM ZA MERJENJE TEMPERATURE IN RELATIVNE VLAŽNOSTI

  Obojnik, Žiga

  2016-01-01

  V prvem delu diplomskega dela je na kratko predstavljena zgodovina merjenja temperature in temperaturne lestvice. Podrobneje so opisani ključni elektronski elementi, ki smo jih uporabil in sicer senzor za merjenje temperature in relativne vlažnosti SHT75, mikrokrmilnik PIC16f648a, štirivrstični zaslon LCD, napajalnik Traco Power ter programska oprema MikroC, Altium Designer in PICkit2. V zadnjem delu diplomskega dela je prikazana električna shema, 3D model vezja, izdelava tiskanine , opis de...

 3. Kinetički modeli za ekstrakciju uljarica superkritičnim CO2 - pregledni rad

  Jokić, Stela; B. Nagy; Velić, D.; Bucić-Kojić, Ana; Bilić, M.

  2011-01-01

  Ekstrakcija uljarica superkritičnim fluidima u posljednjih nekoliko desetljeća nailazi na sve veće zanimanje u pogledu njene moguće komercijalne primjene. Razlog tome su brojne prednosti superkritične ekstrakcije, u odnosu na klasične ekstrakcijske postupke pomoću organskih otapala, kao i činjenicu da CO2, kao otapalo, ima oznaku GRAS te se smatra potpuno sigurnim za primjenu u proizvodnji i preradi hrane. Superkritična ekstrakcija, na industrijskoj razini, trenutno je usmjerena na dekofeiniz...

 4. Razvoj hidroksiapatit-ciprofloksacin implantata za kosti “dizajniranjem kvalitete”

  Nayak, Amit Kumar; Laha, Bibek; SEN, KALYAN KUMAR

  2011-01-01

  U radu je opisan razvoj hidroksiapatit (HAp)-ciprofloksacin implantata za kosti “dizajniranjem kvalitete”. Učinak nezavisnih varijabli poput količine dodanog lijeka, brzine miješanja i udjela ortofosforne kiseline na koncentraciju lijeka u HAp-sustavu dobivenom precipitacijom optimiran je koristeći 23 faktorijalno dizajniranje. Pomoću polinomske jednadžbe prvog reda određena je optimalna koncentracija lijeka u implantatima na bazi HAp. Dobiveni odgovori podudaraju se s predviđenim vrijednosti...

 5. Uporaba umetne inteligence za reševanje zahtevnih inženirskih problemov

  Šikovec, Simon

  2013-01-01

  diplomsko delo opisuje različne metode umetne inteligence in njihovo uporabo v inženirstvu. V uvodnem delu je razčlenitev umetne inteligence in splošen opis, ki mu sledi nekaj primerov. S primeri, kot sta na primer optimizacija obdelovalnih parametrov in napovedovanje oziroma obnašanje sistema v prihodnosti, želimo pokazati, da je uporaba umetne inteligence učinkovit pristop za reševanje inženirskih problemov. Na koncu obeh primerov prikažemo, da je uporaba metod umetne inteligence učinkovita...

 6. UPORABA BLUETOOTH TEHNOLOGIJE ZA OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE

  Rožman, Ajda

  2011-01-01

  Diplomska naloga obravnava uporabo tehnologije Bluetooth za obveščanje in oglaševanje v konkretnem podjetju, ki ponuja marketinške storitve. Podane so tehnične značilnosti Bluetooth, izdelana je primerjava z drugimi brezžičnimi tehnologijami in predstavljena je SWOT analiza. Opisan je postopek oglaševanja s pomočjo Bluetooth in konkretni primeri. Izvedena je anketa o uporabi Bluetooth na vzorcu 150 ljudi. Preizkus na terenu je pokazal, da je bilo uspešno poslanih 23,8 % (9.482) sporočil, 8,5 ...

 7. Tekućinski antisolvent postupak taloženja za modifikaciju topljivosti bikalutamida

  ALI MEER, TARIQUE; SAWANT, KIRAN P.; Amin, Purnima D.

  2011-01-01

  Tekućinski antisolvent postupak upotrijebljen je za moduliranje topljivosti bikalutamida. Zbog vrlo slabe topljivosti u vodi i sporog oslobađanja, bioraspoloživost bikalutamida je mala i varijabilna. Cilj rada je poboljšati topljivost bikalutamida koristeći antisolvent precipitaciju. Kao hidrofilni polimer korišten je HPMC E5, a kao surfaktant Poloxamer 407. Variranjem količine polimera, surfaktanta i lijeka proces je optimiran. Nastali mikrokristali analizirani su uobičajenim instrumentalnim...

 8. Cevovodni procesor HIP v vezju FPGA z okoljem za razhroščevanje

  Lapajne, David

  2016-01-01

  Diplomska naloga obsega implementacijo cevovodne centralne procesne enote imenovane hipotetični procesor (HIP), narejen po principih opisanih v knjigi [1]. Vsebuje logiko za premoščanje, seštevalnik števil zapisanih v plavajoči vejici. Dodan ima ukazni in podatkovni predpomnilnik. Preko razhroščevalne enote je mogoče brati vse splošnonamenske in vmesne registre v cevovodu HIP ter tako spremljati izvajanje poteka prevedenega programa. HIP se izvaja na FPGA čipu na razvojni pl...

 9. El viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos (1947-1948)

  Martín-Gómez, C. (César)

  2006-01-01

  (Actas preliminares del V Congreso Internacional “Historia de la arquitectura moderna española") ¿Por qué hablar del viaje de Sáenz de Oíza a Estados Unidos? Los años cuarenta y cincuenta fueron los años de los viajes a Norteamérica para la formación de muchos técnicos y arquitectos españoles, y en este caso el viaje de un “arquitecto que aprendió a aprender en Estados Unidos".

 10. Starševstvo za tretje tisočletje v luči teorije navezanosti

  2015-01-01

  Bowbly je v svoji teoriji navezanosti pojasnil, da ima človek vrojen mehanizem za iskanje stika in navezovanja z odraslim, saj ga za preživetje ob sebi nujno potrebuje. Skupaj z Ainsworth sta ugotovila, da se otrok naveže na skrbnika tudi, če mu ta ne daje varnosti- v tem primeru se naveže na ne-varno.Sistemski avtorji in nevropsihologi to vedno znova potrjujejo in dodajajo, da se brez odraslega otrokovi možgani sploh ne bi mogli razviti. Če pa želimo, da se otrok razvija v vsej svoji polnost...

 11. Uvod u ZigBee protokol za bežične mreže upravljanja i nadzora

  Taradi, T.; Kukec, Mihael

  2010-01-01

  Ovaj rad uvodi nas u osnove bežične komunikacije putem ZigBee protokola, uz primjer ZigBee protokolnog stoga tvrtke Microchip. U njemu su opisani osnovni pojmovi vezani uz ZigBee protokol, slojevi protokolnog stoga, te je objašnjeno na koji se način šalju i primaju poruke. Na kraju je opisan hardver potreban za izradu Microchipovog ZigBee uređaja, čime je stvorena podloga za konkretnu primjenu ovog protokola, što je ujedno i cilj ovog rada.

 12. ŠTUDIJ IN PRESKUŠANJE LASTNOSTI VAROV VISOKO ZMOGLJIVIH TEKSTILIJ ZA ŠOTORE IN PONJAVE

  2011-01-01

  V diplomskem delu z naslovom »Študij in preskušanje lastnosti varov visokozmogljivih tekstilij za šotore in ponjave« je bil namen analizirati mehanske lastnosti različnih kompozitnih materialov za izdelavo šotorov in predvsem analizirati in optimirati izdelavo varov, ki spajajo posamezne dele izdelanega šotora. Ob uporabi visokofrekvenčnega varjenja (HF) tekstilnih kompozitnih materialov (PES/PVC) smo spreminjali parametre varjenja: širino vara ter moč varjenja. S pomočjo ustreznih standardov...

 13. Primjerenost automatske epifluorescentne mikroskopije za određivanje bakteriološke kakvoće sirovog mlijeka

  Golc Teger, Slavica

  1995-01-01

  Primjerenost metode automatske epifluorescentne mikroskopije (instrumentom BactoScan 8000) za određivanje ukupnog broja bakterija u sirovom mlijeku provjerena je kao metoda za određivanje kvalitete mlijeka proizvođača u svrhu plaćanja po higijenskoj kakvoći. Rezultati određeni BactoScan-om uspoređeni su rezultatima brojanja kolonija na pločama metodom IDF Standard 100 B : 1991. Nakon pretvorbe broja pulsova BactoScana (y) i broja kolonija na pločama (x) u dekadske logaritme izračunata je jedn...

 14. Upravljanje proizvodnjom u konceptu digitalnih poduzeća za preradu drva i proizvodnju namještaja

  Matičević, Gordana; Lovrić, Tadija

  2008-01-01

  Prerada drva i proizvodnja namještaja velika su šansa Hrvatske za izlazak na međunarodno tržište. Osim prirodnih prednosti sadržanih u kvaliteti drva svjetske klase, Hrvatska ima i tradiciju te iskustvo i tehnološko znanje u proizvodnji poluproizvoda i finalnih proizvoda. Za konkurentni izlazak i opstanak na međunarodnom tržištu potrebno je podići razinu logističke potpore pripremi proizvodnje i proizvodnji radi boljeg iskorištenja drva i drvnih materijala, smanjenja gubitaka vremena u razvoj...

 15. Effect of molybdenum addition to ZA22 grain refined by titanium in the cast and after pressing by ECAP

  Zaid, Adnan I. O.; Al-Hunetti, N. S.; Eyal-Awwad, K. Y. S.

  2016-08-01

  Zinc aluminum alloys are versatile materials which are widely used in manufacturing many industrial and engineering parts due to their attractive properties. The ZA22 has the extra advantage of possessing super plastic behavior within the temperature range from 350 to 375°C. The equal channel angular pressing, ECAP is a relatively recent manufacturing process by which heavy plastic deformation can be produced in materials resulting in grain refinement of its microstructure. It is, therefore, anticipated that if the ECAP process is applied to the ZA22 alloy after being grain refined by certain grain refiners may produce super plastic behavior in this alloy at room temperature, by this eliminating the heating process and its costs, hence widening its applications rendering it to be cost effective. In this paper, the effect of molybdenum addition at a rate of 0.1 % wt. to ZA22 grain refined by Ti on its metallurgical and mechanical characteristics in the cast condition and after applying the ECAP process is investigated. It was found that addition of Mo to ZA22 either in the nonrefined or the refined by Ti resulted in refining its structure being more refined in the latter. The ECAP process resulted in further refinement of its structure of the ZA22-Ti, ZA22-Mo and the ZA22-Ti-Mo alloys. Regarding the mechanical behavior, it was found that addition of Mo to ZA22 resulted in pronounced reduction of its mechanical strength presented by the following values of the flow stress at 20% strain: from 451 MPa to 346 MPa, whereas pronounced increase in case of Ti addition i.e. by 22.22% and only increase of 1.1% when Mo is added in the presence of Ti. However the Vickers hardness HV was increased by 5% in case of Ti addition and 2.5% increase in case of Mo addition. Finally it was concluded that super plastic behavior was obtained at room temperature by the addition of Mo and the ECAP process.

 16. PRIMENA MULTIMEDIJALNIH SERVISA U ŠIROKOPOJASNOM OKRUŽENJU ZA POBOLJŠANJE LOGISTIČKIH POTREBA VOJSKE

  2012-01-01

  U radu je analiziran potrebni protok pojedinih multimedijalnih servisa i ukazano na mogućnosti primene nekih od servisa u širokopojasnom okruženju radi poboljšanja logističkih potreba vojske. Sve je veća potreba da se informacije prenose u različitom obliku, od govora, preko teksta, podataka i grafičke mirne slike, do pokretne video-slike. Zahtev za prenosom informacija u visokoj rezoluciji iziskuje povećanje protoka do nekoliko desetima Mb/s. Platformu za čitav niz multimed...

 17. MOBILNI LOKACIJSKI SERVIS ZA POZICIONIRANJE I PREZENTIRANJE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE I WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

  Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko; Bubaš, Goran

  2009-01-01

  Razvoj mobilnih tehnologija u posljednjih nekoliko godina omogućio je njihovu uporabu u svim područjima svakodnevnoga života. Jedna od komponenti koje sve više postaju sastavni dio naprednijih mobilnih uređaja (npr. mobilnih telefona i osobnih digitalnih pomoćnika) jest GPS prijemnik, a njegova je najčešća uporaba u uređajima za određivanje geografske lokacije i pomoć u navigaciji određenim područjem. U ovom radu predstavili smo koncept sustava za lociranje i prezentiranje informacija o objek...

 18. ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE I RUKOPISNE ZBIRKE ARHIVA ODBORA ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE KAO IZVOR ZA PROUČAVANJE POVIJESTI ROMSKOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU HRVATSKE U RAZDOBLJU OD KRAJA XIX. STOLJEĆA DO 1941.

  Vojak, Danijel

  2005-01-01

  Rad Odbora za narodni život i običaje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (prije: Jugoslavenske akademoje znanosti i umjetnosti) iznimno je vrijedan za proučavanje i romske manjine na području Hrvatske u razdoblju od kraja XIX. st. sve do danas. Skupljači građe, slijedeći Osnovu koju je napisao Antun Radić, bilježili su način na koji je domicilno stanovništvo percipiralo romsku manjinsku zajednicu. Jedan dio građe objavljen je u Zborniku za narodni život i običaje, dok je veći dio građe ...

 19. FOSILIZ-ARTE: UNA EXPERIENCIA EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA (BOYACÁ A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE LOS FÓSILES Y EL ARTE COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE (Pag:89-97

  Laura Patricia López Piñeros

  2013-01-01

  Full Text Available La presente crónica, narra la experiencia pedagógica en el municipio de Floresta Boyacá con los niños de tercero del colegio Héctor Julio Rangel Quintero por medio del arte como estrategia de aprendizaje en la enseñanza de los fósiles, empezando el día tres de mayo de 2012, con la contextualización de sus habitantes, su territorio, sus saberes y sus dinámicas socioculturales. A partir de esta primera visita, se dio pie a la continuidad de una segunda, los días cuatro y cinco de junio del 2012 para la realización de la práctica educativa como maestras y maestros en formación. Conforme a la elaboración del diseño de clase teniendo como eje central la mirada del arte, se quiso promover el gusto, la espontaneidad, la creatividad y el trabajo en equipo de los niños, por medio del cuento, el dibujo, el color y el moldeamiento en greda, a medida que reconocían el patrimonio paleobiológico de su maravilloso municipio. De esta manera, se observa que a partir de la vinculación del arte en la escuela, se pueden conseguir en los niños aprendizajes significativos para fortalecer el reconocimiento de su identidad.

 20. Predlogi za uvedbo arheologije v pouk klasičnih jezikov

  Katarina Batagelj

  2001-12-01

  Full Text Available Razbiranje in prevajanje preteklih dogodkov, zapisanih v zemlji, na kamnu, na pergamentu ali na kateremkoli materialu, ki se je ohranil do danes, je zares uspešno, ko se združi znanje ljudi različnih strok. Učenje jezika niso samo slovnična pravila in besedišče, ampak tudi spoznavanje kulturnih in civilizacijskih dosežkov in historičnega okvira, v katerem je jezik živel. Pri učenju klasičnih jezikov ponuja arheologija poleg časovno umeščenih zgodovinskih podatkov oprijemljivo in predstavljivo materialno oporo za spoznavanje (antične kulture. Svojo metodo in področje delaje razširila tudi na mlajša zgodovinska obdobja, torej ni več omejena samo na izkopavanja iz obdobij, za katera pisni viri ne obstajajo ali pa so pomanjkljivi. Z uporabo nedestruktivnih metod raziskovanja (aerofotografija, geofizikalne meritve, topografija ipd. postaja vse bolj interdisciplinarna.

 1. Numerical simulations of enhanced gas recovery at the Załezcze gas field in Poland confirm high co

  Klimkowski, Ł.; Nagy, S.; Papiernik, B.; Orlic, B.; Kempka, T.

  2015-01-01

  Natural gas from the Załęcze gas field located in the Fore-Sudetic Monocline of the Southern Permian Basin has been produced since November 1973, and continuous gas production led to a decrease in the initial reservoir pressure from 151 bar to about 22 bar until 2010. We investigated a prospective

 2. Effects of holding temperature and time on semi-solid isothermal heat-treated microstructure of ZA84 magnesium alloy

  YANG Ming-bo; PAN Fu-sheng; CHENG Ren-ju; SHEN Jia

  2008-01-01

  The feasibility of fabricating ZA84 magnesium alloy with non-dendritic microstructure by a semi-solid isothermal heat treatment process and the effects of holding temperature and time on the semi-solid isothermal heat-treated microstructure of the alloy were investigated. The results indicate that it is possible to produce ZA84 alloy with non-dendritic microstructure by suitable semi-solid isothermal heat treatment. After being treated at 560-575℃ for 120min, ZA84 magnesium alloy can obtain a non-dendritic microstructure with 14.2%-25.6% liquid fraction and an average size of 56-65μm of the unmelted primary solid particles. With the increasing holding time from 30 to 120min or holding temperature from 560 to 575℃, the average size of unmelted primary solid particles decreases and globular tendency becomes more obvious. Under the experimental condition, the microstructural evolution of ZA84 alloy during semi-solid isothermal treatment is mainly composed of three stages of initial coarsening. structulseparation and spheroidization. The subsequent coarsening of spheroidal grains is not observed.

 3. Numerical simulations of enhanced gas recovery at the Załezcze gas field in Poland confirm high co

  Klimkowski, Ł.; Nagy, S.; Papiernik, B.; Orlic, B.; Kempka, T.

  2015-01-01

  Natural gas from the Załęcze gas field located in the Fore-Sudetic Monocline of the Southern Permian Basin has been produced since November 1973, and continuous gas production led to a decrease in the initial reservoir pressure from 151 bar to about 22 bar until 2010. We investigated a prospective e

 4. Programski paket za realizaciju procene profesionalnog rizika na radnom mestu / Software package for risk assessment in the workplace

  Zoran Novaković

  2008-04-01

  Full Text Available Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz novih obaveza poslodavaca, među kojima se, po značaju i složenosti, izdvajaju aktivnosti vezane za izradu Akta o proceni rizika na svim radnim mestima. Inicijalizacija projekta izrade softverskog paketa za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini izvršena je na osnovu iskazane potrebe, proistekle iz značajnih zakonodavnih promena koje su donete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. To predstavlja osnovu za dalju nadgradnju u smislu integralnog informatičkog rešenja za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. / A new national Occupational and Safety Law brings many new obligations for employers and among them activities related to risk assessment procedures. A project of developing a software package for conducting a risk assessment procedure in the workplace and in the work environment was initiated, based on needs generated by significant legislation changes in the domain of occupational safety and health. All of previous should be a basis for further upgrading to the level of an integrated software solution in the domain of occupational safety and health.

 5. Simulacioni model sistema za upravljanje letom protivbrodske rakete / Model for simulating the flight control system of a antiship missile

  Nebojša N. Gaćeša

  2007-04-01

  Full Text Available U radu je analiziran program za simulaciju sistema za upravljanje letom protivbrodske rakete sa radarskom glavom za samonavođenje. Analiziran je matematički model rakete, model autopilota i model cilja. Ovakvim pristupom dobijen je rezultat koji omogućava uspostavljanje realnijeg procesa praćenja leta konkretne protivbrodske rakete, budući da upravljanje letom rakete na celoj trajektoriji ima znatne prednosti u odnosu na nevođene projektile, pre svega zbog mogućnosti gađanja pokretnih ciljeva. Simulacioni model upravljanja letom rakete pruža mogućnosti za dalje proučavanje ove klase raketa. / The paper analyzes a program for simulating the flight control of an antiship missile with the radar seeker. The paper analyzes a mathematic missile model an autopilot model and a target model. Thus obtained results enable a more realistic process of flight tracking of a particular antiship missile as the missile guidance along the whole trajectory provides many advantages over unguided projectiles, primarily because of the possibility to fire at moving targets. The flight control simulation model enables further study of this missile class.

 6. PRESUDE NA ŽUPANIJSKOM SUDU U ZAGREBU ZA KAZNENO DJELO UBOJSTVA I TEŠKOG UBOJSTVA OD 1998. DO 2002. GODINE

  Mittermayer, Oliver

  2007-01-01

  U radu je izložena analiza sudske prakse na uzorku pravomoćnih i dostupnih sudskih odluka za kazneno djelo ubojstva (kao i teškog ubojstva i kvalifi ciranog ubojstva te pokušaja tih kaznenih djela) na Županijskom sudu u Zagrebu. Uzorak je sastavljen od spisa u 82 kaznena predmeta u kojima je došlo do optuženja za kaznena djela ubojstva i teškog ubojstva te za pokušaje tih kaznenih djela u razdoblju od 1998. do 2002. godine. Nastavno na prijašnja istraživanja, sudske su odluke anali...

 7. Pregled aplikacij za operacijski sistem Android in njihova možnost uporabe pri pouku vsebin s področja elektronike in robotike

  Černe, Klemen

  2017-01-01

  Razvoj znanosti nam omogoča uporabo najrazličnejših novih tehnologij. Velik napredek so v zadnjem času dosegli mobilni telefoni in tablični računalniki. S popularnostjo le teh pa se je začel množični razvoj aplikacij, ki so uporabljene na njih. Moderne tehnologije pa so prodrle tudi na področje poučevanja. Čedalje več institucij za pomoč pri izobraževanju uporablja različne vrste informacijsko komunikacijskih sredstev (IKT). V tem diplomskem delu smo pregledali nekaj aplikacij za operacijs...

 8. Paleoecología: el uso de los quironómidos fósiles (Diptera: Chironomidae en reconstrucciones paleoambientales durante el Cuaternario en la Patagonia Paleoecology: the use of fossil chironomids (Diptera: Chironomidae for paleoenvironmental reconstructions in Patagonia

  Julieta Massaferro

  2009-06-01

  Full Text Available Entre los indicadores biológicos lacustres más utilizados en las reconstrucciones ambientales, se encuentran el polen, los ostrácodos y las diatomeas, y entre los insectos, los coleópteros y los quironómidos. Este grupo ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, debido a los resultados prometedores que se han obtenido en reconstrucciones climáticas realizadas en América del Norte y Europa. En América del Sur, el uso de los quironómidos fósiles en estudios cuaternarios es relativamente limitado, principalmente por su escaso conocimiento taxonómico regional. La mayor parte de estos estudios fueron realizados en lagos glaciares patagónicos de Argentina y Chile. Las larvas de quironómidos constituyen una valiosa herramienta paleolimnológica, por ser un grupo de organismos altamente sensible a cambios ambientales, tanto naturales como artificiales. Además, es un grupo de insectos ampliamente distribuido y con una abundancia y diversidad relativamente altas. Sus cápsulas cefálicas se preservan en los sedimentos lacustres y poseen caracteres importantes que permiten identificar géneros y muchas veces especies. El estudio de los ensambles de quironómidos en sedimentos lacustres puede ser utilizado con distintos objetivos, por ejemplo, para estudios de eutrofización, ya que responden rápidamente a cambios en la concentración de nutrientes, materia orgánica y otros elementos, como metales pesados. No obstante, uno de los potenciales más importantes de este grupo de insectos es su sensibilidad a los cambios de temperatura, por este motivo, la aplicación más importante de su estudio en sedimentos se centra en las reconstrucciones climáticas. Esta contribución es una síntesis de los resultados de los trabajos publicados en la Patagonia argentina y chilena, sobre la base del uso de los quironómidos fósiles en reconstrucciones paleoambientales.Pollen, ostracods, diatoms and insects such as beetles and chironomids are

 9. Measurement of the $Z/A$ dependence of neutrino charged-current total cross-sections

  Kayis-Topaksu, A; Van Dantzig, R; De Jong, M; Konijn, J; Melzer, O; Oldeman, R G C; Pesen, E; Van der Poel, C A F J; Spada, F R; Visschers, J L; Güler, M; Serin-Zeyrek, M; Kama, S; Sever, R; Tolun, P; Zeyrek, M T; Armenise, N; Catanesi, M G; De Serio, M; Ieva, M; Muciaccia, M T; Radicioni, E; Simone, S; Bülte, A; Winter, Klaus; El-Aidi, R; Van de Vyver, B; Vilian, P; Wilquet, G; Saitta, B; Di Capua, E; Ogawa, S; Shibuya, H; Artamonov, A V; Brunner, J; Chizhov, M; Cussans, D G; Doucet, M; Fabre, Jean-Paul; Hristova, I R; Kawamura, T; Kolev, D; Litmaath, M; Meinhard, H; Panman, J; Papadopoulos, I M; Ricciardi, S; Rozanov, A; Saltzberg, D; Tsenov, R V; Uiterwijk, J W E; Zucchelli, P; Goldberg, J; Chikawa, M; Arik, E; Song, J S; Yoon, C S; Kodama, K; Ushida, N; Aoki, S; Hara, T; Delbar, T; Favart, D; Grégoire, G; Kalinin, S; Makhlyoueva, I V; Gorbunov, P; Khovanskii, V D; Shamanov, V V; Tsukerman, I; Bruski, N; Frekers, D; Rondeshagen, D; Wolff, T; Hoshino, K; Kawada, J; Komatsu, M; Miyanishi, M; Nakamura, M; Nakano, T; Narita, K; Niu, K; Niwa, K; Nonaka, N; Sato, O; Toshito, T; Buontempo, S; Cocco, A G; D'Ambrosio, N; De Lellis, G; De Rosa, G; Di Capua, F; Ereditato, A; Fiorillo, G; Marotta, A; Messina, M; Migliozzi, P; Pistillo, C; Santorelli, R; Scotto-Lavina, L; Strolin, P; Tioukov, V; Nakamura, K; Okusawa, T; Dore, U; Loverre, P F; Ludovici, L; Maslennikov, A L; Righini, P; Rosa, G; Santacesaria, R; Satta, A; Barbuto, E; Bozza, C; Grella, G; Romano, G; Sirignano, C; Sorrentino, S; Sato, Y; Tezuka, I

  2003-01-01

  A relative measurement of total cross-sections is reported for polyethylene, marble, iron, and lead targets for the inclusive charged-current reaction nu_mu + N -> mu^- + X. The targets, passive blocks of ~100kg each, were exposed simultaneously to the CERN SPS wide-band muon-neutrino beam over a period of 18 weeks. Systematics effects due to differences in the neutrino flux and detector efficiency for the different target locations were minimised by changing the position of the four targets on their support about every two weeks. The relative neutrino fluxes on the targets were monitored within the same experiment using charged-current interactions in the calorimeter positioned directly downstream of the four targets. From a fit to the Z/A dependence of the total cross-sections a value is deduced for the effective neutron-to-proton cross-section ratio.

 10. Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu

  Novotná, Aneta

  2015-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik jsou vybrány metody - analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), Paretův diagram a Ishikawa diagram. Cílem diplomové práce je analyzovat a posoudit kvalitativní, environmentální a bezpečnostní rizika pro systém veřejn...

 11. Influence of Refiner in ZA-12 Alloys During Centrifugal Casting Process

  Jyothi, P. N.; Shailesh, Rao A.; Jagath, M. C.; Channakeshavalu, K.

  2014-05-01

  The behavior of the molten melt plays a predominant role in determining the quality cast product. In continuous casting, addition of refiner 1% (Al+Ti+B2) onto the molten metal increases its mechanical properties as a result of the nucleation within the process. In this article, the effect of refiners in the centrifugal casting process was studied. Eutectic ZA-12 alloys were taken for our experiment and cast at various rotational speeds (400 rpm, 600 rpm, and 800 rpm) with and without the addition of refiners. Rather than increase in the solidification rate as in continuous casting, these refiners diminish the solidification rate, which in turn forms an irregular-shaped cast tube. The microstructure and hardness for the entire cast specimen were discussed finally.

 12. Přívěs za jízdní kolo

  Polák, David

  2016-01-01

  Tato práce se zabývá přehledem přívěsných vozíků za kolo, které jsou dostupné na trhu a konstrukčním řešením vlastního vozíku pro kombinovanou přepravu. Dále obsahuje platnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích, základní výpočty a výkresovou dokumentaci vlastního návrhu. This work deals with an overview of bicycle multipurpose trailers, which are available on the Czech market and structural design of my own truck for combined cargo transport. It also contains valid legislation...

 13. Effect of Rectangle Wave Pulse Current on Solidification Structure of ZA27 Alloy

  2006-01-01

  The effect of rectangle wave pulse current on solidification structure of ZA27 alloy was studied.The results show that the wave pattern relies on the frequency range of harmonic wave and the energy of pulse current within the frequency range of pulse current.Imposed pulse current could induce the solidification system to oscillate.The frequency range and the relevant energy distribution of pulse current exert an influence on the amount of atoms involved for forming critical nucleus, the surface states of clusters in melt, the oscillating state of melt on the surface of clusters, the active energy of atom diffusion , the frequnce response of the resonance of bulk melt and the absorbability of the solidification system to the external work.Rectangle wave pulse current involves rich harmonic waves; the amplitudes of high order of harmonic waves are higher and reduce slowly, so it has a better effect on inoculation and modification.

 14. Negative creep during compressive creep of as-cast ZA27 alloy

  魏晓伟; 沈保罗; 易勇

  2003-01-01

  The negative creep during compressive creep deformation of as-cast ZA27 alloy was investigated at the temperature range of 20-160℃ and at compressive stress levels from 50-137.5MPa with special apparatus. Results show that the negative creep in the alloy occurred respectively at 20℃ (50MPa, 87.5MPa and 100MPa), 60℃(50MPa and 87.5MPa) and 100℃(50MPa). According to the phase transformation and theoretical analysis, the negative creep resulted from volume expansion caused by four-phase transformation α+ε→T′+η in the alloy. The theoretical analysis is consistent with the experiment results. And the values of negative creep depended on the difference between the compressive creep deformation and the volume expansion.

 15. Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje

  2012-01-01

  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení a map rizik pro průtoky Q5, Q20 a Q100. Práce byla zpracována v programu GIS. The subject of the bachelor thesis "Risk flood analysis" is the processing risk flood analysis on the selected location Thaya flow. Flood Hazard Maps, Flood Danger Maps and Flood Risk Maps for...

 16. Dijagnostičke metode za rano otkrivanje osteoporoze u stomatologiji

  Knezović Zlatarić, Dubravka; Pandurić, Josip; Koršić, Mirko; Dodig, Damir

  2007-01-01

  Osteoporoza, široko rasprostanjena i učestala koštana bolest odmakle životne dobi, obilježena je gubitkom koštane mase i dotrajalošću mikroarhitekture koštanoga tkiva, uz posljedično slabljenje tvrde koštane strukture te povećanje rizika pojave prijeloma. U radu su navedeni sistemski i lokalni čimbenici odgovorni za gubitak koštanoga tkiva čeljusti. Najčešći sistemski čimbenici povezani s gubitkom koštane mase čeljusti, su osteoporoza, bubrežne bolesti, hormonski poremećaji, prehrana, ali i u...

 17. SPECIFIČNOSTI UČENJA ZA PODUZETNIŠTVO U ONLINE OKRUŽENJU

  Delač, Darko; Graovac, Petra; Pavlinović, Marta

  2016-01-01

  Živimo u vremenu kada su nove ideje i programi važni kako bi se držao korak sa suvremenizacijom i brzim načinom života. Tako poduzetništvo treba držati korak s potrebama na tržištima i omogućiti zainteresiranim sudionicima, koji nemaju vremena za klasične načine studiranja, alternativni način kako bi se i studijski programi mogli razvijati u skladu s vremenom u kojem živimo te kako bi studenti mogli nastaviti svoje visoko obrazovanje uz svoje ostale životne obveze. U tom pogledu, počeli su se...

 18. Vulcanismo submarino del Santoniense en el Subbético: datación con nannofósiles e interpretación (formación Capas Rojas, Alamedilla, provincia de Granada

  de Gea, G.

  1998-12-01

  Full Text Available Submarine volcanic rocks (pillow lavas appear into the marly limestones and marls of the Capas Rojas Formation in the Median Subbetic. The dating with nannoplankton of the immediately underlying and overlying materials to these volcanic rocks has allow us to precise the age of this volcanic activity as Late Santonian (nannofossil biozone of Rucinolithus hayi. This volcanic event arose 84 million years ago, according to the absolute age obtained with the calibration of this biozone. It is the last Mesozoic volcanic activity registered until now in the External Zones of the Betic Cordilleras. The age of this event corresponds to the ending part of the interval of the Sudiberian continental margin evolution as an extensive margin, relatively nearly to the time in which it evolved to a convergent marginRocas volcánicas submarinas (lavas almohadilladas aparecen intercaladas entre calizas margosas y margas de la Formación Capas Rojas del Subbético Medio. La datación con nannoplancton de los materiales inmediatamente infrayacentes y suprayacentes a estas rocas volcánicas ha permitido precisar la edad de este vulcanismo como Santoniense superior (biozona de nannofósiles de Rucinolithus hayi. Este evento volcánico ocurrió hace unos 84 millones de años de acuerdo con la calibración a tiempos absolutos de la biozona indicada. Se trata por tanto de la actividad volcánica mesozoica más moderna datada hasta el momento en el conjunto de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. La edad de este evento corresponde a la parte terminal del intervalo de tiempo durante el cual el margen continental sudibérico constituyó un margen extensivo, relativamente cercano al momento en que ocurrió su transformación a un margen convergente.

 19. Ciento cincuenta años de combustión de hidrocarburos fósiles: las alternativas emergentes One hundred and fyfty years of combustion of fossil hydrocarbons: the emergent alternatives

  Jorge Laine

  2009-12-01

  Full Text Available Luego de ciento cincuenta años de haberse perforado los primeros pozos comerciales de petróleo que condujeron al uso intensivo de combustibles líquidos para mover los vehículos de transporte, se está arribando al pico de las reservas de petróleo del planeta. Queda aún una buena porción por gastar, con la expectativa de que las consecuencias sean mejores que en la primera parte, la cual ha implicado varias guerras y deterioros del ambiente. Este ensayo aporta un resumen sobre la historia de los combustibles fósiles y sobre la prospectiva de las alternativas energéticas emergentes, poniendo énfasis en la bioenergía como una alternativa para la transición entre la actual era de la combustión y la nueva era de la energía limpia.After one hundred fifty years of drilling first commercial petroleum wells that led to the intensive use of liquid fuels to move transport vehicles, we are arriving at the peak of the world-wide petroleum reserves. Yet, we still have a good portion for spending, with the hope that the consequences will be better than in the first part, which has implied several wars and deteriorations of the environment. This assay brings a review about the history of fossil fuels and with the prospective of the emergent energetic alternatives, placing emphasis on bioenergy as an alternative for the transition between the actual combustion age and the new age of clean energy.

 20. Eksplozivne materije za neosetljiva ubojna sredstva / Explosive substances for insensitive munitions

  Radun Jeremić

  2005-03-01

  Full Text Available U skladu sa sve strožim zahtevima za očuvanje životne sredine i većom bezbednošću, tendencije u razvoju suvremenih ubojnih sredstava (UbS, pored povećanja pouzdanosti i efikasnosti, usmerene su i na povećanje sigurnosti pri njihovoj proizvodnji, skladištenju, manipulaciji i upotrebi. Na taj način dobijena je nova kategorija UbS, tzv. neosetljiva UbS, kod kojih je verovatnoća neželjenog aktiviranja pod dejstvom spoljnih impulsa svedena na minimum. Suština rešavanja ovog problema je primena eksplozivnih materija koje su mnogo manje osetljive na spoljne uticaje u odnosu na standardne. Osnovni zahtev koji se pri tome postavlja je da taktičko-tehničke karakteristike ostanu na nivou ili budu bolje u odnosu na postojeća UbS. U radu je ukratko objašnjen koncept razvoja neosetljivih UbS i dat pregled najznačajnijih rezultata istraživanja u oblasti eksplozivnih materija koje zadovoljavaju zahteve za primenu u neosetljivim UbS. / According to severe environment protection and safety requirements, tendencies in development of modern munitions, besides of increasing reliability and efficiency, are directed to decreasing of danger during their processing, storing, handling and operating. In that manner the new category of munitions has been obtained, named insensitive munitions, with a minimum probability of unplanned activating. The best method for solving this problem is using of explosive substances that are more insensitive according to standard ones. The main requirement is the tactical and technical characteristics stay at the level or to be better according to the existing munitions. In this paper the developing concept of insensitive munitions is shortly explained and presented a review of most important research results of explosive materials that fulfill requirements for applying in insensitive munitions.

 1. Analysis on the Wearability of ZA13 Casting Tubes and Liquid Extrusion%锌基合金ZA13铸造管和液态挤压管的耐磨性分析

  蒋俊如

  2014-01-01

  本文阐述锌基合金 ZA13的铸造管和液态挤压管工艺,使用显微镜给出两种管件金相显微组织图片,应用 M200磨损机分别检测两种管件磨损量,从显微组织和磨损数据分析两种工艺导致金相组织和耐磨性差异的原因,提出液体挤压管比铸造管具有更好耐磨性的结论。%This paper elaborates on casting technology and liquid extrusion technology of ZA13 ( ZnAL13-2 ) tubes , analyses the tube microstructure and carries out the wearing tests . It is identified that the wearability of liquid extrusion tubes is more than that of casting tubes based on the comparison of the casting tube and liquid extrusion tube of ZA13 .

 2. Primena sistema za monitoring buke i MatLab-a za proračun nivoa avionske buke / Noise monitoring system and MatLab application for aircraft noise level calculation

  Milorad Pavlović

  2007-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan način primene sistema za monitoring buke, terminal NMT 3637B i softver 7802, firme Brüel & Kjær, u procesu sertifikacije mlaznih aviona, prema ICAO, standardu Annex 16 i algoritam za proračun EPNL nivoa buke (Effective Perceived Noise Level, koji je kreiran u okruženju MatLab. Ovim softverom sublimirani su svi potrebni ulazni podaci, akustički i neakustički, radi dobijanja traženog nivoa i svih međurezultata neophodnih za formiranje konačnog izveštaja koji se dostavlja vazduhoplovnim vlastima. / This paper presents the use of noise monitoring system, terminal NMT 3637B and software 7802, Brüel & Kjær in process of jet aircraft noise certification according to standard ICAO Annex 16 and the algoritam for calculating EPNL noise level (Effective Perceived Noise Level that we created in MatLab environment. This software sublimated all necessary input parameters, acoustic and non acoustic in purpose of getting final result and intermediate data. Those data are important for reporting to the certificating authority.

 3. Wear Characteristics of Hybrid Composites Based on Za27 Alloy Reinforced With Silicon Carbide and Graphite Particles

  S. Mitrović

  2014-06-01

  Full Text Available The paper presents the wear characteristics of a hybrid composite based on zinc-aluminium ZA27 alloy, reinforced with silicon-carbide and graphite particles. The tested sample contains 5 vol.% of SiC and 3 vol.% Gr particles. Compocasting technique has been used to prepare the samples. The experiments were performed on a “block-on-disc” tribometer under conditions of dry sliding. The wear volumes of the alloy and the composite were determined by varying the normal loads and sliding speeds. The paper contains the procedure for preparation of sample composites and microstructure of the composite material and the base ZA27 alloy. The wear surface of the composite material was examined using the scanning electronic microscope (SEM and energy dispersive spectrometry (EDS. Conclusions were obtained based on the observed impact of the sliding speed, normal load and sliding distance on tribological behaviour of the observed composite.

 4. Protéza hornej končatiny a jej vliv vplyv na psychický stav pacienta

  2015-01-01

  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou myoelektrickej protézy hornej končatiny a jej vplyvom na psychický stav pacienta. Vznikla za spolupráce s firmou OTTOBOCK SLOVAKIA s.r.o, kde som túto bakalársku prácu konzultovala. Z firmou ponúkaných výrobkov som si vybrala Greifer, ktorého redesign som sa rozhodla navrhnúť. Je to doplnková protéza, určená jednak na jemnú prácu s malými predmetmi, jednak na ťažšiu prácu vyžadujúcu pevný úchop. Navrhovala som s ohľadom na ergonomické, funkčné a estetické p...

 5. Exploring the Potentials of Lysinibacillus sphaericus ZA9 for Plant Growth Promotion and Biocontrol Activities against Phytopathogenic Fungi

  Zakira Naureen

  2017-08-01

  Full Text Available There is an ongoing hunt for biologically active compounds that can combat phytopathogenic fungi and improve plant growth without causing any hazards to the environment. Consequently the present study aims at deciphering the plant growth promotion and antifungal capability of Lysinibacillus sphaericus ZA9. The bacterium was previously isolated and identified in our laboratory from maize rhizosphere using 16S rRNA gene sequencing. The test bacterium L. sphaericus ZA9 was found to produce high quantity of IAA (697 μg/ mL; siderophores (195.79 μg/ mL, HCN and hydrolytic enzyme as compared to the reference strain Bacillus sphaericus Z2-7. The bacterium was also capable of solubilizing silicates (Si, phosphates (P, and potassium (K. The bacterium enhanced the seedling vigor and germination of seeds pretreated with it and promoted the shoot length of both cucumber and tomato seeds in greenhouse experiment. L. sphaericus ZA9 and its cell free culture supernatant showed varied antagonistic behavior against Alternaria alternata, Curvularia lunata, Aspergillus sp., Sclerotinia sp., Bipolaris spicifera, Trichophyton sp. Fermentation broth culture of L. sphaericus ZA9 was then used to isolate antifungal metabolites by silica column chromatography. Identification and determination of antifungal compounds was carried out by Thin-layer chromatography (TLC followed by NMR spectroscopy. Two compounds were isolated and identified as 2-pentyl-4-quinolinecarboxylic acid (C15H17NO2 which is a quinoline alkaloid and 1- methylcyclohexene which is a cycloalkene. Compound 1; 2-Penthyl-4-quinolinecarboxylic acid was found to be highly antagonistic against most of the fungi tested as compared to the bacterium itself. Its activity was comparable to that of fungicide Benlate, while compound 2; 1- methylcyclohexene did not show any antifungal activity.

 6. Primena programskog paketa MATLAB pri simulaciji rada sistema za prenos snage / MATLAB software application for power transmission simulation

  Milan Krsmanović

  2008-01-01

  Full Text Available Rad se odnosi na veoma savremenu problematiku primene programskog paketa MATLAB za simulaciju rada sklopova transmisije motornih vozila. Osnovni cilj je doprinos razvoju procesa projektovanja sklopova transmisije za motorna vozila putem integracije različitih metoda i postupaka, kojima se mogu obuhvatiti faktori koji određuju proces prenosa i transformacije parametara snage (obrtnog momenta i ugaone brzine. Posebna pažnja posvećena je simulaciji rada glavne frikcione spojnice u slučaju polaska vozila iz mesta. U okviru toga detaljno je prikazan način formiranja simulacionog modela frikcione spojnice sa prikazom razvijenog matematičkog modela kao osnove za formiranje simulacionog modela. / This paper refers to modern problems in using the MATLAB program package for the simulation of motor vehicle transmission functions. The main goal is to contribute to the development of the process of motor vehicle transmission design by combining different methods and procedures comprising factors which determine the transmission process and the power parameters transformations (torque and angle velocity. The paper particularly focuses on the simulation of the main friction clutch during vehicle starting. The process of the simulation model design and the elaborate mathematical models which form its basis are described in detail.

 7. Metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča

  Tomaž Tollazzi

  2005-01-01

  Full Text Available V nekaj manj kot dvajsetih letih so krožna križišča v Sloveniji postala zelo priljubljena, zadnjih nekaj let pa zanje velja, lahko bi rekli, že kar evforija. Trenutno imamo v Sloveniji eno krožno križišče na vsakih 68 km državnih cest, pričakovan pa je še nadaljnji porast njihovega števila. Glede na to, da so se v zadnjem času pričele pojavljati tudi posamezne neupravičene zahteve za izvedbo krožnih križišč in zahteve za izvedbo krožnih križišč na krajih, kjer njihova izvedba ni smiselna, se je pokazala potreba po umirjanju položaja. V prispevku je prikazana metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča v urbanem okolju in v realnih okoliščinah, v katerih naj bi to stalo.

 8. Plantas Fósiles del Grupo Choiyoi, Cordillera Frontal a la Latitud del río Mendoza Fossil plants from the Choiyoi Group, Frontal Cordillera at the latitude of the Mendoza River

  Magdalena Koukharsky

  2011-06-01

  Full Text Available En este trabajo se dan a conocer los primeros restos fósiles hallados en sedimentitas, cuyo componente clástico es de origen volcánico, intercaladas en la Formación Tambillos del Grupo Choiyoi, Cordillera Frontal de Mendoza. Los mismos consisten en abundantes improntas de Sphenophyta en estado de preservación regular a malo. En la zona estudiada, las rocas de la Formación Tambillos, que son dominantemente volcánicas ácidas y de edad pérmica temprana a media según correlaciones regionales, se depositaron sobre una discordancia erosiva labrada en lavas andesíticas intensamente propilitizadas que se atribuyen a la Formación Portezuelo del Cenizo. Los restos vegetales se encuentran a unos 23 metros de la base, contenidos en niveles de areniscas finas y pelitas depositadas en un ambiente fluvial (microdelta, en los bordes de un lago y fueron coetáneas con los primeros episodios de volcanismo riolítico en la región. Si bien la flora encontrada no permite definir la edad, las formas presentes son comunes en niveles del Carbonífero superior-Pérmico y Triásico de Argentina.In this contribution we report the discovery of the first fossil remains in sedimentary strata belonging to the Tambillos Formation, Choiyoi Group, Cordillera Frontal of Mendoza. In the studied area the Tambillos Formation, which is formed dominantly by acid volcanics rocks of alleged Early to the Middle Permian, were deposited over an erosive unconformity on top of propilytic andesites of the Portezuelo del Cenizo Formation. The vegetal remains were found about 23 meters from the base of the formation, hosted in fine-grained sandstones and shales that were deposited in a fluvial environment (microdelta, along the borders of a lake during the first episodes of the rhyolitic volcanism of the region. The fossil flora includes abundant, poorly preserved impressions of Sphenophyta that does not permit to assign a precise age, although these forms are common in the Upper

 9. Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car

  Štohanzl, Milan

  2011-01-01

  Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ohledem na fakt, že práce vzniká ješt ě v dob ě , kdy vývoj tohoto systému není ukon č en, práce neobsahuje detaily, které by umož ň ovaly hlubší technickou p ř edstavu o problematice komunikace mezi pohybujícími se vozidly. Práce se dále zabývá možnostmi realizace za ř ízení...

 10. Characterization of Microstructure of Permanent Mold Cast Zinc Alloy ZA27

  CHEN Ti-jun; LI Yuan-dong; HAO Yuan

  2004-01-01

  The microstructure of permanent mold cast zinc alloy ZA27 was examined by SEM and TEM after natural aging for 18 months. It was found that the primary α' phase, peritectic and eutectic β phases all decomposed into the equilibrium well-formed α+η lamellae or irregular α+η structure through cellular reaction. The cell colonies nucleated on the interdendritic eutectic η layer and grew into the primary dendrites, thus first making the β phase in the dendrite edges decompose, and then the α' phase in the dendrite cores. The products from the α' phase appeared in regular lamellae rather than irregular particles. In addition, a fine, dense transitional phase α'm containing 27.8 mass% Al, with a fcc crystal structure and lattice parameter of about 0.4013nm, formed in α lamellae. Copper was preferentially concentrated in Zn-rich η phase and existed in the form of Cu-rich ε phase (CuZr4) particles, with hcp crystal structure and parameters a=0.274nm,c=0.429nm and c/a=1.567.

 11. Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek

  Olivová, Radana

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé a precizní identifikaci v porovnání s tradičními fenotypovými metodami. V této práci byla použita molekulárně biologická metoda PCR – RFLP, která bere v úvahu , že v ribozomální DNA kvasinek se opakují konzervativní nekódující oblasti(tzv. spacery), jež jsou charakteristick...

 12. Everyday Physical Activity of Students in Nyíregyháza

  Fintor János Gábor

  2015-05-01

  Full Text Available The popularity of physical education lessons has already been demonstrated by a lot of essays, however, it has also been revealed that this popularity, as well as the frequency of doing sports, tends to decrease at later ages of life. Pursuing sports has a positive effect on academic performance. Introducing PE as an everyday lesson at schools was a milestone in physical education. Provided the aims are realised successfully, the general state of health of students can show a favourable change. The aim of our research, on the one hand, is to reveal how important physical education is as contrasted with other school subjects, according to those students asked. On the other hand, we aim to examine how the certain positive and negative attitudes of the subjects of our study appear in the resulting figures. The research was conducted in the form of self-completion questionnaires in four different funded institutions in Nyíregyháza (n=285, in May, 2014. In the course of evaluation, we have used multivariate function analysis as well as frequency research and cross table reference. Participants mainly regard PE as important as other school subjects, however, boys significantly regard it more important than girls do. Those who do sports on a regular basis were more likely to agree that PE lessons are conducted in a friendly atmosphere than those who do sports less. Significantly, boys tended to agree with positive statements about sport.

 13. Hot Deformation Behavior and Intrinsic Workability of Carbon Nanotube-Aluminum Reinforced ZA27 Composites

  Liu, Yang; Geng, Cong; Zhu, Yunke; Peng, Jinfeng; Xu, Junrui

  2017-04-01

  Using a controlled thermal simulator system, hybrid carbon nanotube-aluminum reinforced ZA27 composites were subjected to hot compression testing in the temperature range of 473-523 K with strain rates of 0.01-10 s-1. Based on experimental results, a developed-flow stress model was established using a constitutive equation coupled with strain to describe strain softening arising from dynamic recrystallization. The intrinsic workability was further investigated by constructing three-dimensional (3D) processing maps aided by optical observations of microstructures. The 3D processing maps were constructed based on a dynamic model of materials to delineate variations in the efficiency of power dissipation and flow instability domains. The instability domains exhibited adiabatic shear band and flow localization, which need to be prevented during hot processing. The recommended domain is predicated to be within the temperature range 550-590 K and strain rate range 0.01-0.35 s-1. In this state, the main softening mechanism is dynamic recrystallization. The results from processing maps agree well with the microstructure observations.

 14. Analýza síťové komunikace Ransomware

  Šrubař, Michal

  2017-01-01

  Cílem této práce je přiblížení problematiky malware typu ransomware a následně analýza síťové komunikace crypto-ransomware a možné detekce tohoto typu malware. Práce popisuje v jakém prostředí zkoumání této síťové komunikace bylo provedeno a jaká byla zvolena metodologie. První část práce se zabývá samotnou analýzou síťového provozu tohoto typu malware se zaměřením na HTTP a DNS komunikaci. Dále se zabývá anomáliemi, které je možné během komunikace tohoto malware pozorovat na síti. Soustředí ...

 15. Ekonomická analýza řezného nástroje

  Bilavčík, Jaromír

  2009-01-01

  Bakalářská práce na téma „Ekonomická analýza řezného nástroje“ je věnována ekonomické analýze nákladů na pořízení a použití různých druhů řezných nástrojů, jejichž použití má významný vliv na ekonomiku výroby a mimo jiné také s náklady spojenými s jakostí výsledného produktu. Rozborem použitelnosti užitných vlastností jednotlivých nástrojů, které jsou používané ve strojním obrábění byla analyzována ekonomická výhodnost pro firmy. Toto kriterium musí firmy zohlednit již při technologické přípr...

 16. Gonorrhoea: auxotypes, serovars, and clinical manifestations among female sex workers from Kinshasa, Zaïre.

  Mukenge-Tshibaka, L; Alary, M; Van Dyck, E; Laga, M; Nzila, N

  1997-01-01

  The main question in this paper was to look at the distribution of auxotypes and serovars of Neisseria gonorrhoeae and check whether they correlate with clinical symptoms/signs among female sex workers (FSW) from Kinshasa, Zaïre. The subject were 1233 FSW enrolled in a cross sectional study on STDs and HIV infection in 1988; 771 of them were followed prospectively for a median duration of 23 months. At each visit, clinical symptoms and signs of cervicitis were recorded and the subjects were screened for gonococcal and chlamydial infection. The pre-dominant auxotypes were prototrophic (35.2%), proline requiring (29.6%), and proline requiring phenylalanine inhibition (19%). Serovars 1A-6 (42.5%) and 1B-1 (16.7%) were the commonest. Infection with auxotype prototrophic and phenylalanine inhibition (Proto/Phenali) was significantly associated with both mucopurulent cervicitis and pelvic inflammatory disease; (OR = 8.9; p = 0.002 and OR =19 x9; p = 0.002; respectively). Despite the few associations found in this study, there was not clear pattern linking clinical manifestations to auxotype/serovar profiles. PMID:9582486

 17. Compressive deformation of semi-solid SiCp/ZA27 composites

  陈体军; 郝远; 孙军

  2003-01-01

  The semi-solid compressive deformation behaviors of two kinds of SiCp/ZA27 composites, one was modified by Zr and the other was not modified, were investigated. The results indicate that with increasing strain, the stress of the modified composite first increases to a peak value, then dramatically decreases to a plateau value, and again increases at the final stage of deformation; but for the unmodified composite, after being up to a peak value, the stress decreases slowly at all times. As the deformation temperature or the heating time decreases, or the strain rate increases, the stress level(the peak and the plateau values) and the degree of cracking of the modified specimens all increase, and the specimen with uniform deformation and without cracks is obtained after being held at 470 ℃ for 30 min and deformed at the strain rate of 9.33×10-3s-1. But the degree of cracking of the unmodified is just inverse to that of the modified. Under the same deformation conditions, the stress level and the degree of cracking of the unmodified composite are higher than those of the modified one, and the degree of cracking is very serious under any conditions. These phenomena were mainly discussed through analyzing the microstructures under different conditions and deformation mechanisms occurred at different deformation stages.

 18. On the deuterium abundance at $z_{a} = 3.514$ towards APM 08279+5255

  Levshakov, S A; Kegel, W H

  2000-01-01

  A very low primordial deuterium abundance of D/H = 1.5 10^{-5} has recently been proposed by Molaro et al. in the Lyman limit system with log(N_HI) = 18.1 cm^{-2} at z_a = 3.514 towards the quasar APM08279+5255. The D/H value was estimated through the standard Voigt fitting procedure utilizing a simple one-component model of the absorbing region. The authors assumed, however, that `a more complex structure for the hydrogen cloud with somewhat ad hoc components would allow a higher D/H'. We have investigated this system using our new Monte Carlo inversion procedure which allows us to recover not only the physical parameters but also the velocity and density distributions along the line of sight. The absorption lines of HI, CII, CIV, SiIII, and SiIV were analyzed simultaneously. The result obtained shows a considerably lower neutral hydrogen column density log(N_HI) = 15.7 cm^{-2}. Hence, the measurement of the deuterium abundance in this system is rather uncertain. We find that the asymmetric blue wing of the ...

 19. Effects of Compression Parameters on Deformation Behaviors of Semi-Solid ZA27 Alloys

  CHEN Ti-jun; HAO Yuan; SUN Jun

  2003-01-01

  An investigation was performed on the effects of semi-solid compression parameters,such as strain rate,compression temperature and heating time at these temperatures on deformation behaviors of two kinds of ZA27 alloys,one was modified by Zr and the other was unmodified.The results indicate that with the increasing of the strain,the stress of the modified composite first sharply increases to a peak value,then dramatically decreases to a plateau value,and again increases till the end of deformation.But for the unmodified,after being up to a peak value,the stress only decreases slowly.As the compression temperature or the heating time decreases,or the strain rate increases,the stress level and the cracking degree of these two kinds of alloys increase.Under the same deformation conditions,the stress level and the cracking degree of the unmodified alloy are higher than those of the modified one.But there is an exception that the stress level of the unmodified alloy is minimum and smaller than that of the modified one when deformed at the low temperature of 450℃.These phenomena were mainly discussed through analyzing the microstructures under different conditions and the deformation mechanisms at different deformation stages.

 20. Modern weapons and military equipments for issue 1-2017 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2017

  Nikola M. Ostojić

  2017-01-01

  specijalni avioni IL-76, koji su namenjeni za prevoz padobranaca i desantiranje u zoni dejstva. Takođe, iz te letelice desantiran je i oklopni transporter. Vežba je dobila i moto „Odlučan odgovor tri vojske”, s obzirom na to da predstavlja zajednički odgovor specijalnih protiv-terorističkih jedinica tri bratske države na oružano delovanje terorističkih snaga. Vežbama sa ruskim i beloruskim pripadnicima, naša vojska uspešno se osposobljava za učešće u multinacionalnim operacijama, što je kvalitet više u ukupnoj osposobljenosti oružane sile naše zemlje. / The exercises of Russian and Serbian pilots BARS 2016 and 2016 Slovenian brotherhood. Members of our armed forces, especially the Air Force, from the experienced Russian pilots, learn new lessons about the use of modern aircraft. The development of military equipment in the world, weapons and other techniques require a new understanding of the country's defense and the lag can be prevented modernization of our armed forces, as well as practicing members of the Army of Serbia in the new tactical procedures and preparing for possible new forms of opposition to aggression. With international cooperation and gaining new experiences our army trained for participation in multinational military forces. Exercise Serbian and Russian pilots BARS 2016, established itself as the main task after the purchase of two planes MIG-29 and helicopters MI-17. Not only does the introduction of annual and combat characteristics of these aircraft, but also to master the tactical use in complex combat. There is no doubt that the Russian pilots have very valuable experience in interdiction operations with the aircraft MIG-29, as well as in an air battle. This aircraft has exceptional flight possibilities and under the skillful hand pilot can perform very complex maneuvers that provide supremacy in the airspace and the victory in the air battle. Therefore, the exercise of Russian and Serbian pilots BARS 2016 can be seen, as a

 1. Restauration des potentialités de sols dégradés à l’aide du zaï et des cordons pierreux à l’ouest du Burkina Faso

  Yameéogo, Jerome; Somé, Antoine; Lykke, Anne Mette

  2013-01-01

  of sorghum (Sorghum bicolor) were measured. Soil samples were taken and analyzed. Infiltration rate was measured with a two double ring infiltrometer. The results show that “zaï” and “zaï combined with stone-rows” are transferable in the South-Sudanian zone. They allowed a better development of the sorghum...

 2. Priprava robotiziranega sistema ACMA XR701 in obračalne mize za postopke 3D frezanja

  Sekirnik, Matija

  2015-01-01

  Namen diplomske naloge je razviti sistem pretvorbe CNC programa v format, ki ga razume robot ACMA XR 701 do mere, da ga bo mogoče uporabljati s povprečnim znanjem operaterja CNC tehnologij. Na začetku diplomske naloge so na splošno opisani industrijski roboti, ki se uporabljajo v praksi. Opisan je tudi robot ACMA XR 701. Drugi del diplomske naloge je posvečen postopku modeliranja ter pridobitev CNC programa iz programa Siemens NX 8.5 ter njegova pretvorba v programu Microsoft Excel, ki je ...

 3. Crystallization and preliminary studies of the DNA-binding domain Za from ADAR1 complexed to left-handed DNA.

  Schwartz, T; Shafer, K; Lowenhaupt, K; Hanlon, E; Herbert, A; Rich, A

  1999-07-01

  The proteolytically defined Z-DNA binding domain Za of human adenosine deaminase type 1 (hADAR1) has been crystallized in complex with the DNA oligomer d(TCGCGCG). The crystals were obtained from a solution containing ammonium sulfate as precipitating agent and belong to the tetragonal space group P4212. A complete diffraction data set has been collected to a resolution of 2.4 A. The unit-cell dimensions are a = b = 85.9, c = 71.3 A. A Raman spectrum of the complex indicates that the DNA in the complex adopts the left-handed Z conformation.

 4. POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PRODAVAČA U VELEPRODAJNIM TVRTKAMA PUTEM ALATA ZA AUTOMATIZACIJU PRODAJE

  Berisha Qehaja, Albana; Kutllovci, Enver; Berisha Namani, Mihane

  2016-01-01

  Glavna svrha ovog rada je doprinos raspravi o tome dolazi li do poboljšanja učinkovitosti prodavača kroz upotrebu alata za automatizaciju prodaje. Obavljeno je istraživanje na uzorku od tri lokalne tvrtke u Republici Kosovo, koje se bave distribucijom robe široke potrošnje (FMCG, fast-moving consumer goods). Ispitano je 58 zaposlenika lokalnih tvrtki „X“, „Y“ i „Z“. Ova je tema izabrana jer veleprodajne tvrtke koje se bave distribucijom robe široke potrošnje na Kosovu prolaze kroz tranziciju ...

 5. Učinak fluoridirane paste za zube na remineralizaciju cakline i mikrotvrdoću nakon demineralizacije in vitro

  Ambarkova, Vesna; Goršeta, Kristina; Glavina, Domagoj; Škrinjarić, Ilija

  2011-01-01

  Svrha: Svrha rada bila je procijeniti utjecaj komercijalnih pasta za zube s različitom formulom fluorida na remineralizaciju površine cakline. Materijali i metode: Pripremljeni su caklinski blokovi te, uz hlađenje vodom, polirani karborundnim diskovima različite finoće (320, 600 i 1200 grita). Nakon toga su nasumce podijeljeni u sedam skupina. Uzorci su bili izvrgnuti svakodnevnom režimu koji se sastojao od dvaju jednominutnih četkanja – jednim nakon šestosatne demineralizacije i drugim nakon...

 6. Konstrukcija i dizajn kontejnerskog vozila za gašenje požara vodom i pjenom

  Župančić, Igor

  2011-01-01

  Kontejnerska vozila predstavljaju novitet među vatrogasnim vozilima. Osnovna karakteristika ovih vozila je u tome da se vatrogasni kontejner postavlja na specijalno podvozje pomoću trajno ugrađenog hidrauličnog krana. Tako se vatrogascima omogućuje efikasna zašita ili gašenje požara sa samo jednim podvozjem i s nekoliko specijalnih kontejnera u vatrogasnoj postrojbi. Broj i vrsta kontejnera koji se mogu «navlačiti « na isto podvozje ograničeni su samo nosivošću podvozja i «navlakača», a odr...

 7. Kompleks felodipina s β-ciklodekstrinom kao aktivnom ovojnicom za vremenski odgođenu terapiju hipertenzije

  PAGAR, KUNAL P.; Vavia, Pradeep R.

  2012-01-01

  U radu je opisan razvoj kronoterapijskog pripravka felodipina (FD) za brzo oslobađanje ljekovite tvari nakon određenog vremenskog razdoblja u liječenju hipertenzije. U tom pripravku FD kompleks sa ciklodekstrinom (ljekovita tvar) obavijen je slojem koji bubri i obložen etilcelulozom (netopljivi vodopropusni polimer). Oslobađanje iz FD kompleksa tri puta je povećano u odnosu na oslobađanje čistog FD. Povećanje količine i brzine oslobađanja posljedica je amorfizacije felodipina, što se pokazalo...

 8. Uporaba laserske svetlobe kot predpriprava tekstilne odpadne vode za biološko čiščenje

  Dornik, Črt

  2013-01-01

  Tekstilne odpadne vode so zelo kompleksne mešanice in so zelo težko biološko razgradljive. Poleg tega je zančilnost tekstilnih odpadnih vod še močna obarvanost in visoka kemijska potreba po kisiku. Navadne čistilne naprave so neuspešne pri razbarvanju in čiščenju tovrstnih odpadnih vod. V našem poskusu smo obdelovali močno obarvano tekstilno odpadno vodo iz Tekstine - Tekstilna Ajdovščina d.d. Za ta namen smo uporabljali dva laserja, ekscimerni XeCl (308 nm) in kontinuirni Ar - ionski laser (...

 9. Sjeme biljke Artocarpus heterophyllus (Jackfruit) – novi čvrsti supstrat za proizvodnju pigmenata uzgojem gljive Monascus

  Babitha, Sumathy; Carlos R Soccol; Pandey, Ashok

  2006-01-01

  Pigmenti iz gljive Monascus purpureus dobiveni su uzgojem kulture na čvrstoj podlozi od praha dobivenog mljevenjem sušenog sjemena biljke Artocarpus heterophyllus (Jackfruit). Boja dobivenih pigmenata bila je stabilna bez obzira na početnu pH-vrijednost supstrata zahvaljujući puferskom svojstvu praha. Najbolji supstrat za proizvodnju pigmenata bio je prah veličine čestica od 0,4 do 0,6 mm, bez dodanog izvora ugljika. Kad se prahu doda natrijev glutamat, sojina sačma, pepton ili hitinski prah,...

 10. Poboljšani algoritam optimizacije za prerazmještaj sheme mreže nakon blokiranja energetskog sustava

  Liang, Haiping

  2015-01-01

  Prerazmještaj sheme mreže važan je zadatak tijekom restauracije energetskog sustava poslije blokiranja. U radu se razmatra nepredvidljivost vremena restauracije i uspješnosti brzine restauracije tijekom prerazmještaj sheme mreže. Vrijeme restauracije dalekovoda i transformatora, granično vrijeme pokretanja jedinica i brzina restauracije izabrani su kao trapezoidne fuzzy varijable. Optimalni model za prerazmještaj sheme mreže poslije blokiranja energetskog sustava izrađen je na osnovu fuzzy ch...

 11. Integrirani pretvornik za napajanje pogona in baterij električnega vozila v režimu napajanja pogona

  2014-01-01

  Sodobni čas si človek težko predstavlja brez osebne mobilnosti in avtomobilov. Primarni energetski vir za pogon vozil še vedno ostajajo fosilna goriva, čeprav se v zadnjem času vse bolj vpeljujejo alternativna pogonska sredstva. Alternativo konvencionalnim vozilom z motorjem z notranjim izgorevanjem predstavljajo električna vozila, ki zaradi izboljšav v tehnologiji pogonskih sklopov in hranilnikov energije, postajajo vse bolj konkurenčna in splošno razširjena. Kljub dejstvu, da so električna ...

 12. Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth

  Hlaváček, Jan

  2017-01-01

  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení. The aim of the thesis is analysis and inventory security risks of Bluetooth technology, assembly Bluetooth adapter and proposal and poposal of testing procedures, which will helps evaluate security of tested device. C

 13. Računalniške didaktične igre za predšolske otroke

  Taleski Gržinič, Nataša

  2015-01-01

  V današnjih časih si težko predstavljamo življenje brez tehnologije, ki je prisotna povsod. Po drugi strani pa igra sodi k vsakemu otroku in že od nekdaj velja, da jo sleherni otrok pozna in ima rad. Igranje je za otroke življenjskega pomena, kajti preko igre otrok spoznava svet okoli sebe ter dobiva vpogled v dogodke in situacije. V diplomskem delu se ukvarjamo z igranjem predšolskih otrok s pomočjo tehnologije, natančneje preko osebnega in tabličnega računalnika. Posebno pozornost posvečamo...

 14. Procjena citotoksičnosti materijala za prekrivanje zubne pulpe u uvjetima in vitro: usporedno istraživanje

  Poggio, Claudio; Ceci, Matteo; Dagna, Alberto; Beltrami, Riccardo; Colombo, Marco; Chiesa, Marco

  2015-01-01

  Direktnim prekrivanjem zubne pulpe štiti se njena izložena površina kako bi se zadržala vitalnost te očuvala funkcionalna i biološka aktivnost. Cilj ovoga istraživanja bio je usporediti biokompatibilnost sedam različitih materijala za prekrivanje zubne pulpe u uvjetima in vitro: Dycal®, Calcicur®, Calcimol LC®, TheraCal LC®, ProRoot MTA®, MTA-Angelus® i Biodentine®. Primjenom metode Transwell insert® i testa preživljenja stanica s bojom Alamar Blue® procijenili smo citokompatibilnost navedeni...

 15. The Chloroplast Tubulin Homologs FtsZA and FtsZB from the Red Alga Galdieria sulphuraria Co-assemble into Dynamic Filaments.

  Chen, Yaodong; Porter, Katie; Osawa, Masaki; Augustus, Anne Marie; Milam, Sara L; Joshi, Chandra; Osteryoung, Katherine W; Erickson, Harold P

  2017-03-31

  FtsZ is a homolog of eukaryotic tubulin and is present in almost all bacteria and many archaea, where it is the major cytoskeletal protein in the Z ring, required for cell division. Unlike some other cell organelles of prokaryotic origin, chloroplasts have retained FtsZ as an essential component of the division machinery. However, chloroplast FtsZs have been challenging to study because they are difficult to express and purify. To this end, we have used a FATT tag expression system to produce as soluble proteins the two chloroplast FtsZs from Galdieria sulphuraria, a thermophilic red alga. GsFtsZA and GsFtsZB assembled individually in the presence of GTP, forming large bundles of protofilaments. GsFtsZA also assembled in the presence of GDP, the first member of the FtsZ/tubulin superfamily to do so. Mixtures of GsFtsZA and GsFtsZB assembled protofilament bundles and hydrolyzed GTP at a rate approximately equal to the sum of their individual rates, suggesting a random co-assembly. GsFtsZA assembly by itself in limiting GTP gave polymers that remained stable for a prolonged time. However, when GsFtsZB was added, the co-polymers disassembled with enhanced kinetics, suggesting that the GsFtsZB regulates and enhances disassembly dynamics. GsFtsZA-mts (where mts is a membrane-targeting amphipathic helix) formed Z ring-like helices when expressed in Escherichia coli Co-expression of GsFtsZB (without an mts) gave co-assembly of both into similar helices. In summary, we provide biochemical evidence that GsFtsZA assembles as the primary scaffold of the chloroplast Z ring and that GsFtsZB co-assembly enhances polymer disassembly and dynamics. © 2017 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 16. Preučevanje alternativnih škropilnih programov za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri L.)

  Voglar, Žan

  2017-01-01

  Za primerjanje učinkovitosti alternativnih insekticidov za zatiranje hruševe bolšice Cacopsylla pyri L. s šestimi škropilnimi programi, je bil izveden poljski poskus v nasadu hrušk sorte 'Viljamovka'. Poleg bolšice smo proučevali še škodljivce Dysaphis pyri, Cydia spp., ter določene vrste stenic in zavijačev lupine sadja. Ob poskusnem standardu (acetamprid, integriran škropilni program - INT) smo testirali še učinkovitost aktivnih snovi: kaolin, žvepleno-apnena brozga (ŽAB), kombinacija mat...

 17. VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA PRILOG OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVU I EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

  2009-01-01

  Rad daje pregled uloge koju ima Visoko gospodarsko učilište u Križevcima u području stručnih studija za poljoprivredu u Hrvatskoj i doprinos visokoškolskom obrazovanju za održivu i ekološku poljoprivredu. U radu se također donosi kratki opis povijesnoga razvoja križevačkoga Učilišta i opis suvremenih studijskih programa na razini stručnog i specijalističkog diplomskog studija te specijalističkih seminara u sklopu cjeloživotnoga učenja.

 18. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2006 / Modern weapons and military equipment for issue 4-2006 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 4-2006

  Mirko Krbavac

  2006-10-01

  Full Text Available NOVA PUŠKA M14 ERA; PROTIVTENKOVSKI RAKETNI SISTEM NLAW; REKORDNI DOMETI HAUBICA 155 mm S PROJEKTILIMA V-LAP; NIŠAN ZA AUTOMATSKI BACAČ GRANATA; MODIFIKOVANO VOZILO RATEL 6×6; DVE – POJAČIVAČ VIDLJIVOSTI ZA VOZAČE; ORUŽNA STANICA PROTEKTOR ZA TENK LEOPARD 2A4; PRVA JAVNA PREZENTACIJA VOZILA PUMA;RADIO-DETEKTOR RK-1025; PRENOSNI RADAR ZA BORBENO IZVIÐANJE OWL; BRODSKI MITRALJESKI SISTEM MINI-TAJFUN; LAKO PROTIVOKLOPNO ORUŽJE M72 LAW; LAKI MREŽNI SISTEM ZA VATRENU PODRŠKU; NOVA MUNICIJA 40 mm; PRIBORI ZA NOĆNO OSMATRANJE MU-3; PROTIVMINSKI KOMPLET ZA TERENSKA VOZILA; SPECIJALNA PATROLNA VOZILA PANHARD 4×4; MULTIFUNKCIONALNI RADAR MF-STAR; BESPILOTNA LETELICA BARRACUDA; OPTIMIZACIJA BORBENIH VOZILA ZA UPOTREBU U URBANIM USLOVIMA; KOREJSKI BORBENI TENK K2; OKLOPNI LAND ROVER; PANORAMSKA ORUŽNA STANICA ZA TENKOVE.

 19. Konstrukce zařízení pro vakuové lisování plastů

  Chlup, Pavel

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro vakuové lisování plastů jakožto významné metody zpracování plastových polotovarů. V rešeržní části diplomové práce je popsán princip této metody, oblast využití mezi ostatními technologiemi zpracování plastů, základní informace týkající se používaných polotovarů a tvářecích forem. Jsou navrženy tři varianty řešení. Po zhodnocení těchto variant je zvolena konečná podoba zařízení. Samotná konstrukční práce obsahuje návrh vakuového...

 20. Effect of aging parameters on the micro structure and properties of ZA-27/aluminite metal matrix composites

  Sharma, S.C.; Sastry, Shanta; Krishna, M

  2002-11-18

  The effect of heat treatment and aging at various temperatures for different intervals of time on the microstructure of ZA-27 matrix alloy and aluminite particulate reinforced ZA-27 alloy metal matrix composites (MMCs) has been studied using micro hardness, electrical resistivity, X-ray diffraction and differential scanning calorimetry (DSC) data. The composite samples were aged at 32, 80, 180, and 250 deg. C after solutionizing at 320 deg. C for 3 h followed by cold water quenching. The micro hardness values showed an initial increase reaching a peak value which was followed by a reduction in hardness values with increase in aging time. The trend followed by electrical resistivity was very similar to that of hardness. Further, the time to reach peak hardness decreased with increase in the weight percentage of the reinforcement. These results indicated that the aging and precipitation kinetics in the matrix alloy are significantly accelerated due to the presence of particulate reinforcement. Changes in the properties of the composites during aging are explained on the basis of micro structural alterations caused by the heat treatment.

 1. Fundamentální analýza numerických dat pro automatický trading

  Huf, Petr

  2016-01-01

  Tato práce se zabývá využitím fundamentální analýzy v automatickém obchodování. Technická analýza využívá k predikci ceny hlavně její historické hodnoty a indikátory z této ceny odvozené. Fundamentální analýza naopak využívá informace z různých zdrojů k predikci cenového signálu, přičemž v této práci byly zkoumány pouze kvantitativní zdroje dat. Konkrétně se jedná o počasí, Forex, Google Trends, WikiTrends, historické ceny různých futures a souhrnná fundamentální data (porodnost, migrace, \\do...

 2. Investigating the density structure of the ZaP-HD Flow Z-Pinch with digital holographic interferometry

  Ross, Michael; Shumlak, Uri; Nelson, Brian; Golingo, Raymond; Hughes, Michal; Forbes, Eleanor; Paliwoda, Matt

  2014-10-01

  The ZaP-HD Flow Z-Pinch experiment investigates how flow shear stabilized Z-pinches scale to higher densities and temperatures. Determining how such plasmas scale up may reveal their utility as test beds for HEDP physics. Scaling towards HEDP conditions requires compressing the plasma to a smaller size with increased plasma current. Measuring the internal structure of a smaller, hotter plasma requires high-resolution diagnostics. To measure electron density profiles, the ZaP-HD team uses holographic interferometry with 30 micron resolution. A new Nd:YAG laser is employed in concert with a consumer digital camera to record holograms, which are numerically reconstructed to obtain the phase shift caused by the interaction of the laser with the plasma. The numerical reconstruction provides a two-dimensional map of chord-integrated electron density, which can be inverted to radial profiles under the assumption of axisymmetry. Measurements of Z-pinch density structure are presented. This work is supported by grants from the U.S. Department of Energy and the U.S. National Nuclear Security Administration.

 3. Modelovanje korisnika u sistemima za upravljanje sadržajem / The user modeling issues in the content management systems

  Goran Šimić

  2005-01-01

  Full Text Available Sistemi za upravljanje informacionim sadržajima, zahvaljujući različitim funkcionalnim mogućnostima, vrlo su rasprostranjeni na Webu kao globalnoj mreži, i u lokalnim mrežama institucija i organizacija različitih namena. Oni omogućavaju potpuno administriranje informacionim sadržajima i njihovo dinamičko komponovanje i distribuciju. Iako postoje tehnološki preduslovi, ovi sistemi su fokusirani na sadržaje i nemaju podršku za njihovo personalizovano predstavljanje. Ovaj materijal opisuje mogućnosti proširivanja funkcionalnosti navedenih sistema radi adaptacije sadržaja koji se isporučuje korisnicima. / Owing to different functional possibilities, there are many content management systems (CMS on the Web and in the local networks of different organizations. They provide administering of different information content (delegation of content authoring and content using grants, as well as dynamical content composing and distribution. They are focused on their content. Although there are technology prerequisites, these systems lack content personalization. This paper describes the possibility of the CMS functional extending to adjust data structure and content with particular users' skills, interests and demands.

 4. RIJEKA ZETA KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SPORTSKO-REKREATIVNIH OBLIKA TURIZMA

  Ognjen Jovović

  2007-05-01

  Full Text Available Ba sic for re a li za tion of to u rist mo ve ments lays in me e ting cul tu ral and rec re a ti onal ne eds of po ten tial cu sto mers. If we know that lar gest num ber of to u rists re pre sents part of rec re a ti o nal ones, than is not hard to re a li ze how lar ge po ten tial lays in that number of po ten tial gu ests. On this fact sho uld be bu ilt stra tegy of mo ve ment of to u rist of fer of Da ni lov grad for it ex tre me po ten ti als on which can be fo un ded con cre te pro ject. In this work are gi ven ba sic as sump ti ons for de ve lop ment of sport rec re a ti o nal sha pes of to u rism with stress to na tu ral po ten ti als of ri ver Ze ta its banks and its clo se sur ro un ding that di rectly de ter mine sha pe of sport rec re a ti o nal ac ti vi ti es that re pre sent ba sis of to u rist of fer. Of fer sho uld be cre a ted in that way that it is adap ted to wi de seg ment of rec re a ti o nal gu ests and not pro fes si o nal spor tsmen, alt ho ugh they al so sho uld not be un de re sti ma ted but one sho uld know that in or der to cre a te con di ti ons for ar ri val of sports pro fes si o nals of fer has to be com ple tely dif fe rent and mo re spe ci a li zed that re qu i res cre a ting of con di ti ons of existen ce of highly de ve lo ped sports in fra struc tu re, whi le for ama te urs a lot can be do ne in “system of im pro vi sing”, sa tisfying ba sic cri te ria – rec re a tion in con di ti ons of un touc hed and well pre ser ved na tu re with se cu ring ma xi mal le vel of se cu rity and pro tec tion of gu ests, in or der to pre vent pos si ble un wil ling con se qu en ces that can lead to in jury of gu ests and for de ve lop ment and re a li za tion of such pro ject one need a much less funds than is bu il ding of fa ci li ti es that sho uld me et stan dards of pro fes si o nal spor tsmen. Po ten tial of ri ver Ze ta are hu ge and at trac ti ve for which re pre sent na tu ral re so urce on which can be fo un ded

 5. Merenje buke i vibracija u kabini helikoptera Mi-8 / Measuring noise and vibration in the cockpit of the Mi-8 helicopter / Измерение шума и вибраций в кабине вертолета Ми-8

  Ivica S. Stojanović

  2016-01-01

  Full Text Available Buka i vibracije predstavljaju jedan od osnovnih negativnih elemenata radne sredine. Cilj ovog istraživanja bio je da se merenjem utvrdi veličina tog uticaja na pilota i članove posade helikoptera. Dobijeni rezultati upoređeni su sa upozoravajućim i graničnim vrednostima koje su određene postojećim direktivama Evropske komisije iz oblasti buke i vibracija. Upoređivanjem rezultata došlo se do zaključka da su izmerene vrednosti neprihvatljive sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu i da premašuju dozvoljene. Merenjima je utvrđeno da postoji opasnost od pojave profesionalnih oboljenja kod članova posade i da je potrebno preduzimati mere za smanjenje štetnog uticaja buke i vibracija na ljudstvo u helikopteru. / Noise and vibration are among the main negative elements of the working environment. The aim of this study was to determine the measurement of the size of their effect on helicopter pilots and crew members. The results were compared with the warning and limit values determined by the existing Directives of the European Commission in the field of noise and vibration. The comparison of the results has led to the conclusion that the measured values are unacceptable in terms of safety and health at work and that the measured values exceed the limits. The measurements have pointed out to a danger of occupational diseases among crew members and to the necessity to take measures to reduce the harmful effects of noise and vibration on helicopter personnel. / Шум и вибрации представляют собой один из самых неблагоприятных факторов рабочей среды экипажа вертолета. Целью данного исследования было измерить воздействие шума на пилота и экипаж вертолета, а также определить его последствия. Затем мы сопоставили

 6. Zaštita objekata i nadgledanje prostora pasivnim multisenzorskim elektronskim sistemima / Security protection and area monitoring by passive multi-sensor systems

  Miodrag Vujanović

  2004-05-01

  Full Text Available Analizom savremenih borbenih dejstava uočava se više značajnih karakteristika koje predstavljaju opšte, zajedničko obeležje svih savremenih operacija. Dominantna je, svakako, karakteristika sveobuhvatnosti borbenih dejstava i po prostoru i po vremenu. To znači da za uspešno vođenje savremenih operacija treba, u svakom trenutku, raspolagati pouzdanim podacima o svim aktivnostima u prostoru (kretanje ljudstva, tehnike, njihove pozicije, meteorološki podaci, itd. Ove podatke generišu, na osnovu odgovarajućih detektovanih parametara, savremeni elektronski multisenzorski sistemi disperzirani u prostoru. U radu su izložene osnovne karakteristike sistema za zaštitu objekata i prostora koji se koriste u savremenim armijama. Dat je prikaz aktivnosti Vojnotehničkog instituta u realizaciji sistema PRESEK, koji je namenjen za perimetarsku zaštitu objekata i prostora. Izložena je i koncepcija novog multisenzorskog sistema za zaštitu objekata i prostora, čiji je osnovni uređaj univerzalna akviziciona platforma, koja treba da prihvati različite vrste pasivnih senzora i omogući pasivno ili aktivno nadgledanje prostora prenosom TV slike. / Analyzing modern low level intensity wars and crises, we find some important characteristics that are similar or same for each one. The most dominant are combat actions in whole space without time limitations which means that, if you want to be successful in predicting enemy's activities, you continually need to know about enemy's activities in battlefield (people moving, moving of armor vehicles, artilleries and their positions, meteorological data etc. That kind of data is successfully obtained by passive multi-sensor systems dispersed in space of expected battle. We will introduce the philosophy of modern systems that are in use in NATO armies, activities of Military Technical Institute in realization of such a system named PRESEK and developing of new passive multisensor system with CCTV.

 7. Povezovanje celovitih informacijskih rešitev s pripomočki za poslovno poročanje na primeru rešitve iScala in pripomočka Crystal Reports 11

  Markuš, Aleš

  2015-01-01

  Da so organizacije konkurenčne, morajo dostaviti izdelke in izvajati storitve najvišje kakovosti, in sicer čim hitreje in po najboljši možni ceni. Nabor poslovnih procesov, ki je znan kot celovita informacijska rešitev, se je izkazal kot učinkovito orodje za doseganje teh ciljev. Celovita informacijska rešitev ponuja sredstva za učinkovito povečanje in upravljanje potrebnih virov (materiali, oprema, orodja, delo, denar itd.). Za vsakega izmed teh virov lahko celovita informacijska rešitev ugo...

 8. Usporedna analiza sustava za 3D digitalizaciju u području stomatološke protetike

  Budak, Igor; Trifkovic, Branka; Puskar, Tatjana; Vukelic, Djordje; Vucaj-Cirilovic, Viktorija; Hodolic, Janko; Todorovic, Aleksandar

  2013-01-01

  Među modernim inženjerskim tehnologijama koje su pronašle široku primjenu u području stomatologije, jedna od najčešće korištenih je 3D digitalizacija. Ovaj se rad bavi primjenom sustava za 3D digitalizaciju u području stomatološke protetike i pokušava doprinijeti u tom području kroz usporednu analizu ove vrste sustava. Posebna pažnja je usmjerena na ekstra-oralne sustave 3D digitalizacije i među njima na ne-specijalizirane stomatološke sustave 3D digitalizacije. Osim općeg pregleda i analize ...

 9. Evaluacija tranzicijskog vrtićkog programa za djecu s poremećajem iz spektra autizma

  Vrljičak, Sanda; Frey Škrinjar , Jasmina; Stošić, Jasmina

  2016-01-01

  Zbog obilježja samog poremećaja, inkluzija djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) vrlo je složen i zahtjevan proces. Pružanjem znanstveno utemeljene stručne podrške u ranoj dobi potrebno je omogućiti razvoj vještina kojima će se osigurati pozitivni učinci uključivanja u vršnjačke skupine. U ovom radu prikazani su rezultati provođenja individualiziranih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za 5 dječaka sa PSA-om predškolske dobi. Program se provodio u okviru posebne, tranzicijske skupi...

 10. Mechanical properties of As-cast and heat-treated ZA-27 alloy/short glass fiber composites

  Sharma, S. C.; Girish, B. M.; Satish, B. M.; Kamath, R.

  1998-02-01

  This paper reports on the mechanical properties of as-cast and heat-treated ZA-27 alloy composites reinforced with glass fibers from 1 to 5 wt%. The composites were fabricated using the Compocasting method, in which short glass fibers were introduced into the vortex created in the molten alloy through an impeller rotated at 500 rpm. The molten mass was thoroughly stirred and poured into permanent molds and squeezed under pressure. The specimens were heat treated at 320 °C for 1, 2,3, and 4 h. The tests on the as-cast composites revealed that as the glass content in the composites was increased, the ultimate tensile strength (UTS), compressive strength, and hardness of the composite increased, while the ductility and impact strength were decreased. Heat treatment was found to improve significantly the ductility, compressive strength, and impact strength, while the hardness and UTS were reduced. This paper discusses the behavior of these composites.

 11. Du collectif, malgré tout dans le cinéma de Rabah Ameur-Zaïmeche

  Marion Froger

  2013-11-01

  Full Text Available Dans ses deux premiers films, Rabah Ameur-Zaïmeche interprète un personnage qui, ayant écopé de la « double peine », finit par perdre sa place dans un aller et retour sans issue, entre son village algérien d’origine qui le rejette (Bled number One et la France qui l’expulse puis le traque à son retour (Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ?. À ce destin qui s’avère borné par la folie, d’un côté de la Méditerranée, ou par la mort de l’autre, le cinéaste oppose la créativité de ses propres collectifs de production, dont il laisse volontairement des traces dans chacun de ses films. Il entend ainsi, malgré tout, réinvestir, par le désir de groupe, le champ du politique, et par l’invention de formes cinématographiques, ne pas exclure le spectateur d’un sentiment de solidarité et de fraternité désancré de ses bases strictement communautaires. Adossé à la réalité vécue par une génération issue de l’immigration algérienne, née ou ayant grandi en France après l’indépendance de l’Algérie, le cinéma de Rabah Ameur-Zaimèche évoque les ambivalences de l’expérience groupale de ceux qui vont et viennent avec constance et intensité d’une rive à l’autre de leurs désirs d’appartenance et d’engagement.  In his two first movies, Rabah Ameur-Zaïmeche plays a character who, subject to legal “double jeopardy”, finds himself lost in an inescapable back and forth between his native Algerian village, which rejects him, (Bled number One and France, which expels him and then, upon his return, hunts him down (Wesh wesh qu’est-ce qui se passe ?. Against this fate, which ends in madness on one side of the Mediterranean or death on the other, Rabah Ameur-Zaïmeche sets the creativity of his production teams, traces of whose work remains in each of his films. Despite everything, the filmmaker looks to reinvest the political field with collective desire, and, through the use of inventive cinematic

 12. Microstructures and mechanical properties of ZA27-Al2O3 composites obtained by powder metallurgy process

  Božić D.

  2011-01-01

  Full Text Available This paper describes a study of the microstructures and mechanical properties of Zn matrix composites reinforced by 10 wt.% Al2O3 particles of 0.7 μm average size. Commercial Zn-Al-Cu (ZA27 alloy was gas atomized and the resulting powder was mixed with an Al2O3 powder, and then hot pressed into cylindrical pellets. Metal powder and powder mixtures were pressed at 230°C, for 45 min under the pressure of 150 MPa. The compressive strength testing was performed in the temperature range from 20°C to 160°C, with a deformation rate of 2.4×10-3s-1. The microstructures and the fracture surface of the samples were investigated by optical and scanning electron microscopy.

 13. KaZaA and similar Peer-to-Peer (P2P) file-sharing applications

  2003-01-01

  Personal use of Peer-to-Peer (P2P) file sharing applications is NOT permitted at CERN. A non-exhaustive list of such applications, popular for exchanging music, videos, software etc, is: KaZaA, Napster, Gnutella, Edonkey2000, Napigator, Limewire, Bearshare, WinMX, Aimster, Morpheus, BitTorrent, ... You are reminded that use of CERN's Computing Facilities is governed by CERN's Computing Rules (Operational Circular No 5). They require that all users of CERN's Computing Facilities respect copyright, license and confidentiality agreements for data of any form (software, music, videos, etc). Sanctions are applicable in case of non-respect of the Computing Rules. Further details on restrictions for P2P applications are at: http://cern.ch/security/file-sharing CERN's Computing Rules are at: http://cern.ch/ComputingRules Denise Heagerty, CERN Computer Security Officer, Computer.Security@cern.ch

 14. 一株抗马铃薯坏疽病莫海威芽孢杆菌(Bacillus mojavensis ZA1)培养条件的优化%Optimization of culture conditions of a biocontrol agent Bacillus mojavensis ZA1 to antagonize Phoma foveata

  冯中红; 畅涛; 杨成德; 薛莉; 李旭; 杨小利

  2016-01-01

  为了提高生防菌株莫海威芽孢杆菌(Bacillus mojavensis ZA1)液体发酵的生物量,利用单因素试验设计与响应曲面试验设计相结合的方法对 ZA1摇瓶发酵条件进行了优化。结果表明,ZA1的最佳培养基配比为氯化铵14.25 g、玉米粉19 g、马铃薯237 g、水1000 mL,最佳发酵条件为 pH 7.7、培养温度28℃、转速180 r/min 及发酵时间36 h,ZA1优化后活菌数为4.12×1010 CFU/mL。通过中心组合试验设计确定 ZA1在10 L 发酵罐中的最佳溶氧量为60%和转速为180 r/min;最优条件下,发酵 ZA1的放罐时间确定为36 h,活菌数达到1.59×1011 CFU/mL。该结果为利用 ZA1开发生防制剂奠定了基础。%This work aimed to identify optimum fermentation shaker-flask culture conditions for Bacillus mo-javensis strain ZA1.Various single culture factors were combined according to a Box-Behnken design.The op-timum ratio of ingredients for the culture medium for ZA1was found to be:14.25 g ammonium chloride,19 g corn flour,and 237 g potato,in 1000 mL distilled water.The optimum cultivation conditions were pH 7.7, temperature 28℃,and shaken at 180 r/min for 36 h.Under these conditions,the viable count of B .mojavens-is strain ZA1 was 4.12×10 10 colony-forming units per mL (CFU/mL).Further testing using the central com-posite design method in a 10 L fermentation tank found the optimum for dissolved oxygen level and shaker rota-tion speed to be 60% saturation and 180 r/min respectively.Under these conditions,when fermentation time was 36 h in the fermentation tank,the viable count of B .mojavensis strain ZA1 reached 1.59×10 11 CFU/mL. The results of this study lay a solid foundation for the development of methodology for large scale production of biocontrol agents.

 15. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2008 / Modern weapons and military equipment for issue 4-2008 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 4-2008

  Mirko Krbavac

  2008-10-01

  Full Text Available Bespilotna letelica Cormorant; Sistem za zaštitu velikih aviona MANTA DIRCM; Protivtenkovske vođene rakete za turski helikopter T-129; Turski sistem PVO sa ruskim raketama Igla; Elektromagnetni šinski top; Španija testira artiljerijska poboljšanja

 16. The stratigraphy of cretaceous mudstones in the eastern Fuegian Andes: new data from body and trace fossils Estratigrafía de las fangolitas del Cretácico en los Andes Fueguinos orientales: Nuevos datos de cuerpos y trazas fósiles

  Eduardo B. Olivero

  2009-04-01

  estratigrafía de las fangolitas del Cretácico marino (clay-slate formation de Charles Darwin, constituye un problema no enteramente resuelto. Datos previos de bivalvos del Albiano, Turoniano-Coniaciano, y Santoniano-Campaniano, junto con nuevos hallazgos de inoceramidos del Albiano tardío, Inoceramus anglicus Woods, y amonites maastrichianos, Diplomoceras sp., Anagaudryceras sp., Maorites densicostatus (Kilian y Reboul, Maorites sp., y Pachydiscus (Neodesmoceras sp. se utilizan para obtener una mejor resolución estratigráfica. Además, nuevas asociaciones distintivas de trazas fósiles permiten ajustar la interpretación paleoambiental. La asociación de Chondrites targioni (Brongniart y Zoophycos isp. del Cretácico inferior es consistente con el modelo inferido de rampa volcaniclástica para la Formación Yahgan. En la Formación Beauvoir la presencia de Nereites missouriensis (Weller refleja condiciones de depositación en planicies distales de la cuenca. En el Cretácico superior, los "Estratos de Buen Suceso" registran los primeros horizontes bioturbados asociados a fondos con prolongados periodos de condiciones de buena oxigenación. En la Formación Bahía Thetis, fangolitas pizarreñas ricas en materia orgánica depositadas en márgenes de canales o en planicies distales, registran la última aparición de bivalvos inocerámidos en la Cuenca Austral. La ausencia generalizada de trazas fósiles es consistente con condiciones de fondos anóxicos. La Formación Policarpo, densamente bioturbada, marca un profundo cambio en las condiciones paleoceanográficas. El fuerte contraste en la intensidad de la bioturbación entre las Formaciones Bahia Thetis, Campaniano-Maastrichtiano, con escasa presencia de trazas fósiles y Policarpo, Maastrichiano-Daniano, altamente bioturbada, refleja el cambio de condiciones de fondo disóxico-anóxico a óxico, probablemente asociado al comienzo del enfriamiento de las aguas profundas del océano austral.

 17. Model for Determining the Stability of Retail Deposits with Higher Outflow Rates / Model za izračun stabilnosti vlog na drobno z višjo stopnjo odliva

  Murks Bašič Aleksandra

  2015-10-01

  Full Text Available Vloge na drobno veljajo za enega najcenejših in tudi najstabilnejših virov financiranja za banke, ki razpolagajo z večjimi vrednostmi teh vlog. Za namen poročanja in izpolnjevanja zahteve glede likvidnostnega kritja definira banka tri glavne skupine vlog na drobno, ki jim pripadajo različne stopnje odlivov. Za prvi dve glavni skupini so značilne stopnje odlivov 5 % oziroma 10 %, za tretjo glavno skupino pa banka sama določi stopnje odlivov. Tretja glavna skupina je tudi predmet obravnave v tem članku. Banka na podlagi števila in dejavnikov tveganja razvrsti vloge na drobno v tri kategorije. Dejavniki tveganja so glede na stopnjo tveganja razdeljeni v dve skupini. V članku je najprej opisan zakonodajni okvir, nato pa način izračuna višjih stopenj odlivov za vloge na drobno v skladu s preteklimi nihanji in pričakovano oceno nestanovitnosti v situaciji stresnih razmer. Na koncu je na kratko podana prihodnja obravnava vlog na drobno z višjimi stopnjami odlivov.

 18. Uporaba didaktične aplikacije za izračunavanje fizikalnih enačb v operacijskem sistemu android pri pouku fizike

  Ravnjak, Nejc

  2016-01-01

  Sodobne oblike poučevanja vedno več zahtevajo uporabo pametnih telefonov ter tablic. Na eni izmed najbolj razširjenih platform (Android) obstaja veliko število aplikacij ki lahko služijo temu namenu in na takšen način omogočajo povečanje zanimanja otrok za učenje, lažje učenje in hitrejše računanje. Ob preučitvi teh aplikacij opazimo da je potrebno raziskati in ustvariti model, po katerem je možno napraviti android aplikacije, za razvijalce aplikacij naslednje generacije. Aplikacije v prihodn...

 19. Zašto postoje države-nacije, a ne svjetska država? Prilog raspravi o teoriji moderne Jacquesa Bideta

  Katunarić, Vjeran

  2009-01-01

  U ovom se članku kritički razmatraju odgovori na pitanja “Zašto postoje države- nacije?”, odnosno “Zašto ne samo jedna država-nacija?”, koje je Jacques Bidet dao u svom djelu Opća teorije moderne. U prvom dijelu članka razmatra se Bidetova analogija između nastanka nacija-država i složenijih država poput EU-a, a napose mogućnosti stvaranja svjetske demokratske države koju je Bidet na inovativan način zamislio kao jamca jednakosti među narodima. S obzirom na normativni karakt...

 20. Iskorištenje topline otpadnih procesnih plinova u reaktoru za proizvodnju uljno-pećnih čađa

  Zečević, N.; Barta, D.; Bosak, Z.

  2011-01-01

  Otpadni procesni plinovi niske donje toplinske vrijednosti koji nastaju kao sporedni proizvod industrijske proizvodnje uljno-pećnih čađa mogu se energetski učinkovito iskoristiti prije konačnog ispuštanja u atmosferu. Osim što se upotrebljavaju za sušenje mokro granulirane uljno-pećne čađe, proizvodnju pare i električne energije te se spaljuju na baklji, učinkovito se mogu iskoristiti i kao zamjena goriva u reaktorima za proizvodnju uljno-pećnih čađa uz povećanje iskorištenja ugljikovodične s...

 1. Formability and Mechanical Properties of the ZA27 Alloy Worm Gear Blanks%ZA27合金蜗轮毛坯的成形性与力学性能

  崔联合

  2012-01-01

  ZA27蜗轮毛坯进行了金属型铸造、挤压铸造和半固态挤压成形试验,研究了在不同工艺条件下,制件的宏观成形性、微观组织形貌和力学性能.结果发现,金属型铸造蜗轮毛坯组织从齿顶到分度圆,均为细密发达的树枝晶;挤压铸件齿顶无树枝状枝晶,齿根的树枝晶晶臂有碎断现象,分度圆枝晶组织破碎圆整痕迹较为明显;半固态挤压件齿顶晶粒组织细化,分布较为均匀,齿根部呈典型的玫瑰状半固态组织形貌,分度圆为细小的等轴晶粒组织.金属型铸造蜗轮齿型成形困难;挤压铸造制备的蜗轮,外观轮廓清晰,齿形饱满;半固态挤压件成形性更加优良.半固态成形件力学性能高于挤压铸造和金属型铸件.%Macroscopic formability, microstructure and mechanical properties of the ZA27 alloy worm gear blanks in permanent mold casting, in liquid forging and in semisolid die forging were investigated under various process conditions. The results show that the microstructure of the worm gear in permanent mold casting is fine-developed dendrite from the addendum to the graduated circle. Absence of den-dritie in the addendum and broken phenomenon of the dendrite arm in the dedendum of the worm gear in liquid die forging can be observed, and it is obvious that the dendritic structure in the graduated circle is broken and spheroidized. The refined microstructure in the addendum with uniform distribution and rosette structure in the dedendum are presented in semisolid die forging, and the microstructure in the graduated circle exhibits fine equiaxed grain. It is difficult for the tooth profile of worm gear to form by permanent mold casting, and the worm gear has clear outline with plumptooth profile by liquid forging and the formability is more desirable by semisolid die forging. The mechanical properties of the parts by semisolid die forging are superior to those prepared by permanent mold casting and by liquid

 2. EFFECT OF PROCESS OF ELECTROLESS PLATING ON INVESTMENT CASTING ZA93 MAGNESIUM ALLOY%熔模铸造ZA93镁合金的化学镀镍工艺研究

  肖伟; 单大勇; 陈荣石

  2012-01-01

  The effects of the concentration of iodine ion,ammonium bifiuoride and lactic acid on the stability and deposition rate of Ni plating solution have been investigated using investment casting ZA93 alloy as base material.The composition of the plating solution was also optimized.SEM,EDX and XRD have been applied to analyze the microstructure,phase identification,and the elements distribution of the coating.The results showed that the ammonium bifiuoride and iodine ion increased both the stability of the plating solution and the deposition rate,but the effect of lactic acid on the plating solution was more complicated.Compared to the former one,the optimized plating solution showed higher deposition rate and was much more stable.The coating was homogeneous,compact with good adhesion to the base and the structure was amorphous.%以熔模铸造Mg-9 mass%Zn-3 mass%Al(ZA93)镁合金为基底,分别研究碘离子、乳酸和氟化氢铵对化学镀镍的镀液稳定性和镀层沉积速度的影响规律及其反应机理,并在此基础上优化了镀液配方。用扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDX)和X射线衍射(XRD)等方法对优化镀液中试镀得到的Ni-P镀层的显微组织、相结构以及元素组成进行了分析。结果表明,碘离子与氟化氢铵在一定浓度范围内,可以同时提高镀液的稳定性和镀层沉积速度,但乳酸对镀液的影响机制较为复杂。优化配方镀液的稳定性相对原镀液有了明显的提高,同时保持了较高的镀速,得到的镀层组织均匀、致密和结合良好,为非晶态结构。

 3. Informisanost studenata Vojne akademije o oblasti zaštite intelektualne svojine / Knowledge of the Military Academy students in the field of intellectual property protection

  Obrad T. Čabarkapa

  2010-04-01

  Full Text Available U pogledu informisanosti o oblasti zaštite intelektualne svojine, od budućeg mladog starešine se očekuje: da poznaje osnovne pojmove o sadržajima intelektualne i industrijske svojine, da je upoznat sa načelnom procedurom zaštite poverljivih inovacija i da je osposobljen da svojim saradnicima pruži određena znanja i smernice iz ove oblasti, posebno u pogledu stvaranja prijavljivanja i zaštite inovacionog stvaralaštva iz svog sastava. U skladu sa očekivanjima realizovano je istraživanje sa studentima završne godine Vojne akademije sa ciljem da se dođe do podataka o interesovanju i pripremljenosti mladog starešinskog kadra u pogledu poznavanja i informisanosti o oblasti intelektualne svojine, a posebno u oblasti stvaranja i zaštite poverljivih inovacija. U radu je dat prikaz obrađenih podataka dobijenih istraživanjem, na osnovu kojih su izvedeni određeni zaključci. / What is expected from a future young officer concerning the knowledge about the intellectual property protection is the knowledge about the basic concepts of intellectual and industrial property, about the general procedure of classified innovation protection as well as capability to transfer knowledge and guidelines from this field to his associates working in the same organizational structure, especially regarding patent creation application and protection. A research study involving the students of the final year at the Military Academy has been carried out, with the aim of obtaining information about the interest and preparedness of young officers with regard to the knowledge in the field of intellectual property, and especially to the creation and protection of classified patents. This paper gives the overview of the processed data obtained from the research and the subsequent conclusions.

 4. 砂型及金属型铸造ZA27合金的压蠕变行为%Compressive Creep Behavior of ZA27 Alloy in Sand Mold and Permanent Mold

  魏晓伟; 沈保罗

  2003-01-01

  采用自制的试验装置研究了ZA27合金在砂型和金属型铸造条件下的压蠕变行为.结果表明,合金第一阶段的压蠕变量和稳态蠕变速率随着温度和应力的增高而增大,在较低温度时,金属型铸造合金第一阶段的蠕变量低于砂型铸造合金的.合金的压蠕变符合经验公式n(t/s)=C-nln(σ/MPa)+Q/(RT),砂型铸造合金的应力指数n和蠕变激活能Q分别为3.88和85.44 lkJ/mol,而金属型铸造合金的应力指数和蠕变激活能分别为3.49和81.02 kJ/mol.合金的压蠕变由锌的点阵自扩散和位错的攀移控制,在整个试验温度和应力范围内,砂型铸造合金的压蠕变抗力高于金属型铸造合金的.

 5. Palubní počítač na mobilním zařízení

  Kubík, Lukáš

  2012-01-01

  Téma bakalářské práce studuje možnosti využití dat z diagnostického OBD-II portu automobilů a senzorů mobilního zařízení s operačním systémem Android. Poukazuje na výpočet nových veličin ze získaných dat a hlavní část bakalářské práce popisuje návrh a implementaci aplikace využívající nově spočítané veličiny ve třech funkcionalitách. This bachelor thesis studies the possibility of using the output data from diagnostic automotive OBD-II port and several sensors of a mobile device with Andro...

 6. Primjena nove tehnike prosušivanja bobica grožđa za proizvodnju prošeka

  Sito, Stjepan; Peršurić Bernobić, Katarina; Bilandžija, Nikolina; Kraljević, Ante; Sinković, Ana; Sinković, Petra

  2013-01-01

  U radu su prikazani rezultati pokusnog prosušivanja grožđa sorti Muškat žuti i Muškat ruža crni dopremljenih iz vinograda blizu Poreča s OPG-a Peršurić Đordano. Uzorci prije sušenja sorte Muškat žuti imali su sadržaj šećera 87ºOe (186 g/L), a Muškat ruža crni 91ºOe (200 g/L). Nakon sušenja sadržaj šećera u soku bobica bio je oko 173ºOe (378 g/L). Proces prosušivanja uzoraka sorte Muškat žuti trajao je 120 sati, a kod sorte Muškat ruža crni 108 sati pri temperaturi zraka za sušenje od 35-38°C ...

 7. Opšte vibracije na sedištu pilota kod dva tipa helikoptera

  Živković Dejan; Basarić Gradimir; Jovelić Stojan

  2002-01-01

  U ovom radu opisano je merenje opštih vibracija na sedištu pilota kod dva tipa helikoptera (po jedna letelica) sa turbomlaznim motorima, kao i trećinsko-oktavna analiza ubrzanja opštih vibracija u sve tri ose. Iz dobijenih rezultata sledi da su nivoi ubrzanja kod prvog tipa helikoptera najveći u trećinsko-oktavnom opsegu sa centralnom frekvencijom od 16 Hz. Maksimalne vrednosti ubrzanja opštih vertikalnih vibracija izmerene su za režime lebdenja (0,977 m/s2) i horizontalnog leta pri brzini od...

 8. Restauration des potentialités de sols dégradés à l'aide du zaï et du compost dans le Yatenga (Burkina Faso

  Sawadogo H.

  2008-01-01

  Full Text Available Restoring soil potentialities using zaï and compost in Yatenga (Burkina Faso. Land degradation is a serious problem in the soudano-sahelian zone of Burkina Faso. Studies were carried out between 2002 and 2004 in two villages, Somyaga and Ziga in the Yatenga Province. The main objectives were to identify and characterize the soil potentialities and constraints applying the geomorphopedological approach and to assess the possibilities of restoring degraded soils by implementing the zaï technique and incorporating composted manure with natural phosphorus. Soil identification based on representative morpho-sequences has shown the prevalence of leached tropical ferruginous soils. These soils therefore present a weak potentiality and a poor fertility without fertilization and conservation practices. Experiments with the zaï technique and composted manure enriched with burkina phosphorus conducted over three years markedly improved the above mentioned soil parameters and sorghum yields. Carbon, nitrogen, phosphorus and pH increased in the compost treatment. The ANOVA analysis has shown significant differences between compost treatments and the untreated control plots. In general, the increased yields vary from 300 to 500 kg.ha-1 according to the village in our experiment. About 40 species of herbaceous plants and trees have been regenerated by the zaï system in degraded land. Future research is needed to identify vegetal material adapted to the zaï system and to assess the impact on the micro biomass.

 9. Mechanical Properties and Microstructure of Zn-50Al Alloy in Permanent Mold Casting%金属型铸造ZA50合金的力学性能和组织

  程巨强

  2006-01-01

  研究了金属型铸造Zn-50Al(ZA50)高强度铸造耐磨合金的组织和力学性能.结果表明,ZA50合金金属型铸态组织为α相和(α+η)共析组织及合金化合物,抗拉强度(σb)可达477 MPa,金属型铸造+200℃时效处理的组织为α相和粒状(α+η)共析组织及合金化合物,抗拉强度(σb)可达354 MPa,ZA50合金比ZA27合金有更高的强度和断裂韧度.分析了合金元素形成的化合物在ZA50合金中的形貌特征.

 10. Il Banco de Bilbao di Francisco J. Sáenz de Oíza. "Come una navata industriale" / The Banco de Bilbao by Francisco J. Sáenz de Oíza. “Like an industrial nave”

  Carlo Gandolfi

  2016-01-01

  Full Text Available Una sorta di foglio bianco, con regioni di colore isolate in una griglia, il bianco come sfondo, alla stregua dello spazio indiviso è la prima idea che Francisco Sàenz de Oíza fissa per la concezione della sede del Banco di Bilbao progettato a Madrid nel 1974: è infatti il partito spaziale a caratterizzare le piante della torre che rivelano, al proprio esterno, il nitore e la pulizia di una forma pura e incancellabile, senza per questo essere assertiva o autoreferenziale. Un oggetto urbano che non scinde gli aspetti tecnico-impiantistici, da quelli strutturali e espressivi. Un ragionamento architettonico che, a distanza di quarantadue anni dal progetto, rappresenta nella città di Madrid e in generale, una costruzione esemplare nel pensare la modernità alla scala della città e del fruitore dell’edificio, che ci insegna a pensare al progetto come momento di apprendimento e riflessione profonda. / A kind of white sheet with isolated colored regions in a grid, white as the background, like the undivided space is the first idea that Francisco Saenz de Oiza fixed for the conception of the Banco Bilbao headquarters designed in Madrid in 1974: the spatiality characterizes the floors of the tower revealing, at the outside, the neatness and the clarity of a pure and indelible form, which does not appear to be assertive or self-referential. An urban object that does not split the technical and engineering aspects, from the structural and expressive. An architectural reasoning that, forty years after the project is, in the city of Madrid and in general, an exemplary construction about thinking modernity at the scale of the city and the building’s user, which teaches us to think the project as an opportunity of profound reflection and learning.

 11. Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER

  Krausová A.

  2015-12-01

  Full Text Available Oxidační kinetiku lze v případě koroze zirkoniových slitin rozdělit do dvou stádií, která jsou od sebe oddělená transientním stavem. Výskyt transientního stavu je z korozního hlediska klíčový, neboť při něm dochází ke zvýšení rychlosti oxidace. V této práci byly pomocí in-situ elektrochemické impedanční spektroskopie studovány slitiny zirkonia Zr–Nb a Zr–Sn při teplotě 340 °C a tlaku 15 MPa v prostředí, které simulovalo chladivo reaktoru VVER. Cílem dlouhodobých experimentů (až 9000 h bylo charakterizovat oxidační kinetiku v závislosti na expoziční době a typu zirkoniové slitiny. Výsledky ukázaly, že za uvedených experimentálních podmínek dochází u slitiny zirkonia Zr–Sn k dřívějšímu dosažení přechodu, tzv. transientnímu stavu.

 12. The Evaluation of Selected Air Pollutants in Košice for the Period 2008-2010 / Analýza Znečisťujúcich Látok Vo Vybraných Monitorovacích Staniciach Mesta Košice Za Obdobie 2008 - 2010

  Gergeľová Marcela

  2014-03-01

  Full Text Available Vo všeobecnosti kvalita ovzdušia je stanovená z obsahu znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie vychádzajú z platného legislatívneho rámca. V podmienkach SR kritéria kvality ovzdušia vyplývajú z vyhlášky MŽP SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia [1]. V nadväznosti na realizované merania je potrebné zvoliť efektívne nástroje potrebné pre preprocesing a postprocesing procesu plošného hodnotenia kvality ovzdušia. Príspevok si kladie za cieľ aplikovať vhodné nástroje GIS do hodnotiaceho procesu kvality ovzdušia v aglomerácií Košice za vybrané obdobie rokov 2008 - 2010. Pri celkovom zhodnotení predmetnej oblasti bolo uvažované so spracovaním informácií o emisiách deklarovaných ako tuhé znečisťujúce látky (TZL v zmysle konzervatívneho prístupu k hodnoteniu kvality ovzdušia za PM10. Pre posudzovanie boli použité ročenky a správy pre kvalitu ovzdušia v SR za rok 2008 - 2010 z SHMÚ a odborné publikácie

 13. Análisis de combustibles fósiles en el mercado de generación de energía eléctrica en Colombia: un contraste entre modelos de volatilidad // Analysis of Fossil Fuels in the Market for Electricity Generation in Colombia: A Contrast between Models of Volatility

  Mónica Andrea Arango A.

  2016-12-01

  Full Text Available La importancia del sector eléctrico en el crecimiento de las economías incentiva el estudio sobre las variables que determinan la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector. Las barreras en la disponibilidad de los combustibles se traducen en un incremento de la incertidumbre, convirtiéndose en un aspecto fundamental en la toma de decisiones en los mercados de generación de energía. Ante esto, se realiza un contraste entre un modelo de volatilidad determinística y dos modelos de volatilidad estocástica paramétrica GARCH y EWMA, aplicados en el precio de los combustibles fósiles, con el fin de identificar trade off, entre costos y riesgo, enfrentado por los generadores en una matriz energética conformada por tecnologías basadas en carbón, gas y petróleo. Los tres modelos permiten contrastar los resultados empíricos de las covarianzas obtenidas a través de la metodología de Pearson, EWMA y Vech. La evidencia sugiere que en un contexto en el que sea necesario seleccionar uno de los combustibles, el carbón presenta menor exposición al riesgo y menor variación en su precio, implicando un menor egreso en los mercados de generación. Sin embargo, contar con la matriz energética conformada por los tres combustibles fósiles permite una menor exposición al riesgo para el mercado global. ------------------------------------ The importance of the electricity sector in the growth of economies encourages the study of the variables that determine the implementation of new investment projects in the sector. The barriers in the availability of fuels result in increased uncertainty, becoming a key issue in making decisions in the markets for power generation. Regarding this, a contrast is performed between a deterministic volatility model and two parametric stochastic volatility models, GARCH and EWMA, applied to the price of fossil fuels, in order to identify trade off between cost and risk faced by generators in an energy

 14. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  Zvonko Radosavljević

  2005-05-01

  Full Text Available U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna analiza algoritma u odnosu na standardan Kalmanov filtar šestog reda. Prikazani rezultati srednje kvadratne greške praćenja po x i у koordinati pokazuju opravdanost izbora predložene metode praćenja. / This paper considers comparative analysis the problem of maneuvering target tracking to IMM algorithm with 3 standard Kalman filters and same standard Kalman filter 6. order, using data from TWS radar. The first Kalman filter from IMM algorithms is tuned for tracking of target moving along the rectilinear trajectory -without acceleration, the second tracks the targets with acceleration and gentle maneuver, and the third Kalman filter tracks the target with acceleration and sharp maneuver. The mathematical model of algorithm and values of appropriate parameters and Kalman filter matrices, are presented. The results of RMSE of tracking in x and у coordinates, show the validity of the proposed method.

 15. Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 2-2005 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2005 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2005

  Mirko Krbavac

  2005-03-01

  Full Text Available Laser protiv minobacačkih napada; Poboljšana laka samohodna haubica 155 mm; Velika Britanija poboljšava moć zemaljske artiljerije; Laki raketni artiljerijski sistem LIMAWS(R; Poboljšani sistem PVO Osa–AKM; Južnokorejski višecevni raketni lanser 70 mm; Novi SUV za projektile Krasnopolj; Borbeno vozilo pešadije Marder MK 30; Novi čistač mina marinskog korpusa SAD; Izraelski oklopni transporter Nemerah; Sistem Protektor za oklopna vozila; Dodatna zaštita za lako oklopljena vozila Modernizovani lovački avion Su-27SM; Sistem za samozaštitu helikoptera; Bespilotni helikopter Little Bird; Bolja zaštita vozila M2 Bradley; „Elektromagnetni oklop“ za laki tenk Thunderbolt; Poboljšani ručni laserski daljinomer Vector; Ekonomišan sistem za identifikaciju; Lako vozilo za vatrenu podršku; Naoružana robotizovana vozila; Razvoj snažnijih tenkovskih motora u Rusiji; Motori za laka borbena vozila; Prvo terensko vozilo na vodonik; Nove tehnologije za borbu protiv bombi; Novi kineski i iranski RPG-7; Lako oklopno vozilo CM-32; Taktičko vozilo MTV A1+ 8×8; Ručni širokopojasni softverski radio; Sistem za akviziciju cilja na bespilotnoj letelici; Osmatrački radar nove generacije MRR-3D; Novi koncept brzih brodova; Patrolni čamac Super Dvora Mk III; Nova ruska podmornica Projekt 677; Višenamenski patrolni brod MOPV; Detektor za streljačko naoružanje; Laka verzija avioradara N011M Bars.

 16. Rebalans državnog proračuna za 2014. godinu – pokušaj udovoljavanja „EDP” kriterijima

  2014-01-01

  Cilj ovog rada jest ukazati na iznimnu važnost procesa proračunskog planiranja i odgovornog fiskalnog ponašanja, kako bi se promijenila praksa učestalih potreba za rebalansom državnog proračuna. U odnosu na dosadašnje rebalanse, posljednji je specifičan utoliko što je potaknut procedurom pri prekomjernom proračunskom deficitu (Excessive Deficit Procedure – EDP). Naime, zajednički uzrok svih hrvatskih rebalansa jest nekontrolirana budžetska potrošnja, koja se iz godine u godinu pretače kroz ku...

 17. Upravljanje položajem i brzinom elektromehaničkog aktuatora (EMA) za primjene u zračnom prostoru

  TODIĆ, Ivana; MILOŠ, Marko; Pavišić, Mirko

  2013-01-01

  Težište ovog rada je upravljanje elektromehaničkim aktuatorom (EMA) za primjene u zračnom prostoru. Upravljanje EMA je ostvareno uporabom pozicijskog regulatora i upravljanja koje kombinira položaj i brzinu regulatora. Osnovna smjernica bila je smanjenje gubitaka snage, zagrijavanja i potrošnje struje u sustavu. Jedno od važnih područja u okviru pogona promjenljivim brzinama motora su operativne granice sustava. Danas se operativne granice pogona s promjenljivim brzinama motora postavljaju na...

 18. Možnost ponovne uporabe regeneracijske odpadne vode pri ionskem izmenjevalcu za mehčanje vode v Pivovarni Laško

  Nemec, Nina

  2016-01-01

  Pivovarska industrija je en izmed velikih porabnikov vode, ki hkrati proizvaja tudi velike količine industrijske odpadne vode, ki obremenjujejo ekosistem. Teh težav se zavedajo tudi v podjetju Pivovarna Laško, ki kot IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja) zavezanec nenehno optimizira uporabo vode v proizvodnem procesu, hkrati pa skrbi za ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami. V magistrskem delu smo raziskali možnost ponovne uporabe r...

 19. Mikrozatezna vezna čvrstoća smole za pečaćenje i predtretiranje različitim antibakterijskim sredstvima

  Kuscu, Ozgur Onder; Sandalli, Nuket; Caglar, Esber; Alp, Fatos

  2013-01-01

  Svrha - Ovim istraživanjem in vitro željela se na pojednostavljenom modelu caklinske fisure procijeniti mikrozatezna snaga smole za pečaćenje tretirana antibakterijskim samojetkajućim adhezivnim sustavom, antibakterijskim predtretmanom prije nanošenja samojetkajućeg adhezivnog sustava i samojetkajućim sustavom. Materijali i metode: Tek izvađeni kravlji mandibularni sjekutići nasumce su podijeljeni u četiri skupine: A. 35-postotna fosforna kiselina + Clinpro sealant®; B. 35-postotna fosfor...

 20. Alloying of titanium by oxygen during chamber electroslag remelting/Legiranje titanijuma kiseonikom u peći za elektropretapanje pod troskom

  Anatoliy D. Ryabtsev

  2014-10-01

  Full Text Available The paper presents the results of alloying titanium by oxygen in the process of chamber electroslag remelting. As an oxygen-containing ligature, we used the electrodes-satellite from the reaction mass residues mixture from the retort lid for magnesium thermal reduction of a titanium sponge, a specially prepared gaseous argon oxygen mixture containing 30% oxygen applied directly to the melting space, microsize (10-15 mm powder particles of titanium oxide and titanium oxide nanopowder with a particle size of 21 ± 5 nm. The structure and the properties of titanium alloyed by oxygen from the oxygen-containing ligature, gas phase and titanium oxide powder during chamber electroslag remelting of the titanium sponge are investigated. It was found that at the oxygen content of 0.053%mas. to 0.22%mas. in the metal formed a homogeneous single-phase structure typical for commercial titanium formed by polyhedral grains of the α-phase. The increase of the oxygen concentration in titanium for more than 0.22%mas. leads to the formation of the microstructure with a typical needle structure, which allows it to be classified as the α ׳-phase. / U radu su prikazani rezultati legiranja titanijuma kiseonikom u procesu elektropretapanja pod troskom u peći. Za vezivo, koje sadrzi kiseonik, korišćene su satelit elektrode iz reakcije masenih ostataka mešavine iz poklopca retorte za termalnu redukciju magnezijumtitanijumskog sunđera, specijalno pripremljena mešavina gasa argona i kiseonika sa 30% kiseonika primenjena direktno na mesto topljenja, čestice praha titanijum-oksida mikroveličine 10-15mm i nanoprah titanijum-oksida veličine čestica od 21± 5 nm. Ispitane su struktura i karakteristike titanijuma legiranog kiseonikom iz veziva , gasne faze i praha titanijum-oksida tokom elektropretapanja titanijumovog sunđera pod troskom u peći. Utvrđeno je da se pri sadržaju kiseonika od 0.053%mas.do 0.22%mas. u metalu formira homogena jednofazna struktura tipi

 1. MOTIVIRANOST ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE V ZAVAROVALNIŠKI DRUŽBI ADRIATIC SLOVENICA, D.D.

  Jamnik, Anamarija

  2015-01-01

  Namen magistrskega dela je predstaviti motiviranost zavarovalnega zastopnika za delo in izobraževanje v zavarovalniški družbi AS, d. d. Motivacija usmerja naša dejanja in je eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na možnost, da zaposleni s približno enakimi sposobnostmi dosegajo približno enake rezultate. Uspešna podjetja in družbe se zavedajo in vedo, da brez ambicioznega in visoko motiviranega kadra, ki je predan družbi, ne bodo dolgo časa uspešna. Uspešno vodstvo in kolektiv sta tista, ki...

 2. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 4-2014/Modern weapons and military equipment for issue 4-2014

  Mladen R. Tišma

  2014-10-01

  Full Text Available Nova radarska tehnologija za unapređeni RS PVD patriot PAC-3 MSE; Precizno vođena avio-bomba AASM debitovala na nefrancuskoj letelici; Pokrenut projekat novog latinoameričkog školskog aviona; Erbas planira osposobljavanje evrofajtera za protivbrodsku borbu; Kina planira izgradnju domaćeg nosača aviona do 2017. godine; Boing otkrio detalje o letelici fantom svift za program VTOL X-Plane; IOMAX nudi koncept lakog aviona arkeindžel; U planu „pojednostavljena“ verzija transportnog helikoptera NH90; Prototip helikoptera S-97 rejder bliže prvom letu; Ruski T-50 PAK-FA u fazi letnih ispitivanja sa naoružanjem; Laki prenosni raketni sistem za PVD verba ušao u naoružanje ruskih padobranaca; Iran lansirao novu verziju rakete nazeat; Reno predstavio demonstrator vozila 6x6 pod oznakom BMX-01; Izraelski IWI nudi novu snajpersku pušku dan .338; Kolt prikazao jurišnu pušku CK901; Nosač aviona „Vikramaditja“ uveden u naoružanje indijske mornarice; Patrolni brod Mornarice Vojske Crne Gore „Kotor“ ponovo plovi. / New radar technology for enhanced air defence missile system Patriot PAC-3 MSE; Precision-guided air bomb AASM debuted on non-French aircraft; Project for the new Latin American training aircraft; Airbus plans to give Eurofighter maritime strike capability; China plans to build domestic carriers by 2017; Boeing revealed details about Phantom Swift for VTOL X-Plane; Iomax offers the concept of a light aircraft Arckangel; "Simplified" version of the NH90 transport helicopter planned; A prototype S-97 helicopter Raider closer to first flight; Russian T-50 PAK-FA in the phase of weapons flight tests; MANPADS Verba entered service with of Russian paratroopers; Iran launched a new version of the Nazeat rocket; Renault presented demonstrator vehicles 6x6 under the designation BMX-01; Israeli IWI offers a new sniper rifle Day .338; Colt showed assault rifle CK901; Aircraft carrier "Vikramaditya" commisioned with the Indian Navy; The

 3. Kinetička i termička svojstva sirove i pročišćene β-galaktozidaze, upotrijebljenih za proizvodnju galaktooligosaharida

  2013-01-01

  β-Galaktozidaza je enzim koji katalizira hidrolizu laktoze. Primjenjuje se u prehrambenoj i mliječnoj industriji za dobivanje proizvoda sa smanjenim udjelom laktoze. U ovom su radu ispitana svojstva dvaju enzima, sirove i pročišćene β-galaktozidaze, dobivenih iz sojeva kvasca Kluyveromyces marxianus CCT 7082 i Kluyveromyces marxianus ATCC 16045. Određeni su sljedeći parametri: optimalna pH-vrijednost i temperatura, energija deaktivacije, termička stabilnost, kinetički i termodinamički paramet...

 4. Ekonomika prava industrijskog vlasništva: primjena geografskog podrijetla kao marketinške strategije za konkurentnost u podsektoru vinarstva u Republici Makedoniji

  Nacka, Marina; Georgiev, Nenad; Dabovic - Anastasovska, Jadranka

  2013-01-01

  U radu se analizira značenje prava industrijskog vlasništva i konkurentnosti podsektora vinarstva u četiri regije koje se koje se bave proizvodnjom vina, kako bi se prikazalo geografsko podrijetlo kao snažna marketinška strategija za konkurentnost. U makedonskom poljoprivrednom sektoru vrlo je niska svijest o ekonomskim pogodnostima koje donosi pravo industrijskog vlasništva. Makedonija ima konkurentan vinarski sektor, što proizlazi iz čimbenika uvjeta, posebice tradicije, geografskih i klima...

 5. Automatska metoda kontrole jodnog adsorpcijskog broja u industrijskim pećima za proizvodnju uljno-pećne čađe

  Zečević, N.

  2008-01-01

  Uvjeti rada industrijske peći za proizvodnju uljno-pećne čađe pod utjecajem su raznih ulaznih procesnih varijabli, koje je potrebno kontinuirano i automatski podešavati radi osiguravanja stabilnosti kvalitete krajnjeg proizvoda. Maseni protok ugljikovodične sirovine jedan je od bitnijih ulaznih procesnih veličina kojima se prilagođava adsorpcijska aktivnost uljno-pećne čađe. Adsorpcijska moć uljno-pećnih čađa u industrijskom postupku proizvodnje određuje se laboratorijskom analizom jodnog ads...

 6. Conceptual Framework for the Definition and Regulation of Virtual Currencies: International and Russian practices / Konceptualni okvir za definicijo in regulacijo virtualnih valut: mednarodne in ruske prakse

  Belomyttseva Olga S.

  2015-10-01

  Full Text Available V prispevku analiziramo možne definicije virtualnih valut v zakonodaji in ekonomiji. Proučujemo vidike Evropske centralne banke, urada Financial Crimes Enforcement Network in organizacije Financial Action Task Force o virtualnih valutah. Analizirali smo tudi osnutek zakonodaje o prepovedi denarnih surogatov v Ruski federaciji. Avtorica prispevka predlaga dva sprejemljiva pristopa za definiranje virtualnih valut v pravu in ekonomiji. Podajamo tudi pregled argumentov predstavnikov avstrijske šole o obstoju zasebnega denarja. Avtorica prispevka predlaga uvedbo nekaterih sprememb v zakonodaji Ruske federacije, da bi virtualnim valutam podelili legalni status.

 7. Nova ovlaštenja o osposobljenosti za obavljanje dužnosti časnika palube potrebna poradi ažuriranja STCW konvencije

  2007-01-01

  IMO je početkom 1980. godine zatražio jedinstvene međunarodne standarde za osposobljenost pomoraca. Nakon 15 godina bilo je potrebno revidirati STCW Konvencije iz 1978.godine, pa je 1995.godine usvojena nova STCW Konvencija. U poskljednjih 15 godina zapovjednički je most na brodu doživio promjene, došlo je do primijene novih tehnologija s ciljem da se poveća sigurnost plovidbe. Mislimo da je sada došlo vrijeme da se revidiraju i neki od zahtjeva STCW Konvencije iz 1995.godine, a koje se odnos...

 8. RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA

  Papa, Ivica; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Lepoglavec, Kruno; Đuka, Andreja; ŠAFRAN, Branimir; Risović, Stjepan

  2015-01-01

  U Republici Hrvatskoj su važeće tehničke značajke za šumske ceste propisane u Tehničkim uvjetima za gospodarske ceste (Šikić i dr. 1989), a za potrebe ovoga rada su osuvremenjene Novim tehničkim značajkama za šumske prometnice (Anon., 2015). Za svaku su kategoriju šumske ceste definirane određene tehničke značajke koje u fazi planiranja treba dobro proučiti i uzeti u obzir, u fazi projektiranja ih treba strogo primjenjivati, a u fazi izgradnje, uz provedbu stručnog nadzora, precizno prenijeti...

 9. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 10. Zaštita potrošača u republici Hrvatskoj u kontekstu HarmoniZacije s pravnom stečevinom europske unije

  Josipa Salac

  2014-12-01

  Full Text Available Pravo zaštite potrošača, kao novo područje prava, u hrvatskom se pravnom poretku počinje intenzivno razvijati radi pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Europska unija svojim direktivama regulira ovo područje zbog osiguravanja pravilnog funkcioniranja zajedničkog unutarnjeg tržišta u cilju da potrošačima u svim zemljama članicama osigura jednak stupanj zaštite jer među nacionalnim pravima postoje velike razlike. Zakonske odredbe kojima se u hrvatsko pravo zaštite potrošača preuzima europska stečevina sadržane su prvenstveno u Zakonu o zaštiti potrošača koji je donesen 2014. godine, ali i u Zakonu o obveznim odnosima te u brojnim drugim potrošačkim i nepotrošačkim propisima. Posljednjih desetak godina postignut je visok stupanj usklađenosti s europskim acquisom koji se odnosi na potrošače, ali on tu ne staje jer se ta materija na europskoj razini jako brzo razvija i bit će potrebne daljnje i sve češće izmjene i dopune propisa. Ipak, u procesu usklađivanja učinjeni su i brojni propusti koji su rezultirali neusuglašenošću potrošačkih odredaba u različitim propisima. Mnogobrojnost, nesistematiziranost i neusuglašenost pravnih izvora, kao i njihovo stalno mijenjanje, otežavaju primjenu širokog potrošačkog prava jer se zahtijeva njegovo dublje poznavanje. Pravilima o zaštiti potrošača nastoji se osigurati njihov bolji položaj na tržištu u odnosu na trgovca jer su slabija strana. Uobičajeno je da trgovci unaprijed kreiraju ugovore sa standardiziranim sadržajem te ih takve nude potrošačima, a mnoge su od tih formuliranih odredbi nepoštene. Prisutna je izrazita neravnopravnost potrošača u odnosu na trgovca, koji ili mora prihvatiti takve odredbe zbog monopolskog položaja trgovca ili čak nije ni svjestan da ih prihvaća, jer mu trgovac namjerno ne skreće pažnju na njih. Najčešće se nepoštene klauzule nalaze u adhezijskim ugovorima ili općim uvjetima poslovanja na koje potro

 11. Slika Bogorodice s Djetetom u The Courtauld Institute of Art u Londonu - prijedlog za Petra Jordanića

  Emil Hilje

  2014-12-01

  Full Text Available Slika Bogorodice s Djetetom potpisana kao "OPVUS P. PETRI" iz nekadašnje zbirke Fareham (danas u The Courtauld Instistute of Art odavno je poznata stručnoj javnosti, ali analizirana tek marginalno, pri čemu su se i pokušaji atribucije vezivali uz slikare koji su zadovoljavali relativno problematične kriterije - da se zovu Petar i da ih je moguće dovesti u vezu sa slikarstvom Squarcioneova kruga ili konkretnije Carla Crivellija, s čijim radovima iz ranije faze stvaralaštva, posebice sa slikom Bogorodice s Djetetom u Fine Arts Gallery u San Diegu ("Madonna Huldschinsky", pokazuje očigledne poveznice. Roberto Longhi ju je 1926. atribuirao padovanskom slikaru Pietru Calzetti, a Franz Drey 1929. godine Pietru Alamannu, Crivelijevom učeniku djelatnom u pokrajini Marche u posljednjoj četvrtini 15. stoljeća. Nakon Drugog svjetskog rata londonska je slika od strane stručnjaka gotovo potpuno zanemarena. Jedine ozbiljnije sudove o njoj iznio je Pietro Zampetti, utvrdivši da je u pitanju gotovo kopija Crivellijeve "Madonne Huldschinsky", što bi, u slučaju atribucije Calzetti, značilo da je i ona morala nastati u Venetu, prije Carlova odlaska u Zadar. U potrazi za podacima koji bi mogli dodatno rasvijetliti problematiku slike Bogorodice s Djetetom u The Courtauld Institute of Art dragocjene informacije pruža Fondazione Federico Zeri u Università di Bologna. Naime, Fototeca Zeri čuva čak tri različite fotografije navedene slike, sa sažetim, ali korisnim pratećim informacijama. Pritom je osobito intrigantan zapis na poleđini jedne od njih, koji upućuje na podrijetlo iz Dalmacije. To na određeni način otvara mogućnost da se u vezu s londonskom slikom dovede još jedan djelatnik blizak braći Crivelli, zadarski svećenik i slikar Petar Jordanić. Na njega kao mogućeg autora upućuje već sam potpis, koji bi se mogao pročitati kao "OPVUS P(RESBITERI PETRI". Arhivske vijesti o Petru Jordaniću gotovo uopće ne spominju njegov

 12. Gdje je i kad Toma Arhiđakon doživio hrvatska vjerovanja vezana za pomrčinu mjeseca? - Doprinos interdisciplinarnoj metodi istraživanja

  Kužić, Krešimir

  2005-01-01

  Autor daje datacije i druge karakteristike dviju pomrčina Mjeseca te postavlja hipotezu lokacija na kojima je Toma Arhiđakon nazočio hrvatskom srednjovjekovnom običaju i magijskom vjerovanju vezanom za pomrčine Mjeseca.

 13. La problématique de l'application des techniques d'analyse coûts-bénéfices en Afrique subsaharienne : le cas du Zaïre

  Musampa-Tshibalabala, R.

  2000-01-01

  De bedoeling van dit onderzoek is het toetsen van de toepasbaarheid van de methodologische principes van economische projectanalyse in de politieke, economische en financiële context zoals die bestaat in Zaïre (thans: Congo geheten). Om realistisch te werk te gaan, hebben wij dit gedaan

 14. Restauration des potentialités de sols dégradés à l’aide du zaï et des cordons pierreux à l’ouest du Burkina Faso

  Yameéogo, Jerome; Somé, Antoine; Lykke, Anne Mette;

  2013-01-01

  The South-Sudanian zone of Burkina Faso experienced as other agro-climatic zones of the country problems of environmental degradation, particularly soil and natural vegetation, due high climatic variability. Soil and water conservation techniques like zaï and stone-rows were tested and adopted in...

 15. Poređenje snage za jednu i dve kontrarotirajuće hidro turbine u Venturijevoj cevi - I deo / Comparison of power in one and two contra-rotating hydro turbines in a Venturi tube: Part I

  Mirko Kozić

  2009-04-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati istraživanja koje je obuhvatilo poređenje snage koju daju jedna i dve kontrarotirajuće hidro turbine u Venturijevoj cevi, za zadati broj obrtaja i brzinu vode na ulazu u cev. Rezultati su dobijeni komercijalnim softverom za numeričku dinamiku fluida. Numeričke simulacije za dve turbine koje se obrću u suprotnim smerovima sa jednakim ugaonim brzinama pokazale su da se javlja znatan pad snage na prednjoj turbini, dok je ukupna snaga nešto veća nego za jednu turbinu. / This paper presents the results of research into the comparison of power obtained with one and two contra-rotating hydro turbines in a Venturi tube for the given number of revolutions per minute and the given water velocity at the tube entry. The results were obtained with commercial software for numerical fluid dynamics. The numerical simulations for two turbines rotating in opposite directions with equal angular velocities showed that a considerable power drop occurred in the front turbine, whereas the total power is somewhat larger than that for one turbine.

 16. Zolotaja medal za upakovku

  2006-01-01

  Eesti pakenditootja AS Cista võitis kuldmedali Moskvas toimunud pakendikonkursil "Venemaa tähed 2006". Pakendi autor on eesti kunstnik Andres Palopääl. Kommenteerib firma juhatuse esimees Vahur Käärik

 17. Za prezidentom v Jevrosojuz

  2001-01-01

  Presidendi Euroopa Liitu astumist toetavad avaldused mõjutavad vanemat ja vaesemat elanikkonnakihti. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/20): "Prezident Estonii privlekajet narod k Jevrosojuzu", lk. 2

 18. Priz za individualnost

  2006-01-01

  Konkursi "Aasta betoonehitis 2005" võitjad. Peaauhinna sai arhitekt Meelis Press, parimaks betoonehitiseks tunnistati tema projekteeritud büroohoone Pirital. Eriauhinnad arhitektuuri eest said arhitektuuribüroo QP Arhitektid, arhitektid Tõnu Laigu ja Tõnu Laanemäe ning arhitektuuribüroo 3+1 Arhitektid

 19. Premija za skvernoslovije ?

  1998-01-01

  Eesti riikliku preemia laureaadi Raul Meele tööst "Eesti apokriivad" (näitusel "Valiku vabadus" Tallinna Kunstihoones), mis kutsus esile süüdistuse Eesti riigilipu rüvetamises. Kohtuasja ei algatatud.

 20. Za premjeru! / Jana Litvinova

  Litvinova, Jana

  2002-01-01

  "Kohtamised juunis" Vene Draamateatris, aluseks A. Tshehhovi ühevaatuselised näidendid, dramatiseerija J. Jerjomin, lavastaja Mihhail Bõtshkov. Samas ka rolle tutvustav artikkel "Anton Tshehhov. Svidanija v ijune"

 1. Bomba za pazuhhoi

  2006-01-01

  Nn tuuma klubi liikmed USA, Venemaa (NSVL järglane), Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina, tuumarelva leviku piiramise leping, strateegiliste ja taktikaliste tuumalõhkepeade omanikud, riigid, kus tegeldakse tuumarelvade väljatöötamisega

 2. Za raznoobrazije protiv stereotipov

  2007-01-01

  Üleeuroopalise plakativõistluse "Breaking Stereotypes" (Murdes stereotüüpe) paremate tööde näitus Narva Keskraamatukogus. Konkursi võitis poola üliõpilase Aleksandra Woldanska plakat "Together"

 3. Za prezidentom v Jevrosojuz

  2001-01-01

  Presidendi Euroopa Liitu astumist toetavad avaldused mõjutavad vanemat ja vaesemat elanikkonnakihti. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/20): "Prezident Estonii privlekajet narod k Jevrosojuzu", lk. 2

 4. Bomba za pazuhhoi

  2006-01-01

  Nn tuuma klubi liikmed USA, Venemaa (NSVL järglane), Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hiina, tuumarelva leviku piiramise leping, strateegiliste ja taktikaliste tuumalõhkepeade omanikud, riigid, kus tegeldakse tuumarelvade väljatöötamisega

 5. Prishli za jaitsami

  2004-01-01

  Vene ärimees Viktor Vekselberg ostis 100 miljoni dollari eest ameerika kollektsionäärile Malcolm Forbesile kuulunud Carl Faberge juveliiritoodete kollektsiooni, et tagastada see Venemaale. Kollektsiooni kuulus üheksa keiserlikku muna

 6. Za premjeru! / Jana Litvinova

  Litvinova, Jana

  2002-01-01

  "Kohtamised juunis" Vene Draamateatris, aluseks A. Tshehhovi ühevaatuselised näidendid, dramatiseerija J. Jerjomin, lavastaja Mihhail Bõtshkov. Samas ka rolle tutvustav artikkel "Anton Tshehhov. Svidanija v ijune"

 7. "Za" - tri tshetverti nasselenija

  2008-01-01

  Kaks TNS Emori läbi viidud tervishoiualast uuringut näitavad, et nii arstid kui patsiendid suhtuvad sügisel käivituvasse digitaalsesse terviseloosse valdavalt pooldavalt. Sihtasutuse Eesti E-tervis juhi Madis Tiigi sõnul alustavad raviasutused juba lähikuudel patsientide esimeste terviseandmete saatmist digilukku ning järgmise viie aasta jooksul muutuvad Eestis elektrooniliseks kõik meditsiinis kasutatavad dokumendid

 8. "Za" - tri tshetverti nasselenija

  2008-01-01

  Kaks TNS Emori läbi viidud tervishoiualast uuringut näitavad, et nii arstid kui patsiendid suhtuvad sügisel käivituvasse digitaalsesse terviseloosse valdavalt pooldavalt. Sihtasutuse Eesti E-tervis juhi Madis Tiigi sõnul alustavad raviasutused juba lähikuudel patsientide esimeste terviseandmete saatmist digilukku ning järgmise viie aasta jooksul muutuvad Eestis elektrooniliseks kõik meditsiinis kasutatavad dokumendid

 9. Za raznoobrazije protiv stereotipov

  2007-01-01

  Üleeuroopalise plakativõistluse "Breaking Stereotypes" (Murdes stereotüüpe) paremate tööde näitus Narva Keskraamatukogus. Konkursi võitis poola üliõpilase Aleksandra Woldanska plakat "Together"

 10. Poređenje odziva piezoelektričnih i induktivnih davača ubrzanja na mehaničke udare i postprocesno dobijanje pomeranja / The comparison of the response of piezoelectric and inductive acceleration gauges on mechanical impacts and the postprocesual obtaining of displacement

  Snežana Jovanović

  2006-01-01

  Full Text Available U ovom radu razmatrano je merenje ubrzanja nastalih usled mehaničkih udara i post-procesno izračunavanje pomaka. Rezultati i zapažanja iz realnih opita eksperimentalno su provereni na etalonskim mašinama za vibracije i potrese. Na osnovu upoređenja zaključeno je daje za merenje ubrzanja (na konstrukciji borbenog vozila usled mehaničkih udara bolje koristiti induktivne davače i da izračunavanje pomaka iz izrazito aperiodičnih signala ubrzanja nije relevantno. / This paper presents measuring the acceleration of mechanical impacts and the postprocesual calculating of displacement. The results and observations of the tests have been evaluated on machines for vibrations and quakes. The following conclusions were drawn out of comparisons: it is better to use inductive transducers for the acceleration measurement of combat vehicles chassis because of mechanical impacts; the displacement calculation from high aperiodical acceleration signals is not relevant.

 11. Los Fósiles Humanos de Atapuerca (Burgos: Nota Preliminar

  Emiliano AGUIRRE

  2009-10-01

  Full Text Available Los restos cuyo estudio nos ocupa, han sido extraídos en la denominada «Sima de los Huesos» en la Cueva Mayor, situada en la Sierra de Atapuerca, en las cercanías del pueblo de Ibeas de Juarros, a 14 km. de Burgos, en la margen derecha del río Arlanzón. La Sierra de Atapuerca puede definirse geológicamente como un anticlinal de calizas y margas del cretácico superior, rodeado por terrenos neógenos que se apoyan con una fuerte discordancia angular.

 12. Nov način simuliranja občutka vožnje

  ZAJC, MATIC

  2015-01-01

  To diplomsko delo predstavlja nov način simuliranja občutka vožnje. V ta namen na trgu obstajajo različni simulatorji. Tem je skupno, da za generiranje sile uporabljajo gravitacijo, kar za seboj prinese številne omejitve, predvsem pri simuliranju dolgotrajnih pospeškov. Naš način simuliranja občutka vožnje pa deluje na principu generiranje sile na glavo uporabnika s pomočjo aktuatorjev. V prvem delu si bomo na kratko ogledali zgodovino razvoja simulatorjev. Simulatorji so bili v zadnjih de...

 13. Građa za enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja. Dio I. Načela i polazište

  Grdinić, V

  2010-01-01

  U radu su prikazana načela i polazišta izgradnje enciklopedijskog rječnika iz područja analitičke kemije proširene na cijelo novije znanstveno područje poznato pod nazivom analitika. Stoga će i usmjerenost, izbor, ustroj i obim leksičkih jedinica za enciklopedijski rječnik biti zadan takvim znanstvenim i stručnim činjenicama. Utvrđena načela i prikazane metode mogu pomoći u radu na izradi hrvatskoga analitičkog rječnika i podupirati djelatnosti koje obuhvaćaju usustavljivanje i encikloped...

 14. RIZIČNI ČIMBENICI ZA NASTANAK OŠTEĆENJA DNA ZDJELICE I MOKRAĆNE INKONTINENCIJE U ŽENA

  Dijaković, Aleksandar; Orešković, Slavko; Ivanišević, Marina; Juras, Josip; Đelmiš, Josip

  2009-01-01

  Prolaps zdjeličnih organa i inkontinencija mokraće su stanja koja se dijagnosticiraju u više od 20% žena u perimenopauzi. Inkontinencija mokraće je prema definiciji svako nevoljno mokrenje.1 Prolaps je spuštanje genitalnih organa u rodnicu odnosno izvan rodnice.1 Stresna, urgentna i miješana inkontinencija su najčešći oblici inkontinencije mokraće. Istraživanja su pokazala da se učestalost mokraćne inkontinencije povećava starenjem. Pretilost se također ubraja u rizične čimbenike za nastanak ...

 15. Výpočtová analýza tuhosti rozváděcího mechanizmu turbodmychadla

  2013-01-01

  Tato diplomová práce pojednává o využití pevnostních výpočtů rozváděcího mechanismu turbodmychadla v Multi Body systému ADAMS s využitím pružných těles a jejich korelace s konečno-prvkovým systémem ANSYS. Dále je uvedeno porovnání výpočtů v programu ADAMS s optickým testem. Na začátku též práce pojednává o turbodmychadlech a způsobech jejich regulace. This diploma thesis deals about possibilites of using stiffness analysis in Multi body system ADAMS with Flexible bodies and its correlation...

 16. Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite u slučaju neizvršenja

  Marc Gjidara

  2015-04-01

  Full Text Available Nakon postupnog razvoja koji je ipak bio obilježen važnim napredovnju u sudskoj praksi, zakonodavac je od 1980. i 1995. osigurao francuskom upravnom sudovanju najšire ovlasti kako bi nametnuo javnoj upravi obvezu poštivanja presuda koje su protiv nje donesene. Puna i učinkovita provedba sudskih odluka, posebno onih koje su na štetu (protiv javnopravnih tijela, je važan kriterij vladavine prava. Širina procesnih metoda, usmjerenih na izbjegavanje neizvršavanja upravnosudskih odluka, uključuje poticajne mehanizme (pedagogiju i uvjeravanje, i nakon toga prvotno prinudne mjere, a ponekad i represivne mjere koje uključuju ne samo financijsku odgovornost javnopravnih tijela, nego i osobnu odgovornost službenika koji su odgovorni za neizvršavanje.

 17. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 18. Advances in Pediatric Reference Intervals for Biochemical Markers: Establishment of the Caliper Database in Healthy Children and Adolescents/Napredak U Oblasti Pedijatrijskih Referentnih Intervala Za Biohemijske Markere: Izrada Baze Podataka Caliper Kod Zdrave Dece I Adolescenata

  Karbasy Kimiya

  2014-01-01

  Full Text Available Klinički laboratorijski referentni intervali pru`aju lekarima podatke koji su va`ni za tumačenje rezultata kvantitativnih laboratorijskih testova i stoga su od ključne vrednosti za procenu zdravstvenog stanja pacijenta i dono{enje kliničkih odluka. Referentni interval slu`i kao reper u smislu zdravlja s kojim će se porediti rezultat pojedinačnog testa. Na`alost, trenutno postoje velike razlike u tačnim i savremenim pedijatrijskim referentnim intervalima za tačno tumačenje laboratorijskih testova koji se obavljaju kod dece i adolescenata. Ove velike razlike u dostupnim laboratorijskim referentnim intervalima očito lako mogu dovesti do dijagnostičke gre{ke ili po gre{nog dijagnostikovanja mnogih bolesti. Nekoliko inicijativa pokrenuto je od strane vi{e tela na me|unarodnom nivou sa ciljem da se re{i problem ovih razlika, me|u njima inicijativa KiGGS u Nemačkoj, Aussie Normals u Australiji, AACC - Nacionalna dečija studija u SAD, Inicijativa NORICHILD u Skandinaviji i studija CALIPER u Kanadi. U ovom članku daćemo pregled razlika u pedijatrijskim referentnim interva lima, izazova vezanih za utvr|ivanje pedijatrijskih normi kod zdrave dece i adolescenata i glavnih doprinosa programa CALIPER u pogledu otklanjanja razlika u ovoj najva`nijoj oblasti pedijatrijske laboratorijske medicine. Tako|e će biti reči o nedavno objavljenoj bazi podataka o referentnim intervalima CALIPER (www.caliperdatabase.com koja treba da pru`i sveobuhvatne pedijatrijske referentne intervale specifične za uzrast i pol za veći broj biohemijskih markera, zasnovane na velikom i raznolikom skupu zdrave dece. Baza podataka CALIPER zasniva se na multietničkoj populaciji, zahvaljujući čemu se istra`uje i uticaj etničke pripadnosti na laboratorijske referentne intervale. Ova baza podataka pokazala se globalno korisnom, zbog čega je usvajaju bolničke laboratorije {irom sveta.

 19. Changes of sub-fossil chironomid assemblages associated with volcanic sediment deposition in an Andean lake (38°S, Chile Cambios en las asociaciones sub-fósiles de quironómidos, producto de la depositación de sedimentos volcánicos en un lago andino (38°S, Chile

  ALBERTO ARANEDA

  2007-06-01

  Full Text Available Chironomid assemblages and sedimentological parameters (grain size, organic content, mineralogy of a short sediment core from Lake Galletué (38°41' S, 71°17' W were analysed. The sedimentary record includes one volcanic ash (tephra layer, which has a completely different composition than the host sediment in terms of organic content, grain size, and mineralogy. According to the geochronology (210Pb and 137Cs, this ash layer corresponds to the eruption of Llaima Volcano in 1956-1957. The tephra deposition had an impact on chironomid assemblages producing, among other changes, an increase in Parakiefferiella and a decrease in Ablabesmyia, although no noticeable change was detected in the diversity index. When compared with other studies, our results also show an impact in terms of the presence of chironomid head capsules within the tephra. The presence of these head capsules could result from the effects of percolation, since the coarse grain size of the tephra particles provides large interstitial spaces. The recovery in the abundances of some taxa after the tephra input, suggests the lake is probably restoring the conditions prevailing before the tephra fallSe analizan las asociaciones de restos sub-fósiles de quironómidos y los parámetros sedimentológicos de un núcleo sedimentario del lago Galletué (38°41' S, 71°17' O. Es evidente en este núcleo la presencia de un estrato de sedimentos volcánicos (tefra de una composición distinta en el contenido deµmateria orgánica, en el tamaño de partícula y en la mineralogía, respecto de los sedimentos del lago. De acuerdo a la geocronología isotópica (210Pb y 137Cs, los sedimentos de esta tefra podrían corresponder a la erupción del volcán Llaima de 1956-1957. Por otra parte la depositación de esta tefra también provocó un cambio en las asociaciones de quironómidos, siendo evidente el aumento de Parakiefferiella y la disminución de Ablabesmyia dentro del estrato de tefra. Si

 20. Korišćenje satelitskih snimaka za vođenje radne karte / Use of satellite images in situation map design

  Miodrag D. Regodić

  2010-01-01

  Full Text Available Radna karta je nezaobilazan činilac pri neprekidnom praćenju situacije i donošenju odluka u svim periodima pripreme, vođenja i otklanjanja posledica ratovanja. Zato je neophodno da sadržaj radne karte omogući vizuelno jasan, pravovremen, tačan i proveren pregled situacije. Do podataka za radnu kartu dolazi se pomoću svih načina i sredstava za izviđanje i snimanje stanja i rasporeda snaga sukobljenih strana. Svi načini i sredstva za prikupljanje podataka za vođenje radne karte su značajni, jer se međusobno dopunjuju i doprinose da su podaci provereni i tačni. U radu su predstavljene faze obrade, analize i interpretacije digitalnih satelitskih snimaka za potrebe izrade i vođenja radne karte. / Introduction Working (situation map is one of the most important, and often the only military document necessary during preparations for combat actions, while taking them and after finishing them. The most important and the most reliable data for mapmaking and updating a working map are derived as a result of action of different systems for surveillance and reconnaissance. It is intended for situation estimation, decision-making, creating plans, monitoring of combat actions, reporting, communicating and information. The working map, as a graphic military document, is designed on a topographic or digital base, or on any other geo-space display form. On a working map, a real or modeled combat situation is presented by graphic symbols, abbreviations and some textual comments, for the purpose of commanding during preparation and deploying combat actions. PREPARATION, DESIGN AND UPDATING OF A WORKING MAP Preparation of a working map includes certain activities that depend on the method of design of a future situation map: manual or computer-based. Preparation for manual mapmaking Preparation for manual design of a working map includes: selection of the scale and sheets of the map; joining and gluing of the map; preparation of tools for updating

 1. Poboljšanje rada rotirajućih sušionika za sušenje mokro granuliranih uljno-pećnih čađa

  Zečević, N.

  2010-01-01

  Radi potreba povećanja proizvodnog kapaciteta te uštede prirodnog plina u operaciji sušenja mokro granuliranih uljno-pećnih čađa provedeno je poboljšanje rada rotirajućih sušionika. Instalirani rotirajući sušionici u svojoj originalnoj izvedbi bili su predviđeni za sušenje polumokro granuliranih uljno-pećnih čađa. Zbog tog razloga nisu u potpunosti bili zadovoljeni optimalni uvjeti sušenja mokro granuliranih uljno-pećnih čađa. Energija potrebna za sušenje mokro granuliranih uljno-pećnih čađa ...

 2. Projektovanje geoinformacionog sistema za potrebe elektrodistributivnog preduzeća ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini : Projecting of geoinformation system in service of electro-distributive firm ''Elektro-Bijeljina'' in Bijeljina

  Zoran Perić

  2011-03-01

  Full Text Available U radu je opisani relevantni aspekti za razvoj i primjenu geoinformacionog sistema (GIS u elektrodistributivnom preduzeću ''Elektro-Bijeljina'' u Bijeljini. U kontekstu izrade projekta GIS-a izvršeno je poređenje pojedinih segmenata poslovanja interesantnih za njegovu primjenu. Razrađen je pristup projektovanja geoinformacionog sistema kroz sagledavanje konkretnih problema vezanih za nedostatak međusobne interakcije uposlenika u smislu kvalitetne međusobne komunikacije, pravovremenog informisanja i izvršavanja kancelarijskih i terenskih zadataka. Obzirom da nepravovremena i/ili netačna informacija može dovesti do usporavanja ili potpunog zaustavljanja određene poslovne procedure, za realizaciju projekta GIS-a su ovi problemi prepoznati kao glavni izazov i slabost koju ovakav sistem treba reducirati. : In this paper possibility of development and use of geo/information system (GIS was described in the service of electro distributive firm “Elektro-Bijeljina” in Bijeljina. In the context of creating the project, from an economic aspect, certain segments of business were compared, especially those in which space information system can be utilized. Problems related to mutual interaction of employees were analyzed, such as a lack of qualitative mutual communication, timely informing and accomplishing office and field assignments. Considering the fact that wrong or ill-timed information can cause a slowdown or a complete block of a certain procedure, project GIS finds these problems as the main challenge, and disadvantage that needs to be reduced.

 3. Prenosna peć za pečenje hleba - u funkciji obezbeđenja ishrane pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama/Movable oven for bread baking intended for food preparation in Serbian army peace corps

  Branko M. Tešanović

  2014-10-01

  Full Text Available Peć za pečenje hleba u poljskim uslovima dodeljuje se jedinicama koje su po svom karakteru relativno stacionarne i kojima po veličini ne bi pripadale pokretne peći. Podesna je za pečenje hleba namenjenog jedinicama koje se nalaze u međunarodnim misijama, u uslovima otežanog snabdevanja, jer navike naših vojnika su da konzumiraju hleb, a ne keks. Peć je montažno-demontažnog tipa, prilagođena za korišćenje na svim vrstama terena. Jednostavne je konstrukcije, što omogućava da se demontira i lako prenosi sa mesta na mesto. / An oven for baking bread in field conditions is assigned to units that are by their nature relatively stationary and whose size does not require a movable bakery. It is intended for baking bread in our units located in international missions with supply difficulties, since our units have a habit od consuming bread instead of biscuits. The oven is of a prefabricated type, adapted for use in all types of terrains, simple design which makes it possible to be, dismantled and easily transported.

 4. Zaštita računarskih mreža Ministarstva odbrane i Vojske Srbije primenom virtuelnog honeyneta / Security of computer network of the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets

  Zoran Bobar

  2009-07-01

  Full Text Available U ovom radu obrađena je zaštita računarskih mreža u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije primenom virtuelnog honeyneta. Zaštita je obrađena sa aspekta arhitekture računarskih mreža koje imaju pristup internetu. Predloženi koncept primene virtuelnog honeyneta uzima u obzir dostignuća nauke u ovoj oblasti u svetu, ostale primenjene metode i tehnike zaštite, mogućnosti i potrebe korisnika i elemente delova računarskog sistema Ministarstva odbrane i Vojske koji bi mogli biti meta napada sa udaljenih mesta globalne (internet mreže. / This paper covers the proposed solution for security of computer network in the Ministry of Defence and the Serbian Armed Forces using virtual honeynets. The security is covered from the aspect of the architecture of computer networks with Internet access. The proposed usage of virtual honeynets for protection takes into account the accomplishments of science in this field as well as security methods and techniques, users' needs and opportunities along with the computer network components of the MoD and the SAF that can be targets for attack.

 5. Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece na odjelu za intenzivno liječenje

  Amela Selimović

  2009-08-01

  Full Text Available Cilj rada Prikazati etiološke, kliničke i radiološke karakteristikeatelektaze pluća kod djece na intenzivnom tretmanu u Odjeljenjuintenzivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti Tuzla ujednogodišnjem periodu.Metode Uzorak je obuhvatio 31 dijete sa infekcijom donjih dišnihputeva i atelektazom pluća. Prosječna dob djece iznosila je 3,6 ±3,9 g. Analizirane su etiološke, kliničke i radiološke karakteristikeatelektaze pluća kod djece sa infekcijom donjih dišnih puteva.Rezultati U promatranom jednogodišnjem periodu zbog infekcijadonjih dišnih puteva, bronhitisa i pneumonije, liječeno je ukupno332 pacijenta, od čega 208 dječaka (62,7% i 124 djevojčice(37,3%. Kod 224 (67,5% pacijenta radiološki nalaz je pokazaopneumoniju, dok je kod 31 (9,3%, uz pneumoniju, opisanai atelektaza pluća. Najčešća je bila desnostrana atelektaza (20 ili64,5%, dok je u 10 ili 32,3% registrovana lijevostrana, a kodjednog pacijenta (3,2% obostrana. Općenito osnovno oboljenjebila je infekcija donjih dišnih puteva (30 ili 96,8%, dok je kodsamo jednog pacijenta to bio medijastinalni ekspanzivni proces.Klinički znaci, nalazi gasnih analiza i pulsne oksimetrije, bili su ukorelaciji i u smislu hipoksemijskog tipa respiratorne insuficijencije.Najčešći uzrok atelektazi pluća bila je staza gustog sekreta,koja je dovela do smetnji ventilacije. Kontinuiranu oksigenoterapijuzahtijevalo je svih 31 pacijenata, najmanje 24 sata, dok jemonitoring vitalnih parametara kod 12 ili 38,7% pacijenata biopotreban duže od 24 sata. Prosječna dužina intenzivnog liječenjabila je 4,3 ± 2,7 dana (od 1 do 15 dana.Zaključak Atelektaze pluća kod djece sa infekcijama donjihdišnih puteva u odjeljenju intenzivne njege nisu rijetke. One predstavljajudodatni faktor rizika za ozbiljne poremećaje plućne ventilacije,naročito u dojenačkoj dobi.

 6. Jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje 'Boomerang' / One approach to the evaluation of the effectiveness of the boomerang system for acoustic source localization and identification

  Miroslav R. Terzić

  2010-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan jedan pristup u oceni efektivnosti sistema za zvukometrijsko izviđanje. Sistem za zvukometrijsko izviđanje modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja, opisana su stanja sistema, parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja sistema za zvukometrijskao izviđanje, kao kriterijuma za ocenu efektivnosti. / One approach to the evaluation of the effectiveness of a system for acoustic source localization and identification has been shown in this article. The system for acoustic source localization and identification has been presented as a model of mass servicing system. The states of the system as well as its features have been described while the formula for service probability determination has been derived as a criterion for effectiveness evaluation. The introductory part of the article describes the system for acoustic source localization and identification and shows a model for quantity estimation of the function of technical system effectiveness E (t. The system effectiveness represents a probability of system initiation as well as a probability of its successful mission accomplishment on the basis of designed capabilities within the given time period and operational conditions. The basic characteristics of the Boomerang system for acoustic source localization and identification show the system elements and its designed capability to detect, analyse and distribute acoustic source location data. The analytical model for the evaluation of the effectiveness of the Boomerang system for acoustic source localization and identification shows that 'n' stations for acoustic source localization can exchange information with each other using the network link. The system conditions are described and the expression for the determination of service probability as a criterion for system effectiveness evaluation is derived. The evaluation of the effectiveness of the Boomerang system for acoustic source

 7. CIUDAD BLANCA EN BAHÍA DE ALCUDIA. UNA OBRA CON SENTIDO PEDAGÓGICO DEL PROFESOR FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA. 1961-63 / Ciudad Blanca in Alcudia Bay. An educational work by professor Francisco Javier Sáenz de Oíza. 1961-63

  Rosa María Añón Abajas

  2015-05-01

  Full Text Available RESUMEN La expansión económica de España en la década de los 60 del pasado siglo XX, se relaciona directamente con el acceso mayoritario de la clase media a las vacaciones estivales y con la explosión del turismo de costa. Entre la multitud de promociones que empezaron a transformar el litoral mediterráneo, Ciudad Blanca proyectada por Sáenz de Oíza en la Bahía de Alcudia, aunque no concluida por completo, ejemplifica cómo un encargo especulativo para acoger a una gran masa de veraneantes, puede aprovechar la euforia del momento, ensayando un modelo residencial ideal, en un contexto próximo a los debates de arquitectura que se estaban dando en el resto de Europa, abordados por los arquitectos de la “Tercera Generación”, que pretendían la superación de los dogmatismos del Movimiento Moderno. La lección que el Oíza profesor nos lega a través de esta experiencia, aparte del modo de proceder, enfrentándose con cierta dosis experimental cual alumno afrontando un ejercicio académico innovador, reside en el valor didáctico de mostrar mediante una serie de mecanismos proyectuales, la vital atención prestada al paisaje y al habitante, a la exterioridad y a la interioridad de la obra, desarrollando una empatía entre el lugar y el momento, que generó un mestizaje interesante entre nuevos conceptos de agrupación, ejecutados con sistemas estructurales racionalistas en los que se introducen elementos puntuales prefabricados, combinando tradición y novedad.

 8. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 2-2007 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2007 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2007

  Mirko Krbavac

  2007-04-01

  Full Text Available Poboljšani karabin HK 417; Laki automatski lanseri granata L134A1; Bacač granata M100 GREM; Automatski minobacački sistem za upravljanje vatrom Scorpion; Laki PA raketni lanseri MST; Novi kineski prenosni PA raketni sistemi; Troslojni protivraketni odbrambeni sistem; Brodski PA raketni sistem Štilj-1; Izvozni helikopteri kompanije Kamov; Bespilotna letelica za lociranje radarskih signala; Nove varijante bespilotnih letelica Predator; Oklopni transporteri BTR-80UP za iračku armiju; Poboljšana varijanta oklopnog transportera Iguana; Novi inžinjerijski tenkovski sistem Velike Britanije; Inžinjerijsko borbeno vozilo Terrier; Kamioni i tegljači KAMAZ; Osmatračka vozila Fennek za holandsku armiju; Dansko sanitetsko vozilo DURO III P 6×6; Podvodne mine M2004; Radio-uređaj jurišne pešadije Eagle; Uređaj za noćno osmatranje Pathfinder; Sredstva za zaštitu vazduhoplova i zemaljskih borbenih sistema; Provera sintetičkih goriva na bombarderu B-52 H.

 9. Softversko rešenje za izradu rasporeda časova u visokoškolskim ustanovama / Software solution for planning timetables in the high educational institutions

  Dobrivoje Vulićević

  2005-11-01

  Full Text Available Izrada rasporeda časova u visokoškolskim ustanovama vrlo je složen i obiman proces. U radu je predstavljen informacioni sistem za automatizaciju planiranja rasporeda časova. Softver omogućava unos i čuvanje svih relevantnih podataka o predmetima (nastavnim planovima i programima, nastavnicima (pripadajućim katedrama, specijalnostima, nastavnim grupama, brojnim stanjem grupa, prostorijama (učionice, laboratorije i brzu izradu zahtevanih izveštaja rasporeda časova (klasičan, po danima, po predmetima, itd.. Softversko rešenje obuhvata bazu podataka projektovanu na platformi Microsoft SQL Server 2000 i korisnički interfejs projektovan alatom Microsoft Access 2000. / Planning timetables in high educational institutions is very complex and tiresome process. This paper presents information system f or automatization of planning timetables. Software provides input and saving of all relevant data concerning subjects, teachers, specialties, student groups, facilities (classrooms, laboratories and quick presentation of different report types about timetables. The software solution involves database designed on Microsoft SQL Server 2000 platform and user interface coded using Microsoft Access 2000.

 10. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Radun Jeremić

  2006-10-01

  Full Text Available Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja. Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO metodologije za kontrolu kemijske stabilnosti, a posebno su navedeni uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni standarda SNO 8069/91. Kao optimalno rešenje ovog problema predloženo je prihvatanje odgovarajućih STANAG standarda koji regulišu ovu problematiku. / As the other energetic substances, propellants are thermodynamically unstable. Thereby, during storing, they undergo chemical decomposition process (aging. Aging process are cause changing their functional properties and decreasing safe during storage because of potential hazard from self ignition. The decomposition mechanism of nitro esters and chemical stability phenomena of propellants are shortly discussed in these papers. The compared analysis of domestic and NATO methodology for investigation of chemical stability is realized. The observed deficiencies in up to now application of standard SNO 8069/91 are specially mentioned. As optimal solution of this problem it is supposed to accept corresponding STANAG standards that regulate this problematic.

 11. Analýza využití strategie kooperace do oblasti zdravotnických služeb

  Šebestová Jarmila

  2010-06-01

  Full Text Available Článek se zabývá analýzou specifik podnikání ve zdravotních službách a nástinem překážek tvorby kooperačních struktur v tomto oboru podnikání. Srovnává různé kooperační strategie a navrhuje možnosti aplikace na oblast zdravotních služeb. Na základě výsledků praktického šetření mezi subjekty, poskytujícími zdravotní služby, navrhuje optimalizaci činností, které by mohly těžit z předností kooperačních seskupení. Tento příspěvek vznikl za podpory GAČR 402/07/0234 „Tvorba a využití neprůmyslových klastrů malých a středních podniků“.

 12. Software pro řízení experimentů na biomechanickém testovacím zařízení.

  Hejč, Tomáš

  2009-01-01

  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace uživatelského rozhraní v prostředí NI LabVIEW pro konstrukčně zdokonalený prototyp biomechanického testovacího přístroje realizovaného v rámci spolupráce ÚMTMB a ÚAI. Jedná se o přístroj zkoumající vlastnosti páteřních obratlů. Hlavním úkolem práce je realizovat software, který umožní plánovat, spouštět a zaznamenávat dlouhodobé experimenty na tomto zařízení. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. První z nich se zabývá popisem testo...

 13. Characterization of a Novel Fibrinolytic Enzyme, BsfA, from Bacillus subtilis ZA400 in Kimchi Reveals Its Pertinence to Thrombosis Treatment.

  Ahn, Min-Ju; Ku, Hye-Jin; Lee, Se-Hui; Lee, Ju-Hoon

  2015-12-28

  Recently, the cardiovascular disease has been widely problematic in humans probably due to fibrin formation via the unbalanced Western style diet. Although direct (human plasmin) and indirect methods (plasminogen activators) have been available, bacterial enzyme methods have been studied because of their cheap and mass production. To detect a novel bacterial fibrinolytic enzyme, 111 bacterial strains with fibrinolytic activity were selected from kimchi. Among them, 14 strains were selected because of their stronger activity than 0.02 U of plasmin. Their 16S rRNA sequence analysis revealed that they belong to Bacillus, Leuconostoc, Propionibacterium, Weissella, Staphylococcus, and Bifidobacterium. The strain B. subtilis ZA400, with the highest fibrinolytic activity, was selected and the gene encoding fibrinolytic enzyme (bsfA) was cloned and expressed in the E. coli overexpression system. The purified enzyme was analyzed with SDS-PAGE, western blot, and MALDI-TOF analyses, showing to be 28.4 kDa. Subsequently, the BsfA was characterized to be stable under various stress conditions such as temperature (4-40°C), metal ions (Mn(2+), Ca(2+), K(2+), and Mg(2+)), and inhibitors (EDTA and SDS), suggesting that BsfA could be a good candidate for development of a novel fibrinolytic enzyme for thrombosis treatment and may even be useful as a new bacterial starter for manufacturing functional fermented foods.

 14. Izbor optimalnog puta za kretanje organizovanog kolonskog saobraćajnog toka na osnovu rezultata modeliranja / Choosing an optimal route for organized vehicle movement based on modeling results

  Radomir S. Gordić

  2006-04-01

  Full Text Available U toku planiranja i praktične realizacije zadataka jedinica Vojske SCG često se javlja problem izbora optimalnog puta između dva mesta (čvora na putnoj mreži. Kriterijumi optimizacije mogu biti različiti. Ovaj projekat treba da omogući brzo i lako određivanje optimalnog puta, primenom dinamičkog programiranja (DP, uz korišćenje Belmanovog (Bellman, algoritma u zavisnosti od izabranog kriterijuma -parametra. Kriterijum optimizacije je minimalno vreme kretanja (putovanja, koje je dobijeno imitacionim modeliranjem kolonskog saobraćajnog toka. Razrađeni algoritam omogućuje izbor optimalnog puta, za bilo koja dva čvora na mreži. / During the planning and practical realization of Serbian & Montenegro units' tasks a problem -which often occurs is choosing an optimal transport route between two places (nodes. Optimization criteria can be various. This project should enable quick and easy defining of an optimal route, applying dynamic programing (DP using Bellman's algorithm depending on chosen criteria - parameter. Optimization criteria represent minimum movement time (traveling, which are taken from imitational modeling of a traffics queue flow. Operating algorithm enable choosing an optimal transport route, for any two nodes on a road map.

 15. Ometanje radarskih glava za samonavođenje amplitudno modulisanom metodom ometanja "cross eye" / Monopulse homing missile jamming with the amplitude modulated cross eye method

  Bojan Milanović

  2008-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan uticaj metode ometanja "Cross eye" na uspešno vođenje rakete monoimpulsnom radarskom glavom za samonavođenje. Analiza dobijenih rezultata pokazala je: da se maksimalna greška određivanja položaja cilja postiže kada ometači emituju koherentne signale čija je fazna razlika 180°, da je greška veća što je međusobno rastojanje između antena ometača veće, da je, suprotno očekivanju, efikasnost ometanja veća što je rastojanje između ometača i rakete koja se ometa manje. / This article shows the effect of the "Cross eye" jamming method on successful guidance of monopulse homing missiles. The analysis of the results has shown that the maximal tracking error is made if the jamming signals are coherent and out of phase, that a larger distance between jamming antennas causes a greater error, and that, opposite to expectations, a smaller distance between the jammer and the missile results in better jamming effects.

 16. Rám převíjecího zařízení elektrických kabelů

  Palík, Milan

  2012-01-01

  Tématem diplomové práce je rám převíjecího zařízení elektrických kabelů. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů rámu a stanovení hodnot pro tyto stavy. Pro pevnostní kontrolu rámu bude použita metoda konečných prvků a bude následovat rozbor jednotlivých výsledků. Součásti práce je tvorba výkresové dokumentace sestavy rámu a dalších součástí dle pokynů vedoucího práce. The topic of this thesis is a frame of rewind device of the electric cabels. The main aim is the analysis of the load cond...

 17. Vrednovanje lokacija za uspostavljanje mosnog mesta prelaska preko vodenih prepreka primenom fuzzy logike / Evaluating locations for river crossing using fuzzy logic

  Darko I. Božanić

  2010-01-01

  Full Text Available U radu je prikazana faza u procesu donošenja odluke pri izboru lokacije za uspostavljanje mosnog mesta prelaska radi savlađivanja vodenih prepreka. Proces donošenja odluke propraćen je većim ili manjim stepenom neodređenosti kriterijuma koji su neophodni za donošenje relevantne odluke. Pošto je fuzzy logika veoma pogodna za izražavanje neodređenosti i neizvesnosti, u radu je prikazan proces donošenja odluke primenom fuzzy pristupa. / The managing process in every organization is developed by making appropriate decisions and by their transformation into actions. The managing process is, therefore, often considered as equal with the decision making process, which shows that decision making plays a significant role in the managing process of organizations. Managing efficiency as well as functioning and development of every organization depends on decision making correctness, i.e. on the correctness of undertaken actions. The Serbian Armed Forces is an organizational system where the managing process is carried out as well. The levels of decision importance in the Army are different, from daily-operative to strategic ones, but the importance of the decision making process itself is equal, regardless the level of decisions. Decision makers sometimes face situations when they have only one action and in that case the decision making process is reduced to either accepting or refusing the action. However, decision makers often face a situation when, by ranking many offered actions, they decide which one is the best. Ranking itself is carried out by evaluating offered actions, and the selection is made based on the best results of an action. These conclusions require a careful and systematical approach to the decision making process, regardless the decision type, since any wrong decision leads to the weakening of the combat readiness of The Serbian Armed Forces. The paper shows the stage in the decision making process during the selection of a

 18. Izbor faktora rotacije vektora potiska za balističku raketu sa Lambertovim vođenjem / Choice of the rotational factor of the thrust vector for the ballistic missile with Lambert guidance

  Danilo V. Ćuk

  2008-04-01

  Full Text Available Predmet rada jeste primena Lambertovog vođenja na balističku raketu. Koristeći fundamentalnu jednačinu za upravljački vektor brzine razvijena je formula za određivanje ugla orijentacije vektora potiska u zavisnosti od faktora rotacije njegovog pravca. Izvedena formula zahteva Q-matricu koja povezuje diferencijalnu promenu vektora položaja rakete sa odgovarajućom diferencijalnom promenom korelisane brzine za fiksnu poziciju cilja i konstantno vreme slobodnog leta rakete. Izborom parametra rotacije vektora potiska dobijaju se različiti profili ugaonog položaja rakete i ugla njene brzine u zavisnosti od vremena. Podešavanjem parametra rotacije vektora potiska moguće je ostvariti prekid rada raketnog motora pri nultom napadnom uglu i, na taj način, smanjiti početne poremećaje slobodnog leta rakete. / This paper deals with the application of the Lambert guidance to the ballistic missile. By using the fundamental equation for the velocity-to-be-gained, the demanded command for the thrust angle is developed in terms of the rotational factor of its direction. The developed formula requires the Q-matrix which links a differential change in the missile position vector to the corresponding differential change in the correlated velocity for the fixed target position and the constant time of free flight. The choice of the rotational parameter provides different profiles of the missile attitude and flight path angle with time. By adjusting the rotational parameter for the thrust vector, the cut-off of the rocket engine can occur at zero angle of attack and the initial perturbations during free flight may be thus reduced.

 19. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2015 / Modern weapons and military equipment for issue 1-2015 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2015

  Dragan M. Vučković

  2015-01-01

  Full Text Available Visokoenergetsko oružje spremno za isplovljavanje; Produžetak resursa evropskih oklopnih borbenih vozila. / High-energy weapons get ready for sea; Ready to roll: European AFVs receive a new lease of life.

 20. Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 3-2006 / Modern weapons and military equipment for issue 3-2006 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 3-2006

  Mirko Krbavac

  2006-07-01

  Full Text Available Raketa MILAN povećanog dometa; Raketa Hellfire junior; Aluminijumsko postolje za lake mitraljeze; Tenk Challenger 2 s glatkocevnim topom 120 mm; Kupola za oklopni transporter Pandur II; Buduća francuska borbena vozila; Lako oklopljeno vozilo Genda; Modernizacija oklopnog transportera M113; Bespilotna letelica velikog dometa Eitan; Remont bugarskih aviona MiG-29 u Rusiji; Oklopna vozila za NBH izviđanje Fuchs; Elektrooptički instrumenti kompanije CEO; Nova laka višenamenska vozila IVECO; Sistem PVO Defender; Sistem PVO Jernas; Raketni lanser RPG-32; Savremena vozila za NBH izviđanje; Modernizacija taktičkih vozila armije SAD; Laka borbena vozila World conqueror; Nova verzija vozila Cougar.

 1. Fifty-Five years of Pediatric Endocrinology and 50 years of the Department of Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases in Slovenia / 55 Let Pediatrične Endokrinologije in 50 Let Kliničnega Oddelka Za Endokrinologijo, Diabetes in Presnovne Bolezni Pediatrične Klinike

  Battelino Tadej

  2015-03-01

  Full Text Available Pediatrična endokrinologija je začela s svojim neodvisnim razvojem zgodaj v splošnem razvoju te specilanosti, z izrazitim poudarkom na raziskovalnemu delu in klinični odličnosti. Slovenska pediatrična endokrinologija je bila že od začetkov evropske pediatrične endokrinologije njen sestavni del, še posebej kot soustanoviteljica prve mednarodne skupine ‘International Study Group for Diabetes in Children and Adolescents’. Po pionirskem delu prof. dr. Leva Matajca je prof. dr. Ciril Kržišnik KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani trdno vpel v mednarodno znanstveno skupnost. V zadnjem desetletju KO sodeluje pri vrhunskem raziskovalnem delu in zagotavlja klinično oskrbo po najvišjih mednarodnih standardih.

 2. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 3. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 4. Analýza logistických procesů u logistického poskytovatele pro čínského zákazníka

  Ságner, Vilém

  2008-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analyzovat logistické postupy u firmy Dymofracht CZ, s.r.o., poskytující své služby firmě Changhong Europe Electric s.r.o., dceřinné společnosti čínské společnosti Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., výrobci elektronických zařízení, především televizorů a monitorů.

 5. [Ose, Ieva. Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma - Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci] / Ivar Leimus

  Leimus, Ivar, 1953-

  2011-01-01

  Arvustus: Livonijas pilu attēli no marķīza Pauluči albuma = Abbildungen der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci. LU Latvijas vēstures institūts; Latvijas Akadēmiska biblioteka. (Rīga, 2008.) Kuramaa, Liivimaa ja Eestimaa pildialbumitest, mis tõenäoliselt on valminud aastatel 1827-1830, mis on nüüd välja antud ühiste kaante vahel. Tekst tõlgitud saksa keelde

 6. Effect of Wall Thickness on Microstructure and Property of ZA52 Magnesium Alloy by Semi-Solid Squeezing Casting%壁厚对ZA52镁合金半固态挤压件组织性能的影响

  阎峰云; 邵敬涛; 樊志斌; 黄晓锋; 陈体军; 马颖

  2012-01-01

  采用优化的试验参数,在四柱压力机上对ZA52镁合金进行半固态触变挤压试验,制备出阶梯试样.对其不同壁厚处的组织、性能进行了分析,并与金属型浇注、半固态压铸做了对比.结果表明:挤压件中出现液固分离现象;随着壁厚的减小,其固相颗粒组织由近似圆形过渡为梭形,有些颗粒甚至压合在一起;其抗拉强度由208.4MPa增加到270.1MPa、伸长率由7.10%增加到17.71%,最小壁厚处综合力学性能最好,且明显优于金属型浇铸及半固态压铸.%The three-step parts of ZA52 magnesium alloy have been obtained by using semi-solid squeezing casting with optimum parameters on the four-column hydraulic press with metal mold The microstructure and mechanical properties of the different zones have been contrasted and analyzed, which are different from other casting processes such as permanent mold casting and semi-solid die-casting. The results show that the liquid-solid separation exists in the squeezing parts; the microstructure changes from round to fusiform, and even some spheres press together with the decrease of thickness; the tensile strength increases from 208.4 MPa to 270.1 MPa. and the elongation increases from 7.10% to 17.71%. The comprehensive mechanical properties of the thinnest wall thickness are better than others and those of permanent mold casting and semi-solid die-casting.

 7. Softversko rešenje za planiranje nastavnog procesa u visokoškolskim ustanovama / Software solution for planning time tables and exam terms in the high educational institutions

  Dobrivoje Vulićević

  2006-10-01

  Full Text Available Planiranje nastavnog procesa u visokoškolskim ustanovama je veoma složen proces. U osnovi, planiranje nastavnog procesa za jednu školsku godinu obuhvata izradu rasporeda časova i planiranje ispitnih rokova. U raduje predstavljen informacioni sistem za automatizaciju planiranja rasporeda časova i ispitnih rokova koji obuhvata dva softverska rešenja. Softverska rešenja omogućavaju unos i čuvanje svih relevantnih podataka o predmetima, ispitima, nastavnicima, nastavnim grupama, specijalnostima, terminima ispita (datumima, brojnom stanju grupa, prostorijama (učionice, laboratorije i brzu izradu potrebnih izveštaja prema korisnicima. Softverska rešenja obuhvataju bazu podataka projektovanu na platformi "Microsoft SQL Server 2000 " i korisnički interfejs projektovan alatom "Microsoft Access 2000". / Planning time tables and exam terms in the high educational institutions is very complex and tiresome process. This paper presents information system for automatization of planning time tables and exam terms. Software provides input and saving of all relevant data concerning subjects, teachers, exams, terms (dates, specialities, student groups and quick presentation of different report types about time tables and exam terms. The software solution involves data base designed on "Microsoft SQL Server 2000"platform and user interface coded using "Microsoft Access 2000".

 8. Razvoj nove metode za proračun pritiska i brzine detonacije brizantnih eksploziva tipa CHNO / Development of a new method for calculating detonation pressure and velocity in CHNO blast explosives

  Radun Jeremić

  2005-01-01

  Full Text Available Na osnovu eksperimentalnih vrednosti detonacionih parametara većeg broja eksploziva i različitih eksplozivnih sastava, a u skladu sa teorijom detonacije, razvijen je jednostavan poluempirijski model za proračun pritiska i brzine detonacije eksploziva tipa CHNO. Model je zasnovan na Avakjanovoj metodi za proračun sastava gasovitih produkata detonacije i primenljiv je u širokom opsegu gustina. U odnosu na poznatu Kamletovu metodu i numerički model zasnovan na BKW jednačini stanja, dobijena su znatno manja odstupanja izračunatih vrednosti pritiska i brzine detonacije od eksperimentalnih vrednosti. / A simple semi-empirical model for calculating detonation pressure and velocity in CHNO explosives has been developed on the basis of experimental values of detonation parameters of a number of explosives and various explosive compositions and in accordance with the theory of detonation. The model is based on Avacian's method for calculating the content of gaseous detonation products and it can be applied to a wide range of densities. When compared to the well-known Komlet's method and the numerical model based on the BKW equation of state, this method gives singnificantly smaller deviations of calculated values of detonation pressure and density from experimental values.

 9. Centrifugal casting of ZA8 zinc alloy and composite A356/silicon carbide: Study and modeling of phases' and particles' segregation

  Balout, Bahaa

  Centrifugation is a casting technology that allows the production of cylindrical and graduated parts with different mechanical properties through the section. The need for materials with good quality and specific mechanical properties has been driven this technology in order to produce different types of materials such as zinc alloys and graduated metal matrix composites reinforced by hard and wear resistant particles. The goal of this research project is to study and model the eutectic macrosegregation, the solidification speed, and the speeds of solidification fronts during centrifugal casting of ZA8 zinc-aluminum alloy in order to improve the part quality and increase its strength and field reliability. Moreover, the segregation of the particles during centrifugal casting of an aluminum matrix composite reinforced by silicon carbide particles (A356/SiC) is also studied to improve and control the graduation of the parts. The cooling rate, the speed, acceleration/deceleration, displacement, and segregation of the particles across the section will be modeled by discretization of Stokes' law in time in order to take into consideration the change in the centrifugal radius and melt viscosity during cooling process. This study will allow the control of the graduation degree of particles across the section in order to improve the properties and wear resistance of the composite. This composite can be used in systems where friction is critical and load is high (reinforcements of parts for the cylinders of pneumatic systems). The results show that the maximum macrosegregation zone of the eutectic across the casting section corresponds to the last point of solidification. The eutectic macrosegregation produced during centrifugal casting of thin walled part is a normal segregation which varies depending on the solidification speed and the ratio between the speeds of solidification fronts. On the other hand, it was found that the position and volume fraction of the particles

 10. Prijevoz za potrebe gradnje objekta

  Stjepan Badanjak

  2012-10-01

  Full Text Available Timely delivery of material and equipment to the site at minimum costs and minimum risk makes one of the major elements in successful construction trade. Cutting down the time of equipment being ready for transport and the time of being actually delved on to the construction site can be attained through good preparations and sensible management. Transport program makes part of the complex process of construction of buildings connecting the manufacturing and construction program by making optimum use of the available time to grant timely flow of materials and equipment to the construction site at intervals and in quantities as defined in the construction/erection program. Experience shows that the preparation of a transportation program should be initiated as early as the time of the elaboration of the preliminary design. Being its integral part, the transport study considers in a professional and sensible way the usability of access lanes to the site, available transportation  leans, development of the network of traffic links, construct of new ports, etc. The study gives an advance insight to concerned parties into the conditions of transport and conditions to be met by equipment for transport thus making possible timely preparation and management. By promoting successful transport it certainly adds to successful construction activities.

 11. INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA

  Soldat, Daniel

  2016-01-01

  Življenje si lahko predstavljamo kot čolniček, ki pluje po vodi in življenjske dogodke kot valove, ki lahko zamajejo človekovo ravnotežje. Čoln včasih pluje mirno, spet drugič se na obzorju pojavijo nevihte, iz oblakov se trgajo strele in visoki valovi čoln močno zamajejo. Takrat bi lahko rekli, da je posameznik v stresu. Sodoben način življenja prinaša mnogo preglavic, frustracij in takšnih ali drugačnih zahtev, ki lahko posameznika spravljajo v stres. Od vsakega posameznika je odvisno, ...

 12. Spassibo za sluzhbu / Ljubov Semjonova

  Semjonova, Ljubov

  2006-01-01

  Päästeamet korraldas piduliku tänuõhtu, kus tunnustas selle aasta suurte metsatulekahjude kustutamisel ja looderanniku reostuse likvideerimisel aktiivselt osalenud päästjaid, naaberriikide koostööpartnereid, erinevaid asutusi, organisatsioone ja vabatahtlikke eraisikuid. Avakõne pidas president Toomas Hendrik Ilves

 13. spilplus.journals.ac.za

  Where an end is defined, other ends are rejected, and ... At Pretoria University, the study of English is still lodged under the ... governance are secularized and made profane, creating the space into .... process of epistemic violence that was felt ...

 14. Borets za koku prazdnujet pobedu

  2005-01-01

  Boliivias 18. detsembril toimunud presidendivalimised võitis vasakradikaalse liikumise juht, endine kokafarmerite liider Evo Morales, kelle poolt hääletas 50,8 kuni 51,1 protsenti valijatest. Evo Moralese poliitilisest tegevusest

 15. Borets za koku prazdnujet pobedu

  2005-01-01

  Boliivias 18. detsembril toimunud presidendivalimised võitis vasakradikaalse liikumise juht, endine kokafarmerite liider Evo Morales, kelle poolt hääletas 50,8 kuni 51,1 protsenti valijatest. Evo Moralese poliitilisest tegevusest

 16. "Tihhi Don" - za i protiv

  2006-01-01

  Võrdluses on Mihhail Sholohhovi raamatu "Vaikne Don" kaks ekraniseeringut : Sergei Gerassimovi (1975) ja Sergei Bondartshuki (1991) oma. Võrreldakse peaosatäitjaid, meenutatakse huvitavaid fakte filmivõtetelt. Katkend Elina Bõstritskaja mälestusteraamatust

 17. Stroj za robljenje tankostenskih cevi

  Šarić, Miljenko

  2013-01-01

  Pri skladiščenju in transportu oster rob na koncu cevi poškoduje površino ostalih cevi, zato je potrebno robljenje navznoter. V magistrskem delu je predstavljen idejni načrt stroja, katerega naloga je izvesti robljenje cevi na enem koncu po upogibanju. Preden smo se lotili zasnove stroja, smo s pomočjo simulacij analizirali odziv cevi na nov model orodja, sledila je izdelava orodja in nato preizkusi. Preizkusi so pokazali, da je s takšnim orodjem robljenje mogoče, vendar z dodanim trnom v not...

 18. Analýza sortimentu

  Bencová, Petra

  2010-01-01

  In my essay I examine range of goods of Eta company. This company is dealt with development and production of electric appliances. The work engaged in different ways of view on this topic. At first in theoretic way and after I apply it to profession. After evaluation of assortment of Eta, follow location of total product, evaluation role of products in assortment and his position, exhibition of life cyclus of product of two chosen products. Saleability of distribution channel. In short way I ...

 19. Priz za dogovor s Rossijei

  2007-01-01

  Venemaa võib rajada Lätisse uue gaasielektrijaama. Ajaleht Telegraf oletab, et gaasielektrijaama projekti ilmumine on seotud Läti peaministri Aigars Kalvitise visiidiga Moskvasse Venemaaga piirilepingu allakirjutamiseks

 20. Võiti za porog / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2003-01-01

  G. Burke "Gagarini puiestee", lavastaja I. Vihmar, Vanalinnastuudio esietendus Zelluloosi vabaajakeskuses; D. Kareva luulekogul "Mandragora" põhinev Tallinna Linnateatri etendus Hobuveskis, lavastaja J. Rohumaa

 1. Hydrolýza brambor

  2010-01-01

  This work compares acid, alkaline and enzymatic hydrolysis of potato starch with simultaneous application of various pressures (0MPa, 0,3MPa and 1MPa). Acid hydrolysis was made by sulphuric acid of intensity 3, 6, 9 and 12 %, alkaline hydrolysis was made by sodium hydroxide of intensity 3, 6, 9 and 12 % and four enzymatic preparations for starch hydrolysis were used for enzymatic hydrolysis. Hydrolysis effect was measured via GE and added by alcohol yield. There was positive influence of incr...

 2. Nagrada za vopros / Pavel Stepanov

  Stepanov, Pavel

  2002-01-01

  4. novembrist algav projekt "Kultuurimissioon" ("Kulturnaja missija"), algatajaks Riiklik Vene Draamateater. Esimesena kohtub publikuga vene näitlejanna Galina Bokashevskaja ja näidatakse filmi "Totalitaarne romaan"

 3. Za istoritsheskim fasadom / Iosef Kats

  Kats, Iosef

  2007-01-01

  Tallinnas Viru väljak 2 asuvat kunagise Aleksandri gümnaasiumi hoonet jääb meenutama vaid arhitektuurimälestiseks tunnistatud fassaad. Hoone ajaloost. Ehitati 1849-59 arhitekt I. Jefimovi projekti järgi ärimees Christian Rotermannile

 4. Voina za mir / Vladimir Sergejev

  Sergejev, Vladimir

  2006-01-01

  Viisteist aastat tagasi lõpetas oma tegevuse 14. mail 1955. a. Varssavis NSV Liidu algatusel asutatud Varssavi Lepingu Organisatsioon, tuntud ka kui Varssavi pakt. Suurriikide suhted sõjajärgses Euroopas

 5. Analýza produktivity

  Vidmanová, Šárka

  2011-01-01

  This thesis deals with the productivity of enterprise, the possibilities of its measurement and increasing productivity through the total productive maintenance. The theoretical part firstly focuses on the measuring total productivity in homogeneous and heterogeneous production and calculation of partial productivities of each production factor. Secondly, it deals with the concept of a total productive maintenance as one of the possible approaches to increasing productivity. In the practical ...

 6. Võiti za porog / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2003-01-01

  G. Burke "Gagarini puiestee", lavastaja I. Vihmar, Vanalinnastuudio esietendus Zelluloosi vabaajakeskuses; D. Kareva luulekogul "Mandragora" põhinev Tallinna Linnateatri etendus Hobuveskis, lavastaja J. Rohumaa

 7. Muzei za Ratushei / Lev Livshits

  Лившиц, Лев, 1924-2013

  2003-01-01

  Tallinna Linnamuuseumi filiaali Raevangla Fotomuuseumi asukohatänava nimedest, hoonekompleksist. Fotograafia ajaloost maailmas ja Eestis seoses muuseumi eksponaatidega. Veidi pikemalt Charles Borchardti ja Jaan Rieti loomingust

 8. "Tihhi Don" - za i protiv

  2006-01-01

  Võrdluses on Mihhail Sholohhovi raamatu "Vaikne Don" kaks ekraniseeringut : Sergei Gerassimovi (1975) ja Sergei Bondartshuki (1991) oma. Võrreldakse peaosatäitjaid, meenutatakse huvitavaid fakte filmivõtetelt. Katkend Elina Bõstritskaja mälestusteraamatust

 9. Srok za gumanizm / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2008-01-01

  Soome ajalehes Aamulehti avaldati artikkel, et kauplused annavad humanitaarabiorganisatsioonidele realiseerimistähtaja ületanud toiduaineid ning neid tuuakse ka Eestisse, eriti vene elanikkonnaga piirkondadesse Ida-Virumaale. Veterinaar- ja toiduamet on alustanud uurimist

 10. Nagrada za nadjozhnost i bezopasnost

  2006-01-01

  Moskvas toimus rahvusvahelise konkursi "Naftaterminal 2006" kokkuvõtete tegemine ning võitjate ja finalistide autasustamine, kelle hulka jõudsid ka kolm Eesti operaatorit - Pakterminal, Eurodek ja Milstrand Oil Terminal. Parimate väljaselgitamise kriteeriumid

 11. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  spełnia oczekiwań w rozpoznawaniu depresji na odpowiednim poziomie w grupie osób z chorobą Parkinsona. Podobne wnioski należy wyciągnąć odnośnie do Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Part I oraz Center for Epidemiologic Studies Depression Rating Scale. Do celów przesiewowych dobrze nadają się zaś Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Patient Health Questionnaire i Zung Self-Rating Depression Scale. Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia może być obiecującym narzędziem do celów przesiewowych po przejściu większej liczby testów.

 12. Implicancias del conflicto Ameghino-Moreno sobre la colección de mamíferos fósiles realizada por Carlos Ameghino en su primera exploración al río Santa Cruz, Argentina Implications of the Ameghino-Moreno conflict on the collection of fossil mammals made by Carlos Ameghino during his first exploration of the Santa Cruz river, Argentina

  Juan Carlos Fernicola

  2011-06-01

  Full Text Available En septiembre de 1887, Carlos Ameghino, Ayudante Preparador de Paleontología del Museo de La Plata, retornaba de una fructífera expedición a las barrancas del río Santa Cruz, encomendada por el Director de dicha institución, Francisco P. Moreno. Hacia fines de ese año, Florentino Ameghino, Secretario Subdirector del Museo de La Plata, dio a conocer dichos hallazgos describiendo sucintamente 122 taxones de los cuales 110 eran nuevas especies. Al poco tiempo, Florentino era exonerado del Museo, negándosele el acceso a las colecciones. No obstante, en 1889 Ameghino amplió sus descripciones y figuró 74 de los taxones de 1887. En 1891 Florentino Ameghino explicó que sus descripciones y figuras de 1889 se basaron en apuntes y croquis realizados antes de ser exonerado. Llamativamente, muchos de los ejemplares figurados se encuentran depositados en la Colección Naci onal Ameghino, alojada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". En 1980, basándose en este impensado destino de los fósiles, Larry Marshall concluyó que Florentino Ameghino se habría apropiado de una parte de la colección de 1887 y sobre ésta basó su obra de 1889. Las evidencias aquí presentadas avalan la apropiación de ejemplares propuesta por Marshall y brinda un marco de referencia para evaluar la conformación de las series tipo de las especies de 1887. Por último, revelan de que forma el contexto histórico, la competencia entre instituciones y los anhelos personales se conjugaron para romper lo que debió haber sido una asociación científica de excelencia.In September 1887, Carlos Ameghino, Assistant Preparator of Paleontology at the Museo de La Plata, returned to the museum after a successful expedition to the banks of the Santa Cruz River. He had been commissioned by the director of this institution, Francisco P. Moreno, to carry out this fieldwork. By the end of that year, Florentino Ameghino, Assistant Director of the museum

 13. Changements techniques et dynamique d’innovation agricole en Afrique Sahelienne: le cas du Zaï mécanisé au Burkina Faso et de l’introduction d’une cactée en Ethiopie

  Clavel, Daniele; Barro, Albert; Belay, Tesfay; Lahmar, Rabah; Maraux, Florent

  2008-01-01

  En Afrique, 45% du territoire est situé dans des régions où l’agriculture pluviale est fragilisée par les sécheresses récurrentes. Au Burkina Faso, la dégradation des sols peut être limitée grâce à la technique du Zaï, technique manuelle traditionnelle très exigeante en main d’œuvre (300h/ha). La mécanisation de l'opération permet de passer à 40h/ha. L’amélioration de la technique touche aujourd’hui plusieurs centaines de fermes et d’artisans dans une vingtaine de villages du nord du Burkina ...

 14. Reforma studija geodezije na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu : Reform of the study of geodesy at the Department of geodesy of Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo

  Džanina Omićević

  2011-12-01

  Full Text Available U ovom radu prikazane su aktivnosti i ciljevi vezani uz implementaciju Bolonjskog procesa na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prvi puta su predstavljeni novi programi studija geodezije organizovana u tri ciklusa: dodiplomski, diplomski i doktorski studij. Cilj je da sažeto iznesemo osnovne informacije o reformskom procesu, koji je u toku, a koji bi trebalo da dugoročno promijeni evropski visokoškolski sistem. : This paper presents activities and goals related with the implementation of the Bologna process at the Department of Geodesy of Civil Engineering, University of Sarajevo. For the first time, new curricula study of geodesy which are organized into three cycles: bachelor, master and postgraduete doctoral study are presented. The goal of this paper is to present basic informacion about ongoing reform proces, and that should change the long-term European university system.

 15. Prikupljanje i obrada prostornih podataka u GIS-u za potrebe uspostave i održavanja jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica : Collection and processing of spatial data in GIS for the purpose of establishing and maintaining an unique record and register of spatial units

  Elma Kurt

  2012-06-01

  Full Text Available Ovim radom dat je osvrt na značaj i ulogu GIS-a za potrebe uspostave i održavanja jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica (JERPJ-a. U radu su opisani osnovni GIS alati neophodni za realizaciju zadataka prilikom prikupljanja i obrade prostornih podataka. U radu se također nastojala prikazati uloga geodete (kartografa u procesu uvođenja i vođenja JERPJ-a. : This work gives an overview on importance and the role of the GIS for the needs of setting up and maintenance of the Single Register of Sapital Units. The article describes the main GIS tools needed for implementation of the tasks during collection and processing of spatial data. Also, the article demonstrates the role and importance of geodesisit (cartographer in the process of introduction and management of the Single Register of Spatial Units.

 16. Greater Efficiency Observed 12 Months Post-Implementation of an Automatic Tube Sorting and Registration System in a Core Laboratory/ Veća Efikasnost Uočena 12 Meseci Posle Implementacije Sistema za Automatsko Sortiranje i Registrovanje Uzoraka u Centralnoj Laboratoriji

  Ucar Fatma

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Klasifikacija i registracija uzoraka u laboratorijama prepoznate su kao važni i dugotrajni procesi. Laboratorije su pod sve većim pritiskom da automatizuju postupke zbog velikog obima posla i smanje manuelne procedure i greške. Cilj ove studije bio je da se procene pozitivni efekti jednog sistema za automatsko registrovanje i sortiranje uzoraka na njihovu obradu.

 17. Procedure za prilaz i sletanje na aerodrome 'Nikola Tesla' i 'Batajnica' primenom RNP AR APCH i Baro-VNAV / Approach and landing procedures for airports 'Nikola Tesla' and 'Batajnica' using RNP AR APCH and Baro-VNAV

  Vojislav S. Milosavljević

  2010-01-01

  Full Text Available Radi što adekvatnijeg odgovora na najnovije izazove tržišta vazdušnog prevoza javila se ideja da se aerodrom 'Batajnica' otvori i za civilni saobraćaj. Time bi se znatno promenila situacija u terminalnom vazdušnom prostoru, pa je potrebno razmotriti nove okolnosti i prema njima optimizovati terminalni prostor. Znatan deo optimizacije čini i definisanje procedura za prilaz i sletanje, kao i strateško razdvajanje prilaznih tokova. Predložene procedure konstruisane su primenom savremenih koncepcija i rešenja u civilnoj avijaciji: Performance-Based Navigation, Baro-VNAV i CDA, koja se vrlo uspešno već primenjuju širom sveta. / Introduction Numerous advantages of Performance-Based Navigation should be applied in reorganizing the terminal airspace around Belgrade after the opening of 'Batajnica' airport for civil operations. The concept of Performance-Based Navigation Contrary to conventional navigation which relies on navigation signals from ground navaids, PBN is predominantly based upon satellite navigation. RNP - Required Navigation Performance RNP is defined as a set of standards which specify required navigation performance accuracy of an aircraft in certain airspace. Some of its key features are monitoring of actually achieved navigational performances and navigation containment. Benefits and possible issues with RNP implementation Implementation of RNP leads to significant savings in fuel and time, it increases the efficiency of airspace and capacity, reduces ATC workload while on the other hand there are a number of issues that still should be addressed. Barometric Vertical Navigation (Baro-VNAV The essence of Baro-VNAV is calculation of the vertical component of a 3D flight path that aircraft should follow based on measured static pressure. CDA - Continuous Descent Approach By CDA, approach is flown with a constant gradient at minimal thrust instead of alternating descent and level flight with increased thrust as it is flown in

 18. Structural and Parametric Models of the Załęcze and Żuchlów Gas Field Region, Fore-Sudetic Monocline, Poland – An Example of a General Static Modeling Workflow in Mature Petroleum Areas for CCS, EGR or EOR Purposes

  Papiernik Bartosz

  2015-04-01

  Full Text Available Załęcze and Żuchlów are strongly depleted natural gas fields in aeolian sandstones of the Rotliegend, located in the central part of the Fore-Sudetic Monocline. A set of three static 3D models was generated to check the possibility of CO2 injection for Enhanced Gas Recovery (EGR and to check the safety of storage by means of geomechanical modeling: one regional model (ZZA and two local models – the first for Załęcze (ZA gas field and the second for Żuchlów (ZU gas field. The regional model is composed of 12 stratigraphic complexes (zones from the base of the Rotliegend to the ground surface. The local models comprise only the three lowermost complexes: fluvial deposits of the Rotliegend, aeolian sandstones of the Rotliegend (Reservoir I and basal Zechstein limestone, Ca1. The key elements of the modeling procedure include: Quality Control (QC of the data, interpretation of missing parameters necessary for static modeling and their integration within a geomodel. The processing workflow was elaborated to produce convergent regional and local models. The regional static model is a framework for a regional geomechanical model. The local models are the basis for dynamic simulations and local geomechanical modeling. The presented workflow could be used with some changes for geomodeling of many mature gas and oil fields.

 19. Analýza nestrukturovaných dat z bankovních stránek na sociální síti Facebook

  Lucie Šperková

  2014-12-01

  Full Text Available Sociální sítě jako novodobý kanál pro sdílení online Word of Mouth představuje pro bankovní společnosti příležitost, jak analyzovat komunikaci a názory svých zákazníků, které zde veřejně sdílejí. Článek ukazuje proces a výsledky pokročilé kontextové analýzy těchto nestrukturovaných dat vybraných veřejných bankovních stránek na sociální síti Facebook. Analýza zákaznických názorů, problémů a přání může hrát významnou roli pro pozici těchto společností na trhu a jejich orientaci na zákazníky. Využity byly metody shlukování a sentiment analýz, výsledky odrážejí stav chování zákazníků a bank na této síti. Článek zdůrazňuje důležitost problematiky Word of Mouth a jeho analýz informačními technologiemi. Zároveň diskutuje, jak analýza kontextu může přenést marketing na další úroveň identifikace zákazníkova chování a jeho vztahu ke společnosti.

 20. ZNAČENJE PRIPREME OKOLNE KOŽE TLAČNOG VRIJEDA PRIJE PRIMJENE OBLOGA

  2016-01-01

  Tlačni vrijed ili dekubitus razvija se kao posljedica brojnih čimbenika pri kojima dominiraju pritisak, vlačne sile i ishemija uz nepokretnost i inkontinenciju. Ciljane i osmišljene preventivne mjere smanjuju učestalost i komplikacije tlačnog vrijeda od kojih je najznačajnija infekcija. Značajna preventivna mjera je zaštita okoline kože, a prije primjene potpornih obloga. Prema promjenama na koži potrebno je primijeniti određeni neutralni pripravak za njegu, a prema dermatološkom statusu kože...

 1. Model izbora motocikla za potrebe saobraćajne podrške vojske / Model of motorcycle choice for traffic support needs in the military of Serbia and Montenegro

  Predrag Stamenković

  2006-01-01

  Full Text Available Motocikli koji se koriste u jedinicama za regulisanje i kontrolu saobraćaja u Vojsci treba da imaju takve tehničko-eksploatacione karakteristike koje će u toku eksploatacionog perioda u potpunosti zadovoljiti stroge zahteve regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja i poboljšati kvalitet saobraćajne podrške u suvremenim borbenim dejstvima. Pri optimalnom izboru motocikla važno je razmatrati karakteristike motocikla i zahteve koje treba da ispuni. U radu je prikazan model izbora motocikala primenom metode višekriterijumskog rangiranja Promethee. / Motorcycles used in traffic direct and control units in the Military of Serbia and Montenegro should have such technical and operational characteristics that -will completely meet strict demands for directing and controlling military traffic and that -will improve the quality of traffic support in modern combat conditions. It is important to discuss characteristics of a motorcycle and demands it has to meet -when choosing "optimal" motorcycle model. This paper shows model of motorcycle choice using Promethee method of multiple ranging criteria.

 2. Investigating the compatibility of the biocontrol agent Clonostachys rosea IK726 with prodigiosin-producing Serratia rubidaea S55 and phenazine-producing Pseudomonas chlororaphis ToZa7.

  Kamou, Nathalie N; Dubey, Mukesh; Tzelepis, Georgios; Menexes, Georgios; Papadakis, Emmanouil N; Karlsson, Magnus; Lagopodi, Anastasia L; Jensen, Dan Funck

  2016-05-01

  This study was carried out to assess the compatibility of the biocontrol fungus Clonostachys rosea IK726 with the phenazine-producing Pseudomonas chlororaphis ToZa7 or with the prodigiosin-producing Serratia rubidaea S55 against Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. The pathogen was inhibited by both strains in vitro, whereas C. rosea displayed high tolerance to S. rubidaea but not to P. chlororaphis. We hypothesized that this could be attributed to the ATP-binding cassette (ABC) proteins. The results of the reverse transcription quantitative PCR showed an induction of seven genes (abcB1, abcB20, abcB26, abcC12, abcC12, abcG8 and abcG25) from subfamilies B, C and G. In planta experiments showed a significant reduction in foot and root rot on tomato plants inoculated with C. rosea and P. chlororaphis. This study demonstrates the potential for combining different biocontrol agents and suggests an involvement of ABC transporters in secondary metabolite tolerance in C. rosea.

 3. Protection of Occupants Military Vehicles Against Mine Threats and Improvised Explosive Devices (IED / Ochrona Załogi Pojazdu Wojskowego Przed Wybuchem Min i Improwizowanych Urządzeń Wybuchowych (IED

  Sławiński Grzegorz

  2015-09-01

  Full Text Available W wyniku eksplozji pod pojazdem militarnym wzrasta ryzyko zagrożenia życia i zdrowia załogi. Rozpatrywanie tego zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa żołnierzy sprowadza się do złożonej analizy wzajemnych oddziaływań ciała żołnierza, siedziska i elementów konstrukcji pojazdu. W efekcie działania fali uderzeniowej występują oddziaływania powodujące drgania wynikające z wibracji konstrukcji oraz przyspieszenie ciała pasażera. W pracy podjęto próbę analizy wpływu eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego (IED pod pojazdem militarnym na ryzyko powstania urazów kręgosłupa szyjnego żołnierzy. Analiza została wykonana z wykorzystaniem metod numerycznych w programie LS-DYNA i prowadzona była uwzględniając zmienne wartości przemieszczenia oraz przyspieszenia rejestrowane podczas wybuchu.

 4. Meelis Lao kuulutas eile sõja McDonald'sile / Peeter Raidla

  Raidla, Peeter, 1955-

  2004-01-01

  Ärimees Meelis Lao lasi rendivaidlusele viidates sulgeda Viru tänava kiirtoitlustusasutuse McDonald's. Vt. samas: McDonald'si rendivaidlus küünib aastate taha; McDonald's andis asja politseisse; Meelis Lao kannab probleemide lahendaja tiitlit

 5. Light trap surveys for moths in Sile region of Istanbul, Turkey

  USER

  2010-07-19

  Jul 19, 2010 ... Department of Forest Entomology and Protection, Faculty of Forestry, Istanbul University, 34473 Bahcekoy, ... all species are phytophagous, and no parts of plants ... over body when at rest versus wings generally held flat,.

 6. Poređenje snage za jednu i dve kontrarotirajuće hidro turbine u Venturijevoj cevi - II deo / Comparison of power for one and two contra-rotating hydro turbines in a Venturi tube: Part II

  Mirko S. Kozić

  2009-10-01

  Full Text Available U prvom delu rada izloženi su rezultati istraživanja koja daju priraštaj snage dobijen sa dve kontrarotirajuće hidroturbine u poređenju sa snagom jedne turbine, smeštene u Venturijevoj cevi, a koje se obrću sa n = 50 o/min. Izvršena su istraživanja koja je trebalo da daju odgovor na pitanje da li se može dobiti veći priraštaj snage sa povećanjem broja obrtaja. U drugom delu rada prikazani su rezultati za jednu i dve kontrarotirajuće turbine pri najvećem broju obrtaja pri kojem se ne javlja kavitacija na lopaticama. Rezultati su dobijeni numeričkim simulacijama uz korišćenje softvera koji rešava usrednjene Navije-Stoksove jednačine. / In the first part of the paper, the results of the research are presented, giving the increment of the power obtained with two contra-rotating hydro turbines, compared to one turbine, placed in a Venturi tube and rotating at 50 rpm. Since a small increment of power is obtained, research was carried out in order to give an answer to the question whether a larger increment of power could be obtained by increasing a number of revolutions per minute. In the second part of the paper, the results are shown for one and two contra-rotating turbines at the highest revolution at which no cavitation appears on the blades. The results are obtained with numerical simulations using software for solving Navier-Stokes equations.

 7. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

  2016-01-01

  Kocjan Janusz. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):323-332. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.61876 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3805       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education paramet...

 8. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 2-2006 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2006 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2006

  Mirko Krbavac

  2006-04-01

  Full Text Available Mobilni topovski sistem CT-CV 105 mm; Novo autonomno precizno oružje; Koncept za upravljanje vatrenom podrškom; Novi odbrambeni sistem THOR; Artiljerijski upaljači s korekcijom kursa; Artiljerijski radar Firefinder; Poboljšani češki BVP-2; Modernizacija oklopnih borbenih vozila Turske; Razvoj novog izviđačkog vozila u Kanadi; Trenažni helikopter TH-1H; Kulminacija u razvoju MiG-35; Modernizacija avionskih motora AL-31F; Snajperska puška 12,7 mm Tor; Bacači granata ASM; Noćni nišani NS-685C; Taktička puška Tactical Elite; Binokularni dvogled Recon III; Novi finski radio-demonstrator; Plovilo Stingray bez posade; Savremeni teški torpedi; Zaštićeni transportni kontejner TransProtec; Novi britanski sistemi bespilotnih letelica.

 9. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto produktů jednotlivých subjektů působících na českém finančním trhu a následné komparaci těchto produktů dle úrokových sazeb, sankce za předčasný výběr a výše minimálního základního vkladu a to prostřednictvím bodovací metody a metody rankingu. Thesis focuses on a comparison ...

 10. Finite element analysis of contact between ZA worm and worm gear based on precise tooth surface model%基于精确齿面建模的ZA蜗杆蜗轮有限元接触分析

  李立新; 江玉刚; 曹谊勃

  2011-01-01

  To make research on contact stress between worm and worm gear under different circumstances, and the relationship between the torsion angle of the worm and the driving torque,solid models with precise tooth surface of a ZA worm and worm gear were established based on tooth surface equations. Using these models, finite element analysis of contact was performed with ANSYS at different meshing locations under the same load and at the same meshing location under different loads, and the contact stress distribution on different meshing teeth and the load distribution among them were studied in a meshing cycle. The analysis results show that the contact stress calculated by the theoretical formula is quite smaller than the actual maximum, and that a power function is discovered between the driving torque and the torsion angle of the worm caused by elastic deformation of contact teeth, which can be used in precise angle control of the worm gear.%为了研究不同情况下蜗杆蜗轮间的接触应力和蜗杆扭转角与驱动力矩之间的关系,根据齿面方程建立具有精确齿面的ZA蜗杆蜗轮实体模型,利用ANSYS对此模型在同一载荷不同啮合位置和同一啮合位置不同载荷条件下进行有限元接触分析,研究在一个轮齿啮合周期内,各啮合齿对的接触应力分布和载荷在不同齿对上的分配情况.分析结果表明:理论接触应力计算公式给出的结果远小于实际的最大接触应力,同时得到由接触齿对弹性变形引起的蜗杆扭转角与驱动力矩之间的幂函数关系,可以用于蜗轮转角的精确控制.

 11. 高效捕收剂ZA在铜硫分离浮选中的应用%Application of High Efficient Collector ZA in Separation of Copper from Sulfur Ore

  邹坚坚; 胡真; 李汉文

  2015-01-01

  Main valuable elements of a polymetallic sulphide ore in Southwest China is mainly copper, tin and sulphur with grade of 1. 05%, 0. 28% and 7. 19%, respectively, associated silver grade is 13. 20 g/t. Copper mainly exists in form of copper sulfide, accounted for 93. 60%. Copper and sulphur bulk flotation-copper and sulphur separation, tin concentration from tailings of flotation by shaking table was used by on-site process, all of copper, sulfur, silver and tin were comprehen-sively recovered ( silver went with copper) . The process comes with large consumption of lime, high alkalinity, low recovery of copper and silver. In order to find the possibility of effective recover copper and silver with low alkalinity, compound new type ZA collector for copper mineral flotation collector were studied The results show that:copper-sulphur rough concentrate can be obtained at the grinding fineness of 75% passing 0. 074 mm, with copper sulfate as activator, butyl xanthate as collector, via one roughing, two cleaning, two scavenging copper-sulphur bulk flotation. After reground the rough concentrate to 85%-0. 043 mm, using compound collector ZA as copper collector, lime as inhibitor, with low alkalinity conditions of pH=10. 5 through one roughing, three cleaning, three scavenging copper and sulphur separation process, copper concentrate assaying 25. 16% Cu and 212. 2 g/t Ag at the recoveries of 91. 75% and 61. 18%, respectively; and the sulphur concentrate contai-ning 35. 32% S and recovery of 79. 06% can be obtained. The results realize the separation and enrichment recovery of cop-per, sulphur and silver in the ore, especially intensify beneficiation enrichment of free silver. The test results can provide technique basis for beneficiation of minerals associated precious metals.%西南某多金属硫化矿主要有价元素为铜、锡、硫,铜品位为1.05%、锡品位为0.28%、硫品位为7.19%,伴生银品位为13.20 g/t。铜主要以硫化

 12. Tshto ostalos za kadrom / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2003-01-01

  Sillamäe kultuurikeskuses näidati uut dokumentaalfilmi Sillamäe pensionäride ühenduse aktivisti Esja Shuri võitlusest oma õiguste eest "Meeleavaldaja" : režissöör ja produtsent Meelis Muhu : operaator Erik Norkroos : In Ruum 2003

 13. Za vlast otvetshajet narod / Leivi Sher

  Šer, Leivi, 1941-

  2007-01-01

  Vastukajana Delfi portaalis 20. märtsil ilmunud Aavo Savitschi artiklile ja 1939. ja 1940. aasta Eesti sündmustest lähtuvalt küsib autor, kas praegu võib rahvas kontrollida võimude tegevust. Valimistest, referendumitest ja parlamendiliikmete tagasikutsumisest, vastavast seadusandlusest

 14. Vladimir Prelog i Zavod za organsku kemiju

  Jakopčić, K.

  2007-03-01

  Full Text Available The Department of organic chemistry was founded on October 1st, 1922 as part of the Chemical Engineering Department of the High Technical School in Zagreb. The first-appointed professor of organic chemistry was Ivan Marek, formerly the professor at the School of Trade in Zagreb. The High Technical School with all its departments was soon (1926/27 incorporated into the University of Zagreb and became the nucleus of the Technical Faculty. The management of the faculty was fully aware of the necessity to engage the best scientists in the field as faculty professors. As far as organic chemistry was concerned, there was no better choice in the mid 1930's, than to invite young but already recognized organic chemist Dr. Vladimir Prelog to join the staff and to succeed professor Marek, who retired in 1935. Dr. Prelog did not hesitate to accept the invitation and was eager to continue his scientific work in an academic laboratory in Zagreb. At the time of the invitation, Dr. Prelog was engaged in a small laboratory synthesizing special samples of rare chemicals to be sold through the chemical store "Dřiza" in Prague. There he was provided the modest opportunity to carry on his own research, and together with Rudolf Lukeš and Emil Votoček, published a number of papers concerning organic synthesis and chemistry of natural products. Elected in Zagreb for the lectureship of the assistant professor in organic chemistry, Prelog started teaching as early as in the summer semester of 1934/35. The ingenious and bright lecturing of young professor Prelog inspired his students, and many of them were attracted to organic chemistry. On the other hand, the working conditions in the disposable laboratory of the Organic Chemistry Department were too modest to accept a number of students. The budget was so small that it only covered tuition, while there was no research fund at the faculty. Luckily, Dr. Prelog did not hesitate to accept an offer for scientific co-operation from the small but prosperous pharmaceutical company "Kaštel" in Zagreb. On behalf of the agreement, Prelog and his department obtained funds to fit up the laboratory and to start very prosperous research in the synthesis and studies of pharmaceutically interesting compounds. With his assistants, students and other collaborators, Prelog started research of cinchona bark alkaloids, preferentially oriented to the synthesis of quinine. For example, Prelog's method of double intramolecular alkylation to synthetize the quinuclidine moiety of quinine was patented by "Kaštel". With R. Seiwerth he developed the first useful synthesis of adamantane. Prelog's group started research in the field of sulphonamides and commercial success of "Streptazole" stimulated the development of the research laboratories within "Kaštel". The collaboration in the research continued in fields of other chemotherapeutics, analeptics, spasmolitics, barbiturates etc. Within the period 1935-1941, Prelog published 48 scientific papers and 8 patents. In less than seven years, his results enormously influenced the entire organic chemistry in Zagreb till nowadays. Under the confused and uncertain circumstances caused by the beginning of World War II, Prelog left Zagreb in 1941 and continued his extraordinary scientific career at the ETH in Zürich.During the war (1942-1945 the tuition and the Department were run by Dr. Rativoj Seiwerth, former collaborator and first assistant to V. Prelog. In almost unbelievable conditions, the young assistant, then assistant professor (since January 1943, R. Seiwerth fully succeeded in continuing most activities founded by Professor Prelog. After the war (1945, R. Seiwerth was forced to resign. Nevertheless, soon after R. Seiwerth continued his research work, firstly in the Institute for Industrial Research in Zagreb (1946-1952, and later in the Research Institute of "Pliva" in Zagreb. He retired in 1980.In post-war conditions (1945/46, the activity of the Technical Faculty and its Organic Chemistry Department was restored. The tuition and leading of the

 15. Problemy terminologiczne w argumentach za istnieniem Boga

  Zbigniew Wolak

  2014-12-01

  Full Text Available In the article I deal with some paradoxes and errors caused by improper usage of logical and philosophical terms appearing in the arguments for existence of God and other philosophical issues. I point at first some paradoxes coming from improper usage of propositional calculus as an instrument for analysis of a natural language. This language is actually not using simple sentences but rather propositional functions, their logical connections, and some replacements for variables in them. We still have to deal with so called paradox of material implication. The second paragraph provides formal and metatheoretical critics of Charles Sanders Peirce’s theory of deduction, induction and abduction. I argue that what Peirce and his followers call abduction is actually deduction or some reasoning unable to describe in terms of the logic used by them. Both syllogistic and inferential theory of abduction generate some paradoxes and contradictions. In the last paragraph also some paradoxes and contradictions resulting from the theory of causation by Jan Łukasiewicz are presented. The central issue of the article is erroneous usage of the implication: in logical paraphrases of a natural language, in description of the scientific reasoning, and in description of causality. However, my objective is not to solve all problems mentioned above but rather to open a discussion over them.

 16. http://spilplus.journals.ac.za

  integration in that the ideas are integrated into th6 sentence ..... S. and Collins,. J. 1984. .... The generative garden game: challenging Chomsky at conceptual combat ... Error correction in a communicative language teaching framework.

 17. Monetka iz-za morja / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2005-01-01

  Eesti Panga president Andres Lipstok ja Soome Rahapaja OY tegevdirektor Raimo Makkonen allkirjastasid 19. detsembril mündivermimise lepingu, mille kohaselt vermib Eesti euromündid Rahapaja OY. Ettevõte vermib Eestile 194 miljonit euromünti

 18. Biblioteka za murami – ukryte skarby

  Kawalec Joanna

  2016-06-01

  Full Text Available In the previous years the Canons Regular of the Lateran (C.R.L. from the Corpus Christi church in Kazimierz, the old Jewish district in Cracow, celebrated a number of memorable events: the 610th anniversary of their presence in Poland, the church receiving the title of the smaller basilica, and the canonization of Saint Stanisław Kazimierczyk, who is buried inside the Corpus Christi church. The aim of this article is to present the book collection and other works of art which can be found inside this church in the library of C.R.L. Special attention has been dedicated to the masterpieces like sculptures, sets of documents, prayerbooks and missals. The fact that the library is closed for the public and very few people from outside have access to its collection makes such a review even more noteworthy.

 19. Ekonomická analýza

  Palizová, Pavla

  2014-01-01

  This thesis deals with the investigation and evaluation of the actual state and development of the company as well as its comparison with the industry / competition within a limited time period. Selected tools of economic analysis are defined in the theoretical part and are applied in the practical part in order to assess the overall financial and economic situation of the company and its changes (horizontal and vertical analysis, balance sheet rules, ana-lysis of financial ratios, methods of...

 20. Gossudarstvo berjotsja za energosberezhenije / Andrei Demenkov

  Demenkov, Andrei

  2008-01-01

  31. oktoobril toimunud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiasäästu temaatilisel foorumil esinesid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, energeetika asekantsler Einari Kisel, Säästva energia talituse juhataja Madis Laaniste, Kredexi energiasäästu kompetentsikeskuse projektijuht Heikki Parve ja OÜ Küttemaailm juhatuse esimees Frank Õim

 1. http://spilplus.journals.ac.za

  This is the third of a series of studies painting a macroscopic picture of the architecture ... 3.1.3 Features ofthe dynamics. 10 .... To sum up: viewed within a macroscopic perspective, the architecture of people's .... organization or a syntactic structure; ...... The problem of non-standard utterances used by speakers of English.

 2. NGOismus: Analýza pojmu

  KLEČATSKÁ, Linda

  2007-01-01

  The Bachelor's thesis deals with the concept of NGOism and its analysis in the broader context while the main emphasis is put on the political and economical context of the Czech Republic. The first part deals with the problems of terminology used in the non-profit sector and the characteristics of a non-profit organization as such. It is followed by a discussion of possibilities for influencing the non-profit sector by the state in legislative and financial terms. The last chapter summarizes...

 3. Analýza IFRS pro SME

  Ottová, Veronika

  2012-01-01

  The aim of this thesis is the analysis of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises (IFRS for SME). The first part deals with reasons for the Standard, its contents, structure and its relationship to the full version of IFRS. Next section is focused on individual parts of financial statements in accordance with IFRS for SME, description of rules and principles for reporting and comparison with full IFRS. Theoretical foundings are illustrated on the financ...

 4. Dotsh za ottsa... otvetshajet? / Natalja Soboleva

  Soboleva, Natalja

  2004-01-01

  Esinedes kodanikupäeva üritusel Narva Paju gümnaasiumis, kasutas linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin võimalust poliitiliseks selgitustööks. Parlamendiliikme süüdistused heitsid varju selles koolis õppiva linnavolikogu saadiku Sergei Missenjevi tütrele. Konflikti osapoolte - Irina Missenjeva, Nikolai Stelmahhi, Sergei Missenjevi ja Mihhail Stalnuhhini selgitused

 5. Dvenadtsat muzhtshin ohhotjatsja za lvom / Vladimir Barsegjan

  Barsegjan, Vladimir

  2007-01-01

  Režissöör Nikita Mihhalkov osaleb Veneetsia 64. filmifestivalil oma uue filmiga "12", mis on Sidney Lumet' kuulsa filmi "12 vihast meest" ("12 Angry Men" : Ameerika Ühendriigid 1957) omapärane uusversioon

 6. Monetka iz-za morja / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2005-01-01

  Eesti Panga president Andres Lipstok ja Soome Rahapaja OY tegevdirektor Raimo Makkonen allkirjastasid 19. detsembril mündivermimise lepingu, mille kohaselt vermib Eesti euromündid Rahapaja OY. Ettevõte vermib Eestile 194 miljonit euromünti

 7. Ded za vnutshek ne otvetshajet / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2006-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi, siseminister Kalle Laaneti ja Rahvaliidu esimehe, keskkonnaminister Villu Reiljani pressikonverentsist, mis oli seotud telesaates "Pealtnägija" esitatud materjaliga presidendilossis toimunud noorte koosviibimiste kohta

 8. http://spilplus.journals.ac.za/

  the question, what might future language teachers require from linguistics ... equipping pupils for cross-cultural communication, communication between speakers of .... USA, as a result of the surge in interest in language learning. precLtipated ...

 9. Estonija sledit za Tbilisi / Jevgenija Garanzha

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2004-01-01

  Gruusia presidendivalimistest. Eesti välisministeeriumi seisukohast Eesti ja Gruusia edasise koostöö kohta. Valimised võitnud Mihhail Saakashvili tutvustus. Valimistel vaatlejana viibinud Andres Herkeli seisukohti

 10. 400 http://spilplus.journals.ac.za/

  This paper suggests a number of reasons for this state of ... classrooms, teachers continue to absorb the attitudes toward language that have ... easily reconcilable with the more enduring ideas about what the best kind of education involves.

 11. 缅甸大亨TAY ZA

  2011-01-01

  《福布斯》亚洲版10月10日TAY ZA是缅甸的商界大亨,他拥有包括图集团、蒲甘航空以及银行、电讯、矿山等产业,与缅甸军政府丹瑞大将关系密切,并且是一名超级球迷,对巴西球员更是情有独钟。去年2

 12. http://spilplus.journals.ac.za/

  1989) or critical language awareness (see Janks 1988 & 1991). Critical language study provides a .... promotion of effective intercultural communication may be a more empowering second .... the conversation". ELT Journal 45.1: 4-15. Bennet.

 13. Elektromagnetická analýza

  Kolofík, Josef

  2012-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou elektromagnetické analýzy a aplikací elektromagnetického postranního kanálu. První a druhá část práce popisují základy kryptografie, funkci kryptografického modulu a útoky vedené postranními kanály. Třetí část práce rozebírá možnosti elektromagnetické analýzy, konstrukci sondy, popis laboratorního pracoviště, elektromagnetickou emisi PIC16F84A, algoritmus AES a přípravu na laboratorní měření. Čtvrtá část práce popisuje konkrétní laboratorní měření a extrakci...

 14. Zadetõje za svjatoje / Nargiz Assadova

  Assadova, Nargiz

  2006-01-01

  Islamimaailm nõuab lääneriikidelt vabandusi Taani ajalehes prohvet Muhamedi kohta ilmunud karikatuuride pärast, konflikti haaratud maailma poliitilised jõud püüavad olukorrast maksimaalselt kasu lõigata. Vt. samas: Ajalehe Jyllands-Posten kultuuriosakonna toimetaja Fleming Rose selgitused, miks karikatuurid ilmusid

 15. Za Zdeňkem Mathauserem

  Zuska, Vlastimil

  2007-01-01

  Professor Zdeněk Mathauser (1920–2007), Czech aesthetician and literary scholar, expert on Husserl’s phenomenology and French and Czech Structuralism, author of many publications, including Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie (Hints of Poetry in Husserl’s Phenomenology; Prague, 2006).

 16. Polteatra za konja! / Jelena Kaljadina, Dmitri Strikkojev

  Kaljadina, Jelena

  2000-01-01

  Grupp Narva vene näitlejaid, lavastajaid osales Rootsi väikelinnas Karlskogas etendunud suurel suvelavastusel "Ronja - röövlitütar" Astrid Lindgreni samanimelise raamatu järgi. Lavastaja Peter Krantz

 17. Polteatra za konja! / Jelena Kaljadina, Dmitri Strikkojev

  Kaljadina, Jelena

  2000-01-01

  Grupp Narva vene näitlejaid, lavastajaid osales Rootsi väikelinnas Karlskogas etendunud suurel suvelavastusel "Ronja - röövlitütar" Astrid Lindgreni samanimelise raamatu järgi. Lavastaja Peter Krantz

 18. Estonija sledit za Tbilisi / Jevgenija Garanzha

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2004-01-01

  Gruusia presidendivalimistest. Eesti välisministeeriumi seisukohast Eesti ja Gruusia edasise koostöö kohta. Valimised võitnud Mihhail Saakashvili tutvustus. Valimistel vaatlejana viibinud Andres Herkeli seisukohti

 19. Estonskoje moloko "utekajet" za granitsu / Jevgenija Gorski

  Gorski, Jevgenija

  2004-01-01

  Tallinna Piimatööstusest, piimatoodete hinnatõusust, selle põhjustest. Kui Tallinna Piimatööstus peab oma põhiülesandeks toota kohalikule turule, siis teised piimatööstused teevad panuse ekspordile

 20. Za ushi mjortvogo osla / Boriss Simonov

  Simonov, Boriss

  2005-01-01

  Autori sõnul on Eesti-Vene piirilepet aastate jooksul püütud siduda küll preambula, küll deklaratsiooniga. Nüüd taotles Isamaaliit, et Eesti-Vene piirileppe preambulas oleks viide okupatsioonile, lepingu ratifitseerimise eelnõu arutelu Riigikogus katkestati. Autor peab tõenäoliseks, et koalitsioon ja opositsioon leiavad kompromissi peambula sõnastuses

 1. http://spilplus.journals.ac.za/

  semantic function the noun jiirase performs with regard to the nature of the process e>?)ressed ..... In the 56 clauses in Passage A, half of the noun phrases func- tioning as subjects do not ..... 1973 Approaches to poetics. New York & London: ...

 2. Dotsh za ottsa... otvetshajet? / Natalja Soboleva

  Soboleva, Natalja

  2004-01-01

  Esinedes kodanikupäeva üritusel Narva Paju gümnaasiumis, kasutas linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin võimalust poliitiliseks selgitustööks. Parlamendiliikme süüdistused heitsid varju selles koolis õppiva linnavolikogu saadiku Sergei Missenjevi tütrele. Konflikti osapoolte - Irina Missenjeva, Nikolai Stelmahhi, Sergei Missenjevi ja Mihhail Stalnuhhini selgitused

 3. Prezident Estonii za dobrososedstvo s Rossijei

  2001-01-01

  Helsingis ajakirjanikele esinedes rõhutas president Eesti ja Soome koostöö ning Venemaaga heanaaberlike suhete süvendamise olulisust. Pealk. ajalehes Narva (2001/Nov/22): "Podruzhimsja?", lk. 7. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/22): "Prezident Rüütel podtverdil zhelanije Estonii druzhit s Rossijei", lk. 1.

 4. Zadetõje za svjatoje / Nargiz Assadova

  Assadova, Nargiz

  2006-01-01

  Islamimaailm nõuab lääneriikidelt vabandusi Taani ajalehes prohvet Muhamedi kohta ilmunud karikatuuride pärast, konflikti haaratud maailma poliitilised jõud püüavad olukorrast maksimaalselt kasu lõigata. Vt. samas: Ajalehe Jyllands-Posten kultuuriosakonna toimetaja Fleming Rose selgitused, miks karikatuurid ilmusid

 5. Analýza destinace Mexiko

  Sogelová, Marie

  2008-01-01

  First part of the work consists of generally defined conditions for tourism developement. In the second part are some of the theoretical assumptions specified and the largest cultural-historical and natural attractions are described in various parts of Mexico. The current and future development of tourism in Mexico is described in the next part of the work and final part contains a SWOT analysis of Mexico. The goal of this work is to characterize the current situation in Mexico, to evaluate t...

 6. http://spilplus.journals.ac.za

  intuitively jUdging utterances make lip people's language behaviour (also called linguistic or .... The italicized utterances, clearly, are not strings of words whose function it is to represent ...... understanding of scientific concepts. Ninon Roets.

 7. Prezident Estonii za dobrososedstvo s Rossijei

  2001-01-01

  Helsingis ajakirjanikele esinedes rõhutas president Eesti ja Soome koostöö ning Venemaaga heanaaberlike suhete süvendamise olulisust. Pealk. ajalehes Narva (2001/Nov/22): "Podruzhimsja?", lk. 7. Pealk. ajalehes Narvskaja Gazeta (2001/Nov/22): "Prezident Rüütel podtverdil zhelanije Estonii druzhit s Rossijei", lk. 1.

 8. Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence Catheter ablation for atrial fibrillation and spectral analysis of heart rate variability

  Esseid Gaddur

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem studie bylo zkoumání vlivu katetrové ablace na parametry spektrální analýzy (SA variability srdeční frekvence (HRV. Krátkodobý záznam SA HRV byl snímán u skupiny 22 pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS ve věku 53,69 ± 11,95 let (20 mužů a 2 ženy, u kterých byla provedena cirkumferenční katetrová ablace (KA. Měření probíhalo ve třech polohách (leh-stoj-leh, za standardizovaných podmínek, ráno před KA a jeden den po KA. K vyhodnocení výsledků byla použita jak standardní, tak nová metodika hodnocení SA HRV pomocí komplexních ukazatelů. Po KA pro FS došlo ke zvýšení srdeční frekvence (SF a zhoršení většiny jednotlivých i komplexních ukazatelů. Tento nález svědčí o redukci aktivity obou větví autonomního nervového systému. Protože snížení aktivity vagu je výraznější, posouvá se sympatovagová rovnováha mírně směrem k sympatiku. The results of a short term recording of spectral analysis (SA of heart rate variability (HRV in 22 patients with paroxysmal atrial fibrillation (aged 53.69 ± 11.95; 20 male and 2 female in whom circumferential catheter ablation (CA was done are presented in this article. Measurement was done in the morning before CA and one day after CA. A standard orthoclinostatic test in three positions (supine–standing–supine was used. The influence of catheter ablation on SA HRV was identified by standard and complex parameters (Stejskal, Šlachta, Elfmark, Salinger, &Gaul-Aláčová, 2002. After CA, heart rate increased and almost all individual and complex indexes decreased. This finding gives evidence of reduction of activity in both branches of the autonomous nervous system. Vagal activity reduction was larger, so the sympathovagal balance shifts towards sympathicus.

 9. An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek

  Krystyna Górna-Łukasik

  2011-06-01

  increase of girls´ participation in organized PA outside of school and PA at weekends.[VÝCHODISKA: Je dostatečně prokázané, že pohybová aktivita (PA má pozitivní vliv na zdraví člověka. Z pohybově aktivního dítěte s vysokou pravděpodobností vyroste i pohybově aktivní dospělý jedinec. Se zvyšujícím se věkem zaznamenáváme u dětí a mládeže pokles PA. V období adolescence jsou dívky prokazatelně méně pohybově aktivní než chlapci a z tohoto důvodu jsou označovány z hlediska PA za rizikovou skupinu. CÍLE: Cílem studie je charakterizovat školní týdenní PA adolescentních dívek a zjistit vliv participace ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (VJTV na skladbu týdenní PA. METODIKA: Výzkum byl realizován za pomocí přístroje Actigraph společně se zápisem do záznamního archu po dobu pěti školních a dvou víkendových dní. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že dívky účastnící se dvou nebo více VJTV vykazují celkově vyšší úroveň školní PA a i více času ve škole stráví intenzivnější PA, než dívky účastnící se jedné nebo žádné VJTV v průběhu týdne. Středně zatěžující PA (3 - 6 MET strávily všechny dívky ve škole průměrně 10 minut a intenzivní PA (6 - 12 MET průměrně 0,6 minut. Nejvíce času ve škole strávily dívky pohybovou inaktivitou, průměrně 125 minut. S přihlédnutím ke zdravotním doporučením určeným této věkové kategorii (sedmkrát týdně 60 minut středně zatěžující a třikrát týdně 20 minut intenzivní PA naše výsledky potvrzují, že PA adolescentních dívek je oprávněně předmětem řady výzkumů a studií. Zároveň výsledky naznačují, že škola a s ní spojená PA (vyučovací jednotky TV má stále v edukačním systému nezastupitelnou roli z hlediska celkové úrovně PA a zdravého životního stylu adolescentních dívek. ZÁVĚRY: Zvýšení úrovně PA adolescentních dívek spatřujeme v navýšení PA

 10. Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training [Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

  Marjeta Kovač

  2010-06-01

  pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.[VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit v

 11. La Urŷūza de Ibn Abī l-Riŷāl y su comentario por Ibn Qunfuḏ: astrología e historia en el Magrib en los siglos XI y XIV (I

  Samsó, Julio

  2009-06-01

  Full Text Available A quick revision of the available information on the life and works of Ibn Abī l-Rijāl (fl. Tunis ca. 996-1048 and an analysis of the contents of his Urjūza fī aḥkām al-nuŷūm which are compared to those of his better known Kitāb al- Barī‘ fī aḥkām al-nujūm. The conclusion is that both works are independent and that the Urjūza is not a summary of the Barī‘. The paper continues with biobibliographical data of the historian, mathematician and astrologer Ibn Qunfudh al-Qusanṭīnī (1339-1407, who is the author of a commentary of Ibn Abī l-Rijāl’s Urjūza dedicated to Abū Bakr b. Abī Mujāhid Gazī Ibn al-Kās, vizier of the Merinid sultans Abū Fāris (1366-1372 and Abū Zayyān (1372-1374. The work was probably written during the latter’s brief reign and before 1375, the date in which the dedicatee was exiled to Majorca. The work continues with an analysis of the contents of the commentary, the sources quoted, the astrological techniques used both by Ibn Qunfudh and by Ibn Abī l-Rijāl, and the use by the commentator of a set of astronomical tables derived from the zīj of Ibn Isḥāq. We find, finally, a detailed commentary of the horoscopes contained in Ibn Qunfudh’s work which includes one corresponding to the vernal equinox of the year 571 AD, in which there was a conjunction of Saturn and Jupiter which announced the arrival of Islam. There are eleven more horoscopes (two of them published previously which constitute an astrological history of Merinid Morocco between 1348 and 1366. Concerning the nine horoscopes analysed here, in six of them it has been possible to identify the subject or the event motivating the prediction, while three remain unidentified.

  Tras una rápida revisión de los escasos datos conocidos sobre la vida y la obra de Ibn Abī l-Riŷāl (fl. Túnez c. 996-1048, se analiza el contenido de su Urŷūza fī aḥkām al-nuŷūm compar

 12. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2015 / Modern weapons and military equipment for issue 1-2015 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2015

  Mladen R. Tišma

  2015-01-01

  Full Text Available Potpisan ugovor za opremanje evrofajtera AESA radarom kaptor E; U planu palubna verzija višenamenskog borbenog aviona PAK-FA; Leteći automobil iz Slovačke; Prvo sletanje F-35C na nosač aviona; Kineski borbeni avion J-31 zvanično predstavljen javnosti; Embraer predstavio prototip transportnog aviona KC-390; Rusija razvija novi avaks pod oznakom A-100; Poleteo prvi modernizovani bombarder Tu-160; Iran izvršio uspešna letna ispitivanja bespilotne letelice nastale od američke RQ-170; Rusija i Kina zajednički razvijaju najveći i najsnažniji helikopter na svetu; Litvanci razvijaju novi VHF radar za rano upozoravanje; Ukrajina razmatra licencnu proizvodnju aviona L-15; Nova protivradarska raketa za opremanje aviona PAK-FA ulazi u serijsku proizvodnju 2015. godine; SAD vrše konverziju televizijski vođenih Maverika u laserski vođene rakete; Lokid Martin oprema lovce F-22 raketama AIM-9X; Kina lansirala nove vojne satellite; Ukrajina razvija nove projektile i tragače; Rusija razvija novu generaciju satelita za rano upozoravanje. / Contract to equip Eurofighter with AESA radar Kaptor E signed; Carrier-based version of PAK-FA multirole fighter in plan; Flying car from Slovakia; F-35C first carrier landing; Chinese J-31 fighter aircraft officially presented to the public; Embraer unveiled a prototype of KC-390 transport aircraft; Russia develops new AWACS under the designation A-100; The first modernized bomber Tu-160 flies; Iran conducted a successful test flight of unmanned aircraft reverse-engineered from American RQ-170; China and Russia jointly to develop the largest and most powerful helicopter in the world; Lithuanians develops new VHF early warning radar; Ukraine considers the licensed production of L-15 aircraft; The new missile to equip the aircraft PAK-FA entered serial production in 2015; USN to convert TV-guided Mavericks to laser guided missiles; Lockheed Martin to equip F-22 fighters with AIM-9X missiles; China launched new

 13. Somatická analýza posluchačů tělesné výchovy ve čtyřletém sledovaném období Somatic analysis of PE students within a four-year research period

  Vojtěch Gajda

  2006-02-01

  Full Text Available Moderní pojetí interpretuje sportovní výkon jako vymezený systém prvků, které jsou označovány jako komponenty, determinanty, faktory apod. Velmi důležitou skupinou faktorů jsou faktory somatické, které se týkají podpůrného systému. Za somatické faktory považujeme tělesnou výšku, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a z nich tedy plynoucí tělesnou stavbu (velmi často vyjádřenou somatotypem. Příspěvek se zabývá tělesnou stavbou studentů oboru TV 1. ročníku, které můžeme považovat za selektovanou skupinu populace s poměrně velkým objemem pohybové aktivity. Šetření bylo prováděno v letech 2001–2004 a bylo do něj zařazeno 265 studentů (166 mužů a 99 žen. Pro zjištění tělesné stavby byl určován somatotyp podle metodiky Heath-Certer (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Při srovnání průměrných somatotypů studentů tělesné výchovy v jednotlivých letech jsme nezaznamenali významné rozdíly. Za výjimku můžeme považovat snad jen endomorfní komponentu u mužů, která měla výrazně klesající trend (hodnota se blížila k hranici statistické významnosti α = 0,05. Vzhledem k tomu, že považujeme studenty tělesné výchovy za selektovanou populaci s velkým objemem pohybové aktivity, předpokládali jsme u nich výrazný rozvoj habitu a typ somatotypu, kterým se většina přiblíží optimálnímu somatotypu pro studenty TV (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Měření však ukázala, že studenti výrazně zaostávají především v oblasti mezomorfie, což ukazuje také srovnání s populačním normativem. Domníváme se, že zjištěné hodnoty mohou vypovídat o klesající úrovni fyzického a s tím souvisejícího somatického rozvoje naší populace. Modern theories and studies interpret sport performance as a defined system of elements which are characterized as components, determiners, factors, etc. Somatic factors concerning the support system

 14. Tsenjat za opõt, a ne za vuz / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2007-01-01

  Tööturuameti osakonnajuhataja Nele Labi väitel on tööandjad praeguses tööjõupuuduses valmis tööle võtma ka kõrgkoolis õppijaid. Tema sõnul ei mängi suurt rolli see, millise kõrgkooli tööotsija on lõpetanud. CV Keskuse kommertsdirektori Kadri Johansoni sõnul pole märgata, et kohalikud tööandjad eelistaksid just erakõrgkoolide või riiklike kõrgkoolide lõpetanuid

 15. Riwaya Teule za Karne ya Ishirini na Moja na Udurusu wa Nadharia za Fasihi

  Mwamzandi, Issa

  2014-01-01

  Literary theory represents a way of thinking and a body of writing that is dedicated to the analysis of literary texts. It is a means through which literary critics come to appreciate the nature of the literary texts they seek to analyze and the methodology that informs their practice. Analyzing three 21st Century Swahili novels, this paper examines a paradigm shift: literary theory becomes the sub¬ject under examination as opposed to its conventional role where it would ideally offer systema...

 16. Culture d'une légumineuse et d'une céréale dans le système zaï avec différents amendements organo-minéraux -productivité et impact sur les propriétés biologiques d'un sol ferrugineux dégradé dénudé en Région nord soudanienne au Burkina Faso

  Some, D.

  2016-01-01

  Full Text Available Legume and Cereal Cropping in Zaï System with Different Organo-mineral Amendments - Productivity and Impact on Biological Properties of Degraded Bare Alfisol in North Sudanian Zone of Burkina Faso. Zaï is an agricultural practice that allows the cultivation of abandoned degraded soils. An experiment was conducted from 2006 to 2012 in Burkina Faso to assess the impact of this practice on the production of sorghum and cowpea, as well as on the biological properties of soils. The experiment was set up according to a factorial experimental design in Fischer blocks. The crops were grown in the trial , received different types of organic (manure, compost and mineral (rock phosphate input. The results showed that the intake of simple manure and compost significantly increased the yield of the two crops. The addition of phosphate (2 t.ha-1 to compost (3 t.ha-1 and to manure (3 t.ha-1 increased the yields of cowpea and sorghum respectively by 70 to 80% and 88 to 160% compared to sole compost and manure applications. The biological activity of the soil was not influenced by the type of crop but rather by organo-mineral intakes. The combination of rock phosphate to manure had a particularly positive effect on soil biological activity. The natural phosphate intake associated with organic matter therefore appears essential to maintain crop production and soil properties.

 17. Vreme reagovanja vojnika vozača / Reacting time of military solders

  Radomir S. Gordić

  2006-10-01

  Full Text Available Bezbednost vojnog saobraćaja i upravljanje kretanjem zavise od vremena reagovanja vojnika vozača. Vojnici vozači su selekcionirana grupa vozača, pa se smatra daje njihovo vreme reagovanja kraće od vremena reagovanja generalne populacije vozača i od normativnog vremena reagovanja, koje se koristi u analizama. Zbog toga je izvršeno merenje vremena reagovanja vojnika vozača kočenjem, s ciljem da se sagleda njegov uticaj na bezbednost saobraćaja i na upravljanje saobraćajnim tokovima, kao i da se stručna javnost upozna sa dobijenim rezultatima. U radu su prikazani rezultati merenja vremena reagovanja vojnika vozača kočenjem, za slučajno odabranu grupu, u realnim uslovima. / Safety in military traffic and its management depends on the reaction time of military drivers. Military drivers are a selected group of soldiers, so it is considered that their reaction time is shorter than the reaction time of general drivers population and it is also shorter than the normative reaction time, which is used in the analyses. Therefore, the stopping time of military drivers was tested, in aider to see the influence on traffic safety and management of traffic courses, and to interest the professionals in the given results. In the essay results of stopping time in the real conditions for a random chosen group of military drivers are shown.

 18. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels [Analýza fáze přechodu do letu ve skoku na lyžích u skupin závodníků s různou výkonností

  Eva Janurová

  2011-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Obtaining a long jumping distance is necessary in order to succeed among the best competitors in the Nordic combined. The body movement during the take-off and early flight is considered to be the most important factor for length of the jump. OBJECTIVE: The purpose of this study was to assess the technique of the start of the early flight phase among three groups of Nordic combined competitors representing different performance levels, and to compare them with a group of ski jumpers. METHODS: Thirty competitors from both sport disciplines (Nordic combined and ski jumping, who performed ski jumps using an HS-134 m jumping hill during the 2009 Nordic World Ski Championships in Liberec, were divided into three subgroups based on jump length. Two-dimensional kinematic data were collected for the lower extremities, the trunk, and the skis of the competitors. RESULTS: The elite Nordic combined group showed a greater in-run velocity than did the two other performance groups (p CONCLUSIONS: The results indicated that ski jumping competitors took a better aerodynamic position in the section 0-5 m behind the edge of the jumping hill. The Nordic combined competitors used a higher average in-run velocity to achieve ski jump length comparable to those of ski jumpers.[VÝCHODISKA: Dosažení kvalitního výkonu ve skoku na lyžích je nezbytným předpokladem pro výsledné umístění v závodech severské kombinace. Za rozhodující pro provedení skoku na lyžích bývá označována fáze odrazu a následného přechodu do letu. Kinematická analýza těchto fází skoku pro skokany na lyžích byla provedena mnoha autory. Pro závodníky v severské kombinaci je počet výstupů minimální. Vysoké požadavky na provedení pohybu v odrazové fázi skoku (maximální síla odrazu, extrémně krátký čas realizace způsobují, při různých antropomotorických parametrech skokanů, vysokou interindividuální variabilitu provedení nejen

 19. Numerical treatment of the gas dynamics equations with nonlinear heat conduction in the linear perturbation code SileX; Traitement numerique des equations de la dynamique des gaz avec conduction non lineaire dans le code de perturbation SileX

  Boudesocque-Dubois, C.; Clarisse, J.M

  2007-07-01

  In the context of linear perturbation computations of planar or spherically symmetric flows, we propose numerical methods, in Lagrangian coordinates, for integrating the one-dimensional gas dynamics equations with nonlinear heat conduction and their linear perturbations. Numerical results are presented for different configurations, with or without flow motion. (authors)

 20. Analiza panoge rent a car v Sloveniji

  Lukić, Davorin

  2016-01-01

  Panoga rent-a-car v segmentu kratkoročnih najemov sodi v turistično panogo in je kot taka odvisna od dogajanj v tej panogi. Drug segment predstavljajo poslovni najemi, ki ima v Sloveniji še potencial za rast, saj podjetja še ne poznajo vseh prednosti, ki jih prinese upravljanje voznega parka zunanjega izvajalca. Spremembe, katerim smo trenutno priča v svetu, so posledica digitalizacije, spremenjenih vrednot po gospodarski krizi ter prihoda generacije Y na trg delovne sile in na drugi strani k...

 1. Risk Assessment of Heavy Metals Pollution in Agricultural Soils of Siling Reservoir Watershed in Zhejiang Province, China

  Naveedullah

  2013-01-01

  Full Text Available Presence of heavy metals in agriculture soils above the permissible limit poses threats to public health. In this study, concentrations of seven metals were determined in agricultural soils from Yuhang county, Zhejiang, China. Multivariate statistical approaches were used to study the variation of metals in soils during summer and winter seasons. Contamination of soils was evaluated on the basis of enrichment factor (EF, geoaccumulation index (Igeo, contamination factor (Cf, and degree of contamination (Cdeg. Heavy metal concentrations were observed higher in winter as compared to summer season. Cr and Cd revealed random distribution with diverse correlations in both seasons. Principal component analysis and cluster analysis showed significant anthropogenic intrusions of Zn, Cd, Pb, Cr, and Cu in the soils. Enrichment factor revealed significant enrichment (EF>5 of Zn, Cd, and Pb, whereas geoaccumulation index and contamination factor exhibited moderate to high contamination for Zn, Cr, Cd, and Pb. In light of the studied parameters, permissible limit to very high degree of contamination (Cdeg>16 was observed in both seasons.

 2. Tortugas y sirenios fósiles en el Eoceno marino de Navarra y Cuenca de Jaca

  1998-01-01

  We report several remains of turtles and sirenians from the marine Eocene (Bartonian) of the Pamplona Area (Navarre) and Santa Cilia de Jaca (Huesca), South Pyrenean Basin. Turtles are represented by fragmentary neural plates and sirenians consist of two caudal vertebrae. All this material is not diagnostic and is here referred to as Chelonii indet. and Sirenia indet. respectively. This is the first report of marine tetrapod fossils in the Eocene of Navarre. Current palaeogeographic data sugg...

 3. Tafonomía, fosilización y yacimientos de fósiles: modelos alternativos

  Fernández López, Sixto Rafael

  2001-01-01

  La Tafonomía es un subsistema conceptual de la Paleontología cuyo objetivo es averiguar cómo ha sido producido y qué modificaciones ha experimentado el registro fósil. Teniendo en cuenta un planteamiento sistemista y evolucionista se puede desarrollar un modelo alternativo de la fosilización: el modelo de modificación tafonómica y retención diferencial vs. el modelo de modificación paleobiológica y destrucción selectiva. Durante la fosilización aparecen representantes de nuevos gr...

 4. ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure – a feedstock characterisation for model implementation (part I / Modelowanie kofermentacji kiszonki kukurydzy i obornika bydlęcego za pomocą ADM1 – charakterystyka wsadu surowcowego (część I

  Klimiuk Ewa

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki stężenia substancji chemicznych rozpuszczonych i nierozpuszczonych w mieszaninie kiszonki kukurydzy zwyczajnej i obornika bydlęcego (49:51% suchej masy organicznej, który wykorzystano jako substrat do wytwarzania biogazu. Do frakcjonowania nierozpuszczalnych związków organicznych, stanowiących kompozyt (Xc, wykorzystano metodę Weender’a. Udział poszczególnych frakcji (jako ChZT w kompozycie wyniósł: białka - 0,111, tłuszcze - 0,048, węglowodany - 0,500 oraz związki inertne - 0,341. Stężenie związków biodegradowalnych w kompozycie wyniosło 68%. Na podstawie bilansu materiałowego węgla i azotu obliczono, że stężenie węgla w kompozycie wynosi 0,0326 kmol C kg-1 ChZT, zaś azotu 0,0018 kmol N kg-1 ChZT. Odczyn (pH wsadu surowcowego wyznaczony z równowagi kwasowo-zasadowej odpowiadał rzeczywistemu, tj. 7,14.

 5. Modern weapons and military equipments for issue 1-2017 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 1-2017 / Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 1-2017

  Dragan M. Vučković

  2017-01-01

  Full Text Available Slovačka prikazuje borbeno vozilo pešadije Corsac; Super kavitaciona municija; Razvoj raketa vazduh-vazduh za borbu van vizuelnog dometa; Ratna iskustva francuskog tenka Leclerc; Kineski Flenkeri; Novi lovac tenkova Centauro II; Lynx vreba izvozno tržište; Daljinski upravljane kupole oklopnih vozila. / Slovakia unveils 8X8 Corsac IFV; DSG Technology begins production of supercavitating bullets; Wielding a bigger stick: Western advances i BVRAAM capabilities; France’s Leclerc Super-Tank: Better than American or Russian Armor?; China Stole This Fighter From Russia—and It's Coming to the South China Sea; Parting shot – Centauro II; Lynx IFV ready to stalk the export market; Remote controlled: The unmanned revolution turns to turrets.

 6. Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 3-2015 / Modern weapons and military equipment for issue 3-2105 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 3-2015

  Mladen R. Tišma

  2015-07-01

  Full Text Available Rusija ponovo pokreće proizvodnju strategijskih bombardera Tu-160; Italijansko RV predstavilo novi avion za selektivnu i početnu obuku; Kina razvija STOVL borbeni avion pete generacije; Južnoafrički Denels razmatra ponovno pokretanje proizvodnje unapređenog borbenog helikoptera; Uspešan prvi let helikoptera S-97 „rejder“; Indija modernizuje i naoružava školske avione „houk mark 132“; Javno predstavljanje i prvi let transportnog aviona An-178; Indijskom ratnom vazduhoplovstvu predati prvi modernizovani „miraži 2000“; Predstavljena nova verzija izraelske vazduhoplovne rakete „derbi“; Razgovori o mogućnosti opremanja lakih lovaca FA-50 vođenim avio-bombama „al-tarik“; Sažem nudi naoružavanje francuskih transportnih aviona C-130 preciznim avio-bombama; Indija odabrala A330 za razvoj novog avaksa; Brazilska ratna mornarica preuzela prvi modernizovani lovac-bombarder AF-1; Rusija planira izgradnju novog nosača aviona. / Russia to relaunch production of Tu-160 strategic bombers; Italian Air Force presented a new aircraft for selective and initial training; China is developing fifth generationSTOVL fighter aircraft; South Africa’s Denels consider restarting production improved attack helicopters; Successful first flight of S-97 Raider helicopter; India to modernize and arm Hawk Mk 132 trainer aircraft; Public presentation and the first flight of An-178 transport aircraft; Indian Air Force handed over the first modernized Mirage 2000; Introduced a new version of the Israeli Air Force missiles i-Derby; Talks about the possibility of equipping FA-50 light fighters with Al-Tarik precision guided munition; Sagem offers the arming of French C-130 transport aircraft with precision guided bombs; India has selected the A330 to develop a new AWACS; The Brazilian navy took the first modernized AF-1 strike fighter; Russia plans to build a new aircraft carrier.

 7. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 8. Faktorová analýza antropometrických charakteristik u mladých plavců ve věku 11 a 12 let Factor analysis of anthropometric characteristics in young swimmers aged 11 and 12

  Zofia Ignasiak

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem této práce bylo popsat vybrané somatické charakteristiky typické pro mladé plavce. Faktorová analýza umožnila úměrné snížení somatických ukazatelů a umožnila vypočítat hlavní strukturální faktory typické pro mladé plavce. Do výzkumného souboru bylo zařazeno 80 žáků (11 a 12letých přijatých ke studiu na základní sportovní škole ve Wroclawi. Sledovaní probandi trénovali po dobu 2–3 let a jejich průměrný tréninkový čas byl 12 až 18 hodin týdně. Byly měřeny následující parametry: tělesná výška a hmotnost, délka horních a dolních končetin, obvod stehen, lýtka, paží, předloktí, hrudníku v klidu, hrudníku po nádechu a po výdechu, obvod pasu a boků, šířka ramen, šířka boků, šířka hrudníku, hloubka hrudníku a Rohrerův index. K dosažení cíle této studie byla použita metoda faktorové analýzy. Analýza výsledků ukázala, že pouze některé zvláštnosti mezi sledovanými parametry jsou pro mladé plavce charakteristické. Jsou spojeny do 2 trsů somatických charakteristik: kubický obsah (zahrnuje tělesnou hmotnost, svalstvo, trup a obvod horních a dolních končetin a vertikální rozměr (zahrnuje tělesnou výšku a délku horních a dolních končetin. Tyto parametry signalizují formování postavy typické pro plavce, charakteristické specifickými proporcemi tělesné hmotnosti a výšky, hrudníku a boků a obvykle delšími končetinami. Výsledky naznačují, že antropometrické charakteristiky lze použít pro optimalizaci tréninkového procesu mladých plavců. The aim of this study was to describe the set of somatic characteristics, which significantly discriminate young swimmers. The factor analysis let us reduce the number of somatic traits mostly correlated and to calculate the main structural factors typical for young swimmers. There were 80 pupils (11 and 12 years old from the primary sport school in Wroclaw recruited for the study

 9. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: Biomechanical analysis of accelerated running dynamics provide valuable information about movement execution. The key phase of the movement is the ground contact phase, in which force impulses applied on the human body are generated. OBJECTIVE: The main goal of the study was to analyze differences in the support phase during first and second ground contact off the blocks. METHODS: 10 male athletes (22.9 ± 4.6 years took part in laboratory experiment. Force-plate Kistler 9281 EA (Winterthur, Switzerland was used to determine the contact forces in both steps independently. Matlab Software (The MathWorks, Inc., Natick, USA was used for calculations of the force impulse, produced velocities and average acceleration during the support phase. Matlab also provided the tool for statistical processing of the results (paired T-test and correlation analysis. RESULTS: Significant differences (α = 0.01 were identified between the first and second step's support phase in contact duration, produced horizontal velocity and average horizontal acceleration. Produced horizontal velocity achieved value 1.117 ± 0.081 ms-1 during first and 0.835 ± 0.074 ms-1 during second ground contact after blocks. Average acceleration showed negative correlation with the height of the athlete during the first ground contact off the blocks (r = -0.42. If braking force was present during first 20-40 ms of ground contact, it led to longer duration of support phase and was coupled with a smaller value of average acceleration. CONCLUSIONS: Braking phase during first steps after the blocks should be considered always as an imperfection of movement execution. Taller athletes seem to be disadvantaged during first ground contact after leaving the blocks. The first and second step's ground phases are significantly different.[VÝCHODISKA: Biomechanická analýza dynamiky akcelerovaného běhu poskytuje cennou informaci o exekuci pohybu. Klíčovou fází pohybu je f

 10. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  Full Text Available BACKROUND: Over the last decade the idea of the inclusion of students with disabilities and special educational needs (SEN in general schools has become increasingly the focus of national and international policies in Greece. An important factor that affects the success of inclusion is attitude and the theory of planned behavior (TPB provides a useful framework for the study of attitudes toward people with disabilities. OBJECTIVE: The purpose of the study was to examine the structure of the attitudinal scale, modified for Greece, of the Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000, aiming to measure Greek physical educators' attitudes. METHODS: Participants were 155 physical educators (85 females and 70 males with a mean age of 37.68 years teaching either the physical education (PE course or the Olympic & Paralympic education (O & PE course in seven different prefectures of Greece. RESULTS: Based on the one way ANOVA, the attitudinal scale of ATIPDPE-GR measures two psychological properties (components. Two components, which come from a principal component analysis, explain more than 42% of the variance. The two components are: a positive outcomes for students and b negative outcomes for teachers and students. CONCLUSIONS: Our present results indicate that the ATIPDPE-GR can be a reliable instrument that measures PE teachers' attitudes and that the theory of planned behavior can provide a sound theoretical framework for the study of the attitudes of physical educators.[VÝCHODISKA: Za poslední dekádu myšlenka začlenění studentů s postižením a speciálními vzdělávacími potřebami (SVP do všeobecných škol v Řecku nabývá na významu v rámci národní a mezinárodní politiky. Důležitý faktor, který podmiňuje úspěch tohoto začlenění, je postoj k této otázce a teorie pl

 11. Jevropa rugajetsja s Japonijei iz-za termojada

  2004-01-01

  Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur peab läbirääkimisi Prantsusmaa ja Jaapaniga maailma esimese termotuuma reaktori ITER asukoha üle. Euroopa Liit näeks projekti realiseerimist Prantsusmaal, Jaapan, USA ja Lõuna-Korea näeksid termotuuma jaama väikeses Jaapani kalurikülas Põhja-Jaapanis

 12. "Granatovõi braslet" za nabezhavshuju slezu / Nikolai Hrustaljov

  Hrustaljov, Nikolai

  2005-01-01

  Venemaa filmifestival "Kirjandus ja kino" Gatshinas. Peauhinna - Granaatkäevõru sai "Anna" - Jevgeni Ginzbugi muusikaline mängufilm A. Ostrovski näidendi "Süüta süüdlased" ainetel, stsenaristid Georgi Danelia ja Rustam Ibragimbekov. Lisatud ka teiste auhinnasaajate nimekiri

 13. Estonskii za rubezhom i v Estonii / Roman Starapopov

  Starapopov, Roman

  2007-01-01

  Tallinnas toimus rahvuskaaslaste programmi konverents, kus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldas arvamust, et eesti keelt kõnelevate inimeste arv võiks järgmisel aastakümnel küündida kuni 1,5 miljonini

 14. Za rubezhom nashi bezrabotnõje - k mestu / Artur Tooman

  Tooman, Artur, 1971-

  2003-01-01

  Tööpuudust aitaks osaliselt leevendada töötamine välisriikides. Sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette spetsialiste, kes hakkavad edastama infot ja vajadusel vormistama dokumente Euroopa Liidu riikidesse tööleminejatele

 15. Reshenii net, no za vodu pridjotsja priplatshivat / Vladimir Polezhajev

  Polezhajev, Vladimir

  2007-01-01

  Eesti ei suuda tähtajaks täita EL-i nõudeid reoveemajanduse korraldamise alal. Harjumaa ja Järvamaa omavalitsusliitude juhtide hinnangul ei suuda kohalikud omavalitsused seda probleemi üksi lahendada, vaja oleks riigi toetust. Rahandusministeeriumi nõuniku Kristi Jõesaare seisukoht

 16. POMEN TRGA BOSNE IN HERCEGOVINE ZA GOSPODARSTVO SLOVENIJE

  Mehić, Mirnes

  2016-01-01

  V magistrski nalogi smo obravnavali značilnosti mednarodne trgovine ter njen vpliv na gospodarstvo. Brez mednarodnega gospodarskega sodelovanja držav si ne moremo predstavljati uspešnega razvoja in popolnega zadovoljevanja potreb po dobrinah. Danes si bolj kot kadarkoli prej nobeno nacionalno gospodarstvo ne more privoščiti izolacije od ostalega sveta. Izraza, kot sta svetovno gospodarstvo in globalna vas, nakazujeta, da smo vsi na tem planetu odvisni drug od drugega. V prvem delu magistr...

 17. Analýza rodinného portfolia firem

  Klímová, Kateřina

  2007-01-01

  I substantially evaluate a family business portfolio from the point of view of owners. The portfolio is a group of small companies with maximum 20 employees. Main goal of the thesis is design a strategic plan which enable owners to achieve their goals. Methods are adapted (their detail and complexity) for increasing probability of their successful implementation.

 18. "Vozdushnõje boi" za pilotov / Sergei Tushin

  Tushin, Sergei

  2005-01-01

  Põhjamaade lennukompaniid meelitavad sõjaväelendureid paremate tingimustega ning viimase kolme aastaga on Norra sõjaväelenduritest pooled jõudnud tsiviillennukite rooli. Puudulik väljaõpe takistab Põhjamaade lenduritel NATO projektides osalemist

 19. Analýza internetového marketingu Citibank

  Rytíř, Jan

  2010-01-01

  The diploma thesis deals with Citibank internet marketing analysis. The main goals of the diploma thesis are to identify strenghts and weaknesses of Citibank internet presence and to recommend development changes. These will be achieved mainly by performing analysis of web sites accessibility and usability, PPC advertising, search engine optimalization and social media marketing. Secondary goal is to evaluate internet marketing usage across the czech banking market which will be based on resu...

 20. Spánková paralýza

  DAUTBEGOVIĆ, Nino

  2015-01-01

  This bachelor thesis is a summary of findings about sleep paralysis, its manifestation, causes, risk factors and prevention and treatment. It is conceived as a survey study and research from foreign language sources. At the beginning condition of sleep paralysis is defined, differentiated, and approximate prevalence is stated along with an explanation of why statistical results on prevalence are hard to obtain. Thesis is afterwards divided into cultural and neuropsychological part. The first ...

 1. Analýza organizační struktury

  Získalová, Lucie

  2014-01-01

  The subject of this thesis is to analyse the organizational structure. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part of the study was used literature. The theoretical part describes the public administration and its executor. Another part of the file is dedicated to organization of public administration, organizational principles and describes the types of organizational structure. Based on the literature review of literature has been created r...

 2. RAZVOJ B2B PORTALA ZA POTREBE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

  Slanič, Matej

  2011-01-01

  V diplomski nalogi opredelimo vlogo B2B portalov in pomen elektronskega poslovanja. B2B portale smo razvrstili glede na različne kriterije in predstavili različne modele trgovanja na njih. Velik del pozornosti smo posvetili tudi strateškemu načrtovanju B2B poslovanja in vključevanju podjetij na B2B portale, dotaknili pa smo se tudi vizije elektronskega poslovanja. Osrednji del naloge obsega predstavitev gradnje specifičnega portala Bbuines.com ter z njo povezane oblikovne in tehnološke rešitv...

 3. Metro Plaza za fasadom Rotermanna / Viktoria Jürmann

  Jürmann, Viktoria

  2008-01-01

  Pandi nurgakivi Tallinnas Viru väljaku äärde rajatavale büroohoonele Metro Plaza. Säilitatakse vana fassaad, mille tõttu kujuneb hoone Viru väljaku ja Mere puiestee poolsel küljel kaetud galerii jalakäijatele. Projekteerisid Raivo Kotov ja Kaur Stöör

 4. V Jevrope natshalass ohhota za migrantami / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2004-01-01

  Detsembris toimuval Euroopa Liidu tippkohtumisel Hollandis keskendutakse migratsiooniprobleemide lahendusteede otsimisele Euroopas. Võõrtööjõu ja pagulaste probleeme Eestis kommenteerib siseminister Margus Leivo

 5. Marketingová analýza hotelu Louis Leger

  Řehák, Vojtěch

  2013-01-01

  This bachelor thesis deals with analysis of the marketing strategy of the hotel Louis Leger. The main goal of the thesis is to evaluate this strategy and alternatively to suggest specific changes. First part of the thesis is aimed at the theory of internet marketing, marketing mix and SWOT analysis. In the second part there are information about the company Czech Inn Hotels and the hotel Louis Leger. In the next part there is the analysis itself, which took place on the basis of the data from...

 6. Tainõje pokupateli rabotajut za kopeiki / Konstantin Morenko

  Morenko, Konstantin

  2007-01-01

  Saksa firma International Service Check (ISC) värbab tööle testostude sooritajaid, kes kontrollivad Eestis vaid üht ettevõtet - McDonald's Eesti AS-i. Nõudmised testijatele on kõrged, töötasu aga mittevastav. Vt. samas: Andmed firma kohta

 7. Na võstavku za znanijami / Maia Melts

  Melts, Maia

  2004-01-01

  Saksamaa masinaehitajate liidu ja selle juurde asutatud fondi ProWood esindajad otsivad koostöövõimalusi Eestis, et levitada uusi tehnoloogilisi võimalusi puidutöötlemisel ja aidata kaasa kaasaegse kaadri ettevalmistamisele

 8. Prezident porabotal - za tshetverõhh / Aleksandr Ikonnikov

  Ikonnikov, Aleksandr

  2002-01-01

  Jüriöö ülestõusu tähistamine Jüriöö pargis, millest võtsid osa president A. Rüütel, linnajuhid M. Maripuu ja J. Moks, kaitseväe juhataja T. Kõuts ning Lasnamäe linnaosa vanem O. Laanjärv

 9. Metro Plaza za fasadom Rotermanna / Viktoria Jürmann

  Jürmann, Viktoria

  2008-01-01

  Pandi nurgakivi Tallinnas Viru väljaku äärde rajatavale büroohoonele Metro Plaza. Säilitatakse vana fassaad, mille tõttu kujuneb hoone Viru väljaku ja Mere puiestee poolsel küljel kaetud galerii jalakäijatele. Projekteerisid Raivo Kotov ja Kaur Stöör

 10. Borba za nashi umõ / Aleksandr Tshaplõgin

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2008-01-01

  Kavas on suurendada venekeelsete telesaadete arvu ning pikendada venekeelse uudistesaate "Aktualnaja kamera" eetriaega. Riigikogu liikme Marko Mihkelsoni sõnul soovitakse venelastele luua rohkem võimalusi saada objektiivset infot. Riigikogu liikmete Vladimir Velmani ja Heimar Lengi arvamus

 11. za zonu stabilnosti na Baltike / Aleksandr Avdejev

  Avdejev, Aleksandr

  2000-01-01

  Venemaa asevälisminister: Venemaa on huvitatud koostööst Baltimaadega ja stabiilsusest selles regioonis. Arvamused teemadel: Vene-Eesti suhted, integratsioonipoliitika, Läti sõjaveteranide marss, kaasmaalaste kaitse Venemaa valitsuse poolt

 12. za zonu stabilnosti na Baltike / Aleksandr Avdejev

  Avdejev, Aleksandr

  2000-01-01

  Venemaa asevälisminister: Venemaa on huvitatud koostööst Baltimaadega ja stabiilsusest selles regioonis. Arvamused teemadel: Vene-Eesti suhted, integratsioonipoliitika, Läti sõjaveteranide marss, kaasmaalaste kaitse Venemaa valitsuse poolt

 13. Finanční analýza

  Molková, Markéta

  2008-01-01

  The theme of my bachelor thesis is financial analysis of the Ravak Inc. from view of external user in period 2004 to 2007. In theoretical part of the thesis, there are defined meaning and importance, user and methods of financial analysis and sources of information. Practical part contains basic information about company and application of theoretical knowledge to accounting data of Ravak Inc. Conlusion contains evalution of results and financial situation of company.

 14. Prizjorov kinofestivalei ne dopustili k borbje za "Oskar"

  2007-01-01

  Ameerika kinoakadeemia võõrkeelse filmi "Oscari" auhinnale ei pääsenud kandideerima Ang Lee Veneetsias Kuldlõvi saanud film "Ettevaatust, iha" ning Julian Schnabeli Cannes'is režiiauhinna saanud "Skafander ja liblikas"

 15. Analýza vybrané firmy

  ZAVORALOVÁ, Eva

  2012-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na analýzu realitní společnosti M&M reality holding, a.s.. V rámci mapování společnosti se zaměřuji na rozbor oborového okolí pomocí PEST analýzy, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu a finanční analýzu. V závěru práce navrhuji doporučení, která by měla vést ke zlepšení současné situace. The master´s thesis is focused on the analysis of real estate company M&M reality holding, a.s.. The mapping of the analysis focuses on the professional environme...

 16. Vratshi i medsestrõ... za bortom peregovorov / Anna Litvinjuk

  Litvinjuk, Anna

  2007-01-01

  Eesti Arstide Liit ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ei kiida heaks lepingut, mis kehtib vaid Haiglate Liidu liikmetele ja jätab palgatõusust ilma terve rea tervishoiutöötajaid. Tervishoiutöötajad pöörduvad kohtusse. Vt. samas: Kokkuvõtteks; Kommenteerivad: Eesti Arstide Liit, sotsiaalminister Jaak Aab, riiklik lepitaja Henn Pärn

 17. CLARIIDAE) FROM THE MW AN ZA GULF, LAKE VICTORIA

  Twelve parasite species were adults and five were larval forms. Ten were ... yields, thereby causing great economic loss ... the parasites and diseases that afflict fishes in natural Waters .... clavata) and the spinal cord of a frog, Rana esculenla ...

 18. Borba za nashi umõ / Aleksandr Tshaplõgin

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2008-01-01

  Kavas on suurendada venekeelsete telesaadete arvu ning pikendada venekeelse uudistesaate "Aktualnaja kamera" eetriaega. Riigikogu liikme Marko Mihkelsoni sõnul soovitakse venelastele luua rohkem võimalusi saada objektiivset infot. Riigikogu liikmete Vladimir Velmani ja Heimar Lengi arvamus

 19. Pogonja za jantarnõm prizrakom / Viktor Blõtov

  Blõtov, Viktor

  2002-01-01

  Kuulsa Merevaigutoa saamislugu (rajati Potsdamis 1706-1709 Andreas Schlüteri kavandite järgi), selle viimisest Venemaale ja ülespanekust Tsarskoje Selo Jekaterina lossis B. F. Rastrelli juhtimisel. Merevaigutoa kirjeldus. Otsingud. Järgneb 27. apr., 4., 11. mai 2002

 20. V Jevrope natshalass ohhota za migrantami / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2004-01-01

  Detsembris toimuval Euroopa Liidu tippkohtumisel Hollandis keskendutakse migratsiooniprobleemide lahendusteede otsimisele Euroopas. Võõrtööjõu ja pagulaste probleeme Eestis kommenteerib siseminister Margus Leivo