WorldWideScience

Sample records for yoenetimi icinde yetersiz

 1. Gumruk Birligi Sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya Olan Ihracatinin Sektorel Analizi

  Emine Bilgili

  2007-01-01

  Bu calisma, 1995’de Turkiye ve Avrupa Birligi (AB) arasinda imzalanan Gumruk Birligi (GB) anlasmasi sonrasi Turkiye’nin Bati Avrupa’ya olan ihracatinin yapisinda degisme olup olmadigini sektorel seviyede analiz etmektedir. Turkiye’nin toplam ithalati icinde AB’nin payi 1995’de %47.2 den 2004’de %46.7’ye dusmustur. Diger yandan Turkiye’nin toplam ihracati icinde AB’nin payi 1995’de %51.2 iken 2004’de %54.6’ya yukselmistir. Calisma sonuclarina gore GB sonrasi Turkiye’nin ihracatinin yapisinda o...

 2. Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminler ve Önemi

  Özbay Doğu, Sena; Sariçoban, Cemalettin

  2015-01-01

  ÖZET: Biyojen aminler, gıdalarda bulunan serbest amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucunda oluşan bileşiklerdir. Histamin, kadaverin, putresin, tiramin, spermin ve spermidin gıdalarda sıklıkla bulunan biyojen aminlerdir. Özellikle balık ve balık ürünleri, biyojen aminlerin oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gibi ürünlerde biyojen aminler  mikrobiyal dekarboksilaz aktivite ile hızla oluşmaktadır. Yetersiz hijyen, kontaminasyon, hammaddenin mikrobiyal yükü ve sıcaklık gibi faktörle...

 3. PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI

  ENGİN UFUK ERGÜL; CENK GEZEGİN

  2013-01-01

  PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici)’ lerin son yıllarda artan kullanımına paralel olarak bu konuda yetişmiş bilgi ve beceriye sahip teknik personele olan talep de artmaktadır. PLC’ lerin ek donanımlarının ve PLC içeren deney setlerinin fiyatları oldukça yüksektir. Bu yüzden eğitim kurumları PLC eğitimi konusunda öğrencilere tüm imkânları sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca gerçek sistemlere benzeyen PLC kontrollü proseslerin boyutları bir laboratuara sığdırılamayacak kadar büyük ve m...

 4. Tedarik zinciri yönetiminde scor modelin dcor ve ccor model ile genişletilmesi ve mobilya sektöründe bir uygulama

  TORUL, Yağmur; Kalender, Fatma Yeşim

  2014-01-01

  Bugüne kadar geliştirilen analitik ve sayısal modeller tedarik zincirini bir bütün olarak ele almakta yetersiz kalmıştır. 1996 yılında Tedarik Zinciri Konseyi tedarik zinciri yönetimi için endüstriler arası standart olarak Tedarik Zinciri İşletim Referans Modelini (SCOR) geliştirmiştir. Bu çalışmada 2005 yılında geliştirilen Costumer Chain Operation Reference Model (CCOR) ve Design Chain Operation Reference Model (DCOR) kullanılarak SCOR modelinin kapsamı nasıl genişletildiği anlatılmıştır. D...

 5. Sosyal Medyadan Krize Bakış: Otomotiv Sektöründe Kriz Dönemlerinde Sosyal Medyanın Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

  AKBAYIR, Zuhal; Kuşay, Yeliz

  2015-01-01

  Krizler kurumların işleyiş süreçlerini bozan, sekteye uğratan, çözümü için sınırlı süresi bulunan kaos ortamlarıdır. Beklenmedik zamanlarda ortaya çıkması krizin çözüm mekanizmalarını yetersiz kılarken, kriz dönemlerinde oluşan endişe ve panik hedef kitlelerle olan iletişimi aksatmaktadır. Bu nedenle krizlerin üstesinden gelinmesi, kriz yönetim süreçlerinin başarısına ve güçlü iletişim/halkla ilişkiler stratejilerine bağlıdır.  Sosyal medyanın haber kaynağı olarak günlük yaşamdaki gücünün art...

 6. VARROA AKARLARI: ARICININ 1 NUMARALI DÜŞMANI

  Ramsey, Samuel; vanEngelsdorp, Dennis

  2016-01-01

  Bal arıları ölüyor. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika’da olmak üzere arıların bulunduğu her yerde yüksek oranlarda kayıplar kayıt edilmiştir. Bu kayıpların altında yatan neden veya nedenler ile ilgili pek çok teori bulunmaktadır; yetersiz beslenme, pestisitler, hastalık ve parazitler bunlar arasında en sık bahsedilenlerdir. Tek başlarına veya birlikte hepsinin büyük ihtimalle rolü bulunsa da, parazitik varroa akarının tüm dünyada görülen koloni ölümlerinde büyük rol oynadığı konu...

 7. Stufflebeam’in Program Değerlendirme Modeliyle Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim Programının Değerlendirilmesi

  Hüseyin SELVİ

  2013-08-01

  Full Text Available Özet. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü kurslarında kullanılan sürücü eğitim programı Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIIP değerlendirme modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya, uygun örnekleme metodu ile seçilen 500 kişilik bir grup katılmıştır. Yapılan analizler neticesinde: ilgili programın katılımcıların görüşleri doğrultusunda pek çok açıdan yetersiz olduğu görülmüş ve bu yetersizliklerin giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 8. Primary school teachers' knowledge, attitudes and behaviors about childhood epilepsy

  Huseyin Ucer

  2016-09-01

  Full Text Available Amac: Bu calismada ilkokul ogretmenlerinin cocukluk cagi epilepsi hastaligi konusunda bilgi, tutum ve davranislarinin belirlenerek koruyucu halk sagligi politikalarina katki saglanmasi amaclanmistir. Gerec ve Yontem: Calismamiza 02.11.2015 - 07.12.2015 tarihleri arasinda Kahramanmaras il merkezinde gorevli 463 ilkokul ogretmeni dahil edildi. Bilgilendirilmis onam veren ogretmenlere cocukluk cagi epilepsilerine yonelik bilgi, tutum ve davranislarinin sorgulandigi anket uygulandi. Katilimcilarin epilepsi konusunda bilgi duzeyleri toplam 29 puan uzerinden degerlendirildi. Bulgular: Ogretmenlerin %62.2'sinin daha once epileptik kriz gecirmekte olan bir cocukla karsilastigi belirlendi. Ogretmenlerin cocukluk cagi epilepsileri konusunda bilgi duzeyi puan ortalamasi 14.34 iken, erkek ogretmenlerin bilgi puani 14.4+/-4.6 ve kadin ogretmenlerin bilgi puani ise 14.2+/-4.0 olarak saptandi. Kadin ve erkek ogretmenlerin epilepsi konusunda bilgi duzeyi benzerdi. Epilepsi hastaligi sebepleri sorgulandiginda ogretmenlerin sirasiyla 263'u (%56.8 beyin hastaligi, 236'si (%51 genetik nedenler ve 153'u (%33 kafa travmasini neden olarak belirtti. Katilimcilarin 367'si (%79.3 vucutta istemsiz kasilmalar, 366 kisi (%79 bayilma ve 325 kisi (%70.2 bilinc kaybinin epilepsi belirtisi oldugunu ifade etti. Sonuc: Calismamizda ilkokul ogretmenlerinin cocukluk cagi epilepsi hastaligi konusunda sorguladigimiz hususlara gore bilgi duzeyinin yetersiz oldugu belirlendi. Ayrica ogretmenlerin epilepsi konusunda ciddi tutum ve davranis yanlisliklarinin oldugu tespit edildi. Ogretmenlere cocukluk cagi epilepsi hastaligi ve epileptik nobet konusunda egitimlerin verilmesi, cocuklarin biyolojik, sosyal ve psikolojik sagliklarinin korunmasinda etkin onlemler alinmasi acisindan buyuk onem arz etmektedir. [Cukurova Med J 2016; 41(3.000: 491-497

 9. ZOPROPANOL-METİL İZOBUTİL KETON SİSTEMİNİN (101.32, 66.67 VE 40.00 ± 0.02 KPa BASINÇLARDAKİ İZOBARİK SIVI-BUHAR DENGE VERİLERİ

  Mehmet BİLGİN

  2002-01-01

  Full Text Available Izopropanol - metilsiklohekzan sistemine ait izobarik sıvı-buhar denge verileri (101.32, 66.67 ve 40.00 ± 0.02 kPa basınçlarda deneysel olarak elde edilmiştir. Deneysel verilerin tutarlılığı Redlich-Kister, BroughtonBrearley, Black and Herington test yöntemleriyle sınanmıştır. Denge verileri, bu alanda sıkça kullanılan ve farklı hesaplama yollarına sahip iki klasik metod olan UNIFAC ve Margules yöntemlerinden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar tablolar ve grafikler halinde sunulmuş, sapmalar değerlendirilmek suretiyle deneysel ve hesaplama sonuçları arasındaki farklar vurgulanmıştır. Muhtemelen model denklemlerin yetersiz basınç hassasiyeti dolayısıyla, elde edilen verilerin özellikle düşük basınçlarda, deneysel verilerden sapma gösterdiği görülmüştür.

 10. Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara

  Mustafa N. Ilhan

  2012-08-01

  öneminde çalışan 210 işçinin 201’ine anket uygulanmasıyla yürütülmüştür. Bulgular: Ocak 2007 ve Haziran 2008 tarihleri arasında metal işçilerinin iş kazası sıklığı %22 bulunmuştur. İş kazalarının nedenleri olarak yetersiz kişsel koruyucu ekipman kullanımı (%44, dikkatsizlik (%37, kişisel nedenler (%17 ile makine ve tezgahlarda güvenlik önlemlerinin alınmaması/makinelerin uygun olmaması (%17 belirtilmiştir. Sonuç: Çalışma, iş kazalarının çoğunlukla kişisel koruyucu ekipmanın kullanımındaki eksiklikten ve yetersiz mesleki eğitimden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: İş, kaza, metal sanayi, önleme 

 11. Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması

  Hakan YILDIRIM

  2014-07-01

  Full Text Available Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama (ÜAHO yöntemini döviz, BIST (Borsa İstanbul 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu ortaya koymaktır. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir yıllık volatilite hesaplamaları yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir.

 12. ÜÇ BOYUTLU PARÇA BİLGİLERİ VE UNSUR TANIMA YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Adem ÇİÇEK

  2006-03-01

  Full Text Available BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım ve BDÜ'nün (Bilgisayar Destekli Üretim entegrasyonu için herhangi bir BDT sisteminde tasarlanan parçaların üretim bilgilerinin çıkarılması gerekmektedir. Bu parçaların BDT veri tabanındaki üretim bilgileri çağdaş BDT/BDÜ uygulamalarında genellikle yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı, parçaları ve parçalar üzerindeki unsurları tanımlamak ve bu tanımlamaları BDT/BDÜ uygulamalarında kullanmak için bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde çeşitli parça bilgileri ve unsur tanımlama yöntemleri geliştirilmiştir. Bu makale, parça bilgileri ve unsur tanıma konusunda yayınlanan yirmi iki çalışmanın içeriği taranarak hazırlanmıştır. Bu makalelerdeki algoritmalar parça ve unsur tanıma yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır.

 13. Proposing a clinical quantification framework of macro-linguistic structures in aphasic narratives

  Anthony Pak Hin Kong

  2014-03-01

  Search Events, i.e., common order of events in 90% of the speakers, (s.total was determined. Twelve speakers with aphasia (nine fluent and three non-fluent were recruited and administered the Western Aphasia Battery and Object and Action Naming Battery. Their performance in the above three discourse tasks were orthographically transcribed and analyzed using the following measures: e.total, e.matched with norm, e.missed, e.irrlevant, e.extra, s.total, i.pb&j, i.umbr, i.cind, and i.total. Three samples were randomly chosen to be re-analyzed for inter- and intra-rater reliability. Results Results of an independent t-test suggested significant differences between the fluent and non-fluent subjects in sequential order of Search Events for all genres (s.total and i.total, suggesting sensitivity of this framework to differentiate between the two fluency groups. Results of Pearson product-moment correlations revealed significant relation between Informative Words and WAB spontaneous speech scores, AQ, as well as OAB scores, for both aphasic groups. The mean value of coefficients for intra-rater reliability (0.992, with significant correlations on e.match, e.miss, and e.extra, was higher than that of inter-rater reliability (0.897. Discussion Based on our preliminary results, this objective framework allowed clinical evaluation of impairment in macro-linguistic structures present in aphasic discourse. Further extension should involve more subjects encompassing a wider range of severity with different types of aphasia.

 14. KADIN YOKSULLUĞU VE KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE YANSIMALARI

  Seda KOCABACAK

  2014-08-01

  Full Text Available Cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve iyi olmayan sağlık durumunun önemli nedenlerinden biridir. Kadınlar sosyal hayatın birçok alanında cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kalırlar: sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim, istihdam koşulları, sosyal ve ekonomik yaşam, politik haklar ve ahlaki sorumluluklar bunların bazılarıdır. Bazı toplumsal kabuller ya da ailelerin ekonomik zorlukları kız çocukların okuldan uzak kalmasına yol açabilmektedir. Eğitimsizlik ya da yetersiz eğitim ise özel nitelikler gerektirmeyen ya da düşük gelir sağlayan işlerde çalışılmasına yol açmaktadır. Bu kısıtlılıklar ve eşitsizlikler kadın sağlığı ve refahı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere sahiptir. Eğitimli ve refah sahibi kadınlar kadın sağlığı, çocuk sağlığı, aile sağlığı ve hatta tüm toplumun sağlığının geliştirilmesine katkı sağlarlar. Bu çalışmanın amacı ilk olarak kadın yoksulluğu ve sağlığı arasındaki ilişkiyi tartışmak ve Türkiye’ye ilişkin verilerle değerlendirmeler yapmaktır.

 15. PNÖMATİK SİSTEMDE GERÇEK ZAMANLI LVQ YAPAY SİNİR AĞI ALGORİTMASI İLE ARIZA TESPİTİ

  Mustafa DEMETGÜL

  2008-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, pnömatik sistemde arıza meydana geldiğinde bunun çok çabuk teşhis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yapay sinir ağı geliştirilmiştir. Deney amaçlı geliştirmiş olduğumuz şişe dolum tesisinde bir arıza olduğunda sistemin değişik yerlerine konulan basınç sensörleri ve doğrusal cetvellerden gelen analog değerlere göre hiçbir müdahale olmadan sistemin neresinde arıza olduğu tespit edilebilmektir. Yapay Sinir Ağı (YSA ile deney seti üzerindeki şişe yok, B kapak kapama silindiri çalışmıyor, C kapak sıkıştırma silindirine hava gelmiyor, sistemin hava basıncı yetersiz, su yok, sistemin hava basıncı az arızaları bulunmaktadır. Arızalar LVQ yapay sinir ağı algoritması ile teşhis edilmektedir. Arıza tespitinde geleneksel programlama veya PLC yardımı ile arıza tespiti yapmak mümkündür. Yapay sinir ağı kullanılmasının sebebi kullanıcıya arızanın bulunduğu yeri bildirmesi ve farklı sistemler üzerinde bu geliştirilen programın kullanılabilir olmasıdır. Amaç, pnömatik sistemde bir arıza olduğunda sistem üzerinden veri toplama kartı ile alınan verileri kullanarak yapay sinir ağı vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak arıza teşhisi yapmaktır. Geliştirilen programın mekatronik sistemlerin bulunduğu tesislerde arıza tespitine katkı sağlayacaktır.

 16. Isparta İlinde Ambalajsız Dondurmaların Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi

  Aytül SOFU

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalışmada Isparta ilinde açıkta satışa sunulan sade dondurma örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalite düzeyleri araştırılmıştır. Bu araştırma 22 ayrı satış noktasından alınan örneklerle 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Dondurma örneklerinde mezofilik bakteri, koliform grubu bakteri, Salmonella spp., Staphylococcus aureus ve Pseudomonas spp. sayımları ile pH, yağ ve kurumadde analizleri yapılmıştır. Dondurma örneklerinde %19,75'inin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen mikrobiyolojik kriterlere uygun olduğu, % 81,25'inin ise uygun olmadığı belirlenmiştir. Koliform grubu bakteri sayısının yüksek olmasının yanı sıra (log 4-5, bazı örneklerde sırası ile ortalama 4,16- 5,18 log kob/ml ve 4,41- 4,18 log kob/ml arasında değişen sayıda Salmonella spp., ve S. aureus tespit edilmiştir. Dondurma örneklerinin kurumadde oranları % 34-37 arasında değişmekle birlikte yağ oranlarının dondurma tebliğinde belirtilen değerlerden çok düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile, Isparta ilinde ambalajsız satılan dondurma örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerinin yetersiz olduğu, hijyen kriterlerinin istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.

 17. Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Farklı Tipteki Alüminyum Bağlantıların Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi

  Furkan SARSILMAZ

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı kimyasal ve mekanik özelliklere sahip AA 5754 (AlMg3 ile AA 5083 (AlMg4,5Mn0,7 alüminyum alaşım levhaları, günümüzde yeni geliştirilen sürtünme karıştırma kaynak (SKK yöntemiyle birleştirilmiştir. Çalışmada farklı devir ve ilerleme hızlarının, kaynaklı bağlantıların mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla tahribatlı (çekme, çentik darbe, ve yorulma ve tahribatsız (floroskopik testler uygulanmıştır. Tahribatlı testler sonucunda farklı kaynak dönme ve ilerleme hızlarının, bağlantının mekanik test sonuçlarını etkilediği belirlenmiştir. Tahribatsız test sonucunda ise düşük devir sayısının ve yüksek ilerleme hızının, kaynak bölgesinde yetersiz birleşme meydana getirmesiyle, dikiş boyunca bölgesel porozite, tünel ve boşluklu bölgelerin oluştuğu görülmüştür. En iyi mekanik test sonucunu, 1400 devir dönme hızı ve 250 mm/dak ilerleme hızı işlem parametresi ile birleştirilen numune sergilemiştir. Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Alüminyum Alaşımları, Tahribatlı Ve Tahribatsız Muayene, Kaynak Bölgesi

 18. ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Fatma ULUCAN ÖZKUL

  2013-07-01

  Full Text Available ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMAÖzet: Hile, bir işletmenin sahip olduğu varlıkların veya hakların kasıtlı bir şekilde bir başkası tarafından kullanılması, çalınması veya zimmete geçirilmesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal bir problem haline gelen çalışan hileleri, işletmelere büyük çaplı ekonomik zararlar vermesinin yanı sıra sonuçları itibariyle itibar kaybına da yol açmaktadır. İşletmeler, teknolojik gelişmelere paralel olarak çalışan hilelerini önlemede reaktif davranmanın yetersiz olduğunu fark etmiş ve proaktif uygulamalara yönelmişlerdir. Bu proaktif yaklaşımlar içerisinde, son yıllarda artan kurumsallaşma ile işletmelerin en önemli fonksiyonlarından biri haline gelen insan kaynakları uygulamaları yer almaktır. Bu çalışmada, çalışan hilelerini önlemede önemli bir role sahip olan insan kaynakları prosedürleri incelenmiş ve insan kaynakları yöneticileri üzerine nitel bir araştırma yapılmıştır.PROACTIVE APPROACHES IN PREVENTION OF EMPLOYEE FRAUDS: A QUALITATIVE RESEARCH ON HUMAN RESOURCES MANAGERS IN CORPORATE BUSINESSESAbstract: Fraud can be defined as: using, stealing or embezzling rights or assets belonging to an organization. Employee frauds, which became an organizational problem, cause loss of prestige as well as major economic losses. Organizations realized, thanks to technological developments, that to act reactively to prevent fraud does not suffice, consequently they adopted proactive approaches. Among these proactive approaches is human resources, which became one of the most important functions of organizations thanks to recently increasing institutionalization. This study focuses on human resources procedures playing an important role in preventing employee frauds, and a qualitative research on human resources managers.

 19. Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Derslerinde Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanabilme Konusundaki Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma

  Yasin SOYLU

  2009-06-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı; Ağrı Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalıson sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde yöntem ve teknikleri kullanabilme düzeylerinibelirlemektir. Betimsel bir nitelik taşıyan araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafındangeliştirilen bir algı ölçeği kullanılmıştır. Veriler, Ağrı Eğitim Fakültesi’nden mezun konumundaki sonsınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmaya, algı ölçeğine gönüllü olarak cevap vermek isteyenbirinci öğretimden 90, ikinci öğretimden 60 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçlaragöre, öğrencilerin çoğu matematik dersinde düz anlatım, tanımlar, kurallar ve soru-cevap yöntem vetekniklerinde kendilerini yeterli veya kısmen yeterli olarak görürken, yapılandırmacı, buluş, işbirlikçi,gösterip-yaptırma, oyunlar, örnek olay inceleme ve problem kurma ve çözme gibi yöntem vetekniklerde ise, kendilerini yetersiz görmektedirler. Araştırmadan elde edilen sonuçlar matematiköğretim ve okul uygulaması dersi programının yeterince etkili olmadığı şeklinde yorumlanabilir.Araştırmanın sonuçlarına göre matematik öğretimi ve okul uygulaması programının bütünboyutlarıyla değerlendirilmesi ve geliştirilmesi önerilmektedir.Anahtar kelimeler: Matematik öğretimi, okul uygulaması, yöntemler ve teknikler.

 20. Hermeneutic anthropology and Clifford GeertzYorumsamacı antropoloji ve Clifford Geertz

  Gözde Aynur Mirza

  2016-08-01

  Full Text Available Geertz argues that focusing solely on meanings is not convincing enough in order to study the culture which he defines as the web of meanings, and we can interpret the culture by only specifying the interrelations between meanings. The best an anthropologist may do to define the aspects of culture studied is to focus on the experiment itself. According to Geertz, culture he takes to be those webs in search of meaning, those experimental observation of self is not satisfactory to discover the meanings of culture as he should rely more on the interpretation of self’s act. Naturally, he inserts the importance of interpretation and meanings by underlying the insufficiency of observations. For the interpretation of meanings, he demonstrates the concepts of “experience-near” and “experience-distant” and “thick description”. At this point, an anthropologist should rely on his own ethnographic studies as self-experience rather than relying on emic-etic approaches. Thus, he demonstrates the “textuality” of culture, in other words, an anthropologist should read culture as if it were a text and finally claims that the ethnography is the text itself independent from the culture. Although he contributed a lot to the discussions for cultural views and initiated a new approach, and thanks to the scope and contributions of ethnography by crossing over the discussions of whether the subjectivity should be possible, he raises the question of insufficiency of objectivity and demonstrates the weaker sides which led an anthropologist to misinterpretation. In this study, I tried to figure out the textuality of ethnography out of Geertz’ symbolic hermeneutic anthropology, its relationship with the culture, boundaries and what it represents.   Özet Yaklaşımını simgesel yorumsamacı antropoloji üzerinden şekillendiren Geertz, kısaca anlamlar ağı olarak tanımladığı kültürü çalışmak için yalnızca anlama odaklanmanın yetersiz

 1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulaşım Politikasına Genel Bir Bakış A General Overview Of The Transportation Polıcy Of The Turkish Republic In The Atatürk Era

  Filiz ÇOLAK

  2013-03-01

  ştırma sistemi ve bu sisteminürettiği hizmetler ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli birgöstergedir. Çünkü ulaştırma sistemi insanların ihtiyaçlarınınkarşılanmasını sağladığı gibi, üretimden tüketime kadar diğer ekonomikfaaliyetlerin işleyişini, bazı hallerde vücut bulmasını büyük orandaetkilemektedir.Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren, en sıkıntılı ve yoklukdönemlerinde bile, ulaşım sistemini geliştirmeye özel bir önemvermiştir. Osmanlı Devleti’nden miktar bakımından çok yetersiz, kalitebakımından da çok geri bir ulaşım sistemi devralınmıştır. Ülkenin eksikve yetersiz olan ulaşım şebekesi, uzun süren savaşların getirdiğiyıpranma bozulmaya karşı koyamamıştır. Ayrıca, İmparatorluğun,büyük fedakarlıklara katlanarak inşa ettirdiği demiryolları vekarayollarının büyük bir kısmı, önce Balkan Savaşları sonra da I.Dünya Savaşı yenilgilerinde kaybedilen topraklarda kalmıştır.Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaşım politikasında öncelik demiryolusiyasetinin olmuştur. Çünkü İmparatorluk döneminde Anadolu veRumeli’de bulunan demiryollarının yapım ve işletmesinde yabancıyatırımcılar etkili olmuştur. Bu nedenle milli bir devlet amaçlayanCumhuriyetin kurucularının öncelikli hedefi yabancı işletmelerinelindeki demiryolları devletleştirmek ve ardından yeni hatlar açmakolmuştur. Şüphesiz ki, Türkiye’nin ulaşım politikasını sadecedemiryolu oluşturmamaktadır. Elindeki kısıtlı imkânlarla öncelikledemiryolu politikası ile birlikte karayolları, denizyolları ve havayolları dageliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Atatürk döneminde bualanlarda yapılan faaliyetler değerlendirilmiştir.

 2. The examination of the effects of 8-week plyometric training on some physical fitness parameters of women handball players aged between 12-16 years old8 haftalık pliometrik antrenmanın 12-16 yaş kadın hentbolcuların bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesi

  Ali Ağılönü

  2015-04-01

  antrenman programı öncesi ön testi sonrasında oğlu testi ölçümleri yapilmistir Ettik.İstatistiksel analizi, Gruplar içi karşılaştırmalarda Wilcoxon Testi, Gruplar arası karşılaştırmalarda imkb, Mann-Whitney U Testi kullanılmıs, p <0.05 düzeyinde anlamlılık araştırılmıştır. Deney A.Ş. Ile kontrolün grubunda vücut Ağırlığı, vücut Yağ yüzdesi, Sağ / sol el kavrama (pençe kuvveti, bacak kuvveti sırt, denge, esneklik, dikey sıçrama Ettik, durarak uzun atlama, 30 metre sürat ziyaretinde zamanı reaksiyon Koşusu değerlerinde p 0,05 değerinin ' On küçük Olması durumunda Gruplar arası fark Anlamlı Kabul Edilmiştir (p <0.05.SONUÇ olarak; . 12-16 yaş grubu kadın hentbolcularda, hentbol antrenmanları Ile Birlikte 8 haftalık pliometrik antrenmanların, vücut Yağ yüzdesi, dikey sıçrama, durarak uzun atlama uygulanan, Yönde Etkisi Olduğu Tespit Edilmiştir ölümlü Koşusu değerlerine sürat 30 metrelik Bu Araştırma sonucunda, Özel hazırlanmış pliometrik antrenmanın Göster göster Bazı FİZİKSEL Uygunluk parametrelerine Ölümlü Yönde etkilerinden ziyaretinde Sporcuların Bireysel performans değerlerindeki artışın takım icinde çok önemli Diğer Diğer Bir unsur olmasından Dolayı kadın hentbolcularda pliometrik Çalışmaların Yapılması tavsiye Edilebilir.

 3. The Study of Turkish Illustrated Story Books Published Between 1974-1993, from the Viewpoint of Physical Aspects 1974-1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme ve Fiziksel Özellikleri Yönünden İncelenmesi

  Havise Çakmak Güleç

  1997-03-01

  kitap için, kitap adı, yazar ve resimleyenin adı-soyadı, kitabın yayın yeri ve yılı, resim, renklendirilme, metin ve resim ilişkisi, resimlendirilme özelliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir "Kitap Kayıt Formu"na kaydedilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, örneklemi oluşturan Türkçe resimli öykü kitaplarının ciltleme, kapak türü, kağıt kalitesi ve renklendirilme yönünden genelde yetersiz oldukları belirlenmiştir. Ancak, boyut, resim, resimlendirilme özelliği, metin ve resim ilişkisi yönünden ise iyi durumda oldukları saptanmıştır.

 4. THE ROLE OF DRAMA TECHNIQUE TO TEACH TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA TEKNİĞİNİN ROLÜ

  Gülden TÜM

  2010-07-01

  Full Text Available In teaching Turkish as a foreign language (TFL, grammar and teacher centered techniques and method are used and communicative approach is neglected. Thus, even though learners coming from different language families feel safe when traditional methods are used in the classroom, they have difficulties with expressing themselves in real communication.The results of the achievement tests indicate that learners of Turkish as a foreign language use certain and familiar phrases in short sentences during communication. Course books are sometimes insufficient to introduce various language patterns and learners lack motivation in class. However, TFL has gained a considerable importance lately and if the drama technique is taken into consideration during teaching process, learners can reach their target very easily. So far, there has been encountered no study on drama technique in TFL.Therefore, the aim of this survey is to investigate how drama technique can help students to learn Turkish language and cultural values. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde genellikle öğretmen merkezli ve dilbilgisi odaklı geleneksel teknikler kullanıldığı için dilin en önemli işlevlerinden biri olan iletişimsel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu yüzden yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenirken, geleneksel metotların kullanımında kendilerini güvende hissetseler de iletişimsel anlamda kendilerini ifade etmekte zorluk çekmektedirler. Belirli bir öğrenim sürecinin sonunda ise öğrencilerin genellikle belirli kalıplar içerisinde kısa ve basit konuşmaları yerine getirdikleri gözlenmektedir. Ders kitapları da öğrencilerin dil örneklemlerini sunmada yetersiz kaldığından öğrencilerin ders içi ve dışı isteklendirmeleri düşük düzeyde kalmaktadır. Hâlbuki son yıllarda gittikçe daha çok önem kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde hedefe ulaşmak için iletişimsel boyutun da göz önüne al

 5. A solution proposal for the arising problems of the presentation of global public goodsKüresel kamusal malların sunum ve finansmanında ortaya çıkan sorunlara bir çözüm önerisi

  Arkan Yusufoğlu

  2015-01-01

  Full Text Available While the awareness of the phenomenon of global public goods are increasing with globalization, problems which need to be solved are emerging about their providing and financing. The examination area of the subject is deepening by defining a good as a global public good, classification, identification of their externalities and managing the resolution process. For this purpose, the global public goods have been examined as a priority in this study. The provision and the causes of emergence for such goods have been evaluated by in terms of the effectiveness of global organizations. The duties of governments, unions and organizations for financing and effective managing of global public goods have been tried to explain. Nowadays, creating international organization which are expert on classified global public goods is exemplified as the solution instead of the available organizations which are insufficient on producing solutions for emerging problems. The solution process would be accelerated with the creation of new and independent institutions which are supported by the legal infrastructure of the existing international organizations and governments. ÖzetKüreselleşme ile farkındalığı artan küresel kamusal mal olgusunun sunumunda ve finansmanında da çözülmesi gereken sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bir malın küresel kamusal mal olarak tanımlanabilmesi, sınıflandırılması, dışsallıklarının tespiti ve çözüm sürecinin yönetilmesi, konunun incelenme alanlarını arttırmakta ve derinleştirmektedir. Bu amaçla çalışmada, öncelikli olarak küresel kamusal mal kavramı incelenmiştir. Bu tür malların sunumu ve ortaya çıkış nedenleri, uluslararası kuruluşların etkinliği açısından değerlendirilmiştir. Finansmanı ve etkin yönetimi konusunda devletlere, birliklere ve kuruluşlara düşen görevler açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalan

 6. Sakarya Özel Eğitim Kurumunda Eğitim Gören Çocukların Beslenme Tarzında Ebeveynlerin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

  Süleyman KALELİ

  2017-06-01

  Full Text Available Beslenme büyüme ve gelişimin sağlanması, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için çocukluk evresinde çok önemlidir. Otizm ve down sendromu bir takım benzerlikleri ve farklılıkları gösteren genetik hastalıklar arasında yer almaktadır. Down sendromlu veya otistik çocuklar beslenme açısından riskli bir gruptur. Bu araştırma Sakarya Özel Eğitim Kurumunda eğitim gören çocukların beslenme tarzları ve ebeveynlerin çocuk beslenmesine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 30 Gönüllü öğrenci velilerine demografik bilgiler haricinde evet/hayır içeren 17 (S1, S2,…,S17 soru sorulmuştur. Ayrıca okul çağında sıkça kullanılan 22 adet gıda maddesi tablosundaki yiyeceklerin sıklığı sorgulanmıştır. S4 (%45,2 evet ve %54,8 hayır, S8 (%41,9 evet ve %54,8 hayır, S15 (%32,3 evet ve %67,7 hayır ve S16’ da ise (%3,2 evet ve %96,8 hayır hayır cevaplarının oranı evet cevabına göre yüksek bulunurken diğer soruların cevaplarında evet oranı yüksek bulunmuştur. Öğün aralarında çocuğun isteklerinin karşılanmaması, çocuğun acıkınca yemek yedirilmemesi, çocuğun her gün düzenli olarak akşam yemeği yememesi aile bireylerinin çocuk besleme bilgisinde yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte otistik çocukların cips, gazlı içecekler, lahmacun-pide türü gıdalara az yer verilmesi ve süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller ekmek ve makarna gibi yiyeceklere yönelmesi olumlu bir beslenme alışkanlığını göstermektedir.

 7. Lateral periodontal kist görünümlü radiküler kistin ve eksternal kök rezorpsiyonunun tedavisi

  Hakan Bayindir

  2012-01-01

  edilmektedir. LPK’ in ayırıcı tanısında ilgili dişin vital olması önem kazanmaktadır. Radyolojik inceleme klinik teşhislerde önemli bir kaynaktır ancak yetersiz radyolojik incelemeye bağlı olarak yanlış teşhis, dişin çekimine, gerekli olmayan periodontal tedaviye ve lezyonun rekürrensine neden olabilmektedir. Bu olgu raporunda daha önceden yapılmış başarısız kök kanal tedavisi nedeni ile oluşmuş; lateral periodontal kist görünümlü geniş periradiküler lezyonun ve eksternal kök rezorbsiyonun Erbiyum, Krom: Yittriyum-Scandiyum-Galyum-Garnet (Er,Cr:YSGG lazer ve mineral trioksit agregat (MTA kullanılarak yapılan cerrahi endodontik tedavisi sunulmaktadır.

  Anahtar kelimeler: Lateral periodonatal kist, radiküler kist, eksternal kök rezorbsiyonu, Er,Cr:YSGG laser, MTA.

 8. TÜRK DÖKÜM SANAYİ FİRMALARI VE YABANCI PARTNERLERİ ARASINDAKİ ORTAK GİRİŞİM NEDENLERİ: KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE RAKİP GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME-MOTIVES FOR JOINT VENTURES BETWEEN TURKISH CASTING INDUSTRY FIRMS AND THEIR FOREIGN PARTNERS

  Ceren G. ARTUNER

  2012-01-01

  Full Text Available Döküm sanayinde yabancı firmalarla yerli firmalar arasında ortak girişim yoluyla oluşturulan yeni yapılar içerisinde faaliyetine devam eden üç firma nezdinde gerçekleştirilen durum çalışması aracılığıyla söz konusu ortak girişim olgularına yol açtığı düşünülen temel motivasyonların belirlenmesi amaçlanmış ve Kaynak Bağımlılığı Teorisi’nin Türk Döküm Sanayi’nde yabancı ortaklarla yerli firmalar arasında gerçekleşen ortak girişim olgularını tek başına açıklayıcı gücü sorgulanmıştır.Yürütülen araştırma neticesinde, Kaynak Bağımlılığı Teorisi’nin açıklayıcı gücünün söz konusu ortak girişim olgularını tek başına açıklamakta yetersiz kaldığı, oluşturulan dört teorik çatı arasında açıklayıcı gücü en yüksek yaklaşımın Firma Teorisi olduğu ve Firma Teorisi’nin de Türk Döküm Sanayi’nde örneklemimiz dahilinde ele aldığımız ortak girişim olgularını diğer üç teorik çatının yardımıyla açıkladığı tespit edilmiştir.-Through the medium of case studies covering three casting firms which pursue their operations after being involved in newly established structures by joint ventures between foreign and national companies, it is aimed to reveal the underlying motivations considered as responsible for the joint venture phenomena. Accordingly, the explanatory power of the Resource Dependence Theory in explaining joint venture phenomena with foreign partners as a single theory in Turkish Casting Industry has been tested.As a result of the undertaken research, we have concluded that the explanatory power of the Resource Dependence Theory wasn’t strong enough to explain by itself the joint venture phenomena in question and that the propositions of the Firm Theory have found the strongest support among these four theoretical frames. However, it was stated that the Firm Theory explains the joint venture phenomena within our sample

 9. Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler =Public Relations of Public Libraries in Ankara

  Karadeniz, Şenol

  Full Text Available Bu çalışmada Ankara'daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler hakkında neden yeterince bilgilendiremedikleri ve kendilerini kullanıcılarına neden yeterince tanıtamadıkları konusu irdelenmiştir. Araştırmanın amacı, halk kütüphanelerinde uygulanabilecek halkla ilişkiler yöntemlerinin neler olduğunu, halk kütüphanelerinin planlı halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmamalarının nedenlerini ve bu nedenlerin boyutunu, özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri oluşturmaktadır. Önceden yapılandırılmış görüşme kapsamında halk kütüphanesi yöneticileriyle görüşülmüş, ayrıca araştırma kapsamındaki kütüphanelerde gözlem tekniği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, halk kütüphanelerinin sistematik halkla ilişkiler programları uygulamamaları nedeniyle, kütüphaneyi tanıtmada ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanıcılarda olumlu görüş oluşturmada yetersiz kaldıkları anlaşılmıştır In this study the answers to the question "why the public libraries in Ankara could not inform their users about services off ered properly, and could not introduce themselves to users suffi ciently ?" were explicated. The goal of the study is to fi nd out which public relations methods can be used in libraries, and why libraries could not conduct planned public relations activities. The research universe consists of public libraries being administratively connected to Ministry of Culture and Tourism, which lie within the borders of Ankara Metropolitan Municipality. For the collection of data, pre-confi gured talks were applied to the managers who were working for the public libraries, and moreover the fulfi llment of library activities were observed. The fi ndings of the study indicate that, since

 10. Iron-Refractory Iron Deficiency Anemia

  Ebru Yılmaz Keskin

  2015-03-01

  Full Text Available Demir, oksijenin taşınması, DNA sentezi ve hücre çoğalması gibi çeşitli biyolojik reaksiyonlar için vazgeçilmez olduğundan, yaşam için zorunludur. Demir metabolizması ve bu elementin düzenlenmesiyle ilgili bilgilerimiz, son yıllarda belirgin şekilde değişmiştir. Demir metabolizması ile ilgili yeni bozukluklar tanımlanmış ve demirin başka bozuklukların kofaktörü olduğu anlaşılmaya başlamıştır. Hemokromatozis ve demir tedavisine dirençli demir eksikliği anemisi (IRIDA; “iron-refractory iron deficiency anemia” gibi genetik durumlar üzerinde yapılan çalışmalar, vücuttaki demir dengesini kontrol eden moleküler mekanizmalar ile ilgili önemli ipuçları sunmuştur. Bu ilerlemeler, gelecekte, hem genetik hem de kazanılmış demir bozukluklarının daha etkili şekilde tedavi edilmesi amacıyla kullanılabilir. IRIDA, demir eksikliği ile giden durumlarda, hepsidin üretimini baskılayan matriptaz-2’yi kodlayan TMPRSS6 genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Hastalığın tipik özellikleri, hipokrom, mikrositer anemi, çok düşük ortalama eritrosit hacmi, oral demir tedavisine yanıtsızlık (veya yetersiz yanıt ve parenteral demire kısmi yanıttır. Klasik demir eksikliği anemisinin aksine, serum ferritin değeri genellikle hafif düşük ya da normal aralıkta; serum ve idrar hepsidin değerleri ise, aneminin derecesi ile orantısız şekilde yüksek bulunur. Şimdiye kadar literatürde bildirilmiş olguların sayısı 100’ü geçmediği halde, IRIDA’nın, “atipik” mikrositik anemilerin en sık nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı, IRIDA hakkındaki güncel bilgileri araştırıcılar ile paylaşmak ve bu alandaki farkındalıklarını arttırmaktır.

 11. Fifth and Sixth Grade Students' Deficiencies on Word Problem Solving and Failures in the Problem Solving Process [Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemleri Çözme Konusundaki Yetersizlikleri ve Problem Çözümlerindeki Hataları

  Dilek Sezgin Memnun

  2014-08-01

  Full Text Available In this research, it was aimed to determine the deficiencies of secondary school fifth- and sixth-grade students on word problem solving and their failures in this process. For this purpose, four separate word problems were asked to the students and their written answers were taken at the implementation process. The analysis of the data suggests that a significant part of these secondary school students had deficiencies during word problem solving and their failures in this process. Moreover, these deficiencies and failures were reported to be related to the understanding of word problems and the planning for solutions in the solving process. In addition, it was found that the fifth- and sixth- grade students rarely attempted to use drawing in order to solve the word problems. They mostly had deficiencies in deciding which arithmetic operations to be used while approaching the problems and they had failures at their arithmetic operations. [Bu araştırmada, ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin sözel problemleri çözme konusundaki yetersizlikleri ile bu tür problem çözümlerindeki hatalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerine dört farklı sözel problem sorulmuş ve cevapları yazılı olarak alınmıştır. Ulaşılan verilerin analizi, ortaokul öğrencilerinin önemli bir kısmının sözel problemleri çözme konusunda yetersizlikleri ve problem çözümlerinde hataları bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu yetersizlik ve hatalarının çoğunlukla problem çözme süreci kapsamında problemin anlaşılması ve çözüm için plan yapma aşamalarına ilişkin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin sözel problem çözümlerinde şekil çizmeye çok az yer verdikleri anlaşılmıştır. Öğrenciler problemlere yaklaşımlarında kullanacakları uygun aritmetik işlemlere karar vermede çoğunlukla yetersiz

 12. HM-CFRP ile güçlendirilmiş çelik I kirişlerin eğilme davranışlarının YSA analizi ile incelenmesi

  Elif Ağcakoca

  2016-08-01

  Full Text Available Köprülerde kullanılan, çelik kompozit kirişler gerek kesit kayıplarından, gerekse artan trafik yüklerinden dolayı mevcut kesitleri yetersiz kalabilmektedir. Çözüm olarak kesitin yenisi ile değiştirilmesi ya da güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde karbon fiberlerin içinde yüksek rijitliğe sahip High moduluscarbon fiber-reinforced polimer(HM-CFRP gibi güçlendirme malzemeleri üretilmekte ve bu malzemeler yine yüksek elastik modüle sahip çelik yapı elemanlarının güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. Böylece polimer malzeme ile güçlendirilen çelik yapı elemanlarının rijitlik ve dayanımında mukavemet kazanması sağlanmaktadır. Ancak çelik, epoksi ve fiber takviyeli malzemeden oluşan güçlendirilmiş kirişlere ait deneysel çalışmalar zaman ve parasal yönden ekonomik olmamaktadır. Bu yüzden deney hazırlık aşaması zor olan durumlarda, numerik modeller hazırlanıp doğrulanarak parametrik çalışmalar yürütülebilmektedir. Bu çalışmadaki numerik model, deneysel çalışma ile doğrulanmış daha sonra parametrik çalışmalar yapılmış ve YSA ile test edilmiştir. Çalışmanın numerik modellemesinde ABAQUS sonlu eleman modeli kullanılmış gerek malzeme gerekse geometrik bakımdan doğrusal olmayan analizler yapılmıştır. YSA tabanlı modelinin performansı ile ABAQUS programından elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde YSA tekniği kullanılarak I kesitli Çelik- Betonarme kompozit kirişlerin HM- CFRP ile onarım ve güçlendirilmesinde daha hızlı, güvenilir ve ekonomik sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür.

 13. Eğitim Sendika Yönetici ve Üyelerinin MEB İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

  Türkan ARGON

  2014-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, eğitim sendikaları yönetici ve üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirleyerek, amaç ve işlevlerinin sendikaların savundukları değerlerle ne ölçüde uyuştuğunu saptamaktır.  Araştırma betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgubilim deseni kullanılmış, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile saptanmıştır. Katılımcılar, Kayseri’de görevli 12 sendika üyesinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, veriler betimsel analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada katılımcı görüşleri doğrultusunda ulaşılan sonuçlar şu şekildedir: MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, planlama ve seçme işlemlerini bilimsel verileri göz önüne almadan, kamu personeli seçme sınavı sonuçları doğrultusunda yapmaktadır.  İnsan kaynaklarını geliştirme uygulamaları hizmet içi eğitim faaliyetleri etrafında toplanmaktadır. Değerlendirme ve ücret ödemede kriterler bulunmamaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlik uygulamaları yetersiz olup ödenen ücretle sağlanan hizmet denk değildir. Bütünleştirme ve iş ilişkilerinde özellikle atama ve yer değiştirme konusunda çok sık mevzuat değişikliği yapılmış, bu durum aile bütünlüğü ve iş yerinde çalışma barışına zarar verip yönetici atamalarında sorunları beraberinde getirmiştir. İşten ayrılma ve sonrasına yönelik özel bir uygulama olmayıp, emekli olan personel takip edilmemektedir. Ulaşılan genel sonuç, ilgili müdürlüğün amacına uygun hizmet etmeyip, işlevsel olması için geliştirilmesi gerekmektedir.

 14. MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Dilek K. MORKOÇ

  2014-12-01

  Full Text Available Bir mesleğin tercihi ve o meslekte başarılı olunmasında eğitim, çok önemli bir etkendir. Özellikle sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir başarı sağlamak, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Çalışan insanların, almış oldukları eğitime ilişkin değerlendirmeleri, mesleki eğitimin kalitesi ve iş yaşamının ihtiyaçlarına uygunluğu hakkında önemli bir geribildirim sağlar. Bu çalışma, meslek yüksekokulu düzeyindeki eğitim sistemini, çalışan mezunlar ve onların iş yaşamındaki perspektifleri üzerinden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile Ezine Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarından mezun olmuş çalışanlarla yürütülmüştür. Çalışma, mesleki eğitimin, farklı programlardan mezun olmuş, farklı sektörlerde çalışanlar üzerinden, karşılaştırmalı analiz edilmesini sağlamıştır. Araştırmada, bir işyerinde tam zamanlı olarak çalışan 203 mezuna, facebook aracılığıyla ulaşılarak, mesleki eğitim, iş ve kariyer yaşamını değerlendiren bir anket uygulanmıştır. Bulgulara göre, mesleki eğitimin kalitesi genel olarak yeterli ancak yabancı dil ve uygulamalı eğitim becerisi, oldukça yetersiz görülmektedir.

 15. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMESİ

  Banu ÖZKAN

  2014-12-01

  Full Text Available Okul öncesi eğitiminin amaçlarından biri çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, gibi becerileri kazandırır. Okul öncesi dönemde çocuklarda sanatsal yaratıcılığı geliştirmede okul öncesi öğretmeninin rolü büyüktür. Bu nedenle bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin görsel sanat etkinliklerine programlarında yer verme düzeyleri ve bu etkinlikleri uygularken kullandıkları yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde, İstanbul ili Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde görev yapan 51 okul öncesi öğretmeni katılmıştır (N=51. Öğretmenlere araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulanmış, ayrıca öğretmenlerden 10 tanesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Anketten elde edilen verilerin yüzde frekans dağılımlarına bakılmış, görüşmelerden elde edilen veriler ise, nitel veri analizi ile yorumlanmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin %76,5 inin görsel sanat etkinliklerine her gün yer verdikleri, %52,9 unun en çok boyama çalışmalarını tercih ettikleri, ve %47,1 inin bu etkinliklerde anlatım yöntemini kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenler, görsel sanat eğitiminin çocukta psikomotor becerileri ve yaratıcılığı geliştirdiğini, lisans eğitimi boyunca aldıkları sanat eğitimi derslerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir.

 16. Yeni Eğitim Sistemi (4+4+4 Değişikliği Kapsamında Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının İncelenmesi ve Öneriler Investigating the Undergraduate Turkish Teaching Curriculum within the Context of the Recent Educational Policy Changes (4+4+4 and Some Suggestions

  Saadettin KEKLİK

  2013-03-01

  organise the contentof the teacher education curriculum in order to include and presentmore practical subject knowledge. Besides, the substance and creditsof undergraduate courses need to be reconsidered to fit into the scopeand objectives of Turkish Education department. Eğitim, toplumların geleceğini belirlemede en önemli unsurdur. Eğitim sisteminin en önemli konularının başında ise öğretmen yetiştirme gelmektedir. Öğretmen eğitimi hususunda Türkçe öğretmenlerinin eğitiminin ayrı bir önemi vardır. Bu önem, Türkçenin dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşan temel dil becerilerine dayanmasından ve bu becerilerin hayatın hemen her alanında kişiye gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Nitelikli öğretmenin yetişmesi nitelikli lisans programına bağlıdır. 2012 yılında yapılan değişiklikle ikinci kademe olan ortaokul dört seneye çıkarılmış, beşinci sınıf Türkçe derslerine Türkçe öğretmeni girmeye başlamıştır; ancak lisans programında bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut lisans programına göre Türkçe öğretmeni yetiştirilmeye devam edilmektedir. Eğitim sisteminde yapılan değişiklik, onu oluşturan parçaların tamamında yapılarsa verimli olur. Bu yüzden araştırmanın amacı, yeni eğitim sistemi (4+4+4 değişikliği kapsamında Türkçe öğretmenliği lisans programını incelemek ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktır. Araştırma betimleyici bir çalışma olup veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada lisans programı, dil, edebiyat, dil bilimi, Türkçe eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür alanlarına göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda lisans derslerinin alanları açısından yetersiz olduğu, bazı derslerin ise uygun olmadığı belirlenmiş ve buna bağlı olarak yeni dersler ve içerikler önerilmiştir. Türkçe öğretmeni olacak kişilere verilmesi gereken bilgilerin daha çok uygulamaya dönük olması, lisans

 17. İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının ve İlgilerinin Belirlenmesi Determination Of Habits And Interets In Reading Of Elementary 4-5. Graders

  Erol DURAN

  2012-12-01

  çlamaktadır. Bu sebeple Uşak ilindeki 300 öğrenciye, “İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Okuma İlgileri” adlı ölçme aracı uygulanmıştır. Ölme aracında, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik altı; okuma ilgilerinin belirlenmesine yönelik olarak da üç adet soru sorulmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun okuma alışkanlığına sahip değildirler. Öğrenciler, orta ve alt düzey okuyucudurlar. Bu öğrencilerin tamamına yakını, gün içerisinde okumaktan ziyade, TV seyretmeyi veya internette oyun oynamayı tercih etmektedirler. Ayrıca bu öğrencilerin önemli bir bölümü bir kitaplığa sahip bile değildir. Öğrencilerin, masal ve hikâye türünde, konuları hayvan ve kahramanlık konulu olan kitapları okumaktan hoşlanmaktadırlar. Ancak öğrenciler, 100 Temel Eser listesindeki kitapları okumaktan hoşlanmamaktadırlar. Öğrencilerin okuma alışkanlığına sahip olmama sebeplerini: Toplumda kitabın yaşamsal bir gereksinim olarak kabul edilmemesi, ailelerinin, öğretmenlerinin ve çevrelerindeki büyüklerinin model olmamaları, okuma kaynaklarındaki nitelik eksikliği ve öğrencinin ilgisini çekmemesi, eğitim sistemimizde okuma alışkanlığı kazandıracak proje ve programların yetersiz oluşu, kitle iletişim araçlarının okuma eyleminden daha cazip olması ve okuma eyleminin en kolay, en ucuz ve en uygun ortamı kabul edilen kütüphanelerin çeşitli nedenlerle bu işlevini yerine getiremeyişi olarak sıralayabiliriz.

 18. Improvement of children’s health through water, sanitation and hygiene and public health interventions: A systematic reviewSu, sanitasyon ve hijyen yoluyla çocuk sağlığının iyileştirilmesi ve halk sağlığı girişimleri: Sistematik derleme

  Şafak Dağhan

  2016-07-01

  nlenebilir ishalli hastalıklardan ölmektedir ve bu vakaların %88'i güvenli olmayan su, yetersiz sanitasyon ve hijyen ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre küresel hastalık yükünün yaklaşık % 10'u, su, sanitasyon, hijyenin sağlanması ve su kaynaklarının yönetimi ile önlenebilmektedir. Bu sistematik derleme, çocuk sağlığı ile su sağlığı, sanitasyon ve hijyen ilişkisini ve bu konudaki halk sağlığı girişimlerini değerlendiren araştırmaların sonuçlarını ve elde edilen kanıtları incelemek amacıyla yapılmıştır. Konuyla ilgili makalelere ulaşmak için Ege Üniversitesi Kütüphanesi bilgi ağındaki sağlık bilimleri ile ilişkili yayınlara erişim sağlayan 10 veri tabanında (Academic Search Complete (EBSCOHOST, BMJ Online Journals, LWW Total Access Collection (OVID, Oxford University Press Online Journals, Sage, Science Direct, Springerlink, Taylor&Francis Online Journals, Web of science, Wiley Interscience tarama yapılmıştır. Taramada "Child health", water, sanitation and hygiene anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Tarama sonucunda toplam 284 araştırmaya ulaşılmış, kriterlere uygun toplam 21 araştırma derleme kapsamına alınmıştır. Derleme kapsamında ulaşılan son yirmi yılda yapılmış çocuk sağlığı ve su sağlığı, sanitasyon ve hijyen ilişkili araştırmaların yalnızca % 9,5'i kuvvetli bilimsel kanıt oluşturmakla birlikte, daha alt düzeydeki kanıtlar; su ve sanitasyona erişimin çocuk sağlığına bağımsız olarak katkıda bulunduğunu tekrarlı biçimde göstermektedir. Bu sonuçlar, sanitasyon ve hijyen ile ilgili sağlığı iyileştiren ve geliştiren etkili müdahalelerin test edildiği, daha fazla deneysel araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Su, sanitasyon ve hijyenin sağlanması konusunda toplumsal sağlık politikaları geliştirilirken, halk sağlığı hemşiresi iş gücünün de önemle dikkate alınması gerekmektedir.

 19. Kyrgyz Libraries Community – Co-Operation for Development: New Challenges and New Approaches = Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar

  Battalova, Sania

  2012-01-01

  Full Text Available “Kyrgyz Libraries Information Consortium”, one of the largest library associations in the country, celebrates its 10th anniversary. The Consortium was established in 2002 and through membership, it comprises more than 400 libraries within Kyrgyzstan, including the National Library, the State Patent and Technical Library, the Library of the Academy of Science, and many other academic and regional libraries. The Consortium’s creation was an answer to the challenges the country faced: lack of information, very low level of technological development, no budget for collection development, lack of cooperation and collaboration between libraries in the country as well as with the international library community. The history and development of the Consortium, the Consortium mission, its goals, its main initiatives and the strategic directions to be taken are presented in the article. The importance of library development and how libraries in developed countries established strong and effective organizations are reviewed and analyzed here. This paper also presents the challenges and approaches that must be taken for future development of libraries in Kyrgyzstan. / “Kırgız Kütüphaneleri Bilgi Konsorsiyumu” ülkedeki en büyük kütüphanecilik derneklerinden biridir ve kuruluşunun onuncu yıl dönümünü kutlamaktadır. Bu Konsorsiyum 2000 yılında kurulmuş olup, üyelik sayısı sonucu Kırgızistan içinde toplam 400'den fazla kütüphaneyi kapsamaktadır. Konsorsiyum içinde Milli Kütüphane (The National Library, Devlet Patent ve Teknik Kütüphanesi (State Patent and Technical Library, Bilim Akademisi Kütüphanesi (Library of the Academy ofScience, ile bunların yanısıra çok sayıda akademik ve bölgesel kütüphaneler de yer almaktadır. Konsorsiyum’un kuruluşu ülkede karşılaşılan güçlüklere bir karşı çıkış olmuştur: yetersiz bilgi, çok düşük düzeyli teknik gelişmeler, koleksiyon geliştirmek için b

 20. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi Examining Corpus Of 2. 3. and 4. Grades’ Turkish Language Texbooks In Terms Of Vocabulary Teaching

  Tahir GÜR

  2013-03-01

  çlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 1. Divanu Lügati’t-Türk’te Yer Alan Mimarî Terimler Üzerine About Architectural Concepts In Divanu Lügati’t-Türk

  Mehmet EKİZ

  2012-12-01

  Full Text Available In those works focused on Turkish history, culture, arts,civilization and so on, especially the western Works, it has beenmentioned about Turks as an inheritor of nomadic culture. While someof these might be true, most of them contain errors. Some of theseworks are results of lock of knowledge and inadequate research whileothers are results of prejudice. We think that the right works helpingthe mistakes in previous studies will be done vie benefitting from thestudies explaining the cultures of Turks right after the settled life andvia increasing the number of these studies. One of the studies guidingus in understanding the XI century’s Turkic architecture is the DivanuLügati’t-Türk written by Kaşgarlı Mahmud. This is one of the knownoldest dictionary in Turkish. Work of Mahmud that is decisive inunderstanding the Turkish culture, their architectural view especialafter settled life and their social and geographic habitus will be essentialsource of our focus. Turk’s naming tradition of their imagined productsand their real products and their habitats turned to be major indicatorof Turk’s architecture and art perspectives. Furthermore, the newarchitectural onomastic practices of Turks in these spaces are decisivein order to highlight the level of onomastic among Turks. Türk Milletinin gerek tarihini, gerek kültürünü, gerek sanatını, gerekse medeniyetini konu edinen çalışmalarda özellikle de batı kaynaklı olanlarında bu milletten genellikle göçebe bir kültürün sahibi olarak bahsedilir. Bu söylenenlerin bir kısmı doğru olmakla beraber önemli bir bölümü de hatalarla doludur. Bazıları bilgi eksikliğinden, bazıları yetersiz araştırmaların sonucu olarak, bazıları ise belki bir ön kabulün sonucunda yapılarak yayınlanmış çalışmalardır. Biz bu yanlışlıkların giderilmesine katkı sağlayacak çalışmaların Türklerin yerleşik hayata geçtikten sonra ki medeniyetini ve kültürünü anlatan

 2. Computer technology teacher candidates’ views on the concepts of literacy related to information technologyBilgisayar öğretmen adaylarının bilişim alanıyla ilgili okuryazarlık kavramlarına yönelik görüşleri

  Yelkin Diker Coşkun

  2013-05-01

  özümlenmesi ve yorumlanmasında betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma verileri, beş sorudan oluşan bir bilgi toplama/görüş formu ile toplanmıştır. Form, aday öğretmenleri tanımlamaya yönelik bilgiler ve açık uçlu soruların yer aldığı iki ana bölümden oluşmuştur. Aday öğretmenleri tanımlamaya yönelik bölümde öğretmenlerden cinsiyet, sınıf, mezun oldukları okul ve akademik ortalamaları gibi demografik ve eğitim özgeçmişlerine yönelik bilgiler istenmiştir. Açık uçlu sorular aday öğretmenlerin okuryazarlık kavramlarına yönelik görüşleri belirmeye yöneliktir. Açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, “Kavramları tanımlamaya ilişkin düşünceler”, “Kavramların kullanım alanlarına ilişkin görüşler” olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı kavramını dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı kavramlarına göre daha iyi anlamlandırdığını göstermektedir. Ancak bilgi okuryazarlığı kavramının önemli bileşenlerini oluşturan farklı bilgi kaynaklarını kullanma ve sentez yapma süreçlerini tam olarak tanımlayamamışlardır.  Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık kavramına ilişkin bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, özellikle dijital okuryazarlık kavramını pek çok öğretmen adayının farklı anlamlarda kullandığı anlaşılmaktadır. Araştırmaya konu olan bir diğer okuryazarlık türü olan medya okuryazarlığı kavramına ilişkin özellikle medya kaynaklarını tanımlama konusunda eksik oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

 3. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 4. TWO IMPORTANT DEVELOPMENT THROUGHT THE TUSKISH HISTORY IN THE 20 TH CENTURY: THE RISING OF AVIATION AND A LEADER TÜRK TARİHİ BAKIMINDAN 20. YÜZYILDA İKİ ÖNEMLİ GELİŞME:“HAVACILIĞIN VE BİR LİDERİN DOĞUŞU”

  Osman YALÇIN

  2011-06-01

  ılığın öneminin farkına varmıştır. Bunun için, havacılığın Türkiye’nin bağımsız ve güçlü bir devlet olması yolunda önemli müesseselerden biri olmasına hayatı boyunca önem vermiştir. Ancak dışarıya bağımlı ve gerektiğinde kaynakları kurutulabilecek askeri havcılığın bir devlet için yetersiz olacağı da öngörüldüğü için 1923-1938 yılları arasında hava harp sanayiine de önem verilmiştir. Diğer taraftan uçan bir Türk gençliği semaların güvencesi olarak görülmüştür.Atatürk tarafından söylenen “İstikbal Göklerdedir” sözü ise, bir stratejist olarak geleceğe olan öngörüsündeki haklılığının bugün de sürdüğünü göstermektedir.

 5. Opinions of pre-service classroom teachers among music educationSınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimine ilişkin görüşleri

  Onur Topoğlu

  2015-09-01

  örüşme yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının, müziğin çocuk üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve müzikle farklı şeylerin kavratılabileceğini düşündükleri ortaya konmuştur. Katılımcıların yarısı kendilerini müzik eğitimi verme konusunda yeterli görürken, dört katılımcı kendisini yetersiz görmekte, diğer dört katılımcı da durumlarının etraflarındaki sınıf öğretmenlerine göre iyi olduğunu ileri sürmektedirler. Ayrıca araştırmanın bulguları sınıf öğretmeni adaylarının bir sınıf öğretmeninin blokflüt çalabilmesi, nota okuyup yazabilmesi, müzik kültürüne ve çalgı bilgisine sahip olması, materyal geliştirebilmesi, blokflüt dışında bir çalgı çalabilmesi, dağarcık bilgisine sahip olması, öğretim yöntemi bilmesi, istiklal marşını yönetebilmesi, doğru şarkı söyleyebilmesi, yaratıcı olması gerektiğini düşündüklerini ortaya koymuştur.

 6. The growth dynamics of the Turkish economy and its impact on the unemploymentTürkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri ve işsizliğe etkisi

  Ayhan Uçak

  2013-02-01

  Full Text Available The main purpose of this study is to present the growth dynamics of the Turkish economy and discuss the sustainability of these dynamics. Throughout this argument, it is also possible to trace some evidences of the impact of growth on the unemployment. Firstly, it is evident that growth depends on first, import -due to cheap foreign exchange- and second, high level of foreign capital inflow in the financing of import -due to the insufficiency of export revenues. In addition to that, the policy of high interest rate - low level of foreign exchange is the source of the foreign capital inflow. Secondly, import-oriented growth in the economy has shifted towards a situation in which growth rate increases with the increase in the current account deficit and growth rate declines with a decline in the current account deficit, in the last analysis. Finally, when we analyze the growth performance and the unemployment rates correspondingly, it appears that the rate of unemployment will not decrease with the growth rates below 5%. Briefly, the only way of decreasing the unemployment level is to grow 5% or more every year. Central Bank has initiated the low interest rate-more realistic foreign exchange policy as of 2011 to restrain the unsustainable current account deficit. Finding this policy a promising one, we developed additional policy proposals in the light of the growth models in the literature to achieve a growth rate over 5% which is sustainable and not causing unemployment.ÖzetBu çalışmanın temel amacı, Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerini ortaya koymaya çalışmak ve bu dinamiklerin sürdürülebilirliğini tartışmaktır. Bu tartışma yapılırken, büyümenin işsizlik üzerindeki etkileri hakkında da ipuçlarının elde edilebilir olduğu görülmektedir. Birinci olarak; büyümenin ithalata bağımlılığı ve ucuz dövizin bunun kaynağı olduğu; aynı zamanda da ithalatın finansmanında ihracat gelirleri yetersiz kald

 7. Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi Models of the City and the Sustainable Urban Management

  Hüseyin DURGUTER

  2012-09-01

  ından itibaren ekonomik, sosyal, politik etmenlerden dolayı etkilenmiş ve değişime uğramıştır. Günümüz bilgi ve enformasyon çağında ise kentler; insanoğluna yetersiz gelmekte, ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayamamaktadır. Kentlerin geçmiş nesillerden devralınıp, bugünkü sakinlerine kaliteli bir yaşam tarzı sunmaları ve gelecek nesillere de kullanılabilir şekilde teslim edilmesi önem arzetmektedir. Bu ise kentlerin inşasının ve yönetiminin insan ve çevre odaklı olmak üzere köklü değişim ve dönüşümünü gerektirir. Mevcut bulunan şehirler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Her şeyin insanın kaliteli bir yaşam sürmesi için kurgulandığı günümüz dünyasında kent şekilleri de değişmektedir. Bu durum ise gelişen ve dönüşen dünyamızda yeni şehir anlayışları ve modelleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve enformasyon çağının gereklerine uygun ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni kent modelleri geliştirmiştir. Varolan kentler ya ihtiyaca cevap verememekte, ya eskimekte ya da insanların hayatını kargaşaya sürüklemektedir. Kentler dönüşüm projeleriyle yaşanabilir mekanlar haline getirilmeye, kaliteli bir yaşam imkanı verebilecek duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’ de belediyelerin büyük bir bölümü küçük ölçekli ve kırsal karakterlidir. Bu yerleşim birimlerinin kırsal özelliklerinden kurtulamadığı, dolayısıyla her belediye biriminin gerçek anlamda “kent” olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme

 8. Acute effects of differing duration of static stretching on speed performance Farklı sürelerde uygulanan statik germenin sürat performansına akut etkisi

  Suat Yıldız

  2013-04-01

  (kontrol-hiç germe olmadan yöntemlerinden oluşmaktaydı. Sporcular her protokolden sonra 20 m sürat testini gerçekleştirmişlerdir. Isınma yöntemleri tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve post-hoc yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sürat performansları açısından KU protokolü ile SG15 protokolü arasında % 5.1’ lik fark (p<0.001, KU protokolü ile SG30 protokolü arasında % 6.6’ lık fark (p<0.001 ve KU protokolü ile SG45 protokolü arasında % 10.9’ luk fark (p<0.001 anlamlı bulunmuştur. Ayrıca SG15 protokolü ile SG45 protokolü arasında anlamlı fark (p<0.032 bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, alt ekstremiteye yönelik uygulanan statik germe uygulamalarının sporcuların sürat performanslarını düşürdüğünü göstermektedir. Statik germenin süresi arttıkça sürat performansının düştüğü gözlenmiştir. Bu sonuçlar statik germe uygulamalarının, sporcuları yüksek güç üretimi gerektiren aktivitelere (sürat gibi hazırlamak için yetersiz kaldıklarını göstermektedir.  

 9. Disiplinler Arası Bir Disiplin Olarak Türkçe Eğitimi Turkish Education as an Interdisciplinary Discipline

  Namık Kemal ŞAHBAZ

  2012-09-01

  , grammarteaching, first reading and writing teaching, children’s literature,training Turkish teachers and historical development of Turkisheducation. Disiplinler arasılık, günümüz sosyal bilimleri için bir gerekliliktir. Çoğu kez, herhangi bir soruna bir tek disiplinin çerçevesinden bakmak yetersiz olabilir. Disiplinler arası araştırmalar, bilgiye farklı bakış açıları sunar. Bu çalışmada görece yeni bir bilimsel disiplin olan Türkçe eğitiminin disiplinler arası niteliği gerek kuramsal gerek de uygulama boyutuyla betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle Türkçe eğitiminin araştırma alanları (Okuma eğitimi, konuşma eğitimi, yazma eğitimi, dinleme eğitimi, dil bilgisi öğretimi, ilk okuma ve yazma öğretimi, çocuk edebiyatı, Türkçe öğretmeni yetiştirme, Türkçe eğitimi tarihi açıklanmış, daha sonra Türkçe eğitiminin disiplinler arası araştırmalara neden gereksinim duyduğu tartışılmıştır. Çalışmada, araştırılması amaçlanan olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Türkçe eğitimi ile eğitim bilimleri, dilbilim, yazınbilim, sosyoloji, psikoloji, tarih ve tıp disiplinleri arasındaki disiplinler arası ilişkiler irdelenmiştir. Bilimsel bir disiplin olarak ele alınmasa da kişisel gelişim konularıyla (ikna, etkili iletişim, yapay zekâ, duygusal zekâ, NLP Türkçe eğitimi arasındaki etkileşim, bu çalışmada açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Türkçe eğitimi alanında yapılacak yeni araştırmalara farklı bir boyut ve bir bakış açısı kazandıracak olması nedeniyle önemlidir. Araştırmanın sonuçları itibariyle hâlihazırda Türkçe eğitimine yönelik disiplinler arası çalışmalar yapılmaktadır. Ancak okuma eğitimi, konuşma eğitimi, yazma eğitimi, dinleme eğitimi, dil bilgisi öğretimi, ilkokuma ve yazma öğretimi, çocuk edebiyatı, Türkçe

 10. Teacher's perceptions about multi-age classes applications: A qualitative researchBirleştirilmiş sınıf uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir araştırma

  Nurhayat Gürel

  2014-05-01

  farklılıkların çok olduğunu ve birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapmanın zorluğunu belirtmişlerdir. Araç gereç ve teknolojik olarak büyük oran da problem yaşamadıklarını da ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğretmenler; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin yetersiz olduğunu, derslerin kazanımlarına ulaşma derecelerinin yeterli olmadığını ve bireysel farklılıklar konusunda çok zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ancak öğretmenler, birleştirilmiş sınıf uygulamalarının akademik anlamda bazı üstünlüklerinin olduğunu da ifade etmişlerdir.

 11. İnovasyon Faaliyetlerinde Kullanıcının Yeri ve Çevrimiçi Kullanıcı İnovasyon Araçları(Role of Users in Innovation Activities and Web Based User Innovation Tools

  Burcu İLTER

  2016-04-01

  Full Text Available Ekonominin birçok alanında, hem kullanıcı temelli inovasyonun hem de açık inovasyonun, geleneksel olarak firmaların kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri inovasyon faaliyetleri ile rekabet ettiğini ve onun yerini alabileceğini gösteren örnekler giderek artmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, kullanıcıların inovasyon sürecine dahil edilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu süreçte, geleneksel araçların yanı sıra, çevrimiçi araçların da şirketler tarafından sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde yapılmış olan çalışma sayısının yetersiz olması ve konunun inovasyon çalışmalarının geleceği açısından önem taşıdığının düşünülmesi sebebiyle bu çalışmada, çevrimiçi kullanıcı inovasyon araçları hakkında detaylı bir literatür araştırmasına yer verilmiş ve Fortune ilk 500 Türkiye listesinde yer alan şirketlerin, kullanıcılarını inovasyon süreçlerine dahil ederken söz konusu araçları ne ölçüde kullandıkları belirlenmiştir. Bulgular, kullanıcılardan daha çok ürün fikri geliştirme aşamasında faydalanıldığını, şikayet kutuları, pazar istihbarat hizmetleri ve dilek öneri kutularının, firmalar tarafından en çok kullanılan çevrimiçi araçlar olduğunu ve çevrimiçi şikayet kutusu ve inovasyon araç takımları kullanımının sektörler arasında farklılık gösterdiği göstermektedir. Bu çalışmanın ülkemizde çevrimiçi kullanıcı inovasyon araçlarına yönelik farkındalığı arttırması beklenmektedir. Considering the examples illustrating the fact that both user innovation and open innovation compete and substitute innovation undertaken by producers, the importance of user integration into innovation process becomes obvious. Throughout this process, along with traditional methods, firms also benefit from web based user innovation tools. Regarding the gap of number of researches on web based user

 12. A RESEARCH ON ASPECT OF POEMS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF POETICS TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞİİRLERİN ŞİİRBİLİM AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ ÜSTÜNE BİR İNCELEME

  Nihat BAYAT

  2012-01-01

  çeriğe değil, onun yapılanma biçimine odaklanmasıdır. Bunu yapmak için iletide yer alan içerik bastırılır. Şiirde kimi koşutluklar, kimi yan yana getirmeler yeni bir anlamlama dizgesi oluşturmak için yapılanır. Çalışmada ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler, belirtilen özellikler açısından içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre söz konusu şiirlerin şiirsel dilin özelliklerini yetersiz derecede içerdiği görülmüştür. Şiirlerin birçoğunun tema ve konu kaygısıyla seçildiği anlaşılmıştır. Öğrenci çalışma kitabında ve öğretmen kılavuz kitabında bulunan etkinlikler de şiirin öncelikli boyutlarının uzağındaki etkinliklerdir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler öğrencilere şiir türünün özelliklerini kavratmada, dilin sanatsal kullanımına ilişkin olgun örnekler sunmada ve dolayısıyla dilin yeni bir kullanım alanını öğretme konusunda son derece zayıf kalmış metinlerdir. Bu şiirlerin ayrıca Türkçe öğretiminin hedefleri, temel becerileri, üst becerileri ve kazanımlarıyla örtüşmediği de saptanmıştır. Türkçe ders kitaplarına içinde şiirsellik oranının yüksek olduğu metinlerin konulması ve etkinliklerin şiir türünün özellikleri dikkate alınarak yapılandırılması önerilmektedir.

 13. Ulusal Televizyon Kanallarında Engelli Hakları Rights Of Persons With Disabilities On National Television Channels

  Ömer Faruk SÖNMEZ

  2013-09-01

  adequately include rights of persons with disabilities. Demokratik bir toplumun en önemli göstergesi o toplumu oluşturan tüm bireylerin eşit haklara sahip olması ve bu haklardan etkin bir biçimde yararlanmasıdır. Ancak demokratik bir toplum olma yolunda ağır adımlarla ilerleyen ülkemizde engelli vatandaşlar eğitim, sağlık, çalışma vb. haklardan engelli olmayan diğer vatandaşlara göre etkin bir biçimde yararlanamamaktadır. Engelli vatandaşlarımızın bu haklardan etkin bir biçimde yararlanabilmeleri için toplumsal bir duyarlılığa ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç vardır. Bu noktada bilgilendirme, farkındalık ve kamuoyu oluşturma gücü olan görsel medyanın çok önemli bir görevi ve sorumluluğu vardır. Bu araştırma ulusal televizyon kanallarının bu görev ve sorumluluğu ne kadar yerine getirdiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca ulusal televizyon kanallarında, engelli haklarının ayrıntılı bir biçimde ele alındığı Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış olan "Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme"'de yer alan engelli haklarına yer verilme durumu da bu araştırmanın amaçları arasındadır. Betimsel tarama modelinde yürütülen araştırmanın veri kaynağı medya takip merkezinden temin edilmiştir. 48 ulusal televizyon kanalının 2012 yılı içinde yaptığı engelliler ve engelli hakları ile ilgili yayınların analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ulusal televizyon kanallarında engelliler ve engelli hakları ile ilgili yapılan yayınların sayısı, süresi ve çeşidi açısından yetersiz olduğu; yapılan yayınlar içerisinde en fazla “çalışma ve istihdam hakkı” ile ilgili yayınların olduğu; engelliler ile ilgili yayınların daha çok “Dünya Engelliler Haftası” nın içinde olduğu Mayıs ayında ve “Dünya Engelliler Günü” nün içinde olduğu Aralık ayında yapıldığı; engelli hakları ile ilgili haberlerin ise daha

 14. Öğretmen ve Öğrencilerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Yaşamış Oldukları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Problems Faced by Teachers and Students in Terms of Using Interactive Boards and Suggested Solutions Related to these Problems.

  Hafize KESER

  2013-07-01

  ştırma soruları ile elde edilen veriler, tümevarımsal kodlama tekniği, frekans analizi ve betimsel içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmada yapılan analizler sonucunda öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtalara ilişkin sorunları; öğrenme-öğretme sürecinde yaşanan sorunlar, donanıma yönelik sorunlar, yazılıma yönelik sorunlar, içeriğe yönelik sorunlar, ergonomi ve sağlık açısından yaşanan sorunlar olmak üzere beş alt boyutta ele aldıkları ve bu doğrultuda çözüm önerileri sundukları belirlenmiştir. Etkileşimli tahtalara yönelik öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında derslere uygun materyal bulunamaması, kısıtlamaların (yazılım, içerik ve internet etkin kullanımı sınırlandırması, kullanıma yönelik yetersiz bilgi ve becerilere yönelik tedbir alınamaması ve fiziksel ortamdan kaynaklı sorunlar yer almaktadır. Yaşanan sorunlara ilişkin katılımcıların öne çıkan çözüm önerileri ise; öğretmen ve öğrencilere yönelik kapsamlı eğitimler verilmesi gerektiği, uygun ders materyalleri geliştirilmesi gerektiği, yazılım ve internete yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiği, yaşanan donanımsal ve yazılımsal sorunların kısa zamanda çözülmesi gerektiği şeklindedir.

 15. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  alışmaların hepsinin dahil etme ve analiz için uygun olmaması, gelişmiş istatistik teknikleri gerektirmesi ve çalışmanın örneklem grubunda heterojenliğin var olması meta-analizin zorlayıcı yönlerindendir. Ayrıca meta-analize karşı olan olumsuz düşünceler ve yetersiz bilgi nedeni ile meta-analizin hemşirelikte kullanımı yok denecek kadar azdır.  Bu çalışma; meta-analizin temel prensipleri hakkında bilgi sağlama, meta-analiz uygulama süreci hakkında rehber olma ve yöntemin hemşirelik alanında kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla planlanmıştır.

 16. Teachers’ views on professional image and influential factorsÖğretmenlerin mesleki imajlarina ilişkin görüşleri ve mesleki imaja etki eden faktörler

  Serkan Ünsal

  2016-09-01

  konuma itilmesi olarak belirtilmiştir.Görüşmelerde katılımcılar öğretmenlerin niteliğini yetersiz bulmuşlar, öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve saygınlığını ise düşük değerlendirmişlerdir.

 17. THE GHOST OF THE HOUSE OF SILENCE: A DEFICIENT ENLIGHTENMENT PROJECT SESSİZ EV’İN HAYALETİ: GÜDÜK BİR AYDINLANMA PROJESİ

  Seyit Battal UĞURLU

  2009-12-01

  criticism about the Turkish cultural history’s positivist thinking line, by means of the mentioned novel, problematizes the relationship between the intellectuals and the society. In this article, by focusing on Selahattin Darvınoğlu character’s intellectual profile who elapses from the Constitutional Monarchy to early Republican Period, in the novel The House of Silence; an analytical analysis is done about encyclopedia, positivism, social engineering and their socio-cultural consequences. Orhan Pamuk’un (d.1954 ikinci romanı Sessiz Ev’de (1983 anlatılan üç kuşaktan ilkinde yer alan Doktor Selahattin Darvınoğlu, Tanzimat döneminde Türk kültür ve düşünce tarihine giren pozitivist düşünceyi temsil eden, aşırı uçlarda gezinen ansiklopedist ve atipik bir aydındır. Eşi Fatma Hanım’ın anılarıyla aktarılan Darvınoğlu, gün yüzüne çıkamayan bir ansiklopedi projesi aracılığıyla, toplum mühendisliği rolünü üstlenmiş ancak bu hedefinde başarısızlığa uğramışlığıyla, Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemi pozitivist Türk aydınının bir damarını da temsil eder. Doktor Selahattin’den kalan miras da, kendini adadığı işin kısırlığını vurgulayan sembolik anlamla yüklü öğeler üzerinden açımlanır: Yaşamının son dönemlerini yaşamakta olan karısı, Selahattin’in bilimci baskısına ve ihanetine maruz kalmış, evliliğini yaşayamamıştır. Hizmetçisiyle ilişkisinden doğan iki oğlu, karısı tarafından sakat bırakılmış ve romanın anlatı zamanında bedensel açıdan yetersiz, dolayısıyla idealini sürdürme ehliyetine haiz olmayan ve nesep açısından da sorunlu iki evlattır. 12 Eylül dönemine denk düşen ve karşıt uçlar arasındaki çatışmaların sürdüğü karmaşa ortamını anlatan romanda, Selahattin Bey’in torunlarının, eşi Fatma Hanım’ın yaşadığı kasabada geçen bir haftalık zamanı anlatılmaktadır. Pamuk’un politik ve kültürel ya

 18. AHMEDİYE FLOATING ISLAND AHMEDİYE YÜZENADASI

  Pınar TAŞKIRAN (M.A.H.

  2006-09-01

  ının inceleme konusu olmuştur. Söz konusu oluşum, başta coğrafya olmak üzere biyoloji, jeoloji ve çevre bilimlerinin de inceleme alanına girmektedir. Ancak yüzenada terimi Coğrafya ilmi sayesinde literatüre girmişve adaların oluşumu, tanımı ve tanıtımı üzerine ilk çalışmalar yine coğrafyacılar tarafından yapılmıştır. Bu konuda Prof. Dr. İhsan BULUT’ un önemli çalışmalarıbulunmaktadır. Yüzenadalar çok çeşitli özellikleri ile bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Başta zengin flora ve faunasıyla içerisinde bulunduğu ortamdan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu adalar, göl alanı içerisinde gelişmeleri dolayısıyla,insanların hep dikkatini çeken sulak alanlar durumundadır. Doğal ve beşerî faktörlerle ekosistemde meydana gelen bozulmaların en bariz olarak gözlenebildiği kesimler yine bu sulak alanlardır. İnorganik ve organik minerallerin uygun iklim koşulları altında optimum karışımı yine sulak alanlarda gerçekleşirken, inorganik minerallerde bulunan fosfat ve serbest atmosferden sağlanan nitratla gür ve türce zengin sulak alan bitkileri yetişmektedir. Yüzenadalar hemen her iklim kuşağında görülmesine rağmen yine de dünyamızın bu oluşumlar bakımından fakir olduğu söylenebilir. Ancak bu durum, şüphesiz bu alandaki çalışmaların yetersiz olmasının bir sonucudur. Kendine özgü doğal ortamıyla çevresinden ayrılan ve göl alanında yüzer halde her yöne kolayca hareket edebilen yüzenadalar, çevrelerinin adeta bir sembolü rolünü üstlenirken, bölge insanını kendisine çeken görsel doğal bir turistik cazibe merkezi olma özelliğini de taşırlar. Ülkemizde kayıtlara geçen yüzenada bulunan il sayısı 8’dir. Ancak ülkemizin farklı kesimlerinde büyüklü küçüklü çok sayıda sulak alan bulunmaktadır. Dolayısıyla da araştırmalar arttıkça farklı kesimlerde yüzenadalarla karşılaşılacaktır. İşte bilinenlere ilave edebileceğimiz bir

 19. A NOON TIME IN YENISEHIR YENİŞEHİR’DE BİR ÖĞLE VAKTİ

  Sefa YÜCE

  2010-04-01

  ışma zayıflar. İmece usulü yardımlaşma ortadan kalkar. Ulus, önemini yitirir. Kızılay kentin merkezi olur. Genç ve orta yaşlı birçok kimse Kızılay’ı mesken tutar. Moda ve değişim Kızılay’dan takip edilir. Ankara’ya yeni yerleşim birimleri inşa edilir. Özellikle Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa ve Çankaya gözde mekânlar olarak dikkati çeker. Ankara’nın zengin ve sosyetik kesim bu mekanları tercih eder. Kentte trafik yoğunlaşır.Ankara’da zamanla ticaret gelişir. Kente yeni alışveriş merkezleri ve mağazalar açılır. Köyden kente göç hızlanır. Yeni gecekondu semtleri oluşur. Köylüler, bu semtlere yerleşirler. Gelenek, belirli ölçüde bu semtlerde yaşamaya devam eder. Köylüler için kapıcılık cazip bir meslek haline gelir. Dar gelirlinin geçim sıkıntısı devam eder. Memurların ücretleri yetersiz kalır. Toplumda sosyal statü belirleyici rol oynar. Saygınlık mesleğe ve bürokrasideki konuma göre değişir. Bürokraside itibar kazanan çevresine hükmeder. Bunlar, çevresi tarafından kutsallaştırılır. Bazıları itibarını kaybedince silinip gider. Ankara’da sonradan görme zenginler ve yeni sosyete gruplar oluşur. Ekonomik güçleri ile toplumu yönlendirmeye çalışırlar. Para ile her işin üstesinden geleceklerine inanırlar. Bu kesimler toplumun değer yargılarını hiçe sayarlar. Bunlar vasıtasıyla eğlence ve gece yaşamı hareketlenir. Tasarruf yapma ve yerli malı kullanma alışkanlığı ortadan kalkar. Tüketim artmaya başlar. Zamanla Ankara’da dernek faaliyetleri yaygınlaşır. Bazı bürokrat ve sosyetik hanımlar dernek ve parti kollarında görev alırlar. Bu hanımların bir kısmı iyi niyetle çalışmakla birlikte, diğer bir kısmı bu etkinliklere vakit geçirme ve eğlenme amacıyla katılır. Ankara’nın modernleşmesine rağmen kadın birey olamaz. Erkeklerin gözünde hâlâ bir figürandır. Kadın, haklarını arayacak ve kendini savunacak konumda değildir.

 20. Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Baca Gazı Atık Isısının Seralarda Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği / Utilization of Waste Heat in Energy Production Plant from Landfill Gas at Greenhouses – Case Study in Istanbul

  Volkan Enç

  2012-12-01

  yapılacaktır. Odayeri Düzenli Depolama Sahasında uygun alan tespiti ve yetiştirilecek ürün tespiti yapıldıktan sonra sera kurulumuna geçilmiştir. Seralarda yetiştirilecek ürünler için uygun koşulların sağlanması için iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi dizayn edilmiş ve sistemlerin tamamı tam otomasyonlu yapılmıştır. Depo gazı Enerji Üretim Tesisinde depo gazı yakılarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılmakta, çok yüksek sıcaklıkta baca gazı atmosfere verilmektedir. Bu gazın değerlendirilmesinin önemli ekonomik faydalar sağlayacağı tespit edilmiştir. Seracılık, ülkemizde ve dünyada önemli bir tarım faaliyeti olmakta ve bu sürecin gelişimde ısıtma maliyeti önemli bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ısıtmaya bağlı olarak seracılık sıcak iklim bölgelerinde ve jeotermal enerjiye sahip bölgelerde yapılabilmektedir. Kış ısıtması genel itibari ile yetersiz kalmakta ya da hiç yapılamamaktadır. Proje sonucunda ortaya konan sistem, atık yönetiminin önemli sıkıntılarına çözümler getirmektedir. Belediyeler ve çok farklı sektörlerden işletmeler için problem teşkil eden atıl durumdaki depolama sahaları, değerlendirilemeyen atık ısı, seracılık alan sıkıntısı, sera ısıtma giderleri ve işsizlik gibi konular proje sayesinde bütüncül bir şekilde ele alınmıştır. Utilization of Waste Heat in Energy Production Plant from Landfill Gas at Greenhouses – Case Study in Istanbul After the lifetime of regular landfill ended, the rest of useful field becomes very limited. This areas used for green field are inactive in terms of environmental respect. The usage of the storage fields is critical for Istanbul where the empty lands are limited. Methane comes out from landfill and is controlled with different methods. Electricity is generated after the process of collecting, transferring, and burning of methane gas. Consuming methane gas in the plants leads