WorldWideScience

Sample records for ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun

 1. Vanhempien avioeron vaikutukset nuoruuteen

  Suojärvi, Kaisa; Junttila, Hanna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa vanhempien avioeron aiheuttamista tunteista, kokemuksista ja ajatuksista henkilöiltä, jotka ovat kokeneet vanhempien avioeron ollessaan nuoruusiässä. Tutkimuksen tausta -osiossa kuvataan avioeron historiaa ja nykytilaa sekä esitellään aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset ja tutkimuskysymykset. Nuoruus elämänvaiheena -kappaleessa tuodaan esille eri tutkijoiden näkemyksiä nuoruuden kehitysvaiheiden muodoista. Perhettä käsittelevä teoriaosuus on j...

 2. Laitteistotroijalaiset, niiden ominaisuudet ja vaikutukset

  Imberg, Anssi

  2016-01-01

  Laitteistotroijalaiset (hardware Trojan, hardware Trojan horse) ovat mikropii-reihin tehtyjä haitallisia muunnoksia, jotka voivat esimerkiksi vuotaa tietoja tai aiheuttaa laitteistokomponenttien ennenaikaisen rikkoutumisen. Huoli laitteis-totroijalaisista kasvaa koko ajan, koska mikropiirien valmistus ulkoistetaan yhä laajemmin halvempien työkustannusten maihin. Tällöin kaikkia valmistuspro-sessin vaiheita ei voida valvoa, vaan vihollismielisillä henkilöillä on mahdolli-suus sijoittaa haitall...

 3. Kuntosaliharjoittelun vaikutukset harrastajan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin

  Saarinen, Tytti

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia kuntosaliharjoittelulla on harrastajan psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kuntosaliharjoittelun vaikutuksista harrastajan hyvinvointiin, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on tietoa kuntosaliharjoittelun vaikutuksista kohdatessaan kuntosaliharjoittelua harrastavan asiakkaan tai osatakseen suositella sitä asiakkaalle. Tutkimus...

 4. The psychosocial consequences of spent fuel disposal; Kaeytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen psykososiaaliset vaikutukset

  Paavola, J.; Eraenen, L. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Social Psychology

  1999-03-01

  In this report the potential psychosocial consequences of spent fuel disposal to inhabitants of a community are assessed on the basis of earlier research. In studying the situation, different interpretations and meanings given to nuclear power are considered. First, spent fuel disposal is studied as fear-arousing and consequently stressful situation. Psychosomatic effects of stress and coping strategies used by an individual are presented. Stress as a collective phenomenon and coping mechanisms available for a community are also assessed. Stress reactions caused by natural disasters and technological disasters are compared. Consequences of nuclear power plant accidents are reviewed, e.g. research done on the accident at Three Mile Island power plant. Reasons for the disorganising effect on a community caused by a technological disaster are compared to the altruistic community often seen after natural disasters. The potential reactions that a spent fuel disposal plant can arouse in inhabitants are evaluated. Both short-term and long-term reactions are evaluated as well as reactions under normal functioning, after an incident and as a consequence of an accident. Finally an evaluation of how the decision-making system and citizens` opportunity to influence the decision-making affect the experience of threat is expressed. As a conclusion we see that spent fuel disposal can arouse fear and stress in people. However, the level of the stress is probably low. The stress is at strongest at the time of the starting of the spent fuel disposal plant. With time people get used to the presence of the plant and the threat experienced gets smaller. (orig.) 63 refs.

 5. Lajikevalinnan ja entsymoinnin vaikutukset omenatäysmehujen laatuominaisuuksiin ja miellyttävyyteen

  2016-01-01

  Suomessa useiden vuosien ajan viljeltyjen omenalajikkeiden laatuominaisuuksia omenatäysmehussa ei ole vieläkään täysin tutkittu, sillä mehun raaka-aineena on yleensä käytetty usean eri lajikkeen sekoitusta. Myöskään mehujen kirkkauden miellyttävyyteen ei ole kiinnitetty huomiota. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lajikkeiden Konsta, Lepaan Liereä, Punakaneli, Sariola ja Åkerö laatuominaisuuksia entsymoidussa eli kirkkaassa ja entsymoimattomassa eli sameassa omenatäysmehussa. Tavoittee...

 6. IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – standardiuudistuksen vaikutukset suomalaisten rahoituslaitosten tilinpäätöksiin

  Tuomainen, Jenni

  2016-01-01

  Opinnäytetyö käsittelee rahoitusinstrumenttien IFRS-standardiuudistusta. Standardiuudistus korvaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – standardin uudella IFRS 9 Rahoitusinstrumentit - standardilla. Työn tavoitteena on tutustua standardiuudistuksen tuomiin olennaisimpiin muutoksiin ja pyrkiä löytämään suurimmat eroavaisuudet rahoitusinstrumenttien luokittelun, arvostamisen, arvonalentumisen ja suojauslaskennan kannalta näiden standardien välillä. Työssä selvitetään myös, ...

 7. Pysäköinnin Vaikutukset Klariksentie Kolmosen Työmaalla

  Peltoniemi, Jussi

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pysäköinnin sijoittelun vaikutuksia Klariksentie 3 kohteessa. Aluksi työssä selvitettiin Klariksentie 3:lle rakennetun maanalaisen parkkihallin lähtökohtia niin arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien sekä rakentamisen kautta. Koska kohteen rakentaminen oli erittäin haasteellista, pyrittiin työssä löytämään suunnitelmien ja työmaan ongelmakohdat sekä ratkaisuja niihin. Ongelmakohtien löytämisen jälkeen kohteeseen suunniteltiin kolme vaihtoehtoista parkki...

 8. Lapsuudessa koetun kiusaamisen vaikutukset mielenterveyteen aikuisen mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta

  Riepponen, Mika; Aromaa Tooke, Niko

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aikuisten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia koulukiusaamisen vaikutuksesta heidän omaan mielenterveyteensä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokemuksellista tietoa koulukiusaamisen mahdollisista vaikutuksista mielenterveyteen ja siten lisätä valmiuksia ymmärtää kiusaamiskokemuksen merkityksellisyyttä suhteessa mielenterveysongelmiin. Opinnäytetyössä selvitettiin aikuisten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia koulu- ja verkkokiusaamisesta...

 9. Aaltoenergiakeräimien vaikutukset ympäristöön

  Penttilä, Taneli

  2014-01-01

  Aaltoenergia on yksi uusiutuvan energian muodoista. Meren aalloissa on merkittävä määrä energiaa, jota ei osata vielä täysin hyödyntää. Tästä syystä kiinnostus aaltoenergialaitteiden kehitykseen on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti. Aaltoenergian keräämisestä aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön ei ole tutkittu vielä tarpeeksi. Jotta mahdolliset haittavaikutukset havaittaisiin ja laitteiden kehitykseen voitaisiin puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tulisi tutkimuk...

 10. Influence of radioactive fallout on water supply and sewerage in Finland; Radioaktiivisen laskeuman vaikutukset vesihuoltoon

  Rantavaara, A.; Saxen, R.; Puhakainen, M. [Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Helsinki (Finland); Hatva, T.; Ahosilta, P.; Tenhunen, J. [National Board of Waters and the Environment, Helsinki (Finland)

  1995-09-01

  The report reviews the practices and organization of water supply and sewerage in Finland and is related to their response to radioactive fallout situations. The contribution of drinking water to the internal radiation dose caused by radioactive fallout has earlier been small in Finland. However, in a wide-scale fallout situation, the decreasing of collective dose received from water may be justified, if the dose can be reduced at a reasonable cost, for instance by a temporary change of the raw water source. Efficient exchange of information between radiation protection and water supply experts is important for successful dose reduction measures. In Finland waterworks deliver tap water to 4.2 million people. Half of the water is ground water, and generally very well protected against fallout radioactivity. The other half is treated surface water. (6 figs., 5 tabs.).

 11. Vertikaalihypyn korkeuden arviointi 3D-kiihtyvyysanturilla ja lajinomaisen kuormituksen vaikutukset hyppyyn

  Pääkkönen, Jarmo

  2016-01-01

  Sensoreihin perustuvat menetelmät ovat yleistyneet urheilutestauksessa viime vuosina. Tarkoituksena oli selvittää hyppääjän kenkään kiinnitettävään 3D-kiihtyvyysanturiin perustuvan menetelmän validiteettia vertikaalihypyn korkeuden arvioinnissa. Voimalevyn lentoaikamenetelmää käytettiin kiihtyvyysanturimenetelmän validiteettianalyysissä ja lajikohtaisten kuormitusasetelman vertikaalihypyt arvioitiin kiihtyvyysanturimenetelmällä. Hyppysarjojen korkeimmat hypyt arvioitiin lisäksi voimalevyn läh...

 12. International bioenergymarkets - the effects of biofuelpolicies on agriculture and arable area; Kansainvaelinen bioenergiakauppa. Biopolttoainetavoitteiden vaikutukset maatalouteen ja viljelyalan kaeyttoeoen

  Rintamaeki, H.; Aro-Heinilae, E.

  2012-11-01

  The worldwide production of biofuels has increased continuously in this millennium. The biofuels have been seen as a means to prevent the climate change, to reduce the dependence of the fossil oil resources and to promote the development of the rural areas. The encouraging factor has been official promotion measures which have operated and have provided the necessary conditions for the growth of both the demand and the supply. The rapid growth of biofuels production has raised many concerns among experts worldwide, in particular regard to sustainability issues and the threat posed to food security. The main purpose of this report was to examine and quantify as to what extent the biofuels production may alter the long-term outlook for agriculture and of the cultivation land. The subject of the examination was liquid biofuels that have been meant for traffic use. In the report several scenarios where examined after Fischer (2009) research results for the years 2020, 2030 and 2050. The scenario based quantitative results to be obtained from the study of Fischer are based on the AEZ and WFS models. The models comprise among others demographic and socio-economic factors, the dynamics of production and consumption and the dynamics of the international trade. It is supposed that the demand for liquid biofuels for transportation use is increasing 150 per cent by the year 2030 from the level of 2010. It is anticipated that the demand is increasing everywhere in the world, especially in the developing countries, when the United States and Europe remain the biggest consumers of biofuels. Even though the majority of the biofuels will be produced and spent locally in the future, it is anticipated that their international trade is increasing significantly. The methods of the expansion of the biofuel production are state subsidies, the enlarged objectives of the use of biofuels and the compulsory mixing ratios. The growth of the production of the first generation biofuels which is based on corn and the oil seed affects the prices of foods and weakens access of especially the world's poorest to the food market. Biofuels production has increased so direct as indirect changes into the use of the land. Direct changes refer to the introduction of the new land to the biofuels production. The indirect changes in the use of the land can be the result from biofuels production displacing services or commodities (food, feed, fiber products) on land currently in production. It is supposed the growth of the arable land in the different biofuel scenarios being 1-4 per cent at a global level compared with a situation without the production of biofuels. Growth pressure of arable land remain moderate, however effects to food prices with firs generation biofuels are high, which dilutes food security. This comes crucial when taken into account pressure that comes from population growth, as well as the fact that effects allocates the most towards the most poor which use prominent share of their income for staple foodstuff purchase. Development of second generation biofuels, which production is based on byproduct and wastes or biomass that is cultivated in marginal lands, is essential to meet political biofuel targets in sustainable manner. (orig.)

 13. The effects of the final disposal facility for spent nuclear fuel on regional economy; Kaeytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

  Laakso, S. [Seppo Laakso Urban Research (Finland)

  1999-03-01

  The study deals with the economic effects of the final disposal facility for spent nuclear fuel on the alternative location municipalities - Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Aeaenekoski - and their neighbouring areas (in Finland). The economic influence of the facility on industrials, employment, population, property markets, community structure and local public economics are analysed applying the approach of regional economics. The evaluation of the facility`s effects on employment is based on the input-output analysis. Both the direct and indirect effects of the construction and the functioning of the facility are taken into account in the analysis. According to the results the total increase in employment caused by the construction of the facility is about 350 persons annually, at national level. Some 150 persons of this are estimated to live in the wider region and 100-150 persons in the facility`s influence area consisting of the location municipality and neighbouring municipalities. This amount is reached at the top stage of construction (around the year 2018). At the production stage - after the year 2020 - the facility`s effects on employment will be concentrated significantly more on the location municipality and the rest of the influence area than on the rest of the country, compared with the construction stage. The estimated employment growth in the production stage is approximately 160 persons at national level of which 100-120 persons live in the candidate municipality and in the rest of the influence area. There is a direct link between local employment and population development. The growth of jobs attracts immigrants affecting the development of both the number and the structure of population. The facility`s effects on population development in the alternative location municipalities are analysed using comparative population forecasts based on demographic population projection methods. According to the results the job growth caused by the facility will increase the population in the candidate municipality by 100-200 persons, depending on the municipality. Relative to the total number of population this means a 1-2 percent growth compared with the alternative that the facility will not be located in the municipality. The increase of population caused by the facility has an effect on the demand for housing. The increased demand may cause a temporary growth in the housing prices and privately owned residential lots, as well as an increase in the construction of new houses and dwellings. The facility has also a significant influence on local public economics. It will pay property tax to the municipality. In addition, the employment and population growth caused by the facility increase the municipal income tax. On the other hand, the growth of tax income to the municipality will cause a cut in municipal grants from the central government. The increase of population caused by the facility also influences the demand and costs of local public services provided by the municipality. (orig.) 54 refs.

 14. Effects of the 2011 energy tax reform to the Finnish national economy; Vuoden 2011 energiaverouudistuksen kansantaloudelliset vaikutukset

  Honkatukia, J.; Tamminen, S.

  2013-05-15

  In this report, we use a dynamic AGE model to study the effects of the energy tax reform that took place in 2011 and is to be completed by 2015. We construct a counterfactual baseline which evaluates, how the economy would develop had the reform not been implemented. We find that the reform curbs domestic consumption and pushes domestic wages down compared to the baseline, improving the country's external balance. We also study the effects of the 2009 removal of a part of the employers' social security contributions, which the energy tax reform was intended to finance. The 2009 reform increased overall labour demand, resulting in higher wages and higher domestic demand, which had the opposite effects on external balance. (orig.)

 15. Physiological stress and life-history strategies in the eider (Somateria mollissima) : Fysiologisen stressin vaikutukset haahkan (Somateria mollissima) elinkiertostrategioihin

  Noreikiene, Kristina

  2016-01-01

  Understanding the causes and consequences of life-history variation is one of the fundamental goals in evolutionary biology. A fairly recent discovery is that even individuals of the same species may differ in their life-histories strategies. However, we still have only a rudimentary understanding of how state and the environment jointly shape such individual life-history strategies within species. Glucocorticoid stress hormones (GCs) may serve as key endocrine modulators integrating informat...

 16. Faskia ja myofaskiaalisen käsittelyn vaikutukset : Foamroller itsehoitovälineenä myofaskiaalisessa käsittelyssä

  Viitanen, Jenna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata Kuntoutuskeskus Kankaanpään tarpeeseen saada tuoretta tutkittua tietoa faskiasta eli sidekudoksesta ja foamrollerin eli pilatesrullan mahdollisuuksista faskiakäsittelyssä. Tavoitteina oli selvittää alan kirjallisuuden perusteella, mikä faskia on, kirjallisuuskatsauksen avulla tutkia myofaskiaalisen käsittelyn vaikutuksia sekä teoriaan, tutkimuksiin ja välineen ominaisuuksiin perustuen pohtia, voidaanko foamrolleria hyödyntää omatoimisessa lihaskalvokäsi...

 17. Omaehtoisen niskalihasharjoittelun vaikutukset migreenipäänsärkyyn työikäisillä naisilla

  Poikolainen, Pekka; Luomajoki, Julius; Granroth, Tiina

  2010-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin kaularangan syvien koukistajalihasten vahvistamisen vaikutusta migreenioireisiin työikäisillä naisilla. Migreeniä hoidetaan pääasiassa lääkehoidolla, joten tarkoituksena oli tutkia yhteyttä kaularangan syvien koukistajalihasten kestovoiman ja migreenioireiden välillä sekä etsiä näyttöä lihasvoimaharjoittelulle lääkehoidon rinnalle. Migreeni on yleinen sairaus länsimaisella väestöllä ja siitä aiheutuu niin yksilöllistä kuin yhteisöllistäkin haittaa. Kyseessä on kohta...

 18. Life cycle assessment of a water supply and wastewater treatment system. A case study of Tampere Water Works; Vesihuollon elinkaaritutkimus. Tampereen vesilaitoksen vaikutukset ympaeristoeoen

  Tenhunen, J.; Oinonen, J.; Seppaelae, J.

  2000-09-01

  In this study, the Life Cycle Assessment (LCA) of Tampere Water Works was conducted in Finland. The main aims of the study were to assess the environmental impacts of water supply and wastewater treatment and to explain the question 'To what extent is it worthwhile to treat wastewater from the point of view of the environment?' In the study emissions caused by Tampere Water Works were assessed by the impact assessment method in which Finland-specific conditions are taken into account. This case study shows that the environmental impacts of final effluent are much higher than those caused by the wastewater treatment. Energy production needed in wastewater treatment and other subsystems in Water Works is the most important source of the environmental impacts after the treated wastewater. According to this study wastewater management in Tampere seems to be efficient and successful from the point of view of the environment. Furthermore the potential impacts of final effluent were considerably smaller than the impacts of direct emissions from energy production, industry and road traffic in Tampere. (orig.)

 19. Technology program DENSY. The scenarios of distributed energy generation and their impact on business models; Teknologiaohjelma DENSY. Hajautetun energiantuotannon tulevaisuusskenaariot ja vaikutukset liiketoimintamalleihin

  Bergman, J.-P.; Karhumaeki, T.; Keikko, T.

  2006-07-01

  The objective of this study was to explore how the technology and the business of distributed energy generation industry will change in the future, and what opportunities it could offer to Finnish industry. After the examination of the current state of distributed energy generation and the cost-effectiveness analyses, the alternative scenarios were created by the experts and actors to reveal the most plausible future development paths of the DE business. During the scenario sessions, the main driving forces of the future development were identified. The most impacting drivers were determined: state of the infrastructure and the level of the regulation in business. After this, four different scenarios were developed to describe the future business environment of the global business environment of the industry. With the help of scenarios and technology analysis, new business concept descriptions were created for future market in the field of distributed energy systems. EU-15, Russia, India and China were seen as the most potential markets. In spite of found factors that are barriers for business, great potential from the market was found for distributed energy systems. From the Finnish companies' point of view, diesel- and gas reciprocating engines, wind power, small hydro power, and bio energy were considered as the most potential technologies to generate new business. (orig.)

 20. -30 per cent EU-wide emission cut from the perspective of the Finnish economy; 30 prosentin vaehennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

  Honkatukia, J.; Koljonen, T.; Lehtilae, A.

  2013-03-15

  The Eu is considering the adoption of a tighter emission target, to replace the agreed -20 per cent emission target already agreed on. In this study, we analyze the implications of the proposed -30 per cent EU-wide emission cut from the perspective of the Finnish economy. We use an energy system model to study the technological choices and direct energy and investment costs of the stricter target, and an applied general equilibrium model to analyse its economic implications at industry and macroeconomic levels. We find that the stricter target increases the economic costs roughly proportionally to the abatement effort and consist mostly of the welfare losses of taxation. (orig.)

 1. Potkunyrkkeilyn kilpailunomaisen suorituksen kuormittavuus ja potkunyrkkeilijöiden fyysisiä ominaisuuksia

  Paavola, Tuomas

  2009-01-01

  Tutkimuksessa selvitettiin potkunyrkkeilyn kilpailunomaisen suorituksen kuormittavuutta sekä kilpapotkunyrkkeilijöiden fyysisiä ominaisuuksia. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin potkunyrkkeilyn kilpailuun valmistavan harjoitteen kuormittavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää Suomalaista potkunyrkkeilyvalmennusta, ja luoda tutkimuspohjaa potkunyrkkeilyn lajianalyysiä varten. Tavoitteena oli myös vertailla potkunyrkkeilyn kuormittavuutta muiden kamppailulajien kuormittavuuteen, jotta potkuny...

 2. The social impacts of the final disposal of spent nuclear fuel from the point of view of the inhabitants. Interview research; Kaeytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sosiaaliset vaikutukset kuntalaisten naekoekulmasta. Haastattelututkimus

  Viinikainen, T. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland). Centre for Urban and Regional Studies

  1998-12-01

  The research studied the social impacts of the final disposal of spent nuclear fuel by the means of qualitative methods. The principal research material consisted of 49 theme interviews carried out in four municipalities, Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Aeaenekoski, all of which have a candidate site for spent fuel disposal. The interviews covered residents living near the possible disposal site, local authorities from different sectors of the municipality, social workers, youth workers and teachers, local businesses, trade and other organisations as well as environmental and citizen movements. When considering the risk conceptions and worries over safety, a fairly consistent view on the safety of the different phases of the project can be identified in all the municipalities. The transportation of nuclear waste aroused definitely the most worries over safety, especially because of the danger of sabotage and traffic accidents. When considering the encapsulation stage` the interviews revealed that risks are associated with this stage because it entails a `human factor`: the treatment of a dangerous substance in a disposal site above ground is considered hazardous. When considering the time after the closing of the disposal system, an opinion could be formed on the basis of the interviews that a final disposal system in hard bedrock would probably perform adequately in the short term but there can be no certain knowledge of risks in the long term. Confidence or lack of confidence in the safety of the project appeared as the most important factor causing social impacts. As a summary of the results, it can be concluded that especially (1) familiarity of the risk and (2) the possibility that taking risks are advantageous to oneself increase the acceptability of the risk. These are also the factors which distinguish the municipalities with nuclear power plants (Loviisa and Eurajoki) from the other two municipalities. The fair allocation of risks as well as the division of advantages and disadvantages appear to be an essential matter affecting the acceptability and risk evaluation of the project. Almost all the interviewees were of the opinion that nuclear waste should be disposed where it is produced. The views on the effects of the project on the image, nature and pleasantness of the municipality and the opinions on the economic effects and the significance on the development of the municipality differed in each locality according to the local social situation, history and development prognosis. The final disposal issue brought about conflicts connected to values, interests as well as facts (in other words probable effects) in the municipalities. (orig.) 54 refs.

 3. Compounds in paper machine water circulations and the effect of closure on the papermaking process and product quality; Paperitehtaan kiertovesiin rikastuvat aineet ja vesikiertojen sulkemisen vaikutukset paperivalmistusprosessiin ja lopputuotteen ominaisuuksiin - MPKT 01

  Laine, J.E.; Paltakari, J.; Paulapuro, H. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland). Paper Technology

  1998-12-31

  The goal of the project is to study the factors involved in the closing of the water circulation of a paper machine from the standpoint of the properties of the paper as well as the stability and the runnability of the process. The purpose is to identify critical variables of the process, their mechanisms and to find the best possible strategy to run the paper machine. (orig.)

 4. Possible effects of a proposed high-level nuclear waste repository on consumer demand for goods and services produced in the host community. An overview of the Finnish study; Ydinjaetteen loppusijoituslaitoksen mahdolliset vaikutukset kuluttajien valintoihin ja loppusijoituspaikkakunnan tuotteiden menekkiin markkinoilla

  Koskinen, I.; Niva, M.; Timonen, P. [Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki (Finland)

  1998-12-01

  The report provides an overview of a series of reports evaluating the possible impacts of a proposed Finnish high-level nuclear waste (HLNW) repository on consumer behavior and, subsequently, on the host community` s economy. In addition to the overview, the study consists of three parts: Report I reviews the literature on the impacts of analogous industrial facilities; Report II examines the possible reactions of industry and trade, and Report III studies the consumers` risk perceptions in relation to their consuming practices. Theoretically, this series of reports is based on previous research on risk perception, with two modifications. Report II studies products currently available on the consumer market to find out what possibilities the marketplace offers to a consumer interested in environmental risks to act according to his/her risk perception. Report III studies those everyday consuming practices on the basis of which consumers define risks. These two contexts mold the consumer reaction to risks that stem from industrial installations. The proposed HLNW repository benefits the host community in various direct and indirect ways, and may create new opportunities for developing the local economy. The proposed repository may also have negative impacts on the local economy. Food production in particular and, to a lesser extent, tourism might be affected harmfully. Consumer reaction is unlikely to be targeted at other goods produced in the proposed host communities. Under normal conditions (i.e., the repository functions as planned), consumers have fairly few possibilities to identify the products of this community without an extensive search for information, given the structure of the current food market: the proposed communities have few products with specific local identity. Also, fairly few consumers are willing to spend a substantial amount of time for studying the products and their raw materials in detail. Also, consumers are confident that they can manage the risks that may lurk in products. Thus, under normal conditions, the proposed repository might primarily harm the market for more expensive products (homes, summer cottages), as well as the market for products whose image is based on cleanliness and purity, e.g. travel services based on roaming wild, unspoiled nature. There is not much of this kind of production in the areas close to the proposed repository, and the total value of such products for the local economies is small. However, some consumers have strongly anti-nuclear sentiments, and others may avoid risks due to various situational reasons (e.g. pregnancy). They are more likely to react negatively. Under abnormal conditions (e.g. large accidents and recurrent emissions) which are widely publicised, more extensive consumer reaction can be expected. However, according to the literature review, these market perturbations are usually short-lived. Still, some consumers seem to withdraw from the markets permanently after such conditions. Abnormal conditions, thus, constitute the main economic risk for the host community. (orig.)

 5. Wind farms' influences for traffic safety. Study of distance requirements for road traffic, railway traffic, sea traffic and air travel; Tuulivoimaloiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Selvitys etaeisyysvaatimuksista tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenteen osalta

  Hytoenen, K.; Harju, M.; Piispanen, J.; Haulos, S.

  2012-11-15

  As wind power projects, both design and implementation, have increased rapidly, wind power manufacturers have stated that infrastructure of traffic restricts and complicates implementation of wind power projects. Failure of wind farm and both snow and ice thrown from blades and tower are commonly thought to be dangerous for settlement and for road, railway and sea traffic. Based on the accessible information accidents, which are connected to wind farms, won't cause notable harm for outsiders. Majority of the human injury and fatal accidents concerns the personnel of the wind farm in implementation and operational phases, not outsiders. Purpose of this study has been to clarify how distances requirements in different forms of traffic in Finland differ from other countries that are included in this comparison, and to find grounds for possibly revising these guidelines. In Finland there are still longest distance requirements when placing wind farm nearby the main roads, even after Finnish Traffic Agency revised guidelines in 2012. Regarding roads, differences between all the countries were minor. Also distance requirements regarding railways differ relatively little. Sweden has shortest distance requirement. Distance requirements in Finland and Denmark have been reduced in past few years. Any of these countries have not stated actual defined distance requirements related for example to shipping channels or lanes. International Civil Aviation Organization ICAO has settled internationally rules for obstacle limitation surface nearby airports and marking flight obstacles. Countries have stated national aviation regulations according to these rules and for this reason these regulations are quite consistent. In this study distance requirements are recommended to be calculated for certain basis. In case of roads and railways a general minimum distance requirement is suggested to be 1 x wind farm overall height. Road owner is allowed to require higher distance for reasonable reasons, for example when main road's busy junctions are nearby. Risk assessment should be required when constructing offshore wind farms and -parks. It's recommended to clarify and simplify zones of flight obstacle permits nationally for air travels part, that planning of wind farms is based on. It would be appropriate to create a continuous practice and process for performing wide-range influence and risk assessment. (orig.)

 6. Verkko-oppimisympäristön soveltuvuus veturinkuljettajatoiminnoissa

  Kajava, Jukka

  2014-01-01

  VR Groupissa työskentelee noin 1500 rautatieliikenteen kuljetustehtävissä olevaa veturinkuljettajaa. He pitävät ammattitaitoansa yllä kouluttautumalla säännöllisesti. Veturinkuljettajien täydennyskoulutus on rakentunut lähes yksinomaan lähiopetukseen ja itseopiskeluun kirjallisen materiaalin avulla. Verkko-oppimisympäristöjä ei ole käytössä. VR Group on osakeyhtiö, joka valmistautuu rautatieliikenteen avautuvaan kilpailuun. Pärjätäkseen kilpailussa VR:n on pysyttävä mukana kehityksessä ja uud...

 7. Kitaransoiton ergonomia

  Kärnä, Kaisa

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa kitaransoiton ergonomiaan, mutta työn tarkoituksena on perehtyä kokonaisvaltaisesti myös musiikin ammattilaisten ergonomiaan sekä anatomiaan että yleiseen ergonomiaan. Työn aiheeseen päädyttiin kirjoittajan omien kokemusten johdattamana. Klassisen kitaran soittajilla on erilaisia soittoasentoja ja tätä kautta niillä on vaikutusta myös kehoon. Soittoasennon vaikutukset kehoon ovat moninaiset, joten opinnäytetyössä tarkastellaan, mitä nämä tekijät ovat ja ...

 8. Suuhygienistin käyttämät fluorilakat ja niiden vaikutus suun terveyteen

  Korpiaho, Teija

  2015-01-01

  Karies on maailman yleisimpiä infektiotauteja ja aina kun se on mahdollista, kariesvaurioiden eteneminen tulee pysäyttää. Fluorin saanti on ensiarvoisen tärkeää karieksen ehkäisyssä, estetään sairauden syntyminen. Suun omahoidolla on keskeinen merkitys karieksen hallinnassa. Suun omahoitoon kuuluu pesu 2 kertaa vuorokaudessa fluorihammastahnaa käyttäen, mutta myös säännölliset suun terveystarkastukset. Suunhoidon ammattilaiset arvioivat kotihoidon riittävyyden ja vaikutukset, näkevät alk...

 9. Synkkä matkailu - Matkailijan henkilökohtainen kokemus

  Riikonen, Veera; Sulkinoja, Elisa

  2016-01-01

  Synkkä matkailu ei ole ilmiönä uusi, mutta akateeminen kiinnostus kohteita ja tutkimuksia kohtaan on verrattain uusi ilmiö. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä synkkä matkailu (Dark Tourism) on ja kuinka moniulotteisesta ja henkilökohtaisesta matkailumuodosta on kyse. Synkän matkailun vaikutukset ja motiivit perustuvat pitkälle jokaisen matkailijan henkilökohtaisiin lähtökohtiin ja tuntemuksiin. Opinnäytetyö pohjautuu kirjallisuuteen ja haastatteluun. Puolistrukturoituihin haast...

 10. Trendikkäällä vedellä kurvit kuntoon ja suun raikkaaksi : - terveydenedistämiskampanja yläkouluikäisille nuorille Elämä Lapselle -konsertissa

  Hirvonen, Sari; Luoma, Kati; Rasku, Katri

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa nuorille järjestettävä kampanja veden juomisen positiivisista vaikutuksista painonhallintaan ja suunterveyteen Hartwall Areenalla järjestettävässä Elämä Lapselle -konsertissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että nuoret omaksuvat veden juomisen positiiviset vaikutukset painonhallintaan ja suun terveyteen. Opinnäytetyö noudatti sekä kirjallisuuskatsauksen että toiminnallisen opinnäytetyön kriteereitä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin yläkoului...

 11. Synkkä matkailu - Matkailijan henkilökohtainen kokemus

  Riikonen, Veera; Sulkinoja, Elisa

  2016-01-01

  Synkkä matkailu ei ole ilmiönä uusi, mutta akateeminen kiinnostus kohteita ja tutkimuksia kohtaan on verrattain uusi ilmiö. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä synkkä matkailu (Dark Tourism) on ja kuinka moniulotteisesta ja henkilökohtaisesta matkailumuodosta on kyse. Synkän matkailun vaikutukset ja motiivit perustuvat pitkälle jokaisen matkailijan henkilökohtaisiin lähtökohtiin ja tuntemuksiin. Opinnäytetyö pohjautuu kirjallisuuteen ja haastatteluun. Puolistrukturoituihin haast...

 12. Velan vanhentuminen

  Hannula, Mikko

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selventää lukijalle vanhentumislain mukaiset velan vanhentumisajat, vanhentumisen katkaisutavat, vanhentuneen velan vaikutukset sekä ulosottomenettelyssä tapahtuva niin sanottu velan lopullinen vanhentuminen. Työtäni voidaan sanoa eräänlaiseksi tietopaketiksi velan vanhentumisesta. Opinnäytetyöni perustuu pääasiassa Hallituksen esitykseen (HE 187/2002) velan vanhentumista koskevan lainsäädännön uudistamisesta, lakiin velan vanhentumisesta sekä oikeuskirjall...

 13. Leanin 5S toimistoympäristössä : Kehittämistyön tulokset

  Korhonen, Tommi

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli raportoida 5S-toimintamallin käyttöönotto Aditro Oy:n Kajaanin toimistolla. Opinnäytetyössä kuvataan 5S-toimintamallin käyttöönoton vaiheet ja niiden vaikutukset toimistoympäristössä. Lisäksi tarkastellaan miten Lean–ajattelulla ja 5S-toimintamallilla voidaan tehostaa toimistoympäristön työprosesseja. Lopuksi arvioidaan 5S-toimintamallista saatuja hyötyjä sekä käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Teoreettisena taustana oli Lean-filosofian mukainen kirjal...

 14. Trobriand-saarilta internetiin – antropologisen kenttätyön haasteita virtuaalisessa ympäristössä

  Anna Haverinen

  2009-01-01

  Full Text Available Internet kehitettiin alun perin 1960-luvulla puolustus- ja tiedustelupalvelujen tarpeisiin, mutta 1980-luvulla kehitettyjen visuaalisten käyttöliittymien ansiosta siitä on tullut yhä tärkeämpi osa länsimaisen ihmisen arkipäivää. Vaikutukset sosiaaliseen ja kulttuuriseen kanssakäymiseen ovat olleet mittavia, minkä vuoksi myös sosiaali- ja kulttuuritieteet ovat olleet kiinnostuneita siitä mitä ihmiset tekevät internetissä. Kansainvälisesti virtuaaliantropologista tutkimusta on tehty jo 1990-luvun alusta saakka, mutta Suomessa marginaalisesti vasta 2000-luvulla. Ennakkoluulot virtuaalista kenttätyötä kohtaan saattavat olla tutkimuksen vähäisyyden syynä, minkä vuoksi artikkelissa tuodaan esille ne yhtäläisyydet ja eroavaisuudet, jotka perinteiseen ja virtuaaliseen kenttätyöskentelyyn kuuluvat. Haverinen tarkastelee aihetta virtuaalisia muistomerkkisivustoja koskevan pro gradu -työnsä sekä virtuaalietnografiaa, virtuaalisen havainnoinnin ja virtuaalisten aineistojen eettisyyttä koskevan kansainvälisen tutkimuksen pohjalta.

 15. Kielitutkinto porttina Suomeen ja astinkivenä suomen kieleen

  Minna Martikainen

  2017-10-01

  Full Text Available Artikkelissa tarkastellaan inkeriläisten paluumuuttajien käsityksiä kielitutkinnosta, joka heidän oli suoritettava saadakseen oleskeluluvan Suomeen niin sanotulla inkeriläisstatuksella. Kielitutkinto oli käytössä vuosina 2003–2016. Tarkastelun kohteena ovat myös tämän kielitutkinnon vaikutukset kielenopiskeluun. Aineistona ovat paluumuuttovalmennukseen osallistuneiden, tutkintoon valmistautuneiden henkilöiden (n = 97 vastaukset kyselyyn, jonka he tekivät ennen kielitutkinnon suorittamista. Aineistoa tarkastellaan sisällönanalyysin keinoin. Aineiston perusteella kielenoppijat tiesivät tutkinnon rakenteesta ja sen suorittamisesta tietokoneella. Suorittajat olivat hyvin tietoisia myös siitä, että tutkinnon hyväksytty suorittaminen on edellytys Suomeen muutolle. Huomiota herättävää tässä aineistossa oli tutkinnon suorittajien myönteinen suhtautuminen kielitutkintoon ja kielen opiskeluun: tutkinnon lähetessä kielen opiskelusta oli tullut kiinnostavampaa ja mieluisampaa kuin ennen. Se, mitä tutkinnosta ajatellaan, voi vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka tutkintoon valmistaudutaan ja miten tutkinnossa onnistutaan. Tämän aineiston perusteella inkeriläisopiskelijoilla oli hyvät edellytykset onnistua tutkinnossaan. *** "A high-stakes language exam: A gate to Finland, a stepping stone to Finnish" This is a study on perceptions of Ingrian students preparing for a language exam. Ingrians are ethnic Finns who have been living in Russia and Estonia for many generations. In order to immigrate to Finland on the basis of Finnish origin they had to prove Finnish language skills at the Common European Framework level A2. In this paper, I analyze how students describe the influence of the exam on how they study Finnish. The data consists of students’ questionnaire responses (n = 97. The method is content analysis. On the basis of this data it seems that the students were aware of the structure and the computer based nature of

 16. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  Full Text Available The harnessing of waterways for electrical power has caused permanent pasture losses and prevented the free movement of the reindeer herds in Finland. Many great changes occurred after construction of the two large artificial lakes of Lokka and Porttipahta (total 630 km2 in the Lappi reindeer herders association in the 1960s. The planned harnessing of the Ounasjoki river consists of 10 power plants and 2 big and 12 smaller artificial lakes (total 270 km2. The plan will have effects on the income of 1070 owners in 7 reindeer herders associations. The losses in reindeer husbandry estimated by three different methods were maximally 476, 2824 and 9900 reindeer (value of meat production 0.12 to 2.5 million FIM/year, 64 jobs and various herding buildings (value 3.9 million FIM. Two new reindeer farmes would become unusuable (0.5 million FIM and in addition hay production from seasonally flooded fields (approx. 25 000 - 30 000 FIM/year would be lost. The building of new forces in the reindeer herders association areas of Ounasjoki river would require 6.2 million FIM.Ounasjoen rakentamissuunnitelman mahdolliset vaikutukset porotalouteen.Abstract in Finnsish / Yhteenveto: Vesistojen valjastaminen såhkontuottoon on tuhonnut porolaitumia ja vaikcuttanut porojen vapaata liikkumista Suomessa. Tasta on hyvånå esimerkkinå Lokan ja Portipahdan tekoaltaiden (yhteenså 630 km2 rakentaminen Lapin paliskunnassa 1960-luvulta alkacn. Ounasjoen rakentamissuunnitelma kåsittåå 10 voimalaitosta ja 2 isoa ja 12 picnempåå tekoallasta (yhteenså 270 km2. Rakennussuunnitelma vaikuttaa 1070 poronomistajan talouteen 7 cri paliskunnassa. Kolmella eri mcnetelmallå laskien jouduttaisiin enimmillåån våhentåmåån 476, 2824 ja 9900 lukuporoa (lihantuotto 0,12-2,5 milj. mk/vuosi sekå menetettåisim 64 ympårivuotista tyopaikkaa ja kocttaisiin useita eri rakennevahinkoja (arvoltaan noin 3,9 milj. mk. Kaksi uutta porotilaa jåisi kåyttokclvottomiksi (0,5 milj. mk ja