WorldWideScience

Sample records for yadernogo poligona arkhipelag

 1. Određivanje poligona vidljivosti kao čimbenika vrednovanja nekretnina u urbanom području na osnovi vektorskog 3D modela prostora

  Hrvoje Tomić

  2010-06-01

  Full Text Available Učinkovito upravljanje prostornim resursima jedan je od glavnih čimbenika zdravoga gospodarskog rasta regije. Tehnološki napredak omogućava integraciju atributa vezanih uz prostor, stvarajući prostornu informacijsku podršku koja može servisirati sve kompleksnije društvene zajednice. Važna je komponenta tih sustava masovno vrednovanje nekretnina, posebice u urbanim područjima. U radu je, nakon objašnjenja modeliranja podataka te pohrane 3D modela prostora testnog područja u prostornu bazu podataka, opisan postupak računanja vidljivosti kao čimbenika vrednovanja nekretnina na području dijela grada Zagreba. Vidljivost je u radu predstavljena poligonom vidljivosti, dvodimenzionalnim geometrijskim likom, dobivenim presijecanjem neprekinute granice vidljivosti u svim smjerovima iz težišta objekta, uzimajući u obzir presjek horizontalne vizure i prepreka. Svakoj pojedinoj građevini na cijelom testnom području pridružen je pripadajući poligon vidljivosti, a pretpostavlja se kako je površinu tog poligona moguće korelirati s pozitivnim, odnosno negativnim utjecajem na vrijednost nekretnine. Obavljena su mjerenja brzine izvođenja funkcije računanja vidljivosti u testnom sustavu.

 2. Problem optimalnih kartografskih projekcija : Problem of the optimal cartographic projections

  Krešimir Frankić

  2014-12-01

  Full Text Available Kartografske projekcije primjenjuju se za grafičko prikazivanje teritorija u sitnom mjerilu. Pravilnim izborom projekcije smanjuju se deformacije prikazanog teritorija, koji je omeđen graničnom linijom. U većini slučajeva ta granična linija nije neka matematički definirana krivulja, koja se najlakše prikazuje u obliku zatvorenog poligona. Optimalne kartografske projekcije, slijedeći neki definirani kriterij, trebale bi utvrditi konstante projekcije s najmanjim mogućim deformacijama. Airy-Kavrajski kriterij vodi direktno do optimizacije Euklidske norme, a to znači do metode najmanjih kvadrata. Brzi moderni kompjutori omogućuju jednostavnu optimizaciju bilo koje analitički definirane projekcije za teritorije čija granica se aproksimira konačnim nizom individualnih točaka. : Cartographic projections are basis for the graphical representation of various territories in small scale mapping. Proper selection of projection reduces the deformation of the presented territory, which is bounded by a boundary line. In most cases, this border line is not a mathematically defined curve, which is most easily displayed in the form of a closed polygon. The optimal cartographic projections based on a selected criterion of quality are those whose constants lead to the smallest value of the criterion. In the presented work it is recommended to use Airy-Kavrajski criterion whose minimization is actually minimization of the second Euclidean norm. The solution of optimal projections of various classes is reduced to the method of least squares. Fast modern computers enable the optimization of an arbitrary territory by evaluating the selected criterion in a finite number of points.