WorldWideScience

Sample records for wymagania dotyczace organizacji

 1. Requirements concerning radiosterilization process organization; Wymagania dotyczace organizacji procesu sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Administrative procedure connecting for licensing new materials or consumer products appropriated to radiosterilization have been performed and explained. Also the organization of irradiation process for attaining the proper result have been described in detail. 4 refs, 1 tab.

 2. International regulations concerning radiosterilization; Aktualne przepisy miedzynarodowe dotyczace sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  European norms (EN 552) and international regulations (ISO 11137) concerning commercial radiosterilization have been described. Licensing of irradiation installation as well as sterilization procedure requirements, and routine control have been discussed in detail. 3 refs.

 3. Myślenie strategiczne o pracowniku - możliwość czy potrzeba wspóczesnej organizacji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Pluta

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The article concerns the contemporary approach to employees in organizations, and the research question is whether strategic thinking about employees is a possibility or necessity of the contemporary organization.Methodology: Literature research was the basis for the deliberations and proposals, which were analyzed using several empirical studies conducted by Polish and international research centers.Results: The presented discussion suggests that contemporary organizations should think strategically about their employees if they want to succeed. But this approach cannot be limited only to investing in employee competencies, but should also take into consideration building a working environment that ensures the success of both the organization and the worker.Originality: The article suggests the necessity of a strategic approach regarding employees in the contemporary business world. At the same time it indicates that organizations cannot treat employees only with the organizational profits in mind. In strategic thinking about employees there must also be room for other benefits, such as the success of an employee.

 4. The basic roles of manager in business organization Podstawowe role menedżera w organizacji gospodarczej

  OpenAIRE

  Katarzyna Cieślińska

  2007-01-01

  The subject of the study is the presentation and analysis of manager’s role as the key person in the business organization. Beginning with defining the term “manager”, the author present the particular typologies of managerial roles, that takes into consideration different criteria. In the paper points out the conditions of managerial roles and probably the most important the leader’s role.

 5. Motywowanie do zaangażowania w organizacji oraz życie społeczne i rodzinne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Rudawska

  2011-02-01

  Full Text Available The employee engagement is nowadays one of the determinants of the efficient functioning of the organizations. In the paper author undertakes issues of the employee engagement significance for organizations. However, engagement is threaten wider as author took into account issues connected with social and family life engagement. Basing on the empirical research the propositions of motivating to engagement in those three areas (organization, society and family life were proposed as well asrelations between them were indicated.

 6. The basic roles of manager in business organization Podstawowe role menedżera w organizacji gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Cieślińska

  2007-12-01

  Full Text Available The subject of the study is the presentation and analysis of manager’s role as the key person in the business organization. Beginning with defining the term “manager”, the author present the particular typologies of managerial roles, that takes into consideration different criteria. In the paper points out the conditions of managerial roles and probably the most important the leader’s role.

 7. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotowrową oceniana kwestionariuszem Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Nowotworów QLQ-C30

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Kuręda

  2015-06-01

  Full Text Available Wstęp:Temat nowotworu w opinii publicznej wciąż jest powodem niepokoju i strachu. W sytuacji, gdy rozwój choroby nowotworowej jest na etapie, w którym wsparcie i opieka bliskich w warunkach domowych są niewystarczające dla chorego, istnieje możliwość zapewnienia opieki i terapii pacjentowi na oddziale medycyny paliatywnej. Badania prowadzone nad jakością życia w opiece paliatywnej wpływają na prawidłowy przebieg leczenia chorego i warunkują prawidłową opiekę medyczną. Cel pracy:Ocena stanu fizycznego, psychicznego i duchowego pacjentów przed przyjęciem na oddział oraz w pierwszym tygodniu pobytu na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Materiał i metody:Narzędziem badawczym był kwestionariusz European Organisation for Research and Treatment for Cancer (EORTC QLQ-C30. Badanie przeprowadzono na Oddziale Medycyny Paliatywnej Ośrodka Medycznego Samarytanin w Opolu, w okresie od listopada 2013 do stycznia 2014 r. W badaniu wzięło udział 35 pacjentów z 62 obecnych na oddziale. Mediana wieku badanych wynosiła 69 lat (min. 31, maks. 93 lata. Wyniki:W dniu przyjęcia na oddział i podczas wypełniania kwestionariusza wszyscy badani respondenci odczuwali dolegliwości bólowe oraz mieli problem ze snem, a 89% (31 odczuwało duszności. 94% (33 badanych wysoko oceniło poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Wnioski:Pacjenci wysoko ocenili poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Natomiast doświadczenie dolegliwości bólowych oraz zmęczenia pacjentów w warunkach domowych w tygodniu poprzedzającym przyjęcie na oddział skłania do kontynuowania badań chorych przebywających w tym środowisku, w celu poprawy jakości życia osób z rozpoznaniem nowotworowym pozostających w warunkach domowych.

 8. Przywództwo i autorytet w organizacji - „Siła przywództwa zależy wyłącznie od podwładnych”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kołakowska Joanna

  2016-06-01

  Full Text Available The article discusses the issues associated with the authority of superiors, leadership, personal leadership and the leader’s characteristics affecting the relations prevailing in the team and building relations in a team.

 9. Friends for our children – the role of parents in the organization of supporting the development of children with Down syndrome [Przyjaciele dla naszych dzieci – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka JĘDRZEJOWSKA

  2017-11-01

  Full Text Available https://doaj.org/publisher/metaThe article explains the inclusive education – new system solution for children with Down syndrome in kindergarten. In the following, I would like to elaborate on this in more detail. Parents of children with Down syndrome have established an agreement with the government of Wroclaw. In 2009 the director of the Education Department has introduced a new law. This is an innovation because in groups were included children with homogenous disability (it was common that children with different disabilities went to the same group. In this part I would like to answer the question: Why did parents consider inclusive education? The security of children with Down syndrome is mainly dependent on the relationships among peers with Down syndrome. Based on observation, I would like to present when these children build relationships and when they feel safe. The safety and the happy development of children is dependent mainly from the relationships between peers. On the basis of observations I show causes, conditions of building the relationships among these children.data

 10. Potrzeby kształcenia w zakresie nowych technologii

  OpenAIRE

  Marcin FELTYNOWSKI

  2009-01-01

  Artykuł ukazał się w "Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań" pod red. Mariusza E. Sokołowicza Otaczający nas świat wkroczył w erę wiedzy, która jest trzecią fazą transformacyjną organizacji, po fazach industrialnej i informacyjnej. Istotą tej kategorii w rozwoju organizacji jest dążenie do tworzenia ładu społeczno-gospodarczego przez budowanie możliwości pozyskiwania wszelkiego rodzaju wiedzy przez uczestników organizacji. Ważną rolę odgrywają powiązania między aktorami ...

 11. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Zając

  2017-09-01

  Full Text Available W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 12. Podejście oparte na ryzyku w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  OpenAIRE

  Romana Zając

  2017-01-01

  W artykule poruszono zagadnienie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do organizacji wdrażających system zarządzania jakością zgodny ISO 9001:2015. Opisano proces analizy ryzyka oraz przedstawiono przykładowy opis metodyki oceny ryzyka.

 13. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 14. Kompetencje kulinarne pracowników gospodarstw agroturystycznych

  OpenAIRE

  Kozłowska, Dorota; Ryszkowski, Wojciech; Kondracka, Kinga

  2013-01-01

  http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/publikacje/Indeks_autorow_2013_ruch-a-zdrowie.pdf Potrzeba tworzenia nowych produktów turystycznych, wymagania klientów - gości i coraz większa konkurencja stały się podstawą do projektowania nowych rozwiązań żywieniowych w agro gospodarstwach. Im smaczniejsze potrawy oferuje gospodarstwo, tym prawdopodobieństwo powrotu gościa do takiego obiektu jest większe i promocja gospodarstwa jest łatwiejsza. Sprostanie takim wymaganiom wymaga posiadania k...

 15. Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju

  OpenAIRE

  Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena

  2015-01-01

  Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - Pojęcie i istota outplacementu - Zarys historii outplacementu - Zwolnienia monitorowane w kontekście procesów derekrutacyjnych - Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji - Outplacement narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu i ekonomii społecznej - Praktyka stosowania outplacementu w Polsce - Korzyści i bariery stosowania outplacementu z perspektywy przedsiębiorstw English Abs...

 16. Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors

  OpenAIRE

  Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena

  2015-01-01

  Polish Abstract: Raport omawia następujące zagadnienia: - Pojęcie i istota outplacementu - Zarys historii outplacementu - Zwolnienia monitorowane w kontekście procesów derekrutacyjnych - Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji - Outplacement narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu i ekonomii społecznej - Praktyka stosowania outplacementu w Polsce - Korzyści i bariery stosowania outplacementu z perspektywy przedsiębiorstw English Abstract: This report discus...

 17. Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Brzyski

  2014-10-01

  Full Text Available Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej został utworzony w 1978 roku. Podstawą dla jego utworzenia i wpisania w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego były wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.06.1978 roku w sprawie organizacji i zadań komórek medycyny sądowej (Dz.U. MZiOS Nr 11, poz 28.

 18. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 19. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 20. The Reverse Task of Discrete Mechatronic Vibration Systems With Negative Stiffness and Capacitance Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Białas Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available Korzystajac z wybranych metod rozkładu funkcji charakterystycznej w postaci powolnosci zsyntezowano mechatroniczne dyskretne układy drgajace. W kazdym przypadku układ zbudowano z mechanicznego modelu dyskretnego oraz piezo aktuatora typu „stack” połaczonego z zewnetrznym obwodem elektrycznym LxRxCx. Układy zaprojektowano ze wzgledu na wymagania dynamiczne w postaci biegunów i zer. Zewnetrzny układ elektryczny moze wystepowac w róznych konfiguracjach. W pracy, po bezwymiarowych transformacjach i retransformacjach, zbadano wpływ ujemnych parametrów: sztywnosci w mechanicznym modelu zastepczym oraz pojemnosci w finalnym układzie mechatronicznym LxCx, na charakterystyki rozwazanych układów

 1. Controlling in networking organisations – the concept and assumptions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bieńkowska Agnieszka

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefi niowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego. Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

 2. Robin Heart Surgery Robotic System. Challenges in Mechanical Construction, Control System and Stuff Training Before First Clinical Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nawrat Zbigniew

  2014-03-01

  Full Text Available Pojawienie sie w ostatnich dekadach na salach operacyjnych klinik zautomatyzowanych telemanipulatorów wprowadziło nowy standard w chirurgii małoinwazyjnej dzieki poprawie precyzji działania, powtarzalnosci ruchów i procedur, zwiekszenia komfortu pracy chirurga-zdalnego operatora - bardzo istotnego przy czesto długotrwałych zabiegach. Aby osiagnac ten etap wdrozenia klinicznego, biorac pod uwage z jednej strony wciaz istniejace ograniczenia tego typu zabiegów oraz koniecznosc spełnienia bardzo rygorystycznych wymagan certyfikacji samego produktu medycznego o najwyzszym w tym przypadku stopniu inwazyjnosci konieczne jest nie tylko opracowanie samego produktu finalnego spełniajacego wymagania norm lecz równiez certyfikacja całego procesu technologicznego jego wytwarzania. Celem pracy jest przedstawienie przygotowan do badan klinicznych, po fazie testów laboratoryjnych i na zwierzetach samego systemu robota, stanowisk testowych oraz przygotowania kadry dla jego obsługi dla projektu polskiego telemanipulatora chirurgicznego RobinHeart. Przedstawiony został projekt mechaniczny, systemu sterowania oraz stanowisk trenazerów-symulatorów i wybrane elementy modyfikacji podsystemów, powstałe na bazie 12 letnich doswiadczen zespołu i analizy rozwiazan swiatowych, dla najblizszego wdrozeniu robota RobinHeart Vision, przeznaczonego do zdalnej manipulacji torem wizyjnym podczas operacji małoinwazyjnych.

 3. Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Jabłoński

  2016-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest określenie oczekiwań pracowników badanego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wpływu implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji (i w ten sposób na funkcjonowanie organizacji, w szczególności zaś na jakość informacji generowanych przez system rachunkowości zarządczej. Dla realizacji tak określonego celu badawczego przeprowadzone zostało studium przypadku z wykorzystaniem kwestionariusza standaryzowanego ankiety w przedsiębiorstwie wdrażającym system ERP. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że pracownicy badanej organizacji wykazywali pozytywne postawy w stosunku do procesu wdrożenia, a główną przesłanką implementacji tego systemu było dążenie do poprawy kontroli. Oczekiwania w stosunku do wprowadzanego systemu były wysokie i znacząco różne od starego systemu. W opinii respon- dentów zintegrowany system informatyczny miał przede wszystkim podnieść jakość ich pracy, umożliwić szybsze wykonywanie obowiązków oraz usprawnić proces decyzyjny. Największe nadzieje pokładano w poprawie szybkości pozyskania informacji oraz ich dostępności. Spodziewane zmiany odnośnie do pozostałych cech jakościowych (dokładności, wiarygodności i zrozumiałości także były znaczące. Najważniejszymi problemami, których obawiano się w związku z implementacją, były wysokie koszty oraz pracochłonność wdrożenia i późniejszego utrzymania systemu.

 4. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 5. Do fabryki! Lenin Negriego i cięcie podmiotowe (1968-1973

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Hardt

  2016-06-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment doktoratu Michaela Hardta Sztuka organizacji: źródła ontologii politycznej u Gilles'a Deleuze'a i Antonio Negriego. Autor analizuje w nim dialog, jaki Antonio Negri podejmuje z pismami Włodzimierza Lenina w okresie intensywnych walk społecznych i przekształceń składu klasowego we Włoszech w latach 1968-1973. Doszukując się w tym spotkaniu kluczowego zwrotu teoretycznego w myśli włoskiego marksisty, Hardt przekonuje, że to właśnie w tekstach rosyjskiego rewolucjonisty Negri odnalazł narzędzia pozwalające mu wyjść poza ograniczenia krytycznego marksizmu, uznającego klasę robotniczą przede wszystkim za obiekt wyzysku, przez uczynienie kwestii jej podmiotowości centralnym zagadnieniem i punktem wyjścia teorii.

 6. Psychologia resocjalizacyjna w Uniwersytecie Łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Szałański

  2010-12-01

  Full Text Available Sporadycznie problematyka wykolejenia społecznego i jego eliminacji była podejmowana w Katedrze Psychologii niemal od początku zatrudnienia na stanowisku jej kierownika profesora Stanisława Gerstmanna. Pod koniec lat 60. XX wieku pod opieką profesora swoją życiową drogę z tą subdyscypliną psychologii rozpoczy na Jan Szałański od stwierdze nia nieefektywności oddziaływań zakładu poprawczego na wychowanków w zakresie korygowania ich postaw i osobowości. Chcąc temu zaradziæ podjął udaną próbę opracowania i zrealizowania eksperymentalnego programu terapeutyczno-wychowawczego ukierunkowanego na przekształce nie wadliwych postaw i zaburzeń osobowości nieletnich. Po upływie 20 lat przeprowadził kilkuletnie badania podłużne wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz bursy szkolnictwa zawodowego nad przeobrażeniami ich spostrzegania ludzi. W rezultacie tych dokonań uzyskał samodzielnośæ naukowo-badawczą i podjął się organizacji i przeprowadzenia działalności naukowo-badawczej i kształcenia studentów w zakresie najszerzej rozumianej psychologii resocjalizacyjnej. Dotychczasowy dorobek Zakładu Psychologii Resocjalizacyjnej obejmuje 96 opublikowanych opracowań wyników badań: anteceden ów i korelatów osobowościowych wykolejenia obyczajowego, przestępczego, profilaktyki wykolejenia społecznego, resocjalizacji i terapii uzależnień młodzieży, więźniów i personelu penitencjarnego, uczestników postępowania procesowego (sądowego, prokuratorskiego i policyjnego.

 7. Cały świat potrzebuje wstrząsu. Ruchy społeczne i polityczny kryzys w średniowiecznej Europie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvia Federici

  2016-03-01

  Full Text Available Tekst stanowi fragment rozdziału książki Silvii Federici Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, w której włoska filozofka przedstawia historię narodzin kapitalizmu od strony walk społecznych, tworzonych miedzy dwunastym a siedemnastym wiekiem organizacji autonomistycznych oraz ogromnej roli, jaką w ówczesnym oporze ogrywały kobiety. Federici, polemizując z wyznawaną także przez wielu marksistów linearną wizją historii pokazuje, że rewolucja kapitalistyczna była w istocie kontrrewolucją. Nie tylko przyniosła więcej przemocy, ucisku i realnego podporządkowania niż feudalizm, ale ściśle współdziałała z siłami starego świata w celu utrzymania społecznego i ekonomicznego status quo. Taka perspektywa pozwala Federici ukazać średniowiecze zupełnie inne niż to, które znamy z podręczników. To dlatego obraz świata, który wyłania się jej pracy wolny jest od wizji bezalternatywnej dominacji Kościoła czy od władzy feudalnej podporządkowującej sobie całość życia społecznego. W zamian Federici prezentuje epokę żywego oporu, niezliczonych ruchów społecznych i herezji oraz walk klasowych toczonych przynajmniej z taką samą intensywnością jak walki proletariatu zdwudziestego czy dziewiętnastego wieku.

 8. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  ęgla lub węgla z dodatkami: bitumin (żużel S1), czy biomasy (popiół A2, żużel S2). W polskim górnictwie podziemnym wyróżnić można kilka technologii podsadzkowych, w których do transportu materiału wykorzystywana jest woda. Tradycyjnie oraz ze względów historycznych, terminem "podsadzka hydrauliczna" określa się tę, która spełnia wymagania normy PN-93/G-11010. Do najważniejszych cech takiej podsadzki hydraulicznej zaliczyć należy wypełnienia uprzednio wydzielonej pustki poeksploatacyjnej, materiałem o jak najmniejszej ściśliwości oraz o jak największej wodoprzepuszczalności. Materiał taki, po odprowadzeniu wody ma stanowić mechaniczna podporę stropu, a proces podsadzania jest ściśle powiązany z procesem eksploatacji, jako sposób likwidacji zrobów. Najczęściej stosowanymi materiałami są piasek podsadzkowy oraz odpady górnicze lub hutnicze (Lisowski, 1997). Od ponad dwudziestu lat, w polskim górnictwie węgla kamiennego obecna jest również inna technologia podsadzkowa, w której do transportu materiałów wykorzystywana jest woda. W tym przypadku części stałe to materiały drobnoziarniste, najczęściej popioły różnych typów, które po wymieszaniu z wodą tworzą zawiesinę (stąd termin "zawiesiny popiołowo-wodne"). Polska norma PN-G-11011:1998 wyróżnia dwie odmiany takich zawiesin i definiuje je, jako "podsadzkę zestalaną" oraz "mieszaninę do doszczelniania zrobów". Podstawową ideą przyświecającą stosowaniu zawiesin drobnoziarnistych w technologiach górniczych była początkowo troska o zagospodarowaniu odpadów energetycznych, a następnie górniczych (Mazurkiewicz i in., 1998; Piotrowski i in., 2006; Piotrowski, 2010; Plewa i Mysłek, 2000; Plewa i Sobota, 2002). Obecnie technologia zawiesinowa na stałe zagościła w kopalniach węgla kamiennego stając się m.in. nieodzownym środkiem profilaktyki pożarowej i metanowej (Dziurzyński i Pomykała, 2006; Palarski, 2004; Pomykała, 2006). W artykule

 9. WARUNKI PRACY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYKONANYCH W SYSTEMIE ŚCIANY WENTYLOWANEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika KNERA

  Full Text Available Najnowsze wymagania dotyczące budynków nisko i niemal zero energetycznych wymagają zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach budynku lub jego najbliższego otoczenia. Przedmiotem pracy jest analiza warunków pracy paneli fotowoltaicznych zamontowanych w systemie fasady wentylowanej. Przeanalizowano dwie fasady fotowoltaiczne, wschodnią i zachodnią, które zostały wkomponowane w elewację budynku znajdującego się w środowisku miejskim. Badane fasady stanowią zewnętrzną warstwę ścian eksperymentalnych zaprojektowanych dla budynków zero energetycznych. Obie ściany zostały zbudowane w ramach polsko-niemieckiego projektu GPEE na temat efektywności energetycznej budynków. Analiza została przeprowadzona dla danych pomiarowych uzyskanych z mierników prądu stałego, czujników temperatury umieszczonych na panelach i stacji meteorologicznej, w której rejestrowano między innymi temperaturę powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz promieniowanie słoneczne docierające zarówno na powierzchnię poziomą jak i pionową, wschodnią i zachodnią. Badania przeprowadzono dla wybranego tygodnia w maju, który charakteryzował się wysokim natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza utrzymującą się na poziomie około 20°C. Analizując otrzymane dane zaobserwowano, że działanie promieniowania bezpośredniego przy bezchmurnym nieboskłonie wpływa na wzrost temperatury paneli do ponad 60°C przy temperaturze powietrza nieprzekraczającej 20°C. Przy tak wysokiej temperaturze produktywność fasady fotowoltaicznej znacznie spada. Najwyższą moc chwilową zaobserwowano w pierwszej fazie operowania słońca na daną fasadę, przy wysokim natężeniu promieniowania i umiarkowanej temperaturze paneli fotowoltaicznych.

 10.  Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Dyląg

  2014-04-01

  Full Text Available  W ostatnich latach na znaczeniu zyskały kwestie związane z wpływem działalności jednostek na środo-wisko naturalne oraz społeczność lokalną. Coraz częściej podkreśla się istotność oraz efektywność inte-gracji podstawowej strategii biznesowej przedsiębiorstw ze strategią zrównoważonego rozwoju. W ślad za trendem charakteryzującym się szerszym podejściem do wykonywanej działalności, obejmującym nie tylko perspektywę biznesową (ekonomiczną, ale i perspektywę środowiskową oraz społeczną, zmianom ulega również sposób raportowania jednostek. Wiele międzynarodowych organizacji podejmuje próby opracowania standardów i wytycznych sporządzania raportów zawierających informacje środowiskowe oraz społeczne, kładąc nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości, weryfikowalności oraz porówny-walności prezentowanych danych. Model sprawozdawczości przedsiębiorstw rozwija się w kierunku raportów zintegrowanych, w których oprócz informacji finansowych coraz większą rolę odgrywają in-formacje o charakterze niefinansowym. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie praktyki raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będącej jedną z koncepcji wspierających realizację przez jednostki strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach założonego celu artykułu doko-nano analizy literatury przedmiotu, dokumentów zawierających zalecenia i wytyczne dotyczące raporto-wania środowiskowego i społecznego oraz analizy wybranych badań i raportów na temat praktyki rapor-towania społecznej odpowiedzialności.

 11. Polityka rachunkowości polskich fundacjiw świetle badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kamińska-Stańczak

  2010-04-01

  Full Text Available Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości. W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności. Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji i przetwarzania danych (42% fundacji. Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji. Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.

 12.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego ............................................................................... 5 Mieczysław Dobija – Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa – Accounting as part of an economic activity measurement system ............... 7 Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych – Reporting on social and environmental issues .............................................. 23 Jacek Gad – Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego – Statement of comprehensive income as a source of information on capital income and expenses – experience of Polish and German capital markets...... 47 Piotr Luty – Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej – Assessment of financial position of merging companies based on selected provinces of Western Poland ............................................................................ 69 Irena Sobańska – Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce – The importance of Professor Elżbieta Burzym’s contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland ........................ 83 Arleta Szadziewska – Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – Accounting as a source of information for CSR strategy ............................. 95 Halina Waniak-Michalak – Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce – Information on volunteer labour in reports of public benefit organizations in Poland ............................................................................................................ 125

 13. Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Jabłoński

  2016-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest określenie oczekiwań pracowników badanego przedsiębiorstwa w odniesieniu do wpływu implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji (i w ten sposób na funkcjonowanieorganizacji, w szczególności zaś na jakość informacji generowanych przez system rachunkowości zarządczej. Dla realizacji tak określonego celu badawczego przeprowadzone zostało studium przypadku z wykorzystaniem kwestionariusza standaryzowanego ankiety w przedsiębiorstwie wdrażającym system ERP. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że pracownicy badanej organizacji wykazywali pozytywne postawy w stosunku do procesu wdrożenia, a główną przesłanką implementacji tego systemu było dążenie do poprawy kontroli. Oczekiwaniaw stosunku do wprowadzanego systemu były wysokie i znacząco różne od starego systemu. W opinii respon-dentów zintegrowany system informatyczny miał przede wszystkim podnieść jakość ich pracy, umożliwić szybsze wykonywanie obowiązków oraz usprawnić proces decyzyjny. Największe nadzieje pokładano w poprawieszybkości pozyskania informacji oraz ich dostępności. Spodziewane zmiany odnośnie do pozostałych cech jakościowych (dokładności, wiarygodności i zrozumiałości także były znaczące. Najważniejszymi problemami,których obawiano się w związku z implementacją, były wysokie koszty oraz pracochłonność wdrożenia i późniejszego utrzymania systemu.

 14.  Profesor Zbigniew Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kuzior

  2014-07-01

  Full Text Available  Profesor Zbigniew Messner urodził się w 1929 r. w Stryju. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE w Katowicach. Będąc studentem studiów pierwszego stop-nia, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Rachunkowości WSE w Katowicach. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. Na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej w 1969 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach nadała dr. Z. Messnerowi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego Zbigniew Messner uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego – w 1977 r. Treści zawarte w Jego pracy doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej wniosły istotny wkład w rozwój rachunku kosztów. Profe-sor Zbigniew Messner jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachun-ku kosztów, rachunkowości finansowej, wykorzystania informatyki na potrzeby rachunkowości. W istotny sposób przyczynił się On także do kształcenia i rozwoju kadry naukowej. Wkładał wiele wy-siłku w działania mające zapewnić w skali krajowej wysoką pozycję Katedry Rachunkowości Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą kierował do 2008 r. Oprócz kierowania Katedrą, Profesor Z. Messner pełnił również inne funkcje w macierzystej uczelni, w tym najwyższą – funkcję Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczył w działalności uznanych organizacji środowiskowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w nich zaszczytne funkcje.

 15. Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Pempera

  2010-01-01

  Full Text Available Przed 20 laty (w 1989 roku Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymała w darze od polskiego emigranta z Argentyny Stanisława Lis-Kozłowskiego (1907-1995 kolekcję złożoną z poloników argentyńskich, materiałów źródłowych związanych z działalnością Polonii argentyńskiej, książek argentyńskich i Argentyny dotyczących oraz dzieł z historii Ameryki Łacińskiej. Darczyńca gromadził tę kolekcję ponad 40 lat – od 1948 roku, gdy wyemigrował do Argentyny. Stanisław Lis-Kozłowski był inżynierem chemikiem i wybitnie zasłużonym wojskowym, oficerem Armii Krajowej (odznaczony najwyższymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi i francuskimi: 24 ordery, 16 odznaczeń, był ministrem pełnomocnym Rządu Polskiego na Wychodźstwie (w Paragwaju w latach 1974-1980, działaczem stowarzyszeń polonijnych, popularyzatorem polskiej kultury, nauki i historii (ponad 200 pozycji bibliograficznych, heraldykiem, słowianofilem, członkiem wielu międzynarodowych organizacji historycznych, kulturalnych i heraldycznych. W artykule omówiono ciekawsze dzieła z czterech grup materiałów tej różnorodnej kolekcji. Wśród poloników wyróżnia się grupa 28 tytułów czasopism emigracyjnych (w tym 3 tytuły w miarę kompletne: „Głos Polski”, „Nasza Sprawa” i Kurier Polski”, ponad 100 książek wydanych w Argentynie po polsku lub hiszpańsku (literatura polska, biografie Polaków, rozprawy historyczne, publicystyka polityczno-społeczna, wycinki z prasy argentyńskiej dotyczące Polski z lat 1955-1991. Kolekcja jest dostępna na miejscu w czytelni, stan zachowania w przewadze dobry, część dzieł ma opisy w katalogu komputerowym Biblioteki (od odszukania przez indeks sygnatur od sygnatury 150.000 z literą „L” na końcu, część dzieł w katalogu kartkowym (alfabetycznym i systematycznym, a pozostałe wpisane są do inwentarza.

 16. On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South-Eastern Albania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Максим [Maxim] Макарцев [Makartsev

  2015-09-01

  Full Text Available On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South Eastern Albania In the article I consider official texts in Slavic dialects in Albania. Three texts are taken as examples: “An Internal Handbook for Organising the Work of a Regional Committee at a District/Prefecture Level of MAEI [Macedonian Alliance for European Integration]” (2009, a letter written by the villagers of Boboshtica to the Bulgarian Exarch (1873, and The “Charter of the Society of Kaynas” (2006. They make use of language in its symbolic function – the way these texts are written is almost as important as what exactly is written. These texts have been created to showcase the language and to underline its uniqueness against the background of another language or idiom, or, to put it another way, to underline through the language the special status of the people that use it.   Oficjalne teksty w słowiańskich dialektach okolic Korczy w południowo-wschodniej Albanii Artykuł omawia oficjalne teksty powstałe w słowiańskich dialektach Albanii. Wybrano przykładowo trzy teksty: Wewnętrzne wytyczne w sprawie organizacji pracy komitetu MAEI na poziomie okręgu/prefektury (2009, list mieszkańców Boboszticy do bułgarskiego egzarchy (1873 i Statut towarzystwa „Kajnas” (2006. Te trzy teksty posługują się językiem w sposób symboliczny. To, w jakiej odmianie języka są napisane, jest równie ważne, jak ich treść. Teksty te powstały bądź po to, aby pokazać język i podkreślić jego unikalność na tle innego języka, lub po to, aby poprzez język podkreślić szczególny status ludzi, którzy się nim posługują.

 17. Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts

  Science.gov (United States)

  Ovodas, Donatas; Česnulevičius, Algimantas

  2014-06-01

  óżnych środowiskach, w tym m. in. wśród pilotów, kartografów oraz innych użytkowników map. Prowadzone badania miały dwa podstawowe cele: ocena informacyjnego oraz graficznego wypełnienia treścią wojskowych map żeglugi powietrznej. Wypełnienie mapy informacjami oceniono zliczając wszystkie obiekty i zjawiska znajdujące się na obszarze 25 cm² mapy. Analiza ta wykazała, że mapy dla lotów na niskich pułapach (LFC) posiada ją średnio 4-5 razy większy zasób informacji niż mapy operacyjne. Zatem dobór znaków na mapie LFC powinien być wykonywany bardzo starannie, poprzez wybór takich znaków, które mogą zmniejszyć nasycenie mapy informacjami jednocześnie ułatwiając proces ich przekazywania. Nasycenie graficzne ocenianych map lotniczych nie jest zbyt duże (5-12%) i nie wymaga ograniczenia ilości przedstawianych informacji ani generalizacji. Analiza map żeglugi powietrznej wykazała, że nie wszystkie znaki występujące na tego rodzaju mapach spełniają wymagania dotyczące stosowania znaków kartograficznych i powinny być one udoskonalone. Autorzy zaproponowali kilka nowych znaków dla wojskowych map żeglugi powietrznej - są one prostsze, odpowiadają psychofizycznym możliwościom percepcyjnym człowieka, sprzyjają szybszej komunikacji oraz zmniejszają nasycenie informacyjne map.

 18. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  Full Text Available Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktu‑ alną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie doj‑ rzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji, z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowa‑ na ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psy‑ chicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początko‑ wej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kon‑ troli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpią‑ cych na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywi‑ dualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia

 19. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Geriatric Depression Scale (GDS, Beck Depression Inventory (BDI, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR, Patient Health Questionnaire (PHQ, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zung Self-Rating Depression Scale (SDS, Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD, Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D, Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS. Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie

 20. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 1. Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nierozwiązany?”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angelika Zanki

  2014-04-01

  . Wprowadzenie do tematu - przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, danych liczbowych oraz opis sytuacji po wojnie ojczyźnianej - stało się podstawą do dyskusji na temat najbardziej kontrowersyjny, dotyczący kwestii mniejszości serbskiej. Dyskutowano zasadność wprowadzenia  dwujęzyczności (problem Vukovaru oraz cel i możliwość organizacji referendum w tej sprawie. Poruszono temat możliwych implikacji takich działań jak pobudzanie nacjonalizmu. Uwaga gości została poświęcona również mniejszościom w Chorwacji i ich statusowi. Przedyskutowano zarówno wpływ sytuacji w tym kraju na państwa regionu, jak i reakcje międzynarodowej opinii publicznej, w tym Unii Europejskiej.

 2. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 3. New gravity control in Poland - needs, the concept and the design

  Science.gov (United States)

  Krynski, Jan; Olszak, Tomasz; Barlik, Marcin; Dykowski, Przemyslaw

  2013-06-01

  grawimetrem FG5) i 169 punktów bazowych (mierzonych grawimetrem A10). Będzie ona spełniała wymagania współczesnej geodezji i geodynamiki oraz zapewniała dobre powiązanie z istniejącą osnową POGK. Znaczna liczba punktów nowej osnowy grawimetrycznej, o precyzyjnie wyznaczonej pozycji wysokości utworzy krajową zintegrowaną osnowę geodezyjną. Opracowano i przetestowano metodologie i procedury pomiarowe na punktach nowej osnowy grawimetrycznej dla obu grawimetrów absolutnych (FG5, A10) oraz technologie wyznaczania gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości na tych punktach. Określono metody zapewnienia odpowiedniego poziomu grawimetrycznego osnowy poprzez udział grawimetrów FG5 i A10 w międzynarodowej (ICAG) i europejskiej (ECAG), a także lokalnych kampaniach porównawczych grawimetrów absolutnych podkreślając jednocześnie rolę metrologii w projekcie. Integralnymi częściami projektu są zamierzenia przeliczenia archiwalnych danych grawimetrycznych wykorzystywanych przy tworzeniu POGK i ich przetransformowania do nowego systemu (jako sieć 2 rzędu) oraz zdefiniowania nowego systemu grawimetrycznego jako systemu "zero-tide". Przeprowadzono również dyskusję zmienności sezonowej przyspieszenia siły ciężkości wskazując, że przy wyznaczaniu przyspieszenia siły ciężkości na punktach nowoczesnej osnowy grawimetrycznej wpływ zmian środowiskowych nie może być traktowany jako w pełni zaniedbywalny.

 4. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Science.gov (United States)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012