WorldWideScience

Sample records for wykrywania raka piersi

 1. Wybrane zachowania zdrowotne oraz czynniki ryzyka raka piersi w grupie pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego = Selected health behaviours and risk factors of breast cancer in nurses group from Lublin and Subcarpathian provinces

  OpenAIRE

  Smoleń, Ewa; Dobrowolska, Beata

  2016-01-01

  Smoleń Ewa, Dobrowolska Beata. Wybrane zachowania zdrowotne oraz czynniki ryzyka raka piersi w grupie pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego = Selected health behaviours and risk factors of breast cancer in nurses group from Lublin and Subcarpathian provinces. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):346-358. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57969 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3697       ...

 2. Roślinne homologi genów związanych z dziedziczną predyspozycją do raka piersi i jajnika.

  OpenAIRE

  Domagalski, Krzysztof; Tretyn, Andrzej

  2011-01-01

  Zaburzenia mechanizmów odpowiedzi i naprawy uszkodzeń DNA powodują wzrost niestabilności genomu i predysponują do nowotworów. Krytyczną rolę w utrzymaniu stabilności genomu odgrywają geny TP53 i BRCA1/2, których mutacje germinalne predysponują do nowotworów piersi i jajnika. Białka BRCA1/2 są znanymi czynnikami podatności na nowotwory piersi, które biorą udział w utrzymanie stabilności genomu poprzez zaangażowanie w procesy naprawy dwuniciowych pęknięć DNA na drodze rekombinacji homologicznej...

 3. Zastosowanie hormonoterapii w ginekologii onkologicznej i terapii raka piersi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olaf Lindert

  2010-04-01

  Full Text Available This article presents a review of new literature regarding hormonal therapy of female reproductive systemtumours. Hormonal treatment in gynaecological oncology has to retard the course of neoplastic disease and decreasethe intensity of its symptoms in patients with hormonally dependent breast cancer, endometrial canceror ovarian cancer. Drugs belonging to different pharmacological groups are used in hormonal therapy in oncologicalgynaecology. Hormone therapy is established as an important method of therapy or support for oncologicaltreatment. The physician dealing with therapy of neoplastic diseases has to remember about the advantagesand risks of such treatment, and every case should be considered individually.

 4. Korzyści karmienia piersią dla matki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Gibas-Dorna

  2012-12-01

  Full Text Available Powszechnie wiadomo, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka oraz jego rozwój intelek‑ tualny. światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO zaleca rozpoczęcie karmienia piersią od pierwszej godziny po porodzie i jego kontynuację przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w miarę urozmaicania diety dziecka rekomenduje utrzymanie tego sposobu żywienia mniej więcej do 2. roku życia, traktując mleko matki jako najlepszy jakościowo pokarm uzupełniający. Coraz częściej podkreśla się protek‑ cyjną rolę karmienia naturalnego w rozwoju różnych chorób u matek oraz potencjalne skutki unikania prze‑ dłużonej laktacji. Wydaje się, że korzyści dla matki mają charakter wczesny (podczas połogu oraz długofa‑ lowy. Tuż po porodzie karmienie piersią przyspiesza obkurczanie macicy, zapobiega nadmiernej utracie krwi, chroni przed niedokrwistością z niedoboru żelaza, przeciwdziała wystąpieniu depresji poporodowej, umacnia więź matka – dziecko oraz poprawia zaburzoną w tym okresie jakość snu. Korzyści długofalowe wiążą się z obniżeniem ryzyka wystąpienia niektórych chorób nowotworowych (rak sutka, rak endometrium, rak jajni‑ ka, chorób sercowo‑naczyniowych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzeń metabo‑ licznych (cukrzyca, nietolerancja glukozy, otyłość, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, reumatoidalnego zapa‑ lenia stawów czy osteoporozy. Przedłużenie okresu laktacji i karmienia piersią ma również wymierną korzyść ekonomiczną i stanowi darmową naturalną antykoncepcję. Poniższa praca podsumowuje aktualny stan wie‑ dzy na temat wpływu karmienia piersią na zdrowie matek karmiących.

 5. Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering

  African Journals Online (AJOL)

  2 Jan 2010 ... about the decline of the West and the resuscitation of the dark gods, however, is the poet's obsessional, almost personal accent that tears through the objec- tive correlative of scene embodying emotion and insists on a form of dialogue with self. Heywood (2005: 49) sê: “In Raka (1940) (sic!) N. P. van Wyk ...

 6. Leczenie wybranych miejscowych objawów reakcji popromiennej po uzupełniającej radioterapii miejscowo zaawansowanego raka piersi – wskazówki praktyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Fijuth

  2011-04-01

  Full Text Available Breast cancer is the most common type of malignancy among women in the Polish population. A majorityof breast cancer patients require radiotherapy and some of them suffer from radiation-related toxicity. Thesymptoms of radiotherapy toxicity manifest as acute injuries during the initial 3 months after treatment andlate toxicities that occur after 6 months following radiotherapy. Local toxicity due to breast cancer irradiationmostly develops in the form of light skin injury, fibrosis and adiponecrosis, and sporadically as telangiectasiaor bleeding ulcer. Adiponecrosis may imitate malignancy and may necessitate further diagnostic procedures.The article presents factors which play significant roles in inducing radiation toxicity due to breast cancerradiotherapy. The paper also outlines practical tips how non-oncologists can prevent and cope with radiationinducedtoxicities occurring on skin and breast fat tissue in patients undergoing radiotherapy of that region.Diagnostic tools most useful in differentiating adiponecrosis from a malignant process are also enumerated anddiscussed in depth. The issue of the importance of a multispecialist team – one including surgeons, oncologistsand physiotherapists – in coping with radiotherapy-induced toxicities is also discussed.

 7. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 8. Pojavnost HPV infekcije u Koprivničko-križevačkoj županiji i uloga Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

  OpenAIRE

  Matota, Marina; Puharić, Zrinka; Salaj, Tamara; Žulec, Mirna

  2016-01-01

  HPV infekcije jesu infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima, a najčešće se prenose spolnim kontaktom. U većini slučajeva riječ je o latentnoj infekciji, dok se kod manjeg broja zaraženih pojavljuju određeni simptomi. Do danas je otkriveno više od 100 tipova HPV-a, a samo tipovi visokog rizika (najčešće tip 16 i 18) dovode do razvoja raka vrata maternice. Za primarnu prevenciju primjenjuju se cjepiva, a za sekundarnu sudjelovanje žena u programima probira i edukacija o odgovornom spolnom...

 9. Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka maternice Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva [Clinical recommendations for diagnosing, treatment and monitoring of patients with endometrial cancer -- Croatian Oncology Society and Croatian Society for Gynecology and Obstetrics as Croatian Medical Association units and Croatian Society of Gynecological Oncology

  OpenAIRE

  Karnjuš-Begonja, Ružica; Vrdoljak, Eduard; Ćorušić, Ante; Haller, Herman; Boraska Jelavić, Tihana; Matković, Višnja; Strinić, Tomislav; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Kukura, Vlastimir; Ban, Marija; Štern Padovan, Ranka; Lide Škalec, Suzana; Belaj, Nenad; Puljiz, Mario

  2013-01-01

  Rak trupa maternice javlja se u većini slučajeva u poslijemenopauzalnih žena, a najčešće se očituje ginekološkim krvarenjem. Nakon raka jajnika i vrata maternice treći je uzrok smrti žena od raka spolnog sustava. Dijagnoza se postavlja patohistološkim pregledom kiretmana ili bioptata, a definitivni stadij bolesti utvrđuje se analizom uzoraka dobivenih histerektomijom i obostranom salpingoovariektomijom sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom. U tekstu koji slijedi sadržane su kliničke...

 10. Znaczenie mechanizmu naprawy DNA błędnie sparowanych zasad azotowych (MMR w raku piersi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Romanowicz

  2010-04-01

  Full Text Available Background: Microsatellite instability (MSI is due to defective DNA mismatch repair. Defects in DNA mismatch-repair (MMR genes lead to replication errors revealed as instability in microsatellite markers. Studieshave shown that breast cancer may be associated with mutations in mismatch repair genes, such as MSH2,MSH3, MSH4, MSH6, MLH1, MLH3, PMS1 and MUTYH. Aim: Results from studies that assayed MMR in sporadic breast cancer are reviewed. Conclusion: Several data suggest that microsatellite instability seems to be a risk factor for breast cancerin subjects belonging to HNPCC (hereditary non-polyposis colorectal cancer families with high incidence of thiscancer and sporadic breast cancer.

 11. Gęstość mammograficzna piersi a leczenie hormonalne w okresie pomenopauzalnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Jakiel

  2011-10-01

  Full Text Available High criteria of mammographic breast density are the risk factor of breast cancer occurrence. Numerousresearch papers report that the estrogenic-progestagenic therapy, especially in continuous schema, results innipple density increase up to 3-6%. Moreover, the literature states that the estrogenic therapy does not causethe increase of MBD. The type of gestagen used seems not to have any influence on breast density, however,estrogen dosage and the age at which the hormonal replacement therapy has been introduced, play crucial role.In most patients from the group of high risk of breast cancer and those treated because of this reason, the useof tamoxifen reduces statistically breast density. Other drugs such as raloxifene or letrozole indicate a decreaseof mammographic breast density similar to placebo.

 12. Przyczyny niepowodzeń leczenia chorych na raka trzonu macicy poddanych pooperacyjnej radioterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Spych

  2010-02-01

  Full Text Available Introduction: The treatment of choice for patients with early clinical stage uterine cancer is surgical intervention.In complementary treatment in standard use is radiotherapy (teletherapy and brachytherapy. In case of onset of disease recurrence, salvage treatment frequently proves ineffective, which is connected with a highpercent of deaths in this group of patients. The aim was to evaluate the causes of treatment failure in patients with endometrial cancer treated withpostoperative radiotherapy. Material and methods: Twenty-eight patients aged between 49 and 84 years were enrolled in the study,in whom for the period from 2002 until 2004 postoperative radiotherapy was applied, and in whom during theperiod of five years after treatment termination disease recurrence was observed. Results: In the analyzed group of patients the 2- and 4-year disease-free survival (DFS was 41% and 11%respectively. The 2- and 5-year overall survival (OS was 67% and 13%. Locoregional failures occurred in 5 (17.7%patients. Distant metastases were detected in 15 (63.6% patients. In 8 (28.6% patients, distant metastases occurredsimultaneously with local relapse. Neither of the treatment methods after disease recurrence significantlyextended the survival of patients (p = 0.82. Patients’ age was the sole prognostic factor which has a statisticallysignificant impact on DFS. On the other hand an adverse affect on overall survival was demonstrated for thevariable of the time of disease recurrence. In the group of patients in whom the recurrence was demonstratedearlier than 6 months after treatment termination the OS was significantly shorter (p = 0.001. Conclusions: Distant metastases are the main cause of failures of patients’ treatment for endometrioidendometrial cancer. Neither of the treatment methods after disease recurrence significantly extended the survivalof patients. Shorter time to disease recurrence is a negative prognostic factor with reference to overallsurvival.

 13. Late results of treatment of branchiogenic carcinoma; Odlegle wyniki leczenia chorych na raka torbieli bocznej szyi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czech, I.; Jassem, J.; Lewandowski, D.; Kowalska, B. [Akademia Medyczna, Gdansk (Poland)

  1994-12-31

  Malignant transformation of branchiogenic cysts are very rare. In the least 32 years there have been 23 cases of intracystic carcinomas in our material. Clinical data and methods of treatment have been presented. Late results of treatment demonstrate that irrespective of the progress in management the prognosis is poor. (author)

 14. SCC antigen in patients with carcinoma of the larynx; Antygen SCC u chorych na raka krtani

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lachowicz, M.; Hassmann-Poznanska, E. [Akademia Medyczna, Bialystok (Poland)

  1994-12-31

  Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC Ag) was measured in 71 succeeding patients at age 39-80 sufferings from cancer of the larynx. Samples were taken before and after treatment (surgery and/or radiotherapy - {sup 60}Co) and every 3 months during follow up. In control group the mean SCC Ag level was 1.0 ng/ml. The SCC Ag levels more than 2.0 ng/ml were considered as abnormal. At diagnosis the sensitivity of the marker was 17%. Most patients (63.4%) had lower levels of SCC Ag after treatment. Recurrence of cancer was associated with elevation of SCC levels in 81.3% of the 16 patients. An increase in SCC Ag was 3-10 months before clinical recurrence. The marker is of no prognostic value at the time of diagnosis, but is useful in follow-up as an early sign of recurrence. (author) 5 refs, 1 tab

 15. Treatment of local and nodal recurrences in carcinoma of the larynx; Leczenie nowotworow miejscowych i wezlowych raka krtani

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kowalska, B.; Bulinska, H.; Debniak, E. [Akademia Medyczna, Gdansk (Poland)

  1994-12-31

  Methods of treatment in 93 cases of post surgery recurrences of laryngeal carcinoma have been presented. Treatment prospects and results in 80 patients with local and/or nodal recurrence have been discussed. Among those patients, 12 (15%) displayed a long-term survival rate with no symptoms. (author)

 16. The preepiglottic space in relation to spread of carcinoma of the larynx; Szerzenie sie raka krtani a przestrzen przednaglosniowa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osuch-Wojcikiewicz, E.; Skarzynski, H.; Janczewski, G.; Zawadowski, J. [Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  The preepiglottic space significance in relation to spread of carcinoma of the larynx was discussed. Controversy surrounds the status of the preepiglottic space in the two TNM classifications. The authors suggest that preepiglottic space invasion should be assigned a T4 grading. (author) 5 refs, 1 fig

 17. Ocena wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych u kobiet chorych na raka jajnika w okresie 5-letniej obserwacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesława Bednarek

  2011-04-01

  Full Text Available Introduction: Ovarian cancer is a neoplasm characterised by considerable mortality. The aim of numerousstudies which have been conducted is to determine the impact of clinical and biochemical parameters onovarian cancer prognosis, survival and treatment. Serum CA 125 is mainly used to monitor treatment, detectrecurrence and predict response to chemotherapy. Increased epidermal growth factor receptor (EGFR cancertissue expression facilitates cell proliferation, apoptosis inhibition and increase of angiogenesis. Material and methods: A group of 74 patients treated with surgery and chemotherapy due to ovarian cancerwere included in the study. The analysis of clinical parameters (age, tumour histology and grading, clinical stage according to FIGO, type of surgery as well as CA 125 concentration and EGFR cancer tissue expression in relationto 5-year survival rates was performed. Results: 5-year survival rates were significantly related to: histological grading, clinical FIGO stage, theextent of primary surgery and cancer recurrence. The best predictors of increased survival rates in ovariancancer patients were: high histological grade, low clinical FIGO stage, optimal debulking and no recurrence.Statistical multivariate analysis did not demonstrate the influence of EGFR on 5-year survival rate in ovariancancer patients. However, the considerable and unequivocal impact of the last result of CA 125 concentration,the extent of surgical treatment, histological diagnosis and clinical FIGO stage, in relation to 5-year survival rate,was demonstrated. Conclusion: The results suggest a considerable and significant impact of CA 125 concentration, histologicaldiagnosis, clinical FIGO stage, and optimal debulking, on the 5-year survival rates of patients with ovarian cancer.

 18. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 19. Surgical treatment of laryngeal cancer after unsuccesfull radical radiotherapy and combined therapy; Leczenie pooperacyjne niepowodzen radykalnej radioterapii oraz wznow po skojarzonym leczeniu raka krtani

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szuber, K.; Wewiorska, T.; Rymarz, A.; Pogorzelski, A. [Szpital Wojskowy Nr 1, Rzeszow (Poland)

  1994-12-31

  In the years 1974-1992 a group of 471 patients was operated for the laryngeal cancer in ENT Department in Rzeszow. In this group, 66 patients were operated on as the result of unsuccessful primary radiotherapy. The c, r, p TNM classification of these group and 3, 5 and 10 years survival which was 48, 36 and 23 percent respectively are presented. The other group is 10 patients operated for the reason of unsuccesfull combined therapy (surgery + radiotherapy). In this group two patients during 3 years, and next one during 5 months are without evidence of disease from the last operation. (author) 5 refs, 1 fig

 20. Simultaneous double-side Crile operation in larynx cancer; Jednoczasowa obustronna operacja wedlug Crile`a u chorych na raka krtani

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szmeja, Z.; Kruk-Zagajewska, A.; Wozniak, S. [Klinika Otolaryngologii, Katedra Chorob Ucha, Nosa, Gardla i Krtani, Akademia Medyczna, Poznan (Poland)

  1994-12-31

  Radical operation of lymphatic system of the neck (Crile`a operation) is a classic operation in the treatment of metastases of head and neck cancer. Bilateral Crile`a operation is indicated only in cases of bilateral metastases which in filtrate the jugular vein. According to new statistics the mortality rate around the operation time does not exceed 2,4%, that is why this operation is justified. Between 1978 and 1992 in the Clinic of Otolaryngology of the Medical Academy 8 patients underwent a simultaneous bilateral Crile`a operation due to large metastases to lymphatic system of the neck (N{sub 3}). The result of the simultaneous resection of both jugular veins was swelling and cyanosis of the face, the increase of blood pressure and others. They were of temporary character and did not cause any brain complications. (author)

 1. The treatment of the skin cancer with regard to the surgical methods of reconstruction; Leczenie raka skory z uwzglednieniem chirurgicznych metod rekonstrukcyjnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fruba, J.; Osuch-Wojcikiewicz, E.; Zawadzka, R. [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  During 1985-1992 126 patients with malignant neoplasms localized on the head skin were treated. Basal cell carcinoma was diagnosed in 68%, spinocellular carcinoma in 32 %. In dependence of the degree advancement of the carcinoma and its localization various methods treatment were applied. In the publication various methods of reconstruction were presented too. (author)

 2. Papillomavirus infection and prognosis in patients with cervical cancer treated with irradiation; Zakazenie wirusem Papilloma a rokowanie u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szostek, S.; Klimek, M.; Urbanski, K.; Pudelek, J.; Kojs, Z.; Karolewski, K.; Jakubowicz, J.; Zgorniak-Nowosielska, I. [Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)]|[Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The frequency of HPV infections in the group of 39 patients with cervical cancer after radiotherapy has been assessed. HPV infections were observed in 61.5% of patients, 67% of them were infected with type HPV 16/18. There were 7 patients with mixed type of infection (HPV 16/18 and 31/33/35). It was confirmed, that HPV positive patients have lower total and disease-free 3-years survival. It appears, that HPV infection may be an additional prognostic factor. (author). 10 refs, 2 figs, 1 tab.

 3. [History of pedagogy and educational sciences in the Baltic countries from 1940 to 1990. An overview] / Mare Oja

  Index Scriptorium Estoniae

  Oja, Mare, 1960-

  2014-01-01

  Arvustus: History of pedagogy and educational sciences in the Baltic countries from 1940 to 1990. An overview. Hrsg. im Auftrag der Baltic Association of Historians of Pedagogy von Vadim Rõuk und Vidimantas Raudys. Verlag RaKa. Riga 2013

 4. Results of treatment of laryngeal cancer based on 11 years material of the Babinski Regional Hospital in Wroclaw; Podsumowanie wynikow leczenia chorych na raka krtani w 11-letnim materiale Oddzialu Laryngologicznego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im J. Babinskiego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gul, E.; Rowinska, E.; Lewandowski, A.; Pres, K.; Delikat, D.; Turek, W. [Oddzial Laryngologiczny, Wojewodzki Szpital Zespolony im J. Babinskiego, Wroclaw (Poland)

  1994-12-31

  The treatment results of patients with laryngeal cancer have been presented on the ground of an 11-year material (1982-1992). In the analysis age, sex, occupation, place of living and tobacco smoking have been taken into consideration. Clinical condition has been evaluated regarding the stage of advancement and localization. the ways and results of treatment have been discussed. (author)

 5. Results of surgical treatment of laryngeal cancer patients based on material of the Lublin Clinic of Otolaryngology; Wyniki operacyjnego leczenia chorych na raka krtani w materiale Lubelskiej Kliniki Otolaryngologicznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tryka, E.; Semczuk, B. [Klinika Otolaryngologiczna, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1994-12-31

  A group of 287 laryngeal carcinoma patients was discussed, who were operationally treated over the period of. ten years (1974 - 1983). Three- and five-year-long symptomless survivals were presented taking into account: age, sex, environment, habits, development of cancer on the base of precancerous conditions, primary localization, progression of cancer in the larynx, presence of modular metastases and a degree of clinical progression. In a group of 206 patients treated only operationally there were 65% of 5-year-long symptomless survivals, in a group 61 patients treated by the combined method - 33%, and finally in a group of patients with recurrence after irradiation treated operationally there were only 25% of 5-year-long survivals. (author)

 6. The results of accelerated radiotherapy and concomitant cisplatin administration in advanced oropharyngeal cancer; Wyniki przyspieszonej radioterapii skojarzonej z podawaniem cisplatyny u chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i gardla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Szpytma, T. [Centrum Onkologii - Inst. im. M. Sklodowskiej-Curie, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The accelerated radiotherapy and concomitant infusion of cisplatin in low doses was evaluated in 15 patients with advanced squamous cell carcinoma of the oral cavity and oral part of pharynx. Clinical complete response was seen in 6 of 15 patients (40%) and 4 patients (26.6%) were alive 12 months with no evidence of disease, of all group of 15 patients 9 (60%) were alive 12 months after treatment. (author) 3 refs, 2 tabs, 1 fig

 7. Initial estimation of correlation between estrogen receptor status and histopathology, and also some selected prognostic factors in breast cancer patients; Wstepna ocena zaleznosci miedzy stezeniem receptora estrogenow a obrazem histopatologicznym oraz wybranymi wskaznikami rokowniczymi u chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cwikla, J.; Badowski, J.; Shafie, D.; Gugala, K.; Koziorowski, M. [Wojewodzki Szpital Zespolony, Olsztyn (Poland)

  1996-12-31

  The goal of this study was to assess the correlation between estrogen receptor (ER) status and histopathology findings, likewise to assess some selected prognostic factors in patients with breast cancer. The study was carried out on 126 patients with breast cancer. ER concentration was estimated by the standard biochemical assay (DCC-dextran-coated charcoal assay). The correlation between established risk factors like: lymph node status; age menopausal status and ER status were analysed.The ER yielded in 61% positive results. The mean value of ER in invasive ductal carcinoma was 43.9 fmol/mg protein and the mean value of ER in invasive lobular carcinoma 51.4 fmol/mg protein. The significant statistics negative correlation between ER status of pre-menopausal patients with ductal breast carcinoma and regional lymph nodes involvement was found. There was no difference between ER status and histological type of the cancer. No correlation was found between ER status and age of patients. (author) 32 refs, 2 figs, 2 tabs

 8. Polimorfizm hOGG1 Ser326Cys i XRCC1 Arg399Gln genów naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER u kobiet w wieku pomenopauzalnym chorych na raka endometrium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Romanowicz-Makowska

  2010-12-01

  Full Text Available Background: Single nucleotide polymorphisms in DNA base excision repair (BER system such as: hOGG1and XRCC1 genes have been extensively studied in the association with various cancers. Material and methods: In the present study hOGG1 Ser326Cys and XRCC1 Arg399Gln gene polymorphismsin endometrial cancer patients and controls were investigated. Results: There were no significant (p > 0.05 differences in the frequencies of genotypes or alleles of hOGG1genes between endometrial cancer women and controls. However, the frequency of the XRCC1 399Gln allelewas significantly greater in endometrial cancer subjects as compared with controls (p = 0.035 [OR 1.25 (95% CI1.02 to 1.55. The distributions of genotypes and alleles of the hOGG1 and XRCC1 genes were not significantlyassociated with the different grades of endometrial cancer (p > 0.05. Conclusion: This study suggested that XRCC1 Arg399Gln polymorphism may play an important role in endometrialcancer development in the Polish population.

 9. Polimorfizm hOGG1 Ser326Cys i XRCC1 Arg399Gln genów naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) u kobiet w wieku pomenopauzalnym chorych na raka endometrium

  OpenAIRE

  Hanna Romanowicz-Makowska; Beata Smolarz; Bożena Góralczyk; Kinga Mroziewicz; Ireneusz Połać; Krzysztof Szyłło; Andrzej Kulig

  2010-01-01

  Background: Single nucleotide polymorphisms in DNA base excision repair (BER) system such as: hOGG1and XRCC1 genes have been extensively studied in the association with various cancers. Material and methods: In the present study hOGG1 Ser326Cys and XRCC1 Arg399Gln gene polymorphismsin endometrial cancer patients and controls were investigated. Results: There were no significant (p > 0.05) differences in the frequencies of genotypes or alleles of hOGG1genes between endometrial cancer women and...

 10. CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSING, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER – CROATIAN ONCOLOGY SOCIETY AND CROATIAN SOCIETY FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AS CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION UNITS AND CROATIAN SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ONCOLOGY

  OpenAIRE

  Karnjuš-Begonja, Ružica; Vrdoljak, Eduard; Ćorušić, Ante; Haller, Herman; Boraska Jelavić, Tihana; Matković, Višnja; Strinić, Tomislav; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Kukura, Vlastimir; Ban, Marija; Štern Padovan, Ranka; Lide Škalec, Suzana; Belaj, Nenad; Puljiz, Mario

  2013-01-01

  Rak trupa maternice javlja se u većini slučajeva u poslijemenopauzalnih žena, a najčešće se očituje ginekološkim krvarenjem. Nakon raka jajnika i vrata maternice treći je uzrok smrti žena od raka spolnog sustava. Dijagnoza se postavlja patohistološkim pregledom kiretmana ili bioptata, a definitivni stadij bolesti utvrđuje se analizom uzoraka dobivenih histerektomijom i obostranom salpingoovariektomijom sa zdjeličnom i paraaortalnom limfadenektomijom. U tekstu koji slijedi sadržane su kliničke...

 11. Väärtliha tülikatelt pullikestelt / Endel Mets

  Index Scriptorium Estoniae

  Mets, Endel, 1930-

  2007-01-01

  Järvamaal Raka külas asuvast Dairy Trading OÜ-le kuuluvast eksporditavate pullvasikate kogumiskeskusest. Artikli autor koos firma juhtidega tutvusid Hollandi samalaadse kogumiskeskusega, külastasid kahte pullvasikate kasvatajat, noorloomadele spetsialiseerunud tapamaja Vitelcot ning valge ja roosa vasikaliha tootmisele spetsialiseerunud kontserni Pali Group

 12. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA JAJNIKA HRVATSKOGA ONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA

  OpenAIRE

  Matković, Višnja; Haller, Herman; Vrdoljak, Eduard; Ćorušić, Ante; Boraska Jelavić, Tihana; Strinić, Tomislav; Karnjuš-Begonja, Ružica; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Kukura, Vlastimir; Ban, Marija; Štern Padovan, Ranka; Matić, Mate; Lide Škalec, Suzana; Topolovec, Zlatko

  2013-01-01

  Rak jajnika i jajovoda po učestalosti je peta zloćudna bolest žena u Hrvatskoj. Histološki je rak jajnika najčešće epitelnog podrijetla, i to seroznog podtipa. Rjeđi su različiti neepitelni malignomi jajnika, a posebnu skupinu čine epitelni karcinomi niskoga zloćudnog potencijala karakterizirani neinvazivnošću, klinički indolentnim tijekom i dobrom prognozom te primarni rak potrbušnice i rak jajovoda. Klinički su ovi zloćudni tumori u ranim stadijima razvoja uglavnom asimptomatski, zbog čega ...

 13. KLINIČKE UPUTE ZA DIJAGNOSTIKU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA VRATA MATERNICE HRVATSKOGAONKOLOŠKOG DRUŠTVA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA TE HRVATSKOGA GINEKOLOŠKOONKOLOŠKOG DRUŠTVA

  OpenAIRE

  Vrdoljak, Eduard; Haller, Herman; Ćorušić, Ante; Boraska Jelavić, Tihana; Matković, Višnja; Strinić, Tomislav; Karnjuš-Begonja, Ružica; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Babić, Damir; Kukura, Vlastimir; Petrić Miše, Branka; Štern Padovan, Ranka; Matić, Mate; Puljiz, Mario

  2013-01-01

  Rak vrata maternice, u odnosu na malignome drugih ginekoloških sijela, jest bolest mlađih žena koja se može redovitim kontrolama i zdravstvenim odgojem prevenirati, a u slučaju pojave bolesti učinkovito liječiti. Metode liječenja uključuju kirurgiju, radioterapiju i kemoterapiju, ovisno o stadiju bolesti i općem stanju bolesnica. Odluku o liječenju donosi multidisciplinarni tim. S obzirom na važnost ove bolesti, potrebno je definirati i provoditi standardizirani pristup u dijagnostici, liječe...

 14. WIEDZA STUDENTEK WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU DOTYCZĄCA NATURALNEGO KARMIENIA NIEMOWLĄT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  KOPITZA EWA

  2012-03-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce w 2011 r. weszły w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia niemowląt. Cel pracy. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i rozpowszechnianej przez pielęgniarki - studentki PMWSZ w Opolu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Wyniki. Większość grupy badawczej miała 31-40 lat (54%. Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby z 10– 19. letnim stażem pracy (46%, pochodzące z miast (61%. Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%, miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42% i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%. Wnioski. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2. Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3. Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie.

 15. Wiedza studentek Instytuty Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotycząca naturalnego karmienia niemowląt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Kopitza

  2012-03-01

  Full Text Available [b]Wstęp[/b]. W Polsce w 2011 r. weszły w zycie nowe standardy opieki okołoporodowej.Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia neimowląt. [b]Cel pracy[/b]. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i ropowszechnianej przez pielęgniarki-studentki PMWSZ w Opolu. [b]Materiał i metody[/b]. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujacych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. [b]Wyniki[/b]. Większość grupy badawczej miała 31-40 lat (54%.Wsród nich największy odsetek stanowiły osoby z 10-19. letnim stażem pracy (46%, pochodzące z miast (61%. Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%, miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42% i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%. [b]Wnioski[/b]. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2.Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3.Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie.

 16. Vibhakti Divergence between Sanskrit and Hindi

  Science.gov (United States)

  Shukla, Preeti; Shukl, Devanand; Kulkarni, Amba

  Translation divergence at various levels between languages arises due to the different conventions followed by different languages for coding the information of grammatical relations. Though Sanskrit and Hindi belong to the same Indo-Aryan family and structurally as well as lexically Hindi inherits a lot from Sanskrit, yet divergences are observed at the level of function words such as vibhaktis. Pāṇini in his Aṣṭādhyāyī has assigned a default vibhakti to kārakas alongwith many scopes for exceptions. He handles these exceptions either by imposing a new kāraka role or by assigning a special vibhakti. However, these methods are not acceptable in Hindi in toto. Based on the nature of deviation, we propose seven cases of divergences in this paper.

 17. Klebsiella pneumoniaeoxa-48 kod urološkog bolesnika: prikaz slučaja

  OpenAIRE

  JAJIĆ, Ines; Benčić, Ana; Siroglavić, Marko; Zarfel, Gernot; Ružić, Boris; Pezelj, Ivan; Bedenić, Branka

  2017-01-01

  Prikazan je izolat Klebsiella pneumoniae OXA-48 izoliran iz mokraće 68-godišnjeg muškaraca kojemu je napravljena radikalna prostatektomija zbog raka prostate. Testiranje osjetljivosti izolata na velik broj antibiotika provedeno je metodom disk difuzije kao i metodom određivanja minimalnih inhibitornih koncentracija. Izolat je klasificiran kao višestruko rezistentan. Smanjeno je osjetljiv na imipenem i meropenem, rezistentan na ertapenem, a osjetljiv samo na kolistin, amikacin i trimetoprim+su...

 18. Romaanivõistluse võitis Valentin Kuik : [Sõnum

  Index Scriptorium Estoniae

  1997-01-01

  Eesti Romaanifondi romaanivõistluse peapreemia võitis Valentin Kuik romaani 'Poegade mäss' eest. Teise auhinna said Lehte Hainsalu 'Viis minutit enne vihma', Nikolai Baturini 'Apokalüpsis anno domini... ja Markus Vetemaa 'Valgelinnu maailm'. Kolmanda koha said Aarne Biini 'Kõik, mida pole', Oskar Vilde 'Mina, väärakas' ja Kalle Käsperi 'Tradt, See- ja-See-jani elu'

 19. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Science.gov (United States)

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 20. EKSTRAKCIJA BETALAINOV IZ PLODOV RDEČE PESE IN SADEŽEV KAKTUSA OPUNCIJE

  OpenAIRE

  Čepin, Anja

  2013-01-01

  Prehrambna in farmacevtska industrija vse bolj stremita k uporabi naravnih barvil, kot so betalaini, saj so v primerjavi s sinteznimi barvili neškodljiva, imajo celo pozitiven vpliv na človeški organizem. Betalaini so zelo raziskalni zaradi intenzivne barve in antioksidativnih lastnosti, ki zmanjšujejo nastanek raka in utrujenost. Znano je, da sta največji vir betalainov rdeča pesa Beta vulgaris in kaktus Opuntia ficus-Indica. V diplomski nalogi smo v plodovih rdeče pese in sadežih kaktusa...

 1. Utjecaj vitamina C na oštećenja DNA uzrokovana oksidacijom i mutagenezom

  OpenAIRE

  Nikolić, Biljana; Stanojević, Jasna; Vuković-Gačić, Branka; Simić, Draga; Knežević-Vukčević, Jelena

  2006-01-01

  U mutagenezi i bolestima uzrokovanim mutacijom, a i pri pojavi raka, dolazi do oštećenja DNA zbog djelovanja reaktivnih kisikovih spojeva. Stoga je istraživanje antigenotoksične sposobnosti antioksidansa uvelike važno za zaštitu ljudskoga zdravlja. Vitamin C je poznat kao jaki antioksidans, a zabilježeno je i njegovo prooksidativno djelovanje. U ovom su radu istražena antigenotoksična svojstva vitamina C analizom nasljednih osobina E. coli K12, E. coli WP2 i S. cerevisiae D7, te komet testom ...

 2. Temperament, radzenie sobie, objawy traumy towarzyszące chorobie a jakość życia osób chorych na nowotwory i po zawale mięśnia sercowego

  OpenAIRE

  Laskowska, Agnieszka

  2013-01-01

  Streszczenie Celem pracy było poszukiwanie czynników mających wpływ na funkcjonowanie i przystosowanie pacjenta do wybranych chorób somatycznych (zawał mięśnia sercowego i nowotwór złośliwy). Za wyznacznik przystosowania do choroby somatycznej przyjęto jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. W badaniu uczestniczyło 129 osób chorych na raka (69 kobiet i 60 mężczyzn) i 97 po przebytym zawale serca (...

 3. Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka jajnika Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva [Clinical recommendations for diagnosing, treatment and monitoring of patients with ovarian cancer -- Croatian Oncology Society and Croatian Society for Gynecology and Obstetrics as Croatian Medical Association units and Croatian Society of Gynecological Oncology].

  OpenAIRE

  Matković, Višnja; Haller, Herman; Vrdoljak, Eduard; Ćorušić, Ante; Boraska Jelavić, Tihana; Strinić, Tomislav; Karnjuš-Begonja, Ružica; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Kukura, Vlastimir; Ban, Marija; Štern Padovan, Ranka; Matić, Mate; Lide Škalec, Suzana; Topolovec, Zlatko

  2013-01-01

  Rak jajnika i jajovoda po učestalosti je peta zloćudna bolest žena u Hrvatskoj. Histološki je rak jajnika najčešće epitelnog podrijetla, i to seroznog podtipa. Rjeđi su različiti neepitelni malignomi jajnika, a posebnu skupinu čine epitelni karcinomi niskoga zloćudnog potencijala karakterizirani neinvazivnošću, klinički indolentnim tijekom i dobrom prognozom te primarni rak potrbušnice i rak jajovoda. Klinički su ovi zloćudni tumori u ranim stadijima razvoja uglavnom asimptomatski, zbog čega ...

 4. Kliničke upute za dijagnostiku, liječenje i praćenje bolesnica oboljelih od raka vrata maternice Hrvatskoga onkološkog društva i Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskoga liječničkog zbora te Hrvatskoga ginekološkoonkološkog društva [Clinical recommendations for diagnosing, treatment and monitoring of patients with uterine cervical cancer -- Croatian Oncology Society and Croatian Society for Gynecology and Obstetrics as Croatian Medical Association units and Croatian Society of Gynecological Oncology

  OpenAIRE

  Vrdoljak, Eduard; Haller, Herman; Ćorušić, Ante; Boraska Jelavić, Tihana; Matković, Višnja; Strinić, Tomislav; Karnjuš-Begonja, Ružica; Barišić, Dubravko; Tomić, Snježana; Babić, Damir; Kukura, Vlastimir; Petrić Miše, Branka; Štern Padovan, Ranka; Matić, Mate; Puljiz, Mario

  2013-01-01

  Rak vrata maternice, u odnosu na malignome drugih ginekoloških sijela, jest bolest mlađih žena koja se može redovitim kontrolama i zdravstvenim odgojem prevenirati, a u slučaju pojave bolesti učinkovito liječiti. Metode liječenja uključuju kirurgiju, radioterapiju i kemoterapiju, ovisno o stadiju bolesti i općem stanju bolesnica. Odluku o liječenju donosi multidisciplinarni tim. S obzirom na važnost ove bolesti, potrebno je definirati i provoditi standardizirani pristup u dijagnostici, liječe...

 5. Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Kusmiati

  2015-06-01

  Full Text Available Medical education institution has been changing dramatically nowadays. Competency-based curriculum legalized in medical education since 2006 has occured shifting paradigm from old paradigm, mastery of subject based to new paradigm, mastery of competencies. So, this caused medical education institution have building health of organization toward social accountability. Transformation of medical education is in fact inseparable to institution’s vision and mission. Therefore, the genuine identity of institution could be implemented and reflected in all aspects of institution. In order to develop health of organization in medical program, some points must be done carefully. Those points are (1 developing institution cultural based on value through growth and developed  idealism, character and community (Raka, 2008; (2 create atmosphere academic of institutional condusively; (3 continuing evaluation in all aspect, both of institutional and education program; (4.Building institution program that has futuristic but consistent with local wisdom

 6. TA‘ADDUD AL-JUMU‘AH PADA MASYARAKAT MLAJAH MENURUT MADHHAB SYAFI‘IYAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imamul Arifin

  2017-11-01

  Full Text Available The jumu'ah prayer is the two raka'at performed at the time of the Zuhur prayer every Friday. Every Moslem is not considered to be denied the obligation of performing his jumu'ah prayers by performing the Zuhur praying if there are no things that allow him to leave the jumu'ah prayers. Along with the development of the era, the mosques were very developed even we can find easily in various regions. However, it turns out that not all mosques can be said that the mosque is eligible to serve as a place of jumuah prayer. One of them in Mlajah-Bangkalan area, there are some people who consider the amount of pilgrims jumuah must be in accordance with acceptable criteria. Seeing this phenomenon, at least the term baldah must be fully discussed thoroughly to facilitate in reviewing this problem

 7. Tętnicze nadciśnienie płucne w praktyce reumatologa: podstępny początek – poważne konsekwencje. Znaczenie wczesnego rozpoznania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Więsik-Szewczyk

  2010-10-01

  Full Text Available Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP to przewlekle postępująca choroba,która jest główną przyczyną zgonów w przebiegu twardzinyukładowej. W innych układowych chorobach tkanki łącznej TNPwystępuje rzadziej. W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyćpostęp w zrozumieniu patogenezy tętniczego nadciśnienia płucnego,który zaowocował wprowadzeniem nowych leków. Warunkiemskutecznej terapii jest wczesne ustalenie rozpoznania. W artykuleomówiono strategię wykrywania TNP u chorych na twardzinę układową.Optymalne narzędzia badań przesiewowych wciąż nie sąokreślone. Zaleca się coroczną echokardiografię dopplerowską. Ważnymkrokiem jest diagnostyka różnicowa przyczyn nadciśnienia płucnego,które mogą wynikać także z uszkodzenia lewej komory serca,choroby śródmiąższowej płuc, zmian zatorowo-zakrzepowych czyzapalenia mięśnia sercowego. Wciąż wymagają określenia, szczególniew grupie chorych z łagodnym nadciśnieniem płucnym, optymalneprogi wartości nieprawidłowych w badaniu echokardiograficznym.Echokardiografia wiąże się z ryzykiem wyników zarówno fałszywiedodatnich, jak i fałszywie ujemnych. We wszystkich przypadkach,w których podejrzenie TNP okazuje się uzasadnione, konieczne jestpotwierdzenie rozpoznania za pomocą cewnikowania serca.

 8. Mention Detection for Coreference Resolution in Polish. Development of the Formal Grammar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Wójcicka

  2016-12-01

  Full Text Available Mention Detection for Coreference Resolution in Polish. Development of the Formal Grammar This paper presents the results of an improvement and extension of the Shallow Grammar of Polish, designed for the needs of the Computer-based Methods for Coreference Resolution in Polish Texts (CORE project. The role of the Grammar was to detect nominal groups (i.e. multi-level nested phrases that could be considered as mentions in coreference resolution tasks. In this article, the reorganization and changes to the Grammar are described, as well as the results of an evaluation of the Polish Coreference Corpus with manual annotations of mentions and coreferential expressions. A comparison of the second version of the Grammar with an evaluation of the first version reveals an improvement to the recall and F1 measures.   Parsing płytki relacji koreferencji w języku polskim. Rozwój gramatyki formalnej Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów prac zmierzających do rozszerzenia gramatyki powierzchniowej języka polskiego, stworzonej na potrzeby projektu "Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich" (grant NCN nr 6505/B/T02/2011/40, oraz poprawy wyników jej działania. Rolą gramatyki powierzchniowej jest wykrywanie grup nominalnych, które mogą wchodzić w relację koreferencji z innymi wyrażeniami w tekście. Nowa gramatyka została przetestowana z użyciem Polskiego Korpusu Koreferencyjnego, w którym grupy nominalne oraz relacje koreferencji między nimi zostały oznaczone ręcznie. Porównanie nowej wersji gramatyki z wersją poprzednią wykazało poprawę zarówno skuteczności wykrywania odpowiednich grup, jak i wzrost miary F1.

 9. A very special visit from India

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2011-01-01

  From India to Europe with a single destination in mind: CERN. This was the dream of five young students who convinced their parents to fund their travel costs and their school to organise the trip. Now, of course, they all plan to come back here as physicists. We have no doubt that they'll succeed!   Students, parents and teachers from Varanasi (India) are photographed here with CERN's Mick Storr and John Ellis. Everything was triggered by an electrical engineering course that some of the students were following at their school in Varanasi (India). Eeshan Jaiswal and his friend were involved in a project on electric charges and kept asking me about fundamental particles and how the subatomic world works,” says Dr. Raka Ray Mondal, a physics teacher at the Rajghat Besant High School, who organised the trip. “They were very keen on the project and we all started to get enthusiastic.” The next step was to find a contact person here at CERN but this ...

 10. Reconstruction of the paleohydrological setting of the Rub Al Khali, Saudi Arabia

  Science.gov (United States)

  Emil, M.; Sultan, M.; Sefry, S.; Ahmed, M.; AboAbdallah, M.; Chouinard, K.; Krawczyk, M.

  2013-12-01

  Underlying the vast deserts of the Rub Al Khali (RAK) is one of the largest aquifer systems of the arid world, the Rub Al Khali Aquifer System (RAKAS) of the Arabian Peninsula. This aquifer extends for some 650,000 km2 in the southern third of the Arabian Peninsula in southern Saudi Arabia, Oman, Yemen, and United Arab Emirates. With the exception of a few settlements at the outskirts of the desert, the RAK remains largely uninhabited and underdeveloped because of its harsh climatic conditions and its largely inaccessible terrain. The RAK encompasses the largest dune fields on Earth, with some dunes reaching hundreds of meters high. These problems together with a lack of understanding of the area's groundwater potential have hindered plans for its development. We are presenting the results of a preliminary integrated investigation, involving geochemical, isotopic, field, and remote sensing data that addresses the origin and evolution of the groundwater of the RAKAS. We are investigating the paleohydrological setting of the RAK by examining the spatial relations between plaeochannel networks, paleolakes, deep-seated faults, and sapping features. The following was accomplished so far: (1) radiocarbon model ages for 14 groundwater samples collected from wells in the western portion of the RAK ranged from 1,400 to 30,600 years before present indicating that groundwater was deposited in previous wet climatic periods; (2) Landsat 8, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), OrbView, and Ikonos imagery were used to map the distribution of paleolakes and to delineate sapping features ; (3) deep seated subvertical faults were identified from geologic and aeromagnetic maps, (4) surface elevations prior to dune encroachment were extracted from SRTM data by identifying dune free areas, extracting their digital elevations, and applying interpolation techniques to the extracted elevations; (5) channel networks were generated using standard stream

 11. Screening for drought tolerance: comparison of maize hybrids under water deficit condition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qurban Ali

  2016-02-01

  Full Text Available Background: Maize is an important cereal crop, grown throughout the globe for human food and livestock feed, but biotic and abiotic factors had shown adverse effects on biomass and grain yield. Changing climatic conditions have imposed drought (water scarcity as a major problem to combat with yield losses and biomass in maize and other cereals. Methods: The prescribed study was conducted to evaluate F1 hybrids at seedling subject to 45% moisture level. The data was recorded and subjected to multivariate analysis to find the significant variation attributed by various traits under stress conditions for efficient root/shoot development. Results: Significant differences were found in F1 hybrids for all studied traits. Higher heritability was found for root length, shoot length and fresh shoot weight, while fresh shoot weight, dry shoot weight and dry root weight showed higher genetic advance. Significant correlation was found for dry root weight to fresh shoot length and fresh root length, fresh root weight to fresh root/shoot weight ratio and fresh shoot weight. The hybrids Sh-139×B-316, Raka-poshi×B-316, B-327×B-316, Sh-139×EV-340, EV-1097Q×EV-347, EV-1097Q×EV-340, EV-1097Q×Pop/209 and B-327×EV-340 showed higher and positive heterosis and heterobeltiosis for most of the studied traits. To assess the overall variation on dependent structure, we used multivariate analysis, an important tool in breeding program, for efficient selection. Conclusions: EV-1097Q×Pop/209 and Sh-139×EV-340 showed significant results for root and shoot development under various water stress regimes at seedling stage, thus further studies should be carried out to find out the known and un-known loci regarding root and shoot development traits in high yielding maize cultivars under arid/semi-arid regions.

 12. Preliminary pharmacognostic and phytochemical investigation of Blepharis sindica-T. anders seeds

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apurva Priyadarshi

  2016-01-01

  Full Text Available Background: Blepharis sindica – T. Anders of family Acanthaceae is an important medicinal plant which is mainly used as an invigorating tonic, given to cattle to increase milk production and its roots are used for urinary discharge and dysmenorrhea. It is commonly known as “Bhaṅgāī”. It is extensively used traditionally as Vāīkāraka and Vṛṣya (Aphrodisiac by vaidyas of Rajasthan and Gujarat. The seeds of Blepharis sindica T. Anders are the parts of the plant valued for their medicinal value. Aims: The present investigation deals with the pharmacognostic studies of the root, stem, seed and seed powder. Materials and Methods: The study includes macroscopy, microscopy, preliminary phytochemical analysis and physicochemical evaluation using methods given in Indian Ayurvedic Pharmacopoeia. Results: Physicochemical parameters such as total ash value, acid insoluble ash value and water soluble ash value were determined to be 21.449 ౩ 2.629%w/w, 0.986%w/w, 18.746%w/w respectively. Preliminary phytochemical analysis of extracts were carried out. Different extracts contain carbohydrate, protein, alkaloids, phenols, saponins and steroids prominently. Calcium, zinc, potassium and iron were also present. These secondary metabolites are the active constituents and may be responsible for B. sindica's pharmacological activities. Chief characters of transverse section of stem include ringed vascular bundles, radial striped pith rays and parenchymal pith. Seed shows presence of scalariform tracheids and lignified walls. Conclusions: The result of the present study can be useful for the identification and preparation of a monograph of the plant.

 13. Physical exercise and the immune system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alojz Ihan

  2014-03-01

  Full Text Available Imunologija telesne vadbe se je začela z opažanji, da pretrenirani športniki pogosteje zbolevajo za okužbami dihal. V zadnjih 20 letih pa se je pod vplivom spoznanj o zdravstveni koristnosti telesne vadbe začelo tudi preučevati dobrobiti redne in zmerne telesne vadbe na imunski sistem. Poskusi s cepljenji so pokazali, da redna zmerna telesna vadba za 15–20 % poveča odziv na cepljenje pri ljudeh, katerih imunski sistem je prizadet zaradi starosti ali kroničnega stresa. Še pomembnejše pa je, da redna telesna vadba na daljši rok deluje protivnetno. Mehanizem protivnetnega učinka telesne vadbe se zadnja leta razkriva s študijami citokinov in peptidov, ki jih med vadbo sproščajo mišične celice, funkcionalno ime za tovrstne citokine je »miokini«. Miokini močno vplivajo na mobiliziranje in zmanjšanje visceralnega maščevja, ki je izrazito vpleteno v vzdrževanje kroničnega sistemskega vnetja, povezanega z insulinsko toleranco, aterosklerozo, nevrodegeneracijo in povečano pojavnostjo tumorjev. Obenem miokini delujejo protivnetno, zato je uravnavanje vnetja med zmernim telesnim naporom drugačno kot med okužbo. S protivnetnim in imunoregulacijskim delovanjem redne telesne vadbe lahko povežamo jasne epidemiološke ugotovitve, da redna telesna vadba kot neodvisni dejavnik zmanjša pojavljanje nekaterih vrst raka.

 14. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 15. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 16. Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-09-01

  Full Text Available Nadciśnienie tętnicze stanowi coraz istotniejszy problem zdrowotny w populacji wieku rozwojowego, a obserwowany stały wzrost jego wykrywania wiązany jest ze zwiększeniem występowania nadwagi i otyłości. W nielicznych przypad‑ kach nadciśnienie tętnicze może stanowić zagrożenie życia i wymagać szybkiej interwencji medycznej. Ciężkie nadciśnie‑ nie tętnicze klinicznie może przebiegać jako nagły stan nadciśnieniowy z towarzyszącym ostrym uszkodzeniem narzą‑ dowym, dotyczącym najczęściej ośrodkowego układu nerwowego, serca lub nerek, lub jako pilny stan nadciśnieniowy, w którym nie obserwuje się cech ostrego uszkodzenia narządowego i niewydolności narządowej. Przełom nadciśnienio‑ wy u dzieci przebiega najczęściej z silnym bólem głowy, wymiotami, zawrotami głowy, a także zaburzeniami świadomości. Celem leczenia farmakologicznego u pacjentów z przełomem nadciśnieniowym jest obniżenie ciśnienia tętniczego w sposób kontrolowany, przewidywalny i bezpieczny dla pacjenta. Nagły stan nadciśnieniowy w początkowym etapie wymaga leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej, a leki hipotensyjne powinny być podawane dożylnie. Stany nadciśnieniowe pilne mogą być leczone lekami doustnymi. Przy wyborze leku hipotensyjnego w leczeniu nagłych stanów nadciśnieniowych należy uwzględnić: wiek pacjenta, obraz kliniczny i cechy uszkodzenia narządu docelowego, przyczynę nadciśnienia, uprzednio rozpoznane choroby współistniejące, a także farmakokinetykę leku i możliwe objawy uboczne. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty nagłych i pilnych stanów nadciśnieniowych u dzieci, w tym czynniki etiologiczne, objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz zasady leczenia.

 17. Komunikacja muzyczna we wczesnym wspomaganiu dziecka i jego rodziny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Cylulko

  2016-12-01

  Full Text Available Muzyka towarzyszy człowiekowi niemal przez całe jego życie. Już w okresie prenatalnym dziecko reaguje na „otulające” je dźwięki. Niemowlę odwraca głowę w kierunku głosu matki, wykazuje zainteresowanie nuconymi przez nią melodiami i śpiewanymi kołysankami. Na kolejnych etapach rozwoju dziecko pobudza do brzmienia swoje ciało, zabawki, przedmioty codziennego użytku i elementy wyposażenia mieszkania, tworzy własne rytmy i melodie, samodzielnie buduje proste instrumenty muzyczne. Bawi się, uczy i wypoczywa, nucąc ulubione melodie, śpiewając przeboje, wyklaskując, wystukując lub wytupując znane sobie rytmy piosenek. We wczesnym wspomaganiu stosuje się zróżnicowane metody zarówno wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, jak i rehabilitacji. W tym celu sięga się coraz częściej po niekonwencjonalne środki oddziaływania, w tym po sztukę muzyczną. Właściwie odczytane przez rodziców i specjalistów zajmujących się wspomaganiem rozwoju sygnały dźwiękowe i muzyczne pozwalają lepiej zrozumieć pragnienia, oczekiwania i predyspozycje dziecka, a dzięki temu lepiej reagować na jego komunikaty i prowadzić z nim dialog. Może się to przyczynić do zmniejszenia narażenia rozwoju dziecka na różnorodne nieprawidłowości, trudności i problemy oraz stanowić formę efektywnego wsparcia dziecka i jego rodziny. Wszechobecność dźwięków, zarówno muzycznych, jak i niemuzycznych, oraz pełnione przez nie funkcje skłaniają specjalistów, m.in. lekarzy, psychologów, pedagogów i muzykoterapeutów, do wykorzystywania komunikacji muzycznej w celu udzielania pomocy dziecku zagrożonemu nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością i jego rodzinie.

 18. Znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw interferonowi beta u chorych na stwardnienie rozsiane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Pietrzak

  2016-06-01

  Full Text Available Leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta wiąże się z ryzykiem rozwoju odpowiedzi immunologicznej przeciw temu białku. Polega ona na produkcji przeciwciał wiążących lub neutralizujących interferon beta. Przeciwciała wiążące są wykrywalne u większości leczonych i nie wpływają na skuteczność terapii. Jednocześnie duże badania kliniczne dostarczają dowodów na to, że przeciwciała neutralizujące zmniejszają, a w wysokich mianach znoszą działanie interferonu, co przekłada się na wzrost częstości rzutów oraz liczby nowych i wzmacniających się ognisk w badaniach rezonansu magnetycznego, a nawet przyspieszenie postępu niesprawności. Częstość występowania przeciwciał neutralizujących zależy od preparatu i drogi podania oraz dotyczy od 2 do 42% osób leczonych; maksimum osiąga między 6. a 24. miesiącem terapii. Przeciwciała neutralizujące mogą być obecne przejściowo (po ich zaniknięciu skuteczność interferonu powraca do poziomu wyjściowego, ale wysokie miano zapowiada ich wieloletnie utrzymywanie się, nawet po odstawieniu leku. Opracowano różne sposoby wykrywania przeciwciał neutralizujących – od metod wykorzystujących efekt cytopatyczny do tych opartych na indukcji genu reporterowego lucyferazy. Poszukuje się wiarygodnych markerów aktywności interferonu beta in vivo, które mogłyby uzupełniać oznaczenie przeciwciał. Przez wiele lat zagadnieniu przeciwciał przeciwinterferonowych towarzyszyły kontrowersje, które wynikały z trudności metodologicznych w badaniu ich znaczenia klinicznego. Obecnie, w świetle zgromadzonych danych, eksperci europejscy zgodnie zalecają powtarzane przesiewowe badanie miana przeciwciał neutralizujących u chorych leczonych interferonem i uwzględnienie wyników przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

 19. Występowanie, swoistość i krzyżowa reaktywność przeciwciał antybakteryjnych (Yersinia spp., Salmonella Enteritidis, Chlamydia trachomatis, Borrelia burgdorferi oraz ich znaczenie w diagnostyce niesklasyfikowanych zapaleń stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Ząbek

  2011-02-01

  Full Text Available Diagnostyka serologiczna niesklasyfikowanych zapaleń stawówo podejrzewanej etiologii infekcyjnej jest często uważana za podstawowąz uwagi na opóźnione objawy kliniczne w stosunku dowystąpienia infekcji. W prezentowanej pracy przedstawiono wynikibadań przeprowadzonych na 4830 surowicach pacjentów (w tymok. 53% dzieci i młodzieży, hospitalizowanych w 2009 r. w 4 od -działach klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie.W badaniach zastosowano metodę immunoenzymatyczną (ELISA,a w przypadku konieczności potwierdzenia obecności przeciwciałdla Y. enterocolitica (u dzieci i B. burgdorferi – metodę immunoblotting(Western-blotting.Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono podwyższony poziomprzeciwciał dla Yersinia spp. – w 35,3% surowic, dla S. Enteritidis –w 13%, Ch. trachomatis – w 10,6%, B. burgdorferi – w 14,7% (tab. I.Przeanalizowano występowanie przeciwciał poszczególnych klasw aspekcie ich przydatności diagnostycznej w określaniu infekcji.Szczególną uwagę zwracano na częste współwystępowanie w tejsamej surowicy przeciwciał dla kilku drobnoustrojów (w tychsamych klasach – w 56,8%, w różnych klasach – 20,7% (tab. III, IV.Potwierdzono obecność swoistych przeciwciał klasy IgA dla Yersiniaspp. w 60,8%, a klasy IgG – w 86,7%. Podobne badania nadswoistością przeciwciał dla B. burgdorferi wykazały ich potwierdzalnośćw 82,2% dla klasy IgG oraz w 45,9% dla klasy IgM (tab. II.Dodatkowo dokonano szczegółowej analizy częstości występowania przeciwciał dla swoistych antygenów Y. enterocolitica i B. burgdorferi(ryc. 1, 2.Diagnostyka serologiczna niesklasyfikowanych zapaleń stawówo podejrzewanej etiologii bakteryjnej: Yersinia spp., S. Enteritidis,Ch. trachomatis, B. burgdorferi, jest przydatna z racji opóźnionychobjawów klinicznych, jednakże obarczona wieloma trudnościamiinterpretacyjnymi, wynikającymi z:• częstego wykrywania przeciwciał w jednej klasie, zwłaszcza IgG,które nie

 20. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia