WorldWideScience

Sample records for wydawnicza politechniki warszawskiej

 1. Nowa seria wydawnicza Politechniki Warszawskiej "Technika Akceleratorowa"

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2074546

  2009-01-01

  The new Editorial Series of short research and didactic monographs on “Accelerator Technology” or in Polish “Technika Akceleratorowa” is devoted to all aspects of the research, design, construction, testing, commissioning and exploitation of very complex components and apparatus for particle accelerators, detectors, energy and particle sources, astrophysics and high energy physics experiments. A short, symbolic, title of the editorial series “Accelerator Technology”, embraces a large and flourishing branch of scientific activity. The monographs to be published in the series will be around 100 pages, usually not exceeding 150, and will provide a very concise and in depth discussion of relevant, narrowly defined topics. The books will be published in English, usually by international experts. They are mainly intended for students as well as young and new to the field engineers and physicists, as a fast start up for further and more advanced studies. The books originally stem from the EU FP6 CARE Pro...

 2. „Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Jazdon

  2014-01-01

  Full Text Available Od lat 40. XIX wieku sporo uwagi w Poznaniu poświęcano problemowi oświaty. Działania w tym zakresie podjęło i zrealizowało Towarzystwo Pedagogiczne, wspierane przez redakcje wielu czasopism i Ligę Polską. Zgłaszano postulaty pod adresem kadry nauczającej, dbając o odpowiedni poziom ich przygotowania. Kadrze pedagogicznej, rodzicom dzieci oraz księżom miały służyć inicjatywy wydawnicze, dostarczające im właściwych książek lub czasopism systematycznie publikujących artykuły o treściach wychowawczych, pedagogicznych, metodycznych, a także literackich i historycznych. Do tej grupy należały np. „Pismo dla Nauczycieli Ludu”, „Szkoła Polska”, „Szkółka dla dzieci”, „Szkółka dla młodzieży”, które jednak przestano wydawać w połowie wieku. Zaradzić tej sytuacji postanowił Kazimierz Szulc, poznański pedagog i wydawca. Zainicjował wydawanie czasopisma „Pedagog” mającego wypełnić lukę na rynku w zakresie tematyki oświatowej. Szulc wydał trzy numery i zakończył działalność. Wyruszył do Królestwa Polskiego w celu wzięcia udziału w powstaniu styczniowym.

 3. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej – repozytorium i forma udostępniania publikacji z zakresu nauk technicznych

  OpenAIRE

  Buzdygan, Dorota; Lipińska, Dorota

  2008-01-01

  The objective of this paper is discussing the activity of the open digital repository the Cracow University of Technology Digital Library (CUT DL), which the purpose is creating, preserving and providing access to the scientific content written by researchers of Cracow University of Technology. The paper describes sources of technical scientific information in general, and draws attention to digital format of university publications like as dissertations, monographs, articles. The system of m...

 4. Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotuła Ewa

  2016-06-01

  Full Text Available In the article it is presented how marketing, advertisement, and public relations are organized in a library and what activities influence the quality of provided services and the image of the library.

 5. Budowanie repozytorium dziedzinowego : doświadczenia Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Biblioteki Politechniki Łódzkiej

  OpenAIRE

  Przyłuska, Jolanta; Radomska, Anna; Kłosiński, Rafał

  2007-01-01

  According to the recommendations by the European Research Advisory Board published in the final report of December 2006 on EU policy on the Open Access Initiative, scientific publications comprising results of EU-sponsored research should be accessible free of charge to the general population. Thus, European research projects comprise also education/information activities, such as training of fresh scientific staff, or making the results of research available to the public opinion. To provide...

 6. JPRS Report, East Europe. Reference Aid: Abbreviations in the Polish Press.

  Science.gov (United States)

  1989-12-07

  Biuro Wydawnictw Polskiego Radia Biblioteka Wiedzy Woj skowej Bibliografia Zawartosci Czasopism Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej Biuro Zbytu...Agencja Wydawnicza Instytut Wydawniczy "Pax" Polska Bibliografia Analityczna Paristwowe Budownictwo Elektryczne Przedsiebiorstwo Budowy

 7. Wpływ Rafy Żoliborskiej na warunki przepływu na śródmiejskim odcinku Wisły w Warszawie (km 508–518

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sosnowska

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule omówiono wyniki obliczeń położenia zwierciadła wody na warszawskim odcinku Wisły w oparciu o pomiary geodezyjne. Pozwoliły one na utworzenie modelu rozpatrywanego odcinka Wisły dla przepływu ustalonego w programie HEC-RAS (wersja 4.1.0, za pomocą którego przeprowadzono symulacje różnych warunków przepływu. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji podjęto próbę określenia znaczenia Rafy Żoliborskiej dla śródmiejskiego odcinka Wisły w Warszawie. Analiza wykazała, że jest ona ważnym elementem w profilu podłużnym rzeki i ma wpływ na poziom zwierciadła wody w warszawskiej Wiśle.

 8. WŁAŚCIWOŚCI NISKOTEMPERATUROWE BETONÓW ASFALTOWYCH O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI (AC-WMS W BADANIACH TRZYPUNKTOWEGO ZGINANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz JACZEWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia właściwości niskotemperaturowe betonów asfaltowych o wysokim module sztywności. Przedstawione wyniki zostały uzyskane w dwóch badaniach zginania trzypunktowego próbek belkowych: ze stałą prędkością przemieszczenia oraz pod stałym obciążeniem. Obie te metody są od dawna stosowane na Politechnice Gdańskiej do oceny właściwości niskotemperaturowych betonów asfaltowych. Badaniu poddano pięć betonów asfaltowych – trzy betony asfaltowe o wysokim module sztywności (z asfaltami 20/30, PMB 25/55-60 oraz 20/30 MG oraz dwa konwencjonalne betony asfaltowe (z asfaltami 35/50 oraz 50/70. W trakcie badań oceniano zarówno cechy mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, odkształcenie graniczne jak i cechy reologiczne (parametry modelu Burgersa wszystkich betonów asfaltowych. Wyniki obu badań laboratoryjnych wykazały, że stosowanie w betonach asfaltowych o wysokim module sztywności asfaltów modyfikowanych polimerem SBS lub asfaltów multigrade znacząco poprawia właściwości niskotemperaturowe w stosunku do betonów asfaltowych o wysokim module sztywności z twardym asfaltem drogowym. Zauważalna jest także poprawa właściwości niskotemperaturowych w stosunku do konwencjonalnych betonów asfaltowych, ale wymaga ona potwierdzenia z badaniami w pełnej skali. W przypadku betonów asfaltowych o wysokim module sztywności z asfaltem drogowym uzyskano wyniki gorsze w stosunku do konwencjonalnych betonów asfaltowych. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule są częścią programu badawczego realizowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.