WorldWideScience

Sample records for wartosci pozytonowej tomografii

 1. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O.; Polkowski, J. [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T. [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J.; Biesiadko, M. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 2. Drusen of the optic nerve head in CT imaging; Druzy tarczy nerwu wzrokowego w obrazie tomografii komputerowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kabula, S.; Stefaniak, E.; Burzynska-Makuch, M.; Boron, Z. [Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1994-12-31

  The optic nerve head drusen are non-cell formations, which are almost always calcified. They have a characteristic feature in CT examination, what can be helpful in differentiation from calcifications of the other origin, located in the posterior globe. Authors present cases of the optic nerve head drusen with typical feature in CT examination. (author). 4 refs, 1 fig.

 3. Value of the ``Nissen effect`` after minimal osteotomy around the knee. An animal experiment; Ocena wartosci ``fenomenu Nissena`` w osteotomii minimalnej stawow kolanowych w eksperymencie na zwierzetach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wieczorek, M.; Pizio, Z. [Szpital MSW, Opole (Poland)]|[Wojewodzki Szpital Zespolony, Opole (Poland)

  1993-12-31

  An attempt to asses duration of the biological stimulation after osteotomy known as the ``Nissen effect`` has been made. An experiment has been performed on 5 adult rabbits injected with 100 {mu}Ci strontium 85. Biological stimulation of the osteotomy was measured by the incorporation of the isotope into the bone which has been increasing to reach the maximum 3 months after the operation. At 5 months postoperatively the incorporation ceased what indicated termination of the stimulating effect of the osteotomy. (author). 30 refs, 5 figs.

 4. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 1.: normal anatomy; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 1.: anatomia prawidlowa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Normal anatomy of the temporal bone in transverse and coronal sections was presented. CT studies were performed using high-resolution program. The images of an asymptomatic ear of 2 patients were selected from 68 cases examined on account of various otological diseases. All the sections showed as many as 68 anatomic structures. (author) 5 refs, 2 figs

 5. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 2.: pathology; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 2.: patologia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Selected cases of the temporal bone pathology on high resolution CT were demonstrated. Transverse and coronal sections of the cases were selected from 68 patients with various otological diseases. (author) 14 refs, 5 figs

 6. Radiologic anatomy of the paranasal sinuses in computed tomography for the need of the endoscopic surgery; Anatomia radiologiczna zatok przynosowych w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb chirurgii endoskopowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boguslawska-Staniaszczyk, R.; Krzeski, A.; Mastalerski, J. [Centralny Szpital MSW, Warsaw (Poland)]|[Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Computed tomography is the most useful method in the endoscopic surgery of the nose and paranasal sinuses. CT examination is necessary for planing and the extent of the surgery. In this publication the method of CT examination and radiological anatomy of the nose and paranasal sinuses is described. (author). 15 refs, 10 figs.

 7. An initial assessment of therapeutic value of strontium 85 isotope in treatment of chronic osteomyelitis in adults; Wstepna ocena wartosci terapeutycznej izotopu strontu 85 w leczeniu przewleklego zapalenia kosci u doroslych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wieczorek, M.; Pizio, Z.; Kotarska-Kurp, D. [Szpital MSW, Opole (Poland)]|[Wojewodzki Szpital Zespolony, Opole (Poland)

  1993-12-31

  An initial assessment of treatment of chronic osteomyelitis in 16 adults with strontium 85 is presented. A dose 3.5-5 times greater than standard scintigraphic one was administered. In 3 cases the dose has been repeated because of the persistence of infection. The radionuclide was well tolerated. In 14 cases ceasing of osteomyelitis have been achieved. Laboratory tests showed no abnormalities. (author). 6 refs, 3 figs.

 8. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 9. On the Influence of Fracture Criterion on Perforation of High-Strength Steel Plates Subjected to Armour Piercing Projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tria Djalel Eddine

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia numeryczne badania wpływu kryterium pekania materiału na perforacje płyt ze stali pancernej 30PM pociskiem przeciwpancernym 7,6251 mm. Dokonano oceny czterech modeli pekania materiałów plastycznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniego z nich. W artykule wykorzystano zmodyfikowany model konstytutywny Johnsona-Cooka (MJC sprzezony z jednym czterech kryteriów pekania: kryterium MJC, kryterium Cockrofta-Lathama (CL, kryterium maksymalnego naprezenia stycznego i kryterium stałego granicznego odkształcenia. Zastosowano trójwymiarowy algorytm w opisie Lagrange’a, zawierajacy zarówno skonczone elementy jak i czastki, z automatyczna konwersja zniekształconych elementów w bezsiatkowe czastki. Wyniki symulacji numerycznej oceniono na postawie porównania z wynikami doswiadczen. Model pekania MJC, sformułowany w przestrzeni trójosiowosci naprezenia i równowaznego odkształcenia plastycznego, pozwolił przewidziec realistycznie obraz pekania materiału i wartosci predkosci resztkowych pocisków. Jednakze wyniki badan wykazały, ze równiez jednoparametrowy model CL, dla którego kalibracji wystarczy jeden prosty test materiałowy, daje porównywalne wyniki z kryterium MJC. Stwierdzono, ze kryterium maksymalnego naprezenia stycznego niepoprawnie opisuje proces tworzenia sie korka. Równiez kryterium stałej wartosci odkształcenia granicznego nie moze byc uzyte do scharakteryzowania procesu niszczenia materiału.

 10. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 11. Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Zaborowska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Celem pracy była ocena występowania dyskinez podczas wieloletniego leczenia preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 103 chorych z chorobą Parkinsona (54 z dyskinezami, 49 bez dyskinez, w podobnej grupie wiekowej (64,37±6,94 vs 64,94±6,81 roku. Stan kliniczny oceniano wg skali Hoehn-Yahra, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, Mini-Mental State Examination (MMSE. W każdym przypadku wykonywano badanie tomografii komputerowej głowy w celu oceny zaników mózgu lub obecności zmian naczyniopochodnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę obecność czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Wyniki: Chorzy z dyskinezami charakteryzowali się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii i cukrzycy. W tej samej populacji stwierdzono częstszą obecność zaników korowych w tomografii komputerowej mózgu w porównaniu z grupą odniesienia (25 vs 8. Wśród chorych z dyskinezami dawki lewodopy były wyższe (1013,43±260,61 vs 877,55±216,46 mg, a czas leczenia dłuższy o średnio 2 lata. Wartości oceny w skali Hoehn-Yahra i UPDRS były zbliżone. Wnioski: W badaniach własnych u pacjentów z chorobą Parkinsona dyskinezy występowały częściej w przypadkach bardziej zaawansowanego procesu neurozwyrodnieniowego, co wiązało się z dłuższym czasem trwania objawów oraz stosowaniem wyższych dawek lewodopy. Korelowało to z częstszym w tej grupie występowaniem dodatkowych czynników ryzyka.