WorldWideScience

Sample records for vyzkumu suro vypuste

 1. Software tools for radiation protection developed by students of the Czech Technical University in Prague in cooperation with the National Radiation Protection Institute (SURO)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Helebrant, J.; Kuca, P; Landa, M.

  2017-01-01

  The paper deals with software tools focused on radiation protection, which were created within the framework of cooperation between the SURO, and FSV CVUT. The tools were created mainly in the framework of bachelor and master's theses on topics listed by the SURO. This is the development of additional specialized tools / extensions (so-called plugins) for the QGIS open-source application used at the SURO for data processing from field measurements and their presentation in the form of map outputs (using free map data such as OpenStreetMap). Students' work is a functional and ideally debug plug-in for QGIS, including complete documentation and source code released under the GNU GPL license - all the plugins thus created will be available to those interested in the public. (authors)

 2. Dolní Věstonice (okr. Břeclav). Lokality II a III. Dozor nad stavebními pracemi, laboratorní výzkum

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jiří; Havlíček, P.; Novák, Martin; Sázelová, Sandra

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2017), s. 142-143 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Dolní Věstonice * Paleolithic * Gravettian Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/ export /sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-1-paleolit.pdf

 3. Vyhodnocení osteologických pozůstatků z výzkumu parcel domů Dominikánská 11–19 a Kobližná 3 v Brně. K otázce organizace zásobování měst masem ve vrcholném středověku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nývltová Fišáková, Miriam; Procházka, Rudolf; Sůvová, Z.

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2016), s. 95-175 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Osteological findings * mediaeval city * High Middle Ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57_2_studie-3.pdf

 4. Povelkomoravské osídlení hradiska Staré zámky u Líšně

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalčík, Libor

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 2 (2015), s. 127-200 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA15-22658S Keywords : Early Middle Ages * 10th-11th century * hillfort * material culture Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_2_studie_4_Kalcik.pdf

 5. "Karantánsko-köttlašský" šperk na jihozápadním Slovensku a v dalších částech Karpatské kotliny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ungerman, Šimon

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2016), s. 11-48 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Early Middle Ages * jewellery * "Köttlach culture" * Carpathian Basin * Eastern Alps region Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57_2_studie-1.pdf

 6. Some remarks on the transitional phase between Early Roman and Late Roman Periods in the region north of the Middle Danube

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejral, Jaroslav

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 2 (2015), s. 43-101 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Early and Late Roman Period * transitional phase * Marcomanic Wars and their aftermath * ethnical and social backround of the B2/C1 phase Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_2_Studie2_Tejral.pdf

 7. Prachtfingerringe im frühmittelalterlichen Mähren (9.–10. Jahrhundert). Bemerkungen zur Chronologie und Provenienz des großmährischen Luxusschmucks

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ungerman, Šimon

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2017), s. 19-95 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA17-01878S Keywords : jewellery * Early Middle Ages * Great Moravia * Balkan * Mediterranean Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Ungerman.pdf

 8. Archeologický výzkum u kostela Panny Marie Sněžné. Příspěvek k problematice počátků opevnění a církevních staveb na olomouckém Předhradí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šlézar, Pavel

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2017), s. 97-127 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA15-22658S Keywords : fortification * church * Middle Ages * Olomouc * Moravia Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Slezar.pdf

 9. Nochmals zum archäologischen Niederschlag der frühen Völkerwanderungszeit in Nordprovinzen des römischen Reiches

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejral, Jaroslav

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2016), s. 123-147 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Early Migration Period * Northern Roman Provinces * material culture reflection Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_tejral.pdf

 10. K těžbě stříbra na Horách Vrbických v 16. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležel, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2016), s. 197-249 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA MK(CZ) DF13P01OVV005 Keywords : Silver mining * Bohemia * Czech-Moravian Highlands * 16th century * mining and processing complex Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57_2_studie-5.pdf

 11. Archeobotanické analýzy raně středověkých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, před kostelem P. Marie Sněžné

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kočár, Petr; Kočárová, R.

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2017), s. 129-140 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA15-22658S Keywords : Early Middle Ages * Slavic period * archaeobotany * anthracology Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Kocar_Kocarova_.pdf

 12. Významná centra na Moravě v 10. – 11. století pohledem nálezů mincí – aktuální stav poznání. I. Hradiště Staré zámky v Brně-Líšni

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Videman, Jan

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 2 (2015), s. 201-219 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR GA15-22658S Keywords : Moravia * Staré zámky hillfort * coins * 10th – 11th century Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/ export /sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_2_studie_5_Videman.pdf

 13. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i. - Přehled roku 2015

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležel, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2016), s. 339-342 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Institute of Archaeology of the CAS, Brno * annual report * 2015 Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/ export /sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57_2_zprava-o-cinnosti.pdf

 14. Nález pozdně středověkého dlouhého meče z Prahy - Nového Města

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Žákovský, Petr; Cymbalak, T.; Hošek, Jiří; Dejmal, M.

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2017), s. 141-187 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 ; RVO:67985912 Keywords : sword * Prague * Prague New Town * archaeological excavation * Late Middle Ages * metallography * sword mark Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology; AC - Archeology, Anthropology, Ethnology (ARU-G) OBOR OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G) http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Zakovsky_Cymbalak_Hosek_Dejmal.pdf

 15. Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořák, Rudolf

  2010-01-01

  Roč. 4, č. 2 (2010), s. 80-82 ISSN 1802-8535 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : turbine design * relevance of basic research * experimental fluid dynamics Subject RIV: BK - Fluid Dynamics http://www.allforpower.cz/clanek/cena-a-vyznam-zakladniho-vyzkumu-v-energetickem-strojirenstvi/

 16. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Slavíkovic a jeho postavení v kontextu západní periferie lengyelské oikumeny na Moravě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartík, J.; Vokáč, M.; Kuča, M.; Čerevková, A.; Prokeš, L.; Nývltová Fišáková, Miriam

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2016), s. 59-85 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Southwestern Moravia * Lengyel Culture * periphery * radiocarbon dating * paleoenvironment Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_bartik.pdf

 17. Přerov (k.ú. Předmostí, okr. Přerov). Přerov - Předmostí Ib - Hřbitov. Gravettien. Předstihový výzkum

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jiří; Novák, Martin; Schenk, Z.; Mikulík, J.; Sázelová, Sandra

  2010-01-01

  Roč. 51, 1/2 (2010), s. 294-295 ISSN 1211-7250 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : Předmostí * Pleistocene * stratigraphy Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV51_paleolit.pdf

 18. Demonstration and determination of submicroscopic particles of uranium in environmental samples

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sihelska, K.; Lorincik, J.; Sus, F.; Vesela, D.

  2016-01-01

  In this work laboratories of the Centrum vyzkumu Rez, Ltd are presented. Fission track analysis (FTA) is used for analysis of uranium in environmental samples. Treatment of samples for FTA is described and some results ar presented. The method of SIMS is used, too.

 19. Les élites princières du pays nord-danubien au début de l’époque mérovingienne

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejral, Jaroslav

  2017-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2017), s. 103-137 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : North Danubian country * Merovingian period * princely tombs * Herules * Lombards Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-1-tejral.pdf

 20. Primárně zpracovatelská dílna na amfibolitové metabazity u Želešic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartík, J.; Krmíček, Lukáš; Rychtaříková, Tereza; Škrdla, Petr

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2015), s. 31-57 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:67985831 ; RVO:68081758 Keywords : Moravia * Brno Batholith * Neolithic * primary workshop * stone industry * metabasic rock Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/ export /sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_1_studie_2.pdf

 1. Dvě koncentrace epigravettských artefaktů v Mohelně-Plevovcích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Škrdla, Petr; Bartík, J.; Rychtaříková, Tereza

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2015), s. 9-29 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Moravia * Mohelno * Late Upper Paleolithic * Epigravettian * backed rectangles Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/ export /sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_1_studie_1.pdf

 2. Modelling of local carbon deposition on rough test limiter exposed to the edge plasma of TEXTOR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dai Shuyu; Sun Jizhong; Wang Dezhen; Kirschner, A.; Matveev, D.; Borodin, D.; Bjoerkas, C.

  2013-01-01

  A Monte-Carlo code called SURO has been developed to study the influence of surface roughness on the impurity deposition characteristic in fusion experiments. SURO uses the test particle approach to describe the impact of background plasma and the deposition of impurity particles on a sinusoidal surface. The local impact angle and dynamic change of surface roughness as well as surface concentrations of different species due to erosion and deposition are taken into account. Coupled with 3D Monte-Carlo code ERO, SURO was used to study the impact of surface roughness on 13 C deposition in 13 CH 4 injection experiments in TEXTOR. The simulations showed that the amount of net deposited 13 C species increases with surface roughness. Parameter studies with varying 12 C and 13 C fluxes were performed to gain insight into impurity deposition characteristic on the rough surface. Calculations of the exposure time needed for surface smoothing for TEXTOR and ITER were also carried out for different scenarios. (author)

 3. Modelling of surface evolution of rough surface on divertor target in fusion devices

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dai, Shuyu; Liu, Shengguang; Sun, Jizhong; Kirschner, A.; Kawamura, G.; Tskhakaya, D.; Ding, Rui; Luo, Guangnan; Wang, Dezhen

  2015-01-01

  Highlights: • We study the surface evolution of rough surface on divertor target in fusion devices. • The effects of gyration motion and E × B drift affect 3D angular distribution. • A larger magnetic field angle leads to a reduced net eroded areal density. • The rough surface evolution affects the physical sputtering yield. - Abstract: The 3D Monte-Carlo code SURO has been used to study the surface evolution of rough surface on the divertor target in fusion devices. The edge plasma at divertor region is modelled by the SDPIC code and used as input data for SURO. Coupled with SDPIC, SURO can perform more sophisticated simulations to calculate the local angle and surface evolution of rough surface. The simulation results show that the incident direction of magnetic field, gyration and E × B force has a significant impact on 3D angular distribution of background plasma and accordingly on the erosion of rough surface. The net eroded areal density of rough surface is studied by varying the magnetic field angle with surface normal. The evolution of the microscopic morphology of rough surface can lead to a significant change in the physical sputtering yield

 4. Pavlov I. Předběžné výsledky výzkumu v letech 2013 - 2015

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jiří; Novák, Martin; Sázelová, Sandra

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2016), s. 33-57 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0181 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Pavlov * Early Upper Paleolithic * Gravettian * chronology * microstratigraphy * settlement structure * mammoth bone deposit Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_svoboda.pdf

 5. Kulturní proměny na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě a mimo ni ve světle kamenné štípané industrie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šebela, Lubomír

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2016), s. 87-121 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Moravia * turn of the Stone and Bronze Ages * chipped stone industries * cultural transformations * genesis of the Bronze Age Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_sebela.pdf

 6. Ořechov IV: Nová lokalita bohunicienu nad údolím Bobravy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Škrdla, Petr; Rychtaříková, Tereza; Nejman, L.; Bartík, J.; Hrušková, A.; Krása, J.

  2016-01-01

  Roč. 57, č. 1 (2016), s. 11-31 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA AV ČR IAA800010801; GA ČR GA15-19170S Keywords : Moravia * Bohunician * GPS survey * structured hearth Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_skrdla.pdf

 7. Dolní Věstonice (okr. Břeclav). Lokalita II - cihelna. Gravettien. Kvartérně- geologický výzkum

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jiří

  2010-01-01

  Roč. 51, 1/2 (2010), s. 279-280 ISSN 1211-7250 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507 Keywords : Dolní Věstonice * Gravettian * stratigraphy Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Archaeology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV51_paleolit.pdf

 8. Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice. A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šebela, Lubomír; Přichystal, A.; Humpolová, A.; Prokeš, L.

  2015-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2015), s. 59-117 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : Jevišovice * hillfort Starý Zámek * lithic chipped industry * Funnel Beaker culture * Jevišovice culture Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV56_1_studie_3.pdf

 9. Nová sídliště lužické kultury na Opavsku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juchelka, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 55, č. 1 (2014), s. 113-139 ISSN 1211-7250 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : settlement * Lusatian Culture * Czech Silesia * Late Bronze Age * Final Bronze Age * Hallstatt * pottery * prehistoric kiln for pottery production Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV55_1_studie_8.pdf

 10. Nová etnografie? „Virtuální etnografická procházka“ jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhá, Marie

  2012-01-01

  Roč. 3, č. 3 (2012), s. 169-176 E-ISSN 1801-8807. [8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu. Plzeň, 18.10.2012-19.10.2012] R&D Projects: GA MŠk LM2010006 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : etnography * facebook * methodology Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://antropologie.zcu.cz/nova-etnografie-virtualni-etnograficka-prochazka-jako-priklad-vedeni-etnografickeho-vyzkumu-v-dobe-internetu

 11. Laboratory operation during radiation emergency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bunata, M.; Prouza, Z.; Tecl, J.

  2009-01-01

  During radiation emergency, a special operation mode of laboratories of the Radiation Monitoring Network (hereinafter RMN) is expected. The principal factors differing the emergency mode from the normal one are the following: - significantly higher amount of analyzed samples; - high activities of the majority of the samples; - higher risk of personal and equipment contamination; - higher working and psychological demands on laboratory staff. The assuring of the radiation protection requirements of laboratory staff has to be the primary objective, nevertheless the risk of equipment contamination and of samples cross- contamination of course have to be as well taken into consideration. The presentation describes the experience of the RMN Central Laboratory of the National Radiation Protection Institute in Prague (SURO) which was obtained during realization of field tests, in which a radioactive matter was released. These tests allow us to evaluate the source term or radioactivity dispersal balance based on various detection methods with the aim to estimate exposure of the afflicted persons. Tests provided to simulate emergency working conditions in Central Laboratory - high number of contaminated samples, which have to be analyzed in a short time (short half-time of used radionuclide 99m Tc) using sophisticated laboratory techniques (gamma spectrometers, aerosols collectors, etc.). The testing shows the availability of the SURO laboratory to work during the radiation emergency and to participate on its determination. The suitable settings and the ideal number of staff have been found. The average analysis time was approximately 1 minute per sample and the sample results were available just a few minutes after the counting. Moreover, the settings avoided any danger and kept both the crew and the samples safe and secure from contamination. (authors)

 12. Laboratory operation during radiation emergency

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bunata, M.; Tecl, J.; Prouza, Z.

  2008-01-01

  During radiation emergency, a special operation mode of laboratories of the Radiation Monitoring Network (hereinafter RMN) is expected. The principal factors differing the emergency mode from the normal one are the following: - significantly higher amount of analyzed samples; - high activities of the majority of the samples; - higher risk of personal and equipment contamination; - higher working and psychological demands on laboratory staff. The assuring of the radiation protection requirements of laboratory staff has to be the primary objective, nevertheless the risk of equipment contamination and of samples cross- contamination of course have to be as well taken into consideration. The presentation describes the experience of the RMN Central Laboratory of the National Radiation Protection Institute in Prague (SURO) which was obtained during realization of field tests, in which a radioactive matter was released. These tests allow us to evaluate the source term or radioactivity dispersal balance based on various detection methods with the aim to estimate exposure of the afflicted persons. Tests provided to simulate emergency working conditions in Central Laboratory -high number of contaminated samples, which have to be analyzed in a short time (short half-time of used radionuclide 99m Tc) using sophisticated laboratory techniques (gamma spectrometers, aerosols collectors, etc.). The testing shows the availability of the SURO laboratory to work during the radiation emergency and to participate on its determination. The suitable settings and the ideal number of staff have been found. The average analysis time was approximately 1 minute per sample and the sample results were available just a few minutes after the counting. Moreover, the settings avoided any danger and kept both the crew and the samples safe and secure from contamination. (authors)

 13. HPGe detector shielding adjustment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trnkova, L.; Rulik, P.

  2008-01-01

  Low-level background shielding of HPGe detectors is used mainly for environmental samples with very low content of radionuclides. National Radiation Protection Institute (SURO) in Prague is equipped with 14 HPGe detectors with relative efficiency up to 150%. The detectors are placed in a room built from materials with low content of natural radionuclides and equipped with a double isolation of the floor against radon. Detectors themselves are placed in lead or steel shielding. Steel shielding with one of these detectors with relative efficiency of 100% was chosen to be rebuilt to achieve lower minimum detectable activity (MDA). Additional lead and copper shielding was built up inside the original steel shielding to reduce the volume of the inner space and filled with nitrogen by means of evaporating liquid nitrogen. The additional lead and copper shielding, consequent reduction of the inner volume and supply of evaporated nitrogen, caused a decrease of the background count and accordingly MDA values as well. The effect of nitrogen evaporation on the net areas of peaks belonging to radon daughters is significant. The enhanced shielding adjustment has the biggest influence in low energy range, what can be seen in collected data. MDA values in energy range from 30 keV to 400 keV decreased to 0.65-0.85 of original value, in energy range from 400 keV to 2 MeV they fell to 0.70-0.97 of original value. (authors)

 14. New approach to radiation monitoring: citizen based radiation measurement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuca, P.; Helebrant, J.

  2016-01-01

  Both the Fukushima Dai-chi NPP accident in Japan in 2011 and the Chernobyl NPP accident in USSR in 1986 similarly to the first one have shown a necessity to find a way how to improve confidence of the public to official authorities. It is important especially in such a case of severe accidents with significant consequences in large inhabited areas around the damaged NPP. A lack of public confidence to officials was caused mostly by rather poor communication between official authorities and the public, as well by restricted access to the information for the public. It may have extremely negative impacts on the public understanding of actual situation and its possible risks, on public acceptance of necessary protective measures and participation of the public in remediation of the affected areas. One of possible ways to improve the situation can be implementation of citizen radiation monitoring on voluntary basis. Making sure, the official results are compatible with public self-measured ones, the public probably has more confidence in them. In the Czech Republic the implementation of such an approach is tested in the framework of security research founded by the Czech Ministry of the Interior - the research project RAMESIS solved by SURO. (authors)

 15. Strontium-90 in milk and mixed diet in the Czech Republic

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartuskova, M.; Schlesingerova, E.

  2014-01-01

  Among various activities of National Radiation Protection Institute (SURO) monitoring of radionuclides in environment and food chain plays an important role. The monitoring takes place in frame of Czech Radiation Monitoring Network (RMN). Determinations of 90 Sr are performed according to the monitoring schedule of RMN. Strontium-90 was released into environment during the tests of nuclear weapons in the fifties and sixties of XX. century and to some extent in 1986 owing to the Chernobyl accident. Strontium is a chemical analogue of calcium and accordingly when entering a mammal body, it behaves very much like calcium. A large portion of the strontium will accumulate in bone and like calcium it transfers to milk. Since the Sr uptake by the human body from milk is an important pathway for radiostrontium incorporation, milk and milk powder are good indicators of 90 Sr content in human diet. Along with milk and milk powder, mixed diet samples composed of representative locally purchased food items according to food consumption statistics are also analysed for 90 Sr.The analyses are made using oxalate precipitation method, when interfering radionuclides are removed by precipitation scavenging and after its ingrowth 90 Y is separated and repeatedly measured by gas flow proportional counter. Strontium-90 activity is calculated as equal to 90 Y activity in equilibrium. Time evolution of 90 Sr activities in milk in Northern Moravia region (1988 present) and in Prague (1965 - present), in milk powder from the regions of the Czech Republic and in the mixed diet samples from the whole republic is presented on the poster. A very small increase due to the Chernobyl accident can be seen in milk. After the ban of atmospheric tests the level of 90 Sr has steadily been falling. The decrease is caused by radioactive decay and migration of the radionuclide in the environment. Due to this decrease activity concentrations in many samples have recently fallen under minimum significant

 16. Strontium-90 in milk and mixed diet in the Czech Republic

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartuskova, M.; Schlesingerova, E.

  2014-01-01

  Among various activities of National Radiation Protection Institute (SURO) monitoring of radionuclides in environment and food chain plays an important role. The monitoring takes place in frame of Czech Radiation Monitoring Network (RMN). Determinations of 90 Sr are performed according to the monitoring schedule of RMN. Strontium-90 was released into environment during the tests of nuclear weapons in the fifties and sixties of XX. century and to some extent in 1986 owing to the Chernobyl accident. Strontium is a chemical analogue of calcium and accordingly when entering a mammal body, it behaves very much like calcium. A large portion of the strontium will accumulate in bone and like calcium it transfers to milk. Since the Sr uptake by the human body from milk is an important pathway for radiostrontium incorporation, milk and milk powder are good indicators of 90 Sr content in human diet. Along with milk and milk powder, mixed diet samples composed of representative locally purchased food items according to food consumption statistics are also analysed for 90 Sr.The analyses are made using oxalate precipitation method, when interfering radionuclides are removed by precipitation scavenging and after its ingrowth 90 Y is separated and repeatedly measured by gas flow proportional counter. Strontium-90 activity is calculated as equal to 90 Y activity in equilibrium. Time evolution of 90 Sr activities in milk in Northern Moravia region (1988 present) and in Prague (1965 - present), in milk powder from the regions of the Czech Republic and in the mixed diet samples from the whole republic is presented on the poster. A very small increase due to the Chernobyl accident can be seen in milk. After the ban of atmospheric tests the level of 90 Sr has steadily been falling. The decrease is caused by radioactive decay and migration of the radionuclide in the environment. Due to this decrease activity concentrations in many samples have recently fallen under minimum significant

 17. 全胰、肾一期联合移植一例%One case of simultaneous pancreas-kidney transplantation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李贤初; 洪泉; 孙斌; 郭和清; 石孝民; 朱喜娥; 刘庆元; 周高标; 胡荔华

  2000-01-01

  目的 总结临床胰、肾联合移植的经验与教训.方法 对1例胰岛素依赖型糖尿病合并尿毒症患者施行膀胱引流式尸体全胰、十二指肠及肾一期联合移植.术后采用包括抗淋巴细胞诱导的四联序贯免疫抑制方案,维持免疫抑制采用环孢素A、泼尼松和霉酚酸酯组成的三联方案.结果 术后第4 d,移植肾和胰腺功能恢复良好,血肌酐、尿素氮及空腹血糖降至正常,术后20 d,完全停用胰岛素,患者现已存活9个月,情况良好.结论 胰、肾联合移植应注意术后外科并发症的防治.%Objective To suro up the experience of simultaneous pancreas-kidney transplantation.Methods Simultaneous pancreaticoduodenal and kidney transplantation was performed on one uremic patient with insulin-dependent diabetes mellitus.Bladder drainage was used for management of pancreas exocrine secretions.After operation,quadruple drug immunosuppmssion with anti-lymphocyte induction with a monoclonal antibody was employed.Maintenance immunosuppression is triple therapy consisting of a ealcineurin inhibitor(cyclosporine),corticosteroids and an anti-metabolite.Results The renal and pancreatic graft obtained normal function and became insulin-independent and the serum creatinine and BUN as well as fasting blood sugar was decreased to normal levels 4 days after operation.Twenty days after transplantation,insulin was completely stopped.Conclusion Combined pancreas-kidney transplantation was an effect treatment to Ⅰ type diabetes mellitus and nephropathy.

 18. Experimental facilities for Generation IV reactors research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krecanova, E.; Di Gabriele, F.; Berka, J.; Zychova, M.; Macak, J.; Vojacek, A.

  2013-06-01

  Centrum Vyzkumu Rez (CVR) is research and development Company situated in Czech Republic and member of the UJV group. One of its major fields is material research for Generation IV reactor concepts, especially supercritical water-cooled reactor (SCWR), very high temperature/gas-cooled fast reactor (VHTR/GFR) and lead-cooled fast reactor (LFR). The CVR is equipped by and is building unique experimental facilities which simulate the environment in the active zones of these reactor concepts and enable to pre-qualify and to select proper constructional materials for the most stressed components of the facility (cladding, vessel, piping). New infrastructure is founded within the Sustainable Energy project focused on implementation the Generation IV and fusion experimental facilities. The research of SCWR concept is divided to research and development of the constructional materials ensured by SuperCritical Water Loop (SCWL) and fuel components research on Fuel Qualification Test loop (SCWL-FQT). SCWL provides environment of the primary circuits of European SCWR, pressure 25 MPa, temperature 600 deg. C and its major purpose is to simulate behavior of the primary medium and candidate constructional materials. On-line monitoring system is included to collect the operational data relevant to experiment and its evaluation (pH, conductivity, chemical species concentration). SCWL-FQT is facility focused on the behavior of cladding material and fuel at the conditions of so-called preheater, the first pass of the medium through the fuel (in case of European SCWR concept). The conditions are 450 deg. C and 25 MPa. SCWL-FQT is unique facility enabling research of the shortened fuel rods. VHTR/GFR research covers material testing and also cleaning methods of the medium in primary circuit. The High Temperature Helium Loop (HTHL) enables exposure of materials and simulates the VHTR/GFR core environment to analyze the behavior of medium, especially in presence of organic compounds and