WorldWideScience

Sample records for vysoko energeticke urychlovace

 1. Possibilities of Energy Recovery from Municipal Waste/ Možnosti Energetického Využití Komunálního Odpadu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lapčík Vladimír

  2012-12-01

  Full Text Available Příspěvek shrnuje možnosti energetického využití komunálního odpadu. Popsána je historie spalování a energetického využití komunálního odpadu v Československu a poté v České republice. Pozornost je věnována třem v současnosti provozovaným zařízením na energetické využití komunálního odpadu v České republice (ZEVO Malešice, SAKO Brno a TERMIZO Liberec. Dále jsou uvedeny charakteristiky připravovaných zařízení na energetické využití komunálního odpadu v ČR. Všechna uvedená zařízení pracují v zásadě na bázi roštových kotlů s čištěním spalin na nejvyšší možné technické úrovni. Příspěvek také uvádí další technologie, které je možno využít pro energetické využití komunálních odpadů - jedná se o zplyňovací a pyrolýzní jednotky a plazmové technologie. Závěr příspěvku je věnován současné a budoucí situaci v oblasti energetického využití komunálních odpadů v České republice s ohledem na platné právní normy.

 2. Vliv intervenčních programů na změny klidového energetického výdeje Effects of intervention programs on changes in resting energy expenditure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Cipryan

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem naší studie bylo posoudit vliv dvou typů redukčních programů na změny klidového energetického výdeje (REE u skupiny žen středního věku s nadměrnou hmotností. Intervenčních programů se zúčastnilo 28 asymptomatických žen ve věku 40–50 let s nadváhou či obezitou, 6 žen studii nedokončilo. Soubor byl rozdělen na 2 skupiny – D a DE. Ženy zařazené do skupiny D (n = 10 měly předepsanou pouze dietní intervenci a ve skupině DE (n = 12 kombinovaný program dietní a pohybové intervence. Dietní program byl v obou skupinách stejný a denní energetická restrikce činila pro každého jedince přibližně 2000 kJ. Ve skupině s pohybovou intervencí byla zvolená kombinace silového a aerobního tréninku. Oba programy trvaly 6 týdnů. Na počátku a konci intervence jsme sledovali hodnoty REE (nepřímou kalorimetrií, REE/kg a vybrané antropometrické parametry: tělesnou hmotnost, výšku, BMI, obvod pasu, boků a stehna a procento tělesného tuku. Ve skupině s kombinovaným intervenčním programem byl pokles REE menší než ve skupině s pouhou dietní restrikcí. Změny REE a REE/kg na konci sledovaného období však nebyly statisticky významné a nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ani mezi použitými intervenčními programy. Rozdílné intervenční programy rovněž neměly, kromě obvodu stehna, statisticky významně rozdílný vliv na změnu sledovaných antropometrických ukazatelů. Ve všech sledovaných parametrech (REE i antropometrických můžeme však pozorovat tendenci efektivnějšího působení kombinace redukční diety a cvičení než samotné diety. Pro výraznější ovlivnění REE by bylo patrně zapotřebí použití předpisu pohybové aktivity s delším trváním, vyšší intenzitou a frekvencí cvičení. The aim of the study was to assess the effects of two types of weight reducing programs on changes in resting energy expenditure (REE in overweight

 3. The motor performance progression of future undergraduate students of physical education [Vývoj motorické výkonnosti u uchazečů o vysokoškolské studium tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Cuberek

  2009-12-01

  observation; the level of dash performance mostly decreased. However, the last measurement in 2006 indicates some tendency of increasing performance as well as concavity of polynomial functions (trend function at the end of the observed time period. [VÝCHODISKA: Komplex sociálních změn, vzrůstající inaktivity a obezity a dalších negativních faktorů se dle našeho názoru přirozeně projevuje také ve změnách úrovně motorické výkonnosti budoucích vysokoškolských studentů. Dlouhodobý trend motorické výkonnosti proto považujeme za vhodný obraz současného životního stylu uvažované populace. CÍLE: Hlavním cílem této práce bylo popsat dlouhodobý trend dvou vybraných motorických předpokladů u populace uchazečů o vysokoškolské studium TV. METODIKA: Soubor tvořilo 2 012 mužů a 1 705 žen (uchazečů o vysokoškolské studium TV ve věku Mdn = 19 let. Úroveň plavecké a sprinterské výkonnosti byla zjišťována dvěma motorickými testy (plavání 100 m a běh 100 m u příležitosti přijímacího řízení v letech 1991 až 2001 a v roce 2006. VÝSLEDKY: Ve čtyřech případech (dva motorické testy, dvě pohlaví analýza ukazuje na nenulový trend výkonnosti (ve všech případech byl alespoň jeden meziroční rozdíl signifikantní na p = 0,05. V případě sprinterské a plavecké (pouze muži výkonnosti vykazují polynomické funkce trendu v počátku konvexní, později konkávní průběh (změna průběhu v letech 1998–1999. Trend plavecké výkonnosti žen je rostoucí v celé periodě. Konkávnost polynomické funkce naznačuje možnost opětovného nárůstu výkonnosti, jež byla v období 1993–2001 (sprint a 1996–1999 (plavání převážně klesající. ZÁVĚRY: Na základě našich zjištění zamítáme výzkumnou hypotézu a konstatujeme tak existenci významných změn v úrovni plavecké a sprinterské výkonnosti v průběhu sledované periody. Byl zjištěn pozitivní (ženy a převážně pozitivn

 4. “Nová” Energetická politika EU

  OpenAIRE

  Bartoň, Lukáš

  2017-01-01

  This master thesis is focused on energy policy of European Union that with arrival of new president of European Commission Jean-Clause Juncker in fall 2014 gains new dynamics. Its objective is critically evaluate ability of new energy policy in shape of Energy Union overcome difficulties that previous energy policy struggled with during realization of internal energy market.

 5. Energetické využití fytomasy

  OpenAIRE

  BLAHO, Milan

  2008-01-01

  The objective of the thesis is proposing types of crops suitable for the production of phytomass for power purposes in low favourite areas (LFA). The assignment was summarising the source data for a broader set of power crops obtained from multiple authors primarily from the Czech Republic, and assessing their suitability for growing in LFA in areas sorted by environment requirements (soil, pH, weather conditions, vegetation period, resistance to frost, resistance to pests and diseases,{\\dots...

 6. Energetická koncepce ČR -- uhlí jako nejvýznamnější domácí energetický zdroj

  OpenAIRE

  Lepeltová, Radka

  2008-01-01

  The state energy conception sets the direction in energy industry and outlines main instruments and trends in this area. The priority of the state energy conception is to reach energy security of the country, which can be ensured by more energy resources of the fuel mix. The main component of the domestic energy mix is brown coal, which is mostly used in brown coal electric works for generating electric energy and heat. Coal mining is and was one of the main elements of Czech Republic's natio...

 7. Charakteristika poptávky po energetických nápojích

  OpenAIRE

  Derevjanko, Jevgenij

  2009-01-01

  Characteristics of demand for energy drinks. Mainly consumer approach. Determine consumer preferences. Determination of the target group. Analysis of a new type of perspective energy drinks. Determination of price elasticity of demand for the current type of energy drinks and potential approval.

 8. Energetická závislosť centier svetovej ekonomiky

  OpenAIRE

  Štesková, Beáta

  2013-01-01

  This master's thesis aims to assess energy dependency on primary energy sources of the three main economic actors in the contemporary world scene that includes the European Union, the United States and China. Energy geopolitics gets a new face nowadays, turns upside down and the centers of world economy must face all these changes. Disparity in availability of energy sources and consumption, new drilling and manufacturing technologies, methods of extractions, new players and adopted energy po...

 9. Aktuální stav Evropské energetické unie

  OpenAIRE

  Stejskal, Tomáš

  2017-01-01

  The Master's thesis deals with the current status of the European energy union. The main objective is to evaluate achievements and failures of the European energy union in the first two years after its kick-off. This union was established in order to overcome difficulties which arise during the energy policy realization. High dependence on imports of primary raw materials and low interconnectivity among member states belong to these difficulties. This union is a long-term project which is at ...

 10. Dějiny vysokoškolského volejbalu v Československu a České republice

  OpenAIRE

  Chadimová, Julie

  2012-01-01

  Title: History of Czechoslovak and Czech University Volleyball Objectives: Analysis of university volleyball and its role in university sport in former Czechoslovakia. Importace of university volleyball in context of Czech and Czechoslovak volleyball history. Today situation. Methods: Heuristic. Analysis of primary and secondary sources and synthesis. (Inderict) Eyewitness evidence. source criticism: authenticity, historical reliability; chronological method Results: University volleyball par...

 11. Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Kovaľová

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose of the article: This article deals with analysis of corporate culture by using an example of selected university department in Slovak republic. The corporate culture is very strong and powerful motivational (or de-motivational factor. The situation in the company, the quality and quantity of work performance are direct influenced through the culture (regardless the branch, size or type of the company. Methodology/methods: In this paper we use the data gained from sociological research at selected university department (19 employees of the department, which represents 76 % of all staff. The questionnaire with 44 statements has been created to identify the type of corporate culture in the university department. We use the Likert scale (“strong agreement” – “agreement” – “disagreement” – “strong disagreement” with no middle value (“I don’t know” or “doesn’t matter” to gain the exact data about the attitude of respondents to statements. Scientific aim: The scientific aim of this article is to analyse and to identify the type and position of corporate culture in selected university department in Slovak republic and to detect the most noticeable characteristics of the culture as the potential base for improvements. Findings: The analysis of data revealed two types of the culture regarding the typology: following the Trompenaars typology: the Eiffel tower culture; following the Goffee and Jones typology: the networked type of the culture. Conclusions: It’s almost impossible to identify only one type of the culture in the department. We detected very small differences among the types of culture within each typology. The most important findings: the culture in the department is hierarchical and toward tasks oriented, with low level of solidarity, there is no strong leader of the department with right core values, there are mostly reason-based relationships among the employees. The analysis of the culture is the base for the next improvements.

 12. Energetická politika Evropské unie - jaderná energie, ano či ne?

  OpenAIRE

  Chalupská, Barbora

  2010-01-01

  The theme of this thesis is the EU energy policy with emphasis on nuclear energy. The goal is primarily to introduce an energy policy, its priorities and the current situation, because this issue is important for the European Union status and high priority for the future. There are also introduced different sources of energy - fossil fuels, renewable sources and nuclear energy, which is described in detail. Evaluation of safety of nuclear energy, its advantages and disadvantages and opinion o...

 13. Energetická závislost EU se zaměřením na Rusko

  OpenAIRE

  Braunová, Marie

  2008-01-01

  The European Union is becoming increasingly dependent on energy imports. Especially oil and natural gas imports are rising as their production in Europe declines. The most important energy partner of the EU is Russia, which delivers the biggest volumes of oil and natural gas to european countries. The highest rate of energy dependency on Russia can be observed in eastern and central Europe, where diverzification of energy supplies is one of key issues. It is necessary to reduce the energy dep...

 14. Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hašková, Hana

  2000-01-01

  Roč. 36, č. 4 (2000), s. 441-458 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA AV ČR IBS7028002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : gender * labour market Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.080, year: 2000

 15. Studium vlivu sacharosy a polyethylenglykolu na produkci hypericinu a hyperforinu v rostlinách Hypericum perforatumL. vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavlík, M.; Vacek, Jan; Klejdus, B.; Kubáň, V.

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 7 (2007), s. 556-562 ISSN 0009-2770 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : hypericin * hyperforin * chromatography Subject RIV: BO - Biophysics Impact factor: 0.683, year: 2007

 16. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů - time management

  OpenAIRE

  Andrlová, Gabriela

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu životního stylu studentů vysokých škol z hlediska Time Managementu. Hodnotí časové pojetí dne studentů a jeho využití z pohledu pohybu, jak studenti tráví volný čas, kolik hodin denně stráví ve škole nebo práci, jaké dopravní prostředky užívají a zda je užívají apod. The bechelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students in time management. It considers spending of time of the day and spending of the free time. I will a...

 17. Výuka budoucích časů u vysokoškolských studentů oboru anglistika

  OpenAIRE

  Šteflová, Hanna

  2015-01-01

  1 Abstract This thesis deals with teaching the following seven future forms: the Future Simple, Be going to, the Present Simple and the Present Continuous with a future reference, the Future Continuous, the Future Perfect Simple and the Future Perfect Continuous to students of English Philology. The deductive and inductive approaches to teaching grammar were employed to teach these future forms. The quantitative part of the study had two main objectives. The first objective was to revise and ...

 18. Referenční služby vysokoškolských knihoven v Praze: současný stav a perspektivy

  OpenAIRE

  Beránková, Klára

  2011-01-01

  The purpose of this thesis is to analyse reference services of selected university libraries in Prague, focusing on their current state and prospects. The introductory chapter contains a definition of the term "reference service"; in addition, there is a brief description of the development and situation of reference services in the Czech Republic and abroad. The second chapter presents a division of reference services according to libraries, and furthermore according to enquiries and activit...

 19. Úloha a místo obnovitelných zdrojů v energetickém mixu ČR

  OpenAIRE

  Koukalová, Blanka

  2015-01-01

  This thesis analyses the energy mix of the Czech Republic with a focus on the use and development options of individual types of renewable energy sources. It also considers economics of renewable energy especially in terms of production cost of electricity and the impact on the prices of electricity. The paper further analyses the current subsidies related of renewable energy sources in the country and forecasts such subsidies to 2030. The topic of the work is very timely as the future direct...

 20. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krausová, Aneta; Šyc, Michal; Kameníková, Petra; Šomplák, R.; Pavlas, M.

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 1 (2016), s. 16-23 ISSN 1804-0195. [Odpadové fórum 2016. Hustopeče, 21.03.2016-23.03.2016] R&D Projects: GA TA ČR TE02000236 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : bottom ash * waste -to-energy * metal separation Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering http://www. waste forum.cz/cisla/WF_1_2016.pdf

 1. Energetická závislost Evropské unie v kontextu její obchodní politiky

  OpenAIRE

  Reginevich, Yuliya

  2011-01-01

  The thesis is about energy dependency of the European Union. Aim of the work is to analyze the situation of the energy relations of European Union and regions, which are the main energy suppliers from the trade policy point of view. Thesis is aimed at characterizing trade instruments used in trade with natural resources. EU - North Africa relations are studied in more detailed way as a concrete example of energy relations.

 2. Energetická bezpečnost a americká geopolitika Blízkého východu

  OpenAIRE

  Vaculíková, Eva

  2016-01-01

  Decades of cooperation between the United States and its Middle Eastern partners have come to a turning point. The 2008 Shale Revolution has brought the United States heretofore unknown scale of energy independece. The Revolution has created an unprecedented increase in United States' unconventional cost-effectively extractable energy reserves. It is estimated that within next two decades the United States should change from net importer of hydrocarbons to net exporter. There is a lot of spec...

 3. Problematika stresu u vysokoškoláků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  OpenAIRE

  MAJDIČOVÁ, Petra

  2009-01-01

  This Bachelor work is focused on stress among students during their university studies. The attention is paid especially to an exam period since it is supposed to be the most stressful factor. Although stress may seem an integral part of this period, students can use some tools which help them prepare for exams, manage their well-being and minimize their school stress. The aim of this work was to find out and evaluate stress factors, their occurence in an exam period and ways the students can...

 4. Třídní rozdíly ve výchově: vysokoškolské rodiny, rodiny dělnické „ambiciózní“ a „statické“

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafr, Jiří

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 4 (2011), s. 1-3 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : cultural capital * upbringing * working class Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/189_SOCIOWEB_04_2011..pdf

 5. Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků

  OpenAIRE

  BÍLÁ, Veronika

  2012-01-01

  In my master thesis, I examined whether the psychological stress and from it resulting changes in eating habits at college students may affect the development of obesity. I described the risk factors affecting obesity and defined recommendations on how to prevent this disease. In the practical part research results are beeing evaluated by changes in dietary or other lifestyle factors that affect the development of obesity. The sample was separated in two groups of respondents: students of stu...

 6. Teroristické útoky na energetický sektor jako strategie al-Káidy v oblasti Blízkého východu a severní Afriky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Tichý

  2016-12-01

  Full Text Available The article discusses the relationship of the Islamist terrorist organization al-Qaeda to issue of the attacks focused on energy sector and their specific manifestations in the Middle East and North Africa. The first aim is to analyze the importance that al-Qaeda attaches to the attacks targeted at the energy sector. The second aim is to describe the main forms, examples, goals and motives of the attacks aimed at the energy sector realized by al-Qaeda in selected countries, particularly Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Algeria, Syria and Yemen. The third aim is to analyze impact of al-Qaeda attacks against the energy sector and infrastructure on the energy security.

 7. Česká debata o vnější dimenzi energetické bezpečnosti a národní zájem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Binhack

  2012-04-01

  Full Text Available The Czech debate on the external dimension of energy security and national interest. Energy security is one of the most topical and important issues, both at the EU and member states level. This is a fact, not only in the context of climate change policy and common energy market design, but also in the light of the dynamics of EU external energy relations, with the latter recently gaining in importance. The Czech discourse on energy security is no exception and mirrors the development in the EU-wide debate. This claim is based not only on the analysis of events and the subsequent debate on energy security in the Czech Republic regarding the period from 2006 to 2010 (e.g. the natural gas crisis, Presidency of the Council of the EU, the question of energy import dependence, i.e. the period between the last two parliamentary elections with minor overlaps, but also on the three applied criteria of national interest – relevance, consensus, and external acceptability. The discourse on external energy relations of the Czech Republic is relevant, shows signs of consensus, and, from an EU perspective, could be considered as acceptable. Therefore, the external energy relations meet the criteria of the Czech national interest.

 8. Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)

  OpenAIRE

  Nováková, E

  2014-01-01

  The contribution deals with the definition and the spatial delimitation of the new energy landscape which has been described in the Czech Republic only in theory yet. The primary database was created by means of GIS analyses based on combination three layers with installations producing energy from renewable sources - wind power plants, biogas plants and photovoltaic power plants with production capacity over 5MW. On the basis of this layer were spatially delimited areas of influ enc...

 9. Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004)

  OpenAIRE

  Lisový, Igor

  2013-01-01

  This text is dedicated to the life and work of a renowned Italian scholar in the field of history and culture of Classical Antiquity and a prominent university professor, Franco Sartori (1922–2004). The main elements of his teaching work were the history and culture of Classical Antiquity. He was a member of an array of scientific and cultural institutions and received numerous Italian and international awards. In his research, he mainly focused on the political history of ancient Athens of t...

 10. Srovnání kulturních hodnot vysokoškolských studentů na základě Hofstedeho dimenzí ve vybraných zemích (Česku, Slovensku a Rakousku)

  OpenAIRE

  Morávková, Hana

  2011-01-01

  The master thesis is focusing on Hofstede's cultural dimensions in Prague, Bratislava and Vienna. There were 174 students who filled-in the questionnaire called "Value survey 1994". The aim of this work is to verify results of Hofstede's cultural dimensions and discuss obstacles of his methodology. One of the challenges is to create a comparable sample of respondents. Their characteristics should be as similar as possible except for nationality. The sample of 160 students was tested by Kruska...

 11. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Jeremiáš, Michal; Svoboda, Karel; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Brynda, J.; Trakal, L.; Straka, Pavel; Bičáková, Olga; Innemanová, P.

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42-48 ISSN 1804-0195 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985891 Keywords : biochar * sewage sludge * pyrolysis Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering; EI - Biotechnology ; Bionics (USMH-B) OBOR OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B) http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/

 12. The stretch zone of automotive steel sheets

  Indian Academy of Sciences (India)

  Author Affiliations. Ľ Ambriško1 L Pešek2. Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Technical University of Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovak Republic; Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic ...

 13. Úvodník letošního prvního čísla časopisu Bedrník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Kolářová

  2010-05-01

  Full Text Available Co je inteligentní využívání energie?Uspokojování základních energetických potřeb jednotlivců a společnosti, které: využívá co nejmenšího množství primární energie, zaručuje snížení energetických a ekonomických nákladů pro konečného uživatele, snižuje dopad na životní prostředí, zaručuje trvale udržitelnou správu energetických zdrojů a systémů v globálním měřítku. Tak ho popisuje brožurka střediska ekologické výchovy Sever k projektu Školy pro inteligentní využívání energie, který představuje pěknou příležitost – nabízí moderní metodiku vedení projektu, formou dějové linie.

 14. The emergence and development of technical museology in the Czech lands between 1948 and 1989. Part II: the contribution to university education and activities of international museum organizations, reflections of Czech museologists (Formování a vývoj technické muzeologie v českých zemích v letech 1948–1989. Část II. – podíl na vysokoškolské výuce a činnosti mezinárodních muzejních organizací, reflexe ze strany českých muzeologů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otakar Kirsch

  2017-09-01

  Full Text Available This paper details the phenomena, activities and events in the field of technical museology in the Czech-speaking parts of the socialist Czechoslovakia between 1948 and 1989 which shaped or reflected the theoretical understanding of the museum as a phenome-non. The second part is an in-depth analysis of the participation of its leading figures in the university teaching of museology, the activities of international museum organizations and the views of prominent Czech museologists on museums of technical type.

 15. Úvodník 2012/VII/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2012-09-01

  Full Text Available Úvodník 2012/VII/22012-09-15 00:00:00Vážení naši přátelé a příznivci,Envigogika se vám opět hlásí, v době, kdy podzim je definitivně zde a my jsme se zase vrátili do škol. A protože se v takovém čase začíná opakováním, zrekapitulujeme si tuto naši situaci i my. Dnes a každý všední den sedí v lavicích základních škol v naší zemi něco přes ¾ milionu dětí, a z těchto dětí později více nežli dvě třetiny dokončí ještě stupně další, absolvují školy střední nebo vysoké. Jestliže před padesáti lety počet lidí s nejméně výučním listem nedosahoval ani 20 % populace (maturitu či vysokoškolský titul mělo jen 10% dospělého obyvatelstva, kdežto 80 % připadalo na ty, kteří vychodili pouze školu základní, v současné době je tomu přesně naopak (nejméně maturitu má skoro polovina lidí, a vyučených je více než třetina. Takže nakonec počet těch, co mají pouze vzdělání základní, jen o málo převyšuje počet vysokoškoláků (17 resp. 12 %, a podíl této „intelektuální elity“ stále stoupá – ale pozor, stoupá i množství lidí tzv. bez vzdělání [1]. Vypadá to tedy, že všichni se stále více zabýváme činností vysoce abstraktní, a věci obyčejné ztrácejí svoji cenu. Jsme vzdělanější, proto(že život jednotlivce je stále složitější, a také chod společnosti se proměnil na složitou technologii. Prostor, kde se mohou projevit přirozené touhy či rozhodnutí, se tak ale stále zmenšuje a je také čím dál těžší jej znovu otevírat či bránit. V tomto vysoce sofistikovaném, na údržbu náročném světě se dobře daří především systémům jeho správy, přičemž služba těmto systémům stojí většinu myšlenkové energie nás všech. Na tom jistě není nic špatného – pokud by technologie této správy či údržby soustavně neodvracela pozornost od toho, co má být spravováno. A tak právě v

 16. Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích

  OpenAIRE

  Ostrihoňová, Katarína

  2017-01-01

  Cieľom diplomovej práce je stanovenie a optimalizácia stanovenia organických kyselín v pivách metódou kapilárnej izotachoforézy a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou. Pivo je zložitá matrica a preto vyžaduje úpravu pred analýzou HPLC. V diplomovej práci je diskutovaná optimalizácia metód (HPLC/UV a CITP) i optimalizácia úpravy vzorku, konkrétne extrakciou na pevnej fázy (SPE). V teoretickej časti je spracovaná história, charakteristika a technológia výroby piva. Ďalej sú ...

 17. Triboelectrostatic Separation of Mineral Matter from Slovakian Coals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schehl R. R.

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sú diskutované niektoré technické aspekty triboelektrostatickej separácie a výs-ledky aplikácie tohto postupu pri úprave troch typov uhlia, konkrétne energetického uhlia z Cíg¾a, Handlovej a Novák. Bolo zistené, že úèinnos separácie ve¾mi úzko závisí na druhu separovan uhlia. Prvé výsledky preukázali súvislos medzi úèinnosou separácie obsahom popola v uhlí.

 18. Konopí jako alternativní palivo

  OpenAIRE

  Jaworská, Petra

  2017-01-01

  Bakalářská práce pojednává formou literární rešerše o možnostech využití rostliny konopí jako energetické plodiny a jejím vývoji a udržitelnosti v budoucnu. V České republice je produkce konopných biopaliv teprve v počátcích, ale s přibývajícím zájmem o alternativní zdroje energie se předpokládá jejich rozvoj. Konopná biomasa a její pozitivní vlastnosti při výrobě biopaliv platí pro kapalné, plynné i tuhé formy. V zastoupení kapalných paliv konopí představuje nový alternativní zdroj bionafty,...

 19. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 20. Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace

  OpenAIRE

  Korec, Tomáš

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá migrací zdrojových kódů vysokoúrovňových programovacích jazyků pomocí dekompilace. Migrační nástroj vyvinutý v rámci práce je postaven na prostřední a zadní části dekompilátoru projektu Lissom. V práci je rozebráno několik překladačů, které ze vstupního jazyka generují kód v LLVM IR. Vhodné překladače byly vybrány pro integraci do migračního nástroje. Kód přeložený do LLVM IR je vstupem prostřední optimalizační části dekompilátoru. Výstupem migračního nástroje je kód v ja...

 1. Zušlechťování bioplynu metodou PSA

  OpenAIRE

  Krhut, Štěpán

  2017-01-01

  Tato práce řeší zušlechťování bioplynu metodou PSA a zmodernizování laboratorní jednotky. Surový bioplyn obsahuje mnoho nežádoucích složek, které snižují jeho energetický potenciál, a to v nejvyšší míře oxid uhličitý. Pro rozšíření možností využití bioplynu je třeba tuto složku odstranit. Jednou z rozšířených metod pro odstranění CO2 z bioplynu je metoda Pressure Swing Adsorption (PSA – česky adsorpce za měnícího se tlaku). Tato práce popisuje tuto metodu a porovnává ji s jinými metodami čišt...

 2. Možnosti výroby vodíku z obnovitelných zdrojů

  OpenAIRE

  Balko, Michal

  2011-01-01

  Cílem této bakalářské práce je vytvořit shrnutí současných možností výroby vodíku, a to jak z fosilních paliv, tak z obnovitelných zdrojů. V úvodní části je práce zaměřena na výrobu parním reformováním zemního plynu a elektrolýzu vody. Následuje popis produkce vodíku z biomasy metodami fotofermentace a fermentace, pozornost je věnována požadavkům na vstupní materiály a provozní podmínky. V závěrečné části práce jsou vybrané způsoby výroby vodíku srovnány podle energetické náročnosti každé z n...

 3. Revize parní turbiny

  OpenAIRE

  Potměšil, Tomáš

  2011-01-01

  Tato práce se zaobírá současným uplatněním rozvíjejícího se oboru pozáručního servisu starých turbín v energetickém odvětví. Jsou zde popsány jednotlivé typy oprav v návaznosti na doporučení běžně prováděných úkonů. Revizní nález je zaměřen na protitlakovou parní turbínu s označením R12-9/2, u které byla naplánována generální oprava po cca 180 000 provozních hodinách. Revizní nález obsahuje detailní popis stavu turbíny a způsob opravy. Dále je proveden výpočet ztrát v axiálním stupni lopatkov...

 4. Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L

  OpenAIRE

  Kučera, Ondřej

  2017-01-01

  Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, definující minimální požadavky na přijímací anténu a LNA. Z dosažených parametrů je vypočítána energetická bilance spojení družice Země. Hlavní část Diplomové práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo L. LNA je realizováno na substrátu FR4 a Arlon DiClad 870, obv...

 5. Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné

  OpenAIRE

  Procházka, Václav

  2013-01-01

  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke slazení komerčních výrobků. Vzhledem k jejich potenciálním vlastnostem je výhodné mít vhodnou metodu pro jejich sledování. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je založena na principu rozdělování analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze pomocí vysokotlakého čerpad...

 6. Tepelné tubiny

  OpenAIRE

  Tota, Lukáš

  2011-01-01

  Bakalářská práce pojednává o tepelných turbínách. První kapitola se věnuje historii, s ohledem na stroje, které turbínám předcházely a charakteristickým problémům provázejícím výrobu turbín. Dále je rozebráno typologické rozdělení parních a plynových turbín. Na závěr práce jsou uvedeny příklady názorně ilustrující využití turbín v energetických celcích. The bachelor thesis deals with thermal turbines. The first chapter contain history, with regard to the machines that preceded the turbines...

 7. Nová publikace "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" dostupná on-line.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Dlouhý

  2015-06-01

  Full Text Available S tématem udržitelného rozvoje na regionální (a globální úrovni souvisí nedávno publikovaná kniha "Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education" editorů Andrew Bartona a Jany Dlouhé. Jsou zde rekapitulována teoretická východiska pro užití případových studií ve výuce (především na vysokoškolské úrovni, kde představují vhodnou formupředstavení kvalitativních metod výzkumu a jejich využití praxi; obsahuje dále celkem sedm případových studií udržitelného rozvoje, které byly použity jako otevřené vzdělávací zdroje v mezinárodních programech výuky (především v programu ISPoS a EVS. Plný text knihy je dostupný zde. Vznik publikace byl podpořen z projektu MOSUR a projektů TAČR Omega "Metodika tvorby a využití tzv. Open Educational Resources (TD020400" a "Studium a podpora procesů participativní tvorby regionálních strategií UR (TD020120".

 8. The geology, petrography and mineralogy composition of coal from the Nováky deposit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sýkorová Ivana

  2002-03-01

  Full Text Available Na území regiónu Vtáènik - Horná Nitra sa vyskytujú významné zdroje energetických surovín na Slovensku. Patrí k nim aj ložisko Nováky. Hlbšie podložie je reprezentované horninami veporika a to vápencami, slieòmi a dolomitmi križòanského príkrovu, ktoré sú prekryté hronikom, reprezentovaným malužickým súvrstvím (perm-trias melafýrových hornín. Najstaršia èas neogénnej výplne panvy je reprezen-tovaná èausianskym súvrstvím (egenburg, prièom naò diskordantne nasadá kamenské súvrstvie (báden, reprezentované pestrým súborom hornín, tvorených redeponovanými produktami vulkanizmu vo forme konglomerátov, ktoré tvorí priame podložie produktívneho nováckeho súvrstvia. V nadloží nováckeho súvrstvia sú vyvinuté "nadložné íly" košianskeho súvrstvia. Na denudovaný reliéf územia boli uložené sedi-menty lehotského súvrstvia.Vzorky lignitu z ložiska Nováky sú budované prevažne xylitickým detritom, s hrubšími xylitickými vložkami. V macerálovej skupine huminitu má pomerne výrazné zastúpenie denzinit, ulminit B (svetlá varieta, korpohuminit, gelinit a textinit A (tmavá varieta. Macerálová skupina liptinitu je zastúpená suberinitom, rezinitom, sporinitom, kutinitom, liptodetrinitom, bituminitom a identifikovaný bol aj fluorinit. Minerálna prímes je tvorená najmä ílovým materiálom a pyritom. Auripigment a realgár vytvára jemné nálety na vrstevných plochách a tieto minerály vystupujú v spojitosti s rôznymi modifikáciami kremeòa a podie¾ajú na vysokom obsahu As v nováckom uhlí. Okrem týchto minerá-lov sa v uhlí nachadzájú aj sekundárne sírany (sádrovec, anhydrid, melanterit.

 9. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti

 10. Beginnings of rocket development in the czech lands (Czechoslovakia)

  Science.gov (United States)

  Plavec, Michal

  2011-11-01

  and West Germany in 1957 and 1959. The first project involved the meteorological rockets Sokol I and Sokol II in 1960, which were never completed, as the rocket industry came under the exclusive sphere of interest of the Soviet Union. In Czechoslovakia only a Rocket Research and Test Institute was created by the Czechoslovak Ministry of Defence in 1963. The first Czechoslovak rockets to find practical use were launched in 1965. This study has been created as a part of the scientific project: Výzkumný záměr MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, blok V/d: Česká vysoko\\vskolská vzdělanost.

 11. A new view on the quality of Jacík's test [Nový pohled na kvalitu Jacíkova testu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Botek

  2012-06-01

  absolute, JT is not an accurate tool for assessing physical fitness in PE university students. The interpretation of testing results could be misleading.[VÝCHODISKA: Sebehodnocení tělesné zdatnosti vyžaduje hledat motorické testy, které nekladou vysoké materiální, prostorové ani dovednostní nároky na jejich provedení. Jacíkův test (JT se v tomto ohledu jeví jako velice výhodný. Dosavadní poznatky o vlastnostech tohoto testu však nejsou úplné. Vzhledem k pohybové náplni JT lze předpokládat, že výkon v tomto testu bude do určité míry podmíněn také úrovní aerobní zdatnosti. CÍLE: Cílem studie je posoudit reliabilitu JT a stanovit podíl aerobní zdatnosti na testovém výkonu. METODIKA: Výzkumný soubor tvoří dvě samostatné skupiny vysokoškoláků: 43 žen (stanovení validity testu; 22,2 ± 2,0 let; BMI = 23,2 ± 2,5 kg/m2; výkonnost v JT = 79,1 ± 9,2 bodů; VO2max = 44,6 ± 4,7 ml/kg/min a 41 mužů (stanovení reliability testu; 21,5 ± 1,2 let; BMI = 25,2 ± 1,6 kg/m2; výkonnost v JT = 83,9 ± 8,2 bodů při prvním, resp. 87,5 ± 9,1 bodů při druhém pokusu. Podíl aerobní zdatnosti na výkonu v JT je vyjádřena mírou asociace mezi výkonem v JT a odhadem VO2max (stanoveno využitím Maximálního zátěžového testu na běhátku. Objektivita a míra relativní reliability je vyjádřena pomocí ICC. SEM, a Bland-Altmanovy 95 % limity shody byly stanoveny k posouzení absolutní reliability. VÝSLEDKY: Byl zjištěn nízký podíl společné variability JT a VO2max (pouhých 13,3 %. ICCinter-raters = 0,997 ukazuje na vysokou míru objektivity (inter-rater reliability. Výsledek ICCinter-trials = 0,790 naznačuje 'pochybnou úroveň' relativní reliability. Systematická chyba měření dosahuje hodnoty 3,54 bodu. Na neuspokojivou míru absolutní reliability ukazuje jak SEM = 3,96 bodu, tak i šíře Bland-Altmanových 95 % limitů shody (-9,2; 16,3. ZÁVĚRY: JT není vhodný nástroj pro hodnocení motorických p

 12. Determination of diferences in runs between boys and girls aged 5.5 Určení rozdílu v běhu mezi chlapci a dívkami ve věku 5,5 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2005-02-01

  ěrně jak pro chlapce, tak pro dívky. Obzvláště děvčata se musí účastnit různých běžeckých cvičení v zájmu toho, aby vzrostla jejich aerobní vytrvalost. Měla by být povzbuzována, aby se účastnila různých her, které vyžadují aktivaci energetické složky pohybu. Na základě výsledků tohoto výzkumu můžeme říci, že tělesná výchova (TV předškolních dětí by měla být plánována bez ohledu na pohlaví a že tělovýchovný program by měl být pro chlapce i dívky stejný.

 13. Sociální a vztahové interakce v různých typech vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem práce bylo analyzovat sociální a vztahové charakteristiky pedagogické praxe studentů učitelství tělesné výchovy a výsledky analýzy využít ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů tělesné výchovy z interakčních hledisek a k účinnějšímu přenosu teoretických poznatků do školské praxe. V práci jsou zahrnuty výsledky hodnocení praktikantů sedmi vysokoškolských pracovišť v České republice a v Polsku. Analýza byla zaměřena na posouzení rozdílu v hodnocení habituálních a progresivních vyučovacích jednotek. Sledovány byly všechny základní charakteristiky edukačního procesu. Zvláštní důraz byl u žáků kladen na sociální a vztahovou složku s ohledem na různý typ řízení vyučovacích jednotek a měnící se roli žáků v edukačním procesu. Progresivní zásahy se pozitivně odrazily v hodnocení sociální [H (1, 18489 = 107.18; p = .00; η2 = .01] i vztahové [H (1, 18489 = 25.89; p = .00; η2 = .00] dimenze u žáků, praktikující studenti hodnotili míru změny vztahových ukazatelů pozitivněji v habituálních vyučovacích jednotkách [H (1, 1270 = .08; p = .87; η2 = .00], sociální dimenze [H (1, 1270 = 48.94; p = .00; η2 = .04] však byla rovněž hodnocena pozitivněji v progresivních vyučovacích jednotkách. I přes rozdíly v profesní přípravě učitelů v České republice a v Polsku nebyl rozdíl v jejich hodnocení výrazně odlišný. The main goal of the study was to analyze social and relational characteristics of student PE teachers' practice teaching. The results should be used to increase the quality of pre-professional PE teachers' preparation from the interaction point of view and should allow the effective transfer of theoretical knowledge into school practice. The experiment included evaluations of student teachers from seven PE colleges in the Czech Republic and in Poland. The analysis was focused on the difference between

 14. Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease [Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Cipryanová

  2010-12-01

  ční ve věku 61,95 ± 11,02 let. Podle metodiky kontroly PA byli pacienti rozděleni do tří skupin. Skupina 1 (G1 používala krokoměr, skupina 2 (G2 monitor srdeční frekvence a skupina 3 (G3 oba přístroje současně. Pacienti zapisovali počet kroků, trvání cvičení (G1 a G3 nebo průměrnou srdeční frekvenci (G2 a G3 do záznamových archů. Kontrola sledovaných laboratorních a klinických ukazatelů probíhala po 3, 6 a 12 měsících. VÝSLEDKY: Adherence k programu byla velmi variabilní (60-360 dní, nejnižší byla u pacientů skupiny G2 a nejvyšší ve skupině G3. Program dokončili pouze dva pacienti ze skupiny G3 (10 % z celkového počtu intervenovaných pacientů. Mezi jednotlivými skupinami jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl v žádném ze sledovaných ukazatelů kvality pohybové intervence (počet kroků, doba cvičení, odhad energetické spotřeby při cvičení. ZÁVĚRY: Jako nejvíce akceptovaný prostředek ke kontrole objemu PA se jevil krokoměr. Velmi nízká adherence vyplývá z pevné fixace většinou několik desítek let trvajícího sedavého životního stylu a často má psychologické a sociální příčiny.

 15. Pozvánka na konferenci "Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Dlouhý

  2010-12-01

  Full Text Available Pozvánka na konferenci   Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny   Hlavní výbor České společnosti pro krajinnou ekologii (CZ IALE ve spolupráci s Katedrou biologie PDF Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na konferenci, která se uskuteční 15. – 16. dubna 2011 v krásném prostředí lužních lesů Litovelského Pomoraví v konferenčním centru Lovecké chaty u Horky nad Moravou (http://www.autodemont.cz/cz/chata, 5 km od Olomouce. Hlavním odborným tématem konference je „Vzdělávání v oblasti ochrany přírody, krajinné ekologie a managementu krajiny“, přičemž cílem organizátorů konference je shromáždit přehlednou informaci o současném stavu (především vysokoškolské výuky ochrany přírody, krajinné ekologie a tematicky relevantních krajinných oborů na vysokých školách v ČR (SR. Z přednesených konferenčních příspěvků bude vydán recenzovaný sborník s ISBN v ediční řadě CZ IALE „Ekologie krajiny“. Konference je podpořena ESF projektem Univerzity Palackého „ENVIRUP“ V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrovaní účastníci konference neplatí vložné. S vybranými přednášejícími (na základě výběru organizačního výboru konference bude na podporu zpracování konferenční prezentace a vlastního příspěvku pro sborník uzavřena dohoda o provedení práce. Součástí programu konference je terénní exkurze do ekosystému lužního lesa (pro registrované zájemce může být část terénní exkurze organizována na raftech s instruktory v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Podmínkou účasti na konferenci je registrace na webových stránkách projektu ENVIRUPwww.envirup.upol.cz od 1.12.2010. Na tomto webu budou uveřejněny podrobnější informace a upřesněný program konference na základě výběru konferenčních příspěvků. Bližší informace

 16. Vliv intervenční pohybové aktivity pobytových kurzů v přírodě na habituální pohybovou aktivitu žen a mužů The effect of interventional physical activity of residential camps in nature on the habitual physical activity of females and males

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Novák

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem této studie je posoudit vliv pohybové aktivity (dále PA pobytových kurzů v přírodě na habituální týdenní PA a srovnat úroveň její realizace se zdravotními epidemiologickými doporučeními. Efekt PA pobytových kurzů v přírodě (adaptační kurz GO! v Hynčicích pod Sušinou, kurz pobytu v letní přírodě v Lipnici nad Sázavou a škola v přírodě ve Volyni byl u žen (n = 49 a mužů (n = 27 posuzován srovnáním s jejich habituální týdenní PA realizovanou tři týdny po skončení pobytových kurzů v přírodě. PA byla monitorována prostřednictvím akcelerometru Caltrac, pedometru Omron a individuálního záznamu. PA byla hodnocena podle aktivního energetického výdeje (Caltrac, počtu kroků (Omron a doby trvání PA (individuální záznam. Na všech analyzovaných pobytových kurzech v přírodě splňuje objem PA epidemiologická doporučení k upevnění zdraví. Svým obsahem a formami její provádění také smazává rozdíly mezi PA děvčat a chlapců a PA ve víkendových a pracovních dnech. PA ve škole v přírodě ve Volyni a na kurzu pobytu v letní přírodě v Lipnici nad Sázavou je navíc u děvčat i chlapců výrazným stimulem pro rozvoj tělesné zdatnosti. Výrazný vliv "intervenční" PA na habituální PA byl prokázán u děvčat (rP = 0.55 i chlapců (rP = 0.60 ze školy v přírodě ve Volyni a střední efekt (rP = 0.39 u děvčat z adaptačního kurzu GO!. The main aim of this study is to ascertain the effect of physical activity (hereafter PA of residential camps in nature on habitual weekly PA and to compare the level of performed PA to health epidemiological recommendations. The effect of females' (n = 49 and males' (n = 27 PA at residential camps (the experiential camp GO! in Hynčice pod Sušinou, the residential camp in Lipnice nad Sázavou and the school in nature in Volyně was assessed by comparing it to their habitual weekly PA, performed at a three

 17. Specialized Training of Children and Youngsters in Selected Sports Games

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Buchtel

  2014-05-01

  é skupiny tvoří trenéři věkové kategorie 30–45 let, přičemž žen je asi jedna čtvrtina celého souboru. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými hrami jsme nalezli v oblasti edukační. Zatímco v tenisu a volejbalu tvoří vysokoškolsky vzdělaní trenéři nadpoloviční většinu (65, resp. 76 %, v házené je jejich podíl jen cca 40 %. Stejně tak rozdílné je i zastoupení učitelů TV v rámci jednotlivých sportovních her – 83 resp. 76 % v tenisu a volejbalu oproti 29 % v házené. V tenisu je velmi nízké zastoupení trenérů, kteří se věnují dorostenecké kategorii (6 %. Rozdíly jsme nalezli i v názorech na nutnost existence přípravek, tj. kategorií, které předcházejí mladšímu žactvu. Za nezbytnou ji považují především trenéři tenisu. Naopak výraznou shodu nacházíme v názorech na problematiku rané specializace – o její výhodnosti je přesvědčena jen úzká menšina trenérů (8 %. Trenéři volejbalu a tenisu se shodují v začátku specializace dle hráčských funkcí v kategorii staršího žactva, ve skupině tenisových trenérů nelze preferenci jedné věkové kategorie určit.

 18. Comparison of the lower extremities' explosive muscular strength via jumping tests in different performance level and age groups of women volleyball players [Komparace explozivní odrazové síly dolních končetin u výkonnostně a věkově rozdílných skupin hráček volejbalu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Jandačka

  2011-12-01

  the highest sport performance players was discovered. Experience with applying three jumping tests have shown their convenience to be utilizable in volleyball. Each test has its own specificity to provide information about the quality of jumping abilities with regards to the sport performance level and to the age of the tested female players.[VÝCHODISKA: Sportovní výkon ve volejbalu je významně ovlivněn kvalitou odrazových schopností, především výškou skoku. Výsledky skokanských testů jsou nepřímým indikátorem úrovně explozivní odrazové síly dolních končetin. Informace o úrovni odrazových schopností je východiskem ke kvalitnímu řízení sportovního tréninku. CÍLE: Cílem práce je zjistit zda existují rozdíly v úrovni explozivní síly dolních končetin v odrazových činnostech mezi hráčkami volejbalu různého věku a výkonnostní úrovně a zda se volejbalistky liší od rekreačně sportující obecné populace žen. Vedlejším cílem bylo posoudit vhodnost aplikace tří testů odrazové schopnosti ve volejbalu a porovnání výsledků dvou testů vertikálních skoků. METODIKA: U souboru volejbalistek (n = 273 rozděleného do pěti rozdílných věkových a výkonnostních skupin a souboru vysokoškolských studentek (n = 33 byly aplikovány tři testy explozivní síly dolních končetin: smečařský vertikální skok (SPJ, vertikální skok s protipohybem (CMJ a skok daleký z místa (SBJ. Statistické metody byly aplikovány v systému Statistica CZ (Kolmogorov-Smirnov, Spearmanův koeficient korelace, párový t-test a ANOVA pro nezávislé výběry – Scheffé post-hoc test. VÝSLEDKY: Mezi hráčkami volejbalu různého věku a výkonnostní úrovně byly zjištěny relativně malé a převážně statisticky nevýznamné diference v úrovni explozivní síly odrazu. Všechny soubory volejbalistek významně převyšovaly rekreačně sportující ženy. Výzkum naznačil nižší úroveň výsledků skokansk

 19. Úvodník 2007/II/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2007-08-01

  Full Text Available Úvodník 2007/II/22007-09-06 08:59:20Nové číslo Envigogiky srdečně zdraví své čtenáře.Tentokrát jsme se zaměřili na interdisciplinární téma. Ne všechny články se ho týkají – zdá se, že pro jejich pečlivé zpracování bylo málo času. My i naši autoři s údivem zjišťujeme, že napsat a posléze zpracovat text pro recenzovanou rubriku zabere spoustu času, samotné recenzní řízení je totiž záležitost časově náročná. Některé články se vracejí k přepracování, musíme znovu oslovit recenzenty, zda jsou s úpravami spokojeni, nebo dokonce zahájit nové kolečko posuzování a dalších úprav textu... Máme ale štěstí, připomínky bývají velmi užitečné, autoři jsou nakonec rádi, že mají rovnocenného partnera v dialogu, který někdy výrazně zlepšuje úroveň jejich práce. Příspěvek recenzentů ke konečné podobě článku se snažíme řádně ocenit – posudky se souhlasem všech zúčastněných zveřejňujeme (uvádíme je na konci textů.Jaké články tentokrát vydáváme, to si můžete podrobně prohlédnout v obsahu čísla – zde jsou i jejich krátké anotace. Takže můžeme jen stručně upozornit na nová témata či prvky, které nás příjemně překvapily. Polemický článek o zakladateli hlubinné ekologie Arne Naessovi píše Bohuslav Binka. K praxi vysokoškolského vzdělávání směřují Petr Šauer a Aleš Lisa – popisují „případy“ využití případových studií ve výuce. Wendy Drozenová zahajuje cyklus svých koláží a Rohan Wickramasinghe rozebírá ekologické prvky v různých náboženstvích na jeho rodné Srí Lance.Téma etiky, zdá se, přetrvalo (rozebírali jsme jej v minulém čísle a objevuje se v mnoha příspěvcích. Katka Jančaříková píše o úctě k životu a školní praxi vycházející z rámcových vzdělávacích programů; František Murgaš o kvalitě života a indikátorech, které by ji mohly m

 20. Úvodník 2008/III/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2008-05-01

  Full Text Available Úvodník 2008/III/12008-06-26 23:03:07Jana DlouháZdravíme své čtenáře po delší době, s omluvou – čas sklizně nastal tentokrát mimo původně nastavený plán či sezónu. Avšak rytmus harmonického souzvuku, na jehož vlně se vezeme, a který závisí na vibracích určitého druhu, nelze vždy zvenčí ovlivnit. A tak máme alespoň pocit, že předkládáme cosi, co řádně dozrálo a hodí se tedy snad ke skladování dlouhodobějšímu.Jak se již stalo zvykem, na tomto místě nechceme podat zprávu o textech v pořadí jejich formální důležitosti či odborné zajímavosti – takto jsou uspořádány v přehledném obsahu čísla. Rádi bychom upozornili spíše na to, co byste možná jinak přehlédli. Tentokrát jsou to především přesahy do jiných světů, pootevřená vrátka k umění anebo hravé asociace na témata příliš vážná. Pokud se tomuto občerstvujícímu pohledu nevyhýbáte, podívejte se v první řadě na recenzi rozsáhlé diplomové práce Miroslavy Šulcové – popisuje v ní, jak je možné utvářet velmi osobní vztah k přírodě, a to prostřednictvím výtvarné tvorby s principy land-artu a akčního umění. Josef Straka uvádí knihu Jiřího Sádla (Prázdná země, listopadová část roku a rozehrává v ní celou škálu významů či náznaků, které nabízejí texty známého biologa. O poněkud mystické cestě k sobě samým podává svědectví Jiří Olšovský. Úvahy o bytostném vztahu člověka a přírody se zdají být tématem opravdu plodným, neboť tento okruh se bude brzy rozšiřovat o další texty, které k vydání teprve připravujeme.Zaměření našeho časopisu umožňuje publikovat i hravé a inteligentní inspirace do výuky vysokoškolské (Hrnečku vař Jiřího Nečase ovšem ukazuje pouze, jak neomezený růst modelovat, nikoliv jak mu poručit „Dost“ nebo základní (Bezpečná cesta do školy Jitky Heinrichové je popisem

 1. Úvodník 2011/VI/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2011-05-01

  í vyluštit; to se v harmonickém přelévání tělesných substancí odehrává při tvorbě plodů, jež zase mají být nabídnuty širšímu společenství přírodnímu k zálibnému pohledu, ochutnání, či přijetí jinému, třebas nechtěnému. V tomto dialogu či spíše vzájemném vylaďování, vyslovení a naslouchání, v symfonii pohybů a protipohybů je vše skutečné, zjevné, tvarem se vymezující nejen samo sebou v rámci tohoto vymezení, ale také a možná především komunikačním kanálem, skrze nějž se přenáší zprávy v čase, od rodových předků na potomky, a také v prostoru, od tvorů již někde kořenících do oblastí, které teprve mají být osídleny. A v rytmu tohoto pohybu, členěném do vět a pomlk podle střídání energetického přílivu či odlivu, je počátek slunovratu obdobím, kdy sebetvorba se pomalu přelévá do plodnosti, a po ní následuje pomalé zapomínání na tuto expanzi, ukládání energie na příště…A to je doba, kdy začíná léto kalendářní, uznané i jako čas volna školního. V přírodě pomalu končí růst a nabývání nových tvarů: energie se přijímá dlaněmi již otevřenými, je hnětena do podob skrytých, jejichž obsah je však vydatný. Do přírody v tomto bodě zlomu její živelnosti vstupujeme my – pro nás jsou prázdniny obdobím, kdy se jí chceme sytit; přicházíme ovšem už ke stolu prostřenému: není se na čem podílet, lze jen odpočívat a sklízet. To může být pro naši zkušenost s přírodou docela zásadní: vnímáme ji pak jako „univerzálního dárce“, místo pro rekreaci, zdroj plodin, prostor a čas bez konfliktů a vlastně i bez dějů. Nevidíme a doopravdy nemáme svůj podíl na novém utváření toho, co raší z kořenů, poupat a spěje k vydání semen, a tak se domníváme, že i náš vlastní životní růst a zrání se odehrává jaksi mimochodem… Události, které sdílíme, i jejich