WorldWideScience

Sample records for vysoko energeticke urychlovace

 1. Nosit hlavu vysoko. Úvaha o lidské bipedii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 62, č. 3 (2014), s. 103-106 ISSN 0044-4812 Institutional support: RVO:68081758 Keywords : bipedy * hominins * Africa Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Antropology, ethnology http://ziva.avcr.cz/2014-3/nosit-hlavu-vysoko-uvaha-o-lidske-bipedii.html

 2. The motor performance progression of future undergraduate students of physical education [Vývoj motorické výkonnosti u uchazečů o vysokoškolské studium tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Cuberek

  2009-12-01

  observation; the level of dash performance mostly decreased. However, the last measurement in 2006 indicates some tendency of increasing performance as well as concavity of polynomial functions (trend function at the end of the observed time period. [VÝCHODISKA: Komplex sociálních změn, vzrůstající inaktivity a obezity a dalších negativních faktorů se dle našeho názoru přirozeně projevuje také ve změnách úrovně motorické výkonnosti budoucích vysokoškolských studentů. Dlouhodobý trend motorické výkonnosti proto považujeme za vhodný obraz současného životního stylu uvažované populace. CÍLE: Hlavním cílem této práce bylo popsat dlouhodobý trend dvou vybraných motorických předpokladů u populace uchazečů o vysokoškolské studium TV. METODIKA: Soubor tvořilo 2 012 mužů a 1 705 žen (uchazečů o vysokoškolské studium TV ve věku Mdn = 19 let. Úroveň plavecké a sprinterské výkonnosti byla zjišťována dvěma motorickými testy (plavání 100 m a běh 100 m u příležitosti přijímacího řízení v letech 1991 až 2001 a v roce 2006. VÝSLEDKY: Ve čtyřech případech (dva motorické testy, dvě pohlaví analýza ukazuje na nenulový trend výkonnosti (ve všech případech byl alespoň jeden meziroční rozdíl signifikantní na p = 0,05. V případě sprinterské a plavecké (pouze muži výkonnosti vykazují polynomické funkce trendu v počátku konvexní, později konkávní průběh (změna průběhu v letech 1998–1999. Trend plavecké výkonnosti žen je rostoucí v celé periodě. Konkávnost polynomické funkce naznačuje možnost opětovného nárůstu výkonnosti, jež byla v období 1993–2001 (sprint a 1996–1999 (plavání převážně klesající. ZÁVĚRY: Na základě našich zjištění zamítáme výzkumnou hypotézu a konstatujeme tak existenci významných změn v úrovni plavecké a sprinterské výkonnosti v průběhu sledované periody. Byl zjištěn pozitivní (ženy a převážně pozitivn

 3. Energetická náročnost skialpinismu

  OpenAIRE

  Jindra, Matouš

  2009-01-01

  Title: Energy performance ski mountaineering Aim: The aim of the thesis is to measure energy expenditure, depending on the slope and constant speed. method: Empirical Research Association for 9 skialpinist mid- level performance. Calculation of the working metabolic or heart rate. VO2. results: The research results confirm the scientific issue, check with magnifying angle of slope at a constant speed and increasing energy expenditure. The second part of the scientific questions confirms multi...

 4. Svetový energetický problém

  OpenAIRE

  Beraggová, Dominika

  2013-01-01

  This bachelor thesis is engaged in global energy issues and their evolution. The aim of this thesis is to point out importance of the issues in the world, especially in EU. I will analyze the current situation of traditional and renewable energy sources, because their position and exploitation has major impact on how not only energy but also environmental issues of humanity will develop in the future. In this thesis I will focus on renewable and alternative energy sources, because currently t...

 5. Termojaderná energie směřuje do energetického mixu budoucnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2011-01-01

  Roč. 9, 3-4 (2011), s. 30-31 ISSN 1337-0022 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : fusion * energetic mixture * ITER * COMPASS * GOLEM * ball- pen probe Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 6. Training of personnel for nuclear power in Ceske Energeticke Zavody Concern

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hodny, J.; Krestan, J.

  1983-01-01

  The projects of training of personnel and recruitment of apprentices have to be started 10 years prior to the commissioning of a nuclear power plant. Training starts three years prior to the physical start-up. The education and training of personnel in the nuclear programme including the implementation of their social background is an equivalent component of nuclear safety. The most important aspects are presented of personnel training with regard to organization, recruitment, theoretical and practical education and training, material and technical provisions and social programme. At present personnel training and the education of specialists have reached a high standard but the problem of social care of personnel in future plants is serious and has not been solved. (M.D.)

 7. Charakteristika poptávky po energetických nápojích

  OpenAIRE

  Derevjanko, Jevgenij

  2009-01-01

  Characteristics of demand for energy drinks. Mainly consumer approach. Determine consumer preferences. Determination of the target group. Analysis of a new type of perspective energy drinks. Determination of price elasticity of demand for the current type of energy drinks and potential approval.

 8. Charakteristika poptávky po energetických nápojích

  OpenAIRE

  Svoboda, David

  2017-01-01

  Abstract: This thesis deals with the demand for energy drinks. The aim of this paper is to examine the characteristics of the demand. The theoretical part will deal with the explanation of the terms and describe the basic factors that determine the demand. The theoretical part will also include the marketing mix, which is a function of the demand and the practical part of this work. In the practical part I will try to analyze current demand for energy drinks by means of a questionnaire.

 9. Úloha makrofyt v energetické bilanci mokřadů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorný, Jan; Rejšková, A.; Brom, J.

  2007-01-01

  Roč. 42, č. 22 (2007), s. 47-60 ISSN 1211-5258 R&D Projects: GA MŽP SM/640/18/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : energy fluxes * evapotranspiration * landscape management * methods * vegetation * water * wetland Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 10. Prokrastinace u vysokoškolských studentů

  OpenAIRE

  Grecmanová, Denisa

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with the topic procrastination of the college students. It seems the procrastination is still more often habit and people, not only students, are suffering by it all over the world. Many students are procrastinating but a lot of them only think they are procrastinating and they just want to hide their laziness. This bachelor thesis has some goals: to find out, if students know procrastination, if they are procrastinating, how and how long. There is described procras...

 11. Břidlicový plyn a perspektivy jeho energetického využití

  OpenAIRE

  Šindler, Matěj

  2015-01-01

  First part of bachelor thesis introduces the concept of shale gas - what is the nature of the gas, why it is called shale, etc. Then there is described the technology of mining and acquisition of gas. Another chapter informs about shale gas reserves in the world, its importance and the planned career intentions. Very important part of this work is to look at the impacts of extraction of this gas, in particular climate change, water and soil pollution, impacts on the population, but also other...

 12. Břidličný plyn a budoucnost jeho energetického využití

  OpenAIRE

  Šindler, Matěj

  2016-01-01

  First part of bachelor thesis introduces the concept of shale gas - what is the nature of the gas, why it is called shale, etc. Then there is described the technology of mining and acquisition of gas. Another chapter informs about shale gas reserves in the world, its importance and the planned career intentions. Very important part of this work is to look at the impacts of extraction of this gas, in particular climate change, water and soil pollution, impacts on the population, but also other...

 13. (Spektro)elektrochemické studium nového energetického materiálu FOX-7

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimková, Ludmila; Klíma, Jiří; Ludvík, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2013), s. 83-84 ISSN 1336-7242. [Zjazd chemikov /65./. 09.09.2013-13.09.2013, Tatranské Matliare] R&D Projects: GA ČR GAP206/11/0727 Institutional support: RVO:61388955 Keywords : electrochemistry * spectroelectrochemistry * FOX -7 Subject RIV: CG - Electrochemistry

 14. Energetická politika Německa a její vliv na průmysl

  OpenAIRE

  Zatloukalová, Hana

  2014-01-01

  The Master's thesis deals with the question of Germany's energy policy and its impact on industry. The main objective is to assess the current situation of energy policy in Germany through verbal analysis and analysis of risks and challenges that Germany is facing today. Energy policy is assessed on the basis of a move away from nuclear energy and the transition to renewables. A partial objective is to assess the potential consequences of the energy transformation and their impact on Germany'...

 15. Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Kovaľová

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose of the article: This article deals with analysis of corporate culture by using an example of selected university department in Slovak republic. The corporate culture is very strong and powerful motivational (or de-motivational factor. The situation in the company, the quality and quantity of work performance are direct influenced through the culture (regardless the branch, size or type of the company. Methodology/methods: In this paper we use the data gained from sociological research at selected university department (19 employees of the department, which represents 76 % of all staff. The questionnaire with 44 statements has been created to identify the type of corporate culture in the university department. We use the Likert scale (“strong agreement” – “agreement” – “disagreement” – “strong disagreement” with no middle value (“I don’t know” or “doesn’t matter” to gain the exact data about the attitude of respondents to statements. Scientific aim: The scientific aim of this article is to analyse and to identify the type and position of corporate culture in selected university department in Slovak republic and to detect the most noticeable characteristics of the culture as the potential base for improvements. Findings: The analysis of data revealed two types of the culture regarding the typology: following the Trompenaars typology: the Eiffel tower culture; following the Goffee and Jones typology: the networked type of the culture. Conclusions: It’s almost impossible to identify only one type of the culture in the department. We detected very small differences among the types of culture within each typology. The most important findings: the culture in the department is hierarchical and toward tasks oriented, with low level of solidarity, there is no strong leader of the department with right core values, there are mostly reason-based relationships among the employees. The analysis of the culture is the base for the next improvements.

 16. Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta

  OpenAIRE

  Palicová, Helena

  2014-01-01

  In this thesis, Personal and family finances, subtitled Finances of university student. It is discussed on the way to a happier life through management of personal finances. Just as it is necessary to control corporate finance, it is necessary everyone managed own personal finances. It is indicated as appropriate to tackle your finances,what to focus on, and it's practically demonstrated on the example of a university student. There are analyzed his goals and needs, then it is outlined possib...

 17. Dějiny vysokoškolského volejbalu v Československu a České republice

  OpenAIRE

  Chadimová, Julie

  2012-01-01

  Title: History of Czechoslovak and Czech University Volleyball Objectives: Analysis of university volleyball and its role in university sport in former Czechoslovakia. Importace of university volleyball in context of Czech and Czechoslovak volleyball history. Today situation. Methods: Heuristic. Analysis of primary and secondary sources and synthesis. (Inderict) Eyewitness evidence. source criticism: authenticity, historical reliability; chronological method Results: University volleyball par...

 18. Spiritualita českých vysokoškoláků - faktorově analytická sonda

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Říčan, Pavel; Janošová, Pavlína

  2004-01-01

  Roč. 48, č. 2 (2004), s. 97-106 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA7025301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : Spirituality * factor analysis * Bohemia Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.209, year: 2004

 19. Využití kukuřice seté (Zea mays L.) pro energetické účely

  OpenAIRE

  RATAJ, David

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with the types of energy use of flint corn (Zea mays). It compares the suitability of hybrid maize lines. The thesis is to summarize and compare the literature data on other types of energy crops and compares them suitable for cultivation for energy recovery on the basis of some production capacity and energy parameters (dry matter yield, energy recovery, combustion heat and humidity).

 20. Realizace stavby Nord stream - stabilizační faktor německého energetického sonderwegu?

  OpenAIRE

  Kushnir, Leonid

  2013-01-01

  The continuously decreasing amount of mineral resources and its future is becoming an omnipresent topic in the EU. The key is to obtain good terms of resource import. Agreement signed by the Russian president Vladimir Putin and the German chancellor Gerhard Schröder considering the construction of the Nordstream gas pipeline, leading from Russian Wyborg to German Greifswald, shattered the EU's concept of energetic policy meaning the EU energetic security. Even though the energetic concept put...

 1. Energetická náročnost v soutěži standardních tanců

  OpenAIRE

  Nárovec, Stanislav

  2010-01-01

  Title: Energy demands in the modern dance competition Objective: The aim of this thesis is to assess energy expenditure in the competitive environment in each modern dances and its dependence on the structure of the competitive round in competition. Method: Empirical Association Research in 8 dancers of medium performance level. Work metabolism and energy expenditure were calculated from VO2 - heart rate relationship during exercise. Results: The results of the measurements confirm the hypoth...

 2. Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dvořák, Rudolf

  2010-01-01

  Roč. 4, č. 2 (2010), s. 80-82 ISSN 1802-8535 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : turbine design * relevance of basic research * experimental fluid dynamics Subject RIV: BK - Fluid Dynamics http://www.allforpower.cz/clanek/cena-a-vyznam-zakladniho-vyzkumu-v-energetickem-strojirenstvi/

 3. Analýza péče o zaměstnance v energetické společnosti

  OpenAIRE

  Procházková, Anna

  2010-01-01

  Goal of my bachelor's thesis is to analyse and evaluate employees' care system in an energetic group using SWOT analysis and suggest measures to improve system efficiency. As a result of extensive research of employees' services system, it was determined to be well arranged, fair and highly developed; however there is room for efficiency improvement of the system and/or extension of present employees' services. Despite of key services weak points, such as administration complexity and a lack ...

 4. Charakterizace strusky ze zařízení pro energetické využití odpadů.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krausová, Aneta; Šyc, Michal; Kameníková, Petra; Šomplák, R.; Pavlas, M.

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 1 (2016), s. 16-23 ISSN 1804-0195. [Odpadové fórum 2016. Hustopeče, 21.03.2016-23.03.2016] R&D Projects: GA TA ČR TE02000236 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : bottom ash * waste -to-energy * metal separation Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering http://www. waste forum.cz/cisla/WF_1_2016.pdf

 5. Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hašková, Hana

  2000-01-01

  Roč. 36, č. 4 (2000), s. 441-458 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA AV ČR IBS7028002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : gender * labour market Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.080, year: 2000

 6. Syndrom vyhoření u vysokoškolských pedagogů - mezinárodní srovnávací studie

  OpenAIRE

  Černíková, Barbora

  2014-01-01

  This thesis is concerned with the phenomenon of burnout in university teachers, who have been previously rather neglected in connection with this topic. The theoretical part provides an analysis of current knowledge regarding the development of the concept of burnout from the very early interest in this issue in the 1970s to the present, with emphasis being placed on the teaching profession, especially in the tertiary education sector. In the empirical part of the research, the assumption of ...

 7. Ze slovníku Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (nos autem - ucho vlakem)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jílková, Lucie

  2004-01-01

  Roč. 87, č. 5 (2004), s. 225-232 ISSN 0027-8203 R&D Projects: GA AV ČR KJB9061304 Institutional research plan: CEZ:AV0Z9061902 Keywords : slang * word formation * vocabulary Subject RIV: AI - Linguistics

 8. Osobní pohoda vysokoškolských studentů: Česká část studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Iva; Kebza, V.

  2009-01-01

  Roč. 53, č. 2 (2009), s. 129-139 ISSN 0009-062X Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : well-being * values * self - concept Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.226, year: 2009

 9. Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zábrodská, Kateřina

  2011-01-01

  Roč. 55, č. 4 (2011), s. 332-344 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GPP407/10/P146 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : mobbing * higher education * research review Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.087, year: 2011 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14&vid=20&hid=25

 10. Osobní pohoda vysokoškolských studentů: Česká část studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Iva; Kebza, V.

  2009-01-01

  Roč. 53, č. 2 (2009), s. 129-139 ISSN 0009-062X Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : well-being * values * self-concept Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.226, year: 2009

 11. Jaké jsou aspirace vysokoškolských studentek a studentů ke vstupu do podnikání?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Křížková, Alena; Branchet, A.

  -, č. 7 (2010), s. 1 R&D Projects: GA AV ČR IAA700280804 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender in entrepreneurship * entrepreneurship education * gender differences Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2235487&als[nm]=2235711

 12. Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šturma, Pavel; Balaš, Vladimír

  2011-01-01

  Roč. 150, č. 11 (2011), s. 833-848 ISSN 0231-6625 R&D Projects: GA ČR GA407/09/0760 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : Energy Charter Treaty * public international law * international contract law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 13. Teroristické útoky na energetický sektor jako strategie al-Káidy v oblasti Blízkého východu a severní Afriky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Tichý

  2016-12-01

  Full Text Available The article discusses the relationship of the Islamist terrorist organization al-Qaeda to issue of the attacks focused on energy sector and their specific manifestations in the Middle East and North Africa. The first aim is to analyze the importance that al-Qaeda attaches to the attacks targeted at the energy sector. The second aim is to describe the main forms, examples, goals and motives of the attacks aimed at the energy sector realized by al-Qaeda in selected countries, particularly Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Algeria, Syria and Yemen. The third aim is to analyze impact of al-Qaeda attacks against the energy sector and infrastructure on the energy security.

 14. Analýza energetického krytí při plavání v oděvu a bez oděvu

  OpenAIRE

  Čáp, Václav

  2009-01-01

  Name of thesis: Comparison of energy expenditure while swimming dressed in swimsuit and in the field uniform. Aim of the thesis: The aim of the thesis was to find out the numbers of heart rate swimming dressed in swimsuit and in the Czech army field uniform. Measurement took place in the swimming pool with a counterflow. Methodology: Qualitative research with observation. Results: Measurement of two speeds of the stream v1 = 0,59m/s and v2 = 0,66m/s. The difference for speed v1 was 27 hr/min....

 15. Energetická náročnost procesu ukládání travní siláže do velkoobjemových vaků.

  OpenAIRE

  ONDRÁČEK, Vojtěch

  2012-01-01

  The aim of this work was to measure and evaluate the energy intensity of grass silage during storage in bulk bags. The values were measured on a line consisting of tractor and ma-chinery for storing forage. Further information was obtained from the service line. The results were over-straightened with technical and technological norms for agricultural production and other ways of storing silage.

 16. Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách : případová studie knihoven HAMU a JAMU

  OpenAIRE

  Bártová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis examines the issue of measuring the quality of services from a theoretical and practical perspectives. It's trying to define the term quality in the context of library services, particular performance indicators used in practice and try to provide an overview of the possibilities of its measurement in the Czech environment as well as abroad. It describes methods Balanced ScoreCard, Benchmarking, Total Quality Management, ServQUAL and SWOT analysis, which originally came from the c...

 17. Reakce na sexuální obtěžování: příklad vysokoškolského prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta; Šaldová, Kateřina

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 11 (2010), s. 12-14 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA ČR GAP404/10/0021; GA MŠk 2E08057 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender * sexuality * education Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/184_SOCIOWEB_11_2010.pdf

 18. Domácí násilí na ženách a mužích z pohledu vysokoškolských studentů

  OpenAIRE

  MORONGOVÁ, Tereza

  2013-01-01

  Bachelor thesis Domestic violence against women and men from the perspective of undergraduate students is focused on the views and opinions of students of the University of South Bohemia in České Budějovice on domestic violence. In the theory there is made a comprehensive view of the problem of domestic violence. It describes the basic concepts that the problem of domestic violence is related to. This part is focused on different definitions of domestic violence, forms of behavior, the person...

 19. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v ČR

  OpenAIRE

  Vohlídalová, Marta

  2014-01-01

  The dissertation focuses on the exploration of the phenomenon of sexual harassment in Czech higher education environment, particularly on harassment of students by teachers. The sexual harassment is defined as unwelcome, inappropriate and offensive behavior that constitutes an abuse of power based on gender and formal structure. It comprises both less explicit forms of gender harassment (known as the "hostile environment") and more explicit forms of sexual (referred in the legislation as "qui...

 20. Sexuální obtěžování v českém vysokoškolském prostředí z pohledu studentek- kvalitativní sonda

  OpenAIRE

  Slavíková, Lenka

  2010-01-01

  The master thesis "Sexual harassment in the Czech university environment from the female students' perspective- qualitative probe" focuses on how students perceive sexual and gender harassment and what their experiences with it are at the Czech universities. The theoretical part contains explanations of important terms, discusses definitions of sexual harassment, further considers power topics related to sexual harassment, points to who is harassed and why and finally, shows specialities of t...

 1. Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků

  OpenAIRE

  BÍLÁ, Veronika

  2012-01-01

  In my master thesis, I examined whether the psychological stress and from it resulting changes in eating habits at college students may affect the development of obesity. I described the risk factors affecting obesity and defined recommendations on how to prevent this disease. In the practical part research results are beeing evaluated by changes in dietary or other lifestyle factors that affect the development of obesity. The sample was separated in two groups of respondents: students of stu...

 2. Třídní rozdíly ve výchově: vysokoškolské rodiny, rodiny dělnické „ambiciózní“ a „statické“

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafr, Jiří

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 4 (2011), s. 1-3 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : cultural capital * upbringing * working class Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/189_SOCIOWEB_04_2011..pdf

 3. Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Šyc, Michal; Václavková, Šárka; Jeremiáš, Michal; Svoboda, Karel; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Brynda, J.; Trakal, L.; Straka, Pavel; Bičáková, Olga; Innemanová, P.

  2017-01-01

  Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42-48 ISSN 1804-0195 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985891 Keywords : biochar * sewage sludge * pyrolysis Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use; EI - Biotechnology ; Bionics (USMH-B) OBOR OECD: Energy and fuels; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B) http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/

 4. Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 148-153 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA TA ČR TE02000236 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : dry flue gas treatment * wate-to-energy * MSVI Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf

 5. Reakce vápenatých a hořečnatých materiálů při vysokoteplotním odsiřování spalin a energetického plynu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hartman, Miloslav; Svoboda, Karel; Trnka, Otakar; Veselý, Václav

  2002-01-01

  Roč. 96, č. 10 (2002), s. 777-783 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA AV ČR IAA4072711; GA AV ČR IAA4072801 Keywords : magnesia compounds * desulfurization * gas Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 0.336, year: 2002

 6. Tvořivá destrukce uvnitř automobilového a energetického průmyslu - udržitelná elektromobilita jako politicko-hospodářská výzva EU

  OpenAIRE

  Vejbor, Jan

  2010-01-01

  The diploma thesis "Creative Destruction Within The Automotive and Energy Industry - Sustainable Electric Mobility As a Political And Economic Challenge for the EU" deals with the issue of the impacts on the political and economic area caused by technological innovations. The subject of the study is the personal motorised transport with its key elements: automotive industry, oil industry, energy industry and state administration. The goal is to introduce the reader the development of the pers...

 7. Možnosti podpory vysokoškolského vzdělávání mladých lidí v nativní komunitě v oblasti Ccorca v Peru

  OpenAIRE

  Zámečníková, Jana

  2016-01-01

  The aim of the thesis is to analyze and assess the current capabilities of higher education for young people in the native communities in Peru in Ccorca. The first part contains a literature search which is dedicated to the education system and education in Peru, general issues related to barriers in access to education for young people coming and living on / in the native communities. The author analyzes the sociological aspects that may influence this phenomenon. With the help of the statis...

 8. Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004)

  OpenAIRE

  Lisový, Igor

  2013-01-01

  This text is dedicated to the life and work of a renowned Italian scholar in the field of history and culture of Classical Antiquity and a prominent university professor, Franco Sartori (1922–2004). The main elements of his teaching work were the history and culture of Classical Antiquity. He was a member of an array of scientific and cultural institutions and received numerous Italian and international awards. In his research, he mainly focused on the political history of ancient Athens of t...

 9. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šaldová, Kateřina; Tupá, Barbora; Vohlídalová, Marta

  2009-01-01

  Roč. 10, č. 1 (2009), s. 8-15 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk 2E08057; GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : sexual harassment * university * gender Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 10. Jsou opravdu Slováci „emočnější“ než Češi? Sonda do emocionality českých a slovenských vysokoškoláků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Poláčková Šolcová, Iva; Tavel, P.; Kolarčik, P.

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 5 (2013), s. 406-429 ISSN 0009-062X Grant - others:GA MŠk(CZ) EE.2.3.20.0063 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : Czechs * Slovaks * emotions * emotion regulation Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 11. „Kdybych o tom mluvila, asi bych to nenazvala sexuálním obtěžováním.“ Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí z perspektivy studujících

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vohlídalová, Marta

  2011-01-01

  Roč. 19, č. 2 (2011), s. 23-35 ISSN 1210-6658 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : sexual harassment * gender * anti-harassment policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 12. Přechod k mateřství – Plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nešporová, Olga

  2015-01-01

  Roč. 16, č. 2 (2015), s. 73-84 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : motherhood * employment * childcare Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 13. Financování studia a vývoj v nerovnostech v přítupu k vysokoškolskému vzdělání v České republice a Nizozemsku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matějů, Petr; Konečný, Tomáš; Weidnerová, S.; Vossensteyn, H.

  2009-01-01

  Roč. 45, č. 5 (2009), s. 993-1031 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109; GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : higher education * accessibility * inequality Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.562, year: 2009

 14. Alotermní fluidní zplyňování biomasy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pohořelý, Michael; Jeremiáš, Michal; Skoblia, Sergej; Vosecký, Martin; Kameníková, Petra; Šyc, Michal; Tošnarová, Markéta; Punčochář, Miroslav; Svoboda, Karel

  2009-01-01

  Roč. 1, - (2009), s. 23-30 ISSN 1804-2058. [mezinárodní konference Chemie energetických cyklů /7./. Praha, 09.09.2008-10.09.2008] R&D Projects: GA MŠk 2B08048 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : fluidized bed * gasified * allothermal Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering http://paliva.vscht.cz/

 15. Annual Report 1992

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  A report is presented on the economy, businesses, finances, business strategy, environmental policy, human resources and social policy, and public relations of the joint stock company Ceske energeticke zavody (Czech Power Works). A review is given of business performance in 1992. As of 31 December 1992 the assets reached CZK 81,018,965, the profit was CZK 6,280,943. (J.B.)

 16. The stretch zone of automotive steel sheets

  Indian Academy of Sciences (India)

  The stretch zone of automotive steel sheets. L' AMBRIŠKO1,∗ and L PEŠEK2. 1Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering,. Technical University of Košice, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovak Republic. 2Department of Materials Science, Faculty of Metallurgy,. Technical University of Košice, Letná 9, ...

 17. Free vibration of complex systems of shells of revolution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Markov, P.

  1987-01-01

  Simplified relations are presented for shells of revolution and the finite difference energy method is described as is its numerical application to the problems of the mechanics of the shells of revolution of a complex and branched meridian, used in the BOSOR4 program. Also presented are two examples of calculating the free vibration of systems of shells of revolution using the said program. Both problems stemmed from the needs of SKODA, Energeticke Strojirenstvi. The first concerns the free vibration of the system of WWER-440 reactor vessels, approximating its internals. The second concerns the eigenfrequencies and corresponding shapes of the vibrations of the DK3 diagnostic assembly which was designed and manufactured for improved knowledge of events taking place in the reactor core during different operating modes. (author). 7 figs., 2 tabs., 7 refs

 18. Citlivostní analýza jako nástroj pro verifikaci CFD modelu a optimalizaci konkrétního prvku

  NARCIS (Netherlands)

  Hojer, O.; Basta, J.; Hensen, J.L.M.

  2006-01-01

  Clánek zduraznuje význam volby vhodných okrajových podmínek pro správnost energetických simulacních výpoctu. Okrajové podmínky musí být vázány na úcel, pro který se simulacní výpocty provádí. Je predložen teoretický rozbor, metodologie a výsledky výpoctu ruzných okrajových podmínek stanovených z

 19. Definice vnitřních zisků jako okrajových podmínek pro energetickou simulaci administrativních budov

  NARCIS (Netherlands)

  Duska, M; Drkal, F.; Hensen, J.L.M.

  2006-01-01

  Clánek zduraznuje význam volby vhodných okrajových podmínek pro správnost energetických simulacních výpoctu. Okrajové podmínky musí být vázány na úcel, pro který se simulacní výpocty provádí. Je predložen teoretický rozbor, metodologie a výsledky výpoctu ruzných okrajových podmínek stanovených z

 20. Application in measurements of SKODA-OZES mobile measuring system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grof, V.; Drab, F.; Icha, K.

  A mobile digital measuring system was built at SKODA - Energeticke strojirenstvi based on digital information system CIS 3000 with the ADT 4100 computer. The system can operate in the BCS or in the RTE-C mode. Two programs are briefly described written for the purpose of measurements. The following applications of the system were tried: testing the reactivity meter on the reactor model, demonstration measurement of the temperature of the medium and display of values on the monitor, measurement of the temperature of the lid of the pressure vessel of the WWER-440 reactor during overlaying and measurement and the adaptive control of band thickness on a KVARTO 200 rolling mill. The measurement system is expected to be used in nuclear power plants and experimental reactors. (M.D.)

 1. Proposal to negotiate an amendment to an existing contract for the supply of additional vacuum vessels for the short-straight sections of the LHC

  CERN Document Server

  2005-01-01

  This document concerns the proposal to negotiate an amendment to an existing contract for the supply of additional vacuum vessels for the short-straight sections of the LHC. For the reasons explained in this document, the Finance Committee is invited to approve an amendment to an existing contract with SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE (SK) for the supply of 25 additional vacuum vessels for the short-straight sections for the LHC for an amount of 140 000 euros (216 999 Swiss francs), subject to revision for inflation, bringing the total to a maximum amount of 6 176 855 euros (9 574 097 Swiss francs), subject to revision for inflation. The rate of exchange used is that stipulated in the tender.

 2. Odpověď v anketě na téma „Česko je téměř nejhorší v Evropě, co se týče nerovnosti šancí získat kvalitní vzdělání; na VŠ studují především potomci vysokoškoláků, zatímco děti dělníků končí s výučním listem. Co s tím?“

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Simonová, Natalie

  2010-01-01

  Roč. 21, 26-27 (2010), s. 4 ISSN 0862-6545 R&D Projects: GA ČR GA403/08/0109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : education al inequality * Czech Republic Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 3. Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl

  OpenAIRE

  Vach, Tomáš

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace vyvinul podstatně závažnější problém. Ukázalo se, že výrobní proces se potýká s výraznými tepelnými ztrátami, jejichž důsledkem je ztráta velkého množství tepelné energie získané během sušícího procesu. Hlavním cílem této práce je tedy posouzení ochlazovacího účinku okolního...

 4. Efficiency Analysis of Solar Facilities for Building Heating and Household Water Heating Under Conditions in the Czech Republic / Analýza Efektivity Solárnych Zariadení Pre Ohrev Úžitkovej Vody A Vykurovanie Budov V Podmienkach Českej Republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pivko Michal

  2012-10-01

  Full Text Available Štúdia v tomto článku sa zaoberá efektivitou solárnych zariadení pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov v Českej republike. Česká republika je situovaná v miernom podnebnom pásme, to by malo byť brané do úvahy pri inštalácii solárnych zariadení. Efektivita solárnych zariadení je hodnotená podľa energetických a ekonomických bilancií. Analyzované sú solárne zariadenia pre ohrev úžitkovej vody a vykurovanie budov. Hlavný problém súvisí s implementáciou solárnych zariadení a ich prevádzka v miernom podnebnom pásme so striedajúcimi sa horúcimi letami a chladnými zimami.

 5. Analýza nápojů slazených extrakty stévie cukerné

  OpenAIRE

  Procházka, Václav

  2013-01-01

  Steviolglykosidy jsou přírodní sladivé látky Stévie sladké (Stevia rebaudiana Bertoni), které příznivě působí na lidské zdraví a jejich relativní sladivost je 300krát vyšší než sladivost sacharózy. Jsou proto využívány ke slazení komerčních výrobků. Vzhledem k jejich potenciálním vlastnostem je výhodné mít vhodnou metodu pro jejich sledování. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je založena na principu rozdělování analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze pomocí vysokotlakého čerpad...

 6. Ethics in advertising

  OpenAIRE

  Kovandová, Tereza

  2011-01-01

  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit postoje vysokoškolských studentů k etice reklamy v České republice. Pro dosažení tohoto cíle bude mezi studenty proveden empirický výzkum pomocí dotazníkového šetření. Teoretická část práce se věnuje obecně pojmům etika a reklama a jejich postavení a významu v České republice, následující část pak uvádí příklady neetických reklam z české i zahraniční praxe. Výsledkem šetření bude zjištění míry tolerance, resp. netolerance respondentů vůči etice re...

 7. Polohová regulace motoru pomocí 8bit uP

  OpenAIRE

  Janda, Petr

  2010-01-01

  Práce se zabývá polohovým řízením DC motoru Icla D065 firmy SIG Positec Automation GmbH pomocí sběrnice CAN a protokolu CANopen. Jednotlivé části popisují obecné principy a standardy sběrnice CAN a mezinárodně normovaného vysokoúrovňového protokolu pro ovládání systémů CANopen. Pro řízení výše uvedeného motoru byl použit mikrořadič firmy Microchip PIC18F4685 a vývojové prostředí MPLAB® IDE. S využitím programovacího jazyka C byl vytvořen program pro MCU řídící komunikaci s motorem CANopen a o...

 8. Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2016-04-01

  Full Text Available Předložená metodika tvorby regionálních případových studií (PS udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za úkol ukázat, jakým způsobem lze ve výuce využít konkrétní případy z praxe a současně jak rozvíjet výzkumné nástroje relevantní pro místní environmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území; důraz je přitom kladen na regionální kontext a specifika. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open Educational Resources, OER umožní využít tyto materiály pro regionálně orientované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými aktéry.

 9. Annual Report 2007 VUJE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2008-01-01

  VUJE foundation is closely connected with the history of Bohunice nuclear power plant. The team of research and development employees in Bohunice nuclear power plant formed the basis for foundation of the Vyskumny ustav jadrovych elektrarni (Nuclear Power Plant Research Institute - hereinafter referred to as VUJE or Company). Institute started its operations on January 1, 1977 as a concern company of Slovenske energeticke podniky (Slovak Power Enterprises). One year later VUJE became an independent organization controlled directly by the Federal Ministry of Fuels and Power. Excellent results were the impulse for the federal government to accredit VUJE in 1983 to lead the scientific commissioning of all nuclear power plants in Czechoslovakia. In 1983 started VUJE the branch education and training centre, which was in the next year equipped with a full-range simulator of WWER 440/213 reaktor unit. This centre gradually achieved international recognition. The international Atomic Energy Agency in Vienna also carried out training courses here. VUJE moved its headquarters to Trnava in 1985, however multiple experimental facilities, development workshops and some laboratories stayed in the area of nuclear power plants in Jaslovske Bohunice. At the end of the eighties VUJE counted 759 employees and gained an important position not only in Czechoslovakia, but also within international nuclear power industry. Important changes in the whole society in 1989 also influenced the future in the institute. Management developed a new organizational model of VUJE and step-by- step also the institute's strategy and line of business. Company retained its focus and was transformed in to a state company. In the following privatisation the joint-stock company established by the institute's employees bought the state research institute. The institute was transformed into a private joint-stock company Vyskumny ustav jadrovych elektrarni Trnava, a.s as of November f 1, 1994. A The

 10. Annual report 2006 VUJE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2006-01-01

  VUJE foundation is closely connected with the history of Bohunice nuclear power plant. The team of research and development employees in Bohunice nuclear power plant formed the basis for foundation of the Vyskumny ustav jadrovych elektrarni (Nuclear Power Plant Research Institute - hereinafter referred to as VUJE or Company). Institute started its operations on January 1, 1977 as a concern company of Slovenske energeticke podniky (Slovak Power Enterprises). One year later VUJE became an independent organization controlled directly by the Federal Ministry of Fuels and Power. Excellent results were the impulse for the federal government to accredit VUJE in 1983 to lead the scientific commissioning of all nuclear power plants in Czechoslovakia. In 1983 started VUJE the branch education and training centre, which was in the next year equipped with a full-range simulator of WWER 440/213 reaktor unit. This centre gradually achieved international recognition. The international Atomic Energy Agency in Vienna also carried out training courses here. VUJE moved its headquarters to Trnava in 1985, however multiple experimental facilities, development workshops and some laboratories stayed in the area of nuclear power plants in Jaslovske Bohunice. At the end of the eighties VUJE counted 759 employees and gained an important position not only in Czechoslovakia, but also within international nuclear power industry. Important changes in the whole society in 1989 also influenced the future in the institute. Management developed a new organizational model of VUJE and step-by- step also the institute's strategy and line of business. Company retained its focus and was transformed in to a state company. In the following privatisation the joint-stock company established by the institute's employees bought the state research institute. The institute was transformed into a private joint-stock company Vyskumny ustav jadrovych elektrarni Trnava, a.s as of November f 1, 1994. A The

 11. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 12. VLIV PROGRESIVNÍCH VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA TĚLESNÉ ZATÍŽENÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ADOLESCENTŮ S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM SEBEHODNOCENÍM SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI [THE INFLUENCE OF PROGRESSIVE PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON PHYSICAL LOAD AND THEIR TOTAL EVALUATION BY ADOLESCENTS WITH LOWER AND HIGHER SELF-ASSESSMENT OF THEIR SPORT PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-12-01

  Full Text Available Dlouhodobě pravidelná realizace pohybové aktivity (PA ve školní tělesné výchově (TV umožňuje formovat pozitivní postoje všech, i méně predisponovaných dětí, k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Celkem u 389 děvčat a 111 chlapců ve věku 13–17 let s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti byl zjišťován vliv progresivních vyučovacích jednotek TV na jejich PA a celkové hodnocení v párovém srovnání s tradičními jednotkami TV. V tradičních vyučovacích jednotkách TV převažoval direktivní vyučovací styl a výkonové zaměření, zatímco pro progresivní vyučovací jednotky TV bylo typické řešení pohybových úkolů a diferenciace tělesného zatížení. Párově srovnávané progresivní i tradiční vyučovací jednotky TV byly nekoedukované a vedl je stejný vyučující. PA byla posuzována pomocí aktivního energetického výdeje z akcelerometru Caltrac (kcal/45min, kroků z pedometru Omron (počet/45min a průměrné srdeční frekvence (tepů/min ze sporttesteru Polar. Úroveň sportovní výkonnosti a celkového hodnocení účastníků vyučovacích jednotek TV byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného Dotazníku k diagnostice vyučovací jednotky TV. Progresivní vyučovací jednotky TV snižují rozdíly v PA mezi studenty s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti bez poklesu celkového hodnocení těchto jednotek. Děvčata s nižším sebehodnocením sportovní výkonnosti vykázala v progresivních vyučovacích jednotkách TV významně vyšší průměrné hodnoty aktivního energetického výdeje (o 17 kcal/45min; p=0,05; d=0,28 a množství kroků (o 398 počet/45min; p=0,007; d=0,36 při vyšším celkovém hodnocení (p=0,04 než v tradičních vyučovacích jednotkách TV. Progresivní vyučovací jednotky přispívají k vyšší PA v TV především u děvčat s nižším sebehodnocením sportovní v

 13. Pozice Omega – specifická fáze vnímání pojmu nekonečno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiri Cihlar

  2015-12-01

  Full Text Available Článek popisuje specifickou fázi ontogenetického vývoje porozumění nekonečnu nazývanou pozice omega, jejíž identifikace je jedním z výsledků rozsáhlého výzkumu zaměřeného na vnímání pojmu nekonečno. Prvních dvou částí výzkumu se v letech 2008 až 2011 postupně zúčastnilo celkem 1 432 českých žáků a studentů ve věku od 8 do 20 let. V článku je podrobně popsána závěrečná kvalitativní část výzkumu zaměřená na interview s vysokoškolskými studenty s cílem diagnostikovat tuto fázi v jejich pojetí nekonečna v různých kontextech. Článek popisuje možnosti identifikace pozice omega a její konsekvence pro úspěšné studium těch pojmů a idejí matematiky, které jsou spjaty s nekonečnem. Dává ji dále do souvislosti s potenciálním a aktuálním nekonečnem, vymezuje jednotlivé vývojové fáze pomocí pojmu horizont a vysvětluje možnosti vzájemného ovlivňování zmíněných vývojových fází s využitím pojmů primární a sekundární intuice.

 14. Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduard Petiška

  2018-01-01

  Full Text Available Otevřené vzdělávací zdroje (OER jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích. Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření. U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a frekvenci využívání, b účely využívání a c subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.

 15. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti

 16. Tritium in Meteorites and in Recovered Satellite Material; Tritium dans les meteorites et dans les matieres provenant d'un satellite recupere; Tritij v meteoritakh i v vozvrashchennom sputnike; Tritio en meteoritos y en el material de un satelite recuperado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fireman, E L [Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA (United States)

  1962-01-15

  . Tambien se determinaron las concentrationes de los isotopos radiactivos del argon. La radiactividad correspondiente al tritio y al argon en el meteorito de Bruderheim se explica satisfactoriament e por la interaccion de particulas de rayos cosmicos de varios miles de milliones de electron-voltios de energia con el material meteoritico. El contenido de tritio del material de los satelites recuperados era mas de cien veces superior al que se puede explicar por la interaccion con el satelite de rayos cosmicos o de particulas procedentes de erupciones solares. La elevada concentracion de tritio hallada en el material del satelite tiene que ser resultado de un flujo de particulas incidentes de tritio que quedan detenidas en el satelite. (author) [Russian] Soderzhanie tritiya bylo izmeren v otdel'nykh chastyakh i tselykh obraztsakh kamnya granulirovannogo meteorita Bruderkhejma, a takzhe v obraztsakh svintsa i zheleza, vzyatykh s vozvrashchennykh sputnikov. Byli takzhe izmereny radioaktivnye izotopy argona. Tritievaya i argonnaya radioaktivnost ' v meteorite Bruderkhejma mozhet byt' vpolne opredelenno ob{sup y}asnena vzaimodejstviem s meteoritnym veshchestvom chastits kosmicheskikh luchej s ehnergiej v neskol'ko tysyach millionov vol't. Soderzhanie tritiya v materiale vozvrashchennogo sputnika bylo bolee na koehffitsient 100, chto yavlyaetsya slishkom bol'shoj velichinoj, chtoby ob{sup y}asnit' ehto vzaimodejstviem kosmicheskikh luchej ili vzaimodejstviem ispuskaemykh solntsem raskalennykh chastits so sputnikom. Vysokoe soderzhanie tritiya v materiale sputnika yavlyaetsya neposredstvennym rezul'tatom bombardirovki potokom sluchajnykh tritievykh chastits, kotorye osedayut v materiale sputnika. (author)

 17. High-voltage-powered transistorized preamplifier; Pre-amplificateur transistorise avec alimentation haute tension; Vysokovol'tnyj ehnergeticheskij predvaritel'nyj usilitel' na tranzistorakh; Preamplificador transistorizado alimentado con alta tension

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilson, Jr, W E; Wakefield, A W [University of Washington, Seattle, WA (United States)

  1962-04-15

  transistorizado unico en su genero utilizado con gran exito en la Universidad de Washington. El circuito en cuestion tiene la particularidad de que el transistor esta alimentado con la alta tension suministrada al detector de radiaciones. Con los dos transistores de union PNP empleados en el preamplificador se obtiene una ganancia de tension unidad en un intervalo dinamico de 1 mV a 5 V. La tension de trabajo del transistor con carga en el emisor se estabiliza mediante un pequeno diodo Zener. El consumo de corriente de detector de centelleo distante que utiliza el circuito esta comprendido entre 0,35 y 0.65 mA cuando la alta tension suministrada varia entre 800 y 1500 V. El dispositivo alimenta 500 pies de cable coaxial de 52 {Omega} con una perdida de un 25% en la amplitud del impulso. Se ha utilizado con excelentes resultados, con detectores de centelleo alejados y detectores neutronicos de BF{sub 3}. (author) [Russian] Odnoj iz problem, chasto vstrechayushchikhsya v oblasti yadernoj ehlektroniki, yavlyaetsya problema svyazi signala, idushchego s impul'nogo detektora izluchenij vysokogo soprotivleniya, s liniej peredachi nizkogo soprotivleniya. Inymi slovami detektory izluchenij i svyazannoe s nimi schetnoe oborudovanie chasto razdelyayutsya znachitel'nym rasstoyaniem, poehtomu sleduet predusmatrivat' nadezhnye sredstva peredachi signala iz detektora v schetnuyu sistemu. Prakticheski dlya linii peredachi ispol'zuetsya koaksial'nyj kabel' s nizkim soprotivleniem, a dlya polucheniya trebuemoj soglasovannosti impedansov ispol'zuetsya skhema s katodnym vykhodom ili skhema s ehmitternym vykhodom. V dannom doklade daetsya opisanie unikal'noj skhemy s ehmitternym vykhodom, kotoraya uspeshno primenyalas' v Vashingtonskom universitete. Skhema ehmitternogo vykhoda yavlyaetsya unikal'noj v tom smysle, chto istochnikom ehnergii tranzistornoj skhemy sluzhit vysokoe napryazhenie, podavaemoe detektoru izlucheniya. Primenenie v predvaritel'nom usilitele dvukh splavlennykh tranzistorov s

 18. Determination of diferences in runs between boys and girls aged 5.5 Určení rozdílu v běhu mezi chlapci a dívkami ve věku 5,5 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2005-02-01

  ěrně jak pro chlapce, tak pro dívky. Obzvláště děvčata se musí účastnit různých běžeckých cvičení v zájmu toho, aby vzrostla jejich aerobní vytrvalost. Měla by být povzbuzována, aby se účastnila různých her, které vyžadují aktivaci energetické složky pohybu. Na základě výsledků tohoto výzkumu můžeme říci, že tělesná výchova (TV předškolních dětí by měla být plánována bez ohledu na pohlaví a že tělovýchovný program by měl být pro chlapce i dívky stejný.

 19. Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease [Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Cipryanová

  2010-12-01

  ční ve věku 61,95 ± 11,02 let. Podle metodiky kontroly PA byli pacienti rozděleni do tří skupin. Skupina 1 (G1 používala krokoměr, skupina 2 (G2 monitor srdeční frekvence a skupina 3 (G3 oba přístroje současně. Pacienti zapisovali počet kroků, trvání cvičení (G1 a G3 nebo průměrnou srdeční frekvenci (G2 a G3 do záznamových archů. Kontrola sledovaných laboratorních a klinických ukazatelů probíhala po 3, 6 a 12 měsících. VÝSLEDKY: Adherence k programu byla velmi variabilní (60-360 dní, nejnižší byla u pacientů skupiny G2 a nejvyšší ve skupině G3. Program dokončili pouze dva pacienti ze skupiny G3 (10 % z celkového počtu intervenovaných pacientů. Mezi jednotlivými skupinami jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl v žádném ze sledovaných ukazatelů kvality pohybové intervence (počet kroků, doba cvičení, odhad energetické spotřeby při cvičení. ZÁVĚRY: Jako nejvíce akceptovaný prostředek ke kontrole objemu PA se jevil krokoměr. Velmi nízká adherence vyplývá z pevné fixace většinou několik desítek let trvajícího sedavého životního stylu a často má psychologické a sociální příčiny.

 20. Fast Plasma from a Coaxial Gun; Plasma Rapide Produit par un Canon Coaxial; Bystraya plazma iz koaksial'nogo inzhektora; Produccion de Plasma Rapido Mediante un Inyector Coaxial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marshall, J.; Henins, I. [Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, NM (United States)

  1966-04-15

  vzaimodejstvija radial'nogo toka plazmy i magnitnogo polja toka, protekajushhego vdol' central'nogo jelektroda. Vozmushhenie toka dvizhetsja cherez inzhektirovannyj gaz v napravlenii sopla inzhektora so skorost'ju Tilde-Operator 2,5 x 10{sup 7} sm/sek., akkumuliruja za soboj jenergiju magnitnogo polja i kineticheskuju jenergiju plazmy. Inzhektor so svoej akkumulirovannoj jenergiej vypolnjaet funkciju generatora moshhnosti s nizkim impedansom, vybrasyvajushhego v vakuum za predely sopla struju toka, kotoraja javljaetsja istochnikom bystroj plazmy ( Tilde-Operator 5 x 10{sup 17} dejtronov, Tilde-Operator 10{sup 8} sm/sek). V jetih jeksperimentah issledujutsja struja toka i plazma, kotoruju ona obrazuet. Mehanizm uskorenija slozhen i nedostatochno izuchen, odnako v obshirnoj serii jeksperimentov poluchena znachitel'naja informacija. Dlja diagnostiki ispol'zovalis' sledujushhie metody: vneshnie odnovitkovye diamagnitnye zondy, pojasa Rogovskogo vnutri vakuumnoj kamery, jelektricheskie zondy, vneshnie emkostnye zondy, magnitnyj i jelektrostaticheskij analiz chastic, spektroskopija, fotografija svetovyh izobrazhenij na misheni, vremja proleta s napravljajushhim polem i bez nego, d-d nejtrony iz ob{sup e}ma plazmy i dr. Skladyvaetsja predstavlenie, chto pered soplom inzhektora proishodit slozhnyj jelektromagnitnyj process- Process uskorenija zavisit ot nizkoj plotnosti gaza tam v protivopolozhnost' vysokoj plotnosti vnutri prozhektora. Bystraja plazma v osnovnom poluchaetsja iz gaza , adsorbirovannogo na jelektrodah. Jeto vyzyvaet neobhodimost' v chistom vakuume s tem, chtoby izbezhat' zagrjaznenija sil'no ionizirovannymi bystrymi ionami primesej (C{sup 5+}, 10{sup 8} sm/sek). Material jelektroda isparjaetsja, odnako ne vyzyvaet sil'nogo zagrjaznenija, poskol'ku ono pojavljaetsja pozdno. Vysokoe naprjazhenie, uskorjajushhee iony, svjazano s bystrym rasshireniem v vakuum magnitnogo potoka, vmorozhennogo v struju. Bystraja plazma imeet uzkoe konicheskoe raspredelenie s provalom v centre

 1. Methods of Particle Detection in Free Neutron Decay; Methode de detection des particules dans une desintegration de neutrons libres; Metod obnaruzheniya chastits pri raspade svobodnogo nejtrona; Metodo para la deteccion de particulas en la desintegracion de neutrones libres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Novey, T B [Argonne National Laboratory, Lemont, IL (United States)

  1960-06-15

  raspredelenij ehlektronov i protonov po otnosheniyu k napravleniyu spina raspadayushchikhs ya svobodnykh nejtronov. Osnovnymi uzlami pribora, kotoryj budet obsuzhdat'sya v doklade, yavlyayutsya: 1. ZHelezo-kobal'tovo e zerkalo razmerom v 1 metr, sobirayushchee puchok vysoko polyarizovanny kh nejtronov, i metody opredeleniya polyarizatsii. 2. EHlektronnyj detektor diametrom v 10 sm s 6 .mm mozaikoj antratsenovykh kristallov i sistemoj osvetitel'nykh trubok. 3. Protonovyj detektor s sistemoj ehlektronnogo mnozhitelya v 14 kaskadov, prichem pervyj kaskad s zazorom 15x15 sm; detektor sobiraetsya v 4 kaskada do standartnogo 10-ti kaskadnogo mnozhitelya; vkhod ego otvodit uglovoe razlozhenie. 4. EHlektronnaya sistema, otbirayushchaya impul'sy u detektorov i imeyushchaya sootvetstvuyushchu yu posledovatel'nost ' vo vremeni, otnositel'nuyu zaderzhku vremeni i impul'snuyu vysotu dlya opredeleniya raspada nejtronov. (author)

 2. Double-Sampling Method for Carrying Out Quality Control of a Fabrication Process; Methode du Double Echantillonnage pour le Controle de la Qualite d'un Procede de Fabrication; Metod dvukh obraztsov dlya osushchestvleniya kontrolya za kachestvom v protsesse izgotovleniya; Metodo de Muestreo Doble para el Control de Calidad de un Proceso de Fabricacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cerrolaza, J. A.; Lago, A.; Montojo, Rosa M. [Junta de Energia Nuclear, Madrid (Spain)

  1966-02-15

  taille des echantillons et le degre de controle sont determines en fonction des risques inherents a la premiere et a la deuxieme condition. Bien que cette methode soit applicable, elle est fort peu pratique quand il s'agit de controler des pieces de reacteurs, car les echantillons qu'elle exige sont de dimensions excessives. Le memoire expose une methode analogue a celle de Cave mais qui consiste a etablir un double echantillonnage dans lequel la taille moyenne de l'echantillon est beaucoup plus reduite. (author) [Spanish] La fabricacion de componentes que han de ser empleados en reactores nucleares presenta dos caracteristicas fundamentales que condicionan el proceso: la exigencia de una calidad muy elevada que limita a valores muy bajos el porcentaje de piezas defectuosas admisibles, y el coste muy alto de cada uno de los componentes. Estas dos condiciones obligan a que el control durante la fabricacion posea una curva de operacion con potencia muy elevada, y, por otra parte, a que el numero de piezas destruidas en cada inspeccion sea un pequeno como se pueda, siempre que se cumpla la condicion anterior. Los metodos usuales de control, basados en fijar el riesgo de primera especie, no son aplicables, ya que en general su eficacia no es suficiente. Cave ha desarrollado un metodo en que, tanto el tamano de las muestras como los limites de control, se fijan en funcion de los riesgos de primera y segunda especie. Este metodo, si bien es aplicable, resulta poco practico en el control de componentes para reactores, ya que se necesitan muestras de un tamano excesivamente grande. En el presente trabajo se desarrolla un metodo semejante al de Cave, pero en el que se establece un muestreo doble, con lo que el tamano medio de la muestra es mucho mas reducido. (author) [Russian] Pri izgotovlenii komponentov dlja ispol'zovanija v reaktorah reshajushhee znachenie imejut dva osnovnyh faktora, a imenno: neobhodimost' obespechit' ochen' vysokoe kachestvo, dopuskajushhee lish' ochen

 3. Radioiodinated (I{sup 131} and I{sup 125}) Fibrinogen for the Detection of Malignant Tumours in Man; Emploi de Fibrinogene Marque avec {sup 131}I ou {sup 125}I pour la Detection de Tumeurs Malignes chez l'Homme; Primenenie mechennogo radioaktivnym Jodom-131 i Jodom-125 fibrinogena dlya obnaruzheniya zlokachestvennykh opukholej u cheloveka; Empleo el Fibrinogeno Radioyodado ({sup 131}I y {sup 125}I) para la Deteccion de Tumores Malignos en el Hombre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Monasterio, G.; Becchini, M. F.; Riccioni, N. [Centre of Nuclear Medicine, Medical Clinic, University of Pisa (Italy)

  1964-10-15

  i teoreticheski ustanovleno vysokoe soderzhanie fibrina. Jetot vyvod osnovan na tom, chto v zlokachestvennoj opuholi soderzhitsja bol'shoe kolichestvotromboplastina, vyzyvajushhego polimerizaciju fibrinogena v fibrin. Na osnove jetih dannyh fibrinogen chelovecheskogo organizma, mechennyj jodom-131 i jodom-125, byl podvergnut ispytaniju kak vozmozhnyj agent dlja obnaruzhenija zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Pogloshhenie mechennogo radioaktivnym jodom fibrinogena izuchalos' v dobrokachestvennyh i zlokachestvennyh opuholjah, a takzhe i v tkanjah, ne javljajushhihsja novoobrazovanijami, no zanimajushhimi opredelennoe prostranstvo. Do sih por izucheny 73 sluchaja; 53 iz nih sostavljajut zlokachestvennye opuholi, raspolozhennye v skelete, legkih, golovnom mozgu, organah brjushnoj polosti i t.d. Izuchenie pogloshhenija fibrinogena mechennogo jodom-131 dalo tochnye rezul'taty v 79%izuchavshihsja sluchaev. Ni v odnom sluchae ne polucheno nepravil'nyh polozhitel'nyh rezul'tatov. Kratko obsuzhdajutsja metody i rezul'taty. Na osnovanii poluchennyh dannyh javstvuet, chto fibrinogen mechennyj jodom-131 mozhet uspeshno primenjat'sja dlja rannej diagnostiki zlokachestvennyh opuholej u cheloveka. Vozmozhnye usovershenstvovanija metoda obnaruzhenija mogut sushhestvenno povysit' diagnosticheskuju cennost' metoda. (author)

 4. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: Slope influence [Kinematická analýza, síla holí a spotřeba energie u severské chůze: Vliv sklonu podložky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Krejčí

  2011-06-01

  necessary to enhance the involvement of the upper limbs.[VÝCHODISKA: Několik studií, které se týkají severské chůze bylo již publikováno, avšak obvykle byly zaměřeny fyziologické nebo kinematické parametry. Až do současnosti byla prezentována pouze jedna studie, která zkoumala velikost síly, kterou při severské chůzi působí subjekt na hole. V naší pilotní studii je severská chůze posuzována komplexněji prostřednictvím fyziologických a biomechanických metod. CÍLE: Cílem pilotní studie bylo porovnat biomechanické a fyziologické parametry při chůzi s a bez holí při různém sklonu podložky. METODIKA: Studie se zúčastnil jeden muž. Při chůzi na běhátku byly sledovány základní časové, úhlové a silové parametry, spotřeba energie a intenzita zatížení. Subjekt absolvoval devíti minutové měření (severská chůze, chůze, které se skládalo ze tří tříminutových intervalů s různým sklonem podložky (0 %, 5 %, 10 %. VÝSLEDKY: Severská chůze se vzhledem k chůzi bez holí vyznačovala při všech sklonech podložky menší flexí v kyčelním a kolenním kloubu, menší dorzální flexí v hlezenním kloubu a větší extenzí v kyčelním kloubu. Maximum plantární flexe při severské chůzi nebylo ovlivněno sklonem povrchu (na rozdíl od chůze bez holí. Při severské chůzi došlo ve všech sklonech podložky ke snížení frekvence kroku. Parametry velikost impulsu síly a maximální využití síly odvozené ze síly naměřené na holích vykazoval rozdíly mezi pravou a levou končetinou. Spotřeba kyslíku a srdeční frekvence při severské chůzi byly při srovnání s chůzí bez holí větší ve všech sledovaných podmínkách. ZÁVĚRY: Sklon podložky ovlivňuje jak chůzi bez holí, tak chůzi s holemi. Důvodem je větší pohyb těžiště ve vertikálním směru. Při severské chůzi a mírném sklonu podložky vyšetřovaná osoba reagovala na vyšší energetické po

 5. Containment of Radioactive Waste for Sea Disposal and Fisheries Off the Canadian Pacific Coast; La Mise en Recipients des Dechets Radioactifs en Vue de leur Elimination dans la Mer et la Protection des Pecheries Operant au Large de la Cote Canadienne de l'Ocean Pacifique; 0423 0414 0414 ; Confinamiento de Desechos Radiactivos para su Evacuacion en el Mar, en Relacion con las Pesquerias de la Costa Canadiense del Pacifico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldichuk, Michael [Fisheries Research Board of Canada Biological Station, Nanaimo, BC (Canada)

  1960-07-01

  radiacii sostojat glavnym obrazom iz zagrjaznennyh laboratornyh othodov, bolee krupnyh chastej oborudovanija, trupov zhivotnyh posle biologicheskih jeksperimentov s mechennymi atomami, aktivnyh zhidkostej i nekotoryh materialov, obluchennyh v reaktore. Za period s 1946 goda po 1957 god s beregov Kalifornii bylo sbrosheno othodov s nizkim soderzhaniem radioaktivnyh veshhestv v kolichestve 16288 55-gallonnyh bochek. Glavnymi kriterijami dlja Soedinennyh Shtatov pri udalenii radioaktivnyh othodov v more javljajutsja: 1) tehnika bezopasnosti pri perevozke othodov ot ih istochnika do mesta ih udalenija i 2) sootvetstvujushhie uslovija pri pogruzhenii ih v more. Nikakih trebovaniij otnositel'no celostnosti kontejnerov i ih soderzhimogo po pogruzhenii na glubinu ne pred{sup j}avljaetsja. Daetsja opisanie kontejnerov, kotorymi pol'zujutsja ili kotorye ran'she predlagalis' dlja zakljuchenija v nih radioaktivnyh othodov, naprimer: za- paennye metallicheskie korobki, adsorbcija glinoj i vplavka v steklo. Dlja togo, chtoby sdelat' radioaktivnye othody bezvrednymi dlja ryb i drugih vodnyh organizmov, nadlezhit 1) libo izolirovat' ih ot sredy, 2) libo razbavit' radioaktivnye othody do urovnja dopustimoj koncentracii. Predlagaetsja dlja udalenija tverdyh othodov s nizkim i srednim urovnem radioaktivnosti primenjat' sfericheskij rezervuar, sootvetstvenno skonstruirovannyj, germeticheski zakuporennyj i sposobnyj vyderzhivat' vysokie davlenija, kak sredstvo izolirovanija othodov ot morskoj sredy. Radioaktivnye othody mogut okazat' vozdejstvie na rybu v morskoj srede cherez : 1) prjamoe obluchenie udalennymi radioaktivnymi materialami; 2) zaglatyvanie organizmov, sluzhashhih pishhej dlja ryb, soderzhashhih koncentrirovannye radioizotopy; 3) obluchenie vodoj, soderzhashhej radioaktivnye iony i chasticy; i 4) zarazhenie donnymi materialami, imejushhimi vysokoe soderzhanie osevshih na dno radioizotopov. Vyrazhaetsja mnenie, chto prezhde, chem mozhet byt' razresheno udalenie v more radioaktivnyh

 6. Production and Use of the Isotopes Sodium-24, Potassium-42, Copper-64 and Molybdenum-99; Production et Utilisation des Isotopes Sodium-24, Potassium-42, Cuivre-64 et Molybdene-99; ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОТОПОВ НАТРИЯ-24, КАЛИЯ-42, МЕДИ-64 И МОЛИБДЕНА-99; Produccion y Empleo los Isotopos Sodio-24, Potasio-42, Cobre-64 Y Molibdeno-99

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loos, R. [Departement de Physique, Universite Lovanium, Leopoldville (Congo, The Democratic Republic of the)

  1963-03-15

  }s en el punto de flujo maximo). Como se carece de medios de manipulacion quimica para las sustancias muy activas, se procede a irradiar muestras consistentes en productos quimicos de forma adecuada ; la ausencia de isotopos no deseables se comprueba por espectrometria gamma (analizador de 400 canales). Los recuentos se efectuan generalmente con analizadores de un solo canal. En el caso del cobre-64 ciertas mediciones se han controlado con un dispositivo de dos detectores en coincidencia. Se ha previsto el empleo del analizador multicanal para los experimentos en que intervengan dos indicadores. El autor senala algunos de los fines para que se emplean los radioisotopos: 1. En el laboratorio de fisiologia: curvas de flujo circulatorio, distribucion y cinetica de la distribucion de diversos isotopos (sodio-24, potasio-42, cobre-64). 2. En el laboratorio de farmacologia: influencia de diversas condiciones farmacologicas sobre los desplazamientos de los iones (potasio-42); fijacion del cobre-64 por los musculos lisos y sus relaciones con la actividad farmacologica de este metal. 3. En el laboratorio de microbiologia: estudio de l'a*funcion fisiologica y de la distribucion delmolibdeno en las plantas (molibdeno-99); control del perfeccionamiento de metodos microbiologicos para la determinacion del molibdeno. (author) [Russian] Leopol'dvil'skij universitet Lovanium rabotaet v tesnom sotrudnichestve s centrom Triko, kotoryj raspolagaet reaktorom Triga (DheNjoral Atomiks) s maksimal'noj moshhnost'ju v 50 kvt i postavljaet izotopy laboratorijam universiteta ili drugim potrebiteljam. Kak pravilo, obluchenie proizvoditsja v rotacionnoj korone (plotnost' potoka 3,10{sup 11}n/sek.sma); v special'nyh sluchajah ispol'zuetsja central'nyj kanal (2,5 * 10{sup 12}n/sek cm{sup 2} pri maksimal'noj plotnosti potoka). V svjazi s otsutstviem sredstv himicheskoj obrabotki vysoko aktivnyh veshhestv pribegaet k oblucheniju obrazcov v sootvetstvujushhej himicheskoj forme; otsutstvie izotopov s

 7. Theory of Pulsed Neutron Experiments in Highly Heterogeneous Multiplying Media; Theorie des Experiences au Moyen des Neutrons Pulses, dans les Milieux Multiplicateurs Tres Heterogenes; O teorii ehksperimentov s impul'snymi neitronami v geterogennykh razmnozhayushchikh sredakh; Aspectos Teoricos de los Experimentos con Neutrones Pulsados en Medios Multiplicadores Muy Heterogeneos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Corno, S. E. [Instituto di Fisica ' ' A. Volta' ' (Italy); Unversity of Pavia, Pavia (Italy); SNAM, Milan [Italy

  1965-10-15

  como punto singular absorbente y multiplicador del campo neutronico. Como el auto: estudia sobre todo la variacion espacial y temporal del flujo neutronico, utiliza valores relativamente poco precisos por lo que respecta a la variacion de la poblacion neutronica en funcion de la energia. Dentro de los limites de validez de la teorfe de la edad de difusion, la instalacion responde en forma analitica a una excitacion provocada por los neutrones. Cuando se trata de una fuente de modulacion sinusoidal de frecuencia determinada, puede demostrarse facilmente que si el punto singular axial fuese puramente absorbente, las ondas neutronicas que se propagaran a lo largo de la instalacion poseerfan una fase, una longitud de onda y una constante de atenuacion dependiente de las propiedades absorbentes del punto singular. Esto se complica en caso de multiplicacion neutronica. Para este caso general, la solucion presentada en la memoria depende, desde luego, de las propiedades absorbentes y multiplicadoras del punto singular. Esta circunstancia, entre otras, ha inducido a utilizar una instalacion como la que se acaba de describir para ensayar los elementos combustibles de los reactores heterogeneos. (author) [Russian] Issledovalis' vremennaja i prostranstvennaja zavisimosti nejtronnogo potoka na vysoko geterogennoj sborke, kuda inzhektirujutsja impul'snye ili sinusoidno modulirovannye nejtrony. Dlja prostoty rassmatrivaetsja ustrojstvo, sostojashhee iz cilindricheskogo bloka zamedlitelja tjazhelyh nejtronov, po osi kotorogo nahoditsja vytjanutaja oblast' rasshhepljajushhegosja materiala. Predpolagaetsja, chto usiljajushhij istochnik nejtronov razmeshhaetsja na odnoj iz storon cilindra. Razmer rasshhepljajushhejsja oblasti pozvoljaet rassmatrivat' ee kak absorbirujushhuju i razmnozhajushhuju singuljarnuju sostavljajushhuju nejtronnogo polja. Poskol'ku vnimanie koncentriruvalos' glavnym obrazom na prostranstvennom i vremennom izmenenii nejtronnogo potoka, to sdelany dovol'no grubye

 8. Specialized Training of Children and Youngsters in Selected Sports Games

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Buchtel

  2014-05-01

  é skupiny tvoří trenéři věkové kategorie 30–45 let, přičemž žen je asi jedna čtvrtina celého souboru. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými hrami jsme nalezli v oblasti edukační. Zatímco v tenisu a volejbalu tvoří vysokoškolsky vzdělaní trenéři nadpoloviční většinu (65, resp. 76 %, v házené je jejich podíl jen cca 40 %. Stejně tak rozdílné je i zastoupení učitelů TV v rámci jednotlivých sportovních her – 83 resp. 76 % v tenisu a volejbalu oproti 29 % v házené. V tenisu je velmi nízké zastoupení trenérů, kteří se věnují dorostenecké kategorii (6 %. Rozdíly jsme nalezli i v názorech na nutnost existence přípravek, tj. kategorií, které předcházejí mladšímu žactvu. Za nezbytnou ji považují především trenéři tenisu. Naopak výraznou shodu nacházíme v názorech na problematiku rané specializace – o její výhodnosti je přesvědčena jen úzká menšina trenérů (8 %. Trenéři volejbalu a tenisu se shodují v začátku specializace dle hráčských funkcí v kategorii staršího žactva, ve skupině tenisových trenérů nelze preferenci jedné věkové kategorie určit.

 9. Magnesium Cermets and Magnesium-Beryllium Alloys; Cermets au magnesium et au magnesium-beryllium; Metallokeramicheskie magnievye i magnievo-berillievye splavy; Cermets de magnesio y aleaciones de magnesio y berillio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V. E.; Zelenskij, V. F.; Fajfer, S. I.; Zhdanov, S. M.; Maksimenko, V. I.; Savchenko, V. I. [Fiziko-Tekhnicheskij Institut an USSR, Khar' kov, SSSR (Russian Federation)

  1963-11-15

  'nost' prochnostnykh svojstv, chto svyazano prezhde vsego s termodinamicheskoj ustojchivost'yu uprochnyayushchej okisnoj fazy v matritse metalla. Ispol'zovanie metodov poroshkovoj metallurgii pozvolilo poluchit' osobo zharostojkie magnievo- berillievye splavy, soderzhashchie povyshennye kontsentratsii berilliya (splavy PMB). Po prochnostnym kharakteristikam splavy PMB blizki k metallokeramicheskim splavam Mg - MgO, odnako magnievo-berillievye splavy otlichayutsya ustojchivym i dlitel'nym soprotivleniem vysokotemperaturnomu okisleniyu, prevyshayushchem analogichnye svojstva izvestnykh v nastoyashchee vremya magnievykh splavov. Tak v vozdukhe pri 580{sup o}C splavy PMB s 2 + 5% berilliya sokhranyayut vysokoe soprotivlenie okisleniyu v techenie bolee 12 + 14 tysyach chasov. Resurs dlitel'noj zharostojkosti splavov opredelyaetsya, prezhde vsego, kolichestvom berilliya v splave i s uvelicheniem soderzhaniya berilliya vozrastaet. Splavy PMB otlichayutsya takzhe vysokoj ustojchivost'yu k kratkovremennym peregrevam. Metallokeramicheskie magnievye i magnievo-berillievye splavy, kharakternoj osobennost'yu kotorykh yavlyaetsya povyshennaya zharoprochnost' i zharostojkost', mogut najti shirokoe primenenie v razlichnykh oblastyakh tekhniki. (author)

 10. Carbon-14 and Hydrogen-3 Measurement by Means of a Liquid Scintillation Spectrometer: Colour Quenching; Mesure du Carbone-14 et du Tritium a l'Aide d'un Spectrometre a Scintillateurliquide: Extinction Chromatique; Izmerenie soderzhaniya Ugleroda-14 i Vodoroda-3 s pomoshch'yu zhidkostnogo stsintillyatsionnogo spektrometra. oslablenie tsveta; Influencia de la Extincion Cromatica en la Medicion del Carbono-14 y del Hidrogeno-3 por Espectrometria del Centelleo Liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iwakura, T.; Kasida, Y. [National Institute of Radiological Sciences, Chiba (Japan)

  1965-10-15

  TRI-CARB, model' 314 EH2. Nastrojka diskriminatora sostavljala 100-1000 delenij dlja krasnogo kanala i 186-1000 delenij dlja zelenogo. Vysokoe naprjazhenie, primenjaemoe dlja fotoumnozhitelja, vybrali dlja togo, chtoby obespechit' uravnoveshennuju tochechnuju rabotu v krasnom kanale pri neoslablennom obrazce. Koncentracija krasok byla izuchena po stepeni oslablenija. Vsledstvie harakternosti dliny voln sveta, ishodjashhego iz scintilljatornyh sistem i reakcii fotoumnozhitelej (reakcija S-I), predpolagalos', chto krasno-zheltyj rastvor, kotoryj imeet maksimum pogloshhenija pri 400 - 500 mmk budet imet' samyj bol'shoj jeffekt oslablenija. Chtoby ocenit' obshhee oslablenie cveta dlja opredelenija kojefficienta obshhego pogloshhenija ispol'zovalos' sledujushhee otnoshenie: A = ({Sigma}A{sub i}W{sub i})/({Sigma}W{sub i}), gde W{sub i} - otnositel'naja chuvstvitel'nost' fotoumnozhitelja k svetu s dlinoj volny i mmk; a A{sub i} - pogloshhenie sveta s dlinoj volny i mmk v predelah ispol'zuemogo spektra. Obshhee pogloshhenie bylo rasschitano dlja kazhdogo intervala v 40 mmk, naprimer dlja 360 - 400, 400 - 440 i t.d. do 520 - 560 mmk. Jekvivalentnoe pogloshhenie 1/A v zavisimosti ot jeffektivnosti scheta pokazyvaet linejnuju zavisimost' v shirokom diapazone jeffektivnosti scheta. Krivye zavisimosti kojefficienta diskriminatora ot jeffektivnosti scheta pokazyvajut, chto, kogda oslablenie cveta stanovitsja sil'nym, krivaja oslablenija cveta otdeljaetsja ot krivoj himicheskogo oslablenija pri schete ugleroda-14. S drugoj storony, proizvedennye pri schete vodoroda-3 analogichnye izmerenija ne pokazyvajut razdelenija dvuh krivyh oslablenija. (author)

 11. Theoretical Studies of Electron Injection and E-Layer Build-Up in Astron; Etudes Theoriques sur l'Injection d'Electrons et la Formation de la Couche E dans l'Astron; Teoreticheskie izucheniya ehlektronnoj inzhektsii i narashchivaniya sloya-E v ustanovke ''Astron''; Estudios Teoricos de Electrones y Formacion de la Capa E en la Instalacion Astron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Killeen, J.; Neil, V. K.; Heckrotte, W. [Lawrence Radiation Laboratory, Livermore, CA (United States)

  1966-04-15

  inversion del campo. (author) [Russian] Zahvat vysoko intensivnyh puchkov reljativistskih jelektronov, inzhektiruemyh v ustanovku Astron, mozhet chastichno osushhestvljat'sja za schet kogerentnyh jelektromagnitnyh sil. Osevoe jelektrostaticheskoe razmytie azimutal'no inzhektiruemogo puchka mozhet byt' predotvrashheno ili podavleno blagodarja sootvetstvujushhej konstrukcii vneshnej passivnoj shemy. Pod dejstviem sobstvennyh sil chasticy rasprostranjajutsja v fazovom prostranstve z-Pz, i chast' puchka zahvatyvaetsja za schet poter' drugoj chasti. V dopolnenie k jetomu jeffektu dlja dostatochno vysokih tokov v puchke svjaz' reljativistskogo puchka s passivnoj shemoj mozhet privesti k znachitel'noj potere osevogo momenta iz-za dissipacii jEhnergii. Teoreticheski byla izuchena odnomernaja model' real'noj geometrii Astrona. Funkcii Grina dlja sobstvennyh jelektricheskih i magnitnyh polej byli rasschitany analiticheskim sposobom i vvedeny v uravnenie Vlasova, kotoroe opredeljaet osevoe dvizhenie jelektronov. Rezul'taty raschetov pozvoljajut provesti nekotorye kachestvennye sravnenija s jeksperimental'nymi rezul'tatami, poluchennymi v jeksperimente na Astrone. Kak i predpolagalos', zahvachennye jelektrony obrazujut cilindricheskij sloj dostatochnoj intensivnosti, tak chto sobstvennoe magnitnoe pole sravnimo s prilozhennym polem. Matematicheskaja model' dlja narastanija jelektronnogo sloja i sobstvennogo polja javljaetsja zavisimym ot vremeni uravneniem Vlasova sovmestno s uravnenijami Maksvella. Sistema javljaetsja aksial'no-simmetrichnoj, i predpolagaetsja polnaja nejtralizacija. Komponenty polja Vg i B z mozhno vyvesti na osnovanii funkcii potoka {psi}(r, z, t). Kanonicheskij uglovoj moment javljaetsja konstantoj dvizhenija, i pojetomu my mozhem rassmatrivat' funkciju jelektronnogo raspredelenija f{sub e} (r, z, R{sub g}, R{sub g}). Differencial'nye uravnenija dlja f{sub e} i {psi} reshajutsja chislenno s ispol'zovaniem metodov konechnyh raznostej. Fazovoe prostranstvo soderzhit

 12. Úvodník 2008/III/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2008-05-01

  Jak se již stalo zvykem, na tomto místě nechceme podat zprávu o textech v pořadí jejich formální důležitosti či odborné zajímavosti – takto jsou uspořádány v přehledném obsahu čísla. Rádi bychom upozornili spíše na to, co byste možná jinak přehlédli. Tentokrát jsou to především přesahy do jiných světů, pootevřená vrátka k umění anebo hravé asociace na témata příliš vážná. Pokud se tomuto občerstvujícímu pohledu nevyhýbáte, podívejte se v první řadě na recenzi rozsáhlé diplomové práce Miroslavy Šulcové – popisuje v ní, jak je možné utvářet velmi osobní vztah k přírodě, a to prostřednictvím výtvarné tvorby s principy land-artu a akčního umění. Josef Straka uvádí knihu Jiřího Sádla (Prázdná země, listopadová část roku a rozehrává v ní celou škálu významů či náznaků, které nabízejí texty známého biologa. O poněkud mystické cestě k sobě samým podává svědectví Jiří Olšovský. Úvahy o bytostném vztahu člověka a přírody se zdají být tématem opravdu plodným, neboť tento okruh se bude brzy rozšiřovat o další texty, které k vydání teprve připravujeme. Zaměření našeho časopisu umožňuje publikovat i hravé a inteligentní inspirace do výuky vysokoškolské (Hrnečku vař Jiřího Nečase ovšem ukazuje pouze, jak neomezený růst modelovat, nikoliv jak mu poručit „Dost“ nebo základní (Bezpečná cesta do školy Jitky Heinrichové je popisem skutečného problému, ale i námětem pro zajímavou práci s dětmi. Do diskuzí o všeobecném základním příjmu a kontroverzi mezi environmentalismem a produktivismem vstupuje Pavel Baran – upozorňuje na kongres Basic Income Earth Network, který se vlastně již konal. Vašemu kritickému pohledu a připomínkám nabízíme poslední verzi Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015, která právě proběhla mezirezortním p