WorldWideScience

Sample records for vysledky cinnosti sujb

 1. Zmeny druhového zloženia Bábskeho lesa po ťažbe dreva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pilková Ivana

  2013-03-01

  Full Text Available Prezentovane su vysledky vyskumu uskutočneneho v juni 2011 na lokalite Babsky les (JZ Slovensko, Nitrianska sprašova pahorkatina. Na 30 trvalych plochach v Babskom lese sa zaznamenalo 117 taxonov vyššich rastlin. Na 12 trvalych plochach rubanisk sa nachadzalo 87 taxonov a na 18 lesnych plochach 61 taxonov rastlin. Vyšši počet druhov bol zaznamenany na trvalych plochach rubanisk, kde prevladali svetlomilne rastliny. Na rubaniskach bola vyššia aj pokryvnosť bylinneho poschodia. Prevladali hemikryptofyty a terofyty, na rozdiel od lesnych ploch, kde prevladali nano- a makrofanerofyty a vysoku pokryvnosť dosahovalo stromove a krovinne poschodie. Najvačšiu frekvenciu vyskytu (100 % mali na rubaniskach druhy Geum urbanum a Pulmonaria officinalis a v lesnom poraste lesne taxony Mercurialis perennis, Hedera helix a Melica uniflora. Na všetkych 30 plochach dominovali indigenne druhy a apofyty. Po ťažbe dreva v novembri 2006 vznikli štyri rubaniska a 6 presvetlenych ploch, v dosledku čoho došlo k zmene druhoveho zloženia vegetacie. Ťažba dreva vytvorila vhodne podmienky na prenikanie nepovodnych druhov z okolitych (prevažne antropogennych biotopov. Preto su na trvalych plochach založenych na rubaniskach hojne zastupene synantropne a nepovodne taxony, ktore sa ďalej širia do lesneho porastu a aj do vzdialenejšich časti Babskeho lesa.

 2. Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca in Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available Štúdia prezentuje výsledky ochranárskych opatrení a ich vplyv na populáciu orla královského v Bulharsku. Druh sa vyskytuje v juhovýchodnej casti krajiny, v centrálnom Bulharsku je známy len jeden pár. V období 2009-201 3 bolo obsadených 28 rôznych hniezdnych teritórií. Populácia narástla o 20 %, pocet párov s hniezdnymi teritóriami sa zvýšil z 20 v roku 2009 na 24 v roku 201 3. Stredné hodnoty parametrov hniezdenia orlov královských boli v období 2009-201 3 nasledovné: produktivita (P 1 ,03 ± 0,1 8; hniezdna úspešnost (BS 1 ,1 8±0,21 , úspešnost vyletenia mládat (FS 1 .68±0,1 6. Rocná miera prežitia hniezdiacich jedincov bola 0,795-0,932. Najdôležitejším faktorom, spôsobujúcim mortalitu mladých orlov boli usmrtenia po zásahu elektrickým prúdom spolocne s nelegálnymi odstrelmi a otravami. Strážené páry mali vyššiu hniezdnu úspešnost (1 ,32±0,88 ako nestrážené páry (1 ,06±0,91 . Celkom bolo obsadených vtákmi rôznych druhov 39 % umelých hniezd inštalovaných v období 2009-201 3. V období 2008-201 3 bolo celkom 23 mladých orlov královských oznacených satelitnými vysielackami s GPS jednotkou. V teritóriách siedmich párov bolo izolovaných 608 nebezpecných stlpov elektrického vedenia. V jesennom a zimnom období (október až marec sa raz za týžden realizovalo prikrmovanie 1 4 párov orlov. Celkom sa zrealizovalo 483 prikrmovaní, na 450 z nich bolo súcastou sledovanie efektivity tejto cinnosti.