WorldWideScience

Sample records for vybranych podnych parametrov

 1. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 2. DOLOČANJE REGULACIJSKIH PARAMETROV REAKCIJSKEGA SISTEMA RC1

  OpenAIRE

  Tompa, Saša

  2014-01-01

  V diplomskem delu opisujemo določanje vrednosti regulacijskih parametrov reakcijskega kalorimetra RC1e Mettler Toledo in reaktorskega sistema EasyMax 102 Mettler Toledo. Parametre smo določali z metodo po Ziegler-ju in Nichols-u. Ta metoda temelji na regulacijskem sistemu brez povratne zanke. Vrednosti za povratno zanko smo izračunali z Excelovim diagramom, s katerim smo izračunali P in I regulacijska parametra. Reaktor RC1e smo uporabili za poskuse z večjimi volumni, medtem ko EasyMax za tis...

 3. PRIKAZ STANDARDNIH PARAMETROV OSEBNEGA VOZILA PRIDOBLJENIH PREKO VMESNIKA OBD-II

  OpenAIRE

  Kac, Narsej

  2011-01-01

  Diplomsko delo obravnava avtomobilski diagnostični sistem OBD-II. Proizvajalci avtomobilov morajo po zakonu vključiti ta standardiziran sistem v svoje avtomobile. Uporabljamo ga za diagnostiko vozil v primeru težav v delovanju. V diplomski nalogi smo se odločili, da bomo raziskali področje sistema OBD-II ter razvili lastno programsko opremo za komunikacijo z vozilom. Osredotočili smo se na prikaz standardnih parametrov vozila. Programsko opremo smo temeljito preizkusili na več vozilih in poda...

 4. ŠTUDIJ VPLIVA PROCESNIH PARAMETROV SUPERKRITIČNE EKSTRAKCIJE OLUPKOV MANDARIN NA LASTNOSTI EKSTRAKTA

  OpenAIRE

  Kuđeljić, Saša

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo s konvencionalno in superkritično ekstrakcijo ekstrahirali zmleto mandarinino lupino. Mandarinine lupine predstavljajo pomemben vir hesperidina in polimetoksi flavonov, kot sta nobiletin in tangeretin. Izvajali smo naslednje metode ekstrakcije: - konvencionalna ekstrakcija z 70 % acetonom - superkritično ekstrakcijo s CO2. Superkritične ekstrakcije smo opravili z uporabo laboratorijske ekstrakcijsko visokotlačne naprave, pri kateri smo s črpalko črpali CO2 iz...

 5. SOVRaD - A Digest of Recent Soviet R and D Articles. Volume 1, Number 12, 1975

  Science.gov (United States)

  1975-12-01

  ordinary and extraordinary glass. Krasnaya zvezda, 13 Nov. 1975, p. 4j. iiijMiw« iPiP "P<mwiii. mil MII, IJ. ujtiimgmpOTpqppqnijijpg...parametrov. Sb. dokladov Vsesoyuz. Seminara, Sevastopol1, 4-7 sent. 1973 (Remote methods for measuring ocean parameters. Collection of papers

 6. Določevanje dobe trajanja sintranih zobnikov z napetostno metodo

  OpenAIRE

  Dervarič, Sašo

  2013-01-01

  Nosilnost valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem se računa po standardu SIST ISO 6336. Ta standard ne zajema smernic in materialnih parametrov za izračun nosilnosti valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem iz sintranega materiala. V pričujočem diplomskem delu sem predstavil model za določitev upogibne trdnosti sintranih zobnikov, ki temelji na napetostni metodi. Za izračun dobe trajanja sintranih zobnikov po napetostni metodi je bi...

 7. Uporaba sodobnih merilnih sistemov v treningu deskarjev na snegu prostega sloga

  OpenAIRE

  2015-01-01

  V sodobnem športnem treningu ima športna diagnostika, ki temelji na novih tehnologijah in tehnološko-metodoloških rešitvah, izjemno pomembno vlogo. Smisel diagnostičnih postopkov je ugotavljanje uporabnih in čim bolj objektivnih parametrov trenutne pripravljenosti športnika - deskarja na snegu. Brez podatkov o gibalnih, morfoloških, fizioloških in biokemičnih značilnostih ni mogoče načrtovati, programirati in modelirati sodobnega procesa treniranja. Na osnovi pridobljenih podatkov je mogoče i...

 8. Uporaba umetne inteligence za reševanje zahtevnih inženirskih problemov

  OpenAIRE

  Šikovec, Simon

  2013-01-01

  diplomsko delo opisuje različne metode umetne inteligence in njihovo uporabo v inženirstvu. V uvodnem delu je razčlenitev umetne inteligence in splošen opis, ki mu sledi nekaj primerov. S primeri, kot sta na primer optimizacija obdelovalnih parametrov in napovedovanje oziroma obnašanje sistema v prihodnosti, želimo pokazati, da je uporaba umetne inteligence učinkovit pristop za reševanje inženirskih problemov. Na koncu obeh primerov prikažemo, da je uporaba metod umetne inteligence učinkovita...

 9. Validacija in izračun merilne negotovosti potenciometričnih postopkov določanja masnih deležev HCl in NaOH

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Namen diplomske naloge je bil validirati: metodo za določitev masnega deleža HCl v vzorcih klorovodikove kisline in metodo za določitev masnega deleža NaOH v vzorcih natrijevega hidroksida z uporabo avtomatskega titratorja in potenciometrično indikacijo končne točke. Pri postopku validacije smo preverili: linearnost, ponovljivost, obnovljivost, točnost in robustnost preskusnih metod. Po izbiri ustreznih validacijskih parametrov smo izvedli eksperimente in potrdili primernost metod za predv...

 10. Optimalizácia monitorovania sieťovej prevádzky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Jakab

  2013-06-01

  Full Text Available Tento príspevok sa zaoberá otvorenými problémami vyskytujúcimi sa pri pasívnom prístupe merania sieťových charakteristík. Opisuje najpoužívanejšie prístupy merania sieťových parametrov ako aj charakteristiky, ktoré sa pri monitorovaní najčastejšie sledujú. Hlavným cieľom tohto príspevku je predstavenie konceptuálneho návrhu riešenia opísaných problémov, ktorý by sa mal docieliť automatizovaným prispôsobením exportu záznamov o tokoch prevádzky k aktuálnemu stavu siete.

 11. Stanovení vlivu parametrů planetového mletí na vlastnosti práškových směsí

  OpenAIRE

  Letovanec, Juraj

  2016-01-01

  Práca sa zaoberá prípravou mechanicky legovaného prášku HEA zliatiny Al-CoCrNiFeTi0,5 pomocou planétového mletia. Tento proces ovplyvňuje množstvo para-metrov. V predkladanej práci je skúmaný vplyv troch a to otáčok mlyna, doby spraco-vania a veľkosti mlecieho média na vlastnosti výsledného prášku z pohľadu morfológie, fázového a chemického zloženia. Výsledkom je touto metódou úspešne pripravený prá-šok HEA zliatiny. This aim of the thesis is preparation of mechanically alloyed HEA powders...

 12. Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu

  OpenAIRE

  Poljak, Peter

  2013-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar výrobku a jeho vlastnosti. Práca obsahuje teoretický rozbor vybranej metódy ohýbania rúrok, popis vznikajúcich defektov a možnosti ich odstránenia. Následne je prevedený popis ohýbacieho zariadenia špeciálne navrhnutého na výrobu stabilizátorov. V rámci praktickej časti sú preve...

 13. Návrh a optimalizace obchodní strategie založené na technické analýze na trhu forex

  OpenAIRE

  Višňovský, Marko

  2016-01-01

  Táto práca sa zaoberá teoretickými aj praktickými aspektami obchodovania na devízových trhoch a snaží sa vytvoriť podrobný popis obchodnej stratégie optimalizovanej na konkrétne menové páry. Hlavným cieľom tejto práce je návrh obchodnej stratégie založenej na technickej analýze obchodovanej do trendu. Dôležitou časťou práce je návrh vhodnej optimalizácie vybraných parametrov stratégie s cieľom maximalizácie zisku a stability a nakoniec porovnanie a vyhodnotenie výsledkov pred a po optimalizác...

 14. Simulace poslechového prostoru, azimutu a vzdálenosti zvukového zdroje pro vícekanálové ozvučovací systémy

  OpenAIRE

  Orlovský, Kristián

  2011-01-01

  Táto práca je zameraná na simuláciu posluchového priestoru. Popisuje najčastejšie používanú panoramovacú metódu, ktorou je vektorová metóda. Ďalej sa zaoberá obrazovou metódou, ktorá umožňuje výpočet parametrov priamej zvukovej vlny a zvolený počet odrazených zvukových vĺn v pravouhlej miestnosti. Túto metódu porovnáva s metódou ray-tracing, taktiež často používanou. Študuje problematiku frekvenčne závislej zvukovej pohltivosti materiálov pri odrazoch zvukovej vlny od steny. Na základe týchto...

 15. Hydroxycinnamic derivatives content in plant organs linked to harvest time of Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ / Obsah hydroxyškoricových derivátov v rastlinných orgánoch Salvia officinalis L. cv. ‘Krajová’ v závislosti od termínu zberu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekeľová D.

  2015-06-01

  Full Text Available Salvia officinalis L. (šalvia lekarska je vyznamnou silicovou liečivou rastlinou domacou v oblasti Stredomoria, pre farmaceuticke učely sa pestuje. Okrem silice sa na biologickom učinku rastliny podieľaju hlavne diterpeny, triterpeny a fenolove latky typu hydroxyškoricovych derivatov a flavonoidov. Je zname, že obsah a kvalita silice v šalvii koliše v zavislosti od rastlinnej časti, vyvinovej fazy, klimatickych a podnych podmienok. V našej praci sme sledovali kolisanie obsahu celkovych hydroxyškoricovych derivatov (THD a samotnej kyseliny rozmarinovej (RA v nadzemnych častiach šalvie lekarskej v roznych terminoch zberu. Obsah THD v suchych listoch (Salviae officinalis folium stanoveny liekopisnou metodou kolisal v jednotlivych terminoch zberu od 3,06 % do 3,52 %, najvyšši bol v listoch z vyhonkov najmladšich rastlin a z novonarastenych vyhonkov v septembri. Podobne kolisanie obsahu THD v jednotlivych zberoch bolo aj v stonkach, tie však obsahovali len 1,33 - 3,04 %. Rovnaku variabilitu obsahu sme zaznamenali pri kyseline rozmarinovej, jej obsah v listoch kolisal od 0,76 % do 1,65 % a v stonkach od 0,19 % do 0,83 %. Najvyšši obsah THD a RA bol vo vrcholovych listoch, najnižši v listoch umiestnenych v strede stonky. Počas kvitnutia rastliny sa obsah THD a RA v listoch znižil.

 16. Acidification Process in the Area of the Abandoned Ľubietová - Podlipa Cu-Deposit, Slovakia / Proces Acidifikácie V Oblasti Opusteného Cu-Ložiska Ľubietová - Podlipa, Slovensko

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirner Vojtech

  2012-09-01

  Full Text Available Acidita v okolí opusteného Cu-ložiska Ľubietová - Podlipa závisí predovšetkým od geochemického správania sa (zvetrávania niektorých minerálov (hlavne pyritu. V článku sú prezentované výsledky meraní základných fyzikálno-chemických parametrov - pH a Eh v technogénnych sedimentoch a v povrchovej a drenážnej vode haldového poľa. Haldový materiál síce stále vykazuje značné množstvo mobilizovateľných kovov a teda aj istý potenciál tvoriť kyslosť, podľa výsledkov výpočtu rizika, k masívnejšej tvorbe AMD nebude v budúcnosti pravdepodobne dochádzať.

 17. Meranie konkurencieschopnosti viackriteriálnym hodnotením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šebo Juraj

  2010-06-01

  Full Text Available Príspevok sa zaoberá analýzou konkurencieschopnosti výrobkov, ktorú určuje komplex rôznorodých vlastností. Z tohto dôvodu je pre meranie konkurencieschopnosti výrobkov vhodné použiť štatistické metódy najmä viackriteriálne hodnotenie, ktoré dokáže syntetizovať niekoľko rôznych znakov do jedného integrálneho ukazovateľa. V príspevku uvádzame prípadovú štúdiu hodnotenia konkurencieschopnosti osobných automobilov porovnávaním vybraných parametrov. Výsledkom článku je odvodenie súhrnného kvantifikátora Qi využitím korelačnej analýzy.

 18. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 19. Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon Gosar

  2004-01-01

  Full Text Available Uveljavitev pravnega reda Evropske unije prinaša obsežno strokovno delo tudi v vodno gospodarstvo. Na vodilno, Okvirno direktivo o vodah (WFD se navezujejo številne druge. Izpolnjevanje določil Direktive o ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami (UWWTD in Direktive o celovitem preprečevanju in omejevanju onesnaževanja (IPPCD bo tudi v Sloveniji zahtevalo znatne investicije. Področje komunalnih voda na operativni ravni ureja občina, država pa mora izpolnjevati prevzete državne obveznosti do EU. Pravočasno doseganje ciljev zahteva koordinacijo aktivnosti, temelječo na strokovnih podlagah. V UWWTD je eden osnovnih parametrov aglomeracija kot zaokroženo območje tako zgoščene poselitve, da zanj veljajo posebna določila in dinamika iz direktive. Merilo zgoščenosti je število prebivalcev na hektar. Za Slovenijo so bili izdelani najprimernejša mreža eno-hektarskih kvadratnih celic in trije tipi celic poselitve. Območje posamezne aglomeracije sestavljajo celice dveh najgostejših tipov poselitve, ki se stikajo. Površina aglomeracij je mnogo manjša od površine naselij iz RPE, zato so skupne slovenske obveznosti iz direktiv manjše, kar pokaže tudi strokovna podlaga za nacionalni program zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Izdelane aglomeracije so osnovni element načrtovanja in ukrepanja tudi za druga vodnogospodarska načrtovanja (npr. proti poplavni ukrepi, lahko pa si bi jih uporabilo tudi za programe komunalnega opremljanja in druga razvojna načrtovanja v prostoru.

 20. Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca in Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available Štúdia prezentuje výsledky ochranárskych opatrení a ich vplyv na populáciu orla královského v Bulharsku. Druh sa vyskytuje v juhovýchodnej casti krajiny, v centrálnom Bulharsku je známy len jeden pár. V období 2009-201 3 bolo obsadených 28 rôznych hniezdnych teritórií. Populácia narástla o 20 %, pocet párov s hniezdnymi teritóriami sa zvýšil z 20 v roku 2009 na 24 v roku 201 3. Stredné hodnoty parametrov hniezdenia orlov královských boli v období 2009-201 3 nasledovné: produktivita (P 1 ,03 ± 0,1 8; hniezdna úspešnost (BS 1 ,1 8±0,21 , úspešnost vyletenia mládat (FS 1 .68±0,1 6. Rocná miera prežitia hniezdiacich jedincov bola 0,795-0,932. Najdôležitejším faktorom, spôsobujúcim mortalitu mladých orlov boli usmrtenia po zásahu elektrickým prúdom spolocne s nelegálnymi odstrelmi a otravami. Strážené páry mali vyššiu hniezdnu úspešnost (1 ,32±0,88 ako nestrážené páry (1 ,06±0,91 . Celkom bolo obsadených vtákmi rôznych druhov 39 % umelých hniezd inštalovaných v období 2009-201 3. V období 2008-201 3 bolo celkom 23 mladých orlov královských oznacených satelitnými vysielackami s GPS jednotkou. V teritóriách siedmich párov bolo izolovaných 608 nebezpecných stlpov elektrického vedenia. V jesennom a zimnom období (október až marec sa raz za týžden realizovalo prikrmovanie 1 4 párov orlov. Celkom sa zrealizovalo 483 prikrmovaní, na 450 z nich bolo súcastou sledovanie efektivity tejto cinnosti.