WorldWideScience

Sample records for vrijheid engelandvaarders die

 1. RETRACTED: Menselijke vrijheid en het Christelijk geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasper Doomen

  2012-05-01

  *This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief. Reason: ‘The article has been retracted to straighten the academic record. It has come to light that this article has significant overlap with an article that had already appeared in Informción Filosófica, Volume 1 (2004, num. 2, pp. 251–265, entitled ‘De onverenigbaarheid van menselijke vrijheid met het christelijk geloof’. Apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process’. The full-text of the original article (2004 is here: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17816

 2. Case note: EHRM (Grand Chamber) (zaaknr. 16354/06, LJN BX9103: Mouvement Raëlien Suisse/Zwitserland: verbod verspreiding posters is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting)

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.

  2014-01-01

  Mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting. Weigering van vergunning voor het ophangen van posters van organisatie die contact met buitenaardse wezens nastreeft. Uiting is eerder commercieel dan politiek van aard wegens ‘bekerende’ werking. Vanwege vermelding website moet ook inhoud daarvan worden

 3. Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones

  NARCIS (Netherlands)

  Lammeren, van R.J.A.; Bergsma, A.R.; Franke, G.J.

  2010-01-01

  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag

 4. Christie Miedema, Vrede of vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sjaak van der Velden

  2016-09-01

  Full Text Available Christie Miedema, Vrede of vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig (Dissertatie Universiteit van Amsterdam 2015; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 641 pp., isbn 978 90 5629 763 3.

 5. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 6. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 7. Die eenheid van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 8. Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  ) en die Diakonale Dienskomitees (DDK). Die ADR en die RDR moet slegs as komplimentêr gesien word ten opsigte van die gemeentelike barmhartigheid, omdat die swaartepunt van die barmhartigheid steeds in die gemeente, waar die kerk ...

 9. Die topkwark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Tegen

  1998-07-01

  Full Text Available ’n Oorsig van die belangrikheid van die onlangs ontdekte topkwark by Fermilab in Chicago word gegee. Daar word aangetnon dat die topkwark belangrik is in fisika van die Oerknal, oftewel "Big Bang", en in die Standaard Model van Elementêredeeltjie-fisika. Toepaslike literatuur vir verdere studie kan van die lys van verwysings in hierdie kort, nietegniese artikel, nagegaan word.

 10. DIE KLOOF TUSSEN ROME EN DIE PROTESTANTISME Die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ryke leër van die belyders noem U die tempel van die heiligste Drie vuldigheid. Die hele hemelse hof eer U as Koningin. U is die Konin gin van die engele, die poort van die paradys. Leer tot die glorie van die hemel, troon van God, ark van versoening en genade. Kanaal van genade, Bruid en Moeder van die ewige Koning.

 11. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  DIE ROL VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. IN DIE ONDERDRUKKING VAN DIE. NYWERHEIDSONLUSTE. VAN JANUARIE. 1914. Maj C.J. Jacobs. During the Railways and Mineworkers strike which commenced on the 18th of January 1914, the. Union Defence Force, enlarged by the Active Citizen Force and assisted ...

 12. Memorandum op die beswaarskrif oor die diakenamp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1976-06-01

  Full Text Available Die probleem in die beswaarskrif voor die Sinode 1973 spits hom toe op die vraag: wat is die objek van die diakonale diens? Is dit die hele gemeente of alleen ’n gedeelte van die gemeente nl. die armes? In verband hiermee moet ook gevra word: welke spesifieke opdrag is inherent aan die diakenamp?

 13. Die teologie in gesprek met die ekonomie

  African Journals Online (AJOL)

  diktaat van die regte rede' is en John Locke (1632-1704), wie se rasionalisering van die samelewing die beste daarin slaag om uitdrukking te gee aan die wese van die opkomende Britse liberalisme van die sewentiende eeu. 2^ 'n Samelewing waarin die ekonomie die bepalende posisie inneem. Die samelewing wat ...

 14. die verwerkliking van die geloof in die kerklike kategese

  African Journals Online (AJOL)

  verbondskind 'n blye en aktiewe instemming met en aanvaarding van die beloftes en die eise van die genadeverbond. Verbondskinders moet daartoe kom om dit wat objektief in die verbond belowe is, persoonlik deelagtig te word; dit is die daad van heilstoe-eiening. Die verbond is die verseëling van die belofte van God.

 15. Die posisie van die Helper in die sending

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. J. van der Walt

  1972-06-01

  Full Text Available Gedurende die aanvangsjare van die sending het die helper ’n onmisbare funksie vervul. Hulle het die onherbergsame binnelande geken, waardevolle kontakpunte vir die sendelinge geopen en hulle mense geestelik help voorlig en voorberei.

 16. Die posisie van die Helper in die sending

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. J. van der Walt

  1972-05-01

  Full Text Available Gedurende die aanvangsjare van die sending het die helper ’n onmisbare funksie vervul. Hulle het die onherbergsame binnelande geken, waardevolle kontakpunte vir die sendelinge geopen en hulle mense geestelik help voorlig en voorberei.

 17. Die Kumulantenmethode

  OpenAIRE

  Seeger, Steffen

  2003-01-01

  In dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Reduktion der Boltzmann-Gleichung auf ein System partieller Differentialgleichungen diskutiert. Nach einer kurzen Einführung in die kinetische Theorie einer Mischung inerter Gase wird ein Überblick in die aus der Literatur bekannten Momentenmethoden gegeben. Der anschließend vorgestellten Kumulantenmethode liegt die Annahme zugrunde, daß durch Stoßprozesse in einem Gas Korrelationen höherer Ordnung schneller abgebaut we...

 18. DIE PERSOON VAN VREDE IN DIE SENDING

  African Journals Online (AJOL)

  6. KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE EN. SENTRALE FIGURE IN DIE GEMEENSKAP. Die kommunikasie van die evangelie in gemeenskappe word dikwels bevorder of bemoeilik deur die persoon van die sendeling en die persone tot wie hy/sy hom rig. Dit is inderdaad so dat mense 'n belangrike rol kan speel in die ...

 19. Oor die Bybel in die Afrikaanse digkuns

  African Journals Online (AJOL)

  In 'Lotos-land' dryf hy die spot met die Kanaánitiese siening van Suid-Afrika, met die sogenaamde Land van Belofte, Suid-Afrika, met die verdoping van Suid-Afri- kaanse plekke met Bybelse name en die siening van die Kaapkolonie as Egipte, ensovoorts. Die (Suid-)Afrikaanse Kanaán is in hierdie gedig 'n Luilekkerland - ...

 20. Die betekenis van die sesde gebod vir die mediese etiek

  African Journals Online (AJOL)

  Smedes vra die vraag of 'n mens dan wederregtelik mag doodmaak? Smedes meen dat wederregtelikheid nie die toets van hierdie gebod is nie. Vir Hitler was dit nie wederregtelik om die Jode dood te maak nie, wel vir 'n Duitse burger om Hitler dood te maak. Die bedoeling van die gebod vind hy eerder in die reg om voor ...

 1. die heidelbergse kategismus en die kategesemateriaal van die ned ...

  African Journals Online (AJOL)

  rede was vir die opdrag van die koning aan Zacharias Ursinus en Caspar. Oliveanus vir die skryf van 'n kategismus. Die doel van die kategismus was om nie net beter vir die jeug te sorg nie, maar om aan evangeliedienaars en skoolmeesters 'n vaste leidraad te gee sodat hulle nie willekeurig nuwe dinge leer wat met Gods ...

 2. Die Reformasie en Skrifinterpretasie: Die nuwe wat die Reformasie ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  onbevangenheid sal ons, soos in die geval van baie ander stemme uit die verlede, nooit werklik klaar wees met die stem van die Reformasie nie, dit is wanneer ons die Reformasie nie in ons eie pakkie van vooropgestelde idees toevou en neutraliseer nie. Die Reformasie se stem sal aanhou gehoor word, en in aansluiting ...

 3. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 4. Die rol van die bruikbaarheidsbenadering binne die e-leksikografie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André H. du Plessis

  2017-04-01

  Full Text Available In die ontwikkeling van die teoretiese leksikografie was die primêre fokus van metaleksikograwe vroeër meestal op modelle vir die daarstelling van gedrukte woordeboeke. Soos die tegnologie vooruitgang maak, verskuif daardie fokus nou na elektroniese woordeboeke. Die ontwikkeling van woordeboeke as elektroniese produkte vestig tans die aandag op ’n leemte in die metaleksikografie. Hierdie leemte het gevolge vir die bestaande teoretiese modelle waarvolgens woordeboeke ontwerp word, asook die praktiese ontwikkeling van volwaardige leksikografiese naslaanbronne vir die toekoms. Elektroniese data- of inligtingsdraers soos woordeboeke is nie beperk tot die leksikografie nie, maar vind ook neerslag in ander velde soos inligtingstegnologie en taaltegnologie. Vir die bestaande leksikografieteorieë om suksesvol aan te pas by die elektroniese sfeer, moet daar aandag gegee word aan die fisiese en tegnologiese eienskappe van verskillende e-instrumente. Hierdie eienskappe moet aan sekere internasionale vereistes voldoen wat nie noodwendig altyd deur leksikograwe in ag geneem word nie. Deur gebruik te maak van die bruikbaarheidsbenadering en ander bruikbaarheidsteorieë kan die bestaande leksikografiese beginsels makliker en beter aangepas en toegepas word binne die elektroniese ruimte. Hierdie studie beoog daarom om die belangrikheid van die bruikbaarheidsbenadering vir (en die oorvleueling met die e-leksikografie bloot te lê en om te bewys hoe elektroniese woordeboeke nie sonder ander interdissiplinêre beginsels vanuit die tegnologiese sfeer ontwikkel behoort te word nie.

 5. Die sin en sintaksis in die Bantoetale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Breed

  1964-03-01

  Full Text Available Waar ek my ten doel stel om in hierdie rede die soek- lig op die sin en sintaksis te laat val, wil ek dit voorop stel dat die studie uit die aard van die saak alleen daarop gerig kan wees om die riglyne vir ’n sintaktiese beskrywing vir die Bantoetale te trek, en nie om ’n volledige beskrywing van die tale se sinsbou te gee nie. Die Departement Bantoetale het ’n tweeledige taak, nl. ’n praktiese en ’n akademiese; om die rede is die onderhawige probleem ’n dringende.

 6. DIE PROGESTEROONKONSENTRASIE IN DIE BLOEDPLASMA VAN

  African Journals Online (AJOL)

  plaasvind en alreeds binne 48 tot 72 vur voltooi is. Edgar & Ronaldson (1958) vind dat die periode vanaf die degenerasie van die corpus luteum totdat die eerste tekens van estrus waargeneem word by die ooi ongeveer. 2 dae is. Die seisoenseffek op progesteroonsekresie. Uit Fig. I is daar. 'n duidelike seisoenseffek ten ...

 7. Die volwassenheid van die bourekenaar se kontraktuele ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die doel van hierdie artikel is om die beginsels wat die bourekenaar ondersteun om kontraktueel effektief te kommunikeer, te identifiseer en te meet om die standaard van die volwassenheid van die bourekenaar se bourekenkundige kontraktuele kommunikasie te bepaal. Hierdie artikel vorm deel van 'n volledige studie oor ...

 8. Die Heimkunft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Romer

  2009-05-01

  Full Text Available En hommage amical à René Gallet.Die HeimkunftRuhig glänzen indes die silberen Höhen darüber,Voll mit Rosen ist schon droben der leuchtende Schnee.- HölderlinAnd then one day the young master returnsfrom a dark placeand birdsong leads the wanderer inand the cat yawns and curls againin the headiness of this instantthe house is fragrantwith woodsmoke and honeysucklewhich is a kind of accomplishment.Returning from dogmahome to the humanehe lays asideknapsack, alpenstock and hat,goes straight to t...

 9. Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  n\\ente nie almal in dieselfde sin van die woord belangrik is nie en dat sommiges hiervan 'n prioriteit oor ander toekom. Dit is verder ook waar dat daar 'n gedurige wisselwerking tussen hierdie verskillende elemente is. Hulle vul mekaar wedersyds aan en het mekaar nodig met die gevolg dat die struktuur van die kerk nie ...

 10. Riglyne uit die verlede vir die sendingwerk van die toekoms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Cronj�

  1983-09-01

  Full Text Available Wanneer daar dan oor "riglyne" uit die verlede vir die sendingwerk van die "toekoms" gehandel word, is dit �n riskante onderneming. Te meer nog as gevolg van skrywer se noue kontak met die buitelandse sending van die Ned. Geref. Kerk, wat sy objektiwiteit mag be�nvloed. Te midde van die risiko's daaraan verbonde en met vermyding van bogenoemde slaggate so ver moontlik, wil ons tog probeer om sekere riglyne te trek wat moontlik ook rigtinggewend vir die uitgebreide sendingwerk van die Kerk in die toekoms kan wees.

 11. Die ouderling en die regeervergaderings in die Nederduitsch ...

  African Journals Online (AJOL)

  van ecn gee. Die oomblik egtcr as daar een of meer vakatures vir ouderlinge ontstaan, is die balans versteur. Die wanbalans kan natuurlik selb ook vergroot word indien soos soms gebeur, die kassier en die skriba diakens sonder wyke sou wees. 'n Groter wanbalans, wat egter waarskynlik nooit eens opgemerk word nie, ...

 12. Die casting

  Science.gov (United States)

  1980-11-01

  Contents include: Indian diecasting industry, its problems and prospects; push-button locks; 9th International Diecasting conference and 8th exhibition; seminar on gating of diecasting dies and diecasting technology; and the 6th student industrial design competition--Uk. New publications and abstracts are presented.

 13. . , , die Boesmans

  African Journals Online (AJOL)

  "made captive in early boyhood, with other children of a Bushman. Kraal, in one of the frequent incursions or commandos" (Pereira &. Chapman, 1989:157). Dit eindig met Pangóla wat sterf in 'n soortgelyke ongelyke geveg tussen berede boere en omsingelde Boesmans - gewere teen pyl-en-boë: "I die in arms against the ...

 14. Calvyn en die Calvinisme

  African Journals Online (AJOL)

  krasie soos by Rome afv^rys, maar daardeur het hy ons insiens dié eg-Calvynse teokrasie waarby die kerk direk betrokke is, prysgegee. Ek glo dat hier ook die wortels lê van sy afwysing van die 'volkskerk'- gedagte; nie die volkskerk in die sin dat die toebehorentheid aan die volk tegelyk toebehorentheid tot die kerk ...

 15. Die universiteit en die goeie lewensorde

  African Journals Online (AJOL)

  op Hippocrates, Galenus en Avicenna, lettere op Aristoteles, en ná die. Reformasie sou Luther, Melanchton en Calvyn vir Petrus Lombardus aan dié universiteite vervang wat vir die Reformasie gekies het, maar sou die ander fakulteite in hoofsaak onaangeraak bly. Die universiteit het sy tradisie binne die voile stroom van ...

 16. Exsodus van die Boerevolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. H. van der Walt

  1938-03-01

  Full Text Available Die Groot Trek het in sekere sin begin toe in die begin van die 18e eeu die eerste veeboer-pionier sy gesin, sy huisraad en sy plaasgereedskap op sy kakebeenwaens gelaai het en na sy veepos, voortaan sy leningsplaas, verhuis het. Want alhoewel die Groot Trek nóg logies nóg histories ’n voortsetting van die 18e eeuse trekbeweging is nie, is die eerste sonder die laaste tog ondenkbaar. Die 18e eeuse verspreiding het die geharde Afrikaanse baanbreker gevorm, ’n mens met weinig behoeftes, en met die selfstandigheid en die handigheid om in daardie behoeftes self grotendeels te voorsien uit die betreklik skrale materiaal wat die bodem hom gebied het. Dit het die Afrikaanse binnelandbewoner fisies en psigologies mobiel gemaak en in hierdie mobielmaking lê die noodwendige voorwaarde vir die moontlikheid van die latere groot volksbeweging.

 17. Ensiklopedisiteit in die

  African Journals Online (AJOL)

  Mev. R.B. Ruthven

  Opsomming: Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (voortaan WAT) het vanaf die negende deel wegbeweeg van 'n meer ensiklopediese aanbod van inligting. Hiervoor het die woordeboek heelwat lof van teoretici ontvang. Die mening is egter ook uitgespreek dat die WAT wat leksiko- grafiese funksie betref meer op die ...

 18. die effek van speenouderdom op die produksievermoe van die sog

  African Journals Online (AJOL)

  lonsequcntty the early weaned sows produced significantly more piglets per annum (22,5 vs 20,1). OPSOMIIiING: Die effek van speenouderdom, toegepas vir die eerste vyf agtereenvolgende laktasieperiodes van die sog, op die produksievermod van ...

 19. DIE GEESTESSTRUKTUUR VAN DIE ONGELOOF In die studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  KARL MARX (1818-1883) en FRtEDRiCH ENGELS (1820-1895) aan vaar hierdie standpunt van FEUERBACH ten opsigte van die godsdiens as onomstootlik. FEUERBACH gaan egter nie ver genoeg nie; hy moes ook gevra het: waarom überhaupt projekteer die mens sy wese in die gestalte van 'n God? Die godsdiens is ...

 20. die sinodale verband van die nederduitse gereformeerde kerk in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Liezel

  die OVS 1865-1912:10:05:1865 e.v.d.; Pro Memoria of voorwoord; Oberholzer. s.a.:73). Hoewel die eerste sinode as 'n vergadering van die verband eers van 10 tot 13 Mei 1865 in Bloemfontein gehou is, is die verband self by hierdie vergadering in Smithfield gevorm. 1. In aansluiting by Gerdener praat Oberholster van ...

 1. Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia

  African Journals Online (AJOL)

  dition of creation in Jeremiah' and, secondly, to discuss the relevance of the conclusions ... niskomplekse wat handel oor die groot dade van Jahwe in die geskiedenis van sy volk. • A1 hierdie gedeeites kan .... In vier hoofstukke (nl 4, 5, 27 & 31) word verwysings na die skeppingstradi sie gekombineer met verwysings na die ...

 2. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tod'orov en Barthes ond~rsoek byvoorbeeld' verhaalstrukture in die algemeen, of hulle:nou binne.die.letterkunde voorkom of daarbuite. In sy boek, Structuralist Poetic!>, vestig Jonathan Culler weer die aandag op dit wat eie aan die letterkund'e is: literere konvensies. Dat d'aar sulke uniek-literere konvensies bestaan, kan ...

 3. Die 'verleentheid' van die teoloog voor die teodiseeprobleem

  African Journals Online (AJOL)

  KRISIS VIR GOD SE GEREGTIGHEID? Die raaisel dat 'goeie' mense moet ly, bly steeds een van die brandenste vraagstukke onder gelowiges. Een rede is dat talle mense glo dat die. 'daad-gevolg-samehang', soos dit in die wysheidsliteratuur bekend geword het (vgl oa Schmid 1974: 64-90; Kutsch 1973: 197-214; Kaiser.

 4. Die gesigte van die neo-marxisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. Boshoff

  1979-05-01

  Full Text Available Ons weet nie sondermeer wat die voorsetsel ‘NEO’ beteken nie. Het Marx in ons tyd herleef of ’n ombuiging, hersiening, aanvulling of selfs ’n korrektief op die oorspronklike visie van Marx gekom? Wat hou die naam, doelstellings en gees van Karl Marx lewendig en dreig om die Westerse lewenswyse en die Christelike godsdiens te vernietig met ’n leefwyse wat die Christelike geloof op sy kardinale punte aanval?

 5. Die gesigte van die neo-marxisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. Boshoff

  1979-06-01

  Full Text Available Ons weet nie sondermeer wat die voorsetsel ‘NEO’ beteken nie. Het Marx in ons tyd herleef of ’n ombuiging, hersiening, aanvulling of selfs ’n korrektief op die oorspronklike visie van Marx gekom? Wat hou die naam, doelstellings en gees van Karl Marx lewendig en dreig om die Westerse lewenswyse en die Christelike godsdiens te vernietig met ’n leefwyse wat die Christelike geloof op sy kardinale punte aanval?

 6. Die Afrikaanse Verklarende Musiekwoordeboek

  African Journals Online (AJOL)

  betroubaarheid. Ook die Duitstalige "regterhand" van die musikoloog, die. Riemann Musiklexikon (Sachteil, 1967, en twee Personenteile, asook twee Supple- mente tot 19.), is "verklarend", met literatuuropgawes. Die gewenstheid van die A VM ten spyt, is dit egter moeilik om ongekwa- lifiseerde geesdrif vir die boek te he.

 7. Die Nagmaal en broodgebrek

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Word byvoorbeeld honger in die. Nagmaal, as element van die liturgie, gereflekteer en ook gekonfronteer? Moet die hartverskeurende situasie van honger gesinne nie ter sprake kom wanneer die gemeente die “maaltyd van die Here” (cdh*o mnm jtqh`jn.m) (1. Kor 11:20) eet en drink nie? Christus het immers in Matteus 25 ...

 8. DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER~

  African Journals Online (AJOL)

  van die betekenis watdie Slag van Bloedriviervir die Suid-Afrikaansemilitere geskiedenis inhou, is Bloedrivier een van die slagvelde in die land wat die volledigste gerekonstrueer is. Voetnote. 1. J. J. Oberholster: Die Historiese Monumente van Suid-Afrika, p. 279. 2. H. J. Hofstede: Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat,.

 9. Die opkoms en die betekenis van die Ooste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.D. Scholtz

  1968-03-01

  Full Text Available Die vraag ontstaan onmiddellik: wat word bedoel met die Ooste? Wanneer die saak ontleed word, blyk dit dat dit nie ’n vaste begrip is nie. Wanneer daar van die Ooste gepraat word, stel iemand hom op Europese standpunt. Alles wat ten ooste van Europa geleë is, is die Ooste. Dit beteken derhalwe dat die Ooste, Asië is. Waar begin Asië egter en waar eindig dit? Hierdie vraag is van sowel aardrykskundige as geskiedkundige belang.

 10. Die Voortrekker-Monument

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Moerdyk

  1938-03-01

  Full Text Available Die Eeufeesjaar is vir die Afrikaner ’n tydperk van besieling. Nog nooit sedert die ontstaan van ons volk het een enkele gebeurtenis soveel nasietrots gewek as die honderdjarige herdenking van die Groot Trek. Vir die eerste keer in ons geskiedenis voel ons ons nie meer Kapenaars, Vrystaters, Natalers, en Transvalers nie, maar Afrikaners, saamgesnoer deur die tradisies van ’n selfstandige kultuurvolk. Wanneer die klimaks van die Ossewatrek met die hocksteenlegging van die Voortrekker-Monument bereik word, sal die besieling nie uitsterf nie, die krag wat geskep is sal bly voortgroei tot ’n onweerstaanbare mag. Die Afrikaner sal homself vind, en as die Monument na sowat vyf jaar onthul word, sal die saad wat in hierdie jaar gesaai is, tot voile rypheid gekom het. Dan sal die Monument self tot die volk spreek; intussen egter, is dit wenslik, nee noodsaaklik selfs, om die Monument aan die Afrikaners te verklaar, om ‘n uiteensetting te gee van die noodsaaklikheid van so ’n Monument, sowel as om die motief te verduidelik wat as inspirasie gedien het vir die ontwerpdaar van.

 11. DIE DIALEKTIEK IN DIE WAARDES VAN DIE 1996 GRONDWET 1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  Steytler A Charter for Social Justice: a Contribution to the South African Bill of Rights Debate (1992). 17-18. 5 Dit geld ... As die norma nie. 'n hoek van negentig grade maak nie, is dit hoogs onwaarskynlik dat die mure van die spreekwoordelike bouwerk van 'n nuwe grondwetlike bedeling reghoekig opgetrek sal word.

 12. die rol van die eerste suid- afrikaanse infanteriedivisie tydens die ...

  African Journals Online (AJOL)

  rug. Hier het sy magte hulle vasgeloop in voorafbeplande gekonsentreerde vuurkrag von die Britse ortillerie en tenkvuur vanuit romponderstellings wat die Britse pantser in stoat gestel het om sy tenks in die ope aan te durf terwyl hulle agter dekking was.16. Rommel het presies opgetree soos wat Montgomery beplan het.

 13. Wat is die reg en die vryheid van die eksegeet?

  African Journals Online (AJOL)

  voorgestaan terwyl die Antiocheense skool (Joh Chrysostemos en. Theodorus van Mopsuesta) weer as eksegese gesien het 'n meer letterlike verklaring van die Bybel. Augustinus en Hieronimus het probeer om die twee metodes te kombineer, terwyl Petrus. Lombardus, Alexander van Hailes en Thomas Aquinas 'n vier-.

 14. Rembrandt en die Bybel.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Dekker

  1951-03-01

  Full Text Available Onlangs het ek in ’n Nederlandse weekblad iets gelees wat tot diepnadenke stem. Dit was die uitspraak van ’n ontwikkelde Oosterling wat sy groot bewondering vir die Westerse kultuur betuig het en sy besef van wat dit nog vir die Ooste sal beteken. Maar, het hy besluit,wat die Weste tot daardie hoogte laat styg het, is die Christendom, en die Christelike geloof is nie ineer die bronaar van sy geestelike lewe nie.

 15. Temas uit die kerkgeskiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1993-06-01

  Full Text Available Dit is natuurlik 'n onbegonne taak om enigsins 'n poging aan te wend om 'n volle beeld van twee milleniums kerkgeskiedenis voor te hou. Wat die kerkgeskiedenis van Afrika betref, leef ons tans in die periode van die derde vestiging van die kerk in Afrika. Die eerste periode was aan die begin van ons Christelike jaartelling in Noord-Afrika en het groot name soos Tertullianus (+220, Cyprianus (+258 en Augustinus (+430 opgelewer. Die tweede periode was gedurende die vyftiende en sestiende eeu in Wes- en Oos-Afrika. In albei gevalle het die Christendom feitlik tot niet gegaan - iets waarna ons later weer sal verwys.

 16. Die skeppingsordeninge en homoseksualiteit

  African Journals Online (AJOL)

  steun op Aristoteles of Descartes wat betref die Godsleer, predestina- sieleer, die natuurlike teologie en die leer van die skepping en voor- sienigheid. Barth noem dit 'n dubbele boekhouding wat die natuur en genade, skepping en verbond, skeppingsopenbaring en heilsopenba- ring van mekaar losmaak. Sy kritiek is veral ...

 17. Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Oosthuizen

  1980-11-01

  Full Text Available The motivation of the Black worker can not be studied in isolation since the White worker still holds many executive positions and therefore has an influence on the Black workers' motivation. The role of the White worker in motivating the Black worker in a specific organisation and the attitude and leadership approach of the White worker on the existence/nonexistence and relative satisfaction of the needs of Black workers are discussed.Opsomming Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.

 18. ,,Die kleur-krisis en die Weste"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Coetzee

  1953-03-01

  Full Text Available Wie vandag onbevange en met ’n opregte begeerte na die volle waarheid oor die sogenaamde „kleurvraagstuk” in Suid-Afrika wil skryf, moet voorwaard bid dat hom die deel van Esegiël te beurt mag val: „Jou voorhoof maak ek hard soos ’n diamant, harder as ’n rots . . . ."

 19. Die funksie van ruimte in die narratologie

  African Journals Online (AJOL)

  Venter (1985: 20 vv) is van mening dat hierdie negatiewe beoorde- ling van ruimte as blote 'vulling' (Venter 1985: 20) die beginsel was waarvolgens Plato in die ouer literêre paradigma byvoorbeeld die Ilias van Homerus so beskryf het dat alle ruimtelike gegewens sover moont- lik weggelaat is. Hiervolgens kon ruimte te ...

 20. KERKWEES IN DIE

  African Journals Online (AJOL)

  KERKWEES IN DIE BRANDING: DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE. KERK IN ALGEMENE SINODALE VERBAND. 1994-2011. ACTA THEOLOGICA. Supplementum 18. 2013. INHOUD. HOOFSTUK 1 Verantwoording. 1. HOOFSTUK 2 Die Sinode van versoening? 4. HOOFSTUK 3 Bestendiging in 'n nuwe bedeling.

 1. Die Institusie van Calvyn.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1951-03-01

  Full Text Available Ek wil hier geen verhandeling oor Calvyn se onderwysing in die Christelike godsdiens skrywe nie maar net die aandag vestig op die feit dat hierdie werk van Calvyn nou ook in Afrikaans verkrygbaar is.

 2. e .Kuraioriufn. DIE W ETENSKAPLIKE BETEKENIS VAN DIE W ERK ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Voorts wys hy op die talryke name wat saamgestel is met die naam van die koningsfiguur, ditsy n aardse koning of n godheid. Die a!gemeen oosterse vergoddeliking van die koning het sy invloed ook laat geld op die naamgewing in die ou Babel en Assur. Geheel die proefskrif getuig van die deeglikheid en noukeurigheid.

 3. Materials on dies for pressure die casting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Ragan

  2012-01-01

  Full Text Available In the contribution the stress of die materials of thermal fatigue is defi ned and material life is derived theoretically and compared with the measured values. The important properties of the die materials as thermal conductivity, coeffi cient of thermal expansivity, modulus of elasticity and mechanical properties are described. Binding to it single die materials as carbon steels and chrome-tungsten steels are analyzed. As the perspective die material for pressure die casting of ferrous metals appears molybdenum with regard to advantageous properties.

 4. Die vrede van Münster / Westfale en die betekenis daarvan vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis egter is die Vrede van Münster as epogmakende gebeure tot dusver nie net in die algemeen verwaarloos nie, maar boonop is die direkte verband tussen hierdie sentrale historiese baken aan die een kant en aan die ander kant die vestiging van die VOC se verversingspos aan die ...

 5. DIE KERKLIKE TUG * Die tug en die handhawing daarvan is n saak ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Die tug en die handhawing daarvan is n saak van wesenlike belang vir die Kerk van die Here nie alleen nie, maar ook vir elke volk. Dit bepaal tot op sekere hoogte die geestelike peil van die Kerk en die sedelike peil van n volk. Van so groot belang word die tug beskou, dat die Nederlandse. Geloofsbelydenis in Art. 29 as ...

 6. Die Nuwe Testament en mitologie: Die probleem van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  29 Mei 2015 ... as verwysingsraamwerk verkondig kan word. Indien wel, moet teologie die Christusverkondiging ontmitologiseer. (Bultmann [1941] 1967:16). Wat mites tot uitdrukking bring. Mites verklaar die kragte wat op mense inwerk en hulle lewens begrens, as bonatuurlik. 'n Mitiese kosmologie of wêreldbeskouing.

 7. Die belangrikste kenmerk van die diereproduksie- bedrywe oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  merking deurdat die benodigdhede aangegee word vir lam- mers van varierende massa wat teen verskillende tempos groei. Omdat daar egter 'n nouer interverwantskap tussen proteien· en energiebenodigdhede bestaan beveel Crampton. (1964) aan dat die proteien benodigdhede uitgedruk word in terme van VRP/mkal ...

 8. Die Diepte-ondersoek

  African Journals Online (AJOL)

  21 Aug 1971 ... Daarbenewens is die algemene lewensduurte ook verantwoordelik vir 'n stygende kostepatroon in die geneeskunde. 'n. Dekade of twee, drie gelede kon ons nog redelik verwag dat iedere pasient sy eie potjie moes krap, met die uitsondering van die werklik armes wat vry mediese dienste moes ontvang.

 9. Kinders in die erediens

  African Journals Online (AJOL)

  Roux neem in hierdie verband sterk standpunt in teen Jean Piaget en Ronald Goldman se teorieë oor kinderontwikkeling. Piaget oordeel dat kenmer- kende aspekte wat die kind se denke op 'n bepaalde stadium vertoon, die norm moet wees vir die bantering van die kind. Hy kategoriseer kinders volgens hulle intellektuele ...

 10. Die Hermeneutiek van Calvyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1980-06-01

  Full Text Available Wanneer ons Calvyn bestudeer dan is dit nie alleen belangrik om te luister na wat Calvyn sê nie, ons moet ook daarop let hoe hy die dinge sê. By die vak hermeneutiek is ons geneig om te spreek van ’n hermeneutiese metode. Daar word selfs gepraat van die tegniek van die eksegese.

 11. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  Full Text Available The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ: Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535, where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists. Opsomming In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV, te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne

 12. DIE KONINGSBEDE AS ELEMENT IN DIE KRONINGSRITUEEL. By ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  die besonder dink ons hier aan die bekende beskrywing van Salomo se bede. Nadat die offer gebring is, lê die koning homself te slape in die heiligdom, vgl. Gen. 28:11, kennelik met die bedoeling om n droomorakel te ontvang. Dit gebeur dan ook, altans volgens die teks in Kon.; volgens die Kronis gebeur meer: God self ...

 13. Demistifikasie van die metafoor “die kerk as bruid”

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  5 Sep 2007 ... Stadelmann (1993:231) is hierdie onderdanigheid van die vrou aan haar man gegrond in die gedagte dat die man van God self die opdrag en verant- woordelikheid ontvang het om die hoof van die huwelik en die gesin te wees. Dit hou in dat die man deur God tot verantwoording geroep word oor wat in en.

 14. het die reformasie die leer gered en aanbidding verloor?

  African Journals Online (AJOL)

  Die reforma- tore het die voortgaande offer verwerp. Vir Rome aktualiseer die liturgie egter ook die nuwe verbond tussen God en mens (wat die reformatore aan- vaar het). Die liturgie is in die eerste plek werk van God aan ons mense voordat mense liturgies kan antwoord (Brienen 1978:17 e.v.). Die liturgie van Rome slaag ...

 15. Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1988-05-01

  Full Text Available The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as a method for measuring management dimensions. Promising results were obtained with a relatively small sample for the prediction of initiative and perseverance. Significant multiple correlations were also found for three criteria of management success. Further research may establish the use of the 16 PF as an aid to management assessment and thereby reduce the costs and time involved in assessment centres. Opsomming Takseersentrums se grootste probleem is gelee in die koste en tyd wat dit behels. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om beide te verminder deur die aanwending van die 16 PF Persoonlikheidsvraelys vir die meting van bestuursdimensies. Belowende resultate is met 'n relatiewe klein steekproef bevind ten opsigte van die voorspelling van inisiatiefen deursettingsvermoe. Beduidende meervoudige korrelasies is ook ten opsigte van drie kriteria van bestuursukses bevind. Verdere navorsing kan die gebruik van die 16 PF as hulpmiddel by bestuursevaluering vestig en sodoende die tydsduur en koste van takseersentrums verminder.

 16. Editorial/Van die Redaksie

  African Journals Online (AJOL)

  deelnemende demokrasie', is dit belangrik om die oe oop te hou vir die wyse waarop dit die tradisionele patemalisme van geneeskundige praktyk" raak, veral as die behoeftes onderling grootliks verskil, en die prioriteite streeksverskille ...

 17. Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Hert, Paul; Kinneging, A.; Colette, M.

  2015-01-01

  In 1806 analyseerde de Zwitsers-Franse politicus, filosoof en essayist Benjamin Constant (1767-1830) de moderne samenleving in zijn bekende boek Principes de politique. Uit dit klassiek geworden werk spreekt Constant’s ambivalentie en gevoel van nuance en subtiliteit. De “moderne” individuele

 18. Die relevansie van die boek Prediker

  African Journals Online (AJOL)

  ook in die dogmatiek te bespeur is nie. 'n Vinnige oorsig oor die teksverwysings van. 'n paar wydgelese dogmatiekhandboeke kan dit bevestig. In Karl Barth se omvang- ryke Kirchliche Dogmatik word Prediker slegs vyf en dertig maal aangehaal en slegs sewe maal word teksgedeeltes bespreek. Emil Brunner haal Prediker ...

 19. DIE OUTESTAMENTIESE LEER AANGAANDE DIE MENS AS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  verdwyn s o o s rook". Meer voorbeetde gee die genoemde grammatikas. ') Hierdie opvatting van be vind ons bv. in die Leidsche Vertaling 1899, by JoH. H EH N , Zum TermiïiMS ,,BiM Qottes" in Festschrift Sachau, 1915, BÖ H L in TeÍMt en Uitieg,.

 20. Die toepassing van die K3-model op die televisieteks Colour TV

  African Journals Online (AJOL)

  Die uitsaaier het ook geen klagtes van kykers ontvang oor die gebruik van die woord chlora nie. Inteendeel, op die sosiale netwerke Facebook en Twitter het kykers die gebruik van die woord verwelkom. Op Facebook skryf ʼn kyker (Howard 2011) die dag ná die eerste episode uitgesaai is: “Lol. Wow! Its amazing 2c how all ...

 1. Paradigmas en progressie in die teologie: *n Perspektief op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Met die ontdekking van kerne, atome, molekules en dies meer en die ontwik- keling van 'n mikro-fisika het die Newton-wette in die agtergrond geskuif. Daarmee saam het ook die sekuriteit wat dit gebring het, naamlik dat daar onder die oënskynlike chaos altyd 'n ordelike en konsekwente netwerk van wette en beginsels.

 2. P. J. N. Smal, Die Universalisme in die Psalms. Academisch ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  dat die historiese element in Israel se Godsopenbaring en daarmee die insig in sy betekenis te kort gedoen word. Die betekenis van die studie vir die historia revelationis is daardeur gering; as duidelike „tydlose” sistematisering van Outestamentiese gegewens oor die betrokke onder- werpe, soos die laaste hoofstuk, bl.

 3. DIE APOSTOLAAT VAN DIE KERK IN HIERDIE TYD TEN OPSIGTE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Hierdie verkondiging het net een doel en net een inhoud. Die doel ... is die vlees- geworde Woord, Christus. Die apostalaat is nie een funksie van die kerk tussen ander nie. Die kerk is apostel in alles wat hy is en doen. Die doel van die. 239 ... skawing, nie vir uitbreiding van politieke magssfere nie, ens. Selfs ten koste van ...

 4. Die bepaling van die 'sentrum van hoofbelange' by oorgrens ...

  African Journals Online (AJOL)

  As die filiaal se geregistreerde kantoor en die opvatting van derde partye op die selfde plek dui (sodat die vermoede in werking tree), moet die houermaatskappy meer, beter en swaarder getuienis aanvoer om die vermoede te weerlê. Die vermoede sal egter nie sonder meer weerlê word nie. 'n Essensiële en delikate ...

 5. DIE PLEK VAN SANG EN MUSIEK IN DIE PROTESTANTSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  (a). In die behandeling van bostaande onderwerp, bevind ons ons op die gebied van die Praktiese Teologie. Die Praktiese Teologie het 'n merkwaardige tweeledige bestaan. Dit bestaan aan-die-een-kant sinvol as wetenskaplike besinning en spreke oor die „erediens”; dit bestaan aan-die-ander-kant óók sinvol.

 6. Die geskiedenis van die saw gedenkteken te Fort Klapperkop ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die SAW Gedenkteken se lotgevalle is nou verbonde aan die van die. Militere Museum Fort Klapperkop aangesien die Gedenkteken op die terrein van Fort Klapperkop opgerig is. Weens rasionalisasie is die voortbestaan van Fort Klapperkop Museum onseker. Dit plaas ongetwyfeld dan ook 'n vraagteken agter die ...

 7. Die huwelik as identiteitsmerker in die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  formulier klem gelê op Genesis 2:22 se woorde dat God die vrou na die mens gebring het. Hieruit word net soos in die ..... die hoek van antropologiese teorie oor bloedverwantskap bestudeer. Sy rekonstrueer eers die sosiale ...... begrip wat vreemd is aan die pre-moderne denke rondom verwantskap. Tweedens is die.

 8. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 9. Oor die onvoorwaardelike lognormaalverdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. J. Roux

  1989-03-01

  Full Text Available Die onvoorwaardelike lognormaalverdeling wat ryk aan parameters is, word voorgestel en na ’n meervariate verdeling uitgebrei. Teoretiese eienskappe en ’n toepassing van die onvoorwaardelike lognormaalmodel word gegee.

 10. Wake up and Die

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Anmeldelse af den colombianske gyserfilm Volver a morir (eng. titel Wake Up and Die) af Miguel Urrutia......Anmeldelse af den colombianske gyserfilm Volver a morir (eng. titel Wake Up and Die) af Miguel Urrutia...

 11. Die wonder van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Venter

  1959-03-01

  Full Text Available In die Januarie-Februarie-uitgawe van Koers het die hoofredakteur daarop gewys dat 1959 ’n gedenkjaar is, en onde randere ook vermeld dat dit die jaar is van die goue jubileum van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (gestig op 2 Julie 1909. Daarby moet ons nie vergeet dat die P.A.K. (gestig19 Desember 1929 in hierdie jaar sy dertigste bestaansjaar voltooi nie. Dit is dan ook heeltemal gepas dat ons in hierdie gedenkjaar, op versoek van hierdie twee liggame wat so ontsaglik baie gedoen het vir die handhaaf en bou van ons taal, ons aandag sal saamtrek rondom die wonder van Afrikaans.

 12. Die Koalitionsvereinbarungen zur Energiewende

  National Research Council Canada - National Science Library

  2014-01-01

  .... Die zunachst so erfolgreich gestartete Energiewende ist ins Stolpern geraten. Das europaische Zertifikatesystem, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Energiewende mussen nun vor allem kosteneffizient neu justiert werden...

 13. Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie

  OpenAIRE

  Magyar, Natascha

  2002-01-01

  'Der Benutzer soll zukünftig in der Lage sein, sich mit seinem Informationswunsch an eine fachliche Organisationseinheit - die Virtuelle Fachbibliothek - wenden zu können, in der die Nachweisfunktion, die Zuordnung und die Vermittlung fachlicher Informationen in gedruckter und elektronischer Form organisatorisch vorbereitet und in der Durchführung kooperativ sichergestellt sind. (Rutz, Reinhard: SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept der DFG. Bonn, 1997). Um diesem Sze...

 14. Die Tempelrolle und die Struktureigenschaften des Kollagens

  OpenAIRE

  Schütz, Roman

  2016-01-01

  Die „Schriftrollen vom Toten Meer“ stoßen seit ihrer Entdeckung Mitte des letzten Jahrhunderts bei den Religionshistorikern und in der breiten Öffentlichkeit auf großes Interesse. Sie stammen aus der Zeit der Zweiten Tempelperiode - der Wiege des Christentums und dem Vorabend der Zerstörung des Tempels von Jerusalem durch die Römer. Diese Ereignisse haben den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte entscheidend mitgeprägt. Dem Text der Rollen hat die Forschung sehr viel Aufmerksamkeit ...

 15. Verslikking in die Richardsbaainatuurreservaat, Natal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Cooks

  1986-03-01

  Full Text Available ’n Ondersoek na die redes en tempo van verslikking in die Richardsbaaise Natuurreservaat dui daarop dat versnelde verslikking in die reservaat die gevolg is van ’n versteuring van die natuurlike ekwilibrium deur menslike aktiwiteite tydens die ontwikkeling van die hawe. Die belangrikste redes is waarskynlik die konstruksie van ’n dyk wat die estuarium verdeel, die oopmaak van ’n nuwe monding en boerderywanpraktyke in die opvanggebied. Die tempo van verslikking het in so ’n mate toegeneem dat ongeveer 36,14 persent van die natuurreservaat reeds gedurende die eerste 11 jaar toegeslik het. ’n Projeksie van hierdie verslikkingstempo dui daarop dat die reservaat binne die bestek van ongeveer 29 jaar heeltemal sal toeslik. ’n Dramatiese toename in die plantaanwas toon dieselfde neiging.

 16. DIE OPTIMUM INSLUITINGSPEIL VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aan elkeen is een van die 35 diete ewekansig toegese. Elke vark het ad lib toegang gehad tot die dieet vanaf 8 weke ouderdom tot op 'n lewende massa van ongeveer 50 kg. Die varke is afsonderlik in hokkies van ongeveer 1,5 m X 1 m, toegerus met selfvoerders en drinktepels, aangehou. Voerinname en lewende massa.

 17. Die humanistiese mensbeeld

  African Journals Online (AJOL)

  Liberalisme-kapitalisme vanuit die denke van Adam Smith (1723-. 1790), demokratiese-sosialisme vanuit die denke van Jean Jacques Rousseau (1712-. 1778), en Marxisme-kommunisme vanuit die denke van Karl Marx (1818-1883). In elkeen van hierdie ideologiese strominge bestaan 'n mensbeeld soos dit bepaal.

 18. Die Plattform Medienbiografie

  OpenAIRE

  Christian Nosko

  2013-01-01

  Wenn die eigene Medienbiografie Nutzungsmuster und Einstellungen gegenüber Medien in hohem Maß beeinflusst, dann stellt die Beschäftigung damit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von LehrerInnen ein unumgängliches Element dar. Christian Nosko präsentiert die Plattform "Medienbiografie".

 19. Die Gattungen der Myriangiales

  NARCIS (Netherlands)

  Arx, von J.A.

  1963-01-01

  Die Myriangiales sind ascoloculäre Ascomyceten mit bitunicaten Asci und lassen sich durch Zwischenformen mit den Dothiorales verbinden. Bei ihnen entstehen die Asci im Innern von Fruchtkörpern einzeln zerstreut und sind kugelig oder breit keulig. Die 21 anerkannten Gattungen werden schlüsselförmig

 20. DIE GELOFTEKERK. Woorc/ ^oora/.

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  die gelofte kerk sou gereserveer het, aan die kerkraad van die Ned. Geref. Gemeente aldaar te ... Ms. ]2: John Bird: The Annats of Nata], Vo!. I, pr. 445. ... Zn. P.M.. Burg 1865. f yierdie vandag baie seldsame brosjure is in 1865 deur ds. P. Huet.

 1. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 2. Die onstuitbare gang van die wetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  2001-09-01

  Full Text Available Ten einde nie in té vae algemeenhede te verval nie, sal skrywervan hierdie standpunt hom beperk tot die natuurwetenskap, endan slegs tot enkele terreine binne hierdie bepaalde gebied.

 3. Die Onderwys en Opvoeding van die Afrikaner in die Twintigste Eeu (I.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1951-03-01

  Full Text Available Die twintigste eeu het vir die Afrikaner waar hy ook in Suid-Afrika woonagtig was, baie donker aangebreek: In die loop van 1900 is die twee Boere-Republieke beset en al het die worstelstryd van die Boeremagte nog tot in 1902 voortgeduur, was die einde vanaf 1900 reeds beslis.

 4. Verskuiwing in die moraal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.P. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Modewoorde het ons deesdae oorgenoeg in die Christelike sedeleer en hulle kan nogal verwarring stig. U moet my vergun om met u te spreek oor een so ’n modewoord nl „verskuiwing’’ in die moraal. Dis nogal ’n mooi woord, wat so dikwels gebruik word op baie terreine en tog meer wil aandui as maar net ’n veranderde sienswyse, ’n wysiging in opvattinge of nuwe riglyne wat al gangbaar geword het in die praktyk. Die begrip wil eintlik die ewolusionêre gang beklemtoon, want dit is dan eintlik net die ou norme wat effens anders bekyk word of nie meer so nou geneem of dik onderstreep word nie. Die verskuiwing beteken dan dat alles nog dieselfde bly, net die posisie of plek het verander. Verskuiwing beteken tog plekverandering of plekwisseling en dan sekerlik nie in die sin dat die plekke ver uitmekaar lê nie. Verskuiwing beteken net maar vlak langs die vorige te staan kom. As dit dan ’n beter plek is, is dit ewolusie, ontwikkeling, verbetering.

 5. Die Voortrekker-ideale in die moderne wêreld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. du Plessis

  1938-03-01

  Full Text Available Terwyl ons nou die Groot Trek op die eeu-tyd weer belewe, is dit seker gepas om die vraag te stel in hoever daar in die moderne wêreld en ons hedendaagse Suid-Afrika nog plek is vir en lewenskrag is in die Voortrekker-ideale: naamlik om op die Afrikaanse hoogland die Christelike beskawing te vestig volgens suiwer Afrikaanse styl in ’n eie republikeinse staatsverband met voogdy oor die gekleurde bevolking sonder gelykstelling.

 6. DIE ONSTERFLIKHEID VAN DIE MENSLIKE SIEL') Daar is geen ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  harde stemme : „Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam." Hulle het uit die groot verdrukking gekom, en hulle leef voor Gods troon en het dus nie met die dood van die liggame ook gesterf nie. Ons kan dan ook nie anders sê nie as dat iedereen wat die onsterf likheid van die siel loën, met die Heilige Skrif en ...

 7. Die hervertolking van die paradigma in verband met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Akade- mie Drukker. Rutgers, F L 1882. Hel kerkverband der Nederlandsch Gereformeerde Kerken. Am sterdam. Schlaich, K 1969. Kollegialtlieorie: Kirche, Recht und Stoat in der Aufklaning. Jus ec- clesiasticum, Bd 8. Miinchen. Scholtz, G D sj. Geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk. Pretoria.

 8. 'n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2012 ... 'n model (Pastoral Family Model) (2008:235–237). Hy gee ook belangrike aspekte van die toepassing van die model weer (2008:244–247), maar .... geleenthede is gereël waar lidmate die sinodebesluite kon bespreek, asook die rigting waarin die kerkraad dink met die oog op 'n nuwe bedieningsmodel.

 9. PS Dreyer: Bakens op die pad van die wetenskap

  African Journals Online (AJOL)

  Historia 3/1. 15. Die grondslae van die Westerse leefwyse, in Cronjé, G (red) 1963,. Die Westerse kultuur in Suid-Afrika. Pretoria: Van Schaik. 16. Van mite tot wetenskap, in Cronjé, G (red) 1966, Kultuurbeïnvloe- ding in die oudheid. Pretoria: Van Schaik. (Fakulteitslesings). 17. Die wysgerige Antropologie en die Teologie, ...

 10. oor die teologiese inhoud van die belydenis van belhar1

  African Journals Online (AJOL)

  31 Okt 2011 ... Die sigbare eenheid sluit 'n ryke en wonderbare verskeidenheid in, nie uit nie – dis die eerste punt. Om dié oortuiging te verwoord word 'n lang lys van assosiasies gebruik, vanuit die Bybel en die belydenisskrifte, om gelowiges te herinner aan hoe ryk en kompleks die geleefde eenheid, die onderlinge ...

 11. die doel en wese van opvoedende onderwys en die implikasies ...

  African Journals Online (AJOL)

  kan word is waardevol vir die ontwikkeling en voortbestaan van die rnens. :1et die verworwe kenni s van die mens kan hy vaardighede aanleer (fisiese en psigiese). Die mens moet hom dus '' ... in die w~reld orii:!nteer •.. " volgens Harmse (1979, b1.26). Hierdie orientasie kan noodwendig nie doeltreffend plaasvind indien 'n ...

 12. Die mens as sondaar - Die beskouing van Karl Barth

  African Journals Online (AJOL)

  Satan en die Antichris gebring is. Daar was egter ook enkeles wat daarin 'n welkome nuwe geluid gehoor het met klanke wat herinner het aan die reformatoriese godgeleerdiieid. So is die nuwe gedagtes verder gedra en het dit geleidelik ver en wyd in die kerklike wêreld weerklank gevind. In die voorwoord tot die eerste ...

 13. Author: T Bekker DIE MOONTLIKE REGSHERVORMING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  RV

  written contract.17. Die gemelde bedoeling van die partye word vasgestel vanuit die dokument self, maar ook vanuit die woorde en gedrag van die partye en die ..... common intention or oral agreement, and it was that mistake in their written ... evidence rule, but in principle there seems no difference between a common.

 14. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Duitse taal (vergelyk Deutsche Sprache 1983:382 en later), terminologie soos gebruiklik in die Duitse ..... met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits ... en die los- en vasskryE van woorde (Duden-Grammatik ^1984:67). Die strewe na 'n ooreenkoms oor ...

 15. Die meganies-fisiese eienskappe van die trabekulêre (kanselleuse been van die femurnek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. van Papendorp

  1986-03-01

  Full Text Available Die drukspanning wat nodig is om die trabekulere been van die femurnek, by pasiente met femurnekfrakture, te laat swig, is 60% minder as die wat nodig is om dieselfde resultaat by pasiente met heuposteoartrose te verkry. Die kompressiesterkte van die trabekulere been toon ’n redelike korrelasie (r = 0,58 met die relatiewe digtheid van die been, ’n Analise van die helling van die spanning-vervormingkurwes en ’n bepaling van die elastisiteitsmodulus van die trabekulere been toon dat pasiente met femurnekfrakture se been 30 - 60% meer elasties is as die van pasiente met heuposteoartrose. Sowel die sterkte as die elastisiteit van die trabekulere been kan dus ’n rol in die evolusie van fermurnekfrakture speel.

 16. Openbaring, teologie en die regswetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Postma

  1970-03-01

  Full Text Available In die jongste tyd is telkens en weer gewaarsku teen die gevare van oorspesialisasie en die hipertrofie van professionalisme. Die gemis aan ’n totaliteitsvisie wat hiermee gepaard gaan, word dan ook tereg teengegaan en wel deur aan die Wysbegeerte as die Wetenskap van die totaliteit van die kosmos in toenemende mate sy regmatige plek as wetenskapsintegreerder te gun. Hierdie grootmoedige gun van ’n plek in die son van geleerdheid kan egter ook uit bedenklike motiewe plaasvind. Die vakwetenskaplike kan nie of wil nie die plek en betekenis van sy spesifieke vak bepaal en bepeins nie en vind dit in elk geval moeilik om die verband tussen Gods Woord en sy besondere vak in duidelike perspektief te sien; vandaar dan ’n grootmoedige toelaat dat die wysbegeerte die „veritas” dien terwyl die eie ek tevrede is om die „utilitas” onderdanig te wees.

 17. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 18. Die historiese Jesus as wondenverker

  African Journals Online (AJOL)

  vierde en vyfde eeu dateer. Die Christelike magie-papiri in die versameling kom hoofsaaklik uit die vyfde en sesde eeu. In die nie-Christelike magie-papiri hang die effektiwiteit af van die veelvuldige goddelike name wat aangeroep word: Adonai, lao. Psyche, Eros, Osiris, Isis, Anubis, Re, Hermes, Zeus, Helios, Selene, Kore ...

 19. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 20. DIE GELOFTEKERK. Woorc/ ^oora/.

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  mus Smit dit in haar dagboek noem, en wat deur Landdros J. P.. Zietsman in n brief aan die Volksraad op 31 ... Daarom het landdros J. P. Zietsman op 28 Maart 1840 aan die Volksraad as volg geskryf^):. W elEdele .... The Diary of Dr. Andrew Smith 1834-1836 (V.R.S. 20). bis. 149, waar die skrywer verhaal hoe hy op 30 ...

 1. Die Problematik des Pauschalurteils

  OpenAIRE

  Hansen, Klaus P.

  2009-01-01

  Klaus P. Hansen betont in seinem Beitrag über die "Problematik des Pauschalurteils", dass sich Verallgemeinerungen über ein Kollektiv nur auf die partiellen Gemeinsamkeiten dieser Gruppe, nicht aber auf Individuen beziehen dürfen. Der Kulturtheoretiker erinnert an die menschliche Multikollektivität, plädiert für eine dichte Zuschreibung beobachteter Merkmale zu einzelnen Gruppenmitgliedschaften und entwirft eine Typologie unterschiedlicher Kollektivformen. Nationen konzipiert er als Dachkolle...

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. Die brein soos beskou deur die Grieke en Romeine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2015-02-01

  Full Text Available In Ou Egipte is mummifikasie met uitgebreide reseksie of uitsnyding van organe geassosieer, maar geen kennis is geneem van die morfologie van die brein nie. Griekse skrywers van die sesde en vyfde eeue v.C. het die brein aanvanklik gesien as die setel van intelligensie, die orgaan van sensoriese waarneming en gedeeltelik die oorsprong van sperma. Pneuma het ’n belangrike rol in breinfunksie gespeel. Hippokrates was die eerste om die brein te beskryf as ’n dubbele orgaan, wat met harsingvlies (meninges bedek, funksioneel van pneuma afhanklik en vertolker van begrip is. Tydgenote soos Plato, Aristoteles en Diokles het tot die beskrywing bygedra, maar laasgenoemde twee het beweer dat die hart die middelpunt van intelligensie is en nie die brein nie. Gedurende die laaste helfte van die vierde eeu v.C. is disseksie van die menslike liggaam tydelik aan die mediese skool van Alexandrië toegelaat en het dit tot merkwaardige vooruitgang in die begrip van die menslike anatomie en fisiologie gelei. Herofilus en Erasistratus het uitstekende beskrywings van die struktuur en funksie van die brein gegee wat eers in die tweede eeu n.C. deur Galenus geëwenaar is.

 4. Die Afrikaanse volkskultuur en die nuwe wêreld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. Coetzee

  1970-03-01

  Full Text Available Die opskrif dwing die referent om te opereer met twee begrippe wat deur hulle kompleksiteit en onbelyndheid uiters moeilik bepaalbaar en hanteerbaar is. Alhoewel sommige strominge in die moderne Volkekunde die reg van hierdie wetenskap erken om alle volkskulture, ook dié van die moderne volke te bestudeer, het weinig skrywers hulle energie en vaardigheid in hierdie rigting gewaag. Dit is trouens juis die begrensdheid, homogeniteit en betreklike eenvoud van die primitiewe volkskulture wat die beoefenaars van die vak in die praktyk gedwing en verlei het om hulle aandag feitlik uitsluitend op sodanige kultuurstudies toe te spits. Die studie van die grotere en moderne volke is links gelaat aangesien die getalsterkte, interne verskeidenheid en snelle veranderinge byna onoorkoomlike eise aan die navorser stel.

 5. Optimalisering van die omskakeling van matrieksimbole vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  die gevolglike matrieksimboolpunttotaal (MST) aangetref. Die geldig- heid van matriekprestasie as voorspeller van universiteitsprestasie word dan gewoonlik ondersoek deur die MST met die gemiddelde van die persentasiepunte oor die gekose universiteitsvakke in die eerste akademiese semester of jaar te korreleer.

 6. Die rol van die US se Departement Afrikaans en Nederlands in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  Opsomming: Hierdie artikel stel ondersoek in na die rol van die Universiteit Stellenbosch se. Departement Afrikaans en Nederlands in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie deur hulle betrokkenheid by twee verklarende standaardwoordeboeke, te wete die Verklarende Hand- woordeboek van die Afrikaanse ...

 7. die pers as bron oor die geskiedenis van die eerste vrydeidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  Hy was in die kamp by kaptein Roberts toe van die soldate wat teruggeval het, by die kamp aangekom het. Kaptein Roberts het die soldate nog ammunisie aangebied wat die soldate van die hand gewys het daar hulle nag genoeg rondtes gehad het. ... De Express, De Vriend van de Souwereiniteit en. Bloemfonteinsche.

 8. A. Selms DIE TEOLOGIE VAN DIE WOORD EN DIE FIGUUR VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  deur Thomas Aquinas. Onder invloed van Augustinus vind ons by. Thomas eweeens 'n sterk beklemtoning van die genade, en sien hy die verhouding tussen God en mens van God af bepaal, maar die terminologie waarmee hy uitdrukking gee aan sy opvatting is die van die Axistoteliese metafisika, en met die terminologie ...

 9. Die invloed van liggaamsparameters op die reproduksieprestasie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Body size (wither height, wither to ischium length, chest width, depth and circumference) was determined at the commencement of the .... Ooie in die drie groepe is in groepe gevoer teen verskillende voedingspeile oor 'n ..... ovulation rate and wool growth responses of light and heavy ewes to differential feeding. N. Z. J.

 10. DIE PROBLEMATIEK IN DIE NAVORSING VAN KONTEMPORERE ...

  African Journals Online (AJOL)

  10 Okt 1992 ... lematic. The writer suggeststhat a general amnesty for soldiers, increased flexibility with regard to security and the closer .... van sekere tipes bronne. PROBLEMA TIEK. BEKOMBAARHEID. VAN DOKUMENTE. Aile dokumente wat deur die staats- diens gebruik word isargiewe. Volgens wet word dokumente.

 11. Die Amphibien und Reptilien

  OpenAIRE

  Braumann, Fred

  2014-01-01

  Obgleich die Zeiten, "... in denen der einsame Wanderer von Adter (Otter) Geziesche erschreckte ... " seit Riedel nunmehr 200 Jahre zurückliegen, weist der Drömling heute mit 13 Amphibien- und 4 Reptilienarten noch eine relativ reiche Herpetofauna auf. Besonders die individuenreichen Populationen der Rote Liste-Arten Kreuzkröte, Laubfrosch und Ringelnatter besitzen dabei landesweite Bedeutung.

 12. calvyn oor die leiding van die heilige gees in die verklaring van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  seellant et imprimans les promesses de salut en noz cueurs.5. 4 Bedienaar: Ontvang ons geloof uit onsself, of ontvang ons dit van God? Kind: Die. Skrif leer dat dit 'n besondere gawe van God is, en ervaring bevestig dit (CO 6,45). 5 Bedienaar: Wat bedoel jy daarmee? Kind: Ons begrip is te verdorwe om die geeste-.

 13. Die Bilder zum Text

  OpenAIRE

  Loesch, Perk

  2007-01-01

  Die ebenso glückliche, wie schöne und wertvolle Erwerbung einer Handschrift von Wilhelm Dilich (1571/72-1650) für die Handschriftensammlung der SLUB gibt Veranlassung, nicht allein diese Handschrift vorzustellen, sondern auch an ihren Verfasser zu erinnern, dessen Wirken gleichermaßen mit Hessen und Sachsen verbunden ist.

 14. Die woord vra kontak

  African Journals Online (AJOL)

  need for general recognition of the interdisciplinary nature of modem lexico- graphical work and for a genuine will to cooperate.''! Vir sover hierdie same- werking implikasiesinhou vir die leksikografiese bedryf, moet dit aanbod kom in die AFRILEX-reeks. R.R.K. Hartmann, daardie produktiewe en goed ingeligte skrywer en.

 15. GODSBEELDE IN DIE LITURGIE

  African Journals Online (AJOL)

  15 Mei 2010 ... 283−301, JCB Mohr,. Tübingen. Strydom, W.M.L., 1994, Liturgie en lied: 'Sing Nuwe Sange,. Nuutgebore', NG Sendingpers, Bloemfontein. Van Heerden, E., 1987, Amulet teen die vuur, Tafelberg, Kaapstad. Vos, C.J.A., 1995, Die blye tyding, RGN Uitgewers, Pretoria. Vos, C.J.A., 2005, Theopoetry of the ...

 16. Die entwicklung, die metamorphose, die entstehung: Die konzepte des organismus von Aristoteles bis Darwin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamerer Eva

  2009-01-01

  Full Text Available (nemački In diesem Aufsatz versuche ich, die Elemente verschiedener Konzepte des Organismus in der Philosophie und in der Wissenschaft zu analysieren. Die Deutungen des Organismus und der Einheit der Natur bei Aristoteles, Kant und Goethe werden als ein Beispiel der Bewegung von einem finalistischen zum antifinalistischen Bild der Natur verstanden.

 17. Latyn en die eenheid en verskeidenheid van die romaanse tale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. J.H. du Plessis

  1985-05-01

  Full Text Available Met die afsterwe van die biskop van Avignon in 561 het die koning van die Franke, Clotharius die eerste, die vakante pos aan ’n Paryse priester aangebied. Laasgenoemde het die aanbod egter vriendelik maar ferm van die hand gewys. As rede het hy sy onkunde en veral sy gebrekkige kennis van korrekte Latyn aangevoer, waar hy in Avignon verplig sou wees om onder geleerdes te beweeg wat ’n suiwerder vorm van Latyn sou praat. Hierdie anekdote wat vir ons vertel word deur Gregorius van Tours in sy Geskiedenis van die Franke dui reeds op die duidelik waarneembare verskil in die kultuur en taal in die Suidelike en Noordelike dele van die sesde eeuse Gallië (Gregorius Turonensis, 1951:6.9.

 18. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Die tughandeling en pastorale begeleiding. 16. Hoe belangrik dink u is die volgende vereistes ten opsigte van die pastoraat tydens die tughandeling. Gebruik die volgende skaal: 1 = Onbelangrik; 2 =Redelik belangrik;. 3 = Nie baie belangrik, maar ook nie onbelangrik nie; 4 = Belangrik; 5 = Uiters belangrik.

 19. Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

  African Journals Online (AJOL)

  'n gemeenskaplike waarheid te kom, nogal betreklik. In 'n poging om 'n paar groot lyne te trek oor hierdie saak, kan die volgende by wyse van oorsig en inleiding na vore gebring word. 2. lETSOORDffiAARDVANDIETEOLOGIE. Voordat iets oor die debat in die teologie gesê word, is dit tog nodig om die aard van die teologie ...

 20. Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  sewentiende / agtiende eeuse Engelse skrywer van die befaamde verhaal Robinson Crusoe. Hy was ook die skrywer van 'n aanvanklik anonieme pamflet The Shortest Way with the. Dissenters. In die werk vra hy skynbaar vir 'n genadelose hantering en uitwissing van die opponente (dissenters) van die Anglikaanse kerk, ...

 1. die ouderling in twee kerkordes in die dordtse tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  'n koning en 'n nederige pion. Die teendeel is waar. Noordmans wys op die ironie dat die “eenvoudige” ouderling die “magtige” pous – in Roomse terme – kon skaakmat sit. Dit was by Calvyn moontlik omdat dit in 'n kerk nie om feilbare menslike mag of status gaan nie, maar die outoriteit en status van Christus deur Sy ...

 2. Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  1989:431). Die appèlartikel staan in die Kerkorde van die Sinode van. Dordrecht 1578 as Artikel 19 en word in die Kerkorde van Middelburg 1581 en daarna, gekombineer met Artikel 23 wat by Dordrecht 1578 nog 'n afsonderlike plek inneem. Laasgenoemde Artikel handel daaroor dat die meerderheid stemme bindend sal ...

 3. Alternatiewe vir die huwelik in die huidige permissiewe maatskappy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. C. Barnard

  1980-08-01

  Full Text Available Die wereld het op elke terrein onherkenbaar verander Die mens se kennis en vermoe op elke terrein van die lewe, het onvoorstelbaar toegeneem. Hy kom in 'n posisie dat hy meen hy weet alles, kan alles deurvors en alles doen. Daarmee het die magtige mens in die sentrum van alles te staan gekom.

 4. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  Dis maar die gewone rys, vleis, aartappels, pampoen en boontjies. As sy hoender berei het, sal ek 'n sousie maak.” Die feit dat 'n huiswerker die voorafbereiding van die maaltyd behartig, verklaar moontlik waarom hierdie deelnemers geredelik vars produkte aankoop vir hoof- maaltye gedurende die week, maar ook ...

 5. Vertellersperspektief en die 'temporele' funksie van die Ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... 1969b) het in twee afsonderlike artikels, respektiewelik oor die kruisiging en die opstanding, oortuigend aange- toon dat die 'Wende der Zeit' op hierdie punt in die Matteus-evangelie plaasvind (vgl ook Meier 1975: 207). Hy skryf in die eerste artikel: 'Dieser Text (27, 51 ff.) ist hochst bemerkenswert. Der Tod Jesu bewirkt.

 6. Die funksie van die ^danksegging(s)' in 1 Tessalonisense

  African Journals Online (AJOL)

  word die leser vir sy goeie daad bedank. Wanneer die 'danksegging(s)' in 1 Tessalonisense ontleed word, word dit duidelik dat dit nie aan hierdie reëls vir 'n danksegging voldoen nie. Alhoewel die drie. 'dankseggingsgedeeltes' 'n taalhandeling is waarin die geenkodeerde outeur sy dank uitspreek, kan die betrokke ...

 7. Die owerheidsinmenging met betrekking tot kerklike tughandelinge.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Roeleveld

  1982-06-01

  Full Text Available Volgens art 29 NGB is die merktekens van die ware kerk die suiwere prediking van die Evangelie, die suiwere bediening van die Sakramente en die gebruik van die kerklike tug. Art. 32 NGB spreek uit dat die Kerkorde nie mag afwyk van wat Christus ingestel het nie. Menslike vindinge en wette om die gewetens te bind en te dwing, moet daarom verwerp word. Die ekskommunikasie of die ban moet toegepas word volgens die Woord van God.

 8. -Die leksikografiese hantering van woordgroepstamme

  African Journals Online (AJOL)

  buite die behandelingsterrein van die heersende leksikografiese praktyk val. Ondanks hierdie implikasies hoef die ~~ntering van woordgroepstamme nie vir die leksikograaf problema ties te wees nie. Die Afrikaanse leksikon bevat 'n relatief klein aantal woordgroepstamme. Hulle sal nie 'n beduidende deel van. R ep rod u.

 9. Die bevordering van geesteswetenskaplike studie*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Elaine Botha

  1980-03-01

  Full Text Available Hierdie tema sou op ’n verskeidenheid van wyses aangepak kon word: Eerstens is dit moontlik om planne te bedink op grond waarvan die studentegetalle in die geesteswetenskappe verhoog sou kon word. Tweedens is dit moontlik om ’n soort wetenskaplike rasionalisasie te verskaf vir die feit dat die oënskynlik anachronis- tiese geesteswetenskappe nog steeds aangebied word in ’n tyd waarin die hele samelewing in die teken van die wetenskap en die tegniek staan. Dit sou natuurlik ook moontlik wees om die tema aan te pak vanuit ’n statistiese ontleding van die stand van die geesteswetenskappe en daardeur op tendense en ontwikkelingsrig- tinge te dui. Natuurlik sou daar voldoende grond wees om ook die hele kwessie van die gebrekkige finansiering van die geesteswetenskappe aan die orde te stel en ’n pleidooi te lewer vir beter salariëring van geesteswetenskaplik-geskooldes, beter beurse vir studente in die geesteswetenskappe en beslis meer geleenthede vir na- vorsing in die geesteswetenskappe. Voorts sou die uiteindelike werksituasie van die geesteswetenskaplik-geskoolde in oënskou geneem kon word. Indien daar ’n oor- skot van geesteswetenskaplik-geskooldes bestaan, sou dit geremedieer moes word en indien daar ’n tekort aan dergelike geskooldes sou bestaan, sou planne beraam moes word vir die aanmoediging van studie in hierdie rigting.

 10. Aanbid die godsdienste dieselfde God?

  African Journals Online (AJOL)

  Aquinas se verstaan van die implisiete geloof. Erasmus se poging om die Chris- telike dogma tot 'n absolute minimum te reduseer en Servet se verwerping van die. Triniteitsleer, het dieselfde intensie (Galling 1961:1062). Die poging van Helena Petrofna Blavatsky se Teosofiese Vereniging wat in. 1875 in die VSA gestig is, ...

 11. Die BINGO-hulpverleningsprogram vir die begaafde seun wat ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  hulpverleningprogram is empiries ondersoek nadat dit ontwerp is en die resultate word later bespreek. Probleemstelling. Dit is 'n probleem dat soveel begaafdes akademies onderpresteer en nie hul volle potensiaal bereik nie. (Kyk die bespreking van die ...

 12. Die Wunderkritik Immanuel Kants

  OpenAIRE

  Peddicord, Clark

  2001-01-01

  Die Problematik übernatürlicher Eingriffe in den gesetzesartigen Ablauf der Natur hat nicht nur Theologen sondern auch Naturphilosophen und Erkenntnistheoretiker immer wieder beschäftigt. Diese Frage ist nicht erst in der heutigen Diskussion entstanden. Sie hat tiefe Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen. Aber ihre moderne Gestalt stammt aus der Anfangszeit der modernen Naturphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert. Als der prägende Philosoph der deutschen Aufklärung hat sich Im...

 13. Gadamer en die estetiese rekonstruksie van die antiaanse projek ...

  African Journals Online (AJOL)

  Gadamer en die estetiese rekonstruksie van die antiaanse projek: Vir 'n kontekstuele kosmopolitanisme. (Gadamer and the aesthetical reconstruction of the Kantian project. For a contextual cosmopolitanism).

 14. Die christelike lewens- en wêreldbeskouing en die toets van die 20e eeu.*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Heyns

  1957-03-01

  Full Text Available Dat die Christelike lewens- en wêreldbeskouing met die 20e eeu (bedoel word die geestesstrominge van ons tyd nie bloot deur ’n kopulatiewe,,en” maar deur die woord „toets” met mekaar verbind word, dui op die heel besondere verhouding wat daar tussen beide bestaan. Ons bedoeling is dan ook nie om ’n indringende analise van die een of van die ander te gee nie, maar om die aandag te vestig op die fundamentele antitese tussen beide.

 15. Die vestiging van die Kerk in Natal, die Vrystaat en Transvaal na ...

  African Journals Online (AJOL)

  doop bedien, geleentheid is gegee vir die aflegging van geloofsbelyde- nis terwyl Lindley ook 'n lidmaatregister aangelê het. Lindley sou die Transvaal weer 'n keer in Mei en Junie 1844 besoek. Tydens die geleentheid sou hy so ver gaan as die Magaliesberge en moontlik ook die oostelike buitev^ryke van Marico besoek.

 16. Die inhoud en die doel van die Nederduitsch Hervormde Kerk se ...

  African Journals Online (AJOL)

  sie (Barth 1967:667). Sekularisasie bedreig die kerk telkens wanneer hy uit die oog verloor dat hy dienskneg van Christus is. Dit is dan wanneer die kerk nie ... Daarmee bedoel Barth nie 'n wesensidentifikasie nie, maar dat Christus ..... kan die ampte op geen ander wyse doen nie as deur die Woord te bedien, in sy ap-.

 17. Die Bibliothek des Bezirksmuseums Josefstadt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Ettl

  2016-02-01

  Josefstadt in Wien werden die Herkunft der Bibliotheksbestände und die beengte Raumsituation beschrieben. Abschließend wird auf die Erfassung der Medien mittels der Bibliothekssoftware „Biblioweb“ eingegangen.

 18. Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. J. Stanz

  1999-06-01

  Full Text Available The relationship between the psychological contract and organisational commitment. The aim of this study is to design a measuring instrument with acceptable metric characteristics for the strength of the psychological contract within the South African context, and to determine empirically the relation between the strength of the psychological contract and organisational commitment. The Dhammanungune Model served as foundation for the design of the Strength of the Psychological Contract Questionnaire which consists of two scales namely, a needs expectation scale and a needs fulfilment expectation scale. The items of each scale have been formulated in the manner that ensures that the respondent reacts consecutively to two instructions namely, (a the level of the expectation and (b the importance of the expectation. This questionnaire was administered together with the Organisational Commitment Questionnaire to two population groups within the military environment. The Pearson Product Moment Correlation was calculated between the strength of the psychological contract and organisational commitment and the significance of the correlations was evaluated. Opsomming Die doel van die studie is om 'n meetinstrument met aanvaarbare metriese eienskappe vir die sterkte van die sielkundige kontrak vir Suid-Afrikaanse omstandighede te ontwerp en om empirics die verband tussen die sterkte van die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid te bepaal. Die sterkte van die sielkundige kontrak vraelys is op grond van die Dhammanungune-model ontwerp en het uit twee skale naamlik, die behoefteverwagting- en vervullingsverwagtingskale bestaan. Items vir eike skaal is sodanig geformuleer dat die respondent agteropeenvolgens op twee instruksies naamlik (a die vlak van die verwagting en (b die belangrikheid van die verwagting moet reageer. Die vraelys is saam met die organisasieverbondenheidsvraelys op twee populasies uit 'n militere omgewing toegepas. Die Pearson

 19. The day Madiba died

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... geweld (“Utopia” [129–41]—Christina van Deventer), die seksuele misbruik van kinders (“Een, twee, drie, blok myself”. [98–103]—Ilisna Nel), posttraumatiese stres (“Ontspoor” [117–22]—Tanya van. Buuren) en geestestoornisse (“Lettie se verlies” [150–5]—Elani Venter) word ondersoek. In die satiriese ...

 20. Die postpolitische Stadt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Swyngedouw

  2013-12-01

  Full Text Available Die Polis ist tot, es lebe die kreative Stadt! Während die Stadt, zumindest in Teilen des städtischen Raums, blüht und gedeiht, scheint die Polis im idealisierten griechischen Sinn dem Untergang geweiht; in diesem Verständnis ist sie der Ort der öffentlichen politischen Auseinandersetzung und demokratischen Unterhandlung und somit eine Stätte (oft radikaler Abweichung und Unstimmigkeit, an der die politische Subjektivierung buchstäblich ihren Platz hat. Diese Figur einer entpolitisierten (oder postpolitischen und postdemokratischen Stadt im Spätkapitalismus bildet das Leitmotiv des vorliegenden Beitrags. Ich lehne mich dabei an Jacques Rancière, Slavoj Žižek, Chantal Mouffe, Mustafa Dikeç, Alain Badiou und andere Kritiker jenes zynischen Radikalismus an, der dafür gesorgt hat, dass eine kritische Theorie und eine radikale politische Praxis ohnmächtig und unfruchtbar vor jenen entpolitisierenden Gesten stehen, die in der polizeilichen Ordnung des zeitgenössischen neoliberalen Spätkapitalismus als Stadtentwicklungspolitik [urban policy] und städtische Politik [urban politics] gelten. Ziel meiner Intervention ist es, das Politische wieder in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Debatten über das Urbane zu stellen. [...

 1. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 2. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van die Oranje-Vrystaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. P. Langenhoven

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde is in 1968 as 'n volwaardige departement in die Fakulteit van Ekonomiese en Administratiewe Wetenskappe aan die Vrystaatse Universiteit ingestel. Voorheen is die vak vir etlike jare deur die Departement Sielkunde aangebied. Bedryfsielkunde kan vir die B.Com., B.Admin., B.Soc.Sc. en B.P.L. (Baccalaureus in Personeelleiding graadrigtings geneem word. Die opleidingspersoneel bestaan tans uit 'n Professor, 2 Senior Lektore en 2 Lektore. Daar is ook 'n Senior Lektor/Navorser en Senior Vakkundige Beampte in die Afdeling Personeelnavorsing, wat onder leiding van die hoof van die departement funksioneer. Verder beskik die departement oor die dienste van twee dames wat albei halfdag werk, naamlik 'n Akademiese Assistent en 'n Tikster.

 3. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 4. DIE SUID-AFRIKAANSE JEUG IN VOORTREKKERTYDPERK

  African Journals Online (AJOL)

  was dit 'n groot avontuur en in hulle verbeelding het hulle die aantreklikste visioene geskilder. Die groter kinders, wat gehard was deur die gevare wat gedurig die grensboere bedreig het, sou 'n beter besef van die ems van die Groot Trek gehad het.3. Die ouers, veral die moeders, het die kinders nie toegelaat om wild en ...

 5. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  UPuser

  dat individue nie altyd eenders dink en doen ten opsigte van sekere sake nie, ontstaan daar soms misverstande wat kan lei tot konflik. Konflikhantering is dus 'n uiters ... “extended family issues” onder die mees problematiese sake in die vroeë jare van die huwelik. Pretorius (1996:200) bespreek die saak van emosionele.

 6. Besinning oor die apostolaat in die Nederduitsch Hervormde Kerk

  African Journals Online (AJOL)

  Dink onder andere aan sy artikels oor die Bybelse argeologie, artikels en publikasies op die terrein van die etiek soos byvoorbeeld oor selfmoord, eutanasie, sterwensbegeleiding, aborsie, padverkeer en so meer. Professioneel is hy formeel dogmatikus. Nogtans het hy, behalwe 'n besondere aanvoeling vir die pas-.

 7. voorveronderstellings in die hantering van die verhouding tussen ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  is en sy hele siening van die Ou-Testamentiese hermeneutiek kleur. So beoog hierdie artikel om na aanleiding van Baumgärtel 'n aantal voorveronderstellings op die tafel te plaas wat bepalend is vir die wyse waarop die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament beskryf kan word. Dus, na aanleiding van Baumgärtel word ...

 8. DIE EINDE VAN SENDING Fases in die Sendingbedryf

  African Journals Online (AJOL)

  ontwikkeling vir die verskeie rasse woonagtig in Suid-Afrika, beter bekend as die beleid van apartheid. (Inderdaad was hierdie gewraakte gedagtes nogal 'n integrale deel van die Kerk se Sendingbeleid soos wat dit in die vroeë 20ste eeu ontwikkel is.) Maar terwyl hierdie kritiek in feitlik alle opsigte toegegee kan word, is dit ...

 9. Die 'postmoderne' stempel in die Nuwe-Testamentiese hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  27; vgl De Beer 1986:436). Betekenis bestaan nie suiwer in die idee en ook nie in die verwysing tussen teken en idee nie. In die dekonstruksie verval die metafisiese, se- manties-referensiele verhouding tussen betekenaar en betekende (Van ...

 10. Die Suid-Afrikaanse Oorlogsekonomie gedurende die Tweede ...

  African Journals Online (AJOL)

  is daar on- middellik stappe gedoen om die staalfabriek te. Pretoria uit te brei met die doel om die produksie .... artikels soos seep, kerse, aptekersgoedere, verf, poli- toer, ens ingesluit. 'n Groot persentasie hiervan sowel as veeartsenykundige middels en insekte- middels vir die bestryding is plaaslike vervaar- dig.37. Hout.

 11. die doeltreffendheid van die afrikaanse woordelys en spelreels as ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit is die doel van hierdie artikel. eireels. Volgens die AWS word die Afrikaanse spelreels op .... beperkte getal eenvoudige 'reels saamgevat kan word nie. Dit geld van alle terreine van taalgebruik: Anglisisraes en ander -ismes, woordgebruike, sinsbou, die gebruik van hoofletters, koppel- tekens, spelling, ens.'" Alhoewel ...

 12. Die inkortingsneller moet en die woordeboek | Prinsloo | Lexikos

  African Journals Online (AJOL)

  Die AfrikaanSe hulpwerkwoord mod kan binne sekere kontekste as inkortingsneller ten opsigte van 'n saamgestelde hoofwerkwoord 'optree, waardeur laasgenoemde ingekort word sander dat die semantiese inhoud van die sin verander ('n voorwaarde, trouens, van alle inkorting). Die omstandighede waaronder dit ...

 13. besonderhede aangaande in aantal geboue op die terrein van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  2 'n Militere Kamp. Op 4 Mei 1877 het die eerste gereelde Britse troepe op Pretoria aangekom. 'n Kamp is opgeslaan ten suide van die dorp en op 'n kaart van Pretoria wat van. 14 November ... korps van de Zuid-Afrikaa115che. Republiek, ... Hierdie eenheid is op die terrein van die v00rmalige Britse militere kamp en aan-.

 14. die aard, studieveld en funksie van die krygsgeskiedenis1

  African Journals Online (AJOL)

  hede dit geskied het en wat die resul- toot daarvan was, sal minder gene~ wees om die foute van die verlede te herhaal of hulpeloos in die donker rond te tas wanneer hulle met 'n pro- bleem gekonfronteer word.29 Historiese. 20. M. Howard. 'The Useand Abuse of Military History'. 4 - 5: T.EGriess. 'A Perspective on Military ...

 15. Die funksie van die ^danksegging(s)' in 1 Tessalonisense

  African Journals Online (AJOL)

  Vanwee die problema- tiek rondom die genre word die genre van 1 Tessalonisense dus nie in hierdie artikel as vertrekpunt geneem nie. Vir die doel van hierdie artikel word 'retoriese situasie' soos volg verstaan: '[A] complex of persons, events, objects and relations presenting an actual or potential. ISSN 0259 9422 = HTS ...

 16. Stuttgart, 1952. DIE HUIDIGE STAND VAN DIE ONDERSOEK TEN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  hy hom rig teen sekere gnostici (die Valentiniane?) wat II Tim. 2:2 uitlê as verwysing na 'n esoteriese evangelie wat slegs aan ingewydes oorgelewer moet word. Op grond van hierdie skrale berigte het die gissings oor wat die Evangelie van die Waarheid was en wat dit bevat het, begin. Ene J ohannes K reyenbuhl het ...

 17. die waarde van die ou testament volgens hf kohlbrugge

  African Journals Online (AJOL)

  - skrif met die grootste bekwaamheid. Juis in die tyd waarin hy met die doktorale studie besig was, was hy lank siek. Hierdie beproewing sou egter ryk vrugte dra. In die geestelike krisis wat daarmee gepaard gegaan het, is Kohlbrugge — so ...

 18. Die uniform van die Transvaalse staatsartillerie | Bouch | Scientia ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die Transvaalse Staatsartillerie (TSA), as 'n gereelde en voltydse militêre eenheid van die ou Suid-Afrikaanse Republiek, het gespog met sy eie kenmerkende uniform. Keywords: Die Transvaalse Staatsartillerie (TSA); militêre eenheid van die ou Suid-Afrikaanse Republiek; velddiens- of someruniform; parade- of ...

 19. Die mens as sondaar - Die beskouing van Karl Barth

  African Journals Online (AJOL)

  is no longer situated in the heart of human being, but in social, economical and political structures. In this ...... openbaring van die eintlikheid van die mens: jy is die man. Aan hierdie verwyt kan 'n mens jou nog .... juis net SÓ gered lean word, is kenbaar in eie persoon 'n verlore mens. Só ken die mens-van-sonde homself.

 20. Thermal fatigue cracking of die-casting dies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thermal fatigue cracking of die-casting dies

  2010-01-01

  Full Text Available Die-casting dies are exposed to high thermal and mechanical loads. Thermal fatigue cracking of dies due to thermal cycling may importantly shorten the life-time of the die. Cracks degrade the surface quality of dies and consequently the surface of castings. In this study, thermal fatigue cracking of dies was analyzed during the process of die casting aluminium alloys. During the process cracks were observed and measured and their location and size were determined. Thermal and mechanical loads cause high local stresses and consequently surface cracks. First cracks occur as early as after 2000 cycles and propagate progressively with cycles.

 1. Diskussie oor die millenium en die herstel van Israel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Engelbrecht van Waverley

  1978-06-01

  Full Text Available Dit verheug my dat daar eindelik gereageer word op my boekie. Behalwe telefoonoproepe en briewe van medechiliaste was daar tot dusver geen kommentaar van anti-chiliastiese kant. Ek het die boekie aan ongeveer 1800 predikante en professore gestuur en vriendelik uitgenooi tot nuwe besinning. Net soos oor die soteriologie, is die Bybel nêrens in teëspraak met homself oor die eskatologie nie. God gee in sy Woord nie vir ons drie verskillende toekomsbeelde om uit te kies nie. God is een en sy profetiese Woord is deurgaans eenstemmig m.b.t. die raad van God oor Israel, die nasies en die kerk.

 2. DIE BETREKKING TUSSEN JESUS EN JOHANNES DIE DOPER Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  353 die Septuagint-lesing van. I Kon. 19:20 inderdaad ook herstel. Nou is dit opvallend dat die. Septuagint, waar dit gaan om die navolging van God, by voorkeur pebruik maak van die uitdrukking, aÁro/ouíAem opisö byvoorbeeld in. Josua 14:9 maar van poreuesiAa: opisö waar uitdrukking gegee wil word aan die naloop ...

 3. AFRIKAANS EN DIE EERSTE VRYHEIDSOORLOt ..

  African Journals Online (AJOL)

  en 'n paar van die opgevoede. Afrikaners praat nag suiwer. Nederlands. b. Die Afrikaners het almal by deftige geleent- hede soas in die gebed, op politieke vergaderings en in gemeensame briefwissel- ing 'n geleentheids-Nederlands gebruik, wat egter reeds 'n stylvorm van Afrikaans was. In die gewone omgang het hulle, ...

 4. Voedingsnavorsing met die weidende dier

  African Journals Online (AJOL)

  van veral beeste (Bisschop, 1964; Niemann, Lombard & Van. Schalkwyk, 1963). In teenstelling met die relatiewe groot hoeveelheid inligting oor die chemiese samestelling van natuurlike weidings, is daar betreklik min bekend oor die verteerbaarheid en vrywillige in- name daarvan deur herkouers. 'n Skerp daling in die ...

 5. PRETORIA GEDURENDE DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG

  African Journals Online (AJOL)

  Teen die einde van 1880 het hierdie oplewing onder die. Transvalers 'n hoogtepunt bereik toe tydens die vergadering by Paardekraal op 8 Desember 1880 besluit is om tot die ... hulle in Transvaal en veral in Pretoria gevestig sodat daar teen Maart ..... admiration, for they have the additional anxiety to bear in knowing that ...

 6. Aanbid die godsdienste dieselfde God?

  African Journals Online (AJOL)

  Derhalwe is. Christus dan die voile Selfmeedeling van God. In Hom is die bonatuurlike eksisten- siaal finaal en onherroeplik meegedeel. Hieruit kan Rahner nou vier stellings stcl: * die Christendom verstaan homself as die eintlike godsdiens;. * ander godsdienste het nietemin bonatuurlike waarheidselemente en is daarom.

 7. Die Bantoe indie gevorderde arbeidsvorme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Coetzee

  1961-03-01

  Full Text Available Die inhoud van hierdie voordrag is in hoofsaak ’n verwerking van ’n lesing oor The Bantu as a White Collar Worker wat ek vroeër vanjaar voor ’n byeenkoms van die Johannesburgse afdeling van die National Development Foundation gehou het. Derhalwe wil ek ook my erkentlikheid teenoor die liggaam betuig vir die verlof om dieselfde stof te gebruik ten bate (hopelik van die Afrika-Seminaar en terselfdertyd ook vir nuwe insigte waartoe die bespreking op genoemde byeenkoms my gelei het.

 8. Die inszenierte Autorin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michiko Mae

  2008-11-01

  Full Text Available chs wird in seinem Aufbau durch die drei Phasen des Selbstfindungsprozesses, genauer der Selbsterfindung der ‚Schriftstellerin Yū Miri‘ in ihren Werken und ihren medialen Selbstinszenierungen strukturiert. Es gelingt Iwata-Weickgenannt sehr überzeugend, das Sichtbarmachen der performativen Konstruiertheit von Identität im Werk und Leben Yūs herauszuarbeiten. Sie zeigt dabei auch, dass das Konzept der Performativität ein sehr geeigneter Bezugsrahmen für die Analyse von Identitätsbildungsprozessen ist.

 9. Die implikasies van artikel 2 (1 (a van die wet op die nasionale onderwysbeleid, 1967

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Bekker

  1969-03-01

  Full Text Available Op 31 Maart 1967 is die veelbesproke Wet op die Nasionale Onderwysbeleid, 1967 gepromulgeer. Daar is ’n raamwerk van tien beginsels neergelê wat onder meer handel oor sake soos Christelike karakter, nasionale karakter, moedertaalonderwys, die plek van die ouergemeenskap, vry onderwys, koordinasie op nasionale grondslag van leerplanne en kursusse, ens.

 10. Die uitbouing van die Bybelse kanon in antieke Judaïsme en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 2015 ... Vergelyk Eusebius, 'n anti-Marcionitiese skrywer wat in 192/3 n.C. werk; Historia. Ecclesiasfica V 17, 2. verder gestimuleer is. Talle nuwe geskrifte het die lig gesien waaroor die kerk besluite moes neem en waarteen die kerk afgrensings moes doen. Vroeë omlyning van die versameling van boeke.

 11. enkele fasette van die problematiek van die akademikus by die skryf ...

  African Journals Online (AJOL)

  we, konferensies vir terugrapportering ens. ens. Op die oog of kan dit voor- kom asof die akademikus met soveel bronne te doen het dot hy eerder 'n oorvloed as te min inligting goon verkry. Hierdie aanname is egter van aile ... Feitlik aile dokumente in die SAWword opgestel met die uitsluitlike doel om vir weermagoptrede.

 12. liturgiese afleidings uit die kontinuïteit en diskontinuïteit van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Nagmaal, om telkens liturgiese afleidings daaruit te probeer maak. 2. DIE ONTWIKKELING VAN DIE PASGA VAN DIE. EKSODUS TOT DIE TyD VAN ChRISTUS. Die Pasga is waarskynlik die een Ou-Testamentiese fees wat van belang is vir die navorsing oor die Nagmaal, juis omdat Jesus die Pasga doelbewus gekies.

 13. DIE OPENBARINGSLEER VAN SCHILDER

  African Journals Online (AJOL)

  23 Volgens Schilder: ...maar God wil geen openbaring geven, die den mensch als't ware onder hypnose brengt en hem in dien zin overweldig (Om Woord en kerk III 1951:11). 24 Volgens Schilder: Maar de onuitputtelijkheid van het teeken komt u herinneren, dat heden Gods zelfopenbaring haar voltooiing begint; dat ge nu ...

 14. Die Kunst des Scheiterns

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Jesper

  2014-01-01

  Menschen haben von Kindesbeinen an das Verlangen, Erfolge zu erzielen und Kompetenz zu erreichen. Computerspieler entscheiden sich jedoch fortlaufend für eine Aktivität, die oft und wiederholt zum Verlieren führen muss und ein taubes Gefühl der Unfähigkeit erzeugt. Im Kino, im Theatersaal und bei...

 15. Deutschland und die Araber

  OpenAIRE

  Maguid Saad Salamah

  2014-01-01

  Die traditionellen Freundschaftsbande zwischen Deutschen und Arabern haben sich in den letzten Jahren fester geschlossen, bis sie eine aktive Teilnahme seitens Deutschlands bei der Industrialiserung der arabischen Länder und der Gewährung jeder gewünschten technischen oder kulturellen Hilfe wurden. 

 16. When Somebody Dies

  Science.gov (United States)

  ... who we are. No one really knows what happens to a person's soul after death. There are many different beliefs about that, and it's best to talk with your family to find out what they believe happens after our bodies die. Then you can decide ...

 17. Tegnologie en die mens

  African Journals Online (AJOL)

  Hellriegel en Slocum vat egter verskeie teoriee saam wanneer hulle se daar 'n indiwiduele en organisasie weerstandsproses is en dat organi- satoriese verandering slegs teweeg gebring kan word indien bestuur hierdie prosesse kan her- ken en verstaan. Die indiwiduele weerstands- proses word gekenmerk deur kragte ...

 18. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 19. Die Kosmologie der Griechen.

  Science.gov (United States)

  Mittelstraß, J.

  Contents: 1. Mythische Eier. 2. Thales-Welten. 3. "Alles ist voller Götter". 4. Griechische Astronomie. 5. "Rettung der Phänomene". 6. Aristotelische Kosmololgie. 7. Aristoteles-Welt und Platon-Welt. 8. Noch einmal: die Göttlichkeit der Welt. 9. Griechischer Idealismus.

 20. Dying at home

  Science.gov (United States)

  Kiyanda, Brigitte Gagnon; Dechêne, Geneviève; Marchand, Robert

  2015-01-01

  Abstract Objective To demonstrate that it is possible for a team of palliative care nurses in an urban centre to care for more than 50% of their terminally ill patients at home until they die, and that medical care delivered in the home is a determining factor in death at home versus death in a hospital. Design Analysis of place of death of terminally ill patients who died in 2012 and 2013 (N = 212) and who had been cared for by palliative care nurses, by type of medical care. Setting The centre local de services communautaires (CLSC) in Verdun, Que, an urban neighbourhood in southwest Montreal. Participants A total of 212 terminally ill patients. Main outcome measures Rate of deaths at home. Results Of the 212 patients cared for at home by palliative care nurses, 56.6% died at home; 62.6% received medical home care from CLSC physicians, compared with 5.0% who did not receive medical home care from any physician. Conclusion Combined with a straightforward restructuring of the nursing care delivered by CLSCs, development of medical services delivered in the home would enable the more than 50% of terminally ill patients in Quebec who are cared for by CLSCs to die at home—something that most of them wish for. PMID:25873716

 1. Wat wil die apologetiek?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. W. Buys

  1980-03-01

  Full Text Available Oor die Apologetiek bestaan daar veel verwarring. “Men krijgt het gevoel, alsof men de hand gestoken heeft in een wespennest. Geen enkel vak der godgeleerdheid toont zulk een beeld van volslagen wanorde als dit” (Hepp, 1922, p. 16.

 2. Die skeppingsmites as simbole van psigiese prosesse

  African Journals Online (AJOL)

  dig aangedui met 'n tekening van die Uroboros, die slang wat sy eie stert eet. Die antieke kaart word verder versier met tekeninge van diere, monsters en demoniese figure. Vier koppe met monde wat die wind uit die vier windrigtings blaas, word in die hoeke van die kaart geteken. Die Uroboros, diere, monsters en demone ...

 3. DIE SUID-AFRIKAANSE KAPELAANSDIENS (SAKD) EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  het. Die strategiese oorname van die Kaap deur Brittanje in 1806 het hierdie band bekragtig. Die Kerk van Engeland (Anglikaanse Kerk) het in 1534 as staatskerk van die Rooms-Katolieke Kerk afgeskei ná 'n twis tussen die Britse koning en die pous. Die Britse monarg is as konstitusionele hoof van die Anglikaanse Kerk ...

 4. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 5. Die ontwikkeling van 'n instrument vir die meting van die konstruk sielkundige diepte-orientasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. De Jager

  1981-11-01

  Full Text Available The development of an instrument (the RD-Depth Questionnaire, Form B for measuring the construct psychological depth orientation is discussed. Results show that the questionnaire has satisfactory internal consistency and that the items of the questionnaire in general measure the same characteristic. Further research is needed to refine and improve the questionnaire until it meets all the psychometric requirements of a good measuring instrument.OpsommingDie ontwikkeling van 'n instrument (die RD-Diepte Vraelys, Vorm B vir die meting van die konstruk sielkundige diepteoriëntasie word bespreek. Resultate dui daarop dat die vraelys bevredigende interne bestendigheid toon en dat die items van die vraelys oor die algemeen dieselfde eienskap meet. Verdere navorsing word egter nog vereis om die vraelys te verfyn en te verbeter sodat dit aan al die psigometriese vereistes van 'n goeie meetinstrument sal voldoen.

 6. Failures of dies for die-casting of aluminium alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosec, B.

  2008-01-01

  Full Text Available Die-casting dies for casting of aluminum alloys fail because of a great number of different and simultaneously operating factors. Material selection, die design, and thermal stress fatigue generated by the cyclic working process (heat checking, as well as to low and inhomogeneous initial die temperature contribute to the failures and cracks formation on/in dies for die-casting of aluminium alloys. In the frame of the presented investigation work the intensity and homogeneity of the temperature fields on the working surface of the testing die were checked through thermographic measurements, and failures and cracks on the working surface of the die were analysed with non-destructive metallographic examination methods.

 7. Die betrokkenheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Bybelse geskiedenis - Ou Testament, Bybelvertaling, Skrifverklaring (metodo- logie, Ou en Nuwe Testament), Teologie (Ou en Nuwe Testament). • Bybelkunde 310. Bybelse geskiedenis - Ou Testament, kultuurhistories agtergrond van die Bybel, literatuursoorte en inleiding, hermeneutiek, Skrifverklaring en Teologie van die.

 8. Die wonder van Afrikaans: Totius en die bybelvertalers*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Dekker

  1959-03-01

  Full Text Available In die kort tydjie tot my beskikking kan ek slegs probeer om oor hierdie heel belangrike onderwerp, eintlik die sentrale onderwerp, van ons taalfees, enkele essensiële aspekte kortliks aan te raak.

 9. Modeling the Mechanical Performance of Die Casting Dies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. Allen Miller

  2004-02-27

  The following report covers work performed at Ohio State on modeling the mechanical performance of dies. The focus of the project was development and particularly verification of finite element techniques used to model and predict displacements and stresses in die casting dies. The work entails a major case study performed with and industrial partner on a production die and laboratory experiments performed at Ohio State.

 10. Die eerste vertalings van die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dolf Britz

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel diep die geskiedenis van die eerste vertalings van die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans uit die primêre bronne op. Die Belydenisskrifte (insluitende die Kategismus is gedurende die eerste helfte van die twintigste eeu in Afrikaans oorgesit tydens ’n vertalingsprojek waaraan die drie Hollands-Afrikaanse Kerke van gereformeerde belydenis saamgewerk het. In hierdie geskiedenis kan drie fases onderskei word. Die aanvanklike fase (1913–1927 eindig in die gemeenskaplike oortuiging dat die werk aan die Bybelvertalers oorgelaat moet word. Daarmee is beslag gegee aan ’n tweede fase (1927–1936. In 1936 is die vertaling voltooi en in ’n Formulierboek vir die ‘drie Hollandse Kerke’ gepubliseer. Die derde fase (1936–1950 behels die ontvangs van die Formulierboek. Slegs die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (GKSA het die vertaling amptelik aanvaar, omdat dit op die Nederlandse teksuitgawe berus het wat F.L. Rutgers in samewerking met Herman Bavinck en Abraham Kuyper in 1897 vir die Gereformeerde Kerken in Nederland besorg het. Die ander twee Kerke het aansluiting gevind by hulle eie negentiende-eeuse tekstradisie. In 1945 het die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHK ’n eie vertaling asBelydenisskrifte, gebede en formuliere die lig laat sien. Hierdie vertaling is gebaseer op die (Nederlandse krities bewerkte teksuitgawe wat Van Toornenbergen in sy boek, De symbolische schriften (1895, opgeneem het. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK het in 1950 sy vertaling van die Belydenisskrifte en Formuliere voltooi. Dit is hoofsaaklik geanker in die (Nederlandse tekste van die Formulierboek der N.G. Kerk in Z. Afrika (1907, wat op sy beurt ook in ooreenstemming was met die tekstradisie waarmee Van Toornenbergen gewerk het. This article traces the history of the first Afrikaans translations of the Heidelberg Catechism from primary sources. In a mutual project the three Dutch-Afrikaans and reformed churches translated their

 11. Dying Is Unexpectedly Positive.

  Science.gov (United States)

  Goranson, Amelia; Ritter, Ryan S; Waytz, Adam; Norton, Michael I; Gray, Kurt

  2017-07-01

  In people's imagination, dying seems dreadful; however, these perceptions may not reflect reality. In two studies, we compared the affective experience of people facing imminent death with that of people imagining imminent death. Study 1 revealed that blog posts of near-death patients with cancer and amyotrophic lateral sclerosis were more positive and less negative than the simulated blog posts of nonpatients-and also that the patients' blog posts became more positive as death neared. Study 2 revealed that the last words of death-row inmates were more positive and less negative than the simulated last words of noninmates-and also that these last words were less negative than poetry written by death-row inmates. Together, these results suggest that the experience of dying-even because of terminal illness or execution-may be more pleasant than one imagines.

 12. Film Presentation: Die Urknallmaschine

  CERN Multimedia

  Carolyn Lee

  2010-01-01

  Die Urknallmaschine, an Austrian film by Gerd Baldauf, narrated by Norbert Frischauf (Alpha Österreich - ORF, 2009).  In CERN’s gigantic complex particles are accelerated to almost the speed of light, brought to collision and made to divide into even smaller particles. Public opinion of CERN’s research is also divided. Sceptics fear that black holes may be created. Might the goal to study the origin of the world lead to its destruction? The Austrian researcher Norbert Frischauf worked at CERN for many years. With his guidance it is possible to explore the world’s largest research centre, get a glimpse of the fascinating work the scientists do there and take a crash course in particle physics. Die Urknallmaschine will be presented on Friday, 25 June from 13:00 to 14:00 in the Main Auditorium. Language: German

 13. Die waarde en uitdagings van diensleer vir tolkopleiding: die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Studente behoort op so ʼn wyse na te dink oor die diensleeraktiwiteit dat hulle verdere begrip van en groter waardering vir die dissipline kry, sowel as ʼn verhoogde bewustheid van persoonlike eiewaarde en verantwoordelikheid teenoor die burgerlike samelewing ontwikkel (Bringle en Hatcher 1995:12). Teen hierdie ...

 14. op die veranderinge wat in die onderrig van Afrikaans plaasgevind ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... gaan dink; “E toep”, wat toon hoe die rekenaar prakties in die klaskamer ge bruik kan word en “Toep”, wat praktiese toepassings van kernkonsepte in die klaskamer illustreer. Voorts word in elke hoofstuk vetgedrukte kernkonsepte; interessante en bruikbare tekste en uit gebreide oefeninge verskaf.

 15. Die kairos van die New Age: 'n Kultuurhistoriese skets

  African Journals Online (AJOL)

  prophetic dreams, etc., are merely manifestations of the activity of those finer sen ses. Unreliable at first, like the infant's vision, they can be developed and trained, until the subtler worlds stand as an open book before the man.' Die ontvouing van die mens se kragte geskied volgens die teosowe stadig en geleidelik. Daarom ...

 16. 'n Verkenning van die soorte vennootskappe in die Amerikaanse reg ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Amerikaanse literatuur word talle verwysings gevind na die vennootskap in mynbou ("mining partnership"), familievennootskap ("family partnership", vennootskap in vaste eiendom ("partnership in real estate") en vennootskap vir boerdery ("farming partnership"). Hierdie onderskeiding is primer gebaseer op die tipe ...

 17. Die Leben Einsteins eine Reise durch die Geschichte der Physik

  CERN Document Server

  Fiami

  2005-01-01

  Jeder kennt die Namen Einstein, Newton oder Galilei. aber was weiss man über sie? Hier ein Porträt Einsteins anhand von sechs Meilensteinen aus der Geschichte der Physik. Einstein tritt auf als Protagonist in verschiedenen Epochen und bei verschiedenen Entdeckungen, die die Welt verändert haben.

 18. voorveronderstellings in die hantering van die verhouding tussen ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  1986. Teologie as kritiese geloofsverantwoording. Teorievorming in die sistematiese teologie. Pretoria: RGN. VAN ZYL A H. 1970. Die verhouding van die Ou en Nuwe Testament. In: W.D. Jonker, J.H.. Roberts & A.H. van Zyl (reds.), Hermeneutica. Erebundel aangebied aan Prof. E.P.. Groenewald by geleentheid van sy 65e ...

 19. 'n Vergelyking tussen die teologie van die Nederlandse ...

  African Journals Online (AJOL)

  'Denken wij niet te weinig aan de engelen?' Miskien moet ons ook vra: Denken wij niet te weinig aan de hemelvaart?' veral ^ 'n mens sien watter ryke en troosryke betekenis die Heidelbergse Kategismus daaraan gee. Kort en kragtig stel die. Heidelbergse Kategismus die feit van Jesus Christus sc hemelvaart, maar voeg.

 20. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  so^hoi) was nie dog sterrewiggelaars. EDGAR J. GooDPSEBD stel inderdaad ook voor om magoi in die engels te vertaal met "astro logers"^). Om die bekende wyses uit die Ooste nou te vervang met,. „sterre-wiggelaars" of selfs „astroloë" skyn ...

 1. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... duidelike beskrywing van die opponente nie (kyk Schmid. 2002; Van der Merwe 2007 vir volledige besprekings). In 'n poging om die opponente te identifiseer, word die direkte opmerkings wat wél oor hulle gemaak word met sekere indirekte opmerkings gekombineer ten einde 'n volledige prentjie te skets.

 2. Kweekskool teenoor teologiese fakulteit: Die ervaring van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  office, who have enjoyed the benefits of a liberal education' (Bullock 1955:18). Die predikant moet 'an educated man' wees (Bullock 1955:67). Aan die ...... Crafford, D 1982. Aan God die dank. Pretoria: NG Kerk Uitgewers. De Graaf, W 1955. Een monument der afscheiding. Kampen: Kok. 90. HTS SO/I A 2 (1994) ...

 3. Die gebruik van Afrikaans vir die notulering van hofverrigtinge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Daar word tans nog van beide Afrikaans en Engels vir die notulering van verrigtinge in Suid-Afrikaanse howe gebruik gemaak. Sowel regeringswoordvoerders as die Minister van Justisie het egter te kenne gegee dat 'n eentalige Engelse bedeling ingevoer mag word. Hierdie artikel ontleed die saak vir en teen so 'n ...

 4. die ontstaan en ontwikkeling van die kwartiermeester-generaal

  African Journals Online (AJOL)

  1 Okt 1976 ... (insluitende teg- niese voorrade, voertuie en ammunisie) be- hartig. Dit het die organisasie en werking van krygsbehoeftedepots ingesluit. Daar was geen tegniese voorraad depots nie. (ii) Die SA Intendans onder KMG se beheer het die kommissariaat en transportfunksies ver- rig, insluitende brandstof en ...

 5. duele verse sowel as die somtotaal die leser

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... byt word aan manuskripte van ingesetenes in hierdie genre nie. Maar nog verblydender is die gehalte van die verse waarmee Gil- bert Gibson met Boomplaats sy formele in- trede tot die Afrikaanse poësie maak (hoe- wel hy reeds in Nuwe Stemme 2 – Tafelberg,. 2001 – gepubliseer het), want vir 'n debu-.

 6. Die aanspraak op Goddelike steun in 'n konfliksituasie volgens die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit geld veral met betrekking tot goddelike 'eienskappe', waarvan ons hipoteties moet afsien, want die tekste self noem dit in concreto net binne konkrete relasies tussen God en mense. Verder sal ons die hermeneutiese benadering, wat ons die analogie-model genoem het, nie sonder baie goeie redes kan veronderstel nie ...

 7. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  :93). Die “Poverty Index Report” van die huidige rege- ring dui aan dat nagenoeg 50% van alle Suid-Afrikaners in armoede leef. Meer as 70% van alle armes word in die plattelandse gebiede aangetref en 61% van alle swartes is armes (Paton ...

 8. Die verhoudíng 'kerk en volk' in die jare 1835-1900 in die Oorvaalse ...

  African Journals Online (AJOL)

  daaruit voongevloei het, het die verhouding van die kerk en die volk verander, óók omdat die inhoude van dié begrippe verander het. As op die veranderinge gelet word, is dit nogal opvallend dat in die situasie self nie altyd skerp onderskei is tussen kerk en volk nie en dat die onderskeidings dikwels nogal naief hanteer is.

 9. Studie van die letterkunde: Waarom?

  OpenAIRE

  D. H. Steenberg

  1981-01-01

  Sy woorde laat super-novae uitbars, blink, blink en straal deur ringe en lig-ure. Maar die blink die word deur ons gesien: anders nooit en nooit as blink geweet nie. (NP van Wyk Louw: Groot Ode, Tristia)

 10. Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Friedrich W. de Wet

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: ’n Ideale tipering van die verhouding tussen die teks, hoorders en prediker waarin al drie faktore ’n regmatige plek het; die maniere waarop die kommunikatiewe driehoek in die spanningsveld tussen teks, hoorders en prediker kan skeeftrek; en pneumatologiese verankering van die kommunikatiewe driehoek in die kragveld van die verbondsruimte, waarin Jesus Christus versoenend (integrerend teenwoordig is. Die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die prediker in die kragveld van die verbond in staat gestel word om getrou te bly aan die teks (waarin God aan die Woord kom, aan die hoorders (as mededeelgenote in die genade van God sowel as – in missionêre konteks – mense wat geroep word om deelgenote in hierdie genade te word en aan hom- of haarself (as nuwe mens in Christus sonder dat die verbintenis aan een element in die  kommunikatiewe driehoek die verbintenis aan die ander versteur of laat disintegreer.Reckoning with the force field of the covenant in aligning the communicative triangle between text, listener and preacher. In this article the communicative triangular relationship between the Biblical text, the listeners and the preacher is reflected upon from a homiletic point of view. The problem statement deals with potential distortions in this triangular relationship when the listeners and preacher (in their human finitude are brought into contact with the eternal Word of God as it proceeds from the Biblical text. In the course of the article the

 11. "Einfach anders als die anderen"

  OpenAIRE

  Müller, Stefanie

  2007-01-01

  Stefanie Müller erfasst in ihrem Text die Biographie von Anna, einer jungen Frau, die von ihrer Zeit vor, während und nach dem Verlassen der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas berichtet. Der Essay ist halbfiktional und entstand aus verschiedenen Interviews mit ehemaligen Zeugen Jehovas. Die Autorin fasst gemeinsame Aussagen der Akteure zusammen und kreiert eine fiktionale Person dessen Leben vor und nach den Zeugen Jehovas geschildert wird. Die Fragestellung ist diskursiv in den Text integriert ...

 12. Precision die design by the die expansion method

  CERN Document Server

  Ibhadode, A O Akii

  2009-01-01

  This book presents a new method for the design of the precision dies used in cold-forging, extrusion and drawing processes. The method is based upon die expansion, and attempts to provide a clear-cut theoretical basis for the selection of critical die dimensions for this group of precision dies when the tolerance on product diameter (or thickness) is specified. It also presents a procedure for selecting the minimum-production-cost die from among a set of design alternatives. The mathematical content of the book is relatively simple and will present no difficulty to those who have taken basic c

 13. Narratiwiteit en die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  kosmologie wat die Ou-Testamentiese narratiewe ten grondslag lê, van mitologiese samelewings verskil. Die belangrikste verskil is daarin gelee dat daar in die Ou-Testamentiese narratiewe met 'n lineêre geskiedsiening en monoteisme in kontras met ...

 14. IRAN IN DIE INTERNASIONALE MAGSTRYD

  African Journals Online (AJOL)

  which enjoy significant support in the workforce of the manufacturing and oil industries. Inleiding. The comparison of force is not only ... suide, Afganistan en Pakistan in die ooste be}:lrens. Iran vorm tans 'n buffertussen die ..... sive, militant on oil prices and conservationist in production policy. Ten einde Iran se'posisle in die ...

 15. DIE AANWENDING VAN VOEDSELHULPBRONNE VIR ...

  African Journals Online (AJOL)

  (b) Grane en proteibne moet verkieslik aangewend word in die rantsoene van spesies wat dit meer doeltreffend kan benut te wete melkkoeie en enkelmaagdiere. Namate die hoender en vark meer direk met die mens vir hierdie voedsels gaan begin nreeding, sal hulle outomaties begin terugtree, in orde van belangrikheid.

 16. DIE PROBLEMATIEK VAN MILITERE OPLEIDING

  African Journals Online (AJOL)

  bevolkingsgroepe, bestaan daar ook verskeie subkulture binne die SAW. So vorm elke weer- magsdeel 'n eie unieke subkultuur wat opgebou is deur kollektiewe ervaring en bestaan uit ele- mente van onderlinge verhoudinge en eensge- sindheid (Hoof van die SAW: KINGSROW-ver- slag 1987: F-5). Die weermagsdele.

 17. DIE LEWE VAN JOAO ALBASINI

  African Journals Online (AJOL)

  noord van Lourenco Marques, waar hy as jagter en ivoorhandelaar 'n bestaan gemaak het. In sy hoedanigheid as handelaar en jagter was hy oak in die posisie am latere jare die Voortrekkers van lewensmiddele te voorsien. In 1840 besluit hy am verder die binneland in te trek op soek na nuwe jagvelde. Gedurende sy.

 18. Die Vorritzungen der Etruskischen Grabmalerei

  NARCIS (Netherlands)

  1930-01-01

  Die vorliegende Untersuchung will dem Problem der etruskischen Grabmaleri im ganzen dienen. Es scheint mir, als ob die Vernachlässigung der Grabgemälde in Etrurien, die zu einem bedeutenden Teil noch immer sehr gut erhalten sind, einen bestimmten nachweisbaren Grund hat. Obwohl wir hier eine

 19. DIE SAGD - SY ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

  African Journals Online (AJOL)

  31 Okt 1977 ... Aktiewe Burgermag en 'n Kadetorganisasie, Die totstandkoming van die mediese diens is aan It- kol M,C, Roland (onder-sekretaris van Verdedi- ging) opgedra,. Die stigting van die SAGO is vergemaklik van- wee die feit dat daar reeds 3 mediese korpse (in. Transvaal, Natal en die Kaap) in die Unie was,.

 20. Die onkunde van die Jode en hulle verwerping van die evangelie

  African Journals Online (AJOL)

  kontras uitgewys tussen die misdaad van die Jode en die doel van God wat in vers 18 uitgedruk word (Metzger ... ens (1978: 28) dat ons ons nie kan vrypleit deur ons te beroep op die verborge raad van God nie - ons ... volk mislei het deur hulle vir hulle eie doel teen Jesus te gebruik. SÓ gesien, kom Lukas 24: 20 tot sy reg, ...

 1. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 2. Dying with dignity.

  Science.gov (United States)

  Madan, T N

  1992-08-01

  Death is a theme of central importance in all cultures, but the manner in which it is interpreted varies from society to society. Even so, traditional cultures, including Christian, Hindu and Jain religious traditions, exhibited a positive attitude to death and did not look upon it in a dualistic framework of good vs bad, or desirable vs undesirable. Nor was pessimism the dominant mood in their thinking about death itself. A fundamental paradigm shift occurred in the West in the eighteenth century when death was desacralized and transformed into a secular event amenable to human manipulation. From those early beginnings, dying and death have been thoroughly medicalized and brought under the purview of high technology in the twentieth century. Once death is seen as a problem for professional management, the hospital displaces the home, and specialists with different kinds and degrees of expertise take over from the family. Everyday speech and the religious idiom yield place to medical jargon. The subject (an ageing, sick or dying person) becomes the object of this make-believe yet real world. As the object of others' professional control, he or she loses the freedom of self-assessment, expression and choice. Or, he or she may be expected to choose when no longer able to do so. Thus, not only freedom but dignity also is lost, and lawyers join doctors in crisis manipulation and perpetuation. Although the modern medical culture has originated in the West, it has gradually spread to all parts of the world, subjugating other kinds of medical knowledge and other attitudes to dying and death.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 3. Die effek van "oefening op verskillende tye van die dag" op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die effek van "oefening op verskillende tye van die dag" op die bloedglukosevlakke van Tipe 2 diabete. ... South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. Journal Home ... This paper reports on the effect of the time of the day of exercise on the blood glucose levels of Type 2 diabetic patients.

 4. die bou van die st aa tsartilleriekaserne, potgieterstraa t, pretoria: die ...

  African Journals Online (AJOL)

  van die Republiek, op. 12.4.1877, het die korps verdwyn en het 'n Britse militere kamp sy verskyning aan die suidekant ... in 'n voormalige Britse militere kamp, aan Potgie- terstraat gehuisves, op dieselfde plek waar tans ... drilplein (zynde het hart van de Scheiding- straat), en met den achtergevel 200 voet uit de verlengde ...

 5. Die ideaal van die spreker in die satiriese gedig: M.M. Walters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. M. Cameron

  1980-05-01

  Full Text Available Wanneer van die satirikus gepraat word, word eintlik die spreker in die satiriese gedig veronderstel. “For the Muse ought always to be our reminder that it is not the author as man who casts these shadows on our printed page, but the author as poet” (Mack, 1971:193.

 6. Die konvensie van Sandrivier as die afsluiting van die Groot Trek

  African Journals Online (AJOL)

  van Xhosastropers en ander rowers bly; wantroue in die regering se verdraagsame en onrealistiese houding teenoor die grensstamme. Daar was wantroue in die regering se bereidwilligheid en vermoe om hulle te beskerm of hulle besittings te waarborg, wat onvoldoende troepe vir hulle verdediging beskikbaar gestel het, ...

 7. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 8. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 9. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 10. Die gebruik van metode in die filosofie, spesiaal in die reformatoriese tra­disie 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. T. van der Merwe

  1983-03-01

  Full Text Available Die onderw erp van my voordrag, Die gebruik van metode in die fílosofie, verg ’n paar verduidelikende opinerkings vooraf. Ek dink u verm oed alreeds dat hierdie fomulering ’n versuikerde pil is om u in so ’n mate nuuskierig te maak dat una ’n heerlike vrye filosofiese ‘onderonsie’ gedurende die teepouse darem vir ’n tw eede sessie terugkeer. Want is dit nie twee smaaklike heuningdruppels nie: filosofie en sy metode’ en ‘metode in die Reformatoriese filosofiese tradisie'?! Veral as in gedagte gehou word dat in teenstelling met wat ’n mens sou verw ag, daaroor dié onderwerp as sodanig relatief maar heel weinig geskrywe is en word, selfs as die ‘Inleidings in die Metodologie’ daarby gereken word.

 11. Die heelal en sy onstaan (II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Van Rooy

  1952-03-01

  Full Text Available Ons kennis en wetenskap van die hemelliggame word volkome bepaal deur die lig wat ons van hulle ontvang, d.w.s. as ons die feite wat die Bybel daaromtrent meedeel, buite rekening laat.

 12. DIE BETREKKING TUSSEN JESUS EN JOHANNES DIE DOPER Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Erange/ium des /oAannes, Gött. t lte AufL 1950. 3) Vgl. HEGEStPPUS by Eus. H. E. IV. 22. Dit word tans algemeen aange- neem dat die Mandeërs nie die direkte voortsetting van die Doperdissipels was nie. In 56 n.C. het Paulus hulle nog aangetref te Efese en was hulle skynbaar ook verteenwoordig in Alexandrië.

 13. oor die inhoud en boodskap van die heidelbergse kategismus

  African Journals Online (AJOL)

  gesê word dié artikels handel oor God die Vader “en ons skepping”, oor. God die Seun “en ons verlossing” en oor God die Heilige Gees “en ons heiligmaking”. ...... Catechism, whose single pages cannot be paid for even with tons of gold.' The love for the Catechism will remain as long as there are people who seek their.

 14. Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrig ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Beginner Afrikaans Vlak 1 te illustreer. Die navorsing val binne twee breë vakgebiede, waarvan die eerste een die taakgebaseerde benadering tot leer en onderrig is en die tweede een rekenaargesteunde taalonderrig (RGTO). Taakgebaseerde leer en onderrig is ʼn onderrig- benadering waar die fokus van die studente op ...

 15. NORMERING IN DIE AFRIKAANSE RADIO- EN TELEVISIEDIENS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Van die jonger Anglisismes kan moontlik met sukses geweer word, byvoorbeeld soveel so dat... (in so 'n mate dat...), die aandele is minder duur (... is goedkoper), die partye ontaoet nekaar halfpad. (... kom mekaar tegemoet), rat race (trapmeul), red tape (rompslomp), die sewentigs (die sewentiger- jare, die jare sewentig), ...

 16. Die Moosgesellschaften des Nationalparks Harz

  OpenAIRE

  Schubert, Rudolf

  2013-01-01

  Die Auswertung der in den Jahren 2002–2007 erarbeiteten Vegetationsaufnahmen im Nationalpark Harz ergab ihre Einordnung in 77 unterschiedliche Moosgesellschaften. 17 Moosgesellschaften gehören zu den bedrohten Lebensgemeinschaften der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, womit die Bedeutung des Nationalparks Harz für die Erhaltung und den Schutz der Moosflora des Harzes deutlich wird. The evaluation of vegetation mapping of moss-communities in the National Park Harz in 2002–2007 result...

 17. Die winder van Afrikaans III.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. du Toit

  1959-03-01

  Full Text Available Dit was ’n gelukkige gedagte om vir hierdie feeste as tema te kies: die wonder van Afrikaans. Inderdaad het daar ’n wonder gebeur — die geboorte van ’n nuwe taal. Maar ’n taal kan nie bestaan sonder dat daar ’n nasie is wat dit praat en skryf nie. Die geboorte van ’.n nuwe nasie is net so ’n wonder.

 18. Die Smart Library UB Hildesheim

  OpenAIRE

  Brahms, Ewald; Schrader, Jarmo

  2015-01-01

  Der Beitrag benennt die aufgrund überholter Gebäudetechnik erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen auf der Grundlage netzbasierter Steuerungstechniken, umgesetzt im Rahmen eines Forschungsprojekts und in Zusammenarbeit mit Studierenden der Studiengänge "Umweltsicherung" und "Umweltwissenschaft und Naturschutz" der Universität Hildesheim und zwei mittelständischen Firmen. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Lern- und Arbeitsqualität durch den Einsatz digit...

 19. Maintaining Low Voiding Solder Die Attach for Power Die While Minimizing Die Tilt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamm, Randy; Peterson, Kenneth A.

  2015-10-01

  This paper addresses work to minimize voiding and die tilt in solder attachment of a large power die, measuring 9.0 mm X 6.5 mm X 0.1 mm (0.354” x 0.256” x 0.004”), to a heat spreader. As demands for larger high power die continue, minimizing voiding and die tilt is of interest for improved die functionality, yield, manufacturability, and reliability. High-power die generate considerable heat, which is important to dissipate effectively through control of voiding under high thermal load areas of the die while maintaining a consistent bondline (minimizing die tilt). Voiding was measured using acoustic imaging and die tilt was measured using two different optical measurement systems. 80Au-20Sn solder reflow was achieved using a batch vacuum solder system with optimized fixturing. Minimizing die tilt proved to be the more difficult of the two product requirements to meet. Process development variables included tooling, weight and solder preform thickness.

 20. Osteoporose - die Sicht des Radiologen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grampp S

  1998-01-01

  Full Text Available Die frühe Diagnose der Osteoporose und eine akkurate Beurteilung von Behandlungserfolgen stehen im Mittelpunkt der radiologischen Bemühungen. Die häufigsten angewendeten Methoden, um das periphere Skelett sowie das Achsenskelett zu beurteilen, sind die Zwei-Spektren-Röntgenabsorptiometrie, die quantitative Computertomographie und der quantitative Ultraschall. Generell werden die Meßergebnisse eines Individuums mit einer alters-, geschlechts-, und rassenspezifischen Kontrollgruppe verglichen. In diesem Zusammenhang ist die Bestimmung der Knochenmasse ein Indikator des künftigen Frakturrisikos eines Patienten. Die radiologische Diagnose der Osteoporose kann durch die Bestimmung der Knochenmasse erfolgen, auch wenn keine prävalenten Frakturen vorliegen. Das Frakturrisiko für den Meßwert eines Individuums steigt um etwa das 1,5 bis 2,5-fache für jede Standardabweichung (SD unter der Spitzenknochenmasse der Normbevölkerung (T-score. Die Wahl des Meßortes und der Untersuchungstechnik zur Bestimmung der Knochenmasse oder des Frakturrisikos muß sich nach individuellen Gegebenheiten des Patienten sowie den Stärken und Limitationen der Techniken richten.

 1. Neurokognitiewe integrasie en die leerproses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Du Preez, Johan J.

  1991-12-01

  Full Text Available The purpose of this article, "Neuro-cognitive integration and the learning process'; is to find principles and strategies for the development of brain potential and the optimal integration of subject matter. Eight neuro-cognitive systems are identified and their importance to the integration of subject matter is emphasized. These systems are cortical energy, coding, planning and controlling, as well as the verbal sequential, non-verbal holistic, physical-motor, social effective and the subconscious. The relevant principles and strategies can serve as basis for mainstream and special education, guidance as well as psychotherapy. Die doe! met hierdie artikel is om beginsels en strategiee te vind om breinpotensiaal te ontsluit en leerstof optimaal te integreer. Aan die hand van 'n neurokognitiewe model word 'n aantal beginsels en strategiee bespreek en die verband met die leerproses word aangetoon. Agt neurokognitiewe sisteme is gei'dentifiseer en die belangrike rot wat dit speel ten opsigte van die integrasie van leerstof word beklemtoon. Genoemde sisteme sluit die volgende in: kortikale energie, kodering, beplanning en kontrolering, asook die verbaal-sekwensiele, nieverbaal-holistiese, fisiek-motoriese, sosio-affektiewe en die subbewuste. Genoemde beginsels en strategiee kan oak dien as grondslag vir hoofstroomonderwys, spesialiseringsonderwys, voorligting sowel as psigoterapie.

 2. 1/38 GEBEURLIKHEDE EN DIE BEWYSLAS IN DIE DELIKTUELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  tduplessis

  Gebeurlikhede1 in die deliktuele skadevergoedingsreg2 kan omskryf word as onsekere3 omstandighede4 van positiewe of negatiewe aard wat, onafhanklik van die verweerder se optrede5 en indien dit sou realiseer,6 waarskynlik7 'n persoon se gesondheid, inkomste, verdienvermoë, lewenskwaliteit, lewens- verwagting ...

 3. BOEKBESPREKING. Djakarta 1954, 103 blz. Die boeke oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  hierdie ,,Inleidings”-van-grotereromvang, is dat hulle eintlik monografië oor inleidingsvraagstukke (bv. Uitgangspunt, Grondslae, Gesindheid,. Oordeel, Handeling, Wet van God e.s.m.) gee. Die beginner vind hier weinig oriëntering, omdat 'n sodanige „Inleiding” alreeds 'n aansienlike vordering op die weg van Teologie en ...

 4. Die WAT en etimologie: Word die kringloop voltooi?

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract: The WAT and etymology: Will the cycle be completed? Afrikaans historical lexicography is a neglected discipline and to a large extent metalexicographers hold the overall-descriptive Afrikaans dictionary, Die Woordeboek van die Ajri1cJumse Taal, responsible for this state of affairs. The WAT, however, describes ...

 5. Die vlugtige taal van vergeet: Die metafoor by Breyten Breytenbach ...

  African Journals Online (AJOL)

  From his first book of poetry, die ysterkoei moet sweet (“the iron cow must sweat”, 1964), till his most recent one, die windvanger (“the windcatcher”, 2007), metaphor has been a central means towards the creation of meaning for Breytenbach. This article will investigate the use of metaphor particularly in this recent book.

 6. Die indianische Moderne : mit Traditionen die Zukunft gestalten

  OpenAIRE

  Behrend, Olaf; Carstensen, Christian; Kammler, Henry; Schlottner, Michael

  2011-01-01

  Können sich die indianischen Kulturen Nordamerikas im 21. Jahrhundert anders behaupten als nur in der Pflege von Folklore? Wie können Stammesangehörige mit den überlieferten Kenntnissen umgehen und damit ihr Leben in der modernen amerikanischen Gesellschaft gestalten? Wie bestehen Kulturen, die nur knapp der Ausrottung entgangen sind, als Minderheiten im eigenen Land?

 7. die assimilasie van lidmate in die plaaslike geloofsgemeenskap

  African Journals Online (AJOL)

  13 Sep 2010 ... dui dus op 'n verskeidenheid formele en informele prosesse wat mense in staat stel om deel te word van die geloofsgemeenskap (Dudley 1998:114). Wanneer 'n geloofsgemeenskap 'n missionale identiteit ontdek, is groei die uitkoms (Basson 2006:37). Groei kan egter nie doeltreffend plaasvind as daar ...

 8. Numerical optimization of die geometry in open die forging

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Peter; Hattel, Jesper Henri; Bay, Niels

  2013-01-01

  This paper deals with numerical optimization of open die forging of large metallic ingots made by casting implying risk of defects, e.g. central pores. Different material hardening properties and die geometries are combined in order to investigate, which geometry gives rise to maximum closure...

 9. Demistifikasie van die metafoor “die kerk as bruid”

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  5 Sep 2007 ... Boston, MA: Beacon. Barth, K 1939-67. Die kirchliche Dogmatik, 4. Zollikon: Evangelicher Verlag. Barth, K 1958. Die kirchliche Dogmatik, 2. Zollikon: Evangelischer Verlag. Batey, R 1961. The church, the bride of Christ. Ann Arbor, MI: University Microfilms. Baumann, G 2003. Love and violence: Marriage as ...

 10. Die rol van moreel in die militêre konflik

  African Journals Online (AJOL)

  Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies. Journal Home · ABOUT · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 13, No 1 (1983) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. Die rol van moreel in die militêre konflik.

 11. Die onderwysmanifes oor waardes en demokrasie in die onderwys ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  28 Aug 2001 ... In die verband stel John Locke dit dat die mens 'n reg het op lewe, vry- heid, gesondheid, en besittings en dat ander hierdie regte moet respek- teer. As ons aanvaar dat sekere regte met menswees gegee is, dan vloei dit voort dat sodanige regte. • natuurlik is (met menswees gegee) in sover as wat hulle ...

 12. die museum se rolin die aankweek van 'n omgewingsbewustheid

  African Journals Online (AJOL)

  DIE MUSEUM SE ROLIN DIE AANKWEEK VAN 'N. OMGEWINGSBEWUSTHEID. Martie van der Merwe. THE ROLE OF MUSEUMS IN THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS. The aim of this paper is to stress the importance and urgency of educating about the environment in the South African context.

 13. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  , „Want Herodes vreesde Johannes' . Die griekse woord wat hier vertaal word as „bang wees", beteken ook iets anders, ^melik ,,om ontsag te hê" soos byvoorbeeld in Ef. 5 :33 en Lev. 19:3 (Septuaginta) Die sinsverband vra in hierdie teks ook.

 14. Die totstandkoming en bedrywighede van die ASAF-koor in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Komposisies soos Elia van Mendelssohn, die Requiems van Mozart en Verdi, Beethoven se Negende Simfonie, Bach se Mattheuspassie en Händel se Messias was deel van hulle repertorium. Koorsang is ook deur Keet in ander sentrums aan die Witwatersrand aangemoedig. Danie van den Heever het Keet in 1963 as ...

 15. Die teologiese eie-aardigheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk

  African Journals Online (AJOL)

  Christus leeft in mij, en daartoe prediken wij de heden ten dage levende persoonlijkheid van Christus, niet alleen den historischen. Christus, die 1900 jaar geleden op aarde gewandeld heeft, maar Jezus. Christus, die nu nog elken dag naast ons staat.... Deze persoonlijke verhouding tot omgang met Jezus Christus komt tot ...

 16. Verkondig Christus totdat hy kom! Die huidige denke binne die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Verkondig Christus totdat hy kom! Die huidige denke binne die Evangeliese Beweging. J J Kritzinger. Universiteit van Pretoria. Abstract. World evangelisation within the Lausanne movement. This article considers a number of key themes regarding world evangelisation. The point of departure is the second general ...

 17. die suid-afrikaanse blanke jeug in die tweede vryheidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  blik gekondenseerde melk. "Undesirables" (B-skaal per dag). ~ Ib vars vleis. ~ Ib meel, rys of gestampte mielies. ~ ons koffie. 1 ons suiker. 1 ons sout. ,Je blik gekondenseerde melk19. Uit die bogenoemde rantsoenskale is dit duide- lik dat daar nie noodsaaklike voedsels soos groente, vrugte of vars melk verskaf is nie. Die.

 18. 'n Algoritme vir die minimum van die konkawe knapsakprobleem

  African Journals Online (AJOL)

  'n Algoritme vir die minimum van die konkawe knapsakprobleem. G Venter∗. JS Wolvaardt†. Ontvang: 15 Januarie 1999; Hersien: 3 Desember 2004; Aanvaar: 27 Maart 2005. Abstract. This paper addresses the problem of resource allocation among activities where the cost of each is described by a concave function.

 19. Bullinger en die verbond na aanleiding van die Tweede Switserse ...

  African Journals Online (AJOL)

  novum testamentum zusammengefast und durch seinen Tod vol- lendet oder ratifiziert hat ... Die botschaft der Evangelien ist es gerade, Christum leseum aliud nihil esse quam aetemi foederis aeternum obsidem atque misericordiae et veritatis Dei testem'. (Koch 1968: 399). Hiermee het duidelik geword dat Bullinger die ...

 20. Wie is die sondaar? Die beskouing van Karl Barth

  African Journals Online (AJOL)

  voudige daad, woord of gedagte nie, maar beskuldig ons dat ons ons hele lewe op die basis van hoogmoed voer en ons van begin tot end uit hierdie bodem voed. Die Woord beskuldig ons dat ons oral en altyd daaraan skuldig is, dat ons op God se genade nie met ooreenstemmende dankbaarheid nie, maar in een of.

 1. Die wortels en kenmerke van die tradisionele Afrikaanse lewenstyl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Coetzee

  1970-03-01

  Full Text Available In ons tydsgewrig kan dit moontlik vreemd opklink om by 'n akademiese fees te begin met ’n verwysing na ’n Bybelwoord, maar hier, vandág, waar ons die honderdste bestaansja a r feestelik gedenk van 'n hoëronderwysinrigting wat onbevange in sy naamvaandel die stempel „Christelik” dra, sal dit niemand verbaas as ek my reiaas vanmore plaas onder ’n Bybelteks nie: Matt. 7:16 — ... ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie? Matt. 12:33 — Julie moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan sy vrugte word die boom geken.

 2. SUSCEPTOBILITY TO THERMAL FATIGUE OF CLOSED DIE HOT FORGING DIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederico de Castro Magalhães

  2014-06-01

  Full Text Available Hot forging dies providing high productive performance reduce production costs. The lifetime of the dies is expressed by the number of forgings (production cycle produced before being rejected by the presence of a failure mechanism, associated with unacceptable dimensions and or geometry of the end product or even breakage of the dies. One of the failure mechanisms of hot forging dies is thermal fatigue, caused by cyclic heating and cooling. A subroutine, based on the work of Maim and Norstrom [1], was developed for the DEFORM 2D numerical software, using the finite element method, in order to predict die regions susceptible to thermal fatigue. The use of adequate coefficients for the description of the heat transfer phenomena allowed the validation of the proposed subroutine.

 3. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 4. Die Presbiter by Lukas en Paulus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1976-06-01

  Full Text Available In die jongste navorsing oor Lukas word die skrywer van die derde evangelieverhaal en die Handelinge van die Apostels aan ons bekend gestel as ’n teoloog wat uit die ‘Sitz im Leben’ (uit die situasie van sy eie tyd die boodskap aangaande Christus interpreteer . Lukas sou hom by sy interpretasie van die Christusboodskap laat lei het deur ’n bepaalde dogmatiese ‘Verstandnis’ waardeur hy homself verraai as ’n teoloog van die na-apostoliese tyd.

 5. Statues Also Die

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre-Philippe Fraiture

  2016-10-01

  Full Text Available “African thinking,” “African thought,” and “African philosophy.” These phrases are often used indiscriminately to refer to intellectual activities in and/or about Africa. This large field, which sits at the crossroads between analytic philosophy, continental thought, political philosophy and even linguistics is apparently limitless in its ability to submit the object “Africa” to a multiplicity of disciplinary approaches. This absence of limits has far-reaching historical origins. Indeed it needs to be understood as a legacy of the period leading to African independence and to the context in which African philosophy emerged not so much as a discipline as a point of departure to think colonial strictures and the constraints of colonial modes of thinking. That the first (self-appointed exponents of African philosophy were Westerners speaks volumes. Placide Tempels but also some of his predecessors such as Paul Radin (Primitive Man as Philosopher, 1927 and Vernon Brelsford (Primitive Philosophy, 1935 were the first scholars to envisage this extension of philosophy into the realm of the African “primitive.” The material explored in this article – Statues Also Die (Marker, Resnais, and Cloquet, Bantu Philosophy (Tempels, The Cultural Unity of Negro Africa (Cheikh Anta Diop, and It For Others (Duncan Campbell - resonates with this initial gesture but also with the ambition on part of African philosophers such as VY Mudimbe to challenge the limits of a discipline shaped by late colonialism and then subsequently recaptured by ethnophilosophers. Statues Also Die is thus used here as a text to appraise the limitations of African philosophy at an early stage.  The term “stage,” however, is purely arbitrary and the work of African philosophers has since the 1950s often been absorbed by an effort to retrieve African philosophizing practices before, or away from, the colonial matrix. This activity has gained momentum and has been

 6. D r. E. S. M ulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes.

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  In 26:15 is dit nogal gewaag om die vier perfecta met vier futurums weer te gee; as mens met die Afrikaanse vertaling die perfecta wil behou nie, sou 'n praesens- vertaling die regte wees. Of 26:20 die weergawe „vervloeking” beter is as die gebruiklike „toorn” lyk my baie twyfelagtig, vgl. die aan gehaalde parallelle op bl.

 7. Die Fakulteit Teologie (Afd A) aan die Universiteit van Pretoria; Vrae ...

  African Journals Online (AJOL)

  dié opsig het die vestiging en onderhoud van die Fakulteit ryke vrugte afgewerp. Oor die 75 jaar is meer as 500 predikante aan die kerk gelewer en het 56 die dokto- rale studie voltooi. Onder die genoemde 12 predikante van 1917 was daar twee wat die doktorale eksamen afgelê het (Van Belkum en Fourie) maar geen ...

 8. Dying and 'euthanasia'.

  Science.gov (United States)

  Benatar, S R

  1992-07-01

  Medical progress, secularisation of life, growing acceptance of individual human rights (including the right to refuse medical treatment) and of shared decision-making in medicine have focused public attention on the ways in which life may, and perhaps even ought to, be allowed to end in our complex modern era. Intense and thoughtful bio-ethical debate over many years has 'unpacked' the many different understandings and interpretations of the word euthanasia. The consequent conceptual clarification together with recognition and acknowledgement of psychological implications has facilitated a growing rational consensus on openly accepting the withholding and withdrawing of treatment (under defined conditions) within the realm of sound medical practice. This is clearly distinct from assisted suicide and active euthanasia which are generally considered unacceptable perversions of medical practice. Given the ability to sustain life for prolonged periods, often in a permanent state of unconsciousness, the unrealistic expectations of some medical personnel and the lay public, the severe constraints on health care facilities in South Africa and the totally inadequate allocation of resources for highly effective medical treatments, it is appropriate to re-open public debate on the limits of 'striving officiously to keep alive' and on the distinction between 'allowing to die' and 'killing'. Concern that 'rational' arguments reflect moral decay rather than moral progress keeps the debate open and focuses attention on some 'slippery slope' consequences.

 9. Die Parlamentswahlen 2008 in Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reher, Stefanie; Knirsch, Thomas

  2008-01-01

  Nach den Parlamentswahlen vom März 2008 in Malaysia deutet manches auf einen politischen Umbruch hin: Die regierende Barisan Nasional (BN), die sich bislang einer komfortablen Zweidrittelmehrheit von 91,4 Prozent der Sitze im Parlament des Landes erfreut hatte, rutschte auf 63,1 Prozent ab und das...

 10. Electric steering; Die elektrische Lenkung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trost, J. [DaimlerChrysler AG (Germany)

  2001-07-01

  Modern industrial trucks already have a large number of electronic systems. With electric steering systems, all steering systems have electronic interfaces, which will influence the safety, functionality and cost of a vehicle. Optimization of the driver workplace, the installation of active safety systems, and the optimization of the failure characteristics can improve passive and active safety. With electronic interfaces to all vehicle control system, the truck can be integrated easily in automatic transport processes. Finally, the simplified interfaces in the vehicle will reduce the overall cost. Failure management is an indispensable precondition for the introduction of electric steering systems, as are correct specifications. A status report is presented. [German] Eine Vielzahl von Systemen sind im modernen schweren Nutzfahrzeug bereits elektronisch (by Wire) realisiert. Mit der elektrischen Lenkung sind saemtliche Systeme zur Laengs- und Querregelung des Fahrzeuges mit elektronischen Schnittstellen versehen. Dies hat Auswirkungen auf die Sicherheit, die Funktionalitaet und die Kosten des Gesamtfahrzeuges. Durch Optimierung des Fahrerarbeitsplatzes, Einfuehrung aktiver Sicherheitssysteme und Optimierung des Ausfallverhaltens koennen die passive wie aktive Sicherheit des Fahrzeuges verbessert werden. Mit den elektronischen Schnittstellen zu allen Fahrzeugfuehrungssystemen kann das Nutzfahrzeug in hervorragender Weise in automatisierte Transportaufgaben integriert werden. Schliesslich lassen sich durch die vereinfachten Schnittstellen im Fahrzeug Kosten im Gesamtfahrzeug reduzieren. Die Beherrschung des Ausfallverhaltens ist aber ebenso wie eine angepasste Vorschriftenlage Voraussetzung fuer die Einfuehrung der elektrischen Lenkung. Ueber den Stand der Entwicklung wird berichtet. (orig.)

 11. Noodgevalle ID die Mediese Praktyk*

  African Journals Online (AJOL)

  20 Jan 1973 ... pasient-geneesheer kontak, om deur soortgelyke hipo- tetiese drilprosedures te gaan? Om jouself moontlikc praktiese situasies voor te skilder, foute en tekortkoming~ in jou kennis op te spoor, en die leemtes aan te vul? 'n Paar willekeurige voorbeelde kan genoem word: I. 'n long man le in die straat met 'n ...

 12. DIE KERKLIKE STIMULASIE VAN EIETYDSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Nov 2010 ... and far-reaching possibilities within the industrial environment. INLEIDING. In die eerste artikel is as medewerker .... 1969, 1975) inspireer die Pan African Christian Leadership. Assembly (PACLA) in Nairobi (tydens 1976), ..... 1983, 'The process of contextualization and its limits', Verbum SVD 24, 163–171.

 13. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 14. Montessori-skole: die ander kant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Viljoen

  1995-03-01

  Full Text Available Na aanleiding van die artikel “Die invloed van die New Age-beweging op die onderwysagenda van die toekoms” deur Lien van Niekerk en Corinne Meier van die Departement Historiese Opvoedkunde van Unisa (vgl. Koers, 59 (1 1994:69-84 wil ek graag ’n ander sy van Montessori-skole onder die aandag van Koers lesers bring.

 15. OPMERKINGS OOR DIE MOONTLIKE HERSIENING VAN ONS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  niks in hulle liturgie opneem wat nie vervat is in die geloofsbelydenis en wat nie bekend is uit die Kategismus nie. In hierdie sin is die reforma- toriese Kerk gekant teen „nuwighede” , d.w.s. teen die invoering van dinge wat nie bekend is uit die Kategismus van die Kerk nie. Daarom is die drie groot vaste liturgiese stukke van ...

 16. Leierskapstyl en die lerende organisasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. G. Victor

  2002-09-01

  Full Text Available Leadership style and the learning organisation. In the present highly competitive environment, it has become increasingly important for organisational leaders to establish a learning organisation. In this study the focus was on the extent of influence that the evolution of organisations, as determined by their relative level of leadership practises (leadership style, has on the establishment of a learning organisation. Opsomming Die daarstel van ’n lerende organisasie deur bedryfsleiers word toenemend belangrik in die hedendaagse hoogskompeterende omgewing. In hierdie studie is gefokus op die mate van beinvloeding wat die evolusie van organisasies, soos deur hul relatiewe vlak van demokratiese leierskapspraktyke (leierskapstyl bepaal, op die daarstelling van’n lerende organisasie het.

 17. Die betekenis wat kommunikasiekunde vir die prediking kan hê

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. P. Fourie

  1978-06-01

  Full Text Available Kommunikasiekunde is een van die jongste wetenskappe wat in die area van geesteswetenskappe ontstaan het. Dit is ’n vak wat eintlik ontstaan het uit die samevoeging van verskeie vertakkings wat vandag almal as onderafdelings van die Kommunikasiekunde beskou word. Die heel oudste hiervan is die retoriek soos dit al van voor Christus af deur die Grieke geleer is. In die meer resente verlede was Joernalistiek meer as dikwels die voorloper van huidige kommunikasiekunde-departement gewees.

 18. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament ...

  African Journals Online (AJOL)

  na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes ... het nie hierdie twee benaderings gekies omdat ek dink dat dit die beste beskikbare leesstrategieë is ...... Family of the King: dynamics of metaphor in the Gospel according to John. Leiden/. Boston: Brill. VAN ZYL H C.

 19. Die toepassing van die Q-metode van die NIPN vir poswaardering by kooperasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Barnard

  1978-11-01

  Full Text Available The application of the Q-method of job evaluation in 13 small, medium and big co-operatives, is discussed. Specific attention is given to the purpose and method of investigation; the findings and recommendations made to the various boards of directors as well as the specific problems encountered in the application of the Q-method and the establishment of an integrated salary structure. Differences between the three categories of cooperatives regarding pay curves, the under or over payment of comparable job grades etc., are discussed.OpsommingDie toepassing van die Q-metode van poswaardering by 13 koöperasies, bestaande uit klein, middelslag en groot koöperasies, word bespreek. Aandag word veral aan die doel en metode van ondersoek gewy. Verder word bevindinge en aanbevelings aan die verskillende direksies bespreek rakende spesifieke probleme wat ervaar is met betrekking tot die toepassing van die Q-metode en die koppeling van posgrade met salarisskale. Verskille tussen die drie kategorieë koöperasies ten opsigte van salariskurwes, oor- of onderbetaling van vergelykbare posgrade, ens. word aangedui.

 20. Reformasie: John Knox, Die Skotse Calvinis*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d'Assonville

  1958-03-01

  Full Text Available As ons aan John Knox, die Skotse Hervormer, dink, dan sien ons voor ons oprys die beeld van die Ou-Testamentiese profeet wat sy stem in die woestyn verhef en gekleed gaan met ’n harige mantel en ’n leergord om sy heupe. John Knox het die byl aan die wortel van elke afgodsboom gelê. Soos ’n Luther het hy in die taal van die volk gespreek en daar was by hom geen vrees om selfs in paleise die oordeel van God oor konings aan te kondig nie.

 1. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wek dit die gewaarwording by die leser dat een van die Emmaüsgangers. -self hierdie geskiedenis aan die skrywer van die derde Evangelie vertel het. Hierdie gewaarwording van die onmiddellikheid van die oorlewe- ring berus op verskillende gronde. Die eerste is die merkwaardige palestynse kleur van die geskiedenis ...

 2. KAAPSE PREDIKANTE VAN DIE SEWENTIENDE EN AGTIENDE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  'n vark en 'n buffel geslag is/). Later het dit egter beter geword, veral nadat die Klassis Amster dam in Maart 1621 'n liggaam in die lewe geroep het wat bekend gestaan het onder die naam van Depufai: ad. /nJ:*cas wat onder toesig van die Klassis die Indiese kerksake moes behartig. Hierdie ou sieketroosters het, wat ook ...

 3. pastorale begeleiding aan die persoon met dissosiatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Although dissociative identity disorder is described as a mental disorder in the DSM-IV, there are still unresolved issues regarding the .... dat dit die sensasie van die media aangryp;. • dat dit 'n gewilde onderwerp van bespreking op die ..... misleiding van die slang (Satan). Die mens was aan God ongehoorsaam en het sy ...

 4. Die ontwikkeling van 'n groeiende bevrydingsbediening: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die gegewens dui daarop dat hierdie bediening in die meeste kerklike denominasies sowel as deur sommige medici en ander professionele verwante gesondheidsvakkundiges beoefen word. Die noodsaaklikheid daarvan om die resultaat van die ondersoek in teorievorming te benut, word aangedui. (Acta Theologica, 21 ...

 5. Die Klein Begin 1916−1933

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Oberholzer

  2010-09-01

  Full Text Available Die opleiding neem ‘n aanvang met een kerklike dosent, J.H.J.A. Greyventein, en ‘n aantal universiteitsdosente. Die studentetal groei stadig. Die vertrek van professor Paterson en die koms van S.P. Engelbrecht in 1921 bring ‘n belangrike wending. Wanneer B. Gemser in 1926 toetree, is daar drie dosente wat tegelyk ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk is. Gemser is dosent in Teologie sowel as in Lettere en Wysbegeerte waar hy begin met die vestiging van ‘n sterk departement Semitiese Tale. Engelbrecht se kundigheid omvat Kerkgeskiedenis sowel as ‘n unieke kennis van die Voortrekker- en ou Tansvaalse geskiedenis en dit kom die Departement Geskiedenis ten goede. Die akademiese gehalte van die opleiding neem toe, en so ook die studentetal. ‘n Bedreiging vir die voortbestaan van die Fakulteit teologie is afgeweer deur die tydige optrede van S.P. Engelbrecht en die tussenkoms van die Eerste Minister. Die selfstandigwording van die Universiteit van Pretoria en die Afrikaanswording van die Universiteit bring ‘n veranderde konteks.

 6. Die kliniese kindersielkundige as diagnostikus1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. W. Strümpfer

  1961-03-01

  Full Text Available Die benaming „Kliniese Kindersielkunde” is nog onbekend en gevolglik betreklik onbemind. Dit is in 1951 die eerste keer gebruik. Die werk van die Kliniese Kindersielkunde is egter so oud as die werk van die algemene Kliniese Sielkunde, waarvan die geskiedenis gewoonlik teruggevoer word tot die begin van sielkundige toetsing vroeg in die tagtigerjare. Tot ’n aansienlike mate is hierdie vroeë werk op kinders uitgevoer, bv. dié van Galton en later die van Binet en Simon. Witmer het in 1896 die eerste sielkundige kliniek geopen en het ook die term „Kliniese Sielkunde” ingevoer; die meerderheid van sy pasiënte was egter ook kinders. Tot voor die Tweede Wêreldoorlog was klinies-sielkundige werk hoofsaaklik op kinders toegespits. Sedertdien het die kliniese sielkundige tot ’n belangrike mate toegetree tot die gebied van die diagnose en terapie van psigiese afwykings by volwassenes, tot so ’n mate dat in die gedagtes en geskrifte van baie werkers die terrein van die Kliniese Sielkunde byna tot werk met volwassenes beperk word.

 7. Die wêreld en ons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. W. Kruger

  1950-03-01

  Full Text Available Gedurende die jaar 1949 het Sowjet-Rusland twee groot suksesse behaal, n.l. die oorwinning van die Komniunisnie in China en die vervaardiging van die atoombom, albei gebeurtenisse wat vir sy westerse teenstanders ’n groot ontngtering was.

 8. DIE EINDE VAN SENDING Fases in die Sendingbedryf

  African Journals Online (AJOL)

  questions are focused on the situation in the mission work of the Dutch ..... opmerkings gemaak wat relevant is vir ons argument. ... onafhanklik sou funksioneer (“self support”), en self met die verdere sending ... (“the euthanasia of mission”).

 9. Die Dankesrede bei der Preisverleihung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elenmari Pletikos Olof

  2012-12-01

  Full Text Available Festliche Preisverleihungen sind Gelegenheiten, bei denen von den Preisträgerneine kurze Rede erwartet wird. Obwohl die Dankesrede eine kleinere Randgattung innerhalb des epideiktischen Genres ist, steht sie im Mittelpunkt des Ereignisses. Rhetorikhandbücher geben zahlreiche Ratschläge, wie eine gute Festrede vorbereitet werden soll, um zu unterhalten, zu bewegen und zu belehren. Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, welche Eigenschaften der Dankesrede die Zuhörer als erwünscht oder unerwünscht wahrnehmen und welche Charakteristika am meisten zur Qualität festlicher Dankesreden beitragen. Das Korpus der gesprochenen Texte bilden 30 Dankesreden anlässlich kroatischer Preisverleihungen in den Bereichen Schauspiel, Sport, Musik, Fernsehen, Literatur und Wirtschaft. Die Audio-Aufnahmen der Dankesreden wurden einer Gruppe von Hörern zur Bewertung in folgenden Kategorien vorgelegt: interessant, geistreich, hoher Sprachstil, feierlich, emotiv, persönlich, originell, bescheiden, vorbereitet und spontan. Zusätzlich wurde zu jeder Rede die offene Frage gestellt, was dem Zuhörer an der Rede gefallen oder nicht gefallen habe. Die Resultate der Perzeptionsanalye lassen erkennen, dass die Interessantheit einer Rede mit der Eigenschaft des Geistreichen, des Originellen, des Emotionalen und des Persönlichen in Verbindung gebracht wird und die Eigenschaft des Festlichen im Wesentlichen nur mit dem hohen Sprachstil und der Vorbereitetheit des Textes korreliert. Einige Eigenschaften können sowohl erwünscht als auch unerwünscht sein, z. B. Dialekt, Persönliches und Kürze. Die besten Dankesreden haben Eigenschaften, die im Grunde schwer miteinander zu verbinden sind: Einerseits soll der Text vorbereitet sein (hoher Stil, Wortwahl, Figuren, Originalität der Geschichte, Humor, andererseits wird bei der Ausführung Spontaneität (Aufrichtigkeit, Emotionalität, Persönlichkeit erwartet.

 10. GUEST LECTURES Die Koue Oorlog: Die Wereid se Langste ...

  African Journals Online (AJOL)

  were able to bring about, kept the world on the brink of war, a nuclear war that was gener- ally believed would be the ... nuclear physicist Bernard Baruch when he referred to the fact that we are in the midst of a cold war.2. In that same .... "its fusion of imperialist motive and anti-communist ideology"9. Die Nuwe Realisme: die ...

 11. Sintaksis in Duits-onderrig: die plasing van die onderwerp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steyn, E.C.

  1991-12-01

  Full Text Available In spite of strong similarities between German and Afrikaans syntax, there are also considerable differences, such as the positioning of the subject, which frequently appears much later in German sentences than in Afrikaans. This is evident, for example, in the comparison of a few parallel texts. An empirical investigation showed that the defennent of the subject undeniably creates problems for Afrikaans speaking students learning German. They find sentences with a deferred subject difficult to understand and find it even more difficult to construct their own sentences in this way. A few practical suggestions for teaching methods aimed at resolving these difficulties are presented here. Ten spyte van sterk ooreenkomste tussen die Duitse en Afrikaanse sintaksis bestaan daar ook wesenlike verskille, soos bv. ten opsigte van die plasing van die onderwerp, wat in Duitse sinskonstruksies dikwels later verskyn as in Ajrikaans. Dit blyk onder andere uit die vergelyking van 'n paar parallelle tekste. 'n Empiriese ondersoek het getoon dat hierdie vertraging van die onderwerp vir Afrikaanssprekendes wat Duits leer, heelwat probleme skep. Hulle vind dit moeilik om sinne met 'n vertraagde onderwerp te verstaan en nfJg moeiliker om self sulke sinne te konstrueer. Enkele praktiese wenke word aan die hand gedoen om hierdie probleme deur doelgerigte onderrig te bekamp.

 12. Quantenfische die Stringtheorie und die Suche nach Weltformel

  CERN Document Server

  Lüst, Dieter

  2011-01-01

  Lässt sich das Verhalten aller Dinge, von den kleinsten Teilchen bis zum Universum, einheitlich beschreiben? Der heißeste Kandidat für die Entwicklung einer Weltformel, die alle physikalischen Phänomene erklären kann, ist die Stringtheorie. Sollte sie sich als richtig erweisen, so würde das unser Verständnis über den Ursprung der Naturgesetze dramatisch verändern. Denn das von uns beobachtete Universum wäre dann vermutlich eine winzige Blase in einem viel größeren Gebilde, dem Multiversum. Um die Stringtheorie und die Idee des Multiversums plausibel zu machen, greift der international bekannte theoretische Physiker Dieter Lüst auf ein Modell zurück: das Leben von Fischen in einem Teich. Eines Tages gelingt es den Fischen, die kleinsten Teilchen zu identifizieren, aus denen alles im Fischteich besteht - eingeschlossen sie selbst. Sie nennen diese Urbausteine Quantenfische, da ihr Verhalten nahelegt, dass sie auch eine Art von Lebewesen sind. Doch der ersten folgt eine weitere Entdeckung der Fisch...

 13. Die rol van persoonlikheidstrekke in die weerstand teen stres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja V. R. van Oudtshoorn

  1988-05-01

  Full Text Available The role of personality characteristics in resistance to stress: A study was conducted to establish whether certain personality characteristics contribute to resistance to stress. Rescue brigadesmen, performing dangerous rescue operations in the goldmining industry, served as basis for the study. The sample consisted of 63 current, 56 ex- and 50 non-brigadesmen. Results indicate that brigadesmen, on the basis of their personality structure, are better equipped to cope with stress. Scores on the 16PF show that they have a lower level of interpersonal anxiety (Factor Q4 and that they are more practical (Factor I, emotionally stable (Factor C, and conscientious (Factor G. These findings support existing knowledge of the 16PF. Opsomming Ten einde vas te stel ofdaar sekere persoonlikheidstrekke bestaan wat bydra tot weerstand teen stres, is 'n studie uitgevoer met reddingspanlede, wat lewensgevaarlike reddingsdiens in die goudmynbedryf verrig, as ondersoekgroep. Die streekproefhet uit 63 huidige, 56 oud-reddingspanlede en 50 amptenare, wat nog nooit aan die span behoort het nie, bestaan. Dit blyk dat reddingspanlede, op grond van hulle persoonlikheidstruktuur, beter toegerus is om stres te hanteer. Tellings op die 16PF toon dat hulle oor 'n laervlakvan interpersoonlike angs beskik, (Faktor Q4, dat hulle meer prakties (Faktor I, emosioneel stabiel (Faktor C en konsensieus is (Faktor G. Hierdie bevindinge sluit aan by die reeds bestaande kennis oor die 16PF.

 14. die ontwikkeling van die menslike bewussyn ken wilber se aqal-teorie

  African Journals Online (AJOL)

  sosiale sisteem'. Die eksterne individuele kwadrant (die eksterne enkelvoud) verteenwoordig die uiterlike fisieke ontwikkeling van die individu. Navorsers en teoretici in dié kwadrant is BF Skinner, John Watson, John Locke, en.

 15. Vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non-discriminatiebeginsel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F van Schaik

  2000-08-01

  Full Text Available A certain tension between freedom of expression and the proscription of discrimination is present in post World War II international law. This tension is dealt with differently in different jurisdictions. This contribution addresses the manner in which the lawgiver and courts of the Netherlands have approached the matter.With reference to the relevant legal sources, the manner in which the law dealt with insult (especially of Jews and Roman Catholics in the first half of the twentieth century is described, followed by a description of the reaction of some countries to the Convention on the Eradication of All Forms of Racial Discrimination (CERD. The Netherlands government chose to build its implementation of CERD on the existing law of insult, making insult on grounds of race, religion, life view, gender or sexual orientation punishable. This has created a specific tension regarding the freedom of expression in insult cases.The relevant jurisprudence is discussed under three headings: * suspected anti-semitism * extreme rightist politics * history writing on World War II and nazismThe wish of the Netherlands government has been to deal with the combating of racial discrimination in a manner which would not lead to undue limitations on the freedom of expression. Partly due to the nature of CERD, which was ratified by the Netherlands without reservation, the implementing legislation has however made strong inroads into freedom of expression. In the jurisprudence race was given a wide meaning while the courts held on to the doctrine on insult not requiring animus iniuriandi and accepting dolus eventualis as sufficient. Thus racial insult is easily established, limiting freedom of expression to a larger extent than in countries such as the USA and UK.

 16. Vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non ...

  African Journals Online (AJOL)

  With reference to the relevant legal sources, the manner in which the law dealt with insult (especially of Jews and Roman Catholics) in the first half of the twentieth century is described, followed by a description of the reaction of some countries to the Convention on the Eradication of All Forms of Racial Discrimination ...

 17. 'Gun koeien hun vrijheid' : weidegang de beste benutting van grasland

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der G.

  2007-01-01

  Omdat Leen Groeneveld uit Tolbert niet meer iedere dag vier uur in de melkput kon staan, stond hij voor de keuze verbouwen of een melkrobot aanschaffen. Hij begon met een tweedehands melkrobot, binnen veertien dagen had hij spijt van zijn beslissing. Door allerlei perikelen begon de melkgift te

 18. vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  of zigeuners. De twee laatste groepen verkeren door het oeverloos grote onrecht dat hen in Europa nog niet zo lang geleden is aangedaan in een uiterst kwetsbare psychische situatie. Terwijl Leijten stelt: 14 Hoge Raad 18 okt 1988, 1989 Nederlandse Jurisprudentie 476 en Hof Leeuwarden 16 mrt 1989 Nederlandse.

 19. Nuwe patogene in die voedselbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ehlers

  1996-07-01

  Full Text Available ’n “Nuwe generasie” voedselpatogene het die afgelope jare hul verskyning gemaak en kan 'n ernstige gevaar vir die voedselbedryf inhou. Hierdie organismes is uiters aanpasbaar en bestaande voedselprosesseringstegnieke, veral die verkoeling van voedsel, is nie altyd volkome effektief om hul groei te voorkom nie. Clostridium botulinum tipe E, enterotoksigeniese Eschsrichia coli. Listeria monocytogenes en Aeromonas hydrophila is in staat om in voedsel by 5 °C te groei. Campylobacter jejuni en Brucella kan weer by 5 °C oorleef en 'n derde groep organismes, naamlik Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus en Vibrio vulnificus kan by temperature tussen 5 °C en 12 °C groei en hul teenwoordigheid is ’n aanduiding dat die koueketting verbreek is.

 20. Die Last mit der Lust

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lutz Sauerteig

  2004-03-01

  Full Text Available Robert Jütte legt mit Lust ohne Last eine umfassende, allgemeinverständliche und spannend zu lesende Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart vor.

 1. P J Hoedemaker: 'Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk'

  African Journals Online (AJOL)

  Dit bly egter die moeite werd om die passie wat uit die lewe van hierdie man vir die kerk van Christus gestraal het, na te vors. Die laaste 20 jaar van die vorige eeu was 'n besonder gespanne tyd in. Nederland, in die Nederlandse kerkgeskiedenis en veral in die Nederlandse. Hervormde Kerk. 1 S S H m X 9 iC n -H T S 16/4 ...

 2. REFRACTORY DIE FOR EXTRUDING URANIUM

  Science.gov (United States)

  Creutz, E.C.

  1959-08-11

  A die is presented for the extrusion of metals, said die being formed of a refractory complex oxide having the composition M/sub n/O/sub m/R/sub x/O/sub y/ where M is magnesium, zinc, manganese, or iron, R is aluminum, chromic chromium, ferric iron, or manganic manganese, and m, n, x, and y are whole numbers. Specific examples are spinel, magnesium aluminate, magnetite, magnesioferrite, chromite, and franklinite.

 3. Einfaches Ortungssystem fuer die Schallemissionspruefung

  OpenAIRE

  Greiff, R.

  1982-01-01

  Zur Ortung von Schallemissionssignalen, auch in dicken Koerpern und ohne Kenntnis der Schallgeschwindigkeit, werden an dem Koerper eine Anzahl von Schallaufnehmern in offener, vorzugsweise linearer Anordnung und/oder in geschlossener, vorzugsweise kreisfoermiger Anordnung befestigt und die Ankunftszeiten der Schallsignale an den einzelnen Aufnehmern gemessen und miteinander verglichen. Fuer die Schallquelle ergibt sich bei n Schallaufnehmern in offener Anordnung eine Ortsaufloesung von 2n-2, ...

 4. Geskiedenis van die Geneeskunde in Pretoria*

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 1971 ... hou en 'n verbod ingestel op die goOl van afval en mtspan van diere in die strate. Pretorius het daarop die Kerkplein uitgewys wat die middel- punt van die nuwe dorp moes word en Louis Devereux en Jan. H. Visagie het begin om die plein uit te le en 'n kerk bou. Lydenburg het egter nou afgestig en sy eie ...

 5. Ursínus, die opsteller van die Heidelbergse Kategismus, Olevianus ...

  African Journals Online (AJOL)

  In hierdie hoedanigheid het hy 'n leidende aandeel aan die gestal- tegewing van die Calvinistiese kerk van die Palts. Veral met die opstel van die uitgebreide kerkordelike maatreels het sy regsopleiding goed te pas gekom. Met sy uitstaande organisatoriese bekwaamhede het hy in die kerkordenende werk 'n gro-.

 6. Die funksie en boodskap van die 'voorwoord' in 1 Korintiërs

  African Journals Online (AJOL)

  - ging van die evangelie). Soos in 2 Korintiërs en Galasiers ontbreek die getuigskrif oor die gemeente se lewe. Maar ten spyte van die leemte verkry Paulus die ge meente se goedgesindheid met die verwysing na God se ryke gawes aan hulle ...

 7. Die impak en grondwetlikheid van die reg om te staak met ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Tanya du Plessis

  6 Jul 2009 ... verandering in die werkplek ingestel het verplig word om toe te laat dat die werknemers só voortgaan met hul werk as wat hul sou voordat die verandering ingestel is, tydens die dispuutbeslegting. 84 Seyfarth et al (n 78) 138. 85 Art 1 en 2 van die Conciliation Act 1896; art 95 van die Employment Protection ...

 8. Die geheim van die prediking: om mondig te word | Cilliers | Acta ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie artikel gaan uit van die oortuiging dat prediking 'n spraakgebeure is waarin die stem van die prediker - simbool van sy of haar persoonlikheid en spiritualiteit - 'n belangrike rol het om te speel. Die stem van die prediker mag nie misken word in die dinamiese struktuur van kommunikasie nie, en moet inteendeel op 'n ...

 9. Manifestasies van die liefde in Langsaan die vuur (A. H. M. Scholtz)

  African Journals Online (AJOL)

  2 Jan 2010 ... “regeer ”, waardeur van die liefdelose paradigmas elders in die verhaal op hulle kop gekeer word. Teenoor die motief van die moederlike liefde is hy 'n eksponent van die vaderlike liefde, soos geïllustreer deur sy verhouding met Chris. Teacher du Toit is 'n rassis, wat dan ook die rasseklassifikasiesisteem ...

 10. SPE DIE OORNAME VAN DIE HAREM DEUR 'N NUWE KONING. In ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  voormalige byvrou van Saul; die Septuaginta in die Lucianus-recensie lees egter in vers 7: ,,Saul het n bywyf gehad, wie se naam was Rispa die dogter van Aja, en hy het haar geneem." Die gespasieerde woorde, wat in die Hebreeuse teks nie voorkom nie, is die gewone aanduiding van 'n wettige huwelik, vgl. I Sam.

 11. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en voorgestelde aanpassings

  CSIR Research Space (South Africa)

  Conradie, Dirk CU

  2017-02-01

  Full Text Available intense sonstraling, veral in die somer, wat Suid-Afrika baie geskik maak vir die opwekking van fotovoltaïese krag aan die positiewe kant, maar aan die ander kant moet die straling effektief beheer word in stedelike ruimtes en in geboue. Die...

 12. Die beeld van die opvoeder — 'n groep Opvoedkunde-studente se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Leerders bring 'n groot deel van die dag tydens hulle belangrike vormingsjare in die skool deur — jare wat vir leerders se karaktervor- ming, lewensuitkyk en sukses op die pad vorentoe van deurslag- gewende belang is. Opvoeders het dus deel aan die slypingsproses waar die toekomsgeluk van 'n medemens op die spel ...

 13. oordrag van eiendomsreg in die vulgêre reg in die wes-romeinse ryk

  African Journals Online (AJOL)

  Mnr F Schutte

  Alhoewel algemeen aanvaar word dat die saaklike ooreenkoms sy ontstaan aan Savigny te danke het, kom die vraag by mens op of sy teorie op die Romeinse reg gegrond is. Om vas te stel of enige kenmerke van die saaklike ooreenkoms op enige stadium in die geskiedenis van die Romeinse reg aangetref kan word, ...

 14. Die groot drie: 'n Eeu van spotprente in Die Burger 1915–2015 ...

  African Journals Online (AJOL)

  (Zapiro) het hul eie webruimtes waarop hul werk ook te koop is. Die voortbestaan van spotprente is dus hopelik nie bloot gekoppel aan die lewensvatbaarheid van die gedrukte koerant nie. Die groot drie laat 'n mens met die gevoel dat die hartklop van 'n gemeenskap, hul sosiale omstandighede en politieke ingesteld-.

 15. Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die potensiaal van chemies behandelde fluitjiesriet ( Phragmites australis )-hooi in onderhoudsdiete vir skape. 1. Die effek van NaOH-behandeling en ureuminkuiling op inname, verteerbaarheid en rumenkinetika.

 16. Die rol van die onderwys in die handhawing en uitbouing van ons volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Jordaan

  1970-03-01

  Full Text Available Op die oog af lyk dit ’n baie maklike onderwerp, maar hoe meer 'n mens daaroor nadink hoe ingewikkelder en omvangryker word die implikasies wat verband hou. Dit is veral so omdat dit hier voor alles gaan om eerste fundamentele uitgangspunte, dit wil sê, om lewens- en wêreldbeskouing. Dit geld van albei komponente — van onderwys sowel as van kultuur.

 17. Die eerste siklus. Etienne Leroux. Kaapstad: Human & Rous- seau ...

  African Journals Online (AJOL)

  waarop dit die stryd teen die waardes en prak- tyke van die kapitalisme aanspreek deur die karakter van die anargis Juliana Doepels, wat lyk na 'n voorganger van die Occupy Wall. Street-protesteerders. Die roman se slottoneel. (onder andere beïnvloed deur die James Dean- film Rebel Without a Cause), waarin die mugu.

 18. Ortopedie in die Grieks - Romeinse era

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise Cilliers

  2009-09-01

  Full Text Available Die gevorderde hantering van afwykings van bene en gewrigte, Ortopedie, het in Mesopotamië en veral in antieke Egipte sy ontstaan gehad. Dit was egter die Griekse geneeshere wat in die laat 5de eeu v.C. in die Hippokratiese Korpus ’n merkwaardig doeltreffende samevatting van die ortopediese beroep vasgelê het, waarop vir minstens ’n 1 000 jaar nie beduidend verbeter sou word nie. Gebaseer op die onderskeiding tussen toe en oop frakture en ontwrigtings (lg. met oorliggende velwond, en aansienlik swakker prognose is hierdie afwykings so spoedig moontlik gereduseer (selfs deur middel van meganiese tegnieke, die oorliggende vel met seraatsalf gesmeer en dan met kompresse en verbande geïmmobiliseer. Gedurende die eerste 12 dae is die letsel herhaaldelik weer oopgemaak om die fraktuur of ontwrigting te herbelyn indien nodig. Eers hierna is ferm immobilisasie met onder andere spalke aangebring. Beduidende druk op die letsel is vermy omdat daar geglo is dat dit sepsis en gangreen aanbring. Dit is aanvaar dat genesing 20 dae (by byvoorbeeld voet-, rib- en sleutelbeenfrakture en 40 dae (by been- en bo-armfrakture sou duur. Benewens algemeen geldende prosedures is die spesifi  eke hantering van 18 verskillende frakture en ’n groot aantal ontwrigtings in besonderhede uitgespel. Oor ander ortopediese afwykings soos degeneratiewe artritis en jig verskyn daar min in die Hippokratiese werke, maar later geneeshere in die Romeinse era (bv. Celsus, Soranus, Aretaeus en Galenus het dit wel beskryf. Daar is aanduiding dat die hantering van siektes van gewrigte en bene by die mens (die dissipline van ortopedie in moderne terminologie reeds in antieke Egipte deeglik bestudeer en aangeteken is. 1 Tydens die klassieke era en die Romeinse tyd is beduidende verdere bydraes gelewer. In hierdie studie word die ewolusionêre ontwikkeling van ortopedie as kliniese studierigting in die antieke tyd, onder die loep geneem.

 19. Use of RSP Tooling to Manufacture Die Casting Dies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin McHugh

  2004-07-01

  The technology and art used to construct die casting dies has seen many improvements over the years. However, the time lag from when a design is finalized to the time a tool is in production has remained essentially the same. The two main causes for the bottleneck are the need to qualify a part design by making prototypes (usually from an alternative process), and the production tooling lead time after the prototypes are approved. Production tooling costs are high due to the labor and equipment costs associated with transforming a forged block of tool steel into a finished tool. CNC machining, sink EDM, benching, engraving and heat treatment unit operations are typically involved. As a result, there is increasing interest in rapid tooling (RT) technologies that shorten the design-to-part cycle and reduce the cost of dies. There are currently more than 20 RT methods being developed and refined around the world (1). The "rapid" in rapid tooling suggests time compression for tool delivery, but does not address robustness as nearly all RT approaches are intended for low-volume prototype work, primarily for molding plastics. Few options exist for die casting. An RT technology suitable for production-quality tooling in the time it normally takes for prototype tooling is highly desirable. In fact, there would be no need for a distinction between prototype and production tooling. True prototype parts could be made using the same processing conditions and materials intended for production. Qualification of the prototype part would allow the manufacturer to go directly into production with the same tool. A relatively new RT technology, Rapid Solidification Process (RSP) Tooling, is capable of making production-quality tooling in an RT timeframe for die casting applications. RSP Tooling, was developed at the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory (INEEL), and commercialized with the formation of RSP Tooling, LLC (2). This paper describes the process, and

 20. Die Meting van die verband tussen geslag en konformiteit as groepdinamiese veranderlikes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1982-11-01

  Full Text Available The amount and kind of conformity induced by group pressure depend upon the nature of the situation. The nature of the group and the characteristics of the individual. In this particular study the experimental measurement of conformity developed by Asch and Crutchfield was repeated. Confirmation was found that sex operates as one of the determinants of conformity. OpsommingIn die sosiale bedryfsielkunde is die invloed van die groep op die individu een van die vernaamste studieterreine. Die mate waarin ‘n individu konformeer tot groepsdruk hang af van die aard van die situasie, die aard van die groep en die eienskappe van die individu. In hierdie studie is die eksperimentele meting van konformiteit soos ontwikkel deur Asch en Crutchfield herhaal en bevestiging is gevind dat geslag een van die individuele determinante van konformiteit is.

 1. Die spook van Afrikaneridentiteit in Toorberg, Die stoetmeester en Die swye van Mario Salviati (Etienne van Heerden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtte van Graan

  2017-04-01

  Full Text Available Spookkarakters is ’n kenmerkende aspek van Etienne van Heerden se roman-oeuvre, maar tot op hede is weinig navorsing gedoen waarin daar spesifiek na die aard en funksie van hierdie spookkarakters ondersoek ingestel is. In hierdie artikel bespreek ek Van Heerden se gebruik van spookkarakters diachronies, met verwysing na die romans Toorberg (1986, Die stoetmeester (1993 en Die swye van Mario Salviati (2000. Ten einde die aard van spookkarakters uit te klaar, word daar van die sogenaamde paranormale wetenskap gebruik gemaak. Die spoke in die drie betrokke romans word hiervolgens geklassifiseer en binne die konteks van die roman waarin hulle verskyn, bespreek. Hierdeur sal ek aantoon hoe die spookkarakters in dié romans as ’n voortdurend veranderende vergestalting van Afrikaneridentiteit (’n sentrale tema in Van Heerden se oeuvre gelees kan word. Van Heerden se Afrikaner verander oor tyd: in Toorberg vorm die spookkarakters ’n kollektief wat ’n gefragmenteerde beeld van die stereotipiese, argaïese, manlike Afrikaneridentiteit vergestalt; in Die stoetmeester word ’n liminale karakter in ’n liminale historiese tydperk juis só geskryf om ’n liminale Afrikaneridentiteit te vergestalt; en in Die swye van Mario Salviati word daar wegbeweeg van ’n eksklusiewe Afrikaneridentiteit na ’n meer omvattende Suid-Afrikaanse identiteit deur die gebruik van spookkarakters wat ten opsigte van agtergrond en herkoms verskil. Ten slotte sal die historiese kontekste van die romans en die identiteite daarin vergelyk en bespreek word ten einde die funksie van Van Heerden se spookkarakters as voortdurende herskrywings van Suid-Afrikaanse identiteite uit te lig.

 2. In die grot van die sibille. Juanita Louw. Kaapstad: Queillerie, 2016 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ook op die program die harlekinade. Die nar in reënboogtooisel werwel sy Al Debbo-oë elk om 'n spil. Ons skater vir sy bont mimiek, sy hart oor sy hele lyf gespeld. In die derde afdeling is die gedig “Sirkel” bewys van Louw se verstegniese vaar- dighede. In die gedig verwoord die sprek- er haar nadoodse metamorfose van ...

 3. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22 insake die opstanding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sedert 2000 (Deel 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes W. Hofmeyr

  2013-06-01

  Full Text Available Met die 450e herdenking van die Heidelbergse Kategismus as vertrekpunt, word met die huidige en die vorige artikel gepoog om lig te werp op die plek, die rol en die interpretasie van die opstanding van Jesus Christus in veral Sondag 17 en 22, spesifiek in die konteks van twee besondere eras in die Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk. In die vorige artikel is allereers ’n bespreking gevoer oor die Heidelbergse Kategismus (HK. Daar is gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die era van Andrew Murray, spesifiek teen die agtergrond van die negentiende-eeuse liberale teologie in Nederland. In die huidige artikel word soortgelyk gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die NG Kerk na 2000, teen die agtergrond van die herverskyning van die negentiende-eeuse liberale teologie in die vorm van die Jesus Seminaar, die Nuwe Hervorming en ondersteuners daarvan binne die NG Kerk. Sowel die negentiende-eeuse liberale stryd in die NG Kerk asook die stryd oor die opstanding in die NG Kerk van die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu, soos verder in hierdie artikel sal blyk, was gekenmerk deur kontekstueelbepaalde uniekhede. Die gemene deler was dat albei deel was van tye van teologiese vrysinnigheid. In die lig van hierdie bespreking word tot die gevolgtrekking gekom dat die NG Kerk tans, betreffende haar identiteit as gereformeerde kerk waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer. Dit impliseer kommerwekkende gevolge vir haar Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en haar toekoms. Alleen duidelike visie, verantwoordelike leierskap en ’n herontdekking van die verlossingskrag van Christus se kruis en opstanding sal herstellende, positiewe en dinamiese oplossings kan bied om sodoende die NG Kerk te red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal.With the 450th celebrations of the origin of the Heidelberg Catechism (HC in mind, the main aim of this and the

 4. die helikopter as troepedraer in konvensionele lugoperasies

  African Journals Online (AJOL)

  tiese scenario World War 3 word 'n geringe rol aan die transporthelikopter toegeken; hiervolgens sal helikopters in die Lynx-reeks gebruik work vir klein vegspanne se taktiese aanwending.27. Hierdie beskouing stem feitlik ooreen met die van sir John Hackett wat die helikopter hoofsaaklik as lugmobiele geskut tipeer.28.

 5. Kerkreg? Die plek van Kerkreg en Kerkregering

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  25 Jul 2006 ... Artikel XXX). Die verhouding tussen plaaslike gemeente en sinode het een van die mees brandende kwessies in kerkregtelike sin gebly tot op hede. Soms word die gemeente swaarder beklemtoon en andersyds raak sinodes en hulle kommissies nie maklik gewoond aan die gesag wat hulle meen om.

 6. Art. XXIX van die Nederlandse geloofsbelydenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. van der Waal

  1978-06-01

  Full Text Available Daar word allereers gespreek oor die noodsaak om ‘diligemment’ en ‘avec bonne prudence par la parole de Dieu’ te onderskei wat die ware kerk is. Die eerste Nederlandse teks gee die belydenis aldus: “Wy ghelooven, dat men moet neerstelicken onderscheiden met goeder wijsheyt by den woorde Gods, welcke de rechte ende ware kerk sy”.

 7. Apologie vir die Christelike lewenswyse en etiek

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  'n Lewe in twee ryke. • 'n Eskatologiese bestaan (konsentrasie op die eindoordeel). • 'n Lewe van liefde wat minstens die volgende insluit: Diakonale deernis en sorg en die verwerping van 'n aristokratiese lewenshouding. 3.1.2 Verdere aspekte van die Christelike lewe uit ander vroeg-. Christelike geskrifte. •. Bereidheid tot ...

 8. Eenheid en verskeidenheid in die insek legioene.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. A.J. Ryke

  1960-03-01

  Full Text Available Geen ander groep diere is so intiem ingeweef in die ingewikkelde kompleks van die biologiese wêreld as die insektenie. Die oorgrote meerderheid vanhulle het ’n terrestriële leefwyse, maarsommige het hulle tog ook in varswater-habitatte tuisgemaak.

 9. Die verhouding Bybelse teologie en dogmatiese teologie

  African Journals Online (AJOL)

  mente verkry is nie. Hierdie ontwikkeling het natuurlik die vraag na die verhouding tussen die testamente akuut gemaak en tot vandag toe steeds brandend gehou. Verskeie antwoorde is aangebied waarmee of vir algehele diskontinuïteit of vir kontinuiteit besluit is, of na 'n mid- deweg gesoek is met die aanvaarding van ...

 10. DIE MAPOCH.OORLOG,1882-1883

  African Journals Online (AJOL)

  skate is oor en weer geskiet, maar sander groat lewensverliese aan Boerekant. Heelwat Nd- zundza-krygers is deur die Boere in die klip- skeure vasgekeer wat suksesvol met dinamiet toegeskiet is.43Die kop self kon nie ingeneem word nie. Veldkornet S.J. Roos, 'n Amajuba- held, is tydens die skermutselings doodgeskiet.

 11. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  het grof en lelik vertoon, en daar is op die fyner offisierste- wels besluit. Aangesien daar nie sulke stewels beskikbaar was nie, is bruin stewels swart ge- maak vir gebruik deur die skildwagte. 'n Bruin skynsel was egter steeds sigbaar, en daar moes dus spesiaal swart stewels vir die SP Wag ver- vaardig word. Aangesien die ...

 12. Die verband tussen kreatinienopruiming en glomerulere ...

  African Journals Online (AJOL)

  1 Sep 1990 ... die ondersoek was om die gebruik van radio-isotope, en wel radio-gemerkte natriumchromaat etileendiamientetra-asynsuur. (51Cr-EDTA) in kritiek siek pasiente te evalueer. Metode. Studieformaat. In die studie is gebruik gemaak van 10 paslente in die eenheid by Pelonomi-hospitaal, wat elkeen in 3 fases ...

 13. Walter Schmithals se ^Die Gnosis in Korinth

  African Journals Online (AJOL)

  hy nie kan voorstel nie, die onmoontlikheid te bewys nie. Die onvoorstelbare liggaamlose lewe hoef nie nog ontken te word nie, want die onvoorstelbaarheid ontken dit klaar. Indien Paulus sou probeer om die onmoontlikheid van 'n lewe sender liggaam te bewys, sou sy opf)onente hom van 'n gebrek aan gnosis beskuldig,.

 14. Die «ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft»

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juego, Bonn

  2014-01-01

  Entwicklungsstufen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Der Autor, Bonn Juego, nimmt die ASEAN Vision 2020 sowie die Debatten, die diesbezüglich in den einzelnen Ländern geführt werden, unter die Lupe. Er geht dem Potenzial des ASEANAnsatzes zu sozialer Teilhabe und wirtschaftlicher Verteilungsgerechtigkeit...

 15. DIE NORMERING VAN AFRIKAANSE TAALGEBRUIK SOOS ...

  African Journals Online (AJOL)

  toe te sien dat die leerlinge teg spel en skryE. Die taalonderwyser het ge«oonlik minstens 'n wootdeboek wat a^j^bcon gebruik word. VecaL in die hoer standerds word allerlei woordeboeke gebcuik asook die Afrikaanse woordelys en spclreels van S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns, en dikwels ook lyste spelwoorde en ...

 16. Die Ökonomik der Reputation

  OpenAIRE

  Tegtmeyer, Jan C.

  2005-01-01

  Gegenstand dieser Arbeit ist die Betrachtung der Reputation eines Unternehmens aus ökonomischer Sicht. Die Zusammenfassung von Beurteilungen der Unternehmensaktivitäten durch wirtschaftlich relevante Interessengruppen bildet eine Unternehmensreputation. Die Reputation wird hier mit einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen Kalkül betrachtet. Nur mit einer Reputation, die durch eine vorteilhafte Beurteilung der Unternehmensleistung entsteht, kann ein Unternehmen wirtschaftliche Vorteile gen...

 17. Is kerkvereniging vandag of in die toekoms 'n doelwit?

  African Journals Online (AJOL)

  Die eenheid van die kerk bestaan in die geloof. Vir die ongelowige (= die wêreld) is die eenheid van die kerk onsigbaar, maar vir hom wat met ems kan sê credo unam sactam ecclesia is die kerk één. Die Reformatore het egter geëis dat elkeen hom by die ware kerk moes voeg. Dit beteken dat die kerk tog ook sigbaar moet ...

 18. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 19. Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

  African Journals Online (AJOL)

  Conciliorum oecumenicorum decreta. Herder: Basel. Baigent, M & Leigh, R 1992. The Dead Sea scrolls deception. Reading: Cox & Wy man Ltd. Bernhart, J (Hrsg) 1954. Thomas von Aquino. SummederTheologie. Stuttgart: Al fred Kroner Verlag. Von Campenhausen, H F 1956. Die Griechische Kirchenvater. Stuttgart: Kohl-.

 20. Protesoptogte en die rol van die Nederduitsch Hervormde Kerk

  African Journals Online (AJOL)

  spruch und in einer Rechtspraxis und Gesetzgebung zu bewáhren, die Freiheit und. Lebensmóglichkeit der schwáchsten Glieder der Gemeinschaft respektiert und sichert. In ihrer Unabdingbarkeit ist diese Forderung fiir sie alle gottlichen Ur- sprungs. Ihre Verletzung fiihrt daher zu Heimsuchung und Untergang der Gesell-.

 1. die eerste vrydeidsoorlog: enkele aspekte mbt die britse siening van ...

  African Journals Online (AJOL)

  of obstinate, almost fanatical, old Dutchmen, whom one cannot help rather admiring, and who will sacrifice everything and abandon their farms rather than to live under the British flag, or, indeed under any form of government but their own'.? Toe die eerste skate op 16 Desember 1880 by. Scientia Militaria, South African ...

 2. Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  te kommunikeer.9 Wanneer hierdie vermoëns ontleed word, gee hulle in die .... The language of the text – its discourse, the word of God – is the ..... analysis of the content. ...... Revelation unsealed: A narrative critical approach to John's.

 3. Die funksie van die ^danksegging(s)' in 1 Tessalonisense

  African Journals Online (AJOL)

  die besonder van 1 Tessalonisense 2:13-16, gee Schmidt (1983:269-279), Pearson. (1971:79-94), Best ...... exigence which can be completely or partially removed if discourse, introduced into .... The form critical study of Paul's letters: 1 Thessalonians as a ... Toward an interactional model for the analysis of letters. Neo-.

 4. Die plek van Empedokles in die metafisies-mistieke tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Peter Kingsley which seems to draw Empedocles closer to. Buddhism, but without explicating this implication of his reception. 1. PROBLEEM EN BENADERING ... fragmente (ongeveer 450 reëls). Dit is nie bekend in welke volgorde hierdie twee gedigte ontstaan het nie. Wat wel vas staan, is dat die eerste (esoteriese.

 5. Die Freunde im und die Freude am Fernsehen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amina Ovcina Cajacob

  2012-09-01

  Full Text Available Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Wirkungen von Popstars und Popbands auf Jugendliche (13- bis 17-Jährige zu erforschen. Im Mittelpunkt der Interessen steht die Frage, welche Wirkungen aus der Rezeption von Musiksendungen (bzw. Videoclips von Musiksendern entstehen und welche Charakteristika innerhalb der aufgebauten Beziehungen zu den Stars bemerkbar sind. Andererseits wurden die Unterschiede und Parallelen zwischen parasozialen Beziehungen zu den Stars und orthosozialen Beziehungen aufgezeigt. Im Zusammenhang mit der empirischen Untersuchung bezieht sich die Autorin auf den Uses-and-Gratifications-Approach, wobei die bedürfnissbefriedigenden Wirkungen von Musikkanälen und den dazu gehörigen Popstars im Mittelpunkt stehen. Mit Hilfe des Uses-and-Gratifications-Approach wird angenommen, dass das Konsumieren der Musiksendungen und der Musikstars von den Jugendlichen gezielt zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse eingesetzt wird.The objective of this study is to explore the effects of pop stars on adolescents (aged between 13 and 17. The focus of interest is the question what effect music channels (i.e. video clips from music channels produce and what characteristics are noticeable from the formed relationship between adolescents and pop stars. On the other side, parallels and differences have been drawn between the para-social relationships to pop stars and ortho-social relationships. In connection with empirical study, the author also refers to Uses-and Gratification-Approach where the need satisfying effects of music channels and pop stars are in focus. With the help of Uses-and Gratification-Approach it will be assumed, that aim of watching music channels and therefore pop stars will be pointed toward the gratification of specific needs.

 6. Chirurgie in die Grieks-Romeinse era

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François P. Retief

  2006-09-01

  Full Text Available In die Grieks-Romeinse era het mediese behandeling kenmerkend uit drie elemente bestaan, naamlik regimen (dieet en gesonde leefwyse, geneesmiddels en chirurgie – laasgenoemde alleen toegepas indien regimen en geneesmiddels onsuksesvol was. Bewyse van primitiewe chirurgie dateer terug na die Bronstydperk, en in Homerus se eposse is heelwat vermelding van die chirurgiese hantering van oorlogswonde, met tussenkoms van die gode. Met die koms van empiriese geneeskunde in die 5de eeu v.C. het chirurgie in die Hippokratiese Corpus prominent gefigureer met beduidende bydraes in veral die ortopediese veld en hoofbeserings. Uitbouing van anatomiese en fisiologiese kennis, gebaseer op disseksie van menslike kadawers in Alexandrië vanaf die laat 4de eeu v.C., het chirurgie ’n hupstoot gegee. Teen die Romeinse era vanaf die 2de eeu v.C. het snykundetegnieke (en -instrumente beduidend verbeter, maar is steeds oorwegend deur Griekse geneeshere beoefen. Van geneeshere is steeds verwag om al drie bovermelde terapeutiese modaliteite te bemeester, maar chirurgie het meer aansien verwerf en daar is al meer in onderafdelings van chirurgie soos oogheelkunde, vrouesiektes en verloskunde, blaaskwale en mond- en keelsnykunde gespesialiseer. Militêre geneeskunde was in die Romeinse Ryk ’n belangrike aktiwiteit, en het veral traumachirurgie uitgebou. Betreding van die buik- en toraksholtes was nie meer noodwendig fataal nie, en veeartsenykunde het tot stand gekom. Die eerste beduidende chirurgiehandboek ná die Hippokratiese Corpus is in die 1ste eeu n.C. deur Celsus opgestel. Vanaf die 3de eeu het die chirurgieberoep min vordering gemaak, die beroepstaal het mettertyd van Grieks na Latyn verander en kundigheid is later veral deur Islam-geneeshere na die Middeleeue en later oorgedra.

 7. Reformasie: John Knox, Die Skotse Calvinis* 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d'Assonville

  1959-03-01

  Full Text Available Na negentien maande van onophoudelike stryd en nood, word John Knox gedurende Februarie 1549 van die wrede Franse galeiskip losgelaat. Hierop begeef die liggaamlik gebroke hervormer hom na Engeland, omdat Skotland nog te onveilig was, Die Rooms-Katolieke party het sake aldaar so onder die kiel gehad, dat ’n deurbraak van die Hervorming menslik gesproke op hierdie tydstip onmoontlikwas.

 8. Normatiwiteit versus neutraliteit in die handelswetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. Venter

  1974-03-01

  Full Text Available Die sondeval van die mens het ’n tydperk van stryd ontsluit; dit is die stryd tussen die mag van die lig en die mag van die duisiternis wat hom telkens in nuwe en meer manifestasies openbaar het. Daarom kon die Collegium Studiosorum Veritas van die Utrechtse Universiteit in die voorwoord tot die bundel voordragte wat by geleentheid van sy 12e lustrum onder die titel „Geloof en Wetenschap” gehou is, as volg verwys na die openbaring van hierdie stryd op wetenskapsterrein: „Sinds tientallen jaren immers is de verhouding tussen geloof en wetenschap het vraagstuk, waarmee generaties van Christelijke wetenschapsbeoefenaars en studenten hebben geworsteld. Aan dit onderwerp zijn tallose redevoeringen en eindeloze debatten gewijd sedert de natuurwetenschappen in de laatste helft van de vorige eeu zulk een overweldigende vlucht namen. De verbazing, die de mens vervulde toen hij ontdekte welke mogelijkheden er in de natuur verborgen lagen, zwol aan tot een hybris, die God dood verklaarde en de hemel onbewoond”.

 9. Die Eigenschaft der Violinspielstechnik von C.Flesch : "Die allgemeine Technik" auf den Schwerpunkt legend

  OpenAIRE

  髙旗, 健次

  2015-01-01

  Um die Behauptung über die Kunst des Violinspiels von Carl Fresch zu systematisieren und anzuordnen, fokussiere ich mich auf “Die allgemeine Technik” als den Ausgangspunkt der von ihm vorgeschlagenen drei Säulen, “Die allgemeine Technik”, “Die angewandte Technik” und “Das künstlerische Spiel”. Über die Technik mit dem linken Arm hat er entdeckt, dass zwar das Geigenspiel “selbst das Intervall zu bestimmen fordert”, aber die linken Finger dies nicht bestimmen, sondern die Formen oder Bewegunge...

 10. TYD AS GAWE – GOD SE TYD: DIE POLSSLAG VAN DIE KERKJAAR

  African Journals Online (AJOL)

  middel van simbole, kleur en beelde geskied, word die Woord verkondig deur variasie én 'n geheel van kommunikasie op verskillende vlakke. So word die wesenlike van ons geloof binne die verloop van tyd verkondig en sigbaar gemaak – tot gestalte gebring. Die Kerkjaar bied dus die basis en struktuur vir verskeidenheid ...

 11. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Streit der Fakultäten2 wat in 1798 deur Immanuel Kant gepubliseer is. Kant se teks dateer uit. 'n tydperk van groot sosiale verandering gedurende die vroeë fases van die industriële revolusie toe die onderwysstelsel van die Middeleeue uitgedien geraak het en vernuwing nodig was. Een van die belangrikste veranderings ...

 12. Ses van die een en 'n halfdosyn van die ander? | van Dyk | Journal ...

  African Journals Online (AJOL)

  Uit die studie behoort dit duidelik te wees of daar grootskaalse oorvleueling tussen CAPS aan die een kant en TAG en die AGLA121-module aan die ander kant is en of ʼn module in Akademiese Geletterdheid noodsaaklik is vir alle leerders op eerstejaarsvlak, omdat dit fokus op aspekte wat nie deur die skoolsillabus gedek ...

 13. die lewenswyse yan die suid. afrikaanse jeug yanaf 1652 tot yoor ...

  African Journals Online (AJOL)

  sigheid van aile militere-operasies vanwee die rustiger toestande wat geheers het. Vanaf April het 'n brutale gees hom onder sommige van die rowerbendes geopenbaar. Op 8 Mei 1811 word berig ontvang van die moord op die twee Slab- ber broers. Pieter en Nicolaas was op die trek- pad toe hulle deur 'n bende swartes ...

 14. Die beeld van die opvoeder — 'n groep Opvoedkunde-studente se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  ders geskenk het, en "almal, al was jy nie 'n Picasso nie, spesiaal laat voel het." Dit is vir die deelnemers belangrik dat opvoeders moeite moet doen om die leerders werklik te leer ken. Sewe van die deelnemers noem dat die opvoeders al die leerders in hulle klas as unieke mense met eie persoonlikhede gesien het.

 15. die kasteel••de goede hoop" (1921.1923): die verhaal van in ...

  African Journals Online (AJOL)

  oor die beoogde opknapping van die Kat-pui of portico, soos dit in die in Engels opgestelde argiefstukke genoem is. begin met 'n skrywe van die Kaapstadse distrikingenieur,. Departement van Openbare. Werke. aan die sekretaris van genoemde departement van 30 November 1922 waarin eersgenoemde o.m. na mnr.

 16. Die ideologíese funksie van niimte in die Markus-vertelling: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die verteller se gebruik van belangeruimte tree daarom as draer van sy ideo logiese persfwktief op. Soos in die geval van die verteller se aanwending van tyd in sy vertelling (kyk weer Van Eck 1990:159-185), bring sy aanwending van ruimte ons ook om die ideologiese pterspektief van die Markus-vertelling te sien as ...

 17. Die gebruik van die Delphi-tegniek vir die ontwikkeling van kriteria vir die beoordeling van kurrikula vir transkulturele verpleging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanna CD Zeelie

  1996-12-01

  Opsomming Verpleegkundiges benodig spesifieke opieiding om bemagtiging vir die lewer van kultuur-kongruente sorg te ontvang. In hierdie artikel word kriteria rakende transkulturele verpleegkundige inhoud vir insluiting in Verpleegkunde kurrikulu opgestel. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 18. How Tycho Brahe really died

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Aase Roland; Petersen, Lars

  2001-01-01

  In 2001 we commemorate the 4th centenary of the death of Tycho Brahe, perhaps the first great scientists in a modern sense.This famous Danish astronomer died in Prague on the 24th of October 1601, eleven days after he had attended a banquet at the Bohemian count of Rosenberg. Tycho was too courte...

 19. Welches Geschlecht hat die Avantgarde?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertrud Lehnert

  2000-07-01

  Full Text Available Das Buch betrachtet das Theater der französischen und amerikanischen ‚Avantgarde‘ der Moderne und Postmoderne unter dem Aspekt des Geschlechts: Welcher Verfahren bedient sich avantgardistische Kunst, ist avantgardistische Kunst in geschlechtlicher Hinsicht restriktiv, oder ermöglicht sie die subversive feministische oder auch lesbisch-schwule Ausformung spezifischer Formen?

 20. Editorial/Van die Redaksie

  African Journals Online (AJOL)

  1990-10-06

  Oct 6, 1990 ... For every child who dies of injuries, there are many more who are maimed and often disabled. In addition, the hidden morbidity in paediatric trauma may only manifest years after the injury, not only as physical disability but also as changes in cogni- tion, personality and behaviour, and as stress on.

 1. Aanbid die godsdienste dieselfde God?

  African Journals Online (AJOL)

  timidity or of anxiety on the part of the Christians in South Africa. A di stinction should be made between worship in the church and prefers in a worldly situation. 1. ..... Wolfhart Pannenberg is as moderne apologeet, sterk gekant teen 'n teologie soos die van Barth wat volgens horn in 'n esoterisme verval. Hy wil op rasionale.

 2. Metodes in die Christelike etiek

  African Journals Online (AJOL)

  - eeuse etiek, wat 'n geestelike lewe hoer geag het as 'n liggaamlike lewe, vanweë 'n dualistiese mensbeskouing (Frey 1989:26, 27) en teen die denke van Aristoteles. Aristoteles het geleer dat 'n mens geregverdig word deur reg te doen.

 3. Die Suche nach den Gottesteilchen

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  2008 wird der größte jemals gebaute Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen Anlässlich des Mathematik-Jahres 2008 hat der Experimentalphysiker der Universität Hamburg und der designierte Generaldirektor des europäischen Zentrums für Teilchenphysik CERN in Genf, Rolf-Dieter Heuer, die Bedeutung des Dialogs zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen hervorgehoben.

 4. Verskuiwing van teologiese denke oor die huwelik vanaf Luther tot ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  spesifieke manier van dink oor die rol van die huwelik asook die rolle van vrou en man in die huwelik te ..... dink oor die posisie van die vroue en sy fokus op die ervaring van die geloof, dat. Schleiermacher deur ...... Browning, D.S., 2007, Equality and the family, Kindle edn., W.B. Eerdmans, Grand Rapids, MI. Bouwman, H.

 5. Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie (Afd A ...

  African Journals Online (AJOL)

  mee die teologie hom besig hou nie kan verhinder dat die spore wat die teologiese denke in die tyd nalaat sterk ooreenkomste met die denke van die tyd vertoon nie. (du Toit 1988:36) bly dit ook waar dat daar steeds geworstel word met die sistema- tiese deurdenking van die heil wat daar in Christus is (Berkhof 1982:13).

 6. DIE PREDIKANT: DIENAAR VAN GOD OF NET 'N GEWONE ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  kan ook 'n curriculum vitae van enige kandidaat op die groslys aanvra.32 Die doel hiervan is om seker te maak dat die regte persoon wat die beste aan die gemeente se behoeftes kan voldoen, na die gemeente beroep sal word. In hierdie opsig verskil die beroeping geensins van die aanstelling van enige werk- nemer by ...

 7. DIE SLUIPOORLOG IN SUID-AFRIKA EN CHINA

  African Journals Online (AJOL)

  (2) Die Lang Mars van die Kommunis- tiese stryders onder leiding van Mao van Suidoos-China na Noordwes-China. 18Oktober 1934tot Oktober 1935. (3) Die stryd van 'n onwillige bondge- nootskap tussen die Kuomintang en die. Chinese Kommuniste teen die Japanse invallers, 1937-45. (4) Die hervatte stryd tussen die ...

 8. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 9. Who dies from prostate cancer?

  Science.gov (United States)

  Patrikidou, A; Loriot, Y; Eymard, J-C; Albiges, L; Massard, C; Ileana, E; Di Palma, M; Escudier, B; Fizazi, K

  2014-12-01

  During the last 30 years, there has been a major shift in initial staging in prostate cancer (CaP) in Western countries, with the incidence of metastases at diagnosis decreasing from over 50% in the 1970s to currently less than 10%. Yet, CaP is still the second cause of cancer death in men. We used two monthly curated databases of patients with castration-resistant prostate cancer (CRPC) to describe the natural history of patients dying of CaP in the modern era. The outcome of 190 men with metastatic CRPC treated from 2008 to 2011 was studied. The characteristics of the patients who died from CaP (n = 113 patients, 61%) were analyzed. All 113 patients who died of CaP were assessable for the presence of metastases at diagnosis. Sixty-three patients (56%) had detectable metastases at diagnosis: 67%, 11% and 43% had bone, visceral and lymph node metastases, respectively. The median time to CRPC was 16 months and median overall survival (OS) was 5.2 years.Among the patients with localized CaP at diagnosis (n = 50, 44%), 46% had T stage ⩾ 3 and 38% had a Gleason score ⩾ 8. Overall, 64% of patients were classified as having a high-risk CaP. Only 26% who died from CaP had a Gleason score ⩽ 6. Median OS was 8.8 years. In the modern era, approximately half of the patients who die from CaP have metastases at diagnosis. The paradigm of progression from localized disease to metastasis and eventually death is only represented in the other half, although possible initial screening and staging errors ought to be taken into consideration. More efforts are needed to conduct trials in patients with newly diagnosed metastatic CaP.

 10. DUISTERNIS EN TOG LIG*. Gemeente van die Heer, Ons aandag ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  " aangespreek word. Maar ook hierdie opvatting stel nie tevrede nie. Ons moet liewer teruggaan na die beskouing van die eers te Christengemeente. Met die Kneg van die Heere word niemand anders bedoel as Jesus Christus, die Heer nie.

 11. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Vredesmag in Militere Perspektief

  African Journals Online (AJOL)

  gebalanseerd, waaronder een vir elk van die volgende aspekte: personeel, logistiek, opleiding, intemasionale bystand, telekommunikasie, intelligensie, ens. .... Die doel van die werkswinkels was onder meer om die offisiere van die Nasionale. Vredesmag met konflikresolusievaardighede toe te rus sodat hulle interne.

 12. Die naslaanpotensiaal van lemmakandidate vir ʼn ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Afrikaans-woordeboek in die gedrukte medium plaas welbekende tradisionele beperkinge op die leksikograaf, waarvan die vernaamste dié op ruimte is. Gegee die konteks, teikengebruiker, gebruikersituasie en funksie van die woordeboek moet ...

 13. Religieuse pluraiteit en waarheid: die hoofstroom christelike respons

  African Journals Online (AJOL)

  konserwatiewe eksklusivisme), Hendrik Kraemer en Emil Brunner (liberale eksklusivisme) en Karl Rahner (inklusivisme). Daar word tot die slotsom gekom dat die standpunte van sowel die eksklusivis as die inklusivis uiteindelik mank gaan aan die ...

 14. Nadsat: Die ossilasie van leserbetrokkenheid en -afkeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natasha E. Ravyse

  2014-02-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek die ossilasie tussen leserbetrokkenheid en -afkeer by die lees van A clockwork orange deur Anthony Burgess. Ek voer aan dat nadsat as doelgemaakte taal tot ’n toestand van leserbetrokkenheid lei, wat deur middel van ’n motiveringstruktuur van lees-vir-plesier ‘vloei’ in die leesproses bewerkstellig. Lesernuuskierigheid versterk die gevoel van vervulling wat die bemeestering van nadsat meebring, positief. Leserafkeer vind plaas met die verstaan vannadsat. Afkeer word veroorsaak deur die wreedaardigheid wat deur die nadsat-narratief gekommunikeer word. Hierdie afkeer veroorsaak egter nie dat die leser ophou met lees nie, maar dien as sensasiebeluste motivering om aan te hou met lees. Hierdie soort motivering word as negatiewe versterking beskou. Beide motiveringstrukture (positiewe en negatiewe versterkers veroorsaak die ossilasie tussen leserbetrokkenheid en -afkeer as deel van die leeservaring wat A clockwork orange bied. Die doel van hierdie artikel is om die ossilasie tussen leserbetrokkenheid en -afkeer te verduidelik volgens die teoretiese raamwerke wat hierbo aangedui is.

 15. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 16. Voordrag vir die toekenning van die graad Doctor Educationis, honoris causa, aan prof. dr. Jan Waterink.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1955-03-01

  Full Text Available Die Raad en die Senaat het op hul vergaderinge in November 1954 besluit om aan prof. dr. Jan Waterink, gebore 20 Oktober 1890, die graad Doctor Educationis honoris causa toe te ken.

 17. enkele aantekeninge by die debat oor die uitleg van die dordtse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  verwerpen en dat Gods arbeid om den mensch tot bekeering te brengen in vele gevallen werkelijk door deze verijdelt wordt. 4. Gij leert, dat God de zaligheid van allen wil en diensvolgens Jezus. Christus ten behoeve en ter behoudenis van allen in de wereld gezonden heeft. Aangesien die eerste drie punte van Ds. Kotzé ...

 18. uit die voorgeskiedenis van die suid-afrikaanse vloot : die ont

  African Journals Online (AJOL)

  simple questions on watertight fittings; writing up log book; able to blow a call. Gunnery Examination for .... General Smuts has charged me with the task of seeing you and dis- cussing with you quite informally ..... status and self esteem as a free and self-governing nation within the great British. Commonwealth" en dat die ...

 19. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 20. Die impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2004-09-01

  Full Text Available

  Studente uit histories-agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika onderpresteer dikwels in wiskunde vanweë ’n verskeidenheid faktore. Aksienavorsing wat aan die (voormalige Technikon Noord-Gauteng uitgevoer is, om ondersoek in te stel na wyses waarop hierdie studente se wiskundeprestasie verbeter kan word, het die implementering van ’n tutoriaalstelsel behels. Kwantitatiewe en kwalitatiewe data is deur middel van ’n verskeidenheid instrumente ingesamel. Die resultate het sekere tendense in tersiêre wiskundeonderrig, wat in ’n tweede of derde taal geskied, uitgewys.

  Abstract

  The impact of tutorials on achievement in mathematics of first year students

  Historically disadvantaged students in South Africa often underachieve in mathematics due to a number of factors. Action research that was conducted at the (former Technikon Northern Gauteng to investigate ways in which these students’ achievements in mathematics could be improved comprised the implementation of tutorial sessions. Quantitative and qualitative data were gathered by means of a variety of instruments. The results revealed certain trends in tertiary mathematics education where learning takes place in a second or third language.

 1. Modeling of high temperature- and diffusion-controlled die soldering in aluminum high pressure die casting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Domkin, Konstantin; Hattel, Jesper Henri; Thorborg, Jesper

  2009-01-01

  Soldering of cast alloys to the dies has been a continuing source of die surface damage in the aluminum die-casting industry. To reduce the repair and maintenance costs, an approach to modeling the damage and predicting the die lifetime is required. The aim of the present study is the estimation...... the die-casting industry. As an example, the model is applied to several cases of high pressure die casting (HPDC) where A380 alloy parts are cast in the H13 steel die. The predicted locations of the higher strength of soldering appear in the "hot spot" areas of the die surface in agreement...

 2. Die sterwende kind in hospitaalvernand

  OpenAIRE

  Fredrika de Villiers

  1981-01-01

  Illness and death of a child is a crisis situation in the family, affecting all members. Parents experience certain universal problems such as denial, feelings of guilt and withdrawal. The dying child is usually aware of his situation and experiences fear and loneliness. He has diverse physical and psychological needs as a result of his illness which must be met by parents and nurses. In caring for the terminally ill child attention must be given to providing: a physical environment conducive...

 3. Die geskiktheid van potwurms (Enchytraeidae en plante om die toksisiteit van olieraffinadery-slik te toets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2016-02-01

  Full Text Available Grondbewerking word in die petrochemiese nywerheid in suidelike Afrika gebruik as ’n metode om van besoedelstowwe ontslae te raak. ’n Historiese grondbewerkingsperseel is by ’n petroleumraffinadery geïdentifiseer waar die gedeponeerde slik uit ’n mengsel van olie en wateroplosbare chemiese besoedelstowwe bestaan wat verskeie gevaarlike chemikalieё insluit. Die doel met die studie was om die toksisiteit van die slik, sowel as grond, op die perseel te bepaal en vas te stel of plante en potwurms gebruik kan word in die bioassessering van die slik, aangesien daar ’n behoefte bestaan om ’n groter verskeidenheid toetsorganismes te gebruik wat verskillende ekologiese nisse verteenwoordig. Ons het eksemplare van ’n grondlewende potwurm (Enchytraeus doerjesi aan die slik en aan slikbewerkte grond blootgestel en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag bestudeer. Vyf plantsoorte en hulle sade is aan verskillende konsentrasies van die slik in kommersiёle potgrond blootgestel en hulle ontkiemingsukses, groeikoers en biomassa is bepaal. Die grond van die landbewerkingsperseel was nie akuut toksies vir die potwurms nie en hulle het selfs ’n toename in voortplanting getoon in vergelyking met onbesoedelde grond. Hulle het wel in gedragstoetse erg besoedelde grond vermy. Die bevinding is dat potwurms nie so gevoelig is vir die slik soos erdwurms en springsterte, wat voorheen getoets is nie, maar dat hulle wel bruikbaar is en kan bydra om die toksisiteit en herstelstatus van sulke grond te evalueer, aangesien hulle ’n bykomende ekologiese nis verteenwoordig. Die plante was nie baie gevoelig vir die slik nie en gemengde resultate is verkry. Slaai en gras is die meeste deur die slik geaffekteer, terwyl boontjies die beste gevaar het en hulle groeikoers selfs deur die byvoeging van slik gestimuleer is.

 4. DIE VERHOUDING TUSSEN “POORT” EN “PAD” IN MATTEUS 7:13 ...

  African Journals Online (AJOL)

  1. INLEIDING. Een van die kernprobleme in die verstaan van Matteus 7:13-14 is die verhoud- ing tussen die metafore “poort” en “pad”. Die artikel wil die kollig laat val op hierdie verhouding. Die aanpak is die volgende: Eers word die wording van die teks ondersoek, waarop die agtergrond van die metafore in die destydse.

 5. Die ausbildung von wertbedeutungen im schuljugendalter*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siegfried Heusinger

  1978-12-01

  Full Text Available Die folgenden Darlegungen stützen sich auf Untersuchungsergebnisse des Verlassers zur Sprachentwicklung in der Ontogenese. Angeregt wurde die UnterSuchung durch die besonders in den letzten Jahren in mehreren Ländern verstärkt erhobenen Forderungen, nicht nur die Sprache des Klein­ kindes, sondern vornehmlich den Entwicklungsstand der Schülersprache auf den einzelnen Klassenstufen zu erforschen und den Prozeß der Sprachentwicklung des Schülers genauer zu bestimmen. Die Forderungen sind (so z. B. in der DDR durch das Bestreben motiviert, weitere wissenschaftliche Voraussetzungen für die Verbesserung der muttersprachlichen Bildung und Erzliehung zu schaffen. Es geht also vor allem um Bedürfnisse des Muttersprachunterrichts, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung der Sprache überhaupt und den steigenden Anforderungen an die gesellschaftliche Kommunikation insbesondere erwachsen.

 6. Ethnographische Filme und die Darstellung von Frauen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Keilbach

  2002-03-01

  Full Text Available In dieser Filmographie werden ethnographische und koloniale Filme aus dem Bestand des Nederlands Filmmuseum kommentiert, die für die Frage nach der Darstellung von Frauen und Geschlechterverhältnissen von Interesse sind.

 7. Die verhouding tradisie-redaksie in gelykenisinterpretasie

  African Journals Online (AJOL)

  esu en om andersyds die gelykenisse te verstaan soos die oor- spronklike hoorders dit moes verstaan het. Alleen in samehang met hulle oorspronklike historiese situasie laat hulle hulle oorspronklike betekenis bekend word. Tn ihrem Bezug ...

 8. [Die Gründung...] / Anders Henriksson

  Index Scriptorium Estoniae

  Henriksson, Anders

  2004-01-01

  Rets.: Karsten Brüggemann. Die Gründung der Republik Estland und das Ende des "Einen und unteilbaren Russland" : die Petrograder Front des Russischen Bürgerkrieges, 1918-1920. Wiesbaden : Harrassowitz, 2002

 9. Die invloed van verpoeiering op die kwikinhoud van verskeie gesertifiseerde verwysingsmateriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederick Roelofse

  2015-02-01

  Full Text Available Die meeste analitiese tegnieke wat gebruik word vir die bepaling van die kwikinhoud van aardmateriale benodig komminusie van monsters voor analise. Dit word gewoonlik bewerkstellig deur die vergruising van die monsters, gevolg deur die verpoeiering daarvan. Dit is bekend dat in konvensionele meule hitte tydens verpoeiering vrygestel word, en dit volg dat kwikverlies verwag kan word weens die element se vlugtigheid. Om kwikverlies tydens verpoeiering te bestudeer het ons nege gesertifiseerde verwysingsmateriale van stolrotse geanaliseer voor verpoeiering, asook na 3 en weer na 10 minute van verpoeiering, met behulp van ’n direkte kwikanaliseerder. Die resultate van die eksperimente dui daarop dat: (1 kwikverlies onbeduidend is na 3 minute van verpoeiering, (2 kwikverlies beduidend raak indien monsters oormatige verpoeiering ondergaan, (3 kwikverlies klaarblyklik nie deur mineralogie beheer word nie en (4 vir monsters met ’n lae kwikinhoud, kontaminasie tydens verpoeiering ’n baie meer beduidende invloed op die geanaliseerde kwikinhoud het as die duur van verpoeiering.

 10. Die Ehe spaziert nicht auf der Strasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Nieberle

  2005-07-01

  Full Text Available Caroline Arni rekonstruiert die Ehe und die Erfahrungen in der Ehe von ihrem Ende her, indem sie Scheidungsakten aus Bern um 1900 untersucht und auswertet. Aus diesen Analysen des „offenkundigen Unglücks“ wird hervorragend nachvollziehbar, wie eine soziokulturelle Institution in die Krise geriet, die im Laufe des 20. Jahrhunderts von Lebensformen wie Lebenspartnerschaften und patchwork families Konkurrenz bekam. Arni gelingt es, aus staubigen Aktenbergen eine kurzweilige und überaus forschungsinnovative Studie zu gewinnen.

 11. EUNUG IN DIE ANTIEKE NABYE OOSTE

  African Journals Online (AJOL)

  In Nehemia 1:11 het sommige kopieë van die Septuagint eujn ou`co~, wat waarskynlik 'n skryffout vir oijnocovo~ is (Sheriffs 1962:399). Josefus (Ant. X.10.1) meen dat Daniël en sy drie vriende gekastreerdes was. Die verwysing in Daniël 1:4 dui egter op die teenoorgestelde. Volgens die ou Testament mag 'n gekastreerde ...

 12. Die Kunsmis-vraagstuk in ons landbou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. du Plessis

  1934-03-01

  Full Text Available In ’n vorige uitgawe het ons gesien wat die gevolg "van veld-vertrapping is. (Droogte en die natuurlike Bodem-bedekking, Koers, Aug. 1933. Ons wil op ’n ander faktor wys wat ook ’n groot rol speel en in die toekoms nog ’n groter rol sal speel, en wel, die vrugbaarheid van ons gronde.

 13. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-04-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 14. Die waarde van voorafopleiding deur die ouer vir pedo-oudiometrie by drie- en vierjarige kleuters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merisa Lodewyckx

  1981-08-01

  Full Text Available Die verkryging van akkurate, betroubare inligting aangaande die gehoorvermoë van jong kinders is van besondere belang vir die oudioloog, maar word dikwels bemoeilik aangesien die kleuter nie goeie samewerking bied in die vreemde pedo-oudiometriese situasie nie. Die oplossing hiervoor is grootliks geleë in die opleiding van die kind voor formele  gehoortoetsing en meer spesifiek  opleiding tuis deur die ouer. Die doel van hierdie studie was om 'n voorbereidende program op te stel wat die ouer tuis met die kind kan uitvoer, voordat formele  toetsing plaasvind. Die waarde en effek van hierdie program in die pedo-oudiometriese situasie is geevalueer by 'n groep drie- en vierjarige kleuters. Resultate dui daarop dat laer en meer akkurate drempels, 'n korter toetstydperk, verminderde angs en beter samewerking verkry is by die kleuters wat vooraf  opleiding ontvang het. Die opleidingsprogram kan dus in die kliniese praktyk benut word as voorafopleiding  vir pedo-oudiometrie.

 15. Die waarde van voorafopleiding deur die ouer vir pedo-oudiometrie by drie- en vierjarige kleuters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merisa Lodewyckx

  1981-11-01

  Full Text Available Die verkryging van akkurate, betroubare inligting aangaande die gehoorvermoë van jong kinders is van besondere belang vir die oudioloog, maar word dikwels bemoeilik aangesien die kleuter nie goeie samewerking bied in die vreemde pedo-oudiometriese situasie nie. Die oplossing hiervoor is grootliks geleë in die opleiding van die kind voor formele  gehoortoetsing en meer spesifiek  opleiding tuis deur die ouer. Die doel van hierdie studie was om 'n voorbereidende program op te stel wat die ouer tuis met die kind kan uitvoer, voordat formele  toetsing plaasvind. Die waarde en effek van hierdie program in die pedo-oudiometriese situasie is geevalueer by 'n groep drie- en vierjarige kleuters. Resultate dui daarop dat laer en meer akkurate drempels, 'n korter toetstydperk, verminderde angs en beter samewerking verkry is by die kleuters wat vooraf  opleiding ontvang het. Die opleidingsprogram kan dus in die kliniese praktyk benut word as voorafopleiding  vir pedo-oudiometrie.

 16. NUWE ONTWIKKELING OP DIE TERREIN VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  N.l.V.S. beskik tans naamlik oor twee ope- baan. indirekte kalorirneters vir herkouers. Dit is dus nou vir die eerste keer moontlik om in Suid-Afrika ten volle deel te h€ aan die wereldwye poging tot die daarstelling van wetenskaplik gefundeerde voerbeskry- wingsisteme vir herkouers. Ons ryke ver- skeidenheid aan diere en ...

 17. Opvoedkundige Tegnologie / Educational Technology Die rol van ...

  African Journals Online (AJOL)

  king, ens) noodwendig sy rol in die onderrig- leersituasie sal beinvloed. Hierdie aspek sal egter in 'n latere artikel .... weet', 'om te verstaan', 'om te waardeer' ens. (1, p.69). 'n Voorbeeld van 'n aanvaarbare opleidingsdoel- ... leerervaringe in verhouding bring met die doel- witte om te verseker dat laasgenoemde op die.

 18. N KORT MEDEDELING OOR DIE VOEDINGSWAARDE VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Indien die voedingswaarde vur hierdie afvalproduk sodanig is dat dit bewedigend as vee- voer aangewend kan word, kan dit'n betekenisvolle bydrae lewer tot groter stabiliteit aan sowel die diereprodulsie as die sisalnyverheid in hierdie gebiede. Bemoedigende innamesyfers van sisalpulp deur vleis. beeste is in Kenia ...

 19. Leibniz und die Psychophysik des Gehirns

  NARCIS (Netherlands)

  S. Tuinen (Sjoerd)

  2011-01-01

  textabstract1. Das Gehirn als Medium allen Denkens Die Probleme der Philosophie sind laut Deleuze niemals von sich aus philosophisch. Bereits eine Antwort auf die Frage Was ist Philosophie? setzt ein nicht-philosophisches 'Bild des Denkens' voraus, eine Art absoluten Hintergrund, in den die

 20. Taalgesindhede en die onderrig van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available In die onderrig aan en aanleer van Afrikaans deur nie-moedertaalsprekers behoort daar in 'n multi-kulturele omgewing met taalgesindhede rekening gehou te word: die taalaanleerder se gesindheid teenoor en stereotipiese sienswyses van die sprekers van die teikentaal en die teikentaal self beinvloed die sukses van die verskil/ende stadia van die aanleerproses. Hierdie beinvloeding vind plaas omdat gesindhede motivering beinvloed en as sosio-affektiewe filter in die taalaanleerproses kan optree. Die implikasies van heersende gesindhede teenoor Afrikaans vir die onderrig en aanleer van die taal in 'n multitalige situasie word indringend bespreek. In the teaching of Afrikaans to and the acquisition of the language by non-mother tongue speakers in a multi-lingual environment, cognizance should be taken of prevailing attitudes: the attitudes of the learner towards the target language and his/her stereotypical perceptions of the target language and its speakers which influence the success of the language learning process in various stages. This influence takes place because attitudes affect motivation and can also act as a socio-ajjective filter in the language acquisition process. The implications of existing attitudes towards Afrikaans for the teaching and acquisition of the language in a multi-lingual situation are discussed in depth.

 1. Besinning oor die twee ryke-leer

  African Journals Online (AJOL)

  ling gegee is (1981: 114,117) sodat Barth dus relatief korrek is (1981: 115,. 127). Tog, oordeel .... minste drie ondersteunende proefskrifte in hierdie verband: AP Treur- ... Barth probeer die dualisme van Luther oorkom deur veel sterker Christosentries te dink. Hy kyk nie vanuit die skepping of sondeval na die staat nie, maar.

 2. Die gelykenisse van Jesus: Klassifikasie en prediking*^

  African Journals Online (AJOL)

  Aristoteles, tussen vergelyking en metafoor en na aanleiding hiervan tussen enersyds vergelyking, gelykenis (= parabel) en voorbeeldver- telling en andersyds metafoor en allegorie. Hierdie klassieke klassifi- kasie het sedertdien sterk onder die spervuur gekom. Van die kant van die nuwe-hermeneutici (bv Ernst Fuchs) is ...

 3. Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte. Fanie Olivier ...

  African Journals Online (AJOL)

  van die velerlei stemme wat die liefde op verskillende maniere besing. Ander temas sluit in verlies soos in Martina. Klopper se “Skedonk 1” (240) verwoord word, die besinning erotiese liefde soos. Andries Samuel se gedig “jy is nog nie kaal voor my nie” (247–8), herinneringe aan geliefdes soos onder andere in. Johann de ...

 4. Die onsienlike son. Jacobus van der Riet. Pretoria: Protea Boek ...

  African Journals Online (AJOL)

  grafiese aantekeninge oor die heiliges ('n soort kriptiese weergawe van die bekende genre van die vitae oftewel heilige-lewens van die. Middeleeue) wat in die gedigte behandel word asook die aantal afbeeldings van ikone (ge- skilder deur Julia Bridget Hayes) van som- mige van die heiliges wat ook in kleur opge-.

 5. calvyn, servet en ons ... teologie, geskiedenis en die negende gebod

  African Journals Online (AJOL)

  Ryksreg kan teruggevoer word na die Edik van Gratianus uit die jaar 380. n.C. wat in die Corpus Iuris Civilis opgeneem is en só deel van die Ryksreg vorm.52 As sodanig was die belydenis oor die Drie-Eenheid as wesentlike deel van die Christelike geloof erken; wie daarvan afgewyk het, het as vy- andige bedreiging van ...

 6. DIE OPKNAPPING VAN TEELTPRAKTYKE IN SUID.AFRIKA

  African Journals Online (AJOL)

  variasie. 'n normale verskynsel is en dat uniformiteit as sulks nie die doel van seleksie behoort te wees nie. .... geihsemineer word, die proporsie wat vir die toetsing van jong bulle gebruik word, ens. ... dier essensieel beide uit die oogpunt van die teler vir die doel van seleksie, en vir die doel van operasionele navorsing.

 7. Die dialekties-kritiese teorie van Jiirgen Habermas krities bespreek

  African Journals Online (AJOL)

  tussen begrip en saak (in hierdie geval: die geeksploiteerde mens) nie herstel is nie. Die kritiese element van die kritiese teorie se siening van die verhouding tussen. (algemene) begrip en saak, is dat die saak nie sender meer 'n eksemplaar en dus 'n bevestiging van die begrip is nie. Die neo-Marxis, Theodor Adorno, ...

 8. GESINSPOLITIEK EN DIE OUER-KIND VERHOUDING Families can ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  Afrikaanse reg weer te gee en die moontlike implikasies van die hoofstukke oor fundamentele regte in die twee grondwette op die besluitnemingsproses aanwesig binne die ouer-kind verhouding te bespreek. Die kind en die ouer se individuele belange kan in konflik kom waar daar besluite geneem moet word aangaande ...

 9. Onlangse ontwikkeling op die gebied van ruvoervoorsiening aan ...

  African Journals Online (AJOL)

  NaOH-behandelde strooi 'n verlaging in die Mg-inhoud van die serum van melkkoeie tot gevolg gehad het. Ammonisering. In 'n onlangse oorsig deur Sundst¢l & Coxworth (1984) is die geskiedenis van ammonisering van ruvoere, die verskillende faktore betrokke by die reaksies, die verhoging in verteerbaar- heid en die ...

 10. die rol van kleurlinge in suid afrika se militere verlede

  African Journals Online (AJOL)

  lank het hierdie eenheid duisende voertuie na die Nyldelta deur die Sinaiwoestyn, Palestina en. Sirie na Aleppo vervoer waar die voertuie aan die Turkse owerhede oorhandig is. 1 SA Divisie is onttrek aan die krygsverrigtinge na die veldslag van EIAlamein en teen die einde van 1942 is hulle na Suid-Afrika teruggestuur.

 11. BIOLOGIE -ONDERWYS VIR DIE MENS EN SY OMGEWING?: 'N ...

  African Journals Online (AJOL)

  gewing, en toenemende agteruitgang van die toestand van die fisies-biotiese omgewing kritici laat kyk na leemtes in die onderwysstelsels van die wereld. Dit is oak nie onvanpas dat met meer as normale kritiese oe na die onderrig van Biologie gekyk word nie- die natuuromgewing is trouens die studieveld van hierdie vak.

 12. Die Voortrekkers: Stigters van 'n nuwe land en volk

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie gebeurtenis is die 'Groot Trek' genoem. Die Groot Trek was 'n sleutelgebeurtenis in die geskiedenis van die Afri kaner en was miskien die belangrikste rede waarom die Afrikanervolk tot vandag toe nog voortbestaan. Die mense wat getrek het, het hulleself emigrante, reisigers, landsverhuisers of uitgewekenes ...

 13. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 14. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 15. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 16. Thermal Fatigue of Die-Casting Dies: An Overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulhadi Hassan A.

  2016-01-01

  Full Text Available Coupled studies by experimental and numerical simulations are necessary for an increased understanding of the material behaviour as related to the interaction between the thermal and mechanical conditions. This paper focus on the mechanisms of thermal fatigue in the failure of dies and cores used in the die casting of aluminum alloys. The thermal fatigue resistance is expressed by two crack parameters which are the average maximum crack and the average cracked area. Samples of various types of H13 steel were compared with a standard H13 steel by testing under identical thermal fatigue cycles. To determine the thermal constraint developed in the sample during the test, a finite difference technique was used to obtain the temperature distribution, based on temperature measurements at the boundaries. The resulting stresses and strains were computed, and the strain calculated at the edge or weakest point of the sample was used to correlate the number of cycles to crack initiation. As the strain at the edge increased, the number of cycles to failure decreased. The influence of various factors on thermal fatigue behavior was studied including austenitizing temperature, surface condition, stress relieving, casting, vacuum melting, and resulfurization. The thermal fatigue resistance improved as the austenitizing temperature increased from 1750 to 2050ºF.

 17. DIE KERK SE VISIE OP DIE RESENTE GEBEURE IN SUID-AFRIKA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  van kleur of ras of beskawing moet uitgewis word. Hierdie denkrigting word in Suid-Afrika voorgestaan deur die Progressiewe Party, die Liberale. Party sowel as verskillende meer of minder kommunisities-gekleurde organisasies en die Engelse Pers. Dit word ook voorgestaan deur die. Engelse Kerke in ons land. Dit is ook ...

 18. Die wese van die kerk: 'n Teologiese antwoord op 'n filosofiese vraag

  African Journals Online (AJOL)

  gekenmerk deur 'n veelgeskakeerdheid en ryke nuanserings nie? Die antwoord op albei hierdie vrae is 'ja' - en die gevolgtrekking is nie so inkonsekwent as wat dit met die eerste oogopslag sou kon lyk nie. Minnear dui aan (Minnear 1960) dat daar 96 beelde en uitdrukkings gebruik word wanneer die Nuwe Testament na ...

 19. DIE INVLOED VAN TYD VAN ONTWEIDING OP DIE pH EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  so gekies om twec uiterstes te vergeil'k cll onl tn ot)reer]- stemming te wees rnet die verslagtingsproses wat b1' srlm- mige slagsentra waargeneem Ls. Onder rtormale slagtoe- stande by dic slagsentra is die varkkarkasse bintte een uur nadat varke bedwelm is in die koelkarlrer gestotlt. nadat die verslagtingsproses geheel ...

 20. Godsdiens en die pasiënt - hoe sien die algemene praktisyn dit? 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die meeste praktisyns in hierdie studie lewer waardevolle insette in die geestelike sake van hul pasiente. Hoewel feitlik almal reeds pasiënt na geestelike leiers verwys het, doen 17% van praktisyns nooit navraag in verband met geestelike sake nie. Die meerderheid beskik ook net soms oor genoeg kennis en insig vir die ...

 1. 'n Vlag aan die tong. Gedenkbundel van die derde Swart Afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Anthony Wilson en Flor- ence Filton gee 'n indruk van hoe swart. Afrikaanssprekendes bemagtig kan word deur die teater en die gebruik van streektaal. Dieselfde energie is voelbaar in die sessie oor die mediarepresentasie van bruin mense in Gauteng waarin Virginia. Keppler, viola c. milton en Heindrich. Wyngaard hulle ...

 2. Speel die Bybel nog 'n rol in die praktiese teologie? | Janse van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dat dié vraag hoegenaamd gevra word, behoort vreemd aan te doen. Kan dit wees dat 'n belangrike teologiese vakgebied wat oor die dienswerk van die kerk in al sy fasette handel, nie aan die Bybel 'n betekenisvolle plek toeken nie? Daar is 'n hele aantal veranderlikes wat die beantwoording van hierdie vraag beïnvloed.

 3. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 4. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  7 Jul 2015 ... smart phone or mobile device to read online. Inleiding. Die woord 'vrede' kom net een maal in die Filemonbrief voor, en wel in die aanhef van die brief. Kommentatore merk egter gereeld .... Christen nie, maar het eers later tot bekering gekom en op 'n stadium 'n belangrike rol in kerklike sake begin speel, ...

 5. “AND AFRICA WILL BE SAVED!”? NADENKE OOR DIE KERK, DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Teen die helfte van die negentiende eeu het Livingstone (1813-1873) die suidelike en sentrale dele van Afrika deurkruis en ... stryd teen slawerny was wat hom beïnvloed het om aspekte van die kolonialisering van Afrika te bevorder. .... mood of moral outrage as well as anxiety. en: For the more than 50% of the population ...

 6. Die funksie van die skeppingstradisie in Jeremia 5: 20—29

  African Journals Online (AJOL)

  armes. Hiermee het die boosdoeners alle perke oorskry. Net soos die vorige gedeelte, word hierdie stuk afgesluit met 'n oordeel: Die boos doeners sal sekerlik gestraf word. 2. DIACHRONIESE ONDERSOEK. 2.1 Gattung-kritiek. Van Seims (1972: 109) beskou 5: 20—29 as 'n besondere literêre vorm van die profetiese rede ...

 7. Die Initiative Korpus Südtirol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abel, Andrea

  2009-01-01

  Full Text Available Der Beitrag gibt einen Überblick über die Initiative Korpus Südtirol und beschreibt das im Entstehen begriffene Korpus des geschriebenen Deutschen in Südtirol. Dabei wird insbesondere auf den inhaltlichen Aufbau, die erhobenen Metadaten sowie die Organisation und Architektur des Gesamtsystems eingegangen. Zudem werden einige Anwendungsmöglichkeiten des Korpus Südtirol kurz vorgestellt, etwa für die Sprachdidaktik oder für varietätenlinguistische Untersuchungen, die auf der Grundlage eigens entwickelter Werkzeuge durchgeführt werden und deren Ergebnisse einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung der deutschen Sprache in Südtirol leisten.

 8. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22 insake die opstanding in die negentiende-eeuse Nederduitse Gereformeerde Kerk (Deel 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes W. Hofmeyr

  2013-06-01

  Full Text Available Met die 450e herdenking van die Heidelbergse Kategismus (HK as vertrekpunt word in twee artikels gepoog om lig te werp op die plek, die rol en die interpretasie van die opstanding van Jesus Christus uit veral Sondag 17 en 22, spesifiek in die konteks van twee besondere eras in die Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk. Na ’n kort bespreking van die Heidelbergse Kategismus , word in hierdie eerste artikel uitgebreid gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die era van Andrew Murray, spesifiek teen die agtergrond van die negentiende-eeuse liberale teologie in Nederland. In ’n tweede artikel word soortgelyk gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die NG Kerk na 2000, veral teen die agtergrond van die herverskyning van die liberale teologie in die vorm van die Jesus Seminaar, die Nuwe Hervorming en die aanhangers daarvan se standpunte binne die NG Kerk. Sowel die negentiende-eeuse liberale stryd in die NG Kerk as die stryd rondom die opstanding in die NG Kerk van die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu, soos in die tweede artikel duidelik sal blyk, was gekenmerk deur kontekstueelbepaalde uniekhede. Die gemene deler is dat albei deel was van tye van teologiese vrysinnigheid. In die lig van hierdie bespreking, ook ten opsigte van die negentiende eeu, sal tot die gevolgtrekking gekom word dat die NG Kerk, wat sy identiteit as gereformeerde kerk betref, tans waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer wat kommerwekkende gevolge vir sy Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en sy toekoms inhou. Alleen ’n duidelike visie, verantwoordelike leierskap en die herontdekking van die kruis en die opstanding as ononderhandelbare heilsgebeure, wat ook deur die HK gehandhaaf word, sal die NG Kerk kan red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal. Slegs die pasgenoemde faktore kan ’n herstellende, positiewe en dinamiese oplossing vir hierdie proses bied wat

 9. Reformasie: John Knox, die Skotse Calvinis 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d'Assonville

  1959-03-01

  Full Text Available Knox land in Skotland op 2 Mei 1559 in die hitte van die stryd, of soos hy dit self noem „in the brunt of the battle”. Maria die regentes het nou openlik haar ware kleure gewys en sydag vaar die Protestantse predikers Harlow, Douglas en Willock om op 10 Mei in die kasteel van Stirling te verskyn (Fleming, p. 42. John Knox neem hom voor om self daar teenwoordig te wees om, soos hy skryf, deur sy lewe of deur sy dood God se Naam teverheerlik (Laing, p. 21.

 10. Die Welt des Herrn Kuhn

  Science.gov (United States)

  Kern, Daniela

  Eines Morgens erwachte Herr Kuhn fröstelnd und staunte darüber, dass es in seinerWohnung eiskalt war. Dennoch quälte er sich aus seiner kuscheligen Bettdecke heraus und schlurfte ins Bad. "Hoffentlich wird wenigstens das Wasser warm", dachte er sich, als er den Wasserhahn betätigte - aber es kam nicht nur kein warmesWasser, außer einem unheilvollen Gluckser kam gar nichts aus der Leitung. "Dann werde ich wohl mal den Klempner anrufen", sprach er sich leise in den Bart und griff zu seinem Handy - doch das Netz war tot! Herr Kuhn begann nun, sich ernsthaft Sorgen zu machen, "Oje, was ist denn heute nur los? Ist irgendetwas Schlimmes passiert?" Um einen besseren Überblick über die Lage zu bekommen und sich austauschen zu können, brannte er nun förmlich darauf, rauszugehen und zur Arbeit zu fahren. An anderen Tagen, die er frisch geduscht und mit Kaffee und Marmeladen-Brot begann, war er selten so motiviert. So ging er also nun mit leerem Magen aus dem Haus. Hätte er den Versuch unternommen, sein tägliches Marmeladenbrot zuzubereiten, und dafür den Kühlschrank geöffnet, um das Marmeladenglas herauszunehmen, wäre ihm aufgefallen, dass auch die Stromversorgung Störungen unterworfen war, unschön zu erkennen an den ersten grünen, felligen Inseln auf seinem Lieblingskäse.

 11. Die skep van ruimte in ’n roman, met verwysing na die drie koepelromans van Hans du Plessis

  OpenAIRE

  Du Plessis, Hans

  2013-01-01

  Die doel van hierdie artikel is om die toepassing van ruimte as skeppingselement in drie romans met dieselfde narratiewe ruimte te ondersoek. Dit gaan om die transformasie van 'n werklike geografiese ruimte na die narratiewe ruimte binne die teoretiese raamwerk van die skryfkuns as vakdissipline en met verwysing na die kulturele geografie en Andries Bezuidenhout se uiteensetting van die teoretiese skema van Wesley Kort en dié van die geograaf David Harvey, ten einde ruimtelikheid meer eksplis...

 12. Ouditiewe aandag by die voorskoolse kind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmarie Niemand

  1980-11-01

  Full Text Available Daar is met hierdie navorsingsprojek gepoog om 'n duidelike beeld te vorm van ouditiewe aandagsprosessering by die voorskoolse kind. Aangesien ouditiewe aandagsprosessering van groot belang is vir die kind wat skool toe gaan is daar op die groep wat in die daaropvolgende jaar skool toe gaan besluit. 'n Groep van 64 kinders is geselekteer. Daar is gebruik gemaak van 'n gegradeerde ouditiefgerigte  ondersoekprogram wat so saamgestel is dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. In sy geheel gesien dui die navorsingsresultate daarop dat die basiese ontwikkelingsproses van ouditiewe aandagsprosessering op hierdie ouderdom (5;2 tot 5;8 voltooi is. 'n Verdere evaluering van die resultate in terme van die uiteengesette doelstellings van die navorsingsprojek dui daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep nog soms moeite ondervind om aan 'n ouditiewe sei binne omgewingslawaai aandag te skenk. Bekende seine verhoog die vermoë om aandag te skenk. Daar kon egter nie vir alle aannames wat in die literatuur gemaak word, bewys gevind word nie.

 13. Ouditiewe aandag by die voorskoolse kind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmarie Niemand

  1980-08-01

  Full Text Available Daar is met hierdie navorsingsprojek gepoog om 'n duidelike beeld te vorm van ouditiewe aandagsprosessering by die voorskoolse kind. Aangesien ouditiewe aandagsprosessering van groot belang is vir die kind wat skool toe gaan is daar op die groep wat in die daaropvolgende jaar skool toe gaan besluit. 'n Groep van 64 kinders is geselekteer. Daar is gebruik gemaak van 'n gegradeerde ouditiefgerigte  ondersoekprogram wat so saamgestel is dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. In sy geheel gesien dui die navorsingsresultate daarop dat die basiese ontwikkelingsproses van ouditiewe aandagsprosessering op hierdie ouderdom (5;2 tot 5;8 voltooi is. 'n Verdere evaluering van die resultate in terme van die uiteengesette doelstellings van die navorsingsprojek dui daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep nog soms moeite ondervind om aan 'n ouditiewe sei binne omgewingslawaai aandag te skenk. Bekende seine verhoog die vermoë om aandag te skenk. Daar kon egter nie vir alle aannames wat in die literatuur gemaak word, bewys gevind word nie.

 14. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Full Text Available This article deals with the subjective and objective goals of work. Firstly their place and function are shown within a proposed integrated model of motivation. Next the relationship between the two goals is highlighted, followed by a discussion of the nature of the objective goal. In conclusion, the impact of modern work on these goals is indicated. OpsommingDie artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 15. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 16. DIE MlllTERE BOUKUNS IN DIE NEDER. (1500-1800)~

  African Journals Online (AJOL)

  soos die V.o.C. en die W.l.c. het, gewoonlik lIit kommersiele- en SOIllSllit slIiwer militere oorwegings, tot die bOll van versterkings oorgegaan in die gebiede waf as belangrik beskoll is om Ill/I belange sowel teen inheemse aanslae as teen vreedsame of gewelddadige lIitheemse medediging te kan verdedig. Op die wyse het ...

 17. Spiel auf Zeit - die Debatte um die Zukunft der europäischen Verfassung

  OpenAIRE

  Seeger, Sarah

  2006-01-01

  "Mit Beginn der österreichischen Ratspräsidentschaft am 1. Januar 2006 hat die Debatte um die Zukunft der Europäischen Verfassung neuen Schwung erhalten. Die österreichische Regierung hatte auf der feierlich inszenierten Konferenz 'The Sound of Europe' erste Impulse zur Stimulierung der 'Reflexionsphase', die sich die EU nach den gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden im Frühjahr 2005 verordnet hatte, gesendet. Schon bald meldeten sich zahlreiche Staats- und Re...

 18. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 19. Die uitwerking van die onkruiddoder Roundup® op sommige populasies van grondmikrobes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anelia Marais

  2011-09-01

  Full Text Available Die glifosaatbevattende onkruiddoder, Roundup®, word wêreldwyd vir onkruidbeheer gebruik. Alhoewel hierdie onkruiddoder beskou word as ‘n lae-toksiese (en dus veilige produk, heers daar tog kommer oor die langdurige effek daarvan op grondmikrobes, plante, diere en die mens. Verskeie artikels in die meer populêre media en internet verwys na die gevare van Roundup®. Grondmikrobes speel ‘n belangrike rol in die afbraak van landbouchemikalieë. Daar is boere wat sukrose of melasse as ‘n voedselaanvulling vir grondmikrobes gebruik. Sommige boere meng dit ook met onkruiddoders ten einde die moontlike nadelige effek daarvan op voordelige grondmikrobes te verminder, deur hulle van ‘n eenvoudige koolstofbron te voorsien. Die effek van Roundup®, met en sonder die byvoeging van sukrose, is gedurende hierdie ondersoek bepaal met betrekking tot sommige aspekte van die mikrobiologiese gemeenskappe in die grond. Grondmonsters is by drie geleenthede geneem, naamlik voor behandeling, ‘n week daarna en 20 dae daarna. Hierdie grondmonsters is daarrna gebruik vir die meting van kweekbare protosoë (mees-waarskynlike-getal en metaboliese potensiaal van hoofsaaklik die bakteriese grondgemeenskap (Biolog EcoplateTM, terwyl die filamentagtige groei in situ (versteekte-plaatjie-tegniek bepaal is. Die byvoeging van suiker het nie ‘n betekenisvolle effek gehad op die werking van die onkruiddoder nie. Terwyl Roundup® wel die metabolisme van die grondbakterieë beduidend verander het, het die bakteriegemeenskap na 20 dae, waarskynlik as gevolg van natuurlike prosesse, herstel.

 20. Gebedsterapie in die verwerking van traumageheue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amanda L. du Plessis

  2012-11-01

  Full Text Available Die vraag wat in hierdie artikel ondersoek word, is of gebed enige rol speel in die herwinning en verwerking van traumageheue tydens die proses van innerlike genesing. Die emosioneel verwonde persoon word soms op verskeie vlakke van die lewe gekortwiek as gevolg van hierdie emosionele pyn. Vir innerlike genesing om te realiseer, is dit nodig dat die persoon die onderdrukte, onverwerkte emosies wat op ’n traumagebeurtenis volg, moet erken en verwerk. In baie gevalle is dit egter onmoontlik vir die persoon om die skakeling te maak tussen sy of haar huidige probleme en onderdrukte, onverwerkte emosies. In gevalle waar daar dissosiasie plaasgevind het, kan die persoon nie die emosies spontaan herroep en hanteer nie. Dit is onder andere in sulke gevalle waar gebedsterapie van groot waarde kan wees. Tydens gebedsterapie tree die pastorale berader as fasiliteerder op om die persoon na Jesus Christus te bring sodat Hy hom kan genees. In werklikheid word Jesus Christus se bediening steeds voortgesit. Oorwinning oor pynlike trauma-herinneringe stel die mens in staat om emosionele en geestelike groei te beleef.Prayer therapy in the healing of traumatic memories. The research question in this article pertains to whether prayer has a place in recovering and healing traumatic memories during the process of inner healing. A person is often challenged at different levels because of emotional pain. For inner healing to happen, suppressed memories need to be identified and processed. In many cases the person finds it impossible to make a connection between current problems and repressed emotions. When dissociation occurs, the person cannot spontaneously recall these emotions. It is in such cases that prayer therapy may prove to be of value. During prayer ministry the counsellor acts as facilitator leading the counselee by faith into the presence of Jesus Christ for healing. On effect, the earthly ministry of Jesus Christ is continued in this way. Conquering

 1. Implikasies van ontwikkelings in die leerstelling van goddelike genesing binne die Pinksterbeweging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius Nel

  2014-03-01

  Full Text Available Die Pinksterbeweging het met verloop van tyd sy begrip van die leer van goddelike genesing verander. Die veranderings is hoofsaaklik as gevolg van vorderings wat deur die mediese wetenskap gemaak is en die pinksterteologie moes opnuut die verhouding tussen versoening en heling definieer. Die veranderings word in terme van die geskiedenis van die wit afdeling van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika (AGS, die grootste pinksterdenominasie in Suid-Afrika, beskryf. Dit dien tot ’n groot mate as verteenwoordigend van veranderings in die res van die AGS, maar ook van die Pinksterbeweging as sodanig. Die ontleding toon dat die veranderde houding teenoor die gebruik van medisyne en inenting sowel as mediese prosedures soos operasies pinksterkerke uiteindelik dwing om toegewings in sy genesingsbediening te maak wat aan sy Skrifbeskouing verwant is. Dat die kerk veranderings aanbring in ’n belangrike leerstelling soos dié van goddelike genesing, hou belangrike implikasies vir die kerk in. Die implikasies hou verband met die wyse waarop die pinkstermense die Bybel lees en benut en dit noodsaak die Pinksterbeweging om ook oor ander leerstellings na te dink wat uitdagings daaraan stel, byvoorbeeld die eskatologie en ekklesiologie.Implications of developments in die doctrine of divine healing in die Pentecostal movement. The Pentecostal movement changed over time its understanding of the doctrine of divine healing. These changes are mainly in the attitude towards the advances made by medical science and reflected in the way pentecostal theology defined the relation between atonement and healing. The changes are described in terms of the history of the white division of the Apostolic Faith Mission of South Africa (AFM, the largest pentecostal denomination within South Africa. It serves to a large extent as representative of the changes in the AFM, but also the Pentecostal movement per se. The analysis shows that the changed attitude towards the

 2. Die kognitiewe, persoonlikheids- en belangstellingsprofiele van homogene klasse, gevorm aan die hand van die jung-persoonlikheidsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. A. Carstens

  1991-06-01

  Full Text Available The cognitive, personality and interest profiles of homogeneous classes formed with reference to the Jung Personality Questionnaire. The principal aim of the study was to determine whether individuals can be classified into natural classes according to the dimensions of the Jung Personality Questionnaire (JPQ, viz. introversionextraversion, feeling-thinking, intuition-sensing and perception-judging. Five clusters were obtained by means of a cluster analysis. Multivariate analysis of variance revealed statistically significant differences between the obtained clusters in terms of the mean vectors of scores from the Senior Aptitude Test (SAT, the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16-PF and the 19 Field Interest Inventory (19-FII. One-way analysis of variance was used to test the differences amongst the five clusters in terms of the above mentioned mean scores. Statistically significant results were obtained. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die teorie van Jung te gebruik ten einde vas te stel of persone in natuurlike klasse ingedeel kan word aan die hand van die vier bipolere persoonlikheidsdimensies van die Jung- persoonlikheidsvraelys (JPV, naamlik introversie- ekstraversie, gevoel-denke, intuisie-waarneming en persepsiebeoordeling. Deur middel van bondelontleding is vyf bondels verkry en met behulp van meerveranderlike variansieontleding is vasgestel dat die bondels statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van die vektore van gemiddeldes van die Senior Aanlegtoets (SAT, die Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF, en die Negentienveld-belangstellingsvraelys (19-VBV. Die verskille tussen bondels ten opsigte van die bogemelde tellings, is deur middel van eenrigting-variansieontleding ondersoek en statistics beduidende resultate is verkry.

 3. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Coetser

  1991-05-01

  Full Text Available Die koggelaar (The teaser, by playwright Pieter Fourie, is generally regarded as exceptional among his recent works. The purpose of this article is to discuss the title and drought as recurring themes in the drama. The teaser is Boet Cronje, but he is of the opinion that everyone teases him. In an ironic twist of events he finally believes that God teases him by not providing the rain he so desperately needs. An investigation of the text reveals the utilization of psychoanalytical theory, i.e. the theory of the collective and the personal unconscious as formulated by Jung. In this case physical drought initiates events which lead to the development of a fully-fledged psychosis in Boet. As a consequence of the interconnection of the personal and the collective unconscious the physical drought surrounding Boet additionally becomes a dramatic metaphor for the figurative drought in the community of which he is part.

 4. Etoëkologiese aspekte van die bosveldfisant (Francolinus swainsoni en die Natalse fisant (F. natalensis in die Willem Pretoriuswildtuin, Oranje-Vrystaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. W. Jubelius

  1983-03-01

  Full Text Available Etoëkologiese inligting van die bosveldfisant (Francolinus swainsoni, en die Natalse fisant (F. natalensis is vir bestuursdoeleindes in die Willem Pretoriuswildtuin, Oranje-Vrystaat, ingewin. Hoewel vangste van die onderskeie fisantsoorte op bevolkingstrukture met ongebalanseerde geslags- en ouderdomsverhoudings dui, kan die verskynsel eerder aan differensiële dominansie by konstante voedselbronne (vanghokke met lokaas toegeskryf word. Afgesien van die stertlengte by bosveldfisante, is die liggaamsafmetings van onvolwasse fisante deurgaans kleiner as dié van volwassenes.

 5. n Analise van die gemeente as deel van hierdie proses

  African Journals Online (AJOL)

  reer dat hy daardeur, na die beste van sy vermoë, die heil van God kan oordra. In 'n poging om dit te kan doen, vind die bediening van die kerk binne 'n bepaalde struk- tuur, genoem die bedieningstruktuur, plaas. 'n Vraag wat oor 'n wye spektrum gevra word, is die vraag in waiter mate die kerk nog kerk volgens die wil van ...

 6. Evaluation of permanent die coatings to improve the wear resistance of die casting dies. Final project report, January 1, 1995--April 30, 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shivpuri, R.

  1997-09-18

  Die Casting dies are subject to severe service conditions during the die casting operation. While these severe conditions are necessary to achieve high production rates, they cause the dies which are commonly made of H13 die steel, to suffer frequent failures. The major die failure mechanisms are erosion or washout, Heat checking, soldering and corrosion. Due to their geometrical complexity, die casting dies are very expensive (some dies cost over a million dollars), and thus a large number of parts have to be produced by a die, to justify this cost and leverage the advantages of the die casting process (high production rates, low manpower costs). A potential increase in the die service life, thus has a significant impact on the economics of the die; casting operation. There are many ways to extend die life: developing new wear resistant die materials, developing new surface treatments including coatings, improving heat treatment of existing H13 dies, using better lubricants that can protect the die material, or modifying the die geometry and process parameters to reduce the intensity of wear. Of these the use of coatings to improve the wear resistance of the die surface has shown a lot of promise. Consequently, use of coatings in the die casting industry and their wide use to decrease die wear can improve significantly the productivity of shop operations resulting in large savings in material and energy usage.

 7. Die andersheid van Die verdwaalde land – die waarheid as storie vertel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Hattingh

  1993-05-01

  Full Text Available Die verdwaalde land was written by Abraham Phillips, a so-called Coloured man from a South African working class background; someone who has no knowledge of literary conventions. The question arises: how can such a text be read without its uniqueness being affected by biased preconceptions? This article shows that post-structurally inspired theories on colonial discourse reveal perspectives on the complexity within the simplicity of this story. In this analysis of Die verdwaalde land particular emphasis is placed on identifying the framing strategies through which images and presentations of the Self and Other are created. Literary conventions are exposed as mechanisms which demarcate meaning, which in principle do not differ much from the manipulative strategies which define identity in the real world.Irrespective of nationality and time the line at which light race meets dark is the line at which human sociality is found at the lowest ebb; and wherever that line conies into existence there arc found the darkest shadows which we humans have cast by our injustice and egoism across the earth. (Olive Schreiner - Thoughts on South Africa

 8. Latynse vertalings van die Ou Testament - ’n Bespreking aan die hand van Genesis 17: 1-7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. F. van Rooy

  1985-05-01

  Full Text Available Raakpunte in die studie van Latyn en Hebreeus kom nie dikwels tot hulle reg in die akademiese wêreld nie, en Suid-Afrika is seker geen uitsondering op die reël nie. Tog is daar 'n groot terrein wat op ontginning wag in hierdie verband. As blyk van waardering word hierdie poging in die rigting aangebied aan 'n geëerde leermeester op wie se rekening die gebreke nie geplaas moet word nie. Die Latynse vertalings van die Ou Testament waaraan aandag gegee word, is die Vetus Latina (VL en die Vulgaat (V. Hulle word vergelyk met die Massoretiese teks (MT, die standaard Hebreeuse teks van die Ou Testament, en met die Septuaginta (LXX, die Griekse vertaling van die Ou Testament wat in die vroeë kerk geweldige aanhang geniet het.

 9. Die Hysterosalpinogographie in biluminaler Kathetertechnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Swoboda M

  2011-01-01

  Full Text Available Dieser Artikel beschreibt neben der historischen Entwicklung der Tubendiagnostik eine Weiterentwicklung der Hysterosalpingographie unter Verwendung eines biluminalen Angiokatheters. Diese Technik bietet den Vorteil einer weitgehend schmerzlosen Untersuchung der Tubendurchgängigkeit ohne Sedoanalgesie durch Vermeidung von früher üblichen traumatisierenden Zervix-Adaptern. Neben dem diagnostischen Ergebnis einer freien oder nicht gegebenen Tubenpassage des Kontrastmittels kommt es durch die Spülung auch zur Entfernung von intraluminalen Verlegungen wie Debris oder Fibrin-Plugs. Deshalb scheint diese schonende Untersuchungsmethode vor allem im Kollektiv der Patientinnen mit sekundärer Sterilität und vor medikamentösen Maßnahmen zur Ovulationsinduktion ein empfehlenswertes diagnostisches und möglicherweise im Falle von Tubenokklusionen auch therapeutisches Verfahren zu sein.

 10. Die sterwende kind in hospitaalvernand

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredrika de Villiers

  1981-09-01

  Full Text Available Illness and death of a child is a crisis situation in the family, affecting all members. Parents experience certain universal problems such as denial, feelings of guilt and withdrawal. The dying child is usually aware of his situation and experiences fear and loneliness. He has diverse physical and psychological needs as a result of his illness which must be met by parents and nurses. In caring for the terminally ill child attention must be given to providing: a physical environment conducive to well-being; a consistent emotional climate; communication which should include therapeutic play; a therapeutic program in which various measures are taken to enhance acceptability; physical care where the child is encouraged to help himself as far as possible; psycological and spiritual care to allay his fears and anxiety.

 11. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  4. 'N VOORGESTELDE RAAMWERK VIR DIE. SKRYF VAN AKADEMIESE STUDIES EN. ARTIKELS. Die geïdentifiseerde stappe binne die raamwerk beteken nie dat hierdie stappe altyd direk op mekaar sal volg nie. Ter wille van die sistema- tiese opskryf van die navorsingsartikel word die stappe wel numeries aangedui.

 12. Verbond en vergewing: Deuteronomium 29 en 30 en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit bied inderdaad 'n besondere invalshoek vir die bestudering van die geskiedwerk. Indien dit alles saam bedoel is om 'n boodskap vir 'n sekere tyd weer te gee, dan word die geskiedenis van die intog, of van. Dawid, of van Salomo, of van die ondergang van die twee ryke nie weergegee as geskiedenis as sodanig nie, ...

 13. n teologies-dogmatiese beoordeling van die suid-afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  MENSWAARDIGHEID. 3.1 Hermeneutiese uitgangspunte. Die konsep van menswaardigheid het 'n nie-Christelike oorsprong. Die Stoïsyne het die begrip eerste gebruik. In die Middeleeue is dit deur Christene oorgeneem en in die Renaissance is dit weer humanisties geherinterpreteer (Ryke 2000:379). Hoewel die begrip ...

 14. die suid-afrikaanse vloot: verlede, hede, toekoms. deel 1

  African Journals Online (AJOL)

  torpedo-herwinningsvaartuig. Fleur in Durban gebou, die eerste 'oorlogskip' wat in Suid-Afrika gebou is sedert die haweverdedigingsbote van die Tweede Wereldoo'rlog.41. Nadat die sleepboot. De Noorde reeds in 1962 tot die Vloot toegevoeg is, is die sleepboot De Neys in 1969 in diens gestel.42. Beide is in Kaapstad ...

 15. ‘Rypheid’ en belydenisaflegging van die geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1972-05-01

  Full Text Available Net die blote feit dat hierdie tema op die sakelys van ’n predikantekonferensie voorkom, dui daarop dat daar bedenkinge bestaan teen die huidige situasie. Die teenswoordige situasie kom daarop neer, dat verbondskinders, dooplidmate van die Geref. Kerk, gewoonlik op 16- of 17-jarige ouderdom belydenis van die geloof aflê.

 16. DIE EFFEK VAN VROEGSPEEN OP GROEf EN PUBERTEIT VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Volgens Poe et aL (J 969) egter, kan hierdie probleem grootliks oorkom word deur die stimulering van rumino-retikulere weefsel-vorming by die jong lam. In die huidige proef isgeen speenskok in enige van die vroeg- speengroepe ondervind nie en dit kan moontlik toege- skryf word aan die vroee inname van kruipvoer. Die.

 17. Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  CD-ROM. ISBN 978-0-981-4434-1-6. Stellenbosch: Buro van die WAT. Prys: R450. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is die omvangrykste projek ooit rondom die Afrikaanse woordeskat. Dit dokumenteer hierdie woordeskat in sy wydste omvang — nie slegs Standaardafrikaans nie, maar ook die ander variëteite van.

 18. DIE PLEK VAN ISRAEL IN ONS TEOLOGIES-KERKLIKE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE PLEK VAN ISRAEL. IN ONS TEOLOGIES-KERKLIKE BESKOUING. 1. Die titel1 van hierdie verhandeling vra in die eerste plek om 'n korte begripsbepaling. Daarby laat ek in die midde, wat hier onder "ons” verstaan moet word, en ek sal ook nie uitwy oor die verbinding van kerk en teologie, soos dit in die formulering tot ...

 19. DIE NORMERING VAN AFRIKAANSE VAKTCRMINOLOGIEE J.H. ...

  African Journals Online (AJOL)

  Du5 was die Robbertse-verslag se gevolgtrekking dat die grootse behoefte aan terminologie in die staatsdiens bestaan." Volgens Picard (1980:219-220) is die normering van terme. "'n institusioneel-konvensionele middel van die wetenskap, teg- niek en beroepe otn die begrippe van vakgebiede eenvormig en eenduidig.

 20. Openheid, geslotenheid en moontlikheid: Die reformatore en ander ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Thomas Aquinas (1225–1274) se teologie het die amptelike standpunt van die Rooms- ... Thomas se teologie kan as 'n dubbelverdiepingsleer beskryf word. Vir Thomas verteenwoordig die onderste verdieping die menslike natuur of natuurlike aard van die ...... The Holy Spirit and the Theology of life/Die Quelle des Lebens.

 1. Development of vacuum die-casting process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masashi Uchida

  2009-05-01

  Full Text Available The vacuum die-casting process, started 25 years ago in Japan, has been widely applied. This technology contributes very much to improvement of castings quality. The main factor causing the defects of die castings is the trapped air in the mold cavity, while the key technology of vacuum die-casting process is to avoid the trapped air effectively by evacuating the cavity before casting. At the same time, due to the shot speed and the casting pressure reduced in half, the service life of the die is prolonged and the productivity is enhanced, as well. Vacuum die-casting process is of great signifi cance in improving the die castings quality and making up the shortcomings of super-high-speed shot casting.

 2. Ist Pop die Volksmusik von heute?

  OpenAIRE

  Arbeitskreis Studium Populärer Musik

  1986-01-01

  Zugegeben, die Frage, ob Pop die Volksmusik von heute sei, ist provokant. Genau das war beabsichtigt. Sehr schnell erhielten wir auf unser Vorhaben, ein Seminar zu diesem Thema zu veranstalten, eine Vielzahl von Rückmeldungen. Pop-, Rock- und Jazzspezialisten, Musikwissenschaftler und Musikotiunologen fühlten sich animiert, Stellung zu beziehen und ein Referat zu halten. Intensive Diskussionen schlossen sich an, beflügelt auch durch die ansprechende Atmosphdre in der stil...

 3. Ontluikende denke in die GKSA-kerkgroeibediening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophia (Phia van Helden

  2015-03-01

  Full Text Available Die GKSA het in 2012 besluit om heelhartig en volkome na God se bevele terug te keer. Herbesinning oor wat God in sy Woord beveel, is deel van die denkveranderingsproses wat in die GKSA plaasvind. Daar is baie oorsake vir die komplekse tendens van krimpende gereformeerde lidmaatgetalle waaraan die mens nie werklik iets kan doen nie. Die enigste optrede van gelowiges onder die leiding van die Heilige Gees wat moontlik ’n verskil kan maak, is om deur diepgaande bekering hulle eie denke volledig en gehoorsaam volgens die Skrif aan te pas. Omdat ingrypende veranderinge met verloop van tyd plaasvind, is dit nodig om die proses diachronies en aan die hand van verskillende metodologieë te volg. Hierdie artikel poog om ’n bydrae tot die proses te lewer.Emerging thinking in the RCSA churchgrowth ministry. In 2012 the RCSA decided towards a wholehearted and total turnaround regarding God’s commands. Reassessing of what God commands in his Word is part of the process of thought change taking place in the RCSA. There are many causes for the complex trend of declining numbers in reformed churches towards which man cannot do anything. The only action believers can undertake under the guidance of the Holy Spirit is to obediently adapt their own thinking completely according to the Word by profound repentance. Because of far-reaching change occurring over time, it is necessary to follow the process diachronically as well as by means of different methodologies. This article seeks to contribute toward this process

 4. Voorspelling van die akademiese sukses van eerstejaarstudente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Rademeyer

  1998-06-01

  Full Text Available Prediction of academic success of first year students. The recent amalgamation of the various regional education systems in South Africa and as a result/ the restructuring of the education dispensation, led to a number of problems which impacted negatively on the examination process. Against this backdrop, the present study attempted to find a valid altermative for matric marks as a predictor of academic success. Multiple regression analyses and canonical discriminant analyses were performed to construct a comprehensive model, which can be used to predict the academic achievement of students, and serve as an alternative for matric marks. Regression analyses with average exam mark as criterion were performed on the data of the three largest faculties. Multiple correlations of 0,59, 0,56 and 0,52 were obtained. Discriminant analyses were done against a promotion criterion (promoted,not promoted, for each of the faculties. According to the results of the discriminant analyses the percentage correct classifications varied from 62,7% to 81,1%. Opsomming Die onlangse samesmelting van die onderskeie streeksonderwysstelsels in Suid-Afrika en die gevolglike herstrukturering van die onderwys, het sy eie kwota probleme opgelewer wat 'n negatiewe impak op matriekeksaminering gehad het. Teen hierdie agtergrond het die huidige studie gepoog om 'n geldige alternatief vir matriekpunte as voorspeller van akademiese prestasie te vind. Meervoudige regressie-ontledings asook kanoniese diskriminantontledings is op die datastel uitgevoer ten einde 'n omvattende model daar te stel waarmee die akademiese prcstasie van studente voorspel kan word, en wat as plaasvervanger vir matriekpunte kan dien. regressie- ontledings vir die drie grootste fakulteite is gedoen met die gemiddelde eksamenpunt as kriterium. Meervoudige korrelasies van 0,59, 0,56 en 0,52 is verkry. Diskriminantontledings is vir elke fakulteit teenoor 'n promosiekriterium (promoveer/nie-promo-veer uitgevoer

 5. Die Stellung der Markenlizenz im deutschen Privatrecht

  OpenAIRE

  Emmert, Reinhold

  2002-01-01

  Durch das am 1.1.1995 in Kraft getretene Markengesetz erfuhr die im Wirtschaftsleben wichtige Markenlizenz erstmals eine gesetzliche Regelung im deutschen Recht. Die dabei vorgesehene Ausstattung der Markenlizenz mit dinglichen Wirkungen, die einerseits auf europarechtliche Vorgaben, andererseits auf Vorbilder im deutschen gewerblichen Rechtsschutz außerhalb des Markenrechts und im Urheberrecht zurückgeht, wirft eine ganze Reihe von Zweifelsfragen theoretischer und praktischer Art auf. Zu der...

 6. Paepke, Hans-Joachim: Die Stichlinge

  OpenAIRE

  Zuppke, Uwe

  2014-01-01

  Auch in der vorliegenden Zeitschrift "Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt" zeugen eine Reihe von ichthyofaunistischen Beiträgen vom gestiegenen Interesse im Naturschutz an der Bestands- und Schutzsituation der Fischfauna. Grundlage des ichthyologischen Artenschutzes sind nicht nur sichere Artenkenntnis bei der Arterfassung sondern auch Wissen über die ökologischen Anforderungen der einzelnen Arten. Die Überarbeitung des bereits 1949 in der "Neuen Brehm-Bücherei" erschienenen Heftes über die St...

 7. Die verskaffing van elektrisiteit deur Eskom: Die impak van beurtkrag en hoër pryse op die Suid-Afrikaanse ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben J. Volkwyn

  2014-02-01

  Full Text Available Hierdie studie ondersoek alternatiewe wyses waarop elektrisiteit in Suid-Afrika deur die energieverskaffer, Eskom, bestuur kan word. In besonder is die keuse tussen tariefverhogings en beurtkrag ondersoek. Beide keuses sal die land benadeel, en dit is dus noodsaaklik dat ’n optimale bestuurskeuse gemaak word. Die empiriese ondersoek maak van ekonomies algemene ewewigsmodellering gebruik. Voorspellings word ondersoek om te bepaal wat die invloed sal wees van verhogings in die prys van elektrisiteit sowel as ’n daling in die verskaffing daarvan op die ekonomie as geheel, op die onderskeie nywerheidsektore en die effek op huishoudings se verbruik. Elektrisiteitsverskaffing in Suid-Afrika behoort na raming met ten minste 10% per jaar te verhoog om aan die vraag te voldoen, maar die verhoging in prys wat die energiereguleerder toelaat, sal slegs tot ’n verhoging van 3.3% in die verskaffing van elektrisiteit lei. Indien ’n daling van 10% in die verskaffing van elektrisiteit, byvoorbeeld deur beurtkrag, bewerkstellig moet word, gaan die negatiewe gevolge selfs meer vernietigend op die land se ekonomie wees, veral in sektore soos vervaardiging en mynbou, wat elektrisiteit meer intensief gebruik. ’n Vergelyking van die twee voorspellings dui daarop dat die negatiewe impak van hoër elektrisiteitspryse kleiner sal wees as dié van kragonderbrekings op die Suid-Afrikaanse ekonomie.

 8. Die Erfindung des Künstlerlebens

  OpenAIRE

  Bourdieu, Pierre

  2014-01-01

  »Frédéric Moreau ist ganz offensichtlich viel der Autobiographie geschuldet«: Dies festzustellen ist unzulänglich, verschleiert dieser Gemeinplatz doch, dass Frédéric kein von Flaubert gemaltes imaginäres Porträt nach dem Ebenbild Gustaves ist. Frédéric Moreau ist ein unbestimmtes und unentschlossenes Wesen, oder besser noch: objektiv wie subjektiv zur Unbestimmtheit und Unentschlossenheit bestimmt. In die Freiheit versetzt, die ihm seine Lage als Rentier gewährleistet, ist er bis in die inne...

 9. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 10. Handelinge in die erediens: Die verryking van die liturgie deur musiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Kloppers

  2005-10-01

  Full Text Available Actions in the worship service: Enriching liturgy through musicThe worship service in the Reformed Churches in South Africa has of late come under pressure. On the one hand it is experienced as too rigid and “traditional”. On the other hand superficial forms of renewal create tension. In this article the worship service and the meaning of the liturgical actions in the worship service of the Afrikaans Reformed Churches are discussed, and related to world-wide ecumenical tendencies. It is argued that certain liturgical actions are a necessary part of the ritual of the worship service. The structure needs inner logic, although there should also be some degree of flexibility. Hymns and music offer the means for a more creative presentation of liturgical actions and traditional forms. Suggestions to enrich the liturgy through the use of hymns and liturgical forms in the Liedboek van die Kerk (2001 are offered.

 11. speel die bybel nog 'n rol in die praktiese teologie? 1. inleiding 2 ...

  African Journals Online (AJOL)

  empiriese” (konkrete) gemeente. Oor hierdie gemeentelike praxis as Woord- en sakramentsbediening en ander handelinge van. 'n gemeentelike lewe verheug Daiber hom. Tóg kry 'n mens die aanvoeling dat die Skrif in hierdie benadering.

 12. Vokaalverplasing in die Afrikaans van die Griekwas van Griekwaland-Wes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J.P. Henning

  1984-05-01

  Full Text Available Afrikaans is die totaal van al sy dialekte — Griekwa-afrikaans en Standaardafrikaans is maar twee voorbeelde daarvan. Chambers (1980:3 sê baie duidelik: “… a language is a collection of mutually intelligible dialects” . Hierdie definisie het die voordeel dat dit dialekte kan karakteriseer as subslandaarvorme van ’n taal en dit kan ook weer die kriterium wees om deur middel van vergelyking die variasies op te spoor.

 13. Beroep op die skrif in die vorm van etiese standpunte, Deel 2: ’n Etiese verstaan van die vrou in die Bybel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan L. Rheeder

  2012-11-01

  Full Text Available In ’n vorige artikel is beredeneer dat die grammaties-historiese metode van Skrifuitleg as kreatuurlike geskrif nie meer voldoende is vir alleengebruik in Skrifvertolking nie en dat dit met ander uitgangspunte aangevul moet word. In aansluiting by twee hermeneutiese uitgangspunte wat in ’n vorige artikel behandel is (Rheeder, word in hierdie artikel ’n verdere drie hermeneutiese vertrekpunte bespreek, naamlik teenkultuur, nie-wetenskaplike skopus en moreel-etiese vertolking. Die teenkulturele vertrekpunt gaan uit van die oortuiging dat outentieke getuienis in die Skrif gevind word in dit wat verskil (afwyk van die omliggende antieke kultuur, terwyl die nie-wetenskaplike skopus vertrekpunt uit gaan van die standpunt dat wetenskaplike (of empiriese kennis in die Bybel buite die skopus of bedoeling van die Skrif staan. Die moreel-teologiese vertolking as vertrekpunt van die standpunt uitgaan dat ’n moreel-teologiese beoordeling van liefde die keuse tussen twee konflikterende, maar beide aanvaarbare, interpretasies moet begelei. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat ’n etiese verstaan van die posisie van die vrou beteken dat die vrou as gelykwaardig aan die man beskou en so behandel moet word, wat beteken dat die vrou, net soos die man, tot enige amp in die kerk toegelaat mag word.Appeal to Scriptures in the formation of an ethical point of view: An ethical understanding of women in the Bible. In a previous article it was argued that the grammatical-historical method  of  Bible  exposition  was  no  longer  sufficient  as  sole  method  and  should  be supplemented with other hermeneutical points of departure. Following the discussion of two hermeneutical points in a previous article (Rheeder, this article will discuss three other hermeneutical points of departure, namely counterculture, non-scientific scope and moral-ethical interpretation. The counter-cultural point of departure is based on the belief that authentic

 14. Die nuwe A WS in die praktyk: In gebruikersoorsig na twee jaar1

  African Journals Online (AJOL)

  breide woordelys en afkortinglys. Die woordelys bevat meer inligting, soos meer verkleinings- vorme, trappe van vergelyking, adjektiwies gebruikte voltooide deelwoorde en samestellings waarvan die skryfwyse problema ties kan wees. Terselfdertyd lewer van die reels probleme op om- dat hulle onnodig kompliserend is, ...

 15. DIE INVLOED VAN TYD VAN ONTWEIDING OP DIE pH EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die tweedc vark is I h na tiie eelste vark geslag en is 8 nrin . post monem ontwei. Elke behandeling is op rrege varkc toegepas en die behandelingsnretodc is voor slagting 'iolgens loting aan die varke toegeken. Bogenoemde tye van ontweiding is so gekies om twec uiterstes te vergeil'k cll onl tn ot)reer]- stemming te wees ...

 16. Die Tagtigers en die Tydskrif vir letterkunde – was daar 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... Wetenskap en Kuns, soos die naam van die prestige-ryke Hertzogprys nou nog aan- dui. Die redaksie het jaarliks 'n klein verslagvergadering saam met enkele trustees gehou, maar hoewel daar sorgsaam na ons finansiële sake omgesien is, is daar nooit ingemeng met ons redaksionele werkswyses nie.

 17. kilometer 500, die beeindiging van die suidwes-afrika-kampanje 70 ...

  African Journals Online (AJOL)

  spoorlyn teruggedryf .. Die Duitse gevegsele- mente van Hauptmann. Graf Saurma wat by. Goab, Gabus en noord hiervandaan by Sisse- kab ontplooi was, is op 4 Julie 1915 na stellings nader aan Khorab terugbeveel.ll. Die resultaat van hierdie stellingverskuiwings, was dat. Oberstleutnant Franke se magte teen die aand.

 18. Die vraag na ’n nuwe belydenis, met besondere verwysing na die ‘Proeve’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1977-06-01

  Full Text Available Uit Matt. 16:16–18 blyk dat daar ’n allernouste verband deur Christus gelê is tussen kerk en belydenis. Die belydenis staan ook in onmiddellike verband met die bediening van die sleutelmag (vgl. vr. 84 H. Kateg..

 19. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this article is to research the effect of climate change on the. South African city and .... storms. Die toename in temperatuur veroorsaak ook ʼn meer intense. Stedelike Hitte-Eiland (SHE)-effek. Die SHE-effek word veroorsaak deur die absorpsie van sonlig deur ..... European Centre Model Hamburg Version 4.

 20. Die bronteksouteur se bydrae tot die produksieproses van literêre ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... oorvertaal dat hy/sy as't ware die rol van die vertaler oorneem en/of nder produksieagente ondermyn, wat wedywering en ʼn magswanbalans tot gevolg kan hê en die produksieproses kan strem. Sleutelwoorde: Literêre vertaling, bronteksouteur, produksieproses, sosiologiese enadering tot vertaling, Bourdieu, redigering, ...