WorldWideScience

Sample records for vplyv prevadzky zavodu

 1. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 2. IZBOLJŠANJE MANAGEMENTSKEGA VODENJA V JAVNEM ZAVODU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

  OpenAIRE

  Maček, Ines

  2015-01-01

  Za magistrsko nalogo z naslovom Izboljšanje managementskega vodenja v javnem zavodu Splošne bolnišnice Murska Sobota smo se odločili, ker menimo, da uspešnost javnega zavoda ni odvisna samo od spretnega vodstva, ampak predvsem od dobrega sodelovanja in komuniciranja na različnih organizacijskih ravneh javnega zavoda. Zaposleni v javnem zavodu morajo nenehno sodelovati in komunicirati med seboj in tudi s svojimi nadrejenimi, le-ti pa morajo tesno sodelovati z vodstvom. Javni zavod brez komu...

 3. ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE V JAVNEM ZAVODU

  OpenAIRE

  Čeh, Tanja

  2011-01-01

  Organizacijsko vzdušje je za vsako organizacijo zelo pomembno. Vzdušje v organizaciji je odvisno od zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, organiziranosti dela, načinu vodenja, medosebnih odnosov, nagradah in željah glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. V teoretičnem delu smo bolj podrobno spoznali organizacijsko vzdušje, zgodovino ter dimenzije organizacijskega vzdušja, prav tako smo predstavili organizacijsko kulturo ter razlike med organizacijskim vzdušjem in kulturo ter...

 4. Vplyv reklamy na spotrebiteľa

  OpenAIRE

  Homolová, Kristína

  2010-01-01

  This study has helped to conclude the level of influence of advertising on the customer. The main subject of research is the advertising techniques used by the Coca Cola Company. The theoretical aspect of the thesis concentrates on terminology in marketing such as advertising, communication, marketing, marketing mix, and marketing strategies. The practical aspect contains analytical research based on a conducted questionnaire. This study has contributed in determining the level of influence t...

 5. Vplyv krízy na investičné rozhodovanie

  OpenAIRE

  Rimovská, Dana

  2010-01-01

  The objective of the thesis was to describe and analyze the key factors that have an impact on investment decision making during the period of economic recession, in this case on the example of current financial crisis. The thesis is divided into three main parts. The first part is about the issue of financial crisis. The second part characterizes basic macroeconomic determinants, which have an influence on the investment cycle. The third part characterizes the theory of effective and ineffec...

 6. Influence of development of Zilina on the Vah River; Vplyv rozvoja mesta Zilina na rieku Vah

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slabeciusova, B. [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra krajinnej ekologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  The city Zilina was created on the riverside of the River Vah. The meaning of the river to the city was very important in the past. It was source of subsistence, used as transportation channel and had a function in defending of the city. In this work, we have studied how the development of the cities changed the structure of landscape, focusing on the River Vah. Researching of the historical maps, photos and drawings, we were comparing the position of the river Vah to Zilina's city center. We have found out that the development of the city has influenced the river. Relationships that were important a few centuries ago, and often essential to the life and operation of the city, are now deleted or deeply disturbed. Gradually they lose values, which restoration is no longer possible. (authors)

 7. Vpliv dejavnikov upravljanja in izboljševanja organizacije na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih v javnem zavodu s področja kulture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarina Udovč

  2018-03-01

  Full Text Available Research question (RQ: What ist the relationship between management and improvement, engagement and job satisfaction of employees? Purpose: This study aims at investigating the relationship between management and improvement, engagement and job satisfaction of employees. We also try to find out which factors have the greatest or most powerful influence on management and improvement, employee engagement and job satisfaction. Method: To determine the level between management and improvement, engagement and satisfaction of employees we used the quantitative method respectively surveys. The data was analysed with PLSM-PL (Partial Least Squares Path Modeling method using the statistical package R and function plspm. Based on this method we investigate multi variant relatinoships between observed and latent variables. Results: The results confirmed that management and improvement have a strong direct effect on the satisfaction (0,745 and employee engagement (0,600. The most powerful factors that influenced engagement and satisfaction are connected with leadership. Organisation: Survey results offer the management the basis to improve resources management. Engagement and satisfaction of employees in connection with the leadership offer a big development potential for organisations in the public sector. Originality: The original contribution can be seen in the study of the cause and effect relationship of the engagement and satisfaction of employees. The majority of such surveys focuses either on the study of engagement and satisfaction in connection with other factors or on their relation to demographic data. Limitations / further research: The fact that this is the first study of its kind in the institution under discussion represents a sizeable constraint, especially in an institution where the leadership has not yet begun to introduce the principles of quality management (TQM.

 8. Vplyv verejného dlhu Slovenskej republiky na bežný účet platobnej bilancie

  OpenAIRE

  Titze, Miroslav

  2009-01-01

  This bachelor work concern about wider economics circumstances of debting in Slovak republic after 1993. Main goal of the work is evaluate dependance between public deficit and current account of balance of payment. Work also consider evolution of public finance, deficit, public debt and their impact on loanable fund market, goods and services market and exchange market through which is influenced current account of balance of payment. Regression analysis based on simply linear regression by ...

 9. Vplyv reklamy na image vybraných značiek spotrebných produktov

  OpenAIRE

  Derenčényiová, Lenka

  2009-01-01

  The bachelor thesis analyzes the relationship between advertising and image as a part of a commercial brand. The theoretical part of the final thesis deals with the terms commercial brand, advertising and consumer behaviour. The practical part contains questionnaire research, which was used to determine the level of influence of the advertising, as well as the other factors, which have an effect on consumer's perception of commercial brand in general. The research subject was a brand of probi...

 10. Vplyv postihnutia na copingové stratégie a osobnostnú štruktúru rannej adolescencie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Karaffová, Eva

  2009-01-01

  Roč. 44, č. 3 (2009), s. 253-268 ISSN 0555-5574 R&D Projects: GA ČR GA406/09/2096 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : coping strategies * personality factors * physical disability * early adolescence Subject RIV: AN - Psychology

 11. Effect of residual wood on a morphology of mountain stream Cremos; Vplyv zvyskov dreva na morfologiu horskeho toku Cremos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kralcakova, M [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekologie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Several research papers are dedicated to the effect of wood in the river bed of the flow. It is done on the basis of empirical and theoretical knowledge. Globally, field research is practised on the application of knowledge on the impact of scrap wood mainly in the upstream mountain streams. The reason is that the flows founded in these altitudes are more likely inclined to supply wood because of forest cover area and the resulting consequences for a river-basin. In my research I mainly dealt with the impact of individual residues in stream sections of Cremos. During studying wood residues a determination of its variability was important. On the basis of this variability is important to define a classification of individual pieces of wood within the river-basin. (author)

 12. Vplyv herbicídu Gesagard a fungicídu Fundazol na spoločenstvo streptomycét vo vysokohorskej pôde

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Selešiová, Z.; Javoreková, S.; Krištůfek, Václav; Chroňáková, Alica

  2010-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2010), s. 13-19 ISSN 1336-1120 R&D Projects: GA MŠk LC06066 Grant - others:SAV(SK) VEGA 1/0404/09; SAV(SK) KEGA 3/6228/08 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : pesticides * streptomycetes * grassland Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 13. Influence of smectite mineralogical composition on the adsorption properties of Sr(II); Vplyv mineralogickeho zlozenia smektitov na adsorpcne vlastnosti Sr(II)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krajnak, A; Rosskopfova, O; Galambos, M [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra jadrovej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Bentonite with suitable mineralogical, erosion and rheological properties as well as with favorable adsorption and retardation behaviour to the ionic forms of radionuclides are useful in multi-barrier system of deep geological repository for high level radioactive wastes and spent nuclear fuel. Central European significant bentonite deposit Jelsovy potok from Kremnicka site, which is located in Slovakia, has a great potential for use just as a bentonite barrier in this repository. The aim of this work was to study the effect of the mineralogical composition of bentonite Jelsovy potok and on the adsorption behaviour of strontium cations by montmorillonite standards BET-1 and STx-1. The strontium-90 isotope, which is found in spent nuclear fuel is a biological analogue of calcium, and has every malignant effect on the body. From this point of view, it is important to study and monitor the migration of strontium in the biosphere.

 14. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 15. Effect of microwave and ionizing radiation on formation of DNA of repair foci in lymphocytes from cord blood; Vplyv mikrovlnneho a ionizacneho ziarenia na tvorbu DNA opravnych fokusov v lymfocytoch z pupocnikovej krvi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Durdik, M.; Markova, E.; Belyaev, I. [Slovenska akademia vied, Ustav experimentalnej onkologie, 83391 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  Different types of radiation are affecting us nowadays. Electromagnetic radiation which is produced mainly by mobile phones, Wi-fi and base stations is affecting us practically all of the time. Long term effects of this type of radiation are not fully examined. It is very important to know effects of radiation that influence us so much like electromagnetic radiation. DNA double strand breaks (DSBs) are the most deleterious types of DNA damage. Several proteins involved in DNA repair and DNA damage signaling have been shown to produce discrete foci in response to ionizing radiation. These foci are believed to co-localize to DSB and referred to as ionizing radiation-induced foci or DNA repair foci. Ionizing radiation is known to induce formation of radiation induced foci which are very hard to analyze exactly. That's why the second aim of this work was to compare two automatized systems for analysis of DNA repair foci, METAFER and ImageStream. (authors)

 16. Effect of anions and cations on liquid extraction of TcO{sub 4} - in ionic liquids; Vplyv anionov a kationov na kvapalinovu extrakciu TcO4 - v ionovych kvapalinach

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suchanek, P.; Galambos, M.; Meciarova, M.; Rajec, P [Univerzita Komenskeho, Prirodovedecka fakulta, Katedra jadrovej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2013-04-16

  An influence of monovalent and divalent cations and anions on an liquid extraction of pertechnetate anion from aqueous media using ionic liquids solubilized in various organic solvents has been studied. Suppression of extraction percentage was obtained with a divalent cations in a compare with monovalent cations showing almost no influence on extraction percentage. In a case of anions, perchlorate anion suppressed the extraction percentage in a highest degree. (authors)

 17. Vplyv verejných financií na finančné hospodárenie podnikov poľnohospodárskej prvovýroby

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BOJŇANSKÝ

  2012-02-01

  Full Text Available The primary goal of the article is to evaluate the influence of direct taxes and social security system on agricultural enterprises. We focus on the impact of the direct taxes - land tax, building tax, road tax and income tax. The analysis also deals with contribution to the insurance funds related to employees. This contribution can be considered as taxation as well. The analyzed individual data for agricultural enterprises cover the period from 2004 to 2009 and represent 80% of agricultural land in the Slovak Republic.

 18. Microwave embrittlement and desulphurisation of coal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.J.Merchant

  1998-09-01

  Full Text Available Mikrovlnné žiarenie frekvencie 2,45 GHz bolo použité na vzorkách uhlia z rôznych anglických lokalit, na ich tepelnú predúpravu pred rozpojovaním. Získané údaje poukazujú na vplyv mikrovlnnej tepelnej úpravy na relatívnu melite¾nos uhlia. Výrazná redukcia ( 20 –40 % relatívnej energie mletia bola zaznamenaná už po pomerne krátkom èase pôsobenia mikrovlnného žiarenia (3 –8 min. Vplyv mikrovlnnej predúpravy na fyzikálnu a chemickú štruktúru uhlia, ako aj na odsírenie uhlia, bol tiež analyzovaný.

 19. OPTIMIZACIJA IN VALIDACIJA HPLC METODE ZA UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI ARBUTINA V PRIPRAVKIH Z EKSTRAKTOM VEDNOZELENEGA GORNIKA (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI L.)

  OpenAIRE

  Rajh, Eva

  2010-01-01

  Pripravki, ki vsebujejo ekstrakt ali učinkovino vednozelenega gornika, se zaradi vsebnosti arbutina, ki ima antiseptično delovanje, pogosto uporabljajo kot uroantiseptiki za samozdravljenje. Za namene zagotavljanja ustrezne kakovosti in pravilnega odmerjanja galenskega izdelka, ki so ga razvili v Javnem zdravstvenem zavodu Mariborskih lekarn Maribor, smo optimirali in validirali HPLC metodo, ki omogoča ugotavljanje vsebnosti arbutina v pripravkih, ki vsebujejo ekstrakt vednozelenega gorni...

 20. Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Baruník, Jozef; Soták, B.

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2010), s. 207-224 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : stochastic frontier analysis * ownership forms * bank efficiency Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2010

 1. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the changes of lying time and other behaviour manifestations of dairy cows during usage of different cooling systems of animals. Alternative hypothesis was presumption, that the lying time of cows in lying cubicles with applied two different cooling systems are indifferent. The sprinkling system was used to animal cooling in group S in summer time. In group SV was disposable sprinkling system and diagonally rotated ventilators. Activities and the rest of animals were evaluated in 10 minute intervals using a camera system for 24 hours. Data obtained was tested by nonparametric Kruskal-Wallis one-way ANOVA and multiple comparison test for detecting of significant differences in the behaviors between groups of cows. There was found positive effect of animal enhanced cooling using sprinkling system with increased air movement by ventilators. It reflected in significant prolongation of whole lying time and shortening of time, when animals were standing. It resulted from final values of investigated behaviour manifestations of dairy cattle within 24 hour period that animals in group SV with sprinklers and ventilators lay in stalls longer than in group S with sprinklers, but without ventilators (10.76 h*d-1*cow-1 vs. 7.71 h*d-1*cow-1, P<0.001. The total time spent by lying in stalls and in alley represented in group SV 11.31 h*d-1*cow-1, and in group S 10.22 h*d-1*cow-1. Animals, from group S without ventilators, which were less cooled, were significantly more lying down in alleys (2.52 h*d-1*cow-1 vs. 0.56 h*d-1*cow-1, P<0.001.Cieľom štúdie bolo skúmanie zmeny dĺţky leţania a ďalších prejavov správania dojníc pri pouţití rôznych spôsobov ochladzovania zvierat. Alternatívnou hypotézou bol predpoklad, ţe doba leţania dojníc v leţiskách s dvomi rozdielnymi spôsobmi ochladzovania nie je rovnaká. V letnom období bol k ochladzovaniu v skupine S vyuţívaný sprchový systém, v skupine SV sprchový systém s ventilátormi. Aktivity a odpočinok zvierat boli hodnotené v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po dobu 24 hodín. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola pouţitá neparametrická Kruskal-Wallisová jednofaktorová analýza rozptylu a mnohonásobný porovnávací test k zisťovaniu preukaznosti rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc. Zvýšené prúdenie vzduchu ventilátormi malo pozitívny účinok a zosilnilo ochladzovací efekt zvierat vyuţívajúcich evaporačné ochladzovanie sprchovým systémom. Bolo zistené preukazné predĺţenie celkovej doby leţania a skrátenie doby státia. Zvieratá v skupine SV so sprchami a ventilátormi leţali v boxoch dlhšie ako v skupine S so sprchami bez ventilátorov (10.76 h*d-1*ks-1 oproti 7.71 h*d-1*ks-1, P<0.001. Celkové leţanie v skupine SV predstavovalo 11.31 h*d-1*ks-1a v skupine S 10.22 h*d-1*ks-1. Menej ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov preukazne viac zalíhali do chodby (2.52 h*d-1*ks-1 oproti 0.56 h*d-1*ks-1, P<0.001, a to aj v nočnom období.

 2. Aristocratic Sinomania: The SNM Museum Červený Kameň and its collection of Chinese porcelain (Vplyv sinománie na budovanie šľachtických zbierok – zbierka čínskeho porcelánu v SNM-Múzeu Červený Kameň

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola Maliňáková

  2016-03-01

  Full Text Available This paper analyzes the influence of Chinese culture on the lifestyle of European aristocrats which ranged from adoption of certain elements from the Chinese culture to an outright Sinomania which led to such fads as designing homes in the chinoiserie style or collecting Chinese artifacts, especially porcelain. The latter not only showed that the owner followed the latest fashions, but it also displayed their wealth and high social status. In this paper, we analyzed one such collection currently house in the SNM Musem Červený Kameň providing a detailed description of selected items

 3. Utjecaj tretiranja različitim koncentracijama fitohormona na ožiljavanje reznica odabranih maslina Dubrovačko neretvanske županije (Velika sitnjaka, Sitnica, Uljarica, Kalamata)

  OpenAIRE

  Marić, Mara; Marinović-Peričević, Marija; Mračić, Iva

  2017-01-01

  U radu su prikazani rezultati praćenja proizvodnje reznica sorti masline Velike sitnjake, Sitnice, Uljarice i Kalamate u 2016. godini pod utjecajem tretiranja različitim koncentracijama fitohormona IBA (2000, 3000, 4000 i 5000 ppm) te su uspoređeni s rezultatima dobivenim u 2015. godine za iste sorte. Istraživanja su dio projekta Identifikacija i gospodarenje genfondom maslina na području Dubrovačko neretvanske županije” i provedena su na Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovnik...

 4. ANALGETSKI UCINAK TRANSAKUTNE ELEKTRICNE NERVNE STIMULACIJE (TENS)

  OpenAIRE

  ĆURKOVIĆ, B.

  1984-01-01

  Transkutana električna nervna stimulacija. (TENS) danas je široko prihvaćen terapijski postupak za suzbijanje boli. Način njezina djelovanja nije još jasno definiran, premda se većina autora priklanja centralnom mehranizmu smanjenja boli. Rezultati, u literaturi, variraju od nesignifikantno boljeg učinka od placeba do 95°/o dobrog analgetskog djelovanja. U Zavodu za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra, Zagreb, evaluiran je učinak TENS-a u bolesnika s križ...

 5. Bezpečnostní analýza WiFi sítí

  OpenAIRE

  Butela, Michal

  2007-01-01

  Tento dokument popisuje prehľad bežne dostupných a používaných štandardov a mechanizmov pre zabezpečenie bezdrôtovej siete založenej na protokole Wi-Fi. Pokrýva všetky dôležité oblasti bezpečnosti zahrňujúc utajenie, integritu aj autentifikáciu. Prítomný je detailný rozbor a popis funkcie jednotlivých mechanizmov. Nasleduje popis možných útokov proti jednotlivým druhom zabezpečenia. V ďalších častiach dokumentu je zmeraný vplyv šifrovania na prenosovú rýchlosť. Ďalej sú to útoky na jednotlivé...

 6. Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku

  OpenAIRE

  Pribulla, Daniel

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie na parametre článku. Na vývoj zariadenia a simulácie bolo použité prostredie Matlab Simulink. Parametre modelu batérie boli určené na základe sérií meraní reálneho článku s kapacitou 250mAh pri rôznych teplotách. Za účelom merania bola zostrojená tepelná komora. Výkonová ...

 7. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 8. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti