WorldWideScience

Sample records for voor laagcalorisch stookgas

 1. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  van der Honing, R.; Schotanus, Fredo

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 2. Kiezen voor rotatiekruising

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk, M.

  1996-01-01

  Varkenshouders die rotatiekruising toepassen, hebben hier meestal voor gekozen om het risico van ziekte-insleep op het bedrijf te verkleinen door een gesloten bedrijfsvoering. Eventuele nadelen, zoals de extra eisen aan registratie en planning, nemen ze daarbij voor lief

 3. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep

 4. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 5. Overeenstemmingsmaten voor nominale data

  NARCIS (Netherlands)

  Popping, Roelof

  1983-01-01

  In deze studie hebben overeenstemmingsmaten voor nominale data centraal gestaan. In hoofdstuk 2 zijn dertien desiderata genoemd waaraan dergelijke maten zouden moeten voldoen. Tevens zijn een aantal empirische situaties onderscheiden waarin deze maten gebruikt moeten kunnen worden. In de

 6. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 7. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Petri Embregts

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van)

 8. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 9. Ondernemerschap voor architecten

  NARCIS (Netherlands)

  Van Doorn, A.J.

  2011-01-01

  Voor sommigen is ondernemen een ambitie op zich of een manier om autonoom te kunnen opereren. Anderen zien ondernemen als een alternatieve manier om geld te verdienen. Bij vrije beroepen zoals huisartsen, advocaten en artiesten is het ondernemerschap meestal een noodzakelijk kwaad. Architecten

 10. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 11. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 12. Europees minimum voor vennootschapsbelasting is goede zaak

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); M. Evers (Michiel); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2004-01-01

  textabstractHet voorstel voor een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting is verstandig. Enerzijds voorkomt een minimumtarief een al te scherpe race naar de bodem. Anderzijds blijft de mogelijkheid voor belastingsconcurrentie bestaan.

 13. Publieke acceptatie van beheermaatregelen voor wilde dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J.

  2010-01-01

  Maatregelen voor wildbeheer leiden geregeld tot maatschappelijk debat. Kennis over de publieke perceptie is daarmee relevant voor beheerders en beleidsmakers. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de acceptatie van maatregelen voor wildbeheer en de samenhang

 14. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 15. Acceleration of the development of TTF and the wholesale market for natural gas; Versnelling van de ontwikkeling van TTF en de groothandelsmarkt voor gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-09-15

  This report provides the vision of the NMa/DTe (The Netherlands Competition Authority/The Office of Energy Regulation) on the question how the operations of the virtual gas marketplace TTF (Title Transfer Facility) and the wholesale market for gas can be improved at a higher pace and in such a way that the security of supply and the competition on the national gas market can be improved, with the Netherlands positioning themselves as the gas roundabout. Accelerating the development of the TTF and the gas wholesale market operations in general is necessary and feasible. By removing barriers in (detail) regulation and changing the manner of doing business on the low-calorific market structural progression can be achieved in the short term. In the medium and long term investments and the process of internationalization offer solutions. This way, the efforts of the market parties, GTS (Gas Transport Services) and the government enhance the security of supply and the market operations. [mk]. [Dutch] Voorliggend rapport geeft de visie van NMa/DTe op de vraag hoe de werking van gasmarktplaats TTF (Title Transfer Facility) en de groothandelsmarkt voor gas versneld verbeterd kan worden, zodanig dat de leveringszekerheid en de concurrentie op de nationale gasmarkt worden versterkt en Nederland zich positioneert als gasrotonde. Versnellen van de ontwikkeling van TTF en de werking van de groothandelsmarkt gas in het algemeen is noodzakelijk en mogelijk. Door het wegnemen van barrieres in onder andere (detail)regelgeving en door de manier van zakendoen op de laagcalorische markt te veranderen, kan op korte termijn structurele progressie worden geboekt. Op de middellange en langere termijn bieden investeringen en het internationaliseringproces uitkomst. Zo worden door inspanningen van marktpartijen, GTS (Gas Transport Services) en de overheid de leveringszekerheid en de marktwerking versterkt.

 16. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 17. Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In

 18. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 19. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 20. Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Dana Feringa

  2014-01-01

  Jongerenraden, niemand heeft er ooit van gehoord en uit onderzoek blijkt dat ze ook niet functioneren. Afschaffen dus maar? Zeker niet, meent promovenda Dana Feringa, met wat praktische aanpassingen kunnen ze een belangrijke rol spelen voor burgerschap van jongeren.

 1. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 2. Optimaal pluktijdstip voor rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Buddendorf, C.J.J.

  2008-01-01

  In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken van het onderzoek naar het bepalen van het meest geschikte pluktijdstip voor rode bessen, verricht door het onderzoeksinstituut AFSG (Agrotechnology & Food Science Group). Een klimaatmodel, suikergehalte en sapkleur helpen een heel eind

 3. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 4. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 5. Bouwstenen voor het NMP4 - Bijlagen

  NARCIS (Netherlands)

  Eerens H; van Hinsberg A; Nijland H; van Pul A; van den Wijngaart RA; Faber A; van Gerwen OJ; MNV; LAE; LLO

  2002-01-01

  Dit rapport bevat achtergronden voor het NMP4, zoals geleverd door het RIVM in de totstandkoming daarvan. Hiertoe is het boek "Bouwstenen voor het NMP4" eerder verschenen als ondersteuning voor beleidsmakers en politici. Zij kunnen hier met name in de aanloop naar de verkiezingen van

 6. Benchmark Verordening, ook voor u relevant

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, E.J.

  2014-01-01

  De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Benchmark Verordening. Deze verordening die eind 2015 in werking zou moeten treden, reguleert het aanbieden van benchmarks, het gebruik van benchmarks voor financiële producten en het leveren van inputgegevens voor benchmarks. De Benchmark

 7. Minas, lastiger voor de vollegrondsgroenteteelt dan voor de akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Enckevort, van P.L.A.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Voorgestelde Minas-eindnormen in 2003 voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven; 2) Enkele voorbeelden van berekende Minas N-overschotten en e.o.s. aanvoer op akkerbouwbedrijven met wissellend aandeel vollegrondsgroenten in het bouwplan op zand- en

 8. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 9. Liefde voor het echte leven

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2014-01-01

  Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu

 10. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 11. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 12. Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken

  NARCIS (Netherlands)

  Joosen, E.P.M.; Groot, M.K.Z.

  2015-01-01

  In dit nieuwe deel van de Financieel Juridische Reeks gaan de auteurs in op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers

 13. Tijd voor meer legale popcorn

  NARCIS (Netherlands)

  Poort, J.

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden

 14. EIS voor ieder'een?

  NARCIS (Netherlands)

  Z.F.M. (Rien) Hamers

  1994-01-01

  Moet ieder bedrijfsonderdeel binnen de Rabobankorganisatie op zijn eigen wijze een afzonderlijk Management Informatiesysteem (MIS)ontwikkelen? Is het realistisch om een geintegreerd Executive Information System (EIS) op te zetten voor iedereen? Of is het beter om ieder een eigen EIS te geven, maar

 15. Opties voor de milieubeleidsindicator straling

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; LSO

  2002-01-01

  Het blijkt niet mogelijk om een indicator te bedenken die voor het onderdeel 'straling' binnen het thema 'verspreiding' de feitelijke toestand in 1 getal samenvat en wel zodanig dat uit de trend in deze indicator de voortgang van het stralingshygienische milieubeleid is op te

 16. Book Review: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Book Title: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk. Book Author: S. Paas. Kampen: Brevier, 2015, pp 207. Prys onbekend, ISBN 978-9-49158-372-8 (Sagteband) ...

 17. Evaluatie van modellen voor aansluiting tussen intramurale specialistische en extramurale verpleegkundige cara-zorg voor kinderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, T.A.

  1991-01-01

  In dit onderzoek zijn criteria ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van extramurale CARA-zorg voor kinderen, waarbij gekeken is naar vier aspecten van die zorg, namelijk: de aanvraag voor een CARA-huisbezoek, het CARA-huisbezoek zelf, de terugrapportage en de follow-up. Aan de hand van de

 18. RESENSIE – LIEFDE VOOR ISRAËL NADER BEKEKEN: VOOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  van Israel, maar die Mosaïese wet en geskiedenis van Israel is in Christus vervul. Die sleutel tot die Heilige Skrif is in die persoon van Christus alleen te vind. Paas dui aan dat in die lig hiervan en die Joodse wettisme dat Luther hom verset teen die Judaïsme. In sy werke kom sulke skerp uitsprake voor dat hy as voorloper ...

 19. Inventarisatie ondernemerschapsproducten voor Ondernemers Academie

  OpenAIRE

  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H.; Mensink, W.

  2012-01-01

  Naar verwachting wordt eind 2011 de Ondernemers Academie opgericht. De Ondernemers Academie wil het ondernemerschap in Nederland versterken. Missie van de Ondernemers Academie is: De Ondernemers Academie inspireert met kennis en kunde de ondernemer in de groene ruimte. De Ondernemers Academie is een initiatief van Partners voor Ondernemerschap. De inventarisatie is uitgevoerd om de consistentie en verbinding in het huidige aanbod van ‘onderwijsproducten/ondernemerschapsonderwijs’ beter in bee...

 20. Nieuwe eiwitbronnen. Handleiding voor Novel Food dossiers

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Sluis, van der A.A.

  2014-01-01

  Wageningse onderzoekers hebben een handleiding ontwikkeld voor het samenstellen van een Novel Food dossier voor producenten van nieuwe eiwitten (zoals algen, bietenblad, eendenkroos en insecten). De handleiding geeft inzicht in de eisen die aan een dossier worden gesteld, en ondersteunt hiermee

 1. Super supermarktmarge voor bio-eieren

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.

  2008-01-01

  Supermarkten verkopen scharreleieren en vooral biologische eieren voor een hoge prijs. Aan de verkoopkosten ligt het niet. De supermarkt neemt een extra marge omdat een bepaalde doelgroep van consumenten bereid is voor bio-eieren extra te betalen. De prijsstelling is daarbij niet gerelateerd aan de

 2. Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  In 2005 maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan

 3. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 4. Radio Remember : internetradio voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Malissa van den Berg; Stanley Swinkels; Mari Groenendaal; Machgiel Bakker; Bert Mulder; Frans Hoogeveen

  2014-01-01

  Muziek kan een drager zijn van herinneringen en emoties. In onze jeugd en vroege volwassenheid ontwikkelen we onze persoonlijke muzieksmaak. Voor mensen met dementie, meestal 80-plussers, is dat ruim zestig jaar geleden. Voor hen is er nu een online muziekstation dat muziek uit die periode draait:

 5. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 6. Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den S.W.K.; Borgstein, M.H.; Bogaardt, M.J.; Kistenkas, F.H.

  2016-01-01

  In de Natuurvisie schetst het kabinet zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland.
  Daarin is nadrukkelijk aandacht voor natuurcombinaties en een grotere rol voor ondernemerschap. Uit
  ervaringen met het programma Ruimte In Regels blijkt dat ondernemers vaak knelpunten in wet-

 7. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 8. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 9. Duitse lessen voor CPO in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Zandvoort, Mark; Baltus, Rens; Rauws, Ward

  2013-01-01

  De aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap groeit. Burgers verlangen meer invloed op het ontwerp van hun woning en woonomgeving en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor kansen. Uit een analyse van tien Duitse en Nederlandse cases blijkt dat projecten sterk van

 10. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot

  NARCIS (Netherlands)

  Rouwette, H.; Conijn, C.G.M.; Kok, B.J.; Vink, P.

  2004-01-01

  Onderzoek naar mogelijke oorzaken van wortelrot in de lelieteelt. Rubrieken in dit artikel: 1) Symptomen bij onbekend wortelrot; 2) Onderzoek in 2002 naar onbekend wortelrot; 3) Verslag infectieproef (effect van grondbehandeling voor het planten en bodemverdichting op onbekend wortelrot)

 11. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 12. APF-stal voor ziektevrije varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, H.; Huijben, J.; Geurts, P.; Vesseur, P.; Loo, van de D.

  1996-01-01

  In het vizier van de diergezondheid staat de Air Pathogen Free (APF)-stal, een biggen- en vleesvarkensstal met luchtfilters en overdrukventilatiesysteem. De APF-stal is gebouwd voor vergelijkend onderzoek tussen varkens met een verschillende ziektevrij- status.

 13. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  OpenAIRE

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter, J.J.; Tijdink, K.; Marle, van, N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van, P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics ei...

 14. Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Swartjes FA; Baars AJ; Fleuren RHLJ; Otte PF; LER

  2004-01-01

  Recentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en

 15. Voorwaarden voor gezamenlijk leren vanuit het perspectief van de leerkracht

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Christine de Heer-Booij; dr. Jacquelien Bulterman-Bos

  2012-01-01

  Op bovenschools niveau hebben leerkrachten binnen een scholenvereniging voor primair onderwijs, een jaar lang een kennisgemeenschap gevormd, rondom het implementeren van handelingsgericht werken. De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995), was het uitgangspunt, voor deze vorm van gezamenlijk

 16. Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Riel, van J.W.

  2015-01-01

  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de

 17. Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?

  NARCIS (Netherlands)

  Zuiderveen Borgesius, F.J.; Trilling, D.; Möller, J.; Eskens, S.; Bodó, B.; de Vreese, C.H.; Helberger, N.

  2016-01-01

  Beleidsmakers, wetenschappers en anderen vrezen dat gepersonaliseerd nieuws kan leiden tot filter bub- bles, unieke informatieruimtes voor iedereen. Filter bubbles zouden een gevaar vormen voor onze democratie. Op basis van de politieke voorkeuren van een gebruiker kan een gepersonaliseerde

 18. Waardplantstatus en schadegevoeligheid vaste planten voor Meloidogyne chtiwoodi : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Elberse, I.A.M.; Visser, J.H.M.

  2008-01-01

  Aaltjes die de grootste problemen veroorzaken in vaste planten (met name voor de export) zijn het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Er was weinig bekend over waardplantgeschikheid en gevoeligheid voor andere plantparasitaire aaltjes

 19. Ecosysteembenadering als innoverend concept voor bevordering van duurzame bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wensem, van J.; Faber, J.H.

  2007-01-01

  De ecosysteembenadering is ook geschikt voor een beoordeling op meerdere ruimtelijke schaalniveaus tegelijkertijd. De benadering is door de TCB uigewerkt voor het bodemecosysteem, maar is ruimer toepasbaar. Dat laten TCB en Alterra in deze bijdrage zien

 20. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 1. Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Wander, J.G.N.; Crijns, S.; Duijzer, F.; Emmens, E.; Russchen, H.J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2014-01-01

  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting

 2. Muhammad Ali: parel voor de sport en de mensheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw

  2016-01-01

  Begin juni 2016 overleed Muhammad Ali, volgens velen de grootste sportman allertijden. De betekenis van Ali voor de sport is groot geweest. Maar zijn betekenis voor de mensheid is nog groter. Ali stond voor de idealen van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Hij staat op een lijn met

 3. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect

 4. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie

 5. Voedingsoplossingen voor de teelt van Cymbidium in substraat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Arnold Bik, R.

  1984-01-01

  In deze brochure zijn voedingsoplossingen opgenomen voor de teelt van Cymbidium in substraat. Bij deze voedingsoplossingen is onderscheid gemaakt tussen de teelt in oasisgranulaat en steenwolgranulaat. Met enige aanpassing zijn de schema's ook bruikbaar voor de teelt in turf. De schema's voor

 6. Literatuuroverzicht analysemethodes voor vitamine B1 en B2

  OpenAIRE

  Oostenbrink, T.; Hollman, P.

  1982-01-01

  Inventarisatie analysemethodes vitamine B1 en B2. De extraktie van vitamine B1 en B2 dient voor een aantal levensmiddelen nader onderzocht te worden. Het is zinvol een automatische methode voor vitamine B1 en B2 op te starten. HPLC methodes zijn voor de levensmiddelenanalyse nog in een beginstadium.

 7. Voor top-ondernemende studenten in Groningen topondernemersregeling nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Frans Donders

  2014-01-01

  Net zoals er voor studenten die aan topsport doen speciale topsportregelingen zijn, waardoor ze kunnen afstuderen, zijn er ook regelingen nodig voor ondernemende studenten die nu te weinig tijd hebben om af te studeren. Een dergelijke regeling kan er voor zorgen dat een student studeren en

 8. Consequenties Minas en mestbeleid voor de bollenteelt op sectorniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, R.

  2000-01-01

  Het rapport is een verkenning van de gevolgen van MINAS 2003 voor de bollensector. Gekozen is voor een modelmatige benadering op het niveau van bedrijfstypen. Hiertoe is per regio een aantal bedrijfstypen gedefinieerd dat representatief is voor de arealen bloembollenteelt. De onderscheiden regio's

 9. De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.)

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige

 10. Gevolgen van verminderde drooglegging voor melkveebedrijven in de Krimpenerwaard : verbeterde berekeningen voor 10 weerjaren

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Vos, de J.A.

  2007-01-01

  In opdracht van de Werkgroep FES Westelijke Veenweiden is het effect berekend van verschillende oppervlaktewaterpeilen op het technische en economische bedrijfsresultaat van een melkveebedrijf van 50 hectare in de Krimpenerwaard voor een reeks van 10 weerjaren

 11. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 1 voor uitvoerende zorgverleners: zintuigactivering.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 12. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 3 voor leidinggevenden en beleidsmakers: implementatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 13. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 2 voor uitvoerende zorgverleners: bewonersgerichte omgangsvormen.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 14. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 15. Wat wil de Eindhovenaar voor PSV betalen?

  NARCIS (Netherlands)

  Hans Slender

  2011-01-01

  Dat veel clubs uit het betaalde voetbal de begroting niet meer sluitend krijgen is een regelmatig terugkerend verschijnsel. Recent werd bekend dat PSV de grond onder het trainingsveld voor een hoog bedrag aan de gemeente Eindhoven verkocht heeft. Met de geïncasseerde miljoenen werden vrijwel meteen

 16. Optimale assimilatie eerste vereiste voor goede bloemkleuren

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2016-01-01

  Oorspronkelijk zijn bloemkleuren vooral van belang om bestuivers te lokken, maar in de bloemisterij is dat juist niet gewenst. Daar staat de aantrekkelijkheid voor de koper voorop. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe spannende kleuren. Bloemkleur is daarmee een economische factor van belang.

 17. Kasstroom in 2002 voor veel bedrijven negatief

  NARCIS (Netherlands)

  Everdingen, van W.H.; Jager, J.H.

  2004-01-01

  Op agrarische bedrijven kwam in 2002 gemiddeld voor bijna 50.000 euro aan financieringsmiddelen beschikbaar. Dat was ruim 8.000 euro minder dan in het voorgaande jaar. De investeringen trokken aan, maar er moest wel weer een groter beroep op de banken worden gedaan.

 18. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september

 19. Dubbel kunststof dek alternatief voor geschermde kas

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, van de N.J.

  1997-01-01

  Kunststof afdekmaterialen die uit twee lagen bestaan, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het vermindering van het energieverbruik bij kasteelten. De lage lichtdoorlatendheid van deze materialen en het veranderende kasklimaat eronder, was tot nu toe een hinderpaal voor toepassing in de

 20. Lean leiderschap voor (nog) betere teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Dun, Desirée Hermina; Wilderom, Celeste P.M.

  2016-01-01

  Veel managers en teams hebben moeite om continu te blijven verbeteren. Recent onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat er bij het toepassen van lean meer aandacht nodig is voor gedragsontwikkeling van zowel medewerkers als leidinggevenden. Managers met bepaalde gedragskenmerken creëren een

 1. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en

 2. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 3. Zelfzorg als buffer voor burn-out

  OpenAIRE

  Damman, Caroline; Dewaele, Bart

  2015-01-01

  Burn-out komt vaak voor bij hulpverleners. Door hun eigenheid durven ze niet snel hulp vragen. In geen enkele missietekst van een organisatie staat dat de organisatie zelfzorg bij hulpverleners als kerntaak opneemt. Zelfzorg is de beste buffer tegen burn-out.

 4. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 5. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 6. Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2013-01-01

  Overgewicht en bewegingsarmoede bij kinderen in Groningen nemen toe en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en sociaal goed te functioneren. Het bewegingsonderwijs is voor verbetering vatbaar. Er zijn reële verbeterkansen door

 7. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 8. Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.

  2005-01-01

  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het

 9. Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Braet, C.; Bögels, S.M.

  2008-01-01

  Kwaliteitsvol werken in de Jeugdzorg. Hoe doe je dat? Onderzoek toont aan dat de klassieke kinder- en jeugdpsychotherapie te weinig aantoonbare effecten heeft, terwijl protocollaire behandelingen voor de jeugd wel effectief blijken. Daar waar behandelprotocollen lange tijd enkel beschikbaar waren op

 10. Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen

  NARCIS (Netherlands)

  Swallow, K.; Langelaan, B.; Zondervan, C.; Jonge, H.D.; Wichers, H.; Soler Rivas, C.

  2000-01-01

  Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en

 11. Mindful ouderschap: een praktische gids voor hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.M.; Restifo, K.

  2013-01-01

  Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode Mindful Parenting, die werd ontwikkeld bij UvA minds, het behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting,

 12. Milieukeur op Maat Voor Bloemen- en Plantenketens

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2006-01-01

  Door middel van het project “Milieukeur op maat voor bloemen- en plantenketen” zetten Intratuin, BBN en zijn bloemisten, OZPlus, ISA en telers een belangrijke stap in de richting van de ketensamenwerking die noodzakelijk is om de gewenste verduurzaming van de keten te realiseren. Doel van het

 13. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: implicaties voor management control

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Recente boekhoudschandalen en de bouwenquête hebben de aandacht voor de ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en managers sterk doen toenemen. Dit is onderdeel van een al veel langer lopende trend. Dit artikel gaat nader in op deze ontwikkelingen op het terrein van

 14. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,-

 15. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 16. Automatisering in de glastuinbouw : gevolgen voor tuinders

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, van P.

  1986-01-01

  Met het oog op het aandragen van materiaal, dat als basis moet dienen voor discussie onder jonge tuinders, heeft de Werkgroep Glastuinbouw van het Zuidhollands Agrarisch Jongeren Kontakt een onderzoek laten verrichten naar de toekomstige ontwikkelingen in de automatisering, de rol van organisaties,

 17. nederlandsch bijstandsfonds voor zuid-afrika

  African Journals Online (AJOL)

  soos gort, rys, suiker, hawermeel, spek, konfyt, wors, kerse, besems e.d.m. te verskaf. Danksy die hulp van die "Zuid-Hollandsche Com- missie voor Krijgsgevangenen" is 'n paar kaste met klere en lewensmiddele uitgedeel. Dr Reinhardt het teen 'n geringe ver- goeding die kostelose verskaffing van die mediese diens in ...

 18. Twitter als een nieuwsbron voor journalisten.

  NARCIS (Netherlands)

  Peter Verweij

  2010-01-01

  Dit artikel gaat over de waarde van Twitter als een nieuwsbron voor journalisten. Het artikel poogt de theoretische discussie in de literatuur over de mogelijkheden en de waarde van Twitter een empirische grondslag te geven. In die discussie speelt het artikel van Alfred Hermida, 'Twittering the

 19. Balanced Scorecard voor Inkoopteams bij de NS

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo; van Putten, Jan; Telgen, Jan

  2003-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en geven het belang aan van het meten van prestaties, en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit in de praktijk worden gebracht voor

 20. Cahiers voor fysische chemie : 2 Colloiden

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in

 1. Cahiers voor fysische chemie : 1 Oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in

 2. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 3. Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1985-01-01

  Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen compo...

 4. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 5. Aluminium, een nieuw probleem voor landbouw en volksgezondheid? : een literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, G.

  1985-01-01

  Door middel van literatuuronderzoek zijn gegevens verzameld met betrekking tot het gedrag van aluminium in de bodem, de toxiciteit voor mens, plant en dier, het voorkomen in levensmiddelen en analysemethoden voor de bepaling van dit element. De huidige aluminiumbelasting via het

 6. NEON (Netwerk Ergotherapie Onderzoekers Nijmegen) stelt zich voor

  NARCIS (Netherlands)

  Ingrid Sturkenboom; Edith Cup; Ton Satink; Margo van Hartingsveldt; Maud Graff

  2009-01-01

  NEON is een Netwerk voor Ergotherapie Onderzoekers in de regio Nijmegen. Een van de doelstellingen van NEON is dat het een bijdrage wil leveren aan visieontwikkeling en uitvoering van ergotherapieonderzoek. In dit artikel stelt NEON zich kort aan u voor, gaan we in op de voordelen van het

 7. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 8. Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, J.T.; Moller Pillot, H.K.M.

  2012-01-01

  In augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en

 9. Randvoorwaarden ontwerp happy games voor ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  Deze publicatie is in twee fasen tot stand gekomen tijdens het In Touch onderzoek. De eerste fase had als doel de randvoorwaarden te bepalen voor het ontwerpen van drie nieuwe iPad spellen voor ouderen met dementie en betrof een beperkt literatuuronderzoek op gerelateerde onderwerpen, daar

 10. Toenemende biologische internationale handel biedt kansen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2009-01-01

  De bestedingen aan biologische producten blijven wereldwijd sterk toenemen. Omdat het aanbod van biologische producten in de grootste markten achterblijft bij de vraag, zijn er volop kansen voor de Nederlandse biologische productie, maar ook voor de Nederlandse handel in biologische producten

 11. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een

 12. Kansen voor micro-algen als grondstofstroom in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt-Verkerke, J.; Weide, van der R.Y.; Krimpen, van M.M.

  2014-01-01

  Doelstelling van dit project is het maken van een algenkansenkaart. De kaart brengt voor– en nadelen van micro-algen als grondstofstroom voor veevoer in kaart, de operationele aspecten en de toepassingsmogelijkheden in diervoeders. Dit rapport dient als achtergronddocument voor de algenkansenkaart.

 13. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een

 14. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 15. Economie voor in bed, op het toilet of in bad

  NARCIS (Netherlands)

  A. Klamer (Arjo); E. Dekker (Erwin); P.R. Teule (Paul)

  2014-01-01

  textabstractWat is geld eigenlijk? Geldt voor de markt en de overheid dezelfde logica? Hoe zit t met vraag en aanbod, schaarste en overvloed? Waarom kan het niet altijd voorspoedig gaan? Waarom groeien economieën (of juist niet)? In Economie voor in bed, op het toilet of in bad passeren vele

 16. Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Doortje Kal

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil

 17. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 18. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 19. Telen zonder grond is beter voor het milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.

  2010-01-01

  Broccoli, aardbeien, zomerbloemen, bloembollen en bomen hebben geen grond nodig om te groeien. Het kan ook met teelt op water of substraat, en dat is beter voor het milieu. Het prijskaartje dat eraan hangt is voor veel gewassen nog wel te hoog. Onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk

 20. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de

 1. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 2. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 3. Enzymactiviteit als indicator voor de bodemkwaliteit: Methodiekontwikkelhulp voor het enzym fosfatase

  NARCIS (Netherlands)

  Cleef RAF

  1989-01-01

  In het onderhavige rapport wordt ingegaan op de rol die enzymactiviteiten kunnen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem. Een eerste stap in deze beoordeling vormt de methodiekontwikkeling voor de activiteitsbepaling. In het rapport wordt met name aandacht besteed aan de

 4. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 5. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 6. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 7. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 8. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met

 9. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met

 10. TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Fisser, Petra; Tondeur, Jo; van Braak, Johan

  2013-01-01

  TPACK staat voor de integratie van vakinhoudelijke, didactische en technologische kennis door leraren. Leraren die TPACK hebben ontwikkeld, zijn meer bekwaam in de beoordeling van de inzet van ict in hun onderwijs. Hoe kunnen zij deze vaardigheden leren en ontwikkelen?

 11. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg

 12. Afleidingsmateriaal voor varkens breed gewogen = Practical aspects of environmental enrichment

  NARCIS (Netherlands)

  Zonderland, J.J.

  2007-01-01

  Het verstrekken van afleidingsmateriaal dient om het welzijn van varkens te verbeteren, maar moet daarnaast ook voor een varkenshouder praktisch toepasbaar zijn. In deze rapportage worden de praktische aspecten van een tiental afleidingsmaterialen beschreven

 13. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 14. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 15. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 16. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 4 voor leidinggevenden en beleidsmakers: achtergrond en onderzoeksresultaten.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 17. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  OpenAIRE

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de, M.; Rooij, van, S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in opdracht van de regionale stuurgroep Deltaprogramma Wadden. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd op basis van informatie op het internet. Er wordt een begrippenkader voor participatie en communi...

 18. Light transmission optimized coverage of solar collectors and solar cells; Voor Lichttransmissie Geoptimaliseerd Afdekmateriaal voor Zonnecollectoren en Zonnecellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sonneveld, P.J; Swinkels, G.L.A.M.; Rath, J.K.; Bot, G.P.A. [Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-08-15

  The suitability of high-transparent zigzag coverage material, applied for greenhouses, has been assessed for solar collectors and solar cells. [Dutch] In dit project is onderzocht of het voor kassen ontwikkelde hoogtransparante zigzagvormige afdekkingsmateriaal geschikt is als transparant afdekkingsmateriaal voor zonnecollectoren en zonnecellen. De huidige zonnecollectoren en zonnecellen zijn voorzien van een vlakke afdekking in de vorm van enkel glas, enkellaags kunststof en dubbellaags kunststof (alleen zonnecollectoren). De afdekking voor zonnecollectoren kan in een enkellaags en dubbellaags variant uitgevoerd worden. Een rendementsverhoging door de enkellaagsvariant is mogelijk met dit nieuwe type zigzagafdekking omdat dit een hogere lichttransmissie heeft, waardoor over het gehele bruikbare golflengtegebied meer zonlicht doorgelaten wordt. Naast de hogere lichttransmissie kan tevens een sterker materiaal ontstaan. De dubbellaagsvariant biedt voordelen voor zonnecollectoren door een hogere warmte-isolatie in combinatie met een gelijkblijvende lichtdoorlatendheid. Dit is aangetoond met lichttransmissie metingen voor het golflengte gebied van 400-700nm en voor het gebied 300-2500nm (UV-VIS-IR). Hoewel verhoging van de warmte-isolatie van transparante materialen bijna altijd gepaard gaat met vermindering van de lichttransmissie kunnen de warmteverliezen naar de buitenlucht afnemen met toepassing van een dubbellaags zigzagvormig materiaal met een vergelijkbare lichttransmissie.

 19. Kwantitatief onderzoek naar de gevoeligheid van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1985-01-01

  Teneinde kwantitatieve informatie te verkrijgen over de gevoeligheid en het resistentieniveau van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden werd voor resp. 119 en 151 bij biggen/varkens geisoleerde stammen van deze species uit een vijftal veterinair bacteriologische

 20. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging

 1. De hoge en bijzondere transactie: een pleidooi voor rechterlijke controle op de afdoening buiten geding

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, K.C.J.

  2016-01-01

  In dit artikel zijn de mogelijkheden van rechterlijke controle op de afdoening buiten geding in strafzaken onderzocht. Gepleit wordt voor een aparte raadkamerprocedure voor hoge en bijzondere transacties, waarbij toetsingscriteria werden ontleend aan de jurisprudentie van het EHRM en de

 2. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiële gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure, A.M.; Wind, B.S.; Crum, S.J.H.; Rutgers, M.

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 3. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 4. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 5. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de

 6. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 7. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 8. Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E. de; Zwinkels, W.; Besseling, J.; Heyma, A.; Klaveren, C. van

  2008-01-01

  Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend

 9. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 10. Social Bookmarking en de mogelijkheden ervan voor het Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.M. Bierens

  2005-01-01

  Het bekende Amazon recept van "anderen die dit boek bestelden, kochten ook..." wordt ook steeds populairder voor persoonlijke verzamelingen van bookmarks: "anderen die dit artikel of deze website bookmarkten, vonden ook..." Zet je bookmarks online, op je naam of onder pseudoniem. Importeren vanuit

 11. Voor dik & dun: de moeizame balans tussen Entertainment en Education

  NARCIS (Netherlands)

  Mutsaers, K.; Renes, R.J.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This study examined the development and effects of the documentary series Voor dik & dun. The series was based on the Entertainment-Education (E&E) strategy and aimed to contribute to the prevention of overweight. Data were collected by means of three perspectives: (television- and health

 12. Een nieuwe behandelaanpak voor kinderen met developmental coordination disorder

  NARCIS (Netherlands)

  Calame, E.H.M.; Kloet, A.J. de; Smits-Engelsman, B.C.M.

  2005-01-01

  Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) - De CO-OP is een in Canada ontwikkelde en in Nederland nog vrij onbekende behandelmethode voor kinderen met DCD. De methode is gebaseerd op cognitieve leertheorieÎn. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de hoofdpunten

 13. Ramsar conventie in Nederland: meerwaarde voor beleid en beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Salverda, I.E.; Chardon, P.

  2006-01-01

  In deze korte verkenning wordt aan de hand van een documentenanalyse en een aantal semi-gestructureerde interviews onderzocht wat de betekenis is (geweest) van de Ramsar conventie voor het nationale natuurbeleid en het beheer van wetlands op Nederlands grondgebied. Ook wordt gekeken wat de betekenis

 14. Appelluis vlucht voor stank : olie en feromoon als bestrijdingsmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  Tol, van R.W.H.M.; Helsen, H.H.M.

  2004-01-01

  Stand van zaken bij het onderzoek van PPO Randwijk en PRI naar de werkzaamheid van plantaardige oliën en feromonen voor de bestrijding van de roze appelluis in appel. De werking is gebaseerd op geurstoffen die het paringsgedrag van mannelijke en vrouwelijke bladluizen beïnvloeden

 15. eHealth voor Zorgprocesinnovatie : e-book

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2015-01-01

  Het E-book 'eHealth voor Zorgprocesinnovatie' van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book

 16. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen

 17. Testbed Environment for Distributed Observation (testbed omgeving voor gedistribueerde waarneming)

  Science.gov (United States)

  2006-05-01

  doel om door de combinatie van de verscbillende observaties een betere en betrouwbaardere detectie, classificatie of identificatie te verkrijgen van de...geeft afstand en radiale sneiheid, de IR camera geeft azimut en elevatie, en de bewegingmelders geven enkel de aanwezigheid van een doel binnen het...Nederlandse Organisatie voor toegepasr-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands OrganisationTNO Defensie en Velifgheid for Applied Scientific

 18. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 19. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 20. E-mail als kans voor de hulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  M.O.M. Fassaert

  2004-01-01

  De ruime beschikbaarheid van e-mail als communicatiemiddel betekent een nieuwe kans voor hulpverlening. Het kan helpen om andere moeilijk bereikbare groepen toch toegang te verlenen tot hulpverlening. Op basis van bestaande initiatieven zoals Korrelatie.nl worden een aantal methodische

 1. Markten voor groene opties, ervaringen in verpakkingen, verven en isolatiematerialen

  NARCIS (Netherlands)

  Vellema, S.

  2003-01-01

  Het voor u liggende boek is onderdeel van de strategische heroriëntatie betreffende Hernieuwbare Grondstoffen geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het beleid richt zich op de korte termijn (0-5 jaar) en de lange termijn (5-10 jaar). Het korte termijn

 2. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 3. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 4. Zonnige toekomst voor carotenoïden uit algen

  NARCIS (Netherlands)

  Hark, van der M.; Lamers, P.P.

  2011-01-01

  Algenonderzoeker Packo Lamers keek naar het celmetabolisme en gebruikte dat als ingang voor de procesvoering. De alg Dunaliella salina produceerde vervolgens tien keer zo veel carotenoïden als in commerciële open vijvers. Productie op grote schaal in bioreactoren lijkt daarmee haalbaar.En zijn

 5. De kracht van sport : Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg; Arjan Pruim

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een

 6. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 7. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen

 8. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 9. Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Twenhöfel C; van der Knaap Y; VLH; M&V

  2017-01-01

  In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij

 10. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 11. Biomassa voor veevoer en energie; Scenarioanalyse van verschuiving in grondstoffengebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Wagenberg, van C.P.A.; Bakker, R.R.C.; Janssens, S.R.M.

  2009-01-01

  De ontwikkeling van de productie van bio-energie maakt het interessant om bepaalde primaire grondstoffen en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, die nu economisch het best in de diervoedersector toegepast kunnen worden, te gaan gebruiken voor de productie van bio-energie. Dit

 12. Nieuw logo voor Juventus: gewaagde keuze of logische zet?

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen; Pieter Marechal

  2017-01-01

  Er is de laatste dagen veel commotie over het nieuwe minimalistische logo van Juventus. De Italiaanse topploeg, met notabene als bijnaam de 'Oude Dame', koos voor een erg jong embleem dat meer wegheeft van het logo van een nachtclub dan van een 120 jaar oude voetbalclub. Het lijkt misschien een

 13. ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.; Eijndhoven, M.H.T.

  2015-01-01

  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de

 14. Een huis voor humanisten : het Humanistisch Verbond (1946-2006)

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.; Brabers, J.; Kuijlman, W.J.

  Het Humanistisch Verbond (HV) kent een bewogen geschiedenis. In de eerste twee decennia na de oprichting in 1946 stond de strijd voor gelijkberechtiging van humanisten en buitenkerkelijken voorop. Toen halverwege de jaren zestig het Verbond algemene maatschappelijke erkenning had verworven, zette

 15. De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae)

  NARCIS (Netherlands)

  Soon, V.; Stipdonk, van A.

  2105-01-01

  Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt.

 16. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo

 17. NWO-fonds voor Open Access-publicaties

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; Hoorn, Esther

  2010-01-01

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft sinds februari een fonds om Open Access-publicaties te stimuleren. De criteria van dit fonds zijn onlangs verruimd. NWO betaalt per project een bijdrage aan de publicatiekosten. De RUG juicht de steeds sterkere wordende trend van

 18. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 19. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode

 20. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 1. Ramsar conventie in Nederland: meerwaarde voor beleid en beheer

  OpenAIRE

  Salverda, I.E.; Chardon, P.

  2006-01-01

  In deze korte verkenning wordt aan de hand van een documentenanalyse en een aantal semi-gestructureerde interviews onderzocht wat de betekenis is (geweest) van de Ramsar conventie voor het nationale natuurbeleid en het beheer van wetlands op Nederlands grondgebied. Ook wordt gekeken wat de betekenis van de Ramsar conventie is naast de Europese Vogelrichtlijn

 2. Zorgpaden en e-health - Kansen voor creatieve zorgvernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Delleman, Otto; Bohlmeijer, Ernst Thomas; Westerhof, Gerben Johan

  2012-01-01

  De ggz reorganiseert zich langs zorgpaden en e-health. Dit kan een bron zijn van creatieve zorgvernieuwing of uitdraaien op een onzinnige exercitie. Bepalend voor een succesvolle vormgeving is of de ontwikkelaars rekening houden met de geplande inrichting van een generalistisch ggz-aanbod in de

 3. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  NARCIS (Netherlands)

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de M.; Rooij, van S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in

 4. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 5. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 6. Effecten van 'ruimte voor water' op natuur in inundatiegebieden. Fase 2: validatie van het paleo-instrument en resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Lototskaya, A.A.; Hall, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2008-01-01

  Als gevolg van klimaatverandering zullen behalve meer extreme laagwaters ook onregelmatige inundaties (wat betreft frequentie, intensiteit en duur) gaan optreden. Vernatting door berging en inundatie en klimaatverandering hebben beide grote gevolgen voor de natuur en dus ook voor de aquatische

 7. De kracht van sport: Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  OpenAIRE

  Pruim, Arjan; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een middel zijn om hyperactiviteit, emotionele problemen en externaliserende gedragsproblemen te verminderen. Een voorbeeld van een nationaal sportstimuleringsproject gericht op kinderen met een beperking...

 8. Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

  OpenAIRE

  Smits, M.J.W.; Bos, E.J.

  2016-01-01

  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om natuurinclusief ondernemen(verder) te stimuleren. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de wisselwerking tussen publieke enprivate taken en verantwoordelijkheden voor natuur. Ee...

 9. Limburgse varkenshouderij 2020 : aanbevelingen voor Limburgse varkenshouders en hun omgeving

  OpenAIRE

  Bergevoet, R.H.M.; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H.

  2012-01-01

  De Limburgse varkenshouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Een belangrijke uitdaging is onder andere het invulling en uitvoering geven aan de in de Verklaring van Roermond geformuleerde ambities. In deze verklaring hebben de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Provincie Limburg hun beeld van het toekomstige Limburgse platteland en de rol van de agrarische sector uitgesproken. De Provincie Limburg wil haar plattelandsdoelen realiseren en ondernemers in de agrarische sect...

 10. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 11. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie

 12. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  OpenAIRE

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling.

 13. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 14. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J. de Lange; Dr. J.H. Groenewoud

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 15. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 16. Suikerbeleid: gevolgen van de Europese besluiten voor de Nederlandse akkerbouw en de Europese suikermarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, de C.J.A.M.; Berkum, van S.; Jager, J.H.; Helming, J.F.M.

  2006-01-01

  Dit rapport behandelt de gevolgen van de in november 2005 door de Europese ministers van landbouw genomen besluiten over de suikermarktordening. Na een beschrijving van de besluiten worden besproken de consequenties voor het inkomen van bietentelers en voor de toekomst van de bietenteelt in

 17. Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de detectiemethoden voor virussen in water in Nederland. De norm voor drinkwater is vastgesteld in het Nederlandse Waterleidingbesluit op een risico van minder dan een infectie per 10.000 personen per jaar. Om te bepalen of drinkwater aan deze norm

 18. Verpakking voor nieuwe generatie levensmiddelen kan veel beter : foodsector maakt te weinig gebruik van verpakkingspotentie kunststof

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Reuvers, M.

  2007-01-01

  Volgens Dr. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is de verpakking van grote waarde voor de levensmiddelenscector. Ruim 2/3 deel van alle verpakkingen die op de markt komen zijn voor levensmiddelen bestemd. Er liggen grote kansen in deze

 19. Smart Data Factory zoekt praktijkcases. TNO biedt platform en modellen voor realtime data delen

  NARCIS (Netherlands)

  Merrienboer, S.A. van

  2015-01-01

  Op basis van nieuwe informatietechnologie voor het delen van data heeft TNO de Smart Data Factory ontwikkeld. Dat is een concept voor het uitwisselen en analyseren van realtime data in transport en logistiek. Via living labs wordt deze innovatie de komende tijd in de praktijk getest. Ketenpartners

 20. Geurproblematiek VAM Wijster : Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  NARCIS (Netherlands)

  Posthumus, Willem; Mulder, Henk

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in

 1. Work sample tests voor selectie en matching in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Niessen, A. Susan M.; Meijer, Rob R.

  Het doel van selectie en matching in het Nederlandse hoger onderwijs is om de match tussen de student en de studie te vergroten. Veel traditionele methoden voor selectie en matching zijn hier minder geschikt voor. Onderzocht is of work sample tests, afkomstig uit de arbeids- en

 2. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  drs. ir. J.F. Vonken; F.A.I. Peeters

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 3. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 4. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 5. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 6. Dissipation by fear of downdraught; Verspilling door angst voor koudeval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelissen, E. [Nelissen Ingeneieursbureau, Eindhoven (Netherlands); Timmers, S. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2011-07-15

  Thermal comfort problems in case of cold vertical surfaces (windows) can be caused by downdraught due to buoyant forces and radiation asymmetry. When easy applicable design guidelines are available, it can be determined if heating systems are still needed to maintain thermal comfort with current glazing types. Energy and materials could be saved that way, because the assumption is that too often heating systems are placed beneath windows because of fear for downdraught. [Dutch] Het komt regelmatig voor dat verwarmingslichamen in gebouwen zijn geplaatst terwijl dit hoogstwaarschijnlijk volstrekt overbodig is. Ook worden er complete gevels dubbel uitgevoerd om een probleem te voorkomen dat wellicht niet bestaat. Het betreft dan een oncomfortabele situatie door koudeval of asymmetrische straling, waarbij door ventilatievoorzieningen veroorzaakte tocht of koudeval buiten beschouwing blijft. Een zorgvuldiger installatietechnisch en bouwkundig ontwerp is gewenst. Door meer aandacht te schenken aan het veronderstelde probleem kan worden bespaard op grondstoffen, ruimte, energie en veel geld. Verder ontwikkelde en nauwkeurigere vuistregels om (comfort)problemen te voorkomen, zullen de risico's voor de adviespraktijk vooraf inzichtelijk maken.

 7. De voordelen van sterilisatie onder hoge druk voor de kwaliteit van voedingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Krebbers, B.; Berg, van den R.W.; Bartels, P.V.

  2004-01-01

  Indien toegepast bij verhoogde temperaturen en gebruikmakend van de temperatuurtoename door adiabatische compressie, kan verwerking onder hoge druk gebruikt worden voor de sterilisatie van voedingsmiddelen. Het is mogelijk om, via het kiezen van geschikte procescondities, zowel vegetatieve cellen

 8. Allocation of Public and/or Private Responsibilities: sturingsarrangementen voor groene daken

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, H.L.P.

  2012-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Hotspot Regio Rotterdam, en omvatte een internationaal vergelijkende studie naar bestuurlijke arrangementen ter bevordering van groene daken als innovatieve maatregel voor waterberging in dichtstedelijk gebied. Er zijn in totaal 5 steden onderzocht: Basel,

 9. Vragenlijst Onderzoek Publieke Opinie. Vergoedingen voor Nierdonatie bij Leven : Vragenlijst bij Rapport 2006.05

  NARCIS (Netherlands)

  L.W. Kranenburg (Leonieke)

  2006-01-01

  textabstractDe hierin opgenomen internet vragenlijst is gebruikt bij een onderzoek naar de publieke opinie over vergoedingen voor nierdonatie bij leven. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd gepubliceerd onder de naam van de auteur.

 10. Ontwerp en ontwikkeling van iPad cover voor gebruik door ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  In veel ouderenzorginstellingen wordt al gebruik gemaakt van multimediatoepassingen voor mensen met dementie, zoals De Verhalentafel en de BrainTrainerPlus. De drie grootste zorgorganisaties in Rotterdam (Aafje, Laurens en Humanitas) hebben een toenemende behoefte aan individuele activiteiten en

 11. Quick scan natuurbeelden in lesmethoden aardrijkskunde en biologie voor basis- en voortgezetonderwijs.

  NARCIS (Netherlands)

  Margadant-van Arcken, M.; Wals, A.E.J.

  1998-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van de wijze waarop natuurbeelden zich manifesteren in gangbare lesmethoden voor aardrijkskunde en biologie in het basis-en voortgezet onderwijs. De analyse vond plaats vanuit sociologisch, filosofisch en onderwijskundig perspectief.

 12. Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers voor het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Doornwaard, S.M.; van den Eijnden, R.J.J.M.; Lugtig, P.J.; ter Bogt, T.F.M.; Overbeek, G.J.

  2012-01-01

  In deze studie onderzochten we of er verschillende ontwikkelingstrajecten bestaan in het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal (SEIM) van adolescenten en welke factoren voorspellend zijn voor deze trajecten. Een combinatie van latente klasseanalyse met groeicurves en multinominale

 13. Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2004

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Boer IM; van den Broek MJM; CIE; VWA/Keuringsdienst van Waren Oost; Zutphen

  2005-01-01

  Deze rapportage beschrijft geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2004. In 2004 was het aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg duidelijk lager dan in voorgaande jaren: 48 explosies en 45 patienten met een verzorgend of

 14. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 15. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 16. What's in a nudge? : Tien aanbevelingen voor nudge-experimenten in de openbare gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.|info:eu-repo/dai/nl/070706174; Gillebaart, M.|info:eu-repo/dai/nl/344390365

  2016-01-01

  Nudging, kortweg gedefinieerd als het gemakkelijker maken van de gewenste (gezonde) keuze zonder de ongewenste keuze te verbieden, wint aan populariteit als alternatief voor gebruikelijke (veelal educatieve) interventies in de openbare gezondheidszorg. Duidelijke aanknopingspunten om te gaan

 17. Tweede leven voor Amsterdam Arena stadionstoelen : onderzoek circulair ontwerpen HvA (deel 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Slaats, Yanti; Langenberg, Erno; van Dijk, Liselotte

  2017-01-01

  Het urban technology onderzoeksprogramma van de hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek voor de omschakeling naar een circulaire stad. Een van de factoren die hierbij een rol spelen is hoe producten circulair ontworpen kunnen worden.

 18. Lichthinder zonreflectie voor weggebruikers – ontwikkeling beoordelingsmethode op basis van disability glare

  NARCIS (Netherlands)

  Alferdinck, J.W.A.M.; Goede, M. de; Buuren, R.A. van

  2016-01-01

  Vraagstelling : Weggebruikers kunnen worden gehinderd door zonreflecties in objecten die langs de weg zijn gebouwd. Voor het beoordelen van deze lichthindersituaties wordt op dit moment een door TNO ontwikkelde beoordelingsmethode toegepast op basis van oncomfortabele verblinding (discomfort glare)

 19. Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk JAC; Lodder WJ; Rutjes SA; Schets FM; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen

 20. Rassenonderzoek en de Grasgids : kies voor een mengsel of een monocultuur met goede rassen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2010-01-01

  In de jaarlijks uitgegeven Grasgids worden de resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek voor Recreatiegrassen gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in opdracht van Plantum NL. In de laatste organisatie zijn de kwekers en aanmelders van

 1. The Prospects of SAS Interferometry for Detection and Classification (SAS Interferometrie voor Detectie en Classificatie)

  Science.gov (United States)

  2008-10-01

  tussenrapportage. Het project maakt deel uit van het doel - financieringsprogramma V512. Sonar en onderwater propagatie en de opdrachtgever is de Defensie...03a Managementuittreksel TNO I Kennis voor zaken 2/< SAS interferometrie voor detectie en classificatie Interferometrische SAS processing is...ontwikkeld, getest en toegepast op data uit simulaties en uit een experiment met een sonar op een rail. De resultaten laten realistische hoogtes van de

 2. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 3. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  OpenAIRE

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten ontstaat bij het beleid een groeiende behoefte aan actuele overzichten over de ontwikkelingen in kennis van chronische ziekten. In het rapport dat voor u ligt is de stand van zaken weergegeven met bet...

 4. Onderzoek naar de toepasbaarheid van Flow Field Flow Fractionation (4F) voor biopolymeeranalyse

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1986-01-01

  Flow Field Flow Fractionation (4F), een veelbelovende experimentele scheidingstechniek voor (bio)polymeren met massas 10-3-10-6, werd aan de Universiteit van Utah uitgetest op bruikbaarheid voor het RIVM. Met deze techniek zijn de globale molmassaverdelingen bepaald van een aantal humusmonsters en grondwaterextracten waarvoor bij derden (LAC en KIWA) belangstelling bestond. De techniek is in principe goed bruikbaar, theoretisch onderbouwd en eenvoudig te hanteren. Constructie van de apparatuu...

 5. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  OpenAIRE

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uitgevoerd kan worden, moet uitgezocht worden op welke manier jongeren geworven kunnen worden voor het pilot onderzoek. Ook moet bekend worden met welke vragenlijsten angst, depressie, zelfvertrouwen ...

 6. OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.

  2015-01-01

  Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd

 7. Onderzoek naar de mogelijke blootstelling en de milieuhygienische aspecten tengevolge van het gebruik in manege-bakken van versnipperd antimoonhoudend aankledingsmateriaal voor auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Fortezza F; Ritsema R; Wilde PGM de; IEM; LAC; LAE

  1994-01-01

  In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene is onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygienische implicaties van het gebruik van versnipperde, uit polyester samengestelde, autobekledingsmaterialen (tapijtsnippers) voor het ophogen/opvullen van maneges. Dit

 8. Gewaarworden van de mate van emotionele gewaarwording van de patiënt: Handreiking voor de diagnostiek van emotional awareness en alexithymie

  NARCIS (Netherlands)

  Derks, Youri Petrus Marinus Johannes; Westerhof, Gerben Johan; Koelen, J.A.; Bohlmeijer, Ernst Thomas

  2016-01-01

  Toenemende aandacht voor diagnoseoverstijgende aspecten van het menselijk (dis)functioneren maakt dat de visie op geestelijke gezondheid en psychopathologie geleidelijk verschuift. Dat heeft gevolgen voor zowel de behandeling als de diagnostiek van psychische problematiek. Dit artikel richt zich op

 9. Design philosophy for a sustainable energy economy. Key role for heat; Ontwerpfilosofie voor een duurzame energiehuishouding; Sleutelrol voor warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wemmers, A.K.; Spoelstra, S.; Alderliesten, P.T. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  1653 PJ (52%) [Dutch] Dit rapport presenteert een ontwerpfilosofie voor de mogelijke inrichting van de Nederlandse energiehuishouding in 2050 en werkt dit uit in een tweetal varianten. In tegenstelling tot de meeste beschouwingen over de toekomstige energiehuishouding wordt in dit rapport een benadering gehanteerd die start met de energiefunctie die moet worden vervuld en ontwerpt het totale energiesysteem door vanuit deze functie 'stroomopwaarts' het systeem in te richten. Er wordt ingezet op een vergaande beperking van de energievraag ten opzichte van GEHP scenario (Farla, 2006) door het nemen van concrete maatregelen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk duurzame energie ingezet. De doelstelling is hierbij om te komen tot een sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een minimaal beslag op grondstoffen. De visie geeft warmte een centrale rol bij de inrichting van de energiehuishouding en beschouwt Nederland als een integraal energiesysteem. Om invulling te geven aan de visie en een toekomstbeeld te genereren wordt een ontwerpfilosofie toegepast, die bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt een stappenplan gedefinieerd waarlangs de energiehuishouding wordt ingericht. Het doorrekenen van de energiehuishouding gebeurt in het tweede deel, met een Quick-scan model. Dit model is een energiebalans van de Nederlandse energiehuishouding opgesteld waarmee inzicht wordt verkregen in wat de consequenties kunnen zijn voor het zichtjaar 2050 ten aanzien van mogelijkheden tot energiebesparing, duurzame invulling en welke technologieopties daarbij een rol spelen. Deze visie is uitgewerkt in een tweetal varianten. Het onderscheid tussen de twee varianten wordt gevormd door de manier waarop de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving plaatsvindt (warmtepompen versus microwarmtekracht) gecombineerd met een verschil in de wijze waarop biomassa wordt ingezet (synthetisch aardgas versus biobrandstoffen). De resultaten laten zien dat verhoging van de energie

 10. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  Science.gov (United States)

  2007-04-01

  zijn 100% voor elkaar te gaan en het doel te steunen zullen ze misschien iets minder gezellig zijn, maar het doe] wordt misschien juist door de...Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onclerzoek I Netherlands OrganisationTNO Defensie en Veiigheid for Applied Scientific...van Defensie werd uigebracht, word! voor de rechten en verplicblingen van de opdrachlgever en opdrachinemer verwezen naar de ’Modelvoorwaarden voor

 11. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 12. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de

 13. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 14. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze

 15. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 16. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 17. Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam - Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) - Factsheets bij het visiedocument

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Weijma, J.; Sukkel, W.; Vader, J.; Reinhard, A.J.; Oliemans, W.J.

  2013-01-01

  Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wordt voor elke maatregel uitgewerkt wat deze

 18. Ontwikkeling van een vorst-dooi test voor ZOAB : Devlopement of a Frost Thaw test for Porous Asphalt Concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Valcke, Siska; Leegwater, G.A.; van Vliet, Dave; Erkens, Sandra; Maagdenberg, T.

  Extreme wintercondities, zoals vorst-dooi, kunnen tot veel schade leiden in allerlei materialen. Bij zeer open asfalt (ZOAB) kan vorstschade leiden tot rafeling maar op dit moment is geen betrouwbare vorst-dooi test voor handen om de gevoeligheid voor dit type schade vast te stellen. ZOAB is

 19. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 20. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 1. De milieu-effecten van vergroting van het aandeel autogas in de brandstofmix voor personenauto's en bestelwagens in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Rijkeboer, R.C.; Helden, M. van

  1995-01-01

  Uit een studie van 1992 is gebleken dat een optimale brandstofmix benzine/diesel/autogas voor personenauto's en bestelwagens voor 2010 een voldoende groot aandeel autogas dient te bevatten. De optimale omvang van dit aandeel is niet exact berekend, maar een aandeel van enkele tientallen procenten

 2. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is

 3. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Monique van Wijk; Cecilia van Dongen; Els van der Pool

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en

 4. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 5. Methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met ultrasone verstuiving en ICP-AES

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Velterop MJH; LAC

  1994-01-01

  Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met behulp van ICP-AES met toepassing van ultrasone verstuiving. Het onderzoek omvatte spectraalonderzoek voor de lijnkeuze, optimalisatie van de meetcondities, onderzoek naar memory-effecten en

 6. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie

 7. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond. Deel 1a Deskstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.

  2011-01-01

  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe

 8. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.

  2011-01-01

  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe

 9. Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor residuen van de nitroimidazolen, dimetridazol, ronidazol en ipronidazol in vlees : uitscheidingsexperimenten bij slachtkuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffels, G.; Aerts, M.M.L.

  1988-01-01

  In de literatuur worden methoden beschreven voor de analyse van ronidazol, dimetridazol, hun gemeenschappelijke hydroxymetaboliet en ipronidazol. De methoden zijn vaak bewerkelijk en slechts voor bepaling van êên van de genoemde nitro-imidazolen geschikt. In dit bijvakonderzoek is een multimethode

 10. Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Gogh, van J.B.; Dam, van J.E.G.; Bartels, P.V.

  2013-01-01

  Biomassawerven kunnen een centrale rol spelen bij de integrale aanpak van biomassaketens voor de biobased economy. Een biomassawerf heeft de rol om bij de aanbodkant verschillende soorten biomassastromen te verzamelen, eventueel voor te bewerken en ze vervolgens aan te bieden aan de verwerkingskant.

 11. The Wadden Area as test garden for biomass; Het waddengebied als proeftuin voor biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-11-15

  The Dutch Lower Chamber asked the Wadden Sea Council to offer advice about the options of production, upgrading and use of biofuels in the Wadden area. The Council expanded the advice request to the options of biomass in the Wadden area in view of the fact that biomass can also be used for energy production (heat and electricity) and as a feedstock for the production of materials and in the chemical industry. [Dutch] De Tweede Kamer heeft de Raad voor de Wadden advies gevraagd over de mogelijkheden van productie, opwerking en gebruik van biobrandstoffen in het Waddengebied. De Raad heeft de adviesvraag verbreed naar de mogelijkheden van biomassa in het Waddengebied, aangezien biomassa ook aangewend kan worden voor energiewinning (warmte en elektriciteit) en als grondstof kan worden ingezet voor de productie van materialen en binnen de chemie.

 12. Compressors and condensing units for commercial refrigeration; Compressoren en condensingunits voor commerciele koeltechniek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crommentuijn, L. [Emerson Climate Technologies, Venlo (Netherlands)

  2012-03-15

  Ernerson Climate Technologies develops system solutions for keeping food. The main environmental targets are to minimize the influence of climate change and to decrease the carbon footprint. The company does not only focus on developing high-efficiency compressors for HFC refrigerants; natural refrigerants with transcritical CO2 applications also play an important role. [Dutch] Ernerson Climate Technologies ontwikkelt systeemoplossingen voor het bewaren van voedingsmiddelen. De belangrijkste milieudoelen zijn het minimaliseren van de invloed van klimaatverandering en het verkleinen van de CO2-footprint. Niet alleen de ontwikkeling van compressoren met hoge energie-efficientie voor HFK koudemiddelen staat hoog in het vaandel, ook die voor natuurlijke koudemiddelen met CO2-transkritische toepassingen spelen hierin een belangrijke rol.

 13. A practical model for sustainable operational performance; Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vlek, C.A.J.; Steg, E.M.; Feenstra, D.; Gerbens-Leenis, W.; Lindenberg, S.; Moll, H.; Schoot Uiterkamp, A.; Sijtsma, F.; Van Witteloostuijn, A. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2002-07-12

  By means of a concrete model for sustainable operational performance enterprises can report uniformly on the sustainability of their contributions to the economy, welfare and the environment. The development and design of a three-dimensional monitoring system is presented and discussed. [Dutch] Ondernemingen zijn belangrijke pijlers voor een duurzame samenleving. Met een concreet model voor duurzaam bedrijfspresteren kunnen ondernemingen op uniforme wijze rapporteren over de duurzaamheid van hun bijdragen aan economie, welzijn en milieu. In dit artikel wordt de opzet van een driedimensionaal meetsysteem gepresenteerd. Vanuit de samenleving klinkt een aanzwellende roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen, vaak ook duurzaam ondernemen genoemd'. Daarbij wordt meer aandacht gevraagd voor collectieve langetermijnbelangen van economie, welzijn en milieu. Ook internationaal wordt al jaren gediscussieerd over bedrijfsethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds september 2000 wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen een begripsmodel ontwikkeld, dat wordt uitgewerkt in een operationeel meetsysteem met diverse praktische functies.

 14. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 15. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 16. The options for heat and cold storage. Unjust fear fro drilling; WKO biedt kansen. Angst voor boringen vaak onterecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Beek, H.

  2009-06-15

  Heat and cold storage can offer many opportunities for sustainable energy solutions. Still, authorities and clients often fear ground drillings. The fear of breaking pipes, unclear legislation and bad drillings plays an important role. Usually, this fear is unjust, though. (mk) [Dutch] Warmte-koudeopslag (WKO) kan veel mogelijkheden bieden voor duurzame energieoplossingen. Toch zijn overheden en opdrachtgevers vaak huiverig voor grondboringen. De angst voor leidingen die kapot gaan, onduidelijke wetgeving en slechte boringen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze angst is echter meestal onterecht.

 17. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 18. Made by Fairtrade : de Fairtrade Gemeente Campagne als impuls voor de Fairtrade markt

  NARCIS (Netherlands)

  Voermans, K.; Hendriksen, A.; Oosterveer, P.J.M.; Rossing, G.

  2012-01-01

  Dit rapport probeert allereerst een overzicht te geven van Fairtrade strategieën door enerzijds het beschrijven van de ontwikkelingsfasen binnen de Fairtrade beweging en anderzijds het belichten van bedrijfsstrategieën op lokaal niveau. Hiermee wordt een kader geschapen voor de aanzet tot dit

 19. Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC

  NARCIS (Netherlands)

  Korbee, H.J.; Kamp, van der H.J.; Frankhuizen, R.

  1991-01-01

  Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja-

 20. De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; McKenney, Susan; Pareja Roblin, Natalie; Ormel, Bart; Pieters, Jules

  2012-01-01

  Voogt, J., McKenney, S., Pareja Roblin, N., Ormel, B., & Pieters, J. (2012). De R&D functie in het onderwijs: Drie modellen voor kennisbenutting en –productie. Pedagogische Studiën, 89(6), 335-337.

 1. Een schatting van de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1986-01-01

  Dit verslag geeft een beschrijving van het onderzoek dat is verricht naar de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland. De produktiefunctie geeft een verband weer tussen het inzetten van capaciteitsbepalende en -benuttende produktiemiddelen aan de ene kant en het uitzetten

 2. Mogelijkheden voor webbased ondersteuning bij zelfmanagement van Type 2 Diabetes Mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Otten, W.; Rövekamp, T.; Keer, M.; Graaf, A. de; Keulen, H.M. van

  2015-01-01

  Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) gaat gepaard met hoge medische kosten en verlies van productiviteit. Webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM kan hiervoor uitkomst bieden. Het doel van dit rapport is daarom aanbevelingen te geven voor webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM.

 3. Delftse chemie levert raketten meer stuwkracht : Geel zout: nieuwe raketbrandstof voor de Ariane 5-raket

  NARCIS (Netherlands)

  Hartmann, L.

  2003-01-01

  Op 15 februari 2003 werd met de Ariane 4 de Intelsat satelliet 907 in een baan om de aarde gebracht. Zowel de Ariane 4 (soms) als 5 werken met ammoniumperchloraat als stuwstof, de standaardraketbrandstof voor civiele als militaire toepassingen. Delftse wetenschappers werken aan een krachtigere

 4. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 5. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 6. Gebruik van ziekenhuisgegevens voor het beschrijven van ruimtelijke patronen in ziekte rondom Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Staatsen BAM; Doornbos G; Franssen EAM; Heisterkamp SH; Ameling CB; Lebret E; CCM

  1998-01-01

  In dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de

 7. Bomen over ruimte: een studie naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Westerman, E.; Bremmer, J.

  2002-01-01

  In het kader van de streekplanherziening Zuid-Holland Oost is een schatting gemaakt van de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop tot 2015. Op basis van toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar boomteeltproducten, de (inter)nationale concurrentiepositie van de boomteelt

 8. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 9. Risico meten met HARM 2.0: Harm voor belastende hand-armtaken

  NARCIS (Netherlands)

  Douwes, M.; Kraker, H. de; Bosch, T.

  2016-01-01

  Een derde van de Nederlandse werknemers voert met regelmaat herhalende bewegingen uit in het werk. Wanneer zorgt dit voor een risico op gezondheidsklachten? Bedrijven konden dat al zelf nagaan met de Hand-Arm Risicobeoordelingsmethode (HARM). Deze methode is nu verbeterd: HARM 2.0. Vakmedia

 10. De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L.

  1985-01-01

  Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard,

 11. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 5: Opstarten

  NARCIS (Netherlands)

  Mazereeuw, Marco; McKenney, Susan; Wopereis, Iwan

  2013-01-01

  Mazereeuw, M., McKenney, S., & Wopereis, I. (2013, 25 September). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Education; Workshop 5: Opstarten [Scenarios for effective workplace learning; Sector Education; Workshop 5: Start up]. Workshop presented at the NHL Hogeschool, Leeuwarden, The

 12. Europees procesrecht in aanbouw : Het (gewijzigde) voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en

 13. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 14. Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

  OpenAIRE

  Zijp MC; van Beelen P; Boumans LJM; de Nijs ACM; Verweij W; Wuijts S; LER

  2008-01-01

  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk en de knelpunten die in dit protocol staan aangegeven zullen nader worden onderzocht en uitgewerkt.

 15. Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

  NARCIS (Netherlands)

  Zijp MC; van Beelen P; Boumans LJM; de Nijs ACM; Verweij W; Wuijts S; LER

  2008-01-01

  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk

 16. Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Moermond CTA; Smit CE; van der Linden AMA; van Vlaardingen PLA; Bodar CWM; MSP; VSP

  2017-01-01

  De stof fipronil, illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen, is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt. Verbranding is daarom volgens het

 17. Advies Kennissysteem Natura 2000 : een centrale bibliotheek voor dosis-effectinformatie gebaseerd op zoekacties

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Dirksen, J.; Apeldoorn, van R.C.; Veen, van der M.

  2008-01-01

  Dit document bevat een advies over het opzetten van een kennissysteem toegespitst op een centraal informatiesysteem over dosis-effect informatie. Een dergelijk systeem moet kennis over ontsluiten voor vergunnigsverleners en de opstellers van beheerplannen. Het advies is gebaseerd op een aantal

 18. Lijst van Nederlandsche Thysanoptera. Met korte aanteekeningen over nieuwe soorten voor de fauna

  NARCIS (Netherlands)

  Doeksen, J.

  1936-01-01

  Over het voorkomen van Thysanoptera in Nederland handelen, afgezien van eenige korte mededeelingen in het Tijdschrift voor Entomologie en de Entomologische Berichten, alleen twee werken van R. van Eecke: „Eerste Bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Thysanoptera", Haarlem, 1922 en het deeltje

 19. Nieuwe eiwitgewassen voor de voeding van varkens in de biologische houderij

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, A.

  2004-01-01

  Voor biologische veehouders geldt vanaf 2005 de eis dat alle voeders van biologische oorsprong dienen te zijn. In deze deskstudie worden de eigenschappen en potentie van alternatieve eiwitgewassen beschreven. Zaden van in ons land passendeleguminosen (erwt ( Pisum sativum), veldboon ( Vicia faba),

 20. 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen

  OpenAIRE

  M.T.G. Meulenberg

  2003-01-01

  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC

 1. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  OpenAIRE

  Bremmer HJ; Prud'Homme de Lodder LCH; van Veen MP; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom is een beperkt aantal hoofdcategorieen met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voorbeelden van hoofdcategorieen zijn verf, bestrijdingsmiddelen, cosmetica en vloerbedekking. ...

 2. EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk, 2e herz. dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Silvis, H.J.; Oskam, A.J.; Meester, G.

  2008-01-01

  Het Europese beleid voor landbouw, voedsel, milieu, natuur en platteland is volop in beweging. Wat zijn de hoofdelementen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat zijn de gevolgen? Dit geheel herziene en uitgebreide boek behandelt zowel de

 3. Perspectief voor genomica in de melkveehouderij = Applied genomics in dairy cattle farming

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de M.H.A.; Bohte-Wilhelmus, D.I.; Dixhoorn, van I.D.E.; Veerkamp, R.F.; Hoving, A.H.; Smits, M.A.

  2008-01-01

  Dit rapport is bedoeld om een visie te ontwikkelen op toegevoegde waarde voor functionele genomica in de melkveehouderij. Wat is genomica, welke technieken zijn er, wat gebeurt elders in de wereld en wat zijn onderwerpen die gebaat zijn bij een innovatieve genomica oplossing

 4. Selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-techniek voor de elementanalyse in grond, slib en sediment

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; LAC

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft analytisch-chemisch onderzoek naar de selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-apparatuur, die begin 1995 door het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd aangeschaft. Dit onderzoek richtte zich op bepaling van Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P,

 5. The future now. Robuuste businessmodellen voor Media & ICT bedrijven. : Cell Cahier Light # 4

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. H.M.M. van Vliet; Gjilke Keuning

  2012-01-01

  Toekomstbestendige business modellen voor mediadiensten zijn lastig te ontwikkelen door het adembenemend tempo waarin de markt zich vernieuwt. Als ondernemer wil je weten welke concepten werken én standhouden. Ondernemers zijn continue op zoek naar het vergroten van het rendement op hun media

 6. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 7. Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)

  2005-01-01

  In 1992 verscheen de eerste Nationale Verkeersveiligheidsverkenning. Deze besloeg de periode 1990-2010 en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de leidende visie voor verbeteringen van de verkeersveiligheid in Nederland. Ook internationaal wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd.

 8. Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Anbergen, R.H.N.; Heijerman-Peppelman, G.; Vlas, de M.J.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2012-01-01

  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.

 9. Wasberen (Procyon lotor L. 1758) in Nederland : verspreiding, ecologie en mogelijke gevolgen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lammertsma, D.R.; Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Broekhuizen, S.

  2008-01-01

  Momenteel komt de Wasbeer incidenteel voor in België en Nederland. Veel media-aandacht krijgt hij, vanwege de (vermeende) aantaltoename en de grote impact op weidevogels en volksgezondheid. Wanneer de Wasbeer zich permanent vestigt in Nederland zijn, gezien de ervaringen in Duitsland waar lokaal

 10. Kansen voor veevoer met algen : samenvatting presentaties kennismiddag 7 november 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Weide, van der R.Y.; Krimpen, van M.M.

  2014-01-01

  ACRRES-WageningenUR organiseert in samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu een kennisbijeenkomst over de kansen voor algen in veevoer. Na een excursie naar de algenteeltsystemen van ACRRES volgt de inhoud. Diverse experts delen hun kennis over verbeterde groei van de veestapel, de

 11. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 12. Waarom ‘A Christmas Carol’ verplichte kost voor economen is

  NARCIS (Netherlands)

  van Dalen, Harry

  2016-01-01

  Ieder jaar komt op televisie de verfilming van het boek A Christmas Carol van Charles Dickens (1812-1870) langs. En als men het niet kent van de beeldbuis dan heeft men het ongetwijfeld voor zijn boekenlijst op de middelbare school gelezen. En kinderen die wekelijks de Donald Duck lezen zullen

 13. Woodsia ilvensis (L.) R.Br. (Roestbruine wimpervaren) nieuw voor de Benelux

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den Louis-Jan; Linde, te Benno

  2010-01-01

  In 2008 is Woodsia ilvensis (L.) R.Br. voor het eerst in Nederland gevonden. Het enige exemplaar groeide op een 60 jaar oud laag bakstenen muurtje in Doetinchem. De dichtst nabij gelegen groeiplaats van deze kleine varensoort ligt in de Harz in Duitsland op zo’n 330 km afstand van deze stad. In 2008

 14. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 15. Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Janse, J.

  2011-01-01

  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding

 16. Potamogeton ×schreberi G.Fisch. (Potamogeton natans × P. nodosus) nieuw voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinsma, John; Weyer, van de Klaus

  2010-01-01

  Bij herdeterminatie van Potamogeton-exemplaren van de collectie in het Milieu Educatie Centrum in Eindhoven is een exemplaar hernoemd tot Potamogeton ×schreberi G.Fisch. Dit taxon is nieuw voor de Nederlandse flora en in Europees verband uiterst zeldzaam. Drie van dergelijke planten groeiden in 2005

 17. Professionals & relatiemanagement, durven kiezen voor klanten die waarde creëren

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  'De klanten van vandaag zijn belangrijk voor de omzet van morgen', aldus een van de professionals die in dit praktijkboek aan het woord komen. Omdat het werk niet langer vanzelf op professionele dienstverleners afkomt, staan het acquireren van nieuwe opdrachten en het werven van nieuwe klanten hoog

 18. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 19. Betere samenwerking tussen woonzorgcentra en externen Flash!-beweegcampagne voor 55-plussers

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, K. van

  2006-01-01

  TNO Kwaliteít van Leven heeft voor NISB onderzocht of de 'Bewegen met Plezíer campagne' bewegen ín en rondom woonzorgcentra (meer) op de kaart heeft gezet en geleid heeft tot een meer vruchtbare samenwerktng tussen woonzorgcentra en 'externe' partijen zoals een Sportservicepunt of Stíchtíng Welzíjn

 20. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een

 1. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In

 2. Onderzoek naar de toepassing van droge luchtwassers in een stal voor vleeskuikenouderdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Haar, van der J.W.

  1994-01-01

  Om de uitstoot van ammoniak uit pluimveestallen te beperken kunnen een aantal maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het toepassen van droge luchtwassers. Voor het wassen van de lucht wordt bij droge wassers de stallucht door filtermateriaal gezogen of geblazen. Het filtermateriaal moet de

 3. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun

 4. Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) als maatlat voor toxische druk op ecosystemen

  NARCIS (Netherlands)

  van de Meent D; ECO

  1999-01-01

  PAF is de fractie van de soorten waarvoor bij de heersende concentraties van toxische stoffen in het milieu een No Observed Effect Concentratie (NOEC) wordt overschreden. PAF wordt geinterpreteerd als een maat voor de toxische druk die stoffen uitoefenen op ecosystemen. PAF wordt berekend uit

 5. Onderzoekers sluiten jaar af met nieuwe inzichten; teelt de grond uit ook waardevol voor vollegrond

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.; Elk, van P.J.H.; Voogt, W.; Dijk, van P.; Douven, F.

  2013-01-01

  Geslaagde groeiregulatie; vertraagde opbouw schadelijke aaltjes bij appel; goede resultaten met nieuwe substraten bij blauwe bes. Dat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van 2012 in het onderzoek naar Teelt de grond uit. De bevinding met aaltjes is ook relevant voor de teelt in de vollegrond. Het

 6. Factsheet voor de beroepspraktijk: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015.

  NARCIS (Netherlands)

  R. Schappin; I. de Graaf

  2015-01-01

  Een VIMP (verspreiding- en implementatie-impuls) van ZonMw. In de ‘Factsheet: De effectiviteit van Triple P. Stand van zaken 2015’ zijn de resultaten van het beschikbare onderzoek rondom Triple P, een programma voor opvoedingsondersteuning, samengevat. De factsheet is een samenwerking van het

 7. Interactief implementeren: een praktijkvoorbeeld van preventieprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, O.R.W. de; Hopman-Rock, M.; Klazinga, N.S.

  2003-01-01

  In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort besproken. Ook komt aan de orde welke factoren er

 8. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten

 9. Advies voor een Sport & Spel plaza binnen WoonZorgcentrum Nieuw Berkendael

  NARCIS (Netherlands)

  Hester van der Sloot; Anoek Bremer; Mignon Biesebroek

  2010-01-01

  WZH Nieuw Berkendael biedt verpleeghuiszorg aan jonge cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, neurologische aandoeningen en comazorg, dagbehandeling voor cliënten met een somatische zorgvraag en/of met niet aangeboren hersenletsel en AWBZ en/of eerstelijns behandeling aan (jonge) cliënten met

 10. Angst voor AIDS: hulpvragen bij de huisarts in de periode van 1988 tot en met 2002.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.; Peters, L.

  2003-01-01

  Behalve enkele uitzonderingen, in steden zoals Amsterdam en Rotterdam, worden Nederlandse huisartsen slechts in beperkte mate geconfronteerd met AIDS-patiënten en HIV-seropositiviteit. De ervaring van huisartsen met zorg voor HIV-seropositieve patiënten en patiënten die aan AIDS lijden is daarom

 11. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 12. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 13. Robots niet langer Science Fiction: scenario's voor de samenwerking met robots

  NARCIS (Netherlands)

  Popma, J.

  2015-01-01

  Hoewel industriële robots al jaren bestaan, lijkt hun opmars nu toch echt begonnen. Diverse scenario's buitelen over elkaar: hoeveel banen gaat dit kosten? Maar zeker zo interessant is wat de robotisering betekent voor de werknemers die wél hun baan houden. Hoe gaan die samenwerken met robots? En

 14. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 15. Pilot etherische oliehoudende gewassen : marktpotentie en teeltonderzoek voor de Flevolandse akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Terbijhe, A.

  2009-01-01

  Het project Pilot Plantaardige Etherische Oliën is bedoeld om te onderzoeken welke andere gewassen in aanmerking komen voor een vergelijkbare verwerking als oregano. Via distillatie wordt etherische olie uit oregano gewonnen, die wordt verwerkt in een diervoederadditief. Uit het gedestilleerde

 16. Cicero´s Pro Roscio Amerino : Lampas. Tijdschrift voor classici 50 4

  NARCIS (Netherlands)

  van Gils, L.W.

  2017-01-01

  Dit themanummer van Lampas gaat over het pleidooi van Cicero ter verdediging van Sextus Roscius Amerinus (de zogenaamde Pro Roscio Amerino). Het pleidooi zou een doorbraak betekenen voor zijn reputatie als advocaat en hij maakte dubbel gebruik van zijn werk door zijn redevoering na het proces ook te

 17. Complexen en netwerken: hun betekenis voor de toeristisch-recreatieve sector.

  NARCIS (Netherlands)

  Dietvorst, A.G.J.

  1989-01-01

  De kwaliteit van het toeristisch-recreatief produkt wordt o.m. bepaald door de wijze waarop een voorziening of bedrijf is ingepast in een toeristisch-recreatief complex. Kenmerkend voor zo'n complex is dat de onderlinge elementen t.o.v. elkaar bepaalde posities innemen als ondergeschikt, versterkend

 18. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 19. Tencompetence naar een integraal persoonlijk competentie managent voor een leven lang leren.

  NARCIS (Netherlands)

  Bitter-Rijpkema, Marlies; Manderveld, Jocelyn

  2007-01-01

  Ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individu, groepen en organisaties vinden nog sterk gefragmenteerd plaats . Voor de optimale ondersteuning van de competentie ontwikkeling van individu of groep, gedurende langere tijd over de grenzen van school, functie of land heen

 20. Tegen de berg op ... en er overheen : een nieuw leertraject voor docenten in ondernemerschapsonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kortstee, H.J.M.; Hamers-van den Berkmortel, van den N.W.T.H.; Oosterhoff, W.; Boezem, van den E.

  2012-01-01

  Dodo (Docenten ontwikkelen doelgericht ondernemerschap) komt voort uit het programma Onderne-merschap van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Samen met Partners voor Ondernemerschap werken zij aan het versterken van het ondernemerschap in het Groen Onderwijs. De primaire doelgroepen hierbij zijn

 1. Van daad tot vonnis : Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Eggens, A.

  2005-01-01

  Arm waren ze, de turfstekers die begin twintigste eeuw het Drentse land bevolkten. Arm, weg van hun geboortegrond en zonder toekomstperspectief. Dit is het traditionele beeld van de veenarbeider en het zijn, althans dat beweren de misdaadtheorieën, dé ingrediënten voor een criminele loopbaan. De

 2. Kwaliteit van Expertsystemen: Algoritmen voor Integriteits-Controle (Quality of Expert Systems: Algorithms for Integrity Control)

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  gelegd kan worden tussen de gebanteerde ontwikkelmetbode en algoritmen voor integriteitscontrole. In concreto komt dit neer op: * Evaluatie van...feiten) te bepalen am de beperkingsregels te kunnen lacaliseren die getvalueeiti moeten warden. In concreto moeten twee feitenverzamelingen warden...gebanteerd worden. Consistentie bij Suwa komt in concreto neer op bet detecteren van drie soorten ’potentible fouten’ in de kennisbank: tegenstrijdigbeid

 3. Niet Ptenothrix atra maar P. ciliata komt voor in Nederland (Hexapoda: Entognatha: Collembola)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  2009-01-01

  In een recent artikel werd het springstaartengenus Ptenothrix besproken, met een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna: P. atra. Na toezending van het artikel aan de Belgische springstaartenspecialist Frans Janssens kwam er een mailtje retour met de opmerking dat op de foto’s P. ciliata te zien is

 4. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 5. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de

 6. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Heart of Darkness (1899) (de Amerikaanse editie van Coetzee's roman verscheen met een opmerkelijke wijziging van het voorzetsel: niet in maar from the heart of the. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Jerzy Koch ...

 7. Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; MSP; VSP

  2017-01-01

  Het is niet mogelijk om indicatieve waterkwaliteitsnormen te bepalen voor twee perfluorverbindingen die kunnen vrijkomen bij de productie van teflon met de zogeheten GenX-technologie. Er ontbreken gegevens over de mate waarin deze stoffen in vissen ophopen. Deze informatie is onmisbaar om te

 8. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 9. "Koi Sleepy Disease" voor het eerst in Nederland aangetoond in koikarpers

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.; Way, K.; Stone, D.; Engelsma, M.Y.

  2014-01-01

  Eind september 2013 is de koikarperziekte 'Koi Sleepy Disease'(KSD) voor het eerst aangetoond in Nederland door het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. De klinische verdenking werd bevestigd door het zusterlab CEFAS in

 10. Trends in (hoger) onderwijs - Wat is hun relevantie voor de Open Universiteit, haar studenten en medewerkers?

  NARCIS (Netherlands)

  Verjans, Steven; Hermans, Henry

  2010-01-01

  Verjans, S., & Hermans, H. (2010, 3 March). Trends in (hoger) onderwijs - Wat is hun relevantie voor de Open Universiteit, haar studenten en medewerkers? Gepresenteerd tijdens de Virtual classroom session - e-Learning: wat, waarom en hoe?, Heerlen, Nederland: Open Universiteit. [Available at

 11. Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Cormont, A.; Diepen, van C.A.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

  2012-01-01

  Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de

 12. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 13. Benchmarken met SBR : een onderzoek naar de benchmarking, mogelijkheden via Standard Business Reporting voor het MKB in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, Eric; Weltevreden, Jesse

  2014-01-01

  Sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven – of hun financiële intermediair – voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR).

 14. Greenhouse gas capture. Norwegian test facility for CO2-technology; Broeikasgasvangers. Noors testcentrum voor CO2-technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Velzen, T.

  2012-02-03

  In Norway a large research center on the capture of CO2 will be opened in the spring of 2012: the CO2 Technology Centre Mongstad. It allows companies to test concepts for CCS (carbon dioxide capture and storage) [Dutch] In Noorwegen wordt in de lente van 2012 een groot centrum voor onderzoek naar het afvangen van CO2 geopend: het CO2 Technology Centre Mongstad. Daar kunnen bedrijven hun concepten voor CCS beproeven.

 15. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 16. Pilot Horticulture. High temperature storage for the horticultural sector; Pilot Glastuinbouw. Hogetemperatuuropslag voor de Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands)

  2012-06-15

  The options for aquifers in the greenhouse sector are listed. In Phase 1, the state of affairs regarding the use of aquifers is outlined. In phase 2, high temperature storage (HTS) is discussed for the greenhouse sector (COP, feasibility, operating costs, comparison of 9 HTS options. In Phase 3, the national potential for HTS Horticulture is analyzed [Dutch] De kansen voor aquifers in de glastuinbouwsector zijn in kaart gebracht. In Fase 1 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. de toepassing van aquifers. In fase 2 wordt de hoge temperatuuropslag (HTO) in de glastuinbouw besproken (COP, haalbaarheid, exploitatiekosten, vergelijking van 9 HTO-opties. In Fase 3 wordt het landelijk potentieel voor HTO Glastuinbouw geanalyseerd.

 17. Big changes in prevention of legionellae. New Drinking Water legislation; Grote veranderingen voor Legionellapreventie. Nieuwe Drinkwaterwetgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Blom, E. [Uneto-VNI, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-09-15

  In the Netherlands, July 1st 2011, the new potable water legislation came into force. This resulted in major changes in Legionella prevention at priority installations. But this is not the only impact on the installation sector and building owners and users. For materials, more stringent requirements came into force, also for the use of grey water. Potable water companies have a legal obligation to deliver a certain amount of water under a certain pressure. [Dutch] Per I juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwetgeving in werking getreden. Dit heeft grote veranderingen meegebracht voor de Legionellapreventie bij prioritaire installaties. Maar dit is niet het enige dat impact heeft op de installatiesector en gebouweigenaren en gebruikers. Er gelden strengere eisen voor materiaalgebruik, net als bij de toepassing van huishoudwater. Drinkwaterbedrijven krijgen een wettelijke verplichting om altijd een bepaalde hoeveelheid water te leveren onder een bepaalde druk.

 18. Herontwerp Ballistisch vest voor Vrouwen: Fase 1 (Redesign Ballistic Vest for Women: Phase 1)

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  ballistische vest. Vooraf aan de inventarisatie zijn verschillende eenheden benaderd en is het doel van de inventarisatie uitgelegd. Hoewel het aantal...vest. Echter, een niet goed passend vest kan de fysieke prestatie negatief beivioeden. Doordat de vorm, en grootte van kogelwerende platen voor zowel...ballistische platen de druk op Vervolgens is een enqu te al"genomen waarin de borsten toeneemt, hetgeen tot klachten gevraagd werd naar klachten en

 19. De steile opmars van drones en de uitdagingen voor de politie

  OpenAIRE

  Van Gulijk, Coen; Hardijns, Wim

  2015-01-01

  Terwijl defensie en politie in Nederland en België op relatief kleine schaal met drones experimenteren, rijst intussen een andere problematiek: de steile opmars van civiele drones. Drones waren in eerste instantie ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar evolueerden al snel tot een breed inzetbare technologie waaruit een miljardenindustrie is ontstaan. Via een beknopte en beschrijvende analyse willen we met dit artikel inzicht bieden in de technologische ontwikkelingen en de betekenis daarv...

 20. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  OpenAIRE

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens Harvard Business Review behoort Nederland zelfs tot de categorie ‘rapidly receding’. We bevinden ons nog wel in de kopgroep, maar zakken snel af.

 1. Active Sound Quality Control: Design Tools and Automotive Applications (Ontwerptools voor actieve controle van geluidskwaliteit)

  OpenAIRE

  Pisanelli Rodrigues de Oliveira, Leopoldo

  2009-01-01

  Actieve controle is een potentiele oplossing om het hoofd te bieden aan de gestaag toenemende eisen voor ruisonderdrukking in de voertuigindustrie. Holte ruisonderdrukking, zoals die in vliegtuigcabines en voertuiginterieurs voorkomen, is een typisch voorbeeld. Niet alleen ruisonderdrukking wordt nagestreefd, echter ook een verbetering van de appreciatie van de geluidshinder door de inzittenden. De eerste eis is daarom de beoordeling van de controle-efficiëntie die de menselijke perceptie in ...

 2. Job Oriented Training Handleiding voor Luchtdoelartillerie (Job Oriented Training: Instructors Manual Air Defense)

  Science.gov (United States)

  2008-11-01

  Commandantenterugkoppeling EBF Electronic Battlefield Facility De door TNO ontwikkelde simulator. EM Eigen Mogelijkheden EWR Expected Weapon Release GBADS...de cursisten zich niet direct realiseren wat het concept TNO-rapport | TNO-DV 2008 A394 25 / 39 expected weapon release ( EWR ) in de praktijk...betekent. Als het bevel een verwachte EWR bevat van 3 tot 5 km, zal dit voor verschillende fouten kunnen zorgen. met als gevolg dat de vijand zijn doel kan

 3. De belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: een grootschalig literatuuronderzoek

  OpenAIRE

  Nauwelaerts, Erna; DOUMEN, Sarah

  2016-01-01

  Er bestaat enorm veel literatuur over factoren die meespelen bij studiesucces in het hoger onderwijs. In deze paper worden de belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs geïdentificeerd op basis van een grondige studie van een 25-tal meta- analyses. De studentfactoren werden opgedeeld in instroomkenmerken (demografische kenmerken, persoonlijkheid, intelligentie en vooropleiding) en kenmerken van de student-in-opleiding (motivatie en emotie, cognitie, gedrag, con...

 4. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 5. De Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) als screeningsinstrument voor depressieve stoornissen door paramedici en Verpleegkundigen bij cliënten na een beroerte in een verpleeghuis?

  NARCIS (Netherlands)

  Erik van de Mortel; Bert de Swart

  2011-01-01

  Depressie komt vaak voor na een beroerte en algemeen wordt aangenomen dat dit van grote invloed is op de behandelmogelijkheden en -resultaten. Het is een onafhankelijke determinant voor de prognose van herstel van ADL-vaardigheid. Aangezien paramedici en verpleegkundigen, door het intensieve

 6. NL-Alert : Na welk alarmbericht komt u in actie? Resultaten van een webbased experiment waarin de bevolking helpt effectieve berichten voor burgeralarmering te ontwikkelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2012-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van een experiment waarin 1082 mensen hun waardering gaven over alarmberichten rond incidenten bij het transport met gevaarlijke stoffen, bij installaties met gevaarlijke stoffen, voor natuurbranden en voor stroomstoringen. Het doel was inzicht te krijgen in de

 7. Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Coors, R.G.; Oostrom, van J.J.; Jong, de J.

  1990-01-01

  In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander

 8. Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, R.A.; Spijker, J.H.; Schepel, E.; Dol, R.; Vries, de R.

  2010-01-01

  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van

 9. Samenvattend rapport voor fase II van het project: risico op insleep van zoönosen via import van kippenvlees uit derde landen

  NARCIS (Netherlands)

  Dopfer, D.D.V.; Bolder, N.M.

  2006-01-01

  Het rapport voor fase II van het project "Risico op insleep van zoönosen via import van kippenvlees uit derde landen" is een samenvattende visie op een kwantitatief risico assessment over dit risico op insleep zonder de praktische uitvoering ervan. Dit rapport is een aanvulling op het rapport voor

 10. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 11. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 12. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 13. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 14. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 15. [Editing of articles accepted for publication by the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde].

  Science.gov (United States)

  Walvoort, H C

  1997-01-04

  The Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde has been publishing medical science in Dutch for 140 years. To bridge the gap between the specialist science and the general medical reader several sections in the accepted papers have to be clarified, simplified and shortened by post acceptance editing. The style and language of the authors is treated with respect. Changes are made if the article does not comply with internationally accepted rules on scientific reporting, if the article can not be understood using currently authoritative general and medical books of reference, and if its language does not comply with generally accepted Dutch rules for grammar and spelling.

 16. Agrocentre Amsterdam. Design for agroparks in harbor areas; Agrocentrum Amsterdam. Ontwerpen voor agroparken in havengebieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broeze, J. [Agrotechnology en Food Innovations, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Van Steekelenburg, M.G.N.; Smeets, P.J.A.M. [Alterra, Wageningen UR, Wageningen (Netherlands)

  2006-05-15

  A number of concepts for an Agropark in the Port of Amsterdam is discussed. Several variants are developed that differ in scale and functional combinations. The core of the agrocenter is to set up an energy chain with pig farming, horticulture, animal feed production, manure processing and biogas production. Mushroom cultivation and fisheries are also options [Dutch] Een aantal ontwerpen voor een Agropark in de Amsterdamse Haven wordt besproken. Verschillende varianten worden uitgewerkt die verschillen in schaalgrootte en functiecombinaties. Kern van het agrocentrum is het opzetten van een energieketen met varkenshouderij, glastuinbouw, veevoerproductie, mestverwerking en biogasproductie. Ook champignonteelt en viskweek zijn opties.

 17. 'Angst voor criminaliteit' onderzocht. De brede schemerzone tussen alledaagse realiteit en irrationeel fantoom.

  OpenAIRE

  Pleysier, Stefaan

  2009-01-01

  Deel 1 Introductie op het thema 1 1.1 ‘HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL', EEN MAATSCHAPPELIJK GEVOELIG THEMA 1 1.1.1 De cijfers laten spreken 2 CIJFERS SPREKEN NOOIT VOOR ZICH 2 ‘HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL’ IN EIGEN LAND 5 ‘HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL’ INTERNATIONAAL BEKEKEN 8 ‘HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL’ IN PERSPECTIEF 12 WAT LEREN DE CIJFERS ONS? 15 1.1.2 Enkele socio-culturele observaties 17 DE VEILIGHEIDSUTOPIE 18 1.2 ‘HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL’ ALS POLITIEK HANGIJZE...

 18. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 19. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 20. Climate aspects in the planning phase of the environmental impact report for structural visions. A manual for practices; Klimaataspecten in planm.e.r. voor structuurvisies. Een handreiking voor de praktijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Groot, S.M. [Geodan Next, Amsterdam (Netherlands); Koomen, E. [Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2011-07-15

  This report attempts to link climate-related knowledge developed in the research programme Climate changes Spatial Planning ('Klimaat voor Ruimte') with strategic spatial policy through Strategic Environmental Assessment (SEA). The objective of the report is to improve the accessibility of the knowledge on climate generated by the research programme for SEA. In order to do so, we select a great number of products (publications) from this programme and link them to nine spatial themes (e.g. water, nature, agriculture, health) that are often distinguished in climate-related studies. [Dutch] Centraal in deze handreiking staat de link tussen klimaatkennis uit het programma Klimaat voor Ruimte en strategisch ruimtelijk beleid via de planm.e.r.. Het doel van de handreiking is de toegankelijkheid van klimaatkennis uit Kennisprogramma Klimaat voor Ruimte voor de m.e.r. verbeteren. Om dit doel te bereiken wordt aangegeven hoe klimaat een plek kan krijgen in de verschillende fases van een m.e.r.. Vervolgens wordt de in het KvR programma ontwikkelde klimaatkennis gerangschikt per fase en op thema.

 1. Mogelijkheden voor hergebruik en zuivering van uitgespoelde nutrienten : deskstudie in het kader van Nutriënten Waterproof

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Smit, A.L.; Aendekerk, T.G.L.; Wees, van N.S.

  2004-01-01

  Ook als vergaande (brongerichte) maatregelen genomen worden ter beperking van nutriëntenemissies naar het milieu worden in sommige gevallen de normen voor oppervlaktewater en grondwater niet gehaald. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden om ook deze verliezen, nutriënten die in ruimte en tijd

 2. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 3. Evaluatie van de mogelijkheden van cell broadcast voor burgeralarmering : Ervaringen van praktijkproeven in Nederland gedurende de periode 2005 – 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Wiersma, J.W.F.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2008-01-01

  In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer,

 4. G- en LG-Hockey voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Een voorbeeld van inclusie binnen sportclubs

  NARCIS (Netherlands)

  drs. T. Verstappen; drs. José Wichers-Bots

  2006-01-01

  Een groot aantal hockeyclubs in Nederland biedt aangepaste hockeyfaciliteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (G-hockey) of een lichamelijke beperking ( LG-hockey). Het doel van het aangepast hockey is mensen met een verstandelijke of lichamelijke

 5. Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector : de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Spaan, E.C.

  1995-01-01

  Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training, die vier weken duurt, bestaat uit een outward-boundgedeelte (een lange looptocht, bergbeklimmen, solobivak, een struintocht) en een intern gedeelte in Ulvenhout, waarbij de

 6. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 7. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Economie en Sector Techniek; Workshop 5: Opstarten

  NARCIS (Netherlands)

  Mazereeuw, Marco; McKenney, Susan; Wopereis, Iwan

  2013-01-01

  Mazereeuw, M., McKenney, S., & Wopereis, I. (2013, 26 September). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Economie en Sector Techniek; Workshop 5: Opstarten [Scenarios for effective workplace learning; Sector Economics and Sector Engineering; Workshop 5: Start up]. Workshop presented

 8. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum,

 9. Neuromodulatie als interventie voor verslaving: Stand van zaken en toekomstperspectief [Neuromodulation as an intervention for addiction: overview and future prospects

  NARCIS (Netherlands)

  Luigjes, J.; Breteler, M.H.M.; Vanneste, S.; Ridder, D. de

  2013-01-01

  achtergrond In de afgelopen jaren zijn er verschillende neuromodulatietechnieken geïntroduceerd als interventie voor verslaving. doel Overzicht geven van onderzoeken die zijn uitgevoerd naar elektro-encefalografie(eeg)- en real-time-functionele-mri (rt-fmri)-neurofeedback, transcraniële magnetische

 10. Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofwijk, H.; Stobbelaar, D.J.

  2012-01-01

  Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes

 11. Perspectief van HTU voor mestverwerking (HTU= Hydro Thermal Upgrading) = Feasability of HTU for manure processing (HTU= Hydro Thermal Uopgrading)

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Bergsma, E.J.; Zeevalkink, J.A.; Melse, R.W.

  2010-01-01

  Samenvatting Met het HTU-proces kan natte biomassa onder hoge temperatuur en druk worden omgezet in een ruwe brandstof. De technische en economische aspecten van mest als grondstof voor het HTU-proces zijn onderzocht. De benodigde investeringen en kosten blijken niet op te wegen op tegen de

 12. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD

  NARCIS (Netherlands)

  A. Kotorp; M. Lindenschot; E. Steultjens

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 13. Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof. Quick scan van de gevolgen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van C.P.A.; Hoste, R.

  2015-01-01

  Als Nederland - naast Duitsland, Frankrijk, Polen en Hongarije - kiest voor een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-)soja in veevoeder, dan zal het verbruik van sojaproducten in veevoeder in deze vijf landen moeten dalen met 40 tot 50%, om ervoor te zorgen dat de vraag naar

 14. Veilig naar het verkeer van de toekomst : nieuwe mogelijkheden, risico's en onderzoeksagenda voor de verkeersveiligheid bij automatisering van het verkeerssysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Nes, C.N. van & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2017-01-01

  Er komen steeds meer systemen op de markt om de automobilist te ondersteunen in de rijtaak. Stap voor stap neemt de automatisering van onze voertuigen toe, het verkeerssysteem bevindt zich in een transitie richting zelfrijdende auto’s. De automatisering biedt kansen om het verkeer veiliger, schoner

 15. Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

  NARCIS (Netherlands)

  Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2010-01-01

  Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het

 16. Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, S.J.

  2011-01-01

  In deze intellectuele dubbel biografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantenge¬slacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tole¬rantie,

 17. Gesloten systeem voor water en nutriënten stapje dichterbij: CLOSYS leverde veel kennis op en drie sensoren

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,; Marcelis, L.F.M.

  2006-01-01

  Het Europese CLOSYS project dat liep van 2001 tot 2005 had als doel de ontwikkeling van een gesloten systeem voor water en nutriënten, waar water en voeding worden opgegeven op basis van behoeften van de plant. Spin off zijn zelflerende modellen en sensoren, zoals fluorescentie stress-sensoren,

 18. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : resultaten veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Geel, van W.C.A.; Malda, J.T.

  2013-01-01

  PPO en Altic voeren voor het Masterplan MineralenManagement (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak

 19. Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen: Opbouw en toepassing van een 3D model voor kas en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de P.H.B.; Buck-Sorlin, G.H.

  2011-01-01

  Een 3D model voor lichtverdeling in kasgewassen is ontwikkeld om de meest efficiënte plaatsing van lampen (SONT, LED) te berekenen om hiermee op groeilicht en energie te kunnen besparen. Het onderzoek, in het kader van het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en

 20. Taal leren in de voor- en vroegschoolse periode : VVE-activiteiten en de rol van het gezin

  NARCIS (Netherlands)

  van Steensel, R.C.M.; Aarts, R.; Broeder, P.; Maljers, A.

  2004-01-01

  In dit artikel worden, aan de hand van twee Nederlandse VVE-programma's (Opstap Opnieuw en Piramide), enkele kanttekeningen geplaats bij de manier waarop tot heden de effectiviteit van voor- en vroegschoolse activiteiten is onderzocht. Daarnaast worden de opzet en eerste resultaten besproken van

 1. Het Europees verbod op de herziening van oneerlijke bedingen : welke ruimte is er nog voor dwingend en aanvullend nationaal recht?

  NARCIS (Netherlands)

  Pavillon, C.M.D.S.

  2015-01-01

  De noodzaak van een afschrikkende sanctie op oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is de laatste drie jaar vaak onderstreept in de rechtspraak van het HvJEU met betrekking tot Richtlijn 93/13/EEG. Een oneerlijk beding mag de consument niet binden en voor een herziening – lees: conversie

 2. De gevolgen van oorlog voor burgers : een kwantitatief-empirische beschrijving van de effecten van oorlogvoering met conventionele wapens, in relatie tot technologische ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Aupers, Gerard Johannes

  1994-01-01

  De aanleiding tot dit polemologisch onderzoek vormden de discussies die in de jaren zeventig plaastvonden over alternatieve verdedigingsconcepten. Deze alternatieven laten zich onderscheiden in concepten waarin methoden voor geweldloze conflicthantering voorop staan en concepten waarin het gebruik

 3. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de

 4. Onderzoek naar het voorkomen van concentratieverschillen tussen opgiet en champignons voor wat betreft zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat bij monsters verduurzaamde champignons

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Veen, van N.G.; Worp, van der H.H.M.; Werdmuller, G.

  1984-01-01

  Onderzoek naar concentratieverschillen voor zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat tussen opgiet en champignons afkomstig uit dezelfde verpakkingseenheid, bij monsters verduurzaamde champignons om na te gaan of bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met onderzoek van de opgiet.

 5. Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Kroonen-Backbier, B.M.A.; Schans, van der D.A.; Malda, J.T.

  2012-01-01

  In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen

 6. Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  J. Netjes; Dr. M. Cardol

  2015-01-01

  Eerder onderzoek laat zien dat er bij mensen met verstandelijke beperkingen en diabetes, hun begeleiders en mantelzorgers behoefte bestaat aan voorlichtingsmateriaal over leven met diabetes, toegesneden op hun situatie. Daarom ontwikkelden vijf organisaties gezamenlijk een website voor deze drie

 7. Dynamic Characterisation and Modelling of Dry and Boundary Lubricated Friction for Stabilisation and Control Purposes (Dynamische karakterisering en modellering van droge en grensgesmeerde wrijving voor stabilisatie- en controledoeleinden)

  OpenAIRE

  Janssens, Thierry

  2010-01-01

  Voor de realisatie van nauwkeurige aandrijvingen is wrijving één va n de belangrijkste fenomenen die in rekening moeten gebracht worden tijd ens het ontwerp. Om dit fenomeen te integreren in de systeemsimulatie zi jn wrijvingsmodellen, die de essentie van het complexe wrijvingsfenomeen in een systeem van vergelijkingen vatten, een must. Dit onderzoek zal b ijdragen tot de ontwikkeling van dergelijke modellen, meer bepaald model len die kunnen gebruikt worden voor een systematisch ontwerp van ...

 8. Van geografische strekenkaart tot landschapsdatbank. Gebruik van GIS, informatietheorie en landschapsmetrieken voor het karakteriseren van landschappen, toegepast op België

  OpenAIRE

  Van Eetvelde, V.

  2007-01-01

  De toenemende aandacht voor het landschap en de noodzaak voor actuele landschappelijke indelingen, worden momenteel sterk aangemoedigd door de Europese Landschaps-conventie (ELC) (Florence, 2000). De definitie van ‘landschap’ die in de ELC opgenomen is, is een algemeen aanvaarde (formele) definitie, waarbij het karakter van het landschap centraal staat. De kenmerken die dit landschapskarakter bepalen, worden gebruikt bij regionale geografische streekindelingen. Het opstellen van een landschap...

 9. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 10. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 11. Central heating pipes cause unwanted heating; CV-leidingen zorgen voor ongewenste opwarming

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wessels, R. [biq-stadsontwerp, Rotterdam (Netherlands); Nuijten, O. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  Research has shown that the risk of hot spots in the drinking water pipes is very high. Hot spots are, for example, caused by central heating pipes that are too close to the water pipes. The water pipes may be 25 C for a long period, thus creating the risk of legionella growth. The various disciplines need to be careful in the design stage and building stage to prevent such situations from occurring. [Dutch] Onderzoek heeft uitgewezen dat het risico op 'hotspots' in de drinkwaterleidingen erg groot is. Hotspots worden bijvoorbeeld veroorzaakt door cv-leidingen die te dicht in de buurt van waterleidingen lopen. Die waterleidingen kunnen dan langdurig warmer zijn dan 25C en daardoor gevaar opleveren voor legionellagroei. Het vereist zorg van meerdere disciplines in de ontwerpfase en de bouwfase om deze situaties te vermijden.

 12. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 13. Een te herziene eeuw Nederlandse muziek. Onderzoeksperspectieven voor de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Delpeut

  2014-12-01

  Full Text Available Revising a Century of Dutch Music: Research Perspectives for Nineteenth-Century Music and Concert HistoryFocus on Dutch nineteenth-century concert and musical life has increased considerably over the past decades. However, the field of research is highly fragmented; conceptual and methodological approaches are scarcely elaborated and traditional approaches continue to determine the interpretational framework. In this article Thomas Delpeut proposes several research prospects for a revision of nineteenth-century concert and music history. In the first section Delpeut discusses recent studies, showing the need to reconsider both the 1880s as an overarching caesura and the revival of Dutch musical life revolving around the establishment of the Concertgebouw and Concertgebouw Orchestra. Next he presents various research possibilities inspired by international historiography – first to connect developments in musical discourse to practices in concert life, second to consider the public and their listening culture, and finally to investigate the experience of music in new social dimensions. De afgelopen decennia is de aandacht voor het Nederlandse negentiende eeuwse concert- en muziekleven flink toegenomen. Toch is het onderzoeksveld gefragmenteerd, conceptuele en methodologische benadering nauwelijks onderbouwd en traditionele inzichten lijken hardnekkig het interpretatiekader te blijven bepalen. Met dit artikel draagt Thomas Delpeut een aantal onderzoeksperspectieven aan voor een herziening van de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis. In het eerste deel bespreekt Delpeut recente studies die laten zien dat een fundamentele heroverweging nodig is van de jaren 1880 als alomvattende cesuur en van de opleving van het muziekleven ten tijde van de oprichting van het Concertgebouw en -orkest. Vervolgens presenteert hij verschillende onderzoeksmogelijkheden geïnspireerd door de internationale historiografie. Ten eerste om ontwikkelingen in

 14. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 15. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 16. Tracking and trailing. A travel guide for the energy transition; Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-09-15

  Our energy system, which is one of the pillars of the Dutch society, will probably be subjected to drastic changes in the coming decades. It will become a difficult and painful process at times. Policy makers have the task of directing these changes with a clear view on opportunities and threats. This guide aims to offer Dutch policy makers some strategic insights and tools. [Dutch] Onze energiehuishouding, 1 van de pijlers van de Nederlandse samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmakers voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.

 17. Energy supply system for a freesia business without fossil energy; Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Zwart, H.F.

  2006-02-15

  According to expectations crops with relatively low energy requirements should be able to do without fossil fuels. In this project, conducted for a company growing freesias without assimilation lighting, research has been conducted with respect to the technical adjustments needed to be able to operate completely on sustainable energy. Moreover, the additional costs involved are examined compared to current energy sources as well as the options to lower these costs, for example by means of energy saving. (mk) [Dutch] De verwachting is dat het voor een teelt met een relatief lage energiebehoefte, mogelijk moet zijn om zonder fossiele brandstof te kunnen. In dit project is voor een praktijkbedrijf met freesia's en zonder belichting onderzocht welke technische aanpassingen nodig zijn, om geheel op duurzame energie te kunnen draaien. Tevens is bekeken welke extra kosten dit met zich meebrengt ten opzichte van gangbare energiebronnen en welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te verlagen, door bijvoorbeeld energiebesparing.

 18. Ontwikkeling van een enzyme-immuno-assay (E.I.A.) voor oestronsulfaat in bloedplasma ten behoeve van drachtigheidsdiagnose bij het varken = Development of an enzyme-immuno-assay (E.I.A.) for oestrone sulphate in bloodplasma on behalf of pregnancy diagnosis in the pig

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E.A.; Wiel, van de D.F.M.

  1984-01-01

  Beschrijving van de ontwikkeling van een enzymatische bepalingsmethode voor het hormoon oestronsulfaat, dat als maat voor drachtigheid gebruikt kan worden en die een goede en goedkope methode blijkt te zijn

 19. Het effect van de verplichting van de ISA standaarden voor de wettelijke audits in België

  OpenAIRE

  Meyers, Mike

  2016-01-01

  Het auditberoep heeft recent een grote verandering ondergaan. Meer bepaald heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een nationale regelgeving naar een internationale regelgeving. Het auditberoep is sterk gereguleerd. Zo zijn de beroepsbeoefenaars onderhevig aan regulering door de overheid maar ook door professionele organisaties, zoals het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De regels voor audit zijn lange tijd de Algemene Controlenormen geweest. Deze Controlenormen werden opgesteld...

 20. Wind energy for the future. Scoping document for the wind turbine farm Favorius; Windenergie voor de toekomst. Startnotitie Windpark Favorius

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Molen-Balk, J.A.M.; Beerlage, B.F.M.; Van de Putte, B.H.M.

  2005-05-15

  ARCADIS pans to build a wind turbine farm (named Favorius) in the Exclusive Economic Zone of the Dutch Continental Shelf. In the licensing procedure also an environmental impact report must be drafted. [Dutch] ARCADIS wil, als initiatiefnemer, een vergunning aanvragen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) voor de ontwikkeling van het windturbinepark Favorius in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op het Nederlands Continentaal Plat. Ten behoeve van de vergunningverlening wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

 1. Wind energy for the future. Scoping document for the wind turbine farm Okeanos; Windenergie voor de toekomst. Startnotitie Windpark Okeanos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Molen-Balk, J.A.M.; Beerlage, B.F.M.; Van de Putte, B.H.M.

  2005-05-15

  ARCADIS pans to build a wind turbine farm (named Thetys) in the Exclusive Economic Zone of the Dutch Continental Shelf. In the licensing procedure also an environmental impact report must be drafted. [Dutch] ARCADIS wil, als initiatiefnemer, een vergunning aanvragen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) voor de ontwikkeling van het windturbinepark Okeanos in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op het Nederlands Continentaal Plat. Ten behoeve van de vergunningverlening wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

 2. Wind energy for the future. Scoping document for the wind turbine farm Thetys; Windenergie voor de toekomst. Startnotitie Windpark Thetys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Molen-Balk, J.A.M.; Beerlage, B.F.M.; Van de Putte, B.H.M.

  2005-05-15

  ARCADIS pans to build a wind turbine farm (named Thetys) in the Exclusive Economic Zone of the Dutch Continental Shelf. In the licensing procedure also an environmental impact report must be drafted. [Dutch] ARCADIS wil, als initiatiefnemer, een vergunning aanvragen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) voor de ontwikkeling van het windturbinepark Thetys in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op het Nederlands Continentaal Plat. Ten behoeve van de vergunningverlening wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

 3. Ervaringsleerprojecten in de ambulante justitiële sector: de Elan basistraining voor ots-pupillen, een verkenning

  OpenAIRE

  Spaan, E.C.

  1995-01-01

  Sinds een aantal jaren organiseert Elan Training te Ulvenhout een zogenaamde basistraining voor ots-pupillen. De training, die vier weken duurt, bestaat uit een outward-boundgedeelte (een lange looptocht, bergbeklimmen, solobivak, een struintocht) en een intern gedeelte in Ulvenhout, waarbij de deelnemers onder andere een werkstage lopen, bosarbeid verrichten en huishoudelijke taken moeten uitvoeren. In deze evaluatie ligt de nadruk op de gevolgde verwijsprocedure, de voorbereiding van de tra...

 4. Advice on Sustainable Use of the Underground for Heat and Cold Storage; Advies Duurzaam Gebruik van de Bodem voor WKO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oomes, J.

  2009-09-15

  Insights and ideas are given and discussed with regard to sustainable use of soil and underground for heat and cold storage. Also attention is paid to the marginal conditions for the application of heat and cold storage [Dutch] Inzichten en ideeen worden gegeven en besproken over duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO). Daarnaast worden ook de randvoorwaarden van WKO in kaart gebracht.

 5. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 6. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 7. Eigen Kracht-conferenties voor groepen in de openbare geestelijke gezondheidszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gideon de Jong

  2012-09-01

  Full Text Available Family Group Conferencing for groups and neighbourhoods in public mental health care There is little knowledge on the impact of Family Conferencing (FGC for groups and neighbourhoods in public mental health care (PMHC. This paper is a report of a study conducted to describe the course and outcomes of three community conferences in PMHC. FGC for neighbourhoods is internationally known as Community Conferencing (CC. CC can yield solutions for nuisance in neighbourhoods wherein PMHC clients can be appointed. Conferences provide a safe environment wherein people feel at ease to discuss problematic behaviour and confess for what they have done. In addition forgiveness can occur, resulting in restoration of damaged contacts. As conferences prevent escalation of conflicts it is assumed that coercive measurements (such as an eviction can be averted. From Spring 2011 until Spring 2012, case studies were executed to describe the course and impact of ten community conferences in PMHC using semi structured interviews with all of those being involved in the conferences. Preliminary findings were validated and discussed during member check meetings. The three highlighted cases shed light on two central issues. First, the importance of impartiality of the municipality and of an independent coordinator who can prevent escalation of conflicts. Second, the importance of involving community members in the conference. Eigen Kracht-conferenties voor groepen in de openbare geestelijke gezondheidszorg Sinds de invoering in 2001 van Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van dit besluitvormingsmodel. Ruime ervaring is opgedaan met deze conferenties in de jeugdhulpverlening. Er is echter weinig bekend over het verloop en de opbrengsten van EK-c’s in de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz. Van begin 2011 tot eind 2012 worden 40 EK-c’s georganiseerd in de Groningse OGGz. In dit artikel staan drie casestudies naar het

 8. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2011-11-01

  In the Netherlands many interventions are implemented to reduce or prevent social isolation amongst older people, but most interventions appear to have little effect. Interventions to combat or solve social isolation face some important problems. The main problem is the heterogeneity of the socially isolated. This article provides insight in this heterogeneity by means of a typology of eight types of socially isolated people. The typology may serve as a tool for defining appropriate interventions and guidance. It shows that the time investment and the intensity of the intervention can vary significantly. The typology also shows what results can be achieved and what the limits of what can be achieved by social professionals are.. For certain types, isolation can be counterbalanced or removed. For other types, results can be achieved within the field of practical problem-solving. Sometimes, it is not possible to improve the situation. In those cases, creating a safety net to prevent further escalation of the situation is the last alternative. Sociaal isolement bij ouderen: een typologie als richtlijn voor effectieve interventies In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement bij ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste interventies blijken echter weinig effectief. De belangrijkste problemen in de interventiepraktijk zijn de relatieve onzichtbaarheid en de heterogeniteit van de doelgroep. In dit artikel wordt de heterogeniteit inzichtelijk gemaakt met behulp van een typologie met herkenbare typen sociaal geïsoleerde ouderen. Deze typologie kan als richtlijn dienen voor het bepalen van passende interventies en begeleidingsvormen. De typologie laat zien dat de tijdsinvestering en de intensiteit van de hulp per type sterk kan verschillen. Ook wordt duidelijk welke resultaten mogelijk zijn bij verschillende categorieën en waar de grenzen van de hulpverlening liggen. In sommige gevallen is netwerkontwikkeling of activering mogelijk en kan

 9. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 10. An old enzyme for a new biofuel; Een oud enzym voor nieuwe brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2010-12-15

  BioJapan 2010, the annual exhibition for the Japanese industrial biotechnology, featured large Japanese companies and their knowledge. Part of this knowledge has been on the shelf as a patented technology for a long time, waiting for the right partner and the right time. A good example is the work of Professor Yashuki Morikawa of the Nagoya University of Technology. Amidst great public interest he revealed an enzyme that can realize a breakthrough in the production of biofuel from inedible plant parts. [Dutch] Op de BioJapan 2010, de jaarlijkse beurs voor de Japanse industriele biotechnologie, presenteerden grote Japanse bedrijven hun kennis. Een deel van deze kennis heeft lang in de vorm van patenten op de plank gelegen, wachtend op de juiste partner en het juiste moment. Een goed voorbeeld is het werk van professor Yasushi Morikawa van Nagoya University of Technology. Onder grote belangstelling maakte hij op de beurs een enzym bekend dat een doorbraak kan betekenen in de productie van biobrandstof uit oneetbare plantendelen.

 11. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 12. Proefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesbeth Naessens

  2015-09-01

  reserved for two vulnerable target groups.The project successfully brought together two target groups that had been regarded as separate (with an intellectual disability and/or mental health problems and was able to apply the same criteria to both groups.Practice-based research was conducted to support the project. Two lecturer-researchers (working 20% FTE facilitated local change and reported to governmental administration.Eleven of the participants were interviewed about their experiences. All the tenants, without exception, evaluated their new living environment positively.Two articles in professional journals will hopefully help further the dissemination of “good practice”.Facts on outcomes, impact and effectiveness All participants in the project were able to live independently and continue to do so. Four of them were able to discontinue their use of support services, either after a move to a different place or after a positive evaluation. Most of the participants still receive support, but for those clients where the prospects are good, reduction in the level of support received can begin.Most applicants were clients who could leave their collective housing facilities.Some of the applicants previously lived in privately rented housing and were unable to afford the rent, thus risking homelessness.What was striking in the testimonials of the participants was that they were all very positive about the effect of living independently. Many of them expressed that they found it more peaceful.Mental health services report a new dynamic, namely a greater movement of clients receiving their support, and less waiting time on their own waiting lists. SAMENVATTINGProefwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen In oktober 2010 lanceerden de Vlaamse ministers Van den Bossche en Vandeurzen een oproep voor het indienen van experimentele projecten “wonen-welzijn”. Een nauwere samenwerking tussen woon- en welzijnsactoren diende voor de

 13. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 14. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 15. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 16. De Enquiryen het Serampore ‘Form of Agreement’: William Carey als zendingsstrateeg voor de 21ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-07-01

  Full Text Available Wereldwijd is aandacht gegeven aan de 250ste geboortedag van William Carey. Tot op de dag van vandaag wordt hij herinnerd als een zendingsman die met zijn visie voor de zending van blijvende betekenis is. Zijn leven is het onderwerp geweest van meer dan vijftig biografieën en deelstudies, maar het blijft moeilijk hem onder één noemer te vatten. Hij wordt genoemd de stichter en de vader van de moderne zending (Smith 1885:437, maar óók een groot staatsman, een onderlegde botanist, en een echte vriend van Bengalen en India(Davis 1963:73. Carey was in alle opzichten een pionier, die zich hierin onderscheidde van anderen uit zijn tijd dat zijn zendingswerk diep geworteld was in een verscheidenheid van seculiere wetenschappen. Zijn werk geeft een ‘turning point’ (Neill 1982:261 aan voor het zendingswerk in de 19e eeuw. De geloofscrisis binnen de kerken van het Westen heeft geleid tot een verlies van overtuiging dat het geloof in Christus Jezus zó essentieel is, dat zonder geloof in Hem mensen verloren gaan. We vragen ons af, ’Hoe komt het dat Carey tot op heden in de wereld van de missiologie blijft meetellen?’ Wij doen onszelf te kort wanneer we niet luisteren naar zijn stem, mede omdat ‘in the whole history of the church no nobler man has ever given himself so fully to the service of the Redeemer’(Neill et al.1971:83. Hij had een visie1op zending, maar ook een concreet plan om tot uitvoering van zijn visie te komen. Carey is met zijn zendingsprincipes voor de 21ste eeuw een modern zendingsstrateeg.

 17. A method for long-term environmental monitoring; Een methodiek voor milieu-monitoring op de lange termijn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bochove, J. [Afdeling Beleidcyclus en Milieumonitoring, Provincie Zeeland, Middelburg (Netherlands)

  2005-07-01

  An overview is given of the activities of the Dutch Province Zeeland to develop a method for environmental monitoring which follows methodologies used on an international level in order to make use of a clear method and improve the transparency of the monitoring. The basis was formed by the DPSIR-model (Driving forces, Pressure, State, Impact and Response), developed by the OECD and in use at the European Environment Agency (EEA) [Dutch] Vele organisaties houden zich op een of andere manier bezig met milieumonitoring. De manieren waarop dat gebeurt verschillen van elkaar. De helderheid en doorzichtigheid van de gebruikte systematiek voor de organisaties zelf en voor derden is eveneens nogal variabel. In de provincie Zeeland is actie ondernomen om qua systematiek aan te sluiten bij datgene wat op internationaal niveau is ontwikkeld en om milieumonitoring zo duidelijk en transparant mogelijk te maken. Deze bijdrage zet uiteen waarom en hoe dat is gebeurd en wat die inspanning heeft opgeleverd. In navolging van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd bij die monitoring vaak het DPSIR model (Driving forces, Pressure, State, Impact en Response indicatoren). Inmiddels zijn dergelijke indicatorenstelsels en de bijbehorende gegevensverzameling en -bewerking ontwikkeld op Europees niveau (zie de jaarlijkse publicaties van het European Environmental Agency onder de titel Environmental Signals) en ook op nationaal niveau (zie in Nederland de Milieubalansen en aanverwante publicaties). Op provinciaal en lokaal niveau worden eveneens veel milieu(beleids)gegevens verzameld maar de afstemming op de bovengenoemde indicatorstelsels en op de eigen beleidsdoelen laat nog (veel) te wensen over (zie Milieubalans 2004)

 18. The shale gas problem. Fear for pollution of groundwater and earthquakes; De schaliekwestie. Vrees voor vervuild grondwater en aardbevingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Velzen, T.

  2012-01-20

  Shale gas formations may contain sufficient methane to cater for the Dutch gas demand for decades to come. The gas field in Slochteren is nearly empty and shale gas is offering an interesting alternative. However, critics consider the risks for man and environment too high and drilling plans face resistance. [Dutch] Schalieformaties bevatten mogelijk voldoende methaan om decennialang in de Nederlandse gasvraag te voorzien. Met het einde van de gasbel in Slochteren in zicht geldt schaliegas als een interessant alternatief. Critici achten de risico's voor mens en milieu echter te groot en boorplannen stuiten op weerstand.

 19. Generating and testing methods for consumer-oriented product development; Genererende en toetsingsmethoden voor consumentgerichte productontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-10-01

  In order to obtain a good insight into various design methods that can be used by product developers to enable them to develop and test useful domotics products (domotics: intelligent systems for the home), an inventory has been made of the methods used in the Netherlands. The inventory is directed at two categories of methods: (1) Methods of getting better acquainted with the user and/or the problem, and of generating novel solutions: generative methods; and (2) Methods of assessing solutions (through various phases of the designing process): testing methods. The first category of methods concentrates on the designing process. In other words: how can the designer realise as much as possible of the workability of (domotics) products during the designing process? The second category aims at testing a design (in whatever shape: drawing, prototype, functional computer animation, etc.) through its users. These are methods of assessing a design at various stages of the designing process. [Dutch] Om een goed inzicht te krijgen in verschillende ontwerpmethoden die productontwikkelaars kunnen gebruiken om bruikbare domoticaproducten te kunnen ontwikkelen en toetsen, is een inventarisatie uitgevoerd naar de methoden die in Nederland worden gebruikt. De inventarisatie richt zich op twee categorieen methoden: (1) methoden om de gebruiker casu quo het probleem beter te leren kennen en nieuwe oplossingen te genereren, zogenaamde genererende methoden, en (2) methoden om oplossingen te evatueren (in verschillende fasen van het ontwerpproces), zogenaamde toetsingsmethoden. De eerste categorie methoden richt zich op het ontwerpproces: hoe kan de ontwerper tijdens het ontwerpproces de bruikbaarheid van (domotica)producten zoveel mogelijk realiseren? De tweede categorie methoden is erop gericht om een ontwerp (in wat voor vorm dan ook: tekening, prototype, functionele computeranimatie, enzovoort) te toetsen bij gebruikers. Het zijn methoden om een ontwerp, op verschillende momenten

 20. Experience 2030. Four scenarios for the energy sector; Beleef 2030. 4 toekomstscenario's voor de energiewereld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, P.; Breunesse, L.; Duijm, K.; Van Empel, F.; Van Erp, J.; Van Huffelen, A.; Veenstra, J.; Visser, H.; Sicking, C.; Bloemendaal, R. (eds.)

  2003-07-01

  In four days several experts in the field of energy participated in a brainstorm session to discuss the future and the consequences for our energy supply and demand, energy sources and technology. In this book four scenarios are presented: (1) Voluntary Simplicity, characterized by austerity and solidarity; (2) Hyper Individualism, characterized by competitive activities for as much prosperity as possible; (3) Haves and Have-nots, based on geopolitical instability and a strong technological development, resulting even beyond a wider gap between rich and poor; and (4) Tribal Society, dominated by fear, distrust and less prosperity. [Dutch] In 4 dagen is hebben energie-experts deelgenomen aan een 'brainstorm' sessie om te discussieren over de toekomst en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening, vraag naar energie, energiebronnen en energietechnologieen. In dit boek worden 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit.

 1. Phasing out of HCFCs in 2010; Bedrijven niet klaar voor uitfasering HCFK's in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, B.

  2008-05-15

  The Montreal Protocol guarantees the phasing out of substances that are detrimental to the ozone layer. It led to the total trade prohibition of CFCs since October 2000 and the prohibition of HCFCs in refrigerators since 1996. In 2010 the production of HCFCs will be totally restrained and only regenerated fluids may be used for refilling. A large shortage of the frequently used R22 is imminent. Still, only few companies seem aware of the impact this will have on the maintenance of their installations. [mk]. [Dutch] Het Montreal Protocol staat garant voor de uitfasering van stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Het leidde tot een totaal handelsverbod van CFK's sinds oktober 2000 en zorgde ervoor dat de huis-tuin-en-keuken koelkast sinds 1996 niet meer met HCFK's mag worden uitgerust. In 2010 zal de productie van nieuwe HCFK's volledig aan banden worden gelegd en mag er alleen nog maar worden bijgevuld met geregenereerde vloeistof. Een groot tekort aan het veel toegepaste R22 dreigt. Toch lijken maar weinig bedrijven zich bewust van de impact die dit op het onderhoud van hun installatie zal hebben.

 2. Socket outlet at sea, not only of interest for wind energy; Stopcontact op zee, niet alleen van belang voor windenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-06-15

  Pleas are made in favor of constructing a so-called ‘socket at sea’ for offshore wind energy. The Dutch minister of Economic Affairs (EZ) argues that the Electricity Act needs to be amended to offer TenneT the opportunity to construct this. The representative of the association of wind turbine generators (PAWEX) deems TenneT obliged to construct a socket at sea based on this Act when multiple wind parks at sea must be connected to the national high tension grid. In this article PAWEX explains its vision on this topic. (mk) [Dutch] Ten behoeve van offshore windenergie wordt er voor gepleit een stopcontact op zee aan te leggen. De minister van Economische Zaken (EZ) stelt dat de Elektriciteitswet moet worden aangepast om TenneT daartoe in staat te stellen. De belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten (PAWEX) is van oordeel dat op grond van die wet TenneT zelfs de verplichting heeft een stopcontact op zee aan te leggen wanneer meerdere windparken op zee aangesloten moeten worden op het landelijke hoogspanningsnet. In dit artikel licht PAWEX haar visie m.b.t. dit onderwerp toe.

 3. Electric transport in 20 questions. The starting guide for businesses; Elektrisch vervoer in 20 vragen. De startgids voor bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  This guide answers the 20 most important questions that entrepreneurs and businesses have about electric vehicles (EV), divided into seven main questions: What is it; Why should I go for it; Which electric vehicles are on the market; What are the costs; How and where can I recharge; How do I put EV into operation; What does the future looks like? The purpose of this guide is to provide a clear and reliable overview of the options for EV in order for entrepreneurs to ease the switch to electric vehicles [Dutch] Deze gids geeft antwoord op de 20 belangrijkste vragen die ondernemers en bedrijven hebben over elektrisch vervoer (EV), onderverdeeld in zeven hoofdvragen: Wat is het; Waarom zou ik er voor kiezen; Welke elektrische voertuigen zijn er op de markt; Wat zijn de kosten; Hoe en waar kan ik opladen; Hoe breng ik EV in de praktijk; Hoe ziet de toekomst eruit? Het doel van deze gids is om een helder en betrouwbaar overzicht te geven van de mogelijkheden van EV om daarmee de eventuele overstap naar een elektrisch voertuig voor ondernemers te vereenvoudigen.

 4. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD : Multipele Casestudie - Kwantitatief deel

  NARCIS (Netherlands)

  A. Kotorp; M. Lindenschot; E. Steultjens

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 5. De niet-scrotale testis: huidige standpunten van de Werkgroep Kinderurologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [Undescended testis: Current views and advice for treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, W.W.M.; Sijstermans, K.; Voort-Doedens, L.M. van der; Meijer, R.W.; Heij, H.A.; Delemarre-van de Waal, H.A.; Pierik, F.H.

  2008-01-01

  Eerder dit jaar verschenen in dit tijdschrift drie artikelen gewijd aan de niet-scrotale testis (NST).1-3 Ze hebben tot veel discussie geleid binnen de Werkgroep Kinderurologie (WGKU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), hetgeen resulteerde in dit commentaar. Vooral de artikelen van

 6. Consequences of Market-Based Measures CO2-emission Reduction Maritime Transport for the Netherlands; Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wortelboer-van Donselaar, P.; Kansen, M.; Moorman, S. [Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag (Netherlands); Faber, J.; Koopman, M.; Smit, M. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2013-11-15

  The introduction of Market Based Measures (MBMs) to reduce the CO2 emissions of international sea shipping will have relatively limited economic effects for the Netherlands. Moreover, these effects are largely in line with those in other countries. For the Netherlands, however, the manner in which MBMS are organised and enforced is likely to be particularly important, given the importance of ports to the Dutch economy, the country's relatively large bunker sector, and the fact that Dutch shipowners operate relatively small vessels and on a relatively small scale. MBMs include pricing measures in the form of tax or trade systems, as well as other market-related proposals. In this research study, the consequences are analysed of four international MBM proposals for the Netherlands [Dutch] Om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen worden momenteel zogeheten Market Based Measures (MBMs), zoals bijvoorbeeld het veilen van emissierechten of het invoeren van een heffing, overwogen. De invoering van de MBMs zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders.

 7. De Quetelet-index ('body mass index') bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980: nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas

  NARCIS (Netherlands)

  Frederiks, A.M.; Buuren, S. van; Hirasing, R.A.; Wit, J.M.; Verloove-Vanhorick, S.P.

  2001-01-01

  Doel. Vergelijken van de Quetelet-index (‘body mass index’ (BMI)) van de Nederlandse jeugd in 1980 en 1997 en toepassen van internationale criteria voor overgewicht en obesitas op de Nederlandse BMI-referentiediagrammen. Opzet. Vergelijking van 2 sets transversaal verkregen data. Methode. In 1997

 8. Een vergelijkend onderzoek tussen vlam-AAS en ICP-AES voor de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Boer; J.L.M.de; Martens; W.M.

  1985-01-01

  Vanwege de wenselijkheid in verband met een aanzienlijke tijdsbesparing van de overgang van de bepaling van calcium, magnesium en natrium in drinkwater met behulp van een vlam-AAS procedure op een ICP-AES procedure werd een vergelijkend onderzoek voor deze twee technieken uitgevoerd. Daartoe

 9. Ontwikkelingen in vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aangrenzend gebied en mogelijke knelpunten en kansen voor de bos- en houtsector in de periode 2005 - 2025

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Berg, van den C.A.; Schelhaas, M.J.

  2007-01-01

  In opdracht van het Ministerie voor LNV is een verkennende studie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van rondhout in de komende 20 jaar in ons land en het aangrenzende gebied van België, Nordrhein Westfalen en Niedersachsen. Als eerste stap is gekeken naar ontwikkelingen in vraag en aanbod

 10. De beteekenis der persoonsnamen voor onze kennis van het leven en denken der oude babyloniërs en assyriërs

  NARCIS (Netherlands)

  Gemser, Berend

  1924-01-01

  a. Antiek Naamsbegrip. Als GOETHE in de Faust den hoofdpersoon, sprekende met Margarete in Marthe's tuin over God, zeggen laat: "Nenn es dann, wie du willst,.... Gefühl ist alles; Name is Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut", dan is dit modern en niet antiek gevoeld. Voor den mensch van de

 11. HELP! De stroom valt uit : Het belang van 'digital media literacy' voor werken en leren ; essay in het kader van de masterclass SHRM

  NARCIS (Netherlands)

  Jack Pleumeekers

  2012-01-01

  Een digitaal netwerk is van strategisch belang voor mens, organisatie en regio. Hoe kunnen we social media en andere vormen van digitale netwerken nu functioneel doordacht, efficiënt en effectief inzetten? Hebben we voldoende media wijsheid in pacht? Zijn we voldoende ‘digital media literate’?

 12. Alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders (AMGB's) in vleeskuikenvoer = Alternatives for anti microbial growth promoters (AGPs) in the broiler diet

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, T.; Harn, van J.; Middelkoop, van J.H.

  2004-01-01

  Het Praktijkonderzoek heeft in de afgelopen jaren regelmatig onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor antimicrobiële voerbespaarders in vleeskuikenvoer. In vier proeven zijn diverse mogelijke alternatieven onderzocht. Geen van die middelen bood echter een goed alternatief als vervanger van

 13. Choices for energy and environment. Analysis of the electoral programmes in the Netherlands; Keuzes voor energie en milieu. Een analyse van de verkiezingsprogramma's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Bruyn, S.; Mulder, M.; Rooijers, F. [CE, Delft (Netherlands)

  2006-11-17

  An overview is given of the choices of political parties in the Netherlands for energy and environment in the build-up for the parliament elections, November 22, 2006. [Dutch] De keuzes van de verschillende politieke partijen voor energie en milieu worden in dit artikel geanalyseerd in de aanloop van de parlementsverkiezingen van 22 november 2006.

 14. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 15. Inventory of Simulation and Modeling for the Analysis of Ground Manoeuvre Performance (inventarisatie van vragen en modellen voor de analyse van het grondgebonden optreden)

  Science.gov (United States)

  2006-04-01

  2007. Voor staftrainingen op bataijons- en brigadeniveau wordt in Duitsland bet model GUPPIS gebruikt. Dit model is vergelijkbaar aan KIBOWI, waarbij de...GESI SMARTT • 22 GUPPIS . 22 C2WS . 33 CAEN. 20, 107 CAMEX. 19 J CASTFOREM • 20, 56, 96 CASTOR . 17.25, 27 INDIA- 17, 68, 71 CAT. 19, 21, 48 ITEMS

 16. Maatregelen voor de akkerbouw op lössgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Radersma, S.; Schoot, van der J.R.; Wolf, de M.

  2003-01-01

  Dit project richtte zich op het ontwikkelen van pakketten van maatregelen voor akkerbouwbedrijven op lössgrond die bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk zijn om met inzet van dierlijke mest aan Minasnormen en aan de nitraatnorm van resp. 50 en 25 mg/liter (nitraatgehalte in het bodemvocht op

 17. Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten : verkenning naar knelpunten en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Soentken, M.; Steenbeek, R.; Mooij, R.; Hommerson, S.

  2014-01-01

  Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om zorg en werk wat betreft kwaliteit, toegankelijkheid en financiering meer op elkaar af te stemmen voor mensen met psychische klachten. De verkenning bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de bestaande knelpunten geïnventariseerd waar het gaat

 18. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 19. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 20. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 1. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 2. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had

 3. Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

  CERN Document Server

  Patrice Loiez

  1999-01-01

  Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

 4. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 5. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 6. Sustainable agriculture 2030 in three types of organizations. Future images; Duurzame landbouw 2030 in drie organisatievormen. Beelden voor de toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Ros, J.; Westhoek, H.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2003-06-01

  Three scenarios are presented in which a socio-institutional organization is given of the agriculture and horticulture in the Netherlands for the year 2030. For each of the scenarios long-term sustainable targets are realized. The first scenario concerns the autonomous family business. In the second scenario the primary agricultural production is integrated in the food chain and therefore named as chain business. In the third scenario the agricultural production is integrated in the environment, and therefore called the environmental business. [Dutch] Drie beelden van een mogelijke socio-institutionele organisatie van de grondgebonden land- en tuinbouw in 2030 worden geschetst. In elk van de drie beelden worden de lange termijn duurzaamheidsdoelen gerealiseerd. Er is gekozen voor uiteenlopende beelden (in de vorm van ideaaltypen) omdat die meer inzicht bieden in de bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen en consequenties. In het eerste beeld bestaat de systeeminnovatie uit het doorontwikkelen van bepaalde kenmerken van de sectorstructuur aan het begin van de 21e eeuw: het zelfstandig (gezins)bedrijf gebaseerd op ondernemersvrijheid en particuliere eigendom van de productie middelen, met name grond. De werknaamluidt: het 'zelfstandig bedrijf. Daarnaast schetsen we beelden, waarin productie en orngeving in een andere verhouding tot eikaar staan. In het tweede beeld is de primaire agrarische productie geintegreerd in de voedselketen, in het derde in de fysieke orngeving. Als werknamen en -omschrijvingen voor deze twee beelden worden respectievelijk het ketenbedrijf en het omgevingsbedrijf gebruikt. De drie beelden worden beschreven als ware het 2030, daarbij 'terugkijkend' op de voorgaande 27 jaar.

 7. De Antwerpse haven natuurlijker; netwerk van ecologische infrastructuur voor de rugstreeppad (Bufo calamita) op de linker Scheldeoever, Toepassing van het model LARCH op de rugstreeppad in de Antwerpse haven op de linker Scheldeoever als onderbouwing voor een duurzame instandhouding van deze soort

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A.

  2007-01-01

  Op de terreinen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen komen economische activiteiten en natuur nauw naast elkaar voor. Om deze facetten ook in de toekomst kans van voortbestaan te geven heeft het havenbedrijf in samenwerking met Natuurpunt zich ten doel gesteld om een netwerk van ecologische

 8. Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2017-09-01

  where opportunities for dealing with these problems arise, that constitutes the assessment criterion. SAMENVATTING Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorgIn een zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek naar de zorgpraktijk van professionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren zijn we nagegaan hoe de alledaagse omgang tussen hen verloopt en welke morele oriëntaties daarbinnen werkzaam zijn. Die alledaagse omgang is geen “tussentijd”, tijd tussen de momenten van echte zorg, therapie, behandeling, maar is juist vindplaats van goede zorg. We tonen aan hoe die alledaagse omgang doordrongen wordt van “institutioneel gewenste effecten” die van buiten komen. Ons punt is dat de omgang ook van binnenuit morele mogelijkheden in zich draagt te ontdekken wat de jongere goed blijkt te doen. Om goed te kunnen waarnemen wat er aan de orde is, introduceren we een aantal theoretische concepten die daarbij helpen. Het blijkt dat de jongeren en hun begeleiders in de alledaagse omgang ruimte creëren, met elkaar een welbepaalde dynamiek aangaan en daarin ontdekken wat het goede is dat gedaan moet worden. De resultaten van ons onderzoek presenteren we in een typologie. Zo leggen we de alledaagse omgang in moreel opzicht open. De mogelijkheden worden zichtbaar die alledaagse omgang voor goede zorg biedt. Het zijn mogelijkheden die momenteel in de zorg nauwelijks worden onderkend. De morele oriëntaties blijken niet perse van buitenaf geïmporteerd te hoeven worden.

 9. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 10. Micro-CHP ready to go. Energy saving and a simple alternative; Micro-wkk is klaar voor de start. Energiebesparend en eenvoudig toe te passen alternatief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, A. [Cogen Nederland, Driebergen (Netherlands)

  2011-05-15

  Heating installations in existing buildings offer great opportunities for increasing sustainability. Given the large replacement market of 400,000 boilers every year there is ample opportunity for making quick progress in implementing efficient and sustainable technologies. Micro-CHP, also called the High efficiency CHP boiler, is one of the energy saving and easy-to-deploy alternatives for the high efficiency boiler in existing buildings. [Dutch] Verwarmingsinstallaties in de bestaande bouw bieden grote kansen voor verduurzaming. Gegeven de grote vervangingsmarkt van vierhonderdduizend cv-ketels per jaar kan er snel voortgang worden gemaakt met de implementatie van efficiente en duurzame technieken. Micro-wkk - ook wel hre-ketel genoemd - is een van de energiebesparende en eenvoudig toe te passen alternatieven voor de hr-ketel in de bestaande bouw.

 11. Inventarisatie van Functionele Gebruikerseisen voor een Geografisch Informatie Systeem (Plan of Action ’Survey of Functional Requirements for a Geographical Information System’)

  Science.gov (United States)

  1991-11-07

  outlines the action plan for assignment A91KL680, aimed at research on the Digital Geographical Information System (DGIS) which supports command and control...treedt op als vertegenwoordiger van de Begeleidingsgroep C2-Onderzoek (BC2O) in de subwerkgroep Command and Control Digitale Geogratische Infonnatie...eerst dan worden verleend na toestemnming van de opdrachtgever. TNO-rapport Pagina In FEL-TNO heeft gekozen voor een comrnercieel GIS van de firma UNISYS

 12. Inrichting Gemeenschappelijke Ops-Room Voor DTO, JCG en C2000 (A Common Operations Room for DTO, JCG and C2000)

  Science.gov (United States)

  2007-02-01

  gemeensehappeijike ops-room waarbinnen de gehele ICT keten bewaakt en beheerd kan worden. Doel van dit project, uitgevoerd door TNO Human Factors in Soesterberg, is...een generiek ontwerpproces gevolgd, bestaand uit de fases orientatie. analyse, ontwerp, en specificatie. 2.1 OriEntatie Doel van de orientatiefase is...de activiteiten die worden uitgevoerd. De informatie die bierbij is verzamneld is input voor de analyse en bet ontwerpproces. 2.2 Werkanalyse Doel

 13. Strong anchors for a safe and reliable network in the Netherlands; Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hebben, R.J.

  2005-11-15

  In the last decade radical changes and developments took place in the energy sector in the Netherlands: scaling-up as a result of mergers and take-overs, separation of energy supply and networks and the liberalization of the markets for electricity and natural gas. Those developments also resulted in more responsibility for network owners and managers to facilitate the market, implementation of automated systems and new legislation and regulations. One of their responsibilities is maintenance of the safety and reliability of the networks, distribution and transmission systems for electricity and natural gas. The growing responsibility also resulted in increased consciousness with regard to choices whether or not to invest in networks to maintain and/or improve the quality of the networks and at the same time to increase the tariffs for the consumers. [Dutch] In de afgelopen tien jaar hebben er ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden in de energiesector en binnen de energiebedrijven. Deze zijn terug te voeren op de schaalvergroting die heeft plaatsgevonden als gevolg van fusies en overnames, de organisatorische splitsing in handelsbedrijven en netbeheerders en uiteraard de liberalisering van de markten voor elektriciteit en gas. Door deze ontwikkeling zijn de netbeheerders ook verantwoordelijk geworden voor het faciliteren van de markt. Hierdoor hebben zij te maken gehad met ingrijpende reorganisaties, implementatie van nieuwe geautomatiseerde systemen en werkwijzen en voortdurende introductie van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast hebben netbeheerders hun reeds lang bestaande taak voor het veilig en betrouwbaar uitvoeren van het fysieke transport en de fysieke levering van elektriciteit en gas. De liberalisering en de daarmee gepaard gaande veranderingen en onvermijdelijke opstartproblemen hebben ertoe bijgedragen dat er in de maatschappij meer aandacht is voor het functioneren van de netbeheerder en daarmee ook voor incidenten op het gebied van de

 14. Ventilation of Dutch schools. An integral approach to improve design; Ventilatie van Nederlandse scholen. Integrale benadering voor ontwerpverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2008-04-15

  Indoor air quality and thermal climate are very important in schools as they have a direct relation to the health and performance of the pupils. The status quo in the Netherlands is presented (e.g. average CO2 levels in schools, quality of ventilation). The goal of a first study was to evaluate the performance of exhaust-only ventilation systems. The performance was rather disappointing: there were many problems and unsatisfactory situations were encountered. In subsequent years, several Master students worked with the staff of Eindhoven University of Technology to research different aspects of the problem and to seek potential solutions. In a follow-up study six schools with different ventilation systems were studied. The main conclusions from these studies were that IAQ in the evaluated schools did not meet the requirements, and that more ventilation was essential for a better IAQ. A new, integrated approach to design suitable solutions for the ventilation of school buildings was developed. This paper describes the initial design results. [Dutch] Binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality or IAQ) en thermisch klimaat in scholen is erg belangrijk, omdat het een directe relatie heeft met de gezondheid en prestatie van leerlingen. De status-quo in Nederland wordt gepresenteerd (b.v. gemiddelde CO2-niveau's in scholen, kwaliteit van ventilatie). Het doel van een eerste onderzoek was om de prestatie van ventilatiesystemen te beoordelen waarbij de lucht alleen wordt afgevoerd. De prestatie was nogal teleurstellend: er zijn veel problemen en ontoereikende situaties aangetroffen. In de jaren daarna zijn verschillende aspecten van het probleem onderzocht en is er geprobeerd nieuwe oplossingen te vinden. Zo zijn in een volgend onderzoek nog zes scholen met verschillende ventilatiesystemen onderzocht. De voornaamste conclusies van deze onderzoeken zijn: de binnenluchtkwaliteit in de beoordeelde gebouwen voldeed niet aan de eisen en meer ventilatie was essentieel voor een

 15. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 16. Paleizen van het volk. Stemmen voor de democratisering van het museumbezoek in België (1860-1914

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Nys

  2007-01-01

  Full Text Available Palaces of the people. Lobbying on behalf of the democratisation of museum visits in Belgium (1860-1914In the second half of the nineteenth century Belgian museums increasingly came under fire. They were heavily criticized for having become lifeless institutions that   failed to fulfil their educational role. The mundane and overcrowded manner in which they presented their collections and their failure to provide any background information for visitors concerning their exhibits resulted in them being viewed as rather boring establishments by most people. A handful of museum reformers who wanted to help museums lose their reputation for stuffiness and elitism came up with all kinds of proposals to make the process of visiting museums more democratic. This article examines those proposals. The case of the Koninklijke Museums voor Sier- en Nijverheidskunst, established in 1889 in Brussels, is used to illustrate how the museums themselves dealt with the criticism and plans for reform. In this way it is hoped that some light may be shed on a relatively unexplored area, namely the history of cultural consumption and museum attendance in Belgium in the nineteenth century.

 17. Left-wing choices for the century of energy; Linkse keuzes voor de eeuw van de energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Samsom, D.; Van Est, R.; Verbong, G.; Zwerver, S.; Jansen, F.; Sluijter, F.W.; Wiersma, J.M.; Reehuis, G.

  2007-07-01

  In this issue of the magazine of the Wiardi Beckman Foundation (the scientific office for the social-democratic party in the Netherlands, the PvdA) five articles are dedicated to complex energy problems (e.g. energy supply security, climatic change) from the perspective of the social democrats. The titles of the contributions are: (1) Energy responsibility. Sustainable, reliable, democratic; (2) Stop the wind turbines; (3) No fear for nuclear power plants; (4) Energy in the polder mix; and (5) Energy is not the only connection between Europe and the Russian Federation. [Dutch] In deze aflevering van het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid) wordt in vijf artikelen vanuit een sociaal-democratisch perspectief gekeken naar de wijze waarop het complexe energievraagstuk, van voorzieningszekerheid en klimaat, het hoofd kan worden geboden. De titels van de bijdragen zijn (1) Verantwoorde energie: duurzaam, degelijk, democratisch; (2) Stop de windmolens; Geen angst voor kerncentrales; Energie in de poldermix; en Energie is niet het enige dat Rusland en Europa bindt.

 18. Import of grey electricity from Germany. The impact of taking over the German E.ON-grid on wind energy in the Netherlands; Import Duitse grijze stroom niet opeens gemakkelijker. Overname Duits net vooralsnog neutraal voor windenergie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simon, P.

  2010-03-15

  At the end of 2009 the Dutch Transmission System Operator TenneT took over the German E.ON grid. The question that arises: will the take-over result in lower prices for electricity in the Netherlands? According to experts, the main determining factor is still the market and the effect of the take-over on grey and green electricity is neutral. However, the transport cost will increase due to investments in improvement of the grid. [Dutch] Eind 2009 nam de Nederlandse Transmission System Operator TenneT het Duitse E.ON-net over. De vraag is of de overname leidt tot lagere prijzen voor elektriciteit in Nederland. Volgens deskundigen is vooralsnog de markt bepalend en is de overname neutraal voor groene en grijze stroom. Wel zullen de transportkosten stijgen vanwege investeringen voor verbeteringen van het netwerk.

 19. Green light for DataCenter Fryslan. The annual standard will be 2% energy saving; Groen licht voor DataCenter Fryslan. De norm wordt jaarlijks 1 procent energie besparen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Annema, A. [DataCenter Fryslan, Leeuwarden (Netherlands)

  2010-07-15

  Datacenter Fryslan signed the long-term agreement energy efficiency 2001-2020 (LTA3), a covenant addressing energy saving in datacenters. The aim is 2% energy saving annually. This affects the types of installations and initial adjustment of the electrical and mechanical installations. Appropriate measures will ensure that datacenters remain interesting to authorities and businesses pursuing sustainable procurement. [Dutch] DataCenter Fryslan heeft de meerjarenafspraak energie-efficientie 2001-2020 (MJA3) ondertekend, een convenant met aandacht voor energiebesparing in datacenters. Het doel hiervan is per jaar 2 procent energie te besparen. Dit heeft gevolgen voor het type installatie en de inregeling van de E- en W-installaties (elektrische en werktuigbouwkundige installaties). Met gepaste maatregelen blijven datacenters interessant voor overheden en bedrijven die een duurzaam inkoopbeleid nastreven.

 20. Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de hulpverlening in het sociaal werk.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sjef de Vries

  2017-09-01

  -helpers who actively maintain the relationship and direct content and goal of the conversations. They have created their own Theory of Change from life experiences. That theory determines what they want and can change and how they can do it in the best way. This active role of clients makes psychosocial assistance a co-operation. A collaboration in which both participants together provide new direction and meaning to problems and solutions is called co-construction. In that, the client and the social worker are equal, each with their own specific expertise. The client is an expert of his own experiences, ideas, expectations, goals, resources. The social worker is an expert in process counseling: in listening, asking questions, and giving information so that he enables the client to make use of what psychosocial support has to offer for achieving his goals. We describe a common factors model that supports and shapes social work support. The model builds on the model of Wampold and Imel (2015 and extends it with the concept of co-construction. In this model, the psychosocial support has four active components: the co-construction of the (personal working relationship, of hope, of solutions and of the evaluation. The model emphasizes that psychosocial support is an interpersonal process. It points to the importance of the dialogue and the role of the unique characteristics of the participants in it. In addition, it gives room for eclectic work and specific factors. Moreover, it is open to the complexity of problems and the influence of social and cultural aspects the clients brings with him. These (interpersonal and contextual aspects are essential in social work.  SAMENVATTING Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de psychosociale hulpverlening in het sociaal werkPsychosociale hulpverlening in sociaal werk is generalistisch, eclectisch en integraal. Onderzoek naar de werkzame ingrediënten daarin is schaars. Eén van de redenen is dat het medisch

 1. Comfort-box controls individual level of comfort. Domotica home network for indoor climate management; Comfort-box regelt individueel comfort-niveau. Domotica-huisnetwerk voor beheer binnenklimaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamphuis, I.G; Warmer, C.J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-03-01

  The Comfort-Box (or C-Box) project is an automatic and continuous control system for energy efficient and cost-effective thermal comfort in houses. In this article detailed information is given of the design and performance of the C-Box. [Dutch] De huidige regelsystemen voor het binnenklimaat in woningen zijn voor verbetering vatbaar. Met het Comfort-boxconcept is een regeling ontwikkeld die automatisch en continu het individuele comfortniveau regelt in woningen, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen kosten en comfort. De Comfort-box blijkt in staat te zijn het binnencomfort op energie- en kostenefficiente wijze te beheren.

 2. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 3. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 4. '/Y WoW': een exploratief onderzoek naar de motivaties voor het spelen van MMORPG's bij 1691 World of Warcraft spelers

  OpenAIRE

  De Vocht, Melanie; Van Looy, Jan; Courtois, Cédric; De Marez, Lieven

  2010-01-01

  In het voorbije decennium zijn Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG) uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De populairste MMORPG is World of Warcraft (WoW) waarin miljoenen gamers elkaar elke dag ontmoeten (GameOgre.com, 2009). In deze paper wordt een onderzoek beschreven naar de motivaties voor het spelen van WoW. Het dominant paradigma in mediamotivatieonderzoek is de ‘Uses & Gratifications’ benadering waarbij wordt nagegaan op welke manier het gebruik van me...

 5. NWEA incentive strategy for wind energy. Basic data for 2007-2020; NWEA strategie stimulering windenergie. Basisgegevens voor 2007-2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cleijne, H.; Verheij, F. [KEMA Consulting, Arnhem (Netherlands); Coenraads, R.; Coulomb, L.; Rathmann, M.; Rooijmans, P. [Ecofys, Utrecht (Netherlands)

  2007-02-16

  The Dutch Wind Energy Association (NWEA) aims to formulate a strategy for stimulating onshore and offshore wind energy that can be used in the political world and the government. A brief overview is provided of the main parameters that influence the development of wind energy in the Netherlands. [mk]. [Dutch] De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) wil een strategie formuleren voor de stimulering van onshore en offshore windenergie die gebruikt kan worden richting politiek en rijksoverheid. Een beknopt overzicht wordt gegeven van de belangrijkste parameters die van invloed zijn op de ontwikkeling van windenergie in Nederland.

 6. Manual licensing procedure co-fermentation of manure. Guideline for the initiator; Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Wegwijzer voor de initiatiefnemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  This manual helps licensers assess the opportunities and possible bottlenecks in applying for a license for a co-digester. The manual contains elaborate information on the safety of the co-digester, the influence on the environment, the smell, the noise and the transport movements. Moreover, the licensing procedure is explained [Dutch] Dit handboek helpt vergunningverleners bij het inschatten van de kansen en mogelijke knelpunten bij de aanvraag voor een co-vergister. Het handboek bevat uitgebreide informatie over de veiligheid van de co-vergister, de invloed op de omgeving, de geur, het geluid en transportbewegingen. Daarnaast komt de procedure rond de vergunningverlening aan bod.

 7. On the search for the last microgram? Plea for a rational and practical approach of the Air Quality Decree; Op zoek naar de laatste microgram? Pleidooi voor rationele en pragmatische benadering Besluit Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Elshout, S.; Voerman, J.; Hermans, L. [Bureau Lucht, DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2005-05-01

  Recent photos from satellites show, taking into account present limiting values for the emission of NO2 as formulated in the Air Quality Decree, alarming atmospheric concentrations of NO2 above the Netherlands. In this article, however, the authors plead for a more practical and realistic approach of the Decree. [Dutch] Er is weer veel te doen over de luchtkwaliteit. Recente satellietfoto's van de atmosferische NO2-concentratie, waar Nederland er nogal gekleurd op staat, plaatsten de luchtkwaiteit hoog op de agenda. Een strenge interpretatie door de Raad van State van het Besluit luchtkwaliteit zorgde eveneens voor een paniekgolfje in bestuurlijke kringen. Betekent dit dat Nederland op slot gaat? En zo ja, moeten we dan voor uitstel of uitzonderingen pleiten? Maar hoe geloofwaardig is een dergelijk pleidooi in Brussel door een van de grootste emittenten van stikstof, oftewel de 'dirty N-man' van Europa? In plaats van een algehele versoepeling ligt een rationele en pragmatische benadering van de nonnen in het Besluit luchtkwaliteit meer voor de hand. Recente praktijkvoorbeelden illustreren dat hier duidelijke kansen liggen. We moeten af van de eenzijdige focus op getallen, soms ver achter de komma. Wij hebben al eerder gepleit voor een pragmatische omgang met de Europese regelgeving en kunnen ons vinden in de strekking van de twee artikelen in ArenA 8 (2004) over het Besluit.

 8. Onderzoek naar het voorkomen en de overdraagbaarheid van resistentie tegen carbadox, olaquindox en cyadox bij E.coli bacterien in varkensfaeces voor en gedurende het toedienen van voeder dat deze stoffen bevat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van Leeuwen WJ; Schot CS; Pruys D; Heck MEOC

  1987-01-01

  In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces gedurende 8 weken de E.coli fractie, die ongevoelig is voor chinoxaline-1,4-di-N-oxyden (carbabox, olaquindox en cyadox) bepaald. De eerste twee weken kregen de dieren voedsel zonder deze stoffen,

 9. Polyurethaan en polycarbonaat produceren zonder fosgeen. Huidige en toekomstige mogelijkheid voor chloorvrije industriële productie van de kunststoffen PUR en polycarbonaat zonder gebruik van het schadelijke fosgeen als grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Sluis, P.

  1997-01-01

  In de productie van de kunststoffen polyurethaan (PUR) en polycarbonaat (PC) wordt fosgeen toegepast. Gezien de risico's van het gebruik van fosgeen voor veiligheid en milieu is de omschakeling naar fosgeenvrije processen gewenst. Dit rapport behandelt een literatuur-onderzoek naar alternatieve

 10. Naar een toekomstbestendige m.e.r., lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor de m.e.r. in de nabije toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Runhaar, H.A.C.; Arts, E.J.M.M.; Laerhoven, F.S.J. van; Driessen, P.P.J.

  2011-01-01

  In 2011 is het 25 jaar geleden dat er in Nederland een wettelijke regeling voor milieueffectrapportage (m.e.r.) door het Parlement werd aangenomen, die op 1 september 1987 van kracht werd met de inwerkingtreding van het Besluit m.e.r. In de loop van de tijd heeft de m.e.r.-regelgeving

 11. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 12. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 13. Mechanisatiegids tevens merkengids voor de land-,tuin- en bosbouwmechanisatie in Nederland = Guide de mecanisation et guide des marques pour agriculture,horticulture et exploitation forestiere Pays Bas = Landtechnisches Handbuch, Markenhandbuch fuer die Mechanisierung in Landwirtschaft,Gartenbau ... = Directory of machinery and implements incl. trade mark guide for agriculture,horticulture ...

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.; Kiers, G.

  1984-01-01

  Merkengids voor de Nederlandse land-, tuin- en bosbouwmechanisatie geeft groepsgewijs een overzicht van alle soorten land-, tuin- en bosbouwmachines en aanverwante apparatuur met vermelding van de merken, namen en adressen van de betreffende fabrikanten en importeurs. De benamingen en technische

 14. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 15. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 16. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 17. The Adaptation Law for emissions trading. Part 2. A level playing field for emissions trading?; De Aanpassingswet handel in emissierechten. Deel 2. Een level playing field voor emissiehandel?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Simonetti, S. [Praktijkgroep Energy and Carbon, De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam (Netherlands)

  2010-05-15

  To supplement, clarify and simplify the regulations for emission trading, the Amendment Act emission trading II was submitted to the Dutch Lower Chamber end of 2009. This article discusses the pending bill and comments on a number of remarkable stipulations that may be important to the market parties. First a brief overview is provided of the basic principles of emission trading and the players in the CO2 market. [Dutch] Ter 'aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging' van de regelgeving m.b.t. emissiehandel werd eind 2009 bij de Tweede Kamer de Aanpassingswet handel in emissierechten II ingediend. Dit artikel bespreekt het hangende wetsvoorstel en plaatst kanttekeningen bij een aantal opmerkelijke bepalingen die voor marktpartijen van belang kunnen zijn. Eerst wordt een kort overzicht gegeven van de basisprincipes van emissiehandel en de spelers op de CO2-markt.

 18. Storage of electricity. State of the art and future perspective for the Netherlands. Appendices; Opslag van elektriciteit. Status en toekomstperspectief voor Nederland. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lysen, E.; Van Egmond, S.; Hagedoorn, S. [Utrecht Centrum voor Energieonderzoek UCE, Utrecht (Netherlands)

  2006-09-15

  The results of a study on the state-of-the-art and future perspective for the Netherlands with regard to electricity storage are presented in the main report. The storage systems in this study are subdivided as grid-connected storage systems, autonomous storage systems, and storage of electricity in vehicles. With respect to technology attention is paid to chemical energy storage, mechanical energy storage, and electrical energy storage. In these appendices fact sheets with general data on several energy storage techniques are presented. [Dutch] Een korte studie is uitgevoerd naar de status en het toekomstperspectief voor Nederland van de opslag van elektriciteit. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de status en kennispositie in Nederland bij bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en uitvinders op het gebied van elektriciteitsopslag?; Hoe verhoudt de Nederlandse kennispositie zich tot de internationale kennispositie op dit gebied?; en Kan het onderzoeksgebied elektriciteitsopslag op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening? De opslagsystemen voor dit onderzoek zijn in drie groepen verdeeld: Netgekoppelde opslagsystemen; Autonome opslagsystemen; en Elektriciteitsopslag in voertuigen. Qua technieken wordt gekeken naar de volgende typen opslagsystemen: Chemische energie opslag; Mechanische energie opslag; en Elektrische energie opslag. In deze bijlagen worden de verschillende opslagtechnologieen kort beschreven. Aangezien er vele tientallen goede overzichten beschikbaar zijn, wordt in dit rapport slechts een summier overzicht gegeven. Verschillende bronnen geven nogal eens verschillende kengetallen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze getallen betrekking hebben op de huidige stand van de techniek, of dat het een toekomstverwachting betreft. Dit overzicht heeft dan ook niet de pretentie om volledig te zijn, noch alle karakteristieken tot in detail te beschrijven, maar beoogt een eerste indicatie

 19. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 20. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 1. Bomenboek voor Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeman, J.C.; Mennega, A.M.W.

  1963-01-01

  The aim of this book is to provide all persons interested in the tree and wood species of Suriname with a simple means to find the name of a given tree. To this end two dichotomous keys have been drawn up with the help of punched cards prepared from studies of conserved material and field

 2. Quickscan interventies voor sportblessurepreventie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogendoorn M; Wendel-Vos W; Schaars D; van den Berg M; P&V; V&Z

  2015-01-01

  Om het stijgende aantal sportblessures in Nederland terug te dringen is het van belang dat sporters gebruikmaken van goede preventieprogramma's waarvan de effectiviteit is bewezen. Om dit te bereiken is meer onderzoek naar de effectiviteit van interventies noodzakelijk. Daarnaast zijn inspanningen

 3. Kunststof zakken voor bloedprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Dorpema JW; Dudok de Wit C; Pietersz RNI; de Wit HJC; Sonderkamp HJA; Scheepstra HMH; Berg TM; Briesen V; Scholten MH; Stolwijk C; Hilbers-Modderman ESM

  1991-01-01

  National and European standards for bloodbags are not yet available. Safety problems (microbiological contamination) in 1988 urged to formulate, at least national, requirements for manufacturing, packaging and distribution. Handling of bloodbags is not described in this document. A separate

 4. Gadgets voor burgerparticipatie

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen, M.J.R.

  2011-01-01

  In workshops met experts en in participatieve processen wil je zoveel mogelijk kennis beschikbaar hebben, om te kunnen reageren op gedachten en vragen die opkomen. Ook wil je snel weten wat effecten van maatregelen kunnen zijn. Alterra werkt aan tools die dat soort informatie beter beschikbaar maken

 5. Herkansing voor de meidoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2012-01-01

  Op de Ziekten- en Plagendag in augustus wordt in een van de lezingen een nieuwe meidoorn gepresenteerd: Crataegus succulenta ‘Jubilee’ Boomfeestdag ®. ‘Jubilee’ is het resultaat van een zoektocht van PPO naar bacterievuurresistente meidoorns, die meer dan 30 jaar geduurd heeft. Deze cultivar is een

 6. Voorwaarden voor BIM

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastian, R.

  2012-01-01

  Werken met BIM kent vele voordelen. Maar het ontbreek aan goede afspraken over zaken als aansprakelijkheid, beheer en intellectuele eigendom. Daarom wli de BNA specifieke algemene BIM voorwaarden opstellen. NLingenieurs, Uneto-VNI, bouwend Nederland en TNO doen en denken mee

 7. Varken kiest voor comfort

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, Jos; Livestock Research,

  2007-01-01

  Varkens vertoeven bij voorkeur binnen een temperatuursrange waarbij ze zich behaaglijk voelen: de comfortzone. Dan hoeven ze geen extra activiteit te doen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Komen temperaturen daar net buiten, de thermoneutrale zone, dan moeten dieren zich wat extra

 8. Oren voor zangeressen

  NARCIS (Netherlands)

  Michel de Kort

  1994-01-01

  People with voice problems can seek advice and therapy from a speech-language pathologist. Besides having problems with the speaking voice, a number of them are also amateur choristers. In addition to her standard examination, the speech-language pathologist has to specifically describe the use of

 9. Akoepedie voor auditors?

  NARCIS (Netherlands)

  K.I. Mollema (Kornelis)

  2008-01-01

  textabstractBinnen audit en accountancy heeft men de controle van de informatietechnologie (IT) te lang overgelaten aan specialisten (IT-auditors). Maar inmiddels is de IT te zeer het kloppend hart van de onderneming om haar nog langer te negeren, stelt Mollema. Door de toenemende frequentie en

 10. Slachtlijn voor vee

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, P.W.; Logtenberg, H.; Vos, H.C.L.

  2003-01-01

  An imaging device (14) on the conveyor line (2) is used to determine slaughter-relevant anatomical parameters of the animal (4). A control device (17) connected to the imaging device is used to control the processing stations (5-12) on the slaughter line, depending on the measured parameters. A

 11. Een model voor personeelsbesturing

  NARCIS (Netherlands)

  Donk, Dirk Pieter van

  1995-01-01

  The background of this study lies in a certain apprehension about the contribution of personnel administration towards the running of organisations. Contributions from manpower planning, personnel management and (strategic) human resource management are regarded as components of personnel

 12. Walhalla voor microbiologen

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, J.; Os, van G.

  2014-01-01

  Lang geleden, op 30 oktober 1968, is de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie opgericht. Op de kop af 46 jaar later, op 30 oktober 2014, hield deze werkgroep haar 89e bijeenkomst in ‘s werelds eerste museum over micro-organismen: Micropia. Dit museum opende onlangs haar deuren en maakt het

 13. Alternatieven voor vliegenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Kogel, de W.J.

  2008-01-01

  De mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen binnen de champignonteelt toe te passen zijn momenteel sterk aan het verminderen door strenger overheidsbeleid en de hoge kosten die producenten moeten maken om middelen op de markt te brengen. De toepassing van plantenextracten ter bestrijding van

 14. Natuurgraadmeters voor de behoudoptiek

  NARCIS (Netherlands)

  Brink BJE ten; Strien A van; Hinsberg A van; Reijnen MJSM; Wiertz J; Alkemade JRM; Dobben HF van; Higler LWG; Koolstra BJH; Ligtvoet W; Peijl M van der; Semmekrot S; Alterra; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Bureau ESM; Bureau DHV; LBG

  2001-01-01

  Four supplementary operational indicators are established to support national policy makers on nature conservation: Natural Capital Index (NCI-framework); Species Group Trend Index; Red List Indicator; Policy Target Achievement Indicator on Ecological Main Network. The Natural Capital Index provides

 15. Outline of possible climate measures. Local Climate Agenda. CO2 reduction, employment, cost for the government and living expenses; Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda. CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elzenga, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-03-15

  The Environmental Assessment Agency (PBL) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) estimated the effects of eight policy measures for the year 2020 on renewable energy, energy saving, CO2 reduction, cost to the government, employment and living expenses. The goal was for the Local Climate Agenda to identify several cost-effective policies The Local Climate Agenda is a joint agenda of representatives of local authorities and of the Dutch government [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda 'Werk maken van klimaat' een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.

 16. Studies on solutions for the fine particulates problem. Contest for innovative solutions for up-whirling dust; Markt onderzoekt oplossingen fijn-stofprobleem. IPL schrijft prijsvraag uit voor innovatieve oplossingen opwervelend fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wilde, C. [Awareness, Den Haag (Netherlands); Van den Burg, A. [Innovatieprogramma Luchtkwaliteit en Innovatieprogramma Geluid IPL/PLG, Rijkswaterstaat, Den Haag (Netherlands)

  2006-12-15

  Within the framework of the Innovation Program Air Quality (IPL) a contest has been organized for the market to find innovative solutions to reduce up-whirling fine particulates (dust) from pavements of national highways in the Netherlands. [Dutch] In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL), uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is een prijsvraag uitgeschreven voor marktpartijen om innovatieve oplossingen te vinden om het opwervelen van fijn stof op wegdekken van rijkswegen tegen te gaan.

 17. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 18. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  -emissie opnieuw verkend voor de zichtjaren 2015, 2020, 2025 en 2030 onder aanname van een vaststaand beleidskader en rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Deze studie is alleen uitgevoerd voor de sectoren Energie en Industrie en Vrachtvervoer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. De resultaten laten zien dat: (a) De CO2-emissie uit de sector Energie en Industrie stijgt van 26,5 Mton CO2 in 2011 naar 33,8 Mton CO2 in 2020, om vervolgens weer af te nemen naar 29,4 Mton CO2 in 2025 en 2030; en (b) de CO2-emissie ten gevolge van Vrachttransport stijgt van 1,0 Mton CO2 in 2011 naar 1,4 Mton CO2 in 2025 en stijgt vervolgens door naar 1,6 Mton in 2030. Dit betekent dat alleen al de sectoren Energie en Industrie en Vrachttransport onder vaststaand beleid naar verwachting de doelstelling met een factor 2,5 zullen overschrijden. De aanvullende beleidsinspanning om de doelstelling te realiseren, dient dus met een benodigde reductie van ongeveer 19 Mton CO2 voor deze sectoren rekening te houden. De verwachte CO2-emissies in deze Verkenning zijn lager dan die in een eerder uitgevoerde studie uit 2010. Dit wordt veroorzaakt door met name lagere CO2-emissies uit de elektriciteitscentrales, ten opzichte van de toenmalige studie, ten gevolge van diverse ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De berekende CO2-emissies zijn gebaseerd op een vaststaand beleidskader en autonome ontwikkelingen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bottom-up analyse van de diverse sectoren; zo nodig zijn berekeningen met behulp van sectorale modellen uitgevoerd. De realisatie van de Maasvlakte 2 betekent meer ruimte voor chemie en meer ruimte voor op- en overslag van vracht; de effecten hiervan zijn eveneens meegenomen in deze berekeningen.

 19. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 20. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.