WorldWideScience

Sample records for voor banken aan

 1. Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken

  NARCIS (Netherlands)

  Joosen, E.P.M.; Groot, M.K.Z.

  2015-01-01

  In dit nieuwe deel van de Financieel Juridische Reeks gaan de auteurs in op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers

 2. Kasstroom in 2002 voor veel bedrijven negatief

  NARCIS (Netherlands)

  Everdingen, van W.H.; Jager, J.H.

  2004-01-01

  Op agrarische bedrijven kwam in 2002 gemiddeld voor bijna 50.000 euro aan financieringsmiddelen beschikbaar. Dat was ruim 8.000 euro minder dan in het voorgaande jaar. De investeringen trokken aan, maar er moest wel weer een groter beroep op de banken worden gedaan.

 3. Kwartiermaken, werken aan ruimte voor anders-zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Doortje Kal

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil

 4. Maatregelen voor de akkerbouw op lössgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Radersma, S.; Schoot, van der J.R.; Wolf, de M.

  2003-01-01

  Dit project richtte zich op het ontwikkelen van pakketten van maatregelen voor akkerbouwbedrijven op lössgrond die bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk zijn om met inzet van dierlijke mest aan Minasnormen en aan de nitraatnorm van resp. 50 en 25 mg/liter (nitraatgehalte in het bodemvocht op

 5. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 6. Kiezen voor rotatiekruising

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk, M.

  1996-01-01

  Varkenshouders die rotatiekruising toepassen, hebben hier meestal voor gekozen om het risico van ziekte-insleep op het bedrijf te verkleinen door een gesloten bedrijfsvoering. Eventuele nadelen, zoals de extra eisen aan registratie en planning, nemen ze daarbij voor lief

 7. Godsspraak als drijfveer, standaard en model voor gebed bij Clemens van Rome aan de Corinthieërs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benno A. Zuiddam

  2015-03-01

  Full Text Available Die eerste brief van Clemens Romanus aan die Korintiërs vertoon ‘n afhankelikheid van heilige Skrif en gebed. In die konteks van hierdie vroegchristelike brief is dit die Skrif wat gebed bevorder en vorm gee. Clemens het vir sy kennis van God staatgemaak op God se skriftelike openbaring, aangesien hy die Skrif beskou as Godsspraak in terme van inhoud en gesag. Die kerkvader nader God daarvolgens in sy gebedsantwoord op die Skrif. Die doel van gebed by die kerkvader is onder meer gerig daarop dat menslike gedrag gehoorsaamheid moet vertoon aan God se geopenbaarde Woord. Die vorm van gebed in Clemens se eerste brief aan die Korintiërs is dan ook grootliks aan die Skrif ontleen, beid ein die woorde en uitdrukkings wat hy hanteer. Die agenda en die inhoudspunte van gebede in hierdie vroegchristelike brief word ook deur die heilige Skrifte bepaal. Op hierdie wyse is Godsspraak dryfveer, standaard en model vir gebed by dié kerkvader.Clement of Rome’s letter to the Corinthians shows an interdependence of holy Scripture and prayer. In the context of this early Christian epistle, Divine revelation, primarily through Scripture, takes on an initiatory role for prayer. Clement considers the Scriptures as oracles of God in terms of their contents and authority. In his prayer-response to Scripture, both for contents and words, Clement shows himself inspired by holy Scripture. Consequently, Clement’s prayer is aimed at conformity of human behaviour to what he considers God’s revealed standards. As to the format of prayer in Clement to the Corinthians, words and expressions are largely borrowed from the sacred Scriptures. The agenda and themes of prayer in this letter are set by holy Writ as well, reinforcing the role of Scripture as initiator, standard and prototype for prayer, as the early church father reaches out to God.

 8. Compost voor biggen met diarree

  NARCIS (Netherlands)

  Gommers, T.

  1990-01-01

  Het geven van compost aan biggen met diarree zorgt op het Proefstation voor de Varkenshouderij voor minder medicijngebruik. De biggen krijgen de compost van groente-, fruit- en tuinafval vanaf de tweede dag na de geboorte, zodra de diarreeverschijnselen zichtbaar zijn.

 9. Aan de slag met begeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 10. Kwalitatieve bemonsterng in het zandwingebied Zeeland in 2009 S7W, SW0 en S7X op de aanwezigheid van schelpdier banken

  NARCIS (Netherlands)

  Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.

  2009-01-01

  In het kader van de vergunningverlening voor een zandwinningconcessie is het vereist dat er voorafgaand aan exploitatie een inventarisatie naar het voorkomen van benthische organismen in het concessie gebied plaatsvindt. Deze inventarisatie wordt normaliter voor aan de aanvang van de exploitatie

 11. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 12. OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.

  2015-01-01

  Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd

 13. Biotechnologie bedreiging voor mens en natuur? Editorial.

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van J.S.O.

  1988-01-01

  Bundeling van artikelen met aandacht voor het belang van biotechnologische projecten aan de Landbouwuniversiteit; gentransplantatie in de plantenveredeling en moleculaire veredeling; biotechnologisch onderzoek in de praktijk; voorwaarden bij biotechnologie in de veehouderij; de mogelijkheden voor

 14. Hvorfor hedder det at "låne" penge i banken (når banken rent faktisk skaber dem)?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2015-01-01

  Mange mennesker ved efterhånden, at banker skaber penge. Men hvorfor siger man så, at banken "låner" penge ud? Fordi det begreb passede fint i gamle dage, da penge var guldmønter og banker ikke skabte penge; det gjorde kun kongen. Sidenhen fandt banker på to måder at skabe penge på: papirsedler, ...

 15. Super supermarktmarge voor bio-eieren

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.

  2008-01-01

  Supermarkten verkopen scharreleieren en vooral biologische eieren voor een hoge prijs. Aan de verkoopkosten ligt het niet. De supermarkt neemt een extra marge omdat een bepaalde doelgroep van consumenten bereid is voor bio-eieren extra te betalen. De prijsstelling is daarbij niet gerelateerd aan de

 16. Evaluatie van modellen voor aansluiting tussen intramurale specialistische en extramurale verpleegkundige cara-zorg voor kinderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, T.A.

  1991-01-01

  In dit onderzoek zijn criteria ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van extramurale CARA-zorg voor kinderen, waarbij gekeken is naar vier aspecten van die zorg, namelijk: de aanvraag voor een CARA-huisbezoek, het CARA-huisbezoek zelf, de terugrapportage en de follow-up. Aan de hand van de

 17. NEON (Netwerk Ergotherapie Onderzoekers Nijmegen) stelt zich voor

  NARCIS (Netherlands)

  Ingrid Sturkenboom; Edith Cup; Ton Satink; Margo van Hartingsveldt; Maud Graff

  2009-01-01

  NEON is een Netwerk voor Ergotherapie Onderzoekers in de regio Nijmegen. Een van de doelstellingen van NEON is dat het een bijdrage wil leveren aan visieontwikkeling en uitvoering van ergotherapieonderzoek. In dit artikel stelt NEON zich kort aan u voor, gaan we in op de voordelen van het

 18. Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders

  NARCIS (Netherlands)

  Sabrina Keinemans; Mariël Kanne

  2011-01-01

  In de rapportage die voor u ligt wordt verslag gedaan van een project dat zich ten doel stelt om sociale professionals die werkzaam zijn in de hulpverlening aan adolescente moeders, meer handvatten te bieden voor morele reflectie. Twee constateringen vorm-den de aanleiding voor dit project. 1. De

 19. Voor top-ondernemende studenten in Groningen topondernemersregeling nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Frans Donders

  2014-01-01

  Net zoals er voor studenten die aan topsport doen speciale topsportregelingen zijn, waardoor ze kunnen afstuderen, zijn er ook regelingen nodig voor ondernemende studenten die nu te weinig tijd hebben om af te studeren. Een dergelijke regeling kan er voor zorgen dat een student studeren en

 20. De hoge en bijzondere transactie: een pleidooi voor rechterlijke controle op de afdoening buiten geding

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, K.C.J.

  2016-01-01

  In dit artikel zijn de mogelijkheden van rechterlijke controle op de afdoening buiten geding in strafzaken onderzocht. Gepleit wordt voor een aparte raadkamerprocedure voor hoge en bijzondere transacties, waarbij toetsingscriteria werden ontleend aan de jurisprudentie van het EHRM en de

 1. Balanced Scorecard voor Inkoopteams bij de NS

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo; van Putten, Jan; Telgen, Jan

  2003-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en geven het belang aan van het meten van prestaties, en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit in de praktijk worden gebracht voor

 2. Nieuwe eiwitbronnen. Handleiding voor Novel Food dossiers

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Sluis, van der A.A.

  2014-01-01

  Wageningse onderzoekers hebben een handleiding ontwikkeld voor het samenstellen van een Novel Food dossier voor producenten van nieuwe eiwitten (zoals algen, bietenblad, eendenkroos en insecten). De handleiding geeft inzicht in de eisen die aan een dossier worden gesteld, en ondersteunt hiermee

 3. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 1 voor uitvoerende zorgverleners: zintuigactivering.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 4. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 3 voor leidinggevenden en beleidsmakers: implementatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 5. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 2 voor uitvoerende zorgverleners: bewonersgerichte omgangsvormen.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 6. Gezinsvoogden aan het werk : De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Mertens, N.M.

  1995-01-01

  De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel van ondertoezichtstelling. Onderzocht is met welke doelstellingen de gezinsvoogden werken en hoe ze daadwerkelijk uitvoering geven aan de maatregel. Tevens is nagegaan in

 7. Snoezelen in de zorg: handboek voor de praktijk: deel 4 voor leidinggevenden en beleidsmakers: achtergrond en onderzoeksresultaten.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Janssen, B.; Vruggink, F.; Dulmen, S. van

  2005-01-01

  Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen. Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in

 8. Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Cormont, A.; Diepen, van C.A.; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Jansen, P.C.; Janssen, S.J.C.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Smeets, P.J.A.M.; Uiterwijk, M.

  2012-01-01

  Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de

 9. De overdracht van risico’s in de zorg : Risicobeheersing in een instelling voor langdurige ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  van der Steen, Martijn

  Dit artikel analyseert een kleine instelling voor ouderenzorg die blootstaat aan verscheidene risico’s als gevolg van de wettelijke veranderingen in de zorgsector. Hoewel kleinere instellingen voor langdurige ouderenzorg niet altijd gestructureerde methodieken als COSO ERM of ISO 31000 voor de

 10. Oude verhalen voor jonge lezers : Over bewerkingen van literaire klassiekers

  NARCIS (Netherlands)

  Parlevliet, Sanne

  2011-01-01

  Het hertalen en bewerken van literaire meesterwerken is een oude traditie. Zo wordt het literaire erfgoed doorgegeven aan volgende generaties. De redenen die hedendaagse hertalers geven voor het bewerken van klassieke teksten komen overeen met de redenen die daar meer dan een eeuw geleden voor

 11. Toenemende biologische internationale handel biedt kansen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2009-01-01

  De bestedingen aan biologische producten blijven wereldwijd sterk toenemen. Omdat het aanbod van biologische producten in de grootste markten achterblijft bij de vraag, zijn er volop kansen voor de Nederlandse biologische productie, maar ook voor de Nederlandse handel in biologische producten

 12. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een

 13. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 14. Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem : deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Gogh, van J.B.; Dam, van J.E.G.; Bartels, P.V.

  2013-01-01

  Biomassawerven kunnen een centrale rol spelen bij de integrale aanpak van biomassaketens voor de biobased economy. Een biomassawerf heeft de rol om bij de aanbodkant verschillende soorten biomassastromen te verzamelen, eventueel voor te bewerken en ze vervolgens aan te bieden aan de verwerkingskant.

 15. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  OpenAIRE

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie instrumentarium embryotoxisch bleken. Om de aanwezigheid van migrerende cytotoxische stoffen aan te tonen zijn extracten van de materialen in een aantal in-vitro testen onderzocht. Evaluatie met cytotoxiciteitspara...

 16. Onderbouwing van de competenties Leidinggeven aan onderwijs en ict

  NARCIS (Netherlands)

  Marijke Kral; Anne-Marieke Loon

  2015-01-01

  Veranderingen in de samenleving zoals mondialisering, globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere, hogere eisen aan de toekomstige generatie (o.a. Ministerie van OCW, 2015; Onderwijsraad, 2014). Het onderwijs heeft tot taak leerlingen hierop voor te bereiden en hen toe te rusten

 17. Bepaling van het gehalte aan fytosteroltracers in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, v.d. H.J.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Verbetering van de analysemethodiek voor de bepaling van het gehalte aan tracers in EEG boter. In vier monsters botervet werd met de gebruikelijke digitonide methode het totaal sterolgehalte (NEN 6350) bepaald en met GLC daarna de samenstelling. Daar de resultaten niet

 18. RESENSIE – LIEFDE VOOR ISRAËL NADER BEKEKEN: VOOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  van Israel, maar die Mosaïese wet en geskiedenis van Israel is in Christus vervul. Die sleutel tot die Heilige Skrif is in die persoon van Christus alleen te vind. Paas dui aan dat in die lig hiervan en die Joodse wettisme dat Luther hom verset teen die Judaïsme. In sy werke kom sulke skerp uitsprake voor dat hy as voorloper ...

 19. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  NARCIS (Netherlands)

  Ir. Eric Dortmans; Dr Ruud Ermers

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en

 20. Wat wil de Eindhovenaar voor PSV betalen?

  NARCIS (Netherlands)

  Hans Slender

  2011-01-01

  Dat veel clubs uit het betaalde voetbal de begroting niet meer sluitend krijgen is een regelmatig terugkerend verschijnsel. Recent werd bekend dat PSV de grond onder het trainingsveld voor een hoog bedrag aan de gemeente Eindhoven verkocht heeft. Met de geïncasseerde miljoenen werden vrijwel meteen

 1. Optimale assimilatie eerste vereiste voor goede bloemkleuren

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2016-01-01

  Oorspronkelijk zijn bloemkleuren vooral van belang om bestuivers te lokken, maar in de bloemisterij is dat juist niet gewenst. Daar staat de aantrekkelijkheid voor de koper voorop. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe spannende kleuren. Bloemkleur is daarmee een economische factor van belang.

 2. Dubbel kunststof dek alternatief voor geschermde kas

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, van de N.J.

  1997-01-01

  Kunststof afdekmaterialen die uit twee lagen bestaan, kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het vermindering van het energieverbruik bij kasteelten. De lage lichtdoorlatendheid van deze materialen en het veranderende kasklimaat eronder, was tot nu toe een hinderpaal voor toepassing in de

 3. Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Braet, C.; Bögels, S.M.

  2008-01-01

  Kwaliteitsvol werken in de Jeugdzorg. Hoe doe je dat? Onderzoek toont aan dat de klassieke kinder- en jeugdpsychotherapie te weinig aantoonbare effecten heeft, terwijl protocollaire behandelingen voor de jeugd wel effectief blijken. Daar waar behandelprotocollen lange tijd enkel beschikbaar waren op

 4. Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,-

 5. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 6. Ontwerp en ontwikkeling van iPad cover voor gebruik door ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  In veel ouderenzorginstellingen wordt al gebruik gemaakt van multimediatoepassingen voor mensen met dementie, zoals De Verhalentafel en de BrainTrainerPlus. De drie grootste zorgorganisaties in Rotterdam (Aafje, Laurens en Humanitas) hebben een toenemende behoefte aan individuele activiteiten en

 7. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 8. What's in a nudge? : Tien aanbevelingen voor nudge-experimenten in de openbare gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Ridder, D.T.D.|info:eu-repo/dai/nl/070706174; Gillebaart, M.|info:eu-repo/dai/nl/344390365

  2016-01-01

  Nudging, kortweg gedefinieerd als het gemakkelijker maken van de gewenste (gezonde) keuze zonder de ongewenste keuze te verbieden, wint aan populariteit als alternatief voor gebruikelijke (veelal educatieve) interventies in de openbare gezondheidszorg. Duidelijke aanknopingspunten om te gaan

 9. Enzymactiviteit als indicator voor de bodemkwaliteit: Methodiekontwikkelhulp voor het enzym fosfatase

  NARCIS (Netherlands)

  Cleef RAF

  1989-01-01

  In het onderhavige rapport wordt ingegaan op de rol die enzymactiviteiten kunnen spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem. Een eerste stap in deze beoordeling vormt de methodiekontwikkeling voor de activiteitsbepaling. In het rapport wordt met name aandacht besteed aan de

 10. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  OpenAIRE

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten ontstaat bij het beleid een groeiende behoefte aan actuele overzichten over de ontwikkelingen in kennis van chronische ziekten. In het rapport dat voor u ligt is de stand van zaken weergegeven met bet...

 11. Advies voor een Sport & Spel plaza binnen WoonZorgcentrum Nieuw Berkendael

  NARCIS (Netherlands)

  Hester van der Sloot; Anoek Bremer; Mignon Biesebroek

  2010-01-01

  WZH Nieuw Berkendael biedt verpleeghuiszorg aan jonge cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, neurologische aandoeningen en comazorg, dagbehandeling voor cliënten met een somatische zorgvraag en/of met niet aangeboren hersenletsel en AWBZ en/of eerstelijns behandeling aan (jonge) cliënten met

 12. Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de detectiemethoden voor virussen in water in Nederland. De norm voor drinkwater is vastgesteld in het Nederlandse Waterleidingbesluit op een risico van minder dan een infectie per 10.000 personen per jaar. Om te bepalen of drinkwater aan deze norm

 13. Geurproblematiek VAM Wijster : Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  NARCIS (Netherlands)

  Posthumus, Willem; Mulder, Henk

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in

 14. Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2016-01-01

  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de

 15. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 16. VERBRUIKERSEISE AAN VLEISPRODUKTE

  African Journals Online (AJOL)

  siening van vleis gepaard gaan." Hierdie twee definisies sluit dus baie nou aan bymekaar en bevat die vier elemen- te van die voorraad, gehalte, diens en prys. Indien hierdie elemente verder ontleed word in die lig van die tema van hierdie kongres word gevind dat die vleiwoorsieningsbe- dryf bestaan uit ongeveer 71 000 ...

 17. Ramsar conventie in Nederland: meerwaarde voor beleid en beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Salverda, I.E.; Chardon, P.

  2006-01-01

  In deze korte verkenning wordt aan de hand van een documentenanalyse en een aantal semi-gestructureerde interviews onderzocht wat de betekenis is (geweest) van de Ramsar conventie voor het nationale natuurbeleid en het beheer van wetlands op Nederlands grondgebied. Ook wordt gekeken wat de betekenis

 18. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 19. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen

 20. NWO-fonds voor Open Access-publicaties

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; Hoorn, Esther

  2010-01-01

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft sinds februari een fonds om Open Access-publicaties te stimuleren. De criteria van dit fonds zijn onlangs verruimd. NWO betaalt per project een bijdrage aan de publicatiekosten. De RUG juicht de steeds sterkere wordende trend van

 1. Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer; Kenmerken en perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Zyl, P.S. van; Grinsven, A. van; Essen, H. van

  2014-01-01

  Het doel van dit document over brandstoffen voor het wegverkeer is het geven van overzicht en inzicht in de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en daarvoor geschikte motoren. Hierbij komen aan de orde: — Praktische toepasbaarheid in een voertuig — Luchtverontreinigende emissies

 2. Ramsar conventie in Nederland: meerwaarde voor beleid en beheer

  OpenAIRE

  Salverda, I.E.; Chardon, P.

  2006-01-01

  In deze korte verkenning wordt aan de hand van een documentenanalyse en een aantal semi-gestructureerde interviews onderzocht wat de betekenis is (geweest) van de Ramsar conventie voor het nationale natuurbeleid en het beheer van wetlands op Nederlands grondgebied. Ook wordt gekeken wat de betekenis van de Ramsar conventie is naast de Europese Vogelrichtlijn

 3. Balanced Scorecard voor inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  van der Honing, R.; Schotanus, Fredo

  2003-01-01

  Een Balanced Scorecard kan ontwikkeld worden voor de hele organisatie, maar ook voor onderdelen daarvan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een Balanced Scorecard voor de inkoopafdeling

 4. Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  J. Netjes; Dr. M. Cardol

  2015-01-01

  Eerder onderzoek laat zien dat er bij mensen met verstandelijke beperkingen en diabetes, hun begeleiders en mantelzorgers behoefte bestaat aan voorlichtingsmateriaal over leven met diabetes, toegesneden op hun situatie. Daarom ontwikkelden vijf organisaties gezamenlijk een website voor deze drie

 5. Die werkwoordposisies in Afrikaans: voor in die predikaat; aan die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Classical Greek analysis of a sentence into subject and predicate, currently formalised in the Transformational Generative Grammar (TGG) is used as point of departure. The discussion then continues with a focus on the role of the Object and/or remainder of the verb phrase (VP) in the predicate, which culminates in ...

 6. Hogeschooldocenten op social media : Een onderzoek naar het gebruik en de verwachtingen van social media bij docenten aan NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Marjorie Louwsma; Ingeborg van Dorth; Erwin Kuipers; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  Dat studenten grootgebruikers zijn van social media wisten we al na ons onderzoek Wat studenten doen op social media. Maar hoe staat dat met docenten aan de hogeschool? Liggen er kansen voor educatieve instellingen om social media grootschalig(er) in het onderwijs in te zetten?

 7. De consumentenvraag naar snijbloemen en potplanten in Nederland : studie aan de hand van panelgegevens van 1973 t/m 1980

  NARCIS (Netherlands)

  Tap, H.; Gaasbeek, van A.F.

  1985-01-01

  Met behulp van multiple regressieanalyse zijn een aantal kengetallen voor de Nederlandse markt berekend. De reele bestedingen aan sierteeltprodukten zijn over de jaren 1973 t/m 1980 vrij constant geweest. In 1978 heeft er binnen het assortiment een sterke verschuiving plaatsgevonden van potplanten

 8. De bijdrage van m.e.r. aan besluitvorming rond infrastructuur in Nederland: Percepties vanuit het beroepsveld, Bevindingenrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Runhaar, H.; van Uithoven, J.; Driessen, P.; van Laerhoven, F.; Arts, E.J.M.M.; Ike, P.; Tillema, Taede

  2010-01-01

  Samenvatting In 2011 is het 25 jaar geleden dat er een wettelijke regeling voor milieueffectrapportage (m.e.r.) van kracht werd. Hier gingen bijna 10 jaar van proefnemingen met m.e.r. aan vooraf. In de loop van de tijd heeft de m.e.r.-regelgeving verschillende veranderingen ondergaan en is ook de

 9. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in bosbessen, bramen en frambozen extra jam en -jam

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van der H.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Aanleiding tot dit onderzoek is de discussie in de Sub-Commissie Warenwet - jam en limonade over het maximum gehalte aan S02 in jam. Het gevolg hiervan is, dat VKA ons vroeg een oriënterend onderzoek te doen en wel speciaal voor jam van de soorten bosbessen, bramen en frambozen. Inkoop in 5

 10. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 11. Onderzoek naar de toepasbaarheid van Flow Field Flow Fractionation (4F) voor biopolymeeranalyse

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1986-01-01

  Flow Field Flow Fractionation (4F), een veelbelovende experimentele scheidingstechniek voor (bio)polymeren met massas 10-3-10-6, werd aan de Universiteit van Utah uitgetest op bruikbaarheid voor het RIVM. Met deze techniek zijn de globale molmassaverdelingen bepaald van een aantal humusmonsters en grondwaterextracten waarvoor bij derden (LAC en KIWA) belangstelling bestond. De techniek is in principe goed bruikbaar, theoretisch onderbouwd en eenvoudig te hanteren. Constructie van de apparatuu...

 12. Gezinsvoogden aan het werk: De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993

  OpenAIRE

  Mertens, N.M.

  1995-01-01

  De gezinsvoogdij-instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kinderrechter uitgesproken maatregel van ondertoezichtstelling. Onderzocht is met welke doelstellingen de gezinsvoogden werken en hoe ze daadwerkelijk uitvoering geven aan de maatregel. Tevens is nagegaan in hoeverre de vooropgestelde doelen bereikt zijn bij beëindiging van de ondertoezichtstelling. Probleemstelling: Wat beoogt men met de ots-maatregel te bereiken, met andere woorden welk doel stellen gezins...

 13. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  2000-01-01

  Bespreking van mogelijke methoden voor het meten van de kwaliteit (en veranderingen daarin) van stadsnatuur, o.a. ecotopen- en biotopenkartering (referentie; potentiële natuurkwaliteit); Ecologische Kapitaal Index voor stedelijk groen (EKI-stad); soortendiversiteit; indicatorsoorten; Soortgroep

 14. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 15. Limburgse varkenshouderij 2020 : aanbevelingen voor Limburgse varkenshouders en hun omgeving

  OpenAIRE

  Bergevoet, R.H.M.; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H.

  2012-01-01

  De Limburgse varkenshouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Een belangrijke uitdaging is onder andere het invulling en uitvoering geven aan de in de Verklaring van Roermond geformuleerde ambities. In deze verklaring hebben de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Provincie Limburg hun beeld van het toekomstige Limburgse platteland en de rol van de agrarische sector uitgesproken. De Provincie Limburg wil haar plattelandsdoelen realiseren en ondernemers in de agrarische sect...

 16. Een schatting van de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1986-01-01

  Dit verslag geeft een beschrijving van het onderzoek dat is verricht naar de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland. De produktiefunctie geeft een verband weer tussen het inzetten van capaciteitsbepalende en -benuttende produktiemiddelen aan de ene kant en het uitzetten

 17. Delftse chemie levert raketten meer stuwkracht : Geel zout: nieuwe raketbrandstof voor de Ariane 5-raket

  NARCIS (Netherlands)

  Hartmann, L.

  2003-01-01

  Op 15 februari 2003 werd met de Ariane 4 de Intelsat satelliet 907 in een baan om de aarde gebracht. Zowel de Ariane 4 (soms) als 5 werken met ammoniumperchloraat als stuwstof, de standaardraketbrandstof voor civiele als militaire toepassingen. Delftse wetenschappers werken aan een krachtigere

 18. Gebruik van ziekenhuisgegevens voor het beschrijven van ruimtelijke patronen in ziekte rondom Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Staatsen BAM; Doornbos G; Franssen EAM; Heisterkamp SH; Ameling CB; Lebret E; CCM

  1998-01-01

  In dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de

 19. Europees procesrecht in aanbouw : Het (gewijzigde) voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en

 20. Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

  OpenAIRE

  Zijp MC; van Beelen P; Boumans LJM; de Nijs ACM; Verweij W; Wuijts S; LER

  2008-01-01

  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk en de knelpunten die in dit protocol staan aangegeven zullen nader worden onderzocht en uitgewerkt.

 1. Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept

  NARCIS (Netherlands)

  Zijp MC; van Beelen P; Boumans LJM; de Nijs ACM; Verweij W; Wuijts S; LER

  2008-01-01

  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk

 2. 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen

  OpenAIRE

  M.T.G. Meulenberg

  2003-01-01

  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC

 3. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  OpenAIRE

  Bremmer HJ; Prud'Homme de Lodder LCH; van Veen MP; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden vastgesteld kunnen worden. Daarom is een beperkt aantal hoofdcategorieen met gelijksoortige producten gedefinieerd. Voorbeelden van hoofdcategorieen zijn verf, bestrijdingsmiddelen, cosmetica en vloerbedekking. ...

 4. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 5. Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Anbergen, R.H.N.; Heijerman-Peppelman, G.; Vlas, de M.J.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2012-01-01

  In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.

 6. Maak het Verschil met Je Merk : Het Identiteitsmanagementdashboard (IDM) voor Zorggroep Sint Maarten

  NARCIS (Netherlands)

  Bouten, L.M. (Lisanne); Morel, K.P.N. (Kaj)

  2012-01-01

  Om medewerkers en cliënten van Zorggroep Sint Maarten (ZSM) te helpen bijdragen aan goede zorg en deel je leven, wil ZSM inzichtelijk maken hoe goed zij presteert op beide aspecten. Het lectoraat Identiteitsmarketing heeft hiertoe een identiteitsmanagementdashboard voor ZSM ontwikkeld dat niet

 7. Professionals & relatiemanagement, durven kiezen voor klanten die waarde creëren

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  'De klanten van vandaag zijn belangrijk voor de omzet van morgen', aldus een van de professionals die in dit praktijkboek aan het woord komen. Omdat het werk niet langer vanzelf op professionele dienstverleners afkomt, staan het acquireren van nieuwe opdrachten en het werven van nieuwe klanten hoog

 8. Literatuuronderzoek naar HPLC-methoden voor de bepaling van vitamine B1 en B2

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.

  1986-01-01

  Analyses van vitamine B1 en B2 worden door de afdeling Additieven/Micronutrienten veelvuldig uitgevoerd in zeer diverse produkten. Dit stelt hoge eisen aan de selektiviteit van de gebruikte methoden. Onlangs werd dan ook HPLC geïntroduceerd voor de analyse van vitamine B1 en B2. Op basis van een

 9. Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, H.M. van; Otten, W.; Ruiter, R.A.C.; Steenbergen, J. van; Paulussen, T.W.G.M.; Fekkes, M.; Paulussen, T.W.G.M.

  2013-01-01

  Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun

 10. Interactief implementeren: een praktijkvoorbeeld van preventieprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en heup

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, O.R.W. de; Hopman-Rock, M.; Klazinga, N.S.

  2003-01-01

  In dit artikel wordt de interactieve (proef)implementatie beschreven van twee bewezen effectieve leefstijlprogramma's voor ouderen met artrose van de knie en de heup. De theoretische uitgangspunten van waaruit de implementatie is opgezet, worden kort besproken. Ook komt aan de orde welke factoren er

 11. Artrose in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin KM de; VTV

  1994-01-01

  Chronische ziekten komen steeds frequenter in onze samenleving voor. Dit is deels toe te schrijven aan een verschuiving van acute ziekten naar chronische ziekten, maar ook de toenemende vergrijzing speelt hierbij een rol. Door de snelle toename van wetenschappelijke kennis van chronische ziekten

 12. Angst voor AIDS: hulpvragen bij de huisarts in de periode van 1988 tot en met 2002.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.; Peters, L.

  2003-01-01

  Behalve enkele uitzonderingen, in steden zoals Amsterdam en Rotterdam, worden Nederlandse huisartsen slechts in beperkte mate geconfronteerd met AIDS-patiënten en HIV-seropositiviteit. De ervaring van huisartsen met zorg voor HIV-seropositieve patiënten en patiënten die aan AIDS lijden is daarom

 13. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 14. Tegen de berg op ... en er overheen : een nieuw leertraject voor docenten in ondernemerschapsonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kortstee, H.J.M.; Hamers-van den Berkmortel, van den N.W.T.H.; Oosterhoff, W.; Boezem, van den E.

  2012-01-01

  Dodo (Docenten ontwikkelen doelgericht ondernemerschap) komt voort uit het programma Onderne-merschap van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Samen met Partners voor Ondernemerschap werken zij aan het versterken van het ondernemerschap in het Groen Onderwijs. De primaire doelgroepen hierbij zijn

 15. Niet Ptenothrix atra maar P. ciliata komt voor in Nederland (Hexapoda: Entognatha: Collembola)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  2009-01-01

  In een recent artikel werd het springstaartengenus Ptenothrix besproken, met een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna: P. atra. Na toezending van het artikel aan de Belgische springstaartenspecialist Frans Janssens kwam er een mailtje retour met de opmerking dat op de foto’s P. ciliata te zien is

 16. A practical model for sustainable operational performance; Een praktisch model voor duurzaam bedrijfspresteren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vlek, C.A.J.; Steg, E.M.; Feenstra, D.; Gerbens-Leenis, W.; Lindenberg, S.; Moll, H.; Schoot Uiterkamp, A.; Sijtsma, F.; Van Witteloostuijn, A. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2002-07-12

  By means of a concrete model for sustainable operational performance enterprises can report uniformly on the sustainability of their contributions to the economy, welfare and the environment. The development and design of a three-dimensional monitoring system is presented and discussed. [Dutch] Ondernemingen zijn belangrijke pijlers voor een duurzame samenleving. Met een concreet model voor duurzaam bedrijfspresteren kunnen ondernemingen op uniforme wijze rapporteren over de duurzaamheid van hun bijdragen aan economie, welzijn en milieu. In dit artikel wordt de opzet van een driedimensionaal meetsysteem gepresenteerd. Vanuit de samenleving klinkt een aanzwellende roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen, vaak ook duurzaam ondernemen genoemd'. Daarbij wordt meer aandacht gevraagd voor collectieve langetermijnbelangen van economie, welzijn en milieu. Ook internationaal wordt al jaren gediscussieerd over bedrijfsethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds september 2000 wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen een begripsmodel ontwikkeld, dat wordt uitgewerkt in een operationeel meetsysteem met diverse praktische functies.

 17. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 18. Een punt voor gym!?

  NARCIS (Netherlands)

  drs Menno Slingerland; dr. Lars B. Borghouts; Gertjan van Dokkum

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 19. G- en LG-Hockey voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking Een voorbeeld van inclusie binnen sportclubs

  NARCIS (Netherlands)

  drs. T. Verstappen; drs. José Wichers-Bots

  2006-01-01

  Een groot aantal hockeyclubs in Nederland biedt aangepaste hockeyfaciliteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking (G-hockey) of een lichamelijke beperking ( LG-hockey). Het doel van het aangepast hockey is mensen met een verstandelijke of lichamelijke

 20. Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679) : twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, S.J.

  2011-01-01

  In deze intellectuele dubbel biografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantenge¬slacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tole¬rantie,

 1. Taal leren in de voor- en vroegschoolse periode : VVE-activiteiten en de rol van het gezin

  NARCIS (Netherlands)

  van Steensel, R.C.M.; Aarts, R.; Broeder, P.; Maljers, A.

  2004-01-01

  In dit artikel worden, aan de hand van twee Nederlandse VVE-programma's (Opstap Opnieuw en Piramide), enkele kanttekeningen geplaats bij de manier waarop tot heden de effectiviteit van voor- en vroegschoolse activiteiten is onderzocht. Daarnaast worden de opzet en eerste resultaten besproken van

 2. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 3. Sustainable packaging. Packaging for a circular economy; Duurzaam verpakken. Verpakken voor de circulaire economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haffmans, S. [Partners for Innovation, Amsterdam (Netherlands); Standhardt, G. [Nederlands Verpaskkingscentrum NVC, Gouda (Netherlands); Hamer, A. [Agentschap NL, Utrecht (Netherlands)

  2013-10-15

  What is Sustainable Packaging? And what is the most sustainable packaging for a product? The publication is intended for anyone who wants to take into account the environment in the design of a product and packaging. It offers concrete suggestions and inspiring examples to bring sustainable packaging into practice [Dutch] Wat is Duurzaam Verpakken? En wat is de duurzaamste verpakking voor mijn product? De publicatie is bestemd voor iedereen die rekening wil houden met het milieu bij het ontwerp van een product-verpakkingscombinatie. Ze biedt concrete aanknopingspunten en inspirerende voorbeelden om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

 4. Overeenstemmingsmaten voor nominale data

  NARCIS (Netherlands)

  Popping, Roelof

  1983-01-01

  In deze studie hebben overeenstemmingsmaten voor nominale data centraal gestaan. In hoofdstuk 2 zijn dertien desiderata genoemd waaraan dergelijke maten zouden moeten voldoen. Tevens zijn een aantal empirische situaties onderscheiden waarin deze maten gebruikt moeten kunnen worden. In de

 5. Competenties leidinggeven aan onderwijs en ICT

  NARCIS (Netherlands)

  Anne-Marieke van Loon; Marijke Kral; Herman Rigter; Nieske Coetsier

  2016-01-01

  Schoolleiders moeten leidinggeven aan het proces van ict-integratie en in staat zijn een onderwijscontext te creëren waarin leraren het leren en lesgeven met ict kunnen verwezenlijken. Dit document beschrijft de competenties om leiding te geven aan onderwijs en ict. De competenties zijn ontwikkeld

 6. Herontwerp Ballistisch vest voor Vrouwen: Fase 1 (Redesign Ballistic Vest for Women: Phase 1)

  Science.gov (United States)

  2008-09-01

  ballistische vest. Vooraf aan de inventarisatie zijn verschillende eenheden benaderd en is het doel van de inventarisatie uitgelegd. Hoewel het aantal...vest. Echter, een niet goed passend vest kan de fysieke prestatie negatief beivioeden. Doordat de vorm, en grootte van kogelwerende platen voor zowel...ballistische platen de druk op Vervolgens is een enqu te al"genomen waarin de borsten toeneemt, hetgeen tot klachten gevraagd werd naar klachten en

 7. Active Sound Quality Control: Design Tools and Automotive Applications (Ontwerptools voor actieve controle van geluidskwaliteit)

  OpenAIRE

  Pisanelli Rodrigues de Oliveira, Leopoldo

  2009-01-01

  Actieve controle is een potentiele oplossing om het hoofd te bieden aan de gestaag toenemende eisen voor ruisonderdrukking in de voertuigindustrie. Holte ruisonderdrukking, zoals die in vliegtuigcabines en voertuiginterieurs voorkomen, is een typisch voorbeeld. Niet alleen ruisonderdrukking wordt nagestreefd, echter ook een verbetering van de appreciatie van de geluidshinder door de inzittenden. De eerste eis is daarom de beoordeling van de controle-efficiëntie die de menselijke perceptie in ...

 8. De niet-scrotale testis: huidige standpunten van de Werkgroep Kinderurologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [Undescended testis: Current views and advice for treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, W.W.M.; Sijstermans, K.; Voort-Doedens, L.M. van der; Meijer, R.W.; Heij, H.A.; Delemarre-van de Waal, H.A.; Pierik, F.H.

  2008-01-01

  Eerder dit jaar verschenen in dit tijdschrift drie artikelen gewijd aan de niet-scrotale testis (NST).1-3 Ze hebben tot veel discussie geleid binnen de Werkgroep Kinderurologie (WGKU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), hetgeen resulteerde in dit commentaar. Vooral de artikelen van

 9. Inventory of Simulation and Modeling for the Analysis of Ground Manoeuvre Performance (inventarisatie van vragen en modellen voor de analyse van het grondgebonden optreden)

  Science.gov (United States)

  2006-04-01

  2007. Voor staftrainingen op bataijons- en brigadeniveau wordt in Duitsland bet model GUPPIS gebruikt. Dit model is vergelijkbaar aan KIBOWI, waarbij de...GESI SMARTT • 22 GUPPIS . 22 C2WS . 33 CAEN. 20, 107 CAMEX. 19 J CASTFOREM • 20, 56, 96 CASTOR . 17.25, 27 INDIA- 17, 68, 71 CAT. 19, 21, 48 ITEMS

 10. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 11. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 12. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 13. Reisverslag van een bezoek aan IJsland

  NARCIS (Netherlands)

  Pomper, A.B.

  1986-01-01

  Beknopt verslag van het symposium "water-rock interaction 5", welke in Reykjavik gehouden werd (augustus 1986). Daarnaast is tijdens veldonderzoek aandacht besteed aan vulkanische verschijnselen en geomorfologische gevolgen

 14. Gadgets voor burgerparticipatie

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen, M.J.R.

  2011-01-01

  In workshops met experts en in participatieve processen wil je zoveel mogelijk kennis beschikbaar hebben, om te kunnen reageren op gedachten en vragen die opkomen. Ook wil je snel weten wat effecten van maatregelen kunnen zijn. Alterra werkt aan tools die dat soort informatie beter beschikbaar maken

 15. Voorwaarden voor BIM

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastian, R.

  2012-01-01

  Werken met BIM kent vele voordelen. Maar het ontbreek aan goede afspraken over zaken als aansprakelijkheid, beheer en intellectuele eigendom. Daarom wli de BNA specifieke algemene BIM voorwaarden opstellen. NLingenieurs, Uneto-VNI, bouwend Nederland en TNO doen en denken mee

 16. Akoepedie voor auditors?

  NARCIS (Netherlands)

  K.I. Mollema (Kornelis)

  2008-01-01

  textabstractBinnen audit en accountancy heeft men de controle van de informatietechnologie (IT) te lang overgelaten aan specialisten (IT-auditors). Maar inmiddels is de IT te zeer het kloppend hart van de onderneming om haar nog langer te negeren, stelt Mollema. Door de toenemende frequentie en

 17. Alternatieven voor vliegenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Kogel, de W.J.

  2008-01-01

  De mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen binnen de champignonteelt toe te passen zijn momenteel sterk aan het verminderen door strenger overheidsbeleid en de hoge kosten die producenten moeten maken om middelen op de markt te brengen. De toepassing van plantenextracten ter bestrijding van

 18. Gidssoorten geven ecologische kwaliteit van groen aan

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.

  2000-01-01

  Wat is ecologische kwaliteit van stedelijk groen? Planten kunnen hier als indicatorsoorten dienen. Als voorbeeld in een schema de gidssoorten voor verschillende typen vegetaties afhankelijk van het (bodem)milieu, met daarbij de gewenste beheermaatregelen

 19. Durven kiezen voor beter

  NARCIS (Netherlands)

  Petri Embregts

  2013-01-01

  In mei 2011 is de kliniek MFC-LVG met 24 klinische plaatsen geopend bij Herlaarhof, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Vught. Dit MFC-LVG heeft een provinciale functie. Ook is er sinds 10 jaar een polikliniek LVB te Vught. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren met (een vermoeden van)

 20. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 1. Ondernemerschap voor architecten

  NARCIS (Netherlands)

  Van Doorn, A.J.

  2011-01-01

  Voor sommigen is ondernemen een ambitie op zich of een manier om autonoom te kunnen opereren. Anderen zien ondernemen als een alternatieve manier om geld te verdienen. Bij vrije beroepen zoals huisartsen, advocaten en artiesten is het ondernemerschap meestal een noodzakelijk kwaad. Architecten

 2. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 3. Mobiele video voor bedrijfscommunicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Niamut, O.A.; Weerdt, C.A. van der; Havekes, A.

  2009-01-01

  Het project Penta Mobilé liep van juni tot november 2009 en had als doel de mogelijkheden van mobiele video voor bedrijfscommunicatie toepassingen in kaart te brengen. Dit onderzoek werd uitgevoerd samen met vijf (‘Penta’) partijen: Business Tales, Condor Digital, European Communication Projects

 4. Europees minimum voor vennootschapsbelasting is goede zaak

  NARCIS (Netherlands)

  R.A. de Mooij (Ruud); M. Evers (Michiel); H.R.J. Vollebergh (Herman)

  2004-01-01

  textabstractHet voorstel voor een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting is verstandig. Enerzijds voorkomt een minimumtarief een al te scherpe race naar de bodem. Anderzijds blijft de mogelijkheid voor belastingsconcurrentie bestaan.

 5. Publieke acceptatie van beheermaatregelen voor wilde dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, M.H.; Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J.

  2010-01-01

  Maatregelen voor wildbeheer leiden geregeld tot maatschappelijk debat. Kennis over de publieke perceptie is daarmee relevant voor beheerders en beleidsmakers. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de acceptatie van maatregelen voor wildbeheer en de samenhang

 6. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit

 7. Het effect van de verplichting van de ISA standaarden voor de wettelijke audits in België

  OpenAIRE

  Meyers, Mike

  2016-01-01

  Het auditberoep heeft recent een grote verandering ondergaan. Meer bepaald heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een nationale regelgeving naar een internationale regelgeving. Het auditberoep is sterk gereguleerd. Zo zijn de beroepsbeoefenaars onderhevig aan regulering door de overheid maar ook door professionele organisaties, zoals het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De regels voor audit zijn lange tijd de Algemene Controlenormen geweest. Deze Controlenormen werden opgesteld...

 8. Geen panklare oplossing voor haantjes

  NARCIS (Netherlands)

  Leenstra, F.R.

  2009-01-01

  Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 30 miljoen haantjes, die net uit het ei zijn gekropen, vergast, en daar moet een einde aan komen, vindt minister Verburg samen met de Tweede Kamer. Na onderzoek naar wat Nederlanders vinden van mogelijke technische oplossingen, wordt er aan de optie van

 9. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 10. Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In

 11. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 12. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.|info:eu-repo/dai/nl/261632590; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.|info:eu-repo/dai/nl/074099655; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 13. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 14. pastorale begeleiding aan die persoon met dissosiatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Although dissociative identity disorder is described as a mental disorder in the DSM-IV, there are still unresolved issues regarding the .... dat dit die sensasie van die media aangryp;. • dat dit 'n gewilde onderwerp van bespreking op die ..... misleiding van die slang (Satan). Die mens was aan God ongehoorsaam en het sy ...

 15. Hamburg: privaatrechtelijk paradijsje aan de Aussenalster

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In dit verslag wil ik mij beperken tot een beschrijving van mijn ervaringen aan het Max Planck Institut te Hamburg. Dat instituut telt een kleine honderd 'vaste' juridische onderzoekers, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Griekenland, Iran, Italië en Rusland. Nederlandse

 16. Openheid Laag Holland : Meten aan landschappelijke ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Nijhuis, S.

  2012-01-01

  Deze studie karakteriseert het landschap van Laag Holland op basis van visuele kenmerken zoals mate van openheid, ruimtevorm, zichtbaarheid van de ruimte en ruimtegebruik. Dat is belangrijk omdat deze aspecten cruciaal zijn voor de landschappelijke identiteit van Laag Holland. Deze studie is te

 17. (Zelf) meten aan de vitaliteit van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2012-01-01

  Tijdens het symposium van bijen@wur PRI op 18 maart vertelde Sjef van der Steen over zijn onderzoek in 2009 en 2010 naar invloed van variatie en continuïteit in de aanvoer van stuifmeel op de vitaliteit van bijenvolken. Voor Bijenhouden schreef hij een artikel over zijn aanpak en de uitkomsten, met

 18. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 19. Zwerfrook en alternatieven voor rookruimten

  NARCIS (Netherlands)

  Opperhuizen A; Sleijffers A; Cremers H; Jacobs P; Knoll B; Borsboom W; GBO

  2010-01-01

  Door het roken en smeulen van tabaksproducten ontstaat omgevingstabaksrook. Door TNO en RIVM is aan de hand van een aantal indicatorstoffen onderzocht hoeveel omgevingstabaksrook uit rookruimten van horecagelegenheden kan weglekken. De aanwezigheid van rookruimten in horecagelegenheden zorgt ervoor

 20. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 1. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 2. Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Dana Feringa

  2014-01-01

  Jongerenraden, niemand heeft er ooit van gehoord en uit onderzoek blijkt dat ze ook niet functioneren. Afschaffen dus maar? Zeker niet, meent promovenda Dana Feringa, met wat praktische aanpassingen kunnen ze een belangrijke rol spelen voor burgerschap van jongeren.

 3. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Index Scriptorium Estoniae

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 4. Optimaal pluktijdstip voor rode bessen

  NARCIS (Netherlands)

  Buddendorf, C.J.J.

  2008-01-01

  In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken van het onderzoek naar het bepalen van het meest geschikte pluktijdstip voor rode bessen, verricht door het onderzoeksinstituut AFSG (Agrotechnology & Food Science Group). Een klimaatmodel, suikergehalte en sapkleur helpen een heel eind

 5. Dissipation by fear of downdraught; Verspilling door angst voor koudeval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelissen, E. [Nelissen Ingeneieursbureau, Eindhoven (Netherlands); Timmers, S. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2011-07-15

  Thermal comfort problems in case of cold vertical surfaces (windows) can be caused by downdraught due to buoyant forces and radiation asymmetry. When easy applicable design guidelines are available, it can be determined if heating systems are still needed to maintain thermal comfort with current glazing types. Energy and materials could be saved that way, because the assumption is that too often heating systems are placed beneath windows because of fear for downdraught. [Dutch] Het komt regelmatig voor dat verwarmingslichamen in gebouwen zijn geplaatst terwijl dit hoogstwaarschijnlijk volstrekt overbodig is. Ook worden er complete gevels dubbel uitgevoerd om een probleem te voorkomen dat wellicht niet bestaat. Het betreft dan een oncomfortabele situatie door koudeval of asymmetrische straling, waarbij door ventilatievoorzieningen veroorzaakte tocht of koudeval buiten beschouwing blijft. Een zorgvuldiger installatietechnisch en bouwkundig ontwerp is gewenst. Door meer aandacht te schenken aan het veronderstelde probleem kan worden bespaard op grondstoffen, ruimte, energie en veel geld. Verder ontwikkelde en nauwkeurigere vuistregels om (comfort)problemen te voorkomen, zullen de risico's voor de adviespraktijk vooraf inzichtelijk maken.

 6. Grenzen aan wildheid : wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Drenthen, Martinus Antonius Maria

  2003-01-01

  Environmental ethicists, each in their own way, struggle with the moral sense of nature. Whether or not this is explicitly admitted, each normative position within the debate turns out to rely on a particular normative concept of nature. However, the use of any of these particular normative

 7. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  Full Text Available ‘The joint residents’ initiative aimed at renewable energy optimization has been increasing in The Netherlands. This is evident from the survey carried out for this study during 2012 of ‘renewable energy residents initiative’ in The Netherlands, as well as the changing government policy. The engineering sector is contributing to this development by introducing new types of energy systems for housing complexes with multiple households.The underlying reasons for this change are the societal change towards less government involvement and the increase of civilian initiative in society. The underlying reason is the disappointing outcome of the current energy program, referring to the monitoring of the ‘Central Planning Bureau’ (CPB, 2009, and the ‘Energy Research Centre of The Netherlands’ ( ECN, 2010. The agreements with third parties, housing associations and developers did not result in the required and desired results (Ministry VROM & NEPROM, 2008 (Ministry VROM & Aedes, 2009. The task of the governmental program ‘Clean and Efficient ‘ for the ‘ urban environment’ is daunting (Ministry VROM, 2007a. Before 2020, CO2 emissions must (with 1990 as reference be reduced by 30 %. Renewable energy share will have to contribute 20% to this decrease (in the less stringent ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 this contribution of renewable energy has remained unchanged unless the new 14% target for 2020. This is in accordance with the restated agreements with the rental sector and project development entrepreneurs (Ministry BZK & Hire Partners, 2012 (Ministry BZK & Partners, 2012.This is further supported by recent government policies. In 2011, the government developed, the ‘Plan for energy saving within urban environment‘ (Ministry BiZa, 2011b, including the ‘Block for Block’ program (Ministry BiZa, 2011a which was aimed at reducing the energy consumption on the basis of clusters of homes. In addition, the program ‘Promoting Renewable Energy’ ( SDE emerged during this period and the subsequent ‘National Energy Agreement for Sustainable Growth’ (hereinafter called the ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 which are focusing on the achievement of the national goals for renewable energy emphasizing on citizen participation and initiative.However, in practice there is no breakthrough in this field: the inventory of ‘joint residents initiative’ for ‘renewable energy’ conducted in 2012 showed that only 0.2 % of Dutch households are involved. This result is consistent with the conceptual model of the ‘Transition Theory‘ ( Rotmans, 2003 (Rogers 2003. According to this model- based approach for the introduction of renewable energy innovations only 2 to 3% of the population of the ‘innovation type’ would like to participate in new developments. This could increase to 15% if the group described as ‘early adopters ‘ would participate as well. As such it will be necessary to further research the possibilities of stimulating sustainable development through ‘joint residents initiatives’.Sustainable development according to the approach of the UN Brundtland Commission (1987, includes both a physical as well a social and sustainable developments places in a durable context: ‘the developments that meet the needs of the present without compromising those of future generations.’ This would require a perfect and sustainable balance of ecological, economic and social interests. Within an urban environment, the restructuring activities (technical quality, the quality of living and quality of life in neighbourhoods and districts, social problem solving (how people interact in social cohesion and sustainability challenges (environmental, energy -related as well as the sustainability challenge (now and in the future are to be the most timely and urgent.The relationships, described by Brundtland between physical, social and sustainable, laid the groundwork to involve the knowledge and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear.The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses.Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’.The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the development of ‘joint residents initiative’ for renewable energy. These ‘Blocking themes’ are: the limited motivation of residents to act sustainably, that social and sustainable ‘residents initiatives’ are not mutual acting together giving start conditions, and the fact that the professionals involved primarily act with a long term view and not short term as residents that generally do. The survey results also provide insight into new perspective for a more significant transition to renewable energy from joint initiative of resident groups. Three ‘Chance Full development opportunities’ may also contribute. These are: mainly the ‘Pull’ conditions motivate residents, residents are willing to follow ‘leaders’ (residents and/or professionals, and social cohesion provides durability on ‘joint residents initiatives’.Involvement and integration of renewable energy through ‘joint residents initiative’ cannot therefore be considered separately from the entire spectrum of sustainable development of energy sources. This because residents (individually and in groups derive their motivation to improve the quality of life in their home environment rather, both socially and physically, as that on the basis of the renewable energy aspects alone. For a far-reaching transition of ‘residents involvement’, beyond that of the ‘early adopters’, it is not only necessary that professionals and residents are aware of this, leaders (initiating residents or professionals are needed to start such initiatives. Only when this condition is fulfilled, projects on neighbourhood scale will be successful. The underlying reason is that residents and professionals due to their underlying interests rather act on the scale of the individual property (including the immediate environment and the scale of the neighbourhood, the city and the region, respectively. Both local and national government can make a substantial contributions by informing citizens on a less fragmented basis, and more so as a part of the viability statement. Furthermore, taken the above aspects in the contract and covenant formation with professional companies will also improve the situation. Above all, professionals will need to listen (and to act in accordance with to what motivates people in any situation. To obtain a full impression of the ‘Pull’ factors of residents is the first step to a successful transition towards a more significant integration of renewable energy sources in the urban environment in The Netherlands.

 8. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 9. Methode - ontwikkeling voor het bepalen van het gehalte aan cacaoboterequivalente vetten in chocoladeprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Muuse, B.G.

  1985-01-01

  De Europese Commissie (EC) bestudeert de mogelijkheden om cacaoboteralternatieve vetten (CDA) toe te staan in chocolade tot een gehalte van 5% van de waar zonder declaratleverplichting. Voorwaarde is de controleerbaarheid met een betrouwbare analysemethode. De CAODISCO ontwikkelde een

 10. De ontwikkeling van narratieve competentie. Bijdrage aan een methodologie voor de bestudering van gezond leven

  NARCIS (Netherlands)

  Sools, A.M.

  2010-01-01

  The aim of this thesis is to further develop a narrative psychological research methodology that is specifically suited for the study of healthy living. The title The development of narrative competence has a twofold meaning which mirrors the methodological and the substantive orientation of the

 11. Jongeren en cultuur : Een verklaring voor verschillen in deelname aan elitaire en populaire cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Voorpostel, Marieke; Lippe, Tanja van der

  2001-01-01

  Youth and culture : An explanation of differences in highbrow and popular cultural participation This paper examines whether theories explaining adult participation in highbrow culture can be useful in examining the participation of youth in highbrow as well as popular culture. Three approaches are

 12. Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, V.; Weele, van der C.N.

  2004-01-01

  Tot voor kort werd er, ondanks de activiteiten van vele ethische commissies, nauwelijks methodologisch nagedacht over de inbreng van ethici in kwesties rond landbouw en voedselproductie. Het begin 2001 opgerichte Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment (META) beschouwt dit als

 13. Bouwstenen voor het NMP4 - Bijlagen

  NARCIS (Netherlands)

  Eerens H; van Hinsberg A; Nijland H; van Pul A; van den Wijngaart RA; Faber A; van Gerwen OJ; MNV; LAE; LLO

  2002-01-01

  Dit rapport bevat achtergronden voor het NMP4, zoals geleverd door het RIVM in de totstandkoming daarvan. Hiertoe is het boek "Bouwstenen voor het NMP4" eerder verschenen als ondersteuning voor beleidsmakers en politici. Zij kunnen hier met name in de aanloop naar de verkiezingen van

 14. Benchmark Verordening, ook voor u relevant

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, E.J.

  2014-01-01

  De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Benchmark Verordening. Deze verordening die eind 2015 in werking zou moeten treden, reguleert het aanbieden van benchmarks, het gebruik van benchmarks voor financiële producten en het leveren van inputgegevens voor benchmarks. De Benchmark

 15. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 16. Voorstel voor een wolvenplan voor Nederland : versie 2.0.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2013-01-01

  Eind 19e eeuw werd in Nederland de laatste wolf (Canis lupus) geschoten en in de 20ste eeuw was de wolf in bijna geheel Europa uitgeroeid. Vanaf het einde van de 20ste eeuw is de wolf echter bezig aan een opmars vanuit de resterende brongebieden in onder andere Spanje, Italië, Griekenland, de Balkan

 17. Minas, lastiger voor de vollegrondsgroenteteelt dan voor de akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Enckevort, van P.L.A.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Voorgestelde Minas-eindnormen in 2003 voor akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven; 2) Enkele voorbeelden van berekende Minas N-overschotten en e.o.s. aanvoer op akkerbouwbedrijven met wissellend aandeel vollegrondsgroenten in het bouwplan op zand- en

 18. Language and silence: persoonlike herinneringe aan Adam Small ...

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  Ek dink dis Charles van Onselen wat op 'n slag opgemerk het dat daar aan ons inrigtings te veel “akademici” en te min “universiteitsgebaseerde intellektuele” is. Laasgenoemde was Small beslis—grondig intellektueel en een wat toevallig op tye daardie lewe van die intellek aan 'n universiteit gelei het. Om denkend te lewe ...

 19. Taalbeleid aan finansiële instellings | van Schouwenburg | Southern ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... waarom kliënte nie in hulle moedertale bedien kan word nie. Uit die navorsing blyk dit dat daar egter 'n verskuiwing aan die plaasvind is waarvolgens die finansiële sektor nou aandag begin gee aan die implementering van veeltaligheid. Southern African Linguistics and Applied Language Studies 2005, 23(4): 335–347 ...

 20. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.C.; Brink, van den A.; Heinen, J.; Kragting, J.A.J.

  2002-01-01

  In dit boek wordt ingegaan op de aard en aanpak van omgevingsvraagstukken, zoals die zich voordoen op het spanningsveld van stad en land en van ruimte en milieu in Nederland. De aanpak in het landelijk gebied wordt toegelicht aan de hand van een aantal concrete voorbeelden op regionaal niveau

 1. Shoppen voor een gezonde leefstijl

  NARCIS (Netherlands)

  Mombarg, Remo

  2013-01-01

  De gemiddelde puber beweegt veel te weinig. Slechts 15% van scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar haalt de gezondheidsnorm van minstens één uur bewegen per dag. Gelukkig is de oplossing nabij. Shoppen blijkt bij pubermeisjes een enorme bijdrage te leveren aan hun gezondheid. Het door de stad

 2. Zelfmeting zorgt voor gezonder gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  . .

  2013-01-01

  Vier op de vijf personen die aan zelfmeting (self-tracking) met betrekking tot de gezondheid doet, heeft zijn gedrag weleens aangepast naar aanleiding van de uitkomsten hiervan. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in samenwerking met het Quantified Self Institute van de

 3. Transmedia storytelling : Stappenplan voor communicatieprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2015-01-01

  Met transmedia storytelling kun je een breed publiek op uiteenlopende manieren betrekken bij een verhaal. In dit boek leer je aan de hand van een stappenplan een communicatieboodschap transmediaal over te brengen. De volgende onderwerpen staan centraal: het verhaal afstemmen op de identiteit van je

 4. Detectiemethoden voor legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk M; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2011-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Dit is gemaakt in opdracht van de VROM Inspectie, die inzicht wil hebben in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe methoden.
  Legionella komt overal in het

 5. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  areas of life. Social workers state that parents are often affected most by the financial problems. Other types of problems can only be effectively tackled once the financial situation is more stable or there is at least a prospect of a better financial future.The social workers in this study take an eclectic approach. There is no single methodology or approach that is considered to be the most effective. Consequently, none of the social workers questioned work according to the criteria of one specific method. They indicate that they have the knowledge and skills set of the various methods in their “toolbox” and use these in their work with clients. Finally, the social workers indicate that assistance should be clearly structured, with an action plan being formulated together with the client, including a primary goal and secondary goals that are assessed regularly during the assistance process. The insights yielded by this study contribute to our knowledge of the most effective approach to families with multiple problems. The results are currently being translated by NIM into a practical approach that fulfils the basic principles of the transformation in youth care. SAMENVATTING De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek Er zijn in Nederland veel gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. De hulpverlening die geboden wordt aan deze gezinnen is aan grote veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn er overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten overgeheveld. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Deze decentralisaties zorgen voor een ware transformatie in het sociale domein. Het is nu dan ook van cruciaal belang dat er vanuit het sociale domein meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van voor de eerstelijns zorg geschikte werkzame hulpvormen voor deze doelgroep. In deze kwalitatieve studie zijn de werkzame bestanddelen

 6. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 7. Liefde voor het echte leven

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2014-01-01

  Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu

 8. Planning voor Stad en Land

  NARCIS (Netherlands)

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke

 9. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 10. Tijd voor meer legale popcorn

  NARCIS (Netherlands)

  Poort, J.

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden

 11. EIS voor ieder'een?

  NARCIS (Netherlands)

  Z.F.M. (Rien) Hamers

  1994-01-01

  Moet ieder bedrijfsonderdeel binnen de Rabobankorganisatie op zijn eigen wijze een afzonderlijk Management Informatiesysteem (MIS)ontwikkelen? Is het realistisch om een geintegreerd Executive Information System (EIS) op te zetten voor iedereen? Of is het beter om ieder een eigen EIS te geven, maar

 12. Opties voor de milieubeleidsindicator straling

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; LSO

  2002-01-01

  Het blijkt niet mogelijk om een indicator te bedenken die voor het onderdeel 'straling' binnen het thema 'verspreiding' de feitelijke toestand in 1 getal samenvat en wel zodanig dat uit de trend in deze indicator de voortgang van het stralingshygienische milieubeleid is op te

 13. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 14. Book Review: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Book Title: Liefde voor Israël nader bekeken: Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk. Book Author: S. Paas. Kampen: Brevier, 2015, pp 207. Prys onbekend, ISBN 978-9-49158-372-8 (Sagteband) ...

 15. Tracking and trailing. A travel guide for the energy transition; Spoorzoeken en wegbereiden. Een reisgids voor de energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-09-15

  Our energy system, which is one of the pillars of the Dutch society, will probably be subjected to drastic changes in the coming decades. It will become a difficult and painful process at times. Policy makers have the task of directing these changes with a clear view on opportunities and threats. This guide aims to offer Dutch policy makers some strategic insights and tools. [Dutch] Onze energiehuishouding, 1 van de pijlers van de Nederlandse samenleving, zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. Dat zal een bij tijd en wijle moeizaam en pijnlijk proces worden. Aan beleidsmakers de taak die veranderingen te regisseren met een helder oog voor kansen en bedreigingen. Deze gids beoogt Nederlandse beleidsmakers voor die taak enkele strategische inzichten en handvatten te bieden.

 16. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 17. Inventarisatie ondernemerschapsproducten voor Ondernemers Academie

  OpenAIRE

  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H.; Mensink, W.

  2012-01-01

  Naar verwachting wordt eind 2011 de Ondernemers Academie opgericht. De Ondernemers Academie wil het ondernemerschap in Nederland versterken. Missie van de Ondernemers Academie is: De Ondernemers Academie inspireert met kennis en kunde de ondernemer in de groene ruimte. De Ondernemers Academie is een initiatief van Partners voor Ondernemerschap. De inventarisatie is uitgevoerd om de consistentie en verbinding in het huidige aanbod van ‘onderwijsproducten/ondernemerschapsonderwijs’ beter in bee...

 18. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 19. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 20. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 1. Bosbouw in Canada : aan de vooravond van duurzaam bosbeheer?

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelink, H.H.; Hees, van A.F.M.; Bos, van den J.M.; Mangelmans, P.J.J.

  1999-01-01

  Bosbouwbeleid en bosbouwpraktijk in British Columbia, Quebec en Nova Scotia. Verslag van een studiereis met aandacht voor certificering, duurzaam beheer, voorlichting, biodiversiteit, recreatie, 'first nations' problematiek, onderzoek, beheer en beleid

 2. Mobieltjes en smartphones rijp voor surveys

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Keek een voorbijganger 10 jaar geleden verheugd achterom bij het horen van een vrolijk ‘hallo’, omdat hij een voorbijkomende vriend vermoedde, nu kijkt zelfs een hoogst bejaarde grijsaard niet meer op of om van een mobieltje. We zijn gewend aan fietsers die ons al pratend voorbijracen en aan treinen

 3. Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  In 2005 maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan

 4. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 5. Radio Remember : internetradio voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Malissa van den Berg; Stanley Swinkels; Mari Groenendaal; Machgiel Bakker; Bert Mulder; Frans Hoogeveen

  2014-01-01

  Muziek kan een drager zijn van herinneringen en emoties. In onze jeugd en vroege volwassenheid ontwikkelen we onze persoonlijke muzieksmaak. Voor mensen met dementie, meestal 80-plussers, is dat ruim zestig jaar geleden. Voor hen is er nu een online muziekstation dat muziek uit die periode draait:

 6. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 7. Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den S.W.K.; Borgstein, M.H.; Bogaardt, M.J.; Kistenkas, F.H.

  2016-01-01

  In de Natuurvisie schetst het kabinet zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland.
  Daarin is nadrukkelijk aandacht voor natuurcombinaties en een grotere rol voor ondernemerschap. Uit
  ervaringen met het programma Ruimte In Regels blijkt dat ondernemers vaak knelpunten in wet-

 8. Phasing out of HCFCs in 2010; Bedrijven niet klaar voor uitfasering HCFK's in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janssen, B.

  2008-05-15

  The Montreal Protocol guarantees the phasing out of substances that are detrimental to the ozone layer. It led to the total trade prohibition of CFCs since October 2000 and the prohibition of HCFCs in refrigerators since 1996. In 2010 the production of HCFCs will be totally restrained and only regenerated fluids may be used for refilling. A large shortage of the frequently used R22 is imminent. Still, only few companies seem aware of the impact this will have on the maintenance of their installations. [mk]. [Dutch] Het Montreal Protocol staat garant voor de uitfasering van stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. Het leidde tot een totaal handelsverbod van CFK's sinds oktober 2000 en zorgde ervoor dat de huis-tuin-en-keuken koelkast sinds 1996 niet meer met HCFK's mag worden uitgerust. In 2010 zal de productie van nieuwe HCFK's volledig aan banden worden gelegd en mag er alleen nog maar worden bijgevuld met geregenereerde vloeistof. Een groot tekort aan het veel toegepaste R22 dreigt. Toch lijken maar weinig bedrijven zich bewust van de impact die dit op het onderhoud van hun installatie zal hebben.

 9. Socket outlet at sea, not only of interest for wind energy; Stopcontact op zee, niet alleen van belang voor windenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-06-15

  Pleas are made in favor of constructing a so-called ‘socket at sea’ for offshore wind energy. The Dutch minister of Economic Affairs (EZ) argues that the Electricity Act needs to be amended to offer TenneT the opportunity to construct this. The representative of the association of wind turbine generators (PAWEX) deems TenneT obliged to construct a socket at sea based on this Act when multiple wind parks at sea must be connected to the national high tension grid. In this article PAWEX explains its vision on this topic. (mk) [Dutch] Ten behoeve van offshore windenergie wordt er voor gepleit een stopcontact op zee aan te leggen. De minister van Economische Zaken (EZ) stelt dat de Elektriciteitswet moet worden aangepast om TenneT daartoe in staat te stellen. De belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine Exploitanten (PAWEX) is van oordeel dat op grond van die wet TenneT zelfs de verplichting heeft een stopcontact op zee aan te leggen wanneer meerdere windparken op zee aangesloten moeten worden op het landelijke hoogspanningsnet. In dit artikel licht PAWEX haar visie m.b.t. dit onderwerp toe.

 10. Fossil scandal. 18 proposals for a green breakthrough; Fossiel schandaal. 18 voorstellen voor een groene doorbraak

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-02-15

  In 2011, the Dutch political party GroenLinks called on the tax payers to nominate examples of subsidies for fossil energy as fossil scandal. A total of nearly 100 responses were received. An expert jury was asked to select the best examples. The jury drew up a top 18 of measures that they considered inappropriate for a mature economy and which should be abolished first [Dutch] In 2011 heeft de politieke partij GroenLinks een oproep gedaan aan belastingbetalers om voorbeelden van subsidies voor fossiele energie te nomineren als fossiel schandaal. In totaal werden bijna 100 reacties ontvangen. Een deskundige jury is gevraagd om de beste voorbeelden te selecteren. De jury heeft een top 18 gemaakt van maatregelen die volgens hen niet passen in een volwassen economie en die als eerste zouden moeten worden afgeschaft.

 11. Design philosophy for a sustainable energy economy. Key role for heat; Ontwerpfilosofie voor een duurzame energiehuishouding; Sleutelrol voor warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wemmers, A.K.; Spoelstra, S.; Alderliesten, P.T. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  1653 PJ (52%) [Dutch] Dit rapport presenteert een ontwerpfilosofie voor de mogelijke inrichting van de Nederlandse energiehuishouding in 2050 en werkt dit uit in een tweetal varianten. In tegenstelling tot de meeste beschouwingen over de toekomstige energiehuishouding wordt in dit rapport een benadering gehanteerd die start met de energiefunctie die moet worden vervuld en ontwerpt het totale energiesysteem door vanuit deze functie 'stroomopwaarts' het systeem in te richten. Er wordt ingezet op een vergaande beperking van de energievraag ten opzichte van GEHP scenario (Farla, 2006) door het nemen van concrete maatregelen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk duurzame energie ingezet. De doelstelling is hierbij om te komen tot een sterk verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een minimaal beslag op grondstoffen. De visie geeft warmte een centrale rol bij de inrichting van de energiehuishouding en beschouwt Nederland als een integraal energiesysteem. Om invulling te geven aan de visie en een toekomstbeeld te genereren wordt een ontwerpfilosofie toegepast, die bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt een stappenplan gedefinieerd waarlangs de energiehuishouding wordt ingericht. Het doorrekenen van de energiehuishouding gebeurt in het tweede deel, met een Quick-scan model. Dit model is een energiebalans van de Nederlandse energiehuishouding opgesteld waarmee inzicht wordt verkregen in wat de consequenties kunnen zijn voor het zichtjaar 2050 ten aanzien van mogelijkheden tot energiebesparing, duurzame invulling en welke technologieopties daarbij een rol spelen. Deze visie is uitgewerkt in een tweetal varianten. Het onderscheid tussen de twee varianten wordt gevormd door de manier waarop de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving plaatsvindt (warmtepompen versus microwarmtekracht) gecombineerd met een verschil in de wijze waarop biomassa wordt ingezet (synthetisch aardgas versus biobrandstoffen). De resultaten laten zien dat verhoging van de energie

 12. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 13. Een te herziene eeuw Nederlandse muziek. Onderzoeksperspectieven voor de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Delpeut

  2014-12-01

  Full Text Available Revising a Century of Dutch Music: Research Perspectives for Nineteenth-Century Music and Concert HistoryFocus on Dutch nineteenth-century concert and musical life has increased considerably over the past decades. However, the field of research is highly fragmented; conceptual and methodological approaches are scarcely elaborated and traditional approaches continue to determine the interpretational framework. In this article Thomas Delpeut proposes several research prospects for a revision of nineteenth-century concert and music history. In the first section Delpeut discusses recent studies, showing the need to reconsider both the 1880s as an overarching caesura and the revival of Dutch musical life revolving around the establishment of the Concertgebouw and Concertgebouw Orchestra. Next he presents various research possibilities inspired by international historiography – first to connect developments in musical discourse to practices in concert life, second to consider the public and their listening culture, and finally to investigate the experience of music in new social dimensions. De afgelopen decennia is de aandacht voor het Nederlandse negentiende eeuwse concert- en muziekleven flink toegenomen. Toch is het onderzoeksveld gefragmenteerd, conceptuele en methodologische benadering nauwelijks onderbouwd en traditionele inzichten lijken hardnekkig het interpretatiekader te blijven bepalen. Met dit artikel draagt Thomas Delpeut een aantal onderzoeksperspectieven aan voor een herziening van de negentiende-eeuwse muziek- en concertgeschiedenis. In het eerste deel bespreekt Delpeut recente studies die laten zien dat een fundamentele heroverweging nodig is van de jaren 1880 als alomvattende cesuur en van de opleving van het muziekleven ten tijde van de oprichting van het Concertgebouw en -orkest. Vervolgens presenteert hij verschillende onderzoeksmogelijkheden geïnspireerd door de internationale historiografie. Ten eerste om ontwikkelingen in

 14. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 15. De Enquiryen het Serampore ‘Form of Agreement’: William Carey als zendingsstrateeg voor de 21ste eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-07-01

  Full Text Available Wereldwijd is aandacht gegeven aan de 250ste geboortedag van William Carey. Tot op de dag van vandaag wordt hij herinnerd als een zendingsman die met zijn visie voor de zending van blijvende betekenis is. Zijn leven is het onderwerp geweest van meer dan vijftig biografieën en deelstudies, maar het blijft moeilijk hem onder één noemer te vatten. Hij wordt genoemd de stichter en de vader van de moderne zending (Smith 1885:437, maar óók een groot staatsman, een onderlegde botanist, en een echte vriend van Bengalen en India(Davis 1963:73. Carey was in alle opzichten een pionier, die zich hierin onderscheidde van anderen uit zijn tijd dat zijn zendingswerk diep geworteld was in een verscheidenheid van seculiere wetenschappen. Zijn werk geeft een ‘turning point’ (Neill 1982:261 aan voor het zendingswerk in de 19e eeuw. De geloofscrisis binnen de kerken van het Westen heeft geleid tot een verlies van overtuiging dat het geloof in Christus Jezus zó essentieel is, dat zonder geloof in Hem mensen verloren gaan. We vragen ons af, ’Hoe komt het dat Carey tot op heden in de wereld van de missiologie blijft meetellen?’ Wij doen onszelf te kort wanneer we niet luisteren naar zijn stem, mede omdat ‘in the whole history of the church no nobler man has ever given himself so fully to the service of the Redeemer’(Neill et al.1971:83. Hij had een visie1op zending, maar ook een concreet plan om tot uitvoering van zijn visie te komen. Carey is met zijn zendingsprincipes voor de 21ste eeuw een modern zendingsstrateeg.

 16. Sparaxis forceren voor op patio : kuipplanten - Sparaxis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2004-01-01

  Teelt en forceren van Sparaxis, een knolgewas uit Zuid-Afrika dat behoort tot de familie van de Iridaceae. Het onderzoek besteedde aandacht aan het effect van de bewaartemperatuur, bewaarduur en de kastemperatuur op het aantal kasdagen

 17. Performance Based Logistics ; betalen voor prestaties

  NARCIS (Netherlands)

  Koevoets, K.G.M.

  2008-01-01

  Performance Based Logistics is betalen voor prestaties, zoals gebruiksuren of beschikbaarheid van systemen. Kan deze manier van uitbesteden ook worden ingevoerd in Nederland en zo ja, onder welke voorwaarden?

 18. Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Koning, M.J.

  2005-01-01

  In dit rapport worden de belastinguitgaven of gederfde belastinginkomsten behandeld die als 'onzichtbare' geldstromen het natuurbeleid in Nederland ondersteunen. Samen met de zichtbare geldstromen zoals subsidies en dergelijke, maken deze belastinguitgaven onderdeel uit van de totale geldstroom voor

 19. Duitse lessen voor CPO in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Zandvoort, Mark; Baltus, Rens; Rauws, Ward

  2013-01-01

  De aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap groeit. Burgers verlangen meer invloed op het ontwerp van hun woning en woonomgeving en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor kansen. Uit een analyse van tien Duitse en Nederlandse cases blijkt dat projecten sterk van

 20. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot

  NARCIS (Netherlands)

  Rouwette, H.; Conijn, C.G.M.; Kok, B.J.; Vink, P.

  2004-01-01

  Onderzoek naar mogelijke oorzaken van wortelrot in de lelieteelt. Rubrieken in dit artikel: 1) Symptomen bij onbekend wortelrot; 2) Onderzoek in 2002 naar onbekend wortelrot; 3) Verslag infectieproef (effect van grondbehandeling voor het planten en bodemverdichting op onbekend wortelrot)

 1. Literatuuronderzoek HPLC-methoden voor vitamine E

  NARCIS (Netherlands)

  Altena, A.; Hollman, P.C.H.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het inventariseren van HPLC-methoden voor vitamine E, eventueel in combinatie met vitamine A, in levensmiddelen. Een overzicht van de in de literatuur beschreven HPLC-methoden vanaf ca. 1977 wordt gegeven.

 2. APF-stal voor ziektevrije varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Swinkels, H.; Huijben, J.; Geurts, P.; Vesseur, P.; Loo, van de D.

  1996-01-01

  In het vizier van de diergezondheid staat de Air Pathogen Free (APF)-stal, een biggen- en vleesvarkensstal met luchtfilters en overdrukventilatiesysteem. De APF-stal is gebouwd voor vergelijkend onderzoek tussen varkens met een verschillende ziektevrij- status.

 3. Manual licensing procedure co-fermentation of manure. Guideline for the initiator; Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Wegwijzer voor de initiatiefnemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  This manual helps licensers assess the opportunities and possible bottlenecks in applying for a license for a co-digester. The manual contains elaborate information on the safety of the co-digester, the influence on the environment, the smell, the noise and the transport movements. Moreover, the licensing procedure is explained [Dutch] Dit handboek helpt vergunningverleners bij het inschatten van de kansen en mogelijke knelpunten bij de aanvraag voor een co-vergister. Het handboek bevat uitgebreide informatie over de veiligheid van de co-vergister, de invloed op de omgeving, de geur, het geluid en transportbewegingen. Daarnaast komt de procedure rond de vergunningverlening aan bod.

 4. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  OpenAIRE

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter, J.J.; Tijdink, K.; Marle, van, N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van, P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics ei...

 5. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 6. Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Swartjes FA; Baars AJ; Fleuren RHLJ; Otte PF; LER

  2004-01-01

  Recentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en

 7. Helmen voor bromfietsers. Deel 1: Noodzaak, nut, bezit en gebruik van helmen voor bromfietsers. Deel 2: Eisen te stellen aan bromfietshelmen.

  NARCIS (Netherlands)

  1972-01-01

  In part I of this research report the necessity, the benefit, the ownership and the use of protective helmets for moped drivers are outlined. In part II the requirements for protective helmets for moped drivers are given.

 8. De baten van wonen aan water: Een internet keuze experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Hess, S.; Linderhof, V.G.M.

  2007-01-01

  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een internetenquête ontwikkeld waarin woningzoekenden

 9. Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen

  NARCIS (Netherlands)

  ter Burg W; te Biesebeek JD; van Esburg ALN; van der Helm JJ; Roelofs JBM; Rietveld AG; VVH; VPZ

  2017-01-01

  In de zomer van 2017 is maatschappelijke zorg ontstaan vanwege de vondst van fipronil in eieren als gevolg van illegaal gebruik. Hierdoor is onder andere de vraag gerezen of werknemers in stallen die met fipronil zijn behandeld aan deze stof zijn blootgesteld. Zowel tijdens normale werkzaamheden,

 10. HERMIE C. VAN ZYL: NUWE-TESTAMENTIKUS AAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Van Zyl lewer ook 'n bydrae tot die hoogs komplekse saak van sinopsissamestelling. Tydens 'n navorsingsverblyf in 1996 aan die. Katholieke Universiteit in Leuven, België, doen hy 'n indringende studie van die hermeneutiese aspekte van sinopsissamestelling, en begin hy met die samestelling van 'n sinopsis in Afrikaans.

 11. Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1936-01-01

  Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15

 12. De eerste etnografische monografie: De Kaffers aan de Zuidkust van ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper examines the ethnographic discourse in the first ethnographic monograph which appeared in the Netherlands, De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika, Natuur- en Geschiedkundig beschreven (1810) by Lodewyk Alberti. Within a European context this book is unique for being the only successful implementation of ...

 13. Quality improvement in neurology: AAN Parkinson disease quality measures

  Science.gov (United States)

  Cheng, E.M.; Tonn, S.; Swain-Eng, R.; Factor, S.A.; Weiner, W.J.; Bever, C.T.

  2010-01-01

  Background: Measuring the quality of health care is a fundamental step toward improving health care and is increasingly used in pay-for-performance initiatives and maintenance of certification requirements. Measure development to date has focused on primary care and common conditions such as diabetes; thus, the number of measures that apply to neurologic care is limited. The American Academy of Neurology (AAN) identified the need for neurologists to develop measures of neurologic care and to establish a process to accomplish this. Objective: To adapt and test the feasibility of a process for independent development by the AAN of measures for neurologic conditions for national measurement programs. Methods: A process that has been used nationally for measure development was adapted for use by the AAN. Topics for measure development are chosen based upon national priorities, available evidence base from a systematic literature search, gaps in care, and the potential impact for quality improvement. A panel composed of subject matter and measure development methodology experts oversees the development of the measures. Recommendation statements and their corresponding level of evidence are reviewed and considered for development into draft candidate measures. The candidate measures are refined by the expert panel during a 30-day public comment period and by review by the American Medical Association for Current Procedural Terminology (CPT) II codes. All final AAN measures are approved by the AAN Board of Directors. Results: Parkinson disease (PD) was chosen for measure development. A review of the medical literature identified 258 relevant recommendation statements. A 28-member panel approved 10 quality measures for PD that included full specifications and CPT II codes. Conclusion: The AAN has adapted a measure development process that is suitable for national measurement programs and has demonstrated its capability to independently develop quality measures. GLOSSARY

 14. Predictive policing : politiewerk aan de hand van voorspellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Smit, S.

  2016-01-01

  George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 (Orwell 1949) voor een overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In de film Minority Report is de 'pre-crime squad' in staat om moorden te voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie heeft dankzij de

 15. Visie regionaal openbaar vervoer : Advies aan IPO. Deel I: Hoofdrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Immers, L.H.; Egeter, B.

  1996-01-01

  Rapport in opdracht van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO). Volgens het VERDI-convenant krijgen de Provincies de regie over het regionale integrale verkeers- en vervoerbeleid. Tevens zullen het interlokale openbaar vervoer en de coördinerende rol voor de afstemming tussen het stads- en

 16. Een geit is gemakkelijk twee jaar aan de melk

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2004-01-01

  Nederlandse geitenhouders laten hun dieren te vaak drachtig worden. Het is volgens onderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR beter ze ten minste twee jaar door te melken. Dit zogeheten duurmelken vergt minder werk, is beter voor de diergezondheid en veroorzaakt minder uitval

 17. Voorwaarden voor gezamenlijk leren vanuit het perspectief van de leerkracht

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Christine de Heer-Booij; dr. Jacquelien Bulterman-Bos

  2012-01-01

  Op bovenschools niveau hebben leerkrachten binnen een scholenvereniging voor primair onderwijs, een jaar lang een kennisgemeenschap gevormd, rondom het implementeren van handelingsgericht werken. De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995), was het uitgangspunt, voor deze vorm van gezamenlijk

 18. Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Riel, van J.W.

  2015-01-01

  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de

 19. Algoritmische verzuiling en filter bubbles: een bedreiging voor de democratie?

  NARCIS (Netherlands)

  Zuiderveen Borgesius, F.J.; Trilling, D.; Möller, J.; Eskens, S.; Bodó, B.; de Vreese, C.H.; Helberger, N.

  2016-01-01

  Beleidsmakers, wetenschappers en anderen vrezen dat gepersonaliseerd nieuws kan leiden tot filter bub- bles, unieke informatieruimtes voor iedereen. Filter bubbles zouden een gevaar vormen voor onze democratie. Op basis van de politieke voorkeuren van een gebruiker kan een gepersonaliseerde

 20. Waardplantstatus en schadegevoeligheid vaste planten voor Meloidogyne chtiwoodi : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Elberse, I.A.M.; Visser, J.H.M.

  2008-01-01

  Aaltjes die de grootste problemen veroorzaken in vaste planten (met name voor de export) zijn het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Er was weinig bekend over waardplantgeschikheid en gevoeligheid voor andere plantparasitaire aaltjes

 1. Ecosysteembenadering als innoverend concept voor bevordering van duurzame bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wensem, van J.; Faber, J.H.

  2007-01-01

  De ecosysteembenadering is ook geschikt voor een beoordeling op meerdere ruimtelijke schaalniveaus tegelijkertijd. De benadering is door de TCB uigewerkt voor het bodemecosysteem, maar is ruimer toepasbaar. Dat laten TCB en Alterra in deze bijdrage zien

 2. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 3. Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Wander, J.G.N.; Crijns, S.; Duijzer, F.; Emmens, E.; Russchen, H.J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2014-01-01

  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting

 4. Oplossingsruimte als indicator voor de gezondheid van het bewegingsapparaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hullegie, W.A.M.; Bosga, J.; Roelofsen, E.G.J.; Cingel, R. van; Meulenbroek, R.G.J.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan een invulling van de concepten restcapaciteit en oplossingsruimte. Dit wordt gedaan aan de hand van een virtuele casus van een patiënt met een nieuwe knieprothese ten gevolge van een knie met Osteoartritis. De virtuele casus wordt gebruikt om aan

 5. Muhammad Ali: parel voor de sport en de mensheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jan de Leeuw

  2016-01-01

  Begin juni 2016 overleed Muhammad Ali, volgens velen de grootste sportman allertijden. De betekenis van Ali voor de sport is groot geweest. Maar zijn betekenis voor de mensheid is nog groter. Ali stond voor de idealen van gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Hij staat op een lijn met

 6. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect

 7. Cytotoxiciteitsanalyse van wondafdekmaterialen en non-woven verpakkingsmaterialen voor sterilisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Non-wovens gebruikt als verpakkingsmateriaal voor stoomsterilisatie en non-wovens/wovens gebruikt voor wondbedekking zijn in-vitro onderzocht op cytotoxiciteit. Aanleiding van het onderzoek was een incident waarbij non-wovens gebruikt voor sterilisatie van het in-vitro fertilisatie

 8. Voedingsoplossingen voor de teelt van Cymbidium in substraat

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Arnold Bik, R.

  1984-01-01

  In deze brochure zijn voedingsoplossingen opgenomen voor de teelt van Cymbidium in substraat. Bij deze voedingsoplossingen is onderscheid gemaakt tussen de teelt in oasisgranulaat en steenwolgranulaat. Met enige aanpassing zijn de schema's ook bruikbaar voor de teelt in turf. De schema's voor

 9. Literatuuroverzicht analysemethodes voor vitamine B1 en B2

  OpenAIRE

  Oostenbrink, T.; Hollman, P.

  1982-01-01

  Inventarisatie analysemethodes vitamine B1 en B2. De extraktie van vitamine B1 en B2 dient voor een aantal levensmiddelen nader onderzocht te worden. Het is zinvol een automatische methode voor vitamine B1 en B2 op te starten. HPLC methodes zijn voor de levensmiddelenanalyse nog in een beginstadium.

 10. Consequenties Minas en mestbeleid voor de bollenteelt op sectorniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, R.

  2000-01-01

  Het rapport is een verkenning van de gevolgen van MINAS 2003 voor de bollensector. Gekozen is voor een modelmatige benadering op het niveau van bedrijfstypen. Hiertoe is per regio een aantal bedrijfstypen gedefinieerd dat representatief is voor de arealen bloembollenteelt. De onderscheiden regio's

 11. Ontwikkeling signalering / vangsysteem voor schadelijke wantsen met lokstoffen en lokplanten": Onderzoek aan geurstoffen en lokplanten in laboratorium, veld en kassen

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, R.J.M.; Tol, van der R.; Linden, van der A.; Klapwijk, J.; Hoogerbrugge, H.

  2011-01-01

  Referaat Behaarde wants, Lygus rugulipennis, en brandnetelwants, Liocoris tripustulatis, staan bekend als plagen in uiteenlopende kasgewassen waaronder paprika, komkommer, aubergine, chrysant. In het laboratorium is bepaald welke geurstoffen mogelijk bruikbaar zouden zijn om deze wantsen te

 12. De invloed van windturbineparken op de verkeersveiligheid : advies uitgebracht aan de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu bv NOVEM.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1993-01-01

  This paper discusses the possible dangers and hindrance of wind turbines for road traffic. It appears that there is hardly any danger of the presence or working of wind turbines for road traffic. However, there are a number of wind turbine-related factors that can cause a hindrance for road traffic.

 13. Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur : aanbevelingen voor de actualisatie van het Handboek Wegontwerp.

  NARCIS (Netherlands)

  Schermers, G. & Petegem, J.W.H. van

  2013-01-01

  Safety requirements for the cross sectional profile of distributor roads with an 80 km/h speed limit : recommendations for the update of the Handbook Road Design. Single carriageway distributor roads with an 80 km/h speed limit (80km/h roads) are among the least safe roads in the Netherlands. A

 14. Educatieve doelen voor een voorlichtingsproject Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs : advies aan Veilig Verkeer Nederland VVN.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1994-01-01

  SWOV Institute for Road Safety Research recommends to the Dutch Road Safety Organisation (VVN) which educational objectives should be included in a project on alcohol and traffic aimed at 15-16 year-olds. The choice of these objectives is based on four sources of information: (1) a market analysis

 15. Daad-Schuld. Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer met bijzondere aandacht voor de normativering van het delictsbestanddeel opzet

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, Ferry de

  2009-01-01

  This study deals with the way in which the criminal system, in conformity with its function, lends its own criminal contours to the pre-legal concepts of intentionality and intention. The research question is formulated as follows: in what way does intentional conduct acquire criminal relevance, in

 16. Smart grid: rendement voor iedereen : Wat maakt dat mensen mee willen doen aan een smart grid pilot?

  NARCIS (Netherlands)

  Milovanovic, Marko

  2013-01-01

  We hebben in dit onderzoek pilotdeelnemers en niet-deelnemers gevraagd welke aspecten van smart grid systemen ze belangrijk vinden. Beide groepen mensen noemden het volgende rijtje prioriteiten: financiële besparing, functionaliteit, milieuvriendelijkheid, persoonlijk comfort, lokale energie. Dit

 17. De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.)

  NARCIS (Netherlands)

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige

 18. Energy conservation by means of reduced circulation. On/off versus frequency control; Energiebesparing door verminderde circulatie. Aan/uit- versus Frequentieregeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Gude, H. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Kreuk, N.; Kok, M. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2005-11-15

  The main purpose of this demo was to show that during the storage season for tulip bulbs, relatively much energy and money can be saved by circulating bulbs well below the general standard of 500 m{sup 3} air/hour/m{sup 3}. To this end, two storage walls were placed in a cold store. In one of the stacked crates the circulation amount was reduced by means of a frequency control, whereas in the other one an on/off control was used. The energy meters were read three times per week for both set-ups [Dutch] Hoofddoel van deze demo was te demonstreren dat er gedurende het bewaarseizoen voor tulpenbollen relatief veel energie en geld bespaard kan worden door ruim onder de algemene norm van 500 m{sup 3} lucht/uur/m{sup 3} bollen te circuleren. Hiertoe zijn in een bewaarcel twee bewaarwanden opgesteld. In de ene kistenstapeling is de circulatiehoeveelheid teruggebracht d.m.v. een frequentieregeling, in de andere d.m.v. van een aan/uit regeling. De energiemeterstanden werden voor elke opstelling 3 maal per week bijgehouden.

 19. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 20. Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen

  OpenAIRE

  ter Burg W; te Biesebeek JD; van Esburg ALN; van der Helm JJ; Roelofs JBM; Rietveld AG; VVH; VPZ

  2017-01-01

  In de zomer van 2017 is maatschappelijke zorg ontstaan vanwege de vondst van fipronil in eieren als gevolg van illegaal gebruik. Hierdoor is onder andere de vraag gerezen of werknemers in stallen die met fipronil zijn behandeld aan deze stof zijn blootgesteld. Zowel tijdens normale werkzaamheden, zoals eieren rapen, als tijdens intensieve werkzaamheden in de vrije-uitloopstallen blijkt de blootstelling laag. In een stal met kooihuisvesting kan bij intensieve werkzaamheden, dat wil zeggen gedu...

 1. Die terapeutiese imperatief, stories en letterkunde: 'n Repliek aan ...

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... 1. In Tydskrif vir letterkunde42(1) gewy aan André P. Brink lewer H.P. van Coller uitvoerig kommentaar op John (2000), 'n artikel waarin ek probeer het om 'n groeiende, maar misplaaste tendens in die Afrikaanse literêre kritiek van die 1990's te problematiseer. Die belangrikste eienskap van dié tendens is ...

 2. The 2017 AANS Presidential Address. A world of innovation.

  Science.gov (United States)

  Boop, Frederick A

  2017-12-01

  The 2016 scientific meeting of the American Association of Neurological Surgeons (AANS) focused on the theme "A World of Innovation." In his presidential address, 2016 AANS President Frederick Boop compared the historical development of the specialty of neurological surgery with that of the development of global communications. In the early years, general surgeons training in the United States would spend post-residency time abroad learning from surgical masters in Europe and other places. Since Harvey Cushing's day, neurosurgeons from around the world continue to travel abroad, with many now coming to America for training at centers of excellence. Current clinical practice is defined by multi-national, multi-center clinical trials, and the AANS subsidiary NeuroPoint Alliance has positioned itself to serve as an international center for the oversight of such trials. The Neurosurgery Research & Education Foundation and the Journal of Neurosurgery Publishing Group have made it possible for a neurosurgeon anywhere with Internet access to learn relevant surgical anatomy, learn new neurosurgical procedures, and watch masters in the field perform operations via high-definition surgical videos at no cost via learning platforms such as the Rhoton Collection, the Neurosurgical Atlas, and Neurosurgical Focus video supplements. At the same time, patients are now traveling abroad to seek medical specialty care. Although the globalization of health care poses certain threats, it also presents neurosurgeons with a world of opportunities.

 3. Gevolgen van verminderde drooglegging voor melkveebedrijven in de Krimpenerwaard : verbeterde berekeningen voor 10 weerjaren

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Vos, de J.A.

  2007-01-01

  In opdracht van de Werkgroep FES Westelijke Veenweiden is het effect berekend van verschillende oppervlaktewaterpeilen op het technische en economische bedrijfsresultaat van een melkveebedrijf van 50 hectare in de Krimpenerwaard voor een reeks van 10 weerjaren

 4. Mathematische muziektheorie: Nieuwe mogelijkheden voor muziekgerelateerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Honingh, A.; Volk, A.

  2009-01-01

  Mathematische muziektheorie is een vakgebied in opkomst. Muziek en wiskunde hebben een oeroude relatie (denk bijvoorbeeld aan Pythagoras, Kepler, Descartes en Euler), en ook nu blijken er steeds meer elementen binnen de huidige muziektheorie te profiteren van een wiskundige aanpak. In dit artikel

 5. Rassenkeuze voor beheersing AM: nog steeds lastig?!

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, A.

  2005-01-01

  Binnen Agrobiokon (een samenwerkingsverband van HPA, AVEBE, SNN, EZ/Kompas, het Min. van LNV, uitvoerende partijen PPO, DLV, HLB, SCRI en TNO) is er aandacht geschonken aan aaltjes d.m.v. een inventarisatie op basis van TBM-gegevens (2000 t/m 2003). Uit deze inventarisatie blijkt dat vooral

 6. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder

 7. Een Basketball Carnival voor de BAVO

  NARCIS (Netherlands)

  Jaap Verhagen

  2010-01-01

  Ongeveer vier jaar geleden is de Basisvorming ingevoerd. Na vier jaar zijn er allerlei schitterende lesinhouden, kijkwijzers, lesmethoden e.d. geïntroduceerd. Hier zou ik graag een bijdrage aan leveren d.m.v. een Basketball Carnival. Het woord carnival zal wel verbazing wekken. Carnival is niets

 8. Warm water voor alle plantuien (Interview)

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  De innovatieve kracht van de biologische sector wordt ook wel omschreven met het begrip kraamkamer. Wat dit zoal inhoudt wordt zichtbaar gemaakt in deze publicatie. Waardevolle innovaties in de biologische landbouw worden geïllustreerd aan de hand van uitkomsten, ervaringen en interviews. Gangbare

 9. Blauwdruk voor Business Intelligence in de sierteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  2010-01-01

  Het doel van Business Intelligence is het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van ketenprocessen. Oftewel het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken. Operationele Business Intelligence zou moeten bijdragen aan het doorvoeren van verbeteringen op verschillende gebieden, zoals

 10. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september

 11. Lean leiderschap voor (nog) betere teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Dun, Desirée Hermina; Wilderom, Celeste P.M.

  2016-01-01

  Veel managers en teams hebben moeite om continu te blijven verbeteren. Recent onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat er bij het toepassen van lean meer aandacht nodig is voor gedragsontwikkeling van zowel medewerkers als leidinggevenden. Managers met bepaalde gedragskenmerken creëren een

 12. Is de Grondwet voor bange mensen?

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.

  In dit korte artikel wordt aangetoond dat een analyse van het belang van internationaal recht voor de nationale rechtsorde niet gebaseerd kan worden op door globalisering achterhaalde hierarchische noties als van Hans Kelsen. Een moralistische identificatie van 'monisme' en 'dualisme' met goed en

 13. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 14. Zelfzorg als buffer voor burn-out

  OpenAIRE

  Damman, Caroline; Dewaele, Bart

  2015-01-01

  Burn-out komt vaak voor bij hulpverleners. Door hun eigenheid durven ze niet snel hulp vragen. In geen enkele missietekst van een organisatie staat dat de organisatie zelfzorg bij hulpverleners als kerntaak opneemt. Zelfzorg is de beste buffer tegen burn-out.

 15. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 16. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, M.O. van; Wegberg, M. van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel

 17. Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg

  2013-01-01

  Overgewicht en bewegingsarmoede bij kinderen in Groningen nemen toe en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en sociaal goed te functioneren. Het bewegingsonderwijs is voor verbetering vatbaar. Er zijn reële verbeterkansen door

 18. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 19. Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.

  2005-01-01

  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het

 20. Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen

  NARCIS (Netherlands)

  Swallow, K.; Langelaan, B.; Zondervan, C.; Jonge, H.D.; Wichers, H.; Soler Rivas, C.

  2000-01-01

  Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en

 1. Mindful ouderschap: een praktische gids voor hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Bögels, S.M.; Restifo, K.

  2013-01-01

  Deze praktische handleiding bevat de complete evidence-based methode Mindful Parenting, die werd ontwikkeld bij UvA minds, het behandelcentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam. Mindful Ouderschap biedt een compleet overzicht van de achtergronden van de methode Mindful Parenting,

 2. Milieukeur op Maat Voor Bloemen- en Plantenketens

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2006-01-01

  Door middel van het project “Milieukeur op maat voor bloemen- en plantenketen” zetten Intratuin, BBN en zijn bloemisten, OZPlus, ISA en telers een belangrijke stap in de richting van de ketensamenwerking die noodzakelijk is om de gewenste verduurzaming van de keten te realiseren. Doel van het

 3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: implicaties voor management control

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Recente boekhoudschandalen en de bouwenquête hebben de aandacht voor de ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en managers sterk doen toenemen. Dit is onderdeel van een al veel langer lopende trend. Dit artikel gaat nader in op deze ontwikkelingen op het terrein van

 4. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 5. Automatisering in de glastuinbouw : gevolgen voor tuinders

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, van P.

  1986-01-01

  Met het oog op het aandragen van materiaal, dat als basis moet dienen voor discussie onder jonge tuinders, heeft de Werkgroep Glastuinbouw van het Zuidhollands Agrarisch Jongeren Kontakt een onderzoek laten verrichten naar de toekomstige ontwikkelingen in de automatisering, de rol van organisaties,

 6. nederlandsch bijstandsfonds voor zuid-afrika

  African Journals Online (AJOL)

  soos gort, rys, suiker, hawermeel, spek, konfyt, wors, kerse, besems e.d.m. te verskaf. Danksy die hulp van die "Zuid-Hollandsche Com- missie voor Krijgsgevangenen" is 'n paar kaste met klere en lewensmiddele uitgedeel. Dr Reinhardt het teen 'n geringe ver- goeding die kostelose verskaffing van die mediese diens in ...

 7. Twitter als een nieuwsbron voor journalisten.

  NARCIS (Netherlands)

  Peter Verweij

  2010-01-01

  Dit artikel gaat over de waarde van Twitter als een nieuwsbron voor journalisten. Het artikel poogt de theoretische discussie in de literatuur over de mogelijkheden en de waarde van Twitter een empirische grondslag te geven. In die discussie speelt het artikel van Alfred Hermida, 'Twittering the

 8. Cahiers voor fysische chemie : 2 Colloiden

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in

 9. Cahiers voor fysische chemie : 1 Oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in

 10. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 11. Experience 2030. Four scenarios for the energy sector; Beleef 2030. 4 toekomstscenario's voor de energiewereld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, P.; Breunesse, L.; Duijm, K.; Van Empel, F.; Van Erp, J.; Van Huffelen, A.; Veenstra, J.; Visser, H.; Sicking, C.; Bloemendaal, R. (eds.)

  2003-07-01

  In four days several experts in the field of energy participated in a brainstorm session to discuss the future and the consequences for our energy supply and demand, energy sources and technology. In this book four scenarios are presented: (1) Voluntary Simplicity, characterized by austerity and solidarity; (2) Hyper Individualism, characterized by competitive activities for as much prosperity as possible; (3) Haves and Have-nots, based on geopolitical instability and a strong technological development, resulting even beyond a wider gap between rich and poor; and (4) Tribal Society, dominated by fear, distrust and less prosperity. [Dutch] In 4 dagen is hebben energie-experts deelgenomen aan een 'brainstorm' sessie om te discussieren over de toekomst en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening, vraag naar energie, energiebronnen en energietechnologieen. In dit boek worden 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit.

 12. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 13. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 14. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 15. Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1985-01-01

  Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen compo...

 16. A method for long-term environmental monitoring; Een methodiek voor milieu-monitoring op de lange termijn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bochove, J. [Afdeling Beleidcyclus en Milieumonitoring, Provincie Zeeland, Middelburg (Netherlands)

  2005-07-01

  An overview is given of the activities of the Dutch Province Zeeland to develop a method for environmental monitoring which follows methodologies used on an international level in order to make use of a clear method and improve the transparency of the monitoring. The basis was formed by the DPSIR-model (Driving forces, Pressure, State, Impact and Response), developed by the OECD and in use at the European Environment Agency (EEA) [Dutch] Vele organisaties houden zich op een of andere manier bezig met milieumonitoring. De manieren waarop dat gebeurt verschillen van elkaar. De helderheid en doorzichtigheid van de gebruikte systematiek voor de organisaties zelf en voor derden is eveneens nogal variabel. In de provincie Zeeland is actie ondernomen om qua systematiek aan te sluiten bij datgene wat op internationaal niveau is ontwikkeld en om milieumonitoring zo duidelijk en transparant mogelijk te maken. Deze bijdrage zet uiteen waarom en hoe dat is gebeurd en wat die inspanning heeft opgeleverd. In navolging van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werd bij die monitoring vaak het DPSIR model (Driving forces, Pressure, State, Impact en Response indicatoren). Inmiddels zijn dergelijke indicatorenstelsels en de bijbehorende gegevensverzameling en -bewerking ontwikkeld op Europees niveau (zie de jaarlijkse publicaties van het European Environmental Agency onder de titel Environmental Signals) en ook op nationaal niveau (zie in Nederland de Milieubalansen en aanverwante publicaties). Op provinciaal en lokaal niveau worden eveneens veel milieu(beleids)gegevens verzameld maar de afstemming op de bovengenoemde indicatorstelsels en op de eigen beleidsdoelen laat nog (veel) te wensen over (zie Milieubalans 2004)

 17. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 18. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 19. Effektiewe ondersteuning aan Xhosa-moedertaalsprekers in Afrikaansmediumklasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Basson, Maylene

  2014-12-01

  Full Text Available Die koms van demokrasie in 1994 en die aanvaarding van Suid-Afrika se Grondwet in 1996 (RSA, 1996, waarin die reg van elkeen om onderrig in die amptelike taal van sy/haar keuse te ontvang, verskans is, het nuwe uitdagings aan opvoeders gestel. Volgens hierdie Grondwet het elkeen die reg om onderrig in enige van die amptelike tale in publieke skole te ontvang. Sommige Xhosa-sprekende ouers oefen hierdie reg uit deur hulle kinders in Afrikaansmediumskole te plaas. Hulle is van mening dat dit vir hulle kinders beter geleenthede in die toekoms sal bied. Resultate van die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoetse (ANA’s toon dat daar 'n toename van Xhosa-moedertaalsprekers in Afrikaansmediumskole is wat nie hulle volle potensiaal ontwikkel nie as gevolg van die feit dat hulle min of geen Afrikaans magtig is. Dit is dus belangrik dat opvoeders[i] toegerus word met die nodige vaardighede om leerders met diverse agtergronde en moedertale te ondersteun. In die lig hiervan is hierdie ondersoek onderneem met die doel om 'n geletterdheids-intervensieprogram te ontwikkel om die woordeskat en leesbegrip van Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4 tot 6-Afrikaansmediumklasse te bevorder. Die resultate van die ondersoek dui aan dat die implementering van die geletterdheidsintervensieprogram tot 'n verbetering in die Xhosa-moedertaalsprekers wat by hierdie studie betrek is, se woordeskat en leesbegrip in Afrikaans kan lei.

 20. Mathematische muziektheorie: Nieuwe mogelijkheden voor muziekgerelateerd onderzoek

  OpenAIRE

  Honingh, A.; Volk, A.

  2009-01-01

  Mathematische muziektheorie is een vakgebied in opkomst. Muziek en wiskunde hebben een oeroude relatie (denk bijvoorbeeld aan Pythagoras, Kepler, Descartes en Euler), en ook nu blijken er steeds meer elementen binnen de huidige muziektheorie te profiteren van een wiskundige aanpak. In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van theoretisch, cognitief en computationeel onderzoek rond muziek waarbij een heel scala wiskundige technieken is gebruikt. Verder zullen we aandacht besteden a...

 1. Een sterkere positie voor verkeer in het onderwijs : een voorstel voor de ondersteuning aan basisscholen voor het geven van verkeerseducatie. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D.

  1996-01-01

  This report discusses how support to schools for teaching traffic education should be organised, in the Netherlands. The question relates specifically to primary education. The greatest deficiency is that schools lack practical exercises for children in traffic. A number of schools receive support

 2. Imago van geringe innovatiekracht is te wijten aan de oude cultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Edo Beerda; Dr Ruben Vrijhoef

  2012-01-01

  Interview door Edo Beerda met aanstaande lector Vrijhoef. De ‘oude bouw’ werkt feodaal, vindt de specialist in ketenintegratie. De nieuwe professional moet aan een slimmer bouwproces handen en voeten geven. Vrijhoef treedt over twee weken aan als lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen in Utrecht.

 3. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 4. Op weg naar Park Essenburg : advies aan Bewonersgroep ProGroen Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Veer, P.M.; Kersten, I.; Noorthuizen, J.; Bouman, V.; Huit, van J.; Bergstra, E.; Egging, M.; Quaedvlieg, E.

  2011-01-01

  Bewonersgroep ProGroen in Rotterdam is voor het behoud van een miskende groenstrook van circa twaalf hectare tussen de spoordijk en Essenburgsingel. Ze wil dat het gebied in de deelgemeente Delfshaven het groene en duurzame karakter behoudt en dat het in de toekomst goed bruikbaar is en blijft voor

 5. Vier boeren werken samen aan beter melkschaap (interview met H. Sulkers)

  NARCIS (Netherlands)

  Engelen, J.; Sulkers, H.

  2013-01-01

  Het aantal Friese en Zeeuwse melkschapen in ons land is klein. Voor professionele melkers wordt het steeds lastiger om goed verervende rammen te vinden die ook nog eens niet te veel inteelt geven. Vier boeren doen daarom samen een fokkerijproef, ondersteund door het Centrum voor Genetische Bronnen

 6. Falende grazers : hooglanders als metaforen voor goedkope wildernis

  OpenAIRE

  Zeilmaker, R.; Bokdam, J.

  2007-01-01

  Grote grazers hebben in korte tijd het Nederlandse natuurterrein veroverd. Maar de oerkoeien lijken de vergrassing en verbossing niet te kunnen stoppen. Ondertussen brengen ze schade toe aan fauna en broedvogels. 'Het zijn goedkope grasmaaiers geworden'. Visie van mensen als: Frits van Beusekom, Frans Vera, Peter de Boer. Het was de Wageninger Harm van de Veen, die aan de wieg stond van natuurlijk bosbeheer

 7. Statistiek voor onderzoekers, met voorbeelden uit de landbouw- en milieuwetenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, S.L.G.E.; Oude Voshaar, J.H.

  2010-01-01

  Dit boek helpt onderzoekers statistiek toe te passen in hun onderzoek. Theoretisch (wiskundige) details zijn hierbij zoveel mogelijk achterwege gebleven. De in dit boek besproken methoden sluiten aan bij het onderzoek van Wageningen UR. De methoden worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.

 8. CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, I.E. van; Eikelboom, A.R.; Thönissen, F.H.

  2012-01-01

  Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij

 9. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 10. Aluminium, een nieuw probleem voor landbouw en volksgezondheid? : een literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, G.

  1985-01-01

  Door middel van literatuuronderzoek zijn gegevens verzameld met betrekking tot het gedrag van aluminium in de bodem, de toxiciteit voor mens, plant en dier, het voorkomen in levensmiddelen en analysemethoden voor de bepaling van dit element. De huidige aluminiumbelasting via het

 11. Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, J.T.; Moller Pillot, H.K.M.

  2012-01-01

  In augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en

 12. Randvoorwaarden ontwerp happy games voor ouderen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2014-01-01

  Deze publicatie is in twee fasen tot stand gekomen tijdens het In Touch onderzoek. De eerste fase had als doel de randvoorwaarden te bepalen voor het ontwerpen van drie nieuwe iPad spellen voor ouderen met dementie en betrof een beperkt literatuuronderzoek op gerelateerde onderwerpen, daar

 13. Hebben de COSO-modellen toegevoegde waarde voor de Rijksoverheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2007-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van de COSO-modellen voor de interne beheersing bij de Rijksoverheid. De aanleiding voor dit artikel is de rapportage van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Rijk over 2005. In deze rapportage geeft de Algemene Rekenkamer een

 14. Kansen voor micro-algen als grondstofstroom in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt-Verkerke, J.; Weide, van der R.Y.; Krimpen, van M.M.

  2014-01-01

  Doelstelling van dit project is het maken van een algenkansenkaart. De kaart brengt voor– en nadelen van micro-algen als grondstofstroom voor veevoer in kaart, de operationele aspecten en de toepassingsmogelijkheden in diervoeders. Dit rapport dient als achtergronddocument voor de algenkansenkaart.

 15. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor

 16. Economie voor in bed, op het toilet of in bad

  NARCIS (Netherlands)

  A. Klamer (Arjo); E. Dekker (Erwin); P.R. Teule (Paul)

  2014-01-01

  textabstractWat is geld eigenlijk? Geldt voor de markt en de overheid dezelfde logica? Hoe zit t met vraag en aanbod, schaarste en overvloed? Waarom kan het niet altijd voorspoedig gaan? Waarom groeien economieën (of juist niet)? In Economie voor in bed, op het toilet of in bad passeren vele

 17. Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Bom E; Rodenburg W; PNB; I&V

  2017-01-01

  Het screeningslaboratorium van het RIVM is een van de zeven laboratoria in Nederland die de zogeheten combinatietest uitvoert voor zwangere vrouwen op de syndromen van Down, Edwards en Patau. Dit rapport beschrijft de kwaliteitsindicatoren van de analyses die het laboratorium uitvoert voor de

 18. TeSLA presentatie voor medewerkers van AMN

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie over Online toetsen voor medewerkers van AMN (www.amn.nl). Topics: assessment onderzoek Welten-instituut en meer in het bijzonder het TeSLA project waarin instrumenten voor authenticatie en auteurschap verificatie worden gecombineerd om betrouwbaar toetsen op afstand mogelijk te maken.

 19. Telen zonder grond is beter voor het milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.

  2010-01-01

  Broccoli, aardbeien, zomerbloemen, bloembollen en bomen hebben geen grond nodig om te groeien. Het kan ook met teelt op water of substraat, en dat is beter voor het milieu. Het prijskaartje dat eraan hangt is voor veel gewassen nog wel te hoog. Onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk

 20. Duurzaamheidinspiratie voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 2018 in governance monitor

  NARCIS (Netherlands)

  Zoeteman, Bastiaan

  2017-01-01

  Begin dit jaar hebben Telos en VNG International voor het eerst een Governance monitor duurzame gemeenten gepubliceerd. Deze monitor is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarbij de Nationale monitor duurzame gemeenten van Telos - die de basis is voor de

 1. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 2. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 3. Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland

  NARCIS (Netherlands)

  Westerink - Petersen, J.; Straalen, van F.M.; Schrijver, R.A.M.; Schaap, B.F.; Nijhoff, J.; Have, ten P.; Brummelhuis, A.; Brink, M.; Egas, E.

  2010-01-01

  Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen.

 4. Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.

  2001-01-01

  Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen

 5. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 6. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  OpenAIRE

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 7. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 8. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 9. Voordrag vir die toekenning van die graad Doctor Educationis, honoris causa, aan prof. dr. Jan Waterink.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1955-03-01

  Full Text Available Die Raad en die Senaat het op hul vergaderinge in November 1954 besluit om aan prof. dr. Jan Waterink, gebore 20 Oktober 1890, die graad Doctor Educationis honoris causa toe te ken.

 10. Eerste kwartaal vleesvarkens: saldo vrijwel gelijk aan dat van begin 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, J.; Wisman, J.H.

  2006-01-01

  Voor de vleesvarkenshouders begon dit jaar matig, met name door hoge biggenprijzen. In de loop van maart herstelden de opbrengstprijzen waardoor het eerste kwartaal van 2006 toch nog een tevredenstellend resultaat opleverde.

 11. Hoe 'leren' bijdraagt aan: 'Meer meldingen, minder incidenten': bundeling van grote aantallen incidenten, plus diepgaande analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, V. van; Drupsteen, L.; Teirlinck, C.

  2013-01-01

  Ons hoofddoel is zorgveiligheid vergroten. Beter leren van beschikbare MIP-incidentinformatie is hiervoor noodzakelijk. Beter leren begint met het scheppen van orde in de bestaande incidentmeldingen, bijvoorbeeld door het gebruik van Storybuilder voor het identificeren van generieke oorzaken.

 12. Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra PR; Rossum HJ van; Zoontjes PW; Schwillens PLWJ; Wubs KL; Herbold HA; Stephany RW; Sterk SS; Ginkel LA van; ARO

  2005-01-01

  Consumptie van vlees, geimporteerd uit Zuid-Amerika, met name Argentinie en Brazilie, leidt niet tot inname van lichaamsvreemde hormonen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen voor inname van verhoogde hoeveelheden lichaamseigen hormonen. Onderzoek naar het illegaal gebruik van groeibevorderende

 13. The 2016 AANS Presidential Address: Leading the way.

  Science.gov (United States)

  Batjer, H Hunt; Ban, Vin Shen

  2016-12-01

  This AANS presidential address focuses on enduring values of the neurosurgical profession that transcend the current political climate. The address was delivered by Dr. Batjer during a US presidential election year, but the authors have intentionally avoided discussing the current chaos of the American health care system in the knowledge that many pressing issues will change depending on the outcome of the 2016 elections. Instead, they have chosen to focus on clarifying what neurosurgeons, and the American Association of Neurological Surgeons, in particular, stand for; identifying important challenges to these fundamental principles and values; and proposing specific actions to address these challenges. The authors cite "de-professionalism" and commoditization of medicine as foremost among the threats that confront medicine and surgery today and suggest concrete action that can be taken to reverse these trends as well as steps that can be taken to address other significant challenges. They emphasize the importance of embracing exceptionalism and never compromising the standards that have characterized the profession of neurosurgery since its inception.

 14. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 15. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 16. De bijdrage van de bodem aan de Nederlandse N2-O produktie

  OpenAIRE

  Denier van der Gon HAC

  1989-01-01

  N2-O is een van de gassen die een belangrijk aandeel hebben in het broeikaseffect en de vernietiging van de ozonlaag. Dit rapport is een literatuurstudie naar de rol van de bodem als een bron voor N2-O in Nederland. Uit de studie blijkt, dat de emissie vanuit de bodem 9-30 Gg N2-O-Na -1 bedraagt. Tevens zijn aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan en het effect van enkele mogelijke beleidsmaatregelen wordt kort aangestipt.

 17. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 18. Die dosering van Skryfkuns aan Suid-Afrikaanse universiteite: ’n Oorsig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning J. Pieterse

  2013-06-01

  Full Text Available Skryfkuns is ’n relatief nuwe vak aan Suid-Afrikaanse universiteite. Die bestek en metodologie van hierdie vakgebied is plaaslik nog nie na behore ondersoek nie. In dié artikel word die dosering van Skryfkuns as vak, kursus en/of program aan Suid-Afrikaanse universiteite van naderby betrag met betrekking tot kursusinhoud, metodologiese en pedagogiese kwessies en uitkomste. ’n Semigestruktureerde vraelys oor kursusinhoud, didaktiese aspekte rondom die dosering van Skryfkuns en manuskripte as uitkomste is aan kursus-koördineerders van Skryfkuns by 11 Suid-Afrikaanse universiteite gestuur. Die bevindings van hierdie peiling word bespreek met betrekking tot elke deelnemende universiteit. Dit blyk dat Skryfkuns hoofsaaklik op nagraadse vlak gedoseer word, met die fokus op die MA-vlak. Alhoewel daar verskille in onderrigmetodes is, is dit duidelik dat die werkswinkel deur die meeste respondente as kern-doseringsmetode gebruik word. Skryfkuns aan Suid-Afrikaanse universiteite as ’n vak toon groot groei met betrekking tot studentegetalle en gepubliseerde uitsette – enkele syfers word verskaf ter illustrasie. Hierdie toename sluit by ’n wêreldwye tendens van voortdurende groei van Skryfkuns aan universiteite aan. Deur gepubliseerde (en dikwels bekroonde uitsette dra Skryfkunsprogramme by tot die gevarieerde Suid-Afrikaanse literêre landskap.

 19. Een bijbaan voor hommel en bij in heester : bestuiving

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2003-01-01

  Bloembezoekende insecten zoals hommels en bijen kunnen bijdragen aan de bestuiving van sierheesters. Bij sommige besheesters verbetert het werk van de insecten de beszetting. Telers kunnen bijen huren bij bestuivingsimkers en hommelvolken kunnen besteld worden bij leveranciers van biologische

 20. Is er voor biologische uitstootkoeien een markt te winnen?

  NARCIS (Netherlands)

  Delen, van J.

  2004-01-01

  In samenwerking met De Groene Weg, Natuurweide en LEI werkt Praktijkonderzoek aan een project om de verwaarding van biologische uitstootkoeien door ketensamenwerking te verbeteren. Transparantie in de biologische rundvleesketen moet veehouders meer duidelijkheid geven over kwaliteitseisen,

 1. De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak, A.; Wesselink, L.G.; Notenboom, J.; Alterra - Centrum Landschap,

  2007-01-01

  Veel uitgangspunten van de EU kaderrichtlijn bodem sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid, aldus het Milieu- en Natuurplanbureau. De brede kaders van de kaderrichtlijn bodem bieden flexibiliteit, maar ook vraagtekens over de mogelijke doorwerking van de richtlijn in concrete praktijksituaties

 2. Campylobacter en Salmonella in open reservoirs voor de drinkwaterbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Medema GJ; Schets FM; LWL

  1994-01-01

  Bij de Nederlandse drinkwaterbereiding is een aantal locaties aan te wijzen waar de (semi) natuurlijke fauna een significante bron van besmetting met faecaal materiaal kan zijn: de open terugwinreservoirs van de duinwaterbedrijven en spaarbekkens van oppervlaktewaterbedrijven. Met name tijdens de

 3. Ventilation of ETA3-spaces in buildings. Part 2. Performance measurements of a smoking area for the Faculty of Architecture in the Delft University of Technology; Ventilatie van ETA3-ruimten in gebouwen. Deel 2. Prestatiemetingen van een rookserre voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit Bouwkinde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Marra, J. [Philips Research, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  maatstaf voor de scheidingseffectiviteit en de ventilatie-effectiviteit. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de theorie achter partikelsensoren, de meetmethodiek en meetresultaten, en ten slotte worden de TRIO concentraties beoordeeld en gerelateerd aan stofconcentraties in referentiesituaties.

 4. Toxiciteit van oliefracties in sediment voor Corophium volutor

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Sneekes, A.C.; Koelmans, A.A.; Peeters, E.T.H.M.

  2009-01-01

  Naar aanleiding van toxiciteitexperimenten zijn milieu risicogrenzen voor minerale olie afgeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar fracties op basis van kookpunt (lengte van de koolstofketens). In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de voorgestelde risicogrenzen overeenkomen met

 5. Risico's van imidacloprid in oppervlaktewater voor de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Bodar CWM; te Biesebeek JD; Wolterink G; SEC; SIR; mev; vgc

  2011-01-01

  Het RIVM heeft de risico's voor de mens beoordeeld als gevolg van de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater. Imidacloprid is een insecticide dat in Nederlands oppervlaktewater is aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de geldende waterkwaliteitsnormen. Mensen kunnen met

 6. TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Fisser, Petra; Tondeur, Jo; van Braak, Johan

  2013-01-01

  TPACK staat voor de integratie van vakinhoudelijke, didactische en technologische kennis door leraren. Leraren die TPACK hebben ontwikkeld, zijn meer bekwaam in de beoordeling van de inzet van ict in hun onderwijs. Hoe kunnen zij deze vaardigheden leren en ontwikkelen?

 7. Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2013-01-01

  Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg

 8. Afleidingsmateriaal voor varkens breed gewogen = Practical aspects of environmental enrichment

  NARCIS (Netherlands)

  Zonderland, J.J.

  2007-01-01

  Het verstrekken van afleidingsmateriaal dient om het welzijn van varkens te verbeteren, maar moet daarnaast ook voor een varkenshouder praktisch toepasbaar zijn. In deze rapportage worden de praktische aspecten van een tiental afleidingsmaterialen beschreven

 9. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  Index Scriptorium Estoniae

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 10. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 11. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 12. Incentive of the economic potential of sustainable energy for the Netherlands; Stimulering van de economische potentie van duurzame energie voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Slot, A.; Althoff, J.; Van den Berg, W. [Roland Berger Strategy Consultants, Amsterdam (Netherlands)

  2010-02-15

  An overview is given of the economic potential of renewable energy for the Netherlands and the incentives needed to realize this potential. Answers are given to the following questions: (1) What is the current and future economic value of sustainable energy in the Netherlands?; (2) In what areas the Netherlands has a unique position in terms of knowledge and activities?; and (3) How can renewable energy be promoted and how can renewable energy be compared with other key areas? The scope of the study is limited to renewable energy technologies that actually contribute to CO2 reduction, security of supply and affordability. The focus is on renewable energy technologies that provide new products or services, and thus directly contribute to an increase of economic activity in the Netherlands. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van het economisch potentieel van duurzame energie voor Nederland en de stimuleringsmaatregelen die nodig zijn om dit potentieel te realiseren. Daarbij zijn antwoorden gezocht op de volgende vragen: (1) Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; (2) Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid?; en (3) Hoe kan duurzame energie gestimuleerd worden en hoe vergelijkt duurzame energie zich met andere sleutelgebieden? De scope van het onderzoek beperkt zich tot de duurzame energietechnologieen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan CO2-reductie, leveringszekerheid en betaalbaarheid. De focus ligt op duurzame energietechnologieen die nieuwe producten en/of diensten opleveren en daarmee direct bijdragen aan het vergroten van de economische bedrijvigheid in Nederland.

 13. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 14. De valkuilen van de historische sensatie Een pleidooi voor nuchter ‘getrennt marschieren’ inzake archeologisch-historische contradicties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.M.R. van Oosten

  2015-12-01

  Full Text Available The Danger of Historical Sensation: A Plea for a Sober ‘getrennt marschieren’ regarding Archaeological-Historical ContradictionsThree issues will be discussed in this article – the castle of Amsterdam (1994-1995, the mikveh of Venlo and the King’s tomb of Middelburg – where initially a tangible archaeological find seems to support a spectacular historical theory. On closer inspection, the combination of archaeological and historical sources has not rendered conclusive interdisciplinary evidence, but only generated castles in the air, fairy tales or at least a version of the past that fails to do justice to both disciplines. These issues are reason to highlight four methodological rules of thumb concerning historical-archaeological research. In order to prevent collective disillusionment, the most self-evident is to stay sober and down-to-earth and not to get stuck in a stage of enthusiastic intoxication or haze of ‘historical sensation’. Particularly in the case of fascinating historical-archaeological challenges this is a pitfall into which even very experienced researchers risk falling.In dit artikel worden drie kwesties besproken – het kasteel van Amsterdam (1994-1995, de mikwe van Venlo (2004-2014 en het koningsgraf van Willem II in Middelburg – waarbij een tastbare archeologische vondst aanvankelijk een sensationele historische theorie leek te ondersteunen. De combinatie van archeologische en historische bronnen bleek bij nader inzien geen sluitend interdisciplinair bewijs te leveren, maar slechts luchtkastelen, sprookjes of in elk geval een versie van het verleden die aan geen van beide disciplines recht deed.Deze kwesties zijn aanleiding om vier methodische vuistregels inzake historischarcheologisch onderzoek voor het voetlicht te brengen. Het meest voor de hand liggend om een collectieve maatschappelijke kater te voorkomen is nuchter blijven en niet in de enthousiasmerende dronkenschap of roes van historische sensatie

 15. Sustainable agriculture 2030 in three types of organizations. Future images; Duurzame landbouw 2030 in drie organisatievormen. Beelden voor de toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Ros, J.; Westhoek, H.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2003-06-01

  Three scenarios are presented in which a socio-institutional organization is given of the agriculture and horticulture in the Netherlands for the year 2030. For each of the scenarios long-term sustainable targets are realized. The first scenario concerns the autonomous family business. In the second scenario the primary agricultural production is integrated in the food chain and therefore named as chain business. In the third scenario the agricultural production is integrated in the environment, and therefore called the environmental business. [Dutch] Drie beelden van een mogelijke socio-institutionele organisatie van de grondgebonden land- en tuinbouw in 2030 worden geschetst. In elk van de drie beelden worden de lange termijn duurzaamheidsdoelen gerealiseerd. Er is gekozen voor uiteenlopende beelden (in de vorm van ideaaltypen) omdat die meer inzicht bieden in de bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen en consequenties. In het eerste beeld bestaat de systeeminnovatie uit het doorontwikkelen van bepaalde kenmerken van de sectorstructuur aan het begin van de 21e eeuw: het zelfstandig (gezins)bedrijf gebaseerd op ondernemersvrijheid en particuliere eigendom van de productie middelen, met name grond. De werknaamluidt: het 'zelfstandig bedrijf. Daarnaast schetsen we beelden, waarin productie en orngeving in een andere verhouding tot eikaar staan. In het tweede beeld is de primaire agrarische productie geintegreerd in de voedselketen, in het derde in de fysieke orngeving. Als werknamen en -omschrijvingen voor deze twee beelden worden respectievelijk het ketenbedrijf en het omgevingsbedrijf gebruikt. De drie beelden worden beschreven als ware het 2030, daarbij 'terugkijkend' op de voorgaande 27 jaar.

 16. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 17. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  OpenAIRE

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de, M.; Rooij, van, S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in opdracht van de regionale stuurgroep Deltaprogramma Wadden. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd op basis van informatie op het internet. Er wordt een begrippenkader voor participatie en communi...

 18. Light transmission optimized coverage of solar collectors and solar cells; Voor Lichttransmissie Geoptimaliseerd Afdekmateriaal voor Zonnecollectoren en Zonnecellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sonneveld, P.J; Swinkels, G.L.A.M.; Rath, J.K.; Bot, G.P.A. [Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-08-15

  The suitability of high-transparent zigzag coverage material, applied for greenhouses, has been assessed for solar collectors and solar cells. [Dutch] In dit project is onderzocht of het voor kassen ontwikkelde hoogtransparante zigzagvormige afdekkingsmateriaal geschikt is als transparant afdekkingsmateriaal voor zonnecollectoren en zonnecellen. De huidige zonnecollectoren en zonnecellen zijn voorzien van een vlakke afdekking in de vorm van enkel glas, enkellaags kunststof en dubbellaags kunststof (alleen zonnecollectoren). De afdekking voor zonnecollectoren kan in een enkellaags en dubbellaags variant uitgevoerd worden. Een rendementsverhoging door de enkellaagsvariant is mogelijk met dit nieuwe type zigzagafdekking omdat dit een hogere lichttransmissie heeft, waardoor over het gehele bruikbare golflengtegebied meer zonlicht doorgelaten wordt. Naast de hogere lichttransmissie kan tevens een sterker materiaal ontstaan. De dubbellaagsvariant biedt voordelen voor zonnecollectoren door een hogere warmte-isolatie in combinatie met een gelijkblijvende lichtdoorlatendheid. Dit is aangetoond met lichttransmissie metingen voor het golflengte gebied van 400-700nm en voor het gebied 300-2500nm (UV-VIS-IR). Hoewel verhoging van de warmte-isolatie van transparante materialen bijna altijd gepaard gaat met vermindering van de lichttransmissie kunnen de warmteverliezen naar de buitenlucht afnemen met toepassing van een dubbellaags zigzagvormig materiaal met een vergelijkbare lichttransmissie.

 19. Weg vrij voor duurzame brandstoffen? Onderzoek naar bereidheid consument om over te schakelen op duurzame brandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Amelsfoort, Anke van; Zwier, Rudi

  2007-01-01

  In Nederland zijn op dit moment praktisch geen tankstations waar, naast reguliere brandstoffen, verschillende soorten duurzame brandstoffen worden aangeboden. Dit ligt niet aan een gebrek aan duurzame brandstoffen, aangezien in andere landen veelvuldig op een aantal duurzame brandstoffen zijn

 20. Kwantitatief onderzoek naar de gevoeligheid van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1985-01-01

  Teneinde kwantitatieve informatie te verkrijgen over de gevoeligheid en het resistentieniveau van Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida voor sulfonamiden werd voor resp. 119 en 151 bij biggen/varkens geisoleerde stammen van deze species uit een vijftal veterinair bacteriologische

 1. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging

 2. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiële gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure, A.M.; Wind, B.S.; Crum, S.J.H.; Rutgers, M.

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 3. Medicijnen en cosmetica uit gewasresten : plantenafval mogelijk interessant voor industrie (interview met Wouter Verkerke)

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Op 1 januari 2010 gaat het Kenniscentrum Inhoudsstoffen van start. Dit gaat op zoek naar bloemen en planten die grondstoffen kunnen leveren voor medicijnen en cosmetics. Dit kan voor de tuinbouw nieuwe afzet betekenen

 4. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 5. Diepgaand-onderzoek verkeersongevallen (DOVO) : bijdrage aan een methodologische verkenning. SWOV-bijdrage aan "Diepgaand onderzoek van verkeersongevallen : ontwerp van een onderzoeksprotocoll", Werkgroep DOVO in opdracht van de Raad voor Verkeersveiligheid, Technische Hogeschool Delft, 1984.

  NARCIS (Netherlands)

  Oppe, S.

  1984-01-01

  When a severe traffic accident occurs, in which many vehicles are involved and many persons are killed or severely injured, when it can be called a disaster which shocks society, there should be a thorough investigation of the accident. The whole accident process, not just the outcome must be

 6. Onderzoek naar een optimaal algendieet voor kunstmatig gekweekte mossellarven (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Marteijn, E.H.

  2007-01-01

  Om tekorten aan mosselzaad aan te vullen hebben mosselvissers zaad geïmporteerd uit Ierland en zijn er mosselzaadinvanginstallaties uitgehangen. Een andere oplossing om het tekort aan te vullen is het kunstmatig kweken van mosselen. Het voedselaanbod bestaat uit fytoplankton, namelijk flagellaten en

 7. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 8. Toekomstvaste fysieke toegangsystemen : Public Key Infrastructure als oplossing voor fysiek toegangbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhuis, G.; Olk, J.G.E.

  2011-01-01

  Voor fysieke toegangssystemen wordt veelal gebruik gemaakt van toegangspassen met een contactlose chip. Soms zijn deze passen ook nog voorzien van een PKI (Public Key Infrastructure) contactchip voor toegang tot ICT en/of het plaatsen van een digitale handtekening. Ook voor fysieke toegang bied PKI

 9. Citizen science projecten effectief opzetten en uitvoeren voor ecologische studies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bosch, T.; Fijen, T.P.M.; Laat, de H.H.A.; Nieuwpoort, van D.; Reinders, M.; Scheen, M.; Scheepens, S.; Alebeek, van F.A.N.

  2014-01-01

  Citizen science (CS) is een term die wordt gebruikt voor het inzetten van burgers voor het verzamelen, en soms zelfs verwerken, van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Over het algemeen hebben ecologische studies namelijk veel gegevens nodig die gedurende een lange tjd zijn verzameld en

 10. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 11. Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau : een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid242

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E. de; Zwinkels, W.; Besseling, J.; Heyma, A.; Klaveren, C. van

  2008-01-01

  Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend

 12. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 13. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 14. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in

 15. Zorggebruik na schietincident in Alphen aan den Rijn: gezondheid van getroffenen en niet-getroffen omwonenden 1 jaar na dato.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, C.E. van; Sman-de Beer, F. van der; Tielen, J.T.; Velden, P.G. van der; IJzermans, C.J.

  2014-01-01

  Healthcare utilisation of those affected by the shooting incident in Alphen aan den Rijn, the Netherlands; health of affected and non-affected neighbouring residents 1 year afterwards. Objective: To examine effects of the mass shooting in the city of Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on the 9th

 16. Inventarisatie, ten behoeve van het IDC, van de in Nederland beschikbare modellen voor real-time berekeningen aan de luchtverspreiding van radioactieve stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Delfini MG; Slaper H; Pruppers MJM

  1990-01-01

  In case of a nuclear accident it is necessary to perform real time calculations of the dispersion in the air of the released radioactive materials. Such calculations, together with radiation dose calculations, allow the authorities to take countermeasures in order to protect the population. In

 17. Nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wittevlieg in de sierteelt onder glas : onderzoek aan omnivore roofwantsen en gedragsbeïnvloedende geuren

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Kruidhof, H.M.; Elfferich, C.; Leman, A.

  2015-01-01

  This study explored new possibilities to control whiteflies in greenhouse ornamental crops with omnivorous predatory bugs and volatiles. Besides the well-known Macrolophus pygmaeus, we tested 4 new species of predatory bugs: Dicyphus errans, Dicyphus eckerleini, Dicyphus maroccanus and Dicyphus

 18. Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2016-12-01

  Full Text Available Onder de radar. Alledaagse omgang als kenbron voor zorgorganisaties in transitieZorgorganisaties staan voor de taak om in de transitie van de zorg en een steeds complexer wordende samenleving hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. Dan is de vraag aan de orde welke bronnen zorgorganisaties hebben om te weten waarheen zij wensen te navigeren. Voor zorgorganisaties die ondersteuning bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren heeft deze opdracht een dubbel karakter. Enerzijds bestaat ze uit het beschermen van de lvb-jongeren en de samenleving, anderzijds uit het realiseren van een leven in vrijheid. Op basis van zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek wijzen wij op de morele betekenis van alledaagse omgang tussen lvb-jongeren en hun professionele ondersteuners. Aan de hand van fragmenten uit ons institutioneel etnografisch onderzoek die gerelateerd worden aan de theorie van Rahel Jaeggi over levensvormen, laten we zien dat er in de alledaagse omgang een bron van moreel kennen aanwezig is die oplossingskracht in zich draagt. Het antwoord op de vraag “wat behelst goed samenleven?” blijkt verborgen te liggen in de alledaagse omgang tussen lvb-jongere en zorgprofessional zelf. Deze bron wordt veelal over het hoofd gezien. In plaats van enkel op oriëntatie van buitenaf te koersen hebben zorgorganisaties “onder de radar” een interne morele kenbron ter beschikking.  Under the radar: everyday contact as a source of knowledge for healthcare organizations in transitionThe Dutch healthcare and welfare are systems in transition (RVS, 2016 and healthcare organizations are facing the task of reinventing their mission in society. Which compass should they use in this respect? The mission of organizations that support MID youngsters is dual in nature. On the one hand, it consists of protecting the MID youngsters and society; on the other, it should assist them in realizing a life of

 19. Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke kosten er verbonden zijn aan het laden, lossen en het vervoer vanaf de plaats van inladen naar de plaats van aflevering (binnen een straal van 10 km) van consumptie-aardappelen.

 20. Die Fakulteit Teologie (Afd A) aan die Universiteit van Pretoria; Vrae ...

  African Journals Online (AJOL)

  dié opsig het die vestiging en onderhoud van die Fakulteit ryke vrugte afgewerp. Oor die 75 jaar is meer as 500 predikante aan die kerk gelewer en het 56 die dokto- rale studie voltooi. Onder die genoemde 12 predikante van 1917 was daar twee wat die doktorale eksamen afgelê het (Van Belkum en Fourie) maar geen ...

 1. V.I. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront

  African Journals Online (AJOL)

  leriedivisie van Moskou na Suwalki in Litoue ge- stuur. Hy het selfstandig langs die Eerste leer- korps onder Pavel K. Rennenkampf en die. Tweede leerkorps onder A. Samsonov geope- reer en nie deelgeneem aan hul inval oor die grens van Oos-Pruise nie wat tot ernstige neer- lae en verlies van Samsonov se Leerkorps ...

 2. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 3. Vormgeven aan ambities in de tweede loopbaanhelft : Zelf doen maar niet alleen

  NARCIS (Netherlands)

  Blouw, de H.; Roekel-Kolkhuis Tanke, van I.R.; Sprenger, C.

  2010-01-01

  Cees Sprenger, Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke en Hidde de Blouw rapporteren over hun onderzoek naar de leerdynamiek van oudere politiemedewerkers. Het idee is ‘de regie nemen over je eigen loopbaan’ in ‘een leven lang leren’. In de praktijk vinden mensen het niet zo eenvoudig vorm te geven aan

 4. SHOLEM AscH, De Aposfe/. 5erpAan die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Dit klink meer na die psigolog^e van FREUD as na die getuienis van die Nuwe Testament. Uit sy rekonstruksie van die situasies waaruit die briewe van die Apostel aan die verskillende gemeentes geskryf is, blyk dat hy. 'n deeglike kenner is van die resultate van die nutestamentiese in- leidingswetenskap. Dit verhoed egter ...

 5. Onderzoek aan Myrothecium roridum in Bouvardia ; symptomen, aantasting en bestrijding in de teeltfase

  NARCIS (Netherlands)

  Amsing, J.J.

  1999-01-01

  In de jaren 1993-1998 is onderzoek gedaan aan de bodemschimmel Myrothecium roridum. Deze schimmel heeft zeer vele waardplanten, waaronder Bouvardia. De problemen door M. roridum ontstaan bij Bouvardia doordat de plantvoet wordt aangetast, wat leidt tot afsterving. Bij inoculumdichtheden van 10, 102,

 6. kant geveg het) aan sv lesers vaor Ie. Die deel sol" aFgesluit word ...

  African Journals Online (AJOL)

  stemme wat Suid-Afrika oor die vergrl,Jp(sic) ver- daem het, was toe 'n amstrede soak met vele aan- gesigte. Wot Suid-Afrika betref, was sl,Jbetrokken- heid in Angola minstens 'n besonder leersame on- dervinding met heilsame gevolge - wopentuig kon verbeter en ontwikkel word terwl,J1door met nuwe kennis no aspekte ...

 7. Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland: advies aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.H.S.; van Gent, C.

  2013-01-01

  In opdracht van het Bestuurscollege van Bonaire, heeft SEO onderzoek gedaan naar, en geadviseerd over prijs- en mededingingsbeleid op Bonaire. SEO adviseert voorzichtig te zijn met het instrument prijsbeleid omdat dit het achterliggende probleem van gebrek aan concurrentie niet oplost. Prijsbeleid

 8. De totstandkoming van IFAC-standaarden : De beste stuurlui staan aan wal

  NARCIS (Netherlands)

  Pheijffer, M.

  2007-01-01

  Het Koninklijk NIVRA heeft zich in het verleden aangesloten bij de International Federation of Accountants (IFAC). Deze organisatie is op internationaal niveau de belangenbehartiger voor het accountantsberoep en kan standaarden uitvaardigen. Voorbeelden van dat laatste zijn de Code of Ethics en de

 9. Hy kom met die skoenlappers. 'n Elegie aan verlore liefde. Valda ...

  African Journals Online (AJOL)

  We hebben hem of haar allemaal—die ene liefde van lang (of niet zo lang) geleden. Die liefde die voor altijd perfect zal blijven want het is eigenlijk altijd net imaginair gebleven. Het is de liefde waaraan we altijd denken als er iets mis gaat in onze reële verhouding, het is de liefde waarmee we elke andere verhoud-.

 10. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gasteren, H.; Both, I; Shamoun-Baranes, J.; Laloë, J.O.; Bouten, W.

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms

 11. De bijdrage van de bodem aan de Nederlandse N2-O produktie

  NARCIS (Netherlands)

  Denier van der Gon HAC

  1989-01-01

  N2-O is een van de gassen die een belangrijk aandeel hebben in het broeikaseffect en de vernietiging van de ozonlaag. Dit rapport is een literatuurstudie naar de rol van de bodem als een bron voor N2-O in Nederland. Uit de studie blijkt, dat de emissie vanuit de bodem 9-30 Gg N2-O-Na -1

 12. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  7 Jul 2015 ... smart phone or mobile device to read online. Inleiding. Die woord 'vrede' kom net een maal in die Filemonbrief voor, en wel in die aanhef van die brief. Kommentatore merk egter gereeld .... Christen nie, maar het eers later tot bekering gekom en op 'n stadium 'n belangrike rol in kerklike sake begin speel, ...

 13. Fuzzy sets voor zachte klassegrenzen: Toepassing op het landevaluatiesysteem BODEGA

  NARCIS (Netherlands)

  Gruijter, de J.J.; Boogaard, H.L.

  2001-01-01

  In dit toepasbaarheidsonderzoek is nagegaan of en hoe de wiskundige theorie van vage verzamelingen (fuzzy sets), en de daarop geënte meerwaardige logica (fuzzy logic), toegepast kan worden in de landevaluatie. Daarbij is speciale aandacht besteed aan inpassing in het bestaande systeem BODEGA. Met

 14. Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Horne, van P.L.M.

  2007-01-01

  EkoHolland-op-Maat en Natuurweide hebben behoefte aan inzicht in economische consequenties van een zuivelpoolconcept. Voordelen van flexibel inspelen op vraag- en aanbodfluctuaties (melk-op-maat) zijn beperkt en hoeven niet per se door een onafhankelijke derde partij ingevuld te worden.

 15. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 16. Antibiotica beïnvloeden de indicatie voor parodontale chirurgie

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, F.; van Winkelhof, A. J.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt de rol van orale antibiotica bij de behandeling van ernstige parodontitis besproken aan de hand van de bacteriologische samenstelling van de subgingivale flora als etiologische component van parodontitis. Het gebruik van een antimicrobiële therapie in de parodontale behandeling

 17. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!),

 18. Voor duurzaam teeltsysteem is kennis uit alle disciplines nodig

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Vermeulen, T.

  2010-01-01

  De leerschool was hard: verschillende onderzoeksprojecten kwamen er niet uit, een tuinder ging er zelfs aan failliet. Niemand had nog vertrouwen in chrysantenteelt los van de grond. Dat overkomt ons niet weer, dachten onderzoekers, we betrekken er nu vanaf het begin alle disciplines bij.

 19. Het ervaringsdeskundige rolmodel : vierdejaars studenten bereiden tweedejaars voor op stage

  NARCIS (Netherlands)

  Anne Willekens

  2012-01-01

  Op hogescholen een bekend verschijnsel : studie-uitval en vertraging na stage in het derde jaar. Hoe kun je de uitval verkleinen en de praktijkschok verminderen? Bij Avans worden vierdejaars studenten ingezet bij het SPH-onderwijsprogramma van nhet tweede jaar. Die inzet draagt bij aan de versterkte

 20. Hartelijk welkom : Hostmanship als kernwaarde voor de bedrijfsvoering

  OpenAIRE

  Brouwer, Ron; Sondervan, Eric

  2010-01-01

  Hostmanship verscheen oorspronkelijk in 2002 en groeide uit tot een fenomeen dat de wereld aan het veroveren is. De ervaringen die zijn opgedaan sinds het verschijnen van het boek Hostmanship - the art of making people feel welcome zijn gebundeld in de herziene versie die begin aprilten doop werd gehouden.

 1. Hartelijk welkom : Hostmanship als kernwaarde voor de bedrijfsvoering

  NARCIS (Netherlands)

  Ron Brouwer; Eric Sondervan

  2010-01-01

  Hostmanship verscheen oorspronkelijk in 2002 en groeide uit tot een fenomeen dat de wereld aan het veroveren is. De ervaringen die zijn opgedaan sinds het verschijnen van het boek Hostmanship - the art of making people feel welcome zijn gebundeld in de herziene versie die begin aprilten doop werd

 2. Beelden van en voor greens én fairways

  NARCIS (Netherlands)

  Schut, T.; Werf, van der A.K.

  2004-01-01

  Door lokale verschillen in voeding- en vochttoestand kan de behoefte aan extra bemesting of beregening sterk verschillen. Met een nieuw ontwikkelde meetmethode kunnen greens en fairways intensief, snel en automatisch worden bemeten zonder een monster naar het laboratorium te hoeven sturen. Dit geeft

 3. Adaptations in the wall proteome of the clinical fungus Candida albicans in response to infection-related environmental conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Sosińska, G.J.

  2012-01-01

  De pathogene schimmel Candida albicans past zijn celwandproteoom voortdurend aan aan uiteenlopende omgevingsomstandigheden die het aantreft in de gastheer. Dat levert sterke aanwijzingen op voor nieuwe aangrijpingspunten voor antischimmelmiddelen en voor nieuwe vaccinkandidaten. Dat blijkt uit

 4. Social Bookmarking en de mogelijkheden ervan voor het Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.M. Bierens

  2005-01-01

  Het bekende Amazon recept van "anderen die dit boek bestelden, kochten ook..." wordt ook steeds populairder voor persoonlijke verzamelingen van bookmarks: "anderen die dit artikel of deze website bookmarkten, vonden ook..." Zet je bookmarks online, op je naam of onder pseudoniem. Importeren vanuit

 5. Voor dik & dun: de moeizame balans tussen Entertainment en Education

  NARCIS (Netherlands)

  Mutsaers, K.; Renes, R.J.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This study examined the development and effects of the documentary series Voor dik & dun. The series was based on the Entertainment-Education (E&E) strategy and aimed to contribute to the prevention of overweight. Data were collected by means of three perspectives: (television- and health

 6. Een nieuwe behandelaanpak voor kinderen met developmental coordination disorder

  NARCIS (Netherlands)

  Calame, E.H.M.; Kloet, A.J. de; Smits-Engelsman, B.C.M.

  2005-01-01

  Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) - De CO-OP is een in Canada ontwikkelde en in Nederland nog vrij onbekende behandelmethode voor kinderen met DCD. De methode is gebaseerd op cognitieve leertheorieÎn. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de hoofdpunten

 7. Appelluis vlucht voor stank : olie en feromoon als bestrijdingsmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  Tol, van R.W.H.M.; Helsen, H.H.M.

  2004-01-01

  Stand van zaken bij het onderzoek van PPO Randwijk en PRI naar de werkzaamheid van plantaardige oliën en feromonen voor de bestrijding van de roze appelluis in appel. De werking is gebaseerd op geurstoffen die het paringsgedrag van mannelijke en vrouwelijke bladluizen beïnvloeden

 8. eHealth voor Zorgprocesinnovatie : e-book

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. A.L. Cordia

  2015-01-01

  Het E-book 'eHealth voor Zorgprocesinnovatie' van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book

 9. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen

 10. Testbed Environment for Distributed Observation (testbed omgeving voor gedistribueerde waarneming)

  Science.gov (United States)

  2006-05-01

  doel om door de combinatie van de verscbillende observaties een betere en betrouwbaardere detectie, classificatie of identificatie te verkrijgen van de...geeft afstand en radiale sneiheid, de IR camera geeft azimut en elevatie, en de bewegingmelders geven enkel de aanwezigheid van een doel binnen het...Nederlandse Organisatie voor toegepasr-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands OrganisationTNO Defensie en Velifgheid for Applied Scientific

 11. Geo-DBMS als standaard bouwsteen voor Rijkswaterstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Tijssen, T.P.M.; Quak, C.W.; Van Oosterom, P.J.M.

  2012-01-01

  Oracle Spatial fungeert binnen Rijkswaterstaat als standaard bouwsteen voor ruimtelijke toepassingen. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of andere DBMS'en op een zodanig niveau zijn dat deze ook als standaard bouwsteen zouden kunnen fungeren. De ontwikkeling van open source software biedt

 12. E-mail als kans voor de hulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  M.O.M. Fassaert

  2004-01-01

  De ruime beschikbaarheid van e-mail als communicatiemiddel betekent een nieuwe kans voor hulpverlening. Het kan helpen om andere moeilijk bereikbare groepen toch toegang te verlenen tot hulpverlening. Op basis van bestaande initiatieven zoals Korrelatie.nl worden een aantal methodische

 13. Markten voor groene opties, ervaringen in verpakkingen, verven en isolatiematerialen

  NARCIS (Netherlands)

  Vellema, S.

  2003-01-01

  Het voor u liggende boek is onderdeel van de strategische heroriëntatie betreffende Hernieuwbare Grondstoffen geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het beleid richt zich op de korte termijn (0-5 jaar) en de lange termijn (5-10 jaar). Het korte termijn

 14. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 15. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 16. Zonnige toekomst voor carotenoïden uit algen

  NARCIS (Netherlands)

  Hark, van der M.; Lamers, P.P.

  2011-01-01

  Algenonderzoeker Packo Lamers keek naar het celmetabolisme en gebruikte dat als ingang voor de procesvoering. De alg Dunaliella salina produceerde vervolgens tien keer zo veel carotenoïden als in commerciële open vijvers. Productie op grote schaal in bioreactoren lijkt daarmee haalbaar.En zijn

 17. De kracht van sport : Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Remo Mombarg; Arjan Pruim

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een

 18. Overheden bereid extra te betalen voor auto's op alternatieve brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnsoever, F.J. van; Hagen, Paul

  2012-01-01

  De elektrische auto en een auto op groen gas worden door overheden hoger gewaardeerd dan de auto met reguliere verbrandingsmotor. Bovendien zijn overheden bereid extra te betalen voor een auto op alternatieve brandstof. Dit blijkt uit een masteronderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht

 19. Heel Nederland moet bloeden voor deelbelang TNT-postbezorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.

  2011-01-01

  Het kabinet wil dat voor aanstaande vrijdag vaste arbeidscontracten in de postbezorging zijn geregeld. Daarmee helpt het kabinet de concurrenten van TNT om zeep, stelt Barbara Baarsma. Het beleid is enorm kortzichtig, want zonder concurrentie wordt de TNT weer monopolist, maar dan een private. Daar

 20. Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Twenhöfel C; van der Knaap Y; VLH; M&V

  2017-01-01

  In 2012 is bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten een lekkage ontdekt van de radioactieve stof tritium in de bodem. De beheerder, NRG, heeft inmiddels maatregelen genomen om de lekkage te stoppen. RIVM heeft onderzocht wat de gevolgen voor omwonenden kunnen zijn. Uit dit onderzoek komt dat ook bij

 1. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 2. Biomassa voor veevoer en energie; Scenarioanalyse van verschuiving in grondstoffengebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Wagenberg, van C.P.A.; Bakker, R.R.C.; Janssens, S.R.M.

  2009-01-01

  De ontwikkeling van de productie van bio-energie maakt het interessant om bepaalde primaire grondstoffen en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, die nu economisch het best in de diervoedersector toegepast kunnen worden, te gaan gebruiken voor de productie van bio-energie. Dit

 3. Nieuw logo voor Juventus: gewaagde keuze of logische zet?

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen; Pieter Marechal

  2017-01-01

  Er is de laatste dagen veel commotie over het nieuwe minimalistische logo van Juventus. De Italiaanse topploeg, met notabene als bijnaam de 'Oude Dame', koos voor een erg jong embleem dat meer wegheeft van het logo van een nachtclub dan van een 120 jaar oude voetbalclub. Het lijkt misschien een

 4. ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.; Eijndhoven, M.H.T.

  2015-01-01

  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de

 5. Een huis voor humanisten : het Humanistisch Verbond (1946-2006)

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.; Brabers, J.; Kuijlman, W.J.

  Het Humanistisch Verbond (HV) kent een bewogen geschiedenis. In de eerste twee decennia na de oprichting in 1946 stond de strijd voor gelijkberechtiging van humanisten en buitenkerkelijken voorop. Toen halverwege de jaren zestig het Verbond algemene maatschappelijke erkenning had verworven, zette

 6. De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae)

  NARCIS (Netherlands)

  Soon, V.; Stipdonk, van A.

  2105-01-01

  Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt.

 7. Soja met nieuwe eigenschappen voor de consumenten op komst

  NARCIS (Netherlands)

  Kleter, G.A.; Kok, E.J.

  2008-01-01

  Meer dan de helft van de genetisch gemodificeerde gewassen (GG) die wereldwijd worden verbouwd, bestaat uit soja. Soja wordt onder meer gemodificeerd voor het halen van milieuvoordelen en een andere, gunstiger samenstelling van de boon. Nieuwe producten dienen volgens de regelgeving minstens zo

 8. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 9. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  NARCIS (Netherlands)

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode

 10. Zorgpaden en e-health - Kansen voor creatieve zorgvernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Delleman, Otto; Bohlmeijer, Ernst Thomas; Westerhof, Gerben Johan

  2012-01-01

  De ggz reorganiseert zich langs zorgpaden en e-health. Dit kan een bron zijn van creatieve zorgvernieuwing of uitdraaien op een onzinnige exercitie. Bepalend voor een succesvolle vormgeving is of de ontwikkelaars rekening houden met de geplande inrichting van een generalistisch ggz-aanbod in de

 11. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  NARCIS (Netherlands)

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de M.; Rooij, van S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in

 12. Energy efficiency ground-source energy system, Environmental Protection Law, article 'Heat and cold storage, value for money'; Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel 'WKO, waar voor je geld'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambregts, E.G.M.; Teunissen, P.O.M.; Beukenhorst, E.

  2013-01-15

  Upscaling of ground-source energy systems can contribute to heat and cold storage systems and thus reduce CO2 emission for the Amsterdam municipality. Based on the results of the project 'Heat and cold storage; Value for money' a proposal was made to the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment to include a regulation 'energy efficiency heat and cold storage' in the Environmental Protection Law [Dutch] In het kader van de CO2 doelstelling van Amsterdam om 40% CO2 te reduceren in 2025 t.o.v. van 1990 wordt de verdere opschaling van de techniek bodemenergiesysteem gezien als een techniek die in belangrijke mate kan bijdragen aan de pijler 'transitie duurzame warmte en koude'. Op landelijk en gemeentelijk niveau werd gesignaleerd dat (open) bodemenergiesystemen in de exploitatiefase veelal onvoldoende functioneerden. In dit rapport wordt op basis van de resultaten van het project 'WKO, waar voor je geld' een voorstel aan het Ministerie van I en M gedaan om een voorschrift 'energierendement wko' op te nemen in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

 13. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 14. New kilns for the ceramic company 'De Porceleyne Fles'; Nieuwe ovens voor 'De Porceleyne Fles'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mentink, R.; Van Konijnenburg, J.T. (eds.)

  2004-07-01

  As part of the first Dutch energy savings programme experiments have been carried out to do the biscuit and glaze firing of fine ceramic products in gas-fired kilns. In 1994 Gasunie Research started a research programme concerning the feasibility of radiant tube burners in the fine ceramic industry, which are capable of firing at temperatures between 1200 and 1300C. Radiant tube burners produced from silicon carbide (SiC) showed to be fit for purpose. A first experiment in practice was carried out at the fine ceramics industry Koninklijke Tichelaar Makkum. Based on the results of this experiment a larger experiment was carried out at De Koninklijke Porceleyne Fles with improved burners. This article gives an overview of the results of the latter experiment. The experiment showed that radiant tube burners meet the requirements. The assessment of the kilns was carried out for energy consumption, product quality, emission of harmful fibres and gases, and logistic aspects around the kilns. [Dutch] Als onderdeel van de activiteiten onder de MeerJaren Afspraak 1 zijn onderzoeken uitgevoerd naar gasgestookte ovens voor biscuit- en gladbrand van fijnkeramische producten. In 1994 is de Gasunie een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het toepassen van buisbranders in de fijnkeramiek, die bestand dienen te zijn tegen temperaturen van 1200-1300C. Buisbranders gemaakt van siliciumcarbide (SiC) blijken aan de gewenste eigenschappen te voldoen. Een eerste praktijkexperiment werd bij Koninklijke Tichelaar Makkum uitgevoerd. Uitgaande van dit experiment is een groter experiment uitgevoerd met aangepaste branders bij De Koninklijke Porceleyne Fles. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ervaringen welke tijdens dit laatste experiment zijn opgedaan. Gebleken is dat de gasgestookte oven met stralende buisbranders goed aan de gestelde eisen voldoen. Hierbij zijn de ovens beoordeeld op energiegebruik, productkwaliteit, emissie van schadelijke vezels en gassen en de

 15. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 16. Storage of electricity. State of the art and future perspective for the Netherlands. Appendices; Opslag van elektriciteit. Status en toekomstperspectief voor Nederland. Bijlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lysen, E.; Van Egmond, S.; Hagedoorn, S. [Utrecht Centrum voor Energieonderzoek UCE, Utrecht (Netherlands)

  2006-09-15

  The results of a study on the state-of-the-art and future perspective for the Netherlands with regard to electricity storage are presented in the main report. The storage systems in this study are subdivided as grid-connected storage systems, autonomous storage systems, and storage of electricity in vehicles. With respect to technology attention is paid to chemical energy storage, mechanical energy storage, and electrical energy storage. In these appendices fact sheets with general data on several energy storage techniques are presented. [Dutch] Een korte studie is uitgevoerd naar de status en het toekomstperspectief voor Nederland van de opslag van elektriciteit. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de status en kennispositie in Nederland bij bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en uitvinders op het gebied van elektriciteitsopslag?; Hoe verhoudt de Nederlandse kennispositie zich tot de internationale kennispositie op dit gebied?; en Kan het onderzoeksgebied elektriciteitsopslag op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening? De opslagsystemen voor dit onderzoek zijn in drie groepen verdeeld: Netgekoppelde opslagsystemen; Autonome opslagsystemen; en Elektriciteitsopslag in voertuigen. Qua technieken wordt gekeken naar de volgende typen opslagsystemen: Chemische energie opslag; Mechanische energie opslag; en Elektrische energie opslag. In deze bijlagen worden de verschillende opslagtechnologieen kort beschreven. Aangezien er vele tientallen goede overzichten beschikbaar zijn, wordt in dit rapport slechts een summier overzicht gegeven. Verschillende bronnen geven nogal eens verschillende kengetallen, waarbij het niet altijd duidelijk is of deze getallen betrekking hebben op de huidige stand van de techniek, of dat het een toekomstverwachting betreft. Dit overzicht heeft dan ook niet de pretentie om volledig te zijn, noch alle karakteristieken tot in detail te beschrijven, maar beoogt een eerste indicatie

 17. Ventilation of Dutch schools. An integral approach to improve design; Ventilatie van Nederlandse scholen. Integrale benadering voor ontwerpverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2008-04-15

  Indoor air quality and thermal climate are very important in schools as they have a direct relation to the health and performance of the pupils. The status quo in the Netherlands is presented (e.g. average CO2 levels in schools, quality of ventilation). The goal of a first study was to evaluate the performance of exhaust-only ventilation systems. The performance was rather disappointing: there were many problems and unsatisfactory situations were encountered. In subsequent years, several Master students worked with the staff of Eindhoven University of Technology to research different aspects of the problem and to seek potential solutions. In a follow-up study six schools with different ventilation systems were studied. The main conclusions from these studies were that IAQ in the evaluated schools did not meet the requirements, and that more ventilation was essential for a better IAQ. A new, integrated approach to design suitable solutions for the ventilation of school buildings was developed. This paper describes the initial design results. [Dutch] Binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality or IAQ) en thermisch klimaat in scholen is erg belangrijk, omdat het een directe relatie heeft met de gezondheid en prestatie van leerlingen. De status-quo in Nederland wordt gepresenteerd (b.v. gemiddelde CO2-niveau's in scholen, kwaliteit van ventilatie). Het doel van een eerste onderzoek was om de prestatie van ventilatiesystemen te beoordelen waarbij de lucht alleen wordt afgevoerd. De prestatie was nogal teleurstellend: er zijn veel problemen en ontoereikende situaties aangetroffen. In de jaren daarna zijn verschillende aspecten van het probleem onderzocht en is er geprobeerd nieuwe oplossingen te vinden. Zo zijn in een volgend onderzoek nog zes scholen met verschillende ventilatiesystemen onderzocht. De voornaamste conclusies van deze onderzoeken zijn: de binnenluchtkwaliteit in de beoordeelde gebouwen voldeed niet aan de eisen en meer ventilatie was essentieel voor een

 18. Is fiscal greening good for the Dutch economy?; Is fiscale vergroening goed voor de economie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Nelissen, D.; Smit, M.E.

  2013-10-15

  . Deze studie laat zien dat er geen dwingende redenen zijn om hogere milieubelastingen te heffen dan de externe kosten. Wel kunnen er tweede-orde argumenten bestaan die hogere milieubelastingen rechtvaardigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als arbeidsmarkten niet goed werken (starre lonen) en/of loonkosten hoog liggen. Of deze situatie voor Nederland opgaat, kan op basis van deze verkenning niet worden aangegeven. Of er een wel of niet ambitieus milieubeleid gevoerd moet worden staat los van de vraag of er een dubbel dividend is. De literatuur over dubbel dividend kan wel er aan bijdragen dat zo'n milieubeleid op een zo efficient mogelijke manier wordt vormgegeven.

 19. Aging in relation to the environment; Vergrijzing nieuwe loot aan milieustam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-01-01

  The aim of the NIDO-programme 'Growing old in your own home' (EOW, abbreviated in Dutch) of the National Initiative Sustainable Development (NIDO, abbreviated in Dutch) was to initiate and stimulate the development of sustainable houses for elderly people with more comfort and safety and low use of energy and materials, focusing on information and communication technology applications, also know as domotics. In this article an overview is given of the EOW programme, its contents and results. [Dutch] De afgelopen twee jaar hebben ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderzoekers en consultants zich verdiept in de praktische uitwerking van een duurzame toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de huisvesting van ouderen. Dit gebeurde in het NIDO-programma 'In Eigen Omgeving Oud Worden'. De resultaten van dit programma zijn van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting voor senioren.

 20. The practice of neurology, 2000-2010: report of the AAN Member Research Subcommittee.

  Science.gov (United States)

  Adornato, B T; Drogan, O; Thoresen, P; Coleman, M; Henderson, V W; Henry, K A; Liu, L; Mortimer, J A; Schneck, M J; Borenstein, A R

  2011-11-22

  To present an analysis of American Academy of Neurology (AAN) membership demographics and practice trends over the past decade. Data from the 2009 AAN Census and 2010 Practice Profile Form (PPF) surveys were compared to results from 2004 and 2000 surveys. The Census was sent to all AAN members, and the PPF was sent to a random sample of US practicing neurologists. Since 2000, AAN membership increased by 31%, and the number of US neurologist-members increased by 14%. Mean age of US neurologists increased from 48.6 to 53.3 years, and 23.9% of neurologists are women. There was a 15% increase in the proportion of neurologists relative to the US population, from 3.41 neurologists per 100,000 population in 2000 to 3.92 neurologists in 2009. In 2009, 24.1% of US neurologists were in solo practice, 27.8% were in a neurology group, and 35.6% were in multispecialty/university settings, with little change in practice arrangements over time. The top 5 practice interest areas were unchanged since 2004 as were the number of hours devoted to patient care (42.3) or total work hours per week (57.1). Little change was observed in performed procedures, except increased use of botulinum toxin and nerve blocks and a decline in lumbar punctures. Neurologists rely more on physician assistants to see follow-up and new patients independently (p neurologic diagnosis and therapy, there has been little change in practice characteristics of US neurologists.

 1. Zorggebruik na schietincident in Alphen aan den Rijn: gezondheid van getroffenen en niet-getroffen omwonenden 1 jaar na dato.

  OpenAIRE

  Dijk, C.E. van; Sman-de Beer, F. van der; Tielen, J.T.; Velden, P.G. van der; IJzermans, C.J.

  2014-01-01

  Healthcare utilisation of those affected by the shooting incident in Alphen aan den Rijn, the Netherlands; health of affected and non-affected neighbouring residents 1 year afterwards. Objective: To examine effects of the mass shooting in the city of Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on the 9th of April 2011 on the health and healthcare utilisation of those affected. Design: Observational longitudinal study in general practice in which affected persons were compared with a reference group...

 2. Effecten van 'ruimte voor water' op natuur in inundatiegebieden. Fase 2: validatie van het paleo-instrument en resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Lototskaya, A.A.; Hall, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2008-01-01

  Als gevolg van klimaatverandering zullen behalve meer extreme laagwaters ook onregelmatige inundaties (wat betreft frequentie, intensiteit en duur) gaan optreden. Vernatting door berging en inundatie en klimaatverandering hebben beide grote gevolgen voor de natuur en dus ook voor de aquatische

 3. De kracht van sport: Sporten voor kinderen met gedragsproblemen

  OpenAIRE

  Pruim, Arjan; Mombarg, Remo

  2016-01-01

  In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een middel zijn om hyperactiviteit, emotionele problemen en externaliserende gedragsproblemen te verminderen. Een voorbeeld van een nationaal sportstimuleringsproject gericht op kinderen met een beperking...

 4. Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

  OpenAIRE

  Smits, M.J.W.; Bos, E.J.

  2016-01-01

  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om natuurinclusief ondernemen(verder) te stimuleren. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de wisselwerking tussen publieke enprivate taken en verantwoordelijkheden voor natuur. Ee...

 5. Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de hulpverlening in het sociaal werk.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sjef de Vries

  2017-09-01

  model, een metamodel dat verklaart wat werkt in therapie, counseling en hulpverlening, domineert. De kern van het medisch model is dat specifieke methoden en technieken helend zijn voor specifieke problemen. De medisch model-verklaring van wat werkt is sterk aanwezig bij de ontwikkeling van methoden in maatschappelijk werk. Het medisch model is moeilijk te verenigen met het sociaal werk. Niet alleen de niet-specifieke, generalistische manier van werken in het sociaal werk, maar ook de contextuele visie op problemen en oplossingen en het doel van sociaal werk – empowerment – sluiten niet goed aan op het medisch model. Op basis van het werk van Wampold en Imel (2015 en aangevuld met (Nederlands sociaal werk- onderzoek, wordt in dit artikel het gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van specifieke factoren en de mogelijkheden en reikwijdte van de niet-specifieke generalistische werkwijze beschreven. De “common factors” worden gezien als een alternatieve verklaring van wat er werkt. De factoren hebben een stevige basis in wetenschappelijk onderzoek en correleren met het effect van hulpverlening. In hoofdlijnen wordt een common factors model beschreven als een wetenschappelijke fundering van de psychosociale hulpverlening in het sociaal werk. In dit model heeft die hulpverlening vier werkzame factoren: de co-constructie van de (persoonlijke werkrelatie, van hoop, van oplossingen en van de evaluatie. Het model benadrukt dat wat werkt in de psychosociale hulp in het sociaal werk een interpersoonlijk proces is, geen instrumenteel. Het ondersteunt het belang van de dialoog en de rol van de unieke kenmerken van de deelnemers daarin. Het staat open voor de complexiteit van de problemen en de invloed van sociale en culturele aspecten die de cliënten meebrengen. Daarnaast biedt het ruimte voor eclectisch werk en de inbreng van specifieke factoren. Deze (interpersoonlijke en contextuele aspecten en de flexibiliteit in het methodisch handelen zijn essentieel in het sociaal

 6. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie

 7. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  OpenAIRE

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling.

 8. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 9. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet

 10. Voorwoord en introductie CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, I.E. van; Eikelboom, A.R.; Thönissen, F.H.

  2012-01-01

  Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij

 11. Development of commercial cooling systems in combination with heat recovery for supermarkets. Part 2; Ontwikkeling van commerciele koelsystemen met warmteterugwinning voor supermarkten. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hafner, A.; Neksa, P. [SINTEF Energy Research, Trondheim (Norway); Poppi, S.; Eikevik, T.M. [Norwegian University of Science and Technology NTNU, Trondheim (Norway); Minetto, S. [Instituut voor Bouw Technologie, Padova (Italy)

  2012-11-15

  Leakage of refrigerants from the installed cooling installations and air-conditioning systems in supermarkets results in a relatively high direct emission of greenhouse gas. The average annual leakage in Europe is about 15 to 20 per cent of the total refrigerant content of this sector. Worldwide, this is about 30 per cent and R-22 (a HCFC) is used the most. In part attention was paid to the calculation method to identify the possible annual energy saving for different supermarket systems. In this part 2 the results of simulations are presented and discussed [Dutch] Lekkage van koudemiddel uit de geïnstalleerde koelinstallaties en airconditioningsystemen in supermarkten resulteert in een relatief grote directe emissie aan broeikasgas. De gemiddelde jaarlijkse lekkage in Europa omvat circa 15 tot 20 procent van de totale koudemiddelinhoud in deze sector. Wereldwijd is dat ongeveer 30 procent en wordt R-22 (een HCFK) het meest gebruikt. Systemen met uitsluitend R744 als koudemiddel werden ontwikkeld en toegepast in meer dan 300 supermarkten in Europa, vooral in Noord- en Midden-Europa. De systemen kunnen echter nog flink verbeterd worden als het gaat om energie-efficientie, warmteterugwinning en kostenefficientie. Deel 1 beschrijft de berekeningsmethode om de mogelijke jaarlijkse energiebesparing te identificeren voor verschillende supermarktsystemen. In dit deel 2 zal worden ingegaan op resultaten van simulaties.

 12. Development of commercial cooling systems in combination with heat recovery for supermarkets. Part 1; Ontwikkeling van commerciele koelsystemen met warmteterugwinning voor supermarkten. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hafner, A.; Neksa, P. [SINTEF Energy Research, Trondheim (Norway); Poppi, S.; Eikevik, T.M. [Norwegian University of Science and Technology NTNU, Trondheim (Norway); Minetto, S. [Instituut voor Bouw Technologie, Padova (Italy)

  2012-10-15

  Leakage of refrigerants from the installed cooling installations and air-conditioning systems in supermarkets results in a relatively high direct emission of greenhouse gas. The average annual leakage in Europe is about 15 to 20 per cent of the total refrigerant content of this sector. Worldwide, this is about 30 per cent and R-22 (a HCFC) is used the most. [Dutch] Lekkage van koudemiddel uit de geïnstalleerde koelinstallaties en airconditioningsystemen in supermarkten resulteert in een relatief grote directe emissie aan broeikasgas. De gemiddelde jaarlijkse lekkage in Europa omvat circa 15 tot 20 procent van de totale koudemiddelinhoud in deze sector. Wereldwijd is dat ongeveer 30 procent en wordt R-22 (een HCFK) het meest gebruikt. Systemen met uitsluitend R744 als koudemiddel werden ontwikkeld en toegepast in meer dan 300 supermarkten in Europa, vooral in Noord- en Midden-Europa. De systemen kunnen echter nog flink verbeterd worden als het gaat om energie-efficientie, warmteterugwinning en kostenefficientie. Dit artikel beschrijft de berekeningsmethode om de mogelijke jaarlijkse energiebesparing te identificeren voor verschillende supermarktsystemen. In deel 2 zal worden ingegaan op resultaten van simulaties.

 13. Energetic nature on and around Veluwe. Biomass as a resource for a green economy; Energieke natuur op en rond de Veluwe. Biomassa als grondstof voor een groene economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Soest, J.P. [Advies voor Duurzaamheid, Klarenbeek (Netherlands); Blom, M. [CE, Delft (Netherlands)

  2006-10-15

  The possibility to produce more biomass from the nature reserve Veluwe in the mid-part of the Netherlands in combination with preserving the nature in this area has been elaborated. [Dutch] De mogelijkheid om meer biomassa voor energie op en rond de Veluwe te winnen zodanig dat de natuur er door wordt versterkt wordt is in dit rapport uitgewerkt. Daarmee kan biomassa een welkome bijdrage zijn aan behoud en ontwikkeling van de natuur. De actualiteit, bijvoorbeeld recente rapporten van de Rekenkamer en het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP), wijst uit dat het natuurbeleid niet op schema ligt; nieuwe 'motoren' achter natuurontwikkeling zijn dringend gewenst. Ook uit oogpunt van transitie naar een duurzame energiehuishouding is 'Energieke natuur' van belang. In veel energiescenario's groeit het aandeel van biomassa, maar er zijn grote zorgen dat deze ontwikkeling ten koste gaat van natuur, biodiversiteit en voedselproductie. Het hier beschreven concept laat zien dat biomassa, mits goed georganiseerd, een positieve bijdrage kan leveren.

 14. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J. de Lange; Dr. J.H. Groenewoud

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 15. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 16. Suikerbeleid: gevolgen van de Europese besluiten voor de Nederlandse akkerbouw en de Europese suikermarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, de C.J.A.M.; Berkum, van S.; Jager, J.H.; Helming, J.F.M.

  2006-01-01

  Dit rapport behandelt de gevolgen van de in november 2005 door de Europese ministers van landbouw genomen besluiten over de suikermarktordening. Na een beschrijving van de besluiten worden besproken de consequenties voor het inkomen van bietentelers en voor de toekomst van de bietenteelt in

 17. Verpakking voor nieuwe generatie levensmiddelen kan veel beter : foodsector maakt te weinig gebruik van verpakkingspotentie kunststof

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Reuvers, M.

  2007-01-01

  Volgens Dr. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is de verpakking van grote waarde voor de levensmiddelenscector. Ruim 2/3 deel van alle verpakkingen die op de markt komen zijn voor levensmiddelen bestemd. Er liggen grote kansen in deze

 18. Smart Data Factory zoekt praktijkcases. TNO biedt platform en modellen voor realtime data delen

  NARCIS (Netherlands)

  Merrienboer, S.A. van

  2015-01-01

  Op basis van nieuwe informatietechnologie voor het delen van data heeft TNO de Smart Data Factory ontwikkeld. Dat is een concept voor het uitwisselen en analyseren van realtime data in transport en logistiek. Via living labs wordt deze innovatie de komende tijd in de praktijk getest. Ketenpartners

 19. Work sample tests voor selectie en matching in het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Niessen, A. Susan M.; Meijer, Rob R.

  Het doel van selectie en matching in het Nederlandse hoger onderwijs is om de match tussen de student en de studie te vergroten. Veel traditionele methoden voor selectie en matching zijn hier minder geschikt voor. Onderzocht is of work sample tests, afkomstig uit de arbeids- en

 20. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  drs. ir. J.F. Vonken; F.A.I. Peeters

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 1. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 2. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 3. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 4. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 5. Die aard, doel en effektiwiteit van assessering in tersiêre wiskunde aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobus Maree

  2007-09-01

  Full Text Available Hoewel wiskunde die hoeksteen vorm vir wetenskaplike geletterdheid, presteer talle Suid-Afrikaanse studente nie toereikend in hierdie vak nie. Die inskakeling van die UGO-benadering op skoolvlak blyk boonop nie verbeterde prestasie in die hand te werk nie. Eerstejaarstudente se ontoereikende prestasie in wiskunde het stukrag verleen aan ’n ondersoek na vernuwing in tersiêre wiskunde-ssessering aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie (TUT by wyse van aksienavorsing. In hierdie artikel doen die navorsers oor die navorsingsproses en uitkomste verslag, en maak aanbevelings ten einde praktykverbetering te fasiliteer. Respondente is aan vernuwing in assessering blootgestel met die oogmerk om hulle insig in kontemporêre assesseringspraktyke in ’n uitkomsgerigte onderrig- en leeromgewing te verbeter en hulle sodoende te bemagtig om op meer verantwoordbare wyse praktyk te stig.

 6. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 7. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 8. Rugklachten bij varkenshouders

  NARCIS (Netherlands)

  Hartman, E.; Roelofs, P.; Oude Vrielink, H.H.E.

  1997-01-01

  In de varkenshouderij komen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid regelmatig voor. Dit duidt op problematische arbeidsomstandigheden. Behalve aan stof en geluid worden varkenshouders blootgesteld aan een te hoge fysieke belasting

 9. "Varroamijt dé plaag voor Nederlandse honingbij" (interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Smith, W.H.

  2009-01-01

  WAGENINGEN — Een wereldwijde sterfte van bijen houdt de gemoederen bezig. Terwijl de varroamijt de grootste lastpost lijkt, wijzen Spaanse wetenschappers daarnaast een andere Aziatische parasiet als boosdoener aan. Over de bestrijding zijn ze enthousiast. De mysterieuze bijenverdwijnziekte,

 10. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i)

 11. Recente ontwikkelingen in anti-fouling. Beschrijving van huidige en toekomstige methoden voor bescherming van scheepshuiden

  NARCIS (Netherlands)

  Plesman, Maarten

  1997-01-01

  De toepassing van organische tinverbindingen als aangroeiwerend middel (antifouling) in scheepsverven leidt tot schade aan het aquatisch milieu. Met name de invloed op de voortplanting van zeeslakken door imposex, de geslachtsverandering van vrouwelijke dieren, is ingrijpend en vraagt om

 12. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 13. Zwerfrook en alternatieven voor rookruimten. Bijlagen 1 tot en met 5 bij 340004001/2010

  NARCIS (Netherlands)

  Opperhuizen A; Sleijffers A; Cremers H; Jacobs P; Knoll B; Borsboom W; GBO

  2010-01-01

  Door het roken en smeulen van tabaksproducten ontstaat omgevingstabaksrook. Door TNO en RIVM is aan de hand van een aantal indicatorstoffen onderzocht hoeveel omgevingstabaksrook uit rookruimten van horecagelegenheden kan weglekken. De aanwezigheid van rookruimten in horecagelegenheden zorgt ervoor

 14. De G8 van de voedingswereld: inzicht in trends biedt mogelijkheden voor producent

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2007-01-01

  Acht voedingstrends zijn als leidend aan te duiden: gevarieerd, gewoonte, gemak, gezond, genot, goedkoop, groepsverbondenheid en geweten; de G8. Deze trends worden algemeen gesignaleerd en zijn door alle professionals in de voedingswereld naar de eigen praktijk te vertalen

 15. Bladvlekken in lelie door gebrek of overmaat aan elementen tijdens winterbroei : bemesting tijdens de broei van lelie, tweede proef

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Kok, B.J.; Aanholt, van J.T.M.

  2010-01-01

  Tekort en overmaat van een aantal elementen tijdens de leliebroei, hebben ook in dit onderzoek (in de winter) bladproblemen laten zien. Van de specifieke effecten was de bladschade door magnesiumgebrek het grootst. Calciumgebrek gaf de bekende bladverbranding. Van gebrek of overmaat aan mangaan,

 16. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van die Oranje-Vrystaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. P. Langenhoven

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde is in 1968 as 'n volwaardige departement in die Fakulteit van Ekonomiese en Administratiewe Wetenskappe aan die Vrystaatse Universiteit ingestel. Voorheen is die vak vir etlike jare deur die Departement Sielkunde aangebied. Bedryfsielkunde kan vir die B.Com., B.Admin., B.Soc.Sc. en B.P.L. (Baccalaureus in Personeelleiding graadrigtings geneem word. Die opleidingspersoneel bestaan tans uit 'n Professor, 2 Senior Lektore en 2 Lektore. Daar is ook 'n Senior Lektor/Navorser en Senior Vakkundige Beampte in die Afdeling Personeelnavorsing, wat onder leiding van die hoof van die departement funksioneer. Verder beskik die departement oor die dienste van twee dames wat albei halfdag werk, naamlik 'n Akademiese Assistent en 'n Tikster.

 17. De voordelen van sterilisatie onder hoge druk voor de kwaliteit van voedingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Krebbers, B.; Berg, van den R.W.; Bartels, P.V.

  2004-01-01

  Indien toegepast bij verhoogde temperaturen en gebruikmakend van de temperatuurtoename door adiabatische compressie, kan verwerking onder hoge druk gebruikt worden voor de sterilisatie van voedingsmiddelen. Het is mogelijk om, via het kiezen van geschikte procescondities, zowel vegetatieve cellen

 18. Allocation of Public and/or Private Responsibilities: sturingsarrangementen voor groene daken

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, H.L.P.

  2012-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Hotspot Regio Rotterdam, en omvatte een internationaal vergelijkende studie naar bestuurlijke arrangementen ter bevordering van groene daken als innovatieve maatregel voor waterberging in dichtstedelijk gebied. Er zijn in totaal 5 steden onderzocht: Basel,

 19. Vragenlijst Onderzoek Publieke Opinie. Vergoedingen voor Nierdonatie bij Leven : Vragenlijst bij Rapport 2006.05

  NARCIS (Netherlands)

  L.W. Kranenburg (Leonieke)

  2006-01-01

  textabstractDe hierin opgenomen internet vragenlijst is gebruikt bij een onderzoek naar de publieke opinie over vergoedingen voor nierdonatie bij leven. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd gepubliceerd onder de naam van de auteur.

 20. Quick scan natuurbeelden in lesmethoden aardrijkskunde en biologie voor basis- en voortgezetonderwijs.

  NARCIS (Netherlands)

  Margadant-van Arcken, M.; Wals, A.E.J.

  1998-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van de wijze waarop natuurbeelden zich manifesteren in gangbare lesmethoden voor aardrijkskunde en biologie in het basis-en voortgezet onderwijs. De analyse vond plaats vanuit sociologisch, filosofisch en onderwijskundig perspectief.

 1. Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers voor het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Doornwaard, S.M.; van den Eijnden, R.J.J.M.; Lugtig, P.J.; ter Bogt, T.F.M.; Overbeek, G.J.

  2012-01-01

  In deze studie onderzochten we of er verschillende ontwikkelingstrajecten bestaan in het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal (SEIM) van adolescenten en welke factoren voorspellend zijn voor deze trajecten. Een combinatie van latente klasseanalyse met groeicurves en multinominale

 2. Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2004

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Boer IM; van den Broek MJM; CIE; VWA/Keuringsdienst van Waren Oost; Zutphen

  2005-01-01

  Deze rapportage beschrijft geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2004. In 2004 was het aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg duidelijk lager dan in voorgaande jaren: 48 explosies en 45 patienten met een verzorgend of

 3. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 4. Tweede leven voor Amsterdam Arena stadionstoelen : onderzoek circulair ontwerpen HvA (deel 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Slaats, Yanti; Langenberg, Erno; van Dijk, Liselotte

  2017-01-01

  Het urban technology onderzoeksprogramma van de hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek voor de omschakeling naar een circulaire stad. Een van de factoren die hierbij een rol spelen is hoe producten circulair ontworpen kunnen worden.

 5. Lichthinder zonreflectie voor weggebruikers – ontwikkeling beoordelingsmethode op basis van disability glare

  NARCIS (Netherlands)

  Alferdinck, J.W.A.M.; Goede, M. de; Buuren, R.A. van

  2016-01-01

  Vraagstelling : Weggebruikers kunnen worden gehinderd door zonreflecties in objecten die langs de weg zijn gebouwd. Voor het beoordelen van deze lichthindersituaties wordt op dit moment een door TNO ontwikkelde beoordelingsmethode toegepast op basis van oncomfortabele verblinding (discomfort glare)

 6. Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella

  NARCIS (Netherlands)

  Schalk JAC; Lodder WJ; Rutjes SA; Schets FM; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen

 7. Rassenonderzoek en de Grasgids : kies voor een mengsel of een monocultuur met goede rassen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2010-01-01

  In de jaarlijks uitgegeven Grasgids worden de resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek voor Recreatiegrassen gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in opdracht van Plantum NL. In de laatste organisatie zijn de kwekers en aanmelders van

 8. Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kolen

  2017-09-01

  where opportunities for dealing with these problems arise, that constitutes the assessment criterion. SAMENVATTING Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats voor goede (LVB zorgIn een zorgethisch georiënteerd, conceptueel en kwalitatief empirisch onderzoek naar de zorgpraktijk van professionals en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb-jongeren zijn we nagegaan hoe de alledaagse omgang tussen hen verloopt en welke morele oriëntaties daarbinnen werkzaam zijn. Die alledaagse omgang is geen “tussentijd”, tijd tussen de momenten van echte zorg, therapie, behandeling, maar is juist vindplaats van goede zorg. We tonen aan hoe die alledaagse omgang doordrongen wordt van “institutioneel gewenste effecten” die van buiten komen. Ons punt is dat de omgang ook van binnenuit morele mogelijkheden in zich draagt te ontdekken wat de jongere goed blijkt te doen. Om goed te kunnen waarnemen wat er aan de orde is, introduceren we een aantal theoretische concepten die daarbij helpen. Het blijkt dat de jongeren en hun begeleiders in de alledaagse omgang ruimte creëren, met elkaar een welbepaalde dynamiek aangaan en daarin ontdekken wat het goede is dat gedaan moet worden. De resultaten van ons onderzoek presenteren we in een typologie. Zo leggen we de alledaagse omgang in moreel opzicht open. De mogelijkheden worden zichtbaar die alledaagse omgang voor goede zorg biedt. Het zijn mogelijkheden die momenteel in de zorg nauwelijks worden onderkend. De morele oriëntaties blijken niet perse van buitenaf geïmporteerd te hoeven worden.

 9. The Prospects of SAS Interferometry for Detection and Classification (SAS Interferometrie voor Detectie en Classificatie)

  Science.gov (United States)

  2008-10-01

  tussenrapportage. Het project maakt deel uit van het doel - financieringsprogramma V512. Sonar en onderwater propagatie en de opdrachtgever is de Defensie...03a Managementuittreksel TNO I Kennis voor zaken 2/< SAS interferometrie voor detectie en classificatie Interferometrische SAS processing is...ontwikkeld, getest en toegepast op data uit simulaties en uit een experiment met een sonar op een rail. De resultaten laten realistische hoogtes van de

 10. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  OpenAIRE

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie uitgevoerd kan worden, moet uitgezocht worden op welke manier jongeren geworven kunnen worden voor het pilot onderzoek. Ook moet bekend worden met welke vragenlijsten angst, depressie, zelfvertrouwen ...

 11. Intrapreneurship stimuleren?

  NARCIS (Netherlands)

  Preenen, Paul; Liebregts, W.J.; Dhondt, Steven

  Intrapreneurship, ofwel ondernemend werknemerschap, wint internationaal gezien sterk aan populariteit. Intrapreneurship is enorm belangrijk voor organisaties, omdat het bijdraagt aan de innovatiekracht. Ook in Nederland neemt de aandacht voor intrapreneurship toe. Er is echter nog weinig bekend over

 12. Intrapreneurship stimuleren?

  NARCIS (Netherlands)

  Preenen, P.; Liebregts, L.; Dhondt, S.

  2015-01-01

  Intrapreneurship, ofwel ondernemend werknemerschap, wint internationaal gezien sterk aan populariteit. Intrapreneurship is enorm belangrijk voor organisaties, omdat het bijdraagt aan de innovatiekracht. Ook in Nederland neemt de aandacht voor intrapreneurship toe. Er is echter nog weinig bekend over

 13. Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - voedingsaspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Groten, J.A.M.

  2005-01-01

  Korrelmaïs wordt overwegend verwerkt in mengvoer voor pluimvee en varkens. CCM wordt hoofdzakelijk vervoederd aan varkens, maar daarnaast ook aan rundvee. MKS is voornamelijk bestemd voor rundvee en paarden

 14. Onderzoek naar de mogelijke blootstelling en de milieuhygienische aspecten tengevolge van het gebruik in manege-bakken van versnipperd antimoonhoudend aankledingsmateriaal voor auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Fortezza F; Ritsema R; Wilde PGM de; IEM; LAC; LAE

  1994-01-01

  In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene is onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygienische implicaties van het gebruik van versnipperde, uit polyester samengestelde, autobekledingsmaterialen (tapijtsnippers) voor het ophogen/opvullen van maneges. Dit

 15. Gewaarworden van de mate van emotionele gewaarwording van de patiënt: Handreiking voor de diagnostiek van emotional awareness en alexithymie

  NARCIS (Netherlands)

  Derks, Youri Petrus Marinus Johannes; Westerhof, Gerben Johan; Koelen, J.A.; Bohlmeijer, Ernst Thomas

  2016-01-01

  Toenemende aandacht voor diagnoseoverstijgende aspecten van het menselijk (dis)functioneren maakt dat de visie op geestelijke gezondheid en psychopathologie geleidelijk verschuift. Dat heeft gevolgen voor zowel de behandeling als de diagnostiek van psychische problematiek. Dit artikel richt zich op

 16. Understanding modal choices for leisure activities. Is it just objectively determined ? Het begrijpen van de vervoerswijzekeuze voor vrijetijdsactiviteiten. Wordt dit enkel beïnvloed door objectief meetbare variabelen ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobe Boussauw

  2012-12-01

  Full Text Available Most studies on the link between the built environment and modal choice characterize and model this relationship by objectively measureable characteristics such as density and diversity. Recently, within the debate on residential self-selection, attention has also been paid to the importance of subjective influences such as the individual’s perception of the built environment and his/her residential attitudes and preferences. Expanding the analysis to also include both objective and subjective characteristics at other model levels (i.e., not only stage of life characteristics but also personal lifestyles ; not only car availability but also travel attitudes, not only modal choice but also mode specific attitudes is the purpose of this paper. To this end, a modal choice model for active leisure activities is developed using data on personal lifestyles and attitudes, collected via an Internet survey, and estimated using a path model consisting of a set of simultaneous estimated equations between observed variables. While controlling for subjective lifestyles and attitudes, the effects of the built environment and car availability on modal choice can be determined correctly and thus insights in self-selection mechanisms can be gained.De meeste studies over de interactie tussen de bebouwde omgeving en vervoerswijzekeuze gebruiken objectief meetbare eigenschappen zoals dichtheid en diversiteit om deze relatie te modelleren en analyseren. Recent wordt tevens aandacht besteed aan het belang van subjectieve invloeden zoals de percepties en voorkeuren van het individu met betrekking tot de bebouwde omgeving. Dit gebeurde vooral binnen het debat over residentiële zelfselectie, maar zelfselectie kan ook op andere punten optreden. Daarom wordt in dit artikel de analyse uitgebreid zodat subjectieve kenmerken ook op andere niveaus van het model voorkomen (bijvoorbeeld, niet alleen levensfase maar ook leefstijl, niet alleen autobezit maar ook algemene

 17. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  Science.gov (United States)

  2007-04-01

  zijn 100% voor elkaar te gaan en het doel te steunen zullen ze misschien iets minder gezellig zijn, maar het doe] wordt misschien juist door de...Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onclerzoek I Netherlands OrganisationTNO Defensie en Veiigheid for Applied Scientific...van Defensie werd uigebracht, word! voor de rechten en verplicblingen van de opdrachlgever en opdrachinemer verwezen naar de ’Modelvoorwaarden voor

 18. Bouwstenen voor alarmberichten in het kader van NL-Alert : Rapportage over de ontwikkeling van berichtgeving voor burgeralarmering via cell broadcast

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2011-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot een berichtendatabase ten behoeve van de implementatie van NL-Alert. In het kader van deze opdracht zijn opgesteld en onderzocht: • Een

 19. Inventariseren van de mogelijkheden voor, en testen van: een algen cultivatie systeem in een mossel hatchery; een methode voor de bepaling van paairijpheid van de mossel (Mytilus edulis)

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, A.

  2006-01-01

  Dit (afstudeer)rapport is geschreven in het kader van het afronden van de HBO opleiding Aquatische Ecotechnologie, verbonden aan de Hogeschool Zeeland. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een algen cultivatie systeem binnen een mossel hatchery/nursery te plaatsen, evenals een onderzoek

 20. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2012-01-15

  brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de 'Handreiking (co-)vergisting van mest' hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een eenduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 1. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 2. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 3. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  NARCIS (Netherlands)

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de

 4. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 5. Nieuwe technieken voor het meten van de verteerbaarheid van grondstoffen en mengvoeders voor varkens : in vitro methoden, de in vitro automaat = New techniques to measure the digestibility of feedstuffs and diets for pigs : in vitro methods, the in vitro automate

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der J.M.; Schraa, R.

  1989-01-01

  Voor de waardering van varkensvoeders, grondstoffen en mengvoeders is een in-vitro-methode ontwikkeld, die de in vivo schijnbare organische stofverteerbaarheid voorspelt. De methode is gebaseerd op een aantal opeenvolgende incubaties bij 40 graden Celsius met "handels" verteringsenzymen. Voor deze

 6. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 7. Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement : Onderzoek naar de effecten van de pilottraining Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

  NARCIS (Netherlands)

  Daniëlle Damoiseaux; Meike Heessels; Margriet Braun; Karin van der Heijden; Jolanda Kroes

  2015-01-01

  Dit onderzoek meet de ervaren effecten van de pilottraining 'Doorbreek eenzaamheid en social isolement' voor vrijwillige en professionele ondersteuners die plaatsvond in de periode September 2014 - maart 2015 op zes locaties in Nederland.

 8. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 9. Options for renewable energy in Middag-Humsterland, Groningen, Netherlands. Results of a RE-scan. From potential to realization; Toepassingsmogelijkheden voor duurzame energie in Middag-Humsterland. Resultaten DE Scan: van praktisch potentieel naar uitvoeringsprogramma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiersma, G; Noorman, K.J.

  2001-11-01

  The title area is part of the Dutch province Groningen and is a rural area with cattle farms. The most important steps in the title renewable energy scan were (1) an inventory of the potential for the use of renewable energy; (2) interviews with external parties; and (3) a workshop with parties involved. The most important contribution concerns digestion of manure and solar water heaters. Also, wind energy offers many possibilities to contribute to the use of renewable energy in this area. [Dutch] De duurzame energie scan (DE-scan) brengt het potentieel van duurzame energieopwekking binnen het gebied Middag-Humsterland in kaart in de provincie Groningen. Het betreft een landelijk gebied met veel veeteelt. Belangrijke stappen bij het totstandkomen van de DE-scan waren: Inventarisatie van het praktisch potentieel duurzame energie; Interviewronde met externe partijen; Workshop voor betrokken overheden en externe partijen. De belangrijkste bijdrage aan het duurzame energiepotentieel wordt geleverd door mestvergisting en zonne-boilers. Daarnaast biedt windenergie veel mogelijkheden.

 10. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt

 11. Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam - Gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) - Factsheets bij het visiedocument

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Weijma, J.; Sukkel, W.; Vader, J.; Reinhard, A.J.; Oliemans, W.J.

  2013-01-01

  Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wordt voor elke maatregel uitgewerkt wat deze

 12. Ontwikkeling van een vorst-dooi test voor ZOAB : Devlopement of a Frost Thaw test for Porous Asphalt Concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Valcke, Siska; Leegwater, G.A.; van Vliet, Dave; Erkens, Sandra; Maagdenberg, T.

  Extreme wintercondities, zoals vorst-dooi, kunnen tot veel schade leiden in allerlei materialen. Bij zeer open asfalt (ZOAB) kan vorstschade leiden tot rafeling maar op dit moment is geen betrouwbare vorst-dooi test voor handen om de gevoeligheid voor dit type schade vast te stellen. ZOAB is

 13. Zoek je eigen MOOC : Een zoektocht naar online cursusmogelijkheden voor studenten en docenten van de NHL hogeschool.

  NARCIS (Netherlands)

  Renny Poelstra; Raymond van Dongelen; Aimee van Tienoven

  2013-01-01

  MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn een opkomend fenomeen. In deze whitepaper wordt gekeken naar de mogelijkheid voor inpassing van MOOC’s in het huidig onderwijs. Wat zijn de voor- en nadelen van de online cursussen? Welke kansen biedt het?

 14. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 15. De milieu-effecten van vergroting van het aandeel autogas in de brandstofmix voor personenauto's en bestelwagens in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Rijkeboer, R.C.; Helden, M. van

  1995-01-01

  Uit een studie van 1992 is gebleken dat een optimale brandstofmix benzine/diesel/autogas voor personenauto's en bestelwagens voor 2010 een voldoende groot aandeel autogas dient te bevatten. De optimale omvang van dit aandeel is niet exact berekend, maar een aandeel van enkele tientallen procenten

 16. Ontwikkeling van een analysemethode voor fenol en cresolen in water middels SPE en on-column derivatisering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; van de Beek AIM; Groenemeijer GS; Zomer G; LOC

  2001-01-01

  De ontwikkeling van een analysemethode voor de bepaling van fenol, o-cresol, m-cresol en p-cresol in water, met name in eluaten tbv uitloogonderzoek was noodzakelijk vanwege het ontbreken van een genormaliseerd analysevoorschrift voor deze componenten in water. Het experimentele onderzoek is

 17. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Monique van Wijk; Cecilia van Dongen; Els van der Pool

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en

 18. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 19. Methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met ultrasone verstuiving en ICP-AES

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Velterop MJH; LAC

  1994-01-01

  Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor de bepaling van vanadium in drinkwater met behulp van ICP-AES met toepassing van ultrasone verstuiving. Het onderzoek omvatte spectraalonderzoek voor de lijnkeuze, optimalisatie van de meetcondities, onderzoek naar memory-effecten en

 20. Voorbereiding pilot studie ‘Power for Teens’ voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Abstract Het huidige onderzoek richtte zich op de voorbereidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van een pilot studie van de interventie ‘Power for Teens’. Dit is een interventie voor jongeren met overgewicht, angstige en depressieve klachten en een lage self-efficacy. Voordat de pilot studie