WorldWideScience

Sample records for vliv pusobeni teplosmennych

 1. Vliv typu vazby historického zdiva na jeho teplotní namáhání

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beran, Pavel

  2013-01-01

  Roč. 22, č. 10 (2013), s. 248-253 ISSN 1805-2576 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP105/12/G059 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : thermal expansion * masonry * thermal stress * compatibility Subject RIV: JN - Civil Engineering http://www.stavebniobzor.cz/clanek/vliv-typu-vazby-historickeho-zdiva-na-jeho-teplotni-namahani/

 2. Vliv psa na zdraví dítěte

  OpenAIRE

  Opatrná, Lucie

  2016-01-01

  Vliv psa na zdraví dítěte Lucie Opatrná Abstrakt v AJ This work describes influence of pet dog on child's overall health. Further there is discussed choice of a proper family dog, prevention against injuries caused by the dog and prevention of diseases the pet can transmit. The goal of this work is to determine from a questionnaire, whether a dog has positive impact on child health and what is the awareness of children in the area of communication with a dog. Next, there is proposal of a hobb...

 3. Vliv všímavosti na afektivitu: fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Puc, Jan

  2016-01-01

  Roč. 12, č. 4 (2016), s. 1-11 ISSN 1336-6556 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-10832S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : passive synthesis * affection * attention * mindfulness * Husserl * vipassanā * meditation * Buddhism Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology http://www.ostium.sk/sk/vliv-vsimavosti-na-afektivitu-fenomenologicky-vyklad-buddhisticke-meditace-vipassana1/

 4. Vliv různé technologie mletí na vlastnosti Portlandského cementu

  OpenAIRE

  Švéda, Matěj

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých technologií vysokoenergetického mletí na krystalografické vlastnosti hlavních minerálů portlandského cementu a jeho granulometrické vlastnosti. Dále sleduje vliv konvenční a vysokorychlostní technologie mletí na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti portlandského cementu v závislosti na jeho době odležení. This diploma thesis compares impact of various high-energy grinding technologies on crystallographic and granulometric properties of port...

 5. Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích

  OpenAIRE

  Kudrnáčová, Michaela

  2016-01-01

  Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstract This thesis is aimed on the gap between male and female confidence and its influence on women in leadership. The paper serves as a summary of the most important current information concerning this topic. The aim is to find the extend of the deficit of women's confidence on participation on women in leadership, and to identify this problem in the Czech context. Depending on the literature and other...

 6. Vliv polarizační disperze na chybovost optického kanálu

  OpenAIRE

  Dorociak, Petr

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na optický komunikační systém. Polarizační vidovou disperzi matematicky popisuje pomocí Stokesova a Jonesova prostoru a zajišťuje její teoretické příčiny vzniku, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní vlivy. Na základě těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoždění DGD (Differential Group Delay), které způsobuje, že jednotlivé polarizační vidy mají mezi sebou časové zpoždění a dochází k omezení přenosové rychlosti. Diplomová pr...

 7. Vliv Internetu na konkurenci

  OpenAIRE

  Netolická, Daniela

  2009-01-01

  Internet has significant influence on competition. My diploma thesis analyze this influence by Michael E. Porter's model of five competitive forces and value chain Porter's theory is illustrated by many examples mostly from Czech market. This paper focus on reatil market and desrcibes his history on Hype Cycle created by analytic agency Garner, Inc. Large part of my work is concerned with marketing and adverticing on Internet. It describes advanateges of Internet advertising and compares it w...

 8. Vliv alkoholismu na rozvodovost

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Veronika

  2015-01-01

  Alcohol is nowadays a tolerated drug which has a destructive effect not only on the consumer, but even on the whole society. The Czech Republic occupies the first place in alcohol consumption rate per an adult person per year; it means 16.6 litres of pure alcohol, the most in the European Union. Annually, up to 2.5 million people die worldwide as a result of the harmful alcohol use. The bachelor thesis concerning the topic of the influence of alcoholism on the divorce rate is divided into a t...

 9. Vliv reklamy na retail

  OpenAIRE

  Kučerová, Lenka

  2008-01-01

  The purpose of this thesis is the connection of two aspects: retail and advertising and to provide general overviews. To foreshadow expected changes in the consumer's behaviour and establish how important the role advertisement constitutes. Research is also focused on direct influence of advertisement on customers. This thesis is composed of both a theoretical and a practical part. The first two chapters of the theoretical part represent a description of basic information about advertising an...

 10. Vliv dávkování ocelových vláken na úbytek konzistence čerstvého betonu a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu.

  OpenAIRE

  Kuře, Václav

  2013-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konzistence čerstvého drátkobetonu. Konzistence byla charakterizována zkouškou sednutím a zkouškou rozlitím, jak je popsána v ČSN EN 12350. Získané výsledky jsou porovnány s referenčním vzorkem čerstvého betonu a mezi sebou. Dále je tato práce zaměřena na objemové změny během zrání, které jsou nedílnou součástí fyzikálních vlastností betonu. Vliv rozptýlené výztuže je sledován i na krychelnou pevnost v prostém tlaku jednotlivých namíchaných vzorků....

 11. Charakteristické rysy gotického románu a jejich vliv na tragický vývoj ženských hrdinek v díle Emily Brontëové Na Větrné Hůrce a Henryho Jamese Utažení šroubu

  OpenAIRE

  POSPÍCHALOVÁ, Kateřina

  2012-01-01

  The thesis ?Charakteristické rysy gotického románu a jejich vliv na tragický vývoj ženských hrdinek v díle Emily Brontëové Na Větrné hůrce a Henryho Jamese Utažení šroubu? is focused on heroines of these books and their fates and it analyzes elements of these books. The aim of the thesis is to specifficaly find and to analyze characteristic elements of gothic fiction in the books. The thesis is also focused on tragic development of the heroines, probable causes of their tragic fates and the c...

 12. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 13. Vliv existencialismu na výchovu

  OpenAIRE

  Sál, Petr

  2015-01-01

  The theme of this thesis is to describe the development of the philosophical basis for the emergence of existentialism by Jean-Paul Sartre and subsequently explore this philosophical model. Then the work proceeds to the thought experiment and creates an outline of the teacher's competence, which would include the philosophy of Jean-Paul Sartre. The basic question, which this thesis should answer, is whether it is possible to apply a philosophical approach of existentialism, especially early p...

 14. Vliv Cloud Computingu na Supply Chain Management

  OpenAIRE

  Karkošková, Soňa

  2013-01-01

  Master thesis "Impact of Cloud Computing on Supply Chain Management" analyses the provisioning of IT resources in the form of cloud computing services and their impact on supply chain management environment. Attention is focused particularly on providing SaaS model of public applications delivery. The Cloud SCM implementation offers many advantages especially for small and medium sized companies. In this thesis I analysed the specifics of the deployment of Cloud SCM in highly unstable market ...

 15. Vliv alkoholu na zdraví

  OpenAIRE

  Kohoutová, Iva

  2012-01-01

  Impact of alcohol on health Abstract According to World Health Organisation about 3 % of all deaths in the world are alcohol- -related. The Czech Republic has continuously high per capita alcohol consumption which is conected not only to health risks possibly leading to disability, permanent disability or to premature death. But also has social and economic impacts. Problematic drinking can decrease work performance which can lead to unemployment, it also increases risk of criminality and cau...

 16. Vliv reklamy na děti

  OpenAIRE

  Francová, Jana

  2010-01-01

  First chapter is engaged in advertisement as an instrument of marketing mix, second chapter is focused on preschool children as a target group of consumers. The object of third chapter is advertisement which is focused on these children. The analytic part studies how much advertisement influences these children as well as compares acquired results with the theory.

 17. VLIV NANOČÁSTIC NA ROSTLINY

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cyrusová, Tereza; Podlipná, Radka; Vaněk, Tomáš

  2015-01-01

  Roč. 109, č. 4 (2015), s. 276-280 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH11047; GA MŠk(CZ) LD14100 Institutional support: RVO:61389030 Keywords : nanoparticles * nanomaterials * phytotoxicity Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality Impact factor: 0.279, year: 2015 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_04_276-280.pdf

 18. The impact of competition in physical activity and sport on the self-perception of individuals with physical disabilities [Vliv soutěžení při pohybové aktivitě a sportu na sebehodnocení jedinců s tělesným postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2011-03-01

  self-perception as a whole. Quality of life was also seen, in some studies, to be an additional reference for comparison. The inclusion of competition had no significant effect on these relationships of selfperception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies were compared, similar trends were found in both overall difference in self-perception and differences seen between competition levels. CONCLUSIONS: Findings show that competition should be included in physical activity and sport programs, for individuals with physical disabilities, only if it results in an increase in positive experiences for the participants. Participation in physical activity and sport programs contribute to an improvement in the quality of life of individuals with physical disabilities.[VÝCHODISKA: Zapojení do pohybové aktivity je jednou z tradičních strategií ke zlepšení kvality lidského života. Aplikování této strategie je již hodně publikačně doloženo. Proto bude příspěvek pohybové aktivity ke kvalitě života, sebevnímaní a sebehodnocení obsahem předložené práce. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat současné publikace hodnotící vliv účasti ve sportu a organizované pohybové aktivitě na sebehodnocení a kvalitu života jedinců s tělesným postižením. METODIKA: Literární zdroje byly vyhledávány prostřednictvím informačních databází Pubmed, Sport Discus, Medline, APAQ archives a European Journal of Adapted Physical Activity archives z let 1990–2009 a vybírány podle zaměření na analýzu vztahů mezi sebehodnocením, kvalitou života a pohybovou aktivitou a sportem u jedinců s tělesným postižením. Vyhledávání podle stanovených klíčových slov odhalilo 274 článků. Celkem 40 z nich obsahovalo úplné a validní informace k požadované analýze. Pro komparační analýzu výsledků bylo použito 9 z nich.

 19. Vliv aplikace biouhlu na výskyt AOSB

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Marečková, M.; Kopecký, J.; Pilsová, A.; Klimešová, B.

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 3 (2015), s. 74-76 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MZe QJ1210359 Grant - others:GA MŠk(CZ) LD13003; GA MŠk(CZ) EE2.3.45.0002 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : potato * susceptible cultivars * biochar * Streptomyces scabiei Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 20. Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej

  OpenAIRE

  Šimáčková, Pavla

  2018-01-01

  The Bachelor's Thesis entitled "Olfactory marketing and its sales impact" addresses the marketing possibilities of our olfactory sense utilisation in marketing. This Thesis is divided into three parts. The first part is supposed to put the readers in the context of the field. It tries to provide the readers with sensory marketing overview since the olfactory marketing is its subcategory. This theoretical part of Thesis includes concepts relating to human sensory perception, a definition of se...

 1. Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence

  OpenAIRE

  Dvořáková, Petra

  2011-01-01

  Kinesiotaping is a new method used for an extremely wide range of clinical conditions. Kinesiotaping is established in sport for treatment and prevention of injury and offers therapists a new treatment possibility of muskuloskeletal injuries and disorders. There are used elastic permeable and water-resistant adhesive tapes of different colours. Elasticity of the tape maintains the patient's full mobility. This is the decisive advantage compared with the previous treatment taping methods. The ...

 2. VLIV REKLAMY NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

  OpenAIRE

  ČERSTVÁ, Michaela

  2007-01-01

  Abstract Influence of commercials advertisement on eating habits of children The bachelor work summarizes basic information on healthy nourishment and the influence of the advertisement on teenage children's feeding. Theoretical part is concentrated on basic information on rational nutrition, advertising and its impact on school children. Rational nutrition is characterized with proportional food intake, which is composed ideally from the point of view of quantity and quality. Regular and var...

 3. VLIV PROGRESIVNÍCH VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA TĚLESNÉ ZATÍŽENÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ADOLESCENTŮ S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM SEBEHODNOCENÍM SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI [THE INFLUENCE OF PROGRESSIVE PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON PHYSICAL LOAD AND THEIR TOTAL EVALUATION BY ADOLESCENTS WITH LOWER AND HIGHER SELF-ASSESSMENT OF THEIR SPORT PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-12-01

  Full Text Available Dlouhodobě pravidelná realizace pohybové aktivity (PA ve školní tělesné výchově (TV umožňuje formovat pozitivní postoje všech, i méně predisponovaných dětí, k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Celkem u 389 děvčat a 111 chlapců ve věku 13–17 let s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti byl zjišťován vliv progresivních vyučovacích jednotek TV na jejich PA a celkové hodnocení v párovém srovnání s tradičními jednotkami TV. V tradičních vyučovacích jednotkách TV převažoval direktivní vyučovací styl a výkonové zaměření, zatímco pro progresivní vyučovací jednotky TV bylo typické řešení pohybových úkolů a diferenciace tělesného zatížení. Párově srovnávané progresivní i tradiční vyučovací jednotky TV byly nekoedukované a vedl je stejný vyučující. PA byla posuzována pomocí aktivního energetického výdeje z akcelerometru Caltrac (kcal/45min, kroků z pedometru Omron (počet/45min a průměrné srdeční frekvence (tepů/min ze sporttesteru Polar. Úroveň sportovní výkonnosti a celkového hodnocení účastníků vyučovacích jednotek TV byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného Dotazníku k diagnostice vyučovací jednotky TV. Progresivní vyučovací jednotky TV snižují rozdíly v PA mezi studenty s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti bez poklesu celkového hodnocení těchto jednotek. Děvčata s nižším sebehodnocením sportovní výkonnosti vykázala v progresivních vyučovacích jednotkách TV významně vyšší průměrné hodnoty aktivního energetického výdeje (o 17 kcal/45min; p=0,05; d=0,28 a množství kroků (o 398 počet/45min; p=0,007; d=0,36 při vyšším celkovém hodnocení (p=0,04 než v tradičních vyučovacích jednotkách TV. Progresivní vyučovací jednotky přispívají k vyšší PA v TV především u děvčat s nižším sebehodnocením sportovní v

 4. Vliv motorických schopností a antropometrických měr na úspěšnost v závodech u 11 a 12letých hráček tenisu The influence of tennis motor abilities and anthropometric measures on the competition successfulness of 11 and 12 year-old female tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2005-02-01

  Full Text Available Soubor 75 mladých hráček tenisu ve věku 11 a 12 let byl zahrnut do výzkumného projektu s cílem zjistit vliv vybraných antropometrických údajů a tenisových motorických dovedností na úspěšnost v soutěžích mladých tenisových hráčů. Vybrané tenisové motorické proměnné zahrnují: sílu svalů paží a ramen, sílu nohou, opakovanou sílu trupu, rychlost pohybu, rychlost střídavého pohybu rukou, ohebnost zad, hbitost a koordinaci ruka – oko. Výsledky regresní analýzy antropometrických měr odhalují statisticky významné spojení s kritérii proměnných (0,36. Skupina predikčních proměnných může vysvětlit 13% rozdílnost kritérií proměnných. To stejné se aplikuje na tenisové motorické proměnné, u kterých je důležitá hodnota poněkud bližší, dosahuje 0,64, zatímco systém prediktorů vysvětluje 41% rozdílnost kritérií proměnných. Tři proměnné z antropometrických měr (obvod lýtka, tělesná váha, břišní kožní řasa vysvětlují kritérium proměnné se statistickou významností. Mezi již výše zmíněné tenisové motorické proměnné patří běh na 2 400 metrů, který se používá pro měření vytrvalosti v běhu, a běh na 5 metrů, který se používá pro meření rychlosti pohybu. A sample of 75 young female tennis players, aged 11 and 12, was included in a research project aimed at establishing the influence of selected anthropometric measures and tennis motor abilities on the competition successfulness of young tennis players. The selected tennis motor variables include: the muscular power of arms and shoulders, elastic power of the legs, repetitive strength of the trunk, speed of movement, speed of alternative movements with the arm, flexibility of the back, agility, and hand-eye coordination. The results of regression analysis of anthropometric measures reveal a statistically significant connection with the criterion variable (0.36. The system of

 5. Leisure time, occupational, domestic, and commuting physical activity of inhabitants of the Czech Republic aged 55-69: Influence of socio-demographic and environmental factors [Pohybová aktivita obyvatel České republiky ve věku 55-69 let prováděná v rámci volného času, zaměstnání, v domácnosti a při přesunech: Vliv socio-demografických a environmentálních faktorů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Pelclová

  2009-09-01

  domácnosti, v zaměstnání a při přesunech u obyvatel České republiky ve věku 55–69 let a za druhé zjistit, které socio-demografické a environmentální faktory mohou mít vliv na plnění doporučení k pohybové aktivitě prováděné ve volném čase, v domácnosti, v zaměstnání a při přesunech. METODIKA: Dlouhá verze mezinárodního dotazníku k pohybové aktivitě (IPAQ byla využita pro zjištění pohybové aktivity u 320 náhodně vybraných obyvatel České republiky ve věku 55–69 let. Respondenti také zodpověděli doplňkové otázky vztahující se k socio-demografickým a environmentálním faktorům. VÝSLEDKY: Plnění doporučení k středně zatěžující pohybové aktivitě bylo spojeno se základním vzděláním, věkem 55–59 let (při srovnání s věkem 65-69, bydlením v rodinném domku a nekuřáctvím, zatímco významným faktorem pro plnění doporučení k chůzi byl pouze faktor zaměstnání. Odlišné socio-demografické a environmentální faktory významně ovlivňují plnění doporučení k pohybové aktivitě při zkoumání pohybové aktivity ve volném čase, v domácnosti, v zaměstnání a při přesunech. ZÁVĚRY: Tato zjištění je potřeba brát v úvahu, zejména pokud by měla být, s ohledem na česká specifika, vytvořena úspěšná strategie na podporu pohybové aktivity u lidí předdůchodového a důchodového věku.

 6. Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with disabilities [Vliv intervenčního programu "Paralympijský školní den" na postoje dětí navštěvujících mezinárodní školu vůči začlenění studentů s postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgios Xafopoulos

  2009-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect that the "Paralympic School Day" had on the attitudes of children attending the International school in Ostrava, Czech Republic, toward the inclusion of peers with a disability in general physical education classes. METHODS: Students (71, including 42 boys and 29 girls, with a mean age of 12.70 and 11.67 years respectively, originating from 5 countries, participated in the program. All participants completed the questionnaire "Children's Attitude Toward Integrated Physical Education-Revised" (CAIPE-R (Block, 1995 and the Adjective checklist (Siperstein, 1980 before and after the implementation of the program. The CAIPE-R questionnaire examines two areas (subscales - general attitudes and sport specific attitudes. RESULTS: Results indicated significant differences only in general attitudes among girls measured by the Adjective checklist. Other changes were non significant. Among boys there were slight non significant positive changes in the adjective checklist (t = 0.75, p = 0.46 and in attitudes toward inclusion in PE (t = 0.61, p = 0.55 and non significant negative changes in attitudes toward the modification of sport rules (t = -0.25, p = 0.81. Among girls we found non significant negative changes in attitudes toward inclusion in PE (t = -0.64, p = 0.53 and non significant negative changes were also found in attitudes toward the modification of sport rules (t = -1.26, p = 0.22. [CÍL: Cílem této studie bylo prošetřit, jaký má "Paralympijský školní den" vliv na postoje dětí navštěvujících 1. mezinárodní školu v Ostravě vůči začlenění spolužáků s postižením do hodin tělesné výchovy. METODIKA: Programu ze zúčastnili studenti z 5 zemí (71, z toho 42 chlapců a 29 dívek průměrného věku 12,70, respektive 11,67 let. Všichni účastníci vyplnili dotazník "Postoj dětí vůči integrované tělesné výchově - revidovaná verze" (CAIPE-R (Block

 7. Vliv výživy matky na vývoj plodu

  OpenAIRE

  Vašková, Petra

  2015-01-01

  This thesis deals with the importance of the diet of pregnant women during pregnancy on the developing fetus. Sufficient and proper nutrition before and during pregnancy is important to allow fetal growth, to mental and intellectual development of the full potential. Nutrition affects fetal health during childhood and adulthood, with possible impact on the next generation. It is emphasized the importance of essential nutrients, macroelements and microelements, which are important in pregnancy...

 8. Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Zinecker

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and whether the values of beta of companies in riskier and in less risky positions are over 1, within the interval ⟨0; 1⟩, or negative. Methodology/methods: There are used secondary data from financial statements of selected companies acting in the Czech automotive industry from the period 2002–2010. The corporate- and market life cycle is identified according to the model by Reiners (2004 and the beta coefficient is calculated by an alternative way using the accounting earnings. Scientific aim: The research should answer the question, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and whether the values of beta of companies in riskier and in less risky positions are over 1, within the interval ⟨0; 1⟩, or negative. Findings: The beta coefficient reaches by market drivers mostly values over 1 and by two other positions mostly the values within the interval ⟨0; 1⟩. Among market pioneers, beta of one company reaches an extreme value –22.89 and so the average value of beta for this position is much lower than for market drivers. According to the median value, the beta for market pioneers is lower than for market drivers, too. Only one company within the sample holds the position of market follower and its beta reaches the value 0.41. All companies are in market positions with a high level of risk in most periods. The positions with a low risk are held maximally in 3 periods, which is typical especially for companies with a value of beta over 1. Conclusions: From these findings about betas can be derived, that cost of equity, which is the expected return of owners, will be higher for market drivers than for market pioneers because of a higher risk. But there are some limits, deriving from characteristics of secondary (accounting data.

 9. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Rakouské republiky

  OpenAIRE

  Míšková, Hana

  2010-01-01

  The thesis analyses the effects of tourism on Austrian national economy. It focuses on two aspects, the influence of tourism on the gross domestic product and the employment. The thesis summarizes the use of European Union structural funds for the development of tourism and compares the position of single provinces (Bundesländer) in both Austria's national economy and tourism. It explores the possibilities of tourism building up the less developed regions and translates Austrian experience wi...

 10. Vliv geomagnetismu na chování divokých kachen

  OpenAIRE

  CHODIL, Josef

  2013-01-01

  This work consists in an influence of the earth?s magnetic field to the orientation of the landing of wild ducks on a water surface. Some of the animal species perceive the magnetic field and they can use it for their orientation (migratory birds, bats, underground rodents, turtles and newts) Another variant of perceiving the magnetic field are the natural reactions (move tendency of cattle and deer at the pasturage, the orientation of carp in vats). Landing of wild ducks to a water surface i...

 11. Vliv serotoninu na oxidativní vzplanutí neutrofilů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Číž, Milan; Čížová, Hana; Okénková, K.; Jančinová, V.; Drábiková, K.; Nosál, R.; Lojek, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2006), s. 29-30 ISSN 1212-3536. [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /23./, Kongres českých a slovenských imunologů /11./. 25.10.2006-28.10.2006, Hradec Králové] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/04/0897 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507 Keywords : serotonin * chemiluminescence * neutrophils Subject RIV: BO - Biophysics

 12. Vliv vybraných faktorů na reprodukci ryby Betta splendens

  OpenAIRE

  HOMOLKA, Václav

  2013-01-01

  The Siamese fighting fish (Betta splendens; order Perciformes, family Osphronemidae) is a fish occurring in the area of south east Asia. Above branchial organ (so-called labyrinth) allowes it to breath an air oxygen. It is a territorial sort of fish, males are brawling to each other. In a breeding fish take alive or frozen food and also artificial feed. The fish is bubblenest, spawns are put into a foam nest, built by a male, that takes care about the posterity for some time. The task of the ...

 13. Vliv moderních ICT/IT na komunikaci ve firmě

  OpenAIRE

  Ondrová, Lucie

  2013-01-01

  Nowadays communication is a key factor of success. There are more and more demands placed on it, especially for its speed, accuracy and quality. These three factors influence the direction of individuals as well as companies. Choosing the right communication channel is necessary for the best efficiency of communication. This choice is closely related to the type of message; different kinds of messages should use different communication channels. This thesis focuses on the overview of modern c...

 14. Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů

  OpenAIRE

  Novotný, Marek

  2012-01-01

  "Monetization of the internet content and its effect to the blogs reception" diploma thesis deals with journalism on the verge of the second decade of 21st century. Thesis describes changes, which are happening right now. It focuses on problems faced by traditional media and possibilites which are being opened for more agile on-line media. With the help of public opinion surveys, it shows views of the media consumers as well as those of media producers representatives. It also maps possible w...

 15. Vliv cestovního ruchu na španělskou ekonomiku

  OpenAIRE

  Lichter, Michal

  2012-01-01

  Diploma thesis tries to analyze with complexity the influence of tourism on Spanish economy. The importance of the industry for the current economic growth is shown by different tourism performance indicators. Apart from the recent and current state of the tourism industry in Spain, performance of other sectors of the national economy are examined. An important part of the thesis is the correlation analysis, whose objective is to quantify the importance of tourism in Spanish economy and ident...

 16. Výživové zvyklosti a jejich vliv na tělesnou stavbu.

  OpenAIRE

  Chmelařová, Veronika

  2012-01-01

  Nutrition is to ensure nutrients needed to sustain life activity, healthy growth and reproduction. Good healthy food can improve the quality and length of life. Positive effects intensify if the diet is combined with other elements of a healthy lifestyle: fresh air, physical activity, rest, avoiding toxic substances and a good mental state. In the Czech Republic there are changes in eating habits in the last 20th years. The food consumption was a major coup in the volume and in the structure....

 17. Vliv rodiny na trestnou činnost mladistvých

  OpenAIRE

  BŘEZOVSKÁ, Martina

  2007-01-01

  This work is focused on problems of function ability of family and its influence on successful education of children and youth. The aim of this work is to map main factors that influence youth's criminality, such as types of families, to confirm and compare current knowledge with actual status of investigated groups of convicted youth, to learn which type of families influence the most behaviour and act of youths negatively, which criminal activity is caused by children and youths from these ...

 18. Vliv nefinanční motivace na stabilitu externích lektorů

  OpenAIRE

  Beitlová, Michaela

  2013-01-01

  This bachelor thesis deals with sources and instruments of non-financial motivation on stability of concrete group of external trainer's. Firstly, term of non-financial motivation is defined, than sources of motivation are described in context of organizational behavior, needs are emphasised as a key source of motivation to work. In thesis are specified and described instruments of non-financial motivation, which serves to stimulation on workers. Influence of extrinsic and intrinsic motive is...

 19. Vliv hraní MMORPG na náladu hráčů

  OpenAIRE

  Kůra, Michal

  2014-01-01

  This bachelor thesis examines how doe's playing MMORPG game influences mood of the player. The main goal of research is to experimentaly verify if there is some mood boost caused by playing MMORPG game. This possible effect is examined via the BMIS questionnaire, which measures actual emotional state of player. BMIS questionnaires were administrated right before and after activity, to find out the difference caused by the activity. According to findings of this experiment playing MMORPG game ...

 20. Vliv hydrodynamiky na HDS testy ve zkrápěném reaktoru

  OpenAIRE

  Tukač, V.

  2012-01-01

  The study was fosussed on identification of flow parameters of gas and liquid phases during hydrodesulphurization in laboratory trickle bed reactor in order to minimize transfer phenomena effects on experimental measurement.

 1. Vliv médií na sociální práci

  OpenAIRE

  PODLEŠÁKOVÁ, Jana

  2016-01-01

  The thesis deals with the influence of media on social work. Emphasis is placed on the media and the ethical principles of mass communication. The aim is to explore the mechanisms that the media use to influence the recipients, which functions the media have in society, how we can classify recipients of media messages, what can influence the final form of communication, and whether the ethical principles of journalism and the ethical principles of social work have the same foundation so media...

 2. Street art a jeho vliv na současnou českou malbu

  OpenAIRE

  Grabmüllerová, Eva

  2009-01-01

  Street Art and Its Influence on Contemporary Czech Painting Street art as a concept refers to an artistic expression, which is, however, not defined by one homogenous technique or subject. The only attribute that conjoins the diverse forms and subjects of street art is a very specific urban area utilization. Although street art encompasses many diverse forms and techniques, the most prevalent ones are sticker art, street posters art, stencil graffiti, murals, traditional graffiti artwork, art...

 3. Vliv steroidních látek na nikotinové receptory

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krůšek, Jan

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.3 (2008), s. 26-30 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA100110501 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : steroids * neurosteroids * nicotinic acetylcholine receptors Subject RIV: FH - Neurology

 4. Vliv běhu naboso na kinetiku běhu

  OpenAIRE

  Bezemek, Denis

  2017-01-01

  Title: The influence of barefoot running on running kinetics. Objectives: The aim of this work is to assess the influence of different footwear (regular running shoes, barefoot footwear and barefoot running) on footstrike (rear-foot strike, mid-foot strike and fore-foot strike) during running and evaluate the action of reaction forces in different types of footstrike. Methods: In this study participated 11 runners (only men), who were divided in three groups based on their preferred footwear....

 5. Životní cyklus podniku a vliv na volbu finanční struktury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdeněk Konečný

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose of the article: Companies during their existence pass through the phases of their life cycle. Every phase is among others characterized by different availability of financial sources and this fact will significantly influence the financial structure of a company. Previous researches were aimed mostly on availability and usability of external financial sources during the life cycle of a company. The financial structure in context of the life cycle of a company was so far most researched by Marc Reiners. This author viewed the financial structure only in accordance with the legal status of the investors and he did´nt consider other important criterions like origin, usable life and bribability of financial sources. According to all these criterions is the financial structure in context of the life cycle of a company considered in this article. Scientific aim: The companies are classified into three groups into companies that are in phases of growth, stabilisation and decline. The financial structure is separately within these groups under review. Financial sources are divided always according to the criterion, which is selected to consider the financial structure. Methodology/methods: To implementing the research is used the method of analysing the secondary data that are extracted from the financial reports of surveyed firms. Phases of the life cycle of a company are identified on the basis of the growth indicator, developed by Marc Reiners. All the selected companies are from the Czech automotive industry, they are small or middle, and they have some history, because for companies in the phase of foundation isn´t this growth indicator usable. Findings: In the financial structure of all selected companies, regardless of the phase of their life cycle, dominate long-dated and bribable financial sources. The companies in phase of stabilisation are at least indebted and have the highest share of internal sources. Conclusions: (limits, implications etc It can be said, that the fact, that especially companies in phase of stabilisation have most available external sources and they can most indebt, wasn´t approved oneself on financial structure of these companies. The limitation of this finding is that only few companies are in the phase of stabilisation according to the used growth indicator.

 6. Vliv Optinské poustevny na Fjodora Michajloviče Dostojevského

  OpenAIRE

  Vrzalová, Šárka

  2010-01-01

  This work deals with influence of important place - the Optina Pustyn Monastery on Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Introductory chapters about starchcestvo and the Optina Pustyn Monastery sets the core of this work in deeper context. Specific aim of the work is to evaluate influence of this monastery on Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, especially on his literary works. There are explained the writer's contacts with the monastery at first and analysed single novels influenced by this place latt...

 7. Vliv asymetrie cyklu na cyklickou plasticitu feritické nerezové oceli

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Polák, Jaroslav; Petrenec, M.

  2000-01-01

  Roč. 63, - (2000), s. 245-250 ISSN 1429-6055. [Mezinárodní sympozium "Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů" /15./. Brno, 06.07.2000-08.07.2000] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 8. Korejská vlna a její vliv v Japonsku

  OpenAIRE

  Lorenzová, Adéla

  2017-01-01

  The purpose of this thesis is to examine a new phenomenon of South Korean popular culture known as the Korean Wave (Hallyu) and its spread across East Asia, particularly Japan. First chapter analyses South Korea's historical and political background which lead to the emergence of this pheonemonen, and also examines Japan-Korea relations in the past century. It explains the meaning of Hallyu and how this term was first used. Lastly it focuses on the spread and reception of Hallyu in East Asia....

 9. Vliv nově vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartůňková, Kristýna; Pop, Lukáš; Sokol, Zbyněk

  2017-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2017), s. 114-119 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA TA ČR TA01020592 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : water reservoir * humidity * high resolution numerical weather prediction model * ALAKE-H model Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 10. Vliv stimulace silových schopností na rovnováhu

  OpenAIRE

  Škoda, Jan

  2013-01-01

  3 ABSTRACT Title of thesis: Impact of stimulation of power abilities on balance Aim of thesis: Verification of effectiveness of power workouts for stable and unstable supporting surfaces and the impact thereof on balance. Methods: An experimental method was used, with two groups of probands completing a three-month power training programme. The programme included power workouts with balance equipment for the first group and similar power workouts on a stable mat for the second group. The whol...

 11. Vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu

  OpenAIRE

  Palanová, Alžběta

  2017-01-01

  Title: Influence of pregnancy on static and dynamic postural stability Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the influence of pregnancy on the static and dynamic postural stability using the dynamic computerized posturography. Another objective of this thesis is to determine which one of sensory inputs (visual, somatosensory, vestibular) plays the most important role in the control of postural stability during pregnancy with the help of various posturographic tests. Based on liter...

 12. Vliv pivovarského procesu na profil proteinů ječmene

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benkovská, Dagmar; Flodrová, Dana; Psota, V.; Bobálová, Janette

  2011-01-01

  Roč. 57, 7-8 (2011), 260-265 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA MŠk 1M0570 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : barley * proteins * brewing process Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 13. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Číny

  OpenAIRE

  Osetrova, Maria

  2008-01-01

  Nowadays tourism is a very important economic sphere. It brings a lot of finance to the tourist destinations and employes a many people. The growth of tourism is very high now. The biggest growth is in China. Tourism has not only a direct influence of economy. Tourism also influences the work in other braches and inderectly influence the employment there. The main goal of this work is to find out advantages and disadvantages of the tourism and sum up the influence of tourism on economy.

 14. Vliv počítačových her na agresivitu

  OpenAIRE

  STANĚK, Jakub

  2016-01-01

  This Bachelor Thesis deals with study of influence of computer games on aggression. The aim of this thesis is to find out whether computer games cause inclination to aggressive behaviour. The theoretical part is focused on scanning electrical brain activity. It contains description of electroencephalography, evoked potentials and brain waves. It also elaborates various psychological theories of aggression and connects them to relation with physiologist creation of aggressive behaviour. The em...

 15. Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dašková, Jiřina

  2009-01-01

  Roč. 2008, - (2009), s. 91-92 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA AV ČR IAA304070701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : palynology * spores * palaeobotany * methods Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-24.pdf

 16. Vliv logistiky internetového obchodu na spokojenost zákazníků

  OpenAIRE

  Černý, Daniel

  2014-01-01

  This thesis analyzes the impact of processes associated with order execution on customer satisfaction. The theoretical part should introduce readers to current and relatively comprehensive e-commerce market. The objective is to formulate and highlight information and concepts, which are important for understanding the subsequent practical applications. The thesis is focused on logistics processes that affect customer satisfaction, e.g. receiving, assembling and shipping. The practical part sh...

 17. Motivace, stimulace a její vliv na řízení podniku

  OpenAIRE

  HUMŇALOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The aim of the thesis was to analyze the level of motivation and stimulation in a choosen company, it's effect on the current management, and proposals for measures leading to the desired condition. The research was conducted at the company CVP Gavanika s. r. o., whose major activity involves electroplating. The company has operated on the Czech market since 1992. The assessment of this condition was primarily based on the information resulting from a questionnaire survey. Uncontrolled interv...

 18. Vliv marketingové komunikace na spotřební chování

  OpenAIRE

  Palátová, Jana

  2011-01-01

  The main goal of the thesis is to sum up the communication mix tools on an example of a selected pharmacy and to evaluate the effect on a consumer's behavior. The OTC drugs group, precisely over-the-counter medications, particularly Coldrex product, was chosen as a target market segment for the examination of the communication tools. This thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with the theory of communication and the communication mix, as...

 19. Vliv teplotní historie na vztah mezi strukturou a vlastnostmi orientovaného polypropylenu

  OpenAIRE

  Sadílek, Jiří

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá tím, jak teplotní historie ovlivňuje strukturu a vlastnosti polypropylenových monofilů s různým stupněm orientace a také výchozího isotropního neorientovaného polypropylenu. Pojmem teplotní historie jsou v této práci označeny teplotní režimy, které se pohybují od teploty alfa relaxace (T?) po teplotu tání polypropylenu (Tm). Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány změny dynamických mechanických vlastností, pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti polyprop...

 20. Vliv značek na módní a lifestyle blogy

  OpenAIRE

  Cirhanová, Jiřina

  2015-01-01

  This master thesis' main topic is fashion and lifestyle blogs and the impact of the brands and the ideal of beauty that is widely promoted in the media on them. The aim of this thesis is to find out which type of the brands can be mostly found in the blog posts with personal style of the successful bloggers and if there is a type of physical appearance that prevails among them. I am using the quantitative image analysis of Gillian Rose to test these hypotheses on photographs of bloggers. I wa...

 1. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 2. Vliv dopaminových D1 receptorů na kognitivní funkce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2007-01-01

  Roč. 11, S1 (2007), s. 41-41 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /49./. 10.01.2007-14.01.2007, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA MŠk 1M0517; GA MŠk LC554 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory * dopamine Subject RIV: FH - Neurology

 3. Vliv reklamy na životní způsob osob

  OpenAIRE

  SUCHNOVÁ, Silvie

  2009-01-01

  This thesis, named Effect of Advertising on People's Lives, is a small probe into the big world of media. Primarily, it deals with advertising and people's ways of living. Both the theme of advertising and the theme of life way are vast subjects. For this reason, I had delimitated some individual sections and I focused on them. In the field of advertising I pursued effects of TV advertisements. In the field of life way I pursued eating, free time passing, and some pathological phenomena occur...

 4. Vliv přikrmování na produkční ukazatele ryb

  OpenAIRE

  ZEMAN, Ondřej

  2015-01-01

  This paper evaluates the influence of supplementary feeding of multi-species stocks with various densities on productive indicators of the common carp (Cyprinus carpio L.) and conversion of feeding. The chosen issue has been researched as a feeding experiment for 145 days at the joint-stock company Rybářství Třeboň, in four ponds of the Naděje fish pond system (Nadějská rybniční soustava) and two control fish ponds situated in the near of the village Ponědrážka. In the ponds, there were two d...

 5. Vliv organizační struktury na ekonomickou strukturu podniku

  OpenAIRE

  Vaníková, Lucie

  2017-01-01

  The goal of the diploma thesis is to analyse the influence of an organizational structure on an economic structure of an organization. The theoretical part summarises basic features of responsibility accounting and tries to find out whether the economic structure is determined only by the organizational structure or by more features. The case of a change of the particular company´s organizational structure proves the influence of the organizational structure on the economic structure in pract...

 6. Vliv noční práce na kvalitu života

  OpenAIRE

  BLAHOVÁ, Monika

  2013-01-01

  The contents of bachelor thesis are named ?How Night Shifts Influence Quality of Life?. Shift work provides people with new jobs and wages. Work, during night shifts in particular, is usually evaluated with higher financial extras. Shift work, and particularly, work performed during night can have a negative impact on health of employees and their social and family life. Health problems are connected with irregular cycle of living. Humans naturally work during a day and relax at night. Biorhy...

 7. Hip hop jako kulturní styl, jeho spicifika a vliv na teenagery

  OpenAIRE

  POSPÍŠIL, Jan

  2008-01-01

  This thesis involves history of hip hop, its specifics and elements, it talks about influence of hip hip subculture on teenagers and points to positive and negative aspects connected to this culture style. In this way is work sectionalized into chapters. First part talks about history of hip hop, connection between religion and hip hop and also about Czech hip hop. Second part specifies on main elements of hip hop culture as DJing, MCing, breakdance, beatbox and graffiti. Last part focuses on...

 8. Vliv úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice.

  OpenAIRE

  Andrlík, Jan

  2011-01-01

  Title of diploma paper: Effect of anxiety on the athlete's sports performance in flatwater canoeing. Objectives: The aim of the study was to find out the values of competitive state anxiety and evaluate its influence on sports performance in a race. Methods: The questionnaire method CSAI-2 has been used to determine the values of the components of competitive state anxiety. The observed values were statistically compared with the standards of the best athletes and then analyzed with the perfo...

 9. RETARDANTY HOŘENÍ, JEJICH POUŽITÍ A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrová, Šárka; Soudek, Petr; Vaněk, Tomáš

  2015-01-01

  Roč. 109, č. 9 (2015), s. 679-686 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD13028 Institutional support: RVO:61389030 Keywords : pollution * bioaccumulation Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality Impact factor: 0.279, year: 2015 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_09_679-686.pdf

 10. Cvičení Balantes a jeho vliv na kondici a tělesnou hmotnost

  OpenAIRE

  HOREČKOVÁ, Petra

  2010-01-01

  Bachelor thesis Balantes exercising and its influence on condition and body weight be concerned with influence this exercising on condition and body weight of training people. Theoretic section brings out basic data dealing with exercising balantes and exercising Pilates, which is determinant for balantes. Teoretic section explain notions as body weight, obesity and condition. Objectiv of the work was ascertain the influence balantes exercising on condition and body weight. At the beginning o...

 11. CrossFit a jeho vliv na úroveň celkové fyzické zdatnosti

  OpenAIRE

  Mátl, Pavel

  2012-01-01

  This dissertation introduces CrossFit as one of the new directions in fitness and is based on information which is commonly available. The main, research segment of the dissertation focuses on the level of kinetic abilities and the effect on general physical fitness from regular exercise by following the CrossFit program. The research was conducted on students who were following a fitness program while the writer was studying at Gerlev sport academy in Denmark.

 12. Vliv masových médií na rozvoj dítěte

  OpenAIRE

  VANŽUROVÁ, Veronika

  2011-01-01

  Bachelor thesis focused mainly on the development of the child due to the mass media will consist two parts, theoretical and practical. The first section will focus mainly on the analysis and the comparison of positive and negative effects of mass media to influence a behavior and a mentality of teenagers. The main aim is to highlight the harmful effects of contemporary media, and also the attempt to draw attention to their indisputable merits. In the second part the attention will be paid to...

 13. Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost

  OpenAIRE

  Sedláčková, Martina

  2011-01-01

  Bachelor thesis "Corporate social responsibility and its influence on society" deals with a form of responsibility in corporate behavior and its effect on surrounding world. A lot of new threats have come up these days because of still rising economic growth. That's why the traditional form of responsibility has to be changed. Corporations have started to implement concept of corporate social responsibility to their business strategies focused on wide spectrum of stakeholders. Thesis is based...

 14. Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Handzelová, B.; Martinec, Petr; Ščučka, Jiří; Vičarová, H.

  2013-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2013), s. 31-38 ISSN 1804-4824 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0082 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : greywacke * water absorption * evaporation * thermal stability * porosity Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf

 15. Globalizace z pohledu výpočetní techniky a jeji vliv na psychiku lidí

  OpenAIRE

  Jurek, Martin

  2008-01-01

  Globalisation is a natural process in the evolution of human society and greatly influences our everyday reality. Besides advantages and new possibilities that globalisation brings, it also puts new requirements on people. These are apparent for example in the area of information technologies, which are a symbol of linkage of the modern world. Problems with coping with new technologies or their abusing can cause serious complications to people living in the era of globalisation. This work is ...

 16. Jin in time a jeho vliv na manažerské účetnictví

  OpenAIRE

  Švajková, Monika

  2009-01-01

  The thesis describes Just in Time method and other important issues related to strategic management accounting. The goal is to set a general process of cost saving by using the method. To mention especially process management, activity based costing, activity based management and quality management. The Just in Time method is described individually in relation with supplying and producing. The empirical part of the thesis is divided to two subsections. The first one contains questions about p...

 17. Vliv světové hospodářské krize na export ČR

  OpenAIRE

  Hastík, Jan

  2010-01-01

  The submitted master's thesis analyzes the impact of the global economic crisis on the Czech economy and export of the Czech republic. On the basis of statistical data thesis examines the evolution of basic macroeconomic indicators in the period before the crisis and during an economic downturn, which characterizes the current economy situation in the Czech republic. The work depicts the changes in the state support for exports, the government taken measures and shortcomings in our export pol...

 18. Vliv expertimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyjí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vild, Ondřej; Stejskal, R.

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 10 (2013), s. 27-38 ISSN 1212-3560 R&D Projects: GA AV ČR IAA600050812 EU Projects: European Commission(XE) 278065 - LONGWOOD Institutional support: RVO:67985939 Keywords : grazing management * diversity * succession Subject RIV: EF - Botanics

 19. Vliv stresu na pracovní výkonnost ve vybraných podnicích

  OpenAIRE

  ŽIDOVÁ, Nikola

  2015-01-01

  The main aim of diploma thesis, which called Influence of stress on work performance in selected companies, is to explore stress factors in the workplace and their influence on work performance. In the theoretical part of this thesis were summarized issues of stress, symptoms of stress, stress and healthy, types of stressors, stress factors in the workplace, stress management, work performance and pathological situations in the workplace, such as bossing, mobbing and sexual harassment.

 20. Pylové alergie - negativní vliv dřevin ve městech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šerá, Božena

  2014-01-01

  Roč. 48, č. 2 (2014), s. 104-109 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD11040 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : city greenery * tree * pollen * allergy * flower * urban planning Subject RIV: GC - Agronomy

 1. VLIV KONFIGURACE ETCS NA VZDÁLENOST MEZI MÍSTEM ZASTAVENÍ VLAKU A KONCEM VLAKOVÉ CESTY

  OpenAIRE

  Nachtigall, Petr

  2016-01-01

  Článek navazuje na předchozí publikační činnost a zaměřuje se na parametry nastavení ETCS ve vztahu ke vzdálenosti mezi čelem vlaku a polohou hlavního návěstidla. Byl proveden terénní průzkum a na jeho základě byla stanovena doporučení pro zkrácení této vzdálenosti.. The paper follows on previous author’s paper about ETCS and capacity. The focus is on parameters of ETCS and the distance between the head of the train and the position of the main signal. On the basis of the field survey some...

 2. Analýza marketingových aktivit a jejich vliv na děti

  OpenAIRE

  Kaštylová, Jana

  2011-01-01

  This work deals with marketing and its impact on children, focusing on advertising. The aim is to identify the advantages and disadvantages of different forms of advertising, which one is the most used with targeting on children, how children perceive advertising and how they are protected from advertising by the law. In the second part, there is a research and an analysis of perception of advertising by children in general and perception of marketing of Jojo club (Nestlé) and its impact on c...

 3. Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury

  OpenAIRE

  Savić, Dobrica

  2016-01-01

  This paper deals with emerging information technology (IT) and other trends and their impact on the grey literature. It is based on analysis of the most prevalent trends in general information management and new IT solutions, which will define and impact the digital future of related information management activities, as well as the grey literature. The analysis was done based on seven reports issued in 2016 by five world leading consulting and service companies that have a special interest i...

 4. Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrubešová, E.; Kaláb, Zdeněk

  2009-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2009), s. 65-70 ISSN 1213-1962 R&D Projects: GA ČR GA105/07/0878 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : local geological conditions * seismic response * Plaxis 2D Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure www.fast.vsb.cz

 5. Vliv MS v ragby a LOH na povědomí studentů FTVS o ragby

  OpenAIRE

  Kadavá, Tereza

  2018-01-01

  Title: Influence of Rugby World Cup and Summer Olympic Games on the awarness of FTVS students about rugby Objectives: The main objective of this thesis is detection, if big sport rugby events had any influence on awareness of rugby for students of Faculty of physical education and sport. Concretely, if the knowledge about Rugby World Cup and rugby tournament at Summer Olympic Games increased. And then, if their knowledge about rugby rules, world rugby, Czech rugby and women's rugby increased....

 6. Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Skácel, F.; Müllerová, Tereza; Cudlín, Pavel; Tekáč, V.

  2011-01-01

  Roč. 105, č. 10 (2011), s. 778-785 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1A6/108/07 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : highway * air quality * damage to trees * Norwey spruce * Ozone * NOx Subject RIV: DI - Air Pollution ; Quality Impact factor: 0.529, year: 2011 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_10_778-785.pdf

 7. Vliv hnojení na napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Diviš, J.; Bárta, J.; Krištůfek, Václav; Marečková, M.; Kopecký, J.

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 9 (2016), s. 59-60 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MZe QJ1210359 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : antagonism * bacteria * common scab * potato * Streptomyces sp. Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 8. Vliv požívání vína na lidský organismus

  OpenAIRE

  Blažková, Kateřina

  2014-01-01

  You have got into your hands a bachelor thesis about impact of usage wine to the human organism. It is focused how wine consumption is influencing the human health, mainly what are effects of alcohol contained in the wine. The first part summarizes the general findings about the wine and what all substances are located in and briefly describing production and distinguishing of wine. I deal here wine history, the usage of wine for medicine and legislative purposes. In the second half of the th...

 9. Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen; Mašika, M.

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 4 (2012), s. 459-483 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP403/12/0080 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : efficiency * firms * foreign direct investment Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.722, year: 2012 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=857

 10. Energetická politika Německa a její vliv na průmysl

  OpenAIRE

  Zatloukalová, Hana

  2014-01-01

  The Master's thesis deals with the question of Germany's energy policy and its impact on industry. The main objective is to assess the current situation of energy policy in Germany through verbal analysis and analysis of risks and challenges that Germany is facing today. Energy policy is assessed on the basis of a move away from nuclear energy and the transition to renewables. A partial objective is to assess the potential consequences of the energy transformation and their impact on Germany'...

 11. Vliv technologií na hudební průmysl z hlediska distribuce hudby

  OpenAIRE

  Labská, Julie

  2012-01-01

  Diploma thesis deals with the influence of technologies on the music industry in terms of music distribution. In the first part the two major issues are discussed for deeper understanding of the topic. The change of perception and creation of music over certain period of time and the development of technologies related to music in historical context. Following chapters are mainly focused on current technologies, digitalization and the internet, and global turnovers which have had impact on di...

 12. Vliv peněžní nabídky na akciové bubliny v Japonsku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Širůček

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The present article deals with associations between the development of money supply measured by the monetary base M2 and the development of the Japanesee wider stock index Nikkei 225. The objective of the article is set if the money supply is significant macroeconomic factor which cause the stock bubbles. Methodology/methods: Regarding to the aim of the article was using historic monthly nominal data of money supply (measured with monetary base M2 and monthly close price of Nikkei 225 since 1967 to 2011, adjusted of splites and dividends. This period contain two bubbles which were on japanesee market and the time of economic crisis after 2007. From econometric methods, will be using stationary test – Augmented Dickey-Fuller test, for cointegration between two time series is using Engel-Granger cointegration test and the impact of money supply on japanesee stock index is measured by Granger causality test. Scientific aim: The aim of this article is by using econometric methods find if the nominal money supply, measured by monetary base M2 is a significant factor, which cause the stock bubbles on japanesee stock market. Findings: According to the results of the empirical analysis was found that mnominal money supply represented by wider monetary base M2 is not a significant factor which cause the bubbles, which were identify on japanese stock market in selected period. Concrete wasn’t found the impact of money supply on Archipelago boom in 70th and Heisei boom in the 80th. In empirical analysis was only found a long relationship (cointegration between money supply and stock index Nikkei 225, what correspond with economic theory. Conclusions: This paper can be expand with real variables (inflation adjusted and compare the result. Higher potencial of this paper is added there another macroeconomic variables, first of all oil price or producer price index, because according to the literature review this can be a significant factors which cabn cause the bubbles and find relationship between these factors and japanese stock index development. Other way is compare the results with e.g. US capital maret, which suppport the market and economy by quantitative easing too.

 13. Vliv emočního prožívání na rozhodovací procesy

  OpenAIRE

  Zenáhlíková, Monika

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with an exploration of emotional experience influence on individuals' decision-making proces in particular companies where managerial posts are occupied by these individuals. The main purpose of this thesis is to find out whether the emotional characteristic affects some individual's decisions in emotionally burdensome situations and what impact these decisions could be on a company situation as a whole. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part ...

 14. Vliv intenzivní fyzioterapie na nadváhu a obezitu u osob 40-50 let

  OpenAIRE

  ILLOVÁ, Lenka

  2014-01-01

  The topic of my bachelor thesis is Effect of intensive physiotherapy on overweight and obesity in people from 40 to 50 years. Obesity is severe illness quickly becoming a heavy problem in the society. In spite of this, a little emphasis is put on monitoring and solving the increasing number of overweight and obese people. In my opinion it is a hot issue considering the incidence of obesity is increasing, and occurring in countries which have not been affected so far. The theoretical part deal...

 15. Vliv cyklistické části na celkový výkon v triatlonu

  OpenAIRE

  Jurič, Miroslav

  2012-01-01

  Title: Effect of cycling on the overall performance in triathlon Objectives: The aim is to determine the influence of the cycling part on the total performance in the individual disciplines of triathlon. Methods: I used a linear regression for the determination of influence of cycling part on the total performance. The investigated values were compared in a column graph. Results: The dependence, rated by coefficient of determination by disciplines with allowed ride in the lee was "low" (R2 =0...

 16. Vliv dopaminových D1–like receptorů na kognitivní funkce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2006-01-01

  Roč. 10, č. S3 (2006), s. 30-34 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cognition * memory * dopamin Subject RIV: FH - Neurology

 17. Vliv obuvi na způsob běhu a zranění

  OpenAIRE

  Kolovecká, Michaela

  2016-01-01

  In recent years running has become a very popular sport. Therefore it is nowadays often discussed whether it is shod running or barefoot running that is better. The aim of this thesis is to provide a summary of scientific pieces of knowledge on the effect of footwear on running style and related injuries. The introduction chapter describes the basics of running techniques and progressive development of running styles in relation to the development of running footwear. The following chapters d...

 18. Vliv sociálních medií na společnost Answear cz.

  OpenAIRE

  Zuková, Nela

  2017-01-01

  The dissertation Social Media effect on Answear CZ company focuses on marketing and on-line marketing issues and social media potential in terms of business performance and marketing awareness. In the theoretical part, a marketing and on-line marketing will be defined and described, followed by social media and possibilities of their application in business, such as Facebook, Instagram, Twitter and others. In practical part, a social media strategy of Answear CZ company will be presented, dis...

 19. Vliv metod odepisování na výsledek hospodaření

  OpenAIRE

  KOPEČKOVÁ, Michaela

  2010-01-01

  The topic of my bachelor thesis is "Influence depreciation methods on trading income".The aim of my work is explanation of differences among book depreciation and tax depreciation methods and and evaluation of impact on trading income of company. The theoretical part is focuses on the characteristics of long-term assets, book depreciation and tax depreciation, income tax payable and deferred tax. Practical part is focused on application of these methods in particular company. Five possible va...

 20. Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 5 (2011), s. 579-598 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR GA402/09/1595; GA MŠk LC542 Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846 Keywords : break-up of firms * corporate performance * emerging markets Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.380, year: 2011 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=809

 1. Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, E.

  2011-01-01

  Roč. 59, č. 5 (2011), s. 579-598 ISSN 0032-3233 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : break-up of firms * corporate performance * emerging markets Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.380, year: 2011 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=809

 2. Vliv reklamy na žáky 2. stupně základní školy

  OpenAIRE

  VLÁŠKOVÁ, Tereza

  2011-01-01

  Nowadays in society, virtual reality, world of television, advertisement and the Internet enter intensively into the social reality of the schoolchildren. However, the real effect of the mass media on children is still not sufficiently clear to the pedagogical public. This thesis should help to understand how the children are affected by the influence of commercialization and by the advertising and marketing pressures that they are focused on them. This thesis will be arranged into two parts....

 3. Vliv nových disciplín managementu na inovace v organizacích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Urbancová

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: The aim of organizations is efficient management leading to a competitive advantage. In the current knowledge economy, employees, their knowledge and potential are considered to be an organizations’ main competitive advantage and their most important asset that determines organizations’ performance and success. By introducing modern areas of management, organizations can quickly identify and utilize knowledge, which enables the rapid application of knowledge in innovations and key processes and thus getting in front of their competitors and gaining a competitive advantage in the market. This article focuses on the impact of applying business continuity management, knowledge management and knowledge continuity management on innovations in organizations and their productivity. Methodology/methods: The article has been prepared based on the analysis of primary and secondary sources, outcome synthesis and the evaluation of results of a questionnaire survey in organizations in the Czech Republic. Scientific aim: The aim of this article is to identify the importance of the knowledge in the process of innovations and modern areas of management and to identify the impact of the implementation of these areas on innovative development that determines an organization’s performance. Findings: The application of these new management disciplines and knowledge of employees has an impact on the organizational processes, innovation, customers, employees and their knowledge and organization´s financial results. Conclusions: Organizations that have made a decision to apply new management disciplines may expect benefits not only in the area of knowledge utilization, innovations and innovative potential, but subsequently also in the increasing of efficiency of the entire organization.

 4. Vliv lázeňské léčby na obezitu dětí

  OpenAIRE

  CHMELAŘOVÁ, Jana

  2011-01-01

  This baccalaureate work is bent on influence bath treatment on obesity children with a view to for - set in childish medical institution in Poděbrady. Theoretic part deal with excess luggage plus obesity man with more detailed focus on children plus adolescent. In experimental parts was effected anthropometric metering at the beginning plus at the end medical cure in phase October 2010 as far as February 2011. Experimental cope take part in 39 for - set of both sexes in 5- 6 weekly medical cu...

 5. Vliv zdravé a resilientní rodiny na rozvoj dítěte

  OpenAIRE

  Chomínová, Barbora

  2010-01-01

  This thesis mainly emphasizes a healthy and resilient family and its cardinal importance on a child's development. A parent's effect on the child is of central interest of the whole thesis. First, the family system and its subsystems will be briefly described. After that follows an outline of mutual interactions and family relationships. The next chapter deals with changes and family development over time. The contemporary family and its influence on optimal child evolution are also described...

 6. Vliv tabákových a alkoholových reklam na spotřebitele

  OpenAIRE

  Kopecká, Tereza

  2010-01-01

  In my work I deal with alcohol ads and their influence on consumer behavior. Tobacco advertising has been prohibited due to tobacco malignity. Accordingly, there are not likely to encourage smoking. Whether the consumption decreased after the ban is also included in this work. Since alcohol is currently a problem not only juveniles but also adults and intensity of consumption continues to rise, there is a need to deal with this problem. The aim of my work is to determine whether alcohol adver...

 7. Vliv cyklické složky napětí a historie zatěžování na cyklický creep

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pantělejev, Libor; Kunz, Ludvík

  2002-01-01

  Roč. 9, č. 3 (2002), s. 150-154 ISSN 1335-0803. [Letná škola únavy materiálov /6./. Rajecké Teplice, 02.09.2002-06.09.2002] R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : cyclic creep * mean stress * loading history Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 8. Vliv nálady na sociální síti Twitter na kurz akciových titulů

  OpenAIRE

  Fiala, Vojtěch

  2015-01-01

  This diploma thesis deals with a question of identification of causality between sentiment on social network Twitter and a price of specific, publicly traded stocks on New York Stock Exchange (NYSE). By a multi criteria analysis were chosen stocks of Microsoft Corporation and Apple Inc. There is constructed a model, which identifies authors messages on Twitter -- tweets and sentiment which they carry in relation to companies. Success of this model is examined by both qualitative and quantitat...

 9. Dysfunkční rodinná výchova a její vliv na kvalitu partnerského vztahu

  OpenAIRE

  Nováková, Pavla

  2013-01-01

  This thesis is concerned with education in dysfunctional families and its impact on relationships. In the introductory part defines technical terms such as family, education and relationships, deal with the theories associated with these phenomena. In the practical part of the three case studies illustrate how the dysfunctional family upbringing affects the young man look at partnerships and expectations of the relationship.

 10. Globalizační procesy v Indii a jejich vliv na psychiku a chování lidí

  OpenAIRE

  Zhitina, Anna

  2013-01-01

  This thesis deals with globalization process in India and its impact on people's mind and behavior. Also, this work describes the attitudes and emotions of people who are affected by this phenomenon, explains how principles of globalization were applied in the country, both in society and in the Indian national economics, particularly in the food industry, analyzes the role of mass media in globalization process and finally, clarifies specific problems which multinational companies faced when...

 11. Vliv vybraných faktorů na kolonizaci biologicky rozložitelných plastů mikroorganismy

  OpenAIRE

  Novotná, Markéta

  2014-01-01

  This diploma thesis deals with the degradation of biologically degradable plastics. It focuses on the intensity of their degradation under the conditions of composting and on the influence of various factors on the colonization of biodegradable plastics by microorganisms. In the introduction of the theoretical part the key concepts of the field of biodegradable plastics are defined. The difference between plastics that are actually biodegradable and that are subject to only partial degradatio...

 12. Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hamerník, Pavel

  2011-01-01

  Roč. 150, č. 12 (2011), s. 1239-1251 ISSN 0231-6625 R&D Projects: GA ČR GPP408/10/P539 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : international sport * sports law * lex sportiva Subject RIV: AG - Legal Sciences

 13. Vliv texilních vzorů z Egejské oblasti na výzdobu egypských hrobek 18. dynastie

  OpenAIRE

  Bělohoubková, Dana

  2015-01-01

  The M.A. thesis deals with the influence of Aegean textile patterns on the decoration of 18th dynasty Egyptian tombs. It attempts to provide answers to the question of a possible reconstruction of relations between the Aegean area and Egypt on the basis of this phenomenon. The first part of the thesis places textile into a broader context, dealing among others with its importance for both cultural areas and the technology of its fabrication. The second part of the thesis focuses in greater de...

 14. Sdílená ekonomika, její analýza a vliv na cestovní ruch

  OpenAIRE

  Náprstková, Zuzana

  2017-01-01

  The aim of the bachelor thesis is to analyse the impacts of the sharing economy on tourism and on the marketplace. The partial aim is to propose measures which would improve the sharing economy and its operations. The first chapter focuses on tourism, its characteristics, place in the economy and on new trends in tourism. The next chapter presents the sharing economy as a global phenomenon, describes its main characteristics and states the reasons why the sharing economy has developed. Then a...

 15. Kulturní charakteristika Švédska a její vliv na zahraniční politiku

  OpenAIRE

  Dudková, Tereza

  2010-01-01

  The aim of this paper is to show a connection between culture and foreign policy of Sweden. In order to demonstrate this connection, the paper firstly describes the effect of culture on society, than on politics. Last part presents the main pillars of Swedish foreign policy and shows its cultural determination.

 16. American Medical Association a její vliv na snahy o reformu zdravotnictví v USA ve 20. století

  OpenAIRE

  Vojtíšek, Martin

  2010-01-01

  The main aim of this thesis is to analyze the history of evolution of American health care system with respect to influence of interest groups. Further, I will try to find reasons, why American health care costs grew enormously during 20th century.

 17. Vliv kariérového přechodu na kariérní úspěch zaměstnance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Klupáková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: The career has in the 21st century new direction. The classic career ladder has no more importance. This new career direction brings new perception of career success. So it has to be identified career success factors. Methods: It was conducted quantitative research; data were collected by questionnaires for employees who made a career transition in the last five years. The data were processed with MS Excel and Statistics. Data were purified, and characterized with descriptive statistics. To identify factors it was performed factor analysis using PCA with Varimax factors rotation. Relationships between variables were tested by analysis of variance and t-tests. Scientific aim is to prove the career transition effect on employees’ career success and characterize these effects of variable type of career transition. Findings: It was proved the detention between mobility type and type of career transition. Employees, who are transferred within a company, are changing job usually upward, while the transition between companies is mostly to jobs unrelated to last job position. Furthermore it was identified three factors of career success, one subjective and 2 objective. It was statistically confirm the influence of career transition type on subjective career success and impact of mobility type on the objective career success. Conclusions: Results indicate that the greatest satisfaction brings career transition up the career ladder, while transition into unrelated jobs (decisions under risk leads to dissatisfaction increase. We can say that employees who remain in company feel usually „happier“ and although they may feel relatively unhappy, cannot suffer the disappointment in expectations. Career transition affects career success in a predictable direction. So companies can prepare to provide certainty and stability in familiar situations, as they have to anchor employees in the company and work group if they come for unrelated job position or environment.

 18. Vliv Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina na rozvoj kognitivních schopností dětí

  OpenAIRE

  Pokorná, Daniela

  2013-01-01

  In the theoretical part, this work deals with the problem of comparison between Feuerstein cognitive function and partial cognitive abilities which are mentioned at the Educational Interpretations of the WISC-III. Research study follows up changes in partial cognitive abilities which could be viewed as a consequence of FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) intervention lasting several months. By comparison of pre-test and post-test, which is realized by WISC-III and processed with Educatio...

 19. Harmonizace pracovního a osobního života a její vliv na volný čas jedinců

  OpenAIRE

  Šantorová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis explores the balance between work and personal life and its impact on individuals' leisure time. The first part begins with a discussion of the issues surrounding work-life balance and then focuses on the phenomenon of leisure and its importance in the lives of individuals. In order to contextualize this discussion, this thesis presents the relevant theories in the field and identifies their role in the development of leisure time in relation to work. Folowing part examines the co...

 20. Vliv zahraničních pobytů ERASMUS na psychický a profesní rozvoj studentů

  OpenAIRE

  Kudlová, Iveta

  2013-01-01

  The theoretical part of this Bachelor's Thesis defines the basic terms of motivation of students to travel abroad, culture, acculturation and a potential culture shock. Besides that, this part looks into the options of studying abroad, now available to students, and analyses the evolution of students' and empoyees' mobility. The second part is practical part, focused on the practical application of theoretical knowledge and verifying its validity with the help of a research sample which consi...

 1. Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mysíková, Martina; Večerník, Jiří; Želinský, T.

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 6 (2015), s. 555-575 ISSN 0013-3035 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-15008S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : work intensity * poverty * financial difficulties Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.606, year: 2015

 2. Vliv technologie kompostování v městské kompostárně na kvalitu produktu

  OpenAIRE

  BARTUNĚK, David

  2017-01-01

  The thesis is about the processing of biological waste in the Czech composting plants with focus on the quality of the final compost. In 2016, there was more than 160 composting plants in the Czech Republic. The thesis is focused on the most widely used technologies in small composting plants in terms of their impact to the quality of the final product, including the follow-up of individual indicators during composting. The best technology in my work is based on a higher decomposition tempera...

 3. Vliv železničního hluku na cenu bydlení v Praze: studie hedonické ceny

  OpenAIRE

  Šebková, Veronika

  2010-01-01

  The aim of this diploma thesis is to determine what is the effect of the train noise on prices of properties in Prague. This influence is investigated by using the method of hedonic price. The theoretical part is devoted not only to the problematic of the train noise and its physical properties but also to its impact on humans and the prices of apartments. Then the train noise is specified as well as its issuers and the ways in which it is possible to defend from the negative effects of the i...

 4. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v právu EU

  OpenAIRE

  Králová, Tereza

  2011-01-01

  The main goal of this diploma thesis, called Environmental impact assessment (EIA) in european law, is to explain the procedure of environmental impact assessment. Emphasis of this diploma thesis is placed on legislation dealing with the environmental impact assessment and its development. The diploma thesis is divided into five chapters, further it contains the introduction, the conclusion, the list of abbreviation, the list of pictures, attachement and the list of literature. Chapter one de...

 5. Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pernica

  2013-10-01

  Full Text Available The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order to bring the methodology of future updating of property valuation by real value up to date. The aim of research was to gain information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels – corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decisionmaking about purchasing these goods and chattels. The questionnaire was divided into two parts. The first part contained information on respondents. The other part was oriented towards the criteria – fuel consumption, performance, torque, attainable speed, acceleration, ecological loading, active and passive security, operational reliability, length of guarantee and brand. The respondents evaluated the criteria within the evaluation scale. The results of two criteria, active security and operational reliability, were increasing, i.e. frequencies of answers created increasing function. These two criteria sets were beside and thus excluded. The authors took into account the other nine criteria sets. The calculated value of statistics is less than a critical value of a test on the level of significance of 1 per cent, and thus it is possible to allege that all distributional functions equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents’ answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. The research showed that the problems of customers’ purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both private and public organisations are aware of it. Purpose of the article: The article describes the research carried out in order to update the methodology of long-term depreciable goods and chattels valuation in future, thereinafter “DHMMO”, by real value. Methodology/methods: Contribution use general scientific methods, especially analysis, synthesis, comparison, induction and deduction. The research was done by means of questionnaires. To evaluate the results specific statistical methods were used, especially mean value, dispersion, frequencies and Kruskal-Wallis test. Scientific aim: Scientific aim is to do research and which gives information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels – corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decision-making about purchasing these goods and chattels. Findings: Statistical evaluation of the research results into the finding that distributional functions of particular criteria equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents’ answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. All subjects answer given questions by analogy. Conclusions: The research showed that the problems of customers’ purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both private and public organisations are aware of it.

 6. Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví

  OpenAIRE

  Kubíček, Antonín

  2011-01-01

  The aims of this thesis are twofold. Firstly, it aims to analyse the new regulatory rules BASEL III, published in December 2010. These were created as a lesson from the previous crisis and following the developments occurring problem areas included in the regulatory rules Basel II. And secondly, it evaluates their impact on the Czech Banking Sector. Regulatory rules BASEL III contain large number of rules aimed at enhancing the quality, quantity and flexibility of regulatory equity capital, r...

 7. Federalistické principy Lisabonské smlouvy a jejich vliv na suverenitu členských států EU.

  OpenAIRE

  VESELÝ, Lukáš

  2008-01-01

  This thesis analyses Treaty of Lisbon in order to reveal federalist principles contained in this new reformative treaty. This will enable to infer the impact on the sovereignty of the EU member states in case the Treaty of Lisbon would be ratified.

 8. Vliv podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za prací

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lux, Martin; Sunega, Petr

  2007-01-01

  Roč. 43, č. 2 (2007), s. 305-332 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MMR WA-027-05-Z02 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : housing, housing policy, housing tenure Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.169, year: 2007

 9. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (2. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 9 (2009), s. 195-199 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : corrosion cracking * pipeline * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 10. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu - 1. část

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, 7-8 (2009), s. 161-165 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion cracking * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 11. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (3.část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 10 (2009), s. 220-221 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 12. Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o

  OpenAIRE

  Logara, Vanja

  2010-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami dotazování, a to metodou VSM94, myšlenkovými mapami a osobním interview. Výstupem by měl být seznam konkrétních kroků, které je možno implementovat ve společnosti IKEA Brno. This diploma thesis is focused on the identification of cultural values in IKEA Brno, compared ...

 13. Vliv sdílené ekonomiky na spotřební chování v cestovním ruchu

  OpenAIRE

  Veselá, Jana

  2017-01-01

  The thesis concentrates on the impact of the sharing economy on consumer behavior in tourism. The theoretical part focuses on several approaches towards consumer behavior and the importance of mobile technologies for the growth of the sharing economy. The second part later deals with characterization of the sharing economy, determination of the key players and most importantly researches the impact of this phenomenon on consumer behavior in tourism, especially in the area of accommodation and...

 14. Amenitní forma migrace jako specifická forma globální migrace obyvatel a její vliv na kvalitu života

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra

  2005-01-01

  Roč. 39, č. 6 (2005), s. 315-318 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : amenity migration * quality of life * environment Subject RIV: DO - Wilderness Conservation

 15. Vliv vybraných parametrů na průběh protlačovací zkoušky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holušová, Táňa; Klusák, Jan; Seitl, Stanislav

  2012-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2012), s. 313-322 ISSN 1213-1962 R&D Projects: GA ČR GAP108/10/2049 Institutional support: RVO:68081723 Keywords : Concrete * steel * push-out test * epoxy adhesive Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 16. Vliv reklamy na děti školního a předškolního věku

  OpenAIRE

  Jantošová, Nicole

  2014-01-01

  Advertising is everywhere around us. Every day a large amount of commercials and adverts is influencing us regardless of the fact whether it is from TV, the internet or magazines. We also can see advertising in shops and on the streets. Children are becoming a popular target of traders and therefore this thesis is focused on the impact of advertising on children. The goal of the thesis is to analyse the impact of advertising on children attending the primary school and the nursery school, the...

 17. Program "Whip Inflation Now" a jeho vliv na inflaci a nezaměstnanost v USA v 70. letech

  OpenAIRE

  Sirový, Michal

  2012-01-01

  The topic of this thesis is the Gerald Ford's program WIN as a policy aimed at inflation. WIN is certainly determined by the time it was developer in. The essential aspects are unemployment rate, which had reached 9 percents in the 1970s, and the neglect of monetary policy. Ford's announced policy was the exact opposite of that of Nixon's. The infamous saving in the times of crisis was relatively mild, thus the speculations of an attempt of Ford's PR is an explanation. The CPI level had lower...

 18. Vliv ošetřovatelských časopisů na rozvoj ošetřovatelství

  OpenAIRE

  BLÁHOVÁ, Marie

  2007-01-01

  This thesis ascertains the influence of nursing magazines on the development of nursing. The first aim of the thesis was to perform historical analysis of nursing magazines from their emergence to the present. I would like to state on the basis of the historical analysis processed that nursing magazines do influence the development of nursing in large measure. I analyzed six nursing magazines in total - Diplomovaná sestra (Graduated nurse), Zdravotnická pracovnice (Health care worker), Sestra...

 19. Vliv sterilizace formaldehydem, gama zářením a etylenoxidem na vlastnosti polyetylenových komponent kloubních náhrad

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fulín, P.; Pokorný, D.; Šlouf, Miroslav; Vacková, Taťana; Dybal, Jiří; Sosna, A.

  2014-01-01

  Roč. 81, č. 1 (2014), s. 33-39 ISSN 0001-5415 R&D Projects: GA TA ČR TA01011406; GA MZd NT12229 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : UHMWPE * sterilisation * ethylene oxide Subject RIV: FI - Traumatology, Orthopedics Impact factor: 0.388, year: 2014 http://www.achot.cz/detail.php?stat=672

 20. Vliv meteorologických podmínek na příčiny vzniku požárů

  OpenAIRE

  PETRÁK, Martin

  2014-01-01

  The aim of this work is to assess the possible effects of meteorological conditions on the causes of fires (The Effect of Weather Conditions on Causes of Fire). At present great emphasis is put on the investigation of the causes of fire while detecting human or technical failure or the combination of the two. Meteorological influences are given less importance but in many cases they are the cause of technical failures, although often indirect. Under normal operating conditions, the burning pr...

 1. Vliv preferenčního proudění na pohyb vody a transport kadmia v půdě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lichner, Ľ.; Čipáková, A.; Vogel, T.; Dušek, J.; Tesař, Miroslav

  2011-01-01

  Roč. 61, č. 4 (2011), s. 138-141 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA ČR GA526/08/1016 Grant - others:SAV(SK) VEGA 2/0170/09; APVV(XE) SK-CZ-0066-07/MEB 0808114; Bilaterální projekt(SK) SK-CZ 185/099 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : soil * infiltration * preferential flow * particle facilitated transport of cadmium * water repellency Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 2. Měsíční integrace modelu ALADIN v klimatickém modu: vliv některých parametrů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Huth, Radan; Kyselý, Jan; Pokorná, Lucie; Farda, A.; Mládek, R.; Huthová, Z.; Kliegrová, S.; Metelka, L.

  2004-01-01

  Roč. 57, - (2004), s. 41-46 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA ČR GA205/01/0804; GA MŽP SF/740/7/01 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911 Keywords : regional climatic model * long-term integration * model validity Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 3. Vliv dominance na partnerskou spokojenost dlouhodobých homosexuálních a heterosexuálních párů

  OpenAIRE

  Breslerová, Kateřina

  2016-01-01

  Recent studies propose two theories explaining the particular mechanisms of mate choice. Theory of homogamy suggests that individuals prefer partners with personality traits similar to their own. In contrast, theory of complementarity states that people choose mates with opposite personality traits. The main aims of this study were i) to test homogamy and complementarity of dominance in long-term heterosexual and homosexual male couples and ii) to examine whether this similarity predicts high...

 4. Vliv podmínek sladování na obsah dextrinů v meziproduktech výroby piva

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Psota, V.; Čmelík, Richard; Sachambula, L.

  2011-01-01

  Roč. 57, 7-8 (2011), 253-259 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA MŠk 2B06037 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : malting * dextrin * beer Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 5. Vliv stylu řízení na pracovníky v sociálních službách

  OpenAIRE

  BINDEROVÁ, Gabriela

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with styles of management of the leading workers who represent the so called middle management level in the field of the social-service facilities. The main aim of this thesis is to find out the opinion of the chosen leading workers on pros and cons related to workers in the social service in relation to management styles. The introduction concerns itself with general definitions of terms in the field of social service. In addition, the part involving a characteriza...

 6. PERSPEKTIVY FIREM OLIGOPOLNÍHO LEMU V PODMÍNKÁCH EKONOMICKY SE SJEDNOCUJÍCÍ EVROPY A JEJICH VLIV NA MAKROEKONOMICKÉ VELIČINY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Kraft

  2013-10-01

  Full Text Available The Czech Republic entranced into the European Union in 2004 to bridge over a disparity collocating to necessity of a mass production in connection with using new technology, which do not pay at a small production quantity – on the one hand, on the other hand attached a low level of the domestic purchase power as a result no high incomes of inhabitants in the Czech Republic, as well as a result small number of customers, and more over, the monopolization of the Czech market bringing quite a number of negatives was solved. But, one question arises more: haw small and medium enterprises influence on the new reality in the Czech Republic. It is a fundamental question, because just the small and medium enterprises employ the most percent of inhabitants, they are a resource of essential innovations, and their share in Czech foreign trade increases markedly. Their increasing share in GDP evidences a dependence of national economy, respectively EU economy just on these subjects of the supply side. Small and medium enterprises present so called “oligopoly hem” in the framework of imperfect competition reality, which an important position in the EU integrated market, where monopolies by competition “powdered” transformed in oligopolies with a dominant firm. An oligopoly price is for customer more favourable than a monopoly price, as well a production quantity is higher. More over, an interest in decreasing costs rises in the oligopoly hem. The costs are too high in contrast with a dominant firm. Simultaneously, other way to increasing profit of an oligopoly hem – analogically as for firms in perfect competition – does not exist. The cost decrease in firms of the oligopoly hem presses the dominant firm to decrease its price. This fact decreases an inflation rate in macroeconomic connection, and more, the share of the dominant firm on the market decreases. It leads to decrease of its production costs, which leads to increasing competitive strength. Then, a balance of foreign trade is influenced too. The comparison of the Czech magic tetragons from 2003 (i.e. in the year before the entrance into the EU, 2004 (i.e. the entrance year, and 2006 (i.e. after the entrance but no immediately argues a positive evaluation of the Czech Republic entrance into the EU. The surface of Czech magic tetragon is enough large in comparison with the EU tetragon surface, and at the same time, it is increasing at comparison of the Czech economy in 2004 and 2006. However, this fact is not sufficient as an evidence of a success development for economic theory. The tetragon surface has to not only grow up, but the growth has to be equable too. And it gets on in the Czech economy (except minimal changes in the inflation rate, but this stand can be considered as optimal too. A macroeconomic reality influences a microeconomic reality, which determines macroeconomic outcomes consequently. The considered microeconomic reality was the supply side – firms. The market structure in the Czech Republic is an imperfect competition evidently, and variation of forms is typical just for imperfect competition. Without the entrance of the Czech Republic into the EU, respectively without liquidation of custom and other trade restrictions, would be strengthen the monopoly form of imperfect competition on the Czech market, which leads to abuse of producer dominant position very often, namely by monopoly price, or by stagnation in the framework no interest of monopoly in technical economic progress. The entrance of the Czech Republic into the EU influences this reality positively. It gives rise – of course along with other facts – to substitution of the monopoly form into the oligopoly form of imperfect competition.

 7. Vliv chronického podávání antipsychotik na expresi cytokinů v neuroinfekčním modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejkalová, H.; Růžičková, Š.; Klaschka, Jan

  2010-01-01

  Roč. 14, Suppl. 2 (2010), s. 19-21 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : schizophrenia * animal model * lipopolysaccharide * cytokines * antipsychotics Subject RIV: FL - Psychiatry, Sexuology

 8. Vliv časné imunitní stimulace a její odezva v animálním modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejkalová, H.; Kačer, P.; Růžičková, Š.; Klaschka, Jan; Horáček, J.

  2017-01-01

  Roč. 21, Suppl. 2 (2017), s. 53-55 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : schizofrenie * imunitní systém * cytokiny * potkan * lipopolysacharid Subject RIV: FH - Neurology

 9. Vliv obnovitelných zdrojů energie na cenovou volatilitu na evropských trzích s elektřinou

  OpenAIRE

  Líšková, Katarína

  2017-01-01

  Integration of renewable energy sources impacts electricity spot price and its variation. Remaining open question is, in which direction. Volatility fluctuations threaten secur- ity of electricity supply, influence trading strategies and create uncertainty in optimal installed capacity planning. In this thesis, drivers of price volatility in Czech and Ger- man day-ahead power market are analysed with an emphasis on penetration of renewable energy sources. To the best of our knowledge, this is...

 10. Vliv chronického podávání captoprilu na vasokonstrikci vyvolanou noradrenalinem (NA) u SHR a WKY : In vivo studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pintérová, Mária; Kuneš, Jaroslav; Dobešová, Zdenka; Zicha, Josef

  2008-01-01

  Roč. 50, č. 9 (2008), K168-K168 ISSN 0010-8650. [Konference ČSH /25./, Konference prac. skupiny preventivní kardiologie ČKS /17./, Konference prac. skupiny srdeční selhání ČKS /13./. 02.10.2008-04.10.2008, Český Krumlov] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/08/0139 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * captopril * norepinephrine-induced vasoconstriction * SHR and WKY rat Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 11. Vliv tlaku v komoře vzorku na podmínky diferenciálního čerpání

  OpenAIRE

  Placzek, Roman

  2010-01-01

  V práci je nejdříve uvedena a popsána stručně problematika elektronové mikroskopie. Následně jsou v systému SolidWorks vymodelovány tři tvary komory diferenciálního čerpání, u kterých je pomocí systému SolidWorks Flow Simulation provedena analýza čerpání plynu při různých tlacích v komoře vzorku EREM. Výsledky analýzy jsou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze svazku primárních elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu snížení pravděpodobnosti rozptylu svazku. The paper prim...

 12. Vliv povrchové vrstvy Al-Si na nízkocyklovou únavu superslitiny in 713LC pri teplotě 800°C

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Juliš, M.; Obrtlík, Karel; Podrábský, T.

  2008-01-01

  Roč. 327, - (2008), s. 197-202 ISSN 1429-6055. [Metody oceny struktury oraz wlasności materiálow i wyrobow. Svratka, 01.10.2008-03.10.2008] R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/1507 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : low cycle fatigue * Inconel 713LC * surface treatment Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 13. Studium nemocnosti dětí – vliv znečištěného ovzduší

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dostál, Miroslav; Kotěšovec, F.; Nožička, J.; Průcha, M.; Šrám, Radim

  2007-01-01

  Roč. 20, 5-6 (2007), s. 11-18 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŽP SL/5/160/05; GA AV ČR 1QS500390506 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512 Keywords : air pollution * air particulate matter * chilldren´s morbidity Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 14. Vliv obsahu odebíraného prostřednictvím Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci

  OpenAIRE

  Petráková, Kristýna

  2018-01-01

  The theme of this master thesis is Instagram - a social networking service and its impact on self-acceptance and self-promoting of teenagers. In the first place, theoretical part aims to describe concepts, that are linked with social networks, such as prosuming, participative culture, and Web 2.0. Furthermore, general approach regarding the impact of social networks on teenagers is introduced. The main subjects of this research are contextualized in the field of social networks. The thesis st...

 15. Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Střeštík, Jaroslav

  2004-01-01

  Roč. 54, č. 4 (2004), s. 249-251 ISSN 0009-0700 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916 Keywords : geomagnetic activity * geomagnetic storms * human beings Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 16. Vliv náhlých změn teploty a tlaku vzduchu na úmrtnost v ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plavcová, Eva; Kyselý, Jan

  2009-01-01

  Roč. 58, č. 2 (2009), s. 73-83 ISSN 1210-7913 R&D Projects: GA ČR GA205/07/1254 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30420517 Keywords : biometeorology * air pressure * air temperature * sudden change * total mortality * mortality due to cardiovascular diseases Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 17. Děti a reklama a její vliv na spotřebitelské chování

  OpenAIRE

  Hanovská, Zuzana

  2011-01-01

  This thesis deals with advertising and its influence on children agend 7 to 10 years. The main objective is to find out how children perceive television advertising. Theoretical part of the thesis is focused on categorization of marketing communication, as one of its parts is the efore mentioned adveritising. Another chapter is dedicated to the advertising itself, its history, types of advertising media and laws that protect children from advertising. Second part of the thesis is focused on a...

 18. Vliv atmosférické turbulence na výkon větrné elektrárny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jaroslav; Čermák, Jiří

  2001-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2001), s. 2-3 ISSN 1211-0531 R&D Projects: GA ČR GA205/98/1472 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911 Keywords : wind energy Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use

 19. Vliv vybrané investice na finanční situaci podniku (tvorba finančního plánu).

  OpenAIRE

  POPELOVÁ, Vladimíra

  2014-01-01

  The thesis is on the investment project of the production company XYZ. The first aim of this thesis is the evaluation of effectiveness of the investment project of the company that uses the methods of economic evaluation of investment efficiency. The result is the recommendation whether implement an investment, or not. The second objective is to determine which of the considered sources of financing, is the best for the company. The considered sources of financing are business loan and financ...

 20. Vliv dítěte se zdravotním postižením na intuitivní rodičovství

  OpenAIRE

  ROUČKOVÁ, Marie

  2012-01-01

  This bachelor thesis deals with upbringing and intuitive parenting in families that have children with health handicaps. The theoretical part of the thesis consists of four basic circles. The first of them describes parenting, the family and upbringing of children, the second deals with health handicaps, the third deals with the specifics of parenting with handicapped children, and the fourth focuses on handicapped children. The objective of this bachelor thesis was to find out how family ser...

 1. Domácí násilí a jeho vliv na psychosociální klima rodiny

  OpenAIRE

  BÖHMOVÁ, Michaela

  2013-01-01

  This thesis deals with domestic violence and is divided into two theoretical parts. The first of the two parts is focused on: the definition of the term family, the main purposes and all other factors that have any influence on family. The second part takes a detailed look at domestic violence itself. It offers an explanation of the features of domestic violence, discusses the forms and phases of its advancement and characterises the personality of a suspect and of a victim. The final part, n...

 2. Vliv finančních odměn na pracovní motivaci a pracovní spokojenost

  OpenAIRE

  Pokorná, Olga

  2016-01-01

  This thesis deals with the impact of financial rewards on work motivation and job satisfaction. The theoretical part highlights reward system and its components, work motivation, motive types, motivation process, attention is paid to theories of work motivation and motivational factors are summed up. Attention is also paid to job satisfaction and its factors. In the empirical part of the thesis the questionairre survey results are presented. The survey examined perceived impact of financial r...

 3. Vliv mTourismu na spotřební chování účastníků cestovního ruchu

  OpenAIRE

  Lisovska, Khrystyna

  2013-01-01

  The bachelor thesis is devoted to the impact of mTourism on the consumer behaviour of travellers. The first chapter focuses on the online travel market and its contemporary trends, the second one is aimed at the theory of consumer behaviour and some aspects of consumer behaviour in tourism. The third chapter is devoted to mobile technologies, their development and application in tourism. Subject of the fourth chapter are new trends in consumer behaviour of travelers connected with mobile tech...

 4. Módní blogy jako specifický publicistický žánr a jejich vliv na čtenáře

  OpenAIRE

  Nyirendová, Tereza

  2016-01-01

  The main focus of the thesis is to describe the phenomenon of fashion blogs as a specific style of online writing and to analyse its influence on readers in relation to printed fashion magazines. The theoretic part describes an evolution of online media since the beginnings of Web, also in the context of generational change. It focuses on the Generation Y and its relation to online media. Furthermore, it describes internet media and internet journalism and their current tendencies. The next p...

 5. Vliv sporu o Jihočínské moře na čínsko-vietnamské obchodní vztahy

  OpenAIRE

  Nguyen Hong, Viet

  2015-01-01

  This bachelor thesis investigates the impact of South China Sea dispute on mutual relations between China and Socialist Republic of Vietnam. Thesis lays great emphasis on the analysis of mutual trading relations. The goal of this work is to find out if the dispute over territory has negative influence on mutual relations and to what extent. Therefore, thesis is divided into 3 main chapters. The introductory chapter describes position and development of each country. Second chapter uses findin...

 6. Vliv masmédií na volný čas u studentů středních škol

  OpenAIRE

  VÍTKOVÁ, Petra

  2013-01-01

  ABSTRACT Mass Media and Their Impact on Leisure Time Activities of Secondary School Students Key words:media, television, internet, leisure time, teen-agers, value orientation, leisure time, non-profit organization This bachelor?s thesis deals with determination of basic terms related to mass media and their impact on leisure time spending of students at South-Bohemian secondary schools. This work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, basic terms are explai...

 7. Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy

  OpenAIRE

  Říhová, Petra

  2015-01-01

  The thesis "The Influence of Media on Body Image with Emphasis on the Issue of Eating Disorders" deals with the impact of media on body perception regarding the current beauty ideal, the cult of slenderness as well as the causes of eating disorder spreading in today's world. This thesis aims to determine how media influences body image of the current society and what part it has in the origin of eating disorders. In terms of this aim, the thesis is divided into theoretical background, a part ...

 8. Vliv kinematiky na tvorbu povrchových struktur při leštění asférických ploch

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procháska, František; Matoušek, Ondřej; Polák, Jaroslav; Tomka, David

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 4 (2017), s. 132-134 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1206 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Mid Spatial Freqencies * CNC optical surface processing Subject RIV: JP - Industrial Processing OBOR OECD: Materials engineering

 9. Vliv crowdingu na oční pohyby při sledování více objektů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dechtěrenko, F.; Lukavský, Jiří

  2012-01-01

  Roč. 14, November 22 (2012), s. 12-19 ISSN 1801-5336. [Kognice 2011. Brno, 22.09.2011-24.09.2011] R&D Projects: GA ČR GPP407/10/P607 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Subject RIV: AN - Psychology http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/dechterenko-lukavsky/del-001.pdf

 10. Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí

  OpenAIRE

  Křemen, Jan

  2010-01-01

  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového zinkování na tvrdost vysokopevnostních ocelí. Úkolem je posoudit do jaké meze kluzu lze oceli zinkovat. This thesis deals with the influence of hod dip galvanizing on properties of high-strenght steel. Galvanizing adversely affects the mechanical properties of high-strenght s...

 11. Vliv extrémní fyzické a psychické zátěže na organismus

  OpenAIRE

  Braumová, Lucie

  2012-01-01

  Title: The effects of extreme physical and mental stress on the human body Goals: The main goal of this work was to evaluate the effect of physical stress load in a five-kilometer-long race in cross-country skiing on physical and mental functions of high school students. Methods: The investigated group consisted of 10 boys of the average age of 16 years. To evaluate their level of physical fitness and circulatory responses during cross-country stress, the maximal treadmill stress test was use...

 12. Fosilní zdroje energie​: výhledy a vliv na životní prostředí

  OpenAIRE

  Klimov, Andrey

  2014-01-01

  The aim of the bachelor thesis was to describe the system of fossil fuels as non-renewable energy sources, their overall supply in the World, predictions to the future, and namely their impact on the environment. The work is a literature review, with graphic and map examples. The work focused mainly on sources of petroleum, coal, and natural gas, their total supply, and the time before depletion. From environmental aspects, the work deals with the impact of these energy sources on ecosystems....

 13. Neobnovitelné zdroje energie: výhledy a vliv na životní prostředí

  OpenAIRE

  Klimov, Andrey

  2013-01-01

  Title: Non-renewable resources of energy: predictions and environmental impacts Author: Klimov Andrey Supervisor: Ing. Luboš Matějíček, Dr., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 Supervisor's e-mail adress: Abstract: This bachelor work will describe the system of non-renewable energy sources, their stocks in the whole world, the prognoses to the future and especially their impact on the environment. The...

 14. Vliv masmédií na politické myšlení a jednání občanů

  OpenAIRE

  Petrová, Dita

  2008-01-01

  This thesis analyses the emergence and history of modern Czech media and characterizes public opinion and political culture in the context of both positive and negative influences of media on voters. It points out the important role of journalists in the world of media and the function of "Ethic Codex of Journalists". An important part of the thesis deals with research on media influence on political thought and citizens' behaviour with a reference to Czech parliamentary elections of2006.

 15. Ochranný vliv prekolonizace laktobacily na vývoj střevního zánětu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kozáková, Hana; Schwarzer, Martin; Hudcovic, Tomáš; Hrnčíř, Tomáš; Štěpánková, Renata; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Řezanka, Tomáš; Cukrowska, B.

  2008-01-01

  Roč. 10, č. 2 (2008), s. 128-128 ISSN 1212-3536. [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /25./ a Kongres českých a slovenských imunologů s mezinárodní účastí /12./. 29.10.2008-1.11.2008, Praha] Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510 Keywords : germ-free Subject RIV: EC - Immunology

 16. Masaryk a Kant: vliv Brentanovy kritiky, souvislost s Masarykovou reakcí na mysticismus v ruském myšlení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svoboda, Jan

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2009), s. 523-554 ISSN 0015-1831 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Masaryk and Kant * Brentano and Kant * Masaryk and mysticism in Russian thought Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 17. Vliv podmínek šíření trhliny na dimenzi fraktálu lomové plochy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Němec, Ondřej; Dlouhý, Ivo; Strnadel, B.

  2003-01-01

  Roč. 41, č. 3 (2003), s. 177-192 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA ČR GA106/01/0342; GA AV ČR IAA2041003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : tempered microalloyed steel * fractography * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue , Friction Mechanics Impact factor: 0.563, year: 2003 http://www.kovmat.sav.sk/km3-03.htm

 18. Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových států EU

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, Evžen

  2010-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2010), s. 435-457 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA402/08/1376; GA MŠk LC542 Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846 Keywords : stock markets * intraday data * macroeconomic news * European Union Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.650, year: 2010 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=740

 19. Devizové intervence ČNB a jejich vliv na zahraniční obchod ČR

  OpenAIRE

  Kramoliš, Jan

  2015-01-01

  This thesis analyzes impact of domestic currency depreciation caused by foreign exchange intervention of Czech National Bank (CNB) in November 2013 on foreign trade between Czech Republic and Eurozone. The total volume of Czech foreign trade has been growing, but in recent years Czech Republic loses price competitiveness and comparative advantage on the European market. Foreign exchange intervention promote export, but only if the J-curve occurs. Concept of the J-curve states that in the shor...

 20. Vliv hospodářských krizí na slabou efektivnost vybraných kapitálových trhů

  OpenAIRE

  Minařík, Štěpán

  2007-01-01

  In first part of my research a describe different ways of measuring weak efficiency of capital markets. In second part I explore economical crises in five various countries (Argentina, Malaysia, Mexico and Czech Republic) and I enounce hypothesis of effect of economical crises on weak capital market efficiency. In the end by using some tests (variance ratio test, run test, break event test) and discussion of results according to hypothesis I verify an availability of statement if crises has a...

 1. Recyklace autosedadel: Vliv druhové skladby odpadní měkké polyurethanové pěny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beneš, Hynek; Rösner, J.

  -, č. 2 (2010), s. 117-125 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA MPO 2A-2TP1/135 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : waste polyurethane * recycling * glycolysis Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2010.pdf

 2. Vliv kulturních odlišností na česko-korejskou obchodní spolupráci

  OpenAIRE

  Lišková, Tereza

  2010-01-01

  The goal of this thesis is to help uncover Czech-Korean cooperation not only in the terms of business but also from a cultural viewpoint. The thesis covers general information about Korea, its history, economy and the mutual relationship with the Czech Republic. Both countries are also compared in terms of Geert Hofstede's cultural dimensions. However, the primary emphasis is placed on business behavior and social etiquette.

 3. Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frantál, Bohumil; Cetkovský, Stanislav; Kunc, J.

  2008-01-01

  Roč. 42, č. 6 (2008), s. 307-312 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB700860801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : wind energy * perception * quality of life * preferences * tourism Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 4. Vliv odpisování dlouhodobého majetku na výsledek hospodaření

  OpenAIRE

  VALDMANOVÁ, Dagmar

  2008-01-01

  This bachelor thesis is focused on the problems of book depreciation and tax depreciation and their influence on the trading income. The aim is to carry out the analysis of tax depreciation and book depreciation, find out the possibilities of tax savings and evaluate the influence of tax depreciation and book depreciation on the trading income. The theoretical part defines long-term assets, their acquisition, evaluation, book depreciation and tax depreciation, as well as income tax assessment...

 5. Vliv pěstování GM kukuřice na vybrané necílové druhy členovců

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Skoková Habuštová, Oxana; Svobodová, Zdeňka

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 9 (2012), s. 29-32 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MZe QH91093 Grant - others:GA JU(CZ) 04-062/2011/P Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : Diabrotica virgifera virgifera Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Vliv geologického substrátu na diverisitu měkkýších společenstev

  OpenAIRE

  Krajinčáková, Lucie Linda

  2011-01-01

  Molluscan populations are influenced by various factors of environment where they occur. In my work I am taking particular atention of soil properties, which are directly influenced by the geological substrate, and of course other factors which are with soil properties either directly or indirectly related. The important benchmarks are especially moisture, pH, calcium content and vegetation cover. This bachelor thesis also deals with utilization of calcium salts. Geological substrate is close...

 7. Vliv strategického plánování na rozvoj obcí a regionů

  OpenAIRE

  SLÁDKOVÁ, Lucie

  2015-01-01

  This thesis is dealed with the quantification of the effects of strategic planning for the development of municipalities and regions. The first part includes the theoretical basis of the issue, especially the definition of basic concepts such as regional development, regional policy, a region, the indicators of regional development and strategic planning. In the practical part are analyzed strategic planning through the Program of the South Bohemian and Pilsen region and their strategies with...

 8. Vliv léčby kyselinou acetylosalycilovou na makrovaskulární reaktivitu u diabetiků 2.typu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Prázdný, M.; Hrach, Karel; Kasalová, Z.; Škrha, J.; Zvárová, Jana

  2005-01-01

  Roč. 8, 1 Suppl. (2005), s. 41 ISSN 1211-9326. [Diabetologické dny. 21.04.2005-23.04.2005, Luhačovice] R&D Projects: GA MŠk LN00B107 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : diabetes mellitus 2. typu * mikrovaskulární reaktivita Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 9. Vliv Aloise Rašína a Karla Engliše na měnovou politiku Československa do roku 1929

  OpenAIRE

  Pařík, Adam

  2014-01-01

  This work is focused on the currency reform in the year of 1919. The theoretical part presents opinions and concepts of Alois Rasin and Karel Englis in the field of currency politics. Starting from the introduction of the default economic and social situation before the establishment of the self-governing Czechoslovak state, the text aims on an analysis of grounds, a course of development and impacts of the currency reform. Next part investigates the influence of currency measurements on the ...

 10. Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dostál, Miroslav; Topinka, Jan; Nožička, J.; Šrám, Radim

  2009-01-01

  Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 15-22 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : air pollution * children * bronchitis Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 11. Vliv posturální terapie s využitím posturomedu na výskok v basketbalu

  OpenAIRE

  Hrušková, Magdaléna

  2015-01-01

  Title: The Effect of Postural Therapy Using Posturomed on Jump in Basketball. Objectives: The aim of the thesis is to assess what effect the state of postural stabilization has on the jump height in basketball, to capture the level of postural stabilization before and after the 6-week proprioceptive postural therapy on Posturomed and to find out whether the jump height in probands changes after this therapy. Methods: The thesis included 30 probands - basketball players. 15 probands were assig...

 12. Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonošském národním parku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pourová, K.; Svobodová, A.; Krahulec, František

  2010-01-01

  Roč. 47, Suppl.1 (2010), s. 139-152 ISSN 0139-925X Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : management, habitat conditions * species-rich mountain meadows * Krkonoše National Park Subject RIV: EF - Botanics

 13. Vliv systemické terapie na psychiku člověka s mentálním postižením

  OpenAIRE

  PALEČKOVÁ, Zdeňka

  2013-01-01

  The work is focused on forms of influence of systemic therapy and psychotherapy on human´s psyche. Theoretical party classifies individuals with mental disease, concerns with psychotherapy, and problems of systemic therapy, psyche in general and psyche of individuals with mental disease and therapy used on people with mental disease. Practical part investigates the influence of systemic therapy and psychotherapy on psyche of people with mental disease and instruments used for systemic therapy...

 14. Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Shamshur, A.; Trešl, J.

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 8 (2016), s. 905-921 ISSN 0032-3233 Institutional support: PRVOUK-P23 Keywords : efficiency * corruption * ownership structure Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.589, year: 2016

 15. Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Shamshur, Anastasiya; Trešl, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 8 (2016), s. 905-921 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-31783S Institutional support: RVO:67985998 Keywords : efficiency * corruption * ownership structure Subject RIV: AH - Economics Impact factor: 0.589, year: 2016

 16. Minimální mzda a její vliv na ekonomiku se zaměřením na Českou republiku

  OpenAIRE

  Janeček, Jan

  2011-01-01

  The thesis will focus attention on the impact of the minimum wage on economic development in the Czech Republic. The theoretical description of the cause of the minimum wage and its legal definition. I pay attention to the specification of the labor market impact of minimum wages on unemployment, the impact of international migration on wages. The practical part will describe the development of minimum wages will be compared with other markers (average wage, living wage) and will examine the ...

 17. Vliv přikrmování tržního kapra obilnými krmivy na kvalitu vody

  OpenAIRE

  STROUHAL, Jiří

  2015-01-01

  The purpose of this thesis was monitoring the impact of supplementary feeding to selected parameters of water quality (temperature, oxygen, pH, alkalinity, conductivity, turbidity, total suspended solids, chlorophyll a, CODCr, BOD5, TP, P PO43-, TN, N NH4+, N NO3). This experiment took place in storage ponds in Třeboň for 120 days. For the supplementary feeding were used nonmodified wheat, thermally wheat and thermally and pressed wheat. There were chosen 2 storage ponds for every group. Fish...

 18. Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtele, Josef; Tesař, Miroslav

  2013-01-01

  Roč. 63, č. 8 (2013), s. 256-261 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1918; GA MŽP SP/1A6/151/07 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : vegetation change * land use * rainfall-runoff simulation * evapotranspiration demand * components of evapotranspiration Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 19. Vliv finanční krize na malé a střední podniky v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Hornungová

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: Purpose of this article is the economic crisis. This topic is actually very actual and interesting. Results of the crisis induced not only activities of enterprises worldwide, but also most of the nation economics of individual states. The economic crisis is a problem for state, companies and people, which have to be solved urgently. Especially in the Czech Republic there is lower buying power (no money among the people, companies have problems with financing of their activities (buying materials, labor costs, fixed costs of their activities, and lot of companies had to ended their activities. Scientific aim: Scientific aim of this article is summarization and overview of the crisis, which had already taken place in 1929 and the current economic crisis, with the consequences that the companies have to cope with. Methodology/methods: Methodology and methods which we used are following. This article includes theoretical information about the crisis in the history and its impact on activities of the states. Consequently there is information about the actual crisis which includes theoretical data, statistical data and our research of small and medium-sized enterprises (family enterprises. The research focuses on perceptions of the crisis. In the article is used method of the questionnaire research, which is analyzed and presented using graphical methods. Findings: Findings of this article are new information in this area, which can be interesting and useful for another research. Within the frame of new information we deduced results, which are concerned with this issue. Most of results include explaining of the facts – new information. Conclusions: Conclusion of this article is the compact review of the size of the small and mediumsized enterprises in the Czech Republic, which were affected due to the economic crisis. In the time of crisis there is (on the market a rule to reduce the income of the population and thus to lower purchasing power. Companies must choose different options, which should lead to the continuation of business as well as to optimize resources (e.g. production.

 20. Vliv UV záření na změnu mechanických parametrů lidské kůže

  OpenAIRE

  Mazouchová, Denisa

  2014-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Denisa Mazouchová Supervizor: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ultraviolet radiation on the change the mechanical parameters of human skin This diploma thesis deals in theoretical part with the properties of human skin, the characteristics of the UV radiation and its effects on human skin. The practical part of the thesis focuses on the i...

 1. Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance: k typologii odkazů v beletrii 19. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Charypar, Michal

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 5 (2016), s. 668-695 ISSN 0009-0468 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : artistic influence * intertextuality * literature * 19th century * The Queen's Court and The Green Mountain Manuscripts Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 2. Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šrám, Radim

  2012-01-01

  Roč. 24, č. 5 (2012), s. 4-10 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005; GA ČR GAP503/11/0084; GA ČR GAP503/11/0142 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : particulate matter * oxidative stress * Program Ostrava Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 3. Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí

  OpenAIRE

  Dvořáková, Markéta

  2010-01-01

  Modern civilization is dependent on the production of energy. But there are only two energy sources that can cover our energy needs: the energy produced by burning fossil fuels and the energy produced by nuclear fission. People are afraid of nuclear accidents and storage of radioactive waste in relation with the use of nuclear energy. My work focuses on the risk of a nuclear accident, which is demonstrated on the Chernobyl nuclear accident. There were obsolete types of nuclear reactors at Che...

 4. Vliv sociálních sítí na marketingové strategie společnosti Coca Cola v kategorii FMCG

  OpenAIRE

  Nguyen Minh, Tuan

  2017-01-01

  The thesis analyses the possible utilizations of social networks by the companies in connection with periodic supply of new technology that faciliates communication between marketters and the target groups as well as communication between the users alone. The theoretical section summarizes actual trends of social networks world-wide. The thesis also focuses on the trends and innovational elements of the world's most popular networks. The practical part concentrates on the company Coca Cola wh...

 5. Média a jejich vliv na delikventní chování dětí a mladistvých

  OpenAIRE

  JANOUCHOVÁ, Veronika

  2010-01-01

  The Thesis "Media and their impact on delinquent behaviour of children and youth" studies possible effects of media on children and youth who have committed an offence. The influence of media on modern societies is substantial and still increasing, which is why its affect on a human is being more and more discussed. The influence of media on children and youth seems to be particularly important. High degree of influence by external factors, including that of media belongs to the basic factors...

 6. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu

  OpenAIRE

  Přichystal, Jan

  2017-01-01

  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, literaturou a filmy. Nastíní také některé z nových technologií používaných při vývoji videoher. Hlavní témata této práce budou demonstrována na sérii knih, seriálu a populárním RPG Zaklínač, původně vytvořené polským spisovatelem Andrzejem Sapkowským. V porovnání s těmito popul...

 7. Vliv horkých a studených vln na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanzlíková, Hana; Kyselý, Jan; Plavcová, Eva

  2016-01-01

  Roč. 69, č. 3 (2016), s. 74-82 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP209/11/1985 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : temperature extremes * hot spells * cold spells * cardiovascular diseases * hospital admissions * mortality * Central Europe Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 8. Vliv aminokyselin produkovaných fytoplanktonem na úpravu vody a jejich adsorpce na aktivním uhlí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 6 (2016), s. 418-423 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : activated carbon * adsorption * algal organic matter * amino acids Subject RIV: BK - Fluid Dynamics Impact factor: 0.387, year: 2016 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2016_06_418-423.pdf

 9. Vliv disciplinární specializace na rozložení tělesné hmoty v těle karatistů

  OpenAIRE

  Zdobinský, Adam

  2015-01-01

  Title: Effect of disciplinary specialization on the body mass distribution in the body of karateka Aim of work: The main aim this thesis os to discover whether the disciplinary specialization effects the body mass distribution on limbs of karateka. Methods: The thesis has an empiric and theorethic character. Data collection is processed by dynamometry, measurement of limb circuits and body mas analyzation by Tanita MC-980. Data evaluation is processed by basic statistic methods. Keywords: Kar...

 10. 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hruška, Jakub; Oulehle, Filip; Chuman, Tomáš; Kopáček, Jiří; Vrba, Jaroslav; Čtvrtlíková, Martina; Majer, V.

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 5 (2013), s. 224-229 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073; GA ČR(CZ) GAP504/12/1218 Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:67179843 Keywords : acidification * water chemistry * biological recovery Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 11. Vliv konečné apertury na přenos výkonu super-gaussovských svazků - analýza s využitím VirtualLabu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stanke, Ladislav; Palatka, Miroslav

  2017-01-01

  Roč. 62, Jan (2017), s. 26-29 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk EF15_008/0000162 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : beam clipping * super-Gaussian beams * simulation Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)

 12. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě

  OpenAIRE

  Kubričan, Pavel

  2008-01-01

  Title of diploma paper: The influence of chosen psychical factors on the performance of Competitor in wild water slalom. Aim: The aim of the work is based on the results of the questionnaire CSA-I 2 to determine the values of all three components Racing anxiety and their impact on the performance of the plant itself. Methods: To determine the values of competitive anxiety questionnaire was used CSAI-second results They were processed using the statistical program SPSS. The comparison was used...

 13. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu

  OpenAIRE

  Jančar, David

  2008-01-01

  Title of project: Influence of selected conditions and psychological factors on final athletes performance in white water slalom. Objectives: The aim of this work is to compare selected fitness and psychological parameters in athletes Canoe slalom and determine their impact on the resulting performance in the race. Methods of data processing: To determine the statistical correlation between sports performance and selected factors of sports performance was used nonparametric correlation study ...

 14. Knihovny v Dačicích a okolí a jejich vliv na volný čas dětí a mládeže

  OpenAIRE

  KOPŘIVOVÁ, Šárka

  2014-01-01

  The theses deals with libraries in Dačice and its surroundings and with their influence on children and teenagers' free time activities. In the theoretical part basic terms (such as free time, library, reader) have been explained. The library system in the Czech Republic, how it works, its functions and departments have also been specified. In this part libraries in Dačice area have been introduced. The Municipal Library in Dačice and in Budíškovice have been introduced in detail. The theses ...

 15. Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikuláš, Radek; Adamovič, Jiří; Cílek, Václav

  2011-01-01

  Roč. 2010, - (2011), s. 31-35 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA AV ČR IAA300130806 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : sandstones * microrelief * alveolar weathering * salt erosion * Bohemian Cretaceous Basin * Zion National park Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-7.pdf

 16. Mexická sociálně-ekonomická situace a její vliv na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě

  OpenAIRE

  Tollingerová, Iveta

  2012-01-01

  The bachelor thesis focuses on the current socio-economic situation in Mexico and examines the impact of selected social and economic indicators on the country's competitiveness in international trade. For the evaluation of these indicators the comparison of Mexican economy with the economy of the United States of America is used. Finally, the results of the work are consulted with the Ambassador of Mexico in the Czech Republic.

 17. Vliv akumulace dusíku na vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Podyjí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Záhora, J.; Chytrý, M.; Holub, Petr; Fiala, Karel; Tůma, I.; Vavříková, J.; Fabšičová, Martina; Keizer, I.; Fillipová, L.

  2016-01-01

  Roč. 50, č. 2 (2016), s. 97-107 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MZe QJ1220007; GA ČR GA206/02/0581; GA ČR(CZ) GA526/06/0556 Institutional support: RVO:67179843 ; RVO:67985939 Keywords : Arrhenatherum elatius , soil, české Podyji National Park * atmospheric nitrogen deposition * Calluna vulgaris * Calamagrostis epigejos * Festuca ovina * soil * české Podyji National Park Subject RIV: DF - Soil Science; EF - Botanics (BU-J)

 18. Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimeček, Michal; Šikl, Radovan

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 342-357 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/09/2003 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : visual perception * depth perception * isolation * confinement Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 19. Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

  OpenAIRE

  Kneblová, Barbora

  2015-01-01

  The study focuses on influence of birth order on personality and on ways of measuring personality by standardized questionnaires. It gives a summary about the recent research on birth order and the sibling's differentiation theory according to family niche. It presents standardized questionnaires and factors they measure. The thesis provides personality profiles of individuals according to birth order and factors in Cattell's, Cloninger's and Big Five questionnaire and discuses the heterogene...

 20. Vliv velikosti hard a soft apertur na prostorový profil fokusovaných super-gaussovských svazků čtvercového průřezu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stanke, Ladislav; Palatka, Miroslav

  2017-01-01

  Roč. 62, Jan (2017), s. 30-35 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk EF15_008/0000162 Grant - others:ELI Beamlines(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : super-Gaussian beams * apodization * diffraction Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)

 1. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, Jan; Kočenda, E.; Vozárová, P.

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 4 (2017), s. 391-409 ISSN 0032-3233 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-15927S Institutional support: Progres-Q24 Keywords : FDI * international trade * multinational enterprise Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Finance Impact factor: 0.589, year: 2016

 2. Vliv přímých zahraničních investic na dodavatelské vztahy a postavení domácích výrobců meziproduktů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanousek, J.; Kočenda, Evžen; Vozárová, P.

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 4 (2017), s. 391-409 ISSN 0032-3233 Institutional support: RVO:67985556 Keywords : FDI * international trade * multinational enterprise * downstream sector * inter-industry interactions * Europe Subject RIV: AH - Economics OBOR OECD: Business and management Impact factor: 0.589, year: 2016 http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kocenda-0477519.pdf

 3. Příprava duto-vlákenných membrán pro separaci plynů inverzí fází: vliv smykové rychlosti na separační vlastnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Válek, R.; Malý, D.; Peter, Jakub; Ullsperger, J.

  2018-01-01

  Roč. 112, č. 4 (2018), s. 237-241 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : gas membrane separation * polymer membrane * hollow fibre Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry OBOR OECD: Polymer science Impact factor: 0.387, year: 2016 http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3067

 4. Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách - vliv železnatých spinelů.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorná, Dana; Cuřínová, Petra; Šnajdaufová, Hana; Křenek, T.; Pola, M.; Novák, L.; Janeček, V.; Pola, Josef

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 3 (2016), s. 154-165 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA TA ČR TA04020860 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : antibiotics * Fenton degradation * waste water Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_3_2016.pdf

 5. Vliv hospodaření na vegetaci a toky energie, vody a látek v malých povodí na Šumavě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procházka, J.; Hakrová, P.; Pokorný, Jan; Pecharová, E.; Hezina, T.; Wotavová, K.; Šíma, M.; Pechar, Libor

  2001-01-01

  Roč. 6, - (2001), s. 199-224 ISSN 1211-7420 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114; GA MŠk VS96072; GA MŠk OC 844.20 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : landscape efficiency * management * matter losses * satelite images * solar energy dissipation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci

  OpenAIRE

  KRNINSKÝ, Luboš

  2017-01-01

  The dissertation deals with the topic of managing and experiencing stressful (extraordi-nary) situations in teaching in connection with selected teachers' personality traits. The thesis has a theoretical-empirical character. Its theoretical part presents some basic know?ledge related to the topics relevant to the processed issues (teacher's profession, persona?lity, motivation, emotion, workload and stress in the teaching profession context, selected teaching methods and organizational forms,...

 7. Společenská odpovědnost firem: strategická výhoda a vliv na finanční výkonnost : case study z České republiky

  OpenAIRE

  Müllerová, Michaela

  2011-01-01

  The corporate social responsibility is a voluntary concept of firm's embrace of responsibility for the impact of its activities on the environment and society. The corporate social responsibility is the brand and guarantee that firm runs its activities not only within the law and ethical standards, but goes far beyond the law and moral values. Firm demonstrates its social responsibility through engagement in social issues, substitute for the state in support of underprivileged or disadvantage...

 8. Nové metabolické regulátory a prozánětlivé faktory v etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu a obezity: vliv farmakologických a dietních intervencí

  OpenAIRE

  Mráz, Miloš

  2011-01-01

  NOVEL METABOLIC REGULATORS AND PROINFLAMMATORY FACTORS IN THE ETIOPATHOGENESIS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND OBESITY: THE INFLUENCE OF PHARMACOLOGICAL AND DIETARY INTERVENTIONS MUDr. Miloš Mráz Doctoral Thesis ABSTRACT (EN) Identifying novel factors involved in the etiopathogenesis of obesity, diabetes mellitus and their complications has become one of the primary scopes of metabolic research in the last years. The aim of the present study was to evaluate the role of recently discovered met...

 9. Vliv vlastností tepelně ovlivněné oblasti podélného svaru na integritu plynovodního potrubí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Brynych, A.

  2015-01-01

  Roč. 95, č. 1 (2015), s. 4-10 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TE02000162 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : pipeline s * heat affected zone * longitudinal weld Subject RIV: JI - Composite Materials

 10. Vliv stupně sulfonace na mechanické a transportní vlastnosti membrán na bázi poly(2,6-dimethyl-1,4-fenylenoxidu)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bouzek, K.; Podubecká, P.; Moravcová, S.; Schauer, Jan

  2004-01-01

  Roč. 95, č. 8 (2004), s. 541 ISSN 0009-2770. [Sjezd chemických společností /56./. 06.09.2004-09.09.2004, Ostrava] R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111 Keywords : poly (phenylene oxide) * PEM fuel cell Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 11. Vliv vnějších faktorů na marketingovou strategii soukromé mateřské školy při jejím založení

  OpenAIRE

  Šuvarská, Klára

  2008-01-01

  This bachelor thesis addresses the impact of external factors on the marketing strategy of a private preschool at the time of its foundation. The research of the pertinent literature is marked by the theoretical appreciation of the market environment and of the factors that influence the school environment. It is also based on the current state of preschools, the influence exerted by the macro environment and the institutional environment of the school, which is closely linked to the issue an...

 12. Vliv vlastností tepelně ovlivněné oblasti podélného svaru na integritu plynovodního potrubí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Brynych, A.

  2015-01-01

  Roč. 95, č. 1 (2015), s. 4-10 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TE02000162 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : pipelines * heat affected zone * longitudinal weld Subject RIV: JI - Composite Materials

 13. Vliv revitalizace vodního režimu na emise oxidu uhličitého z degradovaného rašeliniště.

  OpenAIRE

  JANSKÁ, Eliška

  2011-01-01

  This thesis represent a project proposal focused on the effect of water regime restoration of degraded peatland on the carbon dioxide emissions. The aim of the project is to create a model of carbon balance on restored peatland.

 14. Vliv oceánských slapů na nízké oběžné dráhy družic Země

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Štěpánek, P.; Bezděk, Aleš

  2013-01-01

  Roč. 59, č. 5 (2013), s. 89-99 ISSN 0016-7096 Grant - others:GA(CZ) GCP209/11/J082 Institutional support: RVO:67985815 Keywords : SPOT-5 * Jason-2 * perturbation forces Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

 15. Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace – nové poznatky 2008-2009

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šrám, Radim

  2009-01-01

  Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 4-8 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : air pollution * human health * asthma in children Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 16. Pohybové aktivity ve vodě pro seniory a jejich vliv na zdraví s využitím intervenčního programu.

  OpenAIRE

  PRAŽÁK, Jaromír

  2012-01-01

  Old age is a natural and irreversible process of human development, which is associated with significant physiological, psychological and social changes. Active life of seniors and implementation of adequate physical activity is the cornerstone for achieving high-quality, healthy and full of life. The aim of this study was to develop, validate and identify practical physical and mental changes related to the intervention program and processed at the same time integrating the program into dail...

 17. Psychologické aspekty hudby v životě člověka. Léčebný vliv hudby na psychickou a somatickou složku jedince

  OpenAIRE

  VRBOVÁ, Zuzana

  2010-01-01

  The Work deals with the therapeutic effects of music on mental and somatic component of the individual from the historical and contemporary perspective. There are three musical levels, the psychological, therapeutic and alternative one, whereas the work is based on the Western concept of music. The point of departure is knowledge of music psychology on human perception of music and the structure of musical composition. I use the knowledge of music therapy in applying the music elements on men...

 18. Vliv použitého sladidla, teploty a doby pečení na obsah hydroxymethylfurfuralu vybraného pekařského výrobku

  OpenAIRE

  Jandlová, Marcela

  2016-01-01

  The main aim of the thesis: Effect of sweetener, temperature and cooking time on the hydroxymethylfurfural selected bakery products, was to determine the amount of hy-droxymethylfurfural in sweeteners and dough and biscuits made from them. Sweeteners used were: wheat syrup, corn syrup, date syrup, honey, sucrose, invert sugar and cane molasses. Three baking temperatures (175°C, 200°C, 225°C) were used. Cookies baked at 200°C and 225°C, were sensorially evaluated. The highest amounts of HMF we...

 19. Vliv zákaznické spokojenosti a dalších ukazatelů na tržní podíl společnosti

  OpenAIRE

  Dvořáková, Monika

  2014-01-01

  In the present hypercompetitive market environment of car producers established especially at the developed west european markets is very difficult to gain new customers and increase the market share. The car producing companies have to build and increase customer loyalty to ensure the sustainable growth of market share in the future. One possibility how to improve customer's loyality to brand is to provide the highest standard at both sales and service department and carefully monitor the cu...

 20. Vliv agonisty metabotropních glutamátových receptorů ACPD na kognitivní deficit v animálním modelu schizofrenního chování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Svoboda, Jan; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.1 (2008), s. 36-36 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /50./. 09.01.2008-13.01.2008, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA MZd(CZ) NR9178; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : cpo1 * mGLUR agonist * animal model of schizophrenia * memory Subject RIV: FH - Neurology

 1. Vliv hipokampální aplikace Nr1/Nr2 antisense oligodeoxynukleotidů na expresi proteinů postsynaptické denzity a na prepulzní inhibici

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vrajová, M.; Klaschka, Jan; Tejkalová, H.; Bubeníková-Valešová, V.

  2011-01-01

  Roč. 15, Suppl. 2 (2011), s. 11-14 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : NMDA receptor * PSD proteins * antisense oligodeoxynucleotides for NMDA-NR1/NR2 subunits * prepulse inhibition Subject RIV: FL - Psychiatry, Sexuology http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2011/s2/03_vrajova_cns_2-11.pdf

 2. Vliv chronického podávání klozapinu na chování potkanů v neuroinfekčním modelu schizofrenie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejkalová, H.; Jelínek, F.; Klaschka, Jan; Šťastný, F.

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl. 3 (2008), s. 68-72 ISSN 1212-6845 Grant - others:GA MŠk(CZ) 1M0517 Program:1M Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : schizofrenie * animální model * lipopolysacharid * prepulzní inhibice * klozapin Subject RIV: FL - Psychiatry, Sexuology

 3. Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lexa, M.; Kvítek, T.; Hejzlar, Josef; Fučík, P.

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 8 (2006), s. 246-250 ISSN 1211-0760 Grant - others:VÚMOP(CZ) 0002704901; NAZV MZe(CZ) QF4062, QF3301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : nitrate * tile drainage * stream water Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 4. Vliv konzumní společenosti na emoční deprivaci a sebevědomí adolescentních dívek

  OpenAIRE

  Chourová, Lenka

  2010-01-01

  The diploma thesis entitled "Consumer Society and its Influence on Emotional Deprivation and Self-Confidance of Adolescent Girls" pays attention to the adolescence of girls in present society and particularly to problematic psychosocial aspects of such an influence. My disseration is sturcuralised as an analysis of particular phenomenons and consequently their mutual influence and interaction. Present Euroamerican society is characterised as a consumer society with many specifical signs and r...

 5. Vliv hlubokého stabilizačního systému páteře na chrápání a syndrom spánkové apnoe

  OpenAIRE

  KOKOŠKOVÁ, Lucie

  2015-01-01

  The Bachelor's thesis questions matter of possibility to decrease apnoic pause or reduce snoring exposures via activation of Deep Stabilization System of the Spine. Findings about sleep, it's particular periods and processes in it, are written in theoretical section. The next topics outlined are snoring issues and sleep apnoe syndrome including available medical options and diagnostical methods. Deep stabilization system, his important structures and ways how to influence it are furthermore d...

 6. Vliv řízeného rybničního managementu na obnovu rákosin v NPR Velký a Malý Tisý

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zákravský, Petr; Hroudová, Zdenka

  2007-01-01

  Roč. 42, Mater. 22 (2007), s. 167-196 ISSN 1212-3323 Grant - others:GA MŽP(CZ) SE/610/10/00 Program:SE Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : reed * fishpond management * nature reserve Subject RIV: EF - Botanics

 7. Vliv depozičního toku troposférického ozonu na čistou ekosystémovou produkci smrkového porostu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zapletal, M.; Chroust, P.; Cudlín, Pavel; Edwards-Jonášová, Magda; Urban, Otmar; Pokorný, Radek; Czerný, Radek

  2013-01-01

  Roč. 25, č. 4 (2013), s. 8-12 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073; GA MŠk OC10022 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : ozone deposition * stomatal flux * deposition velocity * gradient method * tropospheric ozone * net ecosystem production Subject RIV: GK - Forestry

 8. Vliv JMV3002, JMV4208 a JMV2959, dlouhodobě působících nepeptidových antagonistů ghrelinu, na myší model obezity indukované vysokotukovou dietou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holubová, Martina; Nagelová, Veronika; Maletínská, Lenka; Železná, Blanka; Haluzík, M.; Lacinová, Z.; Kaválková, P.; Fehrentz, J. A.; Martinez, J.

  2013-01-01

  Roč. 107, č. 5 (2013), s. 414-414 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /13./. 14.5.2013-17.5.2013, Žďár nad Sázavou] Institutional support: RVO:61388963 Keywords : obesity * ghrelin * ghrelin antagonist * food intake * C57BL/6 male mice * diet-induced obesity Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 9. Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího / Effect of Temporal Manipulations on the Perception of Speaker Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzana Berkovcová

  2016-06-01

  Full Text Available Speech communication research based on psychological methods currently stands at the forefront of scientific interest. Speech is an integral part of the social identity of a person and has a significant impact on the perception of the speaker by his surroundings. The present study aims to chart the effect of the temporal organization of utterances on the perception of a speaker’s competence. Recordings of four Spanish native speakers were manipulated in a way which destabilized the regular temporal structure of their utterances. A perception test was administered to forty Czech listeners differing in level of proficiency with the Spanish language. The aim of the test was to reveal the listeners’ positive or negative judgments of the original (regular and manipulated (dysfluent items. The basis for the perception test was the Big Five personality traits model, with the factor evaluated being the speakers’ competence that is the ability and readiness to effectively deal with tasks. The results confirmed our main hypothesis, which assumed that both groups of listeners will, in terms of competence, evaluate the manipulated items negatively. Students of Spanish studies were more perceptive of the temporal manipulations, most likely due to their familiarity with the prosodic structure of Spanish and their understanding of the meaning of the tested utterances.

 10. Postkeynesiánská teorie peněz: vliv na ekonomickou (ne)stabilitu a možnosti jejího řešení

  OpenAIRE

  Vítek, Roman

  2010-01-01

  The diploma thesis analyses the influence of money on the economic instability by the view of Post Keynesian economic theory. The paper answers the question, what creates the economic instability and if it's possible to eliminate or least reduce the instability. The money is here always seen as credit, which is made by institutions on the financial market. We need trust to create money. However the confidence is based on long-term expectations, which are not rational. The result of the analys...

 11. Vliv všímavosti na afektivitu. Fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā (Influence of mindfulness on affectivity. A phenomenological interpretation of the Buddhist meditation vipassanā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Puc

  2016-12-01

  Full Text Available The paper shows connection between the cultivation of attention in Buddhist meditation vipassanā and the phenomenological theory of affectivity. At first, it shortly describes the way how the praxis of meditation achieves progress of mindfulness. Then, this experience is interpreted from the point of view of Husserl’s theory of passive constitution. Finally, it describes mindfulness in terms of the boundary between activity and passivity of human being in the world.

 12. Christoph Landerer, Výuka logiky a psychologie na rakouských gymnáziích: Zimmermann, Lindner a jejich následný vliv - překlad

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bakešová, Alena

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2009), s. 555-575 ISSN 0015-1831 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : philosophical propaedeutics * Austrian schooling system * Herbartianism * "crisis of the self" Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 13. Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vítková, Michaela; Vítek, O.; Müllerová, Jana

  2012-01-01

  Roč. 2012, č. 49 (2012), s. 5-30 ISSN 0139-925X Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : arctic-alpine tundra * human disturbances * vegetation changes Subject RIV: EF - Botanics

 14. Vliv antagonistů noradrenergních receptorů na rozeznávání pozice pohybujících se objektů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Levčík, David; Klement, Daniel; Nekovářová, Tereza; Petrásek, Tomáš; Stuchlík, Aleš

  2009-01-01

  Roč. 13, č. 4 (2009), s. 176-180 ISSN 1212-6845 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : prazosin * propranolol * recognition Subject RIV: FH - Neuro logy

 15. Vliv periodicky modulovaného nástřiku na zádrž kapaliny a tlakovou ztrátu zkrápěného reaktoru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tukač, V.; Hanika, Jiří

  2004-01-01

  Roč. 98, č. 9 (2004), s. 859-863 ISSN 0009-2770 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921 Keywords : hold-up * trickle bed reactor * modulated feed Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 0.348, year: 2004

 16. Vliv screeningových programů karcinomu kolorekta na smrtnost a incidenci tohoto onemocnění v České republice modelovaný pomocí APC přístupu

  OpenAIRE

  Čady, Ondřej

  2012-01-01

  This work will first introduce the problems related to the colorectal cancer - its epidemiology and screening possibilities. Next the main topic is addressed - i.e. to ascertain the influence of national screening programmes for colorectal cancer on really observed data of lethality and incidence of this disease. Group of so-called APC models was selected as a useful tool for this purpose. Applying these methods on data of The National Oncological Registry of the Czech Republic for the period...

 17. Vliv vápnění na transformace dusíku v půdě horského smrkového lesa na Boubíně (Šumava)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, František

  2000-01-01

  Roč. 5, - (2000), s. 41-50 ISSN 1211-7420 R&D Projects: GA ČR GA206/94/0832 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911 Keywords : liming * nitrification * nitrogen availability Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 18. Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Slavík, M.; Bruthans, J.; Schweigstillová, Jana; Falteisek, L.

  2017-01-01

  Roč. 50, č. 1 (2017), s. 81-87 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-19459S Institutional support: RVO:67985891 Keywords : biocolonization * erosion * sandstone * case hardening * tensile strength * SEM * natural outcrops Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy OBOR OECD: Geology

 19. Moderní komunikační a sociální sítě a jejich vliv na chování lidí

  OpenAIRE

  Voroshilova, Ekaterina

  2011-01-01

  Characteristic of social networks, description of their atributes, concept "addiction to social networks", evaluation of marketing in social networks. Analysis of social networks' influence on human behaviour.

 20. Vliv ozářenosti na růst a fotosyntézu rostlin slunečnice stresovaných suchem a působením kyseliny abscisové

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hronková, Marie; Šimková, Marie; Šantrůček, Jiří; Vašková, M.; Dobrev, Petre; Pešek, Bedřich; Trávníčková, Alena

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 110-111 [Konference experimentální biologie rostlin, 11. dny fyziologie rostlin. 09.07.2007-12.07.2007, Olomouc] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA601410505 Keywords : plant physiology Subject RIV: ED - Physiology

 1. Vliv vybraných účetních zásad na proces přípravy účetní závěrky

  OpenAIRE

  Krejzlová, Darina

  2015-01-01

  This thesis is concerned with generally accepted accounting principles in the Czech Republic. Emphasis is laid on the application of these principles to a well-defined set of steps that must be followed when preparing a closing financial statement. A secondary aim of this study is to evaluate current legislative measures in terms of how sufficient they are for the proper use of the principles in the Czech Republic. These measures are compared with international accounting standards. In order ...

 2. Vliv zvýšené hladiny dopaminu na chování potkana v časné dospělosti po neonatální aplikaci N-acetylaspartylglutamátu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková, V.; Tejkalová, H.; Klaschka, Jan; Šťastný, F.

  2003-01-01

  Roč. 7, Suppl. 3 (2003), s. 46-49 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk LN00B122 Keywords : N-acetylaspartylglutamate * schizophrenia * animal model * behavior * GBR 12909 Subject RIV: BA - General Mathematics

 3. Vliv médií na vnímání vlastního těla s důrazem na problematiku estetické chirurgie

  OpenAIRE

  Vančurová, Olga

  2010-01-01

  The bachelor thesis is related to the cosmetic surgery as a trend of the modern times. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part is divided into five chapters. The first, second and third chapter deal with the explanation of the terms plastic and cosmetic surgery, history of plastic and cosmetic surgery and the chosen procedures. The fourth chapter discusses the researches carried out in the field of cosmetic surgery, the medialized of cosmetic surgery and th...

 4. Islamismus v současném světě a vliv občanské války v Sýrii na jeho šíření

  OpenAIRE

  Havlíčková, Blanka

  2012-01-01

  This diploma thesis analyzes the ideological basis of islamism and deals with the reasons, why this political ideology is becomimg more and more popular in the Middle East and the West. The thesis also analyzes the phenomenon of globalization, in other words the interconnection between islamists in today's world. The last chapter summarizes the facts about the civil war in Syria, where both - islamists from the Middle East, as well as islamists from the West, are involved. The main objective ...

 5. Aromatické nitrosloučeniny ve složkách životního prostředí a jejich vliv na organismy

  OpenAIRE

  Rohlenová, Terezie

  2011-01-01

  Aromatic nitro-compounds are contaminants present in environment. They are produced from gas-phase reaction of their parent compound with oxides of nitrogen. Aromatic nitro-compounds are found in an extract of exhausts from diesel and gasoline engines, in a cigarette smoke and in the soot from burning wood. The most of aromatic nitro-compounds are mutagens in bacterial and mammalian systems and the most of them are carcinogens that are connected with induction of cancer. Primarily lung follow...

 6. Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Dostál, V.

  2017-01-01

  Roč. 25, 9-10 (2017), s. 262-268 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 Keywords : design * reactor safety * thermonuclear fuel s * thermonuclear reactions * thermonuclear reactor materials * thermonuclear reactors * tokamak devices Subject RIV: JF - Nuclear Energetics OBOR OECD: Nuclear related engineering

 7. Vliv počasí na nákupní chování na internetu na příkladu České republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Prantl

  2015-10-01

  Full Text Available Weather has influences on consumer purchase behavior. Various conditions and temperature ranges impact what customers buy, when they buy, how much they buy, and why they buy.This study examines the relationship between weather and consumer behavior on the Internet. In this paper, we provide empirical evidence to explain how the weather affects consumer behavior in e-commerce (B2C. The study proved that temperatures (especially in summer influence consumer behavior on the Internet. More and more retailing is undertaken online and consumer activities tend to be influenced by the phase of the seasonal climate. Short term weather events (e.g. tropical temperature in the summer have a direct effect on the traffic demand and castomer behavior. Longer term effects, reected through seasonal changes in temperature and daylight duration, have a slower inuence on the Internet traffic and customer behavior. The research study clarifies the extent to which weather can be used legitimately to explain unanticipated changes in customer behavior on the internet during the year.

 8. Vliv obsahu sušiny a kvality fermentačního procesu na aerobní stabilitu kukuřičné siláže

  OpenAIRE

  Sadílek, Roman

  2014-01-01

  The content of this thesis is, as the name suggests, the influence of the dry matter content and quality of the fermentation process on the aerobic stability of corn silage. Corn as a plant is used for silage to have fodder and for ensuring the operation of biogas plants. Currently it is one of the most commonly grown forage. In this paper I present both botanical classification and method of cultivation, agrotechnical period, soil preparation, pest management, fertilization and other feature...

 9. Marketingová komunikace módních značek a jejich vliv na vnímání body image spotřebitele

  OpenAIRE

  Macková, Monika

  2012-01-01

  The Master's Thesis deals with the marketing communication of fashion industry with the focus on two particular global fast fashion brands. The main goal is to identify the specifics of marketing communication strategies of fashion industry, to analyze the approach difference of the two chosen fashion brands H&M and Zara and to define their influence on consumer's body image through qualitative and quantitative research. The thesis is divided into several parts. The first chapter follows up t...

 10. Spotřební chování -- vliv dětí na spotřební chování rodičů

  OpenAIRE

  Fialová, Eva

  2009-01-01

  Bachelor Thesis "Consumer behaviour- children's influence on consumer behaviour of their parents" is divided in two parts, theoretical and practical. The purpose of the theoretical part is to bring readers important concepts and tools connected with consumer behaviour and advertisement. The practical part includes questionnaire investigation focused on children's influence on consumer behaviour of their parents and on the children's relation to advertisment. The aim of this thesis is to find ...

 11. Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kostelecký, Tomáš; Čermák, Daniel

  2004-01-01

  Roč. 40, č. 4 (2004), s. 469-488 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GA403/00/1713 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : political attitudes * territorial factors Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.200, year: 2004

 12. Vliv perinatální zánětlivé reakce na rozvoj psychóze podobného chování: experimentální studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tejkalová, H.; Jelínek, F.; Klaschka, Jan; Šťastný, František

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl. 3 (2007), s. 12-15 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z50110509 Keywords : schizofrenie * animální model * lipopolysacharid * mikroglie * prepulzní inhibice Subject RIV: FL - Psychiatry, Sexuology

 13. Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní travinobylinné vegetace v Biosférické rezervaci Křivoklátsko

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Černý, Tomáš; Petřík, Petr; Boublík, Karel

  2011-01-01

  Roč. 2011, č. 31 (2011), s. 439-464 ISSN 0231-5807 R&D Projects: GA MŠk LC06073 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : game browsing * long-term monitoring * initial grassy communities Subject RIV: EF - Botanics

 14. Názory pedagogů a žáků na vliv masmédií na rizikové chování dětí a mládeže

  OpenAIRE

  HRKALÍKOVÁ, Jana

  2010-01-01

  Children lack sufficient life experience, and therefore they are not able to resist the temptation to get the offered pproduct. Advertisement creators present mystified world in the advertisement. When the child's family does notwork as it should and the child is not informed in school environment on the dangerous character of mass communication either, there is danger that the child will be influenced by advertisement and look for the missing positive model in it. A consumer of alcoholic dri...

 15. Vliv reflexního cvičení dle Václava Vojty na pohybovou aktivitu v oblasti pletence ramenního u diagnózy DMO

  OpenAIRE

  Nevařilová, Blanka

  2009-01-01

  Title: The impact of exercise at Vojta's movement activities in area of shoulder girdle in cerebral palsy diagnosis. Objective: The aim of this study is to compare the quality of locomotion for handicapped individuals single stimulation musculoskeletal Vojta method of locomotion for this individual monthly periodic stimulation of this technique. Method: Qualitative analysis of movement. Intraindividual qualitatively quantitative comparison locomotion. Surface polyelektomyografické monitoring ...

 16. Vliv českých a slovenských "YouTuberů" na nákupní chování mladé generace

  OpenAIRE

  Kadlecová, Kateřina

  2017-01-01

  This thesis is dealing with the influence of Czech and Slovakian YouTubers on the young generation up to 26 years of age. The aim of this thesis is to find out whether young people watch videos of YouTubers and whether they feel influenced by the advertisement in their videos. This thesis is divided into two parts. The first part describes consumer behaviour, factors that influence it and specifics of young generation. The second part is aimed at YouTube: it describes YouTube advertising, exp...

 17. Vliv vědeckého řízení na formování teorie a praxe řízení v meziválečném Československu

  OpenAIRE

  Kynclová, Veronika

  2014-01-01

  This bachelor thesis deals with management theory and practice in interwar Czechoslovakia and its connection to American Scientific Management. The aim is to provide a comprehensive view of the various aspects and critically point out successes and failures based on the study of historical documents. The topic is put into historical context and introduces the initial economic situation. Both representatives of theory (Stanislav Špaček, Václav Verunáč) and practice (Franz Hummelberger, Karel L...

 18. Vliv psychické zátěže a výživy na vývoj obezity u vysokoškoláků

  OpenAIRE

  BÍLÁ, Veronika

  2012-01-01

  In my master thesis, I examined whether the psychological stress and from it resulting changes in eating habits at college students may affect the development of obesity. I described the risk factors affecting obesity and defined recommendations on how to prevent this disease. In the practical part research results are beeing evaluated by changes in dietary or other lifestyle factors that affect the development of obesity. The sample was separated in two groups of respondents: students of stu...

 19. Persvazivní techniky v lifestylových časopisech a jejich vliv na formování životního stylu : obsahová analýza časopisu Spy

  OpenAIRE

  Jeřábek, David

  2010-01-01

  Bachelor thesis "Persuasive techniques in lifestyle magazines and their effect on lifestyle-forming : content analysis of Spy magazines" generally deals with media effects on audiences. It introduces the historic development of perspectives on mass media and mass communication and the effects of media and their research. In particular it focuses on the effects of the so-called lifestyle media on the lifestyle and identity of mainly younger consumers of media products. It specifically evaluate...

 20. Komparace metod odpisování a jejich vliv na základ daně vybrané účetní jednotky

  OpenAIRE

  Rýdlová, Radka

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with the issues of account and tax depreciation long-term material property according to regulations valid in the Czech Republic. In literary research of this thesis, there is long-term material property specified, ways of its obtaining and valuation, methods of depreciation according to tax and account point of view. Own work is oriented on calculation depreciation specified property of the company TS Ledeč nad Sázavou Inc. and review impact of depreciation on tax ...

 1. Vliv generační výměny na pokles volební účasti v ČR mezi lety 1990 až 2010

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linek, Lukáš

  2013-01-01

  Roč. 8, č. 1 (2013), s. 3-21 ISSN 1801-6545 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : turnout * electoral participation * generational effects Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/015/evs_8_1_1.pdf

 2. Vliv vodního stresu na fotosyntetické parametry transgenních rostlin tabáku se zvýšeným obsahem cytokininů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšilová, Jana; Haisel, Daniel; Vaňková, Radomíra

  2007-01-01

  Roč. 7, č. 2 (2007), s. 123-123 ISSN 1213-6670 R&D Projects: GA ČR GA522/04/0549 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Source of funding: V - iné verejné zdroje Keywords : carotenoids * chlorophyll * net photosynthetic rate * stomatal conductance * transgenic tobacco * xanthophylls Subject RIV: ED - Physiology

 3. Vliv kineziotapingu na posturální stabilitu u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu

  OpenAIRE

  Tani, Klejda

  2012-01-01

  The aim of the thesis is to evaluate and objectify the effects of Kinesiotaping on postural stability in pacients after total hip arthroplasty. The theoretical section of the thesis concentrates on providing information about the total hip arthroplasty, the stability of the motion systems and Kinesiotaping. Based on these information was assembled a report plan and hypotheses. The second part analyses the impact of Kinesiotaping on the activation of the trunk and femoral muscles during select...

 4. Vliv sociálního prostředí na vývoj osobnostních rysů hraboše polního (Microtus arvalis)

  OpenAIRE

  ŠÍCHOVÁ, Klára

  2010-01-01

  The study investigated the effect of non-genetic social factors (represented by litter size, litter sex composition, and affinity to age cohort) on the development of consistent inter-specific differences in reaction to novelty in common voles (Microtus arvalis). The voles were tested in three behavioural experiments ? Forced Open Filed test (FOF), Unforced Open Field test (UFOF), and Radial-arm maze (RAM). A siginificant impact of compontents of social environment was detected.

 5. Vliv minimální mzdy a sociálních dávek poskytovaných v nezaměstnanosti na motivaci k pracovní činnosti

  OpenAIRE

  Drzyzgová, Daniela

  2011-01-01

  Presented dissertation analysis to what extent is motivation to occupation affected by minimum wage and by State system of social help. It focuses on very controversial topic of today's society and that is if current rate of minimum wage is sufficient for people to pay off or if it is discouraging them to search for a new job so people then prefer to draw the social benefits rather than working. The dissertation illustrates definition of minimum wage and its development in the Czech Republic,...

 6. Média jako nebezpečí pro demokracii? Vliv masových médií na tradiční pojetí veřejné sféry a politiky

  OpenAIRE

  Půlpánová, Barbora

  2009-01-01

  The most important factor for the right functioning of democracy is the existence of independent public sphere, which should create critical public opinion as a base for policy making. Nowadays, however, is the independence of public sphere still weak. Media play an important and rising role in this situation. They changed their position from pure mediators of informations to the main actors of social and political life. Media now represent lucrative business and their owners therefor aim for...

 7. Bezpečnost v civilním leteckém sektoru a jeho vliv na ekonomiku afrických zemí - případová studie

  OpenAIRE

  Měščánek, Adam

  2016-01-01

  This bachelor's thesis focus on influence of air transport on African region economics. Aviation safety analysis is included. The work describes economic elements influenced by aviation. Influence of liberalization in aviation sector is included. Thesis also describe different methods and approaches to the topic of aviation safety. Work contains state of aviation safety in Africa and analysis of chosen amount of aviation accidents in region.

 8. Vliv expozice karcinogenním polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v ovzduší hlavního města Prahy na kvalitu spermií

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rubeš, J.; Rybář, R.; Přinosilová, P.; Hlavicová, J.; Šrám, Radim

  5-6, - (2010), s. 54-57 ISSN 1211-0337 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512 Keywords : air pollution * sperm quality * sperm DNA damage Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 9. Vliv léčby dyslipidémie a hypertenze na hospitalizační mortalitu - analýza pětiletého pilotního registru infarktu myokardu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peleška, Jan; Grünfeldová, H.; Reissigová, Jindra; Monhart, Z.; Ryšavá, D.; Velimský, T.; Ballek, L.; Hubač, J.; Tomečková, Marie

  2009-01-01

  Roč. 55, č. 12 (2009), P10-P10 ISSN 0042-773X. [Kongres o ateroskleróze /13./. 10.12.2009-12.12.2009, Špindlerův Mlýn] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : léčba dyslipidémie a hypertenze * hospitalizační mortalita * pilotní registr infarktu myokardu Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 10. Vliv sluneční aktivity na poruchy v české rozvodné síti: předběžné hodnocení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Výbošťoková, T.; Švanda, Michal

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 3 (2017), s. 202-212 ISSN 0032-2423 Institutional support: RVO:67985815 Keywords : Sun- Earth relations * geomagnetic activity * electrical powergrids Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics OBOR OECD: Astronomy (including astrophysics,space science)

 11. Rodina a její vliv na vývoj dítěte a páchání trestné činnosti

  OpenAIRE

  NOSKOVÁ, Tereza

  2011-01-01

  The work deals with the education of children in the family and it´s influence on the overall development of personality with tendencies leading to criminal activity. Attention is paid especially on influence of incomplete family and to all related risks, kriminality of children and teenagers and possible solutions. The theoretical part is based on case studies of children who were placed in educational institutions and schools that have behavioral problems and committing crime.

 12. MÁ PŘÍTOMNOST VOUSŮ V TVÁŘI STÁRNOUCÍHO MUŽE VLIV NA MÍRU JEHO SYMPATIÍ PŘI UTVÁŘENÍ PRVNÍHO DOJMU?

  OpenAIRE

  Pavlíková, Lada

  2014-01-01

  If we were each person to treat as acompletely unique, we would experience a greatuncertainty according to social psychology. So,our view of the world we simplify using a categorizationinvolving the organization of impressionsthrough relatively stable schemes. The less informationwe have, the easier it is to resort to stereotyping,thus we classify the people according tothe predetermined criteria based on superfi cialcharacteristics, in this case the characteristics ofinitially unknown men pe...

 13. Silnější vítězí? Vliv síly organizační kultury na finanční výkonnost organizací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloslava Hiršová

  2017-12-01

  Full Text Available Identifying factors that affect organization performance is one of the key issues of contemporary science and practice. Our study builds on the research of this issues and focuses on verifying the influence of organizational culture's strength on the financial performance of an organization, depending on the dynamics of the environment and on the sector of economic activity. Its purpose is to verify whether the strength of organizational culture has a positive impact on financial performance, whether the degree of identification works the same way and whether the influence of these variables varies depending on the selected moderators. Since we assume that the degree of identification acts differently in this context, we were wondering whether the effect of symbolic means of organizational culture is the same for both of these variables. The survey was carried out in 111 organizations operating in the manufacturing sector and the retail – wholesale sector. Data were collected through a questionnaire, and the median regression analysis was used to verify the dependence of the monitored variables. Although this was only a pilot study to map important factors that need further attention, the results confirmed the impact of organizational culture's strength on the financial performance of the organization, but depending on the stability of the environment - with increasing instability, this influence is diminishing. The impact of the degree of identification was not confirmed but it is possible to hypothesize that this variable has a different dynamics of influence on financial performance in dependence on characteristics of the environment and the sector of economic activity. Further research in these dynamic processes can therefore provide valuable insights for managerial practice.

 14. Vliv kulturních odlišností a specifik na marketingovou strategii firmy McDonald's - srovnání ČR a USA

  OpenAIRE

  Plesníková, Tereza

  2012-01-01

  The Bachelor's Thesis is focused on cultural and business practices of the United States of America and the Czech Republic. The main goal is to thoroughly examine all the differences in the mentality of these nations using Hofstede's cultural dimensions, and then illustrate these findings on the implementation of marketing and business strategy of McDonald's company. The thesis is concluded by specific examples of marketing and sales campaigns that took place in these two regions.

 15. Vliv tetrahydro-iso-alfa-hořkých kyselin na růst bakterií kazících a nekazících pivo

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matoulková, D.; Sigler, Karel; Němec, M.

  2010-01-01

  Roč. 56, č. 10 (2010), s. 396-403 ISSN 0023-5830 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510 Keywords : beer spoilage * resistance to hop bitter compounds * Lactobacillus brevis Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 16. Vliv mutantního huntingtinu na mechanismus signalizace odpovědi buňky na poškození DNA a opravy poškozené DNA

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valášek, Jan

  2015-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 17-19 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0124 Institutional support: RVO:67985904 Keywords : DNA damage * DNA repair * p53 Subject RIV: EB - Genetic s ; Molecular Biology

 17. Analýza reportingového informačního systému ve skupině GE Money ČR

  OpenAIRE

  Greif, Tomáš

  2006-01-01

  Popis prvků informačních systémů ve společnosti. Vliv IS na manažerskou práci. Obecné projektové řízení a nástin metod řešení a vizualizace. Východiska a postup aplikace metodiky BPMS. Aplikace metodiky BPMS v organizaci. Implementace reportingové technologie.

 18. Bimanuální sekvenční motorická úloha u roztroušené sklerózy mozkomíšní v obraze funkční magnetické rezonance: vliv fyzioterapeutických technik - pilotní studie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řasová, K.; Brandejský, P.; Tintěra, J.; Krásenský, J.; Zimová, D.; Medová, E.; Herbenová, A.; Kalistová, H.; Jech, R.; Řasová, M.; Zemanová, P.; Zeman, J.; Ibrahim, I.; Martinková, Patrícia; Doležil, D.; Jandová, D.

  2009-01-01

  Roč. 72, č. 4 (2009), s. 350-358 ISSN 1210-7859 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : roztroušená skleróza mozkomíšní * neurorehabilitace * aerobní trénink * funkční magnetická rezonance * plasticida * centrální nervový systém Subject RIV: FH - Neurology Impact factor: 0.246, year: 2009

 19. Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému prostoru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nitsche, Martin

  2013-01-01

  Roč. 68, Suppl. 1 (2013), s. 122-132 ISSN 0046-385X Grant - others:AV ČR(CZ) M 300091201; AV ČR(CZ) M 300091203 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Heidegger * transcendence * phenomenology of religion * phenomenological topology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 20. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů – posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gojný, J.; Češek, B.; Mikala, O.; Milichovský, M.; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk

  2014-01-01

  Roč. 69, 3-4 (2014), s. 93-97 ISSN 0031-1421 R&D Projects: GA MK DF11P01OVV028 Keywords : mechanical properties * optical properties * essential oils Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 1. Vliv existence daňových rájů na výši daňových povinností firem a na výnosy státního rozpočtu

  OpenAIRE

  Pauknerová, Kristina

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to provide a description of the phenomenon of tax havens in relation to the Czech Republic. The thesis begins with description of theoretical background of this topic including the description of main sectors used for international tax optimalization. Among the areas of the optimization methods, which are described in this thesis, belongs dividends, royalty payments, interest income. The thesis presents an impact of tax haven existence to Czech economy. The impact on...

 2. Vliv vegetačního krytu na disipaci energie a vodní režim v krajině - dopady na interakce biotických a abiotických složek v povrchových vodách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pechar, Libor; Pokorný, Jan; Procházka, J.; Wotavová, K.; Pecharová, E.; Švehla, J.

  2004-01-01

  Roč. 3, č. 21 (2004), s. 249-255 ISSN 1212-0731. [Agroregion 2004. České Budějovice, 06.09.2004-07.09.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : Landscape function * water cycle * remote sensing Subject RIV: DO - Wilderness Conservation

 3. Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vičarová, H.; Ščučka, Jiří; Martinec, Petr; Handzelová, B.

  2013-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2013), s. 39-49 ISSN 1804-4824 R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0082 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : sandstone * pores * water absorption * evaporation * hydrofobizing agents Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda-a-vyzkum/odborna-cinnost-fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf

 4. Role hmatových vousů v kompenzaci zrakového deficitu a vliv neurodegenerativního postižení na krosmodální plasticitu u myšího modelu retinální a olivocerebelární degenerace

  OpenAIRE

  Voller, Jaroslav

  2015-01-01

  Sensory deprivation in one modality can enhance the development of the remaining modalities via mechanisms of synaptic plasticity. Mice of C3H strain suffers from RD1 retinal degeneration that leads to visual impairment at weaning age. Independently on the retinal degeneration there is also present olivocerebellar degeneration caused by Lurcher mutation. This neurodegenerative disorder causes motor deficits, increased CNS excitability as well as changes in synaptic plasticity. The aim of this...

 5. Vliv domácího prostředí klienta na poskytování ošetřovatelské péče agenturou domácí péče

  OpenAIRE

  VONEŠOVÁ, Petra

  2009-01-01

  Home care in its full extent respects client`s integrity with his/her own social environment. The task of home care is to secure nursing care corresponding to client`s actual needs respecting his/her health condition. Home environment and presence of close people have an immediate impact on human psyche playing a significant role in the healing process. Absence of nosocomial infections is an advantage of providing a client with nursing care in his/her home environment; however, social environ...

 6. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait [Vliv valgózní deformity palce na pohyb pánve a dolních končetin při chůzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloslav Klugar

  2011-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: The hallux and the first metatarsophalangeal joint play a major role in load transmission during walking. OBJECTIVE: The main aim of this study was to investigate differences in kinematics of the pelvis and lower extremities during gait by comparing people with hallux valgus (HV and a control group (CG. METHODS: We compared subjects with asymptomatic bilateral HV (n = 6, 57.8 ± 5.64 years with those who had CG (n = 11, 50.7 ± 4.41 years. Gait analysis was investigated using an optoelectronic system Vicon MX. The subjects walked at self-selected speeds. In total, five trials of each subject were analyzed. The statistical processing was performed by means of the Student t-test. The effect size was determined using the ω2 measure. RESULTS: In people with HV there was a significantly smaller maximum of dorsal flexion during the stance phase (p 0.06 and a greater maximum of plantar flexion at the beginning of the stance phase (p 0.06. The maximum of knee extension at the end of the swing phase was significantly greater (p 0.06 in subjects with HV. In the frontal plane, a significantly smaller maximum of hip abduction (p 0.06 during the gait cycle was observed in people with HV. The range of the pelvic obliquity (p 0.06 and the pelvic rotation (p 0.06 were significantly smaller in people with HV. CONCLUSION: This study demonstrated that HV does not exclusively concern the foot. The valgus deformity of the big toe can negatively influence function of the lower extremities and can cause overloading of those segments as well.[VÝCHODISKA: Palec a I. metatarzofalangeální kloub hrají klíčovou úlohu v přenosu zatížení při chůzi. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat a interpretovat rozdíly v kinematických parametrech chůze u osob s hallux valgus v porovnání s kontrolní skupinou. METODIKA: Porovnávali jsme osoby s asymptomatickou oboustrannou valgózní deformitou palce (n = 6; 57,8 ± 5,64 let s kontrolní skupinou (n = 11; 50,7 ± 4,41 let. Provedení chůze jsme analyzovali pomocí optoelektronického systému Vicon MX. Každý proband byl instruován k chůzi svým přirozeným způsobem i tempem. Vyhodnotili jsme 5 pokusů u každého probanda. Získaná data jsme statisticky zpracovali pomocí párového studentova t-testu. Věcnou významnost jsme vypočítali pomocí koeficientu "effect size" (ω2. VÝSLEDKY: U osob s HV jsme nalezli statisticky i věcně významně menší maximum dorzální flexe v průběhu stojné fáze (p 0,06 a větší maximum plantární flexe na počátku stojné fáze (p 0,06. Maximum extenze v kolenním kloubu bylo osob s HV v závěru švihové fáze u statisticky i věcně významně větší (p 0,06. Ve frontální rovině jsme pozorovali statisticky i věcně významně menší maximum abdukce v kyčelním kloubu u osob s HV (p 0,06. Rozsah pohybu pánve ve frontální a transverzální rovině byl statisticky i věcně významně menší u osob s HV (p 0,06. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že HV nepředstavuje problém pouze v oblasti nohy. Valgózní deformita palce může negativně ovlivnit funkci všech segmentů dolní končetiny a vést k jejich přetížení.

 7. Současný krizový management středních odborných škol - vliv poklesu stavu žáků na středních odborných školách a odborných učilištích v Praze

  OpenAIRE

  Tuška, Pavel

  2012-01-01

  TITLE: The current risk management at secondary vocational schools - effect of the decline of students in secondary vocational schools and vocational schools in Prague. AUTHOR: Bc. Pavel Tuška DEPARTMENT: The Centre of the educational management SUPERVISOR: RNDr. Jana Marková ABSTRACT: The prosperity of every secondary vocational school and vocational school is primarily based on the demand for their service which also depends on the behaviour of the school in times of crisis. The rapid demog...

 8. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: Slope influence [Kinematická analýza, síla holí a spotřeba energie u severské chůze: Vliv sklonu podložky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Krejčí

  2011-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: Several studies concerning Nordic walking (NW have been reported on however previous investigations have usually focused only on physiological variables or on the kinematics of a moving subject with poles. Until now, only one study that observed the generation of upper limb force acting on a pole has been presented. In our pilot study NW was observed in a more comprehensive manner by means of physiological and biomechanical methods. OBJECTIVE: The objective of the pilot study was to compare biomechanical and physiological variables during walking without and with poles on the different slopes of the ground. METHODS: One healthy man participated in the study. During treadmill walking, basic temporal, angle, force, energy expenditure and exercise intensity variables were observed. The subject completed two 9 minute tests (NW, normal walking consisting of three periods of three minutes walking on various slopes of the ground (0 %, 5 %, 10 %. RESULTS: NW on all slopes of the ground, in comparison with walking without poles, the result was lesser hip flexion, knee flexion and ankle dorsal flexion and greater hip extension. Maximal plantar flexion during NW was not influenced by the slope of the ground (in contrast to walking without poles. During NW, frequency decreased on all slopes of the ground. Support impulse and maximal force utilization of the poles showed various differences for right and left limbs. The values of oxygen consumption and heart rate for NW were, in comparison with walking without poles, higher in all experimental situations. CONCLUSIONS: The slope of the ground influences both walking without poles and NW. The reason is greater moving of the centre of mass in a vertical direction. During NW the examined person solved increased energy demands at gentle increases in the slope only by an enhancement of the work of lower limbs, whereas during the overcoming of a major inclination, to maintain the stated speed, it was necessary to enhance the involvement of the upper limbs.[VÝCHODISKA: Několik studií, které se týkají severské chůze bylo již publikováno, avšak obvykle byly zaměřeny fyziologické nebo kinematické parametry. Až do současnosti byla prezentována pouze jedna studie, která zkoumala velikost síly, kterou při severské chůzi působí subjekt na hole. V naší pilotní studii je severská chůze posuzována komplexněji prostřednictvím fyziologických a biomechanických metod. CÍLE: Cílem pilotní studie bylo porovnat biomechanické a fyziologické parametry při chůzi s a bez holí při různém sklonu podložky. METODIKA: Studie se zúčastnil jeden muž. Při chůzi na běhátku byly sledovány základní časové, úhlové a silové parametry, spotřeba energie a intenzita zatížení. Subjekt absolvoval devíti minutové měření (severská chůze, chůze, které se skládalo ze tří tříminutových intervalů s různým sklonem podložky (0 %, 5 %, 10 %. VÝSLEDKY: Severská chůze se vzhledem k chůzi bez holí vyznačovala při všech sklonech podložky menší flexí v kyčelním a kolenním kloubu, menší dorzální flexí v hlezenním kloubu a větší extenzí v kyčelním kloubu. Maximum plantární flexe při severské chůzi nebylo ovlivněno sklonem povrchu (na rozdíl od chůze bez holí. Při severské chůzi došlo ve všech sklonech podložky ke snížení frekvence kroku. Parametry velikost impulsu síly a maximální využití síly odvozené ze síly naměřené na holích vykazoval rozdíly mezi pravou a levou končetinou. Spotřeba kyslíku a srdeční frekvence při severské chůzi byly při srovnání s chůzí bez holí větší ve všech sledovaných podmínkách. ZÁVĚRY: Sklon podložky ovlivňuje jak chůzi bez holí, tak chůzi s holemi. Důvodem je větší pohyb těžiště ve vertikálním směru. Při severské chůzi a mírném sklonu podložky vyšetřovaná osoba reagovala na vyšší energetické požadavky pouze zvýšením práce dolních končetin, zatímco při větším sklonu bylo nezbytné zapojení horních končetin.

 9. Vliv předozáření na některé biochemické parametry maligních nádorů mléčné žlázy: receptory steroidních hormonů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lang, B.A.; Černoch, M.; Šimíčková, M.; Nekulová, M.; Forbelská, M.; Pecen, Ladislav; Eben, Kryštof; Vondráček, Jiří; Pačovský, Z.; Vermousek, I.

  2001-01-01

  Roč. 14, č. 6 (2001), s. 197-201 ISSN 0862-495X Institutional research plan: AV0Z1030915 Keywords : breast cancer * estrogen-receptor * progesteron-receptor * radiotherapy * cancer cell * ionizing radiation Subject RIV: BA - General Mathematics

 10. Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM a tržní orientací (MO a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Frejková

  2014-03-01

  Full Text Available Purpose of the article: This paper is concerned with Market Orientation (MO and Customer Relationship Management (CRM. These two topics have been frequently explored in the field of corporate management and marketing. Nevertheless, these two concepts are still analyzed separately in the literature. This article explains why these concepts are interdependent and sets the degree of dependence of these concepts. It also finds out whether the level of MO and CRM is dependent on company size or the type of market. Methodology/methods: This article has been prepared based on the analysis of secondary and primary sources. The primary research was conducted on a sample of 29 completed questionnaires provided by firms from the aerospace field in the Czech Republic. The level of CRM and MO was determined for each company and a statistical verification was conducted. Scientific aim: One aim of this article is to reveal the interconnections between MO and CRM. Other aim is to determine whether CRM and MO are affected by the size of the company and whether they depend on the type of market (business-to-business, i.e. B2B or business-to-customer, i.e. B2C. Findings: Findings of this article are new information in this area. The data strongly support the proposition that MO is interconnected with CRM, while no dependence on the size of the company or the type of market has been confirmed. Conclusions: This research supports the opinion that MO and CRM are appropriate for each of the researched type of the company (under certain conditions. The findings must be considered within the limitations of this study. Conclusions for the whole business may be drawn after the comparison of experiences across business sectors from different countries.

 11. Influence of Reaction Medium on CO2 Photocatalytic Reduction Yields Over Zns-MMT / Vliv Reakčního Prostření Na Výtěžky Fotokatalytické Redukce CO2 V Přítomnosti Zns-MMT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reli Martin

  2012-10-01

  Full Text Available Redukce CO2 pomocí fotokatalyzátorů je jedna z nejslibnějších metod, jelikož CO2 může být redukován na užitečné sloučeniny ozařováním UV zářením při pokojové teplotě a tlaku. Tato práce byla zaměřena na posouzení vlivu reakčních prostředí na výtěžky fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti nanočástic ZnS nanesených na montmorillonit (ZnS-MMT. Byla testována čtyři různá reakční prostředí, NaOH, NaOH+Na2SO3 (1:1, NH4OH, NH4OH+Na2SO3 (1:1. Výtěžky v obou fázích, plynné (CH4 a CO i kapalné (CH3OH, byly vyšší v čistém hydroxidu sodném než v hydroxidu amonném. Přídavek Na2SO3 zvýšil výtěžky methanolu a to díky zamezení oxidace vznikajícího methanolu zpět na oxid uhličitý. Výtěžky plynné fáze se však po přídavku Na2SO3 snížily. Nejlepším z testovaných reakčních prostředí pro fotokatalytickou redukci CO2 byl roztok hydroxidu sodného.

 12. Vliv zprostředkovaného učení na rozvoj kognitivních funkcí u dětí mladšího školního věku

  OpenAIRE

  Janoušková, Lenka

  2011-01-01

  The thesis is concerned with the application of Feuerstein's theory of mediated learning experience to teaching in the first year of primary school. It summarises basic information about Feuerstein's work, the theories of mediated learning experience and structural cognitive modifiability. It also deals with the application of mediated learning experience to teaching in the first year of primary school. In this respect, it characterises the period of early school age and the role of the teach...

 13. Vliv látek zvyšujících extracelulární hladinu adenosinu a G-CSF na obnovu erytropoézy u myší vystavených působení ionizujícího záření nebo 5-fluorouracilu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weiterová, Lenka; Hofer, Michal; Pospíšil, Milan; Znojil, V.; Vácha, J.; Vacek, Antonín; Pipalová, Iva

  2001-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2001), s. 92-95 ISSN 1213-4570. [Mezinárodní radiologické symposium. Hradec Králové, 15.06.2001-16.06.2001] R&D Projects: GA ČR GA306/96/1721; GA ČR GA306/99/0027 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920 Keywords : 5-fluorouracil * adenosine * erythropoiesis Subject RIV: BO - Biophysics

 14. Inzulínová rezistence a postprandiální stav u diabetu 2. typu. Vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu

  OpenAIRE

  Thieme, Lenka

  2017-01-01

  The project focuses on dietary interventions in type 2 diabetes(T2D). The aim was to investigate how glucose metabolism and other manifestations of insulin resistance should be influenced by a) the composition of macronutrients and b) frequency of meals; and to characterize the possible mechanisms of these dietary interventions in patients with T2D. A. In a randomized crossover study, 50 patients T2D and 50 age-matched healthy subjects underwent in a random order meal tolerance tests with thr...

 15. Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kepák, T.; Blatný, Marek; Vlčková, Irena; Navrátilová, P.; Kárová, Š.; Pavelková, K.; Pilát, M.; Jelínek, Martin; Mazánek, P.; Múdry, P.; Hrstková, H.

  2007-01-01

  Roč. 8, č. 6 (2007), s. 353-357 ISSN 1213-0494 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : quality of life * neurocognitive functions * late effects of treatment Subject RIV: AN - Psychology

 16. Suplementace kreatinu a její vliv na krevní hodnoty vybraných vitamínů a homocysteinu ve vztahu k vylučování kyseliny thiodiglykolové močí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kohlíková, E.; Petr, M.; Navrátil, Tomáš; Přistoupilová, K.; Přistoupil, T. I.; Heyrovský, Michael; Šenholdová, Z.; Pelclová, D.

  2007-01-01

  Roč. 11, č. 3 (2007), s. 81-90 ISSN 1211-9261 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : creatine * Thiodiglycolic acid (TDGA) * Homocysteine * vitamin B12 Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 17. Aféra Nagygate mezi korupcí a organizovaným zločinem: korupční sítě a jejich možný vliv na kvalitu demokracie v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Kupka

  2014-12-01

  Full Text Available The paper addresses the question of what sort of influence organized crime may have on democratic performance in the Czech Republic and which dimensions of its political system (if any are endangered most. We define organized crime narrowly in terms of corruption networks, questioning in effect the predominant understanding of these two concepts as distinct or even exclusive phenomena. The paper thus construes corruption and organized crime as concepts referring to transgressive acts (i.e. behaviour that involves a violation of moral or social boundaries that do not have to be legally codified, rather than in terms of legal norms. The influence of corruption networks is demonstrated on the case of the "Nagygate" scandal, which is analysed by utilising the framework of possible harms, as developed by Michael Maltz. We argue that the debate on organized crime in the Czech Republic is, in fact, inherently tied to the study of corruption, since corruption constitutes an integral part of organized criminal activities. Our findings show that transgressive behaviour has mostly negative impacts that include the loss of trust, widespread beliefs that injustice goes unpunished, a weakening of the political system, and the overall degeneration of the democratic regime. Moreover, the Nagygate scandal provides evidence that democratic institutions are not solely the victim of organized crime but also a possible source of transgressive activities.

 18. Vliv skladovací teploty a ročníku na barvu smažených bramborových lupínků transgenních linií odrůdy Vladan

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vacek, J.; Buchler, P.; Navrátil, Oldřich

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 9 (2012), s. 194-199 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MŠk 1M06030 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Keywords : transgenic potato * reducing sugars * chips/crisps colour Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 19. Vliv třtin rodu .i.Calamagrostis./i. na dřevní hnízda mravenců v olšových výsadbách hnědouhelných výsypek na Sokolovsku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holec, M.; Frouz, Jan

  2007-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2007), s. 52-56 ISSN 1802-212X R&D Projects: GA ČR GA526/01/1055; GA AV ČR 1QS600660505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : ants * spoil dumps * recultivation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 20. Má přítomnost vousů v tváři stárnoucího muže vliv na míru jeho sympatií při utváření prvního dojmu?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lada Pavlíková

  2014-12-01

  Full Text Available If we were each person to treat as acompletely unique, we would experience a greatuncertainty according to social psychology. So,our view of the world we simplify using a categorizationinvolving the organization of impressionsthrough relatively stable schemes. The less informationwe have, the easier it is to resort to stereotyping,thus we classify the people according tothe predetermined criteria based on superfi cialcharacteristics, in this case the characteristics ofinitially unknown men perceivable from a merestatic picture of his face. The following study wasinitially intended to reveal whether the face of anaging man can be perceived at fi rst glance as physicallyattractive from static facial photographsand if there is in this respect a common consensus.One hundred and twenty respondents of differentage and gender was consistent in the fact that theface, which already showing signs of aging, cannot be seen as a physically attractive in general,and quite naturally they perceived them as sympatheticor unsympathetic. With help of the pairedcomparison technique using ten individual photosof male faces in the age range of 50–65 years wasas the most sympathetic identifi ed the man M10.His photo, from the maximum possible 1080“sympathetic” evaluations, was as more sympatheticevaluated 847 times. Together with the loweststandard deviation (SD = 1.56 and samplingvariance (2.44 related to this photo, we can alsotalk about a common consensus in the view onthe sympathy for this man. Wholly randomly,fi ve clean shaven and fi ve bearded men appearedamong the evaluated photographs of male faces,though the impact of the facial hair presence onthe sympathy was not the primary objective of thisstudy. It turned out, however, that as more sympatheticwere statisticly signifi cantly labeled menwith clean-shaven faces (p=4.9*10-6, and that thepresence of facial hair in the aging men correlatedwith the sympathy negatively (rp=-1.

 1. Vliv porostů trav na změny v obsahu vápníku, hořčíku, dusíku a organické hmoty v lesní půdě přesunuté na odlesněnou plochu se zátěží polutantů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tůma, Ivan; Fiala, Karel; Holub, Petr

  2001-01-01

  Roč. 14, - (2001), s. 235-240. ISBN 80-7157-297-7 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : grass stands * soil acidification * deforested sites Subject RIV: EF - Botanics

 2. Vliv kulturního a sociálního kapitálu rodiny původu na socioekonomický status dnešních třicátníků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafr, Jiří

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 6 (2010), s. 12-14 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk 2D06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : status attainment * cultural capital * socioeconomic status Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/180_soc.web._06-2010.pdf

 3. Vliv různých způsobů hospodaření na půdní faunu (Lumbricidae a Oribatida) horských luk v Krkonošském národním parku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pižl, Václav; Starý, Josef

  2001-01-01

  Roč. 37, - (2001), s. 584-588 ISSN 0139-925X R&D Projects: GA ČR GA206/99/1410 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911 Keywords : soil fauna * mountain meadows * Krkonoše national park Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 4. Komunikace, rodičovská kontrola a gender rozdíly v rodičovských stylech a jejich vliv na užívání alkoholu u žáků šestých tříd zapojených do projektu Unplugged

  OpenAIRE

  Stará, Iveta

  2015-01-01

  BACKGROUND: Foreign studies shown, that parenting style and specific aspects of parenting has effect to children in alcohol consumption. In family style, with minimum alcohol consumption were children from families who enforced authoritative parenting style, also in families where parents communicate with children, give them clear boundaries and control them. AIMS: The aim of the research part of the thesis is to investigate the relationship between communication style, selected aspects of pa...

 5. Dysfunkční rodina a její vliv na počátek užívání návykových látek u drogově závislých mužů v trestu odnětí svobody

  OpenAIRE

  Čapková, Lucie

  2011-01-01

  Charles University in Prague First Faculty of Medicine Department of Psychiatry, Center for Addictology School Year: 2007/2010 Abstract of the bachelor work Name: Lucie Čapková Specialization: Adiktologie Matriculation year: 2007 Supervisor: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. Opponent: PhDr. Monika Nevoralová Pages: 73 The title of the bachelor work: Dysfunctional family and its influence on early substance use among male drug addicts in prison. Abstract: The bachelor work focuses on factors a...

 6. Komparace gramotnosti a možnosti vzdělávání žen v Indii letech 1991 a 2011 a jejich možný vliv na populační vývoj

  OpenAIRE

  Kofrová, Michaela

  2011-01-01

  The bachelor thesis analyzes the access of women to education and its possible effect on demographic trends of India in 1991 and 2011. The first chapter generally characterizes the importance of education as means of escape from the poverty trap. The second chapter describes the progress in educational system in India, government development schemes focused on education in India and access of women to education in India from 1991 to nowadays. The third chapter presents the total fertility rat...

 7. Interakce rostlin, půdy a půdních živočichů a jejich vliv na sukcesi rostlinných a živočišných společenstev na disturbovaných územích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frouz, Jan

  2006-01-01

  Roč. 41, č. 21 (2006), s. 65-71 ISSN 1212-3323 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA526/01/1055; GA ČR(CZ) GA526/06/0728; GA AV ČR 1QS600660505 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : herbivory * nutrient availability * plants Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 8. Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR)

  OpenAIRE

  Vašková, Kateřina

  2010-01-01

  Diploma thesis deals with problem whether fiscal policy has an impact on development of currency exchange rate. The first aim of the thesis is to describe some theoretical models which consider possibilities of relationship between fiscal policy and currency exchange rate and to give a notice where can be differences. The thesis introduces a function of fiscal policy, a creation of currency exchange rate and describes an environment of exchange market. Currency exchange rate is stable on its ...

 9. The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability [Vliv pohybové aktivity na subjektivní vnímání těla u osob se získaným tělesným postižením a bez něj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ziya Koruç

  2011-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: Body image in people with physical disability is important, but it has received little attention in the research literature. OBJECTIVE: The aim of the study was to determine whether differences exist between adolescents with acquired mobility disability (AMD and those without AMD regarding body image, and whether physical activity influences these differences. METHODS: Fifty-eight adolescents, aged 16 to 18 years, participated in this study. Half the participants had some form of AMD while the other half were healthy. Body image was evaluated with the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ before and after 6 weeks of playing darts. A two-way ANOVA was used to analyse the results. RESULTS: At the end of the study, the healthy adolescents scored significantly higher than the AMD group on the subscales of fitness perception, orientation and overall health perception. No interaction was found between disability and exercise on any subscales of the MBSRQ. CONCLUSIONS: The results of this study demonstrate that people with AMD evaluate their health and fitness levels as being lower than healthy adolescents and that they are less concerned with fitness as compared with healthy adolescents. Six weeks of playing darts as a physical activity had no effect on improving the self-perceptions of the AMD group.[VÝCHODISKA: Subjektivní vnímání těla u lidí s tělesným postižením je důležitý aspekt, v odborné literatuře mu však nebylo věnováno příliš pozornosti. CÍLE: Cílem studie bylo stanovit, zda se vyskytují rozdíly mezi adolescenty se získaným tělesným postižením (AMD a adolescenty bez AMD, co se týče subjektivního vnímání těla, a zda tyto rozdíly ovlivňuje pohybová aktivita. METODIKA: Této studie se zúčastnilo padesát osm adolescentů ve věku mezi 16 a 18 lety. Polovina účastníků měla některou z forem AMD, zatímco druhá polovina byla zdravá. Subjektivní vnímání těla bylo hodnoceno pomocí dotazníku subjektivního hodnocení vlastního těla (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire, MBSRQ na počátku a konci 6týdenního kurzu hry v šipky. K analýze výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA. VÝSLEDKY: Na konci studie zdraví adolescenti bodovali výrazně výše než skupina s AMD, pokud jde o měřítka vnímání tělesné kondice, orientace a vnímání celkové úrovně zdraví. U žádných měřítek MBSRQ nebyla zaznamenána žádná interakce mezi postižením a cvičením. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že lidé s AMD hodnotí své zdraví a tělesnou kondici jako nižší než je tomu u zdravých adolescentů a že se o svou tělesnou kondici zajímají méně než v případě zdravých adolescentů. Šest týdnů hraní v šipky jako pohybové aktivity nemělo žádný účinek na zlepšení subjektivního vnímání u skupiny s AMD.

 10. Vliv systematického používání vybraných metod výuky výslovnosti anglického jazyka na percepci a produkci hlásky schwa u žáků ZŠ

  OpenAIRE

  Poesová, Kristýna

  2013-01-01

  TITLE: The Influence of Selected and Systematically-Used Methods for the Teaching of Pronunciation on the Perception and Production of Schwa by Czech Pupils of English AUTHOR: Mgr. Kristýna Poesová DEPARTMENT: Department of English Language and Literature SUPERVISOR: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. ABSTRACT: This dissertation thesis explores the theme of teaching English pronunciation in the Czech educational environment. Its aim is to reveal whether the development of phonetic awareness has posi...

 11. Protetické v- mezi statistikou a rétorikou: K článku Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila; Veroňková, J.

  2016-01-01

  Roč. 77, č. 2 (2016), s. 143-154 ISSN 0037-7031 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : variationist sociolinguistics * prothetic v- * apparent time hypothesis * gender * Prague vernacular Subject RIV: AI - Linguistics Impact factor: 0.625, year: 2016

 12. Vliv organizační kultury na analýzu práce, získávání, výběr, adaptaci a transfer znalostí v organizacích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Urbancová

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Recruitment and selection of employees are processes that directly precede the adoption of the best employees for the job in the organization during which the employee is evaluated against to the requirements of the organization. In order to have these requirements properly set, it is needed to define them on the basis of a job analysis so that „the most suitable“ candidate is can be selected and well adapted to the job. The effectivity of adaptation influenced by the length and quality of knowledge transfer. Methodology/methods: The article has been prepared based on the analysis of primary and secondary sources, outcome synthesis and the evaluation of results of a questionnaire survey in organizations in the Slovak (n = 340 and the Czech Republic (n = 109. Scientific aim: The aim of the article is to identify the relationship between organizational culture and individual functions of human resource management in organizations in the Slovak and Czech Republic. Findings: The results revealed that the management of organizations is not yet sufficiently aware of the influence of organizational culture on the individual functions of human resource management. The organizational analysis is performed by one third of the monitored organizations. There are not important statistical differences between the states. Conclusions: Organizational culture is an internal factor spreading through the organization, which affects all areas of human resources functions. It also affects the knowledge continuity, which is currently considered as one of the ways to be competitive.

 13. Infekční onemocnění urogenitálního traktu v anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrbáček, J.; Urban, M.; Eis, V.; Hamšíková, E.; Tachezy, R.; Brabec, Marek; Heráček, J.

  2011-01-01

  Roč. 15, č. 3 (2011), s. 172-180 ISSN 1211-8729 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : infekce * karcinom prostaty * pohlavně přenosné nemoci * staging nádoru Subject RIV: FD - Oncology ; Hematology

 14. Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kudrnáč, Aleš

  2017-01-01

  Roč. 53, č. 2 (2017), s. 209-240 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA ČR GB14-36154G Institutional support: RVO:68378025 Keywords : inequality * open classroom climate * civic knowledge Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences OBOR OECD: Political science Impact factor: 0.143, year: 2016

 15. Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie

  OpenAIRE

  Dědková, Zuzana

  2018-01-01

  - Effect of clinical nutrition and physiotherapy in acutely ill geriatric patients on self-sufficiency and physical condition - prospective longitudinal study Background & aims: Acute internal disease of the elderly often leads to loss of muscle mass and self-sufficiency. Reversal of muscle tissue, especially in geriatric patients, is very difficult and thus can an acute illness leads to necessity a second person helping a form of subsequent social care at home or in institutions aftercare. T...

 16. Má přítomnost vousů v tváři stárnoucího muže vliv na míru jeho sympatií při utváření prvního dojmu?

  OpenAIRE

  Lada Pavlíková

  2014-01-01

  If we were each person to treat as acompletely unique, we would experience a greatuncertainty according to social psychology. So,our view of the world we simplify using a categorizationinvolving the organization of impressionsthrough relatively stable schemes. The less informationwe have, the easier it is to resort to stereotyping,thus we classify the people according tothe predetermined criteria based on superfi cialcharacteristics, in this case the characteristics ofinitially unknown men pe...

 17. Trénink ve výškovém prostředí a jeho vliv na změny ve vybraných fyziologických ukazatelích reprezentantů Slovenské republiky v závodní chůzi Training in high altitude environments and its influence on the changes in selected physiological indicators of a Slovak Republic representative in walking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pupiš

  2005-02-01

  Full Text Available Příprava ve střední a vysoké nadmořské výšce je dlouhodobou součástí přípravy slovenských reprezentantů v závodní chůzi. Martin Pupiš je jedním z těch atletů, kteří pravidelně využívají tento systém. V tomto příspěvku popisujeme jeho přípravu ve čtyřech vysokohorských kempech v přípravných fázích v letech 1998/1999–2001/2002. Části roku, ve kterých se kempy odehrávaly, byly velmi podobné. Doba trvání byla rovněž stejná od 26 do 36 dnů. Průměrné množství závodní chůze a běhu bylo v rámci jednoho dne přibližně stejné během všech čtyř kempů. Poměr závodní chůze v kilometrech se zvýšil ze 70% na 80%. Podíl oblastí pro chůzi se měnil v závislosti na aktuální specializaci s nejvyšším počtem kilometrů ve vytrvalosti tempa. Reakce na přípravu ve vyšší nadmořské výšce byla velmi dobrá; když jsme analyzovali krevní složky – hematokrit, hemoglobin, erytocyty, střední množství erytocytů – zaznamenali jsme pozitivní změny; pouze u leukocytů nastal pokles. Middle and high altitude preparation is a longterm part of the preparation of our Slovak race walking representatives. Martin Pupiš is one of those athletes whose regularly makes use of this system. In our paper we report his preparation at four high altitude camps, in preparation phases in the years 1998/99–2001/02. The period of the year when the camps took place were very similar. Also the duration was from 26 days to 36 days. The average amount of racewalking and running was, for one day, approximately the same during all four camps. The proportion of race walking in kilometres increased from 70% to 80%. The proportion of walking zones changed depending on the current specialisation with the highest number of km in tempo endurance. The reaction to high altitude preparation was very good, when in analysed blood components – hematocrit, haemoglobin, erythrocytes, and a medium quantity of erythrocytes we recorded positive changes, and only in leucocytes was there a decrease.

 18. The influence of early intervention movement programs on motor skills development in preschoolers with autism spectrum disorder (case studies [Vliv raných intervenčních pohybových programů na rozvoj motorických dovedností u dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra (případová studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2010-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The purpose of the present study was to assess the motor skills performance of preschoolers with autism spectrum disorder after eight weeks of physical activity intervention. METHODS: Participants included 5 children, 4 male and 1 female, from 62 to 81 months old, who were attending the identical special kindergarten. Both the quantitative and qualitative aspects of the children's performance were examined. With regards to the quantitative examination, participants were measured using the Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992. Qualitative results were obtained through personal observation. Each motor skills intervention program continued for eight weeks, and children were tested in both pre and post intervention phases. RESULTS: Over the course of the intervention, four of the participants improved their motor skills, while one did not. CONCLUSIONS: This study concluded that even preschool children with autism can improve their motor and social skills if they are involved in a physical activity at least twice a week. The physical activity program could improve their motor and social skills which could help them in their future development.[CÍLE: Účelem předložené studie bylo zhodnotit motorické dovednosti předškolních dětí s poruchami v autistickém spektru po osmitýdenním intervenčním programu. METODIKA: Experimentu se zúčastnilo 5 dětí, 4 chlapci a 1 dívka ve věku od 62 do 81 měsíců. Všichni navštěvovali stejnou speciální mateřskou školu. Šetření za hrnovalo jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty. Kvantitativní data účastníků byla měřena testem M-ABC (Baterie motorického vyšetření dětí podle Henderson a Sugden (1992, zatímco kvalitativní data byla získána pozorováním. Intervenční pohybový program trval osm týdnů a děti byly měřeny před a po intervenci. VÝSLEDKY: Čtyři děti po programu vykazovaly zlepšení dovedností, jedno dítě nikoliv. ZÁVĚRY: Studie uzavírá, že i děti s poruchou v autistickém spektru mohou dosáhnout zlepšení v motorických i sociálních dovednostech, pokud jsou zařazeny do intervenčního pohybového programu minimálně dvakrát týdně, což může napomoci jejich dalšímu rozvoji.

 19. Vliv pravidelného tréninku na tělesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov na tělesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních tříd obecně. Stejně tak mohou přispět k řešení problematiky reakce dětského a dospívajícího organismu na speciální a specifickou tréninkovou zátěž z hlediska změn tělesného složení, resp. distribuce tělesných tekutin a změn ve struktuře svalové hmoty, a z hlediska změn fyziologického profilu. Studie je součástí dlouhodobého sledování mladých lyžařů běžců v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze. The aim of this study was to determine body composition parameters and level of physical performance together with evaluation of changes in body composition and in the level of physical performance under the influence of regular training performed during a preparatory training period in a group of young cross-country skiers (both genders, pupils of sport primary school, and the participants of ski-clubs between the ages of 12–15 years (n = 81, as compared with normal controls (n = 49. The multi-frequency BIA method (B. I. A. 2000M, Data Input, Germany was used for determination of body composition. The level of physical performance was estimated through basic motor tests. Results from the present study indicate the positive effect of systematic regular training performed through the special cross-country skiing sport primary school. Firstly for cultivation of young elite cross-country skiers, resp. sport talents for high performance, and secondly as a factor influencing the body composition and the level of physical performance in children and youth with regular physical activity via ultra physical education lessons. Regular cross-country skiing training seems to be favorably influenced by BC related to physical performance in children and youth. Hence, regular training functions also as a means of prevention of overweight or obesity-affected health and psychological, social, economic and other complications in youth, as in those of adult age. The results from this study can provide valuable feedback affecting the improving of training preparation of the followed subjects as well as the enriching of the sport primary school programme in general. In addition, it can be used to observe how childrens’ bodies respond to special and specific training stimuli in relation to changes in body composition, let us say in the distribution of body liquid and changes in muscle mass as well as in connection with the differences of physiological profile. This study is a part of the longitudinal study of young cross-country skiers in the Sport Research Centre, the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague.

 20. Vliv klasických postupů při nácviku dovednosti psaní na rozsah slovní zásoby ve srovnání s metodou psaní tvůrčího : The Influence of Classical Practices in Writing Skills Training on Vocabulary’s Extent Compared to the Creative Writing Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzana Stárková

  2017-12-01

  Full Text Available The paper deals with influence of creative writing on vocabulary’s extent in the written manifest of non-native speakers in compare with classical methods used in foreign language didactics. There are presented results of qualitative action research, probe, which was backed by Grant Agency of Charles University. Its respondents were 30 students of Czech as a foreign/second language levelled A2–B2 according to CEFR, from Charles University, Institute of Czech Studies. The respondents were divided into both two control and experimental groups. For analyzing the vocabulary extent, the Mistrík’s formula of repeated words Index was used and applied to the written works of the respondents. Next, the knowledge synonyms and antonyms was observed, on the entrance and final subtests. Probe’s result showed, that after using two different methods within one semester there was a comparable decrease of word’s rep, only half of the respondents, in both control and experimental groups I. In control group II, there was a slight decrease in rep, but experimental group II has a slight increase. The compare knowledge of synonyms and antonyms results that after using two different methods in both control and experimental groups causes increase, the growth was only in the control and experimental group I comparable, however. Due to similar research’s absence for Czech as a foreign/second language, there are briefly presented other researches on creative writing in foreign language tuition.

 1. Umělá inteligence

  OpenAIRE

  Ragas, Luděk

  2017-01-01

  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní. The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, th...

 2. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 3. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  OpenAIRE

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 4. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  OpenAIRE

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 5. Smáčivost povrchových úprav DPS

  OpenAIRE

  Minář, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG. This bachelor’s thes...

 6. Evidence a účetní oceňování zásob v obchodním podniku

  OpenAIRE

  Křepelková, Lucie

  2008-01-01

  Cílem diplomové práce je proniknout do problematiky evidence a účetního oceňování zásob. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje významu a charakteristice zásob podle právní úpravy v ČR, Mezinárodních účetních standardů a amerických US GAAP. Dále popisuje různé způsoby evidence zásob a modely účetního zobrazení zásob vlastní výroby a jejich vliv na účetní výkazy. Kapitola oceňování zásob je stěžejní částí diplomové práce, kde jsou přesně vymezeny zásady oceňování a předev...

 7. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 8. Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

  OpenAIRE

  Vávrová, Adéla

  2007-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.

 9. Studium vlastností cementových betonů při působení vysokých teplot

  OpenAIRE

  Žák, Michal

  2016-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na chování cementových betonů při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v betonu při teplotním zatížení a vliv tohoto zatížení na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu. Popsány byly doporučení pro zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností podle RILEM TC. V experimentální části byly vyrobeny receptury s kamenivem moravská droba, s amfibolitickým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken nebo celulózových vl...

 10. Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti

  OpenAIRE

  Šimeček, Oto

  2013-01-01

  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České republice a v Osmaneli/Bilecik, Turecku. Výzkum je založen na metodě VSM08 dle Geerta Hofsteda. Výstupem by mělo být shrnutí rozdílů firemní kultury a doporučení ohledně možností offshore outsourcingu do Turecka pro české firmy s ohledem na rozdílnost managementu. The aim of ...

 11. Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex

  OpenAIRE

  Šebek, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení do teoretických základ mezinárodního devizového trhu, podstatu technické a fundamentální analýzy a vliv jednotlivých makroekonomických ukazatel na hodnotu měny. Primárním obsahem práce je návrh obchodní strategie. V závěru práce je obsaženo ověření vhodnosti navržené metod...

 12. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života [Physical activity as a source of the positive coping of women in the context of present family life changes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Harvanová

  2008-03-01

  Full Text Available Práce zkoumá na vzorku 48 žen ve věku střední a pozdní dospělosti, jak se mateřství a rodinný stav promítá do jednotlivých oblastí životní spokojenosti. Potvrzuje se význam demografi ckých faktorů věku, rodinného stavu a fertility jako možných stresorů žen v kontextu změn současné rodiny. Z dílčích výsledků Dotazníku životní spokojenosti (DŽS a Strategie zvládání stresu (SVF se prokazuje, že stresory mající vliv na prožívání žen, mohou být zmírňovány pravidelnou pohybovou aktivitou (PPA. Cvičení a prokázaná adherence k pravidelné pohybové aktivitě jsou zdrojem využitelným pro pozitivní coping umožňující adaptaci. Ve zkoumaném vzorku se prokázaly tendence mezi mírou adherence a pozitivní zvládací strategií typu Pozitivní sebeinstrukce a Podhodnocení. Tuto zvládací strategii preferují ženy s vyšší mírou adherence ke cvičení. [The study examines how motherhood and family situation refl ex itself in several sections of life satisfaction in a sample of 48 women in middle and late adulthood. The roles of demographical factors of age, family situation and fertility as stressors in women in the context of changes in family life have been confi rmed. The data obtained from the Life Satisfaction Questionnaire and the Stress Coping Strategy questionnaire show that stressors infl uencing women's experiencing can be reduced by regular physical activity. Exercising and proved adherence to regular physical activity can serve as a source for positive coping and allow adaptation. In the sample, an association between the level of adherence to physical activity and positive coping strategies such as Positive self-instruction and Underestimation has been proved. Women showing higher level of adherence to physical activity prefer these types of coping strategies.

 13. Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fadilj Eminović

  2012-06-01

  .[VÝCHODISKA: Sport jak sociální fenomén může mít velmi pozitivní vliv na zdraví a sociální situaci osob s postižením, které jej provozují. Velmi důležité místo mezi aktivitami postižených sportovců mohou zaujímat kolektivní sporty. CÍLE: Studie měla tyto cíle – a prošetřit charakteristiku osobnosti profesionálních basketbalistů a basketbalistů-vozíčkářů; b porovnat tyto charakteristiky dvou druhů sportovců. METODIKA: Pro účely této studie profesionální basketbalisté (N = 29 a basketbalisté-vozíčkáři (N = 25 vyplnili dotazník Cattell 16PF, v němž jsou ohodnoceny charakteristiky osobnosti. Rozdíly mezi oběma skupinami účastníků byly spočteny pomocí t-testu pro malé vzorky. VÝSLEDKY: Výsledky prokázaly výskyt rozdílů mezi oběma skupinami ve vyjádření určitých forem chování v rámci určitých dimenzí osobnosti. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali vyšší skóre u faktoru M – roztržitost (t = –1,889; p = 0,046, což znamená, že se více za bývají sami sebou a svým vnitřním duševním stavem. Basketbalisté-vozíčkáři zaznamenali nižší skóre u faktorů C – emocionální stabilita (t = 2,097; p = 0,041, E – dominance (t = 3,530; p = 0,001, F – živost (t = 2,658; p = 0,010 a N – odloučenost (t = 2,527; p = 0,015. ZÁVĚRY: Basketbalisté-vozíčkáři jsou ve srovnání s profesionálními basketbalisty více emocionální; mají nižší sebeúctu, jsou méně připravení na týmovou práci a spolupráci; jsou naivní a skromní. Na základě těchto výsledků musejí trenéři, kteří pracují s basketbalisty-vozíčkáři, přizpůsobit své tréninkové metody, zejména ti trenéři, kteří dříve pracovali s hráči bez postižení. Vliv trenérů může také podnítit eventuální změny v některých z výše uvedených charakteristik basketbalistů-vozíčkářů žádoucím směrem.

 14. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem t

 15. Sport jako perspektivní potenciál rozvoje zaměstnanosti v EU [Sport as a prospective potentional for employment in the EU states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Dohnal

  2008-03-01

  Full Text Available Zaměstnanost a ekonomický růst jsou dvěma nejdůležitějšími cíli, sledovanými v rámci Lisabonské strategie, pomocí níž by se z Evropy v dalších letech měl stát celosvětově nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomický region. Vlády jednotlivých zemí doposud plně nerozpoznaly prorůstový a zaměstnanostní potenciál, který skrývají dopady sportu a průmyslu volného času. Jejich vyhodnocení je velmi složité a přesto, že byly mnohé analýzy ve vyspělých zemích světa publikovány, jejich praktické využití je teprve na počátku. Prostřednictvím vybraných oblastí jsou dokumentovány případové studie potenciálního rozvoje zaměstnanosti iniciované rozvojem sportu. Možný vliv na potenciál zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce se také staly jedním z významných faktorů tvorby nových curricul oboru rekreologie, které jsou zpracovávány v souvislosti s projektem Evropských sociálních fondů. [Employment and economic growth are monitored as two of the most important goals within the Lisbon strategy, which should make Europe the world's most dynamic and competitive region in the coming years. Governments of member states have not yet fully recognized the growth and employment potential of sport and leisure time industry. The valuation is very complicated and even though some analyses were already published in developed countries, the practical use is at the beginning. Case studies prove potential growth of employment in selected fields initiated by development of sport and leisure time industry. These fields include tourism, production and selling of sport equipment, services (physical condition, sport events, professional sport, media etc. The Czech Republic has an employment in sport of 0,3% which is just and average within the EU. Europe will need around 800 000 to 1 million professional experts for sport and leisure time. Considering this, all related fields of

 16. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 17. Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Peřinová

  2015-03-01

  Full Text Available Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility This paper will aim to show the possible association between emotional stability and reaction time variability of Physical Education students. It can be stated that our study confirmed our suppositions which were based on works that have focused on similar topics. Our research sample showed the expected characteristics: primarily lower neuroticism values and higher extraversion when compared to the non-sporting population. Emotional stability which was reflected in the neuroticism dimension in EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire was shown to be connected with variability of the reaction time in the test of reactability to selected visual stimulus, disregarding the reaction rate. The effect of extraversion is partly reflected by the tendency of the sanguine temperament type to react in a balanced manner (i.e. with low reaction time variability during the reactability test. Due to the relatively low number of other temperament types in our sample, it is not possible to draw any conclusions in this regard. Analýza emocionální stability a reaktibility studentů tělesné výchovy Tento příspěvek poukazuje na možnou asociaci mezi emocionální stabilitou a časovou variabilitou dob reakcí u studentů tělesné výchovy. Lze konstatovat, že studie potvrdila naše předpoklady vycházející z odborných prací na obdobná témata. Výzkumný soubor vykazoval předpokládané charakteristiky, především nižších hodnot neuroticismu a vyšší extroverze oproti nesportující populaci. Emocionální stabilita vyjádřená pomocí dimenze neuroticismu (v EPQ-R se ukázala v asociaci s časovou variabilitou dob reakcí v testu reaktibility na výběrový zrakový podnět bez ohledu na rychlost reakce. Vliv extroverze do jisté míry odráží naznačená tendence sangvinického typu temperamentu reagovat vyrovnaně (tedy s nízkou časovou variabilitou dob

 18. Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Suchý

  2015-03-01

  Full Text Available Changes of Selected Hematological Parameters and Morning Rest Rate during Ten Days High Altitude Stay and Training This article describes the influence of a ten day stay and training in a high altitude area (1850 m ASL on selected blood count parameters and morning resting heart rate. Three tests were performed on a group of young cross country skiers (n = 10, age: 18.7 ± 4.8: two days before, two days after and ten days after the altitude training camp. Two day after the return, significant (p 0.05. The study in a group of young cross country skiers has shown positive effects of a tenday training camp in high altitude on blood count parameters and morning resting heart rate monitored in lowland two and ten days after the return from high altitude. Změny vybraných hematologických parametrů a ranní klidové srdeční frekvence v průběhu desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce Článek popisuje vliv desetidenního tréninku a pobytu ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na vybrané parametry krevního obrazu a ranní klidové srdeční frekvence. U skupiny mladých běžců na lyžích (n = 10, věk: 18,7 ± 4,8 byly realizovány celkem tři odběry krve: dva dny před soustředěním ve výšce, dva dny a deset dnů po návratu do nížiny. Dva dny po návratu byly signifikantně (p 0,05. Průměrné hodnoty ranní klidové srdeční frekvence byly během soustředění ve výšce vyšší než před odjezdem v nížině (p 0,05. Námi realizovaný výzkum u skupiny mladých běžců na lyžích prokázal pozitivní efekt desetidenního pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce (1850 m n. m. na sledované krevní parametry a ranní klidovou srdeční frekvenci v nížině po návratu.

 19. Sociokulturní diverzita organizací ve vzdělávání

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alena Felcmanová

  2018-04-01

  Full Text Available „Jiné instituce, jiná pravidla, jiný vztah“ – tak by se dal shrnout často opakovaný motiv rozhovorů s pracovníky různých institucí – škol, OSPOD, NNO – vzhledem k jejich spolupráci během zavádění tzv. inkluzivního vzdělávání. Podobně jako v dalších zemích i v ČR probíhá v reakci na sociokulturní diverzitu ve společnosti rozvoj tzv. inkluzivního vzdělávání. Změna vzdělávací politiky přináší prostor pro redefinici rolí aktérů, kteří se angažují především v oblasti práce s dětmi se sociálním znevýhodněním, a otevírá nové pole pro spolupráci mezi nimi. Ve studii jsou analyzovány kultury organizací, vzájemné recepce skupin aktérů a vymezování jejich rolí a vzájemných očekávání vzhledem k jejich spolupráci. Data byla zpracována skrze analýzu aktérů a kvalitativní rozhovory s aktéry NNO, škol a OSPOD ve dvou českých městech. Z nasbíraných dat vyplynulo, že kultura organizací (Cook & Yanow, 1993; Schein, 1990, má velký vliv na vztah s klienty i možnosti spolupráce s ostatními aktéry, nicméně je jen málo reflektována Cestou může být jasná komunikace hodnot i extenzivní normativní profesionalismus (Klaassen & Maslovaty, 2010. Diskuze o rolích aktérů ve vzdělávání je tedy zároveň diskuzí o identitě, diverzitě a kultuře organizací.

 20. Vztah tělesné aktivity a duševního zdraví – současný pohled kvalitativního výzkumu The physical activity and mental health relationship – a contemporary perspective from qualitative research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brendan Gough

  2006-02-01

  Full Text Available Pozitivní vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním zdravím a jeho využití při léčbě duševních chorob jsou známy. Přesto stále nebylo dosaženo shody ohledně mechanismu, který je za tento vztah zodpovědný. Článek zkoumá vztah tělesné aktivity a duševního zdraví kritickým posouzením biochemických, fyziologických a psychologických mechanismů, které mají tento jev vysvětlovat. Z takového posouzení vyplývá, že přes různá navrhovaná vysvětlení panuje v této oblasti jen málo shody, s výjimkou toho, že jde o vztah komplexní a že v zodpovědném mechanismu či zodpovědných mechanismech se pravděpodobně navzájem kombinují prvky psychologické, biochemické i fyziologické. Pokus o lepší pochopení komplexnosti tohoto vztahu doplňují zjištění z kvalitativního výzkumu zkoumajícího vztah z pohledu osob, které prospěšný vliv cvičení na duševní zdraví zažívají. Pomocí metodologie kvalitativního výzkumu zjišťovala studie zkušenosti účastníků cvičebních programů ve Velké Británii. Závěrem je konstatováno, že kvalitativní metodologie zkoumající zkušenosti lidí a prostředky, které je usnadňují, poskytuje další pohled na složitou povahu vztahu tělesné aktivity a duševního zdraví. There is a known positive relationship between physical activity and mental health, and in the treatment and maintenance of mental illness. Despite this relationship however, there still remains a lack of consensus on the mechanism responsible for the relationship. This paper explores the physical activity and mental health relationship by reviewing and critiquing the biochemical, physiological and psychological mechanisms proposed to explain this phenomenon. Through this review it becomes apparent that although there are varied explanations proposed, there is little agreement except that the relationship is complex and the responsible mechanism(s are likely to be

 1. Water constructions in countryside – case study of land use on the river Svratka in the village Ujčov (Moravia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oppeltová Petra

  2017-03-01

  Full Text Available Stavby a objekty na vodních tocích mají důležitý krajinotvorný, vodohospodářský a ekologický význam. Ovlivňují krajinný ráz a vytváří podmínky pro vznik nových biotopů. Ve venkovské krajině se v minulosti i současnosti budují malé vodní nádrže, mlýny, pily, malé vodní elektrárny, jezy a další vodohospodářské objekty a stavby, které více či méně ovlivňují daný tok i okolní krajinu. Při navrhování a výstavbě těchto objektů je nutné respektovat environmentální vztahy a postupovat v souladu s trvale udržitelným využíváním daného území. V minulosti bylo vybudováno mnoho objektů, které negativně ovlivnily daný tok i krajinu a zároveň ani neumožňovaly migraci ryb a obojživelníků, řada objektů je v současné době nefunkčních a mají negativní vliv na daný tok i okolní krajinu. V takových případech se přistupuje k revitalizaci toků, případně i odstranění nefunkčních objektů, často jsou budovány rybí přechody. Součástí práce je zhodnocení možností využití pozemků přilehlých k pevnému jezu na řece Svratce v obci Ujčov, a to z hlediska nenarušení biodiverzity, estetického a ekonomického potenciálu daného území. Byla vypracována studie s několika možnostmi využití daného území.

 2. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 3. Shape Manifestation of Respiration in the Axial System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliška Slawiková

  2014-07-01

  . After processing of the measurement results, we found a significant superiority of the realized movement in the abdomen compared to the chest region, although this is more a 3D movement, which is given by the kinematic motion of the ribs to the sides. Movement is therefore spatially complex. Spirometric evaluation of the identified volumes is consistent with the measured changes in the shape of the trunk. Overall, it is not necessary to evaluate the results statistically, but case reviews – compare always “formula” realization of the respiratory maneuver that person. Tvarové projevy respirace v rámci axiálního systému Cílem práce bylo zhodnotit vliv respirace na tvarové změny axiálního systému. Náš přístup se zaměřuje podrobněji na analýzu dechových funkcí a jejich realizaci v rámci komplexu axiální systém – trup. Výsledky této pilotní studie využijeme jako poznatky pro další studium vztahu respirace a fyzioterapie. Nyní hledáme odpověď na otázku, na jaké úrovni lidského těla se odrazí vliv respirace a její využití ve fyzioterapii. Této pilotní studie se zúčastnili dvě ženy a jeden muž ve věku 25–40 let, kteří nebyli vybráni do studie podle předem daných podmínek. Shodnými charakteristickými rysy všech 3 probandů bylo sedavé zaměstnání spojené s nadměrnou psychickou zátěží, občasnou bolestí bederní páteře (nejčastěji po dlouhodobém sezení a absence akutního či chronického onemocnění dýchacích cest. Dalším společným prvkem účastníků byla absence strukturálních změn v oblasti páteře. V experimentu byl sledován maximální nádech a maximální výdech a také respirační manévr Kapalabhati, často používaný jako jeden ze základních jógových dechových cvičení. Pro detekci pohybu trupu během respiračního manévru jsme zvolily popis 3D topografie trupu metodou Qualisys. Zároveň byla spirometrem snímána změna objemů v čase, a to jak vydechovan

 4. An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Górna-Łukasik

  2011-06-01

  increase of girls´ participation in organized PA outside of school and PA at weekends.[VÝCHODISKA: Je dostatečně prokázané, že pohybová aktivita (PA má pozitivní vliv na zdraví člověka. Z pohybově aktivního dítěte s vysokou pravděpodobností vyroste i pohybově aktivní dospělý jedinec. Se zvyšujícím se věkem zaznamenáváme u dětí a mládeže pokles PA. V období adolescence jsou dívky prokazatelně méně pohybově aktivní než chlapci a z tohoto důvodu jsou označovány z hlediska PA za rizikovou skupinu. CÍLE: Cílem studie je charakterizovat školní týdenní PA adolescentních dívek a zjistit vliv participace ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy (VJTV na skladbu týdenní PA. METODIKA: Výzkum byl realizován za pomocí přístroje Actigraph společně se zápisem do záznamního archu po dobu pěti školních a dvou víkendových dní. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že dívky účastnící se dvou nebo více VJTV vykazují celkově vyšší úroveň školní PA a i více času ve škole stráví intenzivnější PA, než dívky účastnící se jedné nebo žádné VJTV v průběhu týdne. Středně zatěžující PA (3 - 6 MET strávily všechny dívky ve škole průměrně 10 minut a intenzivní PA (6 - 12 MET průměrně 0,6 minut. Nejvíce času ve škole strávily dívky pohybovou inaktivitou, průměrně 125 minut. S přihlédnutím ke zdravotním doporučením určeným této věkové kategorii (sedmkrát týdně 60 minut středně zatěžující a třikrát týdně 20 minut intenzivní PA naše výsledky potvrzují, že PA adolescentních dívek je oprávněně předmětem řady výzkumů a studií. Zároveň výsledky naznačují, že škola a s ní spojená PA (vyučovací jednotky TV má stále v edukačním systému nezastupitelnou roli z hlediska celkové úrovně PA a zdravého životního stylu adolescentních dívek. ZÁVĚRY: Zvýšení úrovně PA adolescentních dívek spatřujeme v navýšení PA

 5. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 6. Autonomic nervous system activity assessment in recreational half marathon runners [Hodnocení aktivity autonomního nervového systému u rekreačních účastníků půlmaratonského běhu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Smékal

  2011-03-01

  competition. It is evident that the causes of soreness or fatigue do not markedly affect ANS activity during a later phase of recovery.[VÝCHODISKA: Spektrální analýza (SA variability srdeční frekvence (VSF je považována za neinvazivní metodu kvantifikace autonomní kardiální regulace sinoatriálního uzlu. Je známo, že autonomní regulace je ovlivňována různými stresory jako například nervozitou nebo tělesnou prací. CÍLE: Cílem předložené studie bylo zhodnotit vliv předstartovního stavu na aktivitu autonomního nervového systému (ANS a dále pak monitorovat časový průběh zotavení ANS paralelně se subjektivně vnímanou únavou v průběhu 24 hodin od ukončení půlmaratonu u amatérských běžců. METODIKA: Autonomní kardiální regulace byla posuzována pomocí metody SA VSF. Aktivita ANS byla hodnocena jeden týden před závodem a v den závodu. Po ukončení závodu proběhla měření aktivity ANS v 1., 12. a 24. hodině. Aktivita ANS byla reprezentována standardními spektrálními parametry a také komplexními indexy SA HRV. K hodnocení velikosti předstartovní nervozity byla využita modifikovaná Likertova 10bodová škála. Subjektivně vnímaná únava byla hodnocena na 6bodové škále. VÝSLEDKY: Vnímání nervozity bylo signifikantně vyšší v den závodu než týden před závody. Signifikantní pokles komplexního indexu sympatovagové balance v den závodu nepřímo svědčil o vzestupu aktivity sympatiku. Ve 12. ani 24. hodině zotavení se již žádný ze sledovaných parametrů VSF signifikantně nelišil od obou vstupních vyšetření. Subjektivně vnímaná únava zůstala zvýšená ještě 24 hodin od ukončení závodu. ZÁVĚRY: Naše práce ukázala, že zvýšená předzávodní nervozita vede k převaze sympatiku v autonomní regulaci zejména během orthostatické stimulace. Dále bylo zjištěno, že aktivita ANS se navrátila na předzátěžovou úroveň během 12. hodiny od ukončení z

 7. Present attitudes of physical education students towards future employment in their profession [Současné názory studentů tělesné výchovy na jejich budoucí zaměstnání v této profesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Majer

  2010-06-01

  . METODIKA: Výzkum se zabýval studenty tělesné výchovy na Akademii tělesné výchovy v Krakově. Výzkum se konal ve dvou fázích (květen 2005 a 2008. První část zahrnovala studenty prvních ročníků (N = 162, druhá pak tytéž studenty ve čtvrtém roce studia, ale pouze ty, kteří splnili své studijní povinnosti (N = 103. Názory studentů na jejich budoucí profesi byly zkoumány pomocí dotazníku, jehož autory jsou Grabowski a Skrzypiec. VÝSLEDKY: U 45,6 % respondentů byl výběr studijního oboru a potenciální profese determinován pozitivními faktory. Více než polovina zkoumaných studentů (51,6 % si tělesnou výchovu jako svůj studijní obor vybrala kvůli svým zájmům a nadšení. Dalšími významnými faktory jsou také plat, stabilita a pracovní podmínky. Více než polovina respondentů vyjádřila svou ochotu pracovat v této profesi po ukončení studia. ZÁVĚRY: Mezi hodnotami, jež vedly k výběru profese učitele tělesné výchovy, respondenti nejčastěji uváděli nadšení, a to bez ohledu na pohlaví. Znepokojivé je to, že pozitivní vliv, jaký má studium na názory respondentů, pokud jde o jejich budoucí profesi, mezi prvním a čtvrtým rokem studia evidentně klesá. Bylo by vhodné provést podrobnější výzkum v jiných školách, aby bylo možné ověřit vzdělávací systém a praktickou přípravu potenciálních učitelů tělesné výchovy.

 8. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 9. Dočasná symetrie zdravých a protetických končetin během chůze osoby s transtibiální amputací s různým protetickým zařazením Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  é protézy. Vliv protetické nohy na proměnné chůze ve skupině těchto probandů zkoumal Gitter et al. (1991. Efektivnost chůze je také významně ovlivněna nastavením protézy nebo protetické nohy. Rehabilitaci osoby s amputací lze považovat za úspěšnou pouze tehdy, pokud tato osoba považuje protézu během chůze za estetickou a pohodlnou. Nastavení protézy musí vyhovovat potřebám postiženého (Fridman, Ona, & Isakov, 2003. Když protetická noha není optimálně vyladěna, může se tento fakt projevit v různých cyklech chůze. Během analýzy chůze je protéza úmyslně "neoptimálně" nastavena, aby se vyvolaly skryté následky. Fridman, Ona a Isakov (2003 pozorovali vliv protetické nohy umístěné ve vnější rotaci. Schmalz, Blumentritt a Jarasch (2002 použili sagitální posun nohy vpřed a vzad a nastavení nohy do plantární a dorzální flexe. Blumentritt et al. (1999 se zaměřil na účinky nastavení protézy v sagitální rovině na velikost zatížení kolenního kloubu u stojící osoby s transtibiální amputací. Nastavení protézy u osob s amputací dolní končetiny má pomoci zvýšit pohodlí zdravé nohy a maximalizovat možnosti chůze těchto osob. V rámci biomechanické analýzy chůze je důležité prošetřit nejen vztah mezi nastavením protetické nohy a protetické končetiny, ale také vztah mezi tímto nastavením a aktivitou druhé, zdravé končetiny (Pinzur et al., 1995. V jiných studiích se objevuje důraz na zdravou končetinu (Nolan & Lees, 2000; Hurley et al., 1990, ale v nich není řešena otázka různých nastavení protéz. Tento vztah mezi zdravou a protetickou končetinou může být kvantitativní, měřený dle symetrie nebo asymetrie měřených proměnných. The term "gait" refers to fundamental locomotion by means of which the individual moves him/herself from one place to another. For people afflicted by some involvement of the lower limbs, this activity is partially or completely

 10. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 11. An analysis of Finnish skiing school students' academic education and athletic success [Analýza akademického vzdělání a sportovních úspěchů studentů finských lyžařských škol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan-Erik Romar

  2012-03-01

  kolu, jelikož v místě svého bydliště mají špatné tréninkové podmínky; toto odloučení od domova však přináší množství problémů. CÍLE: Cílem této studie byla analýza akademického vzdělání a sportovních úspěchů studentů lyžařských škol ve Finsku. METODIKA: Výzkumu se zúčastnilo 49 studentů (15 dívek a 34 chlapců průměrného věku 17 let. Jednalo se o studenty tří lyžařských internátních škol, z nichž dvě byly zaměřené na běh na lyžích a jedna na alpské lyžování. Členy juniorského reprezentačního týmu bylo šedesát procent sjezdových lyžařů, avšak jen šest procent běžců na lyžích. Všichni účastníci vyplnili dotazník o studijních úspěších a sportovních výkonech. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že 80 % studentů si prodloužilo středoškolské studium ze tří na čtyři roky. Studenti byli přibližně z 50 % spokojeni se svými akademickými úspěchy. Padesát čtyři procent sjezdových lyžařů a 15 % běžců na lyžích uvedlo, že největších sportovních úspěchů dosáhli v mezinárodních soutěžích. Téměř všichni studenti naznačili, že lyžařská škola jim pomohla zkombinovat sport a vzdělání. Ovšem pouze 40 % sjezdových lyžařů a 62 % běžců na lyžích bylo spokojeno se svými současnými sportovními úspěchy. Sedmdesát tři procent sjezdových lyžařů cítilo, že sportovní aktivity měly negativní vliv na jejich výsledky ve škole. Spokojenost se životem na lyžařských internátních školách byla podpořena sportovními úspěchy, dobrými tréninkovými možnostmi, kvalifikovanými trenéry a pozornými přáteli. ZÁVĚRY: Tyto výsledky podporují koncepci lyžařských škol a vyplývá z nich, že při spojení akademického vzdělání a sportovní kariéry je třeba zvážit mnoho věcí.

 12. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 13. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hledáním komponentů PSPP-CZ za pomoci analýzy hlavních komponentů. Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self Perception Profi le, PSPP na české populaci nikdy nebyl použit. METODIKA: Studie se zúčastnili st

 14. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use [Hodnocení posturální stability pacientů s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmar Kozáková

  2009-09-01

  for COP sways in a mediolateral direction and for COP movement velocity in both anteroposterior and mediolateral directions (p < 0.01, p < 0.05. We did not find differences between all the tested standing modifications (except for the natural bipedal standing position in sways and COP velocity movements. With a prolonged period of waiting for a prosthesis fitting we can observe an enlarged asymmetry of body weight distribution between the legs and also a higher range of COP sway and velocity. CONCLUSIONS: In all measurements in patients with a transtibial amputation, our results show a greater loading on the sound limb compared to the prosthetic one. Faster prosthesis fitting decreases asymmetry from body weight distribution between both of the legs. The basic goal of achieving full value life in patients after lower limb amputation is a tendency towards early prosthesis fitting. [VÝCHODISKA: Ztráta somatosenzorické informace z dolní končetiny způsobená amputací se podílí na vzniku potíží při udržení posturální stability, které zvyšují riziko pádu. Snaha o včasné vybavení protézou, při zohlednění všech působících vlivů (typ amputace, zdravotní stav pacienta, finanční náročnost apod., je nezbytným předpokladem pro návrat osob s amputací do běžného života. CÍLE: Cílem studie bylo zhodnocení vybraných biomechanických parametrů stability stoje u osob s transtibiální amputací s různou dobou používání protézy. Dále posouzení vlivu doby čekání na vybavení protetickou pomůckou na stabilitu stoje v různých situacích. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 21 pacientů (průměrný věk 64,4 ± 9,18 let s jednostrannou transtibiální amputací. Příčinou amputace bylo u 12 testovaných osob cévní onemocnění, u 8 testovaných osob trauma a u 1 tumor. Průměrná délka používání protézy byla 156,4 ± 359,6 dnů. Pravostrannou transtibiální amputaci mělo 10 pacientů, 11 amputaci levostrannou. K