WorldWideScience

Sample records for visionen om outtoemlig

 1. Low-Power Smart Imagers for Vision-Enabled Sensor Networks

  CERN Document Server

  Fernández-Berni, Jorge; Rodríguez-Vázquez, Ángel

  2012-01-01

  This book presents a comprehensive, systematic approach to the development of vision system architectures that employ sensory-processing concurrency and parallel processing to meet the autonomy challenges posed by a variety of safety and surveillance applications.  Coverage includes a thorough analysis of resistive diffusion networks embedded within an image sensor array. This analysis supports a systematic approach to the design of spatial image filters and their implementation as vision chips in CMOS technology. The book also addresses system-level considerations pertaining to the embedding of these vision chips into vision-enabled wireless sensor networks.  Describes a system-level approach for designing of vision devices and  embedding them into vision-enabled, wireless sensor networks; Surveys state-of-the-art, vision-enabled WSN nodes; Includes details of specifications and challenges of vision-enabled WSNs; Explains architectures for low-energy CMOS vision chips with embedded, programmable spatial f...

 2. Om Journalistik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Michael Bruun

  2007-01-01

  Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede......Om forandringer i journalistikkens basisparadigme: Nyheds- eller objektivitetsparadigmet forandringer i 20. århundrede...

 3. NASA på Nya äventyr i rymden : Populariseringen av den amerikanska visionen om rymden

  OpenAIRE

  Nord, Johan

  2008-01-01

  The purpose of this thesis is to bring forward and discuss the American vision for space exploration found at NASA's homepage, how the vision is popularised and why. NASA's homepage is analyzed as popularized science and the theoretical perspective emanates from the field of popular science and especially the work of Johan Kärnfelt. The historical reference is made up by Howard E McCurdy and he's thoughts about space and the American imagination. The analysis is based on a number of documents...

 4. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games".......Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 5. Rapid, computer vision-enabled murine screening system identifies neuropharmacological potential of two new mechanisms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steven L Roberds

  2011-09-01

  Full Text Available The lack of predictive in vitro models for behavioral phenotypes impedes rapid advancement in neuropharmacology and psychopharmacology. In vivo behavioral assays are more predictive of activity in human disorders, but such assays are often highly resource-intensive. Here we describe the successful application of a computer vision-enabled system to identify potential neuropharmacological activity of two new mechanisms. The analytical system was trained using multiple drugs that are used clinically to treat depression, schizophrenia, anxiety, and other psychiatric or behavioral disorders. During blinded testing the PDE10 inhibitor TP-10 produced a signature of activity suggesting potential antipsychotic activity. This finding is consistent with TP-10’s activity in multiple rodent models that is similar to that of clinically used antipsychotic drugs. The CK1ε inhibitor PF-670462 produced a signature consistent with anxiolytic activity and, at the highest dose tested, behavioral effects similar to that of opiate analgesics. Neither TP-10 nor PF-670462 was included in the training set. Thus, computer vision-based behavioral analysis can facilitate drug discovery by identifying neuropharmacological effects of compounds acting through new mechanisms.

 6. Rapid, computer vision-enabled murine screening system identifies neuropharmacological potential of two new mechanisms.

  Science.gov (United States)

  Roberds, Steven L; Filippov, Igor; Alexandrov, Vadim; Hanania, Taleen; Brunner, Dani

  2011-01-01

  The lack of predictive in vitro models for behavioral phenotypes impedes rapid advancement in neuropharmacology and psychopharmacology. In vivo behavioral assays are more predictive of activity in human disorders, but such assays are often highly resource-intensive. Here we describe the successful application of a computer vision-enabled system to identify potential neuropharmacological activity of two new mechanisms. The analytical system was trained using multiple drugs that are used clinically to treat depression, schizophrenia, anxiety, and other psychiatric or behavioral disorders. During blinded testing the PDE10 inhibitor TP-10 produced a signature of activity suggesting potential antipsychotic activity. This finding is consistent with TP-10's activity in multiple rodent models that is similar to that of clinically used antipsychotic drugs. The CK1ε inhibitor PF-670462 produced a signature consistent with anxiolytic activity and, at the highest dose tested, behavioral effects similar to that of opiate analgesics. Neither TP-10 nor PF-670462 was included in the training set. Thus, computer vision-based behavioral analysis can facilitate drug discovery by identifying neuropharmacological effects of compounds acting through new mechanisms.

 7. C.G. Jungs Rotes Buch: Visionen von Tod und Versöhnung als Kulturauftrag der Analytischen Psychologie

  OpenAIRE

  Bishop, Paul

  2017-01-01

  „I have a dream“ — gab Martin Luther King in seiner berühmten Rede am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial zu Washington, DC, bekannt. Ganz ähnlich, wenn auch anders gemeint, hätte C.G. Jung sagen können, er habe einen Traum: oder besser gesagt, eine Vision? In diesem Beitrag geht es darum, die Rolle von Träumen und Visionen in der Enstehung seines Roten Buches zu untersuchen — und ihre Bedeutung zu erklären. Lässt sich das Rote Buch und die analytische Psychologie überhaupt als eine Art ...

 8. Sange om krigen - Om komponisten Heiner Goebbels

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Laura Luise

  2011-01-01

  Interview med Heiner Goebbels om hans arbejde med Gertrude Stein-koncerten "Songs of Wars I Have Seen"......Interview med Heiner Goebbels om hans arbejde med Gertrude Stein-koncerten "Songs of Wars I Have Seen"...

 9. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 10. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 11. Samtaler om seksualiserede overgreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bodil Maria

  2008-01-01

  Artiklen bygger på en undersøgelse, som er foretaget på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre. Den handler om de personlige betydninger, voldtægt og voldtægtsforsøg kan få for kvinder, og om konsekvenser for samtaler med dem....

 12. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  kvalitative interviews med seks småbørnsmødre i støttegrupper for mødre med efterfødselsreaktioner. I en tematisk ramme om familie og sociale fællesskaber bearbejder artiklen mødrenes fortællinger om, hvordan manglende oplevelse af et trivselsfuldt moderskab forbindes med afvigelse fra normfulde...

 13. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til relev...

 14. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 15. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 16. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 17. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 18. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 19. Kommunikation om klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Hanssen, Kirsten; Christensen, Toke Haunstrup; Haagerup, Christian Deichmann

  I denne rapport sammenfattes resultaterne af en evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer. Rapporten konkluderer, at hjemmesiderne særligt appellerer til en gruppe, s...

 20. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 1. Kampen om ressourcerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 2. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden

  2016-01-01

  Vision for konferencen Stressbehandlingsforløb udbydes på hospitaler og arbejdspladser, i såvel kommunalt som privat regi. En tværgående vidensudvikling om de tilgængelige behandlinger og deres resultater har imidlertid manglet. Ved at samle forskere og praktikere i dansk stressbehandling er det ...

 3. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 4. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 5. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...... begyndt længe før homo-arten, endog før Australopithecus, hvor man finder primitive sten redskaber og tilstedeværelse af (dog ikke kontrol over) ild, og hvor de fysiologiske og genetiske forandringer, som førte til mennesket, også var påbegyndt. Dernæst opstilles otte træk, som kan have været til stede i...

 6. Teorien om den fornemmende erkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjørup, Søren

  2005-01-01

  Artiklen hander om de problemer inden for rationalismens begrebslige tænkning som A.G. Baumgarten løste i sin afhandling om digtekunst fra 1735, hvilket førte til Baumgartens skabelse af æstetikbegrebet.......Artiklen hander om de problemer inden for rationalismens begrebslige tænkning som A.G. Baumgarten løste i sin afhandling om digtekunst fra 1735, hvilket førte til Baumgartens skabelse af æstetikbegrebet....

 7. Rundt om webergrillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mechlenborg, Mette

  2014-01-01

  RUNDT OM WEBERGRILLEN tager læseren med rundt omkring et af de mest elskede - og forhadte - fænomener i dansk kultur - parcelhuset. Bogen undersøger hvordan parcelhuset repræsenteres i en række aktuelle danske værker, heriblandt Helle Helles Hus & Hjem (1999) og den danske billedkunstner Morten S...... Westphal og Edward Soja....

 8. Evalueringsrapport om Stressbehandlingskonferencen 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine; Jensen, Christian Gaden; Andersen, Malene Friis

  Stressbehandlingskonferencen 2017 havde til formål at samle forskere og praktikere inden for forebyggelse og behandling af stress i Danmark for at sikre vidensdeling, udvikling og debat. Stressbehandlingskonferencen afholdes en gang årligt og tilsigter at skabe rum og netværk for at kvalificere og...... stresshåndtering på arbejdspladserne. Stressbehandlingskonferencen (SBK) 2017 blev derfor udvidet til to dage. Den første dag fokuserede på at forstå, forebygge og håndtere stress på arbejdspladserne med udgangspunkt i forskning og praksis, mens den anden dag fokuserede på forskningsbaseret viden om...

 9. Kampen om barndommens tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2004-01-01

  Det 20. århundrede blev et 'barnets århundrede' med utallige bestræbelser på at lade kreativ leg og læring fylde børns liv. Resultatet? Børn har aldrig før haft så meget tid til sig selv som nu, og de får lov til at være børn i meget længere tid. Men den gammeldags forestilling om, at børn skal...

 10. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sin...

 11. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15). SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet ba....... 1.12). – Nye, funktionsbaserede brandkrav til højlagre og lignende lagerbygninger i en etage (kap. 5). – Indførelse af krav om anvendelse af vedvarende energi til bygningsopvarmning (kap. 7.1). – Ny standard for måling af lufttæthed (kap. 7.2.1 og bilag 6). – Lempelse af indeklimakrav...

 12. Ny viden om public service

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik......Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik...

 13. Tro og viden om verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Hans; Lauridsen, Kamma; Kristensen, Mette Maria

  2013-01-01

  . Lærervejledningen er opbygget af tre dele. Første del indeholder forskellige oplysninger om projektets mål og muligheder. Dernæst følger en del med baggrundslæsning til læreren om tro, viden og verdensbilleder. Endelig er der en del med en introduktion til iBogen og en konkret undervisningsvejledning til de enkelte......Lærervejledning til undervisningsprojektet "Tro og Viden om verden". Projektet består af iBogen Tro og viden om verden og et tilhørende undervisningsforløb. Det er et tværfagligt projekt til 4.-6. klasse, som sætter fokus på forholdet mellem religion og naturvidenskab, ikke mindst i relation til...

 14. Om akademisk dannelse i dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2012-01-01

  Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring.......Om den dimension i akademisk dannelse, der omhandler de etisk-eksistentielle aspekter ved højere uddannelses undervisning med udgangspunkt i Gadamers syn på dannelse og sandhed og erfaring....

 15. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 16. Berusten of 'Oog om oog, tand om tand'?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1999-01-01

  Amerikaanse en Australische onderzoekers enquêteerden onlangs enkele honderden bedrijven om uit te zoeken hoe deze op computerincidenten reageren. Men wilde op deze wijze een indruk krijgen van de gevolgen van voortdurend toenemende frustratie bij ICT-managers door het steeds maar groeiende aantal

 17. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 18. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 19. Hvordan bibliotekarer tenker om litteraturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kann-Christensen, Nanna; Balling, Gitte

  2013-01-01

  Et nyt dansk forskningsprojekt viser at litteraturformidling tjener mange andre formål end bare at give læsere oplevelse gennom bibliotekbesøg og læsning. Elementer som bibliotekets synlighed i lokalsamfundet og bibliotekarenes egen kærlighed til litteraturen figurerer side om side med det biblio...

 20. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 1. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 2. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 3. Principiel dom om familiesammenføring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Louise Halleskov

  2017-01-01

  Blogindlæg om Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 om tre-års-reglen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d......Blogindlæg om Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 om tre-års-reglen i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra d...

 4. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 5. Projekt om forbrugersegmenter i Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Lisbeth Fruensgaard

  2001-01-01

  at undersøge forbrugere inden for fødevare- og drikkevaresegmentet. I projektet undersøges spørgsmål som, hvad der motiverer de kinesiske forbrugere til at købe en bestemt type af mad, hvordan de køber ind og laver mad, hvad de ser efter i forbindelse med fødevarer, hvordan dagens måltider fordeles og om de...

 6. Analyse om udviklingen i familieretlige konflikter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottosen, Mai Heide

  2016-01-01

  Formålet med denne analyse er at kortlægge, hvad man ud fra eksisterende datakilder og undersøgelser kan vurdere om omfanget og karakteren af danske skilsmisseforældres familieretlige konflikter i dag. Analysen kan betragtes som et forarbejde til og et grundlag for videre forskning om familieretl......Formålet med denne analyse er at kortlægge, hvad man ud fra eksisterende datakilder og undersøgelser kan vurdere om omfanget og karakteren af danske skilsmisseforældres familieretlige konflikter i dag. Analysen kan betragtes som et forarbejde til og et grundlag for videre forskning om...... familieretlige konflikter. Analysens tre hovedspørgsmål er: 1) Kan man ud fra befolkningsundersøgelser om skilsmisseudviklingen og om skilsmisseforældres konflikter og samarbejde vurdere, om børn i stigende omfang bliver omfattet af familieretlige konflikter? 2) Er der ud fra de familieretlige myndigheders...

 7. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 8. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 9. Om at regne i natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røpke, Inge

  2000-01-01

  Hvordan kan bæredygtighed operationaliseres på et overordnet niveau? Det Økonomiske Råd har foreslået brugen af et økonomisk bæredygtighedsbegreb, men det kan kritiseres for at have et for snævert nationalt perspektiv. Som et alternativ foreslås det 'at regne i natur', dvs. at vurdere hvor meget...... økonomien "fylder" i naturen i naturen ved at se på beslaglæggelsen af de tre centrale input: energi, materialer og areal. På den måde kan de internationale fordelingsproblemer synliggøres som et vigtigt element i vurderingen af, om dansk økonomi bevæger sig i retning af bæredygtighed....

 10. Berta Wasbutzki: Erindringer om Herman Bang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2014-01-01

  Oversættelse fra tysk af erindringer om Herman Bang fra Berlin 1907-1907 med introduktion, tekst og annotering. Oversættelse foretaget af Sten Rasmussen......Oversættelse fra tysk af erindringer om Herman Bang fra Berlin 1907-1907 med introduktion, tekst og annotering. Oversættelse foretaget af Sten Rasmussen...

 11. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 12. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 13. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorning, Thomas Harpøth

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 14. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 15. Vejledning om udvendig tagisolering med EPS isoleringsmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af vejledning om udvendig tagisolering med EPS isoleringsmateriale, udarbejdet af Plastindustrien, EPS sektionen, i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af vejledning om udvendig tagisolering med EPS isoleringsmateriale, udarbejdet af Plastindustrien, EPS sektionen, i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 16. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 17. Smertelindring av opioidavhengige pasienter. En oppgave om sykepleieres holdninger og kunnskaper om smertelindring av opioidavhengige pasienter

  OpenAIRE

  Selvig, Katrine Magelssen

  2013-01-01

  Hensikten med oppgaven var å belyse sykepleieres holdninger og kunnskap om smertelindring av opioidavhengige pasienter.Det viste seg at sykepleierne oppfattet å ikke ha tilstrekkelig kunnskap om smertelindring til opioidavhengige pasienter. Det å utvikle en tillitsfull relasjon var nødvendig for å yte god pleie. Holdninger ble identifisert som den viktigste faktoren som påvirket sykepleiernes intensjon om å yte pleie av høy kvalitet.

 18. Ramme- og lokalaftaler om organisering af virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter

  En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne.......En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne....

 19. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 20. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 1. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 2. Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth

  Bogen er en kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse. Denne lovkommentar...

 3. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 4. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 5. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 6. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 7. 'n Metode om metaboliseerbare energie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n Metode om metaboliseerbare energie en aminosuurbeskikbaarheid vinnig, sonder vas en gedwonge voeding, by enkelmaagdiere te meet. M.J. Paulse. Meadow Voere, Parklands. A rapid method to evaluate metabolizable energy and availability of amino acids without fasting and force feeding experimental animals.

 8. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 9. Wind interviewet til Ritzau om Brexit forhandlingerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder ved Centerfor Europæisk Politik Marlene Wind, er mandag d. 27. interviewet til Ritzau. Interviewet handler om Brexit forhandlingerne, der onsdag blev skudt i gang, mellem EU og Storbritannien. Her pointerede Marlene Wind, at EU har de bedste vilkår for forhandlingerne, da...

 10. Litteraturstudie af forskning om environment rating scales

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben

  2016-01-01

  Litteraturstudiet omhandler forskning om de internationalt anvendte evalueringssmetoder ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) og ITERS (Infant/Toddler Environment Rating Scale), der begge er instrumenter til måling af kvalitet og værktøjer til evaluering og udvikling af kvalitet i...

 11. Effects of complexation between organic matter (OM) and clay mineral on OM pyrolysis

  Science.gov (United States)

  Bu, Hongling; Yuan, Peng; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Liu, Jinzhong; He, Hongping; Zhou, Junming; Song, Hongzhe; Li, Zhaohui

  2017-09-01

  The stability and persistence of organic matter (OM) in source rocks are of great significance for hydrocarbon generation and the global carbon cycle. Clay-OM associations commonly occur in sedimentation and diagenesis processes and can influence the pyrolytic behaviors of OM. In this study, clay-OM complexes, i.e., interlayer clay-OM complexes and clay-OM mixture, were prepared and exposed to high-pressure pyrolysis conditions in confined gold capsule reactors to assess variations in OM pyrolysis products in the presence of clay minerals. Three model organic compounds, octadecanoic acid (OA), octadecy trimethyl ammonium bromide (OTAB), and octadecylamine (ODA), were employed and montmorillonite (Mt) was selected as the representative clay mineral. The solid acidity of Mt plays a key role in affecting the amount and composition of the pyrolysis gases generated by the clay-OM complexes. The Brønsted acid sites significantly promote the cracking of hydrocarbons through a carbocation mechanism and the isomerization of normal hydrocarbons. The Lewis acid sites are primarily involved in the decarboxylation reaction during pyrolysis and are responsible for CO2 generation. Mt exhibits either a catalysis effect or pyrolysis-inhibiting during pyrolysis of a given OM depending on the nature of the model organic compound and the nature of the clay-OM complexation. The amounts of C1-5 hydrocarbons and CO2 that are released from the Mt-OA and Mt-ODA complexes were higher than those of the parent OA and ODA, respectively, indicating a catalysis effect of Mt. In contrast, the amount of C1-5 hydrocarbons produced from the pyrolysis of Mt-OTAB complexes was lower than that of OTAB, which we attribute to an inhibiting effect of Mt. This pyrolysis-inhibiting effect works through the Hoffmann elimination that is promoted by the catalysis of the Brønsted acid sites of Mt, therefore releasing smaller amounts of gas hydrocarbons than the nucleophilic reaction that is induced by the

 12. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artiklen...... er skrevet så den kan bruges som introduktion til Luhmanns kommunikationsteori og som en kommunikationsteoretisk fokuseret gennemgang af Luhmanns omfattende teoridannelse....

 13. Teorier om læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Det er en fornøjelse at præsentere Teorier om læring - en læringspsykologisk antologi. Den store interesse for læringsbegrebet i dag understreger behovet for en udgivelse, der præsenterer nogle af de mest centrale teorier på området i en kort og overskuelig form. Bogen præsenterer derfor en række...

 14. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 15. Om medicin og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ry Nielsen, Jens Carl

  2004-01-01

  Master of Public Administration (MPA) uddannelsen ved Handelshøjskolen i København er i fokus for denne artikel. Jeg vil sætte kritisk lup på den pædagogiske praksis, som den har udviklet sig på uddannelsen. Formål er både at blive klogere på denne praksis og at komme forslag til overvejelser om ...

 16. Kampen om tværsamarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehn-Christiansen, Sine

  2016-01-01

  Ønsket om at styrke samarbejdet på tværs af faglige skel og organisatoriske opdelinger kan identificeres som en tydelig dagsorden i de velfærdsstatslige institutioner og i særdeleshed i det danske sundhedsvæsen. Her ses et styrket tværsamarbejde som en væsentlig nøgle til forbedring af kvaliteten i...... kernopgaven og til i højere grad at sætte borgeren i centrum for de professionelles arbejde. Men selvom der synes at være enighed om, at mere og bedre samarbejde på tværs er en god ide, er der langt fra enighed om, hvad det forbedrede samarbejde skal indebære, og hvordan det skal føres ud i livet. Der tales...... vilkår. Artiklen tager udgangspunkt i en række centrale begreber; tværprofessionelt samarbejde, relationel koordinering og samskabelse. Det diskuteres, hvordan de diskurser, begreberne på forskellig vis knytter an til, trækker på forskellige problemforståelser, og hvordan de som følge heraf opererer med...

 17. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 18. Om mobningens vandringer mellem enshed og forskellighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  bliver i så fald de interventionsrettede konsekvenser af dette? Hvordan og med hvilke konsekvenser identificeres og afgrænses mobning fra interventionens iagttagelsespunkt? Hvilke normative idealer – f.eks. om sammenhold og rummelighed – informerer (mere eller mindre åbenlyst) disse interventioner, som...... tankefigurer – og dermed i forhold til analytiske informeringer af de voksnes blikke – der er virksomme, når det gælder mobning. Vi vil tage dem med os videre ind i skolebørnenes sociale verden og relateringspraksisser....

 19. Om digital dannelse og digitale kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum

  2016-01-01

  argumenterer for, hvilke digitale kompetencer eleverne må udvikle i forhold til digital dannelse, mens det næste henter eksempler fra en amerikansk kontekst på, hvordan integration af it ikke i sig selv fører til omfattende ændringer i undervisningspraksis. Herefter følger fire kapitler, der retter sig direkte......I de forenklede Fælles Mål fra 2014 har fire tværgående temaer fået særlig opmærksomhed med en selvstændig vejledning samt ved at være integreret i målene og omtalt i læseplanen for de enkelte fag. Omdrejningspunktet for bogen It-didaktik i teori og praksis elevpositioner og digitale kompetencer i......, Aarhus Universitet, som professor i fagdidaktik og it med særligt henblik på dansk. Jeppe har deltaget i en lang række forskningsprojekter om it i undervisningen, og han rådgiver jævnligt ministerier og kommuner om it i undervisningen, ligesom han har bidraget til udviklingen af flere digitale læremidler...

 20. Om mennesket som divid og om plural fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eichberg, Henning

  2014-01-01

  Svar på Rasmus Bysted Møller 2014: „Vad är filosofi? Rasmus Bysted Møller om Henning Eichbergs idétotalitarisme.” In: Idrottsforum, Malmö, 3.6.2014, http://idrottsforum.org/feature-moller140603/...

 1. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 2. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet...... end Drucker har blik for. med udgangspunkt i et praksisteoretisk perspektiv beskriver vi arbejdet i et lille team af ingeniører i en videnintensiv virksomhed. Gennem det empiriske materiale viser vi, at videnarbejdet i vid udstrækning er ordnet og styret af ingeniørernes (professionelle) praksisser og...... de materielle arrangementer, som arbejdet udspilles iblandt. Det praksisteoretiske perspektiv på videnarbejdet fremdrager således andre afgørende forhold i og ved videnarbejdet end Drucker. Artiklen bidrager til at forstå, hvad ledelse af videnarbejde må forholde sig til....

 3. Om han eller hon eller den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lando, Ole

  2014-01-01

  Ska den som skriver en juridisk text ta hänsyn till att det finns alltfler kvinnliga läsare som tar illa vid sig att så många — och däribland även kvinnor — skriver "han" när de också avser "hon"? Ska man i framtiden gå över till att skriva texter som tar hänsyn till detta genom att t.ex. skriva ...... "hon" eller "han och/eller hon"? Eller ska man använda könsneutrala uttryck som "den" eller "hen"? I artikeln redogör jag för vad EU-lagstiftaren och lagstiftarna i Norden, England, Tyskland och Frankrike har gjort och vad en rad juridiska författare i dessa länder anser om saken....

 4. "Min bedste film": om unges filmoplevelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2000-09-01

  Full Text Available Artiklen beskæfiger sig med unge menneskers oplevelse af levende billeder, perspektiveret i forhold til en ramme baseret på psykologisk, æstetik og mediekulturel teori. Ud fra en analyse af unges udsagn om film, som de efter eget valg har defineret som "min bedste film", frem- hæves det, hvordan receptionen især er præget af en æstetisk-emoti- onel aktivering, som har fokus på det effektfulde og intense i oplevelsen. Hermed demonstreres endvidere, hvordan filmenes konkret formmæs- sige aspekter og det udtryksfulde som sådan har en afgørende betyd- ning for de unges oplevelser.

 5. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 6. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 7. Meninger om mennesker og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danske boligmiljøer er blandt verdens bedste, men - de fungerer ikke, er sundhedsfarlige, nervenedbrydende, dødsenstriste, kriminalitetsfremmende, umyndiggørende og mentalt sløvende. Medbestemmelse i planlægning af bo-miljøet og deltagelse i en bevidst drift af fællesanlæg og institutioner er ufo...... tage fat. Dagbladene diskuterer "dør-til-dør", boligministeren legaliserer slumstormerne, kulturministeren taler på Nyborg Strand om emnet: "De nye opbrud. Bort fra stivheden og lukketheden - det lokale miljøs betydning". Der er tøbrud på den kolde miljøfront?...

 8. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 9. Begreb om begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Maja Bissenbakker

  Hvordan fremstilles begær i danske litterære klassikere? Om dette spørgsmål kredser Begreb om Begær, der derved forsøger at besvare en række spørgsmål, som litteraturforskningen hidtil har haft tendens til at betragte som uinteressante, perifere, forkerte, fejlstillede, banale eller overfortolkni...

 10. Om afstanden mellem EU-systemet og dets borgere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Heyn

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen.......Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen....

 11. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 12. Gamen om tactiek te leren ... Are you serious?

  NARCIS (Netherlands)

  Roos, C.L.; Hulst, A.H. van der

  2008-01-01

  Al van oudsher wordt binnen krijgsmachten gebruik gemaakt van het fenomeen wargaming. Een middel om tactische situaties te analyseren om vervolgens een goed operatieplan te ontwikkelen. Miniatuurmodellen of andere representaties van eenheden en middelen worden hierbij door een zandbak of over een

 13. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 14. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 15. Om medier og terror i 'Mad City'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carstensen, Martin B.

  2010-01-01

  Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke...... medierne og terroristerne - se Mad City! Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund. Terror og...... film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er...

 16. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 17. Betænkning om konfliktråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neergaard Jessen, Inge; Balvig, Flemming; Smith, Eva

  Siden 1994 har der i Danmark været gennemført flere forsøgsordninger med konfliktråd. Udvalget om konfliktråd har på baggrund af de foreliggende evalueringsrapporter om forsøgene med konfliktråd haft til opgave at foreslå organiseringen af en permanent og landsdækkende ordning. I et konfliktråd f...

 18. Om forskning og kreative miljøer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehfeld, Jens F.

  Zeneca, Sony Ericsson, ST-Ericsson, Sony Mobile, SAAB, Volvo, Gambro osv. Krisen tvingar politikerna att agera. För dem är det en ryggmärgsreflex att lösa problem genom att skjuta till pengar. Men i det här fallet handlar det egentligen inte om brist på pengar, det handlar mer om att använda pengarna på rätt...

 19. Om børsretlig misbrug af intern viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2010-01-01

  Artiklen analyserer med afsæt i betænkning nr. 1521/2010 om insiderhandel en række centrale spørgsmål om misbrug af intern viden i børs- og kapitalmarkedsretten. Artiklen underkaster nogle af de centrale spørgsmål i betænkningen, herunder vedrørende formodningsreglen og misbrugsreservationen, en ...

 20. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeev Dvashi

  2017-01-01

  Full Text Available Purpose. This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR in an animal model. Methods. Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A or dispase (0.3 units, to induce retinal detachment (RD and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N=25 mice; in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl, and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results. Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions. OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients.

 1. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 2. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  2016-01-01

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible...

 3. Wat moet je doen om goed te slapen in 26 tips. Wat je niet moet doen om goed te slapen in 26 tips

  NARCIS (Netherlands)

  Hofman, W.

  2014-01-01

  De boekjes 'Wat je moet doen om goed te slapen' en 'Wat je niet moet doen om goed te slapen' zijn twee aparte boekjes die je op een eenvoudige en praktische manier op weg helpen om natuurlijk (nog) beter te slapen. De boekjes zijn geschreven door dr. Winni Hofman en voor iedereen begrijpelijk. Elk

 4. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 5. Esaias Pufendorfs indberetninger om danske forhold 1665-75

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2010-01-01

  Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk......Esaias Pufendorfs indberetninger om danske politiske forhold er indholdsrige og skarpsindige. de har været benyttet af forskningen, men udgives her for første gang. De omfatter fire længere indberetninger fra perioden 1665-1675. Indberetningerne er på tysk...

 6. Recapitulation of the ovum mutant (Om) phenotype and loss of Om locus polarity in cloned mouse embryos.

  Science.gov (United States)

  Gao, Shaorong; Wu, Guangming; Han, Zhiming; de la Casa-Esperón, Elena; Sapienza, Carmen; Latham, Keith E

  2005-02-01

  The ovum mutant (Om) locus in mice affects early interactions between sperm and egg that in turn affect viability of embryos beyond the morula stage. Crosses of DDK females to males of many other inbred strains are 95% lethal around the morula stage, whereas reciprocal crosses are fully viable. Available data indicate that the early lethality is the result of an interaction between a factor in the ooplasm and the paternal genome. In this study, we examined whether this lethal interaction would likewise occur in cloned embryos produced by somatic cell nuclear transfer. We find that the Om effect is recapitulated but that the parental origin effect at the Om locus is no longer evident in cloned embryos.

 7. Bevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppen

  OpenAIRE

  Øyehaug, Anne Bergliot; Nyheim, Siri A.; Holt, Anne; Hansen, Bodil; Sigurdsen, Tone

  2010-01-01

  Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i denne rapporten ble gjennomført våren 2008 i prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningen er knyttet til emneområdet kropp og helse i naturfag, og elevene lærer om skjelettet, musklene, luftveiene og blodåresystemet ved blant annet å bygge skjelettmodell, en modell av lungens funksjon og skrive kreativt om det som skjer i blodårene. Det fa...

 8. Skriftens krydsfelt i diskursen om transkønnethed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Bodil Marie Stavning

  2016-01-01

  Anmeldelse af en tysk afhandling om den danske maler, Einar Wegeners, transkønnede forvandling til Lilli Elbe. Med tekstanalytisk afsæt i Lili Elbes dagbøger, fotografier og pressemateriale samt medicinske kilder analyserer afhandlingen de tekst- og diskursteoretisk omstændigheder og kontekster...

 9. Erfaringer fra undervisning om diagnostik på en masteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hildebrandt, Malene

  Læringsmål Opnåelse af: • Teoretisk viden om og forståelse for diagnostiske begreber • Kompetencer til kritisk vurdering af diagnostisk videnskabelig litteratur Prøveformer Prøveformen var bygget op som en portfolio med aktiviteter på Diskussionsforum (DF) og Blackboard (BB) og bestod af følgende...

 10. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available cters that identifies an abstract or physical resource. FuGE (http://fuge.sourceforge.net/) is a model of the shared compon...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ... type=fuge:Ontology_source/> rce> The source... maxOccurs=1> A URI is short for Uniform Resource Identifier.

 11. How To Check PML/PaGE-OM Schema [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available How To Check PML/PaGE-OM Schema PML Schema Cheker page stopped serving. To check your XML schema validation....NET Open your XML Datafile by XML editor. Open your XML Schema file by XML editor for validation

 12. Genetica en beweging – De moeite waard om te leren

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de J.H.S.G.M.

  2012-01-01

  Het tiende boek in de NVON-reeks heeft als titel Genetica in beweging, de moeite waard om te leren. Op 25 april 2012 zal dit boek worden gepresenteerd tijdens een studiemiddag. Ter gelegenheid daarvan heeft prof. Hans de Jong het volgende artikel voor NVOX geschreven.

 13. Aktuel nordisk forskning om indvandreres boligmæssige integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børresen, S.K.

  I alle de nordiske lande føres en officiel integrationspolitik over for fremmedkulturelle indvandrere. Den indebærer blandt andet et ønske om boligmæssig spredning. I praksis er det modsatte tilfældet, og den klare segregation på boligområdet, hvor socialt svage grupper bor sammen med indvandrerne...

 14. Kommunikation handler også om at tie stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2012-01-01

  Med mindre det lige drejer sig om brugsanvisninger, så er rigtig god kommunikation kendetegnet ved, at den ikke siger ALT. Der bliver overladt lidt til fantasien, og læseren bliver inviteret med ind som medproducent af teksten. Den gren af kommunikationsforskningen, som hedder receptionsteori, ha...

 15. 12om Methodology: Process v1.1

  Science.gov (United States)

  2014-03-31

  12om Methodology: Process v1.1 Prepared by: Thales Canada, Defence and Security 1405 boul. du Parc-Technologique Québec...have the approval or endorsement of the Department of National Defence of Canada. Thales Document Control Number (DCN): 2014C.005-REP-03-AT5 Rev. 01

 16. Aktuel nordisk forskning om indvandreres boligmæssige integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børresen, S.K.

  I alle de nordiske lande føres en officiel integrationspolitik over for fremmedkulturelle indvandrere. Den indebærer blandt andet et ønske om boligmæssig spredning. I praksis er det modsatte tilfældet, og den klare segregation på boligområdet, hvor socialt svage grupper bor sammen med indvandrern...

 17. A membrane action for WM2/OM theory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia, J.A. E-mail: garcia@nuclecu.unam.mx; Gueijosa, Alberto E-mail: alberto@nuclecu.unam.mx; Vergara, J.D. E-mail: vergara@nuclecu.unam.mx

  2002-05-20

  Through direct examination of the effect of the OM limit on the M2-brane worldvolume action, we derive a membrane action for OM theory, and more generally, for the eleven-dimensional M-theoretic construct known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory, which contains OM theory as a special class of states. In the static gauge, the action in question implies a discrete spectrum for the closed membrane of WM2 theory, which under double dimensional reduction is shown to reproduce the known NCOS/Wound closed string spectrum. We examine as well open membranes ending on each of the three types of M5-branes in WM2 theory (OM theory arising from the 'longitudinal' type), and show that the 'fully transverse' fivebrane is tensionless. As a prelude to the membrane, we also study the case of the string, where we likewise obtain a reparametrization-invariant action, and make contact with previous work.

 18. Ramme- og lokalaftaler om alternativ organisering af virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Jensen, Per Langå

  En kortklægning af forekomsten af ramme- og lokalaftaler om alternative udformninger af sikkerhedsorganisationen.......En kortklægning af forekomsten af ramme- og lokalaftaler om alternative udformninger af sikkerhedsorganisationen....

 19. Svenskt/danskt greenkeeperutbyte om pesticidfri skötsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet.......Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet....

 20. Kompetensdiamanten : En kvalitativ studie om kompetensers olika betydelse vid rekrytering

  OpenAIRE

  Pettersson, Martin; Priba, Michael

  2012-01-01

  Följande undersökning behandlar ämnet rekrytering med inriktning på kompetensens betydelse vid tillsättning av en tjänst. Vidare redogörs för hur rekryteringsföretag i en mellanstor svensk stad väljer ut individer ur en grupp av arbetssökande och på vilka premisser urvalen sker. Det vill säga om en arbetssökande väljs ut att bli tillsatt för en tjänst på grund av vederbörandes arbetserfarenhet, kunskap och utbildning, eller om det är tack vare dennes personliga egenskaper. Studien ämnar under...

 1. 10 Debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Toft; Plum, Viggo; Hens, Maike Friede

  Udkantsdanmark kom for alvor på mediernes dagsorden i 2010. Mediernes og politikernes fokus på temaet medførte en række analyser og initiativer. Men hvad står vi tilbage med nu? De brede medier skabte en række karikerede billeder af Udkantsdanmark og spørgsmålet er, om debatten har gjort mere skade...... end gavn. Blev vi for alvor klogere? Har vi forstået og er vi blevet enige om problemets karakter? Er vi kommet nærmere en effektiv erhvervsfremmeindsats for de dele af landet, som ikke er begunstiget af nærhed til storbyens markedsplads, universitetsmiljøer og international infrastruktur – men som...

 2. Balladen om musikken - profilen og segmenterne i Danmarks Radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  1992-08-01

  Full Text Available Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy", var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får Lars Ole Bondes kommentar til DR´s seneste programstruk- turomlægning pr.1.1.92. Spørgsmålet om hvorledes DR bruger lyttertal og såkaldte segmentana- lyser belyses i det foranstående interview med to musikchefer i DR. Tek- nikken bag segment-metoden forklares i denne artikel.

 3. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 4. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 5. Die voorreg om 'n leser te wees: 'n uittreerede1

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... mens op sy slegste in staat is: Dink maar aan die groot oorloë en konflikte wat die mens sedert sy ontstaan aangerig het en die uitwerking wat dit op die enkeling gehad het en nog steeds het. Baie lees bring lig en jy word byna gedwing om billik te kyk en te handel. Maar veral bring dit, wat Jung noem, ...

 6. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 7. Vordingborgmøde om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sigbrand, Lone; Malmborg, Lone; Byskov Bøtkjær, Tue

  2013-01-01

  , at meget nybyggeri ikke lever op til kravene om tilgængelighed, selvom de har været lovpligtige siden 2008. Endvidere er der også problemer med tilgængeligheden til offentlige myndigheders hjemmesider. De påpeger, at når tilgængeligheden halter, så går det især ud over personer med handicap, og at man i...

 8. EDITORIAL: Selected Papers from OMS'07, the 2nd Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2008-06-01

  OMS'07 was the 2nd Topical Meeting of the European Optical Society (EOS) on Optical Microsystems (OMS). It was organized by the EOS in the frame of its international topical meeting activity, and after the success of the inaugural meeting was once again held in Italy, 30 September to 3 October 2007, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. The local organizing committee was composed of researchers from `La Sapienza' University in Rome and the National Council of Research (CNR) in Naples, Italy. A selected group of leading scientists in the field formed the international scientific committee. The conference was fully dedicated to the most recent advancements carried out in the field of optical microsystems. More then 150 scientists coming from five continents attended the conference and more than 100 papers were presented, organized into the following sessions: Photonic cystals and metamaterials Optofluidic microsystems and devices Optical microsystems and devices New characterization methods for materials and devices Application of optical systems Optical sources and photodetectors Optical resonators Nonlinear optic devices Micro-optical devices. Four keynote lecturers were invited for the Plenary sessions: Federico Capasso, Harvard University, USA; Bahram Javidi, University of Connecticut, USA (Distinguished Lecturer, Emeritus of LEOS--IEEE Society); Demetri Psaltis, EPFL, Lausanne, Switzerland; Ammon Yariv, California Institute of Technology, USA. Furthermore, 21 invited speakers opened each session of the conference with their talks. In addition a special session was organized to celebrate eighty years of the Isituto Nazionale di Ottica Applicata (INOA) of CNR. The special invited speaker for this session was Professor Theodor W Hänsch (Nobel Prize in Physics, 2005), who gave a lecture entitled `What can we do with optical frequency combs?' In this special issue of Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, a selection of the most interesting

 9. Oplevelsens Kvalitet. Om kvalitetskriterier i kunst og kulturindustri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  1988-01-01

  Full Text Available De fleste af os har en helt klar fornemmelse for, hvad der er skidt og kanel på kulturmarkedet, hvadenten det drejer sig om maleri, musik, litteratur eller TV-fiktion. Kim Schrøder plæderer i denne artikel for, at den øgede indsigt i tekstoplevelser, som receptionsforskningen har skabt i de senere år, må føre frem til en rehabilitering af "den folkelige smag" og til et opgør med "den gode smags tyranni": med den herskende opfat- telse af kulturel kvalitet, der ser bort fra oplevelseskvaliteten og udelukkende baserer sin kvalitetsvurdering på værkets formelle æstetiske træk. Han rejser bl.a. det spørgsmål, om man ikke bliver nødt til at opgive en almengyldig forestilling om, hvad kvalitet er, så både "godt" og "dårligt" altid er godt og dårligt for nogen? - Men hvis man virkelig accepterer, at "smag og behag er forskellig", må det få kulturpoliti- ske konsekvenser, som artiklen til slut kommer ind på.

 10. Oplevelsens Kvalitet. Om kvalitetskriterier i kunst og kulturindustri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Schrøder

  1988-08-01

  Full Text Available De fleste af os har en helt klar fornemmelse for, hvad der er skidt og kanel på kulturmarkedet, hvadenten det drejer sig om maleri, musik, litteratur eller TV-fiktion. Kim Schrøder plæderer i denne artikel for, at den øgede indsigt i tekstoplevelser, som receptionsforskningen har skabt i de senere år, må føre frem til en rehabilitering af "den folkelige smag" og til et opgør med "den gode smags tyranni": med den herskende opfat- telse af kulturel kvalitet, der ser bort fra oplevelseskvaliteten og udelukkende baserer sin kvalitetsvurdering på værkets formelle æstetiske træk. Han rejser bl.a. det spørgsmål, om man ikke bliver nødt til at opgive en almengyldig forestilling om, hvad kvalitet er, så både "godt" og "dårligt" altid er godt og dårligt for nogen? - Men hvis man virkelig accepterer, at "smag og behag er forskellig", må det få kulturpoliti- ske konsekvenser, som artiklen til slut kommer ind på.

 11. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 12. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  handler disse to underteser: 1) om begreberne væren og intet, 2) om perception. Derimod lykkes det dårligere i forhold til den tredje undertese, som handler om sproget. Her fører Hegels egen opfattelse af sprogets almene karakter ham bort fra Gorgias' henvisning til sprogets materialitet. Men bl.a. hans...

 13. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 14. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...... dyreste på markedet. Mere relevant i en dansk sammenhæng er billige skibsbaserede minidroner. Sådanne UAV-systemer er imidlertid betydeligt mere følsomme overfor de ekstreme vejrforhold i Arktis, samtidig med at deres operationsradius er meget begrænset....

 15. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 16. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 17. La perception géométrique du littoral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernand VERGER

  1993-03-01

  Full Text Available La perception géométrique de la ligne de rivage — fait majeur de la Face de la Terre — est assurée à des niveaux étagés depuis les observations faites à partir des sondes spatiales jusqu’à l’observation détaillée au sol. Seule l’utilisation d’un niveau constant de résolution assure une valeur universelle à l’étude des lignes de rivage.

 18. Rapport om vandføring i Nedre Ry Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Hans F.

  Herværende rapport er udarbejdet i forbindelse med Limfjordsundersøgelsen i henhold til skrivelse af 20. august 1973 fra Det Danske Hedeselskab, Hydrometrisk afdeling, Slagelse, hvorefter laboratoriet anmodes om at undersøge de hydrauliske forhold i de nederste dele af åløbene, hvor påvirkningen ...... fra vandstandsændringer i Limfjorden kan forekomme, idet der lægges særlig vægt på forholdende i Ry A....

 19. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 20. Professor håber på åbenhed om CRISPR/Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor.......CRISPR/Cas9 er navnet på en ny, revolutionerende genteknologi, der på sigt kan ændre menneskeheden. Forhåbentligt vil processen være være løbende opdateringer om frem- og tilbageskridt om teknikken, skriver professor....

 1. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olav Kasin

  2015-03-01

  Full Text Available This article highlight the goal of 20 percent male employees in Norwegian kindergartens as a contribution to promoting gender equality. We conducted two studies showing different expectations towards men and women. Informants are positive to increasing the number of men, but in the two surveys they expressed conflicting expectations towards the role of men in kindergartens. In the survey among male preschool students they have objections to recruit men as a group because they are men (Kasin et al. 2010. In the survey among employees in kindergartens they desire men just because they are men, different from women. Their rationale is that this creates diversity (Kasin and Slåtten 2011. We discuss this seeming contradiction in the informants' views on the basis of different perceptions about gender. By using different levels of analysis we show how male employees can be understood in several ways that promotes gender equality. At the societal level, several men in kindergarten can be seen as part of a liberal policy to promote equal rights and opportunities for labor force participation. At the institutional level, gender equality depends on activities in the educational program. At the individual level equality can be understood as practices among each employee that prevent stereotyped gender understanding, and through these practices give children equal opportunities across gender divides. Our own research indicates that exclusive focuses on the representation of male employees in kindergartens are likely to conceal rather than to clarify a need to develop educational practices that promote gender equality. Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner i barnehagen. Informantene er positive til flere menn, men i de to undersøkelsene uttrykkes det motstridende

 2. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 3. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 4. En studie om högstadieelevers lunchvanor

  OpenAIRE

  Abrahamsson Nordin, Jennifer; Lundmark, Emma

  2011-01-01

  Bakgrund: Intag av en balanserad skollunch har associerats till hälsosamma matvanor i övrigt, däribland bättre måltidsordning och mer hälsosamma mellanmål.Syfte: Att undersöka elevers lunchvanor under skoldagar vid en högstadieskola i Arjeplog och en i Arvidsjaur.Metod: En enkät delades ut till 110 elever i årskurs 8 och 9 i Arjeplog och Arvidsjaur. Enkäten frågade efter elevernas lunchvanor, om intag av utrymmesmat samt frukt och grönsaker.Resultat: Fyra av fem elever åt skollunch dagligen (...

 5. Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Homlong

  2011-11-01

  Full Text Available I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen. Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikationURN:NBN:no-29967

 6. Electron Interactions & Quantum Transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostgaard, Carsten

  elektrisk kontakt med enkelte nanostrukturer eller molekyler og derved opnå ny detaljeret information om de elektriske egenskaber. Visionen om i fremtiden at kunne designe komponenter som ensrettere og transistorer på det molekylære niveau og at kombinere disse til fungerende kredse kræver en grundlæggende...

 7. Fra troldmandens værksted: Historien om forskerne, der skrev den politiske instruktionsbog til atombomben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  2011-01-01

  Fred Kaplans The Wizards of Armageddon handler om denne gruppe forskere og hvordan de lærte de amerikanske beslutningstagere om ikke ‘at elske bomben og glemme deres bekymringer', som Dr. Strangelove's filmplakat i sin tid lovede, men så dog at forstå bomben og vide hvordan man skulle bekymre sig...

 8. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy...... that supports corporate growth strategy....

 9. Ny dom om EMRK art. 3 og alvorligt syge udlændinges ret til ophold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Louise Halleskov

  2017-01-01

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i dommen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 ændret sin praksis i sager om rækkevidden af de kontraherende staters ansvar efter art. 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i sager om udsendelse af alvorligt syge udlændinge...

 10. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 11. Om aktualiteten af T.W.Adornos essay: Opdragelse efter Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2017-01-01

  En kommentarartikel om Adorno´s essay "Opdragelse efter Auschwitz" og dets aktualitet. Essayet blev oprindelig holdt som radioforedrag i 1966 og posthumt udgivet i bogform i 1971.......En kommentarartikel om Adorno´s essay "Opdragelse efter Auschwitz" og dets aktualitet. Essayet blev oprindelig holdt som radioforedrag i 1966 og posthumt udgivet i bogform i 1971....

 12. Om te staak of nie te staak nie? Die sieninge van 'n aantal swart ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Die doel van hierdie artikel, teen die agtergrond van 'n literatuuroor- sig, is eerstens om ondersoek in te stel na 'n groep swart opvoeders se sieninge oor opvoeders se reg om te staak. Tweedens sal na die redes wat hierdie opvoeders aanvoer waarom hulle al aan stakings deel- geneem het of sal deelneem, gelet word.

 13. On Embedding N2R Structures in Optical Fiber OMS-SP Ring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Nielsen, Rasmus Hjorth

  2006-01-01

  The objective of this paper is to propose methods for embedding N2R structures in optical fiber OMS-SP rings. The OMS-SP ring supports full mesh structure and restoration on the optical level. The N2R structures have been proven to be superior to other degree 3 network structures. Two main mappin...

 14. Glow experiment documentation of OMS/RCS pods and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and vertical stabilizer shows chemo-luminescent effect resulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. Image intensifier on NIKON 35mm camera was used to record glow on vertical tail and OMS pods.

 15. Om modultest og benchmarking i undervisningen af voksne udlændinge i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Karen Bjerg

  Denne rapport sammenfatter resultater fra studier og indsamlet datamateriale om udvalgte undervisningsaktørers forståelser og holdninger til indførelsen af benchmarkingundersøgelser og high-stakes sprogtest, de såkaldte modultest, der er indført med lov 375 om danskuddannelser i 2003. Resultatern...

 16. Et essay om aktionslæring på PAU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Line Aviaja Balle

  2011-01-01

  Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis - et essay om en aktionslæringsproces på PAU uddannelsen -......Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis - et essay om en aktionslæringsproces på PAU uddannelsen -...

 17. Om te teologiseer oor God en lyding: Opmerkings na aanleiding van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kushner het, na my mening, stewige grond onder sy voete wanneer hy hierdie verse beskou as 'n samevatting van Jahwe se antwoord aan Job. Sy vertaling en interpretasie daarvan laat egter te weijse oor. Volgens hom rig God 'n uitdaging aan Job om dit te doen waartoe Hyself nie in staat is nie, naamlik om die kwaad te.

 18. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  læringssyn diskuteres specifikt det læringssyn, der ligger til grund for Dunn & Dunns teori om læringsstile. I diskussionen af undervisningsdifferentiering behandles endvidere Sternbergs teori om tænkemåder. Artiklen argumenterer for, at konstruktivistiske teorier repræsenterer en anderledes tilgang til...... undervisningsdifferentiering end såvel Dunn & Dunns som Sternbergs stilteorier....

 19. One size fits all? Onderzoek naar initiatieven om vrouwen in de informatiesamenleving te betrekken

  NARCIS (Netherlands)

  Rommes, E.W.M.

  2004-01-01

  Hoe betrek je vrouwen in de informatiesamenleving van websites, mobiele telefoons en digitaal speelgoed? De verleiding om 'roze websites' met advies over lipstick en veel chat mogelijkheden te ontwerpen blijkt groot. Els Rommes onderzocht welke strategieën succesvol zijn om vrouwen meer te betrekken

 20. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 1. Potential of front-face fluorescence to monitor OM reduction in drinking water during potabilization process

  Science.gov (United States)

  Lacotte, Pierre

  2014-05-01

  Elimination of OM in drinking water represents a great challenge for municipalities and technical actors to ensure that it can be safely used for consumption purposes. Indeed, current indicators such as Total Organic Carbon (TOC), turbidity or UV-Absorbance at 254 nm (UVA254) enable only non-specific overview of the amount of organic residuals in water. Fluorescence EEMs are a potent tool for discrimination and deep analysis of OM detailed composition and behaviour. It has been shown that several forms of OM co-exist in raw water, and come from various origins (bacteria, humic compounds…). Potabilization operation is composed of different steps that aim at decreasing all forms of OM using chemical as well as physical methods (ozone oxidation, filtration on activated carbon or sand, flocculation etc.). Unfortunately, it has been observed that reduction of OM during this process was not identical for all the forms, and the process showed a particular lack of efficiency during raining periods. 130 samples of water at various stages of potabilization were analyzed using home-made compact fluorometer, an apparatus composed of UV excitation LEDs. Using chemometrical treatment of spectral data, we put into highlight 5 different forms of OM that were identified according to litterature data. We evidenced the critical steps of the purification on OM reduction, as well as the relative content of each form from raw to product water. In particular, we showed that two forms were less reduced than the other three, so that progressive enrichment of total OM in the former was observed throughout the process. Moreover, a study was carried out in order to establish calibration models over conventional analyses using the spectral information. Highly satisfying models were thus obtained over TOC, turbidity and UVA254, with average RMSEC values of 13%, 7% and 16% respectively. These results demonstrate the potential of the fluorescence analyzer to simultaneously predict three major

 2. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 3. Synthesis of Cation and Water Free Cryptomelane Type OMS-2 Cathode Materials: The Impact of Tunnel Water on Electrochemistry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poyraz, Altug S.; Huang, Jianping; Zhang, Bingjie; Marschilok, Amy C.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  2017-01-01

  Cryptomelane type manganese dioxides (α-MnO2, OMS-2) are interesting potential cathode materials due to the ability of their one dimensional (1D) tunnels to reversibly host various cations including Li+and an accessible stable 3+/4+ redox couple. Here, we synthesized metal cation free OMS-2 materials where the tunnels were occupied by only water and hydronium ions. Water was subsequently removed from the tunnels. Cation free OMS-2 and Dry-OMS-2 were used as cathodes in Li based batteries to investigate the role of tunnel water on their electrochemistry. The initial discharge capacity was higher for Dry-OMS-2 (252 mAh/g) compared to OMS-2 (194 mAh/g), however, after 100 cycles Dry-OMS-2 and OMS-2 delivered 137 mAh/g and 134 mAh/g, respectively. Li+ion diffusion was more facile for Dry-OMS as evidenced by rate capability, at 400 mA/g. Dry-OMS-2 delivered 135mAh/g whereas OMS-2 delivered ~115 mAh/g. This first report of the impact of tunnel water on the electrochemistry of OMS-2 type materials demonstrates that the presence of tunnel water in OMS-2 type materials negatively impacts the electrochemistry.

 4. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 5. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer. Abstract The article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 6. Revolution i detailhandlen? Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sissel Bjerrum Fossat

  2013-11-01

  Full Text Available Artiklen undersøger, hvordan udbredelsen af selvbetjeningsbutikker i Danmark var en del af Marshall-planens målsætning. Ved at fokusere på en af de rejser om selvbetjening, der blev arrangeret i Marshall-regi, kan det vises, hvordan oprettelsen af selvbetjeningsbutikker både var i overensstemmelse med amerikanske og danske ønsker. I den danske detailhandel var især kooperationen interesseret i de nye principper, men der fandtes også skeptiske stemmer, der advarede mod de amerikanske ideer.AbstractThe article explores how the dissemination of self-service shops in Denmark was an integral part of the Marshall Plan. Focusing on one of those journeys under the auspices of the Marshall Plan to study such self-service shops in the USA, the article shows how the creation of self-service shops was in accordance with American as well as Danish aspirations. In the Danish retailing business, particularly the cooperative movement was interested in the new principles, even if sceptical voices cautioned against these American ideas. Outside these circles, the Danish unions and employers’ organizations supported the intentions to modernize what they considered an expensive link in the retail trade. The gain in productivity pursued by the industry was considered to depend not only on increasing consumption, but also on standardized goods and mass consumption.

 7. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 8. Determinantes sociales de la salud de la OMS en mujeres mexicanas con el virus de papiloma

  OpenAIRE

  Soltero-Rivera, Silvia Guadalupe; CERDA-FLORES, RICARDO MARTIN; Cárdenas-Villarreal,Velia Margarita; Guevara-Valtier, Milton Carlos; Paz Morales, María de los Angeles.; Patton-Leal, Adrián Carlos; Ramírez-García, Esther Justina

  2016-01-01

  Uno de los temas centrales de la OMS es el análisis de los problemas de salud mediante el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS: inadecuadas condiciones económicas, ambientales y de alimentación). El sistema sanitario de la OMS ha asociado algunas enfermedades tal como el Virus de Papiloma Humano (VPH) con losDSS. Desde el punto de vista de investigación cuantitativa, los DSS reportados por la OMS son: 1) edad de inicio de la actividad sexual, 2) múltiples compañeros sexuales, 3) ...

 9. Wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM degradation rates

  Science.gov (United States)

  Bird, J. A.; Hatton, P. J.; Filley, T. R.; Chatterjee, S.; Auclerc, A.; Gormley, M.; Dastmalchi, K.; Stark, R. E.; Nadelhoffer, K. J.

  2015-12-01

  Surprisingly little is known about how shifts in tree species composition and increased forest fire frequency and intensity will affect one of the most stable pools of soil organic matter, i.e. the pyrogenic organic matter (PyOM or char). In a previous study, we showed that wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM structure and potential reactivity for two tree species common in high-latitude forests, jack pine (JP) and red maple (RM). Here, we investigate whether these differences affect PyOM turnover by examining the fates of 13C/15N-enriched JP wood and PyOM pyrolyzed at 300 (JP300) and 450 °C (JP450) and RM pyrolyzed at 450 °C (RM450). The substrates were applied 1-3 cm below the O/A interface of a well-drained Spodosol in a long-term forest fire study located at the University of Michigan Biological Station (Pellston, MI, USA). 13C-CO2effluxes from the first 996 days of decay showed a significant wood source by pyrolysis temperature interaction on PyOM field mineralisation rates, with RM450 mineralising twice faster than JP450 during the first 90 days. Increasing pyrolysis temperature substantially decreased field mineralization rates during the first 996 days, with mineralisation rates 24 and 80 times slower for JP300 and JP450 compared with JP wood. After 1 year, (i) bacterial groups were large sinks for PyOM-derived C as pyrolysis temperature increased and as substrate use efficiency decreased; (ii) potential phenol oxidase and net peroxidase activities were unaffected by the PyOM addition, although net peroxidase activities measured tended to lesser for soils amended with JP450 and RM450; and (iii) Collembola detritivores appeared less likely to be found for soils amended with JP450 and RM450. PyOM-derived C and N recoveries did not differ after 1 year; we will present 3-y recovery data. Our results suggest that the composition of angiosperms (e.g. RM) and gymnosperms (e.g. JP) in high-latitude forests is an underappreciated but

 10. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 11. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 12. Syv essays om professions- og entreprenørskabsdidaktik i VIA Erhverv 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Undervisere fra VIA-Erhverv har skrevet syv essays om aktuelle didaktiske temaer og problemstillinger i VIA- Ehverv's professionsuddannelser. Teksterne er resultatet af længerevarende forsknings- og udviklingsprojekter i Program for Professionsdidaktik & Entreprenørskabsundervisning....

 13. Follow-On Shaft Seal Evaluation for Future OMS Engine Series Valve Derivations Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Evidence of nitrogen tetroxide (NTO) and monomethylhydrazine (MMH) propellant vapor leakage across the primary and secondary shafts seals of the four OMS-E series...

 14. Quantification of amine functional groups and their influence on OM/OC in the IMPROVE network

  Science.gov (United States)

  Kamruzzaman, Mohammed; Takahama, Satoshi; Dillner, Ann M.

  2018-01-01

  Recently, we developed a method using FT-IR spectroscopy coupled with partial least squares (PLS) regression to measure the four most abundant organic functional groups, aliphatic C-H, alcohol OH, carboxylic acid OH and carbonyl C=O, in atmospheric particulate matter. These functional groups are summed to estimate organic matter (OM) while the carbon from the functional groups is summed to estimate organic carbon (OC). With this method, OM and OM/OC can be estimated for each sample rather than relying on one assumed value to convert OC measurements to OM. This study continues the development of the FT-IR and PLS method for estimating OM and OM/OC by including the amine functional group. Amines are ubiquitous in the atmosphere and come from motor vehicle exhaust, animal husbandry, biomass burning, and vegetation among other sources. In this study, calibration standards for amines are produced by aerosolizing individual amine compounds and collecting them on PTFE filters using an IMPROVE sampler, thereby mimicking the filter media and collection geometry of ambient standards. The moles of amine functional group on each standard and a narrow range of amine-specific wavenumbers in the FT-IR spectra (wavenumber range 1 550-1 500 cm-1) are used to develop a PLS calibration model. The PLS model is validated using three methods: prediction of a set of laboratory standards not included in the model, a peak height analysis and a PLS model with a broader wavenumber range. The model is then applied to the ambient samples collected throughout 2013 from 16 IMPROVE sites in the USA. Urban sites have higher amine concentrations than most rural sites, but amine functional groups account for a lower fraction of OM at urban sites. Amine concentrations, contributions to OM and seasonality vary by site and sample. Amine has a small impact on the annual average OM/OC for urban sites, but for some rural sites including amine in the OM/OC calculations increased OM/OC by 0.1 or more.

 15. Et spørgsmål om at være

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, Pia

  om, at Gud er død. I modsætning til eftertiden var Friedrich Nietzsche imidlertid ikke sikker på sin berømte dødsdom. Han tilføjede senere, at vi alligevel ikke slipper af med Gud, fordi vi stadig tror på grammatikken, og det er her Et spørgsmål om at være tager sit udgangspunkt. Der er med andre ord...

 16. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 17. An algorithm and a Tool for Wavelength Allocation in OMS-SP Ring Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riaz, Muhammad Tahir; Pedersen, Jens Myrup; Madsen, Ole Brun

  2006-01-01

  OMS-SP ring is one of the well known architectures in Wavelength Division Multiplexing based optical fiber networks. The architecture supports a restorable full mesh in an optical fiber ring using multiple light wavelengths. The paper presents an algorithm to allocate wavelengths in the OMS-SP ring...... architecture. A tool is also introduced which implements the algorithm and assigns wavelengths. The proposed algorithm uses fewer number of wavelengths than the classical allocation method. The algorithm is described and results are presented....

 18. Anatomy of the human orbital muscle (OM): Features of its detailed topography, syntopy and morphology.

  Science.gov (United States)

  Wilden, Andre; Feiser, Janna; Wöhler, Aliona; Isik, Zeynep; Bendella, Habib; Angelov, Doychin N

  2017-05-01

  The human orbital muscle (OM) is not readily accessible during ordinary anatomical teaching because of insufficient time and difficulties encountered in the preparation. Accordingly, its few anatomical descriptions are supported only by drawings, but not by photographs. The aim of this study was to present OM in dissected anatomic specimens in more detail. Following microscope-assisted dissection, its location, syntopy and morphology were analyzed in 88 orbits of 51 cadavers. Together with the periorbital connective tissue OM filled the infraorbital fissure (IOF) and extended back to the cavernous sinus. As a new finding, we here report that in 34% of the orbits we observed OM-fibers, which proceeded from IOF caudally to the facies infratemporalis of the maxilla. OM had a mean width of 4±1mm, a mean length of 22±5mm and its mean mass was 0.22±0.19g. The subsequent histological analysis of all specimens showed features of smooth muscle tissue: long, spindle-like cells with a centrally located cell nucleus (hematoxylin-eosin staining) which were innervated by tyrosine-hydroxylase immunopositive adrenergic fibers. We conclude that precise knowledge on OM might be very helpful not only to students in medicine and dentistry during anatomical dissection courses, but also to head and neck surgeons, ear-nose-throat specialists and neurosurgeons working in this field. Copyright © 2017 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 19. OM-85 is an immunomodulator of interferon-β production and inflammasome activity.

  Science.gov (United States)

  Dang, A T; Pasquali, C; Ludigs, K; Guarda, G

  2017-03-06

  The inflammasome-IL-1 axis and type I interferons (IFNs) have been shown to exert protective effects upon respiratory tract infections. Conversely, IL-1 has also been implicated in inflammatory airway pathologies such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). OM-85 is a bacterial extract with proved efficacy against COPD and recurrent respiratory tract infections, a cause of co-morbidity in asthmatic patients. We therefore asked whether OM-85 affects the above-mentioned innate immune pathways. Here we show that OM-85 induced interferon-β through the Toll-like receptor adaptors Trif and MyD88 in bone marrow-derived dendritic cells. Moreover, it exerted a dual role on IL-1 production; on the one hand, it upregulated proIL-1β and proIL-1α levels in a MyD88-dependent manner without activating the inflammasome. On the other hand, it repressed IL-1β secretion induced by alum, a well-known NLRP3 activator. In vivo, OM-85 diminished the recruitment of inflammatory cells in response to peritoneal alum challenge. Our findings therefore suggest that OM-85 favors a protective primed state, while dampening inflammasome activation in specific conditions. Taken together, these data bring new insights into the mechanisms of OM-85 action on innate immune pathways and suggest potential explanations for its efficacy in the treatment of virus-induced airway diseases.

 20. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 1. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 2. Remarkable promotion effect of trace sulfation on OMS-2 nanorod catalysts for the catalytic combustion of ethanol.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jie; Zhang, Changbin; He, Hong

  2015-09-01

  OMS-2 nanorod catalysts were synthesized by a hydrothermal redox reaction method using MnSO4 (OMS-2-SO4) and Mn(CH3COO)2 (OMS-2-AC) as precursors. SO4(2-)-doped OMS-2-AC catalysts with different SO4(2-) concentrations were prepared next by adding (NH4)2SO4 solution into OMS-2-AC samples to investigate the effect of the anion SO4(2-) on the OMS-2-AC catalyst. All catalysts were then tested for the catalytic oxidation of ethanol. The OMS-2-SO4 catalyst synthesized demonstrated much better activity than OMS-2-AC. The SO4(2-) doping greatly influenced the activity of the OMS-2-AC catalyst, with a dramatic promotion of activity for suitable concentration of SO4(2-) (SO4/catalyst=0.5% W/W). The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), NH3-TPD and H2-TPR techniques. The results showed that the presence of a suitable amount of SO4(2-) species in the OMS-2-AC catalyst could decrease the Mn-O bond strength and also enhance the lattice oxygen and acid site concentrations, which then effectively promoted the catalytic activity of OMS-2-AC toward ethanol oxidation. Thus it was confirmed that the better catalytic performance of OMS-2-SO4 compared to OMS-2-AC is due to the presence of some residual SO4(2-) species in OMS-2-SO4 samples. Copyright © 2015. Published by Elsevier B.V.

 3. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85 improves management of atopic dermatitis: A randomized study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Bodemer

  Full Text Available Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend.This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®, in the treatment of established AD in children.Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events.Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85% patients in the OM-85 group and 72 (88% in the placebo group. Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI: 0.67-0.96, also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69-0.98. No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo.Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD.

 4. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85) improves management of atopic dermatitis: A randomized study.

  Science.gov (United States)

  Bodemer, Christine; Guillet, Gerard; Cambazard, Frederic; Boralevi, Franck; Ballarini, Stefania; Milliet, Christian; Bertuccio, Paola; La Vecchia, Carlo; Bach, Jean-François; de Prost, Yves

  2017-01-01

  Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD) which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend. This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®), in the treatment of established AD in children. Children aged 6 months to 7 years, with confirmed AD diagnosis, were randomized in a double-blind, placebo-controlled trial to receive, in addition to conventional treatment with emollients and topical corticosteroids, 3.5mg of the bacterial extract OM-85 or placebo daily for 9 months. The primary end-point was the difference between groups in the occurrence of new flares (NF) during the study period, evaluated by Hazard Ratio (HR) derived from conditional Cox proportional hazard regression models accounting for repeated events. Among the 179 randomized children, 170 were analysed, 88 in the OM-85 and 82 in the placebo group. As expected most children in both treatment groups experienced at least 1 NF during the study period (75 (85%) patients in the OM-85 group and 72 (88%) in the placebo group). Patients treated with OM-85 as adjuvant therapy had significantly fewer and delayed NFs (HR of repeated flares = 0.80; 95% confidence interval (CI): 0.67-0.96), also when potential confounding factors, as family history of atopy and corticosteroids use, were taken into account (HR = 0.82; 95% CI: 0.69-0.98). No major side effect was reported, with comparable and good tolerability for OM-85 and placebo. Results show an adjuvant therapeutic effect of a well standardized bacterial lysate OM-85 on established AD.

 5. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 6. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 7. Solar PV O&M Standards and Best Practices – Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 8. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  Ideen om at skizofreni er en hjernesygdom er udbredt både i psykiatrien, i media og i den brede offentlighed. Men hvad er egentlig belægget for denne ide? Og hvilke implikationer har den for psykiatrisk praksis? I artiklen ser jeg på idéen om skizofreni som en hjernesygdom som en Fortælling, og...... undersøger den kritisk ved at trække på flere forskellige perspektiver og forskningstraditioner. For det første trækker jeg på neurovidenskabelig forskning for at problematisere den sejlivede psykiatriske forestilling om hjernen som statisk, og ideen om skizofreni som stammende fra en biologisk defekt...... distriktspsykiatrien for at undersøge de implikationer som Fortællingen Om Skizofreni Som En Hjernesygdom får for psykiatrisk praksis og psykiatriske patienter. Jeg argumenterer for at der ud fra både videnskabelige og terapeutiske hensyn er behov for et nyt paradigme for at forstå psykotiske oplevelser - og jeg giver...

 9. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 10. Remineralization and preservation of the Organic Matter (OM) in the Peruvian Oxygen Minimum Zone

  Science.gov (United States)

  Bretagnon, M.; Paulmier, A.; Garcon, V.; Dewitte, B.; Maes, C.; Campos, F.; Carrasco, E.; Coppola, L.; Depretz de Gesincourt, O.; Gojak, C.; Grelet, J.; Illig, S.; Leblond, N.; Lefevre, D.; Martinez, P.; Oschlies, A.; Panagiotopoulos, C.; Scouarnec, L.; Velazco, F.

  2016-02-01

  The intense surface production in the Eastern Boundary Upwelling Systems (EBUS), linked to the low subsurface ventilation, leads to the formation of the Oxygen Minimum Zone (OMZ). The degradation of Organic Matter (OM) by respiration or remineralization impacts climate (ocean carbon sequestration; greenhouse gases emission (e.g. N2O, CO2)) and ecosystems (nitrogen loss; toxic gas (e.g. H2S) production). Due to the O2 stress, OM fate is an OMZ key-issue. On one hand, the low O2 concentration would imply OM preservation, enhancing the export to the sediments. On the other hand, the intense bacteria activity would imply OM recycling. The Peruvian EBUS, one of the most productive systems with the shallowest oxycline, is the perfect case study to investigate both hypotheses. In order to study the particles fluxes and its variability, sediment traps in the oxycline (35 m) and OMZ core (150 m) were deployed on an instrumented moored line off Lima (12°S) in 2013-2014, as part of the AMOP project (Activities of research dedicated to the Minimum of Oxygen in the eastern Pacific).The particles proportion which reaches the deep trap allows to define mathematically a vertical transfer function, suggesting predominant remineralization and preservation configurations. Concerning OM quality, carbon and nitrogen fluxes are proportional to the matter fluxes, contrary to phosphorus and biogenic silica fluxes. The different configurations derived from the transfer function analysis in terms of both OM quantity and quality can mainly be linked to oxygenation conditions, with a potential remineralization predominance associated with O2 concentration at the oxycline higher than a threshold of 5 µmol/kg. Oxygenation events are alternately associated with a specific influence of SubTropical Water, more or less oxygenated (Surface (STSW) or Under (STUW), respectively).

 11. Translating the Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM) into Lithuanian.

  Science.gov (United States)

  Viliū nienė, Rima; Evans, Chris; Hilbig, Jan; Pakalniškienė, Vilmantė; Danilevičiūtė, Vita; Laurinaitis, Eugenijus; Navickas, Alvydas

  2013-10-01

  There are no standardized tools in Lithuanian feasible for ongoing routine use to measure the effectiveness of psychotherapeutic treatment. The CORE-OM is a widely used 34-item self-report measure for such purpose. To explore the reliability, validity and sensitivity of the Lithuanian translation of CORE-OM questionnaire. A validation study of the CORE-OM was conducted in the psychiatric clinic attached to Vilnius University. A Lithuanian translation of the English original CORE-OM was prepared by a team of translators. Then 39 psychotherapy outpatients and 187 students were asked to complete the Lithuanian version of the CORE-OM; 66 were tested twice to determine test-retest stability. Analysis included both internal and test-retest reliability, acceptability, influence of gender, principal component analysis and criteria for reliable and clinically significant change. Internal and test-retest reliability were good (0.61-0.94), though somewhat lower for the risk domain (α: 0.57-0.79, Spearman's rho 0.25-0.60). Differences between scores of the clinical and non-clinical samples were large and significant (P < 0.001). Some of the Lithuanian criteria for clinically significant change were a bit lower than those of the original UK criteria (e.g. well-being) and others higher (symptoms, functioning, overall score), illustrating the need for local exploration. In spite of small differences in psychometric properties from the original, the Lithuanian version of the CORE-OM was reliable and sensitive in both clinical and non-clinical settings. It has the potential to become a practical, sensitive and reliable tool for psychotherapists in Lithuania.

 12. Urban Agri_polis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reynisdottir, Eva Margret; Hedegaard, Rikke; Harder, Henrik

  2009-01-01

  set i lidt bredere perspektiv, fx via "landbrugsproduktion" i eksisterende byområder, implementeres i en større skala - i byer, bydele og bynære landskaber. I 2025 forventes det, at 75 % af verdens befolkning vil være bosat i urbane områder. Visionen om "Urban Agriculture", eller fødevareproduktion i...

 13. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 14. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 15. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på.......I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 16. Første dom om insiderhandel - rækkevidde og konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul

  1995-01-01

  I artiklen behandles nogle af de principielle spørgsmål, som den første dom om insiderhandel - UfR 1995. 905H - berører. Der stilles en række forslag til nye regler vedr. ledelsens og medarbejderes handel med værdipapirer.......I artiklen behandles nogle af de principielle spørgsmål, som den første dom om insiderhandel - UfR 1995. 905H - berører. Der stilles en række forslag til nye regler vedr. ledelsens og medarbejderes handel med værdipapirer....

 17. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 18. Hvor er mediernes kritiske spørgsmål om krigen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2014-01-01

  Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,......Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,...

 19. Kort fortalt om konditionalitetspolitik og det nordkoreanske atomvåbensprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Flemming Splidsboel

  I dette brief gennemgår Flemming Splidsboel Hansen, forskningskoordinator og PhD, de grundlæggende aspekter af en effektiv konditionalitetspolitk, og det diskuterer muligheden for at påvirke Nordkorea via sanktioner. Briefet forklarer kort hvad konditionalitetspolitik er, og hvilke mekanismer der...... gør sig gældende. Nordkorea har vist sig som en stor udfordring for konditionalitetspolitikken, og briefet stiller spørgsmålstegn ved, om landet overhovedet er villig til at forhandle om deres atomvåbenprogram....

 20. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 1. La clasificación de la OMS: Dificultades para usar un lenguaje común

  OpenAIRE

  Querejeta González, Miguel

  1999-01-01

  La OMS adoptó en 1980 una Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) al objeto de delimitar claramente estos tres conceptos y crear un lenguaje internacional común. Aunque la terminología, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido correctameante asimilada, la OMS prepara ya una nueva clasificación que será publicada este mismo año. El autor del artículo, médico del servicio de valoración y orientación de minusvalías en Gizartekintza, analiza los motivo...

 2. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 3. Avena strigosa Schreb. in agrocoenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  OpenAIRE

  Janina Skrzyczyńska; Zofia Rzymowska; Piotr Stachowicz

  2012-01-01

  The research on the localities of Avena strigosa and on its increased occurrence in agricultural crops of the Podlaski Przełom Bugu was carried out in 1994-1998. The documentation of this research consists of 600 phytosociological relevés and the floristic records. The paper presents the composition and structure of the field plant communities where Avena strigosa was found. It occurs frequently on various soil types of the Podlaski Przełom Bugu. However, on the area examined it was found jus...

 4. Klimapolitik bør forny tænkningen om socialisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2015-01-01

  Klimakonventionen fra 1992 står ved magt, men er blevet ført på vildspor ved formuleringen og implementeringen af Kyoto-protokollen. Oluf Danielsens doktorafhandling, anmeldt i samme tidsskriftsnummer, leverer detaljerede oplysninger om, hvordan dette gik til, især omkring år 2000/2001, men også ...

 5. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 6. Det forførende medie - om autokommunikation i markedsføringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Thøger Christensen

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer forskellige aspekter af markedskommunikation set som autokommunikation – det vil sige kommunikation om og til af- sender selv. Moderne marketing er grundlagt på ideen om, at virksom- heder kun overlever i længden, hvis de er opmærksomme på marke- dets ønsker og behov, og branchen arbejder ud fra en ideel forståelse om responsivitet og dialog med kunder og omverden. Artiklen påpeger imidlertid, at den moderne forbruger – eller modtager – oftest forholder sig blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både rek- lamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte bud- skaberne til symbolsk værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer. I et ledelsesperspektiv betyder det for det første, at visioner og holdninger bliver forlenet med en særlig autoritet og forpligtelse for virksomheden, når disse visioner kommunikeres offentligt gennem et eksternt medie. Intern kommunikation får simpelthen en større gennem- slagskraft, når den sendes ud af huset, og artiklen viser med en række eksempler, hvorledes reklamer kan anspore medarbejderne til korps- ånd og hensigtsmæssig adfærd i ’sandhedens øjeblik’ – mødet med kunden.

 7. Om hovedbeklædninger, baggrund og øjne, der ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Hanne

  2007-01-01

  Essayet kommenterer en collage af Sisse Jarner. Fotografiet forestiller en tilsløret udflydende kvinde med en hvid fantasifugl og indgår i et tema om "Konflikter, tro og frihed - et globalt perspektiv". Det kombinerer en association over det visuelle forlæg med en beskrivelse af værket, en...

 8. Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Fontein, R.J.; Donders, J.L.M.; Arnouts, R.C.M.

  2011-01-01

  Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-beherende instanties, (iii) methoden met behulp van

 9. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør...

 10. At du gider - om hyperparadigmatiske strukturer i danske sætningstyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tanya Karoli

  2009-01-01

  Artiklen gengiver i kortere form hovedpointerne fra min ph.d.-afhandling om Hyperparadigmer, med særligt fokus på hyperparadigmet mellem de to danske ledstillingsmønstre (Fvsa og sav) og de to hierarkiske niveauer de kan befinde sig på (hovedsætning og bisætning). Det vises bl.a. at leksemet at...

 11. Børns forståelse og forventning om inddragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2014-01-01

  Børns forståelse og forventning om inddragelse Mimi Petersen, Lektor/ Ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, Danmark Siden 1989 har FN’s børnekonvention, især artikel 12 til 16, gjort at behandlingen af børn som borgere, er...

 12. Første endelige dom om insider-handel på trapperne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1995-01-01

  Den 20. januar 1995 afsiger landsretten den første endelige dom om insider-handel. Sagen er anlagt mod den tidligere økonomichef i elektronikvirksomheden Silcon. Han står anklaget for at have solgt sine aktier i Silcon på et tidspunkt, hvor han var klar over, at selskabet havde tabt mange penge på...

 13. "Die skurwe liefde om te besit": teologiese riglyne vir sake-etiek ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie artikel wys op die noodsaaklikheid van sake-etiek en die behoefte wat Christen-sakelui aan riglyne vir die bedryf van sake het. Om hierdie rede word teologiese riglyne vir 'n bedryf van 'n sake-onderneming aangelรช. Afdeling 2 fokus op drie sleutelbegrippe, naamlik die mens as rentmeester van God se eiendom, ...

 14. O&M report for DanWEC Hanstholm test site

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, Christian Nereus; Tetu, Amélie

  The report is prepared for the Danish Energy Agency under The Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP), project “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond”. This report includes observation, planning and maintenance descriptions for the DanW......WEC test site (HTS) located west of the Port of Hanstholm....

 15. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  ouer om beheer en toesig oor 'n kind te verkry, is tweeledig van aard: die aard en omvang van beheer- en toesig- geskille sowel as die kwessie van diskriminasie op grond van seksuele oriëntasie is ter sprake. Homoseksuele oriëntasie is emosioneel en kontroversieel, so veel te meer as dit gepaard gaan met beheer- en ...

 16. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af...

 17. Die impak en grondwetlikheid van die reg om te staak met ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Tanya du Plessis

  6 Jul 2009 ... verandering in die werkplek ingestel het verplig word om toe te laat dat die werknemers só voortgaan met hul werk as wat hul sou voordat die verandering ingestel is, tydens die dispuutbeslegting. 84 Seyfarth et al (n 78) 138. 85 Art 1 en 2 van die Conciliation Act 1896; art 95 van die Employment Protection ...

 18. Die geheim van die prediking: om mondig te word | Cilliers | Acta ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hierdie artikel gaan uit van die oortuiging dat prediking 'n spraakgebeure is waarin die stem van die prediker - simbool van sy of haar persoonlikheid en spiritualiteit - 'n belangrike rol het om te speel. Die stem van die prediker mag nie misken word in die dinamiese struktuur van kommunikasie nie, en moet inteendeel op 'n ...

 19. Pilotafprøvning på Sejs Skole om resillience og bæredygtighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Ulla

  2017-01-01

  Præsentation om afprøvning af undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed, resilience og entreprenørskab. Hvad fik eleverne ud af at arbejde med resilience i lokalområdet og hvordan udmøntede det sig i handlekompetence....

 20. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chunhai

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 1. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig...

 2. Glow experiment documentation of OMS/RCS pod and vertical stabilizer

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  Glow experiment documentation of one of the orbital maneuvering system (OMS) reaction control system (RCS) pods and a portion of the vertical stabilizer shows chemoluminescent effectresulting from atomic oxygen impacting the spacecraft and building to the point that the atomic oxygen atoms combine to form molecules of oxygen. The Image Intensifier on NIKON 35mm camera was used to record the glow.

 3. Narrativer i den franske debat om verdslighed, la laïcité

  DEFF Research Database (Denmark)

  Degn, Inge Merete Egedal

  2005-01-01

  Artiklen analyserer debatten om la laïcité i Frankrig 2003-2004 med hovedvægt på udsendelsen Bibliothèque Médicis: La laicité en questions?. I analysen inddrages sociologiske teorier (Simmel, Tabboni), Ricoeurs overvejelser over narrativ identitet og interkulturel forståelse samt diskursanalyse...

 4. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 5. EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  Denne rapport undersøger effekterne af EU's direktiv om tidsbegrænset ansættelse i den kommunale sektor i Danmark på baggrund af interview med institutionsledere, tillids- og ledelsesrepræsentanter fra 14 tilfældigt udvalgte danske kommuner. Rapportens hovedkonklusion er, at EU's direktiv har haf...

 6. Høringssvar - Vejledning om definition større uheld 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedlund, Frank Huess

  2017-01-01

  Min kritik af udkast til vejledning om "Definition af større uheld og nærved-uheld på risikovirksomheder", er desværre temmelig grundlæggende. Jeg opfordrer til, at vejledningen ikke udgives. Det er ikke tydeligt, hvilket problem vejledningen søger at løse. Der er alvorlige problemer med hjemmel....

 7. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken

 8. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 9. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 10. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  NARCIS (Netherlands)

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens

 11. Comparing 52 Gbps Duobinary and 4-PAM Transmission Over 100m OM-3 Fiber With 25GHz Class VCSELs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lau Frejstrup; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry M.

  This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver.......This paper compares VCSEL based transmission of 52 Gbps duobinary-NRZ and 4-PAM over 100m OM-3 fiber employing a linear equalizer in the receiver....

 12. Selective activation of human dendritic cells by OM-85 through a NF-kB and MAPK dependent pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Parola

  Full Text Available OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®, a product made of the water soluble fractions of 21 inactivated bacterial strain patterns responsible for respiratory tract infections, is used for the prevention of recurrent upper respiratory tract infections and acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease patients. OM-85 is able to potentiate both innate and adaptive immune responses. However, the molecular mechanisms responsible for OM-85 activation are still largely unknown. Purpose of this study was to investigate the impact of OM-85 stimulation on human dendritic cell functions. We show that OM-85 selectively induced NF-kB and MAPK activation in human DC with no detectable action on the interferon regulatory factor (IRF pathway. As a consequence, chemokines (i.e. CXCL8, CXCL6, CCL3, CCL20, CCL22 and B-cell activating cytokines (i.e. IL-6, BAFF and IL-10 were strongly upregulated. OM-85 also synergized with the action of classical pro-inflammatory stimuli used at suboptimal concentrations. Peripheral blood mononuclear cells from patients with COPD, a pathological condition often associated with altered PRR expression pattern, fully retained the capability to respond to OM-85. These results provide new insights on the molecular mechanisms of OM-85 activation of the immune response and strengthen the rational for its use in clinical settings.

 13. Acides gras oméga 3 et maladies cardiovasculaires : approches épidémiologiques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducimetiere Pierre

  2004-01-01

  Full Text Available La prise alimentaire d’acides gras oméga 3 a de nombreuses conséquences biologiques en particulier dans les domaines intéressant le risque cardiovasculaire (thrombose, métabolisme lipidique, inflammation. A partir de l’énorme littérature épidémiologique sur le sujet, on peut conclure que la consommation de poisson « gras » ou d’oméga 3 à longue chaîne a un effet protecteur sur la mortalité coronaire et plus généralement sur les maladies cardiovasculaires. Il existe des indications en faveur d’un effet similaire de l’apport en alphalinolénique (ALA. Les essais de prévention secondaire avec des oméga 3 à longue chaîne ont confirmé ces résultats mais les essais de conseils nutritionnels favorisant la consommation d’ALA ne sont qu’indicatifs. Il n’existe guère « d’evidence » en faveur du rôle des oméga sur le développement quantitatif de l’athérome alors que leur effet protecteur sur la vulnérabilité cardiaque aux arythmies est bien établie. Ces données expérimentales et cliniques fournissent une base biologique à la relation observée entre un apport augmenté de poisson ou d’oméga 3 et un risque abaissé de mort subite dans plusieurs études de cohortes.

 14. Ferrihydrite-associated organic matter (OM) stimulates reduction by Shewanella oneidensis MR-1 and a complex microbial consortia

  Science.gov (United States)

  Cooper, Rebecca Elizabeth; Eusterhues, Karin; Wegner, Carl-Eric; Totsche, Kai Uwe; Küsel, Kirsten

  2017-11-01

  The formation of Fe(III) oxides in natural environments occurs in the presence of natural organic matter (OM), resulting in the formation of OM-mineral complexes that form through adsorption or coprecipitation processes. Thus, microbial Fe(III) reduction in natural environments most often occurs in the presence of OM-mineral complexes rather than pure Fe(III) minerals. This study investigated to what extent does the content of adsorbed or coprecipitated OM on ferrihydrite influence the rate of Fe(III) reduction by Shewanella oneidensis MR-1, a model Fe(III)-reducing microorganism, in comparison to a microbial consortium extracted from the acidic, Fe-rich Schlöppnerbrunnen fen. We found that increased OM content led to increased rates of microbial Fe(III) reduction by S. oneidensis MR-1 in contrast to earlier findings with the model organism Geobacter bremensis. Ferrihydrite-OM coprecipitates were reduced slightly faster than ferrihydrites with adsorbed OM. Surprisingly, the complex microbial consortia stimulated by a mixture of electrons donors (lactate, acetate, and glucose) mimics S. oneidensis under the same experimental Fe(III)-reducing conditions suggesting similar mechanisms of electron transfer whether or not the OM is adsorbed or coprecipitated to the mineral surfaces. We also followed potential shifts of the microbial community during the incubation via 16S rRNA gene sequence analyses to determine variations due to the presence of adsorbed or coprecipitated OM-ferrihydrite complexes in contrast to pure ferrihydrite. Community profile analyses showed no enrichment of typical model Fe(III)-reducing bacteria, such as Shewanella or Geobacter sp., but an enrichment of fermenters (e.g., Enterobacteria) during pure ferrihydrite incubations which are known to use Fe(III) as an electron sink. Instead, OM-mineral complexes favored the enrichment of microbes including Desulfobacteria and Pelosinus sp., both of which can utilize lactate and acetate as an electron

 15. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities; O&M integral para instalaciones de generación e intercambio de energía

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2016-07-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 16. Det levende, det, der er her nu - Panelsamtale om Antropocæn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2015-01-01

  Samtale om klimakrise, økologi og det antropocæne mellem professor i geologi og leder af Geologisk Museum, Minik Rosing, bioetiker og medlem af etisk råd Mickey Gjerris og PhD-stipendiat og forsker i økologisk kulturkritik ved Syddansk Universitet, Torsten Bøgh Thomsen. Debatten blev oprindeligt ...... afholdt på Open Air Academy som en del af Dagbladet Informations serie af debatarrangementer. Efterfølgende transkriberet til tidsskriftet Ny Jord af debattens moderator, Jeppe Carstensen.......Samtale om klimakrise, økologi og det antropocæne mellem professor i geologi og leder af Geologisk Museum, Minik Rosing, bioetiker og medlem af etisk råd Mickey Gjerris og PhD-stipendiat og forsker i økologisk kulturkritik ved Syddansk Universitet, Torsten Bøgh Thomsen. Debatten blev oprindeligt...

 17. Groupes discrets en géométrie hyperbolique: aspects effectifs

  OpenAIRE

  Granier, Jordane; Kellerhals, Ruth

  2016-01-01

  Cette thèse traite de deux problèmes en géométrie hyperbolique réelle et complexe. On étudie dans un premier temps des structures géométriques sur des espaces de modules de métriques plates a singularités coniques sur la sphère. D'après des travaux de W. Thurston, l'espace de modules des métriques plates sur S2 à n singularités coniques d'angles donnes admet une structure de variété hyperbolique complexe non complète, dont le complété métrique est une variété conique hyperbolique complexe. On...

 18. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 19. Det binära guldet : en uppsats om big data och analytics

  OpenAIRE

  Hellström, Elin; Hemlin, My

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att utreda begreppen big data och analytics. Utifrån vetenskapliga teorier om begreppen undersöks hur konsultföretag uppfattar och använder sig av big data och analytics. För att skapa en nyanserad bild har även en organisation inom vården undersökts för att få kunskap om hur de kan dra nytta av big data och analytics. Ett antal viktiga svårigheter och framgångsfaktorer kopplade till båda begreppen presenteras. De svårigheterna kopplas sedan ihop med en framgångsfak...

 20. Determining the spatial and seasonal variability in OM/OC ratios across the US using multiple regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Simon

  2011-03-01

  Full Text Available Data from the Interagency Monitoring of Protected Visual Environments (IMPROVE network are used to estimate organic mass to organic carbon (OM/OC ratios across the United States by extending previously published multiple regression techniques. Our new methodology addresses common pitfalls of multiple regression including measurement uncertainty, colinearity of covariates, dataset selection, and model selection. As expected, summertime OM/OC ratios are larger than wintertime values across the US with all regional median OM/OC values tightly confined between 1.80 and 1.95. Further, we find that OM/OC ratios during the winter are distinctly larger in the eastern US than in the West (regional medians are 1.58, 1.64, and 1.85 in the great lakes, southeast, and northeast regions, versus 1.29 and 1.32 in the western and central states. We find less spatial variability in long-term averaged OM/OC ratios across the US (90% of our multiyear regressions estimate OM/OC ratios between 1.37 and 1.94 than previous studies (90% fell between 1.30 and 2.10. We attribute this difference largely to the inclusion of EC as a covariate in previous regression studies. Due to the colinearity of EC and OC, we find that up to one-quarter of the OM/OC estimates in a previous study are biased low. Assumptions about OC measurement artifacts add uncertainty to our estimates of OM/OC. In addition to estimating OM/OC ratios, our technique reveals trends that may be contrasted with conventional assumptions regarding nitrate, sulfate, and soil across the IMPROVE network. For example, our regressions show pronounced seasonal and spatial variability in both nitrate volatilization and sulfate neutralization and hydration.

 1. loofwaar- le Feni se re in die ie sin gee oging om e herstel. waag Art ...

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... die ma van 'n dienspligtige wat skryf hoe die kind haar “geterriseer” het: “Ek wil nie die kind sleg maak nie maar ek dink u moet dit weet. Om hom beter te verstaan.” Die ma versoek dat Rafael “tog nie met sy eerste naweekpas huis toe moet kom nie, die was- goed sal haar te swaar val en haar man wil.

 2. Onlinespel en upplevelse : en kvalitativ undersökning av ungdomars attityder om onlinespel

  OpenAIRE

  Moradi, Armin

  2010-01-01

  AbstractTitle: Onlinegaming – A qualitative study of young people's attitudes about online gaming(Onlinespel – En Kvalitativ undersökning av Ungdomars attityder om onlinespel)Number of pages: 34 (35 including enclosures)Author: Armin MoradiTutor: Else NygrenCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose of my thesis is that from a social perspective to exa...

 3. Slagkracht is nodig om Nederland te beschermen en economische kansen voor cybersecurity te verzilveren

  OpenAIRE

  Zielstra, A.

  2017-01-01

  Digitale bedrijvigheid zorgde de afgelopen 25 jaar voor ruim een derde van alle economische groei. Meer dan 5 procent van ons bnp verdienen we met ICT. Nederland heeft een toppositie in de wereld als het gaat om de digitale economie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we die behouden. Volgens Harvard Business Review behoort Nederland zelfs tot de categorie ‘rapidly receding’. We bevinden ons nog wel in de kopgroep, maar zakken snel af.

 4. Screening of the Reissner-Nordstr\\"om charge by a thin-shell of dust matter

  CERN Document Server

  Mazharimousavi, S Habib

  2015-01-01

  A concentric thin-shell encircling a Reissner-Nordstr\\"om (RN) black hole screens the internal charge completely to match with an external Schwarzschild (S) black hole. The negative mass thin-shell is shown to be stable against radial perturbations. It is shown further that by reversing the roles of inside (RN) and outside (S) geometries the mass of the appropriate shell becomes positive.

 5. KATASTROFER OG (U)RET - OM L’AQUILA OG ANSVARET FOR DET KATASTROFALE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauta, Kristian Cedervall

  2013-01-01

  Er katastrofers ofre ramt af en uretfærdighed eller var de simpelthen bare på det forkerte sted på det forkerte tidpunkt? I sin tekst blotlægger Kristian Lauta den forskydning der har fundet sted i vores måde at forstå det katastrofale - fra guds vilje over sort uheld til forestillingen om at kat...

 6. Adjuvant treatment with the bacterial lysate (OM-85) improves management of atopic dermatitis: A randomized study

  OpenAIRE

  Bodemer, C; Guillet, G.; Cambazard, F.; Boralevi, F; Ballarini, S.; Milliet, C.; Bertuccio, P.; La Vecchia, C.; Bach, J.; De Prost, Y.

  2017-01-01

  Background Environmental factors play a major role on atopic dermatitis (AD) which shows a constant rise in prevalence in western countries over the last decades. The Hygiene Hypothesis suggesting an inverse relationship between incidence of infections and the increase in atopic diseases in these countries, is one of the working hypothesis proposed to explain this trend. Objective This study tested the efficacy and safety of oral administration of the bacterial lysate OM-85 (Broncho-Vaxom?, B...

 7. Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtbarheden hos køer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne Skovsgaard

  2016-01-01

  Forskere arbejder i øjeblikket sammen i et internationalt projekt, om at udvikle metoder til at forudsige, hvor stort et potentiale en ko har som ægdonor eller som modtager af et befrugtet æg. Opsamling af ubefrugtede æg fra køer med efterfølgende befrugtning og udvikling af embryoner i laborator...... laboratoriet (IVP) er blevet en attraktiv metode i avl og produktion....

 8. GPS, RT90 og Rikets nät. Om posisjonsbestemmelse av svenske grotter

  OpenAIRE

  Brattli, Tore

  2006-01-01

  Om unøyaktighet i posisjonsbestemmelse ved bruk av Garmin sitt svenske rutenett "Rikets nät". For sentrale deler av Sverige er avviket minimalt (6m i Stockholm), mens det i nord og sør kan være opp til 28m. For nøyaktige posisjoner i Rikets nät på Garmin GPS, skal både datum og rutenett stilles til RT90.

 9. Die geskiktheid van potwurms (Enchytraeidae en plante om die toksisiteit van olieraffinadery-slik te toets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2016-02-01

  Full Text Available Grondbewerking word in die petrochemiese nywerheid in suidelike Afrika gebruik as ’n metode om van besoedelstowwe ontslae te raak. ’n Historiese grondbewerkingsperseel is by ’n petroleumraffinadery geïdentifiseer waar die gedeponeerde slik uit ’n mengsel van olie en wateroplosbare chemiese besoedelstowwe bestaan wat verskeie gevaarlike chemikalieё insluit. Die doel met die studie was om die toksisiteit van die slik, sowel as grond, op die perseel te bepaal en vas te stel of plante en potwurms gebruik kan word in die bioassessering van die slik, aangesien daar ’n behoefte bestaan om ’n groter verskeidenheid toetsorganismes te gebruik wat verskillende ekologiese nisse verteenwoordig. Ons het eksemplare van ’n grondlewende potwurm (Enchytraeus doerjesi aan die slik en aan slikbewerkte grond blootgestel en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag bestudeer. Vyf plantsoorte en hulle sade is aan verskillende konsentrasies van die slik in kommersiёle potgrond blootgestel en hulle ontkiemingsukses, groeikoers en biomassa is bepaal. Die grond van die landbewerkingsperseel was nie akuut toksies vir die potwurms nie en hulle het selfs ’n toename in voortplanting getoon in vergelyking met onbesoedelde grond. Hulle het wel in gedragstoetse erg besoedelde grond vermy. Die bevinding is dat potwurms nie so gevoelig is vir die slik soos erdwurms en springsterte, wat voorheen getoets is nie, maar dat hulle wel bruikbaar is en kan bydra om die toksisiteit en herstelstatus van sulke grond te evalueer, aangesien hulle ’n bykomende ekologiese nis verteenwoordig. Die plante was nie baie gevoelig vir die slik nie en gemengde resultate is verkry. Slaai en gras is die meeste deur die slik geaffekteer, terwyl boontjies die beste gevaar het en hulle groeikoers selfs deur die byvoeging van slik gestimuleer is.

 10. Wind interviewet til Ritzau om EU-topmødet i Talinn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Torsdag d. 28. september blev centerleder ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Ritzau. Dette i forbindelse med EU-topmødet i Estlands hovedstad Talinn bliver første skridt mod et nyt EU. Professoren uddybede ved at påpege, at det er nu de første planer om et EU efter Brexit...

 11. Krav om målretning fører til tab af motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutters, Camilla

  2011-01-01

  stigende omfang også mistrives på deres studier. Ny forskning viser, at det politiske fokus på at få studerende til at målrette og planlægge deres uddannelsesforløb er med til at mindske de studerendes motivation for at uddanne sig. Samtidig gør kravet om målretning det svært for de studerende at gøre...

 12. Bioteknologi & Etik - brugen af begrebet selvbestemmelse i den danske debat om fosterdiagnostik

  OpenAIRE

  Dallerup, Julia W.; Særvoll, Charlotte A.; Lassen, Kåre H. H.

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en diskursanalyse af begrebet selvbestemmelse set i forhold til fosterdiagnostik i Danmark. Fosterdiagnostik er afgrænset til at omhandle Sundhedsstyrelsens rapport og efterfølgende nye retningslinier. Der fokuseres på fosterdiagnostik i forhold til kromosomfejlen Downs syndrom, da denne er den hyppigst forekomne. Diskursanalysen er baseret på interviews og andet skriftlig materiale fra centrale aktører i debatten. Dette drejer sig om repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen,...

 13. Om tolerance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2007-01-01

  Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik.......Begrebet tolerance og dets betydninger diskuteres med henblik på en tydeliggørelse af begrebets forbindelse med stat, religion, ytringsfrihed, skeptisk erkendelsesteori, antropologi og pædagogik....

 14. Om tillid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2017-01-01

  Tillid mistes ved ufrihed, som i DDR-udgaven af socialismen, hvor samfundet var baseret på, at staten havde mistillid til borgerne, som derfor alle havde mistillid til hinanden. Tillid mistes også ved utryghed. I Los Angeles har kun 10 procent af indbyggerne tillid til personer, de ikke kender. I...

 15. Om lunden

  OpenAIRE

  Oostra, Swantje

  2006-01-01

  What is a grove? What does the concept lund denote? How has the real grove – the grove as phenomenon – appeared throughout the ages? Throughout history, the concept of grove has denoted a wooded place and unit with central importance in human life and imagination. The grove’s oldest documented significance is connected to religious use and religious imagery. It has as far back as has been possible to follow primarily denoted a wooded, alternatively wood encircled place. Relatively early it wa...

 16. Improving interpretation of infrared spectra for OM characterization by subtraction of spectra from incinerated samples

  Science.gov (United States)

  Ellerbrock, Ruth H.; Gerke, Horst H.; Leue, Martin

  2017-04-01

  Non-destructive methods such as diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT) have been applied to characterize organic matter (OM) at intact structural surfaces among others. However, it is often difficult to distinguish effects of organic components on DRIFT signal intensities from those of mineral components. The objective of this study was to re-evaluate DRIFT spectra from intact earthworm burrow walls and coated cracks to improve the interpretation of C-H and C=O bands. We compared DRIFT and transmission Fourier transform infrared (FTIR) spectra of entire samples that were from the same pedogenetic soil horizon, but different in mineral composition and texture (i.e., glacial till versus loess). Spectra of incinerated samples were subtracted from the original spectra. Transmission FTIR and DRIFT spectra were almost identical for entire soil samples. However, the DRIFT spectra were affected by the bulk mode bands (i.e., wavenumbers 2000 to 1700 cm-1) that affected spectral resolution and reproducibility. The ratios between C-H and C=O band intensities as indicator for OM quality obtained with DRIFT were smaller than those obtained from transmission FTIR. A spectral subtraction procedure was found to reduce effects of mineral absorption bands on DRIFT spectra allowing an improved interpretation. DRIFT spectroscopy as a non-destructive method for analyzing OM composition at intact surfaces in structured soils could be calibrated with information obtained with the more detailed transmission FTIR and complementary methods.

 17. Avena strigosa Schreb. in agrocoenoses of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janina Skrzyczyńska

  2012-12-01

  Full Text Available The research on the localities of Avena strigosa and on its increased occurrence in agricultural crops of the Podlaski Przełom Bugu was carried out in 1994-1998. The documentation of this research consists of 600 phytosociological relevés and the floristic records. The paper presents the composition and structure of the field plant communities where Avena strigosa was found. It occurs frequently on various soil types of the Podlaski Przełom Bugu. However, on the area examined it was found just in small numbers, covering up to 5% of the area, while in the eastern part of the area an increase in its occurrence was observed. In the area of the Podlaski Przełom Bugu Avena strigosa occurred in spring cereals in the communities of Arnoserido-Scleranthetum and Vicietum tetraspermae as well as in the poor field communities, with the character species of Aperion spicae-venti and Panico-Setarion. Additionally, Avena strigosa was also found in the field communities of root crops belonging to Panico-Setarion alliance; however, it was present there just in small numbers.

 18. Det nya hotet mot användarens integritet : En studie om individanpassad reklam på Facebook

  OpenAIRE

  Boström, Jessica; Svedlund, Beatrice

  2017-01-01

  Problem: Vid accepterandet av användarvillkor och cookies på Facebook får företag information om respektive användare och kan därmed skapa individanpassad reklam, något som kan uppfattas som integritetskränkande. Syfte: Analysera och beskriva användarens beteende och vidare kunskap om individanpassad reklam, via cookies, på Facebook. Teori: Den teoretiska referensramen omfattar bakgrundsinformation om Facebook, cookies och individanpassad reklam. Grundläggande teori baseras på hur företag ...

 19. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool,

 20. Prevention of respiratory tract infections with bacterial lysate OM-85 bronchomunal in children and adults: a state of the art

  National Research Council Canada - National Science Library

  De Benedetto, Fernando; Sevieri, Gianfranco

  2013-01-01

  .... Aim of this review is to summarize the main clinical studies on the effect of the bacterial lysate OM-85 in treating RTIs in susceptible subjects - namely children and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)-affected adults...

 1. Praktische werkwijzen om voorspelbaarheid van esthetische kleur- en vorm-uitkomst van composiet-restauraties te vergroten

  NARCIS (Netherlands)

  Đozic, A.

  2008-01-01

  Dit artikel illustreert welke praktische werkwijzen er mogelijk zijn om met composiet restauratiemateriaal tot een voorspelbare esthetische uitkomst te komen bij het restaureren van frontelementen. Zelfgemaakte kleurenstalen van de composietsoort(en) en/of elektronische kleurbepaling kunnen een

 2. Performance Characteristics of Automotive Engines in the United States : Report No. 7. Mercedes Benz Model OM617 Diesel Engine.

  Science.gov (United States)

  1977-01-01

  Experimental data were obtained in dynamometer tests of the Mercedes Benz Model OM617 diesel engine to determine fuel consumption and emissions (hydrocarbon, carbon monoxide, oxides of nitroge, and smoke) at steady-state engine-operating modes. The o...

 3. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO₂ Modified with OMS-2.

  Science.gov (United States)

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-12-12

  In this study, CN-TiO₂ was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO₂-400 sample, CN-TiO₂/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO₂/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO₂/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO₂/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 4. A Xhosa language translation of the CORE-OM using South African university student samples.

  Science.gov (United States)

  Campbell, Megan M; Young, Charles

  2016-10-01

  The translation of well established psychometric tools from English into Xhosa may assist in improving access to psychological services for Xhosa speakers. The aim of this study was to translate the Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM), a measure of general distress and dysfunction developed in the UK, into Xhosa for use at South African university student counselling centres. The CORE-OM and embedded CORE-10 were translated into Xhosa using a five-stage translation design. This design included (a) forward-translation, (b) back-translation, (c) committee approach, (d) qualitative piloting, and (e) quantitative piloting on South African university students. Clinical and general samples were drawn from English-medium South African universities. Clinical samples were generated from university student counselling centres. General student samples were generated through random stratified cluster sampling of full-time university students. Qualitative feedback from the translation process and results from quantitative piloting of the 34-item CORE-OM English and Xhosa versions supported the reduction of the scale to 10 items. This reduced scale is referred to as the South African CORE-10 (SA CORE-10). A measurement and structural model of the SA CORE-10 English version was developed and cross-validated using an English-speaking university student sample. Equivalence of this model with the SA CORE-10 Xhosa version was investigated using a first-language Xhosa-speaking university sample. Partial measurement equivalence was achieved at the metric level. The resultant SA CORE-10 Xhosa and English versions provide core measures of distress and dysfunction. Additional, culture- and language-specific domains could be added to increase sensitivity and specificity. © The Author(s) 2016.

 5. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.......Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...

 6. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 7. Säkerhetsöverlåtelse - pant eller omsättningsköp?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindskoug, Patrik

  2015-01-01

  I det nyligen publicerade betänkandet SOU 2015:18, Lösöreköp och registerpant, föreslås att traditionsprincipen ska avskaffas och att borgenärsskydd ska tillerkännas en förvärvare redan vid avtal om köp av lösöre respektive en panthavare vid registrering av panträtt i lösöre, i båda fallen oavsett...

 8. O estudo dos frisos no ambiente informatizado Cabri-Géomètre

  OpenAIRE

  Costa, David Antonio da

  2005-01-01

  O trabalho pretende fazer um estudo de algumas transformações geométricas no plano Euclidiano a partir da dimensão artística dos frisos (faixas). O objetivo visado foi verificar em que medida o uso dos frisos com a ajuda do software de geometria dinâmica Cabri-Géomètre-II contribui para articular e dar significado aos conceitos de translação, simetria axial e simetria central. A Dialética Ferramenta-Objeto de Régine Douady foi utilizada na concepção das atividades. A metodologia utilizada seg...

 9. Distinct effects of Broncho-Vaxom (OM-85 BV) on gp130 binding cytokines

  OpenAIRE

  Roth, M.; Block, L.

  2000-01-01

  BACKGROUND—Broncho-Vaxom (OM-85 BV) is known to support respiratory tract resistance to bacterial infections. In vivo and in vitro studies in animals and humans have shown that the action of the drug is based on the modulation of the host immune response, and it has been found to upregulate interferon γ (IFN-γ) and interleukin (IL)-2, IL-6, and IL-8. These immunomodulatory effects of the compound may explain its stimulation on T helper cells and natural killer cells. Foll...

 10. Undervisning om tals del-helhetsrelationer : En variationsteoretisk studie i förskoleklass

  OpenAIRE

  Fenelius, Beatrice

  2016-01-01

  Följande examensarbete är en interventions-studie med utgångspunkt i aritmetik-undervis-ning och tals del-helhetsrelationer. Vissa fors-kare menar att del-helhetsrelationer är en grund för vidare aritmetikkunskaper, medan andra forskare menar att det är viktigare att elever utvecklar räkneförmågor. Syftet med denna studie är att undersöka hur undervis-ning om tals del-helhetsrelationer i addition och subtraktion kan utformas ur ett variat-ionsteoretiskt perspektiv. Lärandeobjektet för undervi...

 11. Oméga 3 et neurotransmission cérébrale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vancassel Sylvie

  2004-01-01

  Full Text Available Les acides gras polyinsaturés (AGPI sont des constituants structuraux fondamentaux du système nerveux central (SNC dont la teneur conditionne le fonctionnement des cellules neuronales. Ils sont des acteurs de la communication intercellulaire, notamment à travers les processus de neurotransmission. De nombreuses études ont montré chez l’animal que le déficit des membranes cérébrales en oméga 3, et plus particulièrement en acide docosahexaénoïque (22 : 6ω-3 ou DHA induit par une carence alimentaire spécifique en cette famille d’AGPI, s’accompagne de troubles de l’apprentissage. Un support neurochimique a été avancé, impliquant les processus de libération de neurotransmetteurs, notamment les monoamines et l’acétylcholine. Cette relation entre AGPI ω3 et neurotransmission est d’autant plus intéressante qu’elle pourrait être également impliquée chez l’Homme dans l’apparition et\\\\ou la sévérité de certains troubles neuropsychiatriques dans lesquels des dysfonctionnements de la neurotransmission sont constatés (schizophrénie, dépression, hyperactivité chez l’enfant. En effet, de nombreuses études révèlent un déficit du statut corporel en AGPI oméga 3 (20 : 5 et 22 : 6 mais aussi en oméga 6, qui peut être corrigé par voie nutritionnelle, permettant alors de réduire significativement certains des symptômes pathologiques. Dans ce contexte, nous développons au laboratoire des recherches visant à comprendre les mécanismes d’action des oméga 3, et en particulier du DHA, dans les membranes nerveuses et l’incidence sur le fonctionnement de ces cellules.

 12. Forestillingen om mødet efter døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 13. Biodiversity Data Interoperability Issues: on the Opportunity of Exploiting O&M for Biotic Data Management

  Science.gov (United States)

  Oggioni, A.; Tagliolato, P.; Schleidt, K.; Carrara, P.; Grellet, S.; Sarretta, A.

  2016-02-01

  The state of the art in biodiversity data management unfortunately encompases a plethora of diverse data formats. Compared to other research fields, there is a lack in harmonization and standardization of these data. While data from traditional biodiversity collections (e.g. from museums) can be easily represented by existing standard as provided by TDWG, the growing number of field observations stemming from both VGI activities (e.g. iNaturalist) as well as from automated systems (e.g. animal biotelemetry) would at the very least require upgrades of current formats. Moreover, from an eco-informatics perspective, the integration and use of data from different scientific fields is the norm (abiotic data, geographic information, etc.); the possibility to represent this information and biodiversity data in a homogeneous way would be an advantage for interoperability, allowing for easy integration across environmental media. We will discuss the possibility to exploit the Open Geospatial Consortium/ISO standard, Observations and Measurements (O&M) [1], a generic conceptual model developed for observation data but with strong analogies with the biodiversity-oriented OBOE ontology [2]. The applicability of OGC O&M for the provision of biodiviersity occurence data has been suggested by the INSPIRE Cross Thematic Working Group on Observations & Measurements [3], Inspire Environmental Monitoring Facilities Thematic Working Group [4] and New Zealand Environmental Information Interoperability Framework [5]. This approach, in our opinion, could be an advantage for the biodiversity community. We will provide some examples for encoding biodiversity occurence data using the O&M standard in addition to highlighting the advatages offered by O&M in comparison to other representation formats. [1] Cox, S. (2013). Geographic information - Observations and measurements - OGC and ISO 19156. [2] Madin, J., Bowers, S., Schildhauer, M., Krivov, S., Pennington, D., & Villa, F. (2007). An

 14. Prevention of paediatric respiratory tract infections: emphasis on the role of OM-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  U. B. Schaad

  2005-12-01

  Full Text Available The burden of respiratory tract infections in paediatrics is extremely high, in both industrialised and developing countries. Because adequate diagnosis and causative therapies of these often recurrent respiratory tract infections bear substantial limits, preventive measures deserve priority. The mainstays are parent education, active immunisation strategies and nonspecific immunostimulation with bacterial products. This article summarises the five key studies on the use of the immunoactive agent OM-85 (Broncho-Vaxom for prevention of recurrent respiratory tract infections in children. Such bacterial immunostimulants are especially indicated for young infants and children who are known and/or expected to suffer from at least three respiratory tract infections per winter season.

 15. SNOEZELEN - en kulturpizza? Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktivitet

  OpenAIRE

  Solum, Gunn Eva

  2007-01-01

  I denne kvalitative undersøkelsen, ønsket jeg å se nærmere på den Andres deltakelse i fritidsaktiviteter og hjelperens personlige kompetanse med Snoezelen som innfallsvinkel. Det var to forhold som jeg ønsket å se nærmere på. Det ene var å få tak i hvordan personer med utviklingshemming beskriver hva som oppleves som det sentrale i aktiviteter generelt, og undersøke om hjelperes holdninger til kultur og egne opplevelser påvirker hvilke aktivitets og kulturtilbud som personer med utviklingshem...

 16. CONSTITUIÇOM DE UMHA HISTÓRIA LITERÁRIA DE BASE SISTÉMICA: O SISTEMA CULTURAL COMO OBJECTO DE ANÁLISE HISTÓRICA NO PROGRAMA DE INVESTIGAÇOM DE ITAMAR EVEN-ZOHAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arturo Casas

  2014-09-01

  Full Text Available Este artigo apresenta umha série de consideraçons, fundamentadas na teoria da cultura polissistémica de Itamar Even-Zohar, sobre a delimitaçom do objecto de estudo da História literária. O meu propósito é analisar de um jeito orgânico os quatro reptos metodológicos do funcionalismo dinâmico e o modelo sistémico na sua aplicaçom à história diacrónica. Estes retos som: 1 entender as interacçons polissistémicas, extra-sistémicas e subsistémicas, assim como também as fronteiras entre culturas sistémicas como alternativa à metodologia comparatista tradicional; 2 incorporar como objecto de estudo nom só produtos/textos senom também o que a teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu descreve como “espace des possibles”; 3 examinar um modelo de seqüenciaçom capaz de elucidar os policronismos dinâmicos e os cambios sistémicos; e 4 conformar umha selecçom crítica de datos que sejam susceptíveis de historizaçom e ajustar um diálogo com outros modelos historiográficos concorrentes.

 17. TV2 skylder stadig tv-seerne svar om Cavling-nomineret dokumentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian; Borberg, Hjarn von Zernichow; Sinclair, Kirstine

  2017-01-01

  TV 2 bør påtage sig det særlige ansvar, som følger af at facilitere en så omfattende offentlig debat, som dokumentaren "Moskeerne bag sløret" har skabt. TV 2 har selv nomineret deres tv-serie om danske moskeer til den fornemme Cavlingpris, som uddeles fredag eftermiddag. Cavlingprisen gives til det...... ypperste inden for dansk journalistik. TV 2 skriver i indstillingen af deres egen tv-serie til Cavlingprisen, at udsendelsen bygger på »usædvanlig bred og uafviselig dokumentation«. Imidlertid har vi stadig ikke fået præcist svar på, hvorvidt det er korrekt, at TV 2 faktisk ligger inde med uafviselig...... ytrings- og religionsfrihed med henvisning til TV 2's tv-serie om moskeer og imamer. Serien er produceret med støtte fra Public Service Puljen. Som forskere, borgere og licensbetalere mener vi fortsat, at det er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvad vi har set, og hvad vi ikke har set i TV2...

 18. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rowley, C.W.

  1996-12-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices.

 19. Four 45 Gbps PAM4 VCSEL based transmission through 300 m wideband OM4 fiber over SWDM4 wavelength grid.

  Science.gov (United States)

  Motaghiannezam, Reza; Lyubomirsky, Ilya; Daghighian, Henry; Kocot, Chris; Gray, Timo; Tatum, Jim; Amezcua-Correa, Adrian; Bigot-Astruc, M; Molin, D; Achten, F; Sillard, P

  2016-07-25

  We demonstrate successful transmission of four 45 Gbps PAM4 single-channels through OM4 multimode fibers (MMFs) and wideband MMF using a PAM4 PHY chip and four vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs) with wavelengths ranging over short wavelength division multiplexing (SWDM) grid. Real-time bit error ratios (BERs) -4 were achieved for all four 45 Gbps PAM4 SWDM grid channels over 100 m, 200 m, and 300 m of wideband OM4 MMFs. All four channel received PAM4 optical eyes are shown after propagating through 100 m, 200 m, and 300 m of wideband OM4 as well as 100 m and 200 m conventional OM4 MMFs. The measured BERs as a function of the inner eye optical modulation amplitudes (OMAs) are shown for all four SWDM grid channels. Inner eye OMAs ranged from -16.2 dBm to -13.5 dBm for different channels over different OM4 MMF types at the KP4 BER threshold of 2 × 10-4.

 20. Det läsundvikande barnets tankar om att läsa skönlitteratur i skolan. : En studie om läsmotivation, läslust och hur litteraturen påverkar barns utveckling

  OpenAIRE

  Prawitz, Susanna

  2017-01-01

  Syftet med detta arbete är att få reda på vad som kan skapa motivation att läsa skönlitteratur i skolan för elever som saknar motivation att läsa. Det handlar om elever som inte har problem med sin läsförmåga utan att de inte har någon lust att läsa. Jag vill även ta reda på om de förstår syftet med att läsa skönlitteratur i skolan. Jag tar upp vad tidigare forskning säger om läsmotivation och hur vi påverkas och utvecklas genom att läsa skönlitteratur i skolan och i hemmet under barndomen. F...

 1. Full Solar Spectrum Light Driven Thermocatalysis with Extremely High Efficiency on Nanostructured Ce Ion Substituted OMS-2 Catalyst for VOCs Purification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hou, J.T.; Li, Y.Z.; Mao, M.Y.

  2015-01-01

  solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel...... in a considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full...... mechanism of solar light driven thermocatalysis for the Ce ion substituted OMS-2 catalyst. The reason why the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits much higher catalytic activity than pure OMS-2 and CeO2/OMS-2 nano composite under the full solar spectrum irradiation is discussed....

 2. The Om mani padme hum, the Platonic Soul, the Tao, and the Greek Cross are an Architectural Tool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Kurent

  1989-12-01

  Full Text Available The plan of Borobuclur conforms with two concentric octagrams. The lines of the scheme, their lengths, and their intersections, determine the articulation of the Borobudur composition, i. e. the sizes of every part and of the whole as well. The sizes of Borobudur are modular. Their modular multiples are Pell numbers, the ratios of which rationally approximate the irrational proportions in octagram  If Borobudur numbers are located in the Peli number-pattern and connected with a line, the syllable OM, written in Sanskrit, appears. The word octagram is only the modern European name of the symbol of OM. The prayer OM MANI PADME HUM, translated as 'the JEWEL and the LOTOS', is a good description of octagram.

 3. Globalt læringsmiljø om et globalt problem – en beskrivelse af et tværvidenskabeligt online kursus om klimaforandringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Bugge Henriksen

  2010-12-01

  Full Text Available "This is a great course! It really puts climate change into perspective. It takes time and effort to read the literature and to participate in discussions, but it's also fun and the learning outcome is huge" (Citat fra studerende på online kurset Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation 2009 I 2008 opnåede Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (LIFE støtte fra VTU's e-læringspulje til udvikling af tre online kurser (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2007. Denne artikel beskriver udviklingen af ét af kurserne, nemlig det første tværvidenskabelige online-kursus om klimaforandringer på Københavns Universitet. Kurset "Climate Change - Impacts, Adaptation and Mitigation" er et 15 ECTS (European Credit Transfer Accumulation System kandidatkursus, der udbydes af LIFE i tæt samarbejde med det Naturvidenskabelige Fakultet og det Juridiske Fakultet ligeledes ved Københavns Universitet, samt University of California (Berkeley, Australian National University og Dansk Meteorologisk Institut. Kurset er et af de få danske eksempler på dedikeret engelsksproget online-undervisning på universitetsniveau og kan følges af kandidatstuderende og efteruddannelsesstuderende fra hele verden med en relevant bachelorgrad inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Kurset løber over 18 uger inklusiv eksamen, og arbejdsbelastningen svarer til et halvtidsstudium. Over 20 undervisere er inddraget i at udvikle og gennemføre kurset, herunder fire medforfattere til den fjerde hovedrapport fra FN's Klimapanel. Kurset blev udviklet i 2008/2009, gennemført første gang i 2009, anden gang i 2010, og der er allerede stor søgning på kurset, der afholdes igen i 2011.

 4. Top Operations and Maintenance (O&M) Efficiency Opportunities at DoD/Army Sites - A Guide for O&M/Energy Managers and Practitioners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Dean, Jesse D.; Dixon, Douglas R.

  2007-05-25

  This report, sponsored the Army's Energy Engineering Analysis Program, provides the Operations and Maintenance (O&M) Energy manager and practitioner with useful information about the top O&M opportunities consistently found across the DoD/Army sector. The target is to help the DoD/Army sector develop a well-structured and organized O&M program.

 5. Obesity-resistant S5B rats showed great cocaine conditioned place preference than the obesity-prone OM rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thanos, P.K.; Wang, G.; Thanos, P.K..; Kim, R.; Cho, J.; Michaelides, M.; Anderson, B.J.; Primeaux, S.D.; Bray, G.A.; Wang, G.-J.; Robinson, J.K.; Volkow, N.D.

  2010-12-01

  Dopamine (DA) and the DA D2 receptor (D2R) are involved in the rewarding and conditioned responses to food and drug rewards. Osborne-Mendel (OM) rats are genetically prone and S5B/P rats are genetically resistant to obesity when fed a high-fat diet. We hypothesized that the differential sensitivity of these two rat strains to natural rewards may also be reflected in sensitivity to drugs of abuse. Therefore, we tested whether OM and S5B/P rats showed a differential preference to cocaine using conditioned place preference (CPP). To also evaluate whether there is specific involvement of the D2R in this differential conditioning sensitivity, we then tested whether the D2R agonist bromocriptine (BC) would differentially affect the effects of cocaine in the two strains. OM and S5B/P rats were conditioned with cocaine (5 or 10 mg/kg) in one chamber and saline in another for 8 days. Rats were then tested for cocaine preference. The effects of BC (0.5, 1, 5, 10, 20 mg/kg) on cocaine preference were then assessed in subsequent test sessions. OM rats did not show a significant preference for the cocaine-paired chamber on test day. Only the S5B/P rats showed cocaine CPP. Later treatment with only the highest dose of BC resulted in reduced cocaine CPP in S5B/P rats when treated with 5 mg/kg cocaine and in OM rats treated with 10 mg/kg cocaine. Our results indicated that obesity-resistant S5B rats showed greater cocaine CPP than the obesity-prone OM rats. These findings do not support a theory of common vulnerability for reinforcer preferences (food and cocaine). However, they show that BC reduced cocaine conditioning effects supporting at least a partial regulatory role of D2R in conditioned responses to drugs.

 6. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  Science.gov (United States)

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan; Ye, Qing; Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang; Dai, Hongxing

  2017-02-01

  The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+ atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T50% and T90% were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn2+ + Mn3+)/Mn4+, and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 7. Diferencias en magnitud de estado nutricional en escolares chilenos según la referencia CDC y OMS 2005-2008

  OpenAIRE

  Fabián Vásquez; Ricardo Cerda Rioseco; Margarita Andrade; Gladys Morales; Patricia Gálvez; Yasna Orellana; Bárbara Leyton

  2013-01-01

  Introducción: Es necesario realizar nuevas discusiones respecto a la magnitud de los problemas nutricionales diagnosticados, al usar CDC u OMS, frente a la existencia de nuevas definiciones biológicas o estadísticas de obesidad. Objetivo: Comparar la evolución de la prevalencia de estado nutricional en escolares de primero básico, desde el año 2005 al 2008, según CDC y OMS. Métodos: Cohorte retrospectiva, de 140.265 escolares de ambos sexos de primero básico, evaluados entre 2005-2008, cuyos ...

 8. Epostens roll i organisationen : en studie om att använda eller inte använda epost

  OpenAIRE

  Sjöqvist, Eva

  2005-01-01

  Epost har utvecklats till att bli ett verktyg för kommunikation och information som idag tas för givet, såväl i privat- som arbetslivet. Nya möjligheter för samarbete bortom tids- och rumsgränserna har vuxit fram genom att eposten har blivit ett självklart arbetsredskap inom organisationerna och mellan organisationerna och deras intressenter. Detta trots olika rapporter om epostrelaterade problem som till exempel spam, flaming, virus, informationsöverflöd och bristande kunskaper om hur epost ...

 9. Pensumlitteratur på pædagoguddannelsen om identifikationen af socialt udsatte børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Torbenfeldt Bengtsson, Tea

  2007-01-01

  I dette paper vil det kort blive skitseret, hvilken viden pædagoger erhverver om identifikationen af socialt udsatte børn via deres uddannelse. Det er via uddannelsen, at pædagogerne opnår deres grundviden om pædagogik og forskellige pædagogiske problemstillinger, herunder socialt udsathed, både ...... og ikke mindst beskrive, hvilken litteratur de studerende kommer i berøring med under studiet. Herved opnås kendskab til, hvilke teoretiske og praktiske redskaber pædagoger via deres uddannelse har til at identificere socialt udsatte børn....

 10. Les oméga 3 : de l’alimentation animale à la nutrition humaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Combe Nicole

  2004-01-01

  Full Text Available La dernière édition des Apports nutritionnels conseillés (ANC- éd. 2001 souligne la nécessité d’accroître la consommation d’acide alpha-linolénique (ALA. Celle-ci devrait au minimum doubler et représenter 0,8 % (par rapport à l’énergie totale contre 0,34 % actuellement. Or, l’étude Aquitaine [1] a montré que les lipides d’origine animale contribuaient à près de 75 % de l’apport alimentaire en ALA. Ainsi, parmi les stratégies envisageables pour accroître notre consommation d’ALA, sans changer fondamentalement les habitudes alimentaires des Français, on note un intérêt croissant pour augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux via l’alimentation de ces derniers. Quelques exemples de modification de la composition en acides gras des produits animaux sont exposés. Chez les espèces monogastriques (volaille, porc, le profil des lipides de carcasse est un bon reflet des lipides alimentaires. Ainsi, chez le porc, le niveau d’oméga 3 peut être augmenté d’un facteur 2 à 4, lorsque les animaux reçoivent dans leur alimentation de l’huile de colza, des graines de lin ou de la farine de poissons. En revanche, chez les animaux ruminants, le transfert des acides gras polyinsaturés alimentaires vers les tissus est faible en raison de l’hydrogénation qu’ils subissent dans le rumen. Certaines stratégies qui consistent à protéger ces acides gras de la biohydrogénation permettent néanmoins d’accroître le taux d’ALA dans les tissus et le lait. Ainsi, il apparaît possible d’augmenter la consommation d’oméga 3 de la population, via la consommation de produits issus d’animaux nourris avec des sources d’oméga 3. Cependant, au niveau de la production, ces changements doivent être maîtrisés \\; ils ne peuvent se faire sans un contrôle des qualités d’une part organoleptiques, en raison du degré élevé d’oxydabilité de ces acides gras, d’autre part de texture, en raison

 11. Tala en tanke - om klarhet och nonsens i tänkende ock kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Stjernfelt, Frederik

  inte alltid används ordentligt. Tala en tanke är en lärobok som går igenom en rad logiska, argumentationsteoretiska, vetenskapsteoretiska, metodologiska, semiotiska och kunskapsteoretiska grundprinciper med enkel exemplifiering i vändningar och figurer från vardagen, vetenskapen och medieflödet. Tala...... en tanke är lättillgänglig både språkligt och innehållsmässigt. Den vänder sig främst till nya studenter som är på väg att påbörja sin utbildning och till alla andra med intresse för att omsätta den klara tanken i klart tal....

 12. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  OpenAIRE

  Ruther, Mathilda

  2017-01-01

  Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs ge...

 13. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 14. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og...... målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvaltningsområde,heriblandt erhvervsaktiviteter (tanganlæg, søfly), infrastruktur (lystbådehavne, uddybning...

 15. Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Scott Frisch

  2008-10-01

  Full Text Available Undersøkelsen som ligger til grunn for denne artikkelen fokuserer på barnehagepersonalets rolle i barns tegneprosesser. Artikkelen belyser tegneprosesser hvor tilretteleggelsen for direkte visuell persepsjon i prosess har vært styrende for tegningens utforming. Barnet har hatt mulighet til visuelt å kontrollere tegningen opp i mot en modell. Følgende problemstilling utforskes: Hvordan tilrettelegger førskolelæreren for at barn i 3 - 5 års alderen kan ta i bruk ulike hjelpemidler når de tegner en form de ser, og hvordan bruker barn i 3 - 5 års alderen disse hjelpemidlene? Tre representative tegneprosesser laget i løpet av temaarbeidet "Meg selv" analyseres med teoretiske analyseredskap fra blant sosiokulturell teori. Resultatene sees på som et innlegg i en didaktisk diskusjon om variert tilrettelegging for tegning i barnehagen.Nøkkelord: tegning, barnehage, sosiokulturell teori, tilrettelegging, didaktikk

 16. Origami microfluidic paper-analytical-devices (omPAD) for sensing and diagnostics.

  Science.gov (United States)

  Punjiya, Meera; Chung Hee Moon; Yu Chen; Sonkusale, Sameer

  2016-08-01

  Recent research activities in the area of low-cost sensing and diagnostics that are realized on cellulosic paper substrate are presented. First a three-dimensional origami paper-based analytical device (omPAD) with multiple electrochemical sensors, an integrated sample reservoir and tight integration with a custom CMOS potentiostat is presented. Second, an optical sensor array with built-in microfluidic channel for sample delivery is presented. The sensors are fabricated using a combination of wax printing and screen-printing using a solution based approach in ambient conditions without the need for expensive fabrication equipment or a cleanroom. Readout is based on using existing consumer grade electronic devices like flatbed scanner (for optical sensor) or custom designed CMOS potentiostat (for electrochemical sensors). Together the 3D paper-based analytical device with integrated sensor, microfluidics and portable readout instrumentation demonstrates a low-cost, self-contained system suitable for sensing and point-of-care diagnostics.

 17. Brikker til en evolutionær neurosocial teori om stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin; Pedersen, Bendt Torpegaard; Carlsen, Peter

  2013-01-01

  erstatter den oprindelige homeostase-model. Denne fornyede forståelse bør også omfatte (iv) den poly-vagale teori. Teorien åbner for inddragelsen af stress som kommunikation og social regulering. Dette åbner for en bedre forståelse af hvordan stress påvirker sociale relationer og interaktioner. Sidst men...... ikke mindst (v) argumenteres for inddragelse af teorier om social smerte. Denne synsvinkel peger på at stress medfører, regulerer og skærper oplevelse af social smerte ved trussel. Et sådan moderniseret og flerstrenget system vil kunne åbne nye perspektiver, både i forhold til diagnostik og behandling...

 18. Om natten i Lundagergårdens mørke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Littrup, Signe Lykke; Henningsen, Peter

  2016-01-01

  Atmosfære og poetisk formidling i form af forskningsbaseret formidling på Frilandsmuseet. En iscenesættelse af nat på landet år 1850, hvor gæster måtte sanse det kolde stengulv med bare fødder og i mørke. en landstryger i bageovnen og vægge, der hviskede om bondens herligheder og gode økonomi.Sid...... for lang. Siden 2012 har vi søgt at videreudvikle interiørprincippet i formidlingsstrategien Det poetiske museum, og seneste tiltag var i 2015 med udstillingen ”Shh… bonden sover” (fig.1,4,6,7 og 8). For første gang udfordrede vi genstandenes museum....

 19. Etnografisk ekklesiologi – om forstyrrelse og fremmedhed i studier af Folkekirken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorensen, Marlene Ringgaard

  2017-01-01

  anden frugt afdette samarbejde er det Nordisk Homiletiske Netværk. Deltagerne idette netværk har gennem mange år primært mødtes på konferencer i USA på det,der er blevet kaldt akademikernes svar på Roskilde Festival – nærmere betegnetAmerican Academy of Religion og Academy of Homiletics. Gennem de...... han havde været i gang med enkonservatorieuddannelse, da Saddam Husseins regime havde tvunget ham og mangeandre til at flygte fra Irak i starten af 1990’erne. Den kurdiske musiker havdenære venner blandt både muslimer og kristne og fortalte om sine gode erfaringermed fredelig sameksistens mellem de...

 20. Lille magt, men stort imperium. Et bidrag til debatten om TV og medieimperialisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels-Aage Nielsen

  1987-08-01

  Full Text Available Denne artikel tager fat i alt det svære - det begrebsmæssige - som vi enten springer over eller tager for givet i vores diskussioner af TV som magt- og påvirkningsfaktor. Derfor er den lang og til tider lidt omstændelig, idet den undgår at tage vores umiddelbare antagelser for pålydende. I stedet bliver de endevendt. I de seneste 15 års medieforskning har magten været implicit til stede et eller andet sted i TV. Vi har skiftevis kritiseret mediet, frygtet det, taget afstand fra det og er nu senest med receptionsteorierne blevet beroliget: Enhver TV-seer skaber ud fra sin egen sunde fornuft sin personlige opfattelse af "Dollars". Påvirkningen af hende er ikke længere producen- ternes eller medieforskernes eller Danmarks Radios ansvar, det er seerens eget. Medieimperialismen er dermed opløst, ihvertfald som undertrykkelsessystem. Det første kritikpunkt i Niels-Aage Nielsens diskussion er medie- imperialismeteorien. Den har ikke nogen teori om hvordan magten sætter sig igennem hævder han, idet den alene ved cirkler og pile focuserer på ensidigheden i "flow'et" fra USA med resten af verden som modtagere. Hvis det skal udtrykke en magtposition, må der være en relation mellem varestrømmene (basis og den ideologiske overbygning. Vi er vant til at antage, at denne relation findes, men hvordan sætter den sig igennem? Diskussion heraf er - i bedste fald - gået i stå. For at kunne gå videre her, tager Niels-Aage Nielsen et opgør med receptionsteoriens socialpsykologi og søger at afdække hvilken del af betydningsdannelsen, og dermed påvirkningen, som netop unddrager sig en receptionsanalyse, der bygger på seerens egne udsagn og uden f.eks. en psykoanalytisk tilgang. Betydningsproblemet skal endda diskuteres endnu mere pricipielt: Vi er i dag mindre enige end nogensinde om hvad der er TV's samfunds- mæssige funkitioner. Uklarheden hænger bl.a. sammen med at ideologi- begrebet gradvist forsvandt ud af medieforskningens hovedst

 1. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janina Skrzyczyńska

  2012-12-01

  Full Text Available Studies on flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion were carried out between 2001 and 2003 in the area of 77 localities, situated in 20 communes. A systematic list of fallow land flora was made and its variation with respect to occurrence frequency, biological spectrum, persistence and belonging to geographic-historical and sociological-ecological groups was analyzed. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion includes 442 species included in 60 families and 241 botanical genera. The most numerous group comprises very rare, rare and quite frequent species. In the floristic composition of the analysed flora, apophytes (72.2% predominate over anthropophytes (2.8% as well as perennials (61% over ephemerals (39%. Considering the biological spectrum of flora, hemicryptophytes (49% and terophytes (32% predominate over other life forms. Forest and shrub species (18.5% as well as meadow (17% and xerothermic sward plants (17.4% have the largest share in the flora. The abundant occurrence of segetal (15.8% and long-lived ruderal communities (8.1% was also noted. Moreover, the occurrence of 25 species endangered with extinction in fallow land communities of the Południowopodlaska Lowland was noted. They are as follows: Nigella arvensis, Potentilla recta, Platanthera chlorantha, Agrostemma githago, Prunella grandiflora, Populus alba, Silene tatarica, Papaver argemone, Papaver rhoeas, Veronica polita, Hieracium floribundum, Bromus secalinus, Polygonum bistorta, Geum alleppicu, Astragalus arenarius, Centaurium erythraea, Veronica agrestis, Veronica verna, Cirsium rivulare, Allium oleraceum, Hierochloë odorata, Chenopodium polyspermum, Vinca minor, Dipsacus silvestris and Campanula latifolia.

 2. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 3. Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baldur Thorhallsson

  2017-11-01

  Full Text Available De fleste islandske politikere har på grunn av sin motstand mot EU-medlemskap, så langt fokusert mest på mulighetene som nå oppstår i Islands forhold til Storbritannia. Mange politikere ønsker at Island og Storbritannia skal inngå en formell eller uformell allianse utenfor EU. Men Brexit skaper også usikkerhet i islandsk-britiske relasjoner, og islandske myndigheter vil måtte håndtere flere utfordringer knyttet til britenes EU-utmeldelse. Formålet med denne artikkelen er å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at de ulike mulighetene vil materialisere seg, og hvilke hindre islandske myndigheter kan møte på om de søker å benytte seg av mulighetene. Artikkelen er strukturert som følger: Først plasserer vi forholdet mellom Island og Storbritannia i en historisk kontekst. Dernest undersøker vi hvordan Brexit er blitt debattert på Island så langt, og gjennomgår formelle uttalelser fra islandske myndigheter om Brexit. Avslutningsvis analyserer vi hvorvidt Brexit vil påvirke beslutninger rundt muligheten for et islandsk EU-medlemskap, før vi utdyper hvilke hindringer som vil ligge i veien for å oppnå Islands primære målsetning: tilsvarende eller bedre handelsavtaler med Storbritannia enn det som er tilfellet i dag. Vi foreslår til slutt en strategi for hvordan islandske myndigheter kan oppnå disse målene.

 4. NOTICIAS SOBRE SUICIDIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. RECOMENDACIONES DE LA OMS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Acosta Artiles

  2017-01-01

  Full Text Available La exposición inadecuada en los medios de comunicación sobre suicidios puede producir un efecto contagio o efecto Werther , mientras que determinadas características adecuadas pueden tener un efecto protector o efecto Papageno . Por tanto, los medios de comunicación pueden contribuir a la prevención del suicidio. Por ello, la OMS ha elaborado tres documen- tos con una serie de recomendaciones dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación, para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio. Sin embargo, solo se ha traducido al español el primero, ambos tienen solapamientos y poseen una estructura diferente. Esto supone que los profesionales de los medios de comunicación de habla hispana en general, y de España en particular, difícilmente pueden tener un acceso a estas recomendaciones de la OMS de una forma clara y concisa. El objetivo de este trabajo fue la elaboración y provisión de un texto único y sintético que recogiera las recomendaciones de estos documentos. Para su creación se siguió un procedimiento formal y estructurado, que aunó criterios científicos y lingüísticos. El texto final contiene las recomendaciones agrupadas en tres categorías: “qué hacer”, “qué no hacer” y “otras recomendaciones”. Este documento puede ser de gran utilidad para los profesionales de los medios de comunicación, para actividades formativas de difusión de tales recomen- daciones con finalidad preventiva y para la investigación.

 5. Warm Paleocene/Eocene climate as simulated in ECHAM5/MPI-OM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Heinemann

  2009-12-01

  Full Text Available We investigate the late Paleocene/early Eocene (PE climate using the coupled atmosphere-ocean-sea ice model ECHAM5/MPI-OM. The surface in our PE control simulation is on average 297 K warm and ice-free, despite a moderate atmospheric CO2 concentration of 560 ppm. Compared to a pre-industrial reference simulation (PR, low latitudes are 5 to 8 K warmer, while high latitudes are up to 40 K warmer. This high-latitude amplification is in line with proxy data, yet a comparison to sea surface temperature proxy data suggests that the Arctic surface temperatures are still too low in our PE simulation.

  To identify the mechanisms that cause the PE-PR surface temperature differences, we fit two simple energy balance models to the ECHAM5/MPI-OM results. We find that about 2/3 of the PE-PR global mean surface temperature difference are caused by a smaller clear sky emissivity due to higher atmospheric CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR; 1/3 is due to a smaller planetary albedo. The reduction of the pole-to-equator temperature gradient in PE compared to PR is due to (1 the large high-latitude effect of the higher CO2 and water vapour concentrations in PE compared to PR, (2 the lower Antarctic orography, (3 the smaller surface albedo at high latitudes, and (4 longwave cloud radiative effects. Our results support the hypothesis that local radiative effects rather than increased meridional heat transports were responsible for the "equable" PE climate.

 6. Effect of preparation method on the surface characteristics and activity of the Pd/OMS-2 catalysts for the oxidation of carbon monoxide, toluene, and ethyl acetate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu, Lisha; Song, Yong; Fu, Zhidan [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Ye, Qing, E-mail: yeqing@bjut.edu.cn [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Cheng, Shuiyuan; Kang, Tianfang [Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Environmental Science, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China); Dai, Hongxing, E-mail: hxdai@bjut.edu.cn [Beijing Key Laboratory for Green Catalysis and Separation, Key Laboratory of Beijing on Regional Air Pollution Control, Department of Chemistry and Chemical Engineering, College of Environmental and Energy Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124 (China)

  2017-02-28

  Highlights: • The framework-structured of cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) has a 2 × 2 square tunnel. • Preparation route has an important impact on physicochemical property of the product. • Pd/OMS-2-DP via the deposition-precipitation route shows excellent catalytic activity. • Pd surface loading, surface atomic ratio of Mn ions, lattice oxygen mobility, oxygen vacancy, reducibility and acidity govern activity. - Abstract: The cryptomelane-type manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2)-supported Pd (0.5 wt% Pd/OMS-2-DP, 0.5 wt% Pd/OMS-2-PI, and 0.5 wt% Pd/OMS-2-EX) catalysts were prepared by the deposition-precipitation, pre-incorporation, and ion-exchanging strategies, respectively. It is shown that the preparation method exerted an important effect on the physicochemical property of the sample. Among the OMS-2-supported Pd catalysts, 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP possessed the highest surface (Mn{sup 2+} + Mn{sup 3+})/Mn{sup 4+} atomic ratio and the highest surface Pd loading and acid sites. The 0.5 wt% Pd/OMS-2 catalysts outperformed the Pd-free counterpart, among which 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP presented the best catalytic activity (T{sub 50%} and T{sub 90%} were 25 and 55 °C for CO oxidation, 240 and 285 °C for toluene oxidation, and 160 and 200 °C for ethyl acetate oxidation, respectively). We believe that the high Pd surface loading, high surface atomic ratio of (Mn{sup 2+} + Mn{sup 3+})/Mn{sup 4+}, and good low-temperature reducibility, good oxygen mobility, and high acidity were responsible for the excellent performance of the 0.5 wt% Pd/OMS-2-DP catalyst.

 7. Medialogi (Dansk informations brochure om Medialogi-uddannelsen, 1. til 10. semester (B.Sc. & Cand.Scient))

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Rolf; Andersen, Hans Jørgen

  2006-01-01

  Informationsbrochure, 28 sider, om Medialogi uddannelsen (Cand. Scient.), der udbydes af Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Brochuren beskriver 1. til 10. semester af uddannelsen (B.Sc. og M.Sc.). Informationen er primært rettet mod potentielle ansøgere til Medialogi uddannelsen...

 8. Omeprazole (20 mg o.m.) versus ranitidine (150 mg b.d.) in duodenal ulcer healing and pain relief

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, C. J.; Tijtgat, G. N.; Cluysenaer, O. J.; Nicolai, J. J.; Meyer, W. W.; Hazenberg, B. P.; Vogten, A. J.; Gerrits, C.; Stuifbergen, W. H.

  1989-01-01

  The object of this double-blind, multicentre study was to compare duodenal ulcer healing rates after 2 to 4 weeks of treatment with either 20 mg omeprazole o.m. or 150 mg ranitidine b.d. One hundred and eighty-one patients were randomized: 91 received omeprazole and 90 received ranitidine. In a per

 9. Fiktioner- Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Clement Salung; Riis, Thomas; Schovsbo, Jens Hemmingsen

  2012-01-01

  I artiklen diskuteres Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011, som fastslår, at et Rolex-kopiur, som en dansk forbruger havde forsøgt at importere fra Hongkong, var blevet retmæssigt tilbageholdt af SKAT og skulle afstås til statskassen uden erstatning, selv om importen ikke udgjorde en...

 10. Spelberoendets problematik : En hermeneutisk studie om hur människor som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet

  OpenAIRE

  Bienkowski, Allan

  2016-01-01

  Detta arbete har tagit upp frågan om hur personer som har ett spelberoende upplever sig i vardagslivet. Syftet med studien var att studera ifall personer som har ett spelberoende upplever sig avvikande i vardagslivet och i sådant fall hur. 

 11. Professor om brexit-åbning: Det bliver sværere i næste fase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var den 8. december i Vejle Amts Folkeblad, hvor hun kommenterede på udviklingen i Brexit-forhandlingerne i forlængelse af udmeldingen om, at forhandlingerne er klar til den næste fase. Professor Wind kalder dette for et gennembrud, men pointerer også at de...

 12. Salivary Tick Cystatin OmC2 Targets Lysosomal Cathepsins S and C in Human Dendritic Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Zavašnik-Bergant

  2017-06-01

  Full Text Available To ensure successful feeding tick saliva contains a number of inhibitory proteins that interfere with the host immune response and help to create a permissive environment for pathogen transmission. Among the potential targets of the salivary cystatins are two host cysteine proteases, cathepsin S, which is essential for antigen- and invariant chain-processing, and cathepsin C (dipeptidyl peptidase 1, DPP1, which plays a critical role in processing and activation of the granule serine proteases. Here, the effect of salivary cystatin OmC2 from Ornithodoros moubata was studied using differentiated MUTZ-3 cells as a model of immature dendritic cells of the host skin. Following internalization, cystatin OmC2 was initially found to inhibit the activity of several cysteine cathepsins, as indicated by the decreased rates of degradation of fluorogenic peptide substrates. To identify targets, affinity chromatography was used to isolate His-tagged cystatin OmC2 together with the bound proteins from MUTZ-3 cells. Cathepsins S and C were identified in these complexes by mass spectrometry and confirmed by immunoblotting. Furthermore, reduced increase in the surface expression of MHC II and CD86, which are associated with the maturation of dendritic cells, was observed. In contrast, human inhibitor cystatin C, which is normally expressed and secreted by dendritic cells, did not affect the expression of CD86. It is proposed that internalization of salivary cystatin OmC2 by the host dendritic cells targets cathepsins S and C, thereby affecting their maturation.

 13. Kundskabens træ - et refleksivt kunstværk om campus Nykøbing F

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallengreen, Linda Charlotte

  2017-01-01

  Et kunstværk der illustrerer forskellige aktiviteter i et levende og voksende læringsmiljø. Det består af billeder, historier ect. Værket havde til formål at skabe refleksion hos modtageren og udfordre vores tankegang om formidling som andet end det talte og skrevne sprog....

 14. Flora - fra blomstergudinde i det antikke Rom over Danmark til hele verdens betegnelse for en håndbog om planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2010-01-01

  Flora var en romersk gudinde for blomstring og frugtbarhed. I overensstemmelse med renæssancens genbrug af antikke guder anvendte P.G.B. Ferrari i 1633 Floras navn på en bog om havebrug og Simon Pauli kaldte i 1648 en bog om danske nyttige planter for Flora Danica, begge med reference til den rom...

 15. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 16. Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liv Eide

  2013-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen retter et kritisk blikk på lærebøker i spanskfaget, og stiller spørsmålet om de ivaretar læreplanens målsetninger om at fremmedspråksfaget skal være et dannings- og kulturfag. Vi skal se at spanskfagets historie og utfordringer skiller seg vesentlig fra de to andre store fremmedspråkene i skolen: tysk og fransk, og det er grunn til å tro at læreboken står spesielt sterkt i spanskfaget. Videre vil vi se at det hersker en forestilling om det spanske språket som turistspråk og et språk man forbinder med populærkultur, og at det er disse forestillingene som ofte ligger til grunn for elevenes valg av språket. Deretter presenteres en analysemodell utviklet for å analysere læreboktekster, og generelle funn fra en undersøkelse av ni lærebøker fra fire ulike læreverk i spansk som er i bruk i den norske skolen. På bakgrunn av denne undersøkelsen vil jeg hevde at lærebøkene bekrefter elevens allerede eksisterende forestillinger om faget. Lærebøkenes verdensbilde utfordrer dermed ikke elevens eget verdensbilde, noe jeg mener et danningsfag bør gjøre. Ved hjelp av et konkret eksempel synliggjøres det også hvilke aspekter ved språkopplæringen elevene står i fare for å gå glipp av når undervisningen blir styrt av læreboken. Avslutningsvis argumenterer jeg for behovet for forskning på hvordan bøkene brukes i praksis, og på lærernes egne forestillinger om spanskfaget.

 17. Oral vaccine (OM-89) in the recurrent urinary tract infection prophylaxis: a realistic systematic review with meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Taha Neto, K A; Nogueira Castilho, L; Reis, L O

  2016-05-01

  To evaluate the efficacy of Escherichia Coli extract (OM-89) in the prophylaxis of recurrent uncomplicated urinary tract infection (UTI) through a contemporary systematic review and meta-analysis. Inclusion criteria were double-blind randomized trials using orally administrated OM-89, 6mg daily, during three months with a minimum of three months of monitoring. Outcomes were the frequency of bacteriuria in 3 and 6 months, dysuria in 6 months and UTI in 6 months. PubMed, MEDLINE, Cochrane Collaboration and their key references. After analysis by three independent reviewers, 15 double-blind randomized trials were identified, 10 papers excluded due to methods flaws and 5 used for data analysis due to double blinding and reporting drop-outs. Among 5 selected studies the date of publication ranged from 1985 to 2005, totalizing 396 patients in the OM-89 group and 392 in the control group. Overall, there were 61 dropouts in the control group and 76 in the OM-89 group. As a major limitation there was no appropriate description of their methodologies and none of the studies described conflict of interest or commitment to the pharmaceutical industry. All studies were multi-centric, except for two, which showed no clarity on allocation concealment. All studies show benefit in favor of vaccine. Current literature on prospective randomized controlled trials evaluating the use of oral OM-89 vaccine in the recurrent UTI prophylaxis is of low quality, limited to the first six months only and with variable definition of bacteriuria and UTI. Although all studies show benefit in favor of vaccine, no robust trial was identified, resulting in a high heterogeneity in the data analyzed. Also, publication bias could not be excluded and future higher quality studies are warranted adding intermediate (>12 months) and long-term follow-up. Copyright © 2014 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 18. There is a tide in the affairs of men ... Die uitdaging om werkbare en billike(-r keuringsmeganismes te ontwerp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2003-09-01

  Full Text Available Navorsing rakende die toelating van studente tot studierigtings aan tersiêre instansies is aanvanklik primêr gefokus op ’n soeke na meganismes om die aantal risikostudente betekenisvol te verminder – ’n uiters komplekse aangeleentheid. Onlangse veranderings in die Suid-Afrikaanse samelewing noodsaak tersiêre inrigtings om innoverend oor hul eie aard en doelstellings te dink. Die fokus is tans veral op moontlike wyses om die tradisioneel agtergeblewe deel van die Suid-Afrikaanse samelewing ’n billiker kans te gee op toelating tot en die behaal van sukses aan tersiêre instansies. Die druk op tersiêre instansies om te sorg dat die demografie van die studentekorps aan tersiêre instansies meer verteenwoordigend van die algemene bevolking raak, neem hand-oor-hand toe. Keuring van studente in studierigtings soos medies, tandheelkunde, ingenieurswese en sielkunde sal waarskynlik in die afsienbare toekoms in die brandpunt bly, aangesien die verhouding swart : wit studente wat tot hierdie studierigtings toegelaat word, steeds heeltemal ontoereikend (ten koste van swart studente is en nie naastenby in lyn met die doelwitte wat deur regeringslui gestel word nie. Die navorsers ondersoek in die onderhawige artikel die prestasie van senaatsdiskresionêre studente aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria en kom tot die gevolgtrekking dat nóg ’n minimum M-telling van 11, nóg ’n toelatingstoetspunt tersiêre prestasie akkuraat voorspel. Uitkomsgebaseerde Onderrig en veranderende wyses van assessering en ‘bepunting’ in Graad 12 maak die situasie ingewikkelder. ’n Nasionale tweejaarstrategie word bepleit om die eskalerende uitdaging van billike keuring en toelating tot tersiêre opleidingsinstansies te fasiliteer.

 19. Costo/efficacia della prevenzione di infezioni alle prime vie aeree mediante un estratto batterico immunostimolante aspecifico (OM-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orietta Zaniolo

  2005-09-01

  Full Text Available OBJECTIVES: To estimate the pharmacoeconomical impact of preventing recurrent upper respiratory tract infections (URTIs with OM-85, a non-specific immunostimulating agent, in at-risk children. METHODS: Implementation of a decisional model. The evaluation of effectiveness (number of prevented URTIs/therapeutic cycle was based on weighted average of the results of four randomized, double-blind, placebo-controlled trials identified by literature reviewing. The clinical events considered in the model were natural resolution of the infection, onset of complications (acute otitis media, sinusitis, others and their evolution. Baseline event probabilities were derived by reviewing published data in the literature. URTI-related direct and indirect costs supported by patient, by Italian health system and by community were structured according with the principal guidelines and implemented with current Italian prices and tariffs. The cost/ effectiveness of OM-85 was calculated for five scenarios, differing in the number of therapeutic cycles, grade of patient co-payment and other secondary assumptions. Sensibility analyses were performed to evaluate the model robustness. RESULTS: Immunostimulation with one cycle of OM-85 prevented on average 1,60 URTI/patient in six months (RR = 0,515. In the basic scenario, this preventive action induced savings for 107,42 euro/patient in the perspective of the patient’s family, for 48,52 euro/patient in the perspective of Italian health system and for 231,26 in the community perspective. Sensibility analyses confirmed the robustness of basic scenario results. Threshold analyses showed that OM-85 prophylaxis is economically convenient as long as more than 7% of infections are prevented or global cost of one episode of URTI is greater than 10,00 euro. CONCLUSIONS: Non-specific immunotherapy with OM-85 induces a reduction in the incidence of URTIs in atrisk children with a concurrent saving for patient and health system.

 20. Hvem vet best? Om styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petter Aasen

  2010-12-01

  Full Text Available Emnet for artikkelen er iverksettingen av Kunnskapsløftet som styringsreform. Kunnskapsløftet ble av nasjonale utdanningsmyndigheter introdusert som en reform der forutsetningen for å lykkes innebar et systemskifte i styringen av norsk grunnopplæring. Klare nasjonale mål, kunnskap om resultater, tydelig ansvarsplassering, lokal handlefrihet og et godt støtte- og veiledningsapparat skulle være bestanddelene. Artikkelens problemstilling er denne: Hva var statlige myndigheters uttalte intensjoner med systemskiftet, og hvordan oppfatter og vurderer skoleeiernivået den nye styringsmodellen for grunnopplæringen? Artikkelen bygger på prosjektet Evaluering av Kunnskapsløftet - Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle. Prosjektets datamateriale inkluderer alle forvaltningsnivå (sentralstat, regionalstat, skoleeiere, skoler, lærebedrifter og rommer både kvalitative og kvantitative data. I denne artikkelen bygger fremstillingen av intensjonene bak systemskiftet på dokumenter i reformforarbeidene. Kommuner og fylkeskommuners forventninger til og vurderinger av det signaliserte systemskiftet avdekkes via kvalitative intervju blant utvalgte skoleeiere, som dermed gir innblikk i oppfatninger av systemskiftet generelt og rolle- og ansvarsfordelingen spesielt. Spørreskjemadata fra skoleeiernivået synliggjør allmenne vurderinger av styringsreformen og sier noe om de kvalitative funnenes utbredelse. Funnene våre tyder på at Kunnskapsløftets signaliserte systemskifte ikke virker etter hensikten. Blant skoleeierne er det generelt uklart hva systemskiftet innebærer. Det er heller ingen utbredt oppfatning av at det faktisk skjer endringer i styringer av grunnopplæringen i den retningen reformen la opp til. I vår analyse av forholdet mellom forvaltningsnivåene har vi lagt særlig vekt på spørsmålene om tydelig ansvarsplassering og lokal handlefrihet. Skoleeierne erfarer ikke stor lokal handlefrihet. Fristillingen følges og begrenses

 1. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 2. Relationship between soluble microbial products (SMP) and effluent organic matter (EfOM): characterized by fluorescence excitation emission matrix coupled with parallel factor analysis.

  Science.gov (United States)

  Yu, Huarong; Qu, Fangshu; Sun, Lianpeng; Liang, Heng; Han, Zhengshuang; Chang, Haiqing; Shao, Senlin; Li, Guibai

  2015-02-01

  Effluent organic matter (EfOM) originating from wastewater treatment plant (WWTP) is of significant concern, as it not only influences the discharge quality of WWTP but also exerts a significant effect on the efficiency of the downstream advanced treatment facilities. Soluble microbial products (SMP) is a major part of EfOM. In order to further understand the relationship between soluble microbial products (SMP) and EfOM, and in turn, to propose measures for EfOM control, the formation of SMP and EfOM in identical activated sludge sequencing batch reactors (SBR) with different feed water was investigated using fluorescence excitation and emission spectroscopy matrix coupled with parallel factor analysis (EEM-PARAFAC) as well as other organic matter quantification tools. Results showed that EfOM contained not only SMP but also a considerable amount of allochthonous organic matter that derived not merely from natural organic matter (NOM). Four components in EfOM/SMP were identified by EEM-PARAFAC. Tyrosine-like substances in EfOM (Component 3, λex/em=270/316 nm) were mainly originated from utilization associated products (UAP) of SMP. Tryptophan-like substances (Component 2, λex/em=280/336 nm) as well as fulvic-like and humic-like substances in EfOM (Component 1, λex/em=240(290)/392 nm and Component 4, λex/em=260(365)/444 nm) were majorly derived from the refractory substances introduced along with the influent, among which Component 2 was stemmed from sources other than NOM. As solid retention time (SRT) increased, Component 2 and polysaccharides in SMP/EfOM decreased, while Component 4 in SMP increased. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 3. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015 AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Soekirno

  2012-09-01

  Full Text Available Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015 terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 4 minggu dan dosis 1,0 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 8 minggu. Uji lapangan dengan menggunakan Triflumuron di daerah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, seluas 27 hektar dengan dua kali perlakuan, dengan dosis 0,042 dan 0,075 ppm, terjadi penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa dan indeks pupa menjadi 0 dalam 4 hari setelah perlakuan. Penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa terlihat setelah 2 minggu se­sudah perlakuan dengan tidak berhasilnya larva/pupa menjadi nyamuk dewasa. 

 4. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 5. Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Aase Marie; Ilsøe, Poul

  Abstrakt til: Dansk gerontologisk Selskabs konference den 9. og 10. november 2017 Titel Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering Forfattere Musikterapeut Poul Ilsøe, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund. Post doc, ph.d. Aase Marie...... Ottesen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Baggrund og formål Personer med demens og deres pårørende involveres i aktionsforskningsproces. Formål - At undersøge hvilke oplevelser og hvilken betydning det har for personer med demens og deres pårørende, at sang og musik indgår i...... at undersøge sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med demens. Endvidere undersøges forudsætninger for implementering og forankring af interventionsformen i praksis. Deltagere Borgere med demens fra et demensdagcenter. Borgerne har demens i let til...

 6. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-01-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 7. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 8. Anmeldelse af Masood Fouroozandeh og Marianne Søndergaards bog om moskeernes mange ansigter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2016-01-01

  Massoud Fouroozandeh har sammen med Marianne Sønderskov skrevet en bog: ”Moskeernes mange ansigter”. Det er en bog, som er svær at komme udenom eller lægge fra sig. En frygtløs bog, som alligevel er fyldt med frygt og mange advarsler. Her advares imod islam, som vil erobre Vesten, og moskeerne, som...... for. Én, som kender islam, og én som kan forkynde evangeliet klart og forståeligt for muslimer. Og så vidt jeg har oplevet og hørt om det, så går det også rigtig godt med missionen og med menigheden: ”Church of Love”. Her samles mange muslimer, som er konverteret, til gudstjenester og undervisning i...... en levende menighed. Efter at have læst bogen: ”Moskeernes mange ansigter” sidder jeg alligevel tilbage med en følelse af, at der mangler noget. For det, som denne bog fortæller, er jo ikke nyt. Afdøde sognepræst Rolf Sloth-Henriksen skrev f.eks. allerede i 2001 bogen: ”Hellig Krig – Terror eller...

 9. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 10. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 11. Water isotope variations in the global ocean model MPI-OM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  X. Xu

  2012-06-01

  Full Text Available The stable water isotopes H218O and HDO are incorporated as passive tracers into the oceanic general circulation model MPI-OM, and a control simulation under present-day climate conditions is analyzed in detail. Both δ18O and δD distributions at the ocean surface and deep ocean are generally consistent with available observations on the large scale. The modelled δD-δ 18O relations in surface waters slightly deviates from the slope of the global meteoric water line in most basins, and a much steeper slope is detected in Arctic Oceans. The simulated deuterium excess of ocean surface waters shows small variations between 80° S and 55° N, and a strong decrease north of 55° N. The model is also able to capture the quasi-linear relationship between δ18O and salinity S, as well as δD and S, as seen in observational data. Both in the model results and observations, the surface δ−S relations show a steeper slope in extra-tropical regions than in tropical regions, which indicates relatively more addition of isotopically depleted water at high latitudes.

 12. In vitro activation, infectivity, and production of endogenous type-C virus from OM rats.

  Science.gov (United States)

  Lennette, E T; Cremer, N E

  1975-12-01

  T24C, a continuous cell line derived from the pooled thymic tissue of normal inbred OM rats, spontaneously produced type-C virus. The virus genome was expressed cyclically. The amount of RNA-dependent DNA polymerase (RDP) and the number of 1.14 g dense particles/ml fluctuated simultaneously with cultivation. The released virus, RPT24C, did not infect cell lines from the rat, mouse, dog, or human. T31, also a rat thymus line, during its 2.5 years of cultivation did not produce type-C virus. Cocultivation with potentially permissive lines did not rescue any virus. 5-lodo-2'-deoxyuridine treatments at earlier passages yielded negative results. Chemical treatment at passages 111, 116, 123, and 128 yielded varying amounts of 3H-uridine incorporation at a sucrose density of 1.14 g/ml. Enzyme assays on chemically treated T31 cultures tested at passage 111 showed a small but transient burst of RDP activity. T31-B, a subline of T31, which was frozen and thawed once, released rat type-C virus spontaneously at passage 56. Two additional sublines of T31 (NI-T31 and NII-T31) were maintained for 2.5 years in culture without any cell-dispersing treatment. NI-T31, but not NII-T31, spontaneously released type-C virus. Once induced, the type-C viruses from T31-B and NI-T31 were continuously produced.

 13. Holographic entanglement entropies for Schwarzschild and Reisner-Nordstr\\"om spacetimes

  CERN Document Server

  Sun, Yuan

  2016-01-01

  The holographic entanglement entropies (HEE) associated with four dimensional Schwarzschild and Reisner-Nordstr\\"om spacetimes are investigated. Unlike the cases of asymptotically AdS spacetimes for which the boundaries are always taken at (timelike) conformal infinities, we take the boundaries at either large but finite radial coordinate (far boundary) or very close to the black hole event horizons (near horizon boundary). The reason for such choices is that such boundaries are similar to the conformal infinity of AdS spacetime in that they are all timelike, so that there may be some hope to define dual systems with ordinary time evolution on such boundaries. Our results indicate that, in the case of far boundaries, the leading order contribution to the HEEs come from the background Minkowski spacetime, however, the next to leading order contribution which arises from the presence of the black holes is always proportional to the black hole mass, which constitutes a version of the first law of the HEE for asy...

 14. Modeling and simulation of offshore wind farm O&M processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joschko, Philip, E-mail: joschko@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Widok, Andi H., E-mail: a.widok@htw-berlin.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Appel, Susanne, E-mail: susanne.appel@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Greiner, Saskia, E-mail: saskia.greiner@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Albers, Henning, E-mail: henning.albers@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Page, Bernd, E-mail: page@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany)

  2015-04-15

  This paper describes a holistic approach to operation and maintenance (O&M) processes in the domain of offshore wind farm power generation. The acquisition and process visualization is followed by a risk analysis of all relevant processes. Hereafter, a tool was designed, which is able to model the defined processes in a BPMN 2.0 notation, as well as connect and simulate them. Furthermore, the notation was enriched with new elements, representing other relevant factors that were, to date, only displayable with much higher effort. In that regard a variety of more complex situations were integrated, such as for example new process interactions depending on different weather influences, in which case a stochastic weather generator was combined with the business simulation or other wind farm aspects important to the smooth running of the offshore wind farms. In addition, the choices for different methodologies, such as the simulation framework or the business process notation will be presented and elaborated depending on the impact they had on the development of the approach and the software solution. - Highlights: • Analysis of operation and maintenance processes of offshore wind farms • Process modeling with BPMN 2.0 • Domain-specific simulation tool.

 15. Information management in railroad traffic: concepts and visions; Informationsmanagement im Schienenverkehr: Konzepte und Visionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schnieder, E. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Regelungs- und Automatisierungstechnik; Fay, A. [Asea Brown Boveri AG, Heidelberg (Germany). Forschungszentrum, Abt. A2

  2000-07-01

  The use of modern information technology had many advantages in the railway sector, but the parallel introduction of different data processing systems resulted inincompatilities and data loss at the system interfaces. The contribution stresses the need for a comprehensive information model for railway operation and shows how such a system can be developed. This will make railway transport more efficient and also ensure a better service for its users. [German] Der zunehmende Einzug von Informationstechnik in zahlreiche Aufgaben, die im Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb von Bahnsystemen stehen, hat der Bahn bedeutende wirtschaftliche und betriebliche Vorteile verschafft. Durch die parallele Einfuehrung von DV-Systemen, die nicht bereits in ihrer Konzeption aufeinander abgestimmt werden konnten, existieren an den Systemgrenzen jedoch Ueberschneidungen und Reibungsverluste in Form von Datenkompatibilitaetsproblemen und Informationsluecken, die einer weiteren Verbesserung hinderlich sind. Ziel des Beitrags ist es, die Notwendigkeit eines umfassenden Betriebs-Informationsmodells fuer Bahnbetreiber aufzuzeigen und gleichzeitig Hinweise zu geben, auf welche Weise ein solches Informationsmodell erfolgreich erstellt werden kann. Damit werden im Verkehrssystem intern sowie im Kundenbereich neue Wege eroeffnet, die langfristig zur Erhoehung der Wirtschaftlichkeit der internen Geschaeftsprozesse als auch der Servicequalitaet fuer Reisende und Gueter fuehren. (orig.)

 16. Visionen von Natur vor uns. Alfred Ehrhardt fotografiert und filmt Urformen der Natur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Wilke

  2015-11-01

  Full Text Available What did nature look like before it was destroyed by modern civilization? That is a question that was at the center of modernist art photography. It also resonates today in the context of environmental debates. On the example of the art work of Bauhaus photographer and cinematographer Alfred Ehrhardt, the artistic project of portraying nature “before us” is analyzed as an aesthetic project that positions itself before and next to the Anthropocene, i.e., the geological concept that foregrounds a radical interconnectivity between humans and nonhuman nature in our post-industrial era of mankind.

 17. Visions for the car of the future; Visionen fuer das Automobil der Zukunft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leschke, H. [DaimlerChrysler AG, Sindelfingen (Germany)

  2000-07-01

  The car is 115 years old. Where is it heading on its journey through time which has - up until now - been more evolutionary than revolutionary? The criterion will be to achieve advantages for our customers, and we must channel all our efforts into doing so. 'Emotional' - and therefore 'irrational' feelings - stand in opposition to this rational criterion. A car must please, otherwise it simply will not sell. And let us not forget the 'brand-specific' aspect of car design, which is perceived in a very emotional way. Our profession - and therefore our professionalism too - must see to it that the laws of aesthetics remain on a comprehensible scale, but must develop further from the point of view of different cultures, their development thus far and a general global rapprochement. Design is allowed to provoke, to intrigue our customers; it must arouse emotions. Both emotion and provocation lead to polarity. On balance: there will be something for everyone, a variety of different concepts and designs as a way of portraying one's own individuality in a motoring medley. The basic prerequisite: we should still find driving a car fun - even in the year 2000. (orig.) [German] Das Automobil ist 115 Jahre alt. Wohin geht seine bisherige, eher evolutionaere als revolutionaere Reise? Kundennutzen wird das Kriterium sein, dem sich all unser Tun stellen muss. Diesem rationalen Kriterium steht das 'Emotionale' und damit eher 'Irrationale' gegenueber. Ein Automobil muss gefallen, sonst wird es nicht gekauft. Vergessen wir nicht das sehr emotional wahrgenommene 'Markenspezifische' Automobil-Design. Unsere Profession, und damit auch unsere Professionalitaet, muessen Sorge tragen, dass die Gesetze der Aesthetik in einem nachvollziehbaren Rahmen bleiben, sich aber unter dem Aspekt der unterschiedlichen Kulturen, deren bisheriger Entwicklung und weltweiten Annaeherung weiterentwickeln muessen. Design darf provozieren, unsere Kunden fodern; es muss das Emotionale wecken. Sowohl Emotion als auch Provokation fuehren zu Polaritaet. Fazit: Es wird fuer jeden etwas geben, eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, Designs als Moeglichkeit der Darstellung der eigenen Individualitaet in einer automobilen Vielfalt. Grundvoraussetzung: Autofahren soll uns auch im Jahr 2000 Spass machen. (orig.)

 18. The association between waiting for psychological therapy and therapy outcomes as measured by the CORE-OM.

  Science.gov (United States)

  Beck, Alison; Burdett, Mark; Lewis, Helen

  2015-06-01

  To investigate the impact of waiting for psychological therapy on client well-being as measured by the Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) global distress (GD) score. Global distress scores were retrieved for all clients referred for psychological therapy in a secondary care mental health service between November 2006 and May 2013 and who had completed a CORE-OM at assessment and first session. GD scores for a subgroup of 103 clients who had completed a CORE-OM during the last therapy session were also reviewed. The study sample experienced a median wait of 41.14 weeks between assessment and first session. The relationship between wait time from referral acceptance to assessment, and assessment GD score was not significant. During the period between assessment and first session no significant difference in GD score was observed. Nevertheless 29.1% of the sample experienced reliable change; 16.0% of clients reliably improved and 13.1% reliably deteriorated whilst waiting for therapy. Demographic factors were not found to have a significant effect on the change in GD score between assessment and first session. Waiting time was associated with post-therapy outcomes but not to a degree which was meaningful. The majority of individuals (54.4%), regardless of whether they improved or deteriorated whilst waiting for therapy, showed reliable improvement at end of therapy as measured by the CORE-OM. The majority of GD scores remained stable while waiting for therapy; however, 29.1% of secondary care clients experienced either reliable improvement or deterioration. Irrespective of whether they improved, deteriorated or remained unchanged whilst waiting for therapy, most individuals who had a complete end of therapy assessment showed reliable improvements following therapy. There was no significant difference in GD score between assessment and first session recordings. A proportion of clients (29.1%) showed reliable change, either improvement or

 19. Bestraffning istället för beskattning? : Bestämmelserna om skattetillägg

  OpenAIRE

  Providakis, Johan

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka bestämmelserna om skattetillägg och dess förenlighet med grundläggande krav på rättssäkerhet. Skatteverket beslutar om skattetillägg i första led och överklagande sker hos förvaltningsdomstol. Syftet med sanktionen är att ha en avskräckande effekt, så att den skattskyldige betalar rätt skatt. För påförande av skattetillägg krävs det att Skatteverket visar, styrker eller gör det mycket sannolikt att den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift i deklara...

 20. Judehatet i Sverige : En undersökning om hur antisemitism kommer till uttryck i Malmö

  OpenAIRE

  Hannus, Therése

  2014-01-01

  Denna uppsats Judehatet i Sverige - en undersökning om hur antisemitism kommer till uttryck i Malmö handlar om hur antisemitismen har utvecklats och fått ett starkt fotfäste i den svenska staden Malmö. Genom en teoretisk provtagning har jag valt antale intervjuade personer utifrån deras möjlighet att bidra med relevant kunskap. Jag har även använt mig utav en kvalitativ intervjumetod med tre informanter från den judiska församlingen i Malmö och jag har haft för avsikt att undersöka hur antise...

 1. Ny dansk test afslører, om kemi ændrer kønnet på dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holbech, Henrik; Mølsted, Henning

  2009-01-01

  Om to år forventer Syddansk Universitet og DHI at komme igennem nåleøjet i OECD og få godkendt en testmetode, der kan afsløre skadevirkningerne på dyr fra både nye og allerede kendte kemiske stoffer som phthalater, vækstfremmere, kemiske filtre i solcremer og parabener. »Vores dyrearter skal...... phthalater eller parabener, begynder også de at danne vitellogenin. »Ved hjælp af testen kan vi altså afsløre om et kemikalie, som vi har en mistanke til, virker hormonforstyrrende. I værste fald udvikler alle fiskene sig til hunfisk - eller omvendt,« siger Henrik Holbech. Metoden kan undersøge for både...

 2. EFEKTIVITAS INSEKTISIDA ORGANOCHLORIN OMS-1558 DALAM PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA ANOPHELES ACONITUS DONITZ YANG SUDAH KEBAL TERHADAP DDT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barodji Barodji

  2012-09-01

  Full Text Available A village-scale trial of organochlorin compound OMS-1558 as an 70% water-dispersible powder (wdp and applied as an indoor residual spray at 2 gr/m2, was carried out against the DDT—resistant malaria vector Anopheles aconitus near Semarang, Central Java. Result of this trial, as evaluated by human-vector contact rates, resting densities and parous rate showed effectiveness against the vector populations for only about one week or less. In contact bioassay tests mortalities of 50% or greater for one week, while mortalities from air-borne bioassay tests were negligible. It was concluded that DDT—resistant malaria vector can not be controlled by this insecticide. The result of susceptibility tests showed there is cross resistance between DDT and new organochlorin OMS-1558.

 3. RNA interference-based resistance in transgenic tomato plants against Tomato yellow leaf curl virus-Oman (TYLCV-OM) and its associated betasatellite.

  Science.gov (United States)

  Ammara, Um e; Mansoor, Shahid; Saeed, Muhammad; Amin, Imran; Briddon, Rob W; Al-Sadi, Abdullah Mohammed

  2015-03-04

  Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), a monopartite begomovirus (family Geminiviridae) is responsible for heavy yield losses for tomato production around the globe. In Oman at least five distinct begomoviruses cause disease in tomato, including TYLCV. Unusually, TYLCV infections in Oman are sometimes associated with a betasatellite (Tomato leaf curl betasatellite [ToLCB]; a symptom modulating satellite). RNA interference (RNAi) can be used to develop resistance against begomoviruses at either the transcriptional or post-transcriptional levels. A hairpin RNAi (hpRNAi) construct to express double-stranded RNA homologous to sequences of the intergenic region, coat protein gene, V2 gene and replication-associated gene of Tomato yellow leaf curl virus-Oman (TYLCV-OM) was produced. Initially, transient expression of the hpRNAi construct at the site of virus inoculation was shown to reduce the number of plants developing symptoms when inoculated with either TYLCV-OM or TYLCV-OM with ToLCB-OM to Nicotiana benthamiana or tomato. Solanum lycopersicum L. cv. Pusa Ruby was transformed with the hpRNAi construct and nine confirmed transgenic lines were obtained and challenged with TYLCV-OM and ToLCB-OM by Agrobacterium-mediated inoculation. For all but one line, for which all plants remained symptomless, inoculation with TYLCV-OM led to a proportion (≤25%) of tomato plants developing symptoms of infection. For inoculation with TYLCV-OM and ToLCB-OM all lines showed a proportion of plants (≤45%) symptomatic. However, for all infected transgenic plants the symptoms were milder and virus titre in plants was lower than in infected non-transgenic tomato plants. These results show that RNAi can be used to develop resistance against geminiviruses in tomato. The resistance in this case is not immunity but does reduce the severity of infections and virus titer. Also, the betasatellite may compromise resistance, increasing the proportion of plants which ultimately show symptoms.

 4. Å ta spørsmål om form på alvor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liv Mildrid Gjernes

  2017-01-01

  Full Text Available I dette essayet vil jeg prøve å vise hvordan Åpen forms metode, som ble utviklet i Bergen på 1970-tallet, og som senere har blitt brukt i undervisninga ved Bergen arkitekthøgskole, også kan anvendes som verktøy i faget kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanninga. Åpen form undersøker et intersubjektivt og innovativt rom, tuftet på individets erfaringsverden, egenverdi og skapende mot. I et deltakende samspill kan Åpen form kommuniseres inn i en felles forståelse, tolket, utført, vist og avklaret gjennom praktiske handlinger og øvelser. Jeg tar utgangspunkt i 1 Viktor Papaneks tilnærming med at det å forme i seg selv er en grunnleggende menneskelig aktivitet, går videre til Hansjörg Hohrs «estetiske læreprosesser» og fortsetter med 2 Oskar Hansens begrep om «Open Form», praktisert og utviklet av Svein Hatløy og arkitektgruppa Gult Felt gjennom ulike symposier og prosjekter på Vestlandet. Den åpne tilnærminga til form blir belyst spesielt med 3 «Warszawa-spelet» og med et lite eksempel fra egen didaktisk praksis. For videre å underbygge en kunstdidaktisk tilnærming, tolker jeg 4 Åpen forms metode i et fenomenologisk perspektiv og avrunder essayet med min overbevisning om 5 «det estetiske som kunnskapsform» i forlengelse av definisjonen til pedagogene Austring og Sørensen og min egen erfaring fra praksis som kunstner og som lærer i arbeid med form. Åpen form som metode har referanser i kunstfeltets mangfoldige estetiske praksiser. Denne tenkinga kan la seg utvikle og bruke som en didaktisk formel også i mer almendannende undervisning. Som lærerutdanner med kunstfaglig bakgrunn, ser jeg her en mulighet til å styrke og synliggjøre estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanninga. Metoden representerer en åpen og praktisk undersøkende holdning til form i et materielt og romlig uttrykk. I et forsøk på å løfte fram dette enkle men anvendelige tenkesettet, vil jeg trekke inn både biografiske og

 5. Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Håvard Skaar

  2016-10-01

  Full Text Available Young people’s reading of literature is in decline in Norway, and research shows that teacher students read less than average. To be able to address this problem adequately we investigated why teacher students read as little as they do. In a qualitative investigation informed by phenomenological hermeneutics, we got permission to analyze the assignment “My reading history” which was handed in by 163 teacher students. The reasons the students gave for reading, or not reading, suggest that at present literature reading is under pressure both within and outside teacher education institutions. A majority conveyed a high valuation of literature together with a description of no or very little reading in their personal lives. We interpret this divergence in light of the participants’ role as teacher students and the situation in which the students wrote their reading histories. These circumstances are judged to neither explain nor weaken the strong tendency among the students to evade or not prioritize reading of literature in their daily life. In addition, their explanations for lack in reading engagement make it difficult to assume they will become more eager readers in the future. Thus, the study implies that the  mother tongue subject in teacher education have an incresingly difficult task if the ambition is to compensate for all the reasons given by these students for opting out of reading literature. It seems less likely than before that students will be able to draw on a personal interest in literature as future teachers.    Key words: phenomenological hermeneutics, engagement in reading, teacher students, literature readingSammendragPå nasjonalt nivå er unge menneskers lesning av skjønnlitteratur synkende, og lærerstudenter er blant dem som leser minst. Hvordan skal lærerutdanningene forholde seg til dette? Svaret på spørsmålet forutsetter mer kunnskap om hvorfor lærerstudenter leser så lite som de gjør. Derfor samlet

 6. Tug of war for the Eastern Siberian oil pipeline; Touwtrekken om de Oost-Siberische oliepijpleiding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chrisstoffels, J.H.; Handke, S.

  2007-10-15

  toen oligarchen in staat waren om de controle over de olie-sector te nemen, met name bronnen in Oost-Siberie. Bijvoorbeeld Michael Chodorkovski omzeilde de Moskouse overheid in de voorgestelde bouw van een pijpleiding naar China. Zijn plannen waren alleen gericht op de belangen van zijn bedrijf, terwijl de Russische staat alleen maar een klein deel van de inkomsten zou krijgen. De nieuw opkomende Russische staat onder president Poetin bracht een einde aan dit project en koos voor een route die Rusland de kans zou geven om olie te exporteren naar Japan. De strijd voor deze pijpleiding en de uiteindelijke route biedt een interessante case study van de recente politieke veranderingen in Rusland. Bovendien illustreert het hoe de Russische staat opnieuw de controle kreeg over de energie-industrie en welke rol energie speelt in het buitenlandse economische beleid. Siberische energiebronnen kunnen Rusland helpen deel te nemen aan de economische opkomst van de Aziatisch-Pacifische regio. ESPO is een eerste stap op weg naar Siberie's potentieel en de politieke en economische positie van Rusland in Oost-Azie en daarbuiten te versterken. Vandaar dat de pijplijn een duidelijk signaal is van de economische heropleving in Rusland als een krachtige speler op het Euraziatische continent.

 7. Miniundersøgelse om børns syn på at gå i 2. klasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  varierede dag. En dag med mere leg, kropslighed og kreativitet. Men de er også realistiske. De er klar over, at det koster en længere skoledag. Selv om en del børn gerne stiller op til en længere dag for herigennem at få mulighed for at lære mere, så er det dominerende syn dog, at børnene udtrykker...

 8. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  forbundet med en interesse i at udtrykke bestemte holdninger. De ser imidlertid ud til at være forbundet med en række andre handlemønstre, herunder at der ses bort fra visse ikke-så-tilgængelige dele af regelsættet. Fx ses der bort fra regler om behandling af persondata og vejledningsforpligtelser, og de...

 9. Combined use of SEM-EDS, OM and XRD for the characterization of corrosion products grown on silver roman coins

  Science.gov (United States)

  Ingo, G. M.; Balbi, S.; de Caro, T.; Fragalà, I.; Angelini, E.; Bultrini, G.

  2006-06-01

  In the framework of the PROMET project (European Commission contract No. 509126) aimed to develop new analytical techniques and materials for monitoring and protecting metal artefacts and monuments from the Mediterranean region, the corrosion products grown on silver Roman coins during archaeological burial is studied by means of scanning electron microscopy combined with energy dispersive spectrometry (SEM-EDS), X-ray diffraction (XRD) and optical microscopy (OM) techniques.

 10. ométrie, graphiques, fonctions au collège

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Régine Douady

  2011-07-01

  Full Text Available L'apprentissage des mathématiques s'inscrit sur le long terme et en général dans une structure institutionnelle : l'école. L'apprenant construit sa connaissance au fil des années, dans un rapport interactif avec ses enseignants, les autres élèves de sa classe et toutes les autres sources que la vie sociale met à sa disposition.Dans le texte ci-dessous, nous présentons un ensemble de problèmes dont l'enjeu mathématique est la notion d'approximation traitée à un moment de la scolarité : élèves de 12-15 ans, de façon contextualisée. Ce n'est qu'une approche, la question du calcul d'erreur n'est pas abordée. Nombres et mesures y sont impliqués dans différents cadres en interaction : numérique, géométrique, fonctionnel, graphique. Nous y expliquons nos choix didactiques et les raisons des choix de l'ingénierie proposée. La référence est la dialectique outil/objet et jeux de cadres. Elle nous offre une grille pour élaborer les séquences de classe et aussi pour repérer et analyser les relations entre l'enseignant et les élèves : qui est responsable de quoi, qui fait quoi. L'enseignant a des marges de manoeuvre pour organiser et conduire son enseignement, il a des attentes concernant les élèves. Nous y faisons référence.

 11. The challenges of translating the clinical outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) into British Sign Language.

  Science.gov (United States)

  Rogers, Katherine D; Young, Alys; Lovell, Karina; Evans, Chris

  2013-01-01

  This article discusses translation issues arising during the production of a British Sign Language (BSL) version of the psychological outcome measure "Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure" (CORE-OM). The process included forward translation, meeting with a team of translators, producing a second draft of the BSL version and back translating into English. Further modifications were made to the BSL version before piloting it with d/Deaf populations. Details of the translation process are addressed, including (a) the implications of translating between modalities (written text to visual language); (b) clarity of frequency anchors: analog versus digital encoding; (c) pronouns and the direction of signing; and (iv) the influence of the on-screen format. The discussion of item-specific issues encountered when producing a BSL version of the CORE-OM includes the expression of precise emotional states in a language that uses visual modifiers, problems associated with iconic signs, and the influence of Deaf world knowledge when interpreting specific statements. Finally, it addresses the extent to which lessons learned through this translation process are generalizable to other signed languages and spoken language translations of standardized instruments. Despite the challenges, a BSL version of the CORE-OM has been produced and found to be reliable.

 12. Controlling the onset of OB/OM in a semiconductor quantum well system in an inverted Y-type configuration

  Science.gov (United States)

  Raheli, Ali; Hamedi, H. R.; Sahrai, M.

  2016-01-01

  The problem of optical bistability (OB) and optical multistability (OM) is numerically investigated in a four-level inverted Y-type semiconductor quantum well (SQW) structure immersed in a unidirectional ring cavity. In the four-level SQW system under consideration, a closed loop configuration is coupled to the upper level through a tunable probe field. We show that the OB threshold intensity can be controlled via the intensity of coupling fields which gives rise to the absorption variation of the probe field. In addition, due to the existence of the closed-loop configuration, the OB and OM behaviors of the proposed SQW medium are dependent on the relative phase of the applied fields. It is found that the OB can be switched to OM or vice versa by properly adjusting the relative phase of the applied fields. The results may provide new possibilities in real experiments for realizing an all-optical switching or coding element in a solid-state platform.

 13. Immunostimulation with OM-85 in children with recurrent infections of the upper respiratory tract: a double-blind, placebo-controlled multicenter study

  National Research Council Canada - National Science Library

  Schaad, Urs B; Mütterlein, Ralph; Goffin, Heidi

  2002-01-01

  .... As the immunoactive bacterial extract OM-85 has been shown to prevent these infections in both adults and children, the aim of the present trial was to investigate further its efficacy and safety...

 14. Evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare for ansatte i Odense Kommune, der sygemeldes med lidelser i bevægeapparatet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Didde Cramer; Sørensen, Jan

  CAST har afsluttet en evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare for ansatte i Odense Kommune, der sygemeldes med lidelser i bevægeapparatet. Målet med projektet var at belyse om der blev opnået en hurtigere udredning af kommunens ansatte gennem køb af en 'diagnostisk pakke' ved det...... private firma Falck Healtcare end ved standardforløbet i offentligt regi ved langtidssygemeldinger.   Evalueringen var oprindelig planlagt som et åbent, randomiseret kontrolleret interventionsstudie, hvor ca. 100 deltagere, som pr. lodtrækning skulle fordeles i henholdsvis en kontrol- eller...... projektet skulle udarbejdes en evalueringsrapport. Rapporten: Evaluering af tilbud om henvisning til Falck Healthcare , beskriver forløbet, og målsætningerne bag projektet samt om mulige årsager og barrierer for rekruttering af deltagere....

 15. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 16. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer. Abstract In connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark. Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops. In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts. The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were

 17. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Elfatih Hassan

  2014-12-01

  Full Text Available In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2 by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD, UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO2-400 sample, CN-TiO2/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO2/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO2/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO2/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 18. Induction of interleukin 6 and interleukin 8 expression by Broncho-Vaxom (OM-85 BV) via C-Fos/serum responsive element.

  OpenAIRE

  Keul, R; Roth, M.; Papakonstantinou, E.; Nauck, M; Perruchoud, A P; Block, L H

  1996-01-01

  BACKGROUND: Broncho-Vaxom (OM-85 BV) increases the resistance of the respiratory tract to bacterial infections by modulating host immune responses. The compound increases serum IgG levels but decreases IgE levels in patients suffering from chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. It increases concentrations of gamma-interferon (IFN-gamma), IgA, and interleukin (IL)-2 in bronchoalveolar lavage fluid of patients with bronchitis. Treatment with OM-85 BV increases the number o...

 19. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  Science.gov (United States)

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-01-01

  In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO2-400 sample, CN-TiO2/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO2/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO2/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO2/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample. PMID:28788288

 20. Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2016-01-01

  Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU...

 1. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 2. Broncho Vaxom (OM-85) modulates rhinovirus docking proteins on human airway epithelial cells via Erk1/2 mitogen activated protein kinase and cAMP.

  Science.gov (United States)

  Roth, Michael; Pasquali, Christian; Stolz, Daiana; Tamm, Michael

  2017-01-01

  Bronchial epithelial cells (BEC) are primary target for Rhinovirus infection through attaching to cell membrane proteins. OM-85, a bacterial extract, improves recovery of asthma and COPD patients after viral infections, but only part of the mechanism was addressed, by focusing on defined immune cells. We therefore determined the effect of OM-85 on isolated primary human BEC of controls (n = 8), asthma patients (n = 10) and COPD patients (n = 9). BEC were treated with OM-85 alone (24 hours) or infected with Rhinovirus. BEC survival was monitored by manual cell counting and Rhinovirus replication by lytic activity. Immuno-blotting and ELISA were used to determine the expression of Rhinovirus interacting proteins: intracellular adhesion molecule (ICAM), major histocompatibility complex class II (MHC-2), complement component C1q receptor (C1q-R), inducible T-Cell co-stimulator (ICOS), its ligand ICOSL, and myeloid differentiation primary response gene 88 (Myd88); as well as for signal transducers Erk1/2, p38, JNK mitogen activated protein kinases MAPK), and cAMP. OM-85 significantly reduced Rhinovirus-induced BEC death and virus replication. OM-85 significantly increased the expression of virus interacting proteins C1q-R and β-defensin in all 3 probes and groups, which was prevented by either Erk1/2 MAPK or cAMP inhibition. In addition, OM-85 significantly reduced Rhinovirus induced expression of ICAM1 involving p38 MAPK. In BEC OM-85 had no significant effect on the expression of ICOS, ICOSL and MHC-2 membrane proteins nor on the adaptor protein MyD88. The OM-85-induced increased of C1q-R and β-defensin, both important for antigen presentation and phagocytosis, supports its activity in host cell's defence against Rhinovirus infection.

 3. Broncho Vaxom (OM-85 modulates rhinovirus docking proteins on human airway epithelial cells via Erk1/2 mitogen activated protein kinase and cAMP.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Roth

  Full Text Available Bronchial epithelial cells (BEC are primary target for Rhinovirus infection through attaching to cell membrane proteins. OM-85, a bacterial extract, improves recovery of asthma and COPD patients after viral infections, but only part of the mechanism was addressed, by focusing on defined immune cells.We therefore determined the effect of OM-85 on isolated primary human BEC of controls (n = 8, asthma patients (n = 10 and COPD patients (n = 9.BEC were treated with OM-85 alone (24 hours or infected with Rhinovirus. BEC survival was monitored by manual cell counting and Rhinovirus replication by lytic activity. Immuno-blotting and ELISA were used to determine the expression of Rhinovirus interacting proteins: intracellular adhesion molecule (ICAM, major histocompatibility complex class II (MHC-2, complement component C1q receptor (C1q-R, inducible T-Cell co-stimulator (ICOS, its ligand ICOSL, and myeloid differentiation primary response gene 88 (Myd88; as well as for signal transducers Erk1/2, p38, JNK mitogen activated protein kinases MAPK, and cAMP.OM-85 significantly reduced Rhinovirus-induced BEC death and virus replication. OM-85 significantly increased the expression of virus interacting proteins C1q-R and β-defensin in all 3 probes and groups, which was prevented by either Erk1/2 MAPK or cAMP inhibition. In addition, OM-85 significantly reduced Rhinovirus induced expression of ICAM1 involving p38 MAPK. In BEC OM-85 had no significant effect on the expression of ICOS, ICOSL and MHC-2 membrane proteins nor on the adaptor protein MyD88.The OM-85-induced increased of C1q-R and β-defensin, both important for antigen presentation and phagocytosis, supports its activity in host cell's defence against Rhinovirus infection.

 4. Translation and validation of the Farsi version of the Wheelchair Outcome Measure (WhOM-Farsi) in individuals with spinal cord injury.

  Science.gov (United States)

  Alimohammad, Samaneh; Parvaneh, Shahriar; Ghahari, Setareh; Saberi, Hooshang; Yekaninejad, Mir Saeed; Miller, William C

  2016-04-01

  The Wheelchair Outcome Measure (WhOM) evaluates participation outcomes associated with wheelchair use. While English and French versions of this measure have shown appropriate psychometric properties, it is not clear whether this measure is valid and reliable when used in a culture significantly different from the western culture. To establish validity and reliability for the WhOM-Farsi. After a forward-backward translation using the International Quality of Life Assessment process, the WhOM-Farsi was administered to 75 Farsi speakers with spinal cord injury. The WhOM-Farsi was administered on two occasions to examine test-retest reliability. Two therapists rated the measure to evaluate inter-rater reliability. Construct validity was assessed by measuring associations between scores of the WhOM-Farsi, the 12-item short-form health survey (SF-12), the Beck Depression Index (BDI-II) and the Spinal Cord Independence Measure (SCIM-III). The intra class correlation coefficient (ICC) for inter-rater reliability for all scores was 0.99. For test-retest, the ICC was 0.91, 0.94 and 0.83 for Sat, Imp × Sat and body function, respectively. As hypothesized the scores were positively correlated with the SF-12 and SCIM-III scores and negatively correlated with the BDI-II scores. The results illustrated there is evidence to support the validity and reliability of the WhOM-Farsi scores. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Acute effects of 3G mobile phone radiations on frontal haemodynamics during a cognitive task in teenagers and possible protective value of Om chanting.

  Science.gov (United States)

  Bhargav, Hemant; N K, Manjunath; Varambally, Shivarama; Mooventhan, A; Bista, Suman; Singh, Deepeshwar; Chhabra, Harleen; Venkatasubramanian, Ganesan; T M, Srinivasan; H R, Nagendra

  2016-06-01

  Mobile phone induced electromagnetic field (MPEMF) as well as chanting of Vedic mantra 'OM' has been shown to affect cognition and brain haemodynamics, but findings are still inconclusive. Twenty right-handed healthy teenagers (eight males and 12 females) in the age range of 18.25 ± 0.44 years were randomly divided into four groups: (1) MPONOM (mobile phone 'ON' followed by 'OM' chanting); (2) MPOFOM (mobile phone 'OFF' followed by 'OM' chanting); (3) MPONSS (mobile phone 'ON' followed by 'SS' chanting); and (4) MPOFSS (mobile phone 'OFF' followed by 'SS' chanting). Brain haemodynamics during Stroop task were recorded using a 64-channel fNIRS device at three points of time: (1) baseline, (2) after 30 min of MPON/OF exposure, and (3) after 5 min of OM/SS chanting. RM-ANOVA was applied to perform within- and between-group comparisons, respectively. Between-group analysis revealed that total scores on incongruent Stroop task were significantly better after OM as compared to SS chanting (MPOFOM vs MPOFSS), pre-frontal activation was significantly lesser after OM as compared to SS chanting in channel 13. There was no significant difference between MPON and MPOF conditions for Stroop performance, as well as brain haemodynamics. These findings need confirmation through a larger trial in future.

 6. Estimating a Preference-Based Index from the Clinical Outcomes in Routine Evaluation–Outcome Measure (CORE-OM)

  Science.gov (United States)

  Brazier, John E.; Rowen, Donna; Barkham, Michael

  2013-01-01

  Background. The Clinical Outcomes in Routine Evaluation–Outcome Measure (CORE-OM) is used to evaluate the effectiveness of psychological therapies in people with common mental disorders. The objective of this study was to estimate a preference-based index for this population using CORE-6D, a health state classification system derived from the CORE-OM consisting of a 5-item emotional component and a physical item, and to demonstrate a novel method for generating states that are not orthogonal. Methods. Rasch analysis was used to identify 11 emotional health states from CORE-6D that were frequently observed in the study population and are, thus, plausible (in contrast, conventional statistical design might generate implausible states). Combined with the 3 response levels of the physical item of CORE-6D, they generate 33 plausible health states, 18 of which were selected for valuation. A valuation survey of 220 members of the public in South Yorkshire, United Kingdom, was undertaken using the time tradeoff (TTO) method. Regression analysis was subsequently used to predict values for all possible states described by CORE-6D. Results. A number of multivariate regression models were built to predict values for the 33 health states of CORE-6D, using the Rasch logit value of the emotional state and the response level of the physical item as independent variables. A cubic model with high predictive value (adjusted R2 = 0.990) was selected to predict TTO values for all 729 CORE-6D health states. Conclusion. The CORE-6D preference-based index will enable the assessment of cost-effectiveness of interventions for people with common mental disorders using existing and prospective CORE-OM data sets. The new method for generating states may be useful for other instruments with highly correlated dimensions. PMID:23178639

 7. What a Shame: Increased Rates of OMS Resident Burnout May Be Related to the Frequency of Shamed Events During Training.

  Science.gov (United States)

  Shapiro, Michael C; Rao, Sowmya R; Dean, Jason; Salama, Andrew R

  2017-03-01

  Shame is an ineffective tool in residency education that often results in depression, isolation, and worse patient care. This study aimed to assess burnout, depersonalization, and personal achievement levels in current oral and maxillofacial surgery (OMS) residents, to assess the prevalence of the use of shame in OMS residency training, and to determine whether there is a relation between shame exposure and resident burnout, depersonalization, and personal achievement levels. An anonymous 20-question cross-sectional survey was developed incorporating the Maslach Burnout Index and a previously validated shame questionnaire and sent to all OMS program directors affiliated with the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons for distribution among their respective residents in 2016. Univariate analyses were used to determine the distribution of the predictor (shame) and outcome (burnout) by gender and by frequency of shaming events. Multivariable logistic regression analysis was used to assess the relation of shame to burnout. A 2-sided P value less than .05 was considered statistically significant. Two hundred seventeen responses were received; 82% of respondents were men (n = 178), 95% were 25 to 34 years old (n = 206), and 58% (n = 126) were enrolled in a 4-year program. Frequently shamed residents were more likely to have depression (58 vs 22%; P shamed were more likely to experience moderate to severe burnout (odds ratio = 4.6; 95% confidence interval, 2.1-10.0; P shamed. There is a clear relation between the number of shame events and burnout and depersonalization levels. It is important to understand the negative impact that the experience of shame has on residents, including its unintended consequences. Published by Elsevier Inc.

 8. Overvektig ungdom og fysisk aktivitet : en kvalitativ undersøkelse om et utvalg overvektige ungdommers erfaring med fysisk aktivitet

  OpenAIRE

  Rouhani Amiri, Maryam

  2014-01-01

  Undersøkelser fra 2011 viser at 16-17 prosent av 15-åringe har overvekt eller fedme. Endring i kostvaner og økende inaktivitet er blant årsakene til denne utviklingen. Overvekt og fedme i barne- og ungdomsårene kan ha store konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er to elementære tiltak som må settes inn fra tidlig barnealder. Hensikten med denne studien har vært å få bedre kunnskap om noen overvektige ungdommers forhold til fysisk aktivitet ut fra der...

 9. Mat som egner seg til kos : en kvalitativ studie av hva barneskoleelever i Oslo mener om kosemat

  OpenAIRE

  Bremer, Torgeir

  2013-01-01

  Sammendrag Bakgrunn: Barns kosthold er viktig i et folkehelseperspektiv, ettersom et dårlig kosthold identifiseres som en av de viktigste årsakene til overvekt. I tillegg er barndommen en tid i livet hvor grunnlaget for helse og kostholdsvaner legges. Overvekt hos barn er et betydelig problem i Norge, og norske barn har et kosthold som blant annet inneholder for mye fett og sukker. Å kose seg med mat er et velkjent fenomen i det norske kostholdet, og handler tilsynelatende om å spise usunn...

 10. Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC): Examination of psychometric properties and responsiveness

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Background Diminishing stigmatization for those with mental illnesses by health care providers (HCPs) is becoming a priority for programming and policy, as well as research. In order to be successful, we must accurately measure stigmatizing attitudes and behaviours among HCPs. The Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC) was developed to measure stigma in HCP populations. In this study we revisit the factor structure and the responsiveness of the OMS-HC in a larger, more representative sample of HCPs that are more likely to be targets for anti-stigma interventions. Methods Baseline data were collected from HCPs (n = 1,523) during 12 different anti-stigma interventions across Canada. The majority of HCPs were women (77.4%) and were either physicians (MDs) (41.5%), nurses (17.0%), medical students (13.4%), or students in allied health programs (14.0%). Exploratory factor analysis (EFA) was conducted using complete pre-test (n = 1,305) survey data and responsiveness to change analyses was examined with pre and post matched data (n = 803). The internal consistency of the OMS-HC scale and subscales was evaluated using the Cronbach’s alpha coefficient. The scale’s sensitivity to change was examined using paired t-tests, effect sizes (Cohen’s d), and standardized response means (SRM). Results The EFA favored a 3-factor structure which accounted for 45.3% of the variance using 15 of 20 items. The overall internal consistency for the 15-item scale (α = 0.79) and three subscales (α = 0.67 to 0.68) was acceptable. Subgroup analysis showed the internal consistency was satisfactory across HCP groups including physicians and nurses (α = 0.66 to 0.78). Evidence for the scale’s responsiveness to change occurred across multiple samples, including student-targeted interventions and workshops for practicing HCPs. The Social Distance subscale had the weakest level of responsiveness (SRM ≤ 0.50) whereas the more attitudinal

 11. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...... vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni...

 12. Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet

  OpenAIRE

  Bengtsson, Linda; Nilsson, Carina

  2006-01-01

  Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för Management Arbetets art: C-uppsats 10p Sociologi 41-60p Titel: Den virtuella världens baksida- en studie om barn och ungdomars utsatthet på Internet Författare: Linda Bengtsson och Carina Nilsson Handledare: Kerstin Arnesson Abstract Uppsatsen behandlar barn och ungdomars utsatthet på Internet. På många plan fungerar Internet som ett verktyg och hjälpmedel, som dessutom skapar möjligheter till bland annat informationssökande och kontaktskapande. Datorn...

 13. Plant communities of the cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 2. Cereal communities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Rzymowska

  2012-12-01

  Full Text Available Presence of communities without species characteristic for cereal associations was observed in the cultivations of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Community Scleranthus annuus and community with species characteristic for alliance Aperion spica-venti were observed in winter cereals. Phytocoenoses similar in floristic composition to root cultivations were noted in spring cereals of the studied area. Plots of communities with participation of species characteristic for alliance Panico-Setarion were observed on loose soils while on more compact and fertile habitats community with species characteristic for Polygono-Chenopodion was noted.

 14. Politiken, Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (Web), Politiken (web), Dabladet Ringkjøbing Skjern (web)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Jens

  2014-01-01

  Politiken 01.01.2014 14:16 Danskerne skød nytåret ind med et brag, men for enkeltes vedkommende gik det galt, da nytårskrudtet blev tændt. Skadestuerne har behandlet 73 personer for fyrværkeriskader mellem klokken 18 i aftes og klokken 06 i morges. Det viser en optælling, som Politiken har...... foretaget på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Artiklen er også bragt i: Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (web), Politiken (web), Dagbladet Ringkjøbing Skjern (web)....

 15. Medskabelse og inklusion på et museum - fortællinger om hvordan et sted i forstaden bliver til

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Egholk

  2016-07-01

  Full Text Available Det kulturhistoriske museums samarbejde, inklusion og medskabelse med så bred en vifte af borgere som muligt er et centralt fokus på museerne i det 21. århundrede. Artiklen giver eksempler på et museums metoder til forskellige former for inddragelse af borgerne som eksempelvis medkuratorer og medproducenter af kulturhistoriske udstillinger. Udgangspunktet er Greve Museums arbejde med at forske i, indsamle og formidle forstadens liv og kulturhistorie i perioden fra 1960'erne og frem til nyeste tid og hvordan fortællinger om et sted skabes i en dialog med mange forskellige interessenter.

 16. Totaløkonomi - et spørgsmål om værdi og kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugbølle, Kim; Hansen, Ernst Jan de Place

  2004-01-01

  Interessen for totaløkonomi afhænger af, om bygherren er en Byg og Forsvind-bygherre, Udlejnings-bygherre eller Domiocil-bygherre. Især Domicil-bygherren og delvist Udlejnings-bygherren kan have glæde af totaløkonomiske værktøjer som støtte. De færreste værktøjer kan dog synliggøre værdi og kvali...

 17. Du skal vite litt om energi : Bruk av læringsmål på elevenes arbeidsplaner

  OpenAIRE

  Dalland, Cecilie

  2007-01-01

  “Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (2006) opererer med spesifikke kompetansemål for det elevene skal kunne mestre etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn. For at hver enkelt elev skal få en best mulig måloppnåelse, er skolene forpliktet til å gi en individuell tilpasset opplæring. Mange lærere benytter derfor arbeidsplaner i undervisningen, fordi slike planer ofte inneholder oppgaver tilpasset ulike elevforutsetninger, samt opplysninger om hvilke læringsmål som gjelder for den aktuelle perioden (M...

 18. High efficiency epitaxial GaAs/GaAs and GaAs/Ge solar cell technology using OM/CVD

  Science.gov (United States)

  Wang, K. L.; Yeh, Y. C. M.; Stirn, R. J.; Swerdling, S.

  1980-01-01

  A technology for fabricating high efficiency, thin film GaAs solar cells on substrates appropriate for space and/or terrestrial applications was developed. The approach adopted utilizes organometallic chemical vapor deposition (OM-CVD) to form a GaAs layer epitaxially on a suitably prepared Ge epi-interlayer deposited on a substrate, especially a light weight silicon substrate which can lead to a 300 watt per kilogram array technology for space. The proposed cell structure is described. The GaAs epilayer growth on single crystal GaAs and Ge wafer substrates were investigated.

 19. Fortællinger om forførelse og seksualmoral i 1800-tallets bondesamfund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Marie Kofod

  2010-12-01

  Full Text Available Et samfunds ægteskabsideal afføder nogle mere eller mindre uskrevne regler for, hvad der er tilladt og - måske især - hvad der ikke er tilladt med hensyn til udenomsægteskabelige forhold. Det var også tilfældet i 1800-tallets bondesamfund, hvor det at indlede et seksuelt forhold til en anden person end den, man var forlovet eller gift med, ikke alene kunne være en trussel for de enkelte par, men for hele landsbyfællesskabet. Seksuelle emner er ofte tabubelagte. I denne artikel vil jeg vise, hvordan bondesamfundets seksualmoral blev kommunikeret igennem såvel omgangsformer, ritualer og traditioner som igennem sagn om bjergfolk og ellefolk. Tales of seduction and sexual moralityin 19th-century rural society.The marital ideal of a society generates certain more or less unwritten rules forwhat is permissible and - perhaps especially - impermissible in terms of extramaritalrelations. This was also the case in the rural society of the 19th century,where engaging in a sexual relationship with someone other than the person to whom you were married or betrothed could be a threat not only to the individual couple but to the whole village community. Although the village community in 18th-century rural society underwent a number of changes in the course of the century, it was apparently still important to strengthen the authority of the community or at any rate to give the appearance that it existed. The community in the rural village meant not just something communal in general, but a particular way of performing certain communal actions, including - and perhaps especially - certain social conventions. More fundamentally,'community' therefore refers to the farmer-dominated village's culturally protected norm for what was right and wrong.Besides the norms that were communicated through the unwritten socialconventions, one could also express what was right and wrong through the stories that were told. In the tales it was also possible to

 20. Ordered micro/macro porous K-OMS-2/SiO2 nanocatalysts: Facile synthesis, low cost and high catalytic activity for diesel soot combustion.

  Science.gov (United States)

  Yu, Xuehua; Zhao, Zhen; Wei, Yuechang; Liu, Jian

  2017-04-26

  A series of novel oxide catalysts, which contain three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) and microporous structure, were firstly designed and successfully synthesized by simple method. In the as-prepared catalysts, 3DOM SiO2 is used as support and microporous K-OMS-2 oxide nanoparticles are supported on the wall of SiO2. 3DOM K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts were firstly used in soot particle oxidation reaction and they show very high catalytic activities. The high activities of K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts can be assigned to three possible reasons: macroporous effect of 3DOM structure for improving contact between soot and catalyst, microporous effect of K-OMS-2 for adsorption of small gas molecules and interaction of K and Mn for activation of gas molecules. The catalytic activities of catalysts are comparable to or even higher than noble metal catalyst in the medium and high temperature range. For example, the T50 of K-OMS-2/SiO2-50, 328 °C, is much lower than those of Pt/Al2O3 and 3DOM Au/LaFeO3, 464 and 356 °C,respectively. Moreover, catalysts exhibited high catalytic stability. It is attributed to that the K+ ions are introduced into the microporous structure of OMS-2 and stabilized in the catalytic reaction. Meanwhile, the K+ ions play an important role in templating and stabilizing the tunneled framework of OMS-2.

 1. Ordered micro/macro porous K-OMS-2/SiO2 nanocatalysts: Facile synthesis, low cost and high catalytic activity for diesel soot combustion

  Science.gov (United States)

  Yu, Xuehua; Zhao, Zhen; Wei, Yuechang; Liu, Jian

  2017-04-01

  A series of novel oxide catalysts, which contain three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) and microporous structure, were firstly designed and successfully synthesized by simple method. In the as-prepared catalysts, 3DOM SiO2 is used as support and microporous K-OMS-2 oxide nanoparticles are supported on the wall of SiO2. 3DOM K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts were firstly used in soot particle oxidation reaction and they show very high catalytic activities. The high activities of K-OMS-2/SiO2 oxide catalysts can be assigned to three possible reasons: macroporous effect of 3DOM structure for improving contact between soot and catalyst, microporous effect of K-OMS-2 for adsorption of small gas molecules and interaction of K and Mn for activation of gas molecules. The catalytic activities of catalysts are comparable to or even higher than noble metal catalyst in the medium and high temperature range. For example, the T50 of K-OMS-2/SiO2-50, 328 °C, is much lower than those of Pt/Al2O3 and 3DOM Au/LaFeO3, 464 and 356 °C,respectively. Moreover, catalysts exhibited high catalytic stability. It is attributed to that the K+ ions are introduced into the microporous structure of OMS-2 and stabilized in the catalytic reaction. Meanwhile, the K+ ions play an important role in templating and stabilizing the tunneled framework of OMS-2.

 2. Erik Rasmussen, Niels Bohr og Værdirelativismen - i anledning af Kasper Lippert-Rasmussens bog om Erik Rasmussen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ougaard, Morten

  2015-01-01

  En svaghed ved Kasper Lippert-Rasmussens i øvrigt udmærkede bog om Erik Rasmussen er, at den forbigår den sene Rasmussens bog om komplementaritet og statskundskab. Bogen var vigtig for Rasmussen, og den bør indgå i hans faglige eftermæle. Den rummer videnskabsteoretiske argumenter af stor relevans......, ikke mindst med hensyn til værdirelativismen. Rasmussen viser, at komplementaritetsbegrebet i Bohrs vigtige men oversete filosofi kan bidrage væsentligt til at afklare teoretisk-metodiske problemer i statskundskab, herunder forholdet mellem struktur og handling og mellem mikro- og makroanalyse, samt...... ikke mindst forholdet mellem normative og kognitive udsagn. Efter mødet med Niels Bohrs filosofi står Rasmussens værdirelativisme både skarpere og stærkere end før, og Kasper Lippert-Rasmussens karakteristik af denne position som et ubegrundet dogme i dansk politologi er ikke overbevisende....

 3. Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsta Haukås

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg betydningen av elevers refleksjon om språk og språklæring. Artikkelens første del gir en kort introduksjon til forskningsfeltet metakognisjon. Deretter presenterer jeg to underkategorier av metakognisjon som er særlig relevante i språkundervisningen, metalingvistisk bevissthet og bevissthet om språklæringsstrategier. I artikkelens andre del introduserer jeg hovedprinsippene i flerspråklighetsdidaktikken, gir eksempler på hvordan elevene kan reflektere over språk og språklæring i språkfagene og argumenterer for at økt vekt på metakognisjon i og på tvers av språkfagene er en nøkkel til bedre språkkompetanse hos fremtidige elever. Dette krever imidlertid et sterkere samarbeid mellom språkfagene i skole, lærerutdanning og forskning.

 4. Effects of management and pore characteristics on organic matter composition of macroaggregates: evidence from characterization of organic matter and imaging: Pore characteristics and OM composition of macroaggregates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toosi, E. R. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Kravchenko, A. N. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Mao, J. [Department of Chemistry and Biochemistry, Old Dominion University, 4541 Hampton Blvd, Norfolk VA 23529 USA; Quigley, M. Y. [Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan State University, 1066 Bogue St., East Lansing MI 48823 USA; Rivers, M. L. [Center for Advanced Radiation Sources, Argonne National Laboratory, The University of Chicago, 9700 South Cass Ave., Argonne IL 60439 USA

  2017-02-07

  Macroaggregates are of interest because of their fast response to land management and their role in the loss or restoration of soil organic carbon (SOC). The study included two experiments. In Experiment I, we investigated the effect of long-term (27 years) land management on the chemical composition of organic matter (OM) of macroaggregates. Macroaggregates were sampled from topsoil under conventional cropping, cover cropping and natural succession systems. The OM of macroaggregates from conventional cropping was more decomposed than that of cover cropping and especially natural succession, based on larger δ15N values and decomposition indices determined by multiple magic-angle spinning nuclear magnetic resonance (13C CP/MAS NMR) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Previous research at the sites studied suggested that this was mainly because of reduced diversity and activity of the decomposer community, change in nutrient stoichiometry from fertilization and contrasting formation pathways of macroaggregates in conventional cropping compared with cover cropping and, specifically, natural succession. In Experiment II, we investigated the relation between OM composition and pore characteristics of macroaggregates. Macroaggregates from the natural succession system only were studied. We determined 3-D pore-size distribution of macroaggregates with X-ray microtomography, for which we cut the macroaggregates into sections that had contrasting dominant pore sizes. Then, we characterized the OM of macroaggregate sections with FTIR and δ15N methods. The results showed that within a macroaggregate, the OM was less decomposed in areas where the small (13–32 µm) or large (136–260 µm) pores were abundant. This was attributed to the role of large pores in supplying fresh OM and small pores in the effective protection of OM in macroaggregates. Previous research at the site studied had shown increased abundance of large and small

 5. Hva vet vi (ikke om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole – en gjennomgang av empiriske studier 1974–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristian Abelsen

  2017-09-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en kunnskapsoversikt basert på en systematisk gjennomgang av empiriske studier om friluftsliv i norsk skole der elevers opplevelser eller stemmer kommer til uttrykk. En slik oversikt er ikke tidligere sammenfattet, selv om det er over 40 år siden ordet friluftsliv kom inn i fagplanformuleringene med Mønsterplanen av 1974. 1974 ble derfor valgt som utgangspunkt for studiens søkeperiode, selv om det kan hevdes at opplæring og undervisning som omfatter aktivitet, læring og opphold i natur allerede fra tidlig 1900-tall har vært en del av norsk skoles oppdrag og virke. For søkeperioden fram til 2014 avdekkes 24 studier som møter inklusjonskriteriene, hvorav 18 er master- og hovedfagsoppgaver. Resultatet forteller at foreliggende empirisk basert kunnskap om elevers opplevelser med friluftsliv i skolen er begrenset og ikke tillater å trekke syntetiserte slutninger. Med den reservasjonen som hovedkonklusjon drøfter artikkelen hvilken kunnskap de inkluderte studier kan gi om friluftsliv i skolen ut fra elevers perspektiv.

 6. Thermal synthesis of oxide molecular sieve and Mn (K-OMS-2) from K-birnessite obtained from Sol-gel method; Sintese termal de peneira molecular de oxido e Mn (K-OMS-2) a partir de K-birnessita obtida pelo metodo sol-gel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rezende, D.S.; Figueira, B.A.M., E-mail: brunoufopa@hotmail.com [Universidade Federal do Oeste do Para (UFOPA), Santarem, PA (Brazil). Instituto de Engenharia e Geociencias; Moraes, M.C. de; Silva, L.N. da [Universidade Federal do Para (UFPA), Belem, PA (Brazil). Instituto de Geociencias; Mercury, J.M.R. [Instituto Federal do Maranhao (IFMA), Sao Luiz, MA (Brazil). Departamento de Quimica; Figueiredo, G.P. de [Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Natal, RN (Brazil). Departamento de Quimica

  2016-07-01

  This study presents the thermal synthesis of molecular sieve with K-OMS2 structure from K-birnessite tunneling process, one Mn oxide with structure in layer. According X-Ray diffraction data it was possible to monitoring the conversion of the layered structure around 550 deg C for (K-OMS-2) tunnel with tetragonal system and I2/m space group. The FTIR main spectrum bands of K-OMS-2 was observed in 700, 525 e 470 cm-1 region and are related to elongation Mn{sup 3+}-O e Mn{sup 4+}-O in the tunnel structure. The product morphology identified by Scanning Electron Microscopy it was verified as pseudo tetragonal, reflecting externally the crystallographic system of cryptomelane structure. The results reveal one simple route for the Mn oxide molecular sieve with K-OMS-2 structure.

 7. ”- Jag känner ingen pojke som har klänning för pojkar tycker inte så mycket om tjejsaker.” : En studie om flickor och pojkars egen syn på att vara flicka eller pojke.

  OpenAIRE

  Ögren, Emmeli

  2010-01-01

  Syftet med det här examensarbetet är att bidra med kunskap om hur barn själva ser på hur man skall vara som flicka och pojke. Jag genomförde intervjuer med sex barn, alla fem år gamla, på en förskola, om hur de anser att man skall vara som flicka och pojke. Samtalen kretsade kring vad flickor och pojkar leker med, hur de klär sig och om det finns några begränsningar och möjligheter med att vara flicka eller pojke. Resultatet visar att pojkarna och flickorna hade ganska bestämda åsikter om hur...

 8. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 9. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 10. Hur skall man egentligen vara som lärare? : En studie om lärares disciplin och makt i skolan

  OpenAIRE

  Karlsson, Carl Michael

  2016-01-01

  Denna uppsats är utbildningsfilosofisk studie i Foucaults anda om lärare och elevers uppfattning om vilka egenskaper, kompetenser och befogenheter som lärare behöver i sitt arbete för att skapa ordning och reda i klassrummet.Syfte är att undersöka vilka faktorer som, enligt lärare och elever, bidrar till upprätthållandet av ordning i skolan. Jag har undersökt två skolor, både lärare och elever och ställt frågor om hur läraren uppnår ordning i klassrummet. Frågeställningen som undersökts har v...

 11. Brazilian Portuguese version of the CORE-OM: cross-cultural adaptation of an instrument to assess the efficacy and effectiveness of psychotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcia Rosane Moreira Santana

  2015-12-01

  Full Text Available Introduction: The Clinical Outcome in Routine Evaluation - Outcome Measurement (CORE-OM was developed in the 1990s, with the aim of assessing the efficacy and effectiveness of mental health treatments. Objective: To adapt the CORE-OM for use in the Brazilian population. Method: The instrument was translated and adapted based on the international protocol developed by the CORE System Trust which contains seven steps: translation, semantic equivalence analysis, synthesis of the translated versions, pre-testing in the target population, data analysis and back translation. Results: After semantic analysis, modifications were necessary in seven of the 34 original items. Changes were made to avoid repetition of words and the use of terms difficult to understand. Internal consistency analysis showed evidence of score stability in the CORE-OM adapted to Brazilian Portuguese. Conclusion: The instrument was successfully adapted to Brazilian Portuguese, and its semantic and conceptual properties were equivalent to those of the original instrument.

 12. De største danske virksomheder er meget informative i rapporteringen til offentligheden om deres procedure til bekæmpelse af korruption

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann, Stig

  2017-01-01

  I undersøgelser gennemført af Transparency International Danmark i 2014 og 2016 af de største danske børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder viser det sig, at disse virksomheder er meget informative omkring deres procedure for at undgå korruption og bestikkelse samt i deres information om...... ejerforhold. Til gengæld er de store virksomhederne ikke særligt informative om deres omsætning og skattebetaling mv. fordelt på lande. Over tid viser de to undersøgelser, at de største danske virksomheder er blevet mere informative og sammenlignet med tilsvarende undersøgelser udført af Transparency...

 13. Understanding the fouling of UF/MF hollow fibres of biologically treated wastewaters using advanced EfOM characterization and statistical tools

  KAUST Repository

  Filloux, Emmanuelle

  2012-08-01

  Five secondary effluents and a river water source were characterized using size exclusion chromatography (LC-OCD-UVD-OND) and emission-excitation matrix (EEM) fluorescence spectroscopy in order to identify the major effluent organic matter (EfOM) fractions responsible for membrane fouling. This study showed the feasibility of coupling fluorescence EEM and LC-OCD-UVD-OND to investigate the fouling potential as well as a means to differentiate natural organic matter (NOM) from EfOM. The secondary effluents and river water showed a significant difference in organic matter characteristics and fouling potential, highlighting the importance of biological processes and the feed water source on EfOM characteristics and fouling potential. On the basis of statistical analysis, protein-like substances were found to be highly correlated to the fouling potential of secondary effluents. © 2012 Elsevier Ltd.

 14. "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Magne Bøe

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06. Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.

 15. Evolution of molecular weight and fluorescence of effluent organic matter (EfOM) during oxidation processes revealed by advanced spectrographic and chromatographic tools.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhiqiang; Li, Mo; Wen, Qinxue; Ren, Nanqi

  2017-11-01

  Effluent organic matter (EfOM) is an emerging concern to receiving aquatic environment due to its refractory property. The degradation of EfOM in ozonation and other two advanced oxidation processes (AOPs), UV/H2O2 and UV/persulfate (PS), was investigated in this study. Fluorescence spectra coupled with parallel factor analysis (PARAFAC) and two-dimensional correlation gel permeation chromatography (2D-GPC) were used to track the evolution of EfOM during each oxidation process. Results showed that the degradation of EfOM indicated by dissolved organic carbon (DOC), UV254 and fluorescence components, fitted well with pseudo-first-order kinetic model during the oxidation processes. Ozonation showed higher degradation efficiency than AOPs, while UV/PS was more effective than UV/H2O2 with equimolar oxidants dosage. Ozone and SO·4- were more reactive with terrestrial humic-like substances, while hydroxyl radical preferentially reacted with protein-like substances. Organic molecules with higher molecular weight (MW) were susceptible to ozone or radicals. Ozonation could transform higher MW (MW of 3510 and 575) organic matters into lower MW organic matters (MW of 294), while reductions of all the organics were observed in both AOPs. Due to the higher reaction rates between ozone and EfOM, ozonation maybe serve as a pre-treatment for AOPs to reduce the radical and energy consumption and improve mineralization of EfOM by AOPs. The decline in DOC, UV254, fluorescence and reduction in oxidants increased with the increase of oxidants dosage, and linear correlations among them were found during the ozonation and AOPs. Copyright © 2017. Published by Elsevier Ltd.

 16. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  OpenAIRE

  Hassan, Mohamed Elfatih; Chen, Jing; Liu, Guanglong; Zhu, Duanwei; Cai, Jianbo

  2014-01-01

  In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2) by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface ar...

 17. RDFBuilder: a tool to automatically build RDF-based interfaces for MAGE-OM microarray data sources.

  Science.gov (United States)

  Anguita, Alberto; Martin, Luis; Garcia-Remesal, Miguel; Maojo, Victor

  2013-07-01

  This paper presents RDFBuilder, a tool that enables RDF-based access to MAGE-ML-compliant microarray databases. We have developed a system that automatically transforms the MAGE-OM model and microarray data stored in the ArrayExpress database into RDF format. Additionally, the system automatically enables a SPARQL endpoint. This allows users to execute SPARQL queries for retrieving microarray data, either from specific experiments or from more than one experiment at a time. Our system optimizes response times by caching and reusing information from previous queries. In this paper, we describe our methods for achieving this transformation. We show that our approach is complementary to other existing initiatives, such as Bio2RDF, for accessing and retrieving data from the ArrayExpress database. Copyright © 2013 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 18. [Use of pentoxifylline in pediatric patients with grade IV (OMS) lupus nephropathy who have received multiple treatments].

  Science.gov (United States)

  Vázquez García, M J; Vargas Camaño, M E; Olalde Carmona, R

  2000-01-01

  Systemic Lupus Eritematosus is an autoimmune disease, the incidence in pediatric poblation in about 5%, and until 90% develop nephropathy. Included patients with lupic nephropathy grade IV (OMS) ages between 0 and 16 years old, multitreated, who administrated PTX. We take samples before treatment, during, and 4 month after, evaluating renal function and hepatic function. For female, tow male, promedium age 14.1 years old. Poteinuria get a significative p = 0.0012; hematuria was lowering its levels, While immune circulating complex, get too a significative p = 0.0050. In creatinine inverse showed an important modification of its pending. This results demonstrates, that PTX in nephritis lupic patients, helps to brake the habitual deterioration in renal function. Includes more patients for a long time of treatment, we'll get better results than this.

 19. Assessing the Integrated Computerized Maintenance Management System of O&M Company for Combined Cycle Power Station

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rocel D. Gualberto

  2015-12-01

  Full Text Available This study sought to describe and assess the integrated Computerized Maintenance Management System applied by an Operation and Management (O&M company to a Combined Cycle Power Station and come up with possible enhancement activities based on the results of the evaluation. The integrated Computerized Maintenance Management System is an electronic database which provides a powerful tool to deal with mechanical maintenance problems. It is a comprehensive approach that directs the maintenance personnel on what specific activity is to be applied on the equipment. The maintenance program was evaluated in terms of the maintenance organization, maintenance activities, spare parts and procurement, management assessment, program review and record keeping. Key performance indicators such as availability, reliability, efficiency and percentage of breakdown maintenance of the combined cycle power station were evaluated and measured the effectiveness of the maintenance program. The proposed enhancement activities would remediate the identified weak points of the maintenance program.

 20. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 1. Intracameral phenylephrine and ketorolac injection (OMS302 for maintenance of intraoperative pupil diameter and reduction of postoperative pain in intraocular lens replacement with phacoemulsification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindstrom RL

  2014-09-01

  Full Text Available Richard L Lindstrom,1 James C Loden,2 Thomas R Walters,3 Steven H Dunn,4 J Steven Whitaker,5 Terry Kim,6 Gregory A Demopulos,5 Khiun Tjia7 1Minnesota Eye Consultants, Minneapolis, MN, USA; 2Loden Vision Centers, Goodlettsville, TN, USA; 3Texan Eye Care, Austin, TX, USA; 4Houston Eye Associates, Houston, TX, USA; 5Omeros Corporation, Seattle, WA, USA; 6Duke University Eye Center, Durham, NC, USA; 7Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands Background: The purpose of this study was to evaluate the effect of OMS302 on intraoperative pupil diameter and early postoperative ocular pain when administered during intraocular lens replacement surgery.Methods: Four hundred and six patients (406 study eyes; 202 in the OMS302 group and 204 in the placebo group were entered into this randomized, double-masked, placebo-controlled, multicenter Phase III study, which was conducted at 15 centers in the USA and the Netherlands. The patients received OMS302 (60.75 mM phenylephrine HCl and 11.25 mM ketorolac tromethamine or placebo in irrigation solution during intraocular lens replacement. No other changes in procedure were required. Coprimary endpoints were change in pupil diameter over time from surgical baseline to end of procedure and patient-reported ocular pain during the first 12 hours postoperatively. Secondary endpoints included additional measures of pupil diameter and postoperative pain. Results: OMS302 was superior to placebo in maintaining intraoperative mydriasis, preventing miosis, and reducing postoperative pain. The weighted mean (standard error difference (OMS302 – placebo in change in the area under the curve from baseline for pupil dia­meter was 0.590 ([0.049]; 95% confidence interval 0.494 to 0.686; P<0.0001. For ocular pain scores, the weighted mean (standard error difference was –4.580 ([1.192]; 95% confidence interval –6.917 to 2.244; P=0.0002. All secondary efficacy results favored OMS302. Specifically, analyses supporting

 2. Analytiske læsestrategier og spørgsmål. Om at tænke med poststrukturalistiske og ny-materialistiske begreber gennem empirisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  2017-01-01

  , forstås som manualer. Artiklen starter med at skitsere konturerne af de begrebslige optikker, som den analytiske tænkning kan tage form igennem i mødet med det empiriske materiale. Det videnskabsteoretiske afsæt, forskningens horisont, de analytiske ambitioner og tanker om forskningskvalitet kommer derfor...

 3. Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  Een plant gaat bijzonder slordig om met zonne-energie. Hij vertaalt slechts 0,5% van de opgevangen energie in biomassa. Voor de plant zelf is dat genoeg, voor ons niet. Als je de fotosynthese-efficiëntie weet te verbeteren, kan de (voedsel) productie enorm omhoog. Daar wordt nu hard aan gewerkt

 4. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 5. Retlig beskyttelse af bioteknologi - Den danske lovgivning vedrørende implementeringen af direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sommer, Tine

  2000-01-01

  Den 30. juli 2000 trådte en ny lov om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser i kraft. Loven har givet anledning til megen debat bl.a. pga. dens etiske implikationer og dens mulige konsekvenser for medicinsk forskning og behandling. Med lovens vedtagelse er disse ømtålelige problemstill...

 6. Ligene i kælderen og den kollektive amnesi. W.G. Sebald og debatten om bombardementerne af de tyske byer under Anden Verdenskrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Birthe

  2008-01-01

  Forfatteren og germanisten W.G. Sebald satte i 1997 en ny debat i gang i Tyskland om det sidste tabu i tyskernes erindringskultur omkring 2. Verdenskrig, nemlig civilbefolkningens lidelser under de meget omfattende bombardementer af de tyske byer. Artiklen gennemgår baggrunden for og forløbet af...

 7. E-mail og/eller SMS: 22 husholdningers erfaringer på baggrund af et års feedback om elforbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders

  Hovedresultatet er, at husholdningerne værdsætter on-line information (via sms og e-mail) om udviklingen i deres elforbrug. Husholdningerne værdsætter dette uafhængigt af deres holdninger i øvrigt til energibesparelser. Informationen giver husholdningerne en ønsket oplevelse af kontrol. Rapporten...

 8. Raisonnement géométrique et méthodes de décision en robotique : application à la programmation automatique des robots

  OpenAIRE

  Laugier, Christian

  1987-01-01

  Présentation des 2 catégories de techniques permettant de faire évoluer un robot. Description de la programmation des robots (grâce à des outils de programmation et simulation graphique) et de la programmation automatique en utilisant la modélisation géométrique

 9. Geometrical Structures of Partially Oxidized Rhodium Cluster Cations, Rh6Om(+) (m = 4, 5, 6), Revealed by Infrared Multiple Photon Dissociation Spectroscopy.

  Science.gov (United States)

  Koyama, Kohei; Nagata, Toshiaki; Kudoh, Satoshi; Miyajima, Ken; Huitema, Douwe M M; Chernyy, Valeriy; Bakker, Joost M; Mafuné, Fumitaka

  2016-11-03

  Infrared multiple photon dissociation (IRMPD) spectra of Rh6Om(+) (m = 4-10) are obtained in the 300-1000 cm(-1) spectral range using the free electron laser for infrared experiments (FELIX) via dissociation of Rh6Om(+) or Rh6Om(+)-Ar complexes. The spectra are compared with the calculated spectra of several stable geometries obtained by density functional theory (DFT) structural optimization. The spectrum for Rh6O4(+) shows prominent bands at 620 and 690 cm(-1) and is assigned to a capped-square pyramidal Rh atom geometry with three bridging O atoms and one O atom in a hollow site. Rh6O5(+) displays bands at 460, 630, 690, and 860 cm(-1) and has a prismatic Rh geometry with three bridging O atoms and two O atoms in a hollow site. Rh6O6(+) shows three intense bands around 600-750 cm(-1) and multiple weak bands in the range of 350-550 cm(-1). This species has a prismatic Rh geometry with four bridging O atoms and two O atoms in a hollow site. Considering that Rh6Om(+) (m ≤ 3) adopts tetragonal bipyramidal Rh6 structures, the change at m = 4 to capped bipyramidal and at m = 5 to prismatic geometries results in a reduction of the number of triangular hollow sites. Since NO preferentially binds on a triangular hollow site through the N atom, the geometry change lowers the possibility of NO dissociative adsorption.

 10. Maatregelen voor de akkerbouw op lössgrond om met inzet van dierlijke mest aan Minas- en nitraatnormen te voldoen

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Radersma, S.; Schoot, van der J.R.; Wolf, de M.

  2003-01-01

  Dit project richtte zich op het ontwikkelen van pakketten van maatregelen voor akkerbouwbedrijven op lössgrond die bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk zijn om met inzet van dierlijke mest aan Minasnormen en aan de nitraatnorm van resp. 50 en 25 mg/liter (nitraatgehalte in het bodemvocht op

 11. Fra massemedier til mediesystem - om kodediskussionen i systemteoretisk medieforskning Fra massemedier til mediesystem - om kodediskussionen i systemteoretisk medieforskning [From mass media to media system - code discussions in systems theoretical media research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Fugl Eskjær

  2010-11-01

  Full Text Available Systemteoretisk medieforskning rejser spørgsmålet om, hvorvidt massemedierne udgør en samlet institution, eller om medierne, i kraft af deres indbyrdes forskelle, skal betragtes uafhængigt af hinanden. Ved at indskrive medierne i en generel samfundsteori fremstiller systemteorien medierne som et autonomt funktionssystem. Denne bestræbelse kommer tydeligst til udtryk i identifikationen af en fælles kode for massemediernes system. Med udgangspunkt i Niklas Luhmanns medieteori foretager nærværende artikel en kritisk gennemgang af den systemteoretiske medieforsknings kodediskussion. Første del præsenterer kort systemteoriens kodebegreb og Luhmanns bestemmelse af mediesystemet som organiseret omkring koden information. Den midterste del gennemgår en række alternative forslag til denne kodedefinition, hvilket illustrerer omfanget, men også nogle af begrænsningerne, ved systemteoretisk medieforskning. Sidste del foretager en kritisk diskussion af systemteoriens kodeproblematik og viser, hvordan en ensidig kodefokusering står i vejen for en fortsat udforskning af vilkårene for mediesystemets udvikling og autonomi.Systems theoretical media research raises the question whether the mass media constitute a unified institution, or whether the media, due to their internal differences, should be considered individually and independent of each other. By inscribing the media in a general social theory, systems theory conceptualises the media as an autonomous functional system. This intention is most clearly illustrated by the efforts to identify a shared code for the entire media system. Based on the media theory of Niklas Luhmann, this paper offers a critical presentation of the code discussion within systems theoretical media research. The first part of the paper briefly introduces the systems theoretical notion of a code as well as Luhmann’s definition of the media system as organised and regulated by the code of information. The second part

 12. Safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of respiratory tract infections in children during 12 months.

  Science.gov (United States)

  Gutiérrez-Tarango, M D; Berber, A

  2001-06-01

  Acute respiratory tract infections (ARTIs) are among the main causes of morbidity and mortality in children. The bacterial extract OM-85 BV (bronchovaxom) has shown protective effect for ARTIs on children. We report a double-blind, placebo-controlled, parallel, prospective clinical trial to assess the safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of ARTIs in susceptible children during 12 months. Fifty-four susceptible children from 1 to 12 years of age living in the metropolitan area of Chihuahua City were selected. They were randomized to receive either OM-85 BV or placebo (one capsule a day for 10 days a month for 3 consecutive months) at the beginning of the trial and 6 months later with the same schedule. Patients were followed up for 12 months, including the administration period. The trial began in July 1997 and ended in April 1999. The number (mean +/- SD) of ARTIs was 5.04 +/- 1.99 (median, 5.0) in the OM-85 BV group vs 8.0 +/- 2.55 (median, 8.0) in the placebo group, with a mean difference of - 2.96 (95% confidence interval [CI], - 4.22 to - 1.7). The number of antibiotic courses was 2.46 +/- 2.08 (median, 1.5) in the treatment group vs 4.46 +/- 2.08 (median, 4.0) in the control group, a difference of - 2.0 (95% CI, - 3.14 to - 0.86). The total duration of ARTIs was 35.23 +/- 17.64 days (median, 30.5 days) in the OM-85 BV group vs 60.75 +/- 25.44 days (median, 55.0 days) in the placebo group, ie, a difference of - 25.52 days (95% CI, - 37.56 to - 13.47 days), p < 0.001 by Student's t test and Mann-Whitney U test for all the items. Four patients in the OM-85 BV group had five adverse events. Only one episode of skin rash was related to the medication intake. Six patients in the control group had six adverse events. OM-85 BV had a preventive effect on ARTI in the susceptible children for 12 months with an important reduction on the antibiotic requirements and the number of days of suffering ARTIs.

 13. Onveiligheidbeleving rondom winkelcentrum Rokade : Onderzoek naar in hoeverre de onveiligheidsbeleving van buurtbewoners, bezoekers en ondernemers rondom winkelcentrum Rokade in Zuilen Utrecht Noordwest gemeld wordt en de mogelijkheden om hen te betrekken bij de aanpak van deze onveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Vivina Reuling; Dr Andrea Donker

  2014-01-01

  In het verleden is er veel overlast veroorzaakt door jeugdgroepen rondom het winkelcentrum Rokade in Utrecht Noordwest. Inmiddels zijn er diverse maatregelen getroffen om deze overlast te beperken. Om de huidige situatie in kaart te brengen is er in opdracht van de Gemeente Utrecht een kwalitatief

 14. Avaliação Antropométrica de pré-escolares – comparação entre os referenciais: NCHS 2000 e OMS 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreia Araújo Lima Torres

  2007-04-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo é analisar as diferenças entre as prevalências de déficits de crescimento e excesso de peso em crianças de 0-60 meses obtidas a partir dos padrões de referência NCHS (2000 e OMS (2005. Trata-se de um estudo transversal em que foram avaliadas 119 crianças de 0-60 meses no ambulatório de pediatria do Hospital Universitário de Brasília (HUB. Os escolares foram classificados, conforme recomendação da OMS através dos índices Peso/Estatura e Estatura/Idade através dos padrões OMS 2005 e NCHS 2000. Para análise foram utilizados os programas WHO Anthro 2005 e SPSS 13.0. Detectou-se uma alta prevalência de déficits de peso e estatura e excesso de peso em crianças independente do método utilizado. Porém, estas foram maiores utilizando-se o referencial proposto pela OMS em 2005. Conclui-se que a utilização das novas curvas de crescimento (OMS deve ser imediata, uma vez que as mesmas têm maior representatividade que o referencial NCHS. Porém, independentemente do referencial utilizado, ações para sanar os problemas de déficits de peso e estatura e excesso de peso nas crianças devem ser iniciadas precocemente, já que desvios nutricionais podem aumentar a incidência de doenças crônicas.

 15. I folkets tjeneste - Om prætest og TV-seere som målgruppe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Davidsen-Nielsen

  1996-09-01

  Full Text Available Målgruppetænkning er i disse år ved at finde vej til Europas public ser- vice institutioner, der hermed begiver sig ind på et gebet, som de mere kampagneorienterede dele af kommunikationskampagnen længe har betrådt. Med det naturvidenskabelige faktaprogram JANUS som case beskriver Mette Davidsen-Nielsen de muligheder og problemer, som kvalitative prætest giver de programproducerende dele af en public ser- vice institution i multikanalsamfundet, som supplement til de informationer, man løbende får gennem seertalsmålinger. Ved rekruttering af respon- denter til fokusgruppeinterviews om dette program har DR´s Medieforsk- ning i stedet for demografiske kriterier benyttet livsværdisegmenterings- metoden RISC, som præsenteres og diskuteres i Henrik Dahls artikel i dette nummer. Mette Davidsen-Nielsens artikel kan derfor ses som et bud på, hvordan denne metode kan bruges ikke blot inden for markeds- føring, men også inden for anvendelsesorienteret medieforskning.

 16. Metroplex Optimization Model Expansion and Analysis: The Airline Fleet, Route, and Schedule Optimization Model (AFRS-OM)

  Science.gov (United States)

  Sherry, Lance; Ferguson, John; Hoffman, Karla; Donohue, George; Beradino, Frank

  2012-01-01

  This report describes the Airline Fleet, Route, and Schedule Optimization Model (AFRS-OM) that is designed to provide insights into airline decision-making with regards to markets served, schedule of flights on these markets, the type of aircraft assigned to each scheduled flight, load factors, airfares, and airline profits. The main inputs to the model are hedged fuel prices, airport capacity limits, and candidate markets. Embedded in the model are aircraft performance and associated cost factors, and willingness-to-pay (i.e. demand vs. airfare curves). Case studies demonstrate the application of the model for analysis of the effects of increased capacity and changes in operating costs (e.g. fuel prices). Although there are differences between airports (due to differences in the magnitude of travel demand and sensitivity to airfare), the system is more sensitive to changes in fuel prices than capacity. Further, the benefits of modernization in the form of increased capacity could be undermined by increases in hedged fuel prices

 17. Time evolutions of scalar field perturbations in $D$-dimensional Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter black holes

  CERN Document Server

  Li, Ran; Zhao, Junkun

  2016-01-01

  Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter (RNAdS) black holes are unstable against the charged scalar field perturbations due to the well-known superradiance phenomenon. We present the time domain analysis of charged scalar field perturbations in the RNAdS black hole background in general dimensions. We show that the instabilities of charged scalar field can be explicitly illustrated from the time profiles of evolving scalar field. By using the Prony method to fit the time evolution data, we confirm the mode that dominates the long time behavior of scalar field is in accordance with the quasinormal mode from the frequency domain analysis. The superradiance origin of the instability can also be demonstrated by comparing the real part of the dominant mode with the superradiant condition of charged scalar field. It is shown that all the unstable modes are superradiant, which is consistent with the analytical result in the frequency domain analysis. Furthermore, we also confirm there exists the rapid exponential growin...

 18. "Det gode budskab" - om udbredelse af e-læring til Aarhus Universitet vha. frivillighedens og brugervenlighedens vej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2004-06-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518. At udbrede e-læring til en stor, universitær uddannelsesorganisation, som allerede har en velfungerende undervisningspraksis, kan være en yderst vanskelig opgave med mange organisa-toriske problemstillinger. Modviljen mod forandring, herunder forventningen om den eventuelle ekstra arbejdsindsats og tidsforbrug, kan få mange undervisere til at stejle. På Aarhus Universitet har vi i valget af e-læringsplatform og udbredelsesstrategi haft disse organisatoriske faktorer i baghovedet og forsøgt at minimere deres negative effekt. Ved hjælp af et brugervenligt system med en lav indgangstærskel, brugercentreret support samt ”det gode budskab” mellem kolleger, har vi i E-læringsenheden oplevet en høj grad af frivillig anvendelse af platformen. På den måde har vi været i stand til at udbrede e-læringsplatformen Dokeos til ca. 20 % af universitetets potentielle brugere uden nævneværdig ”tvang”. Artiklen videregiver vores erfaringer og identificerer, hvilke faktorer der har betydning for at udbrede e-læring uden formaliserede anvendelseskrav.

 19. «Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre» - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Engesnes

  2017-12-01

  Full Text Available Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på observasjoner av barnas møter med appene. Forfatternes hensikt er å bidra med kunnskap om hva musikkrelaterte apper kan tilby barnehagebarn av musikalske oppdagelser og skapende utforskning. Funnene tyder på at det ligger muligheter i appene som inspirerer til musikalsk utforsking og lek, der barnas musiske væremåter får handlingsrom. Sentrale begreper i studien er affordanse, musikkens grunnelementer og barns musiske uttrykksmåter.The article is about children in early childhood education exploring three applications with musical content on tablets: Air Harp, Bloom and Singing Fingers. Six groups of 4-6 children aged 5-6 years participated in the study, and the text is based on observations of the children and how they met challenges and explored the features of the tablet and apps. The authors intend to develop knowledge about these apps and their possibilities to offer musical exploration for children in early childhood education. Findings suggest that there is potential in the apps that inspires children to creative musical exploration and play. Central concepts in the study are affordance, musical parameters and children's musical expressions.

 20. Rejsen til grænselandet – en fortælling om smerte, tillid og mod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catharina Messell

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel beskriver et musikterapiforløb med en irakisk flygtning, som lider af PTSD og kroniske smerter som følge af tortur. Metoden er traumefokuseret receptiv musikterapi indenfor spektret Music and Imagery - kort Guided Imagery and Music (GIM. Case-beskrivelsen fokuserer særligt på GIM-metodens potentialer i forbindelse med kroniske smerter, samt på forbindelsen mellem traumer og kroniske smerter. Smerteteorien om Neuromatrix og Saunders beskrivelse af “Total Pain”-konceptet præsenteres, ligesom Dileos musikterapeutiske smerteinterventioner gennemgås med henblik på at forstå sammenhængen mellem musikinterventionerne i GIM og oplevelsen af smerte hos klienten. Ligeledes gives en beskrivelse af, hvordan traumeterapeutiske metoder kan implementeres i GIM-metoden. Artiklen giver til sidst en række bud på, hvilke potentialer modificeret GIM kan have i det terapeutiske arbejde med traumer og kroniske smerter.

 1. Confirmatory factor analysis of Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE-OM) used as a measure of emotional distress in people with tinnitus.

  Science.gov (United States)

  Handscomb, L; Hall, D A; Hoare, D J; Shorter, G W

  2016-09-06

  People with troublesome tinnitus often experience emotional distress. Therefore a psychometrically sound instrument which can evaluate levels of distress and change over time is necessary to understand this experience. Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE-OM) is a measure of emotional distress which has been widely used in mental health research. Although originally designed as a 4-factor questionnaire, factor analyses have not supported this structure and a number of alternative factor structures have been proposed in different samples. The aims of this study were to test the factor structure of the CORE-OM using a large representative tinnitus sample and to use it to investigate levels of emotional distress amongst people with a range of tinnitus experience. The CORE-OM was completed by 342 people experiencing tinnitus who self-rated their tinnitus on a 5-point scale from 'not a problem' to 'a very big problem'. Confirmatory factor analysis was used to test all ten factor models which have been previously derived across a range of population samples. Model fit was assessed using fit criterion and theoretical considerations. Mean scores on the full questionnaire and its subscales were compared between tinnitus problem categories using one-way ANOVA. The best fitting model included 33 of the 34 original items and was divided into three factors: negatively worded items, positively worded items and risk. The full questionnaire and each factor were found to have good internal consistency and factor loadings were high. There was a statistically significant difference in total CORE-OM scores across the five tinnitus problem categories. However there was no significant difference between those who rated their tinnitus 'not a problem', and 'a small problem' or 'a moderate problem.' This study found a 3-factor structure for the CORE-OM to be a good fit for a tinnitus population. It also found evidence of a relationship between emotional distress as measured by

 2. New synthetic routes to catalytically active manganite, K-OMS-2 and K-OMS-2/silicon dioxide and a preliminary study on the use of a continuous flow microwave technique in the synthesis of nanosized manganese and cerium oxides and cobalt and iron oxyhydroxides

  Science.gov (United States)

  Crisostomo, Vincent Mark B.

  The work presented here comprises three main parts. The first part is a new route to nano-sized gamma-MnOOH (manganite). gamma-MnOOH has been synthesized via the reduction of KMnO4 with sucrose and MnSO 4 in acidic medium under refluxing conditions for four and six hours. Characterization of these manganite materials using XRD, FESEM, TEM, TGA and IR were done. The obtained manganite samples using the new route were compared against a conventionally prepared one where synthesis involved the oxidation of MnSO4 with H2O2 in basic medium. Two new synthetic methods were developed, one involving addition of KMnO4 into a solution of both sucrose and MnSO4 while the other involved addition of KMnO4 solution into sucrose followed by addition of MnSO4 (s). The latter method yielded smaller particles (up to 30 nm) than the former method (up to 80 nm) and the conventionally prepared manganite (up to 50 nm). The synthesized manganite materials exhibited promising characteristics when tested as electrocatalysts in O2 reduction. The larger particles gave higher peak currents in CV than smaller particles. When incorporated in Yardney's medium-sized lithium-air battery, the larger (up to 80 nm) particles gave higher specific capacity (up to 2.2 Ah/g), which corresponds to about 38% increase in specific energy of the battery when compared to a battery where no manganite was incorporated. The second part of the research reported here involves the synthesis of K-OMS-2 and SiO2-supported K-OMS-2. K-OMS-2 (or OMS-2 from hereon) was successfully synthesized using a reflux method where, for the first time, oxone or KHSO5 was used as the oxidant. Nano-sized fibers with widths ranging from 8--40 nm were obtained. We also report for the first time the synthesis and catalytic activity of OMS-2 supported on SiO2 with surface area ranging from 228 to 513 m2/g and weight % OMS-2 ranging from 1.0 to 13.6%. An optimization study on styrene oxidation using OMS-2 and OMS-2/SiO2 as catalysts was

 3. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  2017-01-01

  Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 4. Status efter nye klagenævnsafgørelser og dom om gyldigheden af tilladelser til vindmølleparker og SMV-direktivets retsvirkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh-Rasmussen, Peter

  2017-01-01

  Som en del læsere af Tidsskrift for Miljø nok er bekendt med, betød EU-domstolen dom i oktober 2016 i sag C-290/15, at der blev rejst tvivl om gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse, fordi bekendtgørelsen var vedtaget uden forudgående miljøvurdering og offentlig høring efter reglerne i...... begrunde opsættende virkning af klager over tilladelser til vindmølleparker. Endvidere har byretten i dom af 9. oktober 2017 i retssag anlagt af naboer mod Natur- og Miljøklagenævnet om en af nævnet stadfæstet tilladelse til vindmøllepark ved Varde afvist, at klagenævnet er rette sagsøgte for sådanne...

 5. Skönhetsideal 2013 : - en kvalitativ undersökning om några unga flickors upplevelser kring skönhetsideal

  OpenAIRE

  Staffans, Heidi

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete är att undersöka unga flickors upplevelser kring skönhetsideal och att ta reda på om det rådande skönhetsidealet har någon påverkan i deras dagliga liv, eftersom allt fler ungdomar mår dåligt i dagens samhälle. Jag hoppas att vi får en ökad förståelse kring ämnet och att vi kan prata med ungdomar om skönhetsideal enligt deras synsätt. De teoretiska utgångspunkterna behandlar begreppen ideal, skönhet och skönhetsideal, skönhetsidealet från 1960-talet fram till dage...

 6. Effective 100 Gb/s IM/DD 850-nm Multi- and Single-Mode VCSEL Transmission Through OM4 MMF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Puerta Ramírez, Rafael; Agustin, Mikel; Chorchos, Lukasz

  2017-01-01

  the performance of vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) based transmission links, which constitute a cost-effective solution desirable for massive deployments. In this paper, we experimentally demonstrate intensity-modulation direct-detection transmissions with a data rate of 107.5 Gb/s over 10 m...... of OM4 multimode fiber (MMF) using a multimode VCSEL at 850 nm, and up to 100 m of OM4 MMF using a single-mode VCSEL at 850 nm. Measured bit error rates were below 7% overhead forward error correction limit of 3.8e−03, thus, achieving an effective bit rate of 100.5 Gb/s. These successful transmissions...

 7. Robust and tunable 16.375Gb/s dual-band optical OFDM transmissions over directly modulated VCSEL-based 200m OM2 MMFs.

  Science.gov (United States)

  Deng, M L; Jiang, N; Duan, X; Giddings, R P; Yi, X W; Cao, B Y; Mansoor, S; Qiu, K; Tang, J M

  2015-01-12

  Utilizing low-cost, 2.2GHz modulation bandwidth, uncooled and standalone directly modulated VCSEL (DM-VCSEL)-based real-time dual-band optical OFDM (OOFDM) transmitters, aggregated 16.375Gb/s transmissions of OOFDM signals having bandwidths approximately 3.8 times higher than the VCSEL manufacturer-specified modulation bandwidths, are experimentally demonstrated, for the first time, over 200m OM2 MMF links based on intensity modulation and direct detection. The aggregated signal transmission capacities of the aforementioned links vary by just 8% for various OM2 MMFs ranging from 100m to 500m, and by just 10% over a 1GHz passband carrier frequency detuning range. Such dual-band OOFDM adaptability-induced excellent performance robustness and large passband frequency tunability can significantly relax the requirements on VCSEL modulation bandwidth for achieving specific transmission performances for cost-sensitive application scenarios such as data centers.

 8. Kemikalier i vår vardag : En studie om kemikalier och dess inverkan på hälsan

  OpenAIRE

  Wiklund, Malin

  2017-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka farliga kemikalier som används i vardagen, vilken effekt de har på människors hälsa och hur man som hälsovårdare kan informera om detta. Som teoretiska utgångspunkter har Nola J. Penders teori om hälsopromotion och James Prochaskas transteoretiska modell för beteendeförändringar använts. Den metod som valts till examensarbetet är Arksey och O’Malleys scoping review och materialet har hämtats från lagstiftningar, elektroniskt och manuellt sökta artikl...

 9. Småbarnsfamiljers kostvanor : En studie om kostkvalitet och föräldrars inverkan på barns ätvanor

  OpenAIRE

  Qvarnström, Eva

  2007-01-01

  Många människor har svårt att etablera goda matvanor trots ett ständigt informationsflöde om hur ohälsosam kost påverkar hälsan negativt. Små barn befinner sig i en beroendeställning till de vuxna som finns runt dem. Det innebär att föräldrarnas kostvanor även blir barnens. De vuxna bestämmer vad som finns hemma och vad som serveras. Denna kvantitativa studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mindre socker, m...

 10. Et spørgsmål om kompetence: Artikel 267 TEUF præjudiciel forelæggelse af FUSP-karakter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Butler, Graham

  2017-01-01

  Kan Den Europæiske Unions Domstol (’Domstolen’) udøve kompetence og pålægge den nationale ret en fortolkning af EU retten i en sag, der henvises til Domstolen fra en national domstol i henhold til artikel 267 TEUF ang. præjudiciel forelæggelse, når emnet drejer sig om den fælles udenrigs- og sikk...

 11. Hacia una clasificación Internacional de los Trastornos Mentales de la OMS de mayor utilidad clínica

  National Research Council Canada - National Science Library

  Reed, Geoffrey M; Ayuso-Mateos, José Luis

  2011-01-01

  ... en la práctica clínica diaria 4 . La OMS considera la actual revisión de la CIE como una oportunidad para abordar varios problemas importantes presentes en las clasificaciones actuales de los trastornos mentales, pero otorga una mayor importancia a la mejora de su utilidad clínica para los profesionales. Cuatro décadas de investigación no han podido demostr...

 12. Cardiovascular effects of B-vitamins and/or N-3 fatty acids: the SU.FOL.OM3 trial.

  Science.gov (United States)

  Blacher, Jacques; Czernichow, Sébastien; Paillard, François; Ducimetiere, Pierre; Hercberg, Serge; Galan, Pilar

  2013-07-31

  Mechanisms involved in coronary stenosis evolution are different than those involved in clinical events. Because of differential vascular effects, N-3 polyunsatured fatty acids (PUFA) and B vitamins could have differential effects on different types of cardiovascular clinical events in high-risk patients. We analyzed the effects of n-3 PUFA and of B vitamins on both coronary revascularization and on hard coronary events risks in a subgroup of the SU.FOL.OM3 trial, a randomized, double-blind, placebo-controlled secondary prevention trial. Data were analyzed according to the intention-to-treat principle, with the use of Cox proportional-hazards models. After a mean follow-up of 4.2 ± 1.0 years among the 1,863 participants with coronary heart disease, 163 coronary revascularizations were performed, and 95 patients experienced a hard coronary event. Neither treatment with n-3 PUFA, nor treatment with B vitamins was associated with any significant effect on the occurrence of hard coronary events. Allocation to n-3 PUFA was not associated with any significant effect on coronary revascularization. However, treatment with B vitamins was associated with a statistically significant 52% increase in the risk of coronary revascularization (multivariate HR: 1.52; 95% CI: [1.11-2.10]; p=0.01). Neither n-3 PUFA, nor B vitamins reduced the rates of hard coronary events and of coronary revascularization. Furthermore, B vitamins significantly increased the rate of coronary revascularization. Consistent with the findings of previous trials, our results do not support the routine use of dietary supplements containing n-3 PUFA and argue against using dietary supplements containing B-vitamins in coronary patients in secondary cardiovascular prevention. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 13. Evaluation of Oceanic Surface Observation for Reproducing the Upper Ocean Structure in ECHAM5/MPI-OM

  Science.gov (United States)

  Luo, Hao; Zheng, Fei; Zhu, Jiang

  2017-12-01

  Better constraints of initial conditions from data assimilation are necessary for climate simulations and predictions, and they are particularly important for the ocean due to its long climate memory; as such, ocean data assimilation (ODA) is regarded as an effective tool for seasonal to decadal predictions. In this work, an ODA system is established for a coupled climate model (ECHAM5/MPI-OM), which can assimilate all available oceanic observations using an ensemble optimal interpolation approach. To validate and isolate the performance of different surface observations in reproducing air-sea climate variations in the model, a set of observing system simulation experiments (OSSEs) was performed over 150 model years. Generally, assimilating sea surface temperature, sea surface salinity, and sea surface height (SSH) can reasonably reproduce the climate variability and vertical structure of the upper ocean, and assimilating SSH achieves the best results compared to the true states. For the El Niño-Southern Oscillation (ENSO), assimilating different surface observations captures true aspects of ENSO well, but assimilating SSH can further enhance the accuracy of ENSO-related feedback processes in the coupled model, leading to a more reasonable ENSO evolution and air-sea interaction over the tropical Pacific. For ocean heat content, there are still limitations in reproducing the long time-scale variability in the North Atlantic, even if SSH has been taken into consideration. These results demonstrate the effectiveness of assimilating surface observations in capturing the interannual signal and, to some extent, the decadal signal but still highlight the necessity of assimilating profile data to reproduce specific decadal variability.

 14. Mere om flow

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wohlgemuth, Ole

  2016-01-01

  "Begrebet flow, som det er formuleret af den ungarskefødte, amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi", "beskriver en koncentreret tilstand af opslugthed i forbindelse med en oplevelse eller aktivitet. Flow betragtes som den tilstand, hvor læring foregår mest meningsfuldt, intensivt og...

 15. En Note om Programmering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørmark, Kurt

  2012-01-01

  Denne note er en introduktion til programmering. Formålet er at give dig et indblik i hvad programmering egentlig er for noget. Jeg vil vise at programmering kan foregå på forskellige måder, og at der er mange forskellige udfordringer forbundet med at programmere. Noten vil ikke knytte sig til et...... bestemt programmeringssprog. Noten vil kunne supplere et egentlig undervisningsmateriale, der støtter dig i en bestemt form for programmering i et udvalgt programmeringssprog....

 16. Aktuelt om virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kryger, Per; Nielsen, Steen Lykke; Hansen, Lars Monrad

  2008-01-01

  DJF har i de sidste tre år arbejdet med at klarlægge forekomst af 6 bivira i Danmark. Vores resultater viser forskelle fra år til år og med årstiderne. Resultaterne har endvidere vist, at de 6 vira har begrænset holdbarhed i døde bier. I de kommende tre år vil vores fokus være på at forebygge vir...

 17. Kort om nye digtsamlinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2010-01-01

  Ronny Someck: Solens fine pensel Rasmus Nikolajsen: Socialdemokratisk digt Viggo Madsen: Jegløse digte Christian Stokbro Karlsen : Affald......Ronny Someck: Solens fine pensel Rasmus Nikolajsen: Socialdemokratisk digt Viggo Madsen: Jegløse digte Christian Stokbro Karlsen : Affald...

 18. Syv myter om begyndersprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkebæk, Mads Jakob; Lund, Karen

  2014-01-01

  In the article the authors have selected seven myths about beginners’ language for discussion, re-flection and possible rejection. These are (1) the myth about the necessity of mastering the system before being able to speak the language, (2) the myth about limited capacity on the ‘hard disc’, (3...... something out of) say(ing)s it?...

 19. Forhandlinger om patienten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Anna-Britt

  I denne ph.d.-afhandling sættes der fokus på indførelsen af den elektroniske patientjournal Cosmic på Odense Universitetshospital. Forandringsprocessen belyses ud fra Niklas Luhmanns systemteori, og med udgangspunkt i et feltarbejde på tre forskellige hospitalsafdelinger undersøges det, hvordan den...

 20. Forestillinger om dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  The Students? reading development The major results of the investigations are: 1. that there are consequences for a student?s changing from a teacher with one definition of the subject of Danish and one teaching practice to a teacher with a different definition of the subject of Danish and a diff......The Students? reading development The major results of the investigations are: 1. that there are consequences for a student?s changing from a teacher with one definition of the subject of Danish and one teaching practice to a teacher with a different definition of the subject of Danish...... and a different teaching practice 2. that the teacher?s definition of the subject of Danish combined with his/her teaching practice is decisive for the student?s development in learning and reading 3. that a transmissive teacher seems to breed a reproductive, passive student behaviour (unless the students...... are advanced readers with an appreciation of the teacher?s presentation 4. that a dialogic, interpretive teacher who aims at enhancing the student?s metacognitive development and domain specific conceptualisation seems to produce active, probing student behaviour and the student attitude that reading for fun...

 1. Introduktion. Om rotavirus. Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wejse, Christian

  2012-01-01

  % af danske børn følger det danske børnevaccinationsprogram og bliver vaccineret mod en række infektioner. Der findes i Danmark to velafprøvede og godkendte vacciner mod rotavirus. Begge vacciner gives gennem munden og ikke gennem indsprøjtning i huden, som de øvrige vacciner i det danske...... børnevaccinationsprogram. Verdenssundhedsorganisation (WHO=World Health Organisation) samt nationale og europæiske faglige selskaber har anbefalet at vaccinere mod rotavirus. I en række europæiske lande er vaccination mod rotavirus indført i det nationale børnevaccinationsprogram. Andre europæiske lande har fravalgt...... vaccinen i deres børnevaccinationsprogram, og endnu andre er i en overvejelsesfase. Formålet med denne MTV er at bidrage med et beslutningsgrundlag, der belyser fordele og ulemper ved at indføre vaccination mod rotavirus i det danske børnevaccinationsprogram. MTV´en har belyst: 1) effekt og bivirkninger...

 2. Om Ie en wag.

  African Journals Online (AJOL)

  'You will walk by the cemetery until the ghost gets you'. The older literature reports that the verbs sloon and Ie could be used together (stoon-Ie, ...... This sequence of events seems to lie at the heart of what 1 understand a semi creole to be. Measured against "true" creoles, semicreo/es clearly Jack the massive restructuring ...

 3. Kampen om kompetencerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim; Pedersen, Steen Høyrup

  2003-01-01

  As society has changed from an industrial society to a knowledge society, the concept of qualifications has been replaced by concepts of competence and competence development in a life-long learning perspectivel. The starting point of this article is that behind this apparent consensus on the nee...... for competence, disagreement between different interests and perspectives lies hidden. The articles discusses how real competence can be measured and evaluated....

 4. Tema om servicerobotter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2005-01-01

  private (velhavere) tilbydes desuden et voksende udvalg af servicerobotter indenfor forskellige områder såsom ældrepleje, hospitalsvæsen (den automatiske portør, kirurgi, kunstige lemmer mm.), gulvvask, vinduesvask, overvågning (brand, tyveri, processer mm.), møde substitut (Personal Roving Presence...

 5. Om David Harvey

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf; Schultz Jørgensen, Peter

  2015-01-01

  Harvey's geografiopfattelse præsenteres fra 'Explanation in Geography' (1969) til de seneste værker, hvor faget er hivet ud af elfenbenstårnet for at udgøre fundamentet til en 'people's geography'. Samtidigt er der sket en sammensmeltning af historisk og geografisk materialisme. Studier over 'kap...

 6. Om Erik Johnsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Obel, Børge; Klausen, Kurt Klaudi; Kristensen, Kai

  2008-01-01

  hovedredaktør. Og siden har han været redaktør under skiftende hovedredaktørers ledelse. Dette nummer af Ledelse og Erhvervsøkonomi markerer ikke alene Johnsens 50 jubilæum som medlem af redaktionen. Det markerer også, at der sættes et punktum for Johnsen æra i tidsskriftets historie. For Johnsen har besluttet...

 7. En kamp om dans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Annette

  2004-01-01

  Hvordan er det muligt at medtænke et legende og "kæmpende" element i det faglige indholdsområde musik, bevægelse og kropsudtryk/dans? og hvordan er det muligt at lade sig inspirere af elementer fra genren elektric boogie-battel og brasiliansk kampdans "Capoeira" i tilrettelæggelse af et undervisn......Hvordan er det muligt at medtænke et legende og "kæmpende" element i det faglige indholdsområde musik, bevægelse og kropsudtryk/dans? og hvordan er det muligt at lade sig inspirere af elementer fra genren elektric boogie-battel og brasiliansk kampdans "Capoeira" i tilrettelæggelse af et...

 8. Om at kuratere musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  2010-01-01

  at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?......at kuratere er typisk noget man gør inden for de visuelle kunstinstitutioner. Men hvad sker der idet man 'kuraterer musik'. Hvilken effekt får det? Hvad kan 'kurateringen' som almindelig programsætning ikke kan?...

 9. Konsumenter om julblommor

  OpenAIRE

  Borg, Jennie; Tjärnemo, Heléne

  2009-01-01

  This study derives from an overall question regarding the growth and competitiveness of the Swedish ornamental industry, more specific to what extent imports gain market share at the expense of the domestic production. The present study deals with the issue of consumer preferences and purchases of Christmas flowers. We ask to what extent consumers are traditional or not in their choices of Christmas flowers. A convenient sample of 100 respondents was recruited outside a major shopping mall in...

 10. Om universiteternes organisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foss, Nicolai Juul

  English summary: The paper analyzes the Danish university system,using a property rights/organizational economics approach. Particularattention is devoted the complicated agency problem in the system. Thepaper recommends more differentiation of pay structures within thesystem, more use of tournam...... of tournaments, less multi-tasking, and more use ofprecise and objective measures of output performance.Key words: Economic organization of universities, decision rights, agency problem....

 11. Om interesse for naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Troelsen, Rie Nørager Popp

  2006-01-01

  Denne artikel beskriver nogle resultater fra første del af et projekt omhandlende unges interesse for naturfag. Denne første del forsøger at indkredse interessebegrebet ud fra dels en teoretiske kort- og klarlægning af begrebet og dels en empirisk undersøgelse, som tager udgangspunkt i interessen...

 12. Aristoteles om hukommelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David Kristian

  Bogen omhandler Aristoteles' skrift De Memoria et Reminiscentia og argumenterer for en nytolkning af skriftet og de aristoteliske teorier. Ud over en kommentar til skriftet indeholder bogen også en indledning og en oversættelse af værket.......Bogen omhandler Aristoteles' skrift De Memoria et Reminiscentia og argumenterer for en nytolkning af skriftet og de aristoteliske teorier. Ud over en kommentar til skriftet indeholder bogen også en indledning og en oversættelse af værket....

 13. Arbejdshypotesen om en menneskehed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsbak, Torben

  2011-01-01

  planning’, a ‘social architecture’, and a ‘reliable’ style in modern interior design that could reflect the social demands of modern democratic society. Kritisk Revy’s modern concept of architecture and interior design was developed in close contact with contemporary currents in European avant-garde art...... and architecture, such as Russian constructivism, the German bauhaus-school and the Swiss architect and theorist Le Corbusier. Yet, Kritisk Revy’s field of interest was not limited to architecture and design, but also included a wide range of phenomena emanating from contemporary popular culture......, such as the aesthetics of advertising and shop window design, jazz music, film and revue songs. Thus, nearly all areas of popular urban culture were embraced as part of the journal’s critical strategy of promoting a modern ‘democratic’ or ‘classless’ culture to replace traditional styles and genres of bourgeois culture...

 14. OM LYNING VAN DIEREPRODUKSIESTRATEGTEd

  African Journals Online (AJOL)

  , Suidoos-Transvaal en die Suidelike kusstreek met 5 miljoen GVE verhoog word deur die introduksie van slegs peulgewasse. Theron en Harwin (1976) bespreek die verskillende teg- nieke van radikale veldverbetering. Hulle vind dat. 'n.

 15. Om performance og oplevelsesanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren Peter; Flensborg, Ingelise

  2016-01-01

  , teori og praksis kan gennemføres i oplevelsesorienterede processer, hvor performance, sanselig praksis, transformeres til ting, sprog og billeder. Med afsæt i en konkret skulptur, Auguste Rodins (1840-1917) "Borgerne fra Calais", som er udstillet på Ny Carlsberg Glyptotek i København, giver vi eksempler...

 16. Mere om konstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wohlgemuth, Ole

  2012-01-01

  antager. Det indre verdensbillede er ifølge det konstruktivistiske princip opbygget af en selv og læring foregår gennem fortolkning af sanseindtryk, der bearbejdes på grundlag af kognitive skemaer – dvs. de samlede konstruktioner, man har i hovedet i forvejen og som Jean Piaget kalder for ”indre...

 17. Agrawal, Prof. Hari Om

  Indian Academy of Sciences (India)

  Sc. (Holland), FNASc. Date of birth: 1 July 1936. Specialization: Virology, Microbiology, Environmental Sciences and Biotechnology Address: Sri Laxman Bhavan, 20/2, Indira Nagar, Lucknow 226 016, U.P.. Contact: Residence: (0522) 234 1586

 18. Til minde om byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2001-01-01

  Med afsæt i et konkret udstillingseksempel gennemgår artiklen fælles kriterier for en nyere udstillingstypologi, der de seneste 10-15 år er fremkommet på museer i ind- og udland; typen kategoriseres som 'refleksiv' og defineres ud fra 5 grundkriterier, og der trækkes forbindelser til tidlige hist...

 19. Syv myter om begyndersprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkebæk, Mads Jakob; Lund, Karen

  2014-01-01

  ) the myth about ‘the only thing’ (the method), (4) the myth about “we tried that before”, (5) the myth about “one people and one teaching method, (6) the myth about easy and difficult languages, and (7) the myth about students with no competences and a worthless past. The article suggests lan-guage teachers...... to use a ‘myth-detector’ to detect, reflect on and possibly reject myths they may meet in their profession. The ‘myth-detector’ consists of four simple questions, namely (1) Where do we know it from? (2) What is it built on? (3) What views on learning, language and culture lie behind? and (4) Who (gets......In the article the authors have selected seven myths about beginners’ language for discussion, re-flection and possible rejection. These are (1) the myth about the necessity of mastering the system before being able to speak the language, (2) the myth about limited capacity on the ‘hard disc’, (3...

 20. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15). SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet...... baggrundsmateriale med mere uddybende information. Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer. De primære ændringer i BR15 er følgende: • Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav for alt nybyggeri...

 1. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15). SBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet...

 2. Forskning om ekonomisk brottslighet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  1999-01-01

  Bidraget belyser udviklingen i økonomisk kriminalitet i Danmark med hovedvægten lagt på regeringsinitiativer og forskning til henholdsvis imødegåelse af og studier i den økonomiske kriminalitet....

 3. Arbejdshypotesen om en menneskehed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsbak, Torben

  2011-01-01

  , such as the aesthetics of advertising and shop window design, jazz music, film and revue songs. Thus, nearly all areas of popular urban culture were embraced as part of the journal’s critical strategy of promoting a modern ‘democratic’ or ‘classless’ culture to replace traditional styles and genres of bourgeois culture...

 4. Waste biomass and energy transition. Proven practices, new developments and visions; Abfall-Biomasse und Energiewende. Bewaehrtes, Neues und Visionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, Klaus [Arbeitskreis fuer die Nutzbarmachung von Siedlungsabfaellen (ANS) e.V., Braunschweig (Germany); Technische Univ. Braunschweig (Germany). Lehrstuhl Abfall- und Ressourcenwirtschaft; Kammann, Claudia [Arbeitskreis fuer die Nutzbarmachung von Siedlungsabfaellen (ANS) e.V., Braunschweig (Germany). Fachausschuss Biokohle; Hochschule Geisenheim Univ. (Germany). Klimafolgenforschung-Klimawandel in Spezialkulturen; Wallmann, Rainer (ed.) [Arbeitskreis fuer die Nutzbarmachung von Siedlungsabfaellen (ANS) e.V., Braunschweig (Germany); Werra-Meissner Kreis, Eschwege (Germany)

  2014-07-01

  This book contains 17 papers that were presented at the 75th meeting of the ANS. The following main topics are covered: waste management in the context of climate protection and the energy turnaround; optimised materials management; carbon: climate killer or indispensable raw material?; climate protection in Germany - why and how?; treatment techniques for waste biomass; the amended Renewable Energy Law - sensible adaptation or impediment to the energy turnaround?; putting ideas into practice: examples and opportunities. Four of the contributions have been abstracted individually for this database. [German] Dieses Buch enthaelt 17 Beitraege, die auf dem 75. Symposium des ANS vorgetragen wurden. Die Themenschwerpunkte waren: Abfallwirtschaft im Kontext des Klimaschutzes und der Energiewende; Optimiertes Stoffmanagement; Kohlenstoff: Klimakiller oder unverzichtbare Rohstoff?; Klimaschutz in Deutschland - Warum und wie?; Behandlungstechniken von Abfall-Biomasse; Novellierung des EEG - Sinnvolle Anpassung oder Breme der Energiewende; Der Weg in die Praxis: Beispiele und Chancen. Vier der Beitraege wurden separarat fuer diese Datenbank aufgenommen.

 5. Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 5. Root crop communities of light soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Rzymowska

  2012-12-01

  Full Text Available This present paper, focused on root crop communities of light soils, is a part of the wide range characteristics of segetal communities of the Podlaski Przełom Bugu (Podlasie Bug River Gorge mesoregion. On the basis of 160 phytosociological relevés made according to the Braun-Blanquet method, phytocenoses representing the Panico-Setarion alliance were distinguished. Most often, patches of the association Echinochloo-Setarietum were recorded in the study area. Heterogeneous habitat conditions affect its floristic diversity. Two subassociations of the phytocenosis, divided according to the species composition into 9 lower syntaxa, were identified on light soils. The following subassociations were distinguished: Echinochloo-Setarietum setarietosum glaucae in a typical variant and a variant with Juncus bufonius, both with subvariants with Digitaria ischaemum, as well as a typical variant of Echinochloo-Setarietum typicum, a variant with Juncus bufonius and a subvariant with Oxalis stricta in the typical and wet variant. Another association found in root crops on light soils of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion is Digitarietum ischaemi. Its patches were observed in cultivations on light, acidic, poor soils. The characteristic feature of this community is the occurrence of numerous acidophilous species. In habitat conditions typical for the Podlaski Przełom Bugu mesoregion, Digitarietum ischaemi is differentiated into the typical and wet variant. Quite frequent patches of the Setaria pumila-Setaria viridis community were noted in intermediate habitat conditions, between those characteristic for Digitarietum ischaemi and Echinochloo-Setarietum.

 6. OM85-BV Induced the Productions of IL-1β, IL-6, and TNF-α via TLR4- and TLR2-Mediated ERK1/2/NF-κB Pathway in RAW264.7 Cells

  OpenAIRE

  Luan, Hong; Zhang, Qian; Wang, Le; Wang, Chuanxiao; Zhang, Miao; Xu, Xiaoli; Zhou, Huan; Li, Xing'ai; Xu, Qing; He, Fan; Yuan, Jin; Lv, Yongman

  2014-01-01

  Broncho-Vaxom (OM85-BV) is an extract mixture from 8 strains of Gram+ and Gram− bacteria and plays an important role in anti-infection immune response by regulating macrophage activity and cytokine productions. However, the mechanism by which OM85-BV enhances the cytokine expression is still obscure. In this study, we evaluated the effects of OM85-BV on the productions of interleukin (IL)-1β, IL-6, and tumor necrosis factor-α (TNF-α) in RAW264.7 murine macrophages. Exposure of RAW264.7 cells ...

 7. SNS ønsker kommentarer om oplysninger fra Syngenta Seeds vedr forurening med Bt10 i Bt11-majsen ændrer konklusionerne i risikovurderingen. Zea mays (Bt11) . Supplerende informationer om Bt11 - evt. konsekvenser for tidligere vurderinger. Modtaget 04-05-2005, deadline 06-06-2005, svar 24-05-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "Vedr. oplysningerne om iblanding af Bt-10 majsen i Bt-11 viser det tilsendte materiale, at Syngenta har undersøgt og fået bekræftet at undersøgelserne til grundlag for risikovurderingen blev foretaget på Bt-11 majs. DMU ser derfor ingen grund til at ændre konklusionerne i den tidligere risikovur...

 8. Nye oplysninger om bl.a. miljømæssig risikovurdering af PAT-protein og glufosinatammonium herbicider. Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11. Modtaget 21-02-2005, deadline 29-03-2005, svar 07-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  Mail: Det tilsendte supplerende materiale om Bt-11 majsen (mail pr. 21-02-2005) omhandler bl.a. eventuelle uønskede konsekvenser ved ulovlig anvendelse af glufosinat ammonium herbicider i forbindelse med dyrkningen. Vi har allerede indraget dette aspekt i forbindelse med den økologiske risikovurd...

 9. Seasonal and spatial variability of the OM/OC mass ratios and high regional correlation between oxalic acid and zinc in Chinese urban organic aerosols

  Science.gov (United States)

  Xing, L.; Fu, T.-M.; Cao, J. J.; Lee, S. C.; Wang, G. H.; Ho, K. F.; Cheng, M.-C.; You, C.-F.; Wang, T. J.

  2013-04-01

  We calculated the organic matter to organic carbon mass ratios (OM/OC mass ratios) in PM2.5 collected from 14 Chinese cities during summer and winter of 2003 and analyzed the causes for their seasonal and spatial variability. The OM/OC mass ratios were calculated two ways. Using a mass balance method, the calculated OM/OC mass ratios averaged 1.92 ± 0.39 year-round, with no significant seasonal or spatial variation. The second calculation was based on chemical species analyses of the organic compounds extracted from the PM2.5 samples using dichloromethane/methanol and water. The calculated OM/OC mass ratio in summer was relatively high (1.75 ± 0.13) and spatially-invariant due to vigorous photochemistry and secondary organic aerosol (OA) production throughout the country. The calculated OM/OC mass ratio in winter (1.59 ± 0.18) was significantly lower than that in summer, with lower values in northern cities (1.51 ± 0.07) than in southern cities (1.65 ± 0.15). This likely reflects the wider usage of coal for heating purposes in northern China in winter, in contrast to the larger contributions from biofuel and biomass burning in southern China in winter. On average, organic matter constituted 36% and 34% of Chinese urban PM2.5 mass in summer and winter, respectively. We report, for the first time, a high regional correlation between Zn and oxalic acid in Chinese urban aerosols in summer. This is consistent with the formation of stable Zn oxalate complex in the aerosol phase previously proposed by Furukawa and Takahashi (2011). We found that many other dicarboxylic acids were also highly correlated with Zn in the summer Chinese urban aerosol samples, suggesting that they may also form stable organic complexes with Zn. Such formation may have profound implications for the atmospheric abundance and hygroscopic properties of aerosol dicarboxylic acids.

 10. Seasonal and spatial variability of the OM/OC mass ratios and high regional correlation between oxalic acid and zinc in Chinese urban organic aerosols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Xing

  2013-04-01

  Full Text Available We calculated the organic matter to organic carbon mass ratios (OM/OC mass ratios in PM2.5 collected from 14 Chinese cities during summer and winter of 2003 and analyzed the causes for their seasonal and spatial variability. The OM/OC mass ratios were calculated two ways. Using a mass balance method, the calculated OM/OC mass ratios averaged 1.92 ± 0.39 year-round, with no significant seasonal or spatial variation. The second calculation was based on chemical species analyses of the organic compounds extracted from the PM2.5 samples using dichloromethane/methanol and water. The calculated OM/OC mass ratio in summer was relatively high (1.75 ± 0.13 and spatially-invariant due to vigorous photochemistry and secondary organic aerosol (OA production throughout the country. The calculated OM/OC mass ratio in winter (1.59 ± 0.18 was significantly lower than that in summer, with lower values in northern cities (1.51 ± 0.07 than in southern cities (1.65 ± 0.15. This likely reflects the wider usage of coal for heating purposes in northern China in winter, in contrast to the larger contributions from biofuel and biomass burning in southern China in winter. On average, organic matter constituted 36% and 34% of Chinese urban PM2.5 mass in summer and winter, respectively. We report, for the first time, a high regional correlation between Zn and oxalic acid in Chinese urban aerosols in summer. This is consistent with the formation of stable Zn oxalate complex in the aerosol phase previously proposed by Furukawa and Takahashi (2011. We found that many other dicarboxylic acids were also highly correlated with Zn in the summer Chinese urban aerosol samples, suggesting that they may also form stable organic complexes with Zn. Such formation may have profound implications for the atmospheric abundance and hygroscopic properties of aerosol dicarboxylic acids.

 11. SITUACIÓN DEL SARAMPIÓN Y LA RUBÉOLA EN LA REGIÓN EUROPEA DE LA OMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Muscat

  2015-01-01

  Full Text Available El largo y generalizado uso de las vacunas contra el sarampión se ha traducido en un drástico descenso en los casos y la mortalidad por sarampión en todo el mundo en comparación con la época anterior a la vacunación. Todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS tienen el objetivo de conseguir su eliminación. Las regiones de la OMS de las Améri - cas, Europa y el Pacífico Occidental tienen, así mismo, la meta de eliminar la rubéola. Este artículo tiene como objetivo informar sobre el progreso hacia la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región Europea de la OMS sobre la base de los últimos datos disponibles. También se discuten los retos actuales y las acciones necesarias para alcanzar este fin. A pesar de los importantes avances alcanzados hacia el control de sa - rampión y la rubéola, los países de la Región Europea de la OMS siguen enfrentando desafíos en la interrupción de la transmisión endémica de estas enfermedades. Algunos brotes epidémicos y la transmisión endémica del sa - rampión y la rubéola persistían en algunos países de la Región en 2014 y han continuado en 2015. La interrupción de la transmisión endémica en todos y cada uno de ellos es necesaria para declarar la eliminación en toda la Región. La alta inmunidad de la población y la vigilancia de alta calidad son los pilares para eliminar el sarampión y la rubéola. Sin la existencia de un compromiso político sostenido y de la aplicación de las estrategias requeri - das por parte de todos los países, el objetivo de la eliminación de estas dos enfermedades en la Región Europea de la OMS está en juego.

 12. Anvendelsen af sammenligningslejemål i sager om fastsættelse af det lejedesværdi- med udgangspunkt i en analyse af T:BB 2009.164 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2009-01-01

  I T:BB 2009.164 V tog Vestre Landsret i en tvist om størrelsen af det lejedes værdi stilling til den bevismæssige betydning af, om størrelsen af lejen i et sammenligningslejemål havde været prøvet i huslejenævnet, ligesom boligretten afgrænsede de relevante sammenligningslejemål med forskellige...

 13. A Model for Enquiry of Sustainable Homes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2014-01-01

  . Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt. Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse....... Projektet kredser om Active House visionen og tre demonstration huse i brug, der er udviklet inden for rammerne af det VELUX baserede Model Home 2020-projekt. Formålet med denne afhandling er at udvikle en model til undersøgelse af bæredygtige boliger. Formålet er at etablere multi-perspektive undersøgelse...... af beboede bæredygtige boliger baseret på intentioner om at fange flere aspekter af bæredygtig livsform, end blot de teknisk målbare som udvikling af bæredygtig arkitektur er primært drevet af i dag. Det primære forskningsspørgsmål er: I. Hvordan kan en model til undersøgelse af bæredygtige boliger...

 14. Comprehensive genomic analyses of the OM43 clade including a novel species from Red Sea indicate ecotype differentiation among marine methylotrophs

  KAUST Repository

  Jimenez Infante, Francy M.

  2015-12-11

  The OM43 clade within the family Methylophilaceae of Betaproteobacteria represents a group of methylotrophs playing important roles in the metabolism of C1 compounds in marine environments and other aquatic environments around the globe. Using dilution-to-extinction cultivation techniques, we successfully isolated a novel species of this clade (designated here as MBRS-H7) from the ultra-oligotrophic open ocean waters of the central Red Sea. Phylogenomic analyses indicate that MBRS-H7 is a novel species, which forms a distinct cluster together with isolate KB13 from Hawaii (H-RS cluster) that is separate from that represented by strain HTCC2181 (from the Oregon coast). Phylogenetic analyses using the robust 16S–23S internal transcribed spacer revealed a potential ecotype separation of the marine OM43 clade members, which was further confirmed by metagenomic fragment recruitment analyses that showed trends of higher abundance in low chlorophyll and/or high temperature provinces for the H-RS cluster, but a preference for colder, highly productive waters for the HTCC2181 cluster. This potential environmentally driven niche differentiation is also reflected in the metabolic gene inventories, which in the case of H-RS include those conferring resistance to high levels of UV irradiation, temperature, and salinity. Interestingly, we also found different energy conservation modules between these OM43 subclades, namely the existence of the NADH:quinone oxidoreductase NUO system in the H-RS and the non-homologous NQR system in HTCC2181, which might have implications on their overall energetic yields.

 15. Estimating a preference-based index from the Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM): valuation of CORE-6D.

  Science.gov (United States)

  Mavranezouli, Ifigeneia; Brazier, John E; Rowen, Donna; Barkham, Michael

  2013-04-01

  The Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) is used to evaluate the effectiveness of psychological therapies in people with common mental disorders. The objective of this study was to estimate a preference-based index for this population using CORE-6D, a health state classification system derived from the CORE-OM consisting of a 5-item emotional component and a physical item, and to demonstrate a novel method for generating states that are not orthogonal. Rasch analysis was used to identify 11 emotional health states from CORE-6D that were frequently observed in the study population and are, thus, plausible (in contrast, conventional statistical design might generate implausible states). Combined with the 3 response levels of the physical item of CORE-6D, they generate 33 plausible health states, 18 of which were selected for valuation. A valuation survey of 220 members of the public in South Yorkshire, United Kingdom, was undertaken using the time tradeoff (TTO) method. Regression analysis was subsequently used to predict values for all possible states described by CORE-6D. A number of multivariate regression models were built to predict values for the 33 health states of CORE-6D, using the Rasch logit value of the emotional state and the response level of the physical item as independent variables. A cubic model with high predictive value (adjusted R(2) = 0.990) was selected to predict TTO values for all 729 CORE-6D health states. The CORE-6D preference-based index will enable the assessment of cost-effectiveness of interventions for people with common mental disorders using existing and prospective CORE-OM data sets. The new method for generating states may be useful for other instruments with highly correlated dimensions.

 16. Evaluation of different conditions to enhance the performances of Lactobacillus pentosus OM13 during industrial production of Spanish-style table olives.

  Science.gov (United States)

  Martorana, Alessandra; Alfonzo, Antonio; Gaglio, Raimondo; Settanni, Luca; Corona, Onofrio; La Croce, Francesco; Vagnoli, Paola; Caruso, Tiziano; Moschetti, Giancarlo; Francesca, Nicola

  2017-02-01

  The main objective was to set up a methodology to improve the high volume production of green table olives, cv. Nocellara del Belice. Lactobacillus pentosus OM13 was applied during three different industrial processes of table olives as follows: trial one (IOP1) was subjected to an addition of lactic acid until a brine level of pH 7.0 was reached; trial two (IOP2) subjected to same addition of lactic acid as in trial one plus nutrient adjuvant and trial three (IOP3) subjected to same addition as trial two, but with the strain L. pentosus OM13 acclimatized in brine for 12 h before inoculation. These trials were compared against two untreated controls (spontaneously fermented and addition of L. pentosus OM13 only). Within the third day of fermentation, the pH of the brines decreased significantly, reaching pH 4.85 for trial three, pH 5.15 for trial two, and pH 5.92 for trial one. The pH of both controls decreased more slowly, and had values below pH 5.0 only after the fifteenth day of fermentation (control one) and the sixty-fifth day of fermentation (control two). Trial three reached the highest lactic acid bacteria (LAB) concentration on the third day of fermentation. After six days of fermentation, all trials showed similar values of LAB counts that were significantly higher compared to control number one. The result from genotypic identification showed that L. pentosus OM13 was the most frequently isolated in the inoculated trials. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus coryniformis and Pediococcus pentosaceous were also detected at very low concentrations. Homoguaiacol, 2-butanol, 4-ethylphenol, phenylethyl alcohol and 4-ethylphenol were the volatile organic compounds detected at the highest levels in all experimental trials. Trial three showed a higher concentration of squalene that was not detected in other trials. The highest sensory scores of green olive aroma and overall satisfaction were found for all experimental olives, especially for those of trial

 17. Spenningsfeltet mellom nytte for bedriften og frirom for studenten: et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring

  OpenAIRE

  Eva Schwencke; Anne Karin Larsen

  2011-01-01

  Samarbeid mellom høgskole og arbeidsliv, høgskolens tredje oppgave, (Brulin 1998) gir store utfordringer i forhold til hvordan gjennomføre "øpende dialog" om innhold i studieprogrammer og undervisningsopplegg. Det er ikke lenger ensidig bestilling fra næringslivet, som NHO-lederen påpeker i sin kronikk i Aftenposten (Bernander 2010). Spenningsforholdet mellom "nytte for bedriften" og "lærings- og frirommet for studenten og medarbeideren" er en av de sentrale utfordringene for utdanningsinstit...

 18. Uppmärksammar du produktplaceringar? : En kvantitativ undersökning om huruvida konsumenter upp-märksammar produktplaceringar i Tv-serien Solsidan

  OpenAIRE

  Lillqvist, Betina

  2016-01-01

  Detta examensarbete är en kvantitativ enkätundersökning om produktplaceringar och huruvida konsumenterna uppmärksammar placeringar som finns i Tv-serier. Syf-tet med arbete är att undersöka huruvida konsumenterna uppmärksammar eller inte uppmärksammar produktplaceringar i den Svenska Tv-serien Solsidan. Som teoretisk referensram för arbetet används Cristel Russels tredimensionella modell för pro-duktplacering (Russel, 2002) och Jean-Mark Lehus fyra produktplacerings metoder (Lehu, 2007). Fråg...

 19. "Ingen vet hva en kropp kan gjøre", om abnormal sansning i litteraturen og utformingen av en plastisk kropp

  OpenAIRE

  Rogndokken, Trine Flattun

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg Jorge Luis Borges' novelle "Funes el memorioso" og José Saramagos roman En beretning om blindhet med fokus på den abnormale sansningen som finner sted i tekstene. Jeg trekker veksler på Gilles Deleuzes og Friedrich Nietzsches perspektiv på kropp og sansning, og fokuserer på at forståelse av sansning ikke er naturlig, men et kulturelt skapt fenomen. Jeg ser Borges' og Saramagos tekster i sammenheng med ulike oppdiktninger av den sansende kroppen i Vesten, hvor ...

 20. Mäh, inte den låten! E du tjej, eller? : En kvantitativ studie om musik, genus och identitetsskapande på fritidshemmet

  OpenAIRE

  Wernersdotter, Amanda; Andersson, Mia-Terese

  2017-01-01

  Musik är en stor del av barn och ungdomars fritidskultur och den ingår i hög grad i fritidshemsverksamheten, vilket ger anledning att granska på vilket sätt den används i relation till genus. Då fritidshemmet ska vara en arena för diskussion om och problematisering av normer i media och populärkultur bör det finnas en normkritisk medvetenhet hos fritidslärare gällande alla estetiska uttrycksformer som används i verksamheten. Studien antar en genusteoretisk ansats med utgångspunkt i socialkons...

 1. Yttre och inre motivationsfaktorer i arbetslivet : - en kvalitativ studie om vad anställda upplever påverkar deras motivation

  OpenAIRE

  Isaksson, Josefine; Liljeblad, Antonia

  2017-01-01

  Denna studie syftade till att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar anställdas motivation i arbetet. Syftet preciserades med frågeställningarna “Hur påverkar yttre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt företag?” och “Hur påverkar inre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt företag?” En kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna var tio anställda på ett större svenskt företag inom banksektorn. Inte...

 2. Kvinnor i ledande positioner; en marginaliserad grupp : En studie om vägen till ett jämställt arbetsliv

  OpenAIRE

  Ewertzh, Johanna; Lagerstedt Karlsson, Ana

  2016-01-01

  Uppsatsen behandlar kvinnor i ledande positioner där de är en marginaliserad grupp. Studien omfattar organisationer inom idrott, bygg, skogsindustrin och IT. Syftet är att undersöka om det ges olika förutsättningar för kvinnor i ledande positioner i organisationer inom näringslivet och idrotten där kvinnor är en marginaliserad grupp. Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med kvinnor på ledande positioner. Resultatet visar att kvinnorna bryter ett mönster som dominerat...

 3. ”Det kan være svært” – om sprog og kultur i andetsprogsdanske ansættelsessamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta Kunov

  2014-01-01

  Artiklen sammenligner og analyserer uddrag af to ansættelsessamtaler med ansøgere som taler dansk som andetsprog. Data stammer fra et kommunalt integrationsprojekt hvis formål var at tilbyde ansøgere med indvandrerbaggrund en særlig ansættelse med mulighed for faglig, sproglig og kulturel integra...... interessefællesskab. Artiklen indfører dermed begrebet ”kulturel fluency” som er en gensidig situationel og kontekstuel tilpasningsproces der både handler om at kunne navigere i genrer, aktivitetstyper og kulturspecifikke diskurser....

 4. Umgås på Internet eller på ett café? : – en studie om Internetanvändningens sociala konsekvenser.

  OpenAIRE

  Johansson, Carolin

  2008-01-01

  Abstract Title: See each other on the Internet or on a café? A survey about social consequences of Internet usage. (Umgås på Internet eller på ett café? – en studie om Internetanvändningens sociala konsekvenser.) Number of pages: 34 (including enclosures). Author: Carolin Johansson. Tutor: Else Nygren. Course: Media and Communication Studies C. Period: Fall 2007. University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose is...

 5. The clathrin-binding domain of CALM and the OM-LZ domain of AF10 are sufficient to induce acute myeloid leukemia in mice.

  Science.gov (United States)

  Deshpande, A J; Rouhi, A; Lin, Y; Stadler, C; Greif, P A; Arseni, N; Opatz, S; Quintanilla-Fend, L; Holzmann, K; Hiddemann, W; Döhner, K; Döhner, H; Xu, G; Armstrong, S A; Bohlander, S K; Buske, C

  2011-11-01

  The t(10;11)(p13-14;q14-21) translocation, giving rise to the CALM-AF10 fusion gene, is a recurrent chromosomal rearrangement observed in patients with poor prognosis acute myeloid leukemia (AML). Although splicing of the CALM-AF10 fusion transcripts has been described in AML patients, the contribution of different CALM and AF10 domains to in vivo leukemogenesis remains to be defined. We therefore performed detailed structure-function studies of the CALM-AF10 fusion protein. We demonstrate that fusion of the C-terminal 248 amino acids of CALM, which include the clathrin-binding domain, to the octapeptide motif-leucine-zipper (OM-LZ) domain of AF10 generated a fusion protein (termed CALM-AF10 minimal fusion (MF)), with strikingly enhanced transformation capabilities in colony assays, providing an efficient system for the expeditious assessment of CALM-AF10-mediated transformation. Leukemias induced by the CALM-AF10 (MF) mutant recapitulated multiple aspects of full-length CALM-AF10-induced leukemia, including aberrant Hoxa cluster upregulation, a characteristic molecular lesion of CALM-AF10 leukemias. In summary, this study indicates that collaboration of the clathrin-binding and the OM-LZ domains of CALM-AF10 is sufficient to induce AML. These findings further suggest that future approaches to antagonize CALM-AF10-induced transformation should incorporate strategies, which aim at blocking these key domains.

 6. Funcionalidad de Juegos de Estrategia Virtuales y del Software Cabri-géomètre II en el Aprendizaje de la Simetría en Secundaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guadalupe Rodríguez

  2010-06-01

  Full Text Available Presentamos resultados de un estudio exploratorio cuyo propósito es indagar sobre el uso del Cabri-Géomètre II y de un juego matemático virtual de estrategia cuando se incluyen en clases ordinarias de matemáticas de estudiantes de 12-13 años en una escuela secundaria pública de México. Para este trabajo, el tema abordado fue la simetría. El análisis de datos permitió ver la funcionalidad de estos ambientes para transformar las nociones del alumno sobre el tema y para reconocer que se puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento matemático distinto a través de ambientes de aprendizaje computacionales. We present the results of an exploratory study whose purpose was to explore the use by 12-13 years old students of Cabri-Géomètre II and a mathematical strategic virtual game in a Mexican state school. For this paper, the mathematical focus was on symmetry. The data analysis allowed us to observe the functionality of this learning environment to transform the students’ conceptions and to recognize that a different type of mathematical thinking can be developed with these computational learning environments.

 7. Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion part vi. communities of root crops on compact soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Rzymowska

  2012-12-01

  Full Text Available Analysis of plant communities accompanying root crops on compact soils is presented in the paper. It is the next part of the review of plant communities of agrocenoses of the Podlaski Przełom Bugu (Podlasie Bug Gorge mesoregion. The studied phytocoenoses were identified on the basis of 103 phytosociological relevés, made according to the Braun-Blanquet method. In the studied agrocenoses, plots of the associations Lamio-Veronicetum politae, Galinsogo-Setarietum and Oxalido-Chenopodietum polyspermi from the Polygono-Chenopodion polyspermi alliance were noted. Small patches of Lamio-Veronicetum and Oxalido-Chenopodietum were rarely noted in the studied area due to a small proportion of suitable habitats. In the area of Podlaski Przełom Bugu mesoregion, phytocoenoses of Oxalido-Chenopodietum developed in the river valleys on fertile muds and black soils. Typical plots of Galinsogo-Setarietum distinguishable by the mass occurrence of Galinsoga parviflora were only observed in the vicinity of farm buildings. Intermediate communities between Panico-Setarion and Polygono-Chenopodion polyspermi as well as phytocoenoces of Echinochloo-Setarietum typicum - subvariant with Veronica persica and Echinochloo-Setarietum fumarietosum - were also quite frequently noted in root crops on compact soils.

 8. Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørrsmål om teori eller praksis i skoleopplærringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halvor Spetalen

  2014-04-01

  Full Text Available I denne artikkelen vil vi først presentere ny kunnskap om hvilke læringsarenaer og læringsaktiviteter som blir benyttet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM og Helse og oppvekstfag (HO basert på en systematisk observasjonskartlegging. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL i RM- og HO-fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus i deres pedagogiske praksisperioder. Undersøkelsen omfatter drøyt 90 ukesobservasjoner av ulike RM- og HO-klasser i videregående skole over en periode på tre år. Resultatet av kartleggingen viser at elevene i RM- og HO-fag tilbringer svært ulik tid i klasserom, i verksteder eller i ekstern praksis. HO-elevene benytter i stor grad klasserom og noe praksis utenfor skolen mens RM-elevene benytter først og fremst verksteder på skolen og mindre tid i klasserom og ekstern praksis. I klasserommet benyttes stort sett de samme læringsaktivitetene enten elevene gjennomfører RM- eller HO-fag. Deretter sammenlikner vi resultatene fra kartleggingsundersøkelsen med data fra Analyser av Lærlingeundersøkelsen i 2011 og 2013 som sier noe om hvor godt lærlinger i RM og HO-fag mener seg forberedt til læretiden. Noe uventet opplever HO-læringene seg bedre forberedt enn det RM-lærlingene gjør på tross av mindre praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen. Til slutt diskuterer vi ulike forhold som kan ha betydning for dette resultatet og konkluderer med at det ikke nødvendigvis er graden av teori eller praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen som er viktig, men hvordan teori og praksis integreres og om opplæringen er relevant for senere læretid.

 9. Intérêts d'une supplémentation en acides gras oméga-3 sur la production et la santé des vaches laitières

  OpenAIRE

  Guihard, Justine

  2011-01-01

  Les acides gras oméga 3, dont l’intérêt pour la santé humaine n’est plus à démontrer, suscitent l’intérêt des industries agro-alimentaires, qui souhaitent commercialiser des aliments enrichis en oméga 3, comme le lait. Produire un lait enrichi en oméga 3 nécessite l’incorporation dans la ration de lin, de luzerne et/ou d’augmenter la part des fourrages à base d’herbe. Les données bibliographiques rapportent des effets sur les productions de lait et de méthane. D’après l’enquête de terrain, co...

 10. ”Nu är du såhär för att du ser ut så!” : En undersökning om normkreativ och inkluderande kommunikation

  OpenAIRE

  Halléhn, Jonas

  2016-01-01

  Kommunikation har en mängd olika stereotyper som skapar fördomar och normer. Vilka i sin tur förstärks och återanvänds i ett invant mönster när kommunikation skapas. Det skapar en utsatthet och utanförskap för de personer som är normavvikande. De stereotyper och normer som reproduceras om och om igen i det offentliga rummet påverkar tankesätt om vilka som ska få synas och vilka som inte ska få synas För att ta reda på hur dessa stereotyper kan förändras och att få fler personer inkluderade i ...

 11. OM2, a Novel Oligomannuronate-Chromium(III Complex, Promotes Mitochondrial Biogenesis and Lipid Metabolism in 3T3-L1 Adipocytes via the AMPK-PGC1α Pathway.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiejie Hao

  Full Text Available In our previous studies, we prepared novel oligomannuronate-chromium(III complexes (OM2, OM4 from marine alginate, and found that these compounds sensitize insulin action better than oligomannuronate(OM, chromium, and metformin in C2C12 skeletal muscle cells. In the present study, we studied their effects on mitochondrial biogenesis, lipid metabolism, and the underlying molecular mechanisms in differentiated 3T3-L1 adipocytes.We firstly used the pGL3-PGC1α and pGL3-ATGL promoter plasmids to compare their effects on PGC1α and ATGL transcription activities. Then mitochondrial biogenesis was quantified by transmission electron microscopy and MitoTracker staining. Mitochondrial oxygen consumption and fatty acid oxidation were measured by an oxygen biosensor system and ³H-labelled water scintillation. The mitochondrial DNA and mRNA involved in mitochondrial biogenesis and lipid oxidation were evaluated by real-time PCR. AMPK together with other protein expression levels were measured by western blotting. The inhibitor compound C and siRNA of PGC1α were used to inhibit the OM2-induced AMPK-PGC1α signaling pathway. And we found that OM2 stimulated AMPK-PGC1α pathway in the 3T3-L1 adipocytes, which were correlated with induced mitochondrial biogenesis, improved mitochondrial function, and reduced lipid accumulation by enhanced fatty acid β-oxidation and augmented ATGL protein expression.Our data indicated that the marine oligosaccharide-derived OM2 might represent a novel class of molecules that could be useful for type 2 diabetes prevention and treatment by up-regulating AMPK-PGC1α signaling pathway.

 12. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 13. A Bayesian network based approach for integration of condition-based maintenance in strategic offshore wind farm O&M simulation models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Sønderkær; Sørensen, John Dalsgaard; Sperstad, Iver Bakken

  2018-01-01

  In the overall decision problem regarding optimization of operation and maintenance (O&M) for offshore wind farms, there are many approaches for solving parts of the overall decision problem. Simulation-based strategy models accurately capture system effects related to logistics, but model...... condition-based maintenance (CBM) in a simplified manner. The influence of the CBM strategy on the failure rate can be directly consid-ered using a risk-based approach, but here logistics is modelled in a simplified manner. This paper presents an efficient approach for accurate integration of CBM...... in simulation-based strategy models. Using Bayesian net-works, the probability distribution for the time of failure and the conditional probability distribution for the time of CBM given the time of failure is estimated accounting for the CBM strategy, and are used by the sim-ulation-based strategy model...

 14. Rrecomendaciones de la OMS como dispositivo biopolítico posmoderno : Su impacto en la educación física

  OpenAIRE

  Fusé, Santiago

  2015-01-01

  La inactividad física, también conocida como un estilo de vida sedentario, es considerada uno de los problemas de la salud pública más frecuente de la actualidad. En el año 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) crea la “Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”, surgiendo modelos de programas de intervención para la promoción de la actividad física a diferentes escalas -tanto del sector público como privado- desde un enfoque médico-biológico que sólo ...

 15. Plant communities of cultivated fields of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. Part 4. Stubble field communites of compact soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Rzymowska

  2012-12-01

  Full Text Available Patches of the association Echinochloo-Setarietum typicum, subvariant with Veronica persica (Panico-Setarion alliance, two associations from the Polygono-Chenopodion alliance: Oxalido-Chenopodietum and Galinsogo-Setarietum, as well as the community with Veronica persica, were noted on compact soils of the stubble fields in the area of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion. The occurrence of Echinochloo-Setarietum typicum subvariant with Veronica persica and the community with Veronica persica was frequently observed in the studied area on fertile, loamy soils included in the wheat complex (good and imperfect, rye complex (very good and good and corn-fodder strong complex. Phytocenoses of Galinsogo-Setarietum dominated by plants of the genus Galinsoga, especially by Galinsoga parviflora, were also frequently noted on fertile habitats near farm buildings. Patches of Oxalido-Chenopodietum were observed more seldom in the studied area. They were developing on fertile alluvial soils and black earths along the river.

 16. När hälsa blir ohälsa : En studie om Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

  OpenAIRE

  Beijar Odh, Maria

  2013-01-01

  Ortorexia Nervosa (ON) är ett idag relativt okänt fenomen och detfinns skilda åsikter angående vilken typ av problem det är. Det finns desom menar på att det kan vara en ätstörning eller ett tvångssyndrom.Studien genomfördes med syfte att undersöka hur utbrett ON är hosträningsintresserade människor samt undersöka om bassjälvkänsla ochförvärvad självkänsla kunde relateras på olika sätt till graden av ONsamt se ifall kön och ålder har någon inverkan på detta.Undersökningen genomfördes med enkä...

 17. Blommor och bin i förskolan : En studie i hur pedagoger bemöter barns tankar om fortplantning

  OpenAIRE

  Andersson, Stina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger i förskolan bemöter och arbetar med barns tankar och frågor om fortplantning. Genom kvalitativa intervjuer med tio pedagoger, verksamma på tre olika förskolor, undersökte jag hur de arbetar med frågor som berör fortplantning. Studien tar upp möjligheter och hinder som pedagoger stöter på i detta arbete, samt likheter och skillnader i pedagogers förhållningssätt till ämnet. Resultatet visar att det finns flera olika aspekter och syns...

 18. Marlene Wind efterlyser selvransagelse: Medierne spåede igen forkert. Denne gang om Brexit og Trumps effekt på Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Torsdag d. 11 maj, var centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik aktuel med en kronik i Politiken med titlen: ”Marlene Wind efterlyser selvransagelse: Medierne spåede igen forkert. Denne gang om Brexit og Trumps effekt på Europa”. Professorens indspark i debatten går på, at medierne...... allerede inden valget havde en ’antielitedagsorden’, og valget af Emmanuel Macron derfor bør henlede til selvransagelse i det danske medielandskab. ”Selvransagelsen burde derfor være lige så stor efter valget af Macron som den, mediefolk opviste efter valget af Trump og Brexit, da de sendte deres bedste...

 19. Caractérisation des formes du bocage à l'aide de la géométrie fractale

  OpenAIRE

  Roland, B.; Fleurant, Cyril

  2004-01-01

  National audience; Le paysage bocager a évolué de façon radicale ces cinquante dernières années du fait des développements agricoles. Les formes de la maille bocagère ont des conséquences fondamentales sur les flux du paysage : flux hydrologiques et écologiques plus particulièrement. Aussi nous faisons ici une tentative de caractérisation de la structure du réseau bocager par la géométrie fractale. La méthode du comptage de boîtes nous a permis d'obtenir de bons résultats d'analyse de la mail...

 20. La géométrie fractale : un outil de description des réseaux, des flux et de l’accessibilité

  OpenAIRE

  Genre-Grandpierre, Cyrille

  2013-01-01

  L’approche traditionnelle des réseaux sous forme de graphes présentant des limites pour décrire les facilités de déplacement qu’induit la structure d’un réseau, nous introduisons une approche plus spatiale, basée sur la géométrie fractale, pour décrire l’accessibilité fournie par un réseau. Après avoir analysé les aspects structurels du réseau, nous en étudions les composantes fonctionnelles, en observant notamment les effets des flux sur la mesure de l’accessibilité. As the traditional ap...