WorldWideScience

Sample records for vimsustarbe katseline hindamine

 1. Koolipraktika hindamine / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2002-01-01

  Tartu koolides viidi 2000/01. õa. läbi 30 Tartu Ülikooli üliõpilase koolipraktika hindamine. Uurimuses kohandati Eesti oludele USA-s Georgia osariigis kasutusele võetud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemi ja varustati see juhendiga.

 2. Sotsiaalhoolekandeasutuse personali kvaliteedi hindamine / Arvi Grünthal

  Index Scriptorium Estoniae

  Grünthal, Arvi

  2002-01-01

  Personali hindamine on protsess, mille käigus uuritakse ja hinnatakse süsteemselt sotsiaalteenuste pakkujate töökohti ja töötajaid eesmärgiga suurendada personalitöö efektiivsust sotsiaalhoolekandeasutustes. Tabelid

 3. Kinnisvaraarendusprojekti hindamine / Signe Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Liiv, Signe

  2002-01-01

  Kasut. kirj. lk. 36. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 36-37. Ülevaade kinnisvaraarendusprojekti hindamise eripärasusest, põhimõtetest ning teooria ja praktika vahelistest seostest ning vastuoludest Eesti kinnisvaraarenduses

 4. Haiglate tegevuse hindamine / Jane Alop

  Index Scriptorium Estoniae

  Alop, Jane

  2005-01-01

  Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna büroo poolt välja töötatud haiglate tegevuse hindamise metoodikast PATH (Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals) ning selle rakendamisest Eestis. Joonis: PATH kontseptuaalne mudel

 5. Sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamine ja kontroll / Heli Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Heli, 1949-

  2002-01-01

  Uurimisprojekti "Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine - territoriaalsed, sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused" raames katsetati SERVQUAL meetodit sotsiaalteenuste kvaliteedi mõõtmiseks Pärnu ja Narva sotsiaalasutustes. Tabelid. Bibliogr.

 6. Õpetajatöö hindamine ja tagasiside / Kairit Kall

  Index Scriptorium Estoniae

  Kall, Kairit

  2014-01-01

  OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise võrdlusuuringust (TALIS) 2013, milles antakse ülevaade koolijuhtide hinnanguil põhinevast formaalsest õpetajatöö hindamisest ning õpetajate hinnangutest sellele, kes ja mil viisil neile tagasisidet on andnud

 7. Koondumise jõustamiseks vajalike konkurentsipiirangute sisuline hindamine / Piibe Lehtsaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtsaar, Piibe

  2009-01-01

  Koondumiseks vajalike piirangute hindamisest täiendpiirangute doktriini alusel. Täiendpiirangute doktriini kriteeriumitest ja vajadusest hinnata koondumiseks vajalike piirangute konkurentsi edendavaid ja kahjustavaid mõjusid

 8. Ettevõtte tegevuse hindamine : EVA meetod / Kristo Reinsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Reinsalu, Kristo

  2001-01-01

  Järgneb: Raamatupidamisuudised, nr. 7, 2001, lk. 19-25. Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 6, 2001, lk. 17-22; nr. 7, 2001, lk. 15-18; nr. 8, 2001, lk. 21-24. Majandusliku lisandväärtuse meetodist EVA - Economic Value Added - leidmisest ja standardimisest. Tabelid ja diagrammid: Hansapanga Grupi EVA septembris 2000; korrelatsioon turuväärtusega; tegevustulemused: mittefinantsiline lähenemine; preemia määramine; EVA ja Benchmarking

 9. Evelin Ilves: hoidised head, hindamine kõikuv! / Evelin Ilves ; intervjueerinud Aldo Maksimov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Evelin, 1968-

  Proua Evelin Ilves osales 2. novembril 2011 ajalehe Meie Maa korraldatud Saaremaa parima hoidise konkursi žüriis ning esitles Kuressaares, Rahva Raamatu kaupluses oma kokaraamatut "Kingitud maitsed"

 10. Arendusprojekti väärtuse hindamine reaaloptsiooni meetodil / Kert Kaljula

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaljula, Kert

  2006-01-01

  Reaaloptsioonidel baseeruva investeeringuarvutluse metoodika (ROV) võrdlus nüüdispuhasväärtuse (NPV) metoodikaga. AS-i Pindi Kinnisvara korterelamu arendusprojektiga kaasnevad reaaloptsioonid ja projekti väärtuse dünaamika kirjeldamine tõenäosuspuuna. Tabelid. Graafik

 11. Soorituskeskne hindamine on värbamises töökindel meetod

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Personalivärbamise firma Ferguson McKenzie uurimusest, milles selgitati soorituse hindamisele põhinevate valikumeetodite tõhusust, vaadeldes, kuidas eelnev töösooritus ja saavutused võimaldavad ennustada töötaja edukust ka tulevikus

 12. Evelin Ilves: hoidised head, hindamine kõikuv! / Evelin Ilves ; intervjueerinud Aldo Maksimov

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Evelin, 1968-

  2011-01-01

  Proua Evelin Ilves osales 2. novembril 2011 ajalehe Meie Maa korraldatud Saaremaa parima hoidise konkursi žüriis ning esitles Kuressaares, Rahva Raamatu kaupluses oma kokaraamatut "Kingitud maitsed"

 13. Tulemuslikkuse hindamine : efektiivsuse analüüs Käru raamatukogu näitel / Ilme Säde

  Index Scriptorium Estoniae

  Säde, Ilme

  2011-01-01

  Ülevaade Ilme Säde uurimustööst "Raamatukogutöö efektiivsuse analüüs lugejate ja töötajate hinnangute ning kvantitatiivsete tulemusnäitajate abil Käru rahvaraamatukogus aastatel 2005-2010"

 14. Looduskaitsjaid teeb murelikuks püsiühenduse keskkonnamõjude hindamine / Silvia Lotman, Ylle Rajasaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Lotman, Silvia, 1980-

  2005-01-01

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Taani firma Ramboll Danmark A/S vahel sõlmiti tehnilise abi leping mandri ja Muhu saare vahelise püsiühenduse keskkonna- ja finantsanalüüsi ettevalmistamiseks. Keskkonnakaitsjad on mures, sest kogu püsiühendusega seotud mere- ja rannikuala on Euroopa Liidu kaitsealade võrgustiku Natura 2000 piirkond

 15. Illustratsioonid / Jüri Kask

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Jüri, 1949-

  2008-01-01

  lk. 257 (Puhkus - sgrafiito kavand Pärnu rannahotellile), 280 (Katseline kataklüsm a priori), 338 (Harju tänava kunstikvartal), 385 (Pannoo kavand), 410 (Puhkus - sgrafiito kavand Pärnu rannahotellile), 462 (Pannoo kavand)

 16. Digitaalse infosisu lepingutingimustele vastavuse hindamine. Euroopa ühise müügiõiguse eelnõu / Karin Sein, Siiri Kuusik

  Index Scriptorium Estoniae

  Sein, Karin, 1974-

  2014-01-01

  Digitaalse infosisu kvaliteedi hindamisest, ligipääsust, tehnilistest kasutuspiirangutest, koostalitlusvõimest ja ühilduvusest. Autoriõigusest tingitud kasutuspiirangutest. Puudulikust informatsioonist ja turvalisusest. Artikkel põhineb osaliselt Siiri Kuusiku 2014. aasta kevadel kaitstud magistritööl

 17. Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas / Äli Leijen, Katrin Kullasepp, Aivar Ots

  Index Scriptorium Estoniae

  Leijen, Äli, 1979-

  2013-01-01

  Aineõpetaja magistriõppe üliõpilaste seas läbi viidud uurimusest, milles vaadeldakse, kuidas üliõpilased koordineerivad personaalset ja professionaalset mina-positsiooni erialaste ambivalentsete olukordade kontekstis

 18. Auklik ehitusseadus? / Eva Tammelo

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammelo, Eva

  2005-01-01

  Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ettepanekud ehitusseaduse muutmiseks. Lisatud: ehitiste liigutus olenevalt nendega seotud potentsiaalsest ohust ; ehitise kasutuselevõtule eelnev nõuetele vastavuse hindamine sõltuvalt ehitise liigist ; ehitiste nõuetele vastavuse hindamine. Kommenteerib Tehnilise Järelvalve inspektsiooni ehitusohutuse osakonna juhataja kt Margo Dengo

 19. Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikli 5 3. lõige : mõistlik aeg Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ja Eesti õiguskorras : [bakalaureusetöö] / Toomas Ventsli ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Ginter

  Index Scriptorium Estoniae

  Ventsli, Toomas

  2003-01-01

  Vabaduse võtmise kohtulik kontroll, kinnipidamise mõistlikkuse hindamine, mõistlik aeg Eesti õigussüsteemis - vahi alla võtmist ja vahi all pidamise pikendamist reguleerivad õigusallikad, eelvangistuses viibitud aeg, vahi all pidamise pikendamine, kinnipidamise põhjendatuse hindamine

 20. Riskide analüüs aitab kriisi puhuks varusid planeerida / Janis Toomla

  Index Scriptorium Estoniae

  Toomla, Janis

  2005-01-01

  Riskide hindamisele järgnevast organisatsiooni jätkusuutlikkuse planeerimise faasist, kus toimub kriisistsenaariumide analüüs, võimalike kahjude suuruse hindamine ja taasteaja määratlemine (Business Impact Analyse)

 1. Valuation of private companies by Estonian private equity and venture capitalists / Priit Sander, Margus Kõomägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Sander, Priit, 1973-

  2007-01-01

  Eraettevõtete hindamine Eesti era- ja riskiinvestorite poolt. Riskikapitali hinnakujundamise meetodid. Tabelid: Venture capital valuation issues; Venture capital pricing issues and return. Skeem: The venture capital valuation process in Estonia

 2. Eestlased juhivad Juulikult katseid eurooplaste toiduga / Agne Narusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Narusk, Agne, 1971-

  2010-01-01

  Eesti Maaviljeluse Instituudi poolt juhitavast rahvusvahelisest projektist Flavoure (Food and Feed Laboratory of Varied and Outstanding Research in Estonia). Projekti eesmärgiks on toidu- ja söödakvaliteediga seotud riskide hindamine

 3. IT-investeeringu tulemust raske määratleda ja hinnata / Margus Tammeraja

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammeraja, Margus

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 7. juuni lk. 816 IT-lahenduste loomise peamised raskuspunktid on tulemuste määratlemine, mõõtmine ja rahaline hindamine. Vt. samas: Vaadelge IT-lahendusi ühtse tervikuna

 4. Evoljutsija pjatnadtsati serdets / Jana Majevskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Majevskaja, Jana

  2000-01-01

  Tallinna rakenduskunsti triennaalist 2000 Tarbekunstimuuseumis (74 kunstnikku 19 maalt). Ettevalmistus kunstnikegrupilt F.F.F.F. (Fun For Five Females) : tööde valik, hindamine. Peaauhinna sai soome kunstnik Eija Mustonen.

 5. Nõuandeid nõustamiseks / Ly Erg

  Index Scriptorium Estoniae

  Erg, Ly

  2008-01-01

  Artiklis järgmised peatükid: Ettevalmistus kohtumiseks ning vestluse algus; Probleemide lahendamine ning lahenduste hindamine; Kokkuvõtete tegemine kohtumise lõpus ning nõustamisprotsessi analüüs pärast kohtumist; Lapsevanemad

 6. Organisatsiooni riskijuhtimise tulevikusuunad ja siseauditi roll / Iivi Maspanov, Kersti Käbin

  Index Scriptorium Estoniae

  Maspanov, Iivi, 1950-

  2004-01-01

  Autorite hinnangul on riskijuhtimise eesmärgiks kogu organisatsiooni tegevust ja eesmärkide täitmist ohustavate riskide määratlemine, hindamine ja maandamine. Siseauditi funktsioon on üha enam muutumas kontrollijast konsulteerijaks. Skeem

 7. Ainenõukogu tähelepanekuid / Ene Laanes

  Index Scriptorium Estoniae

  Laanes, Ene

  2003-01-01

  Üleriigiline kehalise kasvatuse ainenõukogu peab vajalikuks juhtida haridusametnike, koolijuhtide ja kooli omanike tähelepanu kehalise kasvatuse ainekava läbiviimisel üles kerkinud probleemidele: meditsiinilisse erigruppi kuuluvate õpilaste hindamine kehalise kasvatuse aines, kehalise kasvatuse tunniks vajalikud harjutuspaigad ja vahendid, nädalatundide arv

 8. Arhitektuurikoda kutsub arutlema "hea ja halva" üle arhitektuuris

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Arhitektuurikonverents "The good, the bad and the ugly" 17.-18.04 2015 Vene teatris. Konverents on Arhitektuurikoja liikmete poolt ellukutsutud üritus, mis toob kokku erinevad arhitektuuriga seotud distsipliinide esindajad – arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid, urbanistid, planeerijad –, aga ka teiste valdkondade esindajad, nagu näiteks sotsioloogid, geograafid, psühholoogid, bioloogid, kirjandusteadlased, jt. Konverents keskendub viiele põhiteemale: suletud ruumid ja piiritletud territooriumid, hindamine ja ruumikriitika, regulatsioonid, revolutsioon ja konsensus, kvaliteet ja esteetika

 9. Ansip soovib brittidelt Eesti jaoks õiglasemat eelarvet / Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2005-01-01

  Eesti lükkas küll tagasi Suurbritannia ettepaneku, mille kohaselt väheneks EL-i uute liikmesriikide toetus, kuid Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barrosoga kohtunud peaminister Andrus Ansip andis mõista, et Eesti seisukoht ei ole paindumatu. A. Ansipi ja J. M. Barroso pressikonverentsist. Vt. samas: Suurbritannia suursaadik Nigel Haywood vastab küsimustele, kas Suurbritannia ettepanek on hea ja kas kokkulepe eelarve asjus on saavutatav; Krister Paris. Euroopa reageeris kavale kriitikatulvaga. Lisad: Eurovalmiduse hindamine hiljem; Ansip kohtus NATO juhiga. Kõne all oli õhuturve