WorldWideScience

Sample records for vilniaus universiteto astronomijos

 1. Vilniaus universiteto medicinos ir filosofijos studentų požiūrio į eutanaziją ir jos įteisinimą Lietuvoje tyrimas ir vertinimas

  OpenAIRE

  Markevič, Artur Adam

  2016-01-01

  Vilniaus universiteto medicinos ir filosofijos studentų požiūrio į eutanaziją ir jos įteisinimą Lietuvoje tyrimas ir vertinimas Apie eutanaziją Europoje kalbama vis dažniau. Nėra paprasta vertinti eutanaziją, kadangi šis reiškinys paliečia skirtingus aspektus. Lietuvoje kai kurie politikai stengiasi įteisinti aktyvią savanoriškos eutanazijos formą. Skirtingų sričių specialistai ir visuomenės nariai diskutuoja apie skirtingus eutanazijos aspektus ir jos įteisinimą. Nemažai svarbi yra jaunosios...

 2. Germanistik an der Universität Vilnius. Wissenschaftsgeschichte eines Faches bis 1941. Germanistika Vilniaus universitete. Disciplinos mokslo istorija iki 1941 metų

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Heidbreder

  2008-01-01

  Full Text Available Germanistikos istoriją Vilniaus universitete iki 1941 metų galima padalinti į du etapus: nuo 1795 m. iki 1832 m. Vilniaus Imperatoriškame universitete dirbo P. Albrichtas (Peter Albricht ir B. Haušteinas (Benjamin Friedrich Haustein. Haušteinas buvo literatūros istorijos specialistas. Jo ban­dymas Imperatoriškuose universitetuose įvesti vokiečių literatūros dėstymą sužlugo po to, kai Ru­sijos caras, numalšinus lenkų ir lietuvių sukilimą, uždarė universitetą. Tik po 90 metų universitetas vėl pradėjo veikti Kaune kaip valstybinis Lietuvos universitetas.1922-1941 m. H. Engertas (Horst Engert ir G. Studerus (Gottlieb Studerus Kaune germanistiką įtvirtino kaip universiteto discipliną. H. Engertas sėkmingai vadovavo šiai mokslo sričiai, be to, jo teoriniai darbai buvo aukšto mokslinio lygio. 1940 m. Filologijos fakultetas, o kartu ir H. Engerto katedra, persikėlė į Vilnių. H. Engerto veiklą 1941 m. sustabdė įžengusi vokiečių armija. Katedrai toliau vadovavo A. Alminauskas.

 3. Vilniaus universiteto profesorius – Balzaco herojaus prototipas. Le professeur de l’Université de Vilnius – prototype d’un personnage de Balzac

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė

  2009-01-01

  Full Text Available Le point de départ de notre analyse – une lettre d’ Honoré de Balzac à sa soeur dans laquelle l’écrivain français mentionne Joseph Frank, médecin et profes­seur de l’université de Vilnius, comme prototype du héros de son roman Le médecin de campagne. Nous proposons une nouvelle interprétation de ce fait en nous basant sur l’analyse aspectuelle comparative du roman de Balzac et des Mémoires de Joseph Frank. Elle a révelé les ressemblances et les divergences deleurs personnages principaux. Les portraits phy-siques mêmes de Frank et d’un héros de Balzac, Benassis, se ressemblent étonnamment. Les traits remarquables de leurs portraits moraux sont la bienveillance et la bienfaisance; les conceptions politiques ayant pour base le mariage de tendances différentes sont pareilles aussi; tous les deux sont or­ganisateurs de talent, diplomates et leaders de leurs pays. Nous prêtons l’attention à leurs points de vue sur la puissance impériale. Le thème de Napoléon est capital dans la composition de Médecin de campa­gne; il est significatif dans les Mémoires aussi; mais au lieu du portrait idéal de Napoléon dessiné par Balzac, nous trouvons l’idéalisation de’ l’empereur russe Alexandre, tandis que Napoléon, à l’avis de Frank, est un ennemi farouche. Cépendant la manière d’idéalisation est pareille, ce qui prouve l’accent par­ticulier mis sur l’importance de la personnalité dans le domaine de la politique en général. Malgré les di­vergences diverses, nous constatons que le portrait littéraire de Benassis est constitué en partie des traits significatifs du médecin de Vilnius Joseph Frank, ce qui permet de considérer ce dernier comme un des prototypes du héros de roman de Balzac Le Médecin de campagne.

 4. Process integration and waste heat recovery in Lithuanian and Danish industry. Case study: Beer Brewery `Vilniaus Tauras`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-04-01

  Potential energy savings measures in Vilniaus Tauras Brewery are described in the report. Process Integration theories and methods and more conventional energy saving approaches have been put into use. The brewery is placed in Vilnius and is the fifth largest in Lithuania. It produces 20 million litre of beer per year. The production equipment is very old, and the buildings are not appropriate for modern beer production. Reconstruction is planned in the near future if new investors can be found. Compared with Danish breweries it is only considered to be a small production. Carlsberg`s two largest breweries in Denmark (Valby and Fredericia) produces around 350 mill. litre/year each. (au)

 5. Magistrinio baigiamojo darbo teorinė dalis Angelų skulptūros Vilniaus Bernardinų istorinėse kapinėse

  OpenAIRE

  Glinskytė, Akvilė

  2014-01-01

  Istorinėse Vilniaus Bernardinų kapinėse paminklai su angelų skulptūromis yra įrašyti į kultūros paveldo registrą kaip objektai, sudarantys Bernardinų kapinių kompleksą. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra sukaupti medžiagą ir papildyti turimas žinias apie angelų skulptūras istorinėse Bernardinų kapinėse, jų restauravimo patirtį. Šiame tyrime apžvelgtos, įvertintos ir aprašytos Vilniaus Bernardinų kapinėse antkapius puošiančios angelų skulptūrų medžiagos, esama fizinė būklė bei skulptūrų tvarky...

 6. Bruknių (vaccinium vitis–idaea) kolekcija Šiaulių universiteto Botanikos sode: sudėtis bei bendroji būklė

  OpenAIRE

  Malciūtė, Aurelija; Jonas Remigijus NAUJALIS; Vilkonis, Kęstutis Kazimieras

  2008-01-01

  Šios publikacijos tikslas - pateikti bendro pobūdžio informaciją apie Šiaulių universiteto (toliau ŠU) Botanikos sode auginamų bruknių kolekciją jos sudėtį bei bendrąją būklę. Uždavinys – paskatinti domėtis perspektyvios uoginės kultūros raida. Currently 14 of species and cultivars in the Botanical Garden are being grown. A very important factor defining ornamental properties of cowberry is intensity of their flowering and fruiting. All of Vaccinium vitis-idaea taxa and cultivars in the co...

 7. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos. Polylingual behaviour of Vilnius youth: Searching for social identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inga Vyšniauskienė

  2012-01-01

  Full Text Available The paper raises the problem of polilingual behaviour of Vilnius teenagers. The aim of this study is to reveal the frequency of linguistic features in the language of Vilnius teenagers of two age groups (13—14 and 15—17 as well as identify reasons for the informants’ polylingual behaviour. Extracts of spontaneous interactions from the corpus of the language of Vilnius youth have been chosen for the analysis. The results of the quantitative analysis have revealed that the elderly informants’ and younger boys’ polylingual behaviour is characterised by frequent, repetitive Russian features and nonrecurrent occurences of English features. The predominant use of English features in younger girls’ speech may imply that they have not yet mastered the Russian slang as well as point to their positive attitudes towards the English language. Within the framework of interactional sociolinguistics, the analysis of younger informants’ speech has revealed a link between English, German, Polish features and language play. Differently from the elderly teenagers, younger teenagers tend to change identities, e.g. an experienced player, an expert at love affairs, an adult who can evaluate youth language, via the play with English items. Russian items, which make a major part of slang in elderly teenagers’ speech, are used for sociopsychological purposes, as a means to display peer group identity. The study has revealed a varied polylingual production of Vilnius teenagers, which serves as a means of negotiating the social identity of a peer group member, creative and innovative teenager. ------ Straipsnyje keliama iki šiol Lietuvoje nenagrinėta jaunimo polilingvalaus elgesio problema. Tyrimo duomenis sudaro Vilniaus paauglių kalbos tekstynas, sukauptas renkant savanorių informantų įrašus ir atliekant etnografinius stebėjimus. Darbo tikslas – palyginti kitų kalbų elementų vartojimo dažnumą ir funkcijas jaunesniųjų (13–14 m. ir

 8. Fungi and pests of woody plants in the Botanical Garden of Vilnius University

  OpenAIRE

  Grigaliūnaitė, Banga

  2011-01-01

  2003–2011 m. Vilniaus universiteto Botanikos sode tirta 45 genčių sumedėjusių augalų fitosanitarinė būklė. Nustatytos 109 grybų rūšys. Plačiau išplitę ir kiekvienais metais aptinkami yra patogeniniai Diaphorte, Diplodia, Exobasidium, Erysiphe, Gymnosporangium, Guignardia, Laphodermium, Mycosphaerella, Monilinia, Nectria, Pestalotiopsis, Plasmopara, Rhytisma, Thedgonia genčių grybai ir kenkėjai lapinukai (Phyllobius). Labiausiai pažeidžiami šių genčių augalai: Acer, Aesculus,...

 9. Leidiniai

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Pukelis, K., Smetona, A. 2014. Studijų kokybės terminų žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Žodyno paskirtis – pateikti vienoje vietoje su studijų kokybe susijusių sąvokų pavadinimus ir apibrėžtis lietuvių kalba bei terminų atitikmenis anglų kalba. Sąvokos apima dvi pagrindines aukštojo mokslo dalykines sritis: aukštojo mokslo didaktiką ir aukštojo mokslo politiką. Pukelis K., Smetona A. 2014. Dictionary of Terms of Studies’ Quality. Vilnius: Vilnius University Press. The purp...

 10. Didelių dozių chemoterapijos sukelto mukozito paplitimas, sąsajos su paciento patiriamu distresu bei slaugos ypatumai

  OpenAIRE

  Jackevičienė, Marija

  2016-01-01

  SANTRAUKA Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas Slaugos magistrantūros programa DIDELIŲ DOZIŲ CHEMOTERAPIJOS SUKELTO MUKOZITO PAPLITIMAS, SĄSAJOS SU PACIENTO PATIRIAMU DISTRESU IR SLAUGOS YPATUMAI Slaugos magistro baigiamasis darbas Darbo autorė – Marija Jackevičienė Darbo mokslinis vadovas – dr. Valdas Pečeliūnas, VUL Santariškių klinikų Autologinio kaulų čiulpų poskyrio vadovas. Vilnius, 2016 m. Pagrindinės sąvokos: mukozitas, distresas, chemoterapija, autologinė transplantacija, aloge...

 11. Astronomijos ir meteorologijos jungtys Arato Reiškiniuose. The Connections Between Astronomy and Meteorology in Aratus’ Phaenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naglis Kardelis

  2010-01-01

  Full Text Available The author of the article focuses on the connections between astronomy and meteorology in the Phaenome­na of Aratus of Soli (fl. 276 BC. Firstly, the attention is drawn to such connections that are apparent in the structure of the poem which has two structural parts, the astronomical and the meteorological. It is shown that the astronomical part does not end abruptly, but merges gradually into the meteorological one. Such effect is achieved by way of methodical downward transition from the North pole and the upper sky, via the lower sky, to the atmosphere and then to the very surface of earth. Therefore, Aratus first of all describes the celestial phenomena as such, simply as marvels of the sky, without any reference to their prognostic (that is, meteorological function. Then he speaks of them in relation to their prognostic function. After that the poet descends from the level of celestial phenomena to the level of earth’s atmosphere, that is, from astronomical to meteorological level, and focuses on meteorologi­cal phenomena proper, such as the rain, the storm, the wind, the snow, the rainbow, and so on, drawing attention to their prognostic function. Then the poet descends even lower, from the level of atmosphere to the level of earth’s surface, and describes various earthly phenomena, such as prognostically relevant physical and chemical properties of various common substances and strange behaviour of animals which also has significant prognostic value. In the process of the overall gradual descent from the North pole to the ground level, the poet, when it serves his artistic purpose, sometimes quickly and unexpectedly changes the scale from large to small (and vice versa, or alti­tude from high to low (and vice versa, or even speaks of various phenomena that simultaneously appear on different scale, large and small, and on different levels, astronomical and meteorological.Secondly, the author of the article analyses the connections between astronomical and meteorological levels that are apparent in the semantic shades of the words that Aratus uses to describe the astronomical and meteorological phenomena. One of the most interesting instances is the distinction between bright (aitherioenta and dim (ēeroenta celestial phenomena: such a distinction means that the difference between astronomy and meteorology is transferred to the realm of astronomy itself, astronomy proper, for among ce­lestial bodies themselves some are described in terms of bright ethereal shining, while the others – in terms of dim “atmospheric“ glowing, as if the former fell into the category of the celestial phenomena that might be described as strictly and truly astronomical, while the latter – into the category of the celestial phenomena that might be accepted as astronomical only with some reservation, or even imagined as, so to speak, “meteo­rologically“ astronomical phenomena.The conclusion is drawn that various subtle connec­tions between astronomical and meteorological levels of the poem show that both parts of Aratus’ Phaenome­na, astronomical and meteorological, are organically interwoven and form a harmonious poetic whole which is reminiscent of the cosmic harmony itself.

 12. Projektų valdymas įgyvendinant organizacijos strateginius tikslus: Šiaulių universiteto atvejis

  OpenAIRE

  Prakšelytė, Agnė; Putvinskaitė, Ilona

  2013-01-01

  Magistro darbe nagrinėjami pagrindiniai Lietuvos ir užsienio autorių moksliniai darbai, susiję su projektų valdymu bei strateginių tikslų įgyvendinimu organizacijoje. Išanalizuoti ir susisteminti teoriniai projektų valdymo įgyvendinant organizacijos strateginius tikslus ypatumai, pateiktas teorinis organizacijos strateginių tikslų ir projekto sąveikos modelis. Dokumentų analizės metodu, atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama nustatyti tris aspektus. Pirma, buvo siekiama parodyti projektų ...

 13. Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai

  OpenAIRE

  Jovarauskaitė, Ana; Tolutienė, Gitana

  2010-01-01

  Suvokiant darbuotojo lojalumo, profesinės motyvacijos ir pasitenkinimo darbu svarbą organizacijos elgsenai ir darbo kokybei, straipsnyje analizuojamas žmogaus pasitenkinimo darbu ir gyvenimu tarpusavio ryšys bei priklausomybė, nagrinėjami veiksniai, lemiantys pasitenkinimą darbu ir dirbančiųjų motyvaciją, atskleidžiami dėstytojo profesinei motyvacijai ir pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai, remiantis įvairių Lietuvos ir užsienio mokslininkų patirtimi. Pateikiami tyrimo rezultatai: ...

 14. Vilniaus mokslo bičiulių draugijos įnašas į Vilniaus ir Vilniaus krašto kultūros paminklų išsaugojimą

  OpenAIRE

  Pavlova, Barbara

  2014-01-01

  Lietuvos paveldosaugos pradmenys įžvelgiami jau XIX amžiuje. Būtent tada inteligentijos sluoksniuose pastebimas aktyvesnis susidomėjimas kultūros paveldu, jo supratimu bei apsauga. Taigi, paveldosaugos sistema yra palyginus jauna sritis, su kiekviena diena vis labiau prasiskverbianti į visuomeninį gyvenimą ir tampanti neatsiejama jo dalimi. Vis dažniau informacijos sklaidos tarnyba nagrinėja kultūros paveldo apsaugos aktualijas. Deja, nedaug dėmesio skiriama kultūrinio palikimo išsaugojimo iš...

 15. Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialinė menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodinėje spaudoje

  OpenAIRE

  Beresnevičiūtė-Nosálová, Halina

  2014-01-01

  The article analyzes the reports on cultural events in nineteenth-century Vilnius and Brno press and focuses on the aspect of traveling and migration of musicians and actors as the means of their individual and collective social career. It follows how the cosmopolitan career aspirations and the local / land patriotism of the artists used to be represented, how the reports used to construct discursively the relations between an artist on one hand and the local public, guest stars or local acto...

 16. Multilingualism in Lithuanian cities. Daugiakalbystė Lietuvos miestuose: namų kalbų apklausos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tikslai ir rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guus Extra

  2011-01-01

  Full Text Available On the basis of the experience gained from the Multilingual Cities Project, carried out in 6 Western European multicultural cities (Extra & Yağmur 2004, a home language survey was carried out at almost all primary schools in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The total sample consists of almost 24,000 pupils, most of them in the age range of 8-10 years old. After an introduction to the aims of the project, the design of the questionnaire and the collection, processing and analysis of the resulting data, information will be provided on the size and composition of the sample and the distribution of reported home languages. The top-9 of reported languages contains the vast majority of all home languages referred to, i.e., Lithuanian, Russian, English, Polish, German, Belarusian, French, Ukrainian, and Latvian. For these 9 languages groups, crosslinguistic perspectives will be offered on language profiles and language vitality in terms of reported language proficiency, language choice, language dominance, and language preference. Pseudolongitudinal perspectives will be offered for each of these four dimensions in the age range of 8-10 years old.                 Straipsnyje analizuojami namų kalbų plataus masto apklausos, 2008 metais atliktos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų mokyklų pradinėse klasėse, duomenys. Apklausa rėmėsi šešiuose Vakarų Europos miestuose atlikto Daugiakalbių miestų projekto (Multilingual Cities Project patirtimi ir metodologiniais principais. Trijų didžiųjų Lietuvos miestų apklausos imtį sudarė beveik 24 tūkstančiai 8-10 metų amžiaus respondentų. Buvo apklausti 98 % Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos II-IV klasių moksleivių. Sukaupti gausūs kiekybiniai duomenys apdoroti Tilburgo universiteto (Nyderlandai mokslininkų parengta specialia kompiuterine programa ir ten esančia įranga, pritaikyta greitam duomenų skenavimui, tikrinimui ir apdorojimui.Straipsnyje pristatomi namų kalbų analiz

 17. With the black market booming, alcohol producers focus on exports / Linas Jegelevicius

  Index Scriptorium Estoniae

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Alkoholi salakaubanduse põhjuseks on Leedu suur aktsiisimaks. President Dalia Grybauskaite pani veto aktsiisiseaduse parandustele. Leedu suurimatest alkoholitootjatest Vilniaus Degtine ja Mineraliniai Vandenys

 18. Evaluation of Leadership Practice of Vilnius Public Health Specialists

  OpenAIRE

  Rašimaitė, Brigita

  2016-01-01

  Darbo tikslas – įvertinti Vilniaus miesto visuomenės sveikatos specialistų lyderystės raišką. Uždaviniai: 1. Įvertinti Vilniaus mieste dirbančių visuomenės sveikatos specialistų nuomonę apie lyderystę. 2. Nustatyti kokiais lyderiams būdingais elgsenos bruožais labiausiai pasižymi Vilniaus mieste dirbantys visuomenės sveikatos specialistai. 3. Nustatyti Vilniaus mieste dirbančių visuomenės sveikatos specialistų asmeninės lyderystės įvaldymo lygį. 4. Įvertinti Vilniaus mieste dir...

 19. Taikomosios emblemos Vilniaus bažnyčiose ir jų literatūriniai šaltiniai | Applied emblems in Vilnius churches and their literary sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronika Gerliakienė

  2005-01-01

  Full Text Available This article deals with applied emblems found in open Vilnius churches, decorated in the 16th–18th centuries. There are twenty–seven decorative emblems placed on the ceilings and arches of the churches. The verbal part of these emblems, called inscriptio or lemma, is the object of the article.In the 16th century when European literature was enriched with a new genre of emblem, the artists and craftsmen began to use these emblems as a decorative element in their works such as jewelry, armours, carpets, bells, plates, furniture etc. The same phenomenon is seen in the decoration of Vilnius churches.Our research proved that people who worked out the idea of the decoration of the church used two sources for decorative emblems – the Bible (a short quotation from the Bible was used as an inscription and well-known literary emblems. Speaking about the latter source, some decorative emblems are exact copies of the works of famous 16th century writers, where inscription, icon and concept are taken without any changes. Others show variations on popular literary emblems of that time. Modifications could appear both in verbal and in visual part, thus entirely changing the idea of the emblem.

 20. Priešpriešos konektorių vartojimas besimokančių anglų kalbos ir anglakalbių studentų rašto darbuose. Contrastive connectors in advanced Lithuanian learners’ and native speakers’ English writing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Bikelienė

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje siekiama apžvelgti anglakalbių ir besimokančių anglų kalbos studentų priešpriešos konektorių vartojimą. Medžiagą sudaro šiuo metu Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje kaupiamas besimokančiųjų anglų kalbos tekstyno (ICLE –International Corpus of Learner English lietuviškasis potekstynis (LICLE ir pagal analogiškus kriterijus sudarytas gimtakalbių anglų kalbos vartotojų tekstynas (LOCNESS – Louvain Corpus of Native English Essays. Kontrastyvinės analizės metodu atliktame tyrime siekiama išsiaiškinti: (1 ar tiesioginis priešpriešos žymėjimas konektoriais yra vienodai paplitęs anglų kaip svetimojoje ir gimtakalbių kalboje ir (2 ar tiriamuose darbuose konektoriai yra vartojami tose pačiose sakinio ir teksto vietose. Ypatingas dėmesys skiriamas LICLE tekstyne dažniausiai pasitaikančiam konektoriui however ‘vis dėlto, tačiau’. Gauti rezultatai rodo, kad nors kiekybiniai priešpriešos konektorių vartojimo skirtumai nėra statistiškai reikšmingi, šios kategorijos konektorių pasiskirstymas tekste ir sakinyje LICLE ir LOCNESS tekstynuose skiriasi. Kai kuriais atvejais LICLE tekstyne pastebimos interkalbai būdingos vartojimo tendencijos. ------ This paper shows an attempt to present the analysis of contrastive connectors in advanced Lithuanian learners’ and native speakers’ English writing. For the purpose of the study LICLE corpus (Lithuanian subcorpus of ICLE (International Corpus of Learner English was used. A comparison is made with the native speakers’ data obtained from the British segment of LOCNESS (Louvain Corpus of Native English Essays. Several comparisons are made with the American and the A-level segments of LOCNESS as well. The central research questions are (1 whether advanced Lithuanian learners openly mark contrastive relations in the same way to natives and (2 whether text and sentence distribution of contrastive connectors is the same in the corpora

 1. The scientific exchange between “Homo meditans” and “SOTER”

  OpenAIRE

  Chmielewski, Marek

  2009-01-01

  Liublino Jono Pauliaus II katalikiškojo universiteto leidinio „Homo meditans“ ir Vytauto Didžiojo universiteto religijos mokslo žurnalo SOTER moksliniai mainai tęsiasi daugiau nei penkerius metus. Buvo išspausdinta 16 straipsnių (3 SOTER žurnale, 12 „Homo meditans“ ir vienas „Duchowość w Polsce“), taip pat parašytos dvi recenzijos apie daktaro, dvi – apie profesoriaus disertaciją. Tai teikia džiaugsmo ir skatina stiprinti bendradarbiavimą, leidžiantį imtis ilgalaikių tiriamųjų projektų. Per k...

 2. XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės universalieji laikmačiai: Vilniaus ir Gardino kalendoriai. Universal Time counters of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the 18th century: Vilnius and Grodno Calendars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  2010-01-01

  Full Text Available The article focuses on the calendars of the Grand Duchy of Lithuania (GDL which were published in the second half of the 18th century. Emphasizing the fact that in the Age of Enlightenment calendars as well as other periodicals underwent significant developments in terms of form, content, and audi­ence, Vilnius Calendar (pl. Kalendarz Wileński and Grodno Calendar (Kalędarz Grodzieński are being analysed.Vilnius and Grodno Calendars included news from the whole world and from the area of the GDL. The information concerning astronomy, medicine, and prophesies also used to be published there.The calendars dealt with social and moral issues of the time and were considered to be peculiar in­structors of the society. Apart from that they enabled their readers to express themselves by proclaiming openly society’s interests and needs. In this way a specific communication medium between this uni­versal form of press and its audience was created. From the publications of Vilnius and Grodno Calendars the history of Lithuanian post could be traced. There is also much information of the state management in the GDL in the last decades of the 18th century.In general Vilnius and Grodno Calendars could be regarded as some ABC books of politics, econo­my, and culture that were dedicated to the inquisitive and demanding society of the second half of the 18th century.

 3. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas pacientų ir gydytojų požiūriu VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikoje

  OpenAIRE

  Žėkaitė, Akvilė

  2014-01-01

  Magistro darbe nagrinėjama pirminės sveikatos priežiūros kokybė pacientų ir gydytojų požiūriu. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama kokybės samprata sveikatos priežiūroje, sveikatos priežiūros kokybės valdymas, sveikatos priežiūros veiklos tobulinimas ir kokybės reglamentavimas, kokybės vadybos sistemų taikymas sveikatos priežiūros įstaigose, Lietuvos sveikatos sistemos valdymo reformos žingsniai, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės problemos Lietuvoje, paciento saugumo revoliucija. Antroj...

 4. History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius (1919–1939 (in Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Zemanek

  2016-11-01

  , additionally – in the 1920s – the arboretum, as well as sections of aquatic and bog plants. A glasshouse was erected in 1926–1929 to provide room for plants of warm and tropical zones. The groups representing the various types of vegetation illustrated the progress in ecology and phytosociology in the science of the period (e.g. in the ecology section, the Raunkiaer’s life forms were presented. The number of species grown increased over time, from 1,347 in 1923/1924 to approx. 2,800 in 1936/1937. Difficult weather conditions – the severe winter of 1928 as well as the snowless winter and the dry summer of 1933/34 contributed to the reduction of the collections. The ground collections, destroyed by flood in spring of 1931, were restored in subsequent years. Initially, the source of plant material was the wild plant species collected during field trips. Many specimens were also obtained from other botanical gardens, such as Warsaw and Cracow (Kraków. Beginning from 1923, printed catalogues of seeds offered for exchange were published (cf. the list on p. ... . Owing to that, the Garden began to participate in the national and international plant exchange networks. From its inception, the collection of the Garden was used for teaching purposes, primarily to the students of the University, as well as for the botanical education of schoolchildren and the general public, particularly of the residents of Vilna. Scientific experiments on phytopathology were conducted on the Garden’s plots. After Vilna was incorporated into Lithuania in October 1939, the Lithuanian authorities shut down the Stefan Batory University, thus ending the history of the Polish Botanic Garden. Its area is now one of the sections of the Vilnius University Botanic Garden (“Vingis” section – Vilniaus universiteto botanikos sodas. In 1964, its area was extended to 7.35 hectares. In 1974, after establishing the new Botanic Garden in Kairenai to the east of Vilnius, the old Garden lost its

 5. Editorial. The Discourses of Consumer Society and Creative Class: Aspects of Media and Communications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jovilė Barevičiūtė

  2015-07-01

  geidžiamą statusą visuomenėje. O čia ypač svarbus vaidmuo atitenka naujajai žiniasklaidai ir medijuotajai komunikacijai. Šiame žurnalo numeryje iš savo pasirinktų ir jiems įdomių perspektyvų straipsnių autoriai gvildena su medijų ir komunikacijos aspektais vienaip ar kitaip susijusias šiuolaikinių visuomenių – vartojančios ir kuriančios – problemas. Pirmoje dalyje gretinami ir lyginami du minėti – vartojimo ir kūrybos – visuomenių konceptai. To savo tekstuose imasi Agnieška Juzefovič ir Eglė Jaškūnienė, dėmesį sutelkdamos į tam tikrus kūrybos visuomenės aspektus. Ieva Mantė Valivonytė savo straipsnyje analizuoja vartojimo visuomenės problematiką, gilindamasi į mados ir asmens individualumo raiškos ypatumus. Antroje dalyje šiuolaikinių visuomenių problematika toliau tyrinėjama imantis naujųjų medijų ir apskritai technikos raidos refleksijų. To savo straipsniuose imasi Saulius Kanišauskas ir Algis Mickūnas – pirmasis autorius labiau apibendrintu žvilgsniu, o antrasis – konkretesnio teorinio tyrimo perspektyvoje. Trečia dalis organiškai pratęsia antrąją: joje plėtojami detalesni naujųjų medijų tyrinėjimai, jas interpretuojant kaip tam tikro socialinio poveikio ir galios priemones. Agnė Rimienė ir Vilmantė Liubinienė savo straipsnyje analizuoja televizijos įtaką religinei komunikacijai XXI a. visuomenėje, o Ieva Aurylaitė gilinasi į komunikacinio galios diskurso apimtį ir ribas. Paskutinėje, ketvirtoje, dalyje plėtojamos filosofinės įžvalgos šio numerio tema. Jų savo straipsniuose imasi du autoriai – Edvardas Rimkus, labiau susitelkdamas į pažinimo aspektą, ir Seungbae Parkas, daugiau dėmesio skirdamas patyrimo problemai. Tikimasi, kad šis žurnalo numeris veiksmingai prisidės prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto ir kitų Lietuvos bei užsienio universitetų mokslininkų produktyvesnio dialogo skatinimo.

 6. Leedu hiiglane VP Market läheb börsile / Mihkel Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mihkel

  2005-01-01

  Intervjuust VR Marketi uue juhi Gintaras Marcinkieviciusega. VP-Marketi emafirma Vilniaus Prekyba ootab Eesti turul järgmisel aastal läbimurret, Eestis kavatsetakse avada esimesed super- ja hüpermarketid, VP Market ja samasse kontserni kuuluv apteegikett Euroapteek lähevad börsile. Lisa: VP Market kasvab kiirelt

 7. Posture estimation system for underground mine vehicles

  CSIR Research Space (South Africa)

  Hlophe, K

  2010-09-01

  Full Text Available International Conference of CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future Conference, 13-16 July 2010, Pretoria, South Africa derivative of the work done at Olivetti Research Lab under the banner of the Active Badge [1], the DOLPHIN [2][3], which... of current indoor positioning systems, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas - Geodesy and Cartography, 2009. [2] Fukuju T., Minami M., Morikawa H., Aoyama T., Dolphin: An autonomous indoor positioning system in ubiquitous computing environment, Proc...

 8. Pakartotinių kraštinių sekstantinių prostatos biopsijų reikšmė nustatant prostatos vėžį padidėjusios rizikos pacientams

  OpenAIRE

  Vaičiūnas, Kęstutis; Auškalnis, Stasys; Matjošaitis, Aivaras; Mickevičius, Antanas; Mickevičius, Ramūnas; Trumbeckas, Darius; Jievaltas, Mindaugas

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas. Nustatyti pakartotinių kraštinių sekstantinių prostatos biopsijų reikšmę diagnozuojant prostatos vėžį. Tyrimo metodai. Į tyrimą įtraukti 195 vyrai, apsilankę Kauno medicinos universiteto konsultacinėje poliklinikoje 2003–2007 metais dėl padidėjusios prostatos vėžio rizikos (padidėjusio prostatos specifinio antigeno (PSA) ir (ar) patologinių pokyčių prostatoje, nustatytų digitalinio rektalinio tyrimo metu). Visiems tiriamiesiems atlikta kraštinė sekstantinė prostatos biopsij...

 9. Universitetų valdymo pokyčių analizė po 2009 m. mokslo ir studijų reformos

  OpenAIRE

  Gaigalaitė, Greta

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe analizuoti universiteto valdymo pokyčiai po 2009 m. mokslo ir studijų reformos. Darbe iškelta universitetų valdymo struktūros kaitos problema, įvertinami valdymo subjektų funkcijų perskirstymo, sudėties formavimo, universitetų autonomijos bei atskaitomybės visuomenei aspektai. Lyginami Aukštojo mokslo (2000 m.) ir Mokslo ir studijų (2009 m.) įstatymai, siekiant nustatyti valdymo reformos pokyčius, apibrėžti jų privalumus ir trūkumus. Pirmoje darbo dalyje apžvelgi...

 10. Kadmio poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) augimui ir pašaknio mikroorganizmams

  OpenAIRE

  Juozaitytė, Rima; Ramaškevičienė, Asta; Sliesaravičius, Algirdas; Pranaitis, Pranciškus

  2006-01-01

  2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje atlikti kadmio poveikio sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) augimo parametrams ir pašaknio mikroorganizmams tyrimai. Tyrimų tikslas – nustatyti skirtingos koncentracijos kadmio įtaka žirnių augimui ir rizosferos bei rizoplanos mikroorganizmų kiekiui. Siekiant išaiškinti skirtingos koncentracijos kadmio jonų poveikį žirnių augimo patrametrams bei rizosferos ir rizoplanos mikroorganizmams, žirniai 10 dienų augi...

 11. Studentų subjektyviai suvokiamo streso ir sveikatai palankaus gyvenimo stiliaus ryšys

  OpenAIRE

  Smilgevičiūtė, Ona

  2016-01-01

  Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip studentų vaikinų ir merginų sveikatai palankaus gyvenimo stiliaus veiksniai siejasi su subjektyviai suvokiamu stresu (bendru įverčiu bei jo aspektais: mokymosi iššūkiais, laiko trūkumu, akademiniu atstūmimu, romantinėmis problemomis, kasdieniniais erzinančiais įvykiais, draugiškumo problemomis, socialiai netinkamu elgesiu). Tyrime dalyvavo 540 nuolatinėse bakalauro studijose studijuojančių studentų iš trijų Kauno universitetų: Vytauto didžiojo universiteto ...

 12. Moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje

  OpenAIRE

  Jankauskaitė, Monika

  2013-01-01

  Darbo objektas: moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje. Darbo tikslas: išsiaiškinti, studentų požiūrį į reklamas, kuriose yra naudojamas moters kaip sportininkės įvaizdis. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti reklamos ir įvaizdžio sampratas 2. Apžvelgti moters vaizdavimo stereotipo ir įvaizdžio santykį 3. Ištirti Lietuvos sporto universiteto studentų požiūrį į reklamas, kuriose vaizduojama moteris sportininkė Darbo metodai: • Mokslinės literatūros analizė, kurios...

 13. Jaunuolių nepakantos nuostatų raiška: autoritarizmas, rasizmas, seksizmas ir homofobija

  OpenAIRE

  Šulcaitė, Indrė

  2009-01-01

  Šio darbo tikslas – išsiaiškinti jaunuolių nepakantos nuostatų raišką, tarpusavio ryšį ir socioedukacinių veiksnių įtaką jų raiškai, Šiaulių miesto studentų (Šiaulių universiteto, Šiaulių kolegijos) ir moksleivių (Šiaulių profesinės mokyklos) tarpe. Tyrimo instrumentas (autoritarizmo, autoritarinės šeimos struktūros, rasizmo, seksizmo, homofobijos skalės ir socioedukacinių faktorių blokas) - autorės sukurtas nepakantos nuostatų raiškos matavimo klausimynas - anketa. Magistro darbe, remian...

 14. Dėmesingumą skatinantys veiksniai muzikos klausymo uždavinių metu: veiklos tyrimas vaikų muzikos mokykloje 6 klasėje

  OpenAIRE

  Lastauskaitė-Vengrienė, Renata

  2011-01-01

  Esu chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ muzikos istorijos mokytoja, mano mokinės 11-15 metų paauglės. Pati vesdama pamokas, atradau, kad didžiausia kliūtis pažinti klasikinę muziką – mokinių nedėmesingumas skambant muzikai. Pasidomėjus muzikos klausymo veiksena paaiškėjo, kad ši problema aktuali ir kitiems Lietuvos muzikos pedagogams. Pasirinkau Kokybinį veiklos tyrimą. Tyrimas vyko Vilniaus Chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės“, 2009 12, 2010 03 – 05 ir 2011 01 - 03. Tyrime dal...

 15. Žmonių, turinčių regėjimo negalią, integracija į bendruomenę

  OpenAIRE

  Vilčinskas, Arūnas

  2008-01-01

  Tobulinant socialinių paslaugų sistemos efektyvumą, teikiant kuo įvairesnes paslaugas sutrikusio regėjimo žmonėms, pritaikant fizinę aplinką, būtina integruotis į vietinę bendruomenę ir įtraukti kitas nevyriausybines organizacijas į šią veiklą. Tuo būdu yra sudaromos sąlygos teikti paslaugas toms žmonių grupėms, kurioms iš tikrųjų jų reikia bendruomenėje. LASS įkurtų bendruomenės centrų teikiamų socialinių paslaugų plėtra vykdoma tiek respublikos mastu, tiek VŠĮ Vilniaus ir Alytaus regiono...

 16. Užsieniečių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, įvaizdis lietuvių studentų akimis (VPU atvejis)

  OpenAIRE

  Kocaj, Ruslan

  2010-01-01

  Darbo tikslas – ištirti užsieniečių, studijuojančių Vilniaus pedagoginiame universitete, įvaizdį lietuvių studentų akimis. Darbe tirsime VPU akademinio jaunimo požiūrį bei susiformavusius stereotipus atvykstančių studijuoti į Lietuvą užsieniečių atžvilgiu. Tyrimo hipotezės 1. VPU studentai turi mažai informacijos apie jų aukštojoje mokykloje studijuojančius užsieniečius bei mažai su jais bendrauja. 2. VPU studentai labiau teigiamus etninių savybių stereotipus yra susikūrę tų tautų at...

 17. Kūno grožio suvokimas paauglystėje

  OpenAIRE

  Pilkionienė, Anastasija

  2011-01-01

  Šiame darbe nagrinėjami paauglių fizinio grožio idealai, fizinio patrauklumo svarba jų gyvenime ir jų požiūris į savo kūną. Buvo keliamos hipotezės, kad berniukų ir mergaičių moteriško ir vyriško grožio idealai ir požiūris į išvaizdą ir kūną skiriasi. Viso tyrime dalyvavo 194 mokiniai, besimokantys Vilniaus m. vidurinėse mokyklose, aštuntoje klasėje. Apskaičiavus tyrimo dalyvių KMI (kūno masės indeksą), į rezultatų skaičiavimus nebuvo įtraukti mokiniai, turintys viršsvorį ir nenurodę savo fiz...

 18. Editorial. Urban studies: research tactics and civic actions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jekaterina Lavrinec

  2014-05-01

  Full Text Available Rengiant šį „Santalkos“ numerį, Vilniaus miestas, kuriame įsikūrė leidykla, ir dalis šio numerio autorių, išgyveno pokyčius (viešojo transporto sistemos reorganizavimas, rakinamų viešųjų erdvių atsiradimas, vietų vizualinio tapatumo ženklais tapusių želdinių kirtimas, kurie paskatino miestiečius formuoti aktyvią poziciją urbanistinių procesų atžvilgiu, ieškoti galimybių dalyvauti priimant sprendimus, artikuliuoti savo „teisę į miestą“ (Lefebvre [1974] 1991. Viena šios teisės įgyvendinimo formų – tai viešųjų erdvių pavertimas debatų platformomis, „naujų gyvenimo koncepcijų katalizatoriumi“ (Harvey 2006. Siekis atskleisti miesto erdvių potencialą, pritaikyti jas savo poreikiams, įraukti į savo kuriamus naratyvus atpažįstamas šiuolaikiniuose socialiniuose judėjimuose, kurie formuojasi ir Lietuvoje: miestiečių iniciatyva įkuriami kultūriniai centrai gyvenamuosiuose rajonuose, kooperuojantis aktyvistams ir vietos gyventojams vystomos bendruomeninės erdvės, „pasidaryk pats“ principu organizuojamos ekskursijos, kurių dalyviai kartu sudaro lankytinų objektų sąrašą ir maršrutus. Miesto aplinka aktualizuojama per kūrybinę veiklą ir sąveiką. Miestiečių dalyvavimo taktikos, interpretuojant ir transformuojant savo kasdienes aplinkas, yra šio „Santalkos“ numerio centrinė tema. Šis tarpdalykinėms miesto studijoms skirtas numeris subūrė antropologus, sociologus, architektus, kuratorius, organizacijų studijų ir kūrybinės komunikacijos specialistus, kurių tekstai suskirstyti į tris temines grupes. Pirmoji grupė skirta galios diskursų ir (nedalyvavimo mechanizmų kritikai: Irma Rybnikova analizuoja savivaldybių įdiegtų elektroninio dalyvavimo priemonių teikiamas galimybes ir apribojimus, Dalia Čiupailaitė nagrinėja Lietuvos architektų kuriamą diskursą apie architektūrą ir atkreipia dėmesį į problemišką erdvės profesionalų santykį su pla

 19. Linksmas pragaras: grotesko poetika trijuose vėlyvojo tarybmečio prozos kūriniuose | Merry hell: poetics of the grotesque in three works of fiction of the late Soviet period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurynas Katkus

  2012-01-01

  Full Text Available The grotesque as a means of representing high social tensions and contradictions and as a tool of aesthetic subversion played an important role in the Soviet literature from its start. After the Second World War, the genre flourished throughout the Eastern Bloc. That it remained current throughout the region until the 1990s is shown by a comparison of three novels from that period, – one from Russia, one from Poland, and one from Lithuania: the phantasmagorical works of fiction Moskva-Petushki by Venedikt Erofeev, Mala Apokalipsa by Tadeusz Konwicki, and Vilniaus Pokeris by Ričardas Gavelis. I try to show that grotesque succeeded in being a satire of the late socialist world and at the same time conveyed the menacing aspect of it. They reveal it as an absurd age that carries the seeds of its demise within itself.I analyze in depth three interconnected themes of a grotesque origin. Firstly, I pick out the theme of entropy and (self destruction. The writers make use of the topos of the journey to the land of the dead, in which the contemporary society is revealed as in the novels; the motive of self-destruction is conveyed by the alcoholism of the isolated protagonists, most brilliantly in Erofeev’s story. Thus, the writers argue indirectly with the notion of M. Bakhtin that grotesque is a product of the collective optimistic “body of the people”. Secondly, it is the eccentric narrative perspective sub specie morti, represented by what one can call a narrative oxymoron: all three texts are narrated in the first person by characters that are already dead. This otherworldly point of view enables authors to transpose the dimensions of normality and to produce a harsh satire of the socialist state and society. Thirdly, it is the theme of the elusive identity and distorted reality. I maintain that this notion is not so much an influence of Western postmodernism as it is commonly explained, but, on the one hand, it is a traditional menippean

 20. PUBLICATIONS OF MYKOLAS BIRZISKA IN VILNIUS PRESS AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY: FEATURES OF THE INTELLECTUAL BIOGRAPHY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kvietkauskas, Mindaugas

  2006-12-01

  Full Text Available Mykolas Birziska (1882–1962 was a prominent Lithuanian scholar and politic, a signatory of the Act of Independence (1918, a member of Lithuanian Council (1917–1920, director of the first Lithuanian Gymnasium of Vytautas the Great in Vilnius (1915–1922, professor and rector of Kaunas and Vilnius universities. This articles deals with his early journalistic activities and editorship in the press in Vilnius before the outbreak of the First World War, and seeks to analyze the formation of his intellectual and political attitudes. In 1905, being a member of the Party of Lithuanian Social Democrats, Birziska began his journalistic career in socialist press. In 1906 heedited a party newspaper “Echo” in Polish language, where his specific interest in cooperation between different nationalities first became vivid. At the same time he began contributing to theliberal and antinationalist newspaper of the Polish krajovtsy movement “Gazeta Wileñska” (edited by Michal Römer, that argued for the political equality and tolerant cultural coexistence of allthe national groups in Lithuania. After the closure of “Gazeta Wileñska”, Birziska in 1907–1908 cooperated with another liberal daily in Russian language “Severo-Zapadnyj Golos”. Writing in threelanguages and simultaneously contributing to Lithuanian, Polish, and Russian press, Birziska exercised a specific role of a publicist as a mediator between different cultural groups in the multinational city. Professional analysis of the national conflicts, the principals of cultural tolerance and liberal antinationalist outlooks became the dominant features of his trilingual journalistic texts. Consequently, Birziska seeked to realize these intellectual attitudes working at the Lithuanian daily “Vilniaus zinios” in 1908 and especially editing the journal “Visuomene” (1910–1911 for the Lithuanian leftist intelligentsia. Birziska’s journalistic activities and his early intellectual

 1. Meλetai versificatoriae generosorum iuvenum Andrea et Alexandri Chodcievitiorum – exemplum scholasticae poeseos christianae Europeae. Kilmingųjų jaunuolių Andriaus ir Aleksandro Chodkevičių eilėdarinės Meλetai – Europos krikščioniškos mokyklinės poezijos pavyzdys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomas Veteikis

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje, kuris parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2008 m. lapkričio 12–15 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje Colloquium Balticum VIII Vilnense, pristatomas Lietuvoje mažai žinomas lei­dinys, parengtas vokiečių poeto ir filologo Johano Milijaus, išleistas 1568 m. Leipcige su sudėtine antrašte: Iohannis Mylii Libenrodensis, Poetae lau­reati, Cato Graecolatinus. Praecipua Christianae pietatis Capita. Mel#tai D. Andreae & D. Alexandri Chodcieuitiorum, illustrium magni Lithuaniae Duca­tus Equitum. Omnia in gratiam studiosae iuuentutis publicata. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo. M. D. LXVIII. Gilinamasi į nedidelę leidinio dalį, apimančią LDK didiko, Trakų ir Vilniaus pilininko, Lietuvos ir Lenkijos didžiojo etmono Grigo Chodkevičiaus sūnų Andriaus ir Aleksandro, kuriuos tėvo dvare mokė ir į mokslus lydėjo tas pats J. Milijus, lotyniškus eilėraš­čius, aptariama jų tematika, santykis su kitais leidinio tekstais, stilistinės ypatybės, pateikiama pastebėjimų dėl imitacijos ir originalumo. Aptariamieji jaunųjų Chodkevičių tekstai iliustruoja lotynų kalbos, tikėjimo pagrindų ir krikščioniškos etikos įsisavinimo litera­tūrinėmis priemonėmis mechanizmą, būdingą XVI a. Europos švietimui. Kalbos mokymasis neatsiejamas nuo tikybos ir kasdieninio elgesio taisyklių; šios temos vyrauja Chodkevičių eilėse. Vis dėlto vienas kitas kūrinėlis nutolsta nuo religijos ir liturgijos, paliečia universalius gyvenimo dėsnius, minėtus Antikos iš­minčių, filosofų ir poetų. Straipsnyje pateikiama viena kita įžvalga dėl lietuviškos tematikos. Antai Andriaus Chodkevičiaus eilėraštyje Anacharsis Hannoni, su­kurtame kaip Cicerono Tuskulo disputų epizodo (Cic. Tusc. 5, 32, 90 parafrazė, galima regėti tuometinių lietuvių ir totorių papročių analizės, reikštos XVI a. publicistiniuose Mykolo Lietuvio, Augustino Rotundo ir kt. veikaluose, atgarsių. Straipsnyje atkreipiamas