WorldWideScience

Sample records for vilniaus universiteto astronomijos

 1. 2006-2008 m. atidengta ir restauruota XIX-XX a. pradžios sienų tapyba Vilniaus universiteto istorijos fakultete (Universiteto g. 7)

  OpenAIRE

  Klajumienė, Dalia; Šarkauskaitė, Neringa

  2009-01-01

  The Faculty of History of Vilnius University is situated in the north-western section of Vilnius University campus, building No 7 on Universiteto St, enclosing Mikalojus Daukša courtyard. In 2006, the reconstruction work on the building led to the discovery of the fragments of wall paintings representative of the polychromic wall painting fashion of residential houses in the late 19th and the early 20th centuries. The uncovered wall paintings were finally restored in 2008. Most examples of wa...

 2. Sportas Vilniaus pedagoginiame universitete 1996-1997 mokslo metais

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Jau ketverius darbo metus atskaičiavo VPU sporto centras. Centro treneriai rengė Universiteto studentus įvairių sporto šakų varžyboms. Studentai galėjo treniruotis krepšinio, tinklinio, rankinio, futbolo, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, aerobikos, stalo teniso sportinio meistriškumo grupėse. Šiais mokslo metais studentus treniravo G. Vitkauskas ir K. Babrauskas, R. Šalkuvienė ir J. Adomaitis, A. Taraskevičius ir E. Urbanavičius, L. Mikutienė ir K. Latoža, F. Karoblienė ir V. Sabal...

 3. The need for health promotion in jsc „vilniaus baldai“

  OpenAIRE

  Melkūnaitė, Eglė

  2017-01-01

  The Need for Health Promotion in JSC „Vilniaus Baldai“ The relevance of the study. Health promotion in workplaces brings benefits to the employees, organizations, governments and society as a whole. In order to successfully implement the health promotion program in the workplace, it is important to evaluate facilities, demands and situation of the employer. The aim of the study. To measure the need of health promotion in the company JSC „Vilniaus baldai“. The objective of the study. Measure t...

 4. Vilniaus Akropolist oodatakse börsile juba sel aastal / Lauri Matsulevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Matsulevitsh, Lauri

  2005-01-01

  Leedu ettevõtte VP Marketi tütarfirma Vilniaus Akropolis valis LHV ja Skandinaavia investeerimispanga Carnegie oma strateegiliseks nõustajaks, hetkel kaalutakse aktsiate avalikku pakkumist ning börsil noteerimist. Lisa: Akropolis omasuguste seas suurim. Vt. samas: Eesti investorite võimalused

 5. Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos, skausmo ir gyvenimo kokybės vertinimas

  OpenAIRE

  Ivanavičiūtė, Monika

  2014-01-01

  Bakalauro darbe analizuojami Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos skausmo, judesių amplitudžių, laikysenos ir gyvenimo kokybės vertinimo rodikliai. Bachelor thesis analyzes Siauliai University students cervical spine function of pain, movement amplitude, posture and quality of life assessment indicators.

 6. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos. Polylingual behaviour of Vilnius youth: Searching for social identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inga Vyšniauskienė

  2012-01-01

  Full Text Available The paper raises the problem of polilingual behaviour of Vilnius teenagers. The aim of this study is to reveal the frequency of linguistic features in the language of Vilnius teenagers of two age groups (13—14 and 15—17 as well as identify reasons for the informants’ polylingual behaviour. Extracts of spontaneous interactions from the corpus of the language of Vilnius youth have been chosen for the analysis. The results of the quantitative analysis have revealed that the elderly informants’ and younger boys’ polylingual behaviour is characterised by frequent, repetitive Russian features and nonrecurrent occurences of English features. The predominant use of English features in younger girls’ speech may imply that they have not yet mastered the Russian slang as well as point to their positive attitudes towards the English language. Within the framework of interactional sociolinguistics, the analysis of younger informants’ speech has revealed a link between English, German, Polish features and language play. Differently from the elderly teenagers, younger teenagers tend to change identities, e.g. an experienced player, an expert at love affairs, an adult who can evaluate youth language, via the play with English items. Russian items, which make a major part of slang in elderly teenagers’ speech, are used for sociopsychological purposes, as a means to display peer group identity. The study has revealed a varied polylingual production of Vilnius teenagers, which serves as a means of negotiating the social identity of a peer group member, creative and innovative teenager. ------ Straipsnyje keliama iki šiol Lietuvoje nenagrinėta jaunimo polilingvalaus elgesio problema. Tyrimo duomenis sudaro Vilniaus paauglių kalbos tekstynas, sukauptas renkant savanorių informantų įrašus ir atliekant etnografinius stebėjimus. Darbo tikslas – palyginti kitų kalbų elementų vartojimo dažnumą ir funkcijas jaunesniųjų (13–14 m. ir

 7. «Вильна» Константина Бальмонта: русский голос в вильнюсском тексте литовской литературы | Konstantino Balmonto Vilna: rusiškas balsas lietuvių literatūros vilniaus tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Инга Видугирите

  2011-01-01

  Full Text Available Geokritikos, kurios idėjos paremia straipsnį, pers­pektyva perkelia tyrėjo dėmesį nuo individualaus požiūrio į vietą prie pačios vietos kaip meninės er­dvės provaizdžio. Įvairialypės reprezentacijos čia yra suvokiamos kaip visuminio heterogeniško vietos vaizdo galimybė. Šis požiūris šaknijasi miesto geo­grafijoje ir urbanistikos studijose, todėl jam labai ar­tima Vladimiro Toporovo sukurta Sankt Peterburgo teksto koncepcija, apjungianti Peterburgo literatūrą kaip vieną darinį.Vilniaus teksto kaip skirtingų tautų skirtingomis kalbomis parašytos literatūros samprata įtvirtinta Tomo Venclovos. Konstantino Balmonto eilėraščiai apie Vilnių gali būti traktuojami kaip vienas iš Vil­niaus teksto balsų. Kita vertus, jie yra pakankamai specifinis atvejis, nes parašyti rusiškai, bet laikantis lietuviškos ideologijos normų. Kita jų dviprasmybė būtų sietina su tuo, kad nepaisant poeto pažinties su realia miesto, kuriame jis lankėsi porą kartų, erdve, po­ezijoje jos vietą užima mitinė Gedimino sapno ir su juo susijusių implikacijų erdvė. Vilnius yra mitologizuoja­mas dvigubai: pasakojant jo įkūrimo mitą ir struktūruo­jant istorinį pasakojimą vadovaujantis mitinio mąstymo principais. Nepaisant šios fikcijos, Balmonto eilėraščių dėka Vilniaus tekste atsiranda naujas personažas – poe­tas, Miškų Karalaitės Lietuvos vaduotojas.

 8. Жагаристы и русская литературная среда | Žagarai ir rusų literatūrinė aplinka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Павел Лавринец

  2010-01-01

  Full Text Available „Paskutinės Vilniaus plejados“, lenkų poetų grupės „Żagary“ narių (Teodor Bujnicki, Józef Maśliński, Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Aleksander Rym­kiewicz, Jerzy Zagórski ir kiti kūrybos pirmieji ver­tinimai kitakalbėje spaudoje ir vertimai į kitą kalbą pasirodė Vilniaus rusų periodikoje. Straipsnyje nagri­nėjami žagarų ir rusų literatų kontaktai literatūrinio gyvenimo kontekste bei rekonstruojamos bendros lenkų ir rusų literatų sąveikos sąlygos. Lenkų poetai ir Stepono Batoro Universiteto mokslininkai dalyva­vo Vilniaus rusų literatų renginiuose, rusų literatai skaitė pranešimus ir dalyvavo diskusijose lenkų lite­ratų vakaruose. Rusų literatūrinio gyvenimo dalyviai studijavo ar dėstė Stepono Batoro Universiteto, dirbo Vilniaus įstaigose, bendradarbiavo Vilniaus lenkų ir rusų periodinėje spaudoje kartu su savo lenkų kole­gomis. Vienam iš rusų literatūrinio gyvenimo vado­vų, produktyviam lenkų poezijos vertėjui, kritikui ir publicistui Dorofėjui Bochanui teko 1933 m. lenkų „literatūriniame trečiadienyje“ diskutuoti su Miłoszu ir kitais lenkų literatūrinio jaunimo atstovais meninio vertimo klausimais. Tas pats Bochanas skyrė daug dėmesio Bujnickio kūrybai dideliame straipsnyje apie naujausią lenkų poeziją, pateikdamas jo eilėraš­čių vertimus ir pastebėdamas Aleksandro Bloko ir Vladimiro Majakovskio įtaką (1934. Bochanas iš­kritikavo Bujnickio ir Maślińskio eilėraščius, bet tei­giamai atsiliepė apie Rymkiewicziaus, Putramento, Zagórskio kūrinius, išspausdintos pirmajame žurnalo Środy Literackie numeryje (1935. Apskritai žagarų kūryba buvo gerai žinoma Vilniaus rusų literatams, tačiau ne visai priimtina tiek dėl avangardistinės for­mos, tiek dėl kairuoliško turinio. Kita vertus, žagarai domėjosi rusų poezija nuo Puškino ir Lermontovo iki Achmatovos, Gumiliovo ir Jesenino, tačiau didesnio dėmesio Vilniaus rusų poetų k

 9. The diversity of anatomical diagnostical indication of medicinal plants (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt and Echinacea purpurea (L.) Moench)

  OpenAIRE

  Kmitienė, Giedrė; Ragažinskienė, Ona

  2009-01-01

  Straipsnyje pateikiami Echinacea pallida (Nutt.) Nutt ir Echinacea purpurea (L.) Moench antžeminės dalies stiebo ir lapo lapalakščio viršutinės bei apatinės dalies organų anatominės sandaros tyrimų rezultatai. Tyrimai atlikti 2006–2009 metais Vidurio Lietuvoje, Kaune, VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus Vaistinių augalų kolekcijoje ir 400 m2 bandymų plote bei Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedroje. Ištyrus šių dviejų rūšių augalų ...

 10. Astronomijos ir meteorologijos jungtys Arato Reiškiniuose. The Connections Between Astronomy and Meteorology in Aratus’ Phaenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naglis Kardelis

  2010-01-01

  Full Text Available The author of the article focuses on the connections between astronomy and meteorology in the Phaenome­na of Aratus of Soli (fl. 276 BC. Firstly, the attention is drawn to such connections that are apparent in the structure of the poem which has two structural parts, the astronomical and the meteorological. It is shown that the astronomical part does not end abruptly, but merges gradually into the meteorological one. Such effect is achieved by way of methodical downward transition from the North pole and the upper sky, via the lower sky, to the atmosphere and then to the very surface of earth. Therefore, Aratus first of all describes the celestial phenomena as such, simply as marvels of the sky, without any reference to their prognostic (that is, meteorological function. Then he speaks of them in relation to their prognostic function. After that the poet descends from the level of celestial phenomena to the level of earth’s atmosphere, that is, from astronomical to meteorological level, and focuses on meteorologi­cal phenomena proper, such as the rain, the storm, the wind, the snow, the rainbow, and so on, drawing attention to their prognostic function. Then the poet descends even lower, from the level of atmosphere to the level of earth’s surface, and describes various earthly phenomena, such as prognostically relevant physical and chemical properties of various common substances and strange behaviour of animals which also has significant prognostic value. In the process of the overall gradual descent from the North pole to the ground level, the poet, when it serves his artistic purpose, sometimes quickly and unexpectedly changes the scale from large to small (and vice versa, or alti­tude from high to low (and vice versa, or even speaks of various phenomena that simultaneously appear on different scale, large and small, and on different levels, astronomical and meteorological.Secondly, the author of the article analyses the connections between astronomical and meteorological levels that are apparent in the semantic shades of the words that Aratus uses to describe the astronomical and meteorological phenomena. One of the most interesting instances is the distinction between bright (aitherioenta and dim (ēeroenta celestial phenomena: such a distinction means that the difference between astronomy and meteorology is transferred to the realm of astronomy itself, astronomy proper, for among ce­lestial bodies themselves some are described in terms of bright ethereal shining, while the others – in terms of dim “atmospheric“ glowing, as if the former fell into the category of the celestial phenomena that might be described as strictly and truly astronomical, while the latter – into the category of the celestial phenomena that might be accepted as astronomical only with some reservation, or even imagined as, so to speak, “meteo­rologically“ astronomical phenomena.The conclusion is drawn that various subtle connec­tions between astronomical and meteorological levels of the poem show that both parts of Aratus’ Phaenome­na, astronomical and meteorological, are organically interwoven and form a harmonious poetic whole which is reminiscent of the cosmic harmony itself.

 11. Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai

  OpenAIRE

  Jovarauskaitė, Ana; Tolutienė, Gitana

  2010-01-01

  With understanding of the importance of employee's loyalty, professional motivation and job satisfaction to organization's behaviour and work quality, the article analyzes the interrelation and interdependence between person's satisfaction with job and life, investigates the factors responsible for job satisfaction and workers' motivation, discloses the factors having impact on a university teacher's professional motivation and job satisfaction with reference to experience of various Lithuani...

 12. Kauno medicinos universiteto Histologijos ir embriologijos katedrai – 80 metų

  OpenAIRE

  Valančiūtė, Angelija; Baltrušaitis, Kęstutis Stanislovas; Vitkus, Albertas; Vitkus, Aleksandras

  2003-01-01

  The Department of Histology and Embryology at Kaunas University was established in 1923. Professor E. Landau was the very first to head the Department. He arrived in Kaunas from the University of Bern (Switzerland) and worked here from 1923 till 1932. At that time the staff of the Department had only four people: professor E. Landau, head of the Department, J. Bubėnaitė, senior assistant, D. Kesiūnaitė, assistant, and J. Masevičius, laboratory assistant. From 1934 till 1937 the Department was...

 13. Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas

  OpenAIRE

  Pociūtė, Birutė; Bulotaitė, Laima; Bliumas, Remigijus

  2012-01-01

  The development of higher education changes the performance of universities as well as the roles and influences of academic staff. Modern research of teachers’ stress usually emphasizes the prevalence and intensity of stress in the community of universities. The objective of this study was to assess job satisfaction and stress features, stress coping strategies, also relations of these variables to work values in university teachers. The results revealed the job satisfaction in university aca...

 14. XIV-XV a. ilgieji kovos peiliai (kardokšniai) Vilniaus Žemutinėje pilyje

  OpenAIRE

  Bugys, Paulius

  2012-01-01

  As the interest in the weaponry of the Grand Duchy of Lithuania is growing, one of the blade weapon types remains undiscussed – long knives (German Bauernwehrs, Hauswehrs). The aim of this article is to present a comprehensive analysis and to estimate the dates of two long knives and a couple of pieces that may belong to this type of weapons, the knives and pieces being found in the territory of the Vilnius Lower Castle during an archaeological research. After the evaluation of the circumstan...

 15. Ryšių su visuomene vieta strateginiame organizacijos planavimo etape (remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Barauskienė, Gintarė; Bivainienė, Lina

  2005-01-01

  In dynamic and changing environment organizations and authorities help to understand the essence of successful. Recently the word combination "public relations" has been met quite often. The aim of the paper is to determine public relations in strategic organization planning. Theoretitians provide some definitions of public relations. Public relations are a quite wide field of activities, which involve making and supporting favorable to the company circumstances. International Public Relation...

 16. Mykolo Šulco "Kalba apie architektūrą" ir meno istorija Vilniaus universitete XIX a. pirmojoje pusėje

  OpenAIRE

  Levandauskas, Vytautas

  2011-01-01

  The earliest comprehensive and purposeful historical work of architecture is “Kalba apie architektūrą” by Mykolas Šulcas. It was prepared in 1801 according to a public lecture given at Vilnius University. The report was published as a separate work. An aim of the article is to make an analysis of the work as the first purposeful work in Lithuania and neighbouring countries about art history in the context of Vilnius University science of architecture. After the issue of “Kalba apie architektū...

 17. With the black market booming, alcohol producers focus on exports / Linas Jegelevicius

  Index Scriptorium Estoniae

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Alkoholi salakaubanduse põhjuseks on Leedu suur aktsiisimaks. President Dalia Grybauskaite pani veto aktsiisiseaduse parandustele. Leedu suurimatest alkoholitootjatest Vilniaus Degtine ja Mineraliniai Vandenys

 18. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Evangelisto bažnyčios altoriai. Idėja ir įgyvendinimas

  OpenAIRE

  Vaišvilaitė, Irena

  2004-01-01

  Even though the decoration of the main space in Vilnius St.John the Baptist (Šv. Jono Krikštytojo) Church was disfigured during XIX c. refurbishments and it complicates the study of its program, it is obvious that this is one of the more interesting XVII–XVIII c. church decoration programs in Lithuania as well as in the European context. Seven monumental figures erected in the central altar depict seven saint Johns, who lived at different times, presenting the structure of the Heavenly Church...

 19. History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius (1919–1939 (in Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Zemanek

  2016-11-01

  , additionally – in the 1920s – the arboretum, as well as sections of aquatic and bog plants. A glasshouse was erected in 1926–1929 to provide room for plants of warm and tropical zones. The groups representing the various types of vegetation illustrated the progress in ecology and phytosociology in the science of the period (e.g. in the ecology section, the Raunkiaer’s life forms were presented. The number of species grown increased over time, from 1,347 in 1923/1924 to approx. 2,800 in 1936/1937. Difficult weather conditions – the severe winter of 1928 as well as the snowless winter and the dry summer of 1933/34 contributed to the reduction of the collections. The ground collections, destroyed by flood in spring of 1931, were restored in subsequent years. Initially, the source of plant material was the wild plant species collected during field trips. Many specimens were also obtained from other botanical gardens, such as Warsaw and Cracow (Kraków. Beginning from 1923, printed catalogues of seeds offered for exchange were published (cf. the list on p. ... . Owing to that, the Garden began to participate in the national and international plant exchange networks. From its inception, the collection of the Garden was used for teaching purposes, primarily to the students of the University, as well as for the botanical education of schoolchildren and the general public, particularly of the residents of Vilna. Scientific experiments on phytopathology were conducted on the Garden’s plots. After Vilna was incorporated into Lithuania in October 1939, the Lithuanian authorities shut down the Stefan Batory University, thus ending the history of the Polish Botanic Garden. Its area is now one of the sections of the Vilnius University Botanic Garden (“Vingis” section – Vilniaus universiteto botanikos sodas. In 1964, its area was extended to 7.35 hectares. In 1974, after establishing the new Botanic Garden in Kairenai to the east of Vilnius, the old Garden lost its

 20. Tapatybės virsmo istorija: Vaižganto Pragiedruliai ir 1918–1920 m. konfliktas dėl Vilniaus | The narrative of identity transformation: Vaižgantas’s novel Pragiedruliai and the 1918-1920 conflict over Vilnius

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mindaugas Kvietkauskas

  2006-01-01

  Full Text Available This article deals with the problem of representation of the Lithuanian national identity in the novel Pragiedruliai (Bright Spaces by Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933. The classical novel, which was planned to become an epos of the Lithuanian national revival, was published in three parts during 1918–1920 in Vilnius, at the height of political and military conflict between Lithuania and Poland over the possession of this multinational city. The author himself was one of the main Lithuanian combatants in the field of nationalist ideology and press as he edited the main Lithuanian dailies (Lietuvos Aidas, Nepriklausomoji Lietuva in Vilnius in that period. In his numerous press articles, Vaižgantas discussed Lithuanian identity as a phenomenon born from the local spirit of nature, formed by the primeval forces of biosphere, and organically evolving into the modern state of national consciousness. By suggesting this model of “organically modern” and “naturally democratic” Lithuanian identity, Vaižgantas was creating an antithesis against the image of Lithuanians as uncivilized barbarians propagated by the Polish nationalist side. However, the novel Pragiedruliai reveals much more diverse and complicated process of conversion of the “natural” or “pantheist” Lithuanian consciousness into the modern national selfimage. While trying to elaborate the symbolic literary narrative of this identity transformation, Vaižgantas included intertextual references to Pan Tadeusz, a 19th century Polish epos about the Lithuanian Grand Duchy noblemen by Adam Mickiewicz, as well as symbols indicating the intricate link between the Lithuanian identity and the cultural history of the Grand Duchy. The original opening chapters of Vaduvų kraštas (The Land of Vaduvos, the second volume of the novel, presented an acute criticism of the Lithuanian “natural” consciousness from the perspective modern cultural liberalism. Thus the clear construction of identity used by Vaižgantas in his political rhetoric becomes complicated and in some cases is even undermined in the polysemantic literary texture of his novel.

 1. Leedu hiiglane VP Market läheb börsile / Mihkel Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mihkel

  2005-01-01

  Intervjuust VR Marketi uue juhi Gintaras Marcinkieviciusega. VP-Marketi emafirma Vilniaus Prekyba ootab Eesti turul järgmisel aastal läbimurret, Eestis kavatsetakse avada esimesed super- ja hüpermarketid, VP Market ja samasse kontserni kuuluv apteegikett Euroapteek lähevad börsile. Lisa: VP Market kasvab kiirelt

 2. Armour of the 14th c.-17th c. in the territory of vilnius castles according to the archaeological data

  OpenAIRE

  Bugys, Paulius

  2008-01-01

  Darbe yra analizuojamos Vilniaus pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, rastos šarvų detalės. Šioje teritorijoje aptiktas pakankamai didelis kiekis įvairiausių šarvų detalių, kurios datuojamos nuo XIV a. antrosios pusės iki XVII a. antros pusės. Publikacijų, skirtų Viduramžių ir renesanso ginkluotei, Lietuvoje yra labai nedaug, o archeologinių tyrimų metu aptiktai šarvuotei – išvis nėra. Todėl šio darbo objektu pasirinktos Vilniaus Pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, aptikt...

 3. Vieno pirkėjo įtaka baldų sektoriaus veiklai

  OpenAIRE

  Andriuškevičienė, Lina

  2016-01-01

  The relevance of the subject. After comming to Lithuania IKEA company many furniture manufacturers began to collaborate with IKEA, agreeing with the concern that the requirement to supply the IKEA products manufactured exclusively for the group, including the ban on independent trade and the search for buyers. Research object. This work will be studied in two large, cooperating with IKEA concern factories - AB "Freda" and AB "Vilniaus baldai" - activities, performance, analyze buyer of the...

 4. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 5. Oncology patients experience about the complementary measures used in addition to a physician prescribed treatment study

  OpenAIRE

  Nekrašaitė, Laura

  2014-01-01

  Siekiant surinkti ir susisteminti duomenis apie onkologinėmis ligomis sergančių pacientų greta gydytojo paskirto gydymo vartojamas papildomas priemones, vykdytas tiriamasis interviu, kurio metu naudotas pagrindinis tyrimo instrumentas – trijų dalių klausimynas. Tyrimo dalyviai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Chemoterapijos dienos stacionaro pacientai bei Alytaus apskrities onkologinėmis ligomis sergančių žmonių asociacijos „Bendrakeleivės“ nariai. Iš viso – 90 ...

 6. Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai

  OpenAIRE

  Mockevičius, Arminas

  2014-01-01

  Viešosios teisės magistro studijų programos studento Armino Mockevičiaus buvo parašytas magistro baigiamasis darbas „Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai“. Šis darbas parašytas Vilniuje, 2014 metais, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institute, vadovaujant dr. Gintautui Vilkeliui, apimtis 98 p. Darbo tikslas yra atskleisti alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklau...

 7. Dr. Sauliaus Lileikio monografijos apie jaunuolių altruizmo ugdymą sociokultūriniame kontekste mokslinė vertė

  OpenAIRE

  Tijūnėlienė, Ona

  2007-01-01

  Neseniai Klaipėdos universiteto leidykla išleido socialinių mokslų daktaro Sauliaus Lileikio mokslinę monografiją „Jaunuolių altruizmo ugdymas: sociokultūrinis kontekstas. Asmenybės socializacijos perspektyva“. Monografijos anotacijoje rašoma, kad jos pagrindą sudaro mokslinis tyrimas, kurio objektas – altruizmo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje sociokultūrinių veiksnių įtakos kontekste. Monografijoje atskleidžiamos asmens tapsmo altruistu tendencijos, kurios išryškintos įvairiais diagnostiniai...

 8. Rekreacinių teritorijų kūrimas antropogenizuotoje gamtinėje aplinkoje

  OpenAIRE

  Šaliamoras, Paulius

  2009-01-01

  Daugelis kaimo turizmo, rekreacinių teritorijų kūrėjų pateikę specialiai sudarytai komisijai parengtus projektus galėjo gauti nemenką ES paramą, tačiau pasisekė ne visiems, kiti rekreacines teritorijas turėjo rengti už savo lėšas. Vienas tokių projektų yra rekreacinės teritorijos įrengimas Pajaurės pelkėje, esančios 20 km nuo Vilniaus centro. Projektas įdomus tuo, kad rekreacinę teritoriją planuojama įrengti pelkėje, kuri pasižymi silpnu gruntu - durpe, o tai reiškia, kad pelkinį paviršių tek...

 9. Gyvulininkystė pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a

  OpenAIRE

  Vitkūnas, Manvydas

  2006-01-01

  Gyvulininkystė XIII-XIV a. buvo viena svarbiausių ūkio šakų. Pietryčių Lietuvos archeologiniuose paminkluose surinktos osteologinės medžiagos tyrimų duomenimis, naminiai gyvuliai daugeliui gyventojų buvo pagrindiniu mėsos šaliniu. Pietryčių Lietuvos archeologiniuose paminkluose (Nemenčinės, Bradeliškių, Maišiagalos, Aukštadvario piliakalniuose, viduramžių Kernavės miesto vietoje, Vilniaus žemutinėje pilyje) naminių gyvulių kaulai sudarė dažniausiai 80-95%, o Maišiagalos piliakalnyje – net 99%...

 10. Rankings of higher education institutions in public relations

  OpenAIRE

  Burbaitė, Asta

  2014-01-01

  Darbo tikslas – išsiaiškinti reitingų daromą poveikį aukštųjų universitetinių mokyklų ryšiams su visuomene. Uždaviniai: išanalizuoti aukštosios mokyklos kaip organizacijos specifiką, aptarti aukštųjų mokyklų reitingų raidą ir tendencijas, aptarti mokslo organizacijų ryšių su visuomene ypatumus, išsiaiškinti reitingų daromą povekį universiteto ryšiams su visuomene, išanalizuoti reitingų panaudojimą Lietuvos universitetų komunikacijoje. Pastaraisiais metais sparčiai augusi aukštojo mokslo įstai...

 11. Įvairių trąšų įtaka ekologiškai auginamiems žieminiams rugiams

  OpenAIRE

  Stelmokas, Svajūnas

  2009-01-01

  Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje 2007-2008 m. atlikus fosforo ir kalio trąšų įtakos ekologiškai auginamiems žieminiams rugiams tyrimus nustatyta, kad didžiausias žieminių rugių derlingumas gautas tręšiant P60 fosforitmilčių norma. Didinant normą žieminių rugių derlingumas mažėjo. Lyginant fosforitmilčių normas tarpusavyje bei su netręštais žieminiais rugiais, esminių grūdų derlingumo skirtumų nenustatyta. Tręšimas fosforitmilčiais neturėjo esminė...

 12. Skirtingų žieminių kviečių veislių žiemkentiškumo įvertinimas

  OpenAIRE

  Urbonienė, Regina

  2011-01-01

  2009–2011 metais Lietuvos Žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols) IDg8-k (LVg-p-w-cc) atlikti tyrimai, siekiant įvertinti skirtingų žieminių kviečių veislių žiemkentiškumą. Fotosintezės pigmentų didžiausias kiekis nustatytas rudens-žiemos periodu, o pavasario pradžioje fotosintezės produktyvumas buvo mažiausias. Nustatyta, kad labai gerų kepimo sąvybių ’Ada’ linkusi kaupti didesnius fotosintezės pigmentų kiek...

 13. Sėjomainų ir tarpinių pasėlių įtaka dirvos piktžolėtumui ir fermentų aktyvumui ekologinėje žemdirbystėje

  OpenAIRE

  Jasionė, Vaidutė

  2011-01-01

  Tyrimai atlikti 2008–2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Tyrimo A veiksnys – 4 septynių narių sėjomainų rotacijos su nevienoda azotą fiksuojančių augalų dalimi: I – 43 proc. (daugiametės žolės → daugiametės žolės → žieminiai kviečiai → vasariniai miežiai → žirniai → žieminiai kviečiai → miežiai), II – 43 proc. (daugiametės žolės → žieminiai kviečiai → žirniai → vasariniai miežia...

 14. Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų paskleidimo įtaka vasarinių rapsų agrocenozei

  OpenAIRE

  Galinaitis, Tadas

  2011-01-01

  Lauko eksperimentas buvo vykdomas nuo 1999 metų pagal šią schemą: A veiksnys: Šiaudų įterpimas: šiaudai pašalinti (-Š), šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys: Žemės dirbimo sistemos. Eksperimentas buvo atliktas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje. Eksperimentas vykdytas 2010 metais. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šiaudų įterpimas ir žemės dirbimo sistemos neturėjo esminės įtakos piktžolių daigų skaičiui. Daugiausiai daugiamečių piktžolių daigų rasta sekliai puren...

 15. Organinių mulčių liekamasis poveikis dirvožemio biologinėms savybėms ekologinėje žemdirbystės sistemoje

  OpenAIRE

  Bartkevičius, Gediminas

  2011-01-01

  Dviejų veiksnių eksperimentas atliktas 2010 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Pomologiniame sode. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas ištplaužemis – Calc(ar)i-Endohypgleyic Luvisol. Eksperimento variantai: Veiksnys A – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai; 3) žemapelkių durpės; 4) šviežios pjuvenos; 5) smulkinta vejų žolė. Veiksnys B – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių ir jų skirtingo storio sluo...

 16. Neariminio žemės dirbimo poveikis vasarinių rapsų agroekosistemos komponentams

  OpenAIRE

  Petrauskas, Tomas

  2014-01-01

  Tikslas – įvertinti tiesioginės sėjos, supaprastinto žemės dirbimo ir augalinių liekanų įtaką kai kuriems vasarinių rapsų agroekosistemos komponentams. Stacionarus dviejų veiksnių lauko eksperimentas įrengtas 1999 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. A veiksnys − šiaudų panaudojimas: šiaudai pašalinti (-Š); šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys − žemės dirbimos sistemos: įprastas gilus arimas 23–25 cm gyliu rudenį (GA), kontrolinis variantas; seklus arimas 10–1...

 17. Moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje

  OpenAIRE

  Jankauskaitė, Monika

  2013-01-01

  Darbo objektas: moterų sportininkių įvaizdis ir stereotipas reklamoje. Darbo tikslas: išsiaiškinti, studentų požiūrį į reklamas, kuriose yra naudojamas moters kaip sportininkės įvaizdis. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti reklamos ir įvaizdžio sampratas 2. Apžvelgti moters vaizdavimo stereotipo ir įvaizdžio santykį 3. Ištirti Lietuvos sporto universiteto studentų požiūrį į reklamas, kuriose vaizduojama moteris sportininkė Darbo metodai: • Mokslinės literatūros analizė, kurios metu analizuojama bei ...

 18. Dimensions of intimacy in young people family partnership

  OpenAIRE

  Stravinskaitė, Andrėja

  2006-01-01

  Intymumo dimensijos jaunų žmonių šeiminėje partnerystėje Šiame magistriniame darbe nagrinėjami poros tarpusavio santykiai, šeiminės partnerystės transformacijos ypatumai. Siekiama įvertinti intymumo svarbą šiuolaikiniuose jaunimo šeiminės partnerystės santykiuose. Šių tikslų siekiama kiekybiniais metodais paremtu tyrimu, kuris yra tarptautinio tyrimo pavadinimu „Jaunimo požiūris į šeiminę partnerystę Europos Sąjungos valstybėse“, koordinuojamo Estijos Tartu Universiteto Šeimos Studijų Centro,...

 19. Lyginamosios politikos įvadas : seminarų metodinė medžiaga

  OpenAIRE

  Skirmantienė, Asta; Jurgelionytė, Aušrinė

  2011-01-01

  Ši knyga – tai 11-os Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete dėstomo „Lyginamosios politologijos įvado“ seminarų metodinė medžiaga. Tikimasi, kad ji pagelbės kursą lankantiems studentams greičiau, paprasčiau ir tiksliau susigaudyti painiuose politikos mokslų labirintuose. Čia pateikiama trumpa kiekvieno seminaro temos apžvalga, įvardijant esmines sąvokas ir opesnius klausimus, nurodant temą padėsiančią pagilinti papildomą literatūrą, įvardijant praktinio darbo...

 20. Meλetai versificatoriae generosorum iuvenum Andrea et Alexandri Chodcievitiorum – exemplum scholasticae poeseos christianae Europeae. Kilmingųjų jaunuolių Andriaus ir Aleksandro Chodkevičių eilėdarinės Meλetai – Europos krikščioniškos mokyklinės poezijos pavyzdys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomas Veteikis

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje, kuris parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2008 m. lapkričio 12–15 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje Colloquium Balticum VIII Vilnense, pristatomas Lietuvoje mažai žinomas lei­dinys, parengtas vokiečių poeto ir filologo Johano Milijaus, išleistas 1568 m. Leipcige su sudėtine antrašte: Iohannis Mylii Libenrodensis, Poetae lau­reati, Cato Graecolatinus. Praecipua Christianae pietatis Capita. Mel#tai D. Andreae & D. Alexandri Chodcieuitiorum, illustrium magni Lithuaniae Duca­tus Equitum. Omnia in gratiam studiosae iuuentutis publicata. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo. M. D. LXVIII. Gilinamasi į nedidelę leidinio dalį, apimančią LDK didiko, Trakų ir Vilniaus pilininko, Lietuvos ir Lenkijos didžiojo etmono Grigo Chodkevičiaus sūnų Andriaus ir Aleksandro, kuriuos tėvo dvare mokė ir į mokslus lydėjo tas pats J. Milijus, lotyniškus eilėraš­čius, aptariama jų tematika, santykis su kitais leidinio tekstais, stilistinės ypatybės, pateikiama pastebėjimų dėl imitacijos ir originalumo. Aptariamieji jaunųjų Chodkevičių tekstai iliustruoja lotynų kalbos, tikėjimo pagrindų ir krikščioniškos etikos įsisavinimo litera­tūrinėmis priemonėmis mechanizmą, būdingą XVI a. Europos švietimui. Kalbos mokymasis neatsiejamas nuo tikybos ir kasdieninio elgesio taisyklių; šios temos vyrauja Chodkevičių eilėse. Vis dėlto vienas kitas kūrinėlis nutolsta nuo religijos ir liturgijos, paliečia universalius gyvenimo dėsnius, minėtus Antikos iš­minčių, filosofų ir poetų. Straipsnyje pateikiama viena kita įžvalga dėl lietuviškos tematikos. Antai Andriaus Chodkevičiaus eilėraštyje Anacharsis Hannoni, su­kurtame kaip Cicerono Tuskulo disputų epizodo (Cic. Tusc. 5, 32, 90 parafrazė, galima regėti tuometinių lietuvių ir totorių papročių analizės, reikštos XVI a. publicistiniuose Mykolo Lietuvio, Augustino Rotundo ir kt. veikaluose, atgarsių. Straipsnyje atkreipiamas