WorldWideScience

Sample records for vedelvetise mju kartul

 1. Tiešsaistes piezīmju blociņš

  OpenAIRE

  Vizulis, Edgars

  2009-01-01

  “Tiešsaistes piezīmju blociņš” ir tīmekļa vietne, kas tās lietotājiem piedāvā saglabāt informāciju un vēlāk tai piekļūt no jebkuras vietas un jebkurā laikā. Saglabātā informācija tiek saukta par piezīmēm. Pievienotajām piezīmēm iespējams pievienot papildinājumus un komentārus, kā arī piezīmes var labot un dzēst. Tīmekļa vietne lietotājiem piedāvā arī dažādas papildiespējas: pievienot citus lietotājus savā kontaktu sarakstā, padarīt savu piezīmi pieejamu lietotājiem no kontaktu saraksta, nosūt...

 2. Īpašības vārdu un emocijzīmju lietojums mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos

  OpenAIRE

  Šteina, Monta

  2017-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts īpašības vārdu un emocijzīmju lietojuma analīzei mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos. Pētījuma mērķis ir konstatēt, vai twitter.com lietotāji mēdz papildināt vai aizstāt īpašības vārdus ar emocijzīmēm, izpaužot domas, jūtas un emocijas. Pētījuma teorētiskā daļa sniedz ieskatu literatūrā par mutvārdu un rakstvieda saziņu, valodas funkcijām, emocijām, īpašības vārdiem, un valodu internetā, it īpaši mikrobloga vietnēs un twitter.com, turpretim empīriskajā daļā...

 3. Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

  OpenAIRE

  Aļeksejevs, Dzintis

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka apta...

 4. Prefiksālo verbu dialektālo nozīmju veidošanās Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elga Kagaine

  2011-12-01

  Full Text Available DIE FORMIERUNG VON SPEZIFISCH MUNDARTLICHEN BEDEUTUNGEN DER PRÄFIXALEN VERBA IN NORDWESTLICHEN MUNDARTEN VON VIDZEMEZusammenfassungDie Formierung von spezifisch mundartlichen Bedeutungen der präfixalen Verba wird sowohl von allgemeinen Ursachen der Entwicklung und Veränderung der Wortbedeutungen, wie auch von mundartlichen Bedeutungseigentümlichkeiten der entsprechenden Wortbildungselementen verursacht. Die präfixalen Verba, die spezifisch mundartliche Bedeutungen haben, kann man – die Ursachen dieser Spezifik in Acht nehmend – in drei Gruppen einteilen:1 Verba, deren mundartliche Bedeutungen von mundartlichen Bedeutungseigentümlichkei­ten des Präfixes verursacht sind, z. B., apliku kurpes ap skapi ‘habe die Schuhe unter Schrank gelegt’, apmêzis roĩdu apuž lâvu apužã ‘(er hat das Kehricht unter Pritsche gekehrt’. In nordwes­tlichen Mundarten von Vidzeme hat das Präfix ap- in verbalen Zusammensetzungen eine mun­dartliche Bedeutung ‘unter etwas (z. B., unterlegen, unterschieben’; präfixale Verba mit ap-, die eine solche Bedeutung haben, bilden eine bestimmte lexikalisch-semantische Gruppe;2 Verba, deren mundartliche Bedeutungen von mundartlichen Bedeutungseigentümlich­keiten des Stammverbums verursacht sind (die Bedeutungen von präfixalen Verba sind ja mit den Bedeutungen von Stammwörtern eng verbunden, z. B., gurt ‘sinken, einsinken’ (snieks i čagàne, kãjas gur̃st iekšã und sagurt ‘zusammenfallen’ (gàn jàu sagur̃s sẽnes / vãroties/;3 Verba, deren mundartliche Bedeutungen als Resultat der Bedeutungsentwicklung des De­rivates zu betrachten sind. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit allgemeinen Ursachen von semantischen Veränderungsprozessen (Bedeutungsübertragungen und -erweiterungen, Kon­kretisierung, Analogie u. s. w., z. B., aizbilst ‘verwünschen’.

 5. Eksootilised maitsed / Sergo Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarapuu, Sergo

  2016-01-01

  Eksootilistest taimedest ja viljadest: laimkinkan, sõrmlaim (finger lime), draakonivili, granadill, okra, aed-harakputk, enoki ja Shimeji seened, kurkum, kalgan, lehtkapsas e kale, lootose juur, lilla porgand, kartul `Blue Congo`, roosa-valgetriibuline peet, soolarohi ja paksoi e hiina lehtnaeris ning mini-paksoi

 6. Special Purpose Systems

  Science.gov (United States)

  2017-01-30

  Any applicable Contract Data Requirements Lists (CDRLs), Data Item Descriptions (DIDs) or other report guidance for this Initiative may be included...Engineering – MJU-53 rework 8/31/2015 Placed Order with MACHI for 600 lbs. of 3M FC-2175 Dense Highly Fluorinated Elastomer. (Fluorel) Task MJU 9/1/2015...acceptance testing • The surface finishes are specific to the application . Repeat the above for all significant technical achievements, being

 7. Decision Analysis of the Benefits and Costs of Screening for Prostate Cancer

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  Accessed March 12. 2010. 8. Wekh HG. Blade WC. Overdiagnosis in c.ancet. J MJU Cancer lnst. 2010;102(9):605-613. 9. l<lolz l. Zhang l. l am A. Nam...I year and every 3 yean thereafter (12). Men who pro· gressed to more aggressive disease (Gleason histology score of 7 on repeated biopsy, clinical

 8. Data link relay design. [space probe with entry at Uranus

  Science.gov (United States)

  Parsons, P.

  1974-01-01

  The data link for the Ames baseline probe as applied to the MJU spacecraft specifically with an entry at Uranus is analyzed. A frequency analysis, a trajectory analysis, and a discussion of the effects on the spacecraft design by the data link are presented. The possibilities of a two-way link are considered.

 9. Use of Quantitative Morphological Analysis Combined with a Large Sample Size for Estimating Morphological Variability in a Case Study of Armoured Mite Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae) / Carabodes Subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae) Bruòçrèu Taksonomijâ Plaðâk Pielietoto Pazîmju Morfoloìijas Mainîbas Kvantitatîva Un Kvalitatîva Analîze Relatîvi Lielâ Paraugkopâ

  National Research Council Canada - National Science Library

  Uìis Kagainis

  2015-01-01

  ...). There is lack of studies dealing with mechanisms of how that variation can change in relation to sample size and insufficient discussion on whether qualitative or quantitative analysis is more...

 10. Use of Quantitative Morphological Analysis Combined with a Large Sample Size for Estimating Morphological Variability in a Case Study of Armoured Mite Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae / Carabodes Subarcticus Trägårdh, 1902 (Acari: Oribatida: Carabodidae Bruòçrèu Taksonomijâ Plaðâk Pielietoto Pazîmju Morfoloìijas Mainîbas Kvantitatîva Un Kvalitatîva Analîze Relatîvi Lielâ Paraugkopâ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kagainis Uìis

  2015-12-01

  Full Text Available The morphology of Oribatida and similar little-known groups of organisms varies considerably, which complicates morphological analysis (e.g. species descriptions. Qualitative analyses have been carried out mostly on a small number of individuals (n < 25. There is lack of studies dealing with mechanisms of how that variation can change in relation to sample size and insufficient discussion on whether qualitative or quantitative analysis is more appropriate for description of morphological variability. A total of 500 adult Carabodes subarcticus Trägårdh, 1902 Oribatida were collected from a local population. Six qualitative and six quantitative traits were characterised using light microscopy and scanning electron microscopy. The relationships between the sample size of different subsamples (n < 500 and morphological variation were examined using randomised selection (10 000 replicates and calculation of the percentage of cases in which the sizevalues were within a certain distance (less than 10%, 25%, or 50% from the range of the reference population (n = 500. Qualitative traits were significantly less variable than quantitative due to binomial distribution of the obtained data; thus they were less comparable and interpretive to describe morphological variability. When sample size was small (n < 25, in less than 2 to 15% of cases the observed variability was within 10% distance of the range of the reference population. Larger sample sizes resulted in size-ranges that approached those of the reference population. It is possible that execution of quantitative characterisation and use of relatively larger sample sizes could improve species descriptions by characterising the morphological variability more precisely and objectively.

 11. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 12. Libānas drošība pēc Sīrijas pilsoņu kara 2011. gadā

  OpenAIRE

  Barakate, Sofija

  2013-01-01

  Darba mērķis bija izpētīt, vai Libānas drošībā ir notikušas izmaiņas kopš 2011. gada Sīrijas pilsoņu kara sākuma. Drošība tika pētīta sabiedriskajā un politiskajā sektorā. Darba uzdevumi ietvēra drošības koncepta izpēti, kā arī sabiedriskā un politiskā sektora pazīmju identificēšanu. Empīriskajā darba daļā tika izpētīta Libānas drošība pirms un pēc Sīrijas pilsoņu kara, pētot sabiedrisko grupu drošību, valsts idejas un armijas stabilitāti pirms un pēc Sīrijas pilsoņu kara. Darba gaitā apstipr...

 13. Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Jēkabsone, Agnese

  2008-01-01

  Jēkabsone, A., bakalaura darbs „ Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem”. Pētījuma teorētiskajā daļā autore apkopo un analizē Ā. Adlera, M. Balsona, E. Eriksona, J. Maļickas atziņas par piederības jēdzienu, tās uzbūvi, kā arī teorētiski pamato piederības izjūtas un mācību sasniegumu noteicošām pazīmes. Pētījuma empīriskajā daļā tiek veikta piederības izjūtas un mācību sasniegumu pazīmju empīriskā pārbaude. Datu ieguvei tika izmantota anketēšana, savukār...

 14. Lietotāja atsauksmes kā reklāmas elementa izmantojums televīzijas reklāmās Latvijā. 2007

  OpenAIRE

  Dumpe, Elīna

  2007-01-01

  Bakalaura darbā „Lietotāja atsauksmes kā reklāmas elementa izmantojums televīzijas reklāmās Latvijā. 2007” tiek pētīts pēdējos gados aktuāls reklāmas kompozīcijas elements – lietotāja atsauksme. Tās ir slavenības, eksperti un sabiedrības pārstāvji, kas reklāmās dalās savos iespaidos par produkta kvalitāti un piešķir reklāmas vēstījumam jaunas nozīmju nianses un papildus uzticamību. Darbā pirmajā daļā klasificēta teorētiskā literatūra, kas pamato un nosaka lietotāju atsauksmes efektivitāti un ...

 15. Characterisation of Hulled Oat Grain Physical and Biochemical Parameters Significant for Dietary Products/ Plçkðòaino Auzu Graudu Raksturojums Pçc Diçtisku Produktu Raþoðanai Nozîmîgâm Fizikâlâm Un Íîmiskâm Pazîmçm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bleidere Māra

  2014-08-01

  Full Text Available Nozîmîgs raksturlielums, kas jâòem vçrâ, izmantojot auzas (Avena sativa L. specifisku diçtisku pârtikas produktu raþoðanai, ir atbilstoða graudu kvalitâte. Pçtîjuma mçríis bija izpçtît plçkðòaino auzu (Avena sativa L. graudu fizikâlo pazîmju un íîmiskâ sastâva mainîbu un analizçt korelatîvâs sakarîbas starp pazîmçm. Lauka izmçìinâjumi ar pieciem plçkðòainajiem auzu paraugiem tika iekârtoti Valsts Stendes graudaugu selekcijas institûtâ 2010. un 2011. gadâ. 1000 graudu masas (32.4-36.5 g, tilpummasas (470.0-507.9 g·L-1 un plçkðòainîbas (215.4-265.6 g·kg-1, kopproteîna (110.0-124.9 g·kg-1, cietes (456.9-483.0 g·kg-1, ω-glikânu (28.1-36.6 g·kg-1, koptauku (46.2-90.0 g·kg-1 mainîba bija bûtiska (p < 0.05, kuru galvenokârt ietekmçja genotips (ω 2 = 53-88%. Pazîmju mainîbu bûtiski ietekmçja arî gada (meteoroloìisko apstâkïu kâ faktora ietekme. Auzu ðíirnei ‘Arta’ bija augstâkâ tilpummasa (507.9 g·L-1, kopproteîns (124.9 g·kg-1, α-tokoferola saturs (7.8 mg·kg-1, paaugstinâts ω-glikânu (36.5 g·kg-1 un vidçjs koptauku saturs (55.5 g·kg-1 un kopçjais fenolu saturs (113.9 mg GAE (gallijskâbes ekvivalents 100 g-1 graudos. Abos pçtîjuma gados ω-glikâniem konstatçja pozitîvu un bûtisku (p < 0.05 sakarîbu ar koptauku saturu, bet negatîvu korelâciju ar cieti, kopçjo fenolu saturu un antiradikâlo aktivitâti.