WorldWideScience

Sample records for ve undan mamul

 1. Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Tarımsal Gelişmeler

  OpenAIRE

  DERNEK, Zeynep

  2006-01-01

  Tarım, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte, geleneksel üretimden teknolojik üretime geçerken ekonominin önemli bir parçası olarak da gelişmesini sürdürmektedir. Bugüne baktığımızda Türkiye, pek çok kısıtlamalar altında bile kendi kendine yeterli ülke yapısına ve potansiyeline sahip olma noktasına ulaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile bitkisel üretim çeşitlenirken verim de artmış, örneğin buğdayda üretim artışı %1574, pamukta %2565, ayçiçeğinde %784, patateste %8164’e kada...

 2. Silah, Tasarım ve Kalashnikov Ak-47

  OpenAIRE

  Güneş, Serkan

  2015-01-01

  Silah olgusu insanlığın varoluşundan bu yana saldırmanın ve korunmanın dolayısıyla;yaşamayı sürdürmenin temel araçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Medeniyetkavramı ve devletler silah üzerine inşa ediliyor, bekası silah ile korunuyor ve gereklikoşullar oluştuğunda silah vasıtası ile yayılıyor. Güvenlik, huzur ve tehditler için silahlartasarlanıyor, üretiliyor. Silah tasarımı, bekli de insanlık tarihinin en istikrarlı ve en uzuntasarım süreci. Milyonlarca yaratıcı beyin aynı anda öteki...

 3. Vişne ve Nar Suyu ve Konsantratlarında Antosiyaninlerin Degradasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Narmela Asafı

  2015-02-01

  Full Text Available Nar ve vişne suyu konsantratlarında antosiyaninlerin parçalanması üzerine sıcaklığın etkisi incelenmiştir. 70°Bx'lik konsantratlardan 45°Bx ve 15° Bx lik örnekler hazırlanarak -18°C, 5°C, 20°C ve 37°C depolanmıştır. Depolanma süresince, sıcaklık dercesine bağlı olarak değişik aralıklarla alman örneklerde antosiyanin kaybı saptanarak parçalanma hızı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre antosiyaninlerin parçalanma­sı birinci dereceden bir reaksiyon kinetiğine göre gelişmektedir. Tüm örneklerde beklendiği gibi sıcaklık derecesi yükseldikçe antosiyaninlerin degradasyon hızları artmaktadır. Örneğin 15° Bx'lik vişne suyunda -18°C'de hız konsantı k=0.534 x 10-3 gün-1 olduğu halde, 37°C'de k= 184 x 10-3 gün-1 'e yükselmiştir. Aynı şekilde 15° Bx'lik vişne suyunda -18°C'de hız konstantı k= 0.203 x 10-3 gün-1 olduğu halde 37°C'de k= 94 x10-3 gün-1'e yükselmiştir. Ayrıca reaksiyonun sıcaklığa bağımlılığı, Arrhenius eşitliğinden yararlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Nar suyu ve konsantratlannda antosiyaninlerin degradasyon hızı, vişne suyu ve konsantratlarında olduğundan daha yüksektir. Böylece nar suyu ve konsantratlarında depolama süresince sıcaklığa bağlı olarak hızla renk kaybı oluşmaktadır. Ayrıca doğal briksindeki vişne suyunda antosiyaninler, konsantratlarda olduğundan daha stabil olduğu halde nar suyunda bunun aksine konsantratlardaki antosiyaninlerin daha stabil ol­duğu anlaşılmaktadır.

 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Tekstil Sektöründe Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hülya KESİCİ GÜLER

  2015-11-01

  Full Text Available Özet: İnsanların doğala yönelmesi ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkilere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Tıbbi aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek ve iyileştirmek, sağlığı devam ettirmek için insanlık tarihinin başlangıcından beri ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerin kullanımları ilaç, gıda, meşrubat, kozmetik sanayi, sabun ve parfüm üretiminde sınırlı kalmamış, günümüzde organik tarım ve hayvancılıkta kullanımları artış göstermektedir. Ayrıca günümüzde farklı özelliklerinden dolayı birçok sektörde de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan bir tanesi de tekstil sektörüdür. Tıbbi ve aromatik bitkiler barındırdıkları antibakteriyel özellik sayesinde sentetik tekstil bitim maddelerine alternatif oluşturmaktadır. Tekstilde kullanılacak antibakteriyel maddelerden beklenen en önemli özelliklerden bir tanesi kullanılan maddenin insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi ve tekstil mamulünün diğer özelliklerini olumsuz yönde değiştirmemesidir. Bu nedenle son yıllarda çevre dostu ve doğal esaslı antibakteriyel maddelerin eldesi ve tekstil uygulamalarına olan ilgi hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak yapılan çalışmada; tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi ve tekstil sektöründe antibakteriyel bitim maddesi olarak kullanımı araştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, antibakteriyel aktivite, tekstil Antibacterial Activity of Medicinal and Aromatic Plants and Utilization in Textile Industry Abstract: Interest in medicinal and aromatic plants increases along with day by day with natural demands of people. Medicinal and aromatic plants, that are used for protecting and healing illness, and continving the human health, since the beginning of humanity. These plants are used not only in medicine, food, beverage, cosmetic industry, soap and perfume

 5. Cinema on Cinema: The Kinship between Cinema Paradiso and Zıkkımın Kökü, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Sinema Bir Mucizedir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Basak Demiray

  2011-08-01

  Full Text Available This study consists of a comparative analysis of four films which fall under the category of “cinema on cinema”. These films are Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988, Italy, Zıkkımın Kökü (Memduh Ün, 1993, Turkey, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak/ Boats out of Watermelon Rinds ( Ahmet Uluçay, 2004, Turkey, Sinema Bir Mucizedir/ Cinema is a Miracle (Memduh Ün- Tunç Başaran, 2005, Turkey. It will be argued that these films have four main points of similarity. First, they are the instances of “cinema on cinema”; second, they are biographical films; third, their plots are constructed upon the rural lives of the past; fourth, they are about cinephilia.

 6. Türk Fermente Sucuğundan İzole Edilen Laktobasillerin Hidrojen Peroksit ve Hidrojen Sülfür Oluşturma Özelliklerinin Saptanması

  OpenAIRE

  Özdemir, Haydar

  2015-01-01

  This study was made with aim to determine H2O2 and H2S forming properties of some lactobacilli (L. sake, L curvatus, L. plantarum)isolated from Turkish fermented sausages. H2O2 forming properties of lactobacilli were determined in MRS-Pyrolusit agar and MRS-ABTS- Peroxidase agar while, H2S forming properties were determined in Lead Acetate agar, Lysine Iron agar and Triple Sugar Iron agar. The 49 strains (77.7%) in MRS-Pyrolusit agar, 52 strains (82.5%) in MRS-ABTS-Peroxidase agar were reacte...

 7. VE of construction industry

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1987-10-15

  This book gives descriptions of basic of VE of construction industry including doing away with mannerism, necessity of cost reduction, management method of cost reduction, thinking of idea, target of VE, starting VE activity, technical method of VE of construction industry such as thinking of idea with brainstorming, function trade method, new brainstorming, MM method, morphology analysis and lateral thinking, cases of VE of construction industry.

 8. VE of construction industry

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-10-01

  This book gives descriptions of basic of VE of construction industry including doing away with mannerism, necessity of cost reduction, management method of cost reduction, thinking of idea, target of VE, starting VE activity, technical method of VE of construction industry such as thinking of idea with brainstorming, function trade method, new brainstorming, MM method, morphology analysis and lateral thinking, cases of VE of construction industry.

 9. Production process of VE

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-07-01

  This book tells of synopsis of production process of VE(value engineering), object selection method and establishment of target, collection of object information, design of function, write improvement suggestion, evaluation of improvement suggestion, all sorts of worksheets of production process of VE, explanation of IE, explanation of PERT.

 10. Kayalarda Delme ve Patlama

  OpenAIRE

  ÖZDOĞAN, Metin

  1986-01-01

  Bu makalede açık işletmecilikte delme ve patlatma işlemlerinin günümüzdeki kuramsal ve pratik durumu sunulmaktadır. Kayanın mekanik olarak parçalanması bölümünde vurmalı ve dönmeli delme dizgeleri verilmiştir. Kayanın devinik olarak parçalanması başlığı altında ise patlatma incelenmiş ve patlatma işlemini etkileyen etmenler, patlatma kuşakları, yansıma kuramı, krater deneylerine değinilmiştir

 11. The VE/CAD synergism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sperling, R.B.

  1993-01-01

  Value Engineering (VE) and Computer-Aided Design (CAD) can be used synergistically to reduce costs and improve facilities designs. The cost and schedule impacts of implementing alternative design ideas developed by VE teams can be greatly reduced when the drawings have been produced with interactive CAD systems. To better understand the interrelationship between VE and CAD, the fundamentals of the VE process are explained; and example of a VE proposal is described and the way CAD drawings facilitated its implementation is illustrated

 12. Nar Kabuğu Ekstraktının Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitesinin Köfte Kalitesine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hazret Özdemir

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, soğukta depolanan köftenin mikrobiyel ve oksidatif stabilitesine nar kabuğu ekstraktı (NKE’nın etkisi araştırılmıştır. Nar kabuğundan elde edilen sulu ekstrakttan liyofilize toz ekstrakt elde edilmiş ve köfte formülasyonuna %0.1 (NKE1, %0.2 (NKE2 ve %0.3 (NKE3 konsantrasyonlarında ilave edilmiştir. NKE içeren köfteler, %0.01 BHT içeren ve herhangi bir antioksidan kaynağı içermeyen kontrol örneklerle aerobik ortamda 4±1oC’de depolama süresince karşılaştırılmıştır. NKE, BHT’den daha yüksek antioksidan aktivite göstermiştir. Antimikrobiyel aktivite testlerinde, kullanılan NKE konsantrasyonlarından %0.2 ve %0.3 test edilen bakterilerden sadece Staphylococcus aureus üzerine inhibitör etki göstermiştir. Köftede TAMB, TAPB gelişimi, kontrol ve BHT’li örneklerle karşılaştırıldığında NKE ilavesi ile baskılanmıştır. NKE konsantrasyonu arttıkça, Enterobacteriaceae sayısındaki artış daha az olmuştur. Diğer yandan Lipid oksidasyonu, artan NKE düzeyi ile geciktirilmiştir. Köfteye %0.2-%0.3 NKE ilavesi, kötü koku oluşumunu ve kokuşmanın algılanmasını 6 gün süreyle engellemiştir. Sonuç olarak, nar kabuğu, köftelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla uygun bir doğal katkı maddesi olma potansiyeline sahiptir.

 13. Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Süreci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tevhide Kargın

  2007-01-01

  Full Text Available Eğitsel değerlendirme süreci, engelli ya da risk durumunda olduğundan şüphe edilen çocukları ilk belirleme aşamasından başlayarak, gönderme öncesi süreç, gönderme, ayrıntılı değerlendirme, özel eğitim hizmetleri için uygunluğuna karar verme, yerleştirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme-izleme aşamalarından oluşan bir süreci tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Makalede bu aşamalar tanımlanmış ve her bir aşamada dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vurgulanmaya çalışılmıştır. Assessment procedures consist of screening, pre-referral, referral, evaluation, eligibility determination, placement, developing, implementation and monitoring of the individualized education programs (IEP, in this article all these steps were defined and the important issues in each step were emphasized.

 14. VE for innovative cost reduction

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-07-01

  This book deals with goal of value engineering characteristic of development details and development background of VE, the reason that VE is well appreciated, steps of VE process such as collection of basic information, selection of theme, organization of optimum team, item plan, function design, estimation and explanation of search result of values, item design, practical plan of innovative issue, VE reference data, and development of creative power.

 15. ISPARTA İLİ ELELE DERNEĞİ KÜLTÜR EVİNDEKİ EL ÖRGÜSÜ PATİKLER VE ÇORAPLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gulfizar Cayli

  2016-10-01

  Full Text Available El sanatları, insanoğlunun var oluşundan bu yana gelenek göreneklerinin yanı sıra duygu, düşünce ve yaşadığı yörenin özelliklerini yansıtan, tarihten günümüze taşıdığı en önemli kültür hazinelerinden birisidir. Ayrıca insanların süslenme, iklim ve diğer dış etkenlere karşı korunma gibi ihtiyaçlardan doğan eski bir sanat dalıdır. Bu nedenle de Anadolu’nun pek çok yöresinde, geleneksel el sanatları içerisinde yer alan örmeciliğin bir dalı olan el örücülüğünü rastlamak mümkündür. Günümüzde çorap ve patik örücülüğü makineleşmenin başlamasıyla azalmasına rağmen, Isparta yöresinde kadınlar boş zamanlarını değerlendirmek, iklim şartlarından korunmak, aile ekonomisini katkıda bulunmak ve kız çeyizini sağlamak amacıyla hala devam ettirilmektedir. Bu çalışmada; Isparta İli Elele Derneği Kültür Evinde bulunan 12 adet kadın patiği, 8 adet kadın çorabı, 2 adet erkek çorabı ve 1 adet çocuk çorabı ele alınmıştır. Örgü teknikleri, kullanılan araç–gereçler, renk, motif ve desen özellikleri incelenerek, fotoğraflarla gösterilmiştir. Bu çorap ve patiklerimizi literatüre kazandırmak, sahip çıkmak ve belgelendirmek amaçlanmıştır.

 16. Karakter Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın / Character Education: Yesterday, Now and Tomorrow

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vahide SIRRI

  2015-12-01

  Karakter Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın Öz Bu çalışmada amaç karakter eğitimini açıklamak, dünyada ve Türkiye’de uygulanan karakter eğitimi çalışmalarını belirlemek ve Türkiye’deki karakter eğitimi çalışmalarına öneriler getirmektir. Yöntem olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada karakter eğitimiyle ilgili olarak alandaki literatür incelenmiş, karakter eğitimi bu çerçevede sorgulanmıştır. Dokümanların analizi sonucunda karakter eğitimi programları için önemli olan genel ilkeler çıkarılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’deki karakter eğitimi çalışmaları için öneriler ortaya konmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda karakter eğitimi çalışmalarının tarihinin çok eski olduğu, kavram olarak ise ilk defa ABD’de ortaya çıktığı ve buradan diğer dünya ülkelerine yayıldığı ve gün geçtikçe önem kazandığı ortaya çıkmıştır. Henüz Türkiye'de uygulanan bir karakter eğitimi programı olduğundan bahsetmek oldukça güç olsa da yapılan araştırmalar bu alana ilginin olduğunu göstermektedir

 17. Ürün Pazarlamasında Doğrudan Pazarlama Gelişme Potansiyeli ve Tutundurma Karması İçerisindeki Önemi: Eskişehir İlindeki İşletmelerde Doğrudan Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Çalışma

  OpenAIRE

  Geçer, Türkan

  2016-01-01

  Günümüzde doğrudan pazarlamanın uygulama alanı her geçen gün artarak önemini korumaktadır. Doğrudan pazarlama tüketici ile çift yönlü bir pazarlama sistemi olduğundan, hedef kitlelere erişmede geleneksel pazarlama yöntemlerine göre daha etkili olmaktadır. Bu çalışmada doğrudan pazarlama kavramı ve doğrudan pazarlama uygulama aşamaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında, işletmelerin doğrudan pazarlama faaliyetlerinin tutundurma karması içerisindeki yeri ve önem...

 18. RİSKİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASI AÇISINDAN CİRO MUHASEBESİNE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI PENCERESİNDEN BAKIŞ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recep ÖKTEM

  2012-11-01

  Full Text Available THE VIEW POINT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS REPORTING AND TRACKING OF RISKAbstract: In Turkey accounting applications, when the cheque endorsed, the accountants’ records this transaction like the receivables is collected, the credit is paid. This method due to a problem about reporting misstatement of financial activities. As a result, information asymmetry was created, because the risks derived from the can not include financial reports.The economic reality in the endorsement transaction is the cheque endorsing means a warranty promise for the receivables and credits. In the context of IAS/IFRS/TMS/TFRS, to reporting the risks derived from the endorsement transaction, it is recommended that these accounts (Giving Guaranty, Providing Guaranty are useful fort his reasons. Keywords:                UFRS, TFRS, Risk, Endorsement, Accounting, Financial Reporting.RİSKİN İZLENMESİ VE RAPORLANMASI AÇISINDAN CİRO MUHASEBESİNE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI PENCERESİNDEN BAKIŞÖzet: Ticari hayatta çek ciro edildiğinde borcun ödenmiş olması ve çek alındığında alacağın tahsil edildiği kabulünden hareket eden muhasebe kayıtları yapılmaktadır. Bu kayıtlarda şirketlerin ciro işleminden doğan ciranta yükümlülükleri ihmal edilmektedir. Bu durum ise ciro işleminden doğan risklerin finansal tablolarda raporlanamaması sonucunu doğurmakta ve finansal tablo kullanıcılarına yanlış/eksik raporlama yapılarak bilgi asitmerisi yaratılmaktadır.IAS/IFRS/TMS/TFRS bağlamında raporlama yapabilmek için ciro işlemlerindeki esas ekonomik gerçeğin alacak veya borç için teminat alma veya verme olduğundan hareket edilerek “Verilen Teminatlar Hesabı” ve “Alınan Teminatlar Hesabı” kullanılması önerilmektedir.

 19. Çocuk Kitaplarında Mülteciler ve Kültürleşme Stratejileri- Refugees and Acculturation Strategies in Children’s Books

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif Emine BALTA

  2018-04-01

  Full Text Available İnsanın veya insanların sosyal, ekonomik, siyasi veya başka sebeplerden dolayı yaşadıkları yerden farklı bir yere doğru hareket etmesi veya yerleşmesi olarak tanımlanabilen göç, insanın varoluşundan bu yana olan bir hadisedir. Göç, ister ilkel ister günümüzdeki örnekleri gibi karmaşık olsun insanların daha iyiyi arama bulma çabasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen göçe karar verme, göç süreci ve sonrasında yeniye alışma ve uyum sağlama zorluklarla doludur. Çocuğun küresel dünyanın bir parçası olması, toplumsal sorunların farkında olması, farklı insan, yaşayış ve kültürlerin var olabileceğinin bilincinde olması ve önyargılarından arınması için sosyal problemlerin örnekleriyle karşılaşması gerekmektedir. Türk çocuk edebiyatında son birkaç yılda mülteci ve sığınmacı göçleri ile ilgili konuların işlendiği görülmektedir. Bu çocuk kitapları, mültecilerin toplumsal kabul görmeleri noktasında düşünülerek yazılmış, toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir anlamda güdümlü eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların empati yapabilmelerine imkân tanıyacak eserlerin varlığı bu bağlamda sevindiricidir. Bu çalışmada, Umut Sokağı Çocukları, Kömür Karası Çocuk, Kuş Olsam Evime Uçsam, Juju Beni Unutma, Halepli Zeynep adlı kitaplar kültürleşme modeli perspektifinden değerlendirilmiştir. Türk toplumunun, özellikle çocukların vicdanına seslenen bu kitapların ortak noktasının mültecileri anlamak için çaba göstermeye odaklanma olduğu söylenebilir. Mültecilerin göç etme ve Türkiye’ye uyum sağlama süreçlerinde yaşadıkları, duygu ve düşünceleri çocuk bakış açısıyla sunulmuştur. Bununla birlikte Türk halkının mültecilere tavrının ve bu tavrın çocuk ruhuna yansımasının gerçekçi biçimde aktarıldığını söylemek mümkündür.

 20. Kadife (Tagetes erecta Bitkisinde Gün Uzunluğunun Büyüme ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nezihe Köksal

  2017-10-01

  Full Text Available Fotoperiyodizm, mevsimlik çiçeklerde çiçeklenme zamanını kontrol etmek için kullanılabilecek bir özelliktir. Kadife, mutlak veya fakültatif kısa gün ve nötr gün çeşitleri içeren bir yazlık mevsimlik çiçek türüdür. Aşırı sıcak ve uzun günlerin yaşandığı yaz aylarında nötr gün çeşitlerinde bile çiçeklenmede gecikmeler yaşanmaktadır. Bu çalışmada iki farklı nötr gün kadife çeşidinde (Discovery Orange ve Discovery Yellow fotoperyodik koşulların (kısa gün ve uzun gün çiçeklenme ve bitki gelişimi özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Uzun gün koşulu (14 saat olarak doğal gün uzunluğundan yararlanılmıştır. Kısa gün koşulu (8 saat ise karartma yapılarak yapay olarak oluşturulmuştur. Bitkilerde ilk çiçek tomurcuğu oluşma süresi, ilk çiçek açma süresi, bitki taç yüksekliği, bitki taç genişliği, yan dal sayısı, çiçek sayısı, ana çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı, kök boğazı kalınlığı, gövde kalınlığı ve bitkisel kuru ağırlıklar (kök, yeşil aksam ve tüm bitki incelenmiştir. Araştırma sonucunda kısa gün koşulunun, ilk tomurcuk oluşma ve ilk çiçek açma sürelerini azalttığı belirlenmiştir. Yapay olarak yaratılan kısa gün koşulu, uzun gün koşuluna göre çiçeklenme süresinde ‘Discovery Orange’ çeşidinde 13 gün, ‘Discovery Yellow’ çeşidinde ise 5 günlük bir erkencilik sağlamıştır.

 1. The CEVALE2VE case

  CERN Document Server

  AUTHOR|(INSPIRE)INSPIRE-00237353; The ATLAS collaboration

  2017-01-01

  A virtual research and learning community can be a powerful tool for educational purposes. It has a wide range of possibilities for multi-institution participation, such as synchronous and asynchronous online engagement, decentralized student discussions and academic networking - as well as being cost effective. In this context, the CEVALE2VE virtual community (Centro de Altos Estudios de Altas Energías) is a Venezuelan initiative to support the new generation of researchers in High Energy Physics (HEP). Its goal is to contribute to the scientific dissemination of fundamental physics and the regional modernization of university education. The members of CEVALE2VE are a group of Venezuelan researchers, currently involved in projects related to the HEP field, and geographically located in different academic institutions of Europe and North America. The project involves several academic institutions in Venezuela and Colombia in order to reach a wide audience, and exploits current communications technologies, w...

 2. The CEVALE2VE case

  CERN Document Server

  Sanchez Pineda, Arturo; The ATLAS collaboration

  2016-01-01

  A virtual research and learning community can be a powerful tool for educational purposes. It has a wide range of possibilities for multi-institution participation, such as synchronous and asynchronous online engagement, decentralized student discussions and academic networking - as well as being cost effective. In this context, the CEVALE2VE virtual community (Centro de Altos Estudios de Altas Energías) is a Venezuelan initiative to support the new generation of researchers in high energy physics (HEP). Its goal is to contribute to the scientific dissemination of fundamental physics and the regional modernization of university education. The members of CEVALE2VE are a group of Venezuelan researchers, currently involved in projects related to the HEP field, and geographically located in different academic institutions of Europe and North America. The project involves several academic institutions in Venezuela and Colombia in order to reach a wide audience, and exploits current communications technologies, wh...

 3. Kedi ve Köpeklerde Diabetes Mellitus.

  OpenAIRE

  ŞİMŞEK, Aynur; İÇEN, Hasan

  2008-01-01

  Diabetes mellitus polidipsi, poliüri ve polifaji gibi klinik bulgularla karakterize endokrin bir hastalıktır. Bu derlemede, kedi ve köpeklerde yaygın olan hastalığın etiyoloji, patogenezis, kliniklaboratuar bulguları, tanı, ayırıcı tanı ve sağaltımına yönelik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır

 4. 47 CFR 97.513 - VE session manager requirements.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 5 2010-10-01 2010-10-01 false VE session manager requirements. 97.513 Section... SERVICES AMATEUR RADIO SERVICE Qualifying Examination Systems § 97.513 VE session manager requirements. (a) A VE session manager may be selected by the VE team for each examination session. The VE session...

 5. Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet Koşullarının Değerlendirilmesi: DEÜ Denizcilik Fakültesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barış KULEYİN

  2014-06-01

  Full Text Available Dünya ticaretinin % 90’lık kısmı denizyolu ticaretiyle gerçekleştirilmekte olup yaklaşık 50.000 gemi bu amaca hizmet etmektedir. Denizyolu ticaretinin lokomotifi olan gemilerde farklı milliyette 1.187.000 gemi adamı çalışmaktadır. Diğer bir deyişle bir milyondan fazla gemi adamı, dünya nüfusunun kalan kısmının yararı için çalışmaktadır. Denizcilerin ve sektörün önemi “Denizcilik olmadan dünya nüfusunun yarısı açlıktan yarısı da soğuktan yok olur.” ifadesi ile belirtilmektedir. Denizcilik mesleği, diğer mesleklere göre önemli farklılıklara sahiptir. Gemi adamlığı ve denizcilik mesleği emek yoğun bir yapıya sahip olduğundan emniyet açısından azami ölçüde dikkat isteyen bir meslektir. Çalışma esnasında yaşanacak küçük bir dikkatsizlik bile ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabilir. Bu çalışmayla, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin gemilerde emniyet kapsamında yaşadıkları problemlerin değerlendirilmesi amaçlanmış olup aynı zamanda açık deniz stajına gidecek öğrencilere gemilerde emniyet hakkında bir rehber kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan “Emniyet ve Yaralanma Bilgi Formu” verileri SPSS 20 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir.

 6. VE for Lua game programming

  CERN Document Server

  Mishra, Brij Bhushan

  2013-01-01

  This book follows a tutorial approach with examples and step-by-step instructions to help explain the key concepts of the LÖVE framework as well as everything you need to know about game development using the Lua programming language.LÖVE2d for Lua Game Programming is for anyone who is interested in learning about desktop game development.

 7. Hücre siklusu ve kanser

  OpenAIRE

  Cabadak, Hülya

  2008-01-01

  Hücre çogalması ve hücre siklusunun ilerlemesi büyümenin kontrolünde rolü olan genlerin ekspresyonu ile baglantılıdır. Ökaryot hücre siklusuM(mitoz) G , S ve G fazlarından olusmaktadır. Bu süreçte hücre uyarımı ve büyüme meydana gelir veya hücre G fazında durmaktadır. Hücre siklusunda G -S geçisinde, G -Mgeçisinde ve metafaz-anafaz geçisinde kontrol noktaları bulunmaktadır. Hücre siklusu siklin bagımlı kinazlar (cdk, katalitik altbirim) ve siklin (cyc, düzenleyici altbirim) tarafı...

 8. Mo(ve)ment-methodology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Christian Celosse-Andersen, Martin

  2018-01-01

  This paper describes the theoretical basis for and development of a moment-movement research methodology, based on an integration of critical psychological practice research and critical ethnographic social practice theory. Central theoretical conceptualizations, such as human agency, life...... conditions and identity formation, are discussed in relation to criminological theories of gang desistance. The paper illustrates how the mo(ve)ment methodology was applied in a study of comprehensive processes of identity (re)formation and gang exit processes. This study was conducted with Martin, a former....... This is a moment which captures Martin’s complex and ambiguous feelings of conflictual concerns, frustration, anger, and a new feeling of insecurity in his masculinity, as well as engagement and a sense of deep meaningfulness as he becomes a more reflective academic. All these conflicting feelings also give...

 9. Genève Reconnaissante

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  Robert Cailliau (centre), with Geneva's Mayor Alain Vaissade (left) and Jean Erhardt, Secretary General of the Administrative Council of Geneva (right). Geneva recognised the contribution of two CERN people to the reputation of the city last Tuesday when Mayor Alain Vaissade presented the Genève Reconaissante Medal to Tim Berners-Lee and Robert Cailliau. Berners-Lee, who was not able to be present in person, invented the World Wide Web at CERN just over a decade ago, while Cailliau was his first collaborator. Quoting Cailliau, Vaissade said that whilst there is no doubt that something like the Web would have appeared sooner or later, the fact that it happened at CERN, in Geneva, was no accident. Both the Laboratory and the city are places where people from around the world meet and work in harmony.

 10. DIŞ MEKÂN TURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİ AÇISINDAN MUĞLA İLİ İKLİM KONFORU ANALİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali TÜRKER

  2015-10-01

  Full Text Available ÖZ: İklim özellikleri, bir destinasyonun turist çekebilmesi için sahip olması gereken en önemli çekiciliklerdendir. Turistler seyahat edecekleri destinasyonun belirli bir iklim konforuna sahip olmasını beklemektedirler. Destinasyonun sahip olduğu iklim konforunun belirlenmesi için Turizm İklim Konforu İndeksi (TCI Mieczkowski (1985 tarafından geliştirilmiştir. TCI, destinasyona ilişkin sıcaklık, nem, yağış ve rüzgâr verilerinin bir arada değerlendirilmesi ile oluşturulduğundan bu alanda var olan en kapsamlı indekstir. Bu çalışmada TCI kullanılarak Muğla ilinin Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Milas ve Menteşe (merkez ilçelerinin iklim konforu analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iklim konforu en uygun olan ilçeler Nisan ayında Bodrum ve Datça ilçeleridir. İl genelinin yüksek yağış alması ve yağışların kış aylarında yoğunlaşması ilin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında iklim konforunun düşmesine neden olmaktadır. Yaz aylarında ise aşırı sıcakların görülmesi Temmuz ve Ağustos aylarında iklim konforunu düşürmektedir. Muğla ili genelinde dış mekân turizm ve rekreasyon faaliyetlerine ilişkin olarak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Eylül ayları iklim konforunun en uygun olduğu aylar olarak tespit edilmiştir. ABSTRACT: Climatic characteristics are one of the most important attractiveness of a touristic destination in order to attract tourist. Tourists are expecting from travelling destination to have a significant climatic comfort. Tourism Climatic Index (TCI is developed by Mieczkowski (1985 in order to determine the climatic comfort of a destination. TCI is the most comprehensive index as it constituted by evaluating temperature, relative humidity, rain and wind data of the destination all together. In this study, climatic comfort analysis of Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Milas and Menteşe (central

 11. 40 CFR 35.926 - Value engineering (VE).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 1 2010-07-01 2010-07-01 false Value engineering (VE). 35.926 Section... engineering (VE). (a) Value engineering proposal. All step 2 grant applications for projects having a... completion of VE analysis and submittal of VE summary reports). (b) Value engineering analysis. For projects...

 12. Gıdalar ve Mikrobiyolojik Riskler I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Velittin Gürgün

  2015-02-01

  Full Text Available Enfeksiyona neden olan ve toksijenik mikroorganizmalarla bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucu görülen hastalıklar, acı çekmenin ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir (Alen ve Kaferstein, 1983. Afrika ve Latin Amerika ile Çin dışındaki Asya ülkelerindeki 5 yaşın altındaki çocuklarda, yılda bir milyarın üzerinde gastroenterik vakaların görüldüğü ve kontamine gıdaların tüketilmesi nedeni ile de bu çocuklardan en az beş milyonunun öldüğü tahmin edilmektedir (Kaferstien ve Sims, 1987. Meksika ve Tayland gibi ülkelerde 0-4 yaş grubun çocukların, en az yarısının Campylobacter’in neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna yakalandıkları sanılmaktadır. Avrupa’da ise gıdalardan kaynaklanan hastalıklar, solunum hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almakta olup, bir çok Avrupa ülkesinde akut gastro-enteritis hastalığının yılda bir milyon kişiden ellibininde görüldüğü, hatta Hollanda’da bu oranın üçyüzbin olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır (Guiguet vd. 1992; Notermans ve Van Der Giessen, 1993. Amerika Birleşik Devletleri için yürütülen tahminlerin bu sayıların da üstünde olduğu ve her yıl ABD’de bir milyon kişiden üçyüzellibin kişinin akut gastroenterik hastalıklara uğradıkları ve bunun da ağırlıklı olarak kontamine gıdalardan kaynaklandığı varsayılmaktadır (Archer ve Kvenberg, 1985. Her ne kadar gelişmiş ülkelerde görülen gıda kaynaklı hastalıklar gelişmekte olan ülkelerdekine göre oldukça düşükse de, sıkça kronikleşerek romatizmal hastalıklar (ankylosing spondylitis ve Reiter’s sendromu beslenme ve emilim bozukluğu problemleri, hemolotik-üremik sendromlar (Escherichia coli’nin özellikle 0157: H7 serotipinin ürettiği verotoksinden dolayı, damar sertliği (atherosclerosis ve Campylobacter türlerinin enfeksiyonunu takiben görülen Guillain-Barre sendromu sonucunu doğurmaktadır (Archer, 1984, 1987; Archer ve

 13. PRIVATE PROPERTY IN PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE AND ITS STRUCTURAL CHARACTERISTICS OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ÖZEL MÜLKİYET VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat ÇİFTÇİ

  2011-09-01

  ve Roma uygarlıklarıyla paralel bir yapılanmayı tercih etmişlerdir. Muhtemelen bürokrasinin hâkimiyetini iktidara muhalif güç unsuru olarak görmüşlerdir. Neticede Osmanlı’nın kuruluş ve gelişim süreçlerinde bu sıkıntıyı feodal Ortaçağ Avrupa’sı yaşamıştır. Zirai üretimin temel üretim olduğu ve şehirlerin, zirai artık ürünle beslendiği bir dünyada Osmanlı, İstanbul gibi ana bürokratik şehirlere hammadde veya işlenmiş mamul mal olarak zirai artık ürünlerin ulaştırılmasında tüccarları kullanmıştır. İptidai sanayiciler de esnaf ve zanaatkârlar olmuştur. Böyle bir artı ürün akışının sağlanabilmesi için mecburen piyasa ekonomisi koşulları oluşturulmuş ve bu çerçevede de özel mülkiyet kurumsallaşmıştır. Vakıflarsa koşulsuz özel mülkiyeti de aşan ve piyasa ekonomisindeki rekabet koşullarını zedeleyen, özel mülkiyet üstü yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır.

 14. Functional Analysis of the Tomato Immune Receptor Ve1 through Domain Swaps with Its Non-Functional Homolog Ve2

  Science.gov (United States)

  Rovenich, Hanna; Song, Yin; Liebrand, Thomas W. H.; Masini, Laura; van den Berg, Grardy C. M.; Joosten, Matthieu H. A. J.; Thomma, Bart P. H. J.

  2014-01-01

  Resistance in tomato against race 1 strains of the fungal vascular wilt pathogens Verticillium dahliae and V. albo-atrum is mediated by the Ve locus. This locus comprises two closely linked inversely oriented genes, Ve1 and Ve2, which encode cell surface receptors of the extracellular leucine-rich repeat receptor-like protein (eLRR-RLP) type. While Ve1 mediates Verticillium resistance through monitoring the presence of the recently identified V. dahliae Ave1 effector, no functionality for Ve2 has been demonstrated in tomato. Ve1 and Ve2 contain 37 eLRRs and share 84% amino acid identity, facilitating investigation of Ve protein functionality through domain swapping. In this study it is shown that Ve chimeras in which the first thirty eLRRs of Ve1 were replaced by those of Ve2 remain able to induce HR and activate Verticillium resistance, and that deletion of these thirty eLRRs from Ve1 resulted in loss of functionality. Also the region between eLRR30 and eLRR35 is required for Ve1-mediated resistance, and cannot be replaced by the region between eLRR30 and eLRR35 of Ve2. We furthermore show that the cytoplasmic tail of Ve1 is required for functionality, as truncation of this tail results in loss of functionality. Moreover, the C-terminus of Ve2 fails to activate immune signaling as chimeras containing the C-terminus of Ve2 do not provide Verticillium resistance. Furthermore, Ve1 was found to interact through its C-terminus with the eLRR-containing receptor-like kinase (eLRR-RLK) interactor SOBIR1 that was recently identified as an interactor of eLRR-RLP (immune) receptors. Intriguingly, also Ve2 was found to interact with SOBIR1. PMID:24505431

 15. Hamilelik ve periodontal hastalık

  OpenAIRE

  Sağlam, Ebru; Saruhan, Nesrin; Çanakçı, Cenk Fatih

  2015-01-01

  Hamileliğe bağlı olarak annede görülen bazı immünolojik değişiklikler enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Periodontal hastalık, başlıca sebebi mikrobiyal dental plak olan, multifaktöriyel ve çeşitli şiddetlerde görülen yaygın bir hastalıktır. Periodontal hastalığın klinik olarak birçok tanı kriteri bulunmaktadır. Hamilelik ve periodontal enflamasyon arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmektedir. Periodontal hastalık, hamilelerde sistemik durumu etkilemektedir ve fetusa da olumsuz etkile...

 16. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rasime DEMİREL

  2010-10-01

  Full Text Available Eskişehir (Türkiye’deki farklı marketlerden toplanmış olan şişelenmiş doğal ve mineral suların mikrobiyal kalitesi incelenmiştir. Membran filtrasyon tekniği uygulanarak su örneklerinin kalitesi; toplam koliform, Escherichia coli, Enterococcus spp., Aeromonas hydrophila’nın varlığı ve miktarı yönünden analiz edilmiştir. Aerobik bakteriler 22 ve 37 ºC’de inkübasyonu sonucunda ml’deki heterotrofik bakteri sayısı (HPC olarak belirlenmiştir. Şişelenmiş mineral su örneklerinde Bacillus türleri belirlenirken, şişelenmiş içme suyu örneklerinde herhangi bir bakteri ya da kontaminasyon bulunmamıştır

 17. Melatonin ve Klinik Önemi

  OpenAIRE

  Fehmi, Özgüner; Özcankaya, Ramazan; Delibaş, Namık; Koyu, Ahmet; Çalışkan, Sadettin

  2009-01-01

  SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1995 Aralık; 2(4) Melatonin ve Klinik Önemi Fehmi Özgüner Ramazan Özcankaya Namık Delibaş Ahmet Koyu Sadettin Çalışkan . Özet Melatonin karanlık periyotta sentezlenir ve salınır, ayrıca karanlığın süresi hakkındaki bilginin değerlendirilmesine aracılık eder. Melatonin sirkadiyan ritmi, gençlerde oldukça düzenlidir, yaşlılıkta sıklıkla siklus bozulma gösterir ve bir hipomelatoninemi sendromu ola...

 18. Probiyotik Mayalar ve Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hatice Yıldıran

  2017-10-01

  Full Text Available Probiyotikler tüketicinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan mikroorganizmalardır. Probiyotik uygulamalarının sağlık üzerine etkileri hakkında yapılmış pekçok araştırma bulunmaktadır. En yaygın kullanılan probiyotik bakteriler; bifidobakteriler ve laktobasiller, laktokoklar ve streptokoklar gibi laktik asit bakterileridir. İnsanlar için probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar arasında ayrıca mayalar, basiller ve enterokoklar da bulunmaktadır. Probiyotik mayalar son yıllarda bilim insanları için ilgi çekici bir alan olmuştur. Yapılan bazı çalışmalar Saccharomyces cinsine ait türlerin antibakteriyel ve probiyotik özelliklere sahip olabileceklerini göstermiştir. Saccharomyces boulardii yıllardır insanları farklı gastrointestinal rahatsızlıklarından korumak veya hastalıklardan iyileştirmek amacıyla probiyotik olarak kullanılan, patojenik olmayan bir mayadır. S. boulardii özellikle ilaç endüstrisinde genellikle liyofilize formda kullanılmaktadır. Yapılan bu derleme çalışmasında probiyotikler, mayaların probiyotik olma özellikleri ve probiyotik mayaların kullanım alanları hakkında bilgiler verilmiş ve bu alanda yapılan araştırmalardan örnekler sunulmuştur.

 19. 15th and 16th Centuries Blue-White Ceramics: Comparison Of Ottoman, Safavid and Chinese Samples In The Style Context / 15 ve 16. Yüzyıl Mavi-Beyaz Seramikleri: Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlığı Örneklerinin Üslup Bağlamında Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevcan ÖLÇER

  2018-04-01

  üzyıllarda Anadolu, Orta Asya ve Uzak Doğu’da hüküm süren bu devletler, politik veya sosyo-ekonomik nedenlerle birbirleriyle sürekli temas halinde olmuşlardır. Bu nedenleri kısaca savaş ganimetleri, diplomatik hediyeler, sanatçı alışverişi ve İpek Yolu aracılığıyla gerçekleşen ticari hareketler olarak sıralayabiliriz. Söz konusu medeniyetler arasında çeşitli sebeplerle gerçekleşen sanatsal etkileşimler, dokuma, maden, ahşap, cam ve seramik gibi küçük el sanatlarında karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlıkları arasındaki sanatsal etkileşimler ve üsluplar, özellikle mavi-beyaz seramiklerde dikkate değer örnekleri içermektedir. 14. yüzyıldan beri Çin’de gelişmeye başlayan mavi-beyaz seramikler Safeviler ve Osmanlılar tarafından oldukça beğenilmiştir. Bunun yanında her iki ülke de 15 ve 16. yüzyıllarda bulundukları bölgelerde, kendilerinden önce var olan kültür birikimlerinden faydalanarak yerli ve yabancı üslupları birleştirmiştir. Çalışmamızda, öncelikle Safevilerin kuruluşundan itibaren ürettiği mavi-beyaz seramikler ve üretim merkezleri üzerinde durulmuş, merkezler arası üslup farklılıkları açıklanmıştır. Ardından, kırmızı hamurlu Milet işi ve beyaz hamurlu mavi-beyaz ilk devir Osmanlı seramikleri hakkında bilgi verilerek, örnekler üzerinden İran ve Çin kaynaklı gelişen bezeme üslupları irdelenmiştir. Ayrıca, ustalar ve eserler aracılığıyla gelişen bezeme kompozisyonları Çin, Safevi ve Osmanlı ekseninde birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

 20. Using VE to Strategically Plan Our Future

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Margie Jeffs; Lori Braase; Alison Conner; Darcie Martinson; Jodi Grgich

  2009-06-01

  The Value Engineering (VE) Methodology is an effective tool for business or project strategic planning. In conjunction with the “Balanced Scorecard Approach” (Drs. Robert Kaplan, PhD, and David Norton, PhD, from the Balanced Scorecard Collaborative/Palladium Group), function analysis can be used to develop strategy maps and scorecards. The FAST diagram provides an integrated approach to strategy map development by formulating a cause and effect relationship and establishing the “how” and “why” behind the strategy map. By utilizing the VE Job Plan, one is able to move from strategic thinking all the way through to execution of the strategy.

 1. Van Otlu Peynirinin Yapılışı ve Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Nitelikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Kurt

  2015-02-01

  Full Text Available Bu araştırmada 10 adet taze Van Otlu peyniri örneklerine; mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler uygulanmıştır. Peynir teknolojisinde, sağlık, teknik ve ekonomik yönden önemli olan toplam koliform, süt asidi, lipolitik ve proteolitik mikroorganizmalarla maya ve küflerin sayısal değerleri yanında rutubet, yağ, yağsız kurumadde, kurumaddede yağ, protein, suda eriyen protein, kül, tuz, saf kül, kurumaddede tuz ve % asitlik oranları, peynir örneklerinde ayrı ayrı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre peynir yapımı çok dağınık ve ilkel karakter arz etmektedir. Peynirlerin yapımındaki farklı uygulamalar, teknik bilgi ve yöntem noksanlığı yüzünden, gerek mikrobiyolojik analiz ve gerekse fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları örnekten örneğe önemli fraklılıklar göstermiştir. Peynir örneklerinde saptanan Koliform organizma sayıları, hem sağlık yönünden hem de peynirlerin olgunlaşmalarında sorunlara neden olabilecek düzeydedir.

 2. Birgivi’nin Tasavvuf ve Tarikatlere Bakışı / The Understanding of Tasawwuf and Tariqat in al-Birgiwi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bayram Demircigil

  2017-09-01

  husustaki bakış açısı ve sergilediği mücadeleyle ilgili lehte ve aleyhte değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmelerin ana temasını onun, temelde dini toplum hayatından ayrı düşündüğü, örf ve adetlere itibar etmediği ve selefi çizginin etkisinde kaldığı yönündeki tenkitler oluşturmaktadır. Ne var ki bu tenkitlerin önemli bir kısmı, Birgivî’nin kitaplarında konuyla ilgili serdettiği yaklaşımlarının bütün halinde incelenmemesinden kaynaklanmakta olup, ya eksik ya da hatalıdır. Bu nedenle, Birgivî’nin çalışmalarında konuyla ilgili dillendirdiği görüşler ayrıntılı olarak ele alındığında  söz konusu yaklaşımlarıyla ilgili kimi tespitlerin gerçekte olduğundan farklı bir portre ortaya çıkardığı görülmektedir. Biz bu makalemizde, eserlerinde serdettiği mülahazalarından yola çıkarak Birgivî’nin tasavvuf ve tarikatlara bakışını ayrıntılı olarak ele alacak ve bu hususla ilgili görüş ve iddiaları inceleyecek, ardından konuyla ilgili tespitlerimizi ortaya koyacağız.

 3. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2015-12-01

  Full Text Available Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Chemical Abstracts Service , EBSCO Discovery Service, Google Scholar, WorldCat ve Zentralblatt MATH indekslerinde taranmaktadır.Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed in Chemical Abstracts Service, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, WorldCat and Zentralblatt MATH.

 4. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazım UYSAL

  2011-02-01

  Full Text Available Yoğun zirai faaliyetlerin yapıldığı Antalya’nın batı sahillerinden yakalanan ekonomik önemi olan bazı deniz balıklarının (Diplodus sargus, Siganus rivulatus, Lithognathus mormyrus, Liza aurata, Chelon labrasus kas, deri ve solungaçlarındaki bakır, çinko, mangan, demir ve magnezyum (Genellikle zirai aktivitelerden kaynaklanırlar biyoakümülasyon seviyeleri araştırılmıştır. Balıkların dokularında incelenen elementlerin minimum ve maksimum seviyeleri (mg kg-1 yaş ağırlık bakır için 0.541.69; çinko için 4.14-407.23; mangan için 0.15-9.17; demir için 3.45-104.49 ve magnezyum için 204.33- 784.30 olarak tespit edilmiştir. İncelenen elementlerin en düşük biyoakümülasyon seviyeleri kas dokularda, en yüksek seviyeler (Bakır hariç ise solungaçlarda tespit edilmiştir. İncelenen türlerin kas dokularındaki bakır ve çinko seviyeleri (Dünya Sağlık Örgütü (WHO, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO ve Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen kabul edilebilir maksimum seviyelerden daha düşük, bazı türlerin (D. sargus, S. rivulatus, L. mormyrus and L. aurata derilerinde bulunan çinko seviyeleri ise kabul edilebilir maksimum seviyelerden daha yüksek bulunmuştur

 5. COLORFUL VERSES IN CAHİT KÜLEBİ’S POEMS AND COLORS OF TURKISH CAHİT KÜLEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE RENKLİ MISRALAR VE TÜRKÇENİN RENKLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gülşah DURMUŞ

  2010-07-01

  çısından değerlendirmektir. Şairin şiirlerinde kullanılan renkler ve renk çağrıştıran kelimeler ile ışık-gölge unsurunun tamamı tespit edilmiş olmakla birlikte bütün şiirlerde kullanılan bu unsurlar bir yazının sınırlarına sığamayacak kadar fazla olduğundan kitaplardaki renklerin genel görünüşüne dair önemli noktaların verilmesi ile yetinilmiş ve çalışma şairin kırk (40 şiirden oluşan Adamın Biri kitabı ile sınırlandırılmıştır.Bir şairin şiirlerinde sıkça kullanmayı tercih ettiği kelimeler, onun psikolojisini; kendisini, dünyayı ve hayatı algılayış biçimini ele veren önemli ipuçları taşır. Şairin şiirlerinde kullandığı kelimeler arasında sıkça kullanmayı tercih ettiği renkler ile ışık ve gölge unsurları ve bunların kullanılış biçimi de bu ipuçları arasında önemli bir alt kategoriyi teşkil eder. Varılmak istenilen esas nokta, kullanılan her bir rengin şiirsel işlevine ulaşmaktır.Külebi’nin Adamın Biri’ndeki şiirlerinde renkler “insan ve duyguları”, “doğa”, “yer”, “kavram”, “renksizlik” ve “zaman” açısından anlamlıdır. Külebi’nin en sık kullandığı renklerin sırasıyla “sarı”, “beyaz” ve “mavi” olduğu görülür. Bu renkleri “siyah”, “yeşil” ve “kahverengi” takip eder. Şairin en az kullandığı renk “tütün rengi”, hiç kullanmadığı renkler ise, “eflatun”, “mor” ve “kül rengi (gri’dir. Aydınlık, sevinç ve aşk; “sarı”, “beyaz” ve “mavi”yi mısralara davet ederken karanlık, hüzün ve ayrılık “kara”nın hissî ağırlığı ile mısralara taşınır.

 6. The Nature of VeLLOs

  Science.gov (United States)

  Huard, Tracy L.; Pound, Marc W.; Mundy, Lee; Dunham, Michael

  2018-01-01

  Very Low Luminosity Objects (VeLLOs) are young stellar sources that are defined by luminosities less than 0.1 solar luminosity and rising mid-infrared spectral energy distributions. But, what exactly are they? Brown dwarfs or low-mass stars in formation? Systems exhibiting low accretion rates? Extremely young objects? We have completed an ALMA survey of 33 candidates in the nearby Serpens, Ophiuchus, and Lupus star-forming molecular clouds. Continuum emission at 1.3 mm, consistent with the presence of an inner envelope and/or disk, was detected toward 17 candidates, with at least 6 of these candidates exhibiting CO outflow emission, suggesting ongoing formation. We will present these observations and results, and discuss their implications concerning the nature of VeLLOs.

 7. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2016-04-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databasesBASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, DOAJ, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 8. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak İçindekiler

  2016-08-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databasesBASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 9. Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nalan YILMAZ SARIÖZLÜ

  2010-10-01

  Full Text Available Eskişehir/Türkiye’deki ılıca sularındaki bakteriyel topluluğun ortaya konulması ve incelenmesi için 7 ılıca su örneği 7 farklı ılıcadan toplanmıştır. Tüm örnekler dört farklı besi ortamına (nutrient agar, su-maya ekstraktı agar, triptik soy agar, nişasta-kazein agar inoküle edilmiştir. 50 °C’de 14 günlük inkübasyondan sonra tüm bakteri kolonilerinin sayımı yapılıp saflaştırılmıştır. Tüm izolatların gram reaksiyonları, katalaz veoksidazözellikleri belirlenmişve BIOLOG, VITEK veotomatikribotiplendirme sisteminde (RiboPrinter incelenmişlerdir. Bu bakterilerin ampisilin, gentamisin, trimetoprim-sülfametoksazol ve tetrasiklin antibiyotiklerine karşı dirençliliği incelenmiştir. Sonuç olarak normal insan florasına ilaveten ısıya dirençli patojenik mikroorganizmalar incelenen alandaki ılıca sularında (43-50 °C belirlenmiştir. Altı genusa ait 10 farklı tür Alysiella filiformis, Bordetella bronchiseptica, B. pertussis, Molexalla caprae, M. caviae, M. cuniculi, M. phenylpyruvica, Roseomonas fauriae, Delftia acidovorans ve Pseudomonas taetrolens olarak tanımlanmıştır

 10. Davras Dagı (Isparta ve Çevresinin Orman ve Çalı Vejetasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coşkun SAĞLAM

  2009-04-01

  Full Text Available Bu vejetasyon çalısması, 2002-2005 yılları arasında Batı Toroslar'da yer alan Davras Dagı ve çevresinde gerçeklestirildi. Vejetasyon Braun-Blanquet (1964 metoduna göre analiz edilerek orman ve çalı vejetasyonuna ait yedi birlik tespit edildi. Bunlardan bes tanesi yenidir. Orman vejetasyonu: Sınıf : Quercetea pubescentis (Oberd, 1948 Doing Kraft, 1955 Ordo : Querco – Cedretalia libani Barbéro, Loisel ve Quézel, 1974 1. Minuartio globulosi – Juniperetum excelsae ass. nova 2. Sileno squamigeri – Quercetum cerridis ass. nova 3. Astragalo oxytropifolii – Pinetum caramanicae ass. nova Alyans : Lonicero nummulariaefoliae – Cedrion libani Quézel, Barbéro ve Akman 1978 4. Veronico syriaci – Cedretum libani ass. nova 5. Diantho cibrarii – Quercetum vulcanicae Kurt et al. 1996 Sınıf : Quercetea ilicis Br.-Bl., 1947 Ordo : Quercetalia ilicis Br.-Bl., 1947, Rivaz Martinez, 1974 Alyans : Quercion cocciferae Quézel, Barbéro, Akman, 1978 6. Hyperico polyphylli – Pinetum brutiae ass. nova Çalı Vejetasyonu: Sınıf : Quercetea pubescentis (Oberd, 1948 Doing Kraft, 1955 Ordo : Querco – Cedretalia libani Barbéro, Loisel ve Quézel, 1974 7. Astragalo atropurpureus– Quercetum cocciferae Kargıoglu, 19

 11. Enflasyon Ortamında Mamul Fiyatlandırması

  OpenAIRE

  GÜNEŞ, Recep

  2013-01-01

  Fiyatlandırma konusu farklı bilim dallarında farklı varsayımlaradayandırılarak açıklanmaya çalışılırken, uygulama alanındamaliyet artı metodunun önemli bir yer tuttuğu yapılan saha çalışmalarındaortaya konulmuştur. Maliyet artı kar metodunun genelolarak enflasyonun olmadığı ortamlarda kolayca uygulanabilirken,maliyetlerin sürekli değiştiği enflasyon ortamında fiyatlandırmadaha da karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu çalışmada,enflasyon ortamında maliyet artı kar metodunun uygulanabilirliği...

 12. Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent TOĞRAM

  2015-12-01

  Full Text Available Çocuklardaki iletişim sorunları aile bildirimleri, öğretmen raporları ve dil ve konuşma terapistleri (DKT tarafından yapılan değerlendirmeler ile saptanmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarının önlenmesi ve terapisinde işbirliği içinde bulunmaları gereken bu üçlü grubun konuya ilişkin görüş ve tutumları alanyazında önemli bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve DKT’lerin dil ve konuşma bozuklukları alanındaki sorumluluk ve rollerini nasıl algıladıklarını, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğun akademik ve sosyal başarısına yönelik tutumlarını, dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve terapisine yönelik düşüncelerini betimlemektir. Çalışmaya 37 aile bireyi, 46 öğretmen ve 35 DKT katılmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler her grubun konuya ilişkin bilgisini ortaya koymak için karşılaştırılmıştır. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların akademik/sosyal başarılarına yönelik tutumlarında diğer katılımcı gruplara göre öğretmenlerin, çocukların terapi gereksinimlerine yönelik tutumlarında ise ailelerin daha kararsız tutumlar geliştirdikleri dikkat çekmektedir.Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve terapi eksikliklerine yönelik bilgilerinde grupların öncelikli sıralamalarının farklılaştığı görülmüştür

 13. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak İçindekiler

  2016-12-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databasesBASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, CNKI Scholar, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 14. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2017-12-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databases:BASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, CNKI Scholar, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 15. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2018-04-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databases:BASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, CNKI Scholar, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 16. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2017-08-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databases:BASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, CNKI Scholar, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 17. Kapak ve İçindekiler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapak ve İçindekiler

  2017-04-01

  Full Text Available Bu dergi, aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır / This journal is indexed by the following abstracting and indexing databases:BASE, CAB Abstracts, CAS (Chemical Abstracts Service, CiteFactor, CNKI Scholar, DOAJ, DRJI, EBSCO Discovery Service (EDS, Google Scholar, Index Copernicus, InfoBase Index, JournalTOCs, OAJI, ResearchBib, Ulakbim TR Dizin (Mühendislik ve Temel Bilimler, WorldCat (OCLC, Zentralblatt MATH

 18. PREPD O and VE remote handling system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Theil, T.N.

  1985-01-01

  The Process Experimental Pilot Plant (PREPP) at the Idaho National Engineering Laboratory is designed for volume reduction and packaging of transuranic (TRU) waste. The PREPP opening and verification enclosure (O and VE) remote handling system, within that facility, is designed to provide examination of the contents of various TRU waste storage containers. This remote handling system will provide the means of performing a hazardous operation that is currently performed manually. The TeleRobot to be used in this system is a concept that will incorporate and develop man in the loop operation (manual mode), standardized automatic sequencing of end effector tools, increased payload and reach over currently available computer-controlled robots, and remote handling of a hazardous waste operation. The system is designed within limited space constraints and an operation that was originally planned, and is currently being manually performed at other plants. The PREPP O and VE remote handling system design incorporates advancing technology to improve the working environment in the nuclear field

 19. Anonimlik deneyimi ve sosyal medya etkisi

  OpenAIRE

  Aslan, M.Gökhan

  2012-01-01

  116 pages Anonimlik bir kelime olarak çağrıştırdığı ilk anlamlarının ötesinde çok katmanlı bir deneyimi temsil etmektedir. Bu tez çalışmasında amaçlanan, ilk adımda anonimliği sözlük anlamından itibaren başlayarak kapsamlı bir tanımsal analize tabi tutmaktır. Bu analiz dahilinde anonimliğin nitelikleri ve türleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. İkinci adımda ise anonimliğin farklı iletişim biçimlerindeki dönüşümünün, paralel sosyal ve teknolojik değişimlerle beraber izi sürülerek son ba...

 20. BProVe: Tool support for business process verification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Corradini, Flavio; Fornari, Fabrizio; Polini, Andrea

  2017-01-01

  This demo introduces BProVe, a tool supporting automated verification of Business Process models. BProVe analysis is based on a formal operational semantics defined for the BPMN 2.0 modelling language, and is provided as a freely accessible service that uses open standard formats as input data...

 1. Corium Spreading Over Concrete: The Vulcano VE-U7 and VE-U8 Tests

  International Nuclear Information System (INIS)

  Journeau, Christophe; Boccaccio, Eric; Fouquart, Pascal; Jegou, Claude; Piluso, Pascal

  2002-01-01

  Two experiments have been performed in the VULCANO facility in which prototypic corium has been spread over concrete. In the VE-U7 test, a mixture representative of what can be expected at the opening of EPR reactor-pit gate has been spread on siliceous concrete and on a reference channel in inert refractory ceramic. The spreading progression was not much affected by the presence of concrete and sparging gases. In the VE-U8 test, a UO 2 -ZrO 2 mixture, prototypic of in-vessel corium, has been spread over a lime-siliceous concrete. Although residual power was not simulated in this experiment, up to 2 cm of concrete have been eroded during the test. Results in terms of spreading behaviour, effects of gases, concrete erosion and thermal attack are presented and discussed. (authors)

 2. Turist Motivasyonunda Mahalli Kültür ve Etkisi ve Apart Ziyaretlerinde Turist Memnuniyeti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nguyen Quang VINH

  2013-09-01

  Full Text Available Bu çalışma, apart turizm hizmet sektöründe stratejik pazarlama kararının tesis edilmesi anlayışını sağlamak için turizm planlamacılarına ve turizmcilere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik analiz için Duonglam Eski Köyü’nün apart hizmetinden faydalanmış 150 uluslararası ziyaretçinin oluşturduğu datalar kullanılmıştır. Turist motivasyonu ve nihai varış noktası sadakatindeki memnuniyet arasındaki hipotezleri test etmek amacıyla regresyon yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma Duonglam köyündeki iklim şartları, nihai varış noktasına ulaşım kolaylığı, konaklama kalitesi, doğal güzellikler ve hijyen şartlarının turist memnuniyeti üzerinde önemli etkileri olduğu sonucunu çıkarmıştır. Diğer taraftan da bu sonuçlar Duonglam Eski Köyü’nün kültürel aktiviteleri ve turizm hizmet sektörü hakkında olumsuz bir kanıyı temsil etmektedir. Ayrıca çalışmada, araştırmanın sınırı ve turizm sektörü çalışanları için elde edilen bulguların sonuçları tartışılmıştır.

 3. Yerelden Evrensele Japon Anime ve Manga Sanatı

  OpenAIRE

  TAŞ ALİCENAP, Çiğdem

  2014-01-01

  Anime ve manga kültürü Uzakdoğu çizgi roman sanatının yoğun üretimi, tarih, din, kültür ve felsefenin konulara yansıması ve Batı çizgi film ve çizgi romanlarından ayrılan farklı tarzlarıyla araştırılması ve öğrenilmesi gereken değerler içermektedir. Japonya’ da çizgi film sanatının Batı’ daki Disney gibi bir endüstrinin dışında bu denli özgün ve başarılı örnekleri elbette o sanatçıların yetiştiği kültürün, tarihin, sanatın ve felsefi değerlerin olduğu kadar eski...

 4. Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recep BAKIŞ

  2011-12-01

  Full Text Available Bu makalede, sanayi, tarım ve evsel atık sularla yoğun bir şekilde kirletilen Porsuk çayı ve havzasındaki yüzeysel ve yeraltı suyu kirlilik düzeyi araştırılmıştır. Bu amaçla, Porsuk çayı boyunca ve havza içinden 20 istasyon seçilerek, 2 yıl boyunca mevsimsel yüzeysel ve yeraltı su örnekleri alınmıştır. Yüzeysel sularda toplam 18, yeraltı sularında ise toplam 15 parametre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, mevsimsel değişikliklerin sebebine bakılmaksızın, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynakları sınıfları ve uluslar arası standartlarla karşılaştırılmıştır. Porsuk çayı ve havzasındaki hem yüzey suyunun hem de yeraltı suyunun IV. Kalite su sınıfında olduğu tespit edilmiştir

 5. Analyzing Program Termination and Complexity Automatically with AProVE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Giesl, Jürgen; Aschermann, Cornelius; Brockschmidt, Marc

  2017-01-01

  In this system description, we present the tool AProVE for automatic termination and complexity proofs of Java, C, Haskell, Prolog, and rewrite systems. In addition to classical term rewrite systems (TRSs), AProVE also supports rewrite systems containing built-in integers (int-TRSs). To analyze...... programs in high-level languages, AProVE automatically converts them to (int-)TRSs. Then, a wide range of techniques is employed to prove termination and to infer complexity bounds for the resulting rewrite systems. The generated proofs can be exported to check their correctness using automatic certifiers...

 6. CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇAĞ VE RÖNESANS ARASINDA KALMIŞ BİREY VE KADIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Gülümser İLKER

  2017-06-01

  Full Text Available İspanyol Edebiyatının Ortaçağ toplumu ve bireyi arasındaki çatışmayı ele almasıyla en önemli eserlerinden biri olan Celestina: Calisto ve Melibea’nın Trajikomedyası, Rönesans’a dönmüş yüzüyle de önem kazanmaktadır. Yazar Fernando de Rojas’ın ustalıkla ve incelikle yarattığı karakterler vasıtasıyla, dönemin birey algısına odaklanırken, toplumun normlarının bireyler üzerindeki üstünlüğüne tanık oluruz. Aynı zamanda kadına karşı olan bakış açısının da vurgulandığı eserde, evrensel konular gün yüzüne çıkarken, insan, doğasıyla ve içgüdüleriyle işlenerek okuyucuya sunulur. Eserde genç, tutkularının kölesi olmuş Calisto ve saf, geleneklerine bağlı Melibea’nın aşkıyla ve de yaşlı büyücü Celestina’nın tamahkârlığıyla insani duyguların aşırıya kaçması eleştirilir. Topluma uygun olmayan eylemler sonucunda cezalandırılan karakterleriyle eser, didaktik bir metin olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın konusu olarak sözü geçen eserdeki birey ve kadın, Ortaçağ ve Rönesans arasında kalmış olarak ele alınacak ve incelenecektir.

 7. Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esin Ünver

  2014-06-01

  Full Text Available Tanenler; bitkilerin yapısında doğal olarak bulunan, kendilerini patojen mikroorganizmalara ve virüslere karşı korumak için ürettikleri fenolik bileşiklerdir. Hayvan besleme açısından ise tanenler; hayvanın türü, fizyolojik durumu, tanenin yapısı ve miktarına bağlı olarak olumlu ve olumsuz etkilere sebep olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; tanenler, etkileri ve hayvan beslemede kullanımları ile ilgili bir derleme sunmaktır.

 8. Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma

  OpenAIRE

  Alp, Kafiye Özlem

  2015-01-01

  Feminizm, eril bir toplumda kadının, eşit hak ve özgürlüklere sahip olma gerekçelerine dayalı bir mücadele alanı olarak tanımlanabilir. Feminizmin, kamusal ve özel alanda kadın ayrımcılığına karşı başkaldırısı, insanın kendi emeğine ve kendi bedenine olan yabancılaşmasının bir sonucudur. Bu bakımdan feminizm, tüm tarihi boyunca toplumsal, felsefi, cinsel ve psikanalitik yabancılaşma kavramlarıyla yakın ilgi içinde olmuştur. Feminist sanat pratikleri; feminist kuramlar, toplumsal dinamikler...

 9. Dissociation of VE-PTP from VE-cadherin is required for leukocyte extravasation and for VEGF-induced vascular permeability in vivo

  Science.gov (United States)

  Broermann, Andre; Winderlich, Mark; Block, Helena; Frye, Maike; Rossaint, Jan; Zarbock, Alexander; Cagna, Giuseppe; Linnepe, Ruth; Schulte, Dörte; Nottebaum, Astrid Fee

  2011-01-01

  We have recently shown that vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), an endothelial membrane protein, associates with VE-cadherin and is required for optimal VE-cadherin function and endothelial cell contact integrity. The dissociation of VE-PTP from VE-cadherin is triggered by vascular endothelial growth factor (VEGF) and by the binding of leukocytes to endothelial cells in vitro, suggesting that this dissociation is a prerequisite for the destabilization of endothelial cell contacts. Here, we show that VE-cadherin/VE-PTP dissociation also occurs in vivo in response to LPS stimulation of the lung or systemic VEGF stimulation. To show that this dissociation is indeed necessary in vivo for leukocyte extravasation and VEGF-induced vascular permeability, we generated knock-in mice expressing the fusion proteins VE-cadherin-FK 506 binding protein and VE-PTP-FRB* under the control of the endogenous VE-cadherin promoter, thus replacing endogenous VE-cadherin. The additional domains in both fusion proteins allow the heterodimeric complex to be stabilized by a chemical compound (rapalog). We found that intravenous application of the rapalog strongly inhibited VEGF-induced (skin) and LPS-induced (lung) vascular permeability and inhibited neutrophil extravasation in the IL-1β inflamed cremaster and the LPS-inflamed lung. We conclude that the dissociation of VE-PTP from VE-cadherin is indeed required in vivo for the opening of endothelial cell contacts during induction of vascular permeability and leukocyte extravasation. PMID:22025303

 10. Banque Cantonale de Genève

  CERN Multimedia

  Banque Cantonale de Genève

  2011-01-01

  7e Salon Immobilier BCGE le samedi 3 septembre 2011, de 8 h 30 à 13 h 00, au Centre de formation de Conches À cette occasion, les meilleurs spécialistes professionnels genevois de l’immobilier seront réunis en un seul et même lieu. Si vous le souhaitez, un conseiller spécialisé dans les financements hypothécaires évaluera vos possibilités d’investissement immobilier adaptées à votre situation personnelle. En parallèle, les plus importantes régies immobilières de Genève seront à votre disposition pour vous présenter leurs offres actuelles, ainsi que les projets immobiliers futurs et discuter avec vous de la meilleure stratégie à adopter pour trouver l’objet de vos rêves. De plus, vous aurez la possibilité...

 11. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Aktiflerinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Envanter ve Değerleme Araştırması: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali İşletmesi Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yesim Ali̇efendi̇oglu

  2017-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada, kamu iktisadi teşekkülü olarak faaliyet gösteren Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ Genel Müdürlüğü Hirfanlı Hidroelektrik Santrali (HES İşletmesi’nin aktifinde kayıtlı maddi duran varlıklarının gerçeğe uygun değerleri ile envanter kayıtlarında yer alan tarihi (net değerleri karşılaştırılmıştır. Araştırmada varlık değerleme çalışmasında; bilimsel esaslar, uluslararası standartlar ve mevzuatın amir hükümlerine göre gerçekleştirilmiş ve işletmenin varlıkların değerlenmesinde piyasa değeri (emsal değer, ikame değeri, maliyet yönetimi ve diğer değerleme ölçütlerinden faydalanılmıştır. İşletmenin mevcut mali kayıtlarına göre maddi duran varlıklarının 2016 yılının fiyatları üzerinden toplam değerinin (8.872.054,07 TL, söz konusu varlıkların güncel değerinden (54.342.356,11 TL yaklaşık 6 kat daha düşük olduğu ve doğal olarak işletmenin varlık değerinin olduğundan çok daha düşük olarak kayıtlara yansıtıldığı dikkati çekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre işletmenin maddi duran varlıkların envanter ve değerleme çalışmalarının, gerçek varlık değerlerinin analiz edilmesi ve çıkan sonuçların finansal yönden yorumlaması bakımından anlamlı olduğu ortaya konulmuştur.

 12. Tom Stoppard'ın Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler Adlı Oyununda Mizah ve Kader

  OpenAIRE

  Erkan, Ayça Ülker

  2016-01-01

  Bu çalışmanın amacı karakterlerin kimlik arayışından kaynaklanan fiziksel mizahı tartışmak ve oyundaki ölüm/şans/kader/gerçeklik/yanılsama gibi temaların Rosencrantz ve Guildenstern’nin varoluşçu hayatlarında nasıl işlediğini göstermektir. Mizah, bu trajikomedinin analiz edilmesinde önemli bir rol oynar. Absürd Tiyatro, insanlık durumundaki saçmalığı ifade eder, rasyonel aygıtların kullanımını terk eder, insanın trajik kaybolmuşluk duygusunu yansıtır ve insanlık durumu olan hayat ve ölümle il...

 13. Göran Greider, Ingen kommer undan Olof Palme (Stockholm: Ordfront, 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Quirico

  2012-03-01

  Full Text Available In 2011 within the Swedish labour movement many activists dissatisfied with the Social Democratic Party (SAP – who in 2010 suffered from the second electoral defeat in succession and fell into a never-ending crisis – turned to the legacy of Olof Palme (whose XXV death anniversary was celebrated on February, 28 as a flag of the true Social Democratic tradition, to which it is urgent to come back before the centre-right government achieves a full “paradigm shift”, deregulating further the labour market and privatizing the Welfare State.

 14. Domates Pulpu ve Salçasında Viskozite (Konsistens ve Renk Üzerine Proses Koşullarının Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aziz Ekşi

  2015-02-01

  Full Text Available Kıvam ve renk, domates pulpu ve salçada kaliteyi belirleyen ve ticarette üzerinde en çok durulan iki önemli etkendir. Domates salçasında renk ve kıvam ile hammaddenin durumu arasında yakın bir ilişki bulunduğu bilinmektedir. Ancak her iki kalite öğesini ve özellikle kıvamı, hammadde olduğu kadar, proses koşulları da etkilemektedir.

 15. Kuramsal ve İşlevsel Dil Öğretiminde Tiyatronun Rolü ve Önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gıyasettin AYTAŞ

  2017-10-01

  Full Text Available Tiyatro bir sanat faaliyeti olmanın yanında etkili bir iletişim aracıdır. En eski dönemlerden bu yana, hatta insanlığın varlığından itibaren tiyatrodan ve onun etkililiğinden söz etmek olasıdır. Dil edinim süreçleri ile ilgili görüşler birbirinden farklı olmakla birlikte, dilin kullanımında en temel gösterge iletişim ihtiyacıdır. Bununla birlikte dil aynı zamanda bir temsil göstergesidir. Onun aracılığı ile aidiyet ve mensubiyetler hakkında hüküm verilir. Bireyin sosyal ve siyasal özelliklerinin yanında, karakteristik özelliklerini de kullandığı dil aracılığı ile tespit edebilmekteyiz. Tiyatro bu farklılıkların her birini bir arada sergileyen ve somut bir göstergeye dönüştüren bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Tiyatro yaşanmışlıkları bir araya getirerek iletişim çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koyar. Hayatın hem var olanını hem de olması gerekenlerini birlikte sunar. Her ne kadar bir durum veya olay sonsuz olarak değerlendirilmesi mümkün değilse de tiyatro bu mümkün olmayana varsayımlar açısından yaklaşır. İnsan davranışlarının bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere iki göstergesi bulunmaktadır. Bu iki durumla ilgili iletişim yeterliliklerini ve farklılıklarını tiyatro aracılığı ile birlikte görebiliriz. Güzel sanatların hemen tamamını bir arada ve birlikte içinde barındıran tiyatro, bütün dil aşamaların birlikte ve bir arada sunar. Hem iç hem de dış konuşmanın bütün inceliklerini birlikte sunan ve bu özelliği ile karşılıklı ifade çeşitliliğini tiyatro birlikte sunar. İletişim ve dil ediniminde tiyatronun önemini ve gerekliliğini anlamak ve sorgulamak için tiyatronun işlevsel özelliğinden bütün ayrıntıları ile yararlanmak kaçınılmazdır.

 16. Unabomber: “Sanayi Toplumu ve Geleceği”

  OpenAIRE

  URAL, Mustafa Nuri; TÜRKAL, İhsan

  2015-01-01

  Ancak çok az şey toplumu Sanayi Devriminin değiştirdiği kadar köklü ve derinden değiştirmiştir. Hiç kimse isteyerek modern hayatın nimetlerinden vazgeçmeye gönüllü gözükmüyor. Ama giderek artan problemler birçok düşünce insanı tarafından yüksek sesle dile getiriliyor. Theodore John Kaczynski kitabında modern toplumun sorunlarını, teknolojinin bu bağlamdaki etkisini, çözümleri ve devrimin önündeki tehlikeleri analitik bir biçimde inceliyor. Gerek yöntemiyle gerek oluşum süreciyle ve içeriğiyle...

 17. Addison hastalığı ve gebelik

  OpenAIRE

  Bayrak, Z; Turan, V; Demirtaş, G; Erdoğan, M; Aşkar, N

  2011-01-01

  Primer adrenal yetmezlik nadir görülen bir endokrinolojik hastalıktır. Çoğu idiopatiktir. Tip 1 diabetes mellitus, hipertiroidizm, hipotiroidizm, pernisiyöz anemi gibi otoimmun hastalıklarla ilişkilidir. Yirmi sekiz yaşında 18 yıldır Addison hastalığı nedeni ile tedavi gören ve gebelik istemi olan olguyu gebeliğin ilk haftalarından doğuma ve puerperal döneme kadar takip ettik. Endokrinoloji kliniği ile birlikte takip ettiğimiz hastada kortikosteroid tedavisi ile antenatal ve postnatal dönemde...

 18. Kefir ve Sağlık

  OpenAIRE

  DAYISOYLU, Kenan Sinan; KÖROĞLU, Özge; BAKIR, Esra; ULUDAĞ, Günsel; KÖROĞLU, Sedat

  2015-01-01

  Özet: Son yıllarda toplumlar beslenme konusunda giderek daha bilinçli hale gelmektedir. Beslenme konusunda temel talep olan sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilme isteğinin yanında; insan sağlığına ek faydalar sağlayan, hastalıklardan koruma potansiyeli olan ve fonksiyonel gıda olarak adlandırılan ürünlere ulaşma isteği de giderek artmaktadır. Kefir, fonksiyonel gıdalardan probiyotikler alt kolunun önemli bir üyesi olup, içeriğinde birçok faydalı maya ve bakteri bulunduran, son yıllarda popü...

 19. VeLoc: Finding Your Car in Indoor Parking Structures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruipeng Gao

  2018-05-01

  Full Text Available While WiFi-based indoor localization is attractive, there are many indoor places without WiFi coverage with a strong demand for localization capability. This paper describes a system and associated algorithms to address the indoor vehicle localization problem without the installation of additional infrastructure. In this paper, we propose VeLoc, which utilizes the sensor data of smartphones in the vehicle together with the floor map of the parking structure to track the vehicle in real time. VeLoc simultaneously harnesses constraints imposed by the map and environment sensing. All these cues are codified into a novel augmented particle filtering framework to estimate the position of the vehicle. Experimental results show that VeLoc performs well when even the initial position and the initial heading direction of the vehicle are completely unknown.

 20. VeLoc: Finding Your Car in Indoor Parking Structures.

  Science.gov (United States)

  Gao, Ruipeng; He, Fangpu; Li, Teng

  2018-05-02

  While WiFi-based indoor localization is attractive, there are many indoor places without WiFi coverage with a strong demand for localization capability. This paper describes a system and associated algorithms to address the indoor vehicle localization problem without the installation of additional infrastructure. In this paper, we propose VeLoc, which utilizes the sensor data of smartphones in the vehicle together with the floor map of the parking structure to track the vehicle in real time. VeLoc simultaneously harnesses constraints imposed by the map and environment sensing. All these cues are codified into a novel augmented particle filtering framework to estimate the position of the vehicle. Experimental results show that VeLoc performs well when even the initial position and the initial heading direction of the vehicle are completely unknown.

 1. Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi

  OpenAIRE

  AYDIN, İbrahim; YÜCEL, Ahmet; PERGEL, Ahmet; KARAKAYA, Ahmet; OĞULLAR, Sabri; ŞAHİN, Dursun; ÖZER, Ender

  2016-01-01

  Akut mezenter arter embolisi, acil girişim gerektiren, nekroz geliştiğinde yaygın ince barsak rezeksiyonu ve sonrasında gelişen kısa barsak sendromu nedeniyle yaşam kalitesini düşüren, morbidite ve mortalitesi oldukça yüksek bir hastalıktır. Multidetektör kontrastlı BT, akut mezenterik embolinin erken tanısında oldukça önemlidir. Biz burada, kontrastlı abdominal BT ile erken tanı ve sonrasında bağırsak rezeksiyonu gerekmeden yalnızca embolektomi yaparak tedavi ettiğimiz olguyu sunmayı amaçlad...

 2. Berkeley 51 Kümesinin Temel ve Astrofiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İnci Akkaya Oralhan

  2016-10-01

  Full Text Available Galaksimizin birinci çeyreğinde bulunan ve daha önce çok az çalışılmış açık yıldız kümelerinden biri olan Berkeley 51 kümesinin temel astrofiziksel ve yapısal parametreleri CCD UBV(RIC ve 2MASS JHKS verileri kullanılarak elde edilmiştir. Kümeye ait CCD UBV(RIC verileri Meksika’da bulunan San Pedro Martir Ulusal Gözlemevi’nden 84cm’lik teleskop ile alınmıştır. Küme üyeliklerinin belirlenmesinde ise PPMXL kataloğundaki öz hareket verileri kullanılmıştır. Buna küre bu küme için elde edilen limit yarıçap Rlim=2.5 yay dakikası, kızarma E(B-V=0.85±0.05 kadir, E(J-H=0.28±0.02 kadir, uzaklık modülü DM=(m-M0=10.66±0.04 pc, uzaklığı d=1355±27 pc ve logaritmik yaş log(A=9.54±0.03 Myıl olarak bulunmuştur. Küme için ilk kez bulunan metal ve ağır element bolluğu ise sırasıyla [Fe/H]=-0.38 ve Z=0.006 olarak elde edilmiştir.Anahtar kelimeler: Açık yıldız kümeleri-Berkeley 51

 3. Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Niteliklerinin Saptanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atilla Yetişmeyen

  2015-02-01

  Full Text Available Bu araştırmada Ankara İli merkezinde satışa sunulan Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. Mikrobiyolojik incelemeler sonucunda, örneklerde ortalama olarak; 1,0x109 kob/g TAMB (toplam aerobik mezofil bakteri, 1,0x107 kob/g maya ve küf, 3,5x106 EMS/g koliform bakteri, 1,1 x106 EMS/g E. coli ve 1,3x103 kob/g S. aureus olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Urfa peynirlerinin üretiminde ve pazarlanması sırasında hijyenik kurallara uyulmadığını ve kötü bir mikrobiyolojik kaliteye sahip olduğunu göstermektedir. Kimyasal analizler sonucu örneklerin kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, protein, tuz, kurumaddede tuz, kül, titrasyon asilliği (yüzde laktik asit cinsinden, pH, toplam azot, suda eriyen azot, olgunlaşma katsayısı ve protein olmayan azot değerleri sırasıyla % 48,33, % 22,96, % 47,48, % 17,53, % 6,80, % 17,53, % 2,107, % 1,23, 5,44 pH, % 2,747, % 0,411, % 15,25 ve % 0,26 olarak belirlenmiştir. Duyusal nitelikler bakımından ise; peynirlerin 100 puan üzerinden ortalama 53,71 puan aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan Urfa peynirlerinin standart bir kalitede olmadığı, üretiminde ve pazarlanmasında hijyenik kurallara uyulmadığı anlaşılmaktadır.

 4. Ortopedik Engelli ve Engelli Olmayan Erkek Ergenlerde Benlik Saygısı ve Beden İmajı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sema Kaner

  2000-02-01

  Full Text Available Bu araştırma, ortopedik engelli ve engelli olmayan ergenlerin benlik saygılarını ve beden imajı algılarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Veriler 55 ortopedik engelli erkek ve 123 normal erkek ergenden Kendine Saygı Ölçeği ve Beden İmajı Anketi ile toplanmıştır. Sonuçlar, grupların benlik saygıları açısından farklı olmadığım, ancak ortopedik engelli erkeklerin beden imajı algılarının engelli olmayan erkeklerinkinden daha olumlu olduğunu göstermektedir. Engelli olmayan erkeklerde benlik saygısı ve beden imajı arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki olmasına rağmen, ortopedik engelli erkeklerde bu iki değişken arasında bir ilişki bulunamamıştır. Engelli olmayan erkeklerde benlik saygısını en iyi yordayıcı değişkenler cinsel organlar, boy, ayaklar ve spor yeteneği, ortopedik engellilerde ise bacaklar, ten, omuzlar, beden kılı ve saçlardır. This study was designed to determine whether self-esteem and body image perception differed among orthopedically handicapped and normal adolescents. Data were collected from 55 orthopedically handicapped males and 123 normal males using Self-Esteem Scale and Body image Questionnaire. The results show that there were no significant differences on the self-esteem scores between groups but body image scores ofthe handicapped males in two groups were higher than the normal femalesAlthough it was found that a positive and significant correlation exist between self-esteem and body image perceptions of nonhandicapped males, no such correlation was foundfor handicapped males. The most predictive body aspects of self-esteem were genital organs, height, legs and sports ability in nonhandicapped males, and legs, skin, shoulders, amount of hair on theface and scalp in orthopedically handicapped males.

 5. Bir Buzağıda Notomeli (Notomelia) ve Pakomeli (Phocomelia) Olgusu

  OpenAIRE

  HAYAT, Ali

  2013-01-01

  Bu vaka takdiminde, 15 günlük dişi melez bir buzağıda notomeli ve pakomeli anomalisi klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Notomelie ve pakomeli olgusunun buzağılarda çok nadir görülmesi ve ilginç olmasından dolayı bu vaka rapor edilmiştir.

 6. I've been shocked by the recent Panama [...

  NARCIS (Netherlands)

  Benneworth, Paul Stephen

  2016-01-01

  I'VE been shocked by the recent Panama Papers revelations. We all knew that the rich stashed their wealth overseas away from the taxman, but the way it reaches to the top of British government is mind-boggling. The Panama Papers point up the media's importance as the Fourth Estate - a watchdog

 7. Paraziti ve vyjadřování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Michalec, Vít

  2017-01-01

  Roč. 96, č. 6 (2017), s. 368-368 ISSN 0042-4544 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : word jakoby Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-6/paraziti-ve-vyjadrovani.html

 8. Geneviève Leguerrier | IDRC - International Development Research ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Geneviève held various managerial positions within IDRC's Finance and Administration division as well as its Grants Administration division. Prior to joining IDRC in 1998, she worked at the Office of the Auditor General. She has a Bachelor's degree in accounting science from the Université du Québec en Outaouais.

 9. Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recep BAKIŞ

  2012-06-01

  Full Text Available Türkiye’de enerji ihtiyacı, ülkenin öz kaynaklarından karşılanamadığı için yurt dışından ithal edilmektedir. Oysa Türkiye’nin zengin yenilenebilir su kaynakları vardır. Bu makalede, Nehil Çayının (Zap suyu alt havzası sahip olduğu hidroelektrik enerji potansiyeli, bu kaynağın efektif kullanımına ve böylece ülkenin enerji açığını kısmen kapatmaya yönelik olarak araştırılmıştır. Araştırma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS ve Uzaktan Algılama metotları kullanılarak yapılmıştır. Ön araştırmaya göre, Nehil Çayı havzasında bir adet barajın planlaması yapılmış ve bu barajın olası maliyetleri ve buradan temin edilebilecek yıllık elektrik enerjisi miktarı hesaplanmıştır. Barajın toplam maliyetleri ve kurulu gücü Simahpp yazılımı ile hesaplanmıştır. Simahpp yazılımına göre, Nehil Çayı havzasında planlanan barajın toplam maliyeti ve kurulu gücü, 41,3x106 US$ ve 25,2 MW olarak elde edilmiştir. Yılda üretebileceği elektrik enerjisi miktarı ise 39,8 GWh olarak belirlenmiştir

 10. Lactobacillus ve Bifidobacterium Cinsi Bakterilerin Beta Galaktosidaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Kılıç

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, insan, gıda ve hayvan kaynaklı 39 Lactobacilllus cinsine ait ve yeni doğan gaitasından izole edilmiş 3 Bifidobacterium cinsine ait toplam 42 bakteri kullanılmıştır. O-nitrofenil-beta-D-galaktosit (o-NPG substrat olarak kullanılarak, kültürlerin β-galaktosidaz enzim ve spesifik aktiviteleri belirlenmiştir. Lactobacillus cinsine ait kültürlerden L. fermentum ZYN17 (2.468 U/mg, L. casei LB65 (1.116 U/mg, L. rhamnosus GD11 (1.034 U/mg ve L. acidophilus BAZ36 (0.947 U/mg suşlarının, Bifidobacterium cinsine ait kültürlerden de B. breve A26 (0.726 U/mg suşunun en yüksek spesifik aktivite yeteneğine sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, bakterilerin 5-brom-4-klor-3-indolil-β-D-galaktopiranosit (X-gal substrat bileşiğiyle de nitel olarak enzim aktivitesinin varlığı değerlendirilmiştir. Yüksek spesifik β-galaktozidaz aktivitesi gösteren ZYN17 suşuna ait β-galaktozidaz enziminin optimizasyonu yapılmıştır. β-galaktozidaz enziminin optimum pH’sı 6.8, optimum sıcaklığı 37 ºC ve optimum tamponun potasyum fosfat tamponu olduğu belirlenmiştir.

 11. Membran Distilasyon ve Ozmotik Distilasyon ile Meyve Suyu Konsantrasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pelin Onsekizoğlu

  2015-02-01

  Full Text Available Geleneksel termal evaporasyonla meyve suyu konsantresi üretiminde uygulanan yüksek sıcaklıklar, uçucu aroma maddeleri, vitaminler ve diğer besin öğelerinde kayıplar, pişmiş tat oluşumu, renk bozulması ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Geleneksel uygulamaların yerini almak üzere, hem iyi kalitede hem de güvenilir ürün üretimine olanak tanıyan alternatif konsantrasyon teknolojileri gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu teknolojiler arasında, membran distilasyon ve ozmotik distilasyon gibi membran uygulamaları meyve sularının oda sıcaklığında veya buna yakın sıcaklıklarda 60-65 ˚Briks ve hatta daha yüksek seviyelere konsantrasyonuna olanak sağlamaları bakımından ön plana çıkmışlardır. Çalışmada, taze ürün karakteristiklerine yakın ürün üretiminde gelecek vadeden bu membran uygulamalarının temel ilkeleri ve meyve suyu sanayinde kullanım potansiyelleri hakkında bilgi verilmiştir.

 12. İshak Bağlamında Onat Kutlar’ın Öykücülüğü ve “Çatı” Öyküsünün Tahlili Onat Kutlar’s Story Telling In The Context Of The Ishak And Analysis Of “Çatı”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa KARADENİZ

  2013-03-01

  çilerin birikimini Varoluşçuluk, Sürrealizm gibi Batı kaynaklı düşünce ve sanat akımlarından mülhem etkilerle sentezleyen bu öykücüler, “birey”i ve onun iç yaşantısını, yalnızlığını, bunalımını, iletişimsizliğini modernist tekniklerle kurgu düzlemine taşımıştır.Onat Kutlar, henüz yirmi üç yaşındayken yazdığı İshak adlı öykü kitabıyla bu kuşağın önemli yazarlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Dokuz öyküden oluşan bu tek öykü kitabıyla 1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazanan Kutlar, İshak’ta, dâhil olduğu edebî anlayışa paralel temaları ve teknik özellikleri kendine özgü bir tutumla kullanmıştır. Hayatın monotonluğundan bunalarak bulunduğu ortamdan kaçıp kurtulmak, yeni ve başka bir yaşam kurmak isteyen muhtelif insanların çabaları, İshak’taki öykülerin tematik bağlamını oluşturmaktadır. Bu paralelde, öykülerde, ev içi yaşantıların ve aile çevresinin sert kalıpları içinden çıkmanın yolunu / yordamını arama çabasındaki karakterlerle karşılaşılır. Fantastik / gerçeküstü / kafkaesk öğeler, öykülerin kurgu düzlemindeki temel motifler olarak dikkat çeker. Genel bir nazarla bakıldığında, İshak’taki öykülerin dil, kurgu, atmosfer ve içerik özellikleri bakımından bütünlüklü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.Kitaptaki dördüncü öykü olan “Çatı”ya yönelik bir tahlil denemesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Tahlile katkıda bulunulacağı düşüncesiyle, çalışmanın giriş bölümünde, kabaca, “1950 Kuşağı” öykücülüğünü hazırlayan iç ve dış dinamiklere işaret edilmiş, ardından İshak dolayımında, Kutlar’ın öykücülüğüne dair genel birtakım tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.

 13. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 14. LANGUAGE SKILLS AND THE CRITICAL THINKING DİL BECERİLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan KARADÜZ

  2010-07-01

  , grupla çalışabilen ve iş birliği yapan kişilerdir. Eleştirel anlayışın egemen olduğu öğrenme ortamında öğrenciler kendilerini yazılı ya da sözlü olarak ifade ederken olay ve durumlara tarafsız bakma, yorum yapma, fikrî çözüm üretme becerilerini geliştirme becerileri kazanırlar. Eleştirel yazma sürecinde birey yeni düşünceler ortaya koyarken kendi bakış açısını geliştirir, olgunlaştırır. Metin oluşturma becerisinin kazanılmasında çıkılan yolda özgünlük ve içtenlik gibi metne değer kazandıran ögelerin varlığına ihtiyaç duyulduğundan bu anlayış kendiliğinden gelişir.Bu çalışma, genel tarama modelindedir. Araştırmaya kaynak oluşturmak için eleştirel düşünme becerilerine yönelik alan yazını taranacaktır. Daha sonra Türkçe derslerinde öğrenme ortamında bu becerinin kazandırılmasına yönelik yöntem ve tekniklere yer verilerek konunun önemi üzerinde durulacaktır.

 15. Rodinný dům ve svahu

  OpenAIRE

  Hrubý, Libor

  2013-01-01

  Bakalářská práce, zabývající se projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení stavby na novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Svislé konstrukce z vápenopískového zdícího systému KM Beta Sendwix. Stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů Spiroll. Zastřešení provedeno pultovou vegetační střechou se sklonem 10%, plochou střechou s terasovou úpravou a plochou vegetační střechou. Dispozičně je objekt rozdělen na klido...

 16. ADRENOMEDULLİN VE DİYABET Adrenomedullin And Diabetes

  OpenAIRE

  BAYRAM, Zeliha; S. ÖZDEM, Sadi

  2018-01-01

  ÖZETAdrenomedullin (ADM) son dönemde keşfedilen, çok fonksiyonu olan bir peptiddir. Karakteristiketkileri arasında vazodilatör etkisi ve hipotansif özellikleri yer almaktadır. Farklı organlardayaygın bir üretim ve ekspresyonunun olduğu düşünüldüğünde ADM, çeşitli biyolojik sistemlerdeotokrin, endokrin ya da parakrin bir mediyatör olarak rol oynayabilir. Plazma ADM düzeylerininçeşitli hastalıklarda artması, ADM’nin hastalık durumlarında olası bir modülatör rolüne işaretetmektedir. Kardiyovaskü...

 17. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yazılan Tiyatro Eserlerinde Atatürk ve Atatürkçülük An Examination of Atatürk and Kemalism in the Works of Theater in the Early Years of the Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ertan EROL

  2012-09-01

  Full Text Available A new move of renovation started with the foundation of the Republic of Turkey after the country was freed from enemy invasion. At that time it was the Western nations who made up the modern worldand owned the cutting edge science and technology. Consequently thenew Turkish republic looked to the Western civilization whichrepresented "the modern". Renovation involved not only the fields ofscience and technology which were deemed as the catalysts ofmodernization but also cultural issues. In the aftermath of thefoundation of the republic modernization was directed toward culturalissues. Various cultural activities were organized in order to make thepublic adopt the new regime through and increase public interest in art.Among these cultural activities production and staging on theaters ofnew plays are remarkable.The aim in this study is to examine the works of theater producedafter the proclamation of the Republic, between 1923-1938 from thepoint of view of Kemalism. In this paper, those theater works whichwere produced between 1923 and 1938 (the year when M.KemalAtatürk passed away are examined. It was observed that the “MaviYıldırım/Blue Lightening” by Aka Gündüz “Gavur İmam/Infidel Imam”by Burhan Cahit, “Destan/Legend” by Galip Naşit, “Kahraman/Hero”and “Akın/Raid” by Faruk Nafiz, “On Yılın Destanı/The Legend of theDecade” by Halit Fahri, “Beş Devir/Five Eras” by Yaşar Nabi,“Bayönder/Mr. Leader” by Münir Hayri, “Oğuz Destanı/Oğuz Legend”by Vehbi Cem Aşkun were produced during the aforementioned period.In this study, the question as to what extend these works oftheater reflect Kemalist thinking and Kemalism with respect to theirthemes, characters and the characteristics is examined. Türk ulusunun düşman işgalinden kurtuluşundan sonra Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir çağdaşlaşma hamlesi başlamıştır. O dönemin şartları içinde çağdaş dünya ülkeleri arasında yer

 18. Estetik Bir Öğe Olarak Sinemada Ses Tasarımı Ve Örnek Bir Film Çözümlemesi Sound Design As An Aesthetical Element In Cinema And An Example Of A Film Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa SÖZEN

  2013-09-01

  Full Text Available It is a well-known fact that the image itself, even in a film having the simplest story, does not provide enough message. Due to a spesific aesthetic predication of audio phonemena, the films, right from the beginning, started to be shown in accompany with sound. The soundelement in cinematography which produces the semantic expression asa parlance by means of images and sounds has its own ways of use.The sound universe of cinematography is composed of dialogs, effectsand music each having different ontologies. In today’s cinematography,all these three elements were given in. For all that, in some filmsproduced for certain aesthetic considerations and in limited numbersthe usage of effects and music are avoided. Looking at the elementsmaking up the universe of sound in a film from the perspective ofessential functions it is seen that the dialogs are used to provideinformation, effects to create a real spatial and temporal feeling, andmusic to conceive the ambiance required by narrative. By doing so,matching the sounds in harmony with images is achieved and so theenhancement of the narrative’s reality illusion is expected. Somedirectors on the other hand, by pushing the sound out of its basicfunctions, rendering images and sounds contrary oppose this approachgo in search of producing different and new meanings. This studyinvestigates the how the sound universe design of the film “Deli DeliOlma” directed by Murat Saracoğlu, as an aesthetic element ismanipulated. In analysis, sound universe has been assesed either bystructural or dramatic functional dimensions. En basit öyküye sahip bir filmde bile sadece görüntülerin yeteri kadar ileti sağlamadığı bilinen bir gerçekliktir. Ses olgusunun kendine özgü estetik bir yükleme sahip oluşundan ötürü, sinemanın ilk anlarından itibaren filmler ses eşliğinde gösterilmeye başlanmıştır. Bir dil olarak anlamsal ifadeyi görüntü ve sesler aracılığıyla üreten sinemada ses

 19. Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında

  OpenAIRE

  İBRAYEV, Şakir; ARIKAN, Metin

  2006-01-01

  Kazak halkının geleneksel dünya görüşü ile söz sanatının kaynağı diyebileceğimiz mitler; dünyanın yaratılışı, nelerin, nasıl, nereden meydana çıktığı, sebebi ve safhaları, etrafımızı kuşatan çevrenin sırları ve özellikleri hakkında söylenen, insanoğlunun ilkel düşüncesinin sonucu meydana gelen olağanüstü anlatmalar, belki de inanışlar, anlayışlar. En eski mitlerin arasında gökyüzü cisimleri - güneş, ay, yıldız ve gezegenler hakkında söylenilen mitleri gösterebiliriz. Bu türdeki mitlerin başlı...

 20. İNOVASYON VE İNOVASYON GÖSTERGELERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

  OpenAIRE

  ŞAHİNLİ, Mehmet Arif; KILINÇ, Efecan

  2013-01-01

  Literatürde inovasyonu ölçen ve ülkelerin inovasyon performanslarını ortaya koyan birçok gösterge bulunmaktadır. Bilgi yoğun sektörlerdeki istihdam, Toplam Faktör Verimliliği (TFV), AR&GE harcamaları, patent başvuru ve tescil sayıları, girişimci, araştırmacı ve teknisyen sayıları, ileri teknoloji ihracatı, royalti ve lisans ücretleri, endüstri katma değeri, inovasyon kapasitesi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin ihracatı bu göstergelerden bazılarıdır. İnovasyonun en önemli ...

 1. MONSOONS MUDE AND GOLD MUSONLAR GEMİ VE ALTIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul LUNDE

  2009-12-01

  Full Text Available The “global economy” of the Middle Ages was created by linking the Indian Ocean trading networks with those of the Mediterranean Sea and its African and European hinterlands. These products, together with ceramics, textiles and sugar provided from Egypt and Syria, reached European markets almost exclusively through the Italian maritime republics of Amalfi, Pisa, Genoa and Venice. Especially the direction of the monsoon winds in the Indian Ocean and the course of the Venice trade ships were at the same direction. Thereby, Venice trade ships set out toward the end of August and made their way slowly through the Adriatic and the Aegean to Cyprus and Alexandria, timing their arrival there to coincide with the availability of monsoon-borne and by this way the products which are ned carried through Europe. İt is important to emphasize this subject that North Europe economy depends on this Monsoons where they became at Indian Ocean. As a maritime republic dedicated itself to the international trade, Venice was an anomaly in a feudal Europe that measured wealth by land, not money. Therefor this idea were encouraging their believing about ending the monopoly of the Muslim trade at the Indian Ocean. Ortaçağın global ekonomisini Hint Okyanusu ticaret hattı ile Akdeniz, Afrika ve Avrupa Hinterlantları arasındaki ticaret bağlantısı teşkil ediyordu. Avrupa ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak Batı dünyasının gereksinim duyduğu ve Mısır ile Suriye’den tedarik edilen şeker, tekstil, seramik gibi ürünler Amalfi, Pisa, Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan Cumhuriyetleri aracılığıyla Avrupa pazarlarına taşınmaktaydı. Özellikle Hint Okyanusu üzerindeki muson rüzgârlarının yönleriyle Venedik ticaret gemilerinin rotaları aynı doğrultudaydı. Bu suretle Ağustos ayının sonuna doğru İtalya’dan ayrılan gemiler, Adriyatik, Ege ve Kıbrıs rotasından İskenderiye’ye ulaştığı esnada musonlarla kar

 2. ENDODONTİDE FLARE-UP’IN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ

  OpenAIRE

  GÜLER, Buğra; AYDEMİR, Hikmet

  2015-01-01

  ÖZETAğrı ve ağrı korkusu hasta ve hekim ilişkisinin ciddi problemlerinden birisidir. Endodontik tedavi sırasında veya sonrasında meydana gelen ağrı şikâyetlerinin azaltılması için çeşitli tedavi şekilleri ve önlemler mevcuttur. Bu tedavi şekilleri, dişin oklüzyondan düşürülmesi, premedikasyon, drenajın sağlanması, kanal içi ve sistemik medikament işlemlerini içermektedir. Bu derlemede, flare-up meydana geldiğinde hastanın nasıl yönetilmesi gerektiğinin ve flare-up’ın önlenmesi ve tedavisi içi...

 3. Ankara Merkez İlçeleri ve Köylerinde Ev Konserveciliği Teknikleri ve Konservelerin Bazı Organoleptik ve Mikrobiyolojik Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Necla Yazıcı

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Ankara İlinin merkez ilçelerine bağlı köylerde yapılmakta olan ev konserveciliği uygulamalarına ait tekniklerin saptanması ve yapılan konservelerin organoleptik ve mikrobiyolojik analizlere dayanarak, bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Ankara İlinin merkez ilçelerine bağlı, 13 köyde, 154 deneğe anket uygulanmış ve ayrıca deneklerden toplanan 50 konserve örneği organoleptik ve mikrobiyolojik testlere tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre deneklerin %97.40’ı sebze konservesi kavanozlarını açık kazanda kaynatmaktadırlar. Deneklerin %48.00’i kavanozları boşluk bırakmadan, %30’u ise yarısına kadar doldurmaktadırlar. Kavanozların havasını alan deneklerin oranı %80.50’dir. Kaynatma işleminde süre tutan denekler %85.71 oranındadır. Bu deneklerin de %71.42’si kaynatma işlemi için yeterli süre uygulamaktadırlar. Konservelerde kaynatmadan sonra bozulma gören denekler %70.13, saklama sırasında bozulma görenler %40.91 oranındadır. Kaynatmadan sonra meydana gelen bozulmaların başında %73.14 oranı ile kapak atması gelmektedir. Toplam 50 konserve örneğinin organoleptik analizi sonucunda örneklerin %18’i renk, %30’u koku, %18’i genel görünüş bakımından kötü olarak değerlendirilmiştir. Mikrobiyolojik analizler sonucunda ise toplam 50 konserve örneğinin %20’sinde üreme görülmüştür. Alınan örneklerin, aerob koşullarda %14’ünde 35 oC de; %16’sında 55 oC’de; anaerob koşullarda ise %12’sinde 35 oC’de; %16’sında 55 oC’de üreme görülmüştür.

 4. Simidin Demir ve Çinko Mineralleriyle Zenginleştirilmesi ve in vitro Mineral Biyoyararlılığının Saptanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melis Sözer Güzelcan

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Türkiye’de sıklıkla görülen mineral yetersizliğine bağlı beslenme sorunlarına bir yaklaşım olması açısından geleneksel bir gıda olan simidin demir ve çinko mineralleri ile zenginleştirilmesi, bu mi­nerallerin biyoyararlılığı ve genellikle simit ile birlikte tüketilen çay ve ayran içeceklerinin mineral biyoya­rarlılığı üzerine etkileri ve ayrıca tahıllı gıdalarda bulunan fitik asidin mineral biyoyararlılığına etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, simit, demir ve çinko mineralleri ile zenginleştirilmiş simit, çay + zenginleştirilmiş simit ve ayran + zenginleştirilmiş simit örneklerinde demir ve çinko minerallerinin içe­rikleri ve in vitro mineral biyoyararlılıkları saptanmıştır. Simit, demir ve çinko mineralleri ile zenginleşti­rilmiş simit örneklerinde fitik asit içerikleri de belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; simitteki demir ve çinko minerallerinin biyoyararlılıkları sırasıyla % 3.14 ve % 6.78; zenginleştirilmiş simitteki bu minerallerin biyo­yararlılıkları sırasıyla % 1.96 ve % 2.84 olarak saptanmıştır. Demir mineralinin biyoyararlılığı simit ayran ve çayla tüketildiği zaman sırasıyla % 2.14 ile % 2.23; çinko mineralinin biyoyararlılığı sırasıyla % 6.38 ve % 5.09 olarak belirlenmiştir. Çay ve ayran zenginleştirilmiş simit ile birlikte tüketildiği zaman demir mineralinin biyoyararlılığının değişmediği; çinko mineralinin biyoyararlılığının arttığı saptanmıştır. Simit ve zenginleş­tirilmiş simitteki fitik asit içerikleri sırasıyla 0.154 g/100g ve 0.159 g/100g olarak belirlenmiştir. Fitat:demir minerali ve fitat:çinko minerali molar oranları hesaplanarak mineral biyoyararlılığı değerlendirilmiştir.

 5. FvVE1 Regulates Biosynthesis of Fumonisins and Fusarins in Fusarium verticillioides

  Science.gov (United States)

  MYUNG, KYUNG; LI, SHAOJIE; BUTCHKO, ROBERT A.E.; BUSMAN, MARK; PROCTOR, ROBERT H; ABBAS, HAMED K.; CALVO, ANA M.

  2009-01-01

  The veA gene positively regulates sterigmatocystin production in Aspergillus nidulans and aflatoxin production in A. parasiticus and A. flavus. Whether veA homologs have a role in regulating secondary metabolism in other fungal genera is unknown. In this study, we examined the role of the veA homolog, FvVE1, on production of two mycotoxin families, fumonisins and fusarins, in the important corn pathogen F. verticillioides. We found that FvVE1 deletion completely suppressed fumonisin production on two natural substrates, corn and rice. Furthermore, our results revealed that FvVE1 is necessary for the expression of the pathway-specific regulatory gene FUM21 and structural genes in the fumonisin biosynthetic gene (FUM) cluster. FvVE1 deletion also blocked production of fusarins. The effects of FvVE1 deletion on the production of these toxins were found to be the same in two separate mating types. Our results strongly suggest that FvVE1 play an important role in regulating mycotoxin production in F. verticillioides. PMID:19382792

 6. Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edip ŞENYÜREK

  2012-12-01

  Full Text Available İnternet üzerinden sanal firmalar aracılığıyla alışveriş yapmak artan ilgi görmektedir. Müşteriler beğenebilecekleri ürünleri zaman ve/veya paralarını boşa harcamadan satın almak isterler. Müşterilerine bu süreçte yardımcı olmak için birçok sanal şirket öneri sistemlerinden yararlanıp müşterilerine en-iyi-N önerileri sunmaktadır. En benzer varlıkları belirlemede kullanılan benzerlik ölçütleri en-iyi-N önerileri hizmetinin genel performansını etkileyebilir. İkili değerler üzerinde işlem yapan birçok benzerlik ölçütü bulunmasına rağmen bunların en-iyi-N önerilerinin doğruluğu ve çevrimiçi performansı üzerindeki etkisi detaylı biçimde çalışılmamıştır. yapıldı. Ayrıca en-iyi-N öneri algoritması en benzer kullanıcıların verisi öneri üretilirken kullanılacak şekilde değiştirildi. Değişen kontrol parametrelerinin performansa olan etkisi araştırıldı. Deneysel sonuçlar doğruluk ve performans açısından analiz edilerek bazı öneriler sunuldu

 7. VE-Cadherin–Mediated Epigenetic Regulation of Endothelial Gene Expression

  Science.gov (United States)

  Morini, Marco F.; Giampietro, Costanza; Corada, Monica; Pisati, Federica; Lavarone, Elisa; Cunha, Sara I.; Conze, Lei L.; O’Reilly, Nicola; Joshi, Dhira; Kjaer, Svend; George, Roger; Nye, Emma; Ma, Anqi; Jin, Jian; Mitter, Richard; Lupia, Michela; Cavallaro, Ugo; Pasini, Diego; Calado, Dinis P.

  2018-01-01

  Rationale: The mechanistic foundation of vascular maturation is still largely unknown. Several human pathologies are characterized by deregulated angiogenesis and unstable blood vessels. Solid tumors, for instance, get their nourishment from newly formed structurally abnormal vessels which present wide and irregular interendothelial junctions. Expression and clustering of the main endothelial-specific adherens junction protein, VEC (vascular endothelial cadherin), upregulate genes with key roles in endothelial differentiation and stability. Objective: We aim at understanding the molecular mechanisms through which VEC triggers the expression of a set of genes involved in endothelial differentiation and vascular stabilization. Methods and Results: We compared a VEC-null cell line with the same line reconstituted with VEC wild-type cDNA. VEC expression and clustering upregulated endothelial-specific genes with key roles in vascular stabilization including claudin-5, vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP), and von Willebrand factor (vWf). Mechanistically, VEC exerts this effect by inhibiting polycomb protein activity on the specific gene promoters. This is achieved by preventing nuclear translocation of FoxO1 (Forkhead box protein O1) and β-catenin, which contribute to PRC2 (polycomb repressive complex-2) binding to promoter regions of claudin-5, VE-PTP, and vWf. VEC/β-catenin complex also sequesters a core subunit of PRC2 (Ezh2 [enhancer of zeste homolog 2]) at the cell membrane, preventing its nuclear translocation. Inhibition of Ezh2/VEC association increases Ezh2 recruitment to claudin-5, VE-PTP, and vWf promoters, causing gene downregulation. RNA sequencing comparison of VEC-null and VEC-positive cells suggested a more general role of VEC in activating endothelial genes and triggering a vascular stability-related gene expression program. In pathological angiogenesis of human ovarian carcinomas, reduced VEC expression paralleled decreased

 8. VE-Cadherin-Mediated Epigenetic Regulation of Endothelial Gene Expression.

  Science.gov (United States)

  Morini, Marco F; Giampietro, Costanza; Corada, Monica; Pisati, Federica; Lavarone, Elisa; Cunha, Sara I; Conze, Lei L; O'Reilly, Nicola; Joshi, Dhira; Kjaer, Svend; George, Roger; Nye, Emma; Ma, Anqi; Jin, Jian; Mitter, Richard; Lupia, Michela; Cavallaro, Ugo; Pasini, Diego; Calado, Dinis P; Dejana, Elisabetta; Taddei, Andrea

  2018-01-19

  The mechanistic foundation of vascular maturation is still largely unknown. Several human pathologies are characterized by deregulated angiogenesis and unstable blood vessels. Solid tumors, for instance, get their nourishment from newly formed structurally abnormal vessels which present wide and irregular interendothelial junctions. Expression and clustering of the main endothelial-specific adherens junction protein, VEC (vascular endothelial cadherin), upregulate genes with key roles in endothelial differentiation and stability. We aim at understanding the molecular mechanisms through which VEC triggers the expression of a set of genes involved in endothelial differentiation and vascular stabilization. We compared a VEC-null cell line with the same line reconstituted with VEC wild-type cDNA. VEC expression and clustering upregulated endothelial-specific genes with key roles in vascular stabilization including claudin-5 , vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase ( VE-PTP ), and von Willebrand factor ( vWf ). Mechanistically, VEC exerts this effect by inhibiting polycomb protein activity on the specific gene promoters. This is achieved by preventing nuclear translocation of FoxO1 (Forkhead box protein O1) and β-catenin, which contribute to PRC2 (polycomb repressive complex-2) binding to promoter regions of claudin-5 , VE-PTP , and vWf . VEC/β-catenin complex also sequesters a core subunit of PRC2 (Ezh2 [enhancer of zeste homolog 2]) at the cell membrane, preventing its nuclear translocation. Inhibition of Ezh2/VEC association increases Ezh2 recruitment to claudin-5 , VE-PTP , and vWf promoters, causing gene downregulation. RNA sequencing comparison of VEC-null and VEC-positive cells suggested a more general role of VEC in activating endothelial genes and triggering a vascular stability-related gene expression program. In pathological angiogenesis of human ovarian carcinomas, reduced VEC expression paralleled decreased levels of claudin-5 and VE-PTP. These

 9. Verifying SeVeCom Using Set-based Abstraction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mödersheim, Sebastian Alexander; Modesti, Paolo

  We formally analyze the Secure Vehicle Communication system developed by the EU-project SeVeCom, using the AIF framework which is based on a novel set-abstraction technique. The model involves the hardware security modules (HSMs) of a number of cars, a certification authority, and the protocols...... executed between them. Each participant stores a database of keys that can be added or deleted depending on the different operations. The AIF-framework allows us to model and automatically analyze such databases with- out bounding the number of steps that the system can make and, in contrast to previous...

 10. Verifying SeVeCom Using Set-based Abstraction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mödersheim, Sebastian Alexander; Modesti, Paolo

  2011-01-01

  We formally analyze the Secure Vehicle Communication system developed by the EU-project SeVeCom, using the AIF framework which is based on a novel set-abstraction technique. The model involves the hardware security modules (HSMs) of a number of cars, a certication authority, and the protocols...... executed between them. Each participant stores a database of keys that can be added or deleted depending on the dierent operations. The AIF-framework allows us to model and automatically analyze such databases with- out bounding the number of steps that the system can make and, in contrast to previous...

 11. Université de Genève

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Ecole de physique - Département de physique nucléaire et corspusculaire 24, quai Ernest-Ansermet 1211 GENÈVE 4 Tél: (022) 379 62 73 - Fax: (022) 379 69 92 Lundi 1er décembre 2008 PARTICLE PHYSICS SEMINAR at 17.00 hrs – Stückelberg Auditorium Superconducting Interfaces between Insulating Oxide Prof. Jean-Marc TRISCONE / Université de Genève At interfaces between complex oxides, electronic systems with unusual properties can be generated. A striking example is the interface between LaAlO3 and SrTiO3, two good insulating perovskite oxides, which was found in 2004 to be conducting with a high mobility. We recently discovered that the ground state of this system is a superconducting condensate, with a critical temperature of about 200 mK. The characteristics observed for the superconducting transitions are consistent with a two-dimensional superconducting sheet as thin as a few nanometers. Recent field effect experiments revealed the sensitivity of the normal and superconducting states to the carrier d...

 12. Université de Genève

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Ecole de physique - Département de physique nucléaire et corspusculaire 24, quai Ernest-Ansermet - 1211 GENÈVE 4 Tél: (022) 379 62 73 - Fax: (022) 379 69 92 Lundi 1er décembre 2008 PARTICLE PHYSICS SEMINAR at 17.00 hrs – Stückelberg Auditorium Superconducting Interfaces between Insulating Oxide Prof. Jean-Marc TRISCONE / Université de Genève At interfaces between complex oxides, electronic systems with unusual properties can be generated. A striking example is the interface between LaAlO3 and SrTiO3, two good insulating perovskite oxides, which was found in 2004 to be conducting with a high mobility. We recently discovered that the ground state of this system is a superconducting condensate, with a critical temperature of about 200 mK. The characteristics observed for the superconducting transitions are consistent with a two-dimensional superconducting sheet as thin as a few nanometers. Recent field effect experiments revealed the sensitivity of the normal and superconducting states to the carrier ...

 13. VARLIK VERGİSİ VE MERSİN UYGULAMASI

  OpenAIRE

  ÇANAK, Erdem

  2016-01-01

  Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemekle birlikte savaşın bütün sıkıntılarını yaşamıştır. Hatta bu sırada 1 milyona yakın vatandaşını da silâhaltına almıştır. Ülkenin çalışan ve üretim yapan nüfusunun silâhaltına alınması ise üretimde ciddi düşüşlere sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra savaşın neden olduğu iktisadi sıkıntıların etkisiyle enflasyon yükselmiş, karaborsa ve vurgunculuk artmıştır. Bu durumdan en çok istifade edenler ise büyük toprak sahibi çiftçiler ile ticaretle iştigal eden ...

 14. Türev piyasaları ve vergilendirilmesi

  OpenAIRE

  İşler, İsmail; Utku, Mehmet

  2015-01-01

  Türev piyasaları kavramı, vadeli işlem sözleşmeleri (forward, futures), opsiyon sözleşmeleri, swap sözleşmeleri ve aracı kuruluş varantları işlemlerinin tamamını içermektedir. Bu tür işlemler vadeli işlemlerdir. Vadeli işlemlerin ortak özelliği, ilerideki bir tarihte teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapılmasıdır. Bu çalışmada türev araçların tanımları ve vergilendirilmeleri örneklerle açıklanacaktır. The term derivatives market invol...

 15. Türkiye’de Üretilen Kuru fasulyelerin Pişme Kalitesi ve Kompozisyonu (İngilizce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recai Ercan

  2015-02-01

  Full Text Available Türkiye’de 2 bölgede yetiştirilen 8 kuru fasulye genotiplerinin fiziksel kriterleri ve pişme kalitesi ile mineral madde, tiyamin ve riboflavin miktarları saptanmıştır. Genotip ve yetiştirme lokasyonları ile bunların interaksiyonu bütün kriterleri önemli düzeyde etkilemiştir (P<0.05. Kuru ve yaş tohum ağırlığı, şişme kapasitesi ve indeksi, hidrasyon kapasitesi, kuru ve yaş hacim, kuru ve yaş pişme süresi ile Cu, Mn ve Na miktarları başlıca genotipden etkilenmiştir. Zn ve P miktarı ise çevreden etkilenmiştir. Kuru ve yaş tohum ağırlığı, kuru ve yaş hacim, hidrasyon ve şişme kapasitesi önemli düzeyde kuru ve yaş pişme süresi ile ilişkili olmuştur.

 16. II. Meşrutiyet’in Kimlik Arayışlarına Bir Örnek: İttihâd-ı Anâsır-ı Osmaniye Heyeti, Nizamnamesi, Yapısı ve Amaçları An Example to the Quest of Identity of The Second Constitutionalist Period: The Charter, Structure and Aims of Committee of the Unity of Ottoman Ethnic Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cem DOĞAN

  2013-07-01

  âm’dı.İttihâd-ı İslâmcılara göre, İmparatorluk ve toplumun son yüzyıllardasürüklendiği yozlaşma, İslâm’ın öz prensiplerinden uzaklaşılmasının birürünüydü. Bu nedenle, İslâmi kaideler bütünü olarak Şeriat gününgereklerine uyarlanmalıydı. İkincisi Batılılaşma düşüncesi idi ve buakımın gayesi de belirli alanlarda ve ölçülerde Batı uygarlığını taklitetmek, Batı’nın ne tür bir toplumsal, ekonomik, siyasi ve entelektüelbirikimin üzerinde yükseldiğini kavramak ve bunu, İmparatorluğunmodernizasyonu bağlamında bir araç olarak kullanmaktı. Son fikirakımı da, aynı zamanda Türk milliyetçiliğine de içkin olan veİmparatorluktaki tüm unsurların birliği fikrine dayandırılan İttihâd-ıAnâsır’dı. İttihâd-ı Anâsır düşüncesinin ereği, Osmanlı sınırlarıdâhilinde yaşayan herkesi ortak bir “Osmanlı” üst kimliği altında biraraya getirmekti. Böylelikle, vatandaşlar alt kimliklerini özel alanlardakullanırlarken, kamusal alanlarda herkese yalnızca Osmanlı gözüylebakılacaktı. Bu yola başvurularak, ülkeyi oluşturan tüm unsurlararasında bir birliktelik duygusu oluşturulacaktı. Bu bağlamda, II.Meşrutiyet döneminin birçok kuruluşundan biri olarak İttihâd-ı Anâsır-ıOsmaniye Heyeti, Osmanlı unsurlarının mezhep, düşünce, ulus,şahsiyet ya da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir araya getirilebilmesiiçin çabalayacaktı. Bu makale, İttihâd-ı Anâsır-ı Osmaniye Heyeti’ninamaçlarını ve düşüncelerini, yine Heyet’in nizamnamesinden yolaçıkarak aydınlatmayı amaçlamaktadır.

 17. THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS SÜRGÜN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA VAN-ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ İLE OŞ-KARADENİZLİ TÜRKLER ÜZERİNE UYGULAMALI ve KIYASLAMALI BİR ÇÖZÜMLEME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adem SAĞIR

  2011-12-01

  ilkzamanlar demografik yapısı küçük olmakla birlikte zamanla artan nüfus,ekonomik sorunların üzerlerinde oluşturduğu baskı, köyde çoğunluğunmeslek olarak korucu olması, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları ve bölgeninözel konumundan dolayı oluşan maddi-manevi baskılar Kırgız Türkleri’ninözel bir konumda” olmalarından kaynaklanmaktadır. Çalışma uygulamalıolarak tasarlanmış ve Ulupamir Kırgızları ile yapılan mülakat ve anketsonuçlarının değerlendirilmesini kapsamıştır. Çalışmanın bilimselliteratüre birkaç farklı şekilde katkı yapacağı düşünülmüştür. İlk olarakbu tür çalışmalar laboratuar çalışmalar olması ve her türlü sosyal-kültürelanaliz biçimleri kapsaması bakımından sonraki çalışmalardakullanılabilecek önemli bulguların ortaya çıkmasını sağlar. AyrıcaUlupamir Kırgızları için kültürel bir dönüşüm ve kaybolma durumu sözkonusu olduğundan hazırlanmış bu çalışmanın bu süreci tespit etmesibakımından da önemli bir konumda olduğu görülecektir.

 18. Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samim YAŞAR

  2016-05-01

  Full Text Available Bu çalışmada Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora bitkilerinden alınan örneklerde kimyasal bileşim ve fenolik ekstraktifler incelenmiştir. Bu türlerin endüstriyel anlamda oduna alternatif olabilirliği ve antioksidan üretiminde hammadde olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora bitkilerine ait örneklerde holoselüloz, selüloz, α-selüloz, lignin ve kül miktarları ile etanol siklohekzan, soğuk su, sıcak su ve %1 NaOH çözünürlükleri sırasıyla %73.26-76.32, %53.58-54.52, %43.28-44.73, %20.39-21.27, %2.12-2.79, %2.49-2.71, %9.67-11.70, %10.77-12.42 ve %21.77-24.48 aralığında bulunmuştur. HPLC analizleri toplam fenolik madde miktarının Vitex agnus-castus’da (2.09 mg/g, Tamarix parviflora’da (1.05 mg/g ve Laurus nobilis’de (0.58 mg/g olduğunu göstermiştir. Laurus nobilis’te en yüksek miktardaki fenolik ekstraktif madde epikateşin (0.23 mg/g ve Tamarix parviflora’da gallik asit (0.17 mg/g olarak belirlenmiş, Vitex agnus-castus’da ise p-hidroksibenzoik asit (0.95 mg/g olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışma konusu bitkilerin iğne yapraklı ve yapraklı türlerle karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu göstermiş olup, söz konusu maki türlerinin orman ürünleri endüstrisinde ve ticari antioksidan üretiminde hammadde olarak kullanılabileceklerini ortaya koymuştur.

 19. Temettuat Defterine Göre Mut'un Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısı (1844-1845 Socıo-Economıc And Demographıc Structure Of Mut Accordıng To Temettuat Defter (1844-1845

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet GEÇER

  2012-12-01

  ılan sosyo-ekonomik tarihi araştırmalarında, defter koleksiyonları önemli bir yere sahiptir. Tapu Tahrir defterleri, Mühimme defterleri, Temettuat defterleri, bu defter koleksiyonlarının en önemlilerindendir. Çalışmamızda, Konya vilayetine bağlı, İçel sancağının, Mut kazasına ait temettuat defteri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinden, 10498 defter numaralı Mut’a ait, toplam 154 sayfa temettuat defteri önce transkripsiyon edilip tablolar oluşturulmuştur. Temettuat defterinde olduğu gibi, köyler ayrı ayrı alınarak oluşturulan bu tablolar Microsoft Excel programında hazırlandığından ve uzun listeler halinde olduğundan burada verilememiştir. Tablolama işleminden elde edilen veriler; İdarî Yapı, Nüfus, İsimler, Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kolları ve Sosyal Durumu, Virgi-yi Mahsusa, Tarımsal Üretim Yapısı, Arazi Çeşitleri, Hayvan Çeşitleri ve Vergilendirilmeleri, Elde Edilen Gelirlerin Dağılımı ara başlıkları altında değerlendirilerek, araştırmamızın konusu olan Mut kazasının sosyo-ekonomik ve demografik yapısına dair bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Defterdeki veriler değerlendirilirken, defterde olmayan ancak kolay anlaşılması için zaman zaman, Vergilendirme Bölümü, Kazançlar Bölümü gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu bölümler defterdeki tasnife göre yapılmıştır. Mut Temettuat defterinde, her hane reisinin ismi, mesleği, her bir hanenin tarımsal üretimden sağladığı kazanç ve bu kazanç üzerinden ödediği aşar vergisi, bu verginin tarımsal faaliyetlere dağılımı, işlenen toprak miktarı, tarımsal işletme büyüklüklerinin yanında sosyo-ekonomik tarihe ışık tutacak önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerle birlikte dönemin diğer kaynakları göz önüne alındığında Mut’un sosyo-ekonomik yapısı tam anlamıyla ortaya konulmuş olacaktır.

 20. Defense.gov Special Report: V-E Day - 70th Anniversary

  Science.gov (United States)

  are strong united we will win WWII United Nations4 United We Win WWII United We can't win without them Historic Aircraft to Conduct V-E Day Flyover America will remember the millions who helped make possible 70th Anniversary in France Arsenal of Democracy Flyover Media Day V-E Day Veterans Profiles Charles

 1. Plasmodium vivax sporozoite challenge in malaria-naïve and semi-immune Colombian volunteers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arévalo-Herrera, Myriam; Forero-Peña, David A.; Rubiano, Kelly

  2014-01-01

  induced in naïve and semi-immune volunteers by infected mosquito bites was compared. Methods: Seven malaria-naïve and nine semi-immune Colombian adults (n = 16) were subjected to the bites of 2-4 P. vivax sporozoite-infected Anopheles mosquitoes. Parasitemia levels, malaria clinical manifestations...

 2. Building Students' Understanding of Quadratic Equation Concept Using Naïve Geometry

  Science.gov (United States)

  Fachrudin, Achmad Dhany; Putri, Ratu Ilma Indra; Darmawijoyo

  2014-01-01

  The purpose of this research is to know how Naïve Geometry method can support students' understanding about the concept of solving quadratic equations. In this article we will discuss one activities of the four activities we developed. This activity focused on how students linking the Naïve Geometry method with the solving of the quadratic…

 3. Karayatak (Şabanözü güneyi) bentonitlerinin mineralojisi ve sedimantolojisi

  OpenAIRE

  DİKMEN, Asuman

  2009-01-01

  Çankırı civarında halen işletilmekte olan ve önemli rezerve sahip bentonit yatakları bulunmaktadır. Bu çalışma ile Şabanözü Karayatak Bentonit oluşumunun mineralojik ve sedimantolojik özelliklerinin incelenmesi ve kökeninin açıklanması amaçlanmıştır.İnceleme alanındaki Tersiyer istifi, Paleosen yaşlı granitoyid, Geç Miyosen yaşlı Karakocaş ve Mamak formasyonları ile Pliyosen yaşlı Bozdağ bazaltı ve Gölbaşı formasyonu olarak incelenmiştir. Şabanözü Karayatak bentonit oluşu...

 4. Süryaniler’in Tarihi ve Sosyolojik Yapısı

  OpenAIRE

  Ürek, Melki

  2014-01-01

  Bu makalede, Süryanilerin tarihi süreçleri ve sosyolojik yapıları ele alın-mıştır. Süryaniler yüzyıllar boyunca oldukça kaotik bir cooğrafyada yaşa-mışlarddır. Bu nedenle, dini, politik ve ideolojik açıdan pek çok farklı pa-radigmanın etkisi altında kalmışlardır. Bu olumsuz etki Süryanileri tarihi ve teolojik açıdan hatalı tanımlamalar ve yanlış isimlendirmeler gibi so-runlarla yüz yüze bırakmıştır. Ancak son zamanlarda üretilen akademik ve objektif çalışmalarla, Süryani liderlerin kendilerin...

 5. Sinemada uyarlama sorunsalı ve auteur bir yönetmen olarak Aki Kaurismaki

  OpenAIRE

  Mirza, Ayşe

  2016-01-01

  Bu çalışmada Aki Kaurismaki’nin Suç ve Ceza (Rikos ja rangaistus, 1983), Hamlet Goes Business (Hamlet liikemaailmassa, 1987) ve Kibritçi Kız (Tulitikkutehtaan tyttö, 1990) adlı uyarlama filmleri, auteur kuram ve minimalist üslup açısından incelenecektir. Bu bağlamda filmlerin analizlerine geçilmeden önce, uyarlama filmlerin tarihsel gelişimi ve bu konudaki tartışmalar, auteur kuram ve sinemada minimalizm konuları ele alınacak, ardından ilgili filmler betimleyici analiz yoluyla değerlendirilec...

 6. Yeni heterosiklik disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

  OpenAIRE

  Demirçalı, Aykut

  2012-01-01

  Bu çalışmada, ilk etapta anilin ve anilin türevleri 3-aminokrotononitril ile kenetlenmiş daha sonra hidrazin monohidrat ve fenil hidrazin ile halka kapama reaksiyonu sonucu 5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazol (2a-2e) ve 5-amino-4-arilazo-3-metil-1-fenil-pirazol (3a-3e) türevi mono azo boyarmaddeler sentezlenmiştir. İkinci aşamada sentezlenen bu bileşikler önce diazolanmış sonrasında etil benzoil asetat ile kenetlenmiş ve yine hidrazin mono hidrat ve fenil hidrazin ile halka kapama reaksiyonu...

 7. Festival du rire de Genève

  CERN Document Server

  Staff Association

  2015-01-01

  Connaissez-vous le Festival du rire de Genève ? La deuxième édition aura lieu du 25 au 28 mars 2015 au Casino-Théâtre à Carouge. Côté programmation, Marc Donnet-Monay ouvre les festivités avant trois autres soirées de folie et d’humour que nous vous laissons le soin de découvrir dans le programme : http://www.rire-geneve.ch/#programme. Réduction de 30% sur l’achat de places pour les membres du personnel du CERN. Pour cela, il suffit de se rendre sur la billetterie en ligne de notre site : www.rire-geneve.ch et d’utiliser le code promotionnel. Contacter le secrétariat de l’Association du personnel (Staff.Association@cern.ch) pour connaitre ce code promotionnel.

 8. Závodní hra ve 3D

  OpenAIRE

  Ševčík, Martin

  2010-01-01

  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou řešení interakce Java Monkey Engine (jME) a modelů vytvořených v programu Autodesk 3D Studio Max. Obsahuje teoreticky základ k architektuře jMonkey Engine a herní knižnici Lightweight Java Game Library (LWJGL). Dále popisuje techniky při práci s objekty ve 3D scéně a jejich způsob implementace. This bachelor's thesis describes issues of interaction between Java Monkey Engine (jME) and models created with program Autodesk 3D Studio Max. It conta...

 9. Cabernet Sauvignon ve Merlot Şarapların Resveratrol Düzeyleri ve Ekolojik Koşulların Etkileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belkıs Çaylak Adıgüzel

  2015-02-01

  Full Text Available Fitoaleksinler bitkilerde patojen enfeksiyonuna bir reaksiyon olarak veya çeşitli biyotik ve abiyotik tetikleyicilerin etkisi sonucu oluşan fenolik madde karakterli, düşük molekül ağırlıklı antimikrobiyal bileşiklerdir. Resveratrol (trans–3,5,4’-trihidroksistilben de bir fitoaleksin olup, asma (Vitis vinifera, yer fıstığı (Arachis hypogaea ve diğer pek çok bitki türünde yaprak veya diğer organlarda yüksek miktarlarda bulunabilmektedir. Resveratrol asmada gövde, sürgün ve yapraklar yanında, özellikle renkli çeşitlerin tane kabuğunda bol miktarda sentezlenebilmekte ve şarap yapımı sırasında şıraya, şıradan da şaraba geçmektedir. Son yıllarda resveratrolün antikanserojen özelliği ve antioksidan karakteri nedeniyle sağlık yararları üzerine yoğun araştırmalar yapılmakta ve günlük diyette alımı önerilmektedir. Bu çalışmada, Ege, Marmara ve Trakya Bölgeleri’nde üretilen kimi bağlardan sağlanan Cabernet sauvignon ve Merlot siyah üzümlerinden üretilmiş şaraplarda bulunan resveratrol miktarları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar bölgelerin ekolojik koşulları açısından birbirleriyle karşılaştırılmış ve resveratrol miktarı ile bu parametreler arasındaki korelasyon araştırılmıştır. Resveratrol konsantrasyonunun üzüm çeşidi ve bölgelerin iklim şartlarına bağlı olarak farklılıklar gösterebileceği görülmüştür.

 10. Bitkisel Ürünlerin ve Gıda Destek Ürünlerinin İçeriklerinin Adli ve Hukuki Boyutu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeynep Türkmen

  2014-09-01

  Full Text Available Günümüzde alternatif ya da destekleyici tedavi yöntemlerine ve bunlara bağlı olarak bitkisel ürünlere artan bir ilgi söz konusudur. Bu ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda destek maddesi ruhsatı alınarak, “gıda takviyesi” adı altında piyasaya sürülmektedir. Bu tip ürünler ilaç statüsünde olmadığından ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı farklılık gösterebilmektedir. Bu ürünlerle ilgili sıklıkla gözlenen sorunlar arasında kontaminasyon, katkı maddeleri, toksisite ve yanlış doz ve etiketlemeden kaynaklı tek tip üretim problemleri sayılabilir. Son zamanlarda söz konusu ürünlere ait zehirlenmeler ve ilaç etkileşimlerinin neden olduğu istenmeyen ve beklenmeyen durumlar gözlemlenmektedir. Bu gözlemler, alternatif ya da destekleyici ürün adı altında piyasaya sunulan bitkisel ürünlerin üretimi, ruhsatlandırılması, satışı ve denetimi konusunda ciddi düzenlemelere ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın amacı, laboratuarımıza içerik analizi için yönlendirilen, ikisi bakanlık onayı olmaksızın bitkisel ürün adı altında satılmakta olan, diğeri ise bakanlık onaylı sporcu destek ürünü olmak üzere üç olgudan elde edilen bulgularımızı sunmak ve ilgili olguları Türk Ceza Kanunun hükümlerine göre değerlendirmektir. Anahtar kelimeler: Bitkisel ürünler, Sibutramine, sporda kullanılan destek ürünleri, Cinnarizine, GC-MS.

 11. 76 FR 24883 - DNB Exports LLC, and AFI Elektromekanikanik Ve Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. v. Barsan Global...

  Science.gov (United States)

  2011-05-03

  ... FEDERAL MARITIME COMMISSION [Docket No. 11-07] DNB Exports LLC, and AFI Elektromekanikanik Ve Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. v. Barsan Global Lojistiks Ve Gumruk Musavirligi A.S., Barsan International... AFI Elektromekanikanik Ve Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. (``AFI''), hereinafter ``Complainants...

 12. Big Bang à Genève - French version only

  CERN Multimedia

  2005-01-01

  C'est la dernière conférence du cycle organisé par la section de physique de l'Université de Genève à l'occasion de l'Année internationale de la physique. Pour le bouquet final, la section de physique a choisi le grand boum du Big Bang. Intitulée « Big Bang à Genève », la conférence donnée par Laurent Chevalier de l'institut français CEA Saclay évoquera les expériences qui se préparent au CERN avec le LHC. Leur but est de reproduire et d'analyser les conditions qui prévalaient à l'origine de l'Univers, juste après le Big Bang. L'exposé décrira de façon simple les techniques utilisées pour cette exploration, qui démarrera en 2007. Laurent Chevalier se demandera avec le public quels phénomènes nouveaux les physiciens espèrent découvrir dans ce monde inexploré. Comme les précédentes, la conférence débutera par une démonstration de détection de rayons cosmiques dans l'auditoire et l'utilisation de ces signaux pour créer une « musique cosmique », en collaboration avec le Pr...

 13. Cordia Sebestena Tohumunun ve Tohum Yağının Besinsel Özellikleri ve Potansiyel Değeri (İngilizce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foluso O. Agunbiade

  2015-02-01

  Full Text Available Az kullanılan hammaddelerin geliştirilmesinin ivme kazanması ile iyi bilinen tohum ve tohum yağlarına olan aşırı bağımlılıktan ve bunun sonucundaki yüksek maliyetten dolayı geleneksel ve endüstriyel uygulamalar için az bilinen tohum ve tohum yağları türetilmiştir. Bu nedenle Cordia sebestena tohum ve tohum yağının kullanım potansiyeli bakımından besinsel özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik bu çalışma yapılmıştır. Tohum yağında literatürde rapor edilen çeşitli analizler kullanılarak yağ asidi profili incelenmiş ve karakterize edilmişken, tohumda ise genel bileşim, mineral bileşenler ve anti-besinsel faktörler araştırılmıştır. Sonuçlar tohumun iyi bir yağ (%40.3 ± 0.8 ve protein (%11.5 ± 0.6 kaynağı olabileceğini göstermektedir. Tohum aynı zamanda Mg, Ca ve Na benzeri bazı makro-elementler ile esansiyel bir mikro-element olan Zn kaynağı olabilir. Anti-besinlerden fitat, tanen ve oksalat içeriği yüksektir ve gıdalarda tohumun kullanımı sakıncalı olabilir. Bu maddeler belki geleneksel gıda işleme yöntemleri ile giderilebilir. Tohum yağının özellikleri onun alkid reçine sentezinde, biyodizel ve sabun üretiminde kullanışlı olabileceğini göstermektedir. Yağ asidi profili toplam yağın %71.1 oranında insan tüketimi için iyi bir yağ asidi olan oleik asiti (C18:1 ağırlıklı olarak bulundurduğunu göstermektedir. Cordia sebestena tohumu ve tohum yağının önemli kullanım alanları olabileceği görülmüştür, ancak tohum yağının aminoasit profili ve anti-besinler üzerine geleneksel işlemlerin etkileri konularında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 14. Biyodizel ve Karışımlarının Kullanıldığı bir Dizel Motorda Performans ve Emisyon Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Necati ÖZSEZEN

  2009-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, atık palmiye yağı kökenli biyodizel ve petrol kökenli dizel yakıtı (PKDY ile karışımlarının, bir dizel motordaki performans ve emisyon karakteristikleri üç boyutlu haritalar üzerinden analiz edilmiştir. Biyodizel ve karışımlarının performans ve emisyon karakterlerini belirlemek amacıyla, motor tam yük ve değişik devir testlerine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, karışımdaki biyodizel oranı arttıkça PKDY'a göre özgül yakıt tüketiminde artış olduğu, motorun döndürme momentinde ise azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Emisyon analizi sonucunda ise, karışımdaki biyodizel oranı ile ilişkili olarak PKDY'a kıyasla yanmamış hidrokarbon (HC, karbon monoksit (CO ve duman koyuluğu emisyonlarında iyileşmeler olduğu, bununla birlikte karbon dioksit (CO2 ve azot oksit (NOx emisyonlarının motor devrine göre kararlı bir yapı sergilemediği belirlenmiştir.

 15. VERGİ GELİRLERİ VE KAMU HARCAMALARI AÇISINDAN ENFLASYON: TANZİ VE TERS TANZİ ETKİLERİ

  OpenAIRE

  ÇAVUŞOĞLU, A. Tarkan

  2005-01-01

  Bu çalışma, Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki etkisi ile ters Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel kamu harcamaları üzerindeki etkisini konu etmektedir. Çalışmada, enflasyonun bütçe dengesi üzerindeki etkisi, Tanzi ve ters Tanzi etkileri kapsamında ekonometrik bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, 1987-2003 döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyonun, hem vergi gelirlerinin hem de kamu har...

 16. VeA of Aspergillus niger increases spore dispersing capacity by impacting conidiophore architecture.

  Science.gov (United States)

  Wang, Fengfeng; Dijksterhuis, Jan; Wyatt, Timon; Wösten, Han A B; Bleichrodt, Robert-Jan

  2015-01-01

  Aspergillus species are highly abundant fungi worldwide. Their conidia are among the most dominant fungal spores in the air. Conidia are formed in chains on the vesicle of the asexual reproductive structure called the conidiophore. Here, it is shown that the velvet protein VeA of Aspergillus niger maximizes the diameter of the vesicle and the spore chain length. The length and width of the conidiophore stalk and vesicle were reduced nearly twofold in a ΔveA strain. The latter implies a fourfold reduced surface area to develop chains of spores. Over and above this, the conidial chain length was approximately fivefold reduced. The calculated 20-fold reduction in formation of conidia by ΔveA fits the 8- to 17-fold decrease in counted spore numbers. Notably, morphology of the ΔveA conidiophores of A. niger was very similar to that of wild-type Aspergillus sydowii. This suggests that VeA is key in conidiophore architecture diversity in the fungal kingdom. The finding that biomass formation of the A. niger ΔveA strain was reduced twofold shows that VeA not only impacts dispersion capacity but also colonization capacity of A. niger.

 17. Most B cells in non-lymphoid tissues are naïve.

  Science.gov (United States)

  Inman, Charlotte F; Murray, Tamsin Zangerle; Bailey, Mick; Cose, Stephen

  2012-02-01

  The current view of lymphocyte migration states that naïve lymphocytes re-circulate between the blood and the lymph via the lymph nodes, but are not able to access non-lymphoid tissues. We examined B lymphocytes in peripheral tissues and found that the majority were phenotypically similar to naïve B cells in lymphoid tissues and were located within the parenchyma, not associated with blood vessels. The mutation rate within the Vh region of these cells was substantially less than the rate attributed to somatic hypermutation and was identical to that observed in naïve B cells isolated from the lymph nodes, showing the presence of naïve B cells in the non-lymphoid organs. Further, using FTY720-treated mice, we showed that naïve B cells migrate through the peripheral tissues and, using pertussis toxin, that the entry of B cells was not controlled by chemokine-mediated signalling events. Overall, these results show that naïve B lymphocytes constitute the majority of the total B-cell population in non-lymphoid tissues and suggest that these cells may re-circulate through the periphery as part of their normal migration pathway. This has implications for the current view of the role of naïve B cells in priming and tolerance.

 18. Fibroblast growth factor signaling potentiates VE-cadherin stability at adherens junctions by regulating SHP2.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kunihiko Hatanaka

  Full Text Available The fibroblast growth factor (FGF system plays a critical role in the maintenance of vascular integrity via enhancing the stability of VE-cadherin at adherens junctions. However, the precise molecular mechanism is not well understood. In the present study, we aimed to investigate the detailed mechanism of FGF regulation of VE-cadherin function that leads to endothelial junction stabilization.In vitro studies demonstrated that the loss of FGF signaling disrupts the VE-cadherin-catenin complex at adherens junctions by increasing tyrosine phosphorylation levels of VE-cadherin. Among protein tyrosine phosphatases (PTPs known to be involved in the maintenance of the VE-cadherin complex, suppression of FGF signaling reduces SHP2 expression levels and SHP2/VE-cadherin interaction due to accelerated SHP2 protein degradation. Increased endothelial permeability caused by FGF signaling inhibition was rescued by SHP2 overexpression, indicating the critical role of SHP2 in the maintenance of endothelial junction integrity.These results identify FGF-dependent maintenance of SHP2 as an important new mechanism controlling the extent of VE-cadherin tyrosine phosphorylation, thereby regulating its presence in adherens junctions and endothelial permeability.

 19. Tulum Peynirlerinden izole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis YBML9 ve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasin TUNCER

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalısmanın amacı tulum peynirlerinden izole edilen Lactococcus lactis suslarının fenotipik tanısı ve bu suslar tarafından üretilen bakteriyosinlerin kısmi karakterizasyonlarıdır. Bu amaçla Türkiye'nin sekiz farklı ilinden (Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Erzincan, Isparta, İstanbul ve İzmir yöresel pazarlardan toplanan 60 adet tulum peyniri örneginden 40 adet Lactococcus lactis susu (31 adet L. lactis subsp. lactis ve 9 adet L. lactis subsp. cremoris izole edildi. 40 adet L. lactis susu içerisinden, 2 adet L. lactis subsp. lactis (YBML9 ve YBML21 susu bakteriyosin üretme yeteneginde bulundu. L. lactis subsp. lactis YBML9 ve YBML21 susları tarafından üretilen bakteriyosinler, farklı enzim, pH ve sıcaklık uygulamaları sonucu; sırasıyla nisin ve laktisin 481 olarak tanımlandı.

 20. Osman Turan'ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada'da Yargılanması (1954-1961 Political Identity Of Osman Turan And His Trial In Yassıada (1954-1961

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra ARSLAN

  2013-09-01

  Darbesi'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Milletvekilliği süresince mensubu bulunduğu Demokrat Partinin Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi, üniversitelerde yapılan düzenlemeler, muhalefete karşı alınan tedbirler vb. uygulamalarını tasvip etmediğini TBMM ve parti grubunda yaptığı konuşmalarda dile getirmiştir. 27 Mayıs Darbesi sonrası DP mensuplarına yönelik suçlamaların başını çeken Tahkikat Encümeni oluşturulması ve bu encümene olağanüstü yetkiler veren kanunların çıkartılması sırasında da Osman Turan, sağlık problemleri nedeniyle mecliste bulunamamış dolayısı ile bu kanunlara lehte veya aleyhte oy vermemiştir. Menderes'le zaman zaman ters düştüğü için parti içerisinde adı, muhaliflerle birlikte anılmış hatta ihraç edileceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat mücadelesini DP içerisinde sürdürme yolunu seçen Osman Turan, darbe ile birlikte tutuklanmış, ilk ifadesini de 30 Haziran 1960 tarihinde vermiştir. İddia makamı tarafından hazırlanan kararnamede, Türk Ceza Kanununun 141 ve 146ncı maddeleri kapsamında yargılanmıştır. Kararnamede Osman Turan'ın adının geçtiği tek suçlama ise bir miktar döviz aldığı iddiası olmuştur. Savunmasına ek olarak sunduğu deliller ve yapılan soruşturmalar sonucunda aleyhinde yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğu kanıtlanmıştır. Toplam 16,5 ay tutukluluk döneminde sağlık problemleri yaşamış ve garnizondaki hastanede tedavi altına alındığı için duruşmaların tümüne iştirak edememiştir. Osman Turan, 15 Eylül 1961 tarihinde anayasayı ihlal suçundan tutuklu bulunup beraatına karar verilen 45 sanık arasında yer almıştır.

 1. Bazı Şekerlemeler ve Yapay Toz İçeceklerdeki Diazo Boyar Madde Olan Sunset Yellow FCF ile Tartrazin Miktar Tayinlerinin Voltametrik ve Spektrofotometrik Metod Karşılaştırması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nejat Altıniğne

  2015-02-01

  Full Text Available Bazı şekerlemeler ve toz içeceklere katımlı olan sunset yellow FCF ve tartrazin boyar maddelerin analizleri, voltametrik (DPP ve spektrofotometrik metotlarla yapılarak karşılaştırılmıştır. Şekerlemelerde ve sentetik toz içeceklerde boyar maddenin yalnız bir tanesi bulunduğunda, doğru, hassas ve güvenli sonuçlar elde edilebilmektedir. Uygulanan her iki metodun korelasyon sayısı r= 0.995 ve tayin sınıfları 0.8 mg/ml olarak saptanmıştır. Bu çalışma nitel ve nicel tayinlerin, spektrofotometrik metot yanında voltametri metoduyla da yapılabildiğini göstermiştir.

 2. Psoriasisin Sistemik Tedavi Kilavuzu: Yöntem Seçimi ve Izlemle Ilgili Pratik Öneriler, Tartismali Konular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tülin Ergun

  2007-03-01

  Full Text Available Psoriasis, sik görülen, çogu kez yasam boyunca süren ve genellikle tedaviyle yok edilemeyen bir hastaliktir. Bu durum, hastalarin yasam boyunca tedavi edilmesini ve özellikle siddetli hastaligi olan hastalarda, önemli yan etkileri olan ilaçlarin uzun süreli kullanilmasini gerektirir. Bu derlemenin amaci, dermatoji uzmanina, orta ve siddetli psoriasisi olan bir hastayla karsilastiginda hangi yöntemi seçmesi gerektigiyle ilgili rehberlik edebilmektir. Bu baglamda fototerapi, geleneksel ve biyolojik tedavi ajanlari, avantaj ve dezavantajlari, izlemde dikkat edilmesi gereken yönleriyle tartisilacaktir.

 3. Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin

  OpenAIRE

  Kostanjevec, Stojan; Erjavšek, Martina

  2017-01-01

  Na zdravje in kakovost življenja posameznika vpliva stopnja njegove prehranske pismenosti, katere pomemben del so tudi usvojene prehranske veščine in od katerih je odvisen izbor hrane, ki jo posameznik pripravlja in uživa. Prehransko vešč posameznik je zmožen uporabiti usvojeno prehransko znanje pri načrtovanju prehrane, nakupovanju živil in pri pripravi obrokov hrane. Namen raziskave je bil ugotoviti, katere prehranske veščine usvojijo osnovnošolci v šolskem in domačem okolju ter kako pogost...

 4. VeSMEL: A Novel Approach for Distance Management of E-Learning Platforms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernabe Batchakui

  2011-05-01

  Full Text Available This article presents a novel approach for distance management for e-learning platforms based on VeSMp protocol. VeSMEL results from the integration of VeSMp to xMoodle 2.0 platform that has been developed. It offers a compromise between the mobility of actors and the availability of xMoodle 2.0 content in zones where internet is inaccessible. The GSM system is used like support for communication allowing the actors to reach servers from their cell phone.

 5. Melatonin ve Bağışıklık Sistemi

  OpenAIRE

  ÇETİN, E.

  2005-01-01

  Melatonin, pineal bezin beta adrenerjik reseptörlerinin aktivasyonu ile triptofandan sentezlenen bir hormondur.Üretim ve salınımı karanlık ile başlar ve aydınlıkla sona erer. Melatonin, birçok biyolojik fonksiyonun düzenlenmesinderol oynar. Bu derlemede melatonin hakkında genel bilgiler verilerek, melatoninin lenfoid dokular, humoral bağışıklık,hücresel bağışıklık ve kanser üzerine etkileri tartışılmıştır

 6. Salicornia, Sarcocornia ve Arthrocnemum cinslerinin (Chenopodiaceae) Türkiye taksonomik revizyonu

  OpenAIRE

  YAPRAK, Ahmet Emre

  2008-01-01

  Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Salicornia L., Sarcocornia A. J. Scott ve Arthrocnemum Moq. cinslerine ait türlerin morfolojik, karyolojik, biyocoğrafik özelliklerinin ve filogenetik ilişkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Araştırmalar sonucunda Türkiye Florasında verilen Salicornia fragilis P. W. Ball & Tutin, Salicornia europaea L. ve Sarcocornia fruticosa &l...

 7. Rizâeddin b. Fahreddin ve Kütüb-i Sitte ve Müellifleri adlı eseri

  OpenAIRE

  KHAZİEV, Rinat

  2015-01-01

  Tez bir Girişten ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte tezin içerdiği bilgiler ve hazırlanmasında izlenen yöntem hakkında bilgiler verilmiştir.Tezin birinci bölümünde Rizâeddin b. Fahreddin’in hayatına dair bilgiler sunulmuştur. Onun şahsiyeti, âlimliği, başmuharrirliği ve sosyal faaliyetleri gösterilmiştir. Diğer taraftan da onun hayatı, ilmi tahsili, hocaları ve eserleri ele alınmıştır.Araştırmanın ikinci bölümde Rizâeddin b. Fahreddin’n Hadis ilmine bakışı ve yaklaşımı tahlil edilm...

 8. Cabernet Sauvignon ve Merlot Şarapların Resveratrol Düzeyleri ve Ekolojik Koşulların Etkileri

  OpenAIRE

  Belkıs Çaylak Adıgüzel; Nedim Çetinkaya; Ufuk Yücel

  2015-01-01

  Fitoaleksinler bitkilerde patojen enfeksiyonuna bir reaksiyon olarak veya çeşitli biyotik ve abiyotik tetikleyicilerin etkisi sonucu oluşan fenolik madde karakterli, düşük molekül ağırlıklı antimikrobiyal bileşiklerdir. Resveratrol (trans–3,5,4’-trihidroksistilben) de bir fitoaleksin olup, asma (Vitis vinifera), yer fıstığı (Arachis hypogaea) ve diğer pek çok bitki türünde yaprak veya diğer organlarda yüksek miktarlarda bulunabilmektedir. Resveratrol asmada gövde, sürgün ve yapraklar yanında,...

 9. Pre-emptif uygulanan intravenöz, spinal ve epidural morfinin erken postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkileri

  OpenAIRE

  Düger, Cevdet; Ayvaz, Hakan; Bulut, Filiz; Gürsoy, Sinan; Kaygusuz, Kenan; İsbir, Ahmet Cemil; Özdemir Kol, İclal; Gürelik, Bilge; Mimaroğlu, Caner

  2013-01-01

  Özet Bu çalışmada, preemptif uygulanan iv, spinal ve epidural morfinin erken postoperatif dönemdeki analjezik tüketimi ve stres yanıt üzerine etkilerini belirlemek amaçlandı. Alt batın operasyonu uygulanacak ASA I-II grubuna giren 60 hasta rasgele üç gruba ayrıldı. Grup I’e indüksiyondan 5 dk. önce 5 mg iv morfin, Grup II’ye indüksiyondan 5 dk önce 0,5 mg intratekal morfin, Grup III’e indüksiyondan 30dk önce 5mg epidural morfin uygulandı. Anestezi indüksiyonu 0,1 µg kg-1 fentanil ve 4-7 mg k...

 10. EKSENEL PİSTONLU POMPA VE MOTORLARDA KAYICI PAPUÇ PERFORMANS ARAŞTIRMASI-AKIŞ VE VİSKOZ GÜÇ KAYBI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Osman KURBAN

  1997-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, hidrostatik-hidrodinamik yatakların iyi bir uygulama alanı olan, eğik plakalı eksenel pistonlu pompa ve motorların performansı üzerinde etkili olan kayıcı pabuçlar incelenmiştir. Bununla ilgili olarak viskoz moment kayıpları, viskoz akışkan kaçağı ve güç kayıp denklemleri elde edilip, değişik çalışma ortamlarında bu karakteristik parametrelerin değişimi ve mukayesesi deneysel olarak incelenmiştir.

 11. Ekşi Hamurlardan Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların İzolasyonu ve Tanımlanması

  OpenAIRE

  Bakırcı, Fatih; Köse, Ergun

  2017-01-01

  Gıda tüketiminde önemli bir yere sahip olanekmeğin, son yıllarda raf ömrünü uzatmak ve besin kalitesini arttırmak içinzengin aroma ve doğal mikrofloraya sahip ekşi hamur ile üretimleri tercihedilmektedir. Bu çalışmada, İzmir ilinde bulunan 10 farklı yerel fırından alınan10 farklı ekşi hamur örneğinden izole edilen laktik asit bakteri (LAB) ve mayasuşlarının tanımlanması amaçlanmıştır. Ekşi hamur örneklerinden izole edilenmikroorganizmalar biyokimyasal özelliklerine göre Vitek 2 Compact (Biome...

 12. Süt ve Ürünlerinde CO2 Uygulamaları – II: Çiğ ve Pastörize Süt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enes Dertli

  2015-02-01

  Full Text Available Ürünlerin üretiminde hammaddeden kaynaklanan başlangıç bakteriyel yükün azaltılması, pastörizasyon sisteminin geliştirilmesi ve üretim işlemlerinden önceki kontaminasyonun önlenmesi gibi uygulamalar raf ömrünün uzatılmasında etkilidir. Karbon dioksit doğal olarak meydana gelen bir süt bileşenidir ve kesin mekanizması henüz anlaşılamamasına rağmen, ürünlerde bazı bozulma oluşturan mikroorganizmalara karşı inhibitör etkilidir. Uygulamada kullanılan yeni CO2 teknolojileri çiğ ve pastörize sütü içeren sütçülük ürünlerinde farklılığın artırılması, raf ömrünün ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla sürekli geliştirilmektedir. Bu çalışmada CO2 kullanılarak çiğ ve pastörize sütün kalitesinin geliştirilmesi konusunda geçmişteki ve günümüzdeki araştırmalar detaylı olarak irdelenmiştir.

 13. NEVRUZ VE SUMER BEREKET KÜLTÜ AYNI KAYNAK DEĞİL Mİ?

  OpenAIRE

  ÇIĞ, Muazzez İlmiye

  2016-01-01

  Sumerliler insanlık tarihinin en eski kavimleri arasında yer almaktadır. Başta “yazı” olmak üzere kültür ve uygarlık simgesi birçok buluşun da Sumerlilere ait olduğu bilinmektedir. Türkler de tıpkı Sumerliler gibi insanlık tarihinin en eski kavimleri arasında yer almaktadır. Bu durum beraberinde “Peki Sumerliler ve Türkler arasında bir bağ var mıdır?” sorusunu akla getirmektedir. Başta Sumer belgeleri olmak üzere birçok bilgi ve belge Sumerliler ve Türkler arasında yakın bir...

 14. Semiyoloji ve Semiyotik Üzerine Düşünceler

  OpenAIRE

  Çiçek, Mehmet

  2016-01-01

  Türkçede Göstergebilim diye tek sözcükle karşılanan kavram Fransızca ve İngilizcede iki sözcükle karşılanmaktadır: Semiyoloji ve Semiyotik (Fr. Sémiologie; Sémiotique / İng. Semiology; Semiotics). Semiyoloji ve Semiyotik aynı şeyler midir, farklı şeyler mi? Biz bu kavramların eş anlamlı değil; olsa olsa yakın anlamlı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu makalede bu kavramlar ve bu kavramlara ilişkin görüşler irdelenecektir.

 15. A vitamini ve anne çocuk sağlığı Derleme

  OpenAIRE

  Günlemez, Ayla; Atasay, Begüm; Arsan, Saadet

  2014-01-01

  A vitamini normal görmede hücre farklılaşmasında çoğalmasında ve epitelial bütünlüğün sağlanmasında kritik rol oynar Gelişmekte olan ülkelerde A vitamini eksikliği önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biridir Bu makalede dünyada ve Türkiye’de A vitamini eksikliği ve anne çocuk sağlığı üzerine etkileri tartışılmaktadır Anahtar Kelimeler: A vitamini anne sağlığı çocuk sağlığıSummaryVitamin A has a critical role in normal vision cell differantiation proliferation and maintanence of e...

 16. PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ

  OpenAIRE

  ARDAHAN SEVGİLİ, SEDA; YARDIMCI, FİGEN

  2018-01-01

  Başlık: PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİTitle: PERIPHERALBLOOD CULTURE AND MANAGEMENTÖzet: Kandolaşımı enfeksiyonları; enfeksiyona neden olan mikroorganizma ile etkilediğicanlı arasında birçok etkileşim sonucunda meydana gelen ve oldukça karmaşık birsüreçtir. Bundan dolayı kan dolaşımı enfeksiyonlarının erken dönemdetanılanması ve tanısına yönelik tedavisinin başlatılması yaşamsal önemtaşımaktadır. Kan kültürleri; ciddi kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımlanmasıve...

 17. Bibliometrický seminář ve Vídni

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laiblová Kadlecová, Ivana

  -, č. 2 (2012) E-ISSN 1805-2800 Keywords : bibliography databases * bibliometrics * citation indexes * Web of Science * Austria http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/bibliometricky-seminar-ve-vidni/

 18. Ozonla pestisit giderimi uygulamasının domateste renk ve C vitaminine etklieri

  OpenAIRE

  BALTACI YİĞİT, Havva Merve

  2015-01-01

  Bu tez kapsamında tarla koşullarında yetiştirilen domatesler üç farklı pestisit (neonikotinoidlerden imidacloprid, METI grubundan fenazaquin ve sentetik piretroidlerden lambda cyhalothrin) ile ilaçlanmış ve hasat edilen domateslerde yapılan ozonlama işleminin pestisit giderimine, C vitaminine ve renge etkisi ortaya konulmuştur. Ozonlu su ile yıkama işlemi sonucunda imidacloprid, fenazaquin ve lambda cyhalothrinin sırasıyla; %40,9, %57,8, %20,4 oranında, doğrudan suda yıkama işlemi so...

 19. Tıpta işbirliği ve hukuksal sorunlar

  OpenAIRE

  Rosenau, Henning

  2010-01-01

  Tıpta işbirliği ve hukuksal sorunlar : tarih: 16-17 nisan 2010, Kurupelit Yerleskesi, Samsun = Delegation und Kooperation im Gesundheitswesen / ed.: Henning Rosenau ... - Samsun : Adalet, 2010. - XII, 331 S.

 20. Laktoperoksidaz Sistemin Aktivasyonuyla ve Soğutularak Korunan Sütlerin Mikrobiyolojik Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zerrin Erginkaya

  2015-02-01

  Full Text Available Araştırmada, 12:8 mg/l ve 24:16 mg/l Tiyosiyanat: Hidrojenperoksit (SCN:H2O2 ilavesi ile laktoperoksidaz sistemi aktive edilen sütler 30°C'de 6 saat süreyle bekletilmişlerdir. Soğutularak 4±1°C'de tutulan, ayrıca kontrol olarak da SCN:H2O2 katılmamış ve 30°C'de tutulan süt örnekleri de aynı süre bekletilmişlerdir. Bekletmenin 0., 3. ve 6. saatlerinde sütün pH değeri, asittik derecesi ve bazı mikroorganizma grubu içeriklerindeki değişimler incelenmiştir. Laktoperoksidaz sisteminin aktivasyonunun, sütlerin toplam aerob mezofil ve psikrotrof bakteri gruplarının, mezofil ve termofil laktik asit bakteri gruplarının, enterobakterlerin ve küf-mayaların gelişimini önemli düzeyde etkilediği görülmüştür (p<0,05. Soğutmanın da toplam aerob psikrotrof bakteriler dışında, incelenen diğer tüm mikroorganizma gruplarını önemli düzeyde etkilediği bulunmuştur. SCN:H2O2 konsantrasyonunun artmasının, sistemin antimikrobiyel etkisini artırdığı belirlenmiştir. Laktoperoksidaz sisteminin aktivasyonunun soğutma kadar etkin olduğu, toplam aerob mezofil ve psikrotrof bakterilerle, enterobakterler üzerinde soğutmadan daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Soğutma işlemi ve laktoperoksidaz sisteminin aktivasyonu, sütlerin pH ve asitlik değerleri üzerinde önemli ve yaklaşık aynı düzeyde etkili bulunmuştur (p<0,05.

 1. Université de Genève

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Ecole de physique - Département de physique nucléaire et corspusculaire 24, quai Ernest-Ansermet - 1211 GENÈVE 4 Tél: (022) 379 62 73 - Fax: (022) 379 69 92 Lundi 8 décembre 2008 PARTICLE PHYSICS SEMINAR at 17.00 hrs – Stückelberg Auditorium The Galaxy in a new light: High energy gamma ray astronomy with H.E.S.S. Prof. Werner Hofmann / MPI für Kernphysik, Heidelberg During its first years of operation, the H.E.S.S. array of imaging atmospheric Cherenkov telescopes has revealed a sky full of sources of very high energy gamma rays and has demonstrated the great power of the Cherenkov technique for exploring non-thermal processes in the Universe. High-energy gamma ray astronomy is now delivering sky maps, sources with resolved morphology, and high-resolution light curves, joining up with mainstream astronomy. The talk will illustrate some of the key results from H.E.S.S., mention some of the open questions, and present ideas for the next-generation CTA observatory. Organizer : Prof. Markus Büttiker W...

 2. Université de Genève

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  Ecole de physique - Département de physique nucléaire et corspusculaire 24, quai Ernest-Ansermet 1211 GENÈVE 4 Tél: (022) 379 62 73 - Fax: (022) 379 69 92 Wednesday 17 décembre 2008 PARTICLE PHYSICS SEMINAR at 17.00 hrs – Stückelberg Auditorium Bent crystals: a long story and its new frontiers by Dr Michela Prest / Universita degli Studi dell’Insubria, sede di Como When a particle physicist hears the world "crystal", he usually thinks of calorimeters, silicon detectors, a state of matter. When he hears the word "magnet", he thinks of bulky, heavy objects. In 1976, E. H. Tsyganov experimentally demonstrated how a bent crystal 1 mm thick, a couple of mm wide and a few cm high can steer particles as a dipole of several tens of Tesla. Crystals and the channelling phenomena have been studied for around 30 years. Hadron beam collimation has been immediately identified as their main application and the understanding of the physics of crystals and their experimental stu...

 3. The VULCANO VE-U7 Corium spreading benchmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Journeau, Christophe; Haquet, Jean-Francois [CEA Cadarache, Severe Accident Mastering experimental Laboratory (DEN/DTN/STRI/LMA), 13108 St Paul lez Durance (France); Spindler, Bertrand [CEA Grenoble, Physicochemistry and Multiphasic Thermalhydraulics Laboratory (DEN/DTN/SE2T/LPTM), 17 rue des Martyrs, F-38054 Grenoble CEDEX 9 (France); Spengler, Claus [Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit mbH, Department for Thermohydraulics/Process Engineering, Schwertnergasse 1, D-50667 Koeln (Germany); Foit, Jerzy [Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut fuer Kern nd Energietechnik (IKET), P.O. Box 3640, D-76021 Karlsruhe (Germany)

  2006-07-01

  In a hypothetical nuclear reactor severe accident, corium spreading is one possible mitigation measure that has been selected for the EPR design. A post-test benchmark exercise has been organized on the VULCANO VE-U7 corium spreading experiment. In this test, a prototypic corium mixture representative of what could be expected at the opening of EPR reactor-pit gate has been spread on siliceous concrete and on a reference channel in inert refractory ceramic. The spreading progression was not much affected by the presence of concrete and sparging gases. The procedure used to estimate the corium physical properties from its composition and temperature provided a satisfactory data set. The CORFLOW, LAVA and THEMA codes provide satisfactory calculations of the spreading front evolution and of its final length. LAVA and THEMA estimations of the substrate temperatures, which are the initial conditions for longer term Molten Core Concrete Interaction or Corium Ceramic Interaction computations, are also close to the measured data, within the experimental uncertainties. (authors)

 4. The VULCANO VE-U7 Corium spreading benchmark

  International Nuclear Information System (INIS)

  Journeau, Christophe; Haquet, Jean-Francois; Spindler, Bertrand; Spengler, Claus; Foit, Jerzy

  2006-01-01

  In a hypothetical nuclear reactor severe accident, corium spreading is one possible mitigation measure that has been selected for the EPR design. A post-test benchmark exercise has been organized on the VULCANO VE-U7 corium spreading experiment. In this test, a prototypic corium mixture representative of what could be expected at the opening of EPR reactor-pit gate has been spread on siliceous concrete and on a reference channel in inert refractory ceramic. The spreading progression was not much affected by the presence of concrete and sparging gases. The procedure used to estimate the corium physical properties from its composition and temperature provided a satisfactory data set. The CORFLOW, LAVA and THEMA codes provide satisfactory calculations of the spreading front evolution and of its final length. LAVA and THEMA estimations of the substrate temperatures, which are the initial conditions for longer term Molten Core Concrete Interaction or Corium Ceramic Interaction computations, are also close to the measured data, within the experimental uncertainties. (authors)

 5. Talent management ve vybrané společnosti

  OpenAIRE

  Šimonová, Lucie

  2015-01-01

  Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast Talent managementu, přičemž její první část je věnována předložení teoretických poznatků, které se týkají vymezení a popisu základních pojmů jako je „talent“, „Talent management“ či „motivace“. Tyto poznatky jsou následně využity při zpracování části praktické, a to ve spolupráci s vybranou společností, jež má o zavedení Talent managementu zájem. This master’s thesis is focused on Talent management. First part is devoted to theoretical knowledge w...

 6. LANCHESTER DOĞRUSALLIK KANUNU VE BİR PAZARLAMA UYGULAMASI

  OpenAIRE

  YARALIOĞLU, KAAN

  2001-01-01

  Bu çalışmada birebir mücadeleler için geliştirilen Lanchester’ in Doğrusallık Kanunu incelenmiştir. Öncelikle formülasyon ve kullanılabilirlik koşulları tanımlanmış ve bir pazarlama uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 7. Slow Learner Prediction Using Multi-Variate Naïve Bayes Classification Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shiwani Rana

  2017-01-01

  Full Text Available Machine Learning is a field of computer science that learns from data by studying algorithms and their constructions. In machine learning, for specific inputs, algorithms help to make predictions. Classification is a supervised learning approach, which maps a data item into predefined classes. For predicting slow learners in an institute, a modified Naïve Bayes algorithm implemented. The implementation is carried sing Python.  It takes into account a combination of likewise multi-valued attributes. A dataset of the 60 students of BE (Information Technology Third Semester for the subject of Digital Electronics of University Institute of Engineering and Technology (UIET, Panjab University (PU, Chandigarh, India is taken to carry out the simulations. The analysis is done by choosing most significant forty-eight attributes. The experimental results have shown that the modified Naïve Bayes model has outperformed the Naïve Bayes Classifier in accuracy but requires significant improvement in the terms of elapsed time. By using Modified Naïve Bayes approach, the accuracy is found out to be 71.66% whereas it is calculated 66.66% using existing Naïve Bayes model. Further, a comparison is drawn by using WEKA tool. Here, an accuracy of Naïve Bayes is obtained as 58.33 %.

 8. Surke'nin Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Nitelikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk Kamber

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışma, Hatay ilinde tüketilen ve halk arasında Surke peyniri olarak kabul edilen süt ürününün bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özeliklerini ortaya koymak ve Surke' yi tanıtmak amacıyla yapılmıştır. On örnek üzerinde yapılan analizlerde Surke peynirinde ortalama mikrobiyolojik analiz sonuçları sırasıyla toplam aerob mezofil bakteri; 6.5x108 kob/g, laktobasiller 4.4x107kob/g, laktokoklar 2.8x102 kob/g, mikrokok ve stafilokoklar 2.5x102 kob/g, enterobakteriler 3.5x102 kob/g, koliform grubu bakteriler <2.0x102kob/g, ve maya/küf ise 2.7x105 kob/g düzeyinde izole edilmiştir. Kimyasal analiz bulgularına göre ortalama; peynirlerde kuru madde miktarı % 52.8, yağ % 11.0, tuz % 8.1 ve asitlik laktik asit (LA cinsinden % 2.1 olarak saptanmıştır.

 9. FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ELEŞTİRİSİ: CİNSİYET, DEVLET VE GÜVENLİK

  OpenAIRE

  DOĞAN, Fazlı; ÖZLÜK, Duygu

  2016-01-01

  Bu çalışma bir sosyal ve politik teori olarak Feminizm’in Uluslararası İlişkilere (Uİ) girişi ve Feminist Uİ’nin ana akım Uİ teorilerine cinsiyet, devlet ve güvenlik başlıkları üzerinden yönelttiği eleştirileri değerlendirmektedir. Üç ana bölümden oluşan çalışmada öncelikle bir sosyal ve politik teori ve bir hareket olarak feminizmin tarihsel gelişimi kısaca tartışılmıştır. İkinci bölümde feminist hareketlerin uluslararası ilişkilerdeki gelişimi ve bir Uİ teorisi olarak Feminist Uİ’nin genel ...

 10. Éra opoziční smlouvy ve světle veřejného mínění

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Červenka, Jan

  2016-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2016), s. 17-32 ISSN 1214-438X Institutional support: RVO:68378025 Keywords : Czech Republic * opposition agreement * minority government Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences OBOR OECD: Sociology https://cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost/prehled-clanku/133-2016-2/4341-era-opozicni-smlouvy-ve-svetle-verejneho-mineni

 11. İçme ve sulama sularında bor kirliliği ve bor giderme yöntemleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meltem Bilici Başkan

  2014-03-01

  Full Text Available Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan bor yüksek iyonlaşma potansiyeline sahip olması nedeniyle yarı metal olarak kabul edilir. Yerkabuğundaki ortalama bor konsantrasyonu 10 mg/kg'dır. Bor doğada Ca, Na ve Mg'un tuzları şeklinde bulunur. Yüksek konsantrasyonlarda ve ekonomik boyutlardaki bor yatakları; borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri şeklinde daha çok Türkiye ve ABD'nin kurak, volkanik ve hidrotermal aktivitesi olan bölgelerinde bulunmaktadır. Bor, bitkiler için gerekli bir mikro besin elementi olmanın yanı sıra, gerekli tüm besin elementleri içerisinde, eksiklik belirtilerine neden olan miktarı ile toksik etki yapan miktarı, birbirine çok yakın olan tek elementtir. Bor su ortamında genellikle borik asit ve kısmen de borat tuzları formlarında bulunmaktadır. Pek çok endüstride kullanım alanı bulan bor bileşiklerinin endüstriyel gelişmelere bağlı olarak yüzeysel sularda bulunan konsantrasyonu artış göstermektedir. Yüzeysel sularda bulunan bor aynı zamanda evsel atıksulardan da kaynaklanmaktadır. Türkiye'de içme ve sulama sularını en çok kirleten toksik elementlerin başında bor gelmektedir. Bu nedenle bor giderimi hem insan sağlığı açısından hem de sağlıklı tarım ürünü yetiştirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Sulardan bor giderimi için uygulanan temel yöntemler arasında iyon değişimi, ultrafiltrasyon, ters osmoz ve adsorbsiyon gelmektedir.

 12. Küf Koleksiyonlarının Oluşturulması ve Korunumu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şeminur Topal

  2015-02-01

  Full Text Available Çeşitli amaçlarla saf küf kültürlerinin uygun koşullarda ve özgün karakterlerini değiştirmeden korunmasını esas alan küf koleksiyonunun varlığı pek çok durum ve kuruluşun çalışmalarına destek sağlayabilir. Bu gerçekten hareketle NATO destekli ve 6 yıl süren Türkiye’de çeşitli tarımsal ürün ve gıdaların tarladan-tüketime kadarki küf floralarının taranmasına yönelik proje çalışmasında izole ve identifiye edilen küflerin bir koleksiyon bünyesinde değerlendirilmesi planlanmıştır. Pek çoğu, önemli dış koleksiyon merkezleri olan CBS-Hollanda ve CMI-İngiltere’deki uzmanların teyidini alan ve identifikasyonları tarafımızdan yapılan 10.000 civarındaki küf izolatından duplikasyon yaratabilecekleri elemine edilmiş, diğerleri korunuma alınmıştır. Yatık ve liyofilize kültürler olarak koleksiyonda bulunan küf suşlarının büyük bir kısmı için sistematik arşivleme çalışması tamamlanmış ve bilgisayar yardımı ile sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama mevcut küflerin, izole edildiği örnek cinsi ve kayıt numaralarına, sağlandığı bölgelerin il trafik kod numaralarına, küf kültürlerinin cins ve tür isimlerine, liyofilize numaralarına ve koleksiyon odasındaki konumunun yer numaralarına göre olmak üzere 6 ayrı parametre için tek tek yapılarak arşivleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca identifiye edilen küflerin cins ve türlerine göre kartoteksleme işlemi yapılmıştır. Bu çalışmada koleksiyon ve korunumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 13. Modern ve Postmodern Değerlerin Yabancılaşmaya Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmut ŞAYLIKAY

  2016-08-01

  Full Text Available Bilindiği üzere, yabancılaşma, kişinin kendi benliğinden, çevresinden ve sosyalyaşamdan uzaklaşarak bu kavramların etkisi altına girmek olarak tanımlanabilir. Buyönüyle yabancılaşma, sendikalaşmaya hizmet etmesi açısından son derece önemlidir.Diğer taraftan modern ve post modern değerlerin sendikalaşmaya etkisi ise, bireyin belirlibir sendikayla özdeşleşmesi, sendikaya bağlılığı ve kendini adamasıdır. „‟Modernizationand postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies„‟ adlıçalışmasıyla, Inglehart (1997, „‟Post modern Values in Seven Confucian Societies:Political Consequences of Changing World Views‟‟ adlı çalışmasıyla Wang(2007 ve ‘’Alienation and freedom: The factory worker and his industry.‟‟ adlı çalışmasıyla Blauner(1964 modern - post modern değerler ve yabancılaşma kavramlarına ilişkin literatüre katkısağlamışlardır. Bu çalışmada, sendika üyesi işçilere yönelik söz konusu değişkenlerarasındaki ilişki ve ilişkinin boyutu araştırılmaktadır. Çalışma sayesinde sendika üyelerininsahip oldukları modern ve post modern değerlerinin sosyal yaşama etkileri ve yabancılaşmaboyutlarına göstermiş olduğu tutum ve davranışlar ortaya koyularak sonuçlarıpaylaşılmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, sendika üyeleri temelinde, ilişki veetkiler bakımından modern ve post modern değerlerin yabancılaşma ile ilişkisini ele alıp,sendika üyelerinin “yabancılaşma” davranışında bulunma algılarını yapılan araştırmabulgularıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden yüz yüzeanket yöntemi gerçekleştirilmiş ve modern-post modern değerler için, Inglehart‟ın(1997,Fries ve arkadaşları (2007 ve Wang (2007 tarafından geliştirilen modernizm-postmodernizm ölçeği kullanılmıştır. Yabancılaşma ölçeği olarak Blauner‟s (1964 taraf

 14. Bafa Gölü'nde biyotik ve abiyotik ortamda pestisit ve pcb dağılımı.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İdil Pazı

  2015-12-01

  Full Text Available Çalışma kapsamında Bafa Gölü’nden alınan sediment ve kefal balığı (Mugil cephalus, Linnaeus 1758 örneklerinde tarımsal pestisit ve endüstriyel kaynaklı PCB gibi organik kirleticilerin kalıntıları ölçülmüş ve bu bileşiklerin dağılımları, muhtemel kaynakları ve potansiyel biyolojik riskleri incelenmiştir. DDT ve türevleri açısından dünyanın farklı bölgelerindeki göllerin yüzey sedimentleri ile kıyaslandığında Bafa Gölü sedimentlerinde DDT kirlilik seviyesinin oldukça düşük olduğu bulunmuştur. Sedimentte Endrin baskın kirletici olarak belirlenmiştir. Sediment örneklerinde ölçülen DDT ve metabolitleri, Dieldrin, Lindan ve Heptaklor konsantrasyonları sediment kalite indekslerine göre değerlendirildiğinde, kirleticilerin göldeki canlı yaşamına olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. ∑PCB konsantrasyonlarının ise göl kıyısında bulunan endüstriyel kuruluşlara yakın istasyonlarda sadece düşük değerli etki sevisini aşıp, diğer tüm istasyonlarda canlılar için risk yaratmayacağı belirlenmiştir. Mugil cephalus karaciğer dokusu için hesaplanan biyota sediment akümülasyon faktörü (BSAF 0.44-3.16 arasında değişmektedir. Bafa Gölü Mugil cephalus örneklerinde ölçülen kirletici konsantrasyonları dikkate alındığında Gıda ve Tarım Kurumu (FAO ve Dünya Sağlık Örgütüne (WHO göre Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptaklor ve DDT türevleri için hesaplanan Günlük Alım Miktarı değerlerinin (EDI Kabul Edilebilir Günlük Alım miktarlarının (ADI oldukça altında kaldığı belirlenmiştir. Ancak, balık örneklerindeki PCB seviyelerinin WHO tarafından belirlenen ADI değerini aştığı saptanmıştır

 15. Interfacing with in-Situ Data Networks during the Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE)

  Science.gov (United States)

  McInerney, M.; Griffith, P. C.; Duffy, D.; Hoy, E.; Schnase, J. L.; Sinno, S.; Thompson, J. H.

  2014-12-01

  The Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE) is designed to improve understanding of the causes and impacts of ecological changes in Arctic/boreal regions, and will integrate field-based studies, modeling, and data from airborne and satellite remote sensing. ABoVE will result in a fuller understanding of ecosystem vulnerability and resilience to environmental change in the Arctic and boreal regions of western North America, and provide scientific information required to develop options for societal responses to the impacts of these changes. The studies sponsored by NASA during ABoVE will be coordinated with research and in-situ monitoring activities being sponsored by a number of national and international partners. The NASA Center for Climate Simulation at the Goddard Space Flight Center has partnered with the NASA Carbon Cycle & Ecosystems Office to create a science cloud designed for this field campaign - the ABoVE Science Cloud (ASC). The ASC combines high performance computing with emerging technologies to create an environment specifically designed for large-scale modeling, analysis of remote sensing data, copious disk storage with integrated data management, and integration of core variables from in-situ networks identified by the ABoVE Science Definition Team. In this talk, we will present the scientific requirements driving the development of the ABoVE Science Cloud, discuss the necessary interfaces, both computational and human, with in-situ monitoring networks, and show examples of how the ASC is being used to meet the needs of the ABoVE campaign.

 16. KADIN YOKSULLUĞU VE KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE YANSIMALARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seda KOCABACAK

  2014-08-01

  Full Text Available Cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk ve iyi olmayan sağlık durumunun önemli nedenlerinden biridir. Kadınlar sosyal hayatın birçok alanında cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kalırlar: sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim, istihdam koşulları, sosyal ve ekonomik yaşam, politik haklar ve ahlaki sorumluluklar bunların bazılarıdır. Bazı toplumsal kabuller ya da ailelerin ekonomik zorlukları kız çocukların okuldan uzak kalmasına yol açabilmektedir. Eğitimsizlik ya da yetersiz eğitim ise özel nitelikler gerektirmeyen ya da düşük gelir sağlayan işlerde çalışılmasına yol açmaktadır. Bu kısıtlılıklar ve eşitsizlikler kadın sağlığı ve refahı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere sahiptir. Eğitimli ve refah sahibi kadınlar kadın sağlığı, çocuk sağlığı, aile sağlığı ve hatta tüm toplumun sağlığının geliştirilmesine katkı sağlarlar. Bu çalışmanın amacı ilk olarak kadın yoksulluğu ve sağlığı arasındaki ilişkiyi tartışmak ve Türkiye’ye ilişkin verilerle değerlendirmeler yapmaktır.

 17. Soğukta ve Dondurulmuş Halde Muhafazaları Esnasında Meyve ve Sebzelerin Kalite ve Besleyici Değerlerinde Meydana Gelen Değişiklikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman Cabı

  2015-02-01

  Full Text Available Kolay bozulabilir gıda maddelerinin daha uzun süre muhafaza edilmeleri amacıyla soğutma yönteminin kullanılmasının geçmişi tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Adı geçen “muhafaza” veya “korunma” sözcüğü, Weiser ve ark. 1971 tarafından, bir gıda maddesinin fiziksel, kimyasal kalitelerinin ve besleyici özelliklerinin belli bir süre müddetince veya mümkün olduğu kadar uzun bir periyot süresince saklanması şeklinde tanımlanmaktadır. Soğuğun çeşitli uygulamalarıyla muhafaza edilen gıda maddeleri gerek kantite gerekse çeşit ve yapı olarak geçtiğimiz son yıllarda büyük bir artış göstermişlerdir. İki yıl önceki değerlendirmelere göre, dünya kolay bozulabilir gıda maddeleri üretiminin 1 milyar ton olduğu Anquez, M. 1975 ve bu miktarın dörtte birinin (250 milyon ton herhangi bir şekilde işlenmesinde soğuğun kullanıldığı kabul edilmektedir.

 18. Plasminogen Activator Inhibitor-1 Controls Vascular Integrity by Regulating VE-Cadherin Trafficking.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna E Daniel

  Full Text Available Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1, a serine protease inhibitor, is expressed and secreted by endothelial cells. Patients with PAI-1 deficiency show a mild to moderate bleeding diathesis, which has been exclusively ascribed to the function of PAI-1 in down-regulating fibrinolysis. We tested the hypothesis that PAI-1 function plays a direct role in controlling vascular integrity and permeability by keeping endothelial cell-cell junctions intact.We utilized PAI-039, a specific small molecule inhibitor of PAI-1, to investigate the role of PAI-1 in protecting endothelial integrity. In vivo inhibition of PAI-1 resulted in vascular leakage from intersegmental vessels and in the hindbrain of zebrafish embryos. In addition PAI-1 inhibition in human umbilical vein endothelial cell (HUVEC monolayers leads to a marked decrease of transendothelial resistance and disrupted endothelial junctions. The total level of the endothelial junction regulator VE-cadherin was reduced, whereas surface VE-cadherin expression was unaltered. Moreover, PAI-1 inhibition reduced the shedding of VE-cadherin. Finally, we detected an accumulation of VE-cadherin at the Golgi apparatus.Our findings indicate that PAI-1 function is important for the maintenance of endothelial monolayer and vascular integrity by controlling VE-cadherin trafficking to and from the plasma membrane. Our data further suggest that therapies using PAI-1 antagonists like PAI-039 ought to be used with caution to avoid disruption of the vessel wall.

 19. FINDIK KABUKLARININ, ÇAY VE TÜTÜN ATIKLARININ HAMMADDE OLARAK KULLANILMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ş. İsmail KIRBAŞLAR

  2001-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, fındık kabukları, çay ve tütün atıklarındaki nem, kül, yağ ve sellüloz miktarları analiz edilmiştir. Ayrıca, fındık kabukları, çay ve tütün atıklarının içerdiği pentosan, pentos ve furfural miktarları belirlenmiştir. Furfural her üç atıktan destilasyon metoduyla ayrılmıştır. Atıklardan ayrılan furfural örneklerinin IRspektrumları ile standart furfuralin IR-spektrumları karşılaştırılmıştır. Fındık kabuklarından farklı sıcaklıklarda aktif karbon elde edilmiştir. Bu aktif karbon kullanılarak organik ve anarganik atıklar adsorbsiyonla uzaklaştırılmıştır.

 20. Küreselleşme ve Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen

  OpenAIRE

  GÜRKAN, ÖMER

  2001-01-01

  Son dönemlerin çok sık duyduğumuz sözcüklerinden biri “küreselleşme”, bazen ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması, mal ve hizmetlerle emek ve sermayenin artan bir serbestlikle tüm dünyada dolaşması, bazen kültür, inanç ve ideallerin benzeşmesi olarak tanımlanmaktadır. Çok genel bir ifadeyle, küreselleşme, her tür değer ve birikimin ulusal sınırları aşarak dünya çapında yaygınlaşması şeklinde, tanımlanabilir. Ekonomik açıdan bakıldığında ise, küreselleşme, üretim, ticaret ve sermaye ile işgücü ha...

 1. KALİTELİ UYKU VE UYKU BOZUKLUKLARI / QUALITY SLEEP AND SLEEP DISORDERS

  OpenAIRE

  Algın, Demet; Akdağ, Gönül; Erdinç, Oğuz

  2018-01-01

  Özet: Uyku sağlık ve yaşamımızın iyi bir şekilde devamı için önemli bir role sahiptir. Kaliteli uyku zihinsel sağlığımızı, fiziksel sağlığımızı, hayat kalitemizı korumamıza yardım eder ve güvenliğimiz için gereklidir. Uykunun başlatılması ve sürdürülmesi kortikal ve subkortikal birçok beyin bölgesinin işlevi ile gerçekleşir. Uykunun başlatılmasında öncelikle ön hipotalamustan gelen döngüsel girdiler ve endojen kimyasal uyarılar doğrultusunda hipotalamusta ventrolateral preoptik çekirdeğin rol...

 2. BAĞDA SİLKME VE SİLKMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

  OpenAIRE

  BAHAR, ELMAN; KORKUTAL, İLKNUR; DOĞAN, AHU ZÜBEYDE

  2009-01-01

  Bağda görülen önemli problemlerden biri olan silkme üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu derleme ile tür ve çeşitlerin fizyolojik ve genetik özellikleri, toprak koşulları, iklim, hastalık ve zararlılar ile yetersiz ve hatalı kültürel işlemler sonucu meydana gelen silkmenin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda; fizyolojik kökenli silkme başlığı altında; asmanın gelişme kuvveti, kusurlu çiçek yapısı, yetersiz tozlanma ve döllenme üzerinde durulmuştur. İklim kökenli silkme ana başl...

 3. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE CE UYUMLULUĞU VE BİR UYGULAMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazmi EKREN

  2009-01-01

  Full Text Available Hızla gelişen teknoloji, artan rekabet ortamı ve kullanıcının bilinçlenmesi gibi nedenlerden dolayı kaliteli üretim yapmanın gerekliliği günümüzde daha da artmıştır. Ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin belgelenmesi tüketici açısından şart olmuştur. Ürün güvenliğinin belgelenmesinde kullanılan birçok belge vardır. Bu belgelerden biri de CE belgesidir. Bu makalede, CE işareti ile ilgili temel bilgi verilmiş ve elektrikli ev aletleri için gerekli CE standartları ve testlerinden bahsedilmiştir. Örnek olarak elektrikli ev aletlerinden tost makinesi ele alınmış, incelenmiştir. Tost makinesine CE belgesi almak için EN60335-2-9 direktifine göre gerekli testler yapılmış ve CE belgesi alınmıştır.

 4. Zenginleştirilmiş Ekmeklerde İşleme ve Depolama Sırasında Bazı Vitamin ve Mineral Madde Miktarlarındaki Değişmeler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Karagül

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda tiyamin (7.5, 15.0 ve 22.5 mg/kg, riboflavin (7.5, 15.0 ve 22.5 mg/kg, demir (10, 20 ve 30 mg/100 g, magnezyum (50, 75 ve 100 mg/100 ve kalsiyum (200, 300 ve 400 mg/100 g katılanlardan yapılan hamurlarda ve ekmeklerde besin öğelerinin kalma oranı araştırılmıştır. Ekmek pişirmede uygulanan sıcaklık 250 oC ve süre 25 dakikadır. Un tipi ve katkı konsantrasyonu tiyamin, demir ve kalsiyumun ekmekte kalma oranı üzerinde etkili olmuş, riboflavin ve magnezyumu etkilememiştir. Araştırma sonuçlarına göre; una kıyasla hamurda kalma oranı demir için %89.75-107.54, magnezyum için %97.69-106.00, kalsiyum için %99.59-123.67, tiyamin için %42.34-99.59 ve riboflavin için %86.49-97.46’dır. Una göre ekmekte (72 saat sonra kalma oranı ise demir için %76.21-81.97, magnezyum için %74.54-90.03, kalsiyum için %77.56-95.16, tiyamin için %27.82-58.75 ve riboflavin için %59.78-83.78’dir. Demir, kalsiyum ve magnezyumun katkı konsantrasyonu arttıkça ekmek hacmi azalmış, ekmek içi ve aroması bozulmuştur.

 5. Sanayi 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Açısından Etkileri

  OpenAIRE

  AYDEMİR, Halit

  2018-01-01

  Bu çalışmada Sanayi 4.0’ın küresel dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri, avantaj ve dezavantajları, Sanayi 4.0’ın diğer devrimlerle olan bağı ele alınmaktadır. Bu çerçevede Türkiye için Sanayi 4.0 gelişim sürecinde izlenmesi gereken bir yol haritasının çizilmesi amaçlanmıştır. Yöntemsel olarak ülkeler ve yıllar arası karşılaştırmalı analizler kullanılmıştır.

 6. FItness programy a individuální přístup ve fitness

  OpenAIRE

  Rambous, Milan

  2008-01-01

  Souhrn: Tato diplomová práce se zabývá problematikou fitness programů a individuálru'ho přístupu ve fitness centrech. Celé téma zahrnuje rozpracování postupu při vytváření fitness programů a roli osobního trenéra ve fitness. Dále jsou zde uvedeny specifika některých fitness programů a v empirické části pak příklad dvou individuálních fitness programů. Název práce: Fitness programy a individuálnípřístup ve fitness Title: FITNESS PROGRAMS AND INDIVIDUAL CARE IN FITNESS Cíle práce: 1. podrobný p...

 7. Müşteri İlişkileri ve CRM = Customer Care & Social CRM

  OpenAIRE

  Yaşar, Azra Betül

  2016-01-01

  Azra Betül Yaşar şu anda Turkcell'de çalışmaktadır ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında uzman olarak hizmet vermektedir. Mart 2011'den beri bu görevi yürüten Yaşar; proje yönetimi, stratejik planlama, bilgi yönetimi, sosyal medya, bütçe yönetimi, ve data analizi konularında deneyim kazanmış birisidir. Müşterilerin Turkcell ile en iyi şekilde iletişimde kalmasını sağlamak, ve Turkcell deneyimlerini her zaman en yukarda tutmak için çalışmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal Med...

 8. Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi

  OpenAIRE

  AKTAŞ, İlknur; KAPTANOĞLU YILDIRIM, Ayşegül; ÜNLÜ ÖZKAN, Feyza; YILMAZ KAYSIN, Meryem; ŞİLTE, Ayşe Duygu

  2015-01-01

  Amaç: Lokomotor sistem sorunları nedeniyle yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizlerini ortaya koymaktır. Hastalar ve Yöntem: Yatarak fizyoterapi alan olguların demografik verileri kaydedildi ve 15 D yaşam kalite sorgulaması yapıldı. Maliyetleri hesaplandı. Yaşam kalitesi ölçeği verilerini kullanarak hesaplanan, kaliteye ayarlanmış yaşam yılı (KAYY) sayısını kullanarak ekonomik analiz yapılmıştır. Bulgular: Doksan üç olgunun 75’i (%80,64) kadın, 18’i (%19,35) e...

 9. Radurizasyonun Tavuk Etlerinin Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuray Kolsarıcı

  2015-02-01

  Full Text Available Araştırmada 1, 2 ve 3 kGy dozunda uygulanan iyonize radyasyonun (Radurizasyon tavuk but ve göğüs etlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalitelerine olan etkisi üzerinde çalışılmıştır. 6-8 haftalık broilerler kesilerek but ve göğüs etlerine parçalandıktan sonra biri açık kontrol olmak üzere 5 gruba ayrılmış ve 4 grup vakum paketlenmiştir. Vakum paketi gruplardan biri vakumlu kontrol olarak ayrılırken, diğer gruplar 1, 2 ve 3 kGy olmak üzere iyonize radyasyona tabi tutulmuştur. 0. günden başlamak üzere 3’er günlük periyotlarla gruplar analize alınmış, toplam mezofilik aerob, toplam psikrofilik aerob, stafilokok ve laktik asit bakterileri ile pH ve TBA değeri belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin duyusal özellikleri de panel oluşturularak saptanmıştır. Elde edilen tüm veriler varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre tavuk but ve göğüs etlerinde radurizasyon sonrası bakteriyel yükte azalma gözlenmiştir. Radurizasyonun toplam mezofilik aerobik ve toplam psikrofilik aerobik bakteriler üzerine olan etkisi stafilokok ve laktik asit bakterilerine kıyasla daha yüksek düzeyde olup, özellikle laktik asit bakterilerinde zayıf kalmıştır. PH ve TBA değerleri açısından radurizasyonun değişiklik yaratmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte 3 kGy ışınlanmış örneklerin raf ömrü 27 gün civarında olurken 2 kGy ışınlı örnekler 24 günde, 1 kGy ışınlı örnekler 18 günde, vakumlu kontroller 15 günde, açık kontroller 9 gün civarında tüketim özelliğini yitirmiştir. Duyusal değerlendirmelerde alınan sonuçlarda ışınlanmış örneklerin renk, görünüş, aroma, gevreklik gibi özellikleri kontrollere göre farklı olmayıp, tüm gruplar pazarlanabilir nitelikte bulunmuşlardır.

 10. FEKAL İNKONTİNANSIN BAKIMI VE BAKIMDA KULLANILAN ÜRÜNLER

  OpenAIRE

  Denat, Yıldız; Khorshid, Leyla

  2010-01-01

  ÖZETFekal inkontinans, özellikle uzun dönem yatağa bağımlı hastalarda kontaminasyonaçısından güç sonuçlarla, enfeksiyon ve deri ülserlerinin oluşma riskiyle, pahalı ve potansiyeltehlikelere neden olan bir durumdur. Fekal inkontinans, normal deri bütünlüğü için potansiyel birtehlike yaratır ve septiseminin bir nedeni olabilir. Özellikle yatağa bağımlı fekal inkontinanslıhastalar perineal deri hasarı için risk ...

 11. Siber Saldırılar Siber Savaşlar ve Etkileri

  OpenAIRE

  Kara, Mahruze

  2013-01-01

  74 pages. İnternetin ortaya çıkması ile yararlarından faydalanılmaktadır. Ancak internetin zararları da mevcuttur. İnternet, dünya dengelerini değiştirmektedir. İnternet, siber saldırılara ve siber savaşlara aracılık eden bir alan olmuştur. Siber saldırılar, ülkelerin ulusal ve ekonomik güvenliğini sarsmaktadır. Siber savaşlar 5. boyutta yapılmaktadır. Bu çalışmada siber silahlar ile siber saldırılar ve siber savaşların etkileri işlenmiştir. Siber güvenlik önlemleri için çöz...

 12. Mersin (Myrtus communis L. Meyvesinin bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Musa Özcan

  2015-02-01

  Full Text Available İçel’den (Büyükeceli-Gülnar toplanan farklı büyüklük ve renklerdeki mersin (Myrtus communis L. meyvelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Mor meyvelerde antosiyanin tespit edilirken beyaz renklide bulunmamıştır. Mor meyvelerde tanen miktarı beyazlara göre oldukça yüksektir. Titrasyon asitliği mor meyvelerde aynı olup, beyaza göre yüksektir. Meyveler mineral bakımından zengindir ve en yüksek olarak potasyum belirlenmiştir.

 13. Mersin (Myrtus communis L.) Meyvesinin bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  OpenAIRE

  Özcan, Musa; Akbulut, Mehmet

  1998-01-01

  İçel’den (Büyükeceli-Gülnar) toplanan farklı büyüklük ve renklerdeki mersin (Myrtus communis L.) meyvelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Mor meyvelerde antosiyanin tespit edilirken beyaz renklide bulunmamıştır. Mor meyvelerde tanen miktarı beyazlara göre oldukça yüksektir. Titrasyon asitliği mor meyvelerde aynı olup, beyaza göre yüksektir. Meyveler mineral bakımından zengindir ve en yüksek olarak potasyum belirlenmiştir. 

 14. Robotlar İşlerimizi ve Ruhumuzu mu Çalacak?

  OpenAIRE

  Yılmaz, Fevzi

  2018-01-01

  Robotlar, bazen insan formunda bazen ise daha mekanik-elektronik araçlar olarak ekonomik hayatın içindeler. Dijital çağdayız ve robotlar artık kendilerine verilen yetkinlikler sayesinde insanların yapabildiği şeyleri gerçekleştirebiliyor. Robotların işsizliğe yol açacağı ve ekonomik eşitsizliği derinleştireceği sık sık gündeme gelmektedir. Bilim kurgu dizi konusu olan öldüren robotlar ve robotun kendini yapandan daha akıllı robotu üretmesi savı hep endişe vermiştir. Ünlülerden Stephen Hawking...

 15. Elektrikli Otomobil, Küresel Rekabet ve Gelişmeler

  OpenAIRE

  Yılmaz, Fevzi

  2017-01-01

  Önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Mayıs 2016'da verdiği beyanatta yerli otomobil projesiyle Google ve Tesla gibi devlerin rakibi olacağımızı belirtmişti. Bakan Işık o tarihte, “Tüm otomotiv devleri, işbirliği için sırada bekliyor. Sonuçta bizim de elimizde önemli teknolojiler var.” diyerek moral tazelemişti. Sözü edilen Google, araç otomasyonu ve sürücüsüz araç projesi yürütmekte iken, Tesla ise dünyanın en büyük farklı konsept elektrikli araç üreticisidir. Tesla'nın CEO’su ...

 16. Information Need and Information Seeking Behaviour Bilgi Gereksinimi ve Bilgi Arama Davranışı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazan Özenç Uçak

  1997-12-01

  Full Text Available Information need is one of the cognitive needs of humankind. Information need causes information seeking behaviour and these concepts complement each other. Information need and information seeking behaviour are effected by many factors. It is necessary to know these factors in establishing the effective information centers and services. Bilgi gereksinimi insanın zihinsel gereksinimlerinden birisidir. Bilgi gereksinimi sonuçta bilgi arama davranışını ortaya çıkarmakta ve bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır. Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı pek çok faktörden etkilenmektedir. Etkili bilgi merkezlen ve hizmetleri kurabilmek için bu faktörlerin bilinmesi gerekmektedir.

 17. İRAN VE REJİM İSTİKRARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özgür ÜŞENMEZ

  2015-07-01

  Full Text Available ÖZ: Bu çalışma, İran rejiminin son yıllarda Orta Doğu'yu sarsan isyanlar ve istikrarsızlıklara-Batı'daki beklentilerin aksine- geçmişten, özellikle 1979'daki devrimden miras kalan sosyal yapı ve politikaların etkisiyle direnebildiğini iddia ediyor. Tunus ve Mısır'daki halk isyanları, temel aktör olan alt sınıflar ve onların neo-liberal ekonomik politikalara muhalefetiyle yayılırken, İran’da devrim sonrası gelişen sosyal devlet mekanizması hala halk ile rejimin tamamen birbirine yabancılaşmasını önlemekte. Ancak son yıllarda ortaya çıkan yeni gerilimler ve İran'ın uyguladığı ekonomi politikaları rejimin krizini derinleştirebilir. Bu nedenledir ki Orta Doğu'yu ve özelde İran'ı anlamak için hegemonik blokların tarihsel değişimini inceleyen ucu açık bir analiz elzemdir. ABSTRACT: This article argues that contrary to the expectations of the Western World, Iranian regime successfully resisted the revolutionary tides of the Arab Spring. Most important determinant of this process for Iran was the legacy of the 1979 revolution and it's associated structures that relatively protects the most vulnerable parts of the population against the wide spread neo-liberal economic policies in the Middle East. So with that feature Iran differs from the Tunisian and the Egyptian examples. In order to understand these features further this essay adapts a historical analysis of changes in hegemonic blocs in Iran since 1979.

 18. The natural history of surgically treated but radiotherapy-naïve nonfunctioning pituitary adenomas.

  LENUS (Irish Health Repository)

  O'Sullivan, Eoin P

  2009-11-01

  Transsphenoidal surgery is indicated for patients with nonfunctioning pituitary adenomas (NFPAs) causing compressive symptoms. Previous studies attempting to define the rate of recurrence\\/regrowth of surgically treated but radiation-naïve NFPAs were somewhat limited by selection bias and\\/or small numbers and\\/or lack of consistency of findings between studies. A better understanding of the natural history of this condition could allow stratification of recurrence risk and inform future management. We aimed to define the natural history of a large, mainly unselected cohort with surgically treated, radiotherapy (RT)-naïve NFPAs and to try to identify predictors of recurrence\\/regrowth.

 19. Van’da Tüketime Sunulan Feta Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enise Akel

  2016-11-01

  Full Text Available Bu çalışma, Van il merkezinde tüketime sunulan Feta peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada 50 adet Feta peyniri materyal olarak kullanıldı. Feta peynirlerinin mikrobiyolojik analizleri sonucunda, ortalama olarak toplam aerob mezofil genel canlı sayısı 5,49 log kob/g, laktik asit bakteri sayısı 5,20 log kob/g, koliform grubu mikroorganizma sayısı 0,78 log kob/g, Escherichia coli sayısı 0,10 log kob/g, mikrokok/stafilokok sayısı 0,58 log kob/g, koagülaz pozitif Staphylococcus aureus sayısı 0,53 log kob/g, Clostridium perfringens sayısı 0,08 log kob/g, enterobakteri sayısı 0,96 log kob/g, maya ve küf sayısı ise 5,18 log kob/g olarak saptandı. Kimyasal analizler sonucunda ise ortalama pH değeri 4,38, titre edilebilir asitlik derecesi %1,41 LA, kuru madde miktarı %41,21, yağ miktarı %18,12, kuru maddede yağ miktarı %44,18, tuz miktarı %8,36 ve kuru maddede tuz miktarı %20,42 olarak tespit edildi. Feta peyniri örneklerinin tamamı titre edilebilir asitlik yönünden standartlara uygun bulundu. Ancak örneklerin %8’i koagülaz pozitif S. aureus, %52’si pH ve %100’ü kuru maddede tuz yönünden standartlara uygun bulunmadı. Sonuç olarak, Feta peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesinin yetersiz olduğu ve bu durumun üretici ve tüketiciler için risk oluşturabileceği kanısına varıldı. Gıda zincirinin tüm aşamalarında temeli GMP olan HACCP sisteminin uygulanması gıda güvenliği, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunmasında etkin rol oynayacaktır.

 20. Veri Transferi Ve İşlem Güvenliğinin Sağlanmasında Kullanılan Şifreleme Yöntemleri Ve Sayısal İmza

  OpenAIRE

  ANBAR, Adem

  2004-01-01

  İnternetin ve e-ticaretin gelişmesi ve yaygınlaşması, güvenlik problemlerinin çözümüyle yakından ilişkilidir. Güvenlik sorununu; yetkilendirme, www (world wide web) güvenliği ve veri-işlem güvenliği olmak üzere üç açıdan inceleyebiliriz. Bu çalışmada, yetkilendirme ve www güvenliğine kısaca değinildikten sonra, veri-işlem güvenliği üzerinde ayrıntılı olarak durularak, veri işlem güvenliğinde kullanılan, kriptografi, onay kurumu, elektronik noter, elektronik ve sayısal imza gibi yeni güvenlik ...

 1. DOMATES DOKU VE KÜF KARAKTERİSTİKLERİ, DOMATES ÜRÜNLERİNDE KÜF SAYIMI VE KÜFÜ AZALTMA OLANAKLARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çetin KADAKAL

  2001-02-01

  Full Text Available Domates ve ürünlerinde en önemli kalite kriterlerinden biri, ürünün küf yüküdür. Domates ve ürünlerinde küf yükü; Howard küf sayım (HMC metoduna göre yapılmaktadır. Küf yükü, son ürünün hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğini göstermesi açısından önemlidir. Küf yükünün maksimum sınırı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte % 40-60 (pozitif alan arasındadır. Son yıllarda domates ve ürünlerinde ergosterol düzeyi küf yükü yerine yeni bir kriter olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

 2. Menemen Ekolojik Koşullarında Lavanta (Lavandula spp.) Tür ve Çeşitlerinin Morfolojik, Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

  OpenAIRE

  Karık, Ünal; Çiçek, Fatih; Çınar, Orçun

  2017-01-01

  Bu çalışma Menemen ekolojik koşullarında lavanta (Lavandula spp.) tür ve çeşitlerininmorfolojik, verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile 2015-2016yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada 2 farklı türe ait 8 farklı ticarilavanta çeşidi kullanılmıştır. 2 yıl sonucunda elde edilen veriler ışığında türve çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Lavandintipi çeşitler, verim özellikleri açısından lavander tipi çeşitlerin önünegeçerken,  uçucu yağ oranı ve uçucu...

 3. VAROLUŞ FELSEFELERİ, VAROLUŞÇU TERAPİ VE SOSYAL HİZMET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gizem ÇELİK

  2017-07-01

  Full Text Available Öz Varoluş felsefeleri, insanı ve insan yaşamını açıklamaya çalışan felsefi akımları temel alarak; ancak onlardan farklılaşan önemli nitelikleri ile günümüz insanının sorunlarına yönelen ve tek bir tanımlamayla anılması mümkün olmayan, kimilerine göre bir felsefe yapma tarzını kimilerine göre ise bir felsefi iklimi ifade etmektedir. En yalın ifadeyle, insanı nesne gibi ele alan ve yorumlayan yaklaşımlara tepki olarak, insanın biricik ve otantik oluşu özelliği ile tanımlanması gereken bir varoluş olduğunu belirten varoluşçu görüş, pek çok insanî soruyu ele alıp işleyerek “öz-varoluş ilişkisi”, “varlığın ve hayatın anlamı”, “özgür iradenin insan davranışlarındaki rolü”, “sınırsız özgürlük ve sorumluluk”, “varoluşsal anksiyete” gibi pek çok konuda açıklamalarda bulunmaktadır. Bu çalışmada, varoluş felsefelerine ve temel niteliklerine ilişkin genel bilgilere, artan ve karmaşıklaşan insan sorunlarının çözümünde önemli açıklamalar getirmesi dolayısıyla terapide yer bulan varoluşçu analizin özelliklerine ve odağı insan, insan sorun ve ihtiyaçları olan sosyal hizmet disiplin ve mesleğinin varoluş felsefeleri ile olan ilişkisine yer verilmektedir. Abstract Without a single definition, philosophies of existence sometimes described as the “way of making philosophy” or sometimes “climate of philosophy”. It basically arose from philosophical trends which are trying to explain human and life but differentiates from them by focusing on the problems of the modern man. By the simplest terms, existential philosophy states that human being must be defined as unique and authentic existent and it has born as a reaction to the approach that takes human beings as objects. Existential philosophy takes and examines many humanitarian questions such as "self-existence relationship”, “meaning of life and the existence”, “the role of

 4. Kefir ve Kefir Kullanılarak Yapılan Bazı Ürünler

  OpenAIRE

  ESMEK, Emel; GÜZELER, Nuray

  2018-01-01

  Kefir, bakteri ve mayaların etkileriyle kefir daneleri içinde simbiyotik birleşmesi ile oluşan fermente bir süt ürünüdür. Kefir, ağızda hissedilen köpürücü etkisi, tipik maya tadı ve kendisine has belirli aromaları ile bilinir. Kefir fermentasyonun ana ürünleri içeceğin vizkozitesini, asitliğini ve düşük alkol içeriğini gösteren laktik asit, etanol ve karbondioksittir. İkincil bileşenler ise aroma kompozisyonuna katkıda bulunan, diasetil, asetaldehit, etil alkol ve aminoasittir. Kefir, vücudu...

 5. KARAGÖZ VE HACİVAT: BAŞKALDIRI VE İTAATİN YANSIMALARI / KARAGÖZ AND HACİVAT: PROJECTIONS OF SUBVERSION AND CONFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ONUR AYKAÇ

  2016-12-01

  Full Text Available Bu yazı, James Smith’in Asian Theatre Journal’da 2004 yılında yayımladığı “Karagöz and Hacivat: Projections of Subversion and Conformance” adlı makalesinin tercümesidir. Smith, İslam dünyasında tiyatro temsillerinin tarihini kısaca anlattıktan sonra, sözü Türklerde karagöz, Yunanlarda karagiozis adıyla bilinen gölge oyunlarına getirir. Bu oyunlara dair kısa tanıtıcı bilgiler verdikten sonra, Peter Burke’ün Popular Culture in Early Modern Europe (Erken Modern Avrupa’da Popüler Kültür adlı eserinde hemen her karnavalda görüldüğünü söylediği “yemek, cinsellik ve şiddet” unsurlarına karagöz oyunlarından örnekler verir. Akabinde, gölge oyununu Mikhail Bakhtin’in dinsel eğlence teorisi çerçevesinde inceler. Bilhassa, sözü edilen teoride yer alan “bir maskaraya taç giydirilip kral yapılması ve karnavalın sonunda sahte kralın tahttan indirilmesi hadisesi” ile “Hacivat tarafından önemli bir mevkie getirildikten sonra çevresindekileri alt etmeye çalışan ve sonunda bütün gücü elinden alınan Karagöz’ün durumu” arasında ciddi bir benzerlik olduğu kanısına varır. Son aşamada, gölge oyununun, ezilen toplum kitlesinin özkimliğini yeniden oluşturmadaki rolüne değinerek, meseleyi Türk ve Yunan halkları üzerinden örneklendirir. Bu yazı, hem Batılı eğlence kuramlarının karagöz ve karagiozis oyunlarına uygulanmış olması, hem de bu oyunların yeni bir özkimlik oluşturmada nasıl bir görev üstlendiğini göstermesi bakımından önemlidir.

 6. The expression of VE-cadherin in breast cancer cells modulates cell dynamics as a function of tumor differentiation and promotes tumor-endothelial cell interactions.

  Science.gov (United States)

  Rezaei, Maryam; Cao, Jiahui; Friedrich, Katrin; Kemper, Björn; Brendel, Oliver; Grosser, Marianne; Adrian, Manuela; Baretton, Gustavo; Breier, Georg; Schnittler, Hans-Joachim

  2018-01-01

  The cadherin switch has profound consequences on cancer invasion and metastasis. The endothelial-specific vascular endothelial cadherin (VE-cadherin) has been demonstrated in diverse cancer types including breast cancer and is supposed to modulate tumor progression and metastasis, but underlying mechanisms need to be better understood. First, we evaluated VE-cadherin expression by tissue microarray in 392 cases of breast cancer tumors and found a diverse expression and distribution of VE-cadherin. Experimental expression of fluorescence-tagged VE-cadherin (VE-EGFP) in undifferentiated, fibroblastoid and E-cadherin-negative MDA-231 (MDA-VE-EGFP) as well as in differentiated E-cadherin-positive MCF-7 human breast cancer cell lines (MCF-VE-EGFP), respectively, displayed differentiation-dependent functional differences. VE-EGFP expression reversed the fibroblastoid MDA-231 cells to an epithelial-like phenotype accompanied by increased β-catenin expression, actin and vimentin remodeling, increased cell spreading and barrier function and a reduced migration ability due to formation of VE-cadherin-mediated cell junctions. The effects were largely absent in both MDA-VE-EGFP and in control MCF-EGFP cell lines. However, MCF-7 cells displayed a VE-cadherin-independent planar cell polarity and directed cell migration that both developed in MDA-231 only after VE-EGFP expression. Furthermore, VE-cadherin expression had no effect on tumor cell proliferation in monocultures while co-culturing with endothelial cells enhanced tumor cell proliferation due to integration of the tumor cells into monolayer where they form VE-cadherin-mediated cell contacts with the endothelium. We propose an interactive VE-cadherin-based crosstalk that might activate proliferation-promoting signals. Together, our study shows a VE-cadherin-mediated cell dynamics and an endothelial-dependent proliferation in a differentiation-dependent manner.

 7. Hamburgerlerin bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Donmuş Depolama Sıcaklığı ve Depolama Süresinin Etkisi Üzerinde Araştırma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Hamdi Ertaş

  2015-02-01

  Full Text Available Ticari amaçla üretilen hamburgerler, -8 oC ve –26 oC’de 85 gün süre ile depolanmışlar ve depolama sıcaklığının ve süresinin hamburgerlerin bazı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Fiziksel kriterler olarak su tutma kapasitesi (STK, pişirme kaybı (PK ve büzülme derecesi (BD; kimyasal kriterler olarak rutubet, protein, yağ miktarları ile pH değeri ve tiyobarbütirik asit (TBA sayısı; mikrobiyolojik kriterler olarak ise toplam mezofil aerob bakteri (TMAB sayısı, psikrofil bakteri (PB sayısı ve koliform grubu bakteri (KGB sayısı dikkate alınmıştır. Depolama sıcaklığı ve depolama süresinin rutubet, protein, yağ miktarları, STK, PK ve BD üzerine etkisinin olmadığı, pH değeri üzerine p<0.01 düzeyinde etkisinin olduğu, TBA-sayısı üzerine depolama sıcaklığının p<0.01 düzeyinde depolama süresinin p<0.05 düzeyinde etkisi olduğu belirlenmiştir. –8 oC de depolama, hamburgerlerin pH değerlerini ve TBA-sayılarını önemli düzeyde artırırken, -26 oC de depolamada artış daha az düzeyde olmuştur. TMAB, PB ve KGB sayılarına, depolama sıcaklığının ve depolama süresinin etkisi görülmüş (p<0.01; -8 oC’de, depolama süresine bağlı olarak TMAB, PB ve KGB sayılarında sürekli bir artış görülürken –26 oC’de depolamada azalma olmuştur.

 8. ETANOL + 1-NONANOL İKİLİ SİSTEMİ VE ETANOL + 1-NONANOL + SU ÜÇLÜ SİSTEMİNİN 293.15 K SICAKLIKTAKİ YOĞUNLUKLARININ, REFRAKTİF İNDİSLERİN ÖLÇÜLMESİ VE AŞIRI MOLAR HACİMLERİNİN VE MOLAR REFRAKSİYONLARININ HESAPLANMASI

  OpenAIRE

  MAHRAMANLIOĞLU, Mehmet; KIRBAŞLAR, Ş. İsmail

  2000-01-01

  Etanol+1-nonanol ikili sistemi ve etanol+1-nonanol+su üçlü sistemi için çeşitli karışımlarda yoğunluklar ve kırılma indisleri 293.15 K de ölçülmüştür. İkili ve üçlü sistemler için aşırı molar hacim ve molar refraksiyon sapmaları hesaplanmıştır. Aşırı molar hacim ve molar refraksiyon sapmaları için Redlich–Kister eşitliği uygulanarak eşitlik katsayıları hesaplanmıştır.

 9. VeA of Aspergillus niger increases spore dispersing capacity by impacting conidiophore architecture

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Fengfeng; Dijksterhuis, Jan; Wyatt, Timon; Wösten, Han A B; Bleichrodt, Robert-Jan

  Aspergillus species are highly abundant fungi worldwide. Their conidia are among the most dominant fungal spores in the air. Conidia are formed in chains on the vesicle of the asexual reproductive structure called the conidiophore. Here, it is shown that the velvet protein VeA of Aspergillus niger

 10. TÜRKİYE’DE BASEL I, II ve III KURALLARINA UYUM SÜRECİ

  OpenAIRE

  Ezgi ASLAN KÜLAHİ; Göksel TİRYAKİ; Ahmet YILMAZ

  2013-01-01

  TÜRKİYE’DE BASEL I, I VE III KURALLARINA UYUM SÜRECİÖzet: Bu çalışma, Basel Kriterleri çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü’nde yapılan çalışmaları değerlendirerek sektörün Basel Kriterleri’ne uyum sürecinde hangi aşamada olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; Türkiye’de Basel I ve II Kriterleri’ne geçiş süreci: Basel I ve II’ye yönelik yapılan hazırlık çalışmaları , Basel Kriterleri’ne uyum kapsamında Türk Bankacılık Mevzuatı’nda yapılan yasal düzenlemeler ve BDDK tarafından ger...

 11. First-Year Medical Students' Naïve Beliefs about Respiratory Physiology

  Science.gov (United States)

  Badenhorst, Elmi; Mamede, Silvia; Abrahams, Amaal; Bugarith, Kishor; Friedling, Jacqui; Gunston, Geney; Kelly-Laubscher, Roisin; Schmidt, Henk G.

  2016-01-01

  The present study explored the nature and frequency of physiology naïve beliefs by investigating novices' understanding of the respiratory system. Previous studies have shown considerable misconceptions related to physiology but focused mostly on specific physiological processes of normal respiration. Little is known about novices' broader…

 12. Measuring epistemological beliefs in history education : An exploration of naïve and nuanced beliefs

  NARCIS (Netherlands)

  Stoel, G.; Logtenberg, A.; Wansink, B.; Huijgen, T.; van Boxtel, C.; van Drie, J.

  2017-01-01

  This study investigates a questionnaire that measures epistemological beliefs in history. Participants were 922 exam students. A basic division between naïve and nuanced ideas underpins the questionnaire. However, results show this division oversimplifies the underlying structure. Exploratory factor

 13. Induced pluripotent stem cells derived from rabbits exhibit some characteristics of naïve pluripotency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Osteil

  2013-05-01

  Not much is known about the molecular and functional features of pluripotent stem cells (PSCs in rabbits. To address this, we derived and characterized 2 types of rabbit PSCs from the same breed of New Zealand White rabbits: 4 lines of embryonic stem cells (rbESCs, and 3 lines of induced PSCs (rbiPSCs that were obtained by reprogramming adult skin fibroblasts. All cell lines required fibroblast growth factor 2 for their growth and proliferation. All rbESC lines showed molecular and functional properties typically associated with primed pluripotency. The cell cycle of rbESCs had a prolonged G1 phase and a DNA damage checkpoint before entry into the S phase, which are the 2 features typically associated with the somatic cell cycle. In contrast, the rbiPSC lines exhibited some characteristics of naïve pluripotency, including resistance to single-cell dissociation by trypsin, robust activity of the distal enhancer of the mouse Oct4 gene, and expression of naïve pluripotency-specific genes, as defined in rodents. According to gene expression profiles, rbiPSCs were closer to the rabbit inner cell mass (ICM than rbESCs. Furthermore, rbiPSCs were capable of colonizing the ICM after aggregation with morulas. Therefore, we propose that rbiPSCs self-renew in an intermediate state between naïve and primed pluripotency, which represents a key step toward the generation of bona fide naïve PSC lines in rabbits.

 14. Gri Suyun Arıtımı ve Yeniden Kullanımı

  OpenAIRE

  ÜSTÜN, Gökhan; TIRPANCI, Ayşenur

  2015-01-01

  Çalışmanın amacı, gri su arıtımının ve yeniden kullanılması konusunun incelenmesidir. Bu amaç için daha önce yapılmış literatür çalışmaları araştırılıp, yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında gri suyun tanımlanması ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakteristiği açıklanmıştır. İkinci kısmında, gri suyun arıtım yöntemleri ve yeniden kullanımı incelenmiştir. Üçüncü kısımda gri suların arıtımında kullanılan teknolojiler tek tek açıklanmıştır. Son olarak gri su arıtımı ve yeniden kullanımı ...

 15. Analysis of Naïve Bayes Algorithm for Email Spam Filtering across Multiple Datasets

  Science.gov (United States)

  Fitriah Rusland, Nurul; Wahid, Norfaradilla; Kasim, Shahreen; Hafit, Hanayanti

  2017-08-01

  E-mail spam continues to become a problem on the Internet. Spammed e-mail may contain many copies of the same message, commercial advertisement or other irrelevant posts like pornographic content. In previous research, different filtering techniques are used to detect these e-mails such as using Random Forest, Naïve Bayesian, Support Vector Machine (SVM) and Neutral Network. In this research, we test Naïve Bayes algorithm for e-mail spam filtering on two datasets and test its performance, i.e., Spam Data and SPAMBASE datasets [8]. The performance of the datasets is evaluated based on their accuracy, recall, precision and F-measure. Our research use WEKA tool for the evaluation of Naïve Bayes algorithm for e-mail spam filtering on both datasets. The result shows that the type of email and the number of instances of the dataset has an influence towards the performance of Naïve Bayes.

 16. Retrofit solutions for inland ships : The MoVe IT! approach

  NARCIS (Netherlands)

  Hekkenberg, R.G.; Thill, C.

  2014-01-01

  In MoVe IT!, a project in the European 7th framework package, it is investigated how existing European inland cargo ships can be retrofitted in order to improve their economic and environmental performance. In the project, experts from academia worked closely together with five ship owners to

 17. Ensemble/Variational Estimation (EnVE) and its application to canonical turbulent flow realizations

  Science.gov (United States)

  Colburn, Christopher; Cessna, Joseph; Bewley, Thomas

  2008-11-01

  The recently-developed hybrid EnVE method for data assimilation incorporates successive adjoint optimizations to update the initial conditions of a flow model, over various horizons of interest, in order to reconcile this model with recent measurements. Such adjoint optimizations typically require the trajectory to be saved over the entire interval over which the optimization is performed; in high-dimensional systems, this can lead to significant storage problems, which can be partially alleviated via checkpointing. In the EnVE framework, this requirement is eliminated, and supplanted by a requirement to march the state of the system backward in time simultaneously with the adjoint. If the system is derived from a PDE with a diffusive component, this backward-in-time state march is ill conditioned, and requires regularization/smoothing to prevent errors from accumulating rapidly at the small scales. The present talk focuses on this peculiar requirement of the EnVE algorithm. As the forecasting problem may itself be considered as a smoothing problem, it is, in fact, expected to find a ``smoothing'' ingredient at the heart of an algorithm of this sort. Various strategies are proposed and tested for accomplishing the required smoothing in the EnVE setting, and are tested on both a chaotic 1D PDE (the Kuramoto-Sivashinsky equation) as well as our in-house spectral 3D DNS/LES code, diablo.

 18. "You've Got the Power": Documentary Film as a Tool of Environmental Adult Education

  Science.gov (United States)

  Clover, Darlene E.

  2011-01-01

  Educators call for more creative means to combat the moribund narratives of contemporary environmentalism. Using visual methodology and environmental adult education theory, this article discusses how a documentary film titled "You've Got the Power" works to pose questions about complex environmental issues and develop critical thinking…

 19. Vědecké osobnosti a vedení ve vědě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Wiedermann, Jiří

  č. 3 (2005), s. 14-17 ISSN 1210-9525 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : vědecké osobnosti * talent * grantový systém * vědecká excelence Subject RIV: AM - Education http://abicko.avcr.cz/archiv/2005/3/obsah/vedecke-osobnosti-a-vedeni-ve-vede.html

 20. cd4 changes in haart-naïve hiv positive pregnant women on haart

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  This study thus attempt an assessment of the pattern of immunologic (CD4) changes in naïve. HIV positive pregnant women, in the first two months of commencing HAART, with a view to possibly postulate CD4 response rate and recommend the ideal time to initiate HAARTin HIV positive pregnant patients. METHODOLOGY.

 1. Cortisol awakening response in drug-naïve panic disorder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakuszkowiak-Wojten K

  2016-06-01

  Full Text Available Katarzyna Jakuszkowiak-Wojten, Jerzy Landowski, Mariusz S Wiglusz, Wiesław Jerzy Cubała Department of Psychiatry, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland Background: It is unclear whether hypothalamic–pituitary–adrenal axis is involved in the pathophysiology of panic disorder (PD. The findings remain inconsistent. Cortisol awakening response (CAR is a noninvasive biomarker of stress system activity. We designed the study to assess CAR in drug-naïve PD patients.   Materials and methods: We assessed CAR in 14 psychotropic drug-naïve outpatients with PD and 14 healthy controls. The severity of PD was assessed with Panic and Agoraphobia Scale. The severity of anxiety and depression was screened with Hospital Anxiety and Depression Scale.   Results: No significant difference in CAR between PD patients and control group was found. No correlations were observed between CAR and anxiety severity measures in PD patients and controls.   Limitations: The number of participating subjects was relatively small, and the study results apply to nonsuicidal drug-naïve PD patients without agoraphobia and with short-illness duration. There was a lack of control on subjects’ compliance with the sampling instructions.  Conclusion: The study provides no support for elevated CAR levels in drug-naïve PD patients without agoraphobia. Keywords: panic disorder, PD, CAR, cortisol awakening response, HPA axis, hypothalamic–pituitary–adrenal axis

 2. Enzalutamide in Men with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beer, Tomasz M; Armstrong, Andrew J; Rathkopf, Dana

  2017-01-01

  Enzalutamide significantly improved radiographic progression-free survival (rPFS) and overall survival (OS) among men with chemotherapy-naïve metastatic castration-resistant prostate cancer at the prespecified interim analysis of PREVAIL, a phase 3, double-blind, randomized study. We evaluated...

 3. Aristoteles Ve İbn Sînâ’nın Reenkarnasyonu Reddi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Özalp

  2013-06-01

  Full Text Available Bu makalede düşünce tarihinin iki önemli düşünürü Aristoteles ve İbn Sînâ’nın reenkarnasyon/tenasüh hakkındaki görüşlerini inceledik. Her iki düşünürde reenkar-nasyonu reddetmektedir. Konuyu ele almadan önce kaynak olmaları bakımından Aristoteles ve İbn Sînâ’dan önceki bazı filozofların ruh ve reenkarnasyon hakkındaki görüşlerini araştırdık. Daha sonra da her iki filozofun ruh tanımlarım belirledikten sonra reenkarnasyone niçin reddettiklerini ortaya koymaya çalıştık. Nihayetinde görüşlerinde ki benzer ve farklı noktaları tespit için bir karşılaştırma yaptık

 4. Düzce Yöresinde Su Kullanımı ve Tabansuyu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selçuk ÖZMEN

  2014-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Düzce yöresinde su kullanımı ve tabansuyu durumu irdelenmiştir. Yörede bulanan toplam tarım arazilerinin % 36’sı sulanmakta olup, bu arazilerde ağırlıklı olarak yüzey sulama yöntemi uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda; bu yörede sulama ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve basınçlı sulama tekniklerinin uygulama oranın sadece % 5-10 aralığında değiştiği saptanmıştır. Bununla birlikte, yörenin değişken topografik yapısı nedeniyle kış ve ilkbahar aylarında taban suyunun arttığı gözlenmiştir. Yörede sulama ve tabansuyu kaynaklı tuzluluk problemi olmadığı belirlenmiştir

 5. Urine Osmolality in Treatment-naïve HIV-positive Subjects in ...

  African Journals Online (AJOL)

  2017-03-01

  Mar 1, 2017 ... commonly evaluated in routine clinical practice and in human ... the variables and urine osmolality and the strength of variables to ... function, and weight were common in treatment-naïve HIV subjects who had ... Nigeria, underweight and obesity, urine osmolality ..... associated with a salt-losing syndrome.

 6. NetRaVE: constructing dependency networks using sparse linear regression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phatak, A.; Kiiveri, H.; Clemmensen, Line Katrine Harder

  2010-01-01

  NetRaVE is a small suite of R functions for generating dependency networks using sparse regression methods. Such networks provide an alternative to interpreting 'top n lists' of genes arising out of an analysis of microarray data, and they provide a means of organizing and visualizing the resulting...

 7. Urine osmolality in treatment-naïve HIV-positive subjects in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Urine osmolality is not commonly evaluated in routine clinical practice and in human immunodeficiency virus (HIV) subjects. The factors that influence urine osmolality have not been completely identified. The aim of this study was to evaluate urine osmolality in treatment‑naïve HIV subjects and to identify the factors that may ...

 8. Characteristics Predicting Dyslipidemia in Drug-naïve Type 2 Diabetes Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi-Dou Lin

  2006-09-01

  Conclusion: We recommend a more intensive monitoring of lipid levels in drug-naïve diabetic patients who possess the characteristics of alcohol consumption or older age (men, long duration of diabetes (women, and higher BMI or WHR (both genders.

 9. HEYBELİADA RUHBAN OKULU (HRO MESELESİ: SİYASA, MENFAAT, PARANOYA VE ETKİLER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mete Kaan KAYAPINAR

  2017-11-01

  Full Text Available 1844 yılında Heybeliada’daki Umut Tepesi’nde açılan Heybeliada Ruhban Okulu, İstanbul’un fethi sonrası Türklerin hâkimiyetine girmesine rağmen, Osmanlı İmparatorluğu tarafından varlığı tutulan İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin doğrudan ilgi ve yetki alanında hareket eden bir kurumdur. Doğu Bloku’nun çöküşü ve küreselleşme süreçleriyle birlikte dinî değerlerin toplumlar nezdinde yükselişe geçmesi, dinin dünya siyasetinde öneminin artıp daha belirgin bir araç olarak kullanılması, Türkiye’de hem İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni hem de 1971’de kapatılmış olan HRO’yu gündeme taşımıştır. 1971 yılından bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu, özellikle bu tarihten sonra Türkiye, Yunanistan ve Patrikhane arasında siyasî, hukukî ve kültürel gelişme ve ihtilaflara konu olan temel kurumsal bir sorun konumu kazanmıştır. Hatta bu sorun, son yıllarda ABD ve AB’nin de müdahil olduğu uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, her şeyden önce bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Heybeliada Ruhban Okulu’nun geleceği konusunda uygulayabileceği siyasayı, söz konusu okulun geçmişten günümüze İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ile ilişkileri, statüleri ve Türk-Yunan sorunlarına etkileri açısından salt hukukî mülahazalar çerçevesinde irdeleyerek ortaya koymaktır.

 10. Yenidünyanın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feramuz Özdemir

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada Ege, Karadeniz ve özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen yenidünyanın (eriobotrya japonnica L. bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir.         Araştırmada materyal olarak Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsünün yenidünya bahçesinden sağlanan üç yerli, dört yabancı ve bir yabani olmak üzere toplam sekiz çeşit yenidünya kullanılmıştır. Yeme olumunda toplanan bu meyvelerin ağırlığı çeşide göre 14.00-33.46 g, meyve eti oranı %80.96-87.65, çekirdek sayısı 1-6 adet, çekirdek ağırlığı 2.17-5.35 g ve çekirdek ağırlık oranı %12.35-19.04 olarak saptanmıştır. Kimyasal nitelikler ise pulpta ortalama olarak suda çözünür kurumadde %11.08, pH 3.39, toplam asitlik (malik asit cinsinden 0.75, toplam şeker %9.78, indirgen şeker $9.29, sakkaroz %0.49, kül %0.42, formol sayısı 8.91 ve selüloz % 0.30 olarak bulunmuştur. Meyve pulpundaki mineral madde miktarları ise K 1246.8, Ca 273.1, Na 240.9, Mg 167, Fe 17.2, Cu 9.6, Mn 0.94 ve Zn 5.21 mg/kg olarak belirlenmiştir.

 11. YAZILIM TEKRAR KULLANIMI VE NESNEYE YÖNELİK YAKLAŞIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halil ŞENGONCA

  1995-02-01

  Full Text Available Yazılımın tekrar kullanımı, bir yazılım sisteminin geliştirilmesinde kullanılan bilginin ve ürünlerin, başka bir yazılım sistemi için kullanılmasıdır. Yazılımın tekrar kullanımı için kaynak kod bileşenlerinden oluşan bir kütüphane ve karmaşık sistemlerin bu yapı bloklarından oluşturulması fikri, ilk olarak 1968'te Dough McIlroy tarafından önerilmiştir. Günümüzde programlama dilleri, kullanılan teknikler ve araçlar çok değişmesine rağmen yazılımın tekrar kullanımı yazılım geliştirme maliyetlerini azaltmak ve kaliteyi yükseltmek için hala bir çözüm olarak görülmektedir. Nesneye yönelik programlama, kalıtım, koruma gibi özellikleriyle, kaynak kod bileşenlerinin oluşturulmasını ve kullanımını desteklemektedir. Yine de yazılım tekrar kullanımını bir kuruluş düzeyinde gerçekleştirmek için planlı ve koordineli bir programa gereksinim vardır. Bu makalede, yazılım tekrar kullanımı tanımlanmış ve nesneye yönelik yaklaşım ile yazılım tekrar kullanımını amaçlayan bir yazılım geliştirme süreci tanıtılmıştır. Ayrıca bir kuruluşun yazılım tekrar kullanımını kurumsallaştırma süreci için bir strateji önerilmiştir.

 12. Gabriel Tarde ve Medya-Toplum İlişkisini Yeniden Keşfetmek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Sadullah Çebi

  2013-09-01

  Full Text Available ÖzBu çalışmanın amacı, Fransız sosyolog Gabriel Tarde’ın geliştirdiği ‘kamusal alan modeli’ üzerinden medya ve toplum ilişkisini yeniden keşfetmek, anlamak ve açıklamaktır. Tarde’ın kamusal alan modeli, karşılıklı etkileşen dört unsurdan oluşur: Basın, sohbet, kamuoyu, eylem. Tarde, modern toplumda basına önemli işlevler yükler. Tarde’a göre basın; bilgili, eleştirel ve rasyonel bir kamunun ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. İkinci olarak; kahvehane ve salonlarda cereyan eden bir kamusal tartışma ve müzakere biçimine, yani sohbetlere zemin oluşturmuştur. Üçüncü olarak; kamuoyunu dillendirmiş ve oluşturmuştur. Dördüncü olarak; bireylerin sosyal, politik ve ekonomik süreçlerdeki seçim ve kararlarını etkilemiştir. Nihayetinde, zihinlerde hayalî bir kurgu olarak millet ve milliyet fikrini oluşturmuştur. Araştırmada; Tarde’ın kamusal alan modelinin, iletişim biliminde ‘iki aşamalı iletişim akışı modeli’ olarak bilinen ‘sınırlı medya etkileri modeli’nin ilk örneklerinden biri olduğu sonucuna ulaşılacaktır. AbstractThe purpose of this study is to rediscover, to understand and to interpret, relationships between the mass media and society through public sphere model developed by French sociologist Gabriel Tarde. Tarde’s public sphere model consists of four elements: Press, conversation, public opinion and action. Tarde attributed important roles to press in modern society. Firstly, according to Tarde press provided to emerge and to develop of a knowledgeable, critical and rational public. Secondly, it formed a basis for public discussions and deliberations, in other words for conversations that took place in coffee houses and saloons. Thirdly, it expressed and created public opinion. Fourthly, it determined choices and decisions of people in social, economic and political processes. Lastly, it created the idea of nation and nationality

 13. Organik Tavukçulukta Mera Kompozisyonu, Besleme ve Barındırma Teknikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Eleroğlu

  2014-01-01

  Full Text Available Dünya’daki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de organik tavukçuluk sektöründe gelişmeler yaşanmaktadır. Son yıllarda artan taleplerin karşılanması amacıyla üretim artışı söz konusu olup, yeni organik işletmeler sayısında artış gözlenmektedir. Hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının belli bir kısmının meradan sağlanması için yerel bitkilerden yararlanılarak, uygun mera kompozisyonunun ekonomik üretimi destekleyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte, çevre koşulları ve barındırma tekniklerinin kanatlının performansı, sağlığı, refahı, ürün kalitesi üzerine etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle çevre koşulları ve barındırma tekniklerinin, yerel koşullara uyumlu ve organik standartları sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Hayvanların günlük besin maddesi ihtiyaçlarının dengeli olarak karşılanmasında, hayvanların severek tükettikleri buğdaygil ve baklagil yem bitkileri yanında otlatmaya dayanıklı endemik bitkilerden oluşan karışımlardan yararlanılarak, mera kompozisyonu belirlenmelidir. Sabit ve taşınır barındırma sistemlerinde kullanılacak malzemelerin organik üretim standartlarına uygun olmalıdır. Kümes içi ve mera donanımları arasında bulunan yemlik ve sulukların organizasyonunda yöresel iklim koşulları dikkate alınmalı, özellikle ısıtma sistemlerinde aydınlatma yapmayan ısı kaynaklarının seçilmesi gerekmektedir. Yabani kuş ve yırtıcı hayvanlardan korunma amaçlı geliştirilen sistemler üzerinde durulmalı, ürün elde etme ve değerlendirme aşamasında, ürün kalitesinin maksimum düzeyde korunabileceği uygulamalar üzerinde durulmalıdır. Bu çalışmada, organik tavukçuluk üzerinde durularak, örnek olarak Sivas koşullarında organik etlik piliç üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan mera kompozisyonu ile birlikte organik tavuk yetiştirmede kullanılan barındırma sistemi

 14. Rabies virus infection in Eptesicus fuscus bats born in captivity (naïve bats.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  April D Davis

  Full Text Available The study of rabies virus infection in bats can be challenging due to quarantine requirements, husbandry concerns, genetic differences among animals, and lack of medical history. To date, all rabies virus (RABV studies in bats have been performed in wild caught animals. Determining the RABV exposure history of a wild caught bat based on the presence or absence of viral neutralizing antibodies (VNA may be misleading. Previous studies have demonstrated that the presence of VNA following natural or experimental inoculation is often ephemeral. With this knowledge, it is difficult to determine if a seronegative, wild caught bat has been previously exposed to RABV. The influence of prior rabies exposure in healthy, wild caught bats is unknown. To investigate the pathogenesis of RABV infection in bats born in captivity (naïve bats, naïve bats were inoculated intramuscularly with one of two Eptesicus fuscus rabies virus variants, EfV1 or EfV2. To determine the host response to a heterologous RABV, a separate group of naïve bats were inoculated with a Lasionycteris noctivagans RABV (LnV1. Six months following the first inoculation, all bats were challenged with EfV2. Our results indicate that naïve bats may have some level of innate resistance to intramuscular RABV inoculation. Additionally, naïve bats inoculated with the LnV demonstrated the lowest clinical infection rate of all groups. However, primary inoculation with EfV1 or LnV did not appear to be protective against a challenge with the more pathogenic EfV2.

 15. Capturing Human Naïve Pluripotency in the Embryo and in the Dish.

  Science.gov (United States)

  Zimmerlin, Ludovic; Park, Tea Soon; Zambidis, Elias T

  2017-08-15

  Although human embryonic stem cells (hESCs) were first derived almost 20 years ago, it was only recently acknowledged that they share closer molecular and functional identity to postimplantation lineage-primed murine epiblast stem cells than to naïve preimplantation inner cell mass-derived mouse ESCs (mESCs). A myriad of transcriptional, epigenetic, biochemical, and metabolic attributes have now been described that distinguish naïve and primed pluripotent states in both rodents and humans. Conventional hESCs and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) appear to lack many of the defining hallmarks of naïve mESCs. These include important features of the naïve ground state murine epiblast, such as an open epigenetic architecture, reduced lineage-primed gene expression, and chimera and germline competence following injection into a recipient blastocyst-stage embryo. Several transgenic and chemical methods were recently reported that appear to revert conventional human PSCs to mESC-like ground states. However, it remains unclear if subtle deviations in global transcription, cell signaling dependencies, and extent of epigenetic/metabolic shifts in these various human naïve-reverted pluripotent states represent true functional differences or alternatively the existence of distinct human pluripotent states along a spectrum. In this study, we review the current understanding and developmental features of various human pluripotency-associated phenotypes and discuss potential biological mechanisms that may support stable maintenance of an authentic epiblast-like ground state of human pluripotency.

 16. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALI FATIH UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmi

 17. Atatürk ve Güzel Sanatlar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurgün Koç

  2012-07-01

  Full Text Available Özet Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa süre sonra hemen hemen her alanı kapsayan bir reform süreci başlatılmıştır. Bu yenilik hareketleri sosyal, siyasal, ekonomik vb. alanlarda görüldüğü gibi kültürel konularda da karşımıza çıkmaktadır. Atatürk kültürün önemli unsurlarından biri olan güzel sanatlardaki gelişime çok önem vermiş ve teşvik etmiştir. Uygar ülkeler arasına girmenin güzel sanatlar alanındaki başarılara bağlı olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden 1936 yılında Devlet Konservatuarı kurulmuş, sahne sanatları, resim, müzik, heykel v.b güzel sanatların her alanında sanatçıların yetişmesi sağlanmıştır. Bu arada geleneksel sanatlara da önem verilmiş fakat Batılılaşma sürecinin hızıyla biraz geri planda kalmışlardır. Ataturk and Fine Arts Abstract As known, soon after Turkish Republic was founded, a reform process covering almost all fields was launched. These reform movements are also seen in cultural issues as well as in social, political and economic fields. Ataturk attached great importance to the development in fine arts which is one of the important elements of the culture and encouraged it. He stated that entering into civilized countries is up to the achievements in the field of fine arts. Therefore, state conservatory was founded in 1936 and artists in all fields of fine arts like performing arts, painting, music, sculpture were raised. Meanwhile, traditional arts were also emphasized, but remained a bit in the background because of fast process of Westernization. Atatürk et Les Beaux-Arts Résumé Comme on le sait, peu de temps après la fondation de la République de Turquie, le processus de réforme a été lancé dans presque tous les domaines. Ces mouvements d’innovation apparaissent dans les domaines culturels ainsi que dans les domaines sociaux, politiques et économiques. Atatürk a aussi accordé une grande importance au d

 18. Atatürk ve Güzel Sanatlar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurgün Koç

  2012-06-01

  Full Text Available ÖzetBilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa süre sonra hemen hemen her alanı kapsayan bir reform süreci başlatılmıştır. Bu yenilik hareketleri sosyal, siyasal, ekonomik vb. alanlarda görüldüğü gibi kültürel konularda da karşımıza çıkmaktadır. Atatürk kültürün önemli unsurlarından biri olan güzel sanatlardaki gelişime çok önem vermiş ve teşvik etmiştir. Uygar ülkeler arasına girmenin güzel sanatlar alanındaki başarılara bağlı olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden 1936 yılında Devlet Konservatuarı kurulmuş, sahne sanatları, resim, müzik, heykel v.b güzel sanatların her alanında sanatçıların yetişmesi sağlanmıştır. Bu arada geleneksel sanatlara da önem verilmiş fakat Batılılaşma sürecinin hızıyla biraz geri planda kalmışlardır.Abstract As known, soon after Turkish Republic was founded, a reform process covering almost all fields was launched. These reform movements are also seen in cultural issues as well as in social, political and economic fields. Ataturk attached great importance to the development in fine arts which is one of the important elements of the culture and encouraged it. He stated that entering into civilized countries is up to the achievements in the field of fine arts. Therefore, state conservatory was founded in 1936 and artists in all fields of fine arts like performing arts, painting, music, sculpture were raised. Meanwhile, traditional arts were also emphasized, but remained a bit in the background because of fast process of Westernization. RésuméComme on le sait, peu de temps après la fondation de la République de Turquie, le processus de réforme a été lancé dans presque tous les domaines. Ces mouvements d’innovation apparaissent dans les domaines culturels ainsi que dans les domaines sociaux, politiques et économiques. Atatürk a aussi accordé une grande importance au développement des beaux-arts qui sont un des

 19. Patrick Mccabe’in Plüton’da Kahvaltı ve Jeffrey Eugenides’in Middlesex adlı romanlarında cinsel kimlik, aile ve göç

  OpenAIRE

  DEMİR, Elif

  2016-01-01

  Cinsiyet  ve  toplumsal  cinsiyet  kavramları  merak  ve  ilham  uyandıran  yapısıyla  pek  çok  bilimsel  alanın  ilgi  konusu  olmuş  ve  kadın/erkek  ikiliği  dışına  çıkan  bireylere  atfedilen  ‘queer’  kavramıyla  edebi  imgelemde &nbs...

 20. Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ertan ALPTEKİN

  2017-02-01

  Full Text Available Biyodizel, dünyada kullanımı yaygınlaşan yenilebilir ve alternatif bir dizel yakıtıdır. Biyodizel üretiminde kullanılan alkol büyük önem arz etmekte ve üretilen biyodizelin yakıt özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Farklı yakıt özellikleri, dizel motorlarda farklı yakıt enjeksiyon ve yanma karakteristiklerine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, metanol ve etanol kullanılarak üretilen iki farklı ester yakıtı ve saf motorin, common-rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip bir dizel motorda üç farklı motor yükü (50 Nm, 100 Nm ve 150 Nm ve 2000 dev/dk sabit motor devrinde deney yakıtı olarak kullanılmıştır. Bu yakıtların performans, yanma ve yakıt enjeksiyon analizi karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, etil ve metil ester kullanımıyla özgül yakıt tüketimi (ÖYT motorine kıyasla artış göstermiştir. Etil ve metil ester yakıtlarının silindir içi basıncı ve ısı yayılımı değerleri tüm deney şartlarında motorine kıyasla daha yüksek olmuştur. Yakıt enjeksiyon karakteristikleri, yakıt tipi ve motor yüküne bağlı olarak farklılık göstermiştir.

 1. Maskeleme Maddeleri Kullanılarak Kromla Tabaklanmış Giysilik Mamul Derilerin Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma ÇETİNKAYA

  2014-06-01

  Full Text Available This study has been conducted for the purpose of determine the some chemical characteristics of leather by making use of masking materials in tanning process. During the process of tanning, traditionally chromium salts and masking materials such as sodium formate, sodium acetate, sodium citrate, phthalic acid, sodium oxalate were used. At the end of these process, determination of volarite matter, determination of matter soluble in dichloromethane, chromium oxide in leather, determination of nitrojen content and hide substance and pH as well as chemical analyzes were applied. According to the findings, on the effect of some chemical characteristics of leather masking materials were ascertained. Findings suggested that sodium asetate and sodium oxalate gave the best results

 2. Tad, Koku ve Renk Katkısı Olarak Kırmızı Biber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atillâ Akgül

  2015-02-01

  Full Text Available Kırmızıbiber, dünya çapında kültürü yapılan ve kullanılan en önemli baharatlardan biridir. Değişik kullanım şekillerinin yanısıra, bölge ve ülkelere göre değişen çok sayıda gıda ürününde yer alması, diğer çoğu baharatlardan farklı olarak yakıcılık ve renk maddelerince zengin olması kırmızıbiberi vazgeçilemez bir tad, koku ve renk materyali durumuna getirmiştir. Bununla birlikte botanik kaynakları ve özellikleri ile ticaret ve bölgesel tüketimlerde çok çeşitli isimle bilinmesi gibi karışıklıklar henüz tam olarak standart çözümlere kavuşturulamamıştır. Yaygınlık kazanan bazı sınıflama ve isimlemelerin kullanılması sürmektedir.

 3. Endothelial cell SHP-2 negatively regulates neutrophil adhesion and promotes transmigration by enhancing ICAM-1-VE-cadherin interaction.

  Science.gov (United States)

  Yan, Meiping; Zhang, Xinhua; Chen, Ao; Gu, Wei; Liu, Jie; Ren, Xiaojiao; Zhang, Jianping; Wu, Xiaoxiong; Place, Aaron T; Minshall, Richard D; Liu, Guoquan

  2017-11-01

  Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) mediates the firm adhesion of leukocytes to endothelial cells and initiates subsequent signaling that promotes their transendothelial migration (TEM). Vascular endothelial (VE)-cadherin plays a critical role in endothelial cell-cell adhesion, thereby controlling endothelial permeability and leukocyte transmigration. This study aimed to determine the molecular signaling events that originate from the ICAM-1-mediated firm adhesion of neutrophils that regulate VE-cadherin's role as a negative regulator of leukocyte transmigration. We observed that ICAM-1 interacts with Src homology domain 2-containing phosphatase-2 (SHP-2), and SHP-2 down-regulation via silencing of small interfering RNA in endothelial cells enhanced neutrophil adhesion to endothelial cells but inhibited neutrophil transmigration. We also found that VE-cadherin associated with the ICAM-1-SHP-2 complex. Moreover, whereas the activation of ICAM-1 leads to VE-cadherin dissociation from ICAM-1 and VE-cadherin association with actin, SHP-2 down-regulation prevented ICAM-1-VE-cadherin association and promoted VE-cadherin-actin association. Furthermore, SHP-2 down-regulation in vivo promoted LPS-induced neutrophil recruitment in mouse lung but delayed neutrophil extravasation. These results suggest that SHP-2- via association with ICAM-1-mediates ICAM-1-induced Src activation and modulates VE-cadherin switching association with ICAM-1 or actin, thereby negatively regulating neutrophil adhesion to endothelial cells and enhancing their TEM.-Yan, M., Zhang, X., Chen, A., Gu, W., Liu, J., Ren, X., Zhang, J., Wu, X., Place, A. T., Minshall, R. D., Liu, G. Endothelial cell SHP-2 negatively regulates neutrophil adhesion and promotes transmigration by enhancing ICAM-1-VE-cadherin interaction. © FASEB.

 4. Osmanlı Seferlerinde Organizasyon Ve Lojistik The Organization And Logistics Of The Ottoman Flights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uğur KURTARAN

  2012-12-01

  Full Text Available Understanding how the army, one of Ottoman Empire’s main dynamics and whose number reached over hundreds of thousands on occasions, was organized and how its needs were taken care of is not only important in better understanding the founding and the rising of the state but also important in better understanding the reasons for its downfall. Because just like other states founded throughout history, the political history and development of the Ottoman State has beenshaped in connection to its military operations. The success of themilitary operations is dependent on logistics activities, the preparationsand organizations before the military campaign. Indeed, when theOttoman State decided to go in to war, it has made importantpreparations in elevating the administrative and logistical organizationin the country to a more effective level. These preparations beforemilitary campaigns and strategies implemented called today as logisticshave led to the success of the military campaigns carried out in theOttoman State. At this point, the preparations implemented before thecampaigns play a big role in the growth of the state and expansion ofthe boundaries of the empire. So the key element that won or lost thewars for the Ottoman State throughout history was the far better prewarpreparations and organizations they applied much moresuccessfully than their contemporaries. Knowing how and in what waysthese preparations were implemented in the Ottoman State will broadenour perspective and help us better understand the underlying causes inOttoman victories. This study has been prepared in accordance withthese goals and objectives. In this study, it is intended to put forth howthe Ottomans did their preparations before and during the war and togive a different perspective to the current knowledge and experience inthe light of new resources. Osmanlı Devleti’nin temel dinamiklerinden birisi olan ve sayıları bazı dönemlerde yüz binleri geçen ordusunun

 5. Budget Impact of Enzalutamide for Chemotherapy-Naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

  Science.gov (United States)

  Bui, Cat N; O'Day, Ken; Flanders, Scott; Oestreicher, Nina; Francis, Peter; Posta, Linda; Popelar, Breanna; Tang, Hong; Balk, Mark

  2016-02-01

  Prostate cancer is expected to account for approximately one quarter of all new diagnoses of cancer in American men in 2015. The cost of prostate cancer care is expected to reach $15.1 billion by the year 2020, up from $11.9 billion in 2010. Given the high burden of prostate cancer, health care payers are interested in quantifying the potential budget impact of new therapies. To estimate the budget impact of enzalutamide for the treatment of chemotherapy-naïve metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) from a U.S. payer perspective. A model was developed to assess the budget impact of enzalutamide for treatment of chemotherapy-naïve mCRPC patients in a hypothetical 1-million-member U.S. health plan over a 1-year time horizon. Comparators included abiraterone acetate, sipuleucel-T, radium Ra 223 dichloride, and docetaxel. Epidemiologic data, including National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) incidence rates, were used to estimate the number of chemotherapy-naïve mCRPC patients. Dosing, administration, duration of therapy, and adverse event rates were based on package inserts and pivotal studies. Drug costs were obtained from RED BOOK and Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) average sales price pricing files, costs of administration and monitoring from the CMS physician fee schedule, and adverse events from the Agency for Healthcare Research and Quality Healthcare Cost and Utilization Project and published literature. Market shares were estimated for each comparator before and after adoption of enzalutamide. The incremental aggregate budget impact, per patient per year (PPPY), per patient per month (PPPM), and per member per month (PMPM), was calculated. One-way sensitivity analyses were performed. In a population of 115 chemotherapy-naïve mCRPC patients, adopting enzalutamide had an annual incremental budget impact of $510,641 ($4,426 PPPY, $369 PPPM, and $0.04 PMPM). Results were most sensitive to

 6. GELECEĞİN MALİYETLERİNİN KONTROLÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: HEDEF VE KAIZEN MALİYETLEME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ZEYNEP TÜRK

  2013-05-01

  Full Text Available Firmalar tarafından modern üretim teknolojilerinin kullanılması yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına neden olmuştur. Hedef ve kaizen maliyetleme bu yeni sistemlerin örneklerindendir. Japon elektronik ve araç üreticileri hedef ve kaizen maliyetlemeyi yoğun bir şekilde kullanmışlardır. Hedef ve kaizen maliyetleme, firmalara bugünün dizaynı ile geleceğin maliyetlerinin düşürülmesinde ve kontrol edilmesinde yardımcı olmaktadır. Çalışmamızda, söz konusu maliyet sistemleri ayrıntıları ile incelenecektir.

 7. Servikal nöral foraminal bölge ve uncinate çıkıntının embriolojik gelişimi ve anatomisinin klinikle ilişkilendirilmesi

  OpenAIRE

  BROHİ, Recep Ali

  2012-01-01

  Servikal bölge ile ilgili yapılan anatomik ve morfometrik çalışmaların büyük çoğunluğunda erişkin kadavra ve kemikleri kullanılmıştır. Servikal bölgenin ve bu bölge ile patolojilerde önemli rol oynayan uncinate proses ve servikal nöral foramen ile ilgili çalışmalar literatürde bulunsa da bu iki yapının embriolojik gelişimi yeterin...

 8. ERZURUM ŞARTLARINDA DİKİM ZAMANI VE TEPE ALMANIN PATATESTE VERİM VE ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ /

  OpenAIRE

  Şenol, Sabahattin

  2010-01-01

  ÖZETErzurum Ekolojik şartlarında dikim ve tepe alma zamanmm patatesteverime ve diğer bazı agronomik karekterlere etkisini tesbitetmek için bu çalışma yapılmış, erkenci ve geç olgunlaşan 34/962 ve49/962 çeşitler bu denemeye alınmıştır. Neticede, en fazıa verim enerken dikim zamanı olarak tayin ediıen 13 Mayıs tarihinde a.ltlnmış,tepe aımanm· veya sürgün öıdürmenin önemli etkisi g&ou...

 9. KENTSEL VE KOLEKTİF BELLEKTE KIRILMALAR VE KAMUSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ: GİRNE ŞEHRİ LİMANI ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ümmü ALTAN BAYRAKTAR

  2015-09-01

  Full Text Available Özet Günümüzde modernleşme ve kapitalizm etkisinde, maddi, toplumsal ve bireysel yaşam büyük bir hız ve ölçekle değişmektedir. Yaşamlarımızın geçtiği mekanların da aynı hız ve ölçekle değişip dönüşmesi, insanların geçmiş ile bugün arasındaki dinamikleri daha fazla sor- gulamasına neden olmuştur. Bu da bellek ve mekan arasındaki ilişkiyi araştırmayı gündeme getirmiş; diğer çalışmaların yanında, kamusal alan olarak kentin ve kentselliğin sürdürülebil- mesini sağlayan kent merkezlerinin çok katmanlı tarihi dokusunun varlığı, geçirdiği değişim ve dönüşümü anlama çabalarını arttırmıştır. Günümüzde ekonomik rasyonalite mantığıy- la atılan adımlar sonucunda tarihsel-kültürel miras ve tarihsel kentsel dokular yitirilmeye başlanmıştır. Bu değişim ve dönüşüm kentsel ve kolektif bellekte kırılmalar yaşanmasına ve kamusal alanların yaşanan mekanlar olmaktan çıkmasına neden olmuştur. Kıbrıs’ın Girne Şehri’nde yer alan ‘Liman’, tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, fiziki ve sosyal özellikleriyle kentsel ve kolektif bellekte varolan kırılmalar ve kamusal alanın dönüşümünde mekan ve iktidar açısından bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın kuramsal alt yapısı Jür- gen Habermas’ın Kamusal Alan ve Maurice Halbwachs’ın Kolektif Bellek kavramı üzerine kurulmaya çalışılmıştır.

 10. Afyon, Konya ve Eskişehir İllerinde Keçilerde Pestivirus ve Parainfluenzavirus Tip 3 Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması

  OpenAIRE

  Gür, S; Erol, N; Yapıcı, O

  2014-01-01

  Bu çalışmada sağlıklı ve respiratorik-reprodüktif bozukluklar görülen keçi sürülerinde Pestivirus ve Parainfluenzavirus 3 (PI-3) enfeksiyonları serolojik olarak araştırıldı. Afyonkarahisar, Konya ve Eskişehir illerindeki 7 sürüden toplam 1346 kan örneği elde edildi. Mikronötralizasyon test sonucuna göre, sürü bazında pestivirus spesifik antikorların %35.2 ile %78.8 arasında değiştiği belirlenirken PI-3 için %17.5 ile %62 aralığında olduğu tespit edildi. Toplamda, 933 (%69.3) ve 584 (%43.3) ke...

 11. The Naïve Utility Calculus: Computational Principles Underlying Commonsense Psychology.

  Science.gov (United States)

  Jara-Ettinger, Julian; Gweon, Hyowon; Schulz, Laura E; Tenenbaum, Joshua B

  2016-08-01

  We propose that human social cognition is structured around a basic understanding of ourselves and others as intuitive utility maximizers: from a young age, humans implicitly assume that agents choose goals and actions to maximize the rewards they expect to obtain relative to the costs they expect to incur. This 'naïve utility calculus' allows both children and adults observe the behavior of others and infer their beliefs and desires, their longer-term knowledge and preferences, and even their character: who is knowledgeable or competent, who is praiseworthy or blameworthy, who is friendly, indifferent, or an enemy. We review studies providing support for the naïve utility calculus, and we show how it captures much of the rich social reasoning humans engage in from infancy. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Association between auditory P300, psychopathology, and memory function in drug-naïve schizophrenia.

  Science.gov (United States)

  Chang, Wei-Hung; Chen, Kao-Chin; Yang, Yen-Kuang; Chen, Po-See; Lu, Ru-Band; Yeh, Tzung-Lieh; Wang, Carol Sheei-Meei; Lee, I-Hui

  2014-03-01

  The aim of this study was to explore memory deficits and psychopathology and their relationships with P300 in drug-naïve patients with schizophrenia. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and the Wechsler Memory Scale-Revised were administered. Auditory event-related potentials elicited by an oddball paradigm were obtained. After controlling for age, sex, the results showed a statistically significant negative correlation between the total PANSS score and P300 amplitude at the parietal position (r = -0.66, p visual memory was significantly positively correlated with P300 amplitude at the parietal position (r = 0.67, p memory decompensation in P300 among drug-naïve patients with schizophrenia may be considered, and the compensatory or Default Model Network might be a possible explanation of this association. Copyright © 2013. Published by Elsevier B.V.

 13. Postpartum depresyonda evlilik doyumu ve benlik saygısının incelenmesi

  OpenAIRE

  Karamustafa, Fatma Cansu

  2017-01-01

  Text in Turkish; Abstract: English and Turkish Includes bibliographical references (leaves: 79-90) xi, 103 leaves Amaç: Gebelik ve doğum sonrası kadınlarda fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan değişimlerin meydana geldiği bir dönemdir. Kadınların birçoğu bu dönemdeki değişimlere sağlıklı bir baş etme stratejisi geliştirebilmesine rağmen her kadın için aynı durum söz konusu olmamaktadır. Doğum sonrası dönemde görülen rahatsızlıklardan biri de postpartum depresyondur. Doğumun yol aç...

 14. FREDERICK WINSLOW TAYLOR VE FİZYOLOJİK ÖRGÜT KURAMI

  OpenAIRE

  ASUNAKUTLU, Tuncer; COŞKUN, Bayram

  2005-01-01

  Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eserin yayınlanması yönetim tarihi açısından bir dönüm noktası kabul edilmektedir. Bilimsel anlamda yönetimi ilk kez ele alan ve analiz eden bu eser yayınlandığında çok önemli etkiler yaratmıştır. Bu eserin sahibi yönetim bilimi tarihinde önemli bir yeri olan F.W.Taylor’dur. Bu çalışma Taylor’un kişilik özellikleri ile geliştirdiği kuramı bütünsel olarak incelemek ve bu teorinin almış olduğu eleştirileri açıklamak amac...

 15. Kombucha ve Sağlık Üzerine Etkileri

  OpenAIRE

  İLERİ, Tülay; BÜYÜKOĞLU, -; TAŞÇI, Fulya; ŞAHİNDOKUYUCU, Fatma

  2014-01-01

  Kombucha, maya ve asetik asit bakterilerinin simbiyotik ilişkisi neticesi tatlandırılmış siyah çayın geleneksel fermentasyonudur. Sağlık üzerine muhtemel etkileri Kombucha’ya olan ilginin artmasına yol açmaktadır. Bu derlemede, biz Kombucha’nın bazı bileşenlerinin özelliklerine ışık tutan çalışmaları ortaya koyduk. Böylece, Kombucha’nın karmaşık mekanizmalarının daha iyi anlaşılması sağlanabilir ve sağlık üzerine Kombucha’nın etkileri hakkında yeni çalışmalar üretilebilir...

 16. Punica granatum L. Çekirdek ve Kabuk Ekstrelerinin Antioksidan Aktiviteleri

  OpenAIRE

  DEMİR, Hülya

  2008-01-01

  Bu çalışmada, Punica granatum L.(Punicaceae) "Nar", meyve çekirdeği ile kabuk ekstraklarının antioksidan aktiviteleri araştırıldı. Punica granatum L. çekirdek ve kabuğunun metanol ve hekzan ekstrelerinde serbest radikal giderme aktivite, indirgenme gücü analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar standart antioksidan olarak bilinen askorbik asit ile karşılaştırıldı. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre antioksidan aktivite Askorbik asit> Punica granatum L. kabuğu> Puni...

 17. Türkiye ve Dünyada Ayva Piyasası

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bekir Sıtkı Şirikçi

  2017-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de ayva piyasası irdelenmiştir. Çalışmada birincil verileri, ayva üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sakarya, Antalya, Bursa, Bilecik ve Denizli illerinde farklı pazarlama seviyelerindeki 28 aracı işletme ile anket yöntemi ile elde edilen veriler oluşturmuştur. İkincil veriler ise FAO ve TÜİK gibi kurumlarının verilerinden hareketle elde edilmiştir. Dönem başlangıcı olan 1981-1985 ortalamasına göre 324465 ton olan dünya ayva üretimi %94,3 artışla 2013 yılında 630325 tona yükselmiştir. Dünya ayva üretiminde önemli ülkeler; Türkiye, Çin, Özbekistan, Fas ve İran’dır. Türkiye’de ayva üretimi, 1981-1985 ortalamasına göre 1.60 kat artmıştır. Ayva üretimindeki bu artışta ağaç başına verimdeki yükselmenin katkısı önemlidir (%40 verimde artış. Dünyada üretilen ayvanın %5,3’ü ihracata konu olmaktadır. Dünya ayva ihracat miktarı 8,32 kat, değeri ise 38,42 kat artmıştır. Ayva ihracat değerlerinde en yüksek paya Hollanda sahiptir (%33,6’sı. Hollanda’yı sırasıyla Türkiye, Avusturya ve İran takip etmektedir. Türkiye’nin dünya ihracat değerindeki payı ise %31,1’dir. Dünya ayva ithalatında %23,3 pay ile Rusya birinci sıradadır. Rusya’yı sırası ile Avusturya ve Almanya takip etmektedir. Türkiye’nin ayva üretiminin %9,4’ü ihracata konu olmaktadır. Önemli ayva üreticisi iller; Sakarya, Bursa, Antalya, Bilecik ve Denizli’dir. Görüşülen aracıların 15’i ayvada pazarlama aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunun istenilen zaman, miktar, kalite ve fiyatta ayva bulunmamasını (%54 belirtmiştir.

 18. Temporal Lob Epilepsi'sinde L-Arginine ve CaEDTA'nın Etkileri

  OpenAIRE

  NOYAN, Behzat

  2005-01-01

  Bu çalışmada, bir nitrik oksit (NO-) prekürsörü olan L-Arginine ve bir ekstrasellüler çinko şelatörü olan CaEDTA'nın pilokarpine HCl ile oluşturulan kısa süreli epileptik nöbet üzerine etkileri araştırıldı. Deney, nöbet kontrol (serum fizyolojik 10 µl, i.c.v., ve sonra 380 mg/kg pilokarpine HCl i.p.), L-Arginine (150 µg/10 µl, i.c.v.), CaEDTA (100 mM, 10 µl, i.c.v.), L-Arginine+CaEDTA olmak üzere 4 gruptan oluştu. Enjeksiyonlardan sonra iki saat boyunca nöbet davranışları gözlemlenen ...

 19. Ülkemizde Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinin ve Unlarının Tiamin ve Riboflavin Miktarları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recai Ercan

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, ülkemizde yetiştirilen başlıca buğday çeşitlerinin ve bunların laboratuvar değirmeninde öğütülmesiyle elde edilen unlarının B1 ve B2 vitaminleri miktarı saptanmıştır. Araştırmada 18 buğday çeşidi kullanılmıştır. Buğdaylarda B1 ve B2 vitaminleri miktarı çeşit ve yetişme yerine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle sert buğdaylar, yumuşaklardan daha zengin bulunmuştur. Unlarda B1 ve B2 vitamin miktarlarının buğday çeşidi ve randımanı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Un randımanı arttıkça vitamin miktarları da artmaktadır.

 20. Duchenne Müsküler Distrofi ve Gilbert"s Sendromu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

  OpenAIRE

  İncecik, Faruk; Hergüner, Özlem M.; Mert, Gülen; Horoz, Özden; Altunbaşak, Şakir

  2014-01-01

  Gilbert"s sendromu konjuge olmayan hiperbilirubinemi ile karekterize bir hastalıktır. 5 yaşında erkek çocuğu hafif sarılık ile hastanemize getirildi. Hastanın karaciğer enzimleri ve kreatin fosfokinaz yüksekliği ile beraber ısrarcı unkonjuge hiperbilirubinemisi vardı. Normal hemoglobin ve retikülosit değerleri ile hemoliz dışlandı ve Gilbert"s sendromu tanısı konuldu. Kreatin kinaz değeri 15600 U/l idi ve distrofin geninde delesyon mevcuttu. Sonuç olarak hastaya Gilbert"s sendr...

  1. Çeşitli kalsiyum boratların sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici etkinliklerinin incelenmesi

   OpenAIRE

   DURĞUN, Zeynep Gülşah

   2010-01-01


     Türkiye sahip olduğu bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen minerallerin çeşitliliği ve işlenebilirliği yetersizdir. Bu nedenle değişik endüstriyel uygulamalara yönelik sentetik bor bileşiklerinin elde edilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bilinen yaklaşık 230 çeşit bor bileşiği mevcuttur ve bir kalsiyum hekzaborat türevi olan Nobleit de bunlardan bir tanesidir. Yangınlarda can ve mal kaybın...

  2. GELECEĞİN FİNANSMAN TEKNİĞİ: BARTER ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

   OpenAIRE

   ATABEY, N. Ata; YILMAZ, Baki

   2001-01-01

   Barter, ekonomik kriz dönemlerinde mal ve hizmetlerin takas yolu ile satıldığı ve satın alındığı bir pazarda paranın maliyetini en az düzeye indirmek için geliştirilmiş alternatif finansman tekniklerinden biridir. Barter sistemi, işletmelerde pazarlama, satınalma ve finansman fonksiyonlarını bir arada yürüten barter organizasyonları sayesinde gelişerek yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda barter tekniğinin tanıtılması, işleyişi ve muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur....

  3. Man kan ikke dumpe til folkeskolens afgangsprøve – eller kan man?

   DEFF Research Database (Denmark)

   Ejersbo, Lisser Rye

   2016-01-01

   Indførelse af karakterkravet 2 som adgangsgivende til de erhversfaglige uddannelser har forvandlet 9. klasses prøven i dansk og matematik til en ”high-stakes-eksamen”, altså en vind-eller-forsvind-prøve. Hvad betyder det for de elever, der ligger på grænsen? Og hvor ”sikker” er en sådan sortering...

  4. Induced pluripotent stem cells derived from rabbits exhibit some characteristics of naïve pluripotency

   Science.gov (United States)

   Osteil, Pierre; Tapponnier, Yann; Markossian, Suzy; Godet, Murielle; Schmaltz-Panneau, Barbara; Jouneau, Luc; Cabau, Cédric; Joly, Thierry; Blachère, Thierry; Gócza, Elen; Bernat, Agnieszka; Yerle, Martine; Acloque, Hervé; Hidot, Sullivan; Bosze, Zsuzsanna; Duranthon, Véronique; Savatier, Pierre; Afanassieff, Marielle

   2013-01-01

   Summary Not much is known about the molecular and functional features of pluripotent stem cells (PSCs) in rabbits. To address this, we derived and characterized 2 types of rabbit PSCs from the same breed of New Zealand White rabbits: 4 lines of embryonic stem cells (rbESCs), and 3 lines of induced PSCs (rbiPSCs) that were obtained by reprogramming adult skin fibroblasts. All cell lines required fibroblast growth factor 2 for their growth and proliferation. All rbESC lines showed molecular and functional properties typically associated with primed pluripotency. The cell cycle of rbESCs had a prolonged G1 phase and a DNA damage checkpoint before entry into the S phase, which are the 2 features typically associated with the somatic cell cycle. In contrast, the rbiPSC lines exhibited some characteristics of naïve pluripotency, including resistance to single-cell dissociation by trypsin, robust activity of the distal enhancer of the mouse Oct4 gene, and expression of naïve pluripotency-specific genes, as defined in rodents. According to gene expression profiles, rbiPSCs were closer to the rabbit inner cell mass (ICM) than rbESCs. Furthermore, rbiPSCs were capable of colonizing the ICM after aggregation with morulas. Therefore, we propose that rbiPSCs self-renew in an intermediate state between naïve and primed pluripotency, which represents a key step toward the generation of bona fide naïve PSC lines in rabbits. PMID:23789112

  5. The Electronic Sandtable: An Application of VE-Technology as Tactical Situation Display

   Science.gov (United States)

   2000-11-01

   plastic stereoscopic intelligibility of a complex tactical situation. The visualization of three-dimensional data. It has been situation scenario is not...generated artificial reality was mentioned first in science ergonomics and human factors is essential for the fiction literature at the middle of the...basically two different types of TSD’s VRML-Browsers and Videogames work like this. used by the strike forces. VE-systems are on their way of becoming

  6. Naïve Conceptions About Multimedia Learning:A Study on Primary School Textbooks

   OpenAIRE

   Barbara eColombo; Alessandro eAntonietti

   2013-01-01

   An interview study, based on specific pictures taken from textbooks used in primary schools, was carried out to investigate illustrators’, teachers’, students’, and common people’s beliefs about the role that illustrations play in facilitating learning. Participants’ responses were internally coherent, indicating a systematic nature of the underlying naïve conceptions. Findings disprove Mayer’s pessimistic claim that laypersons’ conceptions of multimedia learning fail to match experiment...

  7. Children’s conceptions of mental illness: A naïve theory approach.

   OpenAIRE

   Fox, C; Buchanan-Barrow, E; Barrett, MD

   2010-01-01

   This paper reports two studies that investigated children's conceptions of mental illness using a naïve theory approach, drawing upon a conceptual framework for analysing illness representations which distinguishes between the identity, causes, consequences, curability, and timeline of an illness. The studies utilized semi-structured interviewing and card selection tasks to assess 6- to 11-year-old children's conceptions of the causes and consequences (Study 1) and the curability and timeline...

  8. VE-821, an ATR inhibitor, causes radiosensitization in human tumor cells irradiated with high LET radiation

   International Nuclear Information System (INIS)

   Fujisawa, Hiroshi; Nakajima, Nakako Izumi; Sunada, Shigeaki; Lee, Younghyun; Hirakawa, Hirokazu; Yajima, Hirohiko; Fujimori, Akira; Uesaka, Mitsuru; Okayasu, Ryuichi

   2015-01-01

   High linear energy transfer (LET) radiation such as carbon ion particles is successfully used for treatment of solid tumors. The reason why high LET radiation accomplishes greater tumor-killing than X-rays is still not completely understood. One factor would be the clustered or complex-type DNA damages. We previously reported that complex DNA double-strand breaks produced by high LET radiation enhanced DNA end resection, and this could lead to higher kinase activity of ATR protein recruited to RPA-coated single-stranded DNA. Although the effect of ATR inhibition on cells exposed to low LET gamma-rays has recently been reported, little is known regarding the effect of ATR inhibitor on cells treated with high LET radiation. The purpose of this study is to investigate the effects of the ATR inhibitor VE-821 in human tumor and normal cells irradiated with high LET carbon ions. HeLa, U2OS, and 1BR-hTERT (normal) cells were pre-treated with 1 μM VE-821 for 1 hour and irradiated with either high LET carbon ions or X-rays. Cell survival, cell cycle distribution, cell growth, and micronuclei formation were evaluated. VE-821 caused abrogation of G2/M checkpoint and forced irradiated cells to divide into daughter cells. We also found that carbon ions caused a higher number of multiple micronuclei than X-rays, leading to decreased cell survival in tumor cells when treated with VE-821, while the survival of irradiated normal cells were not significantly affected by this inhibitor. ATR inhibitor would be an effective tumor radiosensitizer with carbon ion irradiation. The online version of this article (doi:10.1186/s13014-015-0464-y) contains supplementary material, which is available to authorized users

  9. Taoistický pohled na trénování ve fotbalu a triatlonu

   OpenAIRE

   Skála, Tomáš

   2009-01-01

   Nazev: Taoisticky pohled na trenovani ve fotbalu a triatlonu Cile prace: Objasnit pojmy taoismus a Tao, pomoci jejich charakteristiky osvetlit taoisticke vnimani sebe sama, okolniho sveta a pohybove aktivity, s naslednou aplikaci na konkretni sporty fotbal a triatlon. Metody: Deskripce, analyza, spekulace Klicova slova: Taoismus, Tao, Cchi, Jin a Jang, Wu-Wej, fotbal, triatlon, zacatecnicka mysl SUMMARY Title: The taoistic view in the football and triatlon training Objective: To explain terms...

  10. Alterations of Intrinsic Connectivity Networks in Antipsychotic-Naïve First-Episode Schizophrenia

   DEFF Research Database (Denmark)

   Anhøj, Simon; Ødegaard Nielsen, Mette; Jensen, Maria Høj

   2018-01-01

   Background: The investigation of large-scale intrinsic connectivity networks in antipsychotic-naïve first-episode schizophrenia increases our understanding of system-level cerebral dysfunction in schizophrenia while enabling control of confounding effects of medication and disease progression. Re......-parietal networks suggested to be involved in the control of cognitive and sensory functions. Moreover, the present study suggests that the problem of not disengaging the VAN leads to difficulties with attention and possibly subjective awareness....

  11. Naïve realism: folk fallacies in the design and use of visual displays.

   Science.gov (United States)

   Smallman, Harvey S; Cook, Maia B

   2011-07-01

   Often implicit in visual display design and development is a gold standard of photorealism. By approximating direct perception, photorealism appeals to users and designers by being both attractive and apparently effortless. The vexing result from numerous performance evaluations, though, is that increasing realism often impairs performance. Smallman and St. John (2005) labeled misplaced faith in realistic information display Naïve Realism and theorized it resulted from a triplet of folk fallacies about perception. Here, we illustrate issues associated with the wider trend towards realism by focusing on a specific current trend for high-fidelity perspective view (3D) geospatial displays. In two experiments, we validated Naïve Realism for different terrain understanding tasks, explored whether certain individuals are particularly prone to Naïve Realism, and determined the ability of task feedback to mitigate Naïve Realism. Performance was measured for laying and judging a concealed route across realistic terrain shown in different display formats. Task feedback was either implicit, in Experiment 1, or explicit in Experiment 2. Prospective and retrospective intuitions about the best display formats for the tasks were recorded and then related to task performance and participant spatial ability. Participants generally intuited they would perform tasks better with more realism than they actually required. For example, counter to intuitions, lowering fidelity of the terrain display revealed the gross scene layout needed to lay a well-concealed route. Individuals of high spatial ability calibrated their intuitions with only implicit task feedback, whereas those of low spatial ability required salient, explicit feedback to calibrate their intuitions about display realism. Results are discussed in the wider context of applying perceptual science to display design, and combating folk fallacies. Copyright © 2010 Cognitive Science Society, Inc.

  12. Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen Balların Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Zehra Güler

   2015-02-01

   Full Text Available Bal, başlıca karbonhidrat (glikoz ve früktoz ve sudan oluşan doğal bir üründür. Bu bileşenlerin yanı sıra protein, enzimler, organik asitler, mineral maddeler ve polen de içermektedir. Bal bileşimini ve özellikle de duyusal niteliğini üretildiği bölgenin florası önemli düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamız farklı florası ile bilinen Karadeniz bölgesinde (özellikle Hemşin üretilen ballar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Üç yıl süresince her yıl Ağustos ayının son haftasında 10 adet bal örneği alınarak toplam 30 adet balın kimyasal ve duyusal nitelikleri incelenmiştir. Ballarda rutubet, invert şeker, sakkaroz, hidroksi metil furfural ve pH gibi nitelikler ortalama olarak sırasıyla % 18,90; % 68,42; % 1,54; 3,83 mg/kg ve 4,96 belirlenmiş ve yalnızca 1 örnekte ticari glikoz varlığına rastlanmıştır. Duyusal nitelikler bakımından ballar, açık sarı renkten-kahverengi ya da kahverengi-kırmızı renge, tat ve kokusu ise yavan bir aroma ve tat'dan çiçek kokusu, tatlı ve kinin acılığı benzeri bir tada kadar değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bal örnekleri arasında kimyasal niteliklerin büyük farklılıklar göstermediği ancak duyusal bakımından belirgin bir değişim ortaya koydukları belirlenmiştir.

  13. Usûlî Kıyasın Bilgi ve Amel Değeri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Yrd.Doç.Dr. Temel Kacır

   2016-06-01

   Full Text Available “Ortak bir illete sahip olmaları nedeniyle, aslın hükmünün fer‘e verilmesidir" şeklinde tanımlanan usûlî kıyasın bilgi ve amel değeri, ilk dönemden itibaren tartışma konusu olmuştur. Şöyle ki; hüküm verme yetkisi sadece Şar‘î’e ait olduğu halde usûlî kıyasın dinde hüküm verme anlamına geldiği ve bilgi değerinin de nasslarca yerilmiş zan olduğu gibi bazı argümanlar ileri sürerek usûlî kıyası reddedenler olsa da, çoğunluk tarafından usûlî kıyas aslî ve şer‘î delil olarak kabul edilmiş ve elde edilen bu hüküm ile amel edilmesi gerekli görülmüştür. Bu çalışma, usûlî kıyası kabul eden ve etmeyenlerin görüşlerini mukayese etmenin ötesinde, usûlî kıyasın salt aklî bir çaba olmadığını, kendisi ile ulaşılan bilginin naslarda yerilen zan olmayıp aksine delile dayalı zannın en üst derecesi olduğunu ve bunun da furû fıkıhta amel için yeterli olduğunu naklî ve aklî deliller ile ele alan bir çalışmadır. Kıyasla ilgili genel bir çerçeve çizildikten sonra, usûlî kıyas ve deliller hiyerarşisindeki yeri ve kıyasın bilgi ve amelî değeri ile sınırlandırılan bu makale ile usûlî kıyasın bilgi ve amel değeri konusundaki tartışmalara açıklık getirilmek istenmektedir.

  14. XIII.Yüzyılda Eyyubiler, Memlükler ve Latin Doğu

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   R. Stephen HUMPREYS

   2007-06-01

   Full Text Available Müslüman yöneticiler ve güney batı Asya halkları arasında, kendi aralarında yaşayan (protoemperyalist veya kafir gibi betimlemeleri bulunan Haçlılara karşı koyma ve onları defetme miti baş­ langıçtan beri mevcuttu.

  15. Çocuk Diş Hekimliğinde Oral ve İntranazal Yollarla Orta Dereceli Sedasyon

   NARCIS (Netherlands)

   Özen, B.

   2013-01-01

   Çocuk Diş Hekimliğinde Oral ve İntranazal Yollarla Orta Dereceli Sedasyon Çocuk diş hekimliğinde korkulu, kaygılı ve uyumsuz hastaların tedavileri, midazolam gibi spesifik ilaçların oral veya intranazal yolla kullanılmıyla, sedasyon yönergelerine uyan hekimler tarafından orta dereceli sedasyon

  16. Enzimatik Yöntemle Bazı Sebze ve Meyvelerde Nitrat Düzeyinin Belirlenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Nevzat Artık

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada Ankara ve çevresinde 2000 yılı içerisinde yetiştirilen bazı taze sebze ve meyve örnekleri materyal olarak kullanıldı. Bu örneklere ait nitrat miktarları enzimatik Boehringer Mannheim GmbH metodu ile belirlendi. Nitrat içeriğinin taze sebzelerde 0.00-3019.41 mg/kg, taze meyvelerde ise 0.00-126.19 mg/kg arasında değiştiği saptandı. Nitrat miktarı, kereviz (3667.40 mg/kg, roka (3019,41 mg/kg ve pazı (2621.79 mg/kg örneklerinde yüksek bulunurken, kavun (0.00-47.93 mg/kgt karpuz (47.21-126.19 mg/kg gibi meyveler ile havuç (0.00-47.71 mg/kg, domates (0.00-71.10 mg/kg gibi meyve benzeri sebzelerde düşük düzeyde bulundu.

  17. Maternal ve fetal MBL2 genotiplerinin preterm doğumlarla ilişkisi

   OpenAIRE

   Taneri, Ayşe

   2009-01-01

   Yenidoğan döneminde, immün sistemin tam olarak gelismemesine bağlı karsılasılan komplikasyonlara ek olarak, yenidoğanın “prematüre” olması prenatal mortalite ve morbidite hızını arttıran baslıca faktördür. Görülme sıklığının %9 olması nedeni ile, günümüz perinatal tıbbının çözmeye çalıstığı ve çevresel, tıbbi ve kalıtsal faktörlerin rol oynadığı çoklu değisimlere bağlı bir yenidoğan sorunudur. Patogenezi aydınlatmaya yönelik yapılan çalısmalarda inflamasyonun gestasyonel sür...

  18. El’ Lisickij grafico costruttivista. La rivista “Vešč’-Gegenstand-Objet”

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Alice Bravin

   2016-02-01

   Full Text Available This paper analyzes the graphic design of the international art journal “Vešč’-Gegenstand-Objet”, published in Berlin in 1922 by the Russian architect, painter, photographer and designer Lazar’ Markovič Lisickij (1890-1941, better known as El’ Lisickij, together with the Russian writer Il’ja Grigor’evič Èrenburg (1891-1967.Although it lasted only three issues (issues one and two were combined in a single volume which appeared in March/April 1922, while the last number appeared in May 1922, “Vešč’” had a strong influence on contemporary art. It was published in German, French and Russian and was meant both as a bridge between Russia and Europe after the years of war and revolution and as a symbol of the beginning of a new creative era. Mainly focusing on new Suprematist and Constructivist works, the journal included essays on several fields of art such as literature, cinema, theatre, painting, sculpture, architecture and music.In this paper I focus on the innovative graphic design of the two volumes of “Vešč’” entirely realized by El’ Lisickij. Referring to his own theories about book design, Lisickij created a functional and innovative layout and a striking cover, challenging the traditional graphic design practice by using exclusively standard typographic elements such as punctuation marks, typographic lines, geometric forms and typesetting.

  19. Nigral dopaminergic neuron replenishment in adult mice through VE-cadherin-expressing neural progenitor cells

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Abir A Rahman

   2017-01-01

   Full Text Available The function of dopaminergic neurons in the substantia nigra is of central importance to the coordination of movement by the brain's basal ganglia circuitry. This is evidenced by the loss of these neurons, resulting in the cardinal motor deficits associated with Parkinson's disease. In order to fully understand the physiology of these key neurons and develop potential therapies for their loss, it is essential to determine if and how dopaminergic neurons are replenished in the adult brain. Recent work has presented evidence for adult neurogenesis of these neurons by Nestin+/Sox2– neural progenitor cells. We sought to further validate this finding and explore a potential atypical origin for these progenitor cells. Since neural progenitor cells have a proximal association with the vasculature of the brain and subsets of endothelial cells are Nestin+, we hypothesized that dopaminergic neural progenitors might share a common cell lineage. Therefore, we employed a VE-cadherin promoter-driven CREERT2:THlox/THlox transgenic mouse line to ablate the tyrosine hydroxylase gene from endothelial cells in adult animals. After 26 weeks, but not 13 weeks, following the genetic blockade of tyrosine hydroxylase expression in VE-cadherin+ cells, we observed a significant reduction in tyrosine hydroxylase+ neurons in the substantia nigra. The results from this genetic lineage tracing study suggest that dopaminergic neurons are replenished in adult mice by a VE-cadherin+ progenitor cell population potentially arising from an endothelial lineage.

  20. AHMET RIZA’NIN SOSYOLOJİK VE DİNİ GÖRÜŞLERİ

   OpenAIRE

   SARI, Süleyman Arif

   2004-01-01

   Bu tez giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Türkiye’de Pozitivizm akımının öncüsü durumunda olan Ahmet Rıza Bey, ülkeye pozitivist zihniyetin girmesini isterken, dinin sosyal içerikli konularına getirdiği değişik yorumlar ile Türk aydınlarının düşünce ufkunda ve sisteminde farklı bir yol açmıştır. Açtığı bu yol, bazı düşünce kalıpları içerisinde günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Giriş bölümünde tezin konusu, amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmuştur. Birinci bölümde din sosy...

  1. Les bibliothèques à Genève essai de chronologie : 1478-2013

   CERN Document Server

   Jacquesson, Alain

   2014-01-01

   Genève a toujours bénéficié, dans les bibliothèques publiques comme dans les fonds privés, de collections imprimées abondantes et remarquables. Le botaniste, historien des sciences et précurseur de la scientométrie Alphonse de Candolle, écrit en 1873 que « les cantons suisses de Genève, Vaud et Neuchâtel achètent plus de livres et de journaux sur les sciences que les populations vingt fois plus nombreuses des pays adjacents ». La vie intellectuelle du 21e siècle est évidemment différente, mais la qualité et la quantité des publications conservées à Genève restent toujours impressionnantes. Les quelques tableaux figurant en fin de cet ouvrage, inédits jusqu’ici, devraient stimuler toute personne intéressée par cet aspect de la culture. En effet, notre cité possède plus de 10 millions de documents imprimés. Il s’agit là d’une richesse remarquable. Ces collections couvrent une très grande partie du savoir humain et s’étendent des origines de l’imprimerie jusqu’aux publ...

  2. Mobil reklamlar ve mobil reklam araçlarına yönelik tutumlar

   OpenAIRE

   Barutçu, Süleyman; Öztürk Göl, Meltem

   2009-01-01

   Bu çalışmanın amacı, pazarlama bölümü yöneticilerinin dikkatlerini mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan mobil pazarlama ve mobil reklam uygulamalarına çekmektir. Çalışmanın kavramsal analiz bölümünde mobil pazarlama, mobil reklamların önemi açıklanmış ve mobil reklam araçları (SMS, MMS ve Bluetooth Reklamları) analiz edilmiştir. Araştırma bölümünde ise mobil telefon kullanıcılarının mobil reklam araçlarına yönelik tutumlarının karşılaştırmalı olarak belirl...

  3. Association between auditory P300, psychopathology, and memory function in drug-naïve schizophrenia

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Wei-Hung Chang

   2014-03-01

   Full Text Available The aim of this study was to explore memory deficits and psychopathology and their relationships with P300 in drug-naïve patients with schizophrenia. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS and the Wechsler Memory Scale—Revised were administered. Auditory event-related potentials elicited by an oddball paradigm were obtained. After controlling for age, sex, the results showed a statistically significant negative correlation between the total PANSS score and P300 amplitude at the parietal position (r = −0.66, p < 0.05. Moreover, visual memory was significantly positively correlated with P300 amplitude at the parietal position (r = 0.67, p < 0.05. After controlling for the duration of illness, the above correlations remained statistically significant. The correlation between P300 and the severity of psychopathology was reconfirmed in drug-naïve patients with schizophrenia. A possible contribution of memory decompensation in P300 among drug-naïve patients with schizophrenia may be considered, and the compensatory or Default Model Network might be a possible explanation of this association.

  4. Outreaching particle physics to Latin America: CEVALE2VE and the use of ATLAS open data

   CERN Document Server

   Camacho Toro, Reina; The ATLAS collaboration

   2017-01-01

   Particle physics outreach can play a key role in promoting scientific culture and in the modernisation of university education in Latin America. In this context, the CEVALE2VE virtual community (Centro de Altos Estudios de Altas Energías in Spanish) builds collaborative networks with and between Latin American institutions and motivates physics undergraduate and master students to consider a career in scientific research by introducing them to cutting-edge research and tools used in High Energy Physics (HEP). The ATLAS open data project has been fundamental to achieve these goals as one of our main educational tools. As part of its commitment to open access and public engagement the ATLAS experiment has made available a large dataset to the public for the first time in 2016 and CEVALE2VE have been using this dataset for HEP virtual courses and Physics Without Frontiers roadshows. In this contribution we will present the different activities hosted by CEVALE2VE and discuss the importance of using open data an...

  5. Kesinleşen Tarih ve Yeni Bir Ad / History Made Certain and New Name

   OpenAIRE

   YURTTAŞ, Hüseyin; KINDIĞILI, Muhammed Lütfü

   2018-01-01

   Ö Z E TCimcime Hatun adı ile bilinen yapı, Erzurum şehir surları içerisindebulunmaktadır. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kümbet, Ulu Cami’ninkuzeybatısına düşmektedir. Yapının etrafını saran dükkân ve evlerin yıkılmasıylaşimdiye kadar bilinmeyen giriş kapısı ortaya çıkarılmıştır. Kümbetin kapıaçıklığının iç üç yanında yer alan ve atkı taşı hizasındaki iki satırlık yazıt, mezaranıtının kime ait olduğunun anlaşılması ve yapılış tarihini vermesiyle önemlidir.Kitabede tarih kısmı 704 H./1304 M. ol...

  6. Zeka, Öğrenme ve Düşünme

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Emel Topçu

   2015-11-01

   Full Text Available Sokrates'ten bu yana huzurlu bir toplum için insanların eğitilmeleri ve liyakatlarına göre sınıflandırılmaları gerektiğine dair bir düşünce çeşitli versiyonları ile günümüze kadar gelmiştir. Daha sonraları en üst kategoride yer alan sınıfın üstünlüğünü ispat için çeşitli adlarla bilimsel çalışmalar denenmiştir. Modern çağın genellemeci alışkanlığı zekayı ve öğrenme yollarını da tek tipe indirgemektedir. ancak on dönemlerde inan zekaı ile ilgili çalışmalarla çoklu zeka anlayışı ortaya çıkmış, bu anlayışla birlikte öğrenme yolları da çeşitlenmiştir. Makalede çoklu zeka ve öğrenme yolları arasındaki ilişki incelenmektedir.

  7. İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Şerif Korkmaz

   2015-11-01

   Full Text Available Osmanlı devletinin Avrupa'dan bilinçli iktibasların yapıldığı ilk dönem 1718-1730 yılları arasındaki "Lale Devri" dir. bu dönemde özellikle eğitimlerini incelemek için Avrupa'nın pek çok ülkesine elçiler gönderilmiştir. Fakat bu devrin en büyük ve en tesirli yeniliği İbrahim Müteferrika ve Sadi Efendi'nin birlikte açtıkları matbaadır. Makalede İbrahim Müteferrikanın kimliği ve fikirleri hakkında bilgi verilmektedir. Onun etkisinin sadece  matbaa ile sınırlı olmadığı, Osmanlı için yeni sayılabilecek ilimlerle ilgili eserleri basarak Avrupa'nın Rönesans'ından ilk haberleri verdiği vurgulanmaktadır.

  8. Stem cells. m6A mRNA methylation facilitates resolution of naïve pluripotency toward differentiation.

   Science.gov (United States)

   Geula, Shay; Moshitch-Moshkovitz, Sharon; Dominissini, Dan; Mansour, Abed AlFatah; Kol, Nitzan; Salmon-Divon, Mali; Hershkovitz, Vera; Peer, Eyal; Mor, Nofar; Manor, Yair S; Ben-Haim, Moshe Shay; Eyal, Eran; Yunger, Sharon; Pinto, Yishay; Jaitin, Diego Adhemar; Viukov, Sergey; Rais, Yoach; Krupalnik, Vladislav; Chomsky, Elad; Zerbib, Mirie; Maza, Itay; Rechavi, Yoav; Massarwa, Rada; Hanna, Suhair; Amit, Ido; Levanon, Erez Y; Amariglio, Ninette; Stern-Ginossar, Noam; Novershtern, Noa; Rechavi, Gideon; Hanna, Jacob H

   2015-02-27

   Naïve and primed pluripotent states retain distinct molecular properties, yet limited knowledge exists on how their state transitions are regulated. Here, we identify Mettl3, an N(6)-methyladenosine (m(6)A) transferase, as a regulator for terminating murine naïve pluripotency. Mettl3 knockout preimplantation epiblasts and naïve embryonic stem cells are depleted for m(6)A in mRNAs, yet are viable. However, they fail to adequately terminate their naïve state and, subsequently, undergo aberrant and restricted lineage priming at the postimplantation stage, which leads to early embryonic lethality. m(6)A predominantly and directly reduces mRNA stability, including that of key naïve pluripotency-promoting transcripts. This study highlights a critical role for an mRNA epigenetic modification in vivo and identifies regulatory modules that functionally influence naïve and primed pluripotency in an opposing manner. Copyright © 2015, American Association for the Advancement of Science.

  9. Transgenerational soil-mediated differences between plants experienced or naïve to a grass invasion.

   Science.gov (United States)

   Deck, Anna; Muir, Adrianna; Strauss, Sharon

   2013-10-01

   Invasive species may undergo rapid change as they invade. Native species persisting in invaded areas may also experience rapid change over this short timescale relative to native populations in uninvaded areas. We investigated the response of the native Achillea millefolium to soil from Holcus lanatus-invaded and uninvaded areas, and we sought to determine whether differential responses between A. millefolium from invaded (invader experienced) and uninvaded (invader naïve) areas were mediated by soil community changes. Plants grown from seed from experienced and naïve areas responded differently to invaded and uninvaded soil with respect to germination time, biomass, and height. Overall, experienced plants grew faster and taller than their naïve counterparts. Naïve native plants showed negative feedbacks with their home soil and positive feedbacks with invaded soil; experienced plants were less responsive to soil differences. Our results suggest that native plants naïve to invasion may be more sensitive to soil communities than experienced plants, consistent with recent studies. While differences between naïve and experienced plants are transgenerational, our design cannot differentiate between differences that are genetically based, plastic, or both. Regardless, our results highlight the importance of seed source and population history in restoration, emphasizing the restoration potential of experienced seed sources.

  10. Peskütenin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine bir Araştırma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ahmet Kurt

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada Sivas ili ve çevresinden şansa bağlı olarak alınan 14 adet Pesküten örneği üzerinde kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalar yapılmıştır. Belirlenen değerler ortalama olarak şöyledir: Kurumaddede %30.96, su %69.04, yağ %3.66, yağsız kurumadde %27.30, toplam kül %4.92, kurumaddede kül %15.95, kurumaddede tuz %12.18, saf kül %1.13, protein %22.08, şeker ve benzerleri %0.295 ve asitlik derecesi 83.90 SH olmuştur. Bunun yanında ortalama mikrobiyolojik içerik; toplam bakteri sayısı 3.735x106/g, koliform bakteri sayısı 5.69x104/g, maya ve küf sayısı 1.398x104/g, laktik bakteri sayısı 1.997x106/g, proteolitik bakteri sayısı, 12.34x104/g ve lipolitik bakteri sayısı 10.14x104/g olarak belirlenmiştir.

  11. A recombinant bivalent fusion protein rVE confers active and passive protection against Yersinia enterocolitica infection in mice.

   Science.gov (United States)

   Singh, Amit Kumar; Kingston, Joseph Jeyabalaji; Murali, Harishchandra Sripathy; Batra, Harsh Vardhan

   2014-03-05

   In the present study, a bivalent chimeric protein rVE comprising immunologically active domains of Yersinia pestis LcrV and YopE was assessed for its prophylactic abilities against Yersinia enterocolitica O:8 infection in murine model. Mice immunized with rVE elicited significantly higher antibody titers with substantial contribution from the rV component (3:1 ratio). Robust and significant resistance to Y. enterocolitica infection with 100% survival (Penterocolitica O:8 against the 75%, 60% and 75% survival seen in mice immunized with rV, rE, rV+rE, respectively. Macrophage monolayer supplemented with anti-rVE polysera illustrated efficient protection (89.41% survival) against challenge of Y. enterocolitica O:8. In contrast to sera from sham-immunized mice, immunization with anti-rVE polysera provided complete protection to BALB/c mice against I.P. challenge with 10(8)CFU of Y. enterocolitica O:8 and developed no conspicuous signs of infection in necropsy. The histopathological analysis of microtome sections confirmed significantly reduced lesion size or no lesion in liver and intestine upon infection in anti-rVE immunized mice. The findings from this study demonstrated the fusion protein rVE as a potential candidate subunit vaccine and showed the functional role of antibodies in protection against Y. enterocolitica infections. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  12. Geleneksel ve Elektronik Eser Sahiplerinin Telif Hakları, Dijital Haklar Yönetimi: Uluslararası Düzenlemeler ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme = Copyright of Traditional and Electronic Works’ Owners, Digital Rights Management: An Evaluation within the Framework of International Regulations and Law on Intellectual and Artistic Works

   OpenAIRE

   Metin Turan

   2016-01-01

   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile fikri haklar alanında da değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. Teknolojik imkânların gelişimi ve dijitalleşme ile dijital eserlerin üretimiyle birlikte telif haklarında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, genel olarak, telif haklarının dijital eserlere ve dijital haklar yönetimine yönelik incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamını dijital haklar yönetimi çerçevesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu oluşturmaktadır. Bu kapsamd...

  13. Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Bazı Sebze ve Meyvelerde Nitrat ve Nitrit Miktarları Üzerinde Araştırmalar

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Harun Dıraman

   2015-02-01

   Full Text Available Meyve ve sebzelerin doğal yapılarında bulunan nitrat ve nitritin miktarları, günümüzde çevre kirlenmesinin gıdalar üzerindeki etkisini gösteren önemli parametrelerdendir. Nitrat ve nitritler gerekli ortamı buldukları zaman kanserojen bileşenlere dönüşmektedirler. Nitrat ve nitritin tayininde çeşitli kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Bu araştırmada ISO tarafından meyve ve sebzelerde nitrat ve nitrit belirlenmesinde referans metot olarak verilen moleküler absorpsiyon spektrofotometrik metot kullanılmıştır.Tekirdağ ilinin farklı yerleşim birimlerinden toplanan toplam 96 örnek üzerinde çalışılmıştır. Ispanak, marul, taze fasulye, patates, elma ve üzümde mg/kg taze ağırlık üzerinden belirlenen ortalama nitrat değerleri sırası ile 362.5, 685.6, 168.6, 777.9, 18.1, 16.6 olmuştur. Nitrit miktarları ise  çok düşük ve önemsiz düzeyde bulunmuştur. Örnekler üzerindeki nitrat ve nitrit miktarlarıyla ilgili istatistiki değerlendirmede  yapılan gruplar arasında önemli farklılık olduğu bulunmuştur. Örneklerin nitrat miktarlarının Türk Gıda Kodeksi tarafından izin verilen  maksimum değerlerin altında ve düşük  olduğu görülmüştür.

  14. Meyve Konservelerinde ve Sularında Bozulmalara Neden Olan Küf Mantarları

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Jale Acar

   2015-02-01

   Full Text Available Bakteriler, meyve suları ve konservelerinin bozulmalarında pek önemli rol oynamadıkları halde mayalar ve özellikle küf mantarları bu bozulmalarda önemli bir yer alırlar. Çeşitli mikroorganizmaların gelişme isteklerinin farklı olması buna neden olmaktadır. Küf mantarlarının büyük bir kısmı ancak aerob koşullar altında gelişebilirler. Bu gelişme en fazla yüzeydedir. Konserve kutularının hermetikli olan kapatılması ve tepe boşluğunda çok az oksijen bulunması yüzeyde küf mantarlarının gelişmesini önlemekle beraber Byssochlamys cinsinden küf mantarları anaerob koşullar altında fazla olmasa bile gelişebilmektedirler. Küf mantarları bakterilere oranla az miktarda suya gereksinim duyarlar. Aspergillus glaucus ve birçok Penicillium türleri kserofil olup aktif suyun çok düşük olduğu 0.70-0.75 gelişebilmelerine karşın bu değer bakterilerde 0.90-0.98 arasındadır. Çok az miktardaki su örneğin, yüzeydeki kondense su pastörizasyonda öldürülemeyen veya sonradan herhangi bir şekilde reçel kabına giren küflerin gelişmesine yardımcı olabilir. Sonradan bulaşma özellikle evlerde yapılan ve soğuduktan sonra kapağı kapatılan, özellikle reçel kabı selofan kağıdı ile kapatılıyorsa, sık sık görülmektedir. Diğer taraftan kaplar reçel soğutulmadan kapatılacak olursa suyun kondense olma miktarı artmaktadır.

  15. İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri = The Effects of Employee Work Motivation on Employee Commitment and Turnover Intention

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Adnan CEYLAN

   2005-01-01

   Full Text Available In this study conducted on 84 public ve private sector employees, the relationships between organizational commitment, motivation to work ve turnover intention are investigated ve to determine the statistically significant relations, Allen ve Meyer's model is used. Statistically coherent corellations between affective, continuance, normative commitment ve motivation to work ve their impact on turnover intention is also investigated by regression analysis. This study serves as an important guide for those who are interested in understanding ve increasing employee commitment.

  16. ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Esra YÜKSEL

   2012-11-01

   Full Text Available INTERNATIONAL TRADE THEORIES AND THE CONTRIBUTIONS OF PAUL R. KRUGMANAbstract: International trade theories try to explain that free international trade provides increasing welfare for countries under given conditions. International trade theories are transformed and developed by differentiating conditions of natural and acquired endowments of countries by time.  Main aim of this study is to investigate contribution of Krugman by comparing literature on international trade theories. In addition to traditional international trade theories, Krugman states that international trade can occur and can be  profitable among countries whose technology, production cost and preferences are similar. Krugman emphasizes that monopolistic competition and product differentiation can contribute international trade. Free international trade expands markets for the firms and countries, in this way, expanding markets increases production scale of firms leading to decreasing costs. Main result of study is that Krugman contributes international trade theory by developing models indicating increasing gains for countries from international trade and by explaining differentiating dynamics of international trade.   Keywords: International Trade Theories, Paul Krugman,  Gains From International Trade. ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ vePAUL R.KRUGMAN’IN  KATKILARIÖzet: Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası serbest ticaretin, belirli koşullar altında, ülkeler için önemli refah artışları sağlayacağını ortaya koymaya çalışmaktadır.    Geliştirilen teoriler,  ülkelerin doğal ve kazanılmış üstünlüklerindeki dinamizmine bağlı olarak değişim göstermekte ve gelişmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Krugman’nın uluslararası ticaret teorilerine yaptığı katkıyı, uluslararası ticaret literatürünü karşılaştırmalı olarak inceleyerek ortaya koymaktır. Krugman’ın görüşleri, geleneksel uluslararas

  17. Taxa de mortalidade por acidentes de trâsito e frota de veículos

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Samuel Kilsztajn

   2001-06-01

   Full Text Available OBJETIVO: A taxa de mortalidade específica por acidentes de trânsito de veículos a motor é usualmente utilizada para efeito das políticas de saúde pública. Para mensurar o grau de violência no trânsito, foi realizado estudo com o objetivo de analisar o número de óbitos por acidentes de trânsito por veículo a motor. MÉTODOS: Com base nos dados sobre frota de veículos, população e óbitos por acidente de trânsito, publicados no Statiscal Yearbook (1999, Demografic Yearbook (1997, Denatran (1999, Ministério da Saúde (2000 e Fundação IBGE (2000, foram estudados 61 países e 51 localidades brasileiras.A taxa de mortalidade específica foi decomposta em número de veículos por habitante e número de óbitos por veículo. Numa primeira aproximação, cada uma das amostras (internacional e brasileira foi subdividida em três grupos, de acordo com o número de veículos por habitante, para estudo da relação entre os três índices. Para testar a significância dessa relação, foi estimada uma função de regressão log-linear. RESULTADOS: Os resultados para as estimativas internacionais, assim como as do Brasil, demonstraram que, quanto maior o número de veículos por habitante, menor o número de óbitos por acidentes de trânsito por veículo, tendo-se elasticidade da ordem de -1,067, para as estimativas internacionais, e de -0,515, para as do Brasil. CONCLUSÕES: Para uma política de prevenção dos acidentes de trânsito, os resultados encontrados indicam a necessidade de estudar os fatores que possam explicar o maior número de óbitos por veículo nas regiões com menor número de veículos por habitante.

  18. VE-cadherin Y685F knock-in mouse is sensitive to vascular permeability in recurrent angiogenic organs.

   Science.gov (United States)

   Sidibé, Adama; Polena, Helena; Pernet-Gallay, Karin; Razanajatovo, Jeremy; Mannic, Tiphaine; Chaumontel, Nicolas; Bama, Soumalamaya; Maréchal, Irène; Huber, Philippe; Gulino-Debrac, Danielle; Bouillet, Laurence; Vilgrain, Isabelle

   2014-08-01

   Covalent modifications such as tyrosine phosphorylation are associated with the breakdown of endothelial cell junctions and increased vascular permeability. We previously showed that vascular endothelial (VE)-cadherin was tyrosine phosphorylated in vivo in the mouse reproductive tract and that Y685 was a target site for Src in response to vascular endothelial growth factor in vitro. In the present study, we aimed to understand the implication of VE-cadherin phosphorylation at site Y685 in cyclic angiogenic organs. To achieve this aim, we generated a knock-in mouse carrying a tyrosine-to-phenylalanine point mutation of VE-cadherin Y685 (VE-Y685F). Although homozygous VE-Y685F mice were viable and fertile, the nulliparous knock-in female mice exhibited enlarged uteri with edema. This phenotype was observed in 30% of females between 4 to 14 mo old. Histological examination of longitudinal sections of the VE-Y685F uterus showed an extensive disorganization of myometrium and endometrium with highly edematous uterine glands, numerous areas with sparse cells, and increased accumulation of collagen fibers around blood vessels, indicating a fibrotic state. Analysis of cross section of ovaries showed the appearance of spontaneous cysts, which suggested increased vascular hyperpermeability. Electron microscopy analysis of capillaries in the ovary showed a slight but significant increase in the gap size between two adjacent endothelial cell membranes in the junctions of VE-Y685F mice (wild-type, 11.5 ± 0.3, n = 78; and VE-Y685F, 12.48 ± 0.3, n = 65; P = 0.045), as well as collagen fiber accumulation around capillaries. Miles assay revealed that either basal or vascular endothelial growth factor-stimulated permeability in the skin was increased in VE-Y685F mice. Since edema and fibrotic appearance have been identified as hallmarks of initial increased vascular permeability, we conclude that the site Y685 in VE-cadherin is involved in the physiological regulation of capillary

  19. Farklı Durum Çeşitlerinden Mahalli ve Laboratuvar Koşullarında Yapılmış Bulguların Bazı Vitamin ve Mineral İçerikleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Berrin Özkaya

   2015-02-01

   Full Text Available Araştırmada 5 farklı durum buğdayının, bunlardan mahalli ve laboratuvar koşullarında yapılan bulguların bazı kimyasal özellikleri ile tiamin, riboflavin ve mineral içerikleri karşılaştırılmıştır. Buğdayların yapımı sırasında buğdayların tiamin, özellikle de riboflavin miktarları azalmıştır. Mahalli koşullarda yapılan bulgurların tiamin ve riboflavin miktarları laboratuvarda yapılanlara kıyasla biraz düşük çıkmıştır. Bulgurların mineral içerikleri (Fe, Cu, Zn, Mn, Ca ve Mg miktarları yapıldıktan buğdaylara kıyasla daha düşük çıkmış, mahalli ve laboratuvar koşullarında yapılan bulgurların mineral madde miktarlarında önemli bir fark görülmemiştir.

  20. Japon Balığı (Carassius Auratus L. 1758) ve Arpa Bitkisinin (Hordeum Vulgare L.) Gelişimi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Üzerine Aquaponik Sistemin Etkileri

   OpenAIRE

   KESKİNBALTA, Mehmet Anıl; HAMZAOĞLU, Gökhan; ÇELİK, Meryem Yeşim; DERNEKBAŞI, Seval

   2015-01-01

   Bu araştırmada, Japon balığı (Carassius auratus L. 1758) ve arpa bitkisi (Hordeum vulgare L.) kullanılarak model bir akuaponik sistem oluşturulmuştur. Araştırma süresince arpa bitkisinin suyun nitrit, nitrat ve fosfat değerlerinde yaptığı değişim ve balıkların gelişimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 30 günlük araştırma süresince günlük olarak pH, sıcaklık ve oksijen değerleri ölçülmüştür. Haftalık olarak bitki yetiştirme yatağına giren ve bitkiden süzülen suyun nitrit (NO2...

  1. Japon Balığı (Carassius auratus L. 1758) ve Arpa Bitkisinin (Hordeum vulgare L.) Gelişimi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Üzerine Aquaponik Sistemin Etkileri

   OpenAIRE

   KESKİNBALTA, Mehmet; HAMZAOĞLU, Gökhan; ÇELİK, Meryem; DERNEKBAŞI, Seval

   2015-01-01

   Bu araştırmada, Japon balığı (Carassius auratus L. 1758) ve arpa bitkisi (Hordeum vulgare L.) kullanılarak model bir akuaponik sistem oluşturulmuştur. Araştırma süresince arpa bitkisinin suyun nitrit, nitrat ve fosfat değerlerinde yaptığı değişim ve balıkların gelişimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 30 günlük araştırma süresince günlük olarak pH, sıcaklık ve oksijen değerleri ölçülmüştür. Haftalık olarak bitki yetiştirme yatağına giren ve bitkiden süzülen suyun nitrit (NO2...

  2. AJAN TABANLI MODELLEME VE HESAPLAMALI İKTİSAT - AGENT-BASED MODELLING AND COMPUTATIONAL ECONOMICS

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Emrah KELEŞ

   2014-07-01

   Full Text Available ÖzetRasyonellik ve homojenlik varsayımları ile iktisadi ajanlar arasındaki etkileşimi göz ardı eden temsiliajan yaklaşımı, dinamik stokastik genel denge modellerine dayanan yerleşik iktisada duyulan güveninazalmasına yol açmıştır. 1990’ların sonlarından itibaren ajan tabanlı hesaplamalı yaklaşım finansal iktisat,endüstriyel organizasyon, makro iktisat, politik iktisat ve iktiadi ağ oluşumu başta olmak üzere sosyalbilimlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Son olarak 2008 küresel finansal kriz yerleşik, iktisadın dahayüksek sesle tartışılmasına ve ajan tabanlı yaklaşımın daha çok benimsenmesine neden olmuştur. Bu yeniyaklaşım araştırmacılara pasif haldeki fiziksel varlıklardan durumları, inanışları ve davranış kuralları olanaktif karar alıcılara kadar çeşitli ajanların bulunduğu yapay bir dünya kurmalarına imkân vermektedir.Bu yapay dünyalarda ajanların birbirleriyle ya da çevreleriyle etkileşimi onların adaptif (uyarlanabilirolmasına ve kompleks adaptif bir sistem meydana getirmelerine izin vermektedir. Bu çalışmada, ajantabanlı yaklaşımın temel unsurlarının incelenmesi ve DSGE modellerine göre üstünlüklerinin gösterilmesiamaçlanmıştır.AbstractAssumptions of rationality and homogeneity, and framework of representative agent that rule out interactionsbetween agents have led to a decline in confidence to mainstream economics based on dynamicstochastic equilibrium models. Starting from late 1990s, agent-based computational approach has becomeincreasingly popular in social sciences, especially in financial economics, industrial organization, macroeconomics,political economy, and economic network formation. Finally, 2008 global financial crisis hascaused mainstream to be argued loudly and agent-based approach to be adopted more. This new approachenables researchers to construct artificial worlds where various agents ranging from passive entities to active

  3. AJAN TABANLI MODELLEME VE HESAPLAMALI İKTİSAT - AGENT-BASED MODELLING AND COMPUTATIONAL ECONOMICS

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Emrah KELEŞ

   2014-08-01

   Full Text Available ÖzetRasyonellik ve homojenlik varsayımları ile iktisadi ajanlar arasındaki etkileşimi göz ardı eden temsiliajan yaklaşımı, dinamik stokastik genel denge modellerine dayanan yerleşik iktisada duyulan güveninazalmasına yol açmıştır. 1990’ların sonlarından itibaren ajan tabanlı hesaplamalı yaklaşım finansal iktisat,endüstriyel organizasyon, makro iktisat, politik iktisat ve iktiadi ağ oluşumu başta olmak üzere sosyalbilimlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Son olarak 2008 küresel finansal kriz yerleşik, iktisadın dahayüksek sesle tartışılmasına ve ajan tabanlı yaklaşımın daha çok benimsenmesine neden olmuştur. Bu yeniyaklaşım araştırmacılara pasif haldeki fiziksel varlıklardan durumları, inanışları ve davranış kuralları olanaktif karar alıcılara kadar çeşitli ajanların bulunduğu yapay bir dünya kurmalarına imkân vermektedir.Bu yapay dünyalarda ajanların birbirleriyle ya da çevreleriyle etkileşimi onların adaptif (uyarlanabilirolmasına ve kompleks adaptif bir sistem meydana getirmelerine izin vermektedir. Bu çalışmada, ajantabanlı yaklaşımın temel unsurlarının incelenmesi ve DSGE modellerine göre üstünlüklerinin gösterilmesiamaçlanmıştır.AbstractAssumptions of rationality and homogeneity, and framework of representative agent that rule out interactionsbetween agents have led to a decline in confidence to mainstream economics based on dynamicstochastic equilibrium models. Starting from late 1990s, agent-based computational approach has becomeincreasingly popular in social sciences, especially in financial economics, industrial organization, macroeconomics,political economy, and economic network formation. Finally, 2008 global financial crisis hascaused mainstream to be argued loudly and agent-based approach to be adopted more. This new approachenables researchers to construct artificial worlds where various agents ranging from passive entities to active

  4. TÜRKİYE’DE BASEL I, II ve III KURALLARINA UYUM SÜRECİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ezgi ASLAN KÜLAHİ

   2013-07-01

   Full Text Available Bu çalışma, Basel Kriterleri çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü’nde yapılan çalışmaları değerlendirerek sektörün Basel Kriterleri’ne uyum sürecinde hangi aşamada olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; Türkiye’de Basel I ve II Kriterleri’ne geçiş süreci: Basel I ve II’ye yönelik yapılan hazırlık çalışmaları , Basel Kriterleri’ne uyum kapsamında Türk Bankacılık Mevzuatı’nda yapılan yasal düzenlemeler ve BDDK tarafından gerçekleştirilen yerel sayısal etki çalışmaları incelenmiş, sektörün Basel II Kriterleri’ne uyum kabiliyeti değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmada henüz nihaî şekli verilmeyen Basel III Kriterleri’nin Türk Bankacılık Sektörü’ne muhtemel etkileri ele alınmıştır. Türkiye bankacılık kesimi Haziran 2012 itibariyle Basel II kurallarını sorunsuz bir şekilde uygulamayı başarmıştır. Halihazırda dünya genelinde nihai şekli verilmeye çalışılan ve bazı yönlerden ciddi eleştirilere maruz kalan Basel III kurallarına uyum konusunda da Türkiye Bankacılık Kesiminin mevcut verilerin analizinden hareketle bir sıkıntısı olmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan; Türkiye’nin uluslararası kurallara intibak konusunda finansal kesimde göstermiş olduğu söz konusu uyum kabiliyetinin, genel olarak sürdürülebilir büyüme, ekonomik kalkınma ve ülkenin yapısal dönüşümü açısından daha olumlu sonuçlar vermesi, Türkiye ekonomisinin diğer yapısal sorunları ve başlıca makro ekonomik istikrarsızlıklarının çözümüne bağlı olduğu değerlendirilmektedir.

  5. Türkiye’de Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Pişme Kalitesi ve Kompozisyonu (İngilizce

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Recai Ercan

   2015-02-01

   Full Text Available Türkiye’de 2 bölgede yetiştirilen 7 nohut genotiplerinin fiziksel kriterleri ve pişme kalitesi ile mineral madde, tiyamin ve riboflavin miktarları saptanmıştır. Şişme indeksi, hidrasyon indeksi, kuru ve yaş pişme süresi ile K, Ca, Mg, Na ve riboflavin miktarları başlıca genotipinden etkilenmiştir. Kuru ve yaş ağırlık, kuru ve yaş hacim, hidrasyon ve şişme kapasitesi ile Cu, Zn ve tiyamin miktarı ise çevreden etkilenmiştir. Zn ve P miktarı önemli düzeyde (p<0.05 pişme süresi eli ilişkili olmuştur. Şişme indeksi ise kuru pişme süresi ile önemli düzeyde (p<0.01 ilişkili olmuştur.

  6. Adli Muhasebecilik Mesleği ve Aklama Suçuyla Mücadele

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Murat KASAP

   2013-04-01

   Full Text Available Günümüz dünyasında son yıllarda küreselleşme ile birlikte bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ekonomik nitelikteki suçlarda önemli düzeyde artışlar olmuştur. Buna bağlı olarak da aklama suçu gibi finansal nitelikte suçlar da önemli düzeyde artmıştır. Türkiye’de aklama ile ilgili suçlarla mücadelede polis etkin görev almaktadır. Ancak aklama sucuyla etkin bir mücadele yapılabilmesi için profesyonel desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle sadece iyi ekonomi, finans, muhasebe bilgisinin yanında iyi düzeyde hukuk bilgisi de bu suçların tespiti ve önlenmesinde önemlidir. ABD’de başta olmak üzere etkinliği artan adli muhasebecilik mesleği, aklama suçunun tespiti ve önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü adli muhasebeciler, aklama suçuyla ilgili ihtiyaç duyulan dava desteği danışmanlığı, araştırmacı muhasebecilik ve bilirkişi desteklerini sağlayabilecek yeterliliktedir.

  7. La nozione di autorità. Suggestioni da Alexandre Kojève

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Chiara Ariano

   2014-08-01

   Full Text Available Muovendo da un’analisi fenomenologica, l’articolo intende porre una riflessione critica sull’elaborazione giusfilosofica della nozione d’autorità prendendo spunto dal volumetto La nozione d’Autorità di A. Kojève (di cui prima si conosceva l’esistenza solo grazie a una nota presente nell’Esquisse d’une phénoménologie du droit, recentemente rinvenuto. L’autore inizia col fare un’analisi concettuale delle teorie dell’autorità, distinguendo così quattro tipi “semplici” o “puri” (analoghi agli idealtipi weberiani: la teoria teologica o teocratica, secondo la quale l’Autorità primaria e assoluta appartiene a Dio, e tutte le altre ne derivano; la teoria platonica, secondo cui l’Autorità si fonda sulla Giustizia; quella aristotelica, secondo cui appartiene a chi ha il sapere e la capacità di prevedere; infine quella di Hegel che la riduce al rapporto tra Signore e servo (vincitore e vinto, basato sulla lotta, il rischio e il riconoscimento del vincitore come autorità. Di queste, solo l’ultima – scrive Kojève – “ha avuto un’elaborazione filosofica completa, che si sviluppa sia sul piano della descrizione fenomenologica sia su quello dell’analisi metafisica e ontologica, le altre non hanno oltrepassato il livello della fenomenologia”. La radicale finitudine dell’uomo, sulla quale Kojève in definitiva fonda la sua pretesa ateistica e cerca conseguentemente di svincolare dalla trascendenza ogni fondazione dell'autorità, non esclude, però, a parere di chi scrive, la traccia di un ‟antropologia in cui torna ad affacciarsi l’infinito”.  

  8. Gene expression analysis of embryonic stem cells expressing VE-cadherin (CD144 during endothelial differentiation

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Libermann Towia

   2008-05-01

   Full Text Available Abstract Background Endothelial differentiation occurs during normal vascular development in the developing embryo. This process is recapitulated in the adult when endothelial progenitor cells are generated in the bone marrow and can contribute to vascular repair or angiogenesis at sites of vascular injury or ischemia. The molecular mechanisms of endothelial differentiation remain incompletely understood. Novel approaches are needed to identify the factors that regulate endothelial differentiation. Methods Mouse embryonic stem (ES cells were used to further define the molecular mechanisms of endothelial differentiation. By flow cytometry a population of VEGF-R2 positive cells was identified as early as 2.5 days after differentiation of ES cells, and a subset of VEGF-R2+ cells, that were CD41 positive at 3.5 days. A separate population of VEGF-R2+ stem cells expressing the endothelial-specific marker CD144 (VE-cadherin was also identified at this same time point. Channels lined by VE-cadherin positive cells developed within the embryoid bodies (EBs formed by differentiating ES cells. VE-cadherin and CD41 expressing cells differentiate in close proximity to each other within the EBs, supporting the concept of a common origin for cells of hematopoietic and endothelial lineages. Results Microarray analysis of >45,000 transcripts was performed on RNA obtained from cells expressing VEGF-R2+, CD41+, and CD144+ and VEGF-R2-, CD41-, and CD144-. All microarray experiments were performed in duplicate using RNA obtained from independent experiments, for each subset of cells. Expression profiling confirmed the role of several genes involved in hematopoiesis, and identified several putative genes involved in endothelial differentiation. Conclusion The isolation of CD144+ cells during ES cell differentiation from embryoid bodies provides an excellent model system and method for identifying genes that are expressed during endothelial differentiation and that

  9. Characterizing vertical heterogeneity of permafrost soils in support of ABoVE radar retrievals

   Science.gov (United States)

   Tabatabaeenejad, A.; Chen, R. H.; Silva, A.; Schaefer, K. M.; Moghaddam, M.

   2017-12-01

   Permafrost-affected soils, including the top active layer and underlying permafrost, have unique seasonal variations in terms of soil temperature, soil moisture, and freeze/thaw-state profiles. The presence of a perennially frozen and impermeable substrate maintains the required temperature gradient for the descending thawing front, and causes meltwater to accumulate and form the saturated zone in the active layer. Radar backscattering measurements are sensitive to dielectric properties of subsurface soils, which are strongly correlated with unfrozen water content and soil texture/composition. To enable accurate radar retrievals, we need to properly characterize soil profile heterogeneity, which can be modeled with layered soil or depth-dependent functions. To this end, we first cross compare the measured radar backscatter and model-predicted radar backscatter using in-situ dielectric profile measurements as well as mathematical or hydrologic-based profile functions. Since radar signal's backscatter has limited penetration, to fully capture the true heterogeneity profile, we determine the optimal profile function by minimizing the error between predicted and measured radar backscatter signals as well as between in-situ and fitted profiles. The in-situ soil profile data (temperature, dielectric constant, unfrozen water content, organic/mineral soils) are collected from the Soil Moisture Sensing Controller And oPtimal Estimator (SoilSCAPE) sensor networks and from the Arctic-Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE) field campaign in August 2017 (concurrent with the ABoVE August flights over Alaska North Slope) while the radar data are acquired by NASA's P-band AirMOSS and L-band UAVSAR as part of the ABoVE airborne campaign. The retrieval results using our new heterogeneity model will be compared with the results from retrievals that model soil as a layered medium. This analysis can advance the accuracy of retrieval of active layer properties using low-frequency SAR

  10. Klasifikasi Opini Masyarakat Terhadap Jasa Ekspedisi JNE dengan Naïve Bayes

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fithri Selva Jumeilah

   2018-04-01

   Full Text Available The large number of online sales transactions has increased the number of service users. One of the companies engaged in the delivery service in Indonesia is Tiki Nugraha Ekakurir or more known JNE. Currently, JNE service users reach 14.000.000 per month. JNE has used many media communications with its customers one of them with Twitter. The number of followers of JNECare is 108,000 and the number of tweets is 375,000. The number of comments for people who can be used to see what they think of JNE is an inseparable comment is a negative, positive or neutral category. To simplify the grouping of comments, the data will be classified using the Naïve Bayes method present in Rstudio. The amount data used on the internet is 1725 tweets. The data will be divided into allegations of 70% data training as much as 1208 data and 30% data testing or as many as 517 data. Before the data is classified the previous data must go through the process of preprocessing that is changing all the letters into lowercase and other letters other than letters and spaces (case folding, tokenizing words, and the removal of the word common (stopword remove. After the data is cleared the data will be labeled manually one by one and new data can be used for the training process to get the probability model for each category. Probailitas obtained by using Naïve bayes algorithm. Models obtained from the training will be used using data testing. The categories obtained from the test will be used to process the data used by using the confusion matrix and will calculate the accuracy, precision and recall. From the results of the classification of JNE comments obtained that Naïve Bayes was able to classify the data well. This is evidenced by the average percentage accuracy of 85%, 78% precision and 67% recall.

  11. NATURALIZATION AND SEYHULISLAM YAHYA MAHALLÎLEŞME VE ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hakan YEKBAŞ

   2009-08-01

   Full Text Available Local factors which are important source of our classical literature in terms of contents were used more characteristicly by some classic poets. One of these poets, Şeyhülislam Yahya, although he has an identity of Muslim preacher, employed the delight and entertainment of life with elegant Turkish of Istanbul. Above all in his ghazals, he is highly successful in expressing the coloured stage chosen in daily life by using elegant Turkish, idioms proverbs, and folk sayings. Understanding of this art is effective in his being one of the most important represantative of naturalization at XVII. century. Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din adamı kimliğine sahip olmasına rağmen hayatın zevk ve eğlencelerini sade İstanbul Türkçesini kullanarak şiirlerinde işlemiştir. Özellikle gazellerinde kullandığı sade Türkçesi, deyimleri, atasözleri ve halk deyişleri vasıtasıyla günlük hayatın içinden seçtiği canlı sahneleri anlatmada çok başarılıdır. Bu sanat anlayışı, onun mahallîleşmenin XVII. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri olmasına neden olmuştur.

  12. Systemic effects in naïve mice injected with immunomodulatory lectin ArtinM.

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Patrícia Kellen Martins Oliveira Brito

   Full Text Available Toll-like receptors (TLR contain N-glycans, which are important glycotargets for plant lectins, to induce immunomodulation. The lectin ArtinM obtained from Artocarpus heterophyllus interacts with TLR2 N-glycans to stimulate IL-12 production by antigen-presenting cells and to drive the immune response toward the Th1 axis, conferring resistance against intracellular pathogens. This immunomodulatory effect was demonstrated by subcutaneously injecting (s.c. ArtinM (0.5 μg in infected mice. In this study, we evaluated the systemic implications of ArtinM administration in naïve BALB/c mice. The mice were s.c. injected twice (7 days interval with ArtinM (0.5, 1.0, 2.5, or 5.0 μg, LPS (positive control, or PBS (negative control and euthanized after three days. None of the ArtinM-injected mice exhibited change in body weight, whereas the relative mass of the heart and lungs diminished in mice injected with the highest ArtinM dose (5.0 μg. Few and discrete inflammatory foci were detected in the heart, lung, and liver of mice receiving ArtinM at doses ≥2.5 μg. Moreover, the highest dose of ArtinM was associated with increased serum levels of creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB and globulins as well as an augmented presence of neutrophils in the heart and lung. IL-12, IFN-γ, TNF-α, and IL-10 measurements in the liver, kidney, spleen, heart, and lung homogenates revealed decreased IL-10 level in the heart and lung of mice injected with 5.0 μg ArtinM. We also found an augmented frequency of T helper and B cells in the spleen of all ArtinM-injected naïve mice, whereas the relative expressions of T-bet, GATA-3, and ROR-γt were similar to those in PBS-injected animals. Our study demonstrates that s.c. injection of high doses of ArtinM in naïve mice promotes mild inflammatory lesions and that a low immunomodulatory dose is innocuous to naïve mice.

  13. Systemic effects in naïve mice injected with immunomodulatory lectin ArtinM

   Science.gov (United States)

   Oliveira Brito, Patrícia Kellen Martins; Gonçalves, Thiago Eleutério; Fernandes, Fabrício Freitas; Miguel, Camila Botelho; Rodrigues, Wellington Francisco; Lazo Chica, Javier Emílio; Roque-Barreira, Maria Cristina

   2017-01-01

   Toll-like receptors (TLR) contain N-glycans, which are important glycotargets for plant lectins, to induce immunomodulation. The lectin ArtinM obtained from Artocarpus heterophyllus interacts with TLR2 N-glycans to stimulate IL-12 production by antigen-presenting cells and to drive the immune response toward the Th1 axis, conferring resistance against intracellular pathogens. This immunomodulatory effect was demonstrated by subcutaneously injecting (s.c.) ArtinM (0.5 μg) in infected mice. In this study, we evaluated the systemic implications of ArtinM administration in naïve BALB/c mice. The mice were s.c. injected twice (7 days interval) with ArtinM (0.5, 1.0, 2.5, or 5.0 μg), LPS (positive control), or PBS (negative control) and euthanized after three days. None of the ArtinM-injected mice exhibited change in body weight, whereas the relative mass of the heart and lungs diminished in mice injected with the highest ArtinM dose (5.0 μg). Few and discrete inflammatory foci were detected in the heart, lung, and liver of mice receiving ArtinM at doses ≥2.5 μg. Moreover, the highest dose of ArtinM was associated with increased serum levels of creatine kinase MB isoenzyme (CK-MB) and globulins as well as an augmented presence of neutrophils in the heart and lung. IL-12, IFN-γ, TNF-α, and IL-10 measurements in the liver, kidney, spleen, heart, and lung homogenates revealed decreased IL-10 level in the heart and lung of mice injected with 5.0 μg ArtinM. We also found an augmented frequency of T helper and B cells in the spleen of all ArtinM-injected naïve mice, whereas the relative expressions of T-bet, GATA-3, and ROR-γt were similar to those in PBS-injected animals. Our study demonstrates that s.c. injection of high doses of ArtinM in naïve mice promotes mild inflammatory lesions and that a low immunomodulatory dose is innocuous to naïve mice. PMID:29084277

  14. Standards and Protocols for Digital Libraries Dijital Kütüphanelerde Standartlar ve Protokoller

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mehmet Emin Küçük

   2003-06-01

   Full Text Available New paradigms have been emerged in the field of librarianship and publishing with the developments in electronic environment, and rapid increase in electronically archived information and its acquisition and retrieval. While libraries show more interest in electronic information, publishers' current tendency is towards production of electronic information. In addition to the acquisition of electronic information, libraries have begun to digitise some of the holdings which do not present copyright problems. Economies provided by digitised information in terms of archiving, sharing and retrieval as well as the users' requirements are the basic motivation for digitisation. However, digital library standards have vital roles in performing effective library cooperation and interoperability between the systems. In this descriptive study, "the most commonly" confronted standards in digital library applications are being examined and evaluated under the following headings; (i record structure standards, (ii encoding standards, and (iii communication standards and protocols. However, metadata standards which can be categorised in record structure standards are not included since the matters are well studied in several papers in Turkish. Elektronik ortamdaki gelişmeler ve elektronik ortamda depolanan bilginin artmasıyla bilginin sağlanması, depolanması ve erişimi konularında önemli değişiklikler meydana gelmiş, yayıncılık ve kütüphanecilikte yeni paradigmaların oluşmasına neden olmuştur. Yayıncılar kaynakları elektronik ortamda üretme eğilimi göstermeye başlarken kütüphaneler de elektronik kaynaklara daha çok ilgi gösterir olmuşlardır. Elektronik ortamda üretilen kaynakların sağlanmasının yanı sıra, bir dizi kütüphane, dermelerinde bulunan ve telif sorunu olmayan materyali dijitalle sürerek kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlamıştır. Dijital ortamda bilginin çok daha rahat depolanması, payla

  15. Aluminum-Oxide Temperatures on the Mark VB, VE, VR, 15, and Mark 25 Assemblies

   International Nuclear Information System (INIS)

   Aleman, S.E.

   2001-01-01

   The task was to compute the maximum aluminum-oxide and oxide-coolant temperatures of assemblies cladded in 99+ percent aluminum. The assemblies considered were the Mark VB, VE, V5, 15 and 25. These assemblies consist of nested slug columns with individual uranium slugs cladded in aluminum cans. The CREDIT code was modified to calculate the oxide film thickness and the aluminum-oxide temperature at each axial increment. This information in this report will be used to evaluate the potential for cladding corrosion of the Mark 25 assembly

  16. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 26 February

   CERN Multimedia

   2014-01-01

   Neutrino physics in the Planck era, Prof. Gennaro Miele, University of Naples   Wednesday 26 February 2014, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: I briefly summarize the status of art about the properties of relic neutrino distributions and the implications of different neutrino scenarios on cosmological observables after the first measurements by Planck. In particular, I will pay particular attention to the effects due to neutrino-antineutrino asymmetry and to the presence of sterile degrees of freedom. Organised by Prof. Teresa.Montaruli@unige.ch and Prof. Giuseppe.Iacobucci@unige.ch. More information here.

  17. Vodní paprsky ve Velkých Losinách

   Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

   Sitek, Libor

   2015-01-01

   Roč. 12, č. 12 (2015), s. 22-22 ISSN 1212-2572. [Vodní paprsek 2015 - výzkum, vývoj, aplikace. Velké Losiny, 06.10.2015-08.10.2015] R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : waterjet technology * research * application Subject RIV: JQ - Machines ; Tools http://www.mmspektrum.com/clanek/vodni-paprsky-ve-velkych-losinach.html

  18. Urine creatinine in treatment-naïve HIV subjects in eastern Nigeria.

   Science.gov (United States)

   Anyabolu, Ernest Ndukaife

   2016-01-01

   Human immunodeficiency virus (HIV) infection is a global healthcare problem. Some diseases and physiological states may be altered in HIV-infected individuals. Our objective was to evaluate urine creatinine and factors that influence urine creatinine in treatment-naïve HIV subjects in Nigeria. This was a cross-sectional study involving treatment-naïve HIV subjects in a tertiary hospital in Nigeria. Creatinine in spot and 24-hour urine samples and other relevant investigations were performed. Low urine creatinine or dilute urine was defined as 24-hour urine creatinine (24HUCr) creatinine as 24HUCr 300-3000mg and high urine creatinine or concentrated urine as 24HUCr>3000mg.Theassociation of low urine creatinine and high urine creatinine with potential risk factors was determined. The mean spot urine creatinine (SUCr) of the treatment-naïve HIV subjects was 137.21± 98.47(mg/dl), minimum value 13.3mg/dl, maximum value 533.3mg/dl and range of values 520.0mg/dl. The mean 24HUCr was 1507±781mg, minimum value 206mg, maximum value 4849mg and range of values 4643mg. Twenty four-hour urine creatinine3000mg in 24(6.4%) subjects. There was significant association between 24HUCr and serum low density lipoprotein cholesterol (LDL),serum high density lipoprotein cholesterol (HDL). There was high correlation between 24HUCr>3000mg and 24-hour urine osmolality (24HUOsm) (r=0.95), body mass index (BMI) (r=0.74), CD4 cells count (r=-0.71), serum HDL (r=-0.73). The prevalence of dilute urine and concentrated urine was low. Twenty-four hour urine osmolality. BMI, CD4 cells count and HDL were strong correlates of high urine creatinine. Lipid abnormalities were common in treatment-naïve HIV subjects with high urine creatinine. There is need for clinicians to routinely conduct urine creatinine and further search for abnormalities of serum lipids, weight changes, depressed immunity and anemia in HIV subjects with dilute or concentrated urine in the early stages of the infection.

  19. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 6 May

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   The Standard Model of Nature: Lessons from Two Success Stories, by Professeur Gabriele Veneziano, Collège de France (Paris) and CERN.   Monday 6 May 2013, 5 p.m. École de Physique, Auditoire Stueckelberg Quai Ernest-Ansermet, 24 1211 Genève 4 Abstract: Our present standard model of Nature is based on general relativity for gravity and on a gauge theory for all other fundamental interactions. Its amazing successes - and its puzzles - may carry some important lessons for our quest of a truly unified theory of space, time, and matter. More information here.

  20. Naïve Conceptions About Multimedia Learning:A Study on Primary School Textbooks

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Barbara eColombo

   2013-07-01

   Full Text Available An interview study, based on specific pictures taken from textbooks used in primary schools, was carried out to investigate illustrators’, teachers’, students’, and common people’s beliefs about the role that illustrations play in facilitating learning. Participants’ responses were internally coherent, indicating a systematic nature of the underlying naïve conceptions. Findings disprove Mayer’s pessimistic claim that laypersons’ conceptions of multimedia learning fail to match experimentally supported principles and theories. On the contrary, interviewees spontaneously came very close to the multimedia learning theory, which states that students learn better from pictures, which fit specific cognitive principles. Implications for school instruction are highlighted.

  1. KARHUNEN-LOÈVE Basis Functions of Kolmogorov Turbulence in the Sphere

   Science.gov (United States)

   Mathar, Richard J.

   In support of modeling atmospheric turbulence, the statistically independent Karhunen-Loève modes of refractive indices with isotropic Kolmogorov spectrum of the covariance are calculated inside a sphere of fixed radius, rendered as series of 3D Zernike functions. Many of the symmetry arguments of the well-known associated 2D problem for the circular input pupil remain valid. The technique of efficient diagonalization of the eigenvalue problem in wavenumber space is founded on the Fourier representation of the 3D Zernike basis, and extensible to the von-Kármán power spectrum.

  2. The use of cues to convergence and accommodation in naïve, uninstructed participants.

   Science.gov (United States)

   Horwood, Anna M; Riddell, Patricia M

   2008-07-01

   A remote haploscopic video refractor was used to assess vergence and accommodation responses in a group of 32 emmetropic, orthophoric, symptom free, young adults naïve to vision experiments in a minimally instructed setting. Picture targets were presented at four positions between 2 m and 33 cm. Blur, disparity and looming cues were presented in combination or separately to asses their contributions to the total near response in a within-subjects design. Response gain for both vergence and accommodation reduced markedly whenever disparity was excluded, with much smaller effects when blur and proximity were excluded. Despite the clinical homogeneity of the participant group there were also some individual differences.

  3. PERiMENSTRUAL DiSTRES VE HEMiŞiRELiK YAKLAŞIMI

   OpenAIRE

   KIZILKAYA, Nezihe

   2015-01-01

   Kadm populasyonunun % 70'inden \\'Ogu perimenstrual distres §ikayetlerinin en az bir ya da daha fazlasmdan etkilenmektedir. Perimenstrual distres  §ikayetlerinin azaltihnas1 ya da Onlen1nesi iyin stres azalt1na, egzersiz, diyet, egiti1n ve da.n1 rnanhk bile§enlerinden olu§an <;ok boyutlu bio-psiko-sosyal bir yakla§1m oneril mektedir. Hem§ireler perimenstrual distres §ikayetlerinin onlenmesi ya da tedavisinde <;ok onemli bir role sahiptirler.

  4. Anneden Allah'a: Bağlanma Teorisi ve İslâm'da Allah Tasavvuru

   OpenAIRE

   HAYTA, Akif

   2006-01-01

   John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, yaşam boyu süren psikolojik bir sosyal ve kişilik gelişim teorisidir. Bağlanma teorisi bebek-çocuk ve bakıcısı arasındaki bağın gelişimi ve bu ilişkinin çeşitli fonksiyonlarının daha sonraki psikolojik gelişim üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bağlanma teorisi bebek ve çocuk üzerine yapılan çalışmaları önemli derecede etkilemiş ve yığınla araştırmaya konu olmuştur. Aynı zamanda geniş bir alana yayılarak din psikolojisi araştırmalarında ...

  5. VE-cadherin expression allows identification of a new class of hematopoietic stem cells within human embryonic liver.

   Science.gov (United States)

   Oberlin, Estelle; Fleury, Maud; Clay, Denis; Petit-Cocault, Laurence; Candelier, Jean-Jacques; Mennesson, Benoît; Jaffredo, Thierry; Souyri, Michèle

   2010-11-25

   Edification of the human hematopoietic system during development is characterized by the production of waves of hematopoietic cells separated in time, formed in distinct embryonic sites (ie, yolk sac, truncal arteries including the aorta, and placenta). The embryonic liver is a major hematopoietic organ wherein hematopoietic stem cells (HSCs) expand, and the future, adult-type, hematopoietic cell hierarchy becomes established. We report herein the identification of a new, transient, and rare cell population in the human embryonic liver, which coexpresses VE-cadherin, an endothelial marker, CD45, a pan-hematopoietic marker, and CD34, a common endothelial and hematopoietic marker. This population displays an outstanding self-renewal, proliferation, and differentiation potential, as detected by in vitro and in vivo hematopoietic assays compared with its VE-cadherin negative counterpart. Based on VE-cadherin expression, our data demonstrate the existence of 2 phenotypically and functionally separable populations of multipotent HSCs in the human embryo, the VE-cadherin(+) one being more primitive than the VE-cadherin(-) one, and shed a new light on the hierarchical organization of the embryonic liver HSC compartment.

  6. Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama

   OpenAIRE

   BULUNMAZ, Barış

   2016-01-01

   Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen günçok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Teknolojinin devinim hızınınyükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde,sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydanagelmiştir. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojininyarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticarikurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri deği...

  7. Orta Asya ve Kafkasya’da Nükleer Enerji Açısından Türkiye’nin Mali Beklenti ve Riskleri: Praksiyolojik Bir İnceleme

   OpenAIRE

   Bahçe, Abdullah; Gümüş, Öner

   2016-01-01

    ÖzNükleer enerji birçok ülkenin birbirine karşı üstünlük sağlamada kullanabildikleri bir araçtır. Bunun temel sebebi de nükleer enerjinin ekonomik ve mali getiri sağlayarak ülkelerin kalkınmalarını etkileyebilecek bir potansiyele sahip olmasıdır. Bu yönüyle nükleer enerji, verginin doğmasına neden olacak bir etkiye de sahiptir. Türkiye’de ise nükleer enerji üretilememektedir. Bununla birlikte diğer enerji çeşitlerinin üretimi söz konusudur ve bu enerji çeşitlerinden üretilen mal ve hizmetler...

  8. Damla Sulama Koşullarında Aşılı ve Aşısız Karpuzlarda Bitki, Su ve Verim İlişkilerinin İrdelenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Selçuk ÖZMEN

   2014-09-01

   Full Text Available Bu çalışma, 2006-2008 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada, damla sulama koşullarında aşılı ve aşısız karpuzlarda bitki, su ve verim ilişkileri irdelenmiştir. Denemede; tam sulanan aşılı (Crimson Tide+Jumbo:CTJ ve aşısız (Crimson Tide: CT konuları ele alınmıştır. Sulama suyu, sulama aralıkları arasında oluşan toplam A Sınıfı buharlaşma kabından okunan değerlere göre hesaplanmıştır. Çalışmada, konulara göre, sulama suyu (IW ve bitki su tüketimleri (ET, sırasıyla, 266.2–413.5 mm (12–16 sulama ve 433.1-520.6 mm arasında değişmiş; en yüksek IW ve mevsimlik ET ise, sırasıyla, 413.5 mm ve 520.6 mm ile CTJ konusundan 2006 yılında elde edilmiştir. Karpuz bitkisinde en yüksek ortalama aylık ET, 214.0 mm ile CTJ konusunda Mayıs ayında ölçülmüş; bu ayda ortalama çim kıyas bitki su tüketimi (ETo, 163.1 mm olarak belirlenmiştir. Bitki katsayısı (Kc değerlerinin; deneme yılları için, başlangıç, mevsim ortası ve mevsim sonudönemlerinde, sırasıyla, 0.240.67, 0.87-1.66 ve 0.83-0.93 olarak değiştiği saptanmıştır. Son yılki çalışmada; toplam kök yoğunluğunun aşılı konularda aşısızlara kıyasla % 4 daha fazla; yaprak su potansiyeli (YSP değerlerlerinin -0.20 ile -0.70 MPa arasında değiştiği ve aşılı konuların daha yüksek YSP değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Aşılama ile verim, toplam su kullanma randımanı (TWUE ve su kullanım randımanı (IWUE artarken sulama suyunun ET içerisindeki kullanım oranı (IWc aşısız konularında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek verim 712.8 kg/ha ile CTJ konusundan 2008 yılından elde edilmiştir

  9. Artvin, Rize ve Trabzon’daki Doğal Kaynak Sularında Toplam Alfa, Toplam Beta Aktivite Değerlerinin Belirlenmesi ve Jeoistatistiksel Olarak Modellenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Yaşar Kobya

   2014-11-01

   Full Text Available Trabzon, Rize ve Artvin yaklaşık 18000km2 alan üzerine kurulmuş ve yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Türkiye’nin en kuzey doğusunda bulunan üç ildir. Bu üç ilde toplam 20 tane içme suyu kaynağından örnekler alındı ve bunların toplam alfa, toplam beta aktivite değerleri Berthold LB770 marka alfa, beta sayım cihazı kullanılarak belirlendi. Toplam alfa aktivite değerleri 1.7-114.2 Bq/L ve toplam beta aktivite değerleri ise 2.9-90.8 Bq/L aralıklarında ölçüldü. Bulunan bu değerler dünya sağlık örgütü (WHO’nün limit değerleri ve yapılmış diğer benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Elde edilen veriler için klasik istatistik hesaplamalar yapıldı. Ayrıca jeoistatistik analiz yöntemi kullanılarak eş-doz eğrileri oluşturuldu ve harita üzerinde gösterilerek bölge için bir risk haritası oluşturuldu.

  10. Duygusal Zeka Din Öğretimi; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Duygusal Zeka Gelişim İlişkisi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Remziye Ege

   2015-11-01

   Full Text Available Duygusal zeka, bireyin, kendi duygularını anlaması, başkalarıın duygularına empati  beslemesi, duygu yönetimi, motivasyon ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Din öğretimi yoluyla duygusal zeka becerilerinin ve yerisinin elde edileceği ve geliştirileceği düşünülmektedir. Bu makalede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin muhtevasından hareketle duygusal zeka gelişimi ile din öğretimi arasındaki paralel ilişkiye dikkat çekmek hedeflenmiştir. Söz konusu ilişki, din öğretiminin inanç, ibadet, dua, ahlak öğretim alanlarındaki konulardan örnekler üzerinde belirtilmiştir. Duygusal zeka, bireyin, kendi duygularını anlaması, başkalannın duygulanna empati beslemesi, duygu yönetimi, motivasyon ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Din öğretimi yoluyla duygusal zeka becerilerinin ve yerisinin elde edileceği ve geliştirileceği düşünülmektedir. Bu makalede İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin muhtevasından hareketle duygusal zeka gelişimi ile din öğretimi arasındaki paralel ilişkiye dikkat çekmek hedeflenmiştir. Söz konusu ilişki, din öğretiminin inanç, ibadet, dua, ahlak öğretim alanlarındaki konulardan örnekler üzerinde belirtilmiştir

  11. BÜROKRASİ KURAMLARI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK SORUNLAR

   OpenAIRE

   AKÇAKAYA, Murat

   2016-01-01

   Max Weber'in kuramsal temellerini attığı bürokrasi, çok farklı tanımları yapılan bir kavramdır. Bürokrasinin; "masaların ve büroların egemenliği", "memurların çalıştığı ofis, büro ya da devlet dairesi", "bürokratların yönetimi", "rasyonel örgüt", "verimsizlik ve kötü yönetim", "kamu yönetimi", "memurlar tarafından yönetim", "büyük yapılı örgütler ve modern toplum" gibi tanımları yapılmaktadır. Bürokrasi daha ...

  12. Danish physicians' preferences for prescribing escitalopram over citalopram and sertraline to treatment-naïve patients

   DEFF Research Database (Denmark)

   Poulsen, Karen Killerup; Glintborg, Dorte; Moreno, Søren Ilsøe

   2013-01-01

   PURPOSE: To investigate whether general practitioners, hospital physicians and specialized practitioners in psychiatry have similar preferences for initiating treatment with expensive serotonin-specific reuptake inhibitors (SSRIs). METHODS: All first-time prescriptions for the SSRIs escitalopram....... Of the treatment-naïve patients, 19 % were initially prescribed escitalopram. Hospital physicians prescribed escitalopram to 34 % of their treatment-naïve patients, while practitioners specialized in psychiatry prescribed it to 25 %, and general practitioners prescribed it to 17 %. General practitioners, however......, were responsible for initiating 87 % of all treatment-naïve patients. CONCLUSION: The most expensive SSRI, escitalopram, is prescribed as first choice to one in five patients receiving their first antidepressant of escitalopram, citalopram or sertraline. General practitioners made the bulk of all first...

  13. Türkiye’de Meslek Liselerinde Öğrenci Takip Sistemi ve Nesne Tabanlı Analizi

   OpenAIRE

   Özkaya, Mert; Korkmaz, Özgür

   2017-01-01

   Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 130’dan fazla mesleki alanda eğitim vermektedir. Öğrenciler, okul idaresi kılavuzluğunda öğretmenler tarafından kontrol edilir ve her işyeri ziyaretinde öğretmenler tarafından, öğrenciler hakkında raporlar tutulur. Bu kayıtların, bir veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak dijital olarak saklanması kâğıt üzerinde saklanmasından daha faydalıdır. Bu yazı ile Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yürütülen staj sistemi takip edilerek; var olan sis...

  14. “Bulutları Beklerken” ve “Güz Sancısı”nda Kimlik Tesbiti

   OpenAIRE

   Döner, Berken

   2015-01-01

   Etnik kimlik ve ulus devlet kavramları, politik söylem içinde tartışıldığı için, etnik kimlik konusu politik bağlama dayandırılarak ele alınmaktadır. Son yıllarda azınlıklar meselesinin daha çok konuşulur hale gelmesi, aidiyet, toplumsal bellek ve etnik kimlik sorunsalının da konuşulur hale gelmesini sağlamıştır. Sosyal ve politik alandaki kimlik tartışmaları kendini sinemada da göstermiştir. Ülkemizde sinema gösteriminin gerçekleştiği ilk yıllardan bu yana yapılan pek çok filmde etnik kimlik...

  15. Android kötücül yazılım tespit ve koruma sistemleri

   OpenAIRE

   KABAKUŞ, Abdullah Talha; DOĞRU, İbrahim Alper; ÇETİN, Aydın

   2015-01-01

   Açık kaynak kodlu ve Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi olan Android, son raporlara göre dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemidir. Bu popülarite ve açık kaynak kodlu yapı sonucunda Android, kötücül saldırıların ve saldırganların hedefi haline gelmiştir. Cisco 2014 güvenlik raporuna göre mobil kötücül yazılımların %99'u Android işletim sistemini hedef almaktadır. Android uygulamaları genellikle resmi uygulama marketi olan Play Store'dan temin edilmektedir. Play Store, ...

  16. Roma Hukuku’nda Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Receptum Sorumluluğu

   OpenAIRE

   YEŞİLLER, Mehmet

   2013-01-01

   Çalışmamızda Roma Hukuku'nda gemi, han ve ahır işleten kimselerin sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Roma?da özellikle gemi, han ve ahır işleten kimselerin yanlarında çalıştırdıkları kişilerin güvenilir olmamasından dolayı, taraflar arasındaki istisna sözleşmesinden kaynaklanan custodia sorumluluğuna ek olarak "actio de damno aut furto adversus nautas, caupones, stabularios ve receptum, nautae, cauponis, stabularii" sorumluluklarının düzenlendiği kaynaklardan...

  17. Aladağlar da Bitki Formasyonları ve Dağılışları

   OpenAIRE

   ÜNALDI, Ülkü ESER; TOROĞLU, Emin

   2007-01-01

   Bulunduğu konum itibariyle Türkiye\\'de yetişme şartlarının bitki gelişimine ve çeşitliliğine uygun koşullar taşıdığı yerlerden biri de Aladağlar\\'dır. Nitekim dağda orman, çalı ve ot formasyonları yer almaktadır. Orman formasyonu kuru ormanlar ve yarı nemli ormanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuru ormanlar güney yamaçta 250-1300mler, kuzey yamaçta 1400–2400 mler arasında uzanmaktadır. Kuru ormanların hakim elemanları güney yamaçlarda kızılçam, kuzey yamaçlarda i...

  18. Problem, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme

   OpenAIRE

   TÜRNÜKLÜ, Elif B.; YEŞİLDERE, Sibel

   2005-01-01

   Eleştirel düşünme, her sektörde çalışan bireyin ihtiyaç duyacağı ve sahip olması gereken bir beceridir. Matematik öğretiminin temel amaçlarından bir tanesi olan problem çözme becerisi, eleştirel düşünmenin gelişiminde etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı matematiksel problem çözmenin eleştirel düşünme becerisini kazandırmadaki önemini vurgulamak ve matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla matematiksel eleştirel düşünme problemleri ölçe...

  19. Kabartma Tozları ve Unlu Mamullerde Kullanımları

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Halef Dizlek

   2015-02-01

   Full Text Available Kabartma tozları unlu mamullerin üretiminde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle kek, bisküvi gibi yumuşak buğday unu ile üretilen ürünlerin karakteristik iç yapılarının oluşmasında kullanılırlar. Genellikle bileşimlerinde tek alkali bileşen (sodyum bikarbonat, bir ya da daha fazla sayıda asidik tuz ve dolgu maddesi (mısır nişastası bulunur. Sulu ortamda bikarbonatın asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşan CO2 gazı ürünün kabarmasını sağlar, bunun yanı sıra hazmını kolaylaştırır ve albenisini arttırır.

  20. CERN signs with the Hôpitaux Universitaires de Genève

   CERN Multimedia

   2002-01-01

   Signature of the CERN-HUG agreements. From left to right: J. van der Boon, CERN Director of Administration, P. Pachoud (H.U.G.), M. Vieli (H.U.G.), A.-S. Cerne (CERN) and W. Kindl, Director of UNIQA Assurances S.A. On 4 July 2002, Mario Vieli, the Finance Director of the Hôpitaux Universitaires de Genève (H.U.G.), Pierre Pachoud, the vice-chairman of the H.U.G. Board of Directors and Anne-Sylvie Cerne, who is responsible for the Organization's health insurance contract, signed agreements on tariffs between the Organization and the Hôpitaux Universitaires de Genève. The main hospital of the H.U.G. group is the Cantonal Hospital. These agreements, approved by the Republic of Geneva's State Council last April, are the outcome of extensive negotiations. In fact, CERN is the first international organization to arrange for tariff agreements for the members of its Health Insurance Scheme (CHIS) with the H.U.G. directly. Moreover, these agreements are fully in line with CHIS's new tariff agreement policy, with ...

  1. Lgr5+ve Stem/Progenitor Cells Contribute to Nephron Formation during Kidney Development

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Nick Barker

   2012-09-01

   Full Text Available Multipotent stem cells and their lineage-restricted progeny drive nephron formation within the developing kidney. Here, we document expression of the adult stem cell marker Lgr5 in the developing kidney and assess the stem/progenitor identity of Lgr5+ve cells via in vivo lineage tracing. The appearance and localization of Lgr5+ve cells coincided with that of the S-shaped body around embryonic day 14. Lgr5 expression remained restricted to cell clusters within developing nephrons in the cortex until postnatal day 7, when expression was permanently silenced. In vivo lineage tracing identified Lgr5 as a marker of a stem/progenitor population within nascent nephrons dedicated to generating the thick ascending limb of Henle’s loop and distal convoluted tubule. The Lgr5 surface marker and experimental models described here will be invaluable for deciphering the contribution of early nephron stem cells to developmental defects and for isolating human nephron progenitors as a prerequisite to evaluating their therapeutic potential.

  2. Dünya’da Yoğurt ve Üretimi

   OpenAIRE

   Konar, Atilla

   2015-01-01

   Bu yayın yoğurt yapımı konusunda en son basılmış bilgileri incelemektedir. Birçok yapım tekniği değerlendirilmiş ve yoğurt üretiminde kullanılan “Katkı maddeleri” (Additives) ve mikroorganizma üzerinde özellikle durulmuştur. Yoğurt’un yapım sonrası dayanıklılık süresinin uzatılabilmesi için gerekli tekniklerde ayrıca görüşülmüştür.  Çeşitli ülkelerin yoğurt ile ilgili yasal standartları, halen mevcut veya ticarette geçerli olabilecek uygulamalar ışığında dikkate alınmıştır....

  3. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 29 May

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   AMS – First results, Dr Mercedes Paniccia, Université de Genève.   Wednesday 29 May, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 30, quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 4 Abstract: The Alpha Magnetic Spectrometer is a state-of-the-art particle physics detector operating as an external module on the International Space Station. It uses the unique environment of space to study the universe and its origin by searching for antimatter, dark matter while performing precision measurements of cosmic rays composition and flux. Since its installation on May 19, 2011 it has collected over 30 billion cosmic rays of energies ranging from several hundred MeV up to few TeV. In this talk we will present the precision measurement of the positron fraction in cosmic rays in the energy range from 0.5 to 350 GeV based on 6.8 million positron and electron events collected in the initial 18 month period of operation in space. Organised by Prof. Teresa.Montaruli@unige.ch and Prof....

  4. Stratejik Yönlülüklerin Yenilik ve Performans Üzerindeki Etkisi

   OpenAIRE

   OFLAZOĞLU, Sonyel; KOÇAK, Akın

   2012-01-01

   Bu çalışma; işletmelerin stratejik yönlülüklerinin (pazar yönlülük, girişimci yönlülük ve teknoloji yönlülük) yenilik ve performans üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada stratejik yönlülüklerin hem finansal başarıda hem de müşteri değeri yaratmada yenilik aracılığıyla olumlu etkilerin olduğu varsayımı altında bir model geliştirilmiştir. Çalışma endüstriyel firmalarla sınırlanmıştır. Türkiye’de sanayisi gelişmiş 12 il’deki 845 işletme üzerinde yapılmıştır. Verilerin anal...

  5. NAHÇİVAN'DA TUNÇ VE DEMIR ÇAĞINDA KIL KAPLARIN YAPILMASI

   OpenAIRE

   Halilov, Toğrul

   2014-01-01

   Makalede M.Ö. IV-I bin yıllarda kil kabların yapılması öğrenilmiştir. Belirlenmişdir ki, seramikçilig Nahçivan'ın en eski sanat alanıdır. Bu dönemde Azerbaycan'ın diğer ilçeleri gibi Nahçivan da önemli sanat merkezi olmuştur. Seramik ürünleri boyutu, biçimi, üzerindeki desenleri, yapıldığı malzeme ve teknolojisine göre bir-birinden farklıdır. Nahçivan seramikçiglerinin yapmış olduğu kil kaplar sofra ve ya mutfak seramigi olmak üzre iki gruba ayrıliyor. Şunların benzerleri Gü...

  6. Using Drama to Promote Argumentation in Science Education. The Case of "Should've"

   Science.gov (United States)

   Archila, Pablo Antonio

   2017-05-01

   The purpose of this study was to use drama as a springboard for promoting argumentation among 91 first-semester undergraduate medical students (56 females and 35 males, 16-30 years old) in Colombia during a complete teaching-learning sequence (TLS) supervised by the same teacher. The drama used was the play Should've, written by Nobel laureate Roald Hoffmann. The data was derived from students' written responses, audio and video recordings, and written field notes. This investigation provides evidence that an approach combining drama and argumentation could increase students' awareness of the relevance of ethics in science as one of the features of science (FOS). The findings show that the play Should've can be useful for promoting students' argumentation and is also appropriate for medical students. Future studies could include other science disciplines (e.g., astronomy, biology, chemistry, earth science, ecology, physics); students of other ages; and other plays and experiments in other parts of the world.

  7. Prediction of Effective Drug Combinations by an Improved Naïve Bayesian Algorithm.

   Science.gov (United States)

   Bai, Li-Yue; Dai, Hao; Xu, Qin; Junaid, Muhammad; Peng, Shao-Liang; Zhu, Xiaolei; Xiong, Yi; Wei, Dong-Qing

   2018-02-05

   Drug combinatorial therapy is a promising strategy for combating complex diseases due to its fewer side effects, lower toxicity and better efficacy. However, it is not feasible to determine all the effective drug combinations in the vast space of possible combinations given the increasing number of approved drugs in the market, since the experimental methods for identification of effective drug combinations are both labor- and time-consuming. In this study, we conducted systematic analysis of various types of features to characterize pairs of drugs. These features included information about the targets of the drugs, the pathway in which the target protein of a drug was involved in, side effects of drugs, metabolic enzymes of the drugs, and drug transporters. The latter two features (metabolic enzymes and drug transporters) were related to the metabolism and transportation properties of drugs, which were not analyzed or used in previous studies. Then, we devised a novel improved naïve Bayesian algorithm to construct classification models to predict effective drug combinations by using the individual types of features mentioned above. Our results indicated that the performance of our proposed method was indeed better than the naïve Bayesian algorithm and other conventional classification algorithms such as support vector machine and K-nearest neighbor.

  8. Prediction of Effective Drug Combinations by an Improved Naïve Bayesian Algorithm

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Li-Yue Bai

   2018-02-01

   Full Text Available Drug combinatorial therapy is a promising strategy for combating complex diseases due to its fewer side effects, lower toxicity and better efficacy. However, it is not feasible to determine all the effective drug combinations in the vast space of possible combinations given the increasing number of approved drugs in the market, since the experimental methods for identification of effective drug combinations are both labor- and time-consuming. In this study, we conducted systematic analysis of various types of features to characterize pairs of drugs. These features included information about the targets of the drugs, the pathway in which the target protein of a drug was involved in, side effects of drugs, metabolic enzymes of the drugs, and drug transporters. The latter two features (metabolic enzymes and drug transporters were related to the metabolism and transportation properties of drugs, which were not analyzed or used in previous studies. Then, we devised a novel improved naïve Bayesian algorithm to construct classification models to predict effective drug combinations by using the individual types of features mentioned above. Our results indicated that the performance of our proposed method was indeed better than the naïve Bayesian algorithm and other conventional classification algorithms such as support vector machine and K-nearest neighbor.

  9. Spodoptera frugiperda Böcek Hücrelerinin Transfeksiyonu ve Rekombinant Protein Üretimi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Özlem Üstün Aytekin

   2015-12-01

   Full Text Available Rekombinant protein üretimi son yıllarda sıklıkla çalışılan bir konudur. Rekombinant protein üretimi için çalışılan konakçılar arasında kısa ikilenme süresi, protein katlanmasındaki avantajları, süspanse kültürde çalışılabilmesi nedeni ile Spodoptera frugiperda böcek hücre hatları; yüksek verimliliği, büyük gen bölgelerini eksprese etme kapasitesi ve hızlı cevap vermesi nedeni ile de transfeksiyon vektörü olarak baculovirus (BV tercih edilmektedir. Bu derlemede rekombinant protein üretimini etkileyen bu hücre hatları, üretim ortamları, uygun üretim koşulları, baculovirusler, transfeksiyon metotları, rekombinant protein üretiminde kullanılan biyoreaktör sistemleri, çalışma modları ve biyoreaktör ekipmanları açıklanmaktadır.

  10. Kıymalarda Bazı Patojenlerin İzolasyon ve İdentifikasyonu

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Meryem AYDEMIR ATASEVER

   2015-01-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Erzurum ilinde tüketime sunulan kıymalarda toplam mezofilik aerobik bakteri, Staphylococcus aureus sayısı ile Listeria monocytogenes, Salmonella spp. ve E. coli O157:H7 varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla klasik kültür yöntemi ile otomatize identifikasyon sistemi (Vitek 2 kullanılmıştır. Toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı ortalama 7,33±1,22 log kob/g düzeyinde belirlendi. Bu çalışmada 100 numunenin 5 tanesinden S. aureus izole edildi. Kıyma örneklerinin %24’ünde L. monocytogenes bulundu. İncelenen örneklerde Salmonella spp. üremesi görülmedi. Kıyma örneklerinin 3’ünde E. coli O157:H7 izole edildi. Sonuçta, kıymaların bazı patojenleri içerebildiği ve bu durumun halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği kanaatine varıldı.

  11. Caffeine Toxicity Due to Supplement Use in Caffeine--Naïve Individual: A Cautionary Tale.

   Science.gov (United States)

   Lystrup, Robert M; Leggit, Jeffery C

   2015-08-01

   Thousands of military members self-medicate with dietary supplements containing unknown quantities of pharmacologically active compounds. These poorly regulated substances can cause real harm to the military population, especially when they contain stimulants such as caffeine. When taken regularly, caffeine has several performance-enhancing benefits. However, when used excessively or in vulnerable populations, caffeine can cause several unwanted side effects such as nervousness, sensory disturbances, insomnia, arrhythmia, excitability, inattentiveness, restlessness, mood changes, gastrointestinal disturbances, and even psychosis. Vulnerable patients include the caffeine-naïve, physiologically stressed, young, and mentally ill patients. One such case describes a caffeine-naïve service member who suffered an adverse reaction after taking an allegedly moderate dose of caffeine from a pill he obtained from a teammate. This case highlights the importance of supplement awareness among service members, increased provider vigilance, third party verification, and enhanced regulation on the approval and marketing of dietary supplements. Reprint & Copyright © 2015 Association of Military Surgeons of the U.S.

  12. Balance deficits and ADHD symptoms in medication-naïve school-aged boys

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Konicarova J

   2014-01-01

   Full Text Available Jana Konicarova,1 Petr Bob,1,2 Jiri Raboch11Center for Neuropsychiatric Research of Traumatic Stress, Department of Psychiatry and UHSL, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; 2Central European Institute of Technology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech RepublicBackground and objectives: Functional disturbances developed early in life include balance deficits which are linked to dysfunctions of higher levels of cognitive and motor integration. According to our knowledge, there are only a few studies suggesting that balance deficits are related to behavioral disturbances in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD.Methods: We tested the extent to which balance deficits were related to ADHD symptoms in 35 medication-naïve boys of school age (8–11 years and compared the results with a control group of 30 boys of the same age.Results: ADHD symptoms in medication-naïve boys had specific relationships to disturbances of postural and gait balance.Conclusion: To our knowledge, this study provides the first evidence in the medical literature for a direct relationship between ADHD symptoms and balance deficits, that cannot be attributed to medication and the presence of any neurological disease.Keywords: ADHD, balance deficits, conduct problems, developmental disorders, inhibitory deficits, impulsivity

  13. LA COMÉDIE DE GENÈVE FÊTE SES CENT ANS !

   CERN Multimedia

   Association du personnel

   2013-01-01

   SPECTACLE du 31 janvier au 9 février 2013 1913 de Mathieu Bertholet mise en scène Nalini Menamkat Le 24 janvier 1913, on lève le rideau de la Comédie de Genève pour la première fois. Le discours d'ouverture était-il émouvant? Qui était assis au premier rang? La fanfare de Plainpalais jouait-elle? Pour fêter l’anniversaire de ce centenaire, l’écrivain Mathieu Bertholet et la metteure en scène Nalini Menamkat proposent un spectacle qui nous plonge sans nostalgie dans un passé bouillonnant, à l’image des débuts du XXe siècle. On y croise – entre autres – un directeur de théâtre pragmatique, un administrateur idéaliste, des personnages de pièces oubliées, des comédiens, des ouvriers, des syndicalistes, une chanteuse...

  14. La Comédie de Genève fête ses cent ans !

   CERN Multimedia

   Association du personnel

   2013-01-01

     Spectacle du 31 janvier au 9 février 2013  1913 de Mathieu Bertholet mise en scène Nalini Menamkat Le 24 janvier 1913, on lève le rideau de la Comédie de Genève pour la première fois. Le discours d'ouverture était-il émouvant? Qui était assis au premier rang? La fanfare de Plainpalais jouait-elle? Pour fêter l’anniversaire de ce centenaire, l’écrivain Mathieu Bertholet et la metteure en scène Nalini Menamkat proposent un spectacle qui nous plonge sans nostalgie dans un passé bouillonnant, à l’image des débuts du XXe siècle. On y croise – entre autres – un directeur de théâtre pragmatique, un administrateur idéaliste, des personnages de pièces oubliées, des comédiens, des ouvr...

  15. Yozgat İlinin Jeotermal Kaynakları ve Özellikleri

   OpenAIRE

   AKIN, Galip

   2016-01-01

   Özet. Dünyada nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmesiyle birlikte, enerjiye olan gereksinim de o oranda artmaya başlamıştır. Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar enerji hammaddesi olarak giderek artan miktarlarda kullanılır hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aşırı fosil yakıt kullanımından kaynaklanan çevre kirlenmesi gündeme gelmeye başlamıştır. 1970...

  16. A naïve ontology for concepts of time and space for searching and learning

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   M. Miwa

   2007-01-01

   Full Text Available Introduction. In this paper, we propose a new approach for developing a naïve ontology as the basis for optimal information access interfaces for multimedia digital documents intended for novice users. Method. We try to elicit the knowledge structure of domain novices and patterns of its modification in their searching and learning processes by eye-tracker and showing eye-movements in the post-search interviews. Analysis. Recorded interview data were fully transcribed and coded using Atlas.ti and analysed following a bottom-up strategy of the constant-comparative technique. Results. We developed a taxonomy of knowledge modification which includes (1 adding, (2 correcting, (3 limiting, (4 relating, (5 specifying and (6 transforming. Conclusion. The taxonomy may be expanded and elaborated as the project progress and findings are expected to be incorporated into the design of the naïve ontology. The study results provided theoretical implications on knowledge building, methodological implications on data collection using eye-tracker and showing eye-movements in the post-search interviews and useful information on the design of information access interface for novices users.

  17. HÜCRESEL OTOMATA VE BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Şen ÇAKIR

   1999-01-01

   Full Text Available Hücresel Otomata (CA çeşitli fiziksel işlemler için model temin eden basit matematik sistemleridir. Önemsiz veya küçük değişikliklerin ve basit kuralların sistemlerin davranışlarında nasıl çok büyük değişikliklere yolaçtığını gösterirler. İlginç şekillerin zengin bir kaynağı olarak bilgisayar grafikleri aracı olarak da kullanılmaktadırlar. Son yıllarda CA birçok bilim adamının dikkatini çekmiştir. Günümüzde CA ekolojiden görüntü işlemeye kadar birçok alanda kullanılır. Bu makalede oldukça basit CA kuralları ile çok sayıda karmaşık ve harika modelin yaratılabileceği gösterilmektedir

  18. JEOTERMAL ALANLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Züheyr KAMACI

   1997-01-01

   Full Text Available Dünyada yenilenebilen enerji kaynaklarından jeotermal enerjinin elektrik üretimi ve merkezi ısıtmada kullanıldığı düşünülürse, günümüzde yıllık 77 milyon varillik petrol eşdeğer tasarruf sağlar. Jeofizik arama yöntemleri, jeotermal alanların hem araştırılmasında hem de geliştirilmesinde ve doğrudan gözlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık anomalilerini doğrudan doğruya gösteren ve mekanik sondaj yerlerinin belirlenmesinde en etkili yöntemler, termal ve jeoelektrik yöntemlerdir. Ancak söz konusu jeotermal alanların araştırılmasında anılan jeofizik arama yöntemlerinden başka Gravite, Manyetik, Sismik, Radyometrik, Kuyu Jeofiziği ve Kuyu Logu ile jeotomografinin birlikte kullanılması halinde daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Buradan hareketle, bu makalede jeofizik arama yöntemleri kullanılarak jeotermal alanların saptanması ile ilgili dünyadan ve ülkemizden iki uygulama örneği verilmiştir. Bunlardan Uşak-Banaz jeotermal alanında jeoelektrik yöntemler kullanılarak yapılan çalışma sonucunda 55 °C'de artezyen yapan sıcak su bulunmuştur.

  19. Moringa (Moringa Oleifera’nın Kanatlı ve Ruminant Hayvan Beslemede Kullanılması

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Tugay Ayasan

   2015-03-01

   Full Text Available Gelişmekte olan ülkeler, protein ve enerji kaynağı yem hammaddelerinin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yem maliyetlerindeki artış sebebiyle, bazı zorluklara maruz kalmışlardır. Moringa, protein ve ham selüloz bakımından zengin bir yem kaynağıdır. Moringanın ham protein düzeyi %7,12 ile %39,17 arasında değişim göstermektedir. Tanen ve diğer anti besleme faktörlerini göz ardı edilebilir düzeyde içermesi sebebiyle, ruminantlar ve ruminant olmayan hayvanlar için alternatif bir protein kaynağıdır. Protein ve mineraller bakımından zengin olmasına rağmen, Moringa uzun yıllar boyunca üzerinde çalışılmayan bitkilerden birisi olmuştur. Ayrıca, aşırı düzeyde antibiyotik kullanımının sonucu olarak, antibiyotiklere dayanıklı patojenlerin gelişmesi problemiyle de karşı karşıya kalınmıştır. Bu makalede, hayvan beslemede kullanılan moringa ile bu yem maddesiyle kanatlı ve ruminant hayvanlar üzerinde yapılan besleme çalışmaları ele alınmıştır.

  20. İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fatma SAPMAZ

   2012-02-01

   Full Text Available Özet İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi İyimserlik ve mutluluk pozitif psikolojinin iki temel kavramı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada iyimserlik, mutluluk ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 206 (131 kadın/75 erkek üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Yaşam Yönelimi Testi, Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular iyimserliğin, mutluluk ve yaşam doyumu ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca iyimserliğin mutluluğa ilişkin varyansın % 59’unu, yaşam doyumuna ilişkin varyansın ise % 60’ını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın bağlamında ele alınıp tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İyimserlik, mutluluk, yaşam Doyumu, öznel iyi oluş   Abstract Examination of the Effect of Optimism on Happiness and Life Satisfaction Optimism and happiness are evaluated as two basic concept of positive psychology. In this study, it was aimed to examine the relations between optimism, happiness and life satisfaction. The participants of this research consisted of 206 (131 female/75 male university students studying in Sakarya University. Life Orientation Test (LOT, Oxford Happiness Questionnaire -Short Form (OHQ-SF and the Satisfaction with Life Scale (SWLS, were used as data collection means in the study. The findings obtained proved that optimism is related with happiness and life satisfaction in a positive way. In addition, it was concluded that happiness explained the 59% of the variance of happiness and 60% of the variance of life satisfaction. The obtained findings are addressed and discussed within the context of the literature. Key Words: Optimism, happiness, life satisfaction, subjective well-being

  1. Ontolojik Boyutta ‘Döngüsel Süreklilik’ & ‘Değişim ve Dönüşüm’ü İmleyen Görsel Sembollerle Şiirin Biçim Düzeyinde Bilinçli Deformasyonu: Divan Şiirinde Deyişbilimsel Bir Önceleme Alanı Olarak Biçimsel Sapmalar The Conscious Deformation Of The Poetry At The Formal Level With Visual Symbols Alluding To 'Cyclical Continuity' And 'Change And Transformation' At The Ontological Dimension: Formal Deviations In The Divan Poetry As A Field Of Stylistic Foregroundings

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Özge ÖZTEKİN

   2012-09-01

   Full Text Available Within the context of multiple aesthetics, the attempt of the art toattain the deep/unchanging truth and the holistic/universal aims atsearching for the invisible “core” of the object, in other words, the originof existence. In The reflections of this quest pursued with introspectionon the artwork, one might find a set of symbols which may go unnoticedat first sight. For instance, the lines of visual centred texts which bringtogether the verse and the picture are placed in a way to form afigure/pattern. This special form is also called as “visual poetry”,“concrete poetry”, “pattern poetry” and “figurative poetry”. The Divanpoetry, which constitutes an important branch of the Turkish poetrytradition contains examples of the visual poetry. They takes nameaccording to their forms. For example müşeccer/teşcîr, mücessem,müdevver, murabba. Classical codes of the poetic structure have beenaltered and visual experiments on formal level have been conducted.With plays on letters, words and form, extraordinary examples pushingthe limits of Divan poetry have been given. Meticulous interpretationswill demonstrate that visual poetry of the old literature -as the oldliterature itself- is open to multiple readings because academic analysisof old Turkish literature, along with the usual text annotation practices,allow for a language-use oriented stylistic evaluation of poetry andevaluations based on the ontological point-of-view within the context ofpoetry-philosophy-existence. Çoğul estetik bağlamında sanatın derin/değişmez bir gerçekliğe ve bütüne/evrensel olana ulaşma çabası, aslında nesnenin görünmeyen „öz‟ünü yani varlığın kökenini aramaya yöneliktir. İçe yoğunlaşma ile yapılan bu arayış yolculuğundan sanat eserine yansıyanlarda, herkesin ilk anda göremediği bir takım semboller yer alabilir. Örneğin şiir ve resmi buluşturan görüntü merkezli metinlerdeki dizeler, birer fig

  2. Laparaskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri

   OpenAIRE

   Özmen, Sadık; Eroğlu, Füsun; Yavuz, Lütfi; Aydın, Cemalettin

   2009-01-01

   SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2000 Mart; 7(1) Laparaskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri Sadık Özmen, Füsun Eroğlu, Lütfi Yavuz, Cemalettin Aydın Özet Elektif laparoskopik kolesistektomi planlanan 60 olguda postoperatif bulantı kusma (POBK) profilaksisinde granisetron ve granisetron-droperidol kombinasyonunun etkinliğini araştırmayı amaçladık....

  3. Prebiyotiklerin Probiyotik Bakterilerin Gelişmesi ve Asitleştirme Aktiviteleri Üzerine Etkileri (İngilizce

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ayla Şener Mumcu

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada altı adet ticari prebiyotik maddenin in vitro koşullarda iki adet Lactobacillus acidophilus suşu ve iki adet Bifidobacterium spp. suşunun gelişme ve asitleştirme aktivitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Prebiyotik olarak frukto-oligosakkarit, inulin, galakto-oligosakkarit, soya fasulyesi oligosakkariti, ksilo-oligosakkarit ve laktuloz kullanılmıştır. Prebiyotikler üç farklı konsantrasyonda denenmiştir. Probiyotik bakterilerin gelişme ve asitleştirme aktivitesi üzerindeki etkileri prebiyotik çeşidine ve konsantrasyonuna bağlı olarak değişim göstermiştir. Genel olarak, prebiyotik konsantrasyonu arttıkça, probiyotik bakteri suşlarının gelişme performansı ve asitleştirme aktivitesinde artışlar meydana gelmiştir. L. acidophilus türündeki suş farklılığı, suşların gelişme performansı ve asitleştirme aktivitesi üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. Buna karşılık Bifidobacterium cinsindeki tür farklılığının bu yönlerdeki etkisi önemli bulunmuştur ( P<0.05. Araştırma sonuçları, bir probiyotik bakteri suşunun iyi bir gelişme ve asitleştirme performansı gösterebilmesi için ona uygun bir prebiyotik madde seçilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.

  4. İCMÂ TEORİSİ VE BÂKILLÂNÎ’NİN ETKİSİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Taha NAS

   2014-12-01

   Full Text Available Bu makalede, ilk dönem usûlcülerinden Bâkıllânî’nin icmâ anlayışı, kendisinden önceki iki usûlcü Şafiî ve Cessâs ile sonraki iki usûlcü Cüveynî ve Gazzâlî’nin görüşleri de dikkate alınarak incelenmiştir. Böylece Bâkıllânî’nin görüşleri ile birlikte ilk dönemlerde icmâın gelişimi bir nebze ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hanefî usûlcü Cessâs’tan sonra kelamcıusûlcü olarak ilk defa icmâı geniş bir şekilde ele alan Bâkıllânî, aynızamanda icmâıilk tanımlayan usûlcüllerden biri olmuştur. Daha sonra icmâın gerçekleşmesinin imkânını tartışmış ve bunun mümkün olduğunu, ilk dönemlerde bunun sabit olduğunu ve icmâın imkânını ve sübutunu reddedenlerin iddialarının geçersizliğini ifade etmiştir. İcmâın hücciyyetinin delillerinin akli değil, naklî olacağını söylemiş ve bu bağlamda Kur’an’dan bazı ayetleri ve bazı hadislerin ortak manasını delil olarak aktarmıştır. Ayrıca icmâın gerçekleşmesinin şartlarını, geçerli olduğu alanları ve diğer bir takım fer’î meseleleri incelemiştir.

  5. Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi=Cloud Computing And Its Financial Effects: Tax On Cloud

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Metin TURAN

   2014-12-01

   Full Text Available Bulut bilişim genel olarak yazılımın, altyapının ve platformun hizmet olarak sunulması ve bu bilişim kaynaklarına çoğunlukla İnternet üzerinden yerden bağımsız erişim sağlanmasıdır. Bulut bilişim İnternetin gelişmesi ve kullanımının artması ile yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, kullanılan ya da hizmete sunulan bulut bilişim hizmetleri için oluşan vergi konusunu analiz etmektir. Çalışmada, kurum ve kuruluşların bulut bilişim hizmetleri dolayısıyla hangi tür vergilere tabi oldukları incelenmiş ve ortaya çıkan sorunlar belirtilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Bu kapsamda, vergi kanunları ve ikincil mevzuat içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve Türkiye’de vergi mevzuatında doğrudan ve dolaylı olarak bulut bilişime yönelik çeşitli hükümlerin bulunduğu görülmüştür./In general, cloud computing is that software, platform and infrastructure as a service become available, and provide location independent access to these computing resources from anywhere, mostly via the Internet. Cloud computing has become widespread with development of Internet and its increasing use. This study aims to analyze the tax issue arising from cloud computing consumed or provided. In the study, institutions and organizations were examined due to cloud computing to which kind of tax they are subject and solutions recommendations were presented by indicating issues arised. In this context, the tax laws and secondary legislation were examined by content analysis and, it was seen that in Turkey, there were directly and indirectly some provisions in Tax legislation for cloud computing.

  6. Statistična ocena protipožarne varnosti večstanovanjskih zgradb v Sloveniji

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Vojko Kilar

   2009-01-01

   Full Text Available Skoraj tretjina stanovanjskih enot v Sloveniji se nahaja v večstanovanjskih objektih. Večina tovrstnih zgradb je bila zgrajena po drugi svetovni vojni, ko je bila potreba po ustreznih nastavitvenih objektih največja. Narejeni so bili v okviru gradbenih možnosti in zahtev časa. Vsako leto v teh objektih izbruhne več kot 200 požarov s smrtnimi žrtvami in z veliko gmotno škodo. Zaradi velikih naporov v preteklih stoletjih, ki so bili usmerjeni predvsem v zamenjavo gorljivega gradbenega materiala z negorljivim in z razvojem gasilske službe, sta se število požarov in njihov obseg zmanjšala, vendar ne odpravila. Nov, večji napredek na področju požarne varnosti večstanovanjskih zgradb je tako očiten šele v zadnjih nekaj letih, ko veljajo tudi strožji predpisi za gradnjo tovrstnih objektov. Razvoj znanosti in stroke je tudi na tem področju prinesel več novih rešitev za izboljšanje stanja, kar potrjujejo izkušnje iz tujine. Žal je pri nas uveljavitev varnostnih principov še vedno odvisna predvsem od zavesti uporabnikov, finančnih sredstev, hkrati pa so določeni postopki izvedbe bistveno bolj zapleteni zaradi novih lastniških razmerij. S pomočjo statističnih rezultatov popisa 2002 in sodobnih zahtev varstva pred požarom se želi v članku prikazati današnje stanje tega problema na državni in občinski ravni ter nakazati možnosti izboljšanje stanja. Avtorja v članku ugotavljata, da sodobnim zahtevam ne ustreza pravzaprav nobena starejša večstanovanjska zgradba. K sreči izboljšuje stanje na tem področju dejstvo, da je večina objektov pri nas zgrajena iz negorljivih materialov (beton, opeka, ki omejujejo širjenje požara.

  7. MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLARINDA MİTOLOJİ VE METİNLERARASILIK / MYTHOLOGY AND INTERTEXTUALITY IN MARGUERITE YOURCENAR’S WORKS ATEŞLER AND DÜŞ PARASI

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Esra BÜYÜKŞAHİN

   2016-06-01

   Full Text Available Mitos insanda varlık düşüncesinin ve dilin gelişimi ile birlikte ortaya çıkmış ve bu ikisi gibi insanın en temel zihinsel etkinliklerinin birer parçası olmuştur. Tarihsel çizgisellik içinde ilkel insan topluluklarından Ortaçağ toplumlarına, sanayileşmiş toplumlara ve günümüz toplumlarına kadar bütün topluluklar kendi mitlerini yaratmış ya da var olan mitleri güncelleyerek onları benimsemiş ve izlemiştir. Mitosun her dönemde canlılığını ve devimselliğini koruması şüphesiz onun ayrım gözetmeksizin her insanda aynı zihinsel gereksinime (varlığını anlamlandırma, kendini evren içinde konumlandırma gereksinimine karşılık gelmesinden kaynaklanmaktadır. Her dönemde ve her bireyde etkili olduğu düşünülen mitosun sanat ve yazında izlerinin bulunmaması olası değildir. Mitos, hem derin simgesel anlamıyla hem de pek çok yazınsal türe ve yoruma uyum sağlayabilen esnek yapısıyla tarih boyunca yazar ve sanatçıları için esin kaynağı olagelmiştir. Batı yazınının temeli sayılan Yunan ve Roma yazınlarının mitolojiyi esas aldığı düşünüldüğünde mitosun Batı yazınındaki önemli yeri de anlaşılır. Yazarlar mitosa çoğunlukla metinlerarasılığın yöntemlerini kullanarak başvurmuşlardır. Böylece mitosu da kendilerinin ve yaşadıkları dönemin estetik anlayışı ve koşullarına göre yeniden güncellemişlerdir. Bu sayede hem mitos yeni anlamlarla ve simgelerle donanarak zenginleşir hem de yapıt mitosun simgeselliğinden yararlanarak çokanlamlı ve evrensel bir boyut kazanır. Yirminci yüzyıl Fransız yazınının en dikkat çekici kadın yazarlarından olan Marguerite Yourcenar da mitosa başvurmaktan çekinmemiş; pek çok yapıtında onu eğip bükerek, bilinen anlamlarından kopararak ya da bunlara yenilerini ekleyerek mitosun sunduğu geniş anlam olanaklarından faydalanmış, kendi anlatımında sıkça yer vermiştir. Bu çalışmada Marguerite

  8. Cevher Hazırlama ve Proses Metalurjisi ile İlgili Anılar 3. BÖLÜM Bakır, Kobalt, Çinko ve Nikel Metalürjisi ve Öğrenim Üzerine Notlar

   OpenAIRE

   REY, Maurice; KARAHAN, Sabri

   1989-01-01

   1930 yılından önce Katanga'da bakır ve kobalt üzerine yapılan hidrometalurjik araştırmalar, liç tesislerinden atılan artıklardan seçimli çöktürme yoluyla metal eldesini ve uranyum cevherlerinin hidroklorik asitle liç edilmesini içermektedir. Liége'de, 1932-1939 yılları arasında, çinko elektrolizinde kurşun anodların korozyonu ve eser miktardaki kobaltın etkisi araştırılmış, daha sonra da Yeni Kaledonya'dan getirilen yüksek tenörlü nikel matlarının elektrolitik rafinasyonu incel...

  9. Yozgat İlinin Jeotermal Kaynakları ve Özellikleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Galip AKIN

   2016-11-01

   Full Text Available Özet. Dünyada nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmesiyle birlikte, enerjiye olan gereksinim de o oranda artmaya başlamıştır. Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar enerji hammaddesi olarak giderek artan miktarlarda kullanılır hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aşırı fosil yakıt kullanımından kaynaklanan çevre kirlenmesi gündeme gelmeye başlamıştır. 1970’li yılların başından itibaren de dünyada çevre kirlenmesinin varlığı herkes tarafından kabul edilmiştir. Çevre kirlenmesinin kısa sürede ileri boyutlara varacağı endişesiyle fosil yakıtlara alternatif olmak üzere, çevre kirlenmesi oluşturmayan ya da en az çevre kirlenmesi oluşturan enerji kaynaklarına yönelinmeye başlanmıştır. Bu enerji kaynakları güneş, rüzgâr, deniz dalgası ve akıntısı, gel-git olayları, nükleer ve jeotermal enerji kaynaklarıdır. Türkiye başta güneş enerjisi olmak üzere, rüzgâr ve jeotermal enerji kaynaklarından yararlanma potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Türkiye zengin jeotermal enerji kaynakları yönünden yıllık 31.500 MWt tahmin edilen kapasitesi ile dünyanın 5. ülkesidir. Türkiye’de 200’e yakın jeotermal sahası bulunmaktadır. Jeotermal kaynakları, sıcaklık derecelerine                                                                                                                                                                            bağlı olarak konut ısıtmada, termal otelcilik ve turizm de, elektrik üretimi ve sanayi ile seracılıkta kullanılmaktadır. Yozgat coğrafi konumu ve jeolojik özelliklerinden dolayı jeotermal

  10. Sucukların Bazı Kalite Kriterlerine Sodyum Nitrit ve Sodyum Tripolifosfatın Etkisi Üzerine Araştırma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   A. Hamdi Ertaş

   2015-02-01

   Full Text Available 3 g/kg sodyum tripolifosfat (STPP ve 150 mg/kg sodyum nitrit (SN içeren sucuklar üretilmiş ve vakum paketlenerek +4 oC de 30 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Olgunlaşma ve muhafaza periyodunda sucukların bazı kalite kriterlerine STPP’in ve SN’in etkisi araştırılmıştır. Tüketim olgunluğuna gelen sucuklarda ve muhafaza süresinde, yağın oksidasyon derecesine (TBA-sayısı, kırmızılık derecesine ve toplam mezofil aerob bakteri (TMAB yükü üzerine SN’in olumlu yönde etkili olduğu (P<0.01. STPP’in ise TBA-sayısı, penetrometre değeri ve TMAB yükü üzerine olumlu yönde etkili olduğu saptanmıştır (P<0.01. Ancak TBA-sayısı ve 30 günlük muhafaza periyodu sonunda TMAB yükü üzerine SN’in etkisi, STPP’in etkisinden (P<0.01 daha fazladır.

  11. Almanya'da sığır ve dana eti piyasa düzeni ve Türkiye için sığır eti pazarlamasında model oluşturabilme olanakları üzerine bir araştırma

   OpenAIRE

   KILIÇ, Sevinç

   2006-01-01

   Almanya'da Sığır ve Dana Eti Piyasa Düzeni ve Türkiye İçin Sığır Eti PazarlamasındaModel Oluşturabilme Olanakları Üzerine Bir AraştırmaBu araştırmada Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası kapsamında Sığır ve Dana Eti OrtakPiyasa Düzeni'nde uygulanmış ve uygulanmakta olan politikalar, Almanya'nın kasaplıkhayvan ve et piyasa yapısı ile ilgili düzenlemeleri, Almanya'da kasaplık hayvan ve etpazarlamasının tarihsel gelişimi detaylı olarak incelenmiştir.Türkiye'de 2001-2004 yıl...

  12. Farklı Tüy Dökümü Yöntemlerinin ve Tüy Dökümü Sonrası Karma Yeme Üzüm Posası Katılmasının Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Lipid Peroksidasyonuna Etkisi

   OpenAIRE

   KARA, K.; GÜÇLÜ, B. KOCAOĞLU

   2014-01-01

   Sunulan çalışma, kekliklerde faringeal ve laringeal bölgenin makroskobik ve mikroskobik özellikleri ile bu bölümlerdeki bezlerin histokimyasal özelliklerini detaylı bir şekilde tanımlamak için planlanmıştır. Çalışmada 5 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 adet erişkin ve sağlıklı kınalı keklik kullanıldı. Eter anastezisi altında dil ile beraber farinks ve larinks total olarak diseke edildi ve dokular rutin histolojik işlemleri takiben parafinde bloklandı. Kınalı keklikte anatomik olarak glo...

  13. NİĞDE, ELMALI GÜNEYİ S-TİPİ BİYOTİT GRANİTOİDLERİ VE ANKLAVLARININ PETROLOJİSİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hüseyin KURT

   2006-02-01

   Full Text Available Biyotit granitoidler başlıca kuvars, biyotit, plajiyoklas, K-feldispat, muskovit nadiren amfibol içerirler. Tali bileşen olarak apatit, zirkon, allanit ve ikincil olarak klorit ve serisit içerirler. Anklavlar başlıca plajiyoklas, amfibol, ojit, biyotit, tali bileşen olarak sfen, zirkon ve ikincil olarak kalsit ve epidot minerallerini içerirler. Metalumino bileşimli anklav içeren, granitoidler S-tip granitlere ait kimyasal ve mineralojik özellikler gösterirler: peralumino (A/CNK oranı >1.15 bileşim ve muskovit minerali. Granitoidler büyük iyonlu litofil element (BİLE ve hafif nadir toprak elementlerce (HNTE zenginleşme ve ağır nadir toprak elementlerce fakirleşme (ANTE sunarlar. Bu durum granitoidlerin kabuk ergimesiyle oluştuğunu, negatif Eu anomalisi ve büyük iyon litofil elementlerince zenginlik göstermeleri plajiyoklasların fraksiyonlaşmada etkisini göstermektedir. Anklavlarda büyük iyonlu litofil element (BİLE zenginleşmesi, yüksek alan enerjili elementlerde (YAEE fakirleşme, nadir toprak element (NTE dağılımlarında yataya yakın desen vermeleri ve negatif Eu anomalisi göstermeleri, anklavların litosferik mantodan kaynaklandığını ve hornblend, plajiyoklasların fraksiyonlaşmada etkisini göstermektedir. Arazi, petrografik ve jeokimyasal verilere dayanarak, volkanik yay özellikli granitlerin mafik magmanın kabuğa sokulması ve muhtemelen kabuk kalınlaşması ile oluştuğu ve mafik magma ile fiziksel olarak karışarak anklavları oluşturduğu ileri sürülmüştür.

  14. Sanat Yapıtı Sergileme ve Sunum Çeşitlerine Örnekler Eşliğinde Bir Bakış

   OpenAIRE

   AYAN ERGEN, Burcu

   2014-01-01

   Sergi, sahip olunanları gerek göstermek gerekse ticaret amacıyla başkalarına sunmak için oluşturulan bir düzendir. Sergilemek eski kullanımıyla teşhir etmek anlamına gelir. Sergileme ve sunum yöntemleri, gereksinimlerin ve teknolojinin zaman içinde geçirdiği evrime bağlı olarak sürekli değişen ve yenilenen bir biçim alır. Günümüzde müze ve galerilerde sergileme çeşitleri üzerinde durulacak ve sergilerin oluşturulma düşüncesi ile nasıl oluşturulduğunun inceleneceği bu bildiride, örnekler üzeri...

  15. Besinin Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) Puplarının Toplam Lipid ve Toplam Yağ Asidi Yüzdelerine Etkisi

   OpenAIRE

   Taşkın, Deniz

   2010-01-01

   Galleria mellonella (L.) kepek, mısır unu, gliserinli mısır unu, petek ve yarı sentetik besin olmak üzere beş ayrı besin kullanılarak kültüre edilmeye çalışılmıştır. Kepek ve mısır ununda G. mellonella gelişmemiştir. Petek, yarı sentetik besin ve gliserinli mısır unu ile beslenen puplarda toplam lipit ve yağ asidi yüzdeleri belirlenmiştir. Toplam lipit ve yağ asidi yüzdesi gliserinli mısır unu ile beslenen grupta, diğer gruptakilere göre daha yüksek bulunmuştur...

  16. Siber Kimliklerin Kişiliğe Yansıması: Proteus Etki (Tanımı, Nedenleri Ve Önlenmesi)

   OpenAIRE

   TANHAN, Fuat; ALAV, Özlem

   2015-01-01

   Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan teknoloji ve internet bireyi ve toplumu farklı yönlerden etkisi altına alabilmektedir. Teknoloji ve internet sanal çevre diye bilinen yeni bir sosyal dünyanın oluşmasına neden olmuştur. Sanal dünya, sınırları neredeyse çizilemeyen bir çevre sunmakta ve bu çevre içinde bulunan bireyleri, kurumları etkilemekte ve dönüştürmektedir.  Söz konusu etki, kimi yönlerden olumlu, kimi yönlerden ise olumsuzlaşmaktadır. Sanal dünyadaki ilişkiler, kimlikle...

  17. TURIST ÇEKICILIKLERI VE TURIST AKIŞI ARASINDAKI ILIŞKILERIN MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞA DAYALI OLARAK INCELENMESI

   OpenAIRE

   Karagöz Yüncü, Deniz; Mert Kantar, Yeliz; Günay Aktaş, Semra; Sezerel, Hakan

   2017-01-01

   Bu çalışmada, turist çekicilikleri ve turist akışı arasındaki ilişkilermekansal bağımlılığa dayalı olarak incelenerek farklı bir yaklaşımlaoluşturulmuştur. Çalışmada Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde yer alan 39ilçede turist çekicilikleri ve yerli/yabancı turistlerin geceleme sayılarınailişkin ikincil veriler kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi,haritalama analizi, Local ve Global Moran’s I otokorelasyon istatistikleri,klasik regresyon ve mekansal hata modelleri kullanıl...

  18. Kanser hastalarında kemoterapinin C-reaktif protein düzeyine ve yaşam kalitesine olan etkileri

   OpenAIRE

   Gürler, Mehmet Yavuz

   2011-01-01

   Giriş ve Amaç: Bir inflamasyon belirteci ve akut faz reaktanı olan C-reaktif protein, karaciğer ve yağ dokusunda üretilen bir beta globulindir. Günümüz pratiğinde pek çok hastalığın tanısını desteklerken bazı hastalıkların ise takibinde ve alevlenmesinde güvenilir bir belirteçtir. Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiş ki kanser hastalarında bakılan serum CRP düzeyi hastalığın yaygınlığı, hastanın yaşam kalitesi, prognozu ve kemoterapiye yanıtı değerlendirmede kullanılabilme...

  19. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\\'nde Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica/dispar prevalansı: Dört yıllık izlem

   OpenAIRE

   Bayram, Yasemin; Parlak, Mehmet; Çıkman, Aytekin

   2013-01-01

   Amaç: Çalışmada dört yıllık sürede Giardia intestinalis ve Entemoeba histolytica/ Entemoeba dispar saptanma oranı, yıllar göre dağılımı ile yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımının retrospektif olarak belirlenmesi amaçlanmış­tır. Gereç ve yöntem: Ocak 2008 ile Aralık 2011 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 9911 dışkı örneği parazitolojik yönden incelenmiştir. Taze dışkı örneklerinde Entamoeba sp., Giardia trofozoit ve kistlerinin mikrosko­bik teşhisi i...

  20. Türkiye’de süs bitkileri sektörünün üretim ve yapısal sorunları ve öneriler

   OpenAIRE

   ONAY, Hatice Aslı

   2008-01-01

   ÖZET:

   Bu tez çalışması Türkiye’de süs bitkileri sektörünün üretim ve yapısal sorunlarını analiz ederek bunlara yapıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için öncelikle sektörün ülkemizdeki mevcut durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevcut durumu ortaya koymak için ise sektörün üretim, ithalat ve ihracat verilerinden yararlanılmıştır. Birçok kurum ve kuruluşlardan edinilen bu veriler ışığında sekt...

  1. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Kazanım ve İçerik İlişkisinin Değerlendirilmesi

   OpenAIRE

   Ocak, Gürbüz; Kutlu Kalender, M. Damla

   2018-01-01

   Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmış 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitaplarındaki içeriğin, ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımlara uygunluk düzeyini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Öncelikle 2015-2016 eğitim öğretim yılı 5. ve 6.sınıf öğretim programındaki kazanımlarla 5.ve 6. sınıf fen bilimleri ders kitaplarındaki içerikler incelenmiştir. Değerlendirme için ölçme aracı olarak kazanım-içerik değerlendirme rubriği hazırlanmıştır. Geliş...

  2. Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Isatis tinctoria ve Isatis buschiana Türlerinin Verim ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri

   OpenAIRE

   Çömlekcioğlu, N.; Efe, L.; Karaman, Ş.

   2014-01-01

   Bu çalışma, 2007-2008 ve 2008-2009 yetiştirme sezonunda Kahramanmaraş ekolojik koşullarında, farklı ekim zamanlarının (Ekim, Kasım, Şubat ve Mart) iki Isatis Isatis tinctoria ve Isatis buschiana türünün verim ve kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada Isatis türlerinin Kahramanmaraş iklim şartlarına en uygun ekim zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır. İki yıllık sonuçlara göre, neredeyse incelenen bütün...

  3. Tiyatro, karikatür ve film provokasyonları bağlamında Fransız basınında İslam ve Hz. Muhammed imajı

   OpenAIRE

   METİN, İsmail

   2016-01-01

   Oryantalizm ve oryantalistler, tarih boyunca İslamı kendi zihin dünyasına göre anlamış ve bu yönde çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar ilmi eserler, ansiklopediler, kitaplar, makaleler başta olmak üzere, yazılı ve görsel basında da yer almıştır. Bu makale, oryantalizmin önemli merkezlerinden olan Fransada, özellikle yazılı basında, başta İslam, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed olmak üzere dini değerlerin medya tarafından algılanış biçimini, karikatür ve film provokasyonları bağlamında tari...

  4. Emeklilik Fonları ve Finansal İstikrar: Şili ve Türkiye Örneklerinden Dersler(Pension Funds and Financial Stability: Lessons from Chile and Turkey

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Vedat Akgiray

   2016-03-01

   Full Text Available Emeklilik fonları, i uzun vadeli yatırım perspektifine sahip olması, ii finansal piyasalardaki oynaklığı uzun vadeye yayarak absorbe edebilmesi, ve iii yatırımlarını hisse senedi ve altyapı fonları ile reel ekonomiye aktarmaları sayesinde; finansal piyasalardaki oynaklığın azalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ,  emeklilik fonlarının ekonomideki payının en düşük olduğu ülkelerden Türkiye'de (%2 ve en yüksek olduğu ülkelerden Şili'de (%66 emeklilik sistemlerinin karşılaştırmalı analizini sunarak, emeklilik fonlarının finansal piyasalardaki oynaklığa olan etkisini 2004-2014 dönemi için incelemektedir. Çalışma aynı zamanda, Türkiye’de uygulanması planlanan ‘otomatik katılım sistemi’ ve bu sistemi tamamlayıcı ‘fon ürünleri’ üzerine politika önerilerini de kapsamaktadır.

  5. The Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE) 2017 Airborne Campaign

   Science.gov (United States)

   Miller, C. E.; Goetz, S. J.; Griffith, P. C.; Hoy, E.; Larson, E. K.; Hodkinson, D. J.; Hansen, C.; Woods, J.; Kasischke, E. S.; Margolis, H. A.

   2017-12-01

   The 2017 ABoVE Airborne Campaign (AAC) was one of the largest airborne experiments ever conducted by NASA's Earth Science Division. It involved nine aircraft in 17 deployments - more than 100 flights - between April and October and sampled over 4 million km2in Alaska and northwestern Canada. Many of these flights were coordinated with detailed, same-day ground-based measurements to link field-based, process-level studies with geospatial data products derived from satellite remote sensing. A major goal of the 2017 AAC was to collect data that spanned the critical intermediate space and time scales that are essential for a comprehensive understanding of scaling issues across the ABoVE Study Domain and extrapolation to the pan-Arctic. Additionally, the 2017 AAC provided unique opportunities to validate satellite and airborne remote sensing data for northern high latitude ecosystems, develop and advance fundamental remote sensing science, and explore scientific insights from innovative sensor combinations. The 2017 AAC science strategy coupled domain-wide sampling with L-band and P-band synthetic aperture radar (SAR), imaging spectroscopy (AVIRIS-NG), full waveform lidar (LVIS) and atmospheric carbon dioxide and methane with more spatially and temporally focused studies using Ka-band SAR (Ka-SPAR) and solar induced chlorophyll fluorescence (CFIS). Additional measurements were coordinated with the NEON Airborne Observing Platform, the ASCENDS instrument development suite, and the ATOM EV-S2 investigation. Targets of interest included the array of field sites operated by the ABoVE Science Team as well as the intensive sites operated by the DOE NGEE-Arctic team on the Seward Peninsula and in Barrow, NSF's LTER sites at Toolik Lake (North Slope) and Bonanza Creek (Interior Alaska), the Canadian Cold Regions Hydrology sites in the Arctic tundra near Trail Valley Creek NT, the Government of the Northwest Territories Slave River/Slave Delta watershed time series and numerous

  6. Kazein, Kazeinat ve Soya Proteini ile Hazırlanan Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Fizikokimyasal ve Tekstürel Özellikleri (İngilizce

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Pınar Balkır

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, dört farklı tipte hileli ve iki tipte taklit taze kaşar peyniri üretilmiştir. Hileli taze kaşar üre­timlerinde elastik telemeye, her birinin erimiş kitledeki oranı %5 olacak şekilde rennet kazein, sodium kazeinat, kalsiyum kazeinat ve soya proteini izolatı katılmıştır (sırasıyla CRC, CSC, CCC, CSOY. Birinci parti taklit peynirlerin (R1 üretiminde rennet kazein, soya proteini izolatı, hidrojene pamuk yağı, NaCl, carrageenan, emülgatör, ikinci parti taklit peynirlerin (R2 üretiminde ise NaCl, modifiye nişasta, hidrojene pamuk yağı, su ve emülgatör kullanılmıştır. Kontrol amacıyla yerel bir süt işletmesinden taze kaşar pey­nirleri temin edilmiştir. Tüm peynir örneklerinde fizikokimyasal analizler, tekstür profil analizleri ve erime analizleri yapılmıştır. Taklit taze kaşar gruplarının kontrol ile karşılaştırıldığında, kurumadde (P<0.01 ve protein (P<0.01 içeriğinin daha düşük, kurumadde yağ içeriğinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür (P<0.01. Tekstürel özellikler ve eriyebilirlik açısından en iyi sonuçlar rennet kazein içeren grup ve R2 grup­larında elde edilmiştir.

  7. Hizmet Öncesi ve İçi İngilizce Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları ve Öğretmeye Yönelik Endişeleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Demet Yaylı

   2015-05-01

   Full Text Available Bu çalışma hizmet öncesi ve hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik algılarını, öğretmeye yönelik endişelerini ve endişe ve özyeterlik ölçeklerinin alt boyutlarından elde edilen bulguların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemiştir. Bu amaçla, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmeye Yönelik Endişeler Ölçeği kullanılmıştır. Öncelikle, hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik algısı daha yüksek gözlenirken, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ise endişe düzeyi daha yüksek olarak izlenmiştir. Ayrıca, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi İngilizce öğretmenlerinden elde edilen özyeterlik ve endişe ölçeklerinin alt boyutlarında gözlenen bulgular kendi içinde karşılaştırıldığında olumlu yönde güçlü bir ilişki ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, özyeterlik alt boyutlarından birinde gözlenecek bir artış başka bir alt boyutta da artışa neden olabilecektir. Son olarak, bu alt boyutlardan elde edilen bulgular endişe ve özyeterlik olarak birbirleriyle karşılaştırıldığında ise olumsuz yönde dengeli bir ilişki gözlenmiştir. Bu da öğretmenin özyeterlik algısının yüksek olmasının endişe düzeyinin düşük olmasını beraberinde getireceği şeklinde yorumlanabilir

  8. WOMEN AND THE SOCIO- PYSCHOLOGIC CHARACTERISTICS OF WOMAN IN IDIOMS AND PROVERB ABSTRACT ATASÖZÜ VE DEYİMLERDE KADIN VE KADININ SOSYO-PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Zekerya BATUR

   2011-09-01

   Full Text Available Proverbs and idioms are seen as a data source shedding light on a society's social structure. These data sources reveal social relations, daily life and the cultural context. Proverbs and idioms are thought to hold an important place to understand the society’s views towards individual's attitude and behavior from the past to present. This study made by general scanning model. Proverbs and idioms were scanned and words, which included women, identified. After that, meaning and mission of woman in bloc words analyzed. In conclusion, women showed sometimes source of fidelity, sometimes dishonored affection, sometimes hostility and sometimes antagonism and repulsion in bloc words. Atasözü ve deyimler, bir toplumun sosyal yapısına ışık tutan birer veri kaynağı olarak görülmektedir. Bu veri kaynakları sosyal ilişkileri, günlük yaşamı ve kültürel yapıyı gözler önüne sermektedir. Toplumun geçmişten günümüze bireyin tutum ve davranışlarına ilişkin bakışını anlamak için atasözü ve deyimlerin önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bu çalışma genel tarama modelinde yapılmıştır. Çalışmada atasözleri ve deyimler taranarak kadın kavramının geçtiği sözler tespit edilmiştir. Daha sonra kadının kalıp sözlerdeki anlamı ve görevi sözlerden hareketle incelenmiştir. Sonuçta kalıplaşmış sözlerde kadın, bazen sadakatin bazen karşılıksız sevginin bazen düşmanlığın bazen de kin ve nefretin kaynağı olarak gösterilmiştir.

  9. The veA gene of the pine needle pathogen Dothistroma septosporum regulates sporulation and secondary metabolism

   Science.gov (United States)

   Fungi possess genetic systems to regulate the expression of genes involved in complex processes such as development and secondary metabolite biosynthesis. The product of the velvet gene veA, first identified and characterized in Aspergillus nidulans, is a key player in the regulation of both of thes...

  10. KÜRESELLEŞMEDEN GELENEKSELE DÖNÜŞTE SLOW FOOD VE CİTTASLOW HAREKETİ

   OpenAIRE

   SAĞIR, GÜLHAN

   2017-01-01

   Küreselleşme, günümüzde kentlerideğişime uğratmakta ve yerel düzeyde yaşamı giderek daha fazla etkilemektedir.Kentler tek tipleşmeye doğru giderken bireylerin yaşam tarzları da birbirinebenzemekte ve farklılıklar ortadan kalkmaktadır. Küresel sistemde mekâna özgüfarklılıklar ve özellikler daha az belirgindir; yaşam daha hızlıdır. Budeğişimle gelen hızlı yeme ve içme alışkanlığı insan sağlığına zarar verirken, mekânlarise kimliksizleşmektedir. Küreselleşmenin insan yaşamı üzerindeki olumsuzetk...

  11. Tomato immune receptor Ve1 recognizes effector of multiple fungal pathogens uncovered by genome and RNA sequencing

   NARCIS (Netherlands)

   Jonge, de R.; Esse, van H.P.; Maruthachalam, K.; Bolton, M.D.; Santhanam, P.; Keykha Saber, M.; Zhang, Z.; Usami, T.; Lievens, B.; Subbarao, K.V.; Thomma, B.

   2012-01-01

   Fungal plant pathogens secrete effector molecules to establish disease on their hosts, and plants in turn use immune receptors to try to intercept these effectors. The tomato immune receptor Ve1 governs resistance to race 1 strains of the soil-borne vascular wilt fungi Verticillium dahliae and

  12. The Communication of Naïve Theories of the Social World in Parent-Child Conversation

   Science.gov (United States)

   Chalik, Lisa; Rhodes, Marjorie

   2015-01-01

   Three studies examined the communication of naïve theories of social groups in conversations between parents and their 4-year-old children (N = 48). Parent-child dyads read and discussed a storybook in which they either explained why past social interactions had occurred (Study 1) or evaluated whether future social interactions should occur…

  13. Cognitive effects of six months of treatment with quetiapine in antipsychotic-naïve first-episode schizophrenia

   DEFF Research Database (Denmark)

   Andersen, Rune; Fagerlund, Birgitte; Rasmussen, Hans

   2011-01-01

   Effects of quetiapine on cognition were assessed in a group of first-episode antipsychotic-naïve patients with schizophrenia (N=24). A comprehensive battery of neuropsychological tests was administered at baseline and after 6months of treatment with quetiapine. In order to examine retest effects...

  14. Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik, Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein Profil Özelliklerinin İncelenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Zehra Nur Yüksekdağ

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalısmada, toplam 36 adet laktik asit bakterisi kefir, beyaz peynir, kasar peyniri ve sucuktan izole edilmistir. Izole edilen kültürler biyokimyasal testler ve API 50 CH kiti ile tanımlanmıs ve toplam protein profilleri Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE ile belirlenmistir. Tanımlama testleri sonucunda 36 adet laktik asit bakterisi, Leuconostoc cremoris (1 sus, Leu. mesenteroides (1 sus, Lactobacillus brevis (1 sus, Lb. casei (2 sus, Lb. lactis (2 sus, Lb. plantarum (2 sus, Lb. helveticus (3 sus, Lactococcus cremoris (3 sus, Lac. lactis (3 sus, Streptococcus durans (1 sus, Strep. thermophilus (2 sus, Pediococcus acidilactici (2 sus, P. pentosaceus (4 sus ve P. dextrinicus (9 sus olarak tanımlanmıstır. 36 adet laktik asit bakteri susunun plazmit DNA incelemesinde, 21 adet susta 1-5 arasında degisen sayılarda plazmit DNA’ya rastlanılmıstır. Bu plazmit DNA’ların moleküler agırlıklarının 3.11-28.07 kb arasında oldugu belirlenmistir. 15 adet laktik asit bakterisinin ise plazmit DNA içermedikleri gözlenmistir.

  15. LOng-term follow-up after liVE kidney donation (LOVE) study: A longitudinal comparison study protocol

   NARCIS (Netherlands)

   S. Janki (Shiromani); K.W.J. Klop (Karel); H.J.A.N. Kimenai (Hendrikus); J. van de Wetering (Jacqueline); W. Weimar (Willem); E.K. Massey (Emma); A. Dehghan (Abbas); D. Rizopoulos (Dimitris); H. Völzke (Henry); A. Hofman (Albert); J.N.M. IJzermans (Jan)

   2016-01-01

   textabstractBackground: The benefits of live donor kidney transplantation must be balanced against the potential harm to the donor. Well-designed prospective studies are needed to study the long-term consequences of kidney donation. Methods: The "LOng-term follow-up after liVE kidney donation"

  16. Role Of Adhesion Molecules Vcam-1 And Ve-Cadherin In Endothelium Dysfunction Development At Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   А.А. Baygildina

   2009-12-01

   Full Text Available The research goal is to determine the changes in concentration of both sVCAM-1 and VE-cadherin in blood serum of patients suffered from hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS. 87 patients aged 15-65 were examined. Concentrations of both sVCAM-1 and VE- cadherin in blood serum by means of "Bender MedSystems" (Austria ELISA test were determined. It was shown that in both medium severe and severe forms of HFRS statistically the significant rise of sVCAM-1 concentration in blood with high indices in oliguric period took place. Complicated form was characterized by high indices of sVCAM-1 level in fever period, extremely decreasing in concentration in oliguric period and tendency to normalizing in clinical convalescence period. VE-cadherin level in blood was predominantly lower than control in all the observed groups with the exception of fever period in group with medium severe disease form. Negative correlation of normal intensity between adhesion molecules levels in blood was revealed. In conclusion it is necessary to point out that high VCAM-1 expression by endotheliocytes evidences the development of an adhesion form of endothelial dysfunction, low VE-cadherin production in a base for development of angiogenic form of endothelial dysfunction and changes in expression of these adhesion molecules that have adaptive metabolic response to macroorganism of HFRS pathogenic action

  17. Danish sponsors, English lead, Vikings, and a new roof for the church of Sainte-Geneviève in Paris

   DEFF Research Database (Denmark)

   Roesdahl, Else

   2010-01-01

   Dansk-franske forbindelse i 2. halvdel af 1100-årene, eksemplificeres ved forsøg fra abbed Stefan fra St. Geneviève i Paris på sponsorat til blytag til hans kirke fra det danske toparistokrati....

  18. Emergence of Aspergillus fumigatus azole-resistance in azole-naïve COPD patients and their homes

   DEFF Research Database (Denmark)

   Dauchy, Camille; Bautin, Nathalie; Nseir, Saad

   2016-01-01

   Azole-resistant Aspergillus fumigatus (ARAF) has been reported in COPD patients, but has not been specifically assessed so far. Here, we evaluated ARAF prevalence in azole-naïve COPD patients and their homes, and assessed whether CYP51A mutations were similar in clinical and environmental reservo...

  19. Can water disinfection prevent the transmission of infectious koi herpesvirus to naïve carp? - a case report.

   Science.gov (United States)

   Bergmann, S M; Monro, E S; Kempter, J

   2017-07-01

   Hygienic measures such as disinfection are important tools for the maintenance of fish health in aquaculture. While little information is available on the disinfection of water intended for fish containment, Huwa-San ® , a disinfectant used in food and water industries, was used for daily treatment at concentrations of approximately 60 ppm over a total period of 3 months (experiment 1) with a 3-week treatment-free interval after 2 months (experiment 2). During this period, koi herpesvirus (KHV) was added to the water of two aquaria, one used as a normal contact control, the other one receiving daily water disinfectant treatments that prevented KHV infection of carp. In the second experiment, Huwa-San ® treatment was interrupted and KHV infection was prevalent. However, when naïve fish were introduced to the same aquarium after re-application of disinfectant, KHV could not be detected in those naïve fish. Whilst KHV could not be detected in samples where disinfectant had been applied, it was present in samples of naïve fish cohabiting with infection contact control animals which had undergone no disinfectant treatment over experiments 1 and 2. The results presented here show that water treatment with a disinfectant may prevent transmission of infectious KHV to naïve carp cohabited with infected carp. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

  20. Gravitational waves in Einstein-æther and generalized TeVeS theory after GW170817

   Science.gov (United States)

   Gong, Yungui; Hou, Shaoqi; Liang, Dicong; Papantonopoulos, Eleftherios

   2018-04-01

   In this work we discuss the polarization contents of Einstein-æther theory and the generalized tensor-vector-scalar (TeVeS) theory, as both theories have a normalized timelike vector field. We derive the linearized equations of motion around the flat spacetime background using the gauge-invariant variables to easily separate physical degrees of freedom. We find the plane wave solutions and identify the polarizations by examining the geodesic deviation equations. We find that there are five polarizations in Einstein-æther theory and six polarizations in the generalized TeVeS theory. In particular, the transverse breathing mode is mixed with the pure longitudinal mode. We also discuss the experimental tests of the extra polarizations in Einstein-æther theory using pulsar timing arrays combined with the gravitational-wave speed bound derived from the observations on GW 170817 and GRB 170817A. It turns out that it might be difficult to use pulsar timing arrays to distinguish different polarizations in Einstein-æther theory. The same speed bound also forces one of the propagating modes in the generalized TeVeS theory to travel much faster than the speed of light. Since the strong coupling problem does not exist in some parameter subspaces, the generalized TeVeS theory is excluded in these parameter subspaces.

  1. GENÇ PARTİ'Yİ ANLAMAK (Parti, Lider ve Kitle Üzerine Bir Çalısma)

   OpenAIRE

   TÜRK, Hasan Bahadır

   2007-01-01

   Türk, Hasan Bahadır, Genç Parti’yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle Üzerine BirÇalısma, Doktora Tezi, Danısman: Doç.Dr. Aykut Çelebi, 399 s.ÖZETBu çalısmanın amacı; Genç Parti’nin temel yapısal özelliklerine ısık tutmaktır. Çalısma;Genç Parti’yi lider, kadro, parti tipolojisi, ideoloji ve söylem gibi parçalarındanhareketle analiz etmeye ve kitleyle kurdugu iliskiyi tartısmaya odaklanacaktır. Çalısma,üç ana bölümden olusmaktadır. lk iki bölümde Uzanlar’ın genel yapısı, yükselis veçöküs süreci Ge...

  2. Do organizational strategies mediate nonverbal memory impairment in drug-naïve patients with obsessive-compulsive disorder?

   Science.gov (United States)

   Shin, Na Young; Kang, Do-Hyung; Choi, Jung-Seok; Jung, Myung Hun; Jang, Joon Hwan; Kwon, Jun Soo

   2010-07-01

   The present study aimed to examine nonverbal memory and organizational skill functions in psychotropic-naïve patients with OCD. Forty-one drug-naïve, 41 medicated OCD patients and 41 healthy controls, all of whom were matched for gender, age, education and intelligence, were included in the study. The Rey-Osterrieth Complex Figure Test (RCFT) was administered to evaluate nonverbal memory ability and organizational skill. OCD patients demonstrated impaired nonverbal memory irrespective of medication status (F = 6.54, p organizational strategies (eta(2)p = .079), which mediated nonverbal memory impairment (Z = -2.20, p = .027). The difference of organizational skill between drug-naïve and control groups did not reach statistical significance (eta(2)p = .054) and the association between organization and nonverbal memory was weak in the drug-naïve sample (Z = -1.74, = .081). There was no significant difference between the patient groups in RCFT indices. Our findings suggest that the organizational strategies may not be an effective mediator of nonverbal memory impairment in OCD and indicate that the clinical characteristics may be important to be considered in future research. Further studies are needed to improve understanding of the nature of nonverbal memory dysfunction in OCD.

  3. B-cell activating factor detected on both naïve and memory B cells in bullous pemphigoid.

   Science.gov (United States)

   Qian, Hua; Kusuhara, Masahiro; Li, Xiaoguang; Tsuruta, Daisuke; Tsuchisaka, Atsunari; Ishii, Norito; Koga, Hiroshi; Hayakawa, Taihei; Ohara, Koji; Karashima, Tadashi; Ohyama, Bungo; Ohata, Chika; Furumura, Minao; Hashimoto, Takashi

   2014-08-01

   B-cell activating factor (BAFF), an important immune regulatory cytokine, is involved in development of autoimmune diseases. Although BAFF is expressed in various cells, including dendritic cells (DCs) and monocytes, BAFF expression on B cells has not been well documented. In the present study, BAFF molecules on DCs and naïve and memory B cells in autoimmune bullous diseases, including pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus and bullous pemphigoid (BP), were analysed by flow cytometry. Compared with healthy controls (HC), BAFF expression on naïve and memory B cells increased significantly in BP. No difference in BAFF receptor expression in naïve and memory B cells was shown among all study groups. Furthermore, BAFF expression in both naïve and memory B cells of BP, but not HC, was detected by confocal microscopic analysis. These results implied that BAFF expressed by B cells may play a pathogenic role in autoimmune bullous diseases, particularly BP. © 2014 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

  4. Frontal-insula gray matter deficits in first-episode medication-naïve patients with major depressive disorder.

   Science.gov (United States)

   Lai, Chien-Han; Wu, Yu-Te

   2014-05-01

   This study is designed to investigate the gray matter volume (GMV) deficits in patients with first-episode medication-naïve major depressive disorder (MDD). We enrolled 38 patients with first-episode medication-naïve MDD and 27 controls in this project. Voxel-based morphometry was used to compare GMV differences between two groups. Besides, the relationship between GMV of patients and the severity of clinical symptoms was estimated to confirm the role of GMV deficits in clinical symptoms. The correlation between total GMV and illness duration was also performed to elucidate the impacts of untreated duration on the GMV. We found that first-episode medication-naïve MDD patients had significant GMV deficits in bilateral superior frontal gyri, left middle frontal gyrus, left medial frontal gyrus and left insula. The GMV of patient group was negatively correlated with the severity of clinical symptoms and the illness duration. A pattern of GMV deficits in fronto-insula might represent the biomarker for first-episode medication-naïve MDD. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

  5. Roma Hukuku’nda Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Receptum Sorumluluğu

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mehmet YEŞİLLER

   2013-04-01

   Full Text Available Çalışmamızda Roma Hukuku'nda gemi, han ve ahır işleten kimselerin sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Roma?da özellikle gemi, han ve ahır işleten kimselerin yanlarında çalıştırdıkları kişilerin güvenilir olmamasından dolayı, taraflar arasındaki istisna sözleşmesinden kaynaklanan custodia sorumluluğuna ek olarak "actio de damno aut furto adversus nautas, caupones, stabularios ve receptum, nautae, cauponis, stabularii" sorumluluklarının düzenlendiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. Praetor Edictum'larıyla sağlanan ve haksız fiil benzerlerine dayanan söz konusu bu uygulamaların, Roma'da istisna sözleşmesinin koruyamadığı alana ilişkin olarak geniş uygulama imkanı buldukları görülmektedir.

  6. Use of the DynaLearn learning environment by naïve student modelers : Implications for automated support

   NARCIS (Netherlands)

   Noble, R.; Bredeweg, B.; Biswas, G.; Bull, S.; Kay, J.; Mitrovic, A.

   2011-01-01

   This paper shows that naïve students will require coaching to overcome the difficulties they face in identifying the important concepts to be modeled, and understanding the causal meta-vocabulary needed for conceptual models. The results of this study will be incorporated in the automated feedback

  7. CERN hosts Tour du canton de Genève stage

   CERN Multimedia

   Patrice Loïez

   2004-01-01

   CERN hosted the first stage of the 10th Tour du canton de Genève on the evening of Wednesday 26 May. The Tour du canton is an annual race run in four stages over four weeks, and this year started at CERN as part of the Golden Jubilee celebrations. The event attracted over 2000 runners, including over 40 from CERN, as well as a large crowd of onlookers. The 10.5 km route started and finished outside CERN's Main Building, taking in the Swiss countryside, crossing into France and coming back through the tunnel linking the two CERN sites. CERN runners finished in second place in the Enterprise category just 13 seconds behind Rolex S.A., setting up an exciting contest for the remaining stages at Bernex, Meyrin and Jussy.

  8. İnsanlarda Zika Virüsü Enfeksiyonları ve Korunma

   OpenAIRE

   ÇALMAN, Fulya; ÖZTÜRKCAN, S. Arda; KARAHAN, Mesut

   2017-01-01

   Zikavirüsü ilk olarak 1947 yılında Uganda ormanlarında yaşayan Rhesus maymunundan izole edilmiştir. İnsanda ilk Zika virüsenfeksiyonu 1954 yılında Nijerya’da bildirilmiştir. Virüs artropod kökenli(arbovirüs) bir virüs olup Falaviviridaeailesinde yer alan Flavivirüs genusunda bulunan bir virüs’dür. Bulaşmaçoğunlukla Culicidae ailesinde yeralan Aedes cinsi sivrisineklerleolmaktadır. Sivrisinek haricinde insan dışı primatlar ve kemirgenler derezervuar olarak kaynak olabilmektedir. Çoğunlukla bel...

  9. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 16 octobre

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Particle accelerators in tumour therapy, Dr Ugo Amaldi, Technische Universität München and TERA Foundation.   Mercredi 16 octobre 2013, 11h15 Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: "Hadrontherapy", or "particle therapy", is a collective word which covers all cancer therapy modalities which irradiate patients with beams of hadrons. The most used hadrons are protons and carbon ions. Protontherapy is developing very rapidly: more than 100,000 patients have been treated and eight companies offer turn-key centres. Carbon ions, used for about 8,000 patients, have a larger radiobiological effectiveness and, being a qualitatively different radiation, require still radiobiological and, in particular, clinical studies to define the best tumour targets. After a review of the rationale for hadrontherapy and of the accelerators used in protontherapy, the European centres for carbon ion therapy will be discussed. Fin...

  10. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 30 octobre

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Heavy Ions in Therapy and Space, Dr Marco Durante, Universität Darmstadt.   Mercredi 30 octobre 2013, 11h15 Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: Research in the field of biological effects of energetic charged particles is rapidly increasing. It is needed for both radiotherapy and protection from the exposure to galactic cosmic radiation in long-term manned space missions. Although the exposure conditions are different in therapy and space (e.g. low- vs. high-dose rate; total- vs. partial-body exposure), a substantial overlap exists in several research topics, such as: individual radiosensitivity, mixed radiation fields, normal tissue degenerative effects, biomarkers of risk, radioprotectors, non-targeted effects. Late effects of heavy ions are arguably the main health risk for human space exploration, and with the increasing number of cancer patients (including young adults and children) treated by protons and carbon ions, this iss...

  11. Klasifikasi Belimbing Menggunakan Naïve Bayes Berdasarkan Fitur Warna RGB

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fuzy Yustika Manik

   2017-01-01

   Full Text Available Post harvest issues on star fruit are produced on a large scale or industry is sorting. Currently, star fruit classified by rind color analysis visually human eye. This method does not effective and inefficient. The research aims to classify the starfruit sweetness level by using image processing techniques. Features extraction used is the value of Red, Green and Blue (RGB to obtain the characteristics of the color image. Then the feature extraction results used to classify the star fruit with Naïve Bayes method. Starfruit image data used 120 consisting of 90 training data and 30 testing data. The results showed the classification accuracy using RGB feature extraction by 80%. The use of RGB as the color feature extraction can not be used entirely as a feature of the image extraction of star fruit.

  12. Taking Stock: where WE’VE been, where we are, where WE’RE Going

   Science.gov (United States)

   Clewell, Beatriz Chu; Campbell, Patricia B.

   Focusing on “where we’ve been, where we are, and where we’re going,” the authors examine minority women’s and White women’s progress in science, mathematics, engineering, and technology (SMET) over the past decade. Starting from an exploration of participation and achievement data, the authors move on to cover the theories behind SMET gender differences, including those based on testing, biology, social-psychology, and cognitive sciences. Looking at practice as well as theory, the authors explore the impacts that interventions and contextual influences, such as societal change and education reform, have had on efforts to achieve gender parity in SMET. The article concludes with the recommendation of logical next steps to preserve and expand the gains made by women in these fields.

  13. Safety and Efficacy of Fingolimod in Treatment-Naïve Multiple Sclerosis Patients

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   James J. Marriott

   2011-01-01

   Full Text Available Fingolimod was recently approved for use in the United States after two phase III trials confirmed its effectiveness in reducing disease activity in relapsing-remitting multiple sclerosis. These positive results, coupled with the important fact that this is the first oral disease-modifying therapy, has lead to considerable enthusiasm amongst physicians and patients. However, fingolimod is associated with rare but serious adverse events. In addition, unlike conventional disease-modifying therapies, cardiopulmonary, ophthalmological and dermatological safety monitoring unfamiliar to both neurologists and patients is required before and during treatment. This paper will discuss these issues from the perspective of using fingolimod as a first-line disease-modifying therapy in treatment-Naïve relapsing-remitting multiple sclerosis patients

  14. "Rencontres de Genève - Histoire et Cité": building peace

   CERN Multimedia

   Laurianne Trimoulla

   2015-01-01

   How did people conceive, picture or imagine peace in former times? How did they contribute to it in concrete terms? Why and how were they sometimes obliged to fight to promote or enforce it? Which material, symbolic, financial, political and economic means were used to foster cohesion between societies, peoples and communities? The Rencontres de Genève - Histoire et Cité festival invites us to learn about the past to better understand the present.   Events taking place at Geneva University (Uni Dufour and Uni Bastions) and elsewhere in the city from Wednesday, 13 May to Saturday, 16 May. Organised by Geneva University’s Maison de l'histoire in collaboration with the Geneva Graduate Institute of International and Development Studies and the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO), this first festival of history in Switzerland features a comprehensive programme of events taking place at various locations. The cit...

  15. Reuso de água na lavagem de veículos.

   OpenAIRE

   Eduardo Bronzatti Morelli

   2005-01-01

   O presente trabalho apresenta, em primeiro lugar, um levantamento bibliográfico sobre a conceituação de “reuso de água” em todas as suas modalidades. A seguir, uma análise da situação atual desta prática na Região Metropolitana de São Paulo, apresentando estudos em andamento na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e os aspectos relativos à elaboração de legislação específica sobre o assunto no país. Dando ênfase à reutilização das águas para lavagem de veículos, apre...

  16. The Digital Exhibition and Keyimage Ontology / Dijital Sergiler ve Anahtar Resim Ontolojisi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mícheál Mac an Airchinnigh

   2008-04-01

   Full Text Available [English abstract]The Age of Image predates and is currently contemporaneous with the Information Age. In our times the explosive expansion of Web 2.0 Social Space, typified by the phenomena of De.licio.us, Flickr, MySpace, YouTube…, and the concomitant emergence of folksonomy, present interesting challenges in the management of this information. One key process by which to accomplish this in Social Space, is the wedding of folksonomy (of the people with ontology (of the machine. Such a wedding must necessarily be conducted in the shared physicality of the word, of language. In this respect, WordNet together with OWL, play the role of matchmaker. But the same Social Space also provides an opportunity for natural folksonomical tagging by digiFoto (keyimage. The research harness for experimental keyimage tagging consists of Flickr as the main (digiFoto image Social Space testbed and De.licio.us as the auxillary outreach secondary Social Space. Protégé Editor with OWL-DL provides the support for the bridge from keyimage to the formal ontology. The primary end user application domain is the keyimage tagging of paintings in an online art gallery.[Turkish abstract]Görüntü Çağı, Bilgi Çağından önce gelir ve günümüzde Bilgi Çağıyla çağdaştır. De.licio.us, Flickr, MySpace, YouTube. . . gibi olgularla örneklenen Web 2.0 Sosyal Uzayının tahminlerin ötesinde büyümesi ve bununla birlikte ortaya çıkan etiketleme bilgi yönetiminde ilginç gelişmelere sahne olmaktadır. Sosyal Uzayda bilgi yönetimini başarmak (insanlar tarafından gerçekleştirilen etiketleme ve (makineler tarafından gerçekleştirilen ontolojinin birleştirilmesini gerektirmektedir. Böyle bir birleştirme mutlaka sözün ve dilin ortak fizikselliğiyle gerçekleştirilmelidir. Bu hususta Web Ontoloji Dili (OWL ile WordNet çöpçatan rolü oynarlar. Öte yandan aynı Sosyal Uzay dijiFoto (anahtar resimle doğal folksonomik işaretleme yapmak için de bir

  17. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ

   OpenAIRE

   BAYAR, Yılmaz

   2015-01-01

   Kredi derecelendirme kuruluşları, kredi derecelendirmeleri ile şirket veya ülkelerin kredibilitelerine ilişkin asimetrik bilginin azaltılmasına katkı sağlayarak küresel finansal sistemde önemli kuruluşlar haline gelmişlerdir. Finansal piyasaların küreselleşmesi ile birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının küresel finansal sistem içerisindeki etkisi de zaman içerisinde artmıştır. Bununla birlikte Asya Krizi, Küresel Finansal Kriz, Euro Bölgesi Borç Krizi gibi krizler ile Enron ve WorldCom ...

  18. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 15 May

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Thorium or Uranium fuel cycle for advanced nuclear reactors ? Fuel recycling, multi-recycling, breeding and burning, Dr Jiri Krepel, Paul Scherrer Institut (PSI).   Wednesday 15 May, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 30, quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 4 Abstract: The Thorium fuel cycle provides several advantages, which make it very attractive; e.g. lower waste production and possibly improved reactor safety. However, there are also some drawbacks if compared with the Uranium cycle. The seminar will provide an overview of the basic physical features of both the Thorium and the Uranium fuel cycles and comparison of their performance (criticality, breeding gain) and safety-related parameters (Doppler effect, coolant density effect), with respect to fuel recycling, multi-recycling, breeding and burning. Organised by Prof. Teresa.Montaruli@unige.ch and Prof. Giuseppe.Iacobucci@unige.ch. More information here.

  19. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 24 April

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Ultra low-noise amplifiers for silicon and diamond detectors, by Dr Roberto Cardarelli, University Tor Vergata. Wednesday 24 April 2013 at 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 30, quai Ernest-Ansermet, 1211 Genève 4 Abstract: Thanks to the SiGe heterojunction, in the last years the BJT transistor technology has been experiencing a great development for high frequency and low-noise operation. The performance of an ultra-low-noise preamplifier (500 e- RMS) with low frequency (100 MHz BW) will be shown. This amplifier, given the low dependence of the noise from the source capacitance (up to 1 nF), the very fast rise time (up to 100 ps) and the 50 Ohm input impedance, is particularly promising for silicon, diamond and high rate gas detectors. More information here.

  20. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 6 November

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Particle sensors in CMOS Technologies, Dr Ivan Peric, Heidelberg University.   Wednesday 6 November 2013, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: The use of pixel sensors implemented in standard CMOS technologies has gained in popularity over the last decade. The most prominent application is consumer electronics – the sensors for digital cameras. CMOS sensors are also a promising option for high energy physics. An overview of existing CMOS detector structures for particle tracking will be given, and their properties compared. Organised by Prof. Teresa.Montaruli@unige.ch and Prof. Giuseppe.Iacobucci@unige.ch. More information here.

  1. Université de Genève | Séminaire de physique corpusculaire | 20 November

   CERN Multimedia

   2013-01-01

   Standard Model measurements at the LHC: importance and prospects, Dr Michelangelo Mangano, CERN.   Wednesday 20 November 2013, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: The key missions of the LHC include the study of the Higgs boson and of electroweak symmetry, and the search for new physics phenomena. These goals, nevertheless, rely on the precise measurements of Standard Model (SM) particles, which are the ultimate measurable decay products of any phenomenon emerging from the LHC. The detailed and accurate study of the dynamics of SM interactions, therefore, becomes a crucial step in fulfilling the LHC's key missions. The dynamical regime exposed by the LHC, with the highest energies ever produced in the laboratory, and the precision required by the experimental measurements, challenge our ability to deliver accurate enough theoretical predictions, and limit the fullest exploitation of the LHC results. A global and coordinat...

  2. Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s.

   OpenAIRE

   Havlín, Jan

   2008-01-01

   Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů. This Thesis looks at the current situation in the UNICORN a.s. company and analyses how the projects are managed in the company. The Thesis suggests recommendation for improvements in this field according to ČSN ISO 10 006 Quality Management Systems -...

  3. KADIN YOKSULLUĞU VE İKİNCİL İŞGÜCÜ

   OpenAIRE

   YÜCEL, DUYGU

   2018-01-01

   Yoksulluk, çok boyutlu, ölçülmesizor, göreceli bir kavram olup hem ekonomik hem de ekonomik olmayan ihtiyaçlarıyeterince karşılayamama durumudur. Ayrıca hastalık, sakatlık, ölüm, doğal afetgibi ekonomik durumu etkileyen riskler de yoksulluğun daha fazla hissedilmesineyol açarak güvenlik ihtiyacını doğurmaktadır. Başka bir ifadeyle yoksulluk,ekonomik olduğu kadar sosyal ve manevi nitelikteki ihtiyaçları da kapsadığıiçin, hem ekonomik hem de sosyolojik bir sorun halini almaktadır. Yoksulluğunen...

  4. A NAÏVE APPROACH TO SPEED UP PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM USING A MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITHM

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Baixauli-Soler, J. Samuel

   2012-05-01

   Full Text Available Genetic algorithms (GAs are appropriate when investors have the objective of obtaining mean‑variance (VaR efficient frontier as minimising VaR leads to non‑convex and non‑differential risk‑return optimisation problems. However GAs are a time‑consuming optimisation technique. In this paper, we propose to use a naïve approach consisting of using samples split by quartile of risk to obtain complete efficient frontiers in a reasonable computation time. Our results show that using reduced problems which only consider a quartile of the assets allow us to explore the efficient frontier for a large range of risk values. In particular, the third quartile allows us to obtain efficient frontiers from the 1.8% to 2.5% level of VaR quickly, while that of the first quartile of assets is from 1% to 1.3% level of VaR.

  5. Aspect-based sentiment analysis to review products using Naïve Bayes

   Science.gov (United States)

   Mubarok, Mohamad Syahrul; Adiwijaya, Aldhi, Muhammad Dwi

   2017-08-01

   Product reviews can provide great benefits for consumers and producers. Number of reviews could be ranging from hundreds to thousands and containing various opinions. These make the process of analyzing and extracting information on existing reviews become increasingly difficult. In this research, sentiment analysis was used to analyze and extract sentiment polarity on product reviews based on a specific aspect of the product. This research was conducted in three phases, such as data preprocessing which involves part-of-speech (POS) tagging, feature selection using Chi Square, and classification of sentiment polarity of aspects using Naïve Bayes. Based on evaluation results, it is known that the system is able to perform aspect-based sentiment analysis with its highest F1-Measure of 78.12%.

  6. Naïve conceptions about multimedia learning: a study on primary school textbooks.

   Science.gov (United States)

   Colombo, Barbara; Antonietti, Alessandro

   2013-01-01

   HIGHLIGHTSThis interview study explores beliefs about the instructional role of illustrationsWe compared illustrators', teachers', students' and common people's ideasParticipants' responses were internally coherent and close to multimedia learning theoryWe propose and discuss an integrated multimedia learning model An interview study, based on specific pictures taken from textbooks used in primary schools, was carried out to investigate illustrators', teachers', students', and common people's beliefs about the role that illustrations play in facilitating learning. Participants' responses were internally coherent, indicating a systematic nature of the underlying naïve conceptions. Findings disprove Mayer's pessimistic claim that laypersons' conceptions of multimedia learning fail to match experimentally supported principles and theories. On the contrary, interviewees spontaneously came very close to the multimedia learning theory, which states that students learn better from pictures, which fit specific cognitive principles. Implications for school instruction are highlighted.

  7. Classification of Indonesian quote on Twitter using Naïve Bayes

   Science.gov (United States)

   Rachmadany, A.; Pranoto, Y. M.; Gunawan; Multazam, M. T.; Nandiyanto, A. B. D.; Abdullah, A. G.; Widiaty, I.

   2018-01-01

   Quote is sentences made in the hope that someone can become strong personalities, individuals who always improve themselves to move forward and achieve success. Social media is a place for people to express his heart to the world that sometimes the expression of the heart is quotes. Here, the purpose of this study was to classify Indonesian quote on Twitter using Naïve Bayes. This experiment uses text classification from Twitter data written by Twitter users which are quote then classification again grouped into 6 categories (Love, Life, Motivation, Education, Religion, Others). The language used is Indonesian. The method used is Naive Bayes. The results of this experiment are a web application collection of Indonesian quote that have been classified. This classification gives the user ease in finding quote based on class or keyword. For example, when a user wants to find a 'motivation' quote, this classification would be very useful.

  8. DİYABETİK RETİNOPATİ PATOGENEZİ VE TEDAVİSİ

   OpenAIRE

   KURT, FURKAN; ARIKAN, HURİYE; KARADOĞAN, SÜMEYYE; KARAKUŞ, HELİN; KAĞITLI, ESRA NUR; KILIÇ, RAŞİT

   2017-01-01

   Tüm dünyadaönlenebilir ve / veya tedavi edilebilir en önemli körlük nedenlerinden biriolan diyabetik retinopati (DR), diabetin en önemli komplikasyonlarındanbiridir. Genel popülasyona göre körlük riski 25 kat daha fazladır. Diyabetikretinopati prevelansı tip 1 diyabetli hastalarda %77 iken, tip 2 diyabetikhastalarda ise % 25 civarındadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyagenelindeki tüm körlüklerin %4.8 den DR sorumludur. Diyabetik retinopatipatogenezinin anlaşılmasına yönelik yapılan...

  9. Optimisation of Critical Infrastructure Protection: The SiVe Project on Airport Security

   Science.gov (United States)

   Breiing, Marcus; Cole, Mara; D'Avanzo, John; Geiger, Gebhard; Goldner, Sascha; Kuhlmann, Andreas; Lorenz, Claudia; Papproth, Alf; Petzel, Erhard; Schwetje, Oliver

   This paper outlines the scientific goals, ongoing work and first results of the SiVe research project on critical infrastructure security. The methodology is generic while pilot studies are chosen from airport security. The outline proceeds in three major steps, (1) building a threat scenario, (2) development of simulation models as scenario refinements, and (3) assessment of alternatives. Advanced techniques of systems analysis and simulation are employed to model relevant airport structures and processes as well as offences. Computer experiments are carried out to compare and optimise alternative solutions. The optimality analyses draw on approaches to quantitative risk assessment recently developed in the operational sciences. To exploit the advantages of the various techniques, an integrated simulation workbench is build up in the project.

  10. Université de Genève | Particle Physics Colloquium | 30 April

   CERN Multimedia

   2014-01-01

   Astronomical imaging a thousand times sharper than Hubble: optical interferometry with the Cherenkov Telescope Array, Prof. Dainis Dravins, Lund Observatory.   Wednesday 30 April 2014, 11:15 a.m. Science III, Auditoire 1S081 Boulevard d’Yvoy, 1211 Genève 4 Abstract: Much of the progress in astronomy is led by improved imaging. In the optical, one tantalizing threshold will be two-dimensional imaging of stellar surfaces. With typical sizes of a few milliarcseconds, bright stars require interferometry over kilometer-long baselines. Although several concepts for such interferometer complexes on the ground and in space have been proposed, their realization is not imminent. However, the availability of large optical flux collectors (air Cherenkov telescopes, in particular CTA – the Cherenkov Telescope Array – primarily erected for gamma-ray studies) enable a revival of the quantum-optical method of intensity interferometry, once developed for astronomy but re...

  11. Investigation of Blue Bedding in Cages Housing Treatment-Naïve Hamsters.

   Science.gov (United States)

   Shah, Vishal D; Walton, Betsy J; Culp, Amanda G; Castellino, Stephen

   2015-11-01

   During the acclimation phase of a preclinical safety study involving Syrian golden hamsters, some of the cages of treatment-naïve animals were noted to contain blue-tinged bedding; the urine of these hamsters was not discolored. We sought to understand the underlying cause of this unusual finding to ensure that the study animals were healthy and free from factors that might confound the interpretation of the study. Analysis of extracts from the blue bedding by using HPLC with inline UV detection and high-resolution mass spectrometry indicated that the color was due to the presence of indigo blue. Furthermore, the indigo blue likely was formed through a series of biochemical events initiated by the intestinal metabolism of tryptophan to an indoxyl metabolite. We offer 2 hypotheses regarding the fate of the indoxyl metabolite: indigo blue formation through oxidative coupling in the liver or through urinary bacterial metabolism.

  12. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice

   OpenAIRE

   Klímová, Markéta

   2013-01-01

   Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické retinopatie jsou mikroaneurysmata. Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat detektor mikroaneurysmat ve snímcích sítnice. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, diabetickou retinopatii a některé již existující metody detekce. Dále je popsána realizovaná metoda ...

  13. Gluten Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri ve Ekmeğin Kalitesine Etkisi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hazım Özkaya

   2015-02-01

   Full Text Available Farklı özellikteki iki un örneğinden laboratuvarda elde edilen değişik özellikteki gluten unları ile bir nişasta fabrikası yan ürünü olan ticari gluten unu 74 ve 80 randımanlı unlara %1, %3, %5, %7 ve %10 oranlarında katılarak hamurun reolojik özellikleri ve ekmeğin kalitesine etkileri araştırılmıştır. Gluten unu katılan örneklerin farinograftaki su absorbsiyonları yükselmiştir. Gelişme süresi 50 oC de kurutulan gluten unlarından olumlu yönde etkilenmiştir. Stabilite değeri, yoğurma tolerans sayısı, yumuşama derecesi ve valorimetre değeri laboratuvarda elde edilen gluten unlarından olumlu, ticari gluten unundan ise olumsuz yönde etkilenmiştir. Ekstensografta hamurun uzama mukavemeti una gluten unu katıldığı zaman artmıştır. Hamurun uzama kabiliyeti 70 oC de kurutulan gluten unu katılmış örneklerde azalmıştır. Enerji değeri ise 70 oC de kurutulan gluten unu ve %10 ticari gluten unu katkılı örnekler dışında olumlu yönde etkilenmiştir. Ekmek hacmi ve değer sayısı, 50 oC de kurutulan gluten unundan olumlu, 70 oC de kurutulandan ise olumsuz yönde etkilenmiştir. Ticari gluten unu 80 randımanlı unların ekmek hacmi ve değer sayısını arttırmıştır.

  14. Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Seher İnceoğlu

   2014-12-01

   Full Text Available 21. yüzyıl ile bilgi çağı ya da dijital çağ hayatımıza girmiş, teknolojinin gelişimi ile birlikte arşiv bilimi fiziksel ortamla beraber elektronik ortamda da yürütülmeye başlanmış ve arşiv bilimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Arşiv biliminin mevcut ve günümüzdeki durumunun incelenmesi özellikle bu çağın arşivcilik bilimi, arşivci ve arşiv kavramlarına kattığı yeni unsurlar ve alandaki uygulamaların tanımlanması açısından önemli görülmektedir. Bu çerçevede arşivci pozisyonundaki 150 katılımcıya anket uygulanmış ve alınan verilerle arşivcinin değişen görev tanımı ve sorumluluklarının ortaya konması, mesleğin mevcut durumu ve sorunlarının tanımlanması hedeflenmiştir./Information age or digital age has come into our lives with 21st century, archival sceince has begun to be implemented playing physical and electronic media along with development of the technology and it has brought new dimensions. Archival science which examination of the previous and current status especially in this era of archival science seems important to define identificaiton of applications in area and new elements at concept of archive and archivist. In this context, 150 participants who position of archivist have applied survey. It has been targeted revealing of archivist of the changing job descriptions and responsibilities by received with data

  15. Modeling Lake Storage Dynamics to support Arctic Boreal Vulnerability Experiment (ABoVE)

   Science.gov (United States)

   Vimal, S.; Lettenmaier, D. P.; Smith, L. C.; Smith, S.; Bowling, L. C.; Pavelsky, T.

   2017-12-01

   The Arctic and Boreal Zone (ABZ) of Canada and Alaska includes vast areas of permafrost, lakes, and wetlands. Permafrost thawing in this area is expected to increase due to the projected rise of temperature caused by climate change. Over the long term, this may reduce overall surface water area, but in the near-term, the opposite is being observed, with rising paludification (lake/wetland expansion). One element of NASA's ABoVE field experiment is observations of lake and wetland extent and surface elevations using NASA's AirSWOT airborne interferometric radar, accompanied by a high-resolution camera. One use of the WSE retrievals will be to constrain model estimates of lake storage dynamics. Here, we compare predictions using the lake dynamics algorithm within the Variable Infiltration Capacity (VIC) land surface scheme. The VIC lake algorithm includes representation of sub-grid topography, where the depth and area of seasonally-flooded areas are modeled as a function of topographic wetness index, basin area, and slope. The topography data used is from a new global digital elevation model, MERIT-DEM. We initially set up VIC at sites with varying permafrost conditions (i.e., no permafrost, discontinuous, continuous) in Saskatoon and Yellowknife, Canada, and Toolik Lake, Alaska. We constrained the uncalibrated model with the WSE at the time of the first ABoVE flight, and quantified the model's ability to predict WSE and ΔWSE during the time of the second flight. Finally, we evaluated the sensitivity of the VIC-lakes model and compared the three permafrost conditions. Our results quantify the sensitivity of surface water to permafrost state across the target sites. Furthermore, our evaluation of the lake modeling framework contributes to the modeling and mapping framework for lake and reservoir storage change evaluation globally as part of the SWOT mission, planned for launch in 2021.

  16. sLORETA intracortical lagged coherence during breath counting in meditation-naïve participants

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Patricia eMilz

   2014-05-01

   Full Text Available We investigated brain functional connectivity comparing no-task resting to breath counting (a meditation exercise but given as task without referring to meditation. Functional connectivity computed as EEG coherence between head-surface data suffers from localization ambiguity, reference dependence, and overestimation due to volume conduction. Lagged coherence between intracortical model sources addresses these criticisms. With this analysis approach, experienced meditators reportedly showed reduced coherence during meditation, meditation-naïve participants have not yet been investigated. 58-channel EEG from 23 healthy, right-handed, meditation-naïve males during resting [3 runs] and breath counting [2 runs] was computed into sLORETA time series of intracortical electrical activity in 19 regions of interest corresponding to the cortex underlying 19 scalp electrode sites, for each of the 8 independent EEG frequency bands covering 1.5-44 Hz. Intracortical lagged coherences and head-surface conventional coherences were computed between the 19 regions/sites. During breath counting compared to resting, paired t-tests corrected for multiple testing revealed 4 significantly lower intracortical lagged coherences, but 4 significantly higher head-surface conventional coherences. Lowered intracortical lagged coherences involved left BA 10 and right BAs 3, 10, 17, 40. In conclusion, intracortical lagged coherence can yield results that are inverted to those of head-surface conventional coherence. The lowered functional connectivity between cognitive control areas and sensory perception areas during meditation-type breath counting compared to resting conceivably reflects the attention to a bodily percept without cognitive reasoning. The reductions in functional connectivity were similar but not as widespread as the reductions reported during meditation in experienced meditators.

  17. Cigarette and e-liquid demand and substitution in e-cigarette-naïve smokers.

   Science.gov (United States)

   Stein, Jeffrey S; Koffarnus, Mikhail N; Stepanov, Irina; Hatsukami, Dorothy K; Bickel, Warren K

   2018-06-01

   Behavioral economic methods allow experimental manipulation of price and examination of its effects on tobacco product purchasing. These methods may be used to examine tobacco product abuse liability and to prospectively model possible effects of price regulation. In the present study, we examined multiple measures of behavioral economic demand for cigarettes and e-liquid for use in a second-generation electronic cigarette (e-cigarette) in e-cigarette-naïve cigarette smokers. Twenty-five smokers received an e-cigarette (eGo ONE CT), sampled study e-liquid (24 mg/mL nicotine), and completed recurring sessions in which they used an experimental income to purchase real-world supplies of cigarettes and/or e-liquid. Participants also completed self-report measures of drug effects/liking. When products were available alone, we observed lower demand for e-liquid than for cigarettes. This effect was magnified when cigarettes and e-liquid were available concurrently. In additional assessments, e-liquid served as a partial substitute for cigarettes, but cigarettes did not serve as a substitute for e-liquid. Finally, participants rated e-liquid more poorly than cigarettes on several dimensions of drug effects/liking (any effects, liking, desire, and probability of continued use). We conclude that e-cigarette-naïve smokers value cigarettes more highly than e-liquid across multiple contexts and measurements. Nonetheless, participants still valued e-liquid positively and purchased it frequently, both as a substitute for cigarettes and independently of cigarettes. To understand the variables that influence transitions from exclusive smoking to either dual cigarette/e-cigarette use or exclusive e-cigarette use, future work should systematically examine the role of duration of e-liquid exposure. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved).

  18. Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fahrettin Özdemirci

   2007-06-01

   Full Text Available Knowledge has been increasingly seen as a critical institutional source which provides superiority in rivalry. Moreover, the management of knowledge and knowledge sources as a strategic source is the most important factor that increases institutional success. In this framework, it is necessary to determine, arrange and most importantly manage these sources due to a systematic approach. This study focuses on the determination and management of knowledge sources which is the most important factor to achieve successful knowledge management. Bilgi artan bir biçimde rekabette üstünlük sağlayan kritik öneme sahip kurumsal kaynak olarak görülmektedir. Bununla birlikte stratejik bir kaynak olarak bilginin, bilgi kaynaklarının bilinçli bir şekilde yönetilmesi kurumsal başarıyı artıran en önemli faktördür. Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının ne olduğunun tespit edilmesi, düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dâhilinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çalışma bilgi yönetiminin başarıya ulaşması için en önemli unsur olan kurumsal bilgi kaynaklarının ortaya konulması ve yönetilmesi üzerinde durmaktadır.

  19. Mobilya Markaları ve Toplumsal Sınıflandırma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Halime Yücel

   2017-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada Bourdieu’nün toplumsal sınıflandırma kavramına dayanılarak, orta sınıfın farklı katmanlarına evlerinin dekorasyonu konusunda kullanmaları için mobilya markalarınca önerilen stratejiler betimlenmeye, eşyaların nasıl ayırt edici göstergelere dönüştüğünü gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırmaiçin göstergebilimsel yöntemle Bellona, İkea, Tepe Home, Roche Bobois markaları incelenmiştir. Bu markaların her birinin ortaya koydukları iç dekorasyon söylemleriyle farklı yaşam biçimlerine yöneldiklerini belirlenmiştir. Üretim alanıyla beğenilerin belirlendiği tüketim alanı arasında belirli bir benzerlik olduğu, farklı markaların farklı toplumsal sınıfların -yeni burjuvazi, egemen sınıfın egemenlik altındaki kesimini, geleneksel ve yeni küçük burjuvazi- değerlerine göre konumlandıkları ortaya konulmuştur. Mobilya markalarının söylemlerinin toplumsal ayrım ve toplumsal kabul stratejisine katıldığı saptanmıştır.

  20. Flower choice by naïve young crab spiders and the effect of subsequent experience.

   Science.gov (United States)

   Morse

   2000-05-01

   Initial responses of naïve individuals to critical environmental stimuli provide important information about the innate contribution to behaviour, and subsequent responses to the same stimuli may show the role of experience in mediating those initial responses. To test the role of these factors, I measured initial patch choices and giving-up responses of just-emerged, naïve, second-instar crab spiders, Misumena vatia, on several hunting sites they encountered after leaving their natal nests. In follow-up tests I measured the effects of these experiences on subsequent patch choice decisions. The choice of hunting sites is a vital decision at all stages of the life cycle for sit-and-wait predators such as Misumena. In their initial tests these spiderlings remained more frequently on goldenrod (Solidago spp.) flowers than on green or yellow goldenrod buds, a preference they retained through tests run on 5 consecutive days. Individuals on green and yellow buds shifted sites more quickly and frequently than those from flowers, and made most of these moves to flowers, which attracted many more prey than did buds. These differences were not affected by age, energetic condition, or loss of information over the period of the experiment. Once spiderlings moved from buds, they showed a high, increasing tendency to move from buds in subsequent runs, those from flowers showed a consistently low tendency. These results suggest that spiderlings retain their innate behavioural patterns through the second instar, but that experience also plays a modest role in patch choice at this stage. Copyright 2000 The Association for the Study of Animal Behaviour.

  1. Hair cortisol in drug-naïve first-episode individuals with psychosis

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Elvis H. Andrade

   2016-03-01

   Full Text Available Objectives: To compare hair cortisol concentrations (HCC in drug-naïve first-episode psychosis (FEP patients and healthy controls and to investigate the correlations between HCC and psychopathology. Methods: Twenty-four drug-naïve FEP patients and 27 gender- and age-matched healthy control subjects were recruited. The Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-1 was used to confirm/rule out diagnoses, and the Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS was used to assess symptom severity. Hair samples (2-3 cm long obtained from the posterior vertex region of the scalp were processed in 1-cm segments considering a hair growth rate of 1 cm per month. The 1-cm segments were classified according to their proximity to the scalp: segment A was the closest to the scalp and referred to the month prior to inclusion in the study. Segments B and C referred to the 2nd and 3rd months prior to the time of evaluation respectively. Hair steroid extraction was performed using a known protocol. Results: Two-way analysis of covariance (ANCOVA with gender and age as covariates revealed a group effect (F1.106 = 4.899, p = 0.029 on HCC. Between-segment differences correlated with total PANSS score and with PANSS General Psychopathology subscale and total score. Conclusions: Our findings suggest that hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA axis, as assessed by long-term (3-month cortisol concentration, is abnormal in the early stages of psychosis. The magnitude of changes in HCC over time prior to the FEP correlates to psychopathology. HPA axis abnormalities might begin prior to full-blown clinical presentation requiring hospital admission.

  2. Genital mycoplasma & Chlamydia trachomatis infections in treatment naïve HIV-1 infected adults

   Science.gov (United States)

   Ghosh, Arnab; Dhawan, Benu; Chaudhry, Rama; Vajpayee, Madhu; Sreenivas, Vishnubhatla

   2011-01-01

   Background & objectives: Sexually transmitted infections (STIs) enhance the transmission of human immunodeficiency virus (HIV). Thus, screening for STIs is a routine component of primary HIV care. There are limited data for selective screening guidelines for genital mycoplasmas and Chlamydia trachomatis in HIV-infected adults. The aim of the present study was to determine the frequency of genital infections with Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, M. genitalium and C. trachomatis in treatment naïve asymptomatic HIV-1 - infected adults and study their association with CD4+ T-cell count. Methods: First-void urine samples were collected from 100 treatment-naïve HIV-1-infected adults and 50 healthy volunteers. C. trachomatis and M. genitalium were detected by polymerase chain reaction (PCR). Ureaplasma spp. and M. hominis were detected by both culture and PCR. Circulating CD4+ cell counts of HIV-1-infected patients were determined from peripheral blood by flow-cytometry. Results: C. trachomatis was detected in 7 per cent of HIV-1-infected adults compared to none in control population. Ureaplasma spp. and M. hominis showed infection rates of 6 and 1 per cent in the HIV group and 2 and 0 per cent in the control group, respectively. None of the individuals from the patient and control groups was tested positive for M. genitalium. A significant association was found between CD4 cell count and detection of C. trachomatis in HIV-infected adults (P = 0.01). Interpretation & conclusions: Screening of HIV-infected individuals for C. trachomatis infection could be recommended as a routine component of HIV care. The role of mycoplasmas as co-pathogens of the genitourinary tract in HIV-1 infected patients seems to be unlikely. Further longitudinal studies need to be done to confirm these findings. PMID:22310829

  3. EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mehmet Fatih DARICAN

   2015-01-01

   Full Text Available Dünya ekonomisi yıllardır ekonomik istikrarsızlıklara karşı karşıya gelmiştir. Ekonomik istikrarsızlıklar beraberinde dünya devletlerini etkileyen ekonomik krizler meydana getirmiştir. Bu makalede dünyada yaşanan krizler ve bu krizlerin Türkiye'ye yansıması anlatılmıştır. Türkiye'deki krizlerin bir kısmı kendi içindeki problemlerden kaynaklanmış bir kısmı ise dünyadaki gelişmelerden dolayı ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki ortaya çıkan krizler tek nedene bağlamak doğru olmaz. Kimi zaman siyasal nedenlerde kimi zaman arz talep dengesizliğinden bazen de bankaların tutumundan kaynaklanabilir. Bu örnekler ve kriz çeşitleri detaylı bir şekilde makalede yer almaktadır. Türkiye tarihinde bir çok defa darbe görmüş bu darbeler sonunda da kimi zaman krize sürüklenmiştir. Demokratik tutumun olup olmaması da ekonomik krizlerin ortaya çıkmasında etkili bir nedendir. Türkiye ilk ekonomik krizi 1929 Büyük bunalım adı ile anılan dünya çapındaki krizle yaşamış son olarak da 2008 deki küresel krizden etkilenmiştir.

  4. A naïve Bayes classifier for planning transfusion requirements in heart surgery.

   Science.gov (United States)

   Cevenini, Gabriele; Barbini, Emanuela; Massai, Maria R; Barbini, Paolo

   2013-02-01

   Transfusion of allogeneic blood products is a key issue in cardiac surgery. Although blood conservation and standard transfusion guidelines have been published by different medical groups, actual transfusion practices after cardiac surgery vary widely among institutions. Models can be a useful support for decision making and may reduce the total cost of care. The objective of this study was to propose and evaluate a procedure to develop a simple locally customized decision-support system. We analysed 3182 consecutive patients undergoing cardiac surgery at the University Hospital of Siena, Italy. Univariate statistical tests were performed to identify a set of preoperative and intraoperative variables as likely independent features for planning transfusion quantities. These features were utilized to design a naïve Bayes classifier. Model performance was evaluated using the leave-one-out cross-validation approach. All computations were done using spss and matlab code. The overall correct classification percentage was not particularly high if several classes of patients were to be identified. Model performance improved appreciably when the patient sample was divided into two classes (transfused and non-transfused patients). In this case the naïve Bayes model correctly classified about three quarters of patients with 71.2% sensitivity and 78.4% specificity, thus providing useful information for recognizing patients with transfusion requirements in the specific scenario considered. Although the classifier is customized to a particular setting and cannot be generalized to other scenarios, the simplicity of its development and the results obtained make it a promising approach for designing a simple model for different heart surgery centres needing a customized decision-support system for planning transfusion requirements in intensive care unit. © 2011 Blackwell Publishing Ltd.

  5. Internet, Electronic Libraries, and Information Retrieval Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Yaşar Tonta

   1996-09-01

   Full Text Available The number of information systems that are accessible through the Internet is constantly increasing. Information systems on those systems are getting varied and occupy more space, too. Up until a few years ago, only textual information sources were accessible via computer networks, whereas today multimedia information sources containing graphics, sound, pictures, and animation are also accessible over the Internet. Geographic information systems, electronic libraries, film and TV archives can he given as examples of multimedia information sources, We point out that information retrieval should he seen as an integral component of the computer networks, and technological, economic, and legal problems in this field should he solved. We end up with what should he done to improve the library and information services that arc accessible through the Internet in Turkey. Günümüzde Internet aracılığıyla erişilebilen bilgi sistemlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu sistemler üzerindeki bilgi kaynakları da giderek çeşitlenmekte ve daha fazla yer kaplamaktadır. Yakın zamana dek bilgisayar ağları aracılığıyla çoğunlukla metin (text türü bilgilere erişim sağlanabilirken, günümüzde grafik, ses, görüntü, canlandırma ve diğer görsel-işitsel veriler içeren çokluortam (multimedia türü bilgiler de Internet üzerinde hizmete sunulabilmektedir. Coğrafik bilgi sistemleri, elektronik kütüphaneler, film ve TV arşivleri bu tür bilgilere örnek olarak gösterilebilir. Bu makalede Internet aracılığıyla bilgi erişim ve bilgi keşfetmede karşılaşılan sorunlar incelenmekte ve sayıca giderek artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için yapılması gerekenler kısaca özetlenmektedir. Sonuç olarak bilgi erişimin, büyük paralar ve entellektüel çabalar harcanarak kurulan bilgisayar ağlarının bir parçası olarak görülmesi gerektiğine işaret edilerek bu alandaki teknolojik

  6. Aspergillus fumigatus spore proteomics and genetics reveal that VeA represses DefA-mediated DNA damage response.

   Science.gov (United States)

   Shin, Kwang-Soo; Park, Hee-Soo; Kim, Young; Heo, In-Beom; Kim, Young Hwan; Yu, Jae-Hyuk

   2016-10-04

   Aspergillus fumigatus reproduces and infects host by forming a high number of small asexual spores (conidia). The velvet proteins are global transcriptional regulators governing the complex process of conidiogenesis in this fungus. Here, to further understand the velvet-mediated regulation, we carried out comparative proteomic analyses of conidia of wild type (WT) and three velvet mutants (ΔveA, ΔvelB and ΔvosA). Cluster analysis of 184 protein spots showing at least 1.5-fold differential accumulation between WT and mutants reveal the clustering of WT- ΔveA and ΔvelB-ΔvosA. Among 43 proteins identified by Nano-LC-ESI-MS/MS, 23 including several heat shock proteins showed more than two-fold reduction in both the ∆velB and ∆vosA conidia. On the contrary, three proteins exhibited more than five-fold increase in ∆veA only, including the putative RNA polymerase II degradation factor DefA. The deletion of defA resulted in a reduced number of conidia and restricted colony growth. In addition, the defA deletion mutant conidia showed hypersensitivity against the DNA damaging agents NQO and MMS, while the ΔveA mutant conidia were more resistant against to NQO. Taken together, we propose that VeA controls protein level of DefA in conidia, which are dormant and equipped with multiple layers of protection against environmental cues. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

  7. The role of Aspergillus flavus veA in the production of extracellular proteins during growth on starch substrates.

   Science.gov (United States)

   Duran, Rocio M; Gregersen, Scott; Smith, Timothy D; Bhetariya, Preetida J; Cary, Jeffrey W; Harris-Coward, Pamela Y; Mattison, Christopher P; Grimm, Casey; Calvo, Ana M

   2014-06-01

   The aflatoxin-producer and opportunistic plant pathogenic, filamentous fungus Aspergillus flavus is responsible for the contamination of corn and other important agricultural commodities. In order to obtain nutrients from the host A. flavus produces a variety of extracellular hydrolytic enzymes. Interestingly, A. flavus amylase and protease activity are dependent on the global regulator veA, a gene known to regulate morphogenesis and secondary metabolism in numerous fungi. Analysis of starch degradation by fungal enzymes secreted into broths of starch- or corn kernel-based media showed a notable accumulation of glucose in samples of the A. flavus control strain while the deletion veA sample accumulated high levels of maltose and maltotriose and only a small amount of glucose. Furthermore, SDS-PAGE and proteomics analysis of culture broths from starch- or corn kernel-based media demonstrated differential production of a number of proteins that included a reduction in the amount of a glucoamylase protein in the veA mutant compared to the control strain, while an alpha-amylase was produced in greater quantities in the veA mutant. Quantitative real-time PCR and western blot analyses using anti-glucoamylase or alpha-amylase antisera supported the proteomics results. Additionally, an overall reduction in protease activity was observed in the veA mutant including production of the alkaline protease, oryzin, compared to the control strain. These findings contribute to our knowledge of mechanisms controlling production of hydrolases and other extracellular proteins during growth of A. flavus on natural starch-based substrates.

  8. Hapten-specific naïve B cells are biomarkers of vaccine efficacy against drugs of abuse.

   Science.gov (United States)

   Taylor, J J; Laudenbach, M; Tucker, A M; Jenkins, M K; Pravetoni, M

   2014-03-01

   Vaccination against drugs of abuse shows efficacy in animal models, yet few subjects achieve effective serum antibody titers in clinical studies. A barrier to translation is the lack of pre-vaccination screening assays that predict the most effective conjugate vaccines or subjects amenable to vaccination. To address this obstacle, we developed a fluorescent antigen-based enrichment method paired with flow cytometry to characterize hapten-specific B cells. Using this approach, we studied naïve and activated B cells specific for structurally-related model haptens based on derivatization of the morphinan structure at the C6 position on oxycodone or at the C8 position on hydrocodone, and showing different pre-clinical efficacy against the prescription opioid oxycodone. Prior to vaccination, naïve B cells exhibited relatively higher affinity for the more effective C6-derivatized oxycodone-based hapten (6OXY) and the 6OXY-specific naïve B cell population contained a higher number of B cells with greater affinity for free oxycodone. Higher affinity of naïve B cells for hapten or oxycodone reflected greater efficacy of vaccination in blocking oxycodone distribution to brain in mice. Shortly after immunization, activated hapten-specific B cells were detected prior to oxycodone-specific serum antibodies and provided earlier evidence of vaccine failure or success. Analysis of hapten-specific naïve and activated B cells may aid rational vaccine design and provide screening tools to predict vaccine clinical efficacy against drugs of abuse or other small molecules. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

  9. In Vitro Priming of Naı̈ve T-cells with p-Phenylenediamine and Bandrowski's Base.

   Science.gov (United States)

   Gibson, Andrew; Kim, Seung-Hyun; Faulkner, Lee; Evely, Jane; Pirmohamed, Munir; Park, Kevin B; Naisbitt, Dean J

   2015-10-19

   p-Phenylenediamine (PPD) is a component of hair dye formulations that is associated with T-cell mediated allergic contact dermatitis. Antigen-specific T-cells from allergic contact dermatitis patients are activated with either PPD or the oxidation product, Bandrowski's base. In nonallergic individuals, T-cells that are activated by Bandrowski's base, but not by PPD, are readily detectable. The aim of the current study was to use an in vitro T-cell priming assay to assess the activation of memory and naı̈ve T-cells from healthy donors with PPD and Bandrowski's base, and to compare these responses to those observed from allergic patients. Both PPD and Bandrowski's base-responsive clones were generated from allergic patients. The majority of Bandrowski's base-responsive clones were CD4+ and displayed a lack of PPD reactivity. In contrast, CD4+ and CD8+ clones displaying PPD reactivity were detected. Approximately 25% of these displayed low levels of reactivity to Bandrowski's base. Clones from the allergic patients secreted a range of cytokines including IFN-γ, Il-13, and Il-22. In healthy donors, Bandrowski's base-specific T-cell proliferative responses and cytokine secretion were detected with both naı̈ve and memory T-cells. T-cell clones generated from the Bandrowski's base-responsive cultures responded to Bandrowski's base but not PPD. PPD-specific naı̈ve and memory T-cell responses were not detected from healthy donors. These data show that Bandrowski's base stimulates pre-existing memory T-cells isolated from healthy donors and primes naı̈ve T-cells when the chemical is bound to autologous dendritic cells. Priming naı̈ve T-cells against PPD failed, suggesting an important individual susceptibility factor is missing from the in vitro T-cell priming assay.

  10. Mikrodenetleyici Denetimli Televizyon Deney Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Serdar ÇİÇEK

   2009-03-01

   Full Text Available Bu çalışmada, teknik ve mesleki eğitim veren fakülteler, yüksekokullar, endüstri meslek liseleri, çıraklık ve yaygın eğitim merkezleri, meslek kursu veren belediyeler ve özel eğitim merkezleri vb. kurumlardaki görüntü sistemleri, televizyon tekniği, televizyon teknik servisliği gibi televizyon sisteminin ve televizyon arıza-onarım-bakım konularının işlendiği derslerde, derslerin pratik uygulama kısmında kullanılmak üzere bir televizyon deney seti tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu deney seti ile öğrenciler/ kursiyerler derste edindiği teorik bilgiler ışığında televizyon sistemlerini daha iyi kavrayabilecek, televizyon arızalarını bulma becerisini uygulamalı olarak geliştirebilecektir. Deney setine ek olarak televizyon ile bağlantılı bir ölçüm panosu da gerçekleştirilmiştir. Böylece televizyon üzerinde istenen ölçümler rahatça yapılabilmektedir. Geliştirilen deney setinde, kullanıcının birden fazla hatayı aynı anda gerçekleştirerek hata bulma adımlarını geliştirmesi mümkündür.

  11. Aberrant development of functional connectivity among resting state-related functional networks in medication-naïve ADHD children.

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Jeewook Choi

   Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the compromised developmental trajectory of the functional connectivity among resting-state-related functional networks (RSFNs in medication-naïve children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD. SUBJECTS AND METHODS: Using both independent component analysis and dual regression, subject-specific time courses of 12 RSFNs were extracted from both 20 medication-naïve children with ADHD, and 20 age and gender-matched control children showing typical development (TDC. Both partial correlation coefficients among the 12 RSFNs and a resting-state resource allocation index (rsRAI of the salience network (SN were entered into multiple linear regression analysis to investigate the compromised, age-related change in medication-naïve ADHD children. Finally, correlation analyses were performed between the compromised RSFN connections showing significant group-by-age interaction and rsRAI of SN or clinical variables. RESULTS: Medication-naïve ADHD subjects failed to show age-related increment of functional connectivity in both rsRAI of SN and two RSFN connections, SN-Sensory/motor and posterior default mode/precuneus network (pDMN/prec--anterior DMN. Lower SN-Sensory/motor connectivity was related with higher scores on the ADHD Rating Scale, and with poor scores on the continuous performance test. The pDMN/prec-aDMN connectivity was positively related with rsRAI of SN. CONCLUSIONS: Our results suggest that medication-naïve ADHD subjects may have delayed maturation of the two functional connections, SN-Sensory/Motor and aDMN-pDMN/prec. Interventions that enhance the functional connectivity of these two connections may merit attention as potential therapeutic or preventive options in both ADHD and TDC.

  12. Immune phenotype in children with therapy-naïve remitted and relapsed Crohn’s disease

   Science.gov (United States)

   Cseh, Aron; Vasarhelyi, Barna; Molnar, Kriszta; Szalay, Balazs; Svec, Peter; Treszl, Andras; Dezsofi, Antal; Lakatos, Peter Laszlo; Arato, Andras; Tulassay, Tivadar; Veres, Gabor

   2010-01-01

   AIM: To characterize the prevalence of subpopulations of CD4+ cells along with that of major inhibitor or stimulator cell types in therapy-naïve childhood Crohn’s disease (CD) and to test whether abnormalities of immune phenotype are normalized with the improvement of clinical signs and symptoms of disease. METHODS: We enrolled 26 pediatric patients with CD. 14 therapy-naïve CD children; of those, 10 children remitted on conventional therapy and formed the remission group. We also tested another group of 12 children who relapsed with conventional therapy and were given infliximab; and 15 healthy children who served as controls. The prevalence of Th1 and Th2, naïve and memory, activated and regulatory T cells, along with the members of innate immunity such as natural killer (NK), NK-T, myeloid and plasmocytoid dendritic cells (DCs), monocytes and Toll-like receptor (TLR)-2 and TLR-4 expression were determined in peripheral blood samples. RESULTS: Children with therapy-naïve CD and those in relapse showed a decrease in Th1 cell prevalence. Simultaneously, an increased prevalence of memory and activated lymphocytes along with that of DCs and monocytes was observed. In addition, the ratio of myeloid /plasmocytoid DCs and the prevalence of TLR-2 or TLR-4 positive DCs and monocytes were also higher in therapy-naïve CD than in controls. The majority of alterations diminished in remitted CD irrespective of whether remission was obtained by conventional or biological therapy. CONCLUSION: The finding that immune phenotype is normalized in remission suggests a link between immune phenotype and disease activity in childhood CD. Our observations support the involvement of members of the adaptive and innate immune systems in childhood CD. PMID:21157977

  13. Kadının ve Kaderin “Tırpan”ı Swath Of Woman And Fate

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Salim DURUKOĞLU

   2013-07-01

   Full Text Available The novel Tırpan (Swath would be the most prominent outcome of a historical and literary brainstorming about the World Women’s Day in particular and the unfortunate faith of women in general. The novel Tırpan, which first merges and then separates the concepts of woman and faith, is one or probably the only work with a thesis that comes to the mind first in that it was written with the naïve belief that the faith will show up not before but after it is lived and generally all people particularly the women can write their faith; it questions the faith or the unfortunate faith of people, especially the that of women within the boundaries of the genre of novel, expanding to cover class clashes, the breaths of Marxist ideologies, and feminist viewpoints. Inherited from an image of old tool in our mind, accompanied with the motive of Azrael claiming lives with the swath in its hands, swath gains a function beyond that of an agricultural tool in this novel. Swath changes hand from Azrael to women and the woman punishes the man who disrespects her field of existence and freedom, thus reclaims and rewrites her faith with her own hands using the swath. Swath would preserve its function as a goal and an instrument in the writer’s hand, however, in terms of its consequences it will transform into a symbol of woman’s revolution as the hammer and sickle of the Bolshevist revolution. The author, who wants to create a resisting, active and activist women spirit and mentality instead of an understanding which takes it as an escape to commit suicide by hanging themselves when they are forced to get married as a passive reaction, tries to impose the fatalist Turkish society and Turkish women with the idea that they can reclaim their faiths and direct their own lives, offering and inspiring a shift of awareness through this novel. Özelde Dünya Kadınlar Günü ve genelde kadının makus talihi ve tarihi ekseninde ve edebiyat düzleminde yapaca

  14. S-24: Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrasında Modifiye ve Hızlandırılmış Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Propriosepsiyon Denge ve Koordinasyon Üzerine Etkileri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   İbrahim Babayiğit

   2017-03-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı; izole ön çapraz bağ (ÖÇB veya ön çapraz bağ ile birlikte menisküs yaralanması geçiren kişilerin, hamstring tendon otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasında modifiye ve hızlandırılmış fizyoterapi ve rehabilitasyon programının propriosepsiyon, dinamik denge üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışma artroskopik Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Cerrahisi Geçiren 20 kişi (n=20 K/E: 2/18 ile gerçekleştirilmiştir. Tüm olguların operasyon öncesinde (preop diz propriosepsiyon değerleri gözler açık ve kapalı olarak 15, 30, 45 ve 60 derecede Dijital Gonyometre ile ölçüldü. Operasyon sonrası (postop tüm olgular modifiye, hızlandırılmış fizyoterapi ve rehabilitasyon programına alındı. Operasyon sonrası 3., 6., 12. hafta ve 6. Ay’da propriosepsiyon ölçümleri tekrar edildi.Dinamik denge ölçümleri 3., 6., 12. hafta ve 6. Ay’da horizontal, sağ oblik, sol oblik ve tek ayak denge ölçümleri olarak yapıldı. Fonksiyonel seviyelerini değerlendirmek için Lysholm skoru ve ağrıyı değerlendirmek için VAS (Visual Ağrı Skoru, olguların fonksiyonel performansları durumlarını değerlendirmek için tek ayak atlama, çift ayak atlama ve çapraz atlama testleri uygulandı. Çalışmamızda olguların gözler açık ve kapalı durumda propriosepsiyon (15°, 30°, 45° ve 60° ölçüm sonuçları postoperatif dönemde preoperatif döneme göre 12. Hafta ve 6. Ayda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme göstermiştir (p<0.05. Olgularda 3. haftadan sonra dinamik denge testlerinde önemli gelişme saptanmışır, bu artış istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05. 6 Ayda yapılan fonksiyonel performans testlerini etkileyen bağımsız değişkenler çoklu regresyon analizinde araştırılmış, 60° ölçülen propriosepsiyon sonuçları ve sol tarafın tek adım atlama test skoru, sağ tarafta tek ad

  15. Ölmekte Olan Türk Lehçelerini Koruma ve Yaşatma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Murat AYDIN

   2017-09-01

   Full Text Available Türk lehçeleri Doğu Avrupa’dan Sibirya ve Çin’in batısına kadar yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan geniş bir dil ailesidir. Bu çalışmamızda öncelikle dil ölümünü, dillerin ne zaman ve nerede tehlike altında olduğunu ve özellikle Türk lehçeleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra Türkçenin 20 farklı yazı diline ayrışmasının doğal bir sürecin sonucu mu yoksa dil planlamalarının sonucu mu olduğunu, Türk lehçeleri üzerine uygulanan dil politikalarını ve tehlike altındaki Türk lehçelerini ele alınmıştır. . Bu çalışmanın amacı, ölmek üzere olan Türk lehçelerini korumak ve yaşatmaktır. Türk lehçelerine yönelik yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma evreni olarak Tofa, Duha ve Pamir Kırgızcası incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda Türk lehçelerine baktığımızda çok farklı yazı dillerinin olması bilinçli bir şekilde uygulanan dil planlamalarının sonucu olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. “Böl-parçala-yut” taktiğini uygulayan dış güçler emellerine ulaşmışlar ve Türk dil birliğini bozmuşlardır. Dil olmadan kültürün yaşatılması çok zordur. Türk lehçelerinin ve yazı dillerinin sayısının çok olması Türkçe adına bir zenginlik olmakla birlikte Türk dünyası birliği adına da bir engel teşkil etmektedir. Bazı Türk topluluklarının Arap alfabesi, bazılarının Latin, diğerlerinin de Kiril alfabesini kullanması bu ayrışmanın ve birbirini anlayamamanın en somut göstergesidir. Bu doğrultuda en azından birbirine yakın olan, aynı kolda ya da grupta olan lehçelerin ortak bir yazı diline geçmeleri hem kendileri adına hem de diğer lehçeler adına bir kazanç olacaktır.

  16. İnteraktif ve Web Tabanlı Genetik Algoritma Eğitim Yazılımı

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ali Hakan IŞIK

   2017-04-01

   Full Text Available Genetik algoritma optimizasyon problemlerinin çözümünde sıklıkla tercih edilen yapay zeka algoritmalarından biridir. Doğadaki canlıların evrimsel sürecinden esinlenerek geliştirilen genetik algoritma, karmaşık yapısından dolayı anlaşılması zor bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için genetik algoritmanın öğretilmesini destekleyici yazılımlar geliştirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, genetik algoritma temellerinin ve çalışma prensiplerinin etkileşimli ve kolay bir şekilde öğretilmesi amacıyla interaktif ve web tabanlı genetik algoritma eğitim yazılımı geliştirilmiştir. Yazılımın ASP.NET MVC platformunda uyumlu (responsive yapıda olması ile literatürde ilk defa farklı tarayıcı boyutlarına sahip masaüstü, dizüstü, tablet ve cep telefonlarından yazılıma erişebilmesi ve kullanılabilmesi sağlanmıştır. Yazılımın sahip olduğu ders içerikleri, uygulamalar ve genetik algoritma arayüzler sayesinde etkili ve verimli bir öğrenme gerçekleşmesine katkı sağlanmıştır. Çalışmada, hiçbir kodlama bilgisi gerekmeden genetik algoritma parametreleri gerçek zamanlı olarak değiştirilebilmekte ve sonuçlar grafiksel çıktılar ile gözlenebilmektedir. Böylece genetik algoritma çalışma mekanizmasının kolay bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlanmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında sunulan çalışma, kolaylık, erişilebilirlik ve görsellik özellikleri ile de yenilik getirmektedir.

  17. İktidar ve Çocuk The Power an Chıld

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Funda Selçuk ŞİRİN

   2013-09-01

   Full Text Available There is an extremely close relationship between education, the power and ideology. The governments have been making use of education in order to transform the societies in accorrdance with the desired values. More importance was given to education especially with the emergence of nation-states. This importance arises from the privileged place of education in the formation of collective identity toconstruct the nation. Because with the emergence of nation-states thesocieties were faced with new definitions and values. In this context, weconfront with education as one of the means, perhaps the mostimportant one, of the construction of the nation-state. No doubt thatchild education has been one of the central issues for governments inthis context.The situation has a similiar importance for the administrators andelites of the Republic during the transition from empire to nation-state.Child education was being approached as one of the important steps inthe national education policies. Child education that would enable theconstruction of child in accordance with the republican values had acentral place in the construction of new citizen for the new state.However, the Republican administrators did not design this process asonly child education. They also design it as woman education to be agood mother in accordance with family relations. The power made useof ideology via education to construct the child who internalizes thevalues of Republic and is aware of the duties and responsibilities. Thus,the power sought to construct a new generation that would transformthe society. Eğitim iktidar ve ideoloji arasında son derece yakın bir ilişki vardır. İktidarlar, toplumu arzu ettikleri değerler doğrultusunda dönüştürmek amacıyla eğitimi kullangelmektedir. Özellikle ulus devletlerin ortaya çıkışı ile eğitime daha çok önem verilmeye başlandı. Bu önem, ulusun inşasında kolektif kimlik oluşumunda eğitimin ayrıcalıklı bir yere

  18. ELVİYE-İ SELASE/ÜÇ SANCAK (KARS, ARDAHAN VE BATUM)'DA ERMENİLERİN TÜRKLERE YAPTIKLARI MEZALİM

   OpenAIRE

   Dayı (Derinsu), Esin

   2010-01-01

   ÖZETRuslar, LDünya Savaşı'nda işgal ettikleri Anadolutopraklarından Erzincan Mütarekesi geregince geri çekilince;yerlerine işbirlikçi silahlı Ermeni çeteleri geçmiş, bu çeteler DoguAnadolu ve Elviye-i Sel4sç'de Türk katliamı .ve mezalimibaşlatmışlardı, .Bölgede Ermenilerin Türklere yaptıkları, insanlıgın asla kabuledemeyecegi vahşet ve katliama son vermek maksadıyl...

  19. Ret ve İnkârın Kıskacındaki Nihilist Karakterler: Bazarov ve Suat The Nihilist Characters surrounded by Denial and Denegation: Bazarov and Suat

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Mustafa AYDEMİR

   2013-09-01

   Full Text Available Nihilism which means the loss of the importance of values supports the idea that the man should use the innate instincts which he has. Only through this way will man be able to return to his origin getting rid of the ethical values and authorities of the society. Nihilism, expressing the way of thought in which the emotions of meaninglessness, emptiness and nonbeing is a life-style which accompanies a spiritual condition which appears when the values and ideals people depend on don’t perform their duties.Nihilism which first was used in Germany the first time was pointed out in the middle of the 19th century in Russia, is a philosophical approach which became widespread with Schopenhauer and finally became systemized with Nietzsche. When the faith of the authors who were influenced by Positivism was scattered they found themselves in Nihilism which they saw as a shelter. Turgenyev in Russian Literature and Tanpınar in Turkish literature utilizes such characters in their novels.In this study, the experiences of individuals who suffer similar problems with the society have been emphasized. Bazarov and Suat who differ in personality, view of world and behaviors are hostile to both themselves and others with the influence of Nihilism. They make the novel a nightmare with their atheistical and rebellious feature. They prefer the matter instead of spirit, absence instead of existence. First the description of Nihilism, its features and its origin has been mentioned then some information about Babalar ve Oğullar by Turgenyev and the novel Huzur by Tanpınar and their eras have been given. The Nihilist features of Bazarov and Suat in these novels have been gathered under specific titles, similar and differences have been pointed out. In the conclusion part, general overview of the study has been made. Değerlerin önemini kaybetmesi anlamına gelen Nihilizm, insanın doğuştan getirdiği içgüdülerini kullanması gerektiğini savunur.

  20. iktisat ve işletmede istatistiksel anlamda indeksin önemi ve hesaplama teknikleri üzerine bir açıklama

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Adnan MAZMANOĞLU

   2012-04-01

   Full Text Available Bu makalemizde doğrudan matematiksel hesaplamalarla ilgili olmakla beraber, indeks veya indeks sayılarının, bir değişkenin veya değişkenler grubunun zaman veya mekân (bölge içerisindeki değişimlerini gösteren istatistiksel bir ölçü olduğunu derinlemesine incelemeye çalışacağız (Yoğurtçugil, 1977. İşletme, İktisat ile ilgili konularda kullanılması yaygın olmakla beraber diğer alanlarda da kullanılan indeks, ekonomik yaşamın vazgeçilmez kavramları olan fiyat veya miktar karşılaştırmaları yapmak, üretim veya fiyatların zaman içindeki gelişmelerini izlemek indekslerle mümkündür. Fiyatlardaki, üretimdeki ve yaşama düzeylerindeki değişimi ölçmekten başka, farklı yıllar ya da farklı bölgeler için öğrencilerin zekâ oranlarını karşılaştırmak da indekslerle (indeks sayılarıyla yapılabilmektedir. Örneğin nasıl ki paranın satın alma gücündeki değişebilirlik nedeniyle anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek için bazı malların fiyatları yükseltilirken bazılarınki düşürülüyorsa, bu inceleme için indeksleri bilmenin gerekli olduğunu göstereceğiz ( Akdeniz, 1984.

  1. Bulanık Mantık ve Arduino Kullanarak Step Motorun Hız Kontrolü

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Yusuf Altun

   2016-03-01

   Full Text Available Bu çalışmada endüstriyel ve elektronik uygulamalarda ve robot teknolojilerinde kullanılan step motorun hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Tasarımda kullanılan Arduino IDE kod editörü ve derleyici olarak görev yaparak, derlenen programı karta yükleme işlemini sağlamıştır. Encoder sayısal bir elektrik sinyali üreten elektromekanik bir cihaz olması özelliğinden dolayı motorun kaç tur attığını algılamak için çalışmada yer verilmiştir. Hesaplama sonuçlarının listelendiği ekran olarak 2x16 display(LCD ekran kullanılmıştır. Devreye eklenen butonlar ile hız artırma ve azaltma sağlanmıştır. Doğru malzeme seçimi modellenmesi ardından c programlama dili ve gerekli platformlar kullanılmıştır. Ares devre şeması proteus isis programı ile oluşturulmuştur. Gerekli işlemler yapılarak bakır plaket üzerine yapıştırılmıştır. Sanal ortamda denenen devre kablo ve test aşamalarının tamamlanmasıyla gerçek ortama geçirilmiştir. Bu sayfa bulanık mantık kullanılarak, girişe uygulanan işaret ile birlikte istenilen çıkışı veren step motor hız kontrolünü anlatmaktadır.Anahtar Kelimeler: Arduino, Step Motor, Bulanık mantık, Encoder

  2. Bir Sinema Filminde Sınıfların Temsili Ve Politik Duruş: Kış Uykusu

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Defne Özonur

   2016-12-01

   Full Text Available Bir yansıtma aracı olarak sinema filmleri, ele aldığı toplumsal çatışmalı konuları ele alışına bağlı olarak, gizli veya açık, bilinçli veya bilinçsiz belli bir dünya görüşünün taşıyıcısıdır. Bir sanat eserini felsefenin ışığında eleştirmek, belli dünya görüşleri üzerinden sanatçının kafasından geçen süreci aydınlatmaktır. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu (2014 filmi, pek çok film eleştirmeni tarafından yönetmenin toplumdaki sınıfsal yapıları ve iktidarı eleştirdiği en politik filmi olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmanın temel iddiaları; filmde Marksist anlamda sınıf, sınıf bilinci ve sınıf çatışmasının gösterilmeyip Weberci anlamda sınıf ve statü grupları olarak sosyal katmanların temsil edildiği; filmin idealist dünya görüşünü yansıttığı ve politik olarak da statükocu olduğu ve egemen düzeni yeniden ürettiğidir. Filmde sınıflar “kendi için sınıf” olmaktan ziyade “kendinde sınıf” olarak ve salt zengin/yoksul; mülk sahibi mülksüz gibi ekonomik yapılar üzerinden temsil edilirken, sosyal alanda daha çok statü gruplarının yaşam tarzı yansıtılmaktadır.

  3. TV REKLAMLARINDAN KAÇINMA: DAVRANIŞSAL VE MEKANİK KAÇINMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Ayşen AKYÜZ

   2012-11-01

   Full Text Available TV ADVERTISING AVOIDANCE: THE FACTORS INFLUINCING BEHAVIOURAL AND MECHANISTIC AVOIDANCEAbstract: TV advertising avoidance, presents a main issue for advertisers and marketers. Creation of TV ads involves great effort, imaginative strategy formulation and high expenditures. The expectations of the companies and advertisers from the medium are intrinsically high. The current study examines the influence of both the general attitude towards advertising and the belief factors (product information, good for economy, hedonic/pleasure and materialism on behavioral (e.g .making phone calls and mechanical avoidance (e.g. zapping by conducting surveys with the university students. Structural Equation Model is employed to investigate the relationship between the dependent and independent variables. It is believed that, the findings would make a significant contribution towards a development of the theory and create bases for a further research on this topic. Keywords: Ad Avoidance, Behavioral Avoidance, Mechanical Avoidance, Beliefs, Attitude Toward Advertising.  TV REKLAMLARINDAN KAÇINMA: DAVRANIŞSAL VE MEKANİK KAÇINMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Özet: Reklamdan kaçınma davranışı, reklamcılar ve pazarlamacılar için oldukça önemli bir gündem oluşturmaktadır. Televizyon reklamlarının yaratılması yoğun çaba, yaratıcı strateji ve yüksek harcamaları kapsar. Firmaların ve reklamcıların bu iletişim aracından beklentileri ise doğal olarak yüksek olacaktır. Bu çalışma, hem inanç faktörlerinin (bilgilendirme, ekonomik fayda, zevk/hoşnutluk, materyalizm; hem de reklama yönelik genel tutumun, davranışsal ve mekanik kaçınma üzerindeki etkilerini üniversite öğrencileri ile yapılan bir anket çalışması ile incelemektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Bulguların hem konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalarda hem de

  4. Geleneksel ve Elektronik Eser Sahiplerinin Telif Hakları, Dijital Haklar Yönetimi: Uluslararası Düzenlemeler ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme = Copyright of Traditional and Electronic Works’ Owners, Digital Rights Management: An Evaluation within the Framework of International Regulations and Law on Intellectual and Artistic Works

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Metin Turan

   2016-06-01

   Full Text Available Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile fikri haklar alanında da değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. Teknolojik imkânların gelişimi ve dijitalleşme ile dijital eserlerin üretimiyle birlikte telif haklarında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, genel olarak, telif haklarının dijital eserlere ve dijital haklar yönetimine yönelik incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın kapsamını dijital haklar yönetimi çerçevesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilgili Yargıtay kararlarının konuları bazında analizi de hedeflenmektedir. Ayrıca, küresel alanda dijital haklar yönetimi alanında önemli hukuksal düzenlemeler olan WIPO (World Intellectual Property Organization Telif Hakları Sözleşmesi ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi çerçevesinde de değerlendirmeler içerik analizi yöntemi ile yapılmaktadır. Çalışma sonunda, bir yandan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda dijital haklar yönetimine ilişkin hükümler bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Diğer yandan, bu kanunda dijital eserlerin telif hakları ve dijital haklar yönetimine dair eksiklikler bulunmakta ve bu eksiklikler mali haklar alanında yoğunlaşmaktadır. / With the development of information and communication technologies, changes are inevitable in the field of intellectual property rights. With the progress of the technological opportunities and digitization, issues in copyright emerge along with production of digital works. In the study, generally, it is aimed at examination of digital works and digital rights management within the context of copyright. The Law No. 5846, Law On Intellectual And Artistic Works within the framework of digital rights management constitutes the scope of the study. In this context, it is aimed also at the analysis of the relevant Supreme Court decisions on the basis of their subjects. In addition, it is evaluated within the scope of WIPO

  5. SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE MAHREMİYET ALGISI: FACEBOOK KULLANICILARININ MAHREMİYET ENDİŞELERİ VE FARKINDALIKLARI / CHANGES IN USE AND PERCEPTION OF PRIVACY: EXPLORING FACEBOOK USERS’ PRIVACY CONCERNS AND AWARENESS OF PRIVACY IMPLICATIONS

   OpenAIRE

   OZ, Mustafa

   2014-01-01

   Bu çalışmada üniversite yaşındaki gençlerin sosyal medyadaki özel yaşam mahremiyeti hakkındaki endişeleri ve sosyal medya sitelerindeki mahremiyet problemleri incelenmiştir. Bunun dışında gençlerin sosyal medyadaki mahremiyet problemleri hakkındaki farkındalıklarını anlamak için, gençlerin Facebook ve diğer medya araçlarını kullanımlarıda araştırıldı. Son olarak gençlerin sosyal medyadaki mahremiyet problemleri karşısındaki farkındalıklarının sosyal medya kullanımlarını nasıl etkiledikleride ...

  6. TAM MALİYET VE NORMAL MALİYET YÖNTEMLERİNİN UFRS (TFRS) VE BOBİ FRS’DEKİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

   OpenAIRE

   Gökçen, Gürbüz; ÖZTÜRK, Erkan

   2018-01-01

   Tam maliyet yöntemi güvenilir bir ölçümlemearacı olarak kabul edilmesi nedeniyle uzun yıllar boyunca birçok işletmetarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte, maliyet ölçümlemesinde yöntemineksik yanları zaman içerisinde tespit edilmiş ve alternatif yöntemlergeliştirilmiştir. Günümüzde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)setinde ve bu setin Türkçe tercümesi olan Türkiye Finansal RaporlamaStandartları (TFRS) setinde maliyet ölçümlemesinin tam maliyet yöntemi yerinenormal maliye...

  7. Effectiveness of adalimumab for the treatment of ulcerative colitis in clinical practice: comparison between anti-tumour necrosis factor-naïve and non-naïve patients.

   Science.gov (United States)

   Iborra, Marisa; Pérez-Gisbert, Javier; Bosca-Watts, Marta Maia; López-García, Alicia; García-Sánchez, Valle; López-Sanromán, Antonio; Hinojosa, Esther; Márquez, Lucía; García-López, Santiago; Chaparro, María; Aceituno, Montserrat; Calafat, Margalida; Guardiola, Jordi; Belloc, Blanca; Ber, Yolanda; Bujanda, Luis; Beltrán, Belén; Rodríguez-Gutiérrez, Cristina; Barrio, Jesús; Cabriada, José Luis; Rivero, Montserrat; Camargo, Raquel; van Domselaar, Manuel; Villoria, Albert; Schuterman, Hugo Salata; Hervás, David; Nos, Pilar

   2017-07-01

   Ulcerative colitis (UC) treatment is focused to achieve mucosal healing, avoiding disease progression. The study aimed to evaluate the real-world effectiveness of adalimumab (ADA) in UC and to identify predictors of remission to ADA. This cohort study used data from the ENEIDA registry. Clinical response, clinical remission, endoscopic remission, adverse events (AE), colectomy, and hospitalisations were evaluated; baseline characteristics and biological parameters were compared to determine predictors of response. We included 263 patients (87 naïve and 176 previously exposed to anti-tumour necrosis factor alpha, TNF). After 12 weeks, clinical response, clinical remission, and endoscopic remission rates were 51, 26, and 14 %, respectively. The naïve group demonstrated better response to treatment than the anti-TNF-exposed group at short-term. Clinical and endoscopic remission within 1 year of treatment was better in the naïve group (65 vs. 49 and 50 vs. 35 %, respectively). The rates of AE, dose-escalation, hospitalisations, and colectomy during the first year were higher in anti-TNF-exposed patients (40, 43, and 27 % vs. 26, 21, and 11 %, respectively). Patients with primary failure and intolerance to the first anti-TNF and severe disease were associated with worse clinical response. Primary non-response to prior anti-TNF treatment and severe disease were predictive of poorer clinical remission. Low levels of C-reactive protein (CRP) and faecal calprotectin (FC) at baseline were predictors of clinical remission. In clinical practice, ADA was effective in UC, especially in anti-TNF naïve patients. FC and CRP could be predictors of treatment effectiveness.

  8. Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri

   OpenAIRE

   DOĞAN, Nuri; BARIŞ, Fulya

   2010-01-01

   Bu araştırmada TIMSS–1999 ve TIMSS–2007 uygulamalarına giren Türk öğrencilerin bazı duyuşsalözelliklerinin matematik puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir. TIMSS anketlerinde bulunan ve duyuşsalboyutları ölçen; tutum, değer ve öz-yeterlik puanları bağımsız değişken ve öğrencilerin matematik başarıpuanları bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde standart çoklu regresyon tekniğindenyararlanılmıştır. Analizler sonucunda, TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin m...

  9. Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya Eleştirel Yaklaşım / Some Corporate Social Media and Interaction and Critical Approach to Social Media

   OpenAIRE

   Cerrah, Lokman

   2016-01-01

   Bireylerin birbirleriyle yazılı veya görsel olarak iletişim kurmalarını kolaylaştıran sosyal medya farklı inanç, milliyet ve kültürlere sahip insanların diğerlerini tanımalarına ve aynı zamanda kendilerini sorgulamalarına da yol açmıştır. Dolayısıyla sosyal medya birey ve toplumların değişmesine imkân tanımış bununla beraber toplumlarda ki değişimlerin de anlık olarak göz önüne çıkmasını sağlamıştır. Bu gün artık insanlar sosyal medyayı takip ederek dünyayı tanıma, kendini dünyaya anlatma imk...

  10. 2-ALLİL-6,6'-[(3,3'-DİMETOKSİ[1,1'-BİFENİL]-4,4'-DİYİLBİS(NİTRİLOMETİLİDEN]BİS-FENOLÜN MİKRODALGA VE GELENEKSEL ISITMA YOLUYLA SENTEZİ, YAPI KARAKTERİZASYONU VE TAUTOMERİK ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Emel ERMİŞ

   2015-05-01

   Full Text Available 2-Allil-6,6'-[(3,3'-dimetoksi[1,1'-bifenil]-4,4'-diyilbis(nitrilometiliden]bis-fenol (3 Schiff bazı bileşiği, 3-allilsalisilaldehitin (1 o-dianisidin (2 ile kondenzasyon reaksiyonundan geleneksel ısıtma ve mikrodalga-ışınlama yöntemi kullanılarak sentezlendi. Bileşik (3’ün kimyasal yapısı element analizi, FTIR, 1H NMR, ve 13C NMR teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Bileşiğin farklı organik çözücülerde fenol-imin (O-H…N ve keto-amin (O…H-N tautomerik dengeleri, UV-görünür bölge spektrofotometrik yöntem kullanılarak incelendi ve keto-amin yüzdeleri hesaplandı. Ayrıca, bileşiğin geometrisi, farklı çözücülerdeki fenol-imin ve keto-amin tautomerlerinin enerjisi, moleküliçi O-H…N ve O…H-N hidrojen bağ uzunluğu, UV-görünür bölge uyarılma enerjisi ve ossilatör kuvveti DFT (B3LYP/6-311+G(d,p hesaplama yöntemiyle teorik olarak hesaplandı ve hesaplamalar deneysel sonuçlar ile karşılaştırıldı.

  11. Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetleri

   OpenAIRE

   Yüksel, Ayten Buket

   2016-01-01

   Şiddet, geçmişten günümüze hayata yansıyan, huzursuzluk yaratan, güç kanıtlamak ya da hâkimiyet kurmak adına karşı tarafa zarar verici davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Töre ise yazılı olmayan fakat uyulması gereken kurallar olarak belirlenen, uyulmaması durumunda töre cinayetlerine neden olan kavramı ifade etmektedir. Şiddet ve töre cinayetlerinin temelindeki ataerkil yapı, kadını birey olarak değil erkeğin himayesi altında etkisiz bir nesne olarak görmekte ve bu yapıdaki z...

  12. Prevalence and profile of cognitive deficits in a cohort of first-episode antipsychotic-naïve schizophrenia patients

   DEFF Research Database (Denmark)

   Jensen, Maria Høj; Glenthøj, Birte Yding; Nielsen, Mette Ødegaard

   2014-01-01

   first-episode antipsychotic-naïve schizophrenia patients and 60 matched healthy controls have been examined at baseline. The study uses several instruments, including BACS (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia) and CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery). Premorbid......Background and Aims: Cognitive deficits are considered a core feature of schizophrenia with prevalence estimates ranging from ca. 75-85 %. These deficits are present in the early phase of the illness; however in most first-episode schizophrenia studies the patients are receiving antipsychotic...... medication, which can affect the results on specific domains such as processing speed. As part of the PECANS project (Pan European Collaboration on Antipsychotic Naïve Schizophrenia) the aim of the present study is to establish the prevalence and profile of cognitive deficits in a cohort of first...

  13. Galatasaray’ın ve Fatih Terim’in Kütüphanecilere Söyledikleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Erol Yılmaz

   2000-06-01

   Full Text Available Bu yazıda ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil etmiş olan Galatasaray futbol takımının takım yönetimi anlayışı ve buna bağlı olarak gösterdiği performans bağlamında kütüphanecilik alanına kısa bir göz atılmış ve kimi küçük karşılaştırmalar yapılmıştır.

  14. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in Kütüphanecilere Söyledikleri

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Erol Yılmaz

   2000-06-01

   Full Text Available Bu yazıda ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmiş olan Galatasaray futbol takımının takım yönetimi anlayışı ve buna bağlı olarak gösterdiği performans bağlamında kütüphanecilik alanına kısa bir göz atılmış ve kimi küçük karşılaştırmalar yapılmıştır.

  15. Gebelikte Hipertansif Hastalıkların Tanısı ve Yöntemi

   OpenAIRE

   USLU YUVACI, Hilal

   2018-01-01

   Gebelikte en sık karşılaşılan medikal komplikasyon hipertansiyondur. Gebelikte hipertansif hastalıkların görülme insidansı tüm dünyadagiderek artmaktadır. Hipertansiyon maternal morbidite ve mortaliteyi anlamlı derecede etkiler. Hipertansif gebe hastanın yönetimindematernal uç organları koruyacak düzeyde bir kan basıncı sağlamak anahtar rol oynayacaktır. Bu amaçla makalemizde gebeliktekihipertansif hastlalıkların sınıflandırılması tanısı ve yönetim stratejilerini güncel klavuzlar eşliğinde ta...

  16. E-Book Technology and Its Use E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Fatih Rukancı

   2003-06-01

   Full Text Available The book industry that showed extraordinary development with the invention of printing machine by Johann Gutenberg during the 1450's is constantly changing along with new telecommunication and information technologies. The most recent evolution in the book and publishing industry is electronic books. E-book technology supported by hardware, software and standart protocols and some of its advantage and disadvantages had produced e-book readers that became unseparable part of our academic and daily life. E-books, in recent years, has became more widespread in the areas of publishing, education and information services and are reaching larger user groups. It is expected that this new technology will change our way of information acquisition and dissemination. This seems unavoidable despite the views of those who argue that e-books cannot be an alternative to printed books. Widespread of e-books will be added a new dimension to technical and user services in information centers. 1450'li yıllarda Johann Gutenberg'in matbca makinesini icat etmesiyle oldukça büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine paralel olarak sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin son halkasını kitap endüstrisinde ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan e-kitap teknolojisi, bir takım avantaj ve dezavantajlarıyla beraber birçok yeni ekitap okuma cihazının akademik ve gündelik yaşantımıza girmesine neden olmuştur. E-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında gelişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu teknolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştirmesi kaçınılmazdır. E-kitapların yayg

  17. Návrh tvorby rezervy na restrukturalizaci ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s.

   OpenAIRE

   Vašulínová, Kateřina

   2010-01-01

   Bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů ve vykazování rezerv dle české účetní legislativy a dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Zaměřena je na tvorbu rezervy na restrukturalizaci ve společnosti Tesco Stores ČR, a.s. The bachelor’s thesis analyses the issues differences in the provisions recognition under the Czech Accounting Standards and under International Financial Reporting Standards. The thesis is oriented on restructuring provision recording in company Tesco Store...

  18. Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi: İlişkisel Bir Çalışma

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hasan Keskin

   2013-02-01

   Full Text Available Bu araştırma,  ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmaya,  Konya ve Afyonkarahisar’da ilköğretim dördüncü sınıfa devam eden 50 öğrenci katılmıştır.  Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşmaları video ile kayıt altına alınmış, daha sonra bu kayıtlar üzerinde ölçekler aracılığıyla puanlamalar yapılmıştır. Sesli okuma ve konuşma prozodisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasında, pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır. Öğrencilerin sesli okumaları ve konuşma prozodi puanları cinsiyet açısından ayrı ayrı incelenmiş; kız ve erkek öğrencilerin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin sesli okuma ve konuşmalarındaki prozodik düzeyi belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğrencilerin %52’sinin sesli okuma prozodilerinin,  %48’inin ise konuşma prozodilerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

  19. Mining Naïve Rabbit Antibody Repertoires by Phage Display for Monoclonal Antibodies of Therapeutic Utility.

   Science.gov (United States)

   Peng, Haiyong; Nerreter, Thomas; Chang, Jing; Qi, Junpeng; Li, Xiuling; Karunadharma, Pabalu; Martinez, Gustavo J; Fallahi, Mohammad; Soden, Jo; Freeth, Jim; Beerli, Roger R; Grawunder, Ulf; Hudecek, Michael; Rader, Christoph

   2017-09-15

   Owing to their high affinities and specificities, rabbit monoclonal antibodies (mAbs) have demonstrated value and potential primarily as basic research and diagnostic reagents, but, in some cases, also as therapeutics. To accelerate access to rabbit mAbs bypassing immunization, we generated a large naïve rabbit antibody repertoire represented by a phage display library encompassing >10 billion independent antibodies in chimeric rabbit/human Fab format and validated it by next-generation sequencing. Panels of rabbit mAbs selected from this library against two emerging cancer targets, ROR1 and ROR2, revealed high diversity, affinity, and specificity. Moreover, ROR1- and ROR2-targeting rabbit mAbs demonstrated therapeutic utility as components of chimeric antigen receptor-engineered T cells, further corroborating the value of the naïve rabbit antibody library as a rich and virtually unlimited source of rabbit mAbs. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

  20. HÜMİK ASİT VE HÜMİK ASİT KAYNAKLARININ ÖNEMİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Faruk AY

   2014-10-01

   Full Text Available İnsanoğlu tarımsal alanda verimi arttırmak ve kaliteli ürün elde etmek için çok eski çağlardan günümüze değin bir çaba içerisindedir. Bu amaca yönelik olarak kimyasal gübre kullanımı uzun zamandan beri başvurulan yöntemlerden biridir. Kimyasal gübreleme ile bitkiler bazı inorganik besin maddelerini bu yolla temin edebilmekte fakat toprağa karıştırılan kimyasal gübreler bitki tarafından yeterince kullanılamamakta, bitki tarafından kullanılmayan kısım yağmur, kar ve sulama suyu vasıtasıyla topraktan uzaklaşıp yer altı kaynak sularına, denizlere, göllere karışarak önemli ekolojik sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle tarımda organik madde kullanımı giderek önem kazanmaktadır. En önemli toprak organik maddelerinden olan hümik asit ve fulvik asidin bitki gelişimi üzerindeki yararlı etkileri yapılan pek çok araştırmayla belirlenmiştir. Bu hümik maddelerin toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini, dolayısıyla da bitki gelişimini etkilediği bilinmektedir.Ülkemizin birçok bölgesinde linyit ve turba rezervleri bulunmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 8,4 milyar ton linyit rezervi saptanmıştır. Bu tür kömürler genellikle ısınma ve Hidroelektrik Santrallerinde kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerde kullanılan linyitlerden fazla miktarda verim sağlanamamaktadır. Topraklarımızın kimyasal gübreler sonucu oluşan deformasyonunu ve verimini artırmak için, ülkemizin birçok alanında bulunan özellikle düşük kalorili linyit yataklarının ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve ülkemizin topraklarının zenginleştirilmesi için gerekli olan organik gübre (Hümik Asit üretiminde kullanılması daha yararlı olacağı görüşü gittikçe dikkat çekici olmaktadır.Anahtar Kelimeler: Linyit, hümik asit, fülvik asit, organik gübre.

  1. 2001-2010 Basel II kriterleri ve Türk bankacılık sistemine etkileri

   OpenAIRE

   Gökçen, Belgin

   2012-01-01

   Uluslararası piyasalarda son 20 yıl içerisinde meydana gelen krizler bankacılık sektöründe uluslararası farklılıklara yol açmış ve bunların giderilmesi amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International Settlements) bünyesinde Basel komitesi kurulmuştur. Basel Komitesi ilk olarak 1988 yılında bankacılık uygulamalarında standartlaşmayı getirmek amacıyla Basel Sermaye Uzlaşısı'nı (Basel I) yayımlamıştır. 1988 sonrası dönemde dünya finans sisteminin karşılaştığı krizler ve Basel ...

  2. Hodgkin lenfoma, tüberküloz ve otoimmün hemolitik anemili olgu: Olgu sunumu

   OpenAIRE

   TUĞCU, Deniz; KEBUDİ, Rejin; ZÜLFİKAR, Bülent; AYAN, İnci; GÖRGÜN, Ömer; AĞAN, Mehmet; SOMER, Alper; AKINCI, Ferhan

   2014-01-01

   Tüberkülozun Hodgkin hastalığını da içeren birçok malin hastalıkla birlikteliği tanımlanmıştır. Bu yazıda, tüberküloz, Hodgkin hastalığı ve hemolitik anemi tanısı alan bir olgu sunuldu. Her iki hastalıkta aynı semptom ve bulguları gösterebildiğinden, tanılardan birisi gözden kaçabilir. Klinisyen tedavi başarısızlığı ile karşılaştığında, bu hastalıkların aynı anda olabileceğinin de farkında olmalıdır.

  3. Fitoremediasyon ve piroliz işlemlerinin ardışık uygulamasıyla kadmiyum stabilizasyonu

   OpenAIRE

   Özkan, Aysun; Banar, Müfide; Günkaya, Zerrin; Kulaç, Alev; Yalçın, Gülser; Taşpınar, Kadriye; Altay, Abdullah

   2018-01-01

   Buçalışmanın amacı, toprakta kirletici olarak bulunan kadmiyumun (Cd)stabilizasyonunu sağlamak için,  ardışıkolarak fitoremediasyon ve piroliz işlemlerinin uygulanmasıdır. Çalışmanın ilkaşamasında, kadmiyumla kirlenmiş topraklara farklı bitkilerle (ayçiçeği, mısırve kanola) ve farklı EDTA derişimleriyle (0-5-10 mmol/kg) fitoremediasyonuygulanmıştır. Fitoremediasyon çalışmaları sonucunda, %89.6-93.5 aralığındagiderim verimleri elde edilmiştir. Hasat işleminden sonra kadmiyumla kirlenm...

  4. Duygusal ve Rasyonel Sosyal Reklam Mesajlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

   OpenAIRE

   AYTEKİN, Pınar; YAKIN, Volkan

   2015-01-01

   Çalışmada, sosyal pazarlamanın tanımına ve uygulama alanlarına değinilmiş, sosyal pazarlamada kullanılan duygusal ve rasyonel çekiciliklerin ve hedef kitle üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine nitel ve nicel olmak üzere iki aşamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türk Kızılay’ına ait iki reklam afişinden faydalanılmıştır. İlk aşamada reklamların mesaj içerikleri göstergebilimsel analiz yardımıyla analiz edilerek rasyonel/duygusal çekiciliklerden hangisine sahip olduklar...

  5. Erwinia amylovora Enfeksiyonu Sonrası Elma, Armut ve Ayva Çeşitlerinde Konukçu Protein Miktarlarının Belirlenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Şerife Çetin

   2014-11-01

   Full Text Available Ateş yanıklığı hastalığına neden olan Erwinia amylovora, Rosaceae familyasından başta armut, elma ve ayvalarda zararlı bakteriyel bir patojendir. Bu çalışmada, E. amylovora’ nın 2 virülent izolatının (Ea234-1 ve Ea240-3 farklı elma (Braeburn, Fuji, Gala ve Golden Delicious, armut (Santa Maria ve Williams ve ayva (Eşme ve Ekmek çeşitlerinde enfeksiyonu sonucu zamana bağlı olarak toplam protein miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. E. amylovora (108 hücre ml-1 ile yaprak inokulasyonundan sonraki 24, 36 ve 72. saatlerde örnekler alınmıştır. Enfeksiyonların doğrulanması için, bakteri inokule edilen bitkilerden re-izolasyonlar yapılmış ve etmen biyokimyasal ve moleküler testlerle E. amylovora olarak tanılanmıştır. Toplam protein miktarlarının belirlenmesinde Bradford yöntemi ve SDS-PAGE analizleri için Laemmli yöntemleri kullanılmış, protein ekstraktlarının 595 nm’ de absorbans değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, elma çeşitlerinde E. amylovora enfeksiyonu sonrası kontrole kıyasla 24. saatte toplam protein miktarının arttığı, 36. ve 72. saatte miktarın azaldığı, Braeburn çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. Armut çeşitlerinde, 24. ve 36. saatlerde toplam protein miktarı artarken, 72. saatte protein miktarının azaldığı ve Santa Maria çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayva çeşitlerinde, toplam protein miktarının 72. saatte arttığı ve Eşme çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. SDS-PAGE analizi sonucunda, farklı molekül ağırlıklarına sahip protein fraksiyonları elde edilmiştir. Elma ve ayva çeşitlerinde sırasıyla yaklaşık 55-70 ve 35-55 kDa, armut çeşitlerinde ise yaklaşık 55-70 kDa molekül ağırlığında protein bantları belirlenmiştir.

  6. BrahmVE platform for design and test of Large Scale Multi-agent Human-centric Mission Concepts, Phase I

   Data.gov (United States)

   National Aeronautics and Space Administration — This Phase I proposal seeks support to extend the BrahmsVE architecture to support a multi-agent human-centric simulation of a hypothetical future ISS which is...

  7. Gemi mühendisliği problemlerinin sayısal çözümü için belirsizlik ve hata analizi

   OpenAIRE

   Gökçe, Metin; Kınacı, Ömer Kemal

   2018-01-01

   Referansçalışmalar nümerik metotların doğrulanmasını sağlayan en temel ve yaygınçalışmalardır. S175, Kriso Container Ship (KCS), Duisburg Test Case (DTC) veHamburg Test Case (HTC) gibi referans çalışmaların geometrileri ve deney ölçümdeğerleri literatürde mevcuttur. Bu referans çalışmalardan elde edilen değerleryapılansimülasyonların hata ve belirsizliklerini hesaplama imkanı vermekte vebu sayede simülasyonların gerçeği ne ölçüde yansıttığı; eğer yansıtmıyorsa bununnedenleri hakkında önemli b...

  8. K výsledkům činnosti knihoven AV ČR ve světle statistických údajů

   Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

   Burgetová, Jarmila

   -, č. 3 (2012) E-ISSN 1805-2800 Keywords : Academic of Sciences Library * evaluation * statistical survey http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/k-vysledkum-cinnosti-knihoven-av-cr-ve-svetle-statistickych-udaju/

  9. TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANSÖLÇÜMÜ VE FON YÖNETİCİLERİNİN ZAMANLAMAYETENEĞİ

   OpenAIRE

   KORKMAZ, Turhan; UYGURTÜRK, Hasan

   2007-01-01

   Bu çalışmada Ocak 2004 – Haziran 2006 tarihleri arasında kalan dönemde Türkiye’deki 46 adet emeklilik fonunun performansı ve fon yöneticilerinin zamanlama kabiliyeti ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla farklı performans ölçüm teknikleri ve zamanlama testleri emeklilik fonlarına uygulanmış ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç olarak fonların performans sıralamasını veren ölçütlerin fon grupları dahilinde birbirine benzer sıralamayı verdikleri ve gerçek anlamda piyasa zamanlaması yeteneğine s...

  10. Atasözü ve Deyim Çevirilerinin Mona Baker Çeviri Stratejilerine Göre İncelenmesi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Perihan YALÇIN

   2017-12-01

   Full Text Available Bu makalede, atasözü ve deyim çevirilerinde kullanılan stratejiler Mona Baker’in çeviri stratejilerine dayanılarak incelenmiştir. Bu stratejilerden bir kısmı, benzer anlam benzer biçimle çeviri (tam eşdeğerlik, benzer anlam farklı biçimle çeviri (kısmî eşdeğerlik, açımlama ve çıkarma yöntemiyle çeviridir. Çalışmanın amacı, deyim ve atasözleri çevirilerinde kullanılan çeviri stratejilerini belirlemek, sözü geçen çevirilerdeki eşdeğerlik ve farklılıkları göstermektir. Araştırma, yapılan çeviri incelemeleri sonucunda kültür faktörünün çevirideki yeri ve kaynak ve hedef dil arasındaki farklılıklara dikkat çekmek açısından önemlidir. Çalışmada, yazarlar tarafından seçilen atasözleri ve deyim çevirileri, benzer anlam benzer biçimle çeviri (tam eşdeğerlik, benzer anlam farklı biçimle çeviri (kısmî eşdeğerlik , açımlama ve çıkarma yöntemiyle çeviri olmak üzere dört yöntemden yola çıkılarak değerlendirilecektir. Yapılan bulgular neticesinde, atasözleri ve deyim çevirilerinde biçimsel ve anlamsal eşdeğerliğin sağlandığı durumlar olduğu gibi biçimsel ve anlamsal farklılıklar da dikkat çekmektedir. Bu farklılıklar farklı iki dilin sahip olduğu kültür çeşitliliğinden gelmektedir. Atasözü ve deyim çevirileri zor bir iştir. Bir dilden başka bir dile, o dile ait bir kültürü, öğüdü, dersi aynı ifadeleri kullanarak aynı sözdizimiyle aktarmak çok nadir bir durumdur. Bu sebeple, incelenen atasözü ve deyimlerde daha çok farklı ifadelere ve açıklamalara yer verilerek çeviriler yapılmıştır. Çevirilerde çoğunlukla ekleme ve çıkarma yöntemine başvurulmuş erek dilde en iyi anlam yakalanmaya çalışılmıştır. Kelime ya da cümlelerde yapılan çıkarmalar, eklemeler ya da süslemeler çevirmenin o dili nasıl kullanabildiğini ve o dilin zenginliğini göstermektedir; fakat zaman zaman kaynak dildeki ifadelere erek

  11. Tükiyenin farklı bölgelerinde üretilen değişik un tiplerinin tiamin ve riboflavin miktarları

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Raci Ekinci

   2002-03-01

   Full Text Available Çalışmada, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine ait 19 farklı ilde un üretimi yapan 30 fabrikadan sağlanan (30 adet Tip 550, 30 adet Tip 650 ve 26 adet Tip 850 un örnekleri vitaminlerde tiamin ve riboflavin miktarı açısından incelenmiştir. Un tipleri açısından ortalama tiamin ve riboflavin değerleri arasında önemli farklılıklar olduğu, ancak farklı fabrikalara ait unların tiamin ve riboflavin miktarı arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P

  12. Zpřístupňování záznamů z Alephu ve vyhledávači Google

   Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

   Šimáček, Marek

   -, 1-2 (2011) E-ISSN 1805-2800 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70830501 Keywords : Aleph * search * Google http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zpristupnovani-zaznamu-z-alephu-ve-vyhledavaci- google /

  13. In vitro Th1 and Th2 cell polarization is severely influenced by the initial ratio of naïve and memory CD4+ T cells

   DEFF Research Database (Denmark)

   Blom, Lars; Poulsen, Lars K.

   2013-01-01

   by even small percentages (99% naïve CD4+ T cells resulted in better Th1 and Th2 polarization with significant reduced fractions of IL-4+ and IFN-γ+ CD4+ T cells, respectively. Moreover, the Th2 primed >99% naïve CD4+ T cells showed significantly higher ratio of IL-4+:IFN-γ+ (>4 fold) and GATA-3:+T......-bet+ (>3 fold) CD4+ T cells when compared with the standard purified >90-95% naïve CD4+ T cells primed under the same culture conditions. This suggests immunomagnetic bead separation, a low cost and easy available technique, with few modifications to the manufacturer's protocol as an attractive alternative...... for laboratories not having a cell sorter. Taken together, we report that it is essential to use rigorously purified (>99%) naïve CD4+ T cells for optimal initial in vitro Th1 and Th2 priming....

  14. Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler

   OpenAIRE

   Önsüz, Muhammet Fatih; Köse, Onur Özlem; Demir, Figen

   2014-01-01

   AMAÇ: Bu araştırmada bir hastanenin obstetrik polikliniğinde takip edilen gebelerin yenidoğan bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir hastanenin Obstetrik Polikliniği’nde takipli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 118 gebe ile yürütüldü. Araştırmanın verileri 23 soru ve iki bölümden oluşan anket formunun yüzyüze gözlem altında uygulanması yoluyla toplandı. Verilerin is...

  15. Sazan (Cyprinus carpio Balığı Gastrointestinal Kanal Mukozasındaki CCK-8, Gastrin 1, VIP, Sekretin, Somatostatin-14, Bombesin ve Histamin Peptidlerinin Lokalizasyonu.

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Nurgül Şenol

   2015-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada; Cyprinus carpio (sazan gastrointestinal kanal mukozasının kolesistokinin-8, gastrin 1, vasoaktif intesinal polypeptid, sekretin, somatostatin-14, bombesin ve histamin peptidlerinin lokalizasyon ve dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan immunohistokimyasal çalışmalar sonucunda sazan (Cyprinus carpio’ın mide (sazanda genişlemiş ön bağırsak bölgesi ve bağırsak bölümlerinde (ilk, orta ve son bağırsak genel olarak çalışılan tüm peptidlerin farklı yoğunlukta lokalize oldukları tespit edildi

  16. INFLUENCE OF MOTOR CAPaBILITIES AND COGNITiVE CHARACTERISTICS ON SPEED OF LEADING THE BALL AND ACCURACY IN BASKETBALL

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Rašid Hadžić

   2007-05-01

   Full Text Available In goal of for ti fi ca tion the sca le of in fl u en ce of mo tor ca pa bi li ti es and cog ni ti ve cha rac te ri stics on re sult suc cess in ball le a ding speed and si tu a te ac cu racy in ba sket ball re sults de ri ved from sam ple of 105 boys bet we en 14 and 16 years ha ve been analyzed. Re gres si ve analyze of cri te ria va ri a ble SMKVLS and va ri a ble SMKBVL gi ves suf fi ci ent in for ma tion abo ut in fl u en ce of ap plied mo tor and cog ni ti ve on suc cess of per for ming of tre a ted cri te ria va ri a ble

  17. Genève explore le centre de l'univers le CERN nourrit les espoirs des physiciens

   CERN Multimedia

   Koller, A

   2004-01-01

   "Si Albert Einstein vivait encore, il emménagerait sans doute à Genève ou en France voisine, au moins pour les quinze prochaines années. Moins pour célébrer dès aujourd'hui les 50 ans du CERN que pour travailler dès 2007 avec le Large hadron Collder (LHC)"(1/2 page)

  18. Kurumsal Kuram Penceresinden Halkla İlişkiler: Nestle ve Palm Yağı Krizi

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   hasan fürkan çubukçuoğlu

   2017-06-01

   Full Text Available Yönetim bilimleri literatüründe özellikle sistem yaklaşımının ardından kendisine yer bulan kurumsal kuram; örgütlerin çevreleri ile iletişim içerisinde olduğunu, kurumsal çevrelerinden gelen talep, istek ve baskılara göre yapılarını ve uygulamalarını değiştirdiğini ileri sürmektedir. Örgütler meşruiyetini elde etmek için gerektiğinde çıkarlarına tezat eylemleri dahi hayata geçirebilmektedir. Böylece kurumsal çevrelerince kabul gören örgütler nihayetinde çevrelerindeki diğer aktörlerle eşbiçimliliğe girmektedir. Bu kapsamda halkla ilişkilerin tanıma, tanıtma, kriz yönetimi ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi uygulama alanları kurumsal kuram penceresinden değerlendirilebilir. Çalışmada Nestle’nin 2010 yılında yaşadığı palm yağı krizi üzerinden kurumsal kuram bakış açısıyla halkla ilişkiler uygulamaları kavramsal ve niteliksel olarak incelenmiştir. Çalışma ile kurumsal kuramın halkla ilişkiler literatürüne tanıtılması hedeflenmiştir.

  19. Halit Fahri Ozansoy'un Gülistanlar ve Harabeler Adlı Eserinde Bahçe İmajları ve Renkler Garden Images and Colors in Halit Fahri Ozansoy’s Work of Gülistanlar ve Harabeler

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

   2012-12-01

   Full Text Available Halit Fahri Ozansoy’s poetry books of Gülistanlar ve Harabeler printed with old letters but not transformed to the Latin alphabet until now. In his work, garden images and colors which loaded special meaning of poet was known as hidden pearls and no research have been made on this work till now. Garden images in poetry are sometimes colorful, light and sometimes dull and dark. These images change with the with the poet's spirit world. We can visualize the garden images like an oil painting. These images drawn by the poet's words, show poet’s mood like a mirror. The colors used in the poem vary with garden images. This change appears with the change of the mental status of the poet. Thus, the poet uses the colors in accordancewith the different tables and his mood. When there are a lively andwarm colors in optimistic tables, dark and dull colors chosen inpessimistic tables. The poet's choice of the colors is not a coincidence.This selectivity included to poetry with different sensations. In his work,Ozansoy has described variety of colors in different gardens.Imagination, imagery and various emotions had been made with oneaccord in his depictions. The colors and portraits of garden form thepoet’s imagination. Colorful memories in the garden which experiencedin a darling moves from poet's imagination to the verses of the poem.Imagination, colors and gardens are described with darling. Theseimageries compose the garden images and semantic change of thecolors. Halit Fahri Ozansoy’un Gülistanlar ve Harabeler adlı şiir kitabı eski harflerle basılmış ancak günümüze kadar Latin harflerine aktarılmamıştır. Bu eserde şairin bahçe imajları ve renklere yüklediği anlamlar saklı inciler gibi gizli kalmış ve günümüze kadar üzerinde inceleme yapılmamıştır. Şiirdeki bahçe imajları bazen renkli, ışıklı ve bazen de donuk ve karanlıktır. Şairin değişen ruh dünyası ile birlikte bu imajlar da değişir. Bah

  20. HAZRO DADAŞ (DİYARBAKIR KÖMÜRLERİNİN ORGANİK JEOKİMYASAL VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

   Directory of Open Access Journals (Sweden)

   Orhan KAVAK

   2015-06-01

   Full Text Available Bu çalışma, Hazro–Dadaş (Diyarbakır mevkiinde yer alan, bölgedeki tek kömür oluşumunun bulunduğu havzada yapılmıştır. Permiyen yaşlı kömürlerin kimyasal, petrografik analizleri yapılmış ve organik jeokimyasal özellikleri değerlendirilmiştir. Kömür kalite değerlendirilmesi, kimyasal (nem, uçucu madde, sabit karbon, kül ve elementer analizler (C, H, O, S, N yapılarak ortaya konmuştur. Hüminit yansıma değerleri organik maddece zengin ve kömürlü düzeylerde % 0.458 ve 1.141 arasında değişmekte olup, düşük olgunluk düzeyine karşılık gelmektedir. Bu parametre flüoresans renkleri, kalorifik değer (ortalama orijinal 3165; kuru 3432 Kcal/kg ve ortalama Tmax (418 oC ile uyumludur. Organik petrografik analizler ve kimyasal analiz verilerine bağlı olarak, Hazro-Dadaş kömürlerinin düşük olgunlaşma derecesi gösterdikleri ve alt-bitümlü kömür, bitümlü kömür kömürleşme derecelerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun da muhtemelen, örtü tabakalarının kalın olmaması ve dolayısı ile litostatik basınç etkisinin düşük kalması sonucu oluştuğu tahmin edilmektedir. Rock-Eval analiz sonuçları Tip II/III karışımı ve Tip III kerojeni, ortalama 418 oC Teder. Kömürler baskın olarak hüminit maserallerinden meydana gelmekte, egemen olarak gelinit maserali, az miktarlarda da liptinit ve inertinit maseralleri içermektedir. Mineral maddeleri ise başlıca killer, kuvars ve kalsit minerallerdir. Hazro kömürlerinin limnik ortam bataklıklarında oluştuğu düşünülmektedir