WorldWideScience

Sample records for van het lager

 1. Het economisch perspectief van energiebesparing door het aanhouden van lagere stooktemperaturen bij potplanten,

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Noort, van F.R.; Kempkes, F.

  2005-01-01

  De maximum energiebesparing die met een verlaging van de stooktemperatuur kan worden gerealiseerd loopt uiteen van 29 m3/m2.jaar (Hortensia; stooktemperatuurverlaging 8oC) tot 13 m3/m2.jaar (Poinsettia; stooktemperatuurverlaging 3oC). Een verlaging van de stooktemperatuur heeft economisch

 2. The economic perspective of energy conservation by lower heating temperature of pot plants; Het economisch perspectief van energiebesparing door het aanhouden van lagere stooktemperaturen bij potplanten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benninga, J.; Van Noort, F. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Naaldwijk (Netherlands); Kempkes, F. [Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-09-15

  The maximum energy saving that can be achieved with a reduction of the heating temperature ranges from 29 m{sup 3}/m{sup 2} per year (hydrangea: heating temperature reduction 8C) to 13 m{sup 3}/m{sup 2} per year (poinsettia: heating temperature reduction 3C). A reduction of the heating temperature does have economic advantages for poinsettia (Christmas Rose) and hydrangea, provided that the labour operation of 'pegging' can be omitted. No improvement in returns can be expected with cyclamen and chrysanthemum. [Dutch] De maximum energiebesparing die met een verlaging van de stooktemperatuur kan worden gerealiseerd loopt uiteen van 29 m{sup 3}/m{sup 2} per jaar (Hortensia; stooktemperatuurverlaging 8C) tot 13 m{sup 3}/m{sup 2} per jaar (Poinsettia; stooktemperatuurverlaging 3oC). Een verlaging van de stooktemperatuur heeft economisch perspectief bij Poinsettia (Kerstster) en Hortensia, mits de arbeidshandeling 'Pennen' achterwege kan worden gelaten. Bij Cyclamen en potchrysant valt geen verbetering van het rendement te verwachten.

 3. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen zoals uitgevoerd in de apotheek van het Maria Ziekenhuis te Tilburg

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1985-01-01

  Tijdens de controle d.d. 850122 is het volgende geconstateerd: Het programma 20 min. 120 graden C van sterilisator nr.1 (Getinge) voldoet niet aan de gestelde norm. De vereiste effectiviteit wordt wel bereikt, maar de ster.tijd gaat in bij een beladingstemperatuur lager dan 120 graden C. Het

 4. De mechanisering van het wereldbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksterhuis, Eduard J.

  2006-01-01

  De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert - van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes,

 5. Ornamenten van het vergeten

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Ornamenten van het vergeten, zo typeert Walter Benjamin in Zum Bilde Prousts de typische vertelstructuur van diens grote werk A la recherche du temps perdu. Op zoek naar de verloren tijd orchestreert Proust het vergeten. Dit vergeten is "de zwarte muur waartegen zich enkele motieven vertonen, en het

 6. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 7. Chroniqueur van het kwaad

  NARCIS (Netherlands)

  Melching, W.

  2010-01-01

  De dagboeken van Joseph Goebbels vormen een unieke bron over het Derde Rijk. Hitlers minister van Propaganda beschrijft daarin het reilen en zeilen van de nazitop. Uit Goebbels’ aantekeningen blijkt hoezeer de nazileiders elkaar wantrouwden en tegen beter weten in doorvochten. Dit voorjaar

 8. De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Uilkje Jeltje

  1960-01-01

  Het eerste deel van deze studie omvat een historisch overzicht van grammaticale stromingen binnen en buiten het nederlandse taalgebied, die onze traditie hebben gevormd. Dit gedeelte beoogt: zeker niet een uitputtende en zuiver filologische beschrijving van de geschiedenis der nederlandse taalkunde

 9. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 10. Genetische analyse van het Markiesje

  NARCIS (Netherlands)

  Doekes, H.P.; Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2016-01-01

  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.

 11. Quinoa-geheleplantensilage in het rantsoen van melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Er kan worden geconcludeerd dat quinoa-GPS goed wordt opgenomen maar dat de voederwaarde laag is, hetgeen zich uit in een lagere melk(eiwit)productie. Toekomstig onderzoek zal gericht moeten zijn op verbetering van het eiwitgehalte en de verteerbaarheid met behoud van de goede eigenschappen zoals

 12. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 13. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen zoals uitgevoerd in de apotheek van het Maria Ziekenhuis te Tilburg

  OpenAIRE

  Hellings; J.; Asten, van, H.; Dorpema; {Broderick}, J W

  1985-01-01

  Tijdens de controle d.d. 850122 is het volgende geconstateerd: Het programma 20 min. 120 graden C van sterilisator nr.1 (Getinge) voldoet niet aan de gestelde norm. De vereiste effectiviteit wordt wel bereikt, maar de ster.tijd gaat in bij een beladingstemperatuur lager dan 120 graden C. Het programma van sterilisator nr.3 (60 min. 105 graden C) kan de vereiste effectiviteit niet bereiken. Het programma is dan ook niet goed. Dit geldt ook voor het 45 min. 110 graden C plastic zakken programma...

 14. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van Boshoff en Nienaber is vrijwel alleen ...

 15. Het mesten van beren

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Swinkels, P.

  1987-01-01

  Door de Europese Commissie is vastgesteld dat vanaf 1 januari 1985 vlees van beren, dat voorzien is van een speciaal streepjesstempel, binnen de EG verhandeld mag worden, mits dit vlees bestemd is voor de vleeswarenproduktie. Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel zijn twee proeven uitgevoerd om de

 16. Onderzoek naar het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater in de omgeving van Achterberg

  NARCIS (Netherlands)

  Tusveld, M.C.L.; Welling, S.E.

  1984-01-01

  Een bestudering van het verloop van het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater en bepaling van de menselijke invloed op de samenstelling van het ondiepe grondwater door het chloridegehalte hiervan te vergelijken met het nitraatgehalte; dit in verband met de eutrofiering van het grond- en

 17. Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

  NARCIS (Netherlands)

  Kalaykova, S.I.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2009-01-01

  Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens

 18. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed opm de groei en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, is gekeken naar het effect van het

 19. Privacy-aspecten van het Internet berichtenverkeer

  NARCIS (Netherlands)

  Nouwt, J.

  2000-01-01

  In opdracht van ITeR, het Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, onderzocht Sjaak Nouwt de stand van zaken rond de toepassing van privacyregels op Internetberichten. Dit artikel bevat een kort verslag van de resultaten van het onderzoek.

 20. Veredelde zaken : de toekomst van de plantenveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Louwaars, N.P.; Dons, J.J.M.; Overwalle, van G.; Raven, H.; Arundel, A.; Eaton, D.J.F.; Nelis, A.

  2009-01-01

  Rapport van Wageningen UR over de toekomst van de plantveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Aanpassing van wet- en regelgeving is een van de aanbevelingen.

 1. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 2. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 3. Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van het Pluimveeproefbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Tinholt, J.

  1991-01-01

  Na een stilstand van bijna een jaar is half september 1990 de bouw van het nieuwe proefbedrijf hervat. Met het bereiken van het hoogste punt van de eerste stal op 26 oktober 1990 zal volgens verwachting in augustus 1991 de voltooiing van het geheel kunnen plaatsvinden.

 4. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de

 5. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 6. Eerste kwartaal zeugenhouderij: saldo iets lager dan vorig jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, J.; Wisman, J.H.

  2006-01-01

  Voor de zeugenbedrijven bleef het saldo in het eerste kwartaal van 2006 iets achter bij dat in dezelfde periode vorig jaar, maar het lag desondanks wel op een tevredenstellend niveau. Het kwartaal begon met lagere biggenprijzen dan verwacht, vooral door stagnerende varkensprijzen. In de loop van

 7. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 8. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 9. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  OpenAIRE

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de Landinrichtingsdienst een uitgebreid monitoronderzoek opgesteld om de gevolgen van de polderpeilverlaging voor de vegetatie in het reservaat te kunnen volgen. Een van de aspecten die bij het monitoronderzoek zij...

 10. Het geheim van de Messias bij Josephus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Middendorp

  1983-09-01

  Full Text Available Heeft Josephus kennis gehad van de jonge christelijke kerk? Wat wist hij van Jezus van Nazareth? Kan hij als getuige voor de historiciteit van Jezus aangehaald worden? Dit zijn oude vragen. Hier wordt opnieuw een antwoord gezocht-niet op grond van een bepaalde tekst van deze schrijver - maar met behulp van het kader van diens wereldbeschouwing, die in het geheel van zijn oeuvre tot uitdrukking komt.

 11. Het gemurmel van de artistieke menigte

  NARCIS (Netherlands)

  Pascal Gielen

  2008-01-01

  De hypothese wordt opgebouwd dat de vroegmoderne kunstwereld wel eens het laboratorium zou kunnen zijn geweest voor het huidige dominante productieproces, met name het post-Fordisme. Onder invloed van de democratisering van het (kunst)onderwijs vanaf de jaren 1970 en de globalisering vanaf 1989 is

 12. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 13. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van. Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van. Boshoff en Nienaber is ...

 14. Het modelleren van verkeersstromen met GIS

  NARCIS (Netherlands)

  Vanmeulebrouk B; CIM

  1996-01-01

  Het project 'Landelijk Beeld Verstoring' van RIVM en TNO probeert de verstoring door geluidhinder in Nederland in kaart te brengen. Het wegverkeer vormt een belangrijke bron van verstoring. Daarom is het nodig over een landelijk beeld te beschikken van de wegverkeersintensiteiten

 15. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland : Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Evaluatie van het CBS-RIVM samenwerkingsverband in het kader van het OverMORGEN-project (HES deel A)

  NARCIS (Netherlands)

  Viet AL; Steenbrink-van Woerden JA; Seidell JC; van Stiphout WAHJ; Conyn-van Spaendonck MAE; CCM

  1997-01-01

  Zowel het RIVM als het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben tot taak gegevens te verzamelen over de gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een samenwerkingsverband voorgesteld tussen het CBS en het RIVM om een

 18. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 19. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 20. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 1. Thales van Milete en het begin van de filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Poorthuis, Marcel

  2016-01-01

  Het water als oorsprong van alles is niet alleen een natuurkundige of biologische gedachte, maar tevens een metafysisische idee over de oorsprong van alle dingen. Deze uitspraak van Thales van Milete markeert het begin van de filosofie. Zowel kerkvaders als moderne filosofen onder wie Nietzsche en

 2. Inpoldering van het fraudelandschap : Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, W.; Lugt, B.W.M. van der

  1999-01-01

  Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren gekozen organisatiestructuur voor de bestrijding van fraude en de potentie van het interregionaal clusteren van expertise.

 3. Het fokken van rashonden : omgaan met verwantschap en inteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2012-01-01

  Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor

 4. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 5. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 6. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 7. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust

 8. Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, G.B.M.; Kruijne, R.; Musters, C.J.M.

  2011-01-01

  Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informatie in de metingen zelf als in landsdekkende

 9. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 10. Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Stanic, N.; Langeveld, J.G.; Clemens, F.H.L.R.

  2012-01-01

  Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Welke inspanning op het gebied van rioleringsbeheer nodig is om een bepaald niveau van functioneren te bereiken is onduidelijk, omdat zowel de processen in als de structuur van de

 11. Bodemkwaliteitseisen ; stand van zaken en ontwikkelingen binnen het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Cleef RAF

  1988-01-01

  Beschreven worden de inhoud van het bodembeschermingsbeleid in Nederland gecentreerd rond het begrip multifunctionaliteit, de huidige normatieve uitgangspunten en de onderbouwing van de voorlopige referentiewaarden. Opgenomen is een inventarisatie van het lopende RIVM onderzoek dat betrokken is

 12. Onderwijs en de kunst van het lesgeven.

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2012-01-01

  Oud leerkracht Geschiedenis Jan Klaasen heeft fundamentele kritiek op de huidige onderwijspraktijk van zelfstandig leren. Hij pleit voor het meer filosofische standpunt van Onderwijs als Kunst. Een scholier is geen Big Mac en standaard onderwijs voor standaard leerlingen is achterhaald.

 13. Het toepasbaar maken van NIR voor het bepalen van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, E.A.M.; Frankhuizen, R.; Oortwijn, H.

  1983-01-01

  Doel van dit onderzoek is: Het middels screening van de samenstelling van met gras- en/of luzernemeel gedenatureerde melkpoeders nagaan of deze produkten alleen bes taan uit de bemonsterde grondstoffen dan wel uit meer of andere grondstoffen. Het RIKILT controleert in het kader van EEG-regeling

 14. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 15. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 16. Het spoor in model: energiegebruik en emissies door het railvervoer; beschrijving en toepassing van het model PRORIN

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Brink RMM van den; LAE

  2002-01-01

  Het specifieke energiegebruik door treinen wordt in het algemeen berekend op basis van geaggregeerde gegevens over energiegebruik en vervoersprestatie (top-down methode). Om het energiegebruik (en de emissies) van nieuwe railconcepten te kunnen berekenen of om het effect van veranderingen op het

 17. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 18. Energiebesparing op het melkveebedrijf door benutting van melkwarmte

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.A.; Veltman, P.F.

  1986-01-01

  Via een proefopstelling is onderzoek gedaan naar de energiebehoefte op een melkveebedrijf voor het opstellen van een warmtebalans, waarbij ook onderzoek is gedaan naar het energieaanbod, de invloeden van bedrijfsvoering, het seizoen en de proefopstelling zelf

 19. Over het ontstaan van het zure milieu in de vagina

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Hage

  1978-01-01

  textabstractDe bekleding van de vagina bestaat uit p!aveiselepitheel, dat opgebouwd is uit een basale, intermediaire en superficiële laag; de laatste bevat het meeste glycogeen (Rakoff e.a. 1944, Matter 1955, Gregoire e.a. 1971 ). De fluor vaginalis bevat glycogeen door exfoliatie van de

 20. Het mineralenoverschot van de Gelderse landbouw en het effect van beleidsmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, 't P.; Hermans, C.; Aarts, H.F.M.

  1989-01-01

  In deze studie volgt een modelmatige berekening van de overschotten aan fosfor, kalium en stikstof, die de Gelderse melkveehouderij, de bioindustrie en de akker- en tuinbouw jaarlijks produceren. Tevens is de invloed van het grondgebruik en van beleidsmaatregelen op het mineralenoverschot nagegaan

 1. Berekening van de relatieve dichtheid van de grond ten behoeve van het sportveldenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zwiers, J.S.

  1976-01-01

  Bij de bespeelbaarheid van de sportvelden speelt de stevigheid van de toplaag een belangrijke rol. De stevigheid is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het organische-stofgehalte, het slibgehalte, de ontwateringstoestand, de regenval, de grasmat, het bodemleven en mogelijk de dichtheid van

 2. Analyse van handhavingsrisico's : Het opzetten van een systematiek

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, E.C.J.

  1999-01-01

  Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te bepalen. Dit onderzoek is verricht aan de hand van twee cases, te weten:bouw- en sloopafval, regelgeving van het ministerie van VROM;gecontaineriseerd vervoer van verpakte

 3. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 4. Trombocytopenie na het gebruik van acetosal

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, Hilbrand Gerrit Dirk

  1966-01-01

  Samenvatting De aanleiding tot dit onderzoek was de waarneming dat bij drie van de vier patienten, waarbij splenectomie was verricht wegens idiopathische trombocytopenische purpura, binnen negen maanden een recidief van de trombocytopenie optrad. Bij een van deze drie patienten toonde het aantal

 5. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 2: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-12-01

  In dit tweede deel van het artikel wordt beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 6. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Luttik R; Linders JBHJ

  1989-01-01

  Oppervlaktewatermonsters, maandelijks genomen op 10 punten in het Westland gedurende de periode april 1988 t/m januari 1989, zijn onderzocht op het voorkomen van 77 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. Aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, atrazin, diazinon, dichlobenil, alpha- en

 7. Applied Behavior Analysis: Het ABC van ABA

  NARCIS (Netherlands)

  Huskens, B.E.B.M.; Palmen, A.M.J.W.

  2016-01-01

  Gedragsinterventies staan internationaal volop in de belangstelling en worden ook door de Nederlandse Gezondheidsraad beschouwd als 'het best bewezen effectief' in de behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze gedragsinterventies zijn gebaseerd op de wetenschappelijke

 8. Automatisering van het onderdelenbeheer bij landbouw mechanisatiebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, H.W.

  1985-01-01

  In dit artikel is een samenvatting gegeven van vier inleidende lezingen op een symposium waar onderzoek- en praktijkervaringen met betrekking tot de automatisering werden uitgewisseld. Discussiepunten waren: voorraadbeheer, simulatiemodellen voor het distributieproces, servicegraad bij

 9. Archief van het aardse leven gaat digitaal

  NARCIS (Netherlands)

  Heerlien, M.; Oever, van den J.P.

  2012-01-01

  Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis werkt aan een veelomvattend digitaliseringsproject. Maarten Heerlien en Jon Peter van den Oever over 7 miljoen collectieobjecten, 80 nieuwe arbeidsplaatsen en 9 werkstraten.

 10. Van Vliet heeft het klimaat mee

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.

  2007-01-01

  Tot 1995 bestond de fenologie in Nederland niet, maar nu wil iedereen weten hoe de natuur reageert op de warmte. Fenoloog Arnold van Vliet: `Als het zo doorgaat, zullen soorten die jaarrond bloeien, moeten afvallen.¿

 11. De eerste fase van het Input-Outputproject : compost

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.

  2011-01-01

  In het kader van het 'Input-Output' project van WUR tracht men in een experimentele champignonteelt in Wageningen sluitende balansen te generen voor de belangrijkste parameters bij de benutting van compost. Dat levert interessante data op..

 12. Voorwaarden voor gezamenlijk leren vanuit het perspectief van de leerkracht

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Christine de Heer-Booij; dr. Jacquelien Bulterman-Bos

  2012-01-01

  Op bovenschools niveau hebben leerkrachten binnen een scholenvereniging voor primair onderwijs, een jaar lang een kennisgemeenschap gevormd, rondom het implementeren van handelingsgericht werken. De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (1995), was het uitgangspunt, voor deze vorm van gezamenlijk

 13. De consequenties van de Europese bodemrichtlijn voor het Nederlandse beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak, A.; Wesselink, L.G.; Notenboom, J.; Alterra - Centrum Landschap,

  2007-01-01

  Veel uitgangspunten van de EU kaderrichtlijn bodem sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid, aldus het Milieu- en Natuurplanbureau. De brede kaders van de kaderrichtlijn bodem bieden flexibiliteit, maar ook vraagtekens over de mogelijke doorwerking van de richtlijn in concrete praktijksituaties

 14. Effect van pertussis-toxine op de gevoeligheid van receptoren in het centrale zenuwstelsel van de rat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Schoffermeer ANM

  1988-01-01

  De invloed van kinkhoestvaccinatie op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt bestudeerd vanwege het voorkomen van neurologische effecten bij kinderen na vaccinatie. De aandacht wordt vooral gericht op het pertussis toxine. Pertussis toxine (PT) zou vooral reageren met het receptor adenylaatcyclase

 15. Het gebruik van aardappeleiwit in het rantsoen voor vleeskalveren. 1. Gehele of gedeeltelijke vervanging van ondermelkpoeder. 2. Het effect van solanine

  NARCIS (Netherlands)

  Noordewier, G.J.; Kempen, van G.J.M.

  1983-01-01

  Verslag van een voedingsproef bij mestkalveren waarbij ondermelkpoeder in het dieet werd vervangen door aardappeleiwit; met een aanvullende proef waarbij het effekt van solanine (een alkaloide dat in aardappels voorkomt) op de voederconversie bij verschillende dieten werd onderzocht

 16. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 17. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 18. Prognose van de metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecie

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk S van; Kramer PRG; Beurskens JEM; LWD; Rijkswaterstaat - directie Limburg; Waterschap De Maaskant

  1998-01-01

  Deze rapportage bevat de resultaten van een modelleringsproject. Er worden beelden geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. Het model beschrijft een vereenvoudigde en gemiddelde

 19. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 20. Proeve van een onderzoek omtrent het familiair en het hereditair voorkomen van tuberculose volgens de wetenschappelijk-genealogische methode

  NARCIS (Netherlands)

  Doyer, Jan Jacob Theodoor

  1920-01-01

  In het jaar 1904 verscheen van de hand van S. P. Rietema in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een studie over Tuberculose en erfelijkheid. Aan het slot van dit opstel motiveert hij zijn daad met de volgende woorden: 'Omdat men, uit den aard der zaak, een onderzoek als dit het best kan

 1. Voorspelling van de invloed van splenectomie op het verloop van de ziekte van Werlhof

  NARCIS (Netherlands)

  Fontein, Dirk Leonard

  1971-01-01

  De in dit proefschrift beschreven methode maakt het mogelijk, bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof, in een aantal gevallen reeds voor de operatie een uitspraak te doen over de invloed van splenectomie op het aantal trombocyten. Indien vervracht wordt dat de ingreep niet tot een complete

 2. Bekostiging van het politieonderwijs en de Politieacademie

  NARCIS (Netherlands)

  Hols, M.C.A.B.; Rozenberg, P.F.; Schoenmakers, A.M.D.C.; Oudeman, R.M.; Rozenberg, R.

  2011-01-01

  Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). In 2002 is het politieonderwijs naar aard en inhoud

 3. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 4. Alles om te weten bij de keuze van het kasdekmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Waaijenberg, D.; Marissen, N.; Hemming-Hoffmann, S.

  2004-01-01

  Agrotechnology & Food Innovations (het voormalige IMAG), Plant Research International en PPO hebben in opdracht van LNV en Productschap Tuinbouw in het kader van het energieonderzoek een uitgebreide studie gemaakt over 'Optimaal gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw'. In een reeks van

 5. Herovering van het paradijs : Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The paper offers an analysis of an ethnographic perspective on the contemporary status of indigenous tribes of South Africa. The analysis concerns a specific publication Herovering van het paradijs (Paradise reconquered) which constitutes a report on the indigenous peoples of South Africa compiled as an incentive of the ...

 6. Effect van coronageluid op het gedrag van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Wijhe-Kiezebrink, van M.C.; Plomp, M.; Visser, E.K.

  2016-01-01

  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden

 7. De oorzaak van het leerprobleem: bedrijven leren onvoldoende van incidenten

  NARCIS (Netherlands)

  Roller, E. te

  2013-01-01

  Wanneer incidenten zich voordoen, wil de industrie weten waar de oorzaak ligt. Bedrijven onderzoeken hoe het beter kan, met als doel ervan te kunnen leren en toekomstige gelijkaardige incidenten te voorkomen. Maar de praktijk is weerbarstiger, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Linda Drupsteen

 8. Netwerk: SPaN-V : Over het opbouwen van een robuuste vereniging van paardenmelkers en het vergroten van de strategische ruimte van de betrokken ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelzang, T.A.; Kroon, van der S.M.A.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van het Netwerk SPaN-V (Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen) in 2006 en bezien hoe de resultaten van die activiteiten op verschillende manieren geduid kunnen worden. Het initiatief waar het hier om draait is een initiatief van

 9. Het onderzoek van eenige aetherische oliën door absorptiemeting in het ultraviolet.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Karst

  1935-01-01

  Van de aetherische oliën der Pharm. Ned. Ed. V, nl. van (...) van hun voornaamste bestanddeelen, nl. van (...) en van de eenige veelvuldig voorkomende vervalschingsmiddelen, nl. van (...) werden, in alcoholische oplossing, quantitatieve extinctiecurven in het ultraviolet bepaald en in het

 10. De inzet van Facebook in het hoger onderwijs : Het gebruik van Facebook als communicatiemiddel binnen een onderwijsmodule op NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Geert Jan van Dam; Renny Poelstra

  2013-01-01

  Traditionele digitale leeromgevingen in het hoger onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de wensen van studenten en docenten. Twee onderzoekers van Sowijs deden in hun eigen onderwijspraktijk onderzoek naar het gebruik van Facebook in de klas. Hoe reageren studenten en docenten op het gebruik van

 11. Het “menschenpakhuis van de Sphinx”? : Het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht in 1904-1905

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2005-01-01

  Een verslag van het onderzoek naar de bewoners van het Maastrichtse Boschstraatkwartier-Oost in het begin van de twintigste eeuw. In deze wijk woonden veel werknemers van de nabijgelegen Sphinxfabriek. Het is een analyse van het demografisch gedrag, de sociale verhoudingen en de beroepssamenstelling

 12. Criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren [Assessment Criteria in Computer Programming Courses

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, Klaas; van Diepen, N.M.; van Dijk, H.W.; Koppelman, Hermannus; Moerkerke, G.; Roossink, H.J.

  Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding in het Programmeren.

 13. Vijftig jaar Econometrie: de waarde van het model

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans); T. Kloek (Teun)

  2006-01-01

  textabstractEen halve eeuw geleden werd in Rotterdam het Econometrisch Instituut opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum kijken we naar hoe het gebruik van modellen in de econometrie is geevolueerd.

 14. Om het behoud van de noordse woelmuis? Feiten en veronderstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Apeldoorn, van R.C.

  2000-01-01

  Het belang van verschillende factoren die een rol spelen bij het behoud van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in Nederland: habitatfragmentatie (versnippering); concurrentie met andere woelmuizen; genetische variatie en verarming (lokaal en regionaal). Aan de voorwaarden voor herintroductie

 15. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 1: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-09-01

  In het tweede deel van dit artikel – dat zal verschijnen in issue 4 – zal worden beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 16. De brief van Mohammed B., bevestigd aan het lijk van Theo van Gogh

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2005-01-01

  Mohammed B., de man die op 2 november 2004 in Amsterdam Theo van Gogh vermoord heeft, ging er vanuit dat zijn daad hem het leven zou kosten. Dat is niet gebeurd, want in het vuurgevecht met de politie is het gelukt Mohammed B. uit te schakelen zonder hem te doden. Achteraf is het de vraag of we daar

 17. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort ervaringen uit te zoeken.’

 18. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort

 19. Specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van chronische aandoeningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Plas, M.; Dekker, J.; Ende, E. van den

  2000-01-01

  Zowel beroepsorganisaties als patiëntenorganisaties melden dat de specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van de genoemde ziekten vooral in instellingen aanwezig is. Daar werkt men in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waaraan ook paramedici deelnemen. In de eerste lijn treft

 20. Het geloof van de atheïst

  NARCIS (Netherlands)

  van Woudenberg, R.; Peels, R.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een zes-tal noties van 'geloof' onderscheiden en wordt betoogd dat elk van deze noties van toepassing is op atheïsten. En dus is de verrassende conclusie dat ook ongelovigen gelovigen zijn! Aan het einde van het artikel worden voorbeelden genoemd van atheïstisch geloof, zoals

 1. Bestuursvoorzitter van Hoof: het Varkensproefbedrijf is weer volledig bij de tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1989-01-01

  Walter van Hoof, varkenshouder uit het West-Brabantse Hulten, kwam in 1975 in het bestuur van het regionale Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland'. Hij was afgevaardigde van de Bond van varkenshouders van de N.C.B.

 2. Onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens.

  NARCIS (Netherlands)

  1974-01-01

  Op 15 mei 1973 ontving de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht tot onderzoek naar het ontwerp van onderborden bij verkeerstekens. Dit rapport doet hiervan verslag. Dit rapport bevat tevens het TNO Instituut voor

 3. Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland: advies aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.H.S.; van Gent, C.

  2013-01-01

  In opdracht van het Bestuurscollege van Bonaire, heeft SEO onderzoek gedaan naar, en geadviseerd over prijs- en mededingingsbeleid op Bonaire. SEO adviseert voorzichtig te zijn met het instrument prijsbeleid omdat dit het achterliggende probleem van gebrek aan concurrentie niet oplost. Prijsbeleid

 4. Telewerken als werkaanpassing in het kader van het verzuim- en reïntegratiebeleid: een onderzoeksproject van NIA TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Hazelzet, A.; Marcelissen, F.

  1998-01-01

  Vanaf 7 juli jl. is het NIA TNO onderzoeksproject ''Telewerken als werk aanpassing in het kader van verzuim- en reintegratiebeleid" van start gegaan. Het project kan gezien warden als een vervolg op de inventarisatie die NIA TNO vorig jaar heeft uitgevoerd van activiteiten, projecten en onderzoeken

 5. Voorspellen van het uitbetalingsgewicht van zetmeelaardappelen uit stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Akkermans, L.M.W.; Haren, van R.J.F.

  2002-01-01

  Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de opbrengst van zetmeelaardappelen en stikstofmetingen tijdens het groeiseizoen. De bedoeling is een instrument te ontwikkelen waarmee tijdens het groeiseizoen kan worden beslist of er al dan niet moet worden bijgemest. De stikstofwaarden zijn op twee

 6. ICT in het licht van de pedagogische opdracht van de school

  NARCIS (Netherlands)

  Praamsma, J.M.

  2005-01-01

  De moderne samenleving stelt het onderwijs voor een tweeledige uitdaging. In de eerste plaats wordt het onderwijs geconfronteerd met de uitdaging van de pedagogische opdracht van de school, de plaats van waarden en normen in het onderwijs. In de tweede plaats wordt het onderwijs geconfronteerd met

 7. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 8. Strategieen voor het optimaliseren van vloeistofchromatografische (HPLC) scheidingen

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.

  1985-01-01

  Dit rapport biedt een overzicht van de meest recente methoden voor optimalisering van HPLC scheidingen. Het is toegespitst op de problematiek van analyses, zoals regelmatig voorkomend binnen de praktijk van de residu-analyse. Voor het optimaliseren van HPLC scheidingen kunnen verschillende strategieen gevolgd worden. Uitgaande van fysisch-chemische theoretische principes kan men vrij snel afleiden welke combinaties van stationaire en mobiele fasen voor bepaalde typen te chromatograferen compo...

 9. Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Siderius, C.; Rozemeijer, J.; Mulder, H.M.; Smit, A.A.M.F.R.; Tol-Leenders, van T.P.

  2011-01-01

  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegeven en het leggen van

 10. Manaus. Metropolis van het Regenwoud

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, W.A.A.; Pegler, L.

  2012-01-01

  Een miljoenenstad midden in de jungle: hoe kan zoiets bestaan? De enclavepositie als vooruitgeschoven post in de Amazone en taxfreezone heeft Manaus economisch op de kaart gezet, zonder dat de omringende natuur daar zwaar onder leed. Als Manaus straks wordt aangesloten op het nationale wegennet,

 11. Manaus: Metropolis van het regenwoud

  NARCIS (Netherlands)

  L.J. Pegler (Lee)

  2012-01-01

  textabstractEen miljoenenstad midden in de jungle: hoe kan zoiets bestaan? De enclavepositie als vooruitgeschoven post in de Amazone en taxfreezone heeft Manaus economisch op de kaart gezet, zonder dat de omringende natuur daar zwaar onder leed. Als Manaus straks wordt aangesloten op het

 12. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 13. Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, van der E.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Wegman, R.M.A.

  2016-01-01

  In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het voorkomen van de Wasbeer (Procyon lotor) in Nederland en de Duitse grensstreek in beeld gebracht en onderzocht of er sprake is van gevestigde populaties.

 14. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006: rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de P.; Oosterbeek, K.H.; Koffijberg, K.; Ens, B.J.; Smit, C.J.; Jong, de M.L.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. Doel van het meetnet is het vaststellen van het

 15. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 16. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoring-programma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2005 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische

 17. Het vormen van ruimte: van Poincaré tot Perelman: vakantiecursus

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, R.

  2014-01-01

  Op de Vakantiecursus 2013 van het Platform Wiskunde Nederland geeft Roland van der Veen een kort overzicht van recente ontwikkelingen in het vakgebied van de (laagdimensionale) topologie. In 2003 bewees Grigori Perelman het Poincaré-vermoeden, een doorbraak zowel binnen als buiten de topologie. Aan

 18. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een

 19. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 20. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 1. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 2. Het gebruik van geweld bij het bestraffen van overspel in Bijbelse ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  280). Juridische taal komt ook voor in Johannes 8:7 waar sprake is van de uitvoering van het vonnis (de eerste steen werpen), en in 8:10-11 waar de vrouw beweert dat niemand haar veroordeeld heeft, waarop Jezus haar laat weten dat zelfs ...

 3. Wachten op de barbaren: Metageschiedenis in het werk van Peter ...

  African Journals Online (AJOL)

  Freud legt in dit klassieke werk uit 1930 verbanden tussen de psychologie van het individu en de cultuur. Volgens hem werkt de cultuur remmend en onderdrukkend op het menselijke gevoelsleven dat bevrediging van libido en agressie zoekt. Omdat libido en agressie schadelijk zijn voor het gemeenschapsleven worden.

 4. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe

 5. Ciudad del Flamenco : de choreografie van het proces

  NARCIS (Netherlands)

  Rik Lambers; Arend-Jan Krooneman

  2012-01-01

  In dit boekwerk ‘Ciudad del Flamenco, de choreografie van het proces’, wordt het ruimtelijk ontwerp gepresenteerd, en het proces wat daar toe heeft geleidt, als antwoord op de schaduwprijsvraag ‘Ciudad del Flamenco’, destijds uitgeschreven door de gemeente van Jerez de la Frontera.

 6. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 7. Gelijk behandeld als zwangere student? : Een onderzoek naar regelingen en voorzieningen in het mbo en het hoger onderwijs vanuit het perspectief van het gelijke behandelingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, A.; Allers, Janneke; Delen, Sietske; van Veldhuizen, Janine

  2017-01-01

  In hoeverre voldoen instellingen in het mbo en het hoger onderwijs aan de eisen die voortvloeien uit het gelijke behandelingsrecht als het gaat om zwangere studenten en studerende ouders? Om die vraag te beantwoorden wordt in dit artikel – na het vaststellen van die eisen – in de eerste plaats

 8. Het domesticeren van de rat : Rat-mens relaties in de twintigste eeuw in het Westen

  NARCIS (Netherlands)

  Beumer, K.

  2009-01-01

  In de afgelopen eeuw heeft zich een opvallende verschuiving voorgedaan in de relatie tussen mens en rat. Terwijl de rat rond het begin van de twintigste eeuw in het algemeen nog ondubbelzinnig als ongedierte werd beschouwd, zijn ratten momenteel zowel een populair huisdier als het ultieme model van

 9. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006: rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

  OpenAIRE

  Boer, de, P.; Oosterbeek, K.H.; Koffijberg, K.; Ens, B.J.; Smit, C.J.; Jong, de, M.L.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. Doel van het meetnet is het vaststellen van het reproductief vermogen van een representatieve selectie van broedvogels in de Waddenzee (Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief). Afgezien van Visdief laten alle soorten op dit mom...

 10. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 11. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 12. Het effect van klimaatwisselingen op vroegtijdige lipverkleuring van cymbidium : analyse van gegevens uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.

  2007-01-01

  De dataset van een bedrijfsvergelijkend onderzoek uit 2003/2004 is gebruikt om het effect van wisselingen in temperatuur en vochtdeficit op vroegtijdige lipverkleuring tijdens de teelt te analyseren. Er zijn een aantal wisselingen in de periode van de laatste 9 weken voor de oogst gedefinieerd, en

 13. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 14. Bepaling van het gehalte aan fytosteroltracers in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, v.d. H.J.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Verbetering van de analysemethodiek voor de bepaling van het gehalte aan tracers in EEG boter. In vier monsters botervet werd met de gebruikelijke digitonide methode het totaal sterolgehalte (NEN 6350) bepaald en met GLC daarna de samenstelling. Daar de resultaten niet

 15. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een

 16. Onzekerheid en gevoeligheid van het CUMULEO-RAM model

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.

  2013-01-01

  Slijkerman et al. (2013) onderzocht eerder welke instrumenten ingezet kunnen worden om een oordeel te vellen over effecten van ruimtelijke beschermingsmaatregelen op de zeebodemintegriteit van het Friese Front. Een van de onderzochte instrumenten is het CUMULEO-RAM model. Deze studie is bedoeld om

 17. Een real time indicator van het bruto binnenlands product

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de E.A. (Bert); Franses, P.H.P.H.

  2005-01-01

  Op basis van data van uitzendwerk is het mogelijk om een betrouwbare real time indicator van het bruto binnenlands product (bbp) te construeren. In dit artikel wordt de EICIE-indicator (Econometric Institute Current Indicator of the Economy) gepresenteerd. Voor zover bekend wordt nergens ter wereld

 18. Bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte: bedrijfseconomische effecten van verhoging van het bodemorganische-stofgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2013-01-01

  Berekende bedrijfseconomische effecten bij gebruik van GFT-compost zijn positief voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Zuid-Nederland (circa +55 € per ha per jaar). Sensitiviteitsanalyse voor andere situaties laat zien dat de soort compost en het effect op de totale bemestingskosten

 19. Het overleg over het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD. Een politiek-economische analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Dales, Gerrit Derk

  1982-01-01

  In augustus 1974 publiceerde het secretariaat van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in reactie op een van de paragrafen uit het Actieprogramma inzake de Vestiging van een Nieuwe Internationale Economische orde (A.V.Res. 3202/s-VI), een voorstel voor een "alomvattend

 20. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan mosselen van lengte 58-70 mm. In de Eems-Dollard is deze grootste klasse in het geheel niet door het RIKZ aangetroffen. In de Westerschelde is dit jaar slechts een beperkt aantal mosselen van...

 1. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  OpenAIRE

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discussie. Om deze discussie te ondersteunen is er een experimentele studie uitgevoerd, waarin het effect op de kleur en de kleurstabiliteit tijdens de bewaring van biologische vleeswaren, geproduceerd ...

 2. Op de schouders van het verleden: leiderschap vraagt historisch besef

  OpenAIRE

  Keulen, S.; Kroeze, R.

  2011-01-01

  Anders dan de retoriek van managementgoeres doet vermoeden, tonen ze vooral tijdsgebonden opvattingen van goed management. Hun werk is daarom nuttig als barometer van de tijdgeest, maar als manager moet je er je koers nooit door laten bepalen. Historisch besef en kennis van het (bedrijfs)verleden geven leiders en organisaties beter houvast en zijn cruciaal voor iedere manager die veranderingen tot stand wil brengen. Verder geeft het essay voorbeelden van organisaties (Philips en Shell) en lei...

 3. Verkenning van de rol van (openbaar) groen op wijk- en buurtniveau op het hitte-eilandeffect

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Kramer, H.; Jong, de J.J.; Heusinkveld, B.G.

  2012-01-01

  Dit werkdocument gaat in op de effecten van (openbaar) groen op het Urban Heat Island Effect (UHI). Voor vijftien wijken in Rotterdam is een relatie gelegd tussen het bedekkingspercentage van verschillende hoogteklassen groen en de grootte van het UHI-effect. Er worden hierbij grote verschillen

 4. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze

 5. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringprogramma van schar (Limanda limanda L.): Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van RWS/RIKZ werd door het RIVO in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPARCOM het scharonderzoek 2003 uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schar en het analyseren van deze monsters op biologische parameters en milieukritische stoffen. De gegevens van dit onderzoek worden hierbij gepresenteerd. Het bemonsteringsprogramma is geheel uitgevoerd. Door beperkte vangsten bleven de aantallen bemonsterde scharren, evenals in eer...

 6. UNHCR's toezicht op de toepassing van het vluchtelingenverdrag

  NARCIS (Netherlands)

  Zieck, M.Y.A.

  2010-01-01

  De UNHCR heeft als taak toezicht te houden op de toepassing van de bepalingen van de Conventie van 1951 en het Protocol van 1967 inzake de status van vluchtelingen. Deze taak houdt noodzakelijkerwijs in dat de UNHCR aangeeft hoe deze instrumenten moeten worden geïnterpreteerd, en raakt daarmee aan

 7. Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.

  2004-01-01

  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop

 8. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 9. Het evangelie van Judas: Inleidende notities over zijn inhoud en ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Christian traditon. Sinds de mondiale presentatie op zes april 2006, door National Geographic. Society geregisseerd vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington, werd het in brede kring bekend: er is een “Evangelie van Judas” *. Het was toen lange tijd wereldnieuws. Dat is het vandaag nog. In zekere zin zet zo 'n bericht ...

 10. Betoveren, onttoveren, hertoveren: Een etnografie van het vieren

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, H.G.G.M.

  2015-01-01

  Henk Driessen behandelt in zijn afscheidscollege drie seizoensriten: de carnavaleske boujloud in Marokko die gekoppeld is aan het grote offerfeest; het carnaval in Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko; en het Moren en Christenenfeest in Alcoi (Oost- Spanje). Deze gevalsstudies maken deel uit van

 11. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 12. Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht

  NARCIS (Netherlands)

  During, R.

  2013-01-01

  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat

 13. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Kotterman, M.J.J.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was

 14. Op zoek naar het geheim van stalmest in de teelt van hyacinth

  NARCIS (Netherlands)

  Belder, P.

  2009-01-01

  Stalmest is met name voor de teelt van hyacint altijd als onmisbaar beschouwd. De wetgeving op het terrein van bemesting maakt het toedienen van de hoeveelheden stalmest die lang gangbaar waren nauwelijks mogelijk. Protest uit de sector zorgde in 2006 voor de toezegging van LNV dat nader onderzoek

 15. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 16. Het bepalen van prolactine in ratteserum met behulp van een radio-immunochemische methode

  NARCIS (Netherlands)

  Smit PJ; Elvers LH; Loeber JG

  1987-01-01

  Met reagentia van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) werd een radioimmunochemische methode (RIA) ontwikkeld voor de bepaling van prolactine in ratteserum (rPRL). Het meetgebied van de ijklijn loopt van 0,6-40 mug/l serum. De binnen en tussen

 17. Ruimtelijke en temporele patronen in de diversiteit van de macrobentische infauna op het Nederlands Continentaal Plat

  NARCIS (Netherlands)

  Craeymeersch, J.A.M.; Witbaard, R.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.

  2008-01-01

  In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving is een overzicht gemaakt van ruimtelijke en temporele verschillen in de diversiteit van het benthos op het Nederlands Continentaal Plat. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de meetgegevens van het landelijke monitoringprogramma MWTL

 18. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Kotterman, M.J.J.

  2007-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan mosselen van lengte 58-70 mm. In de Eems-Dollard is deze grootste klasse in het geheel niet door het RIKZ aangetroffen. In de Westerschelde zijn dit jaar slechts vier mosselen van de...

 19. Vectoren van het West Nile-virus in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Reusken, C.B.E.M.; Takken, W.

  2006-01-01

  Om de risico¿s voor de volksgezondheid bij introductie van het West Nile-virus (WNV) goed te kunnen inschatten, is het nodig om te weten in welke inheemse muggen WNV zich kan handhaven. In dit bericht wordt een overzicht gegeven van WNV-vectoren en potentiële risico¿s voor Nederland

 20. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 1. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

  OpenAIRE

  Hellings; J.; Verwey; J. C.; Asten, van, H.; Dorpema; {Broderick}, J W

  1984-01-01

  Bij de controle d.d. 831214 is het volgende geconstateerd: 1) De beide programma's van de Getinge en de Schaerer sterilisator voldoen aan de norm. 2) Er zijn goede algemene instructies. Er ontbreken echter goede werkvoorschriften, bedienings- en beladingsvoorschriften voor de sterilisatoren en kledingsvoorschriften. 3) De protocollering van de produktie is goed. Van de sterilisatoren worden geen technische en/of produktie logboeken bijgehouden. 4) Voor het uitvoeren van de recall is geen...

 2. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 3. Agrocluster Oost in beeld: Een onderzoek naar het belang van en de perspectieven voor het agrocluster in Gelderland en Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterkamp, E.B.; Leeuwen, van M.G.A.; Bont, de C.J.A.M.; Wisman, J.H.; Kuhlman, J.W.

  2006-01-01

  Dit rapport geeft een beeld van het agrocluster in de provincies Overijssel en Gelderland. Het economisch belang van het agrocluster en van de belangrijkste deelclusters is gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ook worden de structuur en de ontwikkelingen in de

 4. Drinken uit de brandkraan: het belang van informatievaardigheden in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Frerejean, Jimmy; Velthorst, Gerdo

  2015-01-01

  De behendigheid van hbo studenten in het online zoeken naar informatie wekt de indruk dat ze vaardige informatieverzamelaars zijn… maar is dit ook zo? De Open Universiteit werkt samen met pabo Iselinge Hogeschool aan een onderzoek naar het aanleren van informatievaardigheden. In deze workshop geven

 5. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 6. Melkveebedrijven: verdere stijging van het inkomen in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, J.H.

  2011-01-01

  De resultaten van melkveebedrijven laten in 2011 opnieuw een verbetering zien. De melkprijs ligt boven het niveau van 2010 maar ook de kosten zijn toegenomen. Dat alles resulteert in een inkomen uit bedrijf van 38.000 euro per onbetaalde aje: een stijging van 6.000 euro.

 7. Aanschaf en introductie van medische technologie in het ziekenhuis

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruijn ACP; van Drongelen AW; GMT; vgc

  2013-01-01

  De uitvoering van grote investeringsprojecten voor de aanschaf van medische apparatuur zoals scanners, chirurgische robots, infuuspompen en patiëntenmonitors, kan verbeterd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in achttien ziekenhuizen naar de gevolgde procedures bij de aankoop van de

 8. Bitcoin: Informational Money en het Einde van Gewoon Geld

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, J.A.

  2014-01-01

  Deze paper bevat een verkorte beschrijving van de Nakamoto architectuur voor informational money, een positionering van Bitcoin, een "money-like informational commodity", als een verschijningsvorm van iGoud, en een bespiegeling over de vraag hoe hoe informational money het einde van Gewoon Geld in

 9. Op de schouders van het verleden: leiderschap vraagt historisch besef

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, S.; Kroeze, R.

  2011-01-01

  Anders dan de retoriek van managementgoeres doet vermoeden, tonen ze vooral tijdsgebonden opvattingen van goed management. Hun werk is daarom nuttig als barometer van de tijdgeest, maar als manager moet je er je koers nooit door laten bepalen. Historisch besef en kennis van het (bedrijfs)verleden

 10. Lezing dr. Arthur Elias, Universiteit van Leiden, in het kader van de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  namelijk de koningin, worden uitgenodigd. Het valt niet te ontkennen dat het jaar 1848 voor de constitutionele ontwikkeling in Nederland van groot belang geweest is. Zo wordt in de grondwet van 1848 onder meer vastgelegd dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn tegenover het parlement.

 11. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel

 12. Effecten van 'ruimte voor water'op natuur in inundatiegebieden. Fase1: aanpak en ontwikkeling van het paleo-instrument

  NARCIS (Netherlands)

  Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.; Verdonschot, R.C.M.

  2008-01-01

  Het doel van dit onderzoek is het effect van de toename in inundatiefrequentie en -duur op aquatische natuur in uiterwaardplassen te evalueren. In de eerste fase van dit project zijn de aanpak en het paleo-instrument ontwikkeld. De effecten van overstromingen op het ecosysteem in Nederlandse

 13. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 14. Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kooten, van T.; Jansen, H.M.

  2015-01-01

  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.

 15. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 16. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; Gorts PC; LSO

  2009-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2006 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.
  Volgens de Kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve stralingsdosis

 17. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; Gorts PC; LSO

  2009-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2007 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.
  Volgens de Kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve stralingsdosis

 18. Het zelfreinigend vermogen van de wetenschap: parapsychologie en peer review 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Kievit, R.A.

  2011-01-01

  Onlangs werd opnieuw het bestaan van parapsychologische fenomenen geclaimd. Al vóór publicatie leidde dit tot discussies op wetenschappelijke weblogs. Rogier A. Kievit illustreert met deze casus het zelfcorrigerende vermogen van het vak.

 19. Drinken uit de brandkraan: het belang van informatievaardigheden in het onderwijs

  OpenAIRE

  Frerejean, Jimmy; Velthorst, Gerdo

  2015-01-01

  De behendigheid van hbo studenten in het online zoeken naar informatie wekt de indruk dat ze vaardige informatieverzamelaars zijn… maar is dit ook zo? De Open Universiteit werkt samen met pabo Iselinge Hogeschool aan een onderzoek naar het aanleren van informatievaardigheden. In deze workshop geven we een eerste indruk van de resultaten en blikken we terug op de samenwerking: Hoe kwam dit tot stand, hoe krijgt de onderzoekssamenwerking vorm in de praktijk en wat hebben we ervan geleerd?

 20. Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid : onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half tot anderhalf jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude of een nieuwe werkgever

  NARCIS (Netherlands)

  Nijboer, I.D.; Gründemann, R.W.M.; Andries, F.

  1993-01-01

  Het onderzoek is gebaseerd op enquêtegegevens van 9000 (ex-)WAO-ers. Het moment waarop de enquête wordt uitgevoerd lag gemiddeld een jaar na het einde van hun ziektewetjaar. Van de ondervraagden had 30% het werk weer hervat : twee van de drie bij de oude werkgever, een op de drie bij een nieuwe

 1. Gebruik van ziekenhuisgegevens voor het beschrijven van ruimtelijke patronen in ziekte rondom Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Staatsen BAM; Doornbos G; Franssen EAM; Heisterkamp SH; Ameling CB; Lebret E; CCM

  1998-01-01

  In dit onderzoek zijn ruimtelijke patronen in gegevens over ziekenhuisontslagen voor een zevental hartvaatziekten en zes luchtwegaandoeningen in de regio Schiphol bestudeerd aan de hand van kaarten. Het onderzoek is een uitbreiding van eerdere analyses die zijn uitgevoerd in het kader van de

 2. Orienterend onderzoek naar een niet-destructieve bepaling van het suikergehalte van meloen

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Tusveld, M.A.H.; Oostrom, van J.J.; Herstel, H.

  1991-01-01

  Eén van de belangrijkste h1aliteitscriteria van meloen is het suikergehalte. Op de veiling wordt momenteel het suikergehalte steekproefsgewijs bepaald m.b.v. een refractometer. Nadeel van deze methode is echter dat de vrucht beschadigd wordt en dat de meting relatief langzaam is. Nagegaan is of met

 3. Gebruik van onderstammen bij vruchtgroenten : inventarisatie van de mogelijkheden voor energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Dieleman, J.A.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Het gebruik van onderstammen in de vruchtgroenteteelt is sterk in opkomst en heeft geleid tot een stijging van de productie. Het gebruik van speciaal geselecteerde onderstammen biedt de mogelijkheid om bij lagere temperaturen te telen zonder productie in te leveren. Daarmee kan energie worden

 4. Zeetransport van snijbloemen: ”If we get this quality more, we will sell a lot” : werkpakket productkwaliteit : eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Harkema, H.; Mensink, M.G.J.

  2005-01-01

  Het onderzoeksproject Zeetransport Snijbloemen had als doel een distributieconcept te ontwikkelen voor snijbloemen op basis van zeecontainertransport. Ter afbakening van het project lag de focus op de Verenigde Staten. Het vervoer naar de V.S. van snijbloemen tegen een lagere prijs (zeetransport in

 5. Is het aanraden van een tongreiniger evidence based?

  NARCIS (Netherlands)

  Slot, D.E.; van der Weijden, F.

  2011-01-01

  In het kader van haar master 'evidence-baed practice' schreef mondhygiënist Marjolijn van der Sleen een systematisch review over de effectiviteit van tonreinigen op mondgeur en tongbeslag. Er is door haar gezicht in drie databases (PubMed-MEDLINE, EMBASE and Cochrane-CENTRAL).

 6. Cellulaire dynamica – beweging van begin tot het eind

  NARCIS (Netherlands)

  Akhmanova, A.S.

  2012-01-01

  De bouwstenen van het leven zijn ons door grote recente ontwikkelingen in de biologie bekend geworden. We kennen de volledige sequentie van ons genoom en krijgen een steeds beter overzicht van de moleculen waaruit onze cellen zijn opgebouwd. De volgende vraag is hoe deze bouwstenen samenwerken om zo

 7. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na

 8. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 9. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2002 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen geanalyseerd in monsters bot en mosselen. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten werden aangeleverd.

 10. Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke kosten er verbonden zijn aan het laden, lossen en het vervoer vanaf de plaats van inladen naar de plaats van aflevering (binnen een straal van 10 km) van consumptie-aardappelen.

 11. Botox voor het brein – ethiek van psychofarmacologische enhancement

  NARCIS (Netherlands)

  Bolt, L.L.E.; Schermer, M

  ‘Botox for the brain’ is de titel van het NWO-project dat wij enkele jaren geleden hebben uitgevoerd. Deze titel riep nogal eens vragen op: ‘Botox is een stof met een verlammende werking en het kan toch niet de bedoeling zijn om de hersenen lam te leggen?’ Dat zou inderdaad moeilijk te rijmen zijn

 12. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  13 juli 2015 ... verwijzend naar Ps 2), maar des te vaker in de Septuagint. Het is daar een technische term voor het verpletteren van de vijand zoals in een heilige oorlog: de vijand wordt vernietigend verslagen, zijn macht wordt gebroken, hij wordt voorgoed verdreven (cf. Louw/Nida 1989 sub 19.39 maar vooral 39.53).

 13. Middel van bestaan in het oude Mesopotamië

  NARCIS (Netherlands)

  Stadhouders, H.A.I.

  2004-01-01

  De veestapel omvatte, in volgorde van belang en omvang, schapen, geiten [te zamen het ‘kleinvee’ vormend], runderen en -zeker in de dorpen- een weinig varkens. Al deze dieren leverden vlees, in de oudheid een luxe-voedsel. Het kleinvee werd hoofdzakelijk gehouden voor de wolproduktie; een

 14. Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ternier, Stefaan; Kester, Liesbeth; Schmitz, Birgit; Kluijfhout, Eric; Wolff, Charlotte; Maassen, Marcel; Gijselaers, Jérôme; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen; Roks, Sabine

  2013-01-01

  Ternier, S., Kester, L., Wolff, C., Maasen, M., Gijselaers, J., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 16 November). Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs. Masterclass in de OpenU community Open Universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op

 15. De impact van de ziekte van Addison, AGS of het syndroom van Cushing op het dagelijks leven en de zorg: een onderzoek vanuit patiëntenperspectief.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, M.

  2006-01-01

  Negentig procent van de mensen met de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing of het Adrenogenotaalsyndroom (AGS) is altijd moe. Dit is ruim tweemaal zoveel als in de algemene bevolking. Hoewel hun aandoening in medisch opzicht ‘onder controle’ is, is de kwaliteit van hun leven vaak verre van

 16. VEELHEID VAN NAME BY JUDESE KONINGS. Ons Jubilaris het sy ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Nie sonder skaamte dink hy daaraan terug dat in die- selfde jaar by 'n eksamen geblyk het, dat selfs die naam van die grootste. Babiloniër vir hom maar net... n naam was. Van „De ynagiscAe. 6eíeeA;enís pan den naam"^) het hy nie die minste begrip gehad nie. Maar toe hy nege jare later self sy eerste wankele skrede op.

 17. De invloed van sensorische prikkelverwerking op het functioneren van volwassenen met autisme.

  NARCIS (Netherlands)

  Lamberink, Johanna; Landsman-Dijkstra, Johanna; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Samenvatting Eerder onderzoek heeft aangetoond dat problemen met sensorische prikkelverwerking frequent voorkomen bij mensen met autisme. Dit onderzoek brengt in kaart welke invloed prikkelverwerkingsproblemen hebben op het functioneren van volwassenen met ASS. Doel van dit onderzoek en methode: in

 18. Het effect van verschillende vormen van hiërarchische structuren op hypertext-gebaseerd leren

  NARCIS (Netherlands)

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2010-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2010, 23 Juni). Het effect van verschillende vormen van hiërarchische structuren op hypertext-gebaseerd leren. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede, Nederland.

 19. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de

 20. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 1. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 2. Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Leijten, Mariëlle; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Leijten, M., & Kirschner, P. A. (2012, June). Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces [The effect of an electronic outline tool on the writing product and writing process]. In R. Brouwer (Chair), Omgaan met ICT:

 3. Optimalisatie van virusdetectie ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; de Roda Husman AM; LZO

  2007-01-01

  Door technieken uit het klinische virusonderzoek te gebruiken voor watermonsters worden ziekteverwekkende virussen in het water vaker en in hogere concentraties aangetoond dan voorheen. Het Nederlandse Waterleidingbesluit schrijft voor dat de drinkwaterkwaliteit voldoet als per jaar niet meer dan

 4. Milieurisico's van fipronil in mest : Risicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Moermond CTA; Smit CE; van der Linden AMA; van Vlaardingen PLA; Bodar CWM; MSP; VSP

  2017-01-01

  De stof fipronil, illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen, is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat er geen fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt. Verbranding is daarom volgens het

 5. Van Smart City naar Smart Citizens : Over het metabolisme van onze steden

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger

 6. Verhalen van Matsombo: Jef Geeraerts’ beeld van de 'Kongo-crisis' in Het verhaal van Matsombo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Huigen

  2001-08-01

  Full Text Available Matsombo’s stories: Jef Geeraerts’s representation of the 'Congo crisis' in Het verhaal van Matsombo The so-called Congo crisis (1960-1965 received a great deal of attention internationally. A literary response in Dutch to what happened in the former Belgian colony is Het verhaal van Matsombo (Matsombo’s story by Flemish writer and former colonial civil servant, Jef Geeraerts. Until now, little critical attention has been given to Het verhaal van Matsombo, despite regular reprints of the text. This article researches how the Congo crisis is represented in Geeraerts’s novel. Although Geeraerts’s depiction of colonial conflict is, in certain respects, close to that of Franz Fanon, Geeraerts’s is ultimately a Western view.

 7. Groepshuisvesting zeugen nodig voor afzet van Nederlandse bacon naar het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.; Swinkels, H.; Backus, G.

  1997-01-01

  Naar aanleiding van de op handen zijnde regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) tot het huisvesten van niet-lacterende zeugen in groepen is de relatie onderzocht tussen de export van Nederlandse bacon naar het VK en de hiervoor benodigde productieomvang op varkensbedrijven in het VK, Denemarken

 8. Veilig naar het verkeer van de toekomst : nieuwe mogelijkheden, risico's en onderzoeksagenda voor de verkeersveiligheid bij automatisering van het verkeerssysteem.

  NARCIS (Netherlands)

  Nes, C.N. van & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2017-01-01

  Er komen steeds meer systemen op de markt om de automobilist te ondersteunen in de rijtaak. Stap voor stap neemt de automatisering van onze voertuigen toe, het verkeerssysteem bevindt zich in een transitie richting zelfrijdende auto’s. De automatisering biedt kansen om het verkeer veiliger, schoner

 9. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de

 10. Het focusvrij maken van de mond

  NARCIS (Netherlands)

  Baart, J.A.; van der Waal, I.

  2013-01-01

  Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in de urogenitale tractus of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele

 11. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  OpenAIRE

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu meer dan ooit het debat over de structuur van het onderwijs- systeem, de gewenste opbrengsten en de waarde van de tot nog toe bereikte resultaten (Schwab, 2011; Scheerens, 2011; HBO-Raad, 2008, Insp...

 12. Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.

  NARCIS (Netherlands)

  Nentjes, Andries

  1977-01-01

  In dit boek zal het verder vooral gaan om de voorstellingen die economen zich hebben gevormd van het werkloosheidsverschijnsel. Werkloosheid: in de afbeeldingen die de klassieke economen van hun wereld maakten vooral in verband gebracht met overbevolkingin een wereld met beperkte hulpbronnen.

 13. Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan de hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in

 14. Toegankelijkheid van het agrarisch gebied voor recreatie: bepaling en belang; veldinventarisatie en onderzoek onder in- en omwonenden in acht gebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de S.; Boer, de T.A.

  2006-01-01

  Het Rijk wil de toegankelijkheid van het agrarisch gebied vergroten, vooral middels meer wandelpaden over boerenland. Het Milieu- en Natuurplanbureau wil de ontwikkeling van deze toegankelijkheid monitoren en kijken of met het vergroten de achterliggende beleidsdoelen worden gerealiseerd. Een

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 16. Crude. The story of oil; Ongeraffineerd. Het verhaal van olie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shah, S.

  2008-07-01

  A story of oil, from the circumstances of its birth millions of years ago to the spectacle of its rise as the indispensable ingredient of modern life. In addition to fueling our SUVs and illuminating our cities, crude oil and its byproducts fertilize our produce, pave our roads, and make plastic possible. The author infuses recent twists in the story with equal drama, through chronicles of colorful modern-day characters and moves between scientific, economic, political, and social analysis, capturing the many sides of the indispensable mineral that we someday may have to find a way to live without. For the Dutch version, the author wrote a special chapter on the role of oil in the Netherlands. [Dutch] Analyse van de wetenschappelijke, economische, politieke en sociale aspecten van ruwe olie. Ongeraffineerd legt de vele maatschappelijke implicaties bloot van een onmisbare grondstof die we binnen afzienbare tijd toch zullen moeten vervangen. Speciaal voor deze editie schreef de auteur een hoofdstuk over de rol van olie in Nederland. Het boek verhaalt ook over het zwarte goud, van de omstandigheden waaronder het miljoenen jaren geleden is ontstaan, via de spectaculaire opkomst sinds de ontdekking ervan in de negentiende eeuw tot het onmisbare ingredient voor het moderne leven dat het is geworden.

 17. Studie en stage in het buitenland en de ontwikkeling van internationale competenties

  NARCIS (Netherlands)

  Jos Walenkamp; R.F.M. (Rudy) van den Hoven

  2013-01-01

  Hogeronderwijsinstellingen hebben verschillende redenen voor internationalisering. Een van de belangrijkste redenen vormt de ontwikkeling van internationale competenties van studenten. Van de instrumenten die zij daartoe inzetten wordt een verblijf in het buitenland om redenen van studie of stage

 18. De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht : Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438

  NARCIS (Netherlands)

  I. van der Zalm (Ilona)

  2009-01-01

  textabstractWanneer een keurling een deskundigenonderzoek heeft ondergaan in het kader van de vaststelling van de schade heeft deze ingevolge art. 7:464 lid 2, onder b, BW het recht het deskundigenbericht te blokkeren.1 De vraag is wie de kosten van het deskundigenbericht bij een beroep op het

 19. Influenza in de winter 1986/'87; wijziging van het influenzavaccin voor het seizoen 1987/'88

  NARCIS (Netherlands)

  N. Masurel (Nic); W.E.Ph. Beyer (Walter)

  1987-01-01

  textabstractInfluenzavirussen van het subtype A(H1N1) werden reeds vroeg in het winterseizoen 1986/‘87 in Nederland geïsoleerd, en wel voor het eerst uit keelwatten van rekruten gelegerd bij Arnhem die op 9 december 1986 een influenza-achtige aandoening hadden (Nationaal Influenza Centrum,

 20. Prikkels voor productiviteit: een analyse van mogelijkheden en onmogelijkheden van financiële prikkels bij het verhogen van arbeidsproductiviteit in het openbaar bestuur

  NARCIS (Netherlands)

  Theeuwes, J.; Lammers, M.; Volkerink, M.

  2012-01-01

  De Nederlandse overheid staat als werkgever de komende jaren grote uitdagingen te wachten. Budgetten staan onder druk als gevolg van de economische crisis. Meer dan de helft van het totale personeelsbestand in het openbaar bestuur is 45 jaar en ouder en veel oudere medewerkers gaan in de komende

 1. Referentiekader geldboetes : verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Bröring, H.E.; Uijl, M. den; Tollenaar, A.; Kwakman, N.J.M.; Keulen, B.F.

  2012-01-01

  In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid gebracht worden in de systematiek waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld? Aan de hand van wetten (Wetboek van Strafrechtt; wetten met een

 2. Onderzoek naar de mogelijke blootstelling en de milieuhygienische aspecten tengevolge van het gebruik in manege-bakken van versnipperd antimoonhoudend aankledingsmateriaal voor auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Fortezza F; Ritsema R; Wilde PGM de; IEM; LAC; LAE

  1994-01-01

  In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene is onderzoek uitgevoerd naar de milieuhygienische implicaties van het gebruik van versnipperde, uit polyester samengestelde, autobekledingsmaterialen (tapijtsnippers) voor het ophogen/opvullen van maneges. Dit

 3. Fylogenetische SSU rDNA-analyse van het fylum Nematoda

  NARCIS (Netherlands)

  Holterman, M.H.M.; Elsen, van den S.J.J.; Megen, van H.H.B.; Wurff, van der A.W.G.; Helder, J.

  2007-01-01

  Nematoden vormen één van de meestgevarieerde en succesvolle diergroepen ter wereld. Ze zijn waarschijnlijk de meest talrijke dieren op aarde, komen in uiteenlopende milieus voor (zowel terrestrische als marien) en spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. De verscheidenheid van voedingstypes en

 4. Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen. Deel 1: introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Krikken, J.

  2011-01-01

  In dit nummer van het Mondhygiënisten Vademecum het eerste deel van een serie artikelen over de ‘Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen’. In deze serie artikelen wordt diepe cariës omschreven als een carieuze laesie waarvan op grond van klinische en

 5. Een eerste inschatting van het Urban Heat Island effect voor Rotterdam en omgeving – een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Steeneveld, G.J.; Hove, van L.W.A.

  2010-01-01

  Tot nu toe is weinig bekend over het warmte-eiland effect in Nederland. Het doel van deze studie is om door middel van een modelstudie een eerste inschatting te maken van het warmte-eiland effect van de stad Rotterdam en naastgelegen omgeving, voor twee episodes in een hittegolf (in 2003, en 2006).

 6. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 7. Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, J.

  2004-01-01

  In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgemeenschappen, omdat zij een centrale schakel vormen

 8. Het Bazuinatelier: een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren

  OpenAIRE

  Willemars, Gemmy; Hooren, van, A.M.N.; Schoot, Tineke

  2013-01-01

  RAAK-project in de aandachtswijk Caberg Malpertuis in Maastricht waarin middels het maken van kunstzinnige creaties door de buurtkinderen en ondersteuning van de buurtbewoners (o.a. ouders en leerkrachten) werd gewerkt aan grotere leefbaarheid en gezamenlijkheid in de buurt.

 9. Het Bazuinatelier : een interventie voor beeldende therapie in het jongerenwerk gericht op empowerment van kwetsbare jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Gemmy Willemars; Dr Susan van Hooren; Dr Tineke Schoot

  2013-01-01

  RAAK-project in de aandachtswijk Caberg Malpertuis in Maastricht waarin middels het maken van kunstzinnige creaties door de buurtkinderen en ondersteuning van de buurtbewoners (o.a. ouders en leerkrachten) werd gewerkt aan grotere leefbaarheid en gezamenlijkheid in de buurt.

 10. Verandering in reologie van bindmiddel door veroudering in de weg en in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Lent, D.Q. van; Mookhoek, S.D.; Vliet, D. van

  2016-01-01

  De veroudering van het asfalt bindmiddel is een van de belangrijkste eigenschappen die een invloed hebben op de levensduur van open deklagen. In deze paper wordt de ontwikkeling van de veroudering van bindmiddel in de weg en met kunstmatige veroudering in het laboratorium beschreven in termen van

 11. De dans van de taal in het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2010-12-01

  Taal is een erg belangrijke kwestie in elke wetenschap. Het maakt de transfer en de circulatie van kennis mogelijk, wat noodzakelijk is voor een permanente evolutie en groei van een professie. In het sociaal werk lijkt taal te vaak gereduceerd tot de directe interactie tussen een sociaal werker en een cliënt. Maar dit is slechts het halve verhaal. Dit artikel argumenteert waarom taal meer wetenschappelijke aandacht verdient, vooral in het verbindende domein tussen praktijkreflectie en theorie in het sociaal werk. Meer dan honderd jaar na de publicatie van Mary Richmonds boek Friendly visiting among the poor (in 1899! is de vraag vooral of en in welk opzicht taal wijzigde. Werden er slechts enkel nieuwe woorden ingevoerd of wijzigde ook de inhoud en de onderliggende visie? Tegenwoordig beschikken sociaal werkers over meerdere taalkanalen: de gesproken taal, de geschreven taal, de telefoontaal, de virtuele taal. Vooral die laatste ontwikkeling opent taalkundig nieuwe registers. Dit artikel gaat na waarom sociaal werkers en onderzoekers linguïstische veranderingen moeten bestuderen en meer zorg dragen voor hun linguïstisch kapitaal. Taal danst doorheen de geschiedenis van het vak in meerdere opzichten. Maar sociaal werkers benutten de hele dansvloer nog niet.

 12. Aanvullende COCO-berekeningen in het kader van nazorg van het DynAqua-project (kokkelkweek deel)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de P.; Veenstra, F.A.

  2007-01-01

  COCO (COmputer COckle model) is ontwikkeld door het voormalig Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO), tegenwoordig bekend als Wageningen IMARES. COCO berekent ondermeer de groei van een individuele kokkel, maar kan ook informatie met betrekking tot de productie van pseudo-feces

 13. Over criteria voor het beoordelen van tentamenuitwerkingen in het vak Programmeren [About Assessment Criteria in Computer Programming Courses

  NARCIS (Netherlands)

  Moerkerke, G.; Roossink, H.J.; van Diepen, N.M.; van den Berg, Klaas; van Dijk, Elisabeth M.A.G.; Koppelman, Hermannus; Mulder, F.

  1990-01-01

  Bij het beoordelen is het belangrijk te weten welke criteria gehanteerd moeten worden. Met behulp van een vragenlijstonderzoek onder de docenten is een beperkt aantal criteria geselecteerd die gehanteerd moeten worden bij de cursus Inleiding inhet Programmeren.

 14. Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof. Quick scan van de gevolgen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van C.P.A.; Hoste, R.

  2015-01-01

  Als Nederland - naast Duitsland, Frankrijk, Polen en Hongarije - kiest voor een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-)soja in veevoeder, dan zal het verbruik van sojaproducten in veevoeder in deze vijf landen moeten dalen met 40 tot 50%, om ervoor te zorgen dat de vraag naar

 15. Kwantificering Arbeidsveiligheid Risico’s : rapport van het ontwikkelingstraject van een methode om bedrijfsprocessen te analyseren en risicoscenario’s van af te leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Steijger, N.; Reinders, J.; Kamperveen, J.; Rogier, J.

  2007-01-01

  Het regelgevings - en handhavingsbeleid van SZW wordt steeds meer risicogedreven. Dat betekent ook meer kwantitatief aansturen van arbobeleid. Vanuit de Arbowet vormen de RI&E met bijbehorend Plan van aanpak (PvA) de basis voor het arbobeleid cq. arbomanagementsysteem. De kwaliteit van het

 16. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 17. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  OpenAIRE

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de, M.; Rooij, van, S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in opdracht van de regionale stuurgroep Deltaprogramma Wadden. Er is een stakeholderanalyse uitgevoerd op basis van informatie op het internet. Er wordt een begrippenkader voor participatie en communi...

 18. Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese

 19. K. Martin als directeur van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie

  NARCIS (Netherlands)

  Escher, B.G.

  1931-01-01

  De jonge Oldenburger geoloog Johann Karl Ludwig Martin, die bijzonder belang stelde in de zwerfsteenen, die gedurende het plistoceen met de gletschers uit Fenno-Skandia naar Noord-Duitschland en Nederland waren getransporteerd, werd door de verzameling van Staring van de geologie van Nederland naar

 20. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme

 1. Verkenning kinderen en speelnatuur : literatuurstudie en inventarisatie van vigerend rijksbeleid en spelers in het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Langers, F.; Blitterswijk, van H.; Brinkhuijsen, M.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  Het Ministerie van LNV wil weten op wat voor manieren de betrokkenheid van kinderen bij natuur vergroot kan worden. Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de baten van (speel)natuur voor kinderen, en van twee inventarisaties: (a) het vigerend rijksbeleid en (b) een

 2. Alternaria in het voetspoor van Phytophthora

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  Alternaria is een schimmelziekte die in opkomst is, zo bleek tijdens het Syngenta Alternaria symposium. De laatste jaren zijn de omstandigheden waaronder deze schimmel kan groeien verbeterd. Ingegaan wordt op de mogelijkheden om deze schimmel te bestrijden

 3. De beethoogte : een reproduceerbare methode voor het bepalen van de beethoogte

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Louwrens Hilko

  1967-01-01

  Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een methode ter bepaling van een individueel aangepaste beethoogte te beschrijven. Alle bestaande methoden hebben namclijk het bezwaar dat ze op zichzelf niet voldoende garantie bieden om goede resultaten te bereiken. In het eerste hoofdstuk worden

 4. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 5. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 6. Ontwikkeling biotoets voor de detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : proefuitvoering in de nematodentuin op PPO AGV, 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Gastel-Topper, van A.W.W.; Visser, J.H.M.; Korthals, G.W.

  2011-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een biotoets waarmee lage besmettingen van het quarantaine aaltje Meloidogyne chitwoodi voorafgaand aan de pootaardappelteelt of ander vermeerderingsmateriaal betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd, in de grond of door middel van symptomen op

 7. Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, J.A.W.; Chamuleau, T.P.M.; Winter, H.V.; Breukelaar, A.W.; Beijk, V.A.W.; Goes, R.

  2011-01-01

  Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn

 8. Voetsporen van evolutie: de dynamiek van effectorgenen in het Phytophthora-genoom

  NARCIS (Netherlands)

  Jiang, R.H.Y.

  2007-01-01

  Het geslacht Phytophthora omvat meer dan 65 verwoestende plantenpathogene soorten die ernstige schade toebrengen aan landbouwgewassen en aan planten, struiken en bomen in de natuur. Economisch belangrijke pathogenen zijn onder andere Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte,

 9. De invloed van Temik en rooidatum op de vermeerdering van Globodera pallida op het vroege pootardappelras Premiere

  NARCIS (Netherlands)

  Molendijk, L.P.G.; Schomaker, C.H.; Hoek, J.; Gastel, van A.W.W.

  2006-01-01

  In een proef in 2005 op een praktijkperceel te Firdgum (Friesland) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van Temik op de populatiedynamica van Globodera pallida in pootgoedteelt van het vroege ras Premiére, dat vatbaar is voor G. pallida. Temik kon op beide oogsttijdstippen de vermeerdering van G.

 10. De Apterygotenfauna van het eiland Urk

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, A.M.

  1929-01-01

  Op een tweetal excursies (van 11—13 Juli en van 26—28 September) werden op Urk negen soorten van Apterygogenea gevonden, n. 1.: Hypogastrura viatica (Tullb.). Friesea mirabilis (Tullb.). Onychiurus armatus (Tullb.). Proisotoma schötti (D. T.). Isotoma (Vertagopus) cinerea (Nic.). Isotoma viridis

 11. Impact of Wind Energy in a Future Power Grid (Impact van windenergie in het toekomstig elektriciteitsnet)

  OpenAIRE

  Soens, Joris

  2005-01-01

  Dit doctoraat onderzoekt op verschillende niveaus de technische impact van windenergie op een elektriciteitsnet. Het eerste deel van het doctoraat ontwikkelt gedetailleerde dynamische modellen van windturbines of -parken in software, specifiek voor de dynamische simulatie van elektriciteitssystemen. Deze modellen worden gebruikt om de invloed van veranderingen in windsnelheid of storingen in het net te simuleren. Verder zijn ze een geschikt hulpmiddel om te evalueren in welke mate een windtur...

 12. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 13. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 14. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In

 15. Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Hoffman, M.H.A.

  2009-01-01

  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco

 16. De sorptie van orthofosfaat in veengronden en kalkrijke zandgronden en het belang van organisch gebonden fosfaat : kennislacunes met betrekking tot vastlegging en uitspoeling van fosfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Chardon, W.J.; Mol, G.; Salm, van der C.; Sival, F.P.

  2007-01-01

  Voor een goede voorspelling van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden is inzicht in het gedrag van fosfaat in de bodem en bodemoplossing van groot belang. Kennis over het gedrag van anorganisch fosfaat in kalkloze zandgronden is ruim beschikbaar. Parameter waarden die de sorptie van fosfaat in

 17. Resultaten enquête verzuimbeleid in de zorgsector : een onderzoek door NIA TNO in opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid van de zorgsector via het NZf-peilstation

  NARCIS (Netherlands)

  Andriessen, S.; Vuuren, T. van

  1997-01-01

  In opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid, onderdeel van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen, heeft NIA TNO het onderzoek "Terugdringing ziekteverzuim in de zorgsector" uitgevoerd. In het kader daarvan is een verkenning gehouden naar de stand van zaken op het gebied van verzuimbeleid door

 18. Samenvattend rapport voor fase II van het project: risico op insleep van zoönosen via import van kippenvlees uit derde landen

  NARCIS (Netherlands)

  Dopfer, D.D.V.; Bolder, N.M.

  2006-01-01

  Het rapport voor fase II van het project "Risico op insleep van zoönosen via import van kippenvlees uit derde landen" is een samenvattende visie op een kwantitatief risico assessment over dit risico op insleep zonder de praktische uitvoering ervan. Dit rapport is een aanvulling op het rapport voor

 19. Het (lage) Biesheuvelgehalte van de kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten in lokale initiatieven.

  NARCIS (Netherlands)

  Doeglas, D.; Delnoij, D.

  1998-01-01

  Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre de kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten die in zekere zin een uitwerking van de voorstellen van de commissie-Biesheuvel zijn een doelstelling hebben die past bij die voorstellen op het gebied van afstemming en continuïteit van zorg, transmurale zorg en het

 20. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008 : Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  WODC; TNS NIPO

  2009-01-01

  Het doel van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) is een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te schetsen van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, de preventieve maatregelen die zij nemen tegen criminaliteit, de ondervonden schade, het meldingsgedrag van bedrijven

 1. Het Gerecht van Eerste Aanleg en voortschrijdend inzicht in GE/Honeywell

  NARCIS (Netherlands)

  Schinkel, M.P.

  2006-01-01

  Met de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) van 14 december 2005 in GE/Honeywell sloot de derde akte in een boeiend internationaal drama. Het Gerecht stelde vast dat de Europese Commissie zich in haar beschikking van 3 juli 2001 om de voorgenomen fusie tussen Honeywell International

 2. Kennis op maat voor Nationale landschappen : ervaringen met het oplossen van specifieke kennisvragen

  NARCIS (Netherlands)

  Koomen, A.J.M.; Schröder, R.R.G.

  2011-01-01

  Doel van het project ‘Kennis op maat’ is om op een interactieve manier kennis te leveren over een aantal specifieke kennisvragen en onderwerpen van medewerkers van provincies en Nationale Landschappen. De nadruk ligt daarbij op kennisuitwisseling, doorwerking en montage en niet op het uitvoeren van

 3. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in de apotheek van het St.Laurentius Ziekenhuis te Roermond

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Verwey; J.C.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Bij de controle d.d. 831214 is het volgende geconstateerd: 1) De beide programma's van de Getinge en de Schaerer sterilisator voldoen aan de norm. 2) Er zijn goede algemene instructies. Er ontbreken echter goede werkvoorschriften, bedienings- en beladingsvoorschriften voor de

 4. Spiegels van de ziel en spiegels van het brein? De uitdrukking van emoties als onderwerp van kunst en wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Keestra, M.; Schwartz, G.

  2014-01-01

  Is het niet verwonderlijk dat wij met zo veel plezier en ontroering kijken naar kunstwerken van wel duizenden jaren geleden? Kunstwerken waarop mensen afgebeeld staan die wij niet kennen, waarvan wij meestal de achtergrond niet kennen, die in een heel andere samenleving en tijd leefden en die

 5. Pathos, oppervlakkigheid en winstoogmerk: nogal losse bespreking van het preadvies van Hans Nieuwenhuis

  NARCIS (Netherlands)

  Wattel, P.J.

  2008-01-01

  Nieuwenhuis betwijfelt niet dat multicultureel recht mogelijk is; hij vraagt zich vooral af hoe het mogelijk is ('discours de la méthode'). In antwoord op die vraag bezingt hij de lof van de pathos (stemt uw gehoor gunstig) en vooral van de 'lof der oppervlakkigheid'. Maar hoe leren we elkaar

 6. Penicillium in lelie : Effect van terugdrogen na het spoelen op Penicilliumaantasting tijdens de bewaring van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.

  2010-01-01

  Penicilliumaantasting in leverbare leliebollen tijdens de bewaring in ijs is niet te voorkomen door de bollen na het spoelen na de oogst terug te drogen bij een hoge RV en een hoge temperatuur. De mate van aantasting door Penicillium was na een half jaar bewaring in ijs, van bollen die relatief warm

 7. Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in ...

  African Journals Online (AJOL)

  30 juni 2016 ... The article closes by drawing a conclusion regarding the degree of religious tolerance among the respondents who participated in this first round of application of the questionnaire. Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in opleiding. Read online: Scan this QR code with your smart ...

 8. Onderzoek naar de radioactiviteit van afvalwater van het ECN te Petten. Resultaten over 1987

  NARCIS (Netherlands)

  Koolwijk AC; Mattern FCM; Drost RMS

  1989-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultaten van enkele controlemetingen aan monsters van in 1987 door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten geloosd afvalwater. De meetresultaten zijn tgetoetst aan de in de vergunning gestelde lozings-limieten. Uit de toetsing blijkt dat de ECN-lozingen

 9. Filosofie van het kijken: Demonen, demonen - tot de dood ons van hen verlost.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de freudiaanse demonen van

 10. De democratisering van het religieus accessoire: van rozenkrans tot christelijke tatoeage

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  2003-01-01

  Kleding en allerlei vormen van lichaamsversiering waarin verwijzingen naar de christelijke traditie verwerkt zijn, zijn "in". Vanaf de late jaren 1980 is er een trend om in haute couture en moderne bijous expliciet te verwijzen naar religieuze kleding. Het boegbeeld van deze trend is misschien wel

 11. De beteekenis van het antivirus van Besredka in de heelkunde. Een klinisch-experimenteele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein, Samuel Alexander

  1934-01-01

  Overzien wij de literatuur, welke naar aanleiding van Besredka's antivirus-theorie is ontstaan, dan treffen wij onder de zeer vele uiteenloopende meeningen en opvattingen één feit aan, waaromtrent het meerendeel van de onderzoekers eenzelfde zienswijze is toegedaan en wel dit feit, dat de werking

 12. Wie te laat komt! : het denken en handelen van de leden van het Politbüro en de regering van de DDR met betrekking tot het binnen- en buitenlands beleid gedurende de jaren 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, Pieter Johannes

  2011-01-01

  Met toepassing van de sociaal-constructivistische theorie van Wendt en de neo-institutionele theorie van Sabatier e.a. onderzocht Peter Vogel de situatie binnen het Politbüro en de regering in de nadagen (1985- 1989) van de DDR. Hij keek daarbij in hoeverre en in welke mate mentale constructies,

 13. Ontwikkelingstrajecten in en voorspellers voor het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Doornwaard, S.M.; van den Eijnden, R.J.J.M.; Lugtig, P.J.; ter Bogt, T.F.M.; Overbeek, G.J.

  2012-01-01

  In deze studie onderzochten we of er verschillende ontwikkelingstrajecten bestaan in het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal (SEIM) van adolescenten en welke factoren voorspellend zijn voor deze trajecten. Een combinatie van latente klasseanalyse met groeicurves en multinominale

 14. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 15. 'Culture matters': het belang van cultuur binnen defensiebeleid EU en VS

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, N.; Marácz, L.

  2013-01-01

  Als het gaat om snel en adequaat optreden in het geval van een oorlog, is duidelijk zichtbaar dat de Verenigde Staten (VS) hiertoe beter in staat zijn dan het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie (EU). Dit heeft onder andere te maken met de bereidheid tot

 16. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  NARCIS (Netherlands)

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu

 17. Beleidsperspectieven voor de nationale energieveiligheid : Het dilemma van de goede betrekkingen; met wie?

  NARCIS (Netherlands)

  Correlje, A.F.

  2011-01-01

  De recente ontwikkelingen rond de Middellandse Zee en in het Midden Oosten en in Japan maken het denken over veiligheid op het gebied van de energievoorziening er niet makkelijker op. De problemen met de Japanse kerncentrales, als gevolg van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami, hebben tot

 18. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 19. Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Farahmand M; LSO; mev

  2012-01-01

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van kerncentrale Borssele lag in 2011 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

  Volgens de kernenergiewetvergunning moet de centrale ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens een effectieve

 20. Het meten van conceptueel begrip bij hbo-studenten International Business

  NARCIS (Netherlands)

  Ashley, Sue|info:eu-repo/dai/nl/345732790; Schaap, Harmen|info:eu-repo/dai/nl/304822914; de Bruijn, Elly|info:eu-repo/dai/nl/074460919

  2014-01-01

  Conceptueel begrip is een synthese van declaratieve-, procedurele- en situationele kennis dat studenten in staat stelt om complexe problemen in de beroepspraktijk op te lossen. Het meten is van belang om conceptueel begrip te bepalen en te kunnen vaststellen hoe het gestimuleerd kan worden. Het doel

 1. Is het mogelijk om twee dingen goed te doen? : verkenning van sociale factoren in verbrede bedrijfsontwikkeling.

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, van der B.; Spierings, C.J.M.

  1999-01-01

  Bij Nieuwe Verbreding gaat het om nieuwe taken voor boeren in het verzorgen en benutten van bijzondere plattelandskwaliteiten (natuur, rust en ruimte). Naast ecologische verbreding - het bedrijfsmatig onderhouden van milieu, natuur en landschap - is er sociale verbreding waarbij boeren werk maken

 2. Het Nieuwe Telen Aubergine: Effecten van een nieuw teeltconcept op kasklimaat en energiegebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Dieleman, J.A.; Kempkes, F.L.K.; Janse, J.

  2011-01-01

  Met het teeltconcept “Het Nieuwe Telen”, met als belangrijke onderdelen gebruik van meerdere schermen, scherpere vochtregeling en luchtbehandeling met buitenluchtaanzuiging en verwarming is tot ca. 40% energiebesparing te realiseren is. In 2010/2011 is het project “Het Nieuwe Telen Aubergine”

 3. De mythe van de gemaakte vrouw : nieuw licht op het feminisme

  NARCIS (Netherlands)

  Engelen, E.

  2016-01-01

  Dat de emancipatie van de vrouw nog niet is voltooid behoeft geen betoog. In alle statistieken legt zij het af tegen hem. Hoeveel feministische golven zijn er nog nodig om die ongelijkheid ongedaan te maken? Of zit het feminisme zichzelf in de weg? Wat zegt het over het feminisme dat iemand als de

 4. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 5. Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, van E.D.

  1929-01-01

  De berichten van waarneming van geringde vogels, die mij tusschen 1 Januari 1926 en 31 December 1928 werden toegezonden, zijn in de volgende bladzijden vermeld. In het vorige verslag van het ringonderzoek (XV), waarin ik de verkregen resultaten tusschen 1 Januari 1923 en 31 December 1925 vermeldde

 6. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  teams efficiënt, maar de inzet ervan is strijdig met een juridisch perspectief. Met succes klaagden burgers in de rechtszaal en bij de Ombudsman over de inzet van deze interventieteams, zich beroepend op het feit dat hun privacy door het opdringerige handelen van deze teams wordt geschonden. Als reactie hierop is door de rechter bepaald dat elk teamlid zich moet kunnen identificeren en de reden voor zijn bezoek moet kunnen toelichten. In de praktijk staat deze formele eis een efficiënte probleemoplossing in de weg. De auteur oppert dan ook de mogelijkheid van de contextgericht gezichtspunt. Het concept “dynamische legitimiteit” is bruikbaar om deze benadering een normatieve basis te geven. Dit omvat het perspectief van de bewoner, van wie de privacy op het spel staat. Onderzoek naar best practices bevestigt dat teams die dicht bij “de voordeur” werken een voorwaarde zijn voor succesvolle interventies, mits zij gebaseerd zijn op een stevig fundament van gerechtelijke principes en fatsoensnormen.

 7. Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline: vrije-tekstzoeken versus thesauruszoeken en de zoekterm 'huisartsgeneeskunde'.

  NARCIS (Netherlands)

  Weijden, T. van der; IJzermans, C.J.; Dinant, G.J.; Duijn, N.P. van; Vet, H.C.W. de; Buntinx, F.

  1998-01-01

  Doel. Het exploreren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zoekstrategieën voor het opsporen van relevante diagnostische studies via Medline. Design. Het vergelijken van de resultaten van verschillende zoekstrategieën met een standaardcollectie studies over twee onderwerpen: de diagnostische

 8. Van geografische strekenkaart tot landschapsdatbank. Gebruik van GIS, informatietheorie en landschapsmetrieken voor het karakteriseren van landschappen, toegepast op België

  OpenAIRE

  Van Eetvelde, V.

  2007-01-01

  De toenemende aandacht voor het landschap en de noodzaak voor actuele landschappelijke indelingen, worden momenteel sterk aangemoedigd door de Europese Landschaps-conventie (ELC) (Florence, 2000). De definitie van ‘landschap’ die in de ELC opgenomen is, is een algemeen aanvaarde (formele) definitie, waarbij het karakter van het landschap centraal staat. De kenmerken die dit landschapskarakter bepalen, worden gebruikt bij regionale geografische streekindelingen. Het opstellen van een landschap...

 9. Van wonen tot marketing : een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georienteerd handelen

  OpenAIRE

  Toledo, van, K.

  1985-01-01

  textabstractToledo, K. van, Van wonen tot marketing. Een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georiënteerd handelen/From living to marketing. An analysis of the social philosophical nature of modern want-oriented action, Proefschrift/ Doctoral thesis, Landbouwhogeschool, Wageningen 1985. In modern western society the broadened concept of marketing covers a considerable part of the field of action. An example is the overlap of marketing with the domain of living. Here we find ...

 10. De differentiële effekten van verschillende ploegendienstroosters en het dagdienstrooster op het psycho-somatisch en psycho-sociaal welzijn van de betrokkenen: een empirische studie in de Nederlandse industriële praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, B.; Uit de Weerd, F.

  1988-01-01

  Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van

 11. Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls landelijk gebied, dat tot doel had de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied te versterken door de aanleg, het herstel en het beheer van 40 000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunnen functies vervullen op het

 12. NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Rademakers, J.

  2015-01-01

  Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en

 13. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 14. Donner versus Veldkamp: uitvoeren schattingsbesluit of ondersteunen van het reïntegratieproces bij geleidelijke werkhervatting?

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, J.J.M.; Boer, W.E.L. de; Fermin, B.M.F.

  2003-01-01

  Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het

 15. De Geologie van het gebied tusschen Scrivia en Staffora, ten N. van de lijn: Isola del Cantone — Monte Giarolo — Santa Margherita Di Bobbio

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der S.

  1942-01-01

  Het onderzochte gebied ligt in het westelijk gedeelte der Noord-Apennijnen, die zich van de omstreken van Genua in het W tot de Monte Falterona in Toscane in het E uitstrekken. De naam van Ligurische Apennijnen, die vooral door niet-Italianen aan dit gebergte wordt gegeven, is minder verkieselijk,

 16. Onkruid vergaat niet...zomaar, onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en alternatieve methoden voor milieuvriendelijke bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, R.A.; Spijker, J.H.; Schepel, E.; Dol, R.; Vries, de R.

  2010-01-01

  Onderhoud van grassportvelden en golfbanen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Wat betekent het voor u? Nederland telt in totaal ruim 20.000 buitensportvelden en tientallen golfbanen. Het beheer van de buitensportvelden gebeurt voor het grootste deel door gemeenten. De regelgeving over het gebruik van

 17. Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

  OpenAIRE

  Smits, M.J.W.; Bos, E.J.

  2016-01-01

  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen worden om natuurinclusief ondernemen(verder) te stimuleren. Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door de wisselwerking tussen publieke enprivate taken en verantwoordelijkheden voor natuur. Ee...

 18. Het begeleiden van leer- en groepsprocessen door de e-tutor binnen discussiefora

  NARCIS (Netherlands)

  Bas van Goozen

  2007-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is onderzoek gedaan de rollen die een e-tutor kan vervullen bij het begeleiden van leer- en groepsprocessen binnen een discussieforum. In het empirisch onderzoek zijn de mogelijke rollen en kenmerkende interventies in de vorm van een conceptinstrument gevalideerd

 19. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 20. Radium in baggerspecie van 1994 en 1995 uit het Rijnmondgebied - Metingen en dosisberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Lembrechts J; LSO

  1996-01-01

  Baggerspecie uit de havens en vaarwegen van het Rijnmondgebied bevat een verhoogd gehalte aan van nature voorkomende radioactieve stoffen. De te beschouwen wijzen waarop de bevolking aan deze stoffen blootgesteld zou kunnen worden en daarmee de berekeningswijze van het risico, stonden de

 1. Experimenteel onderzoek naar het effect van Ground Consolidators op golven (Anome)

  NARCIS (Netherlands)

  Uijtewaal, W.; Van der Boon, M.

  2009-01-01

  Onderzoek uitgevoerd in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica van de TU Delft van 9 november tot 18 december 2009. Dit rapport bevat de meetresultaten en conclusies van proeven met GC’s (Ground Consolidators) die zijn uitgevoerd in november en december 2009 in het Laboratorium voor

 2. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Abstract: Characterisation of the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). In 2003, thirty six years after Afrikaanse etimologieë by Boshoff and Nienaber, a new etymological dictionary of Afrikaans has been published: the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). There is a substantial difference between these two ...

 3. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 4. Surveillance van het verloop van influenza-uitbraken en oseltamivir gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van Gageldonk-Lafeber AB; van der Sande MAB; van Vliet JA; Koopmans MPG; Ruijs WLM; Meijer A; Wilbrink B; van der Plas SM; CIE; LIS

  2006-01-01

  Er is nog niet met zekerheid vastgesteld of het middel oseltamivir griepuitbraken in verpleeg- en verzorgingshuizen verkort. De lage vaccinatiegraad onder het personeel en verlate inzet van oseltamivir veroorzaken deze onzekerheid. Dit blijkt uit een surveillance in negen zorginstellingen in het

 5. Vitamine C, bijnier en adaptatie : enige onderzoekingwn over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van een koude blootgestelde normale en bijnierloze nier

  NARCIS (Netherlands)

  Wied, David de

  1952-01-01

  Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande literatuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors. Het doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van belang is bij de reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en, meer in het bijzonder, in hoeverre

 6. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 7. Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden

  NARCIS (Netherlands)

  Klostermann, J.E.M.; Arnouts, R.C.M.; Groot, A.M.E.; Groot, de M.; Rooij, van S.A.M.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuurontwikkeling van belang. De studie is uitgevoerd in

 8. Bouwstenen voor alarmberichten in het kader van NL-Alert : Rapportage over de ontwikkeling van berichtgeving voor burgeralarmering via cell broadcast

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2011-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot een berichtendatabase ten behoeve van de implementatie van NL-Alert. In het kader van deze opdracht zijn opgesteld en onderzocht: • Een

 9. De circulaire economie: Het einde van zorgen over grondstoffen-leveringszekerheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Koch, D.J.

  2017-01-01

  Zowel de Nederlandse als de Europese economie is in hoge mate afhankelijk van de import van grondstoffen. Ter illustratie: van de 54 kritieke materialen voor Europa wordt 90% geïmporteerd. Nederland haalt 68% van zijn grondstoffen uit het buitenland.‍‍[1] We importeren niet alleen van onze

 10. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de

 11. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie

 12. Polderbemaling, windenergie : tussenrapportage van een onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling

  OpenAIRE

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  Door de Ministeries van Wetenschapsbeleid en Landbouw en Visserij is in 1981 besloten om gezamenlijk gelden ter beschikking te stellen voor onderzoek naar mogelijkheden voor energiebesparing in de landbouw. Binnen dit kader valt het onderzoek naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij de moderne polderbemaling.

 13. testen van de Celos waterrem en het bepalen van het aftakasvermogen en het branstofverbruik van de landbouwtrekker MF-165 Mark 3; Vergelijkende proef met een schaar- en een schijvenploeg alsmede een beschrijveg met het doel meetapparatuur te testen; Verdichtings-, ruwheids- en relie͏̈fmetingen bij het rijden met een wieltrekker en een rupstrekker over de geoogste suikerrietpercelen; onderzoek naar de mogelijkheden van het mechanisch transporteren van suikerriet vanaf het veld naar de wagon

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobi, B.

  1969-01-01

  Bestand met verslagen van vier onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken hebben betrekking op mechanische landbouwwerktuigen. In twee projecten worden landbouwwerktuigen getest. De andere twee projecten kijken specifieker naar het oogsten

 14. De ecohydrologische en bodemkundige gesteldheid van de natuurontwikkelings- en Randstadgroenstructuurgebieden in het strategisch groenproject Eiland van Dordrecht; resultaten van een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mekkink, P.; Jansen, P.C.; Runhaar, H.; Dirkx, G.H.P.

  1999-01-01

  De bodem in het Eiland van Dordrecht bestaat uit kalkrijke zand-, zavel- en kleigronden in holocene afzettingen (Afzettingen van Tiel). Het rond NAP gelegen zeekleigebied ten oosten en ten zuiden van Dordrecht bestaat uit ingepolderde voormalige opwassen en aanwassen, die zijn ontstaan in een

 15. Het effect van de verplichting van de ISA standaarden voor de wettelijke audits in België

  OpenAIRE

  Meyers, Mike

  2016-01-01

  Het auditberoep heeft recent een grote verandering ondergaan. Meer bepaald heeft er een verschuiving plaatsgevonden van een nationale regelgeving naar een internationale regelgeving. Het auditberoep is sterk gereguleerd. Zo zijn de beroepsbeoefenaars onderhevig aan regulering door de overheid maar ook door professionele organisaties, zoals het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). De regels voor audit zijn lange tijd de Algemene Controlenormen geweest. Deze Controlenormen werden opgesteld...

 16. De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Kreuk, F.

  2010-01-01

  Proeftuin Zwaagdijk (de Zuurgroep West Friesland) en PPO-Bloembollen te Lisse deden de laatste jaren beide onderzoek naar zuur in tulp. Bij PPO werd gevonden dat ethyleen al binnen enkele uren tot dagen een belangrijke rol speelt bij toename van zuurgevoeligheid van de bollen. Uit onderzoek van

 17. Voortekenen van verandering : Ervaringen met het implementeren van een rapid response-systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Lex Smetsers; Hans van der Hoeven; Friede Simmes; Michael Edwards; Daan Sep; Maurice Peters

  2008-01-01

  Snel inspelen op veranderingen in de vitale functies van patiënten, levert een hoop winst op. Minder sterfgevallen en ook minder blijvende schade. In het UMC St Radboud heeft men dit streven met een rapid response-systeem in praktijk gebracht.

 18. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 19. Toepassing van digestaat in de landbouw: bemestende waarde en de risico's - Deskstudie in het kader van Energierijk

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Dijk, van W.

  2013-01-01

  Digestaat is het restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Digestaat kan als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw en worden toegepast zoals drijfmest. De eigenschappen van digestaat zijn globaal vergelijkbaar met die van dierlijke mest.

 20. The Physician Assistant, een nieuwe masteropleiding binnen het medisch domein van de gezondheidszorg in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. H.S.M. Kort; R.P.P. Koch; G. Spenkelink-Schut

  2006-01-01

  In de gezondheidszorg wint de Physician Assistant terrein. Hiervoor vindt een structurele herverdeling van taken plaats. Het ontstaan van de functie ligt in Amerika. Uitdagingen en dilemma's in dit artikel.

 1. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote

 2. Zonne-energie voor consumenten : advies over het gebruik van verschillende toepassingen van zonne-energie in en rondom het huis

  NARCIS (Netherlands)

  de Keizer, A.C.; Alsema, E.A.

  2008-01-01

  Zonne-energie is een schone en onuitputbare vorm van energie. De energie kan kleinschalig door consumenten geproduceerd worden, maar ook grootschalig met centrales in het open veld. Dit document beoogt consumenten bewust te maken van de manieren die er zijn om gebruik te maken van zonne-energie. Er

 3. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met

 4. Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, Loek; Hoeve, Aimée; Nijman, Derk-Jan; Van Vlokhoven, Haske

  2018-01-01

  Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het curriculum in het beroepsonderwijs. In alle opleidingen binnen de beroepsonderwijskolom, vmbo, mbo en hbo, heeft buitenschools leren binnen arbeidsorganisaties een belangrijke plek – met name omdat het oefenen in de reële beroepspraktijk als

 5. Cafés in opstand : Een rechtssociologische studie naar de naleving van het rookverbod door caféhouders

  NARCIS (Netherlands)

  Bantema, Willem

  2016-01-01

  Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. In hotels en restaurants werd het rookverbod goed nageleefd, maar voor cafés liep het anders. Twee jaar na invoering bleek nog de helft van de cafés het rookverbod te overtreden. Deze geringe naleving in cafés vormde het

 6. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 7. Laborinth II : denken als experiment : 472 'meditaties' over de noodzaak van het creatief denken en experimenteren in het uitvoeren van complexe muziek van 1962 tot heden

  NARCIS (Netherlands)

  Deforce, Arne

  2012-01-01

  Boek I : Het hier voorliggende proefschrift Laborinth Π Boek II : De ‘Laborinth-art-box’, een speciaal op 15 exemplaren gemaakt collectors item, met daarin de boeken 1 en 3, de originele partituren van Brian Ferneyhoughs Time and Motion Study II, John Cages Etudes Boreales met begeleidende

 8. Anafrodisie na het spenen bij de zeug : LH-profielen en effekt van toediening van gonadotrope hormonen en introduktie van een beer = Postweaning anoestrus in sows : LH[luteinizing hormone]-patterns, and effect of gonadotrophin administration and boar introduction

  NARCIS (Netherlands)

  Booman, P.; Wiel, van de D.F.M.; Jansen, A.A.M.

  1983-01-01

  In dit onderzoek worden de mogelijke oorzaken onderzocht van een verlaat optreden van de bronst bij de zeug (anafrodisie) na het spenen van de biggen. Normaal gesproken wordt een zeug binnen 10 dagen na het spenen weer bronstig, bij een speenleeftijd van de biggen van ongeveer 5 weken. Het niet of

 9. De economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico’s

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Maas, G.; Schrijver, R.; Kranenbarg, J.; Schiphouwer, M.; Haenen, O.L.M.; Blonk, R.J.W.; Kotterman, M.J.J.; Graaf, de M.

  2013-01-01

  In de agrarische sector is men op zoek naar mogelijkheden om de agrarische activiteiten te verbreden. Hiervoor zijn innovaties nodig. Eén van deze verbrede activiteiten wordt ontwikkeld door het bedrijf AGRIVIS. AGRIVIS vindt haar oorsprong in het veenweidegebied rondom Harmelen. Door gebruik te

 10. Werkplan: onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Haan, de D.; Craeymeersch, J.A.M.; Burggraaf, D.; Dekker, W.; Perdon, K.J.

  2008-01-01

  Werkplan voor het onderzoeksprogramma naar het functioneren van de IMARES bodemschaaf voor benthos. Bodemschaven worden gebruikt voor een kwantitatieve bemonstering van grotere en relatief zeldzame epi- en infauna soorten. In Nederland zijn momenteel twee types in gebruik: 1. De bodemschaaf gebruikt

 11. Erasmus Computing Grid : Het Bouwen van een 20 TeraFLOP Virtuelle Supercomputer

  NARCIS (Netherlands)

  T.A. Knoch (Tobias); L.V. de Zeeuw (Luc)

  2007-01-01

  textabstractHet Erasmus Medische Centrum (Erasmus MC) en Hogeschool Rotterdam (HR) zijn in 2005 een unieke samenwerking begonnen om 95% van de capaciteit op al haar computers en die van anderen beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus

 12. Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Keulartz, F.W.J.; Oever, v.d. L.; Vriend, H.

  2007-01-01

  In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden

 13. De knoflookpad Pelobates fuscus in het dal van de Overijsselse Vecht

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Stumpel, A.H.P.; Pullen, E.

  2005-01-01

  Eind vorige eeuw is de knoflookpad in Nederland sterk achteruit gegaan. Er zijn nog 38 leefgebieden met kleine populaties aanwezig. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn het verlies van habitat en het veranderde landgebruik. Dit onderzoek richt zich op de landhabitat, waarover erg weinig

 14. Scriptura humana loquitur; Spinoza en het beginsel van de goddelijke accommodatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.S. Buys (Ruben)

  2004-01-01

  textabstractDe verhouding tussen geloof en weten is in het christelijke Westen vaak problematisch geweest. Men zou deze spanning, de pogingen haar te neutraliseren en het uiteindelijke failliet van deze pogingen kunnen zien als een belangrijke rode draad in de intellectuele geschiedenis van dit deel

 15. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 16. Het mineralenspoor in 'Koeien & Kansen'. De mineralenstromen zoals verwacht bij het realiseren van de MINAS-eindnormen

  NARCIS (Netherlands)

  Oenema, J.; Aarts, H.F.M.

  2001-01-01

  De overheid heeft in 1998 het mineralenaangiftesysteem (MINAS) geïntroduceerd. Hierin worden maxima gesteld voor de overschotten van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op bedrijfsniveau. Met dit beleid verwacht de overheid in 2003 de verliezen van stikstof en fosfor (P) zover te hebben teruggedrongen

 17. Lectoraten een meerwaarde voor de student? : Een onderzoek naar de betrokkenheid van studenten bij het lectoraat Coastal and Marine Management en de meerwaarde die het hen biedtDoor:

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, S.

  Op hogeschool Van Hall Larenstein zijn net als op vele andere hogescholen lectoraten opgezet. Het doel van deze lectoraten is om door middel van praktijkgericht onderzoek, de koppeling tussen het onderwijs en het werkveld te versterken. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek worden actuele

 18. Aanbevelingen voor de voortzetting van het benthos onderzoek in de windparken PAWP en OWEZ

  NARCIS (Netherlands)

  Glorius, Sander; Bos, Oscar; Chen, Chun

  2017-01-01

  Benthos onderzoek aan offshore windparken wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van de aanwezigheid van een windmolenpark (en de uitsluiting van visserij daarbinnen) op de benthische gemeenschappen van de zachte bodems en tevens hoe de benthische gemeenschappen op het

 19. Het overslaan van de eerste bronst na spenen bij eerste worps zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.; Plagge, G.

  1994-01-01

  Uit de analyse van het interval spenen - eerste inseminatie na spenen (ISE) is duidelijk geworden dat een sterk verlengd interval (2 19 dagen) met een duidelijke toename van de toomgroot-te gepaard gaat (I,8 big meer dan na een ISE van 5 dagen en 2,4 big meer dan na een ISE van 9- 12 dagen).

 20. Ondersteuning IRRY in de praktijk : begeleiding van de introductie van het wateradviessysteem IRRY in de teelt van appel en peer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2004-01-01

  In veel fruitpercelen in Nederland is het groeiniveau te hoog. Met het verdwijnen van CCC als groeiregulator voor peer is dit probleem nog versterkt. De groei en beurtjarigheid bij Elstar is vaak in mee of minder mate nog een probleem. Daarnaast stellen regionale overheden normen voor het

 1. Het meten van de kwaliteit van de registratie in elektronische patiënten dossiers van huisartsen met de EPD-scan-h.

  NARCIS (Netherlands)

  Jabaaij, L.; Verheij, R.; Njoo, K.; Hoogen, H. van den; Tiersma, W.; Levelink, H.

  2008-01-01

  Het elektronisch patiëntendossier (EPD) speelt een steeds belangrijker rol in de gezondheidszorg. De informatie in het EPD moet volledig, betrouwbaar en gestructureerd zijn, maar dat is niet altijd het geval. NIVEL en WOK ontwikkelden een instrument dat huisartsen in staat stelt de kwaliteit van hun

 2. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 3. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 4. De zin van het nut en het nut van de zin: waarom geesteswetenschappen? [Bespreking van: J. Bate The public value of the humanities; S. Collini What are universities for?

  NARCIS (Netherlands)

  Klooster, J.

  2012-01-01

  Over het nut van de geesteswetenschappen raken we niet uitgepraat. Vooral in tijden van bezuiniging liggen de humaniora onder vuur. Wat is immers hun maatschappelijke relevantie? Jacqueline Klooster laat zien hoe men krampachtig naar bestaansredenen zoekt.

 5. Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Verbeek, M.; Stijger, I.; Kreuk, F.

  2015-01-01

  Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan

 6. Social media in het MKB-monitor : Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd de Vries; Corné Winter

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 7. Van wonen tot marketing : een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georiënteerd handelen

  NARCIS (Netherlands)

  K. van Toledo (Kruin)

  1985-01-01

  textabstractToledo, K. van, Van wonen tot marketing. Een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georiënteerd handelen/From living to marketing. An analysis of the social philosophical nature of modern want-oriented action, Proefschrift/ Doctoral thesis, Landbouwhogeschool, Wageningen

 8. De invloed van kalkammonsalpeter op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura stramonium var. inermis

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Sjouke Pieter

  1950-01-01

  Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van stikstofbemesting op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura inermis. Ter nadere karakterizering van deze plant werden in een afzonderlijk hoofdstuk de naamsafleiding en de eigenschappen uitvoering beschreven. Op een proefveld werden

 9. Inventarisatie van de flora en fauna in 2008 in 'de Landschapszone', onderdeel van het ontwikkelingsgebied 'de Waalsprong', gemeente Nijmegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Stumpel, A.H.P.; Dimmers, W.J.; Verboom, B.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een inventarisatie van de door de Flora- & Faunawet beschermde soorten planten en dieren in de Landschapszone. De landschapszone vormt een onderdeel van het ontwikkelingsgebied ‘De Waalsprong’ te Nijmegen. De inventarisatie biedt informatie

 10. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet

 11. Het effect van de fluorideapplicatie bij jongeren met een lagere sociaal-economische status

  NARCIS (Netherlands)

  Schuller, A A; Kalsbeek, H

  2003-01-01

  Purpose was to study the effect of professionally applied topical fluoride on oral health status on the population level in adolescents with lower socio-economic status. Adolescents attending dental clinics where professional fluoride application is a routine procedure (high-fluoride group) were

 12. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 13. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Eeen sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christianne Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904 (Dissertatie Universiteit van Maastricht 2015; Maaslandse Monografieën 78; Hilversum: Verloren, 2015, 228 pp., isbn 978 90 8704 493 0.

 14. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 15. Down syndroom risicoschatting in het 1e trimester door bepaling van PAPP-A en vrij beta-hCG in serum.

  NARCIS (Netherlands)

  Schielen PCJI; Elvers LH; Loeber JG; LIS

  2003-01-01

  Het Gezondheidsraadrapport 'Prenatale screening. Downsyndroom, neuralebuisdefecten, routine-echoscopie' (1) laat nadrukkelijk ruimte voor het evalueren van nieuwe methoden voor de schatting van het risico op een zwangerschap van een kind met Down syndroom. Het onderzoeken van dergelijke

 16. RFLP's in de plantenveredeling: het gebruik van RFLP's (Restrictie Fragment Lengte Polymorfismen) voor de constructie van genenkaarten

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenvoort, M.; Nijs, den A.P.M.

  1988-01-01

  Recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie hebben het mogelijk gemaakt de variatie in het DNA op moleculair niveau zichtbaar te maken, RFLP's. Met behulp van RFLP's zijn in korte tijd zeer gedetailleerde moleculaire kaarten geconstrueerd, vooral in zelfbevruchtende (homozygote) gewassen zoals

 17. Organische stofbalans Excel-applicatie : onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Kikkert, A.; Wolfs, A.; Termorshuizen, A.; Burgt, van der A.

  2013-01-01

  In opdracht van Productschap Akkerbouw is door het Louis Bolk Instituut, BLGG AgroXpertus, Alterra en HLB een applicatie ontwikkeld die snel en eenvoudig per teeltrotatie de OS-balans en stikstofmineralisatie in beeld brengt.

 18. Gebruik van varkensdrijfmestdigestaat in de akkerbouw : Verslag van een vierjarige demo, uitgevoerd binnen het project Nutriënten Waterproof op proefboerderij Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Haan, de J.J.; Verstegen, H.A.G.

  2010-01-01

  Digestaat is een restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Het kan evenals drijfmest als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw. In de jaren 2006 t/m 2009 is het gebruik van digestaat van varkensdrijfmest (VDM-digestaat) opgenomen in een

 19. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 20. The effects of energy policy of the Dutch province Overijssel; De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W.; Van Hout, M.; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-06-15

  The Dutch Province of Overijssel has the ambition to reach a 20% share of renewable energy in 2020. The province is using a range of policy instruments to improve the investment climate for renewable energy and energy savings. Overijssel has asked ECN to investigate which effects can be expected in the period 2007-2020. The policies have significant positive effects on renewable energy, energy efficiency and employment, but are not sufficient for the province to reach the target of 20% renewable energy in 2020 [Dutch] De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te bereiken. Overijssel richt zich op het creëren van een goed investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Het is de bedoeling dat het provinciale energiebeleid bijdraagt aan lastenverlichting, energiezekerheid, werkgelegenheid en innovatie. De Provincie Overijssel heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van het Overijsselse energiebeleid. De twee onderzoeksvragen zijn: (1) Wat zijn de beleidseffecten van het Energiepact en het programma Nieuwe Energie; en (2) Wat is de verwachting met betrekking tot het halen van de doelen tot en met 2020.

 1. Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder, J.K.; Loon, van C.D.

  1992-01-01

  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met

 2. De werkhouding bevorderen aan de hand van een growth mindset : Hoe kan je als leerkracht van groep acht op PCB de Oranje Nassau in Zwammerdam de growth mindset van leerlingen bevorderen zodat leerlingen in de werkhouding laten zien dat zij het proces van eigen doelen belangrijker vinden dan cijfers?

  NARCIS (Netherlands)

  Wieke Vis

  2017-01-01

  In dit onderzoek staat de verbinding tussen het leren zichtbaar maken van Hattie (2008) en de theorie van de mindsets van Dweck (2007) centraal. Het doel van dit onderzoek is om de werkhouding van leerlingen ten opzichte van eigen doelen te bevorderen aan de hand van een growth mindset. Het

 3. De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L.

  1985-01-01

  Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard,

 4. De bruikbaarheid van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, R.A.

  In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs van deskundigen die uitgaan van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese om aan te tonen dat een verdachte een baby heeft mishandeld of gedood. In onder meer de Verenigde Staten en Engeland woedt een felle discussie

 5. Experimenteren in het onderwijs : Onderwijsvernieuwing en onderwijswetenschap volgens Leon van Gelder (1913-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Amsing, Hilda

  2015-01-01

  “Ons schoolsysteem is, het blijkt uit allerlei onderzoekingen, een elite-vormend, antidemocratisch stelsel”. Deze kritiek is afkomstig van de in 1964 bij de Rijksuniversiteit Groningen aangestelde onderwijskunde hoogleraar Leon van Gelder (1913-1981). Van Gelder is bekend geworden als pleitbezorger

 6. Het ontwerpen van leertaken binnen de wetenschappen: Four-components instructional design als generatief ontwerpmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Van Merriënboer, Jeroen

  2008-01-01

  Van Merriënboer, J.J.G. (2005). Het ontwerpen van leertaken binnen de wetenschappen: Four-components instructional design als generatief ontwerpmodel. Inaugurale rede uitgesproken op 8 juni 2005 bij aanvaarding van de Leerstoel Ererector Verhaegen aan de Universiteit Hasselt, België.

 7. Implementatie van richtlijnen in de praktijk : Ervaringen uit het I-impuls-project

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Roland van Linge; dr. Karen Cox; drs. Gerda Holleman

  2010-01-01

  Projecten die succesvol waren afgerond in het onderzoeksprogramma Tussen Weten en Doen van ZONMw konden een aanvraag doen voor een subsidie voor verdere verspreiding en implementatie van de resultaten. Op basis van een drietal criteria is een selectie gemaakt en zijn vijf projecten gekozen. Deze

 8. Het Level of Detail van 3D geo-informatie : Een bekend maar nauwelijks onderzocht concept

  NARCIS (Netherlands)

  Biljecki, F.; Ledoux, H.; Stoter, J.E.

  2017-01-01

  ‘Level of Detail’ (LoD) is een veel gebruikt begrip in de 3D-geoinformatie wereld. Het detailniveauvan 3D-data speelt een rol bij de verschillende stappen in de 3D informatie keten, van inwinning tot gebruik. LoD is ook een van de belangrijkste basisprincipes van de internationale standaard CityGML,

 9. Tussenrapport: Inspannen tegen XTC : Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Snippe, J.; Oldersma, F.; Bieleman, B.

  2002-01-01

  Op basis van documenten en plannen van alle bij de XTC-aanpak betrokken diensten en interviews met experts en goed geïnformeerde personen bij deze diensten is door de onderzoekers vastgesteld dat een forse hoeveelheid gegevens nodig is om de resultaten van de aanpak uit het plan “Samenspannen tegen

 10. sal gaan nie. AD Pont. J. van den Berg, Het christelijk leven naar de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  J. van den Berg, Het christelijk leven naar de opvatting van John Wesley,. Uitgeverij J. H. Kok N.V., Kampen 1959, 28 blz. Hierdie werkie is die gepubliseerde „Openbare Les” wat deur. Dr. J. van den Berg aan die Vrije Universiteit te Amsterdam op 24 April. 1959 gehou is, toe hy die amp as lektor in die Teologiese Fakulteit ...

 11. Johan de Boose, Het geluk van Rusland. Reis naar het eenzaamste volk op aarde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Metz

  2008-10-01

  Full Text Available Ces dernières années Johan de Boose, slaviste, poète et romancier, a publié plusieurs livres retraçant ses expéditions en Europe centrale et orientale. Son dernier ouvrage, consacré à la Russie, peut être perçu comme l’apogée de ses récits de voyage. Il y dresse un bilan à la fois élaboré et très personnel de ses rencontres avec la Russie et ses habitants au cours des trois dernières décennies.Het geluk van Rusland (Le bonheur de la Russie appartient au genre du « voyage sentimental » : à l’...

 12. Veiligheid in verbondenheid : Een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Steden, R.

  2017-01-01

  Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat

 13. Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

  NARCIS (Netherlands)

  Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2010-01-01

  Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het

 14. Veiligheid in verbondenheid : een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Steden, R.

  2017-01-01

  Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat

 15. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 16. Oestrogenen en SLE, Over het gebruiken van oestrogenen na de menopauze bij systemische lupus erythematose.

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, H. van

  1999-01-01

  Samenvatting In het eerst hoofstuk komt naar voren dat mensen die SLE hebben een grotere kans hebben op het krijgen van osteoporose en op hart- en vaatziekten door aderverkalking. Dat de kans op osteoporose is toegenomen bij vrouwen die SLE hebben komt door verschillende factoren. De belangrijkste

 17. Het eiland van de herinnering. Sicilië in de Augusteïsche literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Burgersdijk, D.W.P.

  2016-01-01

  Sicilië is een cruciaal kantelpunt in de Romeinse geschiedenis, wanneer de Romeinen in 264 vC voor het eerst hun macht buiten het Italisch schiereiland uitbreiden. Dit wordt gereflecteerd in de Romeinse literatuur ten tijde van Augustus, waarvan de testimonia bij Livius en Verglius (Aeneis boek 5)

 18. De inrichting en bevoegdheden van het auditcomité naar Europees recht anno 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Elst, C.F.

  2014-01-01

  De Europese Richtlijn 2014/56/EC en Verordening (EU) Nr. 537/2014 hervormen het externe toezicht op grote vennootschappen. Meteen passen zij ook het interne toezicht aan voor zover dit wordt uitgevoerd door de auditcommissie. Deze commissie krijgt van Europa een aantal specifieke taken toegewezen en

 19. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  drs. ir. J.F. Vonken; F.A.I. Peeters

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 20. Arthrosis deformans van het kaakgewricht: : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en

 1. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 2. Bepaling van het gehalte aan soja in vleesprodukten m.b.v. ELISA-methode

  OpenAIRE

  Visser-Meijer, M.A.; Buizer, F.G.

  1983-01-01

  Het gehalte soja-eiwit is bepaald in 3 monsters vleesprodukt met bekende hoeveelheid soja en vervolgens in 7 monsters vleesprodukt met onbekende hoeveelheid soja. De bepaling geschiedde met behulp van een ELISA methode.

 3. Toetsing van het Gewasbescherming En Weer Informatie Systeem (GEWIS): themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.; Schans, van der D.A.; Bouma, E.

  2005-01-01

  GEWIS is een beslissingsondersteunend systeem (BOS) dat telers helpt het meest gunstige tijdstip voor een bespuiting te bepalen. In semi-veldproeven werd voor verschillende spuitomstandigheden de inschatting van GEWIS vergeleken met de praktijkresultaten. Voor drie herbiciden; bentazon (Basagran),

 4. Opvoeding, houding en gedrag: een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  OpenAIRE

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het vaststaande heropvoedingsprogramma van RIJ Den Engh en daarnaast tussen die van de leerlingen en de veranderende opvoeding van hun ouders. Tot slot wordt een voorzichtige poging gedaan de invloeden van bei...

 5. De invloed van positieve en negatieve feedback op het zelfvertrouwen van cliënten met een eetstoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Slagmolen, C.J.J.; Kamphuis, J.H.; Wigboldus, D.H.J.; Probst, M.; Linden, J. van der

  2009-01-01

  Een gebrek aan zelfwaardering kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het voortduren van eetstoornissen. In dit onderzoek zijn de gevolgen van positieve en negatieve feedback op de impliciete en expliciete zelfwaardering bestudeerd bij vrouwen met een eetstoornis in vergelijking met

 6. De fysieke omgeving in relatie tot bewegen en voeding - Onderzoek in het kader van preventie van overgewicht

  NARCIS (Netherlands)

  Wendel-Vos GCW; Blokstra A; Zwakhals SLN; Wijga AH; Tijhuis MAR; PZO; VTV

  2005-01-01

  Ondanks de hoge verwachtingen van de invloeden van fysieke omgeving op ons voedings- en beweegpatroon, zijn er relatief weinig studies die een dergelijke samenhang hebben onderzocht. Hierbij blijft het aantal Nederlandse studies duidelijk achter bij studies uit de Verenigde Staten en Australie. Om

 7. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 8. Transformaties van volksmuziek van de westelijke Balkan en de Servische Octoëchos (Byzantijnse kerkmuziek) in het oeuvre van Ljubica Marić

  NARCIS (Netherlands)

  Čičovački, B.

  2017-01-01

  Ljubica Marić (1909-2003) was een van de belangrijkste Servische componisten van de 20e eeuw en tegelijk ook een uitgesproken persoonlijkheid in de muziek van de 20e eeuw. Ze behoort tot de eerste generatie Servische componisten die het einddiploma compositie in Belgrado behaalde. In 1929 ging zij

 9. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Een evaluatie over het jaar 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; TEP

  1994-01-01

  In 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten

 10. Vitamine A voorziening van de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Waijers PMCM; Feskens EJM; CVG

  2004-01-01

  In dit rapport is de vitamine A inneming getoetst aan de behoefte. Voor 17 tot 30 procent van de volwassenen bleek de inneming inadequaat. Voor een aanzienlijk aantal daarvan was de vitamine A inneming meer dan 20 procent lager dan het niveau nodig om een adequate levervoorraad te kunnen

 11. Kwalitatieve bemonsterng in het zandwingebied Zeeland in 2009 S7W, SW0 en S7X op de aanwezigheid van schelpdier banken

  NARCIS (Netherlands)

  Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.

  2009-01-01

  In het kader van de vergunningverlening voor een zandwinningconcessie is het vereist dat er voorafgaand aan exploitatie een inventarisatie naar het voorkomen van benthische organismen in het concessie gebied plaatsvindt. Deze inventarisatie wordt normaliter voor aan de aanvang van de exploitatie

 12. De zoete en minder zoete geuren van Patrick Süskind: een contrastieve studie over het lexicale veld van de reuk

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een nieuw lexicaal veld op de agenda van de contrastieve semantiek gezet, namelijk het veld van de reuk. Dit veld, interessant omdat het een betrekkelijk arm veld is, wordt bestudeerd aan de hand van een Duitse roman met zijn Italiaanse

 13. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 14. Het ontwerpen van blended learning binnen Fontys Hogescholen : Wat is er vanuit de literatuur bekend over blended learning en hoe dit een positieve bijdrage kan leveren aan de leerresultaten van de student?

  NARCIS (Netherlands)

  Danielle Quadakkers

  2015-01-01

  Dit paper is het eindproduct van leerarrangement 1 (Zin in Leren) van de HBO masteropleiding Leren en Innoveren. Het is een literatuurstudie naar blended learning en hoe blended learning kan bijdragen aan een beter leerresultaat van de student.

 15. 'Take it personal!': Een interventie voor het verminderen van middelengebruik en comorbide gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

  OpenAIRE

  Schijven, E.P.; Nagel, J.E.L. van der; Engels, R.C.M.E.; Lammers, J.; Poelen, E.A.P.

  2016-01-01

  Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen met middelengebruik. Daarnaast zijn de negatieve consequenties van hun gebruik groter dan bij normaal begaafde leeftijdsgenoten. Het is daarom belangrijk om te interveniëren voordat gebruik uit de hand loopt. 'Take it personal!' is gericht op het verminderen van middelengebruik bij jongeren (14 - 21 jaar) met LVB en gedragsproblemen die intra- of extramurale behandeling ontvangen....

 16. Opvoeding, houding en gedrag : een studie naar het verband van reguliere en van justitieel intramurale opvoeding met de houding ten opzichte van sociale grenzen en (probleem)gedrag van jongeren.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijns, Daniëlla Ludovica Adriana Maria

  2008-01-01

  In dit proefschrift wordt longitudinaal de ontwikkeling van de houding ten opzichte van sociale grenzen en van gedrag onderzocht van pupillen uit RIJ Den Engh en van ‘normale’ jongeren op VMBO, HAVO en VWO. Vervolgens wordt een verband gezocht tussen deze ontwikkeling bij de pupillen en het

 17. Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen. Deel 5. Extractie en slot

  NARCIS (Netherlands)

  Krikken, J.

  2012-01-01

  De behandeling van carieuze laesies is een veeleisend probleem. In de literatuur zijn preventieve en meer of minder invasieve behandelmethoden voor de behandeling te vinden. Deze serie beschrijft stapsgewijs de behandelmogelijkheden van de carieuze laesie. In nummer 4 (8 april 2011) stond het eerste

 18. Behandelmogelijkheden bij het oplossen van diepe carieuze laesies bij kinderen. Deel 2: preventieve behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Krikken, J.

  2011-01-01

  De behandeling van carieuze laesies is een veeleisend probleem. In de literatuur zijn preventieve en meer of minder invasieve behandelmethoden voor de behandeling te vinden. Deze serie beschrijft stapsgewijs de behandelmogelijkheden van de carieuze laesie. In het vorige Mondhygiënisten Vademecum

 19. Voorbij de Ark? Consequenties voor de kernactiviteiten en het collectiebeleid van dierentuinen

  NARCIS (Netherlands)

  Keulartz, J.

  2010-01-01

  De auteur stelt dat de milieucrisis de wereld van de dierentuin niet onberoerd heeft gelaten. Dienden dierentuinen aanvankelijk vooral 'ter lering en vermaak', later verschoof het accent meer en meer naar soortbehoud. Daarbij werd 'Captivity for Conservation' hét motto van de moderne dierentuin. In

 20. Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de detectiemethoden voor virussen in water in Nederland. De norm voor drinkwater is vastgesteld in het Nederlandse Waterleidingbesluit op een risico van minder dan een infectie per 10.000 personen per jaar. Om te bepalen of drinkwater aan deze norm

 1. Het Boschstraatkwartier-Oost circa 1900: wonen en werken onder de rook van Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2006-01-01

  De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de

 2. Het einde van de open-cv per 1 januari 2011?

  NARCIS (Netherlands)

  van de Streek, J.L.

  2010-01-01

  Het wetsvoorstel tot 'Vaststelling van Titel 7.13 BW (vennootschap)' is sinds 25 januari 2005 aanhangig bij de Eerste kamer. Op de valreep van 2009, te weten 15 december 2009, is ook de voorgestelde invoeringswet Titel 7.13 BW beland in de Eerste Kamer. Hoewel de voorgestelde invoeringswet in eerste

 3. Spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, geteeld in de vollegrond en onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Schijvens, E.P.H.M.; Kok, J.

  1983-01-01

  Globale inventarisatie van de spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, zoals die in de praktijk voorkomt in de intensieve- en kontraktteelt in de vollegrond (1982) en voor de glasteelt (1983). Bij alle produkten blijkt een grote spreiding voor te komen, waarbij sla de kleinste

 4. Optimaliseren van biotoetsen voor het meten van bodemweerbaarheid van Verticillium dahliae en Pythium spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuders, H.; Wurff, van der A.W.G.

  2009-01-01

  In de grondgebonden teelten is de bestrijding van ziektes een lastig probleem doordat steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn milieuvriendelijke oplossingen belangrijk. De competentie van de bodem om ziekten en plagen te onderdrukken wordt hierdoor

 5. De bepaling van arseen in destruaten van voeder- en voedingsmiddelen en grond m.b.v. het Perkin Elmer MHS-20 systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Horstman, H.J.; Vos, G.

  1985-01-01

  De verschillende parameters, welke van invloed kunnen zijn op de meting van arseen met behulp van het MHS-20 systeem, werden onderzocht en geoptimaliseerd. De invloed van mogelijk interfererende elementen werd onderzocht. De herhaalbaarheid en de detectiegrens van de analysemethode werden bepaald.

 6. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 7. Ton H.M. van Schaik and Karin Strengers-Olde Kalter, Het Arme Roomse Leven. Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost van Genabeek

  2017-07-01

  Full Text Available Ton H.M. van Schaik and Karin Strengers-Olde Kalter, Het Arme Roomse Leven. Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht (Hilversum: Verloren, 2016, 276 pp., isbn 978 90 8704 578 4.

 8. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 9. Bladrandjes en Ca bij tomaat: Fysiologische achtergronden van cel- en weefselstevigheid in relatie tot het ontstaan van bladrandjes en infectie met Botrytis cinerea L.

  NARCIS (Netherlands)

  IJdo, M.L.; Janse, J.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Voogt, W.

  2011-01-01

  Referaat Een studie is gedaan naar het voorkomen van bladrandjes bij tomaat. Telers zien bladrandjes vaak als teken dat het maximum uit de plant wordt gehaald, maar is een gemakkelijk invalspoort voor botrytis. Het verschijnsel is een fysiologische ziekte waarbij er door een lokaal een tekort aan Ca

 10. Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Hermans

  2014-03-01

  Full Text Available Method-development, evaluation research and the body of knowledge of social workDuring the last ten years, a revival of the debate concerning the body of knowledge can be observed. During the same period, evidence-based practice caused a lot of resistance inside the social work profession. In this paper, we develop a broad view on evidence-based practice based on the discipline of evaluation research which acknowledges the complexity of the concept of effectiveness. In such a broad view, the first step is to develop and to describe the program theory of social interventions, which consists of the theory of action and the theory of change. We propose two methods to describe social interventions. In addition, we describe three modes to take into account the complexity of social interventions: (1 viable validity, (2 describing the interaction between the social intervention and the social context and (3 a multi-stakeholder approach paying special attention to the “silent voices”.Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werkDe afgelopen tien jaar leefde het debat over de kennisbasis van het sociaal werk op en zorgde de opkomst van evidence-based practice voor heel wat discussie en polarisering binnen het sociaal werk. In deze bijdrage vertrekken we van een ruime benadering van evidence-based practice die oog heeft voor de complexiteit van het effectiviteitsvraagstuk. We beargumenteren dat het expliciteren en theoretisch onderbouwen van interventies een mogelijkheid biedt om die kennisbasis van het sociaal werk beter in beeld te brengen. Deze interventie- of programmatheorie bestaat uit twee onderdelen: de handelingstheorie en de veranderingstheorie. We stellen twee methoden voor om interventies te expliciteren en theoretisch te onderbouwen. We schuiven daarnaast drie manieren naar voren om voldoende oog te hebben voor de complexiteit van sociale interventies: (1 praktische geldigheid, (2 het expliciteren

 11. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn,

 12. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2015-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk

 13. Veilig de ruimte ordenen !? Inleiding op het symposium 'Duurzaam Veilig Wegverkeer in 2010', Tilburg 16 juni 1994, georganiseerd in opdracht van het POV-Brabant.

  OpenAIRE

  Poppe, F.

  2012-01-01

  De manier waarop het wegverkeer zoals we dat nu kennen functioneert, is langzaam, stukje bij beetje, gegroeid. Gedurende de eeuwen ontstonden steeds opnieuw nieuwe wensen en bleken nieuwe problemen. Elke keer werd en wordt geprobeerd daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Soms stond verhoging van de reissnelheid op de voorgrond, soms overheerste het gebrek aan capaciteit, en soms wenste men de verkeersveiligheid sterker te bevorderen. Deze ontwikkeling heeft niet tot het meest ideale sy...

 14. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 15. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 16. Onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaaradvisering voor appels te baseren op de bepaling van de minerale samenstelling van het perssap

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Jong, de J.

  1989-01-01

  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp (PFW) en het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (BLGG) is onderzoek verricht met appels van de rassen "Schone van Boskoop" en "Cox's Orange Pippin", Nagegaan is of de methode voor de vruchtanalyse

 17. Orienterend onderzoek naar het voorkomen van carbadox resistentie bij E.coli bacterien in varkensfaeces bij een varkensfokkerij

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van Klingeren B; van Leeuwen WJ; Schot CS; Pruys D

  1988-01-01

  In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces afkomstig van een grote varkensfokkerij nagegaan of in diverse fasen van het opfokken carbadox-resistente Escherichia coli bacterien voorkwamen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 1. Er

 18. Verschillen in het voorkomen van astma en COPD tussen laag- en hoogopgeleiden in Nederland: te verklaren uit verschillen in leefstijl?

  NARCIS (Netherlands)

  Tabak C; Smit HA; CZE

  2001-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds werd onderzocht of verschillen in de prevalentie van astma en COPD tussen laag- en hoogopgeleiden kunnen worden verklaard door verschillen in leefstijl. Gegevens verzameld in de MORGEN-studie (uitgevoerd door het RIVM in 1993-1997) bij 19,555 Nederlandse

 19. Onderzoek naar het verbreken van winterrust bij Malus 'Elstar'

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Kers, M.

  2006-01-01

  In een driejarig onderzoek is aangetoond dat vooral bij Elstar op onderstam M9 sprake is van een ongelijktijdige verbreking van de winterrust. Dit veroorzaakt problemen, zoals `slapers en dromers¿ (niet of slecht uitlopen van de ogen) en bloeden op de knipplaats. De fysiologische ontwikkeling van de

 20. Oplossingsruimte als indicator voor de gezondheid van het bewegingsapparaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hullegie, W.A.M.; Bosga, J.; Roelofsen, E.G.J.; Cingel, R. van; Meulenbroek, R.G.J.

  2013-01-01

  In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan een invulling van de concepten restcapaciteit en oplossingsruimte. Dit wordt gedaan aan de hand van een virtuele casus van een patiënt met een nieuwe knieprothese ten gevolge van een knie met Osteoartritis. De virtuele casus wordt gebruikt om aan

 1. Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk : Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk - Protection of fundamental rights in a digital age; report on an international discussion

  NARCIS (Netherlands)

  Voermans, Wim; Koekkoek, Alis; Matthijsen, Luuk

  2000-01-01

  Verslag van een internationale digitale discussie, waarin meningen zijn uitgewisseld door buitenlandse experts over de concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk.English Discussion on the draft proposals of the Commission on fundamental rights in the digital age.

 2. Mogelijkheden voor hergebruik en zuivering van uitgespoelde nutrienten : deskstudie in het kader van Nutriënten Waterproof

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Smit, A.L.; Aendekerk, T.G.L.; Wees, van N.S.

  2004-01-01

  Ook als vergaande (brongerichte) maatregelen genomen worden ter beperking van nutriëntenemissies naar het milieu worden in sommige gevallen de normen voor oppervlaktewater en grondwater niet gehaald. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden om ook deze verliezen, nutriënten die in ruimte en tijd

 3. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 4. Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’ : Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2015-01-01

  In 1834 legde Petrus Regout, gangmaker van de Maastrichtse industrialisatie, de grondslag voor zijn imperium van glas- en aardewerkfabrieken, waaruit later N.V. Sphinx is voortgekomen. Deze studie onderzoekt de sociaal-ruimtelijke effecten van de opkomst van de keramische industrie op het

 5. Preventie aandoeningen bewegingsapparaat in de land- en tuinbouw : Gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat bij mannelijke ondernemers en werknemers werkzaam in veertien agrarische sectoren

  NARCIS (Netherlands)

  Hildebrandt, V.H.; Baars, M. van; Arnold, T.; Groot, G. de; Piens, F.L.; Timmer-Anneveldt, A.

  1989-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan wat de omvang en aard is van de gezondheidsproblematiek van het bewegingsapparaat in de diverse agrarische sectoren. Het onderzoek werd uitgevoerd m.b.v. een postenquête, toegezonden aan 7349 werknemers en ondernemers (respons: 49%). De resultaten van het onderzoek

 6. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 7. Tussenrapport: Inspannen tegen XTC: Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak

  OpenAIRE

  Snippe, J.; Oldersma, F.; Bieleman, B.

  2002-01-01

  Op basis van documenten en plannen van alle bij de XTC-aanpak betrokken diensten en interviews met experts en goed geïnformeerde personen bij deze diensten is door de onderzoekers vastgesteld dat een forse hoeveelheid gegevens nodig is om de resultaten van de aanpak uit het plan “Samenspannen tegen XTC” in beeld te brengen. Een aantal gegevens is van goede kwaliteit en op vrij korte termijn uit bestaande registraties te halen. Andere gegevens moeten uit dossiers of door eigen dataverzameling ...

 8. Environmental taxes and green growth. Exploring possibilities within energy and climate policy; Milieubelastingen en Groene Groei. Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energie- en klimaatbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebergh, H.

  2012-08-15

  Green growth is currently a topic of global interest. It aims to foster economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our wellbeing relies. The concept of green growth fits in with a long tradition focused on economic growth that takes account of issues such as environmental pollution and quality of life. Although in the Netherlands the political interest in green growth is somewhat lagging behind, it is widely understood and accepted that unbridled economic expansion may pose a serious risk to society in the long term. Offering the right financial incentives through 'environmental pricing' is a key element of policy aimed at sustainable economic growth. The present paper provides a stepwise analysis of the issues related to the use of tax instruments as part of the policy on sustainable economic growth. The report promotes an evaluation of options using not only standard criteria, such as allocation effectiveness, static efficiency, distributive justice, and feasibility, but also criteria such as dynamic efficiency. The discussion focuses on the two main areas of environmental taxation in the Netherlands, i.e. taxes on energy consumption and transport [Dutch] Wereldwijd is er veel belangstelling voor groene groei. Groene groei beoogt economische ontwikkeling te realiseren waarbij de hoeveelheid en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen voldoende blijven om onze welvaart te garanderen op de lange termijn (OESO, 2011a). Het concept past in een lange traditie gericht op economische groei die rekening houdt met aspecten als milieuvervuiling en leefbaarheid. De aandacht hiervoor blijft weliswaar in de Nederlandse politiek wat achter, maar is niettemin ook voor Nederland relevant. In brede kring leeft het besef dat ongebreidelde economische expansie op lange termijn niet houdbaar is. Het geven van de juiste prijsprikkels, soms ook wel 'milieubeprijzing' genoemd

 9. Het inbedden van BIM. In interactiekaders en objectbibliotheken

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, P.H.; Böhms, M.

  2012-01-01

  Een bouwwerkinformatiemodel (BIM) zelf lost de tekortkomingen van ICTondersteuning in de bouwproductieketen niet adequaat op. Een BIM zou moeten worden ingebed in een formele beschrijving van alle benodigde uitwisselingsvereisten. De ISO/buildingSMART standaard Information Delivery Manual (IDM) is

 10. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  and a centrally located production of protein (due to scale of economy). However, such an option is not possible yet. Strict measurements for safety, quality and guarantee of supply as used by Gasunie makes such an option not directly applicable. It is advised to investigate which barriers (technical, political) have to be taken before this will be possible. Another hurdle in the economics is the applicability of the digested material. This is a general problem for biogas production from manure. In our surrounding countries various options for application of the digested material are investigated. Drying of the digested material, burning and application of the minerals as fertilizer would be an option. Also the isolation of the minerals and further purification of the digested material could be an option. However, this will lead to significant costs, although the earnings from the mineral stream might compensate. In general it may be concluded that earlier made statements and questions has been positively been answered. Production of protein from manure would lead to a more sustainable cattle breeding. On the other hand, major not only technical but also political hurdles have to be taken before such a project has a positive economical feasibility. [Dutch] Uit een eerder uitgevoerde analyse is geconcludeerd dat de productie van microbieel eiwit (SCP, Susteine) op basis van biogas een interessante optie zou kunnen zijn om enerzijds het mineralenoverschot in de veehouderijsector te verminderen en anderzijds om een sustainable eiwitbron voor diervoeder te produceren. In deze studie is de haalbaarheid van een dergelijke productie en een dergelijk product nader onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat, mits voldaan aan de HACCP-eisen die de diervoedersector stelt, het product Susteine (aangenomen dat dit gelijkwaardig is aan het door Norferm geproduceerde eiwit), een aantrekkelijke positie kan veroveren. Weliswaar moet het product eerst worden toegelaten, hetgeen een

 11. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 12. The background of the climate problem; De achtergrond van het klimaatprobleem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strengers, B.; Meyer, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-01-15

  Climate change is a much discussed topic, both in science and in the public domain. A major difference is that in the public domain questions are frequently addressed which are barely an issue anymore in the scientific domain. These are usually issues of a more general nature such as the question whether the earth is truly warming up and if man is the main causer. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and the Royal Netherlands Meteorological Institute jointly wrote this note, in which recent literature is used to outline what the current status quo of climate science is in a number of crucial areas. It is also indicated with which degree of certainty certain statements can be made [Dutch] Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue zijn. Dit zijn veelal meer algemene issues zoals de vraag of de aarde echt wel opwarmt en of de mens de belangrijkste veroorzaker. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hebben bovenstaande notitie geschreven, waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd om in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangegeven met welke mate van zekerheid bepaalde uitspraken gedaan kunnen worden.

 13. Een adolescente jongen met fibreuze dysplasie van het kaakbot

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwland, A.C.; Vierhout, I.; Eekhoff, E.M.W.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  Een 16-jarige jongen bleek na diagnostisch onderzoek met computertomografie en een skeletscan de monostotische verschijningsvorm van fibreuze dysplasie in de maxilla te hebben. De diagnose is bevestigd aan de hand van een botbiopt. Tijdens een periode van 8 jaar afwachtend beleid hebben zich geen

 14. Revalidatie bij hemianopsie: de kracht van kijkstrategie. Ervaar het zelf!

  NARCIS (Netherlands)

  de Haan, Gera

  2017-01-01

  Homonieme hemianopsie is een vaak blijvend gevolg van hersenletsel. Hoe kan uw patiënt hiermee leren omgaan? In deze workshop krijgt u meer inzicht in oorzaken, de behandelopties en gevolgen van hemianopsie in de praktijk. We bespreken de verschillende revalidatiemogelijkheden en de resultaten van

 15. Pestalozzi's zoektocht naar het wezen van de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  Voor de interpretatie van de opvoedkundige theorie van J.H. Pestalozzi zijn zijn 'Nachforschungen'(uit 1797)van grote betekenis. Zelf sprak hij in dit verband over de 'Philosophie meiner Politik'. Kenmerkend voor de mens en dus ook voor de opvoeding is, volgens Pestalozzi, dat hij tegelijkertijd

 16. Aantekeningen over de oostelijke bergenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  De Nederlandse rijksgrens is geen floristische scheidingslijn en daarom kan men zich afvragen hoever de plantengeographische districten van Nederland, onderscheiden door Van Soest (1929, 1952), zich over die grens uitstrekken. Vanuit dit gezichtspunt heb ik mij bezig gehouden met de begrenzing van

 17. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 18. De zuivering en de eigenschappen van de replicatieve vorm van het RNA van cowpea-mozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Griensven, van L.J.L.D.

  1970-01-01

  Purified infectious preparations of cowpea mosaic virus (CPMV) consist of three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58, 95 and 115 S . These are referred to as top (T), middle (M) and bottom (B) component and contain 0, 24 and 33% RNA respectively (Van Kammen, 1967).

 19. Methode - ontwikkeling voor het bepalen van het gehalte aan cacaoboterequivalente vetten in chocoladeprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Muuse, B.G.

  1985-01-01

  De Europese Commissie (EC) bestudeert de mogelijkheden om cacaoboteralternatieve vetten (CDA) toe te staan in chocolade tot een gehalte van 5% van de waar zonder declaratleverplichting. Voorwaarde is de controleerbaarheid met een betrouwbare analysemethode. De CAODISCO ontwikkelde een

 20. Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). Componist en musicus

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, G.N.M.

  2007-01-01

  Gaudeamus Het leven van Julius Röntgen (1855-1932) Componist en musicus Jurjen Vis shows in his thesis Gaudeamus. The life of Julius Röntgen (1855-1932) that already as a young child Julius Röntgen was a remarkable pianist and composer. He was hailed at that time as a second Mendelssohn. In 1874

 1. Casestudies van teleleren in het hoger onderwijs : Beschrijvingen, voorwaarden en visie

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, P.J.

  1999-01-01

  Teleleren kent nog nauwelijks een traditie in het Hoger Onderwijs. In toenèmende mate wordt er echter geëxperimenteerd met onderwijswerkvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van telematica. Dit rapport presenteert een aantal good practices uit de internationale Hoger Onderwijspraktijk. Daarbij staat

 2. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 3. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in de

 4. Gezondheidsrisico's gerelateerd aan het gebruik van baden met Garra rufa vissen

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; van den Berg HHJL; Swaan CM; de Roda Husman AM; MLU; I& V

  2014-01-01

  In bedrijven met zogeheten garra-rufabaden, zoals sauna's en wellnessresorts, kunnen bezoekers hun handen of voeten onderdompelen in baden met garrarufavissen. Deze visjes knabbelen huidschilfers en dode huidcellen van de handen en voeten af, waardoor de huid zachter aanvoelt. Het is niet

 5. Gezondheidsrisico's gerelateerd aan het gebruik van baden met Garra rufa vissen

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; van den Berg HHJL; Swaan CM; de Roda Husman AM; MLU; I&V

  2014-01-01

  In bedrijven met zogeheten garra-rufabaden, zoals sauna's en wellnessresorts, kunnen bezoekers hun handen of voeten onderdompelen in baden met garrarufavissen. Deze visjes knabbelen huidschilfers en dode huidcellen van de handen en voeten af, waardoor de huid zachter aanvoelt. Het is niet

 6. Voorkomen of verminderen van eenzaamheid in de langdurige zorg: Wetenschappelijk onderbouwde inspiratie uit het buitenland

  NARCIS (Netherlands)

  Hommerson, S.M.; van Tilburg, T.G.

  2015-01-01

  Deze rapportage laat dertien buitenlandse ‘interventies’ zien waarvan wetenschappelijk bewezen is dat zij succesvol zijn bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid door of vanuit de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Er zijn projecten waar cliënten in aanraking komen

 7. De voorstellen tot herziening van het Nederlandse echtscheidingsrecht tijdens de Duitse bezetting

  NARCIS (Netherlands)

  Lenaerts, M.F.

  2013-01-01

  Sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1838 heeft men herhaaldelijk getracht de gronden voor echtscheiding te verruimen. Hoewel deze gronden uiteindelijk pas verruimd werden in 1971, werd de tot die tijd bestaande situatie, waarbij echtscheiding slechts op vier gronden mogelijk was en

 8. Ecologische toestand van vis in het IJsselmeer, Markermeer en grote rivieren

  NARCIS (Netherlands)

  Keeken, van O.A.; Boois, de I.J.

  2007-01-01

  Sinds 1966 wordt de visstand van het IJsselmeer en Markermeer jaarlijks door een onderzoeksschip bevist. In 1989 zijn de methoden voor deze monitoring gestandaardiseerd. Dit houdt in dat vanaf dat moment ieder jaar op vaste stations, een vast aantal trekken genomen wordt. Daarnaast is in 1989 naast

 9. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen

 10. Plant - Microbiele Brandstofcel (MFC): exudate productie : het optimaliseren van wortelexudatie met een split-root systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Khodabaks, M.; Blok, C.; Berg, van den C.C.; Snel, J.F.H.

  2009-01-01

  De plant microbiële brandstofcel of Plant Microbial Fuel Cell (Plant$MFC) is een technologie die het op basis van een nieuw principe mogelijk maakt direct elektriciteit of biofuels aan een plant te onttrekken, zonder dat deze geoogst hoeft te worden (Strik en Helderman, 2004). Levende planten zetten

 11. Herstructurering Stageprocessen Van Hall Larenstein

  NARCIS (Netherlands)

  Schelvis-Smit, A.A.M.

  2009-01-01

  Verslag van de herstructurering van het stageproces bij het Onderwijsbureau van Hogelschool VanHall Larenstein. Uitgangspunt hierbij was het onderling uitwisselbaar worden van personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot stages.

 12. De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.R.

  1998-01-01

  Het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost bestaat uit het oude getij- en lagunaire gebied met oude zeekleigronden (811 ha = 12%) en het jonge getij- en doorbraakgebied met jonge zeekleigronden (4615 ha = 70%). De oude zeekleigronden bestaan uit plaat-, kreekrug-, kleiplaat- en poelkleigronden. De jonge

 13. Het college van hoofdingelanden. De vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milja van Tielhof

  2016-06-01

  Full Text Available In de hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland trad in de vroegmoderne tijd een radicale institutionele verandering op. Die betrof de wijze waarop de grondbezitters vertegenwoordigd werden tegenover het waterschapsbestuur. In de middeleeuwen overlegden de bestuurders met een brede en flexibele groep afgevaardigden van grondbezitters uit vele dorpen. Deze groep werd verdrongen door een kleine, vaste en elitaire groep hoofdingelanden. De drijvende krachten achter de vorming van het college van hoofdingelanden waren steden. Door vertegenwoordigende structuren binnen rurale organisaties zoals waterschappen te verbinden aan steden, draagt het artikel bij aan de discussie over de vraag of intensieve politieke participatie vooral een stedelijk fenomeen is. In the Early Modern Period the representation of landowners on the regional water boards of Rijnland and Schieland changed drastically. During the Middle Ages the regional water authorities conferred with a broad and flexible group of representatives, delegated by local landowners, but these were dismissed and replaced by a small, permanent and elitist group of principal landowners. The cities were the driving forces behind the formation of Boards of Principal Landowners. By linking representative institutions in rural contexts to cities, this article contributes to the debate whether or not intensive political participation was an urban phenomenon.  

 14. Het volle leven : de aardrijkskunde van Gerard Jan Ligthart

  NARCIS (Netherlands)

  Praamsma, J.M.

  1998-01-01

  In onze tijd zien we in het aardrijkskundeonderwijs een beweging waarbij geprobeerd wordt kinderen steeds meer actief bij de leerstof te betrekken. Methoden bevatten steeds minder tekst en steeds meer vragen en opdrachten. Door leerlingen zelf actief met de stof bezig te laten zijn worden betere

 15. Het klassieke lesgeven is niet meer van deze tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Martin Cusiel

  2014-01-01

  Remo Mombarg werd onlangs geïnstalleerd als lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan de Hanzehogeschool Groningen. Met zijn team werkt hij aan sportopvoeding op maat voor kinderen. GRONINGEN Lector zijn doe je niet regerend als een eenling. Althans, als het aan de kersverse lector Remo Mombarg

 16. Het potentieel van de volgende grote mediasport: eSport

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen; Pieter Marechal

  2016-01-01

  Is eSport een echte sport of niet? Hoe je het fenomeen ook wil categoriseren, eSport is de nieuwste ster in de sportmediawereld. Voorlopig lijkt er nog lang geen einde te komen aan haar steile groeicurve. De vraag is volgens ons dan ook niet of eSport een plaats opeist bij de grote mediasporten,

 17. vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  of zigeuners. De twee laatste groepen verkeren door het oeverloos grote onrecht dat hen in Europa nog niet zo lang geleden is aangedaan in een uiterst kwetsbare psychische situatie. Terwijl Leijten stelt: 14 Hoge Raad 18 okt 1988, 1989 Nederlandse Jurisprudentie 476 en Hof Leeuwarden 16 mrt 1989 Nederlandse.

 18. Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  2002-01-01

  textabstractMet moderne beeldvormende technieken, de neuro-imaging-technieken, kan ge-meten worden waar en wanneer hersenactiviteit plaats vindt bij de uitvoering van een bepaalde taak. Zodoende kan de reactie van de hersenen gemeten worden op marketing stimuli zoals een reclamefilmpje of een

 19. Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Heldring, Alexander

  2010-01-01

  Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse ontheemden uit Europa. Na een aanvankelijk positieve opstelling zetten beide regeringen de onderhandelingen stop: de

 20. Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding

  NARCIS (Netherlands)

  Kluwer, E.S.

  2013-01-01

  Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van onderzoek naar de psychologische gevolgen van echtscheiding voor ouders en hun kinderen. Zoals zal blijken is de onderlinge verhouding tussen de ouders zeer bepalend voor de effecten die echtscheiding heeft op kinderen. Daarom krijgt de relatie tussen

 1. Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2004-01-01

  Volgens Peter Singer maakt de mens zich schuldig aan speciecisme, discriminatie van dieren t.o.v. mensen zuiver en alleen omdat we tot verschillende soorten behoren. Singers ethiek is omstreden, zoals mr. dr. M. de Blois betoogt in zijn artikel "Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van

 2. De bijdrage van m.e.r. aan besluitvorming rond infrastructuur in Nederland: Percepties vanuit het beroepsveld, Bevindingenrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Runhaar, H.; van Uithoven, J.; Driessen, P.; van Laerhoven, F.; Arts, E.J.M.M.; Ike, P.; Tillema, Taede

  2010-01-01

  Samenvatting In 2011 is het 25 jaar geleden dat er een wettelijke regeling voor milieueffectrapportage (m.e.r.) van kracht werd. Hier gingen bijna 10 jaar van proefnemingen met m.e.r. aan vooraf. In de loop van de tijd heeft de m.e.r.-regelgeving verschillende veranderingen ondergaan en is ook de

 3. De vergeten Counter-air operatie van het Wapen der Militaire Luchtvaart van het KNIL, de Royal Air Force en de Royal Australian Air Force ter behoud van West-Java 18 februari tot en met 27 februari 1942 : Deel 2: Een beschrijving en analyse van de inzet der bommenwerpers

  NARCIS (Netherlands)

  P.C. Boer

  2004-01-01

  In de periode van 18 tot en met 27 februari 1942 voerden het Wapen der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Royal Air Force, en de Royal Australian Air Force vanuit West-Java, onder geallieerd bevel, een klassieke Counter-air operatie uit. Deze luchtcampagne was

 4. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de

 5. Kwaliteit en ruimtelijke data in relatie tot het LPIS : kwaliteitsaspecten rondom het beheer van ruimtelijk data

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, M.; Vullings, L.A.E.

  2012-01-01

  Elke lidstaat is verplicht om een Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) op te zetten. Een belangrijk onderdeel van dit GBCS is een systeem voor de identificatie van percelen landbouwgrond, ook wel perceelsregister of LPIS (Land Parcel Identification System) genoemd. In 2010 is door de EU

 6. Effect en proces: over het begin en het einde van een psychotherapie

  NARCIS (Netherlands)

  Schnabel, P.; Sorbi, M.J.

  1993-01-01

  Psychotherapie wordt beoordeeld op haar resultaten, maar nog steeds is daarover weinig met zekerheid bekend. De aandacht van psychotherapeuten richt zich ook meer op een goed begin dan op een goed einde. Om de effecten van psychotherapie adequaat to kunnen vaststellen moet een onderscheid worden

 7. Presentatie handboek 'Categorisering wegen' : verslag van het onderdeel 'duurzaam-veilig' van de PAO-cursus 'De bakens verzetten in het verkeersveiligheidsbeleid', 9 t/m 11 december 1997, Delft.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, S.T.M.C.

  2012-01-01

  Voor de vormgeving van een duurzaam-veilig wegennet zijn vanuit drie veiligheidsprincipes, twaalf functionele eisen opgesteld. Voor het gemotoriseerde verkeer worden drie wegcategorieën voorgesteld. Elke categorie, met onderscheid naar bebouwing, moet vervolgens voldoen aan enkele operationele

 8. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  Full Text Available 1001 Women in Perspective: Tradition and Change in the Biographical Dictionaries of the Netherlands and ElsewhereIn this article Mineke Bosch discusses the book 1001 Women from Dutch History, published in February 2013 and edited by Els Kloek, against the background of the tradition and recent change of national dictionaries of biography. Since the nineteenth century this historical genre has played a central role in processes of canonisation within national history. The gender order that is written into these biographical reference works is now considered out of date. Since the 1970s, therefore, corrections have been made. In the United States, for instance, a special dictionary of women’s biography appeared, the Notable American Women, as a ‘supplement’ to the standard Dictionary of American Biography. The British Dictionary of National Biography decided to add to and rewrite all the existing lemma’sbetween 1994 and 2004, to reappear as the Oxford Dictionary of National Biography. This work represents a paradigm change as the basic question of inclusion is no longer ‘who survived history?’, but ‘who deserves a lemma in our contemporary vision of history?’ In this historical perspective Bosch answers such questions as what is the relation between 1001 Women and the Dutch Biographical Dictionary of the Netherlands. Was it the aim of the book to confront gendered processes of canonisation? Can the work be seen as ‘a contribution to’ (herstory or a ‘rewriting of’ history? In dit artikel bespreekt Mineke Bosch het in februari 2013 onder redactie van Els Kloek uitgekomen 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis in het perspectief van traditie en verandering van het biografisch woordenboek. Sinds de negentiende eeuw speelt dit genre van het historische standaardwerk een centrale rol in canoniseringsprocessen binnen de nationale geschiedschrijving. De genderorde die in deze biografische woordenboeken werd vervat, blijkt

 9. Het schrijven van RIKILT rapporten en wetenschappelijke artikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.; Beek, W.J.; Cazemier, G.; Delft, van W.; Elenbaas, H.L.; Jong, de W.J.H.J.; Kamp, van der H.J.; Keukens, H.J.; Roosje, G.S.

  1987-01-01

  Dit raport is samengesteld door de werkgroep "Herziening rapportindeling RIKILT'', Duidelijk ingedeelde rapporten, voorzien van een abstract, verhogen de leesbaarheid en de bekendheid. De aanbevelingen die hier gegeven worden zijn gebaseerd op internationale afspraken. Verder zijn er nog aanvullende

 10. Het inrichten van landinrichtingsgebieden door toedeling; eisen en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Jurgens, C.R.

  1982-01-01

  Ingegaan wordt op de toedeling en de doelstellingen van landinrichting, de toedeling en de landinrichtingsprocedure, de toedeling en de (ontwerp-)wet en de toedeling als technisch planvormings-instrument

 11. Het toenemend belang van infectieziekten die worden overgebracht door vectoren

  NARCIS (Netherlands)

  Scholte, E.J.; Reusken, C.B.E.M.; Takken, W.; Jongejan, F.; Giessen, van der J.W.B.

  2009-01-01

  Dit artikel gaat over de voor Nederland belangrijkste arthropodenvectoren (geleedpotigen, in dit artikel voornamelijk muggen en teken) en de door hen overgebrachte infectieziekten. Daarnaast wordt de rol van landschappelijke aanpassingen, klimaatverandering, intensiever internationaal reizigers- en

 12. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 in het plangebied "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2002-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide inventarisatie van flora en fauna in het plangebied De Waalsprong in de gemeente Nijmegen in de zomer van 2002. Het rapport beschrijft de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en

 13. Het Vietnam van Viet Thanh Nguyen [Bespreking van: V.T. Nguyen The sympathizer; V.T. Nguyen Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinen, J.

  2016-01-01

  Over geen enkele Amerikaanse oorlog en de gevolgen daarvan zijn meer boeken geschreven dan over de Vietnamoorlog. En toch zijn we er nog lang niet over uitgeschreven. Terecht, getuige het verrassende werk van Viet Thanh Nguyen.

 14. Van schoenendoos naar software systeem: hulp bij het kiezen van een digitaal portfolio

  National Research Council Canada - National Science Library

  van der Helm, H.M.J; Scheenstra, R; den Rooyen, C

  2010-01-01

  In het huidige, steeds complexer wordende werkveld voor de medisch specialist worden generieke competenties als effectieve communicatie, organisatie, teamwerk en professionaliteit steeds belangrijker. ‘Harde...

 15. Tellen en meten, de pijlers onder het weten (interview met Martin Poot, Cindy van Damme en Corina Hinrichs)

  NARCIS (Netherlands)

  Bijnsdorp, R.; Poot, M.C.; Damme, van C.J.G.; Hinrichs, C.S.

  2013-01-01

  Alles wat op en in de zee gebeurt, is de moeite van het weten waard. Maar er is ook een soort kennis die niet allen nice to know is, maar ‘verplicht ‘voor elk land dat aan zee grenst. Kennis om te kunnen beoordelen of economische of maatschappelijke activiteiten schade (kunnen) toebrengen aan het

 16. Christiaan van der Spek, Sous les Armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eddie van Roon

  2017-08-01

  Full Text Available Christiaan van der Spek, Sous les Armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814 (Dissertatie Universiteit Utrecht 2016; Amsterdam: Boom, 2016, 479 pp., isbn 978 90 5875 698 5.

 17. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 18. Kritiek als raadgever- over de rol van de ontwerper in het gebruik van de geschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de E.

  2008-01-01

  kijk naar het project ‘Nieuwe Buitenplaatsen’, waarin de wens is uitgesproken om het landschap te verrijken door een bestaande rijke typologie te herijken en natuur- en cultuurhistorische waarden, opdrachtgevers en investeerders te verenigen. Dat zou garant hebben kunnen staan voor werkelijke

 19. Aardappelen in het land van de draken. Een verslag van een reis naar Bhutan

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkort, A.J.

  2002-01-01

  Voedselorganisaties van de Verenigde Naties hebben als oogmerk de handelsrelaties tussen landen te bevorderen. Bhutan heeft kansen als exporteur van eetaardappelen, maar ook als pootgoedproducent. Een verslag van een bezoek aan Bhutan

 20. Het einde van de individualiteit? Groepsprofilering, datamining en de vermeerdering van brute pech en dom geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1998-01-01

  Non-distributieve groepsprofielen zijn profielen die eigenschappen van groepen van mensen weergeven in termen van gemiddelden, kansen, significante verschillen met andere groepen enz. De profielen kunnen verschillende thema's hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: beschrijvende en voorspellende

 1. Het groene rekencentrum van morgen / Kenniskring duurzaamheid bij rekencentra

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Th.J.G. Thiadens; ir. A. Kasper; Owen van der Lee; ir. Marco A. Dorenbos; Anda Counotte

  2009-01-01

  De kern van dit boekje bestaat uit drie delen die handelen over de volgende onderwerpen: • duurzame inkoop bij een rekencentrum conform wetgeving en normen • duurzaamheid bij faciliteiten voor en ICT voorzieningen in een rekencentrum • sturen naar een duurzaam rekencentrum door informatie en analyse

 2. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  -loving, and in the perception of Greco-Roman culture the god of war, Arès/Mars, as one of the twelve Olympians was much more .... museum: http://en.arapacis.it. 5.Zie over de terminologie van Pax Augusta en Pax Romana, ...

 3. Het Theatre van Lucas d'Heere. Een kostuumhistorisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Conrads-de Bruin, M.

  2006-01-01

  The poet and painter Lucas d’Heere (1534-1584) is best portrayed by his pupil Karel van Mander. Through his Schilder-Boeck (1604; 'The Book of Painters') we are informed that D’Heere was a portrait painter with a good memory, a designer of patterns for tapestries and collector of antiques. After the

 4. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway

 5. Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.J.W.; Bos, E.J.

  2016-01-01

  De Rijksnatuurvisie wil ondernemers meer betrekken bij natuur. De ambitie is dat natuur altijd meegenomen wordt inhandelingen en beslissingen, ook van ondernemers. Dit wordt ‘natuurinclusief ondernemen’ genoemd. De vraag diecentraal staat in dit rapport is welke beleidsmaatregelen genomen kunnen

 6. bouwen aan morgen met het bouwmateriaal van gisteren

  African Journals Online (AJOL)

  each other into the chaos of the past in order to bring about a new order, through which the future is made possible. In this way, “to love” becomes synonymous with the genera- tion of a future in which the ideal of Paradise is brought ever closer. 1. INLEIDING. Als partners zich ten aanzien van elkaar engageren, ontdekken ...

 7. The economy of natural gas; De economie van het gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-03-08

  The Dutch government uses the benefits of natural gas especially for public consumption expenditures. Re-establishment of a natural gas fund would lead to productive investment and create a more prosperous Dutch economy [Dutch] De Nederlandse overheid gebruikt de aardgasbaten nu met name voor consumptieve overheidsbestedingen. Heroprichting van een aardgasfonds zou tot productieve investeringen leiden en Nederland welvarender maken.

 8. Het effect van veranderingen in de grondwaterstand op landbouwopbrengsten en natuurwaarden. Deelrapport 2. Van het project Allocatie bronnen van watervoorziening fase 2a

  NARCIS (Netherlands)

  Lanen; H.A.J.van

  1986-01-01

  Een beschrijving wordt gegeven van de methoden die zijn toegepast om de in geld uit te drukken gevolgen voor de gewasproduktie van een winning van grondwater te bepalen. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van grondwaterwinning op de hoedanigheid van natuur en landschap. Variabelen in de

 9. Sustainable higher education 2002. State-of-the-art of the integration of sustainable development in the education of academies and universities in the Netherlands; Duurzaam Hoger Onderwijs 2002. Stand van zaken van de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van hogescholen en universiteiten in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heideveld, A.; Wieman, A.; Van Zonneveld, H.

  2002-03-01

  In 1998 students and professors set up the Sustainable Higher Education network. The aim of the network is to integrate sustainable development in higher education, so that every student learns about the relation between sustainable development and his or her own discipline and how to cooperate with representatives of other disciplines in solving sustainability problems. [Dutch] In 1998 is door studenten en docenten het netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs opgezet. Doel van het netwerk is integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs: iedere student dient aan het eind van de studie te weten wat de relatie van duurzame ontwikkeling met het eigen vakgebied is en in interdisciplinair verband te kunnen samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines aan de oplossing van actuele duurzaamheidsvraagstukken. Hiertoe wordt gepoogd de, nog immer toenemende, stroom van activiteiten op het gebied van integratie van duurzame ontwikkeling te kanaliseren en waar mogelijk te bundelen.

 10. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 11. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  OpenAIRE

  P.C.M. Hoppenbrouwers

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and e...

 12. Werken aan schooltaalwoordenschat : het Posterproject uitgebreid met aspecten van de aanpak van Kinsella

  NARCIS (Netherlands)

  Glasbergen, A.

  2010-01-01

  Though knowledge of academic vocabulary is fundamental to understanding textbooks and teachers' instruction, this is often underdeveloped in multilingual students. 'Het Posterproject' is a method for teaching receptive knowledge of academic language in primary and secondary education. The method is

 13. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Nieuwleusen-Ruitenveen; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, A.

  1996-01-01

  De bodem in het landinrichtingsgebied Nieuwleusen-Ruitenveen bestaat uit zandgronden, moerige gronden en veengronden. Binnen de zandgronden komen eerdgronden en humuspodzolgronden voor. De moerige gronden bestaan uit moerpodzolgronden en broekeerdgronden. De veengronden bestaan uit meerveengronden.

 14. Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van propedeuse Facility management met behulp van het 4C-ID model

  OpenAIRE

  Hoogveld, Bert; Steinen, Hennie

  2010-01-01

  Redesign of preparatory higher professional bachelor curriculum facility management applying 4C-ID instructional design methodology. Reference please cite as: Hoogveld, A. W. M., & Steinen, H. (2008). Eerstejaars zicht geven op hun latere beroep: herontwerp van propedeuse Facility management met behulp van het 4C-ID model. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26, 66-76.

 15. Het Europees verbod op de herziening van oneerlijke bedingen : welke ruimte is er nog voor dwingend en aanvullend nationaal recht?

  NARCIS (Netherlands)

  Pavillon, C.M.D.S.

  2015-01-01

  De noodzaak van een afschrikkende sanctie op oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is de laatste drie jaar vaak onderstreept in de rechtspraak van het HvJEU met betrekking tot Richtlijn 93/13/EEG. Een oneerlijk beding mag de consument niet binden en voor een herziening – lees: conversie

 16. Nogmaals het Cournot oligopolie

  NARCIS (Netherlands)

  Hinloopen, J.

  2007-01-01

  In een eerdere bijdrage heb ik het Cournot-oligopolie beschreven, het evenwicht van dit oligopolie grafisch afgeleid en het totale aanbod dat tot stand komt in deze markt vergeleken met dat van een markt van volledige vrije mededinging en van een monopolie. In een daaropvolgend nummer van TEO heeft

 17. The energy agreement: what does it mean? Assessment of the agreements made; Het Energieakkoord. Wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands); Boot, P. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 18. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  Science.gov (United States)

  2006-12-01

  Manoeuvre acnie geoptimaliseerd met als doel de invloed van ballistische bescherming, mobiliteit (gewicht, bescberming, bedekking) en risicoperceptie...20070817257 2/26 De invloed van besoherming, mobiliteit en risicoperceptie op het gedrag en de fysieke prestatie van een gevechtssoldaat paren voerden met...Simunition om een realistische dreiging te verkrijgen en aldus risicoperceptie te bewerkstelhigen. Om inzicht te krijgen in het gedrag en de fysieke

 19. Wat is het effect van oefentherapie bij artrose van heup of knie?

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ende, C.H.M. van den

  2003-01-01

  Bij mensen op hogere leeftijd komt artrose van heup of knie veel voor. Symptomen zijn onder andere pijn en stijfheid van deze gewrichten waardoor activiteiten als lopen, traplopen, staan en hurken moeizaam kunnen worden. Oefentherapie speelt in de fysiotherapiebehandeling van deze patiëntengroep een

 20. Het effect van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup of knie.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Dekker, J.; Bijlsma, H.; Ende, E. van den

  2008-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de effectiviteit van gedragsmatige oefentherapie, genaamd GRADIT, beschreven en vergeleken met behandeling volgens de huidige fysiotherapeutische richtlijn, bij patiënten met artrose van heup of knie. De GRADIT-behandeling is gebaseerd op de behandelprincipes van operant leren