WorldWideScience

Sample records for vaikutus lipeaen poltto-ominaisuuksiin

 1. Combustion properties of kraft black liquors; Mustalipeaen koostumuksen vaikutus lipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R.; Siistonen, H.; Heikkinen, T.; Malkavaara, P. [Jyvaeskylae Univ. (Finland)

  1996-12-01

  The aim of this work is to study the combustion properties of kraft black liquors from modified cooking. Both the industrial and laboratory-made black liquors are included. In addition, changes in the combustion properties of the spent liquors obtained by mixing prior to combustion different chlorine-free bleach liquors with black liquor are studied. (author)

 2. Influence of the chemical composition on the combustion properties of kraft black liquor; Mustalipeaen koostumuksen vaikutus lipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R; Siistonen, H; Malkavaara, P [Jyvaeskylae Univ. (Finland). Inst. of Chemistry

  1997-10-01

  The aim of this work is to study the combustion properties of kraft black liquors from modified cooking. Both the industrial and laboratory-made black liquors are included. In addition, changes in the combustion properties of the spent liquors obtained by mixing prior to combustion different chlorine-free bleach liquors with black liquor are studied. (orig.)

 3. Combustion properties of kraft black liquors; Ligniinifraktion vaikutus mustalipeaen poltto-ominaisuuksiin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alen, R.; Rantanen, K.; Ekman, J.; Malkavaara, P. [Jyvaeskylae Univ. (Finland)

  1996-12-01

  The aim of this investigation was to find relationships between the structure of the dissolved lignin and the combustion properties (pyrolysis time, char burning time, and swelling) of softwood and hardwood kraft black liquors. In this conjunction, pine and birch chips, as well as their two mixtures (the mass ratios of pine chips to birch chips were 80:20 and 60:40), were delignified by conventional kraft pulping. In each cook series, a liquor sample was withdrawn at certain time intervals to obtain liquor samples with different chemical composition. The black liquors obtained were analyzed with respect to the content of lignin and `lignin monomers`, but also the molecular-mass distribution and the mass average molecular mass of lignin were made. In addition, the dissolved lignin was characterized by NMR spectroscopy and elemental analysis. Further data on the chemical structures of lignin in black liquors were obtained by identifying various degradation products formed from this material during oxidative (CuO oxidation) and pyrolytic treatments. Several correlations between the `structural parameters` of the dissolved lignin and the combustion properties of black liquor were found. These correlations were significant especially in the case of pine cook. The results revealed many findings which are, together with the earlier data, useful for a better understanding of the thermochemical behavior of different kraft black liquors during combustion in a recovery furnace. (author)

 4. Lähdekielen vaikutus ja kielitaitotasot: paikallissijojen kehitys oppijansuomessa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanna Mustonen

  2013-10-01

  Full Text Available Artikkelissa tarkastelemme, millaista funktioltaan konkreettisten ja abstraktien paikallissijojen käyttö on oppijansuomessa. Tutkimuksen lähtökohtana on Eurooppalainen viitekehys: kielten oppiminen, opettaminen, arviointi (2003, tästä lähtien EVK ja sen kielitaitotasot A1–C2. Tavoitteena on selvittää, miten eri kielitaitotasoilla olevat oppijat käyttävät suomen paikallissijoja ja millainen on läheisen sukukielen viron mahdollinen vaikutus paikallissijojen käytön kehittymiseen kielitaitotasoittain. Tutkimusaineisto koostuu Oulun Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI vironkielisten oppijoiden osakorpuksen ja YKI-tutkintojen korpuksen kirjallisista teksteistä. Aineistoa analysoidaan kolmessa ulottuvuudessa: taajuus, tarkkuus ja distribuutio. Tulokset osoittavat, että kaikki oppijat käyttävät eniten paikallissijojen konkreettisia funktioita. Konkreettisten funktioiden taajuus laskee taitotason noustessa kun taas abstrakti käyttö nousee. Lähdekielen vaikutus on havaittavissa sekä taajuuden että tarkkuuden kehityksessä. Vironkieliset suomenoppijat saavuttavat kohdekielisen taidon muita äidinkieliä puhuvia nopeammin: kohdekielenmukaisten muotojen osuus on vähintään 89 % jo A2-tasolla. Viron yleinen vaikutus suomen paikallissijojen oppimiseen on ensisijaisesti positiivista.

 5. MM-rallin vaikutus Toyotan brändiin

  OpenAIRE

  Laurila, Heini

  2017-01-01

  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, millainen vaikutus MM-ralliin palaamisella on Toyotan brändiin Suomessa. Insinöörityö toteutettiin yhteistyössä Suomen Toyotan ja Lexuksen maahantuojayrityksen, Toyota Auto Finland Oy:n sekä AKK Sports Oy:n kanssa. AKK Sports Oy on vastuussa vuosittaisen Suomen MM-ralliosakilpailun, Neste Rallin, järjestämisestä. Tutkimuksen taustatyönä tutustuttiin ensin brändejä ja markkinointia koskevaan kirjallisuuteen. Sen lisäksi käytiin läpi Toyotan ...

 6. Konepajatyön laadun vaikutus teräsrakenteen kuumasinkitykseen

  OpenAIRE

  Ahola, Kimmo

  2008-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Konepajatyön vaikutus teräsrakenteen kuumasinkitykseen. Lujien teräksien käytöllä saavutetaan säästöjä materiaalikustannuksissa ja valmistuksessa. Lopputuotteiden kapasiteettia käyttötarkoituksessa saadaan joissain tapauksissa nostettua. Uusimman sukupolven lujia teräksiä käyttämällä on mahdollista muotoilla yhä lujempia ja kevyempiä rakenteita. Muovattavien ja hitsattavien rakenneterästen myötölujuusluokka on saatu nostettua jo suuruusluokkaan 1000MPa. K...

 7. Myymälänäkyvyyden vaikutus asiakkaan palvelukokemuksen kehittämiseen

  OpenAIRE

  Block, Krister

  2012-01-01

  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Leppävaara Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Block, Krister Myymälänäkyvyyden vaikutus asiakkaan palvelukokemuksen kehittämiseen Vuosi 2012 Sivumäärä 95 Tämä opinnäytetyö käsittelee myymälänäkyvyyden vaikutusta asiakkaan palvelukokemuksen kehittymiseen. Tarkoituksena oli selvittää, toteutuuko asiakkaan palvelukokemus optimaalisesti myymälän fyysisten elementtien kautta ja miten...

 8. KEHONKUVA JA MEDIA : 9.-luokkalaisten tyttöjen kehonkuva ja median vaikutus siihen

  OpenAIRE

  Vainionpää, Charlotta; Koski, Riikka

  2016-01-01

  Tämän tutkimuksen aiheena oli kehonkuva ja media: 9.-luokkalaisten tyttöjen kehonkuva ja median vaikutus siihen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisena tytöt kokevat oman kehonkuvansa, minkälaisia ulkonäköpaineita tytöillä on ja miten media vaikuttaa heidän kehonkuvaansa. Työn teoreettisessa viitekehyksessä pääkäsitteet olivat nuoruus, kehonkuva ja media. Nuoruus-osiossa käsiteltiin nuoruuden määrittelyn lisäksi murrosikää ja murrosiän fyysisiä sekä psyykkisiä muutoksia. Keh...

 9. "Äiti, sä oot niin paras äiti" : - Ihmeelliset vuodet - ryhmän vaikutus vanhemmuustaitoihin

  OpenAIRE

  Pylkkönen, Taru

  2011-01-01

  ”Äiti, sä oot niin paras äiti”: Ihmeelliset vuodet – ryhmän vaikutus vanhempien vanhem-muustaitoihin Vuosi 2011 Sivumäärä 51+ 12 Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten Ihmeelliset vuodet koulussa – projektin yhteydessä toiminut vanhemmuusryhmä vaikutti siihen osallistuvien vanhempien vanhemmuustaitoihin. Ihmeelliset vuodet – ohjelman vanhemmuusryhmät ovat käytöshäiriöisten lasten vanhemmille suunnattuja perheinterventioita, joissa lasten käytökseen pyr...

 10. Verkkokauppa myynnin edistämisvälineenä: Case yritys X

  OpenAIRE

  Viljakainen, Markus

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua verkkokaupan eri ominaisuuksiin, joiden avulla yritys X pystyisi nostamaan omia myyntejään uuden myyntikanavan avulla. Opinnäytetyössä tutustutaan verkkokaupan toimivuuden kannalta oleellisiin ominaisuuksiin sekä tutustutaan verkkokaupan eri muotoihin. Opinnäytetyössä tarjotaan yritykselle ehdo-tuksia verkkokaupan kautta oleellisiin asioihin, joita sen tulee ottaa huomioon siirryttäessä sille uuteen myyntikana-vaan. Työn teoriaosuudessa perehdytään...

 11. Ethephonin vaikutus marjojen irtoamiseen ja kypsymiseen eräissä Suomessa viljellyissä herukkalajikkeissa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkki Kaukovirta

  1976-03-01

  Full Text Available Ethephonin (2-kloorietyylifosforihapon abskissiovaikutusta eräissä Suomessa viljeltävissä herukkalajikkeissa tutkittiin kolmessa kokeessa, joissa kaikissa koelajikkeena oli ’Brödtorp’-mustaherukka sekä lisäksi Paimiossa mustaherukat ’Wellington XXX’ ja ’Risager’ ja punaherukka ’Rondoin’. Ethephon ruiskutettiin 4 päivää ennen sadon korjuutta. Ethephon lisäsi irronneiden marjojen määrää kaikissa koelajikkeissa ja kaikilla koepaikoilla. Ethephonin teho suureni ruiskutteen pitoisuuden kasvaessa. Ennen koesuunnitelman mukaista korjuupäivää (4 vrk käsittelyn jälkeen pudonneiden marjojen osuus koko sadosta oli lajikkeesta ja koeoloista riippuen 0.6—13.1 % 250 ppm:n, 16.7-78.9% 500 ppm:n ja 34.1—84.0 % 1000 ppm:n ruiskuteväkevyyttä käytettäessä. Ennen poimintaa varisseiden marjojen määrä oli pienin ’Wellington XXX’ mustaherukalla ja ’Rondom’punaherukalla. Poimitun sadon raakojen marjojen suhteellinen osuus pieneni ethephon-käsittelyn johdosta vain nuorissa 'Brödtorp’-pensaissa. Ethephon ei nopeuttanut raakojen marjojen jälkikypsymistä, mutta sen sijaan ylikypsien marjojen osuus kypsissä marjoissa lisääntyi ’Rondom’-punaherukalla kaikissa ethephon-käsittelyissä, 500 ja 1000 ppm:n käsittelyissä ’Wellington XXX’- ja 500 ppm:n käsittelyssä ’ Risager’-mustaherukalla. Ethephonin vaikutus marjojen sokeri- ja askorbiinihappopitoisuuteen oli epäyhtenäinen. Ethephon-käsittelyt lisäsivät lehtien irtoamista herkemmin ’Risager’- ja ’Brödtorp’-lajikkeilla kuin ’Wellington’- ja ’Rondom’-lajikkeilla. ’Risager’lajikkeella lehtien variseminen ilmeni jo 4 vrk käsittelyn jälkeen kaikissa ethephon-käsittelyissä, kun taas ’Brödtorp’-lajikkeella pienin käyttömäärä (250 ppm lisäsi lehtien varisemista vasta 2 viikkoa käsittelyn jälkeen.

 12. Ekologisuus Ilosaarirock-festivaalin rakentamisessa

  OpenAIRE

  Shemeikka, Karri

  2012-01-01

  Ekologisuus, ympäristötyö ja -teot ovat asioita, joilla on suuri vaikutus tämän päivän yritysten toimintaan. Niillä on myös tärkeä vaikutus siihen, millaisen julkisuuskuvan yritys luo sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kesällä 2011 Ilosaarirockin rakentamisessa mukana olleet palkalliset ja vapaaehtoiset työntekijät näkevät ekologisuuden osana tapahtuman tuotantoa. Lisäksi selvitettiin millaiseksi he kokevat ympäristöteot oman työsuorituksen...

 13. A comparative study on the efficacy of four anthelmintics on some important reindeer parasites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Nordkvist

  1983-05-01

  signifikant. Mot hjårnmask noterades mycket hôg effekt av Mebendazole och aven Fenbendazole medan Ivermectin hade något såmre effekt med den valda doseringen. Fenthion hade ingen effekt på denna parasit. Mot lungmask visade Fenbendazole och Ivermectin god effekt medan Mebendazole visade något lagre effekt. Inget av preparaten hade dock fullgod verkan på de vilande inaktiva 5:te stadiets larverna av denna parasit. Fenthion hade ingen effekt. Mot mag-tarmnematoder var Fenbendazole och Ivermectin 100% effektiva medan Mebendazole hade en något làgre, delvis undertryckande effekt. Fenthion hade ingen effekt. Ivermectin får anses vara det allmånt sett effektivaste maskmedlet i denna undersokning.Vertailevatutkielma neljan loislaakeaineen vaikutuksesta muutamia tarkeita porojen loisia vastaan.Abstract in Finnish / Yhteenveto: On kokeiltu neljaa loislaakeainetta muutamia porojen tarkeinpia loisia vastaan, nimittain kurmua (Oedemagena tarandi, saulakkaa (Cephenemyia trompe, aivomatoa (Elaphostrongylus rangiferi ja keuhkomatoa (Dictyocaulus viviparus. Edelleen on laakeaineiden vaikutus maha- ja suolistomatoihin (Trichostrongyliidit myoskin pantu merkille. Kokeillut laakeaineet olivat Fenthion (Bayer, Mebendazole (Leo/Janssen, Fenbendazole (Hoechst ja Ivermectin (Merck - Sharp and Dohme. Kurmua ja saulakkaa vastaan oli Ivermectin 100% tehokas, kun taas Fenthionin vaikutus oli toisessa 86 ja toisessa 100%. Fen- ja Mebendazolen vaikutus molempia loisia vastaan ei ollut merkittava. Mebendazolen ja myos Fenbendazolen vaikutus aivomatoa vastaan havaittiin hyvin korkeaksi, kun taas Ivermectinilla oli jonkin verran huonompi vaikutus valitulla annostuksella. Fenthionilla ei ollut mitaan vaikutusta tata loista vastaan. Keuhkomatoa vastaan osoitti Fenbendazole ja Ivermectin hyvan vaikutuksen, kun taas Mebendazolella oli jonkin verran heikompi vaikutus. Kuitenkaan ei millaan laakevalmisteista ollut taystehokasta vaikutusta taman loisen lepaaviin tehottomiin 5:asteen toukkiin

 14. Laravel-ohjelmistokehys nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä

  OpenAIRE

  Laine, Jarno

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Laravel 5.2 -ohjelmistokehyksen ominaisuuksiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä. Projektia varten luotiin esimerkkiohjelmistona urheiluseurojen tarpeita vastaava tilavarausohjelmisto, jonka avulla mallinnettiin ohjelmiston kehityksen eri vaiheita. Laravel valittiin tähän tarkoitukseen sen saavuttaman suuren suosion takia PHP-yhteisössä. Laravel toteuttaa hyvin MVC-mallin mukaista web-ohjelmointia ja ohjelm...

 15. Liikuntateknologian vaikutus liikuntamotivaatioon

  OpenAIRE

  Kurvinen, Kaarlo

  2017-01-01

  Tutkielmassa käsitellään liikuntateknologiaa, motivaatiota ja liikuntateknolo-gian vaikutusta liikuntamotivaatioon. Liikuntateknologian voidaan todeta ole-van suuressa merkityksessä teknologisoituneiden maiden urheilumarkkinoilla. Liikunnallisten teknologiatuotteiden suosio on noussut viimeisten vuosien aikana äkillisesti ja suosion myötä myös liikuntateknologisten tuotteiden mää-rä sekä kirjo ovat kasvaneet nopeasti. Liikuntateknologia tarjoaa käyttäjälleen lukuisia hyötyjä, joiden johdosta ...

 16. Pilvipohjaiset langattomat lähiverkot

  OpenAIRE

  Hakola, Iira

  2016-01-01

  Työssä tutustuttiin Cisco Systemsin, AeroHive Networksin ja Aruba Networksin pilven kautta hallittaviin tukiasemiin, pilvihallinta-alustoihin, ja niiden teknisiin ominaisuuksiin. Työn tavoitteena oli selvittää jokaisen tutkitun kokonaisuuden tekniset ja totutukselliset erot ja selvittää, mikä näistä kolmesta yrityksestä kannattaa valita verkon toteuttamiseksi. Työssä tulee myös esille pilvipohjaisen verkkoratkaisun edut. Työn teon yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoululle tilattiin opetuskä...

 17. MAGIC: THE GATHERING APUSOVELLUS ANDROIDILLE

  OpenAIRE

  Isopahkala, Ville

  2017-01-01

  Opinnäytetyönä oli omavalintainen android-sovellus Magic: The Gathering –korttipelille. Tavoitteena oli toteuttaa akkuystävällinen apusovellus kyseistä peliä pelaaville käyttäen android studiota. Työssä tutustutaan javaan, androidiin sekä android studioon, niiden historiaan sekä ominaisuuksiin. Magic: The Gathering:iin tutustutaan perustasolla. Opinnäytetyö keskittyy sovellukseen, sen luomiseen, koodauskieleen sekä alustaan. Tarkoituksena ei ole opettaa pelaamaan Magic: The Gatheringiä. Th...

 18. Luonnollinen villiturkis. Eläimestä turkikseksi ympäristöystävällisin keinoin.

  OpenAIRE

  Pajula, Laura

  2015-01-01

  Nahan käsittelyyn kuuluu monta vaihetta, joista jokaisen toteuttamiseen on lukuisia vaihto-ehtoja. Nahankäsittelyn vaiheista valmiin nahan ominaisuuksiin vaikuttaa eniten valittu parkitusmenetelmä. Perinteisistä parkitusmenetelmistä kirjoitetaan laajasti, mutta niiden ominaisuuksista on saatavilla vain vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella erilaisia luonnonmukaisia ja perinteisiä menetelmiä käsitellä riistaeläimen turkisnahkaa, jotta siitä tulee kestävä ja käyttökelpoinen...

 19. Riverbed WAN-kiihdytys

  OpenAIRE

  Pääkkönen, Pasi

  2015-01-01

  Insinöörityön tavoitteena on tutustua Riverbed:n Steelhead WAN-kiihdyttimen ominaisuuksiin ja hyötyihin. Työn tilaajana on Cygate Oy, joka tarjoaa asiakkailleen tietoverkkojen suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä palveluja. Työn teoriaosuudessa käydään läpi yleisimpiä tietoverkkojen ongelmia ja WAN-kiihdytyksen, sekä erityisesti Riverbedin, niihin tarjoamia ratkaisuja. Tuodaan esiin Riverbedin erilaisia käyttö- ja konfigurointimahdollisuuksia sekä yksinkertaista käyttökoke...

 20. Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmä

  OpenAIRE

  Hautamäki, Tuomas

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän opetuslaitteistoon, jota sähköalan opettajat käyttävät toisen asteen ammatillisessa opetuksessa. Tavoite oli laatia opiskelumateriaalia ja laboratorioharjoituksia, joiden avulla voidaan aloittaa perehtyminen Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän asennukseen, käyttöönottoon ja teknisiin ominaisuuksiin. Lähtökohtana oli saada kaikki olennaiset asiat Ouman Plus- kotiautomaatiojärjestelmän opetuslaitteistosta yhteen ...

 1. Rakennusten haitta-aineet

  OpenAIRE

  Sirviö, Salla

  2007-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennuksia ja rakennusmateriaaleja sekä niiden sisältämiä haittaaineita, jotka ovat joutuneet rakenteisiin rakennuksen elinkaaren aikana. Teoriaosassa selvitetään kootusti eri rakennusmateriaalien pääkomponentit ja materiaalien ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät, kuten mahdolliset lisäaineet. Useissa materiaaleissa joku pääkomponenteista saattaa sisältää rakenteiden hyötykäyttöä mahdollisesti rajaavan haittaaineen, kuten betonissa käytettävä sementti krom...

 2. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN KUNTOKESKUS BALANCEN MARKKINOINNISSA

  OpenAIRE

  Arvola, Timo

  2011-01-01

  Tässä opinnäytetyössä oli kyse kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävän tarkoitus oli tarkastella voiko Kuntokes-kus Balance hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Empiirisessä osassa on ohje Facebook-sivun luomi-seen. Teorian alussa tarkastellaan sosiaalista mediaa käsitteenä. Sosiaalisesta mediasta käsitteenä siirrytään sosiaalisen median sovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin. Sovelluksista käsitellään Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, blogit, Movescount ja HeiaHeia. ...

 3. Käyttöjärjestelmä AVR-mikro-ohjaimelle

  OpenAIRE

  Koivuranta, Janne

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Atmel AVR mikro-ohjaimella toimiva yksinkertainen käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmän ominaisuuksiin haluttiin sisällyttää laitteistopohjaisella keskeytyksellä toimiva vuorottaja, joka jakaa suoritinaikaa ajossa oleville ohjelmille. Lisäksi käyttöjärjestelmä tarjoaa tarvittavat palvelut ajossa olevien ohjelmien väliseen synkronointiin. Kaikkien käyttöjärjestelmän palveluiden suoritukseen kuluva aika on ennakoitavissa, joten kysees...

 4. Pelolla johtamisen vaikutus organisaatioon

  OpenAIRE

  Kallio, S. (Sami)

  2016-01-01

  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee pelolla johtamista organisaation näkökulmasta. Pelolla johtamisen juuret johtavat pitkälle historiaan ja historia vaikuttaa organisaatiokulttuurin kautta myös organisaatioiden nykypäivään. Työssä käsitellään tapausesimerkkien (Disney, Apple) avulla sitä miksi pelolla johdetut organisaatiot ovat menestyneet ja johtajan roolia tässä yhtälössä.

 5. Mac OS X ja tietoturva

  OpenAIRE

  Herranen, Joni

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva Mac OS X -käyttöjärjestelmän sisäänrakennetuista tietoturvaratkaisuista ja selvittää miten tietoturvaratkaisut toteuttavat tietoturvan kolmea perustavoitetta eli luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. Työn kohderyhmäksi on valittu edistyneemmät tietokoneenkäyttäjät, joilla ei ole aikaisempaa Mac-kokemusta. Teoriaosuudessa syvennytään aluksi Apple-yhtiöön sekä Mac OS X -järjestelmän teknisiin ominaisuuksiin. Osuuden pääta...

 6. Ensihoitotyön sosiaalinen kuormittavuus : – työhyvinvoinnin voimavara vai taakka?

  OpenAIRE

  Ahonen, Kaisa

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ensihoitotyön sosiaalista kuormittavuutta eräässä aluepelastuslaitoksessa. Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä tarvittavia kehittämisehdotuksia sosiaalisen kuormittavuuden hallitsemiseen organisaatiossa. Työn kuormittavuudella on suuri vaikutus työhyvinvointiin, jolla on merkitystä organisaation suorituskykyyn. Aineisto kerättiin kesäkuussa 2014 aikaisemmin kehitetyllä ja testatulla mittarilla. QPSNordic on pohjoismainen psyykkisten ja sosiaalisten...

 7. Asiakastyytyväisyys Ravintola Foijan kokonaislaatuun

  OpenAIRE

  Mäkipää, Juha

  2010-01-01

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä ravintola Foijan palveluun, laatuun ja toimintatapoihin. Lisäksi tutkimuksen kohteena oli kartoittaa ravintola Foijan asiakaskunnan rakenne. Palvelun laadun osalta tärkeimpiä kysymyksiä ovat asiakkaiden odotukset ja niiden vaikutus koettuun kokonaislaatuun sekä asiakkaiden kokemukset palvelun ja laadun eri osatekijöistä. Asiakaskunnan rakenteeseen liittyen pyrittiin selvittämään ravintola Foijan asiakkaiden ikää, sukupuolta sekä si...

 8. Henkilökierron vaikutus motivaatioon

  OpenAIRE

  Deppner, Sonja

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilökierron vaikutusta motivaatioon. Tavoitteena oli selvittää, millä tavoin henkilökierto vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon. Tomeksiantajan pyynnöstä tutkin myös, miten motivaatio vaikuttaa Great Place to Work –tuloksiin. Toimeksiantajayrityksenä toimi Alko Oy. Teoriaosuudessa käydään läpi henkilökiertoa ja motivaatiota käsitteinä. Tietoperustana on käytetty kirjallisuutta liittyen motivaatioon, työtyytyväisyyteen ja henkilökiertoon. Tietoperustassa on...

 9. Parisuhdemuodon vaikutus perimykseen ja verotukseen

  OpenAIRE

  Paviala, Katriina

  2016-01-01

  Tässä opinnäytteessä tutkittiin parisuhdemuodon vaikutusta perimykseen ja verotukseen. Päätarkoituksena oli koota yhteen avioliiton verohyödyt ja tuoda esiin avo- ja avioliiton erot verotuksen ja perimyksen näkökulmasta. Tavoitteena oli, että työn luettuaan lukijalla on selkeä käsitys avioliiton eduista perimyksessä ja verotuksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä ja lainopillisia keinoja. Laadullisista tutkimusmenetelmistä hyödynnettiin tapaustutkimusta. Lähdemat...

 10. Pitkien vesilinjojen vaikutus juomaveden laatuun

  OpenAIRE

  Raatikainen, Jonne

  2010-01-01

  Juomaveden on oltava lakien ja asetusten mukaista, eikä siitä saa siis aiheutua haittaa käyttäjille. Suomessa talousveden laatua on seurattu 1960- luvulta lähtien. Nykyään yksi tärkeimmistä asetuksista on Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000, joka tuli voimaan toukokuussa 2000. Lainsäädännön mukaan vesilaitoksilla on suuri vastuu toimittamastaan talousvedestä, mutta myös viranomaisvalvonnan tulee olla tehokasta terveysviranoma...

 11. Itämeren öljyä hajottavien mikrobien rikastaminen ja öljynhajotuskyky

  OpenAIRE

  Norri, Viivi

  2017-01-01

  Öljyvuotoja meriympäristöön tapahtuu jatkuvasti. Öljyvuodon vaikutus meren ekosysteemiin voi olla merkittävä. Biologinen öljyntorjunta on kasvavan mielenkiinnon kohteena, sillä siinä hyödynnetään kasvien ja mikrobien kykyä hajottaa öljyä ympäristölle vaarattomaan muotoon. Koska öljyn biologinen hajoaminen luonnossa on hidasta, on sen nopeuttamiseksi kehitetty öljynhajottajamikrobirikasteita ja mikrobien kasvua auttavia ravintoaineita sisältäviä ravintolannoitteita. Valtam...

 12. Eläin työparina toimintaterapiassa : Kyselytutkimus toimintaterapeuteille

  OpenAIRE

  Kärki, Raija

  2014-01-01

  Eläinten positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on ilmeistä. Tästä kertovat monet tutkimukset. Eläinavusteinen terapia AAT on maailman laajuisesti tunnettua. Sitä ohjaa terveydenalan ammattihenkilö omasta viitekehyksestään käsin. Eläimen mukana olo terapiassa on tavoitteellista, hyvin suunniteltua ja dokumentoitua. Tutkimuksia eläinavusteisesta terapiasta löytyy runsaasti. Toimintaterapiasta, jossa eläin on mukana, on tehty vain vähän tutkimuksia, joista suurin osa on ulkomailla tehtyjä....

 13. Vaikuttajamarkkinointi : kuinka vaikuttaa teinien ostokäyttäytymiseen

  OpenAIRE

  Koli, Hanna

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää kuinka vaikuttajamarkkinointi vaikuttaa teinien ostokäyttäytymiseen. Tavoitteena oli ymmärtää, kuinka vaikuttajamarkkinointi vaikuttaa teineihin ja mikäli he itse huomaavat vaikutusta ja millä tavalla tämä vaikutus näkyy heidän ostokäyttäytymisessä. Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuutta tutkittiin sosiaalisen median kautta. Aihe rajattiin koskemaan suomalaisia teinejä sekä rajausta tehtiin sosiaalisen median kanavissa, joista valittiin blogit, Yout...

 14. Liidit haltuun markkinointiviestinnän avulla yritysasiakaspalvelussa

  OpenAIRE

  Kärkkäinen, Kim

  2011-01-01

  Liideillä tarkoitetaan myyntijohtolankaa, jonka avulla yritys yrittää saada uusia asiakkaita ja houkutella näitä mahdollisesti kilpailijoilta. Liideillä on suuri vaikutus nykyajan kovassa kilpailussa. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia sitä, miten yritysasiakaspalvelussa saadaan hoidettua liidejä tehokkaammin ja miten niitä saadaan enemmän. Opinnäytetyö on laadullinen ja sen toimeksinantajana oli Suomen toiseksi suurin teleoperaattori TeliaSonera, jossa työn tekijä oli suoritta...

 15. Lockout/Tagout - Turvalukituskäytäntö

  OpenAIRE

  Juhala, Ville

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kattava ohjeistus kuparitehtaan turvalukituksista. Työ tehtiin Aurubis Finland Oy:n kuparivalssaamoon. Ohjeistuksista tuli käydä ilmi turvalukitusten vaikutus lukittaviin laitteisiin sekä mahdolliset työturvallisuusriskit joita koneiden kanssa toimiessa tulee huomioida. Työn tavoitteena oli lisätä kunnossapidon työturvallisuutta ja selkeyttää koneiden kanssa työskentelyyn liittyviä käytäntöjä. Ohjeistukset laadittiin vahinkokäynnistymisen estoa...

 16. Rappliance - palautinkisko : uudentyyppisen kuorsauksenestokojeen suunnittelu ja valmistus

  OpenAIRE

  Parikka, Teemu

  2008-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä kirjallisuuskatsauksen avulla uniapneakiskoihin ja lopuksi suunnitellaan ja tehdään uudenlainen koje, joka on toimiva, miellyttävä käyttää ja edullinen valmistaa. Työssä selvitetään myös millä periaatteella kuorsauksenestokojeet toimivat ja millainen vaikutus niillä on potilaaseen ja uniapneaan. Työn tavoite on parantaa hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden tietämystä uniapneakiskoista, niiden valmistuksesta, toiminnasta ja siitä miksi niitä tarvitaan. ...

 17. Hyvinvointikartoitus Valjusravintola Sulon tarjoilijoille

  OpenAIRE

  Anttonen, Jenni

  2017-01-01

  Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä työhyvinvoinnin edistämisessä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin kajaanilaisen Valjusravintola Sulon henkilöstön hyvinvoinnin nykytilaa ja pyrittiin selvittämään sen vaikutus työssä jaksamiseen. Työn tavoitteena oli tukea ja kehittää hyvinvointia ja sitä kautta työhyvinvointia. Opinnäytetyön aiheena oli täten ravintola Sulon tarjoilijoiden hyvinvointikartoitus, jonka perusteella tehtiin yhteenveto tarjoilijo...

 18. Sosiaalisen median rooli mikroyrittäjän ostoprosessissa

  OpenAIRE

  Martikainen, Inkeri

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää sosiaalisen median rooli mikroyrittäjän ostoprosessissa; miten mikroyrittäjä hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ja millainen vaikutus sieltä löytyvillä käyttäjäarvioilla on ostopäätökseen. Opinnäytetyö tehtiin erään finanssialan yrityksen toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille tietoa siitä, miten mikroyrittäjiä voidaan tavoittaa sosiaalisen median kautta, ja saada näin uusia asiakkaita. Tutkimus...

 19. Aina mukana : mobiililaitteiden yleistymisen vaikutus verkkomainontaan

  OpenAIRE

  Rintala, Samu

  2013-01-01

  Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten mobiililaitteiden yleistyminen vaikuttaa verkkomainontaan. Internet nousi valtamedioiden joukkoon viime vuosikymmenen aikana, koska kiinteähintaiset laajakaistat ja käyttäjien valta kasvattivat sen suosiota. Verkkomainonta mahdollisti uudenlaisen tiedon saamisen asiakkaista mittaamalla, mutta laajalle levinneeseen verkkoon oli luotava tarkka strategia, että potentiaaliset asiakkaat saatiin tavoitettua. Mobiililaitteet, jotka mahdollistavat in...

 20. Sales Agentin myyntiin vaikuttavat tekijät yrityksen näkökulmasta : Case: Yritys X

  OpenAIRE

  Pajari, Tommi

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee myynnin johtamista, myyntiprosessia ja yksitäisen tekijän vaikutusta myyntiin. Opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantona yritykselle X. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat henkilön myyntiin yritys x:n näkökulmasta ja miten niiden vaikutus eroaa eri tekijöiden kesken. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten yritys X pystyy tehostamaan yksittäisen sales agentin myyntiin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa käsitellään tutkimukse...

 1. Työtyytyväisyys media-alan yrityksessä

  OpenAIRE

  Tolonen, Johanna; Niittyjoki, Noora

  2014-01-01

  Henkilöstön työtyytyväisyydellä on suuri vaikutus yrityksen menestymiseen ja kilpailukykyyn. Työtyytyväisyyttä pitäisi tutkia säännöllisesti, koska se ylläpitää ja edistää työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia, motivoituneisuutta ja innovatiivisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kansainvälisen media-alan yrityksen työntekijöiden yleistä työtyytyväisyyden tilaa. Tutkimusongelmaa pyrittiin selvittämään empiirisen tutkimuksen avulla ja saamaan vastauksia kysymykseen, millä työt...

 2. "Tää on ollu niinku toinen koti" : Kankaan päiväkodin lasten vanhempien ja työntekijöiden kokemuksia sisarusryhmästä

  OpenAIRE

  Pulkka, Laura; Halonen, Tiina

  2011-01-01

  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena on Kankaan päiväkodin sisarusryhmä, jota tutkitaan lasten vanhempien ja työntekijöiden kokemuksien pohjalta. Työssä selvitetään, millainen vaikutus päiväkodin sisarusryhmällä on lapsen kehitykseen ja sisarusten väliseen suhteeseen vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan, millaisia hyötyjä ja haittoja sisarusryhmässä on. Haastatteluista saadut vastaukset ovat vanhempien ja työntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä aiheesta. ...

 3. Aistikokemusten kartoitus ja tarinallistamisen vaikutus luontoretkellä

  OpenAIRE

  Palo, Heidi

  2011-01-01

  Tällä opinnäytetyöllä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli kartoittaa aistikokemuksia luontoretken yhteydessä ja toinen tavoite oli selvittää tarinallistamisen vaikutukset aistikokemuksiin luontoretkellä. Opinnäytetyö on osa Matkailijan moniaistinen palvelukokemus –hanketta, jonka tarkoituksena on palvelumuotoilun menetelmiä soveltamalla selvittää asiakkaan kokemuksia siitä, miten moniaistinen palvelutarjonta vaikuttaa palvelun kokemiseen, kohtaamiseen sekä kysyntään. Opinnäytetyön t...

 4. Viestintä ja sen vaikutus palveluun opiskelijaravintolassa

  OpenAIRE

  Ilvonen, Satu

  2015-01-01

  Sain ajatuksen opinnäytetyöhön huomatessani puutteita useiden opiskelijaravintoloiden tiedottamisessa. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa palvelun laatua vaikuttamalla asiakkaiden valintoihin ja käyttäytymiseen toimivalla viestinnällä. Työn teoriaosuus kertoo viestinnästä ja tiedottamisesta. Viestinnän merkitys on suuri ja sen puuttuminen kokonaan tai osittain voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa. Palveluyrityksessä sisäinen viestintä on elinehto ja siihen tulisi panostaa jo tuottavuusnä...

 5. Sähkösuodattimien vaikutus sähkön laatuun ja maadoituksen vaikutus sähkösuodattimiin

  OpenAIRE

  Vinho, Lauri

  2016-01-01

  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan sähkömagneettisen säteilyn teoriasta ja yleisimmistä käyttökohteista. Työssä tutustutaan tarkemmin radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn tehoon heijastukseen ja absorptioon, sekä radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn sulkemiseen tilan sisä- tai ulkopuolelle faradayn -häkillä. Työssä esitellään lisäksi yleisesti erityyppisiä mittahuoneita, eli häiriösuojahuoneita, alle näkyvän valon sähkömagneettiselle säteilylle. Työssä perehdytään tarkemmin passiiv...

 6. New black liquor combustion characteristics II; Mustalipeaen uudet poltto-ominaisuudet II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hupa, M.; Backman, R.; Bostroem, S.; Forssen, M.; Uusikartano, T. [Aabo Akademi, Turku (Finland)

  1996-12-01

  In an earlier study (LIEKKI 2, Y 17), the combustion characteristics of 17 liquors of different origin were studied by four laboratory tests. These tests were (1) single droplet burning, (2) single droplet pyrolysis, (3) pressurized gasification, and (4) calculation of melting properties of inorganic carryover particles. The study showed that there are big differences between liquors of different origin. These differences strongly affect the combustion properties, i.e. pyrolysis and burning times, swelling, and fouling tendency of heat transfer surfaces. The objective for the present research project was to investigate the reasons why some properties affect the combustion behavior more than others. The project is partly complementary to the previous study, partly a more detailed study of some of the phenomena observed earlier. The work constitutes of the following studies: (1) further study of several more liquors by the same methods, (2) pyrolysis swelling in inert gas (N{sub 2}) at two temperatures, 700 deg C and 900 deg C, (3) effect of heat treatment black liquors, (4) effect of addition of sodium compounds to a virgin black liquor, (5) data treatment and correlations, (6) nitrogen oxide formation tendency. (author)

 7. New black liquor combustion characteristics III; Mustalipeaen uudet poltto-ominaisuudet III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hupa, M.; Forssen, M.; Backman, R.; Enestam, S.; Lauren, T.; Skrifvars, B.J. [Aabo Akademi, Turku (Finland). Combustion Chemistry Research Group

  1997-10-01

  The main purposes in this work is to: 1. Compare black liquor combustion characterization results to recovery boiler experiences. 2. Study the mechanisms of sodium release in black liquor combustion In the first part results from black liquor combustion characterization tests developed by Aabo Akademi University will be compared to experiences at four Finnish kraft recovery boilers. When comparing the laboratory data to the compiled field data emphasis will be put on the behavior of the black liquor during burning, the release of sodium and potassium, the melting behavior of the deposits and the NO and SO{sub 2} emissions. The main purpose in the second part of the work is to study the release mechanisms of sodium from black liquor char during combustion. Sodium is mainly released from the char by the mechanism where the molten sodiumcarbonate reacts with the char carbon. The study is divided into four subtasks and is performed mainly by conducting experiments in laboratory scale devices: (1) Sodium release during char reactions is studied for different liquors by analyzing the amount of sodium remaining in char after different holding times in a hot inert atmosphere. (2) A DTA/TGA apparatus is used to study in isothermal conditions the char reactions on prepyrolyzed char. (3) The effect of the form of sodium on the sodium release during char reactions. Black liquors added with different sodium salts (Na{sub 2}CO{sub 3}, Na{sub 2}SO{sub 4}, Na{sub 2}S{sub 2}O{sub 2}, Na{sub 2}S sekae NaCl) are used in experiments as in subtask 1. (4) Sodium release during combustion (2-5 % O{sub 2}) of single black liquor particles

 8. Skandaalin vaikutus brändin imagoon - Case Audi

  OpenAIRE

  Puntalo, Ville-Veikko

  2016-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin Volkswagenin päästöhuijausskandaalin vaikutusta Audi-brändin imagoon. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään onko ennakoitavissa mahdollisia myyntitulosten muutoksia ja johtuivatko ne kyseisestä skandaalista. Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin ostokäyttäytymisen prosessiin, brändin rakentumiseen, positiivisen maineen saavuttamiseen ja tunnettuihin yritysmaailman skandaaleihin. Lisäksi käytiin läpi Volkswagen päästöskandaalin taustaa sekä sen seurauksia. ...

 9. Linjasaneerauksen työvaiheiden yhteensovituksen vaikutus linja-aikatauluun

  OpenAIRE

  Luomala, Joni

  2017-01-01

  Opinnäytetyössä käsitellään perinteistä putkiremonttia, sen aikataulua ja aikataulun yhteensovittamisen vaikutusta lopulliseen linja-aikatauluun. Opinnäytetyö tehtiin pääkaupunkiseudulla toimivalle talotekniikkaurakointiyritykselle LVIS-Hokka Oy:lle. Opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin 1960–70-luvulla rakennettujen kerrostalojen perinteiseen putkiremonttiin ja siinä tehtäviin työvaiheisiin. Työssä on esitelty LVI-, sähkö ja rakennustöiden laajuus huoneistoittain yhden LVIS-Hokka Oy:n li...

 10. Samastumisen kolmas ulottuvuus : Stereoskooppisen elokuvan vaikutus koettuun samastumiseen

  OpenAIRE

  Häkkinen, Janne

  2016-01-01

  Ihmisen kasvot valkokankaalla herättävät katsojassa aina jonkinlaisen reaktion. Usein tässä on kyse samastumisesta ja siihen sisältyvästä empatiasta. Usein katsomme valkokankaalla kaksiulotteista kuvaa, mutta miten samastuminen muuttuu, jos kuva onkin stereoskooppinen, näennäisen kolmiulotteinen? Opinnäytetyö tutkii juuri tätä samastumisen ja stereoskooppisen elokuvan suhdetta. Ymmärtääksemme näiden asioiden välisiä suhteita, tulee meidän tietää myös jotain niiden teorioista ja teknis-tai...

 11. Tuotekoulutuksen vaikutus kosmetiikkamyyjän työmotivaatioon

  OpenAIRE

  Leppäkorpi, Elina

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tuotekoulutuksen vaikutusta kosmetiikkamyyjän työmotivaatioon. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Estée Lauder Finland Oy. Työn teoreettinen viitekehys käsittelee myyntityötä, motivaatiota sekä koulutusta. Myyntityön osuudessa keskitytään myynnin suunnitteluun ja myyntiprosessiin. Motivaation osuus käsittelee motivaatiota käsitteenä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksen osuudessa käsitellään koulutusprosessia ja koulutuksen menetelmiä...

 12. Tuotesertifikaattien vaikutus ammattiasiakkaiden ostopäätökseen

  OpenAIRE

  Lahdensivu, Tuomas

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Kiilto Oy:n rakennustarvikeosastolle kysely tuotesertifikaattien vaikutuksesta heidän ammattiasiakkaidensa ostopäätökseen. Kysely tehtiin vain kohdeyrityksen ammattiasiakkaille. Kohdeyritys ei ollut ennen tehnyt tällaista kyselyä, joten se koettiin tarpeelliseksi lisätiedon saannin vuoksi. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman realistinen kuva heidän ammattiasiakkaidensa ostokäyttäytymisestä. Opinnäytetyön teoriaosassa on käyty läpi B2B-markkinointia kuten...

 13. Rekrytointi Myyntityössä : vaikutus & kehittäminen

  OpenAIRE

  Koskinen, Severi

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rekrytointia myyntityössä, sen vaikutusta ja miten kehittää rekrytointia. Tätä lähdettiin selvittämään käsittelemällä teoriaosuudessa rekrytoinnin vaikutuksia, vaikutuksia myyntityössä sekä rekrytointiprosessin suorittamista. Tutkimusosuudessa tätä pyrittiin selvittämään etsimällä onnistuneista rekrytoinneista yhteisiä tekijöitä sekä epäonnistuneille rekrytoinneille syitä. Näitä tunnistamalla pystytään kehittämään ennalta toimivia rekrytointeja sekä välttä...

 14. Production of bio-oil with flash pyrolysis; Biooeljyn tuotanto flash-pyrolyysillae ja sen poltto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nyroenen, T [Vapo Oy, Jyvaeskylae (Finland)

  1997-12-01

  The target of the R and D work is to study the production of bio-oils using Flash-pyrolysis technology and utilisation of the bio-oil in oil-fuelled boilers. The PDU-unit was installed at VTT Energy in Otaniemi in April 1996. The first test were carried out in June. In the whole project Vapo Oy is responsible for: acquiring the 20 kg/h PDU-device for development; follow up of the engine tests; the investment of 5 MW demonstration plant; to carry on the boiler and engine tests with Finnish bio-oils. (orig.)

 15. Kosmetiikan negaatiomarkkinoinnin vaikutus asiakkaan ostopäätökseen

  OpenAIRE

  Jokela, Krista

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien mielikuvia kosmetiikasta, sen raaka-aineista sekä kosmetiikan turvallisuudesta. Tutkimustulosten avulla pystyttiin arvioimaan kosmetiikan negaatiomarkkinoinnin vaikutusta asiakkaan ostopäätökseen. Negaatiomarkkinoinnissa luetellaan, mitä tuote ei sisällä. Opinnäytetyössä tukeuduttiin markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen teorioihin sekä kosmetiikan perusasioihin. Tutkimuksen avulla pystyttiin kartoittamaan, mitkä seikat vaikuttava...

 16. Virtuaalisen yhteisöllisyyden vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen : tyypin 2 diabeetikoilla

  OpenAIRE

  Ruuska, Juha-Pekka; Wirtanen, Jenni-Henrietta

  2012-01-01

  Ihmisten fyysinen aktiivisuus on huomattavasti vähentynyt viime vuosikymmenten aikana. Tämän sekä nykyisten ravitsemustottumusten seurauksena tyypin 2 diabeteksesta on tullut hyvinvointimaissa kasvava terveydenhuollon haaste ja taloudellisesti kuormittava ongelma. Liikunnalla on todettu olevan suotuisia vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa. Tästä syystä on tärkeää löytää keinoja joilla voidaan vaikuttaa ihmisten liikuntatottumuksiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli...

 17. Film noir -elokuvien vaikutus 1950- ja 1960-lukujen suomalaiseen rikoselokuvaan

  OpenAIRE

  Seppänen, Nina

  2010-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin, onko yhdysvaltalainen elokuvasuuntaus film noir vaikuttanut suomalaiseen 1950- ja 1960-lukujen rikoselokuvaan. Film noir –elokuvat ovat synkkäsävyisiä rikosdraamoja, joiden henkilögalleriaan kuuluu kovapintaisia yksityisetsiviä, vietteleviä femme fataleja ja murhanhimoisia rikollisia. Tutkimuksen tavoitteena on verrata kahta elokuvasuuntausta keskenään ja pyrkiä löytämään niiden erot ja yhtäläisyydet sekä syyt näille. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisin menet...

 18. 3D-tulostettujen rankojen istuvuus : tulosteiden tasalaatuisuus ja tukipalkkien vaikutus

  OpenAIRE

  Huusko, Inga; Loppukaarre, Kimmo; Nieminen, Katri; Nisula, Mari

  2016-01-01

  Metallirunkoisia osaproteeseja eli rankoja käytetään korvaamaan menetettyjä hampaita muovisia osaproteeseja sirommilla ja kestävämmillä rakenteilla. Istuva ranka on tukeva,mahdollisimman huomaamaton ja helppo pitää puhtaana. Perinteisin menetelmin rangat on valmistettu käsin valamalla, mutta tämän rinnalle on yleistymässä rankojen 3D-tulostaminen. 3D-tulostettujen rankojen istuvuutta on kritisoitu työkentällä, mikä innoitti tutkimaan aihetta tarkemmin. Tämä opinnäytetyö toteutettiin vuonn...

 19. Tervaksinen toteemi. Kalle Päätalon Iijoki-sarjan vastaanotto ja vaikutus

  OpenAIRE

  Ylönen, Ritva

  2013-01-01

  Tervaksinen toteemi on pitkään odotettu ensimmäinen Kalle Päätalon tuotantoon liittyvä väitöskirja. Omaelämäkerrallinen romaanisarja ja massiivinen lukijakunta toimivat harvinaisen täydellisinä vastinpareina Kalle Päätalon (1919 – 2000) Iijoki-sarjan (1971 – 1998) vastaanotossa. Iijoki-sarja syntyi tarpeesta ja tarpeeseen. Päätalo sarjoineen jakoi suomalaisia kahtia: puolustajiin ja vastustajiin. Se aiheutti julkista keskustelua. Väitöskirja Tervaksinen toteemi keskittyy Iijoki-sarjan...

 20. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  OpenAIRE

  Ansamaa, Katariina; Kaitila, Emmi

  2014-01-01

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä löytämään ja mahdollistamaan asiakkaalle arjen merkityksellisiä toimintoja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa lasten koira-avusteisesta toimintaterapiasta. Teoreettinen viitekehys muodostuu eläin- ja koira-avusteisen terapian...

 1. Upgrading of raw tall oil soap into fuel oils and lubricants; Raakasuovan jalostus poltto- ja voiteluoeljyksi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oasmaa, A; Arpiainen, V; McKeough, P; Tapola, E; Haekkinen, R; Kuoppala, E; Koskela, K [VTT Energy, Jyvaeskylae (Finland). Energy Production Technologies

  1997-12-01

  Thermochemical processing of tall oil soap originating from various mixtures of birch and pine has been experimentally investigated. The organic matter of tall oil soap, which is a by- product of Kraft pulping, originates mainly from wood extractives. Conventional processing of tall oil soap involves acidulation with sulphuric acid to yield crude tall oil and subsequent distillation of the oil at centralised refineries. Because tall oil originating from birch wood is far less valuable than that from pine, there is an economic incentive in the Nordic countries to develop alternative conversion processes for the tall oil soap produced at pulp mills where birch is widely used as feedstock. Furthermore, thermochemical processing of tall oil soap does not introduce sulphur into the chemical recovery cycle. This would be a significant advantage in future mills employing closure of water circuits and/or sulphur-free pulping. In small-scale experiments tall oil soaps from wood mixtures with high birch content have been processed using both liquid-phase thermal treatment and pyrolysis. The liquid-phase thermal treatment at 450 deg C under a nitrogen atmosphere yielded a good-quality oil product at high yield (about 50 % of the energy content of the tall oil soap). In the atmospheric pyrolysis of birch tall oil soap a separation of inorganic and organic constituents was obtained. The energy value of the product gases was high. Both processes are promising, but the pyrolysis alternative has the greater economic potential, providing that the promising preliminary experimental results have given a true picture of the performance of the full-scale pyrolysis process. (orig.)

 2. Uppgrading of raw tall oil soap into fuel oils and lubricants; Raakasuovan jalostus poltto- ja voiteluoeljyksi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oasmaa, A.; Arpiainen, V.; McKeough, P.; Tapola, E. [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1998-12-31

  Thermochemical processing of tall oil soap originating from various mixtures of birch and pine has been experimentally investigated. The organic matter of tall oil soap, which is a by-product of kraft pulping, originates mainly from wood extractives. Conventional processing of tall oil soap involves acidulation with sulphuric acid to yield crude tall oil and subsequent distillation of the oil at centralised refineries. Because tall oil originating from birch wood is far less valuable than that from pine, there is an economic incentive in the Nordic countries to develop alternative conversion processes for the tall oil soap produced at pulp mills where birch is widely used as feedstock. Furthermore, thermochemical processing of tall oil soap does not introduce sulphur into the chemical recovery cycle. This would be a significant advantage in future mills employing closure of water circuits and/or sulphur-free pulping. In small-scale experiments tall oil soaps from wood mixtures with high birch content have been processed using both liquid-phase thermal treatment and pyrolysis. The liquid-phase thermal treatment at 450 deg C under a nitrogen atmosphere yielded a good-quality oil product at high yield (about 50% of the energy content of the tall oil soap). In the atmospheric pyrolysis of birch tall oil soap a separation of inorganic and organic constituents was obtained. The energy value of the product gases was high. Both processes are promising, but the pyrolysis alternative has the greater economic potential, providing that the promising preliminary experimental results have given a true picture of the performance of the full-scale pyrolysis process. (orig.)

 3. Eri prosessointien vaikutus ruusunmarjan c-vitamiinipitoisuuteen : kuumennus, paseeraus ja pakastesäilytys

  OpenAIRE

  Heikkilä, Raili

  2007-01-01

  Tämä opinnäytetyön liittyy kotimaisten ruusunmarjojen sekä tuore- ja höyrysoseiden Cvitamiinin säilymiseen eri prosessointimenetelmien ja pakkassäilytyksen aikana. Näytteinä tutkimuksessa olivat kokonaisena poimitut pakastetut ruusunmarjat, tuore pakastettu ruusunmarjasose ja kuumakäsitelty (höyrytetty) ruusunmarjasose. Tutkittavan ruusunmarjan pakastesäilytysaika oli ollut kokonaisuudessaan yksi vuosi. Tutkimus toteutettiin Haapaveden ammattiopistolla. Ruusunmarjan C- vitamiinipitoisuudet an...

 4. Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina / Jarmo Harri Jantunen

  Index Scriptorium Estoniae

  Jantunen, Jarmo Harri

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse keskkonna (samakeelne keskkond või võõrkeelne keskkond) mõju keeleõppimisele, tuues esile seiga, mil väljaspoolt Soomet soome keelt õppinud kasutavad erinevaid astendussõnu, samas kui soomekeelses keskkonnas õppinud kasutavad peamiselt moeväljendeid

 5. Mikrolevä lypsylehmien valkuaisrehuna – vaikutus syöntiin, aineenvaihduntaan ja maidontuotantoon

  OpenAIRE

  Ylinen, Vappu

  2015-01-01

  Mikrolevät ovat potentiaalinen kotieläinten valkuaisrehu, sillä ne sisältävät yleensä paljon raakavalkuaista ja ravitsemuksellisesti hyviä rasvahappoja. Mikrolevät kasvavat nopeasti, tarvitsevat vain vähän ravinteita ja niitä voidaan kasvattaa alueilla, jotka ovat sopimattomia muuhun viljelyyn. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko mikrolevällä korvata lypsylehmien valkuaisrehuna käytettävää rypsiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rypsin korvaaminen osittain tai kokonaan m...

 6. TULOS- JA BONUSPALKKIOIDEN VAIKUTUS HENKILÖKOHTAISEEN MYYNTITYÖHÖN YRITYS X:SSÄ

  OpenAIRE

  Biström, Mirko

  2009-01-01

  Tulos- ja bonuspalkkiojärjestelmät sekä sen eri osa-alueet ovat viime vuosina puhuttaneet yhä enemmän eri medioissa ja yritysmaailmassa. Yritykset ovat alkaneet käyttämään tulos- ja bonuspalkkioita yhä laajemmin perinteisen palkan lisänä, niin johtoa, kuin myös muita työntekijöitä palkittaessa. Globaalissa maailmassa yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta kes-kenään ja tulos- ja bonuspalkkiot ovat hyvä keino houkutella osaavaa työvoimaa. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Yritys X:n tul...

 7. Turvajalkineiden vaikutus jalkaterveyteen Suur-Savon Sähkötyö Oy:ssä

  OpenAIRE

  Pulkkinen, Riikka; Tossavainen, Inka; Ryynänen, Elina

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia turvajalkineilla voi olla jalkaterveyteen, minkälaisia jalkaongelmia turvajalkineiden käyttö voi aiheuttaa, voivatko työntekijät itse vaikuttaa turvajalkineiden hankintaan ja millainen on turvajalkineiden hankintaprosessi Suur-Savon Sähkötyö Oy:ssä. Opinnäytetyömme toimeksiantaja oli Suur-Savon Sähkötyö Oy. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiassa kvantitatiivista tutkimusta ja aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kysely...

 8. Production of bio-oil with flash pyrolysis and the combustion of it; Biooeljyn tuotanto flashpyrolyysillae ja sen poltto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nyroenen, T. [Vapo Oy, Jyvaeskylae (Finland)

  1995-12-31

  The target of the research is to study the production of bio-oils using flash-pyrolysis and utilization of the bio-oil in oil-fueled boilers. The PDU-device was ordered in December 1994. The device was tested in Canada in the beginning of March 1996. The device will be mounted in Otaniemi in the research unit of VTT Energy. The device will by equipped, if possible, with a hot-filtering device in order to improve the purity and the quality of the oil. The capacity of the PDU-device is 20 kg/h of dry biomass of about 10 wt-% DS-content, with particle size less than 6 mm. The actual tests will be made in autumn 1996. The investment costs of the PDU are about 2.5 million FIM. The Canadian funding of the project is about 50 %. It has been planned that within the research project of Vapo oy, about 50 - 100 tons of bio-oil will be acquired from Canada for the engine tests carried out by Wartsilae Diesel, and the project will be responsible for planning and operation of the PDU and the demonstration plants. About 50 tons of wood-oil was received from Canada in January 1996 for the engine tests, the results of which will be reported separately by Wartsilae Diesel. The present costs of the tasks are about 1.2 million FIM, but the main part of the costs will be formed in 1996-1997

 9. Production of bio-oil with flash pyrolysis and the combustion of it; Biooeljyn tuotanto flashpyrolyysillae ja sen poltto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nyroenen, T [Vapo Oy, Jyvaeskylae (Finland)

  1996-12-31

  The target of the research is to study the production of bio-oils using flash-pyrolysis and utilization of the bio-oil in oil-fueled boilers. The PDU-device was ordered in December 1994. The device was tested in Canada in the beginning of March 1996. The device will be mounted in Otaniemi in the research unit of VTT Energy. The device will by equipped, if possible, with a hot-filtering device in order to improve the purity and the quality of the oil. The capacity of the PDU-device is 20 kg/h of dry biomass of about 10 wt-% DS-content, with particle size less than 6 mm. The actual tests will be made in autumn 1996. The investment costs of the PDU are about 2.5 million FIM. The Canadian funding of the project is about 50 %. It has been planned that within the research project of Vapo oy, about 50 - 100 tons of bio-oil will be acquired from Canada for the engine tests carried out by Wartsilae Diesel, and the project will be responsible for planning and operation of the PDU and the demonstration plants. About 50 tons of wood-oil was received from Canada in January 1996 for the engine tests, the results of which will be reported separately by Wartsilae Diesel. The present costs of the tasks are about 1.2 million FIM, but the main part of the costs will be formed in 1996-1997

 10. Suuhygienistin käyttämät fluorilakat ja niiden vaikutus suun terveyteen

  OpenAIRE

  Korpiaho, Teija

  2015-01-01

  Karies on maailman yleisimpiä infektiotauteja ja aina kun se on mahdollista, kariesvaurioiden eteneminen tulee pysäyttää. Fluorin saanti on ensiarvoisen tärkeää karieksen ehkäisyssä, estetään sairauden syntyminen. Suun omahoidolla on keskeinen merkitys karieksen hallinnassa. Suun omahoitoon kuuluu pesu 2 kertaa vuorokaudessa fluorihammastahnaa käyttäen, mutta myös säännölliset suun terveystarkastukset. Suunhoidon ammattilaiset arvioivat kotihoidon riittävyyden ja vaikutukset, näkevät alk...

 11. Työympäristön vaikutus toimistotyöntekijän tuottavuuteen

  OpenAIRE

  Bågman, Tomas

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä tutkittiin fyysisten ympäristötekijöiden vaikutuksia toimistotyötä tekevän työntekijän tuottavuuteen ja suunniteltiin Pikval Oy:n suunnitteluosastolle uusi layout. Työntekijän tuottavuuteen vaikuttavia asioita ympäristön suhteen ovat rakennus, sisäilmasto, akustiset olot, valaistus ja niiden alaosiot. Melu ja keskeytykset osoittautuivat olevan merkittäviä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä joihin tulisi kiinnittää huomiota toimiston layoutia suunnitellessa. Avoin ...

 12. Vihreiden arvojen vaikutus matkailijoiden ostopäätökseen Rukan ja Kuusamon alueella

  OpenAIRE

  Mustonen, Tiia

  2011-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää vaikuttavatko vihreät arvot Rukan ja Kuusamon alueen matkailijoiden ostopäätökseen. Tekeekö siis ympäristömerkki tuotteesta houkuttelevamman kuin tavanomaisesta tuotteesta? Viitekehys koostuu kahdesta osa-alueesta, matkailusta ja ostokäyttäytymisestä. Tarkempia aihekokonaisuuksia ovat matkailun vaikutukset, kestävä kehitys ja ympäristömerkit. Ostokäyttäytymisessä olen keskittynyt erityisesti matkailualan kuluttajakäyttäytymiseen. Työni on määr...

 13. Upgrading of raw tall oil soap into fuel oils and lubricants. Final report; Raakasuovan jalostus poltto- ja voiteluoeljyksi. Loppuraportti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oasmaa, A.; Arpiainen, V.; McKeough, P.

  1997-12-31

  Thermochemical processing of tall oil soap originating from various mixtures of birch and pine has been experimentally investigated. The organic matter of tall oil soap, which is a by- product of Kraft pulping, originated mainly from wood extractives. Conventional processing of tall oil soap involves acidification with sulfuric acid to yield crude tall oil and subsequent distillation of the oil at centralized refineries. Because tall oil originating from birch wood is far less valuable than that from pine, there is an economic incentive in the Nordic Countries to develop alternative conversion processes for the tall oil soap produced at pulp mills where birch is widely used as feedstock. Furthermore, thermochemical processing of tall oil soap does not introduce sulfur into the chemical recovery cycle. This would be a significant advantage in future mills employing closure of water circuits and/or sulfur-free pulping. In small-scale experiments tall oil soaps from wood mixtures with high birch content have been processed using both liquid-phase thermal treatment and pyrolysis. The liquid-phase thermal treatment at 450 deg C under a nitrogen atmosphere yielded a good-quality oil product at high yield (about 50 % of the energy content of the tall oil soap). Also in the atmospheric pyrolysis of birch tall oil soap a separation of inorganic and organic constituents was obtained. The energy value of the product gases was high. Both processes are promising, but the pyrolysis alternative has the greater economic potential, providing that the promising preliminary experimental results have given a true picture of the performance of the full-scale pyrolysis process Bioenergy Research Programme; 3 refs., 3 figs.

 14. Telematiikkajärjestelmän käyttöönotto ja sen vaikutus jakelukustannuksiin

  OpenAIRE

  Moilanen, Johan

  2014-01-01

  Opinnäytteessä suoritettiin Telematiikkajärjestelmän pilotointi sekä aineiston analysointi, jossa tutkittiin jakelukaluston koon vaikutusta jakelukustannukseen sekä jakelutyön kustannusten muodostumista. Teoriaosa perustuu muutoksenhallintaan, telematiikkajärjestelmien tarjoamaan lisäarvoon sekä olemassa olevan tietojärjestelmäympäristön arviointiin että taloudelliseen ajotapaan. Pilotointia valmisteltiin useamman kuukauden ajan ja Pilotoinnin aikana selvitettiin paljon lisää järjestelmän toi...

 15. Unelmien hostelli - markkinoinnin vaikutus tunnettuuteen : Tunnettuus- ja mielipidekysely TAMK:n opiskelijoille case: Dream Hostel Tampere

  OpenAIRE

  Isokangas, Eeva

  2011-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Tamperelaisen Dream Hostelin kanssa. Tarkoituksena oli selvittää sähköisen kyselylomakkeen avulla Dream Hostelin tunnettuutta, onko Dream Hostel tuttu ja mitä kautta. Lisäksi selvitettiin kyselyyn vastanneiden mielipiteitä yrityksen internet-sivujen antamasta kuvasta ja aamiaispalvelun tärkeydestä, sekä saatiin vastauksia siihen, mitä kriteereitä potentiaalinen asiakas pitää tärkeimpinä edullista majoitusta valitessaan ja kuinka paljon vastaajat ol...

 16. PEDAGOGINEN PIENRYHMÄTOIMINTA JA SEN VAIKUTUS KASVATTAJIEN TYÖHYVINVOINTIIN PUISTOLAN JA KYMINTEHTAAN PÄIVÄKODEISSA

  OpenAIRE

  Saarivirta, Johanna

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kasvatushenkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia pedagogisen pienryhmätoiminnan vaikutuksista työhyvinvointiin Kymin-tehtaan ja Puistolan päiväkodeissa. Näille kokemuksille taustaksi selvitettiin kasvattajien käsityksiä omaa hyvinvointia ja työhyvinvointia tuottavista ja tukevista tekijöistä, pedagogisen pienryhmätoiminnan taustaa, sen erilaisia toteutusmuotoja, etuja ja haasteita sekä sitä, kuinka kasvattajat kokevat sen työhyvinvointinsa kannalta...

 17. Myynninedistämisen vaikutus kuluttajan ostopäätökseen – case MAGGI liemikuutioiden reseptivihkot

  OpenAIRE

  Kiukas, Marjukka

  2009-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi elintarvikeyritys Suomen Nestlé Oy. Suomen Nestlé uudelleen lanseerasi 1.1.2009 MAGGI liemikuutioiden tuotesarjan aiemmin toteutetuista kuluttajatutkimuksista saatujen tulosten pohjalta. Uudelleen lanseerattujen MAGGI liemikuutioiden käyttöä varten kuluttajille haluttiin antaa uusia ideoita liemikuutioiden entistä monipuolisempaan käyttöön. Aiemmin näitä uusia ideoita on annettu kuluttajille reseptivihkojen muodossa. Työn tavoitteena oli selvittää, min...

 18. Helpotusta hallux valgukseen! : 8 viikon harjoitusohjelman ja kinesioteippauksen vaikutus hallux valgus virheasentoon, koettuun kipuun ja toimintakykyyn

  OpenAIRE

  Uusihaka, Noora; Hiirikoski, Joonas

  2013-01-01

  Hallux valgus eli vaivaisenluu on yleinen jalkaterän toimintahäiriö, jota esiintyy jopa 25 prosentilla ihmisistä. Usein hallux valgus on kivulias ja vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun negatiivisesti. Jalkaterän toimintahäiriöt, jotka aiheuttavat hallux valgusta, ovat usein seurausta jalkaterän lihasten alentuneesta lihasvoimasta ja –kontrollista. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa hallux valguksen yleisyydestä, sen etiologisista tekijöistä ja konservatiivisen hoidon mahd...

 19. Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annekatrin Kaivapalu

  2011-10-01

  Full Text Available This paper focuses on symmetry of positive morphological first language influence on the bases of the examples of EILC and ICLFI which were chosen according to convergence and divergence between Estonian and Finnish morphological structures. Five groups of elative singular forms in texts of proficiency levels B1 and B2 according to a scale of Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment (CEFR, written by Estonian learners of Finnish and Finnish learners of Estonian were analyzed.

 20. Effect of energy taxation on fuel choice and emissions (Energiaverojen vaikutus polttoainevalintoihin ja paeaestoeihin). Research notes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Leino, P.; Kosunen, P.; Rauhamaeki, J.

  1997-05-01

  The aim of the project was to study how various tax models for power plant fuels affect the fuel consumption and emissions of particles, sulphur dioxide (SO 2 ), nitrogen oxide (NOx) and carbon dioxide (CO 2 ). First, the development of Finnish energy taxation is discussed, followed by a survey of the energy production structure for 1994. For this purpose, it was necessary to prepare a large boiler database, which covers about 95% of the fuel consumption of Finnish energy production. The boiler database was used to calculate the emissions of particles, SO 2 , NOx and CO 2 in 1994. The year 2010 selected under review is the year by which the Ministry of Trade and Industry has prepared their primary energy consumption estimates. Four different alternatives were studied as future tax models. In the first alternative taxation would be as it in years 1995--1996 and in the second alternative taxation would be as 1 January 1997. In the third alternative the Finnish application of EU taxes would be in force in full, i.e., the tax on heavy fuel oil would be 10 US dollars a barrel. In the fourth alternative there would be no taxes on fuels

 1. A deworming field trial with ivermectin (MSD in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nordkvist

  1984-05-01

  vasaa (15 m + 14 f ivermectinillå (Ivomec, 1 % MSD, 1 ml vasaa kohden, ruiskutcttuna nahan alle. Loput 25 vasaa toimivat kåsittelemåttominå tarkkailuelåiminå. 21 huhtikuuta 1983 (147 påivån jålkeen punnittiin uudelleen 44 (24 kåsiteltyå + 20 tarkkailuelåintå alkuperåisistå elåimistå. Joka ryhmåstå teurastettiin 5 poroa ja ruho ja sisåelimet tutkittiin parasitoloogisesti. Kåsittelyn vaikutus oli 100% tai låhes tåydellinen seuraavia kohtaan: Oedemagena tarandi, Cephenemyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elapohostrongylus rangiferi sekå myoskin mitå tulee matojen munien esiintymiseen sonnassa. Vaikutus maha - ja suolistomatoihin oli, kåsittelyn ajankohdan huomioonottaen, vaikeasti ratkaistavissa. Vaikutus juoksutusmahoihin (trichostrongylida oli myos vaikeasti ratkaistavissa ja siitå keskustellaan tekstisså. Porojen ruhojen painon suhteellinen muutos, t.s. muutos suhteessa alkuperåispainoon on arvioitu ja tilastollisesti kåsitelty. Voitiin silloin todeta — ettå kaikki porot olivat kevcntyneet painossaan, — ettå kåsiteltyjen urosvasojen keskimååråinen painonvåhennys oli merkitsevåsti alhaisempi kuin kåsittelemåttomien urosvasojen, — ettå kåsiteltyjen naarasvasoien keskimååråinen painonvåhennys ei eronnut tilastollistesti kåsittelemåttomien naarasvasojen painonvåhennyksestå, — ettå koko kåsitellyn ryhmån keskimååråinen painonvåhennys oli merkitsevåsti alhaisempi kuin kåsittelemåttomåsså ryhmåsså.

 2. The effect of concentrating of whitewater to the microbial growth in papermachine; Paperikoneen kiertovesien konsentroitumisen vaikutus mikrobien kasvuun - MPKT 03

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yloestalo, T. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland)

  1998-12-31

  The closing of the whitewater cycle increases the amount of nutrients available for the micro-organisms living in a papermachine. The microbial flora in papermachines can vary significantly. The type and concentration of nutrients and the operating conditions of the papermachine (for example pH and temperature) affect the type of microbes that may live there. Strong microbial contamination has negative impact to the quality of the products and the operation of the papermachine. In this project microbes isolated from papermachines are cultivated in different concentrations of whitewater and with different pH and temperature values. The cultivations of microbes and modeling of the microbial growth are used for finding out how the closing of the whitewater cycle affects the microbial growth in papermachines. (orig.)

 3. Esimiehen kehittämisvalmennuksen vaikutus hänen ja työryhmän työhyvinvointiin : Case: Osuuskauppa Arina

  OpenAIRE

  Räihä, Henna

  2017-01-01

  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Osuuskauppa Arina. Arinan HR-tiimin kaksi jäsentä ovat kouluttautuneet vuonna 2016 työnohjaajiksi, ja he ovat tuotteistaneet ratkaisukeskeisen työnohjauksen kehittämisvalmennukseksi. Kehittämisvalmennus on yhdistelmä ratkaisukeskeisyyttä, työnohjausta ja valmennusta, ja sen tavoitteena on saada yksilöllistä kehitystä aikaan ja valmentaa työyhteisöä ratkaisukeskeisesti. Kehittämisvalmennusta pidetään pääasiassa esimiehille. Tässä työssä tavoittee...

 4. The effect of concentrating of whitewater to the microbial growth in papermachine; Paperikoneen kiertovesien konsentroitumisen vaikutus mikrobien kasvuun - MPKT 03

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yloestalo, T [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland)

  1999-12-31

  The closing of the whitewater cycle increases the amount of nutrients available for the micro-organisms living in a papermachine. The microbial flora in papermachines can vary significantly. The type and concentration of nutrients and the operating conditions of the papermachine (for example pH and temperature) affect the type of microbes that may live there. Strong microbial contamination has negative impact to the quality of the products and the operation of the papermachine. In this project microbes isolated from papermachines are cultivated in different concentrations of whitewater and with different pH and temperature values. The cultivations of microbes and modeling of the microbial growth are used for finding out how the closing of the whitewater cycle affects the microbial growth in papermachines. (orig.)

 5. Productivity of semi-domesticated reindeer in Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilpo Kojola

  1991-10-01

  Full Text Available In spite of a twofold increase in the density of reindeer in Finland from 1974 to 1987, meat production per reindeer increased during this period. This was possible due to calf harvesting and supplemental feeding. Results from multiple regression models indicated that calf harvesting influenced both per unit area and per capita production more than supplemental feeding. Correlation between meat production and animal density decreased with increased supplemental feeding. Traditionally, southern and central herds of reindeer fed mainly on arboreal lichens in late winter; however, due to large-scale logging, woodlands rich of arboreal lichens had been greatly reduced. Economic carrying capacity of the winter range apparently has been exceeded in the south; a heavy crash in the number of reindeer is likely if supplemental feeding ceases. In northern herds, intensive calf harvesting enabled satisfactory yield without supplemental feeding. In northern herds, yield increased mainly per unit area (i.e. by increases in herd size; in the south yield per reindeer increased.Lithantuotantoon vaikuttavat tekijat Suomen poron-hoidossa.Abstract in Finnish / Tiivistelmd: Huolimatta Suomessa vuosien 1974 ja 1987 valilla tapahtuneesta porotiheyden kaksinkertaistumisesta, lihantuotto poroa kohti kasvoi jakson aikana. Tama johtui oletettavasti vasateurastuksesta ja lisaruokinnasta. Monimu-uttujaregressiomallien tulosten perusteella vasateurastuksella nayttaisi olevan lisaruokintaa suurempi vaikutus seka poroa etta pinta-alaa kohti laskettuun tuottoon. Ruokinnan tehostuessa pienentyi lihantuoton ja porotiheyden valinen riippuvuus. Etelaosan ja keskiosan porot syovat perinteisesti puussa kasvavia jakalia kevattalvella. Hakkuista johtuen luppometsien osuus on suuresti vahentynyt. Talvilaidunten ekonomien kantokyky on ilmeisesti ylitetty etela- ja keski-osassa; syva romahdus poromaarissa on todennakoista, jos ruokinta lopetettaisiin. Pohjoisosassa voima-perainen vasate

 6. Compounds in paper machine water circulations and the effect of closure on the papermaking process and product quality; Paperitehtaan kiertovesiin rikastuvat aineet ja vesikiertojen sulkemisen vaikutukset paperivalmistusprosessiin ja lopputuotteen ominaisuuksiin - MPKT 01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laine, J.E.; Paltakari, J.; Paulapuro, H. [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland). Paper Technology

  1998-12-31

  The goal of the project is to study the factors involved in the closing of the water circulation of a paper machine from the standpoint of the properties of the paper as well as the stability and the runnability of the process. The purpose is to identify critical variables of the process, their mechanisms and to find the best possible strategy to run the paper machine. (orig.)

 7. Compounds in paper machine water circulations and the effect of closure on the papermaking process and product quality; Paperitehtaan kiertovesiin rikastuvat aineet ja vesikiertojen sulkemisen vaikutukset paperivalmistusprosessiin ja lopputuotteen ominaisuuksiin - MPKT 01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laine, J E; Paltakari, J; Paulapuro, H [Helsinki Univ. of Technology, Otaniemi (Finland). Paper Technology

  1999-12-31

  The goal of the project is to study the factors involved in the closing of the water circulation of a paper machine from the standpoint of the properties of the paper as well as the stability and the runnability of the process. The purpose is to identify critical variables of the process, their mechanisms and to find the best possible strategy to run the paper machine. (orig.)

 8. Tie hyvään uneen. Astro- ja Hybrid 2 -tyynyjen vaikutus olkapään alueen kipuun, olkanivelen liikkuvuuteen sekä unen laatuun

  OpenAIRE

  Siekkinen, Nina; Föhr, Kaisa

  2011-01-01

  Keho rasittuu päivän aikana, ja yöllä nukuttaessa kehon pitäisi palautua, jotta ihminen jaksaisi taas seuraavana päivänä. Oikealla nukkumisergonomialla uni on levollista ja keho palautuu. Nukkumisergonomiaa on tutkittu niska- ja hartiaseudun kannalta, mutta muuten tutkimuksia on niukasti. Olkapään alueen kivut ovat yleinen ongelma työikäisillä. Hyvällä työergonomialla kipuja pystytään lieventämään tai jopa ennaltaehkäisemään. Myös nukkumisergonomialla voidaan vaikuttaa paljon. Opinnäytet...

 9. Effects of forest fertilization on nitrate and crude protein content in some important reindeer forage species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1984-05-01

  å hosten var mycket liten. Ett år efter gödsling registrerades en förhöjning av råproteinhalten med ett par procentenheter i ris och kruståtel (tabell 3. En viss effekt kvarstod fortfarande efter tre år. Gödslingen medförde en mycket kraftig vegetativ utveckling av kruståtel. Detta resulterade bland annat i att kruståteln bildade en matta av vissnade blad och strån på hosten (bild 3 - 5.Metsånlannoituksen vaikutusjoidenkintårkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Lannoitettaessa metsiå joilla laiduunetaan poroja voi sattua, ettå porot nielevåt ammoniumnitraattia joko syomalla lannoiterakeita suoraan maasta tai juomaveden kautta. Ne voivat myos saada nitraattia kasveista, jotka ovat absorboineet ja varastoineet sitå. Tima raportti kåsittelee jålkimmåistå vaihtoehtoa. Tåman lisåksi selvitellåån lannoituksen vaikutusta laidunkasvien raakavalkuaispitoisuuksiin. Tutkimus suositettiin kahdella koealueella. Toinen mantymetsåalue oli kuivaa, toinen taas tuoretta varputyyppia. Alueet sijaitsivat 10 km ja 15 km Lyckselestå luoteeseen. Kokeissa sovellettiin kolmea ammoniumnitraattilannoitus-tasoa (75, 150 ja 250 kg N/ha ja yhtå ureatasoa (150 kg N/ha. Lannoitteita levitettiin kahtena ajankohtana, kesåkuussa ja vastaavasti heinåkuussa. Tutkimusta vanen, jonka kohteena oli metsånlannoituksen vaikutus joidenkin tarkeiden poronlaidunkasvien nitraatti- ja raakavalkuaispitoisuuksiin, otettiin naytteita poronjåkalåsta, kanervasta, variksenmarjasta, puolukan- ja mustikanvarvusta ja metsålauhasta eri ajankohtina lannoituksen jalkeen. Poronjakåla ei merkittavåsti kontaminoitunut nitraatilla. Korkein loydetty arvo oli 0,013% nitraati-N kuiva-aineessa (taulukko 1. Nitraattia keråantyi myos vahan varpuihin ja metsalauhaan (taulukko 2. Korkeimmat arvot (0,05% havaittiin kanervassa. Mitatut konsentraatiot olivat selvåsti alle porolle vaarallisen tason. Lannoituksen vaikutus poronlaidunkasvien

 10. Cofiring of difficult fuels: The effect of Ca-based sorbents on the gas chemistry in fluidised bed combustion; Kalsiumpohjaisten lisaeaineiden vaikutus leijukerrospolton kaasukemiaan vaikeiden polttoaineiden sekapoltossa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aeijaelae, M.; Partanen, J.; Fabritius, M.; Elo, T.; Virta, A.K. [Imatran Voima Oy, Vantaa (Finland)

  1997-10-01

  The objective of this project is to establish the effects of Ca-based sorbents on sulphur, halogen and alkaline chemistry in fluidised bed combustion of difficult fuels, and to find out any restrictions on the use of these sorbents. The aim is to acquire sufficient knowledge to ensure the operational reliability of power plants and to minimise the emissions and costs of flue gas cleaning. The results enable the owner to anticipate necessary changes associated with slagging, fouling and emission control in the existing power plants, when there are plans to increase the range of fuels used. (orig.)

 11. The effect of pretreatment on the purification of paper mill circulation waters by UF and NF techniques; Esikaesittelyvaiheiden vaikutus ultra- ja nanosuodatustekniikoilla tapahtuvaan kiertovesien puhdistukseen - EKT 09

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J.; Nystroem, M. [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1998-12-31

  In this study pretreatment methods for nanofiltration of paper machine save-all clarified water fractions (clear filtrate) were tested. The clear filtrates resulting from both an acidic and a neutral paper making process were used. Tubular compact modules from Stork-Friesland and a Vibration Shear Enhanced Processing (VSEP) - unit from New Logic Int. equipped with various different membranes were used. It was shown, that pretreatment with porous membranes, such as micro- or ultrafiltration membranes was not economically feasible, because the flux in the nanofiltration stage was not increased. The chemical pretreatment enhanced nanofiltration flux at neutral pH by about 20 % and the amount of irreversible fouling was reduced from 40 % to 20 %. Moreover, the chemical dosage needed was low, 0.5 mg/l. This indicates that chemical pretreatment could turn up to be a feasible way to increase the capacity of a nanofiltration plant. It was also shown, that the VSEP module, which tolerates even some amount of fibre and thus needs only coarse pretreatment, such as bend screens, gave at neutral pH nanofiltration fluxes, which were higher than those obtained earlier with other membrane modules. In general, it was seen, that pH is one of the most important factors affecting the membrane behaviour: at acidic pH lower fluxes and more fouling were obtained. (orig.) 6 refs. CACTUS Research Programme

 12. The effect of pretreatment on the performance of membrane separation processes in the circulation water systems of paper production; Esikaesittelyiden vaikutus kalvoerotusprosessien toimintaan paperinvalmistuksen vesikierroissa - EKT 01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J.; Nystroem, M. [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1998-12-31

  The aim of this project is to establish an optimized membrane filtration process for internal water treatment in the pulp and paper industry. In membrane filtration fouling reduces the capacity of a plant, and frequent or ineffective membrane washing reduces the membrane lifetime. These factors affect directly the feasibility of the process. Moreover, the retentates have to be economically destroyed. In this project effective pretreatment systems for membrane filtration processes will be developed. The pretreatments studied will be chemical, biological (thermophilic aerobic or anaerobic processes), oxidative (ozonation or other AOP methods) or enzymatic methods or their combinations. The target is to increase capacity and/or reduce fouling in the membrane process. In addition, the effect of the different pretreatment methods on the washability of the membranes will be studied and an optimized washing routine will be developed. The composition of the forming retentates are also affected by the pretreatment used and additionally the same methods can be used for developing a sensible and economically feasible retentate posttreatment method, which will also be developed in the project. (orig.)

 13. The effect of pretreatment on the purification of paper mill circulation waters by UF and NF techniques; Esikaesittelyvaiheiden vaikutus ultra- ja nanosuodatustekniikoilla tapahtuvaan kiertovesien puhdistukseen - EKT 09

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J; Nystroem, M [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1999-12-31

  In this study pretreatment methods for nanofiltration of paper machine save-all clarified water fractions (clear filtrate) were tested. The clear filtrates resulting from both an acidic and a neutral paper making process were used. Tubular compact modules from Stork-Friesland and a Vibration Shear Enhanced Processing (VSEP) - unit from New Logic Int. equipped with various different membranes were used. It was shown, that pretreatment with porous membranes, such as micro- or ultrafiltration membranes was not economically feasible, because the flux in the nanofiltration stage was not increased. The chemical pretreatment enhanced nanofiltration flux at neutral pH by about 20 % and the amount of irreversible fouling was reduced from 40 % to 20 %. Moreover, the chemical dosage needed was low, 0.5 mg/l. This indicates that chemical pretreatment could turn up to be a feasible way to increase the capacity of a nanofiltration plant. It was also shown, that the VSEP module, which tolerates even some amount of fibre and thus needs only coarse pretreatment, such as bend screens, gave at neutral pH nanofiltration fluxes, which were higher than those obtained earlier with other membrane modules. In general, it was seen, that pH is one of the most important factors affecting the membrane behaviour: at acidic pH lower fluxes and more fouling were obtained. (orig.) 6 refs. CACTUS Research Programme

 14. The effect of pretreatment on the performance of membrane separation processes in the circulation water systems of paper production; Esikaesittelyiden vaikutus kalvoerotusprosessien toimintaan paperinvalmistuksen vesikierroissa - EKT 01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuortila-Jokinen, J; Nystroem, M [Lappeenranta Univ. of Technology (Finland). Dept. of Chemical Technology

  1999-12-31

  The aim of this project is to establish an optimized membrane filtration process for internal water treatment in the pulp and paper industry. In membrane filtration fouling reduces the capacity of a plant, and frequent or ineffective membrane washing reduces the membrane lifetime. These factors affect directly the feasibility of the process. Moreover, the retentates have to be economically destroyed. In this project effective pretreatment systems for membrane filtration processes will be developed. The pretreatments studied will be chemical, biological (thermophilic aerobic or anaerobic processes), oxidative (ozonation or other AOP methods) or enzymatic methods or their combinations. The target is to increase capacity and/or reduce fouling in the membrane process. In addition, the effect of the different pretreatment methods on the washability of the membranes will be studied and an optimized washing routine will be developed. The composition of the forming retentates are also affected by the pretreatment used and additionally the same methods can be used for developing a sensible and economically feasible retentate posttreatment method, which will also be developed in the project. (orig.)

 15. Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen - Siirtoväen ja rintamamiesten asutus- ja asuntokysymyksen järjestäminen ja sen käänteentekevä vaikutus asuntopolitiikkaan ja kaupunkirakentamiseen

  OpenAIRE

  Palomäki, Antti

  2011-01-01

  Siirtoväen ja rintamamiesten asuttamistehtävä oli sotakorvausten ohella Suomen sodanjälkeisen talous- ja sosiaalihistorian tärkein kysymys. Tämän ainutkertaisen asutuspoliittisen tehtävän ratkaisemiseksi säädettiin vuonna 1945 maanhankintalaki. Lain lähtökohtana oli Moskovan rauhassa Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden karjalaisen väestön uudelleen asuttaminen. Maata tai asuntoa vailla oli liki puoli miljoonaa karjalaista. Luovutetut alueet käsittivät yli 12 prosenttia Suomen pinta-alasta...

 16. Effect of testosterone on antler growth in yearling male reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Ryg

  1983-05-01

  Full Text Available 1. The effect of exogenous testosterone on ander growth in yearling male reindeer (Rangifer tarandus tarandus was tested. 2. Testosterone (33 mg/kg inhibited antler growth, and in one animal induced cleaning and subsequent casting of the antlers. This animal grew a new set of antlers, which were cleaned at the normal time. 3. During treatment, there was an inverse relationship between peak testosterone levels and antler growth rate. 4. There was no effect of treatment on body weight or food intake. 5. It is concluded that the effects of testosterone on antler growth are qualitatively the same in reindeer as in other deer. However, because high testosterone doses were necessary to produce effects, it is questionable whether this hormone normally is responsible for the cessation of antler growth in reindeer.Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ettårige reinbukker.Abstract in Norwegian / Sammendrag: 1. Virkningen av testosteron på gevirvekst hos ett-årige reinbukker (Rangifer tarandus tarandus ble undersøkt. 2. Testosteron (33 mg/kg hemmet gevirveksten, og hos ett dyr førte behandlingen til at geviret ble feiet og deretter felt. Deretter vokste det ut ett nytt gevir, som ble feiet til vanlig tid. 3. Det var en negativ korrelasjon mellom maksimale testosteronnivåer og gevirvekst under behandlingen. 4. Det var ingen effekt på forinntak eller vektutvikling. 5. Det blir konkludert med at virkningen av testosteron på gevirvekst er kvalitativt den samme hos rein som hos andre hjortedyr. Det er likevel tvilsomt om testosteron normalt er ansvarlig for avslutningen av gevirvekst hos rein, fordi store testosterondoser måtte til for å få noen virkning.Testosteronin vaikutus vuodenikåisten urosporojen sarvien kasvuun.Abstract in Finnish / Tiivistelmä: 1. Tutkimuksessa seurattiin ruiskeena annetun testosteronin vaikutusta vuodenikåisten urosporojen (Rangifer tarandus tarandus sarvien kasvuun. 2. Testosteron! (33 mg/kg hidasti sarvien

 17. Ruisleivän fermentoituvien hiilihydraattien määrän vaikutus aterianjälkeisiin vatsaoireisiin ja suoliston sisäisiin olosuhteisiin ärtyvän suolen oireyhtymässä

  OpenAIRE

  Pirkola, Laura

  2016-01-01

  Johdanto: Ärtyvän suolen oireyhtymä on toiminnallinen vatsavaiva, johon liittyy kipu tai epämiellyttävä tunne vatsassa ja muuttunut ulostustiheys tai ulosteen koostumus. Viime aikoina on saatu tutkimusnäyttöä paksusuolessa herkästi fermentoituvia FODMAP-hiilihydraatteja (fermentable oligo , di- and monosaccharides and polyols) rajoittavan ruokavalion tehosta ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa. Ruisleipä on keskeinen kuidun ja folaatin lähde suomalaisille, mutta se sisältää runsaasti FODMAP-h...

 18. Fertility in female reindeer: the effects of nutrition and growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. J.C. Tyler

  1987-06-01

  Full Text Available Pregnancy rates in juvenile reindeer (Rangifer tarandus vary considerably both within and between flocks. This potentially has considerable economic significance for reindeer husbandry. This paper discusses the influence of nutrition and growth on fertility in female reindeer using examples taken from the literature. Fertility in reindeer is related to body weight, like in many other mammals, but the relationship is not invariant. Weight-specific pregnancy rates appear to be density dependent in juvenile reindeer although not in adults. This strongly suggests that nutrition has an important influence on fertility in juveniles.Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vekt-spesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres.Ravitsemustilan ja kasvun vaikutus vaatimien hedelmållisyyteen.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Nuorten porojen hedelmåliisyys vaihtelee suuresti

 19. The effects of food and maternal conditions in fetal growth and size in wild reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terje Skogland

  1984-05-01

  Full Text Available Fetal growth rates and birth weights were studied in four wild reindeer areas in Southern Norway (Hardangervidda, Hallingskarvet, Knutshø, Forelhogna, representing high and low density populations, with a 5-fold difference in mean lichen winter-food availability. Fetal growth was depressed by 42% in the high-densitv Hardangervidda population, and mean birth weights were 3.7 vs. 6.2 kg, with a 10 days difference in mean birth dates. Fetal size was better correlated with maternal weight, than age. Maternal weights increased until 5 yrs. of age and then decreased in the high-density Hardangervidda population (but not so in the low density Knutshø-Forclhogna populations. 55% of the offspring died before weaning in the Hardangervidda herd, but no significant calf losses were found amont the large-sized does in the food-abundant areas.Effekter av ernæring og simlas kondisjon på vekst og størrelse av foster hos villrein.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Fostervekst og fødselsvekter ble undersøkt i fire villreinområder i Sør-Norge (Hardangervidda, Hallingskarvet, Knutshø og Forelhogna som representerer høg- og lågtetthetsstammer, med en 5-foldig forskjell i gjennomsnittlig lavbeite-tilgang om vinteren. Fosterveksten ble nedsatt med 42% i høgtetthetsstammen på Hardangervidda og fødselsvektene var i gjennomsnitt 3,7 kg, mot 6,2 kg i det beste området, og med en 10 dagers forsinkelse i midlere fødselsdato. Fosterets størrelse var korrelert med morens vekt, som igjen var avhengig av hennes alder. Hos de minste simlene i det dårligste området økte vektene til 5-års alder, for deretter å avta for hvert gjenlevende år. Hos simlene i det beste området økte vektene til 10-års alder, og var da dobbelt så tunge som fra det dårligste området. 55% av avkommet døde før de var avvent med diing hos Hardangervidda-simlene, mens det ikke var noen statistisk målbar dødelighet hos kalvene i Knutshø-Forelhogna.Ravinnon vaikutus ja

 20. Sized-related changes in winter condition of male calves in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Helle

  1987-06-01

  Full Text Available Size-related changes in body condition of free-ranging male calves of semi-domesticated reindeer were studied in northern Finland from October 1983 to February 1984. In October-November, back fat depth or muscle fat percent correlated positively with the body size (=back length. In January, the highest means especially for muscle fat percent were found among medium-sized calves. Carcass weight and weight/back length ratio correlated positively with size, excluding February sample, where correlation for carcass weight was non-significant and for weight/back length ratio negative. Weight in the autumn correlated negatively with weight in February. Therefore, normalizing selection for body size (working against small and large phenotypes is expected to occur in late winter. Small calves may be at greater mortality risk because of lower initial body reserves. Large calves commonly disperse during the rutting season and they may suffer most from increased food competition later in winter. Using of medium-sized calves for breeding might be the safest policy on ranges characterized by short food supply and difficult snow conditions.Koon vaikutus poron urosvasojen talviseen kuntoon.Abstract in Finnish / Tiivistelmä: Koon vaikutusta vapaana laiduntavien poron urosvasojen kuntoon tutkittiin Pohjois-Suomessa loka-helmikuussa talvella 1983-84. Loka-marraskuussa selkärasvan paksuus tai lihaksen rasvaprosentti riippui vasan koosta ( = selän pituus. Tammikuussa sen sijaan lihaksen rasvaprosentti oli korkein keskikokoisilla vasoilla. Ruhopaino sekä ruhopaino/selän pituus oli yleensa riippuvainen koosta. Helmikuussa ruhopainon riippuvuus koosta ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä, ja koon ja ruhopainon/selänpituuden välinen korrelaatio oli negatiivinen. Eniten painoa menettivät (% loka-helmikuun välillä suurikokoisimmat vasat. Havainnot viittaavat siihen, että talvella esiintyvä kuolleisuus on normalisoivaa koon suhteen (karsii pieniä ja

 1. Fibre composition and enzyme activities in six muscles of the Swedish reindeer (Rangifer tarandus tarandus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K-H. Kiessling

  1983-05-01

  . semitendinosus, M. semimembranosus, M. longissimus dorsi, M. brachiocephalicus och M. sternocephalicus. Två histokemiska metoder har anvånts for att identifiera fibrerna, den ena baserad på myosin ATPas aktivitet efter forinkubering vid pH 4,3 och 4,6, den andre på oxidativ kapacitet mått som NADH dehydrogenas aktivitet. De två metoderna gav något olika resultat men tillater den generella slutsatsen att av de tre fibertyperna (I, II A och II B typ II B fibrerna, som ar snabbt kontraherande, glykolytiska, utgor 40 - 60 % (medelvårde 50 % av muskelvolymen. Typ I fibrerna, som år langsamt kontraherande, oxidativa, svarar for 30% av totala muskelvolymen i de två halsmusklerna men bara for 20% eller mindre i ovriga muskler. Den tredje typen, II A, som år snabbt kontraherande, oxidativ och glykolytisk, svarar bara for 20 % av volymen i halsmusklerna men enda upp till 40% i M. longissimus dorsi. Den oxidativa kapaciteten år genomgående hog. Detta gåiler aven for kapaciteten att oxidera fettsyror, aven om denna bara uppgår till halva den aktivitet som tidigare påvisats i Svalbardrenens muskler (Kiessling & Kiessling 1983. Laktatdehydrogenas aktiviteten år jåmforelsevis låg i alla muskler. Den hoga aktiviteten hos andingskedjan och fettsyraoxidationen och den låga laktatdehydrogenas aktiviteten ståmmer dåligt med den hoga halten av typ II B fibrer i musklerna. Denna hoga II B halt år också ovåntad med tanke på renens aktivitetsmonster. Dårfor diskuteras en alternativ roll for typ II B fibrerna forutom den traditionella att fungera som kontraktil våvnad.Fiiberien kokoonpano ja entsyymien aktiivisuudet kuudessa lihaksessa ruotsalaisessa porossa. (Rangifer tarandus tarandus.Abstract in Finnish / Yhteenveto: On tutkittu kuutta luurangon lihasta mita fiiberien ominaisuuksiin ja entsyymien aktiivisuuksiin tulee. Lihakset ovat craniaalinen osa seuraavista: M. gluteobiceps, M. semkendmosus, M. semimembranosus, M. longissimus dorsi, M. brachiocephalicus ja M

 2. Trials with different feeds to reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla-Britt Bøe

  1981-05-01

  talvilaitumelta. Nåistå kolme vasaa sai tavallista jåkålåa ja kolme puristejåkålåå (pelletteinå viiden viikon ajan. Jåkålåpuristetta nauttivassa rynmåsså rehun kulutus oli suurempi ja sen seurauksena elåinten paino lisååntyi 97 g/pv kun taas tavallista jåkålåa saavien porojen paino våheni 38 g/pv (kuva 1. Painon muutoksissa havaittu ero johtuu todennåkoisesti myos jåkålåpuristeen korkeammasta ravintosisållostå (kts. taulukko 1, mikå taas johtuu siitå, ettå ennen pelletointia jåkålå puhdistettiin risuista, lehdistå ja kanervista. Ne elåimet jotka saivat tavallista jåkålåå, soivåt vain puhtaan jåkålån ja antoivat tåhteiden jåådå jåljelle yhdesså rehun loppujen kanssa. Eraåsså toisessa kokeessa tutkimme kahden uuden rehutyypin, RF-80:n ja RFL:n koostumus on esitetty taulukoissa 1 ja 2 kåyttokelpoisuutta siirtymåvaiheen ruokinnassa. Sitå, miten nålkiintyneet elåmiet heti ruokintajakson ensimmåisinå påivinå kåyttåvåt rehua, on kåytetty rehun kåyttokelpoisuuden mittana. Verrattuna tavallisesti kåytettyyn poron våkirehuun, RF-71:een oli molemmilla kokeessa kåytetyillå rehutyypeillå positiivinen vaikutus elåimiin, jotka eivåt nåyttåneet kårsivån ruuansulatusvaikeuksista.Foringsforsøk med ulike typer for til rein.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Ved overgangsforing av rein til kraftfor er det ofte nødvendig å tilleggsfore med lav de første dagene for å unngå fordøyelsesforstyrrelser hos dyrene. Det høye vanninnholdet i lavet vanskeliggjør lagring og transport til beiteplassene. Vi har derfor undersøkt om tørket lav i form av pellets kan erstatte vanlig lav som for til rein. I et foringsforsøk med 6 kalver som ble hentet direkte fra naturlig vinterbeite, fikk 3 kalver vanlig lav og 3 pelletert lav i en 5 ukers periode. Det pelleterte lav ga et høyere foropptak som resulterte i en gjennomsnittlig vektøkning hos dyrene på 97 g pr. dag, mens de som fikk vanlig lav tapte seg 38 g pr. dag (Fig. 1

 3. The effects of human disturbance on the activity of wild reindeer in different physical condition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Terje Skogland

  1988-06-01

  risikoavvergende strategi. Hardangerviddarein, som var i dårligere hold, økte tiden for beitesøk i en grad som antyder en mer risikofylt strategi under stresspåvirk-ning for å maksimalisere beiteopptak.Ihmisen aiheuttaman håirinnån vaikutus eri kuntoisten villi¬peurojen aktiivisuuteen.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Vertasimme kahta norjalaista villipeuralaumaa, Knutshoen erittåin hyvåkuntoista ja Hardanger-viddan huonokuntoista laumaa. Ennen ja jålkeen metsåståjien håirinnån testasimme vaikuttaako kunto peu-rojen ravinnon kåyttoon stressin aikana. Molempia laumoja on metsåstetty såånnollisesti (ihminen on olut peurojen luontainen vihollin je esihistoriaaalisista ajoista alkaen. Hyvåkuntoisessa Knutshoen laumassa peurat olivat noin 30% suurempia metsastyskauden alkaessa elokuun lopulla. Ennen hårinitåå ne laidunsi-vat våhån, vaelsivat enemmån ja olivat valikoivampi kuin Hardangerviddan peurat, jotka olivat energeetti-sesti heikommassa kunnossa ja laidunsivat merkitsevåsti enemmån ja kuluttivat våhemmån aikaa liikkumi-seen eri laidunalueiden vålillå ja my os seisomiseen. Metsåstyksen alettua Knutshoen peurat kokoontiuvat suurempiin ryhmiin kuin aikaisemmin ja sesoskeli-vat pelokkaina enemån. Hardangerviddan peurat kåyttivåt puolestaan våhån aikaa ruokailuun mutta liikkui-vat merkitsevåsti enemmån eivåtkå kåyttåneet juuri aikaa seisomiseen. Håiriotilanteiden mååriss å eri laumojen vålillå ei ollut tilastollista merkitsevyyttå ja niiden liikkumisno-peudet håiroiden jålkeen olivat samanlaiset. Metsåståjien saaliit oliva samanlaiset nåillå kahdella alueella. Energian kulutus mitattuna suhteellisena painon menetysenå metsåstysaikana oli suurempi jo låhtovaiheessa heikompikuntoisimmilla Hardangerviddan peuroilla, ja se oli my os suurempi molemmilla laumoilla kuin våhemmån håirityllå laumalla (Forelhogna. Me oletamme, ettå sesominen ja håirintå isoissa laumoissa on riskitekijå. Vielå suurempi riski on liik-kua, mutta

 4. A model for analyzing influence of timber production on lichens for reindeer grazing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olof Eriksson

  1987-06-01

  produktionen av lavbete kommer att minska i framtiden, vilket bor motivera mer forskning inom området. Om resultaten i denna studie år riktiga och om det virkesproducerande skogsbruket utvecklas enligt exemplet, måste renågarna fortsåtta med eller utoka stodutfodringen och/eller minska antalet renar betydligt. De tvingas också utnyttja alla betningsbara områden, åven sådana som for nårvarande anses vara marginella. Ett annat sått att forbåttra balansen år att modifiera det virkesproducerande skogsbruket på arealer med lavbete i storre utstråckning ån vad som gors i det alternativ som analyseras hår.Puuntuotannon vaikutus jäkälälaitumiin.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Artikkelissa esitetåån pitkånaikavålin analyysimalli puuntuotannon vaikutuksista ruotsin jåkålå-laitumille (Cladina, Alectoria, Bryoria spp. ym.. Koska jåkålien saantia pidetåån porojenlukumååråå rajoittava, laskee malli jåkålålaidunten vuotuisen tuoton ja tarpeen. Porot laiduntavat sekå puussa ettå maassa kasvavia jåkåliå, ja nitå molempia on oltava saatavilla, sekå tarvittava måårå, ettå oikeaan aikaan vuodesta, jos poronhoito aikoo selviytyå ilman tukiruokintaa. Malli rakentuu pååsiassa jo aikaisemmin hankittuihin tietoihin. Pinta-ala arviot tehdåån valtakunnanmetsånarvioinnin tietojen, ja hakkuumahdollisuuksien pitkånaikavålin analysoimiseksi perustetun Hugin-systeemin laskelmien avulla (Bengtsson, 1981. Maantieteellisesti tutkielma rajoittuu Norrbotte-nin ja Våsterbottenin lååneihin. Laskelmat tehdåån sadanvuoden aikavålille alkaen 1980, perustuen yhteen AVB-85:en puuntuotantoohjelmaan, joka tåhtåå tåmånpåivåistå laajempaan metsien moninaiskåyttoon (Bengtsson, 1986. Vuotuinen maassa kasvavien jåkålien tuotanto arvioidaan jåkålien hehtaarimåårien, sen kasvuprosentin ja pinta-alan tulona. Jåkålien måårå hehtaaria kohti on riippuvainen kasvupaikan ja metsikon iåstå. Pinta-ala arviot perustuvat valtakunnanmets