WorldWideScience

Sample records for uzkrto radicijas dozu

 1. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 2. Bazı Pestisitlerin Tetranychus urticae Koch'nin Ergin Yaşam Süresi ve Yumurta Verimine Etkileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Hakan BALCI

  2018-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada deltamethrin, cypermethrin, imidacloprid ve thiacloprid etkili maddeye sahip insektisitlerin tarla uygulama dozu (T ve tarla uygulama dozunun yarısı (T/2'nın uygulandığı Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae erginlerinde üreme parametreleri ve yaşam süreleri incelenmiştir. İnsektisit dozları ve kontrol grubunda kullanılan saf su ilaçlama kulesi ile Petri kabındaki yaprak diskler üzerinde bulunan T. urticae'nin ergin bireylerine uygulanmıştır. Deltamethrin'in T/2 dozu uygulaması sonucunda, ergin bireylerinde ortalama yaşam süresi (5.35 gün ve ortalama ovipozisyon süresi (4.29 g kontrol grubuna (6.57 ve 5.44 g göre kısalmış, ayrıca yumurta sayısı/dişi oranıda azalmıştır. İmidacloprid, thiacloprid ve cypermethrin uygulanan her iki dozunda da T. urticae erginlerinde ortalama yaşam süresi ve ortalama preovipozisyon süresi kontrol grubu ile istatistiki olarak benzer bulunmuş ve dozlar arasında fark belirlenememiştir. İmidacloprid'in T/2 dozu uygulanan ergin bireylerin yumurta sayısı/dişi (64.03 oranının kontrol grubuna (39.96 göre arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, imidacloprid ve deltamethrin’in T/2 dozlarının T. urticae ergin bireylerinde ortalama yaşam süresi, ortalama ovipozisyon süresi gibi bazı biyolojik özelikler üzerinde etkili olabileceği kanısına varılmıştır. 

 3. Tekstilde Uv Absorban Madde Uygulamaları The Applications of UV Absorber on Textiles

  OpenAIRE

  MERDAN, Nigar; ACAR, Kamil

  2009-01-01

  Tekstiller UV radyasyonuna karşı koruma sağlarken, bu aşamada radyasyonun dozu da önem taşımaktadır. Bu nedenle tekstil materyallerine UV absorban maddeler, liflerin üretimi esnasında ya da bitim işlemlerinde uygulanmaktadır. UV absorban maddelerin kullanılmasıyla, tekstil ürünlerinde UV ışınlarının geçirgenliğinin yoğunluk derecesi azaltılır. UV absorbanları, materyale gelen ışık tarafından oluşan olumsuz etkileri engeller

 4. EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE FARKLI AZOT DOZLARININ BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  OpenAIRE

  MERT, Berkan; ÇİFTÇİ, Cemalettin; ATAK, Mehmet

  2014-01-01

  Bu araştırma, 2002 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma, bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde farklı azot dozlarının bazı verim öğeleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla kurulmuştur. Denemede, Gün-91, İkizce-96, Mızrak, Uzunyayla ve Yakar-99 ekmeklik buğday çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Beş değişik azot dozu (2, 4, 6, 8 ve 10 kg/da N) kullanılmış olup, azotun yarısı ekimle birlikte kalan diğer yarısı da sapa kalkma ...

 5. Influence of the neutron flux shape on the value of absorbed neutron dose; Uticaj oblika neutronskog spektra na vrednost apsorbovane doze neutrona

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miric, I; Miric, P [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1974-07-01

  This paper deals with the study od specific doses dependence on the type and approximation procedures of neutron spectra. Values of specific dose rates (dose per neutron cm{sub 2}) were analysed for neutron spectra from RB reactor in Vinca, Crac facility in Valduc (France) and HPRR reactor in Oak Ridge (USA). Data used in this analysis were obtained by methods used in Harwell (AERE), Oak Ridge (ORNL), Chalk River (AECL), CEN de Cadarache (CEA) and in the Boris Kidric Institute (IBK). Specific absorbed neutron doses were determined for each of the estimated spectra and presented in the form of kerma/(n.cm{sup -2}) and rad/((n.cm{sup -2}) units. The obtained results have shown the influence of the flux approximation procedure on the values of conversion factors for obtaining neutron doses from neutron flux. U okviru ovog rada radjeno je na ispitivanju zavisnosti specificnih doza od vrste i nacina aproksimacije neutronskog spektra. U radu su analizirane vrednosti specificnih doza (doza po n.cm{sup -2}) za neutronske spektre koji se dobijaju oko sledecih nuklearnih postrojenja: reaktora RB u Vinci, postrojenja CRAC u Valduc-u (Francuska), reaktora HPRR u Oak Ridge-u (SAD). Za analizu su korisceni podaci dobijeni metodama koje se koriste u nuklearnim centrima Harwell (AERE), Oak Ridge-u (ORNL), Chalk River-u (AECL), CEN de Cadarache (CEA) i Institutu Boris Kidric (IBK). Za svaki procenjeni spektar odredjene su specificne apsorbovane doze neutrona izrazene u kerma/(n.cm{sup -2}) i rad/(n.cm{sup -2}) jedinicama. Dobijeni rezultati su pokazali koliko nacin aproksimacije spektra utice na vrednost konverzionih faktora koji sluze za prelazak sa fluksa na dozu neutrona (author)

 6. Zehirlenme Olgularında Hayatı Tehlike Kararı İçin Glasgow Koma Skalasının Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rabiş Keskin

  2001-04-01

  Full Text Available Zehirlenme nedeniyle gönderilen olgularda, hayati tehlike kavramının değerlendirilmesinde; kişinin yoğun bakım tedavisi görüp görmediği, yoğun bakımda kaldığı süre, antidot tedavisi uygulanıp uygulanmadığı ve varsa ölçülmüş olan madde dozu kriter olarak kullanılmaktadır. Glasgow Koma Skalası (GKS, beyin fonksiyonlarını ölçen, genellikle kranyoserebral yaralanmak hastalarda koma derecesini güvenilir bir şekilde değerlendirmeye yarayan bir indekstir. GKS’nın mortalité ile korelasyonu bulunmaktadır. Bu çalışmada GKS bulguları tanımlanan ve bu tanımlar ışığında GKS hesaplanan olgularda skalanın hayati tehlike kararı açısından kullanılabilirliğinin tartışılması amaçlandı. 1999-2000 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na zehirlenme nedeni ile gönderilen olgular, klasik hayati tehlike kriterleri ve göz hareketleri, konuşma,sözel cevap, motor cevap olmak üzere, GKS kriterleri açısından ret-rospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamızda toplam 647 zehirlenme olgusu içerisinden hayati tehlike bulunup bulunmadığı sorulan 359 olgu arasından GKS belirtilmiş olan ve/veya mevcut verilerle GKS’sı saptanabilen 30 olgu irdelenmiştir. Diğer olgularda ise klinik bilgiler ve hasta öyküsü yeterince kaydedilmediğinden skala değerlendirilememiştir. Bu çalışma sonucunda, zehirlenme olguları için oluşturulacak modifiye bir GKS formunun her sağlık biriminde kullanılmasının yakın bir hedef olması gerektiği düşünülmüştür. Anahtar kelimeler: Glasgow koma skalası, hayati tehlike, zehirlenme

 7. Farklı Karbondioksit Dozlarının Hidroponik Buğday (Triticum aestivum L. Çim Suyunun Verim ve Besin Değerleri Üzerine Etkileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammet KARAŞAHİN

  2015-11-01

  Full Text Available dozda karbondioksit uygulamalarının çim suyu verim ve besin değerleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 01.03.2015 ile 01.08.2015 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü iklimlendirme odasında yürütülmüştür. Çalışmada; üç farklı karbondioksit dozu (Kontrol; 0, D1; 750, D2; 1500 ve D3; 2000 ppm yetiştirme ortamına uygulanarak, bitki verimi tohum oranı, bitki ve çim verimi, çim suyu verimi ve pH, bitki boyu ve kök uzunluğu, bitki ve çim kuru madde oranları, çim suyu enerji ve makro besin değerleri (rutubet, karbonhidrat, protein, yağ, diyet lif ve kül ile mineral madde (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn ve Na içerikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek bitki, çim ve çim suyu verimleri ile bitki boyu değerleri D1 uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek kök uzunluğu değerleri D1 ve D3 uygulamalarından elde edilirken, en yüksek bitki kuru madde oranı değerleri kontrol, D2 ve D3 uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek yağ, Ca ve Fe içerikleri ise D3 uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek Mn içerikleri kontrol ve D3 uygulamalarından elde edilirken, en yüksek Mg içerikleri D1, D2 ve D3 uygulamalarından elde edilmiştir. En yüksek Na içerikleri ise kontrol ve D1 uygulamalarından elde edilmiştir. Sadece en yüksek çim ve çim suyu verim değerleri elde etmek için D1 uygulaması tavsiye edilebilir niteliktedir.

 8. Selective Neoplasm Localization with Mercury-197 Neohydrin; Localisation Selective de Neoplasmes a l'aide de la Neohydrine Marquee avec {sup 197}hg; Obnaruzhenie opukholej s pomoshch'yu neogidrina, mechennogo rtut'yu-197; Localizacion Selectiva de Neoplasmas con Neohidrina - {sup 197}hg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sodee, D. B. [Doctors Hospital and Renner Clinic Foundation, Cleveland Heights, OH (United States)

  1964-10-15

  mozhno legko opredelit' s pomoshh'ju standartnyh imejushhihsja v prodazhe skennirujushhih ustrojstv. Neogidrin, mechennyj Hg{sup 197}, okazalsja prigodnym sredstvom dlja radiologicheskogo issledovanija pri ustanovlenii differencial'nogo diagnoza glaznyh opuholej u 88 bol'nyh. Nedavno bylo obnaruzheno, chto jetot radiofarmacevticheskij preparat s mjagkim izlucheniem koncentriruetsja v opuholjah nosoglotki, kontur kotoryh mozhno zatem opredelit' s pomoshh'ju fotoskennirovanija. Diagnosticheskaja doza neogidrina - Hg{sup 197} dlja skennirovanija golovnogo mozga sozdaet dozu obluchenija pochek, ravnuju 3 rad, v to vremja kak diagnosticheskaja doza neogidrina -Hg{sup 203} sozdaet dozu obluchenija v 70 rad. Blagodarja vysokoj jeffektivnosti scheta i legkosti kollimacii Hg{sup 197}, jetot izotop v gorazdo bol'shej stepeni otvechaet celjam skennirovanija, chem vse drugie standartnye sredstva diagnosticheskogo skennirovanija. (author)

 9. Evaluation of Dose: Comparative Effect of Fast Neutrons and other Types of Radiation on the Survival of E. Coli and S. Cerevisiae; Evaluation de la Dose Delivree et Actions Comparees des Neutrons Rapides et d'Autres Radiations sur la Survie de E. Coli et S. Cerevisiae; Otsenka dozy i sravnitel'noe vliyanie bystrykh nejtronov i drugikh vidov izlucheniya na vyzhivaemost' E. Coli i S. Cerevisiae; Evaluacion de la Dosis Suministrada y Comparacion de la Accion de los Neutrones Rapidos sobre la Supervivencia del E. Coli y del S. Cerevisiae con la de Otras Radiaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnaud, Y.; Bocquet, C. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1964-05-15

  proizvodit izmerenie potoka i spektral'nogo raspredelenija bystryh nejtronov. Jeti miniatjurnye detektory razmeshhajutsja v razlichnyh tochkah obluchaemogo obrazca i pozvoljajut jeksperimental'no ocenivat' pogloshhaemuju tkanjami dozu. Takaja ustanovka i dozimetrija dali vozmozhnost' sravnit' vlijanie bystryh nejtronov i drugih vidov ionizirujushhego izluchenija (rentgenovy luchi) na odnokletochnye organizmy. Izuchalsja procent vyzhivaemosti i chastota morfologicheskih mutacij u Saccharo- myces cerevisiae. Ustanovlena takzhe krivaja vyzhivaemosti Escherichia coli v otnoshenii rentgenovyh luchej i nejtronov. Otmechaetsja, chto OBJe jetih razlichnyh vidov izluchenija zavisit ot issleduemogo zhivogo organizma, ot izbrannogo biologicheskogo kriterija, a takzhe ot dozy obluchenija, pri kotoroj proizvoditsja sravnenie. V jetih uslovijah OBJe javljaetsja funkciej dozy. Dejstvie bystryh nejtronov i rentgenovyh luchej chasto zavisit ot razlichnyh radiobiologicheskih processov. Bylo by proizvol'no svjazyvat' mezhdu soboj dozy jetih razlichnyh izluchenij linejnymi otnoshenijami. (author)

 10. Pulse-form discrimination in organic scintillation crystals; Discrimination d'apres la forme de l'impulsion dans les cristaux organiques de scintillation; Diskriminatsiya formy impul'sov v organicheskikh stsintillyatsionnykh kristallakh; Discriminacion de la forma de los impulsos en los cristales de compuestos organicos para contadores de centelleo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, L J; Udo, F [Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  1962-04-15

  {sup -4}. Dlya izmereniya dozy nejtronov, ne prevyshayushchej 10% maksimal'noj dopustimoj dozy i pri nalichii potoka gamma-luchej, prevyshayushchego v 4 raza maksimal'nuyu d o p u s t i m uyu dozu, byl ispol'zovan kontrol'no-izmeritel'nyj dozimetricheskij schetchik, takzhe osnovannyj na linejnoj diskriminatsii formy impul'sov. (author)

 11. X-Ray Equipment for Food Irradiation; Appareil a Rayons X pour Lirradiation des Denrees Alimentaires; Rentgenovskoe oborudovanie dlya oblucheniya pishchevykh produktov; Equipo de Rayos X para Irradiacion de Alimentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rajewsky, B. [Max Planck Institut fuer Biophysik, Frankfurt A. M., Federal Republic of Germany (Germany)

  1966-11-15

  con una intensidad de 2 A y una tension de 100 kV como maximo. La.dosis de irradiacion asciende a 10{sup 7} R/min. Utilizando una cinta transportadora continua ios tubos permiten irradiar una gran cantidad de material. Se describe el correspondiente equipo industrial realizado hasta la fecha. (author) [Russian] Neobhodimost' razrabotki oborudovanija s ochen' vysokim vyhodom rentgenovskih luchej dlja issledovanij razlichnyh problem radiacionnoj biofiziki i radiacionnoj biologii stala ochevidnoj uzhe v nachale sorokovyh godov. Jeto oborudovanie pozvolilo poluchat' bolee vysokuju dozu, chem mogli dat' sushhestvovavshie v to vremja tehnicheskie konstrukcii. Takoe oborudovanie bylo razrabotano v 1950- 1953 godah avtorom i ego kollegami v Institute biofiziki Maksa Planka i s togo vremeni ispol'zovalos' dlja nauchnyh issledovanij. Pozdnee stalo jasno, chto jeti rentgenovskie mashiny ochen' podhodjat takzhe dlja celej sterilizacii i dezinfekcii medikamentov, produktov pitanija i drugih materialov. V Institute biofiziki Maksa Planka ispol'zujutsja tri vida takogo oborudovanija. Posle sozdanija rentgenovskogo oborudovanija AEG na 120 kv i 500 ma promyshlennost' vosprinjala jeti idei i v nastojashhee vremja postepenno pretvorjaet ih v zhizn'. Oborudovanie, sozdannoe avtorom i ego kollegami, imeet tri razlichnyh vida rentgenovskih trubok, kotorye mozhno soedinjat' s transformatorom vysokogo naprjazhenija 240 kv/a. Cherez jeti trubki nepreryvnr ili v techenie korotkogo vremeni propuskaetsja tok v 2 a pri naprjazhenii do 100 kv. Doza radiacii sostavljaet do 10{sup 7} rentgen/min. Vidy trubok pozvoljajut nepreryvno obluchat' bol'shie kolichestva materiala. Daetsja opisanie sootvetstvujushhego promyshlennogo oborudovanija, sozdannogo do sih por. (author)

 12. The Enhanced Radiocaesium Levels of People in Northern Sweden; Charge Corporelle de Radiocesium Relativement Elevie chez les Habitants de la Suede Septentrionale; 041f 041e 0414 0 ; Cargas de Radiocesio Anormalmente Elevadas en los Habitantes del Norte de Suecia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liden, K.; Naversten, Y. [Radiation Physics Department, University of Lund (Sweden)

  1964-11-15

  Shvecii v aprele 1963 goda bylo, obsledovano 458 chelovek s pomoshh'ju toj zhe schetnoj ustanovki, razmeshennoj v avtobuse. Uroven' cezija-137 u loparej v ukazannom rajone v jeto vremja sostavljal 50-900 mmkkjuri. Srednee soderzhanie cezija-137 u vzroslyh muzhchin-olenevodov v aprele 1963 goda sostavljalo 461 mmkkjuri (gruppa iz 78 chelovek). Maksimal'noe soderzhanie cezija-137 sostavljalo 1340 mmkkjuri. Predstavleny podrobnye dannye otnositel'no kolebanij'soderzhanija radioaktivnogo cezija-u ljudej v zavisimosti ot vozrasta, pola, professii i diety, a takzhe ot sezonnyh i geograficheskih pokazatelej. Nabljudalos' povyshenie srednego soderzhanija cezija-137 v organizme v techenie 1961-1963 godov. Dlja sravnenija byli provedeny izmerenija u shvedov, zhivushhih v teh zhe okrugah, chto i lopari. Pochti u vseh bylo obnaruzheno znachitel'noe povyshenie soderzhanija cezija-137 v organizme po sravneniju s zhiteljami Juzhnoj Shvecii. Vnutrennjaja doza, sozdavaemaja radioaktivnym ceziem, obychno v 2-3 raza bol'she dozy Kalija-40 pri maksimume, v 8 raz prevyshajushhem dozu kalija. (author)

 13. Review of the Status of Irradiation Effects on Citrus Fruits; Analyse des Effets de l'Irradiation sur les Agrumes; Obzor vliyaniya oblucheniya na plody tsitrusovykh; Examen de los Efectos de la Irradiacion en los Agrios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dennison, R. A.; Ahmed, E. M. [University of Florida, Gainesville, FL (United States)

  1966-11-15

  propiedades organolepticas. (author) [Russian] Ubytki v rezul'tate porchi svezhih apel'sinov i grejpfrutov v SShA ocenivalis' sootvetstvenno v 8,4 i 5,4 mln. dollarov v roznichnyh cenah 1959-1963 gg. Zagnivanie konca steblja i zelenaja i golubaja plesen' vyzyvajut samye bol'shie poteri citrusovyh posle ih sbora. Nel'zja nazyvat' kakuju-libo odnu dozu obluchenija, kotoraja javljalas' by minimumom, neobhodimym dlja zashhity plodov citrusovyh ot porchi. Dlja priostanovki dejstvija staryh ili ustanovivshihsja infekcij trebujutsja bolee vysokie dozy obluchenija, chem dlja priostanovki nachinajushhihsja infekcij. Dlja bor'by s infekcijami imejut znachenie potok, a takzhe doza gamma-izluchenija. Svezhie plody citrusovyh preterpevajut metabolicheskie izmenenija, kotorye v konechnom itoge privodjat k stareniju. Nekotorye iz jetih izmenenij svjazany s dyhaniem, organicheskimi kislotami, saharami, pektinovymi veshhestvami i cvetom. Vo mnogih otnoshenijah utrata kletkami zhiznesposobnosti pri starenii napominaet jeffekty radiacionnogo porazhenija. Obluchenie vyzyvaet izmenenija v pektinovyh veshhestvah fruktov. V osnovnom, proishodit uvelichenie frakcij, rastvorimyh v vode i v oksalate ammonija, i umen'shenie frakcii, rastvorimoj v gidrookisi natrija. Bol'shoe uvelichenie rastvorimogo v vode pektina obnaruzheno v soke, poluchennom iz obluchennyh fruktov. Po-vidimomu, jeto uvelichenie javljaetsja rezul'tatom peremeshhenija rastvorimogo v vode pektina iz drugih chastej fruktov. Jeto privodit k zametnomu uvelicheniju vjazkosti soka. Inogda posle obluchenija i hranenija fruktov obnaruzhivaetsja povrezhdenie kozhicy. Procent plodov s povrezhdennoj kozhicej i stepen' takogo povrezhdenija tem bol'she, chem vyshe temperatura hranenija i bol'she prodolzhitel'nost' hranenija. Obluchenie apel'sinov i grejpfrutov dozami do 200 krad ne vyzyvaet kakih-libo zametnyh vrednyh izmenenij organolepticheskih kachestv. (author)

 14. The Why and How of Nuclear Accident Dosimetry; Dosimetrie en cas d'Accident Nucleaire: Raison d'Etre et Modalites; 041e 0411 041e 0421 041d 041e 0412 0414 ; Dosimetria en Casos de Accidente Nuclear: Justificacion y Modalidades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vallario, E. J.; Wasson, H. R. [United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States)

  1965-06-15

  , sleduet rassmotret' nekotorye osnovnye momenty, a imenno: a) metod zashhity personala, imejushhego otnoshenie k jadernym avarijam, b) ustanovlennaja sistema (pervichnyj blok), sposobnaja opredeljat' pervuju dozu stolknovenija v predelah opredelennoj stepeni tochnosti v meste raspolozhenija, s) neobhodimost' v ''vtorichnyh blokah'', i d) neobhodimost' v pribore, kotoryj personal imeet pri sebe i kotoryj obespechival by informaciju otnositel'no spektra i potoka s cel'ju okazanija pomoshhi v jekstrapoljacii dozy ot ustanovlennogo bloka do mestonahozhdenija cheloveka. Nejtronnyj komponent sistemy dolzhen obespechit' poluchenie informacii o potoke i spektre s cel'ju vyvedenija sootvetstvujushhih kachestvennyh kojefficientov pri ocenke dozy. Stepen' tochnosti dolzhna ustanavlivat'sja na osnove dostignutogo urovnja v rabote. Gamma- komponent sistemy dolzhen davat' vozmozhnost' provodit' izmerenie gamma-izluchenija v predelah biologicheskoj zony, predstavljajushhej interes, t .e . ot 10 do 10{sup 3} rentgen. Soobrazhenie otnositel'no chisla, razmeshhenija i legkosti obnaruzhenija avarijnyh blokov sostavljajut po sushhestvu neot{sup e}mlemuju chast' jeffektivnoj sistemy avarijnoj dozimetrii. Jeti soobrazhenija dolzhny obespechit' poluchenie v razumnyh predelah dannyh po vsemu spektru delenija. (author)

 15. In Vivo and Air Dosimetry of Fission-Spectrum Neutrons; Dosimetrie In Vivo et dans l'Air du Spectre des Neutrons de Fission; Dozimetriya v vozdukhe i dozimetriya In Vivo nejtronov spektra deleniya; Dosimetria In Vivo y en el Aire de Neutrones de un Espectro de Fision

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mobley, T. S.; Engel, R. E.; Godden, W. R. [Kirtland Airforce Base, New Mexico (United States); Penikas, V. T. [AFIT, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, with Duty Station at University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY (United States)

  1964-03-15

  bornogo sharika, soderzhashhego kadmij i pokrytogo fol'goj poroga delenija (Pu, Np, U), sernoj tabletki i treh tipov dozimetrov, primenjavshihsja v podkozhnom detektore. Dozimetricheskij pribor pomeshali v brjushnoj polosti podopytnyh zhivotnyh za vosemnadcat' chasov do obluchenija, prikrepljaja e go k perednej storone rubcevogo otdela zheludka. Opisyvaetsja metod rassechenija rubcevogo otdela zheludka. Doza nejtronov izmerjalas' s pomoshh'ju porogovyh izmerenij fol'gi. Zoloto i zoloto, pokrytoe kadmiem, ispol'zovalis' dlja opredelenija integrirovannogo potoka teplovyh nejtronov; plutonij-239, neptunij-237, uran-238 i sera-32 - dlja opredelenija integrirovannyh potokov bystryh nejtronov; radiofotoljuminiscentnye stekljannye sterzhni - dlja opredelenija dozy gamma-luchej. Ovcu podvergali oblucheniju sboku na rasstojanii (po srednej linii) 200 cm, ili 175 sm ot centra kriticheskoj sborki. Doza nejtronov v radah, izmerennaja v vozduhe na rasstojanii 200 sm sostavljala 161 {+-}5,5 rada; na rasstojanii 175 sm - 242 {+-} 16,6 rada. Doza gamma-luchej na sootvetstvujushhih rasstojanijah so stavljala 3 3 {+-}2 ,4 i 4 2 {+-}2 ,5 rentgena. Dozy na vhode i vyhode, a takzhe doza vo vnutrennem detektore kolebalas' v svjazi s vnezapnym pod{sup e}mom temperatury, uvelicheniem rasstojanija ot reaktora, polozheniem fol'gi v otnoshenii reaktora i zavisela ot tolshhiny i sostava oslabljajushhih dozu tkanej. (author)

 16. Physical and Chemical Analysis of the Germinating and Nutritional Properties of Irradiated Wheat; Analyse Physico-Chimique des Caracteristiques Germinatives et Nutritives du Ble Irradie; Fizicheskie i khimicheskie analizy svojstv rosta i pitatel'nykh kachestv obluchennoj pshenitsy; Analisis Fisicoquimico de Trigo Irradiado: Estudio de sus Caracteristicas Germinativas y Nutricionales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pahissa Campa, J.; Gabarain, R. V.A.; De Pahissa, M. H.H. [Comision Nacional de Energia Atomica (Argentina); Bassa, L. [Junta Nacional de Granos, Buenos Aires (Argentina)

  1966-11-15

  transcurridos diversos lapsos. Se apreciaron distintas variaciones en los valores analiticos determinados, variaciones que dependian de la dosis. En cuanto a la textura, olor, color y sabor del pan, se observaron diferencias sumamente marcadas respecto al testigo, para las dosis mas elevadas. Para evaluar el valor alimenticio del grano irradiado, se emplearon ratas a las cuales se les incluyo en la dieta dicho material. La incorporacion se realizo inmediatamente despues de la irradiacion, y con posterioridad a lapsos variables. Se controlo la evolucion de los animales y fundamentalmente el cuadro hematico y medula osea. (author) [Russian] Pshenicu obluchali razlichnymi dozami s cel'ju opredelit' himicheskoe i fizicheskoe vlijanie obluchenija na celoe zerno (ego povedenie kak semeni) i muku (pishhevaja cennost'). V opyte ispol'zovali raznovidnost' pshenicy Surena M. A. G., kul'tiviruemoj v Argentine, ona byla postavlena Nacional'noj organizaciej po pshenice. Byl primenen pribor kanadskaja gamma-kamera 220 s istochnikom kobal't-60 moshhnost'ju 13 000 kjuri, sposobnym davat' dozu priblizitel'no 1 mrad/chas. Pshenicu obluchali dozami 10, 15, 20, 50,100,150, 200,-300, 500,1000, 1500 i 2000 kilorad. Byli opredeleny sledujushhie analiticheskie velichiny: a) po celomu zernu - ves 1 gektolitra, vlazhnost', procent proteina (soderzhanie azota h 13,5), cifra Zeleny, soderzhanie zoly, sposobnost' k prorastaniju (2 i 3 dnja); b) po muke - vlazhnost', procent proteina (soderzhanie azota h 13,5), cifra Zeleny, soderzhanie zoly, alkogol'naja kislotnost', soderzhanie solodovogo sahara, soderzhanie zhidkoj klejkoviny, soderzhanie suhoj klejkoviny, farintrafi- cheskie velichiny (pogloshhenie vody, vremja razvitija, stepen' poristosti, shhup dlja izmerenija vlazhnosti Brabendera), al'veograficheskie velichiny (soprotivlenie testa raskatyvaniju, rastjagivanie, stepen' i skorost' deformacii, sootnoshenie soprotivlenija na raskatyvanie'i raskatyvanija), velichiny rasshirenija (rabota, trebuemaja dlja

 17. Technique for the Measurement of Low-Level Radioactivity of Organic Iodine in Large-Volume Urine Samples; Technique de Mesure de la Faible Radioactivite de l'Iode Organique Contenu dans des Echantillons d'Urine de Grand Volume; Metod izmereniya nizkikh aktivnostej organicheskogo joda v krupnykh obraztsakh mochi; Tecnicas de Medicion de Bajas Actividades de Yodo Organico Contenido en Muestras de Orina de Gran Volumen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nicolesco-Zinca, D.; Matei, I. [Institut d' Endocrinologie de l' Academie Roumaine, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  deziodizacii diiodotirozina u 11 pacientov s normal'noj deziodizaciej i u 10 kretinov s zobom, u 5 iz kotoryh byl obnaruzhen deficit deziodizacii. Vvedennaja aktivnost' sostavljala 1 mkkjuri diiodotirozina, mechennogo jodom-131. Opisyvaemyj metod pozvoljaet vvodit' po krajnej mere v 50 raz men'shuju dozu aktiv - nosti, chem pri obychnyh metodah, razdeljat' diiodotirozin i obespechivat' ego rekuperaciju iz obrazca s ob{sup e}mom 40-50 ml mochi so standartnoj pogreshnost'ju porjadka 0,42%v techenie neskol'kih chasov. Pri jetom ispol'zuetsja ustanovka s scintilljacionnym kristallom NaJ, kotoraja shiroko vstrechaetsja v laboratorijah jadernoj mediciny. (author)