WorldWideScience

Sample records for uz motora darba

 1. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 2. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  OpenAIRE

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 3. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  OpenAIRE

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 4. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 5. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 6. Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

  OpenAIRE

  Jakubovska, Solvita

  2010-01-01

  Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēša...

 7. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 8. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 9. UZ Colloid Transport Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  McGraw, M.

  2000-01-01

  The UZ Colloid Transport model development plan states that the objective of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the development of a model for simulating unsaturated colloid transport. This objective includes the following: (1) use of a process level model to evaluate the potential mechanisms for colloid transport at Yucca Mountain; (2) Provide ranges of parameters for significant colloid transport processes to Performance Assessment (PA) for the unsaturated zone (UZ); (3) Provide a basis for development of an abstracted model for use in PA calculations

 10. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT”

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Elīna

  2014-01-01

  Maģistra darba temats-Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT” Darba hipotēze: pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošana palīdzēs uzņēmumam „LT” precīzāk novērtēt savu finansiālo stāvokli un viņa rīcībā esošos resursus. Darba mērķis: izpētīt uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu uzskaiti un veikt to analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanai. Darba rezultāti: uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu sastāvā tiek iekļauti iegūldījuma īpašumi; neto apgrozījumā tiek uzrādī...

 11. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 12. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 13. UZ Flow Models and Submodels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Y. Wu

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the unsaturated zone (UZ) flow models and submodels, as well as the flow fields that have been generated using the UZ flow model(s) of Yucca Mountain, Nevada. In this report, the term ''UZ model'' refers to the UZ flow model and the several submodels, which include tracer transport, temperature or ambient geothermal, pneumatic or gas flow, and geochemistry (chloride, calcite, and strontium) submodels. The term UZ flow model refers to the three-dimensional models used for calibration and simulation of UZ flow fields. This work was planned in the ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.7). The table of included Features, Events, and Processes (FEPs), Table 6.2-11, is different from the list of included FEPs assigned to this report in the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Table 2.1.5-1), as discussed in Section 6.2.6. The UZ model has revised, updated, and enhanced the previous UZ model (BSC 2001 [DIRS 158726]) by incorporating the repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates, and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These three-dimensional UZ flow fields are used directly by Total System Performance Assessment (TSPA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test hypotheses of flow and transport at different scales, and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, the limitations of the UZ model are discussed in Section 8.11

 14. Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē

  OpenAIRE

  Čumakovs, Andrejs

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē”. Maģistra darba mērķis ir Pētījuma mērķis ir izpētīt start-up uzņēmumu attīstības tendences finanšu tehnoloģiju nozarē un izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādes prioritāros etapus start-up uzņēmumiem un investoriem šajos uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā autors pēta pakalpojuma kā produkta būtību un īpatnības. Darba otrajā nodaļā autors pēta start-up uzņēmumu būtību...

 15. Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

  OpenAIRE

  Burtniece, Ramona

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai zaudējumus salīdzinājumā ar vietējiem uzņēmumiem. Darba ietvaros izpētīts preču zīmes jēdziens, franšīzes būtība, likumdošana, kas to regulē, analizēta un salīdzināta 2 uz franšīzes pamata darbojošos auto nomu darbība un, veicot ...

 16. UZ Flow Models and Submodels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixon, P.

  2004-01-01

  The purpose of this Model Report is to document the unsaturated zone (UZ) fluid flow and tracer transport models and submodels as well as the flow fields generated utilizing the UZ Flow and Transport Model of Yucca Mountain (UZ Model), Nevada. This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.10, Work Package AUZM06). The UZ Model has revised, updated, and enhanced the previous UZ Flow Model REV 00 ICN 01 (BSC 2001 [158726]) by incorporation of the conceptual repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These 3-D UZ flow fields are used directly by Performance Assessment (PA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, this Model Report supports several PA activities, including abstractions, particle-tracking transport simulations, and the UZ Radionuclide Transport Model

 17. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dixon

  2004-02-11

  The purpose of this Model Report is to document the unsaturated zone (UZ) fluid flow and tracer transport models and submodels as well as the flow fields generated utilizing the UZ Flow and Transport Model of Yucca Mountain (UZ Model), Nevada. This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.10, Work Package AUZM06). The UZ Model has revised, updated, and enhanced the previous UZ Flow Model REV 00 ICN 01 (BSC 2001 [158726]) by incorporation of the conceptual repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These 3-D UZ flow fields are used directly by Performance Assessment (PA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, this Model Report supports several PA activities, including abstractions, particle-tracking transport simulations, and the UZ Radionuclide Transport Model.

 18. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Y. Wu

  2004-11-01

  The purpose of this report is to document the unsaturated zone (UZ) flow models and submodels, as well as the flow fields that have been generated using the UZ flow model(s) of Yucca Mountain, Nevada. In this report, the term ''UZ model'' refers to the UZ flow model and the several submodels, which include tracer transport, temperature or ambient geothermal, pneumatic or gas flow, and geochemistry (chloride, calcite, and strontium) submodels. The term UZ flow model refers to the three-dimensional models used for calibration and simulation of UZ flow fields. This work was planned in the ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.7). The table of included Features, Events, and Processes (FEPs), Table 6.2-11, is different from the list of included FEPs assigned to this report in the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Table 2.1.5-1), as discussed in Section 6.2.6. The UZ model has revised, updated, and enhanced the previous UZ model (BSC 2001 [DIRS 158726]) by incorporating the repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates, and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These three-dimensional UZ flow fields are used directly by Total System Performance Assessment (TSPA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test hypotheses of flow and transport at different scales, and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, the limitations of the UZ model are discussed in Section 8.11.

 19. Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

  OpenAIRE

  Zvīnis, Gusts Gustavs

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un prie...

 20. Uzņēmuma "Starbucks" ieviešana un virzīšana Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Bloka, Līva

  2014-01-01

  Uzņēmums „Starbucks” ir viens no pasaulē populārākajiem savas nozares uzņēmumiem un pastāv jau vairāk nekā 40 gadus. Lai gan tas uzsācis darbību jau 22 Eiropas valstīs, Latvija joprojām nav starp tām. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem par uzņēmuma ieviešanu un virzīšanu jaunā tirgū un potenciālās mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, noteikt uzņēmuma „Starbucks” ieviešanas un virzīšanas iespējas Latvijas tirgū. Pētījuma periods mārketinga ārējās vides faktoriem...

 1. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 2. Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Veidemane, Agnese

  2017-01-01

  Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darb...

 3. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  OpenAIRE

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 4. Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Stabrovska, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums”. Darba mēr is ir veikt uzņēmuma «Circle K», “Neste” un «Virši-A» komunikācijas analīzi par lojalitātes programmām un klientu vērtējumu par uzņēmumu veiktajām klientu lojalitātes veicināšanas aktivitātēm. Darbs sastāv no trīs da ām: teorētiskās, metodolo iskās un empīriskās da as. Darba teorētiskājā da ā izmantota literatūra par zīmolu, mārketingu, mārketinga kompleksu, mārketinga komun...

 5. Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA "DKD".

  OpenAIRE

  Tomiņš, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA DKD”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz pieejamo informāciju, par vadības lomām un pētījumā iegūto datu analīzi, pilnveidot vadītāja vadīšanas pieejas organizācijā, identificējot nepilnības vadītāju lomu izmantošanā. Darba mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus - iepazīties un izpētīt zinātnisko literatūru par vadītāja vadības lomām, izpētīt uzņēmuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DKD” vadīb...

 6. Starptautiskais mārketings SIA „NEW ROSME” uzņēmumā

  OpenAIRE

  Rodčenkova, Anastasija

  2014-01-01

  Atslēgas vārdi: ienākšanas veidi starptautiskā tirgū; franšīze; franšīzes metodes priekšrocības un trūkumi; Krievijas Federācijas apakšveļas tirgus. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, neieskaitot pielikumus, 21 attēliem, 2 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma procesā tika izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti. Bakalaura darba temats ir „Franšīze kā uzņēmuma SIA „NEW ROSME” attīstības stratēģija Krievijas tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA „NEW ROSME” franšīzes metodes...

 7. BYOD politikas izmantošana uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plisko, Artūrs

  2014-01-01

  Modernie informācijas tehnoloģiju sasniegumi pēdējo gadu laikā stipri izmainīja priekšstatus par infrastruktūras veidošanas iespējām. Pieaugot mobilo ierīču skaitam, parādījās tendence izmantot tās darba vajadzībām kas tika nosaukta par BYOD, jeb „Paņem Līdzi Savu Ierīci”. Minētā tendence rada problēmu – pieaugot lietotāju skaitam ar personīgām ierīcēm, palielinās riski attiecībā uz informācijas sistēmu drošību. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt riskus, ar kuriem var sastapties uzņēmumi i...

 8. Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Valtere, Jūlija

  2009-01-01

  Bakalaura darbā „Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā” tiek apskatīta reklāmas nepietiekamās efektivitātes problēma. Darba mērķis ir izpētīt reklāmas efektivitātes uzlabošanas iespējas mūsdienu uzņēmējdarbībā, atklājot tās priekšrocības un trūkumus, kā arī izstrādāt virkni nosacījumu, kuri palīdz uzlabot reklāmas efektivitāti uzņēmējdarbībā Darba rezultātā autore izdara secinājumus un izvirž priekšlikumus reklāmas efektivitātes uzlabošanai, kas veicinātu reklāmas, un, līdz ar to reklāmas t...

 9. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 10. Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

  OpenAIRE

  Asejevs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga komunikācijas līdzekļiem, ar kura palīdzību uzņēmumi patērētajiem virzītu savas preces un pakalpojumus. Darba mērķis: balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus reklāmas pilnveidošanai Latvijā. Lai...

 11. Sieviešu iekļaušanās darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

  OpenAIRE

  Zolberga, Dace

  2007-01-01

  Sabiedrībā joprojām pastāv tradicionālie priekšstati, par to, ka vīrietis ir naudas pelnītājs sievietei jāuzņemas rūpes par māju un bērniem. Taču arī gadījumā, ja sieviete strādā algotu darbu ārpus mājām, lielākoties sievietei ir nepieciešams nodoties bērnu audzināšanai, uz laiku pārtraucot aktīvo darba dzīvi, tādā veidā samazinot savas iespējas karjeras attīstībā. Tāpat kā liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti, tad viens no biežāk minētajiem iemesliem aiziešanai no darba tiek minētas...

 12. NoSQL datu bāžu izmantošanas iespējas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plankais, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst NoSQL datu bāzu sistēmas, jo tās spēj saglabāt liela apjoma datus un ir piemērotas specifisku problēmu risināšanai. Darba mērķis ir izpētīt NoSQL izmantošanas iespējas uzņēmumiem, un saprast, kā tās var palīdzēt risināt uzņēmējdarbības problēmas. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas relāciju datu bāzes un to izmantošanas nepilnības, kas bija iemesls NoSQL attīstībai. Otrajā darba daļā tiek aplūkoti NoSQL datu bāzu arhitektūras modeļi un to izmanto...

 13. "A/S PET Baltija" kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Goldšteins, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ,,A/S PET Baltija’’ kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt A/S PET Baltija kvalitātes pārvaldības sistēmu darbības ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju, atklāt problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu samazināšanai. Bakalaura darbs satur: 65 lapas, 4 tabulas, 24 attēlus. Darba pirmajā daļā autors analizē Eiropas Direktīvu un LR likumdošanas normatīvo aktu analīzi atkritumu apsaimniek...

 14. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 15. Uzņēmuma L`oreal auditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētiem pēcapstrādes efektiem

  OpenAIRE

  Mordaņa, Jeļena

  2014-01-01

  Darba tēma ir L’oreal uzņēmuma mērķauditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētajiem pēcapstrādes efektiem. Izvirzītā pētījuma problēma – pārmērīga pēcapstrādes efektu pielietošana reklāmās var draudēt uzņēmumam ar auditorijas uzticības zaudēšanu. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt L’oreal zīmola mērķauditorijas attieksmi pret šāda veida uzņēmuma reklāmām. Darba autors izvēlējās sekojošas teorētiskās pieejas: mārketinga komunikācija, reklāmas psiholoģija, vizuālo reklāmu pa...

 16. Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

  OpenAIRE

  Artemjeva, Anžela

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstr...

 17. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 18. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 19. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 20. Iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā "ABC"

  OpenAIRE

  Lipse, Linda

  2011-01-01

  Iekšējās kontroles sistēmas ir būtiska katra uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “ABC” iekšējās kontroles sistēmu, novērtēt tās atbilstību darbā pētītajām iekšējās kontroles sistēmas teorētiskajām prasībām un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „ABC” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir trīs daļas, pirmajā daļā izpētīta teorētiskā bāze par iekšējās kontroles sistēmu, otrajā daļā - iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana, trešajā daļā izpētī...

 1. Uzņēmumu interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Magons, Agris

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma: „Uzņēmuma interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū”. Interneta mārketinga vide joprojām strauji attīstās, efektīva interneta mārketinga stratēģija kļūst par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Interneta rīki spēj nodrošināt veiksmīgu komunikāciju un produktu vai pakalpojumu pārdošanu starp uzņēmumu un tā klientiem, kā rezultātā ar kvalitatīvi izstrādātu mārketinga stratēģiju, sīvas konkurences apstākļos, ir iespējams gūt ievē...

 2. Pašvaldības uzņēmuma "Rīgas Satiksme" komunikācija sociālajos medijos

  OpenAIRE

  Rika, Katrīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Pašvaldības uzņēmuma Rīgas Satiksme komunikācija sociālajos medijos”. Pētījuma galvenais mērķis ir noskaidrot, atbilstoši kādam Dž. Gruniga komunikācijas modelim tiek veidota Rīgas Satiksmes komunikācija sociālajos medijos. Teorētiskais pamatojumu veido nodaļas par sociālajiem medijiem un to veidiem, sabiedriskajām attiecībām un Dž. Gruniga komunikācijas modeļiem. Empīriskajā daļa tiek veikta kvalitatīvā kontentanalīze, kur tiek veikta uzņēmuma satura...

 3. Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma.

  OpenAIRE

  Haritonova, Jūlija

  2017-01-01

  Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju rotaļlietu pirkšanas lēmuma pieņemšanas ceļu un noteikt bērnu lomu tajā, kā arī pamatojoties uz to uzbūvēt aktuālu uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas ekosistēmu. Darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskās, analītiskās un empīriskas....

 4. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 5. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 6. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 7. MS Windows domēna darbstaciju migrācija no MS Windows XP uz Windows Vista.

  OpenAIRE

  Tetere, Agate

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā izpētīju darbstaciju migrācijas no Windows XP uz Windows Vista plusus un mīnusus. Darba gaitā tika veikti sekojoši uzdevumi: 1.Veikta Windows XP un Windows Vista darbstaciju instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 2.Veikta Windows Server 2003 un Windows Server 2008 instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 3.Izstrādāts migrācijas modelis 4.Veikta migrācijas optimizēšana 5.Veikta datu migrāc...

 8. Digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu apvienošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū

  OpenAIRE

  Kovjazins, Grigorijs

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Digitālo un klasisko izplatīšanas kanalu saistītas izmantošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu saistītas izmantošanas lomu mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspejas palielināšanā. Mūsdienu komercdarbībass formas un izplatīšanas kanāli attīstās, balstoties uz digitālajam tehnoloģijam, kas mudina uzņēmumus arvien straujāk ieviest jauninājum...

 9. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 10. Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

  OpenAIRE

  Žučkova, Alina

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīstību un tās veidus, gan franšīzes iedalījumu pēc formas, kā arī franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja ieguvumu un zaudējumu apskatu. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Latvijas likumdošanas bāze, kas ir saistīta ar franšīzi. Tre...

 11. Informatīva uzņēmuma vadības sistēma

  OpenAIRE

  Salzemnieks, Aldis

  2009-01-01

  Informatīva uzņēmuma vadības sistēma piedāvā ērti un ātri pārlūkot informāciju par darbiniekiem, klientiem un finansiālajām attiecībām pret klientiem, kontrolēt uzņēmuma darbinieku veiktās darbības un veiksmīgi sadalīt darbus starp darbiniekiem. Sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai piekļuve tai caur pārlūkprogrammu būtu gan no iekšējā datortīklā, gan arī tīmeklī. Tas nodrošina ātru, kvalitatīvu un organizētu darba izpildi, kā arī ietaupa laiku. Sistēmā iespējams izveidot lietotājus ar dažādiem ...

 12. Conceptual and Numerical Models for UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the conceptual and numerical models used for modeling of unsaturated zone (UZ) fluid (water and air) flow and solute transport processes. This is in accordance with ''AMR Development Plan for U0030 Conceptual and Numerical Models for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Processes, Rev 00''. The conceptual and numerical modeling approaches described in this AMR are used for models of UZ flow and transport in fractured, unsaturated rock under ambient and thermal conditions, which are documented in separate AMRs. This AMR supports the UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR), the Near Field Environment PMR, and the following models: Calibrated Properties Model; UZ Flow Models and Submodels; Mountain-Scale Coupled Processes Model; Thermal-Hydrologic-Chemical (THC) Seepage Model; Drift Scale Test (DST) THC Model; Seepage Model for Performance Assessment (PA); and UZ Radionuclide Transport Models

 13. Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām

  OpenAIRE

  Marduseviča, Aļona

  2014-01-01

  Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām. A. Marduseviča, darba vadītāji Dr. Chem. Asoc. Prof. P. Mekšs, O. Rotkāja. Maģistra darbs, 51 lappuses, 3 tabulas, 37 attēli, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Atslēgas vārdi: OLBALUMVIELAS, PEPTĪDI, AEŠH, C18 KOLONNAS, IZDALĪŠANAS FAKTORS, GRADIENTA SLĪPUMS. Darbā apskatīti olbaltumvielu un peptīdu atdalīšanas mehānismi, gradients, organisko šķīdinātāju, kolonnas un temperatūras ietekme uz ol...

 14. Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai

  OpenAIRE

  Milčs, Olafs

  2015-01-01

  Bakalaura darbu „Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana stratēģisko mērķu sasniegšanai” izstrādājis Olafs Milčs. Darba autors novērtējis SIA „Latvia Tours” darbības aspektus, kas ir kritiski uzņēmuma nākotnes attīstībai, veicis uzņēmuma apgrozījumu veidojošo aspektu analīzi un identificējis galvenos veiktspējas rādītājus, kas uzņēmuma vadībai ļaus uzraudzīt uzņēmuma stratēģijā 2014.-2019. gadam iekļauto stratēģisko mērķu progresu. Sasniedzot autora identificētos galveno veiktspējas rādītāju...

 15. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 16. Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā

  OpenAIRE

  Limane, Marianna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā”. Pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana mērķtiecīgi palielinājusies kopš 1960tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu. Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdošanas veicināšanas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdošanas veicināšanas metodēm u...

 17. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 18. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 19. Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

  OpenAIRE

  Veidemane, Līva

  2017-01-01

  Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmumā izmantotos digitālā mārketinga kanālus, lai spētu novērtēt to darbības lietderīgumu un efektivitāti, kā arī izvirzīt priekšlikumus katra digitālā mārketinga kanāla uzlabošanai un tālāk attīstībai. Pētījuma laikā t...

 20. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 1. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 2. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.E. Houseworth

  2001-04-10

  Unsaturated zone (UZ) flow and radionuclide transport is a component of the natural barriers that affects potential repository performance. The total system performance assessment (TSPA) model, and underlying process models, of this natural barrier component capture some, but not all, of the associated features, events, and processes (FEPs) as identified in the FEPs Database (Freeze, et al. 2001 [154365]). This analysis and model report (AMR) discusses all FEPs identified as associated with UZ flow and radionuclide transport. The purpose of this analysis is to give a comprehensive summary of all UZ flow and radionuclide transport FEPs and their treatment in, or exclusion from, TSPA models. The scope of this analysis is to provide a summary of the FEPs associated with the UZ flow and radionuclide transport and to provide a reference roadmap to other documentation where detailed discussions of these FEPs, treated explicitly in TSPA models, are offered. Other FEPs may be screened out from treatment in TSPA by direct regulatory exclusion or through arguments concerning low probability and/or low consequence of the FEPs on potential repository performance. Arguments for exclusion of FEPs are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from the UZ flow and transport models does not necessarily imply that the FEP is excluded from the TSPA. Similarly, in the treatment of included FEPs, only the way in which the FEPs are included in the UZ flow and transport models is discussed in this document. This report has been prepared in accordance with the technical work plan for the unsaturated zone subproduct element (CRWMS M&O 2000 [153447]). The purpose of this report is to document that all FEPs are either included in UZ flow and transport models for TSPA, or can be excluded from UZ flow and transport models for TSPA on the basis of low probability or low consequence. Arguments for exclusion are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from UZ flow and

 3. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Houseworth, J.E.

  2001-01-01

  Unsaturated zone (UZ) flow and radionuclide transport is a component of the natural barriers that affects potential repository performance. The total system performance assessment (TSPA) model, and underlying process models, of this natural barrier component capture some, but not all, of the associated features, events, and processes (FEPs) as identified in the FEPs Database (Freeze, et al. 2001 [154365]). This analysis and model report (AMR) discusses all FEPs identified as associated with UZ flow and radionuclide transport. The purpose of this analysis is to give a comprehensive summary of all UZ flow and radionuclide transport FEPs and their treatment in, or exclusion from, TSPA models. The scope of this analysis is to provide a summary of the FEPs associated with the UZ flow and radionuclide transport and to provide a reference roadmap to other documentation where detailed discussions of these FEPs, treated explicitly in TSPA models, are offered. Other FEPs may be screened out from treatment in TSPA by direct regulatory exclusion or through arguments concerning low probability and/or low consequence of the FEPs on potential repository performance. Arguments for exclusion of FEPs are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from the UZ flow and transport models does not necessarily imply that the FEP is excluded from the TSPA. Similarly, in the treatment of included FEPs, only the way in which the FEPs are included in the UZ flow and transport models is discussed in this document. This report has been prepared in accordance with the technical work plan for the unsaturated zone subproduct element (CRWMS MandO 2000 [153447]). The purpose of this report is to document that all FEPs are either included in UZ flow and transport models for TSPA, or can be excluded from UZ flow and transport models for TSPA on the basis of low probability or low consequence. Arguments for exclusion are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from UZ flow

 4. Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

  OpenAIRE

  Leščenko, Jekaterina

  2016-01-01

  Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atš...

 5. Ekonomiskās reformas ietekme uz uzņēmējdarbību: Ķīna un Krievija līdz 1992.gadam

  OpenAIRE

  Zūle, Anda

  2009-01-01

  Mūsdienās daudzi ir aizmirsuši, ka pirms 20-30 gadiem pasaules ekonomika piedzīvoja milzu izmaiņas, kad divas komunistiskās valstis – Ķīna un Padomju Savienība – izlēma uzsākt ekonomisko pāreju no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Diplomdarba pētījuma mērķis ir analizēt divu ekonomiskās reformas stratēģiju atšķirīgo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem valstij pārejot no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Lai analizētu un aprakstītu reformu ietekmi uz uzņēmējdarbību, tiek izmantots Ķīn...

 6. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 7. Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Adamane, Alise

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: LIAA gadījuma analīze”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir sabiedrisko attiecību loma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mērķu sasniegšanā. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par sabiedrisko attiecību raksturojumu, kas sevī ietver sabiedrisko attiecību skaidrojumu, mērķus, funkcijas, sabiedrisko attiecību modeļus, iekšējo un ārējo komunikāciju un nodaļas par sabiedrisko attiecību sk...

 8. Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu.

  OpenAIRE

  Lupgina, Ieva

  2015-01-01

  Šobrīd viena no svarīgākajām ekonomiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, ko var risināt ar jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, lai gan pašnodarbināto jauniešu īpatsvars šobrīd ir ievērojami zemāks kā pieaugušo. Pētījuma mērķis ir noteikt personisko un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz studentu uzņēmējdarbības nodomu kā karjeras izvēli. Veicot Latvijas augstskolu uzņēmējdarbības vadības programmu studentu aptauju un eksperta intervijas, tika secināts, ka katrs desmitais students pēc a...

 9. Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs

  OpenAIRE

  Avotiņa, Lelde

  2015-01-01

  Maģistra darba “Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs” mērķis ir noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē lojālo klientu piesaistīšanu un noturēšanu sociālo mediju vidē klientu attiecību sociālās vadības kontekstā. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek aplūkoti jautājumi, kas skar klientu lojalitāti, klientu attiecību vadību, klientu lomu sociālo mediju kontekstā un klientu attiecību sociālo vadību. Šī teorētiskā apkopojuma rezultātā...

 10. Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hinds, J.

  2001-01-01

  This Analysis/Model Report (AMR) describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain. Numerical grid generation is an integral part of the development of a complex, three-dimensional (3-D) model, such as the Unsaturated-Zone Flow and Transport Model (UZ Model) of Yucca Mountain. The resulting numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal loading conditions. Revision 00 of the work described herein follows the planning and work direction outlined in the ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (CRWMS M and O 1999c). The technical scope, content, and management of ICN 01 of this AMR is currently controlled by the planning document, ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (BSC 2001a). The scope for the TBV resolution actions in this ICN is described in the ''Technical Work Plan for: Integrated Management of Technical Product Input Department'' (BSC 2001 b, Addendum B, Section 4.1). The steps involved in numerical grid development include: (1) defining the location of important calibration features, (2) determining model grid layers and fault geometry based on the Geologic Framework Model (GFM), the Integrated Site Model (ISM), and definition of hydrogeologic units (HGUs), (3) analyzing and extracting GFM and ISM data pertaining to layer contacts and property distributions, (4) discretizing and refining the two-dimensional (2-D), plan-view numerical grid, (5) generating the 3-D grid with finer resolution at the repository horizon and within the Calico Hills nonwelded (CHn) hydrogeologic unit, and (6) formulating the dual-permeability mesh. The

 11. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  OpenAIRE

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 12. Features, Events and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Persoff

  2005-01-01

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either Included or Excluded, is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 173273]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA

 13. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persoff, P.

  2004-01-01

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either ''Included'' or ''Excluded'', is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 156605]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA

 14. Features, Events and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2005-08-04

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either Included or Excluded, is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 173273]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 15. Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā

  OpenAIRE

  Tilcēns, Mārtiņš

  2016-01-01

  Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim da...

 16. Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze

  OpenAIRE

  Jaunzeme, Maija

  2013-01-01

  Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidrot, kā tīkls maina lietošanas paradumus lietotājam, meklējot darba vietu vai darbinieku? Teorētiskajā daļā tika analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija sociālajiem tīkliem un LinkedIn auditorijai. Ar aptaujas palīdzību t...

 17. Utjecaj napona mreže na karakteristiku momenta kaveznog asinkronog motora

  OpenAIRE

  Vusić, Mario

  2017-01-01

  Ovim radom prikazan je utjecaj napona mreže na momentnu karakteristiku kaveznog asinkronog motora, odnosno njegove vanjske karakteristike. Provedeni su pokusi ispitivanja kaveznog asinkronog motora kako bi se utvrdili parametri nadomjesne sheme. Dobiveni su parametri potom korišteni za računalnu simulaciju zaleta motora direktnim uključivanjem na mrežu u programskom paketu Matlab Simulink. Također proveden je i pokus zaleta asinkronog kaveznog motora u laboratoriju za električne strojeve ...

 18. Features, Events, and Processes in UZ and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2004-11-06

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either ''Included'' or ''Excluded'', is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 156605]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 19. Development of numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Dobson

  2004-01-01

  This report describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain, Nevada. Numerical grid generation is an integral part of the development of the unsaturated zone (UZ) flow and transport model, a complex, three-dimensional (3-D) model of Yucca Mountain. This revision contains changes made to improve the clarity of the description of grid generation. The numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions. The technical scope, content, and management for the current revision of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 2). Grids generated and documented in this report supersede those documented in Revision 00 of this report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2001 [DIRS 159356]). The grids presented in this report are the same as those developed in Revision 01 (BSC 2003 [DIRS 160109]); however, the documentation of the development of the grids in Revision 02 has been updated to address technical inconsistencies and achieve greater transparency, readability, and traceability. The constraints, assumptions, and limitations associated with this report are discussed in the appropriate sections that follow

 20. Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Dobson

  2003-01-01

  This Scientific Analysis report describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain. Numerical grid generation is an integral part of the development of the Unsaturated Zone Flow and Transport Model (UZ Model), a complex, three-dimensional (3-D) model of Yucca Mountain. This revision incorporates changes made to both the geologic framework model and the proposed repository layout. The resulting numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions. The technical scope, content, and management of this Scientific Analysis report was initially controlled by the planning document, ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Sections of License Application Chapters 8 and 12'' (BSC 2002 [159051], Section 1.6.4). This TWP was later superseded by ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819]), which contains the Data Qualification Plan used to qualify the DTN: MO0212GWLSSPAX.000 [161271] (See Attachment IV). Grids generated and documented in this report supersede those documented in previous versions of this report (BSC 2001 [159356]). The constraints, assumptions, and limitations associated with this report are discussed in the appropriate sections that follow. There were no deviations from the TWP scope of work in this report. Two software packages not listed in Table IV-2 of the TWP (BSC 2002 [159051]), ARCINFO V7.2.1 (CRWMS M and O 2000 [157019]; USGS 2000 [148304]) and 2kgrid8.for V1.0 (LBNL 2002 [154787]), were utilized in the development of the numerical grids; the use of additional software is accounted for in the TWP (BSC 2002 [159051], Section 13). The use of

 1. Oracle Forms migrācija uz Oracle ADF

  OpenAIRE

  Komule, Vanda

  2017-01-01

  Oracle Forms tehnoloģijai ir ilgstoša un veiksmīga vēsture. Oracle Forms instalācijas ir plaši pieejamas visā pasaulē. Savukārt mūsdienu darījuma prasības ir ievērojami mainījušās un Oracle Forms programmatūra tuvojas sava dzīves cikla dabiskām beigām. Šodien vairākas organizācijas vēlas transformēt Oracle Forms lietojumprogrammatūru pilnīgā tīmekļa bāzētā risinājumā. Šim nolūkam Oracle korporācija piedāvā savu risinājumu - Oracle ADF ietvaru, kas bāzēts uz Java EE tehnoloģijām. Autore ir pi...

 2. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 3. Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pretrunā ar demokrātiju, salīdzinot šīs vērtības ar universālajām vērtībām. Tiek salīdzināts Japānas demokrātijas modelis ar Dienvidkorejas un Taizemes demokrātijas modeļiem, un sniegta atbilde, vai Japāna ir vienīgā Austrumāzijas ...

 4. Hitozāna pārklājuma ietekme uz ādas mezenhimālo cilmes šūnu fenotipu 3D šūnu kultūrā

  OpenAIRE

  Rožkalne, Rebeka

  2017-01-01

  3D šūnu kultūras daudz precīzāk atspoguļo šūnu mijiedarbību in vivo, salīdzinot ar standarta 2D kultūrām. Hitozāns ir unikāls biomateriāls, kurš tiek izmantots 3D šūnu kultūru inducēšanai. Bakalaura darba mērķis bija analizēt hitozāna ietekmi uz 3D mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) fenotipu. 3D kultūra tika inducēta, izmantojot hitozāna pārklājumu. MCŠ dzīvotspēja, virsmas marķieru CD73, CD90, CD105, nervu kores marķiera CD271, hematopoēzes marķieru CD34, CD45 un pluripotences marķieru SSEA-1, SS...

 5. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 6. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 7. La inclusión en el aula ordinaria de un alumno con discapacidad motora

  OpenAIRE

  Herrero Rubio, Carmen

  2014-01-01

  Este trabajo pretende ser una guía de actuación ante la incorporación al centro escolar de un niño con discapacidad motora. Para ello he partido de tres premisas: en 1º lugar dar a conocer en profundidad las características de un alumno con discapacidad motora y en este caso concreto, con parálisis cerebral. A continuación he mostrado las necesidades educativas que presenta este tipo de alumnos, desde adaptaciones a nivel físico como la eliminación de las barreras arquitectónicas, de tipo so...

 8. RESEARCH OF ENGINEERING TRAFFIC IN COMPUTER UZ NETWORK USING MPLS TE TECHNOLOGY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. Pakhomovа

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose. In railway transport of Ukraine one requires the use of computer networks of different technologies: Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI and others. In combined computer networks on the railway transport it is necessary to use packet switching technology in multiprotocol networks MPLS (MultiProtocol Label Switching more effectively. They are based on the use of tags. Packet network must transmit different types of traffic with a given quality of service. The purpose of the research is development a methodology for determining the sequence of destination flows for the considered fragment of computer network of UZ. Methodology. When optimizing traffic management in MPLS networks has the important role of technology traffic engineering (Traffic Engineering, TE. The main mechanism of TE in MPLS is the use of unidirectional tunnels (MPLS TE tunnel to specify the path of the specified traffic. The mathematical model of the problem of traffic engineering in computer network of UZ technology MPLS TE was made. Computer UZ network is represented with the directed graph, their vertices are routers of computer network, and each arc simulates communication between nodes. As an optimization criterion serves the minimum value of the maximum utilization of the TE-tunnel. Findings. The six options destination flows were determined; rational sequence of flows was found, at which the maximum utilization of TE-tunnels considered a simplified fragment of a computer UZ network does not exceed 0.5. Originality. The method of solving the problem of traffic engineering in Multiprotocol network UZ technology MPLS TE was proposed; for different classes its own way is laid, depending on the bandwidth and channel loading. Practical value. Ability to determine the values of the maximum coefficient of use of TE-tunnels in computer UZ networks based on developed software model «TraffEng». The input parameters of the model: number of routers, channel capacity, the

 9. Desenvolvimento da Coordenação Motora Fina: Sugestões Estratégicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berenice Crestana Guardia

  2007-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo de sugerir atividades para a fase inicial da aprendizagem da escrita, partindo de uma visão geral dos aspectos que o desenvolvimento da coordenção motora fina apresenta na prática pedagógica.

 10. Borehole and geohydrologic data for test hole USW UZ-6, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitfield, M.S. Jr.; Loskot, C.L.; Cope, C.M.

  1993-01-01

  Test hole USW UZ-6, located 1.8 kilometers west of the Nevada Test Site on a major north-trending ridge at Yucca Mountain, was dry drilled in Tertiary tuff to a depth of 575 meters. The area near this site is being considered by the US Department of Energy for potential construction of a high-level, radioactive-waste repository. Test hole USW UZ-6 is one of seven test holes completed in the unsaturated zone as part of the US Geological Survey's Yucca Mountain Project to characterize the potential repository site. Data pertaining to borehole drilling and construction, lithology of geologic units penetrated, and laboratory analyses for hydrologic characteristics of samples of drill-bit cuttings are included in this report

 11. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 12. Efeitos da Intervenção Motora em uma Criança com Síndrome de Williams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Maurília dos SANTOS

  2015-09-01

  Full Text Available RESUMOO objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento motor de uma criança com Síndrome de Williams e verificar os efeitos de um programa de intervenção motora. Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso. Para a avaliação do desenvolvimento motor foram utilizados os testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM. Essa criança participou de avaliação motora, intervenção motora (32 sessões, duas vezes semanais e reavaliação motora. As intervenções motoras mostraram avanços positivos nas áreas da motricidade fina, equilíbrio e organização espacial. Verificou-se que o esquema corporal e a organização temporal foram as áreas de maior prejuízo. O quociente motor geral foi classificado como muito inferior o que caracteriza déficit motor. Esses dados justificam a relevância de programas de intervenção motora para essa população.

 13. Tribološke karakteristike motora SUS / Tribological characteristics of IC engines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran B. Građin

  2003-05-01

  Full Text Available Poznato je da se intenzivno teži smanjenju potrošnje goriva kod motora SUS pre svega iz ekoloških razloga. To se postiže primenom raznih konstrukcionih mera, medu kojima su i postupci koji doprinose smanjenju trenja. Da bi se postigao određeni uspeh na tom planu, neophodno je da se poznaju tribološke karakteristike motora u celini, kao i pojedinih sklopova i sistema. Najveći uticaj na trenje u motoru, a time i najveći interes za izučavanje triboloških karakteristika, izazivaju klipna grupa, ležaji kolenastog vratila, sistem razvoda i sistem za podmazivanje. Tribološke karakteristike motora treba poznavati još u fazi konstruisanja motora, jer jedino na taj način maze da se da puni doprinos smanjenju potrošnje goriva i izduvne emisije. / Intensive research for decreasing fuel consumption of IC engines is due wainly to ecologycal reasons. The problem can be solved by applying numerous diferent design solutions, among them methods for friction decrease. In order to achieve any success in that field it is necessary to be familiar with tribological features of a complete engine and its individual parts and assemblies. The main influence on IC engine friction losses comes from the piston group, the cranckshaft bearings, the timing system and the lubrication system. Tribological characteristics have to be determined in the first stage of IC engine design, because this is the only way to give full contribution to the decreasing of fuel consumption and exhaust emission.

 14. VIDEO PRIKAZ VIZUALIZACIJE DOŽIVLJAJA ENGLESKE PJESME KUBLA KHAN UZ POMOĆ ALATA ZA OBRADU MULTIMEDIJE

  OpenAIRE

  Stojaković, Biljana; Popović, Mihaela

  2017-01-01

  U radu je prikazan način na koji je uz pomoć alata multimedije postignuta vizualizacija doživljaja poznate engleske pjesme Kubla Khan, osebujnog autora Samuela Taylora Coleridgea. Izrađen je video kojim se dočarao subjektivni doživljaj pjesme, predstavljeni su opisani dijelove pjesme i usklađeni ritam kitica, slika i animacije. Korišteni su programi Adobe Photoshop, Adobe Flash i Adobe Illustrator.. Video je doprinos aplikaciji LEO (Learning English Online) koju stu...

 15. Psihosomātiskā ietekme uz ametropijām

  OpenAIRE

  De March, Mauro

  2013-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 51 drukātas lapas, 30 zīmējumus, 21 grafiku un 4 tabulas. Galvenais darba mērķis ir parādīt sakaru starp individuāla cilvēka psiho-enerģētiskajiem apstākļiem, viņa fiziskajām īpašībām un ametropijas tipu. Eksperimentālie pētījumi ir veikti Itālijā 227 pacientiem vecumā no 14 līdz 84 gadiem, no kuriem 113 bija vīrieši un 114 sievietes. Tika meklēts sakars starp redzes defektiem un iespējamiem indivīda psiholoģiskajiem konfliktiem un somatiska...

 16. Evaporation of J13 and UZ pore waters at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rosenberg, N D; Gdowski, G E; Knauss, K G

  2000-01-01

  This work is motivated by a need to characterize the chemistry of aqueous films that might form at elevated temperatures on engineered components at the potential high-level, nuclear-waste repository at Yucca Mountain, Nevada. Such aqueous films might form through evaporation of water that seeps into the drifts, or by water vapor absorption by hydroscopic salts directly deposited on these components (possibly from previous evaporation events or possibly from air-blown particles drawn into the drifts through a drift ventilation system). There is no consensus at this time on the chemical composition of water that might come in contact with engineered components at Yucca Mountain. Two possibilities have received the most attention: well J13 water and pore waters from the unsaturated zone (UZ) above the repository horizon. These waters represent the two major types of natural waters at Yucca Mountain. Well J13 water is a dilute Na-HCO 3 -CO 3 water, representative of regional perched water and groundwater. The UZ pore waters are Ca-Cl-SO 4 -rich waters with a higher dissolved ion content. These waters are less well-characterized. We have studied the evaporative evolution of these two major types of waters through a series of open system laboratory experiments, with and without crushed repository-horizon tuff present, conducted at sub-boiling temperatures (75 C-85 C)

 17. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 18. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 19. Meninos e meninas apresentam desempenho semelhante em habilidades motoras fundamentais de locomoção e controle de objeto?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariele Santayana de Souza

  2014-12-01

  Full Text Available Objetivo: comparar as habilidades motoras fundamentais (locomoção e controle de objetos em relação ao sexo. Método: o Test of Gross Motor Development Second Edition (TGMD-2 foi utilizado para investigar o desempenho motor de 55 meninos e 62 meninas, com idade de 6 e 7 anos da região Sul do Brasil. O Teste-t independente foi utilizado para as comparações. Resultados: meninos apresentaram escores no TGMD-2 significativamente superiores do que as meninas (p ≤ 0,001, mais especificamente com melhor desempenho nas habilidades de controle de objeto (p ≤ 0,001. Nas comparações por habilidade identificou-se a superioridade motora dos meninos nas habilidades de corrida (p = 0,024, salto horizontal (p = 0,022, rebatida (p < 0,001, chute (p < 0,001 e arremesso (p < 0,001. Meninas apresentaram melhores resultados somente na habilidade de galope (p = 0,009. Considerações finais: a superioridade de desempenho dos meninos evidência que oportunidades diferenciadas por gênero para prática motora podem estar sendo oferecidas para estas crianças. Nas práticas motoras nas escolas e ou clubes esportivos é essencial incluir todas as crianças sem distinção de gênero para promover a equidade no aprendizado de habilidades motoras.

 20. Juego serio para terapias de rehabilitación motora y cognitiva con realidad virtual

  OpenAIRE

  Pinilla Giménez, Inés

  2017-01-01

  Este Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de un juego serio con realidad virtual para su uso como complemento en terapias de rehabilitación de pacientes que hayan sufrido un accidente cerebrovascular con posteriores secuelas motoras y/o cognitivas. Primero estudiaremos el ictus, junto con sus causas, los tipos existentes y sus distintas secuelas. A continuación, expondremos la importancia de la rehabilitación en este tipo de pacientes, y cómo los videojuegos de realidad virtual p...

 1. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 2. Physical Nature and Orbital Behavior of the Eclipsing System UZ Leonis

  Science.gov (United States)

  Lee, Jae Woo; Park, Jang-Ho

  2018-03-01

  New CCD photometric observations of UZ Leo were obtained between 2012 February and 2013 April, and on 2017 February. Its physical properties were derived from detailed analyses of our light curves and existing radial velocities. The results indicate that this system is a totally eclipsing A-subtype overcontact binary with both a high fill-out factor of 76% and a third light source contributing 12% light in the B bandpass, 10% in V, and 7% in R. The light residuals between observations and theoretical models are satisfactorily fitted by adopting a magnetic cool spot on the more massive primary star. Including our 12 measurements, a total of 172 eclipse times were used for ephemeris computations. We found that the orbital period of UZ Leo has varied due to a periodic oscillation superposed on an upward parabolic variation. The observed period increase at a rate of +3.49× {10}-7 day yr‑1 can be plausibly explained by some combination of non-conservative mass transfer from the secondary to the primary component and angular momentum loss due to magnetic braking. The period and semi-amplitude of the oscillation are about 139 years and 0.0225 days, respectively, which is interpreted as a light-time effect due to a third component with a mass of {M}3\\sin {i}3=0.30 {M}ȯ . Because the third lights of 7%–12% indicate that the circumbinary object is very overluminous for its mass, it would possibly match a white dwarf, rather than an M-type main sequence.

 3. Habilidade motora fundamental : analise comparativa entre situação laboratorial e "natural"

  OpenAIRE

  Helder Ferreira Isayama

  1997-01-01

  Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar se existe variação na execução dos padrões de movimento arremessar e receber em duas situações ambientais diferentes: situação laboratorial (onde ocorreu um maior controle das variáveis) e situação "natural" (próxima da situação que ocorre em aula de Educação Física). Os participantes deste estudo foram 28 crianças de ambos os sexos e com 4 anos de idade. As crianças em movimento foram filmadas realizando as duas habilidades motoras fundamentais -...

 4. Motor learning processes: an electrophysiologic perspective Processos de aprendizagem motora: uma perspectiva eletrofisiológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Velasques

  2007-12-01

  Full Text Available The goal of the present study was to investigate electrophysiologic, qEEG, changes when individuals were exposed to a motor task. Subjects’ brain electrical activity was analyzed before and after the typewriting training task. For the neurophysiological variable asymmetry, a paired t-test was performed to compare each moment, pre and post-task, in the beta bands. The findings showed a change for the qEEG variable in each scalp site, F3/F4; C3/C4 and P3/P4. These results suggest an adaptation of pre-frontal, sensory-motor and parietal cortex, as a consequence of the typewriting training.O objetivo do presente estudo foi investigar mudanças eletrofisiológicas através do EEGq quando indivíduos são expostos a uma tarefa motora. A atividade elétrica no córtex dos sujeitos foi analisada antes e após o treinamento da tarefa motora. Para a variável neurofisiológica assimetria, um teste t foi implementado para comparar cada momento, pré e pós-tarefa, na banda beta. Os achados demonstraram mudança em assimetria para as seguintes regiões no escalpo: F3/F4, C3/C4 e P3/P4. Estes resultados sugerem uma adaptação das regiões pré-frontal, somatosensorial e parietal como conseqüência do treinamento de datilografia.

 5. Crises parciais motoras induzidas por movimentos em pacientes diabéticos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glória M. A. S. Tedrus

  1991-12-01

  Full Text Available Levando em conta o número restrito de casos em âmbito internacional e a ausência de publicações na literatura nacional, os autores apresentam três casos de crises motoras focais induzidas por movimentos em pacientes diabéticos com mais de 50 anos de idade. As crises eram numerosas, sendo também desencadeadas ao serem assumidas determinadas posturas. Em dois casos havia hiperglicemia não cetótica. Todos os pacientes apresentavam hemiparesia e, em dois, tal déficit desapareceu após o cotnrole das crises. No outro paciente a hemiparesia era decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico instalado 6 meses antes. Síndrome parietal transitória foi observada nos três pacientes. O EEG crítico mostrou, em dois pacientes, descargas na região parieto-occipital e, em um, na região temporal média contralateral. As crises foram resistentes aos anticonvulsivantes, só havendo controle com o tratamento dos distúrbios metabólicos. São discutidos aspectos clínico-eletren-cefalográficos e etiopatogênicos. A pesquisa do caráter reflexo das crises e a dosagem da glicemia devem ser feitas em todos os pacientes idosos com crises motoras focais, face às implicações de ordem terapêutica e prognóstica.

 6. Drilling and geohydrologic data for test hole USW UZ-1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitfield, M.S.; Thordarson, W.; Hammermeister, D.P.; Warner, J.B.

  1990-01-01

  This report presents data collected to determine the hydrologic characteristics of tuffaceous rocks penetrated in test hole USW UZ-1. The borehole is the first of two deep, large-diameter, unsaturated-zone test holes dry drilled using the vacuum/reverse-air-circulation method. This test hole was drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in a program conducted in cooperation with the US Department of Energy. These investigations are part of the Yucca Mountain Project (formerly the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations) to identify a potentially suitable site for the storage of high-level radioactive wastes. Data are presented for bit and casing configurations, coring methods, sample collection, drilling rate, borehole deviation, and out-of-gage borehole. Geologic data for this borehole include geophysical logs, a lithologic log of drill-bit cuttings, and strike and distribution of fractures. Hydrologic data include water-content and water-potential measurements of drill-bit cuttings, water-level measurements, and physical and chemical analyses of water. Laboratory measurements of moisture content and matric properties from the larger drill-bit cutting fragments were considered to be representative of in-situ conditions. 3 refs., 5 figs., 10 tabs

 7. Apmierinātības ar dzīvi, apmierinātības ar darbu, lojalitātes pret organizāciju un darba-dzīves līdzsvara saistība

  OpenAIRE

  Heifeca, Poļina

  2013-01-01

  Darba mērķis - noskaidrot kādas ir saistības starp apmierinātību ar dzīvi, apmierinātību ar darbu, darbinieka lojalitāti pret organizāciju un darba – dzīves līdzsvaru. Pētījumā piedalījās 120 respondenti, 62 sievietes un 58 – vīrieši vecumposmā no 21 līdz 60 gadiem.Maģistra darba pētījumā apmierinātības ar dzīvi izpētei tika izmantota apmierinātības ar dzīvi skala, lojalitātes pret organizāciju noteikšanai tika izmantota lojalitātes pret organizāciju aptauja (Organizational Commitment Questi...

 8. Nutrição aplicada à atividade motora Nutrition applied to motor activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Herbert Lancha Junior

  2011-12-01

  Full Text Available A Nutrição aplicada a atividade motora se divide em quatro áreas do movimento humano, a saber: esporte, educação física, dança, recreação/lazer. Essa definição conceitual diferencia a população alvo da intervenção nutricional. O organismo humano sempre apresentou o movimento como parte de sua atividade cotidiana e selecionou evolutivamente os organismos mais econômicos. Em contrapartida por conta de demandas, sociais, financeiras dentre outras a vida moderna impôs o sedentarismo como padrão de comportamento motor que aliado ao padrão genético de economia resultaram nas doenças modernas como obesidade, diabetes, etc. Assim a sociedade institucionalizou o movimento humano criando manifestações distintas descritas acima e suas necessidades específicas passaram a ser de interesse acadêmico/cientifico. Nutricionalmente os estudos se concentram no balanço energético, na necessidade de carboidratos, proteínas, lipídios assim como dos micronutrientes e outros compostos biologicamente ativos. Estes estudos definem estas substancias sob critérios de essencialidade ou efeito ergogênico superior a capacidade fisiológica. O primeiro determina mudanças nas necessidades nutricionais e o segundo substâncias consideradas ilícitas. No presente momento grande parte da comunidade cientifica dedicada à nutrição aplicada à atividade motora, dirige sua vocação na tentativa de descobrir as necessidades específicas provocadas pela pratica regular da atividade motora permitindo seu exercício regular para que a mesma propicie os benefícios na manutenção da saúde de forma plena nas quatro áreas descritas acima.Nutrition applied to motor activity is divided in four areas of human movement, namely: sports, physical education, dance, recreation/leisure. This conceptual definition differentiates the target population of nutritional intervention. The human body has always presented the movement as part of their daily activity and

 9. Rehabilitación neuropsicológica en un caso de afasia motora aferente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto Manuel Galindo Aldana

  2014-01-01

  Full Text Available Objetivo. Las alteraciones derivadas del daño cerebral, como los síndromes afásicos, pueden desencadenar disfunciones en diferentes niveles de la actividad del paciente. La neuropsicología de Luria ha sido la disciplina dedicada a la caracterización funcional y al análisis rehabilitatorio de los síndromes afásicos. Con frecuencia, a este análisis se incorporan datos recogidos con técnicas neurolingüísticas y de neuroimagen (TAC, fMRI. Presentar un método de rehabilitación que, basado en los principios de Luria, demuestre la ventaja de utilizar una evaluación y un programa de rehabilitación relacionados con un diagnóstico para la creación de tratamientos para la afasia motora aferente. Método. Se llevó a cabo un estudio de caso en una paciente de 30 años de edad con reciente evento vascular cerebral, con evaluación pre y postratamiento. La evaluación inicial incluyó el diagnóstico neuropsicológico, para el cual se utilizó una batería de evaluación neuropsicológica para valoración de lenguaje. Durante un periodo de 16 semanas, se aplicó un programa de intervención rehabilitatoria neuropsicológica basado en las dificultades de articulación identificadas durante la evaluación inicial y dividido en un total de cuatro fases, con un objetivo específico cada una. Resultados. Se observó aumento en la habilidad para articular fonemas, disminución en las parafasias literales y un incremento en el lenguaje expresivo verbal del sujeto. Conclusión. La valoración asociada al trastorno de lenguaje específico de afasia motora aferente y el diseño de un tratamiento adecuado a las características de esta alteración ayudaron a corregir las dificultades de punto y modo de articulación observadas en este sujeto, así como a la reorganización de habilidades de pensamiento más complejas.

 10. Las habilidades motoras en niños víctimas de maltrato físico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eulalia María Amador Rodero

  2013-01-01

  Full Text Available Objetivo: Aplicar un programa de habilidades motoras en niños víctimas de maltrato físico. Materiales y métodos: Se trata de un estudio cuasiexperimental en el que se aplica el programa de Estimulación de Habilidades Motoras formulado por el grupo POYMOCOR de la Universidad Libre a una población diana conformada por 16 niños víctimas de maltrato físico en la ciudad de Barranquilla (Colombia; los cuales cumplieron con los criterios de inclusión: haber sido víctimas de maltrato físico y no padecer de alteraciones musculoesquéliticas de origen congénito. La participación de los niños fue voluntaria, pre- via autorización de de la ONG que tiene bajo su cuidado a los niños víctimas de maltrato. El estudio fue autorizado por el Centro de Investigación de la Universidad Libre. Para el análisis de la información se utilizó el programa SPSS para estimar las frecuencias de las variables sociodemográficas y las medias y desviaciones estándar de cada subfactor de la Batería Psicomotriz (BPM de Vitor Da Fonseca, utilizada como instrumento de medición en este proyecto. Las diferencias significativas entre las medias de las puntuaciones de cada subfactor resultado de la evaluación antes y después de la intervención se establecie- ron mediante el test T de Students. Resultados: evidenciaron que el programa de estimulación es efectivo para mejorar las habilidades motoras en niños víctimas de maltrato fisico. Conclusiones: Se concluye que el maltrato físico deja secuelas que interfieren con la ad- quisición y desarrollo de habilidades motoras, pero los programas de estimulación, en este caso el formulado por el grupo investigador, son efectivos para que los niños recuperen sus habilidades y destrezas motoras.

 11. Manifestações emocionais e motoras de ribeirinhos expostos ao mercúrio na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Maria Farah Costa Junior

  Full Text Available RESUMO: Introdução: A investigação dos impactos clínico-neurológicos associados às concentrações de exposição ao mercúrio em populações expostas é necessária na Amazônia. Objetivo: Analisar as manifestações emocionais e motoras de ribeirinhos expostos pela dieta nos municípios de Itaituba e Acará, ambos no Pará. Método: Foram coletadas amostras de cabelo para a determinação de mercúrio total (HgT, obtidos dados demográficos e sintomatológicos emocionais (depressão, ansiedade e insônia e motores (parestesia, fraqueza muscular, desequilíbrio ao andar, tremor, dor nos membros e disartria. Resultados: A concentração mediana de HgT em Itaituba foi significativamente superior (p < 0,0001 àquela em Acará. As manifestações emocionais foram identificadas em 26 (26,5% participantes de Itaituba e em 24 (52,2% em Acará. Com relação às queixas motoras especificas, em Itaituba ocorreram em 63 (64,3% voluntários, sendo mais referidas a dor nos membros (36,7%, a parestesia (32,6% e a fraqueza muscular (27,5%. No Acará, 33 (71,7% participantes apresentaram manifestações motoras, com o maior número queixando de parestesia (54,3%, dor nos membros (52,2% e tremor (34,8%. As concentrações médias de HgT em Itaituba naqueles com manifestações emocionais e com manifestações motoras estiveram acima do considerado tolerável (6 µg/g pela Organização Mundial de Saúde. Conclusão: Os resultados revelaram que a concentração de mercúrio nas manifestações emocionais e motoras de Itaituba são maiores do que nos ribeirinhos do Acará. Novos estudos são necessários com a aplicação de testes convencionais qualitativos e/ou quantitativos específicos, assim como também a investigação de outros sinais clínicos.

 12. Relação entre o excesso de peso e a coordenação motora de jovens atletas de atletismo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Verbena de Freitas

  Full Text Available Resumo O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre o índice de massa corporal (IMC e a coordenação motora de jovens atletas de atletismo. Foram avaliados 24 jovens do sexo masculino (12,5 ± 0,6 anos do Projeto Cria-UFJF. Os atletas foram classificados em dois grupos: eutróficos (IMC < 20,6; n = 20 e sobrepeso-obesidade (IMC ≥ 20,6; n = 4. A coordenação motora foi avaliada pelo teste KTK. Verificou-se correlação negativa e estatisticamente significativa entre o IMC e a coordenação motora (r = -0,69; p < 0,001. O grupo sobrepeso-obesidade apresentou menor desempenho no teste de coordenação motora comparado com o grupo eutrófico. Conclui-se que jovens atletas de atletismo com excesso de peso apresentam menor coordenação motora.

 13. Evaluación de la ejecución motora en niños brasileños en edad escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos R. Rodrigues

  2007-09-01

  Full Text Available Se ha evaluado mediante la batería de Tests Motores de Lincoln-Oseretsky la ejecución motora en un grupo de 1.232 estudiantes de edades comprendidas entre 5 y 16 años provenientes del sistema de enseñanza del municipio de Aracajú (Brasil. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una progresión en el desarrollo de las capacidades motoras, aunque con diferencias de género debidas tanto a factores biológicos como de carácter ambiental. Por otra parte, la edad motora resulta significativamente inferior a la edad cronológica en todas las franjas de edad estudiadas, siendo también inferior a la edad motora de una muestra equivalente de escolares europeos. Este hecho podría atribuirse, al menos parcialmente, a la ausencia de experiencias motoras suficientemente enriquecedoras tanto en el ambiente familiar como en el entorno escolar.

 14. Preferência lateral e coordenação motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cidália Freitas

  2014-06-01

  Full Text Available Neste estudo pretendemos verificar o efeito da preferência manual (PM e podal (PP, do sexo e da idade na coordenação motora (CM em crianças. Para avaliar a PM aplicou-se a Card-reaching task (Carlier et al. 2006, adaptada de Bishop et al., 1996 e o Questionário de PM de Van Strien (2002. Para avaliar a PP recorreu-se à tarefa de pontapear uma bola (Hart & Gabbard, 1996. A CM foi avaliada através do Movement Assessment Battery for Children (M-ABC de Henderson e Sugden (1992 em 319 crianças (7.96±2.38 anos. Os resultados revelam que destrímanos possuem melhor desempenho na destreza manual (DM e nas habilidades com bola (HB com a sua mão preferida (Mp. Os sinistrómanos apresentam melhor desempenho com a sua mão não preferida (MNp na DM. As crianças com PP esquerda são melhores com o seu pé não preferido (PNp no equilíbrio estático (EE. As meninas apresentaram melhor DM com a MNp e melhor EE com o PNp. Verificamos melhor desempenho da DM com a Mp e MNp, das HB com a MNp e do EE com o pé preferido (Pp e PNp nos mais novos. Verificou-se um efeito da interação PM×Idade e da PM×Idade×Sexo. Concluímos que a lateralidade, o sexo e a idade apresentam efeitos significativos na CM das crianças.

 15. Sensory and motor nerve conduction velocity in long-term diphenylhydantoin therapy Velocidade de condução sensitiva e motora no tratamento prolongado com a difenilidantoina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José H. Xavier de Castro

  1972-09-01

  Full Text Available Eleven epileptic patients under long-term DPH therapeutical doses were studied and the obtained results allow us to postulate that DPH, when is administrated for long periods, can produce damage of the peripheral nerve by involvement of the sensory and motor fibres in a similar degree.Para avaliar as velocidades de condução sensitiva e motora no nervo mediano, foram utilizados 11 pacientes epilépticos submetidos a tratamento prolongado com a difenilidantoina, administrada em doses terapêuticas. Os resultados obtidos foram correlacionados com grupos controles. Estes resultados mostraram significativa diminuição das velocidades de condução sensitiva e motora, que estavam relacionadas com o tempo de tratamento e não com a dose diária empregada. Conclui-se que a DPH, em administração prolongada, altera a condutibilidade motora e sensitiva nos nervos periféricos.

 16. Korporatīvā sociālā atbildība.Uzņēmuma ,,Accenture"izpēte

  OpenAIRE

  Skabeiķis, Saulis

  2009-01-01

  Jautājumu par to, vai uzņēmumiem jāuzņemas sociālā atbildība, plaši apsprieda industrializācijas posma sākumā 1880. gadu beigās. Šāda tipa atbildība nozīmē to, ka uzņēmums brīvprātīgi uzņemas pastāvīgas saistības rīkoties ētiski un sekmēt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot darbaspēka, ģimeņu, vietējās un plašāka mēroga sabiedrības dzīves kvalitāti. Mūsdienās šī diskusija sasniegusi to līmeni, kuru saucam par korporatīvo sociālo atbildību. Interese par korporatīvo sociālo atbildību str...

 17. A Influência de um protocolo de coordenação motora no estado depressivo e estado cognitivo

  OpenAIRE

  Costa, Cândida; Pinheira, Vítor; Rodrigues, Abel

  2014-01-01

  Introdução: São conhecidos os efeitos positivos do exercício terapêutico no estado depressivo e estado cognitivo do idoso. Objetivo: Este estudo teve como objetivos avaliar e comparar os efeitos de um protocolo de coordenação motora, com a duração de 8 semanas, duas vezes por semana, 50 minutos cada sessão, no estado depressivo e estado cognitivo. Metodologia: 30 idosos (81,43 ±8,97 anos), 66,7% mulheres, clinicamente estáveis e capazes de realizar marcha, numa amostra por conveniência...

 18. Metoda upravljanja pogonom sinhronih motora s dvostrukim trajnim magnetom napajanih pretvaračem s jednom matricom

  OpenAIRE

  Benteşen Yakut, Yurdagül; Sünter, Sedat; Özdemir, Mehmet

  2017-01-01

  U ovom je radu predstavljena metoda upravljanja pogonom dva sinhrona motora s paralelno povezanim trajnim magnetom, napajana jednim pretvaračem. Ovdje primijenjeni matrični konverter omogućuje ac-ac konverziju u jednom stupnju. Model matričnog konvertera i d-q model dvostrukih PMSMs izvode se u Matlab/Simulink-u. U industrijskim primjenama s dvostrukim motorima napajanim iz jedinstvenog pretvarača, smanjuje se volumen i težina pogonskog sustava, reduciraju se energetsko elektronički prekidači...

 19. Efeito do estímulo às relações interpessoais na aprendizagem de uma tarefa motora

  OpenAIRE

  SANTOS, Leontine Lima dos

  2011-01-01

  A sala de aula constitui um microssistema perfeito, onde o professor interfere na formação dos seus educandos, através da manipulação das variáveis de aprendizagem e das relações interpessoais (SCHILD, 1999). O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa experimental que objetivou verificar o efeito do estímulo às relações interpessoais na aprendizagem de uma tarefa motora em adolescentes. A amostra, intencional, composta por 72 alunos de uma escola da cidade de Pelotas-RS, foi dividida ...

 20. Avaliação do desenvolvimento motor de escolares com três baterias motoras: EDM, MABC-2 e TGMD-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rozana Aparecida da Silveira

  2014-10-01

  Full Text Available Objetivo: o presente estudo visou avaliar o desempenho das habilidades motoras de crianças com 9 e 10 anos de idade. Método: consistiu em pesquisa qualiquantitativa, de campo, representativa embora não probabilística, descritiva correlacional com delineamento entre e intra participantes conforme os objetivos traçados. Foram avaliados 172 escolares, sendo 67 meninos e 105 meninas, regularmente matriculados. Totalizou 516 coletas, uma vez que cada criança foi avaliada pelas três baterias motoras. Resultados: na análise do desenvolvimento motor das crianças por meio da aplicação das baterias motoras, verificou-se que, segundo a EDM, em geral os participantes apresentaram déficit no desenvolvimento motor geral, com relação à idade cronológica, apresentando idade motora de 109 meses ou aproximadamente 9 anos e obtendo melhor desempenho em organização temporal e desempenho mais fraco em organização espacial, possivelmente em decorrência à dificuldade com a noção de direito-esquerdo. Os meninos apresentaram desempenho superior às meninas em todas as habilidades motoras, exceto em esquema corporal. De acordo com o MABC-2, os participantes classificaram-se na faixa “limítrofe” de desenvolvimento motor, apresentando melhores escores em equilíbrio e escores fracos em destreza manual. Considerações Finais: conforme a classificação do TGMD-2, as crianças obtiveram resultado médio nas habilidades de locomoção e abaixo da média nas habilidades de controle de objetos. Em relação às diferenças entre os sexos, os meninos, de um modo geral, obtiveram melhor desempenho do que as meninas nas três baterias motoras.

 1. Efeito das terapias associadas de imagem motora e de movimento induzido por restrição na hemiparesia crônica: estudo de caso

  OpenAIRE

  Trevisan,Claudia Morais; Trintinaglia,Vanessa

  2010-01-01

  Este estudo analisa os efeitos da associação das terapias de imagem motora e de movimento induzido por restrição na reeducação funcional do membro superior (MS) de um paciente com deficit sensorial e motor determinado por acidente vascular encefálico (AVE). A terapia de imagem motora (IM) consistiu em: 1o, estimulo visual do espelho, em 3 sessões semanais de 30 a 60 minutos por 4 semanas; e 2o, IM com prática mental, em 3 sessões semanais de 15 minutos por 3 semanas. Por último foi aplicada a...

 2. Redes online entre los estudiantes universitarios con discapacidad motora: Análisis de sus hábitos de uso y preferencias

  OpenAIRE

  Suriá Martínez, Raquel

  2017-01-01

  El presente estudio fue diseñado para conocer las conductas de comunicación online en una muestra de estudiantes con discapacidad motora de las redes sociales online. Asimismo, se compara el uso que hacen de las redes sociales con fines pedagógicos con otros usos. Han participado 68 jóvenes con discapacidad motora de las universidades de Alicante y de Elche. El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado y validado para el estudio, consta de una escala tipo Likert de cinco puntos, ...

 3. Novootkrivena arheološka nalazišta uz rječicu Veliku kod mjesta Majur i Ladinec

  OpenAIRE

  Tkalčec, Tatjana; Karavanić, Snježana; Šiljeg, Bartul; Jelinčić, Kristina

  2007-01-01

  U radu se objavljuju nova arheološka nalazišta, otkrivena uz rječicu Veliku, oko 5 kilometara istočno od Svetog Ivana Žabna. Nalazišta se opredjeljuju prema njihovom karakteru (naselja, utvrda) i smještaju u uži vremenski okvir na osnovi tipološko-kronološke analize keramičkih nalaza priku-pljenih prigodom rekognosciranja. Na lokalitetu Ladinec-Čatrnja ustanovljeno je veće naselje iz kasnog brončanoga doba. Položaj je bio nastanjen i u razdoblju mladeg zeljeznog doba, antike te u kasnom sredn...

 4. IT projekta pārcelšana uz Microsoft Azure mākoņa platformu

  OpenAIRE

  Dzenis, Gvido

  2015-01-01

  Pēdējo gadu laikā, strauji pieaugot interneta ātrumam un izplatībai, palielinās uzņēmumu interese par projektu izstrādi un uzturēšanu mākonī. Microsoft piedāvā produktu Azure, kas nodrošina ērtu un elastīgu risinājumu projektu uzturēšanai un izstrādei apvienojumā ar iespējām mainīt nepieciešamos datu apstrādes un skaitļošanas resursus, saglabājot salīdzinoši mazas izmaksas. Microsoft Azure piemērots visa izmēra projektiem. Darbā aplūkotas galvenās lietas, par ko jāpadomā pirms sākt projekt...

 5. HAZARDS, VULNERABILITY AND ASSOCIATED HYDROLOGICAL RISKS IN THE HYDROGRAPHICAL BASIN OF THE RIVER UZ, TRIBUTARY OF THE RIVER TROTUŞ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MIFTODE IOANA DELIA

  2015-03-01

  Full Text Available As a consequence of the climatic change that has occurred in the last decade, the number of occurrences of extreme phenomena, follows an increasing trend with material and human casualties. The prevention of flash floods requires the complex and paramount importance action of responsible agencies. The river Uz is one of the most important tributaries of the Trotuş River; its basin has a high density hydrographical network. Using the data from the Basin Water Administration, Siret – Bacău, it has been possible to establish the flash floods’ occurrence frequency, as well as their tendencies. Based on this information, the hazard maps were drawn together with the risk and vulnerability involved, thus fulfilling the objectives of the study; it substantiates that the flood risks increases in proportion with the decrease in altitude of the landscape, the densely populated zones are especially vulnerable.

 6. Drilling, logging, and testing information from borehole UE-25 UZ number-sign 16, Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thamir, F.; Thordarson, W.; Kume, J.; Rousseau, J.; Cunningham, D.M. Jr.

  1998-01-01

  Borehole UE-25 UZ number-sign 16 is the first of two boreholes that may be used to determine the subsurface structure at Yucca Mountain by using vertical seismic profiling. This report contains information collected while this borehole was being drilled, logged, and tested from May 27, 1992, to April 22, 1994. It does not contain the vertical seismic profiling data. This report is intended to be used as: (1) a reference for drilling similar boreholes in the same area, (2) a data source on this borehole, and (3) a reference for other information that is available from this borehole. The reference information includes drilling chronology, equipment, parameters, coring methods, penetration rates, completion information, drilling problems, and corrective actions. The data sources include lithology, fracture logs, a list of available borehole logs, and depths at which water was recorded. Other information is listed in an appendix that includes studies done after April 22, 1994

 7. Desenvolvimento e aprimoramento de um sistema computacional- Ikapp- de suporte a reabilitação motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Déborah Marques de Oliveira

  2013-06-01

  Full Text Available A aplicabilidade das Tecnologias Interativas (TIs na área de saúde, em particular na reabilitação motora, tem sido uma alternativa clínica usada com intuito de estimular maior engajamento do paciente ao seu processo de recuperação que por vezes é extenuante. O presente estudo descreve uma ferramenta tecnológica -Ikapp- de suporte a reabilitação motora. Ferramenta essa que busca ampliar as possibilidades dos dispositivos comerciais já existentes no contexto clínico. Sessenta (60 voluntários foram convidados a interagir com as interfaces do setup e do jogo do Ikapp com objetivo de examinar a funcionalidade, grau de aceitação, demandas e limitações para aprimoramentos. Os resultados do presente estudo demonstram altos índices de satisfação pelos participantes. Além disso, os resultados demonstraram que o Ikapp é uma ferramenta que agrega valores terapêuticos à ludicidade e motivação de acordo com a perspectiva dos participantes.

 8. O efeito do auto-estabelecimento de metas na aquisição de uma habilidade motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila Garcia Marques

  2014-12-01

  Full Text Available O objetivo do estudo foi investigar o efeito das metas auto-estabelecidas na aprendizagem de uma habilidade motora. Participaram do estudo 60 alunos de graduação sem experiência na tarefa de subir a escada de Bachman. As fases do experimento foram: aquisição (10 × 10 blocos de tentativas e transferência (10 tentativas. Inicialmente, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos (n= 30: metas auto-estabelecidas e espelho. Posteriormente, um terceiro grupo foi estratificado do grupo espelho envolvendo aqueles participantes que, mesmo com meta definida externamente, estabeleceram meta própria (n= 20. Na fase de aquisição foi aplicada o teste de Friedman para determinar as diferenças intragrupo. Para a fase de transferência, foi utilizado o teste Kruskal-Wallis para verificar diferenças intergrupos. Os resultados mostraram que para todos os grupos houve melhora de desempenho durante a fase de aquisição. No teste de transferência, os grupos de auto-estabelecimento de metas foram melhores do que o grupo de meta induzida (espelho. Concluiu-se que quando o aprendiz estabelece suas próprias metas, o processo de aprendizagem motora torna-se mais efetivo. 

 9. Afasia motora congénita (informe preliminar presentado al Primer Congreso Colombiano de Neurología

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Antonio Gómez

  1966-01-01

  Full Text Available El estudio del lenguaje, antes de que exista, es un campo bastante confuso de la neurología. No sólo participa de la caótica interpretación que diferentes escuelas actuales dan al fenómeno clínico de afasia sino que linda con el problema mismo de la evolución y creación del lenguaje, base de la cultura. De nuestro material clínico hemos escogido un grupo de 23 niños con afasia de la llamada "congénita", entre los cuales había 11 casos de afasia motora. Nueve se estudiaron bajo el punto de vista neurológico, psicológico, psicométrico, pedagógico y social. Todos fueron examinados radiológicamente, audiométricamente y electroencefalográficamente. El objeto del presente trabajo es presentar las manifestaciones neurológicas de los niños con afasia motora congénita principalmente, y discutir algunos puntos del diagnóstico diferencial y del posible mecanismo neurológico que ha impedido el desarrollo del lenguaje.

 10. CORRELAÇÃO ENTRE O IMC E AS CAPACIDADES MOTORAS CONDICIONAIS EM JOVENS PRATICANTES DE MODALIDADES DESPORTIVAS EXTRA-CURRICULARES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Alves

  2015-04-01

  Full Text Available As capacidades motoras são “a base para a capacidade de aprendizagem sensorial e motora”, responsáveis pela execução de uma ação, desde a mais simples à mais complexa (andar, correr, etc. (Moraes, 2003. Estas capacidades são condicionadas por fatores genéticos, contudo, desenvolvem-se através do treino, potenciando um elevado desempenho motor (Moraes, 2003. É, por isso, importante avaliar as capacidades motoras dos jovens, adequando por esta via, as experiências motoras a cada criança/grupo de crianças e/ou jovens (Neto, Marcarenhas, Nunes, Lepre & Campos, 2004. As relações entre a prática de atividade física e obesidade configuram-se como objeto de estudo prioritário e as evidências na literatura apontam para a existência de associação entre o excesso de peso na adolescência e alterações da sua saúde na idade adulta, dado o excesso de gordura corporal, além de ser fator de risco para diversas doenças, prejudica o desempenho físico. Objetivo: Analisar a associação entre o IMC e as Capacidades Motoras Condicionais em jovens praticantes de modalidades desportivas extra-curriculares.

 11. Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves balansa un apmierinātības pāru attiecībās saistība

  OpenAIRE

  Bite, Inga

  2012-01-01

  Maģistra darba „Apmierinātības ar dzīvi, darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās saistība” mērķis ir noskaidrot kāda saistība pastāv starp pētījuma konceptiem, kā arī, kuri no darba un ģimenes dzīves līdzsvara un apmierinātības partnerattiecībās aspektiem vislabāk prognozē apmierinātību ar dzīvi. Pētījuma izlasi veidoja 102 partnerattiecībās esoši Latvijas iedzīvotāji vecumā no 29 – 42 gadiem, 51 vīrietis un 51 sieviete. Visi respondenti veidoja kopīgu izlasi....

 12. Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA “X”

  OpenAIRE

  Pocjus, Evita

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma: „Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA „X”” Finanšu pārskata revīzija ir būtiska, jo arī Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas apkopotie statistikas dati norāda, ka Latvijā ~90% no pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīviem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Finanšu pārskata revīzija ir nepieciešama katram uzņēmumam, kurš grib iegūt klientu un sadarbība...

 13. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  OpenAIRE

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 14. Uzņēmuma ienākuma nodokļa tiesiskas plānošanas iespējas

  OpenAIRE

  Liscova, Nataļja

  2014-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošanas iespējas, ko piedāvā Latvijas Republikas normatīvie akti. Problēmas būtība ir nošķirt divus jēdzienus: nodokļu plānošana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Pētījuma mērķis ir saprast kādas uzņēmuma ienākuma nodokļa plānošanas iespējas piedāvā Latvijas Republikas likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā – likums), kādas ir nodokļu plānošanas iespējas starptautiskajā līmenī, kā arī apkopojot pētījuma ...

 15. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  OpenAIRE

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 16. Ispitivanje piropatrona i raketnog motora pilotskog sedišta / Testing pyrocartridges and the rocket motor of the ejection seat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milorad Savković

  2008-04-01

  Full Text Available Raketni motor pilotskog sedišta ima složen geometrijski oblik, tako da njegov potisak deluje pod određenim uglom u odnosu na ravan simetrije pilotskog sedišta. Radi određivanja intenziteta i napadne linije potiska izvršen je veći broj eksperimenata. Meren je potisak raketnog motora na višekomponentnom opitnom stolu. Letno ispitivanje pilotskog sedišta obavljeno je pomoću lutke koja simulira masu pilota. Takođe, analizirano je letno ispitivanje pilotskog sedišta u početnom periodu katapultiranja za vreme rada raketnog motora. Obrađeni su i rezultati merenja ubrzanja, koji su korišćeni za određivanje karakteristika leta pilotskog sedišta. U radu je prikazan teorijski model kretanja sedišta. / Due to a complex geometrical shape of the rocket motor of the ejection seat, the rocket motor thrust occurs under certain angle in relation to the plane of symmetry of the ejection seat. A number of tests were carried out in order to determine thrust intensity and angle of attack. The rocket motor thrust was measured on the multicomponent test stand. The ejection seat whit a dummy simulating a mass of a pilot was tested during ejection. The paper presents an analysis of the ejection seat flight in the initial phase of ejection, during the rocket motor running. The results of the acceleration read-outs were processed and then used for the determination of the characteristics of the ejection seat flight. A theoretical model of the ejection seat flight is given in the paper.

 17. Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas tautu un kultūru

  OpenAIRE

  Skrinda, Ramona

  2008-01-01

  Darbā „Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas Tautu un kultūru” tiek aplūkoti Mao Dzeduna personības un uzskatu veidošanās apstākļi, izpētot tā laika politisko atmosfēru valstī, Mao izcelsmi, skolas gaitas, jaunības gadus. Tiek apskatīta arī Mao varas biogrāfija līdz Tautas Republikas proklamēšanas brīdim. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Mao Dzeduna personību tiek sniegts arī ģimenes dzīves apskats- Mao četras sievas un viņa attieksme pret tām, kopīgie bērni un to liktenis. Tiek minēti ar...

 18. Evaluación Neurofisiológica del Entrenamiento de la Imaginación Motora con Realidad Virtual en Pacientes Pediátricos con Parálisis Cerebral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.D. Del Castillo

  2018-03-01

  Full Text Available Existen diversas evidencias que indican que los déficits motores en los pacientes de parálisis cerebral se asocian con problemas en la planificación motora que, a su vez, apuntan a una mermada capacidad para imaginar movimientos. La imaginación motora se ha revelado como una herramienta efectiva en el aprendizaje y la adquisición de habilidades motoras ya que comparte estructuras neuronales similares con la ejecución motora. En este trabajo se presenta un paradigma basado en un juego de realidad virtual para guiar la actividad mental del paciente que sirve a dos fines: estudiar su capacidad de imaginar movimientos e implicar y motivar al paciente en el entrenamiento de dicha capacidad. El estudio ha involucrado cuatro niños con parálisis cerebral espástica (edad media = 13.25 años, DS = 1.5 con lesión cerebral bilateral. Los resultados obtenidos del análisis de su actividad electroencefalográfica muestran que estos pacientes son capaces de emplear la imaginación motora en una tarea de marcha, indicada por la presencia del fenómeno ERD (Event Related Desynchronization en zonas corticales motoras, independientemente de su nivel funcional y de los miembros afectados.

 19. Proficiência motora, atividade física e excesso de peso em crianças, que relação?

  OpenAIRE

  Lopes, Vítor P.; Sousa, José Florêncio; Rodrigues, Luis Paulo

  2013-01-01

  A prevalência da obesidade na infância tem vindo a aumentar globalmente. Um dos principais fatores associados à obesidade é o sedentarismo. Recentemente tem-se verificado o interesse em estudar a associação entre a proficiência motora, os níveis de atividade física (AF) e a obesidade nas crianças. A presente revisão da literatura pretende mostrar a importância da proficiência motora nos níveis de AF e no estatuto ponderal das crianças. A análise é feita tendo em consideração o modelo de (Stod...

 20. Relação entre o perfil funcional, função motora grossa e habilidade manual dos alunos com paralisia cerebral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz

  2016-03-01

  Full Text Available A inclusão tem se tornado elemento chave da política educacional. Para atender aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, foi instituído o Atendimento Educacional Especializado (AEE. Para que se possa respaldar o trabalho pedagógico com recursos e ações que possibilitem ao aluno com Paralisia Cerebral (PC participar junto aos demais e demonstrar seu potencial, é relevante estudar a relação entre o perfil funcional, a função motora grossa e as habilidades manuais do aluno com PC. O objetivo deste estudo é verificar se há relação entre a funcionalidade no ambiente escolar e o nível de comprometimento de função motora grossa e habilidade manual em alunos com PC. As participantes desta pesquisa foram seis professoras do AEE, que forneceram informações para a avaliação School Function Assessment (SFA, Sistema de Classificação da função motora grossa (GMFCS e Sistema de Classificação da Habilidade Manual (MACS de dez alunos com Paralisia Cerebral. Verificou-se haver uma correlação forte e positiva entre diversas das variáveis estudadas e correlação forte e negativa entre outras delas. Os achados revelam que há relação entre a funcionalidade no ambiente escolar e o nível de comprometimento de função motora grossa e habilidade manual em alunos com PC.

 1. Baixo peso ao nascer e proficiência motora em crianças: uma revisão sistemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Kety Maria de Siqueira

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi analisar estudos que associam o baixo peso ao nascer e a proficiência motora em crianças com idade entre um e dez anos. A revisão sistemática da literatura foi realizada em base de dados eletrônica e lista de referência dos artigos publicados. Foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa: "infant low birth weight", "infant very low birth weight", "infant extremely low birth weight", "motor skills", "psychomotor performance", "child development", "human development", "growth & development", "growth" e "fetal development". A análise dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. No total, 18 artigos foram lidos na íntegra; apenas dois estudos tiveram delineamento longitudinal; e os demais estudos eram transversais. As crianças avaliadas tinham idade entre 9 meses e 9 anos. Na avaliação do desenvolvimento motor, há ampla utilização de instrumentos já padronizados, que avaliam habilidades motoras grossas e finas de maneira quantitativa.Os resultados dos estudos apontam que crianças nascidas com peso abaixo de 2.500g apresentam algum tipo de deficit motor. As habilidades mais afetadas foram as habilidades motoras finas e o equilíbrio. O peso ao nascer é uma variável que deve ser considerada nos estudos sobre o desenvolvimento de habilidades motoras básicas das crianças.

 2. Intervenção motora precoce ambulatorial para neonatos prematuros no controle postural = Early motor outpatient service intervention for postural control in preterm neonates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Almeida, Carla Skilhan de

  2008-01-01

  Full Text Available Objetivo: Verificar as aquisições motoras relacionadas ao desenvolvimento axial espontâneo não comunicativo, ou seja, controle postural e deslocamento. Isto foi feito através de um programa de intervenção motora fisioterapêutica precoce em neonatos prematuros nascidos no Hospital São Lucas - PUCRS. Materiais e Métodos: Tarefas de perseguição visual, manipulação de brinquedos e de controle postural, baseados no conceito Bobath, foram implementadas no programa interventivo. Todos os 5 prematuros que participaram deste estudo foram avaliados pelo serviço de fisioterapia por meio da Escala de Desenvolvimento do Comportamento da Criança no Primeiro Ano de Vida no ingresso do estudo e repetida a cada dois meses. Resultados: O estudo evidencia que não houve resultados estatisticamente significativos referentes às atividades posturais, de equilíbrio dinâmico e de deslocamento, mas os prematuros obtiveram progressão na classificação das avaliações. No primeiro mês da avaliação a mediana foi de 3 (classificação regular, já no terceiro e quinto mês de avaliação a mediana se manteve em 4 (classificação bom. Conclusão: A intervenção motora precoce proporcionou uma progressão na classificação da avaliação das aquisições motoras do desenvolvimento de cada prematuro, porém, não houve resultados estatisticamente significativos, referentes a atividades posturais, de equilíbrio dinâmico e de deslocamento

 3. Síndrome do andar superior da cápsula interna. Hemiplegia sensitivo-motora capsular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Borges Fortes

  1944-03-01

  Full Text Available Desde Türck (1859 os autores têm se preocupado com a passagem de fibras sensitivas pela cápsula interna. Muitas escolas neurológicas têm estudado a questão não só sob o ponto de vista clínico mas também anatômico e experimental. O autor passa em revista a opinião dos autores franceses (Charcot, Dejerine, Roussy, Long, etc. baseados na anátomo-clínica; dos ingleses com base na experimentação (Horsley, Beevor, Grünbaum, Sherrington, Oppenheim; suíços (Monakow e americanos (Grinker sobre as desordens sensitivas nas lesões da cápsula interna. O autor apresenta dois casos anátomo-clínicos de hemiplegia com perturbações sensitivas devidas a lesões da cápsula interna comprovadas anatomicamente. O tálamo estava indene em ambos os casos. A cápsula interna é um diedro formado pelo encontro de dois planos: o segmento anterior e o segmento posterior. Pela parte mais alta (andar superior do segmento posterior passam as fibras que saem do tálamo em busca da cortiça parietal (fibras tálamo-parietais, as que descem ao pedúnculo cerebral (fibras piramidais e as que ficam entre o núcleo lenticular e o tálamo (fibras extra-piramidais. No andar inferior do mesmo segmento passam somente as fibras piramidais. O autor estuda do ponto de vista anátomo-clínico a síndrome talâmica de Dejerine e Roussy, os estados talâmicos (Austregesilo e Colares e a hemiplegia capsular puramente motora. Mostra a inexistência de alterações sensitivas nas hemiplegias devidas à lesão do andar inferior da cápsula interna posterior. Estuda a síndrome do andar superior da cápsula interna posterior ou hemiplegia sensitivo-motora capsular. Documenta dois casos de hemiplegia sensitivo-motora com o estudo anatômico no qual se viu a lesão do andar superior do braço posterior da cápsula interna e integridade do tálamo. Salienta as diferenças existentes entre a mão talâmica e a capsular e chama a atenção para a contratura em flexão com

 4. Medidas eletrencefalográficas durante a aprendizagem de tarefa motora sob efeito do bromazepam Electroencephalography measures in motor skill learning and effects of bromazepam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Hugo Bastos

  2005-06-01

  Full Text Available Neuromoduladores alteram constantemente as relações neurais pré-existentes no sistema nervoso. O bromazepam é utilizado com freqüência na prática clínica para diminuir padrões de ansiedade. Poucos são os experimentos correlacionando este ansiolítico às tarefas motoras. Neste contexto, o presente experimento visa analisar as alterações motoras e eletrocorticais decorrentes da administração de diferentes doses de bromazepam mediante a prática motora, e relacionar o efeito da droga a performance motora mão-dominante versus não dominante. Sujeitos saudáveis (39, de ambos os sexos, entre 20 a 30 anos compuseram a amostra. Os grupos controle (placebo e experimental (bromazepam de 3mg e 6mg foram treinados na tarefa de datilografia num modelo duplo-cego randomizado. Resultados do teste Stroop (atenção não demonstraram diferenças no escore bruto e no tempo de execução do mesmo. Em contrapartida, nos resultados comportamentais foram observados um efeito principal entre blocos nas variáveis tempo de execução e erros cometidos durante a pratica motora. Os dados eletrofisiológicos evidenciaram interações significantes para: lateralidade/condição/momento; lateralidade/condição; lateralidade/momento; condição/momento; condição/setor.Neuromodulators change brain's neural circuitry. Bromazepam is often been used in the pharmacological treatment of anxiety disorders. Few papers links this anxiolytic to motor tasks. The purpose of this study was to examine motor and electrophysiological changes produced by administration of bromazepam in differents doses (3 and 6 mg. The sample consisted of 39 healthy individuals, of both sexes, between 20 and 30 years of age. The control (placebo and experimental (bromazepam 3mg and bromazepam 6 mg groups were submitted to a typewriting task, in a randomized, double-blind design. The results did not reveal differences on score and time of the attention test. In the comportamental analysis

 5. Farmacologia da unidade motora: aspectos de interesse em neurologia Pharmacology of motor end-plate: aspects related to neurology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Sannomiya

  1975-09-01

  Full Text Available Os AA fazem revisão sobre a unidade motora em seu aspecto morfológico, fisiológico e farmacológico como base para o estudo e tratamento da miastenia grave e da síndrome miastênica. Estudos eletromiográficos, farmacológicos e eletrofisiológicos, realizados por diversos autores, determinam características especiais que definem a miastenia grave e a síndrome miastênica. Certos sinais e sintomas, comumente observados em casos de envenenamento por elapídeos, são semelhantes aos causados por drogas bloqueadoras neuromusculares.In order to understand the treatment of miasthenia gravis and miasthenic sindrome, the morphology, physiology and pharmacology of the motor unit were reviewed. Electromiographic, pharmacologic and electrophysiologic studies accomplished by several authors have special caractheristics which define miasthenia gravis and miasthenic sindrome. Certain venoms such as those from Elapidae can produce signals and symptoms resembling those produced by neuromuscular blocking drugs.

 6. Atividades motoras aquáticas na coordenação corporal de adolescentes com deficiência intelectual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilia Naves Rodrigues

  2014-04-01

  Full Text Available Estudo de caso do tipo antes e depois analisou a contribuição de um programa de atividades motoras em meio aquático na coordenação corporal de adolescentes com deficiência intelectual, com idade entre doze e quinze anos, que durante quatro meses participaram de atividades em meio aquático. Antes, durante e após a intervenção, a coordenação corporal deles foi avaliada com o teste KTK. A análise estatística foi por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon e software minitab 16. Houve melhora nas quatro tarefas do teste, mas sem evolução estatisticamente significativa na coordenação corporal geral, pois o quociente motor total de cada adolescente ficou muito abaixo do esperado para a idade cronológica, mesmo assim, a vivência contribuiu com a coordenação corporal dos participantes.

 7. Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi

  OpenAIRE

  Jērāne, Austra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi” ir apkopota informācija par relāciju datu bāzu un NoSQL datu bāzu īpašībām un uz šī pētījuma pamata ir veikta dokumentu vadības sistēmas datu bāzes daļas tranformācija uz NoSQL datu bāzi.

 8. Final predictions of ambient conditions along the east-west cross drift using the 3-D UZ site-scale model. Level 4 milestone SP33ABM4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritcey, A.C.; Sonnenthal, E.L.; Wu, Y.S.; Haukwa, C.; Bodvarsson, G.S.

  1998-01-01

  In 1998, the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) is expected to continue construction of an East-West Cross Drift. The 5-meter diameter drift will extend from the North Ramp of the Exploratory Studies Facility (ESF), near Station 19+92, southwest through the repository block, and over to and through the Solitario Canyon Fault. This drift is part of a program designed to enhance characterization of Yucca Mountain and to complement existing surface-based and ESF testing studies. The objective of this milestone is to use the three-dimensional (3-D) unsaturated zone (UZ) site-scale model to predict ambient conditions along the East-West Cross Drift. These predictions provide scientists and engineers with a priori information that can support design and construction of the East-West Cross Drift and associated testing program. The predictions also provide, when compared with data collected after drift construction, an opportunity to test and verify the calibration of the 3-D UZ site-scale model

 9. Analiza primene tečnog naftnog gasa kao pogonskog energenta motora SUS / Analysis of application of liquefied petroleum gas as an IC engine fuel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Rakić

  2008-01-01

  Full Text Available U svetu su izražene tendencije razvoja motornih vozila koja koriste ekološki čista i dovoljno raspoloživa goriva. Jedan od načina rešavanja aktuelnih zadataka automobilske industrije jeste korišćenje alternativnih goriva, odnosno alternativnih energetskih potencijala. U radu je analiziran tečni naftni gas (TNG kao alternativno gorivo za pogon motornih vozila. Nakon iznošenja osnovnih fizičko -kemijskih karakteristika TNG-a i analize upotrebe gasa kao pogonskog goriva motora SUS, prikazane su i komponente sistema za pogon motora na TNG. Navedeni su i primeri razvijenih zemalja koje pokušavaju da povećaju procenat primene alternativnih goriva u drumskom saobraćaju. Analizirani su, takođe, osnovni pokazatelji motora (snaga, ekonomičnost i ekološke karakteristike pri pogonu na TNG, koji potvrđuju daje ovo gorivo ekonomičnije i ekološki čistije od benzina i dizel goriva. / Global trends in automotive industry worldwide include development of environment-friendly vehicles which use 'clean' and attainable fuels. Alternative fuels and alternative energy sources represent one solution to the problem. In this paper Liquefied Petroleum Gas (LPG is analyzed as an alternative fuel for motor vehicle engines. After bringing up basic physical and chemical properties of LPG and the analysis of gas usage as a fuel for internal combustion engines, the general picture of the system components for LPG engine fuels is given. The paper also presents examples of how developed countries try to increase the percentage of alternative fuel usage in the road transportation. Finally, the analysis of the main LPG-powered engine indicators (power, economical and environmental properties confirms that LPG is more economical and more environment-friendly than standard engine fuels.

 10. Métodos para la evaluación motora objetiva de pacientes con daño cerebral adquirido en neurorrehabilitación funcional

  OpenAIRE

  Villán Villán, Mailin Adriana

  2018-01-01

  El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una alteración de la actividad neuronal en áreas del cerebro que ocurre después del nacimiento. Las secuelas tras un episodio de DCA pueden ser motoras, cognitivas, sociales, entre otras, que pueden transformar la vida de los pacientes en los ámbitos educativo, laboral y familiar. Las causas del DCA pueden ser traumáticas y no traumáticas, siendo las más comunes el Accidente Cerebrovascular (ACV) o Ictus y el Traumatismo Craneoencefálico (TCE). El ACV es la...

 11. Baixo peso ao nascer e proficiência motora em crianças: uma revisão sistemática

  OpenAIRE

  Siqueira, Aline Kety Maria de; Leandro, Carol Góis

  2012-01-01

  O objetivo deste trabalho foi analisar estudos que associam o baixo peso ao nascer e a proficiência motora em crianças com idade entre um e dez anos. A revisão sistemática da literatura foi realizada em base de dados eletrônica e lista de referência dos artigos publicados. Foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa: "infant low birth weight", "infant very low birth weight", "infant extremely low birth weight", "motor skills", "psychomotor performance", "child development", "h...

 12. Imagética motora no tratamento da entorse lateral de tornozelo em atletas de futebol de campo: um estudo piloto

  OpenAIRE

  Nunes, Guilherme S.; Noronha, Marcos de; Carvalho Jr., Vanderlei A. de

  2015-01-01

  RESUMO A entorse de tornozelo é uma lesão comum em atletas de futebol e apresenta um alto índice de recidivas. A imagética motora (IM) pode ser uma alternativa no tratamento para diminuir as consequências neuromusculares apresentadas pós-lesão. Dessa forma, este estudo teve como objetivo verificar os resultados preliminares da efetividade da IM na reabilitação de atletas de futebol com entorse aguda de tornozelo. Participaram 20 jovens atletas do sexo masculino, que foram divididos de forma a...

 13. Capacidades motoras envolvidas na habilidade psicomotora da técnica de ressuscitação cardiopulmonar: subsídios para o processo ensino-aprendizagem Capacidades motoras involucradas en la habilidad psicomotora de la técnica de resucitación cardiopulmonar: subsídios para el proceso ensenanza-aprendizaje Motor capacities involved in the psychomotor skills of the cardiopulmonary resuscitation: subsidies of the teaching-learning process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Maria Kazue Miyadahira

  2001-12-01

  Full Text Available Trata-se de uma estudo bibliográfico sobre a identificação das capacidades motoras envolvidas na habilidade psicomotora da técnica de ressuscitação cardiopulmonar (RCP cuja finalidade é obter subsídios para o planejamento do processo ensino-aprendizagem desta habilidade. Verificou-se que as capacidades motoras envolvidas na habilidade psicomotora da técnica de RCP são predominantemente cognitivas e motoras, envolvendo 9 capacidades perceptivo-motoras e 8 capacidades de proficiência física. A técnica de RCP é uma habilidade psicomotora classificada como aberta, seriada e categorizada como uma habilidade fina e global e o processo de ensino-aprendizagem da técnica de RCP tem alto grau de complexidade.Se trata de un estudio bibliográfico sobre la identificación de las capacidades motoras involucradas en la habilidad psicomotora de la técnica de resucitación cardiopulmonar (RCP cuya finalidad fue obtener subsidios para la planificación del proceso ensenanza-aprendizaje de esta habilidad. Se verifico que las capacidades motoras involucradas en la habilidad psicomotora de la técnica de RCP son predominantemente cognitivas y motoras, involucrando 9 capacidades perceptivo-motoras y 8 capacidades de proficiencia física. La técnica de RCP es una habilidad psicomotora clasificada como abierta, seriada y categorizada como una habilidad fina y global y el proceso de ensenanza-aprendizaje de la técnica de RCP tiene alto grado de complejidad.It is a bibliographic study about the identification of the motor capacities involved in the psychomotor skills of the cardiopulmonary resuscitation (CPR which aims to obtain subsidies to the planning of the teaching-learning process of this skill. It was found that: the motor capacities involved in the psychomotor skill of the CPR technique are predominantly cognitive and motor, involving 9 perceptive-motor capacities and 8 physical proficiency capacities. The CPR technique is a psychomotor skill

 14. A contribuição da prática do handebol no desempenho das habilidades motoras amplas de escolares

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateus De Lucca

  2011-09-01

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo investigar o papel da prática do handebol no desempenho de habilidades motoras amplas de escolares. Métodos: Participaram do estudo 26 crianças, com 10 anos de idade, sendo que 13 praticavam a modalidade de handebol mais as aulas de Educação Física e 13 participavam apenas das aulas de Educação Física. Para a avaliação do desempenho motor dos escolares foi o utilizado o TGMD-2 proposto por Ulrich. Na analise estatística foi utilizado o teste não paramétrico e na comparação entre os grupos foi utilizado U Mann-Whitney. Resultados: a maioria dos escolares que pratica o handebol apresentou desempenho considerado na Média nos escores de locomoção e controle de objetos enquanto que a maior parte do grupo que participou somente das aulas de educação física demonstrou desempenho abaixo da média e fraco nestas variáveis. Quando comparadas as habilidades motoras entre os grupos percebeu-se diferenças estatísticas nas habilidades de corrida (p

 15. O desenvolvimento da proficiência motora em crianças ciganas e não ciganas: um estudo comparativo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Filipe Marmeleira

  2007-03-01

  Full Text Available O objectivo deste trabalho foi o de estudar possíveis influências da etnia sobre o desenvolvimento motor. Para tal foi constituída uma amostra de 60 crianças de ambos os géneros com 7, 8 e 9 anos de idade: 30 crianças ciganas que frequentavam uma escola do 1º ciclo em Moura; 30 crianças não ciganas que frequentavam uma escola do 1º ciclo em Lisboa. Para estudo e comparação dos níveis de desenvolvimento motor dos dois grupos da amostra, foi utilizada a forma reduzida do Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky. Concluiu-se que as crianças não ciganas em comparação com crianças de etnia cigana, apresentavam valores significativamente superiores da motricidade global (p=0,015, da motricidade fi na (p=0,000 e da própria proficiência motora (p=0,005.

 16. Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze

  OpenAIRE

  Aksjonova, Viktorija

  2015-01-01

  Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze. Aksjonova V., zinātniskā vadītāja: docente Dr.chem. Osīte A.. Bakalaura darbs, 28 lpp., 7 attēli, 25 literatūras avoti, 6 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta ar stronciju aizvietotu hidroksilapatītu un hidroksilapatītu sintēze, sintezēto paraugu hidrotermāla apstrāde un iegūto paraugu raksturošana ar XRD un FTIR metodēm. Bakalaura darbā apkopota literatūra par hidroksilapatītu, stroncija hidrok...

 17. Medida da velocidade de condução nervosa motora em praticantes de três diferentes modalidades esportivas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Paulo Nogueira Cabral Borges

  2013-10-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Estudos da condução nervosa têm sido focados para o público em geral, porém não para atletas, havendo carência de informações sobre medidas da velocidade de condução nervosa motora (VCNM em indivíduos treinados, especialmente quando diferentes esportes são comparados. OBJETIVO: Medir a VCNM do nervo mediano e fibular comum, em três grupos de modalidades esportivas. Métodos: Foram analisados: um grupo de meio-fundistas (Gmf, n = 6, um grupo de velocistas (Gvel, n = 4 e um grupo de jogadores de handebol (Ghan, n = 5 e comparados com um grupo controle (Gcon, n = 9. Cada voluntário foi submetido a um único exame, no qual foram obtidos os dados para calcular a VCNM dos membros inferiores do Gmf e do Gvel, dos membros superiores do Ghan, e membros superiores e inferiores do Gcon. Os dados da pesquisa apresentaram distribuição normal e variâncias homogêneas, assim, utilizamos o teste t de Student para amostras independentes na comparação das médias da VCNM dos grupos de atletas com as do Gcon e as do Gvel com as do Gmf (comparações intergrupo. O teste t pareado foi usado para comparar as médias da VCNM entre membro dominante (Md e membro não dominante (Mnd (comparações intragrupo. RESULTADOS: Na análise intergrupo foram encontradas diferenças significativas nas comparações entre o Gvel e o Gcon e entre o Gmf e o Gcon (diferença apenas nas comparações entre os Md's. Por outro lado, a análise intragrupo, exibiu diferença significativa apenas nas comparações entre Md e Mnd do Ghan. CONCLUSÃO: O estudo sugere que a VCNM é beneficiada pelo esforço físico, principalmente em esportes com uso predominante dos membros inferiores, e que a maior utilização de um membro superior sobre outro pode levar a diferença significativa nos valores da VCNM do Md e Mnd.

 18. Efeitos do conhecimento de resultados autocontrolado na aprendizagem motora Effects of self-controlled knowledge of results in motor learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Moara Ferreira

  2012-09-01

  Full Text Available O objetivo do presente estudo foi analisar três diferentes estratégias de fornecer conhecimento de resultados (CR: autocontrolado, yoked pareado por tentativa e yoked pareado pela frequência média total de CR, na prática aleatória. A amostra foi constituída por 45 voluntários universitários, distribuídos em três grupos (n= 15 sujeitos. A tarefa consistiu em pressionar as teclas 2, 4, 8 e 6 do teclado numérico de um computador, em três diferentes tempos alvo (700, 900 e 1100 ms, praticados aleatoriamente. O experimento constou de fase de aquisição e testes de retenção e transferência atrasados. A análise dos dados foi realizada por meio da ANOVA e não foi constatada diferença significativa entre os grupos. Os resultados demonstraram que não houve efeito das frequências autocontroladas para a aprendizagem motora quando se utiliza a prática aleatória. Além disso, uma nova possibilidade de parear o grupo autocontrolado foi apresentada.The purpose of this study was to examine three different strategies to provide knowledge of results (KR, yoked paired by trial and yoked paired by average of total frequency of KR in random practice. The sample was composed by 45 volunteers, distributed into three groups (n=15 subjects. The task consisted of press three keys, 2, 4, 8 and 6 in the numeric keypad of the computer in three different total time (700, 900 and 1100 ms in random practice. The experiment consisted of acquisition phase and delay retention and transfer test. The data analysis was conducted by ANOVA and the results were not demonstrated difference between groups. The results showed no effect of self-controlled frequency of KR to the motor learning when using random practice. In addition, a new possibility to be used the yoked group was presented.

 19. Contribuição de diferentes conteúdos das aulas de educação física no ensino fundamental I para o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Pires de Araujo

  2012-06-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Este estudo investigou a contribuição das aulas de educação física (EF no ensino fundamental I para o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais de crianças de duas escolas públicas da mesma região da cidade de São Paulo, e se a prática de esportes radicais, além das aulas de EF, poderia diferenciar tal desenvolvimento. MÉTODOS: Dezenove crianças (9,5 ± 0,3 anos que tiveram semanalmente duas aulas de EF formaram o grupo controle (GC e 22 crianças (9,6 ± 0,5 anos que tiveram semanalmente duas aulas de EF e três aulas de esportes radicais formaram o grupo experimental (GE. Todas as crianças foram filmadas realizando as habilidades motoras dos subtestes locomotor e controle de objetos do Test of Gross Motor Development (TGMD-2. As filmagens foram analisadas posteriormente e escores brutos foram atribuídos de acordo com a qualidade do movimento observado, e idade motora equivalente também foi estimada para os dois subtestes. RESULTADOS: Os resultados indicaram que as crianças do GE apresentaram escores brutos maiores que as crianças do GC no subteste locomotor e os dois grupos apresentaram escores brutos similares no subteste controle de objetos. Ainda, as crianças do GE apresentaram idade motora equivalente maior que a idade cronológica no subteste locomotor enquanto que as crianças do GC não apresentaram diferença entre as duas idades, e os dois grupos não apresentaram diferenças entre idade motora equivalente e idade cronológica no subteste controle de objetos. CONCLUSÃO: Com base nos resultados, concluímos que aulas de EF nos quatro primeiros anos do ensino fundamental I contribuíram adequadamente para o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, uma vez que os dois grupos não apresentaram idade motora equivalente inferior à idade cronológica; e que aulas de esportes radicais contribuíram ainda mais para o desenvolvimento de habilidades locomotoras.

 20. Desempenho de idosos em uma tarefa motora de demanda dupla de controle Aging motor performance in a dual task control

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Regina Gehring

  2009-09-01

  Full Text Available A literatura sobre o processo de envelhecimento tem sistematicamente demonstrado a diferença de desempenho entre populações jovens e idosas. Em geral, os delineamentos de pesquisa envolvem indivíduos de 60 e até mesmo de 90 anos de idade, enquanto o grupo de jovens é representado por indivíduos em torno de 20 anos de idade. Esse procedimento pode ocultar mudanças de desenvolvimento que talvez influencie a interpretação dos resultados. Assim, o objetivo desse estudo foi examinar o efeito da idade cronológica no desempenho de uma habilidade motora. Foi utilizado um aparelho que possibilitou a execução de uma tarefa de posicionamento linear combinada ao controle de força. Os participantes receberam conhecimento de resultados verbal após a execução de 10 tentativas sobre o objetivo de atingir 20% da força máxima e o deslocamento de 35 cm. O desempenho foi medido pelo erro absoluto. A amostra contou com 150 participantes de 60 a 86 anos de idade, que realizaram as tentativas com a mão não-dominante e vendados. Os participantes foram divididos em três grupos etários (60, 70, 80 anos e o desempenho também foi comparado a um grupo jovem (21 a 30 anos de idade. Houve correlação baixa, mas significante entre idade e controle de distância. Não houve diferença significante entre os grupos (exceto G20 e G80. Apesar da observação empírica dos instrutores sobre a diferença no desempenho motor de idosos de diferentes faixas etárias, o presente estudo não mostrou tais diferenças no desempenho dessa tarefa em particular. Talvez, considerando que os participantes eram fisicamente ativos, possíveis diferenças de desempenho relativas ao processo de envelhecimento, possam ter sido sobrepostas pelo estilo de vida ativo.Motor behavior literature about aging process has systematically shown differences in performance between young and old populations. Experimental designs involve groups of old, ranging from 60 to even over 90 years

 1. Adaptações motoras e antropométricas de atletas de voleibol no período de preparação competitiva

  OpenAIRE

  Lucélia Batista de Almeida

  2016-01-01

  No esporte de alto nível, a preparação pré competição é uma parte do sistema organizacional que constitui o trabalho de equipes esportivas. A interação existente entre as fases do treinamento, incluindo a fase de competição, demonstra uma necessidade de controle sobre as alterações ocorridas em todas as esferas do treinamento, principalmente as físicas e motoras. Esse controle tem como finalidade a otimização da preparação e da atividade competitiva através da avaliação objetiva dos aspectos ...

 2. Dicas de aprendizagem auxiliam as crianças com TDC na aquisição de uma habilidade motora complexa?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josiane Medina Papst

  2012-06-01

  Full Text Available O objetivo do estudo foi analisar se as dicas de aprendizagem auxiliam crianças com TDC na aquisição de uma habilidade motora complexa. Dez crianças com TDC e 14 de desenvolvimento típico, de 9 a 11 anos, foram divididas nos grupos TDC com dicas (TDCD, TDC sem dicas (TDCS, desenvolvimento típico com dicas (GDTD e desenvolvimento típico sem dicas (GDTS. As crianças participaram de sete aulas, durante três semanas, para a aprendizagem do rolamento peixe, com o uso das dicas "empurre o chão", "coloque a mão o mais longe possível" e "queixo no peito". Os resultados não foram estatisticamente significantes entre os grupos, o que evidencia que as dicas não apresentaram efeito positivo na aprendizagem do rolamento peixe.

 3. Early motor outpatient service intervention for postural control in preterm neonates Intervenção motora precoce ambulatorial para neonatos prematuros no controle postural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clarissa Balbão Almeida

  2008-12-01

  Full Text Available Objective: To insure the motor acquisitions related to the Axial Spontaneous Not Communicative Development, which means postural control and displacement. This was done through an early motor intervention physiotherapy program in preterm neonates born at HSL-PUCRS. Materials and Methods: the interventional program included tasks of visual harassment, toys manipulation and postural control, based on Bobath concept. All five preterms who have participated in the program were evaluated by the physiotherapy service, using The Brazilian Scale of Child behavior Development in the First Year of Life, in the beginning of the study and repeated every two months. Results: The study shows no statistical significant results in relation to postural tasks, dynamic balance and displacement. However, a progression in the preterm’s classification evaluations was demonstrated. In the first month of evaluation the median was 3 (regular classification and in the third and fifth month of evaluation the median maintained in 4 (good classification. Conclusion: The early motor intervention provided a progression in the evaluation`s classification of motor acquisitions of the preterms development, however, no statistical significant results related to postural tasks, dinamic balance and displacemen was shown.Objetivo: Verificar as aquisições motoras relacionadas ao desenvolvimento axial espontâneo não comunicativo, ou seja, controle postural e deslocamento. Isto foi feito através de um programa de intervenção motora fisioterapêutica precoce em neonatos prematuros nascidos no Hospital São Lucas - PUCRS. Materiais e Métodos: Tarefas de perseguição visual, manipulação de brinquedos e de controle postural, baseados no conceito Bobath, foram implementadas no programa interventivo. Todos os 5 prematuros que participaram deste estudo foram avaliados pelo serviço de fisioterapia por meio da Escala de Desenvolvimento do Comportamento da Criança no Primeiro Ano

 4. Actitud del docente de educación inicial y primaria ante la inclusión escolar de las personas con discapacidad motora

  OpenAIRE

  Acosta, Alicia; Arráez, Thaiz

  2014-01-01

  El propósito fue determinar cómo las actitudes del docente de educación inicial y primaria favorecen o limitan el progreso, eficacia y eficiencia de la inclusión escolar de personas con discapacidad motora. Se enmarcó en el paradigma cualitativo bajo la modalidad de campo y método etnográfico. Las técnicas e instrumentos fueron: la observación participante, la entrevista, el cuestionario, guión de preguntas. El análisis de los resultados se realizó mediante la técnica de triangulación. Los re...

 5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN MOTORA EN LA EDAD ESCOLAR MEDIANTE LOS TESTS MOTORES DE LINCOLN-OSERETSKY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Márquez

  2010-09-01

  Full Text Available

  RESUMEN

  Se ha evaluado mediante los tests motores de Lincoln-Oseretsky la ejecución motora en un grupo de 1.083 niños (588 niños y 495 niñas, alumnos de 1º a 6º de Educación primaria, de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. El desarrollo motor de la población estudiada se encontraba dentro de valores normales, con coincidencia de edad cronológica y edad motora en todos los grupos de edad. Se detectó una mejora progresiva con la edad en la ejecución de la mayoría de las tareas. Aunque se observaron diferencias significativas en la mayoría de los subtests motores en función de la edad y el sexo de los sujetos, los datos obtenidos confirman que la edad se relaciona con el desarrollo de la ejecución motora en mayor medida que el sexo. Las diferencias entre ambos sexos en las puntuaciones de los subtests motores fueron escasas, reducidas a edades concretas y a favor, según los casos, de uno u otro sexo. El tratarse de alumnos de grupos coeducacionales reduciría la importancia de los factores de tipo socio-cultural limitantes de la ejecución en niñas.
  PALABRAS CLAVE: Desarrollo motor, ejecución motora, tests motores, tests de Lincoln-Oseretsky

   

  ABSTRACT

  Motor performance was evaluated on the Lincoln-Oseretsky Motor Development Scale in a group of 1083 elementary school children (588 boys and 485 girls, aged 6 to 12 years. Motor development of the studied population was within normal range, with no difference between chronological age and motor age at any age. Overall, a fairly linear change with age was found in most of the motor tasks. Although significant age and sex differences were found on most of the motor tests, it appears that age generally was related more to performance than was gender. Sex-differences in the

 6. Relação entre eficiência mecânica e competência motora no padrão fundamental de movimento arremessar

  OpenAIRE

  Débora Alonso de Lima

  2009-01-01

  O propósito deste estudo foi verificar a relação entre os níveis de eficiência mecânica e os níveis de competência motora na tarefa arremessar em crianças escolares de 6 e 7 anos de idade. Compreendendo a importância da fase dos movimentos fundamentais para o desenvolvimento motor da criança e o papel de destaque que esta fase representa nos modelos de sequência de desenvolvimento motor, a questão norteadora deste trabalho foi entender se o padrão maduro de movimento abordado pelo ponto de vi...

 7. La preparación del maestro primario en la atención de los escolares con limitaciones físico motoras

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alena Ramírez -Mena

  2017-11-01

  Full Text Available Se pretende contribuir a mejorar la preparación de los docentes de la escuela primaria mediante actividades elaboradas a partir de la atención a la diversidad en los niños con limitaciones físico motoras, incluidos en la enseñanza general, posibilitando la inserción de los contenidos teóricos de atención a la diversidad y características generales de estos menores. Su efectividad posibilitará la explicación convincente de la necesidad y concientización de una superación, como premisa para el enfrentamiento del trabajo con dichos menores.

 8. Aprendizagem de uma habilidade motora seriada em diferentes estágios de desenvolvimento Learning of a motor serial skill in different stages of development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ariane Brito Diniz

  2012-03-01

  Full Text Available Este estudo investigou a aprendizagem de uma tarefa motora seriada em diferentes estágios de desenvolvimento. Quinze crianças, 14 adultos e 13 idosos praticaram a tarefa de rastrear uma sequência de seis estímulos luminosos durante 10 blocos de tentativas ou até descobrir a sequência, constituindo a fase de estabilização e mais dois blocos de tentativas, referentes as fases de adaptação I e II. O desempenho foi mensurado por meio das respostas funcionais e não-funcionais e das sequências funcionais. Os resultados indicaram que os adultos foram superiores aos demais participantes, e idosos apresentaram melhor desempenho que crianças apenas no início da prática, sugerindo que o estágio de desenvolvimento interage com o processo de aprendizagem motora.This study investigated the learning of a serial tracking task in different developmental stages. Fifteen children, fourteen adults and thirteen elderly practiced the task of tracking a sequence of six light stimuli for ten blocks of trial or until discover the sequence, during the stabilization phase, and two blocks of trial at the adaptation tests I and II. Performance was measured by the functional and non-functional responses and functional sequences. The results showed that adults were superior to the other participants, and elderly participants performed better than children only in the early practice, suggesting that the development stage interacts with the process of motor learning.

 9. Interfaz cerebro computador basada en P300 para la comunicación alternativa: estudio de caso en dos adolescentes en situación de discapacidad motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliana García Cossio

  2011-01-01

  Full Text Available Las interfaces cerebro computador son sistemas que a partir del uso de las señales cerebrales hacen posible, que personas en situación de discapacidad motora severa, puedan controlar dispositivos externos, como: comunicadores, sillas de ruedas, entre otros. En este estudio piloto se describe cómo dos jóvenes con discapacidad motora, fueron entrenados para aprender a usar una Interfaz cerebro-computador (ICC controlada por el potencial evocado P300 a partir de electoencefalografía (EEG, para la comunicación alternativa de modo verbal. Se hizo uso de una matriz de estimulación de 4x3 (filas - columnas que contenía imágenes de jugadores de fútbol actuales. En primer lugar se realizaron unas pruebas de preparación que permitieron a los usuarios conocer el funcionamiento del sistema ICC. Seguido a esto se llevaron a cabo las pruebas reales que estaban conformadas por dos secciones: la sección de entrenamiento y la sección de pruebas de libre deletreo, en donde la persona podía seleccionar los íconos que deseara de la matriz a partir de uso de sus ondas de EEG. Los niveles promedio de porcentaje de acierto para cada uno de los usuarios en la prueba de libre deletreo fueron de 95% y 85%, respectivamente. El promedio de tiempo de elección de cada ícono fue de 36 segundos (1,67 letras por minuto.

 10. Efeito de uma intervenção cognitivo-motora sobre os sintomas depressivos de pacientes com doença de Parkinson

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Christofoletti

  2012-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Verificar a eficácia de uma intervenção cognitivo-motora sobre os sintomas depressivos de pacientes com DP idiopática. MÉTODOS: Foi realizado um estudo longitudinal, composto por 26 pacientes, divididos entre os grupos experimental e controle. Os sujeitos foram avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica, sendo o grupo experimental submetido a uma sequência de exercícios fisioterápicos de estimulação cognitivo-motora durante seis meses. Para a análise dos dados, foram aplicados os testes de Análise de Variâncias para medidas repetidas, a estatística por contraste e o teste t de Student para amostras independentes, sob um nível de significância de 5%. RESULTADOS: Os resultados apontaram homogeneidade dos grupos no momento inicial, e o grupo submetido ao tratamento fisioterápico obteve uma tendência de significância na interação "momento de intervenção" versus "grupo", evidenciado pelo erro alfa de 6%, com contraste linear de dados. CONCLUSÃO: O protocolo proposto apresentou boa aceitação pelos pacientes com DP. Apesar de não termos alcançado um intervalo de confiança de 95%, a tendência de significância obtida vislumbra um potencial do referido protocolo, mas com a necessidade de maiores estudos comprobatórios.

 11. Uz nestriktas loģikas balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma biznesa spēlēs

  OpenAIRE

  Vitkovska, Diāna

  2015-01-01

  Darbs ir veltīts uz nestriktās loģikas balstītas lēmumu pieľemšanas sistēmas pielietojumam stratēģiju izvēlei biznesa spēlēs. Darbā tika aplūkotas divu personu spēles kā matemātiskais modelis divu uzľēmumu konkurences analīzei. Tika aprakstīta stratēģiju izvēles metode, kas balstās uz nestriktās secinājumu sistēmas, izmanto sistēmas nestrikto ieejas un izejas mainīgo lingvistiskās vērtības un lēmumu pieľemšanas kārtulas un tiek īstenota programmatūras Matlab vidē. Šādas metodes efektivitāte i...

 12. The Electronic-controlled Engine's Fault Analog System Design Based on Toyota Lexus 1UZ-FE%基于丰田凌志1UZ-FE电控发动机故障模拟系统设计

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  贺大松

  2012-01-01

  To improve the engine electronic control technology theory and maintenance technology teaching effect, the meaningful Toyota Lexus 1UZ-FE electric engine has been chosen for training in this paper.Combined with the engine control circuit common fault diagnosis and testing ideas,we designed the hardware and software system and the single-chip microcomputer and circuit system are simulated by the single-chip microcomputer simulation software Proteus.It is shown that the system can set practical fault effectively and improve stability through the hardware and software matching,which can provide good fault detection and diagnosis learning platform for maintenance personnel and higher vocational students.%为提高发动机电控技术理论与维修技术的教学效果,本文选用具有代表意义的丰田凌志1UZ-FE电控发动机进行实训系统设计,结合发动机控制电路常见故障的诊断和检测思路,完成了对系统硬件和软件的设计,并通过单片机模拟仿真软件Proteus进行了单片机和电路系统的仿真。仿真结果表明,通过硬件与软件匹配,可有效设置实际故障,并且实训系统工作稳定,可为汽车维修人员和高职学生提供良好的故障检测与诊断学习平台。

 13. Curvas de referência da Escala Motora Infantil de Alberta: percentis para descrição clínica e acompanhamento do desempenho motor ao longo do tempo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Saccani

  2012-02-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Comparar os dados de infantes brasileiros com a normativa canadense e estabelecer as curvas de referência e percentis do desenvolvimento motor da Escala Motora Infantil de Alberta segundo sexo. MÉTODOS: Participaram da pesquisa, 795 crianças com idade entre 0 e 18 meses provenientes de diferentes cidades de uma região do Brasil. Os participantes foram avaliados com a Escala Motora Infantil de Alberta, em uma sala silenciosa, por um experiente pesquisador. Foi realizada análise dos percentis (P5, P10, P25, P50, P75, P90 por faixa etária da escala e sexo. RESULTADOS: Não foram encontradas diferenças significativas (p > 0,05 entre meninos e meninas na maioria das diferentes faixas etárias. Apenas aos 14 meses, foi encontrada superioridade das meninas no escore total de desempenho motor (p = 0,015 e no percentil de desenvolvimento (0,021. Verificou-se, para ambos os sexos e para crianças típicas e atípicas, uma tendência de desenvolvimento motor alinear nas curvas desenvolvimentistas. Observou-se variação reduzida das aquisições motoras nos limites etários, nos dois primeiros meses de vida e a partir dos 15 meses. CONCLUSÕES: A Escala Motora Infantil de Alberta, embora seja um instrumento amplamente utilizado em clínica e pesquisa, possui restrições considerando a diferenciação comportamental até os 2 meses e depois dos 15 meses. Essa reduzida sensibilidade da escala nas extremidades etárias pode estar relacionada com o número e dificuldade dos itens motores avaliados nessas idades. Sugere-se a utilização de outros instrumentos de triagem para crianças acima dos 15 meses de idade.

 14. Efeitos do extrato de Ginkgo biloba (EGb 761 sobre a atividade motora e a memória em ratos nadadores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Pereira Cruz

  2010-11-01

  Full Text Available

  O extrato de Ginkgo biloba (EGb 761 ou exercício físico, modificam as funções cognitivas e aliviam os sintomas de ansiedade; contudo, estes efeitos devem ser melhor caracterizados. A administração oral repetida do extrato (40 ou 80 mg/kg/dia e exercício de natação em ratos indicam um aumento de entradas nos braços fechados no labirinto em cruz elevado (F5,55 = 6.295; p < 0,001 e uma diminuição na imobilidade no campo aberto (F5,55 = 6.997; p < 0,001, sugerindo um aumento na atividade motora. Além disto, o exercício de natação aumenta a exploração no campo aberto e o tratamento com EGb 761 cancela este efeito (F5,55 = 8.575; p < 0,001; indicando uma interação entre EGb 761 e exercício de natação, provavelmente, com um mesmo substrato neurobiológico. Análises comportamentais no teste de reconhecimento de objetos mostraram que o exercício de natação e/ou tratamento com EGb 761, durante os testes de 24 horas, gastavam mais tempo explorando os novos objetos que os familiares (F5,55 = 4.392; p < 0,01; razão de discriminação; memória a longo prazo, indicando que o exercício de natação e/ou EGb 761 alteram a memória. Estes resultados levantam a possibilidade do EGb 761 e exercício físico atuarem em diferentes regiões do cérebro e provocarem diferentes efeitos sobre a atividade motora e funções cognitivas. Palavras-chave: Atividade motora. Campo aberto. Ginkgo biloba. Memória. Labirinto em cruz elevado. Reconhecimento de objetos. ABSTRACT Either ingestion of a Ginkgo biloba proprietary extract (EGb 761 or physical exercise can enhance cognitive functioning and alleviate symptoms of anxiety; however, their combined effects have yet to be characterized. Rats subjected to repeated oral administration of the extract (40 or 80 mg/kg/day and swimming exercise exhibited an increased number of closed-arm entries in the elevated plus-maze and decreased immobility in the open field, suggesting an

 15. Evolução motora de paciente com mucopolissacaridose tipo 1 Motor outcome in a patient with mucopolysaccharidosis type 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Iwabe

  2010-09-01

  Full Text Available OBJETIVO: Relatar os aspectos funcionais de uma criança com mucopolissacaridose tipo 1, descrevendo suas principais alterações após breve tratamento fisioterapêutico. DESCRIÇÃO DE CASO: Criança com 34 meses, portadora de mucopolissacaridose tipo 1 iniciou tratamento fisioterapêutico, duas vezes por semana, durante 50 minutos, sendo avaliada mensalmente por meio das atividades propostas pela Escala de Desenvolvimento Motor (EDM, que analisa a motricidade fina e global, o equilíbrio, o esquema corporal e a organização temporal e espacial. Na primeira avaliação, a criança apresentava-se com 34 meses de idade cronológica e 18 meses de idade motora geral, com melhor pontuação no item organização espacial, segundo a EDM. Após quatro meses, a idade motora geral era de 20 meses; porém, houve melhora da motricidade global. COMETÁRIOS: A análise das atividades funcionais do paciente relatado demonstrou atraso no desenvolvimento motor. A intervenção terapêutica possibilitou evolução favorável, principalmente na motricidade global, mesmo tratando-se de um portador de doença evolutiva.OBJECTIVE: To report the functional aspects of a child with mucopolysaccharidosis type 1 and to describe its main dysfunctions after a brief physiotherapy intervention. CASE DESCRIPTION: A 34 months old child with mucopolysaccharidosis type 1 started a physiotherapy treatment twice a week (50 minutes each session. Her motor skills were monthly evaluated by the Motor Development Scale (MDS, which analyzes fine and global motor skills, balance, body schema and temporal and spatial organization. In the first evaluation, the child had 34 months of chronological age and 18 months of global motor age, with better performance in spacial organization, according to MDS. After four months, the child had 20 months of general motor age; however, the global motor skills improved. Comments: The analysis of the patient's functional activities showed motor delay

 16. Funções executivas, atividades da vida diária e habilidade motora de idosos com doenças neurodegenerativas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Assunção Felippe

  2014-03-01

  Full Text Available Objetivo: Analisar as funções executivas de idosos com doença de Parkinson (DP – com e sem quadro demencial e doença de Alzheimer (DA, e confrontar os escores dos participantes no que se refere às atividades funcionais da vida diária e à habilidade motora em situações de dupla tarefa. Métodos: Sob um desenho transversal, 54 idosos foram divididos em quatro grupos: G1, composto por 11 sujeitos com DP; G2, formado por 10 sujeitos com demência de Parkinson; G3, composto por 13 participantes com DA; e G4, formado por 20 idosos saudáveis. Os procedimentos metodológicos envolveram análise das funções cognitivas pré-frontais dos sujeitos, da realização das atividades da vida diária e da habilidade motora em situações de dupla tarefa. A análise dos dados envolveu a estatística descritiva (média e erro-padrão e inferencial (teste ANOVA e pós-teste de Scheffé, admitindo significância de 5% (p < 0,05 e intervalo de confiança de 95%. Resultados: As funções cognitivas pré-frontais apresentaram diferença significativa entre os grupos, sobretudo nas comparações envolvendo G2 e G3, em relação a G1 e G4 (p = 0,001. Os grupos com déficit cognitivo apresentaram pior rendimento na realização das atividades da vida diária, com menor escore do G2, na qual há junção de déficit cognitivo e motor (p = 0,001. Em situações de dupla tarefa, G2 e G3 apresentaram maiores dificuldades que os demais grupos (p < 0,05. Conclusão: Distúrbios pré-frontais repercutem negativamente nas atividades funcionais e na habilidade psicomotora dos indivíduos. Quando não vinculado a quadro demencial, os pacientes com DP apresentaram escores cognitivos pré-frontais e independência funcional semelhantes aos de idosos saudáveis.

 17. Aprendizagem motora baseada em demonstrações de movimento biológico Motor learning based on biological motion demonstrations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sérgio Tosi Rodrigues

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar o processo de aprendizagem motora de uma habilidade complexa da Ginástica Artística a partir da observação de demonstrações de modelos de pontos de luz e vídeo. Dezesseis participantes divididas em grupos dos respectivos modelos executaram um pré-teste, seguido de 100 tentativas de uma parada de mãos, igualmente distribuídas em blocos de 10 tentativas em dois dias, alternando períodos de demonstração e prática, com um teste de retenção após um dia. Cinemática de braço, tronco e perna das participantes possibilitaram análise da semelhança entre a coordenação de cada participante e do modelo e do tempo de movimento; a performance das participantes também foi avaliada por duas especialistas em Ginástica Artística. Ambas as análises indicaram que os grupos não diferiram. Os resultados são discutidos em termos da hipótese de suficiência de informação nos modelos de movimento biológico particularmente aplicada ao processo de aprendizagem de habilidades motoras complexas.The aim of this study was to evaluate the motor learning process of a complex Artistic Gymnastics skill following demonstrations of point-light and video models. Sixteen participants divided into the respective model groups performed a pre-test and 100 trials of a handstand, equally distributed in blocks of 10 trials in two days, alternating periods of demonstration and practice, with retention test a day later. Participants' kinematics of arm, trunk, and leg was used to analyze the coordination similarities between each participant and the model and movement time; participants' performance was also evaluated by two Artistic Gymnastics experts. Both analyses revealed that the groups did not differ. Results are discussed in terms of the hypothesis of information sufficiency in biological motion models particularly applied to the learning process of complex motor skills.

 18. Recém-nascido pequeno para a idade gestacional: repercussão nas habilidades motoras finas Pequeño para la edad gestacional: repercusión en las habilidades motoras finas Small-for-gestational-age newborn infant: repercussion on fine motor skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amabile Vessoni Arias

  2011-03-01

  Full Text Available OBJETIVO: Comparar as habilidades motoras finas de lactentes nascidos a termo pequenos para a idade gestacional (PIG com as habilidades dos nascidos adequados para a idade gestacional (AIG no terceiro mês de vida. MÉTODOS: Realizou-se um estudo observacional de corte transversal. Avaliaram-se 67 lactentes (21 PIG e 46 AIG no terceiro mês de vida. Portadores de síndromes genéticas, malformações congênitas, infecções congênitas e aqueles que necessitaram de unidade de terapia intensiva neonatal foram excluídos. As Escalas Bayley II de Desenvolvimento Infantil foram utilizadas, com ênfase nos itens que avaliam as habilidades motoras finas. RESULTADOS: Não se observaram diferenças entre os grupos na escala motora (p=0,21 e mental (p=0,45 no terceiro mês de vida. No item "Alcança o Aro Suspenso", houve diferença significativa (teste Exato de Fisher; p=0,02, demonstrando maior frequência de execução para o grupo PIG no terceiro mês de vida. CONCLUSÕES: Supõe-se que a diferença encontrada no item "Alcança o Aro Suspenso" possa ser atribuída à grande ocorrência de movimentos dos braços observada no grupo PIG e não a uma condição melhor de desenvolvimento desse grupo.OBJETIVO: Comparar las habilidades motoras finas de lactantes nacidos a término pequeños para la edad gestacional (PEG con adecuados para la edad gestacional (AEG en el 3er mes de vida. MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional de corte transversal. Se evaluaron a 67 lactantes (21 PEG y 46 AEG en el 3er mes de vida. Síndromes genéticos, malformaciones congénitas, infecciones congénitas y aquellos que necesitaron de unidad de terapia intensiva neonatal fueron excluidos. Las Escalas Bayley II y de Desarrollo Infantil fueron utilizadas, con énfasis en los ítems que evalúan las habilidades motoras finas. RESULTADOS: No se observaron diferencias entre los grupos en la escala motora (p=0,21 y mental (p=0,45 en el 3er mes de vida. En el ítem "alcanza

 19. Diferenças motoras entre crianças desportistas e crianças somente praticantes de Educação Física escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Magno Monteiro da Silva

  2010-02-01

  Full Text Available

  O principal objetivo desse estudo foi o de verificar e comparar o nível atual de desenvolvimento das Habilidades Motoras Fundamentais, e buscar possíveis diferenças nos resultados, provavelmente, oriundos da diferença de oportunidade à prática. O presente estudo observou as técnicas da estatística descritiva e inferencial para comparação das médias, visando identificar diferenças entre as mesmas, tendo o teste ANOVA One-Way e TUKEY como base para estas análises. Os resultados apontaram diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que a oportunidade à prática, um bom desempenho motor só é possível àqueles que acumulam consideráveis experiências de conhecimento e domínio sobre seu corpo, sobre o meio em que está inserido e suas relações desse corpo com o mesmo.

 20. Mudança no foco de atenção ao longo da prática de uma habilidade motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiane Bhering Moretzsohn Silva

  2013-06-01

  Full Text Available Este experimento investigou os efeitos da mudança do foco de atenção durante o processo de aprendizagem de uma habilidade motora. Quatro grupos experimentais (foco interno, foco externo, foco interno-externo e foco externo-interno e um grupo controle praticaram uma tarefa de arremesso de dardo. Durante a fase de aquisição, dois grupos experimentais tiveram uma forma de focalizar a atenção (foco interno ou externo e os outros dois grupos tiveram o foco de atenção mudado na metade da prática (foco interno-externo ou externo-interno. Os resultados do teste de retenção mostraram que o foco interno-externo resultou em um desempenho mais consistente. Esses resultados sugerem a existência de relação entre os efeitos do foco de atenção e o nível de aprendizagem.

 1. NNWSI [Nevada Nuclear Waste Storage Investigations] hole histories, USW UZ-1, UE-25 UZ No. 4, UE-25 UZ No. 5, USW UZ-6, USW UZ-6s, USW UZ-7, USW UZ-8, USW UZ-13

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-04-01

  This report is a compilation of data from eight exploratory boreholes drilled to help characterize the geology and hydrology of the unsaturated zone. The eight holes were drilled in Area 25 of the Nevada Test Site and in Bureau of Land Management land adjacent to the Nevada Test Site. Data presented in the hole histories include all locations, daily activities, review of hole conditions, geophysical log lists and microfiche copies of the geophysical logs

 2. Alterações motoras após cirurgia refrativa no paciente estrábico Motor disturbances after refractive surgery in patients with strabismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosana Nogueira Pires da Cunha

  2004-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar a evolução clínica de pacientes com estrabismo e que se submeteram à cirurgia refrativa. MÉTODOS: Foram examinados 15 pacientes de outubro de 2000 a setembro de 2001 com história de estrabismo e cirurgia fotorrefrativa, incluindo avaliação sensório-motora. O tempo de seguimento foi no mínimo de 6 meses da correção a laser. Os pacientes que já haviam sido submetidos à correção a laser constituíram o primeiro grupo, e os que foram examinados antes da correção a laser, formaram o segundo grupo. RESULTADOS: Todos os pacientes do primeiro grupo necessitaram de cirurgia corretora de estrabismo para aliviar os sintomas de visão dupla ou corrigirem o aumento do desvio ocular. A cirurgia fotorrefrativa foi realizada nesses casos em pacientes com estrabismo pré-existente e sem avaliação prévia de suas condições sensoriais.A maioria dos pacientes do segundo grupo apresentou piora da visão binocular após o procedimento a laser. Metade dos pacientes desse grupo precisou usar óculos para detalhes de perto para aliviar sintomas de astenopia. Aqueles que possuíam esotropia acomodativa foram os que apresentaram menos ou nenhuma queixa após o procedimento, e a evolução foi estável ao longo dos meses de pós-operatório. CONCLUSÕES: Os cirurgiões refrativos devem selecionar seus pacientes, evitando subestimar alterações que possam comprometer a capacidade de fusão após o laser. Recomendamos a avaliação sensório-motora detalhada, antes do laser, para todos os candidatos à cirurgia refrativa.PURPOSE: To evaluate patients with strabismus submitted to excimer laser refractive procedure. METHODS: Complete eye examination was performed, including motor and sensorial evaluation in 15 patients from October, 2000 to September, 2001. Follow-up was at least 6 months after excimer laser procedure. Patients who had been submitted to laser were named the first group and those who were seen before laser formed the

 3. Transtorno depressivo maior: avaliação da aptidão motora e da atenção Major depressive disorder: motor aptitude and attention evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naiana Machado

  2009-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar a aptidão motora geral e específica e a atenção em pacientes com transtorno depressivo maior (TDM. MÉTODOS: Dezesseis mulheres hospitalizadas responderam a uma Entrevista Sociodemográfica e Clínica e foram avaliadas através do Teste de Trilhas e Escala Motora para Terceira Idade (EMTI. RESULTADOS: A média de idade foi 38,63 anos e a do primeiro diagnóstico 32,81 anos; com renda familiar baixa. Na avaliação da aptidão motora geral, 56,25% das pacientes deste estudo foram classificadas como "abaixo da média", 37,5% como "normal médio" e 6,25%, "normal alto". As variáveis "motricidade global" e "organização temporal" obtiveram classificação "inferior". A amostra apresentou maior tempo de execução nos testes de atenção em relação aos valores de referência e um pior desempenho com o aumento da idade. E quanto maior o tempo para a realização do Teste de Trilhas, pior foi o desempenho na EMTI. CONCLUSÕES: Na maioria das pacientes, a aptidão motora geral, motricidade global e organização temporal encontram-se abaixo da média. Verificou-se a existência de disfunções e influência da idade no nível da atenção, e ainda a existência de relação entre os déficits atencional e motor. Quanto mais baixo o nível de atenção, pior é a aptidão motora.OBJECTIVE: To evaluate the general and specific motor aptitude and attention in patients with major depressive disorder (MDD. METHODS: Sixteen women admitted in a psychiatric hospital answered to a clinic and socio-demographic interview. For the evaluation it was used the Motor Scale for the Elderly (Escala Motora para Terceira Idade - EMTI and the Trail Making Test (TMT. RESULTS: The average age of women was 38,63 years old, and the first diagnostic was made on average of 32,81 years old; they also have a low family income. At the general motor aptitude, 56,25% of the patients were classified as "below average", 37,5% as "normal medium" and 6,25% as

 4. Alpha absolute power: motor learning of practical pistol shooting Potência absoluta de alfa: aprendizagem motora do tiro prático de pistola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clayton Amaral Domingues

  2008-06-01

  Full Text Available The present study aimed at investigating changes in behavior (shooting precision and electrophysiological variables (absolute alpha power during the motor learning of practical pistol shooting. The sample was composed of 23 healthy subjects, right-handed, male, between 18 and 20 years of age. The task consisted of four learning blocks. A One-way ANOVA with repeated measures and a post hoc analysis were employed to observe modifications on behavioral and electrophysiological measures (pO presente estudo teve por objetivo investigar alterações nas variáveis comportamentais (precisão do tiro e eletrofisiológicas (potência absoluta de alfa durante o aprendizado motor do tiro prático de pistola. A amostra constituiu-se de 20 sujeitos saudáveis, destros, sexo masculino, faixa etária entre 18 e 20 anos. A tarefa consistiu de quatro blocos de aprendizagem. A análise estatística das variáveis comportamentais e eletrofisiológicas foram realizadas por meio de uma ANOVA one-way e uma análise post hoc (p<0,05. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre os blocos em função do aprendizado motor, bem como uma sensível melhora na precisão do tiro de ambos os blocos. Foi observada uma diminuição na potência de alfa em todos os eletrodos analisados durante a execução da tarefa, quando comparados aos blocos de linha de base e controle da aprendizagem. Os achados sugerem que a potência em alfa diminui devido o aprendizado motor quando sujeitos estão engajados na execução de uma tarefa motora complexa.

 5. Hereditary motor and sensory neuropathy with congenital glaucoma: report on a family Neuropatia hereditária sensitivo-motora com glaucoma congênito: descrição de uma família

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WALTER O. ARRUDA

  1999-06-01

  Full Text Available We report three siblings of a family with hereditary motor and sensory polyneuropathy (HMSN and buphthalmos. Electrophysiological studies showed a demyelinating neuropathy and pathological findings showed severe loss of myelinated fibers (MF, thin myelin sheaths and myelin infoldings in a few remaining MF. The presumed mode of inheritance is autosomal recessive. This family probably represents an unique form of CMT4 that may be related to one of the congenital glaucoma genic locus, particularly GLC3A and GLC3B, described in Turkish families.Descrevemos três membros afetados de uma família com neuropatia hereditária sensitivo-motora tipo I (desmielinizante e glaucoma congênito (buftalmia. O estudo eletrofisiológico dos membros afetados demonstrou polineuropatia sensitivo-motora desmielinizante, com ausência ou redução acentuada das velocidades de neurocondução sensitiva e motora. A biópsia do nervo sural revelou redução moderada a grave das fibras mielinizadas, bainhas de mielina de espessura diminuída (remielinização com dobramentos delas nas poucas fibras mielinizadas remanescentes. Não foram observadas formações em casca de cebola, nem tampouco alterações hipertróficas. O padrão de herança desta família parece ser autossômico recessivo. Sugerimos tratar-se de uma forma singular de doença de Charcot-Marie-Tooth autossômica recessiva (CMT4, que eventualmente pode possuir locus gênico próximo a um dos locus do glaucoma congênito (GLC3A e GLC3B, localizados nos cromossomos 2p21 e 1p36.

 6. Associações entre actividade física, habilidades e coordenação motora em crianças portuguesas. DOI: 10.5007/1980-0037.2011v13n1p15

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Oliveira Lopes

  2011-12-01

  Full Text Available Actualmente, existe na literatura a evidência unânime, que a prática actividade física (AF regular é benéfica para a saúde. A variação na AF nas crianças é resultado de vários factores, nos quais se incluem as habilidades motoras fundamentais (HMF e a coordenação motora (CM. Analisar a relação entre a AF habitual e as HMF, e a CM em crianças de ambos os sexos com idades de 6 e 7 anos. A amostra foi constituída por 21 crianças com uma idade média de 6,38±0,50. A actividade física habitual foi avaliada por acelerometria, as habilidades motoras fundamentais usando o Test of Gross Motor Development (TGMD-2 e a coordenação motora através do Körperkoordination Test für Kinder (KTK. As crianças deste estudo cumprem as recomendações internacionais de AF regular. No KTK, a maioria das crianças (52,4% apresentou perturbações da CM e insuficiências coordenativas, 47,6% valores correspondentes a uma CM normal, nenhum sujeito apresentou uma CM boa ou muito boa; no TGMD-2, para a avaliação locomotora, 76,2% das crianças situam-se acima do percentil 50 (P50, na avaliação do controlo de objectos, 28,6% atingem o P50 ou superior, e para o score total do teste, 38,1% alcançam o P50 ou superior. A AF habitual correlacionou-se positivamente com o TGMD-2 controlo de objectos. Estas crianças apresentaram resultados baixos, indiciadores de possíveis insuficiências do desenvolvimento coordenativo e de pobre desenvolvimento das HMF, pelo que se considera que deviam ser alvo de uma especial intervenção, nomeadamente na área da Educação Física.

 7. Crianças com dificuldades motoras apresentam baixos níveis de aptidão física? Do children with motor difficulties show low levels of physical fitness?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcel Morais de Almeida Santos

  2012-12-01

  Full Text Available O presente estudo tem como objetivo analisar se crianças com dificuldades motoras apresentariam baixos níveis de aptidão física relacionada à saúde em relação aos seus pares sem dificuldades. Dezesseis crianças com dificuldades motoras com aproximadamente oito anos foram pareadas em gênero e idade com outras 16 sem dificuldades motoras. Os participantes completaram os testes de aptidão física (sentar e alcançar, salto em distância parado, puxada em suspensão na barra modificado, abdominal e corrida de 9 minutos e os de coordenação motora (MABC-2. Os resultados indicaram diferenças significativas no salto em distância parado, puxada em suspensão na barra modificado, abdominal, mas não para sentar e alcançar e corrida de 9-m. Os resultados são semelhantes aos publicados na literatura internacional, com exceção da corrida de 9 minutos. A ideia de que em algum grau a coordenação é necessária para executar tarefas de aptidão física e pode impactar no desempenho da aptidão física é discutida no presente trabalho.The aim of the present study was to examine whether children with motor difficulties would show levels of health-related components of physical fitness lower than children without such difficulties. Sixteen children with motor difficulties with approximately 8 years of age were age-and gender-matched with other 16 children without motor difficulties. Participants completed the test batteries for physical fitness (seat and reach, standing long jump, sit-up, modified pull-up and 9-minute run and for motor coordination (MABC-2. The results indicated significant differences in standing long jump, sit-up, modified pull-up tests, but not for the seat and reach and the 9-minute run tests. Overall, the results are similar to those published in the international literature, with the exception of cardiorespiratory fitness. The idea that at to some degree coordination is required to perform physical fitness tasks and

 8. Efeitos da terapia espelho na recuperação motora e funcional do membro superior com paresia pós-AVC: uma revisão sistemática

  OpenAIRE

  Costa, Valton da Silva; Silveira, Júlio César Cunha da; Clementino, Tatiana Catarina Albuquerque; Borges, Lorenna Raquel Dantas de Macedo; Melo, Luciana Protásio de

  2016-01-01

  RESUMO Após um acidente vascular cerebral (AVC), o membro superior pode apresentar déficits motores que podem levar a incapacidades funcionais. A terapia espelho (TE) é uma possibilidade terapêutica na reabilitação do membro superior (MS). Este estudo objetivou reunir evidências que pudessem mostrar quais são os efeitos da TE na recuperação motora e funcional do MS com paresia pós-AVC. Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed, PEDro e ScienceDirect, utiliza...

 9. A Eficácia de um Programa de Treino de Trampolins na Proficiência Motora de Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Cristina Vieira LOURENÇO

  2016-03-01

  Full Text Available RESUMO: crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA apresentam um desempenho motor inferior às crianças em geral. Com este estudo pretende-se avaliar a eficácia de um programa de treino de trampolins, com a duração de 20 semanas, na proficiência motora e índice de massa corporal (IMC de crianças com TEA. Participaram um total de 17 crianças (entre os 4 e os 10 anos de idade com diagnóstico de TEA, que foram distribuídas por dois grupos: grupo experimental (n=6, e controlo (n=11. O grupo experimental foi submetido a uma sessão de treino de trampolins por semana com uma duração de 45 minutos. O grupo de controlo compreende crianças cuja atividade física foi limitada ao currículo obrigatório. A proficiência motora foi avaliada através da bateria de testes Bruininks - Oseretsky. O IMC foi calculado recorrendo à fórmula internacionalmente referenciada. Para análise de variância de medidas repetidas (ANOVA. Ambos os grupos apresentaram características idênticas na avaliação inicial. No que se refere à proficiência motora foram evidentes e significativas as melhorias no GE após o programa de trampolins de 20 semanas (p0.05. Relativamente ao IMC não se registraram alterações significativas em ambos os grupos com a realização do programa de trampolins (p>0.05. Em face deste quadro de resultados é possível concluir que a participação em um programa de trampolins com a duração de 20 semanas contribuiu para melhorar significativamente a proficiência motora de crianças com TEA.

 10. Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām

  OpenAIRE

  Šmitenbergs, Oskars

  2006-01-01

  Bakalaura darbs „Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām” ir sistēmas Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešanas procesa apraksts IT uzņēmumā SIA „UNITREE”. Darbs sniedz ieskatu sistēmas ieviešanas nepieciešamības cēloņos vidēja lieluma un lielos uzņēmumos. Kā viena no problēmu cēloņu novēršanas iespējām tiek piedāvāta Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešana uzņēmumā, tāpēc darbā galvenokārt tiek apskatīta biznesa pārvaldības iespējas, izmanto...

 11. Vzájemný vztah mezi mobilitou a maximálním uzávěrovým tlakem uretry či Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem inkontince moči

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martan, A.; Mašata, J.; Švabík, K.; Drahorádová, P.; Hlásenská, Jana; Pavlíková, Markéta

  2005-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2005), s. 123-128 ISSN 1210-7832 R&D Projects: GA MZd NH7378 Keywords : inkontinence moči u žen * hypermobilita uretry * maximální uzávěrový tlak uretry * Valsalva leak -point pressure Subject RIV: FK - Gynaecology, Childbirth

 12. Vzájemný vztah maximálního uzávěrového tlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem inkontince moči

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martan, A.; Mašata, J.; Švabík, K.; Drahorádová, P.; Halaška, M.; Voigt, R.; Pavlíková, Markéta

  2004-01-01

  Roč. 69, č. 4 (2004), s. 267-272 ISSN 1210-7832 R&D Projects: GA MZd NH7378 Keywords : inkontinence moči u žen * maximální uzávěrový tlak uretry * Valsalva leak -point pressure Subject RIV: FK - Gynaecology, Childbirth

 13. Climate related natural hazards management in the vulnerable regions of Uzbekistan - experiences in the frame of projects Climate Risk Management in Uzbekistan (CRM-Uz) and Water in Central Asia (CAWa)

  Science.gov (United States)

  Merkushkin, Alexander; Gafurov, Abror; Agaltseva, Natalya; Pak, Alexander; Mannig, Birgit; Paeth, Heiko; Vorogushyn, Sergiy; Unger-Shayesteh, Katy

  2014-05-01

  Increased frequency of natural hazards under conditions of observed climate change in Uzbekistan has become challenging concern and shows the need to develop more effective climate risk mechanisms towards improving the security of society and sustainable development. In the framework of presented study, the importance of drought monitoring and methodologies for early warning for such purposes in Uzbekistan are demonstrated. For the conditions of Uzbekistan, droughts are most dangerous climate related natural phenomenon. Therefore, the CRM-Uz Project on Climate Risk Management was established with focus on reducing climate risks, strengthening adaptive capacity for stimulating the development of early warning mechanisms, as well as to build up the basis for long-term investments. This serves to increase resilience to climate impacts in the country. In the frame of the CRM-Uz Project, Drought Early Warning System (DEWS), has been developed and implemented in one of the southern provinces of Uzbekistan (Kashkadarya). The main task of DEWS is to provide population with information on the possibility of upcoming drought season in advance. DEWS is used for the assessment, monitoring, prevention, early warning and decision making in this region. Such early warning system provides the required information to undertake appropriate measures against drought and to mitigate its adverse effects to society. It is clear that during years with expected drought the hydrological forecasts become much more important. Complex mathematical model which simulates of run-off formation as a basis of DEWS provides the seasonal hydrological forecasts that are used to inform all concerned sectors, especially the agricultural sector on water availability during the vegetation period. In the frame of cooperation with German Research Centre for Geosciences (GFZ) within the CAWa Project, the DEWS was extended through implementation of MODSNOW - the operational tool for snow cover monitoring at

 14. Valor localizador y lateralizador de la manifestación motora facial unilateral en epilepsias focales, utilizando VEEG y/o estimulación cortical directa cerebral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Paoli

  2014-07-01

  Full Text Available Las manifestaciones motoras faciales unilaterales (MMFU se describen clásicamente en crisis que inician en la región central inferior contralateral. Para evaluar el valor localizador y lateralizador de MMFU en crisis espontáneas registradas en videoelectroencefalografía (VEEG y de MMFU obtenidas por estimulación cortical directa cerebral, analizamos 83 crisis con MMFU durante VEEG y 8 pacientes que presentaron MMFU durante estimulación cortical directa cerebral. Correlacionamos localización y lateralidad de la hipótesis de zona epileptógena con el tiempo de aparición  de MMFU, y la zona de estimulación cortical directa cerebral que desencadenó MMFU con su lateralidad. En 61 crisis con MMFU (73.4% la hipótesis de zona epileptógena no correspondió a la región central contralateral, por corresponder a la región central ipsilateral o a otras regiones tanto homolaterales como contralaterales. La MMFU se registró en forma precoz en 51.1% de las crisis con hipótesis de zona epileptógena en la región frontal, en  56% de las crisis con hipótesis de zona epileptógena en la región central y en 80% de las crisis con hipótesis de zona epileptógena en el lóbulo temporal. No registramos MMFU precoz  en las crisis con hipótesis de zona epileptógena en la región posterior. En 2 (25% de 8 pacientes con MMFU provocada por estimulación cortical directa cerebral, la zona de la estimulación no fue la región central inferior contralateral. Concluimos que las MMFU pueden deberse a descargas alejadas de la región central inferior, tanto ipsilaterales como contralaterales.

 15. Features associated with the development of non-motor manifestations in Parkinson's disease Factores asociados con el desarrollo de complicaciones no motoras en la enfermedad de Parkinson

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Juri

  2008-03-01

  Full Text Available Parkinson's disease (PD is a neurodegenerative disorder, predominantly characterized by the presence of motor symptoms. However, the non motor manifestations (NMM are a frequent complaint in the PD patients. There is a lack of information about the risk factors associated with the NMM in these patients. The aim of this study is to evaluate the prevalence of the more common NMM in a population of PD patients and to determine the features associated with its development. We studied 124 ambulatory PD patients. NMM were defined by the presence of neuropsychiatric manifestations, cognitive disorder, autonomic dysfunction or sleep related problems. In a multivariate analysis we found that the years of evolution of the PD and the presence of cognitive dysfunction are the risk factors for the neuropsychiatric and autonomic manifestations, whereas axial impairment is a risk factor for cognitive disorders and dyskinesias is for sleep related problems. In conclusion, this study shows that the features related to the PD progression appear as the main risk factors associated with NMM.La enfermedad de Parkinson (EP es un trastorno neurodegenerativo, caracterizado predominan-temente por la presencia de síntomas motores. No obstante, la presencia de manifestaciones no motoras (MNN son frecuentes en los pacientes con EP. Existe escasa información sobre los factores de riesgo asociados con la aparición de MNN en dichos pacientes. El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de las MNN más comunes en una población de pacientes portadores de EP y determinar los factores de riesgo asociados con su aparición. Estudiamos 124 pacientes portadores de EP atendidos en forma ambulatoria. La presencia de MNN fue definida por la aparición de manifestaciones neuropsiquiátricas, trastorno cognitivo, disfunción autonómica o alteraciones del sueño. En el análisis multivariado encontramos que los años de evolución de la EP y la presencia de disfunci

 16. Aprendizagem de procedimentos e efeitos ansiolíticos: medidas eletrencefalográficas, motora e atencional Procedural learning and anxiolytic effects: electroencephalographic, motor and attentional measures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Elidio Portella

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente estudo foi avaliar parâmetros atencionais, motores e eletrencefalográficos durante uma tarefa de procedimentos em sujeitos que ingeriram 6mg de bromazepam. A amostra consistiu de 26 sujeitos saudáveis, ambos os sexos, entre 19 e 36 anos. Os grupos controle e experimental foram submetidos à tarefa datilográfica em desenho duplo-cego randomizado. Os achados não revelaram diferenças nas medidas atencionais e motoras entre os grupos. Foram avaliadas medidas de coerência (EEGq entre regiões do escalpo nas bandas teta, alfa e beta. Análise inicial revelou um efeito principal para condição (Anova 2- critérios de variação - condição versus blocos. Uma segunda Anova, também com 2 critérios de variação (condição versus região do escalpo, demonstrou um efeito principal para ambos os fatores. Em conclusão, a medida de coerência parece não ser uma ferramenta sensível para demonstrar diferenças entre áreas corticais em função de uma tarefa de procedimentos.The objective of the present study was to evaluate attentional, motor and electroencephalographic (EEG parameters during a procedural task when subjects have ingested 6mg of bromazepam. The sample consisted of 26 healthy subjects, male or female, between 19 and 36 years of age. The control (placebo and experimental (bromazepam 6mg groups were submitted to a typewriting task in a randomized, double-blind design. The findings did not show significant differences in attentional and motor measures between groups. Coherence measures (qEEG were evaluated between scalp regions, in theta, alpha and beta bands. A first analysis revealed a main effect for condition (Anova-2way - condition versus blocks. A second Anova 2-way (condition versus scalp regions showed a main effect for both factors. The coherence measure was not a sensitive tool at demonstrating differences between cortical areas as a function of procedural learning.

 17. Propiedades psicométricas del test de competencias motoras Bruininks Oseretsky en versión corta para niños entre 4 y 7 años en Chía y Bogotá, D.C., Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Eugenia Serrano Gómez

  2015-10-01

  Conclusiones. El BOT 2 es un instrumento válido y confiable que puede ser utilizado para la evaluación e identificación del nivel de desarrollo en que se encuentran las competencias motoras del niño.

 18. Olhares distintos sobre a noção de estabilidade e mudança no desempenho da coordenação motora grossa Ángulos diferentes sobre el concepto de estabilidad y cambio en el rendimiento de la coordinación motora gruesa Distinct views on the notion of stability and change in the performance of gross motor coordination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano Basso

  2012-09-01

  Full Text Available Estudos sobre coordenação motora grossa (CMG de crianças focam na descrição dos valores normativos em razão da idade e sexo. Poucos analisam a dinâmica da mudança do desempenho de cada criança em relação ao seu grupo ao longo do tempo. O objetivo do presente estudo foi estimar a estabilidade das diferenças interindividuais na mudança intraindividual da CMG ao longo de 18 meses. Participaram do estudo 120 escolares de sete anos de idade da cidade de Muzambinho - MG. Foram realizadas quatro coletas com intervalos de seis meses. A CMG foi avaliada pelas provas do KTK. Os valores médios apresentaram incrementos em todas as provas, diferindo entre gênero apenas para o equilíbrio à retaguarda. Os resultados da correlação entre o desempenho inicial e a mudança ao longo do tempo indicaram uma forte heterogeneidade. Os resultados da estabilidade se mostraram fracos, os quais foram discutidos em relação a diferentes trajetórias do desenvolvimento da CMG.Las investigaciones sobre la coordinación motora gruesa (GMC de niños se centran en la descripción de los valores normativos basados en la edad y en el sexo, y pocos estudios analizan la dinámica de cambio en el desempeño de cada niño en relación a su grupo al largo del tiempo. El objetivo de este estudio fue estimar la estabilidad de las diferencias interindividuales en el cambio interindividual de la CMG durante dieciocho meses. Participaron de la investigación 120 estudiantes de siete años de edad de la ciudad de Muzambinho - MG. Cuatro muestras fueron tomadas a intervalos de seis meses. La CMG se evaluó mediante las pruebas del KTK. Los valores medios mostraron aumentos en todas las pruebas, defiriendo entre géneros sólo para el equilibrio a la retaguardia. Los resultados de la correlación entre el rendimiento inicial y el cambio a lo largo del tiempo indicaron una fuerte heterogeneidad. Los resultados de la estabilidad se mostraron débiles. Estos resultados se

 19. Frequency and precision of feedback and the adaptive process of learning a dual motor task Frecuencia y necesidad de feedback en el proceso adaptativo de aprendizaje de una tarea motora dual Frequência e precisão de "feedback" e o processo adaptativo de aprendizagem de uma tarefa motora de dupla demanda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cássio Miranda Meira Junior

  2012-09-01

  Full Text Available This work investigated the effects of frequency and precision of feedback on the learning of a dual-motor task. One hundred and twenty adults were randomly assigned to six groups of different knowledge of results (KR, frequency (100%, 66% or 33% and precision (specific or general levels. In the stabilization phase, participants performed the dual task (combination of linear positioning and manual force control with the provision of KR. Ten non-KR adaptation trials were performed for the same task, but with the introduction of an electromagnetic opposite traction force. The analysis showed a significant main effect for frequency of KR. The participants who received KR in 66% of the stabilization trials showed superior adaptation performance than those who received 100% or 33%. This finding reinforces that there is an optimal level of information, neither too high nor too low, for motor learning to be effective.El presente estudio investigó los efectos de la frecuencia y necesidad de feedback en el aprendizaje de una tarea motora de dupla demanda. 120 adultos fueron aleatoriamente designados a seis grupos de diferentes niveles de frecuencia (100%, 66% o 33% y necesidad (específico o general de conocimiento de resultados (CR. En la fase de estabilización, la tarea de posicionamiento lineal y control de fuerza manual fue ejecutada con CR. Diez tentativas de adaptación sin CR fueron ejecutadas durante la misma tarea, con la introducción de una fuerza electromagnética contraria a la dirección del movimiento. El análisis indicó efecto significativo en el factor "Frecuencia de CR": aquellos que recibieron CR en 66% de las tentativas de estabilización obtuvieron desempeño de adaptación superior cuando comparados a aquellos que recibieron 100% o 33% de CR. Ese resultado refuerza la existencia de un nivel óptimo de información, ni muy alto ni muy bajo, para que el aprendizaje sea optimizado.O presente estudo investigou os efeitos da frequ

 20. Estrutura de prática e validade ecológica no processo adaptativo de aprendizagem motora Practice schedule and ecological validity in the adaptive process of motor learning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Massigli

  2011-03-01

  Full Text Available O objetivo desse estudo foi investigar o efeito da estrutura de prática no processo adaptativo de aprendizagem motora em função da validade ecológica da situação experimental. Participaram do estudo 104 crianças distribuídas em oito grupos experimentais (dois níveis de validade ecológica x quatro estruturas de prática. A tarefa consistiu em rebater uma bola de tênis de mesa lançada por um equipamento ou pelo experimentador, com o objetivo de acertar um alvo localizado no lado oposto da mesa. O estudo envolveu duas fases: estabilização e adaptação. O desempenho foi analisado por meio da soma dos pontos obtidos em blocos de 10 tentativas. Os resultados mostraram que os efeitos das práticas constante, aleatória, constante-aleatória e aleatória-constante no processo adaptativo de aprendizagem motora foram similares em ambos os níveis de validade ecológica; a prática constante foi a estrutura menos efetiva no processo adaptativo de aprendizagem motora em ambas as situações experimentais.The aim of this study was to investigate the effect of different practice schedules in the adaptive process of motor learning in function of the ecological validity of the experimental situation. Participants were 104 children distributed in eight experimental groups (2 levels of ecological validity x 4 practice schedules. The task was to hit a table tennis ball thrown by equipment or experimenter, aiming to hit a target located on the opposite side of the table. The study was carried out in two phases: stabilization and adaptation. Performance was analyzed through the sum of the points achieved in ten trial blocks. Results showed that the effects of constant, random, constant-random and random-constant practice on the adaptive process of motor learning were similar in both levels of ecological validity; constant practice was the less effective schedule on the adaptive process of motor learning in both experimental situations.

 1. Programa de intervenção motora para escolares com indicativo de transtorno do desenvolvimento da coordenação - TDC Motor intervention program for school children with signs of developmental coordination disorder - DCD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Vilma Alves da Silva

  2011-04-01

  Full Text Available Este estudo objetivou verificar os efeitos de um programa de intervenção motora para escolares com indicativo de Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação. Participaram do estudo seis escolares na faixa etária de 10 anos, do gênero feminino e masculino, matriculados em uma escola municipal no interior do Estado de Santa Catarina. A avaliação motora foi mensurada por meio do Movement Assessement Battery for Children (MABC-2. O teste abrange as faixas etárias de três a 16 anos dentro de cada faixa etária são agrupadas oito tarefas em três categorias de habilidades: destreza manual, lançar e receber, equilíbrio. As intervenções foram baseadas na abordagem da Educação Física Desenvolvimentista em ambiente escolar. As sessões foram realizadas individualmente com 20 sessões de intervenção motora para cada escolar, num total de 120 sessões, com frequência de duas aulas semanais e com duração de 45 minutos. Para interpretação dos dados foi utilizado o teste Wilcoxon no pacote estatístico SPSS 13.0 for Windows. Os resultados evidenciaram diferenças estatisticamente significativas após a intervenção motora (pThis study aimed to verify the effects of a motor intervention program for students with signs of DCD. Six 10 year-old students, both male and female, who were registered at a municipal school in the interior of the state of Santa Catarina participated in the study. Motor capacity was measured using the Movement Assessment Battery for Children (MABC-2, one of the most commonly used instruments for assessing children's movement difficulties. The test encompasses the age groups of 3 to 16 years; for each age group, eight tasks are grouped into three skill categories: manual skill, throw and catch, balance. The interventions were based on the Developmental Physical Education approach in school environments. The sessions were done individually with 20 motor intervention sessions for each student, in a total of 120

 2. Avaliação da função motora em crianças com distrofia muscular congênita com deficiência da merosina Motor function evaluation in merosin-deficient congenital muscular dystrophy children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernanda M. Rocco

  2005-06-01

  Full Text Available A distrofia muscular congênita (DMC compõe um grupo de miopatias caracterizadas por hipotonia e fraqueza muscular notadas até o primeiro ano de vida. Em torno de 40% a 50% dos casos são decorrentes de deficiência primária da proteína merosina (DM, os quais apresentam um fenótipo mais homogêneo, com grave comprometimento motor e respiratório. Foram avaliadas neste estudo onze crianças com diagnóstico clínico e histológico de DMC-DM, com idade de 3 a 15 anos, através de exame de força muscular ("Medical Research Council", análise goniométrica, avaliação das habilidades motoras e das atividades de vida diária (AVDs (indicador de Barthel, com o objetivo de caracterizar as principais limitações funcionais motoras. Os grupos musculares mais comprometidos foram os flexores cervicais, paravertebrais e proximais dos membros. Os grupos musculares dos membros superiores estavam tão comprometidos quanto os dos membros inferiores, enquanto que os extensores encontravam-se mais comprometidos que os flexores. Todas as crianças apresentavam importantes retrações musculares nos quadris, joelhos e cotovelos. Outras deformidades freqüentes foram escoliose e pés eqüino-varo. Nenhuma criança possuía a habilidade motora necessária para engatinhar, ficar de pé ou andar; e todas foram classificadas como dependentes ou semidependentes para a maioria das AVDs estudadas. Nossos achados confirmam o envolvimento difuso e intenso da musculatura esquelética na DMC-DM, acarretando graves limitações funcionais motoras e deformidades músculo-esqueléticas.Congenital muscular dystrophy (CMD is a heterogeneous group of disorders characterized by early onset of hypotonia and weakness. Almost 50% of the cases are caused by primary deficiency of a protein named merosin (MD, and present a homogenous phenotype with a severe motor and respiratory involvement. Eleven children with clinical and histological diagnosis of CMD-MD, aged of 3 to 15 years

 3. Influência da estimulação sensório-motora-oral em recém-nascidos pré-termo Influence of sensory-motor-oral stimulation on preterm newborns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Pereira Costa

  2011-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: verificar a influência da estimulação sensório-motora-oral em recém-nascidos pré-termo. MÉTODOS: a amostra constou de 28 recém-nascidos pré-termo internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital Universitário. Os sujeitos foram alocados em dois grupos, o estimulado e o controle. O grupo estimulado recebeu estimulação sensório-motora-oral duas vezes por dia. Realizaram-se duas avaliações, mensurando frequência respiratória e cardíaca, taxa de transferência, tempo de transição entre sonda e via oral plena, bem como incremento de peso. Os resultados foram analisados por meio do software STATA (10, comparando-se os grupos com o Teste T Student independente (pPURPOSE: to evaluate the influence of a sensory-motor-oral stimulation in preterm newborns. METHODS: twenty-eight preterm newborns in a neonatal intensive care unit of a University Hospital were randomly placed into stimulated and control groups. The stimulated group received a sensory-motor-oral stimulation twice a day. There were two ratings, measuring respiratory rate and heart rate, transfer tax, transition time between tube and oral feeding and weight increase. The results were analyzed through STATA 10 software, and the groups were compared through the Independent T Student Test (p<0,05. RESULTS: no statistically significant difference was found between the groups. CONCLUSION: there was no influence of sensory-motor-oral stimulation on the evaluated parameters.

 4. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 5. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  OpenAIRE

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 6. Alterações em variáveis motoras e metabólicas induzidas pelo treinamento durante um macrociclo em jogadores de handebol Alteraciones en las variables motoras y metabólicas inducidas por el entrenamiento durante un macro ciclo en jugadores de balonmano Changes in metabolic and motor performance variables induced by training in handball players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juvenilson de Souza

  2006-06-01

  Full Text Available A monitoração do treinamento é uma prática comum no desporto. Essa monitoração deve ser baseada em testes específicos e que reflitam as adaptações às diversas etapas de treinamento, permitindo, assim, ajustes no programa deste. Assim, este estudo teve como objetivo analisar as alterações em variáveis motoras e metabólicas induzidas pelo treinamento durante um macrociclo em jogadores de handebol. Os atletas foram submetidos a um programa de preparação fundamentado no modelo de periodização proposto por Verkhoshanski(7 e adaptado por Oliveira(8. Foram estudados 11 jogadores de handebol, que realizaram treinamentos diários, na faixa etária de 20 a 32 anos, massa corporal média de 89,5 ± 10,4kg (70,2 a 105,1kg, e estatura média de 184,4 ± 6,7cm (171,8 a 198cm, filiados à equipe "UniFil/Londrina" do município de Londrina - PR. Os handebolistas foram submetidos a duas baterias de testes: a primeira no início do segundo macrociclo de treinamento e a segunda após 16 semanas, antecedendo o início da liga nacional. Para análise dos dados foi utilizado teste t para medidas repetidas com p La monitorización del entrenamiento es una práctica común en el deporte. Esa monitorización debe basarse en pruebas específicas y que reflejen las adaptaciones a las diversas etapas del entrenamiento, permitiendo así, ajustes en el programa del mismo. Así, este estudio ha tenido como objetivo analizar las alteraciones en las variables motoras y metabólicas inducidas por el entrenamiento durante un macro ciclo en jugadores de balonmano. Los atletas fueron sometidos a un programa de preparación basado en el modelo de periodicidad propuesto por Verkhoshanski(7 y adaptado por Oliveira(8. Fueron estudiados 11 jugadores de balonmano que realizaron entrenamiento diario, con edades entre 20 y 32 años, masa corporal media de 89,5 ± 10,4 kg (70,2 y 105,1 kg, y estatura media de 184,4 ± 6,7 cm (171,8 y 198 cm, afiliados al equipo "Uni

 7. Vēja elektrostaciju ietekme uz putniem rudens migrācijas laikā Baltijas jūras piekrastē (Liepāja, Latvija): metodikas aprobācija un pirmie rezultāti

  OpenAIRE

  Krotova, Ieva

  2015-01-01

  Vēja enerģijas izmantošana ir potenciāli izdevīgs ziemeļvalstu atjaunojamo energoresursu avots, kas nerada regulāru gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Latvijas rietumu un ziemeļu daļas ir piemērotas vēja enerģijas iegūšanai. Svarīgs aspekts vēja enerģētikas attīstībā ir tās ietekme uz vidi un dzīvajiem organismiem. Teorētiskajā daļā tika veikts vēja enerģētikas teorijas un citu valstu vēja elektrostacijas (VES) ietekmes pētījumu metodikas un iegūto rezultātu apskats šādās tēmās – vēja ...

 8. Motor laterality as a training skill. Learning effects over the change of lateral tendency LA LATERALIDAD MOTORA COMO HABILIDAD ENTRENABLE. EFECTOS DEL APRENDIZAJE SOBRE EL CAMBIO DE TENDENCIA LATERAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Bilbao

  2010-09-01

  Full Text Available

  The motor laterality is a traditional problem in the field of physical education. The explanation about this problem has been suported on genetics and byologics models, which considere it as a general human being condition to use one side of our body prior to the other one. This human disposition is determined by a brain hemisphere dominance that is behind all kind of behaviors; this hemisphere dominance, right or left, will be determined by the genetic code of each human subject, therefore the behaviors of choice between left and right for each limb of our body will be very difficult to modificate by learning. The present research is aim to explain motor laterality from a different model (behavioral model to the biologic and genetic traditional model, where learnig be the key factor to understand it. By means a within-subject experimental design with three and four years old children we tried to probe the effects of learning in different lateralized behavior. We applied a technique of behavior modification which included, positive reiforcement, and feedback. We found that it is possible to change by learning the normal tendency to use one side of our body, left or right, instead the other side and to change, too, the knowledge of the side used.
  KEY WORDS: Laterality, handedness, dominane, motor control

   

  La lateralización motora constituye un problema tradicional del ámbito de la educación física. Sus explicaciones han estado situadas dentro del modelo genetista y biológico que la consideran como una capacidad general del ser humano para utilizar un lado de nuestro cuerpo preferentemente sobre otro. Esta interpretación se ha basado en un supuesto dominio de un hemisferio cerebral sobre el otro hemisferio, que permanece subyacente a toda conducta y determinado por nuestro código genético, y, por tanto, de difícil modificación a trav

 9. Avaliação do desempenho motor global e em habilidades motoras axiais e apendiculares de lactentes frequentadores de creche Assessment of global motor performance and gross and fine motor skills of infants attending day care centers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina T Souza

  2010-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: Analisar o desempenho motor global em habilidades motoras axiais e apendiculares de lactentes que frequentavam, em tempo integral, duas Escolas Municipais de Educação Infantil. MÉTODOS: Estudo longitudinal do qual participaram 30 lactentes avaliados aos 12 e 17 meses de vida com a escala motora das Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III, que possibilita a análise do desempenho motor global, apendicular e axial e a discrepância entre eles. Utilizaram-se o teste de Wilcoxon e o Coeficiente de Correlação de Spearman. RESULTADOS: A maioria dos participantes apresentou desempenho motor global dentro dos limites de normalidade, porém abaixo da média de referência aos 12 e 17 meses, com 30% classificados como suspeitos de atraso em pelo menos uma das avaliações. O desempenho motor axial foi inferior ao apendicular aos 12 e aos 17 meses, com grande discrepância entre eles especialmente na 2ª avaliação. Observou-se marcada variabilidade individual nas habilidades motoras apendiculares, com fraca correlação linear no desempenho entre a 1ª e a 2ª avaliações nesse domínio. Nas habilidades axiais e no desempenho motor global, encontrou-se menor variabilidade individual, com correlações moderadas e positivas entre a 1ª e a 2ª avaliações. Identificaram-se quatro lactentes com suspeita de atraso no desenvolvimento motor em ambas as avaliações. CONCLUSÕES: O estudo aponta necessidade de maior atenção ao desenvolvimento motor durante os primeiros 17 meses de crianças que frequentam creches, com especial vigilância à motricidade axial (considerando que ela é parte integrante do desenvolvimento global da criança e às crianças com desempenho suspeito de atraso em duas avaliações consecutivas.OBJECTIVE: To analyze the global motor performance and the gross and fine motor skills of infants attending two public child care centers full-time. METHODS: This was a longitudinal study that included 30 infants

 10. Adolescentes com deficiência auditiva: a aprendizagem da dança e a coordenação motora Hearing impaired adolescents: dance learning and motor coordination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Augusta L. Montezuma

  2011-08-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de modificação da coordenação motora, atenção, participação, interação, autoestima e compreensão em adolescentes com deficiência auditiva, após a realização de aulas de dança do tipo jazz dance. Foi realizado estudo experimental intrassujeito do tipo AB, com cinco sujeitos do gênero feminino, com idade entre 13 e 18 anos, diagnóstico de surdez congênita ou adquirida e estudantes do Instituto Londrinense de Educação de Surdos (ILES. Para avaliação da coordenação motora foi aplicado o teste KTK, composto por quatro tarefas antes e após as aulas e, diário de campo, contendo informações que não foram registradas nos testes formais. Foram realizadas doze aulas de dança como intervenção. O resultado do KTK mostrou média da pontuação total de 171,8 inicialmente e 196,4 após a intervenção. Como resultado final todos os sujeitos do estudo apresentaram melhora da coodernação motora significante (P=0.01 após as aulas de dança. Observou-se também melhor atenção das alunas no decorrer das aulas e maior integração do grupo.The aim of this study was to investigate the occurrence of changes in motor coordination and attention, participation, interaction, self-esteem and understanding in adolescents with hearing loss, after conducting dance classes such as jazz. An experimental study of intra-subject AB, was done, with five female subjects, aged between 13 and 18 years and diagnosis of congenital or acquired deafness, students of the Institute of Deaf Education Londrinense (ILES. The KTK test was conducted to evaluate the motor coordination, consisting of four tasks before and after classes and a diary containing information not recorded in formal tests. Twelve dance classes were proposed as intervention. The result of KTK showed a total score average of 171,8 before the dance and an average of 196,4 after the classes. The results indicated that all subjects of

 11. Teste de labirinto: instrumento de análise na aquisição de uma habilidade motora Maze test: instrument for analyzing the acquisition of motor skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DE Souza

  2006-09-01

  Full Text Available CONTEXTO: A análise da aquisição de uma habilidade motora através de instrumento simples e fácil pode auxiliar no diagnóstico e no tratamento fisioterapêutico. OBJETIVO: O estudo se propôs a verificar se o teste de labirinto pode ser utilizado como um instrumento de análise na aquisição de uma habilidade motora, através de medidas, tais como, tempo de execução e número de tentativas para estabilizar o desempenho, sob a influência de pistas visuais. MÉTODO: A amostra consistiu de 70 estudantes universitários saudáveis do sexo masculino, de 20 ± 2 anos, divididos em dois grupos que fizeram testes de labirinto com e sem pistas visuais. Foram realizadas 30 tentativas e dois testes de retenção. Os dados foram analisados pela ANOVA two-way de medidas repetidas (Newman-Keuls post hoc. RESULTADOS: Verificou-se diferença significativa no tempo de execução entre as tentativas com estabilização do desempenho a partir da 8ª tentativa no labirinto sem pistas e da 6ª tentativa no labirinto com pistas, se mantendo após os testes de retenção. No teste de labirinto com pistas a estabilização ocorreu mais cedo e o tempo de execução do movimento foi maior. CONCLUSÕES: As evidências encontradas mostraram que o teste de labirinto permite identificar a quantidade adequada de prática para treinar uma habilidade motora e verificar a influência da pista visual na estabilização do desempenho, sugerindo um instrumento a ser utilizado na FisioterapiaBACKGROUND: Analysis of the acquisition of motor skills by means of a simple and easily used instrument may assist in physiotherapeutic diagnosis and treatment. OBJECTIVE: To verify whether the maze test can be used as an instrument for analyzing the acquisition of motor skills, by means of measurements such as the time taken and number of attempts required for performance stabilization, under the influence of visual clues. METHOD: The sample consisted of 70 healthy male university

 12. Postura da mão e imagética motora: um estudo sobre reconhecimento de partes do corpo Hand posture and motor imagery: a body-part recognition study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AP Lameira

  2008-10-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Assim como a imagética motora, o reconhecimento de partes do corpo aciona representações somatosensoriais específicas. Essas representações são ativadas implicitamente para comparar o corpo com o estímulo. No presente estudo, investigou-se a influência da informação proprioceptiva da postura no reconhecimento de partes do corpo (mãos e propõe-se a utilização dessa tarefa na reabilitação de pacientes neurológicos. MATERIAIS E MÉTODOS: Dez voluntários destros participaram do experimento. A tarefa era reconhecer a lateralidade de figuras da mão apresentada, em várias perspectivas e em vários ângulos de orientação. Para a figura da mão direita, o voluntário pressionava a tecla direita e para a figura da mão esquerda, a tecla esquerda. Os voluntários realizavam duas sessões: uma com as mãos na postura prona e outra com as mãos na postura supina. RESULTADOS: Os tempos de reação manual (TRM eram maiores para as vistas e orientações, nas quais é difícil realizar o movimento real, mostrando que durante a tarefa, existe um acionamento de representações motoras para comparar o corpo com o estímulo. Além disso, existe uma influência da postura do sujeito em vistas e ângulos específicos. CONCLUSÕES: Estes resultados mostram que representações motoras são ativadas para comparar o corpo com o estímulo e que a postura da mão influencia esta ressonância entre estímulo e parte do corpo.OBJECTIVE: Recognition of body parts activates specific somatosensory representations in a way that is similar to motor imagery. These representations are implicitly activated to compare the body with the stimulus. In the present study, we investigate the influence of proprioceptive information relating to body posture on the recognition of body parts (hands. It proposes that this task could be used for rehabilitation of neurological patients. METHODS: Ten right-handed volunteers participated in this experiment. The

 13. Coordenação motora fina de escolares com dislexia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade Fine motor coordination of students with dyslexia and attention deficit disorder with hiperactivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Matiko Martins Okuda

  2011-10-01

  Full Text Available OBJETIVOS: descrever e comparar o desempenho da coordenação motora fina em escolares com dislexia e com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade utilizando parâmetros de desempenho motor e idade cronológica da Escala de Desenvolvimento Motor. MÉTODO: participaram 22 escolaresdo ensino fundamental, de ambos os gêneros, na faixa etária de 6 a 11 anos de idade distribuídos em: GI: 11 escolares com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e GII: 11 com dislexia. Como procedimento, provas de motricidade fina da Escala de Desenvolvimento Motor foram aplicadas. RESULTADOS: os resultados revelaram diferença estatisticamente significante entre a idade motora fina e a idade cronológica de GI e GII. Conforme a classificação da Escala do Desenvolvimento Motor, 90% dos escolares de GI e GII apresentaram desenvolvimento motor fino muito inferior ao esperado para a idade e 10% dos escolares com dislexia apresentam desenvolvimento normal baixo ao esperado para a idade e 10% dos escolares com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade apresentaram desenvolvimento inferior ao esperado para a idade. CONCLUSÃO: concluímos que tanto os escolares com dislexia como os com TDAH deste estudo apresentam atrasos na coordenação motora fina, demonstrando que os participantes desta pesquisa apresentam dificuldades em atividades que exijam destreza, quadro característico do transtorno do desenvolvimento da coordenação. Estudos complementares estão sendo conduzidos pelos autores deste estudo para poder verificar e comprovar se o perfil motor fino dos escolares encontrados neste estudo se assemelham ou se diferem de acordo com o quadro apresentado pelos mesmos.PURPOSE: to describe and compare the fine motor coordination performance of students with dyslexia and with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. METHOD: the study included 22 elementary school students of both genders, aged from 6 to 11-year old, divided into

 14. The effect of motor activity on improved memory andemotional well-being in elderly women. (Influencia de la actividad motora en la mejora de la memoria y del estado de ánimo emocional de mujeres mayores.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Fernández Lucas

  2008-10-01

  Full Text Available AbstractThis study researches the effect of a wide range of different types of intervention (cognitive versus cognitive + motor versus non-intervention on the memory and mental state of elderly women complaining of memory loss and leading a sedentary life. Subjects (N=102, 80% women, age M/SD = 76/5 years were distributed randomly into the three treatment groups. The cognitive training consisted of attention exercises, language, association of ideas and problem solving while the motor training consisted of proprioceptive and dynamic exercises related to the body schema, balance and movement coordination. The duration of the treatment period was 8 months. The Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT and the Yesavage´s Geriatric Scale of Depression (GDS were applied before and after the treatment period. Results showed improvements associated with both interventions but deterioration in the control group. However, only the cognitive-motor group showed relevant improvement according to the above-mentioned tests. Results suggest that combined cognitive-motor intervention is more promising than the simply cognitive in improving memory function and the state of well-being in women who complained of subjective memory loss, and that both techniques are effective when compared with non-intervention. ResumenEste estudio investiga el efecto de diversos tipos de intervención (cognitiva versus cognitiva + motora versus no intervención en la memoria y el estado de ánimo emocional en mujeres mayores con quejas de memoria y con una vida pasiva. Los sujetos (N=102, 80% mujeres, edad M/SD = 76/5 años se distribuyeron de forma aleatoria en los tres grupos de tratamiento. El entrenamiento cognitivo consistió en ejercicios de atención, lenguaje, asociación de ideas y resolución de problemas. El entrenamiento motor consistió en ejercicios propioceptivos y dinámicos relacionados con el esquema corporal, el equilibrio y la coordinación de movimientos. La

 15. "LETTER TO MY FATHER" BY OĞUZ ATAY OR AN AUTHOR FACING HIS DEAD FATHER/HIMSELF OĞUZ ATAY’DAN “BABAMA MEKTUP” YA DA BİR YAZARIN ÖLEN BABASIYLA/KENDİSİYLE HESAPLAŞMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TÜZER

  2010-10-01

  baba” birçok edebî metne konu olmuş; farklı yazar ve şairlerimizin eserlerinde değişik kavramlar etrafında işaret edilen birer izlek olarak yer almıştır. Oğuz Atay’ın “Babama Mektup” adlı metninde okurla buluşturulan “baba” figürünün yukarıda ifade edilen dönemler içerisinde dikkat çekilenlerden farklı duran yanları vardır. Bunlardan en belirgin olanı belki de, baba hayattayken başarılamayan iletişimin o öldükten sonra kurulmak istenmesidir. Yazar, babasının yüzüne karşı söylemek isteyip de söyleyemediklerini, ölmüş bedeni karşısında “dil”e getirir. Burada dikkat çeken bir başka nokta ise Atay’ın tüm yapmacıklardan sıyrılarak evreninde sahiciliğin yer aldığı bir dil’i merkez alıyor olmasıdır. Her ne kadar bu dil, edebî metnin kurmaca düzleminden muhatabına ulaşıyor olsa da okuru içerden sarıp sarmalamaktadır. Metnin zengin anlam alanlarına açımlanarak derinleşmesi; yazarın babasıyla olan yaşanmışlıklarının yanına okurun yaşanmışlıklarının da eklemlenerek derin anlam alanlarında çoğalması böyle gerçekleşmektedir. Makalede “Babama Mektup”un bu derin anlam yapısını kurgulayan anlatı formunun ve yazarın kendiyle hesaplaşırken ortaya çıkan söylemlerin özellikleri üzerinde durulacaktır.

 16. MÉTODOS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS EM SUJEITOS COM DEFICIÊNCIA SENSÓRIO MOTORA APÓS DISFUNÇÃO VASCULAR ENCEFÁLICA: REVISÃO SISTEMÁTICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Santos Mendes

  2012-06-01

  Full Text Available Atualmente vem crescendo novos métodos terapêuticos para aplicabilidade clínica em pacientes com Disfunção Vascular Encefálica (DVE. Grande parte desses pacientes apresentam hemiplegia espástica, com quadro de hipertonia espástica, sendo a DVE uma lesão das vias piramidais (córtex frontal que provoca uma hiperexcitabilidade das vias neuronais, gerando hipertonia elástica, hiperreflexia, clônus, sinal de babinsk e alteração viscoelástica do músculo. Devido a esses sinais, os pacientes apresentam ausência da inibição recíproca que promove incapacidade sensório motora, gerando déficits funcionais permanentes. A nova proposta para o tratamento de reabilitação é a terapia funcional para que possa estimular a funcionalidade mesmo com sequelas crônicas, pois esses exercícios estimulam a inibição recíproca, na qual ocorre a contração de um grupo muscular com inibição de seu antagonista. O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade dos exercícios funcionais aplicados em indivíduos com hemiplegia espástica após DVE. Foi realizada uma revisão de literatura descritiva nas bases de dados LILACS, SciELO, MEDLINE, BIREME, do período de 1994 a 2011, com suas respectivas estratégias, referências de artigos de revistas especializadas e livros. De acordo com os resultados obtidos dos artigos pesquisados, acreditamos que os exercícios funcionais possam estimular a neuroplasticidade, melhorando suas atividades físicas e os aspectos psicossociais, porém, com sequela permanente. A terapia funcional envolve a contração de vários músculos durante a realização de cada exercício e isso faz com o indivíduo aprenda quais necessitam de contração durante suas atividades (aprendizagem motora, ou seja, gerando a inibição recíproca. Sugerimos, assim, que a terapia funcional possa ser útil no tratamento de hemiplegia espástica.

 17. EEG changes during sequences of visual and kinesthetic motor imagery Alterações no EEG durante sequencias de imagética motora visual e cinestésica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcus Vinicius Stecklow

  2010-08-01

  Full Text Available The evoked cerebral electric response when sequences of complex motor imagery (MI task are executed several times is still unclear. This work aims at investigating the existence of habituation in the cortical response, more specifically in the alpha band peak of parietal and occipital areas (10-20 international system electroencephalogram, EEG, protocol. The EEG signals were acquired during sequences of MI of volleyball spike movement in kinesthetic and visual modalities and also at control condition. Thirty right-handed male subjects (18 to 40 years were assigned to either an 'athlete' or a 'non-athlete' group, both containing 15 volunteers. Paired Wilcoxon tests (with α=0.05 indicates that sequential MI of complex tasks promotes cortical changes, mainly in the power vicinity of the alpha peak. This finding is more pronounced along the initial trials and also for the athletes during the modality of kinesthetic motor imagery.A resposta elétrica cerebral evocada quando sequencias de imagética motora (MI de tarefas complexas são executadas seguidamente no tempo permanecem desconhecidas. Este trabalho objetivou investigar a existência de habituação da resposta cortical, mais especificamente na banda do pico de alfa de áreas parietais e occipitais (sistema internacional 10-20, eletroencefalograma, protocolo de EEG. Os sinais de EEG foram adquiridos durante sequências de MI do movimento de ataque do voleibol nas modalidades cinestésica e visual, e também em condição de controle. Trinta voluntários adultos (entre 18 e 40 anos, destros, do gênero masculino foram agrupados como 'atletas' ou 'não-atletas', sendo cada grupo composto de 15 voluntários. Testes pareados de Wilcoxon (com α=0.05 indicaram que a MI sequencial de tarefas complexas promoveram alterações nas respostas corticais, mais especificamente na região ao redor do pico de alfa. Este achado foi mais pronunciado ao longo dos trechos iniciais e também nos atletas durante

 18. Correlação clínico-topográfica em glioblastomas multiformes nas síndromes motoras: significados fisiopatológicos Clinical topographic findings in glioblastoma multiforme and the relation with motor impairment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita de Cássia G. Lucena

  2006-06-01

  Full Text Available O glioblastoma multiforme (GBM é o tumor glial com maior grau de malignidade. Acomete principalmente os hemisférios cerebrais apresentando sintomas e sinais focais ou gerais, relacionados ao tamanho, localização e taxa de crescimento tumoral. OBJETIVO: Analisar a relação do déficit motor com a topografia do GBM. MÉTODO: Foram estudados 43 casos de GBM, referidos quanto à idade, sexo, localização e a síndrome motora. RESULTADOS: O tumor predominou em adultos (média de 55 anos, sexo masculino (55,82%, localização frontal (aproximadamente 40%. A hemiparesia prevaleceu como distúrbio motor, somente não ocorrendo em 2 casos de lesão frontal, 2 temporais, 1 parietal, 1 occipital e 1 fronto-temporal. CONCLUSÃO: Os achados clínico-topográficos favorecem os efeitos infiltrativos (lesões extensas como responsáveis pela síndrome motora em detrimento aos efeitos compressivos (lesões localizadas.Glioblastoma multiforme (GBM is the glial tumor with the highest grade of malignity. It mainly affects the cerebral hemispheres, presenting general or focal signs and symptoms, which depend on the size, the location of the lesion and rate of growth of the tumor. OBJECTIVE: To analyze the relationship between motor impairment and GBM topography. METHOD: We studied 43 cases of GBM, related to the age, gender, localization and motor impairment. RESULTS: The occurrence of the tumor was preponderant in adults (mean age 55 years old, men (55.82%, and frontal lobe (approximately 40%. The principal motor impairment was hemiparesis, with the exception of 2 cases in the frontal lobe, 2 temporal, 1 parietal, 1 occipital and 1 frontotemporal. CONCLUSION: The clinical-topographic findings lead to consider the infiltrative effects (broad lesions are responsible for the motor impairment rather than compressive effects (located lesions.

 19. Magnetoencephalogram recording from secondary motor areas during imagined movements Registro magnetoencefalográfico de áreas motoras secundárias durante simulação interna do movimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Amo

  2006-06-01

  Full Text Available This study determined whether the activity of the secondary motor cortex (M2 could be recorded during imagined movements (IM of the right and left hand using magnetoencephalography (MEG. Results during IM were compared with a somatosensory trial during a passive tactile stimulation in one subject. During the somatosensory trial, dipoles were detected in somatosensory (SS and motor primary (M1 areas, scoring 94.4-98.4% for SS, 1.6-5.6% for M1 and 0% for M2. During the IM trial, dipoles were detected in SS, M1 and M2 areas, scoring 61.1-68.8% for SS, 2.6-9.3% for M1 and 28.6-29.6% for M2. These data support the hypothesis that M2 areas are activated during imagined hand movements. This study aims for the development of a diagnosis test for patients with motor deficits by evaluating the whole somatomotor network with specific interest in M2 areas.Este estudo determina se a atividade motora secundária cortical (M2 pode ser gravada durante simulação interna do movimento (IM das mãos direita e esquerda utilizando-se magnetencefalografia (MEG. Os resultados da simulação dos movimentos estudados foram comparados com um ensaio somato-sensorial com estimulação tactil passiva em um sujeito. Durante o ensaio somato-sensorial dipolos foram detectados em áreas somato-sensoriais (SS e motoras primarias (MI tendo como score 94,4-98,4% para SS, 1,6-5,6% para M1 e 0% para M2. Durante o ensaio de simulação dos movimentos também foram detectados dipolos em SS 61,1-68,8%, M1 2,6-9,3% e M2 28,6-29,6%. Estes dados evidenciam a hipótese de que as áreas M2 são ativadas durante a simulação dos movimentos das mãos. Este estudo sugere o desenvolvimento de um teste diagnóstico para pacientes com deficites motores, que avalie a rede somatomotora com interesse específico nas áreas M2.

 20. Eletroestimulação neuromuscular, exercícios contrarresistência, força muscular, dor e função motora em pacientes com osteoartrite primária de joelho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thais Varanda Dadalto

  Full Text Available INTRODUÇÃO: A osteoartrite (OA do joelho é um processo degenerativo e os sintomas são dor mecânica e períodos de dor inflamatória, rigidez articular e fraqueza muscular. Ela não tem cura. O objetivo do tratamento é aliviar os sinais e sintomas e, quando possível, retardar sua evolução. O fortalecimento muscular é indicado como tratamento da OA. OBJETIVO: Comparar a eficácia da eletroestimulação neuromuscular (EENM e de exercícios contrarresistência (ECR no ganho de força extensora de joelho, na diminuição da dor e na recuperação da função motora em pacientes com OA primária do joelho. MATERIAIS E MÉTODOS: Participaram da pesquisa 23 pacientes com diagnóstico de OA primária do joelho, segundo os critérios clínicos e radiológicos do American College of Rheumatology. Eles foram alocados aleatoriamente para um grupo de ECR (n = 9, um grupo de EENM (n = 8 e um grupo controle (n = 6, e foram submetidos aos procedimentos característicos de seu grupo três vezes por semana até completar 24 sessões. Foram avaliadas de forma cega a força extensora de joelho, a dor e a função motora. Foi utilizado o teste MANOVA 3 x 2 com medidas repetidas para P < 0,05. RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa (P < 0.05 somente nas comparações intragrupos para força extensora de joelho no grupo EENM e para dor nos grupos EENM e ECR. CONCLUSÃO: O fortalecimento da musculatura extensora de joelho pode auxiliar na diminuição da dor de pacientes com OA. A EENM, quando aplicada de acordo com o protocolo utilizado neste estudo, pode ser uma terapia interessante para o tratamento da OA do joelho.

 1. Relação entre a Avaliação da Coordenação e Destreza Motora (Acoordem e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Amélia Cardoso

  Full Text Available INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF visa a proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo da saúde e das condições relacionadas, podendo ser utilizada para nortear a criação e utilização de medidas de desfecho em reabilitação. A Avaliação da Coordenação e Destreza Motora (Acoordem é um teste brasileiro, criado para detectar atraso motor em crianças de 4 a 8 anos. OBJETIVOS: Os objetivos deste estudo foram: a associar as subcategorias da CIF aos itens da Acoordem; e b determinar se os itens da Acoordem se encaixam na estrutura da CIF. MATERIAIS E MÉTODOS: Uma terapeuta ocupacional e um fisioterapeuta codificaram independentemente os itens contidos na Acoordem, fazendo o linking com a CIF. Para os itens em que não houve concordância entre os pesquisadores, foi usada a opinião de outras duas pesquisadoras, uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta. RESULTADOS: Os itens da Acoordem foram associados aos componentes b (funções do corpo, d (atividades e participação, e (fatores ambientais e f (fatores pessoais. Não houve itens relacionados com o componente s (estrutura do corpo e apenas três itens foram codificados como nc (não coberto pela CIF. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Os itens da Acoordem puderam ser relacionados à estrutura da CIF. Profissionais e pesquisadores da área de reabilitação podem usar a Acoordem para obter dados acerca da atividade e participação em crianças com problemas de coordenação motora, pois sua terminologia e abrangência está de acordo com a perspectiva biopsicossocial da OMS.

 2. Quantification of muscle strength and motor ability in patients with Duchenne muscular dystrophy on steroid therapy Quantificação da força muscular e habilidades motoras em pacientes com distrofia muscular de Duchenne em corticoterapia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samara Lamounier Santana Parreira

  2007-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: An assessment protocol was applied to quantify and describe muscular strength and motor abilities of 32 patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD, aged between 5 and 12 years on steroid therapy. METHOD: Assessments were made monthly for the first six months and with intervals of two months thereafter until the 14-month end point. The tests employed included: the Medical Research Council (MRC scale; the Hammersmith motor ability score; maximum weight lift; timed rise from floor and nine-meter walk. RESULTS: The results showed that loss of muscular strength and motor abilities were slowed in comparison to that observed in the natural evolution of the disease according to the literature. CONCLUSION: We conclude that a swift and objective assessment may be performed using the MRC scale for lower limbs and trunk, the Hammersmith motor ability score, timed nine-meter walk and weight lifts.OBJETIVO: Um protocolo de avaliação foi aplicado com o objetivo de quantificar e descrever evolutivamente a força muscular e as habilidades motoras de 32 pacientes com distrofia muscular de Duchenne (DMD, com idades variando de 5 a 12 anos, em corticoterapia. MÉTODO: As avaliações foram aplicadas mensalmente durante os primeiros seis meses e bimensais até completar um período de 14 meses. Os testes empregados foram: escala da "Medical Research Council" (MRC; Hammersmith "motor ability score"; levantamento da carga máxima de peso; cronometragem do tempo para levantar-se do chão e percorrer nove metros. RESULTADOS: Os resultados demonstraram que a perda da força muscular e das habilidades motoras foi mais lenta do que a observada na evolução natural da doença, como descrito na literatura internacional. CONCLUSÃO: Concluímos que uma rápida e objetiva avaliação pode ser executada utilizando a escala MRC para membros inferiores e tronco, Hammersmith motor ability score, cronometragem do tempo para percorrer 9 metros.e o levantamento de

 3. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 4. A Coordenação Motora como Dispositivo para a Criação: uma abordagem somática na dança contemporânea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma

  2014-12-01

  Full Text Available O artigo parte do princípio de que a educação somática articula questões próximas aos estudos da percepção tanto das ciências cognitivas como da filosofia. Indica que as abordagens somáticas podem ampliar sua área de atuação e transbordar sua função inicial de manutenção da saúde e melhora da qualidade técnica para habitar o campo da pesquisa e da criação em dança. A fim de estreitar a relação entre educação somática e dança, busca-se abordar alguns princípios do estudo da Coordenação Motora de Béziers e Piret e apontar seus possíveis desdobramentos no processo de investigação e criação em dança via percepção.

 5. Análise da comunicação verbal e não verbal de uma mãe cega e com limitação motora durante a amamentação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorita Marlena Freitag Pagliuca

  2011-06-01

  Full Text Available Análise da comunicação verbal e não verbal de mãe cega e com limitação motora durante a amamentação. Coleta por entrevista e filmagem, com análise qualitativa dos dados. Na comunicação verbal a mãe atua como remetente durante amamentação e uso da mamadeira, predominando a mensagem dificuldade de amamentar. Na não verbal, na posição deitada há ausência de contato face a face e diminui o contato físico; sentada, o contato está aumentado, expressa afeto, mas a mãe não direciona a face para o filho; administrando mamadeira, mãe sentada, expressa afeto e interação, mantém cabeça baixa. Conclui-se que a comunicação verbal está centrada na mensagem alimentação e na não verbal há interferência da posição para alimentar a criança.

 6. Contribuições da aprendizagem motora: a prática na intervenção em educação física Contributions from motor learning: the practice in physical education intervention

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herbert Ugrinowitsch

  2011-12-01

  Full Text Available A prática é considerada o fator mais importante em aprendizagem motora e consequentemente organização da prática é o fator mais investigado na área. Existem dois diferentes tipos de prática: mental e física. Prática física é dividida em fracionamento, distribuição e variabilidade de prática. Apesar dos estudos investigarem diferentes tipos de organização da prática separadamente, em situações de ensino e treinamento todas elas interagem na organização da prática. Esta revisão também está organizada da mesma forma, mas ao final foram analisadas as possibilidades de interações.Practice is considered the most important factor in motor learning and consequently practice schedule is the most investigated factor in the area. There are two different types of practice: mental and physical. Physical practice is divided in fractionated, distributed and variable. Although the studies investigated different types of practice organization separately, in teaching or training situations all of them interact in practice scheduling. This review is organized in a similar way but at the final it was analyzed the possibilities of interactions.

 7. Associação entre o índice de massa corporal e a coordenação motora em crianças The association between body mass index and motor coordination in children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Mafalda Melo

  2013-03-01

  Full Text Available O propósito do estudo foi analisar a associação entre o índice de massa corporal (IMC e a coordenação motora (CM. Foram avaliadas 794 crianças (seis a nove anos de ambos sexos na CM, com a bateria de testes KTK. O IMC foi calculado a partir das medidas de peso e estatura [Peso(kg/Estatura (cm²]. Quer nas meninas (χ² = 93,96; p The purpose of this study was to analyze the association between body mass index (BMI and motor coordination (MC in children. Data were collected in 794 children, ages 6-9 years. BMI was calculated from measured height and weight [Body mass (kg/Height (m²]. MC was evaluated using KTK. In both girls (χ² = 93.96; p < 0.001 and boys (χ² = 46.98; p < 0.001. There were significant differences in MC between the three groups of BMI (normal weight, overweight, obese. Normal weight children of both sexes have better outcomes than those who are overweight, and these in turn have better results than the obese. MC is moderately and negatively associated with BMI and the association increases during childhood (-0.16 to -0.50. In both boys and girls overweight and obese have lower levels of MC than normal weight children.

 8. Alternativa pedagógica para favorecer la rehabilitación física de niños (as de edad preescolar con\tdesviaciones físico – motoras del consejo popular Celso Maragoto Lara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gladys Hernández Albisa

  2009-06-01

  Full Text Available Este trabajo consiste en diseñar una alternativa pedagógica para favorecer  la rehabilitación física de niños (as con  desviaciones físico-motoras de edad preescolar  del Consejo Popular Celso Maragoto Lara encaminada a propiciar la actividad físico deportiva que cumple tres funciones esenciales en la vida del niño: una la función biológica determinada por el necesario desarrollo de las capacidades motrices tan vitales para el desarrollo del cuerpo humano; una función psicológica determinada por la garantía de la armonía, la estabilidad, la confianza y la seguridad en si mismo y  una función social encaminada a desarrollar estilos sanos de vida y una personalidad humana integral más su integración social en la vida adulta independiente. A partir de un estudio previo se caracterizó el proceso de rehabilitación física de niños (as con desviaciones físico-motoras de edad preescolar, se determinaron las deficiencias, las cuales sirvieron  de  indicadores  para  diseñar  una    alternativa  pedagógica  para  la rehabilitación física, a través del uso de programas de la revolución, proporcionar  actividades a la familia brindándole  el apoyo afectivo necesario , ofreciéndole información que le permita crear un ambiente familiar armónico y equilibrado al conocer el valor de la rehabilitación física de sus hijos. Esta alternativa pedagógica   además se convierte en un material de apoyo a la docencia,  por  cuanto  facilita  al  docente  variadas  formas  en  que  puede contribuir  en  sus  alumnos  a la  rehabilitación  física a  partir  del  carácter interdisciplinario  y  las  potencialidades  que  brinda  el  contenido  docente  el trabajo hacia ese fin.   La alternativa pedagógica fue aplicada en el Consejo Popular Celso Maragoto Lara de forma experimental, por lo que se tendrán en cuenta las valoraciones, considerando que la misma pueda ser enriquecida

 9. Aquisição de habilidades motoras até a marcha independente em prematuros de muito baixo peso Acquisition of motor abilities up to independent walking in very low birth weight preterm infants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra C. P. Volpi

  2010-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: Determinar as idades cronológica e corrigida de aquisição das habilidades motoras até a marcha independente em prematuros de muito baixo peso e avaliar até quando é necessário o uso da idade corrigida. MÉTODOS: Estudo longitudinal de prematuros OBJECTIVE: To determine chronological and corrected ages at acquisition of motor abilities up to unaided walking in very low weight preterms and to determine up to what point it is necessary to use corrected age. METHODS: This was a longitudinal study of preterms with birth weight < 1,500 g and gestational age < 34 weeks, free from neurosensory sequelae, selected at the high-risk infants follow-up clinic at the Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP in Botucatu, Brazil, between 1998 to 2003, and assessed every 2 months until acquisition of unaided walking. RESULTS: Nine percent of the 155 preterms recruited were excluded from the study, leaving a total of 143 patients. The mean gestational age was 30±2 weeks, birth weight was 1,130±222 g, 59% were female and 44% were small for gestational age. Preterms achieved head control in their second month, could sit unaided at 7 months and walked at 12.8 months' corrected age, corresponding to the 4th, 9th and 15th months of chronological age. There were significant differences between chronological age and corrected age for all motor abilities. Preterms who were small for their gestational age acquired motor abilities later, but still within expected limits. CONCLUSIONS: Very low weight preterms, free from neurosensory disorders, acquired their motor abilities within the ranges expected for their corrected ages. Corrected age should be used until unaided walking is achieved.

 10. Efeito de um programa escolar de estimulação motora sobre desempenho da função executiva e atenção em crianças

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cintia Mota Cardeal

  2013-10-01

  Full Text Available A influência da atividade física escolar no desenvolvimento da função executiva infantil ainda não é consenso entre os estudos já realizados, portanto esse estudo tem como objetivo verificar o efeito da estimulação motora, nas respostas da função cognitiva de crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, de escolas públicas do Distrito Federal, Brasil. Foram formados 2 grupos controle (n = 40 e experimental (n = 40, avaliados antes e depois da intervenção, as variáveis analisadas: motricidade, função executiva, tempo de reação e atenção seletiva. A intervenção ocorreu durante 7 meses com aulas de educação física escolar. Os resultados demonstraram que ocorreu uma diferença significativa entre os grupos nos testes de função executiva [F(1, 118 = 13.768; p = .001], tempo de reação [F(1, 118 = 18.352; p = .001] e atenção seletiva [F(1, 64 = 14.531; p = .001]. Desse modo, foi observado que, o grupo que sofreu intervenção melhorou não somente o aspecto motor, mas também melhorou de forma significativa o desempenho das funções cognitivas testadas.

 11. Indikatorski pokazatelji rada dizel motora sa dizel gorivom D-2, biodizelom RME i njihovim mešavinama / Pressure analyse indicatory diagrams of diesel engine with diesel fuel D-2, biodiesel RME and their mixture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandar Bukvić

  2006-10-01

  Full Text Available S obzirom na to da su rezerve nafte, odnosno goriva mineralnog porekla ograničene, sve je aktuelniji trend istraživanja obnovljivih izvora goriva radi supstitucije konvencionalnih goriva. Uposlednje vreme u svetu je aktuelna tendencija supstitucije mineralnih goriva za dizel motore gorivima na bazi biljnih kultura. Direktiva Evropske unije ukazuje na neophodnost supstitucije fosilnog dizel goriva sa 0,75% biogoriva godišnje. U ukupnoj potrošnji biogorivo treba da učestvuje sa 5,75% do 2010. godine, a do 2020. godine sa 20%. U radu su prikazane tehnologije dobijanja biodizela i rezultati ispitivanja dizel motora S-44 sa primenom dizel goriva D-2, biodizela RME i njihovih mešavina. Rezultati navode na konstataciju da je potrebno dalje poboljšavati kvalitet takvih goriva, a naročito njihovih fizičko-hemijskih karakteristika, u skladu sa predloženim standardom za biodizel. / In view of the fact that the reserves of petroleum, i.e. of fuels mineral origin are limited, the trend of research of renewable sources is more and more actual, with the aim to substitute conventional fuels. During the last years, the trend of substituting gasohol of mineral origin with the fuels deriving from vegetable culture is actual world-wide. EU directives are pointed out that is necessary to substitute fossil diesel with 0,75% of biofuel per year. In total consumption of fuels for transportation, to 2010 the biofuel should participate with 5,75% and with 20% to 2020. In this review are technology of biodiesel production and research diesel-motor S-44 with use diesel D-2 fuel, biodiesel RME and their mixtures. The results of the researches suggest that further improvement of such fuels is necessary, and particularly of the physical and chemical characteristics, according to the proposed standard/or biodiesel.

 12. Sequential motor task (Luria's Fist-Edge-Palm Test in children with benign focal epilepsy of childhood with centrotemporal spikes Tarefa motora sequencial (Teste de Lúria punho-lado-palma em crianças com epilepsia focal benigna da infância com descarga centrotemporal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Silvia Molleis Galego Miziara

  2013-06-01

  Full Text Available This study evaluated the sequential motor manual actions in children with benign focal epilepsy of childhood with centrotemporal spikes (BECTS and compares the results with matched control group, through the application of Luria's fist-edge-palm test. The children with BECTS underwent interictal single photon emission computed tomography (SPECT and School Performance Test (SPT. Significant difference occurred between the study and control groups for manual motor action through three equal and three different movements. Children with lower school performance had higher error rate in the imitation of hand gestures. Another factor significantly associated with the failure was the abnormality in SPECT. Children with BECTS showed abnormalities in the test that evaluated manual motor programming/planning. This study may suggest that the functional changes related to epileptiform activity in rolandic region interfere with the executive function in children with BECTS.Esse estudo avaliou ações motoras manuais sequenciais em crianças com epilepsia focal benigna da infância com descarga centrotemporal (EBICT e comparou os resultados com o grupo controle pareado, através do teste de Lúria (punho-lado-palma. As crianças com EBICT realizaram single photon emission computed tomography (SPECT interictal e Teste de Desempenho Escolar (TDE. Foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos nas atividades motoras de três movimentos iguais e três movimentos diferentes. As crianças com piores resultados no TDE e com SPECT alterado apresentaram mais erros no teste de imitação manual. Crianças com epilepsia fracassaram nos testes de avaliação motora que envolvem programação/planejamento. Esse estudo sugere que mudanças funcionais relacionadas à atividade epileptiforme na região rolândica interfere com as funções executivas de crianças com EBICT.

 13. Comunicação verbal e não verbal de mãe cega e com limitação motora durante alimentação da criança Comunicación verbal y no verbal de madre ciega y con limitación motora durante la alimentación delniño Verbal and nonverbal communication of a blind mother with limited dexterity during infant feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giselly Oseni Laurentino Barbosa

  2011-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Analisar a comunicação verbal e não verbal, de mãe cega e com limitação motora com o filho e enfermeira durante alimentação da criança. MÉTODOS: Estudo exploratório, descritivo, tipo estudo de caso, com abordagem quantitativa realizado no ano de 2009. As entrevistas foram gravadas, filmadas e analisadas por três avaliadores. RESULTADOS: Os resultados da comunicação verbal mostraram a predominância da mãe como destinatária e a utilização da função emotiva nas verbalizações com a criança, e a comunicação não verbal mostrou a prevalência da distância íntima entre mãe/filho, da pessoal entre mãe/enfermeira e da postura sentada. Houve pouco contato face a face e sobressaíram-se os contatos físicos com a criança. CONCLUSÃO: A mãe não sofreu prejuízos verbais no estabelecimento de seu processo comunicativo. A distância facilitou a interação mãe com o bebê e com a profissional.OBJETIVO: Analizar la comunicación verbal y no verbal, de madre ciega y con limitación motora con el hijo y la enfermera durante la alimentación del niño. MÉTODOS: Estudio exploratorio, descriptivo, tipo estudio de caso, con abordaje cuantitativo realizado en el año 2009. Las entrevistas fueron grabadas, filmadas y analizadas por tres evaluadores. RESULTADOS: Los resultados de la comunicación verbal mostraron el predominio de la madre como destinataria y la utilización de la función emotiva en las verbalizaciones con el niño, y la comunicación no verbal mostró la prevalencia de la distancia íntima entre madre/hijo, de la personal entre madre/enfermera y de la postura sentada. Hubo poco contacto cara a cara y sobresalieron los contactos físicos con el niño. CONCLUSIÓN: La madre no sufrió prejuicios verbales en el establecimiento de su proceso comunicativo. La distancia facilitó la interacción de la madre con el bebé y con la profesional.OBJECTIVE: To analyze the verbal and nonverbal communication, of the

 14. Incidencia de la aplicación de un programa de fútbol en actividades que se basan en el incremento de las unidades motoras activas, utilizando como herramienta un adecuado entrenamiento de la fuerza de tipo neuromuscular en niños de 6-8 años

  OpenAIRE

  Pachon Castañeda, Luis Alberto

  2013-01-01

  El presente trabajo es un macro ciclo de cinco meses que se realizó en la ACADEMIA DE FUTBOL ARNOLDO IGUARAN con niños en edades de los 6 a los 8 años pertenecientes al Municipio de La Villa de San Diego de Ubaté, Colombia; el objetivo principal fue determinar Incidencia de la aplicación de un programa de futbol, en actividades que se basan en el incremento de las unidades motoras activas, utilizando como herramienta un adecuado entrenamiento de la fuerza de tipo neuromuscular, haciendo énfas...

 15. SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Skalbiņš, Verners

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze”. Darbā apskatītais uzņēmums ir poligrāfijas nozares uzņēmums, kas specializējas lielformāta drukas jomā. Darba mērķis ir identificēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, un izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai un uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt uzņēmuma analīzes veikšanai nepieciešamo teorētisko bāzi, uz tās balstoties veikt uzņēmuma analīzi, kā arī izstrādāt secinājumus par līdzšinējo ...

 16. Relation Between Quality of Life of Mothers of Children With Cerebral Palsy and the Children's Motor Functioning, After Ten Months of Rehabilitation Relación entre la calidad de vida de madres de niños con parálisis cerebral y la función motora de los niños, después de diez meses de rehabilitación Relação entre a qualidade de vida de mães de crianças com paralisia cerebral e a função motora dos filhos, após dez meses de reabilitação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cejane Oliveira Martins Prudente

  2010-04-01

  Full Text Available This study aims to analyze the quality of life of mothers of children with cerebral palsy, correlated with the evolution of their children's gross motor function after ten months of rehabilitation. An observational, longitudinal study was carried out in Goiânia, Goiás, Brazil, involving 100 mothers and children with cerebral palsy. The children's motor function was evaluated using the Gross Motor Function Measure (GMFM and the mothers' quality of life using the Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36. After ten months of rehabilitation, the children's gross motor function had significantly improved (pEl objetivo de este estudio fue analizar la calidad de vida de las madres de niños con parálisis cerebral, correlacionándola con la evolución de la función motora gruesa de los niños, después de diez meses de rehabilitación. Se trata de un estudio de observación, longitudinal, realizado en la ciudad de Goiania, estado de Goiás, en Brasil, con 100 madres y sus hijos con parálisis cerebral. La función motora de los niños fue evaluada por la Medición de la Función Motora Gruesa (GMFM y la calidad de vida de las madres por el Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36. Después de diez meses de rehabilitación, los niños obtuvieron una mejoría significativa (pO objetivo deste estudo foi analisar a qualidade de vida de mães de crianças com paralisia cerebral, correlacionando-a com a evolução da função motora grossa das crianças, após dez meses de reabilitação. Trata-se de estudo observacional, longitudinal, realizado em Goiânia, Goiás, Brasil, com 100 mães e seus filhos com paralisia cerebral. A função motora das crianças foi avaliada pela Medição da Função Motora Grossa (GMFM e a qualidade de vida das mães pelo Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF-36. Após dez meses de reabilitação, as crianças obtiveram melhora significativa (p<0,001 na fun

 17. Lietiska etika uz personibu orienteta profesionalaja darbiba

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Britta

  2014-01-01

  practice as existing in a field colored by several interests and values, each of them having an influence on this practice and each of them with different demands and values. Professional work focused on the citizen and the individual can be understood as on one hand colored by ideals as ethics...... cuts, and as a teacher and practitioner in the field for many years it is quite natural to see a certain non-simultaneity between values and views of the teacher and those of the students. I therefore see some cross-pressures exposing education to even more dilemmas related to applied ethics, and I try...... to illustrate these cross-pressures in this article, and at the end of the article I illustrate it with a figure. The question is among others to what degree education plays a role in developing what I consider as necessary professional ethics. My motivation for this article is my experience as a teacher trying...

 18. Wimpy UK restorānu franšīzes analīze

  OpenAIRE

  Ogurcova, Inna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Wimpy UK restorānu franšīzes analīze”. Autore Inna Ogurcova. Darba mērķis ir balstoties uz teorētiskajām zināšanām, kā arī uz apkopoto un izpētīto informāciju par Wimpy UK uzņēmumu un tā konkurentiem, analizēt Wimpy UK franšīzes piedāvājumu un noteikt tā pieprasījuma samazināšanās iemeslu, kā arī izstrādāt ierosinājumus uzņēmuma franšīzes pieprasījuma palielināšanai. Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no trijām daļām. Pirmajā, teorētiskajā daļā, tiek apskatīts fra...

 19. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 20. A kinesthetic motor imagery study in patients with writer' cramp Estudo da imagem motora cinestésica em pacientes com cãibra do escrivão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitor Tumas

  2009-06-01

  Full Text Available The aim was to determine if patients with writer' cramp (WC have abnormalities in kinesthetic motor imagery of hand movements. We timed the execution and simulation of a "finger tap task" and a "writing task" in 9 patients with simple WC and 9 matched healthy controls. In the "finger tap task, patients tended to be slower than controls to execute without vision (p=0.190 and to simulate the movements (p=0.094. In the "writing task", patients were slower than controls to execute writing with vision (p=0.0001 and without vision of the movements (p=0.0001 and to mentally simulate it (p=0.04. Patients were slower to execute writing than to simulate it (p=0.021 In general, there were not significant correlations between times of execution and simulation of both tasks. In conclusion, patients with WC seem to have slowing in the processes of mental simulation of hand movements that is not specific for writing.O objetivo do estudo foi determinar se pacientes com cãibra do escrivão (CE teriam anormalidades na imagem motora de movimentos manuais. Foi cronometrado o tempo gasto para a execução e simulação de uma tarefa de "batida dos dedos" e outra de "escrita" em 9 pacientes com CE simples e 9 controles pareados. Na tarefa de "batida dos dedos" os pacientes apresentaram tendência a serem mais lentos que os controles para executá-la com visão dos movimentos (p=0,190 e para simulá-la (p=0,094. Na tarefa de "escrita", os pacientes foram mais lentos que os controles para executá-la com visão (p=0.0001 e sem visão dos movimentos (p=0,0001 e também para simulá-la (p=0,04. Os pacientes foram mais lentos para escrever que para simular a escrita (p=0,021. Não encontramos correlação entre os tempos de execução e simulação das tarefas. Pacientes com CE apresentam alentecimento no processo de simulação mental de movimentos manuais.

 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADOR PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA DESENHO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO DE PESSOAS COM INCAPACIDADE MOTORA DESIGN AND CONSTRUCTION OF A BRAIN-COMPUTER INTERFACE PROTOTYPE TO FACILITATE THE COMMUNICATION OF PEOPLE WITH MOTOR DISABILITY.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CAROLINA ARBOLEDA

  2009-07-01

  Full Text Available Una interfaz cerebro-computador (ICC es un sistema de comunicación que permite generar una señal de control a partir de señales cerebrales como los ritmos sensorimotores y los potenciales evocados y, por consiguiente, constituye una alternativa novedosa de comunicación para personas con discapacidad motora seria (como aquellas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de ICC basado en el registro de potenciales evocados cognitivos P-300 mediante electroencefalografía. El prototipo usa un electroencefalógrafo de seis canales para la adquisición de las señales, y por medio de una matriz de estimulación visual que contiene las letras del abecedario e íconos asociados a ellas permite que el usuario escriba palabras o elabore mensajes con los íconos. Para procesar las señales (filtración, diezmado, entre otros se utilizaron los programas BCI2000 y MATLAB 7.0. Este último se empleó para programar tres algoritmos lineales de traslación (análisis lineal del discriminante, solución por mínimos cuadrados y análisis lineal del discriminante paso a paso que permitieran traducir los potenciales evocados en señales de comunicación.Uma interface cérebro-computador (ICC é um sistema de comunicação que permite gerar um sinal de controle a partir de sinais cerebrais como os ritmos sensorimotores e os potenciais evocados e, por conseguinte, constitui uma alternativa nova de comunicação para pessoas com incapacidade motora séria (como aquelas que padecem esclerose lateral amiotrófica, ELA. Este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de ICC baseado no registro de potenciais evocados cognitivos P-300 mediante electroencefalografia. O protótipo desenvolvido há uso de um electroencefalógrafo de seis canais para a aquisição dos sinais, e por meio de uma matriz de estimulação visual que contém as letras do abecedário e ícones associados a elas permite que o usu

 2. Comportamento temporal da velocidade de condução de potenciais de ação de unidades motoras sob condições de fadiga muscular Comportamiento temporal de la velocidad de conducción de potencias de acción de las unidades motoras sobre condiciones de fatiga muscular Temporal behavior of motor units action potential velocity under muscle fatigue conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Antonio Cavalcanti Garcia

  2004-08-01

  Full Text Available A fadiga muscular, definida como a incapacidade na manutenção de um nível esperado de força, tem sido amplamente investigada nas áreas clínica e desportiva. Na investigação dos efeitos da fadiga sobre a regulação da contração, a eletromiografia de superfície (SEMG tem sido uma importante ferramenta eletrodiagnóstica, pois diferentes parâmetros de análise podem ser extraídos a partir do sinal de EMG. Dentre estes parâmetros, a velocidade de condução dos potenciais de ação das unidades motoras (VCPAUMs tem sido uma variável importante neste tipo de avaliação, apesar de comumente ser detectada através de técnicas invasivas, mediante eletrodos de arame ou agulha. Assim, o objetivo deste trabalho foi estimar a VCPAUM através da SEMG, avaliando o seu comportamento temporal, em contrações isométricas realizadas até a exaustão. Dezoito voluntários (nove homens e nove mulheres; idade de 25,6 ± 6,8 anos, alunos da EEFD/UFRJ, consentiram em participar do estudo. Os sinais de EMG foram colhidos a partir do músculo bíceps braquial direito em três diferentes níveis (25%, 50 e 75% da carga máxima (CM, sendo, então, divididos em três trechos, correspondentes ao tempo total gasto na tarefa, assim denominados: início (T1, meio (T2 e fim (T3. A VCPAUM apresentou redução temporal durante a passagem pelos trechos (p La fatiga muscular, definida como la capacidad del mantenimiento de un nivel esperado de fuerza, viene siendo ampliamente investigada en las áreas tanto clínica como deportiva. La investigación de los efectos de la fatiga sobre la regulación de la contracción, la electromiografía de superficie (SEMG tiene una importancia como herramienta electrodiagnóstica por que los diferentes parámetros de análisis pueden ser extraídos de la señal de la EMG. Dentro de estos parámetros la velocidad de conducción de las potencias de acción de las unidades motoras (VCPAUMs ha sido una variable importante en este

 3. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 4. Effects of differents bandwidths knowledge of results on the acquisition of a serial motor skill Los efectos del conocimiento del resultado en el aprendizaje de una tarea motora seriada utilizando distintos márgenes de error

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Colen

  2010-09-01

  Full Text Available

  The aim of this study was to investigate the effects of three different ranks of bandwidth KR in the learning of a serial motor task. The participants were 45 undergraduate students, of both genders, randomly assigned to tree groups: (1 wide bandwidth was 10% of the total time; (2 narrow bandwidth was 5% of the total time, and (3 precision of error (BW.0 where the bandwidth was 0%.. The serial task consisted on putting a tennis ball respecting a previously determined time in six holes made on a wooden platform. The experiment was done in three phases, acquisition, immediate retention and retention delayed 24 hours after the acquisition test. The statistical analysis did not point out differences among the three groups regarding precision and consistency at any phases. I spite of not seen significant differences among the ranks, we concluded that the design of bandwidth KR is beneficial for a serial task motor learning and the utilization of bandwidth KR is positive for learning, but can present short-term effects, since long time limits on improvements of performance were not verified. On the other hand we encourage further studies designs that combine other ranks of KR with other variables, and using more complex tasks on the attempt of obtaining more significant results relating to the influence of the bandwidth KR in the motor learning. 
  Key Words: Motor learning; Knowledge of results; Bandwidth

   

  El objetivo de ese estudio fue investigar los efectos de tres distintos rangos de conocimiento del resultado (CR en margen de error en el aprendizaje de una tarea motora seriada. Fueron utilizados 45 sujetos voluntarios de ambos sexos de la Universidad de León divididos al azar en tres grupos experimentales: con un margen de error amplio del 10% del tiempo total, con un margen de error estrecho  del 5% del tiempo total y sin

 5. "Feedback" após boas versus más tentativas melhora a aprendizagem motora em crianças Feedback after good versus poor trials enhances motor learning in children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esmaeel Saemi

  2011-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou se a aprendizagem motora de crianças pode ser beneficiada pelo "feedback" (conhecimento de resultados -CR fornecido após tentativas relativamente boas de prática, ao invés de após tentativas ruins. A tarefa requeriu que os participantes arremessassem saquinhos de feijão em um alvo circular fixo, posicionado no chão, a uma distância de 3 m. Vinte e oito crianças do ensino fundamental (idade média: 10,6 anos participaram deste experimento. A fase de prática consistiu de 10 blocos de seis tentativas. Após cada bloco de tentativas, um grupo (KR "good" recebeu CR relacionado aos três arremessos mais precisos, enquanto ao outro grupo (KR "poor" foi fornecido CR relacionado aos três arremessos menos precisos. Os participantes não foram informados sobre as tentativas nas quais o "feedback" seria fornecido. Imediatamente após a fase de prática, os participantes preencheram o questionário de motivação intrínseca. Um dia após a fase de prática, foi conduzido um teste de retenção composto por 10 tentativas, sem CR. Os resultados demonstraram que a aprendizagem foi melhorada através do fornecimento de CR após as boas tentativas de prática. Ainda, os resultados do questionário revelaram que a motivação intrínseca dos aprendizes foi aumentada pelo "feedback" positivo. Os presentes achados adicionam evidências de que os efeitos motivacionais do "feedback" possuem um impacto direto sobre a aprendizagem.The present study investigated whether children would benefit from feedback (knowledge of results, KR provided after relatively good as opposed to poor trials. The task required participants to throw beanbags at a circular target that was placed on the floor at a distance of 3 m. Twenty-eight elementary school children (mean age: 10.6 years participated in this experiment. The practice phase consisted of 10 blocks of 6 trials. After each 6-trial block, one group (KR good received KR on the 3 most

 6. Acessibilidade organizacional de crianças com paralisia cerebral à reabilitação motora na cidade do Recife Organizational access to motor rehabilitation for children with cerebral paralysis in the city of Recife

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleide Karine Vieira Tôrres

  2011-12-01

  Full Text Available OBJETIVOS: caracterizar acessibilidade organizacional de crianças com paralisia cerebral aos serviços de reabilitação motora. MÉTODOS: estudo descritivo, retrospectivo, censitário, efetuado de janeiro a junho/2009, em três serviços de reabilitação do Recife. Participaram 38 menores de cinco anos, portadores do agravo, residentes no Recife. Utilizou-se questionário para obter informações de acompanhantes e prontuários das crianças. As variáveis foram descritas segundo serviço atual, primeiro serviço utilizado e número de serviços utilizados. RESULTADOS: entre os acompanhantes, 94,7% eram responsáveis pela criança (76,3% mãe e 68,4% das crianças tinham entre 25-59 meses de idade. Metade usou mais de um serviço, ocorrendo utilização simultânea em 26,3%. Para 28,2% reabilitação iniciou-se mais de seis meses após diagnóstico. As crianças foram encaminhadas por médico (75,8% e 86,4% tiveram um tempo máximo de espera para primeira consulta com fisioterapeuta de 30 dias. As responsáveis encontraram dificuldade para agendar primeira consulta (68,4%. Uma maior dificuldade para continuar fisioterapia foi identificada entre aqueles que usaram de dois e mais serviços. CONCLUSÕES: constatou-se demanda reprimida. Utilização de mais de um serviço e superposição de serviços sugeriram insatisfação com atenção. Os processos políticos e organizacionais voltados à estruturação do sistema de referência/contrarreferência necessitam priorização.OBJECTIVES: to characterize organizational access to motor rehabilitation services for children with cerebral paralysis. METHODS: a descriptive, retrospective, censusbased study, carried out between January and June 2009, at three rehabilitation services in Recife. The study covered 38 children aged less than five years, with the disorder, residing in Recife. A questionnaire was used to obtain information from the individual accompanying the child and the child's medical

 7. Tinkama sveikatos priežiūra: naktinis medikų darbas

  OpenAIRE

  Janušonis, Vinsas

  2015-01-01

  The article aims to reveal the medics’ approach to night shift work in multiprofile hospitals of Lithuania. The night shift medics’ work and it singularity was analysed in several related and summarized aspects: approach to night shift work as a phenomenon (1), the impact of night shift on the physiological needs, health and family (2), the interface of night shift work with the environment and work organization (3). The differences of approaches of doctors and nurses to night shift work were...

 8. O estudo desenvolvimentista da percepção de competência atlética, da orientação motivacional, da competência motora e suas relações em crianças de escolas públicas

  OpenAIRE

  Gabriela de Medina Coeli Villwock

  2005-01-01

  O foco desta pesquisa desenvolvimental, de delineamento transversal, foi investigar a relação entre a percepção de competência atlética, a orientação motivacional e a competência motora de crianças. Especificamente, verificou-se também a relação entre gêneros e idades nas três variáveis. A amostra desta pesquisa foi aleatória, composta por 298 crianças (50% meninos e 50% meninas) com idade entre 8 e 10 anos, estudantes de escolas estaduais da cidade de São Leopoldo-RS. Como instrumentos utili...

 9. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 10. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 11. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 12. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 13. Voz do cantor lírico e coordenação motora: uma intervenção baseada em Piret e Béziers Lyric singer voice and motor coordination: an intervention based on Piret and Béziers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enio Lopes Mello

  2009-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Investigar os efeitos da aplicação de um Programa de Desenvolvimento da Coordenação Motora, baseado em Piret e Béziers, na voz do cantor lírico. MÉTODOS: Cinco cantores líricos profissionais executaram uma ária de ópera, de livre escolha, que foi filmada. Em seguida responderam a uma questão sobre a propriocepção ao cantar. Durante um mês submeteram-se ao Programa de Desenvolvimento da Coordenação Motora e ao final gravaram novamente a mesma ária e responderam a mesma questão. As filmagens foram enviadas para nove juizes profissionais (três fonoaudiólogos, três fisioterapeutas e três professores de canto que avaliaram a integração corpo e voz dos cantores por meio de análise perceptivo-auditiva e visual. Os cantores, após assistirem às duas filmagens, fizeram outra auto-avaliação. RESULTADOS: Na avaliação dos juízes: as duas sopranos, a mezzo-soprano e o baixo melhoraram a projeção da voz; o tenor melhorou a ressonância e o baixo melhorou também a respiração; com exceção do baixo todos ficaram com os gestos mais livres. Segundo relato dos cantores, os exercícios garantiram maior percepção da tensão muscular durante o canto e isso possibilitou melhor controle dos gestos. CONCLUSÃO: De acordo com a avaliação subjetiva os ajustes posturais, oriundos da execução dos exercícios da coordenação motora, provavelmente garantiram abertura da caixa torácica e melhoraram as condições da respiração dos cantores, durante o canto; este fato pode ter favorecido a verticalização da ressonância e a projeção da voz.PURPOSE: To investigate the effects of the application of a Motor Coordination Development Program, based on Piret and Béziers, on the voice of lyric singers. METHODS: Five professional lyric singers performed an opera aria of their choice, which was filmed. Next, they answered a question regarding their proprioception when singing. They were submitted to the Motor Coordination

 14. Efeito das terapias associadas de imagem motora e de movimento induzido por restrição na hemiparesia crônica: estudo de caso Effects of associated therapies of motor imagery and constraint-induced movement in chronic hemiparesis: a case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Morais Trevisan

  2010-09-01

  Full Text Available Este estudo analisa os efeitos da associação das terapias de imagem motora e de movimento induzido por restrição na reeducação funcional do membro superior (MS de um paciente com deficit sensorial e motor determinado por acidente vascular encefálico (AVE. A terapia de imagem motora (IM consistiu em: 1o, estimulo visual do espelho, em 3 sessões semanais de 30 a 60 minutos por 4 semanas; e 2o, IM com prática mental, em 3 sessões semanais de 15 minutos por 3 semanas. Por último foi aplicada a terapia de indução ao movimento por restrição do membro superior não-afetado por 14 dias, em 10 dos quais foi feita atividade funcional do membro parético por 6 horas diárias. Além da avaliação clinica da sensibilidade e medida da força de preensão palmar, antes do tratamento e após cada modalidade de terapia foi medida a amplitude de movimentos de ombro, cotovelo e punho e aplicada a escala de avaliação motora (EAM. Os escores dos quatro momentos da coleta foram comparados estatisticamente. Após o tratamento os resultados mostraram diferença significativa (pThis study assessed the efficacy of the association of motor imagery and constraint-induced movement therapies in functional rehabilitation of the upper limb in a patient with somatosensory and motor deficits following stroke. Motor imagery (MI therapy, i.e., mental simulation of body image, consisted in: 1st, mirror visual stimulus, at three 30-60-minute weekly sessions for four weeks; and 2nd, MI with mental practice, at three 15-minute sessions per week for three weeks. Lastly, constraint-induced movement therapy was applied for 14 days, in 10 of which the patient underwent 6 hours daily of paretic limb functional training. The patient was assessed at baseline and at the end of each therapy modality as to clinical examination of sensation; hand grip strength; shoulder, elbow and wrist range of motion; and the motor assessment scale (MAS was applied. Scores obtained at the

 15. Estudo do desenvolvimento da função motora aos 8 e 12 meses de idade em crianças pré-termo e a termo Study of motor function at 8 and 12 months of age in preterm and at term children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marisa C. Mancini

  2002-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Comparar o desenvolvimento da função motora de crianças nascidas pré-termo com crianças nascidas a termo, aos 8 e 12 meses de idade. Investigar a relação entre a qualidade motora aos 8 meses e a habilidade motora aos 12 meses. MÉTODO: Trinta e duas crianças participaram deste estudo: 16 nascidas pré-termo (grupo de risco e 16 nascidas a termo (grupo controle. A movimentação espontânea das crianças foi avaliada aos 8 meses e as habilidades e independência em mobilidade foram avaliadas aos 12 meses de idade (idades corrigidas para grupo pré-termo, utilizando-se testes infantis padronizados (AIMS e PEDI, respectivamente. Os dados foram analisados através dos textes t de Student para grupos independentes (comparação entre grupos e de correlação de Pearson (comparação intra grupo. RESULTADOS: Não foi evidenciada diferença significativa na comparação de crianças nascidas a termo com as pré-termo nem aos 8 nem aos 12 meses de idade. No grupo controle, foi observada relação significativa (r=0,67; p=0,004 entre movimentação aos 8 meses e habilidade de mobilidade aos 12 meses. No grupo de risco, houve relação significativa entre habilidade e independência em mobilidade aos 12 meses de idade corrigida (r=0,80; p=0,0001. CONCLUSÃO: Na ausência de outros distúrbios e com correção da idade em pré-termos, o desenvolvimento motor pode ser semelhante ao de crianças nascidas a termo. A forma pela qual as crianças nascidas pré-termo adquirem suas habilidades funcionais parece ocorrer de modo diferente da observada em crianças a termo.OBJECTIVE: To compare the development of motor function in children born preterm with those born at term, at 8 and 12 months of age. To investigate the relation of motor function quality at the age of 8 months with motor ability at 12 months. METHOD: Thirty-two children participated in this study: 16 were born preterm (risk group and 16 were born at term (control group. The

 16. Limitations of the Neurological Evolutional Exam (ENE as a motor assessment for first graders Limitações do Exame Neurológico Evolutivo (ENE como um instrumento de avaliação motora para crianças da primeira série

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila M. Caçola

  2010-10-01

  Full Text Available BACKGROUND: Many clinicians and researchers in Brazil consider the Neurological Developmental Exam (NDE, a valid and reliable assessment for Brazilian school-aged children. However, since its inception, several tests have emerged that, according to some researchers, provide more in-depth evaluation of motor ability and go beyond the detection of general motor status (soft neurological signs. OBJECTIVES: To highlight the limitations of the NDE as a motor skill assessment for first graders. METHODS: Thirty-five children were compared on seven selected items of the NDE, seven of the Bruininks-Oseretsky Test (BOT, and seven of the Visual-Motor Integration test (VMI. Participants received a "pass" or "fail" score for each item, as prescribed by the respective test manual. RESULTS: Chi-square and ANOVA results indicated that the vast majority of children (74% passed the NDE items, whereas values for the other tests were 29% (BOT and 20% (VMI. Analysis of specific categories (e.g. visual, fine, and gross motor coordination revealed a similar outcome. CONCLUSIONS: Our data suggest that while the NDE may be a valid and reliable test for the detection of general motor status, its use as a diagnostic/remedial tool for identifying motor ability is questionable. One of our recommendations is the consideration of a revised NDE in light of the current needs of clinicians and researchers.CONTEXTUALIZAÇÃO: Muitos clínicos e pesquisadores brasileiros consideram o Exame Neurológico Evolutivo (ENE, um instrumento válido e confiável para crianças brasileiras em idade escolar. Entretanto, desde a sua criação, surgiram outros testes para uma avaliação mais profunda de habilidade motora, os quais vão além de detectar status motor geral em forma de sinais neurológicos leves. OBJETIVOS: Demonstrar os pontos fracos do ENE como teste de avaliação de habilidade motora para crianças de primeira série. MÉTODOS: Trinta e cinco crianças realizaram 7 itens

 17. Do environmental influences alter motor abilities acquisition? A comparison among children from day-care centers and private schools Influências do ambiente podem alterar a aquisição de habilidades motoras? Uma comparação entre pré-escolares de creches públicas e escolas privadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Mônica F. T. de Barros

  2003-06-01

  Full Text Available Development occurs in a proper rhythm as result of genetic inheritance and environment factors. This study had the aim to identify some environmental risk factors for the motor development in two groups of healthy children. 100 pre-school aged (five years children from two day-care centers and a private school were evaluated, in Recife-PE. All the children underwent to a motor skills assessment and their parents answered a questionnaire. The children from the public nursery remained behind in fine motor skills. The results showed that the biologically healthy children development can suffer negative influence of the environmental risk factors. In this research these factors were: the father absence, improper toys use to the correct age, the place were the child was kept in the early childhood, the lack of pedagogical guidance and extra-parental socialization and low familiar socioeconomic status.O desenvolvimento ocorre num ritmo resultante da interação entre herança genética e fatores ambientais. Este estudo teve por objetivo identificar alguns fatores de risco ambientais para o desenvolvimento motor, em dois grupos de crianças saudáveis. Foram avaliadas 100 crianças (idade:5 anos provenientes de duas creches públicas e uma escola particular, em Recife-PE. Todas as crianças foram submetidas a uma avaliação das habilidades motoras e seus pais responderam a um questionário. As crianças da creche pública mostraram atraso no campo das habilidades motoras finas. Os resultados indicaram que o desenvolvimento das crianças biologicamente saudáveis pode sofrer influência negativa dos fatores de risco ambientais. Os fatores encontrados foram: a ausência do pai; a utilização de brinquedos inadequados para faixa etária; o local onde a criança era mantida em idades precoces da infância; a falta de orientação pedagógica e de socialização extra-familiar precoce, e a baixa condição socioeconômica familiar.

 18. Teste de estimulação repetitiva no músculo ancôneo para diagnóstico da miastenia grave: mapeamento da sua área de placa motora Repetitive stimulation test on the anconeus muscle for the diagnosis of myasthenia gravis: the mapping of its motor end-plate area

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria das Graças Wanderley S. Coriolano

  2007-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Mapear a área de placa motora do músculo ancôneo para definir a melhor localização dos eletrodos de registro em testes de estimulação repetitiva (TER no diagnóstico dos distúrbios da transmissão neuromuscular. MÉTODO: Registramos o potencial de ação composto do músculo ancôneo sobre a pele que o recobre, após estimulação do ramo que o inerva. Analisando as formas de onda registradas em cada ponto da pele foi possível definir a área de placa. RESULTADOS: A área de placa motora do ancôneo é uma linha paralela à borda da ulna. O melhor local de colocação do eletrodo "ativo" de registro situa-se cerca de 2 cm distal ao olécrano e 1 cm lateral à borda da ulna. CONCLUSÃO: A realização de TER no músculo ancôneo é simples e bem tolerada. Com a estimulação do ancôneo o antebraço praticamente não se move, sendo o procedimento livre de artefatos de movimento.PURPOSE: To map the motor end-plate area of the anconeus muscle and define the best place for positioning the recording electrodes in repetitive stimulation tests (RST for the diagnosis of neuromuscular transmission disorders. METHOD: The compound muscle action potential of the anconeus was recorded after stimulating the motor branch of the radial nerve that innervates it. By analyzing the waveforms registered at each point of the skin we were able to define the motor end-plate area. RESULTS: The motor end-plate area of the anconeus is a line parallel to the ulna border. The best place for placing the "active" recording electrode is about 2cm distal to the olecranon and 1 cm lateral to the border of the ulna. CONCLUSION: Performing RST in the anconeus muscle is simple and well tolerated. Stimulation of the anconeus almost doesn't move the forearm and the procedure is virtually free of movement artifacts.

 19. Effects of a cognitive modulator in the theta and alpha asymmetry during a typewriting task: a sensorimotor integration perspective Efeitos de um modulador cognitivo na assimetria de teta e alfa durante uma tarefa de datilografia: uma perspectiva da integração sensório-motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlo Cunha

  2009-06-01

  Full Text Available This study aimed to elucidate cortical mechanisms and to identify the areas where occur such mechanisms due to interaction between bromazepam and motor learning. The sample was composed of 45 healthy subjects randomly distributed in 3 groups: placebo (n=15, bromazepam 3 mg (n=15 or bromazepam 6 mg (n=15. To perform the experimental task, subjects sat comfortably at a distance of approximately 20 cm from the typewriter. The typewriter keyboard was covered with a wooden box to avoid visual information about the hands' position. The typewriting task was performed concomitantly with EEG recording. ANOVA two-way results indicated a decreased asymmetry in sensorimotor areas in the experimental groups. Our interpretation is that moderate doses of bromazepam may improve performance on tasks with predictable elements to promote stability of psychomotor functions, but may also impair performance on tasks executed in unpredictable environments.O objetivo do estudo foi elucidar mecanismos corticais e identificar as áreas onde estas ocorrem tais mecanismos devido à interação entre bromazepam e aprendizagem motora. A amostra compreendeu 45 sujeitos hígidos distribuídos randomicamente em 3 grupos: placebo (n=15, bromazepam 3 mg (n=15 ou bromazepam 6 mg (n=15. Para a realização da tarefa experimental, sujeitos sentaram-se confortavelmente a uma distância de aproximadamente 20 cm da máquina de escrever. O teclado da máquina foi coberto com uma caixa de madeira para evitar informações visuais sobre a posição das mãos. O registro do EEGq ocorreu simultaneamente à tarefa de datilografia. Os resultados da ANOVA two-way indicaram menor assimetria em áreas sensório-motoras nos grupos experimentais. Nossa interpretação é que doses moderadas de bromazepam podem melhorar o desempenho em tarefas previsíveis por promover estabilidade das funções psicomotoras, mas pode prejudicar o desempenho em tarefas realizadas em ambientes imprevisíveis.

 20. Classification of cerebral palsy: association between gender, age, motor type, topography and Gross Motor Function Classificação da paralisia cerebral: associação entre gênero, idade, tipo motor, topografia e Função Motora Grossa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luzia Iara Pfeifer

  2009-12-01

  Full Text Available The goal of this study was to assess the relation between gender, age, motor type, topography and gross motor function, based on the Gross Motor Function System of children with cerebral palsy. Trunk control, postural changes and gait of one hundred children between 5 months and 12 years old, were evaluated. There were no significant differences between gender and age groups (p=0.887 or between gender and motor type (p=0.731. In relation to body topography most children (88% were spastic quadriplegic. Most hemiplegics children were rated in motor level I, children with diplegia were rated in motor level III, and quadriplegic children were rated in motor level V. Functional classification is necessary to understand the differences in cerebral palsy and to have the best therapeutic planning since it is a complex disease which depends on several factors.Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre gênero, idade, tipo motor, topografia e Função Motora Grossa, baseado no Sistema de Função Motora Grossa em crianças com paralisia cerebral. Participaram desta pesquisa 100 crianças com idade entre 5 meses a 12 anos que foram observadas em relação ao controle de tronco, trocas posturais e marcha. Não houve diferenças significativas entre gêneros e grupos etários (p=0,887 e entre gênero e tipo motor (p=0,731. Em relação à topografia corporal, houve predomínio de crianças com quadriplegia, sendo que a maioria (88% era do tipo espástico. Quanto ao nível motor, as crianças hemiplégicas pertenciam em sua maioria ao nível I, as diplégicas ao nível III e as quadriplégicas ao nível V. Sendo a paralisia cerebral uma condição complexa que depende de diversos fatores, beneficia-se de classificações funcionais para compreensão da diversidade e melhor planejamento terapêutico.

 1. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 2. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 3. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 4. El problema del acto a partir de la metapsicología freudiana: mediación psíquica y derivación motora. // The problem of act from the freudian metapsychology perspective: psychic mediation and motor derivation.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frank Herr Rico Barbosa.

  2009-12-01

  Full Text Available This article was written as a result of a master research project (Rico, 2009, and it tackles the problem of the act from a wide metapsychological revision of Freud’s work. The author first analyses the bipartite model of psychic functioning found in “The Interpretation of dreams” (Freud, 1900. The text gathers together several arguments to justify a third dimension of psychic mediation operated by the motor derivation and, despite its indirect associative process exclusion, it is difficult to understand it from the elementary logic in which we find the direct psychic mediation. // En este artículo, que está inspirado en una investigación de maestría (Rico, 2009, se aborda el problema del acto a partir de una amplia revisión metapsicológica por la obra freudiana. Se inicia analizando el modelo bipartito de funcionamiento psíquico que se halla en “La interpretación de los sueños” (Freud, 1900. En el devenir del texto se reúnen argumentos para justificar una tercera modalidad de mediación psíquica que opera la derivación motora y que, aunque excluye el proceso asociativo indirecto, es difícil concebirla a partir de la lógica elemental en que se presenta la mediación psíquica directa.

 5. Influence of Nitrogen Fertiliser on Winter Wheat Wholemeal Rheological Properties/ Slâpekïa Mçslojuma Ietekme Uz Ziemas Kvieðu Pilgraudu Miltu Reoloìiskajâm Îpaðîbâm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liniņa Anda

  2014-08-01

  Full Text Available Izmçìinâjuma mçríis bija analizçt ziemas kvieðu pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçju un mîklas fizikâlo îpaðîbu izmaiòas atkarîbâ no ðíirnes, slâpekïa (N papildmçslojuma (N60, N90, N120, N150 un laika apstâkïiem (2010. un 2011. gadâ tikko nokultiem graudiem un tos uzglabâjot (60, 120 un 360 dienas. Izmçìinâjumâ iekïautas ziemas kvieðu ðíirnes ‘Bussard’ un ‘Zentos’, kuras raksturojas ar augstas kvalitâtes pârtikas kvieðu graudiem. Ar Brabendera farinogrâfu (ICC 115/1 noteikta pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçja un mîklas fizikâlâs îpaðîbas: mîklas veidoðanâs laiks, mîklas stabilitâtes laiks un mîklas izplûstamîbas pakâpe. Izmçìinâjumâ noskaidrots, ka pilngraudu miltu ûdens absorbcijas spçju un mîklas fizikâlâs îpaðîbas bûtiski ietekmç ðíirne, slâpekïa mçslojums un graudu uzglabâðanas laiks. Graudiem ar augstâku proteîna saturu ir labâkas pilngraudu mîklas fizikâlâs îpaðîbas. Bûtiskas atðíirîbas starp abu izmçìinâjuma gadu meteoroloìisko apstâkïu ietekmi uz ziemas kvieðu pilngraudu mîklas fizikâlajiem râdîtâjiem netika konstatçtas. Graudus uzglabâjot 60-360 dienas, bûtiski palielinâjâs pilngraudu mîklas veidoðanâs un stabilitâtes laiks, kâ arî palielinâjâs mîklas izplûstamîbas pakâpe, bet ûdens absorbcijas spçja bûtiski samazinâjâs. Ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem bija augstâka ûdens absorbcijas spçja, garâka mîklas stabilitâte un îsâka mîklas izplûstamîbas pakâpe. Farinogrâfa lîknes liecina, ka ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs/ilgs, mîklas stabilitâte ilga/teicama. Savukârt ‘Zentos’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs, bet stabilitâte ilga. Vçrtçjot abu ðíiròu pilgraudu miltus pçc ûdens absorbcijas spçjas, tie ir stipri. Abâm izmçìinâjumâ iekïautajâm ðíirnçm proteîna saturs pilngraudu

 6. Padrão e ritmo de aquisição das habilidades motoras de lactentes pré-termo nos quatro primeiros meses de idade corrigida Pattern and rate of motor skill acquisition among preterm infants during the first four months corrected age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elaine P. Raniero

  2010-10-01

  Full Text Available OBJETIVOS: Este estudo objetivou caracterizar o padrão e o ritmo de aquisição das habilidades motoras de lactentes nascidos pré-termo nos quatro primeiros meses de idade corrigida, comparando-os com um grupo de lactentes a termo. MÉTODOS: Participaram do estudo 12 lactentes pré-termo saudáveis, (MD=33,6 semanas de idade gestacional, ± 1,25 e 10 lactentes a termo saudáveis (MD=39,1 semanas de idade gestacional, ± 0,73. Eles foram avaliados mensalmente (zero a quatro meses de idade com o Test of Infant Motor Performance (TIMP. RESULTADOS: O padrão de desempenho motor aumentou ao longo dos meses em ambos os grupos, constatando variabilidade nos escores totais em todas as idades. O grupo pré-termo apresentou escore médio mais elevado do que o a termo entre um e quatro meses de idade. Nesse grupo, o ritmo de aquisição motora foi maior de zero a um do que de três a quatro meses. Verificou-se também que os cuidadores desses lactentes iniciaram a estimulação com brinquedos anteriormente aos cuidadores do grupo a termo. Ambos os grupos apresentaram escores médios inferiores aos do TIMP. CONCLUSÕES: Os lactentes pré-termo apresentaram padrão de desenvolvimento motor semelhante aos típicos quanto à sequência de habilidades adquiridas e ritmo acelerado no período de recém-nascido (RN a um mês de idade. Sugere-se que lactentes pré-termo com essas características não necessitam de correção do grau de prematuridade e que programas de acompanhamento orientem os pais e cuidadores a estimulá-los, desde o primeiro mês, com brinquedos, propiciando a exploração precoce de diversos padrões motores.OBJECTIVES: This study aimed to characterize the pattern and rate of motor skill acquisition among preterm infants from newborn to four months corrected age, in comparison with a group of full-term infants. METHODS: Twelve healthy preterm infants (mean gestational age=33.6 weeks ± 1.25 and 10 healthy full-term infants (mean

 7. Efeitos das combinações da prática constante e variada na aquisição de uma habilidade motora The effects of the combination of constant and variable practice in the acquisition of a motor skill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rejane Paroli

  2009-09-01

  Full Text Available Os efeitos de diferentes estruturas de prática na aquisição de uma habilidade motora foram investigados em um experimento em que a prática foi manipulada no que se refere à variabilidade. O delineamento constou de dois grupos de prática combinada (constante-por blocos e constante-aleatória e de duas fases de aprendizagem (estabilização e adaptação. Sessenta estudantes universitários praticaram uma tarefa que consistia em tocar sensores de forma sequencial em integração a um estímulo visual. Para a realização da tarefa foi utilizado o aparelho de "timing" coincidente para tarefas complexas. O desempenho foi avaliado mediante três medidas de erro: absoluto, variável e de execução. O "timing" relativo e sua variabilidade foram utilizados para avaliar a macroestrutura do programa de ação da habilidade ao passo que a microestrutura foi avaliada pela variabilidade do tempo total de movimento. Os resultados mostraram que, ao variar a tarefa em seus aspectos perceptivo (velocidade do estímulo visual e efetor (sequência de toques, a prática constante seguida de prática por blocos apresenta, na fase de adaptação, melhor desempenho em relação ao número de acertos de execução do que a prática constante seguida de prática aleatória, indicando, portanto, que a primeira proporciona mais condições de adaptação a uma nova tarefa motora.The effects of different practice schedules in the adaptive process of motor skill acquisition were investigated in an experiment involving different regimes of the variable practice. The experimental design consisted of two combined practice groups (constant-block and constant-random and two learning phases (stabilization and adaptation. Sixty undergraduate students performed a task that consisted of touching response keys sequentially in integration with a visual stimulus. A coincident timing apparatus combined with a serial response device was used. The overall performance was evaluated

 8. Análise da validade de critério da Avaliação da Coordenação e Destreza Motora: ACOORDEM para crianças de 7 e 8 anos de idade Criterion validity of the Motor Coordination and Dexterity Assessment: MCDA for 7- and 8-years old children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana A. Cardoso

  2012-02-01

  Full Text Available CONTEXTUALIZAÇÃO: O Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC se caracteriza por prejuízo no desenvolvimento da coordenação motora, com impacto nas atividades de vida diária e desempenho acadêmico. A Avaliação da Coordenação e Destreza Motora (ACOORDEM vem sendo criada para oferecer aos profissionais de reabilitação brasileiros instrumentação confiável e válida para detecção do TDC. OBJETIVO: Examinar a validade de critério da ACOORDEM. MÉTODOS: Cento e oitenta e uma crianças de 7 e 8 anos da região metropolitana de Belo Horizonte, MG, Brasil, pré-selecionadas pelo Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-Brasil, foram avaliadas com a ACOORDEM e com o Movement Assessment Battery for Children (MABC-II. A validade concorrente foi avaliada pelo índice de Correlação de Spearman e a validade preditiva, pelos valores de sensibilidade (S, especificidade (E, valor de predição positivo (VPP e valor de predição negativo (VPN. Curvas ROC foram realizadas para determinar o ponto de corte ótimo da ACOORDEM. RESULTADOS: A Correlação de Spearman entre os escores totais da ACOORDEM e do MABC-II foi de 0,596 (p=0,000 aos 7 e 0,730 (p=0,000 aos 8 anos. O ponto de corte da ACOORDEM definido pelas curvas ROC se aproximou do percentil 40, o que corresponde a S de 0,91 e 0,74 e E de 0,74 e 0,90 aos 7 e 8 anos, respectivamente. CONCLUSÃO: Resultados apontam valores moderados de validade concorrente e preditiva da ACOORDEM. Estudos futuros devem reexaminar os pontos de corte da ACOORDEM em amostra aleatória, representativa de crianças brasileiras de 4 a 8 anos de idade. A validade preditiva para TDC do instrumento completo deve ser reexaminada em amostras clínicas bem definidas.BACKGROUND: Developmental Coordination Disorder (DCD is characterized by impaired development of motor coordination, with impact on daily life activities and academic performance. The Motor Coordination and Dexterity Assessment (MCDA

 9. Efeitos neuromoduladores do bromazepam quando indivíduos são expostos a uma tarefa de aprendizagem motora: eletrencefalografia quantitativa (EEGq Neuromodulatory effects of bromazepam when individuals were exposed to a motor learning task: quantitative electroencephalography (qEEG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Inácio Salles

  2006-03-01

  Full Text Available Os efeitos sedativos do bromazepam no desempenho cognitivo têm sido amplamente investigados. Várias abordagens têm sido implementadas no intuito de avaliar a influência do bromazepam em sujeitos submetidos à tarefa motora. Neste contexto, o presente estudo objetiva avaliar as alterações eletrofisiológicas em sujeitos expostos à tarefa de datilografia e tratados com bromazepam (6 mg. Os dados do EEGq foram gravados simultaneamente à tarefa. Em particular, a potência relativa na banda delta (0,5-3,5 Hz foi analizada. O tempo de execução e erros durante a tarefa foram considerados variáveis comportamentais. O grupo experimental (bromazepam 6 mg demonstrou melhor desempenho e valores de potência relativa mais elevados que o grupo controle (placebo. Estes resultados sugerem que menor nível de ansiedade favorece o desempenho motor.The sedative effects of bromazepam on cognitive and performance have been widely investigated. A number of different approaches have assessed the influence of bromazepam when individuals are engaged to a motor task. In this context, the present study aimed to investigate electrophysiological changes when individuals were exposed to a typewriting task after taking 6 mg of bromazepam. qEEG data were simultaneously recorded during the task. In particular, relative power in delta band (0.5-3.5 Hz was analyzed. Time of execution and errors during the task were registered as behavioral variables. The experimental group, bromazepam 6mg, showed a better motor performance and higher relative power than control individuals (placebo. These results suggest that the use of bromazepam reduces anxiety levels as expected and thus, produces an increment in motor performance.

 10. Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā

  OpenAIRE

  Beluza, Veronika

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir- „Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā” un šī darba uzdevums ir noskaidrot, vai katalāņu vēlme gūt neatkarību ir pamatota, balstoties uz pašnoteikšanās tiesībām. Katalonijas valdību neapmierina Spānijas centrālas varas politika, tāpēc tā vairākus gadus cenšas pieradīt, ka Katalonija ir tiesīga uz secesiju. Darba mērķi ir: noteikt katalāņu nacionālo identitāti, secesijas pieprasījuma vērtīgumu un pašnoteikšanās tiesību izmantošanas ierobežojumu i...

 11. Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış A Glance At Oghuz Khagan Saga In The Light Of Axel Olrik’s Epic Laws

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferhat ÇİFTÇİ

  2013-07-01

  üzündeki varlığını, toplumsal bir mutabakat ile mümkün kılmıştır. Bu mutabakatın belli görüngüleri vardır ve bunlar daha çok kültürel formlarla karşımıza çıkar. Milletlerin toplumsal varlıklarını ortaya koymada karşımıza çıkan ilk verileri ve anlam yüklenmelerini destanlar temerküz eder. Bu bakımdan, destanlara milletlerin toplumsal hafızasının kodları olarak odaklanmak gerekir. İnsanoğlunun ilk atasından bu yana yeryüzünde ortaya koyduğu çabanın birtakım ana amaçlar ve temalar etrafında söz konusu olduğu bir gerçektir. Bu yüzden, barındırdığı arketipler bakımından destanların önemi büyüktür. Bu arketiplerin sadece geçmişi okumakla kalmayıp günümüze de ışık tutacak birtakım içermelere sahip olduğu bilinmektedir. Bu da, milletlerin ve toplumların kültürel görüngülerinin köklerine ulaşmak açısından bazı imkânlar oluşturmaktadır. Türk destanlarına bakıldığında, milletleşme yolunda önemli bir adım sayılacak Oğuz Kağan Destanı’nın bizleri karşıladığı görülür. Destanları anlamak ve anlamlandırmak için bazı farklı yöntemler söz konusu edilmektedir. Bu yöntemlerden birini, Tarihi-Coğrafi Fin Okulunun yöntemlerinden biri olan Axel Olrik’in “Epik Kanunlar Teorisi” oluşturmaktadır. Bu teori, mitolojik ürünlere evrensel bir standardizasyonla yaklaşmaya çalışmakta ve onları belli ilkeler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu makale, Türk tarihinin mitolojik uzantıları açısından sembolik olarak oldukça yüklü olan Oğuz Kağan Destanı’nı, Axel Olrik’in söz konusu epik yasaları ışığında okumayı amaçlamakta olup elde edilen bulguları, destan ve mahiyeti bağlamında tartışmaya çalışmaktadır.

 12. Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

  OpenAIRE

  Beinerte, Inga

  2009-01-01

  Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizē...

 13. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 14. Glisada - sistem za prizemljenje zrakoplova uz pomoć lasera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad Injac

  2012-10-01

  Full Text Available This paper deals with different systems used lo1· landing in the world and the author lists their respective flaws. Particular reference has been drawn to the advantages of the most recent system, the so called "Glisada", used more and more all over the world particularly in the USSR, and discusses its mode of operation. The author proposes adequate examinations and introduction of this system to our airports.

 15. Izrada filmskog plakata uz pomoć Maye

  OpenAIRE

  Lacković, Klaudija

  2016-01-01

  Animirani filmovi su, baš kao i igrani filmovi, plod nečije mašte ograničen potrebnim mu resursima. No neki od najboljih filmova, poput „Deadpool“-a, nastali su upravo zahvaljujući nečijem znanju i mogućnostima u trodimenzionalnom modeliranju. Trodimenzionalno modeliranje već dugi niz godina omogućuje stvaranje virtualnih likova, objekata i svijeta te se s godinama unaprjeĎuje i daje izvanredne rezultate. Jedan od najkorištenijih alata za 3D modeliranje je Autodesk Maya. Stoga ...

 16. Darbas ir laisvalaikis: naujos jų tarpusavio ryšio sampratos paieškos

  OpenAIRE

  Savicka, Aida

  2006-01-01

  The concepts of work and leisure and values related to these areas of human life have been basically changing in modern Western society. The core of human life has been professional occupation in modern society, and leisure has been considered kind of “residual” activity; the transition to post-industrial phase of social development is shown by a gradually increasing prominence given to leisure as the time devoted to by itself valuable activity that creates independent systems of meanings. Th...

 17. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 18. Zīmola "Lāči" atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas.

  OpenAIRE

  Biezā, Sabīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba ‘’Zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas’’ mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par zīmolu un mārketinga komunikācijām zīmola pozīcijas nostiprināšanas kontekstā, kā arī uz patērētāju aptaujas datu rezultātiem, novērtēt zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamību un izstrādāt priekšlikumus zīmola pozīcijas pilnveidošanai. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz literatūru par zīmolvedību, vērtībām, zīmola kapitālu un mārketinga komunikācijām. ...

 19. ZS "Lejas Dandēni" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Makars, Aigars

  2014-01-01

  Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi izpētīt tā iekšējo un ārējo vidi, lai atklātu esošās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju un attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis izstrādāt rīcības risinājumus tālākai ZS "Lejas Dandēni" konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus - analizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt SV...

 20. Patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku.

  OpenAIRE

  Dembovska, Gerda

  2013-01-01

  Darba tēma -patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku. Autore apraksta patērētāja uzvedības izpētes un e-komercijas teorētiskos aspektus,analizē uzņēmuma Hungryhouse.co.uk. darbību Lielbritānijā,veic aptauju par Hungryhouse.co.uk.pastāvēšanas iespējām Latvijā. Darba mērķis -pamatojoties uz patērētāju uzvedības un e-komercijas teorētiskām atziņām,kā arī uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izpētīt ēdiena piegādes portāla Hungryho...

 1. Post-stroke motor and functional evaluations: a clinical correlation using Fugl-Meyer assessment scale, Berg balance scale and Barthel index Avaliações motoras e funcionais pós-AVC: correlação clínica usando a escala de desempenho físico de Fugl-Meyer, a escala de equilíbrio de Berg e o índice de Barthel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta de Oliveira

  2006-09-01

  Full Text Available Stroke is one of the major causes of morbidity and mortality. Sequels deriving from this event may lead to motor disability and from mild to severe deficits. In order to better classify sensory-motor dysfunction, balance and ability to perform activities of daily living, quantitative and qualitative evaluation scales have been used. OBJECTIVE: To correlate the scales Fugl-Meyer assessment scale, Berg balance scale and Barthel index. Twenty subjects with sequel after a single, unilateral stroke in chronic phase (>6 months post ictus were evaluated for about one hour. RESULTS: Barthel scale was statistically related to the total motor score of Fugl-Meyer assessment (r=0.597, p=0.005. The lower limb section at Fugl-Meyer had positive correlation with Berg scale (r=0.653, p=0.002 and with the balance section of Fugl-Meyer own scale (r=0.449, p=0.047. Both balance scales were correlated one with other (r=0.555, p=0.011. Statistical divergence appeared when Barthel's Index was correlated with Berg's Scale (r=0.425, p=0.062, and it is not statistically significant. CONCLUSION: The use of both quantitative and qualitative scales was shown to be a good measuring instrument for the classification of the general clinical performance of the patient, especially when positively related joint evaluations are applied.O acidente vascular cerebral (AVC é reconhecido como uma das maiores causas de morbidade e mortalidade. Seqüelas decorrentes deste evento podem levar a inabilidade motora e déficits leves a graves. Para classificar melhor a disfunção sensitivo-motora, o equilíbrio e as habilidades para as atividades de vida diária, escalas de avaliações quantitativas e qualitativas estão sendo utilizadas. OBJETIVO: Correlacionar a escala de desempenho físico de Fugl-Meyer, a escala de equilíbrio de Berg e o índice de Barthel. MÉTODO: Foram selecionados 20 sujeitos com sequela de um único e unilateral AVC em fase crônica (>6 meses pós ictal, que

 2. Modelação longitudinal dos níveis de coordenação motora de crianças dos seis aos 10 anos de idade da Região Autônoma dos Açores, Portugal Longetudinal modeling of motor coordination levels of children aged six to 10 years of age from the Autonomous Region of Azores, Portugal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Karine Batista Coelho de Deus

  2010-06-01

  Full Text Available Este estudo é percorrido por três principais objetivos: 1 caracterizar o desenvolvimento modal e as diferenças inter-individuais da coordenação motora; 2 verificar a existência de um efeito associado ao gênero; 3 testar a relevância de preditores do desenvolvimento da Coordenação motora (CoM tais como o IMC e os níveis de Atividade Física. A amostra é constituída de 285 crianças (143 meninos e 142 meninas. A coordenação motora foi determinada a partir da bateria de testes KTK (Equilíbrio em deslocamento para trás, Saltos laterais, Saltos monopedais e Transposição lateral. O questionário de Godin e Shephard (1985 foi utilizado para avaliar a Atividade Física. As estatísticas descritivas básicas foram calculadas no SPSS 15. A mudança intra-individual e as diferenças inter-sujeitos foram efetuadas no programa estatístico HLM, versão 6. É visível um incremento dos valores médios, em ambos os sexos, para as todas as provas do KTK, bem como do IMC e o dos níveis de Atividade Física. Os melhores resultados foram observados nas crianças que estavam no 1º quartil do IMC e no 3º da Atividade Física. Os resultados reafirmam a necessidade de uma estrutura didático-metodologica das aulas de Educação Física para que as crianças alcancem níveis adequados de coordenação para sua idadeThis study aims at: 1 describing models for developmental changes and interindividual differences in gross motor coordination (CoM; 2 verify the presence of gender effects; 3 and test the importance of BMI and physical activity level in motor coordination (CoM development. Sample size comprises 285 children (143 boys and 142 girls. Motor coordination was evaluated with the test battery "Körperkoordinationstest für Kinder" (KTK consisting of four tests: backward balance (ER, jumping sideways (SL, hopping on one leg (SM, and shifting platforms (TL. Godin and Shephard's questionnaire was used to evaluate children's physical activity

 3. Relação entre índice de massa corporal e habilidade motora grossa em crianças de quatro a seis anos Relationship between body mass index and gross motor skill in four to six year-old children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabrizio Zandonadi Catenassi

  2007-08-01

  Full Text Available Este estudo teve por objetivo verificar a relação entre o desempenho em tarefas de habilidade motora grossa com o índice de massa corporal (IMC em meninos e meninas de quatro a seis anos de idade. Para tanto, foram analisadas 27 crianças, sendo 16 meninos e 11 meninas, com idade média de 5,64 ± 0,67 anos. As crianças foram submetidas ao Test of Gross Motor Development - Second Edition (TGMD-2, proposto por Ulrich (2000 e ao Körperkoordinations-test für Kinder (KTK, proposto por Kiphard e Schilling (1974. A pontuação obtida nos dois testes foi reduzida a uma escala comum a ambos. Foi verificada a correlação entre essa escala e o IMC das crianças por meio do teste de correlação de Spearman, com P This study had to aim to verify the relationship between performance in gross motor skill tasks and body mass index (BMI in four to six year-old boys and girls. 27 children were analyzed, 16 boys and 11 girls, mean age of 5.64 ± 0.67 years. The children were submitted to the Test of Gross Motor Development-Second Edition (TGMD-2, proposed by Ulrich (2000 and to the Körperkoordinations-test für Kinder (KTK, proposed by Kiphard and Schilling (1974. The punctuation obtained in the two tests was reduced to a scale common to both. The correlation between this scale and the BMI of the children was verified through the Spearman correlation test, with P < 0.05. No significant interaction was observed among variables when boys and girls were analyzed or when the analysis was conducted with gender distinction. Moreover, no interaction between the BMI and tasks which required higher demand of physical capacities was observed, which should be verified in further studies. It was possible to conclude from our results, that the performance of four to six year-old children in tasks which involved gross motor skill did not relate with BMI.

 4. Os efeitos da estimulação sensório motora oral na sucção nutritiva na mamadeira de recém-nascidos pré-termo The sensory-motor-oral stimulation effects on nutritive sucking of preterm infants during bottle feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Coube de Carvalho Yamamoto

  2010-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: verificar o desempenho da sucção nutritiva, na mamadeira, em recém-nascidos pré-termo submetidos à estimulação sensório-motora-oral. MÉTODOS: pesquisa do tipo ensaio clínico controlado de intervenção. 20 recém-nascidos pré-termo foram distribuídos em grupo estimulado e grupo controle. Estes grupos foram submetidos à avaliação fonoaudiológica em dois diferentes momentos: na liberação da alimentação por via oral; e quando atingiam alimentação plena por via oral num período de 24 horas. As avaliações foram filmadas, e os resultados foram analisados pela pesquisadora. Para análise dos dados utilizou-se o Teste exato de Fishe r e o Teste "T" de Studen t do software estatístico STATA 10.0. Considerou-se p PURPOSE: to check the nutritive sucking performance in preterm infants that underwent sensory-motororal stimulation. METHODS: a controlled clinical trial of intervention was performed in 20 preterm infants divided into experimental and control group. The infants received a speech therapist evaluation in two different times: at the beginning of the oral feeding (first speech therapist evaluation and when they reached full oral feeding (second evaluation. Statistical data analyses used STATA 10 package and they were analyzed for treatment group differences with Fisher's exact Test and Student's unpaired t-test (p<0.05. RESULTS: infants in the experimental group, in the second evaluation, differed statistically in the pressure of strong sucking (p=0.003, presence of the three adaptive reflexes (p=0.001, coordination among sucking, swallowing and breathing (p=0.003, the total time for sucking (p=0.01 and of number of sucking/time (p<0.01. The total number of sucks showed a statistically significant difference (p<0.05 among the evaluations of the control group. No differences were observed among the groups as for sucking rhythm, and prescribed and ingested milk volume. CONCLUSION: in this study, sensory

 5. Aquisição da habilidade motora rebater na educação física escolar: um estudo das dicas de aprendizagem como conteúdo de ensino The acquisition of striking motor skill in school physical education: a study of learning cues as educational content

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sérgio Roberto Silveira

  2013-03-01

  Full Text Available O objetivo do estudo foi investigar o efeito das dicas verbais na aquisição da habilidade rebater na Educação Física Escolar (EFE, com foco de atenção no seu aspecto perceptivo e motor. Participaram do estudo 84 alunos de três turmas de uma escola (faixa etária entre seis a oito anos. Cada turma correspondeu a um grupo: sem dicas, com dica perceptiva e com dica motora. O experimento teve três fases: pré-teste, aulas de EFE e pós-teste. O grupo com dica perceptiva apresentou melhores resultados. Portanto, verificou-se o efeito das dicas relacionado com a especificidade da tarefa no que se refere às suas demandas de processamento. Assim concluiu-se que a dica de aprendizagem relacionada à especificidade da tarefa mostrou o seu potencial como um conhecimento que orienta os alunos em direção à melhoria da qualidade do movimento, confirmando a possibilidade de sua inclusão como conteúdo de ensino da EFE.The purpose of this study was to investigate the effects of verbal cues on the acquisition of a striking skill, focusing on their perceptual and motor aspects. The sample of this study was made of 84 public school students aged between six to eight years old from three classrooms of the same school. Each classroom constituted a group: no cue, perceptual cue and motor cue group. The experiment was carried out in three phases: pre-test, classes with specific cue and post-test. The group which received perceptual cue showed better results. Thus, it was verified that the effects of cues depend on the specificity of the task concerning its information processing demands. It was concluded that task´s specificity related cue demonstrated its potential as knowledge for the students to guide them towards improvement of the quality of movement and confirms the possibility of its inclusion as a content to be taught in the school physical education.

 6. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 7. Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestāde

  OpenAIRE

  Vītola, Aija

  2015-01-01

  Maģistra darba autore Aija Vītola. Maģistra darba nosaukums „Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestādē”. Maģistra darba mērķis: izpētīt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Darba zinātniski teorētisko daļu veido: 1,5 – 3 gadus vecu bērnu personības attīstības likumsakarības, problēmas, ar kurām vecāki sastopas, bērnam uzsākot gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, kompetences jēdziens, būtība, veidi, vecāku ...

 8. Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums.

  OpenAIRE

  Svilāne, Zane

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Zīmola LU BVEF koncepta izveide un novērtējums”. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz mērķa tirgus analīze no patērētāju perspektīvas, identificēt nozīmīgākās fakultātes zīmola pārpozicionēšanas un mārketinga stratēģijas problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba pirmajā daļā, autore pēta zīmola būtību un īpatnības, kā arī zīmolvedības stratēģijas un veiksmīga zīmola priekšnosacījumus. Darba otrajā nodaļā, autore pēta zīmola LU BVEF veidoša...

 9. Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Nazarova, Anželika

  2014-01-01

  Darba nosaukums: Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē Darba autore: Anželika Nazarova Zin. vadītāja: mag.paed.,Mg.phil. lekt. Ērika Lanka Darba apjoms: 67 lpp.,12 attēli, 3 shēmas, 4 tabulas, pielikumi, izmantoti 36 literatūras avoti Darba pētāmā problēma: Darbs veltīts problēmai, kā ar zīmēšanas palīdzību var veicināt iztēles attīstību. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz V.Hibneres, D.Lieģinieces., G.Svences, A.Ozoliņa Nucho, A.Vor...

 10. Integração de informação e reativação da memória: impacto positivo de uma intervenção cognitivo-motora em bebês Information integration and memory reactivation: the positive effects of a cognitive-motor intervention in babies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Skilhan de Almeida

  2010-03-01

  Full Text Available OBJETIVO: Investigar os efeitos de uma intervenção cognitivo-motora na integração de informação e reativação da memória de bebês. MÉTODOS: Participaram do estudo 40 bebês de seis a oito meses de idade, nascidos a termo e matriculados em creches, permanecendo nelas sete horas por dia com relação educador/bebê de 1/6, provenientes de famílias numerosas e de baixa renda que não participavam de programas interventivos. Uma intervenção cognitivo-motora foi propiciada ao Grupo Interventivo com atividades de perseguição visual, manipulação de brinquedo e controle postural. Para o Grupo Controle, nenhuma intervenção foi propiciada. As atividades da rotina da creche foram mantidas para os dois grupos. Três atividades de manipulação foram avaliadas no início do programa, um mês depois (retenção e três dias após a retenção. Para a análise dos dados, foram utilizados o teste do qui-quadrado com correção de Yates, o teste exato de Fisher e o de Cochran. RESULTADOS: O Grupo Interventivo demonstrou desempenho significativamente superior ao Grupo Controle em evocar informações da memória na retenção e pós-retenção em duas atividades. Mudanças significativas e positivas também foram observadas para o Grupo Interventivo no fator tempo. Os bebês mais velhos do Grupo Interventivo demonstraram melhor capacidade de evocar informação em relação aos mais jovens. Essa tendência não foi observada para o Grupo Controle. CONCLUSÕES: Para potencializar o desenvolvimento global de bebês, as intervenções deveriam ser organizadas implementando tarefas diversificadas com intervalos de aprendizagem apropriados, os quais levem em consideração a capacidade dos bebês de manterem a informação e integrarem essa informação a novos desafiosOBJECTIVE: To investigate the effects of a cognitive-motor intervention in the information integration and memory reactivation of babies. METHODS: The participants were 40 babies

 11. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  OpenAIRE

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 12. Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu "Atletika", "MyFitness", "Veselības Fabrika" piemērs

  OpenAIRE

  Rožkalna, Kristīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” piemērs”. Bakalaura darba mērķis ir fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” izpēte, identificējot kritērijus klientu lojalitātes veicināšanā. Darbu veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas, empīriskā daļa, secinājumi, ieteikumi, pielikums. Teorētisko daļu veido nodaļas par uzņēmējdarbību, zīmolu, klientu lojalitāti, mārketingu, komunikāciju...

 13. Saccharomyces boulardii lietošanas un aprites apskats Rīgas aptiekā 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mahaheja, Irina

  2017-01-01

  Probiotiķi tiek definēti kā dzīvi mikroorganismi, kas dod veselības ieguvumus tā uzņēmējam. Rauga šūnas Saccharomyces boulardii tika konstatētas kā efektīvs probiotiķis vairākos dubultaklajos klīniskajos pētījumos. Bakalaura darba mērķis bija veikt Saccharomyces boulardii saturošo preparātu aprites analīzi Rīgas aptiekā 2016. gadā un noskaidrot iedzīvotāju informētību par Saccharomyces boulardii preparātiem. Darba gaitā tika konstatēts, ka cilvēki zina, kas ir probiotikas, un vairums uzskata,...

 14. Effect of walking and resting after three cryotherapy modalities on the recovery of sensory and motor nerve conduction velocity in healthy subjects Efeito da marcha e do repouso após aplicação de três protocolos de crioterapia na recuperação da velocidade de condução sensorial e motora em sujeitos saudáveis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esperanza Herrera

  2011-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: Different cryotherapy modalities have distinct effects on sensory and motor nerve conduction parameters. However, it is unclear how these parameters change during the post-cooling period and how the exercise carried out in this period would influence the recovery of nerve conduction velocity (NCV. OBJECTIVES: To compare the effects of three cryotherapy modalities on post-cooling NCV and to analyze the effect of walking on the recovery of sensory and motor NCV. METHODS: Thirty six healthy young subjects were randomly allocated into three groups: ice massage (n=12, ice pack (n=12 and cold water immersion (n=12. The modalities were applied to the right leg. The subjects of each modality group were again randomized to perform a post-cooling activity: a 30min rest, b walking 15 min followed by 15 min rest. The NCV of sural (sensory and posterior tibial (motor nerves was evaluated. Initial (pre-cooling and final (30 min post-cooling NCV were compared using a paired t-test. The effects of the modalities and the post-cooling activities on NCV were evaluated by an analysis of covariance. The significance level was α=0.05. RESULTS: There was a significant difference between immersion and ice massage on final sensory NCV (p=0.009. Ice pack and ice massage showed similar effects (p>0.05. Walking accelerated the recovery of sensory and motor NCV, regardless of the modality previously applied (pCONTEXTUALIZAÇÃO: Diferentes protocolos de crioterapia têm ação distinta nos parâmetros de condução neural sensorial e motora. No entanto, não se sabe como é o comportamento desses parâmetros no período pós-resfriamento e como o exercício físico realizado nesse período atuaria na recuperação da velocidade de condução nervosa (VCN. OBJETIVOS: Comparar o efeito de três protocolos de crioterapia na VCN pós-resfriamento e analisar o efeito da marcha pós-resfriamento na recuperação da VCN sensorial e motora. MÉTODOS: Trinta e seis

 15. Influência da seletividade de atenção no desenvolvimento da percepção corporal de crianças com deficiência motora Influence of selectivity of attention on the development of body awareness in children with motor deficiencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALS Bertoldi

  2007-08-01

  Full Text Available OBJETIVO: Verificar a influência do uso de estratégias cognitivas de direcionamento de atenção (dicas de aprendizagem no desenvolvimento de variáveis da percepção corporal de crianças com deficiência motora. MÉTODO: 22 sujeitos de 7 a 10 anos, de ambos os sexos, foram selecionados por similaridade de características funcionais e divididos aleatoriamente em dois grupos: CD (com dicas n= 11 e SD (sem dicas n= 11. Os grupos CD e SD desenvolveram os procedimentos metodológicos 1 (PM1 com direcionamento de atenção através do uso de dicas de aprendizagem e 2 (PM2 sem direcionamento de atenção respectivamente, durante 2 semanas com freqüência de 2 sessões semanais e duração de 50 minutos cada. Foram realizados pré-testes, pós-testes e testes de retenção com os seguintes instrumentos: teste de identificação das partes do corpo, teste de percepção cinética e teste de percepção crítica das partes do corpo. Foram utilizados a análise de variância multivariada MANOVA e o teste de comparações múltiplas de Tukey para analisar possíveis diferenças significativas. RESULTADOS: Os resultados indicaram diferenças significativas (pOBJECTIVE: To investigate the influence of using cognitive strategies for directing attention (learning cues on the development of body awareness in children with motor deficiencies. METHOD: Twenty-two children of both sexes, aged 7 to 10 years, were selected based on their similar functional characteristics and were divided randomly into two groups: cue group (n= 11 and no cue group (n= 11. The cue group followed a methodological sequence in which attention was directed using learning cues, while the no cue group followed a different sequence, in which there was no directing of attention. These programs were followed for two weeks, with two sessions of 50 minutes each per week. Pre, post and retention tests were applied using the following instruments: body part identification test, kinetic

 16. Espinha bífida aberta: achados ultra-sonográficos e presença de contrações uterinas na predição da evolução motora neonatal Open spina bifida: antenatal ultrasound findings and uterine contractions as predictors of the neonatal neuromotor outcome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner Jou Hisaba

  2003-07-01

  Full Text Available OBJETIVO: avaliar a influência das alterações ultra-sonográficas pré-natais e das contrações uterinas de trabalho de parto na evolução motora neonatal em fetos portadores de espinha bífida aberta. MÉTODOS: foram analisados fetos portadores de espinha bífida aberta. Estes fetos foram acompanhados nos serviços de Medicina Fetal do Hospital São Paulo (Universidade Federal de São Paulo e do Hospital e Maternidade Santa Joana. Todos os partos foram realizados nestes serviços e a avaliação neonatal foi realizada pela equipe de Neurocirurgia comum a ambas as instituições Foi observada a influência das alterações ultra-sonográficas (macrocrania, microcrania, nível da falha de fechamento da coluna, pé torto e tipo de apresentação fetal na força muscular de membros inferiores no período neonatal. Foi analisada, também, a influência das contrações uterinas sobre a movimentação dos membros inferiores. Todos os partos foram realizados por cesárea. Foram utilizados os testes de c² e Fisher para comparações categóricas, com pPURPOSE: to determine whether prenatal sonographic findings and uterine contractions can predict neonatal motor outcome in fetuses with open spina bifida. METHODS: we evaluated retrospectively 53 fetuses with open spina bifida from 1993 to 2001. These fetuses were born and followed-up at the fetal medicine units of the Hospital São Paulo ("Universidade Federal de São Paulo" and the "Hospital Santa Joana". The influence of the alterations observed through ultrasound scan on neonatal muscular strength (macrocrania, microcrania, level of the spinal column opening, clubfoot and type of fetus position was evaluated. The influence of uterine contractions on neonatal motor outcome was also evaluated. All deliveries were made through cesarian section. c² and Fisher tests were used for categorical comparisons. A p<0.05 was considered significant. RESULTS: Fifty-three cases of isolated open spina bifida

 17. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 18. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 19. Koherentas kustības uztvere skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku

  OpenAIRE

  Gritāne, Andželika

  2017-01-01

  Maģistra darbs tika uzrakstīts latviešu valodā uz 40 lapām, darbs satur 24 attēlus, 8 tabulas un satur 28 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noteikt koherentas kustības slieksni skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uzmanības lauku. Metodika: Dalībnieki tika iedalīti divās grupās balstoties un nevārda atpazīšanas testa rezultātiem – grupa ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku un grupa ar attīstībai atbilstošu vizuālās uztveres lauka lielumu. Abu grupu dalībniekiem tika n...

 20. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 1. Pressupostos de uma avaliação de contexto existencial da violência escolar para o planejamento de condutas motoras educacionais voltadas para pré-adolescentes de classes de progressão Presupuesto de una evaluación del contexto existencial de la violencia en la escuela para la planificación de conductas motoras educativas dirigidas hacia preadolescentes de la clase de progresión Estimate of an existential context evaluation of the school violence for the planning of educational motor behaviors to pré-adolescentes of progression classrooms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indinalva Nepomuceno Fajardo

  2006-03-01

  Full Text Available As condutas violentas de crianças, de pré-adolescentes e de adolescentes, em situação de risco social, têm-se constituído em um fenômeno de natureza moral que vem se alastrando nos últimos anos no Brasil. Tal fato tem atingido diferentes instâncias da sociedade brasileira, dentre estas, muitas escolas, constituindo-se em um grande desafio e preocupação para a sociedade e, mais especificamente, para os responsáveis por estas instituições. Por este motivo vem sendo objeto de políticas públicas que, de alguma maneira, buscam apresentar alternativas estratégicas para a solução de um problema de tal magnitude. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo apresentar uma reflexão acerca do assunto, apresentando uma avaliação de contexto existencial de violência que pudesse contribuir com alguns pressupostos para o planejamento de condutas motoras educacionais voltadas para pré-adolescentes com atraso no desenvolvimento cognitivo e que, por isto mesmo, encontram-se matriculados em classes de progressão. Tal avaliação foi desenvolvida a partir de uma compreensão fenomenológica existencial dos entes pré-adolescentes de 9 a 12 anos de idade, matriculados na referida classe da Escola Municipal Dr. Mário Augusto T. de Freitas, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, na qual o comportamento violento de alunos é uma manifestação corriqueira. Nesta compreensão estabeleceu-se uma correlação lógica entre as causas e conseqüências do referido problema, utilizando-se como suporte teórico o pensamento de José Ortega Y Gasset que manifesta a necessidade de se conhecer o Ser a partir de sua circunstância existencial, evidenciando-se que os entes em questão vivem em um contexto sociohistórico de circunstâncias adversas, as quais podem ser levadas em consideração como sendo, de certa forma, as causas da violência na escola e em outros ambientes inerentes às suas vidas.Los comportamientos violentos de los ni

 2. Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE.

  OpenAIRE

  Oksaniča, Ilona

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE. Apdrošināšanas nozarē pastāv liela konkurence, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāizstrādā laba mārketinga komunikācija, lai jau esošie un potenciālie klienti izvēlētos noteiktu apdrošināšanas uzņēmumu. Pēc nesenās finanšu krīzes visi uzņēmumi piesardzīgi izturas pret visām darbībām ar finansēm, līdz ar to uzņēmumam ir jāizvērtē sava īstenotā mārketinga komunikācija, lai saprastu, kuras ir veiksmīgas un kuras nav tik veik...

 3. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 4. Zīmola "Pranamat ECO" digitālā mārketinga stratēģijas analīze

  OpenAIRE

  Paškovs, Deniss

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Zīmola Pranamat ECO digitālā mārketinga stratēģijas analīze”. Digitālā mārketinga kanāli ir viens no efektīvākajiem kanāliem kā uzrunāt potenciālos klientus un ļauj uzņēmumiem veikt interneta tirdzniecību krietni efektīvāk. Attīstot inovatīvu digitālā mārketinga stratēģiju ir iespējams sasniegt konkurences priekšrocības. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz digitālā mārketinga teorijas atziņām un pētāmā zīmola mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, veikt zīmo...

 5. Intelektuālo darbinieku motivācija

  OpenAIRE

  Šilovska, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma Color Expert – Storch LV SIA darbinieku motivācijas sistēmu, tās īstenošanu darba procesā, novērtēt sistēmas efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta motivācija jēdziena būtība, intelektuālo darbinieku loma un īpatnības. Otrajā nodaļā analizētas jaunākās motivācijas teorijas, kā arī vadītāja loma darbinieku motivācijā. Trešajā nodaļā veikts pētījums par uzņēmumu Color Expert – Sto...

 6. Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Grišāne, Lāsma

  2012-01-01

  Maģistra darba izvēlētā tēma ir „Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai” (turpmāk tekstā SEO stratēģija). Maģistra darba mērķis ir izpētīt SEO izmantošanas iespējas vietņu popularizēšanai, reitinga paaugstināšanai un izstrādāt piemērotu SEO stratēģiju konkrētam uzņēmumam. Vietnes optimizācijas stratēģijas izstrāde meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai ir nozīmīga uzņēmuma reklāmas nodrošināšanai. Pirmkārt, īstenojot SEO stratēģiju tiek nodrošināta ...

 7. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 8. Avaliação da estimulação sensório-motora-oral na transição da alimentação enteral para a via oral plena em recém-nascidos pré-termo Evaluation of sensory-motor-oral stimulation in the transition from gastric tube to full oral feeding in preterm newborns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Aline Bauer

  2009-12-01

  Full Text Available OBJETIVOS: avaliar a influência da estimulação sensório-motora-oral (SMO sobre o ganho de peso, tempo para realizar a transição da sonda para a via oral e, indiretamente, sobre a alta hospitalar de pré-termos. MÉTODOS: estudo de intervenção, do tipo ensaio clínico controlado, que incluiu 24 pré-termos, internados na UTI Neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, entre maio de 2007 e março de 2008, alocados, por sorteio, em grupo estimulado (GE e controle (GC. A análise das diferenças entre os grupos foi testada utilizando o teste t-Student independente e exato de Fisher (valor de pOBJECTIVES: to evaluate the influence of sensory-motor-oral (SMO stimulation on weight gain, the time taken to make the transition from tube-to oral feeding and, indirectly, on the duration of hospitalization of preterm infants. METHODS: a controlled clinical intervention study was carried out with 24 preterm infants hospitalized in the Neonatal ICU of the Santa Maria University Hospital in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, between May 2007 and March 2008, divided randomly into a treatment (TG and control group (CG. The analysis of the differences between the groups was tested using Student's independent t-test and Fisher's exact test (with a p value <0.05. RESULTS: there was no statistical difference in terms of anthropometrical measurements, although the daily weight gain was higher in the TG (p=0.16. The TG group made a full transition from tube-to oral feeding on average 1.6 days earlier than the CG, 83.3% of the children in the TG making the transition within seven days, compared to only 38.9% of the control group. There was no difference in terms of the length of stay in hospital between the two groups (p=0.48. CONCLUSIONS: SMO stimulation was likely to lead to a swifter transition from tube-to oral feeding, without any adverse effect on weight gain in preterm newborns. No influence on the length of stay in

 9. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

  OpenAIRE

  Štokmane, Linda

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situācijas? Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Latvijas sab iedrisko attiecību aģentūru prakse un pieredze krīzes komunikācijas plānošanā un vadīšanā. Darba teorētiskā bāze, galvenokārt, balstīta uz situatīvo krīzes komunikāci...

 10. Vīrieša tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla "Klubs" 2014. gada reklāmu analīze

  OpenAIRE

  Blumberga, Lelde

  2015-01-01

  Bakalaura darba ”Vīriešu tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla „Klubs” 2014. gada reklāmu analīze” mērķis ir noskaidrot, kāds vīrieša tēls tiek veidots vīriešu žurnālu reklāmas un tā patērētāja priekšstatos. Darba pētnieciskā problēma paredz, ka vīriešu tēls vīriešu žurnālos tiek pasniegts kā spilgts, veiksmīgs un ietekmīgs, kas var atstāt iespaidu uz patērētāja apziņu. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta teorij...

 11. Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors”.

  OpenAIRE

  Iļjenko, Santa

  2013-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors””. Autore mārketinga komunikācijas pēta uzņēmumā SIA „Amserv Motors”, kas ir Toyota un Lexus oficiālais dīleris Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Amserv Motors” mārketinga komunikācijas, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus, lai sniegtu priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Darba pirmajā nodaļā raksturoti mārketinga komunikāciju veidi, to galvenās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā autore a...

 12. Integrētā mārketinga komunikācija zīmola "FRUTEVER" virzīšanā

  OpenAIRE

  Zaharova, Sofja

  2015-01-01

  Bakalaura darba temats ir “Integrētā mārketinga komunikācija zīmola “FRUTEVER” virzīšanā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, izpētīt zīmola “FRUTEVER” mērķauditoriju, lai noskaidrotu, kā pozicionēt zīmolu un caur kuriem komunikācijas kanāliem uzrunāt potenciālos klientus. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta teorija par zīmola jēdzienu, tā izstrādes un pozicionēšanas pamatnosacījumiem, kā arī par mārketinga komunikāciju, īpaši pievēršoties integrētās mārketinga komuni...

 13. Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.

  OpenAIRE

  Rubīna-Šinkuna, Gita

  2011-01-01

  Darba tēma – „Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.” Darba mērķis bija izpētīt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa tiesisko regulējumu, kā arī pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai autore izvirzīja šādus darba uzdevumus: 1. Noskaidrot un analizēt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa normatīvo regulējumu; 2. Noskaidrot nepilngadīgās personas proc...

 14. Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū.

  OpenAIRE

  Viņķis, Ilvars

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pieliet...

 15. Vārda brīvības un intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzsvarošana ACTA

  OpenAIRE

  Bulzgis, Raivo

  2012-01-01

  Attīstoties intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tiesiskajam regulējumam, tiek ierobežotas personu tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā, ka tiek pieņemts jauns starptautiskais līgums šajā jomā, tad šī darba tēma ir aktuāla visā pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot, intelektuālā īpašuma un vārda brīvības robežas. Izvirzītā mērķa realizēšanai darba autors izvirzīja vairākus uzdevumus: izpētīt jēdzienus “vārda brīvība” un “intelektuālais īpašums”, analizēt šo jēdzienu robežas, kā arī iepazī...

 16. Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Alsiņa, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma „Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā gūtajām atziņām par reklāmu, izanalizēt veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pasākumus, to stiprās un vājās puses, novērtēt reklāmas komunikatīvo efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti reklāmas kā mārketinga komunikāciju elementa teorētiskie aspekti – ...

 17. Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

  OpenAIRE

  Komarovskis, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kura apgalvo, ka tēla veidošanās auditorijas uztverē ir cieši saistīta ar medijos publicēto informāciju par noteikto objektu. Pētījuma veikšanai ir izmantotas četras pētniecības metodes: daļēji strukturētā intervija, mediju kon...

 18. ISPITIVANJE BIORAZGRADNJE DIZELSKOG I BIODIZELSKOG GORIVA

  OpenAIRE

  Bobić, Vedranka; Beer-Romac, Iva; Štajduhar, Luka

  2015-01-01

  Najveći problem vezan uz područje mikrobiologije goriva jest što mikrobiološke infekcije uzrokuju gubitak kvalitete proizvoda, formiranje muljeva, naslage na filtrima, cijevima i ventilima, oštećenja cjevovoda i spremnika goriva u rafinerijama zbog procesa biokorozije i time visoke troškove popravaka ili zamjene dijelova opreme, promjene u radu motora i, na kraju, gubitak ugleda (korisnici govore o problemima). U radu su prikazani rezultati ispitivanja potencijala autohtone mikrobne populacij...

 19. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 20. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 1. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 2. Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem

  OpenAIRE

  Vilcāne, Rūta

  2015-01-01

  Bakalaura darbā „Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem” tiek pētīta Japānas un Rietumu sabiedrības un to ietekme uz bērnu caur animācijām. Darba mērķis ir 1) noskaidrot Japānas un Rietumu sabiedrību galvenās atšķirības, kuras attiecas uz ietekmi uz bērniem, 2) apskatīt animācijas varoņu sniegtos paraugus bērniem. Darbs satur 57 lapas un ir sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. Pētījuma veikšanai izmantoti zinātniski materiāli, ž...

 3. Istraživanje uticaja plazma sprej zaptivnih prevlaka na efekat zaptivanja kompresora turbomlaznog motora TV2 – 117A / Investigation of the influence of plasma spray sealing coatings on the effect of sealing the TV2 - 117A turbojet engine compressor / Aнализ эффекта уплотнения компрессора турбореактивного двигателя TV2-117A под воздействием плазменного напыления износостойких покрытий

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-01-01

  of efficiency of the compressor by 10% while reducing fuel consumption by 8%. / U ovom istraživanju prikazan je efekat primene mekih zaptivki deponovanih atmosferski plazma sprej - APS procesom na delovima kompresora turbomlaznog motora TV2-117A. Na delovima kompresora primenjena je prvi put zapadna plazma sprej tehnologija i materijali. Cilj je bio da se izvrši supstitucija postojećeg zaptivnog materijala sa novom klasom materijala, da bi se povećao efekat zaptivanja i obezbedio protok vazduha pod najvećim pritiskom kroz kompresor. Meke zaptivke su formirane kao dupleks sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiCrAl i NiAl prevlaka i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni - 15% grafita, Ni - 25% grafita i AlSi - poliestera. U radu su prikazani parametri sa kojima su deponovane prevlake na delovima kompresora, mehaničke i mikrostrukturne karakteristike prevlaka proizvedenih sa optimalnim parametrima depozicije. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15W. Zatezne čvrstoće spoja dupleks sistema prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka su procenjene na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura deponovanih slojeva urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney i TURBOMECA. Pohabanost prevlaka određena je na osnovu promene dimenzija zaptivnih površina pre i posle ispitivanja. Merenje dimenzija rađeno je na koordinatnoj mernoj mašini MAUSER ML 28. U radu je prikazana srednja vrednost pohabanosti izražena u mm i upoređena sa vrednostima dozvoljenih tolerancija mašinski obrađenih delova kompresora. Efekat zaptivanja delova kompresora ispitan je u sklopu motora TV2-117A na ispitnoj stanici i letnim ispitivanjem na helikopteru Mi-8(HT-40. Ispitivanja su pokazala da je novim sistemom zaptivnih prevlaka povećan stepen iskorišćenja kompresora za 10% uz smanjenu potro

 4. Uvodna riječ uz tematski broj časopisa o obitelji i promjenama spolnih uloga

  OpenAIRE

  Marinović Jerolimov, Dinka

  2016-01-01

  Tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća, a posebice tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, naša iskustva i razumijevanje obitelji i rodnih uloga znatno su se izmijenili. Pojave nezamislive našim djedovima i bakama danas su znatno vidljivije i društveno prihvatljive: razvod, ponovno sklapanje braka nakon razvoda, izvanbračna zajednica, eksperimentalni odnosi, homoseksualni brakovi ili partnerstva sa ili bez djece, jednoroditeljske obitelji, demokratskiji odnosi između roditelja i djece, z...

 5. Comparative Studies of Gasoline Samples Used in Nigeria *1U.Z ...

  African Journals Online (AJOL)

  on octane number, sulphur content, Reid vapour pressure, specific gravity, boiling point ... combustion engine, its chemical composition varies .... into the system. .... to improve performance and reduce exhaust .... The effect of Octane Number.

 6. Uz grafiem balstītie darbu plānošanas algoritmi

  OpenAIRE

  Magdaļenoka, Māra

  2017-01-01

  Bakalaura darbā aprakstīti divu veidu grafi (disjunktīvais grafs un divpusējais grafs), kurus izmanto general shop problēmu atrisināšanai. Darbā tika aplūkotas open shop un job shop problēmas, kuru atrisinājuma iegūšanai ar grafu palīdzību tika izmantotas loku krāsošanas, divpusējās saskaņošanas un bootleneck metodes.

 7. Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

  OpenAIRE

  Vaivars, Arnis

  2014-01-01

  Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaunākā platformas versija – Java 8. Pateicoties lambda izteiksmēm, Nashorn Javascript dzinējam, jaunajām datuma, laika un straumju lietojumprogrammu saskarnēm un citām iespējām, šis laidiens iespējams ir pati gaidītākā Java versij...

 8. Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

  OpenAIRE

  Bistere, Aivija

  2010-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosekunžu lāzeri(FemtoLASIK metode) un ar mehānisko mikrokeratomu(LASIK metode). Metodika:Pētījumā tika analizēti 84 miopi pacienti(154 acis)-LASIK metodē-59 pacienti,FemtoLASIK-25. Vidējais vecums 29±8 gadi. Pirms operācijas subjek...

 9. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 10. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 11. Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016.gadā

  OpenAIRE

  Kovaļonoka, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba "Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016. gadā" pētnieciskie jautājumi ir par tēla veidošanās aspektiem mediju vidē, kā arī konkrēto cilvēku atspoguļojums tajos. Pētījums ir balstīts uz tēla teorijas pamatiem, kā arī Garija Vennela modificētas triangularās shēmas, kas bija pielāgota konkrētajam pētnieciskajam laukam. Pētījumā materiāli tika analizēti, izmantojot rāmējuma teoriju un kvalitat...

 12. Lietu interneta drošības riski saimniecības un viedajās ierīcēs

  OpenAIRE

  Borskoviča, Sintija

  2017-01-01

  Lietu internets tiek attiecināts uz ierīcēm, kuras var savienot ar internetu, un kuras atvieglo cilvēku ikdienu. Šādas ierīces var būt gan mašīnas, gan ledusskapji. Šīs ierīču skaits pēdējo gadu laikā strauji pieaug. Taču līdz ar to pieaug arī kibernoziedznieku uzbrukumi lietu internetam, jo vairums ierīču ir nedrošas un ar lielām drošības un privātumu problēmām. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīts, kas ir lietu internets, tā darbības principi, kā arī drošības problēmas, kas ir saistītas...

 13. Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā

  OpenAIRE

  Hvoraks, Antons

  2007-01-01

  Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras ir sadalītas 20 apakšnodaļās, un no noslēguma daļas ar secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti klasiskās jogas uzskati par Visumu un cilvēku, par iespējām sasniegt atbrīvošanu un jogas kustības lielo izplatību. Otrajā nodaļā aprakstīti tantrisma uzs...

 14. Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008–2013) 

  OpenAIRE

  Ērmiņa, Evisa

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008-2013)” ir apskatītas Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola izlases reprezentācijas Eiropas čempionātu laikā no 2008. līdz 2013. gadam (no maija līdz oktobrim) interneta ziņu portālos „Delfi” un „Tvnet”. Darba teorētiskā daļa satur atziņas par reprezentāciju, sociālās realitātes konstruēšanu, mediju ietekmi uz realitāti un ide...

 15. Glosārija vizualizācija

  OpenAIRE

  Jermacāns, Gatis

  2012-01-01

  Gatis Jermacāns 2012. gada bakalaura darbā „Glosārija vizualizācija” izveidoja ISTQB testēšanas glosārija vizualizācijas daļēji automātisku ģenerēšanu 40 aspektiem, pēc kuriem var atlasīt gandrīz visus glosārija terminus, kas izvēlēti balstoties uz G. Arnicāna, D. Romāna un U. Straujuma metodoloģiju „Semi-automatic Generation of a Software Testing Lightweight Ontology from a Glossary Based on the ONTO6 Methodology”. Izveides procesā tika risināti šķēršļi, kas atklājās darba izstrādes laikā, k...

 16. Struktūras elementi Dž.K. Roulingas darbā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Goškina, Elīna

  2009-01-01

  Nosaukums: Struktūras elementi Dž. K. Roulingas darbā “Harijs Poters”. Pamattēma: Struktūras elementi, intertekstualitāte, tās vēsturiskās attīstības posmi un klasifikācija. Intertekstualitātes nozīme tekstā, lietojot simbolu un kodu sistēmu. Atsauces uz citiem darbiem, lietojot simbolu un kodu sistēmu ar intertekstualitātes palīdzību. Intertekstualitātes veidošanās process. Mērķis: Darba mērķis ir pētīt intertekstualitātes attīstības posmus izmantojot simbolu un kodu sistēmu, sekot...

 17. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 18. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 19. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 20. Vecāku un bērnu mantiskās attiecības

  OpenAIRE

  Krauja, Uldis

  2009-01-01

  Bakalaura darba "Vecāku un bērna mantiskās attiecības" mērķis ir izpētīt vecāku un bērna mantisko attiecību regulējumu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, atklājot tajos iespējamās problēmas un nepilnības. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīts vecāku un bērna mantisko attiecību jēdziens un izpratne, pievērsta uzmanība uz vecāku un bērna mantisko attiecību pirmsākumiem caur vēstures prizmu, lai apzinātos ģimenes tiesību nozīmīgumu cilvēces attīstībā un tagadējā dzīvē. Bakalaura da...

 1. 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās

  OpenAIRE

  Cine, Annija Kristiāna

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba temats: 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās. Darba izvirzītais mērķis ir noskaidrot lomu rotaļu ietekmi uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt pedagoģijas un psiholoģijas literatūras autoru atziņas par sociālo prasmju sekmēšanu 3-4 gadus veciem bērniem; •izzināt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par rotaļu nozīmi bērnu sociālo prasmju sekmēšanā; •noskaidrot galvenos sociālo prasmju sekmē...

 2. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmu attēlos un tekstos

  OpenAIRE

  Krauja, Līga

  2007-01-01

  Krauja Līga. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmās attēlos un tekstos: Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 Darba apjoms 38 lpp Darbā tiek apskatīta vāciešu dzīves līmeņa parādīšanās televīzijas reklāmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā vāciešu dzīves līmenis tiek attēlots reklāmu tekstos: rakstītos, mutiskos un ar attēlu palīdzību. Darba mērķis ir saprast reklāmas uzbūvi un, pamatojoties uz to, analizēt televīzijas reklāmas, arī atsevišķus reklāmas...

 3. Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

  OpenAIRE

  Cibule, Rūta

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā da...

 4. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 5. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 6. L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

  OpenAIRE

  Smirnova, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājiem Latvijas tirgū, salīdzinājumā ar konkurentu pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par to, ar kādām aktivitātēm varētu uzlabot zīmola L’oreal Paris tēlu, palielinot patērētāju apmierinātību par zīmola pārstā...

 7. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 8. Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla "Biotēka" piemērs

  OpenAIRE

  Drizļionoka, Diāna

  2010-01-01

  Autores Diānas Drizļionokas izstrādātā bakalaura darba temats ir „Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla „Biotēka” piemērs” . Darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis noteikt mājas lapas lomu mazumtirdzniecības veikalu tīkla „Biotēka” mārketinga komunikācijā. Darbā izstrādē autore balstās uz Filipa Kotlera (Philip Kotler) teorētiskajām nostādnēm par mārketingu, Davīda Čefija (David Chaffey) teorētiskajām nostādnēm par interneta mārketingu un mājas lapu, Tomasa Pauela (Thomas Pow...

 9. Sociālie mediji kā ilgtspējīgs mārketinga instruments.

  OpenAIRE

  Kudlāne, Maija

  2012-01-01

  Ietekme, kādu sociālie mediji atstāj uz patērētāja ikdienas dzīvi ir neiedomājami liela. Tāpēc sociālo mediju mārketings ir attīstījies kā atsevišķa nozare. Pastāv dažādi viedokļi par to vai sociālo mediju mārketings ir ilgtspējīgs vai tā ir tikai mirkļa tendence. Darba mērķis ir izpētīt sociālo mediju mārketinga īpatnības un pielietojumu atkarībā no mārketinga mērķa, mērķa auditorijas iezīmēm, ekonomiskiem un kultūras faktoriem, kā arī izprast tā nākotnes potenciālu. Darba izpētes pro...

 10. ZS "Avotiņi" saimnieciskās darbības analīze un nākotnes attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Beķere, Ināra

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir veikta ZS “Avotiņi” saimnieciskā darba analīze, izmantojot sekojošas analīzes metodes: •pārskata lasīšana; •horizontālā analīze; •vertikālā analīze; •finanšu koeficientu aprēķināšana. Finanšu pārskatu lietotāji, veicot finanšu analīzi, var iegūt informāciju par uzņēmuma saimniecisko vai finanšu stāvokli. Tas ļauj pieņemt lēmumus par līdzekļu investēšanu, tādejādi jebkurš lēmums var būtiski ietekmēt tālāku saimniecisko un finansiālo darbību. Darba teorētiskajā daļā autore m...

 11. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 12. 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu

  OpenAIRE

  Dābola, Iveta

  2016-01-01

  Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” standartu prasību izpēti un analīzi, novērtēt Latvijas likumdošanas atbilstību minēto standartu prasībām un sniegt priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai Latvijas kontekstā. Maģistra darbā izpētīti LR normatīvie regulējumi un sta...

 13. Organizācijas antivīrusa programmatūras servera puses risinājumu ieviešana

  OpenAIRE

  Beitiks, Artūrs

  2011-01-01

  Darba mērķis ir izvērtēt dažādas Windows Server 2008 operētājsistēmai paredzētas pretvīrusu programmas, izvērtējot to funkcionālās iespējas, kā arī veikt dažāda veida drošības pārbaudījumus, lai spētu sniegt ieteikumus funkcionalitātes un drošības ziņā drošākā pretvīrusu risinājumu izvēlē. Darbā ir sniegts ieskats vīrusu un pretvīrusu vēsturē, to attīstībā līmeņos un darbības pamatprincipos Darba ietveros tika apskatīta pretvīrusu programmu konfigurācija, un spēja reaģēt uz dažāda veida...

 14. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 15. Como mejorar la función motora en el paciente hemipléjico

  OpenAIRE

  Martín de la Hoz, Raquel

  2013-01-01

  La hemiplejia, resultado de un accidente cerebrovascular, presenta una gran prevalencia e incidencia, lo que hace que este proceso merezca una especial atención dentro del ámbito de la fisioterapia. El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica que nos permita conocer la evidencia científica existente, hasta el momento, respecto a las técnicas que se utilizan en la reeducación de la marcha en pacientes hemipléjicos adultos tras sufrir un accidente cerebrovascular. Pa...

 16. AVALIAÇÃO MOTORA DE PRÉ-ESCOLARES QUE PRATICAM ATIVIDADES RECREATIVAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liamara Regina Crippa

  2008-05-01

  Full Text Available Esta pesquisa objetivou verificar o perfil motor de crianças que nas aulas de Educação Física praticam atividades recreativas. Fizeram parte deste estudo 19 crianças (4 e 5 anos, do Centro Educacional Menino Jesus, de Florianópolis, em 2002. Utilizou-se a Escala de Desenvolvimento Motor (ROSA NETO, 2002 e um questionário direcionado aos pais para identificar os tipos de atividade que as crianças do estudo realizavam fora do período escolar. Com relação aos testes motores, a média de idade cronológica encontrada foi 57,21 meses (± 6,48. As áreas de motricidade global, equilíbrio, organização espacial e temporal encontraram-se dentro da faixa de normalidade para a idade estudada. Entretanto, nas áreas de motricidade fina e esquema corporal, notou-se considerável atraso em relação à idade cronológica. O quociente motor geral dessas crianças foi, em média, 95,64 (perfil normal médio. Com relação ao questionário, o número devolvido foi insuficiente, não permitindo assim fazer afirmações concretas. Sugere-se ainda um estudo dos contextos escola e casa, para observação aprofundada das atividades desenvolvidas dentro e fora da aula.

 17. Mehanizmi generiranja buke kod ventilatora za hlađenje motora s unutamjim izgaranjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Čudina

  2012-10-01

  Full Text Available Among all engine auxiliary units a cooling fan is the noisiest. There are two mechanisms that generate the overall noise of the fan: the rotational and non-rotational one. These mechanisms depend on the fans geometry and operation conditions. The rotational noise is characterized by a broadband noise and superimposed discrete frequency tones. The superimposed tones are linked with the blade passage frequency and its higher harmonics. In heavily loaded conditions (at the lower flow rate non-rotational noise is found to be prevailing. The non-rotational noise spectrum has a peak at frequency that is not related to the rotational speed or blade passage frequency. Rotational noise is mainly the consequence of the fluctuating forces on the rotor blades and is provoked by the interaction of the rotor blades with the nearby stationary objects. Non-rotational noise is caused by: a laminar boundary layer vortex shedding, b blade interaction with the tip clearance vortex and c blade stall. The goal of this paper is highlight all these noise generating mechanisms caused by axial fans in IC engines cooling applications.

 18. Efeitos do estabelecimento de metas para a aquisição de uma habilidade motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila Silva de Lima

  2012-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou os efeitos do estabelecimento de metas de curto e de longo prazo na aprendizagem do arremesso de dardo de salão. O experimento foi conduzido em três etapas: pré-teste (10 tentativas; aquisição (60 tentativas, com manipulação da temporalidade da meta; e pós-teste (10 tentativas. Os 33 universitários destros foram divididos em três grupos: meta específica de curto prazo (GEC, meta específica de longo prazo (GEL e o não meta (GNM. Na análise da precisão e da consistência, a ANOVA two way identificou diferença entre pré-teste e pós-teste e entre os blocos da aquisição. Apesar de todos os grupos terem aprendido a tarefa, não houve diferença entre eles. Sugere-se a realização de novos estudos sobre o tema.

 19. Aplicativo software para rehabilitación en pacientes con afecciones motoras de la mano

  OpenAIRE

  Díaz Suárez, Ricardo Andrés; Puello Villamizar, Bárbara Milena; Santamaría Sánchez, Edwin; Van-Strahlen Peña, Francy Juliana

  2016-01-01

  Existen enfermedades como la parálisis cerebral, la distrofia muscular, el síndrome del túnel del Carpio o los accidentes cerebro vasculares (ACV) que pueden ocasionar afecciones o lesiones que comprometen el sistema locomotor, causando pérdida de la fuerza y trastornos en el movimiento de la mano. Estas enfermedades pueden generar debilidad en la mano produciendo en ella pérdida del movimiento, por tal motivo es necesario que las personas que han sufrido dichas enfermedades deban ser sometid...

 20. Rehabilitación neuropsicológica en un caso de afasia motora aferente

  OpenAIRE

  Gilberto Manuel Galindo Aldana; Héctor Pelayo González; Yulia Solovieva; Luis Quintanar Rojas

  2014-01-01

  Objetivo. Las alteraciones derivadas del daño cerebral, como los síndromes afásicos, pueden desencadenar disfunciones en diferentes niveles de la actividad del paciente. La neuropsicología de Luria ha sido la disciplina dedicada a la caracterización funcional y al análisis rehabilitatorio de los síndromes afásicos. Con frecuencia, a este análisis se incorporan datos recogidos con técnicas neurolingüísticas y de neuroimagen (TAC, fMRI). Presentar un método de rehabilitación que, basado en los ...

 1. Rastreio de disgrafia motora em escolares da rede pública de ensino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marielza Regina Ismael Martins

  2013-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Rastrear sinais de alerta para a disgrafia em escolares do 6º ano do ensino fundamental. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de coorte transversal realizado com 630 escolares avaliados através do Inventário Disgráfico Analítico (adaptado, que reconhece as dificuldades da escrita através do traçado dos grafismos. RESULTADOS : Em 22% (n = 138 da amostra apareceram todos os indicativos de disgrafia, sendo que o indicador mais prevalente foi o de linha ascendente/descendente/flutuante (53,6%. Se correlacionados os indicadores ao gênero,os meninos apresentaram diferença significativa (p < 0,05 na maioria deles. Dentre os sinais de alerta de co-ocorrências, a dislexia foi a que obteve maior indicador (22%. CONCLUSÃO: Considerando o grande número de sinais de alerta para disgrafia encontrados nos escolares, torna-se pertinente o rastreio para que uma intervenção precoce seja realizada.

 2. Smanjenje štetnosti ispušnih plinova dizelskog motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasna Golubić

  2012-10-01

  Full Text Available The paper deals with some possibilities of reduction of Diesel engine exhaust emission hazards. For purposes of purification of exhaust emissions, the in-built filters can be provided, like ceramic filters for sooth and water filters for gases. The oxidation catalyst may also be provided in addition to filters. Hybrid systems have been tested in "Golf' automobiles i.e. the combination of internal combustion engine and electric drive. This vehicle has been named "Eco Golf'. A mixture of Diesel fuel and n-butanol in the ratio of 60:40 has been used as the alternative fuel introducing the reduction of NOx by 8% and of particles by 36%. All limit values of Diesel engine exhaust gas components have been given in ECE R49 test.

 3. Various Indices for Diagnosis of Air-gap Eccentricity Fault in Induction Motor-A Review

  Science.gov (United States)

  Nikhil; Mathew, Lini, Dr.; Sharma, Amandeep

  2018-03-01

  From the past few years, research has gained an ardent pace in the field of fault detection and diagnosis in induction motors. In the current scenario, software is being introduced with diagnostic features to improve stability and reliability in fault diagnostic techniques. Human involvement in decision making for fault detection is slowly being replaced by Artificial Intelligence techniques. In this paper, a brief introduction of eccentricity fault is presented along with their causes and effects on the health of induction motors. Various indices used to detect eccentricity are being introduced along with their boundary conditions and their future scope of research. At last, merits and demerits of all indices are discussed and a comparison is made between them.

 4. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 5. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 6. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 7. Interneta vietne "YouTube" kā reklāmas un infoizklaides kanāls 2008. gada pirmajā ceturksnī

  OpenAIRE

  Reinberga, Ieva

  2008-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādus komunikācijas uzdevumus veikusi interneta vietne www.YouTube.com – reklāmas, izklaides, informācijas vai citus - laika periodā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. martam, konstatējot vietnes saturā reklāmai, izklaidei un informācijai raksturīgās iezīmes. Pētījums tiek balstīts uz reklāmas, infoklaides, interneta tehnoloģiju, spēles teorijas, populārās kultūras teorijām, kā arī, atsaucoties uz līdzšinējām analīzēm par vietnes YouTube vēstur...

 8. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 9. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 10. Testēšanas metožu un testēšanas automatizācijas rīku pielietojums tīmekļa bāzētas sistēmas testēšanā

  OpenAIRE

  Jaunošāne, Kristīne

  2016-01-01

  Nav iespējams veikt pilnīgu sistēmas testēšanu, notestēt visas ievadvērtības un nosacījumus, tā vietā jāveic piemērotas testēšanas metodes izvēle, balstoties uz testējamā objekta īpašībām. Bakalaura darbā tiek apskatītas sešas testēšanas metodes, kuras ir aprakstītas ISTQB Foundation Level Syllabus un to praktiska pielietošana tīmekļa bāzētā vietnē, kura tika izstrādāta darba gaitā, vai uz atsevišķi izveidotiem piemēriem. Testēšanas automatizācija var paaugstināt testēšanas efektivitāti un op...

 11. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 12. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 13. Pilsētas sarukšanas ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra vidi

  OpenAIRE

  Ķivule, Astra

  2013-01-01

  Pasaulē katru gadu ievērojami pieaug pilsētās un mazpilsētās dzīvojošo cilvēku skaits. Vienlaikus Eiropa piedzīvo rūkošo pilsētu fenomenu, ko veicina zemā dzimstība un suburbanizācijas procesi. Pie rūkošām pilsētām pieskaitāma arī Rīga, kas pēdējo 20 gadu laikā ir zaudējusi vairāk nekā 20% iedzīvotāju. Šis process atspoguļojas Rīgas vēsturiskā centra vidē, jo īpaši lielajā neapdzīvoto ēku īpatsvarā. Maģistra darbā apzināts neizmantoto ēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā. Neizmantotās ēkas da...

 14. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 15. Rastreio de disgrafia motora em escolares da rede pública de ensino Screening for motor dysgraphia in public schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marielza Regina Ismael Martins

  2013-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Rastrear sinais de alerta para a disgrafia em escolares do 6º ano do ensino fundamental. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de coorte transversal realizado com 630 escolares avaliados através do Inventário Disgráfico Analítico (adaptado, que reconhece as dificuldades da escrita através do traçado dos grafismos. RESULTADOS : Em 22% (n = 138 da amostra apareceram todos os indicativos de disgrafia, sendo que o indicador mais prevalente foi o de linha ascendente/descendente/flutuante (53,6%. Se correlacionados os indicadores ao gênero,os meninos apresentaram diferença significativa (p OBJECTIVE: To screen for warning signs of dysgraphia in schoolchildren at the sixth grade of elementary school. METHOD: This was a descriptive, exploratory, cross-sectional cohort study performed with 630 schoolchildren assessed through the (adapted Analytical Dysgraphia Inventory, which recognizes difficulties in writing through the tracing the graphics. RESULTS: A total of 22% (n = 138 of the sample presented all indications of dysgraphia; the most prevalent indicator was ascending/descending/fluctuating lines (53.6%. When the indicators were correlated to gender, males showed a significant difference (p < 0.05 in most of them. Among the warning signs of co-occurrences, dyslexia was the most prevalent indicator (22%. CONCLUSION: Given the large number of warning signs of dysgraphia observed in schoolchildren, it is advisable to screen for these signs, in order to implement early interventions.

 16. Efectos del COMPVIT-B sobre la memoria y el aprendizaje espacial y la actividad motora en ratas Wistar neonatas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Francis Turner

  2005-03-01

  Full Text Available El Compvit-B es un complejo vitamínico liofilizado compuesto por 100 mg de clorhidrato de tiamina, 100 mg de clorhidrato de piridoxana y 5 mg de cianocobalamina, que ha sido utilizado en tratamientos de neuritis y polineuritis de origen nutricional, diabéticos, alcoholico y tóxico, neuropatías periféricas, ciáticas, parálisis facial, así como en pademientos con aumento de la utilización de energía como elestrés, el cáncer y la astenia.

 17. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 18. Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

  OpenAIRE

  Degterjova, Ella

  2012-01-01

  Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem. Diplomdarbs sastāv no četrām darba nodaļām. Pirmajā nodaļā ir teorētiski analizēti bērnu uzvedības traucējumu veidi un bērnu uzvedības traucējumu jēdziens. Otrajā nodaļā autore analizē bērnu uz...

 19. Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

  OpenAIRE

  Mežjāne, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai stāstu stāstīšana ir efektīvs lasīšanas veicināšanas paņēmiens bērniem. Pētījuma problēma ir mūsdienu bērnu nevēlēšanās lasīt, lasīšanu varētu veicināt stāstu stāstīšana bibliotēkās. Darbā tiek analizēts stāstu stāstīšanas process atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot dažādus runas stilus. Teorētiskā bāze ir balstīta uz Lasītāja reakcijas kritikas teoriju un Runas darbības teoriju. Galvenie pētījuma uzdevumi ir noskaidrot, vai Latvijas bibliotē...

 20. Lojalitātes programmas mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Magone, Laura

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt klientu lojalitātes būtību un veidošanos, izmantojot mārketinga literatūrā piedāvātās koncepcijas, izpētīt mazumtirdzniecību lojalitātes programmas, salīdzināt uzņēmumu Prisma, Rimi un Maxima lojalitātes programmas un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot to darbību. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā nodaļā ir raksturota un analizēta lojalitāte mārketinga teorijā. Otrajā nodaļā ir analizētas lojalitātes programmas kā mārketinga instruments. Tre...

 1. Biedrības "Latvijas Universitātes Sports" zīmola izveide un attīstīšana integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā

  OpenAIRE

  Dārznieks, Kārlis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz zīmola un mārketinga komunikāciju teorijas analīzi, izpētīt biedrības ,,Latvijas Universitātes sports’’ zīmola veiksmīgas izstrādes un pozicionēšanas iespējas integrēto mārketinga komunikāciju kontekstā, nosakot visatbilstošāko zīmola pozicionēšanas stratēģiju, kā arī izstrādāt komunikāciju plānu zīmola attīstīšanai. Rezultātā tiek izanalizētas līdzšinēji realizētās integrētā mārketinga komunikācijas zīmola atpazīstamības veidošanai, kā arī izstrādāts...

 2. Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

  OpenAIRE

  Aļeksejevs, Dzintis

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka apta...

 3. Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

  OpenAIRE

  Špoģe, Sarmīte

  2018-01-01

  Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārska...

 4. EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums

  OpenAIRE

  Karnigins, Vadims

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums” ir apskatītas atšķirības starp EJB 2.0 un EJB 3.0 tehnoloģijām - uzlabojumi tehnoloģijas trešajā versijā, salīdzinot ar otro, kā arī atšķirības programmēšanas pieejās, kas tiek diktētas ar EJB 3.0, salīdzinot ar EJB 2.0, un atšķirības starp 2. un 3. EJB tehnoloģijas versiju komponentēm. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta konkrētās Java EE lietotnes migrācija uz EJB 3.0 arhitektūru no EJB 2.0. Lietotne ir bankas karšu sistēmas sastāvdaļa...

 5. Vēstuļu rakstīšanas rituāli raidījumam "Juniors TV"

  OpenAIRE

  Kroiča, Marita

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma: „Vēstuļu rakstīšanas rituālu jauniešu raidījums „Juniors TV””, aktualizē ikdienā sastopamu lietu nozīmīgumu – televīzijas pārraižu skatīšanos, vēstuļu rakstīšanu, piedalīšanos rituālos. Darbā tiek apskatīti gan rituāli un to nozīme cilvēka ikdienas dzīvē, gan televīzijas vietu indivīda dienaskārtībā, gan arī pusaudži kā jauni uz izvēlīgi patērētāji, jaunā TV auditorija, kas raksta vēstules televīzijas raidījumam Juniors TV, lai spētu saprast, cik n...

 6. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 7. Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika

  OpenAIRE

  Plokste, Edīte

  2013-01-01

  Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī morālie, ētiskie un kristīgie argumenti. Darbā ietverta arī „gadījumu izpēte” un kvalitatīvās jeb padziļinātās intervijas ar mācītājiem un Latvijas mediķiem. Darba gaitā noskaidrojās, ka Cilvēktiesības tiešā veidā neietekmē eitanāzijas legalizēšanas vai aizliegšanas procesus...

 8. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 9. Īpašuma teorija Dž. Loka un R. Nozika filozofijā

  OpenAIRE

  Melle, Diāna

  2013-01-01

  Šis bakalaura darbs ir pētījums par to, kā tiek skaidrota īpašuma teorija klasiskajā liberālismā un uz tā bāzes atvedinātajā libertārismā. Darba gaitā tiek aplūkota īpašuma teorija politiskās filozofijas izpratnē, tuvāk pievēršoties īpašuma izpratnei klasiskā liberālisma pārstāvja Džona Loka un libertārisma pārstāvja Roberta Nozika filozofijā. Tā mērķis ir izpētīt Loka un Nozika īpašuma izpratni, to kopējās un atšķirīgās iezīmes. Darbs parāda, kādi ir klasiskā liberālisma un libertārisma kopī...

 10. Ienākumu nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm jauniešu vidū Latvijā un Itālijā

  OpenAIRE

  Cīrule, Laura

  2017-01-01

  Darba mērķi skaistās ar ienākumu un dzimumu nevienlīdzības teorētiskā pamatojuma apguvi, gūt uz statistiskas datiem balstītu priekšstatu par ienākumu nevienlīdzību dzimumu starpā jauniešu vecuma grupā Latvijā un Itālijā, kā arī individuāla pētījuma veikšanu. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās tiek pētīta ienākumu plaisa starp vīriešiem un sievietēm Latvijā un Itālijā, kā arī meklēti iespējamie problēmas skaidrojumi un risinājumi. Pirmajā daļā tiek apkopoti pieejamie teorētiskās lite...

 11. Automašīnās iebūvēto GPS īpatnības

  OpenAIRE

  Kļimenko, Aleksandrs

  2015-01-01

  Automašīnās iebūvēto borta datoru svarīga sastāvdaļa ir GPS, kas atvieglo automašīnas vadītāja ikdienu. Automašīnu īpašnieki nav informēti par šo sistēmu ražotājiem, par to, kādas operētājsistēmas tās darbina, kā arī par to cik drošas ir šīs iekārtas un vai tās ir iespējams pielāgot savām vajadzībām. Darba mērķis ir izpētīt dažādās automašīnu markās iebūvēto GPS īpatnības, tai skaitā, operētājsistēmas uz kurām šīs iekārtas darbojas, iespējas pielāgot šīs iekārtas savām vajadzībām, kā arī š...

 12. Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā

  OpenAIRE

  Cifanskis, Artjoms

  2012-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt ofšoru īpašības un beneficiārā īpašuma būtību, kā arī analizēt uz tiem vērstu pretdarbību efektivitāti. Darba pirmajā daļā tika apskatīta vēsturiskā izcelšanās, ofšoru definējums, nodokļu apiešana un izvairīšanās, starptautiskā nodokļu plānošana, beneficiārais īpašums, melnie saraksti un ofšoru klasifikācija, pielietojuma iespējas. Ot...

 13. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 14. Augsnes un zemes kvalitātes novērtējuma karšu digitizēšana

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir nodrošināt augšņu agroķīmiskās izpētes izstrādes procesa kartogrāfiskā materiāla lietošanas efektivitātes pieaugumu. Maģistra darbā tiek aprakstīts līdzšinējais augšņu agroķīmiskās izstrādes process Valsts augu aizsardzības dienestā un digitālo augšņu karšu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz darbā veiktās izpētes rezultātiem ir definēta problēma: augšņu agroķīmiskās kartes nav pieejamas telpisko datu formātā. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas projekta alternat...

 15. Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Kadincovs, Artūrs

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā”. Medicīnas tūrisms mūsdienās ir eksporta pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību, kurš pozitīva scenārija rezultātā nes lielus ienākumus uzņēmējdarbības videi un valsts ekonomikai un rada labi apmaksātu speciālistu pieprasījumu. Pēc autora domām, medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā ir perspektīvs scenārijs, jo Latvijai ir visss nepieciešamais, gan kvalificēts darbaspēks, gan resursi, turklāt pietiekoši ...

 16. Bitcoin - alternatīva valūta

  OpenAIRE

  Liškovska, Eva

  2014-01-01

  Mūsdienās digitālās valūtas kļūst ar vien izplatītākas, tādēļ autore ir izvēlējusies pētīt digitālo valūtu Bitcoin. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, kādas ir Bitcoin valūtas priekšrocības un trūkumi, lai izdarītu secinājumus un izstrādātu priekšlikumus Bitcoin uzlabošanai, lai nākotnē tā spētu būt tikpat konkurētspējīga kā reālā valūta. Pēc pētījuma veikšanas autore secināja, ka Bitcoin popularitāte gan lietotāju vidū, gan uzņēmumu vidū, kas sāk pieņemt Bitcoin digotālo valūtu, tikai t...

 17. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 18. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 19. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  OpenAIRE

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 20. "KinLeaves" reklāmas aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook” 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mandrika, Dana

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādas reklāmas aktivitātes uzņēmums ir veicis un noskaidrot, vai sociālajā tīklā “Facebook” ar reklāmas aktivitātēm ir iespējams sasniegt mērķauditoriju. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Teorētisko daļu veido nodaļas par reklāmu, sociālo tīklu vietnēm, sociālo tīklu „Facebook” un reklāmu sociālo tīklu vietnēs. Metodoloģiskajā daļā apskatītas pētījumā izmantotās metodes - kontentanalīze, intervija, anketēšana. Empīrisk...

 1. Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana

  OpenAIRE

  Dreimane, Egija

  2010-01-01

  Maģistra darba „Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana” mērķis ir praktiski attēlot Latvija Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību pielietošanu praksē konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, izdarīt secinājumus par esošajām problēmām un nepilnībām un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot esošo situāciju. Pirmajā daļā raksturota uzņēmumu apvienošanās, tās tiesiskais regulējums un koncernu likuma ietekme. Otrajā - aplūkots konsolidēto pārskatu sagatavošanas tiesiskais regu...

 2. Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

  OpenAIRE

  Geplere, Jeļena

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierādīt un aprakstīt attiecību starp cilvēcību un varu Kafkas darbā, kā arī identificēt kā šī attiecība tiek parādīta „Metamorfozes” ietekmētajās darbos.Pētījuma rezultāti rāda, ka „Metamorfozē” un analizētājās manga eksistē iekšēj...

 3. Insulīna rezistence PCOS pacientēm un tās saistība ar citiem riska faktoriem (kardiovaskulāro slimību, cukura diabēts)

  OpenAIRE

  Gutņikovs, Oļegs

  2014-01-01

  Darba pamatojums: PCOS ir viena no biežākajām endokrinopātijām sievietēm reproduktīvajā vecumā. Pēc literatūras datiem, pacientēm ar PCOS pieaug KVS un cukura diabēta attīstības risks. Tāpēc šajā pētījumā tiek analizēts, vai šie dati attiecināmi arī uz Latvijas populāciju. Pētījuma mērķis: salīdzināt KVS attīstības risku PCOS pacientēm ar vispārējo populāciju Latvijas teritorijā. Materiāli un metodes: Retrospektīva pētījuma ietvaros tika analizētas slimības vēstures PCOS pacientēm (E28...

 4. Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā

  OpenAIRE

  Beirote, Laura

  2017-01-01

  Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu lī...

 5. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 6. Tiešsaistes GPS izsekošanas sistēma „GPS OrientTracker”

  OpenAIRE

  Āboliņš, Valters

  2008-01-01

  Darba mērķis bija ieviest Latvijā GPS tiešsaistes izsekošanas sistēmu, kas orientēšanās sacensību laikā spētu uzrādīt, kur atrodas konkrēta persona uz doto brīdi. Tā kā Pasaulē šāda veida sistēmas jau tiek pielietotas, arī Latvijā, lai attīstītu un popularizētu orientēšanās sportu, ir nepieciešamas tiešsaistes izsekošanas sistēmas. Rezultātā tika salīdzinātas jau esošas sistēmas, to cenas, un izvēlēta piemērotākā uztvērējierīce, un beigās izstrādāta tiešsaistes izsekošanas sistēma....

 7. Banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība

  OpenAIRE

  Vernere, Elīna

  2009-01-01

  Darba tēma ir banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība. Galvenais pētījuma mērķis bija izprast, kā pašreizējā valsts ekonomiskā situācija izmainījusi sabiedrības vajadzības, pieprasījumu pēc banku pakalpojumiem un līdz ar to arī banku komunikāciju ar saviem klientiem ar vides reklāmas ziņojumu palīdzību. Galvenais pētījuma uzsvars tika likts uz reklāmas ziņojumu emocionālajiem un racionālajiem aspektiem. Papildus veiktajam pētījumam tika apskatīta arī reklāmas teor...

 8. Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze

  OpenAIRE

  Kolbina, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darbā „Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze” tika analizētas nevalstiskās organizācijas "Centrs Dardedze" seši sociālo reklāmu video materiāli. Analīze balstās uz reklāmas vizuālo vēstījumu un auditorijas uztveres izpēti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt "Centrs Dardedze" reklāmas kampaņas, noskaidrot kā un ar kādiem paņēmieniem konkrētās sociālās reklāmas cenšas mainīt...

 9. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 10. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 11. Elektroniskās naudas sistēmas WebMoney

  OpenAIRE

  Zablocka, Jelena

  2011-01-01

  Šī darba mērķis ir pamatojoties uz speciālo literatūru un pieejamu statistisko informāciju izskatīt jautājumu par elektroniskās naudas būtību, raksturot un parādīt tās veidus, analizēt un izskatīt elektroniskās naudas izmantošanas problēmas, izpētīt un norādīt tās izmantošanas perspektīvas, novērtēt tās uzskaites un kontroles operāciju problēmas, kas ir sastopamas, izmantojot elektronisko naudu praksē. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkoti elektroniskās naudas jēdziens un ...

 12. Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)

  OpenAIRE

  Šķestere, Ildze

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir “Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)”. Mūsdienās Ziemeļkorejas ārpolitika ir īpaši svarīga austrumāzijas reģionā, tāpēc šajā darbā tiek aplūkots viens no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem tajā – džuče ideoloģija.Uzsvars šajā darbāir likts uz ideoloģijas vēsturi un tās pamatelementiem, kā arī tajā tiek pielietota detalizētāk pieeja apskatot kā katrs no Ziemeļkorejas līderiem to paplašināja. Sākot no Kim Il Song, ...

 13. I.Kanta idejas un to ietekme uz mūsdienu tiesību attīstību

  OpenAIRE

  Smiltēna, Anda

  2007-01-01

  Darbs ir veltīts Imanuela Kanta tiesību filozofijas analīzei, uzmanību pievēršot tiesību teorijas jautājumiem, kā arī šo ideju praktiskajai ietekmei mūsdienu tiesību zinātnē. Pirmajā nodaļā aprakstītas galvenās Kanta tiesību filozofijas idejas, kas veido tiesību teorijas bāzi, nosaka tiesību sistēmu un to veidojošo elementu īpašības, nodala tiesības no morāles, iezīmē kategoriskā imperatīva un brīvības kategorijas nozīmi tiesībās. Otrā nodaļa veltīta neokantisma kustībai tiesībās un tās galve...

 14. Briefing package for the Yucca Flat pre-emptive review, including overview, UZ model, SZ volcanics model and summary and conclusions sections

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kwicklis, Edward Michael [Los Alamos National Laboratory; Keating, Elizabeth H [Los Alamos National Laboratory

  2010-12-02

  Much progress has been made in the last several years in modeling radionuclide transport from tests conducted both in the unsaturated zone and saturated volcanic rocks of Yucca Flat, Nevada. The presentations to the DOE NNSA pre-emptive review panel contained herein document the progress to date, and discuss preliminary conclusions regarding the present and future extents of contamination resulting from past nuclear tests. The presentations also discuss possible strategies for addressing uncertainty in the model results.

 15. Estimulación de la médula espinal: una nueva estrategia terapéutica para restaurar la función motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Florencia Álamos Grau

  2017-11-01

  Full Text Available La estimulación dela Médula Espinal(EME es una técnica de neuromodulación que ha mostrado ser efectiva en el manejo de los trastornos motores propios de enfermedades tan devastadoras comola Enfermedadde Parkinson (EP y las lesiones de la médula espinal. Considerando que ambas patologías cuentan con opciones terapéuticas limitadas,la EMEse podría posicionar como una técnica prometedora. Los mecanismos por los cuales operaría la estimulación difieren en ambos casos, generando cambios en la circuitería espinal local en el caso de las lesiones medulares, y cambios supraespinales, en el caso dela EP. Enesta revisión se busca analizar los efectos dela EMEen ambas enfermedades, tanto en modelos animales como en pacientes, hacer una breve descripción de los mecanismos y aludir a los desafíos futuros propuestos para ambos casos.

 16. Aplicación de técnicas avanzadas de neuroimágenes en rehabilitación motora

  OpenAIRE

  John Fredy Ochoa; José Luis Ascencio; Juan Camilo Suárez

  2014-01-01

  Introducción. La resonancia magnética funcional es una técnica no invasiva que permite el mapeo cerebral y la visualización de redes de conectividad. La hemiparesia posterior a un accidente cerebrovascular constituye un buen modelo biológico para estudiar los cambios en la conectividad cerebral. El uso de este modelo se puede expandir si se obtiene información antes y después de la rehabilitación neurológica. Objetivo. Presentar los hallazgos por neuroimágenes funcionales de un paciente co...

 17. Cerebelo: más allá de la coordinación motora Anatomía y conexiones del cerebelo Cerebellum: beyond motor coordination

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José William Cornejo Ochoa

  2003-02-01

  Full Text Available Siempre se ha reconocido la función que ejerce el cerebelo sobre la motricidad. Sin embargo, en las últimas dos décadas son cada vez más frecuentes los reportes del papel que puede tener esta estructura sobre varias funciones cognitivas como la atención, el aprendizaje y la memoria o sobre algunos síndromes como el autismo. Se revisa la literatura sobre este tópico. The motor function of the cerebellum has ever been recognized. During the last two decades the cerebellum has been implicated in cognitive functions like memory, attention and learning or in syndromes such as the autistic spectrum. These topics are reviewed in this article.

 18. Validação da escala motora funcional EK para a língua portuguesa Validation of the EK functional motor scale in the Portuguese language

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antônio Baddini Martinez

  2006-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: Validar uma versão traduzida para o português da escala funcional EK (Egen Klassifikation, desenvolvida na Dinamarca, visando aplicação em pacientes com distrofia muscular de Duchenne e atrofia muscular espinhal. MÉTODOS: Uma versão em inglês da escala EK foi traduzida para o português falado no Brasil. Tal escala foi aplicada a 26 pacientes do sexo masculino (idade média = 12,7 ± 4,0 anos, com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Os pacientes também responderam questões referentes a uma versão em língua portuguesa do índice de Barthel e tiveram medidas a força de preensão palmar direita e esquerda, com emprego de um dinamômetro de mão. Os escores da escala EK foram correlacionados com a idade, escores do índice de Barthel e as forças palmares. RESULTADOS: O escore total médio da escala EK foi de 8,1 ± 7,3 e do índice de Barthel de 54,0 ± 26,2. A força de preensão palmar direita foi de 12,7 ± 17,2% e a esquerda de 14,6 ± 19,8% do previsto. Os escores da escala EK correlacionaram-se de maneira altamente significante com a idade (r= 0,596, p= 0,0013, força de preensão palmar direita (r= -0,556, p= 0,0032 e esquerda (r= -0,623, p=0,0007, e com o índice de Barthel (r= -0,928, p OBJECTIVE: To validate a Portuguese version of the EK scale (Egen Klassifikation, that was developed in Denmark for patients with Duchenne muscular dystrophy, and spinal muscular atrophy. METHODS: An English version of the EK scale was translated into the Portuguese language as spoken in Brazil. This scale was applied to 26 male patients (mean age = 12.7 ± 4.0 years with Duchenne muscular dystrophy. Patients also answered questions of a Portuguese version of the Barthel index questionnaire, and had their right and left hand grip forces measured with a dynamometer. RESULTS: The mean total EK scale score was 8.1 ± 7.3 and the Barthel index 54.0 ± 26.2. The mean hand grip force was 12.7 ± 17.2 % predicted for the right hand, and 14.6 ± 19.8 % predicted for the left hand. The EK scale scores showed highly significant statistical correlations with age (r= 0.596, p= 0.0013, right hand grip force (r= -0.556, p= 0.0032, left hand grip force (r= -0.623, p=0.0007, and Barthel index (r= -0.928, p < 0.0001. CONCLUSION: This translated Portuguese version of the EK scale is an adequate tool to be used for Brazilian Duchenne muscular dystrophy patients.

 19. El tratamiento con progesterona previene las alteraciones motoras inducidas por la intoxicación con semillas de cícada (Dioon spinulosum) en la rata macho

  OpenAIRE

  E Rivadeneyra-Domínguez; M Saavedra; JF Rodríguez-Landa

  2009-01-01

  El consumo crónico de semillas de cícadas ha sido asociado con enfermedades neurodegenerativas, las cuales predominan en el género masculino. En México, las semillas de cícada (Dioon spinulosum) son usadas como sustituto de maíz y a nivel experimental producen un déficit motor; probablemente causado por sus componentes neurotóxicos. En este sentido, la progesterona ejerce efectos neuroprotectores contra traumatismo cerebral, hipoxia, así como la muerte neuronal inducida por colchicina en el S...

 20. Efeito do modelo de periodização com cargas seletivas sobre capacidades motoras durante um mesociclo preparatório em jogadores de futsal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Rogério Thiengo

  2013-12-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do modelo de cargas seletivas durante um mesociclo preparatório em jogadores de futsal profissionais. Nove jogadores de futsal (23±2 anos de uma equipe da Federação Paulista de Futebol de Salão compuseram a amostra, caracterizada como intencional. Aptidão aeróbia intermitente, salto horizontal, salto triplo unipodal, velocidade de 15m, agilidade e potência anaeróbia foram avaliadas em dois momentos: microciclo-2 (PRE e microciclo-7 (POS. A análise estatística compreendeu o teste-t de Student e teste Wilxocon (P<0,05. Salto horizontal, aptidão aeróbia intermitente e potência média melhoraram, a velocidade nos 15 m piorou. O modelo de cargas seletivas é uma boa opção de periodização para o mesociclo preparatório no futsal.

 1. Evolução motora incomum na doença do refluxo gastroesofágico Unusual motor disorder on GERD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Moreira Mendes-Filho

  2010-09-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Demonstra-se que os distúrbios motores esofágicos como o espasmo esofageano difuso podem progredir para acalásia. Também é conhecida a associação entre a doença do refluxo gastroesofágico e alguns destes distúrbios. RELATO DO CASO: Paciente com queixa de dor torácica, disfagia e perda de peso há dois meses. A primeira endoscopia digestiva alta sugeriu apenas dismotilidade esofágica. Posteriormente, realizou manometria esofágica que evidenciou alterações em corpo compatíveis com espasmo esofageano difuso, sem alterações no esfíncter esofageano inferior. Na oportunidade iniciou o tratamento com pantoprazol e nifedipina que se estendeu por oito meses; no entanto manteve-se sintomática. Após suspender medicação por 10 dias, realizou pH-metria esofageana prolongada constatando-se refluxo gastroesofágico patológico combinado e refluxo proximal, sendo submetida ao tratamento com esomeprazol e mantida a nifedipina. Após dois meses, com a persistência dos sintomas, realizou-se nova endoscopia que evidenciou estase alimentar e manometria esofágica com aperistalse completa de corpo. Neste momento, optou-se por cardiomiotomia a Heller com fundoplicatura laparoscópica. A endoscopia do terceiro mês do pós-operatório evidenciou fundoplicatura bem ajustada ao aparelho. No seguimento a médio prazo ela permanece assintomática. CONCLUSÃO: Existe correlação entre os distúrbios motores esofágicos e a doença do refluxo gastroesofágico, e o tratamento cirúrgico para corrigir a acalásia e o refluxo gastroesofágico ao mesmo tempo, pode ser indicado em casos selecionados.BACKGROUND: It is shown that esophageal motor disorders, such as diffuse esophageal spasm, may progress to achalasia. It is also known a link between gastroesophageal reflux disease and some of these motor disorders. CASE REPORT: Patient complaining of chest pain, dysphagia and weight loss for two months. The first endoscopy suggested only motility disorders. Esophageal manometry was done and showed changes in body compatible with diffuse esophageal spasm, without changes in lower esophageal sphincter. Treatment with pantoprazole and nifedipine for eight months was done, but the patient remained symptomatic. After stopping medication for 10 days, an esophageal pH-metry was realized and showed gastro-esophageal reflux. She was submitted to treatment with esomeprazole and nifedipine. After two months, with persistence of the symptoms, a new endoscopy showed food stasis, and esophageal manometry body esophageal aperistalsis. At this point, surgical treatment (Heller cardiomyotomy with fundoplication was done. Endoscopy of the third postoperative month showed fundoplication well adjusted to the endoscope. In follow-up, patient remained asymptomatic. CONCLUSION: There is a correlation between esophageal motor disorders and gastroesophageal reflux disease, and surgical treatment to correct achalasia and gastroesophageal reflux at the same time, may be indicated in selected cases.

 2. Caracterização biomecânica da conduta motora remada básica de passeio do esporte stand up paddle

  OpenAIRE

  Praxedes, Jomilto Luiz [UNESP

  2015-01-01

  In sport Stand Up Paddle (SUP), the practitioner stands in standing position on the board and use the paddle to move offshore. Despite the increasing number of practitioners as well as the amount of competitions of this sport throughout Brazil, it is not known biomechanical characteristics involved in rowing. This study aimed to characterize biomechanically paddling basic motor conduct SUP sport ride. In this study, 24 cycles of stroke were analyzed. Initially it performed a functional cycleg...

 3. Aplicación de técnicas avanzadas de neuroimágenes en rehabilitación motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fredy Ochoa

  2014-09-01

  Conclusión. La versatilidad que ofrece la resonancia magnética permite conocer el estado funcional y estructural del cerebro, generando así nuevas posibilidades de diagnóstico y pronóstico en pacientes que reciben rehabilitación neurológica, con lo que se pueden cuantificar y develar ciertos procesos dinámicos de plasticidad neuronal posteriores a una lesión, que son propios del sistema nervioso central.

 4. BULLYING E A RELAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E COORDENAÇÃO MOTORA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

  OpenAIRE

  Medeiros, Pâmella; Zequinão, Marcela Almeida; Cardoso, Fernando Luiz

  2014-01-01

  O bullying acontece com o intuito de ferir e magoar a vítima, ocorrendo principalmente de três maneiras: agressões físicas diretas; agressões verbais diretas; e agressões indiretas. Objetivo: Reunir as informações sobre fenômeno bullying com o envolvimento nas aulas de Educação Física e verificar a sua relação com o desempenho motor e a prática de atividade física de seus envolvidos, através de uma revisão sistemática. Materiais e Método: Realizou-se uma busca nas bases de dados: Scopus, Pubm...

 5. Relação entre o perfil funcional, função motora grossa e habilidade manual dos alunos com paralisia cerebral

  OpenAIRE

  Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz; Lígia Maria Presumido Braccialli

  2016-01-01

  The inclusion has become a key element of educational policy. To cater for students with disabilities, global development disorders and high skills/giftedness, was established the Specialized Educational Attendance. In order to support the pedagogical resources and actions that allow the student to participate along with other Cerebral Palsy (CP) and demonstrate your potential is relevant to study the relationship between the functional profile, gross motor functions and manual skills of the ...

 6. Ritmo circadiano de atividade motora e distribuição diária dos comportamentos afiliativos ao longo da fase juvenil em saguis (callithrix jacchus)

  OpenAIRE

  Melo, Paula Rocha de

  2012-01-01

  A alocação temporal da fase ativa em relação ao ciclo claro e escuro (CE) modifica-se durante a puberdade em humanos, degus, ratos e rhesus. Em sagui, modelo animal utilizado em diversas pesquisas biomédicas, há evidências de um avanço no início da fase ativa e um aumento no total diário da atividade após a entrada na puberdade. Entretanto, como este aspecto foi avaliado em animais mantidos em condições ambientais naturais, não foi possível distinguir entre os efeitos da puberd...

 7. Um estudo da mediação pedagógica em contexto domiciliar na afasia motora: o desenvolvimento da autonomia intelectual do deficiente neuromotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernanda Carvalho Polonio

  2016-06-01

  Full Text Available This study, which covers language development in people with Ontogenetic Cerebral Dysmetria, aimed to identify educational activities which promote language development in people under such a condition who present motor aphasia. On the one hand, it is necessary to understand how language difficulties can harm the subject with physical neuromotor disabilities in their emotional, social and intellectual development. On the other hand, it is imperative to unveil alternative paths and special features which promote the development of people under the condition in focus. The analyses presented in this study have as theoretical basis the assumptions of historical-cultural psychology, particularly the understanding that language is an essential tool for intellectual development. In its methodology, the research included, in addition to a theoretical investigation, a case study on the conditions of language and development of an adult woman with ontogenetic cerebral dysmetria, a condition known as cerebral palsy, spastic quadriplegia and lack of speech. The case study intended to determine the impact of a stimulation program of expressive language, with augmentative and alternative high technology communication resources which were systematized to meet the needs of the research subject. The Augmentative and Alternative Communication resources are seen as an effective way to minimize the difficulties experienced by individuals with motor aphasia. As a result of the proposed interventions, it was possible to identify a more autonomous behavior of the subject in question regarding the use of written language, which is the communication channel used by her. Furthermore, the study revealed that the expansion of communication possibilities through the virtual writing system resized the social relations of the participant in this research.

 8. Estudio observacional transversal sobre la prevalencia y valoración funcional y motora de pacientes geriátricos de Alzheimer en la provincia de Lleida.

  OpenAIRE

  Carrillo Maya, Aránzazu Carmen

  2015-01-01

  Para poder realizar estudios de investigación sobre tratamientos de fisioterapia en pacientes con Alzheimer, se requiere conocer antes la prevalencia de la enfermedad en la población de estudio, justificando así este proyecto de investigación que se divide en 2 fases: un estudio observacional descriptivo de corte transversal multricéntrico y un estudio observacional descriptivo longitudinal. La primera etapa valorará la prevalencia de pacientes geriátricos con Alzheimer en toda la provinci...

 9. Escala Motora Infantil de Alberta: validação para uma população gaúcha Escala motora infantil de Alberta: validación para una población de Rio Grande do Sul (Brasil Infant Motor Scale of Alberta: validation for a population of Southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadia Cristina Valentini

  2011-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Traduzir, adaptar e verificar a validade de critérios motor e de constructo (consistência interna, validade dis-criminante, correlação com outros testes e validade preditiva da versão em Português da Alberta Motor Infant Scale. MÉTODOS: Estudo de validação transcultural. Participaram 21 profissionais e 561 crianças do Rio Grande do Sul, com idades de zero a 18 meses (291 meninos. Foram utilizados os instrumentos: Alberta Infant Motor Scale, Escala do Desen-volvimento do Comportamento da Criança e um questionário para controle de variáveis. O estudo compreendeu as fases de tradução e adaptação da escala; análise da validade de conteúdo; treinamento de profissionais; coleta de dados no ambiente familiar e em creches; análise da objetividade e fidedignidade, e validade de critério e construto. RESULTADOS: A versão portuguesa da Alberta Infant Motor Scale continha critérios motores claros e pertinentes; apresentou ótima confiabilidade (escore total, p=0,88; prono, p=0,86; supino, p=0,89; sentado, p=0,80 e em pé, p=0,85 e poder discriminativo (desenvolvimento típico versus atípico; escore, pOBJETIVO: Traducir, adaptar y verificar la validez y clareza de criterios motor y constructo (consistencia interna, vali-dez discriminante, correlación con otras pruebas y validez predictiva de la versión en Portugués de la Alberta Motor Infant Scale. MÉTODOS: Estudio de validación transcultural, descriptivo y transversal. Participaron 21 profesionales y 561 niños de Rio Grande do Sul, con edades entre 0 y 18 meses (291 niños y 270 niñas. Se utilizaron los instrumentos: Alberta Infant Motor Scale (AIMS, Escala del Desarrollo del Comportamiento del Niño (EDCC y un cuestionario para control de variables. El estudio comprendió las etapas de traducción y adaptación de la escala; análisis de la validez de contenido; entrenamiento de profesionales; recolección de datos en el ambiente familiar y en guarderías; análisis de la objetividad y fidedignidad, validez de criterio y constructo. RESULTADOS: Los resultados indican que la versión portuguesa de la AIMS contiene criterios motores claros y pertinentes; presenta óptima confiabilidad (escore total α=0,88 (prono, α=0,86; supino, α=0,89; sentado, α=0,80 y en pie, α=0,85 y poder discriminativo (típicas x atípicas - escore, pOBJECTIVE: To translate, adapt and verify the validity of the motor criteria and the construct (internal consistence, discriminatory validity, correlation with other tests and predicted validity of the Portuguese version of the Alberta Motor Infant Scale. METHODS: Cross-cultural validation study that enrolled 21 professionals and 561 children from the South of Brazil aged zero to 18 months (291 boys. The Alberta Infant Motor Scale, the Developmental Scale of Child Behavior and a questionnaire to control variables were used. Alberta Infant Motor Scale was translated, adapted and the content validity was analyzed. Professionals were then trained and the data were collected in daycares and participants' home. Scale's objectivity, reliability, criterion and construct were analyzed. RESULTS: The Portuguese version of Alberta Infant Motor Scale contained clear and pertinent motor criteria; it was reliable (total score, p=0.88; prone, p=0.86; supine, p=0.89; sitting, p=0.80 and standing, p=0.85, it had discriminative power (typical versus atypical development; score, p<0.001; percentile, p=0.04; classification criteria, chi-square: p=0.047 and, also showed temporal stability (p=0.07; rho=0.85; p<0.001 and predictive power (p<0.001. The scale was moderately correlated with the Developmental Scale of Child Behavior (rho=0.342; p=0.03, considering that the McNemar-Bowker proof showed differences between both methods (p=0.047. CONCLUSIONS: The Portuguese version of Alberta Infant Motor Scale showed validity and reliability. It is a suitable tool for the assessment of motor acquisitions of Brazilian children, being valuable for researchers and practitioners.

 10. Efeitos da prática mental na aquisição de habilidades motoras em sujeitos novatos Efectos de la práctica mental en la adquisición de habilidades motoras en novatos Effects of mental practice in motor skills acquisition in novice subjects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thábata Viviane Brandão Gomes

  2012-09-01

  Full Text Available Estudos de prática mental com sujeitos novatos apontam sua superioridade à ausência de prática. Entretanto, pré-teste ou familiarização usando prática física podem influenciar o efeito da prática mental. Este estudo investigou os efeitos da prática mental em novatos na tarefa praticada, assim como o posicionamento da prática física em relação à prática mental. Vinte e cinco universitários voluntários praticaram uma tarefa seriada de posicionamento e foram distribuídos em cinco grupos conforme o tipo de prática: física (GPF, mental (GPM, física-mental (GPFM, mental-física (GPMF, e grupo controle (GC que participou apenas dos testes. Uma Anova não paramétrica aplicada nos testes mostrou superioridade dos grupos com prática física (GPF, GPFM e GPMF sobre os grupos controle e prática mental. Ao considerar a pequena amostra utilizada, os resultados sugerem que a prática mental em sujeitos novatos depende da prática física para ser efetiva independente de seu posicionamento (antes ou após.Estudios de práctica mental con sujetos sin experiencia indican su superioridad en comparación a la ausencia de esa la práctica. Entre tanto, pre-test y familiarización usando práctica física pueden influenciar el efecto de la práctica mental. Este estudio investigó los efectos de la práctica mental en novatos en la tarea practicada, bien como el posicionamiento de la práctica física en relación a la práctica mental. Veinticinco universitarios voluntarios practicaron una tarea seriada de posicionamiento y fueron distribuidos en cinco grupos conforme el tipo de práctica: física (GPF, mental (GPM, física-mental (GPFM, grupo mental física (GPMF y grupo de control (GC que participó solamente de los testes. Una Anova no paramétrica aplicada en los testes mostró la superioridad de los grupos conforme el tipo de práctica física (GPF, GPFM y GPMF sobre los grupos de control y de práctica mental. Al considerar que la muestra utilizada fue pequeña, los resultados sugieren que la práctica mental en sujetos novatos depende de la práctica física para ser efectiva, independiente de su posicionamiento (antes o después.Studies of mental practice with novices pointed out its superiority when compared to no practice at all. However, pre-test as well as familiarization using physical practice can influence the effect from mental practice. This study investigated the effects of mental practice in novice in the practiced task, as well as the location of physical practice in relation to mental practice. Twenty five undergraduate volunteers performed a serial positioning task and they were distributed in five groups in accordance to the type of practice: Physical (GPF, mental (GPM, physical-mental (GPFM, mental-physical (GPMF, and control group (GC which took part only in tests. A non parametrical Anova applied in tests showed superiority of groups with physical practice (GPF, GPFM, and GPMF to control and mental practice groups. In considering the small sample, the results suggest that mental practice in novice subjects depends on physical practice to be effective, regardless its location (before or after.

 11. Efeitos do estabelecimento de metas para a aquisição de uma habilidade motora Efectos de la fijación de metas para la adquisición de habilidades motoras Effects of goal setting for the acquisition of motor skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila Silva de Lima

  2012-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou os efeitos do estabelecimento de metas de curto e de longo prazo na aprendizagem do arremesso de dardo de salão. O experimento foi conduzido em três etapas: pré-teste (10 tentativas; aquisição (60 tentativas, com manipulação da temporalidade da meta; e pós-teste (10 tentativas. Os 33 universitários destros foram divididos em três grupos: meta específica de curto prazo (GEC, meta específica de longo prazo (GEL e o não meta (GNM. Na análise da precisão e da consistência, a ANOVA two way identificou diferença entre pré-teste e pós-teste e entre os blocos da aquisição. Apesar de todos os grupos terem aprendido a tarefa, não houve diferença entre eles. Sugere-se a realização de novos estudos sobre o tema.El presente estudio investigó los efectos de la meta a corto y largo plazo de puesta enel aprendizaje del salón de lanzar dardos. El experimento se llevó a cabo en tres etapas: pre-test (10 ensayos, la adquisición (60 ensayos, con la manipulación de la temporalidad de la meta, y después de la prueba (10 ensayos. Los 33 estudiantes universitarios de la mano derecha se dividieron en tres grupos: objetivo concreto a corto plazo (GEC, el objetivo específico a largo plazo (GEL y no se meta (GNM. En el análisis de la exactitud y la consistencia de dos vías ANOVA identificó un efecto significativo entre la pre y post-test y entre bloques de adquisición así. A pesar de todos los grupos han aprendido la tarea, no hubo diferencias entre ellos.The present study investigated the effects of short and long-term goal setting in the learning of saloon dart throwing. The experiment was conducted in three stages: pretest (10 trials, acquisition (60 trials, with manipulation of the temporality of the goal, and post-test (10 trials. The 33 right-handed university students were divided into three groups: specific short-term goal (GEC, specific long-term goal (GEL and no-goal (GNM. In the analysis of accuracy and consistency the two way ANOVA identified significant effect between pretest and post-test and between acquisition blocks as well. Although all the groups have learned the task, there was no difference between them. It is suggested further researches on the subject.

 12. Efeito da intervenção terapêutica ocupacional junto a crianças com déficts de percepção visual, coordenação motora e integração visuo-motora

  OpenAIRE

  Araújo, Rita de Cássia Tibério [UNESP; Zafani, Mariana Dutra [UNESP; Pereira, Débora Morais [UNESP

  2012-01-01

  To students with special educational needs participate actively at school are required effective and systematic investment, involving the school community as a whole. The occupational therapist is one of the professionals who can facilitate this student inclusion process. This study aimed to discuss the occupational therapy intervention effects with two disability children with deficits in visual perceptual skills, motor coordination and visual motor integration, that was included in regular ...

 13. Efeito da intervenção terapêutica ocupacional junto a crianças com déficts de percepção visual, cordenação motora e integração visuo-motora

  OpenAIRE

  Araújo, Rita de Cássia Tibério; Zafani, Mariana Dutra; Pereira, Débora Morais

  2012-01-01

  To students with special educational needs participate actively at school are required effective and systematic investment, involving the school community as a whole. The occupational therapist is one of the professionals who can facilitate this student inclusion process. This study aimed to discuss the occupational therapy intervention effects with two disability children with deficits in visual perceptual skills, motor coordination and visual motor integration, that was included in regular ...

 14. The Cyprus Peace Dividend Revisited A productivity and sectoral approach

  OpenAIRE

  Mullen, Fiona; Apostolides, Alexander; Besim, Mustafa

  2014-01-01

  In the day after series published between 2008 and 2010, Mullen, Antoniadou Kyriacou and Oğuz-Çilsal made the first substantive attempt to quantify the commercial opportunities of a Cyprus settlement. these included the recurring (permanent) benefits (Mullen, Oğuz, & Antoniadou Kyriacou, 2008); the combined recurring and solution-related benefits(Antoniadou Kyriacou, oğuz, & Mullen, 2009); and the benefits that would accrue to turkey and Greece (oğuz-Çilsal, Antoniadou Kyriacou, & Mullen, ...

 15. Southern Africa Journal of Education, Science and Technology ...

  African Journals Online (AJOL)

  BCom Management (Finance (MSU), MCom Strategic Management and Corporate Governance (MSU), Diploma in Education (GTC). Prof. G. Nyamadzawo. BSc (Hons) Agriculture (Soil Science) (UZ), MPhil Agriculture (Soil Science) (UZ), MSc Agriculture (WSU, USA), Diploma in Education, PhD (UZ). ISSN: 1819-3692.

 16. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1995, with comparative review for period 1991-1995; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1995. godinu, uz uporedni pregled za period 1991-1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1995-12-01

  Activities related to revitalisation of the RA reactor started in 1986, were continued during period 1991-1995. All the planned actions related to renewal of the reactor components were finished. The last, and at the same time most important action, related to exchange of complete reactor instrumentation is underway, delayed. The delivery of components from USSR is late. Production of this instruments is financed by the IAEA according to the contract signed in December 1988 with Russian Atomenergoexport. According to this contract, it has been planned that the RA reactor instrumentation should be delivered to the Vinca Institute by the end of 1990. Only 56% of the instrumentation was delivered until September 1991. Since then any delivery of components to Yugoslavia was stopped because of the temporary embargo imposed by the IAEA. The existing RA reactor instrumentation was dismantled. Control and maintenance of the reactor components was done regularly and efficiently. Fuel inspection by the IAEA safeguards inspectors was done on a monthly basis. There have been on the average 47 employees at the RA reactor which is considered sufficient for maintenance and repair conditions. The problem of financing the reactor activities and maintenance remains unsolved during the period 1991-1995. This research reactor RA Annual is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. [Serbo-Croat] U periodu 1991-1995. godina nastavljeni su poslovi na revitalizaciji reaktora RA, zapocetoj 1986. godine. Okoncan je niz zahvata na opremi postrojenja kojima ce se u narednom periodu omoguciti kontinualan i pouzdan rad ovog reaktora. Poslednji, i ujedno najveci zahvat, koji se odnosi na zamenu celokupne instrumentacije kasni zbog zastoja u isporuci opreme koja se izradjuje u Sovjetskom savezu. Izradu ove opreme finansira Medjunarodna agencija za atomsku energiju kroz ugovor sklopljen decembra 1988. godine sa moskovskom firmom Atomenergoexport. Prema tom ugovoru trebalo je da celokupna nova instrumentacija za reaktor RA bude isporucena Institutu u Vinci do kraja 1990. godine, ali je do septembra 1991. godine isporuceno svega 56% od predvidjene kolicine. Od tada je svaka isporuka obustavljena, a razlog je privremena zabrana na sve isporuke opreme za Jugoslaviju izrecena od strane ove organizacije Ujedinjenih nacija. Demontirana je postojeca instrumentacija u maksimalno mogucem obimu, kako bi se zadrzala neka osnovna merenja neophodna i u uslovima kada reaktor nije u pogonu. Kontrola i odrzavanje celopkupne opreme postrojenja, kao i remontni radovi izvrsavani su redovno i efikasno. Kontrola goriva od strane inspektora MAAE obavljana je jedanput mesecno. U ovom izvestajnom periodu na reaktoru RA bilo je zaposleno prosecno 47 radnika, sto je dovoljan broj u uslovima remontnih i investicionih radova. Nedostatak finansijskih sredstava za odrzavanje reaktora RA je neresen problem i u ovom periodu. Ovaj izvestaj podeljen je u dve celine: pogon i odrzavanje reaktora i zastita od zracenja na reaktoru RA.

 17. Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

  OpenAIRE

  Rotkāja, Oksana

  2010-01-01

  DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti sal...

 18. Power Dynamics in Applied Theatre: Interrogating the Power of the University-Based TfD Facilitator--the UZ Theatre and CARE Zimbabwe's Zvishavane/Mberengwa NICA Project and SSFP as Case Study

  Science.gov (United States)

  Seda, Owen; Chivandikwa, Nehemiah

  2014-01-01

  One of the central tenets in applied theatre is the ability to confront issues of "power" and "powerlessness." Indeed, success or lack thereof in applied theatre projects is often adjudged against the ability or the extent to which these projects are, or have been able to "empower" the "powerless." In this…

 19. Research nuclear reactor RA - Annual Report 1990 with the comparative evaluation for the period 1986-1990; Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1990. godinu uz uporedni pregled za period 1986 - 1990

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  Annual report concerning the project 'RA research nuclear reactor' for 1990, financed by the Serbian ministry of science is divided into two parts. First part is concerned with RA reactor operation and maintenance, which is the task of the Division for reactor engineering of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering. Second part deals with radiation protection activities at the RA reactor which is the responsibility of the Institute for radiation protection. Scientific council of the Institute for multidisciplinary studies and RA reactor engineering has stated that this report describes adequately the activity and tasks fulfilled at the RA reactor in 1989. The scope and the quality of the work done were considered successful both concerning the maintenance and reconstruction, as well as radiation protection activities. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj po projektu 'Istrazivacki nuklearni reaktor RA' za 1990. godinu, koji finansira republicka zajednica za nauku SR Srbije po ugovoru br. 3705/1 sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA, sto predstavlja obavezu Odeljenja za reaktorski inzenjering u sastavu OOUR Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjering RA. Drugi deo obuhvata poslove zastite od zracenja na reaktoru RA, sto predstavlja obavezu OOUR Instituta za zastitu od zracenja 'Zastita'. Naucno vece Instituta za multidisciplinarna istrazivanja i inzenjjring RA ocenilo je da sadrzina ovog izvestaja odgovara izvrsenim poslovima na reaktoru RA u 1989. godini. Pozitivno se ocenjuje obim i kvalitet izvrsenih radova kako u pogledu odrzavanja i rekonstrukcije reaktora, tako i u pogledu poslova zastite od zracenja izvrsenih kod njega.

 20. RA reactor operation and maintenance in 1990 with comparative evaluation from 1986-1990, Part 1; Deo 1 - Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1990. godini, uz uporedni pregled za period 1986-1990. godina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Vasovic, B; Sanovic, V [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1990-12-15

  During the previous period RA reactor was not operated because the Committee of Serbian ministry for health and social care has cancelled the operation licence in August 1984. The reason was the non existing emergency cooling system and lack of appropriate filters in the special ventilation system. The new emergency cooling system and the reconstruction of the existing ventilation system were finished in 1989, the conditions for further reactor operation were fulfilled. In the meantime new licensing regulations adopted in 1988 were not demanding the mentioned conditions for reactors operated at power less than 10MW, RA reactor power being 6.5 MW. But the reactor could not be restarted due to planned renewal of the reactor instrumentation. It is planned to exchange the complete instrumentation by the end of 1991. Training program for the staff operating and maintaining the reactor components was prepared in 1985. Reconstruction, modification and construction of components demanded new documentation needed for further safe reactor operation. New version of RA reactor safety report was finished in 1986 according to the recommendations of IAEA and licensing regulations of Yugoslavia. In 1989, new documents were written covering regulations and instructions for reactor operation. The new reactor experimental loop was designed in 1986, and constructed and tested in 1990. All the reactor components were maintained by specific reactor services. Financing of the reactor remains a permanent problem. [Serbo-Croat] U proteklom periodu reaktor RA nije bio u pogonu zato sto je 30. jula 1984. godine Republicki komitet za zdravlje i socijalnu politiku republike Srbije, zabranio njegov rad zbog toga sto reaktor ne poseduje sistem za udesno hladjenje i ne poseduje odgovarajuce filtere u sistemu specijalne ventilacije. Radovi na izgradnji sistema za udesno hladjenje i rekonstrukciji postojeceg sistema specijalne ventilacije zavrseni su 1989. godine. Uslovi za nastavak rada reaktora tako su zadovoljeni a u medjuvremenu je objavljen novi pravilnik po kome se pomenuti uslovi vise ne zahtevaju za reaktore snage manje od 10MW, a snaga reaktora RA je 6,5 MW. Medjutim ranije izdato naredjenje o prekidu rada reaktora nije ukinuto. Reaktor nije poceo sa radom i usled najvece rekonstrukcije, zamene celokupne instrumentacije koja je planirana da traje do kraja 1991. godine. Program obuke radnika koji rade u pogonu i odrzavanje reaktora sacinjen je 1985. godine. Rekonstrukcija, modifikacija i izgradnja novih sistema na reaktoru RA zahtevali su i izradu novih dokumenta za dalji siguran i bezbedan rad reaktora. Nova verzija Sigurnosnog izvestaja reaktora RA zavrsena je 1986. u skladu sa preporukama MAAE i 'Pravilnikom o izradi i sadrzaju izvestaja o sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrdjivanje sigurnosti nuklearnih objekata' (objavljenom novembra 1988. godine). U novembru 1989. zavrsena je izrada dokumenta koji sadrzi nove propise i uputstva za rad i eksploataciju reaktora RA. Reaktorska petlja projektovana 1986. izgradjena je i ispitana 1990. Sve reaktorske komponente odrzavale su redovno posebno formirane sluzbe, za instrumentaciju, masinsku i elektroopremu. Nedovoljna sredstva za pogon i odrzavanje opreme reaktora RA predstavljaju veliki problem za uspesno i efikasno obavljanje poslova.

 1. Project RA Research nuclear reactor - Annual report 1993 with comparative review for the period 1991 - 1993; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - Izvestaj za 1993. godinu, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1993-12-15

  Research reactor RA Annual report for year 1993 is divided into two main parts to cover: (1) operation and maintenance and (2) activities related to radiation protection. First part includes 8 annexes describing reactor operation, activities of services for maintenance of reactor components and instrumentation, financial report and staffing. The ninth separate annex deals with the feasibility of RA reactor applications. Second part of the report is devoted to radiation protection issues and contains 4 annexes with data about radiation control of the working environment and reactor environment, description of decontamination activities, collection of radioactive wastes, and meteorology data. [Serbo-Croat] Godisnji izvestaj o radu nuklearnog reaktora RA za 1993. godinu sastoji se od dva dela: prvi deo obuhvata pogon i odzavanje reaktora RA, a drugi poslove zastite od zracenja na reaktoru RA. Prvi deo sadrzi 8 priloga, koji opisuju rad reaktora i poslove sluzbi za odrzavanje opreme i komponenti, finansijski izvestaj, kadrovsku strukturu osoblja reaktora. Poseban prilog razmatra mogucnosti koriscenja istrazivackog reaktora RA. Drugi deo izvestaja o poslovima zastite od zracenja sadrzi 4 priloga sa podacima radijacione kontrole radne sredine i okoline reaktora, opis poslova dekontaminacije i sakupljanja radioaktivnih materija, kao i meteoroloske podatke.

 2. Prikaz knjige: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Krešić

  2018-01-01

  Full Text Available Godina 2017. u svjetskim je razmjerima bila iznimno dinamična godina. Obilježila su je različita zbivanja koja u našem globalnom selu imaju posvemašnji utjecaj bilo da je riječ o prirodnim katastrofama (uragani, požari, poplave i potresi ili onima na koje je znatno više utjecaja imala ljudska ruka, od terorističkih samoubilačkih napada, nuklearnog mahnitanja sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, neobičnog predsjednikovanja Donalda Trumpa ili, ako pogledamo bliže našem dvorištu, migrantskih valova, pokretanja postupka britanskog izlaska iz Europske unije te pokušaja katalonske vlade da izbori neovisnost od Španjolske. Istodobno tu su godinu u Hrvatskoj obilježile duboke društvene podjele, ideološke svađe te iseljavanje znatnog broja građana. Nezadovoljstvo koje hrvatski građani osjećaju i izražavaju prema stanju u državi, funkcioniranju njezinih institucija i pravcu u kojem zemlja ide daje nam pravo, ali nas i obvezuje, svakog pojedinačno i društvo u cjelini, upitati se što smo učinili u proteklih nemalih dva i pol desetljeća, odnosno jesmo li učinili dovoljno kako bismo opravdali stečenu neovisnost o kojoj su brojne generacije prije nas sanjale. Upravo je protek čak četvrt stoljeća od stjecanja neovisnosti bio poticaj prof. Budislavu Vukasu, mlađem da se u godini obilježavanja 25. godišnjice prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode (22. svibnja, ali i obljetnice njezina međunarodnog priznanja (15. siječnja, pozabavi pitanjem hrvatske državnosti u prošlosti i njezinu kontinuitetu/diskontinuitetu kroz stoljeća. Rezultat njegova istraživanja je monografija Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na 240 stranica teksta monografija daje autorovo viđenje “fenomena kontinuiteta hrvatske državnosti” (str. 9, pri čemu se na događanja s početka devedesetih godina prošlog stoljeća može gledati kao na svojevrsnu kulminaciju spomenutog kontinuiteta, a prijam Republike Hrvatske u Ujedinjene narode i simboličkim završetkom procesa njezina konstituiranja kao samostalne i suverene države.

 3. Nový jednoduchý uzávěr gastrotomie typu loop-and-clip ("King's closure") využitelný při NOTES výkonech v experimentu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ryska, O.; Martínek, J.; Doležel, R.; Filípková, T.; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Zavoral, M.; Tučková, I.; Ryska, M.

  2011-01-01

  Roč. 65, č. 4 (2011), s. 207-210 ISSN 1210-7824 R&D Projects: GA MZd NS9994 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50450515 Keywords : NOTES * gastrotomy * loop- and -clip Subject RIV: FJ - Surgery incl. Transplants

 4. Attention deficit and attention training in early twentieth-century Japan.

  Science.gov (United States)

  Takeda, Toshinobu; Ando, Mizuho; Kumagai, Keiko

  2015-06-01

  Yuzero Motora (1856-1912), regarded as the first professional Japanese psychologist, tried to address students' attention difficulties through attention training methods of his own design. His reports contain the first description of ADHD-like symptoms in the history of Japan. Motora viewed "distractibility" as the irregular transition of attention. Students with low scores and attention difficulties who participated in Motora's exercises showed improvement in arithmetic, psychological testing, and certain aspects of daily life. This article describes Motora's theoretical conception of attention and attention training methodology, the history of attention deficit and attention training, and the significance of Motora's experiments.

 5. MÉTODOS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS EM SUJEITOS COM DEFICIÊNCIA SENSÓRIO MOTORA APÓS DISFUNÇÃO VASCULAR ENCEFÁLICA: REVISÃO SISTEMÁTICA

  OpenAIRE

  Mendes, Izabela Santos; Souza, Djenifer Queiroz; Universidade do Vale do Paraíba; Borges, Ana Carolina; Universidade do Vale do Paraíba; Freitas, Sergio Takeshi; Universidade do Vale do Paraíba; Lima, Fernanda Pupio; Universidade do Vale do Paraíba; Lima, Mario Oliveira; Reis, Mariana Cesar Ribeiro dos; Universidade do Vale do Paraíba

  2012-01-01

  Atualmente vem crescendo novos métodos terapêuticos para aplicabilidade clínica em pacientes com Disfunção Vascular Encefálica (DVE). Grande parte desses pacientes apresentam hemiplegia espástica, com quadro de hipertonia espástica, sendo a DVE uma lesão das vias piramidais (córtex frontal) que provoca uma hiperexcitabilidade das vias neuronais, gerando hipertonia elástica, hiperreflexia, clônus, sinal de babinsk e alteração viscoelástica do músculo. Devido a esses sinais, os pacientes aprese...

 6. Posterior parietal cortex role in a sensorimotor task performance Papel do córtex parietal posterior na realização de uma tarefa sensório-motora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Nader

  2008-06-01

  Full Text Available This study aimed to elucidate electrophysiological and cortical mechanisms involved in anticipatory actions when individuals had to catch balls in free drop; specifically through quantitative electroencephalography (qEEG alpha absolute power changes. The sample was composed for 23 health subjects, both sexes, with ages varying between 25 and 40 years, absence of mental and physical illness, right handed and don't make use of any psychoactive or psychotropic substance at the time of the study. The experiment consisted of a task of catching balls in free drop. The three-way ANOVA analysis demonstrated an interaction between moment and position factors in left parietal posterior cortex (PPC (p=0.001. Through the experimental task employed, this area demonstrated a differentiated activity involving expectation, planning and preparedness in the ball's drop task.O estudo tentou elucidar mecanismos eletrofisiológicos e corticais envolvidos em ações antecipatórias quando os sujeitos testados tiveram que apreender bolas em queda livre; especificamente através de mudanças na potência absoluta na banda alfa da eletrencefalografia quantitativa (EEGq. A amostra foi composta por 23 sujeitos sadios, ambos os sexos, idade entre variando entre 25 e 40 anos, sem comprometimento físico e mental, destros, e não fazer uso de nenhuma substância psicoativa ou psicotrópicos até o momento do estudo. O experimento consistiu de uma tarefa de apreensão de bolas em queda livre. A análise three-way ANOVA demonstrou uma interação entre os fatores momento e posição no córtex parietal posterior (CPP esquerdo (p=0,001. Através da tarefa experimental empregada, esta área demonstrou uma atividade diferenciada envolvendo expectativa, planejamento e prontidão na tarefa de queda de bolas.

 7. Treino de vibração de corpo inteiro na função motora em pacientes acometidos por acidente vascular cerebral : Whole body vibration training in motor function in patients affected with stroke

  OpenAIRE

  Adriana Teresa Silva

  2015-01-01

  Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema de saúde pública relevante em virtude de sua alta frequência e de grande impacto na população. Os sobreviventes apresentam sequelas que implicam algum grau de dependência e um elevado custo social. Minimizar as sequelas e aumentar a recuperação funcional tem sido um ponto importante para os profissionais da reabilitação. O objetivo do artigo 1 foi verificar os efeitos do treino de vibração de corpo inteiro nos pacientes acometidos por A...

 8. Bronchopulmonary dysplasia as a predictor factor for motor alteration at 6 months corrected age in premature infants Displasia broncopulmonar como fator predisponente para alterações motoras aos 6 meses em prematuros

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Priscila Silveira Martins

  2010-10-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The study aimed to assess bronchopulmonary dysplasia (BPD as a predisposing factor for alteration in the psychomotor development index (PDI in premature infants and verify the incidence of neuromotor alterations at 6 months corrected age. METHOD: This was a prospective cohort study that followed the neuromotor development of 152 very low birth weight premature infants, with psychomotor development index as the outcome. The study used the Bayley Scale of Infant Development at 6 months corrected age, and neurological examination. RESULTS: Incidence of BPD was 13.2% (n=20. Logistic regression analysis showed an association between BPD and altered psychomotor development index (OR 3.98; 95%CI: 1.04-15.1 after adjusting for confounding variables. Neurological examination was altered in 67.1% of the 152 infants. CONCLUSION: Bronchopulmonary dysplasia acted as an independent predisposing factor for alteration in the psychomotor development index in premature infants at 6 months corrected age.OBJETIVO: Avaliar a displasia broncopulmonar (DBP como fator predisponente para alteração no índice de desenvolvimento psicomotor em prematuros e verificar a incidência das alterações neuromotoras aos 6 meses de idade corrigida. MéTODO: Estudo de coorte prospectivo que acompanhou o desenvolvimento neuromotor de 152 prematuros de muito baixo peso, cujo desfecho foi o desenvolvimento psicomotor. Utilizou-se a Bayley Scale of Infant Development aos 6 meses de idade corrigida e exame neurológico. RESULTADOS: A incidência de DBP foi de 13,2% (n=20. A análise de regressão logística mostrou associação entre a DBP e alteração no índice de desenvolvimento psicomotor (RC 3,98 IC 95%:1,04-15,1 após ajuste para as variáveis de confundimento. O exame neurológico apresentou-se alterado em 67,1% das 152 crianças. CONCLUSão: A displasia broncopulmonar atuou como fator predisponente independente para alteração no índice de desenvolvimento psicomotor em prematuros aos 6 meses de idade corrigida.

 9. Bronchopulmonary dysplasia as a predictor factor for motor alteration at 6 months corrected age in premature infants Displasia broncopulmonar como fator predisponente para alterações motoras aos 6 meses em prematuros

  OpenAIRE

  Priscila Silveira Martins; Rosane Reis de Mello; Kátia Silveira da Silva

  2010-01-01

  OBJECTIVE: The study aimed to assess bronchopulmonary dysplasia (BPD) as a predisposing factor for alteration in the psychomotor development index (PDI) in premature infants and verify the incidence of neuromotor alterations at 6 months corrected age. METHOD: This was a prospective cohort study that followed the neuromotor development of 152 very low birth weight premature infants, with psychomotor development index as the outcome. The study used the Bayley Scale of Infant Development at 6 mo...

 10. Evoluções motoras e linguísticas de bebês com atraso de desenvolvimento na perspectiva de mães Motor and language development of babies with delayed development from the mothers' perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiany Hekavei

  2009-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve por objetivo investigar a evolução do desenvolvimento motor e de linguagem em bebês com atraso de desenvolvimento a partir da perspectiva materna. Participaram do estudo seis mães de bebês com atraso de desenvolvimento. A pesquisa foi realizada numa instituição com programa de intervenção precoce e em ambiente domiciliar. Foram feitas entrevistas com as mães, por meio de um roteiro semiestruturado. O modo de compreensão das mães, tanto do processo de desenvolvimento motor, quanto linguístico dos filhos, indicou uma evolução no desenvolvimento dessas crianças. Uma das provas disso, foi a forma como essas mães se referiram ao desenvolvimento das crianças, antes destas ingressarem no programa de intervenção precoce e no momento atual. Conhecer e valorizar as percepções trazidas pelos cuidadores e particularmente pelas mães, implica em ampliar o entendimento dos seus saberes e práticas. Estes valores, por sua vez, podem ser utilizados no sentido de favorecer todo o processo de desenvolvimento infantil.The aim of the present study was to investigate the evolution of motor and language development in developmentally delayed babies from the mother's perspective. Six mothers of developmentally delayed babies participated in the study. This study was conducted in an institution that had an early intervention program and in the home environment. Interviews with the mothers were conducted using a semi-structured questionnaire. The way the mothers understood both their children's processes of motor and language development was indicative of an evolution in these children's development. The ways these mothers reported on the development of the children before they entered the early intervention program and at present is evidence to this effect. To know and to value the perception that caretakers have about their children has to do with broadening their understanding and practices. These values, in turn, can be used towards assisting in the process of child development.

 11. Protocolos e técnicas de análise de sinais sEMG aplicados à avaliação motora e robótica

  OpenAIRE

  Vela, Jhon Freddy Sarmiento

  2013-01-01

  Os avanços tecnológicos na última década permitiram o desenvolvimento de sistemas de processamento de informação com alta capacidade de armazenamento de dados. Estes avanços na linha de saúde têm evoluíram para o desenvolvimento de dispositivos para aplicações na Bioengenharia e Engenharia Biomédica, no auxílio à compreensão do comportamento fisiológico, diagnóstico, monitoramento, controle e tratamento de variadas alterações biológicas. Juntamente com os avanços tecnológicos, a q...

 12. Eficacia de la imaginería motora graduada en el síndrome de dolor regional complejo (SDRC) o Síndrome de Sudeck. Revisión Bibliográfica

  OpenAIRE

  Vidal Santos, Luis

  2016-01-01

  Introducción. El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) constituye un trastorno neurológico en el que tras un evento nocivo previo, se produce una alteración del esquema corporal responsable de la aparición de un dolor ardiente, intenso e incapacitante. Su tratamiento constituye un gran reto para la ciencia, asentándose actualmente en la fisioterapia las mayores expectativas de futuro para la rehabilitación. Se ha decidido realizar este trabajo debido al poco conocimient...

 13. Efecto de la pérdida de la inervación dopaminérgica del núcleo subtalámico sobre la conducta motora de ratas

  OpenAIRE

  Nancy Pavón-Fuentes; Lisette Blanco-Lezcano; Lourdes Lorigados-Pedre; Lázaro Álvarez-González; Lisis Martínez-Martí; Raúl Macías-González

  2010-01-01

  Actualmente la enfermedad de Parkinson es considerada como un trastorno del sistema nervioso central que afecta a los ganglios basales. Las características anatomopatológicas más prominentes de esta enfermedad son: degeneración de las células dopaminérgicas de la substantia nigra pars compacta (SNc), la existencia de gliosis y la presencia de cuerpos eosinófilos de inclusión. La relevancia fisiológica de la modulación directa de las neuronas del núcleo subtalámico (NST) por neuronas dopaminér...

 14. Dolor, función motora gruesa y calidad de vida relacionada con la salud de los niós y adolescentes con parálisis cerebral

  OpenAIRE

  Badia Corbella, Marta; Riquelme Aguilló, Inmaculada; Orgaz Baz, María Begoña; Montoya Jiménez, Pedro; Longo Araújo de Melo, Egmar; Verdugo Alonso, Miguel Ángel

  2012-01-01

  La actual definición de parálisis cerebral (PC), fundamentada en el modelo biopsicosocial del funcionamiento humano propuesto por la OMS, está promoviendo desde distintos centros y grupos de investigación (SPARCLE, CanChild Centre for Childhood Disability Research, Canadian Child Health Clinician Scientist Program) un cambio en la organización y planificación de servicios de apoyo a la persona con PC y a sus familias, y cuya finalidad es garantizar mejores resultados de calidad de vida relaci...

 15. Aprendizaje de actividades motoras en procesos prensiles con el uso de una prótesis mecatrónica controlada por señales mioeléctricas en personas amputadas entre codo y muñeca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Jairo Páez Rodríguez

  2011-09-01

  Full Text Available El proyecto de investigación en el campo de las ayudas aumentativas para discapacitados, tiene como objetivo principal desarrollar una prótesis del sistema biomecánico mano-muñeca para investigar la influencia que tiene en el desarrollo de ciertas habilidades y configuraciones cerebrales durante el proceso de aprendizaje; dado que la mano: permite crear un sistema de autorrepresentación, es un punto de convergencia en el sistema de retroalimentación visual, táctil y propioceptiva (percepción de la propia posición, materializa las intenciones del pensamiento, al tener conexión con el sistema ventral tiene acceso a las áreas lingü.sticas de los lóbulos temporales donde  se desarrollan los procesos semánticos (debido a la relación de manipulación -identificación- transformación de objetos, ofrece al cerebro nuevos modos de aproximarse a viejas tareas y posibilidad de emprender otras nuevas y, porque el cerebro a través de la mano modela su proceso, formación del mundo y su espacio extrapersonal.

 16. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH: aspectos relacionados à comorbidade com distúrbios da atividade motora Attention-deficit hyperactivity disorder: aspects related to motor activity comorbidity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloisa S. Pereira

  2005-12-01

  Full Text Available A presente revisão aborda aspectos fisiopatológicos e clínicos referentes ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH, em especial aqueles que concernem à associação desse transtorno com o Distúrbio do Desenvolvimento da Coordenação (DDC. Utilizou-se a base de dados Medline para levantamento de artigos indexados a partir de 1965 até 2004. Aos artigos selecionados dessa forma, outros foram obtidos pela relevância atribuída a eles nas fontes iniciais. A pré-disposição hereditária desse transtorno é indiscutível, bem como a presença da disfunção nora-drenégica e dopaminérgica no córtex pré-frontal e suas conexões. Apesar desse conhecimento, o diagnóstico da condição se baseia em dados clínicos. As associações mórbidas ocorrem em cerca de metade dos indivíduos, sendo as principais comorbidades de natureza psiquiátrica. A presença de uma comorbidade pode modificar a terapêutica e o prognóstico. O Distúrbio do Desenvolvimento da Coordenação, condição também de diagnostico clínico, confere pior prognóstico às crianças que partilham ambos os quadros. Recomenda-se que uma busca ativa de condições associadas seja realizada em cada criança diagnosticada como portadora de TDAH.This paper addresses the physiopathological and clinical aspects related to Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in particular the ones concerning the association of this disorder with the Coordination Development Disorder. The Medline database was used to survey indexed articles from 1965 thru 2004. As a result of the articles selected, others were obtained through the relevance assigned to them in the initial sources. Hereditary predisposal of this condition is unquestionable as well as the presence of noradrenergic and dopaminergic dysfunction in the pré-frontal cortex and connections. Notwithstanding this condition diagnosis is based on clinical data. Morbid associations occur in approximately half of the individuals and the prevailing comorbidities as of psychiatric nature. The presence of co-morbidity may modify the therapy and prognosis. The Coordination Development Condition, also stemming from clinical diagnosis is cause for a worse prognosis to children sharing the same conditions. An active search of associated conditions should be performed in each of the children diagnosed.

 17. NaturAnalogs for the Unsaturated Zone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A. Simmons; A. Unger; M. Murrell

  2000-03-08

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document natural and anthropogenic (human-induced) analog sites and processes that are applicable to flow and transport processes expected to occur at the potential Yucca Mountain repository in order to build increased confidence in modeling processes of Unsaturated Zone (UZ) flow and transport. This AMR was prepared in accordance with ''AMR Development Plan for U0135, Natural Analogs for the UZ'' (CRWMS 1999a). Knowledge from analog sites and processes is used as corroborating information to test and build confidence in flow and transport models of Yucca Mountain, Nevada. This AMR supports the Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR) and the Yucca Mountain Site Description. The objectives of this AMR are to test and build confidence in the representation of UZ processes in numerical models utilized in the UZ Flow and Transport Model. This is accomplished by: (1) applying data from Boxy Canyon, Idaho in simulations of UZ flow using the same methodologies incorporated in the Yucca Mountain UZ Flow and Transport Model to assess the fracture-matrix interaction conceptual model; (2) Providing a preliminary basis for analysis of radionuclide transport at Pena Blanca, Mexico as an analog of radionuclide transport at Yucca Mountain; and (3) Synthesizing existing information from natural analog studies to provide corroborating evidence for representation of ambient and thermally coupled UZ flow and transport processes in the UZ Model.

 18. Natural Analogs for the Unsaturated Zone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simmons, A.; Unger, A.; Murrell, M.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document natural and anthropogenic (human-induced) analog sites and processes that are applicable to flow and transport processes expected to occur at the potential Yucca Mountain repository in order to build increased confidence in modeling processes of Unsaturated Zone (UZ) flow and transport. This AMR was prepared in accordance with ''AMR Development Plan for U0135, Natural Analogs for the UZ'' (CRWMS 1999a). Knowledge from analog sites and processes is used as corroborating information to test and build confidence in flow and transport models of Yucca Mountain, Nevada. This AMR supports the Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR) and the Yucca Mountain Site Description. The objectives of this AMR are to test and build confidence in the representation of UZ processes in numerical models utilized in the UZ Flow and Transport Model. This is accomplished by: (1) applying data from Boxy Canyon, Idaho in simulations of UZ flow using the same methodologies incorporated in the Yucca Mountain UZ Flow and Transport Model to assess the fracture-matrix interaction conceptual model; (2) Providing a preliminary basis for analysis of radionuclide transport at Pena Blanca, Mexico as an analog of radionuclide transport at Yucca Mountain; and (3) Synthesizing existing information from natural analog studies to provide corroborating evidence for representation of ambient and thermally coupled UZ flow and transport processes in the UZ Model

 19. Atvērtā pirmkoda programmatūras pielietojuma iespējas ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasību apmierināšanai

  OpenAIRE

  Vasiļjevs, Oļegs

  2014-01-01

  Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīta un izanalizēta informācijas drošības pārvaldes sistēmas apakškategorija - ISO/IEC 27000 standartu sērijā. Ievērojot sertifikāta iegūšanas projekta apjomu un standartu kopas īpatnējo “zarošanas” struktūru, ir viegli definējams galvenais darba uzdevums – saprast kas tieši ir vajadzīgs no sistēmas administratora, lai īstenotu savu darba daļu pietiekami ātri. Galvenais darba mērķis ir sniegt vienkāršoto ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasības izklāstu sis...

 20. Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā

  OpenAIRE

  Vāķis, Andris

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt pastāvošās problēmas kriminālprocesu izbeigšanas atbilstošo normu piemērošanu kriminālvajāšanā. Darba mērķa sasniegšanai ir izmantota vēsturisko un salīdzinošo metožu, normatīvo aktu un pirmstiesas procesa pabeigšanas veidu, jēdziena, vispārīgo un īpašo pamatu izpēte, statistikas dati. Bakalaura darba apjoms ir 50.lpp. un 2. pielikumi. Darbā izmantoti Latvijas Republikas un s...

 1. Programmatūras testētāju sertifikācija

  OpenAIRE

  Ambrasa, Aija

  2007-01-01

  Darba merkis ir atvieglot programmaturas testetaju sertifikacijas ieviešanu Latvija. Darba ir izpetitas sertificešanas iespejas visa pasaule, salidzinatas 3 popularakas sertifikacijas shemas, iepazistinats ar Starptautisko Programmaturas Testešanas Padomes piedavato programmu, kurai ši gada aprili pievienojas Latvija. Lai atvieglotu sertificešanas uzsakšanu Latvija, tika izveidota hrestomatija, jautajumu kopa, testešanas pamata terminu vardnica un ieteikumi, kadi butu janem ver...

 2. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 3. Cambios inducidos por el aprendizaje en el sistema motor de las vibrisas de ratón

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María Delgado García

  2005-03-01

  Full Text Available Aunque se sabe que la corteza motora primaria comanda movimientos corporales, aún no se conoce con precisión cómo ejerce este control. En este trabajo se estudió la participación de la corteza motora primaria durante el aprendizaje motor en el sistema sensitivo-motor de las vibrisas en ratones

 4. RADIONUCLIDE TRANSPORT MODELS UNDER AMBIENT CONDITIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  S. Magnuson

  2004-11-01

  The purpose of this model report is to document the unsaturated zone (UZ) radionuclide transport model, which evaluates, by means of three-dimensional numerical models, the transport of radioactive solutes and colloids in the UZ, under ambient conditions, from the repository horizon to the water table at Yucca Mountain, Nevada.

 5. 2011. - Međunarodna godina kemije

  OpenAIRE

  Mayer, Marina

  2011-01-01

  UN je proglasio 2011. Međunarodnom godinom kemije (International Year of Chemistry - IYC). U članku su navedni ciljevi IYC, aktivnosti vezane uz IYC u Hrvatskoj i pregled nekih važnijih obljetnica u 2011. vezanih uz kemiju.

 6. Influence of Sampling Season and Sampling Protocol on Detection of Legionella Pneumophila Contamination in Hot Water / Paraugu Ņemšanas Sezonalitātes Un Paraugu Ņemšanas Metodes Ietekme Uz Legionella Pneumophila Kontaminācijas Noteikšanu Karstajš Ūdenī

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pūle Daina

  2016-08-01

  Full Text Available Legionella pneumophila is an environmental pathogen of engineered water systems that can cause different forms of legionellosis - from mild fever to potentially lethal pneumonia. Low concentrations of legionellae in natural habitats can increase markedly in engineered hot water systems where water temperatures are below 55 °C. In the current study, we aimed to investigate the influence of sampling season, hot water temperature and sampling protocol on occurrence of L. pneumophila. A total of 120 hot water samples from 20 apartment buildings were collected in two sampling periods - winter 2014 (n = 60 and summer 2015 (n = 60. Significantly higher occurrence of L. pneumophila was observed in summer 2015. Significant differences in temperature for negative and positive samples were not observed, which can be explained by low water temperatures at the point of water consumption. Temperature above 55 °C was observed only once, for all other sampling events it ranged from 14 °C to 53 °C.

 7. RA Research nuclear reactor, Part 1, RA reactor operation and maintenance in 1993, with comparative review for the period 1991 - 1993, Annex 3; Projekat Istrazivacki nuklearni reaktor RA - 1 Deo Pogon i odrzavanje nuklearnog reaktora RA u 1993. godini, uz uporedni pregled za period 1991 - 1993. - prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Cupac, S; Sulem, B; Zivotic, Z; Mikic, N; Tanaskovic, M [Vinca Institute of Nuclear Sciences, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1993-12-15

  RA reactor was not operated during 1993 because of the complete instrumentation exchange. Although it has been planned to exchange the complete instrumentation until the end of 1993, and to start reactor operation in the first half of 1993 this was not fulfilled because the instrumentation was not delivered until the end of 1993. Main activities during past seven years were related to construction of the emergency cooling system; repair and reconstruction of the system for handling the spent fuel and improvement of spent fuel storage conditions; exchange of the aged instrumentation. Other reactor components and systems, reactor core, primary coolant loop and gas circulation system are in good condition concerning future start-up. [Serbo-Croat] U 1993. godini reaktor nije bio u pogonu zbog zamene njegove celokupne instrumentacije. Iako je bilo planirano da se celokupna instrumentacija zameni do kraja 1993. te da reaktor pocne sa radom u prvoj polovini 1993. Ovo nije ispunjeno jer celokupna oprema nije isporucena ni do kraja 1993. godine. Osnovni zahvati koji su u proteklih sedma godina izvrseni, odnosili su se na izgradnju sistema za udesno hladjenje, rekonstrukciju sistema za rukovanje ozracenim gorivom i poboljsanje uslova za stokiranje ovog goriva, zamenu instrumentacije. Ostali sistemi reaktora, reaktorsko jezgro, primarno kolo hladjenja i sistem za cirkulaciju gasa su u dobrom stanju i mogu se nesmetano koristiti u buducem radu.

 8. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part IV, Influence of isotopic composition of nuclear fuel on the reactivity with constant flux; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-IV, IV Deo, Uticaj promene izotopnog sastava goriva na reaktivnost uz konstantan fluks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Part one of this report presents a series of differential equations describing the nuclear fuel depletion during reactor operation. This series of differential equations is extended to describe the fission products. This part includes equations for effective multiplication factor k{sub eff} and reactivity {rho} as a function of irradiation {tau}. Part two includes results obtained on the analog computer PACE 231 R, and related to Calder Hall type reactor. Part three covers detailed preparation of the series of equations for solution by using the analog computer. Part four includes the list of references related to this task.

 9. Conceptual Model and Numerical Approaches for Unsaturated Zone Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  H.H. Liu

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the conceptual and numerical models used for modeling unsaturated zone (UZ) fluid (water and air) flow and solute transport processes. This work was planned in ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Model and Analysis Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2 and 2.2.1). The conceptual and numerical modeling approaches described in this report are mainly used for models of UZ flow and transport in fractured, unsaturated rock under ambient conditions. Developments of these models are documented in the following model reports: (1) UZ Flow Model and Submodels; (2) Radionuclide Transport Models under Ambient Conditions. Conceptual models for flow and transport in unsaturated, fractured media are discussed in terms of their applicability to the UZ at Yucca Mountain. The rationale for selecting the conceptual models used for modeling of UZ flow and transport is documented. Numerical approaches for incorporating these conceptual models are evaluated in terms of their representation of the selected conceptual models and computational efficiency; and the rationales for selecting the numerical approaches used for modeling of UZ flow and transport are discussed. This report also documents activities to validate the active fracture model (AFM) based on experimental observations and theoretical developments. The AFM is a conceptual model that describes the fracture-matrix interaction in the UZ of Yucca Mountain. These validation activities are documented in Section 7 of this report regarding use of an independent line of evidence to provide additional confidence in the use of the AFM in the UZ models. The AFM has been used in UZ flow and transport models under both ambient and thermally disturbed conditions. Developments of these models are documented

 10. Estimulación del nervio tibial para el tratamiento de la incontinencia fecal. Valoración de la respuesta motora anorrectal y determinación de los parámetros técnicos de estimulación que predicen mejor respuesta clínica

  OpenAIRE

  Rodríguez Carrillo, Rodolfo

  2017-01-01

  INTRODUCCIÓN. La incontinencia fecal es un proceso con una relativa alta prevalencia, que oscila en estudios epidemiológicos entre el 11 y el 17%. Afecta de manera considerable la calidad de vida de las personas que la padecen. Obedece a una etiopatogenia multifactorial en donde se ven involucrados factores anatómicos y funcionales. La aplicación de las terapias de neuroestimulación en el campo de la patología pélvica se ha llevado a cabo de manera progresiva. La existencia de patología...

 11. Interfaz cerebro computador basada en P300 para la comunicación alternativa: estudio de caso en dos adolescentes en situación de discapacidad motora [P300 based Brain Computer Interface for alternative communication: a case study with two teenagers with motor disabilities

  NARCIS (Netherlands)

  Garcia Cossio, E.; Fernandez, C.; Gaviria, M.E.; Palacio, C.; Alvaran, L.; Torres Villa, R.A.

  2011-01-01

  Brain computer interface systems use brain signals to enable the control of external devices, such as: wheelchairs, communicators, neuro-prosthesis, among others; in people with severe motor disabilities. In this study two young men with motor disabilities were trained to learn how to control a

 12. Acción intencional, Intención en acción y representaciones motoras: algunas puntualizaciones sobre la teoría causal revisada y su posible articulación con la neurociencia cognitiva de la acción

  OpenAIRE

  Ibarra, Romina Alejandra; Amoruso, Lucía

  2017-01-01

  La introducción del concepto de intención en acción llevada a cabo por John Searle ha permitido resolver algunas de las principales dificultades a las cuales se venía enfrentando la Teoría Causal de la Acción. No obstante, su teoría impone, simultáneamente, nuevos desafíos. Dado lo anterior, el objetivo del presente artículo consiste en revisar algunas de las principales problemáticas que presenta la versión searleana de la Teoría Causal a la luz de los avances recientes en neurociencia cogni...

 13. Handedness of children determines preferential facial and eye movements related to hemispheric specialization La lateralidad manual determina la preferencia motora ocular y facial en relación con la especialización hemisférica en niños

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmina Arteaga

  2008-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Despite repeated demonstrations of asymmetries in several brain functions, the biological bases of such asymmetries have remained obscure. OBJECTIVE: To investigate development of lateralized facial and eye movements evoked by hemispheric stimulation in right-handed and left-handed children. METHOD: Fifty children were tested according to handedness by means of four tests: I. Mono-syllabic non-sense words, II. Tri-syllabic sense words, III. Visual field occlusion by black wall, and presentation of geometric objects to both hands separately, IV. Left eye and the temporal half visual field of the right eye occlusion with special goggles, afterwards asking children to assemble a three-piece puzzle; same tasks were performed contra-laterally. RESULTS: Right-handed children showed higher percentage of eye movements to right side when stimulated by tri-syllabic words, while left-handed children shown higher percentages of eyes movements to left side when stimulated by the same type of words. Left-handed children spent more time in recognizing non-sense mono-syllabic words. Hand laterality correlated with tri-syllabic word recognition performance. Age contributed to laterality development in nearly all cases, except in second test. CONCLUSION: Eye and facial movements were found to be related to left- and right-hand preference and specialization for language development, as well as visual, haptic perception and recognition in an age-dependent fashion in a complex process.CONTEXTO: A pesar de las repetidas demostraciones de asimetría en varias funciones cerebrales, sus bases biológicas permanecen no bien conocidas aún. OBJECTIVO: Investigamos el desarrollo de la lateralización de los movimientos faciales y oculares provocados por la estimulación hemisférica preferencial en niños diestros y zurdos. MÉTODO: Se examinaron 50 niños que se dividieron de acuerdo a su lateralidad manual, se les aplicaron 4 pruebas: I. Discriminación de palabras mono-silábicas sin-sentido, II. Palabras tri-silábicas con sentido III. Oclusión mono-ocular y discriminación táctil de figuras geométricas por cada mano. IV. Oclusión del ojo izquierdo y de la mitad temporal del campo visual derecho y después contralateralmente solicitando al niño armar un rompecabezas de 3 piezas. RESULTADOS: Los niños diestros mostraron un mayor porcentaje de movimientos oculares hacia la derecha cuando se les estimuló con palabras trisilábicas, mientras los zurdos presentaron más movimientos oculares hacia la izquierda con el mismo tipo de palabras. Los niños zurdos usaron más tiempo para reconocer las palabras monosilábicas sin sentido. La lateralidad correlacionó con la discriminación de palabras trisilábicas. La edad contribuyó significativamente al desarrollo de la lateralidad en todas las pruebas excepto la segunda. CONCLUSIÓN: Se encontró que los movimientos oculares y faciales se relacionan con la preferencia manual derecha-izquierda y con la especialización para el desarrollo del lenguaje, percepción táctil y visual de una manera dependiente de la edad.

 14. Mitogen activated protein kinases blockade improves lipopolysaccharide-induced ileal motor disturbances El bloqueo de las proteínas cinasas activadas por mitógenos mejora las alteraciones motoras inducidas por el lipopolisacárido en íleon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Gonzalo

  2012-06-01

  Full Text Available Background: several diseases such as sepsis can affect the ileum. Lipopolysaccharide (LPS, an endotoxin present in the cell wall of gram negative bacteria, is a causative agent of sepsis. Objectives: the aims of this study were: a to investigate the role of mitogen activated protein kinases (MAPKs in the effect of LPS on the acetylcholine-induced contractions of rabbit ileum; and b to study the localization of MAPKs in the ileum. Material and methods: ileal contractility was studied in an organ bath and MAPKs were localized by immunohistochemistry. Results: acetylcholine-induced contractions decreased with LPS. SB203580, SP600125 and U0126 blocked the effect of LPS on the acetylcholine-induced contractions. Phosphorylated p38 and ERK were detected in neurons of myenteric plexus and phosphorylated p38 and JNK in smooth muscle cells of ileum. Conclusion: we can suggest that p38, JNK, and ERK MAPKs are involved in the mechanism of action of LPS in the ileum.Introducción: varias enfermedades como la sepsis pueden afectar al íleon. El lipopolisacárido (LPS, una endotoxina presente en la pared celular de las bacterias gram-negativas, es un agente causal de la sepsis. Objetivos: los objetivos del presente estudio fueron: a investigar el papel de las proteína cinasas activadas por mitógenos (MAPKs en los efectos del LPS en las contracciones inducidas por acetilcolina en el íleon de conejo; y b estudiar la localización de las MAPKs en el íleon. Material y métodos: la contractilidad ileal se estudió en un baño de órganos y las MAPKs se localizaron mediante inmunohistoquímica. Resultados: el LPS disminuyó las contracciones inducidas por acetilcolina. El SB203580, el SP600125 y el U0126 bloquearon los efectos del LPS sobre las contracciones inducidas por acetilcolina. La p38 y la ERK fosforiladas se detectaron en las neuronas del plexo mientérico y la p38 y la JNK fosforiladas en las células del músculo liso del íleon. Conclusión: concluimos que la p38, la JNK y la ERK MAPKs parecen estar involucradas en el mecanismo de acción del LPS en el íleon.

 15. Fatores associados à hipotermia durante o transporte intra-hospitalar em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Pequeño para la edad gestacional: repercusión en las habilidades motoras finas Factors associated with hypothermia during intra-hospital transport in patients assisted in a Neonatal Intensive Care Unit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Luiza P. Vieira

  2011-03-01

  Full Text Available OBJETIVO: Determinar a frequência e os fatores associados à ocorrência de hipotermia em transportes intra-hospitalares de pacientes internados em uma unidade neonatal de cuidados intensivos. MÉTODOS: Estudo transversal aninhado em uma coorte prospectiva de crianças submetidas a transportes intra-hospitalares realizados por uma equipe treinada de janeiro de 1997 a dezembro de 2008 na unidade de cuidados intensivos de um hospital público universitário. Foram excluídos os transportes de pacientes com mais de um ano e/ou com peso na data do transporte superior a 10kg. Os fatores associados à hipotermia durante o transporte foram estudados por regressão logística. RESULTADOS: Dos 1.197 transportes realizados no período do estudo, 1.191 (99,5% atenderam aos critérios de inclusão. As doenças de base das 640 crianças estudadas (idade gestacional: 35,0±3,8 semanas; peso ao nascer: 2341±888g foram: malformações únicas ou múltiplas (71,0%, infecções (7,7%, hemorragia peri/intraventricular (5,5%, desconforto respiratório (4,0% e outros (11,8%. Os pacientes foram transportados para realização de cirurgias (22,6%, ressonância magnética (10,6%, tomografia (20,9%, exames contrastados (18,2% e outros procedimentos (27,7%. A hipotermia ocorreu em 182 (15,3% transportes e se associou ao (OR; IC95%: peso ao transporte OBJETIVO: Determinar la frecuencia y los factores asociados a la ocurrencia de hipotermia en transportes intrahospitalarios de pacientes internados en una unidad neonatal de cuidados intensivos. MÉTODO: Estudio transversal anidado en una cohorte prospectiva de niños sometidos a transportes intrahospitalarios realizados por un equipo entrenado de ene/1997 a dic/2008 en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público universitario. Se excluyeron los transportes de pacientes con más de un año de edad y con peso en la fecha del transporte superior a 10kg. Los factores asociados a la hipotermia durante el transporte fueron estudiados por regresión logística. RESULTADOS: De los 1197 transportes realizados en el periodo de estudio, 1191 (99,5% atendieron a los criterios de inclusión. Las enfermedades de base de los 640 niños estudiados (edad gestacional: 35,0±3,8sem; peso al nacer: 2341±888g fueron: malformaciones únicas o múltiples (71%, infecciones (7,7%, hemorragia peri/intraventricular (5,5%, angustia respiratoria (4,0% y otros (11,8%. Los pacientes fueron transportados para realización de cirugías (22,6%, resonancia magnética (10,6%, tomografía (20,9%, exámenes contrastados (18,2% y otros procedimientos (27,7%. La hipotermia ocurrió en 182 (15,3% transportes y se asoció al (OR; IC95%: peso al transporte OBJECTIVE: To determine frequency and factors associated with hypothermia during intra-hospital transports of patients assisted in a neonatal intensive care unit (NICU. METHODS: Cross-sectional study nested in a prospective cohort of infants submitted to intra-hospital transports performed by a trained team from January 1997 to December 2008 at a NICU of a public university hospital. Transports of patients aged more than one year and/or with weight higher than 10kg were excluded. Factors associated with hypothermia during intra-hospital transports were studied by logistic regression analysis. RESULTS: Among the 1,197 transports performed during the studied period, 1,191 (99.5% met the inclusion criteria. The 640 transported infants had mean gestational age of 35.0±3.8 weeks and birth weight of 2341±888g. They presented the following underline diseases: single or multiple malformations (71.0%, infections (7.7%, peri/intraventricular hemorrhage (5.5%, respiratory distress (4.0% and others (11.1%. Patients were transported for surgical procedures (22.6%, magnetic resonance (10.6%, tomography imaging (20.9%, contrasted exams (18.2%, and others (27.7%. Hypothermia occurred in 182 (15.3% transports and was associated with (OR; 95%CI: weight at transport <1000g (3.7; 1.4-9.9, weight at transport 1000-2500g (1.5; 1.0-2.2, pre-transport axillary temperature <36.5°C (2.0; 1.4-2.9, central nervous system malformation (2.8; 1.8-4.4; use of supplemental oxygen (1.6; 1.0-2.5; mechanical ventilation prior to transport (2.5; 1.5-4.0; transport for surgeries (1.7; 1.0-2.7 and the years 2001, 2003 and 2006 (protection factors. CONCLUSIONS: Intra-hospital transports presented increased risk for hypothermia, showing that this kind of transport should be done by skilled teams with adequate equipment.

 16. Balance and motor coordination are not fully developed in 7 years old blind children Coordenação motora e equilíbrio não são totalmente desenvolvidos em crianças cegas com 7 anos de idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andréa Sanchez Navarro

  2004-09-01

  Full Text Available Visually impaired children show difficulties in recognizing their own bodies, objects around then and the spatial parameters that are essential for independent movement. This study analyzes the neuro-psychomotor development of a group of congenitally visually impaired children as compared to children with normal sight. We have evaluated two groups of seven-year-olds by means of neurological evolution examination (NEE. The group studied comprised 20 blind children and the control group comprised 20 children with normal sight, and they were paired up according to age and gender. In some tests, the blind children were guided by touch. The visually impaired children performed worse in tests evaluating balance and appendage coordination compared to normal sighted children (pAs crianças portadoras de deficiência visual possuem dificuldades em conhecer seu próprio corpo, objetos a sua volta e parâmetros espaciais imprescindíveis para locomoção independente. Este trabalho analisa o desenvolvimento neuropsicomotor de um grupo de crianças com deficiência visual congênita em comparação a crianças com visão normal. Avaliamos dois grupos de crianças de sete anos de idade, através do exame neurológico evolutivo (ENE. O grupo estudado era constituído de 20 crianças cegas e o grupo controle constituído de 20 crianças com visão normal, pareadas por idade e sexo. Em algumas provas, as crianças cegas foram instruídas pelo tato. As crianças portadoras de deficiência visual tiveram pior desempenho nas provas que avaliaram o equilíbrio e coordenação apendicular, quando comparadas às crianças com visão normal (p< 0,001, sugerindo que o déficit visual compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

 17. Efecto de un programa intensivo de fisioterapia para la mejora en la función motora gruesa, el equilibrio y la calidad de la función del miembro superior en la diparesia espástica: a propósito de un caso

  OpenAIRE

  Sanz Vicente, María Rosa

  2016-01-01

  88 p. Introducción: la parálisis cerebral presenta una alta incidencia y consiste en una alteración permanente y no progresiva del Sistema Nervioso Central en desarrollo, que resulta en una serie de trastornos del movimiento y de la postura causando limitación de la actividad funcional y restricción de la participación de la personas en su entorno. Entre las intervenciones de Fisioterapia, el Concepto Bobath es la más frecuentemente utilizada. Objetivo: comprobar que un programa de Fis...

 18. Lielveikalu RIMI reklāmas kampaņas ─ auditorijas uzmanības piesaistes analīze

  OpenAIRE

  Fjodorova, Margarita

  2008-01-01

  Mana darba tēma ir „Lielveikalu „RIMI” reklāmas kampaņas – auditorijas uzmanības piesaistes analīze.” Es apskatu 2003. – 2008.gada „RIMI” video reklāmas, lai pierādītu sava darba hipotēzi, ka „RIMI” lielveikalu video reklāmās laika posmā no 2003. līdz 2008. gadam nav bijis vienotu auditorijas uzmanības piesaistes elementu, bet tie tika ieturēti tikai kādas konkrētas reklāmas kampaņas robežās kā galvenie auditorijas uzmanības piesaistes elementi. Sava darba teorētiskajā daļā es pieturēšos pie ...

 19. E-komercija un paterētāju aizsardzība

  OpenAIRE

  Mošenoka, Olga

  2013-01-01

  Bakalaura darba temats – E-komercija un patērētāju aizsardzība. Izstrādātais darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 19 attēliem . Bakalaura darba mērķis: Izpētīt kas ir elektroniska komercija, kādas ir e-komercijas priekšrocības un trūkumi, kas ir e-komercijas dalībnieki, patērētāju aizsardzība. Izvirzītie darba uzdevumi: •noskaidrot kas ir e-bizness un e-komercija; •noskaidrot e-komercijas dalībniekus, priekšrocības, trūkumus; •iepazīties ar visveiksmīgākajiem e-komercijas piem...

 20. Studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: “draugiem.lv” un “facebook.com” gadījumu analīze

  OpenAIRE

  Bajāre, Regija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir studentu identitātes prezentēšana sociālajos tīklos: "draugiem.lv" un "facebook.com" gadījumu analīze. Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas studentu identitātes prezentēšanu sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.com. Šī darba ietvaros ir izstrādāti trīs pētnieciskie jautājumi: kādu informāciju studenti prezentē savos profilos, kādi ir sevis prezentēšanas paradumi, vai studentu prezentētā identitāte atšķiras portālā draugiem.lv no facebook.com? Teorij...

 1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  OpenAIRE

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 2. Clinical Impact and Relevance of Antiganglioside Antibodies Test Results / Antigangliozīdu Antivielu Testa Rezultātu Klīniskā Ietekme un Nozīme Pacientam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ķēniņa Viktorija

  2015-09-01

  Full Text Available Visbiežāk atrastās autoantivielas asociācijā ar perifērām neiropātijām ir pret gangliozīdiem GM1, GQ1b, asialo-GM1, GM2, GD1a un GD1b. Atzīta diagnostiska vērtība ir divām no tām - anti-GM1 un anti-GQ1b. Tika veikts retrospektīvs pētījums ar mērķi izvērtēt antigangliozīdu antivielu noteikšanas nozīmi pacientiem ar iespējamu autoimūnu neiropātiju. Pētījumā tika iekļauti 85 pacienti, kuri bija stacionēti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim un kuru perifērajās asinīs tika noteiktas antigangliozīdu antivielas. Tika reģistrēti un analizēti arī pacientu demogrāfiskie dati, iepriekšējas un esošas saslimšanas, paraklīnisko izmeklējumu dati, t.sk. cerebrospinālā šķidruma atradne un elektrofizioloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Mūsu pētījumā 27 pacienti (32% bija seropozitīvi attiecībā vismaz uz vienu no antigangliozīdu grupas antivielām. Visbiežāk atrastās antivielas bija pret asialo-GM1 (n = 13 un GM1 (n = 10 gangliozīdiem. Astoņu pacientu diagnozes sakrita ar slimībām, kur antigangliozīdu antivielām ir atzīta diagnostiska marķiera vērtība: pieciem pacientiem - Gijēna-Barē sindroms (GBS, vienam pacientam - Millera-Fišera sindroms (MFS, diviem pacientiem - multifokāla motora neiropātija (MMN. Trīs no pieciem pacientiem, kuriem bija diagnosticēts GBS, un viens no diviem pacientiem, kuriem bija diagnosticēta MMN, bija seronegatīvi. Akūta slimības gaita, pozitīvas antigangliozīdu antivielas un citoalbumināra disasociācija cerebrospinālajā šķidrumā bija faktori, kas noteica pacientam nepieciešamu specifisku imūnterapiju. Mūsu pētījuma rezultāti atbilst iepriekš aprakstītām novērotām asociācijam starp antigangliozīdu grupas antivielām un GBS, MFS un MMN.

 3. A rare complication of the Sistrunk's procedure in thyroglossal duct ...

  African Journals Online (AJOL)

  therapy in TGDRs and may be associated with high morbidity ... tracheal injury. Department of Pediatric Surgery, Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey ... area, 1 cm under the vocal cords on the anterior surface of the trachea.

 4. Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  B. Robinson

  2004-10-21

  The purpose of this report is to document the abstraction model being used in total system performance assessment (TSPA) model calculations for radionuclide transport in the unsaturated zone (UZ). The UZ transport abstraction model uses the particle-tracking method that is incorporated into the finite element heat and mass model (FEHM) computer code (Zyvoloski et al. 1997 [DIRS 100615]) to simulate radionuclide transport in the UZ. This report outlines the assumptions, design, and testing of a model for calculating radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. In addition, methods for determining and inputting transport parameters are outlined for use in the TSPA for license application (LA) analyses. Process-level transport model calculations are documented in another report for the UZ (BSC 2004 [DIRS 164500]). Three-dimensional, dual-permeability flow fields generated to characterize UZ flow (documented by BSC 2004 [DIRS 169861]; DTN: LB03023DSSCP9I.001 [DIRS 163044]) are converted to make them compatible with the FEHM code for use in this abstraction model. This report establishes the numerical method and demonstrates the use of the model that is intended to represent UZ transport in the TSPA-LA. Capability of the UZ barrier for retarding the transport is demonstrated in this report, and by the underlying process model (BSC 2004 [DIRS 164500]). The technical scope, content, and management of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Transport Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 171282]). Deviations from the technical work plan (TWP) are noted within the text of this report, as appropriate. The latest version of this document is being prepared principally to correct parameter values found to be in error due to transcription errors, changes in source data that were not captured in the report, calculation errors, and errors in interpretation of source data.

 5. Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robinson, B.

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the abstraction model being used in total system performance assessment (TSPA) model calculations for radionuclide transport in the unsaturated zone (UZ). The UZ transport abstraction model uses the particle-tracking method that is incorporated into the finite element heat and mass model (FEHM) computer code (Zyvoloski et al. 1997 [DIRS 100615]) to simulate radionuclide transport in the UZ. This report outlines the assumptions, design, and testing of a model for calculating radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. In addition, methods for determining and inputting transport parameters are outlined for use in the TSPA for license application (LA) analyses. Process-level transport model calculations are documented in another report for the UZ (BSC 2004 [DIRS 164500]). Three-dimensional, dual-permeability flow fields generated to characterize UZ flow (documented by BSC 2004 [DIRS 169861]; DTN: LB03023DSSCP9I.001 [DIRS 163044]) are converted to make them compatible with the FEHM code for use in this abstraction model. This report establishes the numerical method and demonstrates the use of the model that is intended to represent UZ transport in the TSPA-LA. Capability of the UZ barrier for retarding the transport is demonstrated in this report, and by the underlying process model (BSC 2004 [DIRS 164500]). The technical scope, content, and management of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Transport Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 171282]). Deviations from the technical work plan (TWP) are noted within the text of this report, as appropriate. The latest version of this document is being prepared principally to correct parameter values found to be in error due to transcription errors, changes in source data that were not captured in the report, calculation errors, and errors in interpretation of source data

 6. Bibliography of Soviet Laser Developments, No. 17, July - September 1974

  Science.gov (United States)

  1975-01-29

  dye lasers. Academia Scientiarum Hungaricae. Acta Physica . no. 1-4, 1974, 63-71. 55. Stepanov. B. I.. A. N. Rubinov. and V...FGLV FiKhOM FTP FTT GiK IAN Arm IAN B IAN Fiz IAN TK IAN Uz IT rvuz Fiz IV UZ Geod A( ta physica polonica Bulletin de l’Academie...Kozma (0). Calculating the generation frequency of dye lasers in a quasistationary regime. Acta phys. et chem. Szeged. v. 19. no

 7. Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai

  OpenAIRE

  Mockevičius, Arminas

  2014-01-01

  Viešosios teisės magistro studijų programos studento Armino Mockevičiaus buvo parašytas magistro baigiamasis darbas „Alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklausos teisinio reguliavimo raida Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai“. Šis darbas parašytas Vilniuje, 2014 metais, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institute, vadovaujant dr. Gintautui Vilkeliui, apimtis 98 p. Darbo tikslas yra atskleisti alkoholio ir tabako pasiūlos ir paklau...

 8. Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā

  OpenAIRE

  Stricka, Ilona

  2017-01-01

  Darba nosaukums: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā. Darba autore: Ilona Stricka. Darba zinātniskā vadītāja: dr. paed., lekt. Antra Randoha. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, literatūras un avotu saraksta, pielikuma. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar iztēles jēdziena skaidrojumu dažādu pedagogu un psihologu teorētiskajām atziņām. Zīmēšanas būtību, veidiem un iztēles sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskiem nosacījumiem zīmēšanas procesā. Otrajā daļā au...

 9. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 10. Bioloģisko aktīvu uzskaite SIA "Lielvircava Agro"

  OpenAIRE

  Laščenko, Jeļena

  2010-01-01

  Latvijā bioloģisko aktīvu uzskaites problemātika ir neizpētīts jautājums, gan no zinātnisko pētījumu, gan no regulējuma aspekta. Darba mērķis ir izpētīt SIA „Lielvircava AGRO” piederošo bioloģisko aktīvu uzskaites īpatnības un izstrādāt priekšlikumus bioloģisko aktīvu uzskaites pilnveidošanai. Darba mērķi un uzdevumi tiek atspoguļoti darba divās loģiski saistītās nodaļās, secinājumos un priekšlikumos, literatūras sarakstā, kā arī pielikumos. Darba pirmā nodaļā tiek skaidrots bioloģis...

 11. SIA "Emīla Gustava šokolāde" šokolādes kvalitāte.

  OpenAIRE

  Balcere, Marika

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēmas nosaukums ir SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolādes kvalitāte. Darba autore darba tēmu izvēlējās, jo ir strādājusi SIA „Emīla Gustava Šokolāde”, kā arī vēlējās gūt apstiprinājumu par izteikumu, ka SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolāde ir ekskluzīva un izsmalcināta. Darba mērķis: iepazīties ar šokolādes kvalitāti. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un empīriskās daļas. 1. nodaļā aprakstīta šokolādes produktu attīstības vēsture. 2. nodaļā aprakstīta...

 12. Paleotransport of lanthanides and strontium recorded in calcite compositions from tuffs at Yucca Mountain, Nevada, USA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vaniman, D.T.; Chipera, S.J.

  1996-01-01

  Secondary calcite occurs in both saturated and unsaturated hydrologic zones (SZ and UZ, respectively) in the tuffs at Yucca Mountain, Nevada, USA. In the upper UZ, the major constituents of the calcite crystal structure (C, O) have surface origins. At greater depth there is a open-quotes barren zone,close quotes straddling the water table, where calcite is rare and mixing of surface and subsurface sources may occur. Deep in the SZ, distinctive Mn calcites reflect deep sources, including Ca released as analcime or albite formed and carbonates derived from underlying Paleozoic rocks. In the UZ and in the barren zone, above the deep Mn calcites, variations in calcite lanthanide chemistry can be used to distinguish rhyolitic from quartz-latitic sources. Lanthanide ratios and Sr contents of calcites record the chemical evolution of waters flowing through the UZ and upper SZ. Variations in calcite chemistry in the UZ and in the barren zone show that (1) Sr, which is readily exchanged with clays or zeolites, is essentially removed from some flowpaths that are in contact with these minerals and (2) traces of Mn oxides found in the tuffs have a significant effect of groundwater chemistry in the UZ and in the barren zone by removing almost all Ce from solution (evidenced by characteristic Ce depletions in calcite throughout this zone). Extreme Ce removal may be a result of Ce oxidation (Ce 3+ → Ce 4+ ) at the surfaces of some Mn oxides, particularly rancieite. Higher Sr contents and lack of Ce depletions in the deeper Mn calcites reflect different ages, origins, and transport systems. The calcite record of lanthanide and Sr transport in the UZ shows that minor minerals (clays and zeolites) and even trace minerals (Mn oxides) will affect the compositions of groundwaters that flow over distances greater than a few tens of meters. 43 refs., 8 figs., 4 tabs

 13. Evidence for an unsaturated-zone origin of secondary minerals in Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whelan, Joseph F.; Roedder, Edwin; Paces, James B.

  2001-01-01

  The unsaturated zone (UZ) in Miocene-age welded tuffs at Yucca Mountain, Nevada, is under consideration as a potential site for the construction of a high-level radioactive waste repository. Secondary calcite and silica minerals deposited on fractures and in cavities in the UZ tuffs are texturally, isotopically, and geochemically consistent with UZ deposition from meteoric water infiltrating at the surface and percolating through the UZ along fractures. Nonetheless, two-phase fluid inclusions with small and consistent vapor to liquid (V:L) ratios that yield consistent temperatures within samples and which range from about 35 to about 80 C between samples have led some to attribute these deposits to formation from upwelling hydrothermal waters. Geochronologic studies have shown that calcite and silica minerals began forming at least 10 Ma and continued to form into the Holocene. If their deposition were really from upwelling water flooding the UZ, it would draw into question the suitability of the site as a waste repository

 14. Manifestaciones neuroftalmológicas en la enfermedad de Parkinson

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoel Nicomedes Rodríguez Martín

  Full Text Available La enfermedad de Parkinson es un desorden neurodegenerativo progresivo provocado por un déficit de dopamina que desencadena importantes alteraciones motoras y no motoras. Dentro de estas, un considerable grupo constituye motivo de interés para el neuroftalmólogo. La enfermedad ha sido siempre más reconocida por sus alteraciones motoras. El objetivo fundamental de esta revisión es hacer énfasis en el diagnóstico de las afectaciones visuales en la enfermedad de Parkinson y de esta forma mejorar en lo posible la calidad de vida de los pacientes. Se realizó una amplia búsqueda en PUBMED y se revisaron 60 artículos relacionados con el tema, publicados entre los años 1984 y 2012.

 15. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.F.; Liu, H.H.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00 (CRWMS M and O 1999c). These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 16. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.; Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the ''AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00. These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 17. Application of isotopes to the assessment of pollutant behaviour in the unsaturated zone for groundwater protection. Final report of a coordinated research project 2004-2005

  International Nuclear Information System (INIS)

  2009-05-01

  A coordinated research project (CRP) was conducted by the IAEA with the purpose of studying what isotopic and other ancillary data are required to help understand migration of potential contaminants through the unsaturated zone (UZ) into the underlying groundwater. To this end, research projects were conducted in ten countries to study recharge and infiltration processes, as well as contaminant migration in a wide variety of UZ environments. This publication contains the reports of these ten projects and a summary of the accomplishments of the individual projects. The IAEA-TECDOC reviews the usefulness and current status of application of the combined use of isotope and other hydrogeochemical tools for the assessment of flow and transport processes in the UZ. A number of isotope and hydrochemical tools have been used to simultaneously study groundwater recharge and transport of pollutants in the UZ. This information is relevant for assessing the vulnerability of groundwater to contamination. The ten projects covered climates ranging from humid to arid, and water table depths from the near surface to over 600 m. The studies included measuring movement of water, solutes, and gases through the UZ using an assortment of isotope and geochemical tracers and approaches. Contaminant issues have been studied at most of the ten sites and the UZ was found to be very effective in protecting groundwater from most heavy metal contaminants. The publication is expected to be of interest to hydrologists, hydrogeologists and soil scientists dealing with pollution aspects and protection of groundwater resources, as well as counterparts of TC projects in Member States

 18. Difference of stand-scale transpiration between ridge and riparian area in a watershed with Japanese cypress plantation

  Science.gov (United States)

  Kume, T.; Tsuruta, K.; Komatsu, H.; Shinohara, Y.; Otsuki, K.

  2011-12-01

  Several different methods to assess water use are available, and the sap flux measurement technique is one of the most promising methods, especially in monotonous watershed. Previously, three spatial levels of scaling have been used to obtain bottom-up transpiration estimates based on the sap flux technique: from within-tree to tree, from tree to stand, and from stand to watershed or landscape. Although there are considerable variations that must be taken into account at each step, few studies have examined plot-to-plot variability of stand-scale transpirations. To design optimum sampling method to accurately estimate transpiration at the watershed-scale, it is indispensable to understand heterogeneity of stand-scale transpiration in a forested watershed and the factors determining the heterogeneity. This study was undertaken to clarify differences of stand-scale transpirations within a watershed and the factors determining the differences. To this aim, we conducted sap flux-based transpiration estimates in two plots such as a lower riparian (RZ) and an upper ridge (UZ) zone in a watershed with Japanese cypress plantation, Kyushu, Japan in two years. Tree height and diameter of breast height (DBH) were lager in RZ than those of UZ. The stand sapwood area (As) was lager in RZ than UZ (21.9 cm2h a-1, 16.8 cm2ha-1, respectively). Stand mean sap flux (Js) in RZ was almost same as that of UZ when relatively lower Js, while, Js in RZ was higher than that of UZ when relatively higher Js (i.e., bright days in summer season). Consequently, daily stand-scale transpiration (E), which is the multiple of As and Js, differed by two times between RZ and UZ in summer season. This study found significant heterogeneity of stand-scale transpiration within the watershed and that the differences could be caused by two aspects such as stand structure and sap flux velocity.

 19. Comparación de tres técnicas de trazado retrógrado para la identificación del origen espinal del nervio ciático en ratón.

  OpenAIRE

  Myriam L. Velandia; José V. Montoya; Marlén Martínez; Sandra Perdomo; Jaime E. Castellanos

  2002-01-01

  En el presente trabajo se compararon tres técnicas para la aplicación de dos tipos de trazadores retrógrados fluorescentes (Dil y Fluorogold), con el fin de identificar las neuronas motoras y sensoriales que contribuyen con fibras al nervio ciático en ratones adultos. Se ensayó la aplicación de cristales directamente en el nervio, la inyección intraneural y la impregnación del nervio seccionado usando una cámara de silicona. La localización específica de las neuronas motoras en la médula espi...

 20. Atividade Lúdica na Fisioterapia em Pediatria: Revisão de Literatura

  OpenAIRE

  SILVA, Allan dos Santos da; VALENCIANO, Paola Janeiro; FUJISAWA, Dirce Shizuko

  2017-01-01

  RESUMO a criança desenvolve as habilidades motoras, cognitivas, comportamento emocional e moral por meio da brincadeira e da interação social, que continuam no decorrer da vida. A variedade de jogos e/ou brincadeiras contextualiza e favorece o desenvolvimento motor adequado, sendo fundamental para aprendizagem motora. O presente estudo teve como objetivo investigar a utilização do lúdico como recurso terapêutico na prática da fisioterapia pediátrica, por meio da revisão bibliográfica nas base...