WorldWideScience

Sample records for uit gecontamineerde oplossingen

 1. The recuperation of sulphuric acid out of contaminated solutions by electro electrodialysis; De recuperatie van zwavelzuur uit gecontamineerde oplossingen door elektro elektrodialyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cattoir, S

  1997-05-01

  The dismantling of a nuclear reactor results in large amounts of contaminated waste. The amount of waste is minimized by so-called decontamination processes. These decontamination processes result in decontaminated metal as well as contaminated effluents, containing acid and metal salts. Standard treatment of these effluents involves neutralisation of the acid using sodium hydroxide, resulting in the precipitation of hydroxides; and evaporation of the solvent. However, if the acid is extracted out of the decontamination effluents prior to neutralisation, this acid can be re-used in the decontamination process, substantially reducing the final waste. This report investigates the possibility of using Electro Electrodialysis (EED) for the extraction of 900 moles of sulphuric acid out of a 1 m{sup 3} contaminated solution, containing 22 kg of ferrous, chromous, cerous and nickel ions and 1000 moles of sulphuric acid. EED removes acids out of acid/salts solutions, using an electrolyser equipped with an anionic membrane: the acid-anion is displaced by migration through the membrane while the proton is displaced by electrolysis. This report gives a full description of the technique, the lab-scale apparatus, the analyses involved in studying the technique on lab-scale or monitoring it on full scale, the choice of electrode and membrane and of process parameters such as temperature and current density. On lab scale, EED can displace 90% of the acid out of the acid/salt solution just described, at a current density as high as 0.14 A.cm{sup -2}, at 50 degrees Celsius, if the cathode and the anode are of smoothed platina or of platinised titanium, and the anion selective membrane is the Neosepta AMH -membrane of Tokuyama. The study of EED still needs to be completed with a further study of metal deposition on the cathode, and a comparison of the technique to other (electro)membrane techniques.

 2. Waterverdamping uit dunne mest; resultaten van modelberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van A.V.; Verdoes, N.; Vranken, E.; Berckmans, D.

  1999-01-01

  In een geïntegreerd luchtbehandelingsysteem kunnen technische oplossingen voor de emissieproblematiek (ammoniak, geur) en de mestproblematiek worden gecombineerd. Door ventilatielucht uit de stal intensief in contact te brengen met mest kan water uit de mest verdampen. Daardoor droogt de mest. Het

 3. Uit Je Eigen Stad

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2015-01-01

  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon

 4. Biomassa uit natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, van der W.G.M.; Spijker, J.H.; Stobbelaar, D.J.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid kent forse ambities om biomassa uit natuur en landschap tot waarde te brengen. Het lectoraat richt haar onderzoek op een kosteneffectieve bestemming voor deze ‘groene biomassa’ waarbij vraagstukken omtrent oogst en logistiek worden bestudeerd. Samen met landschapsbeheerders,

 5. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen

  OpenAIRE

  McKenney, Susan; Mazereeuw, Marco; Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  McKenney, S., Mazereeuw, M., & Wopereis, I. (2012, 12 December). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen [Scenarios for effective workplace learning; Sector Education; Workshop 2: The road to solutions]. Workshop presented at the NHL Hogeschool, Leeuwarden, The Netherlands.

 6. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 7. 34th UIT Heat Transfer Conference 2016

  International Nuclear Information System (INIS)

  2017-01-01

  The annual UIT Heat Transfer Conference of the “Unione Italiana di Termofluidodinamica” aims at promoting cooperation in the field of heat transfer and thermal sciences, by bringing together scientists and engineers working in related areas. Several issues of interest are addressed, namely natural, forced and mixed convection, conduction, radiation, multi-phase fluid dynamics and interface phenomena, computational fluid dynamics, micro- and nano-scales, efficiency in energy systems, environmental technologies and buildings, heat transfer in fire engineering. The 34th UIT Conference was held in Ferrara (FE), Italy, 4–6 July, 2015 in the spaces of the Scientific and Technological Center of The University of Ferrara. The response has been enthusiastic: 61 abstracts, 36 oral and 18 poster presentations, 48 papers published on the Proceedings To encourage the debate, the Conference Program has scheduled ample poster sessions and invited lectures from the best experts in the field along with a few of the most talented researchers. Keynote Lectures were given by Professor Giovanni S. Barozzi (University of Modena), Professor Paolo Di Marco (University of Pisa) and Professor Nicola Bianco (University of Napoli Federico II). This special volume collects a selection of the scientific contributions discussed during this conference; these works give a good overview of the state-of-the art Italian research in the field of Heat Transfer related topics. I would like to thank sincerely the authors for presenting their works at the conference and in this special issue. I would also like to extend my thanks to the Scientific Committee and the authors for their accurate review process of each paper for this special issue. Special thanks go to the organizing committee. Professor Stefano Piva (president of The Organizing Committee) About UIT (Unione Italiana Termofluidodinamica) The Italian Union of Thermal-Fluid Dynamics (UIT) was founded in Bologna on December 19, 1984

 8. Building with green and glass. Innovations in the horticulture for living and working; Bouwen met groen en glas. Innovaties uit de glastuinbouw voor wonen en werken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergs, J.; Ter Haar, H.; Huisman, S.; Kristinsson, J.; Kruseman, I.; Oei, P.

  2007-07-01

  New technologies and insights from greenhouses, space technology and psychology are used for innovative applications in the building sector. Use is made of daylight, solar heat and vegetation. Architects can thus realize a clean, healthy and comfortable indoor climate in houses, school buildings, offices, health care centers, and also reduce the consumption of energy for cooling and heating. In particular attention is paid to the use of glass. [Dutch] Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie boeiende vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Bouwen met groen en glas bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen. Het toont de vele mogelijkheden die architecten met groen en glas kunnen aanboren. Waarom zou een architect dat doen? Omdat Bouwen met groen en glas de kern raakt van een uiterst actueel en tevens tijdloos thema: een schoon, gezond en prettig binnenklimaat in woningen, scholen, kantoren en zorginstellingen, gecombineerd met een substantieel lager energieverbruik voor koelen en verwarmen. Nieuwe technieken uit de glastuinbouw bieden nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld, in de zomer warmte oogsten en opslaan om die in de winter weer aan te boren. Veel glas stimuleert ook de toepassing van groen. Planten zijn meer dan versiering. Ze reinigen de lucht, zorgen voor bevochtiging en bieden mensen aangename omstandigheden om in te leren en te werken. Bouwen met groen en glas pleit dan ook voor gebouwen met een eigen ecosysteem, met planten als integraal onderdeel van het gebouw en de technische installaties.

 9. Hoogtepunten uit het Journal of Chemical Education 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Machiel Stolk

  2012-01-01

  De auteur beschrijft een aantal artikelen uit het Journal of Chemical Education 2011 die interessant en geschikt zijn voor gebruik in het scheikunde onderwijs. Uit elk van de twaalf verschenen nummers wordt een onderwerp besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: doping, chemie in het

 10. De duurzaamste scooter komt uit Delft’, Inholland Composietenlab

  NARCIS (Netherlands)

  Antoine Gerritse

  2014-01-01

  Het Inholland composietenlab en MKB-bedrijven hebben de duurzaamste scooter ter wereld ontwikkeld. De dragende constructie is gemaakt van lichtgewicht en extreem sterk composiet dat bestaat uit Nederlands vlas en natuurlijk harsen.

 11. Wrong effects of apparent sustainable solutions. The Dutch impact on global biodiversity; Averechtse effecten van schijnbaar duurzame oplossingen. De Nederlandse invloed op de mondiale biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rood, T.; Alkemade, R. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands)

  2005-09-01

  What is the value of sustainable development in a specific country if imported products have negative effects in the country from where those products were imported. Apparently sustainable solutions in one's own country might have negative effects somewhere else, sooner or later. A clear picture of the ecological claim of a country is one of the methods to find the right way towards a sustainable future. [Dutch] Wat is een duurzame ontwikkeling van een land waard als de producten die men importeert elders nadelig uitwerken? Schijnbaar duurzame oplossingen in eigen land kunnen elders of later tot het tegendeel leiden. Een helder beeld van de ecologische claim van een land is een van de methoden voor het vinden van de weg naar duurzame ontwikkeling.

 12. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 13. Terpenes removal from biogas; Terpenenverwijdering uit biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulze, P.; Holstein, J.; De Haan, HR.; Vlap, H. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-06-15

  carbon) as well as the ability to convert oxygen present in biogas into ozone and remove it. However, the influence of other biogas components, such as H2O and CO2 on the efficiency of the process (and the costs still have to be investigated for real-life situations. The deployment of gas scrubbing is also an option for the removal of limonene. The efficiency of the process was lower than for the other techniques (up to 73%), but it is expected that significant improvements could be achieved by increasing the contact time and surface. The scrubbing process is technically more difficult than the photo-oxidation because more equipment and process control is necessary as well as a residue that must be handled. At this stage, there is still too little information to estimate costs of this process. Further research on this technique could focus on alternative additives, the recoverability of the additives as well as the limonene, and the disposal of the residue. It is recommended that further research is carried out in order to demonstrate the adequacy and effectiveness of the two analyzed removal techniques (photo-oxidation and scrubbing) in a biogas environment. This allows for a qualitative and quantitative assessment of the influence of various biogas components (CO2, H2O, H2S, etc.). The techniques should be tested on site on pilot scale (up to 1 Nm{sup 3}/h) [Dutch] Biogas kan ongewenste en schadelijke componenten bevatten, waaronder aromatische koolwaterstoffen zoals terpenen. Deze terpenen (aromatische olien) zijn aanwezig in schillen van citrusvruchten en coniferen, waardoor vooral ruw biogas uit vergistingsinstallaties, die huishoudelijke afvalstromen en GFT gebruiken, hoge concentraties aan terpenen bevat. Als terpenen in groengas terecht komen, bestaat er een risico dat plastics (PE-leidingen) hun eigenschappen verliezen door geabsorbeerde vloeistoffen of extractie van etherische weekmakers. Dit kan tot verbrossing leiden die de betrouwbaarheid van de leidingen

 14. Gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag: verschillen in berekeningsmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogeveen, M.W.; Luesink, H.H.; Bruggen, van C.

  2006-01-01

  Ingevolge de Wet Milieubeheer brengt het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM (MNP-RIVM) jaarlijks een Milieubalans uit. Berekeningen met het Mest- en Ammoniakmodel van ammoniakemissie en andere gasvormige stikstofverliezen liggen ten grondslag aan de cijfers in de publicatie. De geconstateerde

 15. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 16. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1984-01-01

  De prijsvorming van hout op stam en hout geveld uit het Nederlandse bos op het niveau van het bosbedrijf staat centraal in deze publikatie. Na een schets van een aantal facetten die invloed hebben op de prijsvorming wordt nader ingegaan op de prijsvorming zelf. Onderzocht wordt of er verschil in

 17. Meer informatie halen uit je lesbezoeken: een analysetechniek en observatiemethode

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Willem; van Veen, Klaas

  We meten veel in het onderwijs, maar we hebben nauwelijks technieken die de kwaliteit van het lesgeven meten. Er zijn wel veel observatie-instrumenten, maar nadien dat alle criteria op de observatielijst zijn gescoord kan het lastig zijn uit deze gegevens informatie te halen die waardevol is voor de

 18. Hacia la democratización de la UIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Girard

  2015-01-01

  Full Text Available La Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- excluye la participación de las ONG como representantes de la sociedad civil y admite solo dos categorías de miembros: estados y empresas privadas. Frente a esto, varias ONG especialmente de comunicación, están luchando para democratizar este espacio y oficializar su participación.

 19. Heat recovery from shower water; Warmteterugwinning uit douchewater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heidemans, J. [Hei-Tech, Emmen (Netherlands)

  2011-09-15

  With a payback period of several years, heat recovery from shower water in swimming pools but also in, for example, apartment buildings are an attractive form of energy saving. Possible are savings from 30 to 50% on energy, which is tested and proved by measurements in the heat exchanger of showers in a swimming pool in Denmark. [Dutch] Met een terugverdientijd van enkele jaren is warmteterugwinning uit douchewater in zwembaden maar ook in bijvoorbeeld sporthallen en appartementengebouwen een aantrekkelijke vorm van energiebesparing. Er kan een besparing worden gerealiseerd van 30 tot 50% op het energiegebruik van het douchewater. Metingen aan een douchewarmtewisselaar in een zwembad in Denemarken tonen dit aan.

 20. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  opgeworpen vragen over de technische haalbaarheid, de afzet van een eiwitproduct dat uit mest wordt geproduceerd, positief zijn beantwoord. Een volgende stap moet zijn het verder in kaart brengen van de economische knelpunten en de regelgevingsaspecten, en het vinden van passende oplossingen hiervoor. Geconcludeerd kan worden dat de productie van eiwit uit biogas een positieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van het mineralenoverschot in de veehouderij, maar dat er zeker een aantal belangrijke hordes moeten worden genomen voordat een dergelijk project voldoende economisch perspectief biedt.

 1. Ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met opvang en verwijdering van mest via spoelgoten

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in ‘t Veld, J.H.W.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgotensysteem. Bij dit systeem bevonden zich onder de roosters, horizontaal gelegen, in V-vorm uitgevoerde goten van 26 cm diep. De mest van de varkens kwam in deze goten terecht en werd tweemaal daags uit

 2. Energy from the Japanese Sea; Energie uit de Japanse zee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroeks, R.

  2012-06-29

  May 2012 the Japanese government announced a policy for the promotion of renewable energy in the ocean. The action plan consists of setting up a demonstration and test facility in the open sea. For 2012, a feasibility study is planned and suitable locations for the test facility will be examined. From 2013 on, the construction of the facility will be started and promoted [Dutch] Mei2012 kondigde de Japanse overheid een beleid voor de promotie van ocean renewable energy aan. Het actieplan bestaat uit het opzetten van een demonstratie- en testfaciliteit op open zee. Voor 2012 staat een haalbaarheidsstudie gepland en zullen er geschikte locaties voor de testfaciliteit worden onderzocht. Vanaf 2013 moet de bouw van de faciliteit beginnen en moet de promotie verder vorm krijgen.

 3. Modelling of ultrasonic impact treatment (UIT of welded joints and its effect on fatigue strength

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.L. Yuan

  2015-10-01

  Full Text Available Ultrasonic impact treatment (UIT is a remarkable post-weld technique applying mechanical impacts in combination with ultrasound into the welded joints. In the present work, a 3D simulation method including welding simulation, numerical modelling of UIT-process and an evaluation of fatigue crack growth has been developed. In the FE model, the actual treatment conditions and local mechanical characteristics due to acoustic softening are set as input parameters. The plastic deformation and compressive stress layer are found to be more pronounced when acoustic softening takes place. The predicted internal residual stress distributions of welded joint before and after UIT are compared with experimental results, showing a fairly good agreement with each other. Finally, simulated results of fatigue crack growth in various residual stress fields are well compared with test results, so that the proposed model may provide an effective tool to simulate UIT-process in engineering structures.

 4. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 5. Creating value from societal challenges; Waarde creeren uit maatschappelijke uitdagingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  The Dutch government requested the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) to report on how to contribute to addressing societal challenges through (1) the top sector policy, (2) the profiling policy, and (3) the European framework program Horizon 2020, or a combination of these policies. The AWT bases his opinion on the nature of the societal challenges, the commitment of the business community and the commitment of the knowledge institutes (Chapter 2). Next, follow the reasons why the market insufficiently picks up the challenges, the tools that the government can deploy to do something about it, and the constraints that the government runs into (Chapter 3). Subsequently four cases are discussed (energy, healthcare, mobility and security), followed by experiences in other countries (Chapter 4). Finally, conclusions and recommendations are given (chapter 5 and 6) [Dutch] Het kabinet vraagt de AWT om advies uit te brengen over de vraag hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via (1) het topsectorenbeleid, (2) het profileringsbeleid, en (3) het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma's. De AWT baseert zijn advies op de aard van de maatschappelijke uitdagingen, de inzet van het bedrijfsleven en de inzet van de kennisinstellingen (hoofdstuk 2). Dan volgen de redenen waarom de markt deze uitdagingen onvoldoende oppakt, de instrumenten die de overheid kan inzetten om hier iets aan te doen en de beperkingen waar de overheid tegenaan loopt (hoofdstuk 3). Daarna komen vier casussen aan bod (energie, zorg, mobiliteit en veiligheid), gevolgd door ervaring in enkele andere landen (hoofdstuk 4). Het advies besluit met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5 en 6)

 6. Creating value from societal challenges; Waarde creeren uit maatschappelijke uitdagingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  The Dutch government requested the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) to report on how to contribute to addressing societal challenges through (1) the top sector policy, (2) the profiling policy, and (3) the European framework program Horizon 2020, or a combination of these policies. The AWT bases his opinion on the nature of the societal challenges, the commitment of the business community and the commitment of the knowledge institutes (Chapter 2). Next, follow the reasons why the market insufficiently picks up the challenges, the tools that the government can deploy to do something about it, and the constraints that the government runs into (Chapter 3). Subsequently four cases are discussed (energy, healthcare, mobility and security), followed by experiences in other countries (Chapter 4). Finally, conclusions and recommendations are given (chapter 5 and 6) [Dutch] Het kabinet vraagt de AWT om advies uit te brengen over de vraag hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via (1) het topsectorenbeleid, (2) het profileringsbeleid, en (3) het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma's. De AWT baseert zijn advies op de aard van de maatschappelijke uitdagingen, de inzet van het bedrijfsleven en de inzet van de kennisinstellingen (hoofdstuk 2). Dan volgen de redenen waarom de markt deze uitdagingen onvoldoende oppakt, de instrumenten die de overheid kan inzetten om hier iets aan te doen en de beperkingen waar de overheid tegenaan loopt (hoofdstuk 3). Daarna komen vier casussen aan bod (energie, zorg, mobiliteit en veiligheid), gevolgd door ervaring in enkele andere landen (hoofdstuk 4). Het advies besluit met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5 en 6)

 7. Onderzoekers sluiten jaar af met nieuwe inzichten; teelt de grond uit ook waardevol voor vollegrond

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.; Elk, van P.J.H.; Voogt, W.; Dijk, van P.; Douven, F.

  2013-01-01

  Geslaagde groeiregulatie; vertraagde opbouw schadelijke aaltjes bij appel; goede resultaten met nieuwe substraten bij blauwe bes. Dat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van 2012 in het onderzoek naar Teelt de grond uit. De bevinding met aaltjes is ook relevant voor de teelt in de vollegrond. Het

 8. Flora en fauna van 'Holt und Haar'; gegevens uit een Weichseliën-groeve gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  van Geel, B.; van de Steeg, J.F.; Meijer, H.J.M.

  2006-01-01

  De paleontologische gegevens, in combinatie met de palynologische analyse van twee sedimentsmonsters uit de groeve Holt und Haar (Duits-Nederlands grensgebied; Weichseliën Midden-Pleniglaciaal) leiden tot een gedetailleerd beeld van landschap en vegetatie. De invloed van herbivoren op de

 9. Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Elbersen, H.W.; Jong, de J.J.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.

  2007-01-01

  In dit onderzoek is de potentiële hoeveelheid biomassa uit de natuur berekend op basis van de voor 2020 geplande arealen natuur per begroeiingstype. Voor de verschillende soorten biomassa is aangegeven welke huidige toepassingen er voor zijn en welk deel op basis daarvan met name in aanmerking komt

 10. Gezondheidsrisico's van drinkwater bereid uit oppervlaktewater: een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Mons MN; de Nijs ACM; LWD

  1996-01-01

  De resultaten van een pilotstudie zijn beschreven waarin getracht is via een modelmatige ketenbenadering meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico's van drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater. Van twee bestrijdingsmiddelen en het micro-organisme Cryptosporidium is met behulp van

 11. D r . C. J. G oslinga , De boeken Samuel opnieuw uit die grondtekst ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  nie tot 'n redelike vertaling kom nie as ons nie van die oorgelewerde. Hebreeuse teksvorm afwyk nie. Deur die vonds van stukke uit Samuel in een van die Dooie See grotte sal die tekskritiek van hierdie boek in die komende jare vermoedelik dikwels ter sprake kom; dit is wel duidelik dat die lesings van die Griekse vertaling ...

 12. Preparation and stability study of ampouled polycyclic aromatic hydrocarbon solutions

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G. van de; Jekel; A.A.

  1986-01-01

  De stabiliteit van geampulleerde acetonitril- en tolueenoplossingen van zeven polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werd bestudeerd gedurende een jaar. Beide oplossingen waren qua PAK- samenstelling en gehalte identiek en bereid uit een moederoplossing. Voor en vlak na het ampulleren

 13. Thermal energy from waste water in Zwolle, Netherlands; Thermische energie uit afvalwater in Zwolle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kluck, J.; Van den Bulk, J.; Flameling, T.; De Brauw, H.

  2011-11-15

  An overview is provided of the results of a study on the options of heat recovery from the (waste) water chain in Zwolle, the Netherlands. The feasibility was checked by looking at three research questions: (1) What does the heat system in the water chain look like and what are the best locations for heat recovery?; (2) What are the possible effects of heat recovery on the functioning of the waste water treatment plant?; and (3) Which techniques are available for heat recovery from the waste water chain? [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de resultaten van een studie naar de mogelijkheden voor het terugwinnen van warmte uit de (afval)waterketen in Zwolle. De haalbaarheid is onderzocht aan de hand van drie onderzoeksvragen: (1) Hoe ziet de warmtehuishouding in de waterketen eruit en wat zijn de beste locaties voor warmteterugwinning?; (2) Wat zijn de mogelijke effecten van warmteterugwinning op het functioneren van een afvalwaterzuiveringsinstallatie?; en (3) Welke technieken bestaan er voor de terugwinning van warmte uit de afvalwaterketen?.

 14. Integraal inspelen, marktveranderingen en oplossingen in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.

  2003-01-01

  Er is behoorlijk wat aan de hand in de bouwmarkt. Nog nooit veranderde deze in zo'n hoog tempo als momenteel het geval is. Inspelen op die verandering is mogelijk door op gebouwniveau een integrale totaalvisie te ontwikkelen en van daaruit afgeleide producten te creëren. Slimbouwen is zo'n visie met

 15. Coming out with the media: the ritualization of self-disclosure in the Dutch television program Uit de Kast

  NARCIS (Netherlands)

  B. Boross (Balázs); S.L. Reijnders (Stijn)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Using the media to disclose one’s sexual identity has become an increasingly salient practice in recent years. Yet little is known about the reasons for the emergence of this form of self-disclosure. Based on an analysis of the Dutch television programme Uit de Kast

 16. Uit de bodem- en natuurprogramma's : Effecten van zware metalen op de Das. Interactie tussen versnippering en vergiftiging

  NARCIS (Netherlands)

  Klok, T.C.

  2004-01-01

  In dit infoblad wordt de invloed van bodemvervuiling door cadmium en koper op de Das besproken. Deze effecten worden gerelateerd aan de effecten van versnippering. Uit deze studie komt naar voren dat in leefgebieden met een lage kwaliteit als gevolg van vervuiling het aannemelijk is dat dassen

 17. Energy from fermentation gas. Testing of basic design; Energie uit gistingsgas. Toetsing van ontwerpgrondslagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1983-07-01

  When stabilizing sewage sludge by means of fermentation, fermentation gas is released, consisting for 67% of methane. This gas is an important energy source for waste water treatment plants (wwtp). A previous STORA study (Fermentation gas as a source of energy in waste water treatment plants; 1981) has shown that the most significant energy saving in wwtps using sludge fermentation can be realized through energy generation. The aim of this study is to assess the current practical situation of wwtps that are in operation and generate their own energy. The main parameters in determining the appeal of own energy generation have been examined for these wwtps and compared to the technological and economic starting points of the study from 1981. The results indicate whether and which optimizations are possible for existing and new own systems for generating energy and which parameters from the previous STORA study need to be revised [Dutch] Bij stabilisatie van zuiveringsslib door middel van gisting komt gistingsgas vrij, dat voor circa 67% uit methaan bestaat. Dit gas vormt een belangrijke energiebron voor rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi). In een eerder STORA-onderzoek (Gistingsgas als energiebron op rioolwaterzuiveringsinrichtingen; 1981) is gebleken, dat de belangrijkste energiebesparing op rwzi's met slibgisting kan worden verkregen door toepassing van eigen energieopwekking. Doelstelling van deze studie is de huidige praktijksituatie op de reeds in bedrijf zijnde rwzi's met eigen energieopwekking na te gaan. De belangrijkste parameters die de aantrekkelijkheid van eigen energieopwekking bepalen, zijn voor deze rwzi's nader onderzocht en vergeleken met de technologische en economische uitgangspunten van het onderzoek uit 1981. De resultaten geven aan of en welke optimalisaties voor bestaande en nieuwe eigen energieopwekkingssystemen mogelijk zijn, en welke parameters in de eerdere STORA-studie opnieuw moeten worden bezien.

 18. PREFACE: 31st UIT (Italian Union of Thermo-fluid-dynamics) Heat Transfer Conference 2013

  Science.gov (United States)

  Vitali, Luigi; Niro, Alfonso; Colombo, Luigi; Sotgia, Giorgio

  2014-04-01

  The annual Conference of the ''Unione Italiana di Termofluidodinamica'' (UIT) aims at promoting cooperation in the field of heat transfer and thermal sciences, by bringing together scientists and engineers working in related areas. The 31st UIT Conference was held in Moltrasio (Como), Italy, 25-27 June, 2013 at the Grand Hotel Imperiale. The response has been enthusiastic, with more than 70 quality contributions from 224 authors on heat transfer related topics: natural, forced and mixed convection, conduction, radiation, multi-phase fluid dynamics and interface phenomena, computational fluid dynamics, micro- and nano-scales, efficiency in energy systems, environmental technologies and buildings. To encourage the debate, the Conference Program has scheduled ample poster sessions and invited lectures from the best experts in the field along with a few of the most talented researchers. Keynote Lectures were given by Professor Roberto Mauri (University of Pisa), Professor Lounés Tadrist (Polytech Marseille) and Professor Maurizio Quadrio (Politecnico di Milano). This special volume collects a selection of the scientific contributions discussed during this conference; these works give a good overview of the state-of-the art Italian research in the field of Heat Transfer related topics. I would like to thank sincerely the authors for presenting their works at the conference and in this special issue. I would also like to extend my thanks to the Scientific Committee and the authors for their accurate review process of each paper for this special issue. Special thanks go to the organizing committee and to our sponsors. As a professor of Politecnico di Milano, let me say I am very proud to have been the chair of this conference in the 150th anniversary of my university. Professor Alfonso Niro Details of organizers, sponsors and committees, as well as further information, are available in the PDF

 19. Green gas. Gas of natural gas quality from biomass. Update of the 2004 study; Groen Gas. Gas van aardgaskwaliteit uit biomassa. Update van de studie uit 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Welink, Jan-Henk; Dumont, M.; Kwant, K. Datum januari 2007

  2007-01-15

  In 2004 a study was published on green gas. Green gas is defined as a gaseous energy carrier from renewable biomass with a similar quality as natural gas. As a result of new developments in the field of co-digestion/fermentation the Dutch Ministry of Economic Affairs asked it's agency SenterNovem to update the 2004 study. The aim of the update is (1) to gain insight into operational aspects of green gas projects, e.g. reliability, efficiency and maintenance aspects; (2) stimulate the production of green gas, taking into account the economics of green gas projects, calculation of the financial gap of green gas production, efficient use of biogas (conversion to electricity or directly input into the natural gas distribution systems, and aspects with regard to commercialization and the market; and (3) the potential of green gas. [Dutch] De laatste jaren wordt er gewerkt aan initiatieven om groen gas te produceren. Een recent initiatief is het opwaarderen van biogas tot aardgaskwaliteit door Biogast, wat er toe zal leiden dat al deze zomer Eneco op kleinschalig niveau duurzaam gas levert aan eindverbruikers. Het potentieel aan groen gas dat mogelijk gemaakt zou kunnen worden, is de laatste jaren ook veranderd. Met name de voorspoedige ontwikkelingen op het gebied van co-vergisting met mest zorgen voor een toename van het potentieel. In 2004 is een studie gemaakt over groen gas. Vanwege de voorspoedige ontwikkelingen op het gebied van co-vergisting is de situatie die gold voor het rapport uit 2004 veranderd. Het ministerie van Economische Zaken heeft SenterNovem gevraagd om een update te maken van de studie over groen gas uit 2004. De doelstelling van de update van deze studie Groen Gas is (1) het verkrijgen van inzicht op basis van de huidige ontwikkelingen, in: de bedrijfstechnische aspecten van dergelijke projecten, zoals betrouwbaarheid, rendement en onderhoudsaspecten; (2) aspecten voor het mogelijk stimuleren van de productie van groen gas. Hierbij hoort: (a

 20. Local sustainable energy companies. A few visions from the market; Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faasen, E.; Van Ee, M.; Chatelin, M. (eds.)

  2009-10-15

  In local sustainable energy companies it is all about renewable energy initiatives I which the local authorities play an important steering role. In this publication a number of experts from the renewable energy sector have their say. [Dutch] Bij lokale duurzame energiebedrijven gaat het om duurzame energie-initiatieven waarbij de decentrale overheid een belangrijke regisserende rol speelt. In deze publikatie wordt een aantal experts uit de duurzame energiesector aan het woord gelaten.

 1. PREFACE: 32nd UIT (Italian Union of Thermo-fluid-dynamics) Heat Transfer Conference

  Science.gov (United States)

  2014-11-01

  The annual Conference of the ''Unione Italiana di Termofluidodinamica'' (UIT) aims to promote cooperation in the field of heat transfer and thermal sciences by bringing together scientists and engineers working in related areas. The 32nd UIT Conference was held in Pisa, from the 23rd to the 25th of June, 2014 in the buildings of the School of Engineering, just a few months after the celebration of the 100th anniversary of the first Institution of the School of Engineering at the University of Pisa. The response was very good, with more than 100 participants and 80 high-quality contributions from 208 authors on seven different heat transfer related topics: Heat transfer and efficiency in energy systems, environmental technologies, and buildings (25 papers); Micro and nano scale thermo-fluid dynamics (9 papers); Multi-phase fluid dynamics, heat transfer and interface phenomena (14 papers); Computational fluid dynamics and heat transfer (10 papers); Heat transfer in nuclear plants (8 papers); Natural, forced and mixed convection (10 papers) and Conduction and radiation (4 papers). To encourage the debate, the Conference Program scheduled 16 oral sessions (44 papers), three ample poster sessions (36 papers) and four invited lectures given by experts in the various fields both from Industry and from University. Keynote Lectures were given by Dr. Roberto Parri (ENEL, Italy), Prof. Peter Stephan (TU Darmstadt, Germany), Prof. Bruno Panella (Politecnico di Torino), and Prof. Sara Rainieri (Universit;aacute; di Parma). This special volume collects a selection of the scientific contributions discussed during this conference. A total of 46 contributions, two keynote lectures and 44 papers both from oral and poster sessions, have been selected for publication in this special issue, after a second accurate revision process. These works give a good overview of the state of the art of Italian research in the field of Heat Transfer related topics at the date. The editors of the

 2. Energy from water. A sea of opportunities; Energie uit water. Een zee van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bos, J.H.B.; Schepers, B.L.; Spaans, F. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2009-03-15

  The Dutch water sector sees the (inter)national ambitions of governments and market parties in the field of energy and environment and is currently researching options to contribute to their realization. CE Delft has been asked to give insight in the main energetic techniques and principles that could be important for the water sector in this context, both in the short and longer term. This involves options to generate energy with or from water and opportunities in the business operations of the water sector itself [Dutch] De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste energetische technieken en principes die in dit kader van belang kunnen zijn voor de watersector, op korte en langere termijn. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om met of uit water benutbare energie te verkrijgen en om mogelijkheden in de bedrijfsvoering van de watersector zelf.

 3. DEUGD. Sustainable energy from concentrated flows in Deventer, Netherlands; DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Telkamp, P.; Flameling, A.G. [Tauw, Deventer (Netherlands); Wempe, J.F.D.B.; De Wit, J.B. [Saxion Hogeschool, Deventer (Netherlands)

  2011-12-15

  The Dutch DEUGD project looks at options for expanding the energy produced at the sewage water treatment plant in Deventer (biogas) with concentrated toilet water (blackwater)and organic kitchen waste from new dwellings in the north of Deventer. The research focuses on the feasibility of using the energy content of waste water and organic kitchen waste in the north of Deventer for heating housing projects. Starting point is to first use the existing infrastructure of the sewage water treatment plant (existing sludge digestion and CHP) and subsequently (medium-term) expansion of this infrastructure or of the delivery of biogas. This report presents the results of this feasibility study [Dutch] In het project DEUGD wordt vastgesteld of het mogelijk is om de energie die op de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Deventer wordt geproduceerd in de vorm van biogas te vergroten met geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en organisch keukenafval (GF) uit nieuwe woningen in het noorden van Deventer. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid om de energie-inhoud van het afvalwater en het organisch keukenafval te gebruiken in het noorden van Deventer voor de verwarming van woningbouwprojecten. Uitgangspunt is in eerste instantie het gebruiken van de bestaande infrastructuur op de rwzi (bestaande slibgisting en Warmte-Kracht Koppeling (WKK)) en in tweede instantie (middellange termijn) een uitbreiding van deze infrastructuur of het leveren van biogas. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

 4. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  also stimulate and improve trust in others and self-confidence. Financial problems are often associated with mental health problems and high levels of mistrust. Negative self-image and mistrust of others can prevent people from asking for help or taking action. Interventions such as training programmes involving multiple participants can be an appropriate way to focus on stimulating feelings of trust and self-confidence. Creating a space for participants to share their experiences and ideas is crucial. Sharing experiences with others make people feel heard and supported. At the same time, people can learn from each other by sharing their experiences. Listening to the experiences of others can also help to put one’s own experiences into perspective. Second, we recommend the “Theory of Change” as a suitable research method for studying the effects of an intervention. Applying this evaluation method helps people to study the effects of an intervention and at the same time to improve the intervention based on research findings. When the focus is on the participants’ experiences of the intervention in question, it is possible to identify the needs of the target group better. Subsequent intervention can then be more accurately tailored to the needs of the target group.SAMENVATTINGWat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie Voedselbanken delen in Nederland al vijftien jaar voedselpakketten uit aan mensen die kampen met financiële problemen en daarnaast gezondheidsproblemen en “psychologisch lijden” ervaren. In Amsterdam is voor voedselbankklanten een trainingsprogramma ontwikkeld met het doel hen zoveel mogelijk “op eigen benen te laten staan”. Om te achterhalen wat de training teweeg brengt is een kwalitatieve studie gedaan op basis van de “Theory of Change”-methode. In dit artikel presenteren wij bevindingen uit interviews met vijftien respondenten, die per respondent zijn gehouden op drie verschillende

 5. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 6. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 7. Erasmus Theologie : Handboek van de christensoldaat / Oproep / Gods onmetelijke barmhartigheid / Uit de Parafrase van Lucas / De vrije wilskeuze / Het herstel van de eenheid in de Kerk

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemendal, J.

  2015-01-01

  Waarom vocht Erasmus, die streefde naar eenheid binnen de Kerk, zoveel theologische geschillen uit? Hij was een modern theoloog, die wilde afrekenen met de middeleeuwse manier van theologie bedrijven, iets wat hij ook in de Lof der Zotheid deed. Dat leverde hem vijanden op, die bijvoorbeeld zijn

 8. Synnøve des Bouvries karriere ved UiT, 1972–2014: Intervju og bibliografi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Pippin Aspaas

  2014-11-01

  Full Text Available The career of Synnøve des Bouvrie at the University of Tromsø, 1972–2014: Interview and bibliography. Synnøve des Bouvrie was born in Bussum near Amsterdam on 16 November 1944 as the child of a Norwegian mother and a Dutch father. After studies of classical philology at Leiden, she became one of the first lecturers at the University of Tromsø (UiT in September 1972. A true pioneer, she has fought relentlessly for gender equality and the preservation of the so-called «small» languages at the UiT. Mastering ten languages altogether, Synnøve’s own research has always been internationally oriented. Applying an anthropological perspective on the ancient societies, she has also studied the current study of ancient tragedies from a similar, detached perspective, by means of which she has been able to single out national trends and historical contingency in cutting-edge research. Moreover, this «rare bird in Ultima Thule» is a staunch advocate for the active use of Latin in teaching and research and a prominent member of the Academia Latinitati Fovendae. In Tromsø too, she has been active in another academy, the cross-disciplinary Academia Borealis, of which she is the serving president. Moreover, she has taught and helped establish courses in various subjects outside her field of specialty at the UiT, like a cross-disciplinary course on Graeco-Roman art, archaeology, literature and history (Antikkens kultur and comparative literature (Allmenn litteratur. The interview is highly personal, crammed with anecdotes from Synnøve’s private life and deliberations on how her upbringing may have influenced her choices as an academic. The bibliography lists her publications from 1972 to the present. In the interview she reveals that a monograph on Euripides can be expected to be published soon with an international publisher. In the appendix several illustrations are included, with captions in English.

 9. Energy consumption of the ICT-sector shooting up; Energiegebruik ICT-sector rijst de pan uit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elderman, M.; Clevers, S. [Cluster Industriele Projecten, Tebodin Consultants and Engineers, Den Haag (Netherlands); Verweij, R. [Meijer Energie en Milieumanagement, Den Haag (Netherlands)

  2008-07-01

  Every nine months data traffic on the digital highway doubles (among other things due to GSM masts, computers and domestic ICT use). The energy use of all these ICT appliances is barely addressed. This is wrong according to recent research of engineering firm Tebodin (ICT stroomt door - ICT use is growing). If nothing is done about this development, soon 10% of total electricity consumption will used for ICT appliances. [mk]. [Dutch] Elke negen maanden verdubbelt het dataverkeer op de digitale snelweg (onder meer door GSM-masten, computers en het huishoudelijk ICT-gebruik). Over het energiegebruik van al die ICT-apparatuur wordt niet of nauwelijks gesproken. Ten onrechte, zo blijkt uit recent onderzoek van het ingenieursbureau Tebodin ('ICT stroomt door'). Als er niets verandert, gaat binnenkort maar liefst tien procent van het totale elektriciteitsgebruik op aan ICT-toepassingen.

 10. GER values of recovered phosphorus. Chain analysis of struvite production from municipal wastewater and recovery of phosphorus from sludge incineration ash; GER-waarden van teruggewonnen fosfor. Ketenanalyse van struvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.; Bijleveld, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Mulder, M. [Mrabella Mulder Waste Water Management, Utrecht (Netherlands)

  2012-09-15

  Phosphorus recovery from wastewater is a topical issue and a process being applied increasingly in the Netherlands. As part of NL Agency's energy efficiency programme CE Delft has calculated the energy benefits of two alternative recovery options compared with conventional production routes. The Gross Energy Requirement (GER) was calculated for the following routes: struvite recovery from rejection water versus conventional fertilizer production and phosphorus recovery from sludge incineration ash at Thermphos versus phosphorus production from phosphate ore at Thermphos. Compared with the conventional routes, the two recovery routes yield energy gains. The project was carried out in cooperation with Mirabella Mulder Wastewater Management, with support from Thermphos [Dutch] Fosforterugwinning uit afvalwater is een onderwerp dat in de belangstelling staat en meer en meer in Nederland wordt toegepast. In het kader van het energie-efficiëntieprogramma van Agentschap NL heeft CE Delft berekend wat de energetische winst is van twee terugwinroutes ten opzichte van de huidige gangbare productieroutes. De Gross Energy Requirement is berekend voor de volgende routes: struvietwinning uit rejectiewater versus reguliere kunstmestproductie en winning van fosfor uit zuiveringsslibas bij Thermphos versus productie van fosfor uit fosfaaterts bij Thermphos. Vergeleken met de reguliere routes leveren beide terugwinroutes energiewinst op. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Mirabella Mulder Wastewater Management en met inbreng van Thermphos.

 11. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 12. Verkenning van technologische oplossingen voor milieuproblemen in de zuivelindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Lijzen JPA

  1993-01-01

  This report gives an overview of the mayor environmental issues of the dairy industry in the Netherlands and the main technological developments that can help decreasing these emissions. The study is worked out according to a method developed by the RIVM in 1992. The main goal of this approach is

 13. Verkenning technologische oplossingen voor de grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen

  NARCIS (Netherlands)

  Lijzen JPA; Hoogenkamp AWHM

  1992-01-01

  This overview of technological measures for mayor environmental issues of the printing industry is worked out with a method developed by the RIVM/LAE the first half of 1992. The main goal of this study is to gain information for a research programm on the Printing Industry for the 'Regulation

 14. The role of Energy Service Companies (ESCOs) in the realization of heat pump systems in building projects. Conclusions of marketing research; De rol van ESCO's bij het realiseren van warmtepompsystemen in woningbouwprojecten. Conclusies uit een marktverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koster, S.J. [Q en P, Renkum (Netherlands); Bekkema, H.; Kleefkens, O.; Bosselaar, L. [AgentschapNL, Utrecht (Netherlands)

  2011-03-15

  ESCO is the abbreviation of Energy Service Companies. What role do ESCOs play? What does the business model look like? Which technical solutions are available? What does the organizational model look like? What is the optimal approach? In view of the market developments, NLAgency requested an overview of the current state of affairs in the Netherlands. [Dutch] ESCO staat voor 'Energy Service Company' oftewel energiedienstenleverancier. Welke rol heeft een ESCO? Hoe ziet het businessmodel eruit? Welke technische oplossingen zijn er? Hoe ziet het organisatiemodel eruit? Wat is de optimale aanpak? Omdat de markt volop in ontwikkeling heeft AgentschapNL laten uitzoeken wat de stand van zaken in Nederland is.

 15. Switching off silent power guzzlers. Switching off sockets via computer or smartphone; Stille stroomvreters te lijf door actief uit te schakelen. Stopcontacten uitschakelen via computer of smartphone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Segers, M.

  2012-10-15

  Copying machines, coffee machines, boilers and computers often remain switched on after office hours. It is estimated that about 20 per cent can be saved on the energy bill by switching off this type of equipment. A competitive element and new gadgets can even make this fun [Dutch] Kopieermachines, koffieautomaten, boilers en computers blijven vaak na kantoortijd nog aanstaan. Er is naar schatting tot 20 procent op de elektriciteitsrekening te besparen door dit soort apparaten uit te zetten. Een wedstrijdelement en nieuwe gadgets moeten het bovendien nog leuk maken ook.

 16. Regio producten, Usp of Utopie?

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Snels, J.C.M.A.

  2013-01-01

  Hoe kan de logistiek rondom de vele initiatieven om streekproducten bij de consument te krijgen slimmer worden georganiseerd? Lastig, blijkt uit de discussie tijdens de bijeenkomst over Agrologistiek georganiseerd door het platform Agrologistiek bij Connekt in Delft. Toch lijken de oplossingen

 17. Aardewerk uit Tiel 1000

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven, A.; Oudhof, J.W.M.; Verhoeven, A.A.A.; Schuuring, I.

  2013-01-01

  In this chapter the results are presented of the analysis of an archaeological excavation in the inner-city of Tiel, one of the oldest towns in the Netherlands. The excavation revealed the remians of two wooden buildings dating tot the early 10th century.

 18. Waterstof uit biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Claassen, P.A.M.

  2011-01-01

  De eerste voorzichtige tekenen van een waterstofeconomie zijn al zichtbaar. In België kun je waterstof tanken, Brabantse boeren overwegen hun windmolen in de daluren in te zetten voor de productie van de brandstof en vorig jaar lanceerde autofabrikant Honda een apparaat waar je thuis waterstof mee

 19. Afval uit de lederindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Suppers MAA; Smit JRK; Elzenga HE; LAE

  1994-01-01

  Het rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de afvalstoffensituatie van de Nederlandse lederindustrie (basisjaar 1992). Op basis van informatie die afkomstig is van onder andere de bedrijven, de Milieudienst Tilburg, de literatuur en het bestand gevaarlijke afvalstoffen van het

 20. Afval uit de lederindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Suppers MAA; Smit JRK; Elzenga HE; LAE

  1994-01-01

  This report describes the results of a study to investigate the amounts of solid waste, the amounts of chromium III in these wastes, and the potential for quantitative and qualitative waste reduction in the Dutch leather industry (for the year 1992). The main results concerning the amounts in 1992

 1. Uniform uit de kast

  NARCIS (Netherlands)

  Anna Adolfsen; Saskia Keuzenkamp; Linda Mans

  2006-01-01

  Hoe is de houding van het defensiepersoneel tegenover homoseksualiteit? Hoe wordt aangekeken tegen homoseksuele collega's? Kunnen homo's en lesbo's die binnen de krijgsmacht werken open zijn over hun seksuele voorkeur? Beschouwen zij de krijgsmacht als een homovriendelijke werkplek of hebben zij

 2. Scheid het uit!

  NARCIS (Netherlands)

  Verwaal, Ruben

  Sweat, urine, saliva, vomit, faeces... the human body leaks continuously. This short article discusses how pre-modern doctors did not believe that secretions were just waste matter, but rather that one should strive for a healthy balance between retention and excretion.

 3. Plausibiliteitsdocument STONE 2.0 (Globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit- en afspoeling van N en P).

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.B.J.; Beusen, A.H.W.; Boers, P.C.M.; Born, van den G.J.; Groenendijk, P.; Grinsven, van J.J.M.; Kroon, T.; Meer, van der H.G.; Oosterom, H.P.; Puijenbroek, van P.J.T.M.; Roelsma, J.; Roest, C.W.J.; Rötter, R.; Tiktak, A.; Tol, van S.

  2002-01-01

  STONE is ontwikkeld om landsdekkend voor Nederland de effecten van bemesting en mestbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te verkennen. De nadruk in de hier gerapporteerde plausibiliteitsstudie ligt op vaststelling van de geloofwaardigheid, het

 4. Plausibiliteitsdocument STONE 2.0.Globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit -en afspoeling van N en P

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Beusen AHW; Boers PCM; Born GJ van den; Groenendijk P; Grinsven JJM; Kroon T; Meer HG van der; Oosterom HP; Puijenbroek PJTM van; Roelsma J; Roest CJW; Rotter R; Tiktak A; Tol S van; LBG; CIM; LAE; LWD

  2002-01-01

  STONE is ontwikkeld om landsdekkend voor Nederland de effecten van bemesting en mestbeleid op de emissies van stikstof en fosfaat uit de landbouw naar grond- en oppervlaktewater te verkennen. De nadruk in de hier gerapporteerde plausibiliteitsstudie ligt op vaststelling van de geloofwaardigheid,

 5. Algae culture on drainwater from greenhouse horticulture. Towards an algae culture pilot for greenhouse horticulture; Algencultuur op drainwater uit de glastuinbouw. Naar een pilot algenteelt voor de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-09-15

  The agriculture sector is rapidly warming to the idea of algae culture. Arable farmers, livestock farmers and greenhouse growers are all interested. This report contains an elaborated plan for a pilot-scale practical test and three appendices. The two-year pilot is going to cost about EUR 1 million and will yield practical knowledge about using algae to purify drainwater from greenhouse horticulture. A partnership between numerous small algae growers in a sales cooperative should lead to a better market position. Appendix 1 gives a description of various algae systems and the different types of algae that can currently be cultivated. Chlorella and Arthrospira are the most suitable types for cultivation on greenhouse drainwater. The most economically viable choice appears to be a hybrid nursery with a photobioreactor for starter material and covered raceways for mass production. Appendix 2 gives specific options for combining greenhouse horticulture and algae culture, including the surface allocated to, respectively, algae culture and greenhouse horticulture. Appendix 3 gives the detailed findings of research conducted by Imares into algae on drainwater specifically for the oyster growing sector [Dutch] De belangstelling van het agrarisch bedrijfsleven voor de algenteelt groeit snel. Akkerbouwers, veehouders en glastuinders tonen interesse. Dit rapport bevat een uitwerking voor een praktijkproef op pilotschaal, en drie bijlagen. De praktijkproef van twee jaar gaat circa 1 miljoen euro kosten en levert kennis uit de praktijk op om afvalwater uit de glastuinbouw te zuiveren middels algen. Een samenwerkingsverband tussen tal van kleine algentelers in een afzetcoöperatie moet tot een betere marktpositie kunnen leiden. Bijlage 1 geeft een beschrijving van verschillende algensystemen en de verschillende types algen die op dit moment te kweken zijn. Chlorella en Arthrospira zijn de meest in aanmerking komende soorten om op drainwater uit de glastuinbouw te kweken. De

 6. Energy conservation by means of reduced circulation. On/off versus frequency control; Energiebesparing door verminderde circulatie. Aan/uit- versus Frequentieregeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Gude, H. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Kreuk, N.; Kok, M. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2005-11-15

  The main purpose of this demo was to show that during the storage season for tulip bulbs, relatively much energy and money can be saved by circulating bulbs well below the general standard of 500 m{sup 3} air/hour/m{sup 3}. To this end, two storage walls were placed in a cold store. In one of the stacked crates the circulation amount was reduced by means of a frequency control, whereas in the other one an on/off control was used. The energy meters were read three times per week for both set-ups [Dutch] Hoofddoel van deze demo was te demonstreren dat er gedurende het bewaarseizoen voor tulpenbollen relatief veel energie en geld bespaard kan worden door ruim onder de algemene norm van 500 m{sup 3} lucht/uur/m{sup 3} bollen te circuleren. Hiertoe zijn in een bewaarcel twee bewaarwanden opgesteld. In de ene kistenstapeling is de circulatiehoeveelheid teruggebracht d.m.v. een frequentieregeling, in de andere d.m.v. van een aan/uit regeling. De energiemeterstanden werden voor elke opstelling 3 maal per week bijgehouden.

 7. Experiences and lessons from the first European nitrogen analysis. The European Nitrogen Assessment; Bevindingen en lessen uit eerste Europese stikstofanalyse. The European Nitrogen Assessment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Grinsven, H.; Westhoek, H.; Bouwman, L. [Sector Landbouw, Water en Voedsel, Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Erisman, J.W.; Bleeker, A. [Energieonderzoek Centrum Nederland ECN, Petten (Netherlands); Oenema, O.; De Vries, W. [Centrum Bodem, Alterra, Wageningen Universiteit en Researchcentrum WUR, Wageningen (Netherlands)

  2011-05-15

  Nitrogen is an important prerequisite for productive farming and hence for feeding the world population. However, nitrogen from agriculture, industry and traffic is harming public health and nature. The total annual damage to society in the EU27 is estimated at 70-320 billion euro. Welfare gains can probably be made by limiting emissions and increasing efficiency in agriculture. The question remains as to how it should be done: step-by-step or substance-by-substance or would a more integral approach be more appropriate?. [Dutch] Stikstof is een belangrijke voorwaarde voor productieve landbouw en daarmee voor de voeding van de wereldbevolking. Stikstof uit de landbouw, de industrie en het verkeer veroorzaakt echter schade aan volksgezondheid en natuur. De totale jaarlijkse maatschappelijke schade in de EU27 wordt geschat op 70-320 miljard euro. Er is waarschijnlijk welvaartswinst te boeken door de emissies te beperken en de efficientie in de landbouw te verhogen. De vraag is alleen hoe: stap voor stap en stof voor stof of is een meer integrale aanpak beter?.

 8. Energy consumption for heat based on the Energy Balance. Update 2010; Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans. Update 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Segers, R.

  2012-04-15

  In 2008 the Dutch Expertise Centre for Heat asked Statistics Netherlands and ECN to provide indications of how much energy is used for heat for various applications and sectors. That resulted in a report, published in 2009 with the same title as this report, which is an update of the 2009 report. The aim is to indicate how energy use for heat can be derived from the Energy Balance of Statistics Netherlands. The energy use is compared to the energy use for three other applications: electricity, transport fuels and feedstocks. Moreover, it is also indicated how the amount of renewable heat can be derived from renewable energy statistics [Dutch] Het Expertisecentrum Warmte heeft in 2008 aan het CBS en het ECN gevraagd om aan te geven hoeveel energie er wordt gebruikt voor warmte voor verschillende toepassingen en sectoren. Dat heeft geresulteerd in het 2009 rapport 'Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans'. De meest recente cijfers in dat rapport hebben betrekking op het jaar 2006. Voorliggend document is een nieuwe update met cijfers over 2010.

 9. Comparison of several methods to calculate sunshine hours from global radiation; Vergelijking van diverse methodes voor de berekening van zonneschijnduur uit globale straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schipper, J.

  2004-07-01

  non-scientific use of sunshine hour data. As the sensor can also be used to make accurate solar radiation measurements, scientific data can be collected at the same time. Further development resulted in an alteration of this algorithm in 1993 (Algorithm Bergman). In this study the results for 'sunshine-duration' calculated by both algorithms will be compared to measurements from the Campbell-Stokes. The results of the comparison will be discussed and concluding remarks will be given. [Dutch] Het KNMI heeft de uurlijkse waarden van zonneschijnduur vanaf 1899 opgeslagen in de klimatologische database. Deze waarden zijn de basis voor tal van klimatologische producten. Per 1-1-1993 is op alle KNMI-stations overgeschakeld op een andere methode om de zonneschijnduur te bepalen. Sinds die datum wordt niet langer de oude en vertrouwde Campbell-Stokes (brandspoor) methode gebruikt, maar is overgeschakeld op een indirecte methode, gebaseerd op globale straling. Redenen voor vernieuwing waren de nieuwe richtlijnen van het WMO. Deze trok in september 1989 de Campbell-Stokes terug als standaard meetinstrument voor de bepaling van zonneschijnduur vanwege de te grote meetonzekerheid en de klimaatgevoeligheid van de Campbell-Stokes. Het KNMI heeft daarom gekozen voor een meer indirecte methode. Slob ontwikkelde hiertoe een methode waarbij de zonneschijnduur wordt bepaald met behulp van een herleiding uit metingen van de globale straling, in het bijzonder uit de 10-minuten registraties van de waarden gemiddelde, maximum en minimum globale straling, het zogeheten 'algoritme Slob'. Met het algoritme wordt uit de genoemde informatie de zonneschijnduur per 10'-vak bepaald. De 10'-waarden zijn de basis voor de berekening van de uurwaarden en de etmaalwaarden zonneschijnduur. De methode is in de periode 1991-1993 operationeel ingevoerd. De nieuwe technieken van inzamelen maakte het mogelijk om m.b.v. hogere tijdsresolutie (10'- basis) een nauwkeurige

 10. Environmental burden by nitrogen from agriculture in the Netherlands. Outline of effects of manure and ammonia measures; Milieubelasting door stikstof uit de Nederlandse landbouw. Verkenning effecten mest- en ammoniakmaatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kros, J.; De Vries, W.; Oenema, O. [Divisie Bodem, Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen (Netherlands)

  2004-03-01

  The nitrogen emission ceiling has been introduced to be able to assess the effectiveness of measures to control manure and ammonia. This integral method shows the effects of several policy options on the release of nitrogen from the agricultural sector into the environment on a regional scale. [Dutch] Het stikstofplafond is geintroduceerd om de effectiviteit van mest- en ammoniak-maatregelen te beoordelen. Deze integrale methodiek laat op een transparante en samenhangende wijze zien wat de effecten zijn van diverse mogelijke (beleids)maatregelen op de stikstofverliezen uit de landbouw naar het milieu op regionale schaal.

 11. Nieuwe soorten uit het genus Rubus L. uit de binnenduinen

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de Bram (A.)

  1997-01-01

  Three new species from the coastal area of the Netherlands are described: Rubus vadalis Beek mainly from the islands in the North, similar to R. platyacanthus P.J. Müll. & Lefèvre, but less hairy; Rubus ceratifolius Beek mainly from the dunes of the west-coast, related to R. gelertii Frid., but with

 12. Nieuws uit de literatuur I

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1985-01-01

  B. Snogerup, 1983. Northwest European taxa of Odontites (Scrophulariaceae), Acta Bot. Fenn. 124, p. 1-62. De correcte naam voor de rode ogentroost is Odontites vulgaris Moench (= O. serotina). De drie taxa worden als afzonderlijke soorten opgevat (O. vulgaris, O. verna, O. litoralis), onzes inziens

 13. Zorglogica’s uit balans

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, S.M.

  2005-01-01

  This book elaborates on the political and public debate on the four most prominent and stubborn problems in Dutch home care. Moreover - and with respect to that subject - the introduction of market incentives in home care is analysed. As this book will show, the introduction of market incentives is

 14. Inkoopwijsheden: 40 stellingen uit inkoopproefschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2006-01-01

  40 inkoopwijsheden opgesteld door 10 NEVI-inkooppromovendi in de afgelopen 10 jaren. Dat is wat de onderstaande lijst weergeeft, samengesteld door promovendus Fredo Schotanus. De lijst is gerangschikt naar datum en soms vertaald naar het Nederlands. De lijst is niet een top 40 lijst, maar geeft wel

 15. Nieuws uit de literatuur III

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1986-01-01

  C.G. Hanson & J.L. Mason, 1985. Bird seed aliens in Britain, Watsonia 15:237-252. Een goed gedocumenteerde en geannoteerde lijst van in totaal 438 soorten die als vogelvoer of als verontreiniging daarvan in Engeland worden ingevoerd. Het is aannemelijk dat de resultaten van hun bevindingen ook van

 16. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 en 2003 - "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2004-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide jaar-rond inventarisatie van flora en fauna in het plangebied `De Waalsprong` in de Gemeente Nijmegen van de zomer van 2002 tot en met het voorjaar van 2003. Aangegeven worden de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en

 17. Inventarisatie van de flora en fauna in 2002 in het plangebied "De Waalsprong", gemeente Nijmegen; aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn en aanwijzingen tot het voorkomen van schade aan populaties en mogelijkheden voor mitigerende en compenserende maatregelen en pro-actief plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Kwak, R.G.M.

  2002-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreide inventarisatie van flora en fauna in het plangebied De Waalsprong in de gemeente Nijmegen in de zomer van 2002. Het rapport beschrijft de aanwezige en te verwachten soorten uit de Flora- en Faunawet en de Vogel- en

 18. Eenvoudige systemen in buitenland koppelen aan hightech oplossingen : MexiCultura verstevigt samenwerking Nederland en Mexico

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Elings, A.; Garcia Victoria, N.

  2015-01-01

  Zaken doen met Mexicaanse ondernemers staat hoog op het verlanglijstje van Nederlandse bedrijven. Dat lukt niet zomaar met het bouwen van hightech kassen. De lokale ondernemers hebben juist behoefte om hun bestaande manier van telen te verbeteren. Hollanders kunnen hun diensten aanbieden met kennis

 19. Final report LED solutions for public lighting; Eindrapportage LED oplossingen voor openbare verlichting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-04-15

  This report examines if and how LED can be used for public lighting on a large scale. Pilot projects in 29 municipalities were assessed to test the usefulness of LED lighting. This final report provides answers to the questions that relate to the feasibility of the deployment of LED in public lighting and provides some practical pointers. [Dutch] Er is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, LED grootschalig toegepast kan worden in de openbare verlichting (OVL). In 29 gemeenten in Nederland zijn proefprojecten geevalueerd om LED verlichting te toetsen op bruikbaarheid. Deze eindrapportage geeft antwoord op vragen die betrekking hebben op de haalbaarheid van de toepassing van LED binnen de OVL en geeft wat praktische aandachtspunten.

 20. ‘Listening at the threshold’ – ’n Lesing van godsdiens in ’n paar uittreksels uit drie van Iris Murdoch se boek romans: Henry and Cato, Nuns and soldiers and The unicorn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella Prozesky

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel het die godsdienstige aspekte van drie van Iris Murdoch se romans binne die raamwerk van ’n Christelike leesteorie ontleed. Die artikel het die gebruik van die Christelike leesteorie verdedig eerder as teorieë wat dekonstruksie, Marxistiese teorie of psigoanalise as vertrekpunte neem. Die argument in die artikel was dat, alhoewel Murdoch nie self ’n ortodokse Christelike geloof voorgestaan het nie, daar wel in haar werk ’n echo of the Divine, soos beskryf deur Laurence Hemming, bespeur kan word. Dit was veral duidelik wanneer sy oor godsdiens skryf in die drie romans wat in die artikel in oorweging gekom het. Hierdie geestelike weerklanke is geloofwaardig en kom ook opvallend ooreen met ortodoks Christelike spiritualiteit. Die doel van die artikel was dus om ’n paar indrukke te noteer, ’n belangrike vraag aan die orde te stel en om ’n paar antwoorde te oorweeg oor die aard van die echo of the Divine wat aangetref word in die gekose uittreksels uit hierdie drie romans.

 1. SmartGrids, Effectiveness for Everybody. State of the art and lessons learned from the past (Work package 1); Smart Grids. Rendement voor Iedereen. Stand van zaken en geleerde lessen uit het verleden (Werkpakket 1)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Melle, T.; Haaksma, V.; Van Breevoort, P.; Graveland, M.; Slingerland, E.; Winkel, T.; Hoen, V.; Noach, C. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Boerakker, Y.; Karatay, E.; Sanberg, T.; Faasen, C.; Mulder, W.; Huibers, M.; Maandag, M. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands); Milovanovic, M.; Bolderdijk, J.W.; Steg, L. [Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen (Netherlands); Kapitein, A. [Cap Gemini Consulting, Utrecht (Netherlands); Bruning, F.; Berg, R. [LomboXnet, Utrecht (Netherlands); Boumans, F. [Hogeschool Utrecht, Utrecht (Netherlands)

  2012-09-15

  The aim of the title Smart Grids project is to improve accessibility of attractiveness of renewable energy for the Utrecht region for everyone. The project aims to develop, test and implement new business cases and service concepts for medium-sized smart grids in Utrecht and Amersfoort (both in the Netherlands). The project covers a total of two hundred houses and businesses. This report presents the results of Work Package 1: technical aspects of smart grids. Attention is also paid to consumer behavior with respect to smart grids and financial concepts for smart grids. Finally, an overview is given of the lessons learned from other similar pilots in the Netherlands and outside the Utrecht region [Dutch] Het Smart Grids project wil duurzame energie in de regio Utrecht bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. Het project heeft tot doel nieuwe business cases en dienstverleningsconcepten te ontwikkelen, te testen en te realiseren voor middelgrote smart grids in Utrecht en Amersfoort. Het betreft in totaal tweehonderd woningen en bedrijven. In dit rapport worden de resultaten van Work Package 1 besproken: technische aspecten van smart grids. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het consumentengedrag met betrekking tot smart grids, financieringsconstructies voor smart grids. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de lessen uit andere pilots in Nederland en daarbuiten op het gebied van smart grids.

 2. Twee Nederlandse reizigers uit Thailand met cholera

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A. A.; Kuijper, E. J.; Schultz, M. J.; Wieling, W.; Speelman, P.

  1994-01-01

  Cholera is a disease rarely imported in the Netherlands. Recently a 34-year-old woman who had returned from a trip through Thailand was admitted to our hospital with complaints of vomiting, watery stools and moderate dehydration. Vibrio cholerae OI serotype Ogawa biotype El Tor was isolated from the

 3. Levenstekens : Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, Judith

  2013-01-01

  Seldom has the future appeared so bleak as for the inhabitants of the Republic of the Seven United Netherlands in 1672, the Year of Disaster. This is revealed by letters written to family members and husbands overseas that were intercepted by British war ships. Dutch Studies specialist Judith

 4. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 5. Demiwater uit mest = Demineralised water from manure

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2011-01-01

  This report is about the commercialization of permeate water from manure treatment using reversed osmosis treatment. The goal is to use the permeate as a resource in the production of demineralized water.

 6. Serieuze vergroening blijft niet lang meer uit

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.

  2015-01-01

  Gaan we weer natuurlijke indigo gebruiken als kleurstof van spijkerbroeken? Zal de grootste fabrikant van cola straks weer échte vanille gebruiken in plaats van synthetische smaakmakers? Veel consumenten kiezen bewust voor producten op natuurlijke basis. De glastuinbouw kan goed op deze trend

 7. Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Zwart, K.B.; Spijker, J.H.

  2010-01-01

  In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en

 8. Ondernemerskompas : boekt men winst uit ervaring?

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, Annechien

  2004-01-01

  Ondernemerskompas is een project voor startende ondernemers in Noord-Nederland. Hierbij adviseren ervaren ondernemers, de zogenaamde mentoren, startende ondernemers op regelmatige basis. Het project heeft zichzelf ten doel gesteld het aantal starters in het noorden te vergroten, maar met name het

 9. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Overwater RMW; Glastra P; Nissan LA; LSO

  2003-01-01

  The radium concentration was measured in 25 samples of harbour sludge taken from the Rijnmond area (Rotterdam harbours and the Nieuwe Waterweg) in 2002. High radium levels were found near the former discharge points of the phosphate ore processing plants, confirming the results of previous

 10. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Overwater RMW; Glastra P; Nissan LA; LSO

  2003-01-01

  In 2002 zijn wederom havenspeciemonsters verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Van 25 monsters is het 226Ra-gehalte bepaald. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehalten gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de

 11. Kalender uit Tweede Wereldoorlog kom huis toe

  African Journals Online (AJOL)

  Dit het higiene on- moontlik gemaak. As hulle voaraf geweet het dat hulle 'n maand daar sou deurbring, sou die mee- ste sekerlik al die eerste week omgekom het. Maar hulle het elke dag geglo dat hierdie mis- kien die laaste dag in die donker houthuis sou wees. En waar daar nog hoop is, is daar nog lewe. Altyd honger.

 12. Emissies uit opslag van vaste mest

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Groenestein, K.; Smits, M.

  2007-01-01

  Door de omschakeling naar meer welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen produceert men in Nederland meer vaste mest. Om een indruk te krijgen wat de bijdrage zou kunnen zijn aan de emissies van ammoniak, geur en broeikasgassen is een inventarisatie gedaan naar de productie en opslag van deze mest

 13. Inskripsies uit Oud-Testamentiese tyd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E.J. Smit

  1967-03-01

  Full Text Available In Die Vaderland van 10 April 1967 het daar ’n klein persberiggie verskyn wat meld dat daar by die opgrawinge te Deir cAlla in Transjordanië onder leiding van dr. H. J. Franken ’n onbekende skrif ontdek is, „wat dui op ’n onafhanklike groep wat gedurende die Bybelse tyd in Transjordanië gewoon het”. Inderdaad is daar deur dieselfde Nederlandse ekspedisie onder die bekwame leiding van dr. Franken in 1964 al kleitablette met ’n onbekende skrif (vermoedelik dieselfde as wat die persberiggie bedoel gevind. In ’n kort nota enkele dae na die vonds het dr. Franken by foto-afdrukke van die tablette gemeld dat sommige letters van die waarskynlik alfabetiese skrif ooreenkoms vertoon met die Fenisiese Byblosskrif van Ahiram, maar dat daar waarskynlik ook ’n Suid-Semitiese element in die skrif aanwesig is. Die tablette word gedateer in ongeveer die einde van die dertiende, begin van die twaalfde eeu v.C.

 14. Mastitis als uiting van een maligniteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Uden, Dominique J. P.; Westenberg, A. H. Helen; van Laarhoven, Hanneke W. M.; Meijer, Jos W. R.; de Wilt, J. H. W. Hans; Blanken-Peeters, Charlotte F. J. M.

  2014-01-01

  Several conditions can mimic the clinical presentation of inflammatory breast cancer. Three women presented with a swollen, red and painful breast which turned out to be inflammatory breast cancer after being treated as infectious mastitis. Non-puerperal bacterial mastitis may be confused with

 15. Werken aan inclusie : Lessen uit zeven proeftuinen

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Knevel; Prof. dr. Jean Pierre Wilken

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de

 16. Werken aan inclusie: Lessen uit zeven proeftuinen

  OpenAIRE

  Knevel, Jeroen; Wilken, Jean Pierre

  2016-01-01

  Inclusie is een begrip met een hoog ideëel gehalte, waaraan verschillende interpretaties gegeven worden. Een van de meest concrete omschrijvingen vinden we bij Schuurman en Nass (2015) die onder inclusie verstaan: ‘De situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaa...

 17. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 18. Leervondsten uit Midlaren: import of eigen fabricaat?

  NARCIS (Netherlands)

  van Driel-Murray, C.; Nicolay, J.A.W.

  2008-01-01

  Leather finds from Midlaren: imported or local products? A few scraps of leather were present in two wells and one of the graves. A single cowhide offcut is suggestive of the presence of a leatherworker in the settlement, but the remaining fragments of goatskin are uninformative. Since vegetable

 19. Energy from biomass. Energie uit biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spaa, J H

  1990-11-01

  In view of the disadvantages of the use of fossil fuels in producing energy it is worth-while to reconsider the possibilities of biomass to produce energy. Therefore it is necessary to pay attention to production methods, production costs and the consequences of the use of biomass energy for the consumer. Also agreements have to be formulated by governments to control the production and the prices of biomass. Some possibilities to develop biomass production techniques in the Netherlands are mentioned. The results of these developments can be used by developing countries to produce energy from biomass in a more effective and cheaper way than is the case now. 16 refs., 2 ills.

 20. Energy from biomass. Energie uit biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, J [Business Unit ESC-Energy Studies, Netherlands Energy Research Foundation, Petten (Netherlands)

  1992-11-01

  A brief overview is given of the options to use biomass as an energy source. Attention is paid to processing techniques, energy yields from crops, production costs in comparison with other renewable sources and fossil fuels, and the Dutch energy policy for this matter. 1 fig., 1 ill., 2 tabs., 3 refs.

 1. Jeugdgezondheid : gaan we de goede richting uit?

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, Sijmen A

  2014-01-01

  The Dutch Public Health Forecast on health services for young people was published recently. This forecast is a landmark for further improvement of the health status of young people in the Netherlands, with adverse health behaviours and vulnerable groups being the major remaining challenges. The

 2. Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.; Schans, van der D.A.; Mosquera Losada, J.

  2005-01-01

  Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies

 3. 130EREGEWERE UIT TWEE VRYHEIUSOORL( E

  African Journals Online (AJOL)

  van 'n bobbejaan in die lug staan. Die papier- patroon word van agter gelaai en die swart- kruitlading word deur 'n slagdoppie, wat deur die haan aan die buitekant van die geweer af-. 19 geslaan word, ontbrand. Die meer konserwa- tiewe burgers kon hierdie geweer ook as 'n voorlaaier gebruik deur slegs 'n metaalprop-.

 4. Psalm 151 — uit Septuaginta en Qumran*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. J. Smit

  1969-03-01

  Full Text Available Psalm 151? Nog nooit van gehoor nie? Daar is mos maar net presies 150 Psalms. So is ons dit al die jare al gewoond. Dit is natuurlik waar ook. Die Bybel bevat presies 150 kanonieke Psalms. Om dit anders te stel: in die kanon van die O.T. is daar 150 psalms in die boek Psalms opgeneem. Hierdie psalms kom ook in beryming voor soos ons dit tans in die kerk sing. Naas die psalms sing die Afrikaanse kerke ook „gesange” en „Skrifberymings”, maar ons sal dit nooit waag om een hiervan ook „psalm” te noem nie.

 5. Slimmer netwerk gaat het huis uit

  NARCIS (Netherlands)

  Zevenbergen, R. van; Andel, T. van; Widlak, A.; Sigaloff, S.; Oeij, P.; Smout, J.; Stet, A.; Torre, W. van den; Popma, M.

  2015-01-01

  De afgelopen vier jaar hebben het minsterie van BZK, Kennisland, Kafkabrigade en TNO hard gewerkt aan Slimmernetwerk. Dit netwerk, van inmiddels ruim 4300 mensen op LinkedIn, was de thuisbasis voor een serie experimenten met ‘innovatie van onderop’ en interbestuurlijke samenwerking binnen de

 6. Shifting renewable energy in transport into the next gear. Developing a methodology for taking into account all electricity, hydrogen and methane from renewable sources in the 10% transport target; Hernieuwbare energie in transport naar een hogere versnelling. Ontwikkeling van een methode dat rekening houdt met alle elektriciteit, waterstof en methaan uit hernieuwbare bronnen in de 10% transportdoelsteling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampman, B.; Leguijt, C.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Wentrup, K.; Dreblow, E.; Gruenig, M. [Ecologic Institute, Berlin (Germany); Schmidt, P.; Wurster, R.; Weindorf, W. [Ludwig-Boelkow-Systemtechnik, Muenchen-Ottobrunn (Germany)

  2012-01-15

  vastgesteld dat 10% van alle in de transportsector gebruikte energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen. De richtlijn schrijft ook voor welke berekeningsmethoden in deze context gebruikt dienen te worden voor de biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit die door voertuigen worden gebruikt. Bij biobrandstoffen worden alleen die brandstoffen in de berekening meegenomen die feitelijk in de transportsector worden gebruikt. Voor de bijdrage van elektriciteit uit hernieuwbare bron wordt een iets anders methode gebruikt, omdat deze gewoonlijk aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken, waarbij de precieze herkomst van de gebruikte energie niet wordt bijgehouden: in hun berekeningen worden lidstaten daarom geacht het gemiddelde aandeel van hernieuwbare elektriciteit hiervoor te gebruiken. De Richtlijn schrijft ook voor dat, wanneer dat nodig mocht blijken, de Europese Commissie een voorstel moet presenteren waarin wordt aangegeven hoe de totale hoeveelheid door elektrische voertuigen gebruikte hernieuwbare elektriciteit berekend dient te worden en een methodologie wordt gegeven om de bijdrage van waterstof uit hernieuwbare bronnen in de transportsector op te nemen. Daarnaast is er de vraag hoe biomethaan dat in het aardgasnet wordt ingebracht in de 10%-transportdoelstelling moet worden verdisconteerd wanneer voertuigen uit datzelfde net worden gevuld - via een route die vergelijkbaar is met die van elektriciteitsgebruik in de transportsector. Door DG Energie van de Commissie zijn CE Delft, Ecologic Institute en Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) gevraagd ondersteuning te bieden bij het besluitvormingstraject rondom de drie genoemde routes voor transportenergie: hernieuwbare elektriciteit, waterstof en biomethaan, waarbij distributie via landelijke netten plaatsvindt. Dat heeft geleid tot een uitgebreid rapport waarin verschillende methodologische opties worden uitgewerkt en beoordeeld en conclusies worden getrokken voor zowel de korte en middellange termijn (tot 2020

 7. IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN ENRUTADOR PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA RED DE TECNOLOGÍA AVANZADA RITA-UD CON LA RED METROPOLITANA RUMBO MEDIANTE SOFTWARE LIBRE Y EL MODELO TMN DE LA UIT-T

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Andrés Martínez

  2012-05-01

  Full Text Available En este documento se consignan los resultados más relevantes que se obtuvieron al implementar un enrutador  para la interconexión de una red LAN académica con el nodo de RUMBO, sobre una máquina de mediano rendimiento, usando software libre y empleando una adaptación del modelo TMN de la UIT-T para la gestión de este elemento de red. Se aprovechó  las ventajas dinámicas en la implementación de dispositivos de red que ofrece el software libre; obteniendo un enrutador de bajo coste; que soporta enrutamiento estático y dinámico, políticas de calidad de servicio QoS, la nueva generación de direccionamiento IPv6, entre otras.

 8. Uit het oog, uit het hart? : stabiliteit en verandering in persoonlijke relaties

  NARCIS (Netherlands)

  Busschbach, Jooske Tanna van

  1996-01-01

  Why do we loose contact with some friends while the relations with others remain stable over time? Research shows that the frequency of contact within personal relations changes during our life course. The aim of our research was to develop and test general hypotheses that explain differences in

 9. Uit het oog, uit het hart?: stabiliteit en verandering in persoonlijke relaties

  OpenAIRE

  Busschbach, Jooske Tanna van

  1996-01-01

  Why do we loose contact with some friends while the relations with others remain stable over time? Research shows that the frequency of contact within personal relations changes during our life course. The aim of our research was to develop and test general hypotheses that explain differences in stability and change of contact within personal relations over a longer period in time. The concept of 'social capital' was introduced by anthropologist and sociologist to describe the influence of pe...

 10. New fracking technologies in the USA; Nieuwe fracking-technologieen in de Verenigde Staten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-03-15

  At the moment, 23% of the natural gas in the USA is extracted from shale gas fields and, according to the US Energy Information Administration, this will increase to 49% in 2035. The production of shale gas does have a number of down sides, such as its high water use, possibly being the cause of earthquakes, the environmental impact and the flaring. This articles discusses the various technological solutions to the challenges facing the shale gas industry. [Dutch] Op dit moment wordt 23% van het natuurlijke gas in de USA gewonnen uit schaliegasvelden en zal naar verwachting van de U.S. Energy Information Administration stijgen naar 49% in 2035. Aan de productie van schaliegas zit een aantal mindere kanten, zoals het grote watergebruik, het mogelijk veroorzaken van aardbevingen, de omgevingsimpact en het affakkelen. In dit artikel worden verschillende technologische oplossingen besproken voor de uitdagingen voor de schaliegasindustrie.

 11. Komas uit 'n Bamboesstok en Invisible Cities van Italo Calvino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1986-05-01

  Calvino’s novel also has a character, the fictionalised Marco Polo, who plays such an important role in Komas uil 'n bamboesstok. When the traces of Italo Calvino’s work are sought in Komas, the coherence between poems in the volume emerges more clearly. The importance of Calvino’s “novel” as intertext does not primarily reside in the clarifying reciprocity which it has with single poems or pairs of poems. It is the central intertcxt in the volume, seeing that it is of determining importance for its structure. Opperman’s poetic technique in this volume reiterates the structure of Invisible cities: multiplicity which in the end can be reduced to unity.

 12. Hoe ontwerpt u een effectieve MOOC? Voorbeelden uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Firssova, Olga; Brouns, Francis

  2016-01-01

  Wat is kenmerkend voor het design van Massive Open Online Courses (MOOCs)? Wat maakt ontwerpen van MOOCs bijzonder uitdagend maar ook bijzonder interessant? In de workshop over MOOC Ontwerp gaat u actief op zoek naar antwoorden aan de hand van ervaringen met het ontwerpen en uitleveren van MOOCs in

 13. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 14. Mineralenconcentraten uit dierlijke mest = Mineral concentrates from animal slurry

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Buisonjé, de F.E.

  2012-01-01

  In 2011 6 pilot production plants of mineral concentrates from animal manure were monitored, with the aim of gathering additional data on the chemical composition of the raw slurry and the end products. Beside that a literature review was executed to reveal the biological degradability of

 15. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied. Resultaten over 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Lembrechts J; Glastra P; Nissan LA; Overwater RMW; LSO

  2002-01-01

  Van 25 havenspeciemonsters is het Ra-226-gehalte bepaald. De monsters zijn in 2001 verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehaltes gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de

 16. Radium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied. Resultaten over 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Lembrechts J; Glastra P; Nissan LA; Overwater RMW; LSO

  2002-01-01

  The radium concentration was measured in 25 samples of harbour sludge taken in 2001 from the Rijnmond area (Rotterdam harbours and the Nieuwe Waterweg). High radium levels were found near the former discharge points of the phosphate ore processing plants, confirming the results of previous

 17. Uit genade alleen? Herbesinning oor die Romeinebrief deur Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die kritiek (verwyt!) dat hierdie benadering agter- haald is, word ondervang deurdat sy analise, sintese en toepassing verder ook nog vanuit die perspektief van die retoriese situasie van Romeine (bl 17v) benader is. Met behulp van 'n literêr-kritiese paradigma van verstaan van die Romeinebrief vra hy die belangrike vraag ...

 18. Boere gewere uit twee vrydheidsooloë | Otto | Scientia Militaria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hulle is oud. Hulle dae van glorie is verby. Sommige van hulle is verroes en vol oorlogslidtekens. Tog hou hulle vir die leek en vir die kenner 'n bykans mistieke skoonheid, 'n onweerstaanbare bekoring in. Hulle word deur sommige vertroetel, deur sommige bestudeer en deur sommige uitgestal sodat ander kan deel in ...

 19. Moroccorp: tien miljoen woorden uit twee Marokkaans- Nederlandse ...

  African Journals Online (AJOL)

  beperkt tot Genk en ook straattaal (Appel 1999) is regiogebonden. Maar een goed begrip van deze variëteiten kan .... werd het eerste chatkanaal gelogd, en van juli tot en met september werd het tweede chatkanaal gelogd. Onze logactiviteiten .... is marked by certain contact phenomena". Die definities zien er op het eerste.

 20. Ethanol production from biomass. Voorlopig nauwelijks ethanolproduktie uit biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Knijff, A; Wildschut, L R [Haskoning Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau, Nijmegen (Netherlands); Williams, A [Technische Univ. Twente, Enschede (Netherlands)

  1991-04-01

  Fluid fuels, for instance ethanol and methanol, can be produced from agricultural materials and from waste materials. For 37 waste flows (among which scrap from the oil- and fat industry, waste potatoes, withdrawn vegetables, waste wood, straw, roadside grass, vegetables-, fruits- and garden wastes and beet tails) possibilities to produce fuels have been considered. In general, sacchariferous and farinaceous wastes, which could be used for ethanol production, are used for other purposes. Therefore ethanol production from these materials is expensive. Cellulose wastes (for instance straw, wood wastes and paper sludge) can be suitable in the future for ethanol production. But first a cheap method to decompose and hydrolize cellulose has to be developed. 2 figs., 2 ills., 3 refs.

 1. Electricity from biomass within reach. Elektriciteit uit biomassa binnen handbereik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beenackers, A A.C.M. [Univ. Groningen (Netherlands)

  1992-11-01

  A state of the art is given of the developments in gasifiers and conversion techniques for biomass. Also attention is paid to the production costs of flue gas and electric power from biomass, and the production costs of the transportation fuels bio-ethanol and rapeseed oil, compared with the cost prices of refinery fuels. 2 figs., 3 tabs.

 2. Energy from Dutch biomass. Energie uit Nederlandse biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, J

  1993-12-01

  Attention is paid to the options and potential of using biomass wastes in the Netherlands for the production of energy. An overview of the flows of biomass residues is given, next to the biomass properties, and biomass conversion techniques. Data on the contribution of renewable energy sources (1990) and targets for the year 2010 are presented and briefly discussed. It is expected that the contribution of biomass will increase considerably in the next years in the form of cheap biomass residues. 1 fig., 4 tabs.

 3. Energy from biomass: An overview. Energie uit biomassa: Een overzicht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Toorn, L J; Elliott, T P [Non-Traditional Business Division, Shell International Petroleum Company, London (United Kingdom)

  1992-03-01

  Attention is paid to the effect of the use of energy from biomass on the greenhouse effect. An overview is given of the aspects of forest plantation, carbon dioxide fixation and energy from biomass, in particular with regard to the potential impact of the use of biomass energy on the speed of accumulation of carbon in the atmosphere. A simple model of the carbon cycle to illustrate the geochemical, biological and antropogenic characteristics of the cycle is presented and briefly discussed. Biomass, which is appropriate for energy applications, can be subdivided into three categories: polysaccharides, vegetable oils, and lignocellulosis. The costs for the latter are discussed. Three important options to use biomass as a commercial energy source are solid fuels, liquid fuels, and power generation. For each option the value of energy (on a large-scale level) is compared to the costs of several types of biomass. Recent evaluation of new techniques show that small biomass conversion plants can realize an electricity efficiency of 40%, with capitalized costs far below comparable conventional biomass conversion plants. One of the policy instruments to stimulate the use of biomass as an energy source is the carbon levy, in which the assumed external costs to reduce carbon dioxide emission are expressed. Political and administrative feasibility are important factors in the decision making with regard to carbon storage and energy plantations. 6 figs.

 4. Sosiale geregtigheid: �n Perspektief uit die Jeremiaboek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. Wessels

  1992-08-01

  Full Text Available Social justice: A perspective from the book of Jeremiah The whole concern for a just society, is a major issue in the book of Jeremiah. This is especially true as far as the kingship is concerned. Jeremiah 22:13-17 serves as an excellent example to explain the prophet's view on the current leader�s role in creating and maintaining a just society. In the eyes of the prophet, king Jehoiakim has failed in this respect, whereas his father Josiah is regarded as one who has knowledge of Yahweh, reflected in his just conduct.

 5. Nieuws uit het westen : meerouderschap en draagmoederschap in British Columbia

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk, M.J.

  2016-01-01

  In 2013 is in de Canadese provincie British Columbia nieuwe familierechtwetgeving in werking getreden: de Family Law Act, met daarin een regeling voor draagmoederschap, meerouderschap en meeroudergezag. Gezien de discussie in Nederland over deze onderwerpen en de instelling van de Staatscommissie

 6. Dioxinen in uit Belgie geimporteerde verpakte melk en melkprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong APJM; Liem AKD; Kootstra PR; Hoogerbrugge R; Theelen RMC; van ' t Klooster HA

  1990-01-01

  A preliminary investigation has been performed on dioxin levels in cow's milk (pasteurized and sterilized plain milk) and some milk products, which have been and are being imported from Belgium into the Netherlands. A limited number of samples, i.e. four samples of Belgian milk, one cream

 7. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1987-01-01

  The aim of this study is to elucidate the price formation of home- grown Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', the

 8. Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Aarnink, A.J.A.; Blanken, K.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  The formation of ammonia from litter in broiler houses depends on various factors such as climate (both inside and outside the house), dry matter content of the droppings, and dry matter content, pH, ammonium content and temperature of the litter. However, it is not known how these processes

 9. Verklarende prediking. Basisteoretiese elemente uit Hebreërs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.J.H. Venter

  2001-08-01

  Full Text Available Expository preaching. Basis-theoretical elements from Hebrews This article specifically focuses on basis-theoretical elements in the Letter to the Hebrews – a New Testament book that can actually be regarded as a sermon. In the introduction the point of departure, that is the focus on bais-theoretical elements, is justified. Furthermore, attention is paid to specific elements of preaching implied in this “sermon” in the Letter to the Hebrews: elements applicable to the practice of expository preaching, the structure in an expository sermon, that is the introduction, the body, and the conclusion. The purpose of the sermon is also touched upon. Issues like the spirituality of the preacher, his ministry of equipping by means of expository preaching, and his relationship to the congregation are also investigated, followed by final conclusions.

 10. UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT ...

  African Journals Online (AJOL)

  20 van 1898 van die Kaapkolonie, getiteld The Navy Contribution. Act, i898 is a.m. ... as a contribution towards the annual expenditure by the ...... The above are inclusive of all allowances for lodging and provisions. Petty Officer Ins ...... that system we can retain full constitutional control not only in theory but also complete ...

 11. Aan de slag met honors : praktijklessen uit Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfensberger, Marca; Hogenstijn, Maarten

  2015-01-01

  In de brochure ‘Aan de slag met honors’ worden onderzoeksresultaten van het onderzoeksproject Honors in Europe hertaald naar tips voor succesvol en inspirerend honorsonderwijs. De brochure is grotendeels gebaseerd op het boek Talent Development in European Higher Education – Honors programs in the

 12. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 13. Berekening van levensverwachting uit mortaliteits follow-up studies

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenveen RT; Schuit AJ; Visscher TLS; Feskens EJM; Nagelkerke NJD; CCM

  1998-01-01

  Survival analyses of longitudinal studies make often use of the Cox proportional hazards model. Mortality differences between risk groups are presented in terms of estimated regression coefficients or relative risks. The research question relates to the presentation of mortality differences in terms

 14. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research

 15. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jurrius, K.H.M.|info:eu-repo/dai/nl/297115383

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 16. Biobeschikbaarheid in de hond van anorganisch arseen uit ijzeroerhoudende grond

  NARCIS (Netherlands)

  Groen K; Vaessen HAMG; Kliest JJG; de Boer JLM; van Ooik A; Timmerman A; Vlug R

  1992-01-01

  In some parts of the Netherlands, bog-ore containing soils prevail which naturally contain arsenic concentrations that exceed, by a factor of ten, existing standards for maximum allowable concentrations of inorganic arsenic in soil. These standards are based on the assumption that in humans the

 17. De geest uit de fles / Chasing the mind

  NARCIS (Netherlands)

  Lamme, V.A.F.

  2006-01-01

  The idea that we have a conscious mind, controlling our bodily actions, is deeply embedded in our thinking of human nature. But is this correct? In this essay I will take you along sleepwalking murderers, patients that have lost control over their actions, and frogs catching flies, to convince you

 18. Ugilec 141, PCB's en dioxinen in paling uit de Roer

  NARCIS (Netherlands)

  Wammes JIJ; Linders SHMA; Liem AKD; Velde EG van der; LOC

  1997-01-01

  Questions about the health risk of consumption of eel from the river Rur for anglers, were the reason for an investigation into the occurrence of PCBs, dioxins and Ugilec 141 in this eel. Methods developed at the Laboratory of Organic-analytical Chemistry have been used for the analysis of Ugilec

 19. Spiritualiteit - ’n perspektief uit die Ou Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. D. Snyman

  1997-06-01

  Full Text Available Spirituality is defined as coram Deo, that is, living in the presence of God. In this article it is argued that within the South African context, the Old Testament is not given due regard in the scholarly debate on spirituality. The foundation of an Old Testament spirituality is God revealing his name in Exodus 3:14-15 as the ever-present God. Following the tripartite division of the Old Testament it is argued that the Torah can be seen as a call to obedience within covenantal structures. The prophets can be seen as proclaimers of God's Word. Jeremiah and Habakuk are examples of prophets who were not at ease with God and his actions. The doxologies found in prophetic literature are also important aspects of an Old Testament spirituality. The contribution of the Ketubim to the theme of spirituality can be summarised by the concepts of prayer and life. This preliminary investigation into the contribution the Old Testament can make on the issue of spirituality shows that much can be gained by taking the Old Testament into full account when reflecting on spirituality.

 20. Developments in cooling technique. Energy efficient solutions incentivized by price increases; Ontwikkelingen in de koeltechniek. Energie-efficiente oplossingen door prijsstijgingen gestimuleerd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Maarel-Sonneveld, K.; Van de Sande, C. [Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling NVKL, Zoetermeer (Netherlands)

  2012-04-15

  Due to tightening of European (environmental) laws and regulations there is an increasing trend in the development of installations and equipment with natural refrigerants and synthetic refrigerants (HFCs) that have low global warming potential. At the same time, the installations are also becoming more energy efficient. Due to increasing prices, it is worth making investments in for operators. [Dutch] Door aanscherping van Europese (milieu)wet- en regelgeving is er een stijgende trend in de ontwikkeling van installaties en apparatuur met natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen (HFK'S) met een laag aardopwarmingsvermogen of 'global warming potential'. Tegelijkertijd worden de installaties zelf energie-efficienter. Door de stijgende energieprijzen loont het voor exploitanten hierin te investeren.

 1. Slaan uit macht en uit onmacht : mannen leren in groepswerk praten over hun relaties met vrouwen en kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Sietske Dijkstra

  2011-01-01

  Battering as a consequence of power and powerlessness. Men learn to talk about domestic violence and their relationships with women and children through group work This article reports on a working visit of a week (in September 2010), to three domestic abuse programmes aimed at male perpetrators of

 2. Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. A.M. Carstens

  1994-05-01

  Full Text Available This article focuses on views expressed in newspaper articles and in letters to the editor about the future of Afrikaans in a new political dispensation. It seems as if people do not believe that despite the constitutional assurances of November 1993 - Afrikaans will be able to maintain its present status as one of the official languages of South Africa as the mistakes of the past are constantly being thrown into its face. There have been signs in the business community (for example by Toyota, Coca-Cola, BMW, SA Breweries and in the political arena that English, rather than Afrikaans, is the favoured language. The views expressed in the articles and letters indicate that the Afrikaans community will not accept this attitude and that a new struggle for language rights (especially those of Afrikaans in the light of the history of Afrikaans could be the result. This struggle could according to one letter writer - have serious consequences for peace in the country after the assumption of power by a new government will come to power after April 27 1994.

 3. Uit voorraad leverbaar : De overgewaardeerde rol van bouwrijpe grond als vestigingsfactor bij de planning van bedrijventerreinen

  NARCIS (Netherlands)

  Olden, H.

  2010-01-01

  This study tests the assumption that an allocation policy for business estates that is subject to facilitating objectives is a cause of government failure. The policy focus on regional economic growth and employment growth has allegedly led to a emphasis on the construction of new business estates.

 4. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel : christelijke religie en seculiere utopie

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk, M.J.

  2008-01-01

  Nu de ChristenUnie meeregeert zien sommige christenen nieuwe kansen om orde op zaken te stellen op ethisch gebied. Maarten Verkerk wijst aan de hand van het werk van Francis Bacon en van de regering Bush op het grote gevaar om hoge doelen te stellen aan een machtspositie.

 5. Neerkijken en rondzien: Twee reizigers uit Nederland portretteren en presenteren Harlem.

  NARCIS (Netherlands)

  Boter, B.; Geerlings, A.J.M.

  2016-01-01

  Looking down and looking around: Two travelers portray and present Harlem In the 1930s and 1950s two white Dutch writers, Mary Pos (1904-87) and Rosey Pool (1905-71), visited the New York neighborhood of Harlem. They reported on these journeys in letters, newspaper articles, monographs, and

 6. Westerse cultuur uit balans : naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw

  OpenAIRE

  Burg, van, J.A.C.

  2001-01-01

  Some years ago the Dutch government announced in the Queen's Speech that the Netherlands are "doing well "and, furthermore, rosy prospects for the future were predicted. This statement immediately raises questions for the critically aware citizen about the criteria on which this announcement is based. Equally, it raises questions about the outcome of this evaluation, were it viewed from a European or global perspective.It is undeniably true that for most Dutch citizens the material prosperity...

 7. Lessen in crisisbeheersing : Dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn

  NARCIS (Netherlands)

  Nicolien Kop; Menno van Duin; Pieter Tops; Vina Wijkhuijs; Otto Adang

  2012-01-01

  Eigen veiligheid of slachtoffers voorkomen (hoofdstuk 2) betreft een politieel onderwerp dat een nauwe relatie heeft met de AMOK-procedure. Vaak wordt deze procedure vereenzelvigd met school shootings; maar ook deze gebeurtenis laat zien dat dit begrip niet altijd de lading dekt. Het hoofdstuk (3)

 8. Uit de Cochrane Library: Marginaal grotere genezingskans door antibioticabehandeling bij acute bacteriële conjunctivitis

  NARCIS (Netherlands)

  Hamerlynck, J. V. T. H.; Rietveld, R. P.; Hooft, L.

  2007-01-01

  Acute bacterial conjunctivitis is one of the most frequently encountered ocular disorders in primary care. It is frequently self-limiting, and the widespread use of broad-spectrum antibiotics has led to concerns regarding antibiotic resistance. Therefore, a Cochrane systematic review of 5 randomised

 9. Het effect van een chemische luchtwasser op de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Zonderland, J.J.

  1999-01-01

  Commissioned by Bovema Inc. in Milsbeek (NL), the Research Institute for Pig Husbandry investigated the chemical scrubber as a means of reducing ammonia emission from growing-finishing pig houses. The scrubber is supposed to absorb ammonia from ventilation air into a acid solution. The acid fluid is

 10. Het bepalen van het gehalte aan polychloorbifenylen in vetbiopten afkomstig uit menselijk weefsel

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Traag, W.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1982-01-01

  Inventariserend onderzoek naar het voorkomen, zowel kwalitatief als kwantitatief, van polychloorbifenylen in vetbiopten. De vetbiopten zijn genomen bij studenten van de vakgroep voeding van de Landbouwhogeschool te Wageningen. In het kader van een samenwerkingsverband tussen het RIKILT en de LH te

 11. De stikstofhuishouding van het melkrund en de betekenis van de gluconeogenese uit aminozuren

  NARCIS (Netherlands)

  Boekholt, H.A.

  1976-01-01

  The nitrogen metabolism of the ruminant has received close attention during the last decades. At the beginning of this century, the use of various protein sources in the rations of cattle and sheep was investigated. In addition to the biochemical and physiological processes of N metabolism, the

 12. Combinatie van uit- en inwendige radiotherapie voor het oesofaguscarcinoom: een nieuw perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Caspers, R. J.; Zwinderman, A. H.; Griffioen, G.; Welvaart, K.; Leer, J. W.

  1993-01-01

  Thirty-five patients with an inoperable or non-resectable oesophageal carcinoma were treated with external radiotherapy to a maximum dose of 60 Gy followed by a booster irradiation by means of intraluminal brachytherapy at a low dose rate (40-112 cGy/h). For this extra irradiation, which lasted

 13. Wanneer die beelde uit die oog geneem word – teks en beeld: 'n Teologiese probleem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilhelm C. Kloppers

  2003-10-01

  The over-emphasis of the Lutheran theology according to which the "ears alone" would be appropriate, as well as the Barthian theology of "the word alone", led to a negative evaluation of images and the visual aspects of communication. In this article it is argued that texts and images are sides of the same coin which both contribute to under-standing and which therefore communicate the faith in ways that are different, yet very similar. When text and image are separated, it leads to deficient imagination and communication. It is shown that theology cannot escape the forming of images and communication through images. Theologians therefore need profound training in the understanding of images and in creative communication through images and imagination – theologians need Bild-ung.

 14. Mercury from bioenergy. Environmental problem or phobia?; Kwik uit bio-energie. Milieuprobleem of fobie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, W.C. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2003-06-01

  An overview is given of the consequences of mercury emission from bioenergy projects, based on several environmental effect reports (so-called Mer or 'Milieueffectrapportages' in Dutch). It is concluded that in the Netherlands there is no atmospheric mercury problem. [Dutch] De gevolgen van de kwikemissies bij bioenergieprojecten worden beschreven op basis van diverse uitgevoerde Milieu-effectrapportages. Daarbij wordt ingegaan op de bezwaren ten aanzien van deze emissies die onder andere door milieugroepen worden ingebracht en de verpande emissie-eisen die vergunningverleners menen te moeten opleggen. De auteur beargumenteert dat er geen atmosferisch kwikprobleem is in Nederland en ten gevolge van de bio-energieprojecten ook niet is te verwachten. Alleen een Europese aanpak van grootschalige luchtverontreiniging is effectief. De Nederlandse kwikemissie is verhoudingsgewijs al zeer laag. Op basis hiervan zijn er volgens de auteur geen goede redenen om in Nederland strengere kwikeisen op te leggen dan elders in Europa.

 15. Die selfverstaan van die Samaritane soos dit uit- drukking vind in die feesliturgie צלות מוצד השמיני

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Beyers

  1999-12-01

  Full Text Available The self-understanding of the Samaritans, as expressed in the liturgy of the צלות מוצד השמיני festival This study is concerned with the identity and religion of the Samaritans. The way in which the Samaritans understood their identity is highlighted by their perception of God, by the traditions they adhered to and by the selection of texts from the Pentateuch they used in their liturgy. The beliefs and rituals of the Samarium faith found their way into the Samaritan Liturgy. The study of a part of the Samaritan Liturgy shows that the Samaritans are heirs to the religion of the northern tibes of Israel.

 16. Een lading proviand - archeobotanisch materiaal uit het 16de-eeuwse scheepswrak OE 34 (Flevoland)

  NARCIS (Netherlands)

  van Popta, Yftinus; Cappers, Reinier

  2016-01-01

  In the summers of 2011 and 2012 the International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) excavated a 16th-century shipwreck. The wreck was recognized as a Dutch vessel of the wijdschip type. It was found near the city of Lelystad and contained a rich variety of archaeological

 17. Monitoring projecten Bewegende stad : nodigt de vernieuwde inrichting uit tot meer bewegen?

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Johan; Slender, Hans; Verbree, Hanneke; Wiggers, Hiske

  ‘De stad als sportschool’ illustreert dat de gemeente Groningen stadjers uitnodigt om te sporten en bewegen in de openbare ruimte van Groningen. Van hardlopen in het Noorderplantsoen, skeeleren in het Stadspark tot crossfit trainingen op de Grote Markt, steeds meer mensen sporten in de openbare

 18. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  The prospects for applying urease inhibitors in Dutch dairy cow housing were studied. NBPT and a new German urease inhibitor are identified as most promising. The effects on ammonia emissions should be quantified in real farm conditions. A reduction of ammonia emission in a range between 20 and 40%

 19. Voortgezet onderzoek naar de migratie van N-nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen uit spenen en fopspenen

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen. G.; Sahertian; E.T.; Battum; D.van*

  1985-01-01

  In totaal 17 monsters spenen en 14 monsters fopspenen werden onderzocht op afgifte van N-nitrosaminen (NA) en nitroseerbare verbindingen aan een speekselsimulant. Krachtens het Verpakkingen- en Gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) mag bij spenen de afgifte van NA en nitroseerbare verbindingen

 20. Structural characteristics of wheat flour arabinoxylans = Structuurkenmerken van arabinoxylanen uit tarwebloem

  NARCIS (Netherlands)

  Gruppen, H.

  1992-01-01

  A procedure has been developed for the isolation of highly purified water-unextractable cell wall material (WUS) from wheat flour. From this material arabinoxylans were extracted via sequential extraction with Ba(OH) 2 , KOH and NaOH solutions. The first extract

 1. “Waar Val Jy Uit?”: District Six, Sacred Space, and Identity in Cape ...

  African Journals Online (AJOL)

  profile through concepts of District Six as a utopian space of Fairyland, a degenerating space of Wasteland, and a lost space of Exile. Attending to religious-like practises aimed at recovering human dignity in a context of urban and social dehumanisation that resonated with a particular segment of the coloured population, ...

 2. Westerse cultuur uit balans : naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van J.A.C.

  2001-01-01

  Some years ago the Dutch government announced in the Queen's Speech that the Netherlands are "doing well "and, furthermore, rosy prospects for the future were predicted. This statement immediately raises questions for the critically aware citizen about the criteria on which this announcement is

 3. Moleculaire systematiek van mossen: stand van zaken met voorbeelden uit de Europese mosflora

  NARCIS (Netherlands)

  Stech, Michael

  2009-01-01

  A brief overview of the current state of bryophyte systematics by using molecular data for inferring phylogenetic relationships of bryophytes and the development of the publication record is given. The impact of molecular data on bryophyte taxonomy and systematics is discussed with an emphasis on

 4. Processen en factoren die van invloed zijn op de emissie van bio-aerosolen uit stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, A.J.A.; Yang Zhao, Yang; Dekker, A.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  In the Netherlands there are some regions with very high animal densities. From the sixties in the last century intensive livestock production has expanded largely, especially in the South and East of the Netherlands. The objective of this desk study was to describe the processes and factors that

 5. Emissie van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) uit diverse bouwmaterialen en afvalstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Wilde PGM de; Aalbers TG; LAE

  1995-01-01

  Within the framework of the Terms of Reference Plan for normalization commission 390011 on materials', the RIVM has developed a set of leaching tests for various organic compounds. In this study the emission of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) of several materials were determined using the

 6. Organochloorbestrijdingsmiddelen in humaan vetweefsel uit Noord-Brabant, Friesland en Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Heusinkveld HAG; van de Meent-Olieman GC; van Zoonen P

  1987-01-01

  Ten behoeve van epidemiologisch onderzoek, gestart in verband met de geconstateerde bodemverontreiniging met hexachloorcyclohexaan (HCH)-isomeren in Twente, zijn 103 monsters humaan vetweefsel onderzocht op het voorkomen van deze isomeren. De monsters waren afkomstig van obductie-onderzoek,

 7. Waarom historici daarbij hun eigen vak niet uit het oog mogen verliezen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Devos

  2012-06-01

  Full Text Available Why Historians should also keep their own Field of Study in MindHistorians must pay more attention to the meaning of the logic of management or managerialism in politics. However, interdisciplinarity does not simply mean that subjects and methods of other disciplines can be copied into the science of history. Historians have an important unique selling proposition that should not be underestimated – the power to put novelty in perspective by historical insight. The techniques and methods of the science of history cannot be weakened simply in order to study topics that are popular or to participate in public discussions that are mainly inspired by other disciplines.

 8. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater uit het bollengebied bij 't Langeveld

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Klapwijk SP; Linders JBHJ

  1989-01-01

  Op vijf locaties in het gebied "'t Langeveld" van de naast de Amsterdamse en Noordwijkse waterleidingduinen gelegen Noordzijderpolder zijn gedurende de maanden mei 1987 t/m januari 1988 maandelijks monsters oppervlaktewater genomen en onderzocht op 39 bestrijdingsmiddelen en

 9. Afvloeiing uit en aanpassing in de landbouw 1968 [Mobility in farming, parttime farming 1968

  NARCIS (Netherlands)

  Weerdenburg, L.

  2007-01-01

  Farm and personnel / successor / attitude to change in modern times / contacts with immigrants / status of farmers / attitude to the farmer's work / motivations to leave farming / work type preferences / expectations for the future / attitude to reconstruction / re-allocations / cooperation /

 10. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 11. Effecten van een robuust wegennet op het fietsverkeer : resultaten uit een microsimulatiemodel.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  2012-01-01

  Effects of a robust roads network on bicycle traffic; Results obtained from a microsimulation model. The traffic flow on the Dutch main road network is problematic due to intensive use and near stagnant capacity. As a result the accessibility of the economic centres is still under heavy pressure. In

 12. ‘Laat uw Naam geheiligd worden’: Een uiting van eerbied aan God

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evert-Jan Vledder

  2011-04-01

  Full Text Available Along with Norman Metzler, I will argue that the first petition of the Lord’s prayer: ‘Hallowed be thy Name’ (Mt 6:9b is not the first petition in proper sense. It rather can be seen as a ‘parenthetical doxological phrase’ that describes closer the address ‘Our Father in Heaven’ (Mt 6:9b, following examples in both Jewish and Muslim traditions. The question will be raised whether the devotional address to God is not a stronger base for respectful co-existence and dialogue with each other than a rather general moral demand of ‘having respect for each other’?

 13. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  The Dutch National and Provincial Groundwater Quality Network (LMG/PMG) have been designed to keep track of the shallow groundwater quality (well screens at 10 and 25 m below surface). The average monitoring site density is 1 per 100 km2. Since 1984 samples have been collected yearly and analysed

 14. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  Binnen het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) worden jaarlijks monsters genomen in enkele honderden grondwaterstandsbuizen over heel Nederland. De putten hebben filters op ca. 10 en 25 m-mv. Het doel van dit onderzoek is een beeld

 15. Zoogdieren uit de Onderst-Pleistocene kuststreken van Nederland (with English summary)

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, A.

  1949-01-01

  Lower-Villafranchian landmammals lived in the South of the Netherlands when the coastline of the North Sea retired in northern direction during the Plio-Pleistocene transition period. In the province of Zealand their black remains have been fished out of the waters of the Scheldt in the depth of

 16. Onderzoek in planning : betekenis van kennis uit landbouwonderzoek in dertig jaar streekplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de W.

  1998-01-01

  1 Introduction

  Research question
  A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and spatial potentials. This insight is gained by research performed during the planning process, which in this book is called

 17. Het televisieprogramma "Familie Oudenrijn" III : evaluatie van de herhaling van de uitzendingen uit de eerste reeks.

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenzieker, M.P.

  1989-01-01

  During September /December 1988 a replay of the TV program Oudenrijn was shown. After an evaluation of this replay a comparison is made of the numbers of viewers and their appreciation of the TV program. The viewers are distinguished to their age, sex, and education. Children up to 13 years do

 18. Verkennende studie : inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen van melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Braker, M.J.E.; Duinkerken, van G.; Durksz, D.L.; Mheen, van der H.J.C.J.; Plomp, M.; Remmelink, G.J.; Bannink, A.; Valk, H.

  2005-01-01

  The area of grasslands used for nature conservation is increasing substantially in the Netherlands. To maintain these grasslands, harvesting and removal of the grass is an important aspect. Utilization of this type of grass in the ration of lactating dairy cows has been subject of a pilot study.

 19. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 20. Waarom wij studenten niet vertellen dat de Griekse cultuur uit ‘Zwart Afrika’ komt

  NARCIS (Netherlands)

  Boter, G.J.; Flinterman, J.J.

  2016-01-01

  The present contribution is an offshoot of a public debate on Afrocentric criticisms of the teaching of Ancient History, held at the Vrije Universiteit Amsterdam in June 2015 (for a video recording of this event see https://www.youtube.com/watch?v=WMu5lncT8OU). We argue that the central tenets of

 1. Twee patiënten met acute hepatitis B uit dezelfde piercingsalon

  NARCIS (Netherlands)

  de Man, R A; Bosman, A; Stevens-Schretzmeijer, M; Niesters, H G

  1999-01-01

  Hepatitis B was diagnosed in two homosexual men aged 41 and 31 years. Both had undergone piercing on the same day in the same saloon. The word piercing means application of decorations in the skin which is pierced for the purpose. The breeching of the skin combined with the conditions under which

 2. Drink met vreugde uit die liefdesfontein! - �n Ou-Testamentiese perspektief op menslike seksualiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Groenewald

  2006-09-01

  Full Text Available In this article the author discusses the fact that being sexual is part of being human. The Old Testament quite frankly acknowledges this important aspect of our humanity. It unapologetically depicts men and women as physical and sexual creatures � not only as spiritual, rational and moral beings. Surveying what the Old Testament says about human sexuality can remind us that the more things change (and they certainly have changed a lot!, the more things stay the same. The cultural world and the social structures within which we express our sexuality today are substantially different from those of Old Testament times, and they are continuing to evolve at a rapid pace in our day. Still, all things considered, it is not so much our fundamental differences with our biblical ancestors that strikes us, but rather our common flesh, our common capacity for love with a physical dimension, our common desire to know and be known by another. These sexual aspects of our humanity are as strong as death, as unquenchable as fire.

 3. Indikatief en paraklese in die verkondiging met toeligting uit die Pastorale briewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. H. Venter

  1990-06-01

  Full Text Available Having defined the terminology indicative, paraclesis and proclaiming the gospel as used in this article, attention is focused on two main issues to be investigated in this article. The first issue is aimed at determining the main results of recent research in respect of the relation and functioning of indicative and paraclesis in the field of a selection of studies from the New Testament, Ethics, Pastoral science and Homiletics.

 4. Perspektiewe uit die Psalms wat lig werp op die wese van die geloofsgemeenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. Bezuidenhout

  1995-12-01

  Full Text Available Perspectives from the Psalms which illuminate the essence of the community of faith. The Psalms functioned in contexts which were quite different from that'of the modem church, yet they can contribute to a better understanding of the essence of the community of faith. The spirit of a community is revealed in its art more than in its laws. The Psalms constitute the aesthetic residue of the ancient community of faith. Although they do not entail definite laws or regulations concerning the community of faith, they bear witness to the spirituality of the ancient community of faith. In the Psalms certain values can be discerned which are applicable to the modem church.

 5. Ongehoord; Aansluitingsproblemen bij de behandeling van psychotische patiënten uit verschillende etnische groepen

  NARCIS (Netherlands)

  Oliemeulen, E.A.P.

  2007-01-01

  Unheard of; the problem of appropriate care provision for psychotic patients from different ethnic backgrounds Therapy non-compliance and drop-out are major concerns in the treatment of psychotic patients from ethnic minority groups. Kleinman (1980) developed a theory according to which

 6. Marketing research for energy from biomass in Europe; Marktverkenning voor energie uit biomassa in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rijpkema, B. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Van den Berg, P.; Vanb Haren, P. [Biomass Technology Group BTG, Enschede (Netherlands)

  1997-07-01

  Insight is given into the European market for energy from biomass, including information on plant size, most promising technologies, etc. These potentials may offer opportunities for manufacturers of energy generating systems. A quick scan of 23 European countries has been carried out as phase 1 of this project, which resulted in data, presented in the following format: General introduction; Existing energy infrastructure and structure of the energy demand; Price of fossil fuels, electricity and heat; Available biomass quantities; Prices of biomass; Installed biomass plants; Policy and regulations. Based on that information an overall conclusion was drawn for each country`s biomass energy situation. In phase 2 a more detailed survey has been executed for Estonia, Germany, Poland and Spain. The results of both phases are presented in a separate English report. This report is the result of phase 3 in which the results of phase 1 and 2 are evaluated to assess the possibilities for Dutch manufacturers of biomass energy systems

 7. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 8. Christusprediking uit die Ou Testament. ’n Nuwe benadering tot ’n ou probleem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.F. van Rooy

  2001-08-01

  Full Text Available Preaching Christ from the Old Testament. A new approach to an old problem? This review article deals with Sidney Greidanus’ book on the problem of preaching Christ from the Old Testament (cf. footnote 1. It discusses his previous contributions on preaching, looking at preaching especially from the Old Testament. An extensive discussion and evaluation of this book then follow. In conclusion, a number of observations are made about the present relevance of this work. Greidanus’ work contains an extensive survey of the history of the problem, followed by guidelines from the New Testament. The New Testament’s treatment of the Old Testament is then taken as norm for developing different approaches to preaching Christ from the Old Testament. This publication of Greidanus does not really break new ground, but provides a comprehensive survey of the problem and different approaches to solving the problem.

 9. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.

  2003-01-01

  De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt

 10. Besmetting en erwinia-vrij pootgoed uit diverse bronnen : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, N.

  1990-01-01

  In dit verslag wordt het risico besproken van diverse potentiële besmettingsbronnen van erwinia-vrij pootgoed. Het doel hiervan is te achterhalen waar de kennis over het risico van de diverse besmettingsbronnen gebreken vertoont en aangevuld dient te worden middels onderzoek. Er zijn criteria

 11. Monitoring Voeding 2001-2004. Een voorstel voor een meerjarenprogramma uit te voeren door het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Ocke MC; Liem AKD; Pieters MN; LOC; CZE; CSR

  2002-01-01

  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) collects information within its research programme 'Food Monitoring' on exposure of the Dutch population to food components. This information is of use to Dutch food policy-making and dietary promotion activities. The current report

 12. Gevoeligheid voor diverse antibiotica van coagulase negatieve staphylococcen, geisoleerd uit melkmonsters van Nederlands rundvee

  NARCIS (Netherlands)

  Sampimon, O.C.; Vernooij, J.C.A.; Mevius, D.J.; Sol, J.

  2007-01-01

  During recent years the prevalence of coagulase-negative staphylococci in milk samples from Dutch dairy cows has increased. In 1999 16.2% of the bacteria isolated from milk collected from cows with subclinical mastitis were coagulasenegative staphylococci. In 2004 this proportion was 42.2%. The

 13. In de maat en uit de pas : Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830

  NARCIS (Netherlands)

  van Schaik, Wim

  2018-01-01

  Due to growing discontent about the national government in the 1780’s a revolutionary movement attempted to regain the old days of the Golden Age, with its local autonomies. The effect of this Patriotic movement was the opposite of what they had intended. The creation of the Bataafse Republiek at

 14. Risico's onderscheiden naar wegtype : eindrapportage van het kencijfer-project uit het Onderzoekjaarplan 1995.

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, F.

  1997-01-01

  One of the activities in the 1995 SWOV Institute for Road Safety Research Programme was the updating of traffic risk data for several road types, this data being known as the key risk indexes. This is the final report of this activity and as such integrates the results. The utilisation targets for

 15. Richtlijn: bepalen van de orale biobeschikbaarheid van lood uit de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Hagens WI; Sips AJAM; Lijzen JPA; Oomen AG; SIR; LER

  2007-01-01

  The RIVM has developed a guideline to accurately determine, for a specific location, the amount of lead in soil that may pose a risk to human health. Such a determination will allow a more accurate risk assessment of lead-contaminated soil. Many sites in the Netherlands are contaminated with lead.

 16. In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk in Diemen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elizabeth den Hartog

  2017-03-01

  Full Text Available In 1989, during excavations of the site of the Mariakerk in Diemen, which was demolished in 1808, over one-hundred-and-fifty, remarkably good quality, architecture and sculpture fragments came to light. They are the remains of an exceptionally refined Sacrament House that was probably destroyed during the Reformation. It was composed of many vertical elements and of painted and gold-leaf-embellished figures. Judging from the style and iconography, it probably originated in Utrecht around 1460/70. The sculpture seems too opulent for a parish as small and impoverished as Diemen was at that time. Because of indications that the object in question had been dismantled and reassembled, its location in Diemen suggests that it was a secondhand Sacrament House, since outmoded Sacrament Houses from wealthier church establishments were often sold on to smaller churches when their design went out of fashion. Thus the object will have originally been made for a more prestigious setting. Given the links between the Diemen and Utrecht Maria churches (the provost of the Utrecht Mariakerk appointed the Diemen priest, it is quite conceivable that the Sacrament House came originally from the Mariakerk in Utrecht. At any rate, in 1516 a grand new Sacrament House, measuring no less than 30 feet, was ordered for the Utrecht Mariakerk. An older Sacrament House would not simply be thrown away, but sold or turned over to one of its own parish churches. Its transfer to Diemen is a possibility that merits serious consideration. If that was in fact what happened, a Utrecht-made Sacrament House, possibly from Utrecht’s Mariakerk, led a second life of some forty years in Diemen from circa 1516 to 1566, until being smashed to smithereens during the Protestant Iconoclasm. While the surviving fragments may be too small to enable the Sacrament House to be reconstructed, they are big enough to continue to tell their own story, notwithstanding the Iconoclasm and possible later mishandling of the object.

 17. Uit de Cochrane Library: effectieve maatregelen beschikbaar voor valpreventie bij ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Hamerlynck, J. V. T. H.; Middeldorp, S.; Scholten, R. J. P. M.

  2006-01-01

  Approximately 30% of people over 65 years of age and living in the community fall each year; the percentage is higher in institutions. A fifth of the incidents require medical attention. A Cochrane systematic review of 62 studies, encompassing 21,668 elderly people, showed that several interventions

 18. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971 : Deel G: Diversen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  G1: Verband tussen Fourier-reeks en Fourier-integraal (1959) G2: Isoklinen en Isobachen (1957) G3: Berekening van coëfficiënten in exponentiële functies (1960) G4: Groei van een delta (1958) G5: Influence of bottom roughness on current patterns in freesurface flow (1958) G6: Virtuele massa bij

 19. 'Nederland is goed want hier is vrijheid'. Hoe Layla uit Syrië aan Nederland went

  NARCIS (Netherlands)

  Ada Ruis

  2015-01-01

  Cultureel antropologe Ada Ruis is vertrouwd met Syrië. Ze bezocht het land regelmatig. Hier in Nederland volgt zij het leven van Layla, die als Syrische vluchtelinge samen met man en kinderen haar weg in Nederland zoekt.

 20. Blijvend vlakke wegen - CROW-werkgroep integraal wegontwerp - evaluatie van schadecases uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond-Weijburg, C.; Galjaard, P.J.; Van Gurp, C.A.P.M.

  2008-01-01

  This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade

 1. Nieuwe gegevens over de sectie Rubus uit het genus Rubus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de A.

  2005-01-01

  In dit artikel worden een nieuwe serie en enkele nieuwe soorten van het genus Rubus (Braam) beschreven. Nieuwe series: Gypsocaulon (P.J. Mueller ex Sudre) Watson ex A.Beek. Nieuwe soorten: Rubus kolmariensis (Spribille) A.Beek; R. desarmatus A.Beek; R. nelliae A.Beek; R. calothyrsus A.Beek; R.

 2. Twee patiënten met lactaatacidose en hypoglykemie als uiting van een lymfoom

  NARCIS (Netherlands)

  Juffermans, N. P.; Rijneveld, A. W.; Zweegman, S.; Spijkstra, J. J.

  2006-01-01

  A 32-year-old man who had undergone kidney transplantation presented with malaise, severe diarrhoea, nausea and vomiting, productive cough and shortness of breath. A 42-year-old woman with no relevant medical history presented with fever, weight loss and abdominal pain. Both patients had lactic

 3. Liturgiese afleidings uit die kontinuïteit en diskontinuïteit van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Passover is probably the one Old Testamentical festival that is of importance for research regarding the Holy Communion, precisely because Jesus consciously chose the time of Passover to instate the Communion. Liturgical deductions are amongst other things made regarding both festivals as celebration of the great acts ...

 4. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hugo Claus, poet. In Hugo Claus, Greetings: Selected Poems. Vert. John Iron, New York: Harcourt; overdruk in J. M. Coetzee, Inner Workings. Literary Essay 2000-2005. New York: Viking,. 2007. _____. 2007. Wat is een klassieke roman. Vert. P. Bergsma. Amsterdam: Cossee. Conrad, Joseph. 1899. The Heart of Darkness.

 5. Irrigatie uit een moeras : een hydrologische studie van de Nannizwamp in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Sevenhuijsen, R.J.

  1977-01-01

  Tropical Swamp areas are sometimes suitable for agricultural expansion. In Suriname reclamation of relatively small parts of the coastal swamp has been carried out for centuries. Many of these polders are abandoned or have been made suitable for (wet) rice cultivation. For further development of

 6. Zinc speciation in overbank sediments contaminated by mining and smelting activities.

  OpenAIRE

  Van Damme, An

  2010-01-01

  Toxische metalen kunnen onder verschillende chemische vormen, of species, voorkomen in het milieu. Kennis van de speciatie van metalen is essentieel voor een risicoanalyse van gecontamineerde bodems en sedimenten. De speciatie van metalen wordt beïnvloed door de bron en de geschiedenis van de contaminatie, evenals door de chemische condities. Het doel van deze studie is om de verweringsprocessen van metaalhoudende mineralen te reconstrueren in overstromingssedimenten stroomafwaarts van een vo...

 7. Emissions from marine engines. An exploratory study of pollutants from engines in the ocean shipping sector, inland shipping transport and pleasure boats; Emissies uit scheepsmotoren. Een verkennende studie van verontreinigingen uit motoren in de zeescheepvaart, beroepsbinnenvaart en recreatievaart

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-01-01

  Diffuse sources are an increasingly serious contributor to water pollution. To tackle the problem one must understand it fully and be able to trace pollutants back to their source or sources. Unfortunately, the map for diffuse sources is incomplete. One significant gap, and the focus of this study, is emissions from ship and small craft engines. For the purpose of this study shipping has been split into three categories: seagoing vessels, the inland carrying trade, and recreational craft. The type of fuel used by ships and small craft varies considerable, from heavy fuel oil to petrol. Emissions from combustion include COx, SOx, NOx, carbon compounds, PAHs and other micropollutants. The most important factors determining the content of exhaust emissions are fuel type, engine type, engine use and engine tuning. The quantities of the different engine emissions are calculated for each shipping sector by multiplying its energy consumption by `emission factors`. Emission factors indicate how much will be released during the combustion of one kilogram of fuel. However, the use of emission factors is fraught with difficulty. Differing engine types and uses mean that emission factors give only a rough indication of emission contents. Indeed, emission factors are unavailable for some engines and substances, and in these cases estimates have been made. An estimate of the energy consumption of a particular shipping sector can be arrived at by studying ship movements and rates of fuel consumption. For seagoing vessels and the inland carrying trade, ship movements are recorded and known. For smaller recreational craft an estimate has been made. On the Dutch continental shelf seagoing vessels consume around 920,000 tonnes of heavy fuel oil each year, producing 62,600 tonnes NOx, 36,000 tonnes SOx, 4,300 tonnes soot and 2,500 tonnes carbon compounds. Other emissions include, but may not be limited to, microcontaminants, e.g. nitro-PAHs and dioxins. The quantity of microcontaminants emitted is invariably an underestimate with fuel oil frequently being blended with waste streams from the chemical and paint industry. The exact origin and content of these so-called `cutterstocks` is unknown. In 1994 the inland carrying trade emitted 32,600 tonnes NOx, 2,300 tonnes soot, 1,900 tonnes SOx, and 1,800 tonnes carbon compounds, of which 5.7 tonnes were PAHs. In 1995 recreational craft used 20,000 tonnes of two-stroke petrol-oil mixture, 1,000 tonnes of petrol and 15,000 tonnes of diesel oil. The resulting emissions were 10,300 tonnes CO and 6,000 tonnes hydrocarbons, of which 3 tonnes were PAHs. Other emissions include 1,100 tonnes NOx, 234 tonnes soot particles, 66 tonnes ubricating oil, and 4.3 tonnes Pb. Outboard engines are responsible for by far the largest proportion of hydrocarbons emissions (92%) from recreational craft, while recreational craft as a whole produce over three times more hydrocarbon emissions than the inland carrying trade. The most important problem areas for the aquatic environment on the Dutch continental shelf and the open North Sea are eutrophication as a result of NOx pollution, and (possibly larger) emissions of microcontaminants (which attached to soot will deposit themselves in the sea). For Dutch surface waters the main problems appear to be emissions of soot (which include PAHs) from the inland carrying trade, and emissions of hydrocarbons and PAHs from recreational craft. Emissions from recreational craft are highly seasonal and on a local scale and are thus likely to result in high peak loads in the environment. A separate study of the river Vecht in summer, a popular place for recreational craft, showed that water quality norms can be exceeded by a factor 50 in a single busy week, while at the end of just one busy day the concentration of hydrocarbons in the water is already leading to sub-lethal effects. Present government policy does not include measures to curb emissions from ship and small craft engines. It is anticipated that the various shipping sectors will expand in the future

 8. PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van Jan; Poot, E.H.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2006-01-01

  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw

 9. Dossier high-efficient electric water heater. Electricity by a Stirling engine; Het Dossier HRE-ketel. Stroom uit Stirlingmotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B.

  2010-10-15

  The market seems ready for a private power plant on the wall in the attic, which also heats the house. Such an installation is the successor of the high efficiency boiler, which is in use in most of the homes in the Netherlands. After fifteen years of development Dutch companies have taken the lead in this technology. The manufacturer Remeha in Apeldoorn, Netherlands, started one month ago with the production of high efficiency electric boiler. [Dutch] De markt lijkt klaar voor een eigen stroomcentrale aan de muur op zolder die bovendien het huis verwarmt. De installatie is de opvolger van de hoogrendementsketel, die de meeste huizen in Nederland verwarmt. Na vijftien jaar ontwikkeling hebben Nederlandse bedrijven het technologische voortouw genomen. De Apeldoornse fabrikant Remeha is een maand geleden als eerste met serieproductie van de hre-ketel begonnen.

 10. De dubbele waterput uit het laat-Romeinse castellum van Oudenburg (prov. West-Vlaanderen): tafonomie, chronologie en interpretatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vanhoutte, S.; Bastiaens, J.; de Clercq, W.; Deforce, K.; Ervynck, A.; Fret, M.; Haneca, K.; Lentacker, A.; Stieperaere, H.; van Neer, W.; Cosyns, P.; Degryse, P.; Dhaeze, W.; Dijkman, W.; Lyne, M.; Rogers, P.; van Driel-Murray, C.; van Heesch, J.; Wild, J.P.

  2009-01-01

  This article focuses on a remarkable well structure that was brought to light by the Flemish Heritage Institute during recent archaeological research at the south-western corner of the Saxon Shore fort at Oudenburg (2001-2005). The site of Oudenburg is situated 8 km from the Flemish coastline, in

 11. Snelheid en snelheidsbeheersing : samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de snelheidsprojecten in het SWOV-programma 2003-2006.

  NARCIS (Netherlands)

  Schagen, I.N.L.G. van (red.)

  2007-01-01

  Speed and speed management; Summary of the most important findings from the speeding projects in SWOV's 2003-2006 research programme. Driving too fast, i.e. faster than the speed limit or insufficiently adapted to the circumstances, is one of road safety's central problems. In SWOV's 2003-2006

 12. Dynamisch cloudsourcen van bedrijfsprocessen, gebruik van business rules management bij transitie en exit van BPO uit de cloud

  NARCIS (Netherlands)

  Rudolf Liefers; Jeroen van Grondelle; Johan Versendaal

  2015-01-01

  Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij gekeken is naar mogelijkheden die Business Rules Management-concepten bieden bij het aanbieden van bedrijfsprocessen as a service via een cloud-dienst. BRM helpt bedrijven door het gestructureerd vastleggen van organisatorische keuzes en regels waaraan

 13. Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers

  NARCIS (Netherlands)

  A.S. Leerkes (Arjen); E. Boersema; R.M.V. van Os; A.M. Galloway; M. van Londen

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe verklaard kan worden dat sommige uitgeprocedeerde asielmigranten met hulp van de Nederlandse

 14. Mining gold from the waste mountain. Energy recovery from landfill gas; Afvalberg als goudmijn. Meer energie uit stortgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K. [Energieprojecten.com, Steenwijk (Netherlands)

  2002-05-01

  Methane from landfill sites can be an attractive source of green gas or green power. Utilisation of landfill gas has so far been held back by lack of efficient collection and application techniques. However, research into the extraction, purification and conversion of the gas carried out in the Netherlands and elsewhere has been yielding promising results. Depending on the circumstances, processed landfill gas can serve as a domestic gas or be used to produce electricity. [Dutch] Methaan dat op stortplaatsen vrijkomt, kan een aantrekkelijke bron zijn voor groen gas of groene stroom. Tot nu toe ontbreekt het aan technieken om dit stortgas met maximaal rendement te winnen en te benutten. Experimenten in binnen- en buitenland met winning, opwerking en conversie zijn echter veelbelovend. Afhankelijk van de omstandigheden zal de keuze vervolgens vallen op gas of op elektriciteit.

 15. Verslag uit de jungle is ook jungle van papier : interview door Geertje Dekkers met Andreas Weber en Lambert Schomaker

  NARCIS (Netherlands)

  Weber, Andreas

  2017-01-01

  In de archieven van Naturalis in Leiden ligt een goudmijn te wachten op historici. Maar de 17 duizend pagina's aantekeningen van 19de-eeuwse wetenschappelijke avonturiers vormen een te grote kluif voor menselijke onderzoekers. Beeldherkenning moet uitkomst bieden.

 16. Energy from wastes and biomass. Energie uit afval en biomassa; Energiebesparing of -produktie bij verwerkingsprocessen van afval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Steeg, W [DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, Amersfoort (Netherlands)

  1990-02-01

  Possibilities are studied to arrive at energy profits by processing wastes and biomass. Energy conservation by prevention and reuse as well as energy production by combustion or fermentation of wastes and biomass are considered. Energy profits at this moment amount to 48 PJ, less than 2% of the Dutch energy requirements. Estimated is 91 PJ in the year 2000. Governmental policies to promote prevention and reuse as well as increased efficiency may lift this number to 169 PJ. Growing biomass for energy production can increase energy profits to 333 PJ. Estimated for 2010 is 676 PJ. 11 refs., 8 tabs., 4 ills.

 17. Jona se “opstanding uit die dood”: Perspektiewe op die “opstandings-geloof” vanuit die Ou Testament Dirk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk J. Human

  2004-10-01

  The Jonah novelette tends to be one of the First Testament’s primary witnesses on the resurrection faith. This faith portrays the omnipotent power of God over all other threatening powers of death and chaos, be they human or divine. Only God can raise the dead from death. Jonah’s resurrection from death illustrates how Yahweh alone is responsible for this endeavour. This article focuses on Jonah’s prayer (2:3-10. It argues that the reader is persuaded to see Jonah’s flight from Yahweh and his commission ultimately leading to his ending up behind the bars of death (2:7b. Embedded in fictitious and mythological descriptions is Yahweh who delivered Jonah from the pit of death, namely Sheol (2:7c. Resurrection faith narratives in the Second Testament confirm these perspectives in the First Testament.

 18. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971 : Deel E: Golfopwekking in golfbassins

  NARCIS (Netherlands)

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  E1: Golven opgewekt in water van constante diepte door bewegende lichamen (1963) E2: Afwijking in de gewenste golfvorm door variërend toerental van de golfmachine (1958) E3: Golmachine “De Slang” (1958) E4: Slang-golfopwekker (1962) E5: Watercirculatie ondiepwater stuurvijver (1962)

 19. Veerkracht in Flora : Een onderzoek naar pro-sociaal gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waalring, R.N.

  2009-01-01

  This study regards the development of children growing up in a predominantly creole (black) disadvantaged neighborhood in Paramaribo, Suriname. Some of these children appear to harbor sufficient strength to become socially well-adjusted citizens. Apparently, they are resilient. This study presents

 20. Internationale en nationale kennis over politietoezicht in het verkeer : een covernota naar aanleiding van drie literatuurstudies uit 1994.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. & Oei, H.-l.

  1995-01-01

  This cover note follows three recent literature reviews about the effects of police supervision on traffic offences. The cover note aims: (1) to indicate what the main general conclusions are about the effectiveness and efficiency of police supervision; and (2) to indicate what information might be

 1. Die Dordtse Leerreëls: ’n Grammatika van geloofstaal gebore uit die nasie-staat-ideologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanya van Wyk

  2015-09-01

  Full Text Available The grammar of faith language in the Canons of Dordt as a result of the nation-state ideology. This article aims to decipher the spirit of the notion ‘predestination’ codified in the Canons of Dordt. It reconsiders the relevance of these dogmatic propositions about predestination as a grammar of the faith language which originated in a very specific context, namely the political concerns and the religious convictions held in the uniting Dutch provinces as a nation-state. In this context Calvin’s views about predestination became instrumental to the establishment of an upcoming nationalistic ideology, based on different interpretations and perceptions of Calvin’s theology. Within the context of the Protestant Dutch resistance against the RomanCatholic Spanish-Habsburg hegemony, the Canons were formulated during the Synod of Dordrecht in 1618–1619 as a Calvinistic movement against the Remonstrants who were stigmatised as collaborators of the Spanish-Habsburg reign over the Netherlands. This article demonstrates that different receptions of Dordt heighten the dogmatic gap between the socalled liberal modernism of the Remonstrants and a strict confessionalism of neo-Calvinism which has influenced the present-day understanding of the Canons of Dordt. It is argued that the grammar of the Canons of Dordt needs to be understood against this background and the meaning of the faith language it reflects, interpreted accordingly.

 2. De gevolgen van beleidsmaatregelen uit de Nota Wonen op bewegingsarmoede in Nederland. Onderdeel van de gezondheidseffectrapportage "Mensen wensen gezond wonen"

  NARCIS (Netherlands)

  Wendel-Vos GCW; Schuit AJ; Seidell JC; CZE

  2003-01-01

  Health gains can be achieved by actively combating and decreasing physical inactivity. One of the factors probably influencing physical activity is the living environment. The Policy Document on Housing ('Nota Wonen' in Dutch) presents policy measures influencing the human living environment. The

 3. Slaan uit macht en onmacht. Mannen leren in groepswerk praten over het geweld en hun relaties met vrouwen en kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sietske Dijkstra

  2011-08-01

  Dit artikel doet verslag van een werkbezoek, afgelegd in september 2010, aan een drietal projecten gericht op de behandeling van mishandelende mannen in Minnesota, Amerika. Wereldwijd is duidelijk geworden dat er tot op heden geen effectieve interventie is voor mishandelende mannen, noch een behandeling die superieur is aan anderen (Babcock, Green & Robie, 2004. Een belangrijk aandachtspunt van deze studiereis was de vader- en partnerrol van mannen die hun partner mishandelen. Een belangrijke vraag was hoe onze Amerikaanse collega’s zowel in onderzoek als in de praktijk met mishandelende mannen omgaan en hoe ze risico’s inschatten en hulp verlenen. Meer specifiek wilden we weten hoe ze omgaan met het feit dat veel van deze mishandelende mannen vaders zijn. Het werkbezoek verschafte ons waardevolle inside informatie. De auteur sprak met experts en professionals in de praktijk, observeerde groepen mishandelende mannen en kreeg inzicht in de macht en machteloosheid van mishandelende mannen in hun rol als partners en vaders. Dit artikel geeft een op de praktijk gebaseerd zicht op hoe men omgaat met mishandelende mannen en combineert de observaties van experts en professionals in de praktijk met enige literatuur

 4. Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst

  NARCIS (Netherlands)

  Broeke, Pieter Willem (Peter) van den

  2012-01-01

  The primary objective of the investigation of the handmade pottery from Oss-Ussen was the composition of a detailed type-chronology of the locally produced pottery, preferably applicable to a wider area than the Maaskant region. On basis of pottery assemblages from pits, wells etc. fourteen pottery

 5. Klinische betekenis van extra vitaminen uit supplementen en verrijkte voedingsmiddelen [Clinical importance of extra vitamins from supplements and enriched foodstuffs

  NARCIS (Netherlands)

  Hermus, R.J.J.; Severs, A.H.

  1999-01-01

  -Consumers increasingly use vitamin supplements. Also, since June 1996, foodstuffs enriched with vitamins are available on the Dutch market. -These sources of extra vitamins may be useful for groups at risk for marginal vitamin deficiencies. -These risk groups include the chronically ill (e.g.

 6. Economische gevolgtrekkingen, voortvloeiende uit een analyse van den djati-opstand en van het djati-boschbedrijf op Java

  NARCIS (Netherlands)

  Beekman, H.A.J.M.

  1920-01-01

  Beekman tried to define the financial rotation of teak high forest in a clearance felling system, allowing for modifying factors. For practical reasons only one site of quality (IV) in one forest district was considered. This district had been used for timber production for 20 years. Through its

 7. Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Lovink, E.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.

 8. Strong increase of profits from oil and natural gas exploitation; Sterke stijging van opbrengsten uit olie- en gaswinning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graveland, C.; Veldhuizen, E.; Schenau, S.; Van den Bergen, D. [Centraal Breau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen (Netherlands)

  2008-08-15

  The amount of oil and natural gas reserves in the Netherlands decreases, although the value of the reserves has increased considerably. The profits are used by the Dutch government in the form of so-called natural gas benefits. [Dutch] De omvang van de Nederlandse olie- en gasreserves daalt gestaag. Desondanks is de waarde van de resterende aardolie- en aardgasreserves flink toegenomen. Dit wordt grotendeels verklaard doordat de winning van olie en gas steeds meer opbrengt. De hogere opbrengsten komen vooral ten goede aan de overheid in de vorm van aardgasbaten, maar ook de winningsbedrijven profiteren er van.

 9. FttH-investeringen glashelder beoordelen : kosten model maakt glasvezelaanleg inzichtelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Phillipson, F.

  2008-01-01

  Operators en investeerders zijn bijzonder geinteresseerd in de kosten die bij de uitrol van glasvezelnetwerken, zoals Fiber-to-the-Home, komen kijken. Een kostenmodel voor de langetermijnkosten van dergelijke netwerken maakt het mogelijk om diverse technische oplossingen onder verschillende

 10. Applicability of the counterion condensation theory in predicting metal speciation in natural macromolecular aquatic systems

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop MAGT van den; Benegas JC; LAC

  1996-01-01

  De toepasbaarheid van de tegenioncondensatie-theorie wordt beschreven aan de hand van metaalspeciatie in waterige oplossingen met macromoleculaire liganden. In de theorie wordt rekening gehouden met elektrostatische interacties, entropie effecten, niet-chemische affiniteit en competitie van

 11. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 12. Techniek moet rijtaak ondersteunen : interview met Fred Wegman, directeur SWOV, over verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Ohm, R.

  2010-01-01

  Het gaat nog steeds goed, maar het kan altijd beter. Helaas is de problematiek ingewikkelder geworden en zijn er geen snelle oplossingen met veel effect meer voorhanden. Daarom moet het karakter van de aanpak van verkeersonveiligheid veranderen. (Author/publisher)

 13. Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: A meta-review

  NARCIS (Netherlands)

  Stubbé, H.E.; Theunissen, N.C.M.

  2008-01-01

  Systematische meta-review (1967-2007) waarin 17 reviews over zelfsturend leren zijn geanalyseerd. In combinatie met altijd-en-overal leren en volwassen-leren biedt dit oplossingen voor een leven lang leren op de werkplek.

 14. How environment friendly is sustainable building? The quantification of the environmental burden of houses; Hoe milieuvriendelijk is duurzaam bouwen? De milieubelasting van woningen gekwantificeerd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klunder, G.

  2002-07-01

  The aim of the study on the title subject is to identify developments, strategies, chances and bottlenecks with respect to sustainable construction of houses as an integrated part of an ecological city. The main subject of the study is to determine and assess options to reduce the environmental burden of dwellings, focusing on building materials, energy consumption and use of water. [Dutch] Het DIOC-DGO (Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum Duurzaam Gebouwde omgeving) van de Technische Universiteit Delft verricht onderzoek naar een duurzame en leefbare omgeving. De doelstelling van het onderzoek is: het identificeren van ontwikkelingen, strategieen, kansen en knelpunten met betrekking tot duurzame nieuwbouw van woningen als integraal onderdeel van een ecologische stad. De probleemstelling luidt: hoe kan de milieubelasting van woningen substantieel worden verminderd? De stand van zaken anno 2002 is dat 30 procent van de woningen duurzaam wordt gebouwd. In de Voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen worden bijna standaard rogips of natuurgips, beton met puingranulaat, naadafdichting met PE of EPDM en oplosmiddelarme verf toegepast. Uit de milieuanalyse blijkt dat de milieubelasting in de pas loopt met de grootte van de woning. De fundering, gevels en binnenwanden en vloeren zijn verantwoordelijk voor 80 tot 90 procent van de materiaalstroom. Verwacht wordt dat in de komende decennia de bestaande materialen verder worden geoptimaliseerd en ontwikkeld. Er worden vooruitstrevende ontwikkelingen voorzien in bouwtechnieken. Energiegebruik kan in drie stappen verminderd worden: het voorkomen van onnodig gebruik, het gebruik van eindeloze bronnen en het verstandige gebruik van eindige bronnen, dat wil zeggen schoon en met een hoog rendement. Enkele conclusies zijn: de milieubelasting van watergebruik speelt een ondergeschikte rol, innovaties in materialen en bouwtechnieken blijven sterk achter bij innovaties in installaties. Aanbevolen wordt: de overheid moet

 15. Voorstellen voor toekomstig europees landbouwbeleid uit Duitsland en Zwitserland : debat over het GLB na 2014 met nadruk op biodiversiteit en multifunctionele landbou

  NARCIS (Netherlands)

  Schröder, R.R.G.

  2011-01-01

  Het voormalige ministerie van LNV heeft in het voorjaar 2010 twee helpdeskvragen gesteld over het toekomstige Europese landbouwbeleid in de periode 2014 - 2020. Nederland heeft in 2008 het standpunt ingenomen dat het GLB meer gekoppeld dient te worden aan maatschappelijke waarden, zoals natuur en

 16. Systematic Review of Uit Parameters on Residual Stresses of Sensitized AA5456 and Field Based Residual Stress Measurements for Predicting and Mitigating Stress Corrosion Cracking

  Science.gov (United States)

  2014-03-01

  University Press, 2009, pp. 820–824. [30] S. Kou, Welding Metallurgy , 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc., 2003. [31] M. N.James et al...around welds in aluminum ship structures both in the laboratory and in the field. Tensile residual stresses are often generated during welding and, in...mitigate and even reverse these tensile residual stresses. This research uses x-ray diffraction to measure residual stresses around welds in AA5456 before

 17. Vergelijkend onderzoek op ratten en kuikens over de identiteit van het kunstmatige antirachitische vitamine (bestraald ergosterol) en het natuurlijke vitamine D uit kabeljauw-levertraan

  NARCIS (Netherlands)

  Dols, M.J.L.

  1935-01-01

  Cod liver oil 2% sufficed to protect chickens against rickets, but irradiated ergosterol equivalent in rat units of vitamin D, equivalent to 20 % cod liver oil, was not sufficient. No single fact pointed to the presence of another factor in cod liver oil being indispensable besides vitamin D to

 18. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  Science.gov (United States)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical structure was designed before writing the actual lesson material for the website describing the inter-related conceptual and content-related motivational pathway of the intended teaching-learning process. The lesson material was set up in such a way that the students are repeatedly confronted with a practical problem to solve and they play an active role in developing the method of measurement. Secondly, in an attempt to compensate for the absence of the teacher and support the teaching-learning process some format elements were developed and deployed like an automated question-, and feedback system that supported the students, activated them and gave them insight into their learning process and a ‘Where-am-I’-window that showed their current position within the material. This all had led to a technically as well as didactically well functioning remote experiment in which, at a global level, the line of reasoning was made explicit and recognizable for the students, and ad a local level was build up out of well connected successive activities and required the students to adopt an active attitude.

 19. Electricity and heat from solar panels. What is the perspective for solar heat and power?; Stroom en warmte uit zonnepanelen. Wat is het perspectief voor zonnewarmtekracht?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2012-10-15

  PV thermal solar panels can get the maximum amount of energy from the available roof area. The electrical efficiency improves because panels are cooled by collector fluid. When the demand for warm water is permanently high and roof area is scarce, this technique can offer a solution. In California, a Stirling engine converts bundled sunlight in electricity [Dutch] Met pv-thermische zonnepanelen haal je een maximale hoeveelheid energie van het beschikbare dakoppervlak. Het elektrische rendement verbetert doordat de panelen worden gekoeld door de collectorvloeistof. Wanneer de vraag naar warm water continu hoog is en het dakoppervlak schaars, is deze techniek een uitkomst. In California zet een stirlingmotor gebundeld zonlicht om in elektriciteit.

 20. Blijvende gevolgen van ongevallen bij inzittenden van personenauto's. Notitie betreffende resultaten uit het onderzoek "Blijvende gevolgen van ongevallen bij inzittenden van personenauto's".

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  1984-01-01

  It can be carefully stated that yearly 13000 road users, involved in a traffic accident, are still less invalid a year after the accident. 2500 of them have such severe permanent disability that working or recreation is normally not possible. 12% of injured car-occupants treated in a hospital after

 1. Relatie tussen ITS, weerstand tegen vervorming en de mengsels samenstelling : Gebruik van de MEPDG relaties voor Nederlandse mengsels uit NL-LAB

  NARCIS (Netherlands)

  Erkens, Sandra; Kasbergen, C.; Villani, M.M.; Scarpas, Athanasios; Florio, E.; Berti, C.

  2014-01-01

  Sinds 2008 werken we in Nederland met functionele eigenschappen voor asfalt
  beton. Hierbij wordt niet zo zeer op het “recept” van het asfalt gestuurd, als
  wel op de eigenschappen ervan die van belang zijn voor het gedrag in de weg.
  Binnen het NL-LAB programma wordt de relatie tussen deze

 2. Onderzoek aan enkele groepen uit het plankton verzameld in het kader van “Cooperative Investigations in the Caribbean and Adjacent Regions” (Cicar-project)

  NARCIS (Netherlands)

  Troost, Dick G.

  1973-01-01

  In February 1970 plankton sampling has been started as a section of the “Cooperative Investigations in the Caribbean and Adjacent Regions” (CICAR-project). Sampling was executed by ornithologists on board the M.S. “Luymes”. Open plankton nets with meshes of 0.056 mm diam. were used for sampling

 3. Protocol voor meting van lachgasemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2010 = Measurement protocol for nitrous oxide emission from housing systems in livestock production 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Groenestein, C.M.; Ogink, N.W.M.

  2011-01-01

  This report describes a measurement protocol for nitrous oxide emissions from animal housing systems. The protocol is based on sampling periods of 24 hours spread over one year and can be applied in specified animal categories.

 4. Quickscan of substances for which the set reduction of emissions has not been realised; Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2011-11-15

  In a Quickscan study the RIVM has examined how much the Dutch industry contributes to the release of 14 substances to air or water. Furthermore the RIVM has investigated to what extent the measured concentrations of these substances in the environment exceed the environmental quality standards in the Netherlands. The Quickscan was requested because the government and industry sectors had agreed by contract to reduce the release of priority substances to air and water in 2010. The industry sectors have not yet been able to achieve the agreed reduction levels for the 14 substances. Four out of the fourteen substances do not meet the maximum permissible concentration level or the limit value for air quality on the regional or national level. It concerns fine particulate matter (PM10), nitrogen oxides, polycyclic aromatic compounds and copper. The Dutch industry contributes approximately about 20 percent to the national emission to air of fine particulate matter as well as polycyclic aromatic compounds. For both nitrogen oxides (air) and copper (water) the share in the national emission is less than ten percent. For four substances, namely sulphur dioxide, arsenic, benzene and carbon monoxide, the target value is exceeded. The other six substances do not cause difficulties in terms of air or water because they hardly exceed the environmental quality standards, if at all [Dutch] Het RIVM heeft in een Quickscan onderzocht wat de Nederlandse industrie bijdraagt aan de emissie van 14 stoffen naar lucht of water. Daarnaast is onderzocht in welke mate de gemeten concentraties van deze stoffen in het milieu de geldende milieukwaliteitsnormen overschrijden. De Quickscan is uitgevoerd omdat tussen de overheid en bedrijfstakken in het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI) afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van stoffen naar zowel lucht als water in 2010 te verminderen. De bedrijfstakken zijn er voor de 14 onderzochte stoffen nog niet in zijn geslaagd de gestelde reductie te behalen. Voor vier van de veertien stoffen (fijn stof, stikstofoxiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en koper) wordt op landelijk of regionaal (stedelijke agglomeraties) niveau een overschrijding van de grenswaarde voor de luchtkwaliteit of het maximaal toelaatbaar risiconiveau geconstateerd. De industrie blijkt ongeveer 20 procent bij te dragen aan de nationale emissie van zowel fijn stof als polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Voor stikstofoxiden en koper is de bijdrage van de industrie aan de nationale emissie minder dan 10 procent. Voor vier stoffen, te weten zwaveldioxide, arseen, benzeen en koolmonoxide, wordt de streefwaarde overschreden. Voor de overige zes stoffen worden de milieukwaliteitsnormen niet of nauwelijks overschreden.

 5. Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Dousma, F.; Kupers, G.C.C.; Blanken, K.

  2009-01-01

  In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active

 6. Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses

  OpenAIRE

  Smits, M.C.J.; Dousma, F.; Kupers, G.C.C.; Blanken, K.

  2009-01-01

  In the Netherlands there is growing interest amongst dairy farmers in new housing systems in which animal welfare and health are improved. A promising system in this area is a loose housing system (without cubicles) where cows have a large area with a soft bedding where they can both being active and rest, so called freestalls. Although these systems are already applied in the USA and Israel, little is known about the environmental impacts, and particularly the ammonia emission. The aim of th...

 7. Aspekte van die genetiese proses by Opperman soos afgelei uit ’n variantestudie van 'Gedagtes by ’n sarkofaag'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Meihuizen

  2003-08-01

  Full Text Available Aspects of the genetic process in the poetry of D.J. Opperman based on an analysis of different versions of the poem 'Gedagtes by ’n sarkofaag' (Thoughts on a sarcophagus A study of the genesis of a literary text reveals the systematic changes effected by the author during the creative process, and an understanding of these creative tendencies foregrounds structural principles of the final text. In studying a larger corpus of the author’s work, scrutiny of text development affords the means to gain insight into stylistic, semantic and thematic characteristics of the author’s oeuvre. This article focuses on the genesis of D.J. Opperman’s poem “Gedagtes by ’n sarkofaag” within the theoretical framework of Dutch edition theory as represented by Dorleijn (1984, Mathijsen (1997 and De Bruijn (2000 in particular. The different phases of development in the genesis of “Gedagtes by ’n sarkofaag” are identified and represented in a synoptic apparatus. In the analysis of the textual development particular attention is paid to the creation of a symbolic level.

 8. De democratische paradox van de RKSP. De 'leer van de uiterste noodzaak' als uiting van de groeiende eensgezindheid tussen katholieken en sociaal-democraten in het interbellum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.J.M. Hoogenboom

  2005-01-01

  Full Text Available The democratic paradox of the Roman Catholic State Party (RKSP. The ‘doctrine of the last resort’ as an expression of the growing solidarity between the Catholics and Social Democrats during the interbellumBetween the First and Second World War, coalition-building was fairly problematic in Dutch politics. This was partly caused by the refusal of the Roman Catholic State Party (RKSP to form a government coalition with the Social Democratic Labour Party (SDAP. On several occasions, the leadership of the party argued that the RKSP would only agree to collaborate in a so-called ‘Roman-red coalition’ out of ‘sheer necessity’. In the literature, roughly two interpretations of the Catholic refusal can be discerned. According to the first interpretation, the RKSP rejected a government coalition with the SDAP because the leadership of the party thought that the ideological differences between both parties were insurmountable. According to the second interpretation, the Catholic leadership refused to collaborate because it was afraid that the Catholic party would disintegrate as a result of the internal schism. In this article, it is claimed that the first interpretation is not tenable, and the second only partly. The refusal of the RKSP leadership to collaborate with the SDAP did not signify Catholic division or a clash between Catholic and social democratic principles but, paradoxically, a growing Catholic unity and a growing consensus between both parties. However, for the Catholic leaders a Roman-red coalition was a taboo subject since it would force the party to explicitly recognise that the Catholic and social democratic ideologies were reconcilable.

 9. Working poor in the Netherlands: Transitions in and out of the working poor Werkende armen in Nederland: Transities in en uit werkende armoede

  NARCIS (Netherlands)

  E. Snel (Erik)

  2017-01-01

  textabstractThe Netherlands has increasing numbers of working poor. Recent figures show that one in twenty working individuals in the Netherlands lives in a household below the poverty threshold. In Amsterdam, the in-work poverty risk is even higher than average; the reason for this research. The

 10. Mineralenconcentraten uit dierlijke mest : monitoring in het kader van de pilot mineralenconcentraten = Mineral concentrates from animal slurry : monitoring of the pilot production plants

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Buisonjé, de F.E.; Ehlert, P.A.I.; Horrevorts, J.H.

  2011-01-01

  Processing of animal manure is considered as an opportunity to reduce the pressure on the manure market in the Netherlands. One of the options is to separate the slurry and to use the mineral concentrate, that is produced from the liquid phase by reverse osmosis, as a substitute for mineral

 11. Haalbaarheid commerciële introductie vergeten komkommers: resultaten van een zoektocht naar verspreiding en gebruik van drie komkommertypen uit het co-innovatieproject "Vergeten soorten, nieuwe marktpotenties"

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, E.H.; Dooijeweert, van W.; Berg, van den I.; Janse, J.; Zeelenberg, A.

  2008-01-01

  This project focuses on the integration of Triple P in marketing and personnel policy. The aim of the project is as follows: “How can you effectively use the intrinsic values of sustainable agriculture and corporate social responsibility in the marketing of organic fruit and vegetables?” In the

 12. Monolatries-monoteïstiese perspektiewe in die Psalms: Konsep vir ’n teologiese ontwerp uit Eksodus 15:1b-18

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.J. Human

  2002-10-01

  This article proposes a theological concept from Exodus 15:1b-18 for the monolatric-monotheistic discussion in the Psalms. After some introductory per-spectives on the monotheism debate in general a few themes are identified from Exodus 15. These include themes such as of the incomparability of Yahweh, His kingship as well as the exclusivity of Yahweh’s existence and the theme of worshipping him. Finally, the praise of Yahweh as God of the gods forms the climax for this theological construct. The concept is then proposed as basis for the monolatric-monotheistic discussion in the psalms.

 13. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971 : Deel C: Getijden, Getij-reproductie en Getij-analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  C1: Getijstromen in zee (1962) C2: Roterende coördinatiesystemen; centrifugale kracht en Coriolis-kracht1 (1958) C3: Invloed van aardrotatie bij waterloopkundig onderzoek² (1958) C4: Roterende cylinder in een parallelstroom tussen twee evenwijdige wanden (1958) C5: Reproduction of geostrophic

 14. Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Aarnink, A.J.A.

  2009-01-01

  Water evaporation from bedding in freestall dairy cattle houses was modeled. Calculated water evaporations from excreta in composting and non composting beddings were much lower in Holland than in Israel. A model approach to study the drying potential of bedding materials in freestall dairy cow

 15. Risico's op tweede- en derde-orde-wegen buiten de bebouwde kom : deelrapportage in het kencijfer-project uit het Onderzoekjaarplan 1995.

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, F.

  1997-01-01

  In this study the risks on junction types outside built-up areas could be described only in a limited way. The same is true for the description of risks on a number of secondary road types and on tertiary roads outside built-up areas. Of chief concern here are the kind of roads that have to serve as

 16. Nitrous oxide emission from the agriculture in the Netherlands. Outline of effects of manure and ammonia measures; Lachgasemissie uit de Nederlandse landbouw. Verkenning effecten mest- en ammoniakmaatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kros, J.; De Vries, W.; Oenema, O.; Velthof, G.; Kuikman, P.J.; Van Hove, B. [Divisie Bodem, Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen (Netherlands)

  2004-03-01

  By means of the model INITIATOR an integral outline was made of the effects of several measures within the framework of the manure and ammonia policy focusing on nitrous oxide emission. The results are compared with the IPCC method. The model INITIATOR is a mechanistic model by means of which the carbon cycle in the Netherlands can be differentiated on a regional scale as a function of land use, type of soil and hydrology. [Dutch] Met behulp van het model INITIATOR is een integrale verkenning gemaakt van de effecten van verschillende maatregelen in het kader van het mest- en ammoniakbeleid op de emissie van Iachgas.Voor de huidige situatie zijn de uitkomsten vergeleken met die van de gangbare IPCC-methode (International Panel on Climate Change)

 17. Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: een literatuurstudie voor ontwikkeling van een toetsingskader = Emissions of endotoxins from animal production: a literature survey for development of an assessment framework

  NARCIS (Netherlands)

  Winkel, A.; Wouters, I.M.; Aarnink, A.J.A.; Heederik, D.J.J.; Ogink, N.W.M.

  2014-01-01

  In this literature review, the state of knowledge is summarized on endotoxin emissions from animal production. Furthermore, the design of an assessment framework for endotoxins for use in permit granting is explored. Finally, lacking knowledge to develop such a framework has been determined.

 18. Uit die oogpunt van ’n vrou? Perspektief op feministiese literêre kritiek in die kader van die Airikaanse prosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. W. du Plessis

  1991-05-01

  Full Text Available Feminists feel that in literary criticism not enough consideration is given to feminism as an ideology in the production of texts. According to them, existing literary criticism is strongly man-centred. This is especially true of the practice of South African literary criticism. Although feminism does not have at its disposal a formulated feminist literary criticism, a great deal of research has been done in this direction abroad. This is especially the case in Europe and America. Feminist literary critics apply themselves to the representation of the woman in works by male authors and an analysis of feminine experience in the production of texts by women. This article is an exploration of the Anglo-American and French approaches in feminist literary criticism. An attempt is made to formulate the aims of a possible South African feminist literary criticism in order that not only the general norms, but also the feminist codes in the production of a text, speak towards the final interpretation of a work.

 19. Uit de Cochrane Library: met postmenopauzale hormonale substitutietherapie geen bescherming tegen hart-vaatziekte, wel meer kans op veneuze trombo-embolie

  NARCIS (Netherlands)

  Hamerlynck, J. V. Th H.; Middeldorp, S.; Scholten, R. J. P. M.

  2006-01-01

  Observational studies in the early nineteen-nineties have strongly suggested that hormone replacement therapy (HRT) has benefits for reducing cardiovascular events in postmenopausal women. A recent Cochrane systematic review assessed the effects of HRT in primary and secondary prevention of

 20. De waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het stroomgebied der Maas - voorheen en thans - uit een economisch en landbouwkundig oogpunt beschouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Deckers, J.H.F.

  1927-01-01

  The region concerned, reaching eastwards to the provincial boundary with Limburg, southwards to the Belgian frontier, westwards to a sand ridge through the city of Tilburg and northwards to the River Maas, covers 300,000 ha. It consists mainly of undulating sand soils. The general slope from south

 1. ‘Scènes uit een huwelijk´. Het leven van Béatrix de Cusance (1614-1663)

  NARCIS (Netherlands)

  Huysman, E.C.M.

  2015-01-01

  In 1653, the English priest Richard Flecknoe dedicated a collection of letters and poems to Béatrix de Cusance, calling her 'the most excellent of her Sex'. Flecknoe was an impoverished adventurer who had left his native England for the continent on account of its hostility to Catholics. While he

 2. Ground subsidence Wadden Sea 1977-2011. Precision and reliability of measurements; Bodemdaling Waddenzee 1977-2011. Precisie en betrouwbaarheid uit metingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Houtenbos, A.P.E.M.

  2011-12-15

  What about the subsidence caused by gas exploitation around the Wadden Sea? Is subsidence on the Wadden Sea really manageable by extraction with the 'hand on the faucet'? These and other questions are examined in an analysis of the measurements around the Wadden Sea in the period 1977-2011 [Dutch] Hoe staat het met de bodemdaling door gaswinning rond de Waddenzee? Is bodemdaling op de Waddenzee werkelijk beheersbaar door winning met de 'Hand aan de kraan'? Deze en andere vragen zijn onderzocht in een analyse van de metingen rond de Waddenzee tot over de periode 1977-2011.

 3. Effecten van inrichting tot 30 km/uur zone in 15 experimentele gebieden : een evaluatiestudie op basis van integratie van resultaten uit verkeerskundige studies, bewonersonderzoeken en een ongevallenanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1992-01-01

  Dutch municipal authorities have been able to institute a maximum speed of 30 km/h roads in zones within built-up areas, since the year 1984. The safety effects of 30 km/h zones are positive. In order to be sure about this, the Ministry of Transport and Public Works has encouraged 15 municipalities

 4. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer. WINN Energie uit Water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahm, R.; Bruggers, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2009-12-15

  An overview is offered of the annual energy use of pumping stations, weirs and sluices in the Netherlands. This involves both the energy use of wet objects (pumping stations, weirs and sluices) in the main water system and the regional water systems. The reports has an annex containing the report 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' (Inventory of energy use by water works) published by Grontmij Netherlands [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van het jaarlijkse energieverbruik door gemalen, stuwen en sluizen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om het energieverbruik van de natte objecten (gemalen, stuwen en sluizen) in het hoofdwatersysteem als om de regionale watersystemen. Het rapport bevat als bijlage het rapport 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' door Grontmij Nederland.

 5. Uit de Cochrane Library en Diabetes Care : Zelfcontrole van bloedglucosewaarden bij diabetes mellitus type 2 zonder gebruik van insuline waarschijnlijk effectieve methode om glykemische instelling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Welschen, L. M C; Bloemendal, E.; Nijpels, G.; Dekker, J. M.; Heine, R. J.; Stalman, W. A B; Bouter, L. M.

  2006-01-01

  Self-monitoring of blood glucose has been found to be effective for patients with type 1 diabetes and for patients with type 2 diabetes taking insulin. There is much debate on the effectiveness of self-monitoring of blood glucose in the management of patients with type 2 diabetes who are not taking

 6. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 7. Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie. [Stress reactivity as an underlying mechanism of anxiety? Findings from the TRAILS study

  NARCIS (Netherlands)

  Greaves-Lord, K.; Verhulst, F.C.; Oldehinkel, A.J.; Ormel, J.; Huizink, A.C.

  2009-01-01

  Het recente Nederlandse trails-onderzoek richtte zich onder meer op de relatie tussen angst en de reactiviteit van twee belangrijke stresssystemen: het autonome zenuwstelsel en de hypofyse-bijnieras. Beide systemen bleken, wanneer men ze geïsoleerd onderzoekt, een bescheiden rol te spelen in het

 8. Speciation of metals and metalloids in tobacco and tobacco smoke : Implications for health and regulation

  NARCIS (Netherlands)

  Campbell RCJ; Klerx WNM; Talhout R; Stephens WE; PRS; V&Z

  2015-01-01

  De tabaksplant neemt metalen op uit de bodem, uit meststoffen, en uit industriële luchtvervuiling. Door roken komt een aantal van deze metalen uit tabak vrij, waarna de roker en omstanders ze inademen. Van de metalen veroorzaken arseen, cadmium, nikkel en lood de grootste gezondheidsrisico's. De

 9. Veranderde levenslopen : Trends in relatie- en gezinsvorming, 1900-1970

  NARCIS (Netherlands)

  A.C. Liefbroer (Aart); P.A. Dykstra (Pearl)

  2001-01-01

  textabstractDe levensloop van de man of vrouw die in 1900 is geboren ziet er heel anders uit dan van iemand die geboren is in 1970. De laatste gaat eerder uit huis, trouwt later en veelal pas na een paar jaar samenwonen. Paren stellen het krijgen van kinderen uit en gaan ook gemakkelijker uit

 10. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 11. Kennisagenda Geo-informatie: GISsen met beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Dessing, N.; Lips, F.; Hoogenboom, J.; Vullings, L.A.E.

  2009-01-01

  LNV wil méér geo-informatie inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beleidsnota’s ruimer voorzien van kaartmateriaal. Dit betekent dat geo-informatie vaker moet worden benut om lokale knelpunten, mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve oplossingen inzichtelijk te maken. Om dit

 12. Vooral inhoud e-HRM toolbox verhoogt HR-effectiviteit

  NARCIS (Netherlands)

  Ruel, Hubertus Johannes Maria; Bondarouk, Tatiana

  2006-01-01

  Aanbieders van web-based HRM-applicaties claimen dat invoering van hun oplossingen HRM-processen efficiënter maakt, dus geld bespaart, medewerkers en management meer tevreden maakt over HRM-diensten en de HRM-afdeling meer tijd geeft voor strategische activiteiten. Kortom, HRM zou effectiever

 13. PKI als veilig communicatiemiddel

  NARCIS (Netherlands)

  Spek, J. van der; Veugen, P.J.M.

  2002-01-01

  Het belang van betrouwbare elektronische communicatie neemt hand over hand toe. Niet alleen in de context van gesloten oplossingen in bedrijfsleven of overheid, maar in toenemende mate ook in open omgevingen tussen partijen die niet van tevoren contractueel met elkaar zijn verbonden. Belangrijke

 14. Vormgeven aan loopbanen - De Talent Development Company

  NARCIS (Netherlands)

  Katinka Klop; Marlo Kengen

  2010-01-01

  Tijden van economische crisis vragen om nieuwe, creatieve vormen van personeelsvoorziening. Hoe behouden we ervaren vakmensen? En tegelijkertijd: Hoe winnen we jonge mensen voor onze sector? Hoe ontwikkelen we vakmensen in crisistijd? STAN heeft een concept ontwikkeld dat oplossingen moet bieden

 15. Ambition, policy and consistency. The ins and outs of 16% sustainable energy in 2020; Ambitie, beleid en consistentie. Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaat, A.

  2013-01-15

  This memo outlines the options to realize the target of 16% sustainable energy for 2020 via production in the Netherlands [Dutch] De notitie verkent de oplossingen om via productie in Nederland de doelstelling voor duurzame energie te halen: 16% in 2020.

 16. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 17. Sproeidrogen 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Redeker, D.; Salari, J.W.O.

  2017-01-01

  TNO maakt print-droogtechniek klaar voor de praktijk: Onderzoekers van TNO kunnen oplossingen van eiwit, koffie of calciumcitraat een droogtoren of cycloondroger inspuiten met behulp van een aangepaste printkop. Daardoor ontstaat een controleerbaar droogproces zonder de zo gevreesde fines en met

 18. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 19. Workshop Design Thinking t.b.v. Conferentie O&O-leren op de PABO

  NARCIS (Netherlands)

  Marijke Grotenhuis

  2015-01-01

  Uitwerking van een workshop. In deze workshop ga je aan de slag met de methode DT: Design Thinking (Stanford University Institute of Design). Het is een creatief proces dat je kunt inzetten om betekenisvolle oplossingen te bedenken in de klas, op school en in je netwerk. Met meerdere mensen neem je

 20. Voorbij de retoriek: sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken

  NARCIS (Netherlands)

  van den Burg, I.; Cremers, J.; Hamans, C.; Pilon, A.

  2014-01-01

  Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken is een kritische analyse van de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat

 1. Kennisuitwisseling en governancestudies ter bevordering van droogte-adaptatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bressers, Nanny; Bressers, Johannes T.A.

  2015-01-01

  Droogte in ‘kikkerland Nederland’? Droogte is een probleem waar we het in Nederland en de rest van Noordwest-Europa weinig over hebben, zeker in vergelijking met het tegenovergestelde probleem: een teveel aan water. Nederland staat bekend om de strijd tegen het water en de vernieuwende oplossingen

 2. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 3. De hele geschiedenis van de gemeente Heel

  NARCIS (Netherlands)

  M.ed Hugo Luijten

  2006-01-01

  Op 1 januari 2007 hield de gemeente Heel (L) op te bestaan. In de laatste gemeentegids uit 2006, wordt in een korte schets de geschiedenis van de drie kernen Heel, Wessem en Beegden uit de doeken gedaan.

 4. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 5. Sortimentsonderzoek heesters, coniferen en vaste planten : periode 2003-2007

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.; Hop, M.E.C.M.

  2008-01-01

  Dit verzamelproject bestond uit een aantal deelonderzoeken. Deze kunnen worden onderverdeeld in sortimentsopplantingen (rassenproeven) en themaonderzoeken. Daarnaast bood dit project ruimte om het eindtraject van enkele veredelingsprogramma’s uit te voeren en om nog een aantal artikelen te schrijven

 6. Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen; J.S.L.J.

  1984-01-01

  In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten

 7. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie,

 8. Handbook for sorting of plastic packaging waste concentrates : separation efficiencies of common plastic packaging objects in widely used separaion machines at existing sorting facilities with mixed postconsumer plastic packaging waste as input

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.; Thoden van Velzen, E.U.; Pretz, Th.

  2015-01-01

  Hergebruik van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval is een ingewikkelde keten die in het algemeen uit drie stappen bestaat; gescheiden inzameling bij de burgers of nascheiding uit het huisvuil, sorteren en opwerken tot gewassen maalgoed. Dit onderzoek analyseert de tweede stap, waarin of

 9. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 10. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 11. Algorithms in behavioral systems theory

  NARCIS (Netherlands)

  Cotroneo, Tommaso

  2001-01-01

  Een van de belangrijkste eigenschappen van systemen is hun complexiteit en hun interconnectiviteit. Een manier om dergelijke systemen te bestuderen is door ze te beschouwen als bestaande uit interacterende deelsystemen. Typische voorbeelden van complexe systemen die opgebouwd zijn uit eenvoudige

 12. Wortelonkruiden onder controle : Alleen rigoureuze maatregelen effectief

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.

  2004-01-01

  Op veel bedrijven breiden wortelonkruiden zich gestaag uit. Op zandgronden is vooral kweek en op kleigronden akkermelkdistel een toenemend probleem. Uit onderzoek blijkt dat concurrentie door een groenbemestingsgewas of door afdekken met plastic nauwelijks een afname gaf van de wortelonkruiden.

 13. Scatterometry

  Science.gov (United States)

  Stoffelen, Adrianus Cornelis Maria

  1996-10-01

  " optimaal is zal het gecombineerde effect van meetonnauwkeurigheid en inversiefout kleiner zijn dan 0.5 m s -1 in de wind vector. CMOD4 blijkt binnen deze fout bij de metingen te passen. Een tweede eis is, dat voor een onafhankelijke gegevensset, het verschil tussen de geïnverteerde scatterometer wind en de bijpassende wind van bijvoorbeeld een weermodel zo klein mogelijk is. In de praktijk blijkt dat deze tweede eis impliciet volgt uit de eerste, maar ook dat de onnauwkeurigheid van de scatterometer wind met name wordt bepaald door de associatie van een locatie op de hoorn met een wind vector. De onnauwkeurigheid in de scatterometer wind kan dan ook goed beschreven worden in het wind domein.?SAMENVATTING x In hoofdstuk V wordt dit laatste verder uitgewerkt, en wordt gestreefd naar een gedetailleerde wind calibratie met behulp van in situ gegevens. Windgegevens bevatten doorgaans een relatief grote onnauwkeurigheid. Het wordt aangetoond dat ijking of regressie van zulke gegevens niet mogelijk is in een vergelijking van twee meetsystemen, tenzij de nauwkeurigheid van één van de twee meetsystemen bekend is. In de praktijk is dit meestal niet zo. Voor deze gevallen wordt een methode voorgesteld die uitgaat van de simultane vergelijking van drie meetsystemen. In dit geval kan zowel de ijking als een foutenmodel voor de drie meetsystemen worden opgelost. Toepassing van de methode laat zien dat de scatterometer wind afgeleid met behulp van CMOD4 ruwweg 5 % te laag is, en de oppervlaktewind van het gebruikte weermodel ongeveer 5 % te hoog. Het hoornvormige oppervlak blijkt te bestaan uit twee nauw samenvallende laagjes. Wanneer de wind een component heeft in de kijkrichting van de middelste microgolfbundel wordt de ene hoorn beschreven, en wanneer de wind een component heeft tegengesteld hieraan, de andere. Uit een trits metingen (met ruis) kan dus in het algemeen niet een unieke windvector worden bepaald. Twee ongeveer tegengestelde oplossingen resulteren. Deze

 14. The transport of integral membrane proteins across the nuclear pore complex

  NARCIS (Netherlands)

  Meinema, Anne Cornelis

  2012-01-01

  Levende organismen, zoals mensen, dieren en planten bestaan uit cellen. De cel wordt gezien als het kleinste levende onderdeel van een organisme. De mens bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen (dat zijn er 50 keer miljoen keer miljoen), maar er zijn ook hele kleine organismen, die uit één cel

 15. Energy from salt and sweet water by means of osmosis. A visualization at the Afsluitdijk, Netherlands; Energie uit zout en zoet water met osmose. Een visualisatie bij de Afsluitdijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molenbroek, E.C. [Ecofys Netherlands, Utrecht (Netherlands)

  2007-10-17

  Osmotic energy is a promising source of renewable energy: quiet, clean and continuously available. The technical potential for Europe is estimated to be 200 TWh (over the whole world 1600 TWh), of which 16 TWh in the Netherlands and 1.6 TWh (1.6x10{sup 12} Wh) at the Afsluitdijk (32 km long dike in the Netherlands). The electricity production at the Afsluitdijk would be sufficient to supply electricity to 500,000 households. Osmotic energy power plants will be built where fresh water enters into the sea. In the Netherlands, Rijkswaterstaat manages dikes and other infrastructural works along the coast. In addition to this main task Rijkswaterstaat (RWS) has an active policy to minimise the use of energy of the infrastructural works in its care and to use sustainable energy as much as possible. This is the reason why Rijkswaterstaat wants to gain more in-depth knowledge of the properties and future possibilities of osmotic energy. For this purpose Ecofys has described the technology, the state of the art and the costs of the two existing types of osmotic energy generation and has made a visualisation of a future 10 MW power station at the Afsluitdijk. Attention is paid to the PRO-route (Pressure Retarded Osmosis) and the RED-option (Reverse ElectroDialysis) [Dutch] Osmotische energie is een veelbelovende duurzame energiebron: stil, schoon en continu beschikbaar. Het potentieel voor Europa wordt geschat op 200 TWh (over de hele wereld 1600 TWh), waarvan 16 TWh in Nederland en 1.6 TWh (1.6x10{sup 12} Wh) aan de Afsluitdijk. De energieproductie aan de Afsluitdijk zou goed zijn voor de elektriciteitsbehoefte van 500.000 huishoudens. Osmotische energiecentrales zullen komen te staan waar zoet water in zee stroomt. In Nederland beheert Rijkswaterstaat de dijken en andere infrastructurele werken langs de kust. Naast deze hoofdtaak heeft Rijkswaterstaat (RWS) een actief beleid om het energieverbruik van de infrastructurele werken onder haar beheer te minimaliseren en hiervoor zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken. Dit is voor RWS de reden om zich meer te verdiepen in de eigenschappen en toekomstige mogelijkheden van osmotische energie. Hiertoe heeft Ecofys de techniek, de stand van de techniek en de kosten van twee soorten osmotische energie-opwekking beschreven en een visualisatie van een mogelijke toekomstige centrale van 10 MW aan de Afsluitdijk gemaakt. Hiermee zou in de elektriciteitsbehoefte van 27.000 huishoudens voorzien kunnen worden. Qua vermogen zou zo'n centrale een groot gemaal van energie kunnen voorzien. Aandacht wordt besteed aan de PRO-route (Pressure Retarded Osmosis) de RED-optie (Reverse ElectroDialysis)

 16. Ratio en revelatio : een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de philo

  NARCIS (Netherlands)

  Swagerman, Pieter

  1967-01-01

  This study is a theological-critical investigation of the argument for the existence of God and the doctrine of God from the human reason and the relation between natural theology and revealed theology in the works of some Dutch professors of theology or philosophy from 1650 to 1750. In this period

 17. Vitamines en visvetzuren ter preventie van hart- en vaatziekten: Gezondmakers uit potjes en flesjes T2 = Health from jars and bottles. Vitamins and fish oil fatty acids for prevention of cardiovascular diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Severs, A.H.; Bouterse-van Haaren, M.R.T.

  2000-01-01

  A high dietary intake of antioxidants ascorbic acid, tocopherol and beta-carotene and 1 or 2 servings of fish per week is associated with a lower risk of coronary heart diseases, but the 'evidence' for a preventive effect still has not been produced. A raised homocysteine level can be lowered with

 18. Rijsnelheid, botssnelheid en afloop van botsingen tussen tweewielers en motorvoertuigen. Een beschrijving van de theoretische achtergronden en een analyse van beschikbare ongevallengegevens uit praktijk onderzoek. Bijdrage voor het project "Voorrang langzaam verkeer van rechts".

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  1985-01-01

  In the framework of the project for priority for slow traffic from the right this report discusses the relationships between driving speed, impact speed, and consequences of collisions between two-wheeled vehicles and cars. With the aid of a simple phase model of the collision process the problem

 19. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij : verkenning effecten alternatieve lichtschema's op fijnstofemissie bij leghennen = Measures to reduce fine dust from poultry houses : investigation of the effects of light regimes on fine dust in layer houses

  NARCIS (Netherlands)

  Emous, van R.A.; Ogink, N.

  2010-01-01

  Light intensity has a large effect on the activity of laying hens. A lower intensity gives less activity and thus less emission of fine dust. The effect on the welfare of hens is difficult to estimate.

 20. Numerieke berekeningen aan een luchtstroming in een spleetblazer, uit het oogpunt van trekkrachtgeneratie in een nonwoven-produktieproces [Numerical computation of flow phenomena in a transport jet for the tractive power generation in a nonwoven producti

  NARCIS (Netherlands)

  D. Lanser (Debby)

  1997-01-01

  textabstractAkzo Nobel is een belangrijke producent van zgn. nonwovens of spinvliezen. Een essentiële rol in een nieuw nonwovenproduktieproces wordt gespeeld door de spleetblazer. Om de filamenten, de dunne draadjes waaruit het nonwoven is opgebouwd, te verstrekken en te transporteren, wordt in de

 1. "Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. (PAK), nikkel en vanadium in luchtstof uit Bahrein (Perzische Golf): metingen en Puff-modelberekeningen voor dit gebied ten tijde van het branden van de oliebronnen in Kuwayt"

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Wilbers AAMM; Jekel AA; van Pul WAJ; van der Meulen A; Bloemen HJT; de Boer JLM

  1993-01-01

  In 1991, air particulate matter, was sampled in Bahrein when soot clouds were over that region. Also in that period Puff-model calculations were carried out for the Persian Gulf region to forecast the dispersion of the combustion products and the impact on the environment of the burning oil wells

 2. Plausibiliteitsdocument STONE 2.0.Globale verkenning van de plausibiliteit van het model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit -en afspoeling van N en P

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Beusen AHW; Boers PCM; Born GJ van den; Groenendijk P; Grinsven JJM; Kroon T; Meer HG van der; Oosterom HP; Puijenbroek PJTM van; Roelsma J; Roest CJW; Rotter R; Tiktak A; Tol S van; RIZA; Alterra; PRI; LBG; CIM; LAE; LWD

  2002-01-01

  The STONE model for N and P emission to groundwater and surface waters has been developed to evaluate the environmental benefits of eutrophication abatement plans. Due to possible severe socio-economic consequences of these abatement plans, it is of importance that the model is well documented,

 3. Handelen op basis van theory of mind-kennis bij kinderen uit het autisme-spectrum. / Working on the basis of theory of mind knowledge in children from the autistic spectrum

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Sander; Rieffe, Carolien; Meerum-Terwogt, Mark; Stockmann, Lex

  2001-01-01

  Studied the role of theory of mind capabilities in the task performance of high-functioning male and female school-age children with autism. In the Netherlands, 10 Ss with autism aged 6 yrs 8 mo to 11 yrs 4 mo (Experimental Group 1), 12 Ss with pervasive developmental disorders not otherwise

 4. Progress report energy from renewable sources in the Netherlands 2009-2010. Directive 2009/28/EG; Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2009-2010. Richtlijn 2009/28/EG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-12-15

  This report describes the progress the Netherlands has made in the field of sustainable energy in 2009 and 2010. It is an obligatory report sent to the European Commission late 2011. The reported progress is the effect of the policy and measures that were taken in the reporting period (2009 and 2010). A description is provided of the outlines of the new energy policy. The report also describes the effect of new policy on the indicative figures for 2020 as calculated by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)and ECN [Dutch] Dit rapport beschrijft de voortgang die Nederland heeft gemaakt in 2009 en 2010 op het gebied van duurzame energie. Het gaat om een verplichte rapportage die eind 2011 aan de Europese Commissie is gestuurd. De beschreven voortgang is het effect van het in de rapportageperiode (2009 en 2010) vigerende beleid en maatregelen. Een beschrijving van het nieuwe energiebeleid op hoofdlijnen is gegeven. Ook is het effect beschreven van het nieuwe beleid op het streefcijfer 2020 zoals doorgerekend door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en ECN.

 5. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; studie naar mogelijkheden van aanbrengen waterfilm op strooisel = Measures to reduce fine dust emissions from poultry houses; possibility of supplying a waterfilm on litter

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Harn, van J.

  2010-01-01

  In this desk study the possibilities of reducing fine dust emission from poultry housings by applying a water film on bedding material was studied. This measure can be perspective in laying hens, but not in broilers and parent stock.

 6. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: indicatieve evaluatie van positieve ionisatie van uitgaande ventilatielucht = Measures to reduce fine dust emission from poultry: indicative evaluation of positive ionization of exhaust air

  NARCIS (Netherlands)

  Winkel, A.; Ogink, N.W.M.

  2010-01-01

  In this study a positive ionization system (end of pipe technique) is indicatively evaluated for its potential to remove fine dust from exhaust air of poultry houses. From this study it is concluded that the system can be effective and applicable.

 7. Sociale marketing van de verkeersveiligheid : een beschouwing over toepassingsmogelijkheden van principes uit de sociale marketing voor de verkeersveiligheid, ter gelegenheid van het Nationaal VerkeersVeiligheids Congres NVVC, 4 april 1996 in Amsterdam, georganisserd door de ANWB en de SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D. & Goldenbeld, C.

  2007-01-01

  `Marketing' is a strategy for changing behaviour. `Social marketing' focuses on social objectives, such as health, quality of life and safety. This report argues that `social marketing' is a welcome additional method toward promoting safety. Marketing distinguishes itself from other approaches in

 8. Kennisagenda Geo-informatie: GISsen met beleid

  OpenAIRE

  Dessing, N.; Lips, F.; Hoogenboom, J.; Vullings, L.A.E.

  2009-01-01

  LNV wil méér geo-informatie inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beleidsnota’s ruimer voorzien van kaartmateriaal. Dit betekent dat geo-informatie vaker moet worden benut om lokale knelpunten, mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve oplossingen inzichtelijk te maken. Om dit te bereiken moet de beschikbaarheid van adequate data en gebruikersvriendelijke en nieuwe GIS-technieken aanmerkelijk verbeteren.

 9. What you can realize with bindled energy; Wat je met gebundelde energie kunt bereiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Priester, J. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. Within the Building Brains consortium the group Smart Energy has developed technical solutions for energy-neutral buildings. The collaboration between the companies was far from easy but has produced interesting results and insights. Energy neutral buildings are not only about saving energy. Comfort, costs and use of sustainable energy sources is just as important. An effort is made in smart solutions for building design, indoor-climate, lighting, electrical energy and user interface. Technical automation is a contribution to human centred solutions. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Binnen Building Brains heeft de groep Smart Energy gewerkt aan technische oplossingen voor energieneutrale gebouwen. Er is gekeken naar slimme oplossingen voor gebouwontwerp, binnenklimaat, verlichting, elektrische energie en de gebruikersinterface. Technische automatisering draagt bij aan oplossingen waarin de mens centraal staat.

 10. Universal Interconnection Technology Workshop Proceedings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sheaffer, P.; Lemar, P.; Honton, E. J.; Kime, E.; Friedman, N. R.; Kroposki, B.; Galdo, J.

  2002-10-01

  The Universal Interconnection Technology (UIT) Workshop - sponsored by the U.S. Department of Energy, Distributed Energy and Electric Reliability (DEER) Program, and Distribution and Interconnection R&D - was held July 25-26, 2002, in Chicago, Ill., to: (1) Examine the need for a modular universal interconnection technology; (2) Identify UIT functional and technical requirements; (3) Assess the feasibility of and potential roadblocks to UIT; (4) Create an action plan for UIT development. These proceedings begin with an overview of the workshop. The body of the proceedings provides a series of industry representative-prepared papers on UIT functions and features, present interconnection technology, approaches to modularization and expandability, and technical issues in UIT development as well as detailed summaries of group discussions. Presentations, a list of participants, a copy of the agenda, and contact information are provided in the appendices of this document.

 11. Improved fatigue behavior of low-carbon steel 20GL by applying ultrasonic impact treatment combined with the electric discharge surface alloying

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mordyuk, B.N., E-mail: mordyuk@imp.kiev.ua [Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky blvd., UA-03142, Kyiv (Ukraine); Prokopenko, G.I.; Volosevich, P.Yu. [Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky blvd., UA-03142, Kyiv (Ukraine); Matokhnyuk, L.E.; Byalonovich, A.V. [Pisarenko Institute for Strength of Materials, NAS of Ukraine, 2 Timiryazevs’ka str., UA-01014, Kyiv (Ukraine); Popova, T.V. [Ukrainian Research Institute Rail carriage building, 33 Prikhodko str., UA-39621, Kremenchuk (Ukraine)

  2016-04-06

  The effects of severe plastic deformation induced by ultrasonic impact treatment (UIT) and the electric discharge surface alloying (EDSA) with chromium on the stress-controlled fatigue response of low-carbon steel 20GL are studied. The surface microrelief and integrity were analyzed using light microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The structural formations in the sub-surface layers were characterized by means of X-ray diffraction analysis and transmission electron microscopy (TEM). The steel specimens underwent UIT, and complex UIT+EDSA and UIT+EDSA+UIT processes demonstrate the fatigue strength magnitudes increased respectively by ~15, ~5 and ~30% on the base of 10{sup 7} cycles in comparison with that for the pristine specimen. SEM analysis of fracture surfaces reveals the subsurface crack nucleation in the UIT-processed specimens instead of superficial crack initiation observed in the pristine and EDSA-processed ones. TEM studies demonstrate that a dislocation-cell structure forms in ferrite grains and partial dissolution of cementite occurs in pearlite grains both at the surface after UIT and in the layer at a depth of 15–25 µm after the UIT+EDSA+UIT process. The enhanced fatigue strength and prolonged lifetime of the low-carbon steel specimens after UIT and UIT+EDSA+UIT processes are concluded to be associated with the subsurface crack nucleation achieved by the following factors: (i) minimized surface roughness and improved integrity of the modified layer; (ii) compressive residual stresses; and (iii) surface hardening coupled with the alloying by chromium and with the formation of the dislocation-cell structure containing the cell walls impenetrable to moving dislocations at cyclic loading.

 12. Insulin sensitivity of hepatic glucose and lipid metabolism in animal models of hepatic steatosis

  OpenAIRE

  Grefhorst, Aldo

  2006-01-01

  De lever is betrokken bij de regulatie van zowel het koolhydraat als het vet metabolisme. De lever slaat glucose op als glycogeen, scheidt glucose uit, kan glucose maken uit bijvoorbeeld melkzuur en aminozuren (‘gluconeogenese’), zet glucose om in vet (‘de novo lipogenese’), verbrandt vetzuren in de beta-oxidatie (levert energie voor de gluconeogenese) en scheidt triglycerides uit in de circulatie in ‘very low density lipoprotein’ (VLDL) deeltjes. Insuline remt de glucoseproductie door de lev...

 13. A national population-based cohort study of urethral injection therapy for female stress and mixed urinary incontinence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Margrethe Foss; Lose, Gunnar; Kesmodel, Ulrik Schioler

  2017-01-01

  Introduction and hypothesis Urethral injection therapy (UIT) has been performed since the early 20th century and a variety of agents have been launched. In 2006, polyacrylamide hydrogel (PAGH) was introduced and is now widely used as an agent. The objective was to evaluate the efficacy of PAGH ba....... A surgeon learning curve for UIT was indicated, as was assigning interventions to fewer hands to improve the surgical training value and consequently the cure rate for women with UIT....

 14. Time dependent numerical simulations of a viscoelastic fluid on a staggered grid

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsma, Marcus Iwan

  1996-01-01

  In dit proefschrift wordt naar een klasse van differentiaalmodellen gekeken. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een nieuw ingevoerde tijdsafgeleide: de geconvecteerde tijdsafgeleide. ... Zie: Samenvatting

 15. Radio polarimetry in 2.5D

  NARCIS (Netherlands)

  Brentjens, Michiel Anton

  2007-01-01

  Ongeveer de helft van de normale materie in het heelal bestaat uit gas met een temperatuur van tientallen miljoenen graden Celsius. Dat is makkelijk waarneembaar omdat het radiostraling uitzendt. Men vermoedt dat de andere helft bestaat uit koeler gas dat veel minder straling uitzendt en daarom

 16. China with a Cut : Globalisation, Urban Youth and Popular Music

  NARCIS (Netherlands)

  Kloet, de Jeroen

  2010-01-01

  Deze studie naar Chinese populaire muziek geeft een unieke inkijk in de sociaal-culturele, economische en politieke betekenissen die de snelle veranderingen in China sinds de jaren negentig hebben veroorzaakt. Van punk uit Beijing tot pop uit Hong Kong en Taiwan. Dit boek is het resultaat van

 17. De wet deskundige in strafzaken : Een remmende sprong vooruit?

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman, N.J.M.

  2011-01-01

  De kern van deze bijdrage bestaat uit een rechtsvergelijkende verkenning m.b.t. de rol van de deskundige in strafzaken in de ons omringende landen in het licht van de huidige stand van zaken in eigen land. Uit deze rechtsvergelijkende verkenning blijkt dat de kwaliteitsverbetering van de

 18. Psychologische functieleer en cognitieve ergonomie: een Siamese tweeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, Willem B.

  2004-01-01

  Ooit zijn cognitieve ergonomie en psychologische functieleer samen ontstaan uit vragen naar de mentale mogelijkheden en beperkingen van de mens. Echter, deze onderzoeksgebieden blijken uit elkaar te groeien en dat is een verlies voor beide gebieden. Deze stelling wordt aan de hand van een aantal

 19. Varroabestrijding met bijenbroed als mijtenval (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, J.; Beetsma, J.; Boot, W.J.; Eijnde, van den J.; Ruijter, de A.

  1994-01-01

  Bij deze bestrijdingsmethode worden belegde darreraten uit een moergoede veger overgehangen naar het moerloze en later broedloze hoofdvolk. Hier worden de mijten die zich op de bijen bevinden gevangen. Nadat de laatste darreraat uit een hoofdvolk is verwijderd, wordt het bijenvolk met Perizine

 20. Drugs in een plattelandsgemeente. Een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Harmannus

  1977-01-01

  In deze studie hebben we de resultaten gepresenteerd van een vervolgonderzoek naar de gevolgen van het druggebruik in een plattelandsgemeente (t.w. Gieten). Zoals uit dit onderzoek blijkt, kwamen uit een gebruikersgroep zoals onze house-bezoekers, geen mensen die afhankelijk zijn geworden van

 1. Beperking koper- en zinkbelasting melkveehouderij : balansen voor koper en zink op 3 melkveebedrijven in Utrecht en op 30 bedrijven in studieclubs

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2008-01-01

  In de Kaderrichtlijn Water worden beperkingen gesteld aan de hoeveelheid koper en zink in het oppervlaktewater. Een deel van het koper en zink in het water is afkomstig uit de landbouw, waarvan ook een deel uit de melkveehouderij. Op 3 melkveebedrijven in Utrecht is, in opdracht van LAMI, een balans

 2. Insulin sensitivity of hepatic glucose and lipid metabolism in animal models of hepatic steatosis

  NARCIS (Netherlands)

  Grefhorst, Aldo

  2006-01-01

  De lever is betrokken bij de regulatie van zowel het koolhydraat als het vet metabolisme. De lever slaat glucose op als glycogeen, scheidt glucose uit, kan glucose maken uit bijvoorbeeld melkzuur en aminozuren (‘gluconeogenese’), zet glucose om in vet (‘de novo lipogenese’), verbrandt vetzuren in de

 3. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 4. Expertiseontwikkeling in het project ‘Begeleiding Startende Leraren’

  NARCIS (Netherlands)

  Swennen, J.M.H.; Dengerink, J.

  2015-01-01

  Het onderzoek gaat over de expertiseontwikkeling binnen een projectgroep die van 2014 t/m 2016 leiding geeft aan een omvangrijk regionaal project ‘Begeleiding Startende Leraren’. De projectgroep bestaat uit acht leden afkomstig uit vier lerarenopleidingen en vier samenwerkingsverbanden van scholen

 5. Windvanger: EWICON wekt energie op zonder rotor

  NARCIS (Netherlands)

  Jaeger, de P.; Balendonck, J.

  2008-01-01

  De Elektrostatische Windenergie Convertor (Ewicon), ontwikkeld door onderzoekers uit Wageningen en Delft, kan wind direct omzetten in elektriciteit, zonder gebruik te maken van bewegende delen. Het rendement van het prototype is echter nog erg laag, zo blijkt uit tests aan de TU Delft. De

 6. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 7. Hamburg: privaatrechtelijk paradijsje aan de Aussenalster

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In dit verslag wil ik mij beperken tot een beschrijving van mijn ervaringen aan het Max Planck Institut te Hamburg. Dat instituut telt een kleine honderd 'vaste' juridische onderzoekers, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Griekenland, Iran, Italië en Rusland. Nederlandse

 8. Hoe veroorzaakt Botrytis rot?

  NARCIS (Netherlands)

  Kars, I.

  2010-01-01

  Als een spore is geland op het plantoppervlak, scheidt Botrytis cinerea enzymen en metabolieten uit waaronder pectine-afbrekende enzymen zoals de zes endopolygalacturonases (BcPGs). Elk van deze BcPGs breken pectine uit de plantencelwanden en middenlamel op hun eigen wijze af. Pectine zit verweven

 9. Pirouette

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  'n mooi uitdrukking van Viktor Frankl wat gesê het as dit laagwater is, kom die koraal te voorskyn. Ek sou hier van koraalpoësie wou praat. Die gedigte het 'n sterk en boeiende om- slaan- of omsettingsvermoë. Verkleinwoor- de groei uit tot grootheid. Die omsetting neem. 'n hele verskeidenheid vorme aan. Woorde bloei uit ...

 10. The social atlas of women from ethnic minorities

  NARCIS (Netherlands)

  Saskia Keuzenkamp; Ans Merens

  2006-01-01

  Original title: Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden. The Social atlas of women from ethnic minorities (Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden) offers a look in breadth and depth at the social position and participation of these women. The themes covered

 11. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 12. Wat onhoudt een consument van een tv-commercial? Een kijkje in het brein met neuro-imaging technieken

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  2002-01-01

  textabstractMet een nieuwe neuro-imaging techniek om de activiteit in de hersenen te meten, de zogenaamde steady-state probe topography (SSPT), kan opgespoord worden welke scènes uit een tv-commercial door consumenten goed herinnerd worden. Uit een experiment blijkt dat scènes die langer dan 1,5

 13. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 14. The good neighbourliness principle in EU law

  NARCIS (Netherlands)

  Basheska, Elena

  2014-01-01

  Samenvattend verduidelijkt dit onderzoek het juridisch kader van het beginsel van goed nabuurschap in het internationaal recht door de rechtsgrondslag en de rechten en plichten van staten, die uit het beginsel zelf en uit gebieden, waar het van toepassing is, voortvloeien, uiteen te zetten. Verder

 15. Hepatitis E virus infections in pigs : transmission dynamics and human exposure

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt, M.

  2009-01-01

  In dit promotieonderzoek is de transmissie dynamiek van Hepatitis E virus (HEV) bij varkens onderzocht, alsmede de potentiële blootstelling van de Nederlandse bevolking aan HEV uit varkens. Om te onderzoeken of HEV spreidt onder varkens is een experiment opgezet bestaande uit 10 infectieketens. Elke

 16. The seed hunter in het spoor van Vavilov (interview met C. Kik)

  NARCIS (Netherlands)

  Zanderink, R.; Kik, C.

  2013-01-01

  Er moet voor een veredelaar een grote variatie aan plantmateriaal aanwezig zijn om uit te kunnen putten zodat onze gewassen, die vaak bestaan uit monoculturen, voor de toekomst veiliggesteld worden. Het vinden van die variatie is het werk van seed hunters of zadenverzamelaars. Eén van die seed

 17. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 18. Vermenselijking van samenwerking heeft de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2012-01-01

  1e alinea column: Als je heel goed luistert, hoor je zoveel meer... Er valt doorgaans veel meer uit een organisatie te halen. Zowel pret, poen als prestige. Niet vanuit een negatieve motivatie -hoe knijp ik meer uit mijn medewerkers?- maar juist vanuit een positieve. Met name grote bedrijven zien

 19. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze

 20. Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania

  NARCIS (Netherlands)

  García, Nieves; Straver, N.A.

  2003-01-01

  Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden

 1. Teelthandleiding groenbemesters : Afrikaantjes (Tagetes spp)

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.

  2011-01-01

  Tagetes is afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika; het verspreidingsgebied strekt zich uit van Arizona (USA) tot het noorden van Argentinië. Momenteel zijn de landen in Oost Afrika belangrijk voor de productie van Tagetes zaad. Afrikaantjes worden uitsluitend ingezet voor de bestrijding van

 2. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  Shakespeare (met name soos Malvolio, Benvolio), Congreve (vergelyk die volgende name, almal uit The Way of the World: Sir Willfull, Lady Wishfort, Petulant, Mirabell,. Fainall), Dickens (met sy Scrooge, Oliver Twist, Richard Swiveler), Sheridan (Lady. Sneerwell, Mrs. Candour uit The School for Scandal) en selfs Etienne ...

 3. Naar een oplossing voor onbekend wortelrot in lelie : projectverslag fase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Graven, P.; Rouwelte, H.; Kok, B.J.; Vink, P.; Conijn, C.G.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2005-01-01

  In lelies kennen we verschillende vormen van wortelrot. Naast Pythium, wortelverbranding en het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) komt er ook een vorm van wortelrot voor, waarbij de veroorzaker niet bekend is. Door bepaalde pathogenen uit te sluiten is uit het vorige project "Onbekend

 4. Public natures: social representations of nature and local practices

  NARCIS (Netherlands)

  Buijs, A.E.

  2009-01-01

  De waarde van de natuur bestaat voor ecologen vooral uit het behoud van kwetsbare ecosystemen, en zij gebruiken daarbij termen als ‘habitats’ of ‘rode-lijstsoorten’. Deze moeten beschermd of uitgebreid worden en moeten zich autonoom kunnen ontwikkelen. Uit de studie van Buijs blijkt o.a. dat

 5. Listeria monocytogenes : nog steeds een probleem?

  NARCIS (Netherlands)

  Beumer, R.R.

  2011-01-01

  Listeria monocytogenes is net als vele andere bacteriële voedselpathogenen al tientallen jaren bekend. De meeste grondstoffen voor voedingsmiddelen komen uit de akker- en tuinbouw, de veehouderij en de visserij. Besmetting vindt daar plaats met micro-organismen afkomstig uit grond, fecaliën, water,

 6. Onderzoek naar de chemische en microbiologische kwaliteit van zachte kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Bakker, R.; Boeyen, P.; Coors, R.; Hakemulder, W.; Labrijn, J.; Herstel, H.

  1993-01-01

  Voor Konsumenten Kontakt zijn in augustus en september 1992 zevenenveertig monsters zachte kaas (Brie en Camembert) chemisch en microbiologisch onderzocht. Het chemisch onderzoek bestond uit het bepalen van de gehaltes aan vocht en vet. Het microbiologische gedeelte bestond uit een onderzoek naar de

 7. Geografische patronen in sterfte / geen sterfte

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, van der H.; Blacquière, T.

  2013-01-01

  Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika op grote schaal ernstige verliezen van honingbijvolken gemeld; maar niet uit andere werelddelen. Er ijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Neonicotinen worden aangewezen als (mede) oorzaak van de verliezen, maar waarom worden die verliezen dan vooral

 8. Novel insights in the pathogenesis of Hodgkin lymphoma : microenvironment, genetic landscape and regulation of HLA expression

  NARCIS (Netherlands)

  Liu, Yuxuan

  2013-01-01

  Gemuteerde genen spelen belangrijke rol in ontstaan Hodgkin lymfoom Het klassieke Hodgkin lymfoom (eerder bekend als ‘de ziekte van Hodgkin’) bestaat voor slechts een zeer klein deel uit tumorcellen en voor het overgrote deel uit normale immuuncellen. Die samenstelling maakt het Hodgkin lymfoom

 9. Invloed van benzoezuur in het voer op de technische resultaten en urine-pH van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Verdoes, N.; Plagge, J.G.

  1998-01-01

  De ammoniakemissie uit varkensstallen kan aanzienlijk beperkt worden door een combinatie van huisvestings- en voedingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat door toevoeging aan het voer van een zuurmengsel dat 70% benzoëzuur bevatte, de ammoniakemissie daalde tot onder de Groen Label-norm van

 10. Merkenonderzoek kas-, dak- en stalventilatoren = Series tests of wall, roof and glass-house ventilators

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1982-01-01

  Belangrijke punten uit het onderzoek zijn: de bepaling van de luchtverplaatsing bij diverse drukken; het meten van het uit het net opgenomen vermogen; het berekenen van het rendement en het specifiek vermogen; de bepaling van de corrosiebestendigheid; het meten van het geluidsvermogen

 11. Logistiek Zakboek

  NARCIS (Netherlands)

  Stef Weijers; Ad van Goor

  2009-01-01

  Dit 'Logistiek Zakboek biedt u een actueel, toegankelijk en praktisch overzicht van het vakgebied van de logistiek. De doelgroep van het 'Logistiek Zakboek' bestaat vooral uit praktijkbeoefenaren binnen en buiten de logistiek, alsmede uit studenten die zich op die praktijk vaan het voorbereiden

 12. Bodemverontreiniging en de opname van lood in moestuingewassen : Risico's van lood door bodemverontreiniging

  NARCIS (Netherlands)

  Otte PF; Romkens PFAM; Rietra RPJJ; Lijzen JPA; LER; mev

  2012-01-01

  Lood uit bodemverontreinigingen wordt opgenomen door moestuingewassen die daarop worden geteeld. Deze gewassen kunnen een gezondheidsrisico vormen als zij worden geconsumeerd. Uit onderzoek van RIVM en Alterra blijkt nu dat bij hoge concentraties lood in de bodem de opname minder wordt. Hierdoor

 13. Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet AAC; Laheij GMH; Wolting AG; CEV

  2006-01-01

  De minimale veiligheidsafstanden tussen buisleidingen met brandbare vloeistoffen en bebouwingen kunnen gelijk blijven of iets verkleind worden. Dit is de conclusie na een herberekening van de afstanden uit een circulaire uit 1991. In Nederland ligt zo'n 1850 kilometer aan ondergrondse buisleiding

 14. Breeding in a warmer world. Evolution of avian breeding time under climate change

  NARCIS (Netherlands)

  Gienapp, P.

  2005-01-01

  Het ziet ernaar uit dat de koolmees in Nederland zich niet op tijd zal kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, concludeert de bioloog Phillip Gienapp. Omdat het hoofdvoedsel van hun jongen uit rupsen bestaat, is het relatieve tijdstip van broeden ten opzichte van de rupsen

 15. Kry my by die gewone plek aguur. Loftus Marais. Kaapstad ...

  African Journals Online (AJOL)

  Met humor en selfironisering kom Fabuli- sha keer op keer oortuigend uit die verf en daag sy gevestigde opvattings uit, veral ra- kende identiteit en geskiedenis, maar sluit sy as liminale figuur ook aan by die deurlopende idee van “oorgange” en grensoorvurking wat. 'n mens in Loftus Marais se gedigte aantref. Oorgange ...

 16. De Twentse Beweging : strijd voor modersproake en eigenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Löwik, Franciscus Gerhardus Hieronymus

  2003-01-01

  Na de bevrijding in 1945 hoorde men in Nederland, met name in het Zuiden en Noorden steeds vaker de term ‘regionalisme’ klinken. De term zelf stamde uit Frankrijk en hij dateert waarschijnlijk uit het begin van de negentiende eeuw om het verzet van de regiones tegen het centraliserende bewind in

 17. Eten als de Inca's : Quinoa verovert de wereld

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Timmer, R.D.; Loo, van E.N.; Minor, M.

  2014-01-01

  Quinoa is immens populair. Dit van oorsprong Zuid-Amerikaanse voedselgewas is wereldwijd aan een opmars bezig. Mede dankzij Wageningse veredelaars is er nu ook quinoa uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. En binnenkort misschien ook uit Nederland. ‘Dit wordt een beslissend jaar.’

 18. Biobased products from rubber, jatropha and sunflower oil

  NARCIS (Netherlands)

  Bin Abu Ghazali, Yusuf

  2015-01-01

  In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven naar het identificeren van interessante producten uit de zaden van de rubber boom (Hevea brasiliensis). Deze zaden worden momenteel niet gebruikt en in vele rubberplantages gezien als afval. De zaden bestaan uit een harde schil (39 wt%) en een kern (61

 19. Baten innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied

  NARCIS (Netherlands)

  Loon-Steensma, van J.M.; Henkens, R.J.H.G.; Groot, de A.V.

  2014-01-01

  In dit rapport worden de generieke baten van de kansrijke innovatieve dijken beschreven, en worden voor de dijkvakken langs de Waddenkust voor zover mogelijk nadere specificaties omtrent de mogelijke baten gegeven. Samen met deskundigen uit de kenniswereld en uit de regio is een relevante set

 20. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 1. 04 John 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... prys aan Melanie Grobler toegeken het vir dié bundel. Vanuit 'n juridiese perspektief lyk die heftige reaksies van literêre kritici, skrywers en uitgewers egter grootliks onnodig en oorbodig, soos duidelik blyk uit 'n onlangse regsproefskrif oor kopieregskending wat juis episodes uit die Afrikaanse letterkunde.

 2. 08 Sterck 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juli 2008 ... de vier Sepedi-vertelsters uit het township Gapane die op 8 september 2006 afzakten naar het Inzana plaasschooltje in Tzaneen, Zuid-Afrika. De bibliothecaris en het school- hoofd hebben de oude vertelsters uit de omgeving laten weten dat ik de orale verha- len wil opnemen die ze als meisjes hoorden ...

 3. Noise in relation to climate change. A first orientation; Geluid in relatie tot Klimaatverandering. Een eerste Verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamp, I.

  2010-11-15

  confirmed in our panel survey. Headaches come forward as the most important health complaint. At national the size of these effects can be neglected but in the near future an increase can be expected when no solutions are found for these problems. Measures are to be sought in technical fine-tuning of ventilation and cooling systems. In addition impacts of wind turbines ask for a different approach; research has shown that annoyance from WT results primarily from visual aspects and a feeling that the privacy is intruded and not exclusively from acoustical aspects. Effective interventions may therefore lie much more in the realm of communication and participation in the decision making process regarding the placement of wind turbines. Based on this first orientation more research is recommended into the effects of ventilation and cooling installation and wind turbine noise, including the different noise-spectra and vibration aspects and with specific attention for perceptions of, knowledge about and acceptance of these new energy saving measures. [Dutch] Klimaatverandering wordt verondersteld samen te gaan met een aantal adaptieve maatregelen, die mogelijk van invloed zijn op de verschillende geluiden waar mensen aan worden blootgesteld en de hiermee samenhangende hinder en gezondheidsklachten. Tegen deze achtergrond heeft VROM het centrum voor milieu, gezondheid en omgevingskwaliteit (MGO) gevraagd na te gaan welke adaptieve maatregelen relevant zijn in verband met omgevingsgeluid. Hierover is nog weinig bekend en geluid vormt geen onderdeel van betekenis bij de besluitvorming rond adaptieve maatregelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste verkenning van de literatuur en een aanvullende panelstudie naar de invloed van ventilatie systemen, airco's en windturbines op hinder, slaapverstoring en niet specifieke lichamelijke klachten. Uit de literatuur komt een drietal potentiele geluidproblemen naar voren, die indirect samenhangen met maatregelen tegen

 4. Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit pluimveehouderij: validatie van een luchtwassysteem met water als wasvloeistof bij twee pluimveebedrijven = Measures to reduce fine dust emissions from poultry housings: validation of a scrubber system with water as scrubbing solution at two poultry farms

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hol, J.M.G.; Dousma, F.; Nijeboer, G.M.; Huis in 'T Veld, J.W.H.

  2011-01-01

  In this study the removal efficiency for fine dust (PM10 and PM2.5) has been determined at two scrubbers located at two different poultry houses in addition, inlet and outlet concentrations were measured for ammonia, greenhouse gases and odour.

 5. Emissies uit een vleesvarkensstal voorzien van een V-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a V-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen, H.H.; Hol, J.M.G.; Mosquera, J.; Aarnink, A.J.A.

  2013-01-01

  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with V-shaped manure belts for separated removal of faeces and urine (the Kempfarm system).

 6. Characterization of deep-marine clastic sediments from foreland basins: Outcrop-derived concepts for exploration, production and reservoir modelling. Doctoral thesis; Karakterizering van diep-mariene klastische sedimenten uit voorland bekkens: Aan ontsluitingen ontleende concepten voor exploratie, produktie en reservoir modellering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuppers, J D

  1995-02-20

  Deep-marine clastic sediments are the host for many prolific hydrocarbon reservoirs. The sandbodies that form these reservoirs show a wide variety in shape, spatial arrangement, and internal structure. The outcrops studied for this thesis pertain to the fill of circum-mediterranean foreland basins in Spain and Greece. The outcrops have allowed the description of the multiscale anatomy of sandbodies that cover a wide range of depositional settings. The descriptions are focused on those features that are most likely to influence the flow of fluids through analogous reservoirs of similar construction. Extensive use was made of photomosaics to outline the large-scale geometries and stacking modes of the sandbodies. The sediments studied form the basis for seven `reservoir models` that are both descriptive and conceptual.

 7. Cradle to cradle in practice. New building NIOO. Experimental garden for ecotechnology; Cradle to cradle in de praktijk. Nieuwbouw NIOO. Proeftuin voor ecotechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijma, R [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2011-10-15

  The new building of the Dutch Institute of Ecology (NIOO-KNAW) is a prime example of sustainability. With the materialization and the installation techniques the choice was made for solutions that fit the cradle to cradle philosophy. The most striking example is the high temperature storage. [Dutch] Het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid. Bij de materialisatie en de installatietechniek is gekozen voor oplossingen die aansluiten bij de cradle to cradle filosofie. Het meest in het oog springend is de hoogtemperatuuropslag.

 8. Innovation. Chances for sustainable development; Innovatie. Kansen voor duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2004-05-01

  Technological innovation can play an important part in the process of sustainable development, but only when innovation is more than developing new high-tech solutions. Applying new innovative technology must result in positive environmental effects. [Dutch] Technologische innovatie kan een sleutelrol spelen in het streven naar duurzame ontwikkeling. Maar dan moet innovatie wel meer zijn dan alleen ontwikkelen van nieuwe 'high tech' oplossingen. Juist in de toepassing van nieuwe technologie in de praktijk blijkt namelijk of innovatie al of geen milieusucces oplevert.

 9. Smart grids and energy storage. Germany is in a hurry; Smart grids en energieopslag. Duitsland heeft haast

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gilijamse, J.

  2012-09-15

  Smart grids and energy storage are needed to take care of overload of the grid as mainly wind turbines generate more electricity than is used, or too little. Germany is one of the first countries in the world that actually needs these technological solutions. The reason why is explained in this article [Dutch] Smart grids en energieopslag zijn nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet op te vangen als voornamelijk windturbines meer elektriciteit opwekken dan er gebruikt wordt, of juist te weinig. Duitsland is 1 van de eerste landen ter wereld dat deze technologische oplossingen daadwerkelijk nodig heeft. De reden waarom wordt in dit artikel toegelicht.

 10. Summary of research results 2012. Foundation 'Natuur en Milieu'. Factsheet; Samenvatting onderzoeksresultaten 2012. Stichting Natuur en Milieu. Factsheet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vegter, F.; Van der Lelij, B.

  2012-06-08

  A summary is given of a survey among 1.246 Dutch people between 16 and 70 years old on their attitude towards the environment. The following subjects were investigated: attitude towards nature and environment, ways to solve problems, tasks of environmental organizations, sustainable solutions, green reputation of politicians, well-known Dutch people and businesses [Dutch] Een samenvatting is gegeven van een enquete onder 1.246 Nederlanders tussen 16 en 70 jaar inzake hun houding tegenover natuur en milieu. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Houding tegenover het thema natuur en milieu; Oplossingsrichtingen; Taken van milieuorganisaties; Oplossingen op het gebied van duurzaamheid; Groen imago politici, bekende Nederlanders en bedrijven.

 11. Bepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma met hoge-druk vloeistofchromatografie ; methode-ontwikkeling en monsteranalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Somers HHJ; Stolker AAM; Gelderen CEM van; Savelkoul TJF; Ginkel LA van; ARO; VIC

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het

 12. RemembeRINGs : the development and application of local and regional tree-ring chronologies of oak for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, E.

  1995-01-01

  In dit proefschrift komen diverse methoden en toepassingen van dendrochronologie aan de orde. Samenvattend kan gesteld worden dat de onderzoeksdoeleinden die in de introductie (Hoofdstuk 1) werden omschreven, zijn bereikt. Nieuwe jaarring - kalenders zijn vervaardigd uit eikehout dat afkomstig is

 13. Micro-alg doet oliepalm na

  NARCIS (Netherlands)

  Jaeger, de L.

  2015-01-01

  Veel plantaardige olie in ons dieet komt van palmolieplantages uit Zuidoost-Azië waarvoor regenwoud is gekapt. Promovendus Lenny de Jaeger zocht naar een alg die deze olie op duurzame wijze kan maken. Hij ontwikkelde een veelbelovende kandidaat.

 14. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 15. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 16. Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Os, van E.A.

  2011-01-01

  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde

 17. Sosiale motiewe en stereotipering in verbruikers se keuse van groot ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  86). Volgens Hawkins et ... Burns en Lennon (1993) lok die sinsvoltooiingstegniek direkte reaksie by subjekte uit, dus die reaksie wat ..... FERBER, R (1974): Handbook of marketing research. New. York. McGraw-Hill. FISKE, ST & TAYLOR, SE ...

 18. Globalisering, voedsel en regulering

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterveer, P.J.M.

  2006-01-01

  Steeds meer producten komen uit andere landen van de wereld. Het proces van globalisering brengt ook nieuwe voedselrisico¿s met zich mee. De mogelijkheden om de risico¿s te beheersen lijken af te nemen.

 19. Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, van der M.P.; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, van der A.A.; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, van S.M.

  2013-01-01

  RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig

 20. Controle Kontron-spectrofotometers

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Dreumel; H.J. van; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  Beschrijving van spectrofotometeronderzoek dat door medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie werd uitgevoerd op verzoek van de firma Van Hopplynus Instruments in hun demonstratieruimten in Maarssen. Het kan dienen als model voor eventueel in de toekomst uit te voeren

 1. Slechts enkeling winkelt bewust

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2009-01-01

  Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI

 2. Reisikiri Eestist, Hollandi rahvale / Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivrand, Harry, 1961-

  2000-01-01

  10. III esitleti Amsterdami raamatukaupluses Scheltema hollandi reisikirjaniku ja ajakirjaniku Carolijn Visseri reisikirja Eestist 'Uit het moeras' ('Soost välja'). Väljaandja kirjastus Meulenhoff. C. Visser on 1990. aastast alates Kurtnas suvitanud

 3. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 4. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 5. The uncomfortable truth

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Th.J.G. Thiadens

  2008-01-01

  Let op! Deze week is mijn studenten meegedeeld dat het College van Bestuur per 1-4 2009 het opladen van notebooks zonder energystarlabel op school verbiedt. Het College motiveert zijn besluit uit het oogpunt van kostenbesparing en duurzaamheid.

 6. Risk assessment for scented products: a pre-study

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee Park M; Janssen PJCM; van Raaij MTM; SIR

  2007-01-01

  Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee

 7. Praktijkervaringen met milieuvriendelijke maatregelen in de pluimveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Tinholt, J.

  1993-01-01

  Het vinden van een balans tussen een beter milieu en een bedrijfszekere en rendabele pluimveehouderij is geen eenvoudige zaak. Dat hiervoor weleens enig leergeld betaald moet worden, moge blijken uit de ervaringen die zijn opgedaan op het pluimveeproefbedrijf te Beekbergen.

 8. Role of proteoglycans in renal chronic transplant dysfunction

  NARCIS (Netherlands)

  Katta, Kirankumar

  2012-01-01

  Proteoglycanen (PG’s) spelen een belangrijke rol bij de weefselveranderingen na niertransplantatie. Het zijn veelbelovende targets voor interventies om chronische dysfunctie van de getranspanteerde nier te vertragen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Kiran Katta. Niertransplantatie is de

 9. Psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers : Een onderzoek naar de arbeidsfactoren die in relatie staan met de psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers en de invloed daarbij van werken op een grote of kleine ambulancepost

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, Jacoba

  2012-01-01

  Samenvatting Het huidige onderzoek richt zich op de vraag welke arbeidsfactoren (taakeisen, regelmogelijkheden en sociale steun)uit het Job-Demand-Control-Support Model (Karasek & Theorell, 1990) in relatie staan met de psychosociale arbeidsbelasting van ambulancemedewerkers. Ook de arbeidsfactor

 10. Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen. Rapportage van de 4e bemonstering 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas P; Verdam B; Maaren HLJ van

  1989-01-01

  In het veldonderzoek Bestrijdingsmiddelen zijn in het vierde kwartaal van 1988 grondwatermonsters onderzocht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. De monsters zijn genomen uit permanente putten die zijn geplaatst onder percelen met aardappel-, mais-, bloembollen- en graanteelt en onder

 11. Residuen van diuron en 3,4-dichlooraniline in asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Hogendoorn; E.A.

  1984-01-01

  Een vloeistofchromatografische methode voor de gelijktijdige bepaling van het herbicide diuron en zijn voornaamste metaboliet, 3,4- dichlooraniline, op asperges werd ontwikkeld. De methode bestaat uit extractie met dichloormethaan gevolgd door reversed phase chromatografie met UV-detectie. De

 12. 'Preventie belangrijkste troef tegen Erwinia'

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.

  2012-01-01

  De bollenteelt en -handel ondervindt aanzienlijke schade van de bacterieziekte Erwinia. Onderzoek wijst uit dat preventie het belangrijkste wapen is. Mogelijk bieden ook stofjes die de afweer van planten verbeteren een oplossing.

 13. The power of meat : Ontwikkeling in de vleeswetenschap en -technologie (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Verkleij, T.J.

  2013-01-01

  Turkije verwelkomde afgelopen zomer 388 onderzoekers uit de gehele wereld voor het congres "The power of meat in the 21st Century". Een week lang lag de focus in Izmir op recente ontwikkelingen in de vleeswetenschap en -technologie.

 14. en daar ook drie vertaalde gedigte van Giorgos Seferis opgeneem is ...

  African Journals Online (AJOL)

  waaraan Kavafis sy roem veral te danke het) nie, maar ook uit werk met 'n meer. histories beskoulike strekking (die tweede groot tema by Kavafis), asook gedigte wat nie tot die heel bekendstes van Kavafis behoort nie.

 15. Functioneel Ontwerp Integratie BMNI/LMR

  NARCIS (Netherlands)

  LSO

  1995-01-01

  In dit rapport wordt de meetnetconfiguratie van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) gepresenteerd. Het NMR zal opgebouwd worden uit de bestaande meetnetten van de Rampenbestrijdingsorganisatie van Binnenlandse Zaken, het Binnenlandse Zaken Meetnet Nucleaire Incidenten (BMNI), en van

 16. Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland; platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Higler, L.W.G.; Nijboer, R.C.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) en Kokerjuffers (Trichoptera) zijn voldoende

 17. Koper en zink voor landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Makking, C.; Jongbloed, A.W.

  2004-01-01

  De EU heeft de maximaal toegestande hoeveelheden koper en zink in voeders voor landbouwhuisdieren verlaagd. Uit onderzoek van ASG blijkt dat de nieuwe normen geen negatieve consequenties hoeven te hebben voor de dierlijke productie

 18. Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselink, R.; Dam, van J.; Klompenburg, van J.

  2000-01-01

  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het

 19. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 20. Structure development in polyketone and polyalcohol fibers

  NARCIS (Netherlands)

  Lommerts, Bert Jan

  1994-01-01

  Deze dissertatie beschrijft de structuurontwikkeling in vezels die gemaakt zijn van twee nieuwe flexibele polymeren, te weten het perfect alternerende etheenkoolmonoxide copolymeer (polyketon; POKC2) en een polyalcohol (PAI) gemaakt door reductie van het polyketon. Beide polymeren zijn opgebouwd uit

 1. Cybersecurity in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2017-01-01

  De aandacht voor cybersecurity piekte in juli. De Rijksoverheid bracht zowel het cybersecuritybeeld Nederland 2017 uit als de risicorapportage cyberveilige economie. Hoofdconclusie is dat onze cyberweerbaarheid achterblijft. Nederland staat volgens de ITU op de vijftiende plaats van cyberveilige

 2. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de

 3. IMAQE-Food verbetert efficiency

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.

  2004-01-01

  'Effectiviteit van de kwaliteitszorg bij de voedingsmiddelenproductie'. Op dat onderwerp promoveerde dr.ir. Marjolein van der Spiegel, onderzoeker bij de leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde aan Wageningen Universiteit. Zij ontwierp daarvoor het IMAQE - Food (spreek uit 'I make food')

 4. Finding causal variants for complex genetic disease : the contribution of statistical methodology to fine-mapping and assay optimization

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, Geert Theodoor

  2007-01-01

  Proefschrift bestaande uit een zestal deels eerder gepubliceerde hoofdstukken. Enerzijds is geprobeerd de methoden voor het genetisch fijn-karteren van varianten die bijdragen aan complexe genetische ziekten te verbeteren. Anderzijds is geprobeerd met statistische methoden de laboratorium procedures

 5. Imaging of insulitis and beta cell mass in type 1 diabetes mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Di Gialleonardo, Valentina

  2012-01-01

  Nieuwe tracervloeistof verbetert onderzoek en behandeling diabetes type 1 Met behulp van Positron Emissie Tomografie (PET) kan onderzoek en behandeling van diabetes mogelijk aanzienlijk verbeterd worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Valentina Di Gialleonardo. Ontsteking in de

 6. Structural dynamics of PAH molecules upon energetic photon or ion interactions

  NARCIS (Netherlands)

  Reitsma, Geert

  2014-01-01

  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs) vormen een hele bijzondere familie van moleculen. PAHs bestaan uit ringen van koolstofatomen en hebben waterstofatomen op de randen. Zo ontstaan platte en heel erg stabiele moleculen. Deze moleculen komen overal voor, bijvoorbeeld in uitlaatgassen en

 7. De veranderende taak van de dierenarts in de primaire produktie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhuizen, J.P.T.M.; Stark, K.D.C.; Verheijden, J.H.M.; Agger, J.F.

  1994-01-01

  Enkele probleemgebieden uit de dierlijke produktiesector worden nader belicht. Het doel van dit artikel is aan te geven via welke wegen de dierenarts deze probleemgebieden kan benaderen en tevens wat daarvoor nodig is in onderzoek en opleiding

 8. Moral development and juvenile sex offending

  NARCIS (Netherlands)

  van Vugt, E.S.

  2011-01-01

  Eveline van Vugt onderzocht gewetensontwikkeling en delinquentie. Uit haar onderzoek bleek dat delinquenten met een gebrekkige gewetensontwikkeling een groot risico lopen om terug te vallen in delinquent gedrag. Opvallend was dat jongeren die een zedendelict hadden gepleegd eenzelfde

 9. Health Risk Assessment for Organotins in Textiles

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen PJCM; van Veen MP; Speijers GJA; CSR; LBM

  2000-01-01

  In januari 1998 werd het RIVM gevraagd een voorlopige risicobeoordeling uit te voeren voor organische tinverbindingen (organotins) in textiel. Metingen uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken wezen op de aanwezigheid van deze potentieel toxische verbindingen

 10. Gezondheidseffectschatting voor Gezond Beleid : Teamsport op projectbasis

  NARCIS (Netherlands)

  M.P.M. Bekker (Marleen); J.L. Veerman (Lennert)

  2007-01-01

  textabstractGezondheidseffectschatting is teamsport. Spelers met gezondheidskundige en bestuurlijke functies en rollen leveren een gezamenlijke inspanning binnen een kader van spelregels, die door alle spelers worden erkend. De spelregels voor een GES bestaan uit gezondheidskundige regels, zoals

 11. Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet

  NARCIS (Netherlands)

  Renteria-Agirre, A.; Lange, A.

  2009-01-01

  Dit artikel beschrijft het protocol van een cognitieve gedragstherapie voor bulimia nervosa die volledig via internet wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat uit interventies zoals psychoeducatie, registratie, een op maat gemaakt zelfcontroleprogramma, het uitdagen van negatieve gedachten,

 12. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 13. Bio-composiet : Thermoplastische kunsstof met natuurvezels

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K.M.M. (Karin); Goselink, E.A. (Erik)

  2013-01-01

  Een biocomposiet wordt samengesteld uit een vezel en een hars. In dit document worden twee verwerkingsvormen van biocomposieten behandeld: - Vezel/poeder versterkt kunststof (granulaat); - Kunststof plaatmateriaal versterkt met een weefsel (laminaat), ook wel Sizopreg® genoemd. Door een

 14. The National Immunisation Programme in the Netherlands : Developments in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  van 't Klooster TM; de Melker HE; EPI; cib

  2013-01-01

  Het RIVM geeft jaarlijks een overzicht hoe vaak ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voorkomen en welke veranderingen daarin plaatsvinden. Het overzicht geeft ook aan welke vaccins zijn gebruikt en welke bijwerkingen na vaccinaties optraden. Hetzelfde geldt voor ontwikkelingen over nieuwe

 15. NORMERING IN DIE AFRIKAANSE RADIO- EN TELEVISIEDIENS ...

  African Journals Online (AJOL)

  soortnaam plus soortnaam" kan albei komponente in Engels. 'n hoofletter kry, in Afrikaans slegs die eerste lid. Vergelyk Cash. Sale,. Kontantultverkoping. Uit 'n reklame-oogpunt Is die Engelse model bulgsamer, funksioneler en doelmatiger as ...

 16. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 17. 106-Sabelo-version3-4 April 2009.indd

  African Journals Online (AJOL)

  4 Apr 2009 ... laws about affirmative action affecting white South Africans. This question results ... Matthew should be interpreted as ethical eschatology real in nature. Interpreting ... Dit blyk ook uit die hageprediking teen die jaar 1566 in die.

 18. Het bedrijfssimulatie-spel MAKKER

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkamp, H.C.M.

  1985-01-01

  Een uiteenzetting van een computergestuurd simulatiespel Makker genaamd, waarmee de bedrijfseconomische aspecten van enkele belangrijke managementsbeslissingen worden gesimuleerd. De gevolgen ten aanzien van netto-overschot, inkomen, vermogensontwikkeling en bewerkingscapaciteit worden tot uiting

 19. Wel vocht afvoeren maar geen warmte: Wageningen UR-kassen in Bleiswijk gaan 'nauwkeurig kieren'

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de J.W.

  2006-01-01

  Uit onderzoek blijkt dat het kasklimaat ook bij gesloten schermen goed kan worden gestuurd. Voorwaarde is dat een teler de schermen en ramen op een kier kan zetten. Daarbij moet hij die kieren wel heel nauwkeurig kunnen instellen

 20. Teelthandleiding groenbemesters : overige groenbemesters

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.

  2011-01-01

  Naast de kruisbloemigen, vlinderbloemigen en grassen zijn er ook planten uit diverse andere families die gebruikt kunnen worden als groenbemestingsgewas. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: facelia, afrikaantjes, raketblad en spurrie. Verder worden er nog diverse mengsels

 1. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 2. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 3. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 4. Business Model Canvas

  NARCIS (Netherlands)

  D'Souza, Austin

  2013-01-01

  Presentatie gegeven op 13 mei 2013 op de bijeenkomst "Business Model Canvas Challenge Assen".
  Het Business Model Canvas is ontworpen door Alex Osterwalder. Het model werkt zeer overzichtelijk en bestaat uit negen bouwstenen.

 5. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 6. Uniform System for the Evaluation of Substances (USES), version 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Linders JBHJ; Jager DT (eds); CSR

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 2.0. Dit bestaat uit een zoveel mogelijk geintegreerd risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) en

 7. Built environment : Eindhoven University of Technology 2013-2014

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, A.H.J.

  2014-01-01

  In Built Environment 2013-2014 presenteert de faculteit Built Environment/Bouwkunde van de TU Eindhoven een keuze uit de beste afstudeerprojecten, becommentarieerd door deskundigen van binnen en buiten de faculteiten.

 8. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 9. Interpretation of SO2 dry deposition measurements made in Portugal and Spain within the framework of SREMP

  NARCIS (Netherlands)

  Erisman JW; LLO

  1996-01-01

  Het RIVM heeft deelgenomen aan het internationale project SREMP (Surface Resistance Emergency Measurement Program), tezamen met de Universiteit van Aveiro, Portugal ; de Universiteit Politecnica uit Madrid, Spanje ; de Universiteit Paul Sabatier de Toulouse, Frankrijk ; Joint Research Center,

 10. Radiometric dating by alpha spectrometry on uranium series nuclides

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, Albert van der

  1987-01-01

  De Engelse titel van dit proegschrift \\"Radiometric Dating by Alpha Spectometry on Uranium Series Nuclides\\" kan in het Nederlands wellicht het best worden weergegeven door \\"ouderdomsdbepalingen door stralingsmeting aan kernen uit de uraniumreeks met behulp van alfaspectometrie\\". In dit laatste

 11. 'n Model vir die sistematiese beskrywing van ...

  African Journals Online (AJOL)

  R.B. Ruthven

  Uit hierdie model kan minstens elf leksikografiese para- meters afgelei word aan ...... können, um aus ihren lexikographischen Daten Informationen über den jeweiligen Gegenstand ... Guffey, M.E. 2001. Essentials of Business Communication.

 12. De Zuid presenteert zich

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Weijden, van der W.J.

  2004-01-01

  Deelnemers aan Telen met toekomst presenteren zich met een korte beschrijving van de bedrijven. De groep in De Zuid bestaat uit 11 ondernemers. De hoofdthema's voor deze groep zijn gewasbescherming en bemesting

 13. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 14. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 15. Hoornloos fokken vraagt draagvlak ( interview met Jack Windig)

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, J.

  2009-01-01

  Het fokken op hoornloosheid kan een einde maken aan het kunstmatige onthoornen. Dat is goed voor het dierwelzijn vinden veehouders, maar de burger denkt daar in eerste instantie anders over, zo blijkt uit onderzoek van ASG

 16. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 17. Inlegvellen in Schagen? Winterswijk achter de paywall? De grote sprong voorwaarts van TMG en Wegener

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker

  2012-01-01

  Onlangs maakte de Telegraaf Media Groep (TMG) en Mecom hun strategische plannen bekend. Piet Bakker lector massamedia en digitalisering, analyseert de voornemens van de uitgevers.'Dichtbij.nl zou wel eens als winnaar uit de bus kunnen komen'.

 18. Inzicht in kosten klauwproblemen : per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijnis, M.R.N.; Hogeveen, H.; Stassen, E.N.

  2010-01-01

  Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest. Dat blijkt uit de eerste resultaten van promotieonderzoek van Mariëlle Bruijnis aan Wageningen

 19. Neural coding with spikes and bursts: characterizing neurons and networks with noisy input

  NARCIS (Netherlands)

  Zeldenrust, F.

  2012-01-01

  De hersenen verwerken voortdurend informatie uit hun omgeving. Fleur Zeldenrust onderzocht op het niveau van hersencellen (neuronen) hoe deze informatieverwerking plaatsvindt, ofwel wat de ‘neurale code’ is. Dit onderzocht ze met zowel experimentele waarnemingen als theoretische modellen. Zeldenrust

 20. Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Verweij W; Versteegh JFM; LWD

  1997-01-01

  In de nabijheid van het drinkwaterpompstation Vierlingsbeek zijn uit zeven boorputten grondwatermonsters op verschillende diepten genomen. Speciatieberekeningen zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de chemische processen van zeldzame aarden (REE). Bij de modellering is rekening gehouden

 1. Architecture of Smart Mobility, towards an architectural language for new, smart concepts of mobility

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemael, van P.J.V.; Ziegler, F.H.J.; Bosman, J.

  2014-01-01

  In Built Environment 2013-2014 presenteert de faculteit Built Environment/Bouwkunde van de TU Eindhoven een keuze uit de beste afstudeerprojecten, becommentarieerd door deskundigen van binnen en buiten de faculteiten.

 2. Families talen en algebra

  NARCIS (Netherlands)

  Asveld, P.R.J.

  1976-01-01

  Operaties op formele talen geven aanleiding tot bijbehorende operatoren op families talen. Bepaalde onderwerpen uit de algebra (universele algebra, tralies, partieel geordende monoiden) kunnen behulpzaam zijn in de studie van verzamelingen van dergelijke operatoren.

 3. De Vossenburght

  NARCIS (Netherlands)

  Marko Meerman; Cees Coppens; Rik Blaauwkamp

  2009-01-01

  Het project omvat het renoveren van een boerderij naar een zorgboerderij voor huisvesting en dagbesteding voor jongeren uit de jeugdreclassering en verstandelijk beperkte mensen. Bij de boerderij staan drie schuren die gerenoveerd moeten worden tot paardenstallen met ruimte voor andere

 4. 75 FR 7637 - iShares Trust, et al.; Notice of Application

  Science.gov (United States)

  2010-02-22

  ... for short-term cash management purposes. For the Commission, by the Division of Investment Management... management investment companies (``Investing Management Companies'') and unit investment trusts (``Investing UITs,'' collectively with Investing Management Companies, ``Investing Funds'') to acquire shares of...

 5. Die teologie in gesprek met die ekonomie

  African Journals Online (AJOL)

  (1723-1790) sy vertrekpunt neem, ontwikkel, as oorwinnaars uit die Franse Revolu .... Die onmiddellike sukses van Adam Smith se 'Wealth of Nations' was .... alle vorme van sosialisme niks anders as 'kommunisme' (Wassenaar 1977:12) nie.

 6. Werking bodemherbiciden soms overschat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  De werkingsduur van Goltix en isoproturon wordt in de praktijk overschat, zo blijkt uit onderzoek. De duurwerking kan worden verlengd door vaker te bespuiten in lage dosering. Een verslag over bodemherbiciden en bodemeigenschappen

 7. Isoproturon in de graanteelt : alternatieven voor isoproturon voor schoner water

  NARCIS (Netherlands)

  Slabbekoorn, J.J.; Zeeland, van M.G.; Weide, van der R.Y.

  2006-01-01

  Binnen het praktijknetwerk Telen met toekomst testen en beoordelen agrarisch ondernemers nieuwe duurzame teeltmaatregelen in de praktijk. Eén daarvan is het zoeken van alternatieven voor isoproturon. Hiermee proberen zij een stap dichter bij de waterkwaliteitsdoelstellingen uit de kaderrichtlijn

 8. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 9. Tijdsduur van beeldschermwerk en Workpace-gebruik in de Banksector : een onderzoek bij ABN AMRO, Fortis en ING

  NARCIS (Netherlands)

  Douwes, M.; Kraker, H. de; Blatter, B.M.

  2005-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische

 10. Resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje in bladrammenas

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, J.H.M.

  2009-01-01

  Het niveau van resistentie van bladrammenasrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, kan op meerdere manieren worden bepaald. Om het resistentieniveau van rassen objectief vast te kunnen stellen, is een betrouwbare en door een onafhankelijke instantie uit te voeren

 11. Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.; Weide, van der R.Y.

  2008-01-01

  Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt

 12. Over koppelverkoop, consortia en andere licentieproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  G. Goris (Gert)

  2001-01-01

  textabstractVerschillende actoren op de informatiemarkt zijn behoedzaam bezig de mogelijkheden te exploreren van nieuwe publicatie- en distributievormen. Daarbij wordt geëxperimenteerd met andere businessmodellen, zonder te veel af te wijken van welbekende patronen uit het gedrukte

 13. a study of technical inefficiencies of maize farmers within and ...

  African Journals Online (AJOL)

  p2333147

  frontier production functions were estimated for a sample of maize farmers within and outside the .... the normal distributions with the same variance, σ2, such that the mean,. µit, associated with the technical inefficiency effect, uit, is defined by.

 14. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 15. Guidelines for selection and presentation of residue values of pesticides

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; RIVM-SIR

  2004-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 16. Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten.

  NARCIS (Netherlands)

  Vintges, M.M.O.; Brewster, L.M.; Dijk, L. van; Horikx, A.; Muijsenbergh, M.E.T.C. van den

  2013-01-01

  De prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren varieert voor de verschillende etnische groepen in Nederland, evenals voor de verschillende inkomensgroepen. Mensen van Afrikaanse afkomst en uit zuidelijk Afrika hebben vaker hypertensie en ook een ernstigere vorm van hypertensie. Mensen van

 17. Management and evolution of business process variants

  NARCIS (Netherlands)

  Bulanov, Pavel

  2012-01-01

  Bedrijfsprocesmanagementsystemen (BPMS) maken het mogelijk om processen binnen bedrijven en organisaties te automatiseren, en vertegenwoordigen voor deze entiteiten doorgaans de centrale doelstelling en toegevoegde waarde. Wanneer een organisatie groot genoeg is om uit afdelingen en gelieerde

 18. Literêre verweer teen sentimentaliteit: Ontginning van oermotiewe in Melk (Elsa Joubert

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Jooste

  1981-05-01

  Full Text Available Elsa Joubert hou haar in Melk besig met fasette van die saambestaan van verskillende groepe mense in Afrika, dikwels Suid-Afrika. A1 die verhale in hierdie bundel het duidelike lokale verwysing en by heelwat is rasseproblematiek onder die vergrootglas. Tematies bied die verhale dus uit en uit aktualiteitsprosa en daarby is dit aktualiteite met gevoelige assosiasies, temas wat maklik oorgevoelig benader kan word.

 19. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 20. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  OpenAIRE

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter, J.J.; Tijdink, K.; Marle, van, N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van, P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn bioplastics in staat om ons de reguliere plastics te doen vergeten? Hoe maken we bioplastics met dezelfde veelzijdige eigenschappen als plastic? Waar komen de uiteenlopende eigenschappen van plastics ei...

 1. Creative Industries and New Materials: Challenges for Fashion and Material Industries in Global Value Chains

  OpenAIRE

  Scheffer, M. (Michiel)

  2006-01-01

  Op 27 januari 2006 is dr. Michiel Scheffer geïnstalleerd als lector Fashion Materials Design bij Saxion in Enschede. Het lectoraat en de bijbehorende kenniskring is gericht op het versterken van de wisselwerking tussen creativiteit, technologie en economie op het gebied van mode en textiel. Deze wisselwerking moet sterker tot uiting komen in het onderwijs en dient ook in samenwerking met het bedrijfsleven tot uiting te komen in een onderzoeksprogramma. Het lectoraat is ondergebracht bij ...

 2. ézráh, in die Afrikaanse Bybelvertaling meestal weerg

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  sich erst ausbilden, als Israel in Palástina als Herr auf eignem Grund und. Boden sass5). Hierdie anachronisme blyk ewe-eens uit vs. 17 waar daar staan—want op daardie selfde dag het ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. Die perfectum hósë' ti word deur die LXX weggewerk wat met die futurum exaxö weergegee word.

 3. S. DR. O. NoREL, /iei Ge&e

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  maal beskaamd, dikwels opgehef en getroos. Ek wys uit baie bladsye bv. op die ontleding van Jakob se gebed, Gen. 32 :9 vv. soos op bl. 92 vv. gegee, van Jesaja 63:14 — 64:12 op bl. 123 vv.; op die uit nemende verklaring van die Bybelse voorstelling van die ken van God, bl. 176 v.; op die treffende karakterisering van ...

 4. Montpellier: een tramnet van ruim 100 km in 2020: hoe de tramrenaissance in Frankrijk Vlaanderen kan inspireren, 2

  OpenAIRE

  Broeckaert, Marc; Claes, Dirk; De Mol, Johan; Desmedt, Luc

  2009-01-01

  Deze bijdrage is de tweede aflevering in een reeks over de (mogelijke) rol van trams in het openbaar vervoer. De auteurs gaan na hoe Vlaanderen kan leren uit de tramrenaissance in heel wat Franse stadsgewesten. In deze bijdrage: Montpellier. De stad bouwt op korte tijd een ambitieus tramnetwerk uit. In het stadscentrum lopen ontsluitende tramroutes en gelden ingrijpende beperkingen voor het autogebruik. Door de aanleg van parkeerterreinen langs de tramlijnen wordt Parkeren en Reizen aantrekke...

 5. Mini-cogeneration in the flower bulb industry. Use of cogeneration in the cultivation and hot bed of tulip and hyacinth; Mini-wkk in de bloembollensector. Toepassing van wkk bij teelt en broei van tulp en hyacint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Visser, I.; Koolwijk, E. [Cogen Projects, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2008-06-15

  This study shows that by deploying cogeneration, energy savings can be realized in the flower bulb industry. Use of cogeneration at medium-sized to large flower bulb companies is interesting from the viewpoint of finance. [Dutch] Uit de studie blijkt dat met de toepassing van WKK energiebesparing gerealiseerd kan worden in de bollensector. Op de middelgrote tot grote bollenbedrijven is de toepassing van WKK uit financieel oogpunt interessant.

 6. Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

  OpenAIRE

  Mul, M.F.

  2008-01-01

  Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee. Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten alleen bestaan uit planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan. Het toepassen van deze middelen kan het gebruik van allopatische middelen in de pluimveesector vermindere...

 7. Laser-Hardened and Ultrasonically Peened Surface Layers on Tool Steel AISI D2: Correlation of the Bearing Curves' Parameters, Hardness and Wear

  Science.gov (United States)

  Lesyk, D. A.; Martinez, S.; Mordyuk, B. N.; Dzhemelinskyi, V. V.; Lamikiz, A.; Prokopenko, G. I.; Grinkevych, K. E.; Tkachenko, I. V.

  2018-02-01

  This paper is focused on the effects of the separately applied laser heat treatment (LHT) and ultrasonic impact treatment (UIT) and the combined LHT + UIT process on the wear and friction behaviors of the hardened surface layers of the tool steel AISI D2. In comparison with the initial state, wear losses of the treated specimens after long-term wear tests were decreased by 68, 41, and 77% at the LHT, UIT, and combined LHT + UIT processes, respectively. The Abbott-Firestone bearing curves were used to analyze the material ratio and functional characterization (bearing capacity and oil capacitance) of the studied surface specimens. The wear losses registered after short (15 min) tests correlate well with the changes in experimental surface roughness Ra, and the predictive Rpk, and bearing capacity B C parameters, respectively, evaluated using the Abbott-Firestone curves and Kragelsky-Kombalov formula. The wear losses after the long-term (45 min) tests are in good correlation with the reciprocal surface microhardness HV and with the W L and W P wear parameters, respectively, estimated using Archard-Rabinowicz formula and complex roughness-and-strength approach. The observed HV increase is supported by nanotwins (LHT), by dense dislocation nets (UIT), and by dislocation cells/nanograins fixed with fine carbides (LHT + UIT) formed in the surface layers of the steel.

 8. Silence please? Noise from installations in school buildings; Kan het iets stiller? Installatiegeluid in frisse scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buijs, J.H.N.; Koornneef, W. [Peutz, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Air quality in Dutch school buildings often very poor. Mechanical ventilation systems are installed to improve the air quality. In practice some mechanical ventilation, especially local systems with a fan in or nearby the classroom lead to unacceptable noise levels. This can result in the ventilation system being turned off and thus less air quality. Therefore, a low noise level should be an integral part of the design of the ventilation system. [Dutch] Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht, in meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is het in de zomer te warm. De in 2009 verschenen ISSO publicatie 89 formuleert eisen en geeft oplossingen om tot verbetering te komen. De praktijk leert echter dat een deel van de voorgestelde mechanische ventilatiesystemen overmatige geluidsniveaus en geluidhinder veroorzaken.

 9. Minimize constraints for a biobased economy. Progress report. Version 1.0; Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy. Voortgangsrapportage. Versie 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bex, P.M.H.H.; Blank, R.E.

  2013-04-15

  In the study 'Conflicting interests in the biobased economy (BBE in Dutch)), an overview is given of constraints, experienced by entrepreneurs, that limit innovations and investments in the BBE and thus hinder the transition towards a biobased economy. In a first inventory 69 constraints were identified. This report summarizes the progress of the BBE Program, and gives an overview of new constraints. The solutions for the constraints can be found at www.biobasedeconomy.nl [Dutch] In het onderzoek 'Botsende belangen in de biobased economy' (BBE) zijn de belemmeringen van ondernemers in kaart gebracht die innovaties en investeringen in de BBE beperken en daarmee de transitie van de BBE in de weg staan. In een eerste inventarisatie zijn 69 belemmeringen geidentificeerd. Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang van het BBE Programma, de naar voren gekomen nieuwe belemmeringen. De oplossingen voor de belemmeringen zijn terug te vinden op www.biobasedeconomy.nl.

 10. Metamorphosis of Bijlmer-complex; Metamorfose karakteristiek Bijlmercomplex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donze, G.J.; Nuiten, P. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Brouwer, C. [Technisch Buro Metapart, Amsterdam (Netherlands)

  2004-01-01

  A part of the high buildings in the Bijlmer area in Amsterdam, Netherlands, is renovated (Kruitberg). Quality and comfort are combined in an energy efficient building. The renovation is part of the European demonstration project Regen-Link: In eight countries urban renewal projects will demonstrate that energy efficient housing can become the norm in the existing social housing stock. [Dutch] Het gebouwencomplex De Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam is gerenoveerd waarbij kwaliteit en comfort zijn gecombineerd in een energiezuinig gebouw. Beproefde en nieuwe oplossingen zijn toegepast in een bijzonder proces. Het renovatieproject Kruitberg is onderdeel van het Europese demonstratieproject Regen-Link. In Regen-Link wordt door 8 nationaal vooraanstaande corporaties in evenzoveel stedelijke herstructureringsgebiden gedemonstreerd dat comfortabel en energiezuinig de norm kan worden in de bestaande woningvoorraad.

 11. Generating and testing methods for consumer-oriented product development; Genererende en toetsingsmethoden voor consumentgerichte productontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-10-01

  In order to obtain a good insight into various design methods that can be used by product developers to enable them to develop and test useful domotics products (domotics: intelligent systems for the home), an inventory has been made of the methods used in the Netherlands. The inventory is directed at two categories of methods: (1) Methods of getting better acquainted with the user and/or the problem, and of generating novel solutions: generative methods; and (2) Methods of assessing solutions (through various phases of the designing process): testing methods. The first category of methods concentrates on the designing process. In other words: how can the designer realise as much as possible of the workability of (domotics) products during the designing process? The second category aims at testing a design (in whatever shape: drawing, prototype, functional computer animation, etc.) through its users. These are methods of assessing a design at various stages of the designing process. [Dutch] Om een goed inzicht te krijgen in verschillende ontwerpmethoden die productontwikkelaars kunnen gebruiken om bruikbare domoticaproducten te kunnen ontwikkelen en toetsen, is een inventarisatie uitgevoerd naar de methoden die in Nederland worden gebruikt. De inventarisatie richt zich op twee categorieen methoden: (1) methoden om de gebruiker casu quo het probleem beter te leren kennen en nieuwe oplossingen te genereren, zogenaamde genererende methoden, en (2) methoden om oplossingen te evatueren (in verschillende fasen van het ontwerpproces), zogenaamde toetsingsmethoden. De eerste categorie methoden richt zich op het ontwerpproces: hoe kan de ontwerper tijdens het ontwerpproces de bruikbaarheid van (domotica)producten zoveel mogelijk realiseren? De tweede categorie methoden is erop gericht om een ontwerp (in wat voor vorm dan ook: tekening, prototype, functionele computeranimatie, enzovoort) te toetsen bij gebruikers. Het zijn methoden om een ontwerp, op verschillende momenten

 12. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 13. The Discriminant Validity Of The Culture Assessment Instrument: A Comparison Of Company Cultures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie Du Toit

  2003-11-01

  Die doel van die studie was om die diskriminante geldigheid van die ‘Culture Assessment Instrument’ (CAI te beoordeel; dit is om tussen gemiddelde kultuurtellings van verskillende ondernemings te onderskei. Die geleentheidsteekproef het bestaan uit 4066 respondente uit vyf verskillende ondernemings afkomstig uit verskeie industrieë. CAI-tellings van 56 items is op twee vlakke gefaktoranaliseer, gevolg deur iteratiewe itemontledings. Beduidende verskille tussen ondernemings se gemiddelde kultuurtellings is gevind, maar slegs ’n klein proporsie van die variansie in die tellings kon aan kultuurverskille toegeskryf word. Gebaseer op hierdie bevindinge, is daar tot die slotsom gekom dat die CAI in sy huidige vorm nie oor diskriminante geldigheid beskik nie. Daar is aanbeveel dat items gerig op dieper kultuurvlakke, gebaseer op Schein se drievlaktipologie, tot die instrument gevoeg word.

 14. Carla van Boxtel, Maria Grever and Stephan Klein (eds., Sensitive Pasts. Questioning Heritage in Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey Tyssens

  2017-12-01

  Full Text Available Charlottesville (Virginia, 12 augustus 2017. Diverse rechts-extremistische, racistische groepjes houden een optocht in de doorgaans rustige universiteitsstad. Medestander James Fields rijdt met zijn wagen progressieve tegenbetogers overhoop. Bilans: een dode en ettelijke gewonden. Motief van de optocht? De plannen om een standbeeld weg te halen van Robert E. Lee, de bekende generaal van de Confederatie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Meteen lokt het incident in tal van andere landen – onder meer in België – vurige debatten uit of ook daar de ‘foute’ monumenten, straatnaambordjes en dergelijke uit de publieke ruimte moeten worden verwijderd.

 15. Master case energy in the water chain; Mastercase energie in de waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sukkar, R.; Kluck, J.; Blom, J.; Averesch, J.

  2010-07-15

  This document discusses the options for reducing the amount of operational energy and for recovery of (thermal and chemical) energy from the water chain. Particularly the extraction of heat from waste water (recovery of thermal energy) is a promising option. The case of the water chain of Leeuwarden, the Netherlands, has been examined [Dutch] De resultaten van een studie naar de mogelijkheden voor het reduceren van de hoeveelheid operationele energie, en voor het terugwinnen van (thermische en chemische) energie uit de waterketen, worden besproken. Vooral het winnen van warmte uit afvalwater (terugwinnen thermische energie) biedt grote kansen. Als casus is de waterketen van Leeuwarden onderzocht.

 16. Biomimicry : Biologie als ontwerp- en innovatietool

  NARCIS (Netherlands)

  Schumer-Huurman, A.E. (Annette)

  2012-01-01

  Biomimicry fascineert. En wel op een manier die totaal verschillend en veel sterker is dan andere gebieden van onderzoek en ontwikkeling. Dit komt ondermeer tot uiting in het aantal publicaties en artikelen in wetenschappelijke en semiwetenschappelijke uitgaven, die vrijwel altijd gepaard gaan met

 17. Etudes des styles de management au Burkina Faso et au Sénégal : A la Recherche des Spécificités d'un Système de management africain

  NARCIS (Netherlands)

  Illa, Honorine

  2012-01-01

  Managementstijlen in Burkina Faso en Senegal Er wordt vaak beweerd dat ontwikkelingslanden hun economische groei kunnen versnellen als zij kennis overnemen uit de moderne westerse maatschappij en zich daaraan aanpassen. Lijnrecht daartegenover staan juist degenen die menen dat westerse kennis niet

 18. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 19. Veeneiken - sleutel tot het verleden landschap en klimaat?

  NARCIS (Netherlands)

  Sass, U.G.W.

  2003-01-01

  Veeneiken zijn (veen)restanten van eiken uit moerasbossen op laagveen. Ze vormen interessant materiaal voor dendrochronologisch onderzoek. Er is voor deze eiken inmiddels een chronologie opgebouwd over de jaren 3600 BC tot 563 AD. Onderzoek aan veeneiken in Nederland en Noordwest-Europa en aan twee

 20. A neat way out of social assistance

  NARCIS (Netherlands)

  Patricia van Echtelt; Maurice Guiaux

  2012-01-01

  Original title: Verzorgd uit de bijstand In recent decades, the emphasis in the Dutch social assistance benefit system has shifted from income support to reintegration into the labour process. As part of this shift, there has been a stronger focus on the obligations of benefit recipients to

 1. Tablet niet ingenomen, wat nu?

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwhof, Marielle; Schaafsma, Evelyn

  2003-01-01

  Dit artikel is de eerste uit een serie artikelen over "vergeten dosering" in het Pharmaceutisch Weekblad. De wetenschapswinkel geneesmiddelen heeft samen met de Stichting Health Base onderzoek gedaan naar het effect van een vergeten dosering. Patienten en apothekers vinden het vaak lastig in te

 2. Verteerbaarheid en voederwaarde van enkele partijen graanspoeling voor herkauwers = Digestibility of grain stillage in sheep

  NARCIS (Netherlands)

  Steg, A.; Donselaar, van B.

  1984-01-01

  Resultaten van voederproeven met hamels van een drietal partijen graanspoeling, een bijprodukt van de alcoholbereiding dat 75% mais- en 25% tarwespoeling bevatte. Het produkt werd koud goed opgenomen, zodat tot 50% in de drogestof uit spoeling bestond. Het gedurende enkele weken bewaren bij

 3. GGD-richtlijn medische milieukunde : Smog en gezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Zuurbier M; van Buggenum S; Burghgraef F; Dijkema M; Fischer P; van den Hout K; Meijerink M; van Brederode NE; IMG; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, met de GGD'en de richtlijn 'Smog en gezondheid' ontwikkeld. Hiermee is de 'GGD-richtlijn smog' uit 2004 herzien. De richtlijn geeft GGD'en informatie over smog, smogregelgeving, effecten op de gezondheid en maatregelen om gezondheidseffecten te

 4. De drang naar Duitsland: of het einde van een zwaar bewaakte illusie

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.G. Beunders (Henri)

  1990-01-01

  textabstractDe historicus Henri Beunders maakte als correspondent van NRC-Handelsblad de dramatische 'Wende' mee die zich in 1989-1990 afspeelde in Duitsland. Wat begon als een massale vluchtbeweging van DDR-burgers, mondde spoedig uit in de zelf-liquidatie van de 'eerste arbeiders- en boerenstaat

 5. Southern African students at the Music School in Weimar, Germany ...

  African Journals Online (AJOL)

  Suider-Afrikaanse studente aan die Hochschule für Musik in Weimar, Duitsland, 1884-1921. Die Musiekskool in Weimar, een van die beroemdste musiekstede ter wêreld, is in 1872 gestig. Die skool het geleidelik meer studente, ook uit die buiteland, getrek. Die primêre doel van die navorsing was om vas te stel of ...

 6. Communicatie-architectuur PLC’s en Unity

  NARCIS (Netherlands)

  J.L. Scholte

  2017-01-01

  Voor het afronden van de studie Technische Informatica aan de Haagse Hogeschool te Delft is het noodzakelijk om een afstudeeropdracht uit te voeren. In de loop van zeventien weken is deze opdracht uitgevoerd bij het bedrijf JB Systems te Vlaardingen en Delft door de afstudeerder Jordy Scholte. Dit

 7. Beheersstrategiën Amstelveenlijn voor integratie tram en metro

  NARCIS (Netherlands)

  Muller, T.H.J.; Hakkesteegt, P.

  1987-01-01

  Rapport in opdracht van GVB Amsterdam. In deze studie is nagegaan of het mogelijk is de diensten op de Amstelveenlijn in de richting CS, die deels voeren over het metrotrajekt, zo uit te voeren, dat invoegen op de halte Spaklerweg mogelijk is zonder hinder voor de metro-exploitatie. De centrale

 8. Carbon 13 and carbon 14 in trees and the atmospheric CO2 increase

  NARCIS (Netherlands)

  Tans, Petrus Paulus

  1978-01-01

  Bij het verbruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, aardgas) ten behoeve van de wereld energievoorziening komen zeer grote hoeveelheden koolzuurgas (CO2) vrij. hierdoor wordt het CO2 gehalte van de atmosfeer verhoogd. Het CO2 gas dat uit de verbranding ontstaat neemt deel in de natuurlijke

 9. Het aantonen en bepalen van vanille in botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Weseman, J.M.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doel van dit onderzoek was: Het verbeteren van de bestaande analysemethode. Bij de bestaande methode werd vanille met methanol uit het monster geëxtraheerd. Na filtratie werd het gehalte dan U.V. spectrofotometrisch bepaald. Meegeëxtraheerd vet veroorzaakte een te hoge extinctie. Bij de nieuwe

 10. Resultaat van 6 jaar Field Robot Event : studenten, netwerk en een prototype robot

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.J.; Bakker, T.; Evert, van F.K.; Hofstee, J.W.

  2009-01-01

  In 2003 beleefde het Field Robot Event (FRE) in Wageningen zijn primeur. De FRE is een internationale wedstrijd, waarin field robots met elkaar de competitie aangaan om zo goed mogelijk autonoom door een perceel te navigeren en een landbouwkundige taak uit te voeren. Dit jaar wordt het Field Robot

 11. Maïs beperkt nitraatverlies van gras

  NARCIS (Netherlands)

  Verloop, J.; Boumans, L.

  2006-01-01

  Maïs staat bekend als een gewas dat veel nitraat naar het grondwater lekt. Maar maïs heeft ook goeie kanten. Nieuw in dit rijtje is dat maïs, in vruchtwisseling met gras, ook het nitraatverlies van grasland beperkt. Dit blijkt uit de metingen van het RIVM op De Marke.

 12. Het 'wonder van Nieuw-Lekkerland'

  NARCIS (Netherlands)

  Wolthoorn, A.; Vet, de W.; Woerdt, van der D.; Temminghoff, E.J.M.

  2005-01-01

  Bij ondergrondse beluchting, een milde vorm van ondergronds ontijzeren, wordt ijzer uit grondwater in de bodem verwijderd. Een onverwacht effect van ondergrondse beluchting is dat het tijdens de opwerking tot drinkwater de nitrificatie in zandfilters sterk kan verbeteren. Voor Hydron Zuid-Holland is

 13. kritisch bekeken

  African Journals Online (AJOL)

  28 juli 2015 ... Iedere strofe, bestaande uit vier versregels van elk elf lettergrepen, vormt een cuartet, met een omarmend rijm: abba. In het opschrift wordt het gedicht getypeerd als een zang a lo divino, een poëtische werkwijze die een profane tekst ombuigt 'naar het goddelijke toe'. Jan van het Kruis had deze werkwijze.

 14. Into photography

  NARCIS (Netherlands)

  van de Kamp, M.-T.

  2011-01-01

  Voor de nieuwe personeelskamer van het Theresialyceum was een fotoserie van drie foto’s gewenst voor de bekleding van geluidswerende panelen. Aan mijn leerlingen uit 4-VWO heb ik gevraagd of zij interesse hadden om hieraan mee te werken. Deze gedeeltelijk toegepaste, gedeeltelijk autonome opdracht

 15. Inhaken met sociale media in 60 minuten

  NARCIS (Netherlands)

  Thijs Waardenburg; Komala Mazerant

  2018-01-01

  Met creatieve content die slim inhaakt op actuele gebeurtenissen kun je elke dag nieuwe mensen bereiken. Goedkoper dan adverteren op sociale media, en sympathieker bovendien.Thijs Waardenburg en Komala Mazerant leggen uit hoe je kansrijke inhakers bedenkt en communiceert om je bereik op sociale

 16. Die woordeboek vir meganiese ingenieurs: Vorderingsverslag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die komitee van die Nasionale Vakterminologiediens (NVD wat ’n woordeboek vir meganiese ingenieurswese saamstel en in Januarie 1986 met sy werksaamhede begin het, maak goeie vordering. Die dag-tot-dag-werk word deur 'n redaksiekomitee behartig wat twee keer maandeliks vergader en uit verteenwoordigers van universiteite, SAVD, YSKOR, SABS en ander instansies bestaan.

 17. )1 : ~II)I)ELL4~I)SE REGI~E~T

  African Journals Online (AJOL)

  deur Tobruk getrek op pad na EIAlarnein. Op 21 Junie 1942 het Tobruk aan die vyandelike rnagte onder Rornrnel oorgegee en van Die Middel- landse Regirnent is 444 rnan uit 'n totale sterkte van rneer as 600 gevange geneern. Slegs een pele- ton onder luitenant C.R. Featherstone het daarin geslaag orn te ontsnap.

 18. Verslag 20th Symposium on Housing and Fiseases of Rabbits, Furprovinding animals and Pet animals

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.

  2017-01-01

  Op 17 en 18 mei jl. werd in Celle (Duitsland) het Symposium on Housing
  and Diseases of Rabbits, Furproviding animals and Pet animals
  gehouden. Dit symposium wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd
  door Duitsland. Er waren circa 60 deelnemers uit 12 verschillende
  landen, waaronder

 19. Uitvoering Kennisbasis Wettelijke Onderzoeks Taken programma 406 in 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, R.E.; Beek, van F.A.

  2006-01-01

  LNV programma 406 omvat de wettelijke taken die door DLO uitgevoerd worden en betrekking hebben op de visserij. Binnen dit programma is er een Kennisbasis budget dat bedoeld is voor het ontwikkelen en onderhouden van expertise om dit programma uit te kunnen voeren. Dit rapport beschrijft hoe het

 20. Control and coordination of robotic fish

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Chen

  2014-01-01

  Het verbazingwekkende dynamische gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur zijn in de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan van multidisciplinair onderzoek. In dit proefschrift passen we fundamentele gereedschappen uit de regeltechniek toe op biologische