WorldWideScience

Sample records for type metodi operazionali

 1. Implementace metody Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 2. Metodi matematici della fisica

  CERN Document Server

  Cicogna, Giampaolo

  2015-01-01

  Questo libro trae la sua origine dagli appunti preparati per le lezioni di Metodi Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'intento generale è di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere la vera natura dei problemi. Al contrario, si è cercato di evidenziare – per quanto possibile – le idee sottostanti e le motivazioni che conducono ai diversi procedimenti. L'obiettivo principale e quello di mettere in condizione chi ha letto questo libro di acquisire gli strumenti adatti e le conoscenze di base che gli ...

 3. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 4. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  OpenAIRE

  Joanna Chmist; Mateusz Hämmerling

  2016-01-01

  Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekult...

 5. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 6. Equazioni a derivate parziali metodi, modelli e applicazioni

  CERN Document Server

  Salsa, Sandro

  2016-01-01

  Il testo costituisce una introduzione alla teoria delle equazioni a derivate parziali, strutturata in modo da abituare il lettore ad una sinergia tra modellistica e aspetti teorici. La prima parte riguarda le più note equazioni della fisica-matematica, idealmente raggruppate nelle tre macro-aree diffusione, propagazione e trasporto, onde e vibrazioni. Nella seconda parte si presenta la formulazione variazionale dei principali problemi iniziali e/o al bordo e la loro analisi con i metodi dell'Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert.

 7. Moderní metody elektro-erozivního obrábění, navazující dokončovací metody

  OpenAIRE

  Kalenda, Jan

  2008-01-01

  - Základní metody elektroerozivního obrábění. - Oblasti použití elektroerozivního obrábění. - Používané dokončovací metody. - Příklady využití. - Zhodnocení vybraných metod, včetně technickoekonomického využití. - Srovnání metod a předpoklady do budoucna. - Basic method electroerosion machining cutting - Areas using electroerosion machining cutting - Used completing method - Instances usage - Estimation method, technical economic usage - Juxtaposition methods B...

 8. Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Misztal

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zestawiono różne rozwiązania systemów konstrukcyjnych historycznych kopuł z drewna litego układając je w typologiczny szereg obejmujący kopuły o rozpiętości od kilku do 67,0 metrów średnicy rzutu poziomego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w pożarach wywołanych wojnami lub przez ludzką ignorancję. O trwałości drewna w konstrukcji decydują również metody konserwacji, w które coraz częściej wkraczają współczesne materiały i technologie. Wykorzystując analogię budowy drewna do kompozytów włóknistych omówiono zmniejszenie nośności ściskanych prętów z drewna z powodu uszkodzenia komórek miękiszowych (jako lepko-sprężystej matrycy na skutek zastosowania niewłaściwych metod i preparatów w konserwacji. Sformułowano kryterium wyboru materiałów termoizolacyjnych wbudowywanych w bliskim sąsiedztwie drewna. Zarekomendowano materiały o stałym współczynniku  w przedziale naturalnych zmian wilgotności stropów i dachów. Materiały o pełnych, nie nasiąkliwych włóknach, takie jak wełna mineralna i wata szklana nie spełniają tego kryterium.

 9. Le prime sensazioni al pianoforte restano per sempre? Indagine sui metodi pianistici per principianti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sellari

  2015-12-01

  Full Text Available I metodi d’insegnamento del pianoforte utilizzati in Italia sono caratterizzati da percorsi basati su differenti ipotesi teoriche e indicazioni pratiche. Il primo libro di pianoforte, qualunque sia il suo valore, stabilisce il primo contatto con lo strumento, lasciando una forte impressione e tracciando il profilo delle competenze inizialmente sviluppate. Una più profonda comprensione di questi testi può mostrare quali sono le capacità e le strategie di apprendimento proposte dai metodi adottati e conseguentemente dagli insegnanti. L'obiettivo di questo studio è quello di identificare quali sono le scelte metodologiche più rappresentative nella didattica pianistica italiana degli ultimi 50 anni. I risultati sono basati sui dati raccolti dai questionari somministrati a 200 pianisti, di età compresa tra 20 e 60, ai quali è stato chiesto, insieme a informazioni generiche, quale fosse stato il loro primo libro pianoforte, quali aspetti positivi o negativi ricordavano maggiormente e quali ritenevano essere più utili. I dati suggeriscono una preferenza rilevante di cinque metodi, che sono stati analizzati secondo una serie di criteri metodologici e analitici. I risultati indicano un panorama metodologico concentrato principalmente sul rapporto iniziale con lo strumento e sulla lettura musicale. Questo studio contribuisce alla riflessione su due aspetti metodologici: lo sviluppo di nuovi repertori e la proposta di metodologie in grado di rispettare il mondo emotivo e cognitivo dei principianti.

 10. Orientamenti emergenti nella ricerca educativa: i metodi misti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Picci

  2013-01-01

  Full Text Available In the debate about the quantitative and qualitative methodologies, that marked for many years the research, nowadays there is a new orientation, amenable to the formula of “mixed methods”. It’s not clear if the expression is only an label that masks a generic eclecticism of if it’s a epistemologically founded way to overcome the traditional dichotomy. The actual debate is an occasion to increase awareness and transparency about the researcher’s methodological choice. This text present a brief panoramic of diffusion of mixed methods in the international scenery, hinting some attempts of systematisation of the different and complex types of inquiry.

 11. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2015-04-01

  • 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com   Streszczenie Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych to najpoważniejsze powikłania występujące u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.   Summary Pressure ulcers (next to nosocomial infections are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.   Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny. Keywords: physical methods; therapy; bedsores.

 12. Problems caused by dioxins and furans. Pt. 2. Controls and degradation methods; `I problemi causati da diossine e furani. Pt. 2. Metodi di contenimento e di degradazione

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gervasini, A.; Vezzoli, G.C.; Ragaini, V. [Milan Univ. (Italy). Dip. di Chimica Fisica ed Elettrochimica

  1999-01-01

  The environmental effects and the toxicity towards human health caused by polychlorodibenzodioxins and furans (PCDD/F) is related to the peculiar properties of the various isomers and to the geographic and climatic characteristics of the emission sources. The different methods and techniques of control and degradation introduced in the last years have to take into account the type and the location of the source. A survey of the principal methods of degradation of PCDD/F, thermal, chemical, photochemical, and catalytic decomposition, with their advantages and limits is presented. [Italiano] L`impatto che policlorodibenzodiossine e furani (PCDD/F) provocano sull`ambiente e sulla salute dell`uomo e` legato oltre che alle proprieta` peculiari dei vari congeneri alle caratteristiche geografiche e climatologiche del luogo in cui vengono emesse. Le metodologie di contenimento e le tecniche di degradazione messe a punto negli ultimi anni devono tenere in considerazione anche l`ubicazione e il tipo di sorgente dell`emissione. Viene fornita una panoramica sui principali metodi di degradazione di PCDD/F discutendo vantaggi e limiti delle varie tecniche: decomposizione termica, chimica, fotochimica e catalitica.

 13. Použití erozní potenciální metody v České republice

  OpenAIRE

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 14. WYKORZYSTANIE METODY DAVE’A BERKUSA DO ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRM START-UP W POLSCE

  OpenAIRE

  Gemzik-Salwach, Agata

  2014-01-01

  Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis cech charakterystycznych młodych spółek i możliwych sposobów ich wyceny. Kolejna cześć artykułu obejmuje szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych badań. W badaniach wykorzystano powstałą na bazie doświadczeń amerykańskieg...

 15. Criteri e metodi per l’adeguamento prestazionale del patrimonio architettonico degli anni trenta del Novecento. La Facoltà di Ingegneria di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Gulli

  2012-12-01

  Full Text Available La riflessione su criteri e metodi idonei per il recupero del patrimonio architettonico esistente richiede di incentrare la tematica su azioni che sappiano coniugare l’istanza storica ed estetica con quella dell’innovazione tecnologica; il presente contributo intende mostrare come l’integrazione di componenti impiantistici ed edilizi, unitamente all’adozione di sistemi domotici di controllo e gestione del comfort interno, possa favorire l’adeguamento agli standard attuali pur preservando i caratteri originari.

 16. Methods of censusing Red fox (Vulpes vulpes populations / Metodi di censimento della Volpe (Vulpes vulpes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Francisco Beltrán

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Estimating absolute or relative numbers in red fox populations is not an easy task. Although a range of methods has been described, neither an optimal nor a universally accepted technique has been found. Moreover, none has been tested on populations of known size. We reviewed the efficiency of fourteen indices of fox abundance classified into two groups: (a methods where individuals are captured and marked, which include ear tagging or similar conspicuous markings, toe clipping, radioactive tagging of faeces, radio-tracking, and statistics from hunting and trapping; (b methods not requiring capture, which include both direct methods (nocturnal counts, unsystematic observations, and drive censuses, and indirect methods (den counts, transects for track, scat counts, and scent stations. As a rule, statistics are rarely applicable to populations estimates. Methods involving capture are expensive but provide more accurate estimates than the second group of indices, which are not suitable for paired comparisons from one year to another. Management and wildlife specialists should have in mind such restrictions when considering their goals and the required level of accuracy. Finally, we recommend the simultaneous utilization and comparison of several methods (one from each group, as proposed in a double sampling strategy for optimum evaluations. Riassunto La valutazione della consistenza di una popolazione di Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, è di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio impiegati, nessuno si è rivelato ottimale e universale. Tuttavia nessuno è stato utilizzato per popolazioni di consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, amputazione delle falangi

 17. Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

  OpenAIRE

  Čadová, Michaela

  2017-01-01

  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku...

 18. Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace metody BSC

  OpenAIRE

  Musilová, Lucie

  2013-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o. pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje koncept Balanced Scorecard a postup při jeho implementaci. Praktická část vychází z teorie popsané v diplomové práci a hodnotí současnou situaci podniku nejen za pomocí finančních ale i nefinančních měřítek. Z výsledků analýz je vytvořen návrh implementace konceptu do zvoleného podniku. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí možných rizik, předpokládané p...

 19. Analysis of Soft Soil Consolidation with the Application of Prefabricated Vertical Drains with Preloading Method Using Fem / Analiza Konsolidacji Słabych Gruntów Przy Uzyciu Metody Elementów Skonczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binder K.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skonczonych przy przewidywaniu osiadan nasypów drogowych posadowionych na podłozu wzmacnianym przy uzyciu nasypu przeciazajacego i drenazu pionowego. Idea metody było przejscie z analitycznego rozwiazania jednowymiarowej konsolidacji do rozwiazania w Płaskim Stanie Odkształcenia z zachowaniem ekwiwalentnego czasu konsolidacji oraz porównanie z wynikami uzyskanymi z bezposrednich pomiarów osiadan nasypu drogowego bedacego czescia Obwodnicy Południowej Gdanska, zlokalizowanego w okolicach miejscowosci Przejazdowo.

 20. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 1. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry – wybrane metody = Non-viral gene transfer into skin cells – selected methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Wędrowska

  2016-01-01

  3Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland       Streszczenie   Wprowadzenie: Skóra jako największy i najłatwiej dostępny narząd stanowi atrakcyjny cel dla terapii genowej, która od wielu lat budzi ogromne nadzieje środowiska naukowego. Jednakże, próby terapii przeprowadzone z wykorzystaniem wektorów wirusowych wykazały szereg wad i ograniczeń m.in. obserwowano indukcję odpowiedzi immunologicznej, losową integrację transgenu z genomem gospodarza i/lub niską wydajność jego ekspresji. Dlatego, wciąż poszukuje się alternatywnych, skuteczniejszych i jednocześnie bezpieczniejszych metod transferu genów. Atrakcyjnej alternatywy upatruje się w metodach niewirusowych. Cel pracy: Przedstawienie wybranych metod niewirusowego transferu genów wykorzystywanych w terapii genowej chorób skóry. Skrócony opis stanu wiedzy: Terapia genowa chorób skóry obejmuje wykorzystanie wektorów plazmidowych jako nośnika genów terapeutycznych, a także metod ich dostarczania do komórek takich jak: elektroporacja, mikroiniekcja, sonikacja, wykorzystanie nośników lipidowych i polimerów kationowych. Podsumowanie: Niewirusowe metody transferu genów oferują pewne zalety włączając niską toksyczność, brak infekcyjności oraz łatwość i niskie koszty produkcji w porównaniu z technikami wirusowymi. Niewirusowe metody wydają się być obiecującym narzędziem terapii genowej chorób skóry w szczególności nowotworów tego narządu.   Słowa kluczowe: plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa.     Summary Introduction: Skin, the largest and most accessible organ of the human body is considered as an ideal gene therapy target. However, various types of viral vectors used in classical gene therapy have a number of disadvantages, such as possibility of immune response induction, random integration of inserts into the host genome or low expression efficiency

 2. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 3. Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trojan, Jakub

  2015-01-01

  Roč. 2, č. 2 (2015), s. 1-6 ISSN 1804-1795 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : crisis mapping * participative GIS * geoinformatics * crisis management * Ushahidi Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography http://trilobit.fai.utb.cz/metody-urgentniho-mapovani-v-krizovych-situacich-s-vyuzitim-komunitnich-a-participativnich-nastroju-gis

 4. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 5. Ultra-high-speed oscillographic techniques; Techniques d'oscillographie ultra-rapide; Metody sverkhskorostnoj ostsillografii; Metodos oscilograficos ultrarrapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abercrombie, S; Elphick, B; Foster, H [Atomic Weapons Research Establishment, Aldermaston (United Kingdom)

  1962-04-15

  After a brief history of high-speed transient oscillograph technique, the practical limitations are discussed. A survey of suitable cathode-ray tubes is presented with particular reference to travelling-wave deflection types. The following components of a complete transient signal oscillograph are dealt with: (a) A travelling-wave (TW) deflector cathode-ray tube with balanced co-axial connection, and a bandwidth of 2 GHz; (b) A phase-splitting transformer of 100 and 50-{Omega} characteristic impedance and a bandwidth of 1.5 kHz to 1.5 GHz; (c) Co-axial terminating resistors with GHz performance; (d) Coupling capacitors, compensated for inclusion in co-axial lines for the frequency range 5 kHz - 3 GHz, with characteristic impedances of 100 {Omega}; (e) Wide band resistive pads for the extraction of timebase triggering signals; ( / ) Nanosecond timebases with triggering and blanking facilities; (g) A wide-aperture camera is described. In conclusion, nuclear-electronics applications, are discussed. (author) [French] Apres avoir brievement relate l'evolution de la technique d'emploi des oscillographes transistoires ultra-rapides, le memoire examine les limites de l'application pratique de cette technique. Il passe ensuite en revue les tubes a rayons cathodiques qui se pretent a cet usage en s'attachant plus particulierement aux tubes de deflexion d'ondes progressives. Les auteurs decrivent les elements constitutifs ci-apres des oscillographes a signal transistoire: a) Un tube cathodique de deflexion d'ondes progressives et a connexion equilibree coaxiale; largeur de bande: 2 GHz; b) Un transformateur coupeur de phase d'une impedance caracteristique de 100 et 50 {Omega}; largeur de bande: de 1,5 kHz a 1,5 GHz; c) Des termineurs coaxiaux capables de transmettre des frequences se comptant par GHz; d) Des condensateurs de couplage compenses pour inclusion dans des lignes coaxiales, couvrant la bande de frequences de 5 kHz a 3 GHz et ayant une impedance caracteristique de

 6. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 7. Non-Destructive Methods for Determining Burn-Up in Nuclear Fuel; Methodes Non Destructives d'Evaluation du Taux de Combustion dans le Combustible Nucleaire; Metody opredeleniya vygoraniya v yadernom toplive bez razrusheniya obraztsa; Metodos No Destructivos para Determinai el Grado de Combustion de los Elementos Combustibles Nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGonnagle, W. J. [Illinois Institute of Technology, Chicago, IL (United States)

  1966-02-15

  Non-destructive methods for quantitative measurement of burn-up in nuclear reactor fuel elements are useful and desirable. The ideal method for fuel assay would be one that requires no special information about the neutron spectra, radiation history, or cooling time. The irradiated fuel element contains a record of the fuel burn-up. This record is in the form of radioactive and stable isotopes resulting from the fission process. Unfortunately, in the non-destructive as well as the destructive fuel assay methods, the neutron spectrum, irradiation history, and cooling period influence this record. Likewise, the lack of precise nuclear data, such as values of nuclear cross-sections, affects any calculations that can be made. Another difficulty in the non-destructive assay is the presence of high radiation fields which contribute to the ''noise'' background of the measurements. The development of useful and realistic standards is difficult. The non-destructive burn-up methods do serve a useful purpose especially when an approximate value of burn-up is required quickly and economically even though in the present state of the art they lack the desired precision and accuracy. Several non-destructive methods for determining burn-up have been used, are being evaluated, or have been proposed. Various types of spectrometers including the bent crystal, magnetic Compton, Compton coincidence, and scintillation have been used to analyse the gamma radiation from the radioactive material formed during the fission process. Other non-destructive methods include foil activation, neutron transmission, activation analysis, measurement of capture gamma rays, and the measurement of prompt and delayed neutrons. The basic principles of each of the above instruments and methods, their sensitivities and their limitations will be reviewed. Non-destructive methods using stable isotopes produced during the fission process are proposed. In the use of stable isotopes, detailed irradiation history

 8. Classification methods of sonar signal. Part One: State of the art; Metodi di classificazione dei segnali Sonar. Parte prima: stato dell'arte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colao, F [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Frascati, Roma (Italy); Dell' Erba, R [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Roma (Italy)

  2009-07-01

  tipiche date dalla telecamera che e a nostra disposizione. Centrale in questo lavoro e il tema del riuso di tecnologie robuste di analisi dati da settori di ricerca quali il telerilevamento o l'imaging ottico (metodi PCA, SAM, SCM, ecc). In questo caso, assumendo che le specificita del mezzo trasmissivo e dell'interazione abbiano leggi di scala formalmente simili sia nel caso acustico che in quello ottico, si trasferiscono all'ambito acustico i paradigmi e gli algoritmi originalmente sviluppati in ambiti diversi per range e per interazione quali ad esempio lo spettro di frequenza di dati ottici.

 9. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 10. Posouzení metody stanovení průtoku jímáním kapaliny do odměrné nebo vážicí nádoby

  OpenAIRE

  Valdová, Klára

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá posouzením dvou metod měření průtoku používaných v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. A to metodou jímání kapaliny do odměrné nádoby a metodou jímání kapaliny do vážicí nádoby (vaku). Hlavním cílem práce bylo v rámci řešení Plánu rozvoje metrologie ÚNMZ zpřesnění nejistot určených způsobem A a B pro tyto dvě metody měření průtoku, protože v dřívější době byly tyto nejistoty stanoveny dle starších metodik a s etalony průtoku s nižší přesností....

 11. Legislation and Identification of Irradiated Foodstuffs; Reglementation et Identification des Denrees Irradiees; Zakonodatel'stvo po obluchennym pishchevym produktam i metody ikh identifikatsii; Legislacion y'Identificacion de los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lafontaine, A. [Institut d' Hygiene et d' Epidemiologie, Ministere de la Sante Publique, Bruxelles (Belgium)

  1966-11-15

  have not been specified and to check that the permissible doses are not exceeded. Identification of irradiated foods and, as appropriate, determination of the doses employed therefor, constitute a national and an International problem. The problem can be approached in numerous ways, as shown by the following list of possible methods: measurement of the paramagnetic state of the atom, electrophoresis, measurement of redox potential, polarography, spectrophotometry, chromatography, colorimetry, microscopic examination of tissues, immunological changes, microbiology, changes in the packing material, and changes in organoleptic characteristics. The most promising methods so far appear to be spectrophotometry, chromatography, electrophoresis, changes in redox potential and determination of various oxidation products. Considerable research remains to be done and this must take account of the following requirements: - the method must be as specific as possible; it must be qualitative and if possible quantitative; - results must be obtained from parallel tests on irradiated products, untreated products, and products preserved by other processes; - the tests must be protracted, covering a period at least as long as that for which the foods are kept before before consumption, in order to ascertain whether the changes observed persist, become more pronounced, or disappear. - finally, the method must be capable of as near universal application as possible, account to be taken of the range of foods which can be irradiated, the types of irradiation and the doses employed. (author) [French] D'un interet purement militaire au debut, les recherches sur l'irradiation des denrees alimentaires ont progressivement interesse le domaine civil et nous sommes au seuil de la commercialisation de tels produits: la protection de la sante du consommateur doit etre l'element principal du faisceau d'arguments pour ou contre une telle pratique. En raison des incertitudes qui empechent de formuler un

 12. Radioactive Metrology Methods in the USSR; Methodes de metrologie de la radioactivite en URSS; Metody metrologii radioaktivnosti v SSSR; Metodos de Metrologia de la Radiactividad Aplicados en la Union de Republicas Socialistas Sovieticas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aglintsev, K K; Bochkarev, V V; Grablevskij, V N; Karavaev, F M

  1960-06-15

  The authors review the methods practised in the USSR and in particular at the Mendeleev Institute of Metrology at Leningrad, for the reproduction, by means of standardized apparatus, of the units of measurement used for radioactivity (curie, gramme-equivalent of Ra, roentgen and rad). As regards the radionuclides, the standard sources regularly produced in the USSR are of two types: (1) Model sources, which are used in standardizing other radioactive substances by comparison and in calibrating radiometric and monitoring instruments; and (2) Control sources, which are used exclusively for checking the functioning of measuring instruments and the reproducibility of the data yielded by them. Model {beta} sources are made of radionuclides selected so as to provide a range of maximum energies of 0.018-2.3 MeV. Control {beta} sources are prepared from either Sr{sup 90} + Y{sup 90,} Tl{sup 204} or Pm{sup 147}. These sources cover a wide range of activities of between 20 and 10{sup 9} disintegrations per minute. Model {gamma} sources are made of either Ra, Co{sup 60} or Cs{sup 137}. The range of activities covered by these standards falls between the orders of magnitude of 10{sup 11} and 5 gramme-equivalents of Ra. The control {gamma} sources are based on the same radionuclides as mentioned above. Their activities cover a very wide range and they vary very considerably in form and size. Lastly, the model neutron sources are of two types: Ra-a{alpha}-Be (containing 1-1000 mg Ra) and Pu-a{alpha}-Be (containing 0.01-15 g Pu). The Ra-a-Be sources consist of a compressed mixture of RaBr{sub 2} and powdered Be with a Ra/Be ratio of 1 : 6 by weight. The Pu-{alpha}-Be sources consist of an alloy (PuBe{sub 13}) of these two metals. (author) [French] Les auteurs passent en revue les methodes pratiquees en USSR, et plus particulierement a l'Institut de metrologie ''Mendeleev'' de Leningrad, pour la reproduction - a l'aide d'appareils standardises - des unites de mesure utilisees en

 13. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  y orientacion de los granos, la presencia de defectos diversos (inclusiones, poros), y tambien la evolucion misma del proceso de sinterizacion, incluyendo la formacion de los cristales, el crecimiento granular, etc. En algunos casos, el examen microscopico se puede combinar con ensayos de microdureza. Este examen de la estructura micro- cristalina representa uno de los principales metodos de control cualitativo de los materiales sinterizados, y ningun otro medio de investigacion puede reemplazarlo. 2. El grado de consolidacion, factor esencial que determina la calidad de los materiales sinterizados, se verifica tambien midiendo algunas propiedades, por ejemplo la conductividad electrica y termica, en funcion de la densidad, teniendo presente que en el caso de los materiales sinterizados, la conductividad es directamente proporcional al grado de sinterizacion. Tambien se ha ensayado un metodo adecuado para verificar la porosidad, obteniendose datos experimentales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la porosidad libre, que es afectada por las inclusiones gaseosas. La memoria contiene datos experimentales sobre la aplicacion de estos metodos de control a algunos materiales sinterizados, de interes para la tecnologia nuclear. (author) [Russian] S uchetom specifichnoj zernistoj struktury spechennyh materialov, razrabotannyh na osnove poroshkov, dlja kotoryh process uplotnenija zavisit ot spekanija, ispol'zovalis' metody kontrolja za stepen'ju spekanija i za nekotorymi svojstvami. Ispol'zovalis' sledujushhie metody bez razrushenija: 1. Izuchenie kristallicheskoj struktury spechennyh tverdyh tel s pomoshh'ju metallo- grafik i jelektronnoj mikroskopii. Jeti metody pozvoljajut obnaruzhit' odnorodnost' struktury, razmery i orientaciju zeren, nalichie razlichnyh defektov (vkraplenija, pustoty), a takzhe razvitie processa spekanija, vkljuchaja obrazovanie kristallov, uvelichenie zeren i pr. V nekotoryh sluchajah mozhno sovmeshhat' mikroskopicheskoe issledovanie

 14. Plagiátorství v textových dokumentech: Metody odhalování plagiátů

  OpenAIRE

  Chocholoušková, Petra

  2009-01-01

  Bachelor thesis "Plagiarism in text documents: Methods of Plagiarism" deals with plagiarism theses. Explain the term of plagiarism. It applies to legislation based on the Higher Education Act and the Copyright Act. Plagiarism connects with citation ethics and explains its principles. It defines the types and reasons for plagiarism. The theoretical part analyzes the electronic screening tools to detect plagiarism and evaluate the success of individual instruments. It selected programs are avai...

 15. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  Science.gov (United States)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 16. Probability distribution of atmospheric pollutants: comparison among four methods for the determination of the log-normal distribution parameters; La distribuzione di probabilita` degli inquinanti atmosferici: confronto tra quattro metodi per la determinazione dei parametri della distribuzione log-normale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bellasio, R [Enviroware s.r.l., Agrate Brianza, Milan (Italy). Centro Direzionale Colleoni; Lanzani, G; Ripamonti, M; Valore, M [Amministrazione Provinciale, Como (Italy)

  1998-04-01

  This work illustrates the possibility to interpolate the measured concentrations of CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} during one year (1995) at the 13 stations of the air quality monitoring station network of the Provinces of Como and Lecco (Italy) by means of a log-normal distribution. Particular attention was given in choosing the method for the determination of the log-normal distribution parameters among four possible methods: I natural, II percentiles, III moments, IV maximum likelihood. In order to evaluate the goodness of fit a ranking procedure was carried out over the values of four indices: absolute deviation, weighted absolute deviation, Kolmogorov-Smirnov index and Cramer-von Mises-Smirnov index. The capability of the log-normal distribution to fit the measured data is then discussed as a function of the pollutant and of the monitoring station. Finally an example of application is given: the effect of an emission reduction strategy in Lombardy Region (the so called `bollino blu`) is evaluated using a log-normal distribution. [Italiano] In questo lavoro si discute la possibilita` di interpolare le concentrazioni misurate di CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} durante un anno solare (il 1995) nelle 13 stazioni della Rete di Rilevamento della qualita` dell`aria delle Provincie di Como e di Lecco mediante una funzione log-normale. In particolare si discute quale metodo e` meglio usare per l`individuazione dei 2 parametri caratteristici della log-normale, tra 4 teoreticamente possibili: I naturale, II dei percentili, III dei momenti, IV della massima verosimiglianza. Per valutare i risultati ottenuti si usano: la deviazione assoluta, la deviazione pesata, il parametro di Kolmogorov-Smirnov e quello di Cramer-von Mises-Smirnov effettuando un ranking tra i metodi in funzione degli inquinanti e della stazione di misura. Ancora in funzione degli inquinanti e delle diverse stazioni di misura si discute poi la capacita` della funzione log-normale di

 17. Caos, statistica e metodi di ricampionamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Giannerini

  2007-10-01

  Full Text Available Chaos theory offers to the statistician new perspectives for time series analysis as well as concepts and ideas that have a through contribution to statistics. On the other hand, statistical methodology has shown to play a crucial role for the comprehension of nonlinear and chaotic phenomena. From this standpoint we present some essential notions for the analysis of chaotic time series. Particular attention is given to the problem of estimating Lyapunov exponents, together with the derivation of confidence intervals for estimates. For this latter problem we propose a solution based on resampling by means of spline interpolation. We show from simulations that the distribution of the maximal Lyapunov exponent obtained by way of resampling a single series with our method, agrees with the true distribution obtained from series with different initial conditions.

 18. Metody vizualizace učiva

  OpenAIRE

  Lomnický, Matouš

  2014-01-01

  Program orgpad is used for sorting, sharing and "brightening" own ideas. Orgpad is the program, which was designed based on Herbart's psychology, respectively Herbart's knowledge of his own mind. This work is an introduction program pi-mind.js, which is the allocation of orgpad. The thesis discuss the status of the program pi-mind.js in the context of the current "brain mapping" and the program is put into the context of the educational process and its possible use in this field, in particula...

 19. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stachowicz, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 20. Učenje po metodi AVS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 1. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce

  OpenAIRE

  Zadroga, Adam

  2009-01-01

  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, and at the same time so diverse that it is worth making an attempt to systematize it, deepening and naming appropriate principle methods of grasping business ethics in Poland. The carried-out analyses allowed determining the following leading methods in the formal aspect:...

 2. Inventory Methods in a Conversion Plant; Methodes d'Inventaire dans un Etablissement de Transformation; Metody inventarizatsij na predpriyatii po pererabotke yadernykh materialov; Metodos de Inventario en una Planta de Transformacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Billy, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France)

  1966-02-15

  inventarios es la de salvaguardar los intereses de la Comision, evaluar la cuantia de las perdidas y controlar las medidas adoptadas para el almacenaje de los desechos. Para el recuento de las existencias el inspector puede efectuar materialmente el inventario, participar en el o comprobarlo. Este ultimo procedimiento es el que da mejores resultados. Las operaciones de recuento, precedidas de una reunion preparatoria para fijar las modalidades, se efectuan en dos tiempos: la comprobacion del inventario ponderal y la comprobacion de la contabilidad fisica. Las cuestiones que pueden plantearse durante el inventario se refieren a las discrepancias en el peso y el contenido, la eleccion del equipo de pesada, los residuos y la evaluacion de las perdidas. Los metodos de inventario no deben diferir de un pais a otro. Parece preferible subrayar las dificultades que se presentan durante las operaciones y estudiar en comun los medios para evitarlas. (author) [Russian] Osnovnymi zadachami inventarizacii javljajutsja: sobljudenie interesov Komissariata; opredelenie razmerov poter'; kontrol' mer, prinimaemyh dlja hranenija othodov. Inspektirujushhee lico mozhet provodit' fakticheskuju inventarizaciju, uchastvovat' v nej ili proverjat' ee. Jetot poslednij metod daet nailuchshie rezul'taty. Operacii po uchetu, kotorym predshestvuet podgotovitel'noe soveshhanie dlja opredelenija sposobov ucheta, provodjatsjav dva jetapa: snachala proverjaetsja nalichie po vesu, azatemdoku mentacija. Voprosy, voznikajushhie v svjazi s inventarizaciej i kasajushhiesja vesa, soderzhanija poko- vok, vybora vesov dlja vzveshivanija, normy othodov i ocenki poter', razreshajutsja otpravite- lem i poluchatelem. Metody inventarizacii v odnom gosudarstve ne dolzhny sil'no otlichat'sja ot takovyh v drugom gosudarstve. Neobhodimo podcherknut' trudnosti, voznikajushhie v processe inven- tarizacii, i zhelatel'nost' otyskanija sovmestnyh putej ih preodolenija. (author)

 3. Criteria for Special Nuclear Materials Inventory and Control Procedures; Criteres a Suivre Pour Proceder a l'Inventaire des Matieres Nucleaires Speciales et aux Mesures de Controle; Kriterii dlya inventarizatsii spetsial'nykh yadernykh materialov i metody ucheta; Criterios a Que Deben Ajustarse los Procedimientos de Inventario y Control de los Materiales Nucleares Especiales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kinderman, E. M.; Tarrice, R. R. [Stanford Research Institute, Menlo Park, CA (United States)

  1966-02-15

  metaux precieux. Bien qu'il puisse etre necessaire de prevoir des methodes speciales ou d'adapter des techniques anciennes, il devrait toutefois suffire dans la plupart des cas d'utiliser de facon appropriee les differentes methodes d'inventaire bien connues pour assurer la protection des investissements des gouvernements et des particuliers dans l'exploitation de ces matieres couteuses. Les auteurs du memoire definissent les criteres a utiliser pour le controle des matieres nucleaires. Ils etudient notamment l'applicabilite de differentes methodes d'inventaire: pointage annuel des registres des matieres recues et expediees, inventaire quotidien et detaille des matieres elles-memes en tenant compte de leur valeur specifique, et inventaire general de ces matieres nucleaires speciales. Les auteurs presentent des solutions types permettant de gerer les matieres nucleaires speciales et de proceder a leur inventaire. Ils procedent a une evaluation de l'efficacite relative des multiples methodes applicables aux stades importants de la fourniture, de l'utilisation et de la recuperation des matieres nucleaires. (author) [Spanish] Uno de los problemas mas importantes que deberan resolver las personas que finanzan, administran o desarrollan actividades relacionadas con los procesos nucleares, especialmente en la esfera de la produccion comercial de energia nucleoelectrica.sera el que plantea el control adecuado de los materiales nucleares, cuyo valor en 1980 excedera de 5000 millones de dolares de los Estados Unidos. Los materiales nucleares especiales son caro': en los Estados Unidos, por ejemplo, el uranio enriquecido al 90%, el hexafluoruro de uranio enriquecido al 3% y el agua pesada cuestan, respectivamente, 10 808, 254 y 61,60 dolares el kg. Ademas, por motivos sanitarios y de seguridad, esos materiales estan en muchos casos sometidos por parte de las autoridades a un control especial sin relacion directa con su valor monetario. Pese a su elevado precio, los materiales

 4. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Šiška

  2009-09-01

  ím dopadem na zdraví. CÍLE: Cílem této studie bylo zjistit, zda aplikace Rorschachovy metody (Rorschach Inkblot Method – RIM může ovlivnit aktivitu autonomního nervového systému (ANS ve smyslu posunu autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. METODIKA: Test RIM byl aplikován u 39 zdravých žen (22,8 ± 2,4 roku. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV před testem RIM, v jeho průběhu a po jeho ukončení. Stejný postup byl zachován i v souboru 30 zdravých žen (21,41 ± 1,7 roku, avšak test RIM byl zaměněn za Stroopův test (Stroop color word test – SCWT, který se používá jako uznávaný zátěžový faktor ovlivňující významně aktivitu ANS. Pro hodnocení aktivity ANS bylo použito pět relativních ukazatelů SA HRV: percentuální podíl komponent VLF, LF a HF na celkovém spektrálním výkonu a poměry mezi komponentami (VLF/HF a LF/HF. Tyto poměry byly použity pro porovnání změn aktivity ANS, ke kterým došlo při použití obou psychologických testů (RIM a SWCT. VÝSLEDKY: Během aplikace testu RIM došlo k významnému poklesu spektrálního výkonu HF (%, významnému vzestupu VLF a LF (% a významnému vzestupu poměrů VLF/HF a LF/HF. Mezi testy RIM a SCWT nebyly shledány žádné rozdíly v dynamice VLF/HF (ukazatel stresu. ZÁVĚRY: Aplikace testu RIM může vyvolat silnou stresovou reakci spojenou s významným poklesem vagové aktivity a posunem autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. Aplikace testů RIM a SCWT může vyvolat stres podobné intenzity a s podobným dopadem na aktivitu ANS.

 5. Recent Radiochemical Procedures for Bio-Assay Studies at Trombay; Methodes Radiochimiques d'Analyse Biologique Employees a Trombay; Nedavno razrabotannye v trombee radiokhimicheskie metody dlya biologicheskikh issledovanij; Regientes Metodos Radioquimicos Aplicados al Analisis Biologico en Trombay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamath, P. R.; Bhat, I. S.; Rudran, Kamala; Iyengar, M. A.R.; Koshy, Elizabeth; Waingankar, Urmila S.; Khanolkar, Vasanti S. [Health Physics Division, Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1964-10-15

  razrabotki special'nyh metodov, esli zhelatel'no poluchit' vysokuju specifichnost' s horoshim vyhodom. Mocha predstavljaet soboj ochen slozhnuju matricu s bol'shim kolichestvom slozhnyh organicheskih veshhestv i izmenjajushhimsja soderzhaniem solej. Procedura poluchenija vlazhnogo pepla trebuet bol'shoj zatraty vremeni i javljaetsja trudnoj, esli neobhodimo razrushit' proby ob'emom 1 -1,5 l. V doklade predstavleny nekotorye novejshie razrabotannye v laboratorii metody i podrobnye dannye ob izluchenii indikatorov, ispol'zuemyh pri razrabotke jetih metodov. Radij-228: izmerenie mezotorija v moche proizvoditsja posle otdelenija As{sup 228} , obrazovavshegosja v ravnovesii s nim. Radij, nahodjashhijsja v moche, soosazhden s BaSO{sub 4} i ostavlen dlja obrazovanija As{sup 228} . Osadok rastvorjaetsja v hlornoj kislote posle dobavlenija nositelej Pb, Bi i La. Nerastvorimye sul'faty osazhdajutsja razvedennoj sernoj kislotoj. As{sup 228} v nadosadochnoj zhidkosti perenositsja na LaF{sub 3} i podschityvaetsja na beta-aktivnost', a zatem proverjaetsja na'raspad. Ra228 rasschityvaetsja iz aktivnosti As{sup 228} posle popravki na raspad i himicheskoe vosstanovlenie. Torij: opisyvaetsja metod, razrabotannyj dlja soosazhdenija torija so shhavelevokislym kal'ciem bez vlazhnogo szhiganija mochi. Soobshhaetsja ob izuchenii tochnyh jeksperimental'nyh uslovij kolichestvennogo osazhdenija torija. Soobshhaetsja ob jeksperimentah s indikatorami, provodivshihsja dlja izuchenija interferencii ot fosfatov i kal'cija v konechnom jekstrakte torija s TTA. Torij-232 opredeljaetsja spektrofotometricheskim sposobom, a torij-228 v otdel'noj frakcii torija putem otdelenija Ra-224 posle ustanovlenija ravnovesija. Krome togo, soobshhaetsja ob opredelenii Cs{sup 137}, R{sup 32}, So{sup 60} i J{sup 131}. Mocha okisljaetsja putem kipjachenija s azotnoj kislotoj i perekis'ju vodoroda, i posle jetogo issleduetsja soderzhanie jetih jelementov. Cs{sup 137} otdeljaetsja absorbciej na fosfomolibdate ammiaka

 6. Blood typing

  Science.gov (United States)

  ... detect these minor antigens. It is done before transfusions, except in emergency situations. Alternative Names Cross matching; Rh typing; ABO blood typing; Blood group; Anemia - immune hemolytic blood type; ...

 7. Klebsiella Typing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, D S; Skov, R; Benedí, J.V.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To compare pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) typing and O:K-serotyping of Klebsiella in two different epidemiological settings. METHODS: One hundred and four bacteremia isolates without known epidemiological relation and 47 isolates from an outbreak in a neonatal intensive care...... unit (NICU) were K-typed by countercurrent immunoelectrophoresis (CCIE), O-typed by an inhibition enzyme-linked immunosorbent assay method, and typed by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) using the restriction enzyme XbaI. RESULTS: Typing data for the 104 bacteremia isolates were compared...... with regard to typability, number of types, maximum number of isolates per type, and the Discriminative Index (DI). O-typing combined with K-typing (DI 0.98) as O:K-serotyping (DI 0.99) gave a very discriminative typing system, whereas O-typing alone was not very discriminative (DI 0.76). PFGE (DI 1...

 8. Electronic methods for discriminating scintillation shapes; Methodes electroniques de discrimination des formes des impulsions issues de scintillateurs; Ehlektronnye metody diskriminatsii form stsintillyatsii; Metodos electronicos de discriminacion de forma de impulsos de centelleo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forte, M; Konsta, A; Maranzana, C [European Atomic Energy Community, CCR, ISPRA (Italy)

  1962-04-15

  As reported previously, the scintillation pulse shape, which is characteristic of the excitating particle type (electron, proton, alpha, etc.), can be converted into a pulse-height independent parameter. This displays, by means of a multichannel analyser, the composition of a mixed particle beam which excites the scintillator. This method was successful with several scintillators, both of the organic and the inorganic type. Details are given of the electronic techniques used for converting the pulse shapes. For the simpler case of discrimination between only two classes of pulses (e.g. neutron-gamma discrimination) the use of passive networks has also been considered possible for further improvements and simplifications. A few networks were tried, the main results being that, in the presence of gamma background, the discrimination of recoil protons in liquid scintillators was extended to small pulses of a few decades of photoelectrons and the discrimination of neutron-capture fragments in boronloaded liquids was obtained. Some of these networks operated with pulses of the same polarity, from two of the last dynode, or even with the output from a single electrode. This may be useful when it is convenient to use the anode independently, e. g. for operating fast time circuits. (author) [French] On sait que la forme des impulsions delivrees par un detecteur a scintillations, qui est fonction du type de particule excitatrice (electron, proton, particule alpha, etc.), peut etre convertie en un parametre d'amplitude d'impulsion independant. Cette propriete permet de determiner, a l'aide d'un selecteur multicanaux, la composition d'un faisceau de particules mixte qui frappe le scintillateur. Cette methode a ete utilisee avec succes dans le cas de plusieurs scintillateurs, tant organiques qu'inorganiques. Les auteurs donnent des precisions sur les procedes electroniques employes pour convertir la forme de l'impulsion. Dans le cas le plus simple, celui ou la discrimination

 9. Evaluation of Wheel Loaders in Open Pit Marble Quarrying by Using the AHP and Topsis Approaches / Ocena pracy ładowarki na podwoziu kołowym w odkrywkowej kopalni marmuru w oparciu o metody AHP i topsis

  Science.gov (United States)

  Kun, Mete; Topaloǧlu, Şeyda; Malli, Tahir

  2013-03-01

  The marble mining in Turkey has been rising since the early 80's. In relation to that, the marble income has become noticeably bigger than those of other mining sectors. In recent years, marble and natural stone export composes half of the total mine export with a value of two billion dollars. This rapid development observed in marble operation has increased the importance of mining economics, income-expenditure balance and cost analysis. The most important cost elements observed in marble quarrying are machinery and equipment, labor costs and geological structures of the field. The aim of this study is to is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate the wheel loader alternatives and select the best loader under multiple criteria. A two-step methodology based on two MCDM methods, which are namely the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), are used in the evaluation procedure. More precisely, AHP is applied to determine the relative weights of evaluation criteria and TOPSIS is applied to rank the wheel loader alternatives. The proposed approach also provides a relatively simple and very well suited decision making tool for this type of decision making problems.

 10. Soil Organic Carbon (SOC) distribution in two differents soil types (Podzol and Andosol) under natural forest cover.

  Science.gov (United States)

  Álvarez-Romero, Marta; Papa, Stefania; Verstraeten, Arne; Cools, Nathalie; Lozano-García, Beatriz; Parras-Alcántara, Luis; Coppola, Elio

  2017-04-01

  Andosols are young soils that shall know a successive evolution towards pedological types where the dominant pedogenetic processes are more evident. Vegetation and climate influence Andosols evolution to other order of soils. In cold and wet climates or on acid vulcanite under heavy leaching young Andosols could change into Podzols (Van Breemn and Buurman, 1998). Were investigated a Podzol soil (World References Base, 2014) at Zoniën (Belgium), were and an Andosol soil (World References Base, 2014) at Lago Laceno (Avellino, Italy). This study shows the data on the SOC (Soil Organic Carbon) fractionation in two profiles from two natural pine forest soils. Together with the conventional activities of sampling and analysis of soil profile were examined surveys meant to fractionation and characterization of SOC, in particular: Total Organic Carbon (TOC) and Total Extractable Carbon (TEC) soil contents were determined by Italian official method of soil analysis (Mi.P.A.F. (2000)). Different soil C fractions were also determined: Humic Acid Carbon (HAC), Fulvic Acid Carbon (FAC), Not Humic Carbon (NHC) and Humin Carbon (Huc) fractions were obtained by difference. In the whole profile, therefore, were also assayed cellulose and lignin contents. The aim of this work was to compare the distribution of different soil organic components in a podzol and a soil with andic properties. The data show great similarity, among the selected profiles, in the organic components distribution estudied. References: - Mi.P.A.F. - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Osservatorio Nazionale Pedologico e per la Qualità del Suolo (2000): Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo. In: Franco Angeli (Editor), Collana di metodi analitici per l'agricoltura diretta da Paolo Sequi, n. 1124.2, Milano, Italy. - Van Breemn N. and Buurman P. (1998) Chapter 12 Formation of Andisols. In: Soil formation. Kluwer Ed., Wageningen, The Netherlands, 271-289. -Ussiri D.A.N., Johnson C

 11. Blood Types

  Science.gov (United States)

  ... blood, safe blood transfusions depend on careful blood typing and cross-matching. There are four major blood ... cause exceptions to the above patterns. ABO blood typing is not sufficient to prove or disprove paternity ...

 12. Metodi matematici per la teoria dell’evoluzione

  CERN Document Server

  Bazzani, Armando; Freguglia, Paolo

  2011-01-01

  Esistono ormai da tempo molti articoli, in particolar modo su riviste di biomatematica, di (bio)fisica e di biologia, che presentano proposte e risultati di modellistica matematica relativi direttamente ed indirettamente alla teoria dell’evoluzione. Sicuramente questi studi sono da considerarsi cruciali per l’istituzione della biologia teorica. I temi da prendere in esame sono dapprima le convinzioni che i biologi hanno in merito. Quindi un’analisi dei precedenti tentativi di formulare una teoria matematica dell’evoluzione, nonché i relativi sviluppi e insuccessi a cui abbiamo assistito nell’ambito della "teoria della complessità". La nostra proposta consiste dunque nel realizzare una teoria matematicamente formulata e biologicamente ben fondata dell’evoluzione con specifico e giustificato riferimento a quella fenotipica. Quindi su questa base costruiamo sia di un modello geometrico sia un modello dinamico stocastico. In questo modo, pur tenendo presente l’intrinseca insufficienza dell’appro...

 13. Regresní metody ve statistickém softwaru

  OpenAIRE

  Volchenkova, Irina

  2013-01-01

  b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: Regression analysis is a useful instrument for data mining. This thesis contains detailed information about linear regression especially about the mean least squares method. The theoretical part is divided into two pa...

 14. Basic methods of isotope analysis; Osnovnye metody analiza izotopov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochkin, A V; Rozenkevich, M B

  2000-07-01

  The bases of the most applied methods of the isotope analysis are briefly presented. The possibilities and analytical characteristics of the mass-spectrometric, spectral, radiochemical and special methods of the isotope analysis, including application of the magnetic resonance, chromatography and refractometry, are considered.

 15. Metody stanovení transferových cen

  OpenAIRE

  Jurčíková, Kateřina

  2009-01-01

  Following thesis focuses on analysis of using five basic transfer pricing methods mentioned in the OECD Transfer Pricing Guidelines in the conditions of the Czech Republic (comparable uncontrolled method, resale-price method, cost plus method, profit split method, transactional net margin method). There are mentioned the problems connected with application of these methods and also suggestions how to fix them. In this respect thesis contains comparable, functional and economic analysis. As a ...

 16. Imitation modelling in metallography; Imitatsionnye metody issledovania v radiatsionnom metallovedenii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pechenyakov, I; Georgiev, J [Bylgarska Akademiya na Naukite, Sofia (Bulgaria). Inst. po Metaloznanie i Tekhnologiya na Metalite

  1996-12-31

  A brief review of investigations made in the Institute of Metallography at the Bulgarian Academy of Sciences applying modern imitation methods is presented. Radiation damage in metals and alloys after ion implantation, H{sub 2} or He glow discharge exposure and electrolytic hydrogenation has been used to study crystal lattice changes and their effect on physical properties. Surface modification of steel samples of various composition have been studied. An apparatus for quantitative H{sub 2} determination has been constructed and methods for measurement of H{sub 2} permeability and H{sub 2} diffusion coefficients in metal alloys have been proposed. The correlation between H{sub 2} concentration, mechanical characteristics and physical properties of construction steel samples has been studied.

 17. Optimalizace HPLC metody pro separaci tetracyklinových antibiotik

  OpenAIRE

  Kučerová, Gabriela

  2011-01-01

  The aim of this work is to develop and to optimize HPLC method for separation of a set of four tetracycline antibiotics - tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline, and doxycycline. Four different reversed octadecyl-silica stationary phases in various mobile phase compositions were examined in isocratic elution. The baseline resolution of all the analytes was obtained by using two columns - Astec C18 and Atlantis C18 I. The optimized separation system consisted of Atlantis C18 I. colum...

 18. Marx, Althusser a problém metody

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kužel, Petr

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 3 (2015), s. 379-396 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Karl Marx * Louis Althusser * epistemological rupture * epistemological obstacles * over-determination * structural causality * ideology Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 19. Metody zápisu nanostruktur rastrovací sondou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urbánek, Michal; Krátký, Stanislav; Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav

  2014-01-01

  Roč. 108, č. 10 (2014), s. 937-941 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Keywords : scanning probe lithography * local anodic oxidation * nanoscratching * atomic force microscopy Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering Impact factor: 0.272, year: 2014

 20. Remote methods in geological studies. Distantsionnyye metody v geologicheskikh issldovaniyakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1980-01-01

  The article cover the use of aerial and space photographic, scanner, radar and thermal photographs in geomorphological and geological study of platform and folded regions, specialized processing of lineaments of a photo image, predicting the quality of images of linear objects, photogrammetry of scanner images and questions of photogrametric processing of aerial photographic materials. The collection is designed for a broad circle of specialists using materials of remote photographs in geological studies and investgation of natural resources.

 1. La profondità ipocentrale con metodi macrosismici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. C. SPADEA

  1981-06-01

  Full Text Available Aim of the present work is to determine the hypocentral depth of
  an earthquake by macroseismic methods.
  A short hystorical review of the main relations between macroseismic
  intensity, acceleration and hypocentral depth from Cancani to the present time has been carried out. Particular care has been pointed out to
  Kovesligethy and Blake works. Being the Blake's relation the basis of
  all modern methods the y experimental value has been investigated to
  apply in Italy in the formula
  (/„ _ /„ = y log (Dn/h
  using some earthquakes with analitical depth known. There are singled
  of two intermediate values of y; one (y valid for Italy in general
  Y, = 4.382 ± 2.282
  another (yc more specific for central Italy
  Y„ = 3.989 ± 1.344
  From the investigation the AA. deem that the macroseismic method
  cannot anyhow be applied, hence the AA. suggest the following application
  limits:
  1 for the isoseismals to be used (not more than three around the epic.
  2 for the hypocentral depths (only within the crust: h < 33 km
  3 for the y value (y < 7.0
  To determine quickly the depth (h + 5h, when the intermediate radii rc
  of the circles equivalent to the I, II, III isoseismal areas of an earthquake
  are been calculated (or measured, a table 3 has been calculated.
  In table 4 both the macroseismic and the analitical depths relating
  to untilized earthquakes, are compared.
  The results obtained in the present work can be improved when the
  researchers will have access to a greater lot of earthquakes with known
  analitical depth and will be able to associate to a general intermediate
  value Y, specific values of ± 5y; for each homogeneous structural unit.
  In any case, the results obtained by that, as well by different macroseismic
  methods, have always to retain approximate, even if the AA.
  tried to furnish a range of indétermination to h values.

 2. Type Tricks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beier, Sofie

  2017-01-01

  Type Tricks’ is about typographical rules and the underlying structure of the work process in the design of new typefaces. In that way, it is both a reference book and a user manual. In an illustrative format, it presents the different stages of type design in an easily accessible manner. Being...

 3. Type inference for correspondence types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hüttel, Hans; Gordon, Andy; Hansen, Rene Rydhof

  2009-01-01

  We present a correspondence type/effect system for authenticity in a π-calculus with polarized channels, dependent pair types and effect terms and show how one may, given a process P and an a priori type environment E, generate constraints that are formulae in the Alternating Least Fixed......-Point (ALFP) logic. We then show how a reasonable model of the generated constraints yields a type/effect assignment such that P becomes well-typed with respect to E if and only if this is possible. The formulae generated satisfy a finite model property; a system of constraints is satisfiable if and only...... if it has a finite model. As a consequence, we obtain the result that type/effect inference in our system is polynomial-time decidable....

 4. Blood Types

  Science.gov (United States)

  ... positive or Rh-negative blood may be given to Rh-positive patients. The rules for plasma are the reverse: ... ethnic and racial groups have different frequency of the main blood types in their populations. Approximately ...

 5. The Control of Fast Reactors: Current Methods and Future Prospects; Controle des Reacteurs a Neutrons Rapides. Methodes Actuelles et Perspectives d'Avenir; Upravlenie reaktorami na bystrykh nejtronakh. sushchestvuyushchie metody i dal'nejshie perspektivy; Control de Reactores Rapidos: Metodos Actuales y Perspectivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenstein, W. B. [Argonne National Laboratory, IL (United States)

  1964-06-15

  materialov aktivnoj zon'/. Primenjaetsja takzhe ogranichennyj kontrol' s pomoshh'ju poglotitelej. Odnako ni odin iz jetih metodov ne daet sushhestvennogo preimushhestva dlja togo, chtoby ego primenjat' k jenergeticheskim reaktoram- razmnozhiteljam krupnyh central'nyh atomnyh stancij, esli vnutrennij (v aktivnoj zone) kojefficient vosproizvodstva ne javljaetsja ochen' vysokim. Dolzhna byt' projavlena bol'shaja izobretatel'nost' dlja togo, cht.oby ispol'zovat' libo metod poglotitelja, libo metod regulirovki spektral'nogo smeshhenija, ne okazav ser'eznogo vlijanija na zhelaemuju i ..chasto trebuemuju jekonomiju nejtronov. Privodjatsja rezul'taty issledovanij, imejushhie-otnoshenie k usovershenstvovannym sistemam. Reaktivnost', neobhodimaja dlja upravlenija reaktorom, opredeljaetsja potrebnostjami ostanovki reaktora, toplivnym ciklom reaktora (izbytochnaja reaktivnost') i v gorazdo men'shej stepeni dominirujushhej obratnoj svjaz'ju. Trebovanija k izbytochnoj reaktivnosti, mogut byt' s uspehom opredeleny dannym toplivnym ciklom, odnako mogut znachitel'no var'irovat'sja dlja celogo rjada analogichnyh sistem, rabotajushhih na razlichnyh toplivnyh ciklah. Neobhodimuju ostatochnuju reaktivnost' mozhno ustanovit' pochti proizvol'no vyshe opredelennoj predel'noj velichiny. Odnako imeetsja celyj rjad filosofskih momentov, kotorye kasajutsja specifikacii jetogo parametra. Jeti soobrazhenija obsuzhdajutsja s tochki zrenija regulirovki reaktivnosti v sushhestvujushhih reaktorah na bystryh nejtronah, poskol'ku jeto svjazano s kolichestvom, kotoroe dejstvitel'no trebuetsja dlja jekspluatacii jenergeticheskih reaktorov-razmnozhitelej. Privodjatsja tipichnye parametry moshhnosti i parametry temperatury, zavisjashhej ot obratnoj svjazi dlja togo, chtoby opredelit' ih vlijanie na trebovanija po upravleniju reaktivnost'ju . Metody, ispol'zuemye dlja togo, chtoby predopredelit' reaktivnost' sootvetstvujushhih kontrol'nyh mehanizmov, polucheny na osnove grubyh podschetov, a takzhe s pomoshh

 6. Tank type LMFBR type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shimizu, Hiroshi

  1985-01-01

  Purpose: To detect the abnormality in the suspended body or reactor core supporting structures thereby improve the safety and reliability of tank type LMFBR reactors. Constitution: Upon inspection during reactor operation period, the top end of the gripper sensing rod of a fuel exchanger is abutted against a supporting bed and the position of the reactor core supporting structures from the roof slab is measured by a stroke measuring device. Then, the sensing rod is pulled upwardly to abut against the arm portion and the position is measured by the stroke measuring device. The measuring procedures are carried out for all of the sensing rods and the measured values are compared with a previously determined value at the initial stage of the reactor operation. As a result, it is possible to detect excess distortions and abnormal deformation in the suspended body or reactor core supporting structures. Furthermore, integrity of the suspended body against thermal stresses can be secured by always measuring the coolant liquid level by the level measuring sensor. (Kamimura, M.)

 7. Type Classes for Lightweight Substructural Types

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward Gan

  2015-02-01

  Full Text Available Linear and substructural types are powerful tools, but adding them to standard functional programming languages often means introducing extra annotations and typing machinery. We propose a lightweight substructural type system design that recasts the structural rules of weakening and contraction as type classes; we demonstrate this design in a prototype language, Clamp. Clamp supports polymorphic substructural types as well as an expressive system of mutable references. At the same time, it adds little additional overhead to a standard Damas-Hindley-Milner type system enriched with type classes. We have established type safety for the core model and implemented a type checker with type inference in Haskell.

 8. Refining types using type guards in TypeScript

  NARCIS (Netherlands)

  de Wolff, Ivo Gabe; Hage, J.

  2017-01-01

  We discuss two adaptations of the implementation of type guards and narrowing in the TypeScript compiler. The first is an improvement on the original syntax-directed implementation, and has now replaced the original one in the TypeScript compiler. It is specifically suited for the scenario in which

 9. Non-Destructive Testing Methods Applied to Multi-Finned SAP Tubing for Nuclear-Fuel Elements; Essais Non Destructifs de Gaines a Ailettes, en Poudre d'Aluminium Frittee, pour Elements Combustibles; Nedestruktivnye metody ispytaniya rebristykh trub iz spechennogo alyuminikiog'o poroshka dlya yadernykh toplivnykh ehlementov; Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicados a Tubos de SAP con Aletas Multiples Destinados a Elementos Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lund, S. A. [Danish Central Welding Institution, Copenhagen (Denmark); Knudsen, P. [Danish Atomic Energy Commission, Research Establishment, Risoe (Denmark)

  1965-09-15

  corrientes de Foucault. (author) [Russian] Komissija po atomnoj jenergii Danii predprinjala izuchenie jenergeticheskogo reaktora s organicheskim teplonositelem i tjazhelovodnym zamedlitelem. Toplivnym jelementom dlja reaktora javljaetsja puchok iz 19 sterzhnej; toplivnyj sterzhen' soderzhit spechennye tabletki iz dvuokisi urana v dvuhmetrovoj trube iz spechennogo aljuminievogo poroshka. Truby dolzhny byt' ochen' horoshego kachestva, chtoby obespechit' optimal'nye uslovija perenosa tepla i sohranenija celostnosti toplivnyh jelementov vo vremja jekspluatacii reaktora. Dva primera otnositel'no konstrukcii trub svidetel'stvujut ob ochen' nebol'shih razmernyh dopuskah. Dlja obespechenija sootvetstvujushhego kachestva trub razrabotan strogij kontrol' v znachitel'noj stepeni osnovannyj na nedestruktivnyh metodah. Privoditsja opisanie jetih metodov, razrabotannyh dlja izmerenija tolshhiny stenok i diametrov i dlja obnaruzhenija defektov. Slozhnoe poperechnoe sechenie 24-rebernoj truby ne pozvoljaet primenjat' ul'trazvukovye metody ili metody vihrevyh tokov dlja izmerenija tolshhiny stenok. Pojetomu razrabotan special'nyj kontrol'no-izmeritel'nyj pribor, registrirujushhij beta-izluchenie, osnovannyj na principe oslablenija beta-izluchenija, poluchaemogo ot istochnika stroncija-90, pomeshhennogo vnutri truby. Metod ul'trazvukovogo rezonansa pri pogruzhenii primenjaetsja dlja postojannoj registracii tolshhiny stenok bolee prostyh konstrukcij 12-rebernyh trub. Vnutrennij i vneshnij (mezhdu granjami reber) diametry postojanno registrirujutsja bystrodejstvujushhimi sistemami vozduhomerov. Defekty obnaruzhivajut s pomoshh'ju ul'trazvuka metodom impul's-jeho i metodom vihrevyh tokov. Metodom ul'trazvuka mozhno legko obnaruzhivat' poperechnye no ne prodol'nye treshhiny. Pojetomu, krome proverki ul'trazvukom, primenjaetsja ispytanie vihrevymi tokami. (author)

 10. Guarded dependent type theory with coinductive types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bizjak, Aleš; Grathwohl, Hans Bugge; Clouston, Ranald

  2016-01-01

  We present guarded dependent type theory, gDTT, an extensional dependent type theory with a later' modality and clock quantifiers for programming and proving with guarded recursive and coinductive types. The later modality is used to ensure the productivity of recursive definitions in a modular......, type based, way. Clock quantifiers are used for controlled elimination of the later modality and for encoding coinductive types using guarded recursive types. Key to the development of gDTT are novel type and term formers involving what we call delayed substitutions’. These generalise the applicative...... functor rules for the later modality considered in earlier work, and are crucial for programming and proving with dependent types. We show soundness of the type theory with respect to a denotational model....

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Care of Type 2 Diabetes This two-page introduction to type 2 diabetes is in PDF format ... Basics Symptoms Type 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed ...

 12. Refinement Types for TypeScript

  OpenAIRE

  Vekris, Panagiotis; Cosman, Benjamin; Jhala, Ranjit

  2016-01-01

  We present Refined TypeScript (RSC), a lightweight refinement type system for TypeScript, that enables static verification of higher-order, imperative programs. We develop a formal core of RSC that delineates the interaction between refinement types and mutability. Next, we extend the core to account for the imperative and dynamic features of TypeScript. Finally, we evaluate RSC on a set of real world benchmarks, including parts of the Octane benchmarks, D3, Transducers, and the TypeScript co...

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Alert Day Diabetes Basics Home Symptoms Diagnosis America's Diabetes Challenge Type 1 Type 2 Facts About Type 2 Enroll in ... Where Do I Begin With Type2? Living With Type 1 Diabetes Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes ...

 14. Types of Dementia

  Science.gov (United States)

  ... Kids For Teens For Parents & Teachers Resolving Family Conflicts The Holidays and Alzheimer's Glossary Virtual Library Online ... Use Map Selector Search Alzheimer’s Association Alzheimer's & Dementia Types of Dementia Types of Dementia Types of Dementia ...

 15. Type 1 diabetes

  Science.gov (United States)

  Insulin-dependent diabetes; Juvenile onset diabetes; Diabetes - type 1; High blood sugar - type 1 diabetes ... Type 1 diabetes can occur at any age. It is most often diagnosed in children, adolescents, or young adults. Insulin is ...

 16. Types of Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... Diabetes, Sexual, & Bladder Problems Clinical Trials What is Diabetes? Diabetes is a disease that occurs when your ... is serious. What are the different types of diabetes? The most common types of diabetes are type ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Day Diabetes Basics Home Symptoms Diagnosis America's Diabetes Challenge Type 1 Type 2 Facts About Type 2 ... Planner, and tips from experts Let's Be Well: Products to help you thrive with diabetes - lets-be- ...

 18. Type 2 diabetes

  Science.gov (United States)

  ... type 2 diabetes; Oral hypoglycemic - type 2 diabetes; High blood sugar - type 2 diabetes ... your kidneys are working well ( microalbuminuria and serum creatinine ). Visit your eye doctor at least once a ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... En Español Type 1 Type 2 About Us Online Community Meal Planning Sign In Search: Search More ... Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower ...

 20. Guarded Cubical Type Theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkedal, Lars; Bizjak, Aleš; Clouston, Ranald

  2016-01-01

  This paper improves the treatment of equality in guarded dependent type theory (GDTT), by combining it with cubical type theory (CTT). GDTT is an extensional type theory with guarded recursive types, which are useful for building models of program logics, and for programming and reasoning...... with coinductive types. We wish to implement GDTT with decidable type-checking, while still supporting non-trivial equality proofs that reason about the extensions of guarded recursive constructions. CTT is a variation of Martin-L\\"of type theory in which the identity type is replaced by abstract paths between...... terms. CTT provides a computational interpretation of functional extensionality, is conjectured to have decidable type checking, and has an implemented type-checker. Our new type theory, called guarded cubical type theory, provides a computational interpretation of extensionality for guarded recursive...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Do I Begin With Type2? Living With Type 1 Diabetes Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program In It Together We Can Help ... Tips for Caregivers Health Insurance Health Insurance ...

 2. Types of Blood Donations

  Science.gov (United States)

  ... Red Cell Plasma Platelets Red Cells What blood donation type is best for me? **If you do ... type, a whole blood donation is recommended** Blood Donation Types: Volunteer Donations The standard or most common ...

 3. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... a Member Donate Now! One Time Monthly In Memory In Honor Become a Member En Español Type 1 Type ... Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower ...

 4. Guarded Cubical Type Theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkedal, Lars; Bizjak, Aleš; Clouston, Ranald

  2016-01-01

  This paper improves the treatment of equality in guarded dependent type theory (GDTT), by combining it with cubical type theory (CTT). GDTT is an extensional type theory with guarded recursive types, which are useful for building models of program logics, and for programming and reasoning...... with coinductive types. We wish to implement GDTT with decidable type checking, while still supporting non-trivial equality proofs that reason about the extensions of guarded recursive constructions. CTT is a variation of Martin-L\\"of type theory in which the identity type is replaced by abstract paths between...... terms. CTT provides a computational interpretation of functional extensionality, enjoys canonicity for the natural numbers type, and is conjectured to support decidable type-checking. Our new type theory, guarded cubical type theory (GCTT), provides a computational interpretation of extensionality...

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... August 1, 2013 Last Edited: October 27, 2015 Articles from Diabetes Forecast® magazine: lp-type-2, . In this section Diabetes Basics Type 2 Facts About Type 2 Recently Diagnosed Treatment and Care Blood ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Ways to Give Close Are You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type ... To Know Your Risk Alert Day Diabetes Basics Home Symptoms Diagnosis America's Diabetes Challenge Type 1 Type ...

 7. Type classes for mathematics in type theory

  OpenAIRE

  Spitters, Bas; Van der Weegen, Eelis

  2011-01-01

  The introduction of first-class type classes in the Coq system calls for re-examination of the basic interfaces used for mathematical formalization in type theory. We present a new set of type classes for mathematics and take full advantage of their unique features to make practical a particularly flexible approach formerly thought infeasible. Thus, we address both traditional proof engineering challenges as well as new ones resulting from our ambition to build upon this development a library...

 8. Concrete Types for TypeScript

  OpenAIRE

  Richards, Gregor; Zappa Nardelli, Francesco; Vitek, Jan

  2015-01-01

  Typescript extends JavaScript with optional type annotations that are, by design, unsound and, that the Typescript compiler discards as it emits code. This design point preserves programming idioms developers are familiar with, and allows them to leave their legacy code unchanged, while offering a measure of static error checking in parts of the program that have type annotations. We present an alternative design for TypeScript, one where it is possible to support the same degree of dynamism,...

 9. Several types of types in programming languages

  OpenAIRE

  Martini, Simone

  2015-01-01

  Part 2: Regular Submissions; International audience; Types are an important part of any modern programming language, but we often forget that the concept of type we understand nowadays is not the same it was perceived in the sixties. Moreover, we conflate the concept of " type " in programming languages with the concept of the same name in mathematical logic, an identification that is only the result of the convergence of two different paths, which started apart with different aims. The paper...

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Know Your Risk Diabetes Basics Symptoms Type 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed Treatment & Care Complications ...

 11. Types and Automata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Meineche Smidt, Erik

  A hierarchical type system for imperative programming languages gives rise to various computational problems, such as type equivalence, type ordering, etc. We present a particular class of finite automata which are shown to be isomorphic to type equations. All the relevant type concepts turn out...... to have well-known automata analogues, such as language equality, language inclusion, etc. This provides optimal or best known algorithms for the type system, by a process of translating type equations to automata, solving the analogous problem, and translating the result back to type equations. Apart...

 12. Type checking with open type functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrijvers, Tom; Jones, Simon Peyton; Chakravarty, Manual

  2008-01-01

  We report on an extension of Haskell with open type-level functions and equality constraints that unifies earlier work on GADTs, functional dependencies, and associated types. The contribution of the paper is that we identify and characterise the key technical challenge of entailment checking; an...

 13. Equational type logic

  NARCIS (Netherlands)

  Manca, V.; Salibra, A.; Scollo, Giuseppe

  1990-01-01

  Equational type logic is an extension of (conditional) equational logic, that enables one to deal in a single, unified framework with diverse phenomena such as partiality, type polymorphism and dependent types. In this logic, terms may denote types as well as elements, and atomic formulae are either

 14. Types of intersections.

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  There are many types of intersections in the Netherlands. In an inherently safe road traffic system, however, the number of intersection types needs to be limited, depending on the road types that intersect. The desired types of intersections do not always correspond with the recommendations in the

 15. Type Inference with Inequalities

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff

  1991-01-01

  of (monotonic) inequalities on the types of variables and expressions. A general result about systems of inequalities over semilattices yields a solvable form. We distinguish between deciding typability (the existence of solutions) and type inference (the computation of a minimal solution). In our case, both......Type inference can be phrased as constraint-solving over types. We consider an implicitly typed language equipped with recursive types, multiple inheritance, 1st order parametric polymorphism, and assignments. Type correctness is expressed as satisfiability of a possibly infinite collection...

 16. Towards Practical Gradual Typing

  OpenAIRE

  Takikawa, Asumu; Feltey, Daniel; Dean, Earl; Flatt, Matthew; Findler, Robert Bruce; Tobin-Hochstadt, Sam; Felleisen, Matthias

  2015-01-01

  Over the past 20 years, programmers have embraced dynamically-typed programming languages. By now, they have also come to realize that programs in these languages lack reliable type information for software engineering purposes. Gradual typing addresses this problem; it empowers programmers to annotate an existing system with sound type information on a piecemeal basis. This paper presents an implementation of a gradual type system for a full-featured class-based language as well as a novel p...

 17. Multiparty Asynchronous Session Types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Honda, Kohei; Yoshida, Nobuko; Carbone, Marco

  2016-01-01

  . This work extends the foregoing theories of binary session types to multiparty, asynchronous sessions, which often arise in practical communication-centered applications. Presented as a typed calculus for mobile processes, the theory introduces a new notion of types in which interactions involving multiple......Communication is a central elements in software development. As a potential typed foundation for structured communication-centered programming, session types have been studied over the past decade for a wide range of process calculi and programming languages, focusing on binary (two-party) sessions...... peers are directly abstracted as a global scenario. Global types retain the friendly type syntax of binary session types while specifying dependencies and capturing complex causal chains of multiparty asynchronous interactions. A global type plays the role of a shared agreement among communication peers...

 18. Multiparty symmetric sum types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse; Yoshida, Nobuko; Honda, Kohei

  2010-01-01

  This paper introduces a new theory of multiparty session types based on symmetric sum types, by which we can type non-deterministic orchestration choice behaviours. While the original branching type in session types can represent a choice made by a single participant and accepted by others...... determining how the session proceeds, the symmetric sum type represents a choice made by agreement among all the participants of a session. Such behaviour can be found in many practical systems, including collaborative workflow in healthcare systems for clinical practice guidelines (CPGs). Processes...... with the symmetric sums can be embedded into the original branching types using conductor processes. We show that this type-driven embedding preserves typability, satisfies semantic soundness and completeness, and meets the encodability criteria adapted to the typed setting. The theory leads to an efficient...

 19. Advances in Blood Typing.

  Science.gov (United States)

  Quraishy, N; Sapatnekar, S

  The clinical importance of blood group antigens relates to their ability to evoke immune antibodies that are capable of causing hemolysis. The most important antigens for safe transfusion are ABO and D (Rh), and typing for these antigens is routinely performed for patients awaiting transfusion, prenatal patients, and blood donors. Typing for other blood group antigens, typically of the Kell, Duffy, Kidd, and MNS blood groups, is sometimes necessary, for patients who have, or are likely to develop antibodies to these antigens. The most commonly used typing method is serological typing, based on hemagglutination reactions against specific antisera. This method is generally reliable and practical for routine use, but it has certain drawbacks. In recent years, molecular typing has emerged as an alternative or supplemental typing method. It is based on detecting the polymorphisms and mutations that control the expression of blood group antigens, and using this information to predict the probable antigen type. Molecular typing methods are useful when traditional serological typing methods cannot be used, as when a patient has been transfused and the sample is contaminated with red blood cells from the transfused blood component. Moreover, molecular typing methods can precisely identify clinically significant variant antigens that cannot be distinguished by serological typing; this capability has been exploited for the resolution of typing discrepancies and shows promise for the improved transfusion management of patients with sickle cell anemia. Despite its advantages, molecular typing has certain limitations, and it should be used in conjunction with serological methods. © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Linearly Refined Session Types

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Baltazar

  2012-11-01

  Full Text Available Session types capture precise protocol structure in concurrent programming, but do not specify properties of the exchanged values beyond their basic type. Refinement types are a form of dependent types that can address this limitation, combining types with logical formulae that may refer to program values and can constrain types using arbitrary predicates. We present a pi calculus with assume and assert operations, typed using a session discipline that incorporates refinement formulae written in a fragment of Multiplicative Linear Logic. Our original combination of session and refinement types, together with the well established benefits of linearity, allows very fine-grained specifications of communication protocols in which refinement formulae are treated as logical resources rather than persistent truths.

 1. Blood Type Puzzle.

  Science.gov (United States)

  Kelly, Janet

  1997-01-01

  Presents a blood type puzzle that provides a visual, hands-on mechanism by which students can examine blood group reactions. Offers students an opportunity to construct their own knowledge about blood types. (JRH)

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program Gestational What is Gestational Diabetes? How to Treat ... Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program In It Together We Can Help Center for ...

 3. Preventing Type 2 Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... Sexual, & Bladder Problems Clinical Trials Preventing Type 2 Diabetes Perhaps you have learned that you have a ... I lower my chances of developing type 2 diabetes? Research such as the Diabetes Prevention Program shows ...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Infographics Living with Diabetes Home Recently Diagnosed Where Do I Begin With Type2? Living With Type 1 ... Diabetes at School Tour de Cure Women's Series Do-It-Yourself Fundraising Become a Volunteer American Diabetes ...

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type 1 Diabetes Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program In It Together We Can Help Center for Information Legal Assistance Success Stories ... Tips for Caregivers ...

 6. Types of Stem Cells

  Science.gov (United States)

  ... Stem Cell Glossary Search Toggle Nav Types of Stem Cells Stem cells are the foundation from which all ... Learn About Stem Cells > Types of Stem Cells Stem cells Stem cells are the foundation for every organ ...

 7. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Type 2 Diabetes Know Your Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For ... 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed Treatment & Care Complications ...

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Your Risk Alert Day Diabetes Basics Home Symptoms Diagnosis America's Diabetes Challenge Type 1 Type 2 Facts ... Online Community Site Menu Are You at Risk? Diagnosis Lower Your Risk Risk Test Alert Day Prediabetes ...

 9. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High ... type 2 can control their blood glucose with healthy eating and being active. But, your doctor may need ...

 10. Different Types of Lupus

  Science.gov (United States)

  ... Twitter Facebook Pinterest Email Print Different types of lupus Lupus Foundation of America September 18, 2017 Resource ... lupus. Learn more about each type below. Systemic lupus erythematosus Systemic lupus is the most common form ...

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type 1 Diabetes Get Started Safely Get And Stay Fit Types of Activity Weight Loss Assess Your Lifestyle Getting Started Food Choices In My Community Home Find Your Local Office Find your local diabetes ...

 12. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... En Español Type 1 Type 2 About Us Online Community Meal Planning Sign In Search: Search More ... Generation of Brilliant Researchers Diabetes Pro: Professional Resources Online We Support Your Doctor Clinical Practice Guidelines Patient ...

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... People Working to Stop Diabetes Common Terms Diabetes Statistics Infographics Living with Diabetes Home Recently Diagnosed Where ... Basics Symptoms Type 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed ...

 14. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Know Your Risk Diabetes Basics Symptoms Type 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed Treatment & Care Complications Health Insurance For ...

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... 2 Type 2 diabetes is the most common form of diabetes. In type 2 diabetes, your body ... Sign Up Thank you for signing up ' + ' '); $('.survey-form').show(); }, success: function (data) { $('#survey-errors').remove(); $('.survey- ...

 16. Types of chemotherapy

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000910.htm Types of chemotherapy To use the sharing features on this page, ... cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/chemotherapy/how-chemotherapy-drugs-work.html . Updated February 15, ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Us in the Fight for a Cure Your tax-deductible gift today can fund critical diabetes research ... Care of Type 2 Diabetes This two-page introduction to type 2 diabetes is in PDF format ...

 18. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... About Type 2 Recently Diagnosed Treatment and Care Blood Glucose Control Complications Medication Doctors, Nurses & More Enroll in the Living With Type 2 Diabetes Program donate en -- A Future Without Diabetes - a- ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... or insulin to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets worse over time – even if ... About Type 2 Recently Diagnosed Treatment and Care Blood Glucose ... Living With Type 2 Diabetes Program donate en -- A Future Without ...

 20. Diabetes Type 2

  Science.gov (United States)

  Diabetes means your blood glucose, or blood sugar, levels are too high. With type 2 diabetes, the more common type, your body does not ... You have a higher risk of type 2 diabetes if you are older, have obesity, have a ...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... from Diabetes Forecast® magazine: lp-type-2, . In this section Diabetes Basics Type 2 Facts About Type ... ensureArray(data.submitSurveyResponse.errors); $.each(surveyErrors, function () { if (this.errorField) { $('input[name="' + this.errorField + '"]').closest('.form-group') . ...

 2. Diabetes, Type 1

  OpenAIRE

  Riazi, Afsane; Bradley, Clare

  2007-01-01

  This chapter provides an overview of the role of psychological stress in Type 1 diabetes. Studies relating to stress and Type 1 diabetes onset and control, as well as the evidence relating to stress management training in people with Type 1 diabetes are discussed.

 3. Osteogenesis imperfecta type V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauch, Frank; Moffatt, Pierre; Cheung, Moira

  2013-01-01

  Osteogenesis imperfecta (OI) type V is an autosomal dominant bone fragility disorder that we had described a decade ago. Recent research has shown that OI type V is caused by a recurrent c.-14C>T mutation in IFITM5. In the present study, we assessed all patients diagnosed with OI type V at our...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight ... About Type 2 Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program Gestational What is Gestational Diabetes? How to ...

 5. Type Systems for Bigraphs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elsborg, Ebbe; Hildebrandt, Thomas; Sangiorgi, Davide

  of controls and a set of reaction rules, collectively a bigraphical reactive system (BRS). Possible advantages of developing bigraphical type systems include: a deeper understanding of a type system itself and its properties; transfer of the type systems to the concrete family of calculi that the BRS models...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... or insulin to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets worse over time – even if ... About Type 2 Recently Diagnosed Treatment and Care Blood Glucose ... the Living With Type 2 Diabetes Program donate en -- A Future Without ...

 7. Tension Type Headache: Evaluation of Chronic Type

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Karadaş

  2013-11-01

  Full Text Available Tension type headache(TTH which is a primary headache has episodic and chronic forms. Episodic TTH (ETTH can also be frequent-type and non-frequent-type. According to population-based studies, annual prevalence rates are 38.3% for ETTH and 2.2% for chronic TTH (CTTH. Patients can shift between the sub-groups of TTH. In particular, patients with ETTH are at risk of developing CTTH. Peripheral and central nociceptive mechanism are thought to be responsible in occurrence of TTH. Psychiatric disorders are frequently associated with TTH. Although basic and combined analgesics are used in acute treatment and antidepresants are used in prophylaxis, new treatment modalities are needed.

 8. Guarded Type Promotion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Johnni

  2011-01-01

  conditional using the instanceof operator and thus the cast type is redundantly mentioned twice. We propose a new typing rule for Java called Guarded Type Promotion aimed at eliminating the need for the explicit casts when guarded. This new typing rule is backward compatible and has been fully implemented...... in a Java 6 compiler. Through our extensive testing of real-life code we show that guarded casts account for approximately one fourth of all casts and that Guarded Type Promotion can eliminate the need for 95 percent of these guarded casts....

 9. Improving Precision of Types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Johnni

  Types in programming languages provide a powerful tool for the programmer to document the code so that a large aspect of the intent can not only be presented to fellow programmers but also be checked automatically by compilers. The precision with which types model the behavior of programs...... is crucial to the quality of these automated checks, and in this thesis we present three different improvements to the precision of types in three different aspects of the Java programming language. First we show how to extend the type system in Java with a new type which enables the detection of unintended...

 10. Control Methods Used in the Department of Metallurgy for Structure and Fuel Elements; Methodes de Controle Utilisees au Departement de Metallurgie pour les Elements de Structure et les Elements Combustibles; Metody kontrolya struktury toplivnykh ehlementov v departamente metallurgii; Metodos de Control Utilizados en el Departamento de Metalurgia para los Elementos Estructurales y Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese; Allain, C.; Prot, A.; Thome, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  Studies of various reactor types undertaken by the Commissariat a l'energie atomique have led to the use and-development of many non-destructive methods of testing the various materials employed in their construction, and especially methods involving the use of X- and {gamma}-rays, ultrasonic waves and eddy currents. A summary is given below of the tests carried out during the construction of EDF (graphite gas) and EL 4 (heavy water) reactor types and of co-laminated elements. Emphasis is laid on certain typical aspects of these various methods, some of which are well known. EDF type: ultrasonic measurement of the wall thicknesses of uranium or uranium alloy tubes; gamma- radiographic detection of voids in the tubes; ultrasonic inspection following heat treatment of the tubes ultrasonic flaw detection (inclusions, pipes) in billets and rough casts for MgZr cladding; leak-tightness testing of slugs by helium eliquation. EL4 type: ultrasonic and eddy-current measurements of the wall thicknesses of Zircaloy pressure and guide tubes; ultrasonic inspection of Zircaloy pressure tubes and stainless-steel cladding tubes; in vacuo radiography of Be claddings; leak-tightness testing of pencils by helium eliquation. Co-laminated elements; cladding thickness measurements by pulsed eddy currents; determination of core position in tubes and plates, using X-rays, gamma counting and pulsed eddy currents; checking of fuel homogeneity by gamma counting; ultrasonic and gamma-radiographic flaw detection in ZrU billets; detection of unbonded areas in plates, using ultrasonic waves, pulsed eddy currents and resistivity measurements. The methods have been developed for industrial use. Several of the inspections already constitute routine manufacturing procedures, others will be introduced shortly and a further number are likely to come into use at a later date. (author) [French] Les etudes de divers types de reacteurs entreprises par le CEA ont conduit a utiliser et a mettre au point de

 11. Type B Drum packages

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edwards, W.S.

  1995-11-01

  The Type B Drum package is a container in which a single drum containing Type B quantities of radioactive material will be packaged for shipment. The Type B Drum containers are being developed to fill a void in the packaging and transportation capabilities of the US Department of Energy (DOE), as no double containment packaging for single drums of Type B radioactive material is currently available. Several multiple-drum containers and shielded casks presently exist. However, the size and weight of these containers present multiple operational challenges for single-drum shipments. The Type B Drum containers will offer one unshielded version and, if needed, two shielded versions, and will provide for the option of either single or double containment. The primary users of the Type B Drum container will be any organization with a need to ship single drums of Type B radioactive material. Those users include laboratories, waste retrieval facilities, emergency response teams, and small facilities

 12. TypeSan : Practical type confusion detection

  NARCIS (Netherlands)

  Haller, Istvan; Jeon, Yuseok; Peng, Hui; Payer, Mathias; Giuffrida, Cristiano; Bos, Herbert; Van Der Kouwe, Erik

  2016-01-01

  The low-level C++ programming language is ubiquitously used for its modularity and performance. Typecasting is a fundamental concept in C++ (and object-oriented programming in general) to convert a pointer from one object type into another. However, downcasting (converting a base class pointer to a

 13. Honesty by Typing

  OpenAIRE

  Bartoletti , Massimo; Scalas , Alceste; Tuosto , Emilio; Zunino , Roberto

  2013-01-01

  We propose a type system for a calculus of contracting processes. Processes can establish sessions by stipulating contracts, and then can interact either by keeping the promises made, or not. Type safety guarantees that a typeable process is honest - that is, it abides by the contracts it has stipulated in all possible contexts, even in presence of dishonest adversaries. Type inference is decidable, and it allows to safely approximate the honesty of processes using either synchronous or async...

 14. Mastering TypeScript

  CERN Document Server

  Rozentals, Nathan

  2015-01-01

  Whether you are a JavaScript developer aiming to learn TypeScript, or an experienced TypeScript developer wanting to take your skills to the next level, this book is for you. From basic to advanced language constructs, test-driven development, and object-oriented techniques, you will learn how to get the most out of the TypeScript language.

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type 2 Diabetes Know Your Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law ... Your Plate Gluten Free Diets Meal Planning for Vegetarian Diets Cook with Heart- ...

 16. Diabetes mellitus type 1

  OpenAIRE

  Desta, Semere Tekeste

  2017-01-01

  Høgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag for sykepleiere Tittel: Diabetes type 1 Bakgrunn for val av tema: I 2000 var det ca. 130 000 personer i Norge med diabetes, av disse hadde ca. 20 000 diabetes type 1. I dag er det ca. 230 000 personer som har diabetes i Norge. Av disse ca. 28 000 type 1 diabetes. Tallet viser hvor alvorlig sykdommen er, fordi det har vært og fortsatt er, en økning av antall diabetikere i Norge. Type 1 diabetes kan komme i alle aldersgrupper, men vanligvis...

 17. TypeScript revealed

  CERN Document Server

  Maharry, Dan

  2013-01-01

  TypeScript Revealed is a quick 100-page guide to Anders Hejlsberg's new take on JavaScript. With this brief, fast-paced introduction to TypeScript, .NET, Web and Windows 8 application developers who are already familiar with JavaScript will easily get up to speed with TypeScript and decide whether or not to start incorporating it into their own development. TypeScript is 'JavaScript for Application-scale development'; a superset of JavaScript that brings to it an additional object-oriented-like syntax familiar to .NET programmers that compiles down into simple, clean JavaScript that any browse

 18. Type Ia Supernova Cosmology

  Science.gov (United States)

  Leibundgut, B.; Sullivan, M.

  2018-03-01

  The primary agent for Type Ia supernova cosmology is the uniformity of their appearance. We present the current status, achievements and uncertainties. The Hubble constant and the expansion history of the universe are key measurements provided by Type Ia supernovae. They were also instrumental in showing time dilation, which is a direct observational signature of expansion. Connections to explosion physics are made in the context of potential improvements of the quality of Type Ia supernovae as distance indicators. The coming years will see large efforts to use Type Ia supernovae to characterise dark energy.

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... steps you take Help change the conversation about type 2 diabetes. Recipes and More: Diabetes Food Hub - ... }, success: function (data) { $('#survey-errors').remove(); $('. ...

 20. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Plate Gluten Free Diets Meal Planning for Vegetarian Diets Cook with Heart-Healthy Foods Holiday ... Carbohydrates Types of Carbohydrates Carbohydrate Counting Make Your Carbs ...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... 2383) Give by Mail Close www.diabetes.org > Diabetes Basics > Type 2 Share: Print Page Text Size: A A A ... 2 diabetes is the most common form of diabetes. In type 2 diabetes, your body does not use insulin properly. ...

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets worse over time – even if you don’t need medications at first, you may need to later on. Some groups have a higher risk for developing type 2 diabetes than ...

 3. Types of Anesthesia

  Science.gov (United States)

  ... Videos for Educators Search English Español Types of Anesthesia KidsHealth / For Teens / Types of Anesthesia What's in ... Get? Print en español Tipos de anestesia About Anesthesia Anesthesia is broken down into three main categories: ...

 4. Diabetes Type 1

  Science.gov (United States)

  Diabetes means your blood glucose, or blood sugar, levels are too high. With type 1 diabetes, your pancreas does not make insulin. Insulin is ... kidneys, nerves, and gums and teeth. Type 1 diabetes happens most often in children and young adults ...

 5. Type 1 Diabetes Facts

  Science.gov (United States)

  ... Affiliates JDRF Celebrity Ambassadors JDRF Logo Usage Contact Us Donate Events More Type 1 Diabetes Facts Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune ... about Insulin and T1D Learn More What Is Diabetes? Causes of T1D The Complexity of Diagnosing ... US CAREERS NEWSROOM FOR RESEARCHERS © JDRF 2018 • Privacy Policy • ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... as well as the aged population. Patient Education Materials — Taking Care of Type 2 Diabetes This two-page introduction to type 2 diabetes is in PDF format so you can download it, print it, and hand it out to patients. You ...

 7. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... or insulin to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets worse over time – even if you don’t need medications at first, you may need to later on. Some groups have a higher risk for developing type 2 ...

 8. Flash-Type Discrimination

  Science.gov (United States)

  Koshak, William J.

  2010-01-01

  This viewgraph presentation describes the significant progress made in the flash-type discrimination algorithm development. The contents include: 1) Highlights of Progress for GLM-R3 Flash-Type discrimination Algorithm Development; 2) Maximum Group Area (MGA) Data; 3) Retrieval Errors from Simulations; and 4) Preliminary Global-scale Retrieval.

 9. Tension type headache

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debashish Chowdhury

  2012-01-01

  Full Text Available Tension type headaches are common in clinical practice. Earlier known by various names, the diagnosis has had psychological connotations. Recent evidence has helped clarify the neurobiological basis and the disorder is increasingly considered more in the preview of neurologists. The classification, clinical features, differential diagnosis and treatment of tension type headache are discussed in this paper.

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... org > Diabetes Basics > Type 2 Share: Print Page Text Size: A A A Listen En Español Facts ... Type 2 Education Series Hear audio clips and full recordings of past Q&A events at your ...

 11. Molecular Typing and Differentiation

  Science.gov (United States)

  In this chapter, general background and bench protocols are provided for a number of molecular typing techniques in common use today. Methods for the molecular typing and differentiation of microorganisms began to be widely adopted following the development of the polymerase chai...

 12. Beyond Type D personality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pelle, Aline J; Pedersen, Susanne S.; Szabó, Balázs M

  2009-01-01

  Type D personality has been associated with impaired health status in chronic heart failure (CHF), but other psychological factors may also be important.......Type D personality has been associated with impaired health status in chronic heart failure (CHF), but other psychological factors may also be important....

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... a Member Donate Now! One Time Monthly In Memory In Honor Become a Member En Español Type 1 Type 2 About Us Online Community Meal Planning Sign In Search: Search More Sites Search ≡ Are You At Risk? Diabetes Basics Living with Diabetes Food & Fitness In My Community Advocacy Research & Practice Ways ...

 14. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Honor Donation Donate by phone at 1-800-DIABETES (1-800-342-2383) Donate by mail Why Give? ... My Health Advisor Tools to Know Your Risk Diabetes Basics Symptoms Type 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics ...

 15. Personality types of entrepreneurs.

  Science.gov (United States)

  Müller, Günter F; Gappisch, Cathrin

  2005-06-01

  85 German entrepreneurs were psychometrically assessed on 12 primary trait characteristics. The sample consisted of 49 men and 36 women whose mean age was 45.6 yr. (SD= 10.3). Occupational domains were production (40%) and services (60%). The mean duration of entrepreneurship within these domains was 13.1 yr. (SD=9.3). By factor analysis five personality types of entrepreneurs could be identified: Creative Acquisitor, Controlled Perseverator, Distant Achiever, Rational Manager, and Egocentric Agitator. These types correspond with types found in research by Miner and with the Myer-Briggs Indicator. In addition, correlations between general type potential and both job and life satisfaction of entrepreneurs were found. The results are discussed with regard to intercultural stability of personality types and implications for research and application.

 16. Types Of Christian Tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Petroman

  2015-10-01

  Full Text Available Christian tourism is asub-type of tourism where pilgrims travel alone or in group as missionaries orpilgrims or to spend their free time to recollect; it attracts a large numberof travellers. Christian tourism can be practiced by religious young people,missionaries, participants to religious convents, amateurs of religiouscruises, religious camps, visitors of religious attractions, religiousadventurers. Christian tourism can be considered a sub-type of religioustourism because of the large number of people involved in this type of tourismworldwide. Christian tourism as a sub-category of religious tourism coversthree main sub-types: traditional pilgrimage practiced by most world religions,missionary travel to different areas in the world, and confessional voyage. Thestructure of hospitality industry is common to all types of tourism but, fortraditional pilgrimage, there must be special places for the pilgrims to sleep,eat and pray, because they belong, in most cases, to the medium-income touristcategory.

 17. Diffuse Scattering from Alloys and Disordered Systems: Experimental Techniques and Potentialities; Diffusion dans les Alliages et les Systemes Desordonnes; Methodes Experimentales et Possibilites d'Application; Diffuznoe rasseyanie na splavakh i razuporyadochennykh sistemakh. ehksperimental'nye metody i potentsial'nye vozmozhnosti; Dispersion Difusa en Aleaciones y Sistemas Desordenados; Tecnicas Experimentales y Posibilidades

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Low, G. G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks (United Kingdom)

  1965-04-15

  The purpose of this paper is to review, both with regard to principles and practice, the types of information that may be obtained by studying the elastic diffuse scattering of neutrons. Attention will be concentrated on systems where there is a random arrangement of defects each of which may be assumed to be unaffected by the presence of its fellows, either because of dilution or because of an intrinsic lack of dependence on environment. In these circumstances the pattern of scattered intensity is proportional to the square of the modulus of a Fourier transform over the disturbance in scattering amplitude associated with a defect. Thus, information on the spatial distribution of defect scattering amplitude can be obtained by carrying out the relevant neutron scattering measurements and performing a Fourier inversion. In practice, because of the large number of processes contributing to the diffuse scattering background, measurements have so far been possible only in a limited number of fields. In particular considerable progress has been made in connection with magnetic defects in ferromagnets where the magnetic cross-section may be controlled by changing the direction of magnetization relative to the neutron scattering vector. In this way the scattering of interest can be isolated from the non-magnetic effects as a difference between two intensity measurements. A process contributing to the diffuse scattering background which is partly magnetic in character and therefore not eliminated by the above technique is multiple Bragg scattering in a magnetic polycrystal. This may be avoided by the use of a single -crystal specimen or by employing long wavelength neutrons such that no Bragg processes are possible. An instrument based on the latter principle has been developed at Harwell and used in connection with a wide range of measurements on dilute ferromagnetic alloys. These observations are discussed along with a number of other likely future developments in the

 18. Typed ψ-calculi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hüttel, Hans

  2011-01-01

  A large variety of process calculi extend the pi-calculus with more general notions of messages. Bengtson et al. have shown that many of these pi-like calculi can be expressed as so-called psi-calculi. In this paper, we describe a simple type system for psi-calculi. The type system satisfies a su...... for the distributed pi-calculus of Hennessy and Riely and finally show how existing type systems for secrecy and authenticity in the spi calculus can be represented and shown to be safe.......A large variety of process calculi extend the pi-calculus with more general notions of messages. Bengtson et al. have shown that many of these pi-like calculi can be expressed as so-called psi-calculi. In this paper, we describe a simple type system for psi-calculi. The type system satisfies...... a subject reduction property and a general notion of channel safety. A number of existing systems are shown to be instances of our system, and other, new type systems can also be obtained. We first present a new type system for the calculus of explicit fusions by Wischik and Gardner, then one...

 19. Diabetes mellitus type 1

  OpenAIRE

  Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab

  2014-01-01

  Bacheloroppgave i sykepleie, 2014 Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og antall barn som får diabetes har fordoblet seg de siste 30 årene (Diabetesforbundet, 2014). Problemstillingen vår gikk ut på hvordan sykepleiere kan veilede og undervise ungdom med nyoppdaget diabetes type på sykehus. Ut i fra litteraturst...

 20. Diabetes mellitus type 1

  OpenAIRE

  Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab

  2014-01-01

  Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og antall barn som får diabetes har fordoblet seg de siste 30 årene (Diabetesforbundet, 2014). Problemstillingen vår gikk ut på hvordan sykepleiere kan veilede og undervise ungdom med nyoppdaget diabetes type på sykehus. Ut i fra litteraturstudiet har vi arbeidet oss frem for å ...

 1. Action Type Deontic Logic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Martin Mose

  2014-01-01

  A new deontic logic, Action Type Deontic Logic, is presented. To motivate this logic, a number of benchmark cases are shown, representing inferences a deontic logic should validate. Some of the benchmark cases are singled out for further comments and some formal approaches to deontic reasoning...... are evaluated with respect to the benchmark cases. After that follows an informal introduction to the ideas behind the formal semantics, focussing on the distinction between action types and action tokens. Then the syntax and semantics of Action Type Deontic Logic is presented and it is shown to meet...

 2. Type 2 diabetes models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram, Dorte Xenia

  2012-01-01

  This chapter deals with type 2 diabetes in vivo models and techniques suitable for testing new anti-diabetic compounds. In particular, the testing of TRP antagonist for beneficial effects against type 2 diabetes is considered. There are many choices of both in vitro techniques and in vivo models......, impaired glucose tolerance, impaired insulin secretion, and insulin resistance in vivo and should, thus, be sufficient to demonstrate preclinical proof of concept of a TRP antagonist in type 2 diabetes in rodents. The experiments are suggestions and could be replaced or supplemented by others....

 3. Parametric compositional data types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bahr, Patrick; Hvitved, Tom

  2012-01-01

  In previous work we have illustrated the benefits that compositional data types (CDTs) offer for implementing languages and in general for dealing with abstract syntax trees (ASTs). Based on Swierstra's data types \\'a la carte, CDTs are implemented as a Haskell library that enables the definition...... of recursive data types and functions on them in a modular and extendable fashion. Although CDTs provide a powerful tool for analysing and manipulating ASTs, they lack a convenient representation of variable binders. In this paper we remedy this deficiency by combining the framework of CDTs with Chlipala...

 4. Type I supernova models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canal, Ramon; Labay, Javier; Isern, Jordi

  1987-01-01

  We briefly describe the characteristics of Type I supernova outbursts and we present the theoretical models so far advanced to explain them. We especially insist on models based on the thermonuclear explosion of a white dwarf in a close binary system, even regarding the recent division of Type I supernovae into the Ia and Ib subtypes. Together with models assuming explosive thermonuclear burning in a fluid interior, we consider in some detail those based on partially solid interiors. We finally discuss models that incorporate nonthermonuclear energy contributions, suggested in order to explain Type Ib outbursts. (Author)

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... make enough insulin to keep your blood glucose levels normal. Type 2 is treated with lifestyle changes, ... starved for energy. Over time, high blood glucose levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose My Health Advisor Tools ...

 7. Making Type Inference Practical

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Oxhøj, Nicholas; Palsberg, Jens

  1992-01-01

  We present the implementation of a type inference algorithm for untyped object-oriented programs with inheritance, assignments, and late binding. The algorithm significantly improves our previous one, presented at OOPSLA'91, since it can handle collection classes, such as List, in a useful way. Abo......, the complexity has been dramatically improved, from exponential time to low polynomial time. The implementation uses the techniques of incremental graph construction and constraint template instantiation to avoid representing intermediate results, doing superfluous work, and recomputing type information....... Experiments indicate that the implementation type checks as much as 100 lines pr. second. This results in a mature product, on which a number of tools can be based, for example a safety tool, an image compression tool, a code optimization tool, and an annotation tool. This may make type inference for object...

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... to Give Close Are You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 ... Disease (Nephropathy) Gastroparesis Mental Health Step On Up Treatment & Care Blood Glucose Testing Medication Doctors, Nurses & More ...

 9. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Right away, your cells may be starved for energy. Over time, high blood glucose levels may hurt ... lwt2d-en.html Have Type 2 Diabetes? Our free program will help you live well. More from ...

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose ... Index Low-Calorie Sweeteners Sugar and Desserts Fitness Exercise & Type 1 Diabetes Get Started Safely Get And ...

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... for Association Events Messaging Tools Recruiting Advocates Local Market Planning Training Webinars News & Events Advocacy News Call ... medications or insulin to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets worse ...

 12. Treating Type 2 Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... health care team is there for you. Your child's diabetes management plan should be easy to understand, detailed, ... Can Diabetes Be Prevented? Monitoring Blood Sugar Your Child's Diabetes Health Care Team Medicines for Diabetes Type 2 ...

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Future Without Diabetes - a-future-without-diabetes-2.html A Future Without Diabetes Donate towards research today ... Donate Today We Can Help - we-can-help.html Chat Online Chat Closed engagement en -- Have Type ...

 14. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood ... For Parents & Kids Safe at School Everyday Life Children and Type 2 Diabetes Know Your Rights Employment ...

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... is Gestational Diabetes? How to Treat Gestational Diabetes Genetics of Diabetes Diabetes Myths A Day in the ... 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed Treatment & Care Complications ...

 16. Types of Pesticide Ingredients

  Science.gov (United States)

  Pesticide active ingredients are described by the types of pests they control or how they work. For example, algicides kill algae, biopesticides are derived from natural materials, and insecticides kill insects.

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... breast cancer and AIDS combined. Your gift today will help us get closer to curing diabetes and ... html Have Type 2 Diabetes? Our free program will help you live well. More from diabetes.org ...

 18. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Practice Ways to Give Close Are You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower ... Find Your Local Office Find your local diabetes education program Calendar of Events Wellness Lives Here Awareness ...

 20. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Meals Diabetes Meal Plans Create Your Plate Gluten Free Diets Meal Planning for Vegetarian Diets Cook with ... lwt2d-en.html Have Type 2 Diabetes? Our free program will help you live well. More from ...

 1. Teaching Typing by Transcription.

  Science.gov (United States)

  Janson, Eleanor L.

  1978-01-01

  In addition to discussing the program for teaching typewriting to blind students using the auditory mode, the article presents a sample lesson in print, along with typing rates achieved by earlier classes. (DLS)

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High ... excused. 86 million Americans have prediabetes. Take the test. Know where you stand. More from diabetes.org ...

 3. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Complications DKA (Ketoacidosis) & Ketones Kidney Disease (Nephropathy) Gastroparesis Mental Health Step On Up Treatment & Care Blood Glucose ... or heart. Some people with type 2 can control their blood glucose with healthy eating and being ...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes Research & Practice Home We Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research ... 342-2383) Copyright 1995-2018. American Diabetes Association. All rights reserved. Use of this website constitutes acceptance ...

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Future Without Diabetes - a-future-without-diabetes-2.html A Future Without Diabetes Make your donation today ... Donate Today We Can Help - we-can-help.html Chat Online Chat Closed engagement en -- Have Type ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Life Children and Type 2 Diabetes Know Your Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's ... going into cells, it can cause two problems: Right away, your cells may be starved for energy. ...

 7. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose My Health Advisor Tools To Know Your Risk Alert Day Diabetes Basics Home Symptoms Diagnosis America's Diabetes Challenge Type ...

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Know Your Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For Lawyers Food & Fitness Home ... make enough insulin to keep your blood glucose levels normal. Type 2 is treated with lifestyle changes, ...

 9. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Medicare Medicaid & CHIP For Parents & Kids Safe at School Everyday Life Children and Type 2 Diabetes Know Your Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For Lawyers ...

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... A Day in the Life of Diabetes Famous People Working to Stop Diabetes Common Terms Diabetes Statistics ... hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type 2 can control their blood glucose ...

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower ... EXPO Volunteer Opportunities Sponsorship and Exhibit Opportunities Camp Learning at Camp Find a Camp Fundraising Events Step ...

 12. Tissue types (image)

  Science.gov (United States)

  ... are 4 basic types of tissue: connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Connective tissue supports ... binds them together (bone, blood, and lymph tissues). Epithelial tissue provides a covering (skin, the linings of the ...

 13. Types of Crude Oil

  Science.gov (United States)

  The petroleum industry often classifies these types by geographical source, but the classification scheme here is more useful in a spill cleanup scenario. It indicates general toxicity, physical state, and changes caused by time and weathering.

 14. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... the Living WIth Type 2 Diabetes Program In It Together We Can Help Center for Information Legal ... at School Tour de Cure Women's Series Do-It-Yourself Fundraising Become a Volunteer American Diabetes Month® ...

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Medicare Medicaid & CHIP For Parents & Kids Safe at School Everyday Life Children and Type 2 Diabetes Know ... Cure Father of the Year Stop Diabetes at School Tour de Cure Women's Series Do-It-Yourself ...

 16. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... for Association Events Messaging Tools Recruiting Advocates Local Market Planning Training Webinars News & Events Advocacy News Call ... Diabetes Basics > Type 2 Share: Print Page Text Size: A A A Listen En Español Facts About ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk ... Diagnosis Lower Your Risk Risk Test Alert Day Prediabetes My Health Advisor Tools to Know Your Risk ...

 18. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... hotelscom.html Ways to Give Vacation for Donations Travel bookings completed through Hotels.com give 5% back ... about type 2 diabetes. Recipes and More: Diabetes Food Hub - recipes-and-more-1.html Recipes and ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Type 2 Diabetes Program In It Together We Can Help Center for Information Legal Assistance Success Stories ... with Heart-Healthy Foods Holiday Meal Planning What Can I Eat? Making Healthy Food Choices Diabetes Superfoods ...

 20. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose My Health ...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Fruit Dairy Food Tips Eating Out Quick Meal Ideas Snacks Nutrient Content Claims Understanding Carbohydrates Types of ... our 2018 Tour de Cure events. Start your team today! More from diabetes.org Healthy Recipes: Delicious ...

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Us in the Fight for a Cure Your tax-deductible gift today can fund critical diabetes research ... Type 2 Diabetes Program Food & Fitness Food Recipes Planning Meals What Can I Eat Weight Loss Fitness ...

 3. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High ... You at Risk? Diagnosis Lower Your Risk Risk Test Alert Day Prediabetes My Health Advisor Tools to ...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... of Diabetes Diabetes Myths A Day in the Life of Diabetes Famous People Working to Stop Diabetes ... CHIP For Parents & Kids Safe at School Everyday Life Children and Type 2 Diabetes Know Your Rights ...

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... for Association Events Messaging Tools Recruiting Advocates Local Market Planning Training Webinars News & Events Advocacy News Call ... Asian Americans/Pacific Islanders, as well as the aged population. Patient Education Materials — Taking Care of Type ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Pacific Islanders American Indian/Alaska Native Programs Older ... may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type 2 can control their blood glucose ...

 7. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diets Meal Planning for Vegetarian Diets Cook with Heart-Healthy Foods Holiday Meal Planning What Can I ... levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type 2 can control their ...

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... 2 Enroll in the Living WIth Type 2 Diabetes Program Gestational What is Gestational Diabetes? How to Treat Gestational Diabetes Genetics of Diabetes Diabetes Myths A Day in ...

 9. Facts about Type 2

  Science.gov (United States)

  ... Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For Lawyers Food & Fitness Home Food MyFoodAdvisor ... Fit Types of Activity Weight Loss Assess Your Lifestyle Getting Started Food Choices In My Community Home ...

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For Lawyers Food & Fitness Home Food MyFoodAdvisor ... Fit Types of Activity Weight Loss Assess Your Lifestyle Getting Started Food Choices In My Community Home ...

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Day in the Life of Diabetes Famous People Working to Stop Diabetes Common Terms Diabetes Statistics Infographics Living with Diabetes Home Recently Diagnosed Where Do I Begin With Type2? ...

 12. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Up Treatment & Care Blood Glucose Testing Medication Doctors, Nurses & More Oral Health & Hygiene Women A1C Insulin Pregnancy ... and Care Blood Glucose Control Complications Medication Doctors, Nurses & More Enroll in the Living With Type 2 ...

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... My Community Advocacy Research & Practice Ways to Give Close Are You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes ... 800-DIABETES (800-342-2383) Give by Mail Close www.diabetes.org > Diabetes Basics > Type 2 Share: ...

 14. Type 1 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Green, Anders; Kyvik, Kirsten Ohm

  2001-01-01

  Prediction of Type 1 diabetes at individual level is relevant for any possible intervention before clinical disease develops. Currently available markers of Type 1 diabetes include genetic specificities and immune markers, in addition to a positive family history. This chapter reviews the measures...... and methods of importance in predicting Type 1 diabetes. Based on numerical examples it is demonstrated that available markers have a low level of performance, even when combined. Even so, combined marker information may allow for the identification of the large majority of the general population who...... is at very low disease risk. The impact at population level of predicting Type 1 diabetes varies between societies because the performance of markers depends on levels of disease risk and distribution of markers within a population. The incorporation of the influence of non-genetic etiological factors may...

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research Highlights Research Excellence Honorees How ... Diabetes causes more deaths a year than breast cancer and AIDS combined. Your gift today will help ...

 16. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... or heart. Some people with type 2 can control their blood glucose with healthy eating and being ... 2 Recently Diagnosed Treatment and Care Blood Glucose Control Complications Medication Doctors, Nurses & More Enroll in the ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose My Health Advisor ...

 18. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... a Member Donate Now! One Time Monthly In Memory In Honor Become a Member En Español Type ... time Give monthly Give in honor Give in memory Donate Now Why Give? Nearly 30 million battle ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Eye Complications Neuropathy Foot Complications DKA (Ketoacidosis) & Ketones Kidney Disease (Nephropathy) Gastroparesis Mental Health Step On Up ... high blood glucose levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type 2 ...

 20. Types of Heart Failure

  Science.gov (United States)

  ... Introduction Types of Heart Failure Classes of Heart Failure Heart Failure in Children Advanced Heart Failure • Causes and ... and procedures related to heart disease and stroke. Heart Failure Questions to Ask Your Doctor Use these questions ...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research Highlights Research Excellence Honorees How ... breast cancer and AIDS combined. Your gift today will help us get closer to curing diabetes and ...

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... for the Uninsured Medicare Medicaid & CHIP For Parents & Kids Safe at School Everyday Life Children and Type ... Diagnosed Treatment & Care Complications Health Insurance For Parents & Kids Know Your Rights We Can Help Enroll in ...

 3. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Fit Types of Activity Weight Loss Assess Your Lifestyle Getting Started Food Choices In My Community Home Find Your Local Office Find your local diabetes education program Calendar of Events Wellness Lives Here ...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... a Member Donate Now! One Time Monthly In Memory In Honor Become a Member En Español Type ... 250 $500 Other Other Ways to Donate: In Memory Donation In Honor Donation Donate by phone at ...

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... it can cause two problems: Right away, your cells may be starved for energy. Over time, high blood glucose levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... of Events Wellness Lives Here Awareness Programs Hispanic Heritage Month African American Programs Latino Programs Asian Americans, ... 1 Type 2 Gestational Myths Statistics Common Terms Genetics Living With Diabetes Recently Diagnosed Treatment & Care Complications ...

 7. Multilocus Sequence Typing

  OpenAIRE

  Belén, Ana; Pavón, Ibarz; Maiden, Martin C.J.

  2009-01-01

  Multilocus sequence typing (MLST) was first proposed in 1998 as a typing approach that enables the unambiguous characterization of bacterial isolates in a standardized, reproducible, and portable manner using the human pathogen Neisseria meningitidis as the exemplar organism. Since then, the approach has been applied to a large and growing number of organisms by public health laboratories and research institutions. MLST data, shared by investigators over the world via the Internet, have been ...

 8. Type 1 diabetes

  OpenAIRE

  Atkinson, Mark A; Eisenbarth, George S; Michels, Aaron W

  2013-01-01

  Over the past decade, knowledge of the pathogenesis and natural history of type 1 diabetes has grown substantially, particularly with regard to disease prediction and heterogeneity, pancreatic pathology, and epidemiology. Technological improvements in insulin pumps and continuous glucose monitors help patients with type 1 diabetes manage the challenge of lifelong insulin administration. Agents that show promise for averting debilitating disease-associated complications have also been identifi...

 9. Type extension trees

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jaeger, Manfred

  2006-01-01

  We introduce type extension trees as a formal representation language for complex combinatorial features of relational data. Based on a very simple syntax this language provides a unified framework for expressing features as diverse as embedded subgraphs on the one hand, and marginal counts...... of attribute values on the other. We show by various examples how many existing relational data mining techniques can be expressed as the problem of constructing a type extension tree and a discriminant function....

 10. Metody počítačového modelování

  OpenAIRE

  SUCHAN, Petr

  2007-01-01

  This text includes analyses of fundamental techniques that are often used for creating mathematic models in the computer physics. The text is divided into four basic chapters. The first chapter brings the definition of computer models and of computer simulation. The following chapter deals with particle, linking and hybrid techniques of the computer modeling. In the end the text describes the most used methods of the computer simulation, i.e. the method of molecular dynamics and the Monte Car...

 11. Metody měření rychlosti infiltrace vody do půdy

  OpenAIRE

  PIVOŇKA, Jiří

  2013-01-01

  This thesis deals with field measurements of steady infiltration rate in the Kopaninský stream catchment. Single-ring infiltrometer and compact pressure infiltrometer were used for measurement. 30 infiltration tests were made in the catchment in July and August 2012. Infiltration rate was measured on grassland and arable land. Both methods showed, that steady infiltration rate is approximately the same on grassland and arable land. Further the most common methods of infiltration measurements ...

 12. Metodi di ottimizzazione morfologica nel progetto preliminare di propulsori aeronautici avanzati

  OpenAIRE

  Renzi, Cristina

  2010-01-01

  The aim of this Doctoral Thesis is to develop a genetic algorithm based optimization methods to find the best conceptual design architecture of an aero-piston-engine, for given design specifications. Nowadays, the conceptual design of turbine airplanes starts with the aircraft specifications, then the most suited turbofan or turbo propeller for the specific application is chosen. In the aeronautical piston engines field, which has been dormant for several decades, as interest shifted towards ...

 13. Analytical methods for drinking water; Metodi di analisi per le acque destinate al consumo umano

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ottaviani, Massimo; Bonadonna, Lucia [Istituto Superiore di Sanita`, Rome (Italy). Lab. di Igiene Ambientale

  1997-03-01

  These analytical methods for drinking water were elaborated by the second Sub-commission of the Permanent study committee ex-article 9 of Italian Ministerial Decree (DM) of March 26, 1991, established at the Ministry of Health. The methods concern the chemical and microbiological parameters included in the C1, C2 and C3 controls of the Annex II of the Decree of the President of the Republic (DPR) 236/88.

 14. Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Ogonowska

  2017-08-01

  Full Text Available The aim of the article is to present the “Look Smarter” method, which uses the film as a multicode, inter-media and narrative transfer; these attributes allow it to be used in education and therapeutic activities. The gist of working with a film according to this method is to learn on the film, learn through the film and learn beyond the film. The successful use of the film in this process is determined by most of all: correct choice of film for the undertaken aims and attributes of the group/person, and appropriate psychological competences of the educator, who also possesses the ability to weigh the efficiency if the achieved results. The last part of the article is devoted to the synthetic presentation of a case study, which describes a possibility to use this method in working with students of culture studies and media studies within the subject: social psychology.

 15. Nuovi Metodi di visualizzazione geografica: l'approccio Focus+Glue+Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio Lupia

  2010-03-01

  Full Text Available New cartographic visualization methods:the Focus+Glue+Context approachFocus+Glue+Context is a new cartographic visualization method specifically designed to solve the fruition problems connected with the use of mobile devices and web mapping services. The objective of the F+G+C approach is to reduce users cognitive efforts when reading a map: to do so, the area of interest is ‘highlighted’ in a lower and more detailed scale through a fisheye lens effect, while the sorrouding context, useful to the user to determine the items relationships in a map, is maintained on a higher scale.

 16. Che cos'è la matematica? introduzione elementare ai suoi concetti e metodi

  CERN Document Server

  Courant, Richard

  1971-01-01

  I numeri naturali ; la teoria dei numeri ; il sistema dei numeri nella matematica ; l'algebra delle classi ; costruzioni geometriche, l'algebra nei campi di numeri ; geometria proiettiva, assiomatica, geometrie non euclidee ; topologia ; funzioni e limiti ; ulteriori esempi sui limiti e sulla continuità ; massimi minimi ; il calcolo.

 17. Kometový Test: Princip metody a klinické aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novotná, Božena; Neuwirtová, R.; Blažková, V.; Šišková, M.

  2001-01-01

  Roč. 140, č. 24 (2001), s. 761-766 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd IZ4119 Grant - others:GA VZP(XC) 021/97 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : comet assay * apoptosis Subject RIV: FE - Other Internal Medicine Disciplines

 18. Marie Darrieussecq, Rapporto di polizia. Le accuse di plagio e altri metodi di controllo della scrittura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niccolò Scaffai

  2012-04-01

  Full Text Available Something strange happened to Marie Darrieussecq. It wasn’t that she was born in France, in Bayonne, in 1969. Or that she is a writer (in addition to being a scholar of literature and psychoanalyst who has published works of fiction, autobiographical short stories and literary essays. There is nothing strange about that. What is strange is that half of her novels have been considered, by various readers and by other writers, «imitations», «copies», «psychic plagiarism», and even «manuscript theft».

 19. Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 5 (2015), s. 746-762 ISSN 0009-0468 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Janáčková, Jaroslava * literary theory * literary history * genetic transformational poetics * theory of communication * reception aesthetics * narrative theory Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 20. Nové marketingové metody v knihovnách

  OpenAIRE

  Steklá, Zuzana

  2013-01-01

  In last few years marketing become one of the key processes in libraries. Marketing is used as an efficient tool of competitive struggle and means for defining the identity of the library, it is also new way of communication with library users. Libraries could use tools of classic marketing, which are primarly intended for profit organizations, but they have to be aware of differences between profit and nonprofite sector. These differences are goals of the organization, its directions and man...

 1. Methods and techniques of detecting petroleum-polluted water. Metody i tekhnika obnaruzheniya neftyanykh zagroyaznenii vod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogorodskii, V V; Kropotkin, M A; Sheveleva, T Yu

  1975-01-01

  The booklet presents physical principles and techniques of contact and remote sensing of oil pollution. Different methods and their practical possibilities are discussed. The possibility of application of remote CO/sub 2/-laser radar technique for the detection of oil pollution is considered. The booklet may be useful for specialists in oceanology, oceanic physics, meteorology, and in remote physical methods for environmental studies.

 2. Nuovi Metodi di visualizzazione geografica: l'approccio Focus+Glue+Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio Lupia

  2010-03-01

  Full Text Available New cartographic visualization methods: the Focus+Glue+Context approach Focus+Glue+Context is a new cartographic visualization method specifically designed to solve the fruition problems connected with the use of mobile devices and web mapping services. The objective of the F+G+C approach is to reduce users cognitive efforts when reading a map: to do so, the area of interest is ‘highlighted’ in a lower and more detailed scale through a fisheye lens effect, while the sorrouding context, useful to the user to determine the items relationships in a map, is maintained on a higher scale.

 3. Uplatnění metody benchmarking v rámci Facility management

  OpenAIRE

  Jiroutová, Monika

  2009-01-01

  This bachelor study dissertates about the possibilities of benchmarking application in the field of Facility Management. Theoretical part describes basic characteristics and elementary terms and methods of benchmarking process in Facility Management. In the practical part ten companies providing facility services are compared on the basis of a number of indices. Every company is briefly described. On the results of performed analysis the evolution of the Facility Management in Czech Republic ...

 4. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 5. Točnyje metody v češskom stichovedenii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plecháč, Petr; Kolár, Robert

  2017-01-01

  Roč. 11, č. 2017 (2017), s. 31-43 ISSN 2311-150X R&D Projects: GA ČR GAP406/11/1825 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : versification * corpus linguistics * natural language processing * Czech poetry * verse corpora Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Specific literatures

 6. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 7. Moderní teoretické metody analýzy elektronové struktury molekul.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ponec, Robert

  2016-01-01

  Roč. 10, č. 5 (2016), s. 323-329 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:67985858 Keywords : molecular structure * chemical bond * pair population analysis Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 8. Patologie ledvin a jejich vyšetřovací metody

  OpenAIRE

  Špiková, Andrea

  2016-01-01

  Spikova Andrea Renal pathology and diagnostic methods Bachelor thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Medical Laboratory Technician This thesis is focused on diagnostic methods in various renal diseases. The first part is devoted to the anatomy and physiology of the kidney, where is outlined how look and operate various parts of kidneys and also the whole organ. Next part si composed of analysis of the urine, where is described chemical anal...

 9. Dalla tavoletta al tablet: metodi classici e nuove tecnologie a confronto per l’Assiriologia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Surdi

  2017-03-01

  Full Text Available Computer sciences are applied more frequently in Humanities and the present research is an example of the application of new technologies to Assyriology, i.e. the discipline studying the civilizations of ancient Mesopotamia. Photogrammetry, structured-light scanner and Reflectance Transformation Imaging were employed together in order to demonstrate how they can improve the fruition and the study of cuneiform tablets, or clay supports where “cuneiform signs” were impressed. The corpus of texts used for this research is represented by the collection of the Bank of Italy, at present the largest and most numerous collection of cuneiform tablets in Italy.

 10. Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Mikołajczyk

  2009-09-01

  Full Text Available Według pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w astmie leczenie astmy zależy od stopnia jej cięż- kości, określonej na podstawie objawów klinicznych i wskaźników czynności płuc. Ponieważ astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, duże znaczenie ma jej ciągła ocena kliniczna i dostosowana do niej modyfikacja leczenia. Niestety, stopień ciężkości nie dopasowuje się elastycznie do odpowiedzi na leczenie. Biorąc ten fakt pod uwagę, światowi eksperci zalecają zmianę w postępowaniu z astmą, przedkładając uzyskanie klinicznej kontroli astmy nad ustaleniem stopnia jej ciężkości, wyróżniając astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Uzyskanie stanu pełnej kontroli astmy formułuje się w raporcie GINA 2006 jako główny cel leczenia. Kontrola astmy odnosi się do stopnia opanowania objawów i byłoby najlepiej, gdyby dotyczyła też markerów zapalenia i patofizjologicznych wykładników choroby. Określenie stopnia kontroli choroby zgodnie z obecnymi założeniami stanowi podstawę wyboru i modyfikacji leczenia – właściwe ustalenie stopnia kontroli astmy wpływa na skuteczność leczenia. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, wtym ocena parametrów klinicznych (objawy w ciągu dnia, objawy nocne, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, ocena czynności płuc (PEF i FEV1, określenie zaawansowania zapalenia w drogach oddechowych (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym, liczba eozynofili w plwocinie indukowanej. Dostępne są także subiektywnie oceniające kontrolę astmy kwestionariusze badawcze oraz szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ, ATAQ. Z drugiej strony wciąż nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, który z parametrów lub jakie połączenia parametrów najbardziej wiarygodnie określają kontrolę astmy. Ze względu na wieloczynnikową patogenezę astmy wydaje się, iż uzyskanie pełnego obrazu kontroli astmy wymaga połączenia obiektywnych wskaźników z narzędziami, które subiektywnie wyrażają kontrolę astmy.

 11. Sviluppo di metodi analitici per determinazioni affidabili in campo ambientale ed alimentare

  OpenAIRE

  Notardonato, Ivan

  2010-01-01

  La presenza di sostanze tossiche nei prodotti alimentari è stato da sempre un problema di grande rilevanza e influenza sociale sia per la natura sia per l’uomo. Nel corso degli anni sono state studiate e caratterizzate diverse sostanze presenti nell’ambiente, molte catalogate come tossiche, derivanti sia da fonti naturali sia da fonti industriali. Alcune di queste sostanze sono state ritenute particolarmente pericolose e quindi è nata l’esigenza di monitorarle e/o di cercare di limitarne il ...

 12. Radioisotopic methods of investigation in endocrinology. Radioizotopnye metody issledovaniya v endokrinologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malenchenko, A F; Matveenko, E G; Livshits, I B; Seregin, V V; Spesivtseva, V G

  1976-01-01

  A description is given of research on iodine metabolism both under normal and pathological conditions employing the method of clinical dynamic radiometry. Possible uses of radioisotopes are indicated for evaluating the function of the parathyroid glands, the pancreas, and the pituitary-adrenal system. Data are given on the practical use of radio-immune, radio-receptor methods as well as the competitive bonding method for determining a number of hormonal and other biologically active metabolites and substances with low antigen activity in various pathological states both clinically and in experiments. The use of neutron-activation methods in biology and medicine is demonstrated. The book is intended for endocrinologists, biologists, and scientific associates interested in the study of the functional state of endocrine glands by radioisotopic methods. 46 figures, 16 tables.

 13. Helical type vacuum container

  International Nuclear Information System (INIS)

  Owada, Kimio.

  1989-01-01

  Helical type vacuum containers in the prior art lack in considerations for thermal expansion stresses to helical coils, and there is a possibility of coil ruptures. The object of the present invention is to avoid the rupture of helical coils wound around the outer surface of a vacuum container against heat expansion if any. That is, bellows or heat expansion absorbing means are disposed to a cross section of a helical type vacuum container. With such a constitution, thermal expansion of helical coils per se due to temperature elevation of the coils during electric supply can be absorbed by expansion of the bellows or absorption of the heat expansion absorbing means. Further, this can be attained by arranging shear pins in the direction perpendicular to the bellows axis so that the bellows are not distorted when the helical coils are wound around the helical type vacuum container. (I.S.)

 14. Brauer type embedding problems

  CERN Document Server

  Ledet, Arne

  2005-01-01

  This monograph is concerned with Galois theoretical embedding problems of so-called Brauer type with a focus on 2-groups and on finding explicit criteria for solvability and explicit constructions of the solutions. The advantage of considering Brauer type embedding problems is their comparatively simple condition for solvability in the form of an obstruction in the Brauer group of the ground field. This book presupposes knowledge of classical Galois theory and the attendant algebra. Before considering questions of reducing the embedding problems and reformulating the solvability criteria, the

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... the Living WIth Type 2 Diabetes Program Gestational What is Gestational Diabetes? How to Treat Gestational Diabetes Genetics of Diabetes Diabetes Myths A Day in the Life of Diabetes Famous People Working to Stop Diabetes Common Terms Diabetes Statistics Infographics ...

 16. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... diabetes. » « Connect With Us Register for diabetes news, research and food & fitness tips. Email: Sign Up Thank you for ... Living WIth Type 2 Diabetes Program Food & Fitness Food Recipes Planning ... to Congress Research & Practice We Are Research Leaders We Support Your ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk ... Chat Closed engagement en -- So…Do You Have Prediabetes? - 2017-01-ad-council.html So…Do You ...

 18. Type VI secretion system.

  Science.gov (United States)

  Salomon, Dor; Orth, Kim

  2015-03-30

  Bacteria employ a variety of tools to survive in a competitive environment. Salomon and Orth describe one such tool-the Type 6 Secretion Systems used by bacteria to deliver a variety of toxins into competing cells. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research Highlights Research Excellence Honorees How ... you for signing up ' + ' '); $('.survey-form').show(); }, success: function (data) { $('#survey-errors').remove(); $('.survey-form .form-group . ...

 20. Chemistry of Blood Type

  Science.gov (United States)

  Coleman, William F.

  2005-01-01

  The molecule of December 2005 comes from the paper by Rose, Palcic and Evans on structural factors determining the blood type. The structure was previously reported by Palcic and Evans and is presented without the water molecule that is determined in the crystal structure.

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Care Blood Glucose Testing Medication Doctors, Nurses & More Oral Health & Hygiene Women A1C Insulin Pregnancy 8 Tips for ... But, your doctor may need to also prescribe oral medications or insulin to help you meet your target blood glucose levels. Type 2 usually gets ... Health Advisor Tools to Know Your Risk Diabetes Basics ...

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes Meal Plans Create Your Plate Gluten Free Diets Meal Planning for Vegetarian Diets Cook with Heart-Healthy Foods Holiday Meal Planning ... Index Low-Calorie Sweeteners Sugar and Desserts Fitness Exercise & Type 1 Diabetes Get Started Safely Get And ...

 3. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Gift Fundraising Events Donate Stocks Give by Phone 1-800-DIABETES (800-342-2383) Give by ... 2 diabetes is the most common form of diabetes. In type 2 diabetes, your body does not use insulin properly. This is called insulin resistance. At first, ...

 4. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... first, you may need to later on. Some groups have a higher risk for developing type 2 ... function (data) { $('#survey-errors').remove(); $('.survey-form .form-group .survey-alert-wrap').remove(); if (data.submitSurveyResponse.success == ' ...

 5. TypeScript essentials

  CERN Document Server

  Nance, Christopher

  2014-01-01

  The book introduces the TypeScript language and its features to anyone looking to develop rich web applications. Whether you are new to web development or are an experienced engineer with strong JavaScript skills, this book will get you writing code quickly. A basic understanding of JavaScript and its language features are necessary for this book.

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes Research & Practice Home We Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research ... survey-loading').remove(); $('#emailsurvey').hide(); $('#emailsurveythanks').show(); } } }; /* bind any forms with the "luminateApi" class */ luminateExtend.api.bind(); }); })( ...

 7. [Enterocin typing of enterococci].

  Science.gov (United States)

  Sedov, V I

  1978-09-01

  The author worked out a method of enterocinotyping on enterococci. A possibility of enterococcus typing by means of a set of enterocinogenic enterococcus strains was shown. A mobile enterococcus 4 (10 p) strain, possessing a high antagonistic activity, is suggested for enterococcus identification. Differentiation of enterococcus species by the enterocine sensitivity proved to be impossible.

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes causes more deaths a year than breast cancer and AIDS combined. Your gift today will help us get closer to ... normal. Type 2 is treated with lifestyle changes, oral medications (pills), and insulin. When glucose builds up ...

 9. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You At Risk? Diabetes Basics Living with Diabetes Food & Fitness In My Community Advocacy Research & Practice Ways to Give Close Are You at Risk? ... Living WIth Type 2 Diabetes Program Food & Fitness Food Recipes Planning ... Congress Research & Practice We Are Research Leaders We Support Your Doctor ...

 10. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Superfoods Non-starchy Vegetables Grains and Starchy Vegetables Fats Alcohol What Can I Drink? Fruit Dairy Food Tips Eating Out Quick Meal Ideas Snacks Nutrient Content Claims Understanding Carbohydrates Types of Carbohydrates Carbohydrate Counting Make Your Carbs Count ...

 11. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... August 1, 2013 Last Edited: October 27, 2015 Articles from Diabetes Forecast® magazine: lp-type-2, . In ... today and help fund grants supporting next generation scientists. Donate Today We Can Help - we-can-help. ...

 12. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... can’t make enough insulin to keep your blood glucose levels normal. Type 2 is treated with lifestyle changes, ... may be starved for energy. Over time, high blood glucose levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. ...

 13. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes causes more deaths a year than breast cancer and AIDS combined. Your gift today will help us get closer ... time, high blood glucose levels may hurt your eyes, kidneys, nerves or heart. Some people with type 2 ...

 14. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High Blood Pressure Physical Activity High Blood Glucose My Health Advisor Tools To Know Your Risk Alert Day Diabetes Basics ...

 15. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... 1 Type 2 About Us Online Community Meal Planning Sign In Search: Search More Sites Search ≡ Are ... Fitness Home Food MyFoodAdvisor Recipes Association Cookbook Recipes Planning Meals Diabetes Meal Plans Create Your Plate Gluten ...

 16. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... and Pacific Islanders American Indian/Alaska Native Programs Older Adults Family Link Diabetes EXPO Upcoming Diabetes EXPOs EXPO ... Asian Americans/Pacific Islanders, as well as the aged population. Patient Education Materials — Taking Care of Type 2 Diabetes This ... Health Advisor Tools to Know Your Risk Diabetes Basics ...

 17. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You At Risk? Diabetes Basics Living with Diabetes Food & Fitness In My Community Advocacy Research & Practice Ways to Give Close Are You at Risk? Home Prevention Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Type 2 Diabetes Risk Test Lower Your Risk Healthy Eating Overweight Smoking High ...

 18. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diabetes Research & Practice Home We Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research Highlights Research Excellence Honorees How We Fund Research Funding the Next Generation of Brilliant Researchers Diabetes Pro: Professional Resources Online We Support Your ...

 19. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... isn’t able to keep up and can’t make enough insulin to keep your blood glucose levels normal. Type 2 is treated with lifestyle changes, oral medications (pills), and insulin. When glucose builds up in the blood instead of going into cells, it can cause two problems: Right away, your ...

 20. Compositional data types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bahr, Patrick; Hvitved, Tom

  2011-01-01

  -cut fusion style deforestation which yields considerable speedups. We demonstrate our framework in the setting of compiler construction, and moreover, we compare compositional data types with generic programming techniques and show that both are comparable in run-time performance and expressivity while our...

 1. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... News & Events Advocacy News Call to Congress The Cost of Diabetes Research & Practice Home We Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 Research Highlights Research Excellence Honorees How We Fund Research Funding the Next Generation of Brilliant Researchers ...

 2. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Diets Cook with Heart-Healthy Foods Holiday Meal Planning What Can I Eat? Making Healthy Food Choices Diabetes ... Type 2 Diabetes Program Food & Fitness Food Recipes Planning Meals What Can I Eat Weight Loss Fitness In My ...

 3. Type 1 narcolepsy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Degn, Matilda; Kornum, Birgitte Rahbek

  2015-01-01

  Type 1 narcolepsy is a sleep disorder characterized by excessive daytime sleepiness with unintentional sleep attacks and cataplexy. The disorder is caused by a loss of hypocretinergic neurons in the brain. The specific loss of these neurons in narcolepsy is thought to result from an autoimmune...

 4. Type B drum packages

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCoy, J.C.

  1994-08-01

  The Type B drum packages (TBD) are conceptualized as a family of containers in which a single 208 L or 114 L (55 gal or 30 gal) drum containing Type B quantities of radioactive material (RAM) can be packaged for shipment. The TBD containers are being developed to fill a void in the packaging and transportation capabilities of the U.S. Department of Energy as no container packaging single drums of Type B RAM exists offering double containment. Several multiple-drum containers currently exist, as well as a number of shielded casks, but the size and weight of these containers present many operational challenges for single-drum shipments. As an alternative, the TBD containers will offer up to three shielded versions (light, medium, and heavy) and one unshielded version, each offering single or optional double containment for a single drum. To reduce operational complexity, all versions will share similar design and operational features where possible. The primary users of the TBD containers are envisioned to be any organization desiring to ship single drums of Type B RAM, such as laboratories, waste retrieval activities, emergency response teams, etc. Currently, the TBD conceptual design is being developed with the final design and analysis to be completed in 1995 to 1996. Testing and certification of the unshielded version are planned to be completed in 1996 to 1997 with production to begin in 1997 to 1998

 5. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... for Association Events Messaging Tools Recruiting Advocates Local Market Planning Training Webinars News & Events Advocacy News Call to Congress The Cost of Diabetes Research & Practice Home We Are Research Leaders World's Largest Diabetes Meeting Recent Advances Type 1 ...

 6. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Complications Neuropathy Foot Complications DKA (Ketoacidosis) & Ketones Kidney Disease (Nephropathy) Gastroparesis Mental Health Step On Up Treatment & ... Non-starchy Vegetables Grains and Starchy ... form of diabetes. In type 2 diabetes, your body does not use insulin properly. This is called insulin resistance. At ...

 7. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... Last Edited: October 27, 2015 Articles from Diabetes Forecast® magazine: lp-type-2, . In this section Diabetes ... Use and Privacy Policy « American Diabetes Association Diabetes Forecast Stop Diabetes Step Out: Walk to Stop Diabetes ...

 8. Facts about Type 2

  Medline Plus

  Full Text Available ... You At Risk? Diabetes Basics Living with Diabetes Food & Fitness In My Community Advocacy Research & Practice Ways to Give Close Are You at ... Living WIth Type 2 Diabetes Program Food & Fitness Food Recipes Planning ... to Congress Research & Practice We Are Research Leaders We Support Your ...

 9. Type Inference for Session Types in the Pi-Calculus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Eva Fajstrup; Harbo, Jacob Buchreitz; Huttel, Hans

  2014-01-01

  In this paper we present a direct algorithm for session type inference for the π-calculus. Type inference for session types has previously been achieved by either imposing limitations and restriction on the π-calculus, or by reducing the type inference problem to that for linear types. Our approach...

 10. Types of planetary tori

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang, T.S.; Siscoe, G.L.

  1987-01-01

  While satellite tori are morphologically similar, they divide into dynamically distinct groups whose global balances of ions and neutrals are presently modeled in order to determine how a torus behaves as a consequence of whether it generates itself and whether it disperses or recombines in place. Six possible types of behavior result; attention is given to the equilibrium and stability of each type. The behavior of a perturbation is characterized by a trajectory in the two-dimensional space formed by the ion density and neutral density perturbations. The equilibrium is stable if a perturbation follows its trajectory toward the origin, but is unstable if the motion is away from it. An attempt is made to classify the Jupiter and Saturn tori in this light. 27 references

 11. Types, typologies, arguments

  OpenAIRE

  Plantin, Christian

  2017-01-01

  The concept of arguments schemes is fundamental for argumentation studies; but its implementation is not obvious. The first section of this contribution briefly starts from the concepts of argument scheme, typology of arguments schemes, and the foundational catalogue of 28 topoi from Aristotle's Rhetoric. The application of the "topical method" is first based on the knowledge of typologies of arguments, and then on the precise features defining an argument type. The practical question that re...

 12. Contract types - turnkey

  International Nuclear Information System (INIS)

  Loeffler, G.

  1975-01-01

  Turnkey or the turnkey type of contract refers to a system of management according to which one organization accepts total responsibility for completing all parts and all phases of a project. In the case of a power project the turnkey contractor undertakes to design the plant, supply or procure and erect the equipment, build the station and put it into operation. (orig./FW) [de

 13. Nuclear reactor types

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jones, P.M.S.

  1987-01-01

  The characteristics of different reactor types designed to exploit controlled fission reactions are explained. Reactors vary from low power research devices to high power devices especially designed to produce heat, either for direct use or to produce steam to drive turbines to generate electricity or propel ships. A general outline of basic reactors (thermal and fast) is given and then the different designs considered. The first are gas cooled, including the Magnox reactors (a list of UK Magnox stations and reactor performance is given), advanced gas cooled reactors (a list of UK AGRs is given) and the high temperature reactor. Light water cooled reactors (pressurized water [PWR] and boiling water [BWR] reactors) are considered next. Heavy water reactors are explained and listed. The pressurized heavy water reactors (including CANDU type reactors), boiling light water, steam generating heavy water reactors and gas cooled heavy water reactors all come into this category. Fast reactors (liquid metal fast breeder reactors and gas cooled fast reactors) and then water-cooled graphite-moderated reactors (RBMK) (the type at Chernobyl-4) are discussed. (U.K.)

 14. Tank type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Otsuka, Fumio.

  1989-01-01

  The present invention concerns a tank type reactor capable of securing reactor core integrity by preventing incorporation of gases to an intermediate heat exchanger, thgereby improving the reliability. In a conventional tank type reactor, since vortex flows are easily caused near the inlet of an intermediate heat exchanger, there is a fear that cover gases are involved into the coolant main streams to induce fetal accidents. In the present invention, a reactor core is suspended by way of a suspending body to the inside of a reactor vessel and an intermediate heat exchanger and a pump are disposed between the suspending body and the reactor vessel, in which a vortex current preventive plate is attached at the outside near the coolant inlet on the primary circuit of the intermediate heat exchanger. In this way vortex or turbulence near the inlet of the intermediate heata exchanger or near the surface of coolants can be prevented. Accordingly, the cover gases are no more involved, to insure the reactor core integrity and obtain a tank type nuclear reactor of high reliability. (I.S.)

 15. Type Families with Class, Type Classes with Family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serrano, Alejandro; Hage, Jurriaan; Bahr, Patrick

  2015-01-01

  Type classes and type families are key ingredients in Haskell programming. Type classes were introduced to deal with ad-hoc polymorphism, although with the introduction of functional dependencies, their use expanded to type-level programming. Type families also allow encoding type-level functions......, now as rewrite rules. This paper looks at the interplay of type classes and type families, and how to deal with shortcomings in both of them. Furthermore, we show how to use families to simulate classes at the type level. However, type families alone are not enough for simulating a central feature...... of type classes: elaboration, that is, generating code from the derivation of a rewriting. We look at ways to solve this problem in current Haskell, and propose an extension to allow elaboration during the rewriting phase....

 16. Play the Blood Typing Game

  Science.gov (United States)

  ... Nobel's Life and Work Teachers' Questionnaire The Blood Typing Game What happens if you get a blood ... learn about human blood types! Play the Blood Typing Game 28 September 2017 The mission based game ...

 17. Analysis of xanthines in beverages using a fully automated SPE-SPC-DAD hyphenated system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Medvedovici, A. [Bucarest Univ., Bucarest (Romania). Faculty of Chemistry, Dept. of Analytical Chemistry; David, F.; David, V.; Sandra, P. [Research Institute of Chromatography, Kortrijk (Belgium)

  2000-08-01

  Analysis of some xanthines (caffeine, theophylline and theobromine) in beverages has been achieved by a fully automated on-line Solid Phase Extraction - Supercritical Fluid Chromatography - Diode Array Detection (Spe - Sofc - Dad). Three adsorbents have been tested for the Spe procedure: octadecyl modified silicagel (ODS) and two types of styrene-divinylbenzen copolymer based materials, from which Porapack proved to be the most suitable adsorbent. Optimisation and correlation of both Spe and Sofc operational parameters are also discussed. By this technique, caffeine was determined in ice tea and Coca-Cola in a concentration of 0.15 ppm, theobromine - 1.5 ppb, and theophylline - 0.15 ppb. [Italian] Si e' realizzata l'analis di alcune xantine (caffeina, teofillina e teobromina) mediante un sistema, in linea, completamente automatizzato basato su Estrazione in Fase Solida - Cromatografia in Fase Supercritica - Rivelazione con Diode Array (Spe - Sfc - Dad). Per la procedura Spe sono stati valutati tre substrati: silice ottadecilica (ODS) e due tipi di materiali polimerici a base stirene-divinilbenzene, di cui, quello denominato PRP-1, e' risultato essere il piu' efficiente. Sono discusse sia l'ottimizzazione che la correlazione dei parametri operazionali per la Spe e la Sfc. Con questa tecnica sono state determinate, in te' ghiacciato e Coca-Cola, la caffeina, la teobromina e la teofillina alle concentrazini di 0.15, 1.5 e 0.15 ppm.

 18. Type 1 autoimmune pancreatitis.

  Science.gov (United States)

  Zen, Yoh; Bogdanos, Dimitrios P; Kawa, Shigeyuki

  2011-12-07

  Before the concept of autoimmune pancreatitis (AIP) was established, this form of pancreatitis had been recognized as lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis or non-alcoholic duct destructive chronic pancreatitis based on unique histological features. With the discovery in 2001 that serum IgG4 concentrations are specifically elevated in AIP patients, this emerging entity has been more widely accepted. Classical cases of AIP are now called type 1 as another distinct subtype (type 2 AIP) has been identified. Type 1 AIP, which accounts for 2% of chronic pancreatitis cases, predominantly affects adult males. Patients usually present with obstructive jaundice due to enlargement of the pancreatic head or thickening of the lower bile duct wall. Pancreatic cancer is the leading differential diagnosis for which serological, imaging, and histological examinations need to be considered. Serologically, an elevated level of IgG4 is the most sensitive and specific finding. Imaging features include irregular narrowing of the pancreatic duct, diffuse or focal enlargement of the pancreas, a peri-pancreatic capsule-like rim, and enhancement at the late phase of contrast-enhanced images. Biopsy or surgical specimens show diffuse lymphoplasmacytic infiltration containing many IgG4+ plasma cells, storiform fibrosis, and obliterative phlebitis. A dramatic response to steroid therapy is another characteristic, and serological or radiological effects are normally identified within the first 2 or 3 weeks. Type 1 AIP is estimated as a pancreatic manifestation of systemic IgG4-related disease based on the fact that synchronous or metachronous lesions can develop in multiple organs (e.g. bile duct, salivary/lacrimal glands, retroperitoneum, artery, lung, and kidney) and those lesions are histologically identical irrespective of the organ of origin. Several potential autoantigens have been identified so far. A Th2-dominant immune reaction and the activation of regulatory T-cells are assumed

 19. Type 1 autoimmune pancreatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zen Yoh

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Before the concept of autoimmune pancreatitis (AIP was established, this form of pancreatitis had been recognized as lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis or non-alcoholic duct destructive chronic pancreatitis based on unique histological features. With the discovery in 2001 that serum IgG4 concentrations are specifically elevated in AIP patients, this emerging entity has been more widely accepted. Classical cases of AIP are now called type 1 as another distinct subtype (type 2 AIP has been identified. Type 1 AIP, which accounts for 2% of chronic pancreatitis cases, predominantly affects adult males. Patients usually present with obstructive jaundice due to enlargement of the pancreatic head or thickening of the lower bile duct wall. Pancreatic cancer is the leading differential diagnosis for which serological, imaging, and histological examinations need to be considered. Serologically, an elevated level of IgG4 is the most sensitive and specific finding. Imaging features include irregular narrowing of the pancreatic duct, diffuse or focal enlargement of the pancreas, a peri-pancreatic capsule-like rim, and enhancement at the late phase of contrast-enhanced images. Biopsy or surgical specimens show diffuse lymphoplasmacytic infiltration containing many IgG4+ plasma cells, storiform fibrosis, and obliterative phlebitis. A dramatic response to steroid therapy is another characteristic, and serological or radiological effects are normally identified within the first 2 or 3 weeks. Type 1 AIP is estimated as a pancreatic manifestation of systemic IgG4-related disease based on the fact that synchronous or metachronous lesions can develop in multiple organs (e.g. bile duct, salivary/lacrimal glands, retroperitoneum, artery, lung, and kidney and those lesions are histologically identical irrespective of the organ of origin. Several potential autoantigens have been identified so far. A Th2-dominant immune reaction and the activation of

 20. Type 2 diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  DeFronzo, Ralph A; Ferrannini, Ele; Groop, Leif

  2015-01-01

  Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an expanding global health problem, closely linked to the epidemic of obesity. Individuals with T2DM are at high risk for both microvascular complications (including retinopathy, nephropathy and neuropathy) and macrovascular complications (such as cardiovascular...... that multiple antidiabetic agents, used in combination, will be required to maintain normoglycaemia. The treatment must not only be effective and safe but also improve the quality of life. Several novel medications are in development, but the greatest need is for agents that enhance insulin sensitivity, halt...

 1. Tension-type headache

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtsen, Lars; Jensen, Rigmor; Bendtsen, Lars

  2009-01-01

  The substantial societal and individual burdens associated with tension-type headache (TTH) constitute a previously overlooked major public health issue. TTH is prevalent, affecting up to 78% of the general population, and 3% suffer from chronic TTH. Pericranial myofascial nociception probably...... is important for the pathophysiology of episodic TTH, whereas sensitization of central nociceptive pathways seems responsible for the conversion of episodic to chronic TTH. Headache-related disability usually can be reduced by identification of trigger factors combined with nonpharmacologic and pharmacologic...... treatments, but effective treatment modalities are lacking. Benefits can be gained by development of specific and effective treatment strategies....

 2. Desmoid-type fibromatosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Otero, S.; Moskovic, E.C.; Strauss, D.C.; Benson, C.; Miah, A.B.; Thway, K.; Messiou, C.

  2015-01-01

  Desmoid-type fibromatosis is a rare, locally infiltrative, mesenchymal neoplasm that is associated with high rates of local recurrence but lacks the potential to metastasise. The disease affects younger individuals, with a peak age of 30 years, and is the most common cause of an anterior abdominal wall mass in young women of childbearing age. It may, however, involve nearly every body part, including the extremities, head and neck, trunk, and abdominal cavity; as such, desmoid-type fibromatosis may present to a range of general and subspecialty radiologists. These rare tumours have a widely variable clinical presentation and unpredictable natural history, hence input from a soft-tissue tumour centre is recommended, although much of the imaging may be performed at the patient's local hospital. The consensus for treatment has changed over the past decade, with most centres moving away from primary radical surgery towards a front-line ‘watch-and-wait’ policy. Therefore, imaging has an increasingly important role to play in both the diagnosis and follow-up of these patients. This review will discuss the typical imaging characteristics of these lesions and suggest diagnostic and follow-up magnetic resonance imaging protocols, with details of suitable sequences and scanning intervals

 3. BWR type nuclear reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamamoto, Toru.

  1987-01-01

  Purpose: To obtain reactor core characteristics with less changes in the excess reactivity due to fuel burnup even when the operation period varies. Constitution: In a BWR type reactor where fuel assemblies containing fuel rods incorporated with burnable poisons are arranged, the fuel assemblies are grouped into first fuel assemblies and second fuel assemblies. Then, the number of fuel rods incorporated with burnable poisons within the first fuel assemblies is made greater than that of the second fuel rods, while the concentration of the burnable poisons in the fuel rods incorporated with the burnable poisons in the first fuel assemblies is made lower than that of the fuel rods incorporated with the burnable poisons in the second fuel assemblies. In the BWR type reactor constituted in this way, the reactor core characteristics can be improved by changing the ratio between the first fuel assemblies and the second fuel assemblies charged to the reactor core, thereby decreasing the changes in the burnup of the excess reactivity. (Kamimura, M.)

 4. Stack semantics of type theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coquand, Thierry; Mannaa, Bassel; Ruch, Fabian

  2017-01-01

  We give a model of dependent type theory with one univalent universe and propositional truncation interpreting a type as a stack, generalizing the groupoid model of type theory. As an application, we show that countable choice cannot be proved in dependent type theory with one univalent universe...

 5. Session Types at the Mirror

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Padovani

  2009-12-01

  Full Text Available We (redefine session types as projections of process behaviors with respect to the communication channels they use. In this setting, we give session types a semantics based on fair testing. The outcome is a unified theory of behavioral types that shares common aspects with conversation types and that encompass features of both dyadic and multi-party session types. The point of view we provide sheds light on the nature of session types and gives us a chance to reason about them in a framework where every notion, from well-typedness to the subtyping relation between session types, is semantically -rather than syntactically- grounded.

 6. Types for DSP Assembler Programs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Ken

  2006-01-01

  for reuse, and a procedure that computes point-wise vector multiplication. The latter uses a common idiom of prefetching memory resulting in out-of-bounds reading from memory. I present two extensions to the baseline type system: The first extension is a simple modification of some type rules to allow out......-ofbounds reading from memory. The second extension is based on two major modifications of the baseline type system: • Abandoning the type-invariance principle of memory locations and using a variation of alias types instead. • Introducing aggregate types, making it possible to have different views of a block...... of memory, thus enabling type checking of programs that directly manage and reuse memory. I show that both the baseline type system and the extended type system can be used to give type annotations to handwritten DSP assembler code, and that these annotations precisely and succinctly describe...

 7. Glutaric aciduria type I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mandel, H.; Berant, M.; Braun, J.; Technion-Israel Inst. of Tech., Haifa; El-Peleg, O.; Christensen, E.

  1991-01-01

  Serial CT findings in an infant with glutaric aciduria type I (GA-I) are reported. The major CT features were dilatation of the insular cisterns, regression of the temporal lobes, with 'bat wings' dilatation of the Sylvian fissures and hypodensity of the lenticular nuclei. CT changes preceded the onset of symptoms by 3 months. An improvement in the temporal lobe atrophy was seen after a period of treatment, coinciding with marked clinical improvement. A peculiar feature was the presence of external hydrocephalus, which diverted the attention from manifestations of the primary disease and thus constituted a diagnostic pitfall. The delineation and recognition of the characteristic radiologic manifestations of GA-I are essential for allowing an adequate radiologist/clinician interaction in diagnosing this inborn error of metabolism. (orig.)

 8. Biomechanically acquired foot types

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weissman, S.D.

  1989-01-01

  Over the years, orthopedics of the foot has gone through many stages and phases, each of which has spawned a whole vocabulary of its own. According the author, today we are in the biomechanical age, which represents a step forward in understanding the mechanisms governing the functions of the lower extremity. A great deal of scientific research on the various foot types and pathological entities is now being performed. This paper discusses how, from a radiographic point of view, a knowledge of certain angular relationships must be achieved before one can perform a biomechanical evaluation. In order to validate the gross clinical findings, following an examination of a patient, a biomechanical evaluation can be performed on the radiographs taken. It must be remembered, however, that x-rays are never the sole means of making a diagnosis. They are just one of many findings that must be put together to arrive at a pertinent clinical assessment or diagnosis

 9. Enteroendocrine cell types revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelstoft, Maja S; Egerod, Kristoffer Lihme; Lund, Mari L

  2013-01-01

  The GI-tract is profoundly involved in the control of metabolism through peptide hormones secreted from enteroendocrine cells scattered throughout the gut mucosa. A large number of recently generated transgenic reporter mice have allowed for direct characterization of biochemical and cell...... biological properties of these previously highly elusive enteroendocrine cells. In particular the surprisingly broad co-expression of six functionally related hormones in the intestinal enteroendocrine cells indicates that it should be possible to control not only the hormone secretion but also the type...... and number of enteroendocrine cells. However, this will require a more deep understanding of the factors controlling differentiation, gene expression and specification of the enteroendocrine cells during their weekly renewal from progenitor cells in the crypts of the mucosa....

 10. Pressure tube type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Komada, Masaoki.

  1981-01-01

  Purpose: To increase the safety of pressure tube type reactors by providing an additional ECCS system to an ordinary ECCS system and injecting heavy water in the reactor core tank into pressure tubes upon fractures of the tubes. Constitution: Upon fractures of pressure tubes, reduction of the pressure in the fractured tubes to the atmospheric pressure in confirmed and the electromagnetic valve is operated to completely isolate the pressure tubes from the fractured portion. Then, the heavy water in the reactor core tank flows into and spontaneously recycles through the pressure tubes to cool the fuels in the tube to prevent their meltdown. By additionally providing the separate ECCS system to the ordinary ECCS system, fuels can be cooled upon loss of coolant accidents to improve the safety of the reactors. (Moriyama, K.)

 11. Type 1 Tyrosinaemia

  LENUS (Irish Health Repository)

  Mannion, MA

  2016-06-01

  Tyrosinaemia type 1 (TYR1, OMIM# 276700) is a rare autosomal recessive disease that results from an enzyme defect that leads to a deficiency in fumarylacetoacetase (FAH)1. We present 3 cases of TYR1 in the Irish population over a 9 year period, the only cases known to have been diagnosed in Ireland since 1989. The common presenting symptom was hypoglycaemia and the diagnosis was made by the identification of the pathognomonic biomarker succinylacetone on urine organic acid analysis. We discuss the clinical presentation, biochemical and genetic results including one novel mutation. We also highlight the importance of early initiation of Nitisinone (NTBC), which reduces the complications of TYR1 and the incidence of liver transplantation in this population2.

 12. BWR type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yano, Ryoichi; Sato, Takashi; Osaki, Masahiko; Hirayama, Fumio; Watabe, Atsushi.

  1980-01-01

  Purpose: To effectively eliminate radioactive substances released upon loss of coolant accidents in BWR type reactors. Constitution: A high pressure gas jetting device having a plurality of small aperture nozzles is provided above a spray nozzle, that is, at the top of a dry well. The jetting device is connected to a vacuum breaker provided in a pressure suppression chamber. Upon loss of coolant accident, coolants are sprayed from the spray nozzle and air or nitrogen is jetted from the gas jetting device as well. Then, the gases in the dry well are disturbed, whereby radioactive iodine at high concentration liable to be accumulated in the dry well is forced downwardly, dissolved in the spray water and eliminated. (Ikeda, J.)

 13. Types of collapse calderas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aguirre-Diaz, Gerardo J [Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Campus Juriquilla, Queretaro, Qro., 76230 (Mexico)], E-mail: ger@geociencias.unam.mx

  2008-10-01

  Three main types of collapse calderas can be defined, 1) summit caldera: those formed at the top of large volcanoes, 2) classic caldera: semi-circular to irregular-shaped large structures, several km in diameter and related to relatively large-volume pyroclastic products, and 3) graben caldera: explosive volcano-tectonic collapse structures from which large-volume, ignimbrite-forming eruptions occurred through several fissural vents along the graben master faults and the intra-graben block faults. These in turn can collapse at least with three styles: 1) Piston: when the collapse occurs as a single crustal block; 2) Trap-door: when collapse occurs unevenly along one side while the opposite side remains with no collapse; 3) Piece-meal: when collapse occurs as broken pieces of the crust on top of the magma chamber.

 14. Mechanoluminescent Contact Type Sensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. K. Yefremov

  2017-01-01

  Full Text Available Mechanoluminescent sensing elements convert mechanical stress into optical radiation. Advantages of such sensors are the ability to generate an optical signal, solid-state, simple structure, and resistance to electromagnetic interference. Mechanoluminescent sensor implementations can possess the concentrated and distributed sensitivity, thereby allowing us to detect the field of mechanical stresses distributed across the area and in volume. Most modern semiconductor photo-detectors can detect mechanoluminescent radiation, so there are no difficulties to provide its detection when designing the mechanoluminescent sensing devices. Mechanoluminescent substances have especial sensitivity to shock loads, and this effect can be used to create a fuse the structure of which includes a target contact type sensor with a photosensitive actuator. The paper briefly describes the theoretical basics of mechanoluminiscence: a light signal emerges from the interaction of crystalline phosphor luminescence centers with electrically charged dislocations, moving due to the deformation of the crystal. A mathematical model of the mechanoluminescent conversion is represented as a functional interaction between parameters of the mechanical shock excitation and the sensor light emission. Examples of computing the optical mechanoluminescent output signal depending on the duration and peak level of impulse load are given. It is shown that the luminous flux, generated by mechanoluminescent sensing element when there is an ammunition-target collision causes the current emerging in photo-detector (photodiode that is sufficient for a typical actuator of the fuse train to operate. The potential possibility to create a contact target type sensor based on the light-sensitive mechanoluminescent sensor was proved by the calculation and simulation results.

 15. EXPERIMENTAL PNEUMONIA (FRIEDLANDER TYPE).

  Science.gov (United States)

  Sisson, W R; Walker, I C

  1915-12-01

  The foregoing experiments show that in cats a definite lobar pneumonia may be caused by Bacillus mucosus capsulatus. Judging both from the clinical course and from the pathological findings, this form of pulmonary infection differs from the usual pneumococcus types of pneumonia and closely resembles the so called Friedländer's bacillus or Bacillus pneumonioe in man. In all instances in which a lobar pneumonia was found after the injection of the bacillus, a similar organism was recovered from the lung, and in no case was this associated with other organisms. The course of the disease in cats is very short, the animals developing early symptoms of profound toxemia. In 87 per cent of the animals showing a lobar pneumonia positive blood cultures were obtained. The pathological findings, judging from the early stages of the disease, are subject to considerable variation. In some instances the process may suggest a pseudolobar or confluent lobular distribution. In these cases the lung has a mottled, marble-like appearance. In the majority of cases, however, the process gave a more homogeneous appearance, suggesting a diffuse and uniform distribution. Foci of hemorrhage were not uncommon in both. Such areas cause the mottled appearance sometimes found. In all instances the consolidated lung presents a greater infiltration of tissue than is usually seen in other types of experimental pneumonia. Although the exudate as seen on the cut surface may be abundant and especially viscid in character, this is not present in most cases. The cut surface of the consolidated lung does not present a granular appearance. The histological findings are also subject to considerable variation. In most instances the infundibular and alveolar spaces are completely filled with an exudate made up chiefly of polymorphonuclear cells. Associated with these are the capsulated bacilli, large vacuolated mononuclear phagocytic cells, and red blood cells, and occasionally small amounts of fibrin. The

 16. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  Coal as energetic raw material features by many parameters determining its quality. In classification of coal types there are many of them with typical division of energetic, semi-coking and coking coal. The data concerning coal are usually treated as independent values while this kind of approach is not always right. Authors proposed new solutions in this aspect and performed the multidimensional analysis of three selected types of coal featuring by various properties which originated from three various hard coal mines located in Upper Silesia Region. The object of the research was so-called raw coal which was not processed before. For each type of coal the detailed statistical analysis of seven chosen properties of coal was performed. To perform adequate and complete statistical analysis it is necessary to analyze the chosen properties of coal together in multidimensional way. It was decided to apply new and modern visualizing methods of multidimensional data which were observational tunnels method and parallel coordinates method. The applied methods allowed to obtain visualization of seven-dimensional data describing coal. By means of these visualizations it was possible to observe the significant division of the features space between researched types of coal. These methods allowed to look at the investigated data from various perspectives and make possible to determine significant differences between researched materials. For the investigated coals such differences were determined clearly what proved that by means of these methods it is possible to successfully identify type of coal as well to analyze in details its individual properties and identify, for example, particle size fraction etc. The obtained results are innovative and are the basis for more detailed researches taking into consideration also other coal properties, including its structure and texture. This methodology can be also applied successfully for other types of raw materials, like ores

 17. Object-Oriented Type Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Palsberg, Jens

  binding. Existing languages employ different type systems, and it can be difficult to compare, evaluate and improve them, since there is currently no uniform theory for such languages. This book provides such a theory. The authors review the type systems of Simula, Smalltalk, C++ and Eiffel and present......Object-Oriented Type Systems Jens Palsberg and Michael I. Schwartzbach Aarhus University, Denmark Type systems are required to ensure reliability and efficiency of software. For object-oriented languages, typing is an especially challenging problem because of inheritance, assignment, and late...... a type system that generalizes and explains them. The theory is based on an idealized object-oriented language called BOPL (Basic Object Programming Language), containing common features of the above languages. A type system, type inference algorithm, and typings of inheritance and genericity...

 18. Pediatric obesity & type 2 diabetes.

  Science.gov (United States)

  Dea, Tara L

  2011-01-01

  This article focuses on (a) identifying obesity and other risk factors for developing type 2 diabetes, (b) differentiating between pediatric type 1 diabetes and type 2 diabetes, and (c) treating pediatric type 2 diabetes. Obesity has significant implications on a child's health, including an increased risk for insulin resistance and progression to type 2 diabetes. Type 2 diabetes in children, characterized by insulin resistance and relative pancreatic b-cell failure due to the increased demand for insulin production, has now reached epidemic proportions. Longitudinal research on pediatric type 2 diabetes, however, is lacking because this epidemic is relatively new. Treatment of type 2 diabetes in children is focused on lifestyle modification with weight management/increased physical activity, and pharmacological management through oral medication or insulin therapy. Because children with type 2 diabetes are at risk for developing diabetes-related complications earlier in life, they need to be closely monitored for comorbidities.

 19. Type 1 or Type 2 Diabetes and Pregnancy

  Science.gov (United States)

  ... and Pregnancy Articles Type 1 or Type 2 Diabetes and Pregnancy Language: English (US) Español (Spanish) Recommend on Facebook Tweet Share Compartir Problems of Diabetes in Pregnancy Blood sugar that is not well ...

 20. FBR type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kimura, Kimitaka; Fukuie, Ken; Iijima, Tooru; Shimpo, Masakazu.

  1994-01-01

  In an FBR type reactor for exchanging fuels by pulling up reactor core upper mechanisms, a connection mechanism is disposed for connecting the top of the reactor core and the lower end of the reactor core upper mechanisms. In addition, a cylindrical body is disposed surrounding the reactor core upper mechanisms, and a support member is disposed to the cylindrical body for supporting an intermediate portion of the reactor core upper mechanisms. Then, the lower end of the reactor core upper mechanisms is connected to the top of the reactor core. Same displacements are caused to both of them upon occurrence of earthquakes and, as a result, it is possible to eliminate mutual horizontal displacement between a control rod guide hole of the reactor core upper mechanisms and a control rod insertion hole of the reactor core. In addition, since the intermediate portion of the reactor core upper mechanisms is supported by the support member disposed to the cylindrical body surrounding the reactor core upper mechanisms, deformation caused to the lower end of the reactor core upper mechanisms is reduced, so that the mutual horizontal displacement with respect to the control rod insertion hole of the reactor core can be reduced. As a result, performance of control rod insertion upon occurrence of the earthquakes is improved, so that reactor shutdown is conducted more reliably to improve reactor safety. (N.H.)

 1. BWR type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watanabe, Shoichi

  1986-01-01

  Purpose: To enable to remove water not by way of mechanical operation in a reactor core and improve the fuel economy in BWR type reactors. Constitution: A hollow water removing rod of a cross-like profile made of material having a smaller neutron absorption cross section than the moderator is disposed to the water gap for each of unit structures composed of four fuel assemblies, and water is charged and discharged to and from the water removing rod. Water is removed from the water removing rod to decrease the moderators in the water gap to carry out neutron spectrum shift operation from the initial to the medium stage of reactor core cycles. At the final stage of the cycle, airs in the water removing rod are extracted and the moderator is introduced. The moderator is filled and the criticality is maintained with the accumulated nuclear fission materials. The neutron spectrum shift operation can be attained by eliminating hydrothermodynamic instability and using a water removing rod of a simple structure. (Horiuchi, T.)

 2. Tornado type wind turbines

  Science.gov (United States)

  Hsu, Cheng-Ting

  1984-01-01

  A tornado type wind turbine has a vertically disposed wind collecting tower with spaced apart inner and outer walls and a central bore. The upper end of the tower is open while the lower end of the structure is in communication with a wind intake chamber. An opening in the wind chamber is positioned over a turbine which is in driving communication with an electrical generator. An opening between the inner and outer walls at the lower end of the tower permits radially flowing air to enter the space between the inner and outer walls while a vertically disposed opening in the wind collecting tower permits tangentially flowing air to enter the central bore. A porous portion of the inner wall permits the radially flowing air to interact with the tangentially flowing air so as to create an intensified vortex flow which exits out of the top opening of the tower so as to create a low pressure core and thus draw air through the opening of the wind intake chamber so as to drive the turbine.

 3. FBR type reactor core

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tamiya, Tadashi; Kawashima, Katsuyuki; Fujimura, Koji; Murakami, Tomoko.

  1995-01-01

  Neutron reflectors are disposed at the periphery of a reactor core fuel region and a blanket region, and a neutron shielding region is disposed at the periphery of them. The neutron reflector has a hollow duct structure having a sealed upper portion, a lower portion opened to cooling water, in which a gas and coolants separately sealed in the inside thereof. A driving pressure of a primary recycling pump is lowered upon reduction of coolant flow rate, then the liquid level of coolants in the neutron reflector is lowered due to imbalance between the driving pressure and a gas pressure, so that coolants having an effect as a reflector are eliminated from the outer circumference of the reactor core. Therefore, the amount of neutrons leaking from the reactor core is increased, and negative reactivity is charged to the reactor core. The negative reactivity of the neutron reflector is made greater than a power compensation reactivity. Since this enables reactor scram by using an inherent performance of the reactor core, the reactor core safety of an LMFBR-type reactor can be improved. (I.N.)

 4. FBR type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jinbo, Masakazu; Kawakami, Hiroto; Nagaoka, Kazuhito.

  1996-01-01

  In a LMFBR type reactor, a liquid level control means is disposed for lowering a level of liquid metal present in an annular gap along with temperature elevation of the liquid metal after the level is once elevated upon start-up of the reactor. In addition, a liquid level measuring means is disposed for measuring the level of the liquid metal present in the annular gap so as to intermittently lower the liquid level. Thus, temperature gradient in the vertical direction of the container can be moderated compared with the case where the liquid level is not changed or the case where temperature is changed together with the elevation of the liquid level. As a result, the change of difference of thermal expansion is decreased to reduce stresses generated in the circumferential direction thereby preventing occurrence of a liquid level heat ratchet phenomenon. Even if the liquid level control means should stop during operation, the liquid level lowers and does not cause a sharp heat gradient as in the case where the liquid level is elevated, and since the temperature of the liquid level is lowered even after shut down of the reactor, generated stresses are not increased. Safety of an intermediate heat exchanger vessel is ensured and observation from a control chamber is enabled. (N.H.)

 5. LMFBR type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masumi, Ryoji; Kawashima, Katsuyuki; Kurihara, Kunitoshi.

  1988-01-01

  Purpose: To flatten the power distribution while maintaining the flattening in the axial power distribution in LMFBR type reactors. Constitution: Main system control rods are divided into control rods used for the operation and starting rods used for the starting of the reactor, and the starting rods are disposed in the radial periphery of the reactor core, while the control rods are disposed to the inside of the starting rods. With such a constitution, adjusting rods can be disposed in the region where the radial power peaking is generated to facilitate the flattening of the power distribution even in such a design that the ratio of the number of control rods to that of fuel assemblies is relatively large. That is, in this reactor, the radial power peaking is reduced by about 10% as compared with the conventional reactor core. As a result, the maximum linear power density during operation is reduced by about 10% to increase the thermal margin of the reactor core. If the maximum linear power density is set identical, the number of the fuel assemblies can be decreased by about 10%, to thereby reduce the fuel production cost. (K.M.)

 6. PWR type reactor plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsuoka, Tsuyoshi.

  1993-01-01

  A water chamber of a horizontal U-shaped pipe type steam generator is partitioned to an upper high temperature water chamber portion and a lower low temperature water chamber portion. An exit nozzle of a reactor container containing a reactor core therein is connected to a suction port of a coolant pump by way of first high temperature pipelines. The exit port of the coolant pump is connected to the high temperature water chamber portion of the steam generator by way of second high temperature pipelines. The low temperature water chamber portion of the steam generator is connected to an inlet nozzle of the reactor container by way of the low temperature pipelines. The low temperature water chamber portion of the steam generator is positioned lower than the high temperature water chamber portion, but upper than the reactor core. Accordingly, all of the steam generator for a primary coolant system, coolant pumps as well as high temperature pipelines and low temperature pipelines connecting them are disposed above the reactor core. With such a constitution, there is no worry of interrupting core cooling even upon occurrence of an accident, to improve plant safety. (I.N.)

 7. FBR type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakamura, Tsugio.

  1986-01-01

  Purpose: To ensure the thermal integrity of a reactor vessel in FBR type reactors by preventing sodium vapors or the likes from intruding into a shielding chamber and avoiding spontaneous convection thereof. Constitution: There are provided a shielding plug for shielding the upper opening of a reactor container, an annular thermal member disposed to the circumferential side in the container, a shielding member for shielding upper end of the shielding chamber and a plurality of convection preventive plates suspended from the thermal member into the shielding chamber, and the shielding chamber is communicated by way of the relatively low temperature portion of the container with a gas communication pipe. That is, by closing the upper end of the shielding chamber with the shielding member, coolant vapors, etc. can be prevented from intruding into the shielding chamber. Further, the convection preventive plates prevent the occurrence of spontaneous convection in the shielding chamber. Further, the gas communication pipe absorbs the expansion and contraction of gases in the shielding chamber to effectively prevent the deformation or the like for each of the structural materials. In this way, the thermal integrity of the reactor container can surely be maintained. (Horiuchi, T.)

 8. FBR type reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuoki, Akira; Yamakawa, Masanori.

  1985-01-01

  Purpose: To enable safety and reliable after-heat removal from a reactor core. Constitution: During ordinary operation of a FBR type reactor, sodium coolants heated to a high temperature in a reactor core are exhausted therefrom, collide against the reactor core upper mechanisms to radially change the flowing direction and then enter between each of the guide vanes. In the case if a main recycling pump is failed and stopped during reactor operation and the recycling force is eliminated, the swirling stream of sodium that has been resulted by the flow guide mechanism during normal reactor operation is continuously maintained within a plenum at a high temperature. Accordingly, the sodium recycling force in the coolant flow channels within the reactor vessel can surely be maintained for a long period of time due to the centrifugal force of the sodium swirling stream. In this way, since the reactor core recycling flow rate can be secured even after the stopping of the main recycling pump, after-heat from the reactor core can safely and surely be removed. (Seki, T.)

 9. Loop type LMFBR reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Hiroyuki

  1989-01-01

  In conventional FBR type reactors, primary coolants at high temperature uprise at a great flow rate and, due to the dynamic pressure thereof, the free surface is raised or sodium is partially jetted upwardly and then fallen again. Then, a wave killing plate comprising a buffer plate and a deflection plate is disposed to the liquid surface of coolants. Most of primary sodium uprising from the reactor core along the side of the upper mechanism during operation collide against the buffer plate of the wave killing plate to moderate the dynamic pressure and, further, disperse radially of the reactor vessel. On the other hand, primary sodium passing through flowing apertures collides against the deflection plate opposed to the flowing apertures to moderate the dynamic pressure, by which the force of raising the free surface is reduced. Thus, uprising and waving of the free surface can effectively be suppressed to reduce the incorporation of cover gases into the primary sodium, so that it is possible to prevent in injury of the recycling pump, abrupt increase of the reactor core reactivity and reduction of the heat efficiency of intermediate heat exchangers. (N.H.)

 10. BWR type reactor core

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tatemichi, Shin-ichiro.

  1981-01-01

  Purpose: To eliminate the variation in the power distribution of a BWR type reactor core in the axial direction even if the flow rate is increased or decreased by providing a difference in the void coefficient between the upper part and the lower parts of the reactor core, and increasing the void coefficient at the lower part of the reactor core. Constitution: The void coefficient of the lower region from the center to the lower part along the axial direction of a nuclear fuel assembly is increased to decrease the dependence on the flow rate of the axial power distribution of the nuclear fuel assembly. That is, a water/fuel ratio is varied, the water in non-boiled region is increased or the neutron spectrum is varied so as to vary the void coefficient. In order to exemplify it, the rate of the internal pellets of the fuel rod of the nuclear fuel assembly or the shape of the channel box is varied. Accordingly, the power does not considerably vary even if the flow rate is altered since the power is varied in the power operation. (Yoshihara, H.)

 11. FBR type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayase, Tamotsu.

  1991-01-01

  The present invention concerns an FBR type reactor in which transuranium elements are eliminated by nuclear conversion. There are loaded reactor core fuels being charged with mixed oxides of plutonium and uranium, and blanket fuels mainly comprising depleted uranium. Further, liquid sodium is used as coolants. As transuranium elements, isotope elements of neptunium, americium and curium contained in wastes taken out from light water reactors or the composition thereof are used. The reactor core comprises a region with a greater mixing ratio and a region with a less mixing ratio of the transuranium elements. The mixing ratio of the transuranium elements is made greater for the fuels in the reactor core region at the boundary with the blanket of great neutron leakage. With such a constitution, since the positive reactivity value at the reactor core central portion is small in the Na void reactivity distribution in the reactor core, the positive reactivity is small upon Na boiling in the reactor core central region upon occurrence of imaginable accident, to attain reactor safety. (I.N.)

 12. BWR type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Okano, Shigeru.

  1992-01-01

  In a BWR type reactor, control rod drives are disposed in the upper portion of a reactor pressure vessel, and a control rod guide tube is disposed in adjacent with a gas/liquid separator at a same height, as well as a steam separator is disposed in the control rod guide tube. The length of a connection rod can be shortened by so much as the control rod guide tube and the gas/liquid separator overlapping with each other. Since the control rod guide tube and the gas/liquid separator are at the same height, the number of the gas/liquid separators to be disposed is decreased and, accordingly, even if the steam separation performance by the gas/liquid separator is lowered, it can be compensated by the steam separator of the control rod guide tube. In view of the above, since the direction of emergent insertion of the control rod is not against gravitational force but it is downward direction utilizing the gravitational force, reliability for the emergent insertion of the control rod can be further improved. Further, the length of the connection rod can be minimized, thereby enabling to lower the height of the reactor pressure vessel. The construction cost for the nuclear power plant can be reduced. (N.H.)

 13. Tank type nuclear reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Naito, Kesahiro; Shimoyashiki, Shigehiro; Yokota, Norikatsu; Takahashi, Kazuo.

  1985-01-01

  Purpose: To improve the seismic proofness and the radiation shielding of LMFBR type reactors by providing the reactor with a structure reduced in the size and the weight, excellent in satisfactory heat insulating property and having radioactive material capturing performance. Constitution: Two sheets of ceramic plate members (for instance, mullite, steatite, beryllium ceramics or the like) which can be fabricated into plate-like shape and have high heat insulating property are overlapped with each other, between which magnetic heat-insulating material with magnetizing magnetic ceramics (for example, Lisub(0.5)Fesub(2.5)O 4 , Ni-Fe 2 O 4 , Fe-Fe 2 O 4 ) are sandwiched and the whole assembly is covered with metal coating material (for example, stainless steels). The inside of the coating material is evacuated or filled with an inert gas with low heat-conductivity (argon) at a pressure less than 1 kg/cm 2 abs, considering that the temperature goes higher and the inner pressure increases upon operation. In this way, the size of the laminated structure can be reduced to about 1/7 of the conventional case. The magnetic heat insulating materials can capture the magnetic impurities in sodium. (Kawakami, Y.)

 14. Updating signal typing in voice: addition of type 4 signals.

  Science.gov (United States)

  Sprecher, Alicia; Olszewski, Aleksandra; Jiang, Jack J; Zhang, Yu

  2010-06-01

  The addition of a fourth type of voice to Titze's voice classification scheme is proposed. This fourth voice type is characterized by primarily stochastic noise behavior and is therefore unsuitable for both perturbation and correlation dimension analysis. Forty voice samples were classified into the proposed four types using narrowband spectrograms. Acoustic, perceptual, and correlation dimension analyses were completed for all voice samples. Perturbation measures tended to increase with voice type. Based on reliability cutoffs, the type 1 and type 2 voices were considered suitable for perturbation analysis. Measures of unreliability were higher for type 3 and 4 voices. Correlation dimension analyses increased significantly with signal type as indicated by a one-way analysis of variance. Notably, correlation dimension analysis could not quantify the type 4 voices. The proposed fourth voice type represents a subset of voices dominated by noise behavior. Current measures capable of evaluating type 4 voices provide only qualitative data (spectrograms, perceptual analysis, and an infinite correlation dimension). Type 4 voices are highly complex and the development of objective measures capable of analyzing these voices remains a topic of future investigation.

 15. Object-Oriented Type Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Palsberg, Jens

  a type system that generalizes and explains them. The theory is based on an idealized object-oriented language called BOPL (Basic Object Programming Language), containing common features of the above languages. A type system, type inference algorithm, and typings of inheritance and genericity......Object-Oriented Type Systems Jens Palsberg and Michael I. Schwartzbach Aarhus University, Denmark Type systems are required to ensure reliability and efficiency of software. For object-oriented languages, typing is an especially challenging problem because of inheritance, assignment, and late...... are provided for BOPL. Throughout, the results are related to the languages on which BOPL is based. This text offers advanced undergraduates and professional software developers a sound understanding of the key aspects of object-oriented type systems. All algorithms are implemented in a freely available...

 16. Treatise on intuitionistic type theory

  CERN Document Server

  Granström, Johan Georg

  2011-01-01

  Intuitionistic type theory can be described, somewhat boldly, as a fulfillment of the dream of a universal language for science.  In particular, intuitionistic type theory is a foundation for mathematics and a programming language.

 17. Types of Cancer Clinical Trials

  Science.gov (United States)

  Information about the several types of cancer clinical trials, including treatment trials, prevention trials, screening trials, supportive and palliative care trials. Each type of trial is designed to answer different research questions.

 18. Computing effects for correspondence types

  OpenAIRE

  Hüttel, Hans

  2010-01-01

  We show that type and effect inference is possible for a type and  effect system for authenticity using non-injective correspondences, opponent  types and a spi-calculus with symmetric encryption. We do this by a general  account of how effects can be computed given knowledge of how and where they  appear in type judgments. 

 19. Computing effects for correspondence types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hüttel, Hans

  2010-01-01

  We show that type and effect inference is possible for a type and  effect system for authenticity using non-injective correspondences, opponent  types and a spi-calculus with symmetric encryption. We do this by a general  account of how effects can be computed given knowledge of how and where they......  appear in type judgments. ...

 20. Lectin typing of Campylobacter concisus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabenhus, Rune Munck; Hynes, Sean O; Permin, Henrik

  2002-01-01

  A total of 44 clinical isolates and the type strain of the putative pathogen Campylobacter concisus were grouped based on their reactions with plant lectins. The optimized lectin typing system used C. concisus strains proteolytically pretreated and subsequently typed by using a panel of four...... lectins. The system grouped all 45 strains into 13 lectin reaction patterns, leaving no strain untypeable due to autoagglutination. Lectin types were both stable and reproducible....

 1. Parameters in pure type systems

  NARCIS (Netherlands)

  Bloo, C.J.; Kamareddine, F.; Laan, T.D.L.; Nederpelt, R.P.; Rajsbaum, S.

  2002-01-01

  In this paper we study the addition of parameters to typed ¿-calculus with definitions. We show that the resulting systems have nice properties and illustrate that parameters allow for a better fine-tuning of the strength of type systems as well as staying closer to type systems used in practice in

 2. Case 22:Type II diabetes

  Science.gov (United States)

  Diabetes mellitus is characterized by elevated blood glucose levels. It is composed of two types depending on the pathogenesis. Type I diabetes is characterized by insulin deficiency and usually has its onset during childhood or teenage years. This is also called ketosis-prone diabetes. Type II diab...

 3. Computable Types for Dynamic Systems

  NARCIS (Netherlands)

  P.J. Collins (Pieter); K. Ambos-Spies; B. Loewe; W. Merkle

  2009-01-01

  textabstractIn this paper, we develop a theory of computable types suitable for the study of dynamic systems in discrete and continuous time. The theory uses type-two effectivity as the underlying computational model, but we quickly develop a type system which can be manipulated abstractly, but for

 4. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analyzed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. In case of coal, apart from most obvious features like particle size, particle density or ash contents there are many others which cause significant differences between considered types of material. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. Author decided to apply relevance maps to achieve this purpose. Three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated, which were initially screened on sieves and then divided into density fractions. Then, each size-density fraction was chemically analyzed to obtain other characteristics. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. However, it was impossible to achieve such identification comparing all three types of coal together. The presented methodology is new way of analyzing data concerning widely understood mineral processing. Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako

 5. TypePad For Dummies

  CERN Document Server

  Nelson, Melanie

  2010-01-01

  TypePad for Dummies will be on guiding readers through the technical tasks necessary for starting, using and customizing a TypePad blog. It will comprehensively explain choosing the right TypePad membership plan, singing up, configuring, using and customizing a blog using the TypePad system. It will also include: Illustrations from real-world blogs with screenshots and specific examples that bring the book's concepts and ideas to life.; Step-by-step tutorials that will walk readers through the process of signing up for a new TypePad blog and getting down the business of publishing their conten

 6. Hand functions in type 1 and type 2 diabetes mellitus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akpinar Pinar

  2017-01-01

  Full Text Available Introduction/Objective. Hand functions have an enormous impact on activities of daily living in patients with diabetes mellitus (DM, such as self-care, administering insulin injections, and preparing and eating meals. The aim of the study was to evaluate hand functions and grip strength in patients with type 1 and type 2 DM. Methods. This was an observational case-control study investigating the hand functions and grip strength in patients with type 1 and type 2 DM. The study comprised 41 patients with type 1 DM aged 25–50 years sex- and age-matched, 40 non-diabetic controls, and 91 patients with type 2 DM aged 40–65 years sex- and age-matched 60 non-diabetic controls. Patients with documented history of diabetic sensorimotor neuropathy and adhesive capsulitis were excluded. The Duruoz Hand Index was used to assess the functional hand disability. Grip strength was tested with a calibrated Jamar dynamometer. Results. The Duruoz Hand Index scores in patients with type 2 DM were significantly higher than in persons in the control group (p 0.05. Grip strength values of patients with type 1 DM were significantly lower compared to those in the control group (p < 0.05, whereas there was no significant difference between patients with type 2 DM and their control group. There was a negatively significant correlation between grip strength and the Duruoz Hand Index scores in patients with both type 1 and type 2 DM (p < 0.05. Conclusion. Patients with type 1 DM and type 2 DM have different degrees of hand disability as compared to healthy control groups.

 7. Composing and decomposing data types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bahr, Patrick

  2014-01-01

  restrictive, disallowing subtypings that lead to more than one possible injection and should therefore be considered programming errors. Furthermore, from this refined subtyping constraint we derive a new constraint to express type isomorphism. We show how this isomorphism constraint allows us to decompose......Wouter Swierstra's data types à la carte is a technique to modularise data type definitions in Haskell. We give an alternative implementation of data types à la carte that offers more flexibility in composing and decomposing data types. To achieve this, we refine the subtyping constraint, which...... is at the centre of data types à la carte. On the one hand this refinement is more general, allowing subtypings that intuitively should hold but were not derivable beforehand. This aspect of our implementation removes previous restrictions on how data types can be combined. On the other hand our refinement is more...

 8. Typing is writing: Linguistic properties modulate typing execution.

  Science.gov (United States)

  Pinet, Svetlana; Ziegler, Johannes C; Alario, F-Xavier

  2016-12-01

  Typing is becoming our preferred way of writing. Perhaps because of the relative recency of this change, very few studies have investigated typing from a psycholinguistic perspective. In addition, and despite obvious similarities between typing and handwriting, typing research has remained rather disconnected from handwriting research. The current study aimed at bridging this gap by evaluating how typing is affected by a number of psycholinguistic variables defined at the word, syllable, and letter levels. In a writing-to-dictation task, we assessed typing performance by measuring response accuracy, onset latencies - an index of response preparation and initiation - and interkeystroke intervals (IKIs) - an index of response execution processes. The lexical and sublexical factors revealed a composite pattern of effects. Lexical frequency improved response latencies and accuracy, while bigram frequency speeded up IKIs. Sound-spelling consistency improved latencies, but had an inhibitory effect on IKI. IKIs were also longer at syllable boundaries. Together, our findings can be fit within a framework for typed production that combines the previously developed theories of spelling and typing execution. At their interface, we highlight the need for an intermediate hierarchical stage, perhaps in the form of a graphemic buffer for typing.

 9. Types for BioAmbients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Capecchi

  2010-02-01

  Full Text Available The BioAmbients calculus is a process algebra suitable for representing compartmentalization, molecular localization and movements between compartments. In this paper we enrich this calculus with a static type system classifying each ambient with group types specifying the kind of compartments in which the ambient can stay. The type system ensures that, in a well-typed process, ambients cannot be nested in a way that violates the type hierarchy. Exploiting the information given by the group types, we also extend the operational semantics of BioAmbients with rules signalling errors that may derive from undesired ambients' moves (i.e. merging incompatible tissues. Thus, the signal of errors can help the modeller to detect and locate unwanted situations that may arise in a biological system, and give practical hints on how to avoid the undesired behaviour.

 10. Early onset type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, A; Thomsen, R W; Nielsen, J S

  2018-01-01

  was more frequent and meeting physical activity recommendations less likely in persons with early-onset type 2 DM. CONCLUSIONS: We found a clear age-gradient, with increasing prevalence of clinical and behavioural risk factors the younger the onset age of type 2 DM. Younger persons with early-onset type 2......AIM: To examine the association between early onset of type 2 diabetes (DM) and clinical and behavioural risk factors for later diabetes complications. METHODS: We conducted a cross-sectional study of 5115 persons with incident type 2 DM enrolled during 2010-2015 in the Danish Centre for Strategic...... Research in Type 2 Diabetes-cohort. We compared risk factors at time of diagnosis among those diagnosed at ≤45 years (early-onset) with diagnosis age 46-55, 56-65 (average-onset = reference), 66-75, and >75 years (late-onset). Prevalence ratios (PRs) were computed using Poisson regression. RESULTS: Poor...

 11. Blood typing South American camelids.

  Science.gov (United States)

  Miller, W J; Hollander, P J; Franklin, W L

  1985-01-01

  Preliminary blood typing tests were made on New World camelids, guanacos, llamas, and two hybrids. Erythrocyte samples were tested against a battery of cattle blood typing reagents. Three different reagents were prepared from rabbit anti-erythrocyte sera. Transferrin variation and lectin polymorphism also were observed. No naturally occurring isoantibodies were found. Blood typing tests of New World camelids were shown to be feasible for studies of taxonomic relationships.

 12. A Type System For Certified Runtime Type Analysis

  Science.gov (United States)

  2002-12-01

  1999 ACM SIGPLAN International Conf. on Functional Pro- gramming (ICFP’99), pages 183–196. ACM Press, September 1999. [Min97] Yasuhiko Minamide. Full...lifting of type parameters. Technical report, RIMS, Kyoto University, 1997. [MMH96] Yasuhiko Minamide, Greg Morrisett, and Robert Harper. Typed

 13. A Type System for Tom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claude Kirchner

  2010-03-01

  Full Text Available Extending a given language with new dedicated features is a general and quite used approach to make the programming language more adapted to problems. Being closer to the application, this leads to less programming flaws and easier maintenance. But of course one would still like to perform program analysis on these kinds of extended languages, in particular type checking and inference. In this case one has to make the typing of the extended features compatible with the ones in the starting language. The Tom programming language is a typical example of such a situation as it consists of an extension of Java that adds pattern matching, more particularly associative pattern matching, and reduction strategies. This paper presents a type system with subtyping for Tom, that is compatible with Java's type system, and that performs both type checking and type inference. We propose an algorithm that checks if all patterns of a Tom program are well-typed. In addition, we propose an algorithm based on equality and subtyping constraints that infers types of variables occurring in a pattern. Both algorithms are exemplified and the proposed type system is showed to be sound and complete.

 14. Florence Nightingale: her personality type.

  Science.gov (United States)

  Dossey, Barbara M

  2010-03-01

  This article casts new and refreshing light on Florence Nightingale's life and work by examining her personality type. Using the theory-based Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), the author examines Nightingale's personality type and reveals that she was an introverted-intuitive-thinking-judging type. The merit of using the MBTI is that it allows us to more clearly understand three major areas of Nightingale's life that have been partially unacknowledged or misunderstood: her spiritual development as a practicing mystic, her management of her chronic illness to maintain her prodigious work output, and her chosen strategies to transform her visionary ideas into new health care and social realities.

 15. Type-safe pattern combinators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rhiger, Morten

  2009-01-01

  Macros still haven't made their way into typed higher-order programming languages such as Haskell and Standard ML. Therefore, to extend the expressiveness of Haskell or Standard ML, one must express new linguistic features in terms of functions that fit within the static type systems of these lan...... of these languages. This is particularly challenging when introducing features that span across multiple types and that bind variables. We address this challenge by developing, in a step by step manner, mechanisms for encoding patterns and pattern matching in Haskell in a type-safe way....

 16. Linear contextual modal type theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schack-Nielsen, Anders; Schürmann, Carsten

  Abstract. When one implements a logical framework based on linear type theory, for example the Celf system [?], one is immediately con- fronted with questions about their equational theory and how to deal with logic variables. In this paper, we propose linear contextual modal type theory that gives...... a mathematical account of the nature of logic variables. Our type theory is conservative over intuitionistic contextual modal type theory proposed by Nanevski, Pfenning, and Pientka. Our main contributions include a mechanically checked proof of soundness and a working implementation....

 17. Discriminating the reaction types of plant type III polyketide synthases.

  Science.gov (United States)

  Shimizu, Yugo; Ogata, Hiroyuki; Goto, Susumu

  2017-07-01

  Functional prediction of paralogs is challenging in bioinformatics because of rapid functional diversification after gene duplication events combined with parallel acquisitions of similar functions by different paralogs. Plant type III polyketide synthases (PKSs), producing various secondary metabolites, represent a paralogous family that has undergone gene duplication and functional alteration. Currently, there is no computational method available for the functional prediction of type III PKSs. We developed a plant type III PKS reaction predictor, pPAP, based on the recently proposed classification of type III PKSs. pPAP combines two kinds of similarity measures: one calculated by profile hidden Markov models (pHMMs) built from functionally and structurally important partial sequence regions, and the other based on mutual information between residue positions. pPAP targets PKSs acting on ring-type starter substrates, and classifies their functions into four reaction types. The pHMM approach discriminated two reaction types with high accuracy (97.5%, 39/40), but its accuracy decreased when discriminating three reaction types (87.8%, 43/49). When combined with a correlation-based approach, all 49 PKSs were correctly discriminated, and pPAP was still highly accurate (91.4%, 64/70) even after adding other reaction types. These results suggest pPAP, which is based on linear discriminant analyses of similarity measures, is effective for plant type III PKS function prediction. pPAP is freely available at ftp://ftp.genome.jp/pub/tools/ppap/. goto@kuicr.kyoto-u.ac.jp. Supplementary data are available at Bioinformatics online. © The Author(s) 2017. Published by Oxford University Press.

 18. Solar Type II Radio Bursts and IP Type II Events

  Science.gov (United States)

  Cane, H. V.; Erickson, W. C.

  2005-01-01

  We have examined radio data from the WAVES experiment on the Wind spacecraft in conjunction with ground-based data in order to investigate the relationship between the shocks responsible for metric type II radio bursts and the shocks in front of coronal mass ejections (CMEs). The bow shocks of fast, large CMEs are strong interplanetary (IP) shocks, and the associated radio emissions often consist of single broad bands starting below approx. 4 MHz; such emissions were previously called IP type II events. In contrast, metric type II bursts are usually narrowbanded and display two harmonically related bands. In addition to displaying complete dynamic spectra for a number of events, we also analyze the 135 WAVES 1 - 14 MHz slow-drift time periods in 2001-2003. We find that most of the periods contain multiple phenomena, which we divide into three groups: metric type II extensions, IP type II events, and blobs and bands. About half of the WAVES listings include probable extensions of metric type II radio bursts, but in more than half of these events, there were also other slow-drift features. In the 3 yr study period, there were 31 IP type II events; these were associated with the very fastest CMEs. The most common form of activity in the WAVES events, blobs and bands in the frequency range between 1 and 8 MHz, fall below an envelope consistent with the early signatures of an IP type II event. However, most of this activity lasts only a few tens of minutes, whereas IP type II events last for many hours. In this study we find many examples in the radio data of two shock-like phenomena with different characteristics that occur simultaneously in the metric and decametric/hectometric bands, and no clear example of a metric type II burst that extends continuously down in frequency to become an IP type II event. The simplest interpretation is that metric type II bursts, unlike IP type II events, are not caused by shocks driven in front of CMEs.

 19. Object-Oriented Type Inference

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Palsberg, Jens

  1991-01-01

  We present a new approach to inferring types in untyped object-oriented programs with inheritance, assignments, and late binding. It guarantees that all messages are understood, annotates the program with type information, allows polymorphic methods, and can be used as the basis of an op...

 20. Pure type systems with subtyping

  NARCIS (Netherlands)

  Zwanenburg, J.; Girard, J.-Y.

  1999-01-01

  We extend the framework of Pure Type Systems with subtyping, as found in F = ¿ . This leads to a concise description of many existing systems with subtyping, and also to some new interesting systems. We develop the meta-theory for this framework, including Subject Reduction and Minimal Typing. The

 1. Brauer algebras of type B

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, A.M.; Liu, S.

  2011-01-01

  For each n>0, we define an algebra having many properties that one might expect to hold for a Brauer algebra of type Bn. It is defined by means of a presentation by generators and relations. We show that this algebra is a subalgebra of the Brauer algebra of type Dn+1 and point out a cellular

 2. Paranormal weighted conditional type operators

  OpenAIRE

  Estaremi, Yousef

  2014-01-01

  In this paper, some sub-classes of paranormal weighted conditional expectation type operators, such as *-paranormal, quasi-*-paranormal and (n; k)-quasi-*-paranormal weighted conditional expectation type opera- tors on $L^2(\\Sigma)$ are investigated. Also, some applications about the spectrum, point spectrum, joint point spectrum, approximate point spectrum and joint approximate point spectrum of these classes are presented.

 3. Type 1 Diabetes and Sleep

  OpenAIRE

  Farabi, Sarah S.

  2016-01-01

  IN BRIEF In people with type 1 diabetes, sleep may be disrupted as a result of both behavioral and physiological aspects of diabetes and its management. This sleep disruption may negatively affect disease progression and development of complications. This review highlights key research findings regarding sleep in people with type 1 diabetes.

 4. Glycogen Storage Disease Type IV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendroth-Asmussen, Lisa; Aksglaede, Lise; Gernow, Anne B

  2016-01-01

  molecular genetic analyses confirmed glycogen storage disease Type IV with the finding of compound heterozygosity for 2 mutations (c.691+2T>C and c.1570C>T, p.R524X) in the GBE1 gene. We conclude that glycogen storage disease Type IV can cause early miscarriage and that diagnosis can initially be made...

 5. Type studies in Basidiomycetes. X

  NARCIS (Netherlands)

  Singer, R.

  1961-01-01

  For the first time a systematic study of the types and authentic specimens of agarics and boletes preserved in the Persoon Herbarium has been carried out. Some aspects of the possibilities of type analysis with regard to specimens over 130 year old are discussed. 137 species were analyzed. The

 6. Tension type headaches: a review

  African Journals Online (AJOL)

  Location of the pain:There is often a typical location for tension- type headaches, as ... Cranial nerve abnormalities, including papilloedema. • Signs of ... peripheral and central mechanisms underlie tension-type ... Physiotherapy has been shown to be an effective management option for .... Acupuncture in primary headache.

 7. Type-Directed Partial Evaluation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  1998-01-01

  Type-directed partial evaluation uses a normalization function to achieve partial evaluation. These lecture notes review its background, foundations, practice, and applications. Of specific interest is the modular technique of offline and online type-directed partial evaluation in Standard ML...

 8. Moment Distributions of Phase Type

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bladt, Mogens; Nielsen, Bo Friis

  2011-01-01

  Moment distributions of phase-type and matrix-exponential distributions are shown to remain within their respective classes. We provide a probabilistic phase-type representation for the former case and an alternative representation, with an analytically appealing form, for the latter. First order...

 9. Type-Directed Partial Evaluation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  1998-01-01

  Type-directed partial evaluation uses a normalization function to achieve partial evaluation. These lecture notes review its background, foundations, practice, and applications. Of specific interest is the modular technique of offline and online type-directed partial evaluation in Standard ML of ...

 10. Type Inference of Turbo Pascal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Ole Ildsgaard; Schwartzbach, Michael I; Askari, Hosein

  1995-01-01

  of Turbo Pascal. It has the form of a preprocessor that analyzes programs in which the type annotations are only partial or even absent. The resulting program has full type annotations, will be accepted by the standard Turbo Pascal compiler, and has polymorphic use of procedures resolved by means of code...

 11. Sandstone-type uranium deposits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Finch, W.I.; Davis, J.F.

  1985-01-01

  World-class sandstone-type uranium deposits are defined as epigenetic concentrations of uranium minerals occurring as uneven impregnations and minor massive replacements primarily in fluvial, lacustrine, and deltaic sandstone formations. The main purpose of this introductory paper is to define, classify, and introduce to the general geologic setting for sandstone-type uranium deposits

 12. DNA typing by capillary electrophoresis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, N.

  1997-10-08

  Capillary electrophoresis is becoming more and more important in nucleic acid analysis including DNA sequencing, typing and disease gene measurements. This work summarized the background of DNA typing. The recent development of capillary electrophoresis was also discussed. The second part of the thesis showed the principle of DNA typing based on using the allelic ladder as the absolute standard ladder in capillary electrophoresis system. Future work will be focused on demonstrating DNA typing on multiplex loci and examples of disease diagnosis in the on-line format of PCR-CE. Also capillary array electrophoresis system should allow high throughput, fast speed DNA typing. Only the introduction and conclusions for this report are available here. A reprint was removed for separate processing.

 13. Intersection Types and Related Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Parys

  2017-02-01

  Full Text Available We present a new approach to the following meta-problem: given a quantitative property of trees, design a type system such that the desired property for the tree generated by an infinitary ground lambda-term corresponds to some property of a derivation of a type for this lambda-term, in this type system. Our approach is presented in the particular case of the language finiteness problem for nondeterministic higher-order recursion schemes (HORSes: given a nondeterministic HORS, decide whether the set of all finite trees generated by this HORS is finite. We give a type system such that the HORS can generate a tree of an arbitrarily large finite size if and only if in the type system we can obtain derivations that are arbitrarily large, in an appropriate sense; the latter condition can be easily decided.

 14. Theoretical models for Type I and Type II supernova

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woosley, S.E.; Weaver, T.A.

  1985-01-01

  Recent theoretical progress in understanding the origin and nature of Type I and Type II supernovae is discussed. New Type II presupernova models characterized by a variety of iron core masses at the time of collapse are presented and the sensitivity to the reaction rate 12 C(α,γ) 16 O explained. Stars heavier than about 20 M/sub solar/ must explode by a ''delayed'' mechanism not directly related to the hydrodynamical core bounce and a subset is likely to leave black hole remnants. The isotopic nucleosynthesis expected from these massive stellar explosions is in striking agreement with the sun. Type I supernovae result when an accreting white dwarf undergoes a thermonuclear explosion. The critical role of the velocity of the deflagration front in determining the light curve, spectrum, and, especially, isotopic nucleosynthesis in these models is explored. 76 refs., 8 figs

 15. Type-II Weyl semimetals.

  Science.gov (United States)

  Soluyanov, Alexey A; Gresch, Dominik; Wang, Zhijun; Wu, QuanSheng; Troyer, Matthias; Dai, Xi; Bernevig, B Andrei

  2015-11-26

  Fermions--elementary particles such as electrons--are classified as Dirac, Majorana or Weyl. Majorana and Weyl fermions had not been observed experimentally until the recent discovery of condensed matter systems such as topological superconductors and semimetals, in which they arise as low-energy excitations. Here we propose the existence of a previously overlooked type of Weyl fermion that emerges at the boundary between electron and hole pockets in a new phase of matter. This particle was missed by Weyl because it breaks the stringent Lorentz symmetry in high-energy physics. Lorentz invariance, however, is not present in condensed matter physics, and by generalizing the Dirac equation, we find the new type of Weyl fermion. In particular, whereas Weyl semimetals--materials hosting Weyl fermions--were previously thought to have standard Weyl points with a point-like Fermi surface (which we refer to as type-I), we discover a type-II Weyl point, which is still a protected crossing, but appears at the contact of electron and hole pockets in type-II Weyl semimetals. We predict that WTe2 is an example of a topological semimetal hosting the new particle as a low-energy excitation around such a type-II Weyl point. The existence of type-II Weyl points in WTe2 means that many of its physical properties are very different to those of standard Weyl semimetals with point-like Fermi surfaces.

 16. Wild type measles virus attenuation independent of type I IFN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horvat Branka

  2008-02-01

  Full Text Available Abstract Background Measles virus attenuation has been historically performed by adaptation to cell culture. The current dogma is that attenuated virus strains induce more type I IFN and are more resistant to IFN-induced protection than wild type (wt. Results The adaptation of a measles virus isolate (G954-PBL by 13 passages in Vero cells induced a strong attenuation of this strain in vivo. The adapted virus (G954-V13 differs from its parental strain by only 5 amino acids (4 in P/V/C and 1 in the M gene. While a vaccine strain, Edmonston Zagreb, could replicate equally well in various primate cells, both G954 strains exhibited restriction to the specific cell type used initially for their propagation. Surprisingly, we observed that both G954 strains induced type I IFN, the wt strain inducing even more than the attenuated ones, particularly in human plasmacytoid Dendritic Cells. Type I IFN-induced protection from the infection of both G954 strains depended on the cell type analyzed, being less efficient in the cells used to grow the viral strain. Conclusion Thus, mutations in M and P/V/C proteins can critically affect MV pathogenicity, cellular tropism and lead to virus attenuation without interfering with the α/β IFN system.

 17. CT findings of muscular dystrophy; Limb girdle type (LG), myotonic type (MYD) and Duchenne type (DMD)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saitoh, Hiroshi (Tokushima Univ. (Japan). School of Medicine)

  1991-07-01

  CT scans of muscles in patients with limb girdle type (LG), myotonic type (MYD) and Duchenne type (DMD) dystrophies were obtained at five different body levels: the neck, L3 vertebral body, pelvic girdle, thigh and lower leg. CT numbers, cross sectional areas (CSA) and %CSA of muscle or fat were evaluated in each muscle. The characteristic CT patterns for each type of muscular dystrophy were obtained. Compared with DMD, the gracilis and soleus were more severely damaged in LG and the biceps femoris remained relatively preserved among the hamstrings. In addition, the multifidus of the neck and sternocleidomastoid also were more severely damaged in MYD. This study suggests that CT scan will be useful in the differential diagnosis of these types of muscular dystrophy as well as in planning appropriate rehabilitation and detecting damaged muscles. (author).

 18. Types and Forms of Tourism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca Gabriela Turtureanu

  2008-10-01

  Full Text Available For the study of tourism, the most suitable method from the geographic point of view is typify it, because it allows the delimitation oftourist areas. Tourist areas are characterized by a specific type of travel or by a reunion of some types that may vary dynamically over time. Thetypes of tourism result mainly from the different motivations of the journey, i.e. the purpose of doing. Each type of tourism is distinguished by suchspecific purpose and it is specific to those regions where fixed purpose can be achieved by the existence of some specific facilities.

 19. Three types of generalized synchronization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yang Junzhong [School of Science, Beijing University of Posts and Telecomunications, Beijing 100876 (China)]. E-mail: jzyang@bupt.edu.cn; Hu Gang [China Center for Advanced Science and Technology (CCAST) (World Laboratory), PO Box 8730, Beijing 100080 (China) and Department of Physics, Beijing Normal University, Beijing 100875 (China)]. E-mail: ganghu@bnu.edu.cn

  2007-02-05

  The roles played by drive and response systems on generalized chaos synchronization (GS) are studied. And the generalized synchronization is classified, based on these roles, to three distinctive types: the passive GS which is mainly determined by the response system and insensitive to the driving signal; the resonant GS where phase synchronization between the drive and response systems is preceding GS; and the interacting GS where both the drive and response have influences on the status of GS. The features of these GS types and the possible changes from one types to others are investigated.

 20. Three types of generalized synchronization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Junzhong; Hu Gang

  2007-01-01

  The roles played by drive and response systems on generalized chaos synchronization (GS) are studied. And the generalized synchronization is classified, based on these roles, to three distinctive types: the passive GS which is mainly determined by the response system and insensitive to the driving signal; the resonant GS where phase synchronization between the drive and response systems is preceding GS; and the interacting GS where both the drive and response have influences on the status of GS. The features of these GS types and the possible changes from one types to others are investigated

 1. Outcome of tyrosinaemia type III.

  Science.gov (United States)

  Ellaway, C J; Holme, E; Standing, S; Preece, M A; Green, A; Ploechl, E; Ugarte, M; Trefz, F K; Leonard, J V

  2001-12-01

  Tyrosinaemia type III is a rare disorder caused by a deficiency of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase, the second enzyme in the catabolic pathway of tyrosine. The majority of the nine previously reported patients have presented with neurological symptoms after the neonatal period, while others detected by neonatal screening have been asymptomatic. All have had normal liver and renal function and none has skin or eye abnormalities. A further four patients with tyrosinaemia type III are described. It is not clear whether a strict low tyrosine diet alters the natural history of tyrosinaemia type III, although there remains a suspicion that treatment may be important, at least in infancy.

 2. User Types in Online Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion IVAN

  2011-08-01

  Full Text Available Online applications are presented in the context of information society. Online applications characteristics are analyzed. Quality characteristics are presented in relation to online applications users. Types of users for AVIO application are presented. Use cases for AVIO application are identified. The limitations of AVIO application are defined. Types of users in online applications are identified. The threedimensional matrix of access to the online application resources is built. The user type-oriented database is structured. Access management of the fields related to the database tables is analyzed. The classification of online applications users is done.

 3. Modalities in homotopy type theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rijke, Egbert; Shulman, Michael; Spitters, Bas

  2017-01-01

  Univalent homotopy type theory (HoTT) may be seen as a language for the category of ∞-groupoids. It is being developed as a new foundation for mathematics and as an internal language for (elementary) higher toposes. We develop the theory of factorization systems, reflective subuniverses......, and modalities in homotopy type theory, including their construction using a "localization" higher inductive type. This produces in particular the (n-connected, n-truncated) factorization system as well as internal presentations of subtoposes, through lex modalities. We also develop the semantics...

 4. Type I Glycogen Storage Disease

  Science.gov (United States)

  ... Legacy Society Make Gifts of Stock Donate Your Car Personal Fundraising Partnership & Support Share Your Story Spread the Word Give While You Shop Contact Us Donate Now Glycogen Storage Disease Type ...

 5. Allegheny County Soil Type Areas

  Data.gov (United States)

  Allegheny County / City of Pittsburgh / Western PA Regional Data Center — This dataset contains soil type and soil classification, by area. Additional info at: http://mcdc.cas.psu.edu/datawiz.htm;...

 6. A new type of achondrogenesis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozlowski, K.; Tsuruta, T.; Naki, N.; Tsunoda, I.; Ozawa, H.; Hasegawa, T.; Sillence, D.; National Tachikawa Hospital, Tokyo; National Tachikawa Hospital, Tokyo; National Central Hospital, Tokyo; Royal Alexandra Hospital for Children, Sydney

  1986-01-01

  A new type of neonatal death dwarfism, resembling the achondrogenesis syndromes on clinical examination but presenting distinctive radiographic and microscopic features has been described. It presents another, new form of achondrogenesis. (orig.)

 7. Types of Treatment: Clinical Trials

  Science.gov (United States)

  ... disease type and stage; your age, gender and race; and other treatments you've used. Your doctor ... Drug Listings Radiation Therapy Immunotherapy Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-Cell Therapy Vaccine Therapy Stem Cell Transplantation ...

 8. [Surgery for diabetes type 2?].

  Science.gov (United States)

  Müller, Markus K; Nocito, A; Schiesser, M

  2010-02-17

  Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease with increasing prevalence in western society. Obesity represents a well established risk factor for the development of diabetes mellitus type 2. Several studies on surgical procedures for the treatment of obesity have shown a postoperative reduction of obesity-related co-morbidities. Thus, diabetes mellitus type 2 was shown to resolve or improve in more than 75% of morbidly obese patients (BMI >35) after bariatric surgery. These insights paved the way for the advent of metabolic surgery - a novel field with the goal to improve glucose metabolism in patients with a BMI of less than 35. Encouraging results from mostly observational studies have sparked the interest in the surgical management of diabetes mellitus type 2.

 9. Radioisotope indicator, type BETA 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duszanski, M.; Pankow, A.; Skwarczynski, B.

  1975-01-01

  The authors describe a radioisotope indicator, type BETA 2, constructed in the ZKMPW Works to be employed in mines for counting, checking, signalling the presence and positioning of cars, as well as monitoring the state of some other equipment. (author)

 10. Type 2 Diabetes Risk Test

  Science.gov (United States)

  ... Rights Employment Discrimination Health Care Professionals Law Enforcement Driver's License For Lawyers Food & Fitness Home Food MyFoodAdvisor ... Fit Types of Activity Weight Loss Assess Your Lifestyle Getting Started Food Choices In My Community Home ...

 11. Completeness in Hybrid Type Theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Areces, Carlos; Blackburn, Patrick Rowan; Huertas, Antonia

  2014-01-01

  We show that basic hybridization (adding nominals and @ operators) makes it possible to give straightforward Henkin-style completeness proofs even when the modal logic being hybridized is higher-order. The key ideas are to add nominals as expressions of type t, and to extend to arbitrary types th......-style intensional models; we build, as simply as we can, hybrid logicover Henkin’s logic...

 12. Research into basic rocks types

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-06-01

  Teollisuuden Voima Oy (TVO) has carried out research into basic rock types in Finland. The research programme has been implemented in parallel with the preliminary site investigations for radioactive waste disposal in 1991-1993. The program contained two main objectives: firstly, to study the properties of the basic rock types and compare those with the other rock types under the investigation; secondly, to carry out an inventory of rock formations consisting of basic rock types and suitable in question for final disposal. A study of environmental factors important to know regarding the final disposal was made of formations identified. In total 159 formations exceeding the size of 4 km 2 were identified in the inventory. Of these formations 97 were intrusive igneous rock types and 62 originally extrusive volcanic rock types. Deposits consisting of ore minerals, industrial minerals or building stones related to these formations were studied. Environmental factors like natural resources, protected areas or potential for restrictions in land use were also studied

 13. Qualification of Type IP-2, Type IP-3 and Type A packages for radioactive liquid shipments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marcu, L.; Sullivan, G.; Lo, K.K.

  2006-01-01

  Commercial products such as pails, drums or bulk containers can be used for radioactive materials transportation if they can be shown to meet the regulatory requirements. Ontario Power Generation (OPG) has successfully tested and qualified several off-the-shelf containers as Type IP-2, Type IP-3 and Type A packages for liquids in accordance with the International and Canadian Regulations. This paper describes the testing and qualification of these commercial products, and discusses the problems encountered and lessons learned during this process. (author)

 14. Metody badań jakościowych czy metody pisania swobodnych esejów? Refleksje w obronie „świętej krowy oświecenia” - obiektywnej nauki

  OpenAIRE

  Budzicz, Łukasz

  2011-01-01

  Article critically examines the philosophy of science presented in the recently published postmodern The Sage Handbook of Qualitative Research (Denzin, Lincoln, 2009). In particular discussed are the assumptions that there is no objective knowledge, knowledge is constituted ideologically and politically, and a demand, that all social research should serve only practical purposes. The author attempts to demonstrate that adoption of postmodern philosophy of science leads to many abs...

 15. Vein-type uranium deposits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rich, R.A.; Holland, H.D.; Petersen, U.

  1975-01-01

  A critical review is presented of published data bearing on the mineralogy, paragenesis, geochemistry, and origin of veiw-type uranium deposits. Its aim is to serve as a starting point for new research and as a basis for the development of new exploration strategies. During the formation of both vein and sandstone types of deposits uranium seems to have been dissolved by and transported in rather oxidized solutions, and deposited where these solutions encountered reducing agents such as carbon, sulfides, ferrous minerals and hydrocarbons. Granitic rocks abnormally enriched in uranium have apparently been the most common source for uranium in vein-type deposits. Oxidizing solutions have been derived either from the surface or from depth. Surface solutions saturated with atmospheric oxygen have frequently passed through red bed or clean sandstone conduits on their way to and from uranium source rocks. Deep solutions of non-surface origin have apparently become sufficiently oxidizing by passage through and equilibration with red beds. The common association of clean sandstones or red beds with uranium-rich granites in the vicinity of vein-type uranium deposits is probably not fortuitous, and areas where these rock types are found together are considered particularly favorable targets for uranium exploration

 16. Different collagen types define two types of idiopathic epiretinal membranes

  OpenAIRE

  Kritzenberger , Michaela; Junglas , Benjamin; Framme , Carsten; Helbig , Horst; Gabel , Veit-Peter; Fuchshofer , Rudolf; Tamm , Ernst R; Hillenkamp , Jost

  2011-01-01

  Abstract Aims: To identify differences in extracellular matrix contents between idiopathic epiretinal membranes (IEM) of cellophane macular reflex (CMRM) or preretinal macular fibrosis (PMFM) type. Methods and results: IEM were analyzed by light and quantitative transmission electron microscopy, immunohistochemistry, and Western blotting. Substantial differences between CMRM and PMFM were observed regarding the nature of extracellular fibrils. In CMRM, the fibrils were thin with...

 17. New type of natural radioactivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rubchenya, V.A.; Chechev, V.P.; Yavshits, S.G.

  1987-01-01

  Consideration is being given in popular form to investigations of a new type of natural radioactivity - spontaneous emission of fragments, more massive than α-particles, by heavy element nuclei, called f-decay by analogy with known α and γ decays. Some data on radioactivity, origin of the decay are presented. Possibilities of f-decay, predictions and hypotheses are discussed. The reason of late discovery of f-decay lies in low f-decay probability 10 -9 with respect to α-decay and in a certain sluggishness of settled knowledge about possible types of radioactive decay. The idea of f-decay is presented. It differs from the idea about a new type of decay as modification of asymmetric fission and contains an attempt to explain the intermediate position of f-decay between α-decay and

 18. Jansen type of spondylometaphyseal dysplasia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campbell, J.B.; Kozlowski, K.; Lejman, T.; Sulko, J.

  2000-01-01

  Metaphyseal dysplasia, type Jansen (JMD), is a rare skeletal dysplasia with characteristic radiographic abnormalities. Of the various types of metaphyseal dysplasia, JMD shows the most severe alteration in metaphyseal architecture. All of the long tubular bones, including those of the hands and feet, show metaphyseal irregularity with a fragmented appearance and slight widening. The adjacent physes are abnormally widened, while the epiphyses tend to be slightly enlarged, rounded but otherwise normal. The spine in infancy and childhood usually appears normal. This report describes a young girl with metaphyseal changes typical of JMD except for the hands and feet, which appeared normal. She also showed very unusual abnormalities of the spine. This appears, therefore, to represent a unique osteochondrodysplasia for which we propose the term spondylometaphyseal dysplasia, type Jansen. (orig.)

 19. Ion source of discharge type

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enchevich, I.B. [TRIUMF, Cyclotron Div., Vancouver, British Columbia (Canada); Korenev, S.A. [JINR, Hihg Energy Physics Lab., Dubna, Moscow (Russian Federation)

  1992-07-01

  A new scheme of ion source based on a dielectric surface sliding discharge is described. The conditions to form this type of discharge are analyzed and experimental results are shown. The main parameters of this ion source are: accelerating voltage U = 1/20kV; continuous extracted ion beam; current density j = 0.01/0.5 A/cm{sup 2}; ions of Cl, F, C, H; residual gas pressure P = 10{sup -6} Torr. A magnetic system is used to separate the different types of ions. The dielectric material in the discharge circuit (anode plasma emitter) defines the type of ions. The emission characteristics of plasma emitter and the discharge parameters are presented. The ion current yield satisfies the Child-Langmuir law. (author)

 20. Ion source of discharge type

  International Nuclear Information System (INIS)

  Enchevich, I.B.; Korenev, S.A.

  1992-07-01

  A new scheme of ion source based on a dielectric surface sliding discharge is described. The conditions to form this type of discharge are analyzed and experimental results are shown. The main parameters of this ion source are: accelerating voltage U = 1/20kV; continuous extracted ion beam; current density j = 0.01/0.5 A/cm 2 ; ions of Cl, F, C, H; residual gas pressure P = 10 -6 Torr. A magnetic system is used to separate the different types of ions. The dielectric material in the discharge circuit (anode plasma emitter) defines the type of ions. The emission characteristics of plasma emitter and the discharge parameters are presented. The ion current yield satisfies the Child-Langmuir law. (author)

 1. Glucagon and type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Asger; Bagger, Jonatan I; Christensen, Mikkel

  2014-01-01

  In normal physiology, glucagon from pancreatic alpha cells plays an important role in maintaining glucose homeostasis via its regulatory effect on hepatic glucose production. Patients with type 2 diabetes suffer from fasting and postprandial hyperglucagonemia, which stimulate hepatic glucose...... production and, thus, contribute to the hyperglycemia characterizing these patients. Although this has been known for years, research focusing on alpha cell (patho)physiology has historically been dwarfed by research on beta cells and insulin. Today the mechanisms behind type 2 diabetic hyperglucagonemia...... or antagonization of the glucagon receptor constitutes potentially effective treatment strategies for patients with type 2 diabetes. In this review, we focus on the regulation of glucagon secretion by the incretin hormones glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and GIP. Furthermore, potential advantages and limitations...

 2. Type-2 fuzzy granular models

  CERN Document Server

  Sanchez, Mauricio A; Castro, Juan R

  2017-01-01

  In this book, a series of granular algorithms are proposed. A nature inspired granular algorithm based on Newtonian gravitational forces is proposed. A series of methods for the formation of higher-type information granules represented by Interval Type-2 Fuzzy Sets are also shown, via multiple approaches, such as Coefficient of Variation, principle of justifiable granularity, uncertainty-based information concept, and numerical evidence based. And a fuzzy granular application comparison is given as to demonstrate the differences in how uncertainty affects the performance of fuzzy information granules.

 3. Interpretations of Recursive Type Definitions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff

  1992-01-01

  A system of hierarchical imperative types is extended to allow infinite values. The general structure of value assignments to types in the context of a hierarchy is considered, and it is shown that both a minimal and a maximal value assignment exist. We give two different characterizations...... of intermediate value assignments: In terms of the predicates that describe them as subsets of the maximal values, and in terms of computational stability. As an application we introduce rational infinite values in our system. Programs can then work on infinite imperative data structures which are allocated...

 4. Blood types in Pacific salmon

  Science.gov (United States)

  Ridgway, G.L.; Klontz, G.W.

  1961-01-01

  Intraspecific differences in erythrocyte antigens (blood types) were shown to occur in four species of Pacific salmon, the sockeye or red salmon (Oncorhynchus nerka), the chinook or king salmon (0. tshawytscha), the chum salmon (O. keta), and the pink salmon (O. gorbuscha). Antisalmon-erythrocyte sera prepared in rabbits and chickens were used after absorption of species-specific antibodies. Some of these blood types were shown to differ in their frequency of occurrence between different geographic races. In addition, isoimmunizations were conducted on one race of sockeye salmon. Antisera of seven different specificities were prepared and at least eight different patterns of antigenic composition were displayed by the cells tested.

 5. Five types of organizational strategy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steensen, Elmer Fly

  2014-01-01

  Models in the strategy field defining the strategy concept emphasize schools of thought or strategy perspectives, but not how to define the idiosyncratic composition of an organization’s strategy content. Based on a literature review in which meanings have been attached to the concept, this paper...... presents a new model including five types of organizational strategy. The model emphasizes that key influencers may make heterogeneous contributions to an organization’s strategy and also that significant effects may result from interaction between types of strategy....

 6. Experimental studies of minienvironment types

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eissler, W.; Schneider, H.

  1994-01-01

  Various minienvironment types are available offering different features at quite different costs. MEISSNER+WURST performed in its JESSI project experimental tests to examine the isolation capabilities and the recovery time of minienvironments and the influence of manual handling and maintenance on the minienvironment cleanliness. An isolation factor up to 1 million was measured in the experiments. The Custom Tailored Minienvironment has the best protection against external and internal particle sources. Critical points in the design and the installation of minienvironments were identified. The results of air flow visualization studies were confirmed by airflow simulations. The result of the studies allow a classification of minienvironment types according to their cleanliness achievements

 7. Multidisciplinary projects and investigations on the solid earth geophysics; Metodi e prospettive per una maggiore conoscenza della crosta terrestre

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slejko, D. [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida, Trieste (Italy)

  2001-07-01

  Physical phenomena that occur in the solid part of the Earth are investigated by Solid Earth Geophysics together with problems related to the shape, location, and characteristics of the different parts that constitute the Earth. Repeated measurements lead the scientists to model the past evolution of the various processes as well as to forecast the future ones. Various disciplines refer to Solid Earth Geophysics, they are: Seismology, Gravimetry, Magnetometry, Geothermics, Geodesy, Geo electromagnetism, and Seismic Exploration. A special citation is due to Applied Geophysics, which are devoted to the identification of minerals, energetic and natural resources. The National Group of Solid Earth Geophysics was constituted in 1978 by CNR for promoting, developing, and coordinating researches related to Solid Earth Geophysics. The limited annual financial budget has conditioned the realisation of relevant multi-disciplinary projects. Nevertheless, important results were obtained in all different fields of Geophysics and were disseminated during the annual conference of the Group. A summary review of the main topics treated during the last conference is given here and some ideas for future research projects are presented. [Italian] La Geofisica della Terra Solida e' quella branca delle scienze e delle tecnologie che prende in considerazione dei fenomeni connessi con le caratteristiche fisiche della parte solida della Terra. La complessita' della costituzione della Terra e della sua evoluzione nel tempo implica che vengano prese in considerazione tutte le fenomenologie che si riescono a misurare e che costituiscono branche diverse della Geofisica: la Sismologia, la Gravimetria, la Magnetometria, la Geotermia, la Geodesia, il Geoelettromagnetismo, la Geofisica applicata. Ognuna di queste branche della Geofisica ha avuto in passato uno sviluppo quasi del tutto indipendente con collaborazioni o integrazioni dirtte ad obiettivi specifici, limitati anche nel tempo. Il Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS) e' stato istituito dal CNR, per iniziativa dei Comitati per le Scienze Fisiche e per le Scienze Geologiche ed ha avuto come principale scopo quello di avvicinare e far interagire i ricercatori non solo delle varie branche della Geofisica ma anche delle varie scuole che si erano sviluppate in Italia, di far conoscere e confrontare le metodologie e le tecniche sviluppate, di promuovere ricerche, seminari, convegni, in cui le varie realta' si potessero confrontare ed integrare, anche per una nuova o rinnovata conoscenza personale.

 8. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M; Lucchetti, M C [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R A [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emerse alcune criticita' nello sfruttamento del sistema informativo aziendale. Il lavoro svolto non si e' fermato qui, ma ha individuato alcune possibili soluzioni, concretamente realizzabili e teoricamente conformi. Il lavoro di ricerca termina con tre interessanti appendici in cui si descrivono, nelle prime due i progetti ENEA nell'idrogeno e nelle celle combustibile, nell'ultima le basi tecniche per conoscere tutti gli elementi di cui si compone una rete aziendale.

 9. Second order statistical analysis of US image texture; Analisi della tessitura delle immagini ecografiche con metodi statistici del secondo ordine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanzi, F.; Novario, R. [Varese Ospedale di Circolo, Varese (Italy). Servizio di fisica sanitaria; Conte, L. [Varese Univ., Varese (Italy). Cattedra di biofisica e tecnologie biomediche; Tosetto, C.; Dimichele, R. [Milan Clinica Mangiagalli, Milan (Italy). Istituti clinici di perfezionamento; Goddi, A. [SME, Studio medico di diagnostica per immagini, Varese (Italy)

  1999-05-01

  The study reports the sonographic image texture of the neonatal heart in different stages of development by calculating numerical parameters extracted from the gray scale co-occurrence matrix. To show pixel values differences and enhance texture structure, images were equalized and then the gray level range was reduced to 16 to allow sufficiently high occupancy frequency of the co-occurrence matrix. Differences are so little significant that they may be due to different factors affecting image texture and the variability introduced by manual ROI positioning; therefore no definitive conclusions can be drawn as to considering this kind of analysis capable of discriminating different stages of myocardial development. [Italian] Scopo del lavoro e' la caratterizzazione della tessitura di immagini ecocardiografiche di neonati in diverse fasi dell'accrescimento mediante il valore di parametri ottenuti con il metodo della matrice delle co-occorrenze. Per evidenziare le differenze tra i pixel e quindi esaltare la tessitura, le immagini sono state elaborate mediante equalizzazione, successivamente sono state ridotte a 16 livelli di grigio al fine di avere alta frequenza di occupazione della matrice delle co-occorrenze. Nonostante alcuni confronti risultino significativi a livello del 95% dei casi, non si possono trarre conclusioni definitive circa la possibilita' di utilizzare questa metodica per disciminare fasi diverse della crescita miocardica, in quanto le differenze di tessitura sono cosi' lievi che possono essere ascrivibili alla normale variabilita' della tessitura introdotta dal metodo di acquisizione delle immagini e dal posizionamento delle regioni di interesse.

 10. Účetní metody pro vykazování podnikových kombinací

  OpenAIRE

  Hlaváčová, Jana

  2010-01-01

  The graduation thesis is targeted at the issue of accounting methods for business combinations. The main goal of the thesis is to describe and compare tree basic accounting methods for business combinations -- purchase method, pooling of interests method and new entity method, especially in terms of the International Financial Reporting Standards and the U.S. Generally Accepted Accounting Principles. Essential part of the thesis is dedicated to the historical development of harmonization of b...

 11. Inovativní metody v chovu a reprodukci candáta obecného (Sander lucioperca)

  OpenAIRE

  BLECHA, Miroslav

  2016-01-01

  The whole Ph.D. thesis includes in total 10 chapters on 146 pages. Chapter 2 9 are specific parts of thesis where following scientific and practical aspects of pikeperch reproduction biology and aquaculture are described. Quality and quantity of pikeperch spermatozoa after varying cold water treatments are presented in the chapter 2 and can help to optimize broodstock management of males with the aim to obtain high quality spermatozoa during a seasonal and an out of season spawning as well. B...

 12. Metody kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach

  OpenAIRE

  Krawczyńska, Aleksandra; Sibińska, Anna

  2004-01-01

  The aims of the article are to contribute to a better understanding of the nature and extent of future managers' skills and abilities and show the role of higher business education in developing these features in graduates. The paper analyses labour market's expectations for business graduates with particular reference to developing them during studies at universities and academies. The article is based on a research project undertaken by the Marketing Department of the University of Lodz in ...

 13. Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu E v přípravku geladrink

  OpenAIRE

  Švestková, Petra

  2010-01-01

  A HPLC method was developed for the determination of content of vitamine E acetate in preparation Geladrink Forte pulverized drink - pineapple. The method is based on using Chromolith Performance RP-18e column (100 x 4.6 mm) and UV detection at 290 nm. The vitamine E acetate was separated in the presence of internal standard tocol from ballast matrix. It was used isocratic elution of the mobile phase methanol:water (98:2) at a flow-rate of 1.5 ml/min. There was temperature 30 řC during the me...

 14. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 15. Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chvojková, P.; Hřebíčková, Martina

  2018-01-01

  Roč. 62, č. 2 (2018), s. 153-172 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-14387S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : acculturation theory * measurement of acculturation * model s of acculturation * acculturation strategies Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations) Impact factor: 0.242, year: 2016

 16. Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS

  OpenAIRE

  Voříšek, Jan

  2009-01-01

  In the present work we study methodology of different kinds of sample surveys and their design in SAS software. Creating of SAS Enterprise Guide Add-In was the fundamental creative part of this work. This Add-In enables to compute important statistics of sample surveys, without need of being familiar with SAS code. Add-In was created in MSFT Visual Studio 2003 in C # language using a tamplate for Add-Ins provided by SAS. This work contains a general description of the creation of an Add-In as...

 17. Metody řešení hrozby krátkou střelnou zbraní

  OpenAIRE

  Kokta, Miroslav

  2013-01-01

  Title: Methods of solving handgun threats Objective: The goal is to compare methods of solving handgun threats and find common principles for creating universal techniques. Methods: analysis and synthesis of the literature Keywords: Handgun, threats, gun, disarm, solution, selfdefense, neutralization

 18. Mathematical methods and the computer in oil and gas geology. Matematicheskiye metody i EVM v neftegazovoy geologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dement' yev, L.F.

  1983-01-01

  Fundamental questions are presented for mathematical modeling in geology. Tasks are examined for describing and grouping geological objects, separating and correlating the sections, analyzing interrelationships between the signs and spatial laws governing their change, organization of collection of automated processing of geological information. Fundamental attention is focused on methodology of using mathematical methods and computers.

 19. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M.; Lucchetti, M.C. [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R.A. [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto in secondo piano, attraversato soltanto marginalmente e quasi sempre esposto da un punto di vista unico. Si finisce cosi' per avere una conoscenza dell'argomento frammentaria e dispersa, che non permette di gestire poi nella pratica questa fondamentale risorsa aziendale. Coscienti di aver dato solo un piccolo contributo, con questa tesi si e' cercato di ritrovare l'unitarieta' dell'argomento. Questo ha comportato un primo passo fondato sulla ricerca dei pezzi teorici sparsi nelle principali discipline aziendali, che spaziano dall'organizzazione, alla gestione d'impresa, alle strategie, alla qualita' e all'amministrazione. Dopo una fase di introduzione all'argomento, in cui per i meno addetti, si sono descritte e analizzate le molteplici definizioni, necessarie per proseguire con il discorso, si e' passati allo studio dell'impatto del sistema informativo nelle diverse attivita' aziendali. Il punto di vista adottato e' sempre stato il sistema informativo, e tramite di esso si e' entrati nei diversi campi di studio, seguendo un approccio inverso rispetto a quello normalmente seguito. Il concetto chiave che e' emerso da questa analisi e' sintetizzabile in una parola: cambiamento. Cambiamento nella struttura organizzativa, nella definizione di qualita', nelle strategie. Seguendo questa traccia si e', in particolar modo, focalizzato sull'impatto e l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie informatiche in molte realta' aziendali, nella definizione delle scelte strategiche. La seconda parte vede applicare questi principi ad un caso concreto, l'ENEA. Anche in questa parte ci si e' concentrati sulle opportunita' strategiche offerte all'ente dalle nuove tecnologie, e si e' misurato l'impatto concreto sulle scelte direzionali. Dal lavoro svolto sul posto, da discussioni con i responsabili, dall'esame di documenti aziendali interni, e alla luce delle considerazioni teoriche svolte nella prima parte, sono emerse alcune criticita' nello sfruttamento del sistema informativo aziendale. Il lavoro svolto non si e' fermato qui, ma ha individuato alcune possibili soluzioni, concretamente realizzabili e teoricamente conformi. Il lavoro di ricerca termina con tre interessanti appendici in cui si descrivono, nelle prime due i progetti ENEA nell'idrogeno e nelle celle combustibile, nell'ultima le basi tecniche per conoscere tutti gli elementi di cui si compone una rete aziendale.

 20. Využití metody Affolter v Bobath konceptu u pacientů s hemiparézou

  OpenAIRE

  Yaghi, Ammar

  2010-01-01

  This thesis studies three basic parmeters - the Affolter method with Bobath concept, the uses of Affolter methods in Bobath concept and casuistry in which I applied the above mentioned concepts. In my work I make reference of two patients' casuistries, the first patient is with cerebral lesion and the second is after ictus. Appended to the work are photographic files and test of functional independence measurement FIM.

 1. Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece dziecięcej sposobem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kosik Edyta

  2016-12-01

  Full Text Available The article shows the influence that methods of working with children in children’s libraries have on the development of reading. It explains the term ‘library for children’ (children's library. It outlines the shape of children’s library development, the evolution of work with readers and of methods applied over the years. It presents a typology of methods of working with the reader. Further, selected methods are discussed: competitions, reading aloud, and actions and events in the library. The article describes examples of specific forms of work with the reader using these methods, for example: "In the world of Marty Fox’s novels" and "In the land of fantasy," Nowa Huta Read-Aloud Day, a readership action: "I am reading in the Library" and Literary Picnics organized in Plock.

 2. Využití projektové metody v mateřské škole

  OpenAIRE

  KODIMOVÁ, Zuzana

  2012-01-01

  This bachelor's thesis revolves around using planning method, which enhances life in many nursery schools. The theoretical part is aimed at its characteristics, origin and history; it informs us about signs and structure of the project and draws attention about the advantages and disadvantages of the method. In the functional part, research survey is carried out, which examines current notion of educators on the subject of applying the planning method using surveys and self-observation to ass...

 3. Metody studia vodních bakterií pomocí fluorescenční mikroskopie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimek, Karel

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 2 (2016), s. 76 ISSN 0044-4812 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : microbial ecology * bacteria- protozoa interactions * fluorescence microscopy Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 4. Metody pro redukci dimenze v mnohorozměrné statistice a jejich výpočet

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan; Duintjer Tebbens, Jurjen

  2014-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2014), s. 13-29 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA ČR GA13-06684S Institutional support: RVO:67985807 Keywords : redukce dimense * spektrální rozklad * numerická stabilita Subject RIV: BA - General Mathematics http://www.statspol.cz/cs/wp-content/uploads/2014/4/IB_1_2014.pdf

 5. Analytický gradient multireferenční metody vázaných klastrů

  OpenAIRE

  Šmydke, Jan

  2011-01-01

  ×ØÖ Ø Ì Ñ Ò Ó Ø Ú Ó Ø × ÛÓÖ Û × ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ò ÐÝØ Ð Ö ÒØ Ó Ò Ö Ý ÓÖ ÑÙÐØ Ö Ö Ò ÓÙÔÐ ÐÙ×Ø Ö Ñ Ø Ó 'ÅÊ µž ÅÙÐØ Ö Ö Ò ÕÙ ÒØÙÑ Ñ Ð Ñ Ø Ó × ÔÐ Ý ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÐ ÓÖ ×ØÙ Ý Ò ÒÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÑÓÐ ÙÐ Ö ÓÑ ØÖ ×¸ ××Ó Ø ÓÒ Ó ÑÓÐ ÙÐ × ÒØÓ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ò Ö ÐÐÝ ÕÙ × Ò Ö Ø ×Ý×Ø Ñמ ÁÒ ÐÐ ×Ù × × Ø × Ò Ð ¹ Ö Ö Ò Ñ Ø Ó × Ð Ò Ø ÑÙÐØ Ö Ö Ò × Ö ÔØ ÓÒ Ø Ù× ÓÑ × Ò¹ Ú Ø Ð ž Ï Ð Ø ×Ø Ò Ö × Ò Ð ¹Ö Ö Ò Ñ Ø Ó × Ú Ò Û ÐÝ Ù× ÓÖ ÐÑÓ×Ø ¼ Ý Ö× × Ø ÑÓ×Ø ÙÖ Ø ¸ Ý Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÐÐÝ × Ð Ñ Ø ¹ Ó × ÓÖ Ð ÙÐ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ý¸ Ø ÅÊ Ø...

 6. Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chvojková, P.; Hřebíčková, Martina

  2018-01-01

  Roč. 62, č. 2 (2018), s. 153-172 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-14387S Institutional support: RVO:68081740 Keywords : acculturation theory * measurement of acculturation * models of acculturation * acculturation strategies Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations) Impact factor: 0.242, year: 2016

 7. Pesticides in drinking water: Processes, simulation and estimate methods; Pesticidi nell`acqua: processi, metodi di simulazione e stima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tani, A.; Caffarelli, V.; Rapagnani, M. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dip. Innovazione; Quercia, F. [ANPA, Rome (Italy)]|[Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Servizi Tecnici Nazionali, Rome (Italy)

  1996-07-01

  This booklet is a summary of basic concepts and methodologies to evaluate the processes by which the agrochemicals reach surface and underground water. The appendix reports a series of synthetic notes carrying a description of compute models commonly utilized in this field basic information on hardware and its availability.

 8. Paralelní robotické struktury a moderní metody jejich řízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Belda, Květoslav

  2009-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2009), s. 296-300 ISSN 0005-125X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Parallel robotic structures * industrial robotic s * predictive control * real-time control Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://library.utia.cas.cz/separaty/historie/belda-0325559.pdf

 9. Vývoj techniky a taktiky tenisové hry, současné didaktické metody

  OpenAIRE

  Balík, Radek

  2011-01-01

  Title: The Development of Techniques and Tactics of Tennis, including Current Teaching Methods Summary: This bachelor thesis deals with the historical facts of tennis, charting the development of rackets, balls, and surfaces. Besides a brief description of the rules of tennis along with appropriate recommendations for beginners, the thesis covers the development of tennis techniques and tactics. In addition, previous training methods are compared with those of today and their regularities are...

 10. Blood metals concentration in type 1 and type 2 diabetics.

  Science.gov (United States)

  Forte, Giovanni; Bocca, Beatrice; Peruzzu, Angela; Tolu, Francesco; Asara, Yolande; Farace, Cristiano; Oggiano, Riccardo; Madeddu, Roberto

  2013-12-01

  Mechanisms for the onset of diabetes and the development of diabetic complications remain under extensive investigations. One of these mechanisms is abnormal homeostasis of metals, as either deficiency or excess of metals, can contribute to certain diabetic outcomes. Therefore, this paper will report the blood levels of chromium (Cr), copper (Cu), iron (Fe), manganese (Mn), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb), selenium (Se), and zinc (Zn) in subjects with type 1 diabetes (n = 192, mean age 48.8 years, mean disease duration 20.6 years), type 2 diabetes (n = 68, mean age 68.4 years, mean disease duration 10.2 years), and in control subjects (n = 59, mean age 57.2 years), and discuss the results indicating their possible role in diabetes. The metal concentrations were measured by sector field inductively coupled plasma mass spectrometry after microwave-induced acid digestion of blood samples. The accuracy was checked using a blood-based certified reference material, and recoveries of all elements were in the range of 92-101 % of certified values. Type 1 diabetes was found to be associated with Cr (p = 0.02), Mn (p < 0.001), Ni (p < 0.001), Pb (p = 0.02), and Zn (p < 0.001) deficiency, and type 2 diabetes with Cr (p = 0.014), Mn (p < 0.001), and Ni (p < 0.001) deficiency. These deficiencies were appreciated also subdividing the understudied patients for gender and age groups. Furthermore, in type 1 diabetes, there was a positive correlation between Pb and age (p < 0.001, ρ = 0.400) and Pb and BMI (p < 0.001, ρ = 0.309), while a negative correlation between Fe and age (p = 0.002, ρ = -0.218). In type 2 diabetes, there was a negative correlation between Fe and age (p = 0.017, ρ = -0.294) and Fe and BMI (p = 0.026, ρ = -0.301). Thus, these elements may play a role in both forms of diabetes and combined mineral supplementations could have beneficial effects.

 11. Improved Techniques for Low-Flux Measurement of Prompt Neutron Lifetime, Conversion Ratio and Fast Spectra; Methodes Perfectionnees de Mesure de la Duree de Vie des Neutrons Instantanes, du Rapport de Conversion et des Spectres de Neutrons Rapides, dans un Reacteur a Bas Flux; Usovershenstvovannye metody izmereniya vremeni zhizni mgnovennykh nejtronov, koehffitsienta konversii i spektra bystrykh nejtronov pri slabykh potokakh nejtronov; Tecnicas Perfeccionadas para la Determinacion del Periodo de los Neutrones Inmediatos, la Razon de Conversion y los Espectros de Neutrones Rapidos, con Flujos Reducidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Armani, R. J.; Bennett, E. F.; Brenner, M. W.; Bretscher, M. M.; Cohn, C. E.; Huber, R. J.; Kaufmann, S. G.; Redman, W. C. [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1964-02-15

  medir este valor en un reactor de flujo reducido, pero se estan estudiando algunos que pueden servir a ese fin. Los autores resefian tres de las tecnicas que ofrecen mejores perspectivas. Los estudios realizados con el proposito de construit un espectrometro pequeflo para neutrones rapidos con buenas caracteristicas de estabilidad, poder de resolucion y sensibilidad, destinado a la medicion de espectros neutronicos dentro del reactor, en el intervalo energetico de las decenas o centenares de kilovoltios, se han concentrado en el empleo del analisis de la forma de los impulsos (con el fin de rechazar los sucesos iniciados por los rayos gamma en los contadores proporcionales de retroceso de hidtogeno) y el empleo de la colimacion en los detectores tipo sandwich, a base de {sup 6}LiF en un material solido, a fin de aumentar el poder de resolucion. Se ha construido cierto ndmero de instrumentes de este tipo y se esta estudiando la forma en que se comportan frente a los neutrones monocineticos y los neutrones de un reactor. Recurriendo a la tecnica de rechazo de los rayos gamma, se ha podido reducir varios cientos de veces la sensibilidad del contador de retroceso frente a dichos rayos y de esta manera, el limite inferior de aplicacion del instrumente se ha extendido por lo menos hasta los 30 keV. En cuanto a los instrumentes de semiconductors a base de {sup 6}Li, se han observado poderes de resolucion de hasta 70 keV de amplitud total en correspondencia con la mitad del maximo (1,5%) para la suma de los impulsos, en la irradiaeion con neutrones termicos. (author) [Russian] Pri osushhestvlenii programmy issledovanija reak- tora nulevoj moshhnosti (ZPR) primenjalis' razlichnye statisticheskie metody izmerenija ot- noshenija vremeni zhizni mgnovennyh nejtronov k doze zapazdyvajushhih nejtronov. Odin metod, a imenno analiz ''shuma'' reaktora s pomoshh'ju polosovogo fil'tra byl razrabotan v laboratorii, a drugie, naprimer izmerenie chastoty zapazdyvajushhih sovpadenij impul

 12. Type 2-diabetes i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

  2012-01-01

  Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used...

 13. Smoothing type buffer memory device

  International Nuclear Information System (INIS)

  Podorozhnyj, D.M.; Yashin, I.V.

  1990-01-01

  The layout of the micropower 4-bit smoothing type buffer memory device allowing one to record without counting the sequence of input randomly distributed pulses in multi-channel devices with serial poll, is given. The power spent by a memory cell for one binary digit recording is not greater than 0.15 mW, the device dead time is 10 mus

 14. High conversion burner type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Higuchi, Shin-ichi; Kawashima, Masatoshi

  1987-01-01

  Purpose: To simply and easily dismantle and reassemble densified fuel assemblies taken out of a high conversion ratio area thereby improve the neutron and fuel economy. Constitution: The burner portion for the purpose of fuel combustion is divided into a first burner region in adjacent with the high conversion ratio area at the center of the reactor core, and a second burner region formed to the outer circumference thereof and two types of fuels are charged therein. Densified fuel assemblies charged in the high conversion ratio area are separatably formed as fuel assemblies for use in the two types of burners. In this way, dense fuel assembly is separated into two types of fuel assemblies for use in burner of different number and arranging density of fuel elements which can be directly charged to the burner portion and facilitate the dismantling and reassembling of the fuel assemblies. Further, since the two types of fuel assemblies are charged in the burner portion, utilization factor for the neutron fuels can be improved. (Kamimura, M.)

 15. Living with Type 1 Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... elements: blood glucose control and insulin management, exercise, nutrition and support. Medication A diagnosis of type 1 diabetes means ... crucial part of your daily routine. Learn more: Nutrition How foods ... meal plans Support Emotional support, while not often initially considered, plays ...

 16. Types of Blood Pressure Medications

  Science.gov (United States)

  ... Disease Venous Thromboembolism Aortic Aneurysm More Types of Blood Pressure Medications Updated:Nov 6,2017 Prescription blood pressure ... This content was last reviewed October 2017. High Blood Pressure • Home • Get the Facts About HBP • Know Your ...

 17. Imagery of Errors in Typing

  Science.gov (United States)

  Rieger, Martina; Martinez, Fanny; Wenke, Dorit

  2011-01-01

  Using a typing task we investigated whether insufficient imagination of errors and error corrections is related to duration differences between execution and imagination. In Experiment 1 spontaneous error imagination was investigated, whereas in Experiment 2 participants were specifically instructed to imagine errors. Further, in Experiment 2 we…

 18. Personality and personal network type

  NARCIS (Netherlands)

  Doeven-Eggens, Lilian; De Fruyt, Filip; Hendriks, A. A. Jolijn; Bosker, Roel J.; Van der Werf, Margaretha P. C.

  2008-01-01

  The association between personality and personal relationships is mostly studied within dyadic relationships. We examined these variables within the context of personal network types. We used Latent Class Analysis to identify groups Of Students with similar role relationships with three focal

 19. Organ Type and Waiting Time

  Science.gov (United States)

  ... to know FAQ Living donation What is living donation? Organs Types Being a living donor First steps Being ... There are many financial resources for transplants. Living donation increases the existing organ supply. It’s important to get to know your ...

 20. ENTERPRISE RESTRUCTURING AIM AND TYPES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. P. Baranenko

  2011-01-01

  Full Text Available Enterprise restructuring is aimed at adapting it to market conditions and improving its competitiveness through selection of most effective model of using material, technical, technological, organizational, commercial, economical, financial, tax-related and other resources with due account of the demand. Restructuring classification signs and types as well as restructuring aims specific for industrial enterprises are provided for.

 1. Vacuum type D initial data

  Science.gov (United States)

  García-Parrado Gómez-Lobo, Alfonso

  2016-09-01

  A vacuum type D initial data set is a vacuum initial data set of the Einstein field equations whose data development contains a region where the space–time is of Petrov type D. In this paper we give a systematic characterisation of a vacuum type D initial data set. By systematic we mean that the only quantities involved are those appearing in the vacuum constraints, namely the first fundamental form (Riemannian metric) and the second fundamental form. Our characterisation is a set of conditions consisting of the vacuum constraints and some additional differential equations for the first and second fundamental forms These conditions can be regarded as a system of partial differential equations on a Riemannian manifold and the solutions of the system contain all possible regular vacuum type D initial data sets. As an application we particularise our conditions for the case of vacuum data whose data development is a subset of the Kerr solution. This has applications in the formulation of the nonlinear stability problem of the Kerr black hole.

 2. An Imperative Type Hierarchy with Partial Products

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartzbach, Michael Ignatieff; Schmidt, Erik Meineche

  1989-01-01

  notation for defining recursive types, that is superior to traditional type sums and products. We show how the ordering on types extends to an ordering on types with invariants. We allow the use of least upper bounds in type definitions and show how to compute upper bounds of invariants.......A type hierarchy for a programming language defines an ordering on the types such that any application for small types may be reused for all larger types. The imperative facet makes this non-trivial; the straight-forward definitions will yield an inconsistent system. We introduce a new type...... constructor, the partial product, and show how to define a consistent hierarchy in the context of fully recursive types. A simple polymorphism is derived by introducing a notion of placeholder types. By extending the partial product types to include structural invariants we obtain a particularly appropriate...

 3. Hardy type inequalities on time scales

  CERN Document Server

  Agarwal, Ravi P; Saker, Samir H

  2016-01-01

  The book is devoted to dynamic inequalities of Hardy type and extensions and generalizations via convexity on a time scale T. In particular, the book contains the time scale versions of classical Hardy type inequalities, Hardy and Littlewood type inequalities, Hardy-Knopp type inequalities via convexity, Copson type inequalities, Copson-Beesack type inequalities, Liendeler type inequalities, Levinson type inequalities and Pachpatte type inequalities, Bennett type inequalities, Chan type inequalities, and Hardy type inequalities with two different weight functions. These dynamic inequalities contain the classical continuous and discrete inequalities as special cases when T = R and T = N and can be extended to different types of inequalities on different time scales such as T = hN, h > 0, T = qN for q > 1, etc.In this book the authors followed the history and development of these inequalities. Each section in self-contained and one can see the relationship between the time scale versions of the inequalities and...

 4. Denotational semantics for guarded dependent type theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bizjak, Aleš; Møgelberg, Rasmus Ejlers

  2018-01-01

  We present a new model of Guarded Dependent Type Theory (GDTT), a type theory with guarded recursion and multiple clocks in which one can program with, and reason about coinductive types. Productivity of recursively defined coinductive programs and proofs is encoded in types using guarded recursion......, crucial for programming with coinductive types, types must be interpreted as presheaves orthogonal to the object of clocks. In the case of dependent types, this translates to a unique lifting condition similar to the one found in homotopy theoretic models of type theory. Since the universes defined...... by inclusions of clock variable contexts commute on the nose with type operations on the universes....

 5. Separated type nuclear superheating reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hida, Kazuki.

  1993-01-01

  In a separated type nuclear superheating reactor, fuel assemblies used in a reactor core comprise fuel rods made of nuclear fuel materials and moderator rods made of solid moderating materials such as hydrogenated zirconium. Since the moderating rods are fixed or made detachable, high energy neutrons generated from the fuel rods are moderated by the moderating rods to promote fission reaction of the fuel rods. Saturated steams supplied from the BWR type reactor by the fission energy are converted to high temperature superheated steams while passing through a steam channel disposed between the fuel rods and the moderating rods and supplied to a turbine. Since water is not used but solid moderating materials sealed in a cladding tube are used as moderation materials, isolation between superheated steams and water as moderators is not necessary. Further, since leakage of heat is reduced to improve a heat efficiency, the structure of the reactor core is simplified and fuel exchange is facilitated. (N.H.)

 6. Exercise and type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karstoft, Kristian; Pedersen, Bente Klarlund

  2016-01-01

  Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with metabolic dysregulation and chronic inflammation, and regular exercise may provide a strong stimulus for improving both. In this review, we first discuss the link between inflammation and metabolism. Next, we give an update on the clinical metabo...... of long-term randomized clinical training studies with hard end points, it should be emphasized that physical activity represents a natural strong anti-inflammatory and metabolism-improving strategy with minor side effects.......Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with metabolic dysregulation and chronic inflammation, and regular exercise may provide a strong stimulus for improving both. In this review, we first discuss the link between inflammation and metabolism. Next, we give an update on the clinical...

 7. Saxagliptin for type 2 diabetes

  OpenAIRE

  Chacra,

  2010-01-01

  Antonio R Chacra, MDDiabetes Center, Federal University of São Paulo, BrazilAbstract: Saxagliptin (Onglyza™) is a potent, selective, once-daily dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor indicated for improving glycemic control in patients with type 2 diabetes (T2D). By blocking DPP-4, saxagliptin increases and prolongs the effects of incretins, a group of peptide hormones released by intestinal cells after meals, which stimulate glucose-dependent insulin secretion to lower...

 8. Familial colorectal cancer type X

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dominguez-Valentin, Mev; Therkildsen, Christina; Da Silva, Sabrina

  2015-01-01

  Heredity is a major cause of colorectal cancer, but although several rare high-risk syndromes have been linked to disease-predisposing mutations, the genetic mechanisms are undetermined in the majority of families suspected of hereditary cancer. We review the clinical presentation, histopathologic...... features, and the genetic and epigenetic profiles of the familial colorectal cancer type X (FCCTX) syndrome with the aim to delineate tumor characteristics that may contribute to refined diagnostics and optimized tumor prevention....

 9. Types of Leader in Organisation

  OpenAIRE

  Marian Aurelian Bârgău

  2015-01-01

  Besides leading theories of people in one way or another from different angles reveal the types of leaders who can meet in business management literature contains classifications of management styles, which take into account different criteria or viewpoints. The word “leadership‟ has been used in various aspects of human endeavor such as politics, businesses, academics, social works, etc. Previous views about leadership show it as personal ability. The individual leader traits dep...

 10. Repair Types, Procedures - Part 1

  Science.gov (United States)

  2010-05-01

  Affordable Combat Aircraft, AGARD - CP -600, 1997. [17] Helbling J, Grover R and Ratwani M. M “Analysis and Structural Test of Composite Reinforcement to...considered suitable for the composite patch repair of aluminum structure. Ductile adhesives such as FM- 73 are preferred over brittle adhesives Repair Types...zone. A proper cure cycle is followed as prescribed by the adhesive manufacturer. For FM- 73 adhesive cure at 2500F (1210C) for 120 minutes is

 11. Moment Distributions of Phase Type

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bladt, Mogens; Nielsen, Bo Friis

  In this paper we prove that the class of distributions on the positive reals with a rational Laplace transform, also known as matrix-exponential distributions, is closed under formation of moment distributions. In particular, the results are hence valid for the well known class of phase-type dist...... alternative representation in terms of sub{intensity matrices. Finally we are able to nd explicit expressions for both the Lorenz curve and the Gini index....

 12. FRANCHISOR TYPES IN PORTUGUESE FRANCHISING

  OpenAIRE

  Antonio Navarro García; Enrique Carlos Díez de Castro; Francisco Javier Rondán Cataluña

  2006-01-01

  The identification of the existence of strategic groups within Portuguese franchising constitutes the main aim of the present paper. An empirical study starting from 128 franchising chains operating in Portugal was carried out. The results reveal the existence of five perfectly differentiated strategic groups {franchisor types), which are described starting from the strategic variables that define them. Our main contribution is that the results obtained in the Portuguese franchising sy...

 13. Session Types in Abelian Logic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoichi Hirai

  2013-12-01

  Full Text Available There was a PhD student who says "I found a pair of wooden shoes. I put a coin in the left and a key in the right. Next morning, I found those objects in the opposite shoes." We do not claim existence of such shoes, but propose a similar programming abstraction in the context of typed lambda calculi. The result, which we call the Amida calculus, extends Abramsky's linear lambda calculus LF and characterizes Abelian logic.

 14. Herpes simplex type 2 pneumonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Calore Edenilson Eduardo

  2002-01-01

  Full Text Available Extensive reviews of pulmonary infections in AIDS have reported few herpetic infections. Generally these infections are due to Herpes simplex type 1. Pneumonia due to herpes type 2 is extremely rare. We describe a 40 year-old HIV positive woman who complained of fever, cough and dyspnea for seven years. She had signs of heart failure and the appearance of her genital vesicles was highly suggestive of genital herpes. Echocardiography showed marked pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy and tricuspid insufficiency. After a few days of hospitalization she was treated with Aciclovir and later with Ganciclovir. An open pulmonary biopsy revealed an interstitial inflammation, localized in the alveolar walls. Some pulmonary arteries had widened walls and focal hyaline degeneration. Immunohistochemistry indicated that the nuclei had herpes simplex virus type 2 in many endothelial cells (including vessels with widened walls, macrophages in the alveolar septa and pneumocytes. There was clinical improvement after treatment for herpes. We concluded that as a consequence of herpes infection, endothelial involvement and interstitial inflammation supervene, with thickening of vascular walls and partial obliteration of the vessel lumen. A direct consequence of these changes in pulmonary vasculature was pulmonary hypertension followed by heart failure.

 15. Herpes simplex type 2 pneumonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edenilson Eduardo Calore

  Full Text Available Extensive reviews of pulmonary infections in AIDS have reported few herpetic infections. Generally these infections are due to Herpes simplex type 1. Pneumonia due to herpes type 2 is extremely rare. We describe a 40 year-old HIV positive woman who complained of fever, cough and dyspnea for seven years. She had signs of heart failure and the appearance of her genital vesicles was highly suggestive of genital herpes. Echocardiography showed marked pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy and tricuspid insufficiency. After a few days of hospitalization she was treated with Aciclovir and later with Ganciclovir. An open pulmonary biopsy revealed an interstitial inflammation, localized in the alveolar walls. Some pulmonary arteries had widened walls and focal hyaline degeneration. Immunohistochemistry indicated that the nuclei had herpes simplex virus type 2 in many endothelial cells (including vessels with widened walls, macrophages in the alveolar septa and pneumocytes. There was clinical improvement after treatment for herpes. We concluded that as a consequence of herpes infection, endothelial involvement and interstitial inflammation supervene, with thickening of vascular walls and partial obliteration of the vessel lumen. A direct consequence of these changes in pulmonary vasculature was pulmonary hypertension followed by heart failure.

 16. New type fuel exchange system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meshii, Toshio; Maita, Yasushi; Hirota, Koichi; Kamishima, Yoshio.

  1988-01-01

  When the reduction of the construction cost of FBRs is considered from the standpoint of the machinery and equipment, to make the size small and to heighten the efficiency are the assigned mission. In order to make a reactor vessel small, it is indispensable to decrease the size of the equipment for fuel exchange installed on the upper part of a core. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. carried out the research on the development of a new type fuel exchange system. As for the fuel exchange system for FBRs, it is necessary to change the mode of fuel exchange from that of LWRs, such as handling in the presence of chemically active sodium and inert argon atmosphere covering it and handling under heavy shielding against high radiation. The fuel exchange system for FBRs is composed of a fuel exchanger which inserts, pulls out and transfers fuel and rotary plugs. The mechanism adopted for the new type fuel exchange system that Mitsubishi is developing is explained. The feasibility of the mechanism on the upper part of a core was investigated by water flow test, vibration test and buckling test. The design of the mechanism on the upper part of the core of a demonstration FBR was examined, and the new type fuel exchange system was sufficiently applicable. (Kako, I.)

 17. Light echoes - Type II supernovae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schaefer, B.E.

  1987-01-01

  Type II supernovae (SNs) light curves show a remarkable range of shapes. Data have been collected for the 12 Type II SNs that have light curve information for more than four months past maximum. Contrary to previous reports, it is found that (1) the decay rate after 100 days past maximum varies by almost an order of magnitude and (2) the light curve shapes are not bimodally distributed, but actually form a continuum. In addition, it is found that the extinctions to the SNs are related to the light curve shapes. This implies that the absorbing dust is local to the SNs. The dust is likely to be part of a circumstellar shell emitted by the SN progenitor that Dwek (1983) has used to explain infrared echoes. The optical depth of the shell can get quite large. In such cases, it is found that the photons scattered and delayed by reflection off dust grains will dominate the light curve several months after peak brightness. This light echo offers a straightforward explanation of the diversity of Type II SN light curves. 22 references

 18. Sandstone-type uranium deposits

  International Nuclear Information System (INIS)

  Austin, S.R.; D'Andrea, R.F. Jr.

  1978-01-01

  Three overall factors are necessary for formation of uranium deposits in sandstone: a source of uranium, host rocks capable of transmitting uranium-bearing solutions, and a precipitant. Possible sources of uranium in sandstone-type deposits include groundwaters emanating from granitic highlands, arkosic sediments, tuffaceous material within or overlying the host rocks, connate fluids, and overlying black shales. The first three sources are considered the most likely. Host rocks are generally immature sandstones deposited in alluvial-fan, intermontane-basin or marginal-marine environments, but uranium deposits do occur in well-winnowed barrier-bar or eolian sands. Host rocks for uranium deposits generally show coefficients of permeability on the order of 1 to 100 gal/day/ft 2 . Precipitants are normally agents capable of reducing uranium from the uranyl to the uranous state. The association of uranium with organic matter is unequivocal; H 2 S, a powerful reductant, may have been present at the time of formation of some deposits but may go unnoticed today. Vanadium can serve to preserve the tabular characteristics of some deposits in the near-surface environment, but is considered an unlikely primary precipitant for uranium. Uranium deposits in sandstone are divided into two overall types: peneconcordant deposits, which occur in locally reducing environments in otherwise oxidized sandstones; and roll-type deposits, which occur at the margin of an area where an oxidized groundwater has permeated an otherwise reduced sandstone. Uranium deposits are further broken down into four subclasses; these are described

 19. A new type of spondylo-metaphyseal dysplasia - Algerian type

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kozlowski, K.; Bacha, L.; Massen, R.; Ayati, M.; Sator, S.; Brahimi, L.

  1988-01-01

  A new, dominantly inherited, severe form of spondylometaphyseal dysplasia in five members of an Algerian family is reported. Another child, not investigated, was also probably affected. The disease is characterised by a unique clinical and radiological set of features: dwarfism, genu valgum deformity, progressive kypho-scoliosis, wrist deformity, myopia and severe metaphyseal dysplasia, with moderate spinal changes and minimal changes in the hands and feet. In view of the geographical localisation of the disorder and the anatomical distribution we propose the name Algerian type of spondylo-metaphyseal dysplasia. (orig.)

 20. Take Steps to Prevent Type 2 Diabetes

  Science.gov (United States)

  ... En español Take Steps to Prevent Type 2 Diabetes Browse Sections The Basics Overview Types of Diabetes ... 1 of 9 sections The Basics: Types of Diabetes What is diabetes? Diabetes means you have glucose ( ...

 1. What Type of Project Leader Are You?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund Pedersen, Carsten; Ritter, Thomas

  2018-01-01

  Everyone has their own way of organising a project. Read about the four types of leadership, and why a diversity of types is good for any organisation. And take the quiz: What type of project leader are you?......Everyone has their own way of organising a project. Read about the four types of leadership, and why a diversity of types is good for any organisation. And take the quiz: What type of project leader are you?...

 2. Recent Concepts of Ovarian Carcinogenesis: Type I and Type II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masafumi Koshiyama

  2014-01-01

  Full Text Available Type I ovarian tumors, where precursor lesions in the ovary have clearly been described, include endometrioid, clear cell, mucinous, low grade serous, and transitional cell carcinomas, while type II tumors, where such lesions have not been described clearly and tumors may develop de novo from the tubal and/or ovarian surface epithelium, comprise high grade serous carcinomas, undifferentiated carcinomas, and carcinosarcomas. The carcinogenesis of endometrioid and clear cell carcinoma (CCC arising from endometriotic cysts is significantly influenced by the free iron concentration, which is associated with cancer development through the induction of persistent oxidative stress. A subset of mucinous carcinomas develop in association with ovarian teratomas; however, the majority of these tumors do not harbor any teratomatous component. Other theories of their origin include mucinous metaplasia of surface epithelial inclusions, endometriosis, and Brenner tumors. Low grade serous carcinomas are thought to evolve in a stepwise fashion from benign serous cystadenoma to a serous borderline tumor (SBT. With regard to high grade serous carcinoma, the serous tubal intraepithelial carcinomas (STICs of the junction of the fallopian tube epithelium with the mesothelium of the tubal serosa, termed the “tubal peritoneal junction” (TPJ, undergo malignant transformation due to their location, and metastasize to the nearby ovary and surrounding pelvic peritoneum. Other theories of their origin include the ovarian hilum cells.

 3. P -type transparent conducting oxides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Kelvin H L; Xi, Kai; Blamire, Mark G; Egdell, Russell G

  2016-01-01

  Transparent conducting oxides constitute a unique class of materials combining properties of electrical conductivity and optical transparency in a single material. They are needed for a wide range of applications including solar cells, flat panel displays, touch screens, light emitting diodes and transparent electronics. Most of the commercially available TCOs are n -type, such as Sn doped In 2 O 3 , Al doped ZnO, and F doped SnO 2 . However, the development of efficient p -type TCOs remains an outstanding challenge. This challenge is thought to be due to the localized nature of the O 2 p derived valence band which leads to difficulty in introducing shallow acceptors and large hole effective masses. In 1997 Hosono and co-workers (1997 Nature 389 939) proposed the concept of ‘chemical modulation of the valence band’ to mitigate this problem using hybridization of O 2 p orbitals with close-shell Cu 3 d 10 orbitals. This work has sparked tremendous interest in designing p -TCO materials together with deep understanding the underlying materials physics. In this article, we will provide a comprehensive review on traditional and recently emergent p -TCOs, including Cu + -based delafossites, layered oxychalcogenides, nd 6 spinel oxides, Cr 3+ -based oxides (3 d 3 ) and post-transition metal oxides with lone pair state (ns 2 ). We will focus our discussions on the basic materials physics of these materials in terms of electronic structures, doping and defect properties for p -type conductivity and optical properties. Device applications based on p -TCOs for transparent p – n junctions will also be briefly discussed. (topical review)

 4. Nuclear Zpif-type plots

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ma Yugang

  2000-01-01

  Isospin dependent classical molecular dynamics model is used to investigate the nuclear disassembly of 129 Xe. Zpif-type plot in the field of linguistics is tested for the rank-classified cluster arrangement from this nuclear disassembly. It is found that the average cluster charge (or mass) of rank n in the charge (or mass) list is exactly inverse to its rank, i.e. there exists Zpif's law at the point of the liquid gas phase transition. This novel criterion can be used to diagnose the nuclear liquid gas phase transition experimentally and theoretically

 5. Infrastructure: concept, types and value

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander E. Lantsov

  2013-01-01

  Full Text Available Researches of influence of infrastructure on the economic growth and development of the countries gained currency. However the majority of authors drop the problem of definition of accurate concept of studied object and its criteria out. In the given article various approaches in the definition of «infrastructure» concept, criterion and the characteristics of infrastructure distinguishing it from other capital assets are presented. Such types of infrastructure, as personal, institutional, material, production, social, etc. are considered. Author’s definition of infrastructure is given.

 6. Barn og diabetes type 1

  OpenAIRE

  Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund

  2017-01-01

  Bacheloroppgave sykepleie, 2017 Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan vi kan undervise og veilede for å gi god og hensiktsmessig sykepleie til barn og deres familier. Hensikt: Finne ut hvordan sykepleier kan fremme egenomsorg hos barn med diabetes gjennom veiledning og undervisning. Dette er noe som sykepl...

 7. Type B Hepatitis in Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Tabarestani

  1977-01-01

  Full Text Available Hepatitis B surface antigen CHBsAg was found in 1% of controls, 2.1% of professional blood donors, 2.0% of leprosy patients and 76.1% of acute hepatitis in Tehran and Mashhad, Iran. All HBsAg positive samples also possessed antibody to the hepatitis B core antigen and all were subtype ayw. Type B hepatitis and the HBsAg state aloe frequent in Iran, but most must be accounted for by u nonparenter- al" or "rnapparent'' parenteral exposure.

 8. WWER-440 type reactor core

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mizov, J.; Svec, P.; Rajci, T.

  1987-01-01

  Assemblies with patly spent fuel of enrichment within 5 and 36 MWd/kg U or lower than the maximum enrichment of freshly charged fuel are placed in at least one of the peripheral positions of each hexagonal sector of the WWER-440 reactor type core. This increases fuel availability and reduces the integral neutron dose to the reactor vessel. The duration is extended of the reactor campaign and/or the mean fuel enrichment necessary for the required duration of the period between refuellings is reduced. Thus, fuel costs are reduced by 1 up to 3%. The results obtained in the experiment are tabulated. (J.B.). 1 fig., 3 tabs

 9. Adiabatic Wankel type rotary engine

  Science.gov (United States)

  Kamo, R.; Badgley, P.; Doup, D.

  1988-01-01

  This SBIR Phase program accomplished the objective of advancing the technology of the Wankel type rotary engine for aircraft applications through the use of adiabatic engine technology. Based on the results of this program, technology is in place to provide a rotor and side and intermediate housings with thermal barrier coatings. A detailed cycle analysis of the NASA 1007R Direct Injection Stratified Charge (DISC) rotary engine was performed which concluded that applying thermal barrier coatings to the rotor should be successful and that it was unlikely that the rotor housing could be successfully run with thermal barrier coatings as the thermal stresses were extensive.

 10. Fusion-fission type collisions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oeschler, H.

  1980-01-01

  Three examples of fusion-fission type collisions on medium-mass nuclei are investigated whether the fragment properties are consistent with fission from equilibrated compound nuclei. Only in a very narrow band of angular momenta the data fulfill the necessary criteria for this process. Continuous evolutions of this mechnism into fusion fission and into a deep-inelastic process and particle emission prior to fusion have been observed. Based on the widths of the fragment-mass distributions of a great variety of data, a further criterion for the compound-nucleus-fission process is tentatively proposed. (orig.)

 11. A Simple Solution to Type Specialization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  1998-01-01

  Partial evaluation specializes terms, but traditionally this specialization does not apply to the type of these terms. As a result, specializing, e.g., an interpreter written in a typed language, which requires a “universal” type to encode expressible values, yields residual programs with type tags...... all over. Neil Jones has stated that getting rid of these type tags was an open problem, despite possible solutions such as Torben Mogensen's “constructor specialization.” To solve this problem, John Hughes has proposed a new paradigm for partial evaluation, “Type Specialization”, based on type...... inference instead of being based on symbolic interpretation. Type Specialization is very elegant in principle but it also appears non-trivial in practice. Stating the problem in terms of types instead of in terms of type encodings suggests a very simple type-directed solution, namely, to use a projection...

 12. Type A dissection following endovascular repair of type B dissection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Juszkat, R.; Zabicki, M.; Jemielity, M.; Buczkowski, P.; Urbanowicz, T.

  2009-01-01

  Background: We present a patient, who was treated with thoracic stentgraft implantation, because of acute type B aortic dissection (according to Stanford classification). The endovascular procedure was performed without any complications. Case Report: The patient was discharged in the 3 rd postprocedural day and was transferred to another hospital for further recovery. Nine days after the procedure, the patient was readmitted in cardiogenic shock to the Cardiac Surgery Department. The patient was immediately operated on, after dissection of the ascending aorta and pericardial tamponade had been diagnosed in transthoracic echocardiography. Conclusions: Total replacement of the aortic arch and its ascending part was performed successfully. The surgery was carried out in deep hypothermia with temporary circulatory arrest. The patient was discharged from the Cardiac Surgery Unit 15 days after the surgery, and transferred to another unit for further recovery. (authors)

 13. Rapid typing of Coxiella burnetii.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidie M Hornstra

  Full Text Available Coxiella burnetii has the potential to cause serious disease and is highly prevalent in the environment. Despite this, epidemiological data are sparse and isolate collections are typically small, rare, and difficult to share among laboratories as this pathogen is governed by select agent rules and fastidious to culture. With the advent of whole genome sequencing, some of this knowledge gap has been overcome by the development of genotyping schemes, however many of these methods are cumbersome and not readily transferable between institutions. As comparisons of the few existing collections can dramatically increase our knowledge of the evolution and phylogeography of the species, we aimed to facilitate such comparisons by extracting SNP signatures from past genotyping efforts and then incorporated these signatures into assays that quickly and easily define genotypes and phylogenetic groups. We found 91 polymorphisms (SNPs and indels among multispacer sequence typing (MST loci and designed 14 SNP-based assays that could be used to type samples based on previously established phylogenetic groups. These assays are rapid, inexpensive, real-time PCR assays whose results are unambiguous. Data from these assays allowed us to assign 43 previously untyped isolates to established genotypes and genomic groups. Furthermore, genotyping results based on assays from the signatures provided here are easily transferred between institutions, readily interpreted phylogenetically and simple to adapt to new genotyping technologies.

 14. Phage typing of Staphylococcus saprophyticus.

  Science.gov (United States)

  Torres Pereira, A.; Melo Cristino, J. A.

  1991-01-01

  This study included 502 staphylococcus strains; Staphylococcus saprophyticus (297 strains) S. cohnii (47), S. xylosus (10), S. epidermidis (67) and S. aureus (81). Mitomycin C induction was performed on 100 isolates of S. saprophyticus and all induced strains were reacted with each other. Twenty-six strains proved to be lysogenic. Phages were propagated and titrated. With 12 of the phages there were three frequent associations, named lytic groups A, B and C, which included 75% of all typable strains. Typability of the system was 45% and reproducibility was between 94.2% and 100%. Phages did not lyse S. aureus and S. epidermidis strains, but they lysed S. saprophyticus and only rare strains of other novobiocin resistant species. Effective S. saprophyticus typing serves ecological purposes and tracing the origin of urinary strains from the skin or mucous membranes. Phage typing in association with plasmid profiling previously described, are anticipated as complementary methods with strong discriminatory power for differentiating among S. saprophyticus strains. PMID:1752305

 15. RIA type tests in ACPR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preda, Marin; Stefan, Violeta; Ancuta, Mirela; Negut, Gheorghe

  2008-01-01

  For a better NPP operation fuel behavior in accidental conditions (LOCA) is of great interest. Irradiation tests in ACPR can give interesting data on the CANDU fuel behavior in such kind of accidents. These data can be used for simulation, calibration and validation of fuel computer codes. The tests were accomplished in the TRIGA Annular Core Pulse Reactor (ACPR). Reactivity insertion accidents are not specific for the CANDU reactors but this type of test can contribute to a better understanding of CANDU type fuel behavior during various conditions.The tests were accomplished in the ambient pressure and temperature with fresh fuel probes. These tests gave similar results on the clad-fuel, and clad-coolant interactions which occur in LOCA accidents. The tests will be continued with instrumentation improvements what will give better statistics and information on fuel behavior in accident conditions. The structure of the paper is the following: - 1. Introduction; - 2. Irradiation device description; - 2.1. Capsule main parameters; - 2.1.1. Initial conditions; - 2.1.2. Test conditions; - 3. Tests objectives; - 4. Test of fuel; - 5. Results; - 5.1. Temperature effects; - 5.2. Pressure effects; - 6. Conclusion

 16. New type radiation management system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mogi, Kenichi; Uranaka, Yasuo; Fujita, Kazuhiko

  2001-01-01

  The radiation management system is a system to carry out entrance and leaving room management of peoples into radiation management area, information management on radiation obtained from a radiation testing apparatus, and so on. New type radiation management system developed by the Mitsubishi Electric Corp. is designed by concepts of superior maintenance and system practice by using apparatus and its interface with standard specification, upgrading of processing response by separating exposure management processing from radiation monitoring processing on a computer, and a backup system not so as to lose its function by a single accident of the constructed computer. Therefore, the system is applied by the newest hardware, package software, and general use LAN, and can carry out a total system filled with requirements and functions for various radiation management of customers by preparing a basic system from radiation testing apparatus to entrance and leaving room management system. Here were described on outline of the new type management system, concept of the system, and functions of every testing apparatus. (G.K.)

 17. New type of metal targets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bukharov, A.V.; Ankudinov, V.B.; Ogorodnikov, V.P.; Marukhin, Y.A.

  2014-01-01

  Now the technologies based on interaction of high-intensity beams with substance of a target are being intensively developed. As a target it is possible to use the new type of monodisperse metal targets. The principal advantages of new targets type are: target cooling isn't required; there is no induced activity: the target can be used many times; small dispersion on the speed, the size and interaction points with a beam. The basis of a target is the jet of molten metal, following in the vacuum chamber .Under the influence of the special disturbance superimposed on the liquid jet, the jet disintegrated into identical drops. In the vacuum chamber the drops freeze and form into the solid granules. It is possible to receive monodisperse targets from different metals, alloys and salts (diameter of targets is from 30 .m to 1.5 mm). Dispersion by the sizes and speed is less than 1%. The technique allows to receive not only continuous targets, but also hollow targets with dispersion on thickness of wall within 1...2%.

 18. Fixed type incore measuring device

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oda, Naotaka; Ito, Hitoshi; Maeda, Hiroyuki

  1998-01-01

  The present invention concerns a measuring device using gamma thermometers to be used in a BWR type reactor. An input switch is inserted to the vicinity of a detection signal input portion of a signal cable connecting GT with the detection signal input portion of a fixed type incore measuring device, and a loop resistance measuring means is disposed to the input switch on the side of the GT by way of a measurement switch. Upon measuring loop resistance, the GT measuring circuit is switched from the detection signal input portion to the loop resistance measuring means by a switching operation of the input switch and the measurement switch thereby enabling to confirm the value of the loop resistance. In addition, the lowering of the voltage in the loop resistance is compensated to confirm the accurate measurement values to be used thereby enabling to measure GT detection signals accurately. A diagnosing means for diagnosing the state of GT based on the results of the measurement for the loop resistance is disposed, and the results are reported to an operator. (N.H.)

 19. Types of Leader in Organisation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Aurelian Bârgău

  2015-05-01

  Full Text Available Besides leading theories of people in one way or another from different angles reveal the types of leaders who can meet in business management literature contains classifications of management styles, which take into account different criteria or viewpoints. The word “leadership‟ has been used in various aspects of human endeavor such as politics, businesses, academics, social works, etc. Previous views about leadership show it as personal ability. The individual leader traits depend not only on personal abilities and his characteristics, but in special on the characteristics of the situation and environment in which he finds himself. People could become members of an organization in other to achieve certain personal objectives, the extent to which they are active members depends on how they are convinced that their membership will enable them to achieve their predetermined objectives. The leader will support an organization if he believes that through it his personal objectives and goals could be met otherwise the person’s interest will decline. The type leader or style of leading in an organization is one of the factors that play significant role in enhancing or retarding the interest and commitment of the individuals in the organization.

 20. Verifying Process Algebra Proofs in Type Theory

  NARCIS (Netherlands)

  Sellink, M.P.A.

  In this paper we study automatic verification of proofs in process algebra. Formulas of process algebra are represented by types in typed λ-calculus. Inhabitants (terms) of these types represent proofs. The specific typed λ-calculus we use is the Calculus of Inductive Constructions as implemented

 1. 14 CFR 21.31 - Type design.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2010-01-01 2010-01-01 false Type design. 21.31 Section 21.31... PROCEDURES FOR PRODUCTS AND PARTS Type Certificates § 21.31 Type design. The type design consists of— (a) The... configuration and the design features of the product shown to comply with the requirements of that part of this...

 2. Type Checking with XML Schema in XACT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Christian; Møller, Anders

  to support XML Schema as type formalism. The technique is able to model advanced features, such as type derivations and overloaded local element declarations, and also datatypes of attribute values and character data. Moreover, we introduce optional type annotations to improve modularity of the type checking...

 3. Memorization in Type-Directed Partial Evaluation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balat, Vincent; Danvy, Olivier

  2002-01-01

  We use a code generator—type-directed partial evaluation— to verify conversions between isomorphic types, or more precisely to verify that a composite function is the identity function at some complicated type. A typed functional language such as ML provides a natural support to express the funct...

 4. Psychological Type of Person-Centered Counselors.

  Science.gov (United States)

  Robbins, Mandy; Turley, Joanne

  2016-02-01

  There are various models and approaches to counseling and psychotherapy. Important characteristics of therapists include psychological type. This study aimed to investigate the psychological type profile of person-centered counselors. The psychological type of 85 counselors (63 women, 22 men) was measured with the Francis Psychological Type Scales (FPTS). Results indicate that the FPTS can reliably measure psychological type among counselors, and the most common psychological type was introvert, intuitive, feeling, and judging (INFJ). The relation of these psychological types with a person-centered approach is further discussed.

 5. Quantum games as quantum types

  Science.gov (United States)

  Delbecque, Yannick

  In this thesis, we present a new model for higher-order quantum programming languages. The proposed model is an adaptation of the probabilistic game semantics developed by Danos and Harmer [DH02]: we expand it with quantum strategies which enable one to represent quantum states and quantum operations. Some of the basic properties of these strategies are established and then used to construct denotational semantics for three quantum programming languages. The first of these languages is a formalisation of the measurement calculus proposed by Danos et al. [DKP07]. The other two are new: they are higher-order quantum programming languages. Previous attempts to define a denotational semantics for higher-order quantum programming languages have failed. We identify some of the key reasons for this and base the design of our higher-order languages on these observations. The game semantics proposed in this thesis is the first denotational semantics for a lambda-calculus equipped with quantum types and with extra operations which allow one to program quantum algorithms. The results presented validate the two different approaches used in the design of these two new higher-order languages: a first one where quantum states are used through references and a second one where they are introduced as constants in the language. The quantum strategies presented in this thesis allow one to understand the constraints that must be imposed on quantum type systems with higher-order types. The most significant constraint is the fact that abstraction over part of the tensor product of many unknown quantum states must not be allowed. Quantum strategies are a new mathematical model which describes the interaction between classical and quantum data using system-environment dialogues. The interactions between the different parts of a quantum system are described using the rich structure generated by composition of strategies. This approach has enough generality to be put in relation with other

 6. A simple solution to type specialization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danvy, Olivier

  1998-01-01

  Partial evaluation specializes terms, but traditionally this specialization does not apply to the type of these terms. As a result, specializing, e.g., an interpreter written in a typed language, which requires a “universal” type to encode expressible values, yields residual programs with type tags...... all over. Neil Jones has stated that getting rid of these type tags was an open problem, despite possible solutions such as Torben Mogensen's “constructor specialization.” To solve this problem, John Hughes has proposed a new paradigm for partial evaluation, “Type Specialization”, based on type...... from the universal type to the specific type of the residual program. Standard partial evaluation then yields a residual program without type tags, simply and efficiently....

 7. What causes type 1 diabetes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buschard, Karsten

  2011-01-01

  To study type 1 diabetes (T1D), excellent animal models exist, both spontaneously diabetic and virus-induced. Based on knowledge from these, this review focuses on the environmental factors leading to T1D, concentrated into four areas which are: (1) The thymus-dependent immune system: T1D is a T...... T cell reaction and less autoimmunity. Glycolipids presented by CD1 molecules are central in this stimulation. (4) Importance of the intestine and gliadin intake: Gluten-free diet dramatically inhibits T1D in animal models, and epidemiological data are supportive of such an effect in humans....... The mechanisms include less subclinical intestinal inflammation and permeability, and changed composition of bacterial flora, which can also be obtained by intake of probiotics. Gluten-free diet is difficult to implement, and short-term intake has no effect. Regarding the onset of the T1D disease process, slow...

 8. An Abel type cubic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gary R. Nicklason

  2015-07-01

  Full Text Available We consider center conditions for plane polynomial systems of Abel type consisting of a linear center perturbed by the sum of 2 homogeneous polynomials of degrees n and 2n-1 where $n \\ge 2$. Using properties of Abel equations we obtain two general systems valid for arbitrary values on n. For the cubic n=2 systems we find several sets of new center conditions, some of which show that the results in a paper by Hill, Lloyd and Pearson which were conjectured to be complete are in fact not complete. We also present a particular system which appears to be a counterexample to a conjecture by Zoladek et al. regarding rational reversibility in cubic polynomial systems.

 9. Life history types and strategies

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boel, Mikkel

  strategies and types in migratory freshwater fish, using brown trout and alewife as study organisms. Firstly, we investigated underlying mechanisms of resident and migratory life history strategies of salmonids, using indicators for nutritional status, stress, tissue damage and smoltification. Secondly...... III the minimum predation from cormorants and herons was estimated over a three year period on the brown trout population of of Lake Hald. The magnitude of the predation pressure from both bird species were very similar and when summed up, the avian predation accounted for an average minimum of 37.......2 % of the annual brown trout mortality in the lake and 10.1 % in the tributaries. This result illustrates that avian predation in the lake can be quite substantial and potentially plays an important role in the population dynamics of brown trout. Cormorants alone were responsible 21.2% in the lake and the arrival...

 10. Psychoanalytical personality types and agoraphobia.

  Science.gov (United States)

  Hoffart, A

  1995-03-01

  The aim of this study was to examine the relationship between psychoanalytical personality types and agoraphobia. Thirty-two panic disorder with agoraphobia patients and 18 agoraphobia without panic disorder patients attending an inpatient 11-week behavioral-psychodynamic treatment program were assessed repeatedly from pretreatment to 2 years after the end of treatment. On personality scales measuring oral, obsessive, hysterical, and reality-weak traits, there were no differences between agoraphobic patients with and without panic disorder. The examined traits correlated across the period from pretreatment to 2-year follow-up, although the potential influence of symptoms were controlled for. Higher scores on the oral scale predicted poorer course of symptoms in the year immediately after treatment. Scores on the oral scale decreased with the improvements of agoraphobic and general symptoms, but did not attain a normal level. The results supported a combined predisposition-state model for the relationship between oral traits and agoraphobia.

 11. Master-slave type manipulator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haaker, L.W.; Jelatis, D.G.

  1979-01-01

  Remote control manipulator of the master-slave type for carrying out work on the other side of a shield wall. This appliance allows a Y movement relative displacement, the function of which is to extend the range of the manipulator towards the front and also to facilitate its installation, the lateral rotation or inclination of the slave arm in relation to the master arm, and the Z movement extension through which the length of the slave arm is increased in comparison with that of the master arm. Devices have been developed which transform the linear movements into rotational movements to enable these movements to be transmitted through rotational seal fittings capable of ensuring the safety of the separation between the operator's environment and that in the work area. Particular improvements have been made to the handles, handle seals, pincer mechanisms, etc [fr

 12. Livermore pool-type reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mann, L.G.

  1977-01-01

  The Livermore Pool-Type Reactor (LPTR) has served a dual purpose since 1958--as an instrument for fundamental research and as a tool for measurement and calibration. Our early efforts centered on neutron-diffraction, fission, and capture gamma-ray studies. During the 1960's it was used for extensive calibration work associated with radiochemical and physical measurements on nuclear-explosive tests. Since 1970 the principal applications have been for trace-element measurements and radiation-damage studies. Today's research program is dominated by radiochemical studies of the shorter-lived fission products and by research on the mechanisms of radiation damage. Trace-element measurement for the National Uranium Resource Evaluation (NURE) program is the major measurement application today

 13. Physics of type Ia supernovae

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoeflich, Peter

  2006-01-01

  The last decade has witnessed an explosive growth of high-quality data for thermonuclear explosions of a white dwarf star, the type Ia supernovae (SNe Ia). Advances in computational methods provide new insights into the physics of the phenomenon and a direct, quantitative link between observables and explosion physics. Both trends combined provided spectacular results, allowed to address, to identify specific problems and to narrow down the range of scenarios. Current topics include the relation between SNe Ia and their progenitors, the influence of the metallicities and accretion on the explosion, and details of the burning front. How can we understand the apparent homogeneity and probe for the diversity of SNe Ia? Here, we want give an overview of the current status of our understanding of supernovae physics in light of recent results

 14. Classification of Building Object Types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kaj Asbjørn

  2011-01-01

  made. This is certainly the case in the Danish development. Based on the theories about these abstraction mechanisms, the basic principles for classification systems are presented and the observed misconceptions are analyses and explained. Furthermore, it is argued that the purpose of classification...... systems has changed and that new opportunities should be explored. Some proposals for new applications are presented and carefully aligned with IT opportunities. Especially, the use of building modelling will give new benefits and many of the traditional uses of classification systems will instead...... be managed by software applications and on the basis of building models. Classification systems with taxonomies of building object types have many application opportunities but can still be beneficial in data exchange between building construction partners. However, this will be performed by new methods...

 15. Chandra Early Type Galaxy Atals

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Woo; Anderson, Craig; Burke, Douglas J.; Fabbiano, Giuseppina; Fruscione, Antonella; Lauer, Jennifer; McCollough, Michael; Morgan, Douglas; Mossman, Amy; O'Sullivan, Ewan; Paggi, Alessandro; Vrtilek, Saeqa Dil; Trinchieri, Ginevra

  2017-08-01

  The hot gas in early type galaxies (ETGs) plays a crucial role in understanding their formation and evolution. As the hot gas is often extended to the outskirts beyond the optical size, the large scale structural features identified by Chandra (including jets, cavities, cold fronts, filaments and tails) point to key evolutionary mechanisms, e.g., AGN feedback, merging history, accretion, stripping and star formation and its quenching. We have systematically analyzed the archival Chandra data of ~100 ETGs to study the hot ISM. We produce the uniformly derived data products with spatially resolved spectral information and will make them accessible via a public web site. With 2D spectral infomation, we further discuss gas morphology, scaling relations, X-ray based mass profiles and their implications related to various physical mechanisms (e.g., stellar and AGN feedback).

 16. PWR type process heat reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aubert, Gilles; Petit, Guy.

  1974-01-01

  The nuclear reactor described is of the pressurized water type. It includes a prestressed concrete vessel, the upper part of which is shut by a closure, and a core surrounded by a core ring. The core fuel assemblies are supported by an initial set of vertical tubes integral with the bottom of the vessel, which serve to guide the rods of the control system. Over the core there is a second set of vertical tubes, able to receive the absorbing part of a control rod when this is raised above the core. An annular pressurizer around the core ring keeps the water in a liquid state. A pump is located above the second set of tubes and is integral with the closure. It circulates the water between the core and the intake of at least one primary heat exchanger, the exchanger (s) being placed between the wall of the vessel and the core ring [fr

 17. BWR type nuclear power plant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsumoto, Kosuke.

  1991-01-01

  In a BWR type nuclear power plant in which reactor water in a reactor pressure vessel can be drained to a waste processing system by way of reactor recycling pipeways and remaining heat removal system pipeways, a pressurized air supply device is disposed for supplying air for pressurizing reactor water to the inside of the reactor pressure vessel by way of an upper head. With such a constitution, since the pressurized air sent from the pressurized air supply device above the reactor pressure vessel for the reactor water discharging pressure upon draining, the water draining pressure is increased compared with a conventional case and, accordingly, the amount of drained water is not reduced even in the latter half of draining. Accordingly, the draining efficiency can be improved and only a relatively short period of time is required till the completion of the draining, which can improve safety and save labors. (T.M.)

 18. Type IV Wind Turbine Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Anca Daniela; Margaris, Ioannis D.

  . In the project, this wind turbine model will be further incorporated in a wind power plant model together with the implementation in the wind power control level of the new control functionalities (inertial response, synchronising power and power system damping). For this purpose an aggregate wind power plant......This document is created as part of the EaseWind project. The goal of this project is to develop and investigate new control features for primary response provided by wind power plants. New control features as inertial response, synchronising power and power system damping are of interest to EaseWind...... project to be incorporated in the wind power plant level. This document describes the Type 4 wind turbine simulation model, implemented in the EaseWind project. The implemented wind turbine model is one of the initial necessary steps toward integrating new control services in the wind power plant level...

 19. Emulsion type dry cleaning system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kohanawa, Osamu; Matsumoto, Hiroyo.

  1988-01-01

  Protective clothing against radioactive contamination used in the radiation controlled areas of nuclear plants has been washed by the same wet washing as used for underwear washing, but recently dry cleaning is getting used in place of wet washing, which generates a large quantity of laundry drain. However, it was required to use wet washing once every five to ten dry cleanings for washing protective clothing, because conventional dry cleaning is less effective in removing water-soluble soils. Therefore, in order to eliminate wet washing, and to decrease the quantity of laundry drains, the emulsion type dry cleaning system capable of removing both oil-soluble and water-soluble soils at a time has been developed. The results of developmental experiments and actual application are presented in this paper. (author)

 20. EG type radioactive calibration standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  1980-01-01

  EG standards are standards with a radioactive substance deposited as a solution on filtration paper and after drying sealed into a plastic disc or cylinder shaped casing. They serve the official testing of X-ray and gamma spectrometers and as test sources. The table shows the types of used radionuclides, nominal values of activity and total error of determination not exceeding +-4%. Activity of standards is calculated from the charge and the specific activity of standard solution used for the preparation of the standard. Tightness and surface contamination is measured for each standard. The manufacturer, UVVVR Praha, gives a guarantee for the given values of activity and total error of determination. (M.D.)