WorldWideScience

Sample records for tweede helft van

 1. Gebruik en waardering kiesBeter.nl tweede helft 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf ML van der; Colijn JJ; VTV

  2007-01-01

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de zorgportal kiesBeter.nl. Deze publieke portal verschaft burgers inzicht in de keuzes die ze kunnen maken in de zorg en biedt ze hiertoe relevante informatie.

 2. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 3. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 4. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honin

 5. In naam van het algemeen belang : de onstaansgeschiedenis van de ruilverkaveling als instrument voor inrichting van het platteland

  NARCIS (Netherlands)

  Molema, A.M.; Brink, van den A.

  2009-01-01

  Nederland is nooit af. Telkens gaat een deel ervan op de schop. Zo publiceerde de Deltacommissie recentelijk haar visie over de gevolgen van klmaatverandering. In de tweede helft van de twintigste eeuw waren andere zaken aan de orde: de grootscheepse reconstructie van het platteland door middel van

 6. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 7. Het leren van een tweede taal: een terras: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiken, F.

  2010-01-01

  Op het terras van mijn vakantiebungalow, gelegen op 149,47 graden westerlengte en 17,30 graden zuiderbreedte, zag ik met het verstrijken van de dag plotseling opvallende overeenkomsten met het leren van een tweede taal. Syndroom van Stendhal, beroepsdeformatie of gewoon een ordinaire zonnesteek?

 8. Grondslagen van verandering. Assimilatie en differentiatie van het Antwerpse boekbedrijf in de tweede helft van de zeventiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Verhoeven

  2007-01-01

  Full Text Available The foundations of change. Integration and diversification in the Antwerp book trade during the second half of the seventeenth centuryWar, ruthless international competition, high import and export duties on books, and unforeseeable changes in the taste of readers all posed a serious threat to the survival of the book trade in the Southern Netherlands during the late seventeenth century. Nevertheless, some Brabantine printers not only survived the crisis they even managed to prosper. This article provides additional insights into the survival strategies adopted at the time based on material from the archives of Balthazar II Moretus’ Officina Plantiniana and the medium-sized publishing house of Hieronymus III Verdussen. Although both entrepreneurs reacted to the crisis by imposing harsh reforms, restructuring, and implementing innovative techniques such as sale on approval, their actual management choices differed greatly. The Officina Plantiniana focused more on the industrial component by opting for large-scale printing. Moretus cut back deliveries to smaller markets and dealers and concentrated on the major booksellers instead as they were able to order in bulk and resell the books to their smaller colleagues which meant that he no longer had to pay for transport and marketing. Moretus also abandoned the inefficient barter system and insisted upon cash payments so that he no longer had to take on books with a limited market value. Verdussen on the other hand followed a completely different path and seemed to renounce printing. He outsourced more and more printing work to jobbing printers in Germany or the United Provinces, thereby externalizing the risk of overstocking or losing out due to a drop in demand. By cultivating a number of advantageous alliances, Verdussen was also able to drastically reduce his custom and transport costs. As the registers of their guild reveals, in order to survive the crisis the majority of publishers in Antwerp chose Verdussen’s course of commercial capitalism as opposed to the industrial approach followed by Moretus.

 9. Het experiment gezondheidszorg Almere: eindevaluatie van een experiment en een krap geplande tweede lijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Sixma, H.; Bakker, D.H. de; Bent, J. van der

  1993-01-01

  Het experiment beoogt door een hechtere en sterkere eerste lijnsgezondheidszorg een verminderd beroep op de tweede lijn te bewerkstelligen. 'Hechter' betekent het in één organisatie brengen van alle hulpverleners in de eerste lijn en zorgverlening van wijkgericht werkende gezondheidscentra. 'Sterker

 10. De invloed van huisartsen in de tweede lijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, T.J.J.M.T.

  1991-01-01

  Kersten stelt in zijn proefschrift 'De invloed van huisartsen in de tweedelijn' dat huisartsen minder met specialisten samnewerken dan ze, ook naar de mening van de huisarts zelf, zouden moeten doen. Zo doen huisartsen slechts in 29% van de gevallen een procedure voorstel aan de internist. Wanneer d

 11. Die mites rondom die val van Troje en Vergilius se uitbeelding daarvan in die tweede boek van die Aeneïs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Swanepoel

  1981-05-01

  Full Text Available Die mites oor die val van Troje vertel ’n aangrypende verhaal en in die tweede boek van die Aeneïs gee Vergilius op ’n besondere wyse gestalte daaraan. Maar Vergilius se vergestalting daarvan is slegs een van die variante van die verhaal.

 12. Merdeka en Pride De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Rommelse, Gijs

  2014-01-01

  abstractDit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zo

 13. Helft vleesvarkens vaccineren tegen App. vermindert pleuritis niet

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Stockhofe-Zurwieden, N.; Cruijsen, T.; Leengoed, van L.A.M.G.; Raymakers, R.

  2006-01-01

  Door de helft van de varkens op een leeftijd van 6, 10 en 14 weken te vaccineren tegen App. neemt het percentage vleesvarkens met pleuritis op moment van slachten af van 41 naar 35 procent. Dit blijkt uit onderzoek van de PVE, dat in 2005 is uitgevoerd op Praktijkcentrum Sterksel

 14. EOR-technology gives Dutch oil field in Schoonebeek a second life; EOR-technologie geeft olieveld Schoonebeek tweede leven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, P.

  2010-05-15

  One appealing example of new oil recovery techniques can be found in Schoonebeek, the Netherlands. At first only half of the oil in this field could be extracted until the field was closed in 1996. Thanks to the modern EOR(Enhanced Oil Recovery) steam injection the field is now given a second life. [Dutch] Een aansprekend voorbeeld van de nieuwe oliewinningstechnieken is te vinden in Schoonebeek. Aanvankelijk kon slechts de helft van de aanwezige olie uit het veld worden geproduceerd tot het veld in 1996 gesloten werd. Met moderne EOR (Enhanced Oil Recovery) stoominjectie krijgt het veld nu een tweede leven.

 15. De emergentie en evolutie van drie werelden : tweede revisie van Poppers driewereldentheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, André de

  2009-01-01

  De driewereldentheorie (3Wt) van Karl Popper is een metafysische theorie die de pretentie heeft alle entiteiten uit de werkelijkheid op een geordende manier een plaats te geven. De ordening komt tot stand op basis van de fysische, mentale of abstracte status die entiteiten bezitten. Deze status is k

 16. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 17. Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Rietra, R.P.J.J.; Japenga, J.; Bouwman, L.A.; Römkens, P.F.A.M.

  2006-01-01

  Onderzocht is het effect van het verhogen van de pH van de bodem op de cadmium- en zinkopname door de landbouwgewassen: prei, schorseneer, aardappel, tarwe en gras. Op een locatie in de Kempen met een relatief hoge cadmiumverontreiniging (1,5 a 2 mg Cd.kg-1 grond) is de pH van de bodem verhoogd met

 18. Biodegradatie Xenobiotica V. Studie naar de biologische afbreekbaarheid van pentachloorfenol. Tweede interimrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Duzijn RF; Andel JG van

  1989-01-01

  Pentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit (vervolg) onderzoek werd de biologische afbraak van PCP nagestreefd onder aerobe en anaerobe condities, met verschillende typen

 19. Veldmeting naar het (verkeerd) gebruik van de bromfietshelm : resultaten van observaties naar helmgebruik en enquêtes over helmen, het bromfietscertificaat en snelheden bromfietsen : onderzoek uitgevoerd in de tweede helft van 1996.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Varkevisser, G.A.

  1997-01-01

  The moped crash helmet - required by Dutch law since 1975 - protects riders from head injury in case of an accident. The crash helmet is more effective if it is worn properly, fits the head well, and is not too badly damaged. When the SWOV Institute for Road Safety Research first carried out a surve

 20. Hervormde spore op die Tukkie kampus – ’n Kroniek van die tweede 50 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André G. Ungerer

  2017-02-01

  Full Text Available This article is about the 2nd half (50 years of the centenary of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA at the University of Pretoria (UP. The NHKA was the first church to join the Faculty of Theology at UP in 1917. The previous article ‘Hervormde footprints on the Tukkie campus – a chronicle of the first fifty years’ contains the humble beginnings, the steady growth, the political background during the apartheid years, and the NHKA’s role in justifying apartheid. The 70s and the 80s was a flourishing time for the Church with a steady growth in membership, an increase in the number of lecturers and students, and more or less enough money to sustain theology education at UP. During the nineties there was a decrease in membership numbers with the pivot point in 1992: from thereon there was a steady decline which was accelerated by the church schism in 2011 and onward. The two Sections of the NHKA and the Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK, Section A and B, became one in 2000. The Reformed Theology College (RTC, with the aim of church specific education for students of the NHKA, was also established in 2000 with prof. T.F.J. Dreyer as the first head. In November 2015 a student protest action #FeesMustFall rocked the foundation of higher education in South Africa. The issue of language and curriculum as aftermath of the protest actions was also at stake during 2016. During 2017 the centennial celebration of the Faculty of Theology at UP will take place. It coincides with REFO 500 – the commemoration of 500 years of the Reformation.

 1. Implementation of climate policy within Dutch municipalities. State-of-the-art in the second half of 2009; Invulling van het klimaatbeleid binnen Nederlandse gemeenten. Stand van zaken tweede helft 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zwang, J.W.; Westerink, C.M.; Verhagen, R.

  2009-12-15

  In the period September and October 2009 a survey was held among Dutch municipalities to establish to what extent they expect to meet the local and national climate targets and to find out if municipalities feel that the government should take further action to realize the national climate targets. [Dutch] In de periode september en oktober 2009 is een enquete gehouden onder gemeenten om te bepalen in hoeverre zij verwachten de eigen en landelijke klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren en om te bepalen of gemeenten vinden dat de Rijksoverheid meer actie moet ondernemen om de landelijke klimaatdoelstellingen gerealiseerd te krijgen.

 2. Tekenen en vasseren : Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699 - 1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Breedveldt Boer, I.M.

  2003-01-01

  Jan Peter van Baurscheit the Younger (1699 - 1768) was educated to become a sculptor and an architect in the studio of his father, J.P. van Baurscheit the elder (1669 - 1728), who owned one of the leading sculptor studios in Antwerpen. Van Baurscheit continued the bussiness after his father's death

 3. Tekenen en vasseren : Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699 - 1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Breedveldt Boer, I.M.

  2003-01-01

  Jan Peter van Baurscheit the Younger (1699 - 1768) was educated to become a sculptor and an architect in the studio of his father, J.P. van Baurscheit the elder (1669 - 1728), who owned one of the leading sculptor studios in Antwerpen. Van Baurscheit continued the bussiness after his father's death

 4. Die 2004 senior Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde- olimpiade: ’n Analise van die resultate van die senior groep, tweede ronde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2004-09-01

  Full Text Available Suid-Afrikaanse leerders se ontoereikende wiskundeprestasie is ’n bron van kommer vir elkeen wat betrokke is by leerfasilitering i wiskunde. Belanghebbendes soek ernstig na moontlike wyses waarop leerders se insig rakende en prestasie in wiskunde verbeter ka word ten einde leerders toe te rus met wiskundige vaardighede en hulle op hierdie wyse te help om ’n beter kans te hê op lewensukse In hierdie verband word wiskunde-olimpiades wêreldwyd beskou as ’n uitnemende meganisme, enersyds om talentvolle leerders identifiseer en leerders se probleemoplossingsvaardighede in wiskunde te verbeter, en andersyds om leerders voor te berei op wiskundig studierigtings in die algemeen. In hierdie artikel word enkele aspekte van die pas afgelope Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde olimpiade ontleed en enkele aanbevelings gemaak. ’n Belangrike gevolgtrekking wat gemaak word, is dat die Harmony Suid-Afrikaans Wiskunde-olimpiade in ’n groot mate in sy doel slaag, maar nie naastenby soveel leerders en opvoeders bereik as waarop ’n mens so wou hoop nie. Die ideale van die Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde-olimpiade kan waarskynlik slegs bereik word indien alle sko van toereikende fasiliteite voorsien word en die standaard van wiskundeonderrig op nasionale vlak terselfdertyd toepaslik verbete word. Spoedige en indringende gesprek en herbesinning deur alle betrokke partye is daarom dringend noodsaaklik.

 5. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 6. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 7. Visies op de stad: van tuindorp tot smart city

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.; van Melik, Rianne; Ernste, Huib

  2015-01-01

  De 21ste eeuw is de eeuw van de stad: sinds het begin van het millennium woont meer dan de helft van de wereldbevolking insteden. Nadenken over de stad is dan ook van groot belang. Wat is een stad eigenlijk? Welke rol spelen economie, politiek en ruimte in de stedelijke ontwikkeling? Hoe beleven

 8. Pyrolyse van acetyleenethers

  NARCIS (Netherlands)

  Rosebeek, Barthelomeus

  1961-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pyrolyse van acetyleenethers, terwijl er ook de reactie van acetyleenethers met keteen in besproken wordt. Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van de uitgangsstoffen, de volgende twee hoofdstukken geven de resultaten van de pyrolysereacti

 9. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; LBG

  1997-01-01

  In 1994 is de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn na goedkeuring door de Tweede Kamer de interventiewaarden van kracht geworden. Tijdens het proces van de eerste rapportage van zowel de humaan-toxicologische als ecotoxicologische onderbouwing van voorstel

 10. Zonder vrees en zonder verwijt : Poolse militairen in West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskamp, Florian

  2015-01-01

  Deze historische studie geeft een beschrijving van de Poolse strijdkrachten die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het Westen zijn uitgeweken. De Westerse Polen vochten veelal als zelfstandig onderdeel binnen de Britse commandostructuur. Vaak weggezet als aanvullende strijders binnen de Britse krij

 11. Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C.

  2003-01-01

  Effecten van veranderingen in hydrodynamiek en morfologie door de Deltawerken op de habitatgeschiktheid voor kokkels. Rapportage uit het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde, in het kader van de tweede evaluatie Nederlands schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

 12. Vliegende start : de eerste 'echte' onderwijsbaan van Lesley van Scherpenseel

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, Marco; Hallink, Hanneke; Scherpenseel, van Lesley

  2015-01-01

  Dit interview is het tweede in een serie van drie interviews en geeft een kijkje in de keuken van een startende leerkracht in een van de tekortvakken. We speken met Lesley van Scherpenseel, docent Natuurkunde en TOA op het Metis Montessori Lyceum

 13. Visueel & dynamisch: De stedebouw van Granpré Molière en Verhagen 1915-1950

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, J.A.

  1991-01-01

  De vernieuwing van een in formalisme en academisme vastgelopen vormentaal van architectuur en stadsuitleg tekende zich in de eerste helft van deze eeuw af in twee stromingen: de ene hechtte grote waarde aan zintuiglijke, visuele kwaliteiten en het gebruik van natuurlijke materialen, waarbij grote aa

 14. Kringloopsluiting in de papierfabriek door middel van thermofiele proceswaterzuivering

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelaar, J.C.T.; Klapwijk, A.; Lier, van J.B.

  2002-01-01

  Dit artikel beschrijft het onderzoek naar de thermofiele aerobe nazuivering van anaeroob voorgezuiverd papier proceswater. In batch experimenten vond een proceswater karakterisering plaats met mesofiel en thermofiel actief slib. In tweede instantie werd de toepasbaarheid van een conventioneel actief

 15. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 16. Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Sleijser, A.J.

  1933-01-01

  Het tweede gedeelte van de berichten omtrent waarneming van geringde vogels, die gedurende het jaar 1932 bij 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ingekomen zijn, wordt in de hierna volgende lijst vermeld. Het gemis van Prof. Dr. E. D. van Oort bij het samenstellen van dit verslag is onzegbaar

 17. Marketingresultaten kiesBeter.nl eerste helft 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf ML van der; Colijn J - Graaf ML van der; Colijn J (eds); VTV

  2006-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de zorgportal kiesBeter.nl. Deze publieke portal verschaft burgers inzicht in de keuzes die ze kunnen maken in de zorg en biedt ze hiertoe relevante informatie.

 18. IPv6 Monitoring in Nederland: De derde meting : TNO-White paper

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.S.A.; Hartog, T.; Holtzer, A.C.G.; Schotanus, H.A.; Smets, R.C.J.; Tijmes, M.R.

  2011-01-01

  Dit whitepaper beschrijft de derde meting in het kader van IPv6 monitoring in Nederland. Eerder zijn de Nulmeting2 en Tweede Meting3 gepubliceerd. In de tweede helft van 2011 zal nog een vierde meting gepubliceerd worden. Uit de vorige metingen is gebleken dat IPv6 bewustzijn toeneemt, maar dat het

 19. Welzijn van dieren in reizende circussen

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 20. Gezondheid en uitval van zogende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoenmakers, P.; Huysman, C.

  1991-01-01

  Op het Proefstation voor de Varkenshouderij is een registratiesysteem voor ziekten . in gebruik. Hierbij wordt een codestelsel gebruikt van drie posities, waarbij de eerste de diercategorie aangeeft, de tweede het orgaansysteem en de derde het zogenaamde symptomencomplex met bijbehorende therapie.

 1. Herbeleving en herinterpretatie. Recente literatuur over Nederland en de Tweede Wereldoorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Romijn

  1987-01-01

  Full Text Available Flehite. Tijdschrift voor verleden en heden van Oost-Utrecht J.R. Pauwels, Bijdragen van het Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog J. van der Steen, Jaarboek van de Heemkunde 'Roerstreek' H.T. Bussemaker, De militaire spectator Maandorgaan van de documentatiegroep '40-'45 G. Abma, Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 M. Avesaath-van den Broek, Swalmen '40-'45 P. Baghus, Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945 P. Berserk, De tweede generatie. Herinneringen van een NSB-kind R. Blatt, Rudy, een strijdbare jood, 1940-1945 H. Bollen, J. Kuiper-Abee, Worsteling om Walcheren 1939-1945 A.H. Bornebroek, De illegaliteit in Twente. Een onderzoek naar het ondergronds georganiseerd verzet in '40-'45 J. Bosdriesz, G. Soeteman, Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog — de chaos — de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren F. Boucher, E. Kalkman, D. Schaap, Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945 B. van der Klaauw, B.M. Rijnhout, De luchtoorlog boven Nederland 1940-1945 A. Korthals Altes, Slag in de schaduw, Peel/Maas 1944-'45 H. Kraaijenbrink, Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier B.H. Laurens, Hun armoede en hun grauwe gezicht. Hongerwinter '44-'45 L. Looijenga, De bevrijding is een jaartal geworden. Noordwolde 1940/45…1985. Een stille omgang door Weststellingwerfs oorlogsgeschiedenis K. Mallan, Als de slag van gisteren… Rotterdam 10-14 mei 1940. De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad J.A. Niemeijer, A.J.A. Mulder, Verzet in Groningen J.J. Nortier, Acties in de Archipel. De intelligence-operaties van NEFIS III in de Pacific-oorlog H. Onderwater, Operatie 'Manna'. De geallieerde voedseldroppings april/mei 1945 J. Pisuisse, Dubbelbeeld. Twee vrouwen in oorlogstijd Nederland en Indië R. Roegholt, J. Zwaan, Het verzet 1940-1945 J. Roelfs, De onvergetelijke

 2. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 3. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 4. Affektiewe en kulturele faktore by die verwerwingvan Afrikaans as 'n tweede taal deur Swartvolwasse leerders in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annemarie Swartz

  2013-02-01

  Full Text Available Hierdie artikel oorweeg die rol van affektiewe en kulturele faktore in die verwerwing van 'n tweede taal. Faktore soos motivering en die gesindhede en emosionele toestande van leerders word bespreek op grond van 'n in-diepte literatuurstudie. Schumann se Akkulturasie-model word van nader beskou om die moontlike toepassing daarvan in die Suid-Afrikaanse konteks te evalueer. Die artikel sluit met 'n beskrywing van die praktiese implikasies van hierdie faktore in die vorm van 'n lesmodule vir swart volwasse leerders van Afrikaans as 'n tweede taal, wat gebruik maak van kultuurverskynsels.This article considers the role of affective and cultural factors in the acquisition of a second ranguage. Factors such as motivation and the attitudes and emotional states of learners are iiscussed on the basis of an in-depth literature study. Schumann's Acculturation Model is '1nalysed from the point of view of its possible relevance to the South African context. The article ~loses with a description of a lesson module using aspects of different cultures, which was 'Jresented to black adult learners of Afrikaans as a second language.

 5. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 6. Perspectief van de bever in Nederland; herintroductie in de Gelderse Poort en ontwikkelingen elders van 1994-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.; Müskens, G.J.D.M.

  2000-01-01

  De tweede herintroductie van bevers (Castor fiber albicus) in Nederland, uitgevoerd van 1994 tot 2000 volgens richtlijnen van de IUCN, heeft geleid tot de vestiging van een kleine populatie (ca. veertig exemplaren) in de Gelderse Poort. In dezelfde periode ontstond door toeval in Flevoland een popul

 7. Down syndroom kansbepaling met de eerste trimester combinatietest 2002-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Schielen PCJI; van Leeuwen M; Elvers LH; Loeber JG; LIS

  2007-01-01

  Dit rapport is een eerste evaluatie van de eerste trimester combinatietest. Deze test is gericht op het bepalen van de kans op een zwangerschap van een kind met het Down syndroom. In het afgelopen jaar steeg het aantal aanvragen voor de test explosief van 341 aanvragen per half jaar (tweede helft

 8. Het lokale referendum in Nederland : Een verkenning van de lokale referendumpraktijk in Nederland en scenario's voor de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  van der Krieken, Koen

  2015-01-01

  Het doel van deze verkenning is drieledig. Ten eerste, het schetsen van de bestuurlijke en politieke ontwikkeling van het referendum in Nederland. Ten tweede, het geven van een systematisch overzicht van het referendum in Nederland door in te gaan op de meest relevante kenmerken van de Nederlandse

 9. Slim inzetten van internet en sociale media

  NARCIS (Netherlands)

  Reep, Frans van der

  2011-01-01

  1e alinea column: Beste banken. U heeft het moeilijk. Crisis. Of u dit nu zelf heeft veroorzaakt dan wel dat u dit ook "is overkomen" maakt me niet uit. Interessanter is de vraag of u deel van het probleem dan wel deel van de oplossing wilt zijn. Ik neem aan het tweede. Hier een praktisch voorstel.

 10. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verban

 11. Het grootste geheim van Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Duisterwinkel, A.E.

  2014-01-01

  Eigenlijk kwam het voor iedereen als verrassing: de statistieken van het CBS die beweren dat Zuid-Holland de tweede HTSM-provincie van Nederland is, in omzet en export gemeten. En zelfs eerste, als je kijkt naar het aantal bedrijven. Toegegeven, grotere leugens dan statistiek bestaan er nauwelijks;

 12. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verban

 13. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het

 14. Werk van de tweede soort. Boerinnen in de melkveehouderij.

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de S.

  1992-01-01

  This study of the changing nature of farmwork for farmers' wives focuses on two central questions. The first concerns the effects on the wife's labour of scale- enlargement and specialization. Both of these processes can be considered as the accumulation of technological, economic and political chan

 15. Werk van de tweede soort : boerinnen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de S.

  1992-01-01

  This study of the changing nature of farmwork for farmers' wives focuses on two central questions. The first concerns the effects on the wife's labour of scale- enlargement and specialization. Both of these processes can be considered as the accumulation of technological, economic and

 16. Werk van de tweede soort : boerinnen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, de S.

  1992-01-01

  This study of the changing nature of farmwork for farmers' wives focuses on two central questions. The first concerns the effects on the wife's labour of scale- enlargement and specialization. Both of these processes can be considered as the accumulation of technological, economic and polit

 17. Bij gebruik van buffer en aquifer kan aardgasverbruik met 50% omlaag : Binnen twee jaar praktijktoepassing Fresnelkas

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Sonneveld, P.J.

  2009-01-01

  Metingen in een Venlokas met Fresnellenzen leert dat de kas jaarlijks 29 kWh elektriciteit oplevert per m2 lensoppervlak. Tevens resulteert er 144 kWh aan warmte. Bij gebruik van een buffer en aquifer kan hierdoor het aardgasverbruik met de helft omlaag. Verdere verbetering is mogelijk. De terugverd

 18. Ongekende varkenshouderij floteert op Corsica

  NARCIS (Netherlands)

  Commandeur, M.A.M.

  2009-01-01

  De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. In heel Europa? Neen. Op Corsica ontstond er weliswaar een ontwikkeling naar gespecialiseerde bedrijven, maar die markante tr

 19. Weefselkweekvermeerdering van diverse bolgewassen. Hippeastrum, Nerine, Hyacint en Zantedeschia

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Dijkema, M.H.G.E.; Bouman, H.; Paffen, A.M.G.

  2006-01-01

  Bij de in vitro vermeerdering van Hippeastrum leveren drie stappen problemen op. Ten eerste is er veel uitval van explantaten na inzetten vanwege inwendige besmettingen. Ten tweede verloopt de vermeerdering in weefselkweek traag. Ten derde is de uitgroei van de bolletje na het uitplanten slecht. Bij

 20. Second generation biofuels. France drives in top gear; Tweede generatie biobrandstoffen. Frankrijk in de hoogste versnelling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Polo-Leemreis, J.

  2010-06-15

  In its 2008 directive Europe formulated a target for 2020 for blending biofuels of 5.75%. At the national level France formulated stricter targets: 7% blending in petrol in 2010 and 10% in 2015. The target for diesel blending amounted to 8%. Partly because of this policy, France has become Europe's largest producer of first generation biofuels. Due to France's enthusiasm for first generation biofuels, it is lagging behind in the development of second generation biofuels compared to competitors such as Germany and the United States. Ambitions have now been set high to make up arrears. Both on the national and international level French teams are working on ambitious projects. This article provides an overview of the main French projects for the development of second generation biofuels. The following projects are discussed: Futurol (total budget of 74 million euro), BioTFuel (total budget of 112,7 million euro), GAYA (total budget van 61,4 million euro), Deinol, Global Bioenergies en Memobiol, Biocore, Eurobioref and the international enzyme-genomics project. [Dutch] In zijn richtlijn uit 2008 heeft Europa voor 2020 een doelstelling van 5,75% opgesteld voor bijmenging van biobrandstoffen. Op nationaal niveau heeft Frankrijk strengere doelstellingen geformuleerd: 7% bijmenging in benzine in 2010 en 10% in 2015. Voor diesel was de doelstelling 8% bijmenging. Mede vanwege dit beleid is Frankrijk Europa's grootste producent van eerste generatie biobrandstoffen. Door het Franse enthousiasme voor eerste generatie biobrandstoffen loopt het land voor de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen achter op concurrenten als Duitsland en de Verenigde Staten. De ambities zijn nu hoog om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Zowel op nationaal als internationaal niveau werken Franse teams aan ambitieuze projecten. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste Franse projecten voor de ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen. Het

 1. Human Resource Management: Institutionele grondslagen, historische ontwikkeling en perspectieven voor de economie van de 21ste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, P.

  2013-01-01

  Het onderzoek, waarbij zowel gebruik is gemaakt van een klassieke case study als van een analyse van social media, heeft betrekking op Human Resource Management (HRM), een arbeidsmarktinstitutie ontstaan in de beginperiode van de tweede industriële revolutie. HRM is de moderne variant van

 2. Human Resource Management: Institutionele grondslagen, historische ontwikkeling en perspectieven voor de economie van de 21ste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, P.

  2013-01-01

  Het onderzoek, waarbij zowel gebruik is gemaakt van een klassieke case study als van een analyse van social media, heeft betrekking op Human Resource Management (HRM), een arbeidsmarktinstitutie ontstaan in de beginperiode van de tweede industriële revolutie. HRM is de moderne variant van personeels

 3. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 4. Van startbekwaam tot stadsbekwaam : over de pedagogische functie van onderwijs en opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Fukkink, Ruben

  2015-01-01

  In deze rede wil ik, in het eerste deel, een definitie geven van urban education, die laat zien dat het opvoeden en leren in de grote stad een eigen pedagogische dimensie kent. Vervolgens vat ik, in het tweede deel, de resultaten samen van een recent afgeronde studie naar de vormgeving en effecten v

 5. Asser-serie: De wereld van J.B.M. Vranken

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In maart van dit jaar verscheen het derde deel van het Algemeen deel van de Asser serie, net als het tweede deel verzorgd door de Tilburgse hoogleraar en oud-Advocaat Generaal bij de Hoge Raad Vranken. De auteur durfde het tien jaar geleden niet aan om zijn boek als ‘bewerking’ van ‘het’ Algemeen de

 6. Asser-serie: De wereld van J.B.M. Vranken

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In maart van dit jaar verscheen het derde deel van het Algemeen deel van de Asser serie, net als het tweede deel verzorgd door de Tilburgse hoogleraar en oud-Advocaat Generaal bij de Hoge Raad Vranken. De auteur durfde het tien jaar geleden niet aan om zijn boek als ‘bewerking’ van ‘het’ Algemeen

 7. Asser-serie: De wereld van J.B.M. Vranken

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In maart van dit jaar verscheen het derde deel van het Algemeen deel van de Asser serie, net als het tweede deel verzorgd door de Tilburgse hoogleraar en oud-Advocaat Generaal bij de Hoge Raad Vranken. De auteur durfde het tien jaar geleden niet aan om zijn boek als ‘bewerking’ van ‘het’ Algemeen de

 8. Hoe zeker is zeker genoeg? : Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-van Tilborg, Lisette; Meyer, Ronald de; Pijnenburg, Huub

  2012-01-01

  Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid

 9. Aquacultuur in Mexico.

  NARCIS (Netherlands)

  García Ortega, A.; Leenstra, S.H.

  1997-01-01

  In Mexico is visteelt nog een jonge bedrijfstak. Pas in de tweede helft van deze eeuw werden de eerste commerciële viskwekerijen opgezet. Vanwege de economische voordelen van de visteelt werden veel extensieve visteeltprojecten opgezet als een alternatief voor de visserij. Vanaf de jaren '80 wordt m

 10. Ontwikkelen van methoden voor de bepaling van diverse bestrijdingsmiddelen en overige organische stoffen in grond; herz. versie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Harmsen, J.; v.d. Spreng, P.; Boekestein, A.

  1996-01-01

  Er zijn twee methoden ontwikkeld om bestrijdingsmiddelen en organische stoffen in de bodem op te sporen. De eerste methode beschrijft de bepaling van matig vluchtige componenten na extractie met een organisch oplosmiddel. De tweede beschrijft de bepaling van vluchtige stoffen met een purge-and-trapt

 11. Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de compensatiemonitoring Maasvlakte 2

  NARCIS (Netherlands)

  Tulp, I.Y.M.

  2015-01-01

  Binnen het monitoringprogramma dat is ingesteld om de compensatie opgave voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte te onderzoeken is er in 2014 geen specifiek visprogramma uitgevoerd. In plaats daarvan is een analyse uitgevoerd van de data uit de lange termijn monitoring in het kader van de Demersal F

 12. Dierenwelzijn in de markt : een drieluik van consumenten, retailers en belangenorganisaties in Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Binnekamp, M.H.A.; Trijp, van J.C.M.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport bevat in het eerste deel het resultaat van een studie naar de opvattingen van con-sumenten over dierenwelzijn en de rol die dit aspect speelt bij hun koopbeslissingen. In het tweede deel wordt ingegaan op de strategieën van detaillisten en de rol die dierenwelzijn in Nederlandse en Europ

 13. Op reis voor vrede: met het Journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, F.R.E.; Bas-Backer, P.W.A.

  2014-01-01

  Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het onbarmhartig koude Noorden. In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de bevroren wildernis van noordwest Rusland in. Het nobele doel van hun missie is om te bemiddelen in de allesverwoestende

 14. Formation and evolution of tweed structures on high-purity aluminum polycrystalline foils under cyclic tension

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuznetsov, P. V., E-mail: kpv@ispms.tsc.ru [Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, 634055 (Russian Federation); National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 (Russian Federation); Vlasov, I. V. [Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, 634055 (Russian Federation); Sklyarova, E. A.; Smekalina, T. V. [National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 (Russian Federation)

  2015-10-27

  Peculiarities of formation and evolution of tweed structures on the surface of high-purity aluminum polycrystalline foils under cyclic tension were studied using an atom force microscope and a white light interferometer. Tweed structures of micron and submicron sizes were found on the foils at different number of cycles. In the range of 42,000 < N < 95,000 cycles destruction of tweed patterns is observed, which leads to their disappearance from the surface of the foils. Formation of tweed structures of various scales is discussed in terms of the Grinfeld instability.

 15. Formation and evolution of tweed structures on high-purity aluminum polycrystalline foils under cyclic tension

  Science.gov (United States)

  Kuznetsov, P. V.; Vlasov, I. V.; Sklyarova, E. A.; Smekalina, T. V.

  2015-10-01

  Peculiarities of formation and evolution of tweed structures on the surface of high-purity aluminum polycrystalline foils under cyclic tension were studied using an atom force microscope and a white light interferometer. Tweed structures of micron and submicron sizes were found on the foils at different number of cycles. In the range of 42,000 < N < 95,000 cycles destruction of tweed patterns is observed, which leads to their disappearance from the surface of the foils. Formation of tweed structures of various scales is discussed in terms of the Grinfeld instability.

 16. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 17. ‘Schamel stuk mens’? Handicap in regionale literatuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Sintobin, T.M.J.

  2006-01-01

  The discourse on the highly disputed genre of regional fiction is haunted by a fascination for health and sickness. Quite often, regional literature is associated with the former, whereas urban literature is said to indulge in the latter. This article takes a closer look at the representation of the

 18. Het televisieprogramma "Familie Oudenrijn" II : evaluatie van de tweede serie van acht afleveringen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D.

  1988-01-01

  In April /May 1988 the second series of the TV program Oudenrijn was shown. The series has the aim to stimulate road users to improve their behaviour. It is hoped that the series will act as a medium for countermeasures. An evaluation of the series was made with respect to the number of viewers and

 19. Samenvatting van de standaard 'Diabetes mellitus type 2' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, M.; Rutten, G.E.H.M.; Grauw, W.J.C. de; Wiersma, T.; Goudswaard, A.N.

  2006-01-01

  The practice guideline 'Diabetes mellitus type 2' (second revision) addresses the diagnosis, treatment and management of adults with diabetes mellitus type 2 in general practice. The aim of management is the prevention and treatment of diabetes-related symptoms and complications such as cardiovascul

 20. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 1. Ervaringen met spondylodese bij de behandeling van lumbosacrale insufficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Duren, Johan Adriaan van

  1960-01-01

  De doelstellingen van deze studie worden in de inleiding nader omschreven: beoogd wordt de in de literatuur beschreven indicatiestellingen tot lumbosacrale spondylodese te analyseren en aan eigen ervaring te toetsen, terwijl in de tweede plaats de verschillende ontworpen operatiemethoden in hun

 2. Ervaringen met spondylodese bij de behandeling van lumbosacrale insufficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Duren, Johan Adriaan van

  1960-01-01

  De doelstellingen van deze studie worden in de inleiding nader omschreven: beoogd wordt de in de literatuur beschreven indicatiestellingen tot lumbosacrale spondylodese te analyseren en aan eigen ervaring te toetsen, terwijl in de tweede plaats de verschillende ontworpen operatiemethoden in hun hist

 3. Verslag Nationale Cyber Security Strategie 2 : Van bewust naar bekwaam

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  Op 28 oktober 2013 werd de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS 2) uitgebracht, twee en een half jaar na de eerste. De strategische focus verschuift van publiek-private samenwerking naar publiek-private participatie en strategische samenwerking. De nieuwe strategie beoogt dat, Nederland

 4. Lilian van den Aarsen in de Havikerpoort; schakelen tussen de regio en de wereld van Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Hazeleger, B.; Vos, C.C.

  2006-01-01

  Op pad in haar favoriete landschap bij Middachten schetst Lilian van Aaarsen (LNV) met veel overtuiging hoe ze schakelend achtjes draait tussen de concrete inrichting in de regio en het Haagse Tweede-Kamer-Land. Het artikel bevat uitleg over de Havikerpoort: de ecologische verbinding tussen Veluwe e

 5. Hubungan tweed triangle dan posisi bibir terhadap garis estetik (Relationship between tweed triangle and the lips position to esthetic line

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Intan Oktaviona

  2014-12-01

  Full Text Available Background: The aimed of almost all of patient came for orthodontics treatment, were to recover face esthetic or their profile. The facial profile not only determined by the hard tissue, but will also be influenced by the soft tissue such as nose, lip, and chin. Tweed has done face analysis with cephalometric by using three angles which are FMA, FMIA, and IMPA. There are many facial profile analysis that usually use in lateral cephalometric one of them is Ricketts analysis that draw the line from pogonion to the tip of nose. The biggest tribe in Indonesia is Javanese, the Javanese have a specific characteristic. Javanese people do not have a long nose and the chin not really uppermost, thick lip, convex profile and female’s profile more convex than male. Purpose: The study was aimed to examine the relation between Tweed triangle, upper lip and lower lip to esthetic line according to Ricketts. Methods: The facial profile pictures of subjects which were taken base on sample criteria changed into silhouette black and white. The photo selected by orthodontist and lay persons. Then the lateral cephalometric radiograph was taken and measured the angle of Tweed triangle and the lip position to esthetic line. Results: The FMA were 28.830, FMIA were 56.740 and IMPA were 94.430. The upper lip distance among males were closer to the esthetic line than female. The lower lip of males located in front of esthetic line and female lower lip located rare of esthetic line. Conclusion: There was corelation between FMA and FMIA with lower lip. There was no corelation between IMPA towards upper lip and also lower lip.Latar belakang: Tujuan dari hampir seluruh pasien yang datang untuk perawatan ortodonti adalah untuk memperbaiki estetis wajah atau profilnya. Profil fasial tidak hanya ditentukan oleh jaringan keras, akan tetapi juga akan sangat dipengaruhi oleh jaringan lunak hidung, bibir, dan dagu. Tweed melakukan analisis wajah pada sefalometri menggunakan 3

 6. Aging of heat exchangers in cooled greenhouses; Veroudering van warmtewisselaars in gekoelde kassen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Zwart, H.F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2011-03-15

  de koelers die uit de dikste plaatmaterialen ( {+-} 0.9 mm) waren gemaakt vertoonden totaal geen verouderingsverschijnselen en ook de koelers met de wat dunnere lamellen ( {+-} 0.3 mm) waren na 4 gebruiksjaren nog in uitstekende staat. Twee koelende tomatenbedrijven hadden koelers met erg dunne lamellen ( {+-} 0.15 mm). Op beide bedrijven was de installatie nu 4 jaar in gebruik. Er werd geen vermindering van de koelcapaciteit ervaren, maar de lamellen waren duidelijk brosser en kwetsbaarder geworden. De koelers zullen zeker nog een aantal jaren goed blijven functioneren, maar het schoonmaken zal wel met meer omzichtigheid moeten gebeuren. Omdat een compacte inbouwmaat 1 van de ontwerpeisen voor de OPAC106 warmtewisselaar was, is gekozen voor een koelblok met dunne lamellen. De OPAC106 is dus qua materiaalgebruik het best te vergelijken met de koelers op de twee genoemde tomatenbedrijven. De OPAC106 maakt echter gebruik van een zogenoemde blue fin coating om de levensduur van de lamellen te verlengen. Bovendien wordt voor de koppelstukken gebruik gemaakt van soldeer met een extra hoog zilvergehalte en tenslotte kunnen de blokken na verloop van tijd ook andersom in de koeler worden geplaatst om een eventueel aangetast gedeelte (het voorste gedeelte) in de tweede helft van het leven te kunnen ontzien. Op grond hiervan mag verwacht worden dat het warmtewisselaar-blok 10 jaar in goede orde zal blijven functioneren.

 7. De rol van category management en ECR in retailing

  OpenAIRE

  BODEN, Carl

  2006-01-01

  Deze eindverhandeling bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel omvat een uitgebreide literatuurstudie en het tweede deel bestaat uit een aantal gevalstudies. In de literatuurstudie wordt eerst ingegaan op de sleutelconcepten van efficient consumer response (ECR). ECR streeft naar de efficiëntie van de hele supply chain en bestaat daarom uit een vraagzijde, ‘enabling technologies’ en een aanbodzijde. De vraagzijde omvat vier componenten: - Efficient store assortment: bepale...

 8. Van Bevrydingsteologie na Swart Teologie in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Spoelstra

  1988-06-01

  Full Text Available Die bevrydingsteologie reageer teen strukture en praktyke wat die menswaardigheid van die mens en persoon aantas. Die wortels daarvan lê in Suid-Amerika en die VSA. Tog het Hitler se filosofie van die Ariërs as Herrenvolk en vervolging van die Jode die Tweede Wereldoorlog gemotiveer. Reeds in die oorlog het Bonhoeffer aandag gevra vir die ander mens in nood. Jy moet God dien in wat jy aan die ander doen. Dr. C. F. Beyers Naudé trek reglynig ’n parallel tussen Naziisme van Hitler en “apartheid” in Suid-Afrika (Berkhof, 1985 : 168.

 9. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  . Hierdoor krijgen we een buitengewoon gedetailleerd beeld van de veranderende sociale verhoudingen in de toplagen van de Haagse samenleving tijdens de laatste helft van de negentiende eeuw. Het verfijnd gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kan een model zijn voor andere historici die zich op het terrein van urban history begeven. Furnée laat op kleurrijke wijze zien dat Hagenaren allerlei vertier aangrepen om zich van anderen te onderscheiden en waar mogelijk hun eigen status te verhogen, door hun participatie in deftige sociëteiten, het bezoek aan de schouwburg of steun aan de nieuw op te richten dierentuin. Maar ook doet het boek uitspraken over stand en klasse, gendergeschiedenis en de politieke geschiedenis aan het einde van de negentiende eeuw.

 10. Tweed Relaxation: a new multigrid smoother for stretched structured grids

  Science.gov (United States)

  Bewley, Thomas; Mashayekhi, Alireza

  2012-11-01

  In DNS/LES of the NSE using a fractional step method, one must accurately solve a Poisson equation for the pressure update at each timestep. This step often represents a significant fraction of the overall computational burden and, when Fourier methods are unavailable, geometric multigrid methods are a preferred choice. When working on an unstretched Cartesian grid, the red-black Gauss-Seidel method is the most efficient multigrid smoother available. When working on a Cartesian grid that is stretched in 1 coordinate direction to provide grid clustering near a wall, zebra relaxation, on sets of lines perpendicular to the wall, is most efficient. When working on a structured grid that is stretched in 2 or 3 coordinate directions, however, one is forced to alternate the directions that the zebra relaxation is applied in order to pass information quickly across all regions of grid clustering. A new relaxation method is introduced which is shown to significantly outperform such alternating direction line smoothers. This new method is implicit along sets of lines that branch and form 90° corners, like the stripes at the shoulder of a tweed shirt, to stay everywhere perpendicular to the nearest wall, thus passing information quickly across all regions of grid clustering.

 11. Intertekstuele relaties tussen Zacharia 9–14 en het Evangelie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  13 aug 2015 ... discussions about common roads leading to global peace. ... verering van JHWH als de ene en enige God.2 Daar staat ... de messiaanse koning verbreid over de hele wereld. 2. Een tweede scenario is te vinden in ...... Brouwer, C., 1949, Wachter en herder: Een exegefische studie over de herder-figuur.

 12. 78 FR 8685 - Noise Exposure Map Notice; Receipt of Noise Compatibility Program and Request for Review: Tweed...

  Science.gov (United States)

  2013-02-06

  ... Federal Aviation Administration Noise Exposure Map Notice; Receipt of Noise Compatibility Program and... determination that the noise exposure map for Tweed New Haven Regional Airport, as submitted by the Tweed New Haven Airport Authority under the provisions of Title I of the Aviation Safety and Noise Abatement...

 13. Nuclear program of Iran. Towards de-escalation of a nuclear crisis. Advisory letter; Nucleair programma van Iran. Naar de-escalatie van een nucleaire crisis. Briefadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch government, partly at the request of the House of Representatives (Second Chamber), the AIV asked to give an opinion about the position of Iran in the region and the role of the nuclear program of Iran in the geopolitical relations, in view of the most recent developments [Dutch] De Nederlandse regering heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de AIV gevraagd advies uit te brengen over de positie van Iran in de regio en de rol van het nucleaire programma van Iran in de geopolitieke verhoudingen hierin, mede gelet op de meest recente ontwikkelingen.

 14. Het verborgen front : geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Cammaert, Alfred Paul Marie

  1994-01-01

  A satisfactory account of the history of the organized resistance in the province of Limburg will not be found by exclusively following the relevant events and developments in the years of the German occupation. As early as in the nineteenthirties foundations were laid which may serve as a partial

 15. Bullinger en die verbond na aanleiding van die Tweede Switserse Konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Botha

  1985-01-01

  Full Text Available Bullinger's concept of the covenant and the Confessio Helvetica Posterior The Confessio Helvetica Posterior is not only one of the most extensive confessions of the Reformed churches but it is also very widely accepted. The composer of the confession was JH Bullinger (1504—1575 who was one of the first, if not the first. Reformer to make use of the concept of the covenant in his theological thinking, Bullinger's specific idea of a bilateral or conditional covenant is most probably unprecedented in Christian Thought and in this respect he not only differed from Calvin but he also initiated another tradition in reformed Protestantism. Basically the Confessio Helvetica Posterior is nothing else than an unfolding of Bullinger's concept of the covenant.

 16. Probleemsituaties op verkeersaders in de bebouwde kom : tweede fase : selectie van probleemsituaties.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  1990-01-01

  The main purpose of the study is to select problem situations on main roads, inside built- up areas with the final aim to introduce countermeasures which increase traffic safety on such roads. A problem situation is defined as a characteristic for a situation, specified to the location, time and cir

 17. Het verborgen front : geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Cammaert, Alfred Paul Marie

  1994-01-01

  A satisfactory account of the history of the organized resistance in the province of Limburg will not be found by exclusively following the relevant events and developments in the years of the German occupation. As early as in the nineteenthirties foundations were laid which may serve as a partial e

 18. Het verborgen front: geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

  OpenAIRE

  Cammaert, Alfred Paul Marie

  1994-01-01

  A satisfactory account of the history of the organized resistance in the province of Limburg will not be found by exclusively following the relevant events and developments in the years of the German occupation. As early as in the nineteenthirties foundations were laid which may serve as a partial explanation for a partisan attitude after the events of May 1940. In their establishment the Catholic Church played an important part, for it was this church community which most of all regarded the...

 19. Het verborgen front : geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Cammaert, Alfred Paul Marie

  1994-01-01

  A satisfactory account of the history of the organized resistance in the province of Limburg will not be found by exclusively following the relevant events and developments in the years of the German occupation. As early as in the nineteenthirties foundations were laid which may serve as a partial e

 20. Fenomenografie: Het beschrijven van de werkelijkheid vanuit een tweede-ordeperspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Rossum, van Erik Jan; Hamer, Rebecca

  2013-01-01

  In the 1970s a Swedish group of educational phenomena researchers developed a new methodology to access individuals’ perceptions of various concepts in learning. This approach, phenomenography, focused on collecting sets of hierarchically related conceptions of a variety of concepts, so-called categ

 1. Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.; Bijlsma, R.J.; Siebel, H.N.

  2013-01-01

  In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische grid aangegeven.

 2. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 3. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 4. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 5. Modelling nitrogen dynamics and distributions in the River Tweed, Scotland: an application of the INCA model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. P. Jarvie

  2002-01-01

  Full Text Available The INCA (Integrated Nitrogen in Catchments model was applied to the River Tweed in the Scottish Borders, a large-scale (4400km2, spatially heterogeneous catchment, draining a wide range of agricultural land-use types, and which contributes approximately 20% of UK river flows to the North Sea. The model was calibrated for the first four years' data record (1994 to 1997 and tested over the following three years (1998 to 2000. The model calibration and testing periods incorporated a high degree of variability in climatic conditions and river flows within the Tweed catchment. The ability of the INCA model to reproduce broad-scale spatial patterns and seasonal dynamics in river flows and nitrate concentrations suggests that the processes controlling first order variability in river water nitrate concentrations have been represented successfully within the model. The tendency of the model to overestimate summer/early autumn baseflow nitrate concentrations during dry years may be linked to the operation of aquatic plant uptake effects. It is, therefore, suggested that consideration be given to incorporating a spatially and temporally variable in-stream plant uptake term for the application of INCA to lowland eutrophic rivers. Scenarios to examine possible impacts of environmental change on nitrate concentrations on the Tweed are examined. These include the effects of (i implementing different recommendations for fertiliser use and land use change under the Nitrate Sensitive Areas (NSA Scheme and the Scottish Code of Good Agricultural Practice, (ii worst case scenario changes linked to a dramatic reduction in livestock numbers as a result of a crisis in UK livestock farming and (iii changes in atmospheric nitrogen deposition. Keywords: Nitrate, nitrogen, modelling, Tweed, INCA

 6. Evaluation of the cephalometric changes of Tweed triangle in patients with cleft lip and palate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohsen Shirazi

  2015-12-01

  Full Text Available Background and Aims: Cleft lip and palate patients require orthodontic treatments during their childhood and adolescence. Tweed diagnostic triangle as well as cephalometric assessments provides important data regarding the skeletal patterns for the treatment and diagnostic purposes. The present study determined the cephalometric changes of Tweed triangle in the cleft lip and palate patients compared to normal patients. Materials and Methods: In total, 101 cleft and palate patients as well as 95 normal individuals with the balanced age, gender and race were evaluated. All the cleft and palate patients had similar treatment histories. Radiographic clichés were obtained from both groups and the images were traced after identifying the anatomic landmarks. The studied landmarks included points, lines, and plans as well as dental and skeletal angles and distance ratios measured in radiographic images. The landmarks were statistically analyzed using Student t test. Results: Significant differences were found between the cleft lip and palate patients and normal individuals regarding craniofacial complex morphology (P0.05. Conclusion: In total, significant differences were observed between normal and cleft lip and palate individuals regarding Tweed diagnostic triangle area. These differences were decreased IMPA and increased FMA and FMIA angles. No significant differences were found in terms of other indices.

 7. The Netherlands in a sustainable world. Poverty, climate and biodiversity. Second Sustainability Outlook; Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; De Ridder, W.; Aalbers, T.; Eickhout, B.; Hilderink, H.; Hitman, L.; Manders, T.; Nagelhout, D.; Petersen, A. (eds.)

  2007-11-15

  Poverty reduction, climate change and biodiversity loss to be tackled as an integrated global problem. The world is too small to simultaneously produce enough food (including meat) for everyone and to deliver biofuels on a large enough scale to slow down climate change and maintain biodiversity. In this report sufficient options for fighting poverty, tackling climate change and limiting the loss of biodiversity are presented and discussed. The costs of these options can be limited to a few percent of GDP in 2040. However this will only be possible with coordinated international policies. [Dutch] In de Tweede Duurzaamheidsverkening staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgesproken doelen voor deze vraagstukken dichterbij te brengen. Er is voor gekozen om te werken met een Trendscenario van de OESO dat loopt tot 2040. In een Trendscenario wordt geen aanvullend beleid verondersteld, zoals het recent afgesproken EU-klimaatbeleid. Vervolgens zijn additionele beleidsopties geinventariseerd, gericht op het dichterbij brengen van de doelen. Vanuit verschillende visies op de wereld (wereldbeelden) zijn daarna de geidentificeerde beleidsopties geanalyseerd.

 8. Brieven uit de Boere-oorlog van Reintjo Rijkens arts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Ploeger

  2012-02-01

  Full Text Available In verband met die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902 bestaan daar o.m. herinneringe van verpleegsters. In die verband kan o.m. suster Hellemans se bekende Met het Roode Kruis mee in den Boeren-Vrijheidsoorlog (Amsterdam, 1901 en Sophia Izedinova, A Few Months with the Boers. The War Reminiscences of a Russian Nursing Sister (Johannesburg, 1977 genoem word. Dit is bekend dat ongeveer 'n tagtigtal geneeshere en 300 verpleërs (verpleegsters of diens in ons land gedoen het of bereid was om hier te lande diens te doen. 'n Deel van hulle ervarings en belewenisse is aangeteken in die bekende Handelingen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijo van Oorlog genaamd het Nederlandsche Roode Kruis (Den Haag, 1901, deel XVI. 

 9. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 10. Tweede samenvattend voortgangsrapport radioactiviteitsmetingen in verband met het nucleaire ongeval in Tsjernobyl

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  De radioactiviteitsniveaus zijn sinds begin mei 1986 aanzienlijk afgenomen in alle onderdelen van het milieu en de voedselketen. Vooral het niveau van I-131 is gedaald, maar ook de hoeveelheden van Cs-137 en Cs-134 zijn in diverse onderdelen van het milieu afgenomen. De radioactiviteit van de l

 11. Bolwerk van de oude adel? Een kwantitatieve benadering van de adellijke vertegenwoordiging in het Belgische diplomatieke korps (1840-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gertjan Leenders

  2016-06-01

  Full Text Available European diplomatic services in the nineteenth-century have often been characterised as strongholds of the old nobility. This article challenges this hypothesis by proposing a quantitative approach to the representation of the noble class in the Belgian diplomatic corps between 1840 and 1940. It is argued that, in comparison to the situation in the major European countries at that time, the Belgian nobility did not constitute a dominant factor in the diplomatic service, although it was better represented in the higher echelons. Throughout the nineteenth century, the number of aristocrats in the diplomatic service surprisingly rose simultaneously with the democratisation of politics. This re-aristocratisation of the diplomatic career is attributed mainly to the conferment of noble titles to diplomats with a middle-class background. Furthermore, this article will show that the democratisation of the diplomatic corps was a slow and gradual process, spread over the first half of the twentieth century.  De negentiende-eeuwse Europese diplomatieke diensten zijn vaak getypeerd als een bolwerk van oude adellijke families. Dit artikel bestudeert deze hypothese door de adellijke vertegenwoordiging in de Belgische diplomatie tussen 1840 en 1940 op een kwantitatieve manier te benaderen. In vergelijking met de Europese grootmachten van deze periode, vormde de Belgische adel geen dominante factor binnen de Belgische diplomatie, hoewel edelen wel beter vertegenwoordigd waren in de hoogste rangen van de hiërarchie. Verrassend genoeg steeg het aantal edelen aan het einde van de negentiende eeuw, op het moment dat de politiek meer en meer op een democratische basis georganiseerd werd. Deze re-aristocratisering van de diplomatieke carrière is voornamelijk toe te schrijven aan het verlenen van titels aan diplomaten met een burgerlijke achtergrond. Verder toont dit artikel aan dat de democratisering van het diplomatieke korps in de eerste helft van de twintigste

 12. Die impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2004-09-01

  Full Text Available

  Studente uit histories-agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika onderpresteer dikwels in wiskunde vanweë ’n verskeidenheid faktore. Aksienavorsing wat aan die (voormalige Technikon Noord-Gauteng uitgevoer is, om ondersoek in te stel na wyses waarop hierdie studente se wiskundeprestasie verbeter kan word, het die implementering van ’n tutoriaalstelsel behels. Kwantitatiewe en kwalitatiewe data is deur middel van ’n verskeidenheid instrumente ingesamel. Die resultate het sekere tendense in tersiêre wiskundeonderrig, wat in ’n tweede of derde taal geskied, uitgewys.

  Abstract

  The impact of tutorials on achievement in mathematics of first year students

  Historically disadvantaged students in South Africa often underachieve in mathematics due to a number of factors. Action research that was conducted at the (former Technikon Northern Gauteng to investigate ways in which these students’ achievements in mathematics could be improved comprised the implementation of tutorial sessions. Quantitative and qualitative data were gathered by means of a variety of instruments. The results revealed certain trends in tertiary mathematics education where learning takes place in a second or third language.

 13. Innovation of the installation design. Part 5. Optimization and innovation of climate installations; Het innoveren van het installatieontwerp. Deel 5. Optimaliseren en innoveren van klimaatintallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Verwol Klimaatplafonds, Rotterdam (Netherlands)

  2008-01-15

  In a series of articles attention will be paid to optimization and innovation of climate installations. The first article dealt with the determination and formulation of performance demands, laid down in a programme of requirements. In the second article attention was paid to the design and dimensioning of a process flow diagram for accurate air conditioning of a building. In the third article the focus is on thermal comfort and in the fourth article attention is paid to the design of the climate installation. In this article the innovation of the design of an installation will be discussed. [Dutch] In een serie van artikelen wordt aandacht besteed aan het optimaliseren en innoveren van klimaatinstallaties. Het eerste artikel ging over de vaststelling van de prestatie-eisen, vastgelegd in een adequaat programma van eisen. Het tweede artikel behandelde het programma van eisen (PvE) en het ontwerpen en dimensioneren van een processtroomdiagram voor een adequate luchtbehandeling van een gebouw. In deel 3 werd aandacht besteed aan het dimensioneren van de comfortinstallatie op ruimteniveau. In deel 4 wordt ingegaan op verdere optimalisering van de gehele (of onderdelen van de) klimaatinstallatie met formele berekeningsalgoritmen. In dit artikel wordt gesproken over het innoveren van het ontwerp van de installatie.

 14. Twee vroeë reaksies van Gereformeerde kant op Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1986-06-01

  Full Text Available In 1919 het die eerste uitgawe van die epogmakende “Romerbrief” van Karl Barth verskyn. Van die tweede druk in 1922 sê hy dat “kein Stein mehr auf dem andem” gelaat is nie. So opspraakwekkend was hierdie boek dat in 1929 die 5de druk van die tweede, radikaal-hersiene uitgawe verskyn het. Intussen het nog ander werke van Barth en selfs oor Barth verskyn. 0ns noem o.a. sy Der Christ in der Gesellschaft (1920; Das Wort Gottes und die Theologie (1924; Vom Christlichen Leben (1926; Auferstehung der Toten (2. Aufl. 1927, sy preke saam met Eduard Thurneysen Komm Schopfer Geist, (Dritt Aufl., 7-9 Tausend(! 1926. Maar 1927 was veral belangrik vanweë die verskyning van Barth se eerste Dogmatiekboek: “Die Christliche Dogmatik im Entwurf. 1 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik” . Voor dié datum het dwarsoor die wêreld, maar ook in Nederland wye reaksie op sy teologie ontstaan. In 1926 skryf Max Strauch sy “Theologie Karl Barth’s”, terwyl Haitjema in Nederland ook in 1926 sy Barth boek die lig laat sien (Prof. dr. Th. L. Haitjema, Karl Barth, Wageningen 1926. Ander Nederlanders wat gereageer het, was drr. A. H. de Hartog, V. Hepp, Ph. Kohnstamm en di. D. Tromp en 0. Noordmans.

 15. A computerized system to conduct the Tweed-Merrifield analysis in orthodontics Sistema computadorizado para conduzir a análise de Tweed-Merrifield na ortodontia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maximino Brandão Barreto

  2006-04-01

  Full Text Available Precision in orthodontic diagnosis can increase the chance of therapeutic success. The objective of this study was to describe the development of a computerized system (prototype, created from a printed table of the Cranial Facial Analysis and Total Dentition Space Analysis with Difficulty Index - Tweed-Merrifield Analysis - in order to aid orthodontic diagnosis. The analysis was transposed from the manual format to the digital format. A user-logical and clear interface was sought for the development of the prototype, consisting of tables and graphs, including automatic, fast and accurate calculations. The result was the immediate visualization of the resolution of the analysis after filling out the fields on the computer. This technological innovation can be a helpful instrument for the orthodontist that favors a more accurate dental-cranial-facial analysis, increases patient safety, orients conduct and may contribute to teaching and research.A precisão no diagnóstico ortodôntico pode aumentar a chance de êxito terapêutico. Este trabalho teve como objetivo descrever o desenvolvimento de um sistema computadorizado (protótipo, criado a partir de uma tabela impressa da Análise Craniofacial e Análise do Espaço Total com o Índice de Dificuldade - Análise de Tweed-Merrifield, que visa auxiliar o diagnóstico ortodôntico. Foi aplicada a transposição da análise do formato manual para o digital. Buscou-se uma interface lógica e simples para o desenvolvimento do protótipo, composta por tabelas e gráficos, incluindo a realização de cálculos automáticos rápidos e precisos. O resultado foi a visualização imediata da resolução da análise, após o preenchimento dos campos no computador. Essa inovação tecnológica pode ser um instrumento de auxílio ao ortodontista, favorecendo a obtenção de um diagnóstico dentocraniofacial mais acurado, aumentando a segurança do paciente, orientando a conduta e pode contribuir para o ensino e

 16. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in kinder- en jeugbediening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2013-07-01

  Full Text Available Hierdie artikel vorm deel van ’n navorsingsprojek oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van die Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneutiese en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening. In hierdie navorsingsartikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van Kinder- en jeugbediening benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan en ’n verantwoordbare verhouding te kom tussen die elemente wat in Kinder- en jeugbediening ter sprake is; en ten slotte, om die wetenskapsteoretiese benadering te beskryf waarmee die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening op ’n wetenskaplikverantwoorde wyse ondersoek kan word.

 17. Renewable Energy Directive (RED). An overview of incentives for the use of (improved) biofuels; Richtlijn hernieuwbare energie (de RED). Een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feld, J.M.T. [CMS Derks Star Busmann, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  On 6 April 2009, the title regulation (RED, no. 2009/28/EU) for incentivising the use of energy from renewable sources entered into force. Based on this new regulation, member states need to stimulate the use of renewable fuels. These are biofuels, which are produced from residual and waste materials, also called second generation biofuels or advanced biofuels. In the Netherlands, the implementation regulation retroactively entered into force on 1 January 2011. This article first offers a general description of what is meant by renewable sources and explains the community target for renewable sources. Next, focus shifts to the components of the RED that particularly monitor the incentivisation of biofuels and the Dutch implementation of these components [Dutch] Op 6 april 2009 is de titel richtlijn (RED, nr. 2009/28/EG) voor de stimulering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen van kracht geworden. Op grond van de nieuwe richtlijn dienen lidstaten onder meer het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren. Dit zijn biobrandstoffen die worden geproduceerd uit restmaterialen en afvalstoffen, ook wel tweede generatie of geavanceerde biobrandstoffen genoemd. In Nederland is de implementatiewetgeving met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 in werking getreden. Dit artikel geeft eerst een algemene beschrijving van wat onder hernieuwbare bronnen moet worden verstaan en hoe de communautaire doelstelling ten aanzien van deze hernieuwbare bronnen in elkaar steekt. Vervolgens wordt ingezoomd op de onderdelen van de RED die specifiek zien op de stimulering van biobrandstoffen en de Nederlandse implementatie van deze onderdelen.

 18. Optimization of the design of the installation. Part 4. Optimization and innovation of climate installations; Het optimaliseren van het installatieontwerp. Deel 4. Optimaliseren en innoveren van klimaatintallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Verwol Klimaatplafonds, Rotterdam (Netherlands)

  2007-11-15

  In a series of articles attention will be paid to optimization and innovation of climate installations. The first article dealt with the determination and formulation of performance demands, laid down in a programme of requirements. In the second article attention was paid to the design and dimensioning of a process flow diagram for accurate air conditioning of a building. In the third article the focus is on thermal comfort and in this article attention is paid to the design of the climate installation. [Dutch] In een serie van artikelen wordt aandacht besteed aan het optimaliseren en innoveren van klimaatinstallaties. Het eerste artikel ging over de vaststelling van de prestatie-eisen, vastgelegd in een adequaat programma van eisen. Het tweede artikel behandelde het programma van eisen (PvE) en het ontwerpen en dimensioneren van een processtroomdiagram voor een adequate luchtbehandeling van een gebouw. In deel 3 werd aandacht besteed aan het dimensioneren van de comfortinstallatie op ruimteniveau. In dit artikel wordt ingegaan op verdere optimalisering van de gehele (of onderdelen van de) klimaatinstallatie met formele berekeningsalgoritmen.

 19. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 20. ‘Alles is van ons’. Anonieme brieven over de voedselvoorziening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Vrints

  2011-01-01

  Full Text Available ‘Everything is Ours’: Anonymous Letters concerning the Food Supply in the Netherlands during World War IIThe input of the Dutch population in the formation of food policy in the Netherlands during World War II is often unduly neglected. People did not simply undergo policies from above, but actively tried to exert influence on these. Writing anonymous letters was one of the strategies used to this end. A corpus of anonymous letters sent between 1940 and 1944 to the head of the Dutch rationing authority offers rare alternative access to the moral codes and perceptions of the food issue at grass-roots level in the occupied Netherlands before the Hunger Winter. The analysis of this corpus of anonymous letters confirms the existence of a strong anti-German Dutch consumer identity, but also goes to reveal a socially more complex image of the moral perceptions of the food issue in the occupied Netherlands. The letters show that the food issue gave birth to social tensions earlier than has generally been assumed. The image of anti-German unity masks a great deal of social division. Various social groups held different views on the food issue. The perceptions of these groups may have been diverse, but they all shared a preoccupation with equality.

 1. ‘Alles is van ons’. Anonieme brieven over de voedselvoorziening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Vrints

  2011-01-01

  Full Text Available ‘Everything is Ours’: Anonymous Letters concerning the Food Supply in the Netherlands during World War IIThe input of the Dutch population in the formation of food policy in the Netherlands during World War II is often unduly neglected. People did not simply undergo policies from above, but actively tried to exert influence on these. Writing anonymous letters was one of the strategies used to this end. A corpus of anonymous letters sent between 1940 and 1944 to the head of the Dutch rationing authority offers rare alternative access to the moral codes and perceptions of the food issue at grass-roots level in the occupied Netherlands before the Hunger Winter. The analysis of this corpus of anonymous letters confirms the existence of a strong anti-German Dutch consumer identity, but also goes to reveal a socially more complex image of the moral perceptions of the food issue in the occupied Netherlands. The letters show that the food issue gave birth to social tensions earlier than has generally been assumed. The image of anti-German unity masks a great deal of social division. Various social groups held different views on the food issue. The perceptions of these groups may have been diverse, but they all shared a preoccupation with equality.

 2. Mean values of Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara analysis in Maratha ethnic population: A cephalometric study

  OpenAIRE

  Manan Bharat Atit; Sonali Vijay Deshmukh; Jayesh Rahalkar; Vijay Subramanian; Charudatt Naik; Milind Darda

  2013-01-01

  Objectives: Cephalometric norms derived for Caucasian population are routinely used for investigations. As these norms show a great degree of variation when applied to different populations, it becomes necessary to establish the norms for every ethnic group. The present study was designed to derive norms for the Maratha ethnic population, which would be comparable in diagnosis and treatment planning, to the Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara cephalometric analysis. Materials and Methods: T...

 3. Die plek van goud in die huidige internasionale monetêre stelsel en die rol wat dit kan speel in die herstel van die internasionale monetêre orde.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Erasmus

  1964-03-01

  Full Text Available Die vrye wêreld het sedert die oorloggedwonge opskorting van die goudstandaard in 1914, ’n groot agteruitgang in die internasionale betalingsmeganisme beleef. Hoewel die inter- nasionale goudstandaard in die laaste helfte van die twintiger- jare herstel is, was meeste lande nie langer gedwee om hulle aan die monetêre dissipline van dié stelsel te onderwerp nie en vind ons dat die een land na die ander onder die druk van die depressie in die dertigerjare die goudstandaard laat vaar het. Die Verenigde State van Amerika was die enigste uitson- dering. Geleidelik moes wisselkoersstabiliteit en die vrye inter­ nasionale betalingsverkeer vir wisselkoersmanipulasie en valu- tabeheer plek maak. Hierdie transformasie was ’n weerspieë- ling van die sterker opkoms van ekonomiese nasionalisme en die begeerte van die onderskeie lande om elkeen vir homself die beste voordeel in die internasionale ekonomiese en finan- siële terrein toe te eien. Die daarstelling van die Internasionale Monetêre Fonds te Bretton Woods in 1944, was ’n simptoom van die wêreldwye kommer oor die vooroorlogse neigings op monetêre gebied en terselfdertyd ’n poging om meer dissi­ pline in die internasionale betalingsverkeer te skep. Feit is egter dat ondanks sy positiewe resultate op sommige gebiede, die Internasionale Monetêre Fonds nie heeltemal 'n geskikte substituut vir die goudstandaard daargestel het nie. Wat meer is, die skok van die internasionale monetêre steurnisse word nog steeds deur die lande met die internasionale geldeenhede, naamlik die pond sterling en die dollar ondervind.

 4. Mean values of Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara analysis in Maratha ethnic population: A cephalometric study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manan Bharat Atit

  2013-01-01

  Full Text Available Objectives: Cephalometric norms derived for Caucasian population are routinely used for investigations. As these norms show a great degree of variation when applied to different populations, it becomes necessary to establish the norms for every ethnic group. The present study was designed to derive norms for the Maratha ethnic population, which would be comparable in diagnosis and treatment planning, to the Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara cephalometric analysis. Materials and Methods: The sample consisted of 60 adult subjects (30 males and 30 females of Maratha ethnic origin. The age ranged between 18 and 26 years. The cephalograms of the subjects were subjected to Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara cephalometric analysis and were complemented by a few additional readings. Result: The cephalometric norms for Steiner, Tweed, Ricketts and McNamara cephalometric analysis of the Maratha population differed significantly from the Caucasian population. Comparison of our sample with the other ethnic group reaffirmed the need to develop separate standards for different populations. Conclusion: Therefore, it is legitimate and important for those undertaking orthodontic treatment for patients of Maratha ethnicity to use cephalometric norms for Maratha ethnic population.

 5. Energy conservation in forcing bulb flowers by means of temperature integration; Energiebesparing bij de broeierij van bolbloemen door temperatuurintegratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-03-15

  The options of Temperature Integration (TI) have been described for application in heating tulips, hyacinths and daffodils. The tolerance levels of the crops for increasing the day temperature and lowering the night temperature has been examined. In the first year, tests were conducted under fully conditioned circumstances in climate cabinets; in the second year tests were done in cabinets and greenhouses; in the third year only in the greenhouse. The tests are described in chronological order per crop [Dutch] De mogelijkheden van Temperatuur Integratie (TI) zijn beschreven voor toepassing in de broeierij van tulp, hyacint en narcis. De tolerantie van de gewassen voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur is vastgesteld. In het eerste jaar zijn de proeven onder volledig geconditioneerde omstandigheden in klimaatkasten uitgevoerd, in het tweede jaar in klimaatkasten en kas en in het derde jaar alleen in de kas. De proeven worden chronologisch per gewas beschreven.

 6. Tweede Serie Ergonomietests Lichtgewicht Bommenpakken (Second Series of Ergonomic Tests on Lightweight Bomb Disposal Suits)

  Science.gov (United States)

  2007-12-01

  I TNO-rapport I TNO-DV 2007 A521 5/25 1 Inleiding Het KPU-bedrijf heeft in 2004 lichtgewicht bornmenpakken (Med-Eng LDE) aangeschaft. De fichte ...wordt over het algerneen het lichte bommenpak gedragen. De ergonornie van fichte bonunenpakken is in de afgelopen jaren niet volgens een vast protocol...van ergonomic kunnen worden bepaald. Bij toekomstige aanschaf van nieuwe fichte bormecnpakken zijn dan eisen aan ergonomic en warmtebelasting te

 7. Praktijkproef covergisting van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Claessen, P.; André, G.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een praktijkproef uitgevoerd naar covergisting van nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie met varkensmest. De doelstelling van de uitgevoerde praktijkproef was het bepalen van de biogasopbrengst van vijf coproducten, de samenstelling van het biogas, de

 8. Establishing cephalometric norms for a Mexican population using Ricketts, Steiner, Tweed and Arnett analyses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Balut Gonzalez

  2013-01-01

  Full Text Available Objective: Most existing cephalometric analyses are based on norms for the Caucasian population. Therefore, they cannot be properly applied for Latin-American (Hispanic patients. It is the purpose of this study to establish specific cephalometric standards for a Mexican ethnic group, using the Ricketts, Steiner, Tweed and Arnett analyses. Materials and Methods: Lateral cephalograms of 100 non-growing patients which consists of 50 females and 50 males with native Mexican features and born in the central regions of Mexico, were traced manually and with the Quick Ceph Image Pro TM computer program. Lateral cephalograms of another subset of 30 patients with pleasant profiles (19 females and 11 males were traced and Arnett Facial Analysis was performed. Results were statistically analyzed with the t-value, P value (P < 0.01 and the 95% of the confidence statistic interval for a population mean was applied for each cephalometric measurement and norm. Results: The statistical results of these cephalometric norms for a Hispanic population showed significant differences in the upper and lower incisors, facial axis and interincisal angles as well as other cephalometric measurements when compared to the Caucasian norms. Conclusion: These cephalometric norms can be applied for Native Americans from the USA and Latin-Americans from Central and South American countries due to the strong anthropometric, facial and ethnic similarities to the Mexican population.

 9. Climatic change, continuous concern. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering, een aanhoudende zorg. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, M.T.J.; Heij, G.J.; Verhagen, A.; Rovers, C.A.

  2001-07-01

  More than 90 projects were carried out within the framework of the title programme. In this final report the following questions are dealt with: (1) Which are the new insights into the climate system: what was learned about climate variability, causes of climatic change, and the role of human activities (detection and attribution); (2) What are the possible consequences of climatic change, not only for the Netherlands, but also for other regions (e.g. developing countries) and what are the options for adaptation; (3) which solutions are available to realize emission reduction; and (4) which recommendations can be made with respect to the Dutch national, international and local climate policy. [Dutch] Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in ruim 90 projecten is uitgevoerd gedurende de tweede fase van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II, 1995-2001). Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en geienteresseerde burgers. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord vanuit het Nederlandse klimaatbeleid: Wat zijn nieuwe inzichten over het klimaatsysteem: wat is geleerd over klimaatvariabiliteit, oorzaken van klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten daarin (detectie en attributie)? Wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor met name Nederland, maar ook voor andere regio's (vooral ontwikkelingslanden) en welke mogelijkheden zijn er voor adaptatie? Welke oplossingsrichtingen zijn er om emissiereducties te bewerkstelligen? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het Nederlandse nationale, internationale en lokale klimaatbeleid?.

 10. Second stage of the revitalization of the Slochteren gas field; Revitalisering Slochteren gasveld naar tweede fase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kop, L. (ed.)

  2003-09-01

  A state-of-the-art is given of the project Groningen Long Term (GLT) for which the contract for the second phase was signed by the Dutch Petroleum Company (NAM). The aim of the GLT project is to renovate 29 natural gas production facilities of the Slochteren gas field in Groningen, Netherlands. The project started in 1996 and is planned to be finalized in 2010. [Dutch] September 2003 is door de NAM het contract voor de 2e fase van het Groningen Long Term (GLT) project getekend. Het doel van het GLT project is de renovatie van alle 29 gasproductielocaties van het Slochteren gasveld in Groningen. Het project begon in 1996 en zal uiterlijk 2010 zijn afgerond. In dit artikel wordt de stand van zaken geschetst.

 11. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 12. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 13. Emissie en verspreiding van geur en toxische stoffen in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven te Dordrecht en de hiermee samenhangende gezondheidsaspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Bruggen M van; Kliest JJG; Bloemen HJThM; Zwartjes RJW; Fortezza F; Regts TA; Bos HP; Putten EM van; Wiese CJ; Janssen PJCM; Kruize H; Kamp I van; TNO Milieu, Enegie en; IEM

  2000-01-01

  Public concern about potential health effects triggered an extensive study into the emissions in an industrial area in Dordrecht. This area houses such structures as an industrial waste dump, a chemical plant, a waste incinerator, a sewage treatment plant and several other industrial plants, emittin

 14. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 15. Catchment Restoration in the Tweed UNESCO-IHP HELP Basin - Eddleston Water

  Science.gov (United States)

  Spray, Christopher

  2013-04-01

  The EU Water Frame Work Directive (WFD) requires member states to work towards the achievement of 'good ecological status' for water bodies, through a 6 year cycle of river basin management plans (RBMPs). Within these RBMPs, states must develop and implement programmes of measures designed to improve the quality of individual water bodies at risk of failing to achieve this status. These RBMPS must not only be focussed on the key causes of failure, but increasingly look to deliver multiple benefits, such as flood risk reduction and improvement to biodiversity from such catchment interventions, and to involve communities and other stakeholders in restoration of their local environment. This paper reports on progress of a detailed study of the restoration of the Eddleston Water, a typical 'failing' water body in Scotland, the monitoring and governance arrangements behind this, and implications for rehabilitation of river systems elsewhere. Within UK rivers, the main causes of failure to achieve good ecological status are historical morphological changes to river courses, diffuse agricultural pollution and invasive non-native species. The Eddleston Water is a 70 sq kms sub-catchment of the Tweed, an UNESCO IHP-HELP basin in the Scottish : English borders, and is currently classified as 'bad' status, due largely to morphological changes to the course and structure of the river over the past 200 years. The main challenge therefor is physical restoration of the river to achieve functional connectivity with the flood plain. At the same time however, the two communities within the catchment suffer from flooding, so a second priority is to intervene within the catchment to reduce the risk of flooding through the use of "natural flood management" measures and, underlying both these two aspects a whole catchment approach to community participation and the achievement of a range of other ecosystem service benefits, including conservation of biodiversity. We report on the

 16. Beperking van de aansprakelijkheid van accountants

  NARCIS (Netherlands)

  Wallage, P.

  2008-01-01

  De beperking van de aansprakelijkheid van accountants staat momenteel wereldwijd hoog op de agenda van wet- en regelgevers. Reden is de angst dat door toekenning van onevenredig hoge claims een van de 'big 4' accountantskantoren zou kunnen omvallen. De grote vier bestaan uit de internationaal georga

 17. Toepassing van maaimeststoffen - Van Strien, 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Burgt, van der G.J.H.M.; Rietberg, P.

  2012-01-01

  Dit is het eerste tussentijdse verslag van onderzoek naar de optimalisatie van bedrijfsinterne mineralenstromen. Het onderzoek vond plaats op het bedrijf van Joost van Strien. Gezien het feit dat dit het eerste jaar is van een meerjarig onderzoek gaat het vooral om het vastleggen en beschikbaar hebb

 18. Die ontwerp van 'n werkmonstertoets vir die keuring van swart elektrisienambagmanhelpers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. B. Worfaardt

  1985-11-01

  Full Text Available A work sample test, the Cable Joints Test, which could serve as a selection instrument for Black electrician aides in the mining industry was designed and applied with a rating scale as criterion. The predictors were scores on two testings with the work sample, an improvement score, Dudec and related job experience. A validation study (N=53 yielded low reliability coefficients and no significant correlation between predictors and criterion, but a cross validation (N=62 had shown that a combination of the second test score and Dudec combined could predict work performance. However, the multiple correlations (0,40 to 0,52 were low and the variance explained inadequate to be of any practical value in a selection battery.Opsomming'n Werkmonstertoets, die Kabellastoets, wat kan dien as keuringinstrument vir Swart elektrisiënambagmanhelpers in die mynbouindustrie is ontwerp en toegepas met 'n beoordeling- skaal as kriterium. Die voorspellers was tellings op twee toetsings met die werkmonster, 'n verbeteringtelling, Dudec en verwante werkervaring. 'n Valideringstudie (N=53 het lae betroubaarheidskoëffisiënte en geen betekenisvolle korrelasies tussen voorspellers en kriterium opgelewer nie, maar 'n kruisvalidering (N=62 het aangetoon dat 'n kombinasie van die tweede toetstelling en Dudec werkverrigting kan voorspel. Die meervoudige korrelasies (0,40 tot 0,52 was egter laag en die variansie wat verklaar word onvoldoende om van enige praktiese waarde in 'n keuringbattery te wees.

 19. Afvallen op maat: Een methode met blijvend resultaat {Tweede herziene druk

  NARCIS (Netherlands)

  Strien, T. van

  2014-01-01

  Afvallen. We hebben het Mayodieet, dr. Atkins en sonjabakkeren al geprobeerd. Jojoën we verder naar de volgende hype of kiezen we voor een methode met blijvend resultaat? Wetenschappelijk onderbouwde zelftestmethode In Afvallen op maat – Een methode met blijvend resultaat komt Tatjana van Strien m

 20. Voedingswaarde van planten - gewichtstoename van rupsen. Experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, T.; Loon, van J.; Hemerik, L.

  2005-01-01

  Het doel van dit experiment is het bepalen van het effect van voedseltype op gewichtstoename. Om zo’n effect vast te stellen op een wetenschappelijke manier, worden de gegevens geanalyseerd met de Wilcoxon tweesteekproeventoets

 1. Bereiding van bilirubinestandaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; Klaasen; R.; Phielix-Strubbe; C.J.; Terlingen; J.B.A.

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelij

 2. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 3. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 4. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  NARCIS (Netherlands)

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 5. Aspekte van die siekepastoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. C. Pieterse

  1980-06-01

  Full Text Available Die siekepastoraat vra ons aandag in hierdie tyd omdat die versorging van siekes ’n kenmerk is van die koms van die koninkryk van God. God se barmhartigheid het in sy volheid tot gelding gekom in die optrede van Jesus Christus. Die volle seën van die heil van die Ryk van God hou ook die versorging van die siekes in. Deur die heilswerk van Christus sien die blindes weer, loop die kreupeles, word melaatses gereinig, hoor die dowes, word dooies opgewek (Luk. 7:22.

 6. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 7. Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Heuvelink, G.B.M.

  2005-01-01

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaa

 8. Die brein soos beskou deur die Grieke en Romeine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2015-02-01

  Full Text Available In Ou Egipte is mummifikasie met uitgebreide reseksie of uitsnyding van organe geassosieer, maar geen kennis is geneem van die morfologie van die brein nie. Griekse skrywers van die sesde en vyfde eeue v.C. het die brein aanvanklik gesien as die setel van intelligensie, die orgaan van sensoriese waarneming en gedeeltelik die oorsprong van sperma. Pneuma het ’n belangrike rol in breinfunksie gespeel. Hippokrates was die eerste om die brein te beskryf as ’n dubbele orgaan, wat met harsingvlies (meninges bedek, funksioneel van pneuma afhanklik en vertolker van begrip is. Tydgenote soos Plato, Aristoteles en Diokles het tot die beskrywing bygedra, maar laasgenoemde twee het beweer dat die hart die middelpunt van intelligensie is en nie die brein nie. Gedurende die laaste helfte van die vierde eeu v.C. is disseksie van die menslike liggaam tydelik aan die mediese skool van Alexandrië toegelaat en het dit tot merkwaardige vooruitgang in die begrip van die menslike anatomie en fisiologie gelei. Herofilus en Erasistratus het uitstekende beskrywings van die struktuur en funksie van die brein gegee wat eers in die tweede eeu n.C. deur Galenus geëwenaar is.

 9. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 10. Staat van zoonosen 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten M; Stenvers O; van Pelt W; Braks M; Schimmer B; Langelaar M; LZO; EPI; cib

  2011-01-01

  De Staat van zoonosen 2009 geeft een overzicht van de trends in het voorkomen bij mens en dier van verschillende zoonosen. De cijfers zijn gebaseerd op de data die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie, in het kader van Directive 2003/99/EC, over de monitoring van zoonosen en zoonotische

 11. De hand van Huizinga

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Johan

  2009-01-01

  De hand van Huizinga bevat een nieuwe selectie van de belangrijkste essays uit het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Deze essays en studies zijn geselecteerd op basis van de diverse disciplines waarmee Huizinga zich bezighield - van de Middeleeuwen tot

 12. Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.

  2009-01-01

  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt

 13. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969). D

 14. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 15. Environmental Analyses of Paper and Cardboard. Prioritary flows of chain-oriented waste management; Milieuanalyses Papier en Karton. Ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sevenster, M.N.; Bijleveld, M.M.

  2010-07-15

  Dutch consumption of paper and cardboard is analyzed for total environmental impact across the chain. This consists partly of paper and cardboard produced in the Netherlands and partly from imported products. Because the collection of paper in the Netherlands is relatively high, a large proportion of the raw materials is recovered. This 'baseline' was conducted under the Waste Chain oriented waste policy, a new approach under the Second National Waste Management Plan (LAP2). Guiding goal is to reduce the environmental load on the chain by 20% in 2015. Three measures are considered that together provide potential savings of 8%. The savings include efficiency improvements in printing, including reduction of paper waste and the use of alternative raw fibers. [Dutch] De Nederlandse consumptie van papier en karton is geanalyseerd op complete milieuimpact over de keten. Deze bestaat deels uit in Nederland geproduceerd papier en karton en deels uit geimporteerde producten. Omdat in Nederland de inzameling van papier relatief hoog is, wordt een groot deel van de grondstof weer teruggewonnen. Deze 'nulmeting' is uitgevoerd in het kader van het Ketengericht Afvalbeleid, een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Richtinggevende doelstelling is om 20% vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. Een drietal beschouwde maatregelen leveren tezamen een besparingspotentieel van 8%. De besparingen betreffen onder andere efficientieverbetering bij drukkerijen, inclusief reductie van papieruitval in die schakel, en het gebruik van alternatieve vezelgrondstoffen.

 16. Policy and jurisprudence aspects of climate adaptation; Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driessen, P.P.J.; De Gier, A.A.J.; Van Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Meijerink, S.V. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Reudink, M.A.; Tennekes, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-07-15

  Questions about the desirable and the most appropriate measures for adaptation of Dutch society to climate change are dealt with. By means of a test one can answer the question whether a proposed measure of climate adaptation is desirable and successful. The first part (A) contains an introductory essay (Towards a climate proof Netherlands, the institutional context). The second part (B) contains the description of the four key elements: Is it appropriate? Is it allowed? Does it fit in? Is it adaptive? This 'four-step test; is applied to three cases related to climate adaptation. [Dutch] Vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering worden behandeld vanuit een geintegreerde wetenschappelijke benadering. Met behulp van een toets kan men de vraag beantwoorden of een voorgenomen maatregel van klimaatadaptatie wenselijk en succesvol kan zijn. Het eerste deel (A) bevat een inleidend essay (Op weg naar een klimaatbestendig Nederland, de institutionele context). Het tweede deel (B) bevat de beschrijving van de vier elementen van de toets: Hoort het? Mag het? Past het? Is het adaptief? Deze 'Vier-stappentoets' wordt toegepast op een drietal casussen die betrekking hebben op klimaatadaptatie.

 17. Van bulk naar kwaliteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Ziggers, G.W.

  1993-01-01

  De uitvoering van het project IKB (Integrale Kwaliteits Beheersing) ondersteunt de marktgerichte produktie van vleeskuikens. Maatregelen moeten waarborgen geven voor een veilig en kwalitatief goed produkt en een stabilizering of vergroting van de afzetmarkt

 18. Aankoopfactoren van vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 19. Nieuws van het naamgevingsfront

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.

 20. Bewaring van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 1. Collectie Van den Bree

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 2. Loe de Jong, of de professionele strategieën van een publieke intellectueel in Koude Oorlogstijd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Lagrou

  2015-09-01

  Full Text Available Loe de Jong or the Professional Strategies of a Public Intellectual in the Cold War PeriodBoudewijn Smits’ biography of Loe de Jong tells four stories – the life of the author of the 16,600 pages long standard history of the Netherlands during the Second World War, that of the son of an Amsterdam milkman who lost his entire family in the Holocaust but then went on to become a celebrated national symbol, one of the most prominent media figures in the post-war Netherlands, in the printed press, radio and television, and finally that of the director and personification of a most peculiar Dutch institution, the State Institute for War Documentation. Smits offers an insightful analysis of how these four lives intertwined in the person of Loe de Jong and thus portrays in an original way the making of a Cold War public intellectual.Boudewijn Smits’ biografie van Loe de Jong vertelt vier levens: dat van de gevierde historicus, auteur van de 16.600 bladzijden tellende Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog; dat van de zoon van een Joodse melkboer in Amsterdam die zijn hele familie verloor in de Jodenvervolging, maar na 1945 een gevierd nationaal symbool werd; dat van een van de prominentste mediafiguren in naoorlogs Nederland, in de geschreven pers, radio en televisie en dat van de directeur en verpersoonlijking van een wel erg bijzondere instelling, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. De manier waarop die vier levens zich in de persoon van De Jong verstrengelen wordt op boeiende manier ontleed en portretteert de unieke figuur van een publieke intellectueel in Koude Oorlogstijd.

 3. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 4. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 5. Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de bestraffing van collaboratie na beide wereldoorlogen in de Lage Landen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Grevers

  2012-03-01

  Full Text Available Lijst van besproken publicaties: Guido Abuys, Bas Kortholt, Interneringskamp Westerbork. Verhalen van een vergeten verleden 1945-1948 (Hilversum: Just Publishers, 2010, 175 p. + dvd, ISBN 978 90 8975 143 0Guillaume Baclin, Laurence Bernard, Xavier Rousseaux, En première ligne: La justice militaire belge face à ‘l’incivisme’ au sortir de la Première Guerre Mondiale (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 16; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 249 pp., ISBN 978 90 5746 257 3Koos Groen, Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Just Publishers, 2009, 695 p., ISBN 978 90 77895 64 1Xavier Rousseaux, Laurence Van Ypersele (eds., La Patrie crie vengeance! La Répression des ‘inciviques’ belges au sortir de la guerre 1914-1918 (Histoire; Bruxelles: Le Cri, 2008, 437 pp., ISBN 978 2 8710 6493 0Frank Seberechts, Frans-Jos, Verdoodt, Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2010, 236 p., ISBN 978 90 5826 664 4Jan Sintemaartensdijk, Yfke Nijland, Operatie Black Tulip. De uitzetting van Duitse Burgers na de oorlog (Amsterdam: Boom, 2009, 175 p., ISBN 978 90 8506 808 2Pierre-Alain Tallier, Patrick Nefors (eds., Quand les canons se taisent. En toen zwegen de kanonnen. When the Guns fall Silent. Actes du colloque international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008 (Études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 18; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 631 pp., ISBN 978 90 5746 284 9Marc Van den Wijngaert, e.a., Beulen van Breendonk. Schuld en boete (Antwerpen: Standaard, 2010, 223 p., ISBN 978 90 02 23956 4

 6. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 7. Belang van dispersie bij herstel van waternatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door

 8. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 9. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 10. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 11. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Pastorale Wetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2013-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel is deel van ’n reeks oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van die Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneuties- en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap. In hierdie navorsingsartikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van die Pastorale Wetenskap benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die volgende aspekte: die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan te kom van die elemente in die Pastoraat en om tot ’n verantwoordbare verhouding tussen te kom van die elemente wat in die Pastoraat ter sprake is; en ten slotte, om die wetenskapsteoretiese benadering te beskryf waarmee die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse ondersoek kan word.his article is part of a series about taking into account the metatheoretical assumptions in scientific practical-theological research. The first part of this series gives the theoretical foundation for the view on reality-, hermeneutical- and scientific-theoretical approaches to the research field. The second part focuses on the effect these assumptions will have on the scientific research of the various subject groups in Practical Theology. This article describes the scientific approach to the research field of pastoral care. This research article describes the personal metatheoretical perspective from which the subject area is approached and gives account of the following: the view on reality with

 12. Energy efficient ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands; Ecosysteem maakt van Thialf een energiezuinige ijsbaan voor toptijden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijman, J.N.M. (ed.)

  2002-01-01

  The ice rink Thialf in Heerenveen, Netherlands, has been renovated, using a so-called Ecosystem. An overview is given of the installations, energy savings, improvement of the comfort and the main product: ice for world records in skating. [Dutch] Het ijsstadion Thialf heeft dit jaar een uitgebreide facelift ondergaan. De oude Heerenveense ijsvloer, bestaande uit 1200 m{sup 3} beton, is gesloopt en vernieuwd. In totaal is er nu 11.000 m{sup 2} ijs (400-meterbaan een tweede baan van 360 meter en een grabbelbaan). Het middenterrein is ter bescherming van de 400 meter baan met een tunnel te bereiken. Tevens is de vriesinstallatie en de klimaatinstallatie vervangen. Bertus Butter is als adviseur nauw betrokken bij de realisatie. Zijn opdracht was het realiseren van een energiebesparing van 40 tot 60% en zorgen voor wereldrecords. Andere doelstellingen bij de renovatie zijn het creeren van beter ijs en meer comfort. Door het ontwikkelen van een ecosysteem voor Thialf lijkt men in de doelstellingen te slagen. De energiebesparing en het comfort zijn zeker geslaagd, de wereldrecords zullen zich tijdens de topwedstrijden moeten melden.

 13. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.

  2007-01-01

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt dat uitspoeling volgens modelberekeningen niet systematisch afwijkt van uitspoeling op basis va

 14. Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Evers EG; Groennou JTH; MGB; Kiwa

  1999-01-01

  Het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater wordt gedeeltelijk bepaald door de mate van verwijdering van pathogenen gedurende het zuiveringsproces. In dit rapport worden de huidige beschikbare benaderingen om de mate van verwijdering op basis van data sets te schatten, beschreven en

 15. Kroonjuwelen van de Kaap

  NARCIS (Netherlands)

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 16. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 17. Van afval naar maaltijd

  NARCIS (Netherlands)

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 18. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie probe

 19. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 20. Biochars van dierlijke mest

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Oenema, O.

  2010-01-01

  Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische industrie, ter vervanging van aardolie; 3) biochar, met

 1. Fysiotherapeutische behandeling van kaakklachten

  NARCIS (Netherlands)

  Visscher, C.M.

  2015-01-01

  In dit artikel worden verschillende behandelmogelijkheden van een orofaciaal fysiotherapeut voor de behandeling van tmd-pijn besproken. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling bestaat uit het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over event

 2. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts enkel

 3. Het raadsel van Utopia

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 4. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 5. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 6. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 7. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 8. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 9. Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n Eksploratiewe studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Bester

  2000-06-01

  Full Text Available The measurement of neurolinguistic programming's representative systems: an Exploratory study. An overview of Psychology literature indicates that various authors have agreed upon the existence of Neurolinguistic Programming's (NLP representative systems. Until recently, no study has been reported in the literature that offers a comprehensive measuring instrument for these constructs. The principal aim of this study was to determine the desirability of measuring NLPs representative systems with a comprehensive normative questionnaire. Three theoretical constructs were hypothesized and a "Questionnaire on Sensory Modalities" consisting of 84 items was developed. This questionnaire was administered to students (N=338 from three different tertiary institutions. A second factor analysis on the 18 subscores of a first factor analysis, yielded two factors that did not reflect the three representative systems. The implications of these findings are discussed.Opsomming 'n Oorsig van die Sielkunde-literatuur wys daarop dat verskeie outeurs saamstem oor die bestaan van Neurolinguistiese Programmering (NLP se verteenwoordigende stelsels. Tot onlangs toe is geen studie oor die bestaan van n omvattende meetinstrument vir NLP se verteenwoordigende stelsels in die literatuur gerapporteer nie. Die hoofdoel van die onderhawige studie was om vas te stel of dit wenslik is om NLP se verteenwoordigende stelsels met 'n omvattende normatiewe vraelys te meet. Drie konstrukte is voorveronderstel en 'n "Vraelys oor Sensoriese Modaliteite", bestaande uit 84 items, is gekonstrueer. Hierdie vraelys is afgeneem op studente (N=338 van drie verskillende tersiere instellings. hTweede faktorontleding op die 18 subtellings van n eerste faktorontleding, het twee faktore opgelewer wat nie die drie verteenwoordigende stelsels suiwer weergee nie. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.

 10. Design considerations of wind turbine farms. Wind farm 'De Zuidlob', Zeewolde, Netherlands; Inrichtingsoverwegingen van windparken. Naar aanleiding van windpark De Zuidlob [Zeewolde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ilzhoefer, L.

  2011-02-15

  Wind park 'De Zuidlob' in Zeewolde, the Netherlands, is the second largest planned onshore wind park in the Netherlands after wind park Noordoostpolder. The location has three line layouts of 4.5 kilometers each. To maintain optimal flexibility, the final choice of turbine type from 8 eight candidate turbine types will be made as late as possible. In the spring of 2010 two more turbine types were added (Enercon E101/3MW en Ecotecnia ECO110/3MW) without specifying additional yield data in the Environmental Impact Assessment. This article is restricted to information on the first 8 turbine types as published on the Internet in the Environmental Impact Assessment. [Dutch] Het windpark De Zuidlob in Zeewolde (provincie Flevoland) is op dit moment na windpark Noordoostpolder het grootste op land geplande windpark in Nederland. De locatie heeft 3 lijnopstellingen van elk 4,5 km lengte. Om flexibel te zijn zal het definitieve turbinetype pas zo laat mogelijk uit oorspronkelijk 8 kandidaat-turbinetypes worden gekozen. In tweede instantie zijn er in het voorjaar van 2010 nog twee turbinetypes toegevoegd (Enercon E101/3MW en Ecotecnia ECO110/3MW) zonder dat er aanvullende opbrengstdata in de MER (Milieu Effect Rapportage) werden toegevoegd. Dit artikel beperkt zich tot informatie over de eerste acht turbinetypes van de op Internet gepubliceerde MER.

 11. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 12. Results of a survey on the sustainable import of biomass; Resultaat Enquete duurzame import van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Groot, M.I.

  2006-06-15

  of their own accord. Attention was drawn surprisingly often to the importance of small holdings, i.e. 'family farms', and maximisation of yields and CO2 reductions per hectare of farmland. It is recommended to take this latter issue on board, in part as a means of elaborating the aspect of 'preventing competition with food production' in practical terms. Based on the survey results, the report concludes with several concrete recommendations on sustainability criteria for biomass. The report published by the Cramer Commission in August 2006 is largely grounded in these survey results and the accompanying evaluation. [Dutch] In de strijd tegen klimaatverandering wordt steeds vaker biomassa ingezet als alternatief voor fossiele brandstoffen. Van belang is dat de winst aan duurzaamheid die Nederland hierdoor kan boeken, niet ten koste gaat van duurzaamheid in de productielanden. Een set aspecten (voedselvoorziening, natuur, welvaart en welzijn, arbeidsomstandigheden, milieuzorg, bodemkwaliteit en waterkwaliteit) is ontwikkeld aan de hand waarvan de duurzaamheid van biomassa aangetoond kan worden. Voor het toetsen van draagvlak hiervoor heeft CE een webenquete uitgezet onder stakeholders. Hierop hebben 104 respondenten gereageerd. In het rapport zijn alle resultaten en conclusies gespreid over NGO's, bedrijfsleven, overheid en algemeen gerapporteerd. Een aantal opvallende conclusies zijn: Het merendeel van de respondenten acht een duurzaamheidstoets voor biomassa mogelijk mits er adequate duurzaamheideisen gesteld worden (68%); Vrijwel alle respondenten vinden dat de duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle toepassingen van biomassa (90%); Of duurzaamheidscriteria afhankelijk moeten zijn van de productieregio wordt door de respondenten heel verschillend gezien (helft voor helft tegen); Veel NGO's vinden dat duurzaamheidscriteria specifiek zouden moeten zijn per biomassastroom (50%), in tegenstelling tot het bedrijfsleven dat pleit voor

 13. Gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem ; resultaten van kolomproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Kappers; F.I.; Pool; W.G.; Berg; S. van den

  1986-01-01

  Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch

 14. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 15. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  januari 2012. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2011 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2011. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2012 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2012 in beeld brengen.

 16. De acceptatie van innovaties in de context van een netwerksamenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hillebrand, B.; Driessen, P.H.; Kok, R.A.W.

  2010-01-01

  De acceptatie van nieuwe producten is in de literatuur uitgebreid bestudeerd. Maar er is weinig aandacht besteed aan de acceptatie van nieuwe producten in de context van een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving hangt de acceptatie van een nieuw product niet alleen af van de bereidheid van k

 17. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 18. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 19. De effectiviteit van daltononderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 20. Microbieel aanzuren van vleesvarkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.; Vrielink, M.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt op het Varkensproefbedrijf te Raalte het effect van het microbieel aanzuren van vleesvarkensmest op de ammoniakemissie. Hierbij wordt de mest aangezuurd met melkzuur, geproduceerd door melkzuurbacteriën.

 1. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 2. The consequences of the proposed amendment of the Dutch Bankruptcy Code for the supply and transport of natural gas and electricity in a liberalized market; De gevolgen van de voorgenomen wijziging van de Faillisementswet voor de levering en transport van gas en elektriciteit in een geliberaliseerde markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keijsers, P.; Hartendorp, R.C. [Sectie Energy and Utilities, Clifford Chance LLP, Amsterdam (Netherlands)

  2003-06-01

  Pursuant to the legislative proposal to amend the Bankruptcy Act, suppliers of energy can no longer terminate or suspend agreements for the supply of energy in case of bankruptcy of such customer. In addition, default under such an agreement relating to the period prior to bankruptcy is no ground to dissolve such an agreement. Furthermore, (a request for) bankruptcy or seizure of assets may no longer lead to termination by operation of law, unless approved by the receiver. The above applies as well to moratorium of payment. This legislative proposal will probably enter into force at some point during this year. The background of the legislative proposal is that suppliers of energy are 'essential suppliers' who should not be able to abuse their monopolistic position to suspend delivery of energy in order to force payment of unpaid bills relating to the period prior to bankruptcy. There is no justification for such a restriction to only apply to energy companies instead of to all 'essential suppliers'. If the regime were to apply to energy companies, it should only apply to network managers: these parties are the only energy-related parties who remain essential suppliers. In principle, the gas and electricity itself can also be obtained from other parties than the current supplier, although certain problems may arise in relation to switching supplier. In addition, the legislative proposal will probably lead to a situation where energy companies will require security or terminate the agreement in an earlier stage, as soon as they realise that there are problems with the payment of invoices for the supply/transport of electricity. The costs in relation thereto and in relation to the obligation to continue the supply during bankruptcy, may lead to higher costs of energy distribution companies which will probably be included in the terms for the supply of electricity. [Dutch] Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel met betrekking tot de

 3. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 4. Bronnen van diffuse bodembelasting

  NARCIS (Netherlands)

  Lijzen JPA; Ekelenkamp A; LBG; DGM/BO

  1995-01-01

  Ten behoeve van het preventieve bodembeleid was onvoldoende duidelijk welke bijdrage diverse bronnen leveren aan diffuse bodembelasting. Doel van deze inventarisatie was beschikbare kennis over diffuse bodembelasting te bundelen en kennis-lacunes aan te geven. Nevendoel is het beschrijven van de

 5. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 6. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 7. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw

 8. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 9. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een s

 10. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 11. Van landbouw naar landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 12. Idola van de crossmedia

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, H.M.M. van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van on

 13. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 14. Het nut van stadsgroen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 15. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 16. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het.Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 17. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 18. Craniofacial analysis of the Tweed Foundation in Angle Class II, division 1 malocclusion Análise craniofacial da Fundação Tweed na maloclusão Classe II, divisão 1 de Angle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo César Tukasan

  2005-03-01

  Full Text Available This study has defined the cephalometric values of the Craniofacial Analysis of the Tweed Foundation for a sample of Brazilian subjects. The sample consisted of 211 cephalometric radiographs from subjects aged 12-15, which were divided into two groups: Class II group, with 168 lateral teleradiographs (cephalograms of white Brazilian subjects, with Angle Class II, division 1 malocclusion, of both genders (82 males and 86 females; and the Control Group, with 43 lateral teleradiographs (cephalograms of subjects whose occlusion was clinically excellent, and also of both genders (21 males and 22 females. The teleradiographs were selected from the files of the Department of Orthodontics, School of Dentistry of Piracicaba, State University of Campinas, previously to the orthodontic treatment. The results demonstrated no sexual dimorphism for each group, as attested by the Student's t-test. The exploratory analysis (± 0.5 standard deviation enabled the tolerance limits to be determined and a Craniofacial Analysis Table to be constructed using the respective cephalometric intervals. In addition, the difference between the two groups was not statistically significant according to the maxilla position. The maxilla was in a good position in relation to the cranial base. On the other hand, the mandible was retruded in relation to the cranial base in the Class II cases. The skeletal pattern was not defined because only the Facial Height Index (FHI showed a vertical pattern in Class II subjects, while the Y Axis, SN.PlO, SN.GoMe and FMA values did not show any statistically significant difference between the groups. The Class II division 1 subjects showed lower incisors more labially tipped and a convex facial profile.A pesquisa definiu os valores cefalométricos da Análise Craniofacial da Fundação Tweed em amostra de brasileiros. O estudo constava de 211 telerradiografias tomadas previamente ao tratamento ortodôntico de indivíduos na faixa etária de 12

 19. Langjarige trends in aantallen wadvogels, in relatie tot de kokkelvisserij en het gevoerde beleid in deze; eindverslag EVA II (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase) deelproject C2

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Smit, C.J.; Goedhart, P.W.; Roomen, van M.W.J.; Winden, van A.J.; Turnhout, van C.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft een analyse van de resultaten van circa 30 jaar hoogwater-vogeltellingen in de Waddenzee, tegen de achtergrond van de mechanische kokkelvisserij in dit gebied en het gevoerde beleid in deze, met name het sluiten van grote gebieden voor deze visserij in 1993. Deze maatregel hee

 20. Een analyse van kosten en baten van de invoering van latexvrije handschoenen in ziekenhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Bovenkamp, J.M. van de; Gallis, R.; Miedema, E.P.

  2003-01-01

  De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten ric

 1. Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.

  2011-01-01

  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier d

 2. Karakterisering van de zuurgevoeligheid van Salmonella typhimurium faagtype DT104

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge R; van Leusden FM; Dufrenne JB; Ritmeester WS; Delfgou-van Asch EHM; van Pelt W; LBG

  1999-01-01

  Het aantal gevallen van salmonellosis in Nederland veroorzaakt door Salmonella typhimurium faagtype DT104 is toegenomen van 10 in 1985 tot 163 in 1997 (10% van alle gevallen van salmonellosis). De stam lijkt zijn oorsprong te hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt inmiddels 20% van alle gev

 3. Fracturen van het distale deel van het femur

  NARCIS (Netherlands)

  Duyn, Cornelius Diederikus van

  1977-01-01

  ln dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandeling en de daarmee bereikte resultaten van 123 patiënten die in de periode 1 januari 1958 tot en met 31 december 1972 wegens een fractuur van het distale deel van het femur werden behandeld in de Kliniek voor Heelkunde van het Academisch

 4. Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.

  NARCIS (Netherlands)

  Klaver, J.; den Hartog, L.A.

  1989-01-01

  Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van bel

 5. Expats helpen elkaar : Analyse van participatie websites van expats

  NARCIS (Netherlands)

  Grimmelikhuijsen, S.G.; Werner, G.D.A.; Meijer, A.J.; Brandsma, G.J.

  2009-01-01

  Deze rapportage is het resultaat van het eerste onderdeel van het onderzoek van de USBO (Universiteit Utrecht) naar e-participatie van expats. In dit deelonderzoek is het aanbod van e-participatie initiatieven in kaart gebracht. In totaal zijn 139 websites geanalyseerd en beoordeeld op diverse crite

 6. V.I. Romeiko Gurko: Van militêre attaché tot generaal aan die Oosfront

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. De Jong

  2012-02-01

  Full Text Available Van al die militêre attachés wat die Anglo-Boereoorlog aan Britse en Republikeinse kant gedien het, was die Rus V.I. Romeiko Gurko die militêr wat in sy latere lewe die hoogste rang bereik het. In die Eerste Wêreldoorlog was hy tydelik Hoof van die Generale Staf aan die front in Oos-Europa. Sy loopbaan was net so indrukwekkend as die van sy vader, losef Vladimirovich Romeiko Gurko. Laasgenoemde is in 1828 gebore te Mohilev, het in 1846 sy graad behaal aan die militêre kollege, "Corps of Pages", en as husaar in die keurkorps die keiserlike garde gedien. Hy het bestuursposte van belang beklee en hom onderskei in die Russies-Turkse oorlog, 1877 - 78. Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulgarye. Hy trek met 70 000 soldate in Desember 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napoleon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Turke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset. Na die oorlog was hy onder meer goewerneur van enkele groot stede. By sy aftrede in 1894 is hy tot veldmaarskalk bevorder. Hy sterf in 1901. Voorwaar 'n mooi loopbaan, maar sy tweede seun, Vassilii, sou nie by hom agterstaan nie. Vassilii (Engels: Basil losefovich Romeiko Gurko is gebore op 20 Mei (Russiese datum 8 Mei 1864 en het in 1885 sy graad behaal aan die militêre kollege ("Corps of Pages" en in 1892 aan die akademie van die Generale Staf sy kwalifikasie behaal. Hy was vlot in Engels, Frans en Duits. In 1899 word hy luitenant-kolonel by die kavallerie.

 7. Die etiek van Luther

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 8. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 9. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 10. Teelt van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 11. Ontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland van 2000-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de aantalsontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2000-2004. Van twee populaties (Gelderse Poort en Flevoland) werden, mede met hulp van vrijwilligers, ook gegevens verzameld over voortplanting, sterfte, dispersie, bijplaatsingen, verstoringen, vraatscha

 12. Het beoordelen van de klinische competenties van studenten tandheelkunde

  NARCIS (Netherlands)

  Schoonheim-Klein, M.E.; van Selms, M.K.A.; Volgenant, C.M.C.; Wiegman, H.P.; Vervoorn, J.M.

  2012-01-01

  Studenten tandheelkunde worden tegenwoordig meer beoordeeld op de kwaliteit van hun verrichtingen (competentie) en minder op de kwantiteit. Om klinische competenties van studenten te toetsen kunnen in de preklinische fase van de opleiding objectieve gestructureerde toetsen, de zogeheten‘ bjective st

 13. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 14. Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen : [eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den G.A.; Ruiter, de H.W.

  1998-01-01

  In het project 'Normering van meetnauwkeurigheden van klimaatmetingen in praktijkkassen' zijn eisen opgesteld waaraan meetsystemen voor de kasklimaatregeling in praktijkkassen, zowel uit technisch als uit teelttechnisch oogpunt, zouden moeten voldoen. Op basis van de geformuleerde eisen, is vervolge

 15. Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten (prijspeil 1947)

  NARCIS (Netherlands)

  Koppert, C.

  1948-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen van de voornaamste tuinbouwproducten, welke ontleend zijn aan de rapporten, die in 1947 door de Afd. Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut zijn uitgebracht.

 16. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 17. Het Geluid van Nederland. De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  A. van der Meulen (Anna)

  2014-01-01

  textabstractHet doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen op het gebied van communicatie aan de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid over de rol van crowdsourcing en online gemeenschappen bij het aanvullen, openstellen en up-to-date houden van he

 18. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 19. Onderzaai van klaver in peen

  NARCIS (Netherlands)

  Schelling, G.; Theunissen, J.

  2000-01-01

  In vier achtereenvolgende jaren (1995 - 1998) is door Plant Research International een proef gedaan met onderzaai van ondergrondse klaver (Trifolium subterraneum) in een vlakveldse teelt van wortelen. De effecten van onderzaai op percentage marktbare wortelen, aantasting door wortelvlieg (Psila rosa

 20. Pherobank: gecontroleerde afgifte van lokstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, W.; Griepink, F.C.

  2007-01-01

  Achtergrond. Synthetische signaalstoffen (feromonen) worden wereldwijd toegepast voor de signalering en bestrijding van plaaginsecten in geïntegreerde bestrijdingsmethoden (Integrated Pest Management). Door de omschakeling van primaire producenten van de gangbare naar geïntegreerde- en biologische p

 1. Cytotoxiciteitsanalyse van glans/ontspanningsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Orzechowski TJH; Machielsen JCA; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  Twee cytotoxiciteitstesten, gevalideerd voor de bepaling van de biocompatibiliteit van medische hulpmiddel extracten, zijn toegepast op glans/ontspanningsmiddelen. Glans/ontspanningsmiddelen ("instrumenten-melk") worden gebruikt bij de laatste processtap voor het reinigen van chirurgis

 2. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 3. Voorkom insleep van ziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, J.A.J.Th.

  1990-01-01

  De insleep en verspreiding van ziektekiemen kan een pluimveebedrijf grote schade opleveren. Er dient dan ook alles aan gedaan te worden om dit te voorkomen. Een goede hygiëne is daarbij een eerste vereiste. Daartoe behoort ook de grondige reiniging enontsmetting van een stal nadat een koppel dieren

 4. Economie van energiegewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.

  2008-01-01

  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, i

 5. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te breng

 6. Erosie van rivieroevers

  NARCIS (Netherlands)

  Mosselman, E.

  1987-01-01

  Oevers staan sinds kart in het middelpunt van de belangstellingbij beheerders van oppervlaktewateren in Nederland. Niet langerbeschouwt men oevers slechts als randverschijnsel, maar alsobjecten met een duidelijk eigen plaats en functie.Het streven om te komen tot een integraal waterbeleid

 7. Jaap van Praag

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 8. Dialectiek van de verlichting

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogland, Jan

  2006-01-01

  Vooral door het boek Dialektik der Aufklärung van Horkheimer en Adorno heeft het bewustzijn zich doorgezet dat een ten opzichte van zichzelf onkritische verlichting haar eigen tegenkrachten oproept. In deze bijdrage wordt op dit fenomeen nader ingegaan, in het bijzonder met het oog op een dogmatisch

 9. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 10. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 11. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze bela

 12. Van buitenaf - Innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, Erik; Heus, Ronald; Visser, Thomas

  2008-01-01

  Het optreden van de brandweer moet meeveranderen met snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dat stellen onderzoekers Eric Mol, Ronald Heus en Thomas Visser. Zij zijn verbonden aan TNO Defensie en Veiligheid en het First Respo

 13. Leefbaarheid van landen

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1996-01-01

  textabstractSAMENVATTING Leefbaarheid van landen wordt meestal beoordeeld aan het aanbod van zaken waarvan men denkt dat ze goed zijn voor mensen, zoals welvaart, werkgelegenheid, opleiding en gezondheidszorg. Dat aanbod wordt dan gemeten met puntenstelsels. Een voorbeeld daarvan is de Human Develop

 14. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimt

 15. Grondbeginselen van de methode

  NARCIS (Netherlands)

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 16. Sociale vergelijking van salarissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Grumbkow, Jasper von

  1980-01-01

  Het onderwerp van het onderzoeksverslag is de nieuwsgierigheid van mensen naar salarisgegevens. Centraal in deze studie staat de sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) op grond waarvan aangenomen wordt dat mensen twee doelen op het oog hebben wanneer ze hun aandacht richten op salarisgegeven

 17. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 18. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 19. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 20. Advies (brom)fietsveiligheid tweede Heinenoordtunnel : een advies voor maatregelen en voorzieningen die een juiste en veilige afwikkeling van het (brom)fietsverkeer door de oeververbinding moet bevorderen. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1997-01-01

  The Dutch Department of Public Works started construction of the Second Heinenoord Tunnel in the autumn of 1996. It was decided to bore two tunnels immediately next to one another. Both tunnels are designed for two-way traffic. One tunnel handles agricultural vehicles. The other handles the remainin

 1. Advies (brom)fietsveiligheid tweede Heinenoordtunnel : een advies voor maatregelen en voorzieningen die een juiste en veilige afwikkeling van het (brom)fietsverkeer door de oeververbinding moet bevorderen. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland.

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, A.A.

  1997-01-01

  The Dutch Department of Public Works started construction of the Second Heinenoord Tunnel in the autumn of 1996. It was decided to bore two tunnels immediately next to one another. Both tunnels are designed for two-way traffic. One tunnel handles agricultural vehicles. The other handles the

 2. Spectrum van huidinfecties : Van schandvlek tot zorg

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de Henry

  2011-01-01

  Of het nu expats, massatoeristen of militairen op vredesmissie in Afghanistan betreffen, wij stellen ons bewust of onbewust bloot aan exotische ziekteverwekkers. De geschiedenis leert dat migratie de mens eigen is en de oorzaak is geweest van dodelijke epidemieën met talloze slachtoffers. Ook vandaa

 3. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 4. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 5. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  NARCIS (Netherlands)

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen

 6. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, Stijn

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met vri

 7. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van standa

 8. Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand

  NARCIS (Netherlands)

  Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.; Jansen, S.; Buijert, A.; Talens, R.; Krol, A.F.

  2014-01-01

  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand

 9. Tijdreeksanalyse van de meetgegevens van het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Kempen GT; Buishand TA; Reijnders HFR; Frantzen AJ; van den Eshof AJ

  1986-01-01

  De tijdsafhankelijke variaties in de maandelijkse gemiddelde concentraties en deposities in de periode van 1978 t/m 1984 van stoffen in regenwater, verzameld in een meetnet van twaalf stations, zijn beschreven a.d.h. van een multipele regressie model. Vooral is aandacht besteed aan de

 10. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 11. Perspectief van lupine voor zaadwinning

  NARCIS (Netherlands)

  Schroeder, J.

  1987-01-01

  In 1985 en 1986 heeft een orienterend ondezoek plaatsgevonden naar de opbrengstmogelijkheden van witte lupine op zandgrond. Opbrengst en afrijping van de diverse onderzochte rassen bleven in beide jaren achter bij die van erwten en veldbonen. Dit was vooral in 1985 mede een gevolg van de slechte

 12. Een korte geschiedenis van filmgeluid

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, Jasper

  2015-01-01

  abstractDe Franse filmtheoreticus Christian Metz stelde in 1973 dat film betekenis geeft door middel van vier kanalen. Drie van die kanalen betreffen geluid. Dit erkende belang van filmgeluid roept de verwachting op dat filmwetenschappers een aanzienlijk deel van hun aandacht zullen richten op het a

 13. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 14. Nieuwe mosdiertjes van noordzeewrakken (Bryozoa)

  NARCIS (Netherlands)

  Faassen, M.; Coolen, J.W.P.; Gittenberger, A.; Schrieken, N.

  2016-01-01

  In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken
  onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen

 15. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 16. Kringloop als basis van bedrijfsvoering

  NARCIS (Netherlands)

  Linde, van der A.

  2007-01-01

  Gerard Keurentjes bekijkt zijn bedrijf als kringloop waarin grond en koeien de spil zijn. Het gebruik van microbiotica in plaats van antibiotica past daarin perfect. Een microbioticum bestaat uit een mengsel van acht kruiden opgelost in alcohol. Onderzoek toont aan dat het de productie van witte blo

 17. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 18. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 19. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 20. Nematologische aspecten van kruidenteelten

  NARCIS (Netherlands)

  Beers, van T.G.; Molendijk, L.P.G.; Mheen, van der H.J.C.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de kruiden maggi, valeriaan en peterselie en de aaltjes Pratylenchus penetrans, Paratrichodorus pachydermus en Meloidogyne chitwoodi. Uit de proeven en de inventarisatie van praktijkpercelen met valplekken is gebleken dat maggi, valeriaan en peterselie alle

 1. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 2. Europese toetsing van algemene voorwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Loos, M.B.M.

  2001-01-01

  In deze bijdrage bespreekt Loos het Océano-arrest van het Hof van Justitie van 27 juni 2000, C-240/98 t/m C-244/98, NJ 2000, 730 (Océano Grupo Editorial SA et al./R. Murciano Quintero et al.). Uit de beslissing van het Hof van Justitie is af te leiden dat de rechter ambtshalve dient te toetsen of

 3. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 4. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 5. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 6. Opening van vier nieuwe laboratoria van de Afdeling der Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, E.F.; Boot, J.; Vahl, L.; Van Eldik Thieme, H.C.A.; Blok, H.

  1959-01-01

  Samenvatting van de toespraak door Prof.ir, R. van Hasselt bij de officiele opening van vier nieuwe laboratoriavan de Afdeling der Werktuigbouwkunde Boon, E.F. en Boot, J.: het Laboratorium voor Chemische Werktuigen Vahl, L.: het Laboratorium voor Koudetechniek Van Eldik Thieme, H.C.A.: het

 7. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 8. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 9. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  de verdere monitoring t/m 2011. De Energie Efficientie Index van 2008 wordt dan op 100 gesteld. Voor 25 energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast, Opvallend hierbij is dat slechts op 11% van de bedrijven de ethyleen analyser wordt toegepast. Isolatie van de bewaarcel, frequentie-geregelde ventilatoren en de afgeronde uitblaasopening in de systeemwand worden relatief veel toegepast (door respectievelijk 70%, 50% en 38% van de bedrijven). In de broeierij scoren energieschermen, gevel-isolatie en voortrekken/meerlagenteelt relatief hoog (respectievelijk 55%, 53% en 24 %). Ook het toepassen van de klimaatcomputer in teelt en broei scoort met ruim 65% hoog. Meest toegepaste maatregel is het gebruik van HR:ketels (77%). Duurzame energie wordt op bijna 20% van de bedrijven toegepast, waarbij het gebruik van warme kaslucht voor drogen het meest toegepast wordt (door 76 bedrijven). Groene stroom is de tweede duurzame energiebron (aangekocht door bijna 5% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt hiermee op 2,3%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen van de 495 gemonitorde bedrijven is berekend op 30.541 ton bij de teelt (drogen en bewaren) en 25.003 bij de broei (kasverwarming). In totaal 55.544 ton.

 10. Leren van huisontruimingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Schout

  2011-11-01

  Full Text Available Preventing evictions Background. An eviction is a dramatic event. There is little knowledge on the process that precedes an eviction and how to prevent evictions. Method. An exploratory descriptive study based on seven case studies. Results. The process of a evictions is multifaceted and complex, but is determined by discontent over unfulfilled expectations, stereotyping, hardening, impotence, over-specialization, narrow-mindedness and lack of cooperation. Implications for practice that can be inferred from this study: institutionalize conflict capability. This means sensitivity to signals and signs of escalation, recognizing signs of hardening of positions, investing in skills and de-escalation skills like metacommunication and negotiation skills. Leren van huisontruimingen Achtergrond. Een huisontruiming is een ingrijpende gebeurtenis. Over hoe huisontruimingen verlopen en hoe ze zijn te voorkomen is weinig bekend. Methode. Een exploratief beschrijvend onderzoek gebaseerd op zeven casestudies. Resultaten. Het proces tot een huisontruiming is veelvormig en complex maar wordt bepaald door onvrede over niet ingeloste verwachtingen, stereotypering, verharding, onmacht, overspecialisatie, blikvernauwing en gebrekkige samenwerking. De volgende aanwijzing voor de praktijk kan worden afgeleid uit deze studie: institutionaliseer het vermogen om conflicten op constructieve wijze tegemoet te treden. Dit betekent het gevoelig worden voor signalen en voortekenen van escalatie, herkennen van tekenen van verharding van standpunten, het investeren in de-escaleren vaardigheden als metacommunicatie en onderhandelen.

 11. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 12. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 13. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 14. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 15. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 16. Affairs and selective shopping in a spiral of exaggeration. What is the matter with the UN Climate Panel?; Affaires en selectief winkelen in een spiraal van overdrijving. Wat is er toch aan de hand mt het VN-Klimaatpanel?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labohm, H.

  2007-07-01

  In two articles the state-of-the-art in the discussion on climate change will be analyzed. In this first article the author pays attention to scientific skirmishes that have taken place in and around the climate panel of the UN (IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change) and how the conclusions and recommendations are translated and interpreted in political terms. In the second article the author will analyse a few shortcomings of the scientific basis of the human greenhouse hypothesis as formulated by the IPCC. [Dutch] In twee artikelen wordt de actuele stand van zaken in de klimaatdiscussie ganalyseerd. In dit eerste artikel besteedt de auteur aandacht aan de wetenschappelijke schermutselingen die in en rond het klimaatpanel van de VN (het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change) hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de bevindingen van het panel in de politiek zijn vertaald. In het tweede artikel zal de auteur enkele tekortkomingen analyseren van de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese door het IPCC.

 17. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 18. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 19. Feminisering van het basisonderwijs

  OpenAIRE

  Geerdink, Gerda

  2009-01-01

  In deze bijdrage ga ik in op wat feminisering van het onderwijs is en hoe we daar de afgelopen 25 jaar – zowel op de pabo als in het basisonderwijs – mee te maken hebben gekregen. De keerzijde is masculinisering en ik zal eveneens laten zien hoe zich dat in het onderwijs voordoet. Zowel feminisering als masculinisering hebben negatieve gevolgen. Ik wil duidelijk maken dat de gevolgen van de feminisering minder erg zijn dan we volgens de pers moeten geloven, maar dat het desondanks een ongewen...

 20. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 1. Kwantificering van variatie in resultaten van een waterkwaliteitsmodel als gevolg van onzekerheden bij calibratie van modelparameters; case study van de Biebrza, Polen

  NARCIS (Netherlands)

  Perk, van der M.; Bierkens, M.F.P.

  1995-01-01

  De fout in resultaten van een waterkwaliteitsmodel van de Biebrza in Polen, die het gevolg is van onzekerheden bij kalibratie van modelparameters, is gekwantificeerd. De gebruikte methode combineert kalibratie en gevoeligheidsanalyse. Het model is gevalideerd om de bekwaamheid ervan te toetsen, waar

 2. BOGO van groene grondstoffen naar biobased materialen. eigenschappen van polymerlkzuur

  NARCIS (Netherlands)

  Schennink, G.G.J.; Beukelaer, de H.J.; Molenveld, K.

  2013-01-01

  Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur (HDT=Heat Distortion Temperature) verhoogd kan worden.

 3. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 4. Vervanging insecticiden : bestrijding van ritnaalden in de teelt van gladiool

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.

  2004-01-01

  Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van

 5. Bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Spierings, C.J.M.; Wolsink, G.H.

  1984-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs. De resultaten zijn gebaseerd op een enquete in 1982/83 onder ruim 2000 jongens en meisjes, die in 1978 in de laatste klas zaten. Centraal stond de vraag wie en hoeveel van deze jongeren boer of tui

 6. Koperemissies als gevolg van het gebruik van aangroeiwerende verven

  NARCIS (Netherlands)

  Ros JPM

  1987-01-01

  Het gebruik van aangroeiwerende verven voor schepen leidt tot Cu-emissies. Bij werven is dat voornamelijk het gevolg van stralen en spuiten van verflagen. Voor 1985 is dit geschat op 32 ton. Er resulteert onder meer sterk verontreinigde baggerspecie. Modelberekeningen laten zien, dat vergaande d

 7. Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.

  2008-01-01

  Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van de Sus scrofa? Op basis van kennis van de relatie tussen het wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheersc

 8. Bepaling van lasalocid-natrium door middel van HPLC

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Buizer, F.G.

  1981-01-01

  Lasalocid-natrium is volgens methode EEG doc. 1089/VI/81-E onderzocht in twee mengvoeders. De storende invloed van monensin, salinomycine en narasin werd eveneens bekeken. Lasalocid-natrium wordt als coccidiostaticum toegepast voor het gebruik van kippen op een doseringsniveau van 75-150 ppm. De voo

 9. Kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapie: de bruikbaarheid van een meetinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, B.; Sixma, H.

  2003-01-01

  Het NIVEL heeft in samenwerking met de NVE een meetinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische zorg meet vanuit het perspectief van de cliënt. De QUOTE-EEE is ontstaan door schriftelijke vragenlijsten te versturen aan cliënten, van instellingen en praktijke

 10. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 11. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 12. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel. D

 13. Kennis van de bacterieziekte ringrot groeit

  NARCIS (Netherlands)

  Custers, J.B.M.

  2002-01-01

  Kenmerken en verspreiding van ringrot in pootaardappelen. Gegevens in bijgaande tabel: Verspreiding van de ringrotbacterie binnen en tussen partijen pootgoed tijdens machinaal poten en de invloed van voorkieming en het ontsmetten van de machine hierop

 14. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 15. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 16. Oogst- en bewaartechnieken van wilgenstengels als energiegewas

  NARCIS (Netherlands)

  Gigler, J.K.; Sonneveld, C.

  1998-01-01

  IMAG-DLO onderzoekt de keten van teelt en logistiek van een aantal energiegewassen voor elektriciteitswinning. Voor dit onderzoek zijn hier verschillende experimenten uitgevoerd met de oogst van wilgenstengels. Wilgenteelt ten behoeve van energievoorziening

 17. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 18. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 19. Voer van invloed op biggensterfte

  NARCIS (Netherlands)

  Makkink, C.A.; Wientjes, J.G.M.

  2013-01-01

  Marginale verschillen in voeding en metabolisme vóór inseminatie kunnen leiden tot grote verschillen in prenatale en postnatale biggensterfte. Dit was een van de conclusies tijdens het seminar van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie in Wageningen University.

 20. De noodzaak van lokale verbindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 1. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  NARCIS (Netherlands)

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 2. De noodzaak van lokale verbindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, C.F.; Heijman, W.J.M.; Voet, van der J.L.M.

  2004-01-01

  Het metropolitane landschap dreigt geleidelijk te worden versnipperd door aanleg en aanpassing van grootschalige infrastructuur. Dit artikel geeft een analyse van tijd en afstand, die nodig is, om aan openluchtrecreatie te doen: wandelen, fietsen, trimmen, paardrijden. Een onderverdeling is gemaakt

 3. Leibniz, metafysicus van het atoomtijdperk

  NARCIS (Netherlands)

  Romeijn, J.-W.

  2008-01-01

  Wat heeft de rekenkunde met de metafysica van doen? Massimo Mugnai laat ons in “Leibniz, Filosoof en Mathematicus” kennismaken met Leibniz als grondlegger van de logica. Maar dat is lang niet alles.

 4. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 5. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 6. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  aanvullend onderzoekstraject vraagt. Binnen de Europese markt behoeft een afzet van 10.000 ton/jaar geen probleem te vormen. De meest hoogwaardige toepassing is in biggenvoeders. Technisch is productie van Susteine op basis van biogas in principe mogelijk. Voorwaarde is wel dat het methaan uit biogas zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet als grondstof voor eiwitproductie. Hiervoor zijn technologieen beschikbaar. De kwaliteitseisen aan de grondstof zouden moeten worden vastgelegd; hier is uiteraard nader onderzoek voor nodig. Een belangrijk knelpunt voor de financieel-economische haalbaarheid is de schaalgrootte van de biogasinstallatie. Voor productie van 10.000 t eiwit/jaar is globaal 30-35 miljoen m{sup 3} biogas nodig, oftewel 2 miljoen ton mest. Dit leidt tot een ongewenst aantal transportbewegingen, ook mede gezien het feit dat een vergelijkbare hoeveelheid digestaat (rest van de biogasproductie) moet worden afgevoerd. Een unieke kans in Nederland is het gebruik van het aardgasnet voor het 'transport' van het (bio)gas. Hierdoor zou de mestvergisting lokaal kunnen gebeuren, terwijl de eiwitproductie centraal kan plaatsvinden. Deze oplossing is echter vooralsnog niet toegelaten. Een aanbeveling is om deze optie nader te onderzoeken. Een tweede knelpunt in de financieel-economische haalbaarheid vormt de afzet van digestaat. Dit is een algemeen probleem bij de mestvergisting. In omringende landen wordt gewerkt aan het drogen van digestaat, en toepassing als brandstof. De vrijkomende mineralenstroom kan worden ingezet als kunstmestvervanging. Ook dit zal onderhevig zijn aan wet- en regelgeving (Minas), hetgeen de invoering bemoeilijkt. Als alternatief kan worden gedacht aan het isoleren van de mineralen uit digestaat en het zover zuiveren van deze stroom dat lozing mogelijk wordt. De kosten van een dergelijk proces zullen aanzienlijk zijn, maar de mineralen kunnen tegelijkertijd een toegevoegde waarde opleveren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat eerder

 7. ’n Eeu van Gereformeerde jeugbeweging (1888–1988: ’n Histories-evaluerende verkenning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bennie J. van der Walt

  2015-03-01

  Full Text Available Vir ’n eeu (1888–1988 het daar ’n groeiende en florerende Gereformeerde jeugbeweging, die Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag (afgekort as JV, in Suid-Afrika bestaan. Hierdie min of meer onafhanklike beweging het ’n belangrike rol gespeel om by jongmense ’n Christelike lewensvisie tuis te bring en hulle daardeur te inspireer. Hierdie artikel beginmet ’n motivering, waarna dit ’n kort historiese skets oor die ontstaan en ontwikkeling van die beweging bied gevolg deur ’n oorsig oor die bronne wat nog beskikbaar is en hieroor geraadpleeg kan word. Die volgende gedeelte van die artikel bevat twee gevallestudies. Die eerste bied ’n oorsig oor die breë spektrum van aktiwiteite van ’n spesifieke JV (nl. JV Gideon. Die spesifieke aktiwiteite van hierdie JV het dit in staat gestel om sy lede met ’n wye koninkryksperspektief toe te rus. In die tweede geval toon die bedrywighede van die Transvaalse Bond van JV’s (bv. deur sy leierskampe en verdere publikasies dieselfde omvattende formatiewe waarde. In die lig van die voorafgaande gegewens, kan die besluit van die sinode (1988 van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA om finaal die jeugwerk van die JV’s te termineer en met kerklike jeugsorg te vervang, bevraagteken word. Die skrywer van hierdie artikel is van mening dat sowel kerklike jeugsorg as selfstandige jeugwerk elkeen ’n eie, unieke bydrae tot die vorming van Christelike jongmense kan maak en dus langs mekaar mag bestaan. In die lig van die steeds groeiende sekularisasie in die land word ten slotte die dringende noodsaaklikheid van iets soortgelyks aan die destydse JV’s vir vandag beklemtoon.A century of Reformed youth movement (1888–1988: A historical-evaluative reconnaissance. For a century (1888–1988 a growing and flourishing Reformed youth movement, called the ‘Jongeliedeverenigings op Gereformeerde grondslag’ (abbreviated as JV existed in South Africa. This more or less independent

 8. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 9. Effect van fasenvoedering op reproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er g

 10. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.; Bokma-Bakker, M.

  1999-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van 'Diergezondheid in Beweging' een methodiek ontwikkeld voor het schurftvrij maken van varkensbedrijven. Voor het breed in de praktijk introduceren van de methode zijn een folder en een videoband beschikbaar. Gezien het te verwachten positiev

 11. Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, Henry; De Vries, Fred

  2005-01-01

  Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit.
  Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.han

 12. Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogstrate, A.M.; Oosterling, J.A.J.

  2011-01-01

  Hier vindt u het boek over het verspanen van moeilijk bewerkbare materialen. Het is het resultaat van het TNO kennisoverdrachtproject “Verspanen van moeilijk bewerkbare materialen” Het bevat zowel achtergrondkennis als praktisch toepasbare richtlijnen en gegevens. Het is een introductie in dit onder

 13. Invloed van sport op speeksel

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.H. Bruins; A. Vissink; E.C.I. Veerman; A. van Nieuw Amerongen

  2008-01-01

  Fysieke belasting zoals sportbeoefening kan van invloed zijn op de secretie en de samenstelling van speeksel. Bij intensieve lichamelijke inspanning daalt de concentratie van immunoglobulinen in speeksel, nemen de eiwitconcentratie - de output aan eiwitten (mg/min) blijft echter gelijk - en de visco

 14. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederland. Bij

 15. Segments of van Gogh.

  Science.gov (United States)

  Mannlein, Sally

  2002-01-01

  Describes an art project that was used with first grade students in which they learn about Vincent van Gogh's style of painting. Explains that the children learn to create circles and straight lines and how to fill in with color. (CMK)

 16. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 17. Remembering Van Gogh.

  Science.gov (United States)

  Freifeld, Susan

  1999-01-01

  Describes an activity in which fourth grade students created a three-dimensional representation of Vincent Van Gogh's room in Arles (France). Expounds that the students had to invent their own strategies for three-dimensional construction and two-dimensional embellishment. Provides directions for creating the room and bed. (CMK)

 18. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 19. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 20. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 1. Zwartverkleuring van zandsteen

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.; Dubelaar, C.W.; Hees, R.P.J. van; Linden, T.J.M. van der

  2002-01-01

  Zwart- of grijsverkleuring van zandsteen in monumenten is een wijdverspreid fenomeen (Fig. 1). Sommige objecten danken er zelfs hun naam aan, denk aan de Porta Nigra in Trier. Deze zwartverkleuring, vaak aangeduid met de verwarrende en daarom ongelukkige term 'patina', wordt door velen ervaren als

 2. Het rendement van geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, J.; Jansen, M.; Ruland, E.

  2016-01-01

  Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een

 3. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 4. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 5. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 6. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook aller

 7. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 8. Beschikbaarheid van biociden

  NARCIS (Netherlands)

  van der Grinten E; SEC; mev

  2012-01-01

  Beschikbaarheid van biociden:
  Biociden zijn middelen die de industrie en huishoudens gebruiken om schadelijke organismen te bestrijden. Biociden doorlopen een risicoanalyse voordat ze op de markt worden toegelaten. In 2009 is een handhavingsbeleid op niet-toegelaten middelen gestart. Middel

 9. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 10. De Pretertiaire Historie van den Indischen Archipel

  NARCIS (Netherlands)

  Umbgrove, J.H.F.

  1935-01-01

  Aan de hand van een serie kaartjes wordt in deze studie gepoogd de ontwikkeling van den Indischen Archipel — verspreiding van land en zee, faciesgebieden, tijden van transgressies, plooiingsperiodes etc. — in pretertiairen tijd voor zoover mogelijk na te gaan. Bij het vermelden van feiten en van lit

 11. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 12. Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechte Heuvelrug met behulp van het model TRINS

  NARCIS (Netherlands)

  Snelting; H.; Pastoors; M.J.H.

  1985-01-01

  Voor de identificatie van het geohydrologische systeem in het onderzoek van de Utrechtse Heuvelrug is een eindige elementen model voor niet- stationaire grondwaterstroming gebruikt (het model TRINS). Het gesimuleerde systeemgedrag moet uiteraard aan de werkelijkheid worden getoetst. Voor deze to

 13. Some personal observations of SALT, Suggestopedia and other accelerative learning methods in Japan and Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Gassner-Roberts

  2013-02-01

  Full Text Available During the last six months of 1984, the author of this paper travelled to Japan and to several Western European countries, investigating Suggestopedia and other accelerative learning methods. The original suggestopedic method as developed by Dr Georgi Lozanov has undergone many changes and adaptations to suit the cultural and political situation of individual countries. This article gives an overview of the changes and adaptations made by the different countries as well as an evaluation of the amount of success with which a given country has adapted Suggestology to suit its own particular needs and circumstances. Gedurende die tweede helfte van 1984 het die skrywer van hierdie artikel na Japan, sowel as na verskeie Wes-Europese Jande gereis met die doel om ondersoek in te stel na Suggestopedagogiek en ander versnellingsmetodes in die onderwys. Die oorspronklike suggestopediese metode soos ontwikkel deur Dr Georgi Lozanov, het baie veranderinge ondergaan en is aangepas om in te skakel by die kulturele en politieke omstandighede van die onderhawige lande. Met hierdie artikel word 'n oorsig gegee oor die veranderings; die aanpassings word bespreek en die skrywer gee 'n evaluering van die mate van sukses wat daarmee behaal is.

 14. De rol van professionals bij schulden van jongeren. Voorkomen van schulden bij jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Pim van Heijst; Stijn Verhagen; Kitty Jurrius

  2010-01-01

  In het praktijkgerichte onderzoek dat we de afgelopen drie jaar vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling(PMO) van de Hogeschool Utrecht hebben gedaan, heeft de rol van professionals bij het voorkomen van schulden bij jongeren centraal gestaan. Naast overige actoren als

 15. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 16. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 17. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Thölke, Jürg

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 18. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 19. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 20. Kwaliteit van het stofbaden van leghennen, in de strooiselbak van de welzijnskooi

  NARCIS (Netherlands)

  Rooijen, van J.

  1998-01-01

  Het stofbaden van bruine leghennen (Isabrown) in de strooiselbak van de welzijnskooi is onderzocht. Een welzijnskooi is een grote kooi voor ongeveer 40 leghennen met een legnest, zitstokken en een strooiselbak om in te stofbaden. Welzijnskooien wordenontwikkeld om het welzijn van leghennen te

 1. Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.

  2014-01-01

  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds o

 2. De statuur van Jan van Riebeeck en de betekenis van de volksplanting.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. van Schelven

  1952-03-01

  Full Text Available In 1927 heeft wijlen de Leidse professor Knappert een aantal, aan Joan van Riebeeck’s Dagverhaal ontleende mededelingen in dezer voege samengevat: „het is van Riebeeck gegaan als vele groten van ons geslachl; hij heeft ervaren, dat . . . deucht met ondeucht geloont wert.” Noch in Amsterdam noch in Batavia hadden de bureaucraten veel met de Kaap op.

 3. Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  NARCIS (Netherlands)

  Eveleens, B.; Krijger, D.; Kouwenhoven, D.; Berg, van den T.; Telgen, van H.J.

  2002-01-01

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud

 4. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, l

 5. Holland Media Groep of Luxemburg Media Groep: de trouvaille van de Raad van State

  NARCIS (Netherlands)

  Gronden, J.W. van de

  2001-01-01

  In de introductie van haar annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank merkt C. van Boxtel op dat deze uitspraak de voorlaatste ronde is van de langdurige strijd tussen het Commissariaat voor de Media en HMG. Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State - in deze beeld

 6. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 7. De poliomyelitis epidemie op Curacao in 1981

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Jacobus Hermanus

  1986-01-01

  In deze studie wordt de poliomyelitis-epidemie beschreven die zich in de eerste helft van 1981 heeft voorgedaan op het eiland Curaeao en wordt onderzoek beschreven, dat naar aanleiding van deze epidemie werd verricht. ... Zie: Samenvatting

 8. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 9. Electromagnetic van Kampen waves

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ignatov, A. M., E-mail: aign@fpl.gpi.ru [Russian Academy of Sciences, Prokhorov General Physics Institute (Russian Federation)

  2017-01-15

  The theory of van Kampen waves in plasma with an arbitrary anisotropic distribution function is developed. The obtained solutions are explicitly expressed in terms of the permittivity tensor. There are three types of perturbations, one of which is characterized by the frequency dependence on the wave vector, while for the other two, the dispersion relation is lacking. Solutions to the conjugate equations allowing one to solve the initial value problem are analyzed.

 10. Van Wyk Louw Simbolis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. I.J. van Rensburg

  1990-05-01

  Full Text Available In this article the question is posed whether one is justified in associating N.P. van Wyk Louw’s work with Symbolism as seen in terms of its being a historical art movement. At first sight some of the main characteristics of his work seem incompatible with the overall spirit of Symbolism. A close look is taken at these characteristics. They are weighed against typical characteristics of Symbolism. A number of common traits are discovered. Following this, a study of Van Wyk Louw’s utterances in his prose works is undertaken to establish the extent of his knowledge of the works of Symbolists and of Symbolism as such, The unfolding history of his contact with their work and with Symbolism is traced. Some revealing relations are uncovered. Having established a number of definite Symbolist traits in his work, his poetical oeuvre is projected against the set of fundamental characteristics of Symbolism as a phenomenon identified by S. Dresden in his book Symbolisme (1980. Seen at against this background, the range of symbolist features in his work shows up clearly. The conclusion reached is that Van Wyk Louw so thoroughly absorbed those characteristics of Symbolism that corresponded with his own creative personality that they have blended almost imperceptibly with the rest of his oeuvre, thereby creating the impression that they are fully native to his work.

 11. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available

  Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

  Abstract

  The pre-history of quantum computation

  The main ideas behind developments in the theory and technology of quantum computation were formulated in the late 1970s and early 1980s by two physicists in the West and a mathematician in the former Soviet Union. It is not generally known in the West that the subject has roots in the Russian technical literature. The idea, as propagated by Benioff and (especially Feynman, is reviewed along with the proposition of a foundation for this kind of computation by Manin in the Russian literature. The author hopes to present as impartial a synthesis as possible of the early history of thought on this subject. The role of reversible and irreversible computational processes will be examined briefly as it relates to the origins of quantum computing and the so-called Information Paradox in physics. Information theory and physics, as this paradox shows, have much to communicate to each other.

 12. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 13. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 14. Organizing energy conservation with energy service companies (ESCo's). White paper 2. The vision of experts and eleven examples; Energiebesparing organiseren met ESCo's. White paper 2. De visie van experts en elf praktijkvoorbeelden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  In the first five articles experts describe the position and opportunities of Energy Service Companies (ESCO's) in the Netherlands. Their insights can help to shape an own vision and discover practical opportunities. In the second part eleven examples are given which offer a wide variety of building types and diverse variants of ESCo's [Dutch] In de eerste vijf artikelen beschrijven deskundigen de positionering en kansen van Energy Service Companies (ESCo's) in Nederland. Hun inzichten kunnen helpen om een eigen visie en praktische mogelijkheden vorm te geven. In het tweede deel worden elf praktijkvoorbeelden gegeven die een breed overicht bieden met verschillende gebouwsoorten en uiteenlopende ESCo-varianten.

 15. Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland

  OpenAIRE

  Huizinga, J.

  2007-01-01

  De bundel Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland van Johan Huizinga is weliswaar uit een veelheid van bronnen samengesteld en de stukken stammen uit een periode van meer dan dertig jaren, maar zij laten bij de lezer een beeld van grote eenheid en samenhang achter. Of het nu gaat over de figuur van Willem van Oranje, over Leidens ontzet, over Hugo de Groot of over de invloed van Duitsland op de Nederlandse cultuur, Huizinga slaagt erin het nationale karakter van Nederland en o...

 16. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigin

 17. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 18. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoeling uit de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.; Grift, B.; Klein, J.

  2007-01-01

  Uitspoeling van van nature in de bodem aanwezige metalen leiden tot een belasting van het oppervlaktewater. Modelberekeningen zijn uitgevoerd om deze achtergrondbelasting te schatten. Deze modelberekeningen zijn gebaseerd op schattingen van achtergrondgehaltes in de bodem voor de bovengrond en ondie

 19. Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, C.H.; Vries, de A.W.; Zegers, D.H.A.

  1989-01-01

  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters

 20. Onderscheid tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van orofaciale pijn op basis van een vragenlijst

  NARCIS (Netherlands)

  Bonn, C.E.H.M.; van Selms, M.K.A.; te Poel, F.; Visscher, C.M.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2013-01-01

  Onderzocht werd of, los van de gebruikelijke instrumenten voor de diagnostiek van temporomandibulaire pijn, een vragenlijst onderscheid kan maken tussen temporomandibulaire pijn en andere vormen van chronische orofaciale pijn. Daarbij werd uitgegaan van het biopsychosociaal model. Er werden 509 pati

 1. The Black-tailed Antechinus, Antechinus arktos sp. nov.: a new species of carnivorous marsupial from montane regions of the Tweed Volcano caldera, eastern Australia.

  Science.gov (United States)

  Baker, Andrew M; Mutton, Thomas Y; Hines, Harry B; Dyck, Steve Van

  2014-02-17

  We describe a new species of dasyurid marsupial within the genus Antechinus that was previously known as a northern outlier of Dusky Antechinus (A. swainsonii). The Black-tailed Antechinus, Antechinus arktos sp. nov., is known only from areas of high altitude and high rainfall on the Tweed Volcano caldera of far south-east Queensland and north-east New South Wales, Australia. Antechinus arktos formerly sheltered under the taxonomic umbrella of A. swainsonii mimetes, the widespread mainland form of Dusky Antechinus. With the benefit of genetic hindsight, some striking morphological differences are herein resolved: A. s. mimetes is more uniformly deep brown-black to grizzled grey-brown from head to rump, with brownish (clove brown-raw umber) hair on the upper surface of the hindfoot and tail, whereas A. arktos is more vibrantly coloured, with a marked change from greyish-brown head to orange-brown rump, fuscous black on the upper surface of the hindfoot and dense, short fur on the evenly black tail. Further, A. arktos has marked orange-brown fur on the upper and lower eyelid, cheek and in front of the ear and very long guard hairs all over the body; these characters are more subtle in A. s. mimetes. There are striking genetic differences between the two species: at mtDNA, A. s. mimetes from north-east New South Wales is 10% divergent to A. arktos from its type locality at Springbrook NP, Queensland. In contrast, the Ebor A. s. mimetes clades closely with conspecifics from ACT and Victoria. A. arktos skulls are strikingly different to all subspecies of A. swainsonii. A. arktos are markedly larger than A. s. mimetes and A. s. swainsonii (Tasmania) for a range of craniodental measures. Antechinus arktos were historically found at a few proximate mountainous sites in south-east Queensland, and have only recently been recorded from or near the type locality. Even there, the species is likely in low abundance. The Black-tailed Antechinus has plausibly been detrimentally

 2. Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers-Brands, A.J.T.M.; Strien, van J.

  2014-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.

 3. Electrospray ionisatie massaspectrometrie: Verkenning van het toepassingsgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Heeft E van der; Hove GJ ten; Jong APJM de; LOC

  1996-01-01

  Betreft de resultaten van een studie naar de toepasbaarheid van electrospray ionisatie massaspectrometrie (ESI-MS). Er werd onderzoek verricht op het gebied van de eitwit- en peptide-analyse en de bepaling van polaire bestrijdingsmiddelen, macrolide antibiotica en metabolieten van polycyclische

 4. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de gener

 5. Een nieuwe vorm van E-voedingswetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, A.H.; Schrauwen, P.; Müller, M.R.

  2008-01-01

  De informatiemaatschappij zorgt voor een nieuwe vorm van voedingswetenschap op het gebied van nutrigenomics, Nutritional Science 2.0. Voor het vermeerderen van kennis op dit terrein is een vrije mondiale uitwisseling van data nodig die nog niet goed van de grond is gekomen

 6. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 7. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 8. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 9. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 10. De volledigheidswaan van biografen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 11. De volledigheidswaan van biografen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 12. van der Waals torque

  Science.gov (United States)

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 13. Invloed van schermen en temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei en bloei van 3 freesia-rassen bij de teelt voor herfstbloei

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.

  1983-01-01

  Onderzoek naar de invloed van verschil in lichtonderschepping door middel van schermen en de invloed van temperatuurbehandeling van het plantmateriaal op de groei, bloeitijdstip, kwaliteit en produktie van de freesiarassen Ballerina, Blue Heaven en Rosalinde

 14. Lumen - Gaia - Atlas : architectuur, kunst en tuinen van de gebouwen van de Environmental Sciences Group

  NARCIS (Netherlands)

  Windt, de R.; Londo, G.; Zaal, A.M.; Verstegen, T.; Ruyten, E.C.W.M.

  2010-01-01

  Boek ter gelegenheid van het afscheid van Hoogendooorn als bestuurslid van ESG, het onderdeel Groene Ruimte van Wageningen UR. Deze publicatie toont alle kunst binnen en buiten de drie gebouwen van ESG. Zo komen kunstuitingen bij elkaar, die eerder elders gestaan hebben (bij vroegere gebouwen van

 15. Huge van Bordeeus : een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten

  NARCIS (Netherlands)

  Lens, Maria Johanna

  2004-01-01

  'Huge van Bordeeus' is de dissertatie van Maria Lens. Hierin doet zij verslag van haar onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering van een Franse tekst, 'Huon de Bordeaux', over de ridder Huge van Bordeeus. Deze veertiende-eeuwse ridder, leenman van Karel de Grote, moet de baard en vier tanden

 16. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel kunne

 17. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie cont

 18. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 19. Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.

  2010-01-01

  Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een

 20. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 1. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 2. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 3. Determinanten van de geneigdheid tot groupon-gebruik: toepassing van de theorie van gepland gedrag

  OpenAIRE

  Peeters, Andy

  2013-01-01

  In deze thesis wordt onderzocht welke factoren een invloed hebben op de Groupon proneness. Er wordt met andere woorden een onderzoek gedaan naar welke factoren er toe leiden dat mensen geneigd zijn om Groupon te gebruiken. De centrale onderzoeksvraag is: 'Welke factoren hebben een invloed op de geneigdheid om Groupon te gebruiken?' We gaan een antwoord geven op deze vraag aan de hand van de 'theorie van gepland gedrag', waarin we de theorie van de 'Big five' integreren. Vervolgens ...

 4. "Old paradigm" Language proficiency tests as predictors of long-term academic achievement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Gamaroff

  2013-02-01

  Full Text Available A dictation test, a cloze test and an error recognition test were given to a group of Grade 7 pupils at Mmabatho High School from different linguistic and cultural backgrounds, about half of whom had originated from former DET schools. These tests were subsequently examined ~possible predictors of long-term academic achievement. The best predictor was the dictation test, followed by the error recognition test. The cloze test was not a strong predictor of academic potential of long-term success. The research also showed that many learners from former DET schools did not perform well in a school that uses a Joint Matriculation Board syllabus or its equivalent. This has implications for current policy in education where the distinction between LI and L2 is eschewed in favour of "multicultural settings".In Dikteertoets, Inclozetoets en 'n foutherkenningstoets is aan ‘n groep graad 7-leerlinge van die Mbabatho Hoerskool gegee. Hierdie leerlinge is van verskillende taal- en kultuuragtergronde; bykans die helfte van hulle is afkomstig van die eertydse DOO-skole. Hierdie toetse is gevolglik ontleed as moontlike aanduiers van langtermyn-prestasie. Die beste aanduier was die dikteertoets, met die foutherkenningstoets in die tweede plek Die clozetoets was nie 'n sterk aanduier van akademiese vermoe oflangtermyn-sukses nie. Die navorsing het verder getoon dat baie leerders van voormalige DOO-skole nie so goed gevaar het in 'n skool wat gebruik maak van 'n leerplan van die Gesamentlike Matrikulasieraad of ekwivalent daarvan nie. Dit hou implikasies in vir die huidige opvoedingsbeleid waar die onderskeid tussen T1 en T2 ter syde gestel word ten gunste van "multikulturele omgewings".

 5. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 6. Ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen in bloembolgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Pham, K.T.K.; Lemmers, M.E.C.; Doorn, van J.; Derks, A.F.L.M.

  2006-01-01

  Doel van dit project was, om detectiemethoden te ontwikkelen om virussen (en fytoplasma’s) in bloembolgewassen specifiek, snel en gevoelig aan te tonen. De resultaten van dit project zorgden voor betere toetsingsmogelijkheden. Keuringsactiviteiten van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden onders

 7. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 8. Ontwerpen en berekenen van aluminium constructies

  NARCIS (Netherlands)

  Soetens, F.

  1996-01-01

  De toepassing van aluminium in dragende constructies is succesvol, indien de gunstige eigenschappen van aluminium goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenschappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. De toepassingsmogelijkheden van aluminium zijn de laatste jaren

 9. Veterinaire risico's van ongedierte op biologische varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Presentatie van de eerste resultaten van een onderzoek door Animal Sciences Group van Wageningen UR naar de ziekterisico's bij ratten en muizen. Hiervoor zijn ratten en muizen op 10 biologische varkensbedrijven met vallen gevangen en op ziektes onderzocht.

 10. Childhood cancer in the vicinity of nuclear power plants. Results of a German study in perspective; Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales. Resultaten van een Duitse studie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dekkers, S.A.J.; Slaper, H.; Tanzi, C.P.

  2010-09-15

  onderzoek uit 2007, dat hiervoor een significant verhoogd risico liet zien, wordt in Brits en Frans onderzoek niet bevestigd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. In het Duitse onderzoek, de zogenoemde KiKK-studie, is in de nabijheid van zestien Duitse kerncentrales gekeken naar het aantal gevallen van kanker bij kinderen in de afgelopen decennia. Hieruit bleek dat kinderen onder de vijf, die binnen vijf kilometer van een kerncentrale wonen, een verhoogd risico lopen op kanker. De onderzoekers kunnen dit risico niet verklaren. De extra straling door kerncentrales is daarvoor veel te beperkt. Het onderzoek leidde tot Tweede Kamervragen aan de minister van VROM. De minister heeft vervolgens het RIVM gevraagd de resultaten van de Duitse studie met ander onderzoek te vergelijken en daarbij extra aandacht te geven aan de situatie rond Borssele. In Borssele wonen circa driehonderd kinderen onder de vijf jaar op minder dan vijf kilometer afstand van de kerncentrale. Indien het in Duitsland waargenomen risico ook voor de kerncentrale Borssele zou gelden, dan zou dat een extra geval van kanker bij kinderen in dertig jaar tijd betekenen. Zo'n lage frequentie is met epidemiologisch onderzoek niet aantoonbaar. Iemand die in de omgeving van de kerncentrale Borssele woont, ontvangt van de centrale in een jaar tijd minder straling dan wat Nederlandse burgers gemiddeld per dag al van nature ontvangen. Een dergelijke lage dosis kan een verhoogd risico zoals dat in Duitsland is waargenomen niet verklaren.

 11. Hydrogen on the road. Environmental impact of hydrogen in automobiles; Waterstof onderweg. Milieu-impact van waterstof in personenwagens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambrechts, T.

  2008-08-15

  traditional fossil fuels. Only the hybrid vehicles and cars that use compressed natural gas as fuel have Ecoscores that are comparable with those of the fuel cell vehicles. The use of hydrogen in fuel cell-vehicles is thus ecological attractive according to the Ecoscore scale. Especially when renewable energy is used to produce the hydrogen. Further research is required to investigate the economical attractiveness. Some researchers point to the importance of the ecological impact of the fuel cell production. This is not included in the study and it is possible that this impact is much greater than that of the production of spark ignition motor. Further research is needed to clear this out. [Dutch] In het kader van de opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen wordt er in de auto-industrie gezocht naar alternatieve brandstoffen. Die zouden er voor moeten zorgen dat onze behoefte aan geindividualiseerd transport bevredigd zou kunnen worden zonder een grootschalige milieu-impact te veroorzaken. Waterstof is een van de mogelijke alternatieven. Er wordt hier onderzocht in welke mate het gebruik van waterstof als brandstof een invloed zou hebben op de milieu-impact van het personentransport over de weg. Er bestaan veel manieren om waterstof te produceren, op te slaan, te transporteren en te gebruiken. In het eerste deel worden zij besproken aan de hand van een literatuurstudie. In het tweede deel worden zij gebruikt om verschillende configuraties te genereren. Hierbij worden reele en fictieve pathways uitgedacht waarbij verschillende methoden om waterstof te produceren, op te slaan en te transporteren gecombineerd worden met voertuigen met interne verbrandingsmotor en voertuigen met brandstofcellen. Zo werd een databank met emissiegegevens aangelegd. Aan de hand daarvan werden de Ecoscores berekend. Dit is een maat die de milieu-impact van voertuigen weergeeft. Op basis van die Ecoscores kan vastgesteld worden dat de brandstofcelvoertuigen ecologisch veel

 12. Portretten van EVC-praktijken

  NARCIS (Netherlands)

  Schlusmans, Kathleen; Klink, Marcel; Rutjens, Marjo van der; Stalmeier, Marjo; Joosten-ten Brinke, Desirée; Dinther, Mart van

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 13. Van werk verzekerd : rapportage 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Komduur, J.; Binken-Faassen, S.M.F.; Wewer, M.M.; Zwart, K.; Bosselaar, H.

  2003-01-01

  In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen va

 14. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 15. Voorspelbaarheid van evolutie en revolutie

  NARCIS (Netherlands)

  R.A.M. Fouchier (Ron)

  2007-01-01

  textabstractHet voorspellen van gebeurtenissen doen we meestal op grond van ervaringen uit het verleden. Daarmee vertel ik niets nieuws. Voorspellen is een dagelijkse bezigheid in onze samenleving. Meteorologen voorspellen elke dag het weer, met wisselend succes. Beleggers zouden graag ontwikkelinge

 16. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 17. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 18. Minerale voeding van de champignon

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.; Olijnsma, T.W.; Paradi, I.; Baar, J.

  2006-01-01

  Slechte of matige groei, kwaliteit en opbrengst van champignons kunnen veroorzaakt worden door een tekort aan één of meerdere essentiële voedingsstoffen. De vraag is in hoeverre de voorziening met voedingsstoffen voldoende is om de behoefte van de champignon te dekken. Aanwijzingen voor eventuele

 19. NIVEL: van solo- naar groepspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Lammers, E.

  2003-01-01

  Van de huisartsen die vorig jaar hun opleiding hebben afgerond, is tweederde vrouw, wil 86% parttime werken en zou slechts 2% in een solopraktijk aan de slag willen. Van de huidige 7.939 werkzame huisartsen is 72% man, werkt 42% parttime en is 40% werkzaam in een solopraktijk. Er gaat dus nogal wat

 20. Bestrijding van emelten in gras

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 1. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 2. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 3. Haiku : Van scherts tot experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Walle, Vande Willy

  2002-01-01

  Over de Japanse haiku bestaan nog vele misvattingen of eenzijdige voorstellingen. Het is geen zen-gedicht, epigram of aforisme, en zelfs lang niet altijd een natuurgedicht. Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Europa voor het eerst kennis met wat wel het kortste gedicht van de wereld wordt g

 4. Landbouwkosten van KRW-maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, N.B.P.; Reinhard, A.J.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Peerlings, J.H.M.

  2009-01-01

  LNV heeft het LEI opdracht gegeven voor 3 analyses van de effecten van KRW-maatregelen op de landbouw. Ten eerste is de landelijke KRW-maatregelendatabase (versie november 2008) geanalyseerd met het SMART-raamwerk. SMART staat voor de mate, waarin maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realist

 5. Het tijdelijk spenen van biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Plagge, J.G.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  1998-01-01

  In dit onderzoek is getracht de voeropname tijdens de zoogperiode te verhogen door de biggen een gedeelte van de dag van de zeug te scheiden. Biggen in de controlegroep bleven, zoals gebruikelijk, tijdens de zoogperiode altijd bij de zeug. Biggen in de proefgroep werden, vanaf dag 18 na de geboorte,

 6. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 7. Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Bestrijding van de made van de wortelvlieg Psila rosae in knolselderij, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.; Ester, A.

  2007-01-01

  Onderzoek naar het probleem wortelvlieg in knolselderij om een bestrijdingsmethode tegen de maden van de wortelvlieg in knolselderij. In dit onderzoek worden chemische middelen en methodieken van toediening getest in één veldproef. Het betreft een Phyto-drip behandeling tijdens het zaaien bij de

 8. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 9. Grondbeginselen van de methode (1817)

  OpenAIRE

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 10. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  NARCIS (Netherlands)

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 11. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 12. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 13. Dieet van 11 demersale vissoorten in de Nederlandse Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, E.

  2006-01-01

  Afstudeerproject: Het Rotterdamse havengebied groeit tegen zijn grenzen aan en heeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Extra ruimte wil men verkrijgen met landaanwinning door tegen de kust een tweede Maasvlakte (MV2) aan te leggen. Hierdoor verandert de kustlijn wat (waarschijnlijk) invloed heef

 14. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22 insake die opstanding in die negentiende-eeuse Nederduitse Gereformeerde Kerk (Deel 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes W. Hofmeyr

  2013-06-01

  Full Text Available Met die 450e herdenking van die Heidelbergse Kategismus (HK as vertrekpunt word in twee artikels gepoog om lig te werp op die plek, die rol en die interpretasie van die opstanding van Jesus Christus uit veral Sondag 17 en 22, spesifiek in die konteks van twee besondere eras in die Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk. Na ’n kort bespreking van die Heidelbergse Kategismus , word in hierdie eerste artikel uitgebreid gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die era van Andrew Murray, spesifiek teen die agtergrond van die negentiende-eeuse liberale teologie in Nederland. In ’n tweede artikel word soortgelyk gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die NG Kerk na 2000, veral teen die agtergrond van die herverskyning van die liberale teologie in die vorm van die Jesus Seminaar, die Nuwe Hervorming en die aanhangers daarvan se standpunte binne die NG Kerk. Sowel die negentiende-eeuse liberale stryd in die NG Kerk as die stryd rondom die opstanding in die NG Kerk van die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu, soos in die tweede artikel duidelik sal blyk, was gekenmerk deur kontekstueelbepaalde uniekhede. Die gemene deler is dat albei deel was van tye van teologiese vrysinnigheid. In die lig van hierdie bespreking, ook ten opsigte van die negentiende eeu, sal tot die gevolgtrekking gekom word dat die NG Kerk, wat sy identiteit as gereformeerde kerk betref, tans waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer wat kommerwekkende gevolge vir sy Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en sy toekoms inhou. Alleen ’n duidelike visie, verantwoordelike leierskap en die herontdekking van die kruis en die opstanding as ononderhandelbare heilsgebeure, wat ook deur die HK gehandhaaf word, sal die NG Kerk kan red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal. Slegs die pasgenoemde faktore kan ’n herstellende, positiewe en dinamiese oplossing vir hierdie proses bied wat

 15. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 16. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 17. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  NARCIS (Netherlands)

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In hoo

 18. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  NARCIS (Netherlands)

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In

 19. Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.

  2004-01-01

  Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De

 20. Bestrijding en beheersing van overmatige groei van de schimmel Leucocoprinus birnbaumii bij de teelt van Phalaenopsis

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Paternotte, S.J.; Hamelink, R.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  Referaat Bij de teelt van Phalaenopsis wordt als teeltmedium over het algemeen boombast gebruikt, al dan niet gemengd met verschillende vulstoffen zoals sphagnum of foam. Gedurende de teelt wordt regelmatig een plotselinge groei van schimmelpluis of vruchtlichamen en zelfs paddenstoelen waargenomen.

 1. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 2. Vergelijking van de remming van de geneesmiddelenopname uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve kool

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; Olling M; Slob W; van der Giesen WF; Rauws AG

  1988-01-01

  Diverse in Nederland in de handel zijnde actieve kool bevattende farmaceutische produkten dragen de aanprijzing "hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen". In een vergelijkend onderzoek bij proefpersonen werd nagegaan wat de werkzaamheid is van actieve kool als tabletten, in een c

 3. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 4. De Tweede Wereldoorlog en statusverwerving

  NARCIS (Netherlands)

  Houten, J.M.A. van; Visser, Mark; Ultee, W.C.

  2011-01-01

  In this study we include personal war experiences in Duncan’s path model of status attainment to answer the following research question: To what extent can personal war experiences explain the occupational status of Dutch people who experienced World War II? We expect that personal war experiences h

 5. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-09-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 6. Nederlandse rapportage SARTRE 2 : resultaten van de tweede enquête `Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe SARTRE' uit 1996, vergeleken met de Nederlandse resultaten uit andere Europese landen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  1997-01-01

  In this report the Dutch data from the second Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE) study conducted in 1996, are described. The opinions of Dutch motorists concerning various subjects appear to have changed little if at all. Both in 1991 (the first SARTRE study) and in 1996 there

 7. Overwaaien van bestrijdingsmiddelen naar waterlopen bij bespuiting in de bloembollenteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Peppel-Groen, van de A.E.; Smidt, R.A.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Het overwaaien van bestrijdingsmiddelen bij bespuitingen in de bloembollenteelt, als mogelijke bron van verontreiniging van waterlopen, is onderzocht. De methoden voor het meten van de depositie van de voorbeeldstoffen esfenvaleraat, chloridazon en Brilliant Sulfoflavine op verschillende collectoren

 8. Alternatieven voor de bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal: Projecteindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Vlaswinkel, M.E.T.; Spoorenberg, P.M.

  2007-01-01

  Overzicht van de mogelijke alternatieven voor begassen met methylbromide tegen aardbeimijt in vermeerderingsmateriaal van aardbei. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een bedrijfszeker alternatief voor methylbromide met een vrijwel gelijke effectiviteit in doding van de aardbeimijt.

 9. Invloed van de pH op het aantonen van bacteriegroeiremmende stoffen in rauwe melk

  OpenAIRE

  Vermunt, A.E.M.; Bakker, R.; Herben, P.J.; Loeffen, G.; Polman, T.; Keukens, H.; Stegeman, H.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  Een hoeveelheid melk wordt toegevoegd aan een vaste voedingsbodem, waaraan sporen van Bacillus stearothermophilus var. calidolactis ATCC 10149, broomcresolpurper en trimethoprim zijn toegevoegd. Normale groei van en zuurproduktie door het micro-organisme veroorzaakt een kleurverandering van de pH indicator van paars naar geel. De aanwezigheid in de melk van stoffen die remmend werken op de groei van het micro-organisme, hebben tot gevolg dat de kleur van de pH indicator paars blijft. Nagegaan...

 10. [Theo van Gogh's medical record].

  Science.gov (United States)

  Voskuil, P H

  1992-09-05

  In the final months of his life Theo van Gogh was admitted to the 'Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht'. In November 1990 from the archives of the Willem Arntsz Huis, psychiatric centre in Utrecht, the medical files from this period were made available and a transcription was made by Han van Crimpen and Sjraar van Heugten, scientific collaborators of the Van Gogh Museum. From these data it is acceptable to conclude that Theo van Gogh had dementia paralytica and suffered a fast deterioration of his situation in these last few months. It is, however, probable that at least as early as 1886 Theo showed the first symptoms of this disease when he was in Paris, and that he was treated for this reason by dr. Rivet and dr. Gruby. There are insufficient indications that in Vincent van Gogh's case the same diagnosis can be put forward. It is most probable that during Vincent's visit to Theo in Paris in July 1890 in Theo's case symptoms of his medical deterioration were to be seen and this may have influenced the considerations finally leading to Vincent van Gogh's suicide.

 11. Ik kies bewust voor misleiding? Over logo's op voedselproducten en de invloed op scepticisme en aankoopintentie

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, W.; Steenhuis, V.

  2014-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan of respondenten het Ik Kies Bewust-logo en de achtergrond van dit logo kennen. Ruim de helft van de respondenten heeft geen kennis van de oorsprong van het logo. Bovendien blijkt dat men sceptisch wordt naarmate men meer weet van de achtergrond van het logo. De mogelijke

 12. Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Jansen, H.M.

  2007-01-01

  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalv

 13. Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.; Harmsen, J.

  2010-01-01

  In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwate

 14. Biefstuk komt niet van de kip : de rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, L.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.; Kroon, van der S.M.A.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en de herkomst en gezondheid van voedsel. Meer specifiek is gemeten in hoeverre kinderen interesse hebben in en kennis hebben van de herkomst en gezondheid van voedsel en in hoeverre ze op basis van deze elementen bewuste keuzes maken

 15. Steamless brewery saves 50% energy. Stoomloze brouwerij helft zuiniger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voorter, P.H.C.

  1991-03-01

  The greatest part of the heat demand of the Heineken brewery is supplied by hot water systems for four temperature levels. Part of the heat from these systems is recovered from the wort vapors which are released during the boiling of the brewage. The rest of the heat is supplied by a heat-power system. The energy costs of such an economic brewery are 50% lower. 1 fig., 1 ill., 2 tabs.

 16. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van ...

  African Journals Online (AJOL)

  seriously, affirm, and thankfully acknowledge Christendom, the. Church. We must ... In all this we at least approached the theology and practice of a spiritual partisan ..... Hegel se geskiedsfilosofie hou juis 'sintese' voor as die eindpunt van die.

 17. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 18. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als “bedrijfsrisi

 19. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  norm aan die een kant en deur die S^^eeksnorm aan die ander." (ibid. 384). ...... grondslag, hoewel die groot aantal voorbeelde uit die werke van Thomas Mann ...... Mentrup, W., & P. Kuhn, (1980) "Deutsche Sprache in Osterreich und in der.

 20. Waardepeilings van die digkuns van C.M. van den Heever

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Odendaal

  2003-08-01

  Full Text Available Evaluations of the poetry of C.M. van den Heever This article traces the assessments of the value of the poetic work by the Afrikaans author C.M. van den Heever since the second quarter of the twentieth century. Appreciation of him as poet mainly revolves around his role as transitional figure in the important renewal of Afrikaans poetry in the 1930s, as can be seen from two rather divergent critiques by D.J. Opperman (completed in 1946 and 1952, respectively. An outstanding contribution by Van den Heever in this regard is the introduction of elements of Dutch poetry from around the turn of the nineteenth century to the Afrikaans literary world. A critic such as T.T. Cloete, in an article dating from 1957, convincingly argues that aspects of Van den Heever’s poetic style and technique, which other critics had sometimes judged harshly, are largely functional in co-communicating the specific (passively transcendental attitude towards life and reality conveyed in Van den Heever’s work. Local and international shifts in the dominant literary approaches, however, have caused singularly confessional poetry – such as the bulk of Van den Heever’s poetic output – to be increasingly marginalised since the mid- 1930s. In this respect he shares the fate of Dutch poet A. Roland Holst, whose poetry was influential in shaping the characteristics of Van den Heever’s.

 1. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 2. Cooperparen van een elektron en een gat

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh, M.A.M.; van Lange, A.J.; Stoof, H.T.C.; Dijkhuis, J.I.

  2013-01-01

  Cooperparen kennen we als paren van elektronen in een supergeleider. In dit artikel beschrijven we onze waarneming van Cooperparen van een elektron en een gat. Deze elektron-gat-Cooperparen komen niet voor in supergeleiders, maar wel in halfgeleiders. Onder sterke excitatie van de halfgeleider zinko

 3. Bekkenbanden voor acute stabilisatie van instabiele bekkenfracturen

  NARCIS (Netherlands)

  S.P. Knops (Simon); P. Patka (Peter); T. Schepers (Tim); E.M.M. van Lieshout (Esther)

  2011-01-01

  textabstractBekkenbanden zijn ontwikkeld voor de acute behandeling van instabiele bekkenringfracturen in de prehospitale fase. Deze behandeling is gericht op het beperken van het inwendig bloedverlies door het verkleinen van het bij bekkenfracturen toegenomen bekkenvolume en het stabiliseren van de

 4. Intensivering en extensivering van zorg binnen FACT

  NARCIS (Netherlands)

  Paul Rooijmans; Bauke van Koekkoek; Anouk Perquin; Ardwi Klein Entink

  2015-01-01

  Eén van de doelen van FACT is het voorkomen van opnames; dit moet bereikt worden door de zorg te intensiveren wanneer dit nodig is. Bij het FACT-team Veghel zijn het aantal opnames aanzienlijk gedaald en de duur bekort, sinds invoering van de FACT-werkwijze. Extra aandacht voor de processen rondom

 5. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aa

 6. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als ge

 7. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma Welzijn gezelschapsdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Polet, J.; Rothuizen, J.

  2013-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de resultaten van het onderzoeksprogramma Welzijn Gezelschapsdieren. Hoofdstuk 1 geeft in het kort de achterliggende redenen voor en de totstandkoming van het programma weer. De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven een overzicht van opzet, verloop en bevindingen van de zes af

 8. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 9. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 10. Scheiden van dieren = Weaning of animals

  NARCIS (Netherlands)

  Dixhoorn, van I.D.E.; Dierendonck, van M.; Eerdenburg, van F.; Leengoed, van L.; Leenstra, F.R.; Schoemakers, N.; Vinke, C.

  2011-01-01

  Scheiden van jonge dieren van hun ouder(s) kan welzijnsproblemen veroorzaken, als dat op een onjuiste leeftijd of op een onjuiste wijze gebeurt. In dit rapport stellen we criteria op voor het scheiden van jonge dieren van hun ouders en geven we een indicatie bij welke diersoorten in de huidige prakt

 11. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke f

 12. De allergene potentie van geneesmiddelen: literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; Vleeming W; de Wildt DJ; van der Laan JW; de Waal EJ; van Loveren H; Garssen J; TOX; LGM; PAT

  1995-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de allergische reacties, die het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. De nadruk is gelegd op ernstige allergische reacties. Een overzicht -ingedeeld volgens de classificatie van Gell en Coombs wordt gegeven van geneesmiddelen met een allergene potentie. Daarn

 13. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 14. Implementatie van een BOS in aardbei

  NARCIS (Netherlands)

  Evenhuis, B.; Kastelein, P.; Wilms, J.A.M.; Köhl, J.

  2008-01-01

  In de teelt van aardbeien vormt vruchtrot, veroorzaakt door Botrytis cinerea, een belangrijk probleem. Van jaar tot jaar verschilt de mate van aantasting, en daarmee het opbrengstverlies, zeer sterk. Chemische bestrijding van vruchtrot behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vormen trips en meeldauw

 15. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 16. Fysische aspecten van het CO2-probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, C.J.E.; Oerlemans, J.; Mureau, R.; Dool, H.M. van den

  1982-01-01

  Via kranten en tijdschriften is zo langzamerhand bekend geworden dat het C02-gehalte van de atmosfeer toeneemt, waardoor vanwege het broeikaseffect het klimaat warmer zou worden. Van alle verdere gevolgen trekt vooral de mogelijke afsmelting van de ijskappen en de daarmee gepaard gaande stijging van

 17. Bescherming van nieuwe groei tegen Phytophthora in de teelt van aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kalkdijk, J.R.; Schepers, H.T.A.M.; Evenhuis, A.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de werking van fungiciden tijdens de teelt van poot- en consumptieaardappelen. Tijdens de periode dat het loof snel groeit zijn er delen van de plant onbeschermd tegen Phytophthora. De werking van fungiciden op de bescherming van de nieuwe groei is in biotoetsen regelmatig getoetst. E

 18. De kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van 6-mono-acetylmorfine in de urine van druggebruikers (I)

  NARCIS (Netherlands)

  Derks HJGM; van Twillert K; Zomer G

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een analytische methode beschreven voor de bepaling van 6-mono-acetylmorfine in urine. Deze metaboliet van heroine is een marker voor heroine-gebruik en de bepaling ervan kan gebruikt worden om het gebruik van heroine van dat van morfine te onderscheiden. De methode is gebasee

 19. De grafiet calorimeter: Standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Bepaling van de temperatuursoverdrachtscoefficienten

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van

  1985-01-01

  Door simulatie van het temperatuurverloop van de calorimeteronderdelen kunnen de warmteverliezen van de core alleen of van de combinatie core en jacket nauwkeurig worden berekend. Zo moeten bijvoorbeeld tijdens de elektrische calibratie de warmteverliezen van core en jacket worden bepaald gedure

 20. Verwaarding van voedselreststromen uit supermarkten : beheersing van voedselverspilling: belemmeringen en oplossingen (BO-20-015-005)

  NARCIS (Netherlands)

  Schripsema, A.S.; Burgh, van der M.; Sluis, van der A.A.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2015-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselrestromen, de

 1. Rederijkersdromen en schildersdaden. De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander

  NARCIS (Netherlands)

  Willner, S.G.

  2016-01-01

  Het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander is één van de voornaamste bronnen voor de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Toch zijn de zes tekstdelen van het boek niet in gelijke mate onderzocht. Tot nu toe bepaalden inzichten over twee delen, de Grondt en de Nederlandse Levens, het begri

 2. De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, S.H.

  2008-01-01

  Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar gecontro

 3. Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelman, J.; Tromp, P.C.; Swartjes, F.A.; Knol, A.B.

  2010-01-01

  In opdracht van de ministeries van VROM en SZW hebben TNO en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010. Gezondheidsrisico’s asbest In juni 2010 bracht de Gezondheidsraad een advies uit waarin de gezondheidsrisico’s van

 4. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Per

 5. Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rietra, R.P.J.J.; Romkens, P.F.A.M.

  2014-01-01

  Voor de milieueffectrapportage Lelystad Airport is een bureaustudie gedaan naar de effecten van de ontwikkeling van de luchthaven op de kwaliteit van de landbouwproducten. Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse bovengrondse p

 6. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel.

 7. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 8. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 9. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 10. Ontwikkeling eetprofielen van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Beek, A.P.A. van; Spreeuwenberg, P.M.M.; Friele, R.D.

  2006-01-01

  Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance. Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters én tot de ontwikkeling van een vragenlijst

 11. Eetprofielen van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen: handleiding en vragenlijst.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Francke, A.L.; Beek, A.P.A. van; Friele, R.D.

  2006-01-01

  Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance. Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters én tot de ontwikkeling van een vragenlijst

 12. Schatting van de uitscheiding van stikstof en fosfor door paarden, pony's en ezels

  NARCIS (Netherlands)

  Kemme, P.A.; Smolders, E.A.A.; Klis, van der J.D.

  2005-01-01

  De vastlegging van N en P voor de verschillende diercategorieën is afhankelijk van de samenstelling van de diercategorieën, het volwassen gewicht van de dieren, en het aantal veulens dat per jaar wordt geboren. Op basis van de verschillende stamboeken (frequentieverdeling en volwassen gewicht per ra

 13. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van verschralingsmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Sival, F.P.; Chardon, W.J.; Werff, van der M.M.

  2004-01-01

  Als gevolg van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komen landbouw-gronden beschikbaar voor natuurontwikkeling. De doelstelling van het project is het bepalen van grenswaarden voor de beschik-baarheid van fosfaat voor verschillende natuurdoel-typen op zandgronden, en het evalueren

 14. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groe

 15. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 16. Ellis-Van Creveld Dysplasia

  Science.gov (United States)

  ... configuration along chromosome 4 (4p16), are responsible for EVC (3). Physical Characteristics Ellis-Van Creveld Dysplasia is ... 000 live births. More than 200 cases of EVC have now been reported (3). Face and Skull ...

 17. Ellis-van Creveld syndrome

  Science.gov (United States)

  Chondroectodermal dysplasia; EVC ... 1 of 2 Ellis-van Creveld syndrome genes ( EVC and EVC2 ). These genes are positioned next to ... performed for mutations in 1 of the 2 EVC genes Skeletal x-ray Ultrasound Urinalysis

 18. Plaatspecifieke optimalisatie doseringen van geasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Zande, van de J.C.

  2010-01-01

  Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijkheden om de inzet en dosering van gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek te optimaliseren. Optimalisatie kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus: in stroken, op vlakken (grids) of op individuele planten. In deze presentatie tijdens de KNPV-studied

 19. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 20. Teelt van biomassa niet rendabel

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdich