WorldWideScience

Sample records for turbulente ontwikkelingen op

 1. Turbulent developments on the worldwide market for corn; Turbulente ontwikkelingen op wereldwijde graanmarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gengler, L.

  2008-07-01

  The price of corn, seeds and other types of food crop has experienced a turbulent increase in the last two years. No less turbulent was the reporting on the consequences of market developments, especially in the last months. Various experts tumbled over each other with analyses of the causes, the consequences and the expectations. The food crisis was discussed worldwide and early June the FAO held a conference on this topic. Here, too, there was much disagreement on the question of guilt and the solutions. A recurring phenomenon is the pointing to biofuels as the cause of more expensive raw materials. This article addresses the main developments on the global corn markets. [mk]. [Dutch] De prijzen van granen, zaden en andere voedselgewassen hebben de afgelopen twee jaar een stormachtige stijging doorgemaakt. Minstens zo turbulent was, vooral de laatste maanden, de berichtgeving over de gevolgen van de marktontwikkelingen. Deskundigen van allerlei pluimage buitelden over elkaar heen met analyses van de oorzaken, de gevolgen, en de verwachtingen. Wereldwijd werd er gesproken over de voedselcrisis, en de FAO hield begin juni een conferentie over de problematiek. Ook daar heerste onenigheid over schuldvraag en oplossingen. Steeds terugkerend fenomeen is het wijzen naar biobrandstoffen als oorzaak van duurdere grondstoffen. In dit artikel komen de belangrijkste ontwikkelingen op de wereldwijde graanmarkten aan de orde.

 2. Distributie in een turbulente wereld : over de voornaamste ontwikkelingen van invloed op (distributie)logistiek en hoe bedrijven hierop inspelen

  NARCIS (Netherlands)

  Laarhoven, van P.J.M.

  1999-01-01

  De logistiek manager wordt heden ten dage met talloze trends en ontwikkelingen geconfronteerd, en het is verre van duidelijk, laat staan eenvoudig, bij de planning en aansturing van logistieke activiteiten met deze trends rekening te houden of er op in te spelen. In dit artikel wordt een aantal van

 3. Seksuele dienstverlening door mannen in Den Haag: Ontwikkelingen op het internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul van Gelder

  2011-08-01

  Full Text Available Seksuele dienstverlening door mannen in Den Haag: Ontwikkelingen op het internet Met de legalisering van het prostitutiebedrijf en de snelle opkomst van het internet zijn mannelijke seksuele dienstverleners in Nederland uit het zicht geraakt. De meeste boysclubs sloten hun deuren. Deze zaken, samen met de aangescherpte handhaving op openbare ontmoetingsplaatsen, vormen redenen voor deze groep om online te gaan. In 2009 is er in Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar deze specifieke doelgroep, met speciale aandacht voor het internet. Mogelijke veranderingen in de behoeften en vragen bij mannelijke seksuele dienstverleners zijn ook onderzocht. In hoeverre zijn zij op het internet bereikbaar voor informatie, advies of hulp? Bij het online verrichten van onderzoek en veldwerk blijkt het signaleren wel goed uit te werken maar is het nog zoeken naar een “praatpaal-functie”. Male sexual services in The Hague: developments on the internet Since the legalization of prostitution and the rapid rise of the internet, male providers of sexual services got out of sight in the Netherlands. Most boysclubs had to close down. These matters, along with the tighter controls at cruising areas are reasons why this group has turned to the internet to offer their services. In 2009, a research was carried out on the nature and extent of male sexual services in the region of The Hague, with a special focus on the internet. Possible changes in the needs and problems of male sexual providers were also explored. To what extent can they be reached by means of the internet, in order to provide them with information, advise or assistance? On the basis of the research data it can be concluded that the internet can be an important tool in the signalling and finding of male sexual providers. Getting more acquainted with them and gaining their trust, however, is still rather hard to realize.

 4. Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel

  NARCIS (Netherlands)

  Gies, T.J.A.; Bleeker, A.

  2008-01-01

  Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en

 5. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 6. Ontwikkelingen op adoptiegebied in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfs, TFW; Pelleboer, Rolf A.A.

  Het adopteren van een buitenlands kind is een zorgvuldige, langdurige en kostbare procedure waarbij veel instanties zijn betrokken. Het aanbod van adoptiekinderen is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Bovendien heeft een steeds groter deel van de adoptiekinderen een extra zorgbehoefte

 7. The connection of offshore wind turbine farms to the frid. Actual developments in Germany; De aansluiting van offshore windparken op het net. Actuele ontwikkelingen in Duitsland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linssen-van Dellen, M.J.M. [Legal Department, TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2013-05-15

  Recently, the German energy legislation has changed with regard to the connection of offshore wind farms to the grid. The aim of the amendment was to diminish bottlenecks with regard to the (unlimited) liability of the operators responsible for the connection of wind farms. Also, coordination between the construction of wind farms and the construction of the networks at sea had to be improved. The author elaborates on regulatory changes [Dutch] Onlangs is de Duitse energiewetgeving gewijzigd ten behoeve van de aansluiting van windparken op zee op het elektriciteitsnet. Doel van de wetswijziging was onder meer om knelpunten weg te nemen met betrekking tot de (onbeperkte) aansprakelijkheid van de netbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van de windparken. Verder moest worden voorzien in betere coordinatie tussen de bouw van de windparken en de aanleg van de netten op zee. De auteur gaat in deze bijdrage nader in op wijzigingen in de regelgeving.

 8. Sturen op klantwaarde : een duurzaam paradigma?

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, J.J.A.M.

  2010-01-01

  De ontwikkelingen op de woningmarkt maken een vraaggerichte benadering onvermijdelijk. Bij een vraaggerichte benadering wordt het aanbod beter afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en worden de belangen van de klant centraal gesteld zonder die van andere belangenhouders uit het oog te

 9. Ontwikkelingen in de lerarenopleiding informatica

  NARCIS (Netherlands)

  Diepen, N.M.; Perrenet, J.C.; Zwaneveld, B.

  2007-01-01

  Bij diverse universiteiten zijn eerstegraads opleidingen informatica van start gegaan of in ontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan samengaan met de lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Deze paletbijdrage beschrijft de ontwikkelingen die tot deze opleidingen hebben geleid. In het

 10. Technologische revoluties en Defensie : De gevolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen voor de krijgsmacht

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, H.G.

  2016-01-01

  Boodschappen vergeten? We printen straks ons eten thuis. Ziek? Sensoren in en op ons lichaam stellen de diagnose. De technologische ontwikkelingen gaan hard. Internet of Things, 3D-printing, robotics en big data: de mogelijkheden lijken eindeloos, ook voor militaire toepassingen. Maar er is ook een

 11. Ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie en omgevingsvraagstukken: History matters!

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1993-01-01

  textabstractInleiding. In mijn bijdrage wil ik zowel ingaan op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraagstukken als een eerste analyse daarvan geven. Bij die analyse heb ik gekozen voor het perspectief van de longitudinale benadering. De in beschouwing

 12. Toekomstige ontwikkelingen in overgewicht - Inschatting effecten op de volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Bemelmans WJE; Hoogenveen RT; Visscher TLS; Verschuren WMM; Schuit AJ; PZO

  2004-01-01

  Thirty-six percent of the Dutch population is moderately overweight, and 12% is severely overweight or obese. The prevalence of overweight will probably increase in the future. Since overweight is causally related to various diseases, the policy of the Dutch government aims at preventing the

 13. Milde voedselverwerkingstechnologie II : milde conservering met hoge druk : nieuwe ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Ven, van der C.; Berg, van den R.

  2004-01-01

  Met behulp van hogedruktechnologie kunnen producten langer houdbaar worden gemaakt. Deze bekende techniek kent de laatste tijd nieuwe ontwikkelingen en toepassingen . Naast pasteuriseren door een hogedrukbehandeling bij kamertemperatuur is het nu ook mogelijk om te steriliseren met hoge druk. Ook

 14. Inclusief Onderwijs op de grens van Europa en Azië: praktijk en perspectief : Verslag van de vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman

  2011-01-01

  De vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs werd gehouden in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011. Dit verslag geeft een beeld van de conferentie en de informatie die daar werd gepresenteerd. Tevens wordt iets gezegd over actuele ontwikkelingen in Azerbeidzjan wat betreft de

 15. OPS Master

  Data.gov (United States)

  US Agency for International Development — OPS Master is a management tool and database for integrated financial planning and portfolio management in USAID Missions. Using OPS Master, the three principal...

 16. Kennis, geschiedenis, objectiviteit : een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, Jeroen Joseph Alphons

  1987-01-01

  According to Popper's hypothetico-deductive conception of science, scientific knowledge starts not from experience, nor from collecting 'facts', but from problems. The edifice of science is not erected upon a solid foundation or reliable facts; it is rather raised on piles above a swamp: we can only

 17. Inclusief Onderwijs op de grens van Europa en Azië: praktijk en perspectief: Verslag van de vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011

  OpenAIRE

  Schuman, Hans

  2011-01-01

  De vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs werd gehouden in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011. Dit verslag geeft een beeld van de conferentie en de informatie die daar werd gepresenteerd. Tevens wordt iets gezegd over actuele ontwikkelingen in Azerbeidzjan wat betreft de ontwikkeling van een meer inclusief onderwijssysteem en het verbeteren van de maatschappelijke positie van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

 18. Recente ontwikkelingen in de preventieve gezondheidszorg [Recent developments in preventive health care

  NARCIS (Netherlands)

  Schaapveld, K.; Hirasing, R.A.

  1997-01-01

  Het verschijnen van de 2e, herziene druk van de Preventiegids maakt het mogelijk de ontwikkelingen in de preventieve gezondheidszorg van de laatste jaren te analyseren en aandachtspunten te formuleren voor de komende jaren. Een aantal controversen is inmiddels opgelost (bijvoorbeeld

 19. Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, P.J. van; Mennen, M.G.

  2014-01-01

  In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is

 20. Ontwikkelingen in een ondergewaardeerde sector.: Is renovatie sexy?

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.

  2006-01-01

  Nieuwbouw krijgt altijd en overal veel meer aandacht dan renovatie. Voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers is er kennelijk meer eer te behalen aan een verfrissend nieuwbouwproject dan aan de upgrading van bestaande complexen. Opvallend is ook dat de industrie zich bij productontwikkeling meer op

 1. Invloed reinigingsmiddelen op mestsamenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  1993-01-01

  Het afvalwater dat vrijkomt bij de reiniging en ontsmetting van melkinstallaties kan op dit moment maar op enkele manieren verwerkt worden. Lozing op het riool en mengen met de mest zijn de belangrijkste.

 2. Climate-neutral flower bulb businesses. Vision for 2020; Klimaatneutrale bloembollenbedrijven. Visie op 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Wageningen UR, Lisse (Netherlands)

  2011-02-15

  The flower bulb sector has the ambition to realize economically viable climate-neutral (no net CO2 emission in the business)breeding and cultivation practices in new businesses as of 2020. Based on available statistics (Statistics Netherlands) and data from businesses who have been participating in the Energy monitor since 1995, trends and developments have been identified for the three types of business in this sector, addressing area, forcing production, crop composition and energy use (electricity and heat) [Dutch] De bloembollensector heeft de ambitie om in nieuwe bedrijven vanaf 2020 economisch rendabel klimaatneutraal (geen netto CO2-uitstoot op het bedrijf) te kweken en te telen. Op basis van de beschikbare statistieken (CBS) en van gegevens van de bedrijven die sinds 1995 aan de Energiemonitor deelnemen zijn voor de drie bedrijfstypen in deze sector de trends en ontwikkelingen m.b.t. areaal, broeiproductie, gewassamenstelling en het energieverbruik (elektra en warmte), in kaart gebracht.

 3. Ontwikkelingen in technologie en milieuzorg op het gebied van verkeer en vervoer, met implicaties voor de verkeersveiligheid : een omgevingsverkenning.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2008-01-01

  This exploration of technological developments in the field of traffic and transport is one of a series of six explorations of external influences that SWOV has carried out. This study is aimed at establishing the most important developments in technology and environmental care that affect mobility

 4. Milieu-effecten van ondergronds goederentransport: Inventarisatie van huidige effecten en verkenning van ontwikkelingen op de middellange termijn

  NARCIS (Netherlands)

  Willigers J; LAE

  2002-01-01

  This report describes the results of a research on the current and possible future environmental effects of different forms of automated underground freight transport in the Netherlands. The transport methods that are examined are: traditional and extra-traditional pipelines, pneumatic and hydraulic

 5. Orkesten onder druk? : Op zoek naar trends & ontwikkelingen in de HaFaBra-sector in Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Linda; Bisschop Boele, Evert

  2015-01-01

  In de HaFaBra-sector wordt al langere tijd gesproken over ‘de problematiek’ in de sector maar uit datzelfde veld komen verschillende berichten over de stand van zaken. Veel muziekverenigingen kennen dalende ledenaantallen, maar er zijn ook orkesten die het heel goed doen. Wat is er nu precies aan de

 6. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2007-2011; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma 2007-2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-01-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This strategic document is a sequel to the report 'Strategic policy 2002 to 2007'. This report provides a short overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public. [mk]. [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit strategiedocument is een vervolg op het rapport 'Strategisch beleid 2002 tot 2007'. In dit rapport wordt kort uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 7. Spuitbeton op voorgespannen membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.D.C.

  2006-01-01

  Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt bij de faculteit Bouwkunde onderzoek gedaan naar de mogelijkheden von 'spuitbeton op voorgespannen membranen '. Het onderzoek is onderdeel van een promotietraject. Deze techniek biedt uitkomst voor het maken von vormen die op een andere manier moeiijk

 8. Dynamiek in commerciële business relaties : ontwikkelingen in commerciële relatievoering vanuit inkoop en verkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Hart, van der H.W.C.; Weele, van A.J.; Bemelmans, T.M.A.; Pol, B.G.F.

  1997-01-01

  De ontwikkelingen in businessmarkten, markten waar bedrijven met elkaar zaken doen. zijn aanleiding voor ingrijpende veranderingen in de commerciële relaties tussen bedrijven. Er komen in die relaties steeds meer elementen van duurzaamheid en intensivering, waardoor zowel aan inkoopzijde als aan

 9. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 10. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 11. Surrealism Meets OP

  Science.gov (United States)

  Bowden, Jennifer

  2006-01-01

  Kids always seem to like Surrealism and Op Art. This is a fun project that is popular with students. With Op Art patience and attention to details are required while Surrealistic collage needs strong composition skills for the image placement. Often, many images must be left out to create a clean design. Artistic decisions must be based on the art…

 12. Praktijktest antifouling op touwen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Gool, van A.C.M.; Perdon, K.J.

  2003-01-01

  In een bassin op het RIVO is een praktijktest van 6 weken uitgevoerd ten behoeve van een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van antifouling op vezels voor viskooien. Er zijn twee typen antifouling (Netrex en Lago) en drie typen vezels getest. Gedurende de gehele proef vond geen aangroei

 13. Watersporen op Mars

  NARCIS (Netherlands)

  Seijmonsbergen, A.C.; Cammeraat, L.H.; Jansen, B.

  2005-01-01

  SAMENVATTING De discussie over het voorkomen van water op Mars, in vaste of vloeibare vorm, nu en in het verleden, is nog steeds in volle gang. Dat geldt ook voor het effect van mogelijk aanwezig water op de landschapsontwikkeling van de Rode Planeet. Met het vrijkomen van steeds meer nieuwe

 14. IJslandse inzichten op Mars

  NARCIS (Netherlands)

  de Vet, S.

  2013-01-01

  Vulkaanuitbarstingen onder gletsjers, zoals de vliegverkeer-verlammende uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull in IJsland in 2010, lijken in veel opzichten op vulkaanuitbarstingen die ooit op Mars voorkwamen. Dankzij de landschappelijke gelijkenissen tussen onze aarde en Mars is het mogelijk om

 15. Turbulent conductivity in parallel with iso-velocities in a planar established flow; Conductibilite turbulente parallelement aux isovitesses dans un ecoulement plan en regime etabli

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jullien, F [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires, Direction des piles atomiques

  1968-02-01

  In this thesis are presented the experimental results obtained during the study of the turbulent diffusion of heat using a wire source in a flat air flow. The Taylor statistical theory laws are well respected in the domain studied. The experiments have made it possible to evaluate the influence of the Reynolds number and of the distance from the wall on the quadratic values of velocity fluctuations and on the Lagrange turbulence scales. In particular, the author has found a correlation between the Lagrange scales and the friction coefficient when the Reynolds number varies. A diffusion law is derived from the Taylor theory; it makes it possible to explain more clearly the idea of turbulent conductivity. (author) [French] Cette these presente les resultats experimentaux de l'etude de la diffusion turbulente de la chaleur a partir d'un fil source dans un ecoulement d'air plan. Les lois de la theorie statistique de Taylor sont bien verifiees dans le domaine d'etude. Les experiences ont permis d'evaluer l'influence du nombre de Reynolds et de la distance a la paroi sur les valeurs quadratiques des fluctuations de vitesse et les echelles lagrangiennes de turbulence. En particulier, l'auteur a trouve une correlation entre les echelles lagrangiennes et le coefficient de frottement lorsque le nombre de Reynolds varie. Comme consequences de la theorie de Taylor, une loi de diffusion est etablie et permet de preciser la notion de conductibilite turbulente. (auteur)

 16. Premixed Turbulent Flames and Spectral Approach Flammes turbulentes de prémélange Approche spectrale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathieu J.

  2006-11-01

  the behaviour of flames developing in a turbulent field can be easily understood. This approach could also open the way to new modeling methods. Indépendamment de l'intérêt scientifique que présentent les flammes de prémélange, les applications industrielles sont nombreuses. Dans cet article la flamme est supposée se développer dans un milieu turbulent ce qui oblige à une comparaison précise des échelles associées à la flamme et de celles associées à la turbulence. Cette confrontation n'est pas nouvelle. Cet article montre que ces comparaisons peuvent s'enrichir si l'on accepte une description spectrale de la turbulence faisant largement référence à de nombreux travaux antérieurs. La notion de champ extérieur turbulent agissant sur la flamme et celle de champ turbulent envahissant la flamme apparaît clairement lors d'une représentation spectrale. On voit également comment l'on passe continûment d'une situation avec front de réaction à une autre où la réaction s'effectue en volume tandis que se développe une compétition entre une réaction chimique qui tend à générer une ségrégation des espèces et une diffusion turbulente qui provoque le mélange. Dans les moteurs à combustion avec prémélange il existe un grand nombre de situations possibles dépendant de la vitesse de rotation. On conçoit aisément qu'une modélisation unique valable quel que soit le régime ne soit guère envisageable. Il y a là aussi matière à réflexions. Autre sujet au demeurant ouvert est celui de la modélisation. Dans le présent article certaines structures turbulentes sont étudiées. Resterait à savoir si une architecture spécifique de moteur n'est pas capable de générer des structures turbulentes particulières. Jusqu'ici le rôle de tourbillons privilégiés avait été introduit par la voie de séquences de tourbillons. L'approche spectrale permet de considérer un ensemble continu de structures analogues intervenant dans un phénomène de

 17. Onkruidbestrijding op bestrating.

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, C.M.

  1998-01-01

  2. Milieugedrag van glyfosaat Glyfosaat is weinig vluchtig en lost goed op in water. Tijdens het spuiten in de open lucht kan een deel van het middel in het milieu terechtkomen. De gegevens over de afbraaksnelheden van glyfosaat in bodem en (oppervlakte)water zijn beperkt en lopen sterk uiteen. De

 18. Geometry and Op Art.

  Science.gov (United States)

  Brewer, Evelyn J.

  1999-01-01

  Describes an activity in which students use computers and techniques from Op Art to learn various geometric concepts. Allows them to see the distinct connection between art and mathematics from a personal perspective. Reinforces writing, speaking, and drawing skills while creating slide shows related to the project. (ASK)

 19. Op og ned

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Prolog Her i 2014 færdiggøres to udsmykninger af Michael Mørk. Det ene er integreret i ny bygning til Københavns Universitet, og den anden er transformationen af den eksisterende udsmykning på Regionshospital Randers. Holdes de to projekter op mod hinanden, viser der sig tre problemstillinger, der...

 20. Vergaderen op afstand

  NARCIS (Netherlands)

  Pierre Gorissen

  2012-01-01

  Beschrijving van een aantal mogelijkheden die beschikbaar zijn als je op afstand wilt vergaderen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de middelen die voor elke medewerker van de dienst Onderwijs en Onderzoek ter beschikking staan: * Een Windows 7 laptop/werkplek * Een iPad 2 Heb jij dezelfde

 1. Historiese perspektief op kerkwees

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Heal the bodies first, therefore, so that through the real powers of healing for their bodies, without medicine of the world, they may believe in you that you have power to heal the illnesses of the heart also .... hospitality, but guard their purity. ...... DIAGRAM 1: Effek van die oorgang van modern na postmoderne denke op kerke.

 2. Zorg op afstand dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Vollenbroek-Hutten, Miriam Marie Rosé

  2009-01-01

  De inzet van informatie en communicatie technologie in combinatie met biomedische technologie voor de revalidatie van chronisch zieken staat centraal in deze rede. Zorg op afstand komt dichterbij dankzij deze technologie, die zodanig ontwikkeld moet worden dat zij door patienten en zorgprofessionals

 3. Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.; Haaster-de Winter, van M.A.

  2015-01-01

  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van

 4. Sibelius. Karelia Suite, Op. 11 / Robert Layton

  Index Scriptorium Estoniae

  Layton, Robert

  1996-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius. Karelia Suite, Op. 11. Luonnotar, Op. 70 a. Andante festivo. The Oceanides, Op. 73. King Christian II, Op. 27-Suite. Finlandia, Op. 26a. Gothenburg Symphony Orchester, Neeme Järvi" DG 447 760-2GH (72 minutes: DDD)

 5. Shostakovich: Two Fables, Op. 4. Four Songs, Op. 46 / David Nice

  Index Scriptorium Estoniae

  Nice, David

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Shostakovich: Two Fables, Op. 4. Four Songs, Op. 46. Songs on Verses by British Poets, Op. 140. From Jewish folk poetry, Op. 79. Gothenburg Symphony Orchestra / Neeme Järvi" DG CD 439860-2GH

 6. De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorde op de doorwerking naar Nederlands constitutioneel recht : een ‘neo-monistische’ benadering

  NARCIS (Netherlands)

  Besselink, L.F.M.; Wessel, R.A.

  2009-01-01

  This study analyzes the effect of international law under the Netherlands Constitution. It sketches new developments in the international legal order which affect the effect of international law of various nature in the Netherlands legal order. It argues that the Netherlands system is based on a

 7. Varroa bestrijden (Correcties op brochure)

  NARCIS (Netherlands)

  Elshout, P.; Cornelissen, B.; Blacquière, T.

  2004-01-01

  Opmerkingen en aanvullingen op de folder: 'Varroa bestrijden', uitgegeven door PPO-Bijen. De folder was bijgevoegd in het juninummer 2003 van BIJEN Peter Elshout 'Varroa-bestrijden: alle bestrijdingsmethoden en -middelen op een rij' is een brochure waarin zowel de beginnend als de gevorderde imker

 8. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 9. Sturen op temperatuur- en vochtverschillen

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Balendonck, J.; Schoor, van der R.

  2010-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft op twee groente- en twee sierteeltbedrijven een draadloos sensorsysteem uitgeprobeerd. Door met meerdere sensoren te werken krijg je meer informatie over horizontale en verticale verschillen in temperatuur en vochtigheid, dan wanneer je alleen op de meetbox afgaat.

 10. Antwoord op Deist se kritiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. N. Lion-Cachet

  1985-06-01

  Full Text Available F. E. Deist (Des. 1984: 47—56 het in sy reaksie op my kritiek op ’n ABC van Bybeluitleg (Maart 1984 : 38—51 geoordeel dat ons verskille op kenteoretiese vlak lê en sy hele diskussie daarvolgens gevoer. Hy het my nie t.o.v. my kernkritiek op die ABC geantwoord nie maar “my kenteorie” (waaroor dit nie in my kritiek gegaan het nie as Platonies-realisties (Neoplatonies gebrandmerk en aan homself ’n histories-kritiese kenteorie in die tradisie van (Vico, Spengler, Collingwood en Popper toegeëien. Na ’n paar inleidende vraagtekens, wat ek weer kan bevraagteken, het hy tot die aanval oorgegaan. Aanval is mos die beste verdediging. Hy soek dan na voorbeelde van my “Platoniese kenteorie” en nooi my dan uit om op kenteoretiese vlak verder met hom die gesprek te voer.

 11. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 12. Commentaar op art. 563 Sv

  NARCIS (Netherlands)

  Knoops, G.G.J.; van Laanen, F.; Melai, A.L.; Groenhuijsen, M.S.

  2004-01-01

  Schrijvers verschaffen een wetenschappelijk commentaar op art. 563 Sv, betreffende de tenuitvoerlegging van andere straffen dan de bij art. 562 Sv bedoelde straffen ingeval van een veroordeelde wiens geestvermogens ziekelijk zijn gestoord.

 13. 'Wees zuinig op vruchtbare grond'

  NARCIS (Netherlands)

  Hack-ten Broeke, M.J.D.

  2011-01-01

  In Zuid-Europa neemt de hoeveelheid organische stof in de grond af en dreigt verwoestijning. Noordwest-Europese landen kennen weer andere bodembedreigingen. ‘Europa moet zuinig zijn op haar goede landbouwgronden’, meent Mirjam Hack, onderzoeker bij Alterra.

 14. Learning AWS OpsWorks

  CERN Document Server

  Rosner, Todd

  2013-01-01

  A fast-paced, example-based guide to mastering AWS OpsWorks.This book is geared towards application developers, system administrators, DevOps, and anyone else interested in delivering applications while managing highly-scalable and automated infrastructures using push-button procedures. Some knowledge of what cloud computing is as well as some familiarity with Amazon Web Services is all you need as a precursor to reading this book.

 15. Sibelius: Karelia Suite, Op. 11. Luonnotar, Op. 70 a. Andante festivo. The Oceanides, Op. 73. King Christian II, Op. 27-Suite. Finlandia, Op. 26a. Gothenburg Symphony Orchester, Neeme Järvi / Michael Scott Rohan

  Index Scriptorium Estoniae

  Rohan, Michael Scott

  1996-01-01

  Sibelius: Karelia Suite, Op. 11. Luonnotar, Op. 70 a. Andante festivo. The Oceanides, Op. 73. King Christian II, Op. 27-Suite. Finlandia, Op. 26a. Gothenburg Symphony Orchester, Neeme Järvi. 1 CD Deutsche Grammophon 447 760-2GH (72 minutes: DDD)

 16. Adverteren op Instagram, wat werkt?

  NARCIS (Netherlands)

  Heijting, D.; Ketelaar, P.E.

  2017-01-01

  Welke vorm van adverteren werkt op Instagram? In het afstudeeronderzoek van Dionne Heijting, uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, staan twee soorten advertenties centraal. Hoe onderscheiden ze zich van elkaar? En leiden ze tot posititeve gevolgen voor het aangeprezen merk of product?

 17. Netflix straks mee op vakantie

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2016-01-01

  Binnenkort kan een Nederlander met een Netflix abonnement ook op de camping in Frankrijk legaal naar zijn favoriete films en series kijken, met Nederlandse ondertiteling. Dat gebeurt wanneer de ‘Verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne

 18. Op art and visual perception.

  Science.gov (United States)

  Wade, N J

  1978-01-01

  An attempt is made to list the visual phenomena exploited in op art. These include moire frinlude moiré fringes, afterimages, Hermann grid effects, Gestalt grouping principles, blurring and movement due to astigmatic fluctuations in accommodation, scintillation and streaming possibly due to eye movements, and visual persistence. The historical origins of these phenomena are also noted.

 19. Bodemverbeteraars met focus op biochar

  NARCIS (Netherlands)

  Reuler, van H.; Baltissen, A.H.M.C.

  2016-01-01

  Biochar is een stabiele organische verbinding die hoofdzakelijk uit koolstof bestaat. Het ontstaat bij verhitting van biomassa onder zuurstofloze omstandigheden, z.g. pyrolyse. Biochar wordt geproduceerd als bodemverbeteraar. De discussie gaat om het effect van Biochar toediening op een aantal

 20. Zicht op ruimte voor leren

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieling, Emmy; Vandyck, Inne; De Laat, Maarten

  2018-01-01

  In dit hoofdstuk bespreken we hoe de context waarin netwerken ontstaan, beter begrepen kan worden en welke dimensies van sociaal leren mede invloed hebben op de wijze waarop een groep aan het leren is. Begrip voor de situatie waarin netwerken ontstaan en de wijze waarop netwerken zich organiseren

 1. Simulatie van de communicatie op landbouwwerktuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee, J.W.; Goense, D.

  1997-01-01

  Door de landbouwwerktuigenindustrie is CAN gekozen als veldbus voor communicatie op landbouwwerktuigen. In het artikel zal eerst de structuur van de communicatie uiteengezet worden. Vervolgens wordt ingegaan op een simulatieprogramma dat geschreven is om verschillende netwerk configuraties en

 2. Flora en fauna op militaire heideterreinen

  NARCIS (Netherlands)

  Hornman, M.; Haveman, R.

  2001-01-01

  Resultaten van een inventarisatie van natuurwaarden op militaire oefenterreinen (o.a. Oldebroek en Harskamp op de Veluwe, en terreinen in Drenthe), en de effecten van kenmerkende beheersmaatregelen en activiteiten op deze terreinen (branden, vergraving, berijding, betreding). Door continuïteit in

 3. Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) in Nederland. Ontwikkelingen in de kennis van de epidemiologie en etiologie en mogelijkheden voor preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Maas IAM; VTV

  1994-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van de kennis omtrent etiologie, determinanten en mogelijkheden voor preventie voor chronische aspecifieke luchtwegaandoeningen (CARA). De nadruk ligt in dit rapport op de rol van leefstijlfactoren (roken, voeding en lichamelijke

 4. Chronicle of administrative law enforcement in the energy market. Part 2; Kroniek bestuursrechtelijke handhaving op de energiemarkt. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leeuwen, E.W.T.M. [Juridische Dienst, Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa, Den Haag (Netherlands); De Rijke, M. [Bird and Bird LLP, Den Haag (Netherlands)

  2013-01-15

  In addition to the Netherlands Competition Authority (NMa), the Netherlands Consumer Authority (CA) also regulates the energy market in the area of consumer rights. Both organizations will merge into the Consumer and Market Authority (ACM). This article provides an overview of the powers of the NMA and CA in relation to law enforcement as shaped by the various laws and law amendments. By means of settlement practices and the administration of justice, an overview is given of the main developments in law enforcement. In part 1, attention was paid to the enforcement instruments of both regulators with one instrument examined in more detail: the injunction. Part two addresses the order for penalty payment, the civil penalty and the modification and revocation of licenses and exemptions [Dutch] Naast de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt ook de Consumentenautoriteit (CA) toezicht op de energiemarkt, voor zover het de belangen van consumenten betreft. Beide zullen per 1 januari 2013 opgaan in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheden NMa en CA met betrekking tot handhaving, zoals die door verschillende wetten en wetswijzigingen vorm hebben gekregen. Verder worden aan de hand van de beschikkingenpraktijk en de rechtspraak de belangrijkste ontwikkelingen en lijnen in de handhaving inzichtelijk gemaakt. In het tweede deel werd aandacht besteed aan het handhavingsinstrumentarium van beide toezichthouders en wordt ingegaan op 1 van de instrumenten: de bindende aanwijzing. In dit tweede deel zullen de last onder dwangsom, de bestuurlijke boete en de wijziging en intrekking van vergunningen en ontheffingen aan de orde komen.

 5. Jute tegen onkruidgroei op plantspiegels : eik en beuk op droogtegevoelige grond gebaat bij plantmatten

  NARCIS (Netherlands)

  Hoksbergen, F.T.J.

  1985-01-01

  Onderzoeksresultaten met jute matten op plantspiegels van pas geplante bomen om deze onkruidvrij te houden bleken gunstig te zijn, vooral op droogtegevoelige gronden en voor de boomsoorten eik en beuk

 6. Bouwvergunningsaanvraag voor 5 windturbines in Halen. Advies met betrekking op een mogelijke impact op de fauna.

  OpenAIRE

  Everaert, Joris

  2009-01-01

  In Halen wordt de plaatsing van vijf windturbines gepland. Dit advies onderzoekt de mogelijke impact daarvan op vogels en vleermuizen. In Halen wordt de plaatsing van vijf windturbines gepland. Dit advies onderzoekt de mogelijke impact daarvan op vogels en vleermuizen.

 7. Is Apartheid ook op ekonomiese grond geregverdig?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. van Deventer

  1956-03-01

  Full Text Available Die mening word vandag dikwels uitgespreek (ook deur Nasionaliste dat apartheid nie op ekonomiese gronde geregverdig kan word nie; of anders gestel, dat apartheid van die blankes te groot offers sal verg; of nog sterker gestel, dat die blankes op ekonomiese gebied nie sonder die naturel sal kan klaarkom nie.

 8. Open Access op de kaart gezet

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus

  Open Access, de vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, wint terrein: informatie is in toenemende mate openbaar toegankelijk. Het Open Accessjaar 2009 werd op 2 februari van dit jaar afgesloten met een drukbezocht symposium in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dat Open Access nu echt op de

 9. Toepassing ICP-AES op het RIKILT

  NARCIS (Netherlands)

  Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Rapportage over de toepassing van ICP-AES op het RIKILT. Bij ICP-AES worden twee manieren van lichtemissie detectie toegepast nl. simultaan en sequentieel. De voor- en nadelen van ICP-AES t.o.v. AAS worden op een rij gezet.

 10. Purperslak op Nederlandse kust opnieuw bedreigd

  NARCIS (Netherlands)

  Gmelig Meyling, A.W.; Bruyne, de R.H.; Bragt, van P.H.

  2010-01-01

  De Purperslak (Nucella lapillus) is een tot vijf centimeter grote roofslak die leeft op rotskusten in de getijdenzone tussen de vloed- en eblijn. De dieren voeden zich daar onder meer met mossels en zeepokken. Eind vorige eeuw stierf de Purperslak bijna uit door gebruik van TBT-houdende verf op

 11. Barber. Symphony N 1, Op. 9 / Michael Oliver

  Index Scriptorium Estoniae

  Oliver, Michael

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Barber. Symphony N 1, Op. 9. The School for Scandal Overture, Op. 5 Beach. Symphony in E minor, Op. 32, "Gaelic". Detroit Symphony Orchestra /Neeme Järvi" Chandes cassette ABTD 1550; CD CHAN 8958 (72 minutes)

 12. Schostakowitsch: Sinfonie N15, Op. 141 / Hanspeter Krellmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Krellmann, Hanspeter

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Schostakowitsch: Sinfonie N15, Op. 141, Oktober, Op. 131, Ouvertüre über russische und kirgisische Volksthemen, Op. 115. Göteborger Sinfonie-Orchester, Neeme Järvi". DG CD 427 616-2

 13. Glazunov: From the middle ages, Op.79 / Nancy Malitz

  Index Scriptorium Estoniae

  Malitz, Nancy

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Glazunov: From the middle ages, Op.79, Scenes de ballet, Op.52; Liadov: A musical snuffbox, Op.31. Scottish National Orchestra, Neeme Järvi. Chandos CD cassette ABTD 1432; CD CHAN 8804"

 14. Candidate OP Phyla: Importance, Ecology and Cultivation Prospects.

  Science.gov (United States)

  Rohini Kumar, M; Saravanan, V S

  2010-10-01

  OP phyla were created in the domain bacteria, based on the group of 16S rRNA gene sequences recovered from the Obsidian Pool. However, due to the lack of cultured representative it is referred to as candidate phyla. Wider ecological occurrence was predicted for the OP phyla, especially OP3, OP10 and OP11. Recently, members of phylum OP5 and OP10 were cultured, providing clues to their cultivation prospects. At last the bioprospecting potentials of the OP members are discussed herein.

 15. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 16. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 17. Universe of particles; expositie op CERN

  NARCIS (Netherlands)

  van Woerden, M.

  2013-01-01

  Op CERN is sinds drie jaar de tentoonstelling Universe of Particles te zien. Bezoekers kunnen hier kennismaken met CERN en meer te weten komen over wat er zich allemaal onder en boven de grond afspeelt.

 18. Die invloed van doelwitstelling op prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. A. Louw

  1985-11-01

  Ofskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.

 19. Drijfmesttoediening op klei in voorjaar mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Pol-van Dasselaar, van den A.; Everts, H.

  2001-01-01

  Voor de teelt van maos op kleigrond kan toediening van drijfmest uitgesteld worden tot het voorjaar. Voordelen hiervan zijn een betere benutting van de mineralen, minder mineralenverliezen en een lager stikstofoverschot.

 20. Effects of diffuse light on cucumbers. Results of a cultivation experiment; Effecten van diffuus licht op komkommer. Resultaten van een teelt experiment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hemming, S.; Jongschaap, R.; Janse, J.; Dueck, T.

  2007-07-01

  Crops with a high crop structure (e.g. horticultural fruit crops) profit from a better division of light by means of more diffuse lighting resulting in a positive effect on crop yield, greenhouse climate and energy system of the greenhouse and energy efficiency of the crop. This study maps the potentials of diffuse lighting throughout the year for a number of crops with respect to greenhouse climate, production and energy utilisation. This has been done by means of practical research and model calculations. The results can be used to substantiate current innovative developments in glass, screens, coatings etcetera that provide more diffuse light. This report presents the results for the cultivation of cucumber.[mk]. [Dutch] Bij gewassen met een hoogopgaande gewasstructuur (o.a. vruchtgroenten) heeft een betere lichtverdeling door meer diffuus licht een positief effect op de gewasopbrengst, kasklimaat en energiehuishouding van de kas en energie-efficientie van het gewas. In dit onderzoek zijn de potenties van diffuus licht jaarrond voor een aantal gewassen qua kasklimaat, productie en energiebenutting in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkonderzoek en modelberekeningen. Met de resultaten kunnen huidige innovatieve ontwikkelingen in glas, schermen, coatings e.d. die meer diffuus licht opleveren nader worden onderbouwd. In dit rapport worden de resultaten met betrekking tot de teelt van komkommers gepresenteerd.

 1. OP-Planungssysteme: Eine empirische Studie

  OpenAIRE

  Kristof, R.

  2001-01-01

  Die Studie - erstellt auf Basis einer Befragung von Softwareunternehmen - gibt Auskunft über relevante Parameter der OP-Planung im Krankenhaus, erforderliche Funktionalitäten eines entsprechenden DV-gestützten Planungssystems und den softwareseitigen Status quo bezüglich dieser Punkte. Wobei die OP-Planung sich hier auf die Ablauforganisation von Operationen und ihre ressourcen- sowie terminbezogene Planung bezieht.

 2. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 3. Policy research programme on particulate matter. Main results and policy consequences; Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof. Resultaten op hoofdlijnen en beleidsconsequenties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthijsen, J.; Koelemeijer, R.B.A.

  2010-06-15

  The Policy-Oriented Research on Particulate Matter (BOP) programme aimed at increasing knowledge on particulate matter so that future policy can be supported adequately. The main research objectives of BOP were to improve knowledge of the PM10 and PM2,5 concentrations, composition and sources of particulate matter; Increasing the understanding of the behavior of particulate matter in the urban area; Determining the trends in concentrations of particulate matter and its components; and Clarify the impact of policies in the past and the future of PM10 and PM2,5 concentrations. The first part of this study presents the main findings of the study, discussing the (chemical) composition of particulate matter, concentration trends, expected developments, health impacts, policy implications, and how to proceed with the particulate matter dossier. In the second part of the study the underlying analysis are elaborated. [Dutch] Het Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Particulate Matter (BOP) had als doel om de kennis over fijn stof te vergroten, zodat beleidsvorming in de toekomst adequater ondersteund kan worden. De belangrijkste onderzoeksdoelstellingen van BOP waren: Verbeteren van de kennis over de PM10- en PM2,5-concentraties, de samenstelling en de bronnen van fijn stof; Vergroten van het inzicht in het gedrag van fijn stof in het stedelijke gebied; Bepalen van de trends in fijnstofconcentraties en de bestanddelen ervan; Verduidelijken van de invloed van beleidsmaatregelen in het verleden en de toekomst op de PM10- en PM2,5-concentraties. Het eerste deel van deze studie, de Bevindingen, presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde: de (chemische) samenstelling van fijn stof, trends in concentraties, verwachte ontwikkelingen, gezondheidseffecten, beleidsconsequenties en hoe nu verder te gaan met het dossier fijn stof. In het tweede deel van de studie, de Verdieping, staat de verantwoording en worden de

 4. Gedrag op elektrische en gewone fietsen vergeleken : een experiment op de openbare weg.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. & Boele, M.J.

  2014-01-01

  Om fietsen veiliger te maken is meer inzicht nodig in de factoren die de kans op een ongeval beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillen in fietsgedrag op elektrische en gewone fietsen voor verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende verkeersomstandigheden. Er is gekeken naar

 5. Regulated software meets DevOps

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laukkarinen, Teemu; Kuusinen, Kati; Mikkonen, Tommi

  2018-01-01

  Context: Regulatory authorities require proofs from critical systems manufacturers that the software in their products is developed in accordance to prescribed development practices before accepting the product to the markets. This is challenging when using DevOps, where continuous integration...... and deployment are the default practices, which are not a good match with the regulatory software development standards. Objective: We aim to bring DevOps and regulated software development closer to each other. First, we want to make it easier for developers to develop regulated software with tools...... and practices they are familiar with. Second, we want to allow regulatory authorities to build confidence on solutions provided by manufacturers by defining a mapping between DevOps and regulatory software development. Method: We performed a literature survey and created research suggestions using exploratory...

 6. Ontwikkelingen in octrooien die invloed hebben op het gebruiksrecht van dieren in de veehouderij = Developments in patents that impact on the right of use of animals in animal production

  NARCIS (Netherlands)

  Napel, ten J.; Oonk, H.B.; Hiemstra, S.J.

  2011-01-01

  European and Dutch legislation allow applications for patenting animals, provided that certain criteria are met. In practice, the precise interpretation of these criteria is not clear en it takes relatively long before an application is granted or rejected. Analysis of patent applications concerning

 7. De verkeersonveiligheid in de provincie Flevoland : analyse van de algemene ontwikkelingen en de beleidsspeerpunten op basis van BIS-V. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied.

  NARCIS (Netherlands)

  Davidse, R.J. & Mulder, J.A.G.

  1998-01-01

  Describing a trend in the number of road fatalities in the Dutch province of Flevoland is difficult due to the low absolute numbers involved. When comparing the indexed figures (1985 = 100) of Flevoland with those elsewhere in the Netherlands, however, it can be seen that the number of road

 8. Veel water vergroot kans op kurkvoetjes

  NARCIS (Netherlands)

  Geels, F.P.

  2001-01-01

  Effect van teeltmaatregelen bij de bestrijding van kurkvoet, een bacterieziekte. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Verloop van de ontwikkeling van het aantal kurkvoetjes over drie weken plukken bij standaard watergift tijdens de eerst proef (16 liter per vierkante meter voor op vocht sproeien en 20

 9. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 10. skrifbeskouing en oorredings retoriek: perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  op 'n transendente wyse “van buite af” (extra nos) benader en aanspreek nie. Hierdie wantroue in die transendente, wat eintlik al aangevoor is deur die Ver ligting en in besonder Immanuel Kant (1724–1804), het meegewerk tot die sterk antroposentriese wending wat sedert die Tweede Wêreldoorlog in die teologie ...

 11. Aanvullend commentaar op art. 511a Sv

  NARCIS (Netherlands)

  van Laanen, F.; Melai, A.L.; Groenhuijsen, M.S.

  2005-01-01

  Schr. geeft een actueel wetenschappelijk commentaar op art. 511a Sv. Daarin komt met name de hedendaagse werkingssfeer aan de orde van deze bepaling, waarin is gesteld dat de berechting van strafbare feiten die ingevolge enige wet aan de burgerlijke rechter is opgedragen, ter terechtzitting van de

 12. Banken horen niet thuis op de beurs

  NARCIS (Netherlands)

  Romme, A.G.L.

  2012-01-01

  De zelfregulerende werking van banken is een illusie gebleken. Keer op keer blijken bankiers niet in staat zijn om zelf de gewenste structuurverbeteringen in gang te zetten. De Eindhovense econoom Romme pleit daarom voor een fundamentele transformatie van de bancaire wereld, vanuit het basisidee dat

 13. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 14. Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Meyer, de R.; Sman, van de P.; Veerman, J.W.

  2011-01-01

  In Noord-Brabant zijn individuele woon-werktrajecten op boerderijen ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met ernstige problemen. Er is sprake van problemen en ruzie in het gezin, de jongeren gaan niet meer naar school en ze hebben geen goede vrijetijdsinvulling. De jongeren verblijven

 15. Toename olijfbomen vergroot kans op hooikoorts

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.

  2008-01-01

  De afgelopen week kwam in het nieuws dat in Otterlo een begin is gemaakt met de aanleg van de eerste olijfgaard van Nederland. Ook in tuinen zien we olijfbomen steeds vaker staan en op de tuinbeurzen zijn ze niet aan te slepen. De meeste mensen weten niet dat deze bomen ook gezondheidsproblemen met

 16. Flying on hydrogen; Vliegen op waterstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijngaarden, W. [Buero fuer Wissenschaft und Technologie, Botschaft des Koenigsreichs der Niederlaende, Berlin (Germany)

  2008-11-15

  The German Zentrum fuer Luft und Raumfahrt (German Aerospace Centre, DLR) wants to conduct a test flight with an airplane on fuel cells, the ANTARES DLR-H2. [mk]. [Dutch] Het Deutsches Zentrum fuer Luft und Raumfahrt (DLR) wil in 2008 een proefvlucht maken met een vliegtuig op brandstofcellen, de ANTARES DLR-H2.

 17. 'n Vergelyking van braaikuikenprestasies op gemaalde en ...

  African Journals Online (AJOL)

  met die konsentraatgedeelte te vermeng. Gemaalde sorghum is verkry deur die sorghum met behulp van 'n hamermeul met 'n 2mm-sifopening te maal. Die toetsdiete is op 'n ad libitum-basis aan die braaikuikens voorsien. Tabel 1(a) Dieetkomponentsamestelling van braai-. kUikendieteop 'n lugdroe basis. Aanvangsdieet.

 18. Invloed spoorelementen op groei en ontwikkeling kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Verberkt, H.; Berg, van den D.

  1998-01-01

  Het doel van het onderzoek was nagaan wat de invloed van spoorelementen is op de groei en ontwikkeling van Kalanchoe. Hierbij is onderzoek gedaan naar de effecten van gebrek en overmaat van de belangrijkste zes spoorelementen: ijzer, mangaan, zink, molybdeen, koper en borium.

 19. Fabricating an S&OP Process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichen, Alex Yu

  , constituents of the S&OP process are dispersed in diverse local times and spaces rather than being coordinated in a single time and space by the group demand chain. Accounting is a set of matters of concern. The S&OP process and its purpose of integration come from an “absolute nothingness” – its minimal......Inspired by Latour’s (2005a) notion of matters of concern and M.C. Escher’s Circle Limit III as a representation of the Poincaré Disk, this study follows how an S&OP process was fabricated in a large Swedish manufacturing company. The study claims that when actors are fabricating the S&OP process......, local actors create emergent, ongoing and multiple matters of concern around it. The group demand chain, the actor who is responsible for guiding the implementation of the process, delegates the attempts to close these matters of concern to local actors located in separate times and spaces. As a result...

 20. TRAK: voedselkwaliteit op het spoor : op weg naar een transparant beleidsafwegingskader

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Bakker, de E.; Beekman, V.; Jansson, K.; Graaff, de R.P.M.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de methodiek TRAK: een instrument waarmee verschillende beleidsscenario's transparant tegen elkaar kunnen worden afgewogen met behulp van een verzameling van criteria die samen alle relevante waarden dekken. Op deze wijze kan het voor consumenten en politici inzichtelijker

 1. Arensky. Silhouettes (Suite N 2), Op. 23 / Jonathan Swain

  Index Scriptorium Estoniae

  Swain, Jonathan

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Arensky. Silhouettes (Suite N 2), Op. 23. Scrjabin. Symphony N 3 in C minor, Op. 43 "Le divin poeme". Danish National Radio Symphony Orchestra. Neeme Järvi. Chandos cassette ABTD 1509; CD CHAN 8898 (66 minutes)

 2. Pulstec schiet mest afgepast op juiste plek de grond in

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.

  2009-01-01

  Meststoffen vlakbij planten toedienen, en dan vooral fosfaat, leidt vaak tot een betere benutting van de meststof dan wanneer deze volvelds wordt aangebracht. Het levert bovendien een besparing op meststof op, terwijl productie en kwaliteit van het product behouden blijven

 3. Tchaikovsky, P.: Orchestral Suite no. 3 op. 55 / Terry Williams

  Index Scriptorium Estoniae

  Williams, Terry

  1996-01-01

  Uuest heliplaadist "Tchaikovsky, P.: Orchestral Suite no. 3 op. 55. Francesca di Rimini op. 32. Detroit Symphony Orchestra, Neeme Järvi". Chandos CHAN 9 419, distribution Media 7 (CD: 160F). TT: 1h 09'20"

 4. Prokofiev: Sinfonia Concertante Op. 125 / Pierre-E. Barbier

  Index Scriptorium Estoniae

  Barbier, Pierre-E.

  1998-01-01

  Uuest heliplaadist "Prokofiev: Sinfonia Concertante Op. 125; Miaskowsky: Cello Concerto Op. 66, sellisti Truls Mörk ja City of Birmingham Symphony Orchestra, joht. Paavo Järvi" Virgin Classics 5 45282 2. (1988)

 5. Management Challenges for DevOps Adoption within UK SMEs

  OpenAIRE

  Jones, Stephen; Noppen, Joost; Lettice, Fiona

  2016-01-01

  The DevOps phenomenon is gathering pace as more UK organisations seek to leverage the benefits it can potentially bring to software engineering functions. However substantial organisational change is inherent to adopting DevOps, especially where there are prior and established methods. As part of a wider piece of doctoral research investigating the management challenges of DevOps adoption, we present early findings of a six month qualitative diary study following the adoption of DevOps within...

 6. Shostakovich: Six Romances on Japanese Poems, Op. 21 / David Nice

  Index Scriptorium Estoniae

  Nice, David

  1996-01-01

  Uuest heliplaadist "Shostakovich: Six Romances on Japanese Poems, Op. 21. Six Poems of Marina Tsvetayeva, Op. 143. Suite on Verses of Michelangelo, Op. 145. Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi. DG 447 085-2GH (71 minutes:DDD)

 7. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 8. De Dutch Open Telescope, Nieuwe zonnetelescoop op La Palma

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, R.J.; Hammerschlag, R.H.; Bettonvil, F.C.M.

  1997-01-01

  Op het eiland La Palma is een nieuwe zonnetelescoop verrezen, de Dutch Open Telescope (DOT). Hij doet zijn naam eer aan: de DOT staat open en bloot op een vijftien meter hoog open statief, ogend alsof een spin op lange poten van Mars is neergedaald tus-sen de eerbiedwaardige koepels van de

 9. 14th SpaceOps Conference

  CERN Document Server

  Schmidhuber, Michael; Lee, Young; Kim, Bangyeop

  2017-01-01

  This book includes a selection of 30 reviewed and enhanced manuscripts published during the 14th SpaceOps Conference held in May 2016 in Daejeon, South Korea. The selection was driven by their quality and relevance to the space operations community. The papers represent a cross-section of three main subject areas: · Mission Management – management tasks for designing, preparing and operating a particular mission. · Spacecraft Operations – preparation and implementation of all activities to operate a space vehicle (crewed and uncrewed) under all conditions. · Ground Operations – preparation, qualification, and operations of a mission dedicated ground segment and appropriate infrastructure including antennas, control centers, and communication means and interfaces. This book promotes the SpaceOps Committee’s mission to foster the technical interchange on all aspects of space mission operations and ground data systems while promoting and maintaining an international community of space operations exper...

 10. Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jen van Horen

  2014-03-01

  Full Text Available Taking control over work related stress. Mindfulness destresses social workersStress is a major social problem. Due to the increasing workload and the content of the work, social workers are at risk to develop stress (symptoms. The physical and psychological consequences of prolonged stress are serious. By living healthy, optimize working conditions and applying mindfulness, stress can be reduced. Mindfulness is an effective and useful way to reduce stress. It increases the resistance of workers against stress, improves brainfunctions and therefore has a positive effect on the performance. These effects are great, but they are still weakly methodologically substantiated. A pilot project within the youthcare though, was enthusiastically received and proves to be effective against stress symptoms. The exercises that are part of this pilot fit well with the needs of employees. For organizations mindfulnesstrainings are a time-and cost-effective way of structural stress prevention.Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkersStress is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Door de toenemende werkdruk en de inhoud van het werk zijn maatschappelijk werkers een risicogroep om stress en stressklachten te ontwikkelen. De fysieke en psychische gevolgen die langdurige stress met zich meebrengt zijn ernstig. Door gezond te leven, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en mindfulness toe te passen kan stress terug worden gedrongen. Mindfulness is een effectieve en bruikbare manier om stress te verminderen. Het vergroot de weerbaarheid van werknemers tegen stress, het verbetert de hersenwerking en heeft daardoor een positief effect op het functioneren. Grote effecten dus, maar wel nog methodologisch zwak onderbouwd. Een pilot binnen de jeugdzorg op het gebied van mindfulness is enthousiast ontvangen en blijkt effectief tegen stressklachten. De oefeningen die onderdeel uitmaken van deze pilot sluiten goed aan bij de behoeften van

 11. MENINGKATKAN AKTIVITAS HASIL BELAJAR MENGELOLA KONFLIK DENGAN CO-OP CO-OP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilman Nafia

  2016-03-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar konsumsi dengan menggunakan kooperatif tipe co-op co-op siswa kelas X BB 2 SMK NU 01 Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK NU 01, Kota Kendal. Subyek dalam penelitian ini adalah kelas X BB 2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 74,11 dengan ketuntasan klasikal 71,63%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siklus II sebesar 83,04 dengan ketuntasan klasikal 87,84%. Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa, siklus I diperoleh hasil sebesar 65% meningkat menjadi 87,49% pada siklus II, sedangkan aktivitas guru siklus I sebesar 62,5% meningkat menjadi 84,37% pada siklus II. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan kooperatif tipe co-op co-op pada materi mengelola konflik. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah perlu adanya kesiapan guru sebelum memulai pelajaran, guru hendaknya mampu menguasai kelas dengan baik agar siswa lebih aktif, dan memilih metode yang tepat untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. The purpose of this study was to determine the increase in activity and learning outcomes with the content managing conflict of cooperative learning type co-op co-op students of class X BB 2 SMK NU 01 Kendal. This research is a class act. Location of the study conducted a SMK NU 01 Kendal, Kendal. The subjects in this study were class X BB 2. The result showed the average value of student learning outcomes in the first cycle of 74,11 to 71,63% classical completeness. While the average value of the second cycle of learning outcomes by 83,04 to 87,84% classical completeness. Observations of student activity showed an increase students' learning activities, cycle I obtained a yield of 65% increased to 87,49% in the second cycle, while the activity of the first

 12. Software Development with DevOps

  OpenAIRE

  Kristinsson, Rögnvaldur

  2015-01-01

  The goal of the study was to introduce DevOps in software development, its methods and approaches to software development. I was introduced to the subject by one of my teach-ers, which let me into further studies and researched on the subject and finally choosing it for the study. The subject was completely new to me when I started the study which I found inspirational as I was learning a new and an interesting subject on a daily basis dur-ing the process of writing the study. The materia...

 13. Lasius niger houdt rechts, vooral als het druk wordt op zijn verticale straten op bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuts, B.

  2009-01-01

  Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat

 14. Sturing op prestatie : sturen op de meest recente prestatie-eisen tijdens het ontwikkelingsproces van schoolgebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkers, E.H.

  2012-01-01

  Dit onderzoek is verricht in opdracht van Stichting Carmelcollege en POH. Stichting Carmelcollege is een organisatie die veertien instellingen in het voortgezet onderwijs onder haar beheer heeft. POH is een vereniging van een aantal grote adviesbureaus die zich onder andere richten op

 15. PRI leidt rupsen om de tuin: effect van tussenteelt en combinatieteelt op rupsen op spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2002-01-01

  PRI onderzocht in spruitkool het effect van bloemstroken met bruine mosterd of klaver, ingezaaid om de zes rijen, op de aantallen rupsen en de samenstelling van de rupsenpopulatie gedurende het groeiseizoen. In het artikel ook een beschrijving en illustraties van de zes belangrijkste rupsensoorten

 16. The Evaluation of Epiphyseal Plate Histological Changes in Osteopetrotic op/op Mice.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aligholi Sobhani

  2003-09-01

  Full Text Available This study was designed for evaluation of epiphyseal plate histological changes of femur bones in osteopetrotic op/op mice.In this study 5 osteopetrotic op/op mice which were purchased from the commercial source were used.The animals were killed by overdose of chloroform and their femur bones were extracted. The bones were fixed in 10% formaldehyde and decalcified by HCl (0.6N, and routine histological processing were performed. The sections were stained by H&E methods and studied by conventional light microscopy. The results showed that, proliferative zone (PZ and especially hypertrophic zone (HZ were much thickened. In the ossification zone, trabecular bones were irregular and atypical osteoblast cells were observed. The osteoclast cells were not attached to trabecular bones. The bone marrow cavity was restricted and bone marrow cells were poor and scattered. Findings of the present investigation are similar to those reported about epiphyseal plate in osteosclerotic (OC mice in which epiphyseal plate especially hypertrophic zone was thickened and chondrocytes were not substituted for osteoblasts in calcified cartilage area. Also, osteoclast cells had been inactive or absent in OC mice. For prevention of other complication due to the epiphyseal plate changes in new borne, suitable and punctually treatment protocols such as prescription of Macrophage Colony Stimulating-Factor (MCS-F could be useful.

 17. BEPS: quo vadis Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelisse, R.P.C.

  2015-01-01

  Schrijver blikt vooruit op de ontwikkelingen die dit jaar in de fiscale wereld gaan plaatsvinden. Hij stelt de vraag aan de orde of Nederland de ontwikkelingen op dit terrein moet afwachten of dat het verstandiger is juist niet af te wachten maar pro-actief haar fiscale stelsel op korte termijn

 18. VEP Responses to Op-Art Stimuli.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louise O'Hare

  Full Text Available Several types of striped patterns have been reported to cause adverse sensations described as visual discomfort. Previous research using op-art-based stimuli has demonstrated that spurious eye movement signals can cause the experience of illusory motion, or shimmering effects, which might be perceived as uncomfortable. Whilst the shimmering effects are one cause of discomfort, another possible contributor to discomfort is excessive neural responses: As striped patterns do not have the statistical redundancy typical of natural images, they are perhaps unable to be encoded efficiently. If this is the case, then this should be seen in the amplitude of the EEG response. This study found that stimuli that were judged to be most comfortable were also those with the lowest EEG amplitude. This provides some support for the idea that excessive neural responses might also contribute to discomfort judgements in normal populations, in stimuli controlled for perceived contrast.

 19. VEP Responses to Op-Art Stimuli.

  Science.gov (United States)

  O'Hare, Louise; Clarke, Alasdair D F; Pollux, Petra M J

  2015-01-01

  Several types of striped patterns have been reported to cause adverse sensations described as visual discomfort. Previous research using op-art-based stimuli has demonstrated that spurious eye movement signals can cause the experience of illusory motion, or shimmering effects, which might be perceived as uncomfortable. Whilst the shimmering effects are one cause of discomfort, another possible contributor to discomfort is excessive neural responses: As striped patterns do not have the statistical redundancy typical of natural images, they are perhaps unable to be encoded efficiently. If this is the case, then this should be seen in the amplitude of the EEG response. This study found that stimuli that were judged to be most comfortable were also those with the lowest EEG amplitude. This provides some support for the idea that excessive neural responses might also contribute to discomfort judgements in normal populations, in stimuli controlled for perceived contrast.

 20. Regenwater opvangen voor het vee loont op Lagekostenbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Blanken, K.

  2005-01-01

  Het Lagekostenbedrijf in Lelystad heeft ongeveer een jaar een proefopstelling gebruikt om regenwater op te vangen en als drinkwater voor het vee te gebruiken. De kosten voor het aanleggen van de watervoorziening zijn berekend en in een tabel weergegeven, evenals de besparing op de hoeveelheid

 1. OPS index - KOME | LSDB Archive [Life Science Database Archive metadata

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available switchLanguage; BLAST Search Image Search Home About Archive Update History Data ...listed. Data file File name: kome_ops_index.zip File URL: ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/kome/LATEST/kom...e History of This Database Site Policy | Contact Us OPS index - KOME | LSDB Archive ...

 2. Koeien met een glimlach op SMILE-bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2006-01-01

  Informatie over het SMILE-project (Sustainable Milk Initiative Launch in Europe), waarbij melkveehouders kijken op elkaars bedrijf en daarmee gestimuleerd worden om stalaanpassingen op het eigen bedrijf door te voeren, waarmee het aantal beschadigingen aan huid, hakken, knieën en nek bij hun koeien

 3. Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen AG; de Groot GM; CPV; M&V

  2016-01-01

  Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke

 4. Invloeden op de uitkomst van de TBA-herbeoordelingsoperatie

  NARCIS (Netherlands)

  Muijen, P. van; Tilburg, N.J.; Smulders, P.G.W.

  1999-01-01

  In dit artikel worden de resultaten beschreven van een steekproefonderzoek naar de invloeden op de uitkomst van de eenmalige beoordeling in het kader van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA). Onderzocht is wat de invloed is van de zes persoons- en

 5. Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2007 (Ordebevelen op stations)

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer J.G., Jan; Schilder A.E., [No Value

  2008-01-01

  Samenvatting: Het ARV berustte ten tijde van het tenlastegelegde op art. 27 Spoorwegwet 1875. Art. 7 ARV richt zich, kort gezegd en voor zover hier van belang, tot een ieder die zich als niet-reiziger op een station bevindt met het gebod de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een

 6. Monitor Zorg op afstand: verslaglegging van de peiling najaar 2007.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Veer, A.J.E. de; Francke, A.L.

  2008-01-01

  Zorg op afstand waarbij cliënt en verpleegkundige contact hebben via een videoverbinding, maakt opgang in de thuiszorg. Televisie en webcam bieden veel cliënten een nieuw perspectief. Techniek rukt op in de thuiszorg. Wat vroeger in sciencefictionfilms nog de toekomst leek – praten met iemand via

 7. Embracing Agile methodology during DevOps Developer Internship Program

  OpenAIRE

  Patwardhan, Amol; Kidd, Jon; Urena, Tiffany; Rajgopalan, Aishwarya

  2016-01-01

  The DevOps team adopted agile methodologies during the summer internship program as an initiative to move away from waterfall. The DevOps team implemented the Scrum software development strategy to create an internal data dictionary web application. This article reports on the transition process and lessons learned from the pilot program.

 8. "Den lille havfrue" som digital pop op-bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2017-01-01

  Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5......Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5...

 9. Beethoven, Ludwig van: Violinkonzert D-Dur op. 61

  Index Scriptorium Estoniae

  1997-01-01

  Uuest heliplaadist "Beethoven, Ludwig van: Violinkonzert D-Dur op. 61 (Kadenz: Alfred Schnittke). Romanzen für Violine und Orchester op. 40 und 50. Estonian National Symphony Orchestra, Arvo Volmer". Globe GLO 5155, distribution Talis (CD:153F). 1996. TT:1h 01'56"

 10. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 11. Betrouwbaar toetsen op Afstand: Auteurschap. TeSLA docent workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Janssen, José

  2018-01-01

  In de workshop wordt ingegaan op technologie die ingezet kan worden om toetsen op afstand betrouwbaar af te nemen door instrumenten en technologie in te zetten voor vaststellen van identiteit van persoon en auteurschap van product. Uitgelegd wordt hoe dit in yOUlearn ingezet kan worden in het kader

 12. Framework Proposal for DevOps Maturity Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos de Amorim Levita

  2018-01-01

  Full Text Available This paper proposes a framework for evaluating the DevOps maturity in organizations. The methodology was based on a literature review from which a theory was developed that sought to relate the main DevOps practices. For each of them, some research constructs were defined, which are precisely the objects to be measured by this model. Through a structure based on questions with graded answers, it is possible to indicate how much the unit of analysis that is being evaluated adheres to a DevOps approach in the development and implementation of applications. Therefore, the main contribution of this work is the DevOps maturity evaluation framework that can be easily replicated and, because of that, may be used by several companies to map possible improvement points in their implementation of the DevOps perspective for software development.

 13. Roussel. Sinfonien Nr. 3 g-Moll op. 42 und Nr. 4 A-Dur op. 5, Neeme Järvi / Christoph Schlüren

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlüren, Christoph

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Roussel. Sinfonien Nr. 3 g-Moll op. 42 und Nr. 4 A-Dur op. 53, Bacchus et Ariane op. 43 (Zweite Orchestersuite). Sinfonietta für Streichorchester d-Moll op. 52. Detroit Symphony Orchester, N. Järvi". Chandos/Koch CD 7007(WD: 70'10") DDD

 14. Agrarische marketing: grondslagen en ontwikkelingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenberg, M.T.G.

  1987-01-01

  Een uiteenzetting over enkele grondslagen en de evolutie van agrarische marketing.Deze is een subdicipline van de algemene marketing theorie. Aandacht is geschonken aan de verschillen tussen beide sinds de vijftiger jaren. Het belang van verticale marktsystemen in agrarische marketing wordt

 15. Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra

  NARCIS (Netherlands)

  van der Avoort HGAM; Bijen M; Ras A; Koopmans MPG; van Loon AM; LIO; LIS

  1997-01-01

  Watermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier

 16. Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen

  OpenAIRE

  McKenney, Susan; Mazereeuw, Marco; Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  McKenney, S., Mazereeuw, M., & Wopereis, I. (2012, 12 December). Scenario’s voor effectief leren op de werkplek; Sector Educatie; Workshop 2: Op weg naar oplossingen [Scenarios for effective workplace learning; Sector Education; Workshop 2: The road to solutions]. Workshop presented at the NHL Hogeschool, Leeuwarden, The Netherlands.

 17. A Fast Response Capability within NOAA/NOS/CO-OPS

  Science.gov (United States)

  2007-01-01

  A Fast Response Capability within NOAA/NOS/CO-OPS P. B. Burke NOAA/National Ocean Service/CO-OPS 1305 East-West Hwy. Silver Spring, MD 20910...USA pat.burke@noaa.gov T. Graff NOAA/National Ocean Service/CO-OPS 1305 East-West Hwy. Silver Spring, MD 20910 USA tammy.graff@noaa.gov... flotation hull, an instrumentation tower mounted atop the hull and a current meter mount with a mooring attachment. The triangular tower housed two

 18. Shostakovich: Symphony N14, Op. 135 / Edward Greenfield

  Index Scriptorium Estoniae

  Greenfield, Edward

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Shostakovich: Symphony N14, Op. 135; Mussorgsky: Songs and Dances of Death. Ljuba Kazarnovskaya (sop.), Brigitte Fassbaender (mez), Sergei Leiferkus (bar), Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi" DG CD 437 785 - 2GH

 19. NOS CO-OPS Active Currents Data, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has surface Active Currents data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These raw data have not...

 20. Is DevOps another Project Management Methodology?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Logica BANICA

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the authors aim to present the concept of DevOps (Development & Operations, considering its degree of novelty in the area of project management. Firstly, the authors will bring theoretical arguments to support the idea that DevOps is an early-stage methodology, built on the Agile principles, but coming with its own contributions in project management for software development and implementation. Therefore, we believe that after a short time, DevOps will replace its predecessors. Secondly, we experienced this methodology by developing a small project in academic environment by three teams of master students, using VersionOne software. The Conclusions will emphasize the relevance and the future expected effects of DevOps methodology in the project management domain.

 1. NOS CO-OPS Water Level Data, Verified, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has verified (quality-controlled), 6-minute, water level (tide) data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS)....

 2. NOS CO-OPS Meteorological Data, Relative Humidity, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Relative Humidity data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not...

 3. R. Strauss: Symphonia domestica, Op. 53 / David Nice

  Index Scriptorium Estoniae

  Nice, David

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "R. Strauss: Symphonia domestica, Op. 53. National Youth Orchestra of Great Britain / Christopher Seaman. Pickwick IMP Classics CD PCD 1080; Selected comparisons: SNO, Järvi (3/88) Chandos CHAN 8572"

 4. NOS CO-OPS Water Level Data, Verified, Hourly

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has verified (quality-controlled), hourly, water level (tide) data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS)....

 5. CO-OPS 1-minute Raw Tsunami Water Level Data

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — CO-OPS has been involved with tsunami warning and mitigation since the Coast and Geodetic Survey started the Tsunami Warning System in 1948 to provide warnings to...

 6. All Conservation Opportunity Areas (ECO.RES.ALL_OP_AREAS)

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The All_OP_Areas GIS layer are all the Conservation Opportunity Areas identified by MoRAP (produced for EPA Region 7). They designate areas with potential for...

 7. ICES adviseert sluiting visserij op blauwe wijting: overbevissing afgelopen jaren

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2001-01-01

  Het International Council for the Exploiration of the Sea adviseert de visserij op blauwe wijting in 2002 te staken totdat een herstelplan is vastgesteld. Aanleiding is de sterk afgenomen paaistand als gevolg van een ongereguleerde visserij

 8. NOS CO-OPS Meteorological Data, Rain Fall, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Rain Fall data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not been...

 9. Mineralen in balans op High-techbedrijf in 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Arendzen, I.; Hollander, C.J.; Scheppingen, van T.; Jagtenberg, K.

  2000-01-01

  Het high-techbedrijf mikt op een melkkostprijs van 75 cent per kg met scherpe randvoorwaarden voor diergezondheid en blijvend binnen de wettelijk toegestane mineralenverliezen. 1999 was een goed jaar wat betreft de mineralenbalans.

 10. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 11. NOS CO-OPS Meteorological Data, Wind, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Wind data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not been subjected...

 12. NOS CO-OPS Meteorological Data, Air Temperature, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Air Temperature data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not...

 13. NOS CO-OPS Meteorological Data, Visibility, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Visibility data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not been...

 14. NOS CO-OPS Meteorological Data, Conductivity, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Conductivity data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not been...

 15. NOS CO-OPS Meteorological Data, Water Temperature, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Water Temperature data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not...

 16. NOS CO-OPS Meteorological Data, Barometric Pressure, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has Barometric Pressure data from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). WARNING: These preliminary data have not...

 17. Kabalevsky, Violin Concerto in C major, Op. 48 / Robert Layton

  Index Scriptorium Estoniae

  Layton, Robert

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Kabalevsky, Violin Concerto in C major, Op. 48. Khachaturian, Violin Concerto in D minor, Lydia Mordkovitch (violin). Royal Scottish National Orchestra /Neeme Järvi". Chandos MC ABTD 1519; CD CHAN 8918 (53 minutes)

 18. Integrated Plan-Procedures-Telemetry Ops Concept and Prototype

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The project scope includes developing the ops concept and prototype for a near-seamless interface between mission plans, electronic procedures and live telemetry...

 19. TeSLA workshop betrouwbaar toetsen op afstand

  NARCIS (Netherlands)

  Brouns, Francis; Janssen, José

  2017-01-01

  Presentatie ten behoeve van workshop betrouwbaar toetsen op afstand voor docenten van de Open Universiteit Nederland betrokken in de derde TeSLA pilot. Topics: toetsfraude, toetsdesign, technologie voor authenticatie en verificatie van auteurschap, TeSLA instrumenten.

 20. Developments in sanitary techniques 2011-2012. Important progress through studies in 2011; Ontwikkelingen sanitaire technieken 2011-2012. Belangrijke vorderingen door studies in 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W.

  2011-12-15

  In 2011, new laws and regulations were the main theme in sanitary techniques (ST). Libraries have been updated in the areas of tap water installations and sewer systems of buildings. Some important progress was made in the framework of several ST preliminary studies conducted by TVVL and Uneto-VNI. Still, the start-up of new ST studies and projects in 2012 is lagging behind compared to previous years. [Dutch] Het vakgebied van sanitaire technieken (ST) stond in 2011 vooral in het teken van nieuwe wet- en regelgeving. Zowel op het gebied van leidingwaterinstallaties als riolering van bouwwerken zijn de bibliotheken geactualiseerd. In het kader van enkele ST-voorstudies, uitgevoerd door TVVL en Uneto-VNI zijn belangrijke vorderingen gemaakt. De opstart van nieuwe ST-studies en -projecten in 2012 blijft echter achter ten opzichte van voorgaande jaren.

 1. Climatic change and development of law in 2005. Preliminary advice and report of the 89th general meeting of the Association for Environmental Laws, September 30, 2005; Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005. Preadviezen en verslag van de 89e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Angeren, J.R.; Bazelmans, J.M.; Cozijnsen, C.J.H.; Driesprong, A.; Van der Jagt, J.A.E.; Peeters, M.; Verbaan, I.J.; Van Rijswijck, H.F.M.W.; Ramnewash-Oemrawsingh, S.T. (ed.); De Kramer, P.T. (ed.)

  2006-07-01

  The development of laws to control the climate change problem has only just begun. The Netherlands, too, has legal measures for controlling this problem and first jurisprudence has developed. The working group 'Climate change and development of laws', which was set up by the Dutch Society for Environmental Law, has thoroughly examined the legal side of climate change. This resulted in a preliminary advice in which international and European legislative developments, various aspects of emission trading and its international variant are discussed. Moreover, national and international water management in relation to the consequences of climate change are also examined. (mk) [Dutch] De rechtsontwikkeling om klimaatveranderingen probleem te beheersen is in feite maar net begonnen. Ook in Nederland zijn wettelijke maatregelen van kracht ter beheersing van dit probleem en is de eerste jurisprudentie hierover gevormd. De door de Vereniging voor Milieurecht ingestelde werkgroep 'Klimaatverandering en rechtsontwikkeling' heeft zich verdiept in de juridische kant van klimaatverandering. Dit mondde uit in een preadvies waarin internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke ontwikkelingen, diverse aspecten van emissiehandel en de internationale variant daarvan aanbod komen. Bovendien wordt ingegaan op het nationale en internationale waterbeleid in relatie tot de gevolgen van klimaatverandering.

 2. Dorothy Jorgensen - Co-Op Tour Summary

  Science.gov (United States)

  Jorgensen, Dorothy

  2014-01-01

  NASA is a household name in this day and age, known commonly as America's government-run powerhouse of innovation and space exploration. It is a common dream for students to be a part of NASA's workforce, but I did not realize that it was my dream until I found that I could not imagine working anywhere else. From August to December, I had the privilege of a co-op tour with NASA at the Johnson Space Center. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) first formed in the early hysteria of the Cold War, and in its early days it received enormous funding and political support. It was America's response to the Russian Sputnik, which was a not only a stark symbol of what was suddenly possible, but also of how far behind the United States had fallen in the race for technology. The political atmosphere in the world has since changed, but NASA's drive to push the boundaries of the impossible has not faded: NASA's primary mission has been exploration for the betterment of mankind, and it works towards that mission to this day. The specific NASA site that I worked in was by a coast near Houston, TX, at the Johnson Space Center (Figure 1). I was led on my first day of work to a building dedicated to Structural Engineering (Building 13), which was where I would be spending most of my time in the months to come. It was here that I had my desk and cubicle, and would later do the bulk of my computer modeling and theoretical planning. Later that day we traveled to the Vibrations and Acoustics Test Facility (Building 49), and here I was shown the parts we would use for our technical project and the locations we would work in. I worked in the Loads and Dynamics Branch of the Structural Engineering Division, in the Engineering Directorate.

 3. Versoening tussen leerders: Is parallelmediumskole die antwoord op die rassismeprobleem?

  OpenAIRE

  Du Plessis, Elize; Marais, Petro

  2017-01-01

  Die Suid-Afrikaanse Grondwet stel dit duidelik dat enige vorm van diskriminasie nie toegelaat mag word nie. In ons skole beteken dit dat elke leerder ʼn reg het op goeie opvoeding en ʼn veilige skoolomgewing. Die fokus van hierdie navorsing is gerig op bestaande parallelmediumskole. Die uiteindelike vraagstuk is dus hoe multikulturele onderwys bevorder word en hoe rassisme aangespreek kan word? As teoretiese raamwerk is Kohlsberg se kognitiewe ontwikkelingsbenadering en Whitehouse se univerele ...

 4. Continuous Integration, Deployment and Testing in DevOps Environment

  OpenAIRE

  Amaradri, Anand Srivatsav; Nutalapati, Swetha Bindu

  2016-01-01

  Context. Owing to a multitude of factors like rapid changes in technology, market needs, and business competitiveness, software companies these days are facing pressure to deliver software rapidly and on a frequent basis. For frequent and faster delivery, companies should be lean and agile in all phases of the software development life cycle. An approach called DevOps, which is based on agile principles has come into play. DevOps bridges the gap between development and operations teams and fa...

 5. Stenhammer, Wilhelm. sinfonien Nr. 1 F-Dur und Nr. 2 g-Moll op. 34, Excelsior! op. 13, Serenade F-Dur op. 31. Sinfonieorchester Göteborg, Neeme Järvi / Andreas K. W. Meyer

  Index Scriptorium Estoniae

  Meyer, Andreas K. W.

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Stenhammer, Wilhelm. sinfonien Nr. 1 F-Dur und Nr. 2 g-Moll op. 34, Excelsior! op. 13, Serenade F-Dur op. 31. Sinfonieorchester Göteborg, Neeme Järvi". DG 2 CD 445857-2 (WD: 138'37")

 6. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 7. Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker; resultaten van twee jaar experimenteel ondezoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, C.L.; Heinen, M.; Clevering, O.A.; Kleef, van J.

  2005-01-01

  Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bufferstrook dan onder de akker. Stabiele

 8. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 9. A model of cooperation: the Pact op Zuid information system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frans Spierings

  2010-06-01

  Welzijnsorganisaties, onderzoekinstellingen, overheidsinstellingen en woningcorporaties zijn alle potentiële partners in stedelijke herstructureringsprogramma’s. Het combineren van de belangen van deze organisaties vormt een interessante managementuitdaging. Ook is het een uitdaging om een informatiesysteem te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de informatiebehoefte van alle partners, zowel de afzonderlijke organisaties, als het collectief. Dit artikel zal deze uitdaging van informatiemanagement bespreken, door een case study naar cooperative knowledge production te presenteren. De case study heeft betrekking op het Rotterdamse stedelijk investeringssprogramma “Pact op Zuid”, een programma waarin tussen 2006 en 2016 1.5 miljard euro wordt geïnvesteerd in stedelijk gebied met 190.000 inwoners. Dit artikel geeft allereerst inzicht in literatuur over innovatieconfiguraties en lerende netwerken, concepten die belangrijk zijn om de complexiteit van stedelijke renovatie en cooperative knowledge production te begrijpen. Het bespreekt eveneens hoe cooperative knowledge production binnen Pact op Zuid plaatsvond.

 10. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 11. Gamma and neutron irradiation tests on commercial IC op amps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kennedy, E.J.; Morris, A.C. Jr.; Su, D.K.

  1985-01-01

  Experimental results of gamma and neutron irradiation tests on 30 types of integrated-circuit operational amplifiers from 11 manufacturers are presented. All units were low-cost, commercial-grade devices. Op amps were evaluated for changes in offset voltage, input bias current, power supply current, open-loop gain, gain-bandwidth product, slew rate, power-supply and common-mode rejection ratios. Bipolar transistor op amps with resistive collector load resistors for the input stage indicated the best radiation hardness

 12. Analisis Derau dalam Perancangan Rangkaian Terintegrasi Op-Amp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Sendari

  2009-02-01

  Full Text Available Perancangan IC Op-Amp, memerlukan spesifikasi-spesifikasi yang meliputi parameter proses dan parameter perancangan. Dalam menentukan parameter perancangan, derau merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, karena derau dapat menentukan keandalan perancangan. Untuk menganalisis derau pada IC Op-Amp langkah pertama yang harus diketahui adalah sumber-sumber derau, setelah itu dilakukan analisis derau baik secara teoritis maupun secara simulasi untuk mengetahui derau yang mungkin terjadi dalam perancangan IC, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan atau tidak. Untuk simulasi derau dapat dilakukan dengan program Spice.

 13. Opvang en vervoederen van hemelwater op Aver Heino

  NARCIS (Netherlands)

  Verstappen-Boerekamp, J.A.M.; Wolters, G.M.V.H.; Schooten, van H.A.

  2000-01-01

  Op Aver Heino wordt sinds het najaar van 1995 van 2000 m2 dakoppervlak hemelwater opgevangen om te gebruiken voor het drenken van vee. In deze 3z jaar is met hemelwateropvang voor 50 % in de waterbehoefte voor het vee voorzien.

 14. Met kerse op met -konstruksies 1 : 'n Verwysingspuntperspektief ...

  African Journals Online (AJOL)

  Met kerse op met-konstruksies1: 'n Verwysingspuntperspektief. Johanna Messerschmidt, Luna Bergh. Abstract. This article analyses the usage of the Afrikaans preposition met ('with'). The analysis is done within the framework of Cognitive Linguistics and more specifically within the model proposed by Langacker (1993) ...

 15. Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot

  NARCIS (Netherlands)

  Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, van S.M.

  2014-01-01

  Ieder jaar vallen er doden en gewonden in het verkeer bij ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het alcoholslotprogramma draagt bij aan het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers en is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Als

 16. Resensie: Chaos, of Op soek na Superman | Barendse | Tydskrif vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Resensie: Chaos, of Op soek na Superman. JM Barendse. Abstract. Hans Pienaar. Melville: Altoviolet, 2012. 258 pp. ISBN 978-0-620-54118-3. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v50i2.28 · AJOL African Journals ...

 17. Toegankelijkheid van applicaties en content op internet voor consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Nooren, P.A.

  2013-01-01

  Het principe dat consumenten toegang moeten hebben tot hun eigen keuze aan applicaties en content op internet is al jaren gevestigd. Tegelijkertijd ontstaat regelmatig discussie over de vraag hoe die toegankelijkheid in de praktijk moet worden gewaarborgd en of hij al dan niet wordt belemmerd. Dit

 18. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 19. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  UPuser

  effektiewe stresbeheer as een van die temas te hanteer. Op grond van die navorsing deur onder andere Lawson (1985) en Taylor (1999) sou ek graag die proses van differensiasie2 ook by genoemde lys voeg as tema vir bespreking tydens huweliksvoorbereiding. 2 Differensiasie kan beskryf word as die losmaakproses ...

 20. TEENOOR DROEVOEDING EN PROTEiENPEIL OP DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  brith to 136 kg with two planes of nutrition from 53 to 136 kilograms. J. Anim. Sci. 37,683. SIEBRITS, F.K., 1979. Die kwantifisering van effekte van oat teenoor droe voeding op die spekvark. M.Sc. (Agric) verhandeling. Universiteit van Pretoria. THORBEK, GRETE, 1975. Studies on energy metabolism in growing pigs.

 1. Sibelius: Kullervo, Op. 7. Eeva-Liisa Saarinen / Robert Layton

  Index Scriptorium Estoniae

  Layton, Robert

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius: Kullervo, Op. 7. Eeva-Liisa Saarinen, Jorma Hynninen. Estonian State Academic Male Choir, Helsinki University Male Choir, Helsinki Philharmonic Orchestra / Paavo Berglund. EMI Matrix CD CDM 565080-2 (72 minutes); Comparative versions: Mattila, Hynninen, Gothenburg SO / Järvi (1/87)(BIS)CD 313; Rorholm, Hynninen, Los Angeles PO / Salonen (7/93)(SONY)SK 52563

 2. Invloed krachtvoerniveau op vleesproduktiekenmerken van Piemontese met zwartbont kruislingstieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hanekamp, W.J.A.

  1989-01-01

  Met 3 ronden van elk 36 Piemontese X zwartbonte kruislingstieren is het effect van extra krachtvoer vergeleken met de normaal gangbare gift naast onbeperkt snijmaoskuil. De stieren waren gehuisvest in een natuurlijk geventileerde stal (space-boarding)en op een volledige roostervloer.

 3. Effecten van de voorbewerking op het gehalte aan inhoudsstoffen paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Aanholt, van L.; Elderen, van C.

  1998-01-01

  Het chemisch laboratorium werkte het afgelopen jaar een analysemethode uit voor het bepalen van vitamine-C in paprikavruchten (Aanholt, 1997). Met de wetenschap voor ogen dat vitamine-C zeer snel op verschillende manieren afgebroken kan worden, werd besloten tot een enigermate afwijkende methode van

 4. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 5. CMOS technology and current-feedback op-amps

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Erik

  1993-01-01

  Some of the problems related to the application of CMOS technology to current-feedback operational amplifiers (CFB op-amps) are identified. Problems caused by the low device transconductance and by the absence of matching between p-channel and n-channel transistors are examined, and circuit...

 6. n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde ...

  African Journals Online (AJOL)

  28 Mei 2014 ... Soortgelyke poging is 'n artikel wat in 2011 in Historia verskyn het, wat die resente geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk ten opsigte van die kerk se ...... en tydskrifte was vir lidmate deur die internet beskikbaar. Deur 'n knoppie op die rekenaar te druk, kon enigeen 'n standpunt stel ...

 7. Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Coppens, L.; Gils, van J.; Laak, ter T.L.

  2014-01-01

  Voor geneesmiddelen zijn de rwzi’s de belangrijkste route naar het oppervlaktewater. We hebben een model ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi’s op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland kunnen voorspellen. Dat maakt inzichtelijk waar maatregelen het meest effectief zijn. We hebben

 8. Sturen op geluk: is dat mogelijk en wenselijk?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2012-01-01

  textabstractHet idee dat de overheid zou moeten sturen op geluk is meer dan 200 jaar geleden al bepleit door Jeremy Bentham (1789). Volgens hem moeten wij streven naar groter geluk voor een groter aantal mensen, ook bij het maken van publieke keuzen. Dit heet in het filosofenjargon ‘politiek

 9. Så rejser jeg mig op og vandrer tilbage til Paamiut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  I denne artikel undersøges indhold i og betydningen af unges teater monologer – som de fandt sted i forbindelse med C:ntact’s teater-opsætning med en gruppe unge i Paamiut. Forestillingen bestod af 8 monologer, der blev fremsat af de unge. Da der var tale om monologer undersøges det, hvad der er ...

 10. Lær de studerende at bygge op

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2012-01-01

  På universitetet trænes de studerende i at tage ting fra hinanden: analysere, problematisere og kritisere. Intellektuelt og videnskabeligt er det selvsagt uvurderlige evner, men på en arbejdsplads skal man bygge noget op, der fungerer. Det handler oftere om at syntetisere, dvs. om at skabe nye...

 11. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 12. Gezondheidslogo's op eten: Verkenningen rond hun recente opmars

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Kleef, van E.

  2009-01-01

  Zowel hun recente en resolute opkomst in de voedingsmarkt als de toegedichte positieve invloed op het gezondheidsvraagstuk geven aanleiding gezondheidlogo's, zoals "Ik Kies Bewust" en het "Gezonde Keuze Klavertje", nader onder de loep te nemen. De verkenningen in dit boek stellen zich vragen bij

 13. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 14. Toezicht in de open samenleving : Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  van Erp, J.G.|info:eu-repo/dai/nl/161941958

  2016-01-01

  Globalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor het houden van toezicht op multinationale ondernemingen. Dat is de kern van de oratie die professor Judith van Erp uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel Publieke Instituties aan de Universiteit Utrecht. Globalisering heeft voor ondernemingen

 15. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in

 16. ProOpDB: Prokaryotic Operon DataBase.

  Science.gov (United States)

  Taboada, Blanca; Ciria, Ricardo; Martinez-Guerrero, Cristian E; Merino, Enrique

  2012-01-01

  The Prokaryotic Operon DataBase (ProOpDB, http://operons.ibt.unam.mx/OperonPredictor) constitutes one of the most precise and complete repositories of operon predictions now available. Using our novel and highly accurate operon identification algorithm, we have predicted the operon structures of more than 1200 prokaryotic genomes. ProOpDB offers diverse alternatives by which a set of operon predictions can be retrieved including: (i) organism name, (ii) metabolic pathways, as defined by the KEGG database, (iii) gene orthology, as defined by the COG database, (iv) conserved protein domains, as defined by the Pfam database, (v) reference gene and (vi) reference operon, among others. In order to limit the operon output to non-redundant organisms, ProOpDB offers an efficient method to select the most representative organisms based on a precompiled phylogenetic distances matrix. In addition, the ProOpDB operon predictions are used directly as the input data of our Gene Context Tool to visualize their genomic context and retrieve the sequence of their corresponding 5' regulatory regions, as well as the nucleotide or amino acid sequences of their genes.

 17. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 18. Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land

  NARCIS (Netherlands)

  Winkelman, J.E.; Kistenkas, F.H.; Epe, M.J.

  2008-01-01

  Uit dit literatuuronderzoek komt naar voren dat windturbines aanzienlijke effecten kunnen hebben op vleermuizen en vogels in de zin van aantallen aanvaringsslachtoffers, mate van verstoring en/of barrièrewerking. Omdat vleermuizen en vogels onder andere bescherming genieten vanwege de

 19. Op een kaal plein valt niets te kiezen (Interview)

  NARCIS (Netherlands)

  Boo, de M.; Lenzholzer, S.

  2010-01-01

  Pleinen en straten worden geteisterd door gure windvlagen of je smelt juist weg als de zon flink schijnt. In haar proefschrift legt Sanda Lenzholzer uit dat ontwerpers meer rekening moeten houden met het microklimaat in de stad. Dat houdt ook de aso’s op afstand.

 20. De Haagse Stationsweg : De alledaagse wereld haaks op beleidsambitites

  NARCIS (Netherlands)

  Ercan Büyükçifçi

  2014-01-01

  De gemeente Den Haag buigt zich al jaren over de revitalisering van de winkelstraat Stationsweg. Ze typeert de straat, die tussen het station Hollands Spoor en de binnenstad ligt, als ‘de rode loper’. Dit roept het beeld op van een aantrekkelijk route waar men plezier aan beleeft. De vraag is in

 1. A qualitative study of DevOps usage in practice

  NARCIS (Netherlands)

  Erich, F.M.A.; Amrit, Chintan Amrit; Daneva, Maya

  Organizations are introducing agile and lean software development techniques in operations to increase the pace of their software development process and to improve the quality of their software. They use the term DevOps, a portmanteau of development and operations, as an umbrella term to describe

 2. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 3. Sibelius: Scaramouche op. 71, Neeme Järvi / Rainer Wagner

  Index Scriptorium Estoniae

  Wagner, Rainer

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius: Scaramouche op. 71 [World Premiere REcording of the Complete Score]. Hochzeitmarsch aus der Musik zum Drama Die Sprache der Vögel [Wedding March "The Language of the Birds"]. Göteborger Sinfoniker, Neeme Järvi. BIS/Disco-Ccenter CD 502 (WD:68'28") DDD

 4. Trendy op weg naar NURC's, SOCC's en STOSsen

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van K.A.H.

  1999-01-01

  Extrapolatie leidt vaak tot onzinnige voorspellingen. Men komt tot de conclusie dat in het jaar 3000 voldoende mensen op aarde zullen leven om alle ontbrekende materie in bet heelal te verkiaren, dat over ioo jaar 423,3% van de wereidreserve aan fossiele brandstoffen is verbruikt, of dat Bill Gates

 5. Effecten van programmeeronderwijs op computational thinking: een reviewstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brand-Gruwel, Saskia

  2018-01-01

  Om het onderwijs meer inzicht te geven in de efecten van programmeeronderwijs op CT van leerlingen is deze reviewstudie uitgevoerd. De resultaten kunnen onderwijsontwikkelaars en docenten helpen bij het maken van keuze over de wijze waarop programmeeronderwijs kan worden ontworpen om CT van

 6. TNT gaat op klantreis om tevredenheid te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Jorritsma, A.

  2010-01-01

  Als we weten wat klanten ervaren en voelen, weten we ook wat we goed doen en waar de verbeterpunten zitten, hoe we de omzet kunnen laten groeien en kosten kunnen besparen. TNT Post omarmde de door TNO ontwikkelde 'Customer Journey' methode en ging op klantreis.

 7. Sibelius: Der Sturm, Op. 109, Neeme Järvi / Gerhard Pätzig

  Index Scriptorium Estoniae

  Pätzig, Gerhard

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius: Der Sturm, Op. 109, (Vorspiel und Konzertsuiten zu Shakespeares Drama), Cassazione, Op.6, Preludio, Tiera. Sinfonieorchester Göteborg, Neeme Järvi". BIS/ Disco-Center CD 448 71'43") DDD

 8. Connected vehicle pilot deployment program phase 1, concept of operations (ConOps) - New York City.

  Science.gov (United States)

  2016-04-08

  This document describes the Concept of Operations (ConOps) for the New York City Department of Transportation (NYC) Connected Vehicle Pilot Deployment (CVPD) Project. This ConOps describes the current state of operations, establishes the reasons for ...

 9. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 10. Tchaikovsky: Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 / Jonathan Swain

  Index Scriptorium Estoniae

  Swain, Jonathan

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Tchaikovsky: Symphony No. 5 in E minor, Op. 64; Rimsky-Korsakov: Russian Easter Festival Overture, Op. 36. Philharmonia Orchestra / Giuseppe Sinopoli; Overture - selected comparison: Gothenburg SO, Järvi (3/91) DG 429984-2GH

 11. Alfven. Symphony No 5 in A minor, Op. 54 / Robert Layton

  Index Scriptorium Estoniae

  Layton, Robert

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Alfven. Symphony No 5 in A minor, Op. 54. The Mountain King - Suite, Gustav II Adolf, Op. 49 - Elegy. Royal Stockholm Philarmonic Orchestra / Neeme Järvi. BIS CD 585 (68 minutes) Recorded in association with Trygg Hansa"

 12. Tchaikovsky: Piano Concerto N1 in B flat minor, Op.23 / David J. Fanning

  Index Scriptorium Estoniae

  Fanning, David J.

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Tchaikovsky: Piano Concerto N1 in B flat minor, Op.23, Suite N4 in G major, Op.61, "Mozartiana". Constantine Orbelian (pf), Philarmonia Orchestra, Neeme Järvi" Chandos ABTD 1413. CHAN 8777

 13. Teks op teks op teks: intertekstualiteit in Ingrid Winterbach se Niggie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Botha

  2006-07-01

  Full Text Available Text on text on text: intertextuality in Ingrid Winterbach’s Niggie This article focuses on the creative adaptation of Anglo-Boer War material in Ingrid Winterbach’s (formerly Lettie Viljoen “Niggie” (“Cousin” (2002 with specific reference to the historiographical-metafictional element and intertextual game with texts written during or shortly after the Anglo-Boer War in Dutch, such as Totius’ “Vier-en-sestig dae te velde: ’n oorlogsdagboek” (“Sixty four days afield: a war diary” (1977 and in English, “Woman’s endurance” (1904 by A.D.L. and Deneys Reitz’s “Commando: a Boer journal of the Boer War” (1932. The intertextuality of more recent texts such as “Op soek na generaal Mannetjies Mentz” (“In Search of General Mannetjies Mentz” (1998 by Christoffel Coetzee, Klaas Steytler’s “Ons oorlog” (“Our war” (2000 and Etienne Leroux’s “Magersfontein, O! Magersfontein” (1976 will also be discussed. A literary analysis is done of the novel “Niggie”, with specific focus on the nature and function of Anglo-Boer War material in Winterbach’s text. The question is posed why is there such a sustained focus and creative adaptation of Anglo-Boer War texts in Winterbach’s oeuvre, especially in “Belemmering” (“Impediment” (1990; “Karolina Ferreira” (1993; “Buller se plan” (“Buller’s plan” (1999 and “Niggie” (“Cousin” (2002? How does she adapt this material? What is the function of this process and in what way does this novel impact on the reader a century after the war?

 14. Vrede-, Bevrijding- en Vrijheid-verhalen op locatie – augmented reality en navigatie applicatie op smart phones

  NARCIS (Netherlands)

  Lammeren, van R.J.A.; Bergsma, A.R.; Franke, G.J.

  2010-01-01

  In de periode december 2009 - mei 2010 is de applicatie Vrede, Bevrijding en Vrijheid ontwikkeld. Deze applicatie biedt gebruikers van smart phones met draadloos internet, zoals Android-phones en iPhones, de mogelijkheid om op locatie verhalen te luisteren, te lezen en te bekijken. Dit verslag

 15. Geïnduceerde afbraak residuen op fruit : nieuwe technieken 2011 : eindrapportage

  OpenAIRE

  Bastiaan-Net, S.; Berg-Somhorst, van de, B.P.M.

  2012-01-01

  Een behandelingstap met het reducerend middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer maar deze techniek vergt verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen. De activiteiten binnen dit onderzoek hebben zich gericht op het verbeteren van deze behandelingstap met additionele technieken. In 2011 zijn voornamelijk de technieken “Koude Plasma” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. De...

 16. State Supervision of Mines. Annual Report 2011; Staatstoezicht op de Mijnen. Jaarverslag 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, J. (ed.)

  2011-08-15

  State Supervision of Mines (SSM) oversees the compliance with statutory regulations applicable to mineral exploration, extraction, storage and transport of minerals, focusing on the aspects of health, safety, the environment, effective extraction and soil movements [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen.

 17. State Supervision of Mines. Annual Report 2010; Staatstoezicht op de Mijnen. Jaarverslag 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, J. (ed.)

  2011-10-15

  State Supervision of Mines (SSM) oversees the compliance with statutory regulations applicable to mineral exploration, extraction, storage and transport of minerals, focusing on the aspects of health, safety, the environment, effective extraction and soil movements. [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen.

 18. Visualization of candidate division OP3 cocci in limonene-degrading methanogenic cultures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rotaru, Amelia-Elena; Schauer, Regina; Probian, Christina

  2012-01-01

  Members of candidate division OP3 were detected in 16S rRNA gene clone libraries from methanogenic enrichment cultures that utilized limonene as a carbon and energy source. We developed probes for the visualization of OP3 cells. In situ hybridization experiments with newly designed OP3-specific...

 19. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 20. Effect 5e Nitraat Actie Programma op de bodembelasting. Berekening bodembelasting voor berekening van de waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Koeijer, de T.J.; Luesink, H.H.

  2015-01-01

  Uit de MAMBO-berekeningen blijkt dat door invoering van het 5e NAP het gebruik van dierlijke mest op zandgrond daalt. De grootste daling treedt in het zuidelijk zandgebied op. Daarnaast treedt er een verschuiving op van de aanwending van varkensmest naar graasdiermest. Dit komt door de aanscherping

 1. NGO's op Curacao: identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot verbetering

  NARCIS (Netherlands)

  Elias, Michael; Halman, Johannes I.M.; Knigge, Siert; Sophia, Rudsel

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoek onder Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) op Curaçao dat op verzoek van de AMFO door de stichting ABC Advies is uitgevoerd. In het onderzoek dat plaatsvond in de periode van 26 oktober t/m 2 november 2009 zijn belangrijke knelpunten die leven bij NGO’s op

 2. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 3. Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 12 op. 112 (Das Jahr 1917) / Hans-Christian Dadelsen

  Index Scriptorium Estoniae

  Dadelsen, Hans-Christian

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 12 op. 112 (Das Jahr 1917). Hamlet-Suite op. 32a. Das goldene Zeitalter [The Age of Gold] (Suite) op. 22a. Göteborger Symphoniker, Neeme Järvi". DG CD 431 688-2 (WD:77'21") DDD

 4. Barber: Sinfonie Nr. 1, Op. 9, Neeme Järvi / Bernhard Uske

  Index Scriptorium Estoniae

  Uske, Bernhard

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Barber: Sinfonie Nr. 1, Op. 9. Ouvertüre School for Scandal, Op. 5; Beach: Sinfonie e-Moll, Op. 32, "Gaelic". Detroit Symphony Orchestra /Neeme Järvi". Chandes cassette ABTD 1550; CD CHAN 8958 (72 minutes)

 5. Prokofiev: Piano Concertos - N1 in Dflat major, Op. 10 / David J. Fanning

  Index Scriptorium Estoniae

  Fanning, David J.

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Prokofiev: Piano Concertos - N1 in Dflat major, Op. 10, N4 in Bflat major, Op.53 "for the left hand", N5 in Gmajor, Op.55. Boris Berman (piano) Royal Concertgebouw Orchestra, Neeme Järvi". Chandos ABTD 1424. CHAN 8791

 6. Gravitational Couplings for Gop-Planes and y-Op-Planes

  OpenAIRE

  Giraldo, Juan Fernando Ospina

  2000-01-01

  The Wess-Zumino actions for generalized orientifold planes (GOp-planes) and y-deformed orientifold planes (yOp-planes) are presented and two series power expantions are realized from whiches processes that involves GOp-planes,yOp-planes, RR-forms, gravitons and gaugeons, are obtained. Finally non-standard GOp-planes and y-Op-planes are showed.

 7. Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling : Safe reintegration of sexual offenders

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Motiuk, L.L.; Marle, H.J.C. van

  2000-01-01

  Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan plannen om in Nederland de wettelijke mogelijkheden voor toezicht op 'gevaarlijke' ex-delinquenten te verruimen. Deze bundel bevat twee bijdragen die inzicht geven in de

 8. Art or Science: Operational Logistics as Applied to Op Art

  Science.gov (United States)

  2006-02-13

  FINAL 3. DATES COVERED (From - To) 4. TITLE AND SUBTITLE Art or Science : Operational Logistics as Applied to Op Art 5a. CONTRACT... Art or Science ? Operational Logistics as applied to Operational Art By Milo L. Shank Major, USMC A paper submitted to the...than just a science . Keeping Thorpe’s work in context, it was written circa World War One, before Operational Art was an established and accepted

 9. Toezicht in de open samenleving : Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen

  OpenAIRE

  van Erp, J.G.

  2016-01-01

  Globalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor het houden van toezicht op multinationale ondernemingen. Dat is de kern van de oratie die professor Judith van Erp uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel Publieke Instituties aan de Universiteit Utrecht. Globalisering heeft voor ondernemingen veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd, maar ook nieuwe gelegenheden voor organisatiecriminaliteit. Daarom moet toezicht zich vernieuwen. In haar leerstoel wil Van Erp nieuwe toezichtinstituties onderzoe...

 10. Context-based Sales and Operations Planning (S&OP) research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jesper; Jonsson, Patrik

  2018-01-01

  must be considered when designing and implementing S&OP. Originality/values – This study focused on identifying relevant research on S&OP design by analysing the contribution of literature to a research framework inspired by contingency based research of operations and supply chain management.......Purpose – This paper’s purpose was to describe and categorize how current literature contributes to S&OP research on how contextual variables affect S&OP design and to frame future areas for context-based S&OP research. Design/methodology/approach – The method used was a systematic literature...... – The review found that S&OP design depends on industry, dynamic complexity, detail complexity and organisational characteristics. The findings of the literature review suggest that future research should study the roles of industry, complexity, system and process and organisational characteristics in S&OP...

 11. Use of Linkage Technique in Johannes Brahms’ op. 78 and Leopoldo Miguéz’s op.14 Violin Sonatas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desirée Johanna Mesquita Mayr

  2016-11-01

  Full Text Available This paper specifically addresses linkage, a characteristically Brahmsian technique employed in the formation of musical ideas through the gradual transformation of precedent elements, being considered an indicator in the use of developing variation. After a detailed review of the literature encompassing definitions, classification and exemplification considering works of three theorists (FRISCH, 1984. SMITH, 2007. RAHN, 2015, an original proposal for a typology of linkage is presented. We compare a special occurrence of linkage in Brahms’ Violin Sonata, op. 78 to two similar occurrences in Leopoldo Miguéz’s sonata op. 14, a work of the same genre.. The results reinforce the hypothesis that Miguéz had employed organic constructive processes in his piece.

 12. Sibelius. Lemminkäinen-Legenden op. 22 Nr. 1-4 / Christoph Schlüren

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlüren, Christoph

  1997-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius. Lemminkäinen-Legenden op. 22 Nr. 1-4, Pohjolas Tochter op. 49, Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang op. 55; Göteborger Sinfoniker, Neeme Järvi; DG CD 453 426-2 (WD: 70'37") DDD Võrreldud: Opus 22: Segerstam (Ondine 852-2); op. 22 und 55; Paavo Järvi" (Virgin 545 213-2); op. 49: Segerstam (Chandos 8965)

 13. God se antwoord op geweld en land in Deuteronomium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.L. Helberg

  2015-09-01

  Full Text Available Deuteronomium getuig van God se besondere liefde soos Hy dit in verband met die Beloofde Land aan Israel betoon het. Sy bevoorregting van Israel asook sy betrokkenheid by geweld roep egter baie vrae en bespreking op. Twee aspekte wat nie in die besprekings daarvan werklik aandag kry nie, word in hierdie artikel ondersoek: enersyds die verantwoordelikheid en/of skuld van die menslike partye en andersyds dié van God. Die bevindinge is: (1 Nie die nasies of Israel kan God verwyt nie, want die nasies tree self gewelddadig en eksploiterend teenoor mekaar op. Mense bewoon die aarde ten koste van ander mense en ook ten koste van die aardeself. Hulle tree hardnekkig en opstandig op teen die Wet en die wil van God wat die beste vir hulle bedoel. Tog is God in beheer van alles wat gebeur, Hy is onbegryplik en sonder blaam, selfs wanneer Hy in en deur die sondige werklikheid optree. (2 Deuteronomium praat van God se krasse geweld én oorweldigende liefde en verkondig dat Hy die verantwoordelikheid en skuld van die sondige, opstandige mensdom op Hom neem. Hierop gee die Dienaarliedere van Jesaja nog duideliker lig. God moet veral teen hierdie positiewe getuienis waardeer word. Dit is Hy wat aan die werk is en daarom moet die situasie vanuit die oogpunt soos Hy Homself bekend maak, beoordeel word. God, violence, and land in Deuteronomy. Deuteronomy attests of God’s exceptional love as proven to Israel in connection with the Promised Land. However, his preferential treatment of Israel and his involvement in violence invokes many questions and much debate. This article investigates two aspects, which do not really receive attention in the debate: on the one hand, human responsibility and guilt, and on the other hand that of God. The findings are: (1 Neither the nations nor Israel can reproach God, for they themselves act violently and exploitingly. They inhabit the earth at the expense of others and of the earth itself. They act obstinately toward the Law

 14. Your data is your dogfood: DevOps in the astronomical observatory

  OpenAIRE

  Economou, Frossie; Hoblitt, Joshua C.; Norris, Pat

  2014-01-01

  DevOps is the contemporary term for a software development culture that purposefully blurs distinction between software development and IT operations by treating "infrastructure as code." DevOps teams typically implement practices summarised by the colloquial directive to "eat your own dogfood;" meaning that software tools developed by a team should be used internally rather thrown over the fence to operations or users. We present a brief overview of how DevOps techniques bring proven softwar...

 15. 14O+p elastic scattering in a microscopic cluster model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Descouvemont, P.; Baye, D.; Leo, F.

  2006-01-01

  The 14O+p elastic scattering is analyzed in a fully microscopic cluster model. With the Resonating Group Method associated with the microscopic R-matrix theory, phase shifts and cross sections are calculated. Data on 16O+p are used to test the precision of the model. For the 14O+p elastic scattering, an excellent agreement is found with recent experimental data. Resonances properties in 15F are discussed

 16. Air and noise pollution lower than the legal minimum. What are the benefits?; Lucht en geluid beter dan het wettelijk minimum. Wat levert het op?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donners, P.W.H.J.; Kok, A.; Op den Camp, C. [DGMR, Arnhem (Netherlands)

  2011-08-15

  Inclusion of health effects in large infrastructure projects and urban developments can result in benefits for health and a wider support. To find out if these benefits can be observed in practice, three standard situations were examined. [Dutch] Het meenemen van gezondheidseffecten bij grote infrastructurele projecten en stedenbouwkundige ontwikkelingen kan gezondheidswinst en groter draagvlak opleveren. Om na te gaan of de voordelen in de praktijk zijn terug te vinden, zijn drie standaardsituaties onderzocht.

 17. Proposal of a model for sales and operations planning (S&OP maturity evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina Belotti Pedroso

  2017-11-01

  Full Text Available Abstract A successful S&OP implementation can bring many benefits to organizations, and after its implementation, the S&OP process can evolve and reach higher levels of maturity. Considering that, only through a measurement system, goals and benefits can be achieved, thus, it is essential to assess S&OP maturity level. Many papers on literature adopt a quantitative perspective on S&OP, but just few of them deal with uncertainty present in S&OP decision-making, such as maturity model assessment process that carries subjectivity and uncertainty. Thus, this study proposes a decision making model based on fuzzy theory to evaluate and to categorize S&OP maturity levels and to suggest strategies to increase S&OP maturity. A pilot application was conducted in two manufacturing organizations that have implemented the S&OP process. The results, according to the performance presented, suggest different actions must be taken in terms of ensuring enablers to S&OP implementation.

 18. Onderzoek naar leverbot deel 1: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofacturen leverbotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca

  2017-01-01

  risico’s & kansen Een in Nederland afgekeurde lever met vergrote galgangen met aanwijzingen voor ontsteking. Leverbotbestrijding Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren risico’s & kansen

 19. Coordination of pricing and co-op advertising models in supply chain: A game theoretic approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amin Alirezaei

  2014-01-01

  Full Text Available Co-op advertising is an interactive relationship between manufacturer and retailer(s supply chain and makes up the majority of marketing budget in many product lines for manufacturers and retailers. This paper considers pricing and co-op advertising decisions in two-stage supply chain and develops a monopolistic retailer and duopolistic retailer's model. In these models, the manufacturer and the retailers play the Nash, Manufacturer-Stackelberg and cooperative game to make optimal pricing and co-op advertising decisions. A bargaining model is utilized for determine the best pricing and co-op advertising scheme for achieving full coordination in the supply chain.

 20. Nuclear localization of the dehydrin OpsDHN1 is determined by histidine-rich motif

  Science.gov (United States)

  Hernández-Sánchez, Itzell E.; Maruri-López, Israel; Ferrando, Alejandro; Carbonell, Juan; Graether, Steffen P.; Jiménez-Bremont, Juan F.

  2015-01-01

  The cactus OpsDHN1 dehydrin belongs to a large family of disordered and highly hydrophilic proteins known as Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins, which accumulate during the late stages of embryogenesis and in response to abiotic stresses. Herein, we present the in vivo OpsDHN1 subcellular localization by N-terminal GFP translational fusion; our results revealed a cytoplasmic and nuclear localization of the GFP::OpsDHN1 protein in Nicotiana benthamiana epidermal cells. In addition, dimer assembly of OpsDHN1 in planta using a Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) approach was demonstrated. In order to understand the in vivo role of the histidine-rich motif, the OpsDHN1-ΔHis version was produced and assayed for its subcellular localization and dimer capability by GFP fusion and BiFC assays, respectively. We found that deletion of the OpsDHN1 histidine-rich motif restricted its localization to cytoplasm, but did not affect dimer formation. In addition, the deletion of the S-segment in the OpsDHN1 protein affected its nuclear localization. Our data suggest that the deletion of histidine-rich motif and S-segment show similar effects, preventing OpsDHN1 from getting into the nucleus. Based on these results, the histidine-rich motif is proposed as a targeting element for OpsDHN1 nuclear localization. PMID:26442018

 1. Nuclear localization of the dehydrin OpsDHN1 is determined by histidine-rich motif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itzell Euridice Hernández-Sánchez

  2015-09-01

  Full Text Available The cactus OpsDHN1 dehydrin belongs to a large family of disordered and highly hydrophilic proteins known as Late Embryogenesis Abundant (LEA proteins, which accumulate during the late stages of embryogenesis and in response to abiotic stresses. Herein, we present the in vivo OpsDHN1 subcellular localization by N-terminal GFP translational fusion; our results revealed a cytoplasmic and nuclear localization of the GFP::OpsDHN1 protein in Nicotiana benthamiana epidermal cells. In addition, dimer assembly of OpsDHN1 in planta using a Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC approach was demonstrated. In order to understand the in vivo role of the histidine-rich motif, the OpsDHN1-ΔHis version was produced and assayed for its subcellular localization and dimer capability by GFP fusion and BiFC assays, respectively. We found that deletion of the OpsDHN1 histidine-rich motif restricted its localization to cytoplasm, but did not affect dimer formation. In addition, the deletion of the S-segment in the OpsDHN1 protein affected its nuclear localization. Our data suggest that the deletion of histidine-rich motif and S-segment show similar effects, preventing OpsDHN1 from getting into the nucleus. Based on these results, the histidine rich motif is proposed as a targeting element for OpsDHN1 nuclear localization.

 2. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  teams efficiënt, maar de inzet ervan is strijdig met een juridisch perspectief. Met succes klaagden burgers in de rechtszaal en bij de Ombudsman over de inzet van deze interventieteams, zich beroepend op het feit dat hun privacy door het opdringerige handelen van deze teams wordt geschonden. Als reactie hierop is door de rechter bepaald dat elk teamlid zich moet kunnen identificeren en de reden voor zijn bezoek moet kunnen toelichten. In de praktijk staat deze formele eis een efficiënte probleemoplossing in de weg. De auteur oppert dan ook de mogelijkheid van de contextgericht gezichtspunt. Het concept “dynamische legitimiteit” is bruikbaar om deze benadering een normatieve basis te geven. Dit omvat het perspectief van de bewoner, van wie de privacy op het spel staat. Onderzoek naar best practices bevestigt dat teams die dicht bij “de voordeur” werken een voorwaarde zijn voor succesvolle interventies, mits zij gebaseerd zijn op een stevig fundament van gerechtelijke principes en fatsoensnormen.

 3. Context-based Sales and Operations Planning (S&OP) research: A literature review and future agenda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jesper; Jonsson, Patrik

  2018-01-01

  must be considered when designing and implementing S&OP. Originality/values – This study focused on identifying relevant research on S&OP design by analysing the contribution of literature to a research framework inspired by contingency based research of operations and supply chain management.......&OP design. Research implications – The findings revealed several gaps in the literature on context-dependent S&OP design. To address these gaps, an agenda for future S&OP contingency research is developed. Practical implications – The findings revealed which contextual areas and specific S&OP design issues...

 4. DRG and OPS-301: effects on the performed procedure capture in radiology; DRG und OPS-301: Auswirkungen auf die Leistungserfassung in der Radiologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nissen-Meyer, S.; Wieser, B.; Huber, S.; Wirth, S.; Treitl, M.; Hartmannsgruber, A.; Witt, C.; Kaysser, A.M.; Kuettner, B.; Hoffmann, R.T.; Reiser, M. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie (Germany); Werner, M. [Siemens AG, Geschaeftsfeld Medizintechnik, Wien (Austria)

  2005-08-01

  Reimbursement for inpatient services rendered based on comparable daily care rates, case-based flat rates, and special fees as practiced until now has been replaced by the system of diagnosis-related groups. Up until 2004, operation and procedure system (OPS 301) codes could be processed completely automatically by appropriate adaptation of the radiology information system (RIS). Because of further differentiation of OPS codes in the 2005 version, it is no longer possible to unambiguously determine OPS codes automatically. Our goal was to fulfill these additional requirements with as little extra effort as possible. In 36 of 2138 procedures during an observation period of 12 days, i.e., 4/day, manual input on the part of the radiology technical assistant and quality assurance by the diagnosing physician were necessary. This is only needed in complicated procedures for which the minor added effort is negligible in comparison to the entire effort expended for the procedure. We were thus able to achieve the goal of near automation of ascertaining OPS codes. (orig.) [German] Die bisherige Erstattung stationaerer Krankenhausleistungen auf Basis tagesgleicher Pflegesaetze, Fallpauschalen und Sonderentgelte ist durch das Diagnosis-related-groups- (DRG-)System abgeloest worden. Operationen- und Prozeduren- (OPS-)Schluessel 301 konnten in der Radiologie bis 2004 mit entsprechender Anpassung des ''Radiologie-Informations-System'' (RIS) vollautomatisiert erfasst werden. Durch die immer feinere Differenzierung der OPS-Codes in der Version 2005 ist eine eindeutige Ermittlung der OPS-Codes jedoch nicht mehr vollautomatisch moeglich. Ziel ist es, diese zusaetzlichen Aufgaben mit so wenig Mehraufwand wie moeglich zu erbringen. Bei 36 von 2138 Verfahren waren in einem Beobachtungszeitraum von 12 Tagen, d. h. 4/Tag, manuelle Eingaben durch die MTRA sowie eine Qualitaetskontrolle durch den befundenden Arzt notwendig. Dies ist nur bei aufwaendigen Verfahren noetig

 5. Well-control co-ops for regional responses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abel, L.W.; Winchester, J.

  1996-01-01

  Oilfield exploration and production companies worldwide can benefit economically and in many other ways by participating in well-control cooperatives rather than operating alone and reacting to well control (WC) events by creating one-off equipment to respond to the event. The authors have presented details of a proposed co-op in this paper. The cost to maintain a full complement of WC equipment and retain trained personnel in a given region is prohibitive for a single company; however, cost becomes reasonable when resources are shared among an operator base of co-operating companies. Each individual operator receives the full benefit of having strong WC event response capability while paying only a portion of the cost

 6. Comparative pulsation calculations with OP and OPAL opacities

  Science.gov (United States)

  Kanbur, Shashi M.; Simon, Norman R.

  1994-01-01

  Comparative linear nonadiabatic pulsation calculations are presented using the OPAL and Opacity Project opacities. The two sets of opacities include effects due to intermediate coupling and fine structure as well as new abundances. We used two mass luminosity (M-L) relations, one standard (BIT), and one employing substantial convective core overshoot (COV). The two sets of opacities cannot be differentiated on the basis of the stellar pulsation calculations presented here. The BIT relation can model the beat and bump Cepheids with masses between 4 and 7 solar mass, while if the overshoot relation is used, masses between 2 and 6 solar mass are required. In the RR Lyrae regime, we find the inferred masses of globular cluster RRd stars to be little influenced by the choice of OPAL or OP. Finally, the limited modeling we have done is not able to constrain the Cepheid M-L relation based upon period ratios observed in the beat and bump stars.

 7. Gaze stability of observers watching Op Art pictures.

  Science.gov (United States)

  Zanker, Johannes M; Doyle, Melanie; Robin, Walker

  2003-01-01

  It has been the matter of some debate why we can experience vivid dynamic illusions when looking at static pictures composed from simple black and white patterns. The impression of illusory motion is particularly strong when viewing some of the works of 'Op Artists, such as Bridget Riley's painting Fall. Explanations of the illusory motion have ranged from retinal to cortical mechanisms, and an important role has been attributed to eye movements. To assess the possible contribution of eye movements to the illusory-motion percept we studied the strength of the illusion under different viewing conditions, and analysed the gaze stability of observers viewing the Riley painting and control patterns that do not produce the illusion. Whereas the illusion was reduced, but not abolished, when watching the painting through a pinhole, which reduces the effects of accommodation, it was not perceived in flash afterimages, suggesting an important role for eye movements in generating the illusion for this image. Recordings of eye movements revealed an abundance of small involuntary saccades when looking at the Riley pattern, despite the fact that gaze was kept within the dedicated fixation region. The frequency and particular characteristics of these rapid eye movements can vary considerably between different observers, but, although there was a tendency for gaze stability to deteriorate while viewing a Riley painting, there was no significant difference in saccade frequency between the stimulus and control patterns. Theoretical considerations indicate that such small image displacements can generate patterns of motion signals in a motion-detector network, which may serve as a simple and sufficient, but not necessarily exclusive, explanation for the illusion. Why such image displacements lead to perceptual results with a group of Op Art and similar patterns, but remain invisible for other stimuli, is discussed.

 8. Toekomstige ontwikkelingen rond huwelijk en gezin

  NARCIS (Netherlands)

  Beuckens-Vries, M.

  1980-01-01

  This report investigates future trends in marriage and the family. The project was started because of the revolutionary changes in marriage and family life in the Netherlands since about 1965 (Chapter 1). A brief review of the history of marriage and the family shows that the characteristics and

 9. UTC(OP) based on LNE-SYRTE atomic fountain primary frequency standards

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rovera, G.D.; Bize, S.; Chupin, B.; Guena, J.; Laurent, Ph; Rosenbusch, Ph.; Uhrich, P.; Abgrall, M.

  2016-01-01

  UTC(OP), the French national realization of the international coordinated universal time, was redesigned and rebuilt. The first step was the implementation in October 2012 of a new algorithm based on a H-maser and on atomic fountain data. Thanks to the new implementation, the stability of UTC(OP) was dramatically improved and UTC(OP) competes with the best time scales available today. Then the hardware generation and distribution of the UTC(OP) physical signals were replaced. Part of the new hardware is composed of commercial devices, but the key elements were specifically developed. One of them is a special switch that allows the UTC(OP) signals to be derived from one of two time scales, based on two different H-masers, which are generated simultaneously. This insures the continuity of the UTC(OP) signal even when a change of the reference H-maser is required. With the new hardware implementation, UTC(OP) is made available through three coherent signals: 100 MHz, 10 MHz and 1 PPS. For more than 3 years, UTC(OP) remained well below 10 ns close to UTC, with a difference even less than 5 ns if we except a short period around MJD 56650. (authors)

 10. SDN-enabled OPS with QoS guarantee for reconfigurable virtual data center networks

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, W.; Agraz, F.; Peng, S.; Spadaro, S.; Bernini, G.; Perelló, J.; Zervas, G.; Nejabati, R.; Ciulli, Nicola; Simeonidou, D.; Dorren, H.; Calabretta, N.

  2015-01-01

  Optical packet switching (OPS) can enhance the performance of data center networks (DCNs)by providing fast and large-capacity switching capability. Benefiting from the software-defined networking (SDN) control plane, which could update the look-up-table (LUT) of the OPS, virtual DCNs can be flexibly

 11. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 12. Beethoven, Ludwig van: Concerto pour violon op. 61 / Jean-Michel Molkhou

  Index Scriptorium Estoniae

  Molkhou, Jean-Michel

  1997-01-01

  Uuest heliplaadist "Beethoven, Ludwig van: Concerto pour violon op. 61 (cadence Schnittke). Les 2 Romances op. 40 et 50. Orchestre Symphonique National d'Estonie, Arvo Volmer" Globe GLO 5155, distribution Talis (CD:153F). 1996. TT:1h 01'56"

 13. Alfven, Hugo. Die drei Schwedischen Rhapsodien op. 19, 24 und 47 / Andreas Meyer

  Index Scriptorium Estoniae

  Meyer, Andreas

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Alfven, Hugo. Die drei Schwedischen Rhapsodien op. 19, 24 und 47, En skärgardssägen op. 20, Suite aus Der Berkönig. Königliche Stockholmer Philharmoniker, Neeme Järvi". AD: 1987-1992. BIS?Disco-Center CD 725 (WD: 77'00")

 14. Validation of the OpCost logging cost model using contractor surveys

  Science.gov (United States)

  Conor K. Bell; Robert F. Keefe; Jeremy S. Fried

  2017-01-01

  OpCost is a harvest and fuel treatment operations cost model developed to function as both a standalone tool and an integrated component of the Bioregional Inventory Originated Simulation Under Management (BioSum) analytical framework for landscape-level analysis of forest management alternatives. OpCost is an updated implementation of the Fuel Reduction Cost Simulator...

 15. Chronic exposure to organophosphate (OP) pesticides and neuropsychological functioning in farm workers: a review.

  Science.gov (United States)

  Muñoz-Quezada, María Teresa; Lucero, Boris Andrés; Iglesias, Verónica Paz; Muñoz, María Pía; Cornejo, Claudia Alejandra; Achu, Eduardo; Baumert, Brittney; Hanchey, Arianna; Concha, Carlos; Brito, Ana María; Villalobos, Marcos

  2016-01-01

  Previous studies have demonstrated that acute poisoning from exposure to organophosphate (OP) pesticides in agricultural workers causes adverse health effects. However, neuropsychological and cognitive effects of chronic occupational exposure to OP pesticides remain controversial. To identify, evaluate, and systematize existing evidence regarding chronic exposure to OP pesticides and neuropsychological effects in farmworkers. Using the PubMed search engine, a systematic review process was implemented and replicated according to the PRISMA statement. Eligibility criteria included workers over 18 years of age exposed to OP pesticides as well as assessment of neuropsychological and cognitive functioning. Search terms were in English and Spanish languages and included organophosphate and workers. Of the search results, 33 of 1,256 articles meet eligibility criteria. Twenty-four studies found an association between chronic occupational exposure to OP pesticides and low neuropsychological performance in workers. We classified nine of the studies to have study design limitations. Studies indicated occupational exposure to OP pesticides is linked to difficulties in executive functions, psychomotor speed, verbal, memory, attention, processing speed, visual-spatial functioning, and coordination. Nine studies find no relationship between OP pesticides exposure and neuropsychological performance. Overall, evidence suggests an association between chronic occupational exposure to OP pesticides and neuropsychological effects. However, there is no consensus about the specific cognitive skills affected.

 16. ODIN: Observational Data Interactive Navigation, an interactive map of all CO-OPS active stations

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The CO-OPS Station Map has many features designed to provide a quick and easy way to find a CO-OPS station, and to view real-time observations as well as plot the...

 17. Brahms J. Piano Quartet No 1 in G minor, Op. 25 (orch. Schoenberg) / Jonathan Swain

  Index Scriptorium Estoniae

  Swain, Jonathan

  1991-01-01

  Uuest heliplaadist "Brahms J. Piano Quartet No 1 in G minor, Op. 25 (orch. Schoenberg). Variations and Fugue on a Theme by Händel, Op. 24 (orch, Rubbra). London Symphony Orchestra /Neeme Järvi" Chandos ABTD 1450; CD CHAN 8825 (71 minutes)

 18. Talent herkend! Een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastiaan Platvoet; Ben Halle

  2009-01-01

  In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op talentherkenning bij sportofficials. Het doel van deze studie is vast te stellen welke talenten / kenmerken officials bezitten die actief zijn op internationaal / nationaal niveau en welke gemeenschappelijke kenmerken officials bezitten die actief zijn

 19. Fokken op kale koppen : hoornloosheid nu nog vooral gezien als ‘leuke bijkomstigheid’

  NARCIS (Netherlands)

  Drie, van I.

  2008-01-01

  Welzijnsonvriendelijke ingrepen bij dieren stuiten op steeds meer maatschappelijke weerstand. Dat geldt voor het castreren van biggen, maar ook voor het onthoornen van dieren. Fokken op hoornloosheid geldt als mogelijke oplossing. Een aantal hoornloze stieren is beschikbaar, maar de animo onder

 20. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 1. Semi-empirical formula for large pore-size estimation from o-Ps annihilation lifetime

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nguyen Duc Thanh; Tran Quoc Dung; Luu Anh Tuyen; Khuong Thanh Tuan

  2007-01-01

  The o-Ps annihilation rate in large pore was investigated by the semi-classical approach. The semi-empirical formula that simply correlates between the pore size and the o-Ps lifetime was proposed. The calculated results agree well with experiment in the range from some angstroms to several ten nanometers size of pore. (author)

 2. IT Software Development and IT Operations Strategic Alignment: An Agile DevOps Model

  Science.gov (United States)

  Hart, Michael

  2017-01-01

  Information Technology (IT) departments that include development and operations are essential to develop software that meet customer needs. DevOps is a term originally constructed from software development and IT operations. DevOps includes the collaboration of all stakeholders such as software engineers and systems administrators involved in the…

 3. Monitoring natuurdoelen rivierengebied; kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems

  NARCIS (Netherlands)

  Faber, J.H.; Leemkule, van de M.A.; Ruiter, de H.R.G.

  2004-01-01

  Bij herinrichtingsprojecten ten behoeve van natuurontwikkeling is er een grote vraag naar inzicht in geschikte monitoringsparameters. Voor natuurdoelen op de natte en droge delen langs de rivieren in Nederland werd in het kader van het SKB-project `Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op

 4. Bijblijven op je vakgebied nieuwe stijl! : Awareness tools voor e-journals

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van den Brekel, Guus

  2013-01-01

  "Ik probeer regelmatig een aantal favoriete tijdschriften via email alerts te lezen, maar blijf het omslachtig vinden en mijn mailbox raakt maar voller en voller!" "Ik vind het lastig om op mijn tablet of via de email vanaf thuis toegang te krijgen tot de full text van artikelen" Hoe blijf je op de

 5. Electronic Highway of Electronic subway : Verborgen merkinformatie op het Internet in Amerikaans perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Oudejans, T.J.

  1999-01-01

  Aan Internetpagina's kan door middel van zogenaamde meta-tags informatie worden toegevoegd die zich niet primair richt op de directe gebruiker maar op het voeden van zoeksystemen en filterprogramma's. Door het gebruik van meta-tags in de onderliggende code wordt aangegeven wat de relevante

 6. De verankering van oriëntatie op studie en beroep in de schoolpraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Dr Jan Reinartz; M. Goris

  2001-01-01

  Op zes scholen in Oost-Brabant werd het afgelopen schooljaar een netwerkproject uitgevoerd onder de titel osb-verankeringsproject. Doel van het netwerk was om ideeën en materialen rond oriëntatie op studie en beroep in de vakken daadwerkelijk te verankeren in de praktijk van alledag. Het bleek een

 7. Koeling van bloemkool en broccoli op de veiling "De Tuinbouw" te Grootebroek

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, P.M.M.; Hendriks, A.G.M.

  1980-01-01

  In een proef op de veiling "De Tuinbouw" in Grootebroek is zowel bloemkool als broccoli opgeslagen gedurende respectievelijk een en drie dagen bij 2 graden C en 95% r.v. Na koeling zijn de kolen geplaatst in een donkere ruimte met een temperatuur van 18 graden C en een r.v. van 90%. Beoordeeld is op

 8. Rimsky-Korsakov: Symphony N2 (Symphonic Suite), Op. 9 / John Warrack

  Index Scriptorium Estoniae

  Warrack, John

  1990-01-01

  Uuest heliplaadist "Rimsky-Korsakov: Symphony N2 (Symphonic Suite), Op. 9, "Antar" Russian Easter Festival Overture, Op.36. Philharmonia Orchestra, Evgeni Svetlanov" Hyperion KA 66399. CDA 66399. Teise sümfoonia esitust võrreldud Neeme Järvi plaadistusega

 9. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 10. Onderhorigheid en separatisme, koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba, 1816-1955

  NARCIS (Netherlands)

  Alofs, Lucas J.

  2011-01-01

  Dit boek beschrijft het koloniaal bestuur en de lokale politieke op Aruba tussen 1816 en 1955. Deel één beschrijft de Arubaanse ervaring met koloniaal bestuur tot 1922. Aruba was onderhorig aan het bestuur op Curaçao, waar de gouverneur de spil in het bestuur was. De Koloniale Raad had weinig

 11. Prokofiev: Cantate pour le 20e anniversaire de la revolution d'Octobre op. 74 / Pierre-E. Barbier

  Index Scriptorium Estoniae

  Barbier, Pierre-E.

  1992-01-01

  Uuest heliplaadist "Prokofiev: Cantate pour le 20e anniversaire de la revolution d'Octobre op. 74. La Fleur de pierre op. 118 (extraits). Gennadi Rojdestvenski, Philharmonia Chorus and Orchestra, Neeme Järvi" CHAN 9095

 12. Athletic skills model. Voor een optimale talentontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wormhoudt, R.; Teunissen, J.W.; Savelsbergh, G.J.P.

  2013-01-01

  Voor een optimale talentontwikkeling De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van dertig jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers, digitale media et cetera groeien kinderen op met een andere beweegcultuur, waarin buitenspelen geen

 13. Concurrentie uit onverwachte hoek voor aanbieders live sportcontent

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen

  2016-01-01

  We bevinden ons in een snel veranderend medialandschap. Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in het mediagedrag van de consument. On demand kijken is volledig ingeburgerd en zeker Millennials kijken nauwelijks nog op een lineaire manier televisie. Live sport lijkt een

 14. The power of meat : Ontwikkeling in de vleeswetenschap en -technologie (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Verkleij, T.J.

  2013-01-01

  Turkije verwelkomde afgelopen zomer 388 onderzoekers uit de gehele wereld voor het congres "The power of meat in the 21st Century". Een week lang lag de focus in Izmir op recente ontwikkelingen in de vleeswetenschap en -technologie.

 15. From Early Tang Court Debates to China's Peaceful Rise

  NARCIS (Netherlands)

  2009-01-01

  Dit boek biedt een verfrissende kijk op 1400 jaar Chinese geschiedenis. In acht artikelen worden politieke, religieuze, maatschappelijke economische en culturele geschiedenis tegen het licht gehouden. Uiteenlopende ontwikkelingen komen aan bod, van de interreligieuze rechtbankdebatten van de

 16. SMART : de ontwerplogica

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.; Jelsma, J.; Kamphuis, I.G.

  2005-01-01

  Het vakgebied van de regeltechniek is zeer geschikt om ontwikkelingen vanuit de computertechnologie toe te passen. Zo zijn er systemen met regelalgoritmes gebaseerd op technieken zoals neurale netwerken, fuzzy logic, genetische algoritmes en kennissystemen gebouwd. Binnen het onderzoeksproject SMART

 17. Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Franke, A.C.; Lotz, L.A.P.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepresenteerde informatie betreft vooral onderzoek+ en

 18. Marketingmanagement : De essentie

  NARCIS (Netherlands)

  Kotler, P.J.; Keller, K.; Robben, H.S.J.

  2007-01-01

  'Marketingmanagement, de essentie' biedt een volledige introductie in modern marketingmanagement. De nieuwste concepten en onderzoeksresultaten komen aan bod. Zo wordt veel aandacht besteed aan holistische marketing en is de impact van technologische ontwikkelingen op hedendaagse marketing in deze

 19. Marketing management : De essentie

  NARCIS (Netherlands)

  Kotler, P.J.; Keller, K.; Robben, H.S.J.

  2010-01-01

  'Marketingmanagement, de essentie' biedt een volledige introductie in modern marketingmanagement. De nieuwste concepten en onderzoeksresultaten komen aan bod. Zo wordt veel aandacht besteed aan holistische marketing en is de impact van technologische ontwikkelingen op hedendaagse marketing in deze

 20. Psychiatrie heeft kleinschaliger aanpak nodig : GGZ IS TEN ONDER GEGAAN AAN MARKTWERKING EN VERZUILING

  NARCIS (Netherlands)

  Bak, Maarten; Rasenberg, Tomy; Wijnands, Charles; Delespaul, Philippe

  2017-01-01

  Door allerlei ontwikkelingen is de psychiatrie op een dood spoor beland. Een andere aanpak met kleinschalige ambulante teams, dicht bij de leefwereld van de patiënt en nauw verbonden aan de huisartsenpraktijk, moet soelaas bieden

 1. The effects of transition points on older persons activity patterns and travel behaviour

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, T.

  2009-01-01

  Inleiding : In 2020 hebben we in Nederland te maken met een krimpende en oudere populatie. Deze demografische ontwikkelingen hebben samen met bijvoorbeeld economische, technologische en gezondheidstrends, effect op de activiteitenpatronen van ouderen, hun reisgedrag en de toekomstige configuratie

 2. Looking at Op Art from a computational viewpoint.

  Science.gov (United States)

  Zanker, Johannes M

  2004-01-01

  Arts history tells an exciting story about repeated attempts to represent features that are crucial for the understanding of our environment and which, at the same time, go beyond the inherently two-dimensional nature of a flat painting surface: depth and motion. In the twentieth century, Op artists such as Bridget Riley began to experiment with simple black and white patterns that do not represent motion in an artistic way but actually create vivid dynamic illusions in static pictures. The cause of motion illusions in such paintings is still a matter of debate. The role of involuntary eye movements in this phenomenon is studied here with a computational approach. The possible consequences of shifting the retinal image of synthetic wave gratings, dubbed as 'riloids', were analysed by a two-dimensional array of motion detectors (2DMD model), which generates response maps representing the spatial distribution of motion signals generated by such a stimulus. For a two-frame sequence reflecting a saccadic displacement, these motion signal maps contain extended patches in which local directions change only little. These directions, however, do not usually precisely correspond to the direction of pattern displacement that can be expected from the geometry of the curved gratings as an instance of the so-called 'aperture problem'. The patchy structure of the simulated motion detector response to the displacement of riloids resembles the motion illusion, which is not perceived as a coherent shift of the whole pattern but as a wobbling and jazzing of ill-defined regions. Although other explanations are not excluded, this might support the view that the puzzle of Op Art motion illusions could potentially have an almost trivial solution in terms of small involuntary eye movement leading to image shifts that are picked up by well-known motion detectors in the early visual system. This view can have further consequences for our understanding of how the human visual system usually

 3. Sibelius. Lemminkäinen-Legenden op. 22 Nr. 1-4 / Christoph Schlüren

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlüren, Christoph

  1997-01-01

  Uuest heliplaadist "Sibelius: Lemminkäinen-Legenden op. 22 Nr. 1-4, Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang op. 55, Luonnotar op. 70. Stockholm Philharmoniker / Paavo Järvi. Virgin/EMI CD 545213 2 (WD:70'22")DDD

 4. Werknemer moet explosie niet óm de oren krijgen, maar ertussen : risicobeheersing begint op de werkvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, P. van; Beek, C. van

  1999-01-01

  Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de

 5. OpWise: Operons aid the identification of differentially expressed genes in bacterial microarray experiments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arkin Adam P

  2006-01-01

  Full Text Available Abstract Background Differentially expressed genes are typically identified by analyzing the variation between replicate measurements. These procedures implicitly assume that there are no systematic errors in the data even though several sources of systematic error are known. Results OpWise estimates the amount of systematic error in bacterial microarray data by assuming that genes in the same operon have matching expression patterns. OpWise then performs a Bayesian analysis of a linear model to estimate significance. In simulations, OpWise corrects for systematic error and is robust to deviations from its assumptions. In several bacterial data sets, significant amounts of systematic error are present, and replicate-based approaches overstate the confidence of the changers dramatically, while OpWise does not. Finally, OpWise can identify additional changers by assigning genes higher confidence if they are consistent with other genes in the same operon. Conclusion Although microarray data can contain large amounts of systematic error, operons provide an external standard and allow for reasonable estimates of significance. OpWise is available at http://microbesonline.org/OpWise.

 6. Looking at Op Art: Gaze stability and motion illusions.

  Science.gov (United States)

  Hermens, Frouke; Zanker, Johannes

  2012-01-01

  Various Op artists have used simple geometrical patterns to create the illusion of motion in their artwork. One explanation for the observed illusion involves retinal shifts caused by small involuntary eye movements that observers make while they try to maintain fixation. Earlier studies have suggested a prominent role of the most conspicuous of these eye movements, small rapid position shifts called microsaccades. Here, we present data that could expand this view with a different interpretation. In three experiments, we recorded participants' eye movements while they tried to maintain visual fixation when being presented with variants of Bridget Riley's Fall, which were manipulated such as to vary the strength of induced motion. In the first two experiments, we investigated the properties of microsaccades for a set of stimuli with known motion strengths. In agreement with earlier observations, microsaccade rates were unaffected by the stimulus pattern and, consequently, the strength of induced motion illusion. In the third experiment, we varied the stimulus pattern across a larger range of parameters and asked participants to rate the perceived motion illusion. The results revealed that motion illusions in patterns resembling Riley's Fall are perceived even in the absence of microsaccades, and that the reported strength of the illusion decreased with the number of microsaccades in the trial. Together, the three experiments suggest that other sources of retinal image instability than microsaccades, such as slow oculomotor drift, should be considered as possible factors contributing to the illusion.

 7. Kauai Island Utility Co-op (KIUC) PV integration study.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ellis, Abraham; Mousseau, Tom (Knoxville, TN)

  2011-08-01

  This report investigates the effects that increased distributed photovoltaic (PV) generation would have on the Kauai Island Utility Co-op (KIUC) system operating requirements. The study focused on determining reserve requirements needed to mitigate the impact of PV variability on system frequency, and the impact on operating costs. Scenarios of 5-MW, 10-MW, and 15-MW nameplate capacity of PV generation plants distributed across the Kauai Island were considered in this study. The analysis required synthesis of the PV solar resource data and modeling of the KIUC system inertia. Based on the results, some findings and conclusions could be drawn, including that the selection of units identified as marginal resources that are used for load following will change; PV penetration will displace energy generated by existing conventional units, thus reducing overall fuel consumption; PV penetration at any deployment level is not likely to reduce system peak load; and increasing PV penetration has little effect on load-following reserves. The study was performed by EnerNex under contract from Sandia National Laboratories with cooperation from KIUC.

 8. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 9. The VOLNA-OP2 Tsunami Code (Version 1.0)

  KAUST Repository

  Reguly, Istvan Z.; Gopinathan, Devaraj; Beck, Joakim H.; Giles, Michael B.; Guillas, Serge; Dias, Frederic

  2018-01-01

  In this paper, we present the VOLNA-OP2 tsunami model and implementation; a finite volume non-linear shallow water equations (NSWE) solver built on the OP2 domain specific language for unstructured mesh computations. VOLNA-OP2 is unique among tsunami solvers in its support for several high performance computing platforms: CPUs, the Intel Xeon Phi, and GPUs. This is achieved in a way that the scientific code is kept separate from various parallel implementations, enabling easy maintainability. It has already been used in production for several years, here we discuss how it can be integrated into various workflows, such as a statistical emulator. The scalability of the code is demonstrated on three supercomputers, built with classical Xeon CPUs, the Intel Xeon Phi, and NVIDIA P100 GPUs. VOLNA-OP2 shows an ability to deliver productivity to its users, as well as performance and portability on a number of platforms.

 10. De poliomyelitis epidemie op Curacao in 1981 : Een klinisch en epidemiologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Begeer, Jacobus Hermanus

  1986-01-01

  In deze studie wordt de poliomyelitis-epidemie beschreven die zich in de eerste helft van 1981 heeft voorgedaan op het eiland Curaeao en wordt onderzoek beschreven, dat naar aanleiding van deze epidemie werd verricht. ... Zie: Samenvatting

 11. Prokofieff: Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution, Op.74, Neeme Järvi / Joachim Salau

  Index Scriptorium Estoniae

  Salau, Joachim

  1993-01-01

  Uuest heliplaadist "Prokofieff: Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution, Op.74, Auszüge aus Das Märchen von der steinernen Blume. Gennadij Roshdestwenskij (Sprecher), Philharmonia Chorus, Philharmonia Orchestra, Neeme Järvi. Chandos/Koch CD 9095

 12. Ammoniakemissie-arme huisvestingssystemen voor vleeskuikens en het effect van vloerverwarming op emissie en technische resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1995-01-01

  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van emissiearme stalsystemen voor vleeskuikens en het effect van het gebruik van vloerverwarming op de technische resultaten, strooiselkwaliteit en ammoniakemissie.

 13. The Vida Verde Women's Co-Op: Brazilian Immigrants Organizing to Promote Environmental and Social Justice

  Science.gov (United States)

  Siqueira, Eduardo; Goldberg, Julia S.; Galvão, Heloisa; Chianelli, Mônica; Pirie, Alex

  2009-01-01

  We reviewed the key steps in the launch of the Vida Verde Women's Co-Op among Brazilian immigrant housecleaners in Somerville, MA. The co-op provides green housecleaning products, encourages healthy work practices, and promotes a sense of community among its members. We conducted in-depth interviews with 8 of the first co-op members, who reported a reduction in symptoms associated with the use of traditional cleaning agents and a new sense of mutual support. Critical to the co-op's success have been the supportive roles of its academic partners (Tufts University and the University of Massachusetts, Lowell), effective media outreach, and a focus on advancing social justice. Next steps include implementing a formal business plan and assessing the appropriateness of cooperatives in other industries. PMID:19890146

 14. NOS CO-OPS Water Level Data, High Low Tide Prediction

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has High Low Tide Predictions from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). The official Tide and Tidal Current...

 15. NOS CO-OPS Water Level Data, Tide Prediction, 60-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has High Low Tide Predictions from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). The official Tide and Tidal Current...

 16. Inclusief onderwijs en remedial teaching...twee geloven op één kussen?

  NARCIS (Netherlands)

  MA Ed SEN Anja Timmermans-van Schijndel

  2005-01-01

  Hoe verhoudt zich inclusief onderwijs, waarbij we alle kinderen zonder uitzondering, een plekje toebedelen in het regulier onderwijs, tot remedial teaching, waarbij we kinderen een min of meer exclusieve, op maat gesneden begeleiding geven?

 17. Study on multiple-hops performance of MOOC sequences-based optical labels for OPS networks

  Science.gov (United States)

  Zhang, Chongfu; Qiu, Kun; Ma, Chunli

  2009-11-01

  In this paper, we utilize a new study method that is under independent case of multiple optical orthogonal codes to derive the probability function of MOOCS-OPS networks, discuss the performance characteristics for a variety of parameters, and compare some characteristics of the system employed by single optical orthogonal code or multiple optical orthogonal codes sequences-based optical labels. The performance of the system is also calculated, and our results verify that the method is effective. Additionally it is found that performance of MOOCS-OPS networks would, negatively, be worsened, compared with single optical orthogonal code-based optical label for optical packet switching (SOOC-OPS); however, MOOCS-OPS networks can greatly enlarge the scalability of optical packet switching networks.

 18. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Deelcomponent infecties op de Intensive Care, 1997-1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beaumont MTA; Geubbels ELPE; Mintjes-de Groot AJ; Wille JC; de Boer AS; CIE

  2000-01-01

  Doel: Het in netwerkverband uitvoeren van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties ontstaan op de Intensive Care afdeling (IC) en het genereren van referentiegegevens voor individuele ziekenhuizen en overheid. Opzet: Prospectief incidentie onderzoek bij IC's voor volwassenen in

 19. Toxische effecten van zink op de worm Eisenia andrei; resultaten proefveldexperimenten Amsterdam 1995 en 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker J; Posthuma L; Baerselman R; ECO/EEB

  1997-01-01

  De toxische effecten van zink voor de compostworm Eisenia andrei werden bestudeerd in twee proefveldexperimenten, om de veldrelevantie van laboratorium-toxiciteitsgegevens te onderzoeken indien blootstellingscondities op natuurlijke wijze fluctueren. Coconproductie werd hierbij gebruikt als

 20. The VOLNA-OP2 Tsunami Code (Version 1.0)

  KAUST Repository

  Reguly, Istvan Z.

  2018-03-08

  In this paper, we present the VOLNA-OP2 tsunami model and implementation; a finite volume non-linear shallow water equations (NSWE) solver built on the OP2 domain specific language for unstructured mesh computations. VOLNA-OP2 is unique among tsunami solvers in its support for several high performance computing platforms: CPUs, the Intel Xeon Phi, and GPUs. This is achieved in a way that the scientific code is kept separate from various parallel implementations, enabling easy maintainability. It has already been used in production for several years, here we discuss how it can be integrated into various workflows, such as a statistical emulator. The scalability of the code is demonstrated on three supercomputers, built with classical Xeon CPUs, the Intel Xeon Phi, and NVIDIA P100 GPUs. VOLNA-OP2 shows an ability to deliver productivity to its users, as well as performance and portability on a number of platforms.

 1. Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid

  OpenAIRE

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, S., & Kirschner, P. A. (2011) Gestroomlijnd schrijven: Het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 14-25.

 2. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 3. Draadloos sensornetwerk praktjkrijp: De wandelende meetbox: klimaat op tien plekken tegelijk meten (interview met Jos Balendonck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Balendonck, J.

  2010-01-01

  Meten op meer plekken in de kas geeft een beter inzicht in vocht- en temperatuurverschillen. Een sensorsysteem daarvoor is nu voorhanden. Een hulpmiddel bij meer energiebesparing en opsporen van probleemplekken. De eerste telers verkennen de mogelijkheden.

 4. Strauss, R.: Symphony in F minor, Op. 12... Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra / David Nice

  Index Scriptorium Estoniae

  Nice, David

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Strauss, R.: Symphony in F minor, Op. 12... Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra / Hiroshi Wakasugi. Denon CD CO-75 860 (54 minutes); Symphony - comparative version: SNO, Järvi" (8/93)(CHAN) CHAN 9166

 5. Interorgan metabolism of ornithine phenylacetate (OP)-A novel strategy for treatment of hyperammonemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dadsetan, Sherry; Sørensen, Michael; Bak, Lasse Kristoffer

  2013-01-01

  Combined administration of ornithine and phenylacetate (OP) is proposed as a novel treatment of hyperammonemia and hepatic encephalopathy. Ornithine is believed to increase ammonia fixation into glutamine in muscle tissue and glutamine is subsequently thought to react with phenylacetate forming......, skeletal muscle, liver and kidney. In BDL rats, OP treatment reduced arterial ammonia concentration and increased that of glutamine 30min after the treatment but not after 15h. OP treatment did not increase (15)N labeling in glutamine from [2,5-(15)N]ornithine and (15)NH(4)(+) in skeletal muscle or liver....... However, the extent of glutamine labeling from [2,5-(15)N]ornithine or (15)NH(4)(+) was similar in arterial blood and liver and higher than that in skeletal muscle. These findings suggest that the effect of OP was related to hepatic metabolism of ornithine. PAGN could not be detected in urine or blood...

 6. Orthogonal polarization spectral (OPS) imaging and topographical characteristics of oral squamous cell carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeboom, Jerome A.; Mathura, Keshen R.; Ince, Can

  2006-01-01

  Tumor microcirculatory characteristics until now have only been assessed by histological examination of biopsies or invasive imaging technique. The recent introduction of orthogonal polarization spectral (OPS) imaging as a new tool for in vivo visualization of human microcirculation makes it

 7. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 8. NOS CO-OPS Water Level Data, Tide Prediction, 6-Minute

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — This dataset has High Low Tide Predictions from NOAA NOS Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). The official Tide and Tidal Current...

 9. Opções reais na análise de contratos de leasing

  OpenAIRE

  Martinez,Antonio Lopo

  1998-01-01

  Este artigo procura incorporar a precificação de opções à análise tradicional do contrato de leasing. Após uma breve revisão dos conceitos básicos sobre opções, questionam-se os critérios tradicionais de análise de investimentos, propondo a utilização de opções reais como um instrumento para aprimorar a avaliação de contratos de leasing. O contrato de leasing operacional é avaliado incorporado a opções e observam-se diversos direitos oferecidos nos contratos de leasing que podem assumir o pap...

 10. Channel selection in e-commerce age: A strategic analysis of co-op advertising models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yongmei Liu

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this paper is to develop and compare two co-op advertising models: advertising model under traditional channel and co-op advertising model under dual channel, to select optimal channel structure to sell products for manufacturer and to derive optimal co-op advertising strategies for the manufacturer and the retailer.Design/methodology/approach: Stackelberg game theoretical is used to develop two co-op advertising models: co-op advertising model under traditional channel and co-op advertising model under dual channel. Then we compare the two models to select optimal channel structure to sell products for manufacturer and to derive optimal co-op advertising strategies for the manufacturer and the retailer. Furthermore, we analyze the impact of product web-fit on these optimal strategies and illustrate by some numeral examples. Based on our results, we provide some significant theories and managerial insights, and derive some probable paths of future research.Findings: We provide a framework for researching optimal co-op advertising strategies in a two-level supply chain considering different marketing channel structures. First, we discuss the traditional channel co-op adverting model and the dual channel co-op advertising model based on Stackelberg game theoretical, and we derive optimal co-op advertising strategies. Next, comparisons of these two channel structures are discussed and we find that the manufacturer always benefits from dual channel. But the retailer not always benefits from dual channel structure, and dual channel structure is better than retail channel with certain conditions. Also, the optimal co-op advertising strategies for the manufacturer and the retailer are obtained.Research limitations/implications: First, we focus on the aforementioned two channel structures; a further comparison with other channel structures can be investigated. Second, we ignore some factors that influence the demand of product

 11. Prokofiev: Symphony No. 6 in E flat, Op. 111 / Jonathan Swain

  Index Scriptorium Estoniae

  Swain, Jonathan

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Prokofiev: Symphony No. 6 in E flat, Op. 111; Stravinsky:Petrushka (1911 version). Leningrad Philharmonic Orchestra / Evgeny Mravinsky; Prokofiev - selected comparison: SNO, Järvi (7/85)(CHAN) CHAN 8359

 12. Stravinsky: Symphony in E flat, Op. 1. Firebird-Suite (1919 version / Jonathan Swain

  Index Scriptorium Estoniae

  Swain, Jonathan

  1994-01-01

  Uuest heliplaadist "Stravinsky: Symphony in E flat, Op. 1. Firebird-Suite (1919 version). Royal Philharmonic Orchestra / Dalia Atlas; Symphony - comparative versions: SNO, Gibson. SRO, Järvi (2/94)(CHAN) CHAN 9236

 13. OP9 bone marrow stroma cells differentiate into megakaryocytes and platelets.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yumiko Matsubara

  Full Text Available Platelets are essential for hemostatic plug formation and thrombosis. The mechanisms of megakaryocyte (MK differentiation and subsequent platelet production from stem cells remain only partially understood. The manufacture of megakaryocytes (MKs and platelets from cell sources including hematopoietic stem cells and pluripotent stem cells have been highlighted for studying the platelet production mechanisms as well as for the development of new strategies for platelet transfusion. The mouse bone marrow stroma cell line OP9 has been widely used as feeder cells for the differentiation of stem cells into MK lineages. OP9 cells are reported to be pre-adipocytes. We previously reported that 3T3-L1 pre-adipocytes differentiated into MKs and platelets. In the present study, we examined whether OP9 cells differentiate into MKs and platelets using MK lineage induction (MKLI medium previously established to generate MKs and platelets from hematopoietic stem cells, embryonic stem cells, and pre-adipocytes. OP9 cells cultured in MKLI medium had megakaryocytic features, i.e., positivity for surface markers CD41 and CD42b, polyploidy, and distinct morphology. The OP9-derived platelets had functional characteristics, providing the first evidence for the differentiation of OP9 cells into MKs and platelets. We then analyzed gene expressions of critical factors that regulate megakaryopoiesis and thrombopoiesis. The gene expressions of p45NF-E2, FOG, Fli1, GATA2, RUNX1, thrombopoietin, and c-mpl were observed during the MK differentiation. Among the observed transcription factors of MK lineages, p45NF-E2 expression was increased during differentiation. We further studied MK and platelet generation using p45NF-E2-overexpressing OP9 cells. OP9 cells transfected with p45NF-E2 had enhanced production of MKs and platelets. Our findings revealed that OP9 cells differentiated into MKs and platelets in vitro. OP9 cells have critical factors for megakaryopoiesis and

 14. Overview of the NARSTO-NE-OPS Program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Philbrick, C. R.; Ryan, W. F.; Clark, R. D.; Doddridge, B. G; Dickerson, R. R.; Gaffney, J.; Marley, N.; Coulter, R.

  2002-01-01

  The NARSTO-NE-OPS (NorthEast Oxidant and Particle Study) is an investigation of the coupling of the meteorological and chemical processes that control the evolution of air pollution events. The project includes three major field programs carried out at a field site in northeast Philadelphia during the summers of 1998, 1999 and 2001. The activity brings together the research groups from 13 universities, 5 government laboratories and representatives of the electric power industry to apply the most advanced measurement techniques to understanding the physical and chemical processes contributing to air quality issues. Results have been obtained from three ground sites, two instrumented aircraft, many different instrumented balloon platforms, and several remote sensing techniques including satellites. In addition, the database used includes the ground-based measurements conducted at several surrounding state and city operated sites in Pennsylvania, New Jersey, Delaware, New York and Maryland. The results have shown the importance of developing the 3-dimensional regional scale picture of the atmosphere to understand and properly model air pollution events. It has been shown that only from such a perspective, which includes the vertical distribution and a regional context, can one hope to properly model and predict ozone and particulate pollution. A combination of photochemical and dynamical processes transport, both horizontal and vertical, accumulate pollutants that then mix with the locally produced chemical species to cause the more severe episodes of air pollution. Efforts have also focused on developmental testing of several new approaches to improved measuring techniques for better understanding of the physical and chemical properties of the airborne particulate matter

 15. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 16. Reštrukturalizácia podniku OP Prostějov

  OpenAIRE

  Kasman, Tomáš

  2011-01-01

  Diploma thesis "Restructuring of OP Prostějov Company" offers a comprehensive insight into crisis management and key ingredients that lead to the successful company turnaround. Slatter`s theoretical approach is combined with the best practice of strategy consultants at Roland Berger. We analyze the situation of the biggest manufacturer of outerwear dresses in Czech Republic - OP Prostějov Company. Both financial and strategic analyses identify the key drivers in clothing industry and assess t...

 17. Creativity and Technology in Mathematics: From Story Telling to Algorithmic with Op'Art

  Science.gov (United States)

  Mercat, Christian; Filho, Pedro Lealdino; El-Demerdash, Mohamed

  2017-01-01

  This article describes some of the results of the European project mcSquared (http://mc2-project.eu/) regarding the use of Op'Art and optical illusion pieces as a tool to foster modeling and creative mathematical thinking in students. We present briefly the c-book technology and some results we got experimenting it. The Op'Art movement, with…

 18. Simulation turbulenter Konvektion in Supernova-Explosionen massereicher Sterne.

  Science.gov (United States)

  Janka, H.-T.; Müller, E.; Ruffert, M.

  Contents: 1. Das Projekt: Numerische Simulation von Typ-II-Supernovae. 2. Die numerischen Verfahren. 3. Die Visualisierung von dreidimensionalen Datensätzen. 4. Die Ergebnisse: Einblick in explodierende Sterne.

 19. Beperking koper- en zinkbelasting melkveehouderij : balansen voor koper en zink op 3 melkveebedrijven in Utrecht en op 30 bedrijven in studieclubs

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2008-01-01

  In de Kaderrichtlijn Water worden beperkingen gesteld aan de hoeveelheid koper en zink in het oppervlaktewater. Een deel van het koper en zink in het water is afkomstig uit de landbouw, waarvan ook een deel uit de melkveehouderij. Op 3 melkveebedrijven in Utrecht is, in opdracht van LAMI, een balans

 20. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, v.d. C.; Jole, van M.

  2000-01-01

  Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere

 1. Ledelse og arbejde under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Csonka, Agi Eva

  Inden for såvel dele af arbejdssociologien som blandt managementkonsulenter og virksomhedsledere er det en udbredt opfattelse, at nye organisationsformer er på vej. Virksomheder skal tilpasse sig stadig mere turbulente omgivelser, og der stilles større krav om service og kvalitet. For at sikre op...

 2. Frederik VII og folkets kærlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perlt, Michael; Vinding, Niels Valdemar

  2013-01-01

  I den turbulente tid mellem de to slesvigske krige drog kong Frederik VII under en rejse til Jylland i 1857 i procession op på højene i Jelling for at modtage folkets hyldest. På det historiske sted lod Frederik VII sig fejre som danskernes konge under en stor folkefest med bønder og deres familier...

 3. Un opérateur à peine franc-comtois

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Várkonyi Zsófia

  2012-07-01

  Full Text Available Cette étude, fondée sur l’observation de l’utilisation du morphème "à peine" dans le parler franc-comtois, vise à déterminer s’il est nécessaire de lui conférer une description sémantique spécifique (différente de celle du morphème en français standard. En effet, on verra que l’usage typiquement franc-comtois de "à peine" produit des énoncés qui sont difficilement interprétables pour un locuteur non franc-comtois. Pour être en mesure d’affirmer qu’il s’agit bien d’un usage dialectal, et de rendre compte de la différence entre ce dernier et l’emploi standard, je propose une description sémantique minimale de l’expression standard (inspirée de la description proposée par (Ducrot, 1972, et sa confrontation à l’emploi sous examen. Dans les travaux concernant les articulateurs qui ont été effectués dans le cadre des théories argumentationnelles, on décrit habituellement les opérateurs "un peu" et "à peine" comme anti-orientés. Or, l’observation de terrain et les tests réalisés auprès des locuteurs francs-comtois indiquent que "à peine", dans son usage dialectal est co-orienté avec "un peu". Les instructions sémantiques utilisés pour décrire le "à peine" dialectal ne peuvent donc être les mêmes que l’on utilise pour décrire le "à peine" standard. Les tests qui sont présentés dans cette étude servent uniquement à suggérer les éléments principaux de la description, ils ne doivent pas être compris comme des tests sociolinguistiques. Néanmoins, ce travail peut ouvrir une piste pour une étude sociolinguistique plus approfondie

 4. Slim bewegen tussen haven en stad

  NARCIS (Netherlands)

  van Duin, Ron

  2017-01-01

  Wat moet de havenstad Rotterdam gaan doen met alle toekomstige kansen en bedreigingen? Welke disruptieve veranderingen zijn bij uitstek geschikt voor de haven- en stadsontwikkeling en welke ontwikkelingen zien wij op ons afkomen? Op welke manier kunnen we daar op inspelen met het onderzoek en het

 5. Eye movement instructions modulate motion illusion and body sway with Op Art.

  Science.gov (United States)

  Kapoula, Zoï; Lang, Alexandre; Vernet, Marine; Locher, Paul

  2015-01-01

  Op Art generates illusory visual motion. It has been proposed that eye movements participate in such illusion. This study examined the effect of eye movement instructions (fixation vs. free exploration) on the sensation of motion as well as the body sway of subjects viewing Op Art paintings. Twenty-eight healthy adults in orthostatic stance were successively exposed to three visual stimuli consisting of one figure representing a cross (baseline condition) and two Op Art paintings providing sense of motion in depth-Bridget Riley's Movements in Squares and Akiyoshi Kitaoka's Rollers. Before their exposure to the Op Art images, participants were instructed either to fixate at the center of the image (fixation condition) or to explore the artwork (free viewing condition). Posture was measured for 30 s per condition using a body fixed sensor (accelerometer). The major finding of this study is that the two Op Art paintings induced a larger antero-posterior body sway both in terms of speed and displacement and an increased motion illusion in the free viewing condition as compared to the fixation condition. For body sway, this effect was significant for the Riley painting, while for motion illusion this effect was significant for Kitaoka's image. These results are attributed to macro-saccades presumably occurring under free viewing instructions, and most likely to the small vergence drifts during fixations following the saccades; such movements in interaction with visual properties of each image would increase either the illusory motion sensation or the antero-posterior body sway.

 6. OpCost: an open-source system for estimating costs of stand-level forest operations

  Science.gov (United States)

  Conor K. Bell; Robert F. Keefe; Jeremy S. Fried

  2017-01-01

  This report describes and documents the OpCost forest operations cost model, a key component of the BioSum analysis framework. OpCost is available in two editions: as a callable module for use with BioSum, and in a stand-alone edition that can be run directly from R. OpCost model logic and assumptions for this open-source tool are explained, references to the...

 7. OP9-Lhx2 stromal cells facilitate derivation of hematopoietic progenitors both in vitro and in vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoli Chen

  2015-09-01

  Full Text Available Generating engraftable hematopoietic stem cells (HSCs from pluripotent stem cells (PSCs is an ideal approach for obtaining induced HSCs for cell therapy. However, the path from PSCs to robustly induced HSCs (iHSCs in vitro remains elusive. We hypothesize that the modification of hematopoietic niche cells by transcription factors facilitates the derivation of induced HSCs from PSCs. The Lhx2 transcription factor is expressed in fetal liver stromal cells but not in fetal blood cells. Knocking out Lhx2 leads to a fetal hematopoietic defect in a cell non-autonomous role. In this study, we demonstrate that the ectopic expression of Lhx2 in OP9 cells (OP9-Lhx2 accelerates the hematopoietic differentiation of PSCs. OP9-Lhx2 significantly increased the yields of hematopoietic progenitor cells via co-culture with PSCs in vitro. Interestingly, the co-injection of OP9-Lhx2 and PSCs into immune deficient mice also increased the proportion of hematopoietic progenitors via the formation of teratomas. The transplantation of phenotypic HSCs from OP9-Lhx2 teratomas but not from the OP9 control supported a transient repopulating capability. The upregulation of Apln gene by Lhx2 is correlated to the hematopoietic commitment property of OP9-Lhx2. Furthermore, the enforced expression of Apln in OP9 cells significantly increased the hematopoietic differentiation of PSCs. These results indicate that OP9-Lhx2 is a good cell line for regeneration of hematopoietic progenitors both in vitro and in vivo.

 8. Development of Op-Amp Based Piezoelectric Rectifier for Low Power Energy Harvesting Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syazmie Bin Sepeeh Muhamad

  2018-01-01

  Full Text Available In this study, the development of operational amplifier (op-amp based rectifier for piezoelectric energy harvesting applications was studied. The two stage op-amp full wave rectifier was used to convert the AC signal to DC signal voltage received by piezoelectric devices. The inverted half wave rectifier integrated with full wave rectifier were designed and simulated using MultiSIM software. The circuit was then fabricated onto a printed circuit board (PCB, using standard fabrication process. The achievement of this rectifier was able to boost up the maximum voltage of 5 V for input voltage of 800 mV. The output of the rectifier was in DC signal after the rectification by the op-amp. In term of power, the power dissipation was reduced consequently the waste power decreases. Future work includes optimization of the rectifying circuit to operate more efficiently can be made to increase the efficiency of the devices.

 9. Integración de un Modelo S&OP con un Modelo ALM

  OpenAIRE

  Insuasty Chamorro, Andrés Felipe

  2015-01-01

  DecisionWare International Corp. (DW) Este trabajo presenta los fundamentos metodológicos y la aplicación de la integración de un modelo financiero ALM (Assets Liabilities Management) con los modelos de planificación de la cadena de oferta de una empresa industrial global como son el SCD (Supply Chain Design) y el S&OP (Sales & Operation Planning). La aplicación en este trabajo se concentra en el modelo S&OP vinculado a un modelo ALM. Como resultado práctico se presenta la implementación d...

 10. An Assessment of Some Watch Schedule Variants Used in Cdn Patrol Frigates: OP Nanook 2011

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  évalué les horaires de garde utilisés à bord du NCSM St John’s à la fin de l’opération Nanook 2011, pendant les huit jours de la traversée du St...soit réalisée. Nous avons évalué les horaires de garde utilisés à bord du NCSM St John’s à la fin de l’opération Nanook 2011, pendant les huit jours de...FASTTM model for Subject 4 ( Bridge , bosun) ............................................................ 12  B.3  FASTTM model for Subject 7 (Operations

 11. Towards DevOps: Practices and Patterns from the Portuguese Startup Scene

  OpenAIRE

  Carlos Manuel da Costa Martins Teixeira

  2016-01-01

  Formed by combining the word Development with the word Operations, DevOps has been around for sometime. Uses and appearances of the word have been seen in different contexts and with different meanings making it a topic of discussion and discord. For some DevOps is a movement aiming to conciliate Operations and Developers, others believe that its just a set of tools that help automate operations tasks and procedures and others see it as a job or tittle for professionals that combine developer...

 12. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 13. Medtner: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 c-Moll op. 33 / Volkmar Fischer

  Index Scriptorium Estoniae

  Fischer, Volkmar

  1992-01-01

  Uuest heliplaadist "Medtner: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 c-Moll op. 33, Sonaten-Ballade für Klavier Fis-Dur op. 27. London Philharmonic Orchestra / Neeme Järvi". Chandos/Koch CD9039 (WD:54'28")

 14. A low-offset low-voltage CMOS Op Amp with rail-to-rail input and output ranges

  NARCIS (Netherlands)

  Holzmann, Peter J.; Wiegerink, Remco J.; Gierkink, Sander L.J.; Wassenaar, R.F.; Stroet, Peter; Stroet, P.M.

  1996-01-01

  A low voltage CMOS op amp is presented. The circuit uses complementary input pairs to achieve a rail-to-rail common mode input voltage range. Special attention has been given to the reduction of the op amp's systematic offset voltage. Gain boost amplifiers are connected in a special way to provide

 15. Examining the Influence of Selected Factors on Perceived Co-Op Work-Term Quality from a Student Perspective

  Science.gov (United States)

  Drewery, David; Nevison, Colleen; Pretti, T. Judene; Cormier, Lauren; Barclay, Sage; Pennaforte, Antoine

  2016-01-01

  This study discusses and tests a conceptual model of co-op work-term quality from a student perspective. Drawing from an earlier exploration of co-op students' perceptions of work-term quality, variables related to role characteristics, interpersonal dynamics, and organizational elements were used in a multiple linear regression analysis to…

 16. Een resource-based portfoliobenadering : strategieën op basis van de resource-based view

  NARCIS (Netherlands)

  Santema, S.C.; Rijt, van de J.

  1999-01-01

  In dit artikel wordt met behulp van de Resourcebased View (RBV) een portfoliomodel voor resources ontwikkeld. De RBV kenmerkt zich tot op heden als een theorie met een eenzijdige focus op sterke, niet-imiteerbare, immobiele resources. In dit artikel wordt weergegeven hoe een onderneming kan omgaan

 17. Cancellation of OpAmp virtual ground imperfections by a negative conductance applied to improve RF receiver linearity

  NARCIS (Netherlands)

  Mahrof, D.H.; Klumperink, Eric A.M.; Ru, Z.; Oude Alink, M.S.; Nauta, Bram

  2014-01-01

  High linearity CMOS radio receivers often exploit linear V-I conversion at RF, followed by passive down-mixing and an OpAmp-based Transimpedance Amplifier at baseband. Due to nonlinearity and finite gain in the OpAmp, virtual ground is imperfect, inducing distortion currents. This paper proposes a

 18. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien : proeven 2007/2008

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2008-01-01

  In 2007 zijn in Lelystad, als vervolg op de literatuurstudie “Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring” twee veldproeven uitgevoerd: 1) een proef waarin bij twee rassen en bij twee verschillende stikstofbemestingsniveaus op verschillende momenten met MH is gespoten.

 19. Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, I.E.; Boekhoff, M.; Knotters, M.; Schilder, H.; Wisse, J.S.P.

  2007-01-01

  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk compliance monitoring waarbij het accent ligt op

 20. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 1. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 2. Organisatiecultuur en performance management : pas op voor het Pavlov-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Nieboer, Stephanie

  Dit artikel bespreekt de relatie tussen organisatiecultuur en performance management. De auteurs stellen dat gedrag niet op zichzelf staat, maar wordt gevormd door onderliggende waarden en overtuigingen. Om performance management in de praktijk succesvol te laten zijn, moet het worden opgenomen in

 3. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 4. Boeren op de centimeter - precisiebesturing van werktuigen in het open veld

  NARCIS (Netherlands)

  Zuydam, van R.P.

  1997-01-01

  In het kader van 'precisielandbouw' doet IMAG-DLO onderzoek naar het met hoge snelheid besturen van landbouwmachines. Met behulp van een sattelietnavigatie en een van tevoren gemaakt plan in een computer wordt een werktuig keer op keer nauwkeurig langs hetzelfde pad gestuurd. De trekker mag

 5. Osmose houdt cellen op spanning : de drijvende kracht achter openen en sluiten van huidmondjes

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2009-01-01

  Osmose houdt cellen op spanning. Het is ook de druivende kracht achter openen en sluiten van huidmondjes. Bij de opname van water door de wortels, is osmose juist een tegenwerkende kracht, vooral bij een hogere EC. Aandacht voor watervoorziening, EC kalium- en calciumvoorziening is nodig om de zaken

 6. Effecten van eWom en webcare op imago en overtuigingskracht van een organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, J.N.; van Alphen, L.

  2016-01-01

  Organisaties maken in toenemende mate gebruik van Facebook. Ze zetten berichten op hun Facebookpagina en stellen bezoekers in de gelegenheid om dat ook te doen. Voor elke bezoeker is te zien wat andere bezoekers over de organisatie zeggen en hoe de organisatie daarop reageert. Met deze vorm van

 7. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 8. Tien jaar Nijmeegs onderzoek naar het leren van leraren op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Bergen, T.C.M.

  2005-01-01

  Toen ik in 1994 de verantwoordelijkheid kreeg om een interfacultair onderzoekprogramma op te zetten dat relevant was voor de universitaire lerarenopleiding, kreeg ik van het toenmalige College van Bestuur ook de opdracht om te zorgen dat een groot deel van de universitaire lerarenopleiders in een

 9. Effet des opérations unitaires d'extraction sur le rendement et la ...

  African Journals Online (AJOL)

  SARAH

  28 févr. 2015 ... J. Appl. Biosci. Effet des opérations unitaires d'extraction sur le rendement et la qualité du beurre de Pentadesma butyracea produit en milieu traditionnel au Bénin. 7977. Effect of unit operations on the extraction yield and quality of the Pentadesma butyracea butter produced in traditional areas of Benin.

 10. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 11. 'Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  19 Jul 2010 ... lig.' Sy 'juk' verskil van die sware laste wat die skrifgeleerdes op mense gelaai het deur hulle te hiet en te gebied, te bind en te verbied. Sy juk is lig en sag, want Hy maak mense los; Hy vergewe en verwelkom mense, al verdien hulle dit nie. Hy bevestig hierdie 'losmaak' as Hy in die volgende hoofstuk ...

 12. Airport surface moving map displays: OpEval-2 evaluation results and future plans

  Science.gov (United States)

  Livack, Garret; McDaniel, James I.; Battiste, Vernol

  2001-08-01

  The Federal Aviation Administration (FAA), in cooperation with the Cargo Airline Association (CAA) and three of its member airlines (Airborne Express, Federal Express, and United Parcel Service), have embarked upon an aggressive yet phased approach to introduce new Free Flight-enabling technologies into the U.S. National Airspace System (NAS). General aviation is also actively involved, represented primarily by the Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). These new technologies being evaluated include advanced cockpit avionics and a complimentary ground infrastructure. In support of this initiative, a series of operational evaluations (OpEvals) have been conducted or are planned. The OpEvals have evaluated in-flight as well as airport surface movement applications. Results from the second OpEval, conducted at Louisville, Kentucky in October 2000, indicated that runway incursions might be significantly reduced with the introduction of a cockpit-based moving map system derived from emerging technologies. An additional OpEval is planned to evaluate the utility of an integrated cockpit and airport surface architecture that provides enhanced pilot and controller awareness of airport surface operations. It is believed that the combination of such an airborne and a ground-based system best addresses many of the safety issues surrounding airport surface operations. Such a combined system would provide both flight crews and controllers with a common awareness, or shared picture of airport surface operations.

 13. Levende boerderij, lerende kinderen : beschrijving en effecten van verschillende vormen van educatie op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Haubenhofer, D.K.; Meer, van der I.M.; Kamp, van der N.; Schreurs, E.; Schuler, Y.D.

  2009-01-01

  Verschillende vormen van boerderij-educatie werden onderzocht. Te weten: excursie, boerderijweek, boerderij-atelier en boerderijschool. Van elk van deze vormen is onderzocht welk effect ze hadden op de kinderen. Voor de verschillende vormen zijn aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot een

 14. Overleving van Erwinia in grond en op materialen onderzocht : onderzoek : Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Kampen, van D.; Jollinger, van T.; Zouwen, van der P.S.; Speksnijder, A.G.C.L.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  In Nederland veroorzaken Erwiniabacteriën veel schade in bloembollen, aardappel, ui, witlof en bloemisterijgewassen. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de vraag waar deze Erwinia's vandaan komen. Ook is onduidelijk hoe lang deze kunnen overleven in grond, water of op materialen die in de

 15. Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Bovenkamp, van den G.; Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag

 16. Die impak van die verbond op 'n paradigma vir pastoraat: research ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die verbond het 'n meer omvattende impak op pastorale sorg as ander paradigmas. Genoemde stelling word in hierdie artikel beredeneer. Daar word aangetoon dat die inhoud wat aan die gelowige gekommunikeer word, asook die tegnieke wat gebruik word, deur 'n verbondmatige paradigma vir pastorale sorg be?nvloed ...

 17. Teelt de grond uit voor appel en blauwe bes : appel op zandgrond in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2010-01-01

  Met het verdwijnen van chemische grondontsmetting komt de appelteelt op zandgronden in gevaar. Een van de oplossingen kan de substraatteelt van appel zijn. Mogelijk kan dit meer voordelen bieden. In de teelt van blauwe bes was al een consortium gevormd voor de stichtingsperiode te verkorten. Het

 18. Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Centerleder og professor Marlene Wind insisterer i dagens Politiken i debatindlægget: "Europas ledere må gøre op med ' folkets vilje'", at verdens ledere må stå fast ved de principper, der har været bærende for vores samfund siden anden verdenskrig. Domstolenes politiske uafhængighed, menneskeret...

 19. Developing the Conditions for Co-Op Students' Organizational Commitment through Cooperative Education

  Science.gov (United States)

  Pennaforte, Antoine; Pretti, T. Judene

  2015-01-01

  Based in a French context, this research investigates the link between the French cooperative education (co-op) system and students' organizational commitment. Following a quasi-experimental design with a control group, in a longitudinal approach, the study focuses on under-baccalaureate, undergraduate and graduate students. Results show that in…

 20. Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Nederlands focal point voor veiligheid en gezondheid op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schrama, H.; Lange, J. de

  2014-01-01

  Dit strategisch meerjarenprogramma van het Nederlands Focal Point is afgeleid van de nieuwe meerjarenstrategie 2014-2020 van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk Het Europees Agentschap (EU-OSHA) wil bijdragen de Europese werknemers gezond en veilig aan het werk te

 1. Overview of physics goals for OP1.2a on Wendelstein 7-X

  Science.gov (United States)

  Pedersen, Thomas Sunn; W7-X Team

  2017-10-01

  Wendelstein 7-X achieved, and in many cases exceeded, the pre-defined goals for its first operation phase, OP1.1. Results include core values of Te = 8 keV, Ti = 2 keV and ne>3*1019 m-3 and confinement times of 100-150 ms. The next operation phase, OP1.2a, scheduled to start in fall 2017, features a much more elaborate set of plasma-facing components. 10 inertially cooled graphite test divertor units (TDU) have been installed, as have graphite tiles on all the heat shields and baffles. Upgrades have also been made to heating systems, diagnostics, and particle fueling systems. This will allow for significantly increased pulse lengths, heating power and plasma performance, in particular, higher plasma density, and higher ion temperatures, thereby enabling a much more detailed investigation of the W7-X optimization and significantly higher triple products than achieved in OP1.1. The robustness of the TDU allows for an aggressive exploration of divertor operation scenarios in this phase. The main goals and plans, and, if available, first results of OP1.2a will be presented. This work has been carried out within the framework of the EUROfusion Consortium and has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under Grant agreement No 633053.

 2. Patienten met diabetes Mellitus type 1 screenen op coeliakie; Ja of nee

  NARCIS (Netherlands)

  Greijdanus, T.

  2005-01-01

  Diabetes mellitus type 1 is een veelvoorkomende ziekte. Deze ziekte blijkt niet op zichzelf te staan maar is onder andere geassocieerd met coeliakie. Coeliakie wordt behandeld middels een glutenvrij dieet. De diabetespatiënten die aan coeliakie lijden blijken zich niet altijd bij de huisarts met

 3. Effect varroa op volksgrootte pas zichtbaar als het te laat is?

  NARCIS (Netherlands)

  Dooremalen, van C.; Cornelissen, B.; Langevelde, van F.

  2014-01-01

  De parasitaire mijt Varroa destructor is altijd en overal aanwezig in volken van onze honingbijen. Varroa verkot het leven van de volwassen bij, wat resulteert in een verhoogde kans op wintersterfte. Ondanks leen relatief geringe wintersterfte in 2012-2013 en 2013-2014 is het identificeren van een

 4. Erosie-onderzoek op de Grote Houw Oost in het kader van TOPsites

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, D.J.; Heiden, van der M.; Derickx, W.; Kort, de J.W.; Reimann, T.; Schoorl, J.M.; Thasing, S.; Egmond, van Fenny; Soest, van M.; Verplanke, P.; Wallinga, J.

  2017-01-01

  Grote Houw is één van de vier locaties waar in
  het kader van het TOPsites project onderzoek is
  uitgevoerd naar de snelheid van erosie. Doel was
  om te proberen vast te stellen hoe snel op deze
  locatie erosie plaatsvindt. Bijkomende doelen
  waren (1) om te testen welke methodes

 5. Some design aspects of a two-stage rail-to-rail CMOS op amp

  NARCIS (Netherlands)

  Gierkink, Sander L.J.; Holzmann, Peter J.; Wiegerink, Remco J.; Wassenaar, R.F.

  1999-01-01

  A two-stage low-voltage CMOS op amp with rail-to-rail input and output voltage ranges is presented. The circuit uses complementary differential input pairs to achieve the rail-to-rail common-mode input voltage range. The differential pairs operate in strong inversion, and the constant

 6. Plussen en minnen : MKBA’s op ICT-gebied in kaart gebracht

  NARCIS (Netherlands)

  Koopmans, C.; van Benthem, M.

  De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid werkt aan een advies over digitale voorzieningen en diensten van de overheid. Voor deze studiegroep heeft het ministerie van BZK behoefte aan meer inzicht in de belangrijkste maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) die op dit terrein zijn

 7. Vreterij in consumptie-aardappelen : inventarisatie van vreterij op aardappelpercelen en in de bewaring

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.; Huiting, H.F.

  2015-01-01

  In 2012 en 2013 is onderzoek verricht naar de symptomen en de impact van gaten in knollen. Percelen zijn bezocht om de mate van vraat aan de knollen te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Dit leverde schade op door het hele land. Oost-Nederland is de regio waar het meest onderzoek heeft

 8. Liberal Arts Faculty and Co-op: Attitudes for Success at a Small Private College.

  Science.gov (United States)

  Wilson, Dawn K.

  1987-01-01

  Results of a study indicate that faculty in a small private liberal arts institution which has an established co-op program value it for its ability to enhance students' career and professional development as well as for its contribution to students' total learning process. (JOW)

 9. 13. I kuulutas ETV kultuurisaade "OP!" välja oma lemmikud...

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Tegijad koos 30 kultuuritegija ja -ajakirjanikuga valisid 2003. a. "OP!-is" kajastatu hulgast oma lemmikud: näitus - Tõnu Arraku damaskuse terasest noad ajaloomuuseumis, maja - restaureeritud Albu mõisakool (arhitekt Jaan Jõgi, sisearhitekt Nele Rohtla). Auhinnaks kunstnik Ave Nahkuri maalitud pilt

 10. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  Binnen het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) worden jaarlijks monsters genomen in enkele honderden grondwaterstandsbuizen over heel Nederland. De putten hebben filters op ca. 10 en 25 m-mv. Het doel van dit onderzoek is een beeld

 11. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 12. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 13. Op het grensvlak van chemie en biotechnologie (interview met Harry Bitter)

  NARCIS (Netherlands)

  Gool, van J.; Bitter, J.H.

  2015-01-01

  Harry Bitter, sinds twee jaar hoogleraar Biobased Chemistry & Technology aan de Wageningen Universiteit, pleit voor meer chemie en katalyse in het onderzoek naar biobased producten. ‘Mijn onderzoeksfocus ligt op hoe je de omzettingen van biomassa naar product zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren.

 14. Teaching DevOps and Cloud Computing using a Cognitive Apprenticeship and Story-Telling Approach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Henrik Bærbak

  2016-01-01

  DevOps is a new way of developing software that is challenging from a teaching perspective. In this paper, we outline these challenges and propose teaching methods that focus on skill acquisition and technical practices that focus on performant virtualization to overcome them. We describe central...

 15. Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimelijk ordeningsspoor; achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Kistenkas, F.H.

  2006-01-01

  Wie wil gaan bouwen moet tegenwoordig op voorhand en in redelijkheid (de zgn. rechterlijke OVIR-toets) rekening houden met aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden. Voor Natura 2000-gebieden zal dan al de habitattoets een rol moeten spelen en voor wat betreft de soortenbescherming zal al

 16. Rachmaninoff. Sonate für Violoncello und Klavier op. 19 / Giselher Schubert

  Index Scriptorium Estoniae

  Schlüren, Christoph

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Rachmaninoff. Sonate für Violoncello und Klavier op. 19; Schnittke. Sonate für Violoncello und Klavier; Pärt. Fratres für Violoncello und Klavier. Jiri Barta (Violoncello), Marian Lap£ansky (Klavier). Supraphon/Koch CD 11 2156-2 (WD: 73'13")

 17. Workshop Design Thinking t.b.v. Conferentie O&O-leren op de PABO

  NARCIS (Netherlands)

  Marijke Grotenhuis

  2015-01-01

  Uitwerking van een workshop. In deze workshop ga je aan de slag met de methode DT: Design Thinking (Stanford University Institute of Design). Het is een creatief proces dat je kunt inzetten om betekenisvolle oplossingen te bedenken in de klas, op school en in je netwerk. Met meerdere mensen neem je

 18. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende

 19. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de

 20. Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Ronnes, H.; Vanderhoeven, T.; Janssen, H.L.; Landewé, W.

  2009-01-01

  In tegenstelling tot stedelijke gevelstenen, is er tot op heden weinig onderzoek verricht naar gevelstenen in de context van buitenplaatsen en kastelen. De geringe aandacht voor dit fenomeen is opmerkelijk gezien het feit dat er een vrij plotselinge toename in de 16e eeuw is waar te nemen van

 1. Die toepassing van die K3-model op die televisieteks Colour TV

  African Journals Online (AJOL)

  “OIL's approach to investigating the coloured market took place in the form of ethnographic research which ... communication strategies” (Botha 2010: 14). ... Op grond van die waarnemings, onderhoude en vraelyste het OIL tot die volgende ..... hold onto your nearest and dearest because this is going to be a kwaai mix bag.

 2. The development of a network for community-based obesity prevention: the CO-OPS Collaboration

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  Background Community-based interventions are a promising approach and an important component of a comprehensive response to obesity. In this paper we describe the Collaboration of COmmunity-based Obesity Prevention Sites (CO-OPS Collaboration) in Australia as an example of a collaborative network to enhance the quality and quantity of obesity prevention action at the community level. The core aims of the CO-OPS Collaboration are to: identify and analyse the lessons learned from a range of community-based initiatives aimed at tackling obesity, and; to identify the elements that make community-based obesity prevention initiatives successful and share the knowledge gained with other communities. Methods Key activities of the collaboration to date have included the development of a set of Best Practice Principles and knowledge translation and exchange activities to promote the application (or use) of evidence, evaluation and analysis in practice. Results The establishment of the CO-OPS Collaboration is a significant step toward strengthening action in this area, by bringing together research, practice and policy expertise to promote best practice, high quality evaluation and knowledge translation and exchange. Future development of the network should include facilitation of further evidence generation and translation drawing from process, impact and outcome evaluation of existing community-based interventions. Conclusions The lessons presented in this paper may help other networks like CO-OPS as they emerge around the globe. It is important that networks integrate with each other and share the experience of creating these networks. PMID:21349185

 3. Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema’s

  NARCIS (Netherlands)

  Slof, Bert; Erkens, Gijsbert; Kirschner, Paul A.

  2010-01-01

  Slof, B., Erkens, G., & Kirschner, P. A. (2010). Leren bedrijfseconomische problemen op te lossen door het maken van vakspecifieke schema’s [Learning to solve business-economics problems through constructing domainspecific diagrams]. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO), 110(4), 226–230.

 4. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 5. Community of Learners (2): samen met vakcollega's op zoek naar een betere introductie van telproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, Mark

  2014-01-01

  Sinds het schooljaar 2009-2010 wordt er op de Universiteit Twente in de vorm van een "Community of Learners" (CoL) gewerkt aan verbetering van het wiskundeonderwijs. Aan de hand van verscheidene praktijkonderzoeken is reeds duidelijk geworden dat we veel kunnen leren door gezamenlijk één of twee

 6. Het Farmaco Therapie Overleg in 1999: stand van zaken en effecten op

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, L. van; Barnhoorn, H.; Bakker, D. de

  2001-01-01

  Vrijwel alle huisartsen en openbare apothekers in Nederland participeren in een groep voor Farmaco Therapie Overleg (FTO). In totaal zijn er ruim 800 FTO-groepen. De Stichting Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening DGV) heeft op landelijk niveau een coördinerende en stimulerende rol voor het FTO. Om

 7. Akkerranden en recreatie : effecten van wandelen op de functies van akkerranden

  NARCIS (Netherlands)

  Klieverik, M.J.M.

  2005-01-01

  Akkerranden worden steeds vaker aangelegd, onder andere om drift en vermesting van het slootwater tegen te gaan. De akkerrand doet hierbij dienst als buffer tussen akker en sloot. In alle gevallen ligt er op de rand een milieufunctie, natuur- en landschapsfunctie, agro-ecologische functie of

 8. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 9. Opção de troca de produto na indústria de fertilizantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Branco Rodrigues

  2015-06-01

  Full Text Available RESUMO Fertilizantes são importantes para a produção agrícola mundial devido à melhoria de produtividade que proporcionam. Neste artigo, utiliza-se a teoria de opções reais para avaliar a opção de troca de produto final, amônia ou ureia, em uma fábrica de fertilizantes nitrogenados. O método de simulação Monte Carlo foi utilizado para definir o valor da opção de troca na fábrica de fertilizantes, considerando as incertezas nos preços do gás natural (principal matéria-prima, amônia e ureia, assumindo que esses seguissem um movimento de reversão à média. Nos resultados, aponta-se que essa opção é relevante na análise de projetos de fábricas de fertilizantes, podendo ser fundamental, em muitos casos, sua consideração para a viabilidade do projeto.

 10. Generation and Evaluation of PEGylated Recombinant Human Acetylcholinesterase as an Optimal OP-Bioscavenger

  Science.gov (United States)

  2009-04-27

  treatment of OP intoxication. (5) To demonstrate that the slow aging rate of the soman-inhibited PEG F338A-AChE allows restoration of its...the conditions for purification of P. pastoris-produced rHuAChE. We found that microfiltration and ultrafiltration of the P. pastoris growth medium

 11. Tracking and orbit determination performance of the GRAS instrument on MetOp-A

  NARCIS (Netherlands)

  Montenbruck, O.; Andres, Y.; Bock, H.; Van Helleputte, T.; Van den IJssel, J.; Loiselet, M.; Marquardt, M.; Silvestrin, P.; Visser, P.; Yoon, Y.

  2008-01-01

  The global navigation satellite system receiver for atmospheric sounding (GRAS) on MetOp-A is the first European GPS receiver providing dual-frequency navigation and occultation measurements from a spaceborne platform on a routine basis. The receiver is based on ESA’s AGGA-2 correlator chip, which

 12. Tšaikovski, P. La Fille des neiges (musique de scene op. 12) / Serge Martin

  Index Scriptorium Estoniae

  Martin, Serge

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Tšaikovski, P. La Fille des neiges (musique de scene op. 12). University Musical Society Choral Union. Detroit Symphony Orchestra, Neeme Järvi. Chandos CHAN 9324, distribution Media 7 (CD: 157 F). 1994. TT: 1h 19'04"

 13. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 14. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 15. Evaluatie pilot toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; te Velde, R.; Segers, J.; Bilderbeek, R.

  2008-01-01

  Publicatienummer 2006.051-0713; Een evaluatie van een pilot inzake de toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid (incidenten, ontvluchtingen) en welk inzicht biedt een kosten-batenanalyse?

 16. Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Leijten, Mariëlle; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Leijten, M., & Kirschner, P. A. (2012, June). Het effect van een elektronische outline-tool op het schrijfproduct en schrijfproces [The effect of an electronic outline tool on the writing product and writing process]. In R. Brouwer (Chair), Omgaan met ICT:

 17. De invloed van IFRS 16 leases op de jaarrekening van lessees

  NARCIS (Netherlands)

  Arnold, Coen; Tahtah, Jay

  2017-01-01

  The article describes the outcome of a research (simulation) to the impact of new lease accounting rules to the 2016 financial statements of companies of the AEX- and AMX-index. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de verwachte gevolgen van IFRS 16 Leases voor lessees op de jaarrekening over

 18. [AN OVERALL SOUND PROCESS] Becoming Neoclassical: Instrumentation in the Sketches for Webern's Concerto, Op. 24

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David H. Miller

  2016-05-01

  Full Text Available In September 1928 Anton Webern wrote to publisher Emil Hertzka to report on the composition of a work “in the spirit of some of Bach’s Brandenburg Concertos.” In June 1934 that work stood completed as the Concerto for Nine Instruments, Op. 24. While Op. 24 has been celebrated as a paradigmatic example of Webern’s forward-looking serial techniques, it simultaneously exhibits a strong neoclassical influence, as Kathryn Bailey (1991 has demonstrated in her study of sonata and ritornello principles in the Concerto’s first movement. Neoclassical models may have also played a role in dramatically shifting conceptions of instrumentation and genre evident in sketches from the work’s extended period of composition, during which time it transformed from a piece for large symphonic orchestra, to a concerto for solo piano with orchestral accompaniment, to a concerto grosso with a continuo-like piano part. The dramatic shifts found in the sketches are best understood in relation to Webern’s compositional activities in the decade preceding Op. 24. During this period, Webern revised several of his pre-World War I orchestral compositions, reducing the size and diversity of the ensembles with an eye towards Fasslichkeit (“comprehensibility”; a similar goal motivated the arrangements he produced for Arnold Schoenberg’s Society for Private Musical Performances. When considered alongside an instrumentation-centric view of the sketches for Op. 24, these activities suggest an intriguing view of the Concerto. If its twelve-tone row marks Op. 24 as an apex of Webern’s serial technique, its instrumentation makes it an apex of his neoclassicism.In September 1928 Anton Webern wrote to publisher Emil Hertzka to report on the composition of a work “in the spirit of some of Bach’s Brandenburg Concertos.” In June 1934 that work stood completed as the Concerto for Nine Instruments, Op. 24. While Op. 24 has been celebrated as a paradigmatic example

 19. Het veranderende gezin. Relaties tussen trends in het gezin in Nederland en de afbeelding in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie, 1980-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Emons, P.A.A.; Scheepers, P.L.H.; Wester, F.P.J.

  2007-01-01

  Deze systematische inhoudsanalyse richt zich op veranderingen in de portrettering van het gezin in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie en gaat de relatie na met sociaal-culturele veranderingen in het gezin in de Nederlandse maatschappij.

 20. Integration of a full co-op job experience (and direct job-placement) with an applied physics curriculum

  Science.gov (United States)

  Russell, Daniel

  2002-03-01

  Kettering University, formerly GMI Engineering & Management Institute, is a fully co-operational private institution offering bachelor's degrees in engineering, applied science, and management. The Applied Physics degree program was established in 1995 and our current freshman class has 11 students. The program takes 5 years to complete, during which time students alternate between 11 weeks in the classroom and 11 weeks at a co-op job at one of over 600 companies at over 800 locations around the world. All students, including applied physics majors, are required to complete a minimum of five co-op terms in order to graduate. In addition, they are required to complete a senior thesis of benefit to their company, a project which usually takes about six months (two co-op terms). In this talk we will describe the co-op program as it currently exists at Kettering and summarize the co-op experiences of our current applied physics students and our recent graduates. We will discuss how our curriculum has been designed to take advantage of and support the co-op experience. In addition we will discuss some of the challenges our students and faculty have encountered in the process of finding co-op sponsors.

 1. Human papillomavirus (HPV) and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma (OP-SCC) of the Head and Neck: a Growing Epidemic

  Science.gov (United States)

  Bauman, Jessica; Wirth, Lori

  2015-01-01

  Human papillomavirus (HPV) is now considered a major causative agent in oropharyngeal squamous cell carcinoma (OP-SCC). The incidence of HPV+ OP-SCC is increasing dramatically, is higher in men, and is now more common than cervical cancer in the United States. HPV+ OPSCCs usually present as locally advanced, stage IV cancers, requiring intensive treatment with surgery, chemotherapy, and/or radiation that can cause tremendous morbidity. HPV vaccination is predicted to prevent HPV+ OP-SCC because over 90% are caused by vaccine-type HPV. However, current vaccination rates are not yet high enough to be effective at preventing HPV-associated malignancies at a population level. PMID:27132327

 2. Diffusion and localization of o-Ps in Dsub(2)O determined from positron annihilation in SDS micellar solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vass, Sz.; Kajcsos, Zs.; Molnar, B.

  1985-04-01

  A microscopic diffusion model is presented for the determination of orthopositronium (o-Ps) lifetime in micellar solutions. Among other parameters, the lifetime density function depends on the o-Ps diffusion coefficient in the water phase. Orthopositronium diffusion coefficients are determined by fitting this lifetime density function to positron annihilation spectra obtained from 1 mol/dmsup(3) solution of sodium dodecylsulphate (SDS) in Dsub(2)O at different temperatures. The activation energy of the o-Ps diffusion in Dsub(2)O obtained from the Arrhenius-plot as Esub(a)=(0.9sub(22)+-0.1sub(03)) eV indicates strong localization. (author)

 3. Microscopic cluster model analysis of 14O+p elastic scattering

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baye, D.; Descouvemont, P.; Leo, F.

  2005-01-01

  The 14 O+p elastic scattering is discussed in detail in a fully microscopic cluster model. The 14 O cluster is described by a closed p shell for protons and a closed p3/2 subshell for neutrons in the translation-invariant harmonic-oscillator model. The exchange and spin-orbit parameters of the effective forces are tuned on the energy levels of the 15 C mirror system. With the generator-coordinate and microscopic R-matrix methods, phase shifts and cross sections are calculated for the 14 O+p elastic scattering. An excellent agreement is found with recent experimental data. A comparison is performed with phenomenological R-matrix fits. Resonances properties in 15 F are discussed

 4. TADIR: ElOp's high-resolution second-generation 480 x 4 TDI thermal imager

  Science.gov (United States)

  Sarusi, Gabby; Ziv, Natan; Zioni, O.; Gaber, J.; Shechterman, Mark S.; Wiess, I.; Friedland, Igor V.; Lerner, M.; Friedenberg, Abraham

  1998-10-01

  'TADIR' is a new high-end thermal imager, developed in El-Op under contract with the Israeli MOD during the last three years. This new second generation thermal imager is based on 480 X 4 TDI MCT detector operated in the 8 - 12 micrometer spectral range. Although the prototype configuration of TADIR was design for the highly demanded light weight low volume and low power air applications, TADIR can be considered as a generic modular technology of which the future El-Op's FLIR applications such as ground fire control system and surveillance systems will be derived from. Besides the detector, what puts the system in the high-end category are the state of the art features implemented in each system's components. This paper describes the system concept and design considerations as well as the anticipated performances. TADIRs fist prototype was demonstrated at the beginning of 1998 and is currently under evaluation.

 5. A new look at Op art: towards a simple explanation of illusory motion

  Science.gov (United States)

  Zanker, Johannes M.; Walker, Robin

  Vivid motion illusions created by some Op art paintings are at the centre of a lively scientific debate about possible mechanisms that might underlie these phenomena. Here we review emerging evidence from a new approach that combines perceptual judgements of the illusion and observations of eye movements with simulations of the induced optic flow. This work suggests that the small involuntary saccades which participants make when viewing such Op art patterns would generate an incoherent distribution of motion signals that resemble the perceptual effects experienced by the observers. The combined experimental and computational evidence supports the view that the illusion is indeed caused by involuntary image displacements picked up by low-level motion detectors, and further suggests that coherent motion signals are crucial to perceive a stable world.

 6. Air Traffic Management Technology Demonstration-1 Concept of Operations (ATD-1 ConOps)

  Science.gov (United States)

  Baxley, Brian T.; Johnson, William C.; Swenson, Harry; Robinson, John E.; Prevot, Thomas; Callantine, Todd; Scardina, John; Greene, Michael

  2012-01-01

  The operational goal of the ATD-1 ConOps is to enable aircraft, using their onboard FMS capabilities, to fly Optimized Profile Descents (OPDs) from cruise to the runway threshold at a high-density airport, at a high throughput rate, using primarily speed control to maintain in-trail separation and the arrival schedule. The three technologies in the ATD-1 ConOps achieve this by calculating a precise arrival schedule, using controller decision support tools to provide terminal controllers with speeds for aircraft to fly to meet times at a particular meter points, and onboard software providing flight crews with speeds for the aircraft to fly to achieve a particular spacing behind preceding aircraft.

 7. An Automated Medical Information Management System (OpScan-MIMS) in a Clinical Setting

  Science.gov (United States)

  Margolis, S.; Baker, T.G.; Ritchey, M.G.; Alterescu, S.; Friedman, C.

  1981-01-01

  This paper describes an automated medical information management system within a clinic setting. The system includes an optically scanned data entry system (OpScan), a generalized, interactive retrieval and storage software system(Medical Information Management System, MIMS) and the use of time-sharing. The system has the advantages of minimal hardware purchase and maintenance, rapid data entry and retrieval, user-created programs, no need for user knowledge of computer language or technology and is cost effective. The OpScan-MIMS system has been operational for approximately 16 months in a sexually transmitted disease clinic. The system's application to medical audit, quality assurance, clinic management and clinical training are demonstrated.

 8. HRM bij Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid

  OpenAIRE

  Van Hulst, B.L.; De Groot, H.

  2012-01-01

  HRM bij Burgerzaken is een studie naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid. In de studie zijn ingezette HRM-instrumenten gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van HRM. Vervolgens is de kostendoelmatigheid in kaart gebracht, de gemiddelde doelmatigheidsscore in 2010 is 86,3%. Wel bestaan er duidelijke verschillen in kostendoelmatigheid tussen gemeenten die deels verklaard worden door de...

 9. Evolution post-opératoire des séquelles de tuberculose pulmonaire ...

  African Journals Online (AJOL)

  Cette étude rapporte les aspects cliniques et évolutifs des séquelles pulmonaires tuberculeuses (SPT) opérées chez les séropositifs (VIH+). Il s'agit d'une étude prospective transversale réalisée entre Novembre 2005 et Octobre 2012. Elle a porté sur 20 patients VIH+, ayant dans leurs antécédents, une tuberculose ...

 10. Treatment of Early Post-Op Wound Infection after Internal Fixation

  Science.gov (United States)

  2016-10-01

  Obremskey, M.D. CONTRACTING ORGANIZATION: Vanderbilt University Medical Center Nashville TN 37203 REPORT DATE: October 2016 TYPE OF REPORT: Annual...NOT RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS. 1. REPORT DATE (DD-MM-YYYY) October 2016 2. REPORT TYPE Annual 3. DATES COVERED (From - To) 15Sep2015...effect of treatment of post-op wound infection in long bones after fracture fixation or joint fusion and either: (Group 1) operative debridement and

 11. An Effective Chiral Meson Lagrangian at O(p6) from the NJL Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bel'kov, A.A.; Lanev, A.V.; Schaale, A.; Scherer, S.; Mainz Univ.

  1994-01-01

  In this work we present a strong chiral meson Lagrangian up to and including O(p 6 ) in the momentum expansion. It is derived from the Nambu-Jona-Lasinio (NJL) model using the heat-kernel method. Identities related to the properties of covariant derivatives of the chiral matrix U as well as field transformations have been used to predict the chiral coefficients of a minimal set of linearly independent terms. 16 refs

 12. An investigation into radiosensitizer mechanisms using o-Ps lifetime measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beling, C.D.; Smith, F.A.

  1982-01-01

  Lifetime measurements have been made in a number of radiosensitizer solutions as a function of both concentration and temperature. The o-Ps yields, which were corrected for chemical quenching, showed that these compounds are strong Ps inhibitors. The temperature dependence of the yields in Misonidazole/water and Misonidazole/ethanol solutions may be associated either with the different electron solvation times in the two solvents, or with changes in electron mobility. (Auth.)

 13. Evidence for the existence of water:ethanol clusters from o-Ps yields

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, F.A.; Beling, C.D.

  1982-01-01

  Lifetime measurements have been made in mixtures of water and ethanol at 293 K. Fluctuations are observed in both o-Ps yield and decay rate as a function of water concentration with local maxima occurring at molecular ratios (EtOH:H 2 O) of 4:1 and 1:1. The results are interpreted in terms of cluster formation at these concentrations. (Auth.)

 14. Research of small quaternary AChE inhibitors as pretreatment of OP poisoning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Musilek, K.; Komloova, M.; Holas, O.; Opletalova, V.; Pohanka, M.; Kuca, K.

  2009-01-01

  Small quaternary AChE inhibitors are used (e.g. pyridostigmine) or scoped (e.g. SAD-128) for pretreatment against organophosphate intoxication [1]. The pretreatment is based on competitive inhibition of AChE prior to organophosphate (OP) poisoning. Consequently, the OP can not influence the inhibited AChE and is degraded by other esterases. Although various competitive inhibitors are used globally, pyridostigmine still remains the most broaden. Its side effects including gastrointestinal effects (nausea, intestinal obstruction), increased bronchial secretion, cardiac arrhythmia or cholinergic crisis are well described. Moreover, some bisquaternary competitive inhibitors (e.g. SAD-128) were used to decrease lethal effects of OP poisoning in vivo. The further studies dealing with SAD-128 showed its increased ability to interact with brain muscarinic acetylcholine receptors as allosteric inhibitors [2]. The small molecules derived from quaternized pyridine, quinoline and isoquinoline were designed as AChE inhibitors. Their ability to inhibit AChE or BChE was determined in vitro using IC50. The IC50 data were compared within each group of compounds with emphasis on selectivity AChE versus BChE. The overall study will be presented. The work was supported by Ministry of Defence of Czech Republic No. OVUOFVZ200805.(author)

 15. Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 16. Handboek Nieuwe Media

  NARCIS (Netherlands)

  Tom Bakker; Dr. Piet Bakker

  2011-01-01

  Voor mensen die beroepshalve met communicatie en informatie te maken hebben, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest actuele en relevante ontwikkelingen op dat terrein. Het gaat hierbij niet alleen over social media of web 2.0 - ook het zoeken, beheren en publiceren van informatie is

 17. Prions: Risks to man and animal - Report of a workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Asten JAAM van; LGM

  1996-01-01

  Om de Nederlandse overheid op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen op het gebied van prionen, werd een workshop georganiseerd. De informatie die tijdens de workshop werd gepresenteerd, aangevuld met relevante gegevens uit de literatuur werd samengebracht in dit rapport. Prionen,

 18. Functional polymer brush-coating to prevent biomaterial associated infections

  NARCIS (Netherlands)

  Muszanska, Agnieska Karolina

  2013-01-01

  Het gebruik van biomedische materialen stijgt met de snelle ontwikkelingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde om levens te redden en de kwaliteit van leven van miljoenen mensen op de wereld te verbeteren. Echter, één van de grootste nadelen van het toenemende gebruik van geïmplanteerde

 19. Invoering van RFID : De bibliotheekcollectie geïdentificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Frank; Bokdam, Gert Jan

  De nieuwe ontwikkelingen in de Universiteitsbibliotheek volgen elkaar in snel tempo op. Parallel aan de grootscheepse renovatie van het UB-gebouw, wordt bijvoorbeeld ook een nieuw identificatiesysteem voor de collectie ingevoerd, op basis van RFID. Pictogram sprak met Teijo Doornkamp over het

 20. Fysieke veiligheid. Enkele trends en dilemma's

  NARCIS (Netherlands)

  Menno van Duin

  2012-01-01

  In dit artikel ligt het zwaartepunt bij het thema fysieke veiligheid (ongevallen, rampen, crises). Ik schets enkele ontwikkelingen, trends en dilemma’s op het betreffende terrein. Daarbij wil ik niet de suggestie wekken in dit artikel alle trends en dilemma’s op het onderhavige terrein te

 1. The Trojan Horse Method as a tool to investigate low-energy resonances: the 18O(p, α)15N and 17O(p, α)14N cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  La Cognata, M.; Sergi, M. L.; Spitaleri, C.; Cherubini, S.; Gulino, M.; Kiss, G.; Lamia, L.; Pizzone, R. G.; Romano, S.; Mukhamedzhanov, A.; Goldberg, V.; Tribble, R.; Coc, A.; Hammache, F.; Sereville, N. de; Irgaziev, B.; Tumino, A.

  2010-01-01

  The 18 O(p, α) 15 N and 17 O(p, α) 14 N reactions are of primary importance in several as-trophysical scenarios, including nucleosynthesis inside Asymptotic Giant Branch stars and oxygen and nitrogen isotopic ratios in meteorite grains. They are also key reactions to understand exotic systems such as R-Coronae Borealis stars and novae. Thus, the measurement of their cross sections in the low energy region can be crucial to reduce the nuclear uncertainty on theoretical predictions, because the resonance parameters are poorly determined. The Trojan Horse Method, in its newly developed form particularly suited to investigate low-energy resonances, has been applied to the 2 H( 18 O, α 15 N)n and 2 H( 17 O, α 14 N)n reactions to deduce the 18 O(p, α) 15 N and 17 O(p, α) 14 N cross sections at low energies. Resonances in the 18 O(p, α) 15 N and 17 O(p, α) 14 N excitation functions have been studied and the resonance parameters deduced.

 2. Ruimte in regels: 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Waal, van der B.H.C.; Oppedijk van Veen, J.; Migchels, G.; Mul, M.F.

  2007-01-01

  Deze VNG brochure geeft een overzicht van 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten. Van traditionele bestemmingsplannen naar een nieuw, ontwikkelingsgericht beleid. De brochure is samengesteld door PPO

 3. Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den A.E.

  2007-01-01

  In dit advies wordt op systematische wijze nagegaan wat de mate van bewijskracht is voor de breed gedeelde veronderstelling dat contact met natuur van belang is voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

 4. Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Christiaens

  2016-04-01

  Full Text Available Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 456 pp., isbn 978 90 8964 680 4. 

 5. One Stop Post Op cardiac surgery recovery--a proven success.

  Science.gov (United States)

  Joyce, L; Pandolph, P

  2001-01-01

  The One Stop Post Op model for open heart surgery recovery is an innovative approach to post op care utilized in only a few facilities in the country. This model calls for an integration of acute ICU and step-down phases of care, thus changing the paradigm for nursing care of the open heart surgery patient. Typically, hospitals incur inefficiencies transferring the patient through multiple levels of care, thus resulting in a "disconnect" as new caregivers relearn the patient's care requirements and special needs. The construction of a "one stop" unit allows the patient to remain stationary while the service level changes to accommodate changing care needs. The cardiac "one stop" model is similar to the LDRP concept for obstetrical care. The One Stop Post Op patient rooms are designed to accommodate every level of patient acuity. All rooms meet the regulations for critical care room design, however this is where the aesthetic similarity ends. The patient environment looks more like hotel rooms rather than the traditional ICU setting. Cabinets designed to cover medical gases, in the room's private bathrooms and comfortable furnishings help to create a patient focused environment conducive to recovery. This model has been utilized by several facilities and has demonstrated clear clinical and economic advantages for patients, families, and health care providers. Implementing an open heart surgery (OHS) program presents the opportunity for several community based hospitals to challenge the way they have been providing patient care and establish an innovative approach to post surgery patient care. The One Stop Post Op cardiovascular recovery unit is designed to receive the OHS patient directly from the operating room and to be the "care unit" for the patient's entire stay. Patient flow, quality monitoring and caregiver acceptance in this unit requires new paradigms from the traditional two or three step post OHS care delivery process. The One Stop Post Op model focuses

 6. Zakrzepowa plamica małopłytkowa – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Korsak

  2013-12-01

  Full Text Available Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP początkowo charakteryzowała się pentadą objawów: małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami układu nerwowego, niewydolnością nerek i gorączką. Jednak u 35% chorych z rozpoznaniem TTP nie stwierdza się wszyst‑ kich tych dolegliwości: nie występują u nich objawy neurologiczne, zaburzenia funkcji nerek oraz gorączka. Obec‑ nie zakrzepową plamicę małopłytkową rozpoznaje się na podstawie małopłytkowości i niedokrwistości mikroangiopatycznej. Diagnostyka obejmuje badanie morfologiczne krwi obwodowej wraz z rozmazem, badanie czynności nerek i oznaczenie aktywności LDH. Pomocne w rozpoznaniu jest oznaczenie aktywności metaloprote‑ azy ADAMTS13 i miana przeciwciał anty-ADAMTS13. W terapii w pierwszym rzucie stosuje się plazmaferezę lecz‑ niczą – powinna ona zostać przeprowadzona nawet wtedy, gdy diagnoza jest niepewna. Plazmafereza usuwa mul‑ timery ULvWF i nabyte przeciwciała skierowane przeciw ADAMTS13. Przetoczenie osocza nie jest tak efektywne jak plazmafereza, lecz może być stosowane tymczasowo. Efekt leczenia oceniany jest na podstawie unormowa‑ nia się aktywności LDH oraz ustąpienia małopłytkowości, niedokrwistości i zmian neurologicznych. Inną możli‑ wością terapeutyczną jest podawanie glikokortykosteroidów oraz immunoglobulin. U niektórych chorych korzystne może być wykonanie splenektomii. Ostatnio stosuje się także rytuksymab – powoduje on redukcję miana inhibitora ADAMTS13 i wzrost aktywności enzymu. Po leczeniu rytuksymabem odnotowano remisje kliniczne w przypad‑ kach, w których zawiodły inne metody terapii.

 7. Modelo de dinâmica de sistemas para o processo de S&OP ampliado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Carlos Domingos

  2015-01-01

  Full Text Available ResumoApesar de o processo de S&OP (Sales and Operations Planning não ser uma prática nova nas empresas, principalmente naquelas de grande porte, ainda é tema de estudos nas suas práticas e ferramentas computacionais de apoio. Modelos e ferramentas computacionais focadas para o auxílio no processo de S&OP são utilizadas e podem contribuir para a melhoria da qualidade da sua execução e dos seus resultados. As ferramentas mais comuns são aquelas baseadas em planilhas eletrônicas, e as mais sofisticadas, em técnicas de pesquisa operacional inseridas em sistemas APS (Advanced Planning Systems. A partir da revisão bibliográfica realizada sobre teoria e técnicas computacionais usadas para o auxílio do processo de S&OP, foi identificada a ausência de estudos relacionados ao uso de Dinâmica de Sistemas (System Dynamics. Adicionalmente, a revisão aponta a necessidade de estudos relacionados à integração de análise econômica e financeira durante a elaboração dos planos agregados e o uso de variáveis probabilísticas no processo que possibilitem a análise estatística no sentido de fornecer planos mais confiáveis. Outra questão relevante observada é que os gestores que participam do processo de S&OP nem sempre têm uma visão global de todas as variáveis e restrições envolvidas neste processo, assim observa-se também que as técnicas e ferramentas utilizadas para execução do processo de S&OP não oferecem uma visão holística das atividades e variáveis envolvidas. Com isso, neste trabalho, é proposto um modelo de Simulação de Dinâmica de Sistemas que proporcione uma visão holística para o processo de S&OP e que permita a integração com os processos da área financeira e o uso de variáveis probabilísticas. A avaliação dos resultados das simulações realizadas com o modelo, apoiada por um projeto de experimentos (DoE, mostra que os planos gerados são compatíveis se comparados com a prática empresarial

 8. Temperature dependence of o-Ps annihilation lifetime in non-uniform cylindrical pores in comparison with ETE model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Khaghani, Morteza, E-mail: m.khaghani@pgs.usb.ac.ir; Mehmandoost-Khajeh-Dad, Ali Akbar, E-mail: mehmandoost@phys.usb.ac.ir

  2017-04-01

  Highlights: • Using the well known multi-physics program COMSOL calculating o-Ps annihilation lifetime in complex geometries. • Investigation of shape non-uniformity of cylindrical pores on o-Ps annihilation lifetime. • Verifying temperature dependency of o-Ps lifetime in non-uniform cylindrical pores. • Suggesting PALS at low temperature as a method to verify pore uniformity in porous material. - Abstract: Ortho-positronium (o-Ps) annihilation lifetime was calculated in non-uniform cylinder-shaped pores by solving Schrodinger equation using a well-known multi-physics program called COMSOL. The o-Ps annihilation lifetime variation in terms of temperature was calculated on the basis of ETE model via a numerical method. The COMSOL simulations indicate that as long as the pore is uniform cylinder-shaped, the results agree with those of two-dimensional ETE model, whereas deformations in the cylinder shape (indentation or protrusion) change the temperature behavior of ETE model and, thereby, higher values are predicted for o-Ps lifetime in the pore at lower temperatures. The geometry of the non-uniform cylinder-shaped pores, which is accompanied by empirical evidence, can be used for the analysis of empirical results obtained from positron lifetime spectroscopy in different temperatures.

 9. Innovative strategies to help Consumer Operated and Oriented Plans (CO-OPs) compete in new insurance marketplaces.

  Science.gov (United States)

  Gardiner, Terry; Neece, Roger; Mendelevitz, Michael

  2012-04-01

  The Affordable Care Act paves the way for groups to develop innovative, affordable health insurance and care options known as Consumer Operated and Oriented Plans (CO-OPs). These CO-OPs will be nonprofit, consumer-controlled entities that are designed to serve individuals and small businesses, especially in noncompetitive markets. The CO-OP provision was included in the Affordable Care Act to address the lack of affordable health plan alternatives in many state and regional markets and to counter a trend toward market concentration. Despite their promise, CO-OPs face a number of business challenges that go beyond typical start-up hurdles. This issue brief lays out a number of innovative strategies CO-OP organizers are developing to increase the odds of long-term sustainability and economic success. These strategies--aimed at building market share, creating integrated provider networks, and achieving cost savings through payment reform--could establish CO-OPs as a viable new entrant in the health care field.

 10. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 11. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 12. Verhalen sprokkelen langs de frontlijn. Een kritische blik op Ten Oorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Boers

  2015-03-01

  Full Text Available Gathering Stories along the Front: A Critical Look at Ten Oorlog [To War]This article reflects critically on the popular television programme Ten Oorlog, thereby examining the field of tension between history and entertainment, between historians and ‘the public’. History can be addressed via various television formats as an historical documentary or a travel programme. An analysis indicates the extent to which Ten Oorlog is inspired by these formats. However, the popular television programme from the outset was not conceived as a classic historical documentary and perhaps can best be described as a historical human interest programme as part of the large-scale commemoration of the First World War. How do history and entertainment relate to one another in this programme? Is there more emphasis on the historical context or on anecdotal stories? This analysis of Ten Oorlog illustrates the tense relation between historians and ‘the public’.Dit artikel werpt een kritische blik op het populaire televisieprogramma Ten Oorlog en gaat daarbij in op het spanningsveld tussen geschiedenis en entertainment, tussen historici en ‘het publiek’. Geschiedenis kan via verschillende formats zoals een historische documentaire of een reisprogramma aan bod komen op televisie. Een analyse van deze formats geeft aan in welke mate Ten Oorlog hierop geïnspireerd is. Het populaire televisieprogramma was echter van begin af aan niet als een klassieke historische documentaire bedoeld en kan misschien het bestomschreven worden als een historisch human interest programma, in het kader van de grootschalige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoe verhoudengeschiedenis en entertainment zich daarin? Helt de balans meer over naar historische omkadering of naar anekdotische verhalen? Deze analyse van Ten Oorlog illustreert de gespannen relatie tussen historici en het grote publiek.

 13. SpecOp: Optimal Extraction Software for Integral Field Unit Spectrographs

  Science.gov (United States)

  McCarron, Adam; Ciardullo, Robin; Eracleous, Michael

  2018-01-01

  The Hobby-Eberly Telescope’s new low resolution integral field spectrographs, LRS2-B and LRS2-R, each cover a 12”x6” area on the sky with 280 fibers and generate spectra with resolutions between R=1100 and R=1900. To extract 1-D spectra from the instrument’s 3D data cubes, a program is needed that is flexible enough to work for a wide variety of targets, including continuum point sources, emission line sources, and compact sources embedded in complex backgrounds. We therefore introduce SpecOp, a user-friendly python program for optimally extracting spectra from integral-field unit spectrographs. As input, SpecOp takes a sky-subtracted data cube consisting of images at each wavelength increment set by the instrument’s spectral resolution, and an error file for each count measurement. All of these files are generated by the current LRS2 reduction pipeline. The program then collapses the cube in the image plane using the optimal extraction algorithm detailed by Keith Horne (1986). The various user-selected options include the fraction of the total signal enclosed in a contour-defined region, the wavelength range to analyze, and the precision of the spatial profile calculation. SpecOp can output the weighted counts and errors at each wavelength in various table formats using python’s astropy package. We outline the algorithm used for extraction and explain how the software can be used to easily obtain high-quality 1-D spectra. We demonstrate the utility of the program by applying it to spectra of a variety of quasars and AGNs. In some of these targets, we extract the spectrum of a nuclear point source that is superposed on a spatially extended galaxy.

 14. Scarcity on the market for wood wastes; Krapte op de markt voor afvalhout

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A. (ed.)

  2004-05-01

  An overview is given of the market for wood wastes in the Netherlands and how this affects the targets to use biomass. Several types of biomass must be imported, not only wood wastes, but also e.g. olive stones and cacao shells. [Dutch] Er dreigt in Nederland een krapte te ontstaan op de markt voor afvalhout, want de vraag vanuit de buitenlandse vezelplaatindustrie blijft constant, terwijl er vanuit de energiesector een groeiende vraag is. Om de beleidsdoelstellingen voor biomassa te kunnen halen zal er biomassa geimporteerd moeten worden. Daarbij kan het gaan om resthout of afvalhout, maar ook om andere biomassastromen zoals olijfpitten en cacaodoppen.

 15. Towards a climate-neutral water cycle; Op weg naar een klimaatneutrale waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frijns, J. [KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein (Netherlands); Mulder, M.; Roorda, J. [Grontmij, De Bilt (Netherlands)

  2008-07-01

  Insight is offered in the climate footprint of the domestic water cycle. Moreover options are provided with which the water sector can reduce its own negative impact on the climate. To realize this, the sectors drinking water, sewage and waste water can separately take a large number of (energy) measures [Dutch] Inzicht wordt gegeven in de klimaatvoetafdruk van de huishoudelijke waterketen. Tevens worden mogelijkheden aangedragen om als watersector de eigen negatieve impact op het klimaat te verkleinen. Daarvoor kunnen de sectoren drinkwater, riolering en afvalwater separaat een groot aantal (energie)maatregelen nemen.

 16. Process characteristics and design methods for a 300 deg quad OP amp

  Science.gov (United States)

  Beasom, J. D.; Patterson, R. B., III

  1981-01-01

  The results of process characterization, circuit design, and reliability studies for the development of a quad OP amplifier intended for use up to 300 C are presented. A dielectrically isolated complementary vertical bipolar process was chosen to fabricate the amplifier in order to eliminate isolation leakage and the possibility of latch up. Characterization of NPN and PNP junctions showed them to be suitable for use up to 300 C. Interconnect reliability was predicted to be greater than four years mean time between failure. Parasitic MOS formation was eliminated by isolation of each device.

 17. DevOps y análisis de performance automáticos

  OpenAIRE

  Olmedo Rodríguez, Álvaro

  2018-01-01

  Se tratará de hacer hincapié en el campo de los tests de performance y análisis de rendimiento de sistemas productivos, más concretamente en el despliegue de estos. Todo ello dentro del marco de la nueva metodología o filosofía organizativa conocida como DevOps, centrándose, por tanto, mucho más en la parte de Operaciones dentro de dicha filosofía. Esta filosofía, que trata de reducir la distancia entre los grupos de desarrollo y operaciones tiene algunos aspectos como la integración y ...

 18. Context-based Sales and Operations Planning (S&OP) research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jesper; Jonsson, Patrik

  2018-01-01

  review. Studies for review were obtained through a keyword search of five relevant databases, manual searches of relevant journals and snowballing of citations in relevant papers. In total, 571 papers published between 2000 and 2017 were assessed, and 68 papers were included in the review. Findings...... – The review found that S&OP design depends on industry, dynamic complexity, detail complexity and organisational characteristics. The findings of the literature review suggest that future research should study the roles of industry, complexity, system and process and organisational characteristics in S...

 19. Riipaisevia melodioita ja tulista taiturointia : Karakteerierot Max Bruchin Viulukonsertossa nro 1 g-molli Op. 26

  OpenAIRE

  Kuusirati, Veera

  2017-01-01

  Opinnäytetyössäni tarkastelen Max Bruchin Viulukonserttoa nro 1 g-molli op. 26 ja sen tul-kitsemista ja harjoittelua viulistin näkökulmasta. Syvennyn erityisesti pohtimaan, miten kon-serttoon sisältyvät karakteerierot saisi mahdollisimman hyvin kuulumaan soitossa. Lisäksi kerron Bruchin elämästä ja urasta säveltäjänä. Tarkastelen konserttoa analysoimalla teosta tyylillisesti ja rakenteellisesti ja partituuria tut-kimalla. Lisäksi olen tutkinut teosta soittamalla ja harjoittelemalla sitä. ...

 20. Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Santiago Fajardo Barbachan

  2003-06-01

  Full Text Available A opção de IDI da BM&F possui características peculiares que torna o seu apreçamento diferente das opções de taxa de juros mais comuns, como as de títulos de renda fixa. Este artigo desenvolve uma fórmula para apreçamento dessas opções de IDI, utilizando a precificação livre de arbitragem. O modelo utilizado considera apenas um fator estocástico: a taxa de juros livre de risco de curto prazo. A equação diferencial usada para modelar o comportamento da taxa de juros é a do modelo CIR (COX INGERSOLL & ROSS, 1985, que possui reversão à média e não permite a existência de taxas de juros nominais negativas. Também é feita uma estimação dos parâmetros do modelo proposto baseando-se em dados históricos, para então comparar o preço teórico da opção baseado nestes parâmetros com os preços de mercado e com o preço teórico considerando a modelagem de Vasicek (1977.The IDI option from the BM&F (Commodities and Futures Exchange has unusual characteristics, that make its pricing different from common interest rate options. This paper develops a closed form formula for the pricing of these IDI options, using an arbitrage-free pricing approach. The model used considers only one stochastic factor: the short-term risk-free interest rate. The differential equation used to model the behavior of the interest rate comes from the CIR (COX INGERSOLL & ROSS, 1985 model, which has mean reversion property and does not allow negative nominal interest rates. It is also done a parameter estimation of the proposed model based on historic data, and then compares the theoretical price of the option based on these parameters with the market price and with the theoretical price considering the Vasicek (1977 model.

 1. Temperature variations of average o-Ps lifetime in porous media

  CERN Document Server

  Goworek, T; Jasinska, B; Wawryszczuk, J

  2000-01-01

  Modification of the Tao-Eldrup model is proposed in order to extend its usefulness to the case of porous media. The modification consists in the transition from spherical to capillary geometry and in inclusion of pick-off annihilation from the excited states of a particle in the well. Approximated equations for pick-off constant in these states are given. The model was tested by observing the temperature dependences of o-Ps lifetime in various media. In the case of silica gels and Vycor glass with narrow pores, the model seems to work well, while for larger pores in Vycor unexpectedly long lifetimes appear in the range of lowest temperatures.

 2. Taking climate change seriously: An analysis of op-ed articles in Spanish press.

  Science.gov (United States)

  Domínguez, Martí; Lafita, Íngrid; Mateu, Anna

  2017-10-01

  In this article, we study the evolution of opinion genres regarding climate change in three Spanish newspapers ( El País, El Mundo, and ABC). Analyzing the op-ed articles in these newspapers, we observe a significant change in the evolution of opinion. While denialism was very present in conservative press in 2007, 7 years later it is almost absent from El Mundo, and its presence in ABC is much lower and inactive: this shows that scientific consensus has prevailed over time and Spanish denialism has weakened, exclusively supported by political arguments by the most conservative parties.

 3. Desain dan Implementasi Virtual Laboratory Materi Osilator Analog berbasis IC OP-AMP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SYIFAUL FUADA

  2016-08-01

  Full Text Available ABSTRAK Laboratorium virtual merupakan salah satu platform laboratorium modern yang dapat mendukung kegiatan praktikum yang berjalan secara tradisional (Hand-on Laboratory.Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan Virtual Laboratory pada materi pembangkit sinyal dengan subtopik: Wien Bridge sebagai osilator RC, Hartley dan Colpitts sebagai osilator LC dan Astable Multivibrator sebagai osilator relaksasi,yang dibangun berbasis IC Operational Amplifier (OP-AMP.Jenis penelitian ini merupakan R&Dyang terdiri dari enam tahapan, yaitu:konsep, desain, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian dan pendistribusian. Aplikasi perangkat lunak berbasis dekstop ini telah diuji secara fungsional dengan 6 (enam aspek parameter yakni:uji polaritas kapastor; uji wiring; uji mode frekuensi dan mode perioda pada alat ukur frequency generator; uji specific decission pada trainer kit osilator hartley dan colpitts; uji kesesuaian antara frekuensi ouput dari masing-masing osilator dengan perhitungan teorema dan hasil percobaan sesungguhnya; dan uji kualitas media. Hasil secara keseluruhan telah sesuai dengan ekspektasi didalam story board. Kata kunci: IC OP-AMP, Osilator analog, Laboratorium virtual ABSTRACT The Virtual Laboratory is as one of modern laboratory platform which able to supportthe hand-on worklab. The goal of this research are for designing and implementing a Virtual Laboratory of signal generator material with subtopics i.e. the Wien Bridge as an RC oscillator, the Hartley and Colpitts as LC oscillator and the astable multivibrator as relaxation oscillator which assembled based on Operational Amplifier Integrated Circuit (OP-AMP.This research is R&D type which consists of six stages, i.e. concept, design, materials collection, assembling, testing and distribution. This desktop-based software application has been functionally tested with six aspect of parameters such as: capacitor polarity testing; wiring testing; testing of frequency

 4. Production of protons in ( sup 1 sup 6 Op)-collisions

  CERN Document Server

  Yuldashev, B S; Fazylov, M I; Bazarov, E K; Glagolev, V V; Gulamov, K G; Dzhuraev, S K

  2003-01-01

  For the first time, the analysis of the momentum characteristics of proton fragments produced in ( sup 1 sup 6 Op)-collisions at 3.25 A GeV/s under the conditions of total geometry is carried out. The universal nature of the production of protons is found. The production of proton (except for 'evaporation' protons) moving forward in the rest frame of fragmenting nuclei does not depend on the initial energy and the type of a target nucleus ('nuclear scaling'). The existence of strong correlation between the form of the pulse spectrum of proton-fragments and the excitation rate of the fragmenting nucleus, especially for slow protons, is shown.

 5. "Keeping our mission, changing our system": translation and organizational change in natural foods co-ops.

  Science.gov (United States)

  Haedicke, Michael A

  2012-01-01

  Institutional theory has played a central role in the study of organizations for over half a century, but it often overlooks the actions of the people who bring organizations to life. This article advances an inhabited approach to institutional analysis that foregrounds the creativity of organizational members. It argues that people use local cultures to translate and respond to institutional pressures. The article analyzes qualitative data from countercultural co-op stores that have been pushed to conform to mainstream forms of business organization by a competitive market and demonstrates that translation explains why outcomes that institutional theory would not predict have come to pass.

 6. Processor breadboard for on-board RFI detection and mitigation in MetOp-SG radiometers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skou, Niels; Kristensen, Steen S.; Kovanen, Arhippa

  2015-01-01

  Radio Frequency Interference (RFI) is an increasing threat to proper operation of space-borne Earth viewing microwave radiometer systems. There is a steady growth in active services, and tougher requirements to sensitivity and fidelity of future radiometer systems. Thus it has been decided...... that the next generation MetOp satellites must include some kind of RFI detection and mitigation system at Ku band. This paper describes a breadboard processor that detects and mitigates RFI on-board the satellite. Thus cleaned data can be generated in real time, and following suitable integration, downloaded...... to ground at the modest data rate usually associated with radiometer systems....

 7. In ovo exposure to o,p -DDE affects sexual development but not sexual differentiation in Japanese medaka (Oryzias latipes).

  Science.gov (United States)

  Papoulias, D.M.; Villalobos, Sergio A.; Meadows, J.; Noltie, Douglas B.; Giesy, J.P.; Tillitt, D.E.

  2003-01-01

  Despite being banned in many countries, dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and its metabolites dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) and dichlorodiphenyldichloroethane (DDD) continue to be found in fish tissues at concentrations of concern. Like o,p -DDT, o,p -DDE is estrogenic and is believed to exert its effects through binding to the estrogen receptor. The limited toxicologic data for o,p -DDE suggest that it decreases fecundity and fertility of fishes. We conducted an egg injection study using the d-rR strain of medaka and environmentally relevant concentrations of o,p -DDE to examine its effects on sexual differentiation and development. The gonads of exposed fish showed no evidence of sex reversal or intersex. However, other gonad abnormalities occurred in exposed individuals. Females exhibited few vitellogenic oocytes and increased atresia. Male testes appeared morphologically normal but were very small. Gonadosomatic index values for both sexes were lower for exposed fish. Our observations of abnormal female and very small male gonads after in ovo o,p -DDE exposure may be indicative of effects on early endocrine processes important for normal ovarian and testicular development.

 8. A New CMOS Posicast Pre-shaper for Vibration Reduction of CMOS Op-Amps

  Science.gov (United States)

  Rasoulzadeh, M.; Ghaznavi-Ghoushchi, M. B.

  2010-06-01

  Posicast-based control is a widely used method in vibration reduction of lightly damped oscillatory systems especially in mechanical fields. The target systems to apply Posicast method are the systems which are excited by pulse inputs. Using the Posicast idea, the input pulse is reshaped into a new pulse, which is called Posicast pulse. Applying the generated Posicast pulse reduces the undesired oscillatory manner of under-test systems. In this paper, a fully CMOS Pulse pre-shaper circuit for realization of Posicast command is proposed. Our design is based on delay-and-add approach for the incoming pulses. The delay is done via a modified Schmitt Trigger-like circuit. The adder circuit is implemented by a simple non-binary analog adder terminated by a passive element. Our proposed design has a reasonable flexibility in configuration of time delay and amplitude of the desired pulse-like shapes. The delay is controlled via the delay unit and the pre-shaped pulse's amplitudes are controlled by an analog adder unit. The overall system has 18 MOS transistors, one small capacitor, and one resistor. To verify the effectiveness of the recommended method, it is experienced on a real CMOS Op-Amp. HSPICE simulation results, on 0.25u technology, show a significant reduction on overshoot and settling time of the under-test Op-Amp. The mentioned reduction is more than 95% in overshoot and more than 60% in settling time of the system.

 9. Real-Time-Simulation of IEEE-5-Bus Network on OPAL-RT-OP4510 Simulator

  Science.gov (United States)

  Atul Bhandakkar, Anjali; Mathew, Lini, Dr.

  2018-03-01

  The Real-Time Simulator tools have high computing technologies, improved performance. They are widely used for design and improvement of electrical systems. The advancement of the software tools like MATLAB/SIMULINK with its Real-Time Workshop (RTW) and Real-Time Windows Target (RTWT), real-time simulators are used extensively in many engineering fields, such as industry, education, and research institutions. OPAL-RT-OP4510 is a Real-Time Simulator which is used in both industry and academia. In this paper, the real-time simulation of IEEE-5-Bus network is carried out by means of OPAL-RT-OP4510 with CRO and other hardware. The performance of the network is observed with the introduction of fault at various locations. The waveforms of voltage, current, active and reactive power are observed in the MATLAB simulation environment and on the CRO. Also, Load Flow Analysis (LFA) of IEEE-5-Bus network is computed using MATLAB/Simulink power-gui load flow tool.

 10. OZONE PRODUCTION IN THE PHILADELPHIA URBAN AREA DURING NE-OPS 99

  International Nuclear Information System (INIS)

  KLEINMAN, L.I.; DAUM, P.H.; BRECHTEL, F.; LEE, Y.N.; NUNNERMACKER, L.J.; SPRINGSTON, S.R.; WEINSTEIN-LLOYD, J.

  2001-01-01

  As part of the 1999 NARSTO Northeast Oxidant and Particulate Study (NE-OPS) field campaign, the DOE G-1 aircraft sampled trace gases and aerosols in and around the Philadelphia metropolitan area. Twenty research flights were conducted between July 25 and August 11. The overall goals of these flights were to obtain a mechanistic understanding of O(sub 3) production; to characterize the spatial and temporal behavior of photo-oxidants and aerosols; and to study the evolution of aerosol size distributions, including the process of new particle formation. Within the NE-OPS program, other groups provided additional trace gas, aerosol, and meteorological observations using aircraft, balloon, remote sensing, and surface based instruments (Phillbrick et al., 2000). In this article we provide an overview of the G-1 observations related to O(sub 3) production, focusing on the vertical distribution of pollutants. Ozone production rates are calculated using a box model that is constrained by observed trace gas concentrations. Highest O(sub 3) concentrations were observed on July 31, which we present as a case study. On that day, O(sub 3) concentrations above the 1-hour 120 ppb standard were observed downwind of Philadelphia and also in the plume of a single industrial facility located on the Delaware River south of the city

 11. Op-amp based low noise amplifier for magnetic particle spectroscopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malhotra Ankit

  2017-09-01

  Full Text Available Magnetic particle spectrometry (MPS is a novel technique used to measure the magnetization response of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs. Therefore, it is one of the most important tools for the characterization of the SPIONs for imaging modalities such as magnetic particle imaging (MPI and Magnetic Resonance Imaging (MRI. In MPS, change in the particle magnetization induces a voltage in a dedicated receive coil. The amplitude of the signal can be very low (ranging from a few nV to 100 μV depending upon the concentration of the nanoparticles. Hence, the received signal needs to be amplified with a low noise amplifier (LNA. LNA’s paramount task is to amplify the received signal while keeping the noise induced by its own circuitry minimum. In the current research, we purpose modeling, design, and development of a prototyped LNA for MPS. The designed prototype LNA is based on the parallelization technique of Op-amps. The prototyped LNA consists of 16 Op-amps in parallel and is manufactured on a printed circuit board (PCB, with a size of 110.38 mm × 59.46 mm and 234 components. The input noise of the amplifier is approx. 546 pV/√Hz with a noise figure (NF of approx. 1.4 dB with a receive coil termination. Furthermore, a comparison between the prototyped LNA and a commercially available amplifier is shown.

 12. Synergistic effect of mixed neutron and gamma irradiation in bipolar operational amplifier OP07

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yan, Liu, E-mail: liuyan@nint.ac.cn [State Key Laboratory of Intense Pulsed Irradiation Simulation and Effect, Northwest Institute of Nuclear Technology, P.O.Box 69-10, Xi’an 710024 (China); School of Nuclear Science and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049 (China); Wei, Chen; Shanchao, Yang; Xiaoming, Jin [State Key Laboratory of Intense Pulsed Irradiation Simulation and Effect, Northwest Institute of Nuclear Technology, P.O.Box 69-10, Xi’an 710024 (China); Chaohui, He [School of Nuclear Science and Technology, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049 (China)

  2016-09-21

  This paper presents the synergistic effects in bipolar operational amplifier OP07. The radiation effects are studied by neutron beam, gamma ray, and mixed neutron/gamma ray environments. The characterateristics of the synergistic effects are studied through comparison of different experiment results. The results show that the bipolar operational amplifier OP07 exhibited significant synergistic effects in the mixed neutron and gamma irradiation. The bipolar transistor is identified as the most radiation sensitive unit of the operational amplifier. In this paper, a series of simulations are performed on bipolar transistors in different radiation environments. In the theoretical simulation, the geometric model and calculations based on the Medici toolkit are built to study the radiation effects in bipolar components. The effect of mixed neutron and gamma irradiation is simulated based on the understanding of the underlying mechanisms of radiation effects in bipolar transistors. The simulated results agree well with the experimental data. The results of the experiments and simulation indicate that the radiation effects in the bipolar devices subjected to mixed neutron and gamma environments is not a simple combination of total ionizing dose (TID) effects and displacement damage. The data suggests that the TID effect could enhance the displacement damage. The synergistic effect should not be neglected in complex radiation environments.

 13. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  Full Text Available SUMMARY What are the results of a training programme for food bank clients? Findings from a qualitative study Fifteen years ago, the concept of the food bank was introduced into the Netherlands. Since that time, food banks have been distributing food parcels to Dutch citizens who are eligible for support according to the criteria of the Dutch Food Bank. Food bank clients often experience problems on multiple levels. Not only do they have financial problems, but they also report problems relating to their physical and mental health. Rather than aiming to address the causes of the problems experienced by their target group, food banks were initially established with the mission of combatting food waste. The role of food banks in societies has been critically analysed in a number of international studies. It is argued that the existence of food banks reflects failures in government policies to prevent poverty. The training programme Op Eigen Krachttraining was developed for food bank clients living in Amsterdam, based on the notion that providing food alone will not help food bank clients to address the issues that they are living with. The training programme has five main goals in relation to food bank clients: improved financial self-reliance; social activation and lower levels of social isolation; improved knowledge of social services and activities; improved self-esteem and assertiveness; and greater awareness of health issues. These five objectives were established following consultation with the trainers and incorporated into the training programme, which encompasses ten weekly meetings of two hours. During these meetings, there is also time for participants to share experiences and information with each other.In order to assess what the results are of the training programme, a qualitative evaluation study was conducted. In this article we present findings of that evaluation. The main question that is answered in this article is: what have

 14. Electric driving. An attractive challenge; Elektrisch autorijden. Evaluatie van transities op basis van systeemopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nagelhout, D.; Ros, J.P.M.

  2009-01-15

  Over the past years, electric driving has become more and more attractive because of the development of better batteries. Driving electric vehicles could drastically reduce CO2 emissions, especially if more electricity would be generated by using sustainable energy. As most passenger cars are not used at night, this is the ideal time for charging their batteries. This would be cost-effective because, at that time, there is a surplus of generating capacity, and wind energy could also be used more effectively. Moreover, consumers will be able to drive clean and quiet vehicles at costs that seem surmountable in the future. At least two obstacles still need to be overcome. The first of which is the current maximum range of electric vehicles of around a few hundred kilometres. Battery producers and universities are working hard on the development of batteries that could be charged within 5 to 10 minutes at EV fast-charge stations. This limited range would not be a drawback for the so-called plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), which can run on both fossil fuel and electric power, and are expected to come onto the market in the near future. However, these plug-in hybrids reduce less CO2 and carry slightly higher costs. The second obstacle is the need for a standardised European network of charging stations, and electrical outlets near residences and at commercial and public parking facilities. This report shows the challenges facing the government and the business community of utilising the benefits of electric driving and of overcoming the obstacles. [Dutch] Elektrische auto's - in combinatie met een elektriciteitsproductie op basis van vernieuwbare bronnen en schoon fossiel - hebben de potentie om op lange termijn de CO2-emissie van personenauto's en andere lichte voertuigen met 80-90% terug te brengen. Elektrisch vervoer kan ook de geluidhinder in de stad aanmerkelijk terugdringen. De kosten lijken hiervoor geen beletsel te zijn, want de verwachting is

 15. Towards a Multilingual Dictionary of Academic Words Op weg na 'n meertalige woordeboek van akademiese woorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Read

  2012-09-01

  Full Text Available

  Vocabulary is an essential component of study, of reading and writing skills. At present, English is the primary language of tertiary education in South Africa, and this puts students from other language backgrounds at a disadvantage. The proposed dictionary will therefore be aimed at second language English users who are entry level students at university. It will be in four languages: English, Afrikaans, Zulu and Sepedi. I.S.P. Nation and J. Coady have compiled an academic core vocabulary which tertiary students in all subject fields need to master in order to be able to encode and decode tertiary level texts, and this has been the basis for the planned dictionary. However, this list needs to be compared to and updated with material from a South African academic corpus. A preliminary comparative study has been conducted on the basis of authentic South African data, and a revised list has been created. The dictionary will not be subject-specific, but will deal with a general subtechnical vocabulary. Full definitions will be provided in all four languages, as well as translation equivalents, with English as the pivot language. Where a lexical gap occurs, translation equivalents will be coined with the help of the relevant experts. Thus the dictionary will also participate in much-needed corpus development of the African languages. It should become a valuable reference tool for both teacher and student.

   

  Woordeskat vorm 'n essensiële deel van die leerproses, van lees- en skryfvaardighede. Tans is Engels die primêre taal van die tersiêre onderwys in Suid-Afrika, en dit benadeel studente met ander taalagtergronde. Die beplande woordeboek is derhalwe gerig op eerstejaaruniversiteitstudente wat Engels as tweede taal gebruik. Dit sal in vier tale wees: Engels, Afrikaans, Zulu en Sepedi. I.S.P. Nation en J. Coady het 'n akademiese kernwoordeskat saamgestel wat tersiêre studente in alle studierigtings behoort te ken om tekste op

 16. The effect of ventilation on cognitive performance of pupils in a primary school; Het effect van ventilatie op cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Gids, W.F.; Phaff, J.C. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Van Oel, C.J. [Real Estate and Housing, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); De Vries, J.; Kalkman, A. [Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs, Rotterdam (Netherlands)

  2007-01-15

  The objective of this study was to examine if students from primary school have better cognitive performances under demand-controlled ventilation circumstances than under standard ventilation circumstances. The standard ventilation circumstances correspond to common ventilation conditions with strongly increasing CO2 concentrations in the class room as the morning or afternoon progresses, resulting from the fact that manual ventilation provisions are insufficiently used in a conscious manner. This study examined if the cognitive performances of primary school students from group 7 and 8 for a number of neuro-psychological tasks decreased less quickly with demand-controlled ventilation than with standard ventilation with increasing CO2 concentrations. [mk]. [Dutch] Doel van het hier beschreven onderzoek was om na te gaan of basisschoolleerlingen betere cognitieve prestaties leveren bij vraaggestuurde ventilatie dan bij standaard ventilatieomstandigheden. De genoemde standaard ventilatieomstandigheden komen overeen met gangbare ventilatiecondities waarbij de CO2 concentraties in een klaslokaal sterk oplopen naarmate de ochtend of middag vordert, omdat de handmatige ventilatievoorzieningen onvoldoende bewust worden gebruikt. Onderzocht is of bij basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 de cognitieve prestaties op een aantal neuropsychologische taken gedurende de dag minder sterk afnemen bij vraaggestuurde ventilatie dan bij standaard ventilatie met oplopende CO2 concentraties.

 17. Comparison of GOME-2/MetOp total ozone data with Brewer spectroradiometer data over the Iberian Peninsula

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anton, M.; Serrano, A. [Universidad de Extremadura, Badajoz (Spain). Dept. de Fisica; Loyola, D.; Zimmer, W. [German Aerospace Center (DLR), Wessling (DE). Remote Sensing Technology Inst. (IMF); Lopez, M.; Banon, M. [Agencia Estatal de Meteorologia (AEMet), Madrid (Spain); Vilaplana, J.M. [Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), Huelva (Spain). Estacion de Sondeos Atmosferico ' ' El Arenosillo' '

  2009-07-01

  The main objective of this article is to compare the total ozone data from the new Global Ozone Monitoring Experiment instrument (GOME-2/MetOp) with reliable ground-based measurement recorded by five Brewer spectroradiometers in the Iberian Peninsula. In addition, a similar comparison for the predecessor instrument GOME/ERS-2 is described. The period of study is a whole year from May 2007 to April 2008. The results show that GOME-2/MetOp ozone data already has a very good quality, total ozone columns are on average 3.05% lower than Brewer measurements. This underestimation is higher than that obtained for GOME/ERS-2 (1.46%). However, the relative differences between GOME-2/MetOp and Brewer measurements show significantly lower variability than the differences between GOME/ERS-2 and Brewer data. Dependencies of these relative differences with respect to the satellite solar zenith angle (SZA), the satellite scan angle, the satellite cloud cover fraction (CF), and the ground-based total ozone measurements are analyzed. For both GOME instruments, differences show no significant dependence on SZA. However, GOME-2/MetOp data show a significant dependence on the satellite scan angle (+1.5%). In addition, GOME/ERS-2 differences present a clear dependence with respect to the CF and ground-based total ozone; such differences are minimized for GOME-2/MetOp. The comparison between the daily total ozone values provided by both GOME instruments shows that GOME-2/MetOp ozone data are on average 1.46% lower than GOME/ERS-2 data without any seasonal dependence. Finally, deviations of a priori climatological ozone profile used by the satellite retrieval algorithm from the true ozone profile are analyzed. Although excellent agreement between a priori climatological and measured partial ozone values is found for the middle and high stratosphere, relative differences greater than 15% are common for the troposphere and lower stratosphere. (orig.)

 18. Projeto de implementação do processo Sales and Operations Planning (S&OP) - caso de estudo

  OpenAIRE

  Lima, Daniela Alexandra de Sousa

  2017-01-01

  Apesar de o conceito de Sales and Operations Planning (S&OP) ter sido introduzido há já algumas décadas, este tem ganho um reconhecimento acrescido, uma vez que a incerteza dos mercados e a crescente complexidade das supply chains aumentam a necessidade de determinar ações futuras e criar um plano de vendas e operações comum. S&OP é um processo multifuncional que promove o desenvolvimento e a aceitação de um plano comum, permitindo o alinhamento entre a oferta e a procura, conecta o planeamen...

 19. A race against time: can CO-OPs and provider start-ups survive in the health insurance marketplaces?

  Science.gov (United States)

  Eggbeer, Bill

  2015-12-01

  > The Affordable Care Act's state and federal health insurance marketplaces, designed to provide affordable insurance coverage to individuals and small groups, are proving hostile territory to new market entrants. Efforts to inject competition into the marketplaces are being challenged by the wide-scale withdrawal o consumer-operated and oriented plans (CO-OPs). Meanwhile, premiums appear likely to increase for consumers as plans seek to balance medical losses. Flaws in the "Three R's" (reinsurance, risk corridors, and risk-adjustment) program are viewed as a threat to the survival of CO-OPs and start-ups.

 20. Design of Low Voltage Low Power CMOS OP-AMPS with Rail-to-Rail Input/Output Swing

  OpenAIRE

  Gopalaiah, SV; Shivaprasad, AP; Panigrahi, Sukanta K

  2004-01-01

  A novel input and output biasing circuit to extend the input common mode (CM) voltage range and the output swing to rail-to-rail in a low voltage op-amp in standard CMOS technology is presented. The input biasing circuit uses a Switched Capacitor Based Attenuator (SCBA) approach to establish rail-to-rail common mode input voltage range. And the output biasing circuit uses an Output Driver (OD), with floating bias to give the rail-to-rail swing at output stage. Three different OD schemes in op...

 1. Ryger troværdigheden ned, når vi taler læreruddannelsen op?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2009-01-01

  Nu er vi ved at få talt læreruddannelsen op af sin lavstatus. Resultatet er, at flere søger uddannelsen. Så må vi håbe, at talen er troværdig, for ellers vil frafaldet stige.......Nu er vi ved at få talt læreruddannelsen op af sin lavstatus. Resultatet er, at flere søger uddannelsen. Så må vi håbe, at talen er troværdig, for ellers vil frafaldet stige....

 2. Effect of a Green Investment Society on the Dutch Renewable Energy Scheme (SDE); Effect Groene Investeringsmaatschappij op SDE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lensink, S.M.; Van Stralen, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-11-27

  On request of the Holland Financial Centre, ECN has projected the potential benefits of a Green Investment Company for the expenditure of the SDE+ Scheme (Renewable Energy Incentivisation Scheme). To this end, a calculation was made of the effects of an interest rebate for sustainable energy projects [Dutch] Op verzoek van Holland Financial Centre heeft ECN geraamd wat de voordelen kunnen zijn van een Groene Investeringsmaatschappij op de uitgaven voor de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie). Hiertoe diende een berekening gemaakt te worden van de effecten van een rentekorting voor duurzame energieprojecten.

 3. Hazard and operability study (Haz Op) of the 2 MW IEA-R1 reactor startup procedures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sauer, Maria E.L.J.; Correa, Francisco; Sara Neto, Antonio J.; Costa, Carlos A.R. da; Santos, Cilas C. dos; Cardenas, Jose P.N.; Berretta, Jose R.; Neves Conti, Thadeu das

  1997-01-01

  This work presents the Hazard and Operability Study (Haz Op) applied to startup procedures of the 2 MW IEA-R1 research reactor, at IPEN/CNEN-S P. The Haz Op was developed by reviewing the procedures of the installation startup, in order to identify hazards and/or operational problems caused by deviations in the execution of these routines. This paper summarizes this study. describing some potential problems of relevant importance to safety as well as preventives and/or correctives measures to avoid their occurrence. Besides, an benefits evaluation and the technique limitations is made. (author). 5 refs., 1 tab

 4. Charge carrier mobility and electronic properties of Al(Op3: impact of excimer formation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Magri

  2015-05-01

  Full Text Available We have studied the electronic properties and the charge carrier mobility of the organic semiconductor tris(1-oxo-1H-phenalen-9-olatealuminium(III (Al(Op3 both experimentally and theoretically. We experimentally estimated the HOMO and LUMO energy levels to be −5.93 and −3.26 eV, respectively, which were close to the corresponding calculated values. Al(Op3 was successfully evaporated onto quartz substrates and was clearly identified in the absorption spectra of both the solution and the thin film. A structured steady state fluorescence emission was detected in solution, whereas a broad, red-shifted emission was observed in the thin film. This indicates the formation of excimers in the solid state, which is crucial for the transport properties. The incorporation of Al(Op3 into organic thin film transistors (TFTs was performed in order to measure the charge carrier mobility. The experimental setup detected no electron mobility, while a hole mobility between 0.6 × 10−6 and 2.1 × 10−6 cm2·V−1·s−1 was measured. Theoretical simulations, on the other hand, predicted an electron mobility of 9.5 × 10−6 cm2·V−1·s−1 and a hole mobility of 1.4 × 10−4 cm2·V−1·s−1. The theoretical simulation for the hole mobility predicted an approximately one order of magnitude higher hole mobility than was observed in the experiment, which is considered to be in good agreement. The result for the electron mobility was, on the other hand, unexpected, as both the calculated electron mobility and chemical common sense (based on the capability of extended aromatic structures to efficiently accept and delocalize additional electrons suggest more robust electron charge transport properties. This discrepancy is explained by the excimer formation, whose inclusion in the multiscale simulation workflow is expected to bring the theoretical simulation and experiment into agreement.

 5. Detection and location of OP-degrading activity: A model to integrate education and research.

  Science.gov (United States)

  Iyer, Rupa; Smith, Kevin; Kudrle, Bill; Leon, Alex

  2015-06-25

  The Environmental Sampling Research Module (ESRM) is an investigative/discovery module that provides undergraduate research experiences for students as part of an interdisciplinary research-based biotechnology curriculum at the University of Houston campus. As part of the ESRM, students collect soil samples from various locations to test for the presence of organophosphorous (OP) degrading bacteria. At the end of this research project students submit a research paper on their field and laboratory activities and discuss their experimental data and observations. Students also record the date, location of collection, and the results of testing the sample for the degradation of two pesticides, methyl parathion or paraoxon, in an electronic laboratory notebook (ELN). Each collection site is recorded on a Google Maps module and the data from student research activities is made available to other undergraduate students. This data is then used to generate a microorganism database of pesticide degrading activity and promote reading, critical thinking, and analytical skills as part of the curriculum. Our sampling of agricultural sites and wastewater within and around the city of Houston has identified seven distinct genera of OP degrading organisms, including Pseudomonas, Stenotrophomonas, Exiguobacterium, Delftia, Agrobacterium, Aeromonas, and Rhizobium. Collected strains exhibit phosphotriesterase-like enzymatic activity with isolates of Pseudomonas putida and Stenotrophomonas maltophilia capable of degrading both the phosphotriester paraoxon and the phosphorothioate methyl parathion. Using this collection of OP-degrading microorganisms, undergraduate students have evaluated their potential for enhancing the removal of harmful organophosphates and their toxic metabolites from contaminated agricultural soil and adjacent bodies of water. This analytical data can potentially be utilized for environmental and industrial applications in bioremediation and ecology providing an

 6. Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers; Stella Hoff; Jean Marie Wildeboer Schut

  2001-01-01

  In de laatste jaren van hoogconjunctuur heeft de aandacht voor reïntegratie wat uitkeringsgerechtigden betreft zich verlegd naar de 'harde kern van werklozen'. Ook het hoge aantal arbeidsongeschikten staat nu sterker in de belangstelling. Deze voorstudie beoogt aan de hand van literatuurstudie

 7. Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Bijwaard H; Stoop P; LSO

  2006-01-01

  In the last decades CT has become a routine procedure that takes only a few seconds to generate three-dimensional (moving) images of internal organs showing details of half a millimetre. This has several big advantages, but it can also have disadvantages. The radiation dose for the patient could

 8. Het ledig gewicht van motorvoertuigen : ontwikkelingen sinds 1985.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van

  2004-01-01

  Vehicle mass, or (kerb) motor vehicle weight plays an important role in the course, and especially the outcome, of collisions. In this report, the development of the (kerb) mass of vehicles for 1985-2001 is described. There has been a steady increase in the vehicle mass during this period for all

 9. Developments in cathodic protection. Ontwikkelingen in de kathodische bescherming

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Bruchem, H. (VEG-Gasinstituut NV, Apeldoorn (Netherlands))

  1990-07-01

  Developments in cathodic protection of underground steel pipelines used for the transport of natural gas in the Netherlands are outlined. Besides criteria like applied negative potential in relation to ohmic resistances of soil, overprotection and the influence of stray currents, for instance in the vicinity of railroad tracks, are discussed. Control measurements of cathodic protection are described; a new method, wave form analysis, is outlined. 5 figs., 4 refs., 5 ills.

 10. Ontwikkelingen in het EU-recht: Uber een vervoersaanbieder

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries-Stotijn, Anne

  2018-01-01

  In twee recente zaken voor het Hof van Justitie concludeert A-G Szpunar dat taxi-applicatie Uber kwalificeert als aanbieder van vervoersdiensten. (Asociación Profesional Elite Taxi Zaak C-434/15, conclusie 11 mei 2017 ECLI:EU:C:2017:364 en Uber/France SAS Zaak C-320/16, conclusie 4 juli 2017

 11. Nieuwe ontwikkelingen in de bouw bieden marktkansen voor boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2011-01-01

  Het beplanten van daken en gevels staat in de bouwwereld flink in de belangstelling. De beplanting biedt veel voordelen en diverse gemeenten in Nederland geven er al subsidie voor. Het is dan ook steeds interessanter om gebouwen te begroenen. Dat opent een markt voor kwekers.

 12. Infectiepreventie bij zuigelingen door maternale vaccinatie : Huidige inzichten en ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Van Der Maas, Nicoline A T; Van Aerde, Koen; Bont, Louis J.; Bekker, Mireille N.; Rots, Nynke; De Melker, Hester E.

  2016-01-01

  • In the first few months of life, newborns are vulnerable to infections. • Vaccination of the pregnant mother leads to transplacental antibody transfer, resulting in the best possible protection of the newborn. • Maternal vaccination has long been given for the prevention of tetanus in developing

 13. Tráfico de drogas: uma opção entre escolhas escassas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Amélia Cypreste Faria

  2011-12-01

  Full Text Available Este trabalho procura compreender os aspectos psicossociais que permeiam a adesão de pessoas ao tráfico de drogas em seu contexto histórico e econômico-social, por meio de pesquisa realizada no ambiente carcerário, onde foram recolhidas histórias de vida de pessoas envolvidas com o tráfico. Em um ambiente socioeconômico caracterizado pela precarização das relações de trabalho, pelo desemprego e pelo apelo consumista afinados com as premissas econômicas neoliberais tem-se uma situação de exclusão social e de cidadania. Assim, o tráfico se mostra como uma atividade econômica possibilitadora de inclusão, mesmo que marginal, na ordem capitalista. Uma opção a ser feita entre escolhas limitadas.

 14. Proposals for enhancing tactical planning in grocery retailing with S&OP

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Heidi Carin; Kiil, Kasper; Dukovska-Popovska, Iskra

  2018-01-01

  Purpose-The purpose of this paper is to explore tactical planning in grocery retailing and propose how process and integration mechanisms from sales and operations planning (S&OP) can enhance retail tactical planning.Design/methodology/approach-This work follows an explorative design with case...... studies from the grocery retailing industry in Finland, Norway, and the UK.Findings-The tactical planning process focuses on demand management and securing product availability from suppliers in order to reach sales targets. Less attention is directed toward balancing supply and demand or toward providing...... a single plan to guide company operations. Planning appeared to be functionally oriented with limited coordination between functional plans, but it did include external integration that improved forecast accuracy.Research limitations/implications-The study involves grocery retailer cases with variable...

 15. Einstein se relatiwiteitsteorie: Op die kruispunt van aprioriese elemente en empiriese ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danie F.M. Strauss

  2013-03-01

  Full Text Available Waardering vir die status van natuurwetenskaplike kennis volg ’n merkwaardige wentelgang deur die geskiedenis van die filosofie en die verskillende vakwetenskappe. Te midde van ekstreme uiterstes moes die benadering van Einstein ’n rigting vind wat beide ’n eensydige apriorisme en ’n oordrewe positivisme afwys. Die historiese agtergrond van die aprioriteitsprobleem – dit wat ons ervaring voorafgaan – is vlugtig nagespeur tot by die Griekse wortels daarvan. Omdat Einstein ruimte gelaat het vir skeppende denke, het dit hom weliswaar in staat gestel om van die universaliteit van sleutelaspekte van die natuur gebruik te maak, in die besonder gefokus op die uniekheid en die samehang van die kinematiese en fisiese aspekte van die werklikheid. Enersyds het die onderskeid tussen hierdie twee aspekte ’n vertrekpunt verskaf om kritiek te lewer op die meganistiese inslag van die klassieke fisika (toegespits om die onderskeid te tref tussen omkeerbaarheid en onomkeerbaarheid, en andersyds het die ontiese universaliteit van hierdie aspekte hom gehelp om hierdie onties aprioriese gegewens tot hul reg te laat kom, ook ten opsigte van die eise wat die ervaring stel (die relatiewe reg van die positivistiese klem op die eksperimentele toetsing van tipewette. Hieruit volg dat Einstein se siening met reg as ’n transendentaal empiriese benadering getipeer kan word. Dit belig ook die onderskeid tussen modale wette en tipewette, asook die skynbaar misterieuse toepaslikheid van die wiskunde op natuurverskynsels. Laastens word aangevoer dat die onlangse beweringe oor die snelheid van die neutrino wat vinniger as dié van lig sou wees, nié Einstein se spesiale relatiwiteitsteorie (sal weerlê nie. Einstein’s theory of relativity: At the intersection of apriori elements and empirical experience. Appreciation for the status of scientific knowledge followed a remarkably winding path throughout the history of philosophy and of the various specialised

 16. WorkOp-III:94 synopsis. Final-contribution mini plots and tables

  International Nuclear Information System (INIS)

  Serduke, F.

  1995-06-01

  WorkOp-III:94 is the third in a series of Opacity Workshops. The developers of twenty-one codes participated. Thirty-eight plasmas were selected for their relevance to problems of interest or for the challenge they would pose to the models. Frequently-dependent absorption coefficients, mean opacities, ionization distributions and other detailed information were submitted, discussed and resubmitted. This synopsis contains a subset of the information presented at the workshop and in the considerably more extensive, forthcoming, final report. A quick overview of the mean opacities that were submitted can be obtained from the graphical-table plots of the Rosseland and Planck means for all the cases. In addition, for each or the 38 plasma cases, there is a single page of mini plots of all total absorption coefficients submitted plus tables of integral quantities such as mean opacities, chemical potential and average ionization stage

 17. WorkOp-III:94 synopsis. Final-contribution mini plots and tables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serduke, F.

  1995-06-01

  WorkOp-III:94 is the third in a series of Opacity Workshops. The developers of twenty-one codes participated. Thirty-eight plasmas were selected for their relevance to problems of interest or for the challenge they would pose to the models. Frequently-dependent absorption coefficients, mean opacities, ionization distributions and other detailed information were submitted, discussed and resubmitted. This synopsis contains a subset of the information presented at the workshop and in the considerably more extensive, forthcoming, final report. A quick overview of the mean opacities that were submitted can be obtained from the graphical-table plots of the Rosseland and Planck means for all the cases. In addition, for each or the 38 plasma cases, there is a single page of mini plots of all total absorption coefficients submitted plus tables of integral quantities such as mean opacities, chemical potential and average ionization stage.

 18. η → π0γγ to O(p6) in chiral perturbation theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jetter, M.

  1995-08-01

  The decay η → π0γγ is discussed in the framework of SU(3) chiral perturbation theory. The process is dominated by the O(p 6 ) in the momentum expansion where tree-level amplitudes from the effective Lagrangian L 6 enter together with one-loop contributions from L 4 and two-loop contributions from L 2 . We estimate the 6 independent L 6 coupling constants by resonance saturation consistent with the pion production process γγ → π 0 π 0 and calculate the pion-loop part of the one-and two-loop amplitude. Predictions for the total rate and spectrum of η → π 0 γγ are given together with a discussion of the uncertainties involved. (author). 27 refs., 8 figs.,3 tabs

 19. Modelo exponencial para opções: aplicações ao índice Ibovespa

  OpenAIRE

  Mário de Torres Ramos, Antônio

  2007-01-01

  Este trabalho foi inicialmente dividido em duas etapas: Num primeiro momento realizamos a análise estatística do índice bovespa, e em seguida estudamos o contrato de opção cujo ativo de referência é o próprio índice bovespa. Na primeira etapa, foram feitas análises das densidades de probabilidade dos retornos para diferentes escalas de tempo, gerados a partir das séries temporais do fechamento diário do índice bovespa e de cotações intradiária a cada 15 minutos também do índice...

 20. Évolution de la valeur opérative du secteur alpin suisse

  OpenAIRE

  Andrey, Dominique

  2008-01-01

  Les Alpes constituent une barrière, mais offrent également des possibilités de franchissement dont la maîtrise permet de réguler les mouvements commerciaux ou militaires. De par sa situation géographique, la Suisse a su intégrer ces particularités dans sa stratégie de défense et de sécurité. Les choix opératifs ont évolué du simple contrôle des passages obligés à un dispositif défensif échelonné sur toute la longueur des axes, en passant par l’établissement de zones fortifiées et la constitut...

 1. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 2. Hearing Pygmalion's Kiss: A Scientific Object at the Paris Opéra

  Science.gov (United States)

  Lambert, Kevin

  2014-12-01

  In 1748, in his acte de ballet Pygmalion, composer and music theorist Jean-Philippe Rameau arranged the Paris Opéra orchestra to play "nature's chord," harmonies that reproduced the overtones an expert ear could detect in every natural musical vibrating body. The following year Rameau presented his music theory to the French Royal Academy of Sciences for their endorsement. Disillusionment with the promise of Cartesian mechanics as a source of a unified understanding of nature opened up the possibility that matter might have properties beyond extension and motion, such as aversion, desire, and memory. Speculations about this material sensibility also coincided with increasing claims about the authority of spontaneous emotion and feeling. The experience of music at the opera was a significant resource for claims about the cultural authority of sensibility.

 3. The Role 1 capability review: mitigation and innovation for Op HERRICK 18 and into contingency.

  Science.gov (United States)

  Wheatley, Robert J

  2014-09-01

  The Role 1 orientated JRAMC of September 2012 was a welcome addition to the body of Role 1 literature. In particular, the Role 1 capability review by Hodgetts and Findlay detailed both current issues and future aspirations for Role 1 provision. This personal view considers issues still prevalent during Op HERRICK 18 namely the provision of primary healthcare by combat medical technicians on operations and the organisational issues that contribute to historical structural and attitudinal obstructions to the employment of combat medical technicians in firm base primary healthcare. It also considers a dynamically updating dashboard capable of displaying risk across the Role 1 network with the implied move to a model of continuous healthcare assurance. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 4. THE RGB AND AGB STAR NUCLEOSYNTHESIS IN LIGHT OF THE RECENT {sup 17}O(p, {alpha}){sup 14}N AND {sup 18}O(p, {alpha}){sup 15}N REACTION-RATE DETERMINATIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmerini, S.; Sergi, M. L.; La Cognata, M.; Pizzone, R. G.; Spitaleri, C. [INFN-Laboratori Nazionali del Sud, Catania (Italy); Lamia, L. [Dipartimento di Fisica e Astronomia, Universita di Catania, Catania (Italy)

  2013-02-20

  In recent years, the Trojan Horse Method (THM) has been used to investigate the low-energy cross sections of proton-induced reactions on A = 17 and A = 18 oxygen isotopes, overcoming extrapolation procedures and enhancement effects due to electron screening. In particular, the strengths of the 20 keV and 65 keV resonances in the {sup 18}O(p, {alpha}){sup 15}N and {sup 17}O(p, {alpha}){sup 14}N reactions, respectively, have been extracted, as well as the contribution of the tail of the broad 656 keV resonance in the {sup 18}O(p, {alpha}){sup 15}N reaction inside the Gamow window. The strength of the 65 keV resonance in the {sup 17}O(p, {alpha}){sup 14}N reaction, measured by means of the THM, has been used to renormalize the corresponding resonance strength in the {sup 17}O + p radiative capture channel. As a result, more accurate reaction rates for the {sup 18}O(p, {alpha}){sup 15}N, {sup 17}O(p, {alpha}){sup 14}N, and {sup 17}O(p, {gamma}){sup 18}F processes have been deduced, devoid of systematic errors due to extrapolation or the electron screening effect. Such rates have been introduced into state-of-the-art red giant branch and asymptotic giant branch (AGB) models for proton-capture nucleosynthesis coupled with extra-mixing episodes. The predicted abundances have been compared with isotopic compositions provided by geochemical analysis of presolar grains. As a result, an improved agreement is found between the models and the isotopic mix of oxide grains of AGB origins, whose composition is the signature of low-temperature proton-capture nucleosynthesis. The low {sup 14}N/{sup 15}N found in SiC grains cannot be explained by the revised nuclear reaction rates and remains a serious problem that has not been satisfactorily addressed.

 5. Six Degrees. Our Future on a Hotter Planet; Zes graden. Onze toekomst op een warmere planeet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lynas, M.

  2008-07-01

  This grade-by-grade guide describes the effects of global warming at 1, 2, 3, 4, 5 and 6C. The author presents scientific scenarios in a row. How can we imagine a warmer climate? Already 1C warming will be a plague for granaries in the USA and tropical cyclones will happen in the Mediterranean Sea. Beyond 2C global warming is irreversible. 3C will burn the Amazon area. Then methane will burst out of the Siberian permafrost and later from the deep sea. At 6C we will be in hell. So we must prevent global warming above 2C. Now we are already at 0.75 C and the thermal inertia of the planet will double that anyway. Serious action is absolutely required. Action that goes far beyond any current policy. [Dutch] Deze graad-voor-graad-gids beschrijft de gevolgen van de opwarming bij 1, 2, 3, 4, 5 en 6C. De auteur zet als eerste alle wetenschappelijke scenario's op een rij. Wat moeten we ons voorstellen bij een warmer klimaat? Al bij 1C teisteren extreme droogtes graanschuur Amerika en verschijnen tropische orkanen in de Middellandse Zee. Voorbij de 2C wordt de opwarming onomkeerbaar. Bij 3C verbrandt het Amazonegebied. Daarna barst methaan uit de Siberische permafrost en later uit de diepzee. Bij 6C betreden we de hel. We moeten dus voorkomen dat de opwarming boven de 2C uitkomt. Nu zitten we al op 0,75C en de thermische traagheid van de planeet gaat dat sowieso nog verdubbelen. Drastische actie is absoluut vereist. Actie die veel verder gaat dan alle huidige beleid.

 6. Persistent explosive activity at Stromboli investigated with OP-FTIR and SO2 cameras

  Science.gov (United States)

  Burton, M. R.; La Spina, A.; Sawyer, G. M.; Harris, A. J.

  2012-12-01

  Stromboli volcano in Italy exhibits what is perhaps one of the most well-known examples of cyclic activity, in the form of its regular explosions, which send a few m3 of material 100-200 m into the air every 10-20 minutes. Recent developments in measurements of volatile release from Stromboli using a series of novel approaches have allowed this cyclic behaviour to be examined in detail. In particular, the use of an automated OP-FTIR has revealed unprecedented detail in the dynamics of degassing from individual craters at the summit of Stromboli. Furthermore, the variations in composition of explosive degassing from Stromboli demonstrate a deep source ~2 km for the gas slugs which produce explosions at this volcano, in contrast to the commonly-held view that gas coalescence at shallow depth is responsible for the behaviour. The SO2 camera has revealed fascinating new details on the dynamics of degassing at Stromboli, and has allowed direct quantification of the amount of gas released during explosions and through quiescent degassing. The remarkable observation that 99% of degassing takes place quiescently, and that the explosions, whilst apparently more significant, are in fact a secondary process compared with the mass and energy involved in background, quiet processes. The new insight that the explosions are actually only a relatively minor aspect of the activity (in terms of mass and energy) actually makes the regularity of the cyclic explosive activity still more remarkable. In this paper we present a detailed overview of the state of the art of our understanding of cyclic explosive activity at Stromboli volcano from the perspective of recent advances in geochemical monitoring of the gas emissions. We also report initial results from a multidisciplinary campaign on Stromboli which utilised both OP-FTIR and SO2 camera techniques.

 7. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 8. Supporting Collaborative Model and Data Service Development and Deployment with DevOps

  Science.gov (United States)

  David, O.

  2016-12-01

  Adopting DevOps practices for model service development and deployment enables a community to engage in service-oriented modeling and data management. The Cloud Services Integration Platform (CSIP) developed the last 5 years at Colorado State University provides for collaborative integration of environmental models into scalable model and data services as a micro-services platform with API and deployment infrastructure. Originally developed to support USDA natural resource applications, it proved suitable for a wider range of applications in the environmental modeling domain. While extending its scope and visibility it became apparent community integration and adequate work flow support through the full model development and application cycle drove successful outcomes.DevOps provide best practices, tools, and organizational structures to optimize the transition from model service development to deployment by minimizing the (i) operational burden and (ii) turnaround time for modelers. We have developed and implemented a methodology to fully automate a suite of applications for application lifecycle management, version control, continuous integration, container management, and container scaling to enable model and data service developers in various institutions to collaboratively build, run, deploy, test, and scale services within minutes.To date more than 160 model and data services are available for applications in hydrology (PRMS, Hydrotools, CFA, ESP), water and wind erosion prediction (WEPP, WEPS, RUSLE2), soil quality trends (SCI, STIR), water quality analysis (SWAT-CP, WQM, CFA, AgES-W), stream degradation assessment (SWAT-DEG), hydraulics (cross-section), and grazing management (GRAS). In addition, supporting data services include soil (SSURGO), ecological site (ESIS), climate (CLIGEN, WINDGEN), land management and crop rotations (LMOD), and pesticides (WQM), developed using this workflow automation and decentralized governance.

 9. Bronstinductie bij schapen : vijf jaar onderzoek op de Waiboerhoeve = Oestrus induction with sheep : five years research on the Waiboerhoeve [Experimental Farm

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiter, T.

  1983-01-01

  Vanaf augustus 1975 tot en met februari 1980 werden 8 proeven uitgevoerd met als doel een vruchtbare bronst op te wekken buiten het bronstseizoen. Daarmee is het mogelijk de ooien drie keer per twee jaar te laten aflammen. Het onderzoek werd zoveel mogelijk onder praktijkomstandigheden op de

 10. Onderzoek naar de invloed van diëten met stuifmeel en stuifmeelvervangingsmiddelen op de ontwikkeling van hommelvolken en individuele hommels (Bombus terrestris L)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2003-01-01

  Het, door honigbijen verzameld, stuifmeel dat in de hommelteelt gebruikt als eiwit, vet en mineralen voeding heeft een duidelijke invloed op de fysiologie van individuele hommels en op de ontwikkeling van hommelvolken. In de hommelteelt bestaat behoefte aan voedsel van een meer constante kwaliteit

 11. A low-voltage Op Amp with rail-to-rail constant-gm input stage and a class AB rail-to-rail output stage

  NARCIS (Netherlands)

  Botma, J.H.; Wassenaar, R.F.; Wiegerink, Remco J.

  1993-01-01

  In this paper a low-voltage two-stage Op Amp is presented. The Op Amp features rail-to-rail operation and has an @put stage with a constant transconductance (%) over the entire common-mode input range. The input stage consists of an n- and a PMOS differential pair connected in parallel. The constant

 12. Stikstofdeling bij snijmais : verslag van onderzoek op ROC's De Waag, Heino, Cranendonck en De Vlierd tussen 1985 en 1988 (project 96-2-19)

  NARCIS (Netherlands)

  Schroeder, J.

  1990-01-01

  Tussen 1985 en 1988 is in een negental veldproeven nagegaan welke invloed gedeelde N-giften hebben op de opbrengst van snijmais en op de N-huishouding van bodem en gewas. Hierbij is ook nagegaan of bepalingen van het N-gehalte in de bodem of gewas een handvat bieden bij bemestingsbeslissingen

 13. A receiver with in-band IIP3>20dBm, exploiting cancelling of OpAmp finite-gain-induced distortion via negative conductance

  NARCIS (Netherlands)

  Mahrof, D.H.; Klumperink, Eric A.M.; Oude Alink, M.S.; Nauta, Bram

  2013-01-01

  Highly linear CMOS radio receivers increasingly exploit linear RF V-I conversion and passive down-mixing, followed by an OpAmp based Transimpedance Amplifier at baseband. Due to the finite OpAmp gain in wideband receivers operating with large signals, virtual ground is imperfect, inducing distortion

 14. Examining the Effects of Perceived Relevance and Work-Related Subjective Well-Being on Individual Performance for Co-Op Students

  Science.gov (United States)

  Drewery, Dave; Pretti, T. Judene; Barclay, Sage

  2016-01-01

  The purpose of this study was to examine the relationships between co-op students' perceived relevance of their work term, work-related subjective well-being (SWB), and individual performance at work. Data were collected using a survey of co-op students (n = 1,989) upon completion of a work term. Results of regression analyses testing a…

 15. Interpolis SlimOpWeg-programma : de AutoModus-app : vragenlijstonderzoek naar het effect van een app om smartphonegebruik in de auto te verminderen.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot-Mesken, J. de Wijnen, W. Stelling-Konczak, A. & Commandeur, J.J.F.

  2017-01-01

  Interpolis SlimOpWeg programme: the AutoModus app; Survey into the effect of an app on reducing smartphone use while driving a car. Within the programme SlimOpWeg the Dutch insurance company Interpolis had a smartphone app developed. The purpose of this ‘AutoModus app’ is to help young drivers to

 16. Šostakovitš, D. Suites de ballet no. 1 a 4 et no. 5 op. 27A / Pierre-E. Barbier

  Index Scriptorium Estoniae

  Barbier, Pierre-E.

  1995-01-01

  Uuest heliplaadist "Šostakovitš, D. Suites de ballet no. 1 a 4 et no. 5 op. 27A. Ouverture de tete op. 96. Royal Scottish National Orchestra, Neeme Järvi" Chandos CHAN 7000/1, distribution Media 7(2CD: 195F). 1987/88. TT: 1h 54'36"

 17. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en effect van stikstof op kale uien; proeven 2009/2010 en eindrapportage 2007-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.

  2011-01-01

  In 2009 is zowel het onderzoek naar het optimale moment van MH(maleïnehydrazide)-bespuiting als het onderzoek naar het effect van stikstofbemesting op het optreden van kale uien voorgezet. Evenals in 2008 zijn in 2009 twee proeven in Lelystad uitgevoerd. Een proef waarin bij zes rassen op

 18. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 19. Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van sopropo en kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Wongsonadi, H.

  2010-01-01

  In 2010 werd een proef met sopropo (Momordica charanti) en een proef met kouseband (Vigna unguiculata sesquipedalis) uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van variëteit, toepassing van mulch en bemestingstrategie op de productie en op het gewassaldo vast

 20. Guideline-based care of common mental disorders by occupational physicians (CO-OP study): a randomized controlled trial

  NARCIS (Netherlands)

  Rebergen, D. S.; Bruinvels, D. J.; Bezemer, P. D.; van der Beek, A. J.; van Mechelen, W.

  2009-01-01

  To evaluate the effectiveness of guideline-based care (GBC) of workers with mental health problems, which promotes counseling by the occupational physician (OP) facilitating return to work (RTW). In a randomized controlled trial with police workers on sick leave due to mental health problems (n =