WorldWideScience

Sample records for tulkojums latvieu valod

 1. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 2. Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā

  OpenAIRE

  Surova, Jevgeņija

  2015-01-01

  Maģistra darba „Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā” mērķis ir sniegt ieguldījumu tūrisma jomas tekstu tulkošanas uzlabošanā, kā arī izstrādāt ieteikumus tūrisma tekstu tulkotājiem svešvalodā, norādot uz būtiskākajām kļūdām jeb nepilnībām. Šī mērķa sasniegšanai tika izvēlētas 10 Latvijas pilsētu un citas ar tūrismu saistītas tīmekļa vietnes, kuras pieejamas arī vācu valodā. Tulkojumi vācu valodā tika vērtēti un analizēti no vairākiem valodas un tulkošanas aspe...

 3. Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dace Markus

  2013-10-01

  Full Text Available Raksta mērķis ir meklēt valodas skaņu jaukšanas vai aizstāšanas iemeslus, analizējot 2,5 un 5 gadus vecu māsu runas ierakstus, salīdzināt tos ar literārās valodas un dialekta runātāju, kā arī agrāk veiktiem bērnu  runas analīzes rezultātiem, ar logopēdu un fonētiķu atziņām. Analizēto bērnu runas materiālu veido vārdi puķe, kaķis, ķemme, kuģis, ģitāra, ģimene, kuros gan vārda sākumā, gan vidusdaļā analizēti palatālie slēdzeņi ģ un ķ. Salīdzinājumam tika ierakstīti arī vārdi ar līdzskaņiem č un dž: lāči, džemperis, čalis, džakuzi. Latviešu valodā akustiskās pazīmes bērnu runā tiek pētītas pirmo reizi.Pieaugušo runā ieraksta materiālu veido CVC struktūras zilbes, kurās C ir latviešu valodas līdzskanis ģ un ķ, bet V – viens no latviešu valodas patskaņiem a, ā, e, ē, e, ē, i, ī, o, ō, u, ū, piemēram, ģaģ, ģeģ, ģiģ, ģoģ, ģuģ utt. Rakstā analizēti CVC struktūras zilbju sākuma līdzskaņi. Zilbes ierunāja 5 infor­manti, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda un kuru izruna atbilst lat­viešu literārās valodas normām.Visu informantu ieraksts veikts ar datorprogrammu Multi Speech, analīzē izmantota programma Praat.Rakstā secināts, ka valodas skaņu jaukšanas pamatā var būt skaņu fonētiskā līdzība, piemēram, gan palatālo slēdzeņu ķ un ģ, gan alveolāro afrikātu č un dž spektri ir kompakti un akūti un apliecina palatālo slēdzeņu un afrikātu līdzību, kas sekmē skaņu jaukšanu. Tā kā pāreja no divskaņa ie un divskaņa o [uo] pirmā komponenta uz otro vērojama divskaņa pēdējā trešdaļā, nevis vidū, tas var radīt iespaidu par garu pirmo komponentu, tātad – attiecīgi par garo patskani ī (divskanī ie un par garo patskani ū (divskanī o, kā tos atveido bērni (ie > ī un o [uo] > ū.Būtu vēlams turpināt bērnu runas analīzi, lai pārliecinātos, cik bieži un kādā vecumā vērojama vecāko m

 4. Sub-basalt Imaging of Hydrocarbon-Bearing Mesozoic Sediments Using Ray-Trace Inversion of First-Arrival Seismic Data and Elastic Finite-Difference Full-Wave Modeling Along Sinor-Valod Profile of Deccan Syneclise, India

  Science.gov (United States)

  Talukdar, Karabi; Behera, Laxmidhar

  2018-03-01

  Imaging below the basalt for hydrocarbon exploration is a global problem because of poor penetration and significant loss of seismic energy due to scattering, attenuation, absorption and mode-conversion when the seismic waves encounter a highly heterogeneous and rugose basalt layer. The conventional (short offset) seismic data acquisition, processing and modeling techniques adopted by the oil industry generally fails to image hydrocarbon-bearing sub-trappean Mesozoic sediments hidden below the basalt and is considered as a serious problem for hydrocarbon exploration in the world. To overcome this difficulty of sub-basalt imaging, we have generated dense synthetic seismic data with the help of elastic finite-difference full-wave modeling using staggered-grid scheme for the model derived from ray-trace inversion using sparse wide-angle seismic data acquired along Sinor-Valod profile in the Deccan Volcanic Province of India. The full-wave synthetic seismic data generated have been processed and imaged using conventional seismic data processing technique with Kirchhoff pre-stack time and depth migrations. The seismic image obtained correlates with all the structural features of the model obtained through ray-trace inversion of wide-angle seismic data, validating the effectiveness of robust elastic finite-difference full-wave modeling approach for imaging below thick basalts. Using the full-wave modeling also allows us to decipher small-scale heterogeneities imposed in the model as a measure of the rugose basalt interfaces, which could not be dealt with ray-trace inversion. Furthermore, we were able to accurately image thin low-velocity hydrocarbon-bearing Mesozoic sediments sandwiched between and hidden below two thick sequences of high-velocity basalt layers lying above the basement.

 5. Par govju vārdiem latviešu valodā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daina Zemzare

  2011-05-01

  Full Text Available ÜBER DIE NAMEN VON KÜHEN IN LETTISCHER SPRACHEZusammenfassungIn der lettischen Sprache haben sich ungewöhnlich viele Namen von Kühen erhalten. Für die ältesten Namen, die seit dem XVIII und XIX Jahrhundert bekannt sind, ist der Auslaut -ala oder -aļa charakteristisch, der noch heute im ganzen Lettland vorkommt. Mit diesem Aus­laut werden Namen gebildet, die eine Eigenart des Tieres kennzeichnet, besonders nach der Fär­bung des Felles (brũnaļa, raībaļa. Früher waren auch Namen verbreitet, die den Tieren nach ih­ren Geburtstagen gegeben wurden. Davon zeigt die große Anzahl von Varianten (uotraļa „am Dienstag geborene Kuh“: uotrala, uotruža, uotaļa, uotuļa, uotava, uortaļa, uorta, uota, uoča usw.. Namen dieser Art sind auch anderen Nachbarsvölkern der Letten bekannt, z. B.: den Liven (teinele „am Dienstag geborenes Tier“, Esten (teisik, Russen (вторёxa, Polen (wtorocha und anderen, außer der Litauer. Zur Bildung der Namen von Kühen wurden auch andere Suffixe verwendet. In der Grenzzone Estlands haben die Letten den estnischen Suffix -ik entlehnt (mel̃lika „schwarze Kuh“, sestika „Name einer am Sonnabend geborenen Kuh“, während die Liven ihrerseits die lettischen Suffix wie -al-, -el- in einigen Namen von Kühen verwendet haben (raìbil',pivàl', lettisch raibaļa, raibele, svētaļa. Im Süden Lettlands stoßt man auf littauische Lehnwörter (puik-aļa, lit. puikùs „schön“.Die Namen der Kühe neuerer Zeit haben wenig Ableitungen. Jetzt gibt man den Kühen gewöhnlich Namen von Flüssen, Orten, Frauen und überhaupt Namen, die mit den Tieren selbst keinen konkreten Zusammenhang haben; die älteren eigenartigen Namen dagegen verfallen allmählich der Vergessenheit.

 6. Spēles Sudoku izstrāde JAVA programmēšanas valodā

  OpenAIRE

  Plisko, Andrejs

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot prāta spēli Sudoku un tās paveidu JigSaw Sudoku, kas kalpos kā attīstoša un aizraujoša brīvā laika pavadīšanas iespēja, kas būs pieejama kā parasta lietotne. Lietotne ļaus lietotājam izvēlēties 1 no 3 dažādiem sarežģītības līmeņiem. Pareizo ievaddatu pārbaudīšanas metodes neļaus lietotājam ievadīt nepareizu skaitli. Darba gaitā tika radīta „Sudoku” spēle, kas atbilst dotajām prasībām.

 7. Väike Tokyo / Aleksander Tsapov

  Index Scriptorium Estoniae

  Tsapov, Aleksander

  2007-01-01

  Londoni Canary Wharfi piirkonnast ja uutest kõrghoonetest (arhitektid: Norman Foster, Cesar Pell, Richard Rogers, Renzo Piano), Pariisi La Defense (AB Valode et Pistre, Thomas Myne), Berliini Potzdamer Platz'i (Helmut Jahn, Hans Kolhoff, üldplaneering: R. Piano) ning Barcelona Forum 2004/Diagonal al Mar'i (Jacques Herzog, Pierre de Meuron) arendusprojektidest

 8. Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē

  OpenAIRE

  Sokola, Baiba

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma- “ Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē. Tēma ir aktuāla, jo pašlaik, 2016.gadā, Latvijas medicīnisko dokumentu lietvedībā nav pieejamas brūču aprūpes protokols, kas ir paredzēts ambulatoriem pacientiem. Darba mērķis ir izveidot brūču aprūpes dokumentāciju ambulatorai praksei. Pētījuma uzdevumi tika izvirzīti, lai sasniegtu pētījuma mērķi. Bakalaura darbā tika izmantoti 36 literatūras avoti, no tiem 17 latviešu valodā, 18 angļu valodā, 1 krievu val...

 9. Vildagliptīna satura un blakuspiemaisījumu satura noteikšanas AEŠH metodes izstrāde un validācija

  OpenAIRE

  Paškova, Olga

  2015-01-01

  Vildagliptīna satura un blakuspiemaisījumu satura noteikšanas AEŠH metodes izstrāde un validācija. Paškova O., zinātniskie vadītāji Dr. Chem. Bolotin A., Dr. Chem. Mekšs P., Maģistra darbs, 86 lappuses, 34 attēli, 52 tabulas, 26 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Vildagliptīns ir jaunas klases antidiabētiskais preparāts. Katrai AFV jāzin tās saturs un piemaisījumu daudzums, jo no tā ir atkarīga medikamenta iedarbība. Darbā tika izstrādātas AEŠH/UV metodes pamatvielas satura ...

 10. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 11. Slimnieku uzskaites sistēma, izmantojot HL7 standartu

  OpenAIRE

  Lācis, Andris

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbā izstrādāts elektroniskā pacientu uzskaites reģistra modulis, izmantojot HL7 standartu – spraudņu dzinējs un spraudņi klasifikatoru publicēšanai un izplatīšanai. Modulis paredzēts, lai ļautu sistēmas lietotājiem pašiem izstrādāt moduļus klasifikatoru izplatīšanai un publicēšanai specifiski savām vajadzībām. Darbs izstrādāts C# programmēšanas valodā pēc ūdenskrituma modeļa, papildus izmantojot SQL. C-Sharp, SQL, HL7, e-veselība, spraudņi...

 12. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 13. Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās

  OpenAIRE

  Sniķere, Sandija

  2009-01-01

  Maģistra darba nosaukums „Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās”. Darbs izstrādāts latviešu valodā, 51 lappušu apjomā. Maģistra darbā izvērtēti Ventspils un Rīgas ostas teritorijas izmantošanas konflikti. Osta ir specifisks teritorijas izmantošanas veids. Latvijā ostu teritorijām izmantošana tiek noteikta pašvaldību teritorijas plānojumos. Darbības ostas teritorijā var īstenot tikai ar ostas valdes akceptu. Plānojot teritoriju var rasties potenciālie konflikti, ja pē...

 14. Trans – taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu hromatogrāfiju

  OpenAIRE

  Vītols, Alvis

  2016-01-01

  Trans- taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu gromotogrāfiju. Vītols A. Zinātniskais vadītājs Dr. ķīm. Mekšs P., Maģistra darbs , 69 lappuses, 42 attēli, 12 tabulas, 39 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par trans- taukskābju iegūšanu un izmantošanu pārtikas produktos. Apkopota informācija par trans- tauku ietekmi uz veselību. Literatūras apskatā apskatītas šobrīd visplašāk izmantotās trans- tauku analīžu metodes D...

 15. Kumarīnu šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nukleofiliem

  OpenAIRE

  Parkova, Anete

  2011-01-01

  Kumarīnu šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nuklofiliem. Parkova A., zinātniskie vadītāji Dr.chem. Trapencieris P., Mg.sc.ing. Vendiņa I. Bakalaura darbs, 42 lappuses, 18 attēli, 7 tabulas, 32 literatūras avoti. Latviešu valodā. KUMARĪNI, KANĒĻSKĀBES ATVASINĀJUMI, SULFAMĀTI, SULFAMĪDI Darbā tika veiktas kumarīnu cikla šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nukleofiliem, lai iegūtu o-hidroksikanēļskābes esterus un amīdus. Izmantojot von Pehmana reakciju tika sintezēti kumar...

 16. Ārpusklases klausīšanās interneta avoti vidusskolas skolēnu klausīšanās prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Staļmačenoka, Ļubova

  2010-01-01

  Lai efektīvi komunicētu jebkurā valodā ir nepieciešamas divas vienlīdz svarīgas prasmes: runāšana un klausīšanās. Ārpusklases klausīšanās sniedz iespēju praktizēt klausīšanās prasmes autentiskā angļu valodas vidē. Šim nolūkam var tikt izmantoti daudzveidīgi avoti. Ņemot vērā faktu, ka vairākums vidusskolas skolēnu ir aktīvi interneta lietotāji, var izvirzīt pieņēmumu, ka interneta avoti var tikt izmantoti ārpusklases klausīšanās aktivitātēm. Tāpēc diplomdarba mērķis bija izpētīt vai ārpusklas...

 17. Interneta avoti 9. klases skolēnu klausīšanās prasmju attīstīšanai

  OpenAIRE

  Masaļska-Kokoreviča, Jūlija

  2012-01-01

  Galvenais svešvalodu apguves mērķis ir nepieciešamība šo valodu pielietot, jeb citiem vārdiem sakot – komunicēt. Lai efektīvi komunicētu svešvalodā ir nepieciešamas divas vienlīdz svarīgas prasmes: runāšana un klausīšanās. Mūsdienas interneta timeklī var atrast ļoti daudz bezmaksas valodas klausīšanās avotus, kā arī tur ir ievietoti tādi materiāli, kuri dod iespēju skolēniem klausīties autentisku angļu valodu. Ņemot vērā iepriekšminēto informāciju un faktu, ka vairākums skolēnu ir aktīvi inte...

 18. Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Pučkova, Irina

  2012-01-01

  Irina Pučkova. Tēma – Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā – Riga 2012. – 80 lpp. Darbs veltīts aktuālai tēmai kā vienai no inovāciju metodēm un mūsdienu metodiskajiem paņēmieniem (krievu valodas apmācībai) vecākajās vidusskolas klasēs. Darba mērķis – izveidot videomateriālus sagatavotas diskusijas vadīšanai, aprobēt tos un veikt pētījumu vecākajās klasēs. Darbā dots stratēģiju apraksts un videomateriāli svešvalodā...

 19. Humora stilu un apmierinātības ar darbu dzimumatšķirības

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Diāna

  2017-01-01

  Pētījuma mērķis bija izpētīt, vai un kā ar apmierinātību ar darbu saistīti dažādi humora stili, vērtējot sakarības un atšķirības sieviešu un vīriešu izlasē. Pētījumā piedalījās 122 respondenti vecumā no 16-60 gadiem, no kuriem 65% dalībnieku ir sievietes, 35% ir vīrieši. Respondenti elektroniskā veidā aizpildīja Demogrāfisko datu aptauju, Humora stilu aptauju (Humor Style Questionnaire, R. Martin, et al, 2003, adaptācija latviešu valodā I. Stokenberga, 2004), kas mēra četrus humora stilus (b...

 20. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  OpenAIRE

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 1. Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā – „Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide” ir izstrādāta Rojas novada tūrisma lietotne iOS operētājsistēmai – „Roja Travel Guide”. Izstrāde tika veikta ar spējo programmatūras izstrādes metodi. Lietotne nodrošina informāciju divās valodās – latviešu un angļu – par Rojas novada tūrisma objektiem, kā arī ļauj lasīt jaunākās ziņas, kas ir saistītas ar novadu. Lietotne ir paredzēta tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Lietotne strādā pilnvērtīgi uz visiem iPhone un iPad ...

 2. Telpiskā darba atmiņa šaha spēlētājiem vecumā no 10-13 gadiem

  OpenAIRE

  Orlovska, Madara

  2009-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv telpiskās darba atmiņas atšķirības šaha spēlētājiem un šaha nespēlētājiem. Autors, balstoties uz iepriekšējos pētījumos gūtajām atziņām, pieņēma, ka šaha spēlētāji uzrādīs augstāku telpisko darba atmiņu. Papildus tika noskaidrots, vai pastāv saistība starp šaha trenēšanās ilgumu un telpisko darba atmiņu un sasniegumiem šahā un telpisko darba atmiņu šaha spēlētājiem. Pētījumā piedalījās 62 latviešu un krievu valodā runājoši zēni vecumā no 10-13 gadie...

 3. Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi

  OpenAIRE

  Bruņeniece, Aiva

  2017-01-01

  Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi. Bruņeniece A., darba vadītājs Dr. ķīm. docents Ģībietis J. Bakalaura darbs, 44 lappuses, 10 tabulas, 26 attēli, 23 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā apskatītas dažādas ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes kvantitatīvās noteikšanas metodes. Veikta ITS firmas ekprestesta „Water-Works” teststrēmeļu kalibrēšana. Eksperimentāli izpētīta jonu spēka, pH un organiskā šķīdinātāja ietekme uz teststrēmeļu darbību. Iegūti kalibrēšanas grafiki un iz...

 4. Akomodācijas novērtēšanas klīnisko metožu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Paegle, Zane

  2011-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 30 lappusēm. Tas satur 14 attēlus, vienu tabulu un 18 atsauces uz izmantoto literatūru. Atslēgas vārdi: akomodācijas amplitūda, foropters, briļļu proves rāmis Darba mērķis: noskaidrot, kā binokulāro akomodācijas amplitūdas noteikšanu ar mīnuss lēcu metodi ietekmē mērījumu attālums un mērījuma veikšanas metodika. Metode: akomodācijas amplitūda tika mērīta ar mīnuss lēcu metodi. Akomodācijas amplitūdas novērtēšanai tālumā tika izmanto...

 5. Fosfora savienojumi notekūdeņos

  OpenAIRE

  Barabanščikova, Kristina

  2009-01-01

  literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. FOSFĀTJONI, SPEKTROFOTOMETRIJA, ĶĪMISKAIS SKĀBEKĻA PATĒRIŅŠ, BIOĶĪMISKAIS SKĀBEKĻA PATĒRIŅŠ, NOTEKŪDENS, KOAGULANTS. Darbā tika pētītas šķīstošo fosfātu, ķīmiskā skābekļa patēriņa un bioķīmiskā skābekļa patēriņa kvantitatīvā sastāva dinamika neattīrītajā un attīrītajā notekūdenī Rīgas Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” no 2008. gada jūnija līdz 2009. gada martam.

 6. Studentu komunikatīvās kompetences attīstīšana apgūstot mērķvalodas vārdu krājumu

  OpenAIRE

  Vizbule, Ludmila

  2008-01-01

  Diplomdarba mērķis ir pierādīt, ka daudzveidīga vārdu krājuma mācīšanas un tā apguves uzdevumu lietošana, kā arī apgūtā materiāla regulāra nostiprināšana paaugstina studentu spēju apgūt vārdu krājumu mērķvalodā, tādējādi veicinot komunikatīvās kompetences attīstību. Darbā sniegts pārskats par komunikatīvās kompetences jēdzienu saistībā ar svešvalodas mācīšanu un tās apguvi; lingvistiskā kompetence un leksiskā kompetence aplūkotas kā būtiskas komunikatīvās kompetences sastāvdaļas. Diplomdar...

 7. Matemātikas padziļinātas mācīšanas mācību līdzekļu sistēma Latvijā

  OpenAIRE

  Freija, Laura

  2010-01-01

  Diplomdarbā atspoguļota padziļinātas matemātikas izglītības sistēma Latvijā, aprakstot gan matemātikas olimpiādes, gan matemātikas neklātienes konkursus un nodarbības. Īpaša uzmanība pievērsta padziļinātai matemātikas mācīšanai un apguvei veltītiem mācību līdzekļiem, kas izstrādāti pēdējo 50 gadu laikā latviešu valodā. Aprakstīti divi projekti - LIIS un LAIMA, kuru ietvaros izstrādāti gandrīz visi kopš 1997. gada Latvijā izdotie šāda veida mācību līdzekļi. Atspoguļotas mācību līdzekļu, īpaši ...

 8. Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā

  OpenAIRE

  Plinere, Svetlana

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā” mērķis ir izpētīt skolas un ģimenes sadarbības iespējas sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā. Darbs sastāv no anotācijas latviešu un angļu valodā, ievada, trīs pamatdaļām ar apakšnodaļām, nobeiguma, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir izzināta mācību motivācijas būtība un analizētas sākumskolas vecuma bērn...

 9. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 10. Virsmaktīvu aldonskābju esteru sintēze

  OpenAIRE

  Capars, Rolands

  2017-01-01

  Virsmaktīvu aldonskābju esteru sintēze. Capars R., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., doc. Kļimenkovs I. Bakalaura darbs ķīmijā, 35 lappuses, 2 attēli, 8 tabulas, 17 literatūras avoti, 8 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā ir veikta informācijas apkopošana par virsmaktīvām vielām, zaļās ķīmijas principiem un karboksilātu alkilēšanu. Eksperimentālajā daļā tiek izvērtēta divu alkilējošu reaģentu reaģētspēja ar šiem karboksilātiem, produkta hidrofobās daļas garuma ietekme uz reakcijas iznākumu un izv...

 11. Medicīnas vēsturei veltītajam krējumam Из истории медицины apritēja pusgadsimts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Grāvere

  2010-12-01

  Full Text Available 1957. gadā Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība laida klajā rakstu krājuma "Из истории медицины" ("Ieskats medicīnas vēsturē" pirmo sējumu krievu valodā. Tā iznākšanu kopīgiem spēkiem veicināja Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Eksperimentālās medicīnas institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Redkolēģijā bija akadēmiķis P. Stradiņš, A. Šmits un medicīnas zinātņu kandidāts K. G. Vasiļjevs. Krājums tika komplektēts no 1953. līdz 1956. gadam, pirmajā, kā vēlāk rakstīs, "neizdevušās perestroikas" mēģinājuma laikā. Tas bija pirmais Latvijā iznākušais rakstu krājums par medicīnas vēsturi. Lai gan medicīnas vēstures studijas un pētniecība Latvijā aizsākās vēl 20. gs. sākumā un uzplauka 30. gados, tomēr tieši šis diezgan sarežģītā laikā tapušais rakstu krājums, kurš 1992. gadā pārtapa principiāli jaunā izdevumā Acta Medico-Historica Rigensia,lielā mērā veidoja to medicīnas vēstures pamatu, no kura var atskatīties uz šīsmedicīnas nozares attīstību un panākumiem. Turklāt daļa krājumā ievietoto pētījumu rada praktisko piepildījumu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejaekspozīcijās un izstādēs.

 12. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renāte Siliņa-Piņķe

  2014-11-01

  Full Text Available Rakstā tiek analizēti 1638. gada zviedru arklu revīzijā fiksētie latviešu zemnieku personvārdi. Raksta mērķis ir noskaidrot izplatītākos vārdus un veikt to analīzi; kā arī balstoties analīzē izdarīt secinājumus par personvārdu pieraksta specifiku avotā un tā iespējamo lomu turpmākā latviešu personvārdu vēstures izpētē. Analīzes procesā vārdi ir salīdzināti ar atbilstošā laika vācu personvārdiem, ņemot vērā gan to pierakstu vācu avotos, gan iespējamās adaptācijas pazīmes revīzijas dokumentos. Pavisam ir saskaitīti 11 995 latviešu zemnieki, minot 829 vārdu variantus. Revīzijas protokolsir rakstīts agrīnajā jaunaugšvācu valodā, un tajā parādās iespējamās latviešu izrunas un vāciskā pieraksta atšķirības dažādos līmeņos: no vācu pilnajām un saīsinātajām formām – kā Heinrich, Wilhelm, Tieß u. c. – līdz pat skaidri saskatāmiem latviskojumiem kā Andrens, Brentzitis, Erman u. c. Tāpat ir fiksētas, iespējams, kļūdaini pierakstītas un nesaprotamas formas, piemēram, Dohße, Lagingz, Peyte u. c. Šo apstākļu dēļ vārdi analīzei tika grupēti, vienā grupā iekļaujot:1 vācu personvārdu vārdnīcās minētos vārda rakstības variantus,2 adaptētās formas ar dažādām latviešu valodas izskaņām,3 avotā fiksētos alonomus,4 rakstvežu nekonsekventās rakstības vai iespējamās pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdas.Padziļināti ir analizētas desmit izplatītāko priekšvārdu grupas – Hans (1377 personas jeb 11,5% no visiem minētajiem zemniekiem, Jahn (1194, 10%, Peter (985, 8,2%, Jacob (780, 6,5%, Andres (631, 5,3%, Jurgen (564, 4,7%, Matz (548, 4,6%, Thomas (497, 4,1%, Hinrich (489, 4%, Michell (442, 3,7%. Katra grupa ir nosaukta pēc visizplatītākās vārda formas. Šajās desmit grupās ietvertie 7507 priekšvārdi veido gandrīz divas trešdaļas (62,6 % no visiem revīzijas protokolā minētajiem zemnieku vārdiem. Vārdu pieraksta zi